MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:31:43
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4971 /2004.
   Egyletek, társaságok a Duna-Tisza közén : [kiállításvezető] / [a kiállítást rend., a katalógust összeáll. Péterné Fehér Mária, Mudri Andor] ; [rend., közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2004. - 21 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Bács-Kiskun - egyesület - levéltári irat - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
061.2(439.155)(093) *** 930.253(439-2Kecskemét)(083.8) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 1072863]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4972 /2004.
Bényei Miklós (1943-)
   Genius loci : a helyismereti tevékenységről / Bényei Miklós. - Budapest : KI, 2004. - 182 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-606-8 fűzött : ár nélkül
könyvtár - helyismereti gyűjtemény
025.17 *** 908
[AN 1071732]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2004.
Droppánné Debreczeni Éva
   Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története : különös tekintettel a könyvtári gyűjtemény alakulására / Droppánné Debreczeni Éva. - Budapest : OPKM, 2003-. - 21 cm
ISBN 963-9315-67-2
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest)
Budapest - könyvtártörténet - múzeum
026(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)OPKM(091)
[AN 1071814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1877-1933. - 2003. - 145 p. : ill.
Bibliogr.: p. 117-125. - Összefoglalás angol, francia, német és orosz nyelven
ISBN 963-9315-68-0 kötött : 1200,- Ft
Budapest - könyvtártörténet - múzeum
026(439-2Bp.)"187/193" *** 069(439-2Bp.)OPKM"187/193"
[AN 1071816] MARC

ANSEL
UTF-84974 /2004.
   Könyv a könyvről / gyűjt. és vál. Mészáros József ; [Összmagyar Testület kiad.]. - [Budapest] : Összmagyar Test., [2004]. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-286-1 fűzött : ár nélkül
könyv - világirodalom - antológia - közmondás
002(0:82-822) *** 82-822=945.11 *** 398.9(=00)
[AN 1072397]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2004.
Urbán László (1935-)
   Könyvek a térben : könyvtártervezési tapasztalatok / Urbán László. - Budapest : KI, 2003. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-605-X fűzött : ár nélkül
könyvtár - épület - bútor
022(078)
[AN 1071733]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4976 /2004.
Bugovics Zoltán
   A torz(ító)szülött : médiakritikai megközelítés / Bugovics Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2004. - 234 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 224-234.
ISBN 963-9500-89-5 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - média - ezredforduló
070(439)"200" *** 791.9.096/.097(439)"200"
[AN 1072858]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4977 /2004.
Tóth László (1942-)
   A kritikai jövőkutatás és a forgatókönyvírás továbbfejlesztése / Tóth László. - Budapest : BKÁE Jövőkut. Kutközp., 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 12.)
Bibliogr.: p. 39-41.
ISBN 963-503-317-6 fűzött : ár nélkül
prognosztika
008.2
[AN 1073107]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2004.
Weber, Max
   A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2004. - 151 p. ; 18 cm
Tart.: A tudomány mint hivatás ; A politika mint hivatás. - Egys. cím: Wissenschaft als Beruf ; Politik als Beruf
ISBN 963-09-4537-1 fűzött : ár nélkül
tudomány - politológia - értelmiség
001 *** 32.001 *** 331.54 *** 316.334.3
[AN 1071519]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4979 /2004.
Blavatsky, Helene Petrovna
   Gyakorlati okkultizmus / H. P. Blavatsky ; [ford. a korábbi fordítások felhasználásával Labán Etelka et al.] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2004. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85942-9-2 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133
[AN 1072219]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2004.
Bô Yin Râ
   Összes művek jegyzéke / [... ford. és szerk. Zsók Otto]. - Bern : Kober ; Budapest : Püski, 2003. - [16] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bô Yin Râ
okkultizmus - személyi bibliográfia
133.25 *** 012Bô_Yin_Râ
[AN 1073151]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2004.
Enigma (magyar)
   Enigma. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 5 db : ill. ; 30 cm
ISBN 963-547-818-6
001.94 *** 930.85(100)
[AN 948850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A huszadik század rejtélyei. - 216 p. : ill., részben színes
Ford. Fürst Anna, Thierry Henriette. - Példányszám: 5000
ISBN 963-547-982-4 kötött : 3590,- Ft
jelenség - okkultizmus - művelődéstörténet - 20. század
001.94 *** 133 *** 930.85(100)
[AN 1071917] MARC

ANSEL
UTF-84982 /2004.
Langley, Noel
Edgar Cayce on reincarnation (magyar)
   Cayce a reinkarnációról / Noel Langley ; [ford. Miklós Katalin és Vangel Tibor nyersfordítása alapján Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 249 p. ; 20 cm. - (Üzenetek a szellemvilágból, ISSN 1216-5417)
ISBN 963-528-775-5 fűzött : 2190,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1071000]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2004.
Molnár Sándor
   Szövetség a Szentlélekkel / Molnár Sándor. - Kecskemét : Molnár S., 2003. - 86, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-430-861-9 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 1072191]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2004.
   Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában / szerk. Bernice Glatzer Rosenthal ; [ford. Soproni András et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 465 p. : ill. ; 19 cm
A vál. és ford. a "The occult in Russian and Soviet culture" (Ithaca : London : Cornell Univ. Press, 1997) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7573-5 kötött : 3600,- Ft
Oroszország - okkultizmus - kultúra - 20. század
133(47)"19" *** 008(47)"19" *** 930.85(47)"19"
[AN 1072735]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2004.
Szabó Judit
   Az ezotéria árnyékoldala / Szabó Judit. - 2. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 184 p. ; 21 cm
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-440-926-1)
ezoterika
133.25
[AN 1071504]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2004.
Szabó Judit
   Fordulópont : a változó kor a nő életében / Szabó Judit. - 2. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2004], cop. 2002. - 123 p. ; 21 cm
Fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-430-156-8)
változás kora
133.25 *** 618.173
[AN 1071508]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4987 /2004.
Baróti Szabolcs
   Noé bárkáin : nemzeti parkjaink regénye / Baróti Szabolcs. - Budapest : Püski, 2004. - 444, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-29-8 kötött : 2520,- Ft
Magyarország - nemzeti park - magyar irodalom - publicisztika
502.4(439)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1072439]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2004.
Bíró Péter
   Gyorsjelentés "A magyarországi környezeti terhelés alakulása, 2001-2005" c. tanulmányból : fókuszban a környezetvédelmi ipar / [szerzők Bíró Péter, Simon László] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI, 2002. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - környezetgazdaságtan
504.03(439) *** 504.06(439)
[AN 1072511]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2004.
Bíró Péter
   Gyorsjelentés "A magyarországi környezeti terhelés alakulása, 2001-2005" c. tanulmányból : fókuszban a vállalatok / [szerzők Bíró Péter, Lőrincz Vilmos, Szabó Zoltán] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI, 2002. - 25 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - vállalat
504.03(439) *** 658.1
[AN 1072513]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2004.
Bíró Péter
   Gyorsjelentés "A magyarországi környezeti terhelés alakulása, 2001-2005" c. tanulmányból : fókuszban az önkormányzatok / [szerzők Bíró Péter, Benyó Balázs, Csákvári Tamás] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI, 2002. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - önkormányzat
504.03(439) *** 352(439)
[AN 1072515]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2004.
   A Délkeleti-Bükk természeti értékei / [írta Demeter Zoltán et al.] ; [közread. a] Zöld Akció Egyesület. - Miskolc : Zöld Akció Egyes., 2002. - 43 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bükk - flóra - fauna
502.4(439)(234.373.4) *** 581.9(439)(234.373.4) *** 591.9(439)(234.373.4)
[AN 1072805]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2004.
   Felszín alatti vizeink : tájékoztató : [kármentesítési program] / [összeáll.] Liebe Pál ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - 2. utánny. - Budapest : KVVM, 2003. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
Magyarország - környezetvédelem - felszín alatti víz - hidrológia
504.43.06(439) *** 556.3(439) *** 349.6(439)
[AN 1072995]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2004.
   Gondolatok a fenntartható fejlődésről : riportkötet a téma ismert gondolkodóival, gyakorlati művelőivel és közéleti személyiségekkel / szerk. Demeter Zoltán [et al.] ; az interjúkat kész. Apró Gergely [et al.] ; [közread. a] Zöld Akció Egyesület. - Miskolc : Zöld Akció Egyes., 2003. - 222 p. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-019-2 fűzött : ár nélkül
fenntartható fejlődés - interjú
504.03(047.53) *** 008.2(047.53)
[AN 1072433]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2004.
   Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban / [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2002-. - 21 cm
Bükki Nemzeti Park
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 914.39(234.373.4) *** 796.5(439)(234.373.4) *** 082.1
[AN 948780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tanösvény a Bél-kőn / Baráz Csaba [et al.] ; [a fotókat kész. Ács József Róbert et al.]. - 2003. - 56 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 53-55. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-870-2 fűzött : ár nélkül
Bükk - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 914.39(234.373.4)(036) *** 796.5(439)(234.373.4)
[AN 1071784] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4995 /2004.
   Drop by drop: water management in the Southern Caucasus and Central Asia / ed. by Sarah O'Hara. - Budapest : LGI OSI, 2003. - 108 p. : ill. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-70-2 fűzött : ár nélkül
Kaukázus - Közép-Ázsia - vízgazdálkodás
556.18(234.9) *** 556.18(58)
[AN 1072333]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2004.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
911.2(439)(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/3.], Kisalföld. Komárom-Esztergomi-síkság / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila. - 2004. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 560,- Ft
Győr-Esztergomi-síkság - földrajz - helyismeret - síkság
911.2(439Győr-Esztergomi-síkság)(084.12) *** 908.439Győr-Esztergomi-síkság(084.12)
[AN 1072475] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4997 /2004.
   Society and genetic information : codes and laws in the genetic era / ed. by Judit Sándor. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2003. - 422 p. ; 24 cm. - (CPS books, ISSN 1587-6942)
Bibliogr.: p. 389-405.
ISBN 963-9241-75-X fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - genetika - foglalkozási erkölcs
577.21(4-11)(094) *** 174
[AN 1072950]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4998 /2004.
   Alkalmazott gyógyszertan : főiskolai tankönyv / szerk. Hollós Sándor, Kiss Gabriella ; [írta Apáthy Istvánné et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
615.01(075.8)
[AN 1071500]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2004.
Au, Franziska von
Hausrezepte gegen alle Krankheiten (magyar)
   Házi receptek minden betegségre : amit nagyszüleink még tudtak / Franziska von Au ; [ford. Korzenszkyné Mente Éva, Nemeréné Molnár Márta]. - 5. utánny. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 281 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-547-421-0 kötött : ár nélkül
népi gyógymód - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 1071020]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2004.
Bordás Imre
   Toxikológiai alapismeretek : a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények nyilvántartása, információszolgáltatások és a mérgezési esetbejelentések fogadása, feldolgozása / kész. Bordás Imre, Lázár Péter. - Budapest : OKK-OKBI, 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani közlemények / Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete, ISSN 1586-2941 ; 2.)
Borítócím: Az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgáltatás. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
toxikológia - tájékoztatás
615.9 *** 616-099 *** 659.2
[AN 1072081]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2004.
Colombo, Luann
Uncover the human body (magyar)
   Az emberi test / írta Luann Colombo ; [ill. Craig Zuckerman és Jennifer Fairman]. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2003. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Nézz bele!, ISSN 1785-6663)
Háromdimenziós emberi test modellel
ISBN 963-9325-46-5 kötött : ár nélkül
élettan - anatómia - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 1072811]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2004.
De Martini, Nicola
100 domande sulla sessualita e dintorni (magyar)
   100 kérdés a szexualitásról / Nicola De Martini. - 2. jav. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 151, [2] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Szőke János
ISBN 963-9455-35-0 fűzött : ár nélkül
nemi felvilágosítás - vallási erkölcs
613.88 *** 241
[AN 1071648]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2004.
Edwards, Virginia
Depression and bipolar disorders (magyar)
   A depresszió és a bipoláris betegségek / Virginia Edwards ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-84-3 fűzött : ár nélkül
depresszió
616.895.4
[AN 1072705]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2004.
   Fókuszban a Nebilet. - [Budapest] : Viviankom, 2004-. - 20 cm
magas vérnyomás - gyógyszer - értágító
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 1072891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Endothelialis nitrogén-monoxid felszabadulás hypertoniában és a nebivolol / [összeáll. Vértes András]. - cop. 2004. - 52 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 37-50.
ISBN 963-214-467-8 fűzött : ár nélkül
magas vérnyomás - gyógyszer - értágító
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 1072893] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egyedülálló farmakodinámiás profil: vazodilatatív hatású ?b-blokkoló / [összeáll. Vértes András]. - cop. 2004. - 44 p. : ill.
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 963-214-468-6 fűzött : ár nélkül
magas vérnyomás - gyógyszer - értágító
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 1072897] MARC

ANSEL
UTF-85005 /2004.
Goebel, Wolfgang
Kindersprechstunde (magyar)
   A nagy gyermek-kalauz : egészségnevelési tanácsadó, betegségek, az egészséges fejlődés alapfeltételei, egészség a nevelés által / Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler ; [... magyarra átültette Héjja Ágnes, Szőke Henrik] ; [... kivonatokat tartalmaz ... Petra Lange: Hausmittel für Kinder c. műveiből]. - 4. kiad. - [Budapest] : Szőke H., 2004. - 728 p., [58] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Futura könyvek, ISSN 1218-8042)
Bibliogr.: p. 684-701.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-822-X)
gyermekgyógyászat - gyermekgondozás - betegápolás
616-053.2 *** 613.95 *** 649.8(036)
[AN 1071625]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2004.
Holm, Kristin J.
Zolpidem (magyar)
   Zolpidem : a farmakológiai jellemzők, a terápiás hatékonyság és a tolerabilitás újraértékelése az insomniában szenvedők kezelése során nyert bizonyítékok alapján / Kristin J. Holm és Karen L. Goa. - Budapest : Literatura Medica, [2004]. - p. 866-896. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 887-896. - Különlenyomat-fordítás a Drugs, ISSN 0012-6667, 59. évf. 2000. évi 4. számából
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7715-59-2)
altató
615.214.24
[AN 1072925]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2004.
Joannides, Paul
Guide to getting it on! (magyar)
   A nemi örömszerzés enciklopédiája : a földkerekség legintimebb könyve a szexről valamennyi felnőtt korosztály számára / Paul Joannides ; ill. Daerick Gröss ; ford. Zsarnóczay Attila, Zsarnóczay Ádám. - Utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 704 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 963-9471-11-9 kötött : 3980,- Ft
613.88 *** 392.6
[AN 1071032]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2004.
Kast-Zahn, Annette
Jedes Kind kann schlafen lernen (magyar)
   Minden gyerek megtanul aludni! : az alvási zavarok elkerülése és megoldása : csecsemőkortól iskoláskorig / Anette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; [ford. Hevesi Mihály]. - [Szeged] : Szépnap Kv., cop. 2003. - 163 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Szülői tanácsadó)
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-430-742-6 fűzött : 2290,- Ft
alvászavar - gyermekgondozás
616.8-009.836-053.2 *** 613.95
[AN 1072574]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2004.
Katz, Lawrence C.
Keep your brain alive (magyar)
   Tartsd az agyad fiatalon! : 83 neurobic-gyakorlat, amelyek segítségével megelőzhető a memória gyengülése és megőrizhető elménk fiatalsága / Lawrence C. Katz & Manning Rubin ; David Suter illusztrációival ; [ford. Antal Emese et al.]. - Budapest : La Ventana, 2003. - 165 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-212-652-1 fűzött : 1880,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1072360]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2004.
Kenéz Kíra
   A fogyásról és a jó közérzetről szülés után / [írta Kenéz Kíra]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda Kft., cop. 2004. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-214-195-4 fűzött : 2200,- Ft
fogyókúra - egészséges életmód - nők egészsége
613.24 *** 613.99
[AN 1072176]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2004.
   Klinikai nephrologia : a vese belgyógyászati betegségeinek kézikönyve / szerk. Kakuk György ; [írta Bajnok László et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 1201 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-824-2 kötött : ár nélkül
vesebetegség
616.61
[AN 1071737]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2004.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegség-ipar futószalagján / Lenkei Gábor. - [Budapest] : Free Choice, cop. 2003. - 228 p. ; 20 cm. - (Free Choice books, ISSN 1785-5861)
Bibliogr.: p. 178-206.
ISBN 963-212-455-3 fűzött : 2499,- Ft
közegészségügy - gyógyszeripar
614 *** 661.12
[AN 1071055]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2004.
McKinlay, Deborah
Bosom buddies (magyar)
   Kebelbarátnők : tyúkok egyletében : amit a nők csinálnak, de a férfiak sosem / Deborah McKinlay ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9437-90-5 kötött : ár nélkül
szexuálpszichológia - nő - szatíra
159.922.1-055.2(0:82-7)
[AN 1073418]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2004.
Muijsers, Richard B. R.
Transdermal fentanyl (magyar)
   Transdermalis fentanyl : naprakész összefoglalás farmakológiai tulajdonságairól és terápiás hatékonyságáról a krónikus rákos fájdalom kezelésében / Richard B. R. Muijsers és Antona J. Wagstaff. - Budapest : Literatura Medica, [2004]. - p. 2289-2311. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 2308-2311. - Különlenyomat-fordítás a Drugs, ISSN 0012-6667, 61. évf. 2001. évi 15. számából
ISBN 963-7715-67-3 fűzött : ár nélkül
rákbetegség - fájdalomcsillapító
615.277.3
[AN 1072919]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2004.
   A schizophren betegek optimális terápiája: cél a jó prognózis. - Budapest : Literatura Medica, [2003]. - 31 p. : ill. ; 30 cm
CNS spectrums, ISSN 1092-8529, 2003. vol. 8. nr. 11. suppl. 2. - Kész. az American Psychiatric Association 2003. máj. 17-22. között, San Franciscoban tartott tudományos ülésének előadáskivonatai alapján. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-7715-75-4 fűzött : ár nélkül
elmebetegség - gyógyítás
616.895.8-085 *** 615.86
[AN 1072907]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2004.
Szabó László Gy (1942-)
   Drog- és gyógynövénynevek / Szabó László Gy. ; [közread. a] Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. - Budapest : MGYT, 2004. - 178 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 963-212-113-9 kötött : ár nélkül
gyógynövény - névmutató
615.322(083.86)
[AN 1072419]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2004.
Treatment with atorvastatin to the National Cholesterol Educational Program goal versus "usual" care in secondary coronary heart disease prevention (magyar)
   Az amerikai Nemzeti Koleszterin Felvilágosító Program célértékének elérése érdekében végzett atorvastatin kezelés és a szokásos kezelés összehasonlítása az ischaemiás szívbetegség másodlagos megelőzésében / Vasilios G. Athyros [et al.] ; [szerk. Bula Zoltán] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2002. - p. 220-230. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 229-230. - Különlenyomat-fordítás a Current medical research and opinion, ISSN 0300-7995, 2002. évi 18. köt. 4. számából
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7715-59-2)
vérszegénység - megelőzés
616.12-005.4-084
[AN 1072914]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2004.
   Vesebetegségek gyermekkorban / szerk. Túri Sándor ; [... szerzők ... Ambrus Edit et al.]. - Budapest : Medition, 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-586-X kötött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - vesebetegség
616.61-053.2 *** 616-053.2
[AN 1072706]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5019 /2004.
Csehil György
   A kohászat technológiai fázisai és technikatörténete a filatélia tükrében / Csehil György, Sélei István. - [Budapest] : [OMM], [2004]. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Országos Műszaki Múzeum. - Bibliogr.: p. 54.
Fűzött : ár nélkül
ipartörténet - vaskohászat - postabélyeg
669.1(100)(091) *** 656.835
[AN 1072275]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2004.
Hallenga, Uwe
Wind: Strom für Haus und Hof (magyar)
   A szélenergia hasznosítása / Uwe Hallenga ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 87 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9560-08-1 fűzött : 1350,- Ft
energiagazdálkodás - szélenergia - szélerőmű
621.548 *** 621.311.245 *** 620.92
[AN 1071799]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2004.
Porkoláb László
   Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez, 1770-1919 / Porkoláb László. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt. : OMM Közp. Kohászati Múz., 2003. - 370 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 12.)
Bibliogr.: p. 345-348. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Diósgyőri Vas- és Acélgyár
Diósgyőr - ipartörténet - vaskohászat - iparvállalat - történelmi forrás
669.1(439-2Diósgyőr)(093) *** 061.5(439-2Diósgyőr)(093)
[AN 1072364]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2004.
   A Tatabányai Múzeum ipari skanzen kiállításainak vezetője : "Az év múzeuma 1997" címmel kitüntetett Tatabányai Múzeum állandó kiállításai / [írták Altdorferné Pál Gabriella et al.] ; [szerk. Fűrészné Molnár Anikó] ; [a fényképeket kész. Dallos István]. - 2. bőv. kiad. - Tatabánya : [Tatabányai Múz.], 2003. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiállításvezető / Tatabányai Múzeum, ISSN 1419-7510 ; 2.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-212-399-9 fűzött : ár nélkül
Tatabányai Múzeum
Tatabánya - ipartörténet - bányászat - múzeumi katalógus
622.33 *** 069(439-2Tatabánya)(036)
[AN 1071030]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5023 /2004.
Agárdi Gábor
   IBM PC gyakorlati assembly : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Agárdi Gábor ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 212 p. ; 24 cm + floppy
Gerinccím: Gyakorlati assembly
ISBN 963-577-117-7 fűzött : ár nélkül
programnyelv
519.682Assembly
[AN 1071452]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2004.
Bates, Chris
XML in theory and practice (magyar)
   XML : elmélet és gyakorlat / Chris Bates ; [ford. Bognár Júlia és Dreilinger Tímea]. - Budapest : Panem, 2004. - 542 p. : ill. ; 24 cm. - (Webvilág, ISSN 1419-0958)
ISBN 963-545-393-0 fűzött : 4900,- Ft
internet - programnyelv
681.324Internet *** 519.682XML
[AN 1072961]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2004.
Bornemissza Zsigmond
   Microsoft Excel függvényei a gyakorlatban : [példafeladatokkal és megoldásokkal] / Bornemissza Zsigmond. - Kisújszállás : Szalay, 2004. - 101, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-237-110-0 fűzött : ár nélkül
táblázatkezelő rendszer - program
681.3.016Excel
[AN 1072837]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2004.
Daró Ildikó
   Az információtechnológia fogalmai / Daró Ildikó. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; 1.)
ISBN 963-09-4411-1 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - tanfolyami jegyzet
681.3(078) *** 659.2(078)
[AN 1073113]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2004.
Friedl, Jeffrey E. F.
Mastering regular expressions (magyar)
   Reguláris kifejezések mesterfokon / Jeffrey E. F. Friedl ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 452 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4490-1 fűzött : ár nélkül
programnyelv
519.688
[AN 1072562]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2004.
Holzinger, Andreas
Basiswissen Multimedia (magyar)
   A multimédia alapjai / Andreas Holzinger ; [ford. Csizmazia Anikó]. - Budapest : Kiskapu, 2004. - XVI, 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9301-71-X fűzött : 3900,- Ft
multimédia - egyetemi tankönyv
681.3.019(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 1072196]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2004.
Sziklai János (1950-)
   Macromedia Fireworks MX 2004 : kézikönyv / Sziklai János. - Budapest : Perfakt-Pro Kft., [2004]. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-254-3 fűzött : 2100,- Ft
számítógépes grafika - képszerkesztő
519.688Fireworks *** 681.324.066Fireworks *** 681.3.019
[AN 1072422]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2004.
   Viking : ÉN-ÉNK költségvetés készítő program 2002/1-től : felhasználói kézikönyv. - Budapest : Terc, 2002. - 114 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
programnyelv - üzemgazdaságtan
519.688VIKING *** 658.15
[AN 1072328]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5031 /2004.
Elek Kálmán
   Híradástechnika példatár / Elek Kálmán, Kovács Lóránt. - Budapest : Műegyetemi K., 2004. - 132, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-776-6 fűzött : ár nélkül
híradástechnika - egyetemi tankönyv - példatár
621.39(075.8)(076)
[AN 1072836]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2004.
Szász Gábor
   Kommunikációs rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szász Gábor, Kun István, Zsigmond Gyula ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2003. - IV, 297 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 963-577-275-0 fűzött : ár nélkül
híradástechnika - egyetemi tankönyv
621.39(075.8)
[AN 1071448]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5033 /2004.
Ajka Kristály, 1878-1998 (angol) (átd. kiad.)
   Ajka Crystal, 1878-2002 / [ed. by Judit Pataki, Vera Varga] ; [introd. and concluding chap. by Vera Varga] ; [the survey on the history of the Ajka Factory by Frigyes Giay] ; [... transl. by Ákos Farkas and Chris Sullivan]. - [Ajka] : [Ajka Crystal], [2002]. - 106 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 963-202-760-4 kötött : ár nélkül
Ajka Kristály Üvegipari Kft. (Ajka)
666.21(439-2Ajka)(091) *** 748(439-2Ajka) *** 061.5(439-2Ajka)
[AN 938919]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5034 /2004.
Bátyi Ferenc
   A sínek tengerében : a záhonyi pályafenntartás története, 1872-2001 / Bátyi Ferenc ; [kiad. Vasúti Hidak Alapítvány]. - Szeged : Vasúti Hidak Alapítvány, cop. 2003. - 150 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-212-391-3 fűzött : ár nélkül
Záhony - vasútépítés - pályafenntartás
625.17(439-2Záhony) *** 625.1/.5(439-2Záhony)
[AN 1072174]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2004.
Horváth Imre (1935-)
   Szennyvíztechnológiai praktikum : példatár a kommunális, ipari és mezőgazdasági eredetű szennyvizek tisztítása köréből / Horváth Imre. - 2. kiad. - Budapest : Környezetgazd. Int., 2003-. - 24 cm
szennyvíztisztítás
628.3
[AN 1071900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kis- és közepes szennyvíztisztító telepek. - 2003. - 131 p. : ill. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 14.)
Bibliogr.: p. 121-131. - Példányszám: 300
ISBN 963-212-571-1 fűzött : ár nélkül
szennyvíztisztítás
628.3
[AN 1071903] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5036 /2004.
Lázár László
   Műszaki ismeretek tanulóvezetőknek : kézikönyv a vezetői engedélyhez / Lázár László. - [Budapest] : Edusoft Kft., [2003]. - 98 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 2
ISBN 963-206-771-1 fűzött : ár nélkül
személygépkocsi - tanfolyami jegyzet
629.114.6(078)
[AN 1073081]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5037 /2004.
Gahm, Bernhard
Hausschlachten (magyar)
   Házi vágás : bontás, töltelékáru készítése / Gahm, Bernhard ; [ford. Jakab Árpád] ; fényképezte Volk, Fridhelm [!Friedhelm] ; [a magyar viszonyokra vonatkozó kiegészítésekkel ell. Pigler József és Kássa Tibor]. - 3. kiad. - Stuttgart : Ulmer ; Budapest : Hogyf Editio, cop. 2004. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-8484-17-9)
húsfeldolgozás
637.51/.52
[AN 1071087]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2004.
Hudák Katalin
   Az agrár-környezetvédelem lehetőségei a Bükkalján / [kész. Hudák Katalin, Várnagy Dávid] ; [közread. a] Zöld Akció Egyesület. - Miskolc : Zöld Akció Egyes., 2003. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-54. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-068-0 fűzött : ár nélkül
Bükkalja - mezőgazdaság - környezetvédelem
338.43(439Bükkalja) *** 504.06(439Bükkalja)
[AN 1072787]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2004.
Mackrott, Heinrich
Rassetauben (magyar)
   Galambtenyésztés : tenyésztés, tartás és röptetősport / Mackrott, Heinrich ; [Friedhelm Weick rajz.] ; [ford. Pálinkás Tibor]. - Budapest : Hogyf Editio, cop. 2004. - 178, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 176-178.
Kötött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-8484-209)
állattenyésztés - galamb
636.596 *** 798.9
[AN 1071277]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2004.
Mann, Dirk
Steingärten (magyar)
   Sziklakertek / Dirk Mann ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-8138-89-0 kötött : 1650,- Ft
sziklakert
712.3/.7 *** 635.923
[AN 1071823]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2004.
   Növények a kertépítészetben / szerk. Schmidt Gábor ; [írta Fekete Szabolcs et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 525 p., XLIV t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 3.)
Bibliogr.: p. 511-515. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-062-4 kötött : ár nélkül
kertépítés - dísznövény
712.3/.7 *** 635.9
[AN 1071818]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2004.
Orschler, Erich
Beurteilung des deutschen Schäferhundes (magyar)
   A német juhászkutya küllembírálata / Erich Orschler ; [ford. ... Szegvári Ferenc]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : MNJK, [2003]. - 70 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Ismerd meg a német juhászkutyát!, ISSN 1216-3473)
kutya - értékelés
636.7
[AN 1071142]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2004.
Tóth Imre
   Dísznövényismeret virágkötőknek / Tóth Imre ; [a növényrajzokat kész. Demjénné Medvigy Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-286-068-3 fűzött : ár nélkül
dísznövény - virágkötészet
635.9 *** 745.93
[AN 1071449]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5044 /2004.
Apicius, Marcus Gavius
De re coquinaria (magyar)
   Szakácskönyv a római korból / Marcus Gavius Apicius ; [szerk. Orlovszky Géza] ; [ford. Hegedűs Zsuzsa, Orlovszky Géza]. - 2. kiad. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 150 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A ford. a "The Roman cookery book" (London, 1974) c. kiad. alapján kész. - Bev. Póczy Klára, Kurucz Katalin. - Vinidarius Apicius-kivonatával. - Borítócím: De re coquinaria = Szakácskönyv a római korból
ISBN 963-8477-74-1 fűzött : 1800,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - nemzeti étel - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(37)(083.12) *** 930.85(37) *** 392.8(37)
[AN 1071571]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2004.
Chopra, Deepak
The Chopra Center cookbook (magyar)
   Rendhagyó szakácskönyv : több mint 200 recepttel és a Chopra Center 30 napos étrendjével / Deepak Chopra, David Simon, Leanne Backer ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-759-3 fűzött : 2590,- Ft
étrend - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 1072311]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2004.
Németh Márta
   Tejmentes ételek, azaz teljes tejetlenség / Németh Márta ; [fotók Mészáros János]. - Budapest : La Ventana, 2003. - 113 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-212-688-2 kötött : 3000,- Ft
diéta - tejérzékenység - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.24
[AN 1072301]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Burgonyás ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 121 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 963-679-232-1 fűzött : ár nélkül
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 1072393]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Szárnyasok / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 127 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 963-679-231-3 fűzött : ár nélkül
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 1072390]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2004.
Szegedi, Derek
   Konyhamalac / Derek Szegedi ; [a szerző illusztrációival] ; [Nyékládházyné előszavával]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-327-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv - humoreszk
641.55(083.12)(0:82-7)
[AN 1072059]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2004.
   Tupperware receptkönyv / [a receptek beküldői Lantos Mihályné et al.]. - Budapest : Tupperware, cop. 2004. - 176 p. : ill., színes ; 20 cm
Kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1072420]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5051 /2004.
Gleick, James
Chaos (magyar)
   Káosz : egy új tudomány születése / James Gleick ; [ford. Szegedi Péter] ; [a versidézeteket ford. Miszoglád Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : Göncöl, cop. 2004. - 359 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9183-47-4 kötött : 2499,- Ft
káosz
124.11
[AN 1071926]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2004.
Heidegger, Martin
Sein und Zeit (magyar)
   Lét és idő / Martin Heidegger ; [ford. Vajda Mihály et al.] ; [a görög és latin szövegeket gond. Horváth Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1989. - 523 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Martin Heidegger művei)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-609-6 kötött : 3800,- Ft
filozófia
1(430)Heidegger,_M.
[AN 1072249]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2004.
Juhász Anikó
   "Lépten-nyomon házunk előtt vonul el a gyászmenet..." : kézikönyv, valamint szöveg- és képgyűjtemény az antikvitás halálfelfogásának tanulmányozásához : elemző áttekintések, szemelvények, szöveg- és képmagyarázatok / Juhász Anikó, Barabás Katalin. - Szeged : JATEPress, 2003. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
halál - ókori filozófia - világirodalom - görög művészet - görög mitológia - római mitológia - antológia
128 *** 292 *** 393 *** 73/76.032.6 *** 73/76(38) *** 82-822=945.11
[AN 1072271]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2004.
Kissné Lux Ilona
   Filozófusok az emberről / Kissné Lux Ilona. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Magister '93, [2003]. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-221.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8357-06-1)
filozófia - tantárgy - középiskolai tankönyv
1(075.3)
[AN 1071166]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2004.
Nietzsche, Friedrich
Also sprach Zarathustra (magyar)
   Így szólott Zarathustra / Friedrich Nietzsche ; [ford. Kurdi Imre] ; [szerk. ... Hévizi Ottó] ; [megj. a Gond-Cura Alapítvány ... gondozásában]. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris : Gond-Cura Alapítvány, 2004. - 628 p. ; 23 cm
Részletekkel a szerző "Ecce homo" c. művéből, ford. Horváth Géza. - Bibliogr.: p. 601-615.
ISBN 963-389-610-X kötött : 3800,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 1072254]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2004.
   A reprezentáció szintjei / szerk. László János, Kállai János, Bereczkei Tamás. - Budapest : Gondolat, 2004. - 382 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
A Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet közös rendezésében 2003. jan. 30 - febr. 1. között Pécsett tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9500-71-2 fűzött : 2980,- Ft
ismeretelmélet - kognitív pszichológia - konferenciakiadvány
165.194 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1073108]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2004.
Strathern, Paul
Nietzsche in 90 minutes (magyar)
   Nietzsche / Paul Strathern ; [ford. Odze György]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 63 p. ; 18 cm. - (Filozófia 90 percben)
ISBN 963-9308-71-4 fűzött : 780,- Ft
Nietzsche, Friedrich
Németország - filozófus - 19. század - 20. század - életrajz
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 1072375]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2004.
Strathern, Paul
Schopenhauer in 90 minutes (magyar)
   Schopenhauer / Paul Strathern ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 70 p. ; 18 cm. - (Filozófia 90 percben)
ISBN 963-9308-73-0 fűzött : 780,- Ft
Schopenhauer, Arthur
Németország - filozófus - 19. század - életrajz
1(430)(092)Schopenhauer,_A.
[AN 1072379]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2004.
   A szabadság értelme - az értelem szabadsága : filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok / szerk. Dénes Iván Zoltán. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 431 p. ; 24 cm
Ludassy Mária szakirodalmi munkássága: p. 411-418. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-269-3 kötött : 2800,- Ft
szabadság - személyi bibliográfia
123 *** 012Ludassy_M.
[AN 1072002]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5060 /2004.
   Biblia ajánló : az élet könyve. - Szombathely : Hit Gyülekezete, [2003]. - 36 p. ; 12x17 cm. - (Sorsfordító, ISSN 1785-6272)
ISBN 963-214-199-7 fűzött : ár nélkül
bibliamagyarázat
22.07
[AN 1073024]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2004.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; igazgatta, megjobbította ... Szenci Molnár Albert ; [kiad. a Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma]. - Hasonmás kiad. - Debrecen : Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, 2002. - [4], XVI, 1687 p. ; 22 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 53.)
Eredeti kiadása: Oppenhemium : Galler, 1612. - Példányszám: 900, ebből 100 számozott. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-8360-48-8 kötött : ár nélkül
Biblia - hasonmás kiadás
22.04=945.11 *** 094.1.07
[AN 1072966]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2004.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2004. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 963-300-965-0 kötött : 2900,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 1072179]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2004.
Capps, Charles
God's creative power for healing (magyar)
   A Teremtő ereje meggyógyít / Charles Capps ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Budapest : Amana 7, 2003. - 70 p. ; 14 cm
ISBN 963-86410-0-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1072539]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2004.
Capps, Charles
The tongue, a creative force (magyar)
   A szó teremtő ereje / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003, cop. 2000. - 205 p. ; 19 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-92-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 1071918]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2004.
Diós István (1943-)
   "Ne késlekedj a megtéréssel" : imádságos gondolatok a nagyböjti időre / [a homíliákat elmondta ... Diós István] ; [... leírta Stefanits Józsefné]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 177 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-554-2 fűzött : 680,- Ft
kereszténység - böjt - prédikáció
252 *** 264-041.4
[AN 1071792]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2004.
   Documenta Rudnayana Strigoniensia. - Esztergom ; Piliscsaba : PPKE BTK Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2001-. - 24 cm
Rudnay Sándor (1760-1831)
Magyarország - érsek - 19. század - történelmi forrás - könyvtári katalógus
282(439)(092)Rudnay_S.(093) *** 017.1(439-2Bp.)OSzK *** 017.1(439-2Esztergom)
[AN 1072356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 151 p. : ill. - (Pons Strigoniensis. Fontes, ISSN 1785-5225)
Összeáll. Tóth Krisztina. - A német szöveget gond. Lőkös Péter. - Szlovák szöveg Halász Iván. - A forrásközlések latin, magyar, szlovák és német nyelven, a bev. és a források regesztái magyar és szlovák nyelven
ISBN 963-9296-48-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - érsek - 19. század - történelmi forrás - könyvtári katalógus
282(439)(092)Rudnay_S.(093) *** 017.1(439-2Bp.)OSzK *** 017.1(439-2Esztergom)
[AN 1072361] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rudnay-dokumentumok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotéka) és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében = Rudnayho dokumenty vo fondoch Katedrálnej knižnice v Ostrihome (Bibliotéka) a Krajinskej Széchényiho knižnice / összeáll. Demecs Béla ; [a latin szövegeket gond. Tóth Krisztina]. - 2004. - 183 p. : ill. - (Pons Strigoniensis. Fontes, ISSN 1785-5225 ; 2.)
ISBN 963-9296-82-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - érsek - 19. század - történelmi forrás - könyvtári katalógus
282(439)(092)Rudnay_S.(093) *** 017.1(439-2Bp.)OSzK *** 017.1(439-2Esztergom)
[AN 1072369] MARC

ANSEL
UTF-85067 /2004.
   Ecclesiam aedificans : a 70 éves Keresztes Szilárd püspök köszöntése / [szerk. Ivancsó István] ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2002. - 448 p. ; 23 cm
Egyes tanulmányok angol ill. német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9385-25-5)
Magyarország - vallás - görög katolikus egyház - emlékkönyv
281.5.018.2(439) *** 23/28
[AN 1072571]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2004.
Emmanuel (soeur)
Medjugorje, les années 90 (magyar)
   Medjugorje, a kilencvenes évek : a szív diadala / Emmanuel nővér ; [ford. Varga Erzsébet] ; [a kiegészítéseket ford. Czitrovszkyné Sziebert Monika] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - 3., az új üzenetekkel bőv. kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2003. - 299, [4] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-040-0 fűzött : 1500,- Ft
Međugorje - zarándoklat
248.153.8(497.13-2Međugorje)
[AN 1071136]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2004.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 12. kiad. - Budapest : Luther, 2004. - 803, [5] p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 963-9571-09-1 kötött : ár nélkül
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 1072062]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2004.
Forgione, Francesco
   Keresztút Pio atyával / [ford. Richter Csilla]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 34 p. ; 17 cm
A ford. a "Celebriamo la Via Crucis con Padre Pio" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-553-4 fűzött : 200,- Ft
meditáció - szenvedéstörténet
232.96 *** 242
[AN 1071780]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2004.
Gumbel, Nicky
How to run the Alpha course (magyar)
   Hogyan tartsunk Alpha kurzust? / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Gulyás Csilla] ; [közread. az] Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Alpha Keresztény Ismterj. Alapítvány, 2004. - 264 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 261-263.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7811-6)
misszió - lelkipásztorkodás
266 *** 253
[AN 1072813]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2004.
Hagin, Kenneth E.
   Bibliai hit : részlet / Kenneth Hagin. - Szombathely : Hit Gyülekezete, [2003]. - 16 p. ; 12x17 cm. - (Sorsfordító, ISSN 1785-6272)
ISBN 963-212-649-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1073015]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2004.
Ivancsó István (1953-)
   A keleti liturgiák / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2002. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék ; 9.)
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-204-354-5 fűzött : ár nélkül
keleti egyház - szertartás
281.5 *** 264
[AN 1072524]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2004.
Ivancsó István (1953-)
   A magyar görög katolikus egyház evangéliumos könyve / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2002. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Athanasiana füzetek, ISSN 1586-2364 ; 6.)
Bibliogr.: p. 51-52. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-206-224-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - görög katolikus egyház - szertartás-irodalmi dokumentum
281.5.018.2(439) *** 264
[AN 1072985]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2004.
Ivancsó István (1953-)
   Szentháromság / Ivancsó István. - Nyíregyháza : [Örökségünk], 2002. - 64 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Ikon és liturgia, ISSN 1418-5121 ; 20.)
Fűzött : ár nélkül
ikonográfia - Szentháromság
246.5 *** 231.01 *** 7.046.3
[AN 1072474]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2004.
   Krisztus Európa reménye : Közép-európai Katolikus Találkozó, 2003/2004 : pásztorlevél és lelkipásztori segédanyagok a Közép-európai Katolikus Találozó évére. - Budapest : Új Ember, 2004. - 85, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - katolikus egyház - ezredforduló - prédikáció - istentisztelet
252 *** 282(4)"200"
[AN 1071138]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2004.
Nemere István (1944-)
   Vatikáni krimik : bűntények a kereszt jegyében / Nemere István. - Budapest : Allprint, cop. 2004. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319 p.
ISBN 963-9575-00-3 fűzött : ár nélkül
Vatikán - pápaság - bűnügy
262.13(091)(089.3) *** 343.3/.7(456.31)
[AN 1072694]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2004.
Srīdhara, Svāmī
The Golden Volcano of divine love (magyar)
   Az isteni szeretet aranyló vulkánja : Śrī Caitanya Mahāprabhu élete és tanításai / ... Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Deva Gosvāmi Mahārāja ... ; [ford. Melocco János]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "Az Arany Avatár" címmel is
ISBN 963-528-760-7 fűzött : 2200,- Ft
Chaitanya
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 1072332]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2004.
   Szentek a magyar középkorból. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2004-. - 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
Magyarország - szent
235.3(092)(439)
[AN 1072226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Árpád-kori legendák és intelmek / [összeáll. és szerk. Érszegi Géza] ; [ford. Csóka J. Gáspár et al.]. - 2004, cop. 1999. - 220, [2] p., [7] t. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-639-8 kötött : 2480,- Ft
Magyarország - szent - középkori latin irodalom - legenda
235.3(092)(439) *** 871-97(439)=945.11
[AN 1072227] MARC

ANSEL
UTF-85080 /2004.
   "Szeretni tehozzád szegődtem én..." : beszélgetések jegyesekkel / [kiad. Kaptár Kateketikai és Pedagógiai Társulás]. - Nyíregyháza : Kaptár Kateketikai és Ped. Társ., [2004]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Hit és házasság / összeáll. Papp Miklós. Szexualitás, gyermekvállalás, családtervezés / összeáll. Kruppa Levente
ISBN 963-204-109-7 fűzött : ár nélkül
házasság - vallási erkölcs
265.5 *** 173
[AN 1072601]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2004.
Szitha Mária (1920-)
   Haza, egyház, kultúra / Szitha Mária. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2003. - 116 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-1-7) (hibás ISBN 963-86039-4-1)
Magyarország - Lengyelország - szent - nyugati egyház - művelődéstörténet
235.3(439)(092) *** 261.6 *** 930.85(439) *** 930.85(438)
[AN 1072617]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2004.
   "Töltsétek meg a korsókat vízzel!" : tanulmányok a családi katekézis témakörében / [szerk. Obbágy László] ; [közread. a Kaptár Kateketikai és Pedagógiai Társulás]. - Nyíregyháza : Kaptár Kateketikai és Ped. Társ., 2002. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-574-1 fűzött : ár nélkül
családi élet - katekizmus
265.5 *** 238.1
[AN 1072585]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2004.
Uhl, Alois
Papstkinder (magyar)
   Pápák gyermekei / Alois Uhl ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2004]. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek sorozat, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 262-267.
ISBN 963-9459-66-6 kötött : 2500,- Ft
pápa
262.13(092)
[AN 1072382]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5084 /2004.
Babbie, Earl
The practice of social research (magyar)
   A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; [ford. Kende Gábor, Szaitz Mariann]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - [715] pag. var. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. I1-I16.
ISBN 963-506-563-9 fűzött : 3500,- Ft
társadalomtudomány - kutatás
303
[AN 1071130]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2004.
Barbier, Frédéric
Histoire des médias (magyar)
   A média története : Diderot-tól az internetig / Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir ; [ford. Balázs Péter]. - Budapest : Osiris, 2004. - 402 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-643-6 kötött : 3680,- Ft
médiatörténet
316.774(091) *** 791.9.096/.097(091) *** 659.3(091)
[AN 1072287]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2004.
   A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai : dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból / vál. és sajtó alá rend. K. Cseh Edit. - Gyula : Békés M. Lvt., 2002. - 498 p. : ill. ; 24 cm. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7239-39-1)
Békés (megye) - zsidóság - levéltári irat - történelmi forrás
316.347(=924)(439.175)(093) *** 930.253.4(439.175)
[AN 1072503]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2004.
Braidwood, John
   Nationality, identity and minorities in the UK and Ireland / John Braidwood. - Miskolc : Bíbor K., [2004]. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9466-51-4 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - Írország - nemzetiség - kisebbség - nemzettudat
316.347(=00)(410) *** 316.347(=00)(417) *** 316.63
[AN 1072930]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2004.
   Erőszak és nemek : a társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón : Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2003. október 27-28-29. : [program] / ... szerv. Biró Emese [et al.] ; [közread. a] BKÁE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ. - Budapest : BKÁE TársadalmiNem- és Kultúrakut. Közp., [2003]. - 68 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - identitás - nem - erőszak - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.37-055.2 *** 316.647.3(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1071939]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2004.
Gyulavári Ágnes
   Szociálpszichológia / Gyulavári Ágnes, Fleck Zoltán ; [... kiad. ... az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - [Budapest] : Mobil, 2003. - 60 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7492-20-8 fűzött : ár nélkül
szociálpszichológia - tankönyv
316.6(078)
[AN 1072719]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2004.
Horváth György (1934-)
   A kérdőíves módszer / Horváth György. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 197 p. ; 21 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494 ; 6.). (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 963-16-2940-6 kötött : ár nélkül
interjú-stratégia a társadalomkutatásban - közvélemény-kutatás
303.622 *** 32.019.52
[AN 1073184]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2004.
   Kisebbségszociológia, 1990-2002 : bibliográfia és tanulmánygyűjtemény / szerk. Pászka Imre és Szűcs Norbert. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-141. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86387-9-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociológia - kisebbség - ezredforduló - bibliográfia
316.347(=00)(439)"199/200":016
[AN 1072489]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2004.
   A kommunikáció útjai / szerk. Ivaskó Lívia. - Budapest : Gondolat : MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutcsop., 2004. - 194, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Jel-kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
A "Kommunikációkutatás 2002" konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9567-02-7 fűzött : 1680,- Ft
kommunikációtudomány - konferenciakiadvány
316.77 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1072882]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2004.
   A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején : kutatási gyorsjelentések / szerk. Kállai Ernő. - Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2003. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok, ISSN 1785-4121)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-406-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.347(=914.99)(439)"200"(083.41)
[AN 1071889]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2004.
Teleki Béla (1942-)
   Kézikönyv a családról : családszociológiai gondolatok a rendszerszemlélet szempontjából / Teleki Béla. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004-. - 23 cm
ISBN 963-9554-07-3
család
316.356.2
[AN 1071710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alapkérdések. - 2004. - 176 p.
Bibliogr.: p. 174-176.
ISBN 963-9554-05-7 fűzött : 1000,- Ft
család
316.356.2
[AN 1071711] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5095 /2004.
Antoni Judit (1951-)
   A kaland nyomában : gróf tolnai Festetics Rudolf óceániai utazásai / [írta Antoni Judit]. - [Budapest] : Néprajzi Múz., 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 18 mell. - (Az én gyűjteményem, ISSN 1589-8911 ; 1.)
Megj. a 2003. ápr. 26 - szept. 27. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-7106-99-5 fűzött : ár nélkül
néprajz - primitív művészet - felfedező utazás - 19. század - kiállítás - gyermekkönyv
39(=00)(9)(02.053.2) *** 910.4(9)"18"(02.053.2) *** 7.031.5(02.053.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1071851]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2004.
   Betlehemi képeskönyv = Bethlehem picture-book = Krippenbilderbuch / [szerk. ... Gergely Andrea, Gergely Imre] ; [rend., közread.] A Magyar Kézművességért Alapítvány. - Budapest : A M. Kézművességért Alapítvány, 2003. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten 2003. dec. 4. és 2004. jan. 11. között rendezett X. Betlehemi Jászol Kiállítás katalógusa
ISBN 963-214-038-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - karácsonyi szokás - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
398.332.416 *** 745.5(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1071826]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2004.
   Gyermekvilág Magyarországon : a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállítása : Észt Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Tallin, 2002. július 25 - szeptember 15. : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2003. május 23 - november 5. : Damjanich János Múzeum, Szolnok, 2003. december 4 - 2004. február 29. : Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2004. november 4 - 2005. február 15. / [... rend. T. Bereczki Ibolya és Káldy Mária] ; [ford. Tharan Trieb Marianne] ; [fotó Deim Péter]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2003. - 122 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1785-5853 ; 1.)
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 963-7376-36-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - néprajz - tárgyi néprajz - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
39-053.2(=945.11)"18/19" *** 061.4(439)"2003/2004"
[AN 1073090]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2004.
   Hoztam tenger mélyéből : krími tatár népdalok és találós kérdések / [ford.] Kakuk Zsuzsa. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2004. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-9145-31-9 fűzött : ár nélkül
Krím félsziget - tatárok - népdal - találós kérdés
398.8(=943.21)(477.75) *** 398.6(=943.21)(477.75)
[AN 1072709]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2004.
Nagy Emilné Göllner Mária (1894-1982)
   A magyar ősvallás és a kereszténység ; Népszokások, mondák és az ember / Nagy Emilné Göllner Mária ; [kiad. a "Tiszta - Gondolat" Alapítvány]. - Gadány : "Tiszta - Gondolat" Alapítvány, 2003. - [8], 188 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9548-7)
mesekutatás - magyar ősvallás - kereszténység - okkultizmus - magyar néprajz - népmese
398.21.001(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 23/28 *** 133.25
[AN 1072192]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2004.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Tájak, népek, népcsoportok : válogatott tanulmányok / Paládi-Kovács Attila. - Budapest : Akad. K., 2003. - 412 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8018-7 kötött : ár nélkül
Kárpát-medence - néprajz - nemzetiség
39(439) *** 316.347(=00)(4-191)
[AN 1072057]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2004.
Pécsiné Ács Sarolta
   Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén / Pécsiné Ács Sarolta. - 2. jav. kiad. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2002. - 123 p. : ill. ; 23 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 6.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-204-903-9 kötött : ár nélkül
Kalocsa - magyar néprajz - gyermekjáték
394.3-053.2(=945.11)(439.155)
[AN 1071805]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5102 /2004.
   10 éves a Naumburg - Komárom testvérvárosi kapcsolat, 1992-2002 = 10 Jahre Partnerschaft Komárom - Naumburg / [megj. ... a két város Önkormányzata közös kiadásában]. - Komárom : Önkormányzat ; Naumburg : Selbstverwaltung, 2002. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Komárom - Naumburg
327.33(439-2Komárom) *** 327.33(430-2Naumburg) *** 908.439-2Komárom *** 908.430-2Naumburg
[AN 936283]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2004.
Csáky Zoltán (1945-)
   Hagymakupolás honfoglalás avagy Van-e magyar jövő a Székelyföldön? / Csáky Zoltán. - Budapest : Püski, 2004. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-36-0 kötött : 1680,- Ft
Erdély - kisebbségi kérdés - erdélyi magyarság - nemzetiség - ezredforduló - interjú
323.15(=945.11)(498.4)"199/200"(047.53)
[AN 1072437]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2004.
   Európai integrációs alapismeretek / szerk. Blahó András. - 4. átd. bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 540 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 525-540.
ISBN 963-9478-88-1 kötött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8)
[AN 1072256]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2004.
Ignatieff, Michael
Empire lite (magyar)
   Birodalom light / Michael Ignatieff ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 99 p. ; 18 cm. - (Tények-lényeg, ISSN 1785-1467)
ISBN 963-7525-46-7 fűzött : ár nélkül
Amerika - külpolitika - gyarmati kérdés
327.2(73)
[AN 1072383]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2004.
Mádl Ferenc (1931-)
   Quo vadis Europa? : a magyar államfő Európában : the Hungarian head of state in Europe / [szerk. Király Miklós] ; [közread. ... az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán működő European Center of Excellence ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv : ELTE ÁJTK European Center of Excellence, cop. 2004. - 253, [2] p. ; 22 cm
Mádl Ferenc írásai és beszédei. - Egyes írások váltakozva angol, német és francia nyelven is
ISBN 963-224-805-8 kötött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1072040]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2004.
   Menekülés : kivándorlók kalandos szökései / [szerk. Balás Róbert]. - Salgótarján : Médiamix, 2004. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Panorama könyvek, ISSN 1785-0312)
ISBN 963-85202-8-0 fűzött : 1990,- Ft
menekült - külföldön élő magyar személyiség - memoár
325.254(=945.11)(100)(0:82-94)
[AN 1073112]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2004.
   Nationalism after communism : lessons learned / ed. by Alina Mungiu-Pippidi and Ivan Krastev. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (CPS books, ISSN 1587-6942)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9241-76-8 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - nacionalizmus - nemzetiségi kérdés - századvég - ezredforduló
323.1(4-11)"199" *** 316.347(=00)(4-11)"199"
[AN 1072957]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2004.
   Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában / szerk. Ábrahám Barna, Gereben Ferenc, Stekovics Rita. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 548 p. : ill. ; 23 cm. - (A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványai, ISSN 1587-6756)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-72-4 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - nemzettudat
323.1(4-11) *** 316.63 *** 316.344.8
[AN 1072777]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2004.
   Szamizdat : alternatív kultúrák Kelet- és Közép-Európában, 1956-1989 / [... szerk. Erika Rissmann] ; [... szerzői Ivo Bock et al.] ; [ford. Báthori Csaba et al.] ; [közread. az] Európai Kulturális Alapítvány. - Budapest : Stencil : Európai Kult. Alapítvány, 2004. - 263, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-141-5 fűzött : 3900,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - politika - 20. század - illegálisan terjesztett dokumentum - kiállítási katalógus
323.22(4-11)"195/198" *** 070.18(4-11)"195/198" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1072185]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2004.
Szentesi Zöldi László (1970-)
   Véres vasárnapok : polgárháború Észak-Írországban / Szentesi Zöldi László. - Budapest : Kairosz, 2003. - 232 p., [6] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-9484-82-2 fűzött : 2500,- Ft
Észak-Írország - politikai feszültség - politikai üldözés - terrorizmus - történeti feldolgozás
323.28(410.7)(091)
[AN 1072607]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5112 /2004.
Erdélyi István (1931-)
   Hol sírjaik domborultak.. : a honfoglaló magyarság temetői a Kárpátmedencében / Erdélyi István. - Göd : M. Őstörténeti Munkaközösség Egyes., 2003. - 62 p., [1] fol. : ill. ; 21 cm. - (Őstörténeti füzetek, ISSN 1785-0851 ; 1.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-210-389-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - régészeti lelőhely - temető - 9. század - 10. század
904(439)"08/09"
[AN 1073077]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2004.
Erdész Ádám
   Emberek és folyamatok a történelemben : írások Békés megye történetéről / Erdész Ádám. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2003. - 127 p. ; 19 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
ISBN 963-7141-89-8 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - helytörténet
943.917.5
[AN 1072486]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2004.
Goldsmith, Mike
Inventors and their bright ideas (magyar)
   Furfangos feltalálók / Mike Goldsmith ; ill. Clive Goddard ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Rémhíresek, ISSN 1587-6489)
ISBN 963-627-932-2 fűzött : 999,- Ft
feltaláló - humoreszk - gyermekkönyv
929(100)(02.053.2)(0:82-7)
[AN 1072310]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2004.
   Győri életrajzi lexikon / [szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc] ; [közread. a] Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. - 2. átd. kiad. - Győr : Galgóczi Vár. Kvt., 2003. - 404 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-115-5 kötött : ár nélkül
Győr - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Győr):030
[AN 1071366]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2004.
   Hagyomány, közösség, művelődés : tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára / szerk. Abloczy Balázs [et al.]. - Budapest : BIP, 2002. - 579 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kósa László műveinek bibliográfiája: p. 564-579.
ISBN 963-9500-20-8 * fűzött : 2680,- Ft (hibás ISBN 963-9450-11-1)
930.85(439) *** 284.2(439)(091) *** 282(439)(091) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 012Kósa_L.
[AN 938682]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2004.
Harsányi Ildikó
   Kostérítő : a birkanyáj nyomában avagy: Higgyünk a szemünknek! / Harsányi Ildikó. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2003. - 386 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 381-382.
ISBN 963-212-650-5 * fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-212-651-5)
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 1072565]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2004.
   Hídfő : trianoni almanach / szerk. Marschalkó Lajos. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2004. - 290 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: München : Hídfő, 1960
ISBN 963-9298-54-9 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 20. század - kalendárium
943.9"19" *** 050.9
[AN 1072507]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2004.
   História Kisvardiensis : helytörténeti előadások Kisvárda történetéből / szerk. Szivák Gábor ; ill. Szeifried Zoltán. - Kisvárda : Vár. Kvt., 2003. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (A kisvárdai Városi Könyvtár kiadványai, ISSN 1418-4966 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86042-4-7)
Kisvárda - helytörténet - konferenciakiadvány
943.9-2Kisvárda *** 061.3(439-2Kisvárda)
[AN 1072047]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2004.
Kincses Katalin Mária
   Kultusz és hagyomány : tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján / Kincses Katalin Mária. - Budapest : Argumentum, 2003. - 193 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 179-183. és a jegyzetekben
ISBN 963-446-268-5 kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-446-267-7)
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc
943.9"1703/1711"
[AN 1072012]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2004.
   A lengyel királyi kancellária Libri legationum sorozatának magyar vonatkozású iratai / közread. Tóth Péter ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2003-. - 24 cm
Lengyelország - magyar történelem - diplomácia - külkapcsolat - levéltári irat - történelmi forrás
943.9(093.2) *** 327(438)(093.2) *** 930.253.4(438-2Warszawa)
[AN 1072365]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1526-1541. - 2003. - 470 p. : ill.
Forrásközlés latin nyelven, a bev. és a tartalmi kivonatok magyar nyelven
ISBN 963-9311-34-0 fűzött : ár nélkül
Lengyelország - magyar történelem - diplomácia - külkapcsolat - 16. század - levéltári irat - történelmi forrás
943.9"1526/1541"(093.2) *** 327(438)"1526/1541"(093.2) *** 930.253.4(438-2Warszawa)
[AN 1072367] MARC

ANSEL
UTF-85122 /2004.
Lónyay Menyhért (1822-1884)
   Lónyay Menyhért naplója, 1860-1861 / [sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Berkes Hajnalka, Laszli Mariann, Nagy Anita] ; [szerk. Deák Ágnes] ; [az utószót írta Cieger András, Deák Ágnes]. - Budapest : Századvég, 2004. - 377, [4] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2464,- Ft (hibás ISBN 963-9211-66-4)
Lónyay Menyhért (1822-1884)
magyar történelem - 19. század - napló - történelmi forrás
943.9"18"(092)Lónyay_M.(0:82-94) *** 943.9"1860/1861"(093.3)
[AN 1071735]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2004.
   A magyar függetlenség jelképe : Békés megye 2002. évi ünnepi Kossuth-konferenciájának előadásai / [szerk. Erdész Ádám] ; [rend., kiad. a Békés Megyei Levéltár]. - Gyula : Békés M. Lvt., 2002. - 118 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7239-42-1 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
politikus - magyar történelem - 19. század - életrajz - konferenciakiadvány
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 1072451]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2004.
   Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek / főszerk. Feiszt György. - [Kemendollár] : Akvirál '96 Kft., 2004-. - 21 cm
ISBN 963-9481-00-9
Magyarország - zászló - címer
929.6(439) *** 929.9(439)
[AN 1073002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Vas megye címerei és zászlai / [szerzők Bertényi Iván, Feiszt György]. - [2004]. - 347 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-9481-01-7 kötött : ár nélkül
Vas (megye) - zászló - címer
929.9(439.111) *** 929.6(439.111)
[AN 1073003] MARC

ANSEL
UTF-85125 /2004.
Makkay János (1933-)
   Origins of the Proto-Greeks and Proto-Anatolians from a common perspective / by J. Makkay. - Budapest : [Szerző], 2003. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 34.)
Bibliogr.: p. 95-104. és a jegyzetekben
ISBN 963-430-864-3 fűzött : ár nélkül
régészet - görög mitológia - indoeurópai nyelvek - hettiták - lelet
904(38) *** 291.13 *** 809.198.7 *** 809.198.75
[AN 1072448]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2004.
Mason, Richard Henry Pitt
A history of Japan (magyar)
   Japán története / R. H. P. Mason, J. G. Caiger ; ford. Kazár Lajos. - Budapest : Püski, 2004. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9337-99-4 kötött : 2520,- Ft
Japán - történelem
952.0
[AN 1072440]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2004.
Stefka István (1943-)
   Ötvenhat arcai / Stefka István. - Budapest : Kairosz, 2003. - 286, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9484-86-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 1072595]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2004.
   Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből / [főszerk. Halmos Ferenc] ; [szerk. Gábor Júlia] ; [... szerzői Alexa Károly et al.] ; [... fotóit Bánkuti András et al. kész.]. - Budapest : Gesta, cop. 2004. - 207 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-8229-97-7 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - szocialista rendszer - 20. század
943.9"1945/1989" *** 321.74(439)"1945/1989"
[AN 1072473]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2004.
Szitha Mária (1920-)
   Társmúzsák / Szitha Mária. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2003. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-1-7) (hibás ISBN 963-86039-4-1)
Nyíregyháza - művészeti élet - történeti feldolgozás
930.85(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 1072559]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2004.
   Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; mtársak Balázs-Arth Valéria [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
Magyarország - életrajzi lexikon
929(439):030
[AN 805556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., P - S. - 2004. - 1332 p.
ISBN 963-549-059-3 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - életrajzi lexikon
929(439):030
[AN 1072659] MARC

ANSEL
UTF-85131 /2004.
   XVII-XIX. századi levelek Északkelet-Magyarországról / szerk. Révay Valéria ; [átírások Bécsi Tímea et al.]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2003. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványa, ISSN 1589-8059)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86042-2-0)
Északkelet-Magyarország - magyar történelem - 17. század - 18. század - 19. század - kéziratos levél
943.916.1"16/18"(093.2)
[AN 1072983]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2004.
   "Zalának büszkesége" : helyszínek, arcok, események Deák Ferenc életéből / [szerk. Molnár András] ; [a képeket vál. és a képmagyarázatokat írta Molnár András és Körmöczi Katalin] ; [... helyszíni felvételek ... Zóka Gyula] ; [közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2003. - 199 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7226-48-6 kötött : 3980,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - életrajz - fényképalbum
943.9"18"(092)Deák_F.(084.1) *** 908.439-2(084.1)
[AN 1072754]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5133 /2004.
Barsi Ernő (1920-)
   Képes krónikás, Győr / [históriák és dalok ... Barsi Ernő] ; [akvarellek ... Vértes Kornél] ; [rajzok ... Tóth Ferenc] ; [... ford. ... Kertész Attila, ... Szabó Gyula]. - Győr : Stabil Reklám és Graf. Stúdió, 2003. - 135 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-212-555-X kötött : ár nélkül
Győr - helyismeret - album - népdal
908.439-2Győr(084.1) *** 75(439)(092)Vértes_K. *** 76(439)(092)Tóth_F. *** 784.4(=945.11)(439-2Győr)
[AN 1071724]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2004.
Bodnár István (1943-)
   Az Alföld élő múzeuma : barangolás erdőn, lápon és vízen / Bodnár István. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp, 2003. - 130, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-210-822-1 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg - helyismeret - természeti környezet
908.439.161 *** 502(439.161)
[AN 1072536]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2004.
Bodnár István (1943-)
   Tiszán innen, Tiszán túl : irodalmi barangolások / Bodnár István. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp, cop. 2003. - 132 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-204-917-9 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg - Erdély - helyismeret - magyar irodalom története
908.439.161 *** 908.498.4 *** 894.511(091)
[AN 1072530]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2004.
   Frontiers of geography : the 20?t?h anniversary of the partnership between the Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest and the Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg / [... ed. Ákos Jakobi] ; [publ. by the Department of Regional Geography Eötvös Loránd University]. - Budapest ; Heidelberg : Dep. of Regional Geography Eötvös Loránd Univ., 2003. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-463-671-3 fűzött : ár nélkül
Európa - gazdaságföldrajz
911.5/.9(4) *** 911.3(4)
[AN 1072336]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2004.
   Hódmezővásárhely / [fotó Dömötör Mihály et al.] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2002. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
Fotóalbum. - A bev. és a képaláírások angol, német nyelven is
ISBN 963-202-586-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-586-2)
Hódmezővásárhely
908.439-2Hódmezővásárhely(084.12)
[AN 938262]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2004.
   Intelligens mobilitás : a fenntartható városfejlesztés felé. - Budapest : Studio Metropolitana Urbanisztikai Kut. Közp., 2002. - 85 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Metropolisz műhely, ISSN 1588-435X ; 2.)
Görg, Bernhard előszavával
Fűzött : ár nélkül
911.375(4-11)"200" *** 351.81(4-11)"200" *** 656.025.6
[AN 938933]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2004.
   Kistérségi mozaik : tanulmányok. - [Budapest] : ELTE Regionális Földr. Tansz. : MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutcsop., 2003. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
területfejlesztés - regionális gazdaság - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 1072372]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2004.
   Magyarország napjainkban : [2000-2002] / szerk. Osváth Sarolta ; [szerzők Antal Ildikó et al.]. - Budapest : G-mentor Kft., 2003. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-206-875-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret
908.439"2001"
[AN 1071291]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2004.
   Monori életképek / [szerk. Dobos György] ; [közread. a] Monor Helytörténeti Kör. - Monor : Monor Helytört. Kör, 2004. - 259 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Példányszám összesen: 500, ebből 280 számozott
ISBN 963-214-291-8 kötött : ár nélkül
Monor - helyismeret
908.439-2Monor
[AN 1072171]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2004.
Seifert Tibor
   Újbuda anno : Budapest XI. kerülete régen és ma / [írta és szerk. ... Seifert Tibor] ; [ford. ... Méhész Éva] ; [a fényképeket kész. ... Laczkovich László] ; [közread.] Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. - Budapest : XI. ker. Önkormányzat, 2004. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-214-085-0 fűzött : ár nélkül
Budapest. XI. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XI.(084.12)
[AN 1072469]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2004.
   Siófok, a 35 éves város / [... szerk. Gyarmati László]. - Siófok : Smaragdpress, 2004. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Smaragd könyvek, ISSN 1217-856X)
Kötött : 2000,- Ft
Siófok - helyismeret - iparvállalat
908.439-2Siófok *** 061.5(439-2Siófok)
[AN 1072955]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2004.
Ürmös Lóránt
   Üdvözlet Pápáról! : képeslapok Pápa városából 1897-1944 / gyűjt., vál. és magyarázatokkal ell. Ürmös Lóránt. - Budapest ; Pápa : Vexillum, 2003. - 123 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Helytörténet képeslapokon, ISSN 1785-5926)
Bibliogr.: p. 123. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-210-406-4 kötött : ár nélkül
Pápa - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Pápa(084.12) *** 769.5(439)
[AN 1071840]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2004.
Váradi Péter Pál
   Erdély = Siebenbürgen = Transylvania / [fotó] Váradi Péter Pál, [szöveg] Lőwey Lilla. - 2. mód. kiad. - Veszprém : PéterPál K., 2003. - 216 p. : ill., színes ; 32 cm
Az előszó és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-86413-0-4 kötött : 7600,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 1071292]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2004.
Verasztó Antal (1936-)
   Árnyak és fények a XVIII-XIX. századi Orosházáról : a szegények szegényei, nem hétköznapi esetek / Verasztó Antal. - Orosháza : [Szántó Kovács J. Múz.], 2003. - 194 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Szántó Kovács Múzeum. - Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-210-942-2 fűzött : ár nélkül
Orosháza - helyismeret - 18. század - 19. század
908.439-2Orosháza"17/18"
[AN 1072901]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2004.
Wagner Margit
   Ferencvárosi képek / Wagner Margit. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 48 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-923-2 fűzött : ár nélkül
Budapest. IX. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.IX.(084.12) *** 77.04(439)(092)Wagner_M.
[AN 1071981]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2004.
Wodianer-Nemessuri Zoltán (1948-)
   Balatonfelvidék és környéke : földrajz, korrajz, néprajz / W. Nemessuri Zoltán, Sulyok Miklós, Bán Magda ; [Somogyi Győző ... térképeivel]. - Dorog ; Budapest : Novoprint, 2003. - 205, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-85805-5-0 kötött : ár nélkül
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.1)
[AN 1071622]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5149 /2004.
   Access to justice in Central and Eastern Europe : a source book / [publ. by the] Public Interest Law Initiative Columbia University Budapest Law Center [etc.]. - Budapest : Publ. Interest Law Initiative [etc.], cop. 2003. - XIV, 614 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-219-3 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - emberi jog - jogsegély
342.7(4-11) *** 347.921.8(4-11)
[AN 1072280]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2004.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetjog / Bándi Gyula. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 558 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-612-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - környezetvédelem - jog - egyetemi tankönyv
349.6(439)(075.8)
[AN 1071839]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2004.
   A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény : indokolással / [szerk. Soós László]. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 460 p. ; 30 cm
ISBN 963-9466-33-6 fűzött : ár nélkül
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - jogszabálygyűjtemény
343.1(439)(094)
[AN 1072867]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2004.
   Doktoranduszok fóruma, 2003. november 6 : a Deák Ferenc Doktori Iskola - nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő - PhD. hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásai szerkesztett kötete / [szerk. Stipta István] ; [közread. a] Novotni Alapítvány. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2004. - 446 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9360-19-8 fűzött : ár nélkül
jogtudomány
34
[AN 1071716]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2004.
Erményi Lajos
   Vázlat "A szerződés. Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodás. A Ptk-ban foglalt egyes szerződések (Ptk. XVII-L. fejezet)" című anyagnak a bírósági fogalmazóképzés keretében történő megbeszéléséhez / [kész. Erményi Lajos] ; [közrem. Gyulai Dezső] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2002. - [2], 190 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. febr.
Fűzött : ár nélkül
347.44(439)(094.92)
[AN 938927]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2004.
   Ethnic violence and justice : the debate over responsibility, accountability, intervention, complicity, tribunals, and truth commissions / [org. by the] Open Society Institute and the Center for Policy Studies at Central European University. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, cop. 2003. - 155 p. ; 21 cm
A 2002. máj. 9-10-én Budapesten tartott konferencia anyaga. - Bibliogr.: p. 137-155.
ISBN 963-9241-74-1 fűzött : ár nélkül
nemzetiségi tisztogatás - rasszizmus - nemzetközi büntetőjog - igazságszolgáltatás
341.49 *** 323.12(100)
[AN 1072348]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2004.
Hadi László (1954-)
   Az adózás rendjének alkalmazása az önkormányzati adóhatóságoknál / Hadi László, Földes Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 225 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
ISBN 963-224-797-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - helyi adó - útmutató
351.713(439)(036) *** 336.2.023(439)(036)
[AN 1072224]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2004.
   Honvédelmi tárcatükör / [fel. szerk. Kovács Attila]. - [Budapest] : [HM], [2004]. - 24 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Közread. a Honvédelmi Minisztérium
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadügy - minisztérium - ezredforduló
354.61(439)"199/200"
[AN 1072886]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2004.
Lelkes Péter
   Az igazak tovább élnek : [Hidegkúti Nándor, Peterdi Pál, Román Gyula, Sinkovits Imre élete és halála] / Lelkes Péter. - [Budapest] : Codex Print, 2003. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9247-11-1 fűzött : ár nélkül
Hidegkuti Nándor (1922-2002)
Peterdi Pál (1925-2000)
Román Gyula (1926-2000)
Sinkovits Imre (1928-2001)
Budapest. III. kerület - híres ember - díszpolgárság - életrajz
352.084.98(439-2Bp.III.)(092)
[AN 1072446]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2004.
   Magyar büntetőjog : különös rész. - Miskolc : Bíbor K., 2003-. - 25 cm
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 1071812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 380 p.
Szerzők Fehér Lenke, Horváth Tibor, Lévay Miklós. - Bibliogr.: p. 373-379.
ISBN 963-9466-41-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 1071813] MARC

ANSEL
UTF-85159 /2004.
Paulovics Anita (1970-)
   Közigazgatási alapfogalmak / Paulovics Anita. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 187 p. ; 20 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 2.)
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-9466-54-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - közigazgatás - egyetemi tankönyv
35(439)(075.8)
[AN 1072924]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2004.
   A polgári perrendtartás. - Budapest : KJK-Kerszöv, [2004]. - 106 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. júl. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-720-5 fűzött : ár nélkül
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 1071126]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2004.
Regulski, Jerzy
   Local government reform in Poland: an insider's story / by Jerzy Regulski. - Budapest : LGI : OSI, 2003. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 251-260.
ISBN 963-9419-68-0 fűzött : ár nélkül
Lengyelország - helyi önkormányzat - közigazgatási reform - ezredforduló
352(438)"199"
[AN 1072290]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2004.
   A Rendőrség története képekben, 1989-2002 / [szerk. Kovács Zoltán Tamás] ; [kiad. az Országos Rendőr-főkapitányság]. - [Budapest] : ORFK, cop. 2003. - [102] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 963-212-307-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Rendőrség
Magyarország - rendőrség - 20. század - századvég - fényképalbum
351.74(439)"1989/2002"(084.12)
[AN 1072442]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2004.
Sáry Pál (1970-)
   Keresztre feszítés az ókorban : jogtörténeti tanulmány / Sáry Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-[127].
ISBN 963-361-541-0 fűzött : 1200,- Ft
jogtörténet - halálbüntetés - ókor
343.253(3)
[AN 1071718]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2004.
Szabó Miklós (1951-)
   Jogi alapfogalmak / Szabó Miklós. - 2. bőv., jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-40-9 fűzött : ár nélkül
jogtudomány - egyetemi tankönyv
34.01(075.8)
[AN 1071371]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2004.
Ternai István (1913-1999)
   Levelek a pokol tornácáról / [közread. Ternai András]. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2003. - 128 p. : ill. ; 29 cm
Írta Ternai István
ISBN 963-210-566-4 kötött : ár nélkül
Ternai István (1913-1999)
Magyarország - fegyház - levelezés
343.819.5(439)"1945"(044)
[AN 1072022]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2004.
Udvari István (1950-)
   A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén / Udvari István. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2003-. - 24 cm
ISBN 963-9385-34-4
347.268(439)"17"(093) *** 338(091)(439)"17"(093)
[AN 968522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai / [az előszót írta Lukács István]. - 2003. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 4.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9385-36-0 fűzött : ár nélkül
Bács vármegye - úrbérrendezés - jobbágyság - magyarországi szerbek - bunyevácok - 18. század - történelmi forrás
347.268(439)"17"(093) *** 338(091)(439)"17"(093) *** 316.343.64(439.155)"17" *** 316.347(=861)(439.155)"17"
[AN 1072509] MARC

ANSEL
UTF-85167 /2004.
Varga Csaba (1941-)
   A bírói ténymegállapítási folyamat természete / Varga Csaba. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-176.
ISBN 963-05-7974-X kötött : ár nélkül
bírósági ítélet
340.132.6 *** 347.934
[AN 1071827]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2004.
Walter Tibor
   A területi közigazgatás továbbfejlesztésének lehetőségei / Walter Tibor. - Budapest : Gondolat, 2004. - 269 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 255-264.
Fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 963-9500-53-4)
Magyarország - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - középfokú igazgatás
352/353.071.6(439) *** 342.25(439)
[AN 1072793]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2004.
Wirth Béla
   A bíróságok szervezete : a bírák jogállása és az igazságügyi alkalmazotti jogviszony : [vázlat] / [kész. Wirth Béla] ; [kiad. Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály]. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2002. - [2], 176 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 31.
Fűzött : ár nélkül
347.97/.99(439)(036)
[AN 938930]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5170 /2004.
Sun-zi
Sun-zi bing-fa (magyar)
   A hadviselés művészete = Ping-fa / Sun Tzu ; [... magyarra átd. Hann István] ; [szerk. Szabó András, Radvánszky Andrea, Zsolt Péter]. - [Budapest] : Hunor Vállalkozás, [2003]. - [2], 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260 ; 8.)
Tóth Tamás "A harcos" c. írásával és szemelvényekkel Gracian et al. írásaiból "Gondolatok a hit útjáról" címmel. - Megjelent "A hadviselés törvényei" és "A hadviselés tudománya" címmel is. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-04-4882-3 * fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 969-04-4882-3)
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia - aforizma
355.4 *** 895.1-96=945.11 *** 82-84=945.11
[AN 1073075]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5171 /2004.
Malatyinszki József (1930-)
   A gyulai Dürer Nyomda története / Malatyinszki József. - [Békéscsaba] : [Kner-Tevan Alapítvány] : [Tevan A. Gimn. és Nyip. Szakközépisk.], 2004. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Kner-Tevan Alapítvány és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola. - Példányszám: 300
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Dürer Nyomda (Gyula)
Gyula - nyomda - történeti feldolgozás
655.1(439-2Gyula)(091) *** 061.5(439-2Gyula)
[AN 1072200]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5172 /2004.
Adamcsik János
   Irodaautomatizálás : [workflow management, ügyvitelszervezés, folyamatmodellezés, iratkezelés, elektronikus adatcsere (EDI), digitális aláírás] / Adamcsik János. - Átd. kiad. - Budapest : Indok Bt., 2004. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-256.
ISBN 963-214-308-6 fűzött : ár nélkül
számítógépes ügyviteltechnika
651 *** 681.3.004.14
[AN 1071490]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2004.
   Adózás az Európai Unióban : közösségi jogszabályok és jogesetgyűjtemény / [szerk. Reményi Gábor] ; [szerzők Egyed András et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I.23. - Budapest : Perfekt, 2004. - 680 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-540-2 kötött : ár nélkül
Európai Unió - adó - jogszabálygyűjtemény
336.2(4-62)(094)
[AN 1072454]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2004.
   Bankszabályozás / Huszti Ernő [et al.] ; [... szerk. Lentner Csaba] ; [kiad. a "Soproni Pénzügy Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma" Alapítvány]. - Sopron : "Soproni Pénzügy Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma" Alapítvány, 2002. - 435 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 963-00-9969-1 fűzött : ár nélkül
336.7(439)(094) *** 351.822(439)(094) *** 336.7(4-62)(094)
[AN 937597]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2004.
Bőgel György
   Informatikai beruházás - üzleti megtérülés / Bőgel György, Forgács András. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 229 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-16-1979-6 kötött : ár nélkül
üzemgazdaságtan - műszaki fejlesztés - számítógéppel segített gyártás - megtérülés
658.1.011.4 *** 681.3.004.14
[AN 1072693]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2004.
Darvas Zsolt (1970-)
   Business cycle synchronization in the enlarged EU: comovements in the new and old members / Zsolt Darvas and György Szapáry. - Budapest : MNB, 2004. - 73 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2004/1)
Bibliogr.: p. 28-33.
ISBN 963-9383-39-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9383-384-39-2)
Európai Unió - gazdaság - konjunktúra - fogyasztás - statisztikai adatközlés
330.33(4-62)(083.41) *** 330.567(4-62)
[AN 1072211]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2004.
   Dél-Alföld / [kész. Farkas Veronika et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Megyei igazgatóságai. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig. ; Békéscsaba : KSH Békés M. Ig. ; Szeged : KSH Csongrád M. Ig., 2002. - 153, [7] p. : ill. ; 29 cm. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
ISBN 963-00-9656-0 fűzött : 2000,- Ft
Dél-Alföld
338.48(439Dél-Alföld)"200"(083.41)
[AN 937574]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2004.
   Dél-Dunántúl / [kész. Nyakacska Mária et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Baranya, Somogy és Tolna Megyei igazgatóságai. - Pécs : KSH Baranya M. Ig. ; Kaposvár : KSH Somogy M. Ig. ; Szekszárd : KSH Tolna M. Ig., 2002. - 131 p. : ill. ; 30 cm. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-00-9653-6)
Dél-Dunántúl
338.48(439Dél-Dunántúl)"200"(083.41)
[AN 937569]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2004.
   Dilemmas and compromises: fiscal equalization in transition countries / ed. by Sergii Slukhai. - Budapest : LGI OSI, 2003. - 169 p. : ill. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-73-7 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - pénzügy - helyi önkormányzat
336.127.11(4-11) *** 352.073.52(4-11)
[AN 1072344]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2004.
Dorbayani, Seyed Mustafa
   Concise economics / S. M. Dorbayani ; [publ. by the] International Further Studies Institute. - [Kecskemét] : IFSI, 2004. - [3], 51 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-212-093-0 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan
330
[AN 1072878]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2004.
   Észak-Alföld / [kész. Reszler Györgyné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei igazgatóságai. - Debrecen : KSH Hajdú-Bihar M. Ig. ; Szolnok : KSH Jász-Nagykun-Szolnok M. Ig. ; Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2002. - 135, [7] p., [1] t.fol. : ill. ; 29 cm. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
ISBN 963-00-9655-2 fűzött : 2000,- Ft
Észak-Alföld
338.48(439Észak-Alföld)"200"(083.41)
[AN 937573]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2004.
   Evolúció és közgazdaságtan / [... szerk. Meyer Dietmar, Solt Katalin]. - Győr : Távtan, 2003. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, ISSN 1589-2697 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-212-245-3 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - törzsfejlődés - konferenciakiadvány
330 *** 316.423.2 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 1072316]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2004.
Föld S. Péter (1951-)
   Miért nem bírjuk az ügynököket? / írta Föld S. Péter. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-80-8 kötött : 1290,- Ft
kereskedelmi képviselet
339.178(089.3)
[AN 1071709]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2004.
   IM-Plan : fővárosi területekre vonatkozó együttműködésen alapuló tervezési modellek végrehajtása : kézikönyv. - Budapest : Studio Metropolitana Urbanisztikai Kut. Közp., 2002. - 101 p. : ill. ; 30 cm. - (Metropolisz műhely, ISSN 1588-435X ; 3.)
Bibliogr.: p. 97-99.
Fűzött : ár nélkül
332.1(4-11)"200" *** 911.375(4-11)"200"
[AN 938940]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2004.
   Közép-Dunántúl / [kész. Kőrös Endréné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém Megyei Igazgatósága. - Székesfehérvár : KSH Fehér M. Ig. ; Tatabánya : KSH Komárom-Esztergom M. Ig. ; Veszprém : KSH Veszprém M. Ig., 2002. - 165 p. : ill. ; 29 cm. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
ISBN 963-00-9651-X fűzött : 2000,- Ft
Közép-Dunántúl
338.48(439Közép-Dunántúl)"200"(083.41)
[AN 937572]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2004.
   Közlekedés Magyarországon, 2003 = Transport in Hungary, 2003 / [szerk. Zombori Györgyné] ; [kész. a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának 16. Nemzetközi Szimpóziumára ...]. - Budapest : Volán Elektronika Rt., 2003. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-212-464-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - közlekedésügy - statisztikai adatközlés - konferenciakiadvány
338.47(439)(083.41) *** 656:338.23(439)(083.41) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1072825]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2004.
Kuti László
   Tudósítások az érdekegyeztetés egy másik "hadszínteréről" / Kuti László. - [Budapest] : Bánk G., 2003. - 96 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkaügy - érdekegyeztetés - 21. század - tudósítás
331(439)"200"(047) *** 349.2(439)"200"(047)
[AN 1072424]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2004.
Losoncz Miklós (1954-)
   Európai uniós kihívások és magyar válaszok : az EU-csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére / Losoncz Miklós. - Budapest : Osiris, 2004. - 274 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 963-389-536-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - gazdasági verseny - integráció - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8) *** 327(439)(075.8) *** 339.137.2(439)(075.8)
[AN 1071772]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2004.
   Marketing theory and practice : a Hungarian perspective / ed. by József Berács [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 402 p. : ill. ; 25 cm. - (Transition, competitiveness and economic growth, ISSN 1419-3159 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8099-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - marketing
339.138(439)
[AN 1072042]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2004.
Mészáros Geyza
   Településfejlesztési célú nonprofit szervezetek / [írta Mészáros Geyza]. - Budapest : KSH, 2002. - 91, [7] p. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 33.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 91.
Fűzött : 1000,- Ft
332.1(439)"199/200"(083.41) *** 911.37(439)(083.41) *** 334.012.46(439)"199/200"(083.41)
[AN 938948]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2004.
Némethné Futás Csilla
   Beszámoló készítés, 2003 / Némethné Futás Csilla. - Budapest : Kompkonzult, 2004. - 317 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-25-X * fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-9427-26-8)
számvitel - mérlegkimutatás - útmutató
657.37(036)
[AN 1071809]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2004.
   Nemzetközi közgazdaságtan / Bock Gyula [et al.] ; [szerk. Bock Gyula]. - Utánny. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2004. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-292. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9466-64-6 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - világgazdaság - nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.9(075.8) *** 339.7(075.8)
[AN 1071365]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2004.
Pétervári Kinga (1965-)
   Közpénzek - magánpénzek avagy A számvevőszéki ellenőrzés alkotmányjogi problémái / Pétervári Kinga. - Budapest : Gondolat, 2004. - 185 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 963-9500-81-X fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - számvevőszék - pénzügy - gazdasági ellenőrzés
336.126.5(439) *** 351.72.078.3(439)
[AN 1072796]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2004.
Pupos Tibor
   Gazdasági tervezés : tanári példatár / Pupos Tibor ; [... kiad. ... SZÁMALK Szakközépiskola ...]. - Budapest : SZÁMALK Szakközépisk., cop. 2003. - 89 fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-553-424-8 fűzött : ár nélkül
gazdasági tervezés - tanári segédkönyv
338.26(072)
[AN 1072027]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2004.
   Turizmus, idegenforgalom a közép-magyarországi régióban / [Bakos Norbert et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Bp. és Pest M. Ig., 2002. - 107 p. : ill. ; 30 cm + mell. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
ISBN 963-00-9650-1 fűzött : 2000,- Ft
338.48(439Közép-Magyarország)"200"(083.41)
[AN 937576]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2004.
   Turizmus, idegenforgalom a nyugat-dunántúli régióban / [kész. Beretvás Mihályné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig. ; Szombathely : KSH Vas M. Ig. ; Zalaegerszeg : KSH Zala M. Ig., 2002. - 131 p. : ill. ; 29 cm. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
ISBN 963-00-9652-8 fűzött : 2000,- Ft
Nyugat-Dunántúl
338.48(439Nyugat-Dunántúl)"200"(083.41)
[AN 937567]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2004.
   Turizmus, idegenforgalom az észak-magyarországi régióban / [kész. Szalainé Homola Andrea et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei igazgatóságai. - Miskolc : KSH BAZ M. Ig. ; Eger : KSH Heves M. Ig. ; Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2002. - 134 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban)
ISBN 963-00-9653-6 fűzött : 2000,- Ft
Észak-Magyarország
338.48(439Észak-Magyarország)"200"(083.41)
[AN 937570]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2004.
   Világgazdaságtan. - [Budapest] : Aula, 2004-. - 24 cm
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 1071630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Globális fejlődés - gazdaságdiplomácia / szerk. Blahó András ; [... szerzői Szentes Tamás et al.]. - 2004. - 590 p. : ill.
Bibliogr.: p. 539-563.
ISBN 963-9478-86-5 kötött : ár nélkül
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 1071632] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5199 /2004.
   Egészség-gazdaság, 2003-2004 : 4. sz. előrejelzés / [kész. Adler Judit et al.] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI, 2003. - 46 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"200"
[AN 1072518]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2004.
Kollár János
   Ugye te vagy az igazi anyukám? : beszélgetések az örökbefogadásról / Kollár János. - Budapest : Medicina, 2004. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 963-242-880-3 fűzött : ár nélkül
örökbefogadás - interjú
364.65-058.865(047.53)
[AN 1071803]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5201 /2004.
   15 évesek lettünk.. : Vállalatgazdaságtan Tanszék Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem / [szerk. Czakó Erzsébet] ; [... szerzői András Krisztina et al.]. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2003. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-176.
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Vállalatgazdaságtan Tanszék
Budapest - üzemgazdaságtan - tanszék - egyetemi évkönyv
378.633(439-2Bp.).096(091) *** 658
[AN 1072282]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2004.
Bácskai Júlia
   Kezdeti tapasztalatok "saját élményem" az iskolapszichológiáról / Bácskai Júlia. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., cop. 2003. - 71 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 15.)
Fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 1072046]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2004.
Csendes Éva
   Életvezetési ismeretek és készségek : a 10-14 éves korosztály nevelőinek tanári kézikönyve / Csendes Éva. - 4. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 217 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2938-4 fűzött : ár nélkül
személyiségfejlesztés - életmód - tanári segédkönyv
37.03(072) *** 613
[AN 1071459]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2004.
Dehelán Éva
   Tapasztalataim a komplex mentálhigiénés prevenció lehetőségeiről az óvodában, 1998-2002 / Dehelán Éva. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., cop. 2003. - 78 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - iskoláskor előtti nevelés
37.015.3 *** 159.922.7 *** 372.3
[AN 1072052]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2004.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Ballér Endre et al.]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4455-7 kötött : 4060,- Ft
didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 1072255]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2004.
   Dunakeszi Város Önkormányzata Radnóti Miklós Gimnáziumának ünnepi értesítője : Dunakeszi, 1963-2003 / [szerk. Bereczné Csillag Mária, Bánhegyesiné Topor Gizella]. - Dunakeszi : Radnóti Miklós Gimn., [2004]. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Radnóti Miklós Gimnázium (Dunakeszi)
Dunakeszi - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Dunakeszi)(058)
[AN 1072277]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2004.
   Energiatakarékosság az iskolában : segédanyag a téma iskolai feldolgozásához / összeáll. Vesztróczy László ; [közread. a] Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete. - Veszprém : MTESZ Veszprém M. Szerv., 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-622-0 fűzött : ár nélkül
energiagazdálkodás - megtakarítás - általános iskolai tankönyv
372.862.091(075.2) *** 620.9
[AN 1073144]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2004.
   Felsőoktatás Gyöngyösön, 1962-2002 / [szerkbiz. Báryné Gál Edit et al.] ; [fotók Mazuh Géza et al.]. - [Budapest] : Litopress Kft., [2004]. - 171 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Közread. a Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
ISBN 963-210-964-3 kötött : ár nélkül
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Gyöngyös)
Gyöngyös - felsőoktatás - történeti feldolgozás
378.663(439-2Gyöngyös)
[AN 1072425]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2004.
Gerzsányné Juhász Rózsa
   Micsoda madarak járják / Gerzsányné Juhász Rózsa. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2003. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Zeneovi, ISSN 1785-6396)
ISBN 963-19-2753-9 fűzött : ár nélkül
iskoláskor előtti nevelés - zeneoktatás - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 37.036(072)
[AN 1073071]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2004.
Gordon, Thomas
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Assertiv, 2003. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 963-86210-3-6 fűzött : 2400,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 1071091]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2004.
   Az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 75 éve / [szerk. Bandiné Liszt Amália et al.]. - Balatonfűzfő : Irinyi J. Ált. és Alapfokú Műv. Isk., 2003. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-212-481-2 fűzött : ár nélkül
Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Balatonfűzfő)
Balatonfűzfő - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Balatonfűzfő)(058)
[AN 1072832]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2004.
   Ismerd meg a könyvtárat! : módszertani kiadvány könyv- és könyvtárhasználati vetélkedők rendezéséhez / [kész. Kereki Judit, Madarász Lászlóné]. - Zalaegerszeg : JAVK, 2003. - 147 p. ; 21 cm. - (József Attila Városi Könyvtár módszertani kiadványai, ISSN 1416-4744 ; 4.)
Példányszám: 500
ISBN 963-212-699-8 fűzött : 600,- Ft
könyvtárhasználat - tanári segédkönyv
371.385.1(072)
[AN 1072491]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2004.
Kalmár Hajnalka
   Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés / Kalamár [!Kalmár] Hajnalka. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., cop. 2003. - 48 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 18.)
Fűzött : ár nélkül
személyiségfejlesztés - tanulás
371.322.9 *** 37.015.324
[AN 1072043]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2004.
Kapronczay Károly (1941-)
   Közép-Európa orvosképzése / Kapronczay Károly ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2004. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-9315-66-4 fűzött : 800,- Ft
felsőoktatás - orvos
378.661(4)
[AN 1071789]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2004.
   A közoktatás tartalmi szabályozásának rendszere Magyarországon : az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése / [szerk. Palotás Zoltán, Radó Péter] ; [közrem. Lukács Judit et al.]. - Budapest : OKI, 2003. - 56 p. ; 30 cm. - (Oktatáspolitikai elemzések, ISSN 1785-2366 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-682-517-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatáspolitika
37.014(439)
[AN 1071834]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2004.
   Közoktatási közalapítványi mozaik : a fővárosi és a megyei közoktatási közalapítványok öt éve / [szerk. Szőke Judit] ; [kiad. a Megyei, Fővárosi Közoktatási Közalapítványok Országos Képviselete]. - Nyíregyháza : Megyei, Főv. Közokt. Közalapítványok Orsz. Képviselete, 2002. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-202-559-8 fűzött : ár nélkül
37.014(439) *** 061.27(439):050.8
[AN 936281]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2004.
Magyar Akkreditációs Bizottság
   A Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai, titkársága és tanácsadó testületei / [szerk. Muhariné Szabó Szilvia]. - Budapest : MAB, 2002. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Akkreditáció Magyarországon, ISSN 1218-8654 ; 10.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Magyar Akkreditációs Bizottság - felsőoktatás - bizottság - névjegyzék
378.014(439):050.8
[AN 1072896]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2004.
   A magyarországi felsőoktatási hallgatók munkavállalói érdekképviseletének alternatívái külföldi példák vizsgálatával : kutatási zárótanulmány / Almássy Kornél [et al.] ; [... szerk. Krázli Zoltán, Szonda Tamás, Schőberl Márton] ; [megj. ... a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának kiadásában]. - [Budapest] : HÖOK, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
Mellékletben "A Szombathelyen tevékenykedő iskolaszövetkezetek piaci helyzetének vizsgálata"c. tanulmánnyal
ISBN 963-202-848-1 fűzött : ár nélkül
378.36(439) *** 378.36(100) *** 331.105.44(439) *** 331.105.44(100) *** 331.5(439) *** 331.5(100)
[AN 936326]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2004.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., 1850/51 - 1948/49 : Modor - Nagyszombat / Gráberné Bősze Klára, Léces Károly ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - 2004. - 337 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 20.)
ISBN 963-9315-65-6 fűzött : 400,- Ft
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 1071777] MARC

ANSEL
UTF-85220 /2004.
   Minőségbiztosítás a felsőoktatásban : a III. Minőségügyi Konferencia előadás vázlatai, 2004. február 5. / [szerk. Szentgyörgyi Szilárd, Mogyorósi Andrea]. - Veszprém : VE K., 2004. - 43 p. : ill. ; 21 cm + mell. - (Minőségtudományi kiadványok, ISSN 1785-4849 ; 3.)
Rend., közread. a Veszprémi Egyetem. - Borítócím: III. Minőségügyi Nap. - Példányszám: 650
ISBN 963-9495-31-X fűzött : ár nélkül
felsőoktatás - minőségbiztosítás - konferenciakiadvány
378 *** 65.018 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1073057]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2004.
   Mit? Kinek? Hogyan? : Vezetőtanárok I. Országos Módszertani Konferenciája, 2003. október 17-18. : programfüzet / [szerk. Zs. Sejtes Györgyi] ; [rend. a] Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárkápző Főiskolai Kar Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. - [Szeged] : SZTE Juhász Gy. TFK Gyakorló Ált. és Alapfokú Műv. Isk., 2003. - 72 p. ; 20 cm
A Szegeden tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
oktatás - módszertan - konferenciakiadvány
371.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1072841]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2004.
Nádai Magda
   Erdei számos-képes könyv : hasonlatokkal elképzeltető adattár : erdészeti erdei iskolák programvezetőinek kézikönyve / Nádai Magda ; [... graf. ... Kovács Andrea]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Flaccus, 2004. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-9412-19-8 fűzött : 980,- Ft
erdei iskola - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
37.018.526 *** 504.03(072)
[AN 1071933]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2004.
   A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola évkönyve, 1982-2002 / [szerk. ... Váradi Istvánné et al.]. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2004]. - 181, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 1072578]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2004.
Peller József (1933-)
   A matematikai ismeretszerzés gyökerei : [a matematikai ismeretszerzési folyamatról] / Peller József. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-463-627-6 fűzött : ár nélkül
matematika - alapfokú oktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 371.3(072)
[AN 1072970]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2004.
   A Pestszentlőrinc-Szemere-telepi Általános Elemi Népiskolától a Pitagorasz Általános Iskoláig : 2001-2002. tanév / [... összeáll. és szerk. Baldovszky Rudolfné, Benkő Judit, Illés Zsolt]. - [Budapest] : [Pitagorasz Ált. Isk.], 2003. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: A Pitagorasz Általános Iskola jubileumi évkönyve : 2001-2002. tanév
Fűzött : ár nélkül
Pitagorasz Általános Iskola (Budapest)
Budapest. XVIII. kerület - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.XVIII.)(058)
[AN 1072217]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2004.
Petri Andrásné Feyér Judit
   A problémaközpontú csoportmunka / Petriné Feyér Judit. - Budapest : Gondolat K. Kör : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2004. - 83 p. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 6.)
Bibliogr.: p. 73-79.
ISBN 963-9500-76-3 fűzött : 750,- Ft (hibás ISBN 963-9500-79-3)
oktatás - pedagógia - tanulás - csoportmunka
371.32 *** 371.311.4
[AN 1072773]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2004.
Pintér Judit
   Játsszunk tornát otthon! / Pintér Judit, Saródy Szilvia. - Budapest : Presse-Print, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-214-543-7 fűzött : 550,- Ft
torna
372.363
[AN 1072465]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2004.
Puskás Krisztina
   A sikeres továbbtanulás titkai / [írta és szerk. Puskás Krisztina]. - Orosháza : EU Kapu Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2004-. - 21 cm
pályaválasztás - felsőoktatás - útmutató
37.048 *** 378
[AN 1072885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 134 p. : ill.
Fűzött : 1500,- Ft
pályaválasztás - útmutató
37.048
[AN 1072887] MARC

ANSEL
UTF-85229 /2004.
Pusztai Gabriella
   Iskola és közösség : felekezeti középiskolások az ezredfordulón / Pusztai Gabriella. - Budapest : Gondolat, 2004. - 353 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 340-353.
ISBN 963-9500-98-4 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - egyházi iskola - gimnázium - ezredforduló
37.014.521(439)"199/200" *** 373.54(439)
[AN 1072860]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2004.
Schwalmné Navratil Katalin
   Mondogatom, rajzolgatom.. : gyermekversek : a beszéd, az olvasás, a helyesírás speciális tréningje / írta Schwalmné Navratil Katalin ; [rajz. ... Szerzőné Fiedler Mónika]. - Budapest : Schwalmné N. K., 2002. - 40 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-440-870-2 fűzött : ár nélkül
372.46(072) *** 376.36(072)
[AN 938920]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2004.
   Szakmai napok, 2001 / [szerk. Budai Ágnes, Győri Anna, Monostori Anikó] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2002. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-495-9 fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1071879]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2004.
   Szakmai napok, 2002 / [szerk. Monostori Anikó] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2003. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-511-4 fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1071883]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2004.
   Szakok a felsőoktatásban : kiegészítő kötet, 2003. - [Budapest] : Dokusoft, [2003]. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - felsőfokú oktatási intézmény - képzési tájékoztató
378.6(439)(036) *** 378(439)(036)
[AN 1072736]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2004.
Szekszárdi Júlia (1942-)
   Neveletlenek? : Gáspár Sarolta beszélgetései gyerekekkel és felnőttekkel : szövegkönyv és módszertani útmutató a hanganyag feldolgozásához / [Szekszárdi Júlia, Kósáné Ormai Vera]. - [Budapest] : OKI : Dinasztia, 2003. - 167 p. ; 25 cm + 2 CD-ROM
Papírtokban
ISBN 963-657-354-9 fűzött : ár nélkül
pedagógiai szociológia - tanári segédkönyv
37.015.4(072) *** 37.06(072)
[AN 1072404]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2004.
Szitha Mária (1920-)
   Adomák / Szitha Mária. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2003. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-1-7) (hibás ISBN 963-86039-4-1)
Szitha Mária
Nyíregyháza - diákélet - középfokú oktatási intézmény - adoma
371.8(439-2Nyíregyháza)(0:82-36) *** 373.54(439-2Nyíregyháza)(0:82-36)
[AN 1072609]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2004.
   A történelemtanítás eszközei, 2003-2004 : a társadalomtudományok tanítása / [összeáll. Kárpáti Andrea]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2003. - 143 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 32.)
ISBN 963-9223-07-7 fűzött : ár nélkül
történelem - oktatás - szakbibliográfia
372.893:016
[AN 1072399]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2004.
   A történelemtanítás gyakorlata : tantárgy-pedagógiai tankönyv / Csepela Jánosné [et al.] ; [alkotószerk. Katona András]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4622-3 fűzött : 3640,- Ft
oktatás - történelem - módszertan - egyetemi tankönyv - tanári segédkönyv
371.3(075.8) *** 372.893(072) *** 372.893
[AN 1072253]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2004.
   Tudomány Napja 2002 : utak és útkeresések a pedagógiában / [fel. szerk. Németh Zsuzsanna] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar. - Sopron : NYME Benedek E. Ped. Főisk. Kar, 2003. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 1071610]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2004.
   Vikár Sándor Zeneiskola, Nyíregyháza, 1984-2004 / [szerk. Papp Istvánné, S. Kazár Irén, Nyesténé Raizer Márta] ; [angolra ford. Jászberényi István] ; [a Vikár Sándor Zeneiskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány kiadványa]. - [Nyíregyháza] : Vikár S. Zeneisk. : Zenekult. Támogatásáért Alapítvány, 2004. - 60, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Vikár Sándor Zeneiskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - zeneiskola - iskolai évkönyv
377.2:78(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 1072852]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2004.
   Világörökség projekt a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban / [szerk. Ravasz Gyöngyvér]. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht. : Janus Pannonius Gimn., 2003. - 70 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Örökségi módszertani füzetek, ISSN 1785-5918 ; 1.)
Borítócím: Késő császárkor : hitvilág, temetkezés. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-212-627-0 fűzött : ár nélkül
Pécs - művelődéstörténet - oktatás - helyismeret - tanterv
372.893.085 *** 371.214.2 *** 908.439-2Pécs
[AN 1071893]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5241 /2004.
   Bajnokok : postagalambok, tenyésztők, versenyzők / [szerk. Nagypál László]. - [Budapest] : AduPrint, 2003-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 947008
Magyarország - postagalambsport - sportoló - állattenyésztés - galamb - életrajz
798.9(439)(092) *** 636.596
[AN 1072308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 206 p. : ill., színes
ISBN 963-430-805-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - postagalambsport - sportoló - állattenyésztés - galamb - életrajz
798.9(439)(092) *** 636.596
[AN 1072315] MARC

ANSEL
UTF-85242 /2004.
Heim, Gisela
Effektvoll satiniert (magyar)
   Szatinálás / Gisela Heim ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 90.)
ISBN 963-9560-12-X fűzött : 698,- Ft
festés - üvegfestmény - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1071742]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2004.
Holl, Sieglinde
Servietten falten einfach & wirkungsvoll (magyar)
   Szalvétahajtogatás / Sieglinde Holl ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 91.)
ISBN 963-9560-13-8 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1071741]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2004.
Jakobetz László (1967-)
   Az aranykapitány : Papp Navarovszky László emlékére, 1933-1996 / Jakobetz László. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Papp Navarovszky László (1933-1996)
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - életrajz
794.1(439)(092)Papp_Navarovszky_L.
[AN 1072740]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2004.
   Kreatívan - határok nélkül : ifjúsági művészeti tábor, 2003 / [szerk. Dombi Ildikó, Kocsis Klára] ; [kiad. Békés Megye Önkormányzata]. - Békéscsaba : Békés M. Önkormányzata, 2003. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Szanazug - Lippa - ifjúsági tábor - amatőr művészet
379.825-053.6 *** 061.28(439-2Szanazug) *** 061.28(498.4-2Lippa)
[AN 1071866]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2004.
Leeuwen-Zier, Marjolein van
De seizoenentafel (magyar)
   Egy szegletnyi természet / M. v. Leeuwen és J. Moeskops ; [ill. Ronald Heuninck] ; [ford. Fónyad Judit]. - [Budapest] : El Greco, [2004]. - 88 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Alkotóműhely, ISSN 1588-9688)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-212-255-0 kötött : ár nélkül
naptári szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332
[AN 1072321]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2004.
Matuz Edit, D.
   Játszani jó! : történelmi játékok : foglalkoztató füzet gyermekeknek / [szöveg Matuz Edit] ; [graf. ... Szűcs Édua]. - [Budapest] : BTM ; Szeged : Móra Múz., 2003. - 24 p. : ill., színes ; 18x24 cm. - (Múzeumi füzetek gyerekeknek, ISSN 1585-5120 ; 3.)
ISBN 963-7217-66-5 fűzött : ár nélkül
játék - történeti feldolgozás - foglalkoztatókönyv - kiállítási katalógus
793/794(100)(091)(02.053.2) *** 061.4(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1073084]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2004.
Nagy Emese
   Kreatív lakásdíszítés / [összeáll. és a modelleket kész. Nagy Emese és Nagy Mária]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-237-107-0 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 1073089]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2004.
Otto, Hannelore
Marmorieren auf Stoff und Papier (magyar)
   Márványozás / Hannelore Otto ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2004. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 12. ksz.)
ISBN 963-9560-14-6 fűzött : 1098,- Ft (hibás ISBN 963-9560-00-6)
textilművészet - papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 745.54
[AN 1071738]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2004.
Schäffer János
   Sí : alpesi sí, sífutás, biatlon, síugrás, snowboard / Schäffer János. - Budapest : Papirusz Duola, cop. 2004. - 121 p. : ill. ; 19 cm. - (Sport kezdőknek, ISSN 1785-6566)
ISBN 963-86340-2-2 fűzött : 1550,- Ft
síelés
796.92
[AN 1073053]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2004.
   So schreiben wir = Így írunk mi / [szerk. Becze Ákosné] ; [közread. a] Német Nemzetiségi Általános Iskola. - Pomáz : Német Nemzetiségi Ált. Isk., [2004]. - 95 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-502-789-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-789-2)
amatőr művészet - magyar irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum
379.825-053.6 *** 894.511-822.02=30
[AN 1072938]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2004.
Spiller István (1973-)
   Jégkorong / Spiller István. - Budapest : Papirusz Duola, cop. 2004. - 110 p. : ill. ; 19 cm. - (Sport kezdőknek, ISSN 1785-6566)
ISBN 963-86340-3-0 fűzött : 1550,- Ft
jégkorong
796.966
[AN 1073048]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2004.
   Wales futballtörténete, 1876-2003 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2004. - 119 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 13.)
ISBN 963-212-885-0 fűzött : ár nélkül
Wales - labdarúgás - sporttörténet
796.332(429)(091)
[AN 1072488]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5254 /2004.
Bakay Zita (1967-)
   Ősztündér / Bakay Zita selyemfestményei ; Tyroler Beatrix [et al.] versei. - Szentendre : Geobook, 2003. - 53, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
Kész. a dobogókői Manréza Konferenciaközpontban 2003. szept. 13. és okt. 25. között megrendezett kiállítás emlékére
ISBN 963-86438-0-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - magyar irodalom - vers - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bakay_Z. *** 894.511-14(082) *** 061.4(439-2Dobogókő)
[AN 1072765]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2004.
   BarcikArt 2004 / [a kiállítást rend. Goda Gertrúd] ; [... kiad. ... EBMK]. - Kazincbarcika : EBMK, 2004. - [22] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Kazincbarcika - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439-2Kazincbarcika) *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 1071931]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2004.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 16. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2004. - 296 p., CXLII t.fol. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-13-5269-2 kötött : 6800,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 1072884]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2004.
   Bolgár művészet magyar földön = Bʺlgarsko izkustvo na ungarska zemâ / [összeáll. Gendova Miroljuba et al.]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 29, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-05-8097-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - nemzetiség - bolgárok
73/76(=867)(439)
[AN 1072729]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2004.
Bujdosó Ernő (1944-)
Művek (vál.)
   Bujdosó Ernő / [fotó Borbíró László, Kimpán Zója, Lévai Jenő]. - Budapest : Codex Print, 2003. - 91 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Puskás István előszavával. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9247-13-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bujdosó_E.
[AN 1072443]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2004.
Csenkey Éva (1944-)
Zsolnay (angol)
   Zsolnay ceramics : a guide for collectors / written by Éva Csenkey, Éva Hárs, Árpád Weiler ; pref. by Antal Lázár ; [... transl. Michael Kando]. - Budapest : Corvina, 2004. - 271 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 963-13-5303-6 kötött : 9900,- Ft
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Pécs - kerámiaművészet - iparvállalat - védjegy
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.5(439-2Pécs) *** 003.65
[AN 1072418]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2004.
Danto, Arthur C.
The transfiguration of the commonplace (magyar)
   A közhely színeváltozása : művészetfilozófia / Arthur C. Danto ; [... ford. és jegyzetek Sajó Sándor]. - Utánny. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 201 p. ; 24 cm. - (Művészeti világ, ISSN 1218-6953)
ISBN 963-8477-17-2 fűzött : ár nélkül
művészetfilozófia - esztétika
7.01 *** 111.852
[AN 1071645]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2004.
   Fazekas Magdolna / szerk. Irás Mátyás, Kertész Róbert ; [fotó Békésy István et al.]. - Szolnok : Szolnoki Műv. Egyes., 2003. - 96 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Monográfiák / Szolnoki Művészeti Egyesület, ISSN 1785-1947 ; 1.)
Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-212-602-5 fűzött : ár nélkül
Fazekas Magdolna (1933-)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Fazekas_M.
[AN 1071830]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2004.
Ferencz Béla (1922-)
   Nem vagyok egyedül : egy erdélyi fafaragó emlékiratai / Ferencz Béla. - 2. jav., bőv. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 125 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9354-29-5 kötött : ár nélkül
Ferencz Béla (1922-)
Egyesült Államok - fafaragás - határon túli magyarság - 20. század - memoár
745.51(439)(092)Ferencz_B.(0:82-94) *** 894.511-94(73)
[AN 1072697]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2004.
Fülep Lajos (1885-1970)
Művek (vál.)
   Fülep Lajos levelezése / [szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. F. Csanak Dóra] ; [kész. az MTA Könyvtára és az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport együttműködésében ...]. - Budapest : MTA Művtört. Kutcsop., 1990-. - 24 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának neve 1991-től Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet
ISBN 963-7381-54-6 * (hibás ISBN 963-7381-38-4)
Fülep Lajos (1885-1970)
Magyarország - művészettörténész - levelezés - 20. század
7.072.2(439)(092)Fülep_L. *** 73/76(439)"19"(044)
[AN 28294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., 1951-1960. - 2004. - 406 p., [12] t. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-77-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - művészettörténész - 20. század - levelezés
7.072.2(439)(092)Fülep_L. *** 73/76(439)"19"(044)
[AN 1072048] MARC

ANSEL
UTF-85264 /2004.
Hajdu István (1949-)
Bak Imre (angol)
   Imre Bak / István Hajdu ; [transl. by Karl Peter Kirk and Alan Campbell]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 247 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 963-9500-93-3 kötött : ár nélkül
Bak Imre (1939-)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bak_I.
[AN 1072183]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2004.
Hajdu István (1949-)
Bak Imre (német)
   Imre Bak / István Hajdu ; [Übers. Madeleine Merán]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 247 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 963-9500-94-1 kötött : ár nélkül
Bak Imre (1939-)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bak_I.
[AN 1072181]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2004.
Jakab Csaba
   Élet Farkaslakán : képek és történetek a falu építés- és településfejlődéséről / Jakab Csaba, Márton László Attila. - Budapest : Hét-Fő Bt. ; Csíkszereda : Pro-Print Kvk., 2002. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-198. - Összefoglalás román, német és angol nyelven
ISBN 963-202-234-3 fűzött : ár nélkül
ISBN 973-9311-95-4
Farkaslaka - építészet - településtervezés - helyismeret
72(498.4-2Farkaslaka) *** 711.437(498.4-2Farkaslaka) *** 711.437(439.21-2Farkaslaka) *** 908.498.4-2Farkaslaka
[AN 1072285]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2004.
   Metakommunikáció : 15 magyar textilművész kiállítása = Meta-communication : an exhibition by fifteen artists from Hungary / [szerk. ... Baráth Hajnal] ; [... kiad. a ... Kulturális Alapítvány a Textilművészetért]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért, [2003]. - [63] p. : ill., színes ; 27x23 cm
ISBN 963-210-305-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 1071920]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2004.
   Míves fegyverek a Gödöllői Királyi Kastélyban = Fine weapons in the Royal Castle of Gödöllő / [fényképezte ... Hapák József]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Kht., [2004]. - 59 p. : ill., színes ; 33x14 cm
ISBN 963-00-9437-1 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum. Grád-gyűjtemény
képzőművészet - kovácsolt páncélok és fegyverek - magángyűjtemény
739.7(100) *** 069.017(439-2Gödöllő)Grád-gyűjtemény
[AN 1072722]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2004.
   Munkahelyek építészete / Lázár Antal szerk. ; szerzők Csikós István [et al.]. - Utánny. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7746-52-8 kötött : 4990,- Ft
ipari épület
725.42
[AN 1071027]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2004.
   Santa Balbina bazilika, Róma / [... szerk. Ladocsi Gáspár, Németh László]. - [Budapest] : Makrovilág, [2004]. - 46 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Erdő Péter (1952-)
Roma - Magyarország - római katolikus egyház - 20. század - templom - életrajz
726.54(45-2Roma) *** 282(439)(092)Erdő_P.
[AN 1072809]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2004.
   Senior Fotográfusok 2004 : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport fotókiállítása / [a katalógust szerk. Tillai Ernő]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2004]. - 57 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1071913]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2004.
   Sütő Éva : [élet (mű) töredékek] / [írták Ambrus Lajos et al.]. - [Szombathely] : Sütő É., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
Sütő Éva (1940-)
Magyarország - textilművészet - iparművész - ezredforduló
745.52(439)(092)Sütő_É.
[AN 1072853]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2004.
Szabó Lilla
   Orosz János festőművész - Íme az ember : sorozatok, 1965-1999 / Szabó Lilla. - Budapest : Orosz J., 2002. - 149 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-003-0 fűzött : ár nélkül
Orosz János (1932-)
75(439)(092)Orosz_J.
[AN 938696]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2004.
Szalai Kata (1972-)
Művek (vál.)
   Szalai Kata. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 16x16 cm
A bev. és az életrajz angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Szalai_K.
[AN 1072822]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2004.
Szalay Éva
   Mesés utazás a motívumok világában / Szalay Éva. - Budapest : Typotex, 2002. - 30 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-932-650-X fűzött : 1500,- Ft
7.045(02.053.2) *** 398.3/.4(02.053.2)
[AN 938699]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2004.
   A Türr István Múzeum kincsei : a bajai múzeum 20. századi képzőművészeti gyűjteménye / összeáll. és az előszót írta Kovács Zita. - [Baja] : Türr Múz., cop. 2002. - 14, [50] p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-9962-4 fűzött : ár nélkül
Türr István Múzeum (Baja)
75(439)"19" *** 069(439-2Baja)
[AN 938917]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5277 /2004.
Magyar Karvezető Konferencia (2.) (2003) (Budapest)
   Második Magyar Karvezető Konferencia a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen : Budapest, 2003. március 8-9. / [szerk. Hartyányi Judit, Kollár Éva]. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy., cop. 2004. - 51 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
karmester - énekkar - konferenciakiadvány
784.087.68.071.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1072423]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2004.
Retkes Attila (1972-)
   Horusitzky Zoltán / Retkes Attila. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 27.)
Bibliogr.: p. 30-31. - Műjegyzék: p. 26-30.
ISBN 963-9433-20-9 fűzött : ár nélkül
Horusitzky Zoltán (1903-1985)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Horusitzky_Z. *** 781.97Horusitzky_Z.
[AN 1072993]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5279 /2004.
Ablonczy László (1945-)
   "Szélfútta levél..." : évek Mensáros Lászlóval / Ablonczy László. - [Budapest] : Codex Print, 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9247-15-4 fűzött : ár nélkül
Mensáros László (1926-1993)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Mensáros_L.
[AN 1072481]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2004.
Bodnár István (1943-)
   ... amikor a lányom színpadra lép : interjúk / Bodnár István, Sz. Kántor Éva. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp, [2004]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-451-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életrajz - interjú
792.028(439)(092)(047.53)
[AN 1072542]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2004.
   Hagyomány és korszerűség : a Magyar Állami Népi Együttes 50 éves / [szerk. Sebő Ferenc] ; [mtárs. Katona Györgyné Ripka Ilona et al.] ; [kiad. Hagyományok Háza]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2003. - [160] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86437-1-4 kötött : ár nélkül
Magyar Állami Népi Együttes
Magyarország - néptánc - táncegyüttes - fényképalbum
793.31.071(439)(084.12)
[AN 1072232]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5282 /2004.
Barlage, Isabel
2000 x Minuten-Training Englisch conversation (magyar)
   Angol társalgás / Isabel Barlage és Mark Jordan ; [... ford. Mohi Zsolt]. - Budapest : Cser K., cop. 2004. - [4], 140 p. ; 19 cm. - (Villámfeladatok, ISSN 1785-4520)
ISBN 963-9560-17-0 fűzött : 1298,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 1073038]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2004.
Bátri Blanka
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szak angol nyelv (angol)
   Business English for information and statistician designer in tertiary education : teacher's manual / Bátri Blanka, Bereczky Klára, Fazekas Katalin ; [ed. ... SZÁMALK Vocational School]. - Budapest : SZÁMALK Vocational School, cop. 2003. - 70 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 63-70.
ISBN 963-553-427-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - gazdaság - számítástechnika - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11 *** 33 *** 681.3
[AN 1072034]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2004.
Bátri Blanka
   Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szak angol nyelv : tanári kézikönyv / Bátri Blanka, Bereczky Klára, Fazekas Katalin ; [... kiad. ... a SZÁMALK Szakközépiskola ...]. - Budapest : SZÁMALK Szakközépisk., cop. 2003. - 75 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 68-75.
ISBN 963-553-426-4 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - gazdaság - számítástechnika - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11 *** 33 *** 681.3
[AN 1072031]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2004.
Bellers, Robin
   News-speak : közép- és felsőfokú szaknyelvi vizsgaelőkészítő / Robin Bellers, Gönczy Barnabás. - [Budapest] : Aula, 2003. - 126 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-76-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(075.8)=945.11 *** 35 *** 33
[AN 1071444]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2004.
   Büky László / [mtárs Markó Alexandra, Pávics Krisztina]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2002. - 21 , [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 61.)
Bibliogr.: p. 7-19.
ISBN 963-463-292-0 fűzött : ár nélkül
Büky László (1941-)
80.001(439)(092)Büky_L. *** 012Büky_L.
[AN 938778]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2004.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / szerk. Eckhardt Sándor. - 2. jav., bőv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1959. - 856 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6989-2 kötött : ár nélkül
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 1072251]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2004.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / szerk. Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1959. - 1104 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6990-6 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 1072239]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2004.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2004. - 637 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8093-4 kötött : ár nélkül
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 1072396]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2004.
Földes Csaba (1958-)
   Interkulturelle Linguistik : Vorüberlegungen zu Konzepten, Problemen und Desiderata / Csaba Földes. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Ed. Praesens, 2003. - 77 p. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 1.)
Bibliogr.: p. 61-77.
ISBN 963-9495-20-4 fűzött : ár nélkül
ISBN 3-7069-0230-3
nyelvészet - német nyelv
800.1 *** 803.0
[AN 1073035]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2004.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - XLIV, 819 p. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7879-4)
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 1072245]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2004.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - LII, 967 p. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7880-8)
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 1072244]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2004.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2000. - XV, 1086 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7635-X kötött : ár nélkül
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 1072223]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2004.
Hillefeld, Marc
Das Rätsel der Mumie (magyar)
   A múmia rejtélye : [az angol nyelvtan gyakorlása írásbeli nyelvvizsgához] / Marc Hillefeld ; [... ford. Mohi Zsolt]. - Budapest : Cser K., cop. 2004. - 144 p. ; 19 cm. - (Tanulókrimi, ISSN 1785-4512)
ISBN 963-9560-20-0 fűzött : 1494,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - angol irodalom - bűnügyi regény - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11 *** 820-312.4
[AN 1073013]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2004.
Hillefeld, Marc
Die Spur des Höllenhundes (magyar)
   A pokolbéli kutya nyomában : [az angol társalgás gyakorlása szóbeli nyelvvizsgához] / Marc Hillefeld ; [... ford. Mohi Zsolt]. - Budapest : Cser K., cop. 2004. - 144 p. ; 19 cm. - (Tanulókrimi, ISSN 1785-4512)
ISBN 963-9560-19-7 fűzött : 1494,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - angol irodalom - bűnügyi regény - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11 *** 820-312.4
[AN 1073007]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2004.
Király Rudolf (1906-1988)
   Magyar - portugál szótár = Dicionário húngaro - português / Király Rudolf. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1981. - 827 p. ; 21 cm
Magyar - portugál kéziszótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6496-3)
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690
[AN 1071954]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2004.
Kiss Judit
   Lerne gerne Deutsch! : segédkönyv német szóbeli nyelvvizsgákhoz / Kiss Judit, Papp László, Csatlós Judit. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Panoráma Nyelvstúdió, 2003, cop. 2000. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nyelvkönyvek sorozat, ISSN 1217-1093)
ISBN 963-7748-16-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 1071464]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2004.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2000. - XV, 1115 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7636-8 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 1072207]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2004.
Kriza János (1811-1875)
   Erdélyi tájszótár / Kriza János. - Budapest : Gladiátor, 2003. - 133, [8] p. ; 17 cm
Tart.: Tájszótár ; Háromszéki, udvarhelyszéki és marosszéki találós-mesék. - Kész. az Erdélyi Helikon Barátai 1926. évi kiadványa alapján
ISBN 963-8043-57-1 kötött : ár nélkül
Erdély - magyar nyelv - nyelvjárás - szótár - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-087(439.21) *** 398.9(=945.11)(439.21) *** 809.451.1-321.1
[AN 1071584]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2004.
Máthé Elek
   Angol : olvasás-szövegértési gyakorló feladatok : alap-, közép- és felsőfokon / Máthé Elek. - 2. jav. kiad. - Budapest : Librotrade, 2003. - 170 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-79-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 1071602]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2004.
Mózes Huba (1941-)
   Míves munka a vers : a szonett kötöttsége és kötetlensége / Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 62 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 963-9466-65-4 fűzött : ár nélkül
verstan
801.6 *** 82-193.3.08
[AN 1072869]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2004.
Orientalista Nap (2001) (Budapest)
   Orientalista Nap 2001 / szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori ; [rend., közread. az] MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet. - Budapest : MTA Orientalisztikai Biz. : ELTE Orientalisztikai Int., 2002. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-576-8 fűzött : ár nélkül
keletkutatás - konferenciakiadvány
809 *** 95 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1072965]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2004.
Orientalista Nap (2003) (Budapest)
   Orientalista Nap 2003 / szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori ; [rend., közread. az] MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet. - Budapest : MTA Orientalisztikai Biz. : ELTE Orientalisztikai Int., 2003. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-684-5 fűzött : ár nélkül
keletkutatás - konferenciakiadvány
809 *** 95 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1072967]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2004.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 1 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3424-1 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - tesztlap
803.0(076)=945.11
[AN 1073099]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2004.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 2 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3425-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - tesztlap
803.0(076)=945.11
[AN 1073101]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2004.
Remmen, Andrea
Turbo Trainer - Englisch Aufbauwortschatz (magyar)
   Angol szókincsbővítés / Andrea Remmen ; [... ford. Mohi Zsolt]. - Budapest : Cser K., cop. 2004. - 144 p. ; 13x19 cm. - (Villámfeladatok, ISSN 1785-4520)
ISBN 963-9560-18-9 fűzött : 1298,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 1073031]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2004.
Szofilkánics Judit
   Tanuljunk ukránul / Szofilkánics Judit ; szerk. és az előszót írta Udvari István. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2004. - 211 p. : ill. ; 30 cm. - (Vice versa, ISSN 1587-0413 ; 2.)
ISBN 963-9385-77-8 fűzött : ár nélkül
ukrán nyelv - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)=945.11
[AN 1072521]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2004.
   Thirteen short stories = Tizenhárom rövid történet : angol - magyar fordítási gyakorlatok kezdőknek és középhaladóknak / [vál. és ford. Radányi László] ; [ill. Mező István]. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9466-46-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - tankönyv
802.0(078)=945.11
[AN 1072870]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2004.
Tolcsvai Nagy Gábor (1953-)
   Nyelv, érték, közösség / Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Gondolat, 2004. - 337 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr: p. 323-337.
ISBN 963-9567-00-0 fűzött : 1680,- Ft
magyar nyelv
809.451.1
[AN 1072854]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2004.
Wiedemann, Rainer
2000 x Minuten-Training Deutsch Grundwortschatz (magyar)
   Német alapszókincs / Rainer Wiedemann. - Budapest : Cser K., cop. 2004. - [4], 140 p. ; 19 cm. - (Villámfeladatok, ISSN 1785-4520)
ISBN 963-9560-15-4 fűzött : 1298,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 1073027]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5311 /2004.
Adamik Tamás (1937-)
   Retorika / Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra. - Budapest : Osiris, 2004. - 705 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-466-2 kötött : 4500,- Ft
retorika
82.085
[AN 1072230]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2004.
Bényei Tamás (1966-)
   Az ártatlan ország : az angol regény 1945 után / Bényei Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 539 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 497-524.
ISBN 963-472-760-3 fűzött : 1800,- Ft
angol irodalom története - 20. század - prózaepika
820(091)-31"194/196"(075.8)
[AN 1072714]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2004.
   Borders, nations, contacts : cultures in Europe and the Americas : contributions of an International Symposion of the Universities of Brno, Halle and Szeged, March 2001 / Thomas Bremer, Katalin Kürtösi ed. - Szeged : [SZTE], 2003. - 142 p. ; 25 cm
Rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Váltakozva angol, spanyol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-043-5 fűzött : ár nélkül
romanisztika - összehasonlító irodalomtudomány - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
82.091 *** 84 *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1072428]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2004.
Madarász Imre (1962-)
   Az olasz irodalom története / Madarász Imre. - 6. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 357 p. : ill. ; 23 cm. - (Italianistica hungarica, ISSN 1785-0320 ; 1.)
Bibliogr.: p. 346-348. és a fejezetek végén
ISBN 963-210-630-X kötött : 3900,- Ft
olasz irodalom története
850(091)(035)
[AN 1071860]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5315 /2004.
Bakajsza András (1943-)
   Szépíróink dr. Béresért és cseppjeiért / Bakajsza András. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2003. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86042-3-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század - gyógyszer - immunitás
894.511(091)"19" *** 615.241.3
[AN 1072504]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2004.
Balkovitzné Cynolter Magda (1938-)
   Versértelmezések : kézikönyv tanítók és tanárok számára / Balkovitzné Cynolter Magda. - Szeged : Mozaik, 2004, cop. 1999. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 963-697-237-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - műelemzés - vers - tanári segédkönyv
894.511(091)-14(072) *** 82.07-1
[AN 1072250]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2004.
   Krúdy Gyula kézjegyei / [gyűjt. és összeáll.] Kelecsényi László ; [közread. a] Múzeum Antikvárium. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Múz. Antikvárium, 2003. - 47 p. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - 20. század - kuriózum
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 099.3
[AN 1071832]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2004.
Nagy Levente
   Zrínyi és Erdély : a költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel / Nagy Levente. - Budapest : Argumentum, 2003. - 214 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 154.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-265-0 fűzött : 1200,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - Erdély - író - magyar történelem - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M. *** 943.9"16"(092)Zrínyi_M.
[AN 1072054]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2004.
Páll Zita (1972-)
   Milyen fej varródhat az ex-macska nyakához? : válogatott irodalomkritikák, tanulmányok / Páll Zita. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2003. - 155, [4] p. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86368-3-1 * fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - 20. század - tanulmány
894.511(498)(091)"19" *** 894.511-4(498)
[AN 1073100]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2004.
Szitha Mária (1920-)
   Irodalmi arcképcsarnok / Szitha Mária. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2003. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-1-7) (hibás ISBN 963-86039-4-1)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar irodalom - író
894.511(439.161)(092)
[AN 1072540]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2004.
Virágné Horváth Erzsébet
   Sinka István mitologizáló költői világa / Virágné Horváth Erzsébet. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2004. - 118 p. ; 19 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7141-88-X fűzött : ár nélkül
Sinka István (1897-1969)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Sinka_I.
[AN 1072478]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5322 /2004.
   44 híres eposz, verses regény, elbeszélő költemény / [szerk. Székely Éva] ; [a műismertetéseket írták Acél Zsuzsa et al.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 518, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7876-5 kötött : ár nélkül
világirodalom - eposz - tartalmi tömörítvény
82-13.05
[AN 1071285]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2004.
Anderson, Caroline
A mother by natur (magyar)
   Termékeny lélek / Caroline Anderson ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 247.)
ISBN 963-537-264-7 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072462]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2004.
Baird, Jacqueline
The Italian's runaway bride (magyar)
   Váltóláz / Jacqueline Baird ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 313.)
ISBN 963-537-214-0 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072460]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2004.
Baráti Molnár Lóránt (1949-)
   Örök tartozás : Baráti Molnár Lóránt versfordításai / [szerk. Bornemisza Attila] ; [ill. Frick Zoltán et al.] ; [közread. a] Cserhát Művészkör Győr-Moson-Sopron Megyei Csoportja. - Budapest ; Győr : Cserhát Művész kör Győr-Moson-Sopron M. Csop., 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-984-9 fűzött : 300,- Ft
világirodalom - vers - antológia
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1072801]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2004.
   A bujaság szonettjei : a világirodalom legszebb erotikus versei / [... szerk. és vál. Veress István] ; [Zichy Mihály réznyomataival]. - Budapest : Urbis, 2003. - 132 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9291-53-6 kötött : ár nélkül
világirodalom - erotikus irodalom - vers
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 1072394]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2004.
Campbell, Judy
Jumping to conclusions (magyar)
   Szeretni való ellenség / Judy Campbell ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 246.)
ISBN 963-537-263-9 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072464]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2004.
Christie, Agatha
The pale horse (magyar)
   Bűbájos gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1984. - 280 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7545-X kötött : 1300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1071819]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Der Australier (magyar)
   A titokzatos idegen / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Marianne]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 9.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9480-74-6 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1071653]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2004.
Dürrenmatt, Friedrich
Romulus der Grosse (magyar)
   A Nagy Romulus ; Az öreg hölgy látogatása / Friedrich Dürrenmatt ; [ford. Fáy Árpád] ; [a jegyzeteket Falcsik Mária állította össze]. - Budapest : Európa, 2004. - 205, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Romulus der Grosse ; Der Besuch der alten Dame
ISBN 963-07-7510-7 fűzött : 750,- Ft
svájci irodalom - dráma
830-2(494)=945.11
[AN 1072916]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2004.
Ende, Michael
Der lange Weg nach Santa Cruz (magyar)
   Világgá mentem, majd jövök / Michael Ende, Regina Kehn ; [ford. Leléné Nagy Márta]. - Szeged : Minerva Nova, cop. 2004. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9492-10-8 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1072229]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2004.
Farkas Mária (1946-)
   Il teatro romanesco postunitario: Giggi Zanazzo ed Ettore Petrolini : approccio stilistico-linguistico / Mária Farkas. - Szeged : JATEPress, 2003. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött : ár nélkül
Zanazzo, Luigi
Petrolini, Ettore
olasz irodalom - stilisztika - olasz nyelv - dráma
850.08 *** 850-2 *** 805.0
[AN 1071450]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2004.
Ferrarella, Marie
Rough around the edges (magyar)
   Új ház, új haza / Marie Ferrarella ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 158.)
ISBN 963-537-182-9 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072457]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2004.
Goodall, Jane
Reason for hope (magyar)
   Amíg élek, remélek : lelki utazás / Jane Goodall, Phillip Berman ; [ford. Esztergályos Krisztina] ; [a verseket ford. Murányi Marcell és Illés Sarolta]. - Utánny. - [Budapest] : Athenaeum 2000, [2004], cop. 2000. - 243 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9261-20-3 kötött : 2290,- Ft
Goodall, Jane
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 1070998]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2004.
Graham, Lynne
Duarte's child (magyar)
   A lónak négy lába van.. / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 314.)
ISBN 963-537-215-9 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072459]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2004.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái : ... és asszonyaik, akiket szerettek / W. E. B. Griffin. - Budapest : Bastei Budapest, 1996-. - 21 cm
A 3. kötettől alcím nélkül. - Regényciklus. - Változó mérettel
ISBN 963-296-100-5 *
820-31(73)=945.11
[AN 208761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., Új nemzedék / [ford. Bally István]. - cop. 2004. - 381 p.
ISBN 963-9437-92-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1072377] MARC

ANSEL
UTF-85337 /2004.
Grisham, John
The summons (magyar)
   Végzetes hagyaték / John Grisham ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-065-8 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1072712]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2004.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-550-X kötött : 980,- Ft
Fűzött : 650,- Ft (hibás ISBN 963-631-550-X)
világirodalom - himnusz - ima
82-141=945.11 *** 243
[AN 1071567]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2004.
Hofmannsthal, Hugo von
   Az árnyék nélküli asszony / Hugo von Hofmannstahl ; [vál. Tatár Sándor] ; [ford. Györffy Miklós et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 281 p. ; 21 cm
A vál. és ford. az "Erzählungen, Erfundene Gespräche und Briefe, Reisen" (Frankfurt a. M. : Fischer Taschenbuch Verl., 1979) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7559-X kötött : 2200,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 1072683]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2004.
Hornby, Nick
About a boy (magyar)
   Egy fiúról / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1999. - 306 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7558-1 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1071708]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2004.
Jackson, Lisa
The night before (magyar)
   Tegnap éjjel / Lisa Jackson ; [ford. Gótfalvai Eszter]. - Budapest : General Press, [2004]. - 388 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-73-9 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072381]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2004.
Jünger, Ernst
Auf den Marmorklippen (magyar)
   A márványszirteken / Ernst Jünger ; [ford. Nemes Péter]. - Budapest : Európa, 2004. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7564-6 kötött : 1700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1071712]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2004.
Keller, Susanne
Liebe und andere Missverständnisse (magyar)
   Szerelem és más félreértések / Susanne Keller ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2004]. - 141 p. ; 21 cm. - (Farmer sorozat, ISSN 1589-9233)
ISBN 963-9459-47-X fűzött : 1000,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 1072325]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2004.
Kerouac, Jack
On the road (magyar)
   Úton / Jack Kerouac ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1983. - 352 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7509-3 kötött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1071580]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2004.
Kürthy, Ildikó von
Mondscheintarif (magyar)
   Mikor hívsz már, te gazember.. / Ildikó von Kürthy ; [ford. Pataky Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 134 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-7877-3 fűzött : ár nélkül
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1071287]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2004.
Lasal, Lavinia
Awaken emotions (magyar)
   Egy felszabadult szív / Lavinia Lasal ; [ford. Nagy Georgina]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Laura, ISSN 1589-7095 ; 2.)
ISBN 963-9528-03-X fűzött : 249,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072497]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2004.
Malone, Nancy
My name is Ema (magyar)
   Emma a nevem / Nancy Malone ; [ford. Rencsár Tivadar]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Nóra, ISSN 1589-7109 ; 2.)
ISBN 963-9528-04-8 fűzött : 249,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072502]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2004.
Moriszon, Norma
Protector for Carrie (magyar)
   Vigyázz rám.. / Norma Moriszon ; [ford. Bosznai Timea]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Barbara Collins, ISSN 1589-7117 ; 2.)
ISBN 963-9528-05-6 fűzött : 249,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1072500]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2004.
NDiaye, Marie
La sorcière (magyar)
   A boszorkány / Marie NDiaye ; [ford. Földes Györgyi]. - Budapest : JAK, 2004. - 182 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 37.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9567-08-6)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1072879]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2004.
Nöstlinger, Christine
Susis geheimes Tagebuch (magyar)
   Suzi titkos naplója ; Paul titkos naplója / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2004. - 63, 65 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Egys. cím: Susis geheimes Tagebuch ; Pauls geheimes Tagebuch. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9563-09-9 kötött : 1490,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1071821]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2004.
Pérez-Reverte, Arturo
La reina del sur (magyar)
   A Dél királynője / Arturo Pérez-Reverte ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 515 p. ; 21 cm
ISBN 963-9475-82-3 fűzött : 2480,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 1072359]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2004.
Rennison, Louise
Knocked out by nunga-nungas (magyar)
   Kit üt ki a nunga-nungám? : Georgia Nicolson legújabb vallomásai / Louise Rennison ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 963-9526-24-X fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1072456]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2004.
Robinson, Patrick
Barracuda 945 (magyar)
   Barracuda 945 / Patrick Robinson ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 494 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-615-6 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 1072286]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2004.
Ryan, Denise
The hit (magyar)
   Merénylet / Denise Ryan ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 527 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-635-0 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1072284]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2004.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A vámpír herceg. - 2004. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; 6.)
ISBN 963-11-7890-0 kötött : ár nélkül
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1071370] MARC

ANSEL
UTF-85356 /2004.
Sheldon, Sidney
Morning, noon and night (magyar)
   Reggel, délben, este / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 381 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-269-0 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1071836]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2004.
Valdés, Zoé
La nada cotidiana (magyar)
   A semmi édenében / Zoé Valdés ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2004. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7588-3 kötött : 1700,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 1072296]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2004.
Vargas Llosa, Mario
La ciudad y los perros (magyar)
   A város és a kutyák / Mario Vargas Llosa ; [ford. Gulyás András]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1971. - 477 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7587-5 kötött : 2400,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 1072190]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2004.
Watson, Ian
God's world (magyar)
   Az úr világa / Ian Watson ; [ford. Serflek Szabolcs]. - Budapest : Beholder, 2004. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 963-9399-62-0 fűzött : 1698,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1072727]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5360 /2004.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei / [a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer Pál]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 1501 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A versek első megjelenésének bibliográfiai adataival
ISBN 963-389-510-3 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1071160]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2004.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei / [a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer Pál]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 2 db (1501 p.) ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A versek első megjelenésének bibliográfiai adataival
ISBN 963-389-589-8 fűzött : 2780,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 1072701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 702 p.
ISBN 963-389-267-8
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 1072707] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 707-1501.
ISBN 963-389-588-X
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 1072725] MARC

ANSEL
UTF-85362 /2004.
   Antológia / [szerk. F. Horváth Ibolya, Lénárd József, Lovász Jenő] ; [közread. a] TESZ Tollforgatók Klubja. - Pécs : TESZ, 2002. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-870-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Pécs)
[AN 1072894]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2004.
Babay Bernadette
   Svindli : egy facér férfi fortélyai / Bernie Britt. - [Budapest] : Lucullus, cop. 2004. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 963-8379-24-3 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1072680]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2004.
Bánki Éva (1966-)
   Esőváros / Bánki Éva. - Budapest : Magvető, 2004. - 300 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2366-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1072458]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2004.
Bereményi Géza (1946-)
   Legendárium / Bereményi Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 170 p. ; 23 cm
ISBN 963-346-635-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1071831]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2004.
Bihon Tibor (1968-)
   Mutánsok / Bertram Thomas McDowell. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-26-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1071024]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2004.
Bihon Tibor (1968-)
   Vakság / Bertram Thomas McDowell. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-25-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1071022]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2004.
Bozó "Lake" Norbert
   Tudatom vendégei / Bozó "Lake" Norbert ; [fotók Erőss Elemér]. - [Budapest] : Timp Kft., 2003. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-212-484-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1072273]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2004.
Budaházi István (1951-)
   Kiscsengő kettő / Budaházi István ; [graf. ... Pristyák József]. - 2. bőv. kiad. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 54 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-452-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1072838]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2004.
   Budapesttől Szingapúrig / [szerk. Bánki Judit]. - [Budapest] : Új Világ, 2004. - 101 p. : ill. ; 29 cm. - (Európai kulturális füzetek, ISSN 1785-3729 ; 12.)
Fűzött : 1400,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11
[AN 1072477]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2004.
Csukás István (1936-)
   Sün Balázs : gyerekversek / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Gesta, 2004. - 57 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8229-99-3 kötött : 1470,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1072153]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2004.
Czene Csaba (1955-)
   Szelíd vadak bálja / Czene Csaba ; [graf. Pikó Sándor, Joó Attila]. - Nagykanizsa : Czene Cs., [2004]. - 72 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-430-915-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1072812]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2004.
Dési János (1964-)
   Szabad lexikon / Dési János ; Pápai Gábor rajz. - [Budapest] : La Ventana, 2003. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-772-2 fűzött : 1960,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 1072354]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2004.
Dógi Tamás
   Hallatlan történetek cigányokról / Dógi Tamás ; [kiad. az Összefogás a Cigányságért Egyesület]. - Abaliget : ÖCE, 2003. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-202-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1072484]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2004.
Győrffy László (1940-)
   Újabb kalandok az incifinci erdőben : meseregény / Györffy László ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - Budapest : Littera Nova, [2004]. - 78 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 29.)
ISBN 963-9212-72-5 kötött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1072936]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2004.
Illyés Terézia (1938-)
   Életmaratón : válogatott versek / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2003. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-72-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1070881]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2004.
Irhás József (ifj.) (1968-)
   Szubkultúra : versek / Irhás József László ; [kiad. Vásárhelyi Béla Cigány Művészeti Egyesület]. - Hódmezővásárhely : Vásárhelyi B. Cigány Műv. Egyes., 2003. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-101-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1072026]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7868-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 1071350]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (angol)
   If I were a grown-up / Éva Janikovszky ; pictures by László Réber ; [... transl. Elizabeth Szász]. - 3. ed. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7869-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 1071363]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (francia)
   Si j'étais grand / Éva Janikovszky ; ill. de László Réber ; [trad. par Henri Parisot]. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - [34] p. : ill. színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7871-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=40
[AN 1071351]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (német)
   Grosse dürfen alles / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übers. Irene Kolbe]. - 3. Aufl. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7870-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 1071355]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Mosolyogni tessék! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7889-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 1071290]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2004.
Kabar Vivien (1981-)
   Suhanó magány / Kabar Vivien ; [a ... képek Kabar Vivien alkotásai]. - Budapest : Garbo K., 2003. - 96 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-210-272-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1072021]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2004.
Kapás Róbert
   Két dimenzió / Kapás Róbert. - Érd : Volumen Press, 2004. - 86 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-214-493-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1072274]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2004.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 17. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2386-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1071001]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2004.
Király Zoltán (1977-)
   Avantgárd keserves / Király Zoltán. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2002. - 60, [2] p. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 15.)
ISBN 963-86279-4-8 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 973-8045-38-X
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 1073093]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2004.
Lászlóffy Béla
   A világjáró varangy / Lászlóffy Béla. - [Budapest] : La Ventana ; Kunszentmárton : Grafo-Agent, 2003. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként 1.
ISBN 963-212-690-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1073055]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2004.
Lázár Ervin (1936-)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1997. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-389-630-4 kötött : 1880,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1072234]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2004.
Lázár Ervin (1936-)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1999. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-634-7 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1072252]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2004.
   Legénytoll : ifjú jelesek irodalmi kaberéja[!] / [... szerk. Balogh Endre] ; [közread. a] Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. - Budapest : Palimpszeszt Kult. Alapítvány, 2004. - 68 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-214-679-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - kabaréjelenet
894.511-223(082)
[AN 1072862]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Ciceró, 2004. - 114, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-539-436-5 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1071430]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2004.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Daru utcától a Móra Ferenc utcáig / Móra Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 479, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-346-616-4 fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-346-516-8)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1071719]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2004.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hiszek az emberben / Móra Ferenc ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-544-5 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1072438]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2004.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön ; Rab ember fiai / Móra Ferenc ; [a jegyzeteket Tarján Tamás írta]. - Budapest : Európa, 2004. - 235 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7599-9 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1072922]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2004.
   Nem! Nem! Soha! : a magyar fájdalom, dac és élniakarás versei / [... vál. Fejes Imre, Kun Miklós Jenő, Polgárdy Géza] ; [előszót írta Polgárdy Géza]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ménrót, 2004. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86127-5-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 1072050]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2004.
Nemere István (1944-)
   Úgyis elvisz az ördög / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-54-8 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1071715]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2004.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz ; Az apostol / Petőfi Sándor ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2004. - 176 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-627-4 fűzött : 620,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 1071782]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2004.
Ramadan, R.
   A szikomor illata / R. Ramadan ; [kiad. a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem]. - Budapest : Vámbéry Á. Keleti Szabadegy., [2004], cop. 1983. - 137 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-349-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1072702]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2004.
Réti G. Péter
   Fölszállott a páva / Réti G. Péter. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 501, [2] p. ; 25 cm
Tart.: Fölszállott a páva ; Kresphontes ; Lukács evangéliuma ; Arany nap, ezüst hold ; Disznó a rozsban
ISBN 963-430-890-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1072427]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2004.
Rujder Tamás (1973-)
   A Szellemharcos küldetése / Rujder Tamás. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2003. - 187 p. ; 24 cm. - (Napsugár könyvek, ISSN 1785-6302)
ISBN 963-214-053-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1073041]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2004.
Sántha Attila (1968-)
   Kemál és Amál / Sántha Attila. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-9475-78-5 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 1072303]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2004.
Swoon, Patricia
   Lena / Patricia Swoon. - Budapest : La Ventana, 2004. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 963-86465-0-0 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1072362]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1977. - 525, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7598-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1072189]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2004.
Szabó Péter
   Égig érő tél / Szabó Péter. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2003. - 91 p. ; 25 cm
ISBN 963-210-567-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1072016]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2004.
Szászy Brooser Gábor
   Kenyereim története : naplótöredékek, 1930-2000 / Szászy Brooser Gábor. - Budapest : Tudomány K., 2004. - 78 p. ; 18 cm
ISBN 963-8194-45-6 fűzött : ár nélkül
Szászy Brooser Gábor
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1072662]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2004.
Székely-Nagy Gábor (1955-)
   Bölcsek és bolondok : novellák, versek / Székely-Nagy Gábor. - [Budapest] : Medworld : Therapia : Székely Műhely, 2004. - 112 p. ; 22 cm
ISBN 963-86317-3-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1072441]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2004.
Szerényi Sándor (1905-)
   Tizennégy év a Gulágon / Szerényi Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 119, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4548-7 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - magyar irodalom - GULAG - állami terror - 20. század - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(47)(0:82-94) *** 323.282(47)(0:82-94)
[AN 1072720]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2004.
   Szirének éneke / [szerk. Miletics Balázs] ; [a zárótanulmányt írta Demetrovics Zsolt]. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 166 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 963-9457-48-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - amatőr művészet - kábítószer - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"199" *** 613.83(0:82-822)
[AN 1072806]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2004.
Szitha Mária (1920-)
   Egy családtörténet lapjai / Szitha Mária. - Nyíregyháza : Egregia, 1999-. - 21 cm
A 2. köt. társszerzője Szitháné Pöppel Anna. - Az 5. köt. társszerzője Szitha Sarolta. - Az 5. kötettől a főcím Egy család története. - Borítócím: Egy család története
ISBN 963-86039-1-7 *
Szitha család
894.511-94
[AN 425447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2002. - 131 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-4-1)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1072560] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2002. - 91, [24] p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-4-1)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1072685] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2003. - 105 p., [4] t.fol : ill., részben színes
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86039-4-1)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1072690] MARC

ANSEL
UTF-85410 /2004.
Tóth Nándor (1952-)
   Perszóna / Tóth Nándor ; [a könyvben szereplő alkotások Orr Lajos munkái]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], [2004]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-430-188-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 1072461]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2004.
Vágó Csaba
   Karantén / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2004. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-13-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1071099]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2004.
Vágó Csaba
   A patológus / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-28-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1072684]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2004.
Varga Rudolf (1950-)
   Döglött kutyák mennyországa / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., [2004]. - 236 p. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9466-48-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1072958]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2004.
Varga S. József (1949-)
   A kis haza / Varga S. József. - Szekszárd : Babits, [2004]. - 416 p. ; 24 cm
ISBN 963-9556-11-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1072471]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5415 /2004.
Davis, Jim
   Minden, csak nem szokásos / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 56.)
ISBN 963-9233-51-X fűzött : 415,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 1072468]
MARC

ANSEL
UTF-8