MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:30:33
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4119 /2004.
   Általános kislexikon : festészet, irodalom, tudomány, történelem, építészet, közgazdaság, vallás, biológia, technika : A - Z-ig / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2004. - 511 p. ; 23 cm
ISBN 963-9497-63-0 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 1074491]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

4120 /2004.
Czellérné Farkas Mária
   A Nouvelle revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat / Farkas Mária. - Budapest : Gondolat, 2004. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 193-195. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-9500-53-4 fűzött : 1480,- Ft
Nouvelle revue de Hongrie
Magyarország - folyóirat - 20. század
050(439)Nouvelle_revue_de_Hongrie *** 930.85(439)"193/194"
[AN 1069813]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4121 /2004.
Fuchszné Benák Katalin
   Egy közművelődési könyvtár megújulása a rendszerváltozás idején / Fuchszné Benák Katalin. - Mindszent : Keller Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2003. - 76 p. : ill. ; 20 cm. - (Mindszenti füzetek, ISSN 1585-938X ; 5.)
Példányszám: 300
ISBN 963-212-248-8 fűzött : ár nélkül
Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent)
Mindszent - közművelődési könyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Mindszent)
[AN 1070140]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4122 /2004.
   Adatok és adalékok a hatvanas évek művészetéhez : a Művészeti Bizottság jegyzőkönyvei, 1962-1966 / [szerk., a bevezetőt írta, a mutatókat összeáll. Wehner Tibor] ; [közread. a] Képző- és Iparművészeti Lektorátus. - Budapest : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 2002. - 2 db (1483 p.) ; 24 cm. - (XX. századi magyar művészeti dokumentumok, ISSN 1586-4790 ; 2.)
ISBN 963-00-9808-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9803-3)
Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest). Művészeti Bizottság
Magyarország - kulturális politika - művészeti élet - 20. század - történelmi forrás
008:323(439)"196"(093.2)
[AN 1070956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - IX, 756 p.
Magyarország - kulturális politika - művészeti élet - 20. század - történelmi forrás
008:323(439)"196"(093.2)
[AN 1070978] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 758-1483.
Magyarország - kulturális politika - művészeti élet - 20. század - történelmi forrás
008:323(439)"196"(093.2)
[AN 1071002] MARC

ANSEL
UTF-84123 /2004.
Glatz Ferenc (1941-)
   Helyünk Európában : beszédek, cikkek, jegyzetek, 1999-2000 / Glatz Ferenc. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - XVIII, 543 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 537-543.
ISBN 963-9252-78-6 kötött : ár nélkül
Európai Unió - tudománypolitika - magyar történelem
001.89 *** 323(439) *** 943.9 *** 327.39(4-62)
[AN 1069921]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2004.
   Knowledge and society : preliminary views and comments from www.sciforum.hu : World Science Forum, Budapest, ... 8-10 November 2003 ... - Budapest : Intern. Press Office WSF-Budapest, [2004]. - 16 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
információs társadalom - tudománypolitika - konferenciakiadvány
001.89 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070476]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2004.
The next fifty years (magyar)
   A következő 50 év : a tudomány a XXI. század első felében / szerk. John Brockman ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Vince K., 2003. - 284 p. ; 24 cm
ISBN 963-9323-95-0 kötött : 2695,- Ft
tudomány - prognosztika - 21. század
001.18 *** 008.2
[AN 1069793]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4126 /2004.
Bartalos Mária (1951-)
   Új karma : egy gondolat hullámhosszán / Szőnyi Bartalos Mária. - [Budapest] : Variant-Média, cop. 2003. - 149 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-705-6 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 1069812]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2004.
Bays, Brandon
The journey (magyar)
   Belső utazás : nem mindennapi útmutató életünk meggyógyításához és szabadságunk megszerzéséhez / Brandon Bays ; [ford. Heltay Klára]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2002. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-7959-76-9 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 1069503]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2004.
Bô Yin Râ
Das Buch der königlichen Kunst (magyar)
   A királyi művészet könyve : végleges alakítása az 1913 és 1920 között megjelent befejezetlen kiadásoknak / Bô Yin Râ. - Budapest : Tarsoly, 2003. - 208 p. ; 19 cm
Ford. Zsók Otto
ISBN 963-86222-9-6 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 1069918]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2004.
Budapest, Zsuzsanna E. (1940-)
Summoning the fates (magyar)
   A sors istennői : lelki teendők életünk fordulópontjain / Zsuzsanna Budapest ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-318.
ISBN 963-528-784-4 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 1069677]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2004.
Newton, Michael
   Lelkünk útja : létünk titkai / Michael Newton. - Budapest : Agykontroll, [2002-2003]. - 3 db : ill. ; 22 cm
okkultizmus
133
[AN 1069815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 229 p.
Ford. Angster László
ISBN 963-7959-73-4 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1069825] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 167 p.
Ford. Benkő Mónika
ISBN 963-7959-78-5 fűzött : 1490,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1069831] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2003. - 169 p.
Ford. Benkő Mónika
ISBN 963-7959-80-7 fűzött : 1490,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1069834] MARC

ANSEL
UTF-84131 /2004.
Tolle, Eckhart
Stillness speaks (magyar)
   Megszólal a csend / Eckhart Tolle ; [ford. Domján László]. - Budapest : Agykontroll, 2003. - 117 p. ; 17 cm
ISBN 963-7959-85-8 fűzött : 1490,- Ft
ezoterika - agykontroll
133.25 *** 613.865
[AN 1069505]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4132 /2004.
   A CSEMETE 15 éve, 1987-2002 : jubileumi évkönyv : a CSEMETE tudományos kutatásai / [szerk. Antal János, Kiss Valéria, Antal Jánosné] ; [közread. a] CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - [Szeged] : CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2003-. - 24 cm
Magyarország - természetvédelem - környezetvédelem - egyesület
502.7 *** 504.06 *** 061.2(439)
[AN 1069412]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 293 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-214-054-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - természetvédelem - környezetvédelem - egyesület
502.7 *** 504.06 *** 061.2(439)
[AN 1069420] MARC

ANSEL
UTF-84133 /2004.
Csutora Mária
   A környezetbarát vállalatirányítás eszközei / Csutora Mária, Kerekes Sándor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 963-224-742-6 fűzött : ár nélkül
környezetmenedzsment - vállalkozásismeret
504.064.4 *** 658.1.011.1
[AN 1070602]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2004.
Kárász Imre (1949-)
   Heves megyei természetvédelmi kalauz / Kárász Imre ; [kiad. a] Tűzliliom Egyesület. - Eger : Tűzliliom Egyes., 2002. - 143 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 963-00-9519-X fűzött : ár nélkül
Heves (megye) - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439.133)(036) *** 712.23(439.133)(036)
[AN 1069149]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2004.
   Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban = Researches in Aggtelek National Park and biosphere reserve / [szerk. Boldogh Sándor] ; [... szerzői Bartha Csaba et al.]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2003. - 143 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-212-988-1 fűzött : ár nélkül
Aggtelek - természetvédelem - nemzeti park
502.4(439)Aggteleki_Nemzeti_Park
[AN 1071360]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2004.
Lukács Attila
   Útmutató helyi jelentőségű természeti értékek védelméhez : önkormányzatok, civil szervezetek és iskolák együttműködésben a helyi jelentőségű természeti értékekért / írta és szerk. Lukács Attila, Sándor Szilvia, Szilvácsku Zsolt ; [közread. a] Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége. - [Budapest] : MME : MTVSZ, 2003. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Útmutató a helyi jelentőségű természeti értékek védelméhez (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 119.
ISBN 963-212-088-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - természetvédelmi terület - helyi igazgatás
502.4(439) *** 352(439)
[AN 1069858]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2004.
   Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon / szerk. Kárász Imre ; [írták Balog Ákos et al.] ; [közread. a] Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület. - Eger : Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközp. Egyes., 2003. - 256 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 963-212-342-5 fűzött : ár nélkül
Észak-Magyarország - természetvédelmi terület - ösvény - útmutató
502.4(439-17) *** 914.391.31(036)
[AN 1069174]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4138 /2004.
Komornik Vilmos (1954-)
   Valós analízis előadások / Komornik Vilmos. - Budapest : Typotex, 2003. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9548-20-0
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 1069614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 266 p.
Bibliogr.: p. 242-257.
ISBN 963-9548-21-9 fűzött : 2600,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 1069624] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 336 p.
Bibliogr.: p. 307-324.
ISBN 963-9548-22-7 fűzött : 3300,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 1069632] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4139 /2004.
Feynman, Richard Phillips
Six not-so-easy pieces (magyar)
   Hat majdnem könnyű előadás : [Einstein relativitáselmélete, szimmetriák, téridő] / Richard P. Feynman ; [ford. Bozóki Éva et al.]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - XXI, 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9429-33-3 kötött : 1990,- Ft
fizika
53
[AN 1074544]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2004.
Vincze Attila Tamás
   Teller Ede : a tudós és világa : [a vele készült utolsó interjúk alapján] / Vincze Attila Tamás ; [Czeizel Endre előszavával]. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2003. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 963-9504-56-4 kötött : 1590,- Ft
Teller Ede (1908-2003)
Egyesült Államok - fizikus - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - interjú
53(73)(=945.11)(092)Teller_E.(047.53)
[AN 1070025]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4141 /2004.
   Kémiai alapismeretek műszaki főiskolák számára / szerk. Kiss Ferencné. - [Budapest] : B+V Kvk., cop. 2002. - 2 db ; 24 cm
Fűzött : 5490,- Ft
54(075.8)
[AN 933381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia / írták Borbély Endréné [et al.]. - 388 p. : ill.
Bibliogr.: p. 388.
ISBN 963-7746-78-1
54(075.8)
[AN 933383] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Feladatgyűjtemény / írták Csányi Sándor, Kiss Ferencné. - 183 p.
54(075.8)
[AN 933387] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4142 /2004.
   A Tapolcai-medence és tanúhegyei / [szerk. Futó János] ; [írták Bauer Norbert et al.]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2003. - 136 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A Balaton-felvidék természeti értékei, ISSN 1586-3441 ; 4.)
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 963-210-686-5 fűzött : ár nélkül
Tapolcai-medence - Balaton-felvidéki Nemzeti Park - természeti földrajz - magyarországi hegy
911.2(439Tapolcai-medence) *** 502.4(439)Balaton-felvidéki_Nemzeti_Park(036) *** 551.435.2
[AN 1070760]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2004.
   Ultrahigh pressure metamorphism : university textbook / ed. by Dennis A. Carswell and Roberto Compagnoni ; in ass. with Franco Rolfo. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2003. - XII, 508 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (European Mineralogical Union notes in mineralogy, ISSN 1417-2917 ; 5.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-646-2 fűzött : ár nélkül
átalakult kőzet - ásványtan - egyetemi tankönyv
552.4(075.8) *** 549(075.8)
[AN 1070938]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2004.
Vadász Elemér Emlékkonferencia (2000) (Székesfehérvár)
   Vadász Elemér emlékkonferencia : Székesfehérvár, 2000. november 10. / [szerk. Tóth Álmos] ; [rend., közread. a Magyar Alumíniumipari Múzeum]. - Székesfehérvár : M. Alumíniumip. Múz., 2002. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-152-6 fűzött : ár nélkül
Vadász Elemér (1885-1970)
Magyarország - geológia - 20. század - konferenciakiadvány
55(439)(092)Vadász_E. *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 1069347]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4145 /2004.
Hawking, Stephen W.
A brief history of time from the Big Bang to black holes (magyar)
   Az idő rövid története : [az ősrobbanástól a fekete lyukakig] / Stephen W. Hawking ; [ford. Molnár István] ; [az előszót, a 10. fejezetet ... ford. Egri Győző] ; [ill. Ron Miller]. - 5. felújított és átd. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 963-9429-40-6 kötött : 2490,- Ft
kozmológia - idő
524.8 *** 115
[AN 1070070]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2004.
Vargha Domokosné (1931-)
   Zách János Ferenc csillagász, 1754-1832 : "...bennem még mindig 'igaz madgyar' szív dobog" / Vargha Domokosné. - Piliscsaba : Mati, 2003. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 42. A Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet kiadványai, ISSN 1216-5824 ; 7.)
Bibliogr.: p. 267-270.
ISBN 963-9276-33-2 fűzött : ár nélkül
Zách János Ferenc (1754-1832)
Magyarország - csillagász - 18. század - 19. század
52(439)(092)Zách_J._F.
[AN 1074454]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4147 /2004.
Háromoldalú Botanikai és Mikológiai Konferencia (2003) (Szentgotthárd)
   Háromoldalú Botanikai és Mikológiai Konferencia : Szentgotthárd, 2003. június/szeptember = Trilateralna botanička in mikološka konferencia : Monošter, juni/septembar, 2003 = Trilaterale Botanische und Mikologische Tagung : St. Gotthard, Juni/September, 2003 / [főszerk. ... Zagyva Tibor] ; [rend., kiad. a ... Clusius Kutatóhely a Hármashatáron]. - Felsőszölnök : Clusius Kutatóhely a Hármashatáron, 2003. - 188 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
növénytan - mikológia - konferenciakiadvány
582.28 *** 58 *** 061.3(439-2Szentgotthárd)
[AN 1070664]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2004.
   Honos cserjéink és honos fáink. - [S.l.] : Theodora, [2004]. - 24 p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Tájkert
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fa - cserje - növényföldrajz
581.412 *** 581.9(439)
[AN 1074456]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2004.
   Mit kell tudni a háziállatokról? / [összeáll. Korcsmáros Norbert]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-188-X fűzött : ár nélkül
háziállat - háziállattenyésztés
599.75 *** 636
[AN 1069553]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2004.
   Mit kell tudni a lovakról? / [összeáll. György András]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-187-1 kötött : ár nélkül
- lótenyésztés
599.723 *** 636.1
[AN 1069557]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2004.
   Mit kell tudni a madarakról? / [összeáll. Haraszti Ferenc és Haraszti Judit]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-023-9 kötött : ár nélkül
madár
598.2
[AN 1069550]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2004.
   Mit kell tudni a ragadozókról? / [összeáll. Duró Éva]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-092-1 kötött : ár nélkül
ragadozó madár - ragadozó bogár - ragadozó hal - ragadozó emlős
599.74
[AN 1069547]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2004.
   A tigrisek : játékos ismeretterjesztő füzet / [szerk. Bárdossyné Stolár Klára] ; [graf. Ujlaki István] ; [kiad. a Magyar Állatkertek Szövetsége]. - Budapest : M. Állatkertek Szövets., [2004]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-752-7 fűzött : ár nélkül
tigris - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 1070033]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4154 /2004.
The bitch in the house (magyar)
   "Ribanc" a házban : huszonhat nő vallomása szexről, magányról, munkáról, anyaságról és házasságról / szerk. Cathi Hanauer ; [szerzőink ... Ellen Gilchrist et al.] ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Bestline, 2004. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-685-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - házasság - nő
613.865 *** 613.89 *** 316.37-055.2
[AN 1074900]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2004.
Crofton, John
Tobacco: a global threat (magyar)
   Dohányzás: a világveszély / John Crofton, David Simpson ; szerk. és a m. vonatkozású fejezeteket írta Szilágyi Tibor. - Érd : Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, [2003]. - X, 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai kötetek / Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, ISSN 1587-3137 ; 2004/1.)
Példányszám: 700
ISBN 963-214-175-X fűzött : ár nélkül
dohányzás
613.84
[AN 1070917]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2004.
   Ecological aspects of past human settlements in Europe / ed. by Pia Bennike, Éva B. Bodzsár and Charles Susanne. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2002. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Biennial books of EAA, ISSN 1586-3468 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-546-6 fűzött : ár nélkül
572 *** 614.4(4)(091)
[AN 933394]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2004.
   Élelmiszerbiztonság az ezredfordulón 2003 : kockázat-becslés, kockázat-kezelés, kockázat-közlés : Élelmiszer-higiénikusok Társasága : tudományos nagygyűlés : 2003. december 9-10., Budapest : előadások rövid összefoglalói / [rend., közread. az] Élelmiszer-higiénikusok Társasága. - [Budapest] : Élelmiszer-higiénikusok Társasága, [2004]. - 19 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
élelmiszer-vizsgálat - élelmezés-egészségügy - konferenciakiadvány
614.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070783]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2004.
   Erdők, mezők patikája. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9544-15-9 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - gyógynövény
615.322 *** 615.89
[AN 1070083]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2004.
   Fiatalok Tudományos Fóruma : 8. Dr. Cserháti István Emlékülés : Szeged, 2003. október 10. : program / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Centrum II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ. - [Szeged] : SZTE ÁOK, [2003]. - 52 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
orvostudomány - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1071381]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2004.
Grabhorn, Lynn
Excuse me, your life is waiting (magyar)
   A vonzás hatalma : gondolataink és érzéseink bámulatos ereje / Lynn Grabhorn ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-748-8 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1074922]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2004.
Hadsell, Helene
Contesting (magyar)
   Nyerhetsz! / Helene Hadsell ; [ford. Dunay Diána és Dunai Frank]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2003. - 160 p. ; 17 cm
ISBN 963-7959-83-1 fűzött : 1490,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 1069506]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2004.
Kataria, Madan
Laugh your way to health (magyar)
   Éltető nevetés : miért és hogyan nevessünk sokat? : bevezető a jóganevetésbe / Madan Kataria ; [ford. Domján Ferenc]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2003. - 180 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7959-82-3 fűzött : 980,- Ft
természetgyógyászat - nevetés
615.89 *** 159.942.32
[AN 1069504]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2004.
   Kézikönyv a veszélyhelyzeti ismeretek munkafüzet sorozathoz / [közread. a] Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. - [Budapest] : BM OKF, [2004]. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
Fűzött : ár nélkül
balesetvédelem - tűzrendészet - tanári segédkönyv
614.8(072) *** 351.78(072)
[AN 1074901]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2004.
   Lehetőségek a népegészségügyi szűrővizsgálatok lakossági igénybevételének fokozására / az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kiadványa. - [Budapest] : Orsz. Tisztifőorvosi Hiv., 2003. - 44 p. : ill. ; 29 cm
2003. jan. 14-én, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által azonos címmel rendezett szeminárium előadásai. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségügy - rákbetegség - szűrővizsgálat - konferenciakiadvány
616-006-084 *** 364.444(439) *** 616-07 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070559]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2004.
Myss, Caroline
Anatomy of the spirit (magyar)
   A lélek anatómiája : az emberi energiamezők tudománya : a gyógyító, harmonizáló finom-fizikai erők fölébresztésének hét fokozata / Caroline Myss ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2004. - 405 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9436-13-5 fűzött : 2250,- Ft
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133.25
[AN 1074524]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2004.
Pál Erzsébet
   Komplex gyógyító reflexológia / Pál Erzsébet. - Tiszalök : Alfa-Roll Bt., cop. 2003. - 168 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-206-560-3 fűzött : ár nélkül
reflexológia
615.821.2
[AN 1069511]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2004.
Patel, Nita
Total yoga (magyar)
   Jóga mindenkinek / Nita Patel ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4525-8 kötött : ár nélkül
jóga
613.71
[AN 1074942]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2004.
Penzel, Willy
Akupunkt-Massage nach Penzel (magyar)
   Penzel-féle akupunkt-massage = Zhonghua anmo / Willy Penzel ; [ford. ... Zeberer Ervin]. - Sopron : Zeberer E., [2003-2004]. - 2 db ; 22 cm
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 963870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Energiatan. - [2004]. - 76 p. : ill.
ISBN 963-430-380-3 fűzött : ár nélkül
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 1071406] MARC

ANSEL
UTF-84169 /2004.
Réthy Endréné (1943-)
   Motiváció, tanulás, tanítás : miért tanulunk jól vagy rosszul? / Réthy Endréné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-225.
ISBN 963-19-4466-2 fűzött : 2600,- Ft
pedagógiai lélektan - tanulás - lélektani motívum - egyetemi tankönyv
159.953.5(075.8) *** 371.32(075.8) *** 37.015.33(075.8)
[AN 1069468]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2004.
Sáringer Károly
   Párnacsata : szexerelem és ilyesmik / Sáringer Károly és társai ; Zichy Mihály rajz. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9504-08-4 kötött : 1990,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 1070007]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2004.
Uehleke, Bernhard
Gesund leben mit Kneipp (magyar)
   Egészséges élet Kneipp módszereivel : megelőzés és gyógyítás / Bernhard Uehleke, Hans-Dieter Hentschel ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 179 p. : ill. ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-9519-21-9 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat
615.89
[AN 1070945]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2004.
Vitányi Iván (1925-)
   Kreativitás és zene / Vitányi Iván, Sági Mária. - Budapest : Akad. K., 2003. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-173.
ISBN 963-05-8032-2 kötött : ár nélkül
kreativitás - zeneszerzéstan
159.928.238 *** 781.6
[AN 1074518]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2004.
Williams, Donna
Somebody somewhere (magyar)
   Eszmélés : [kitörés az autizmusból] : a "Léttelenül" folytatása / Donna Williams ; [ford. Ittzés Szilvia]. - Budapest : Animula, [2003]. - 200 p. ; 20 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-941-028-4)
autizmus - angol irodalom - memoár
616.89-008.45 *** 820-94=945.11
[AN 1070825]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2004.
Yalom, Irvin D.
Love's executioner & other tales of psychotherapy (magyar)
   Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek / Irvin D. Yalom ; [ford. Biró Sándor és Nagy Csilla]. - Budapest : Animula, cop. 2002. - 254 p. ; 20 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9410-03-6)
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 1070829]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4175 /2004.
Hajós György
   Zielinski Szilárd a Magyar Mérnöki Kamara első elnökének élete és művei / Hajós György. - Budapest : Logod Bt., 2004. - 152 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 141-149.
ISBN 963-86234-8-9 kötött : ár nélkül
Zielinski Szilárd (1860-1924)
Magyarország - mérnök - 19. század - 20. század - életrajz
62(439)(092)Zielinski_Sz.
[AN 1074851]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2004.
   Marketing és minőségbiztosítás a csomagolásban / Benczúrné Pásztor Hajnalka [et al.]. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2003. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-219.
ISBN 963-86223-5-0 fűzött : ár nélkül
csomagolástechnika - marketing - minőségbiztosítás
621.798 *** 658.8 *** 65.018
[AN 1074536]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2004.
Pálovits Pál
   Magyarország alumíniumkohászata / Pálovits Pál. - Székesfehérvár : M. Alumíniumip. Múz., 2002. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Alumíniumipari Múzeum kézjegy könyvek, ISSN 1585-4019)
ISBN 963-204-153-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ipartörténet - alumíniumkohászat - 20. század
622.349.2(439)(091) *** 338(091)(439)"19" *** 669.711
[AN 1069343]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2004.
Tóth István (1932-)
   Dr. Alliquander Endre élete és munkássága / Tóth István. - Székesfehérvár : M. Alumíniumip. Múz., 2002. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Múzeumi füzetek / Magyar Alumíniumipari Múzeum, ISSN 1416-7506 ; 10.)
Bibliogr.: p. 67-70.
ISBN 963-204-468-1 fűzött : ár nélkül
Alliquander Endre (1913-2004)
Magyarország - bauxitbányászat - mérnök - 20. század
622(439)(092)Alliquander_E. *** 622.349.2(439)
[AN 1069683]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4179 /2004.
Adobe Illustrator CS (magyar)
   Adobe Illustrator CS : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2004. - 453 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 963-86472-2-1 fűzött : 5670,- Ft
felhasználói program - számítógépes grafika - tanfolyami jegyzet
519.688:655.2AdobeIllustrator(078)
[AN 1074526]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2004.
Baczoni Pál
   Egyszerűen Excel 2002 for Windows XP / Baczoni Pál. - Budapest : Panem, 2004. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-380-9 fűzött : 1290,- Ft
program - táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel_2002
[AN 1069137]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2004.
Dósa Imre
   Informatikai jogi kézikönyv / Dósa Imre, Polyák Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 286 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. okt. 15. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-606-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - informatika - jog
681.3(439)(094) *** 659.2(439)(094)
[AN 1070594]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2004.
Fülöp Hajnalka
   Internetezzünk / Fülöp Hajnalka. - Budapest : Panem, 2004. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 963-545-395-7 fűzött : ár nélkül
internet
681.324Internet
[AN 1071253]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2004.
   HungaroLogo 2003 : VIII. nemzeti konferencia a Logo prgramnyelvről, a logo-pedagógiáról : Budapesti Műszaki Főiskolák, Neumann János Informatikai Kar : Budapest, 2003. szeptember 20. / [rend., közread. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság MicroWorlds Logo Szakosztály ; [... szerk. Farkas Károly]. - Budapest : NJSZT, [2004]. - 46 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-212-380-8 fűzött : ár nélkül
programnyelv - pedagógia - konferenciakiadvány
519.682Logo *** 37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1071393]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2004.
Juhász Tibor
   Tanuljunk programozni : Visual Basic Script, objektumok, web / Juhász Tibor, Kiss Zsolt. - Budapest : ComputerBooks, 2004. - II, 422 p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 409.
ISBN 963-618-316-3 fűzött : 3925,- Ft
programozás - programnyelv - Visual Basic
519.682VisualBasicScript
[AN 1074463]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2004.
Kozma László (1948-)
   A szoftvertechnológia elméleti kérdései / Kozma László, Varga László. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - [2], 369 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-365.
ISBN 963-463-648-9 kötött : ár nélkül
szoftvertechnika - egyetemi tankönyv
681.3.06(075.8)
[AN 1069458]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2004.
Molnár Mátyás
   Lotus Notes 6 felhasználóknak, 6.5 kiegészítéssel / Molnár Mátyás. - Budapest : Computerbooks, 2004. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-314-7 fűzött : 2997,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
519.688Lotus_Notes
[AN 1069775]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2004.
   Sokszínű e-világ / [szerk. Egerszegi Krisztián, Kiss Ferenc]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2002. - [6], 214 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-555-6 fűzött : 2000,- Ft
681.3.004.14 *** 681.324
[AN 921218]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2004.
   Uhu-Linux : felhasználói kézikönyv / [szerzők Balázs Tibor et al.]. - [S.l.] : Uhu-Linux Kft., cop. 2003. - 244 p. : ill. ; 24 cm + CD
Lezárva: 2003. ápr. 14.
Fűzött : ár nélkül
program
681.324.066Linux
[AN 1069837]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4189 /2004.
   Information society as surveillance society? : presentations of the workshop "Observation of observers" held at BUTE on January 17, 2003 / ed. by László Molnár. - Budapest : Arisztotelész Publ., cop. 2003. - 137 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-703-9 fűzött : ár nélkül
megfigyelés - videotechnika - konferenciakiadvány
621.397.74 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070103]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4190 /2004.
   A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében : III. Nemzetközi Kézműves Konferencia : 2003. június 6-7., Esztergom / [szerk. Zahorán Tamás] ; [kiad. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Tatabánya : KEM KIK, [2003]. - 70 p. : ill., színes ; 30 cm
Rend. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves és Idegenforgalmi Kollégium
ISBN 963-212-836-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kézműipar - konferenciakiadvány
67/68(439) *** 745(439) *** 334.712(439) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 1068939]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2004.
   Papíripari szaklexikon / [szerzők Annus Sándor et al.] ; [az idegen nyelvű szótárat összeáll. Szőke András, ... Tépál Sándor ...]. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2003. - 601 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86223-4-2 kötött : ár nélkül
papíripar - szaklexikon - szakszótár
676:030 *** 809.451.1-316.4=20=30
[AN 1074532]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4192 /2004.
Gáspár László (ifj.) (1943-)
   Útgazdálkodás / Gáspár László. - Budapest : Akad. K., 2003. - 361 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8091-8 kötött : ár nélkül
útépítés - egyetemi tankönyv
625.7(075.8)
[AN 1070614]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2004.
   Mély- és közműépítési termékek kézikönyve : mély- és közműépítési-fenntartási célú, különböző anyagú elemek, szerkezetek és alkalmazási területük / [főszerk. Bartos Sándor] ; [szerzők Baksa Istvánné et al.] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ. - Budapest : ÉTK, 2003. - 103 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
mélyépítés - közművezeték - termék
624.1 *** 628.1/.2 *** 621.64
[AN 1070066]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4194 /2004.
Kerber, Georg
Planen und Bauen von Modellbahnanlagen (magyar)
   Modellvasút tervezése és építése / Georg Kerber, Andreas Stirl ; [ford. Novotny Lászlóné Kabdebó Klára] ; [a szabványokat ford. Végvári István]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2001 [!2004]. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9327-70-0)
vasútmodellezés - barkácsolás
629.4.001.572 *** 689
[AN 1070067]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4195 /2004.
   Biotechnológiai és agrárgazdasági fejlesztések : Nemzeti kutatási és fejlesztési programok : 4. program / [szerk. Patkós Anna, Dömötör Erzsébet] ; [rend., közread. a] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. - Budapest : Nemz. Kut. és Technológiai Hiv., 2004. - 121 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az Agrártudományi és biotechnológiai kutatások c. program keretében 2003. május 29-én megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-214-217-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - növénynemesítés - biológiai technológia - növényvédelem - kutatás - erdészet - élelmiszeripar - környezetvédelem - konferenciakiadvány
631.52(439) *** 632(439) *** 630(439) *** 663/664(439) *** 504.06(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070048]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2004.
   Dinnyefélék : görög- és sárgadinnye / [szerk. Mártonffy Béla] ; [írta Glits Márton et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-286-098-5 fűzött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - dinnye
635.61
[AN 1070158]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2004.
Faurie, Bernadette
The horse riding & care handbook (magyar)
   Lovasok kézikönyve / Bernadette Faurie ; [ford. Káldos Zsolt és Kovács Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-647-4 kötött : 5900,- Ft
- lovaglás
636.1 *** 798.2
[AN 1069788]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2004.
   Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia / szerk. Hunyadi Károly, Béres Imre, Kazinczi Gabriella ; [írta Almádi László et al.] ; [rajz. Bíró Krisztina]. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 630 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 585-608.
ISBN 963-286-077-2 kötött : ár nélkül
gyomnövény - gyomirtás
632.51(075.8) *** 632.954(075.8)
[AN 1069888]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2004.
   Gyümölcsfajták. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.526
[AN 1069859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Almatermésűek és bogyósok / szerk. Z. Kiss László ; [írta Dénes Ferenc et al.]. - 2. jav. kiad. - 111 p.
ISBN 963-286-071-3 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - almaféle - bogyó
634.1 *** 634.7 *** 631.526
[AN 1069862] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csonthéjas és héjas gyümölcsfajták / szerk. Brózik Sándor, Kállay Tamásné ; [a szerk. mtársa Bujdosó Géza] ; [írta Apostol János et al.]. - 126 p.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-286-072-1 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - csonthéjas gyümölcs
634.2 *** 634.5 *** 631.526
[AN 1069864] MARC

ANSEL
UTF-84200 /2004.
   Hagyományok, ízek, régiók : [Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye] / [... szerk. Farnadi Éva et al.] ; [közread. az] Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. - Budapest : AMC : FVM, 2003. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 2500
ISBN 963-212-953-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - élelmiszeripar
663/664(439)
[AN 1070322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország. - 415 p.
ISBN 963-212-954-7
Alföld - Észak-Magyarország - élelmiszeripar
663/664(439.13) *** 663/664(439.14)
[AN 1070326] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl. - 365 p.
Bibliogr.: p. 320-349.
ISBN 963-212-955-5
Dunántúl - élelmiszeripar
663/664(439.11)
[AN 1070329] MARC

ANSEL
UTF-84201 /2004.
   Káposztafélék : fejes, vörös, kelkáposzta, karfiol, karalábé, brokkoli, bimbóskel, kínai kel / [szerk. Mártonffy Béla] ; [írta Glits Márton et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2001. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-286-097-7 fűzött : ár nélkül
zöldségtermesztés - káposzta
635.33
[AN 1070155]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2004.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
A tesztüzemek 2002. évi gazdálkodásának eredményei (angol)
   Results of Hungarian FAND farms, 2002 / [auth. Szilárd Keszthelyi, Gábor Kovács] ; [ass. Levente Barkaszi et al.]. - Budapest : AKII, 2003. - 133 p. : ill. ; 25 cm. - (Agroeconomic information, ISSN 1418-2130 ; 2003/1.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2002"(083.41)
[AN 1070192]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2004.
   Körte / szerk. Göndör Józsefné ; [írta Bubán Tamás et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 345 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 330-345.
ISBN 963-286-095-0 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - körte
634.13
[AN 1069884]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2004.
"Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly" Tudományos Ülésszak (2003) (Budapest)
   "Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly" Tudományos Ülésszak : 2003. november 6-7, Budapest : összefoglalók = "Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly" Scientific Conference : 6-7 November, 2003, Budapest : abstracts / [rend., közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem]. - Budapest : BKÁE, 2003. - 2 db ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - kertészet - élelmiszeripar - konferenciakiadvány
63 *** 663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1069893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kertészettudomány = Horticultural science / [szerk. ... Simon Gergely]. - [2], XXXIII, 697 p.
ISBN 963-7712-69-0
mezőgazdaság - kertészet - növénytan - konferenciakiadvány
63 *** 58 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1069897] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Élelmiszerttudomány[!] = Faculty of food science / [szerk. ... Farkas Gabriella]. - [2], VIII, 249 p.
ISBN 963-7712-70-4
élelmiszeripar - konferenciakiadvány
663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1069900] MARC

ANSEL
UTF-84205 /2004.
Lord, Tony
The encyclopedia of planting combinations (magyar)
   Harmonikus kertek enciklopédiája / Tony Lord, Andrew Lawson ; [ford. Algeier Wendy et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 416 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4509-6 kötött : ár nélkül
dísznövény - kertészet
635.92
[AN 1074862]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2004.
   Lovas nemzet : a magyarság és a ló évezredeken átívelő barátságáról / [szerk. Hecker Walter, Karádi Ilona] ; [... szerzői Győrffy-Villám András et al.] ; [fotók Alapffy[!] Attila et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 199 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 963-208-829-8 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - lótenyésztés - lovasság - lovassport - szakterületi történelem
636.1(439)(091) *** 798(439)(091) *** 357.1(439)(091) *** 930.85(439) *** 799.2(439)(091)
[AN 1074449]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2004.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (28.) (2004) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 28 : az előadások és konzultációs témák tartalmi összefoglalói / összeáll. Tóth László, Vinczeffy Zsoltné ; [rend., kiad. FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2004. - 79 p. ; 29 cm
A tanácskozást 2004. jan. 20-21. között tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-611-406-4 fűzött : ár nélkül
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1070104]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2004.
   Magyarország nemzeti élelmiszerbiztonsági programja / szerk. Szeitzné Szabó Mária ; szerzők ... Acsainé Kobolka Lívia [et al.]. - [Budapest] : [Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Test.], 2004. - 89 p. ; 30 cm
Közread. az Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Testület
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - élelmiszeripar - minőségbiztosítás
663/664(439) *** 65.018
[AN 1070799]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2004.
   Paradicsom : hajtatott és szabadföldi / [szerk. Kristóf Lászlóné, Mártonffy Béla] ; [írta Farkasné Márton Katalin et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1999. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-286-096-9 fűzött : ár nélkül
zöldségtermesztés - paradicsom
635.64
[AN 1070152]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2004.
Szlamenicky István (1931-)
   Érd agrárvilága a huszadik század második felében / Szlamenicky István. - Érd : Önkormányzat, 2003. - 176 p., VIII t. : ill., főként színes ; 20 cm + térk. - (Érdi újság helytörténeti füzetek, ISSN 1587-3897)
ISBN 963-212-479-0 fűzött : ár nélkül
Érd - mezőgazdaság - 20. század - történeti feldolgozás
338.43(439-2Érd)"194/199"
[AN 1070715]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2004.
Takács Erika
   Virágoskerti növényeink : [tippek és tanácsok a fajtakiválasztáshoz, ültetéshez, gondozáshoz] / Takács Erika. - Budapest : Fix K., cop. 2003. - 157, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-214-535-6 kötött : ár nélkül
virágkertészet
635.9
[AN 1074452]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4212 /2004.
Bártfai László
   Házi kenyerek és péksütemények / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 215 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 963-9409-29-4 fűzött : ár nélkül
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 1074883]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2004.
Bodnár Péterné
   Babakonyha / Bodnár Péterné ; [Papp Ágnes előszavával]. - Debrecen : Lícium-Art, cop. 2002. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 963-8030-31-3 fűzött : 569,- Ft
csecsemő - étel
641.562(083.12)
[AN 1070643]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2004.
Cakes (magyar)
   Sütemények enciklopédiája : 1001 klasszikus recept a világ minden tájáról / [szöveg Carla Bardi et al.] ; [fotók Marco Lanza, Walter Mericchi] ; [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 359 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4512-6 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1074869]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2004.
   Finomat olcsón, korszerűen. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-27-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1070090]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2004.
   Gőzpároló / [szerk. Elisabeth Porz-Illing]. - Budapest : Miele, [2003]. - 223 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
gőzölés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.525
[AN 1070901]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2004.
   A legjobb ételek szakácskönyve. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-18-3 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1070114]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2004.
   Minden asszony szakácskönyve. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-16-7 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1070087]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4219 /2004.
   Az autósiskolák etikai kódexe, 2002. április / [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - [Budapest] : MKIK, [2002]. - 30 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
174 *** 656.138(439) *** 374.7(439)
[AN 936135]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2004.
Boros Gábor (1959-)
   A mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig : a morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiában / Boros Gábor. - Budapest : Áron, 2003. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-296.
ISBN 963-9210-25-0 * fűzött : 2440,- Ft (hibás ISBN 969-9210-25-0)
filozófiatörténet - metafizika - isten - 17. század
1(4)"16" *** 111 *** 141.4
[AN 1070411]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2004.
Derrida, Jacques
Donner le temps (magyar)
   Az idő adománya : a hamis pénz / Jacques Derrida ; [ford. Kicsák Lóránt]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2003. - 251 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-24-4 fűzött : 2490,- Ft
Franciaország - filozófia - 20. század
1(44)Derrida,_J.
[AN 1069433]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2004.
   Ész és szenvedély : filozófiai tanulmányok a XVII-XVIII. századról / szerk. Boros Gábor. - Budapest : Áron, 2002. - 415 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-27-7 fűzött : 2840,- Ft
Európa - filozófia - 17. század - 18. század
1(4)"16/17"
[AN 1070383]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2004.
   Az integrációtól a narrációig : A felvilágosodás dialektikájának recepciója / Weiss János szerk. - Budapest : Áron, 2004. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-26-9 fűzött : 2280,- Ft
Horkheimer, Max. Dialektik der Aufklärung
Adorno, Theodor W. Dialektik der Aufklärung
Németország - filozófus - filozófiatörténet - 20. század
1(430)Horkheimer,_M. *** 1(430)Adorno,_T._W. *** 130.2
[AN 1070425]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2004.
Nagy József (1969-)
   Vico : eszmetörténet mint korlátlan szemiózis / Nagy József. - Budapest : Áron, 2003. - 262 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 963-9210-24-2 fűzött : 1860,- Ft
Vico, Giambattista
Olaszország - filozófus - hermeneutika - 18. század
1(45)Vico,_G. *** 82.07
[AN 1070429]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2004.
Röd, Wolfgang
   Hagyomány és újítás a filozófiában : a XVII. századtól napjainkig / Wolfgang Röd ; szerk., [összeáll.] Boros Gábor ; [ford. Boros Gábor et al.]. - Budapest : Áron, 2003. - 386 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-22-6 fűzött : 2990,- Ft
Európa - filozófiatörténet
1(4)"16/19"
[AN 1070404]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4226 /2004.
Bácsfi Diána
   Aranykormítoszok és visszatérés : vallástörténeti tanulmányok / Bácsfi Diána. - Budapest : FISZ, 2003. - 164, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 25.)
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 963-86368-8-2 fűzött : 1600,- Ft
vallástörténet - mitológia
291.13
[AN 1070649]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2004.
Barsi Balázs (1946-)
   "Belépek Isten oltárához" : bevezetés a templom misztériumába / Barsi Balázs, Földváry Miklós István. - Sümeg : Vágó L. G., 2003. - 170 p. ; 19 cm. - (Fons et culmen, ISSN 1587-0332 ; 2.)
ISBN 963-430-760-4 fűzött : 700,- Ft
kultikus hely - templom
264-03 *** 247 *** 726.54
[AN 1069545]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2004.
Bartha Tibor (1944-)
   A szisztematika teológia alapvonalai / Bartha Tibor ; [közread. a] DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. - Szeged : DRHE Vallástanári Tansz. Ethelbert Stauffer Teológiai Kutint., 2003-. - 24 cm
dogmatika - egyetemi tankönyv
230.1(075.8)
[AN 1070730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Prolegomena és dogmatörténet. - 2003. - 224 p.
Fűzött : ár nélkül
dogmatika - egyetemi tankönyv
230.1(075.8)
[AN 1070736] MARC

ANSEL
UTF-84229 /2004.
Bô Yin Râ
Der Weg zu Gott (magyar)
   Az Istenhez vezető út / Bô Yin Râ. - Budapest : Tarsoly, 2003. - 136 p. ; 19 cm
Ford. Zsók Otto
ISBN 963-9570-00-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - világnézet
244 *** 211
[AN 1069919]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2004.
Catechismus catholicae ecclesiae (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusa : a latin mintakiadás fordítása / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 863 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 6.)
ISBN 963-361-403-1 kötött : 3000,- Ft
dogmatika - katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 1074444]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2004.
Caterina da Siena
Libro della dottrina o Dialogo della divina provvidenza (magyar)
   Dialógus / Sienai Szent Katalin ; [ford. Csertő György] ; [... előszavát írta Hankovszky Béla] ; [szerk., lábjegyzet-kieg. ... Németh Ilona]. - 2. kiad. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 477 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9568-11-2 kötött : 3500,- Ft
patrológia - szent
276Caterina_da_Siena *** 248.2
[AN 1070853]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2004.
   Deo gratias : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nagyszombati Egyetem millenniumi ünnepi találkozója : 2001. február 2-3. : miléniové stretnutie Trnavskej univerzity a Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa : 2-3. februára 2001. / [... szerk. Käfer István] ; [a ford. és a szerk. munkájában részt vett Peter Káša et al.]. - Esztergom ; Piliscsaba : PPKE BTK Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2003. - 123 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-81-3 fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - konferenciakiadvány
282 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1071409]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2004.
Diós István (1943-)
   "Az Úr nem késlekedik, hanem eljön" : ádventi és karácsonyi homíliák / Diós István. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 159 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-529-1 fűzött : 680,- Ft
keresztény ünnep - homília
252 *** 264-041.1 *** 264-041.2
[AN 1074505]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2004.
Dobszay László (1935-)
   Corpus antiphonarum : európai örökség és hazai alakítás / Dobszay László. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 411 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 11-30.
ISBN 963-506-555-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - antifóna - történeti feldolgozás
264-068.2(439)(091)
[AN 1070564]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2004.
Falk, Hedwig
Zur Zeit der Genesis... (magyar)
   A Genezis idején : betekintés az emberiség őstörténetébe a Biblia és a régészet megvilágításában : egy kísérlet / Hedwig Falk. - Budapest : Evangéliumi K., 2003. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-39-6 fűzött : ár nélkül
őstörténet - ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 1070751]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2004.
Farkas Attila Márton
   Filozófia előtti filozófia : szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban / Farkas Attila Márton. - Budapest : Typotex, 2003. - 337 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-337.
ISBN 963-9326-90-9 fűzött : 3300,- Ft
egyiptomiak ókori vallása - filozófia - ókori Egyiptom
299.31 *** 1(32)
[AN 1069589]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2004.
Félicité, Annabelle
   Felragyog egy csillag az égen / Annabelle Félicité de Valois, Karssay Natália Constancia. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 41 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Bibliai mesék ; 1.)
ISBN 963-430-816-3 kötött : ár nélkül
bibliai történet - gyermekkönyv
232.9(02.053.2)
[AN 1070834]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2004.
Félicité, Annabelle
Felragyog egy csillag az égen (spanyol)
   Una estrella resplandeciente en el firmamento / Annabelle Félicité de Valois, Natália Constancia de Karssay ; [trad. Julio F. Zavaleta]. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 41 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Relatos bíblicos ; 1.)
ISBN 963-430-817-1 kötött : ár nélkül
bibliai történet - gyermekkönyv
232.9(02.053.2)
[AN 1070837]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2004.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of prayer (magyar)
   Az imádkozó nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2003. - 114 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-20-8 fűzött : ár nélkül
ima
243
[AN 1070776]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2004.
Jáki Szaniszló (1924-)
Praying the psalms (magyar)
   A zsoltárok imádkozása : zsoltármagyarázatok / Jáki Szaniszló ; [ford. Jáki Zénó]. - Budapest : Jel, cop. 2003. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-9318-53-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 1069565]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2004.
Joó Sándor (1910-1970)
   Krisztus a király! : Joó Sándor igehirdetései. - Budapest : Ajtony A., 2003. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-840-6 fűzött : ár nélkül
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 1070639]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2004.
Kammer, Elke
Flucht übers Meer (magyar)
   Menekülés a tengeren át / Elke Kammer ; [ill. Antje Schomaker]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2003. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-57-4 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 1070645]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2004.
   A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kecskeméti Csoportja 10 éves : jubileumi kiadvány / [szerk. Tercsi Mátyás]. - Kecskemét : KÉSZ Kecskeméti Csoportja, 2004. - [2], 49 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-212-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-214-212-8)
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Kecskeméti Csoport
Kecskemét - kereszténység - egyesület
267 *** 061.2(439-2Kecskemét)
[AN 1070768]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2004.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota]. - Budapest : Luther K., 2004. - 111 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9571-08-3 fűzött : ár nélkül
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 1069883]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2004.
   Kortárs szentek, kortárs szentekről / [a bevezetőt írta, ford. és jegyzetekkel ell. Vanyó László]. - Budapest : Jel, cop. 2003. - 212 p. ; 20 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 7.)
Tart.: Baszileioszról / Nazianzoszi Szent Gergely. Athanaszioszról, Alexandria püspökéről / Nazianzoszi Szent Gergely. Levél Szent Makrina életéről / Nüsszai Szent Gergely. Testvére, Szent Gergely, Nüssza püspökének a Nagy Baszileioszról mondott magasztalása / Nüsszai Szent Gergely
ISBN 963-9318-57-4 fűzött : ár nélkül
Athanasios
Vasileios
Makrina, Szent
Római Birodalom - szent - életrajz
235.3(37)(092)
[AN 1069655]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2004.
Myriam (mère)
   Ecce vie des Soeurs Mariales du Fils Bien-Aimé et du Paraclet / Mere Myriam ; [ed. Urbán Margit]. - Budapest : Urbán M., 2004. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-917-8 fűzött : ár nélkül
Franciaország - nyugati keresztény szerzetesrend
271(44)SoeursMariales
[AN 1070792]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2004.
Nigg, Walter
Grosse Heilige (magyar)
   Nagy szentek élete / Walter Nigg ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, [2003]-. - 20 cm
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 1069804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2003. - 156 p.
ISBN 963-9318-56-6 fűzött : ár nélkül
Francesco d'Assisi
Teresa de Jesus
Vianney, Jean-Baptiste-Marie
szent - életrajz
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 235.3(092)Vianney,_J.-B.-M.
[AN 1068903] MARC

ANSEL
UTF-84248 /2004.
Puskely Mária (1933-)
   Boldog Batthány-Strattmann László : dokumentált életrajz / Puskely Mária. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 177, [34] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 963-361-422-8 fűzött : 1400,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Magyarország - szent - orvos - 20. század - életrajz
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 1074442]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2004.
Rama Swami
Living with the Himalayan masters (magyar)
   Élet a Himalája mestereivel / Szvámi Ráma ; [ford. Demeczky János] ; [közread. a] Harmónia Alapítvány. - Budakeszi : Harmónia Alapítvány, cop. 2004. - 488 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-337-X fűzött : 3490,- Ft
buddhizmus - okkultizmus
294.3 *** 133.25
[AN 1074519]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2004.
Rossier, Henri
   Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Ruth könyve alapján / H. Rossier. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003]. - 178 p. ; 20 cm
A ford. a "Betrachtungen über das Buch Josua" és a "Betrachtungen über die Bücher Richter, Ruth" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9434-24-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Józsué könyve
Biblia. Ószövetség. Bírák könyve
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.31.07 *** 222.32.07 *** 222.2.07
[AN 1070642]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2004.
Royová, Kristína
Vo vyhnanstve (magyar)
   Száműzetésben / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2003. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-53-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 1070622]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2004.
Sánta János (1965-)
   Hitünk megértése / Sánta János. - Budapest : Jel, cop. 2003. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 963-9318-58-2 fűzött : ár nélkül
teológia - kinyilatkoztatás
230.1
[AN 1069527]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2004.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Bozmánszky Gyárfás bencés (1873-1952) önéletrajzának és naplóinak tükrében / Sólymos Szilveszter. - Pannonhalma : [Szt. Gellért Kollégium], 2003. - 191 p., [28] t. : ill. ; 24 cm. - (Pannonhalmi Szent Gellért Kollégium könyvei, ISSN 1588-4929 ; 13.)
ISBN 963-9053-62-7 fűzött : ár nélkül
Bozmánszky Gyárfás (1873-1952)
Magyarország - egyházi személy - bencések - 20. század - memoár
271.1(439)(092)Bozmánszky_Gy.(0:82-94)
[AN 1074514]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2004.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Bevezetés a katolikus hit rendszerébe / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 118 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 963-361-559-3 fűzött : 880,- Ft
római katolikus egyház - hittankönyv
238.1 *** 282
[AN 1074509]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2004.
Unsichtbare Wegbegleiter (magyar)
   Láthatatlan útitársak : mennyei könyv az őrangyalokról / [ford. Ballér Piroska]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - [60] p. : ill., színes ; 20 cm + mell.
ISBN 963-9379-24-7 kötött : 1800,- Ft
angyal - idézetgyűjtemény
235.1(0:82-84)
[AN 1074448]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2004.
Vámos Péter
   Magyar jezsuita misszió Kínában / Vámos Péter. - Budapest : Akad. K., 2003. - 390 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (Kőrösi Csoma kiskönyvtár, ISSN 0075-6911 ; 26.)
Bibliogr.: p. 357-368.
ISBN 963-05-7912-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Kína - jezsuiták - misszió
266.2(510) *** 271.5(439)
[AN 1074510]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2004.
   A zsidó tudományok : fejezetek a klasszikus forrásokból : tankönyv / [szerk. Köves Slomó és Oberlander Baruch] ; [közread. a] Zsidó Tudományok Szabadegyeteme. - Budapest : Zsidó Tud. Szabadegy., 2003-. - 26 cm
ISBN 963-7533-32-X
judaisztika - zsidó vallás - egyetemi tankönyv
296(075.8)
[AN 1069457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2003. - 292 p. : ill.
Bibligr.: p. 279-280.
judaisztika - zsidó vallás - egyetemi tankönyv
296(075.8)
[AN 1069459] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 270 p. : ill.
Bibliogr.: p. 260-261.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7533-29-X)
judaisztika - zsidó vallás - egyetemi tankönyv
296(075.8)
[AN 1073160] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - 342 p. : ill.
Bibliogr.: p. 333-334.
Fűzött : ár nélkül
judaisztika - zsidó vallás - egyetemi tankönyv
296(075.8)
[AN 1073166] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4258 /2004.
   Általános kérdezői kézikönyv a 2003. évi országos lakossági egészségfelmérés (OLEF2003) kérdezői számára, 2003. október / [közread. a] Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ. - [Budapest] : Johan Béla Orsz. Epidemiológiai Közp., [2003]. - 52 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
interjú-stratégia a társadalomkutatásban - egészségügy - útmutató
303.62 *** 312.6(439)"2003"(036)
[AN 1070373]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2004.
   Családok, famíliák, nemzetségek : a vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban = Families, relatives, clans : significance of blood relaltionships in a changing society / [... szerk. Örsi Julianna] ; [... írták Bartha Júlia et al.]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2003. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagykun kistérségi tanulmányok, ISSN 1785-7120 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-364-6 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - szociográfia - család
316.356.2(439Nagykunság) *** 308(439Nagykunság)
[AN 1074889]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2004.
   Ethnic identities in dynamic perspective : proceedings of the 2002 annual meeting of the Gypsy Lore Society / Sheila Salo and Csaba Prónai ed. ; [publ. by the] Roma Research Group Ethnic and National Minority Studies Institute Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Gondolat : Roma Research Group Ethnic and Nat. Studies Inst. HAS, 2003. - 267 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2002. szept. 6-7. között Budapesten tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9500-99-2 fűzött : 1980,- Ft
cigányság - társadalmi viselkedés - társadalmi tudat - konferenciakiadvány
316.347(=914.99)(100) *** 316.63 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1069740]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2004.
Halmos Sándor (1946-)
   "Emlékezz meg!" : Hajdú-Bihar megye zsidóságának története napjainkig / Halmos Sándor ; [kiad. a Debreceni Zsidó Hitközség]. - Debrecen : Debreceni Zsidó Hitközs., 2003. - 298 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 963-214-122-9 kötött : ár nélkül
Hajdú-Bihar - zsidóság - holokauszt - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439.165) *** 323.12(=924)(439.165)"1939/1945"
[AN 1070657]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2004.
   Kérdezői kézikönyv : útmutató a kérdésekhez : a 2003. évi országos lakossági egészségfelmérés (OLEF2003) kérdezői számára, 2003. október / [közread. a] Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ. - [Budapest] : Johan Béla Orsz. Epidemiológiai Közp., [2003]. - 27 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
interjú-stratégia a társadalomkutatásban - egészségügy - útmutató
303.62 *** 312.6(439)"2003"(036)
[AN 1070380]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2004.
   Kulcsemberek : az egyén helye, szerepe a változó társadalomban = Key figures : the place and role of individuals in a changing society / [... szerk. Örsi Julianna] ; [... írták Barta[!Bartha] Júlia et al.]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2002. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagykun kistérségi tanulmányok, ISSN 1785-7120 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-910-1 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - szociográfia
308(439Nagykunság)
[AN 1074893]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2004.
   Mannheim-tanulmányok : írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról / ... összeáll. Gellériné Lázár Márta, Karádi Éva, Cs. Kiss Lajos. - Budapest : Napvilág, 2003. - 312 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-36-2 fűzött : 1900,- Ft
Mannheim Károly (1893-1947)
szociológia - tudomány - tudós
316.2 *** 316.7 *** 001 *** 316(439)(092)Mannheim_K.
[AN 1069661]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2004.
Varga Károly (1930-)
   Értékek fénykörében : 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat : adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához / Varga Károly. - Budapest : Akad. K., 2003. - 487 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 455-475.
ISBN 963-05-8023-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - érték - 20. század
316.752(439)"19"
[AN 1074499]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4266 /2004.
Dörries, Christopher
365 ways to say I love you (magyar)
   Szeretlek : [hogyan mondjam el?] / [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 357 p. ; 10x10 cm. - (Ötletek, gondolatok, ISSN 1785-4261)
Szerző Dörries, Christopher
ISBN 963-9308-87-0 fűzött : 1490,- Ft
szerelem
392.6(0:82-84)
[AN 1069680]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2004.
   Illemkódex diákoknak / összeáll. Balogh László. - [Debrecen] : Lícium-art, 2002. - 164 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8030-30-5 fűzött : 650,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 1070644]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2004.
Kósa László (1942-)
"Ki népei vagytok?" (ukrán)
   Čiï vi sini? : oglâd ugorsʹkoi etnografii / Laslo Koša ; [ford. Leszja Musketik] ; [... az előszót írta Udvari István]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2002. - 241, [3] p. ; 20 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9385-09-3 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 316.7(=945.11) *** 39.001(439)(091)
[AN 921348]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2004.
   Rétközi anekdoták / [szerk. Nagy Ferenc] ; [az anekdotákat összegyűjt. Hegedűs Dezső, Nagy Ferenc] ; [... a rajzokat kész. Szepessy Béla]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2004. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. IV., Füzetek, ISSN 1418-7906 ; 5.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7240-55-1 fűzött : ár nélkül
Rétköz - magyar néprajz - anekdota
398.23(=945.11)(439Rétköz)
[AN 1074495]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2004.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre (angol)
   Hungarian Open Air Museum Szentendre / ed. by Miklós Cseri, Endre Füzes ; [text by Friderika Bíró et al.] ; [photos by Péter Babulka et al.] ; [fig. by János Bálint et al.] ; [transl. by Marianne Tharan-Trieb] ; [publ. by Hungarian Open Air Museum ...]. - Szentendre : Hung. Open Air Museum, 2003. - 239, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-7376-30-5)
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Magyarország - néprajz
39(439) *** 069(439-2Szentendre)(036)
[AN 1069602]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2004.
   Times, places, passages : ethnological approaches in the new millennium : [Seventh International Congress of International Society for Ethnology and Folklore ..., 23-28 April 2001, Budapest] : [selected papers of the session] / Attila Paládi-Kovács ed. in-chief ; Györgyi Csukás [et al.] ed. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - XV, 738 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-7919-7 fűzött : ár nélkül
néprajz - konferenciakiadvány
39 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1074538]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4272 /2004.
Balázs Péter (1941-)
   Európai egyesülés és modernizáció / Balázs Péter. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 360 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 341-348. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-389-537-5 fűzött : 2580,- Ft
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327(439) *** 338(439)
[AN 1069797]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2004.
   Europäische und nationale Interessen / hrsg. von Ferenc Glatz ; [Studien und Vorträge von V. Berghahn et al.]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2002. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 16.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-774-4 fűzött : ár nélkül
327.39(4) *** 327.39(439) *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 936068]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2004.
   Ideologies and national identities : the case of twentieth-century Southeastern Europe / ed. by John R. Lampe and Mark Mazower. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, [2004]. - X, 309 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9241-72-5 kötött : ár nélkül
ISBN 963-9241-82-2 fűzött : ár nélkül
Balkán - nemzettudat - 20. század
323.1(497)"19" *** 316.356.4(497) *** 316.63
[AN 1070626]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2004.
Kovács Lídia
   A francia külpolitikai diszkurzus egy éve, 2002-2003 / Kovács Lídia. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2003. - 31 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 58.)
Bibliogr.: p. 29-31.
Fűzött : ár nélkül
Franciaország - külpolitika - ezredforduló
327(44)"200"
[AN 1069707]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2004.
Mogyorósi Géza (1961-)
   Német politikusok arcképcsarnoka / Mogyorósi Géza. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Századvég, 2003. - 190 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9211-68-0 fűzött : ár nélkül
Németország - politikatörténet - 20. század - életrajzi lexikon
323(430)"1945/199"(092) *** 32(430)(092):030
[AN 1069971]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2004.
   Nevek = Names = Šemŵt / [szerk., kutvez. Halmos Sándor] ; [kiad. a Debreceni Zsidó Hitközség]. - [Debrecen] : Debreceni Zsidó Hitközs., [2004]. - 726 p. ; 22x30 cm
Kötött : ár nélkül
Debrecen - holokauszt - zsidóság - 20. század - címtár
323.12(=924)(439-2Debrecen)"1944/1945" *** 050.8(439-2Debrecen)
[AN 1070562]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2004.
The new handbook of political science (magyar)
   A politikatudomány új kézikönyve / szerk. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann ; [ford. Dionisziev Nóra et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 808 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-522-7 kötött : 4980,- Ft
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 1069542]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2004.
Pipes, Richard
Communism (magyar)
   A kommunizmus / Richard Pipes ; [ford. Szabó László Zsolt]. - Budapest : Európa, 2004. - 195, [3] p. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7575-1 kötött : 2400,- Ft
szocialista rendszer - marxizmus - kommunista párt
323.282(100)"19" *** 329.15(100) *** 321.74
[AN 1074852]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2004.
   Politológiai szöveggyűjtemény / [szerk. Kovács László Imre] ; [... ford. Fábián György, Kozmáné Soós Edit, Majsa József] ; [közread. a] József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék. - Szeged : JATEPress, [2003]. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Pédányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
politológia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
32.001(075.8)
[AN 1070122]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2004.
   Public perception of local governments / ed. by Pawel Swianiewicz. - 2. ed. - Budapest : LGI OSI, 2003, cop. 2001. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-9419-61-3 fűzött : ár nélkül
helyi önkormányzat - népesség
323.2(4-11) *** 352(4-11) *** 316.63
[AN 1070125]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2004.
Refugee children: guidelines on protection and care (magyar) (átd. kiad.)
   Menekült gyermekek : védelem és gondoskodás : irányelvek / [ford. Hrivnák Andrea] ; [... kiad. az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Magyarországi Képviselete]. - Budapest : ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Mo. Képviselete, [2004]. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160. és a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
menekült - gyermekvédelem
325.254(100)-053.2/.6 *** 364.65-053.2/.6
[AN 1074907]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2004.
   Tájékoztató az EP választás névjegyzékének vezetéséről / [összeáll. Bősze Andrea, Drozdják Judit]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2004. - 49, [2] p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 117.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - választás - útmutató
324(439)"2004"(036) *** 327.39(4-62)
[AN 1074957]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2004.
   Új világrend az iraki háború után / [szerk. Molnár János] ; [közread. a] Friedrich Ebert Stiftung. - Budapest : Friedrich Ebert Stiftung, [2004]. - 98 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-082-6 fűzött : ár nélkül
külpolitika - 21. század
327.5(100)"200"
[AN 1070460]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4285 /2004.
   Angliától Nagy-Britanniáig : magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről / szerk. Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2004. - 405 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-38-0 kötött : 3490,- Ft
Nagy-Britannia - történelem
941.0
[AN 1069470]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története / Benedek Elek ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2003]-. - ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-237-096-1
magyar történelem - magyar irodalom - gyermekkönyv - monda
943.9(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 1069566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Törökvész és német elnyomás. - [2003]. - 63 p.
ISBN 963-237-105-4 kötött : ár nélkül
magyar történelem - 16. század - gyermekkönyv
943.9"15"(02.053.2)
[AN 1069572] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A honfoglalás kora. - [2003]. - 63 p.
ISBN 963-237-097-X kötött : ár nélkül
magyar történelem - honfoglalás - honfoglalás előtti kor - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
943.9".../09"(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 1070849] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az első magyar király : Szent István örökén. - [2003]. - 63 p.
ISBN 963-237-098-8 kötött : ár nélkül
magyar történelem - Árpád-kor - magyar irodalom - 11. század - 12. század - monda - gyermekkönyv
943.9"10/11"(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 1070852] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A szabadságharc kora : "Talpra magyar, hí a haza!". - [2003]. - 63 p.
ISBN 963-237-099-6 kötött : ár nélkül
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar irodalom - 19. század - monda - gyermekkönyv
943.9"1848/1849"(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 1070855] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A Hunyadiak kora : "Meghalt Mátyás király, oda az igazság". - [2003]. - 63 p.
ISBN 963-237-104-6 kötött : ár nélkül
magyar történelem - Hunyadiak kora - magyar irodalom - 15. század - monda - gyermekkönyv
943.9"14"(092)Hunyadi_J.(02.053.2) *** 943.9"14"(092)Mátyás,_I.(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 1070860] MARC

ANSEL
UTF-84287 /2004.
Berecz Ágnes
   Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban / Berecz Ágnes, Lángi József ; [közread. a] Műemlékek Állami Gondnoksága. - Budapest : Műemlékek Áll. Gondnoksága, 2003. - 142 p., 38 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-140. - Példányszám: 2000
ISBN 963-212-378-6 fűzött : ár nélkül
Pécel - családtörténet - kastély - levelezés - falfestmény
929.52(439)Ráday(044) *** 75.052(439-2Pécel) *** 728.82(439-2Pécel)
[AN 1063040]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2004.
Braudel, Fernand
L'identité de la France (magyar)
   Franciaország identitása / Fernand Braudel ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 2003-2004. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Franciaország
944 *** 911(44)
[AN 1049213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az emberek és a dolgok. - 2004. - 591, [5] p.
ISBN 963-208-850-6 kötött : 5990,- Ft
Franciaország - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - demográfia
944 *** 314(44)(091) *** 338(091)(44) *** 316.32(44)(091)
[AN 1069809] MARC

ANSEL
UTF-84289 /2004.
   "Es tu scholaris" : ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára / [szerk. F. Romhányi Beatrix et al.]. - [Budapest] : BTM, cop. 2004. - 132 p. : ill. ; 29 cm. - (Monumenta historica Budapestinensia, ISSN 0077-1430 ; 13.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9340-29-4 fűzött : ár nélkül
régészet - magyar történelem - 15. század - 16. század
904(439)"14/15" *** 943.9"14/15"
[AN 1070159]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2004.
A hódoltság régészeti kutatása (angol)
   Archaeology of the Ottoman period in Hungary : papers of the conference held at the Hungarian National Museum, Budapest, 24-26 May 2000 / ed. Ibolya Gerelyes and Gyöngyi Kovács ; [... transl. ... Magdalena Seleanu, Steve Starkey, Chris Sullivan]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2003. - 410, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 3.)
Bibliogr.: p. 389-408. - Példányszám: 600
ISBN 963-9046-95-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - régészet - török hódoltság - 16. század - 17. század - konferenciakiadvány
904(439)"15/16" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 1069867]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2004.
Képes krónika (latin, magyar)
   Képes krónika / [közread. a] Nemzeti Kincseinkért Egyesület. - Budapest : Nemz. Kincseinkért Egyes., 2003. - 2 db ; 34 cm
Kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás előtti kor - honfoglalás - kora középkor - latin irodalom - krónika - hasonmás kiadás - kétnyelvű dokumentum
943.9".../13"(093.3) *** 871-94(439).02=945.11 *** 091.5.07
[AN 1071300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - Hasonmás kiad. - [4], 146 p. : ill., színes
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kódex 1964-ben a Magyar Helikon Könyvkiadó által közreadott hasonmás kiadásának alapján
ISBN 963-212-942-3
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás előtti kor - honfoglalás - kora középkor - latin irodalom - krónika - hasonmás kiadás
943.9".../13"(093.3) *** 871-94(439) *** 091.5.07
[AN 1071264] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Krónika, képnyelven elbeszélve / Pap Gábor. Fény által festett történelem / Szántai Lajos. A Krónika latin szövege. A Krónika magyar szövege / ford. Barsi János. - 131 p. : ill.
ISBN 963-212-943-1
magyar történelem - honfoglalás előtti kor - honfoglalás - kora középkor - latin irodalom - krónika - kétnyelvű dokumentum
943.9".../13"(093.3) *** 871-94(439).02=945.11
[AN 1071312] MARC

ANSEL
UTF-84292 /2004.
   A Krúdyak Szécsénykovácsiban / [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Horpács : Mikszáth Társ., 2003. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Mikszáth könyvestéka, ISSN 1785-718X ; 2.)
Szemelvényekkel Krúdy Gyula műveiből
ISBN 963-9126-78-0 fűzött : ár nélkül
Krúdy család
Szécsénykovácsi - családtörténet - helyismeret - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Krúdy *** 894.511-94 *** 908.439-2Szécsénykovácsi"18"
[AN 1074868]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2004.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Zsigmondkori oklevéltár / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
A 6. kötettől kiad. a Magyar Országos Levéltár. - A 8. kötettől összeáll. Borsa Iván és Tóth Norbert, C. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
943.9"13/14"(093.2)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., 1421. - 2003. - 503 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 39.)
Példányszám: 550
ISBN 963-631-146-3 kötött : ár nélkül
magyar történelem - Zsigmond-kor - 15. század - oklevél
943.9"14"(093.2)
[AN 1070696] MARC

ANSEL
UTF-84294 /2004.
Nemere István (1944-)
   Goebbels, a gonosz / Stefan Niemayer. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2004. - 172, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9497-58-4 fűzött : ár nélkül
Goebbels, Joseph
Németország - politikus - történelem - 20. század - életrajz
943.0"1924/1945"(092)Goebbels,_J.
[AN 1074461]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2004.
Nemere István (1944-)
   Hess, a rejtélyes / Stefan Niemayer. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2004. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-9497-59-2 fűzött : ár nélkül
Hess, Rudolf
Németország - politikus - történelem - 20. század - életrajz
943.0"19"(092)Hess,_R.
[AN 1074464]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2004.
Nemere István (1944-)
   Heydrich, a könyörtelen / Stefan Niemayer. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2004. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-9497-60-6 fűzött : ár nélkül
Heydrich, Reinhard Tristan
Németország - politikus - történelem - második világháború - életrajz
943.0"193/194"(092)Heydrich,_R._T.
[AN 1074459]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2004.
Romsics Ignác (1951-)
   Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században / Romsics Ignác ; [... a térképeket rajz. Sebők László] ; [mutatót kész. Gelléri Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Napvilág, 2004. - 419 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-390.
ISBN 963-9533-9-7 fűzött : 2100,- Ft
Délkelet-Európa - történelem - nemzetiségi politika - nemzetiség - 19. század - 20. század
940-11"18/19" *** 323.1(4-11) *** 323.15(4-11)"18/19"
[AN 1069802]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2004.
Szegő András (1948-)
   Magánybeszélgetések / Szegő András. - Budapest : Park, 2003. - 364, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-530-679-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - interjú
929(439)"19"(047.53)
[AN 1069990]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2004.
   Telki ezer éve / [fel. szerk. Vérti Zsuzsa]. - [Budapest] : Kalangya Kkt., cop. 2004. - 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Honszeretet könyvtára, ISSN 1785-7112 ; 1.)
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 963-214-509-7 kötött : 2400,- Ft
Telki - helytörténet
943.9-2Telki
[AN 1074878]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2004.
Udvarhelyi András (1944-)
   Csepeli csevegések : XXI. század, XXI. kerület, XXI beszélgetés... és... : üzenet a jövőnek / Udvarhelyi András. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 519 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-811-2 fűzött : ár nélkül
Budapest. XXI. kerület - életútinterjú
929(439-2Bp.XXI.)(047.53)
[AN 1069746]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2004.
   Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa / hrsg. von Ferenc Glatz ; [Studien und Vorträge von J. Budak et al.]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2002. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 15.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-773-6 fűzött : ár nélkül
943.9"09/10" *** 940-11"09/10"
[AN 936067]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4302 /2004.
Bendavid-Val, Leah
National geographic : the photograps (magyar)
   National geographic : a világ képekben / [írta Leah Bendavid-Val] ; [... ford. Bánky Vera]. - [Washington, D.C.] : National Geographic Society ; Budapest : Geographia, [2004]. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-86334-1-7 kötött : 9500,- Ft
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 1070392]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2004.
Elek György (1961-)
   Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája / összeáll. Elek György ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2003. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-186-5 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - Karcag - helyismereti bibliográfia
908.439-2Karcag:016 *** 908.439Nagykunság:016
[AN 1070779]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2004.
   Emlékek az iskoláról : a felsőzsolcai Általános Művelődési Központ és az Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány szervezésében a Bárczay-kastélyban megrendezett helytörténeti kiállítás katalógusa : [2003. október 29 - 2004. január 31.] / a kiállítást Nagy Gabriella és Zsíros Sándor rend. ; [szerk. Zsíros Sándor]. - [Felsőzsolca] : [Ált. Művel. Közp.] : [Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány], 2003. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Felsőzsolca - helyismeret - általános iskola - kiállítási katalógus - történeti feldolgozás
908.439-2Felsőzsolca *** 373(439-2Felsőzsolca)(091) *** 061.4(439-2Felsőzsolca)
[AN 1071387]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2004.
Fischer Jolán (1890-1991)
   Anziksz Szentendréről : korrajz, képeslapokkal / [Fischer Jolán] ; [... sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Máté György] ; [a képes levelezőlapokat gyűjt. és magyarázza Ürmös Lóránt]. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2002. - 92, [3] p. : ill. ; 17x19 cm
ISBN 963-206-073-3 kötött : ár nélkül
Szentendre - magyar irodalom - helyismeret - memoár - képes levelezőlap
908.439-2Szentendre(0:82-94)(084.12) *** 769.5(439) *** 894.511-94
[AN 1070101]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2004.
Honigberger, Johann Martin
Früchte aus dem Morgenlande (magyar) (részlet)
   Napkeleti gyümölcsök avagy Úti élmények, természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve / írta Johann Martin Honigberger... ; a bevezetőt írta és a dokumentumot ford. Buczkó Zsuzsanna. - Szeged : JATEPress, 2003. - 59 p. : ill. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 62.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : 250,- Ft
India - helyismeret - útleírás
910.4(540)
[AN 1069438]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2004.
Insight guide Croatia (magyar)
   Horvátország / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 285 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4533-9 fűzött : ár nélkül
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 1074918]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2004.
Insight guide Scandinavia (magyar)
   Skandinávia / [... szerk. Koronczai Magdolna] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 440 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4532-0 fűzött : ár nélkül
Skandinávia - útikönyv
914.8(036)
[AN 1074914]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2004.
Kartali Zsuzsa
   Úti cél: Kína / Kartali Zsuzsanna, Udvari Gábor. - [Budapest] : Kalandor, 2004. - 285, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-955-709-9 fűzött : 1690,- Ft
Kína - útikönyv
915.10(036)
[AN 1074903]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2004.
Kopka János
   Tisztelet az ősöknek : emlékezések, vallomások a 250 éve újjászületett Nyíregyházáról / írta és szerk. Kopka János. - [Nyíregyháza] : Kelet Press, 2003. - 134 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Nyíregyháza - helyismeret - memoár
908.439-2Nyíregyháza(0:82-94)
[AN 1069854]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2004.
Lugosi Lugo László (1953-)
   A Vár : Budapest = Castle district / fényképezte ... Lugosi Lugo László ; [előszó ... Esterházy Péter] ; [... utószó ... Török András] ; [ford. ... Rácz Katalin]. - Budapest : Vince K., 2004. - 167 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 963-9323-97-7 kötött : 2795,- Ft
Budapest. I. kerület - Magyarország - helyismeret - fényképész - fényképalbum
908.439-2Bp.I.(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L.
[AN 1074917]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2004.
   Nyalkai történetek : narratív nagyítások : a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék fotókiállítása a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályán : 2003. november 27 - 2004. február 29. / a kiállítást rend. és a katalógust írta Frazon Zsófia. - Pécs : PTE BTK Néprajz és Kult. Antropológia Tansz., 2004. - 83 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-641-988-4 fűzött : ár nélkül
Nyalka - helyismeret - kiállítási katalógus
908.439-2Nyalka *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1074880]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2004.
   Oroszlányi fotográfiák : pillanatképek Oroszlány múltjából / [szerk. Kiss Vendel] ; [a kötet képanyagát összegyűjt. Végvári Ferencné Babirák Ilona] ; [közread.] Oroszlány Város Önkormányzata. - Oroszlány : Önkormányzat, 2002. - 167, [22] p. : ill. ; 22 cm
A bev. és a képjegyzék angol, német és szlovák nyelven is
ISBN 963-00-7870-8 kötött : ár nélkül
Oroszlány
908.439-2Oroszlány(084.12)
[AN 934519]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2004.
Ozsváthné Csegezi Monika
   Sanctus Mychael-től Szeged-Szentmihályig : a város melletti falu története és építészeti értékei / Ozsváthné Csegezi Monika ; [kiad. a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, ... és a Míves Stúdió Bt.]. - Szeged : Móricz Művel. Ház : Míves Stúdió Bt., 2003. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 963-204-385-5 fűzött : ár nélkül
Szeged - helyismeret
908.439-2Szeged
[AN 1070184]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2004.
   Pilisjászfalu / [... Kékesi László szerk.] ; [kiad. a Pilisjászfaluért Közalapítvány]. - Pilisjászfalu : Pilisjászfaluért Közalapítvány, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-268-3 fűzött : ár nélkül
Pilisjászfalu - helyismeret - helytörténet
908.439-2Pilisjászfalu *** 943.9-2Pilisjászfalu
[AN 1070704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 313, [2] p.
Pilisjászfalu - helyismeret - helytörténet
908.439-2Pilisjászfalu *** 943.9-2Pilisjászfalu
[AN 1070719] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 582, [2] p. : ill.
Pilisjászfalu - helyismeret - helytörténet
908.439-2Pilisjászfalu *** 943.9-2Pilisjászfalu
[AN 1070723] MARC

ANSEL
UTF-84316 /2004.
   A régi Magyarország képeslapokon / [a képeket vál., a képjegyzéket kész. Cseh Mária, Szarka Anita] ; [az irodalmi szövegeket vál. Domokos Mátyás] ; [az előszót írta Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2003. - 350 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
ISBN 963-389-562-6 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - képes levelezőlap - album - idézetgyűjtemény
908.439(084.12) *** 769.5(439) *** 894.511-84
[AN 1070844]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2004.
Tóth József (1940-)
   Tanulmányok a településföldrajz témaköréből / Tóth József. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2004. - 295, [5] p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
településföldrajz - tankönyv
911.37(078)
[AN 1074485]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2004.
Tóth Pál
   Magyarország gyöngyszemei / Tóth Pál, Czeglédi Zsolt. - Debrecen : TKK, [2004]. - 208 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-596-161-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 1074451]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2004.
Váradi Péter Pál
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó ; [közread. a] Közdok. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 9., 12. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8., 11. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7-12. kötetet a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Felső-Háromszék. - 2003. - 122 p.
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 963-86008-9-6 kötött : 6600,- Ft
Felső-Háromszék - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 1070895] MARC

ANSEL
UTF-84320 /2004.
   Veszprémi köszöntők : Gizella-napi ünnepi köszöntők, 1992-2002 / [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Polgármesteri Hiv., 2003. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Veszprém városi füzetek, ISSN 1418-8252 ; 7.)
ISBN 963-210-188-X fűzött : ár nélkül
Veszprém - helyismeret - ünnepség - ünnepi beszéd
908.439-2Veszprém *** 061.7(439-2Veszprém)(091)
[AN 1070691]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4321 /2004.
   50 éves a Polgári perrendtartás : a 2003. április 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában, a Debreceni és Miskolci Egyetemek Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek közös szervezésében megrendezett jubileumi konferencia kiadványa / [szerk. Wopera Zsuzsa] ; kiad. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2003. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9360-17-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - polgári perrendtartás - konferenciakiadvány
347.9(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1070646]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2004.
Boncz János
   Az önkormányzatok döntéshozói, 1990-2002 / [szerzők Bocz János, Sághi Tamás]. - Budapest : KSH, 2003. - 90, 4 p. ; 29 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 40.)
ISBN 963-215-701-X fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - önkormányzat - tisztségviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
352.08(439)"199/200"(083.41)
[AN 1070815]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2004.
Bonomi Nóra Katalin
   Ügyészi tevékenység a környezetvédelemben / Bonomi Nóra Katalin. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 280 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 13.)
ISBN 963-224-733-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - ügyészség
349.6(439) *** 347.963(439)
[AN 1070741]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2004.
Hajnal Hugó (1888-1944)
   Csemegi Károly / Hajnal Hugó. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 29.)
ISBN 963-9500-83-6 fűzött : 1200,- Ft
Csemegi Károly (1826-1899)
Magyarország - jogász - 20. század - életrajz
34(439)(092)Csemegi_K.
[AN 1070093]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2004.
   A helyi önkormányzatok kérdései Közép- és Dél-kelet Európában / [... vál. és szerk. Somogyi Eszter és Teller Nóra] ; [ford. Tönkő Andrea] ; [közread. a] Friedrich Ebert Alapítvány. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2003. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Délkelet-Európa - önkormányzat - ezredforduló
352(4)"199/200"
[AN 1070455]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2004.
   The impact of decentralization on social policy / ed. by Katalin Tausz. - 2. ed. - Budapest : LGI OSI, 2003. - XVI, 87 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 85-87. és a jegyzetekben
ISBN 963-9419-63-X fűzött : ár nélkül
szociálpolitika - szociális gondozás - decentralizáció
351.84(4-11)"199" *** 364(4-11)"199" *** 35.071.6(4-11)"199"
[AN 1070038]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2004.
Imregh Géza
   A közjegyzői eljárás / Imregh Géza ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2003. - 341 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 15. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9360-13-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - közjegyző - hitelesítés - útmutató
347.961(439)(036)
[AN 1070651]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2004.
   A magyar önkormányzatok enciklopédiája, 2002 - 2006 / [mtársak Áfra Mária et al.]. - Budapest : G-Mentor, [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-86376-0-9
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Aba - Csévharaszt. - [2004]. - 527 p. : ill., főként színes
Lezárva: 2003 máj. 7.
ISBN 963-86376-1-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070824] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Csibrák - Hernádnémeti. - [2004]. - 506 p. : ill., színes
Lezárva: 2003. jún. 6.
ISBN 963-86376-2-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070841] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Méhtelek - Szabadi. - [2004]. - 641 p. : ill., színes
Lezárva: 2003. szept. 24.
ISBN 963-86376-4-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070847] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Szabadkígyós - Zsurk. - [2004]. - 589 p. : ill., színes
Lezárva: 2003. nov. 21.
ISBN 963-86376-5-X kötött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070850] MARC

ANSEL
UTF-84329 /2004.
   Önkormányzati projektmintatár : uniós forrásból megvalósított sikeres önkormányzati projektek bemutatása / [szerk. Szépe Edit] ; [szerzők Bucin Barna et al.] ; [közread. a Belügyminisztérium Önkormányzati EU Információs Központ]. - Budapest : BM Önkormányzati EU Inf. Közp., [2004]. - 156 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. dec. 31.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - tervezés
352(439)"200" *** 65.012.2
[AN 1074915]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2004.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - [Budapest] : Aula, 2003-. - 24 cm
pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 1069681]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 474 p.
Írta Halász Zsolt, Klicsu László. - Bibliogr.: p. 469-470.
ISBN 963-9478-72-5 fűzött : ár nélkül
pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 1069684] MARC

ANSEL
UTF-84331 /2004.
   Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái : közigazgatási és politikai iratok : rövidített szövegközlések és regeszták. - Budapest : Pest M. Lvt., 2001-. - 20 cm
Gerinccím: Közigazgatási és politikai iratok
ISBN 963-7235-35-3
Pest-Pilis-Solt - közgyűlés - 17. század - 18. század - önkormányzati irat
353(439.153)(093.2) *** 943.915.3(093.2)
[AN 926318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1717-1730 / Borosy András, Kiss Anita, Szabó Attila ; [... a mutatót kész. Horváth M. Ferenc]. - 2003. - 351 p. : ill. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 35.)
Az előszó német nyelven is. - Példányszám: 600
ISBN 963-7235-37-X fűzött : 1300,- Ft
Pest-Pilis-Solt - közgyűlés - 18. század - önkormányzati irat
353(439.153)"171/173"(093.2) *** 943.915.3"171/173"(093.2)
[AN 1070164] MARC

ANSEL
UTF-84332 /2004.
   A polgári nemperes eljárások magyarázata. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002-. - 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
347.919.1(439)(036)
[AN 938295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A bírósági végrehajtás magyarázata / [szerzők Németh János, Vida István]. - 2004. - 1014 p.
Lezárva: 2003. júl. 31. - Bibliogr.: p. 927-930.
ISBN 963-224-738-8 kötött : ár nélkül
bírósági végrehajtás - útmutató
347.952(439)(036)
[AN 1069800] MARC

ANSEL
UTF-84333 /2004.
Sexual and gender-based violence against refugees, returnees and internally displaced persons (magyar)
   Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi erőszak : megelőzés és a következmények kezelése - irányelvek / [... kiad. az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Magyarországi Képviselete]. - Budapest : ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Mo. Képviselete, 2003. - [2], III, 186 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175-185.
Fűzött : ár nélkül
nemi erkölcs elleni bűntett - menekült - irányelv
343.54(100)(083.9) *** 325.254(100)(083.9)
[AN 1074951]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2004.
Szigeti Péter (1951-)
   A jogállamiság jogelmélete / Szigeti Péter, Takács Péter. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2004. - 340 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-340.
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9350-39-7)
államelmélet - jogállam
340.131.4 *** 34.01(100)(091)
[AN 1069852]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2004.
   Törvények tartalmi felépítése. - Budapest : Kódexpress, [2004]. - 168 p. ; 21 cm
Lezárva: 2003. nov. 10.
ISBN 963-85877-2-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - jogtudomány - jogszabálygyűjtemény - tárgymutató
34(439)(094)(083.86)
[AN 1074471]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2004.
Vándor Károly
   Soviet air forces in Hungary and Austria, 1944-1991 / Károly Vándor. - Nagyiván : Vándor Magánkiad., 2003. - 155 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [156].
ISBN 963-430-477-X fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - Magyarország - légierő - támaszpont
358.4(47)"1944/1991" *** 355.76(439)"1944/1991"
[AN 1069278]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4337 /2004.
Balogh Károly
   Az ingázás szerepe a Közép-magyarországi régió lakosságának foglalkoztatásában és Budapest munkaerő-ellátásában, 2001. február 1 / [kész. Balogh Károly] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Bp. és Pest M. Ig., 2004. - 74 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : 2000,- Ft
Pest (megye) - Budapest - foglalkoztatottság - ingázás - régió
331.5(439-2Bp.)(083.41) *** 332.1(439.153)(083.41)
[AN 1074885]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2004.
Barakonyi Károly (1938-)
   Stratégiaalkotás / Barakonyi Károly. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999-. - 24 cm
Egyetemi-főiskolai tankönyv. - A 3. köt. társszerzője Borgulya Istvánné
ISBN 963-19-0338-9
658.1.012.2(075.8)
[AN 401333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Vállalati kultúra. - 2004. - 244 p.
Bibliogr.: p. 237-244.
ISBN 963-19-4579-0 fűzött : 2400,- Ft
vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
658.1.012.4(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 1069561] MARC

ANSEL
UTF-84339 /2004.
Bauer András
   Marketing / Bauer András, Berács József. - 6. kiad. - Budapest : Aula, 2003. - XVI, 620 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 609-620. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9478-53-9 kötött : ár nélkül
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 1070147]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2004.
Bódi György (1949-)
   Civil partnerség / Bódi György, Jung Adrienn, Lakrovits Elvíra. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 5.)
Lezárva: 2003. okt. - Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 963-224-734-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nonprofit szervezet - útmutató
334.012.46(439)(036)
[AN 1070747]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2004.
Cullis, John
Public finance and public choice (magyar)
   Közpénzügyek és közösségi döntések / John Cullis, Philip Jones ; [ford. Homonnai János]. - [Budapest] : Aula, 2003. - [22], 658 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-65-2 kötött : ár nélkül
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.1/.5(075.8)
[AN 1069657]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2004.
Drábik László
   Utazásszervezés és time sharing tevékenység az EU-ban és Magyarországon / [szerzők Drábik László, Fábián Attila]. - Budapest : MKIK, 2004. - 87 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 21.)
Lezárva: 2004. jan.
ISBN 963-9008-74-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - idegenforgalom - utazási iroda - útmutató
338.48(439)(036) *** 656.072.14
[AN 1074909]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2004.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk. Farkas Ferenc et al.] ; [szerzők Borgulya Istvánné et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. - Bibliogr.: p. 553-569.
ISBN 963-224-724-8 fűzött : ár nélkül
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 1070610]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2004.
Hofmeister-Tóth Ágnes
   Fogyasztói magatartás / Hofmeister-Tóth Ágnes. - [Budapest] : Aula, 2003. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-337.
ISBN 963-9478-67-9 kötött : ár nélkül
fogyasztói magatartás - egyetemi tankönyv
366.1(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 1070168]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2004.
Kaposi Zoltán (1960-)
   A 20. század gazdaságtörténete / Kaposi Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 324 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9542-11-3 kötött : 3980,- Ft
világgazdaság - gazdaságtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(100)"19"(075.8)
[AN 1074484]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2004.
Karácsony Imréné
   A természetbeni juttatások, a költségtérítések és az adókedvezmények elszámolásának 2004. évi szabályai / [szerző Karácsony Imréné]. - Budapest : Keriorg, 2004. - 228 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-9359-09-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jövedelemadó - adókedvezmény - útmutató
331.34(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 1070595]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2004.
Kerékgyártó Györgyné (1939-)
   Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben / Kerékgyártó Györgyné, Mundruczó György, Sugár András. - Jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - XI, 573 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 559-562.
ISBN 963-9478-49-0 kötött : ár nélkül
gazdasági elemzés - statisztikai elemzés - egyetemi tankönyv
330(075.8) *** 519.24(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 1070171]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2004.
Malasics András
   Hagyományos számviteli alkalmazások : a magyar 2000. évi számviteli szabályozás alapján / Malasics András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 2 db (856 p.) ; 29 cm
ISBN 963-19-2798-9 fűzött : 9729,- Ft
657(439)(094)(075.8)
[AN 923227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2], 336/c p.
657(439)(094)(075.8)
[AN 923230] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 337-856.
657(439)(094)(075.8)
[AN 923232] MARC

ANSEL
UTF-84349 /2004.
Miklós Márta, G.
   A tatai céhek / [katalógusszöveg G. Miklós Márta]. - 2. bőv. kiad. - Tata : KDM, 2003. - 38 p., XVII t. : ill. ; 25 cm. - (A Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei, ISSN 1219-6207 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Tata - ipartörténet - céh - múzeumi kiadvány - történelmi forrás
334.782(439-2Tata)(093) *** 069(439-2Tata)(036)
[AN 1070026]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2004.
   Navigation to the market : regulation and competition in local utilities in Central and Eastern Europe / ed. by Gábor Péteri, Tamás M. Horváth. - 2. ed. - Budapest : LGI OSI, 2003, cop. 2001. - 139 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 94-98. és a jegyezetekben
ISBN 963-9419-62-1 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - Közép-Európa - gazdasági verseny - piac
339.137.2(4-11)
[AN 1070035]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2004.
Nemes Nagy József (1948-)
   A "hely és a "fej" : a regionális tagoltság tényezői az ezredforduló Magyarországán / Nemes-Nagy József, Németh Nándor. - Budapest : MTA Közgazdaságtud. Kutatóközp. : BKÁE Emberi Erőforrások Tansz., 2003. - 55 p. ; 21 cm. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek, ISSN 1418-3331 ; 2003/7.)
Bibliogr.: p. 46-48. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-9321-90-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jövedelem - munkanélküliség - ezredforduló
330.564(439)"199/200" *** 331.56(439)"199/200"
[AN 1070679]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2004.
Palánkai Tibor (1938-)
   Economics of enlarging European Union / written by Tibor Palánkai. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 397 p. ; 25 cm. - (Transition, competitiveness and economic growth, ISSN 1419-3159 ; 6.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8071-3 kötött : ár nélkül
Európai Unió - gazdaság - integráció
339.923(4-62)
[AN 1069554]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2004.
Pintér Zsolt
   Hogyan csináljunk karriert? : az álláskeresés enciklopédiája : kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás, pályamódosítás vagy pályaválasztás előtt állóknak / Pintér Zsolt. - 7. átd., aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Horton Books, cop. 2003. - 402, [65] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-402.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7816-3)
munkaközvetítés - karrier
658.353.5 *** 65.013
[AN 1070144]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2004.
Sabján Julianna
   Vezetői számvitel az agrártermelésben / Sabján Julianna, Sutus Imre. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 963-9553-08-5 fűzött : ár nélkül
számvitel - mezőgazdasági üzem
657 *** 631.162
[AN 1070058]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2004.
Területfejlesztés Magyarországon (angol)
   Regional development : regional processes in the 1990's : regional development tasks for the coming years / [ed. by Váti Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Urban Planning]. - Budapest : Váti, 2002. - 44 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 933544]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2004.
Területfejlesztés Magyarországon (francia)
   Aménagement et développement du territoire : les processus durant la décennie 1990 : les enjeux pour les années à venir / [coord. ed. Váti Société d'utilité publique hongroise pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme]. - Budapest : Váti, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 933546]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2004.
Területfejlesztés Magyarországon (német)
   Raumentwicklung in Ungarn : Raumprozesse in den 90er Jahren : Aufgaben der Raumentwicklung in der kommenden Zeit / [Hrsg.: Váti Ungarische Gemeinnützige Gesellschaft für Regionale Entwicklung und Urbanistik]. - Budapest : Váti, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 933539]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2004.
   Területfejlesztés Magyarországon : területi folyamatok alakulása az 1990-es évtizedben : a területfejlesztés feladatai a XXI. század első éveiben / [kész. ... a Váti Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és Értékelő Irodája]. - [Budapest] : Váti, 2002. - 44 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 933525]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4359 /2004.
Byng-Hall, John
Rewriting family scripts (magyar)
   Munkám családi szkriptekkel / John Byng-Hall. - Budapest : Animula, [2003]. - IX, 264 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 9.)
Bibliogr.: p. 258-264.
ISBN 963-9410-35-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-019-719-7)
családterápia
364.044.24
[AN 1070821]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2004.
Szücs Marianna
   Esély vagy sorscsapás? : a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon : [felsőoktatási tankönyv] / Szücs Marianna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-192.
ISBN 963-19-4467-0 fűzött : 1999,- Ft
Magyarország - szociális gondozás - hiperaktivitás - gyermek - egyetemi tankönyv
364.65-053.2-056.34(439)(075.8) *** 616.89-008.481-053.2(075.8)
[AN 1069464]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4361 /2004.
Böngyik Árpád (1930-)
   100 éves a bajai kertészképző, 1904-2004 / Egyházaskéri Böngyik Árpád. - 2. átd. kiad. - Baja : Szerző, [2004]. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 963-430-612-8 fűzött : ár nélkül
Bereczki Máté Szakközépiskola (Baja)
Baja - szakközépiskola - kertészet - történeti feldolgozás
373.6:634(439-2Baja)(091)
[AN 1074905]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2004.
Engelbert, Pius
Geschichte des Benediktinerkollegs St. Anselm in Rom (magyar)
   A római Szent Anzelm Bencés Kollégium : az első száz év rövid története, 1888-1988 / Pius Engelbert ; [... ford. Váróczi Zsuzsanna]. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2004. - 279 p. ; 20 cm. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9053-61-9 fűzött : 2300,- Ft
Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma)
Roma - főiskola - bencések - történeti feldolgozás
378.628.2(45-2Roma)(091) *** 271.1
[AN 1074515]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2004.
   Gyökerek és gyümölcsök : a Karácsony Sándor Tudományos Konferencia előadásai : Kossuth Lajos Tudományegyetem 1999. szeptember 29. / [szerk. Lénárd Gábor]. - Debrecen : DE Neveléstudományi Tansz., 2002. - 97 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta paedagogica Debrecina, ISSN 0230-6476 ; 100.)
Rend. a Kossuth Lajos Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke etc. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-618-6 fűzött : ár nélkül
Karácsony Sándor (1891-1952)
37(439)(092)Karácsony_S. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 921691]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2004.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Magyarság és nevelés : tanulmányok / Karácsony Sándor ; [vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Lendvai L. Ferenc]. - Budapest : Áron, 2003. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 963-85084-7-7 fűzött : 2990,- Ft
személyiségfejlesztés - nevelés - magyarság - szociálpszichológia
37.03
[AN 1070367]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2004.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [közread. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 171 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944898] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 193 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 1069020] MARC

ANSEL
UTF-84366 /2004.
Mándi-Márton Gáborné
   Tantárgyakba integrált fejlesztő program alkalmazása az első osztályban : olvasás-írás, matematika, testnevelés, környezetismeret, rajz, ének, technika / Mándi-Márton Gáborné. - [Budapest] : [ELTE PPK], [2003]. - 3 db ; 30 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 27.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 1069979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 11, [24] p.
Bibliogr.: p. 11.
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 1069978] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - [4], 60 p. : ill.
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 1069995] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.]. - p. 61-118. : ill.
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 1070008] MARC

ANSEL
UTF-84367 /2004.
   Nemzeti környezeti nevelési stratégia : alapvetés / szerk. Vásárhelyi Tamás és Victor András ; ill. Sajdik Ferenc ; [közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2003. - X, 174 p. : ill. ; 24 cm
A 2001. szept. 7-9. között Zánkán rendezett Országos Környezeti Nevelési Konferencia anyaga. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-212-736-6 fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés
37.03 *** 504.03
[AN 1069975]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2004.
   Ötvenéves a szegedi Király-König Péter Zeneiskola / [szerk. Szélpál Szilveszter és Tandi Lajos]. - Szeged : [Király-König Zeneisk.], 2002. - 137, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Király-König Péter Zeneiskola (Szeged)
377.2:78(439-2Szeged)(058)
[AN 933401]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2004.
   Óvodánk fél évszázada, 1952-2002 : Szeged / [szerk. Domokos Mária Zsuzsanna] ; [... szerzői Domokos Mária Zsuzsanna et al.] ; [kiad. a MÁV Rt. Vezérigazgatósága]. - Budapest : MÁV Rt. Vezérig., 2002. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92.
Fűzött : ár nélkül
"A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Óvodája (Szeged)
373.24(439-2Szeged)
[AN 936298]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2004.
Petite enfance, grands défis (magyar)
   Biztos alapokon : kisgyermekkori nevelés és gondozás : [nevelés és képességfejlesztés] / [ford. Sárosdi Anna] ; [közread. az Országos Közoktatási Intézet]. - Budapest : OKI, 2002. - 213 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 139-145.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-506-8)
iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés
37.025 *** 372.3 *** 37.018.1
[AN 1071151]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2004.
   Válogatott tanulmányok / [szerk. ... Kissné Korbuly Katalin] ; [közread. a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar]. - Hajdúböszörmény : DE Hajdúböszörményi Ped. Főisk. Kar, 2003-. - 24 cm
pedagógia
37
[AN 1070199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 136 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-210-816-7 fűzött : ár nélkül
pedagógia
37
[AN 1070200] MARC

ANSEL
UTF-84372 /2004.
Virágné Katona Zsuzsanna
   Tükörben az iskola, óvoda : módszertani segédanyag a közoktatási intézmények minőségi díj alapú önértékeléséhez / Virágné Katona Zsuzsanna, Tóth Jánosné ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Ped. Int. Ped. Szakmai és Szakszolgálat, 2003. - 89, [36] p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-212-909-1 fűzött : ár nélkül
oktatásügy - minőségbiztosítás
371 *** 65.018
[AN 1070287]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2004.
Zsoldos Jánosné (1942-)
   Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában : feladatsorok és elemzések, 1993-2003 / Zsoldos Jánosné. - Nyíregyháza : Kölcsey F. Gimn., 2003. - 130 p. : ill. ; 30 cm. - (A Kölcsey Ferenc Gimnázium füzetei ; 4-5.)
Példányszám: 300
ISBN 963-210-854-X fűzött : ár nélkül
könyvtárhasználat - tanulmányi verseny
371.38 *** 024
[AN 1070095]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4374 /2004.
Armstrong, Lance
The Lance Armstrong performance program (magyar)
   A Lance Armstrong edzésprogram : a világ legnagyobb kerékpáros győzelme mögött álló edzés-, erősítő- és táplálkozási program / Lance Armstrong, Chris Carmichael és Peter Joffre Nye. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Soós András
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-575-3)
kerékpársport - edzés
796.6 *** 796.015.2
[AN 1071085]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2004.
Linczmayer Lajos
Természetes gyógymód ellenjáték panaszok orvoslására (német)
   Natürliche Heilmethoden bei Gegenspiel-Beschwerden mit einfachen Mitteln / von Lajos Linczmayer ; [übers. ... von Josef Harsanyi, Rosemarie Kuntz, Werner Graf]. - Budapest : Melania, 2003. - 317 p. ; 24 cm
ISBN 963-9106-75-5 fűzött : ár nélkül
bridzs
794.41
[AN 1069790]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2004.
Shomshak, Dean
Followers of Set (magyar)
   Szet követői / Dean Shomshak ; [ill. Michael Gaydos et al.] ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Delta Vision, [2003]. - 105, [4] p. : ill. ; 28 cm. - (Klánkönyvek)
ISBN 963-9474-59-2 fűzött : 2490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1070188]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4377 /2004.
   Árkádiától Zebegényig : a zebegényi művészkolónia 1928-42 között / [a katalógust szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : Pest M. Múz. Ig., 2003. - [20] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Köpöczi Rózsa kísérő tanulmányával. - A kísérő tanulmány angol és magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7215-91-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Zebegény - festészet - művésztelep - 20. század
75(439)"192/194" *** 061.28(439-2Zebegény)
[AN 1070445]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2004.
Balogh István (1927-)
   Akvarellek az építészetről / Balogh István ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2003. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-513-172-0 fűzött : ár nélkül
festőművész - 20. század - vízfestés - építészet
75(439)(092)Balogh_I. *** 75.023.22 *** 75.04 *** 72
[AN 1070063]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2004.
Baricz Katalin (1948-)
   For you : majdnem egyedül / Baricz Katalin. - Budapest : Baricz K., 2003. - 135 p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 963-430-634-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Baricz_K.
[AN 1071356]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2004.
Bitó János (1936-)
   Lakóházak tervezése / Bitó János. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 184 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-7746-77-3 kötött : 4980,- Ft
lakóépület - építőipari tervezés - egyetemi tankönyv
728.1.011(075.8)
[AN 1069799]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2004.
   Conceptual art at the turn of millennium : international symposium, October 15-16, 2001, Budapest/Bratislava = Konceptuális művészet az ezredfordulón : nemzetközi szimpózium, 2001. október 15-16., Budapest/Pozsony = Konceptuálne umenie na zlome tisícročí : medzinárodné sympózium, 15-16. október 2001, Budapešť/Bratislava / [texts Juraj Čarný et al.] ; [publ. AICA Section Hungary, Slovak Section of AICA]. - Budapest : AICA Sect. Hungary ; Bratislava : Slovak Sect. of AICA : 2002. - 174 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - művészet - 20. század - avantgard - konferenciakiadvány
7(4-191)"196/199" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1069765]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2004.
   Farkasrét / [... szerk. és a képaláírásokat írta Tóth Vilmos] ; [fényképezte Antall Péter és Gedai Csaba] ; [közread. a] Nemzeti Kegyeleti Bizottság. - Budapest : Nemz. Kegyeleti Biz., 2003. - 231, [8] p. : ill., színes ; 31 cm
Példányszám összesen: 1000, ebből 100 számozott
ISBN 963-206-707-X kötött : ár nélkül
Budapest - síremlék - fényképalbum
726.825(439-2Bp.)(084.12)
[AN 1074440]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2004.
Ferkai András (1953-)
   Űr vagy megélt tér : építészettörténeti írások / Ferkai András. - [Budapest] : Terc, cop. 2003. - 214 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9535-03-6 fűzött : ár nélkül
Európa - Magyarország - építészettörténet - 20. század
72(4)"19" *** 72(439)"19"
[AN 1070170]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2004.
   Fiumei úti sírkert / [képaláírásokat kész. Triff Viktor] ; [közread. a] Nemzeti Kegyeleti Bizottság. - Budapest : Nemz. Kegyeleti Biz., 2002. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-202-027-8 kötött : ár nélkül
Budapest - síremlék - fényképalbum
726.825(439-2Bp.)(084.12)
[AN 1074441]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2004.
   František Kupka : Jan és Meda Mládek washingtoni gyűjteményéből : from the Jan and Meda Mládek collection in Washington : Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest, Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, 2001. december 14 - 2002. február 24. / [szerk. Farkas János László, Gellér Katalin, Körber Ágnes] ; [... kiad. Közép-európai Kulturális Intézet]. - [Budapest] : Közép-európai Kult. Int., [2002]. - [6], 382 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kiállítási katalógus. - Összeáll. Mládek, Meda. - Gerinccím: Kupka. - Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 963-00-8758-8 fűzött : ár nélkül
Kupka, František
75(437.1)(092)Kupka,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 922085]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2004.
   A Gödöllői Művésztelep, 1901-1920 = The Artists' Colony of Gödöllő, 1901-1920 / [... szerk. Gellér Katalin, G. Merva Mária, Őriné Nagy Cecília] ; [szerzők ifj. Bóna István et al.] ; [kiad. a Gödöllői Városi Múzeum]. - Gödöllő : Vár. Múz., 2003. - 425, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 249-253. és a jegyzetekben. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-126-X kötött : ár nélkül
Gödöllői Művésztelep
Magyarország - Gödöllő - képzőművészet - 20. század - szecesszió - művésztelep
73/76(439)"190/191" *** 7.035.93(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)
[AN 1069755]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2004.
Hefter László (1943-)
Művek (vál.)
   Hefter László. - [Győr] : [Plaza Műterem], [2004]. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Plaza Műterem. - Gerinccím: Üveg = Glass. - Bibliogr.: p. 56. - Példányszám: 1000
ISBN 963-206-479-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - üvegművészet - 20. század
748(439)(092)Hefter_L.
[AN 1071339]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2004.
   Hungarian architecture today : modernist and organic / [catalogue ed. Sandor Vaci] ; [org., publ. by Hungarian Cultural Centre]. - [London] : Hung. Cultural Centre ; [Budapest] : [NKÖM], cop. 2004. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kész. a 2004-ben Londonban és Glasgowban azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-214-234-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439)"199/200" *** 061.4(410-2London) *** 061.4(410-2Glasgow)
[AN 1067104]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2004.
Imdahl, Max
Giotto, Arenafresken (magyar)
   Giotto : Arénafreskók : ikonográfia, ikonológia, ikonika / Max Imdahl ; [ford. Kerekes Amália]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 148, [37] p., : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-11-7 fűzött : 2000,- Ft
Giotto di Bondone
Olaszország - festészet - 14. század - művészetelmélet - ikonográfia
75(45)(092)Giotto_di_Bondone *** 75.01 *** 75.04
[AN 1069912]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2004.
Johnson, Paul
The renaissance (magyar)
   A reneszánsz / Paul Johnson ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Európa, 2004. - 222 p. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 963-07-7565-4 kötött : 2400,- Ft
művelődéstörténet - reneszánsz
7.034(4) *** 930.85(4)"13/15"
[AN 1074859]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2004.
Kalmár János (1952-)
   Munkák, 1978-2003 = Works, 1978-2003 / Kalmár János. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - [147] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. [141].
ISBN 963-430-773-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kalmár_J.
[AN 1070436]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2004.
Kertészfi Ágnes (1952-)
Művek (vál.)
   Kertészfi Ágnes. - [Pécs] : [Művészetek Háza], [2004]. - [47] p. : ill., színes ; 28 cm
A Pécsi Művészetek Házában 2002. szept. 16-tól okt. 7-ig rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [47].
ISBN 963-202-845-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - üvegművészet - 20. század - kiállítási katalógus
748(439)(092)Kertészfi_Á. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1070150]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2004.
Klie Zoltán (1897-1992)
Művek (vál.)
   Klie Zoltán, 1897-1992, festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2003. október 18-tól november 15-ig / [... vál., rend. és a katalógus szerkesztésében közrem. Haas János et al.]. - Budapest : Haas Galéria, [2003]. - 12 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Klie_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070810]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2004.
   Kötődések : a vidéki Magyarország emlékezete : szentendrei kortárs képzőművészek kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában = Attachments : memories of the Hungarian countryside : exhibition - works of contemporary artists from Szentendre in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum = Bindungen : Erinnerung an das ländliche Ungarn : Ausstellung - Werke von zeitgenössischen Künstlern aus Szentendre in der Skanzen Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums / [a kiállítást rend. B. Horváth Jenő] ; [a bevezetőt írta Cseri Miklós] ; [a ... tanulmányt írta Wehner Tibor] ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2003]. - 119, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-210-870-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szentendre - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1069523]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2004.
Köves Éva (1965-)
   Válogatás, 2001-2003 : Martyn Ferenc Tetőtéri Galéria, Művészetek Háza, Pécs : 2003. 05. 09. - 05. 30. = Selection, 2001-2003 / Köves Éva ; a kiállítást rend. ... Várkonyi György. - Pécs : Művészetek Háza, [2004]. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-210-101-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Köves_É. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1070143]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2004.
Kunszt György (1924-)
   Értékválság az építészetben és a modern szakralitás : válogatott írások, 1962-2003 / Kunszt György. - [Budapest] : Terc, cop. 2003. - 378 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 6.)
ISBN 963-9535-00-1 fűzött : ár nélkül
Kunszt György (1924-)
Magyarország - építészet - elmélet - építész - 20. század
72.01 *** 72(439)"19" *** 72(439)(092)Kunszt_Gy.
[AN 1070176]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2004.
Lustig, Valentin
   Hóka néni : hét festmény : Dorottya Galéria, Budapest / Valentin Lustig ; [tanulmány] Edith Balas ; [kiad. Ernst Múzeum Kht.]. - Budapest : Ernst Múz., 2004. - 26 p. : ill., színes ; 22 cm
A 2004. márc. 23 - ápr. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-86419-8-3 fűzött : ár nélkül
festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(494)(092)Lustig,_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1074458]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2004.
   Magyar erődépítészet : régi erődítések rekonstrukciója a térinformatika módszereivel / [szerk. Winkler Gusztáv]. - Budapest : Tinta, 2003. - 89 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához, ISSN 1419-9696 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-74-9 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - hadtörténet - építészettörténet - erőd - térinformatika - konferenciakiadvány
725.182(439) *** 623.1(439) *** 681.3.004.14 *** 911 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070758]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2004.
Monet és barátai (francia)
   Monet et ses amis : [Musée des beaux-arts de Budapest, 1e?r? décembre 2003 - 15 mars 2004] / [... éd. Judit Geskó] ; [trad. ... Kinga Dornbacher et Anna Köböl]. - Budapest : Vince : Musée des beaux-arts, 2003. - 358, [5] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9552-03-8 fűzött : ár nélkül
Monet, Claude
festőművész - 19. század - 20. század - impresszionizmus - kiállítási katalógus
75(44)(092)Monet,_C. *** 75.036.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1069540]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2004.
   Monet és barátai : [kiállítás a Szépművészeti Múzeumban] : [Budapest, 2003. december 1 - 2004. március 15.] / [szerk. Geskó Judit]. - Budapest : Vince K. : Szépműv. Múz., cop. 2003. - 358, [5] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9552-02-X fűzött : ár nélkül
Monet, Claude
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - impresszionizmus - kiállítási katalógus
75(44)(092)Monet,_C. *** 75.036.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1069538]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2004.
   "Múlt nélkül nincs jövő" : a Hadtörténeti Intézet és Múzeum története, 1918-2003 / [szerk. Farkas Gyöngyi, Jankó Annamária, Szijj Jolán] ; [... megírásában részt vettek Andaházi Szeghy Viktor et al.] ; [kiad. Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Petit Real, 2003. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9267-27-9 kötött : ár nélkül
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum - hadtörténet
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum *** 355.48(439)
[AN 1070391]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2004.
Nagy B. István (1933-)
Művek (vál.)
   Nagy B. István festőművész : trinitárius templom, Eger, 2003 / [a kiállítást rend. ... H. Szilasi Ágota] ; [... kiad. ... Szabad Szalon Heves Megyében Élő Képző- és Iparművészek Egyesülete]. - [Eger] : Szabad Szalon, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nagy_B._I. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 1070098]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2004.
Németh József (1911-)
Művek (vál.)
   Németh József képemlékei / [szerk. ... Németh Andrea]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 111 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-430-716-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Németh_J.
[AN 1070062]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2004.
Novák András, M. (1944-)
Művek (vál.)
   MNA : M. Novák András : humántapéták, művészi falvédők, óriásposzterek / [a kiállítást rend. ... Boros Lili] ; [a katalógust szerk. ... Wehner Tibor] ; [közread. az] Ernst Múzeum. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 133, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást 2004. jan. 18 - febr. 5. között Budapesten tartották. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 132.
ISBN 963-430-844-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Novák_A.,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1070440]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2004.
Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás (4.) (2003) (Szekszárd)
   IV. Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás : szitanyomatok : Művészetek Háza, Szekszárd, 2003. X. 4 - 2003. XI. 16. = IV. Colour Print Graphic Exhibition : silk screens : House of Arts Szekszárd, 2003. X. 4 - 2003. XI. 16. / [szerk. ... Butak András] ; [rend., közread. a] Magyar Grafikusművészek Szövetsége, A Magyar Grafikáért Alapítvány. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., 2003. - [66] p. : ill., színes ; 23 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-212-084-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szitanyomás - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439) *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 1070428]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2004.
Perjes Erzsébet
   Foltvarrás mesterfokon (patchwork 2.) : gyorsvarrási módszerek és felületet díszítő eljárások a foltvarrást kedvelők részére / Perjes Erzsébet. - [Budapest] : Saxum, 2004. - 78, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 963-9308-78-1 kötött : 2480,- Ft
foltvarrás
746.41
[AN 1069753]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2004.
Péterfy Gizella (1943-)
Művek (vál.)
   Péterfy Gizella : [festő- és szobrászművész]. - [Budapest] : M. Képek, 2003. - 65 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-9439-14-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Péterfy_G.
[AN 1071349]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2004.
Sághy Gyula
   Házsongárdi rekviem / Sághy Gyula. - Budapest : Recski K., 2003. - 291 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 281-284. - Példányszám: 1000
ISBN 963-206-970-6 kötött : ár nélkül
Kolozsvár - temető - síremlék - művelődéstörténet
726.82(498.4-2Kolozsvár)(084.12) *** 930.85(498.4-2Kolozsvár)(=945.11)(092) *** 930.85(439.21-2Kolozsvár)"15/19"(092) *** 718(498.4-2Kolozsvár)
[AN 1074945]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2004.
Schrammel Imre (1933-)
Művek (vál.)
   Schrammel. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig. : JPM, 2003. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 99.)
A bev. tanulmányt Dvorszky Hedvig írta. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7211-80-2 kötött : ár nélkül
Schrammel Imre (1933-)
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Schrammel_I.
[AN 1071247]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2004.
   Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében / [... szerk. és a képaláírásokat írta Tóth Vilmos] ; [fényképezte Antall Péter és Gedai Csaba] ; [közread. a] Nemzeti Kegyeleti Bizottság. - Budapest : Nemz. Kegyeleti Biz., 2004. - 231, [10] p. : ill., színes ; 31 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-549-6 kötött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron - síremlék - fényképalbum
726.825(439.114)(084.12)
[AN 1074439]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2004.
Szabó László (1939-)
   Népi építészeti gyökerek felmérése, kutatása diákjaimmal, 1976-2001 / Szabó László ; [a fényképeket kész. Szabó József et al.] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2003. - 244 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 235-242.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-513-173-9)
Magyarország - népi építészet - magyar néprajz
72.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 1070072]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2004.
Szombathy Bálint (1950-)
   Art Tot(h)al : Tóth Gábor munkásságának megközelítése, 1968-2003 / Szombathy Bálint. - [Budapest] : Ráció, 2004. - 201 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 13.)
Bibliogr.: p. 197-198. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86272-6-3 fűzött : 2800,- Ft
Tóth Gábor (1950-)
Magyarország - író - képzőművész - 20. század - avantgard - életrajz
73/76(439)(092)Tóth_G. *** 7.037 *** 894.511(092)Tóth_G. *** 012Tóth_G.
[AN 1070665]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2004.
   Tanítványok : Kass János grafikusművész tiszteletére / [Bányai István et al.]. - [Szeged] : Kiss I., 2003. - 23 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-430-813-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 1070431]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2004.
   Téglaépítészet Magyarországon. - Budapest : Vertigo, 2003-. - 33 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - építészettörténet - tégla
72.023(439)(091) *** 691.421
[AN 1070076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fejezetek a magyar téglaépítészet történetéből - a kezdetektől 1989-ig / Bojár Iván András [et al.] ; [fotó Bagyinszky Zoltán et al.]. - 2003. - 246 p. : ill., főként színes. - (Octogon könyvek, ISSN 1588-7650 ; 3.)
ISBN 963-212-743-9 kötött : 8800,- Ft
Magyarország - építészettörténet - tégla
72.023(439)(091) *** 691.421
[AN 1070082] MARC

ANSEL
UTF-84415 /2004.
   Térjünk a tárgyra! : kiállítás a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára = Get on to the object! : exhibition on the centennial of the Laczkó Dezső Museum / a katalógust szerk. Tóth G. Péter, Schleicher Vera ; [a kiállítás főrendezője V. Fodor Zsuzsa] ; [... rend. és a tárgyleírásokat kész. Ács Anna et al.]. - Veszprém : Laczkó Múz., 2003. - 125 p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 963-7208-79-8 kötött : ár nélkül
Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém). Térjünk a tárgyra!
Veszprém - múzeum - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
069(439-2Veszprém)(091) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 1071333]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2004.
   A töredék metaforái : tematikus festészeti kiállítás : Vigadó Galéria, 2003. december 18 - 2004. január 11. = Metaphors of the fragment / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Szeifert Judit] ; [... kiad. Magyar Festők Társasága]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-212-973-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1070153]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2004.
   Üveg-tér-kép : Kortárs Magyar Üvegkiállítás : Monostori Erőd, Komárom : 2003. augusztus 20 - szeptember 20. / [a kiállítást rend. Bodonyi Emőke] ; [... a katalógust megjelentette a Magyar Üvegművészeti Társaság]. - [Pécs] : M. Üvegműv. Társ., [2003]. - 62, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-210-937-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - üvegművészet - kiállítási katalógus
748(439)"200" *** 061.4(439-2Komárom)
[AN 1071400]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2004.
Várnai György
   Vadásztörténetek és mesék felnőtt gyerekeknek, a természet rajongóinak / Várnai György. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2003. - 96 p. : ill., színes ; 24x28 cm
ISBN 963-86243-5-3 kötött : ár nélkül
természeti környezet - fényképalbum
77.047 *** 894.511-94 *** 77.04(439)(092)Várnai_Gy. *** 502(439)(084.12)
[AN 1069521]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4419 /2004.
Böhm, György Miklós (1936-)
Enrico Caruso na América do Sul (magyar)
   Enrico Caruso : mítosz, amely átível az ezredfordulón / György Miklós Böhm ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Kornétás, 2003. - 507 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD
Bibliogr.: p. 494-497. - Diszkogr.: p. 450-455.
ISBN 963-9353-29-9 kötött : 10000,- Ft
Caruso, Enrico
Olaszország - operaénekes - 20. század - életrajz
782.1.071.2(45)(092)Caruso,_E.
[AN 1069512]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2004.
Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988)
   Hagyomány és haladás : Csomasz Tóth Kálmán válogatott írásai születése 100. évfordulójára / [... szerk., sajtó alá rend. és utószóval ell. Bódiss Tamás] ; [... a bibliográfiát összeáll. Szűcs Endre] ; [közread. a] Református Egyházzenészek Munkaközössége. - Budapest : ReZeM, 2003. - 823 p. : ill., kotta ; 25 cm
Gerinccím: Csomasz Tóth Kálmán írásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-396-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - egyházi és vallásos zene - református egyház - történeti feldolgozás - személyi bibliográfia
783(439)(091) *** 246.8 *** 284.2 *** 012CsomaszTóth_K.
[AN 1070660]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2004.
Frank Oszkár (1922-)
   Alapfokú zeneelmélet / Frank Oszkár. - 3. kiad. - Budapest : Music Trade, [2003], cop. 1995. - 43 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött : ár nélkül
zeneelmélet
781
[AN 1069968]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2004.
Kárpáti János (1932-)
   Bartók-analitika : válogatott tanulmányok / Kárpáti János. - Budapest : Rózsavölgyi, 2004. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-268.
ISBN 963-86238-2-9 kötött : 2490,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneelmélet - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 781
[AN 1069796]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2004.
   Kósa György, 1897-1984 / [szerk. Berlász Melinda] ; [írta Dalos Anna et al.]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Műjegyz.: p. 165-197.
ISBN 963-9255-08-4 fűzött : ár nélkül
Kósa György (1897-1984)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Kósa_Gy. *** 781.97Kósa_Gy.
[AN 1070619]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2004.
Sági Mária (1945-)
   Kreativitás és zene : a generatív zenei képességek vizsgálata / Sági Mária, Vitányi Iván. - Budapest : Akad. K., 2003. - 750 p. : ill., főként kotta ; 25 cm
ISBN 963-05-8079-9 kötött : ár nélkül
zeneszerzéstan - kreativitás
781.6 *** 159.928.238
[AN 1074521]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2004.
Várnai Ferenc (1936-)
Népdalkörvezetés (új kiadása)
   Népdalkarvezetés / Várnai Ferenc. - 2., kiigazított megj. - Pécs : Várnai F., 2003. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Zenei kiskönyvek, ISSN 1215-5810 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
kórus - népdal
78.071.2 *** 784.4(=945.11) *** 78.087.68
[AN 1069689]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2004.
Walker, Alan
Franz Liszt (magyar)
   Liszt Ferenc / Alan Walker. - Budapest : Zeneműk., 1986-2003. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-330-628-0 *
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 102125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az utolsó évek, 1861-1886 / [ford. Fejérvári Boldizsár]. - 2003. - 557 p. : ill., részben kotta
Bibliogr.: p. 527-536.
ISBN 963-330-731-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - zeneszerző - 19. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 1071014] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4427 /2004.
Boda András
   Színházi csodák / Boda András, Knódel Mária. - [Dunaújváros] : Önkormányzat, 2003. - 265 p., [6] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Dunaújvárosi téka, ISSN 1589-5017)
ISBN 963-214-010-9 kötött : ár nélkül
Dunaújváros - színháztörténet
792(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 1070020]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2004.
Chak István (1953-)
   Brusztolva avagy Egy színeház szép napjairúl : beszélgetések / [Chak István]. - Zalaegerszeg : Chak I., 2003. - 109 p., [17] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-785-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-785)
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - híres ember - színházi élet - interjú
792(439-2Zalaegerszeg)(047.53)
[AN 1070444]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2004.
Csaplár Ferenc (1940-)
   Kassákné Simon Jolán / [a 2003. szeptember 28-án megnyílt kiállítást rend., a kiadványt írta ... Csaplár Ferenc] ; [megj. a Kassák Múzeum kiadványaként ...]. - Budapest : Kassák Múz., 2003. - 19 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-823-0 fűzött : ár nélkül
Kassákné Simon Jolán (1885-1938)
Magyarország - előadóművész - író - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
792.028(439)(092)Kassákné_Simon_J. *** 894.511(092)Kassák_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1070433]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2004.
Erbeszkorn Tamás
   A Star Wars magyar lovagjai : riport / Erbeszkorn Tamás. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2002. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-90-0 fűzött : 990,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - amatőr művészet - klub - játékfilm
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 379.825 *** 061.2(439)
[AN 1069997]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Színes pokol : lélektani tanulmány / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2003], cop. 2000. - 157 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-60-9 fűzött : ár nélkül
színészi alakítás - lélektan
792.028 *** 159.9
[AN 1070069]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2004.
   Sámán : Zolnay Pál filmrendező / [vál., szerk. és ... az interjúkat kész. Fazekas Eszter] ; [közread. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - Budapest : M. Filmtört. Fotógyűjt. Alapítvány, 2003. - 221 p. : ill. ; 21x24 cm
Filmogr.: p. 214-216.
ISBN 963-212-635-1 fűzött : ár nélkül
Zolnay Pál (1928-1995)
Magyarország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Zolnay_P.
[AN 1070561]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4433 /2004.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Az utazó alkoholista kéziszótára : nyilván 14 nyelven / franyo aatoth. - [Budapest] : PolgArt, cop. 2003. - 119 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9306-21-5 kötött : ár nélkül
alkoholizmus - útiszótár - nyelvkönyv
802/809-318(078)=00 *** 364.272 *** 613.81
[AN 1074436]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2004.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXVIII, 1147 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7779-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 1070319]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2004.
Bánki Dezső
   Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok / Bánki Dezső. - Budapest : Gondolat, 2004. - 393 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 387-393.
ISBN 963-9500-50-X fűzött : 1690,- Ft
nyelvfilozófia - jogtudomány - filozófia
800.1 *** 340.12
[AN 1069820]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2004.
Bék Gerzson
   Magyar szinonima kéziszótár : [A - Z-ig] / Bék Gerzson, Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2004. - 399 p. ; 23 cm
Lezárva: 2004. jan.
ISBN 963-9497-64-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 1074465]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2004.
Bódi Zoltán
   A világháló nyelve : internetezők és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban / Bódi Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2004. - 280 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 258-263.
ISBN 963-9500-51-8 kötött : 2980,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - internet
809.451.1-06 *** 681.324Internet
[AN 1069471]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2004.
   Die deutsche Sprache und die EU aus ungarischer Sicht / hrsg. von Ferenc Glatz ; [Studien und Vorträge von H. Burger et al.]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2002. - 191 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 14.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-772-8 fűzött : ár nélkül
803.0(4) *** 316.347(=30)(439)
[AN 936066]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2004.
Juhász Ferenc
   Jelnyelvi és tolmácsolási gyakorlat / Juhász Ferenc, Mongyi Péter, Szabó M. Helga. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2003]. - 95 p. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Példányszám: 500
ISBN 963-210-576-1 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - jel - beszéd - fordítás - tanfolyami jegyzet
800.952(078) *** 82.03(078)
[AN 1069705]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2004.
Királyhidi Dorottya
   Tolmácsolás siketvak személyeknek / Királyhidi Dorottya. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2003]. - 81 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Példányszám: 500
ISBN 963-86404-1-3 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - beszéd - fordítás - tanfolyami jegyzet
800.95(078) *** 82.03(078)
[AN 1069692]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2004.
   Kísérleti fonetika, laboratóriumi fonológia a gyakorlatban / szerk. Hunyadi László. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
általános nyelvészet - magyar nyelv - fonológia - fonetika
801.4 *** 809.451.1-4
[AN 1069495]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2004.
Kozányi György
   Német - magyar műhelyszótár Steuergerät Prüfwerte, Einspritzhandbuch, Motormanagement című könyvek használatához / Kozányi György. - Budapest : Maróti, 2002. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 963-9005-47-9 fűzött : 336,- Ft
autójavítás - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 629.113.083
[AN 1069580]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2004.
Lux Gyula (1884-1957)
   Nyelvi adatok a délszepesi és dobsinai német nép településtörténetéhez / Lux Gyula ; [szerk. és a függeléket írta Hadobás Sándor]. - Repr. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2004. - 110, IV p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 32.)
Eredeti kiadása: Pécs : Pécsi Egy. Kvk. és Ny., 1938. - Bibliogr.: p. 105-108., III-IV. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-214-295-0 fűzött : ár nélkül
Szepesség - magyarországi németek - nyelvjárás
803.0-087(439.22Szepesség)
[AN 1069887]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2004.
Mongyi Péter
   A jelnyelv nyelvészeti megközelítései / Mongyi Péter, Szabó M. Helga. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2003]. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 132-149. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-578-8 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - jel - beszéd - tanfolyami jegyzet
800.952(078)
[AN 1069703]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2004.
Német Anikó
   A magyar nyelvtan / [Német Anikó]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2004]. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-64-1 fűzött : ár nélkül
magyar nyelvtan
809.451.1-5
[AN 1074470]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2004.
   Tanári kézikönyv a magyar jelnyelv oktatásához : módszertani útmutató / szerk. Biró Zsuzsanna ; [... szerzői Berke Ildikó et al.] ; [grafikák Vincze Tamás]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2003]. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-86404-0-5 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - jel - beszéd - tanári segédkönyv
800.952(072)
[AN 1069697]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4447 /2004.
Hárs Endre (1965-)
   Én - túl a nyelven : irodalom, antropológia, kultúra / Hárs Endre. - Budapest : Gondolat K. Kör ; Szeged : Pompeji, 2004. - 287 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-68-2 fűzött : 1680,- Ft
irodalomtudomány - hermeneutika
82.01 *** 82.07
[AN 1069879]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4448 /2004.
   A Baumgarten Alapítvány : dokumentumok, 1917-1941 / [szerk., ... a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Téglás János]. - Budapest : Argumentum, 2003. - 3 db ; 20 cm
ISBN 963-446-263-4 fűzött : 7500,- Ft
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány
Magyarország - magyar irodalom története - alapítvány - művészeti díj - 20. század - irodalomtudományi forrás
894.511(091)"19"(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 1070273]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1917. szeptember - 1929. június. - 644 p. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 8.)
Magyarország - magyar irodalom története - alapítvány - művészeti díj - 20. század - irodalomtudományi forrás
894.511(091)"191/192"(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 1070279] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1929. július - 1935. december. - 604 p. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 9.)
Magyarország - magyar irodalom története - alapítvány - művészeti díj - 20. század - irodalomtudományi forrás
894.511(091)"192/193"(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 1070286] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1936. január - 1941. október. - 445 p. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 10.)
Magyarország - magyar irodalom története - alapítvány - művészeti díj - 20. század - irodalomtudományi forrás
894.511(091)"193/194"(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 1070290] MARC

ANSEL
UTF-84449 /2004.
Beke Albert (1934-)
   Problémák Németh László és Illyés Gyula körül / Beke Albert. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 31 p. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 25.)
ISBN 963-250-088-1 fűzött : 680,- Ft
Németh László (1901-1975)
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Németh_L. *** 894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 1069916]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2004.
   Az ember tragédiája és az európai emberiség-költemény : tanulmányok / [... szerk. Praznovszky Mihály]. - Salgótarján : BBMK, 2002. - 112 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7284-29-X fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 1070796]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2004.
   Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja alkalmából / szerk. Fried István, Kabdebó Lóránt, Kovács Viktor ; [a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Doktori Iskola, az Összehasonlító Irodalomtudományi és Művészettörténeti Tanszék, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiadásában. - [Miskolc] : ME BTK : SZTE BTK, 2003. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-661-545-4 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - világirodalom története - magyar irodalom története
894.511(091) *** 930.85 *** 82(091)
[AN 1070874]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2004.
Kozma Dezső (1935-)
   Madách : tanulmányok / Kozma Dezső. - Salgótarján : BBMK, 2003. - 142 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7284-33-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7284-33)
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 1070742]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2004.
   Nympholeptusok : test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században / szerk. Szűcs Zoltán Gábor és Vaderna Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2004. - 338 p. ; 22 cm. - (Dayka könyvek, ISSN 1589-1925 ; 2.)
A Dayka Gábor Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalmi Tudományos Diákköre által 2002. nov. 21-22-én Budapesten rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-65-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 18. század - 19. század - irodalomelmélet
894.511(091)"17/18" *** 82.01
[AN 1069828]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2004.
Rónai Mihály András (1913-1992)
   Magyar toll / Rónai Mihály András. - Kieg. utánny. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 343 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9283-87-8 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(092)"19"
[AN 1069953]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2004.
Schweitzer Pál (1935-)
   Egy fájdalmas, nagy élet jussa : hét írás Ady Endréről / Schweitzer Pál. - Budapest : Gondolat, 2004. - 259 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-36-4 fűzött : 1680,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Ady_E.
[AN 1069711]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4456 /2004.
Auster, Paul
The New York trilogy (magyar)
   New York trilógia / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1991. - 393 p. ; 19 cm
Tart.: Üvegváros ; Kísértetek ; A bezárt szoba ; City of glass ; Ghosts ; The locked room
ISBN 963-07-7513-1 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1069868]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2004.
Brandenburg, Barbara
So glaub mir doch, dass ich dich Liebe (magyar)
   Hidd el végre, hogy szeretlek! / Barbara Brandenburg ; [ford. Csokonay Nóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 88 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 138.)
Kisregény
ISBN 963-296-544-2 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 936747]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2004.
Cervantes Saavedra, Miguel de
Don Quijote (magyar) (átd. kiad.)
   Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra ; [ill. Antonio Albarrán] ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
Egys. cím: Don Quijote (átd. kiad.) ; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
ISBN 963-9391-55-7 kötött : ár nélkül
spanyol irodalom - ifjúsági regény
860-31.04(02.053.2)=945.11
[AN 1069528]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2004.
Clarke, Mary Jane
Close to you (magyar)
   Közel hozzád / Mary Jane Clarke ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2003]. - 317 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-72-0 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1070674]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2004.
Coben, Harlan
Gone for good (magyar)
   Lidércnyomás / Harlan Coben ; [ford. Révbíró Tamás]. Apa csak egy van / Alan Titchmarsh ; [ford. Hetzer Zita]. P mint pusztulás / Sue Grafton ; [ford. Csaba Emese]. Fekete jég / Matt Dickinson ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 575 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Gone for good. Only dad. 'P' is for peril. Black ice
ISBN 963-9562-02-5 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 1070759]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2004.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-9261-90-4 kötött : 1890,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 1069871]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2004.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 963-9261-78-5 kötött : 1790,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 1069869]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2004.
Cook, Robin
Seizure (magyar)
   Szélütés / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 399 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-268-2 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1069669]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Hans Ritter und seine Frau (magyar)
   Felicitas két szerelme / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Gaál Edit]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 172 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-70-3 fűzött : 749,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1069960]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Ihr Geheimnis (magyar)
   Titkok titka / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 301 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-68-1 fűzött : 878,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1069956]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2004.
   Ezópus fabulái / ill. Hedvika Vilgusová ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - [80] p. : ill., színes ; 33 cm. - (A világirodalom legszebb meséi, ISSN 1589-7222)
ISBN 963-9391-64-6 kötött : 2490,- Ft
cseh irodalom - mese
885.0-34=945.11
[AN 1069533]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2004.
   Föld és ég : ünnepi gondolatok II. / [... vál., szerk. Katona Zsuzsa] ; [a könyvet Csontváry Kosztka Tivadar képei díszítik]. - [Budapest] : Telekép K., [2004]. - 88 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-212-200-3 kötött : ár nélkül
világirodalom - vallás - világnézet - antológia
82-822=945.11 *** 248
[AN 1070091]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2004.
Hárs Ernő (1920-)
   Árnyak a barlang falán II : válogatott műfordítások / Hárs Ernő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 368 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 64.)
ISBN 963-9316-83-0 fűzött : ár nélkül
világirodalom - műfordítás - vers - antológia
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1069698]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2004.
Holt, Victoria
The love child (magyar)
   Szerelemgyerek / Victoria Holt ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 357 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-267-4 fűzött : 1300,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 1069667]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2004.
Kaaberbøl, Lene
The broken orb (magyar)
   Az idő hálója / Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004-. - 20 cm
W.i.t.c.h. (keretcím)
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1069687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kősolyom. - 2004. - 125 p.
ISBN 963-627-923-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1069693] MARC

ANSEL
UTF-84471 /2004.
Kehlmann, Daniel
Ich und Kaminski (magyar)
   Én és Kaminski / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Kortina, 2003. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 963-86269-3-3 kötött : ár nélkül
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 1070450]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2004.
Köhler, Joachim
Nietzsches letzter Traum (magyar)
   Nietzsche utolsó álma : regény / Joachim Köhler ; ford. Romhányi Török Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-625-3 fűzött : 1700,- Ft
Nietzsche, Friedrich
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 1069065]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2004.
Mann, Thomas
Buddenbrooks (magyar)
   A Buddenbrook ház : egy család alkonya / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 614 p. ; 21 cm
ISBN 963-9526-36-3 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1070077]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2004.
'Omar Khayyām
Rubā'īyāt (magyar)
   Rubáíját / Omar Khajjám ; ford. Szabó Lőrinc ; ill. Szász Endre. - [Budapest] : Helikon, 2004. - [53], XXI p. : ill. ; 24 cm
Az utószót Vekerdi József írta. - Japán technikával
ISBN 963-208-848-4 kötött : 2400,- Ft
perzsa irodalom - vers
891.5-14=945.11
[AN 1069840]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2004.
Patterson, James
2nd chance (magyar)
   Még egy esély / James Patterson ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 963-8009-34-9 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1074529]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2004.
Pilcher, Robin
An ocean apart (magyar)
   Közöttünk az óceán / Robin Pilcher ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 446 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-071-2 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1074924]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2004.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7875-7 kötött : ár nélkül
orosz irodalom - mese - gyermekkönyv
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 1069878]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2004.
   Régen mondták, ma is mondjuk : napjaink szállóigéi / [szerk. Kelemen Veronika]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-17-5 fűzött : ár nélkül
világirodalom - szállóige
82-84=945.11
[AN 1070129]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2004.
Roberts, Nora
Chesapeake blue (magyar)
   Biztos rév / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 963-9526-42-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074546]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2004.
Sandell, Håkan
   Mintha valamire várna az ég : válogatott versek / Håkan Sandell ; [ford. Gerevich András]. - Budapest : JAK : BIP, 2003. - 86 p. ; 23 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 36.)
ISBN 963-9500-57-7 fűzött : ár nélkül
svéd irodalom - vers
839.7-14=945.11
[AN 1069849]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2004.
Santlofer, Jonathan
The death artist (magyar)
   Halálművész / Jonathan Santlofer. - [Budapest] : Kalandor, 2004. - 352 p. ; 23 cm
Ford. Kamper Gergely
ISBN 963-955-708-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1074897]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2004.
Saramago, José
O ano da morte de Ricardo Reis (magyar)
   Ricardo Reis halálának éve / José Saramago ; [ford. Székely Ervin]. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., 2004. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-42-2 kötött : 2500,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 1070166]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2004.
Shaw, Irwin
   Temetők városa / Irwin Shaw ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2004]. - 271 p. ; 21 cm
Kész. a "Mixed company" és a "Short stories five decades" c. kiad. alapján
ISBN 963-9497-61-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 1074482]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2004.
Stevenson, Robert Louis
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget : regény / Robert L. Stevenson ; [ford. Devecseri Gábor]. - Budapest : Sensus, 2003. - 259 p. ; 20 cm. - (A világirodalom mesterei, ISSN 1589-3324). (Arion könyvek)
ISBN 963-9375-59-4 kötött : ár nélkül
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1069947]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2004.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins (magyar)
   A csudálatos Mary / P. L. Travers ; [ford. Benedek Marcell] ; [ill. Mary Shepard]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-267-2 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1069944]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2004.
Vardeman, Robert E.
The ruins of power (magyar)
   A hatalom romjai : [Battletech-regény] / [Robert E. Vardeman] ; [ford. Zaránd Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 291 p. : ill. ; 18 cm. - (Mech warrior, sötét kor, ISSN 1589-7567)
ISBN 963-9474-63-0 fűzött : 1490,-Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1069915]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2004.
Woolf, Virginia
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1971. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7603-0 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1069877]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2004.
Woolf, Virginia
Orlando (magyar)
   Orlando / Virginia Woolf ; [ford. Szávai Nándor]. - Budapest : Európa, 2004. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7511-5 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1069875]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2004.
Woolf, Virginia
To the lighthouse (magyar)
   A világítótorony / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2004. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7496-8 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1069064]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2004.
Wurts, Janny
Warhost of Vastmark (magyar)
   A vastmarki ütközet / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2004. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (A fény és az árnyék háborúja sorozat)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1069662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 237 p. : ill.
ISBN 963-9399-60-4 fűzött : 1798,- Ft (hibás ISBN 963-9399-32-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1069670] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 283 p.
ISBN 963-9399-63-9 fűzött : 1798,- Ft (hibás ISBN 963-9399-32-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1072378] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4491 /2004.
Baló Mona
   Kabi.net / Baló Mona. - Budapest : D&T Budapest, 2004. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-373-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1074460]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   A honfoglalás mondái / írta Benedek Elek ; Széchy Gyula rajz. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 77 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9452-95-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar történelem - honfoglalás - 9. század - 10. század - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 943.9"08/09"(02.053.2)
[AN 1070079]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2004.
Brown, Maria
   A Bizalmas : regény / Maria Brown. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2003. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-9504-00-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1070015]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2004.
Büki Attila (1948-)
   Félvilág : válogatott és új versek / Büki Attila. - [Budapest] : Xénia ; [Érd] : Örökség Kvműhely, cop. 2004. - 240 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-85783-9-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069641]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2004.
Buzai Borbála
   A sárkányos lány : a drogfüggőségtől a szabadulásig / Buzai Borbála. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 221 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-627-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kábítószer - memoár
894.511-94 *** 613.83(0:82-94)
[AN 1070806]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2004.
Chak István (1953-)
   Amima / Chak István. - Zalaegerszeg : Szerző, 2003. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-430-717-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1070437]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2004.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Anakreoni dalok / Cs. Vitéz M. által ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2003]. - 56 p. ; 14 cm
Eredeti kiadása: Bétsben : Pichler A., 1803
ISBN 963-86326-5-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86326-3-1)
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 1069874]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2004.
Czigány Ildikó (1961-)
   Induló madár : versek / Czigány Ildikó. - Budapest : Szerző, 2003. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 105.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-753-1 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1074469]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2004.
Dénes Vera (1953-)
   A szabadság idétlen cipőzsinórja : versek / Dénes Vera. - Budapest : PolgArt, 2003. - 148 p. ; 17 cm
ISBN 963-9306-55-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1074437]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2004.
Déry Tibor (1894-1977)
   Barátságos pesszimizmussal : "a jövőben nem bízom, menetirányunk rossz" : cikkek, művek, beszédek, interjúk, 1965-1977 / Déry Tibor ; sajtó alá rend. Botka Ferenc. - Budapest : PIM, 2003. - 648 p. : ill. ; 23 cm. - (Déry archívum ; 17.)
ISBN 963-9401-04-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - válogatott művek - interjú
894.511-821 *** 894.511(092)Déry_T.(047.53)
[AN 1070149]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2004.
Falcsik Mari (1956-)
   Sanzon nehéz időkben / Falcsik Mari. - Budapest : Magvető, 2004. - 83, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2361-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069787]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2004.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Isten ostorai : Attila / Fonyódi Tibor. - Budapest : Kalandor, 2002. - 403 p. ; 21 cm + CD-ROM. - (A Kalandor világa. Hadak útja, ISSN 1588-5968)
ISBN 963-202-324-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1069319]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Mai csodák : a természet mindenségéből / Gárdonyi Géza ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2003]. - 216 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Dick, 1925
ISBN 963-86326-3-1 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1069517]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2004.
Görgey Gábor (1929-)
   Rokokó háború : drámák / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 432 p. ; 21 cm
Tart.: Komámasszony, hol a stukker? ; Rokokó háború ; Cápák a kertben ; Fejek Ferdinándnak ; Bulvár
ISBN 963-9391-57-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1069524]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2004.
Gyulai Pál (1826-1909)
   Babszem Jankó / Gyulai Pál. Gyermekversek a magyar népköltészetből / [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán] ; [ill. Györgyfi György rajzainak felhasználásával ...]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 191 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (Nagy magyar mesemondók, ISSN 1219-4328 ; 15.)
ISBN 963-427-515-X kötött : ár nélkül
ISBN 963-427-516-8 b. : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - gyermekvers - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 1070124]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2004.
   In quest of the 'Miracle stag': the poetry of Hungary / ed. by Adam Makkai ... with the ed. assistance of Elisabeth Watson Liebert [et al.] ; publ. by the International Association of Hungarian Language and Culture. - Budapest : Intern. Assoc. of Hung. Language and Culture ; Chicago, [Ill.] : Atlantis-Centaur : Framo, [2003]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 804861
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=20
[AN 1074503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., An anthology of Hungarian poetry in English translation from the start of the 20?t?h century to the present. - cop. 2003. - LXIX, 1215 p. : ill.
ISBN 963-210-814-0 kötött : ár nélkül
ISBN 1-930902-00-X
ISBN 0-936398-96-5
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=20
[AN 1074507] MARC

ANSEL
UTF-84507 /2004.
Jókai Mór (1825-1904)
A cigánybáró (cigány, magyar)
   Bárou-l dă cîgán : pă lyimbă dă băjás = A cigánybáró / Jókai Mór ; o-ntorsz-o Kalányos Terézia ; [ill. Ferkovics József]. - Nagykanizsa : Czupi K., 2003. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86289-2-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-31.02=914.99
[AN 1070750]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2004.
Kálmán Márta
   Nyílik az ajtó : kisregény / Kálmán Márta. - Budapest : Szerző, 2003. - 27 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 106.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-850-3 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 1074474]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2004.
Kindelmann Győző
   Egy kisministráns titkos naplója / Kindelmann Győző. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 109 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-522-4 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1074506]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2004.
Kiss Béla
   A szív és a csönd hangjai : felnőtt - és gyermekversek / Kiss Béla ; [festmények Latorcai László] ; [rajz. Nyerges Katalin, Horváth Dalma]. - Kazincbarcika : Litoplan Kft., 2003. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-826-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069513]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2004.
Lackfi János (1971-)
   A buta felnőtt / Lackfi János ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 59, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7888-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1074447]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2004.
   Lánctánc : válogatás a Miskolci Egyetem hallgatóinak verseiből és prózáiból / [vál. és szerk. Lutter Imre]. - [Miskolc] : Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyes. : ME : ME Bolyai Kollégium, [2003]. - 178 p. : ill. ; 18 cm. - (Kaleidoszkóp könyvsorozat, ISSN 1785-7317)
ISBN 963-661-597-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 1074881]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2004.
László Szilvia, K.
   Egérmese / K. László Szilvia ; [ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Egérmese és más verses mesék állatokról
ISBN 963-596-181-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 1069493]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2004.
Maróti Egon (1927-)
   Tollhegy?2 : gondolatok, aforizmák, reflexiók / Maróti Egon ; Orosz István rajz. - Szeged : Bába, 2003. - 148 p. : ill. ; 10 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9511)
magyar irodalom - aforizma - miniatűr dokumentum
894.511-84 *** 099.1
[AN 1071323]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2004.
Mészáros Viktor (1952-)
   Ősz, Isten, Judit / Mészáros Viktor. - Pilisvörösvár : Teleteacher Bt., cop. 2003. - [63] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-223-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069903]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A ló, a bárányka és a nyúl : gyermek és ifjúsági novellák / Mikszáth Kálmán ; [... összeáll. és az utószót írta Praznovszky Mihály] ; [az illusztrációkat Németh Árpád ... kész.]. - Horpács : Mikszáth, [2003]. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Kálmán napi könyvek ; 1.)
ISBN 963-9126-75-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 1074863]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2004.
   Minek nevezzelek : száz szerelmes vers magyar klasszikus költőktől. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-98-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelem - vers
894.511-14 *** 392.6(0:82-14)
[AN 1070115]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2004.
Molnár H. Lajos (1946-)
   Imágó : regény / Molnár H. Lajos. - [Szolnok] : Szépírás K., [2003]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-86330-9-3 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069501]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2004.
   Mondd, szereted az állatokat? / [vál. és szerk. D. Szabó Mária] ; [az illusztrációkat kész. Faltis[!Faltisz] Alexandra]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 290 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9487-83-X kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - mese - antológia - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 1074502]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2004.
   Nyárdélutáni Hold Rómában : versek és Gí fotói Itáliáról / [szerk. Katia Berlanda]. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 262 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9156-31-1)
Olaszország - magyar irodalom - fényképész - helyismeret - vers - fényképalbum
894.511-14(082) *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K. *** 908.45(084.12)
[AN 1069749]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2004.
Nyéki Lajos (1926-)
   Párizsi vallomások / Nyéki Lajos. - Salgótarján : BBMK, 2002. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-30-3 fűzött : ár nélkül
Nyéki Lajos (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1070789]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2004.
Ötvös László (1930-)
   Bibliás országjárás : válogatott és újabb versek / Ötvös László. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2003. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9145-32-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1070675]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2004.
Pálfy Julianna
   A kölyökkutya felnő / Pálfy Julianna ; [Gyólai Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-7894-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1074466]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2004.
Pethes Mária
   Lelkem Atlantisza : versek / Pethes Mária ; a kötetben Péli Tamás ... rajzai és szobortervei ... - [Pécs] : [G & G Ny.], [2004]. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-498-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1074475]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2004.
Radics János
   Spirituális fénysugár / Radics János. - [Göd] : Radics J., 2003. - 79 p. ; 16 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1070636]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2004.
Réz András (1951-)
   Válogatott szorongásaim / Réz András. - 2. kiad. - [Budapest] : Ulpius-ház : Réz K., cop. 2003. - 237, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-214-335-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1070163]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2004.
Sebes T. Antal
   Segítség! Megnősültem! / Sebes T. Antal. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2003. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 963-9117-99-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 1070018]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2004.
Szabó Károly, B.
   Halkulat / B. Szabó Károly. - Budapest : B. Szabó K., 2003. - 88 p. ; 18 cm
ISBN 963-430-743-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069525]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1987. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7602-2 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070030]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2004.
Szakonyi Károly (1931-)
   Céllövölde : négy kisregény és más elbeszélések / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 352 p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 2.)
ISBN 963-9156-33-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 1069861]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2004.
Szakonyi Károly (1931-)
   Ezüsthasú halak : novellák / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 350 p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 1.)
ISBN 963-9156-32-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1069855]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2004.
Szalai Pál (1935-2003)
   "Se Chicago, se Pusztaszer" : emlékezés Szalai Pálra, a Csakazértis című szociáldemokrata lapban megjelent írásaival / [szerk. Hanti Vilmos] ; kiad. a Csakazértis szociáldemokrata lap Szerkesztősége. - Budapest : Csakazértis Szerk., 2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-320-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - szociáldemokrácia - publicisztika
894.511-92 *** 329.14(439)(092)Szalai_P.
[AN 1074455]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2004.
Toldi Éva
   Pár-beszéd / Toldi Éva ; [kiad. a Bencés Apátság]. - Tihany : Bencés Apátság, 2004. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-86294-4-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1074895]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2004.
Tóth Pálné (1931-)
   Csodás találkozás : vallásos versek / Tóth Pálné. - [Szarvas] : [Magánkiad.], 2003. - 49 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14
[AN 1070658]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2004.
   A varázsló vendégei : mókás mesék, vidám versek kicsiknek és nagyoknak / [... ill. Bertalan Tivadar ...]. - Budapest : Accordia, 2004. - 156, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Kópé könyvek, ISSN 1587-2874 ; 2.)
ISBN 963-9502-33-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 1069909]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2004.
Villás Béla
   Szerelemszülte gyöngyszemek a lelkednek, Szépem / Villás Béla. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2003. - 80 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069510]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2004.
Warden, Annie
   Kiméra : testvérek legendáriuma / Annie Warden. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 276 p. ; 19 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 109.)
ISBN 963-9566-09-8 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1069539]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4538 /2004.
Ballér Judit (1965-)
   Erdei mesék. - [Tyukod] : Black & White, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Zizi, a játékos őzike ; Titi, a világot járt mókus ; Bubu, a bánatos medvebocs. - Írta Ballér Judit
ISBN 963-9544-23-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1070138]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2004.
Disney princess clockbook (magyar)
   Disney princess : mesés óra / [ford. Bikádi Katalin]. - Budapest : Egmont Hungary, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 26x26 cm
Játékórával
ISBN 963-627-921-7 kötött : 1449,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074920]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2004.
Disney, Walt
Brother bear (magyar)
   Mackótestvér / Disney ; [ford. Rozsnyik László]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 41.)
ISBN 963-627-919-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1070039]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2004.
Disney Winnie the Pooh carry along treasury (magyar)
   Disney Micimackó : hordozható kincsestár : négy történet Micimackóról és a többi kedvencetekről / [átd. Francesca Cane] ; [ford. László István]. - Budapest : Egmont Hungary, 2004. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-627-899-7 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074967]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2004.
Langreuter, Jutta
Der kleine Bär bekommt ein Geschwisterchen (magyar)
   Kismackónak kistestvére születik / Jutta Langreuter meséje ; Vera Sobat rajz. ; [ford. Schoffhauser Éva]. - Budapest : Egmont, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-947-0 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074938]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2004.
Langreuter, Jutta
Der kleine Bär kann nicht einschlafen (magyar)
   Kismackó nem tud elaludni / Jutta Langreuter meséje ; Vera Sobat rajz. ; [ford. Schoffhauser Éva]. - Budapest : Egmont, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-946-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074925]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2004.
Langreuter, Jutta
Der kleine Bär kommt in den Kindergarten (magyar)
   Kismackó óvodába megy / Jutta Langreuter meséje ; Vera Sobat rajz. ; [ford. Schoffhauser Éva]. - Budapest : Egmont, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-948-9 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074933]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2004.
A moment to remember (magyar)
   Emlékezetes pillanat / [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-627-903-9 fűzött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1070276]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2004.
Two hearts as one (magyar)
   Eggyé olvadó szív / [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-627-902-0 fűzött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1070283]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4547 /2004.
Congo (magyar)
   Kongó : Abrafaxok Afrikában / az Abrafaxok naplójegyzései alapján írta Hubertus Rufledt ; rajz. Thortsten[!] Kiecker, Andreas Pasda és Andreas Schulze ... ; [ford. Szalay Kristóf]. - Budapest : N-Press, 2003. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-212-803-6 kötött : 2380,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 1069633]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2004.
Looney tunes: back in action (magyar)
   Bolondos dallamok : újra bevetésen : a Warner Bros. filmjének képregényváltozata. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2003]. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9233-59-5 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 1069675]
MARC

ANSEL
UTF-8