MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:31:06
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4549 /2004.
   Atlasz. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002]-. - 22 cm
lexikon
030
[AN 950247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Akupunktúra : 361 akupunktúrás kezelés, 135 színes oldal / Carl-Hermann Hempen ; graf. Ulrike Brugger ; [ford. Pesztenlehrer István, Pesztenlehrer Norbert]. - Utánny. - 2004. - 303 p. : ill., színes
dtv-Atlas zur Akupunktur
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 963-9261-25-4 kötött : 3980,- Ft
akupunktúra
615.814.1
[AN 1070302] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4550 /2004.
   A dorogi Bányakaszinó dokumentumai : alapító szabályzat (1868) és karikatúraalbum (1935) / rajz. Szabó István Gusztáv ; Kovács Lajos és Dankó József tanulmányával. - Hasonmás kiad. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2002. - 30, [82] p. : ill. ; 29 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 27.)
Fűzött : ár nélkül
Dorogi Bányakaszinó
Dorog - klub - szervezeti szabályzat - karikatúra - hasonmás kiadás
061.237(439-2Dorog)(093.2) *** 741.5(439)(092)Szabó_I._G. *** 094/099.07
[AN 1072082]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4551 /2004.
Kengyel Miklós (1953-)
   Zeichen und Symbole in der Justiz : Antrittsvorlesung 2003 / Miklós Kengyel. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2004. - 14 p. : ill. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907)
ISBN 963-214-324-8 fűzött : ár nélkül
jelkép - igazságszolgáltatás - alkalmi beszéd
003.62 *** 34
[AN 1072147]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4552 /2004.
Zsolt Péter
Médiaetika és funkciói (új kiadása)
   Médiaetika : funkciói, elmélete, gyakorlata : szakmai etikák / Zsolt Péter. - 4. bőv. kiad. - Vác : Eu-Synergon, cop. 2003. - 289 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-286.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9946-6)
média - sajtóetika
791.9.096/.097 *** 070 *** 179.1
[AN 1072962]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4553 /2004.
Schambeck, Herbert
   Über die akademische und europäische Verantwortung : Ansprache an der Andrássy Universität Budapest, am 1. September 2003 / Herbert Schambeck. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2004. - 7 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907)
ISBN 963-214-497-X fűzött : ár nélkül
tudomány - felsőoktatás - alkalmi beszéd
001 *** 378.4
[AN 1072150]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2004.
   A társadalom ruhája : állami kultúratámogatás Magyarországon, 1993-2003 / szerk. Rados Virág. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Metszetek, ISSN 1785-1653 ; 1.)
A Kultúraközvetítők Társasága által 2003. ápr. 10-11-én Budapesten rendezett "A kultúra pénze, a pénz kultúrája" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-9494-40-2 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - kulturális politika - ezredforduló - konferenciakiadvány
008:323(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1072028]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4555 /2004.
Buckland, Raymond
Buckland's complete book of witchcraft (magyar)
   A boszorkányság nagykönyve / Raymond Buckland ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 457 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-528-516-7 kötött : 2900,- Ft
mágia
133.4
[AN 1073056]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2004.
Krishnamurti, Jiddu
   Legyetek szerelmesek az életbe ; Meditáció / Jiddu Krishnamurti ; [... szerk., összeáll. és a szöveget gond. K. Bényei Mária]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-68-1 kötött : 2300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 1071521]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2004.
Mertz, Bernd A.
Der ägyptische Tarot (magyar)
   Egyiptomi tarot : a beavatás útja / Brend A. Merz[!Mertz] ; [ford. Szécsy Zsuzsanna, Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 182 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9231-61-4 kötött : 2900,- Ft
okkultizmus - jövendőmondás - kártyajáték
133.3
[AN 1071539]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2004.
Pap, Robert
Feng Shui im Garten (magyar)
   Feng shui a kertben / Robert Pap, Renate Posch ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-684-123-3 kötött : ár nélkül
kertépítés - feng shui
133.25 *** 712.3/.7
[AN 1070721]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2004.
Sinnett, A. J.
   A mágikus beavatás könyve : a mágikus erők megszerzésének titkos módszere / A. J. Sinnett ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-60-6 kötött : 2600,- Ft
mágia
133.4
[AN 1071518]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2004.
Steiner, Rudolf
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner. - [Budapest] : Genius, [2004]-. - 20 cm
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 1070944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tizenkét előadás, Dornach, 1924. február 16 - március 23 / [ford. ... Károlyi Nóra, ... Kellner Ágnes]. - [2004]. - 214 p.
ISBN 963-86446-1-3 fűzött : ár nélkül
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 1070947] MARC

ANSEL
UTF-84561 /2004.
Steiner, Rudolf
Das Lukas-Evangelium (magyar)
   A Lukács-evangélium : 10 előadás, Basel, 1909. szeptember 15-24. / Rudolf Steiner ; [ford. Szilágyi Jenőné]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2004]. - 208 p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-86446-2-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
okkultizmus - evangélium - bibliamagyarázat
133.25 *** 226.4.07 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 1071476]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2004.
Steiner, Rudolf
   A világtörténelem szellemi háttere / Rudolf Steiner ; [ford. és a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2004]. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: A világtörténelem az antropozófia megvilágításában, mint az emberi szellem megismerésének alapja : a Dornachban 1923. december 24. és 1924. január 1. között tartott kilenc előadás ; Okkult történelem : világtörténelmi események és személyiségek karmikus összefüggései : a Stuttgartban 1910. december 27. és 1911. január 1. között tartott 6 előadás. - Egys. cím: Die Weltgeschichte in anthroposophiser Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes ; Okkulte Geschichte. - Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-212-226-7 kötött : ár nélkül
okkultizmus - antropozófia - történetfilozófia
133.25 *** 141.333 *** 1(436)Steiner,_R. *** 930.1
[AN 1070871]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4563 /2004.
Dobos Imre
   A dynamic input-output model with environmental standards / Imre Dobos and Adél Floriska. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 10 fol. ; 30 cm. - (Discussion paper / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 39.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
input-output analízis - környezetgazdaságtan - környezetszennyezés - határérték - matematikai modell - gazdaságtan
504.03 *** 519.862.3 *** 330.44 *** 303.725.34
[AN 1071753]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2004.
   Élet a Duna-ártéren - természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás öszzefoglaló[!] kötete : Érsekcsanád, 2003. október 17-19. / [a konferenciát a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Baja[!] Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ... Bajai Munkacsoportja szervezte] ; [szerk. Somogyvári Orsolya]. - Pécs : DDNPI : BITE, 2003. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-214-245-4 fűzött : ár nélkül
Duna - természetvédelem - ártér - konferenciakiadvány
502(439)(282.243.74) *** 061.3(439-2Érsekcsanád)
[AN 1071203]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2004.
Grósz Róbert
   Strázsa-hegyi tanösvény, Esztergom / [írta és szerk. Grósz Róbert, Előd Réka, Kézdy Pál] ; [fotók Szelényi Gábor, Grósz Róbert, Máté Bence] ; [rajzok Siklósi Engelbert]. - [Budapest] : [Duna-Ipoly Nemz. Park Ig.], [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Pilis (hegység) - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 502(439)(234.373.25) *** 914.39(234.373.25)(036)
[AN 1071560]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2004.
   Ohattól Farkas-szigetig / szerk. Tóth Albert. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2003. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-503-7 fűzött : ár nélkül
Hortobágyi Nemzeti Park - kutatócsoport
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 061.6(439-2Püspökladány)
[AN 1071865]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2004.
   Selyem-réti tanösvény, Ócsa / [írta és szerk. Nagy László et al.] ; [fotók Szelényi Gábor et al.] ; [rajzok Kókay Szabolcs]. - [Budapest] : [Duna-Ipoly Nemz. Park Ig.], [2004]. - [12] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Ócsa - természetvédelmi terület - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Ócsai_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 914.39-2Ócsa(036)
[AN 1071553]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2004.
   Tanösvény a Turjánban, Ócsa / [írta és szerk. Előd Réka et al.] ; [fotók Szelényi Gábor et al.] ; [rajzok Kókay Szabolcs, Mike Eszter]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2003. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
Ócsa - természetvédelmi terület - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 502.4(439)Ócsai_Tájvédelmi_Körzet *** 914.39-2Ócsa(036)
[AN 1071551]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2004.
   Egy velünk élő világ: az erdő / szerk. Drexler Szilárd ; ill. Kókay Szabolcs és Zsoldos Márton. - Budapest : MME : Környezeti Nevelési Hálózat, 2001. - 39 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Madarász suli füzetek)
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 963-0090-01-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - természeti környezet - erdő - gyermekkönyv
502(439)(253)(02.053.2)
[AN 1071117]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4570 /2004.
Bagyinszki János
   Diszkrét matematika főiskolásoknak / Bagyinszki János, György Anna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2003, cop. 2001. - 153 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9548-05-7 fűzött : 2400,- Ft
matematikai logika - kombinatorika - halmazelmélet - algebra - egyetemi tankönyv
510.6(075.8) *** 519.1(075.8) *** 510.22(075.8) *** 512(075.8)
[AN 1070307]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4571 /2004.
Giroud, Françoise
Une femme honorable (magyar)
   Egy tiszteletre méltó asszony : Marie Curie élete / Françoise Giroud ; [ford. Szécsi Éva]. - Budapest : Európa, 2004. - 396 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7553-0 kötött : 2400,- Ft
Curie, Marie
Franciaország - vegyész - 19. század - 20. század - életrajz
54(44)(092)Curie,_M.
[AN 1071284]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2004.
Pápay László
   Kristályok, ásványok, kőzetek / Pápay László. - Szeged : JATEPress, 2003. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-346. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
ásványtan - kristálytan - kőzettan - egyetemi tankönyv
548(075.8) *** 549(075.8) *** 552(075.8)
[AN 1070299]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4573 /2004.
Csuzdi Csaba (1959-)
   Earthworms of Hungary : Annelida: Oligochaeta, Lumbricidae / Csaba Csuzdi and András Zicsi. - Budapest : Hung. Nat. History Museum : Systematic Zoology Research Group of the HAS, 2003. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 1.)
ISBN 963-7093-81-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - állatföldrajz - gyűrűsféreg - giliszta
595.142.3(439) *** 595.142.39(439) *** 591.9(439)
[AN 1071843]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2004.
   Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón : tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Salamon-Albert Éva ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék. - Pécs : PTE Növénytani Tansz., 2002. - 710 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-871-3 kötött : ár nélkül
58 *** 58(439)(092)Borhidi_A.
[AN 934424]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2004.
   Növényszervezettan és növényélettan / [szerk. Haraszty Árpád] ; [írták Haraszty Árpád et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1978. - 798 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-19-4588-X kötött : 5000,- Ft
növényélettan - növényanatómia - egyetemi tankönyv
581.4(075.8) *** 581.1(075.8)
[AN 1070835]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2004.
Patkó Ferenc
   A Hargita hegység holyvafaunája / Patkó Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2003. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8019-5 fűzött : ár nélkül
Hargita hegység - állatföldrajz - holyva
595.763.33 *** 591.9(498.4)(234.421.1Hargita)
[AN 1071563]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2004.
Till József
   Magyarország halainak rendszertani leírása : a "Magyarország halai" című album melléklete / Till József. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2003. - 87 p. ; 29 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 28.)
Bibliogr.: p. 82.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - állatföldrajz - hal - állathatározó
597(083.71) *** 591.9(439)
[AN 1072051]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4578 /2004.
Bauer Miklós (1929-)
   Tympanoplastica : a PTE ÁOK Fül-Orr-Gégeklinikáján szervezett "Fülészeti Microchirurgiai Cursusok" előadásai = Tympanoplasty : lectures on the Otologic Microsurgical Courses / Bauer Miklós. - Budapest : Medicina, 2003. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-242-841-2 fűzött : ár nélkül
fülgyógyászat - plasztikai sebészet - konferenciakiadvány
616.28-089.844 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1070713]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2004.
   Család, pszichiátria, terápia / szerk. Koltai Mária. - Budapest : Medicina, 2003. - 275 p. ; 22 cm. - (A pszichiátria aktuális kérdései, ISSN 1589-6099)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-832-3 fűzött : ár nélkül
elmegyógyászat - családterápia
616.89-085 *** 364.044.24
[AN 1070885]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2004.
   Családorvosok kézikönyve, 2003 : [válogatás a Medicus Anonymus továbbképzési rovatából] / szerk. Csalay László. - Budapest : Anonymus, 2003. - 599 p. : ill. ; 24 cm. - (Biofil könyvek, ISSN 1589-8504)
ISBN 963-7966-93-5 kötött : ár nélkül
orvostudomány - háziorvosi ellátás
61
[AN 1071970]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2004.
Czeizel Endre (1935-)
   A magyarság genetikája / Czeizel Endre. - 2. korszerűsített kiad. - Budapest : Galenus, 2003. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-415.
ISBN 963-86336-4-6 * kötött : 4000,- Ft (hibás ISBN 963-86138-0-7)
Magyarország - genetika - származástan - nemzetiségi kérdés - nemzetiségi statisztika - magyarság - emberfajta
572.9(=945.11) *** 323.1(439)(091) *** 323.1(=945.11) *** 312.952(=945.11) *** 314.144(439)
[AN 1070899]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2004.
Czinner Antal (1946-)
   A szív- és érrendszeri megbetegedések gyermekkori prevenciója / Czinner Antal. - Budapest : Medicina, 2003. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-242-822-6 fűzött : ár nélkül
keringési rendszer - betegség - megelőzés - gyermek
616.1-084-053.2
[AN 1070803]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2004.
Dixon, J. Michael
Family doctor guide to breast disorders (magyar)
   A mell rendellenességei / [J. Michael Dixon és Robert C. F. Leonard] ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN 1589-3898)
ISBN 963-9252-71-9 fűzött : ár nélkül
nőgyógyászati betegség - emlő
618.19
[AN 1071039]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2004.
Dombóvári Antal
   Orvoslás a Rákosmentén : egészségügy a XVII. kerületi elődközségeiben / Dombóvári Antal. - Budapest : Erdős Renée Ház, 2003. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek, ISSN 1785-3044 ; 1/1.)
ISBN 963-212-777-3 fűzött : ár nélkül
orvostörténet
61(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 1072001]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2004.
Fekete Kálmán
   Férfiszív : kapcsolatainkról, tabuk nélkül / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-642-3 kötött : ár nélkül
szexuálpszichológia - férfi - interjú
159.922.1-055.1(047.53) *** 316.37-055.1(047.53)
[AN 1071776]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2004.
Fülöp Vilmos (1957-)
   Az interleukinok szerepe a női genitális traktusban és a lepényben / Fülöp Vilmos. - Budapest : Medicina, 2004. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-869-2 kötött : ár nélkül
nőgyógyászat - immunológia
618.1 *** 612.017.1
[AN 1070711]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2004.
   Gyermekfogászat, fogszabályozás : egyetemi tankönyv / szerk. Dénes József [et al.] ; [... szerzői Bögi Imre et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2004. - 397 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 963-9214-35-3 kötött : ár nélkül
616.314-053.2(075.8)
[AN 1073009]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2004.
   Gyermekgasztroenterológia / szerk. Arató András, Szőnyi László ; társszerk. Bodánszky Hedvig, Várkonyi Ágnes. - Budapest : Medicina, 2003. - 531 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-815-3 kötött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - gasztroenterológia - egyetemi tankönyv
616.32/.38-053.2(075.8) *** 616-053.2(075.8)
[AN 1070695]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2004.
Haager, Dagmar
Lexicon der Numerologie und der Tarot (magyar)
   Numerológia és tarot lexikon / [Dagmar Haager] ; [ford. Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-58-4 kötött : 3100,- Ft
jövendőmondás - számmisztika - kártyajáték
159.961.335 *** 159.961.324 *** 133.3
[AN 1071510]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2004.
   Háziorvosok addiktológiai alapképzése : jegyzet : az Országos Addiktológiai Intézet Háziorvosi Addiktológiai Továbbképző Programja alapján. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2003. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Országos Addiktológiai Intézet kiskönyvtár sorozat, ISSN 1589-0864 ; 3.)
Fűzött : 1500,- Ft
alkoholizmus
616.89-008.44 *** 613.81
[AN 1071806]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2004.
Klimke, Vivienne
Gruppenbild mit Dackel (magyar)
   Gyógyító állatok : "akikre" mindig számíthatunk / Vivienne Klimke ; [ford. Babay Mária]. - Budapest : Gladiátor, cop. 2003. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-175.
ISBN 963-8043-59-8 kötött : ár nélkül
pszichoterápia - állat-ember kapcsolat
615.851.8 *** 591.557.2
[AN 1070800]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2004.
   Klinikopatológiai esettanulmányok / szerk. Szende Béla, Schaff Zsuzsa, Zalatnai Attila. - Budapest : Medicina, 2003. - 375 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-864-1 kötött : ár nélkül
kórtan
616-091/-092
[AN 1071206]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2004.
Mennen, Patricia
First love (magyar)
   Első szerelem és ami hozzátartozik / Patricia Mennen, Dagmar Geisler ; [ford. Liska Erzsébet és Nádas Gitta]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 22 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-549-010-0 kötött : 3190,- Ft
szerelem - nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88 *** 392.6
[AN 1071195]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2004.
Richter, Helga
Homöopathie für Frauenärzte (magyar)
   Homeopátia: szülészet-nőgyógyászat / Helga Richter, Max Haidvogl ; [ford. Vass Péter]. - Budapest : Hippokrates-Hungary, 2003. - 169 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 963-206-676-6 kötött : ár nélkül
homeopátia - nőgyógyászat - szülészet
615.015.32 *** 615.89 *** 618
[AN 1070699]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2004.
Sacks, Oliver
The man who mistook his wife for a hat (magyar)
   A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más orvosi történetek / Oliver Sacks ; [ford. Fenyves Katalin et al.]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 331, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320-331.
ISBN 963-530-637-7 fűzött : 2500,- Ft
elmegyógyászat - lélektan
616.89(089.3) *** 159.9(089.3)
[AN 1071297]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2004.
Salamon Antal (1928-)
   Dupuytren-contractura / Salamon Antal. - Budapest : Medicina, 2004. - 120 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-879-X fűzött : ár nélkül
izombetegség - kéz - görcs
616.747.7-009.12
[AN 1070804]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2004.
Sinkáné
   Kővirág : a drogpokol hétköznapjai / Sinkáné, Sinka Rita. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 177 p. ; 20 cm. - (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X)
ISBN 963-9457-49-3 fűzött : ár nélkül
szenvedélybetegség - kábítószer - memoár
613.83(0:82-94)
[AN 1071135]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2004.
Steidele, Raphael Johann
Lehrbuch von der Hebammenkunst (magyar)
   Magyar bábamesterség / iratatott német nyelven Steidele János a' bontzoló, borbély és bábamesterségeknek rendkivüll való szabados tanitoja ... által: ; mellyet ... meg-magyarázva magyar nyelven ki-adott Szeli Károly. - [Hasonmás kiad.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - [14], 461, [8] p., XXVI t.fol. : ill. ; 25 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Eredeti kiadása: Bétsben : Schulz, 1777
ISBN 963-09-4491-X b. : ár nélkül
szülészet - nőgyógyászat - bába - magyar néprajz - egyetemi tankönyv - hasonmás kiadás
618(075.8) *** 392.12(=945.11) *** 094/099.07
[AN 1071833]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2004.
Sternad, Dagmar
Richtig Stretching (magyar)
   Stretching / Dagmar Sternad ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9560-07-3 fűzött : 1498,- Ft
testkultúra - torna
613.71 *** 796.012
[AN 1068800]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2004.
   A XXI. század mágnesterápiája : I. Nemzetközi Bemer Kongresszus : Budapest, 2003. április / [rend., közread. a Bemer Medicintechnika Kft.]. - Budapest : Bemer Medicintechnika, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
Előadások
Fűzött : ár nélkül
elektroterápia - elektromágnesség - természetgyógyászat - konferenciakiadvány
615.89 *** 615.847.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1071656]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4601 /2004.
Döbröczöni Ádám (1944-)
   Dr. Terplán Zénó, 1921-2002 / írta Döbröczöni Ádám. - Miskolc : Dep. of Machine Elements Univ. of. Miskolc, 2002. - 15 p. : ill. ; 24 cm. - (Technical papers / Department of Machine Elements University of Miskolc, ISSN 1588-9556)
Fűzött : ár nélkül
Terplán Zénó (1921-2002)
62(439)(092)Terplán_Z.
[AN 936715]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2004.
Horn János (1932-)
   Ahogy én láttam : visszaemlékeznek az aknamélyítés - bauxitbányászat - bányagépgyártás, bányamérnök-képzés - ércbányászat - földtan, földtani irányítás - minisztériumi irányítás - vízkutatás egykoron meghatározó személyiségei / Horn János ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2004. - 339 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-188-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bányászat - 20. század - memoár
622(439)"195/199"(0:82-94)
[AN 1071529]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2004.
Laklia Tibor (1928-)
   A magyar gázipar másfél évszázada : történeti kronológia 1856-2000 / [Laklia Tibor] ; [közread. az] Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület. - Budapest : ETE, 2003. - 167 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 963-8042-13-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gázipar - földgázbányászat - közszolgáltatás - történeti feldolgozás
662.76(439)(091) *** 622.279(439)(091) *** 338.465(439)
[AN 1070919]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2004.
   A magyar felvonóipar története / [főszerk.] Márton László ; [szerk. Ékes Miklós et al.]. - Budapest : Biró, 2002. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9289-53-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felvonó - ipartörténet
621.876(439)(091)
[AN 1071467]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2004.
   Schmidt Sándor emlékkönyv. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2003. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 29.)
A 2003. máj. 30-án Dorogon megtartott emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 77-78.
Fűzött : ár nélkül
Schmidt Sándor (1882-1953)
Magyarország - bányász - 20. század - konferenciakiadvány
622(439)(092)Schmidt_S. *** 061.3(439-2Dorog)
[AN 1071705]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4606 /2004.
Dénes Tamás, T.
   Titkos-számítógép-történet / T. Dénes Tamás. - Budapest : Aranykönyv K., 2003. - 108 p., [2] t. : ill. ; 21 cm. - (eVilág kiskönyvtár sorozat, ISSN 1785-4318 ; 1.)
Bibliogr.: p. 82-88.
számítógép - technikatörténet
681.3(100)(091)
[AN 1071523]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2004.
Dufour, Arnaud
Internet (magyar)
   Internet / Arnaud Dufour, Solange Ghernaouti-Hélie ; [ford. Piróth Attila]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 136 p. : ill. ; 18 cm. - (Ismerd meg, ISSN 1785-3818)
ISBN 963-9487-63-5 fűzött : 960,- Ft
internet
681.324
[AN 1072003]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2004.
   Írjunk CD-t, DVD-t!. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-36-5 fűzött : 1490,- Ft
lemezírás
681.327.28 *** 681.327.68
[AN 1071994]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2004.
Kuzmina Jekatyerina
   Programozzunk Delphi 7 rendszerben! : Kylix megjegyzésekkel / Kuzmina Jekatyerina, Tamás Péter, Tóth Bertalan. - Budapest : Computerbooks, 2004. - IX, 465 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 443-444.
ISBN 963-618-307-4 fűzött : 3860,- Ft
programnyelv
519.682Delphi
[AN 1072977]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2004.
Molnár Hajnalka
   A Linux alapjai / Molnár Hajnalka. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 133 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4539-8 fűzött : 1590,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat - program
681.324.066Linux
[AN 1071205]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4611 /2004.
Engel, Dagmar
   A vendéglátó-ipari dolgozók higiéniai képzése : oktatási segédlet / [szerző Dagmar Engel, Zoltainé Ombódi Anna]. - Budapest : Raabe, 2002. - Cserelapos mappa : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86178-5-3 fűzetlen : ár nélkül
vendéglátóipar - munkaegészségügy - tankönyv
640.4(078) *** 613.6(078)
[AN 1039507]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2004.
Winkler Gábor (1941-)
   Winkler Oszkár élete és munkássága, 1907-1984 / Winkler Gábor. - Sopron : NyME Faipari Mérnöki Kar, 2002. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (A Faipari Mérnöki Kar nagyjai, ISSN 1419-8754 ; 4.)
Bibliogr.: p. 24-25. - Winkler Oszkár publikációinak jegyzéke: p. 19-24.
ISBN 963-9364-22-3 fűzött : ár nélkül
Winkler Oszkár (1907-1984)
674(439)(092)Winkler_O. *** 72.023:691.11(439)(092)Winkler_O. *** 012Winkler_O.
[AN 936723]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4613 /2004.
Katona Imre (1927-)
   Telkibánya : bányászfalutól a mezővárosig, kőedény- és porcelángyártól a kistelepülésig / Katona Imre. - Budapest : Biró, 2003. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-9289-69-8 fűzött : ár nélkül
Telkibánya - ipartörténet - porcelánművészet - porcelán - iparvállalat - helytörténet
666.5(439-2Telkibánya)(091) *** 738.1(439-2Telkibánya)(091) *** 943.9-2Telkibánya *** 061.5(439-2Telkibánya)(091)
[AN 1071460]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4614 /2004.
   Biztonságos utakon a XXI. században : válogatott előadások a 2002. október 28-30. között, Budapesten rendezett konferenciáról / [... a Magyar Útügyi Társaság és az AIPCR rend.]. - Budapest : ÁKMI, 2003. - 156 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Közutak Európában, ISSN 1419-2284 ; 8.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-214-116-4 fűzött : ár nélkül
Európa - közúti közlekedés - közlekedésbiztonság - közlekedésügy - konferenciakiadvány
656.1(4) *** 656.08(4) *** 338.47(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1072493]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2004.
Engi József
   Négy keréken II : közlekedéstörténeti tanulmányok / Engi József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9573-02-7 fűzött : ár nélkül
közlekedéstörténet
656.1(439)(091)
[AN 1071579]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2004.
Grant, R. G.
Flight (magyar)
   A repülés évszázada / R. G. Grant. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 440 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Fazekas András. - Példányszám: 5000
ISBN 963-549-004-6 kötött : 9900,- Ft
repüléstörténet - technikatörténet - légi közlekedés - repülőgép - légi sport
629.7(100)(091) *** 623.7(100)(091) *** 656.7(100)(091) *** 797.5(100)(091)
[AN 1071184]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2004.
Szabó Attila
   100 éves a motoros repülés, 1903-2003 / [írta Szabó Attila] ; [közread. a] Közlekedési Múzeum. - Budapest : Közlek. Múz., 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
repüléstörténet - motoros repülőgép - kiállítási katalógus
629.735(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1071651]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4618 /2004.
Bodnár László (1940-)
   Barangolás az Egri és a Mátraaljai borvidéken / Bodnár László ; [fotók Tóth János et al.]. - Eger : Bodnár Geográfus Bt., 2002. - 195 p., [40] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-9521-1 kötött : ár nélkül
634.8(439-2Eger) *** 634.8(439Mátraalja) *** 663.2
[AN 935198]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2004.
   Bogyósgyümölcsűek / szerk. Papp János, Porpáczy Aladár ; [írták Benedek László et al.] ; [a rajzokat kész. Kis László]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1999. - 2 db : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-286-091-8 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - bogyó
634.7
[AN 1070263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szamóca, málna. - 231 p., [8] t.
Bibliogr.: p. 221-228.
ISBN 963-286-092-6
gyümölcstermesztés - bogyó
634.7
[AN 1070265] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szeder, ribiszke, köszméte, különleges gyümölcsök. - 246 p., [8] t.
Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 963-286-093-4
gyümölcstermesztés - bogyó
634.7
[AN 1070277] MARC

ANSEL
UTF-84620 /2004.
Fogle, Bruce
What's up with my dog? (magyar)
   Mi baja a kutyámnak? : [tünetek és elsősegélynyújtás képes tanácsadó könyve] / Bruce Fogle ; [ford. Simonits Dóra]. - Budapest : M-érték K., 2003. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9519-34-0 kötött : ár nélkül
állatbetegség - kutya
636.7 *** 619
[AN 1062204]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2004.
Halász Aladár
   Albániai expedíciónk története, 1956 / Halász Aladár. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2002. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 53.)
Példányszám: 300
ISBN 963-8251-51-4 fűzött : ár nélkül
Albánia - Magyarország - erdészet - nemzetközi együttműködés - útleírás
630*97(496.5)"1956"(0:82-992)
[AN 1071094]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2004.
Halász Aladár
   Faárrendszerünk és az erdőművelés finanszírozási rendszerének történeti áttekintése, 1945-1990 / Halász Aladár. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2003. - 223, [23] p. ; 23 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 59.)
Bibliogr.: p. 211-221.
ISBN 963-8251-56-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - erdőművelés - finanszírozás - árpolitika - gazdaságtörténet - 20. század
630*7(439)"194/198"
[AN 1071112]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2004.
Havas Ferenc
   Győri húsos emlékek / Havas Ferenc. - Győr : Palatia, 2004. - 231 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86305-3-1 fűzött : ár nélkül
Győr - húsipar - történeti feldolgozás
637.5(439-2Győr)(091)
[AN 1070872]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2004.
Hoppe, Dieter
Sittiche und Papageien (magyar)
   Papagájok / Dieter Hoppe ; [ford. Illés Katalin, Simon Zoltán]. - Budapest : Zagora 2000 Kft., 2004. - 127 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-86459-0-3 fűzött : ár nélkül
papagáj
636.68
[AN 1070811]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2004.
Lehota József (1949-)
   A gabonaszektor piacelemzése / [írta Lehota József]. - Budapest : Agroinform, 2003. - 134 p. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 2.)
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 963-502-786-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gabonatermesztés - malomipar - külkereskedelem - piac - gazdasági verseny - gazdasági elemzés
338.43(439) *** 633.1 *** 339.137.2 *** 339.13.017
[AN 1071061]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2004.
Leufen-Bohlsen, Beate
Gärten pflegeleicht... und schön (magyar)
   Könnyen gondozható csinos kertek / Beate Leufen-Bohlsen ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-684-122-5 kötött : ár nélkül
kertépítés
712.3/.7
[AN 1070717]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2004.
Oroszi Sándor (1956-)
   A bánsági volt határőrvidéki közösségek (Krassó-Szörény Vármegye) erdőgazdálkodása / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2003. - 139 p., [10] t. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 58.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8251-55-7 fűzött : ár nélkül
Krassó-Szörény vármegye - erdészet - gazdaságtörténet
630(439.21) *** 338(091)(439.21)
[AN 1071110]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2004.
Oroszi Sándor (1956-)
   Erdőgazdálkodás Naszód vidékén / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2003. - 159 p., [14] t. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 57.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8251-19-9)
Naszódi kerület - erdészet - történeti feldolgozás
630(439.21Naszódikerület)"187/191"
[AN 1071109]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2004.
Quillien, Jean-François
   Mikotoxinok : Flair-Flow Europe összegezés az EU által finanszírozott mikotoxin kutatásokról / Jean-François Quillien ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTE, 2003. - 21 p. ; 21 cm. - (Kis és közepes vállalkozások számára, ISSN 1588-7618 ; 3.)
ISBN 963-8151-55-2 fűzött : ár nélkül
gombás megbetegedés - toxikológia - élelmiszer
633.1 *** 632.4 *** 615.9
[AN 1071882]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2004.
Sinkovics György (1941-)
   A házinyúl tartása és betegségei / Sinkovics György ; [a fotókat a szerző kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 158 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 963-286-099-3 fűzött : ár nélkül
nyúltenyésztés - állatbetegség
636.92 *** 619
[AN 1073165]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2004.
Szalai József
   Évszakok a kertekben / Szalai József. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 236 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 963-9553-11-5 fűzött : ár nélkül
kertészet
634
[AN 1071788]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2004.
Thinnes, Gerhard
Obstgehölze schneiden (magyar)
   Gyümölcsfák metszése / Gerhard Thinnes ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, [2004], cop. 1996. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
ISBN 963-539-449-7 fűzött : 1500,- Ft
gyümölcstermesztés - növénymetszés
631.542 *** 634.1
[AN 1073164]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2004.
Timon Béla
   Őszibarack / Timon Béla ; [társszerzők Bernáth Kálmán, Szabó Zoltán]. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 270 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 256-270.
ISBN 963-286-094-2 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - őszibarack
634.25
[AN 1070260]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2004.
Wekerle László (1944-)
   A sertés szaporodása és szaporítása / Wekerle László. - Budapest : Nedvet Bt., 2003. - [8], 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A sertés könyvek, ISSN 1785-6175)
ISBN 963-214-080-X kötött : ár nélkül
sertéstenyésztés - szaporodás
636.4.082.4
[AN 1071965]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4635 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb aprósütemény / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2003. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-46-3 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1071919]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb fokhagymás étel / [írta Cserős Írén, Hanna Parrot]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2003. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9499-45-5 fűzött : ár nélkül
hagyma - szakácskönyv
641.55(083.12):635.262
[AN 1071914]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2004.
Eisenstock Ildikó
   Maradéktalanul : maradék ételek okos hasznosítása / [írta Eisenstock Ildikó]. - [Budapest] : Gladiátor, 2003. - 128 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A hagyományos és mai magyar konyhamagazin szakácskönyvei, ISSN 1586-1279 ; 6.)
ISBN 963-8043-58-X kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1070921]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2004.
Greifenstein, Gina
1 Schnitzel - 50 Rezepthits (magyar)
   1 szelet hús - 50 recept : gyors és ínycsiklandó / írta Gina Greifenstein ; [fotók Kai Mewes] ; [ford. Bíró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-132-2 fűzött : ár nélkül
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 1071973]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2004.
Imhoff, Sabine von
Sonntagsbraten (magyar)
   Vasárnapi sültek : ínycsiklandóan szaftosak és finomak / írta Sabine v. Imhoff ; fotók Rolf Seiffe ; [ford. Bíró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-133-0 fűzött : ár nélkül
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 1071971]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2004.
Juhász "Benga" Sándor
   Pár kérdés a pácolásról és a grillezésről / [receptleírások Juhász "Benga" Sándor, Palotai Csaba] ; [fotó ... Bakcsi Árpád]. - Budapest : D&B 2001, [2004]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Recept klub kézikönyvek, ISSN 1589-0198 ; 3.)
Kötött : ár nélkül
pácolás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4 *** 641.526.3
[AN 1071254]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2004.
Kittler, Martina
1 Pfanne - 50 Rezepte (magyar)
   Egy serpenyő - 50 recept villámgyorsan az asztalon / szerző Martina Kittler ; fotók Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-129-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1070890]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2004.
Kührt, Christiane
Waffeln und Crepes (magyar)
   Palacsinták és gofrik édesen és sósan / szerző Christiane Kührt ; fotók Michael Brauner ; [ford. Bíró[!Biró] Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-130-6 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1070889]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2004.
Sälzer, Sabine
Fisch : schnell & einfach (magyar)
   Halételek egyszerűen ízletesen / szerző Sabine Sälzer ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-131-4 fűzött : ár nélkül
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 1070887]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2004.
Schinharl, Cornelia
Italian basics (magyar)
   Az olasz konyha alapjai : minden, ami az otthoni dolce vitához szükséges / Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Mátyus Edina. - Példányszám: 3000
ISBN 963-549-005-4 fűzött : 3490,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 1071019]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2004.
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
   Szakats mesterségnek könyvetskéje : mellyben külömbkülömbféle válogatott tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és fözése, mintegy élés-kamarában, rövideden leirattatik, és kinek-kinek hasznára leábrázoltatik / M. Tótfalusi K. Miklós. - Hasonmás kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - [12], 170, [8] p. ; 15 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Eredeti kiadása: Kolosváratt : M. Tótfalusi K. Miklós, 1698
ISBN 963-09-4493-6 kötött : ár nélkül
Fűzött : ár nélkül
szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.55(083.12) *** 094/099.07
[AN 1071828]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4646 /2004.
Böhringer, Hannes
Was ist Philosophie? (magyar)
   Mi a filozófia? / Hannes Böhringer ; [ford. Tillmann J. A.]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 151 p. ; 19 cm. - (Folyam-könyvek, ISSN 1589-0112)
ISBN 963-9487-68-6 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9487-47-3)
filozófia
101
[AN 1072007]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2004.
Evola, Julius
Imperialismo pagano (magyar)
   Pogány imperializmus / Julius Evola ; [ford. Turóczy Ferdinánd]. - [Budapest] : Nemzetek Európája K., 2003. - 158, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-86198-9-9 kötött : ár nélkül
filozófia - kultúra - fasizmus - antiszemitizmus
130.2 *** 329.18 *** 323.12(=924)
[AN 1071274]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2004.
Gadamer, Hans-Georg
Wahrheit und Methode (magyar)
   Igazság és módszer : egy filozófiai hermeneutika vázlata / Hans-Georg Gadamer ; [ford. Bonyhai Gábor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 695 p. ; 24 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-213-9 kötött : 4200,- Ft
hermeneutika - ismeretelmélet - igazság
111.83 *** 165.0 *** 1(430)Gadamer,_H.
[AN 1070897]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4649 /2004.
'Abdal-Qadir al-Jilani
   Válogatott előadások / Abdul Kadir Geilani ; [ford. Kiss Zsuzsanna]. - [Budapest] : Salam Alapítvány, 2003. - 100 p. ; 19 cm. - (Salam könyvek, ISSN 1785-0134)
ISBN 963-210-200-2 fűzött : ár nélkül
iszlám
297
[AN 1071040]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2004.
Alfonso Maria de' Liguori
Pratica di amar Gesù Cristo (magyar)
   A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása / Liguori Szent Alfonz. - Budapest : Jel, [2004]. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai források, ISSN 1785-6094 ; 1.)
ISBN 963-9318-54-X fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - krisztológia
232 *** 241
[AN 1071837]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2004.
   ... be se zárjad kezedet : beszélgetések az egyházak szociális munkájáról / [szerk. Keszthelyi Gabriella] ; [riporterek Béla Pál et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2003. - 96 p. : ill. ; 21 cm
A Magyar Rádió Szülőföldünk c. sorozatának szerkesztett anyaga
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális munka - szeretetszolgálat - egyház
258 *** 364.442(439)
[AN 1071665]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2004.
Brown, Peter
Augustine of Hippo (magyar)
   Szent Ágoston élete / Peter Brown ; [ford. Sághy Marianne]. - Budapest : Osiris, 2003. - 615 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 597-615.
ISBN 963-389-298-8 kötött : 3800,- Ft
Augustinus Aurelius
patrológia - szent - 4. század - életrajz
235.3(092)Augustinus_Aurelius
[AN 1071722]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2004.
Jäger, Alfred
   Diakónia, mint keresztyén vállalkozás : nonprofit egyházi intézmények menedzselése / Alfred Jäger ; [ford. Szabó Csaba]. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Szociáletikai Int., 2003. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8429-41-0 fűzött : ár nélkül
diakónia - vezetés - nonprofit szervezet
266.3 *** 65.012.4
[AN 1071841]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2004.
   John Henry Newman életművéről / [sajtó alá rend. és a bibliográfiát összeáll. Tőzsér Endre]. - Budapest : Vigilia, 2003. - 102 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 1.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2002. február 16-án tartott tudományos konferencia anyaga. - Bibliogr.: p. 101-102. és a jegyzetekben
ISBN 963-7964-67-3 fűzött : 500,- Ft
Newman, John Henry
Anglia - katolikus pap - 19. század - konferenciakiadvány
282(410)(092)Newman,_J._H. *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1071063]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2004.
Lings, Martin
Muhammad (magyar)
   Az iszlám prófétája / Martin Lings ; [ford. Kiss Zsuzsanna]. - [Budapest] : Salam Alapítvány, 2003. - 367, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Salam könyvek, ISSN 1785-0134)
ISBN 963-212-295-X kötött : ár nélkül
Mohamed (próféta)
iszlám
297 *** 297(092)Mohamed
[AN 1071041]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2004.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Csili / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf. Vizi János] ; [kiad. a ... KEPE]. - 2. jav. kiad. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2003. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-388-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - magyar irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 1073156]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2004.
Ordo Fratrum Minorum. Provincia S. Ioannes a Capistrano
   "Az Úr adjon nektek békét" : a Kisebb Testvérek Rendjének nagykáptalani záródokumentuma, Assisi, 2003 pünkösdjén / [kiad. a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány]. - Budapest : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, [2003]. - 47 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Ordo Fratrum Minorum. Provincia S. Ioannes a Capistrano
franciskánusok
271.3
[AN 1071461]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2004.
Le origini e il problema dell'homo religiosus (magyar)
   A szent antropológiája : a homo religiosus eredete és problémája / szerk. Julien Ries. - Budapest : Typotex, 2003. - 351 p. ; 24 cm. - (Homo religiosus, ISSN 1785-1513 ; 1.)
Ford. Krivácsi Anikó. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9326-95-X fűzött : 2900,- Ft
vallástudomány - embertan - egyetemi tankönyv
291(075.8)
[AN 1071963]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2004.
Papp Miklós
   Az erkölcsi belátás előrehaladása a "lex naturalis"-ra vonatkozóan / Papp Miklós. - Budapest : Márton Á. K., 2003. - 360 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 31.)
Bibliogr.: p. 351-360.
ISBN 963-9527-04-1 fűzött : 1600,- Ft
vallási erkölcs - erkölcs - természetjog - római katolikus egyház
241 *** 340.122 *** 17(100)(091) *** 261.4
[AN 1071004]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2004.
Szabó Judit
   Sophia, a női bölcsesség / Szabó Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-516-4 fűzött : 2500,- Ft
mitológia - okkultizmus - vallástörténet - művelődéstörténet - nő
291.13 *** 133 *** 398.221 *** 930.85(100) *** 316.37-055.2
[AN 1070705]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2004.
   A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében. - Budapest : Vigilia, 2003. - 63 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 2.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2002. nov. 16-án tartott tudományos konferencia anyaga
ISBN 963-7964-68-1 fűzött : 400,- Ft
papság - lelkipásztorkodás - katolikus egyház - konferenciakiadvány
256 *** 282 *** 253 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1071065]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2004.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Jézus élete / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henrietta ... és Dobos János ...] ; [a kéziratot előkész. Kárpáti Petronella]. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2004. - 804 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9577-00-6 kötött : ár nélkül
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 1070926]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4663 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., A nem lakott lakások adatai / [összeáll. Baár Lászlóné, Gratzl Ferenc]. - 2004. - 183 p.
ISBN 963-215-703-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - lakásviszonyok - statisztikai adatközlés
332.8(439)"2001"(083.41)
[AN 1071675] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Az üdülők adatai / [összeáll. Baár Lászlóné, Gratzl Ferenc]. - 2004. - 147 p.
ISBN 963-215-705-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - üdülő - statisztikai adatközlés
332.8(439)"2001"(083.41)
[AN 1071676] MARC

ANSEL
UTF-84664 /2004.
Bass László (1958-)
   Gyorsjelentés a szegényedésről, 2000-2003 : a Szociális Szakmai Szövetség jelentése a szociális munkások beszámolói alapján / [kész. Bass László, Ferge Zsuzsa, Márton Izabella]. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2003. - 82 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-133-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szegénység - szociálpolitika
316.344.233-058.34(439)"200" *** 364.22(439)"200"
[AN 1071524]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2004.
   Etnopolitika : a közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában / szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 342 p. : ill. ; 25 cm
A Teleki László Intézet által 2002-ben rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86388-5-0 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - nemzetiségi politika - 20. század
312.15(4-191)"19"
[AN 1070701]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2004.
   Kettős szorításban : a középgenerációk élete és egészsége / szerk. Daróczi Etelka. - Budapest : KSH NKI, 2003. - 165 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései ; 74.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7109-97-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségügy - statisztika - demográfia - felnőtt
314.144(439) *** 614(439) *** 312.6-053.85(439)
[AN 1071636]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2004.
   Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? : a lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években / [szerk. Kovács Éva]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 260 p. : ill. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-85774-9-5 fűzött : ár nélkül
316(4-11)"199"
[AN 935200]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2004.
   Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989-2002 / szerk. Gyurgyík László és Sebők László ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 230 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86388-1-8 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(4-191)"199/200"(083.41)
[AN 1070707]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2004.
Őri Péter
   A demográfiai viselkedés mintái a 18. században : lélekösszeírások Pest megyében, 1774-1783 / írta Őri Péter. - Budapest : KSH NKI, 2003. - 388 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 75.)
Bibliogr.: p. 323-340.
ISBN 963-7109-96-X fűzött : ár nélkül
demográfia - 18. század
314(439.153)"17" *** 314(439)"17"
[AN 1071631]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2004.
   Úton az Európai Unió felé : a balatonszárszói népfőiskolai konferencián elhangzott előadások, 2003. július 21-27. / [szerk. Zágon Norbert]. - Budapest : MNC, 2003. - 173 p. : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 12.)
ISBN 963-214-123-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ifjúság - társadalmi helyzet - tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
304-053.2/.6(439) *** 082 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 1071141]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4671 /2004.
Altman, Jack
1001 dreams (magyar)
   1001 álom : illusztrált útikalauz az álmok világába / Jack Altman. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 384 p. : ill., színes ; 14 cm
Ford. Sziklai István. - Példányszám: 5000
ISBN 963-547-978-6 kötött : 2380,- Ft (hibás ISBN 963-547-985-9)
álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 1071200]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2004.
   Ámor, álom és mámor : a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete : tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29. / [szerk. Szentmártoni Szabó Géza] ; [... névmutató Székely Júlia]. - Budapest : Universitas, 2002. - XXXVI, 591, [9] p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 587-591. és a jegyzetekben
ISBN 963-9104-65-5 kötött : ár nélkül
392.6(439)(091) *** 061.3(439-2Sárospatak) *** 930.85(439)
[AN 936025]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2004.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 8. utánny. - [Budapest] : Athenaeum 2000, [2004], cop. 1999. - 281, [30] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-[282].
ISBN 963-9261-06-8 kötött : 2890,- Ft
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 1072976]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2004.
   Hátamon a zsákom : mondókák és rigmusok Kiss Sándor gyűjtéséből / Kürthy Hanna illusztrációival ; Huzella Péter dallamaival és zenéjével. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2003. - 46 p. : ill. ; 21x21 cm + CD
ISBN 963-86238-3-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar néprajz - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1066725]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2004.
Hegedűs Erika
   Tárlat : örökségem utoljából / Hegedűs Erika. - Füzesabony ; [Budapest] : Biró, 2003. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Tárlat avagy Egy furcsa örökség emlékei
ISBN 963-9289-31-0 fűzött : ár nélkül
Füzesabony - magyar néprajz - anekdota
398.23(=945.11)(439-2Füzesabony)
[AN 1070882]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2004.
Kádár Ferenc
   A Kádár család története : Kádár Ferenc népzenész a Lehel kürt megszólaltatója / Kádár Ferenc, Kádár Manni. - Dévaványa : Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, 2003. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 2.)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Kádár család
Magyarország - népzenész - családtörténet - magyar népzene - életrajz
398.8(=945.11)(439)(092)Kádár_F. *** 929.52(439)Kádár
[AN 1071075]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2004.
   Népi ételek a Jászságból / [a bev. tanulmányt írta T. Bereczki Ibolya]. - 2. bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2003. - 136 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 33.)
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 963-206-824-6 fűzött : ár nélkül
Jászság - magyar néprajz - étkezési szokás - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
392.8(=945.11)(439Jászság) *** 641.568(439Jászság)(083.12)
[AN 1070288]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2004.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Szekerek, szánok, fogatok a Kárpát-medencében / Paládi-Kovács Attila ; [közread. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2003. - 226 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7376-35-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7376)
magyar néprajz - szárazföldi jármű - közlekedéstörténet
39(=945.11) *** 629.112(439)
[AN 1071348]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2004.
Südi Lászlóné
   Ki volt a fáradhatatlan ember? : Bereczki Imre életének útjai / Südi Lászlóné. Bereczki Imre élete és munkássága / Hajdú József. - Dévaványa : Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, 2003. - 62 p. : ill. ; 23 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 1.)
Bereczki Imre munkásságának bibliográfiája: p. 22-49. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Bereczki Imre (1912-1997)
Magyarország - etnográfus - 20. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Bereczki_I. *** 012Bereczki_I.
[AN 1071073]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2004.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-286-130-2 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - naptári szokás - egyetemi tankönyv
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 1072973]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2004.
Wünsch László
   A Hartai Német Nemzetiségi Hagyományőrző Táncegyüttesről : a hagyományőrzés a testvérkapcsolat tükrében az új évezred küszöbén / Wünsch László ; [kiad. Harta Önkormányzat]. - Harta : Önkormányzat, 2002. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-180-6 fűzött : ár nélkül
Hartai Német Nemzetiségi Hagyományőrző Táncegyüttes
Harta - néptánc - táncegyüttes - magyarországi németek - nemzetiség
394.3(=30)(439-2Harta) *** 793.31.071(439-2Harta)(=30)
[AN 1071340]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4682 /2004.
Enyedi Zsolt (1967-)
   Pártok és pártrendszerek / Enyedi Zsolt, Körösényi András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2001. - 304 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 279-288.
ISBN 963-389-637-1 kötött : 3200,- Ft
párt - egyetemi tankönyv
329(075.8)
[AN 1070598]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2004.
Erdei Ferenc (1910-1971)
   Politikai írások / Erdei Ferenc ; az előválogatásban közrem. Gyarmati György. - Bp. : Akad. K., 1988-. - 25 cm. - (Erdei Ferenc összegyűjtött művei, ISBN 963 05 0028)
A 2. kötettől kiad. a Bába Kiadó
ISBN 963-05-4776-7
Magyarország - belpolitika - 20. század
323(439)"193/196"
[AN 580594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Válogatás / szerk. Tamasi Mihály. - 2003. - 448 p.
ISBN 963-9511-58-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - belpolitika - 20. század
323(439)"194/196"
[AN 1071769] MARC

ANSEL
UTF-84684 /2004.
   Az európai integráció története, 1945-2003 : dokumentumok és kommentárok / szerk. J. Nagy László, Ferwagner Ákos, Komár Krisztián. - Szeged : JATEPress, 2003. - 318 p. ; 24 cm. - (Szegedi Európa tanulmányok. Dokumentumok, ISSN 1585-4973 ; 4.)
ISBN 963-482-567-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(091)(075.8) *** 339.923(4-62)(091)(075.8)
[AN 1071794]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2004.
Levine, Karen
Hana's suitcase (magyar)
   Hana bőröndje : igaz történet / Karen Levine ; [ford. Miháczi Márton, Zanati Zsófia]. - Szeged : Minerva Nova, cop. 2003. - 78, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9492-22-1 fűzött : 1690,- Ft
holokauszt
323.12(=924)(437)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1071975]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2004.
Szabó Márton (1942-)
   A diszkurzív politikatudomány alapjai : elméletek és elemzések / Szabó Márton. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 306 p. ; 24 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.: p. 293-[307].
ISBN 963-9457-60-4 fűzött : ár nélkül
politológia - kommunikáció - egyetemi tankönyv
32.001(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 1071967]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2004.
   Telepessors / szerk. Saád József ; térkép- és képszerk. Landauer Attila. - Budapest : Gondolat, 2004. - 368 p. : ill., részben térk., részben színes ; 25 cm + térk.
Bibliogr.: p. 344-348.
ISBN 963-9500-34-8 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - Rákosi-korszak - kitelepítés
323.282(439)"195"
[AN 1070725]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2004.
Weinmann Éva (1928-1946)
   Weinmann Éva naplója, 1941. okt. 10 - 1945. január 19 = The diary of Eva Weinmann, 10 October 1941 - 19 January 1945 / [ford. Berger Noémi et al.]. - Budapest : Lauder Javne Isk. Judaisztikai Arch., 2004. - 35, 36 p., [8] fol. : ill. ; 22 cm. - (Lauder Javne könyv, ISSN 1785-3931 ; 1.). (Eszter könyvek, ISSN 1785-4113 ; 1.)
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-214-119-9 fűzött : ár nélkül
Weinmann Éva (1928-1946)
Magyarország - holokauszt - második világháború - magyar irodalom - történelmi forrás - napló - kétnyelvű dokumentum
323.12(=924)(439)"1939/1945"(093) *** 894.511-94.02=20
[AN 1071964]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4689 /2004.
Adamovits Sándor (1937-)
   A Helikon házigazdája / Adamovits Sándor. - [S.l.] : Kemény-család, 2003. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Kemény János (1903-1971)
Erdély - kulturális élet - 20. század - életrajz
929(439)Kemény_J. *** 008(498.4)"192/196"(092)
[AN 1071422]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2004.
   "... ahol a határ elválaszt" : Trianon és következményei a Kárpát-medencében / [szerk. Pásztor Cecília]. - Balassagyarmat : Nagy Iván Tört. Kör ; [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt. ; Várpalota : Szindbád Kht., 2003. - 558, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086). (Kárpátia könyvek, ISSN 1588-6328)
A Nógrád Megyei Levéltár által 2001. jan. 29-31. között "XX. századi határváltozások" címmel Balassagyarmaton rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-45-3 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - konferenciakiadvány
943.9"192/195" *** 341.382"1920" *** 061.3(439-2Balassagyarmat)
[AN 1071059]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2004.
   "Akikre büszkék vagyunk" : Békés megye híres szülöttei / [közread. a Munkácsy Mihály Múzeum]. - Békéscsaba : Munkácsy Múz., [2003]. - [24] p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - híres ember - életrajzgyűjtemény
929(439.175)
[AN 1071663]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2004.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
Gesta Hungarorum (magyar)
   A magyarok cselekedetei / Anonymus. A magyarok cselekedetei / Kézai Simon ; [... Veszprémy László, ... Bollók János ford.] ; [az utószót és a jegyzeteket Veszprémy László írta]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1999. - 173 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
Egys. cím: Gesta Hungarorum. Gesta Hungarorum. - Bibliogr.: p. 81-86., 163-173.
ISBN 963-389-606-1 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás előtti kor - honfoglalás - Árpád-kor - középkori latin irodalom - krónika
943.9"08/09"(093) *** 943.9".../12"(093) *** 871-94(439)=945.11
[AN 1070424]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2004.
Csurgai Horváth József
   "...dicsőség helyén emelkedő emlék" / [írta Csurgai Horváth József] ; [közread.] Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. - Székesfehérvár : Székesfehérvár Város Lvtéltára, 2002. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8406-08-9 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár Város Levéltára
Székesfehérvár - helytörténet - levéltár - történelemtudomány - fondjegyzék
943.9-2Székesfehérvár *** 930.253(439-2Székesfehérvár) *** 930.1(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 940993]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2004.
Csurgai Horváth József
"...dicsőség helyén emelkedő emlék" (angol) (átd. kiad.)
   A historical and archival guide to Székesfehérvár / [written, ed. and ill. chosen by József Csurgai Horváth] ; [transl. by Katalin Emmer] ; [publ. by Székesfehérvár Town Archives]. - Székesfehérvár : Székesfehérvár Town Archives, 2003. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-256-X fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár Város Levéltára
Székesfehérvár - helytörténet - levéltár - történelemtudomány - fondjegyzék
943.9-2Székesfehérvár *** 930.253(439-2Székesfehérvár) *** 930.1(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 1071346]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2004.
Csurgai Horváth József
"...dicsőség helyén emelkedő emlék" (német) (átd. kiad.)
   Ein Führer zur Stadtgeschichte und zum Archiv / [geschrieben, redigiert und Ill. sortiert von József Csurgai Horváth] ; [übers. von Anita Magyar] ; [Verl. Stadtarchiv Székesfehérvár]. - Székesfehérvár : Stadtarchiv Székesfehérvár, 2003. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-258-6 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár Város Levéltára
Székesfehérvár - helytörténet - levéltár - történelemtudomány - fondjegyzék
943.9-2Székesfehérvár *** 930.253(439-2Székesfehérvár) *** 930.1(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 1071345]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2004.
Farkas Ferenc
   Kemely : két középkori falucska és egy telepített tanya története / Farkas Ferenc. - [Alsózsolca] : Magánkiad., [2004]. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 963-430-931-3 fűzött : ár nélkül
Kemely - helytörténet
943.9-2Kemely
[AN 1071543]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2004.
Fitz Jenő (1921-)
   Gorsium-Herculia / Fitz Jenő ; [ford. ... Christina Rozsnyai] ; [fotó ... Gelencsér Ferenc] ; [rajz. ... Magulya Zsuzsa]. - 7. kiad. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz. : Pro Gorsio Alapítvány, 2003. - 153 p. : ill., főként színes ; 24 cm + térk. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 53.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 141-144. - Példányszám: 1200
ISBN 963-9279-29-3 fűzött : ár nélkül
Gorsium - Herculia - Tác - régészeti feltárás - múzeumi katalógus
904(398.6-2Gorsium_Herculia)(036) *** 069(439-2Tác)
[AN 1071404]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2004.
Hlavácsné Kérdő Katalin
   Római kori rakpart maradványai a Hajógyári-öbölben / H. Kérdő Katalin, Tóth János Attila. - Budapest : KÖH, [2003]. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 14. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-305-0 fűzött : ár nélkül
Budapest - Aquincum - régészet - római birodalom kora
904(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.)
[AN 1071980]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2004.
Horváth István (1940-)
   Esztergom fokozott és kiemelt jelentőségű középkori emlékei : Várhegy, Víziváros, Királyi város, Kovácsi, Szentkirály és Szentgyörgymező / Horváth István, Nagy Levente. - Budapest : KÖH, [2003]. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 15-16. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-304-2 fűzött : ár nélkül
Esztergom - régészet - középkor
904(439-2Esztergom)"10/15"
[AN 1072015]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2004.
Hudák Krisztina, N.
   A pécsi 1. sz. ókeresztény sírkamra / N. Hudák Krisztina, Nagy Levente. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 14-15. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-303-4 fűzött : ár nélkül
Pécs - Sopianae - régészet - római birodalom kora
904(398.6-2Sopianae) *** 904(439-2Pécs)
[AN 1072004]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2004.
Hunnivári Zoltán
   A "megteremtődött földrajzi keret, amelyben a magyarok megtelepedhettek..." : Györffy György és a 2001. esztendő : a "Bevezetés" - kivezetése történetírásunkból : dráma három felvonásban, a 20. századi magyar történetírás drámája / Hunnivári Zoltán. - [Budapest] : Szerző, [2002]. - 107, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Olcsó könyvtár sorozat)
ISBN 963-440-381-6 fűzött : ár nélkül
Györffy György (1917-2000)
930.1(439)(092)Győrffy_Gy. *** 943.9"08"
[AN 936718]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2004.
Katona Imre (1927-)
   Csapod : falu a történelem sodrában / Katona Imre. - Budapest ; Csapod : Biró, 2003. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 447-459.
ISBN 963-9289-73-6 fűzött : ár nélkül
Csapod - helytörténet
943.9-2Csapod
[AN 1071477]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2004.
Kiszelka Ferenc (1926-)
   A Monarchiától Magyarországon át az Európai Unióig : egy munkáscsalád története / írta Kiszelka Ferenc ; szerk. Tuba László. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Polgári Kör, 2003. - 51, [14] p. : ill. ; 25 cm. - (Mosonmagyaróvári helytörténeti füzetek, ISSN 0237-4102 ; 10.)
ISBN 963-212-782-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-782)
Kiszelka család
családtörténet
929.52(439)Kiszelka
[AN 1071790]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2004.
Korbuly Dezső (1932-)
   II. Rákóczi Ferenc / Korbuly Dezső ; [kiad. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi M. Kvt., 2003. - 131 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127-129. - Példányszám: 400
ISBN 963-7571-97-3 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar történelem - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század - életrajz
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 1071488]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2004.
Lukacs, John (1923-)
Budapest, 1900 (magyar, angol)
   Budapest, 1900 : a város és kultúrája = Budapest, 1900 : a historical portrait of a city and its culture / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Európa, 2004. - 231, IX, 236 p., XXXII t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 963-07-7507-7 kötött : 4200,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - századforduló
930.85(439-2Bp.)"189/190"
[AN 1071770]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2004.
Molnár László Miklós
   A híres Vadnyugat / Molnár László Miklós ; [a térképek, ábrák Szecskó Tamás munkái] ; [a fényképfelvételek Korniss Péter munkái]. - [2. kiad.]. - [Dabas] : Reálszisztéma Dabasi Ny., cop. 2003. - 336, [8] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [42-44].
ISBN 963-212-349-2 kötött : ár nélkül
Vadnyugat - történelem - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - gyermekkönyv
930.85(73-15)"176/189"(02.053.2) *** 973"176/189"(02.053.2)
[AN 1070281]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2004.
   Moskovskaâ Rusʹ: specifika razvitiâ = Muscovy: peculiarities of its development / [red. Dûla Svak]. - Budapest : M. Ruszisztikai Int., 2003. - 220 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 13.)
Vál. a Magyar Ruszisztikai Intézet által 2002. májusában rendezett konferencia előadásaiból. - Moskoviâ: specifika razvitiâ (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7730-34-6 fűzött : ár nélkül
Oroszország - történelem - konferenciakiadvány
947 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1071336]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2004.
Nagy Katalin, B.
   A székkutas-kápolnadűlői avar temető / B. Nagy Katalin ; [graf. Koncz Margit, Szűcs Árpád] ; [fotó Dömötör Mihály, Pápai Zoltán]. - Szeged : Móra Múz., [2003]. - 416 p., [5] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm + mell. - (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Monographia archaeologica, ISSN 1785-5993 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7217-65-7 kötött : ár nélkül
Székkutas - régészet - temető - avarok területe - lelet
904(369.2) *** 904(439-2Székkutas)
[AN 1071762]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2004.
Nagy Levente
   Római kori villa és késő római sírkamra Kővágószőlősön / Nagy Levente. - Budapest : KÖH, [2003]. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 15-16. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-299-2 fűzött : ár nélkül
Kővágószőlős - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(398.6) *** 904(439-2Kővágószőlős)
[AN 1071977]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2004.
Nagy Levente
   Római település és késő római erőd Tokodon / Nagy Levente. - Budapest : KÖH, [2003]. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 15. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-300-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-200-X)
Tokod - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(398.6) *** 904(439-2Tokod)
[AN 1071992]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2004.
Nemere István (1944-)
   Napóleon szeretői / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-37-8 fűzött : 1498,- Ft
Napoleon (Franciaország: császár), I.
Franciaország - történelem - uralkodó - életrajz
944"179/1821"(092)Napoleon,_I.
[AN 1070762]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2004.
Oplatka, Andreas (1942-)
   Stephan Széchenyi 1813-1825 - vom Rittmeisterzum Gründer der Akademie der Wissenschaften : Vortrag im Haus der Nationen Budapest, am 20. 02. 2002 / Andreas Oplatka. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2004. - 15 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-322-1 fűzött : ár nélkül
Széchenyi István (1791-1860)
magyar történelem - 19. század - alkalmi beszéd
943.9"18"(092)Széchenyi_I.
[AN 1072145]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2004.
The panorama of the Renaissance (magyar)
   Körkép a reneszánszról / szerk. Margaret Aston. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 367 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Todero Anna et al. - Bibliogr.: p. 356-359.
ISBN 963-547-921-2 kötött : ár nélkül
Európa - reneszánsz - művelődéstörténet - művészet - 15. század - 16. század
930.85(4)"14/15"(084.12) *** 7.034(4)
[AN 1071012]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2004.
Pethő Gergely (1570-1629)
   Magyar krónika diszessen, és rövédeden elő adván Magyar országnak kezdetét, régi, és mostani osztását, részeit, ... magyar nemzetnek eredetét, ... a régi, és mostani magyaroknak maga viselését, törvényit, ... esztendőnként történtt emlékezetre méltó dolgait ... irta Pettő Gergely, ... szaporitotta ... Spangar András ; Ro?evid magyar kronika sok rend-béli fő historiás ko?enyvekböl nagy szorgalmatossággal egybe szedettetett és irattatott Pettho?e Gergelytu?el ; A' magyar krónikának a' mellyet ... elsőben meg-irt ... Petthő Gergely ... az után ... szüntelen történt dolgokkal szaporitatta Kalnoki Samuel, tovabb való terjeztése a vagy negyedik, ötödik és hatodik része iratott ... Spangár András által. - [Hasonmás kiad.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 322, 209, 169 p. ; 25 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Eredeti kiadása: 1, 2. Kassán : Akad. Ny., 1738., 1753. - 3. Cassan : Acad. Ny., 1734
ISBN 963-09-4435-9 kötött : ár nélkül
magyar történelem - krónika - hasonmás kiadás
943.9(093.3) *** 930.8(=945.11)(093.3) *** 094/099.07
[AN 1071825]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2004.
Ringer Árpád
   Középső paleolit kovabánya Miskolc, Tűzkövesen / Ringer Árpád, Nagy Levente. - Budapest : KÖH, [2003]. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 15. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-301-8 fűzött : ár nélkül
Miskolc - régészet - őskőkor
903"632"(439-2Miskolc)
[AN 1071984]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2004.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története a XX. században / Romsics Ignác ; [a térképeket szerk. és az ábrákat rajz. Sebők László] ; [a fényképeket vál. Jalsovszky Katalin]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2001. - 668 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 615-641.
ISBN 963-389-590-1 kötött : 4180,- Ft
magyar történelem - 20. század - egyetemi tankönyv
943.9"19"(075.8)
[AN 1070902]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2004.
Strachey, Lytton
Queen Victoria (magyar)
   Viktória királynő / Lytton Strachey ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 314 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 963-9526-30-4 kötött : 1990,- Ft
Viktória (Nagy-Britannia: királynő)
Anglia - uralkodó - 19. század - életrajz
941.0"183/190"(092)Viktória
[AN 1071095]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2004.
Tamás Katalin
   Az Esterházy udvar zenéje = Music from the Esterházy court = Musik aus dem Hof Esterházy / Tamás Katalin, Vinczeffy Adrienne, Walter Burian ; [ford. Erdős Borbála, Borvölgyi Katalin, Vinczeffy Ágota]. - [Budapest] : Jada Bt., [2004]. - [4], 55, [4] p. : ill., színes ; 21x30 cm + 2 CD
Kötött : ár nélkül
Esterházy család
Haydn, Joseph
Magyarország - Ausztria - családtörténet - zeneszerző - zenei élet - 18. század - 19. század
929.52(439)Esterházy *** 78.071.1(436)(092)Haydn,_J. *** 78(439-2Eszterháza)"17/18"
[AN 1071268]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2004.
Tóth Dóra
   Magyar királyok és fejedelmek / [írta Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2004. - 44 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-9325-63-5 kötött : ár nélkül
magyar történelem - uralkodó - gyermekkönyv
943.9(092)(02.053.2)
[AN 1070970]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2004.
   Új Plutarch, vagy Minden korok és nemzetek' leghiresebb férfiai és hölgyeinek arcz- és életrajza / magyarázta Bajza. - [Hasonmás kiad.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 308, 96, [4] p., XXXII t.fol. : ill. ; 25 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
A ford. a "Neuer Plutarch, oder Biographien und Bildnisse der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen und Stände"c. kiad. alapján kész. - Eredeti kiadása: Pest : Hartleben, 1845
ISBN 963-09-4492-8 b. : ár nélkül
híres ember - életrajz - hasonmás kiadás
929(100) *** 094/099.07
[AN 1071838]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2004.
   Válogatott források Tardona történetéhez, 1240-1956 / szerk., a forrásokat átírta és magy. Takács László ; mutatók ... Kovács Zsolt ; [közread. Tardona Község Önkormányzata]. - Tardona : Önkormányzat, 2003. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-157.
ISBN 963-210-147-2 fűzött : ár nélkül
Tardona - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Tardona(093.2)
[AN 1071506]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2004.
Várady László (1926-)
   Die anders verlaufene Geschichte II : Kontroverse Bereiche im Politikum der Antike / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 128 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8015-2 kötött : ár nélkül
politikatörténet - őskereszténység - iszlám - ókori Görögország
937"-04" *** 938 *** 32(37)(091) *** 32(38)(091) *** 32(100)"200" *** 281.2 *** 297
[AN 1071720]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2004.
Vincze Magdolna
   Bronzkori és vaskori földvár Érd-Százhalombattán / Vincze Magdolna, Nagy Levente. - Budapest : KÖH, [2003]. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358)
Bibliogr.: p. 15-16. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-302-6 fűzött : ár nélkül
Érd - Százhalombatta - régészet - bronzkorszak - vaskorszak
903"637/638"(439-2Érd) *** 903"637/638"(439-2Százhalombatta)
[AN 1072009]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4724 /2004.
Andrássy Kurta János (1911-)
   Holtak völgye: Holdvilág-árok / Andrássy Kurta János. - Budapest : Biró, 2003. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9289-68-X fűzött : ár nélkül
Holdvilágárok - helyismeret
908.439Holdvilágárok(089.3)
[AN 1071458]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2004.
Andrássy Kurta János (1911-)
   Pilisi vádló kövek : Dobogókő / Andrássy Kurta János. - Budapest : Biró, 2003. - 113 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9289-67-1 fűzött : ár nélkül
Dobogókő - helyismeret
908.439Dobogókő(089.3)
[AN 1071456]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2004.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Hévíz : a gyógyfürdők városa : die Stadt der Thermalbäder : the town of medicinal baths / Bagyinszki Zoltán ; [... ford. Kosztyu Jánosné, ... George Seel]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 141, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-163-4 kötött : ár nélkül
Hévíz - helyismeret - gyógyfürdő - fürdőhely - fényképalbum
908.439-2Hévíz(084.12) *** 615.838(439-2Hévíz)(084.12) *** 77.04(439)Bagyinszki_Z.
[AN 1070929]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2004.
Balázs Imre (1927-)
   Béketelep története : Szeged legrégebbi lakótelepe / Balázs Imre. - Szeged : Bába, 2003. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-9511-59-5 fűzött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - általános iskola - történeti feldolgozás
908.439-2Szeged *** 373.3(439-2Szeged)(091)
[AN 1071536]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2004.
Bárdos István
   Neszmély / írta Bárdos István, Szénássy Zoltán ; szerk. Bárdos István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza, [2002]. - 190, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 158-163. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-94-6 kötött : ár nélkül
Neszmély
908.439-2Neszmély
[AN 934674]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2004.
   Halmaj monográfiája / szerk. Veres László, Viga Gyula ; [kiad. Halmaj Község Önkormányzata]. - Halmaj : Önkormányzat, 2002. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-367.
ISBN 963-202-864-3 fűzött : ár nélkül
Halmaj
908.439-2Halmaj
[AN 936005]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2004.
Horváth Sándor
   Narda / írta Horváth Sándor ; szerk. Gyurácz Ferenc. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza, [2002]. - 205, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 170-180. - Összefoglalás horvát, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-96-2 kötött : ár nélkül
Narda
908.439-2Narda
[AN 934677]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2004.
   Konyár falukönyve / [... Papp Klára, ... Ujváry Zoltán szerk.]. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 743 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 709-742.
ISBN 963-472-648-8 kötött : ár nélkül
Konyár
908.439-2Konyár
[AN 935195]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2004.
Sebestyén Károly, Cs (1876-1956)
   Utcák, terek, templomok, házak : válogatott írások Szegedről / Cs. Sebestyén Károly ; [szerk. Péter László]. - Szeged : Bába, 2004. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9347-99-X fűzött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Szeged(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1072573]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2004.
Semler, George
   Barcelona : a city guide / by George Semler ; [photographs Mihail Moldoveanu et al.]. - Budapest : Somerset, cop. 2004. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-206-323-6 fűzött : ár nélkül
Barcelona - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 1071624]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2004.
Siska Gábor
   Zsinórmérték : 5 éves a Pándzsa Klub / írta és szerk. Siska Gábor ; [kiad. Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományőrző, Kulturális és Rendezvényszervező Egyesület]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Pándzsa Klub, 2004. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-411-2 fűzött : ár nélkül
Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományőrző, Kulturális és Rendezvényszervező Egyesület
Pannonhalma - helyismeret - egyesület
908.439-2Pannonhalma *** 061.2(439-2Pannonhalma)
[AN 1071639]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2004.
Szabó Ildikó
   Magyarok Párizsa / Szabó Ildikó, Bajomi-Lázár Dávid ; [fotók André Kertész, Cs. Tóth Annamária]. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 195 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyarok nyomában külföldön, ISSN 1589-7826 ; 2.)
Borítócím: Párizs. - Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 963-8477-76-8 fűzött : 2000,- Ft
Paris - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 1071250]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2004.
Szántai Sándor (1927-)
   Völgyek ölén a város : [Gödöllő] / Szántai Sándor ; [festmények Simon M. Veronika] ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2003. - 120 p., [16] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-8082-47-X fűzött : ár nélkül
Gödöllő - helyismeret - 20. század - magyar irodalom - memoár
908.439-2Gödöllő *** 894.511-94 *** 75(439)(092)Simon_M._V.
[AN 1071453]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2004.
   Tuzsér / írta Kormány Gyula [et al.] ; szerk. Németh Péter. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza, [2002]. - 182 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 160-166. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-95-4 kötött : ár nélkül
Tuzsér
908.439-2Tuzsér
[AN 934679]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4738 /2004.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2004-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 1070485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogok / Sári János. - 3. átd. kiad. - 2004. - 358 p.
A bibliográfiát kész. Balázs Ágota, Somody Bernadette, Szabó Máté. - Bibliogr.: p. 343-358. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-616-9 kötött : 3680,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 1070484] MARC

ANSEL
UTF-84739 /2004.
   Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban / szerk. Bárdos Péter, Gabriel Lansky. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-75-6 kötött : 5900,- Ft
vállalatalapítás - gazdasági társaság - útmutató
347.72(4-62)(036)
[AN 1071527]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2004.
Decsy Sámuel (1742-1816)
   A' magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája, mellyet sok régi és újjább irásokból ki jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, 's kedves hazafiainak hasznokra közönségessé tett Decsy Sámuel / mellyet sok régi és újjább irásokból ki jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, 's kedves Hazafiainak hasznokra közönségessé tett Decsy Sámuel ... - [Hasonmás kiad.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - [10], 589 p., XXXIX t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Gerinccím: Magyar korona. - Eredeti kiadása: Bétsben : Alberti Ignátz, 1792
ISBN 963-09-4460-X kötött : ár nélkül
koronázási jelvény - hasonmás kiadás
342.519.8(439) *** 094/099.07
[AN 1071791]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2004.
Géczi Zoltán
   Kéjgyilkosok / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Megdöbbentő kéjgyilkosságok (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9409-25-1 fűzött : ár nélkül
gyilkosság - életrajz
343.919
[AN 1070763]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2004.
   Insec : insecurities in European cities - the Hungarian case / [publ. by the] National Institute of Criminology. - Budapest : Nat. Inst. of Criminology, 2003-. - 20 cm
Európa - bűnmegelőzés - igazságügyi lélektan
343.85(4) *** 343.97(4)
[AN 1071078]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Fear of crime / written by Ferenc Irk, Róbert Kovács, Tünde Barabás. - 2003. - 158 p. : ill.
Bibliogr.: p. 152-158.
Fűzött : ár nélkül
Budapest - bűnmegelőzés - igazságügyi lélektan
343.85(439-2Bp.) *** 343.97(439-2Bp.)
[AN 1071080] MARC

ANSEL
UTF-84743 /2004.
   Magyar jogtörténet / [szerk. Mezey Barna] ; [írta Bódiné Beliznai Kinga et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1999. - 467 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 440-444.
ISBN 963-389-613-4 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(439)(091)(075.8)
[AN 1070486]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2004.
Szűcs Lászlóné Siska Katalin
   A nemzetközi jog története / Siska Katalin, Szemesi Sándor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
Fűzött : ár nélkül
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 1071517]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4745 /2004.
   Békefenntartók = Peacekeepers / [fel. szerk. Kovács Attila] ; [a fotókat kész. Bruzák Noémi et al.] ; [kiad. a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.]. - Budapest : HM Zrínyi Kommunikációs Szolg. Kht. : Zrínyi, 2003. - 80 p. : ill., színes ; 22x21 cm
ISBN 963-327-370-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357
[AN 1071028]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2004.
Crosby, Francis
Fighter aircraft (magyar)
   Vadászrepülők : az Imperial War Museum fotóival / Francis Crosby ; [ford. Süli István]. - Budapest : Zrínyi, 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-327-364-1 kötött : 6980,- Ft
vadászrepülőgép
623.746.3
[AN 1070933]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4747 /2004.
Baracskai Zoltán (1953-)
   Követő nélkül nincs vezető / Baracskai Zoltán, Velencei Jolán. - Budapest : Myrror Media, 2004. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Eszes könyvek, ISSN 1785-4679)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-979-2 kötött : ár nélkül
vezetés
65.012.4
[AN 1071522]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2004.
Becser Norbert
   Döntéstámogató modell a szolgáltatás - minőség fejlesztéséhez - SQI-DSS - egy új megközelítés / Becser Norbert, Zoltayné Paprika Zita. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2003. - [14] fol. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmány / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék, ISBN 1588-7189 ; ; 37.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
szolgáltatóipar - döntés-előkészítés - minőség - fejlesztés
65.018 *** 338.46 *** 519.816
[AN 1071755]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2004.
Becser Norbert
Döntéstámogató modell a szolgáltatás - minőség fejlesztéséhez - SQI-DSS - egy új megközelítés (angol)
   A decision support model for improving service quality - SQI-DSS - a new approach / Norbert Becser and Zita Zoltay-Paprika. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 12 fol. : ill. ; 30 cm. - (Discussion paper / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 38.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
szolgáltatóipar - döntés-előkészítés - minőség - fejlesztés
65.018 *** 338.46 *** 519.816
[AN 1071754]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2004.
Bouzdine-Chameeva, Tatiana
   Understanding relationship value applying a cognitive mapping approach: a customer perspective / Tatiana Bouzdine-Chameeva, François Durrieu, Tibor Mandják. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 19 p. ; 30 cm. - (Discussion paper / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 46.)
Bibliogr.: p. 18-[20]. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
gazdasági együttműködés - termelékenység
65.012.65 *** 65.011.4
[AN 1071746]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2004.
   Minőségirányítási rendszerek fejlesztése : módszertani segédlet / szerk. Koczor Zoltán ; [szerzők Göndör Vera et al.] ; [közread. a] TÜV Rheinland InterCert. - 4. átd. kiad. - Budapest : TÜV Rheinland InterCert, 2004. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-024-9 fűzött : ár nélkül
minőségbiztosítás - nemzetközi szabvány
65.018(078) *** 006.7/.8(100)
[AN 1073074]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2004.
   Pályázati kisokos : projekttervezés és pályázatkészítés dióhéjban / [szerk. Damjanovich Katalin és Vörös Andrea] ; [szerzők Damjanovich Katalin et al.] ; [közread. a] Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközpont. - [Budapest] : Nemz. Fejleszt. Hiv., cop. 2003. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-732-3 fűzött : ár nélkül
projektmenedzsment - pályázat
65.012.2
[AN 1071499]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2004.
Wimmer Ágnes
   Az üzleti kapcsolatok, mint értékteremtő tényezők? / Wimmer Ágnes, Mandják Tibor. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2003. - 15 fol. ; 30 cm. - (Műhelytanulmány / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISBN 1588-7189 ; ; 45.)
Bibliogr.: fol. 14-15. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
gazdasági együttműködés - termelékenység
65.012.65 *** 65.011.4
[AN 1071747]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4754 /2004.
   Banküzemtan : egyetemi tankönyv / [szerk. Ligeti Sándor és Sulyok-Pap Márta] ; [... szerzői Baka Istvánné ... et al.] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Tanszék Kft., 2003. - 350 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-04-9827-8 fűzött : ár nélkül
bankügylet - egyetemi tankönyv
336.717(075.8)
[AN 1070832]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2004.
Buza Andrea
   Az Intercisa Múzeum ókori pénzgyűjteménye / Buza Andrea, Keszi Tamás ; [ford. Matusssné Füleki Hella]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2003. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az Intercisa Múzeum kincsei ; 1.)
A borítófedélen párhuzamos címként: The ancient coin collection of Intercisa Museum. - Bibliogr.: p. 37.
ISBN 963-214-086-9 fűzött : ár nélkül
Intercisa Múzeum (Dunaújváros)
Dunaújváros - Római Birodalom - múzeum - fémpénz - lelet - múzeumi katalógus
336.746(37)"01/04" *** 737.1(37)"01/04" *** 069(439-2Dunaújváros)(036)
[AN 1072061]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2004.
Buzás Norbert (1968-)
   Kis- és középvállalkozások a változó gazdaságban / Buzás Norbert, Kállay László, Lengyel Imre. - Szeged : JATEPress, 2003. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-219. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - tanfolyami jegyzet
334.72(439)(078) *** 658.1(078)
[AN 1071520]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2004.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 564 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 535-548.
ISBN 963-9478-74-1 fűzött : ár nélkül
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 1070838]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2004.
Czike László
   Magyarország privatizációja / Czike László ; [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2003. - 240 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. máj.-jún.
ISBN 963-210-608-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságpolitika - rendszerváltás
338.2(439)"198/199"
[AN 1071978]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2004.
Demeter Krisztina
   A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsment eszközeire / Demeter Krisztina, Gelei Andrea, Jenei István. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2004. - 33 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmány / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISBN 1588-7189 ; ; 43.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalat - stratégiai menedzsment - gazdasági együttműködés - autógyártás - félkész termék - alkatrész
658.1.011.1(439) *** 334.72(439) *** 334.761(439) *** 658.523(439) *** 629.113(439)
[AN 1071749]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2004.
Dobos Imre
   Comparison of disposal strategies in linear reverse logistics models / Imre Dobos. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 14 fol. ; 30 cm. - (Discussion paper / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 41.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
gazdasági elemzés - hulladékfeldolgozás - költség - optimális szabályozás - logisztika
330.13 *** 504.064.4 *** 657.4 *** 517.977.5
[AN 1071751]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2004.
Dobos Imre
   A dynamic leontief model with non-renewable resources / Imre Dobos and Adél Floriska. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 12 fol. ; 30 cm. - (Discussion paper / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 40.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
input-output analízis - környezetgazdaságtan - matematikai modell - gazdaságtan
330.44 *** 330.341.42 *** 519.862.3
[AN 1071752]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2004.
   Az Európai Unió adójoga / szerk. Őry Tamás ; [írta Erdős Gabriella et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 473 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Lezárva: 2003. okt. 31. - Bibliogr.: 453-456.
ISBN 963-389-535-9 kötött : 4200,- Ft
Európai Unió - adó - jog - egyetemi tankönyv
336.2(4-62)(094)(075.8)
[AN 1071817]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2004.
Galló Sándor
   Útmutató munkabalesetek vizsgálatához / [írta Galló Sándor]. - Budapest : Népszava, [2003]. - 147 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. nov.
ISBN 963-323-117-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkahelyi baleset - útmutató
331.46(439)(036)
[AN 1071442]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2004.
   Institutions of the Hungarian financial markets / [publ. by the] Law Office of Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori. - Budapest : Law Office of Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori, 2003. - 15 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - bankügy - pénzpiac
336.7(439)
[AN 1071507]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2004.
   Jogi kockázat a pénzügyi intézmények működésében / [közread. a] Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda. - Budapest : Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda, 2003. - 14 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - bankügy - pénzügyi jog - kockázatmenedzsment
336.7(439) *** 340.132(439)
[AN 1071501]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2004.
Juhász Péter
   Az emberi erőforrás értékelési kérdései / Juhász Péter. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2004. - 35 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmány / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék, ISBN 1588-7189 ; ; 36.)
Bibliogr.: p. 32-35. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
munkaerő - értékelemzés - vállalatvezetés
658.3 *** 658.1.011.47
[AN 1071756]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2004.
Kozma Miklós
   A vállalati érintettek elvárásai a hivatásos sportolók értékének számviteli kimutatásával szemben a labdarúgásban / Kozma Miklós. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2004. - 23 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmány / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISBN 1588-7189 ; ; 44.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - üzemgazdaságtan - számvitel - labdarúgás
658.1.011.1(439) *** 657 *** 796.332(439)
[AN 1071748]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2004.
Lesi Mária
   The boundary of the firm in transition: evidence from four post - socialist countries / Mária Lesi and John S. Earle. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 26 p. ; 30 cm. - (Discussion paper / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 35.)
Bibliogr.: p. 24-26. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - vállalat - újjászervezés - ezredforduló
334.72.012.84(4-11)"199"
[AN 1071745]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2004.
   Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény, XVIII-XX. század / szerk. Czoch Gábor [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2003. - 651 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9478-50-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
338(091)(439)"17/19"
[AN 1071204]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2004.
Major Klára
   Nemzetközi gazdaságtan feladatgyűjtemény / Major Klára, Szabó-Bakos Eszter, Szilágyi Katalin. - Budapest : Panem, 2004. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-404-X fűzött : 2300,- Ft
világgazdaság - gazdaságtan speciális módszertana - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.54(075.8)(076) *** 339.9
[AN 1071446]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2004.
   Outplacement vezetőknek : információk a "gondoskodó" típusú munkáltatói rendes felmondáshoz kapcsolódó teendőkről / [közread. a] Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Részvénytársaság. - Budapest : SZTÁV Rt., [2003]. - 71 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
munkajog - munkaszerződés - útmutató
331.106.4(439)(036) *** 349.227(439)(036)
[AN 1071479]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2004.
Radó Márk
   Közép-Kelet Európa: egy, vagy három tőkepiac? / Radó Márk. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2004. - 36 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmány / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISSN 1588-7189 ; 42.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - pénzpiac - árfolyam - tőzsde - statisztikai elemzés
336.76(4-11)(083.41) *** 336.748(4-11)(083.41) *** 303.722
[AN 1071750]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2004.
   Számviteli rendszerek, speciális eljárások / szerk. Pál Tibor. - Miskolc : Economix, [2003]. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 963-214-114-8 fűzött : ár nélkül
számvitel - tanfolyami jegyzet
657(078)
[AN 1071962]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2004.
Takáts Péter (1950-)
   A nyugati és a keleti vállalkozói mentalitásról / Takáts Péter. - Budapest : Új Mani-fest, 2003. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyógyító gondolatok... emberről és vállalkozásról, ISSN 1785-4199 ; 1. r.)
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 963-212-576-2 kötött : ár nélkül
vállalkozás
658.1
[AN 1071035]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2004.
   Tanulságos faipari balesetek : gyakorlati faipari munkavédelmi ismeretek / [szerk. Varga Mihály, Déri Miklós] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Munkabiztonsági Vizsgálólaboratóriuma]. - Sopron : NYME, 2003. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
munkavédelem - munkahelyi baleset - faipar
331.4 *** 614.8 *** 674
[AN 1071036]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2004.
   Az új adójog magyarázata, 2004 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) / Földes Gábor [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - XX, 622 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. dec. 31.
ISBN 963-9404-71-3 fűzött : 7990,- Ft
Magyarország - adó - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 1071528]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2004.
   Vállalkozási praktikák / [szerk. Mózes Zoltán]. - Budapest : Media Team, [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-206-249-3
vállalkozás - adóügy
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 658.114(439)(036)
[AN 1071325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egyéni vállalkozó, 2003 : a vállalkozás megkezdése, az szja és áfa szabályai, társadalombiztosítás, járulékfizetés / [... szerzői Csátaljay Zsuzsanna, Lepsényi Mária, Futó Gábor]. - [2004]. - 210 p.
Lezárva: 2003. jan. 2.
ISBN 963-206-251-5 fűzött : 2850,- Ft
adóügy - egyéni vállalkozó
336.272(439)(036) *** 658.114.1(439)(036)
[AN 1071327] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Társas vállalkozások kézikönyve : cégalapítás, átalakulás, megszűnés, a társaságok adózása, járulékfizetés, tb-ellátások igénylése / [... szerzői Csátaljay Zsuzsanna et al.]. - [2004]. - 249 p.
Lezárva: 2003. jan. 2.
ISBN 963-206-252-3 fűzött : 3700,- Ft
társas vállalkozás - adóügy
336.271.5(439)(036) *** 658.114.2(439)(036)
[AN 1071328] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4778 /2004.
   Ausztria szociálpolitikája / szerk. Nyilas Mihály és Koncz János. - Budapest : Sík, 2003. - 376 p. : ill. ; 20 cm. - (Társadalompolitikai olvasókönyvek, ISSN 1215-590X). (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-212-009-4 fűzött : 1500,- Ft
Ausztria - szociálpolitika - 20. század - egyetemi tankönyv
364(436)"19"(075.8)
[AN 1071050]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4779 /2004.
   110 évesek a bonyhádi menedékházak / [szerk. Markovics Mihályné, Szőts Zoltán]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 10.)
Az utószó német nyelven is. - Bibliogr.: p. 21-22. - Példányszám: 500
ISBN 963-214-301-9 fűzött : ár nélkül
Bonyhád - óvoda - neveléstörténet - történeti feldolgozás
373.24(439-2Bonyhád)(091)
[AN 1072010]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2004.
   Az Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola jubileumi évkönyve, az iskola fennállásának 50. esztendejében / [fel. szerk. Tóth Gabriella] ; [a szerkesztésben részt vettek Kálmán Pál, Papp Emese]. - Kistelek : Árpád Fejedelem Gimn. és Postaforgalmi Szakközépisk., 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola (Kistelek)
Kistelek - gimnázium - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Kistelek)(058) *** 373.6:656.8(439-2Kistelek)(058)
[AN 1071686]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2004.
Balogh Józsefné
   Húzd ki magad! : "A testi egészséggel a lelki egészségért" / [kész. Balogh Józsefné, Szabó Erzsébet] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., 2003. - 66 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8325-35-6 fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - testnevelés - gyógytorna
372.363 *** 615.825
[AN 1071146]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2004.
   Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola : jubileumi évkönyv, 1953-2002 / [szerk. Kalóz Renáta, Baánné Gerbely Bernadett]. - Siófok : Baross Szakmunkásképző és Szakközépisk., [2004]. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Siófok)
szakközépiskola - szakmunkásképző - iskolai évkönyv
373.6(439-2Siófok)(058) *** 377.35(439-2Siófok)(058)
[AN 1071983]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2004.
Bodorné Misley Tünde
   Ötletgyűjtemény egy erdei iskolai programra / Bodorné Misley Tünde, Pálffyné Nagy Éva ; [közread. az] Esze Tamás Gimnázium. - Mátészalka : Esze T. Gimn., 2003. - 59 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-206-165-9 fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés - erdei iskola - tanári segédkönyv
37.018.526 *** 372.850.4(072)
[AN 1071037]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2004.
Czifra Éva
   Három hónap alatt középfokú! : hogyan tanuljunk nyelveket? / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2003. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 212.
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-214-185-7)
nyelvvizsga - nyelvoktatás
372.880 *** 802/809 *** 371.27
[AN 1070813]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2004.
   Játssz velem! : 111 játék mindenkorra, minden korra / szerk. Pethő Melinda. - Budapest : Ec-Pec Alapítvány, [2003]. - 127 p. : ill. ; 20 cm + mell. - (Ec-Pec könyvek, ISSN 1589-9071)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-210-758-6 fűzött : ár nélkül
fejlesztő játék - tanári segédkönyv
371.382(072)
[AN 1071846]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2004.
   Jézus hív és vár : ima- és énekgyűjtemény óvodásoknak / [a gyűjteményt szerk. Grolyóné Szabó Éva, Szerepi Imréné] ; [az illusztrációkat kész. Simon András] ; [közread. a] Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet. - Budapest : KPSZTI, 2003. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-357-3 fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - vallásos ének - ima - tanári segédkönyv
372.3:2(072) *** 372.3:78(072) *** 783.6(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 1071437]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2004.
   Jubileumi évkönyv, 1978-2003 : bepillantás a Nyár Utcai Iskola 25 évébe / [... szerk. Vicze Gyuláné] ; [... összeáll. Békésy Gizella, Tőzsérné Gutter Katalin, Feke Pálné]. - Budapest : Biró, 2003. - 134 p., [34] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9289-71-X fűzött : ár nélkül
Nyár Utcai Általános és Szakképző Iskola (Budapest)
általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.IV.)(058)
[AN 1071435]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2004.
Kovács Ágnes, Cs
   Abaúj-Torna vármegye népoktatása a dualizmus korában, 1880-1920 / Cs. Kovács Ágnes. - [Miskolc] : Kovács Á., [2004]. - 12, [3] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [13-14].
ISBN 963-430-862-7 fűzött : ár nélkül
Abaúj-Torna - oktatásügy - századforduló
37.014(439.136)"188/191"
[AN 1071544]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2004.
   A Lépésről lépésre program : nevelés a 21. században. - Budapest : Ec-Pec Alapítvány, [2003]. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ec-Pec könyvek, ISSN 1589-9071)
ISBN 963-210-757-8 fűzött : ár nélkül
alternatív nevelés - munkaterv
371.4
[AN 1071845]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2004.
Magyari Beck István (1941-)
   Érték és pedagógia : egy máig is hiányzó pedagógiai értéktan körvonalai: mire és miért neveljünk / Magyari Beck István. - Budapest : Akad. K., 2003. - 115 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 112-[116].
ISBN 963-05-8072-1 fűzött : ár nélkül
személyiségfejlesztés - érték
37.03 *** 316.752
[AN 1071570]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2004.
Mezőfi Józsefné
   Oktatásjogi kisokos : [intézményvezetők, szakértők, fenntartók, pedagógusok, szülők, szülői szervezetek, intézményi székek (óvodaszék, iskolaszék, ÁMK-szék), diákönkormányzatok könyve] / [Mezőfi Józsefné] ; [közread. a "Studium Rationalitas" Közoktatási Szakértői Bt.]. - Garabonc : Studium Rationalitas, 2004. - 200 p. ; 25 cm
ISBN 963-214-112-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
37(439)(094)(036)
[AN 1071623]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2004.
   Módszertani útmutató a 3-4. osztályos tankönyvcsomaghoz / [fel. szerk. Bozsik Rozália] ; [... szerzői Borszéki Ágnes et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [176.]
ISBN 963-19-4125-6 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.4(072) *** 371.3
[AN 1071670]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2004.
Molnár Zsolt
   Az egri Wigner Kollégium története, 1973-2003 / Molnár Zsolt ; [fotók Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium. - Eger : Wigner J. Műsz., Informatikai Középisk. és Kollégium, 2003. - 128, [7] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
Fűzött : ár nélkül
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger)
Eger - kollégium - történeti feldolgozás
37.018.3(439-2Eger)(091)
[AN 1071995]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2004.
   "Nagyító" : középiskolások iskolán kívüli képzése : játékgyűjtemény / [szerk. Gesztes Olympia, Vikor Csaba] ; [... mtársai Bencze Györgyné et al.] ; [rajzokat kész. Koha Roberta] ; [közread. a] Nagyító Alapítvány. - 2. átd. kiad. - Szeged : Nagyító Alapítvány, 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-661-X fűzött : ár nélkül
iskolán kívüli oktatás - személyiségfejlesztés - fejlesztő játék
374.3 *** 371.382 *** 37.03
[AN 1071178]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2004.
Oroszi Sándor (1956-)
   A Selmec-kérdés / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2003. - 80, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 56.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8251-54-9 fűzött : ár nélkül
Selmecbánya - erdészet - felsőfokú oktatási intézmény
378.663.0(439.22-2Selmecbánya)
[AN 1071100]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2004.
Palkovics Rozália Natália
   Munkahelyi gyakorlat : értelmileg akadályozott tanulók munkavállalását elősegítő komplex program : kézikönyv / [... írta Palkovics Rozália Natália] ; [közread. a] Salva Vita Alapítvány. - Budapest : Salva Vita Alapítvány : Fekete Sas, 2004. - 82 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-255-1 fűzött : kvker forgalomba nem kerül
értelmi fogyatékos - nevelés - munkavállalás
37.035.3 *** 376.42
[AN 1071483]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2004.
Pinczésné Palásthy Ildikó (1953-)
   Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok / Pinczésné Palásthy Ildikó. - Debrecen : Pedellus, 2003. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-9396-59-1 fűzött : ár nélkül
tanulás - módszertan - fejlesztő játék
371.322.9 *** 371.321.8
[AN 1071150]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2004.
   Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez a tanár szakos hallgatók részére / összeáll. Nagy Lászlóné. - Szeged : JATEPress, 2003. - 66 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - megfigyelés - egyetemi tankönyv
371.266(075.8)
[AN 1071511]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2004.
Steiner, Rudolf
Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis (magyar)
   Emberismereten alapuló nevelés és oktatás : [kilenc előadás az 1920-as, 1922-es és 1923-as évből] / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.] : M. Waldorf Szövets., [2004]. - 166 p. ; 20 cm. - (Waldorf-sorozat, ISSN 1219-1868)
ISBN 963-212-858-3 fűzött : ár nélkül
alternatív nevelés
371.4Waldorf
[AN 1071132]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2004.
Steiner, Rudolf
Erziehungskunst (magyar)
   A nevelés művészete : szemináriumi beszélgetések és tantervi előadások / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.] : M. Waldorf Szövets., [2004]. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf-sorozat, ISSN 1219-1868)
ISBN 963-212-873-7 fűzött : ár nélkül
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 1071127]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2004.
   Szörényi és társai, 2002-2003 / [szerk. Balla Réka]. - Budapest-Újpest : Könyves K. Gimn., 2003. - 148, 91 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves" almanach, ISSN 1587-5075 ; 3.)
ISBN 963-212-053-1 fűzött : ár nélkül
Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 1072490]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2004.
   Tematikus terv óvodai "környezet-egészségügyi" programokhoz / [kész. a Napsugár Óvoda nevelőtestülete] ; [illusztrációkat kész. Katonáné Benkő Csilla] ; [szerk. Gerencsér Attila] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., 2003. - 58, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-8325-34-8 fűzött : ár nélkül
környezetismeret - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.48(072) *** 372.3
[AN 1071165]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2004.
Vizi Tímea
   Iskolai rendszerű speciális felzárkóztató program és tapasztalatai : 9. évfolyam / Vizi Tímea ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, 2003. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 963-8325-37-2 fűzött : ár nélkül
tantárgy - középfokú oktatás - hátrányos helyzetű - tanterv - tanári segédkönyv
372.8(072) *** 376.63
[AN 1071434]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4804 /2004.
   Derű és ború : diák kisantológia / [szerk. Korom Pál, Péter Petra] ; [kiad. a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség]. - Szentes : VE-GA Gyermek és Ifj. Szövets., 2004. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-430-9 fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
379.825-053.6
[AN 1071361]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2004.
Michalski, Ute
Das grosse Ravensburger Weihnachtsbuch (magyar)
   Karácsonyi ötletek : hogyan tehetjük hangulatosabbá az év legszebb ünnepét? / Ute és Tilman Michalski. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Molnár Edit. - Példányszám: 4000
ISBN 963-549-008-9 kötött : 2990,- Ft
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 1071190]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2004.
   Az Ózdi Városi Múzeum sporttörténeti kiállítása. - Ózd : Ózdi Vár. Múz., 2003. - [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Ózd - sporttörténet - kiállítási katalógus
796(439-2Ózd)(091)(084.12) *** 069(439-2Ózd)
[AN 1071695]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2004.
   Soproni Városi Ökölvívó Klub 75. évfordulója. - [Sopron] : [Soproni Vár. Ökölvívó Klub], [2003]. - 15 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Soproni Városi Ökölvívó Klub
Sopron - sporttörténet - ökölvívás - sportegyesület
796.83(439-2Sopron)(091) *** 061.2(439-2Sopron)
[AN 1071455]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4808 /2004.
   35 éves a Győri Művésztelep : történeti áttekintés, művek, életrajzi adatok, beszámoló a jubileumi találkozóról = 35?t?h jubilee of the Győr Artists' Symposium : historical summary, collection, biographical data, report of jubilee conference / [szerk., előszó N. Mészáros Júlia] ; [tanulmányok N. Mészáros Júlia, Pápai Emese, Wéhner Tibor] ; [ford. Pozsonyi István]. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2003. - 338 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Győri művészettörténet, ISSN 1419-6948 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-062-1 fűzött : ár nélkül
Győri Nemzetközi Művésztelep
Győr - képzőművészet - művésztelep - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
73/76(100)"197/200" *** 061.28(439-2Győr)(091) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 1071525]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2004.
Andrássy Kurta János (1911-)
   Egy marék siker / Andrássy Kurta János. - Budapest : BBS-Info, 2002. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-86288-1-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - memoár
73(439)(092)Andrássy_Kurta_J.(0:82-94)
[AN 1070769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 300 p.
Magyarország - szobrász - memoár
73(439)(092)Andrássy_Kurta_J.(0:82-94)
[AN 1070770] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 226 p.
Magyarország - szobrász - memoár
73(439)(092)Andrássy_Kurta_J.(0:82-94)
[AN 1070772] MARC

ANSEL
UTF-84810 /2004.
Bartha Ágnes (1943-)
Művek (vál.)
   Bartha Ágnes. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
Szilágyi Ákos bevezetőjével. - Egyes szövegrészek és a képaláírások francia, német nyelven is
ISBN 963-9439-21-5 fűzött : ár nélkül
képzőművész - zománcművészet - 20. század - ezredforduló
738.4(439)(092)Bartha_Á.
[AN 1071549]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2004.
   Les cités-jardins du Mitteleuropa : étude de cas de Strasbourg, Dresde, Wroclaw et Budapest / sous la direction de Stéphane Jonas ; [réd. József Vadas] ; [textes Marie-Noële Denis et al.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2004]. - 144 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9439-05-3 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - előváros - lakótelep
711.582(4-191) *** 911.375(4-191)
[AN 1071578]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2004.
Diego-Dortignac, Geneviève
Toulouse-Lautrec (magyar)
   Toulouse-Lautrec / Geneviève Diego-Dortignac, Jean-Bernard Naudin, André Daguin ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Korona, 2002. - 195 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Művésztársaságban, ISSN 1589-2980)
ISBN 963-9376-60-4 kötött : ár nélkül
Toulouse-Lautrec, Henri de
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H. *** 641.568(44)(083.12)
[AN 947379]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2004.
   Elveszett lapok a XX. századi magyar művészet történetéből : a Makarius-Müller gyűjtemény : [Múzeum Galéria, Pécs, ... 2003. november 28 - december 31.] = Los pages from the history of 20th century Hungarian Art : the Makarius-Müller collection : [Museum Gallery, Pécs, ... November 28 - December 31, 2003] / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Várkonyi György]. - [Pécs] : JPM, [2003]. - 43 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 100.)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 963-7211-81-0 fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Galéria. Makarius-Müller-gyűjtemény
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Makarius-Müller-gyűjtemény *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1071034]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2004.
   Építészet és műemlékvédelem a XX. században : XXI. Országos Műemléki Konferencia : Szeged, 2001. szeptember 12-16. / [fel. szerk. Kovács Erzsébet] ; [rend., kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Budapest] : KÖH ; [Szeged] : Önkormányzat, [2004]. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 963-2129-00-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem - 20. század - konferenciakiadvány
72.025.3/.4(439)"19" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1071659]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2004.
Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle (33.) (2003) (Kazincbarcika)
   XXXIII. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle, Kazincbarcika, 2003 / [... rend. a Felföldi Fotográfusok Szövetsége és az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár]. - Kazincbarcika : Felföldi Fotográfusok Szövets. : Egressy B. Művel. Közp. és Kvt., [2003]. - [16] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Észak-Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439.13) *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 1071672]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2004.
   Fából faragott betlehemek Selmecbányáról : a Szlovák Bányászati Múzeum kiállítása Kecskeméten, 2003. október 25 - 2004. február 2. = Bethlehem wood carvings of Banska Štiavnica : exhibition of the Mining Museum of Slovakia in Kecskemét, 25 October 2003 - 2 February 2004 = Drevené výrezávané betlehemy z Banskej Štiavnice : výstava Slovenského banského múzea, od 25. októbra 2003 do 2. februára 2004 / [a kiállítás rendezője] Eva Lovásová ; [a kiadvány szerkesztője ... Kalmár Ágnes]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, 2003. - 50 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. - (A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kiállításai, ISSN 1785-6019)
Példányszám: 500
ISBN 963-212-544-4 fűzött : ár nélkül
Selmecbánya - népművészet - magyar néprajz - tárgyi néprajz - fafaragás - karácsonyi szokás - kiállítási katalógus
745.51.031.4(=945.11)(437.6-2Selmecbánya) *** 398.332.416(=945.11)(437.6-2Selmecbánya) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 1071922]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2004.
Hudra Klára (1960-)
   Gerber Pál / Hudra Klára. - Budapest : Ernst Múz., cop. 2003. - 187 p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Dorottya könyvek, ISSN 1785-6140 ; 2.)
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 101.
ISBN 963-86419-6-7 fűzött : ár nélkül
Gerber Pál (1956-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gerber_P.
[AN 1071899]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2004.
   Húsz év a városért : a Miskolci Városszépítő Egyesület jubileumi kiadványa, 2003 / [szerk. Orosz B. Erika]. - [Miskolc] : [Miskolci Városszépítő Egyes.], [2003]. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Miskolci Városszépítő Egyesület
Miskolc - településtervezés - építés - egyesület - műemlékvédelem - történeti feldolgozás
711.4(439-2Miskolc) *** 72.025.3/.4(439-2Miskolc) *** 061.2(439-2Miskolc)(091)
[AN 1071702]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2004.
Ibos Éva
   A művészet atlasza : [építészet, szobrászat, festészet, bútorkultúra] / [Ibos Éva, Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem ; Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 95 p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Világunk képekben, ISSN 1785-5829)
ISBN 963-237-106-2 kötött : ár nélkül
művészettörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
7(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 1071633]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2004.
Ikvainé Sándor Ildikó
   Évszámos tárgyak Pest megye népművészetében / Ikvainé Sándor Ildikó, Sz. Tóth Judit. - Szentendre : PMMI, 2003. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 6.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7215-97-2 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - népi díszítőművészet - kiállítási katalógus
7.031.4(439.153) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1071786]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2004.
   In memoriam Egon Schiele / [szerk. Sashegyi Gabriella, Haffner Lászlóné] ; [rend., közread. a] Kortárs Galéria. - [Tatabánya] : Kortárs Galéria, 2003. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 1071472]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2004.
   A jászsági képzőművészek arcképcsarnoka : kislexikon / [szerk. B. Jánosi Gyöngyi] ; [a szerk. mtársa Szabó Tímea] ; [fotók ... Bartos Nándor et al.]. - Jászberény : Hamza Múz. : Jász Galéria Közalapítvány, 2002. - 94 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278)
ISBN 963-202-762-0 kötött : ár nélkül
73/76(439Jászság):030
[AN 936024]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2004.
Joyes, Claire
Les carnets de cuisine de Monet (magyar)
   Monet / Claire Joyes, Joël Robuchon, Jean-Bernard Naudin ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Korona, cop. 2003. - 190 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Művésztársaságban, ISSN 1589-2980)
ISBN 963-9376-86-8 kötött : ár nélkül
Monet, Claude
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv - életrajz
75(44)(092)Monet,_C. *** 641.568(44)(083.12)
[AN 1071248]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2004.
Kőhegyi Orsolya
   A herendi porcelán / [szöveg Kőhegyi Orsolya]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-11-8 fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
porcelánművészet - porcelán - védjegy - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 003.65 *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1071574]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2004.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (angol)
   Herend porcelain / [text by Orsolya Kőhegyi] ; [transl. by Brian McLean, Christopher Claris and Noémi Tréfás]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-19-3 fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
porcelánművészet - porcelán - iparvállalat - védjegy
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 003.65 *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1071573]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2004.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (francia)
   La porcelaine de Herend / [texte Orsolya Kőhegyi] ; [trad. Ágnes Klimó]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-20-7 fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
porcelánművészet - porcelán - iparvállalat - védjegy
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 003.65 *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1071568]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2004.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (német)
   Herender Porzellan / [Text Orsolya Kőhegyi] ; [Übers. Eva und Gyula Berta]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-18-5 fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
porcelánművészet - porcelán - védjegy - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 003.65 *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1071569]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2004.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (olasz)
   La porcellana di Herend / [testo Orsolya Kőhegyi] ; [trad. Lavinia Sándor]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-16-9 fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
porcelánművészet - porcelán - védjegy - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 003.65 *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1071565]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2004.
Kovács András (1946-)
   Késő reneszánsz építészet Erdélyben, 1541-1720 / Kovács András ; [a fényképeket Buzogány Dezső et al. kész.] ; [az alaprajzok Karácsony István munkái] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2003. - 215 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 175-180. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 963-86388-6-9 kötött : ár nélkül
ISBN 973-8341-28-0
Erdély - építészet - reneszánsz - 16. század - 17. század
72(439.21)"15/16" *** 72.034(439.21)
[AN 1071546]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2004.
   Martfű város képekben című kiállítás, 2003. augusztus 18 / Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata a Monfodi Közhasznú Alapítvány rendezésében ; [szerk. Magony László]. - Szolnok : Monfodi Alapítvány, 2003. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-210-873-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Martfű - fotóművészet - művésztelep - helyismeret - ezredforduló - kiállítási katalógus - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 908.439-2Martfű(084.12) *** 061.28(439-2Martfű) *** 061.4(439-2Martfű)
[AN 1071171]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2004.
   A Merics gyűjtemény / [szerk. Horváth János] ; [tanulmány Kovács Péter] ; [a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2002. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
A 2002. márc. 20 - ápr. 21. között Kaposváron a Rippl-Rónai Múzeumban rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-7212-34-5 fűzött : ár nélkül
Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár). Merics-gyűjtemény
Magyarország - magángyűjtemény - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Merics-gyűjtemény *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 1071337]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2004.
   Mozgáskorlátozottak V. Országos Fotó- és Színesdia Pályázata, 2003 : ... Martfű Városi Művelődési Központ ..., 2003. november 4-től november 18-ig / [szerk. Magony László] ; [rend., közread. a] Monfodi Alapítvány. - Martfű ; Szolnok : Monfodi Alapítvány, [2003]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-212-634-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - mozgássérült - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Martfű)
[AN 1071426]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2004.
Nagy Gergely
   Magyar építészek / Nagy Gergely. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 963-09-4503-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - építész - építészettörténet
72(439)(092) *** 72(439)(091)
[AN 1070958]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2004.
Naudin, Jean-Bernard
Renoir (magyar)
   Renoir / Jean-Bernard Naudin, Jacqueline Saulnier, Jean-Michel Charbonnier ; [ford. Elässer Klaudia]. - Budapest : Korona, cop. 2003. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Művésztársaságban, ISSN 1589-2980)
ISBN 963-9376-85-X kötött : ár nélkül
Renoir, Auguste
Franciaország - festőművész - 19. század - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv - életrajz
75(44)(092)Renoir,_A. *** 641.568(44)(083.12)
[AN 1071238]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2004.
Országos Mafosz Szalon (20.) (2003) (Szolnok)
   XX. Mafosz Szalon : Szolnok, 2003 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [kiad. a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mafosz, 2003. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-210-276-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 1071683]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2004.
   Paál Zsuzsanna / [fotó ... Sándor Katalin et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 2003. - [20] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Paál Zsuzsanna
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Paál_Zs.
[AN 1071470]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2004.
Plank Ibolya, Cs
   Fény és forma : modern építészet és fotó, 1927-1950 = Light and form : modern archtecture and photography, 1927-1950 / Cs. Plank Ibolya, Hajdú Virág, Ritoók Pál ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : KÖH, 2003. - 304 p. : ill. ; 27 cm
Megj. a 2003. okt. 3 - nov. 9. között a Műcsarnokban tartott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 963-212-298-4 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - építészet - fotóművészet - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)"192/194"(084.12) *** 77.04(439)"193/194" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1071650]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2004.
Prokopp Mária (1939-)
   Prokop Péter : festőművész, 1919-2003 / Prokopp Mária ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem BTK Olasz Tanszék. - Szeged : SZTE BTK Olasz Tansz., 2003. - 146 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-143. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-482-667-9 kötött : ár nélkül
Prokop Péter (1919-2003)
Magyarország - festőművész - író - 20. század - életrajz
75(439)(092)Prokop_P. *** 894.511(092)Prokop_P.
[AN 1071853]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2004.
Radnai József
   Drégely László bibliográfia / Radnai József. - Székesfehérvár : M. Alumíniumipari Múzeumért Alapítvány, 2002-. - 20 cm
ISBN 963-202-613-6
Drégely László (1932-1990)
Magyarország - festőművész - író - 20. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
75(439)(092)Drégely_L:016 *** 894.511(092)Drégely_L.:016 *** 012Drégely_L.
[AN 1071319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Képzőművészet. - 2002. - 44, [3] p. : ill. - (Közlemények / Magyar Alumíniumipari Múzeumért Alapítvány Drégely László Gyűjtemény, ISSN 1785-5756 ; 1.)
ISBN 963-202-614-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
75(439)(092)Drégely_L:016 *** 012Drégely_L.
[AN 1071322] MARC

ANSEL
UTF-84840 /2004.
Stevenson, Neil
Architecture (magyar)
   Építészet / Neil Stevenson. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 112 p. : ill., színes ; 36 cm. - (Képről képre, ISSN 1785-6159)
Ford. Káldos Zsolt. - Példányszám: 5000
ISBN 963-549-003-8 kötött : ár nélkül
építészet
72(100)
[AN 1071638]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2004.
Szilvásy Nándor (1927-)
Művek (vál.)
   Szilvásy / [fotók Szelényi Károly]. - [Budapest] ; [Veszprém] : M. Képek, [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Gopcsa Katalin bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-9439-22-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szilvásy_N.
[AN 1071564]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2004.
Tamási Gábor
   Valami megmarad / Tamási Gábor. - Budapest : Nap, 2004. - 63 p. : ill. ; 20x23 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9402-46-X fűzött : 1290,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Tamási_G.
[AN 1071848]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2004.
   Tőkés Sándor festői hagyatéka / összeáll. Tőkés László Sándor. - Budapest : Biró, 2003. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Műjegyz.: p. 30-59.
ISBN 963-9289-74-4 fűzött : ár nélkül
Tőkés Sándor (1882-1950)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tőkés_S.
[AN 1071441]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4844 /2004.
Bauer, Hans-Joachim
Die Wagners (magyar)
   A Wagner-család : egy színházi dinasztia hatalma és titka / Hans-Joachim Bauer ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 225 p. : ill. ; 23 cm. - (Híres családok, ISSN 1785-6000)
Bibliogr.: p. 211-217.
ISBN 963-9526-09-6 kötött : 1990,- Ft
Wagner család
Wagner, Richard
Németország - zeneszerző - családtörténet - 19. század - életrajz
78.071.1(430)Wagner,_R. *** 929.52(430)Wagner
[AN 1071850]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2004.
Csengery Kristóf (1957-)
Soproni József (angol)
   József Soproni / Kristóf Csengery ; [transl. by Peter Woodward]. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 11.)
Bibliogr.: p. 31. - Műjegyzék: p. 27-31.
ISBN 963-8278-97-8 fűzött : ár nélkül
Soproni József (1930-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Soproni_J. *** 781.97Soproni_J.
[AN 1070900]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2004.
Dalos Anna
   Kadosa Pál / Dalos Anna. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 26.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 23-30.
ISBN 963-9433-15-2 fűzött : ár nélkül
Kadosa Pál (1903-1983)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Kadosa_P. *** 781.97Kadosa_P.
[AN 1070914]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2004.
Dalos Anna
Maros Rudolf (angol)
   Rudolf Maros / Anna Dalos ; [transl. by Júlia Vajda]. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 15.)
Bibliogr.: p. 32. - Műjegyzék: p. 24-31.
ISBN 963-9433-06-3 fűzött : ár nélkül
Maros Rudolf (1917-1982)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Maros_R. *** 781.97Maros_R.
[AN 1070903]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2004.
Farkas Márta, Sz (1938-)
Lendvay Kamilló (angol)
   Kamilló Lendvay / Márta Szekeres-Farkas ; [transl. by Eszter Orbán]. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 16.)
Műjegyzék: p. 22-31.
ISBN 963-9433-10-1 fűzött : ár nélkül
Lendvay Kamilló (1928-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Lendvay_K. *** 781.97Lendvay_K.
[AN 1070904]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2004.
Gombos László
Szokolay Sándor (angol)
   Sándor Szokolay / László Gombos ; [transl. by Júlia Vajda]. - Budapest : Mágus, 2002. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 20.)
Műjegyzék: p. 20-31. - Bibliogr.: p. 31-[32].
ISBN 963-9433-08-X fűzött : ár nélkül
Szokolay Sándor (1931-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Szokolay_S.
[AN 1070909]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2004.
Olsvay Endre (1961-)
Bozay Attila (angol)
   Attila Bozay / Endre Olsvay ; [transl. by Júlia Vajda]. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 23.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 29-31.
ISBN 963-9433-21-7 fűzött : ár nélkül
Bozay Attila (1939-1999)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bozay_A.
[AN 1070911]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2004.
Pethő Csilla
Ránki György (angol)
   György Ránki / Csilla Pethő ; [transl. by Júlia Vajda]. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 18.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 22-31.
ISBN 963-9433-07-1 fűzött : ár nélkül
Ránki György (1907-1992)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Ránki_Gy. *** 781.97Ránki_Gy.
[AN 1070905]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2004.
Pintér Csilla Mária
   Szőnyi Erzsébet / Pintér Csilla Mária. - Budapest : Mágus, 2003. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 24.)
Bibliogr.: p. 31-[32]. - Műjegyzék: p. 22-31.
ISBN 963-9433-16-0 fűzött : ár nélkül
Szőnyi Erzsébet (1924-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Szőnyi_E. *** 781.97Szőnyi_E.
[AN 1070912]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2004.
Sárosi Bálint (1925-)
Bihari János (angol)
   János Bihari / Bálint Sárosi ; [transl. by Peter Woodword]. - Budapest : Mágus, 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 21.)
Bibliogr.: p. 25-26. - Műjegyzék: p. 24-25.
ISBN 963-9433-23-3 fűzött : ár nélkül
Bihari János (1764-1827)
Magyarország - zeneszerző - 18. század - 19. század
78.071.1(439)(092)Bihari_J.
[AN 1070910]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2004.
Sas Ágnes (1945-)
   Fusz János / Sas Ágnes, Farkas Zoltán. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 28.)
Műjegyzék: p. 29-32.
ISBN 963-9433-18-7 fűzött : ár nélkül
Fusz János (1777-1819)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Fusz_J. *** 781.97Fusz_J.
[AN 1070915]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2004.
Szitha Tünde
Jeney Zoltán (angol)
   Zoltán Jeney / Tünde Szitha ; [transl. by Eszter Orbán]. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 19.)
Bibliogr.: p. 30-31. - Diszkogr.: p. 32. - Műjegyzék: p. 19-30.
ISBN 963-9433-09-8 fűzött : ár nélkül
Jeney Zoltán (1943-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)JeneyZ.
[AN 1070907]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4856 /2004.
Bóta Gábor (1957-)
   Kállai / Bóta Gábor, Gervai András, Szigethy Gábor. - Budapest : Budapest Print, [2003]. - 388 p. : ill. ; 23 cm. - (A nemzet színészei, ISSN 1588-1695)
Filmogr.: p. 366-384.
ISBN 963-695-132-2 kötött : ár nélkül
Kállai Ferenc (1925-)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Kállai_F. *** 791.43.071.2(439)(092)Kállai_F.
[AN 1071815]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2004.
   A Magyar Mozdulatművészeti Társulat - Még 1 Mozdulatszínház = The Hungarian Art of Movement Company - 1 More Movement Theatre. - [Budapest] : Még 1 Mozdulatszínház, 2003. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Mozdulatművészeti Társulat - Még 1 Mozdulatszínház (Budapest)
Magyarország - táncművészet - táncegyüttes
793.327.071(439)
[AN 1071692]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2004.
The matrix and philosophy (magyar)
   Mátrix filozófia / [szerk.] William Irwin ; [... szerzői Daniel Barwick et al.] ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Bestline, 2004. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-728-3 fűzött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - filozófia
791.43.071.1(73)(092)Wachowski,_A. *** 791.43.071.1(73)(092)Wachowski,_L. *** 1
[AN 1073046]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2004.
Tarján Tamás (1949-)
   Prosperónak nincs pálcája : színikritikák / Tarján Tamás. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 420 p. ; 20 cm. - (Isis könyvek, ISSN 1785-5608)
ISBN 963-9531-10-3 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - színházművészet - kritika - 20. század - 21. század
792(439)"199/200"(049.3)
[AN 1071042]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4860 /2004.
   Angol középfok : írásbeli mintafeladatok gyűjteménye / [szerk. Fejes Ferencné, Gyarmatiné Pados Katalin]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2002. - 120 p. ; 30 cm
ISBN 963-202-359-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 1071513]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2004.
Borostyán Csilla Anna
   Középfokú kurzuskönyv az angol szóbeli nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire : [témák, kommunikatív feladatok, képek, szituációk] / Borostyán Csilla. - Győr : Nordwest 2002, 2003. - 248, [16] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-754-X)
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 1071155]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2004.
Cser András (1972-)
   The typology and modelling of obstruent lenition and fortition processes / András Cser. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 963-05-8036-5 fűzött : ár nélkül
fonológia
801.4
[AN 1071547]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2004.
Lammert, Norbert
   "Deutsche Sprache und Kultur im zusammenwaschsenden Europa" : Vortrag an der Andrássy Universität Budapest, am 19. 11. 2001 / Norbert Lammert. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2004. - 8 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907)
ISBN 963-214-323-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - kultúra - alkalmi beszéd
803.0(4) *** 008(=30)(4)
[AN 1072146]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2004.
Magyar László
   Játszva németül / írta Magyar László. - 3. kiad., utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 184 p. ; 18 cm
Az 1944-ben Budapesten, a "Korda nyelvkönyvek" c. sorozatban megjelentetett mű reprintje
ISBN 963-9554-03-0 fűzött : 450,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 1070295]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2004.
Mateos Ortega, Yolanda
Pons Grammatik Spanisch kurz & bündig (magyar)
   Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően / Yolanda Mateos Ortega ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2003. - 112 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-80-8 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
806.0-5(078)=945.11
[AN 1071259]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4866 /2004.
Farkas, Á. I.
   Will's son and Jake's peer : Anthony Burgess's joycean negotiations / Á. I. Farkas. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 147 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [4.])
Bibliogr.: p. 141-147.
ISBN 963-05-7935-9 fűzött : ár nélkül
Burgess, Anthony
820(092)Burgess,_A.
[AN 936022]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2004.
   Folyóba hulló égi kék : tanulmányok Szergej Jeszenyin költészetéről / [szerk. Cs. Varga István]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2004. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Ruszisztika, ISSN 1785-4164)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-214-205-5 fűzött : ár nélkül
Esenin, Sergej Aleksandrovič
Oroszország - író - műfordítás - elmélet - 19. század - 20. század - műelemzés
882(092)Esenin,_S._A. *** 82.032
[AN 1072000]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2004.
Kállay Katalin, G.
   Going home through seven paths to nowhere: reading short stories by Hawthorne, Poe, Melville and James / Katalin G. Kállay. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 177 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [21.])
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 963-05-8061-6 fűzött : ár nélkül
Hawthorne, Nathaniel
Poe, Edgar Allan
Melville, Herman
James, Henry
amerikai angol irodalom története - irodalomelmélet - 19. század
820(73)(091)"18" *** 82.01
[AN 1072142]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4869 /2004.
Árpás Károly (1955-)
   Két csengetés között : egy irodalomtanár kísérletei / Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2003. - 424 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 405-413.
ISBN 963-9347-50-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 1071634]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2004.
Balogh Kinga
   Árnyak és fények : Bródy Sándor és Rembrandt világa / Balogh Kinga ; [... ill. Jancsákné Majzik Andrea]. - Szeged : Bába, 2003. - 107 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 102-107.
ISBN 963-9511-41-2 fűzött : ár nélkül
Rembrandt, Harmensz van Rijn
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - Németalföld - író - 19. század - 20. század - festőművész - 17. század - életrajz
894.511(092)Bródy_S. *** 75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R.
[AN 1071704]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4871 /2004.
Þorsteinsson, Þorvaldur
   Hívj csak nyugodtan Bobónak! / Þorvaldur Þorsteinsson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Korona, 2002. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9376-62-0 fűzött : 990,- Ft
izlandi irodalom - ifjúsági regény
839.59-31(02.053.2)=945.11
[AN 1071396]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2004.
Anderson, Caroline
The impetuous bride (magyar)
   Felhajtás nélkül / Caroline Anderson ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. Az eladott lány / Susan Fox ; [... ford. Csomai Éva]. Tiszta lappal / BJ James ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/1.)
Egys. cím: The impetuous bride. The man she'll marry. The return of Adams Cade
ISBN 963-537-284-1 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1071364]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2004.
Bevarly, Elizabeth
Dr. Irresistible (magyar)
   A főpróba / Elizabeth Bevarly ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 245.)
ISBN 963-537-262-0 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071369]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2004.
Brookmyre, Christopher
One fine day in the middle of the night (magyar)
   Elcseszett paradicsom / Christopher Brookmyre ; [ford. Megyeri Andrea]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 963-9487-71-6 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 1070809]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2004.
Child, Lee
Without fail (magyar)
   Hiba nélkül / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2004]. - 407 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-89-5 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1070955]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2004.
Dickens, Charles
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének prózában, avagy Karácsonyi kísértethistória / Charles Dickens ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Európa, 2004. - 95 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7543-3 fűzött : 650,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1070954]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2004.
Fiabe di animali (magyar)
   Aranypihe. - [Budapest] : Lilliput : Mercurius, [2003]. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Erdei mesék, ISSN 1785-5942)
ISBN 963-9166-43-X kötött : ár nélkül
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071820]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2004.
Fiabe di cuccioli (magyar)
   Csirip. - [Budapest] : Lilliput : Mercurius, [2003]. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Erdei mesék, ISSN 1785-5942)
ISBN 963-9166-44-8 kötött : ár nélkül
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071829]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2004.
Jiránek, Vladimír
Bob a Bobek králíci z klobouku (magyar)
   Bob és Bobek : két kisnyuszi a varázscilinderből / Vladimír Jiránek, Jaroslav Pacovský, Jiří Šebánek ; [ill. Vladimír Jiránek] ; [ford. Balázs Andrea]. - Szeged : Minerva Nova, cop. 2003. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9492-23-X kötött : 1990,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071976]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2004.
Kenson, Stephen
Technobabel (magyar)
   Technobábel / Stephen Kenson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 250 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-61-2 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1070951]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2004.
Koontz, Dean R.
Strangers (magyar)
   Idegenek / Dean R. Koontz ; [ford. Vangel Tibor]. - [Budapest] : Animus, 2004, cop. 1997. - 720 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-03-X fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1072969]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2004.
Lasaygues, Frédéric
Dans ta peau (magyar)
   Egymás bőrében / Frédéric Lasaygues ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Korona, 2002. - 291 p. ; 20 cm. - (Csak 18 éven felülieknek!, ISSN 1785-6124)
ISBN 963-9376-63-9 fűzött : 1790,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - regény
840-993=945.11
[AN 1071996]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2004.
Lass die Hoffnung niemals sterben (magyar)
   A szerelem erejével : egy kései találkozás megindító története / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 157.)
ISBN 963-9480-80-0 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1071781]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2004.
Lawrence, Kim
A convenient husband (magyar)
   Családi titkok / Kim Lawrence ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 312.)
ISBN 963-537-213-2 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071368]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2004.
Leclaire, Day
The boss, the baby and the bride (magyar)
   Próbaidős angyalka / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 311.)
ISBN 963-537-212-4 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071367]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2004.
Ludlum, Robert
The Parsifal mosaic (magyar)
   Parsifal mozaik / Robert Ludlum ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 1995. - 604 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-270-4 fűzött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1071968]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2004.
Lyckad nedfrysning av herr Moro (magyar)
   Moro úr sikeres lefagyasztása / összeáll. Roy Andersson, Kalle Boman, Borbás István ; a magyar kiad. mtársai F. Almási Éva [et al.]. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - [18], 354 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8477-75-X fűzött : ár nélkül
világirodalom - fotóművészet - antológia
82-822=945.11 *** 77.04
[AN 1071318]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2004.
Marton, Sandra
The Alvares bride (magyar)
   Jó befektetés / Sandra Marton ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 302.)
ISBN 963-537-238-8 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071386]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2004.
McBride, Jule
My man Valentine (magyar)
   Mars az ágyba! / Jule McBride ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 157.)
ISBN 963-537-181-0 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071392]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2004.
Mitchell, David
Ghostwritten (magyar)
   Szellemírók / David Mitchell ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-79-3 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1070869]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2004.
Morgan, Sarah
Worth the risk (magyar)
   Kockázat nélkül / Sarah Morgan ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 244.)
ISBN 963-537-261-2 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071384]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2004.
Nowak, Carola
Alle mögen Maja (magyar)
   Mindenki szereti Maját / [írta Carola Nowak] ; [ford. Schoffhauser Éva] ; [Waldemar Bonsel[!Bonsels] "Maja, a méhecske és kalandjai c. műve alapján]. - Budapest : Egmont, 2003. - 70, [3] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Maja a méhecske)
ISBN 963-627-878-4 kötött : 1899,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071626]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2004.
Nowak, Carola
Tabaluga - ein neuer Anfang (magyar)
   Egy új kezdet / [... szöveg Carola Nowak] ; [ford. Schoffhauser Éva]. - Budapest : Egmont, 2003. - 68, [5] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tabaluga)
ISBN 963-627-875-X kötött : 1899,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071604]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2004.
Nowak, Carola
Tabaluga - ein tolles Team (magyar)
   Egy szuper csapat / [... szöveg Carola Nowak] ; [ford. Schoffhauser Éva]. - Budapest : Egmont, 2003. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tabaluga)
ISBN 963-627-872-5 kötött : 1899,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071572]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2004.
Orloff, Wera
Vergiss, was ich dir angetan (magyar)
   Meg tudsz nekem bocsátani? / Wera Orloff ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik ; 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 155.)
ISBN 963-9480-79-7 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1071773]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2004.
Roberts, Nora
The playboy prince (magyar)
   Hódító herceg / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 335 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-295-7 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071038]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2004.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Goblet of Fire (magyar)
   Harry Potter és a Tűz Serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 963-9563-08-0 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1072972]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2004.
Sachar, Louis
The boy who lost his face (magyar)
   David nem hagyja magát / Louis Sachar. - Budapest : Animus, 2004. - 212, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-16-1 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 1072975]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2004.
Sachar, Louis
Sixth grade secrets (magyar)
   Laura titkos társasága / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004. - 213, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-02-1 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1070311]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2004.
Schramm, Karin
Komm, flieg mit mir! (magyar)
   Gyere, repülj velem! / [írta Karin Schramm] ; [ford. Schoffhauser Éva] ; [Waldemar Bonsel[!Bonsels] "Maja a méhecske és kalandjai" c. műve alapján]. - Budapest : Egmont, 2003. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Maja a méhecske)
ISBN 963-627-881-4 kötött : 1899,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1071617]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2004.
Smith, Wilbur
The leopard hunts in darkness (magyar)
   A leopárd sötétben vadászik / Wilbur Smith ; [ford. Szuhay-Havas Ervin és Róna Andrea]. - [Budapest] : Delej, cop. 2004. - 583 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-44-3 fűzött : ár nélkül
dél-afrikai irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 1070315]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2004.
Stevenson, Robert Louis
Treasure island (magyar)
   A kincses-sziget / Robert Louis Stevenson ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2004. - 241 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7577-8 fűzött : 750,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1072964]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2004.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7880-3 kötött : ár nélkül
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 1073058]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2004.
Taylor, Linda
Going against the grain (magyar)
   Szerelem árral szemben / Linda Taylor ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 397 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-9252-77-8 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 1071359]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2004.
Török Imre (1949-)
   A kert fele : elbeszélések / Imre Török ; vál. és szerk. Nagy Gábor ; ford. Chován István és Nagy Gábor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-69-9 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9373-69-0)
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 1071358]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2004.
Updike, John
The centaur (magyar)
   A kentaur / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1966. - 338 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7526-3 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1070422]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2004.
Weston, Sophie
The englishman's bride (magyar)
   A férfigyűlölő / Sophie Weston ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 301.)
ISBN 963-537-237-X * fűzött : 359,- Ft (hibás ISBN 963-537-237)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071388]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2004.
Whitefeather, Sheri
Sleeping with her rival (magyar)
   Forró fagylalt / Sheri Whitefeather ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 172.)
ISBN 963-537-193-4 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1071390]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4909 /2004.
   Alkonyban : válogatás a 2003. évi verspályázat anyagából / szerk. Polner Zoltán, Katona Judit. - Szeged : Bába, 2003. - 87, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-51-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 1071531]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2004.
Ballai László
   A kitagadott / Ballai László. - Budapest : Mágus, 2003. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9433-24-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070808]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2004.
Bátyi Zoltán (1956-)
   66 Belami : zsibbasztó történetek a Panel Pál lakótelepről / Bátyi Zoltán ; [... graf. Németh György]. - Szeged : Bába, 2003. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-26-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 1071677]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2004.
Becze Ida (1930-)
   Ács Etelka rozmaringja : elbeszélések / Becze Ida. - Budapest : [Biró], 2003. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-70-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1070814]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2004.
Bodnár Katalin Gizella (1935-)
   Hazafelé / Bodnár Katalin Gizella. - Ózd[!Budapest] : Biró, 2003. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-80-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071057]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2004.
Csikós György (1928-)
   Atombomba a bőröndben : aktuális regény / vitéz Csikós György. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-9484-72-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070883]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2004.
Dobos Edit
   A füllentő róka : [verses mesék az állatokról] / [írta Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2004. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-64-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 1071562]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2004.
Dorth, Diana
   A vágyak szigete : regény / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-52-1 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1070816]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2004.
Erdődi Gábor (1952-)
   Holdudvarlás, napudvarlás : Erdődi Gábor versei, 1993-2003. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 963-9494-44-5 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071187]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2004.
Győry Zsuzsa (1937-)
   Tegnap Szepezden : versek / Győry Zsuzsa. - Budapest : Biró, 2003. - 67, [16] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9289-64-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071439]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2004.
   Hatvan karácsonyi vers és egyéb, a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó liturgikus költemény / [összeáll.] Demény-Dittel Lajos, Berényi István. - Hatvan : [Magánkiad.], 2004. - 29 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - karácsony - vers - antológia
894.511-14(082) *** 398.332.416(0:82-14) *** 264-041.2
[AN 1071031]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2004.
Hegedűs Péter
   Zöldcsütörtök / Hegedűs Péter. - Szeged : Bába, 2003. - 163, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9347-99-X)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1071530]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2004.
Hevesvári Zoltán (1924-)
   Magyarnak születtem / Hevesvári Zoltán. - Ráckeve[!Budapest] : Biró, 2003. - 207 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9289-75-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071427]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2004.
Horváth György Viktor
   A kék farkas legendája / Harold Barouche. - [Budapest] : Inomi, cop. 2004. - 314 p. ; 18 cm. - (Távoli világok, ISSN 1588-6077 ; 3.)
ISBN 963-86435-2-8 fűzött : 1590,- Ft : 6.3 ?
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1071667]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ráadás / Janikovszky Éva ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 140, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7879-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 1073006]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Szalmaláng / Janikovszky Éva. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7878-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1070777]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2004.
Kanizsa József (1942-)
   Sántalábú vadkacsa újabb meséi / Kanizsa József ; [... az illusztrációkat kész. Furin Irina] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2003. - 38 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 963-8082-46-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 1070724]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2004.
Kemény János (1903-1971)
   Kakukkfiókák : önéletírás / Kemény János. - Budapest : G Kisnyomda Bt., 2003. - 299 p. ; 20 cm. - (Kemény János művei ; 1.)
ISBN 963-212-127-9 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 1070886]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2004.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mátyás-mondák könyve / Komjáthy István ; [sajtó alá rend. Kríza Ildikó] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 278, [7] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-7881-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 1073061]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2004.
László Péter
   A lélek mélyén : [László Péter összegyűjtött versei]. - [Őrhalom] : Magánkiad., [2004]. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-883-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-883)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071480]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2004.
Lázár Ervin (1936-)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1997. - 166, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-389-631-2 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1070894]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2004.
Lengyel Péter (1939-)
   Macskakő : [ponyva] / Lengyel Péter. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 527 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 525-[528.]
ISBN 963-676-338-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070830]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2004.
Losonci Miklós (1929-)
   A Vidos tanya ; Magyar hajnal : két dráma / Losonci Miklós. - Szentendre[!Budapest] : Biró, 2003. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-78-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1071428]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   San Gennaro vére / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-849-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070896]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2004.
Márgay Elek (1952-)
   Útban a Menny felé / Márgay Elek. - Budapest : Biró, 2003. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-58-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071451]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2004.
Moldova György (1934-)
   A gyávák bátorsága : regény / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004. - 231 p. ; 18 cm
ISBN 963-9291-54-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1071033]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2004.
Molnár János (1949-)
   A csorvási intercity / Molnár János. - Szeged : Bába, 2003. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-54-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1071532]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2004.
Molnár Tamás (1955-)
   Válogatás a nemzeti sajtónak és az asztalfióknak írt publicisztikákból / Molnár Tamás. - Budapest : Megvető, 2003. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Hontalanság (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-916-X)
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1071414]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2004.
Monostori Mária
   Kettévált világ / Monostori Mária. - Szekszárd : Maschek Kvk., cop. 2003. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-817-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1071201]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2004.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 41. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7874-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1070839]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2004.
Nagyszékely István (1948-)
   Isten hozta Panamában : északi szélesség: 36 12', nyugati hosszúság: 009 12' / Nagyszékely István. - Szeged : Bába, 2003. - 176 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1071533]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2004.
   Napragyogás : lírykusok antológiája 2003 / [szerk. Putnoki A. Dávid] ; [közread. a] L. I. M. - Budapest : L. I. M., 2003. - 243 p., [20] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-212-669-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 1070960]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2004.
Nemere István (1944-)
   Átok reátok! : orvoskrimi / Norbert Dax. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-35-1 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1070753]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2004.
Nemere István (1944-)
   Családom a maffia : egy amerikai magyar maffia regénye / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-26-2 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1070729]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2004.
Nemere István (1944-)
   Ma éjjel nem alszol : szerelmes regény / Palma Patton. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-27-0 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1070761]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2004.
Őszi Farkas
   Pajzán versek / [Őszi Farkas]. - [Eger] : MINSZ, 2004. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 77.)
ISBN 963-9253-11-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers
894.511-993 *** 894.511-14
[AN 1072044]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2004.
Pálffy Judit
   A szerelem szigete : hét nap, hét tündér-boszorkány, végtelen szerelem avagy Utazás az AirOtic-kal / Sissy Joy. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-39-4 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1070765]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2004.
Pálfy Julianna
   Egy kölyökkutya naplója / Pálfy Julianna ; [Gyólai Gabriella rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-7873-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1070310]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2004.
Porkoláb Gábor
   Fájdalmas földrajz, avagy Aurópa / [szöveg Porkoláb Gábor] ; [graf. Takáts Zoltán]. - [Budapest] : Matáv Csop. Komm. Ágazat Belső PR Oszt., 2004. - 43 p. : ill., színes ; 17 cm
Kötött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 1070296]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2004.
Pusztai János (1934-)
   Nagy álomkönyv / Pusztai János ; [közread. az] Összmagyar Testület. - [Budapest] : Összmagyar Test., 2000-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Codex Print Kiadó
ISBN 963-00-4054-9
894.511-3
[AN 445343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2004. - 412 p.
ISBN 963-9247-14-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 1071010] MARC

ANSEL
UTF-84949 /2004.
Rácz Dániel (1930-)
   Szivárvány és kaméleonok / Rácz Dániel. - [Szeged] : Bába, 2003. - 208 p. ; 22 cm
ISBN 963-9511-32-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1071657]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2004.
Sári Gál Imre (1923-)
   Az Úrnő / Sári Gál Imre ; [közread. az] Összmagyar Testület - A CÉH. - Budapest : Összmagyar Test. - A CÉH, 2003. - 16 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-316-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071469]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2004.
Sas Tamás (1957-)
   Egy szerelem naplója / Keresztes Éva ; [!]közread. Sas Tamás. - Budapest : Arktisz, cop. 2003. - 189 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8189-07-X fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1071017]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2004.
Schwartz, Alexander
   Nagypapa meséi / Alexander Schwartz ; [... illusztrációit Borbás P. Zsuzsa kész.]. - Budapest : Szerző, 2003. - 173 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-430-366-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1070884]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2004.
Shake, William
   Lépre csalva / William Shake. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 271 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-650-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1071545]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2004.
Sinka Erzsébet (1929-)
   Száll a hinta / Sinka Erzsébet. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 230, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9373-71-0 fűzött : 2000,- Ft
Sinka Erzsébet (1929-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1071353]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2004.
Stancsics Erzsébet (1944-)
   Fortélyok nélkül : válogatott versek / Stancsis Erzsébet ; [grafikákat kész. Simon M. Veronika] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2004. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-48-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071447]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2004, cop. 2002. - 417 p.
ISBN 963-07-7601-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1070924] MARC

ANSEL
UTF-84957 /2004.
   Szegvári virágfüzér : szegvári alkotók első antológiája / [szerk. Kovács Lajos István] ; kiad. a Kultúra Pártolók Köre. - Szegvár : Kultúra Pártolók Köre, 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8013-28-1)
Szegvár - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Szegvár)
[AN 1071143]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2004.
Szélesi Sándor (1969-)
   Tündérösvény / Szélesi Sándor ; [... ill. Ábrai Barnabás és Temesi Péter]. - Budapest : Kalandor, 2002. - 328 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (A Kalandor világa. Legendák földje, ISSN 1589-9489)
ISBN 963-86271-3-1 kötött : 2180,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1071760]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2004.
Szélesi Sándor (1969-)
   Vadásznak vadásza / Szélesi Sándor ; [... ill. Ábrai Barnabás és Temesi Péter]. - Budapest : Kalandor, 2002. - 394 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (A Kalandor világa. Legendák földje, ISSN 1589-9489)
ISBN 963-202-323-4 kötött : 1798,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1071758]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2004.
Takács Tibor (1927-)
   Halálvágta : történelmi regény 1848-ból / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2003. - 155 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9511-18-8)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 1071535]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2004.
Takács Tibor (1927-)
   Kócos kutyaságai avagy Volt egyszer egy pulim / Takács Tibor. - Budapest : Biró, 2003. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-76-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1071443]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2004.
Törő István (1949-)
   Orpheusz szíve : versek / Törő István. - Budapest : Biró, 2002. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-52-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1070969]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet kiskönyve / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna] ; képek Takács Antal. - 6. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 1.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-70-6)
magyar irodalom - szeretet - aforizma
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 1070620]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4964 /2004.
Disney, Walt
Bambi (magyar)
   Bambi / Walt Disney ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 2.)
ISBN 963-627-826-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073128]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2004.
Disney, Walt
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Walt Disney ; [ford. Sz. Elek Judit]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 6.)
ISBN 963-627-855-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073138]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2004.
Disney, Walt
The Lady and the Tramp (magyar)
   Susi és Tekergő / Walt Disney ; [ford. Gergely Erzsébet]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 4.)
ISBN 963-627-471-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073132]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2004.
Disney, Walt
Peter Pan, return to Never Land (magyar)
   Pán Péter : visszatérés Sohaországba / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 35.)
Gerinccím: Visszatérés Sohaországba
ISBN 963-627-699-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073134]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2004.
Glassman, Jackie
Looney tunes: back in action (magyar)
   Bolondos dallamok : újra bevetésen : képes olvasókönyv / a Warner Bros. filmje nyomán írta Jackie Glassman. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9233-58-7 fűzött : 595,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1071660]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2004.
Harper, Piers
Snow bear (magyar)
   Hópehely kalandjai : [simogatós könyv] / rajz. Piers Harper ; [ford. Nagyfejeo[!] Rita]. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 31x31 cm
ISBN 963-627-880-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1071278]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4970 /2004.
Árbik Vendel
   A világlegjobb képregénye / Árbik Vendel. - [Győr] : ["Süss fel Nap" Alapítvány], 2003. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a "Süss fel Nap" Alapítvány. - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
autizmus - amatőr művészet - képregény
087.6:084.11(02.053.2) *** 616.89-008.45
[AN 1071498]
MARC

ANSEL
UTF-8