MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:32:16
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5416 /2004.
The Larousse desk reference (magyar)
   Novum általános képes enciklopédia / [főszerk. James Hughes] ; [a magyar nyelvű kiad. mtásai Gyenge László et al.]. - [Szeged] : Novum, cop. 2003. - 2 db (800 p.) : ill., főként színes ; 28 cm
Közös tokban
ISBN 963-9334-44-8 kötött : ár nélkül
enciklopédia
030
[AN 1073885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 392 p.
enciklopédia
030
[AN 1073890] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 393-800.
enciklopédia
030
[AN 1073892] MARC

ANSEL
UTF-85417 /2004.
   Minden napra egy kérdés / szerk. Dornbach Mária ; szerzők S. Tóth László ... [et al.] ; rajz. Hegyi Márta és Kacsán György. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7891-9 kötött : ár nélkül
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 1073807]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5418 /2004.
Tóth Dezső (1928-)
   Egy évszázad egyesületi mozgalmai Dákán / Tóth Dezső. - Veszprém ; Dáka : Szülőföld Baráti Kör, 2004. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 10.)
Bibliogr.: p. 97-101. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-621-2 fűzött : ár nélkül
Dáka - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Dáka)(091)
[AN 1074257]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5419 /2004.
   Tamási város könyvtárának 50 éve / [... vál. és összeáll. Csapóné Gyarmati Irén] ; [kiad. Könnyü László Városi Könyvtár]. - Tamási : Könnyü L. Vár. Kvt., 2004. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-70.
ISBN 963-214-695-6 fűzött : ár nélkül
Könnyü László Városi Könyvtár (Tamási)
Tamási - városi könyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Tamási)(091)
[AN 1074140]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5420 /2004.
Lakatos Éva (1931-)
   Sikersajtó a századfordulón : sajtótörténeti megközelítések / Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : Balassi : OSZK, cop. 2004. - 232, [60] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-553-1 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - századforduló - 19. század - 20. század
070(439)"18/19"
[AN 1073162]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2004.
Rab László (1957-)
   Miért nem bírjuk az újságírókat? / írta Rab László. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 76, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-81-6 kötött : 1290,- Ft
újságíró - szatíra
070(089.3)
[AN 1074276]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2004.
Tóbiás Áron (1927-)
   Kettészelt égbolt : a Magyar Rádió regénye : emberek, történetek, dokumentumok, 1945-1956 / Tóbiás Áron ; [közread. a] Magyar Rádió Közalapítvány. - [Budapest] : MR Közalapítány, [2004]. - 527 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-488-0 fűzött : ár nélkül
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - tömegkommunikáció - 20. század - rádióműsor - memoár
791.9.096(439)"1945/1956"(0:82-94)
[AN 1073566]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5423 /2004.
Egely György (1950-)
   Tiltott találmányok / Egely György. - 12. jav., bőv. kiad. - [Budakeszi] : Egely Kft., [2004], cop. 2000. - 335 p., XVIII. t. : ill. ; 23 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9024-8)
találmány - jelenség
001.894 *** 001.94
[AN 1073368]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2004.
Szilágyi Ágnes Judit (1966-)
   Távolodás Európától : nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Novo idején, 1937-1945 / Szilágyi Ágnes Judit. - Budapest : Áger Bt., 2004. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-420-1 fűzött : ár nélkül
Brazília - kulturális politika - 20. század
008:323(81)"193/194"
[AN 1073181]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5425 /2004.
Edward, John
One last time (magyar)
   Egy médium naplója : szeretteink üzenetei a túlvilágról / John Edward ; [ford. Fehérvári Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 319, [8] p. ; 21 cm
ISBN 963-528-757-7 fűzött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 1073591]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2004.
Hehenkamp, Carolina
Der Indigo-Ratgeber (magyar)
   Indigó tanácsadó : hogyan éljünk felszabadult kapcsolatban indigó gyermekünkkel? / Carolina Hehenkamp ; [ford. Hevesiné Bak Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 269 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 963-9569-04-6 kötött : 2450,- Ft
okkultizmus
133.25 *** 37.018.1
[AN 1075164]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2004.
Helio-Archanophus
   Atlantiszi tanítások az emberről és szellemi útjáról / Helio-Archanophus ; [szerk., összeáll. és a szöveget gond. K. Bényei Mária]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-69-X kötött : 2400,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 1073029]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2004.
Krishnamurti, Jiddu
Krishnamurti's journal (magyar)
   Krishnamurti naplója / Jiddu Krishnamurti ; [ford. Kecskeméti Edit]. - Budapest : Amrita, 2004. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-14-1 fűzött : 1200,- Ft
okkultizmus - angol irodalom - napló
133.25 *** 820-94=945.11
[AN 1075099]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2004.
Millman, Dan
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-749-6 fűzött : 3490,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 1075263]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2004.
Virtue, Doreen
Archangels and ascended masters (magyar)
   Arkangyalok és felemelkedett mesterek : [kézikönyv az istenségekkel való együttműködéshez] / Doreen Virtue ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-761-5 fűzött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 1075089]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2004.
Webster, Richard
101 feng shui tips for the home (magyar)
   101 feng shui tipp a lakásban / Richard Webster ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-506-X fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-528-652-X)
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 1073396]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5432 /2004.
Boros Tiborné
   Mosószerek és alkotóik a környezetben / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-593-491-2 fűzött : 2800,- Ft
környezetszennyezés - mosószer
504.05 *** 661.185.6
[AN 1073082]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2004.
Conference on Aquaculture Economics & Marketing (2.) (2002) (Szarvas)
   Proceedings of the 2?n?d Conference on Aquaculture Economics & Marketing : 30 September-2 October 2002 Szarvas, Hungary / [rend., közread. a Halászati és Öntözési Kutatóintézet]. - Szarvas : [Haki], [2004]. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-7120-24-6 fűzött : ár nélkül
természeti környezet - hidroszféra - konferenciakiadvány
504.4 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 1073859]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2004.
   Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása / [szerzők ... Horváth Zsuzsanna et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 691 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
ISBN 963-224-790-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - környezetvédelem - jog
504.06(4-62) *** 349.6(4-62)
[AN 1073381]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2004.
   A Göncöl Alapítvány természt- és környezetvédelmi, terület- és vidékfejlesztési tanulmányai : összefoglaló / szerk. Kis Zsófia. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2003. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-190-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-190-0)
Észak-Magyarország - Szlovákia - Dunakanyar - környezetvédelem - természetvédelem - területfejlesztés
504.06(439.13) *** 504.06(437.6) *** 332.1(439.13) *** 911.3(439.13)
[AN 1073017]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2004.
   A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület élővilága = Fauna and vegetation of the Látrányi Puszta Natura Conservation Area / szerk. ... Ábrahám Levente. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2003. - 290 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-36-1 fűzött : ár nélkül
Látrány - természetvédelmi terület - fauna
502.4(439)Látrányi_Puszta_Természetvédelmi_Terület *** 591.9(439Látrányi_puszta)
[AN 1073168]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2004.
   "On the road to Kyiv" : safeguarding biodiversity in national development plans / [org., publ. by the] CEEWEB. - [Miskolc] : CEEWEB, 2003. - 61 p. : ill. ; 30 cm. - (Environmental governance series)
A 2003. máj. 21-23. között, Kievben rendezett 5. EfE Ministerial Conference háttéranyaga
Fűzött : ár nélkül
ISBN 92-990011-9-7
Közép-Európa - Kelet-Európa - környezetmenedzsment
504.06(4-11) *** 504.7
[AN 1075224]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2004.
   Tiszának és környezetének állapota a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után : a Környezetvédelmi Minisztérium "Tiszai vízgyűjtő és környezeti állapota" című pályázatának (2000-2003) pályamunkáiból készült tanulmányok / szerk. Kálmán Erika és Csanády Andrásné ; közrem. Janó Viktória és Tóth András ; kiad. Bay Zoltán Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete. - [Budapest] : Bay Z. Alapítvány Anyagtud. és Technológiai Int., 2003. - 360 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: A Tisza és környezete a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85715-3-5)
Magyarország - Tisza - természeti környezet
502(439)(282.243.742) *** 504.06(439)(282.243.742)
[AN 1075156]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5439 /2004.
Aspray, William
John Neumann and the origins of modern computing (magyar)
   Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei / William Aspray ; [ford. Béky Bognár Attila]. - Budapest : Vince K., 2004. - 409 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 371-391. - Neumann János műveinek bibliográfiája: p. 393-404.
ISBN 963-9323-98-5 kötött : 3995,- Ft
Neumann János (1903-1957)
Egyesült Államok - matematikus - 20. század - számítógép - életrajz
51(73)(=945.11)(092)Neumann_J. *** 681.3 *** 012Neumann_J.
[AN 1075252]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2004.
Medvegyev Péter (1954-)
   Sztochasztikus analízis / Medvegyev Péter. - Budapest : Typotex, 2004. - 453 p. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika sorozat, ISSN 1586-4413)
Bibliogr.: p. 452-453.
ISBN 963-9548-03-0 fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-9548-09-X)
sztochasztikus folyamat - egyetemi tankönyv
519.216(075.8)
[AN 1073526]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2004.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 14. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3037-4 fűzött : ár nélkül
valószínűségszámítás - példatár
519.21(076)
[AN 1073341]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2004.
Urbán János
   Határérték-számítás : példatár / Urbán János. - 3. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 451 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3072-2 fűzött : ár nélkül
határérték - példatár
517.382(076)
[AN 1073340]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5443 /2004.
Wertheim, Jane
The Usborne illustrated dictionary of chemistry (magyar)
   Kémia képes szótár / szöveg Jane Wertheim, Chris Oxlade és Corinne Stockley ; ford. Bihari Judit. - [Szeged] : Novum, cop. 2003. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9334-27-8 fűzött : ár nélkül
kémia - album
54(084.1)
[AN 1074020]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5444 /2004.
Burnie, David
The Kingfisher illustrated dinosaur encyclopedia (magyar)
   Novum dinoszaurusz enciklopédia / írta David Burnie ; képek John Sibbick ; ford. Merkl Ottó [és Merkl Dóra]. - [Szeged] : Novum, cop. 2002. - 224 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-29-4 kötött : ár nélkül
dinosaurus - enciklopédia
568.19:030
[AN 1074030]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2004.
   Az időjárás numerikus előrejelzése : 29. Meteorológiai Tudományos Napok / [... szerk. Weidinger Tamás] ; [kiad. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 2003. - 180 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A 2003. nov. 20-21-én a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottsága által rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 350
ISBN 963-7702-87-3 fűzött : ár nélkül
meteorológia - konferenciakiadvány
551.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1073034]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2004.
Kovács János
   Vörösagyagok geomorfológiai helyzete és kora a Kárpát-medencében / Kovács János. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 2003. - 18 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 24.)
Bibliogr.: p. 14-17. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kárpát-medence - kőzettan - sztratigráfia - üledékes kőzet - agyag
552.523 *** 551.7(1-924.55)
[AN 1073523]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2004.
   A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története / [szerk. Hegybíró Zsuzsanna]. - Budapest : ELGI, 2003-. - 23 cm
Borítócím: Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - geofizika - történeti feldolgozás
550.3 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 1073283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1907-1964 / [összeáll. Polcz Iván] ; [a mélyfúrási geofizikai fejezet Baráth István munkája]. - 2003. - 309 p. : ill.
Bibliogr.: p. 276-288.
ISBN 963-7135-03-0 fűzött : ár nélkül
Budapest - kutatóintézet - geofizika - történeti feldolgozás
550.3 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 1073290] MARC

ANSEL
UTF-85448 /2004.
   Water management for agriculture in Hungary / [publ. by the] Ministry of Agriculture and Rural Development. - Budapest : Min. of Agriculture and Rural Development, 2003. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - vízgazdálkodás
556.18(439) *** 631.62/.67(439)
[AN 1073430]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5449 /2004.
Wheeler, J. Craig
Cosmic catastrophes (magyar)
   Kozmikus katasztrófák : a szupernóvák, a gamma-kitörések és a hipertér rejtelmei / J. Craig Wheeler ; [ford. ... Dienes István]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 368 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-682-2 kötött : ár nélkül
asztrofizika - szupernóva
524.35 *** 530.1
[AN 1073423]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5450 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali dell' Asia del Nord (magyar)
   Észak-Ázsia állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-639-3 kötött : ár nélkül
Észak-Ázsia - fauna - gyermekkönyv
591.9(5-17)(02.053.2)
[AN 1074191]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali della foresta africana (magyar)
   Az afrikai őserdők állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Alessandra Razzi. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-572-9 kötött : ár nélkül
Afrika - fauna - őserdő - gyermekkönyv
591.9(6)(253)(02.053.2)
[AN 1074200]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali della montagna (magyar)
   Az európai hegységek állatvilága / szöveg Arturo Arsuffi [!Arzuffi] ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-640-7 kötött : ár nélkül
Európa - fauna - hegység - gyermekkönyv
591.9(234)(02.053.2)
[AN 1074188]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali della savanna (magyar)
   A szavannák állatvilága / szöveg Arturo Arsuffi [!Arzuffi] ; ill. Alessandra Razzi. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-574-5 kötött : ár nélkül
Afrika - fauna - szavanna - gyermekkönyv
591.9(251.3)(02.053.2)
[AN 1074184]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2004.
Fischer Ernő (1935-)
   A funkcionális sejttan alapjai / Fischer Ernő ; [a rajzokat kész. Kiss Lajos Tamás, Szabó Erika]. - 3. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 198 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
ISBN 963-9542-26-1 kötött : 2480,- Ft
sejttan - egyetemi tankönyv
576.3(075.8)
[AN 1074692]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2004.
Gera Pál (1963-)
   Vidrakönyv / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, [2004]. - 291 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 963-214-598-4 fűzött : ár nélkül
vidra - állatföldrajz - állatvédelem
599.742.4 *** 591.9(439) *** 504.74.06(439) *** 639.111.3
[AN 1073579]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2004.
Hartner Rudolf
   Kaposi fák a várostörténet tükrében / Hartner Rudolf ; [kiad. a Kaposvárért Közalapítvány]. - [Kaposvár] : Kaposvárért Közalapítvány, 2002. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9189-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963000-9189-5)
Kaposvár - helyismeret - fa
581.412(439-2Kaposvár) *** 908.439-2Kaposvár
[AN 1074054]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2004.
Ildos, Angela S.
Gli animali dell' Asia del Centro-sud (magyar)
   Közép- és Dél-Ázsia állatvilága / szöveg Angela S. Ildos ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-573-7 kötött : ár nélkül
Dél-Ázsia - Közép-Ázsia - fauna - gyermekkönyv
591.9(58)(02.053.2) *** 591.9(59)(02.053.2)
[AN 1074196]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2004.
Pénzes Bethen (1934-)
   Halaink : kézikönyv horgászoknak és természetjáróknak / Pénzes Bethen. - Budapest : Osiris, 2004. - 360 p., [24] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-389-647-9 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - hal - horgászat - állatföldrajz
597 *** 591.9(439) *** 799.1
[AN 1075270]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2004.
Schmidt Egon (1931-)
   Legszebben éneklő madaraink / Schmidt Egon ; [Budai Tibor rajz.]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-375-299-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - énekesmadár
598.81/.84(439) *** 591.9(439)
[AN 1073354]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2004.
   Sejtbiológia / szerk. Szabó Gábor ; [... szerzői Szabó Gábor et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 700 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-773-4 kötött : ár nélkül
sejttan - egyetemi tankönyv
576.3(075.8)
[AN 1075450]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2004.
Sevcsik András
   Középhegységi patakok halkalauza / [szerző Sevcsik András] ; [rajzok Pócs Judit] ; [kiad. a Pest Környéki Madarász Kör]. - Vác : PKMK, [2004]. - 11 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-212-642-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hal - fauna - patak
597 *** 591.9(439)(234.373)(282)
[AN 1073267]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2004.
Stockley, Corinne
The Usborne illustrated dictionary of biology (magyar)
   Biológia képes szótár / szöveg Corinne Stockley ; ford. Merkl Ottó és Merkl Dóra. - [Szeged] : Novum, cop. 2002. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9334-25-1 fűzött : ár nélkül
biológia - gyermekkönyv
57(02.053.2)
[AN 1073494]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5463 /2004.
   Amiről beszélni kell - a nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében : szakmai konferencia a Reménysugár Habilitációs Intézetben : Budapest, 2002. szeptember 16. / [... kiad. a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály]. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Oszt., 2003. - 90 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
értelmi fogyatékos - nemi élet - nemi felvilágosítás - konferenciakiadvány
613.88 *** 364.65-056.37 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1074283]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2004.
Bettelheim, Bruno
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - 5. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2004, cop. 1985. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 963-13-5319-2 fűzött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 1073625]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2004.
Bodzsár Éva (1947-)
   Humánbiológia. Életkorok biológiája : egyetemi tankönyv / Bodzsár Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003-. - 24 cm
fizikai antropológia - életkor - egyetemi tankönyv
612.64/66(075.8) *** 572.5(075.8)
[AN 1073266]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A pubertáskor. - cop. 2003. - 235 p. : ill.
Bibliogr.: p. 223-235. és a fejezetek végén
ISBN 963-463-616-0 fűzött : ár nélkül
fizikai antropológia - serdülőkor - élettan - egyetemi tankönyv
612.661(075.8) *** 572.5(075.8)
[AN 1073268] MARC

ANSEL
UTF-85466 /2004.
Borbás Sarolta
   Fokozódó hatékonyság, csökkenő mellékhatások: Lercaton / [szerző Borbás Sarolta]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2004. - 16 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-86502-0-6 fűzött : ár nélkül
magas vérnyomás - gyógyszer - értágító
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 1075103]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2004.
Bordás Imre
   Mérgező növények, növényi mérgek : [megelőzés, gyógynövények, fűszerek, teák, tünetek] / [szerzők Bordás Imre és Tompa Anna] ; [a VI. fejezetet összeáll. Solymári Anett]. - Budapest : OKK Orsz. Kémiai Biztonsági Int., 2004. - 64 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 3.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-038-7)
mérgező növény - gyógynövény
615.918 *** 615.322 *** 581.192.6
[AN 1075268]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2004.
Chopich, Erika J.
Healing your aloneness (magyar)
   A gyógyító gyermeki én : út a lelki egyensúly felé / Erika J. Chopich, Margaret Paul ; [ford. Karczag Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, [2004], cop. 2001. - 218 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
ISBN 963-9563-17-X fűzött : 1290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1073771]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2004.
Einon, Dorothy
Dorothy Einon's complete book of childcare & development (magyar)
   Csecsemőgondozás és gyermeknevelés : hogyan neveljünk boldog, egészséges, magabiztos gyermeket / Dorothy Einon ; [ford. T. Bíró Katalin]. - [Szeged] : Novum, [2004]. - 223 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9334-31-6 kötött : ár nélkül
csecsemőgondozás - gyermeknevelés
613.95 *** 649.1 *** 37.018.1-053.3
[AN 1074024]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2004.
Einon, Dorothy
Dorothy Einon's guide to learning early (magyar)
   A tanulás kezdetei / Dorothy Einon ; [ford. Stöckl Judit]. - 2. kiad. - [Szeged] : Novum, 2002. - 240 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9334-21-9 kötött : ár nélkül
gyermeklélektan - családi nevelés - képességfejlesztés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 613.95
[AN 1074714]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2004.
   Az erőt adó gyógyvizek világa : a Pannon Termál fürdői / [szerk. Boda László]. - Bükfürdő : Pannon Termál Klaszter ; Szombathely : B.K.L. K., 2004. - 190 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 963-86382-5-7 fűzött : ár nélkül
Nyugat-Dunántúl - gyógyfürdő - útikönyv
615.838(439.11) *** 914.391.1(036)
[AN 1075129]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2004.
Fövényi József (1936-)
   Hogyan éljünk cukorbetegen? / Fövényi József. - 4. jav. kiad. - Budapest : M. Kvklub : Springer Tud. K., [2003]. - 125 p. ; 20 cm. - (Betegoktató könyvek, ISSN 1417-426X)
Bibliogr.: p. 119. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-547-954-9 fűzött : ár nélkül
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 1074279]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2004.
Das grosse Hausbuch (magyar)
   A természet patikája : táplálkozás - receptek, gyógynövények - betegségek, drágakövek - fémek, méregtelenítés - salaktalanítás / Hildegard von Bingen ; [ford. Fegyveresi Anikó]. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 167 p. : ill. ; 29 cm
Kész. Hildegard von Bingen művei alapján
ISBN 963-695-137-3 kötött : ár nélkül
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 1073317]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2004.
   Gyakorlati dietetika / [szerk. Veresné Bálint Márta] ; [szerzők Erdélyi Alíz et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 297, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-297.
ISBN 963-7152-44-X fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - egyetemi tankönyv
615.874.2(075.8)
[AN 1073536]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2004.
   Gyermekgyógyászat és határterületei : gyakorló védőnők részére / szerk. Oroszlán György ; [... szerzői Andits Miklós et al.]. - Szombathely : Wolf Invest Kft., 2003. - 2 db (671 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-849-4 fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 1073372]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 335 p.
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 1073375] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 341-671.
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 1073376] MARC

ANSEL
UTF-85476 /2004.
   Időskori onkológia : nem sebészeti kezelés = Geriatric oncology : non surgical therapy / szerk. Mayer Árpád. - [Budapest] : Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Közp., 2004. - 69 p. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-212-492-8 fűzött : ár nélkül
daganat - gyógyítás - öreg
616-006-085 *** 616-053.9
[AN 1073752]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2004.
Jehoda Imola
   Kőtáblától a világhálóig : az orvos- és egészségtudományi szakirodalmi információs rendszer fejlődése / Jehoda Imola ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 200 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7152-45-8 fűzött : ár nélkül
orvostudomány - információs rendszer - könyvtári rendszer - tájékoztatás - informatika
61 *** 002.6 *** 681.3
[AN 1073537]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2004.
Központi Honvéd Kórház (Budapest). Tudományos továbbképző konferencia (2003) (Balatonkenese)
   Magyar Honvédség Központi Honvédkórház tudományos továbbképző konferencia : Balatonkenese, 2003. október 10-11. - [Budapest] : [Központi Honvéd Kórház], [2004]. - 32 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
orvostudomány - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 1075602]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2004.
   Láz és fájdalom / [szerk. Nemes János, Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2003. - 95 p. ; 24 cm. - (Ha a beteg kérdez...)
ISBN 963-86336-5-4 fűzött : ár nélkül
láz - fájdalom
612.57 *** 616-009.7
[AN 1075241]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2004.
McKinlay, Deborah
Sex secrets (magyar)
   Szextettek : társak könyve / Deborah McKinlay ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 147 p. ; 18 cm
ISBN 963-9437-89-1 kötött : ár nélkül
szexuálpszichológia - nő - humoreszk
159.922.1-055.2(0:82-7)
[AN 1073318]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2004.
Muller, Marie-France
Le régime anti-âge (magyar)
   Öregedésgátló étrend / Marie-France Muller, Stephan Lagorce ; [ford. Duna Ildikó]. - [Budapest] : Tioti Kft., cop. 2003. - 248 p. ; 23 cm
ISBN 963-86433-7-4 fűzött : ár nélkül
étrend - élettani öregedés - szakácskönyv
612.67 *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 1073321]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2004.
Peck, M. Scott
The road less travelled (magyar)
   A járatlan út : a szeretet, a hagyományos értékek és a szellemi fejlődés új pszichológiája / M. Scott Peck ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Megj. "Úttalan utakon" címmel is
ISBN 963-530-695-4 fűzött : 1800,- Ft
pszichoterápia - szeretet
615.851 *** 316.647.2
[AN 1074643]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Az önmagába térő ösvény / Popper Péter. - 4. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 256 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-84-6 kötött : 1480,- Ft
lélektan - indiai vallás
159.9 *** 291.1 *** 294.3/.5
[AN 1074559]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2004.
   A rákról röviden mindenkinek : veszélyeztető tényezők, korai felismerés / [összeáll. Szűcs Miklós]. - Budapest : SpringMed, cop. 2003. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-9456-16-0 fűzött : 850,- Ft
rákbetegség
616-006
[AN 1073609]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2004.
Riso, Don Richard
Personality types (magyar)
   Személyiségtípusok : [önismeret mindenkinek az enneagram segítségével] / Don Richard Riso, Russ Hudson ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 559 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 557-559.
ISBN 963-530-701-2 fűzött : 3900,- Ft
önismeret - személyiségtipológia
613.865 *** 159.923
[AN 1074566]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2004.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Balatonfüred-fürdő bencés kézben, 1743-1949 között / Sólymos Szilveszter ; [közread. a] Bencés Apátság. - Tihany : Bencés Apátság, 2003. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-201. és a jegyzetekben
ISBN 963-86294-2-8 fűzött : ár nélkül
Balatonfüred - gyógyfürdő - 18. század - 19. század - 20. század - bencések
615.838(439-2Balatonfüred)"17/19" *** 271.1(439)
[AN 1073525]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2004.
Weiner-Davis, Michele
Divorce busting (magyar)
   Ne válj el! Változtass! : [házasságmentő technikák] / Michele Weiner-Davis ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 241, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-686-5 fűzött : 1900,- Ft
házasság
613.89
[AN 1074644]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2004.
Witkin, Georgia
StressRelief for disasters great and small (magyar)
   Stresszoldás : praktikus tanácsok a mindennapokra / Georgia Witkin ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-26-1 fűzött : ár nélkül
stressz
613.865 *** 612.06
[AN 1073349]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2004.
Zalai Károly (1921-)
   Gyógyszerészeti életképek : írások és naplórészletek / Zalai Károly. - Budapest : Dictum, 2004. - 205 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86455-0-4 kötött : ár nélkül
Zalai Károly (1921-)
Magyarország - gyógyszerész - 20. század - memoár
615.15(439)(092)Zalai_K.(0:82-94)
[AN 1073511]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5490 /2004.
   Az "Európai vaskultúra útja" Közép-Kelet-Európában : 2003. május 27 - 28. Miskolc ... = The "European iron trail" in Central-East Europe : May 27-28, 2003 Miskolc ... / [... összeáll. és szerk. Drótos László] ; [rend., közread. a MTESZ B.-A.-Z. m. Szervezete]. - [Miskolc] : MTESZ B.-A.-Z. m. Szervezete, [2004]. - 28 p. : ill., részben színes ; 16x25 cm + CD
Előadáskivonatok, előadások
Fűzött : ár nélkül
ipartörténet - technikatörténet - vasipar - vaskohászat - vasművesség - idegenforgalom - konferenciakiadvány
669.1(4-191)(091) *** 621.7/.9(4-191)(091) *** 338.45(4-191)(091) *** 338.48(4-191) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1073176]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2004.
Mentsik Győző
   Mentes Zoltán (1929-1999), az útfenntartó főmérnök / [írta Mentsik Győző]. - Győr : [Áll. Közúti Műszaki és Inf. Kht.], 2003. - 8 p. : ill. ; 21 cm. - (Példaképek - magyar mérnökök, ISSN 1589-4940 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Mentes Zoltán (1929-1999)
Magyarország - mérnök - útépítés - 20. század
62(439)(092)Mentes_Z. *** 625.7
[AN 1073748]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2004.
Remport Zoltán (1922-)
   A Kárpát-medence vasgyártása a neoabszolutizmus korában, 1850-1867 / Remport Zoltán. - Budapest : Montan-Press, 2003. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 963-85477-9-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ipartörténet - technikatörténet - vaskohászat - 19. század
669.1(439)"185/186" *** 338(091)(439)"185/186"
[AN 1072986]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2004.
Tóth Ernő (1924-)
   Szikszay Gerő (1876-1954), a kevéssé ismert hídtervező / [írta Tóth Ernő]. - Szeged : Csongrád M. Áll. Közútkezelő Kht., 2003. - 13 p. : ill. ; 21 cm. - (Példaképek - magyar mérnökök, ISSN 1589-4940 ; 2.)
ISBN 963-210-687-3 fűzött : ár nélkül
Szikszay Gerő (1876-1954)
Magyarország - mérnök - hídépítés - 20. század
62(439)(092)Szikszay_G. *** 624.21
[AN 1073484]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5494 /2004.
   Általános térinformatikai alapok / szerk. Tamás János ; [szerzők Lénárt Csaba et al.]. - Miskolc : ME, 2003. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Térinformatika és CAD szakmai ismeretek)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-661-599-3 fűzött : ár nélkül
térinformatika - tanfolyami jegyzet
681.3.004.14(078) *** 911 *** 659.2
[AN 1075283]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2004.
Berkes József (1942-)
   CAD szoftverek / szerk. Tamás János ; [szerzők Berkes József, Mátyás János]. - Miskolc : ME, 2003. - 94 p. : ill. ; 30 cm. - (Térinformatika és CAD szakmai ismeretek)
ISBN 963-661-602-7 fűzött : ár nélkül
térinformatika - CAD - tanfolyami jegyzet
681.3.004.14(078) *** 911 *** 659.2 *** 519.688:744AutoCAD(078) *** 519.688Autodesk_Land_Desktop(078)
[AN 1075282]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2004.
Cox, Michael
Incredible internet (magyar)
   Világjáró világháló / Michael Cox ; ill. Clive Goddard ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudástár, ISSN 1586-9083)
ISBN 963-627-931-4 fűzött : 899,- Ft
internet - gyermekkönyv - humoreszk
681.324Internet(02.053.2)(0:82-7)
[AN 1073761]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2004.
Dobos Endre
   Raszter-alapú térinformatikai rendszerek / szerk. Dobos Endre ; [szerzők Dobos Endre, Lénárt Csaba, Tamás János]. - Miskolc : ME, 2003. - 92 p. : ill. ; 30 cm. - (Térinformatika és CAD szakmai ismeretek)
ISBN 963-661-601-9 fűzött : ár nélkül
térinformatika - tanfolyami jegyzet
681.3.004.14(078) *** 911 *** 659.2
[AN 1075284]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2004.
   Fotótuning / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-37-3 fűzött : 1490,- Ft
képszerkesztő
681.3.019 *** 519.688Paint_Shop_Pro
[AN 1073870]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2004.
   Lokális térinformatikai alkalmazások / szerk. Tamás János ; [szerzők Hegedűs András et al.]. - Miskolc : ME, 2003. - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Térinformatika és CAD szakmai ismeretek)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-661-603-5 fűzött : ár nélkül
térinformatika - tanfolyami jegyzet
681.3.004.14(078) *** 911 *** 659.2
[AN 1075291]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2004.
Löwy, Juval
Programming .NET components (magyar)
   .NET komponensek programozása / Juval Löwy ; [ford. Hideg András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 493 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4573-8 fűzött : ár nélkül
programozás
519.688
[AN 1074274]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2004.
   MicroCAD 2004 : International Scientific Conference : 18-19 March 2004 / [szerk. Lehoczky László, Kalmár László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2004-. - ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-608-6 fűzött : ár nélkül
program - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A szekció: Környezettudomány, földtudomány = Section A: Environmental and earth sciences. - 213 p.
ISBN 963-661-609-4
program - CAD - természeti környezet - földtudomány - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 55 *** 504 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074320] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], B szekció: Kémia = Section B: Chemistry. - 128 p.
ISBN 963-661-610-8
program - CAD - kémia - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 54 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074323] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], C szekció: Anyagtudomány = Section C: Material science. - 171 p.
ISBN 963-661-611-6
program - anyagtudomány - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 539 *** 620.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074326] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], D szekció: Áramlás- és hőtechnika = Section D: Fluid and heat engineering. - 110 p.
ISBN 963-661-612-4
program - áramlástechnika - hőtechnika - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 621.4/.6 *** 536.7 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074327] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], E szekció: Alkalmazott mechanika, modern numerikus módszerek = Section E: Applied mechanics, modern numerical methods. - 180 p.
ISBN 963-661-613-2
program - CAD - mechanika - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 531/534 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074329] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], F szekció: Fizika és oktatása = Section F: Physics and education. - 49 p.
ISBN 963-661-614-0
program - fizika - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 53 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074330] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], G szekció: Automatizálás és telekommunikáció = Section G: Automation and telecommunication. - 136 p.
ISBN 963-661-615-9
program - automatizálás - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 681.5 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074333] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], H szekció: Elektrotechnika - elektronika = Section H: Electrotechnics - electronics. - 98 p.
ISBN 963-661-616-7
program - CAD - elektrotechnika - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 621.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074334] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], I szekció: Gép- és szerkezettervezés = Section I: Machine and construction design. - 102 p.
ISBN 963-661-617-5
program - géptervezés - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 621.01 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074345] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], J szekció: Gépgyártástechnológia és gyártórendszerek = Section J: Production engineering and manufacturing systems. - 228 p.
ISBN 963-661-618-3
program - gépgyártás-technológia - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 621 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074346] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], K szekció: Alkalmazott informatika = Section K: Applied information engineering. - 444 p.
ISBN 963-661-619-1
program - informatika - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074349] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], L szekció: Anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika = Section L: Material flow systems, logistical informatics. - 110 p.
ISBN 963-661-620-5
program - anyagmozgatás - logisztika - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074351] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], N szekció: Vállalati versenyképesség = Section N: Economic challenges. - 181 p.
ISBN 963-661-621-3
program - gazdasági verseny - vállalat - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 658.1 *** 339.137 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074352] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], O szekció: Vállalati versenyképesség a XXI. században = Section O: Company competitiveness in the XXI century. - 255 p.
ISBN 963-661-622-1
program - gazdasági verseny - vállalat - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 658.1 *** 339.137 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074353] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], P szekció: Bölcsészettudomány = Section P: Humanities. - 203 p.
ISBN 963-661-623-X
program - bölcsészettudomány - CAD - konferenciakiadvány
519.688:744MicroCAD *** 082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074355] MARC

ANSEL
UTF-85502 /2004.
   Regionális térinformatikai alkalmazások / szerk. Dobos Endre ; [szerzők Dobos Endre et al.]. - Miskolc : ME, 2003. - 94 p. : ill. ; 30 cm. - (Térinformatika és CAD szakmai ismeretek)
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 963-661-604-3 fűzött : ár nélkül
térinformatika - tanfolyami jegyzet
681.3.004.14(078) *** 911 *** 659.2
[AN 1075279]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2004.
Starkné Werner Ágnes
   Mesterséges intelligencia / Starkné Werner Ágnes. - Veszprém : VE K., 2004. - 320, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [321-322].
ISBN 963-9495-32-8 fűzött : ár nélkül
mesterséges intelligencia - egyetemi tankönyv
681.3.01(075.8) *** 165.0.001.572(075.8)
[AN 1074145]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2004.
Szeberényi Imre
   Unix : a rendszer használata : könnyen is lehet! / Szeberényi Imre, Ketler István, Szigeti Szabolcs. - Budapest : Panem, 2004. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-397-3 fűzött : 2900,- Ft
operációs rendszer - egyetemi tankönyv
681.3.066UNIX(075.8)
[AN 1073868]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2004.
Szilágyi Loránd
   Szikla-21 Integrált Könyvtárkezelői Rendszer : felhasználói kézikönyv / Szilágyi Loránd és Lévai Gábor. - 2. kiad. - Budapest : NetLib Kft., 2004. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-754-5 fűzött : ár nélkül
program - könyvtári rendszer - információs rendszer
519.688Szikla-21 *** 025
[AN 1074068]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2004.
   Vektor alapú térinformatikai rendszerek / szerk. Dobos Endre ; [szerzők Dobos Endre et al.]. - Miskolc : ME, 2003. - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Térinformatika és CAD szakmai ismeretek)
ISBN 963-661-600-0 fűzött : ár nélkül
térinformatika - tanfolyami jegyzet
681.3.004.14(078) *** 911 *** 659.2
[AN 1075287]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5507 /2004.
   Aszalás házilag napkollektor segítségével / [szerk. Barati Sándor] ; [aktualizálta Visnyovszky Tamás]. - 3. mód. kiad. - Gömörszőlős : BAZ M. Környezetvédelmi és Területfejleszt. Kht., 2002. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetbarát technológiák, ISSN 1785-640X ; 2.)
Példányszám: 2500
Fűzött : ár nélkül
napenergia-hasznosítás - aszalás
621.311.243 *** 664.8.047
[AN 1073338]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2004.
   Napkollektor a házban / [szerk. Baráti Sándor] ; [aktualizálta Visnyovszky Tamás]. - 3. mód. kiad. - Gömörszőlős : BAZ M. Környezetvédelmi és Területfejleszt. Kht., 2002. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetbarát technológiák, ISSN 1785-640X ; 4.)
Példányszám: 2500
Fűzött : ár nélkül
napenergia-hasznosítás
621.311.243
[AN 1073345]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5509 /2004.
Schultz, Howard
Pour your heart into it (magyar)
   Sztárkávéház : a Starbucks története, csészéről csészére / Howard Schultz, [Dori Jones Yang] ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 323 p. ; 24 cm
ISBN 963-7525-44-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7525-43-2)
Starbucks Coffee Company
Egyesült Államok - kávéház - vállalat
640.44(73)"198/200" *** 061.5(73)Starbucks
[AN 1075104]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2004.
   Typochondria : utazás : travelling : Reise / [katalógus ... Bornemisza Rozi, Nagy András]. - Budapest : TypoSzalon, [2004]. - [45] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkalmazott grafika - nyomdai előkészítés - ezredforduló
655.26(439)"200"
[AN 1075595]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5511 /2004.
Gayer József (1948-)
   A Víz Világév eseményei, eredményei hazai vonatkozásokkal, 2003-2004 / [írta és szerk. Gayer József]. - [Budapest] : [Vituki], 2004. - 35 p. : ill., színes ; 27 cm
Közread. a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt.
ISBN 963-214-724-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vízügy - környezetvédelem
626/627(439) *** 628.1(439) *** 626/627(100) *** 628.1(100) *** 504.4.03
[AN 1074285]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2004.
Körmendi Sándor (1953-)
   Folyékony halmazállapotú mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása létesített vízterekben / Körmendi Sándor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - [4], 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 19.)
Bibliogr.: p. 111-126. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-762-X fűzött : ár nélkül
vízgazdálkodás - mezőgazdaság
626.80
[AN 1074114]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2004.
Kozma Károly
   Sávoly Pál (1893-1968), a hídtervező mérnök / [írta Kozma Károly]. - Budapest : BTM, 2003. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 4.)
ISBN 963-9340-24-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 96-9340-24-3)
Sávoly Pál (1893-1968)
Magyarország - mérnök - hídépítés - 20. század
624(439)(092)Sávoly_P. *** 624.21
[AN 1073480]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2004.
Lampert Csilla
   Az európai csatlakozás és a hazai vállalkozások : építőipar / [szerzők Lampert Csilla, Oelberg Károly] ; [közread. a] Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. - Kaposvár : SKIK, 2002. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2002. aug. 31.
ISBN 963-204-532-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - építőipar - vállalkozás
69(439) *** 69(4-62) *** 334.72(439)
[AN 1073278]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5515 /2004.
Lampert Csilla
   Az európai csatlakozás és a hazai vállalkozások : közúti áruszállítás / [szerzők Lampert Csilla, Oelberg Károly] ; [közread. a] Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. - Kaposvár : SKIK, 2002. - 95 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. aug. 31.
ISBN 963-204-531-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - közúti szállítás - teherszállítás - vállalkozás
656.1.073(439) *** 656.1.073(4-62) *** 334.72(439)
[AN 1073280]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2004.
   Suzuki - Wagon R?+ : valamennyi hazai forgalmazású típusváltozat a 2000. évtől : javítási kézikönyv / [szerk. Kováts Miklós]. - Budapest : Maróti, 2004. - 224 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9005-58-4 kötött : 4480,- Ft
autójavítás
629.114.6.083
[AN 1073850]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5517 /2004.
Balázs Erzsébet
   Kertünk évelő növényei : részletes útmutató díszkerti évelő virágaink kiválasztásához, alkalmazásához és gondozásához / Balázs Erzsébet ; [fotók Dede Géza]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - 123, [5] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9523-08-9 kötött : ár nélkül
kertészet - dísznövény
635.92
[AN 1075508]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2004.
   EU családi kézikönyv : a vidéki kis-, és középvállalkozók tájékoztatására / szerk. Bérci Gyula ; szerzők Udovecz Gábor [et al.] ; [... kiad. Tudományos Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Tud. Technológiai és Ip. Parkok Szövetsége, 2004. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-251-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - mezőgazdaság - vállalkozó - pénzügyi támogatás
338.43(439)"200" *** 334.72(439)"200" *** 339.96(4-62)
[AN 1075068]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2004.
   A fácántartás általános állat-egészségügyi szabályai / [szerk. Nagy László] ; [közread. a] Vadgazdálkodók és Vadászok Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége. - [Debrecen] : Vadgazdálkodók és Vadászok Hajdú-Bihar M. Szövets., [2002]. - 22 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
állattenyésztés - fácán - állategészségügy
636.594 *** 614.9
[AN 1073431]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2004.
Laukner, Anna
Dog-Finder (magyar)
   Kutyakereső és partnerteszt : 100 kutyafajta / Anna Laukner ; [ford. Varga Zsófia]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 176 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9391-77-8 kötött : ár nélkül
kutya
636.7
[AN 1075459]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2004.
Perényi Sándor
   Halászat és horgászat : irodalmi bibliográfia / Perényi Sándor. - Budapest : Szerző, 2004. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
halászat - horgászat - szakbibliográfia
639.2:016 *** 799.1:016
[AN 1073492]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2004.
Romhányi Attila (1940-)
   A papagájok tartása és tenyésztése / Romhányi Attila ; [a szerző felvételeivel] ; [a rajzokat kész. Romhányiné Nagy Márta]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 2000. - 85 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
ISBN 963-539-443-8 fűzött : 1500,- Ft
állattenyésztés - papagáj
636.68
[AN 1073398]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2004.
Tanka Endre (1940-)
   Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban : földviszonyaink útja Moszkvától Brüsszelig / írta Tanka Endre. - Budapest : Alterra, 2004. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-346.
ISBN 963-9324-49-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdaság
338.43(4-62) *** 338.43(439)
[AN 1075258]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5524 /2004.
Atkins, Robert C.
Dr. Atkins' new diet revolution (angol)
   Dr. Atkins forradalmian új étrendje / Robert C. Atkins ; [ford. Bozai Ágota és Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : HL Stúdió, 2004. - 556 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 527-556.
ISBN 963-214-453-8 fűzött : ár nélkül
étrend - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 1073408]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb olcsó étel / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-53-6 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1073049]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb ünnepi étel / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-50-1 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1073054]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2004.
Gahm, Bernhard
Würste, Sülzen, Pasteten selbstgemacht (magyar)
   Hurka, kolbász, szalámi és más finomságok házi készítése / Gahm, Bernhard ; [ford. Seresi Frigyes]. - Budapest : Hogyf Editio, cop. 2004. - 159 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-8484-07-1 kötött : 2900,- Ft
húsfeldolgozás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 637.523
[AN 1074782]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2004.
Halmos Mónika
   Édes ízek könyve : modern és hagyományos ízek / [... receptek Halmos Monika] ; [fotók Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9555-03-7 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1075094]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2004.
   Luca kirándul : szakácskönyv vidám rajzokkal / ill. Szalma Edit. - [Budapest] : Presscon, cop. 2003. - [24] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Luca-könyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86403-0-8 fűzött : 980,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 1073988]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2004.
   Luca meglepetései : szakácskönyv vidám rajzokkal / ill. Szalma Edit. - [Budapest] : Presscon, cop. 2003. - [24] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Luca-könyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86403-1-6 fűzött : 980,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 1074000]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2004.
   Luca születésnapi zsúrja : szakácskönyv vidám rajzokkal / ill. Szalma Edit. - [Budapest] : Presscon, cop. 2003. - [24] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Luca-könyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-85657-9-9 fűzött : 980,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 1073995]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2004.
Teubner, Christian
Backvergnügen wie noch nie (magyar)
   Házi cukrászat / Christian Teubner és Anette Wolter legjobb receptjeivel ; a ... fotókat Christian Teubner kész. ; ford. T Bíró Katalin. - [Szeged] : Novum, cop. 2002. - 237, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-22-7 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1073962]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2004.
Treuillé, Eric
Barbecue (magyar)
   Barbecue : grillezés otthon és a szabadban / Eric Treuillé, Birgit Erath ; fényképezte Ian O'Leary ; [ford. Piros Christa]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 168 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9421-62-6 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1074273]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5534 /2004.
   Az erény / szerk. Dékány András, Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Kecskemét : Librarius, 2003. - 330 p. ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-659-9 fűzött : 2100,- Ft
Platōn
filozófus - ókori Görögország - erkölcs
1(38)(092)Platōn *** 179.9
[AN 1074166]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2004.
Grandpierre Attila (1951-)
   Életünk és a Mindenséget átható rend / Grandpierre Attila. - Budapest : Barrus, cop. 2004. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 963-214-584-4 kötött : 2350,- Ft
élet - kozmológia
111.1 *** 577 *** 52
[AN 1075106]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2004.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Vorlesungen über die Philosophie der Kunst (magyar)
   Előadások a művészet filozófiájáról / G. W. F. Hegel ; [ford. Zoltai Dénes]. - Budapest : Atlantisz, 2004. - 373 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066). (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-62-X kötött : 2895,- Ft
esztétika - művészetfilozófia
1(430)Hegel,_G._W._F. *** 111.852 *** 7.01
[AN 1073678]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2004.
Kalmár Zoltán (1966-)
   Az exponáló ember : kultúrbölcseleti írások / Kalmár Zoltán ; [graf. König Róbert] ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2004. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-261-6 fűzött : ár nélkül
kultúra - filozófia
130.2
[AN 1074154]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2004.
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper Earl of
An inquiry concerning virtue and merit (magyar)
   Értekezés az erényről és az érdemről / Shaftesbury ; ford. Aniot Judit ; az utószót írta Szenczi Miklós. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : M. Helikon, 2004. - 146, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-208-856-5 kötött : 1990,- Ft
erkölcsfilozófia
1(410)Shaftesbury,_A. *** 17(035)
[AN 1073632]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2004.
Steiner, Rudolf
Seelenkalender (magyar)
   Léleknaptár / Rudolf Steiner ; [ford. K. Bényei Mária]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-64-9 kötött : 2500,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 1073025]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5540 /2004.
Barnes, Trevor
The Kingfisher children's Bible (magyar)
   Biblia gyermekeknek / elbeszélő Trevor Barnes ; [ford. Rohmann Gergely]. - [Szeged] : Novum, cop. 2002. - 255 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-30-8 kötött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1074012]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2004.
Beran Ferenc (1951-)
   Az egyház társadalmi tanítása / Beran Ferenc, Lenhardt Vilmos. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 287 p. ; 20 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
Bibliogr.: p. 283-[288].
ISBN 963-361-527-5 fűzött : ár nélkül
szociálteológia - katolikus egyház - egyetemi tankönyv
261.6(075.8) *** 282
[AN 1073751]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2004.
Biblia. Újszövetség (magyar, cigány)
   Biblia : Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján : Suntoiskiripe : Nyevo Teshtamento / ford. Vesho-Farkas Zoltán ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2003. - 299, 289 p. ; 21 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katolisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - Beck, Eleonore magyarázataival
ISBN 963-86319-4-5 kötött : ár nélkül
Újszövetség
225.04=945.11=914.99
[AN 1073788]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2004.
Boda László (1929-)
   Utad az esküvőig : nemiség a szeretetben / Boda László ; Nemes György ... "A család az Egyház tanításában" c. áttekintő írásának csatolásával. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 963-9455-34-2 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - nemi erkölcs - nemi felvilágosítás
241 *** 176 *** 613.88
[AN 1075622]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2004.
Bogdán Tibor (1950-)
   Somogyszentpál egyháztörténete : templomok, papok, kőkeresztek, kegyszobrok, síremlékek / Bogdán Tibor ; [a fotókat kész. Bogdán Tibor és Varga Róbert]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2004. - 113 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A somogyi honismeret kiskönyvtára, ISSN 1589-4487 ; 2.)
Példányszám: 300
ISBN 963-9286-06-0 fűzött : ár nélkül
Somogyszentpál - római katolikus egyház - egyházközség - templom - emlékmű - történeti feldolgozás
282(439-2Somogyszentpál) *** 726.54(439-2Somogyszentpál) *** 725.94(439-2Somogyszentpál)
[AN 1075462]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2004.
Chronik Bildbiografie Papst Johannes Paul II (magyar)
   II. János Pál pápa életének képes krónikája / ... szerk. Thekla Sielemann ; [szerzők Jörg Mandt, Ulrike Moser, Sonia Shinde] ; [... ford. Blaschtik Éva ... és Balázs István]. - Budapest : Litkey, 2004. - 168 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-214-547-X kötött : 5990,- Ft
János Pál (pápa), II.
pápa - 20. század - életrajz
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 1075093]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2004.
Czakó István (1968-)
   Ezredévi emlékkönyv : az egri főegyházmegye alapításának 1000. éve alkalmából / írta és összeáll. Czakó István ; [közread. az Egri Főegyházmegye]. - [Eger] : [Egri Főegyházm.], [2004]. - 108 p. [20] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-212-187-2 kötött : ár nélkül
Egri Főegyházmegye
történeti feldolgozás
282(439-03Egrifőegyházmegye)
[AN 1073799]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2004.
Di Falco, Jean-Michel
Mère Teresa ou Les miracles de la foi (magyar)
   Teréz anya avagy A hit csodái / Monseigneur di Falco ; [ford. Gáldi Csaba]. - 3. kiad. - [Budapest] : Largo, 2004. - 237 p. ; 23 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-03-9305-0)
Teresa (calcuttai)
szent - életrajz
235.3(092)Teresa,_calcuttai
[AN 1074685]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2004.
Erdélyi László (1927-)
   Megtalálni helyemet Isten nagy világrendjében : életrajz Gyarmati Béláné Gál Kornéliáról / Erdélyi László ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2004. - 86 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-591-7 fűzött : ár nélkül
Gyarmati Béláné Gál Kornélia (1901-1998)
Magyarország - adventista egyház - 20. század - életrajz
286.3(439)(092)Gyarmati_B._G._K.
[AN 1075426]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Bandi bácsi a szeretetről / Gyökössy. - Budapest : Szt. Gellért K., [2004]. - 163, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-696-142-5 kötött : 980,- Ft
szeretet
241.513
[AN 1073695]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2004.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Bízzunk Istenben? / Jáki Szaniszló ; [ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2004. - VIII, 97 p. ; 19 cm
ISBN 963-86463-0-6 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs
241
[AN 1073019]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2004.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Eredeti bűn? / Jáki Szaniszló ; [ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2003. - VIII, 94 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-592-4 fűzött : ár nélkül
jó és rossz
241.4
[AN 1073021]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2004.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Miért él a kérdés: van-e Isten? / Jáki Szaniszló ; [közread. a] Való Világ. - 2. kiad. - Budapest : Való Világ, 2004. - VIII, 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-007-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 1073828]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2004.
Janka Ferenc
   Trialektik : dissertatio ad doctoratum in Facultate Philosophiae Pontificiae Universitatis Gregorianae / auctore Ferenc Janka. - Nyíregyháza : [s.n.], 2002. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
Fűzött : ár nélkül
vallásfilozófia - Szentháromság - disszertáció
21 *** 231.01
[AN 1075680]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2004.
   Mindennapi kenyerünk : [bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-973-1 fűzött : 240,- Ft
bibliamagyarázat - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 1073601]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2004.
Nagy Ferenc
   A hit szakítópróbája / Nagy Ferenc. - Szokolya : GyuRó Art-Press, 2003. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86165-2-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1073004]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2004.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Mi is az - imádkozni? / Nemeshegyi Péter. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-16-2 fűzött : 270,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 1074555]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2004.
Nhat Hanh, Thich
Being peace (magyar)
   A béke légy te magad / Thich Nhat Hanh ; szerk. Arnold Kotler ; [ford. Balázs Katalin] ; [... a verseket ford. Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2003. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-486-3 fűzött : ár nélkül
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 1074220]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2004.
Ryden, Vassula
True life in God (magyar)
   Igaz élet Istenben / Vassula. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993-. - 20 cm
A borítófedélen címadatként: Jézus beszélgetései Vassulával. - A 2. kötetet kiad. a Lélek és Élet Alapítvány. - A 11. kötettől kiad. a Két Szív Kiadó
ISBN 963-7878-23-8 *
csoda
248.214
[AN 109615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt. - 2003. - 176 p. : ill.
Fűzött : 600,- Ft
csoda
248.214
[AN 1073877] MARC

ANSEL
UTF-85559 /2004.
Schlink, Basilea
So wird man anders (magyar)
   Győzelem a bűn felett / M. Basilea Schlink. - 4. kiad. - Budapest : Nagy Perge Z., 2002, cop. 1993. - 153 p. ; 20 cm
Ford. Nagy Perge Zoltán és Csathó Péter
ISBN 963-430-123-1 fűzött : ár nélkül
jó és rossz
241.4
[AN 1074467]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2004.
St. Romain, Philip
God and the problem of suffering (magyar)
   Isten és a szenvedés kérdése / Philip St. Romain ; [ford. Laczkó Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 30 p. ; 14 cm
ISBN 963-9554-15-4 fűzött : 195,- Ft
szenvedés
248.132
[AN 1074553]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2004.
   Szent Ferenc leányai Baján : háztörténet, 1929-1948 : a bajai Ferences Szegénygondozó Nővérek feljegyzései / szerk., a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta Merk Zsuzsa, Rapcsányi László. - Baja : Türr. Múz. : Múzeumbarátok Köre Alapítvány, 2003. - 238 p., [4] t. : ill. ; 23 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 14.)
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 963-2141-53-9 fűzött : ár nélkül
Congregatio Sororum Pauperibus Succurentium. Bajai Rendház
Baja - franciskánus apácák - történeti feldolgozás
271.3(439-2Baja)(091)
[AN 1073216]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2004.
   Szövetségek erőterében : a deuterokanonikus irodalom alapvető kérdései / ... szerk. Xeravits Géza és Zsengellér József. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2004. - 168 p. ; 21 cm. - (Deuterocanonica, ISSN 1785-5403 ; 1.)
Bibliogr.: p. 148-155.
ISBN 963-9457-68-X fűzött : ár nélkül
deutero-kanonikus könyv - konferenciakiadvány
229.07 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 1074162]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2004.
Takaró Károly
   Életformáló nagy Igék : evangelizáció a Kelenföldi Református Gyülekezetben / Takaró Károly ; [kiad. a Budapest-kelenföldi Református Egyházközség]. - [Budapest] : Budapest-kelenföldi Ref. Egyházközs., [2004]. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-222-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-225)
Magyarország - református egyház - életrajz
284.2(439)(092)
[AN 1073495]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2004.
Zihlmann, Simon
Dismas, der heilige Schächer (magyar)
   Diszmász, a szent lator : a mai idők szentje / [közread. a Szeplőtelen Szív Alapítvány]. - Budapest : Szeplőtelen Szív Alapítvány, [2004]. - 17 p. ; 15 cm
Szerző Zihlmann, Simon
ISBN 963-214-344-2 fűzött : ár nélkül
Dizmász, Szent
szent - 1. század
235.3(092)Dizmász
[AN 1073586]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2004.
   Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika : ötven forrás a reformáció és a zsidóság kapcsolatának kérdéséhez / ... vál., ford., a bevezetést és a magyarázatokat írta Csepregi Zoltán. - Budapest : Luther, 2004. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-224.
ISBN 963-9571-11-3 fűzött : 1650,- Ft
Németország - reformáció - zsidó apologetika - antiszemitizmus - 16. század - történelmi forrás
296.2(430)"15"(093) *** 284(430)"15"(093)
[AN 1073563]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5566 /2004.
Ferenczy József (1919-)
   Dialógus : az emberiség anyanyelve / Josef von Ferenczy, Szécsi Gábor. - Kecskemét : Petőfi, 2004. - 79 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 71-75.
ISBN 963-7257-07-1 kötött : ár nélkül
kommunikáció
316.77
[AN 1073491]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2004.
Gereben Ágnes (1947-)
   "Engedd el népemet!" : zsidók a háború utáni Szovjetunióban / Gereben Ágnes. - Utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 416 p., XXIV t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-367.
ISBN 963-9471-21-6 kötött : 2990,- Ft
Szovjetunió - zsidóság - antiszemitizmus - 20. század
316.347(=924)(47)"194/199" *** 323.12(=924)(47)"194/199"
[AN 1073392]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2004.
Heskell, Peta
The little book of flirting (magyar)
   Flörtölj okosan! : a flörtölés kiskátéja / Peta Heskell ; [ford. László Erzsébet]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 149 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-549-061-5 fűzött : 1380,- Ft
társadalmi kapcsolat - udvarlási szokás
316.472.4 *** 392.6 *** 392.4
[AN 1073154]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2004.
Kapitány Balázs
   Szegénység és depriváció : társadalomszerkezeti összefüggések nyomában / Kapitány Balázs, Spéder Zsolt. - Budapest : KSH NKI, 2004. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 1589-0570 ; 4.)
Borítócím: Életünk fordulópontjai : szegénység és depriváció : társadalomszerkezeti összefüggések nyomában. - Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 963-7109-99-4 fűzött : ár nélkül
szegénység - szegénygondozás
316.344.233-058.34(439)"200" *** 364.22(439)"200"
[AN 1073621]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2004.
Kovacsicsné Nagy Katalin (1931-)
   Társadalombiztosítási statisztika / Kovacsicsné Nagy Katalin, Pergel Józsefné, Vass Lucia ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE Jogi Továbbk. Int., 2003. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7492-18-6 fűzött : ár nélkül
statisztika - társadalombiztosítás - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 369(439)(075.8)
[AN 1073628]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2004.
   Românii din Ungaria / [ed. ... Ioan Ciotea] ; [publ. a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria]. - Giula : Noi, 2004. - 44 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-206-143-8 fűzött : ár nélkül
magyarországi románok - nemzetiség
316.347(=590)(439)
[AN 1074296]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2004.
Skrabski Árpád (1939-)
   Társadalmi tőke és egészségi állapot az átalakuló társadalomban / Skrabski Árpád. - [Budapest] : Corvinus, 2003. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Bibliogr.: p. 143-162.
ISBN 963-9062-56-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociálpszichológia - társadalmi kapcsolat - egészség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.6(439)"199/200"(083.41) *** 316.47(439)"199/200"(083.41) *** 312.6(439)"199/200"
[AN 1073963]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2004.
Szabó János (1953-)
   Esélyek, nők, kockázatok / Szabó János. - Budapest : PolgArt, 2004. - 442 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 427-442.
ISBN 963-9306-47-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nők a társadalomban - pályázat
316.37-055.2(439) *** 06.063
[AN 1074403]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2004.
Szabó János (1953-)
   Futballhuliganizmus : lehetséges-e erőszakellenes társadalompolitika? / Szabó János. - Budapest : PolgArt, 2003. - 438 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 425-438.
ISBN 963-9306-56-8 fűzött : ár nélkül
deviancia - deviáns csoport - szurkoló - labdarúgás
316.624 *** 796.332.073 *** 343.343.3
[AN 1074405]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2004.
Varga Ilona (1960-)
   Hanglenyomatok : Varga Ilona interjúkötete. - Piliscsaba : Konsept-H, 2004. - 368 p. ; 24 cm
ISBN 963-9362-51-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - interjú
316.347(=914.99)(439)(047.53)
[AN 1075543]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5576 /2004.
Balogh Júlia (1952-)
   "Föltetszett a csillag" : a karácsonyi ünnepkör gyökerei és néphagyományai / Balogh Júlia. - Szombathely : B.K.L. K., 2003. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 963-86382-3-0 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - néphagyomány - ünnep - karácsony
398.332.416(=945.11)
[AN 1073493]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2004.
Bosnyák Sándor (1934-)
   Égbe vivő út : négy közelítés parasztságunk hitvilágához / Bosnyák Sándor. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2004. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 57.)
Bibliogr.: p. 92-95.
ISBN 963-86449-3-1 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - hiedelem - magyarságkutatás
398.3/.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 1073139]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2004.
   Éltetőnk a Nap / [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTF, 2004-. - 29 cm
magyar néprajz - egyetemi tankönyv
398(=945.11)(075.8)
[AN 1073224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A téli ünnepkör népszokásai K-Magyarországon / [szerk. Makoldi Sándor] ; [fotók Oláh Tibor et al.]. - 2004. - 184 p. : ill.
Bibliogr.: p. 184. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Alföld - magyar néprajz - téli ünnepi szokás - egyetemi tankönyv
398.332.4(=945.11)(439.14)(075.8)
[AN 1073226] MARC

ANSEL
UTF-85579 /2004.
   Az Eőrségh Tartomány történeti, néprajzi és természeti értékei / Balogh Lajos [et al.] ; [szerk. Móricz Péter, Nagy Zoltán] ; [kiad. Nagyközségi Önkormányzat ...]. - Őriszentpéter : Önkormányzat, 2004. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-214-576-3 fűzött : ár nélkül
Őrség - helyismeret - magyar néprajz - természeti környezet
39(=945.11)(439Őrség) *** 908.439Őrség *** 502.4(439Őrség)
[AN 1073173]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2004.
Ferrera, Mirella
I popoli del mondo (magyar)
   A világ népei / [a szöveget Mirella Ferrera, Gian Giuseppe Filippi és Marco Ceresa írta] ; [ford. Todero Anna ..., Óvári Katalin ..., Dobos Gergely ...]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 319 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 963-9526-02-9 kötött : ár nélkül
nép - néprajz - emberfajta - fényképalbum
39(=00)(100)(084.12) *** 572.9(100)(084.12)
[AN 1074227]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2004.
   A hagyomány szava.. : helytörténeti konferencia / [... szerk. Pap János] ; [rend., közread. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2003. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-365-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-365-4)
Mezőkövesd - magyar néprajz - helyismeret - konferenciakiadvány
39(=945.11)(439-2Mezőkövesd) *** 908.439-2Mezőkövesd *** 061.3(439-2Mezőkövesd)
[AN 1075193]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2004.
Köves Gábor
   Az agresszív kismalac és más állatviccek / [... gyűjt. KÁGÉ] ; [... ill. Menkó László]. - Budapest : K. u. K. K., 2004. - 94 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9384-71-2 fűzött : 750,- Ft
vicc
398.94
[AN 1075483]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2004.
   Nagy álmoskönyv. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 700 p. ; 21 cm
ISBN 963-9544-43-4 kötött : ár nélkül
álmoskönyv
398.7
[AN 1073323]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2004.
Smith, Sidney J.
Before saying yes to marriage (magyar)
   Házasodj okosan! : házasulandók kiskátéja / Sidney J. Smith ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-549-090-9 fűzött : 1980,- Ft
házasság
392.5 *** 613.89
[AN 1073798]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2004.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   A puszta utolsó krónikása / Szűcs Sándor ; [a kiadást gond. ... Örsi Julianna]. - Túrkeve : Finta Múzeumért Alapítvány, 2003. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-287-X fűzött : ár nélkül
Alföld - magyar néprajz
39(=945.11)(439.14)
[AN 1075321]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2004.
Végvári József (1945-)
   "Ki se mengyek, meg sem adom magam" : ősvallásunk nyomai egy népdalban / Végvári József. - 2. kiad. - Debrecen : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 55.)
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 963-86449-0-7 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar ősvallás - népdal
398.8.001(=945.11) *** 809.451.1(089.3)
[AN 1073400]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2004.
Vikár László (1929-)
   Dunán innen, Dunán túl : gyűjtőnapló 1952. január 17 - 1964. május 1. / Vikár László ; [fotók Vikár László] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2003. - 320 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 963-86324-8-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar néprajz - etnográfus - 20. század - népdal
398.8(=945.11) *** 39.001(439)(092)Vikár_L.
[AN 1073505]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5588 /2004.
   Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században : konferencia-kötet / [szerk. Kupa László, Gyurok János]. - [Pécs] : B&D Stúdió, 2004. - 194 p. : ill. ; 24 cm
A Magyar Szociológiai Társaság Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya által Pécsett, 2003.11. 7-8. között rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-603-4 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - kisebbség - nemzetiség - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
323.15(=00)(439.127)"18/19" *** 316.347(=00)(439.127)"18/19" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1074212]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2004.
Lónyai Sándor
   A numerus clausustól Auschwitzig : a Holocaust 3621 győri mártírjának, és az egykori Győr megye falvai 732 deportáltjának teljes anyakönyvi adatsora / Lónyai Sándor. - Budapest : Laborpress, 2004. - 247 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 242.
ISBN 963-214-449-X kötött : ár nélkül
Győr-Sopron (megye) - holokauszt - zsidóság - 20. század - címtár
323.12(=924)(439.114)"1944/1945" *** 050.8(439.114)
[AN 1073564]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2004.
   Magyar jelentés-árnyalatok / [... Ördögh Szilveszter szerk.] ; [közread. a XXI. Század Társaság Egyesület]. - [Budapest] : Kossuth : XXI. Század Társ. Egyes., cop. 2004. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-09-4590-8 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - belpolitika - nemzetgazdaság - társadalom - ezredforduló
323(439)"200" *** 338(439)"200" *** 316.32(439)"200"
[AN 1074260]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2004.
   Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén : a 2003. május 28-i tudományos ülés anyaga / szerk. Róth Erika. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 132 p. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 3.)
Borítócím: Magyarország az Európai Uniós csatlakozás tükrében. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-52-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - nemzetközi jog - integráció - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 341.17(4-62) *** 327(439) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1074172]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2004.
   Makói holokauszt emlékkönyv : a soá 60. évfordulójára / [szerk. ... Urbancsok Zsolt] ; [közread. a] Szegedi Zsidó Hitközség. - Makó ; [Szeged] : Szegedi Zsidó Hitközs., 2004. - 192 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-733-1 kötött : ár nélkül
Makó - holokauszt - zsidóság - 20. század - történelmi forrás
323.12(=924)(439-2Makó)"1944/1945"(093)
[AN 1073706]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2004.
   Négy évtized a holokauszt túlélőinek szolgálatában : a NÜB tevékenysége negyven év tükrében / [szerk. Vágó Tibor és Várkonyi Endre]. - [Budapest] : Ex Libris, 2004. - 80 p. ; 22 cm
ISBN 963-85530-9-X fűzött : ár nélkül
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága
Magyarország - fasizmus - holokauszt - antiszemitizmus - szociális gondozás - bizottság
323.13(=00)(439) *** 364.242(439) *** 321.64(439) *** 061.2(439)NÜB
[AN 1073571]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2004.
   A nemzeti parlamentek az Európai Unió döntéshozatalában / [összeáll. Bogár László] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2003. - 134 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 963-212-925-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - országgyűlés
328(4-62) *** 342.53(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 1073014]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2004.
Vaubel, Roland
Europa-Chauvinismus (magyar)
   Az Unió árnyéka : az európai intézmények gőgje / Roland Vaubel. - Budapest : Allprint, cop. 2004. - 250 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-250.
ISBN 963-9575-01-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Európa - politika - 20. század
327.39(4-62)
[AN 1075095]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2004.
Visegrádi Disputa (3.) (2003)
   Visegrádi Disputa, 2003 ősz : [a nemzeti radikalizmus jövőképe Magyarországon] / [rend. az] Inconnu Művészcsoport ; [... megjelentetője a Párhuzamos Alapítvány]. - Tahitótfalu : Párhuzamos Alapítvány, [2004]. - 134 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - nacionalizmus - 21. század - konferenciakiadvány
329.17(439)"20" *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 1075326]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5597 /2004.
   2000 év a Duna mentén : a közös múltból a közös EU-jövőbe : a "Fejezetek a Duna-medence történetéből" című nemzetközi tudományos konferencia előadásainak/tanulmányainak és pódiumbeszélgetésének szerkesztett anyaga : Pécs, 2002. május 16-19. = 2000 Jahre entlang der Donau : aus der gemeinsamen Vergangenheit in die gemeinsame EU-Zukunft : schriftliche Fassung der Studien und Vorträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Ausschnitte aus der Geschichte entlang der Donau" : Pécs/Fünfkirchen, 16-19. Mai 2002 / [szerk. ... Huszár Zoltán, Vándor Andrea, Walterné Müller Judit] ; [ford. ... Gerner Éva, Szende Béla, Vágyi Vata] ; [rend., kiad. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum]. - Pécs : JPM, 2003. - 440 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7211-82-9 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - Duna-medence - történelem - regionális gazdaság - konferenciakiadvány
940-191 *** 332.1(4-191) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1074377]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2004.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Az ister-gami oroszlánok titkai / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2004. - 172, [26] p. : ill. ; 23 cm. - (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 4.). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-405-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-127-8)
magyarságkutatás - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)
[AN 1075267]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2004.
Balogh László (1952-)
   Rendszerváltások és diktatúrák : politikai-hatalmi viszonyok Kelet-Közép-Európában, 1944-1985 / Balogh László. - Budapest : Századvég, 2004. - 176 p. ; 24 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 5.)
Bibliogr.: p. 151-170.
ISBN 963-9211-76-1 kötött : 3360,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem - belpolitika - 20. század - szocialista rendszer
940-11"1945/198" *** 323(4-11)"1945/198"
[AN 1075467]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2004.
Bánáti Tibor
   Bajai arcképcsarnok / Bánáti Tibor. - Baja : Bajai Honpolgár Alapítvány, 2004-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 211906
Baja - híres ember - életrajzgyűjtemény
929(439-2Baja)
[AN 1073328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 191 p. : ill. - (Bajai honpolgár könyvek, ISSN 1785-430X ; 1.)
ISBN 963-214-264-0 fűzött : ár nélkül
Baja - híres ember - életrajzgyűjtemény
929(439-2Baja)
[AN 1073329] MARC

ANSEL
UTF-85601 /2004.
   Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában : tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára / szerk. Mayer László, Tilcsik György ; [közread. a Vas Megyei Levéltár]. - Szombathely : Vas M. Lvt., 2003. - 598 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bariska István műveinek bibliográfiája: p. 567-591. - Példányszám összesen: 500, ebből 50 számozott. - A tartalomjegyzék német és szlovén nyelven is
ISBN 963-7227-14-8 kötött : ár nélkül
Kőszeg - helytörténet
943.9-2Kőszeg *** 012Bariska_I.
[AN 1073515]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2004.
   Le esperienze e le correnti culturali europee del Novecento in Italia e in Ungheria : [24-25 aprile 2003] / Sergia Adamo [et al.] ; a cura di Ilona Fried e Arianna Carta ; convegno org. dal Dipartimento d'italianistica della Facoltà di magistero dell'Università Eötvös Loránd di Budapest con l'Istituto italiano di cultura per l'Ungheria. - Budapest : ELTE BTK Főiskolai Olasz Nyelv és Irod. Tansz., 2003. - 332 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-686-1 fűzött : ár nélkül
Olaszország - Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - konferenciakiadvány
930.85(45)"19" *** 930.85(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1073553]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2004.
Gergely Jenő (1944-)
   Magyarország a századfordulótól az ezredfordulóig : száz év magyar történelme, 1896-2000 / Gergely Jenő. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 177 p. : ill. ; 18 cm. - (Ismerd meg, ISSN 1785-3818)
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-9487-61-9 fűzött : 960,- Ft
magyar történelem - századforduló - ezredforduló
943.9"189/200"
[AN 1073231]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2004.
   Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / fel. szerk. Bana József. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvtára, 2001-. - 24 cm
Győr
943.9-2Győr(093.2)
[AN 921928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1612-1616 / Dominkovics Péter. - 2003. - 197, [6] p. : ill. - (Városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Győr - közgyűlés - 17. század - önkormányzati irat
943.9-2Győr"161"(093.2) *** 352(439-2Győr)"161"(093.2)
[AN 1073626] MARC

ANSEL
UTF-85605 /2004.
Györfi János
   Anglia rövid története / Györfi János. - [Budapest] : Anno, 2004. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 963-375-302-3 kötött : ár nélkül
Nagy-Britannia - történelem
941.0 *** 942.0
[AN 1073412]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2004.
Higham, Charles
The civilization of Angkor (magyar)
   Az angkori civilizáció / Charles Higham ; [ford. Csobay Dávid]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 252 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 231-242.
ISBN 963-9437-78-6 kötött : ár nélkül
Angkor - történelem - régészet
904(596) *** 959.6".../14"
[AN 1074129]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2004.
Iván Zsuzsanna
   II. Rákóczi Ferenc, 1676-1735 : ajánló bibliográfia / [összeáll. Iván Zsuzsanna]. - Balatonfüred : Önkormányzat : Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2004. - 16 p. ; 21 cm. - (A balatonfüredi Városi Könyvtár bibliográfiai kiadványai, ISSN 1586-2488 ; 4.)
Példányszám: 200
ISBN 963-212-940-7 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar történelem - 18. század - szakbibliográfia - életrajzi bibliográfia
943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II.:016
[AN 1073627]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2004.
Jankovich B. Dénes (1949-)
   Felmérés a régészet helyzetéről, 1989-1999 / Jankovich B. Dénes, Nagy Mihály ; [kiad. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Műemléki és Régészeti Főosztály, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal]. - Budapest : Nemz. Kult. Örökség Min. Műemléki és Régészeti Főoszt. : Kulturális Örökségvédelmi Hiv., 2004-. - 30 cm
Magyarország - régészet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
902(439)"199"(083.41)
[AN 1075230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Feltárások. - 2004. - 107, [89] p. : ill., részben színes
ISBN 963-214-555-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - régészet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
902(439)"199"(083.41)
[AN 1075234] MARC

ANSEL
UTF-85609 /2004.
Karácsony István
   A Szigetköz története : helytörténeti olvasókönyv / írta Karácsony István ; [kiad. Darnózseli Község Önkormányzata]. - Darnózseli : Önkormányzat, 2003. - 207 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-515-1 fűzött : ár nélkül
Szigetköz - helytörténet
943.9Szigetköz
[AN 1073509]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2004.
   M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárásai / [a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és az MTA Régészeti Intézete együttműködésével kész.]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2001-. - 30 cm
ISBN 963-7212-29-9
903/904(439.123) *** 625.711.3(439.123)
[AN 921053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-2001-ben végzett megelőző régészeti feltárások : előzetes jelentés / Honti Szilvia [et al.] ; [szerk. Király István Szabolcs]. - 2002. - 36 p. : ill.
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Somogy (megye) - régészet - autópálya
903/904(439.123) *** 625.711.3(439.123)
[AN 1075631] MARC

ANSEL
UTF-85611 /2004.
   Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban, a második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából, 1939-1949 : a Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, Szentendre, 2001 / [szerk. Csihák György] ; a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2002. - 386 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó, X. Magyar Történelmi Iskola. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86100-6-9 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - magyar őstörténet - második világháború - konferenciakiadvány
943.9"1939/1945" *** 930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 1073259]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2004.
Mazower, Mark
The Balkans (magyar)
   A Balkán / Mark Mazower ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2004. - 233 p. : ill. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7569-7 kötött : 2400,- Ft
Balkán - történelem
949.7
[AN 1074156]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2004.
Nagy Károly (1934-)
   Őshazakeresőink nyomában / Nagy Károly. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2003. - 398, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 373-378.
ISBN 963-547-988-3 kötött : 2950,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 1073793]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2004.
Nemere István (1944-)
   Szerelmem, Hitler : Eva Braun és Adolf Hitler viszonya, 1929-1945 / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-311-2 fűzött : ár nélkül
Hitler, Adolf
Németország - történelem - politikus - híres asszony - 20. század - életrajz
943.0"192/194"(092)Hitler,_A. *** 316.37-055.2(430)(092)
[AN 1073415]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2004.
Pilinyi Péter
   Józsefváros története, 1718-1848 / Pilinyi Péter ; [kiad. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004. - 83 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81.
Kötött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.VIII. *** 908.439-2Bp.VIII.
[AN 1074561]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2004.
Robicsek Margit (1956-)
   Beszélgetések a felhők felett / Robicsek Margit ; [fotók Farkas Anita et al.] ; [kiad. a] Malév. - Budapest : Malév, [2004]. - 200 p. : ill. ; 17x24 cm
Beszélgetőtársak Győrffy Miklós et al.
ISBN 963-214-072-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ezredforduló - interjú
929(439)"199/200"(047.53)
[AN 1072998]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2004.
Samu Zoltán Tamás
   Szkíták Eurázsiában / Samu Zoltán Tamás ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - Miskolc : MBE, 2004. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Csodaszarvas : szkíták Eurázsiában
ISBN 963-214-456-2 fűzött : ár nélkül
régészet - szarmaták - magyar őstörténet
939.51 *** 904(395.1) *** 930.8(=945.11)
[AN 1075121]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2004.
Szabó Kálmán
   Az ősember Dombóváron / Szabó Kálmán ; [a rajzokat kész. Szabó Kálmán] ; [a fotókat kész. Dombai István et al.]. - [Dombóvár] : Szabó K., [2004]. - 41 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-430-692-6 fűzött : ár nélkül
Dombóvár - régészeti lelőhely - ősembertan
903(439-2Dombóvár) *** 572.1/.4
[AN 1073150]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2004.
Szántai Lajos
   "Az Úr letekintett Magyarországra..." : II. Géza küldetése földön és égen / Szántai Lajos. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2004. - 64, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 56.)
ISBN 963-86449-1-5 fűzött : ár nélkül
Géza (Magyarország: király), II. (1130-1162)
magyar történelem - 12. század
943.9"12"(092)GézaII.
[AN 1073136]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2004.
Szathkányi Attila
   Az aranykor és eleink igézete / Szathkányi Attila. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 54.)
Bibliogr.: p. 285.
ISBN 963-86367-9-3 fűzött : ár nélkül
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 1073768]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2004.
   Tokaj : várostörténeti tanulmányok / szerk. Bencsik János, Orosz István ; [kiad. Tokaj város Önkormányzata]. - Tokaj : Önkormányzat, 1995-. - 24 cm
ISBN 963-03-3926-9 *
Tokaj - helytörténet
943.9-2Tokaj *** 908.439-2Tokaj
[AN 138833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A tokaji uradalom gazdálkodása a XVII. század második felétől a napóleoni háborúk koráig / Ulrich Attila. - 2003. - 234 p. : ill. - (Tokaj és Hegyalja, ISSN 0865-2252 ; 26.)
Bibliogr.: p. 218-229. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7221-35-2)
Tokaj - földbirtok - szőlészet - borászat - tokaji bor - 17. század - 18. század
631.115(439-2Tokaj)"16/17" *** 634.8 *** 663.2
[AN 1073689] MARC

ANSEL
UTF-85622 /2004.
   Üllő könyvtári tükörben, 1903-2003 : egy könyv nyomában... / [... szerk. Merczel Erzsébet és Pálmai Lászlóné]. - Üllő : [Nagyközs. Kvt.], 2003. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Közread. Nagyközségi Könyvtár, Üllő
ISBN 963-212-974-1 fűzött : ár nélkül
Nagyközségi Könyvtár (Üllő)
Üllő - kulturális élet - könyvtár - 20. század
930.85(439-2Üllő)"19" *** 027.52(439-2Üllő)(091)
[AN 1073145]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2004.
Zsoldos Attila (1962-)
   The legacy of Saint Stephen / Attila Zsoldos ; [transl. by Judit Barna]. - Budapest : Lucidus, 2004. - 168 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9465-18-6 fűzött : 3200,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
magyar történelem - uralkodó - 11. század
943.9"10"(092)István,_I.
[AN 1073728]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5624 /2004.
Bausenhardt, Hans
Sardinien (magyar)
   Szardínia / ... Hans Bausenhardt írta ... - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-549-073-9 fűzött : ár nélkül
Szardínia (sziget) - útikönyv
914.508.8(036)
[AN 1073552]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2004.
Becsei József (1937-)
   Népességföldrajz / Becsei József ; [a XI-XII. fej. Bajmócy Péter munkája]. - Békéscsaba : Ipszilon, 2004. - 360 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 346-353.
ISBN 963-85748-6-0 kötött : ár nélkül
társadalomföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(075.8)
[AN 1075273]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2004.
Birkhold, Roland
Finnland (magyar)
   Finnország / ... Roland Birkhold írta ... - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-549-075-5 fűzött : ár nélkül
Finnország - útikönyv
914.80(036)
[AN 1073550]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2004.
Bötig, Klaus
Zypern (magyar)
   Ciprus / ... Klaus Bötig írta ... - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-549-077-1 fűzött : ár nélkül
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 1073531]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2004.
Budapest (angol)
   Budapest / introd. by Balázs Dercsényi ; [pict. sel. ... by Judit Löblin] ; [photos ... Lóránt Bérczi et al.] ; [transl. by László Jakabfi]. - Budapest : Merhávia : Hung. Pictures, 2004, cop. 1993. - [88] t. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7587-97-7 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)
[AN 1074778]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2004.
Doherty, Gillian
The Usborne internet-linked encyclopedia of world geography with complete world atlas (magyar)
   Földrajzi enciklopédia, világatlasszal és honlapcímekkel / Gillian Doherty, Anna Claybourne és Susanna Davidson ; ford. Lendvai Zoltán, Nagy Viktória és Trombitás Gábor. - [Szeged] : Novum, 2003. - 400 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-43-X kötött : ár nélkül
földrajz - enciklopédia
91(031)
[AN 1073893]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2004.
   A földrajz szolgálatában : a Magyar Földrajzi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának Földrajzi Tanszéke által a Magyar Földrajzi Múzeum fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2003. március 20-án Érden rendezett II. Balázs Dénes Tudományos Előadóülés előadásai / szerk. Horváth Gergely. - Budapest ; Érd : ELTE TFK Földrajz Tansz., 2003. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-641-1 fűzött : ár nélkül
Balázs Dénes (1924-1994)
Magyarország - földrajz - 20. század - konferenciakiadvány
91 *** 91(439)(092)Balázs_D. *** 061.3(439-2Érd)
[AN 1073209]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2004.
Fried Ilona (1952-)
   Fiume / Fried Ilona. - Budapest : Enciklopédia, 2004. - 199 p., [15] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Magyarok nyomában külföldön, ISSN 1589-7826 ; 3.)
Bibliogr.: p. 171-199.
ISBN 963-8477-77-6 fűzött : 2000,- Ft
Fiume - útikönyv
914.971.3-2Fiume(036)
[AN 1073131]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2004.
Hellander, Paul
Cyprus (magyar)
   Ciprus / Paul Hellander ; [ford. Dobrás Zsófia, Gyárfás Vera és Lengyel Anna]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 214 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
ISBN 963-530-682-2 fűzött : 3900,- Ft
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 1073824]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2004.
   Hungary : 200 colour plates / essay by Gyula Fekete ; [... photo Árpád Patyi et al.] ; [... transl. by Tünde Vajda, ... Zsuzsa Béres]. - 7. print. - [Budapest] : Corvina, 2004. - [6], 190 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-13-5339-7 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - helyismeret - fotóművészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.047
[AN 1075144]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2004.
Nagy Botond
Szeged (angol)
   Szeged / [phot.] Botond Nagy ; [text] László Péter ; [transl. by Tamás Kovács]. - Szeged : Grimm, 2004. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9087-82-3 kötött : ár nélkül
Szeged - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1073701]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2004.
Nikolova, Ani
   A bolgár tengerpart / Ani Nikolova. - Budapest : Barrus, [2004]. - 112 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-214-583-6 fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-963-214-583-6)
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 1074249]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2004.
Nölle-Fischer, Karen
Korsika (magyar)
   Korzika / ... Karen Nölle-Fischer írta... - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-549-072-0 fűzött : ár nélkül
Korzika - útikönyv
914.494.5(036)
[AN 1073551]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2004.
Pál Ágnes (1942-)
   Dél-alföldi határvidékek : a magyar-szerb-román határ menti települések társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata / Pál Ágnes ; [... térk., ábrák Zsiga Attila László]. - Pécs : Bornus Ny., 2003. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szerbia - Románia - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - államhatár
911.3(439-04) *** 911.3(498-04) *** 911.3(497.11-04) *** 332.1(439-04) *** 332.1(498-04) *** 332.1(497.11-04)
[AN 1073520]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2004.
Pápa Dorottya
   Dél-kaliforniai utazásaim / Pápa Dorottya. - [Vác] : [Magánkiad.], 2004. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-430-888-0 fűzött : ár nélkül
California - helyismeret - memoár
908.794(0:82-94)
[AN 1073503]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2004.
Szebeni András (1946-)
Székesfehérvár (angol)
   Székesfehérvár / András Szebeni ; text by István Bella ; [transl. ... Beatrix Horváth]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Things seen... ; 3.)
ISBN 963-368-637-7 kötött : ár nélkül
Székesfehérvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Székesfehérvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 1073538]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2004.
Szebeni András (1946-)
Székesfehérvár (német)
   Székesfehérvár / András Szebeni ; mit Texten von István Bella ; [Deutsch von Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Ersehenes... ; 3.)
ISBN 963-368-638-5 kötött : ár nélkül
Székesfehérvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Székesfehérvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 1073533]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5641 /2004.
Barabás Andrea Tünde
   Börtön helyett egyezség? : mediáció és más alternatív szankciók Európában / Barabás A. Tünde ; [az illusztrációkat kész. Rab Judit]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 243 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 195-205. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-626-8)
Magyarország - peren kívüli eljárás
343.1(439) *** 316.6 *** 316.48 *** 347.919.1(439)
[AN 1074250]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2004.
Degré Alajos (1909-1984)
   Válogatott jogtörténeti tanulmányok / Degré Alajos ; vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Mezey Barna. - Budapest : Osiris, 2004. - 487 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok, ISSN 1585-4248)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-120-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - jogtörténet - jogász - történész
34(439)(091) *** 34(091)(439)(092)Degré_A.
[AN 1075264]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2004.
   Az európai integráció alapszerződései : válogatás / szerk. Számadó Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 347 p. ; 20 cm. - (Európai jogi füzetek, ISSN 1785-2609)
Lezárva: 2003. aug.
ISBN 963-9404-66-7 fűzött : 3360,- Ft
Európai Unió - integráció
341.17(4-62)(094) *** 327.39(4-62)(094)
[AN 1073720]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2004.
Géczi Zoltán
   Páncélosok akcióban : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-22-7 fűzött : ár nélkül
Németország - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború
358.119(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 1075107]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2004.
Jogász Vándorgyűlés (20.) (2003) (Pécs)
   Huszadik Jogász Vándorgyűlés : Pécs, 2003. október 9-10. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Jogász Egylet. - Budapest : MJE, 2004. - 306 p. ; 24 cm
Előadások. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
jog - konferenciakiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1073507]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2004.
   A magyar önkormányzatok enciklopédiája, 2002-2006 / [mtársak Áfra Mária et al.]. - Budapest : G-Mentor, [2004]. - 6 db ; 24 cm
A 6. köt. közös főcím nélkül
ISBN 963-86376-0-9
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Hernádpetri - Méhkerék. - [2004]. - 595 p.
ISBN 963-86376-3-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1073818] MARC

ANSEL
UTF-85647 /2004.
Magyarország. Országgyűlés
   A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve / [szerk. Háziné Varga Mária] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2004. - 372 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. dec. 31. - Az Országgyűlés házszabálya (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 367-372.
ISBN 963-214-374-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - országgyűlés - jogszabálygyűjtemény
342.536(439)(094)
[AN 1073825]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2004.
   Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938-1945 / összeáll. Vértes Róbert ; szerk. Székely Gábor. - 2. kiad. - Budapest : PolgART, 2002. - 392 p. ; 21 cm
Erényi Tibor bev. tanulmányával
ISBN 963-9306-04-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - antiszemitizmus - zsidótörvények - 20. század - jogszabálygyűjtemény
342.72/.73(439)(=924)(094) *** 323.12(=924)(439)"1938/1945"(094)
[AN 1074545]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2004.
Mitrohin, Vasilij
KGB lexicon (magyar)
   KGB lexikon : a szovjet titkosszolgálat kézikönyve / Vaszilij Mitrohin. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 429 p. ; 24 cm
Ford. Prikler Renáta, H.
ISBN 963-368-686-5 kötött : ár nélkül
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Szovjetunió - titkosszolgálat - orosz nyelv - magyar nyelv - szaklexikon - szakszótár - kétnyelvű szótár
351.746.1(47):030 *** 327.84(47):030 *** 801.323=82=945.11
[AN 1073496]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2004.
Monory Bulcs (1949-)
   Közérthető közbeszerzés uniós normák szerint / Monory Bulcs. - [Budapest] : Hírtőzsde Holding, cop. 2004. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-86481-0-4 fűzött : 6930,- Ft
Magyarország - Európai Unió - közbeszerzés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036) *** 351.712.2(4-62)
[AN 1073167]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2004.
Nagy Éva
   Polgári jog / Nagy Éva, Pecze Dóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 954602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2004. - 450 p.
Lezárva: 2003. jún. 30. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9542-12-1 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 1073521] MARC

ANSEL
UTF-85652 /2004.
Pacepa, Ion Mihai
Moştenirea Kremlinului (magyar)
   A Kreml öröksége : a hírszerzés szerepe a kommunista kormányzási rendszerben / Ion Mihai Pacepa ; [ford. Balogh Csaba] ; [... szerk., jegyzetekkel ell. Kun Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : PolgArt, 2002. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-43-6 fűzött : ár nélkül
Románia - történelem - politikai rendőrség - hírszerzés - állami terror - 20. század
351.746.1(498)(092)Pacepa,_I._M. *** 949.8"195/198" *** 323.282(498)"195/198" *** 327.84(498)"196/198"
[AN 1074400]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2004.
   Polgári jogi fogalomtár / Bakó Károly [et al.] ; [szerk. Sáriné Simkó Ágnes]. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 335 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. szept. 1.
ISBN 963-9404-58-6 kötött : 6608,- Ft
polgári jog - értelmezőszótár
347(031)
[AN 1073826]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2004.
   A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága : tudományos konferencia, 2003. november 11-12. / [szerk. Molnár Katalin] ; [rend., közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. - Budapest : RTF, 2004. - 168 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-9543-41-1 fűzött : 710,- Ft
rendőrség - társadalom - társadalmi szerep - konferenciakiadvány
351.74 *** 316.663 *** 316.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1073032]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2004.
   Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes / hrsg. von Barna Mezey. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 286 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 5. Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, ISSN 0134-0026)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-85-2 fűzött : ár nélkül
büntetőjog
343
[AN 1075204]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2004.
   Társasági jog, cégjog / szerk. Teleki Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 244 p. ; 20 cm. - (Európai jogi füzetek, ISSN 1785-2609)
Lezárva: 2003. okt.
ISBN 963-9404-67-5 fűzött : 2800,- Ft
Európai Unió - vállalati jog
347.72(4-62)(094)
[AN 1073727]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2004.
   Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unióban / szerk. Kertész Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 119 p. ; 20 cm. - (Európai jogi füzetek, ISSN 1785-2609)
Lezárva: 2003. nov.
ISBN 963-9404-70-5 fűzött : 2464,- Ft
Európai Unió - foglalkozás - ügyvéd - jogszabálygyűjtemény
347.965(4-62)(094)
[AN 1073039]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2004.
   Versenyjog / szerk. Teleki Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 310 p. ; 20 cm. - (Európai jogi füzetek, ISSN 1785-2609)
Lezárva: 2003. nov.
ISBN 963-9404-68-3 fűzött : 3150,- Ft
Európai Unió - gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776(4-62)(094)
[AN 1073725]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5659 /2004.
Földi Pál
   A második világháború nagy kudarcai / [Földi Pál]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 99, 99 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos partraszállás : Dieppe, 1942. augusztus 19. ; A híd túl messze volt? : Arnhem, 1944. szeptember 17. - Bibliogr.: p. 99., 99.
ISBN 963-375-307-4 fűzött : ár nélkül
második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 1073366]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2004.
Géczi Zoltán
   Legendás hadműveletek a II. világháborúban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-04-9 fűzött : ár nékül
történelem - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 1073606]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2004.
Kovács Dénes
   Vadásztöltény- és lőtechnikai ismeret / Kovács Dénes. - [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2004. - 327 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9369-45-4 kötött : 4400,- Ft
vadászfegyver - lőszer - vadászat
623.442.6 *** 623.451 *** 639.1.081.2
[AN 1073716]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2004.
Mező István
   A szabadságharc Bács-Kiskun megyei parancsnokai, 1848/49 / [írta és szerk. Mező István]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2004. - 109 p. ; 20 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7192-19-0 fűzött : ár nélkül
Bács-Kiskun (megye) - katonatiszt - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - életrajz
355.332(439.155)(092)"1848/1849"
[AN 1075097]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2004.
Puskás Béla
   Tűzvonalban : külön kötet / Puskás Béla. - [Kaposvár] : Magánkiad., 2003. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - honvédség - békefenntartó erő - magyarországi cigányok
355(439)"199/200" *** 355.48(439)"19" *** 316.347(=914.99)
[AN 1073472]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2004.
Szabó János (1953-)
   Haderőváltás Magyarországon : a rendszerváltás konfliktusai, kezelésük története és perspektívái a védelmi szektorban, 1989-2001 / Szabó János. - Budapest : PolgArt, 2003. - 411 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 393-405. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9306-24-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - haderő - 20. század
355(439)"199/200" *** 355.02(439)"199/200"
[AN 1074397]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5665 /2004.
   Gauging success: performance measurement in South Eastern Europe / ed. by Željko Šević. - Budapest : LGI OSI, 2003. - 167 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-76-1 fűzött : ár nélkül
Délkelet-Európa - közszolgálat - hatásfok - mérés
65.011.44 *** 35(497)
[AN 1073757]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2004.
Szintay István (1944-)
   Vezetéselmélet / Szintay István ; [közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. - 3. jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9466-53-0 fűzött : ár nélkül
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 1073688]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2004.
Trócsányi Sára
   A kommunikáció jogi alapjai / Trócsányi Sára. - Budapest : Osiris, 2004. - 189 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 963-389-611-8 kötött : 2580,- Ft
információ - személyiségi jog - egyetemi tankönyv
659.2(439)(094)(075.8)
[AN 1075276]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2004.
Virasztó Tamás
   Titkosítás és adatrejtés : biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem / Virasztó Tamás ; [közread. a] NetAcademia Kft. - [Budapest] : NetAcademia, 2004. - [4], VII, 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-333.
ISBN 963-214-253-5 fűzött : 4900,- Ft
adatvédelem - információelmélet
659.2.012.8 *** 681.3.067 *** 519.72
[AN 1074289]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5669 /2004.
   45 éves a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, 1958-2003 / [fel. szerk. Kalmár Gábor]. - [Gyöngyös] : Gyöngyös-Mátra Takarékszöv., [2004]. - 110, [4] p., [11] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Heves (megye) - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439.133)(091)
[AN 1075117]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2004.
Artner Annamária (1961-)
   Globalizációkritika a világban : az "antiglobalizációs" mozgalmak céljai és tevékenysége / Artner Annamária. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 37 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 54.)
Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 963-301-424-7 fűzött : ár nélkül
globális probléma - politikai mozgalom
339.9(100) *** 323.1(100)
[AN 1073213]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2004.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a magán-nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, 2004. - 442 p. ; 29 cm + mell. (24 p. ; 28 cm)
ISBN 963-394-534-8 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - jövedelemadó - társadalombiztosítás - önkormányzat - útmutató
336.272(439)(036) *** 369(439)(036) *** 336.61(439)
[AN 1075140]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2004.
   Európai gazdasági integráció / Lőrincné Istvánffy Hajna [et al.] ; [szerk. ... Lőrincné Istvánffy Hajna]. - Veszprém : VE K., 2004. - 278, [12] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [285-290].
ISBN 963-9495-34-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - gazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8)
[AN 1074150]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2004.
Fellegi Tamás
   Bárki lehet tőzsdés : egy befektető kalandjai a valutapiactól a tőzsdéig / Fellegi Tamás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Alinea, 2003. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86306-4-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - tőzsde - ezredforduló
336.76(439)"199/200"
[AN 1073763]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2004.
   Gazdasági versenyképesség a 21. században / Artner Annamária [et al.]. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 23 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 53.)
Bibliogr.: p. 20-23.
ISBN 963-301-421-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági verseny
339.137.2(439)
[AN 1073183]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2004.
Gelei Anna (1932-)
   Az európai csatlakozás és a hazai vállalkozások : éttermi és cukrászdai vendéglátás / [szerzők Gelei Anna, Oelberg Károly] ; [közread. a] Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. - Kaposvár : SKIK, 2002. - 87 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jún. 30.
ISBN 963-204-530-0 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 640.4(439) *** 640.4(4-62)
[AN 941997]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2004.
Gelei Anna (1932-)
   Az európai csatlakozás és a hazai vállalkozások : kiskereskedelem / [szerzők Gelei Anna, Oelberg Károly] ; [közread. a] Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. - Kaposvár : SKIK, 2002. - 83 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jún. 30.
ISBN 963-204-529-7 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 339.37(439) *** 339.37(4-62)
[AN 941995]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2004.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 177 p. ; 24 cm
Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások (borító- és gerinccím)
ISBN 963-394-535-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel - jogszabálygyűjtemény
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439)
[AN 1073631]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2004.
   Az ipari export lassulásának okai : 4. sz. előrejelzés / [kész. Adler Judit et al.] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI Gazdaságkut. Rt., 2002. - 38 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ipar - export
339.564(439)"200" *** 338.45(439)
[AN 1073687]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2004.
Kondorosi Ferencné
   A vezetői számvitel és elemzés alapjai : vázlatok a vezetői számvitel és elemzés tanulásához / Kondorosi Ferencné ; [közread. a] Régió. - [Debrecen] : Régió, 2002. - 140 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9971-3 fűzött : ár nélkül
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 1073312]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2004.
Kondrát Zsolt
   Magyarország helyzete nemzetközi összehasonlításban a Gazdasági és Monetáris Unió konvergenciakritériumainak teljesítésében 2003 végén / Kondrát Zsolt, Wenhardt Tamás. - Budapest : MNB, 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 29.)
Bibliogr.: p. 29.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - államadósság - államháztartás - ezredforduló
336.3(439)"199/200" *** 336.12(439)"199/200" *** 339.923(4-62) *** 336.3(4-62) *** 336.12(4-62)
[AN 1073228]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2004.
Kovács Zoltán
   Logisztika : interaktív bevezetés a logisztikai rendszerek tervezésébe, szervezésébe, irányításába / Kovács Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Veszprém : VE K., 2004. - VII, 332 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9495-28-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963963-9495-28-X)
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 1074704]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2004.
Köves András (1938-)
   Perspectives for economic cooperation between Russia and the countries of Central and Eastern Europe in the light of the enlargement of the European Union / by András Köves. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 26 p. : ill. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 64.)
ISBN 963-7275-94-0 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - Oroszország - gazdasági együttműködés
339.923(4-11) *** 339.92(47)
[AN 1073487]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2004.
Kuziak, Michał
Jak pisać? (magyar)
   Tanuljunk meg írni! : a kérvénytől a szakdolgozatig / Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński ; [ford. Ábrán László]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 334 p. ; 24 cm
ISBN 963-549-085-2 kötött : 2890,- Ft
levelezés
651.7
[AN 1074275]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2004.
   Marketingelmélet a gyakorlatban / szerk. Berács József [et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 335 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-224-794-9 kötött : ár nélkül
marketing
339.138
[AN 1074288]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2004.
   Mikroökonómia / szerk. Kopányi Mihály ; [szerzők Berde Éva et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - [4], VII, 555 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2000. - Bibliogr.: p. 533-542.
ISBN 963-224-668-3 kötött : ár nélkül
mikroökonómia
330.101.542
[AN 1073830]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2004.
Nagy Emil (1931-)
   Az adózás gyakorlati kérdései, 2004 / [szerző Nagy Emil]. - Budapest : Saldo, 2004. - 237 p. ; 24 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-085-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 1073532]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2004.
Ormos Mária (1930-)
   A gazdasági világválság magyar visszhangja, 1929-1936 / Ormos Mária. - Budapest : Eötvös Univ. Press : PolgART, 2004. - 378 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 377-378. és a jegyzetekben
ISBN 963-9306-62-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-650-0)
Magyarország - gazdasági válság - gazdaságpolitika - 20. század
338.124.4(100)"1929/1933" *** 338.2(439)"193"
[AN 1074407]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2004.
Rekettye Gábor (1944-)
   Az ár a marketingben / Rekettye Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 342 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 963-224-691-8 kötött : ár nélkül
marketing - árpolitika
338.5 *** 339.138
[AN 1073379]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2004.
Rózsa György (1922-)
   Ante-equilibrium : vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről / Rózsa György. - Budapest : Argumentum, 2004. - 92 p. ; 19 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-446-264-2 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-446-364-2)
fejlődő ország - 21. század
338(100-773)"20"
[AN 1073157]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2004.
Semjén András (1953-)
   Rejtett gazdaság és adózási magatartás : magyar közepes és nagy cégek adózási magatartásának változása, 1996-2001 / Semjén András, Tóth István János. - Budapest : MTA Közgazdtud. Kutközp., 2004. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről, ISSN 1585-9371 ; 4.)
Bibliogr.: p. 57-58. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9321-93-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - feketegazdaság - adóelkerülés - középvállalat - nagyvállalat - ezredforduló
330.55(439)"199/200" *** 336.2.043(439) *** 334.012.6(439)
[AN 1073125]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2004.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Peripheral participants in global production networks : changing dynamics in the transformation from industrial to intellectual capitalism / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 21 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 142.)
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 963-301-423-9 fűzött : ár nélkül
világgazdaság - gazdasági fejlődés
330.34 *** 339.9
[AN 1073220]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2004.
Szanyi Miklós (1961-)
   An FDI-based development model for Hungary - new challenges? / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 18 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 141.)
ISBN 963-301-425-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaság - tőkebehozatal - ezredforduló
338(439)"199/200" *** 339.727.22
[AN 1073215]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2004.
Szintay István (1944-)
   Stratégiai menedzsment / Szintay István ; [közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 290 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 963-9466-47-6 fűzött : ár nélkül
stratégiai menedzsment
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 1073691]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2004.
Tóth István János (1960-)
   Versenyképességet meghatározó tényezők a feldolgozóiparban / [Tóth István János, Tóth Ágnes]. - Budapest : MKIK GVI, 2004. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek ; 2004/1.)
ISBN 963-9008-73-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - feldolgozóipar - gazdasági verseny - statisztikai adatközlés
339.137.2(439)(083.41) *** 338.45(439)"200"(083.41)
[AN 1073092]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2004.
   Tudás, növekedés és globalizáció : a tudomány- és technológiapolitika mint növekedési tényező kis országokban / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 130 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-422-0 fűzött : ár nélkül
Európa - innováció - kutatás - műszaki fejlesztés - tudománypolitika - ezredforduló
330.341.1(4) *** 001.89:323(4)
[AN 1073158]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5696 /2004.
   Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken : a munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője / [szerk. Kapás Zsolt] ; [közread. az] Országos Egészségfejlesztési Intézet. - [Budapest] : Orsz. Egészségfejlesztési Int., [2004]. - 55 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
egészség - munkahely - munkaegészségügy
364.444(439) *** 331.4(439) *** 614(439)
[AN 1075667]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2004.
Szabóné Kármán Judit
   Családgondozás, krízisprevenció / Szabóné Kármán Judit. - Budapest : Medicina, 2004. - 335 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 319-324.
ISBN 963-242-875-7 fűzött : ár nélkül
családterápia
364.044.24
[AN 1075542]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5698 /2004.
   15 éves a Vetési Albert Gimnázium, 1989-2004 / [szerk. Tungli József]. - Veszprém : [Vetési A. Gimn.], 2004. - 102 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Vetési Albert Gimnázium (Veszprém)
Veszprém - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Veszprém)(058)
[AN 1074222]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2004.
   25 éves a Levelező Tagozat, 1978-2003 : egy figyelemreméltó kezdeményezés / [szerk. Kránitz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-494-5 fűzött : ár nélkül
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Hittudományi Kar. Levelező tagozat
Budapest - katolikus egyház - egyetem - történeti feldolgozás
378.628.2(439-2Bp.)
[AN 1074118]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2004.
Bodóczky István (1943-)
   Vizuális nevelés / Bodóczky István ; [közread. a] Magyar Iparművészeti Egyetem. - Budapest : M. Iparműv. Egy., 2003. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7164-78-2 fűzött : ár nélkül
vizuális nevelés - tanári segédkönyv
37.036(072) *** 7.017
[AN 1073130]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2004.
Fazekas István
   A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói, 1623-1918(1951) = Matricula collegii Pazmaniani Viennensis, 1623-1918(1951) / Fazekas István. - Budapest : ELTE Lvt., 2003. - 555 p. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 8.)
Bibliogr.: p. 30-34.
ISBN 963-463-621-7 fűzött : ár nélkül
Pazmaneum (Wien)
Wien - egyetemi hallgató - magyarság - felsőfokú oktatási intézmény - katolikus papképzés - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(436-2Wien)(=945.11)"16/19"(083.86) *** 378.4(436-2Wien)"16/19"
[AN 1073230]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2004.
Gelle István
   Magyar nyelvtan : 6. osztály : tanári kézikönyv / Gelle István. - Gödöllő : Bázis, 2003. - 47 p. ; 29 cm
ISBN 963-206-679-0 fűzött : ár nélkül
magyar nyelvtan - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 1073700]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2004.
   Hagyjad az Úrra a te utadat : Dr. Sólyom Jenő emlékezete, 1904-1976 / [szerk. Sólyom Irén és Sólyom István]. - Budapest : Luther, 2004. - 186 p. : ill. ; 20 cm
Sólyom Jenő műveinek bibliográfiája: p. 33-70.
ISBN 963-9571-12-1 fűzött : ár nélkül
Sólyom Jenő (1904-1976)
Magyarország - pedagógus - protestáns lelkész - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
37(439)(092)Sólyom_J. *** 284.1(439)(092)Sólyom_J. *** 012Sólyom_J.
[AN 1073570]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2004.
Horváthné Lovas Márta
   Társalgási témák a német érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2004]. - 173, [2] p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-49-5 fűzött : 1400,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - felvételi vizsga - példatár
372.880.30(075.3)(079.1) *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 1073749]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2004.
Kelemen József
   A gazdász gyerek.. : nóta gyűjtemény / Kelemen József. - Feldebrő : Kelemen J., [2004]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-972-0 fűzött : ár nélkül
Gyöngyös - diákélet - magyar nóta
378.18 *** 784.067.26(=945.11) *** 378.663(439)
[AN 1073775]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2004.
   Környezeti nevelés a középiskolában / szerk. Schróth Ágnes ; írták Chikán Éva [et al.]. - Budapest : Trefort K., 2004. - 376 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-446-242-3)
környezeti nevelés - középfokú oktatás - egyetemi tankönyv
372.850.4(075.8) *** 373.5
[AN 1073163]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2004.
Molnár László
   Tanári kézikönyv a 8. osztályos fizika tantárgy tanításához / Molnár László. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 142 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
fizika - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.853(072)
[AN 1073519]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2004.
Nagyné Elek Eszter
   A diagnosztikai- és a fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban / Nagyné Elek Eszter. Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén / Gyenei Melinda. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., cop. 2004. - 77 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 16.)
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött : ár nélkül
iskolai értékelés - képességfejlesztés
371.263 *** 371.3.025
[AN 1073792]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2004.
   A nyelv- és hagyományápolás lehetőségei a zalai közoktatásban : tanulmánykötet / szerk. Hajdicsné Varga Katalin ; [a tanulmányok szerzői Balás Endre et al.] ; [közread. a] Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Zalaegerszeg : Zala M. Önkormányzat Ped. Int., 2003. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-210-710-1 fűzött : ár nélkül
Zala (megye) - oktatásügy - néprajz - hagyomány - nemzetiség - kisebbség
37.014(439.121) *** 376.7(=00)(439.121) *** 39(=00)(439.121)
[AN 1074371]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2004.
Orbán István (1938-)
   A gyermekekért : 40 éves a Somogy Megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet / Orbán István ; [a fotókat Schiszler Károly kész.] ; [kiad. a Somogy Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat]. - Kaposvár : Somogy M. Ter. Gyermekvédelmi Szakszolgálat, [2004]. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-210-210-X fűzött : ár nélkül
Somogy Megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet (Kaposvár)
Somogy (megye) - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - nevelőintézet
376.64(439-2Kaposvár) *** 364.65-053.2/.6(439.123)
[AN 1074059]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2004.
Patyi Gábor
   Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon, 1890-1918 / Patyi Gábor. - Budapest : ELTE Lvt., 2004. - 529 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-689-6 fűzött : ár nélkül
Wien - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 19. század - 20. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(436-2Wien)(=945.11)"189/191"(035.5) *** 378.4(436-2Wien)"189/191" *** 378.6(436-2Wien)"189/191"
[AN 1073246]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2004.
Szabó Sára, H. (1947-)
   Az idegen nyelvi tanítóképzés új dimenziói : quo vadis francia műveltségterületi tanítóképzés? / H. Szabó Sára. - Kaposvár : Dávid K., 2003. - 215 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202-215.
ISBN 963-86063-6-3 fűzött : ár nélkül
pedagógusképzés - nyelvoktatás - francia nyelv
371.13 *** 372.880.40
[AN 1073153]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2004.
Szebenyi Péter (1933-2001)
   Történelem tanári útmutató Filla István ötödikes történelemtankönyvének 2001. évi átdolgozott kiadásához / Szebenyi Péter. - Budapest : Korona, [2003]. - 79 p. ; 24 cm
Borítócím: Korona tanári útmutató : Történelem az 5. osztály számára
ISBN 963-9191-87-6 fűzött : ár nélkül
történelem - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.893(072)
[AN 1075613]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2004.
Szlovák Sándor
   Az internátustól a kollégiumig, 1917-2002 / Szlovák Sándor ; [... a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete kiadásában]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2004. - 322 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 320-322.
ISBN 963-214-092-3 fűzött : ár nélkül
Bayer Róbert Középiskolai Kollégium (Mezőkövesd)
Mezőkövesd - diákotthon - történeti feldolgozás
37.018.3(439-2Mezőkövesd)(091)
[AN 1073135]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2004.
   Szűrésen alapuló adaptációs és fejlesztő program a szakiskolások tanulási kudarcának és sikertelenségének megelőzésére : programkézikönyv / [szerk. Fekete Gabriella] ; [közread. a] Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola. - Békéscsaba : Trefort Á. Villamos- és Fémip. Szakképző Isk., 2003. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 235-237. és a tanulmányok végén
ISBN 963-214-284-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képességfejlesztés - módszertan - tanulás - szakiskola
37.025 *** 371.322.9 *** 377.3(439)
[AN 1074373]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5716 /2004.
766 Spiel- und Übungsformen für den Fussball-Torhüter (magyar)
   766 futballkapus játék és gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak] / szerk. Bernhard Bruggmann [et al.] ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
ISBN 963-9542-03-2 fűzött : 3480,- Ft
labdarúgás - edzés - tanári segédkönyv
796.332 *** 372.879.6(072)
[AN 1073530]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2004.
Bilek István (1932-)
   Örökös sakkban / Bilek István. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 396 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-09-4543-6 fűzött : ár nélkül
Bilek István (1932-)
Magyarország - sportoló - sakk - 20. század - memoár
794.1(439)(092)Bilek_I.(0:82-94)
[AN 1073753]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2004.
Bock, Erika
Fröhliche Löffel-Figuren (magyar)
   Mosolygó fakanál figurák / Erika Bock ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-138-1 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 1073105]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2004.
Bock, Erika
Servietten-Technik - frohe Ostern (magyar)
   Húsvéti hangulat szalvétatechnikával / Erika Bock ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-142-X fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 1073121]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2004.
Collina, Sarah
   Dekupázs : díszítő ragasztás hattól kilencvenhat éves korig / Sarah Collina. - Üröm : Joel Book, 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kreatív ötlettár, ISSN 1785-6655 ; 1.)
ISBN 963-212-041-8 fűzött : 850,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1073809]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2004.
Dakan, Richard
Ventrue (magyar)
   Ventrue / Richard Dakan ; [ill. Steve Ellis et al.] ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 102, [5] p. : ill. ; 28 cm. - (Klánkönyvek)
ISBN 963-9474-77-0 fűzött : 2490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1073611]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2004.
Dénes Tamás (1963-)
   Az igazi Zidane / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., 2004. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86462-0-9 fűzött : 1990,- Ft
Zidane, Yazid Zinedine
Franciaország - labdarúgó - 20. század - életrajz
796.332(44)(092)Zidane,_Y._Z.
[AN 1073574]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2004.
   Félezerszer a Fradiért : hatvanan dr. Géczi István hatvan évéről / szerk. Nagy Béla. - Budapest : Framy Kft., 2004. - 239 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Fradi futballmúzeum, ISSN 0238-5848 ; 45.)
ISBN 963-214-606-9 kötött : ár nélkül
Géczi István (1944-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Géczi_I.
[AN 1073731]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2004.
Fittkau, Ernestine
Löffel-Figuren - lustig bunt (magyar)
   Vidám fakanál figurák / Ernestine Fittkau ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-134-9 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 1073119]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2004.
   Gyermekalkotások Galériája : Zánka, 1973-2003 = Gallery of Children's Art Zánka / [szerk. P. Miklós Tamás] ; [összeáll. Bene Kinga és P. Miklós Tamás] ; [közread. a] Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. - Zánka : Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum, 2003. - 44 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-480-4 fűzött : ár nélkül
Gyermekalkotások Galériája (Zánka)
amatőr művészet - múzeumi kiadvány - történeti feldolgozás
379.825-053.2 *** 069(439-2Zánka)(091) *** 73/76
[AN 1072992]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2004.
Havasi András
   A TaiJiQuan elmélete és filozófiája / Havasi András. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-32-0 fűzött : 2100,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 1073391]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2004.
Hettinger, Gudrun
Bunte Ostereier (magyar)
   Tarka tojások üvegfestéssel, bársonyporral és szalvétatechnikával / Gudrun Hettinger ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-141-1 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 1073114]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2004.
Huber, Elke
Edle Blumen mit window color (magyar)
   Csodálatos virágok üvegfestéssel / Elke Huber és Annemarie Loew ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-143-8 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 1073118]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2004.
Iparraguirre de las Casas, Ute
Frühlingsfrisches Wohnen (magyar)
   Üvegfestés : tavaszi minták / Ute Iparraguirre de las Casas, Gudrun Schmitt ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/93.)
ISBN 963-9560-22-7 fűzött : 698,- Ft
festés - üvegfestmény - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1075540]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2004.
Iparraguirre de las Casas, Ute
Raumdekor mit Windowcolor (magyar)
   Üvegfestés : térbeli lakásdíszek / Ute Iparraguirre de las Casas, Gudrun Schmitt ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/96.)
ISBN 963-9560-29-4 fűzött : 698,- Ft
festés - üvegfestmény - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1075536]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2004.
   "máig is élnek, míg..." mesepályázat : Gyermek- és Ifjúsági Színházak Biennáléja, Kaposvár - 2002 / [közread. az Együd Árpád Művészeti Iskola]. - Kaposvár : Együd Á. Műv. Isk., [2004]. - 86 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-188-8 fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - mese - antológia
379.825-053.2
[AN 1073679]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2004.
Mecser Lajos (1942-)
   Miért, kiért fut a hosszútávfutó? : a hajrá három pillanata = Why and for whom are long-distance runners running? : three moments of finish / Mecser Lajos. - Bőv. kiad. - Salgótarján : [Nógrádi Média K.], 2004. - 248 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött : ár nélkül
Mecser Lajos (1942-)
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - memoár
796.422.16(439)(092)Mecser_L.(0:82-94)
[AN 1074512]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2004.
Moras, Ingrid
Window color - Osterfest (magyar)
   Húsvéti ünnep üvegfestéssel / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-139-X fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 1073117]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2004.
Moras, Ingrid
Window color - Osterhasen (magyar)
   Húsvéti nyuszik üvegfestéssel / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-140-3 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 1073110]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2004.
   Múzsák ölelésében a vonós hangszerek = Strings in the embrance of the muses / [szerk. Tóth Nándor] ; [kiad. ... Pro Archi Egyesület]. - [Nyíregyháza] : Pro Archi Egyes., 2003. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola által 2003. nov. 21-23. között rendezett ünnepségsorozat alkalmából
Fűzött : ár nélkül
zeneművészet - fesztivál - amatőr művészet - gyermekrajz
379.825 *** 741-053.2(439) *** 78 *** 061.7(439-2Nyíregyháza)
[AN 1073424]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2004.
Rateliff, John D.
   Köveknek körében / John D. Rateliff ; [... ill. Dennis Cramer]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 32 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-62-2 fűzött : 1490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1073498]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2004.
Rózsaligeti László
   Magyar olimpiai lexikon, 1896-2002 / írta és szerk. Rózsaligeti László. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 391 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2003. dec. 15.
ISBN 963-208-835-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - olimpia - lexikon
796.033(100) *** 796(439)(091):030
[AN 1075090]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2004.
Schneider Attila (1955-2003)
   A sakk romantikája / Schneider Attila. - [Budapest] : Kalandor, 2004. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9557-10-2 kötött : 3450,- Ft
sakk
794.1
[AN 1075242]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2004.
Tischdekorationen - Frühling und Ostern (magyar)
   Tavaszi és húsvéti asztaldíszek / [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 13. ksz.)
ISBN 963-9560-24-3 fűzött : 1098,- Ft
tavaszi ünnepi szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.1
[AN 1075512]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2004.
Tóth Cs. Katalin
   Viaszfestés / Tóth Cs. Katalin. - Budapest : Cser K., 2004. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/94.)
ISBN 963-9560-23-5 fűzött : 698,- Ft
festészet - viasz - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.331
[AN 1075538]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2004.
Vámos Viktor
   Chess tactics for beginners = Schachtaktik für Anfänger = La tactique aux échecs pour le débutant = Sakktaktika kezdőknek / Viktor Vámos. - Kecskemét : Caissa Chess Books, 2004. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
sakk
794.1
[AN 1073486]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2004.
Végh Endre
   Vadászni emberi dolog / Végh Endre ; [... az illusztrációkat Simon Ferenc ... kész.] ; [közread. a] Nimród Alapítvány. - [Budapest] : Nimród Alapítvány ; [Pusztazámor] : DNM K., [2004]. - 178, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9369-44-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 1073715]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2004.
Vogelsang, Christel
Window color - Blütenzauber (magyar)
   Virágvarázslat üvegfestéssel / Christel Vogelsang ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-144-6 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 1073120]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2004.
Wersényi György
   Tíz lapos tarokk / Wersényi György. - Győr : Szerző, 2004. - 160 p. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-430-963-1 kötött : ár nélkül
kártyajáték
794.4
[AN 1075444]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2004.
Wurst, Ingrid
Es wird Frühling! (magyar)
   Itt a húsvét! / Ingrid Wurst ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/92.)
ISBN 963-9560-21-9 fűzött : 698,- Ft
festés - papírművészet - húsvéti szokás - üvegfestmény - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748 *** 745.54 *** 398.332.12
[AN 1075541]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5746 /2004.
Benedek József (1946-)
   Lélekhelyek = Soul places = Lieux d'ame = Die Seele Räume / Benedek József. - Budapest : [s.n.], 2003. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Benedek_J.
[AN 1075675]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2004.
Berger, Monika
Löffelkerlchen zum Verschenken (magyar)
   Fakanálfigurák / Monika Berger ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/95.)
ISBN 963-9560-28-6 fűzött : 698,- Ft
fafaragás - foglalkoztatókönyv
745.51 *** 379.826
[AN 1075537]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2004.
Boros György (1958-)
   Múzsák ölelésében a vonós hangszerek : harmónia : Boros György fotói = Strings in the embrance of the muses / [kiad. a Pro Archi Egyesület]. - [Nyíregyháza] : Pro Archi Egyes., [2003]. - 16 p. : ill. ; 30 cm
A kiállítást nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola által 2003. nov. 21-23. között rendezett ünnepségsorozat keretében tartották
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Boros_Gy. *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 1073426]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2004.
Conti, Flavio
Cattedrali d'Italia (magyar)
   Itáliai székesegyházak : az olasz félsziget legjelentősebb templomainak, székesegyházainak és bazilikáinak lenyűgöző szépsége, története / [... szöveg Flavio Conti] ; [Horváth Ibolya fordításának felhasználásával ford. ... B. Szűcs Margit]. - Budapest : Merhávia : PolgART, cop. 2003. - 200 p. : ill., színes ; 35 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adataival
ISBN 963-9306-53-3 kötött : ár nélkül
Olaszország - építészet - templom - fényképalbum
726.6(45)(084.12)
[AN 1074384]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2004.
Czére Andrea (1946-)
   Az Esterházy-örökség : a Szépművészeti Múzeum 17. századi olasz rajzai : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2004. március 25 - augusztus 1. = The heritage of the Esterházy : 17?t?h century Italian drawings in the Museum of Fine Arts : Museum of Fine Arts, Budapest, 25 March - 1 August 2004 / Czére Andrea. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.], [2004]. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 963-7441-97-2 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Esterházy Gyűjtemény
Olaszország - rajzművészet - magángyűjtemény - 17. század - kiállítási katalógus
741(45)"16" *** 069.017(439)Esterházy-gyűjtemény *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1074410]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2004.
Deli Antal (1886-1960)
Művek (vál.)
   Deli Antal festőművész (1886-1960) gyűjteményes kiállítása : MűvészetMalom, Szentendre : 2004. március 13 - április 25. / [a kiállítást rend. Tóth Antal] ; [a katalógust összeáll. ... S. Nagy János]. - Szentendre : MűvészetMalom, [2004]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Deli_A. *** 741(439)(092)Deli_A. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1073973]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2004.
Fa Kisszobor és Szobrászrajz Biennálé (2.) (2002) (Budapest)
   II. Fa Kisszobor és Szobrászrajz Biennálé : 2002. június 8 - július 7., Erdős Renée Ház, Budapest / [... szerk. Benedek József] ; [közread. a] Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány. - Budapest : Laborcz F. Szobrászműhely Alapítvány, [2003]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - faszobrászat - szobrászat - rajzművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73.023.1(439) *** 73(439)"200" *** 741(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 1075673]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2004.
Finlay, Victoria
Colour (magyar)
   Színek : utazás a festékesdobozban / Victoria Finlay ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 431 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 395-404.
ISBN 963-7525-43-2 kötött : ár nélkül
szín - festészet - művelődéstörténet
7.017.4 *** 75(100) *** 930.85(100)
[AN 1075102]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2004.
   Gyűrődés : Fészek Galéria, Fészek Művészklub, Parthenon-fríz Terem, Epreskert, MKE Budapest : 2002. november 13 - december 6. = Folds and creases / [a katalógust összeáll. Körösényi Tamás, Szabó Ádám]. - Budapest : Szabó Á., 2002. - 25, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-651-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 1073316]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2004.
   Hozta Isten, Vaszary úr! : 2003. május 18-25., Vaszary Képtár, Kaposvár / [szerk. Berszán M. Zsolt]. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2003. - [30] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
rajzművészet - művésztelep - ezredforduló - erdélyi magyarság - kiállítási katalógus
741(498)(=945.11) *** 061.28(498.4-2Csíkszereda) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 1075662]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2004.
   Jovánovics / [szerk. Hafner Zoltán] ; [szöveg Hans Belting et al.]. - Budapest : Corvina, 2004. - 219 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 963-13-5311-7 kötött : ár nélkül
Jovánovics György (1939-)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Jovánovics_Gy.
[AN 1074152]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2004.
   Kemény Zoltán : út a fémreliefekhez / [... szerk. Körösényi Tamás]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2002. - 94 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X ; 6.)
A bev. tanulmányt Erőss Nikolett írta. - Műjegyz.: p. 90-94. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-7165-22-3 fűzött : ár nélkül
Kemény Zoltán (1907-1965)
Magyarország - szobrász - 20. század - terv
73(439)(092)Kemény_Z. *** 73.021.2
[AN 1073399]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2004.
Koleszár Krisztián
   Népi díszítőművészet Dél-Gömörben és Dél-Tornában : mintagyűjtemény / Koleszár Krisztián, É. Kovács Judit, Laki-Lukács László ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Közhasznú Társaság]. - Gömörszőlős ; Perkupa ; Hidvégardó : BAZ M. Környezetvédelmi és Területfejleszt. Kht., 2004. - 310 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 307-308.
ISBN 963-214-625-5 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - magyar néprajz - népművészet - népi díszítőművészet - hímzés
745.031.4(439.134) *** 746.031.4(439.134) *** 39(=945.11)(439.134)
[AN 1075091]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2004.
Körösényi Tamás (1953-)
   Frankfurti variációk = Frankfurt variations / Körösényi Tamás. - Budapest : Körösényi T., 2002. - 77 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 75-77.
ISBN 963-430-086-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Körösényi_T.
[AN 1073315]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2004.
Laczák Géza (1951-)
   Gyűrődések / Laczák Géza. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ötvösség - 20. század
739(439)(092)Laczák_G.
[AN 1073425]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2004.
Matits Ferenc (1958-)
   Szilágyi Imre művészi pályaképe / Matits Ferenc. - [Debrecen] : [Griffes Grafikai Stúdió], [2004]. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78-80. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-214-423-6 fűzött : ár nélkül
Szilágyi Imre (1942-)
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 1073417]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2004.
   Megfestett álmok : mese, látomás, álom a magyar művészetben, 1903-1918 : Freud Museum, London, 2003. november 12 - 2004. január 18. : Ernst Múzeum, Budapest, március 14 - április 25. / [mtársak Boros Lili és Paksi Endre Lehel]. - Budapest : Ernst Múz., 2004. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86419-7-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 061.4(410-2London) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1074290]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2004.
   Mocsári Mária / [szerk. ... Matucza Ferenc] ; [kiad. ... Képírás Művészeti Alapítvány]. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2002. - [32] p. : ill. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-206-721-5 fűzött : ár nélkül
Mocsári Mária (1953-)
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Mocsári_M.
[AN 1063059]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2004.
   Monet és barátai : Szépművészeti Múzeum, 2003. december 1. - 2004. március 15. = Monet es ses amis : Musée des beaux-arts, 1 décembre 2003 - 15 mars 2004. - Budapest : Szépműv. Múz., 2003. - 227 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
Monet, Claude
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - impresszionizmus - kiállítási katalógus
75(44)(092)Monet,_C. *** 75.036.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1075591]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2004.
   Műhely a határon : Élesdi Művésztelep : Élesd, 1997 / [... szerk. Juhász Dóra és Bugovits Anikó] ; [kiad. az Élesdi Művésztelep Egyesület]. - Budapest : Élesdi Művésztelep Egyes., 2003. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Élesdi Művésztelep
Magyarország - Erdély - képzőművészet - művésztelep
73/76(439)"199/200" *** 73/76(498.4)(=945.11) *** 061.28(439-2Élesd)
[AN 1073684]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2004.
Nemcsics Antal (1927-)
   Színharmónia és a vizuális mondanivaló / Nemcsics Antal. - Budapest : Szín és Fény Nk. Alapítvány, 2003. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Színország törvényei ; 4.)
Példányszám: 500
ISBN 963-212-687-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - színtan - művészi forma - festőművész - 20. század
7.017.41 *** 535.6 *** 75(439)(092)Nemcsics_A.
[AN 1073238]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2004.
   A Pécsi Műhely nagy képeskönyve / [fel. szerk. Pinczehelyi Sándor] ; [szöveg ... Antal István et al.] ; [fotó ... Halász Károly et al.]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-368-838-8 kötött : ár nélkül
Pécsi Műhely
Magyarország - Pécs - képzőművészet - művésztelep - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.28(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1074134]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2004.
Perjes Erzsébet
   Foltvarrás (patchwork) : színes mintagyűjtemény kezdőknek és haladóknak / Perjes Erzsébet. - 3. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2004], cop. 1998. - 77, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 963-9308-92-7 kötött : 2250,- Ft
foltvarrás
746.41
[AN 1073370]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2004.
Pintér Tamás, K. (1946-)
   Kövek zenéje / K. Pintér Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2003. - [35] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9292-78-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-09292-78-8)
Franciaország - templom - rajz
726.6(44)(084.11)
[AN 1073129]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2004.
   Reflections and visions : catalogue, 1999-2003 / [... with the co-operation of the City of Bath College ..., Škola umeleckého výtvarníctva Josefa Vydru ..., Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium ...]. - Bath : City of Bath College ; Bratislava : Škola umeleckého výtvarníctva Josefa Vydru ; Kaposvár : Zichy M. Iparműv., Ruhaip. Szakképző Isk. és Kollégium, 2003. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. szlovák és magyar nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szlovákia - Nagy-Britannia - képzőművészet - tanuló - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"199/200" *** 371.385 *** 061.4(4)
[AN 1075653]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2004.
Réti István (1872-1945)
   A Nagybányai Művésztelep / Réti István ; [... sajtó alá rend. és szerk. Csorba Géza] ; [a jegyzeteket, a bibliográfiát és "A Nagybányán tartózkodott festők névsora" kiegészítéseit kész. Szücs György]. - 3. kiad., utánny. - [Budapest] : Vince K., 2004, cop. 1994. - 195 p., 80 t. : ill., színes ; 31 cm
Bev. Lyka Károly. - Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-9552-05-4 fűzött : 5995,- Ft
Nagybányai Művésztelep
Nagybánya - festészet - művésztelep - 20. század
75(439)"1896/1944" *** 061.28(439.21-2Nagybánya)
[AN 1073746]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2004.
   Somogyi Alkotóművészek Egyesülete = Association of Artists from Somogy / [szerk. Géger Melinda]. - [Kaposvár] : Somogyi Alkotóművészek Egyes., [2004]. - 62 p. : ill. ; 15 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-206-629-4 fűzött : ár nélkül
Somogyi Alkotóművészek Egyesülete
Somogy (megye) - képzőművész - ezredforduló - érdekcsoport - művészeti élet - életrajz
73/76(439.123)"199/200" *** 061.2(439.123)
[AN 1073573]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2004.
   Szentendre, mint múzsa : MűvészetMalom, Szentendre, 2003. november 15 - 2004. február 29. - [Szentendre] : [PMMI], [2004]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szentendrei képzőművészet évszázada, ISSN 1589-9330 ; 4.)
Rend. Deim Pál
Fűzött : ár nélkül
Szentendre - képzőművészet - helyismeret - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Szentendre)"19" *** 908.439-2Szentendre(084.1) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1073755]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2004.
Szíj Rezső (1915-)
   Építészet és társadalom : cikkek, tanulmányok, jegyzetek / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 963-250-087-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - építészet - társadalom
72(439) *** 316.7(439)
[AN 1073582]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2004.
Szunyoghy András (1946-)
   Kis rajziskola : művészeti összehasonlító anatómia / Szunyoghy András, Fehér György. - Budapest : Novella, 2004. - 239 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9442-17-8 kötött : 2990,- Ft
rajzművészet - rajzoktatás - anatómia - állat
743 *** 59
[AN 1075061]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2004.
Téli Tárlat (2003) (Vác)
   Téli Tárlat, 2003 Vác / [a kiállítást rend. Köpöczi Rózsa, Nagy B. István] ; [a katalógust szerk. Köpöczi Rózsa]. - Vác : [Madách I. Művel. Közp.], 2003. - 48 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a váci Madách Imre Művelődési Központ
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 1075640]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2004.
   Valóság, gondolat, rajz : építészeti grafika / Dobó Márton [et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Terc, cop. 2004. - 304 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. [300-301].
ISBN 963-9535-10-9 kötött : ár nélkül
építészet - grafika
721.021.22 *** 741(439)
[AN 1073831]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2004.
Varga-Amár László (1955-)
Művek (vál.)
   Amár. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Varga-Amár_L.
[AN 1073557]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2004.
Varga-Amár László (1955-)
Művek (vál.)
   Varga Amár László. - [Budapest] : Móra, [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló
75(439)(092)Varga-Amár_L.
[AN 1073560]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2004.
Vaszary János (1867-1939)
Művek (vál.)
   Vaszary János, 1867-1939 / [szerk. ... Cs. Dakos Rózsa] ; [tanulm. és képvál. Plesznivy Edit] ; [... kiad. a ... Vaszary Képtár]. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2003. - [14] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 1073539]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2004.
Veszely Ferenc (1945-)
Művek (vál.)
   Veszely Ferenc : Gödöllői Királyi Kastély, 2004. február - március. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Veszely_F. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 1073141]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2004.
Wehner Tibor (1948-)
   Szabó Tamás / Wehner Tibor. - Budapest : B-Humanitas, 2004. - 94 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kortárs magyar képzőművészek, ISSN 1585-969X ; 3.)
Bibliogr.: p. 33-34. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-2761-5 fűzött : 1650,- Ft
Szabó Tamás (1952-)
Magyarország - képzőművészet - 20. század
73/76(439)(092)Szabó_T.
[AN 1073618]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2004.
   Women at the Gödöllő Artists' Colony : Glasgow School of Art Mackintosh Gallery, 4 to 27 March 2004 / [ed. of the cat. Zsófia Németh] ; [org., publ. by the Hungarian Cultural Centre ...]. - London : Hung. Cultural Centre, [2004]. - 47, [24] p., : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-385-X)
képzőművészet - művésztelep - 19. század - nő - emberábrázolás - kiállítási katalógus
73/76(439)"18" *** 73/76.041-055.2 *** 061.28(439-2Gödöllő) *** 061.4(410-2Glasgow)
[AN 1074412]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5784 /2004.
Bárdos Lajos (1899-1986)
   101 magyar népdal / Karácsony Sándor és Mathia Károly közreműködésével szerk. Bárdos Lajos ; átnézte és előszóval ell. Kodály Zoltán. - Repr. kiad. - [Budapest] : Polifon, [2002]. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Musica Antiqua Hungarica ; 5.)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Cserkészszövets., 1945. - Bibliogr.: p. 120-121.
Fűzött : ár nélkül
magyar népzene - népdalgyűjtemény - hasonmás kiadás
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 1073285]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2004.
Békési Zsolt Csaba
   Száz régi magyar ének : [egyházi és istenes énekek, vitézi és históriás énekek, szerelmi és virágénekek, valamint világi dalok] / Békési Zsolt Csaba. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 235 p. : ill., kotta ; 31 cm
ISBN 963-9406-57-0 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - vokális zene - egyházi és vallásos zene - zenetörténet - magyar irodalom - vers
784(439)(091) *** 783(439)(091) *** 894.511-192(082) *** 246.8
[AN 1073289]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2004.
Frank Oszkár (1922-)
   Debussy-harmóniák / Frank Oszkár. - Budapest : Frank O., cop. 2003. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 87. p.
ISBN 963-430-631-4 fűzött : ár nélkül
Debussy, Claude
Franciaország - zeneszerző - századforduló - zongorára írt zenemű
78.071.1(44)(092)Debussy,_C. *** 786.2
[AN 1073293]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2004.
Fuld, Werner
Paganinis Fluch (magyar)
   Az elátkozott Paganini : egy legenda története / Werner Fuld ; [ford. Haynal Katalin] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2004. - 252 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 249-[253].
ISBN 963-07-7551-4 kötött : 2200,- Ft
Paganini, Niccolò
Olaszország - komolyzenei előadó - hegedű - életrajz
787.1.071.2(45)(092)Paganini,_N.
[AN 1074278]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2004.
Kleines Wörterbuch der Tonkunst (magyar)
   Zeneművészeti kisszótár : huszonegy szócikk és egy ráadás / szerk. Wolfgang Sandner ; [ford. Nádori Lídia] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2004-. - 21 cm
zeneművészet
78
[AN 1073297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 101 p. : ill.
ISBN 963-07-7578-6 kötött : 1800,- Ft
zeneművészet
78
[AN 1073298] MARC

ANSEL
UTF-85789 /2004.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Letters in English, French, German, Italian, Latin / Zoltán Kodály ; ed. by Dezső Legánÿ and Dénes Legánÿ. - Budapest : Argumentum : Kodály Archívum, cop. 2002. - 525 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kodály Archívum kiadványai)
ISBN 963-446-203-0 kötött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - levelezés
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(044)
[AN 1075237]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2004.
   Nótáskönyv / [gyűjt. és vál. Dömös Margit] ; [szerk. Nánásy Lajos]. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Nótáskedvű volt az apám ... : válogatott dalszövegek
ISBN 963-9418-14-5 fűzött : ár nélkül
magyar nóta
78.067.26(=945.11)
[AN 1073823]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2004.
Retkes Attila (1972-)
   Zenélő ezredkezdet : válogatott interjúk, 2000-2003 / Retkes Attila. - Budapest : Nap, 2004. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9402-47-8 kötött : 2690,- Ft
zeneművészet - magyar irodalom - interjú - publicisztika
78(439)(047.53) *** 78(100)(047.53) *** 894.511-92
[AN 1075261]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2004.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Szelíd dalok : Hollós Máté bio-diszkográfia / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2004. - 149 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr. a jegyzetekben. - Diszkogr.: p. 129-137.
ISBN 963-214-168-7 fűzött : ár nélkül
Hollós Máté (1954-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Hollós_M.
[AN 1073499]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2004.
Szabolcsi Bence (1899-1973)
Művek (vál.)
   Szabolcsi Bence válogatott írásai / [... vál., a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Wilheim András]. - Budapest : Typotex, 2003. - 653 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9326-83-6 kötött : 5600,- Ft
zenetörténet
78(100)(091)
[AN 1074218]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2004.
Winkler Gábor
   Barangolás az operák világában : kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor. - Budapest : Tudomány K., 2004-. - ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8194-41-3
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 1073852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Zeneszerzők A - G-ig. - cop. 2004. - 800 p.
Bibliogr.: p. 793-800.
ISBN 963-8194-42-1 kötött : ár nélkül
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 1073854] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5795 /2004.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Levelek a kuckóból / Debreczeni Tibor ; [közread. az] Academia Ludi et Artis, Játszó Ember Alapítvány. - [Budapest] : ALEA : Játszó Ember Alapítvány, [2004]. - 64 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - amatőr színjátszás - memoár
792.077(439)(0:82-94)
[AN 1073655]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5796 /2004.
Anglo-amerikanische Rechtssprache (magyar) (átd. kiad.)
   Angol - amerikai jogi nyelv / Franz Heidinger [et al.]. - 2. átd. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - XIV, 362 p. ; 24 cm
Fűzött : 4700,- Ft (hibás ISBN 963-8213-41-8)
angol nyelv - magyar nyelv - jog - nyelvkönyv - szakszótár
802.0(078)=945.11 *** 801.323=20=945.11 *** 347.7
[AN 1073827]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2004.
   Angol - magyar társalgási témák angol anyanyelvűektől / [vál. és szerk. Pavlenko Alexandre] ; [a nyelvi anyagot szolgáltatta Vivien Granham, Thomas Woodward] ; [ford. Gyera János]. - 5. kiad. - Budapest : Malex, 2004. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-8285-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 1074462]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2004.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Átd., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2004. - 237, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-01-4 fűzött : 1400,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 1073394]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2004.
Babári Ernő
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú német nyelvvizsgákhoz / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2004. - 176 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-68-1 fűzött : 1400,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 1073819]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2004.
   Budapeštskoe evangelie : srednebolgarsij pamâtnik XIII-XIV v. / [red. J. Zaimov, I. H. Tot, G. L. Balaž] ; [avt. ... E. Dogramadžieva i dr.] ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézete]. - Seged : SZTE BTK Szláv Int., 2003. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-652-0 fűzött : ár nélkül
bolgár nyelv - 13. század - 14. század - nyelvemlék - evangélium
808.67-8"12/13" *** 226.04=867
[AN 1073739]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2004.
Cottrell, Jacqueline Louise
Turbo Trainer - englisch conversation (magyar)
   Angol beszédgyakorlatok / Jacqueline Louise Cottrell ; [... ford. Mohi Zsolt]. - Budapest : Cser K., cop. 2004. - 144 p. : ill. ; 13x19 cm. - (Villámfeladatok, ISSN 1785-4520)
ISBN 963-9560-16-2 fűzött : 1298,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)=945.11
[AN 1073036]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2004.
Csillag Jánosné
   Deutsch im Aussenhandel = Külkereskedelmi ismeretek német nyelven / Csillag Jánosné, Kelecsényi Lászlóné. - 7. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, cop. 2004. - 112, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85781-3-0)
német nyelv - külkereskedelem - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
803.0(075.8)=945.11 *** 339.5(075.8)
[AN 1073580]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2004.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - 3 db : ill., részben színes ; 29 cm
A 3. köt. alcím nélkül
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 1074784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad., utánny. - 171 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7575-2)
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 1074785] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 163 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7576-0)
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 1074787] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kiegészítő kötet / [... összeáll. Berényi Katalin et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - 260 p.
ISBN 963-05-8107-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 1074788] MARC

ANSEL
UTF-85804 /2004.
   Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen / Hrsg. Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann. - Neubearb. - [Szeged] : Grimm ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2003. - XXIV, 1253 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9087-73-4 kötött : ár nélkül
német nyelv - értelmezőszótár
803.0-321.1
[AN 1073978]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2004.
Magay Tamás (1928-)
Angol - magyar zsebszótár (új kiadása)
   Angol - magyar diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - XV, 787, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7969-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 1074535]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2004.
Magay Tamás (1928-)
Magyar - angol zsebszótár (új kiadása)
   Magyar - angol diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - XVI, 760, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7970-7 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 1074540]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2004.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3704-6 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 1074646]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2004.
Őri Sándor
   Kisszótár : magyar - kínai, kínai - magyar / Őri Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 516 p. ; 15 cm
Magyar - kínai, kínai - magyar kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-09-4550-9 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - kínai nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=951 *** 801.323=951=945.11
[AN 1073817]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2004.
Szabó Erzsébet Mária
   Olasz tesztek : társalgási témakörök szerint / Szabó Erzsébet Mária ; [rajzokat kész. Szalai Ildikó]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-612-1 fűzött : 1790,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 1073737]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5810 /2004.
   Figurák / szerk. Füzi Izabella, Odorics Ferenc ; [... ford. Füzi Izabella et al.]. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2004. - 168 p. ; 20 cm. - (Retorikai füzetek, ISSN 1785-4156 ; 1.). (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 28, [!29])
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-90-9 fűzött : 1590,- Ft
irodalomelmélet
82.01 *** 82.07
[AN 1074164]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2004.
   Retorikák a barokk korból / a szemelvényeket vál., ... szerk., a zárótanulmányt írta Bitskey István ; [... ford. János István et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 328 p. : ill. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 10.)
Bibliogr.: p. 299-321.
ISBN 963-472-758-1 fűzött : 1800,- Ft
retorika - barokk - 16. század - 17. század
82.085(091)"15/16"
[AN 1074113]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2004.
   Újragondolni a romantikát : koncepciók és viták a XX. században / [szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán] ; [ford. Elekes Dóra et al.]. - [Budapest] : Kijárat, 2003. - 295 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-10-9 fűzött : 2400,- Ft
irodalomelmélet - romantika
82.015.14
[AN 1073159]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5813 /2004.
   Ahogy lehet : Szabó Pál emlékezete / [vál., szerk., összeáll. N. Pál József]. - Budapest : Nap, 2004. - 262 p. : ill. ; 20 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-52-4 kötött : 2290,- Ft
Szabó Pál (1893-1970)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Szabó_P.
[AN 1075503]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2004.
Csibra István (1937-)
   Simonyi Imre pályaképe / Csibra István. - Budapest : Kávé K., 2003. - 216, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 214-[217].
ISBN 963-9169-49-8 fűzött : ár nélkül
Simonyi Imre (1920-1994)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Simonyi_I.
[AN 1073143]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2004.
   Hegedűs Géza / a bevezető tanulmányt, az élet- és pályarajzot, valamint az egyes fejezetek külön bevezetését írta és a szövegeket vál. Kovács Lászlóné Vermes Stefánia. - Budapest : OPKM, [2004]. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Hegedüs Géza műveinek vál. bibliográfiája: p. 121-125.
ISBN 963-9315-40-0 fűzött : 500,- Ft
Hegedüs Géza (1912-1999)
Magyarország - író - pedagógus - 20. század
894.511(092)Hegedűs_G. *** 37(439)(092)Hegedűs_G.
[AN 1074082]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2004.
Horváth András
   Szent Varecza költészete / Horváth András. - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2002. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Varecza Laci verseivel. - Példányszám: 500
ISBN 963-430-061-8 fűzött : ár nélkül
Varecza Laci (1936-)
magyar irodalom története - magyar irodalom - író - kóros lelkiállapot - vers - életrajz
894.511(092)Varecza_L. *** 894.511-14 *** 894.511-994
[AN 1073635]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2004.
   Magasiskola : in memoriam Mészöly Miklós / [vál., szerk., összeáll. Fogarassy Miklós]. - [Budapest] : Nap, 2004. - 391, [8] p. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-50-8 kötött : 2490,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Mészöly_M.
[AN 1073717]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2004.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   Madách Imre, a poéta philosophus : tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról / Máté Zsuzsanna. - 2. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 144 p. ; 21 cm. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 6.)
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 963-9466-44-1 fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 1073683]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5819 /2004.
Andersen, Hans Christian
Snedronningen (magyar)
   A Hókirálynő / Hans Christian Andersen ; [ill. Vladyslav Yerko] ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Nagykanizsa : Canissa, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9379-28-X kötött : ár nélkül
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 1074231]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2004.
Atkins, Dawn
Lipstick on his collar (magyar)
   Boszorkánykonyha / Dawn Atkins ; [... ford. Haiman Ani]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 173.)
ISBN 963-537-194-2 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1073619]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2004.
Baird, Jacqueline
The Greek tycoon's revenge (magyar)
   A legszebb ékszer / Jaqueline Baird ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 303.)
ISBN 963-537-239-6 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1073617]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2004.
Bates, Andrew
   A szkarabeusz éve : trilógia / Andrew Bates ; [ford. Hadik-Barkóczy Dániel]. - Budapest : Delta Vision, [2003-2004]. - 3 db ; 18 cm
Regény. - World of darkness (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 976417]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Holtak földje. - [2004]. - 301 p.
ISBN 963-9474-68-1 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1073615] MARC

ANSEL
UTF-85823 /2004.
Bianchin, Helen
The greek bridegroom (magyar)
   Sziromtépegető / Helen Bianchin ; [... ford. Csató Gabriella]. Állj vagy jövök! / Delores Fossen ; [... ford. Farkas Judit]. Ügyvédi titok / Teresa Southwick ; [... ford. Kosztolányi Klára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2004/2.)
Egys. cím: The greek bridegroom. The deputy gets her man. The last Marchetti bachelor
ISBN 963-537-205-1 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074394]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2004.
Brown, Sandra
The Rana-look (magyar)
   Engem szeress! / Sandra Brown ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-097-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1073420]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2004.
Brown, Sandra
A secret splendor (magyar)
   Keserédes titok / Sandra Brown ; [... ford. Papp Bernadett]. Az utolsó felvonás / Elise Title ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2004. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2004/1.)
Egys. cím: A secret splendor. Stage whispers
ISBN 963-537-156-X fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074357]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2004.
Busch, Renate
"Du küsst mich und denkst an mein Geld!" (magyar)
   A nagy melléfogás / Renate Busch ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 157.)
ISBN 963-9480-84-3 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073342]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2004.
Commin, Hélène
Le fils de Lassie (magyar)
   Lassie kölyke / Hélène Commin ; [ford. Jászay Gabriella]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 963-539-427-6 kötött : 1600,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1073602]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2004.
Dr. Frank und die Teufelssekte (magyar)
   Egy ördög, egy angyal és a díva / [ford. Végh József]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 158.)
ISBN 963-9480-81-9 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073344]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2004.
Feist, Raymond E.
Murder in LaMut (magyar)
   Gyilkosság LaMutban / Raymond E. Feist, Joel Rosenberg ; [ford. Lhotsky Barbara]. - Budapest : Beholder, 2004. - 299 p. : ill. ; 19 cm
Résháború sorozat (keretcím) ; Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-65-5 fűzött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9399-48-5)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1075184]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2004.
Fielding, Henry
Amelia (magyar)
   Amelia / Henry Fielding ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. és a jegyzeteket kész. Bányai Geyza]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 777 p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-96-1 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1074138]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2004.
Frazier, Charles
Cold mountain (magyar)
   Hideghegy / Charles Frazier ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1999. - 425 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2147-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1073369]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2004.
Goldman, William
Marathon man (magyar)
   Maraton életre-halálra / William Goldman ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Európa, 2004. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7552-2 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1073759]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2004.
Green, Roland
Knights of the Rose (magyar)
   A Rózsa Lovagjai / Roland Green ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 372, [4] p. ; 18 cm. - (Harcosok sorozat ; 5.)
Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-9474-72-X fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1073589]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2004.
Green, Tim
The fifth angel (magyar)
   Az ötödik angyal / Tim Green ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Opus, 2003. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 963-86378-9-7 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1073856]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2004.
Greene, Crystal
His arch enemy's daughter (magyar)
   Tartós őrizet / Crystal Greene ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 159.)
ISBN 963-537-183-7 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074388]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2004.
Greene, Graham
A gun for sale (magyar)
   Merénylet / Graham Greene ; [ford. Birkás Endre]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-086-0 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1074647]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2004.
Gressman, Thomas S.
Shadows of war (magyar)
   A háború árnyai / Thomas S. Gressman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 250 p. ; 19 cm. - (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 6.). (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-9399-64-7 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1073577]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2004.
Hartmann, Bettina
Gesucht: eine Frau fürs Leben (magyar)
   Életre szóló kapcsolat / Bettina Hartmann ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 156.)
ISBN 963-9480-82-7 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073339]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2004.
Hašek, Jaroslav
Dekameron humoru a satiry (magyar)
   Dekameron / Jaroslav Hašek ; [ford. D. Sidó Ágnes et al.]. - Budapest : Generál Press, [2004]. - 707 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Lada, Josef
ISBN 963-9459-91-7 kötött : 2800,- Ft
cseh irodalom - szatíra
885.0-7=945.11
[AN 1073829]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2004.
Hassel, Sven
GPU-fængslet (magyar)
   OGPU-börtön / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-241-0 kötött : 1690,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 1073359]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2004.
Hoffnung, die dein Kuss mir schenkt (magyar)
   A remény hal meg utoljára / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 159.)
ISBN 963-9480-83-5 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073347]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2004.
Holt, Victoria
Drop of the dice (magyar)
   Perdül a kocka / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-271-2 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 1073765]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2004.
    maradok hozzád : lengyel szerelmes versek / vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc. - [Budapest] : General Press, [2004]. - 64 p. ; 15 cm. - (Szép versek, szép köntösben, ISSN 1416-8804)
ISBN 963-9459-67-4 velúr : 798,- Ft
lengyel irodalom - szerelem - vers - antológia
884-14(082)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 1073724]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2004.
Jacq, Christian
Le juge d'Égypte (magyar)
   Az egyiptomi bíró / Christian Jacq ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2002-2004. - 3 db ; 24 cm
Regénytrilógia
840-31=945.11
[AN 937169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A vezír igazsága. - 2004. - 351 p. : ill.
ISBN 963-07-7500-X kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1073497] MARC

ANSEL
UTF-85845 /2004.
Kaaberbøl, Lene
The broken orb (magyar)
   Az idő hálója / Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004-. - 20 cm
W.i.t.c.h. (keretcím)
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1069687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Saskarmok. - 2004. - 168 p.
ISBN 963-627-924-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1073645] MARC

ANSEL
UTF-85846 /2004.
Kipling, Rudyard
The second jungle book (magyar)
   Mesél a dzsungel / Rudyard Kipling ; [ford. Benedek Marcell] ; [... Budai Tibor rajz.]. - Budapest : Sensus, 2003. - 129 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9375-61-6 kötött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1073867]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2004.
Knister
Hexe Lilli feiert Geburtstag (magyar)
   Lili, a kis varázsló : a fergeteges szülinap / Knister ; [ford. Lothringer Szilvia]. - Budapest : General Press, [2004]. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9459-54-2 kötött : 1800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1073508]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2004.
Koontz, Dean R.
The face (magyar)
   Az arc / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2004. - 590 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-07-2 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1073590]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2004.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7566-2 kötött : 1900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1073721]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2004.
Kundera, Milan
Směšné lásky (magyar)
   Nevetséges szerelmek / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1995. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7568-9 kötött : 1900,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 1074534]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2004.
Kürthy, Ildikó von
Freizeichen (magyar)
   Félrelépés Mallorcán / Ildikó von Kürthy ; [ford. Pataky Miklós]. - Budapest : Móra, 2004. - 175 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-7882-X fűzött : ár nélkül
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073253]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2004.
Leclaire, Day
The bride price (magyar)
   A szerelem malmai.. / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 315.)
ISBN 963-537-216-7 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074391]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2004.
Mandeville, Bernard
The fable of the bees or Private vices, public benefits (magyar)
   A méhek meséje avagy Magánvétkek, közhaszon / Bernard Mandeville ; ford. Tótfalusi István ; az utószót írta Heller Ágnes. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 266, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-208-855-7 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gazdaságfilozófia - erkölcsfilozófia
820-96=945.11 *** 330.16 *** 17(035)
[AN 1073723]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2004.
Mankell, Henning
Pojken som sov med snö i sin säng (magyar)
   A fiú, aki hóban aludt : Joel Gustafson története folytatódik / Henning Mankell ; [ford. Tótfalusi István] ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 227 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
ISBN 963-11-7887-0 kötött : ár nélkül
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1074111]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2004.
Mankell, Henning
Den vita lejoninnan (magyar)
   A fehér nőstény oroszlán / Henning Mankell ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 477 p. ; 22 cm
ISBN 963-9519-42-1 kötött : ár nélkül
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 1074122]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2004.
Marton, Sandra
The pregnant mistress (magyar)
   Egy nyelvet beszélünk / Sandra Marton ; [... ford. Petricsák Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 304.)
ISBN 963-537-240-X fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1073614]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2004.
Mather, Anne
A rich man's touch (magyar)
   A legszebb férfikor / Anne Mather ; [... ford. Káli Sarolta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 316.)
ISBN 963-537-217-5 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074392]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2004.
Merle, Robert
Moncada, premier combat de Fidel Castro (magyar)
   Moncada : Fidel Castro első csatája / Robert Merle ; [ford. Dankó Éva]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1967. - 473, [3] p., [24] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7516-6 kötött : 2300,- Ft
Kuba - francia irodalom - történelem - 20. század - memoár
840-94=945.11 *** 972.91"195/196"(0:82-31)
[AN 1074702]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2004.
Moravia, Alberto
   Agostino : kisregények / Alberto Moravia ; [ford. Zsámboki Zoltán]. - Budapest : Európa, 2003. - 572 p. ; 19 cm
Tart.: Az álarcosbál ; Agostino ; Az engedetlenség ; A hitvesi szerelem. - Egys. cím: La mascherata ; Agostino ; La disubbidienza ; L'amore coniugale
ISBN 963-07-7505-0 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - kisregény
850-31=945.11
[AN 1073023]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2004.
Okoye, Ifeoma
Men without ears (magyar)
   Süketek földje / Ifeoma Okoye ; [ford. Pásztori Jusztina]. - [Budapest] : Kávé K., 2003. - 188 p. ; 19 cm. - (Fekete Kávé-könyvek, ISSN 1417-6610)
ISBN 963-9169-48-X fűzött : 1780,- Ft
Nigéria - angol irodalom - regény
820-31(669)=945.11
[AN 1073060]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2004.
Otkrovennye rasskazy strannika duhovnomu svoemu otcu (magyar)
   A zarándok elbeszélései / [ford. Korzenszky Richárd] ; [kiad. Bencés Apátság]. - Tihany : Bencés Apátság, 2003. - 216 p. ; 20 cm
Az utószót Orosz Athanáz írta
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86284-0-1)
orosz irodalom - vallásos irodalom
882-97=945.11 *** 244
[AN 1073575]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2004.
Rabb, Jonathan
The book of Q (magyar)
   Q könyve / Jonathan Rabb ; [ford. ... Horváth Beatrix]. - Pécs : Opus, 2004. - 405 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86473-0-2 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1075135]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2004.
Rendell, Ruth
   Lehull a lepel : hátborzongató kriminovellák / Ruth Rendel ; [ford. Kökéndy Zoltán és Nagy Erika]. - [Pécs] : Art Nouveau, [2004]. - 205, [2] p. ; 18 cm
A ford. a "The fallen curtain and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-214-365-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 1073124]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2004.
Roberts, Nora
Betrayal in death (magyar)
   Halálos árulás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 377 p. ; 18 cm
ISBN 963-9437-79-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1073419]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2004.
Rushdie, Salman
The satanic verses (magyar)
   Sátáni versek : regény / Salman Rushdie. - [Budapest] : Konzorcium, 2004. - 686 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-082-8 kötött : 3480,- Ft
ISBN 963-86416-9-X
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1074284]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2004.
Salvatore, R. A.
The hunters blades trilogy (magyar)
   Vadászpengék trilógia / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2003]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 955259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A magányos drow / [ford. Sziklai István]. - [2004]. - 491 p.
ISBN 963-9474-66-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1073595] MARC

ANSEL
UTF-85867 /2004.
Steel, Danielle
The promise (magyar)
   Ígéret / Danielle Steel ; [ford. Varga Orsolya]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2004]. - 266 p. ; 20 cm
Megj. "Az igaz szerelem" és "Az adott szó" címmel is
ISBN 963-9497-30-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074686]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2004.
Triolet, Elsa
L'inspecteur des ruines (magyar)
   A romfelügyelő / Elsa Triolet ; [ford. Eckhardt Ilona]. - Budapest : General Press, [2004]. - 249 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
ISBN 963-9459-37-2 kötött : 2000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1073719]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2004.
Uris, Leon
O'Hara's choice (agyar)
   Döntés / Leon Uris ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-230-5 kötött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1073597]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2004.
Van Belkom, Edo
Lord Soth (magyar)
   Lord Soth / Edo van Belkom ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 347 p. ; 18 cm. - (Harcosok sorozat ; 6.)
Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-9474-76-2 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1073593]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2004.
Verne, Jules
Le Chancellor (magyar)
   A Chancellor : J. R. Kazallon úti naplója / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 306 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; 73.)
ISBN 963-427-505-2 kötött : ár nélkül
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1075556]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2004.
Verne, Jules
La maison à vapeur (magyar)
   Az acél elefánt : utazás Észak-Indián keresztül / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 2 db : ill. ; 20 cm
A 2. köt. egyéb címadat nélkül
ISBN 963-427-506-0 kötött : ár nélkül
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1075549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 265 p. - (Jules Verne összes művei ; 71.)
ISBN 963-427-507-9
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1075551] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 277 p. - (Jules Verne összes művei ; 72.)
ISBN 963-427-508-7
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1075553] MARC

ANSEL
UTF-85873 /2004.
White, Stephen
The best revenge (magyar)
   Az igazi bosszú / Stephen White ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2004]. - 383 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-68-2 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1073585]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2004.
Wilson, Jacqueline
Girls in tears (magyar)
   Mi baj, lányok? / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2004. - 207 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-06-4 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1074119]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2004.
Wood, Barbara
Sacred ground (magyar)
   Megszentelt föld / Barbara Wood ; [ford. Király Dezső]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-067-4 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1073794]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5876 /2004.
Arany László (1844-1898)
   Babszem Jankó és más magyar népmesék / Arany László ; [rajz. Kissné Fiák Judit]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 95 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9544-53-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1073385]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2004.
Arany László (1844-1898)
   Fehérlófia és más magyar népmesék / Arany László ; [rajz. Kissné Fiák Judit]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 94 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9544-52-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1073388]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2004.
Bákonyiné Ica (1956-)
   A könnyek / Bákonyiné Ica írása. - [Budapest] : [s.n.], [2004]. - 43 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 1075260]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2004.
Bornai Tibor (1955-)
   Morfondírozások / Bornai Tibor. - Budapest : Szabad Föld, 2003. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-8473-34-7 * fűzött : 1440,- Ft (hibás ISBN 963-8473-36-3)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1072997]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2004.
Böszörményi Zsuzsa (1961-)
   Mélyen őrzött pillanatok : filmforgatókönyv / író Böszörményi Géza, Böszörményi Zsuzsa ; rend. Böszörményi Zsuzsa ; [közread. a] BGB Film, Delor Oy, Wegafilm. - [Budapest] : BGB Film ; [Helsinki] : Delor Oy ; [Wien] : Wegafilm, 2003. - 147 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1075443]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2004.
Böszörményi Zsuzsa (1961-)
   Mélyen őrzött pillanatok : filmforgatókönyv / író Böszörményi Géza, Böszörményi Zsuzsa ; rend. Böszörményi Zsuzsa ; [közread. a] BGB Film, Delor Oy, Wegafilm. - [Budapest] : BGB Film ; [Helsinki] : Delor Oy ; [Wien] : Wegafilm, 2003. - 141 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1075446]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2004.
Botár Attila (1944-)
   Félcédulák Unkhu-ka-Gathból / Botár Attila. - Veszprém : Botár A., 2003. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-781-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073147]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2004.
Cantu Mari
   Rózsadomb : Cantu Mari filmje / [közread. az] Eurofilm Stúdió. - [Budapest] : Eurofilm Stúdió, 2002. - [2], 98 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1073171]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2004.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 203, [11] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7896-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 1074700]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2004.
Csikváry István (1933-)
   Emlékeim / Csikváry István. - [S.l.] : [s.n.], 2003-. - 21 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1073642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1933-1956. - 2003. - 119 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1073644] MARC

ANSEL
UTF-85886 /2004.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Dété naplója, 2002 októberétől - 2003 októberéig / Debreczeni Tibor ; [közread. az] Academia Ludi et Artis. - [Budapest] : ALEA, 2003. - 90 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 1073504]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2004.
Déry Tibor (1894-1977)
   Szép elmélet fonákja : cikkek, művek, beszédek, interjúk, 1945-1957 / Déry Tibor ; sajtó alá rend. Botka Ferenc. - Budapest : PIM, 2002. - 603 p. : ill. ; 23 cm. - (Déry archívum ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7412-93-X fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - irodalomtudományi forrás - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Déry_T.
[AN 1073718]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2004.
Entz Béla (1919-)
   "Tihany mereng..." : gyermek voltam Tihanyban / Entz Béla ; [kiad. Bencés Apátság]. - Tihany : Bencés Apátság, 2003. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86294-3-6 fűzött : ár nélkül
Entz Béla (1919-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1073522]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2004.
Erdélyi Margit
   Édes gyötrelem : [szerelmes regény] / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2003. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-306-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1073422]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2004.
Forgách András (1952-)
   Másnap / írta Forgách András ; rend. Janisch Attila ; [közread. az] Eurofilm Stúdió. - [Budapest] : Eurofilm Stúdió, 2003. - [2], 60, 7 fol. : ill. ; 30 cm
Irodalmi forgatókönyv
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1073169]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Égre néző lélek : Gárdonyi Géza füveskönyve 2. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-74-6 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1073378]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum : válogatott elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2004. - 127 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 963-697-423-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1075497]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2004.
Goldstein Imre (1938-)
   Elmenőben : [versek] / Goldstein Imre. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2004. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 963-9171-98-0 fűzött : 1300,- Ft
Izrael - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(569.4)
[AN 1075168]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2004.
Gub Jenő
   A könnyező egerek története : a proletkult "aranylapjaiból", góbéságok, furfangok, huncutságok / Gub Jenő ; [kiad. Debreceni Hőszolgáltató Szerviz Kft.]. - [Debrecen] : Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, 2004. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-684-0 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - humoreszk
894.511-7(498)
[AN 1074123]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2004.
Hatházi Erzsébet
   Zümike : egy eltévedt méhecske kalandjai / Hatházi Erzsébet ; [... rajz. ... Bognár Balázs]. - Almásfüzitő : Zsirai A., 2004. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-882-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1073702]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2004.
Horváth-Hoitsy Edit (1929-)
   Hallgass Anakreónra / Horváth-Hoitsy Edit. - [Budapest] : Adrianus, [2004]. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-002-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075448]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2004.
Jókai Mór (1825-1904)
   Mégsem lesz belőle tekintetes asszony ; Vadon virágai / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán és Várnai Teréz] ; [az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 247 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 107.)
ISBN 963-427-492-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 1075562]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2004.
Jólesz György (1958-)
   Rejtély Macskavárosban / Jólesz György. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 179 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-59-4 fűzött : 1050,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1073754]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2004.
Joós Ernő (1923-)
   A gondolkodás áhítat / Joós Ernő ; [kiad. a Sylvester János Könyvtár]. - Sárvár : Sylvester Kvt., 2004. - 55, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 1072990]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2004.
   A Káosz hősei : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 421 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 55.)
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-10-1 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-322.9(082)
[AN 1073244]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2004.
Kerekesné Huszár Mária
   Mesés finomságok / Kerekesné Huszár Mária, Kelly Juli ; [a színes illusztrációkat kész. Szunyoghy Viktória]. - [Budapest] : Nádszál Kv., [2004]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Mama mesék ; 1.)
ISBN 963-214-634-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - sütemény - mese - szakácskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 1075136]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2004.
Kocsis Barnabás
   Huszárkalandjaim : [egy magyar huszártiszt a háborúban és fogságban] / Lovag Kocsis Barnabás. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 250 p. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-86-X kötött : 2499,- Ft
Kocsis Barnabás
Magyarország - Szovjetunió - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - hadifogoly - memoár
894.511-94 *** 355.48(439)"1943/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 1075176]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2004.
Kulcsár István (1932-)
   Távol Európától / Kulcsár István. - Budapest : Korona, 2004. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-9589-53-5 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - szociográfia - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 308(47)"195"(0:82-94)
[AN 1075455]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2004.
Leitner Joli, Z.
   Emlékekből élünk! / Z. Leitner Joli ; [graf. Bauer Mónika]. - [Markaz] : Z. Leitner J., 2004. - 58, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-893-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075259]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2004.
Levendel Júlia (1944-)
   Pannonráma : dekameron / Levendel Júlia ; [Horgas Béla rajz.]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2004. - 2 db : ill., részben színes ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-25-1 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 350 p.
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073254] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 341 p.
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073258] MARC

ANSEL
UTF-85906 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az elátkozott hajó / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2004. - 270 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 963-8229-98-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1073756]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sindzse szeme / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2004. - 413 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 963-8229-46-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1073402]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2004.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2004. - 203 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-623-1 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 1073384]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2004.
Marosi Antal
   Így volt : Marosi Antal iraki útinaplója. - Budapest : Mercurius Agency, cop. 2003. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-000-1 fűzött : ár nélkül
Irak - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 910.4(567)
[AN 1074052]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2004.
   Marosparti legendák : antológia / [fel. szerk. Horváth-V. Sándor] ; [közread. a Makói Verselők B. T. (baráti társaság)]. - Makó : Makói Verselők Baráti Társ., 2003. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 1075253]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2004.
Miklósi Károly (1926-)
   Málenkij robot, 1945-1947 : Holocaust orosz módra / Miklósi Károly. - Budapest : [Miklósi K.], 2003. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-833-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-883-3)
Szovjetunió - magyar irodalom - második világháború - kényszermunka - memoár
894.511-94 *** 341.324.6(47)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1075150]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2004.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Egy marék zizi / Miklya Luzsányi Mónika ; [közread. a] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2003. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-210-900-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1072800]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Az én kortársaim / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - [12], 190 p. : ill., részben színes ; 23x31 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1904
ISBN 963-09-4536-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073668]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *
ISBN 963-8318-13-9
894.511-1/-9
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   62., Novellák : folytatás. - 2004. - p. 9791-9944.
ISBN 963-9556-00-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073240] MARC

ANSEL
UTF-8


   63., Novellák : folytatás. - 2004. - p. 9951-10104.
ISBN 963-9556-01-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073242] MARC

ANSEL
UTF-85915 /2004.
Nádasi Alfonz (1909-1997)
   Hadifogolynapló / Nádasi Alfonz ; [szerk., a szöveget gond. és az előszót írta Lukácsi Zoltán]. - Győr : [Palatia], 2004. - 212 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86305-5-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - hadifogoly - 20. század - napló
894.511-94 *** 355.257.72(47)"1945/1947"(0:82-94)
[AN 1073512]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2004.
Nemere István (1944-)
   Szerelmem, Kleopátra : történelmi regény az egyiptomi fáraók korából / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-308-2 fűzött : ár nélkül
Kleopátra (Egyiptom: királynő)
magyar irodalom - regény
894.511-311.6
[AN 1073413]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2004.
Nikovics Anna
   Katica kalandjai : mesék / [Nikovics Anna] ; [... ill. Matheika Gábor]. - Budapest : Alterra, 2003. - 62 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9324-45-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1075257]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2004.
   Óvodások kincsestára : [mesék, versek, énekek gyermekeknek]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 87 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9544-01-9 kötött : ár nélkül
világirodalom - néprajz - gyermekirodalom - népmese - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 1073382]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2004.
Pelle János (1950-)
   Lencse alatt / Pelle János. - Budapest : PolgArt, 2003. - 369 p. ; 17 cm
ISBN 963-9306-57-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1074402]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2004.
Petrovics Mariann
   A szíveket pengető gitár / Petrovics Mariann ; ill. Nagy Erika és Prazsákné Torday Csilla. - Budapest : Petros Print Kft., 2004. - 117 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-214-427-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 1073849]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2004.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   Az áldozat visszatér.. / Naftali Kraus. - Budapest : PolgART, 2002. - 732 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9306-37-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - zsidóság - memoár
894.511-94 *** 943.9(=924)"19"(0:82-94)
[AN 1074399]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2004.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - 7. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 2002. - 467 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2389-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1074557]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2004.
Repity Zsuzsa (1976-)
   Sün Sámuel és a tél / Repity Zsuzsa. - [Lánycsók] : Repity Zs., [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-430-761-2 kötött : ár nélkül
horvátországi magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2)(497.13) *** 087.5(084.1)
[AN 1073805]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2004.
Rózsa Ferenc
   Ajánlás / Rózsa Ferenc. - [Budapest] : Pilvax, [2004]. - 256 p. ; 15 cm
ISBN 963-9154-03-2 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - vers
894.511-14 *** 323(439)"200"
[AN 1074375]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2004.
Sándor Katalin
   Csendfény / Sándor Katalin ; [az illusztrációkat Nemes Endre és Nemes Gábor kész.]. - Debrecen : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2004. - 126 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 963-86449-2-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073067]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2004.
Sherwood, John J.
   Hőseposz / John J. Sherwood. - Budapest : Inomi, 2004. - 312, [3] p. : ill. ; 18 cm
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-86435-3-6 fűzött : 1590,- Ft : 6.3 ?
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1075172]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2004.
Simon András (1958-)
   Rejtjelek / Simon András. - Budapest : Hangtalan Jelek, 2003. - 68 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-214-056-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073790]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2004.
Szalai Borbála (1926-)
   Gyalogösvény, gyalogút : versek, mondókák, tréfák gyerekeknek / Szalai Borbála ; [... ill. Jankovics Mária]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 122 p. : ill. ; 18 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 117.)
ISBN 963-9111-61-9 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(477.87)(02.053.2)
[AN 1074282]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2004.
Szemerei Gábor
   Belső szoba : meditatív-predikatív versek, faplasztikák, vallomások / Szemerei Gábor. - Budapest : Luther, 2004. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9571-04-0 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073568]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2004.
Szilágyi Cs. Tibor (1973-2003)
   Harakiri : tanfolyam kezdőknek / Szilágyi Cs. Tibor. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-83-1 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 1075092]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2004.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 1997. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-447-0 fűzött : 890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1073599]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2004.
Tandori Dezső (1938-)
   Zabkeselyű / Tandori Dezső. - Budapest : PolgART, 2003. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-06-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1074381]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2004.
Tárnok Mihály (1937-)
   Izzásban 2 : versek / Tárnok Mihály. - [Oroszlány] : Szerző, cop. 2004. - 714 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-430-980-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075433]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2004.
   Tizenöt év, negyven gondolat / [szerk. Bognár József]. - [Budapest] : Kárpáti Ház K., 2004. - 109, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-214-403-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073513]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2004.
Tóth Z. László (1933-)
   Évszakok - égtájak : versek / Tóth Z. László. - Budapest : Alterra, 2004. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 963-9324-46-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075256]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2004.
Vágó Csaba
   Keselyűk Berlin felett : [II. világháborús kalandregény egy szigorúan titkos hadműveletről] / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 215 p. ; 20 cm
Társszerző Géczi Zoltán
ISBN 963-9409-26-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 1075112]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Cefre : vádiratversfolyam a gyilkos magyar állam ellen, 2002 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2002. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-448-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073659]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Én halott vagyok! : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 107, [8] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-838-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073653]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Folyóparton zokogok : vádiratversfolyam, 2002 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2002. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-854-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073656]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Hatvan év multán : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 125 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-836-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073662]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Múzsa a kriptámban : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-925-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073651]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Reciprok világ : vádirat a gyilkos magyar állam ellen, 2002 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2002. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-947-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073649]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Tébolyult költészet : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 138 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-927-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073652]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Temetőkert : végső leszámolás a magyar állammal, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-661-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073669]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Versek a kriptából : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-837-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1073666]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2004.
Varga Katalin (1928-)
   A zöld torony / Varga Katalin ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 183, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7883-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1073796]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2004.
   Verecke : kárpátaljai magyar költők a XX. századból / összeáll. Gortvay Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 199 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 119.)
ISBN 963-9111-63-5 fűzött : ár nélkül
kárpátaljai magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(477.87)(082) *** 894.511-14(439.23)(082)
[AN 1074280]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5948 /2004.
   Az állatok vitája : rövid mesék, mondókák / Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-55-0 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073673]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2004.
Arànega, Mercè
Jo vull ser una bruixa! (magyar)
   Boszorkány szeretnék lenni! / Mercè Arànega ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : General Press, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9459-62-3 kötött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073713]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2004.
Arànega, Mercè
Jo vull ser una fada! (magyar)
   Tündér szeretnék lenni! / Mercè Arànega ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : General Press, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9459-61-5 kötött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073714]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2004.
Arànega, Mercè
Jo vull ser una fantasma! (magyar)
   Szellem szeretnék lenni! / Mercè Arànega ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : General Press, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9459-63-1 kötött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073711]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2004.
Borza, Lucia
   Iarmaroc în pădure = Vásár az erdőben / Lucia Borza ; [desene] Aurelia Nemeş ; [publ. a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria]. - [Gyula] : Noi, 2004. - [24] p. : ill. ; 16x21 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-214-290-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-290)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074299]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2004.
Covi, Mario
Krümel (magyar)
   Picur kalandjai / [az eredeti szöveget Mario Covi írta] ; [az illusztrációkat Hildrun Covi kész.] ; [ford. Láng Eszter]. - Budapest : General Press, [2004]. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9459-82-8 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073510]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2004.
Doinet, Mymi
Les aventures des Taquinours (magyar)
   Pajkos mackók kalandjai / írta Mymi Doinet ; ill. Carline ; [ford. Vida Enikő]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-627-934-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1073180]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2004.
   Legelső állataim. - [Szeged] : Novum, [2004]. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9334-33-2 kötött : ár nélkül
gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074045]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2004.
   Legelső számaim. - [Szeged] : Novum, [2004]. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9334-34-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1075255]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2004.
   Legelső szavaim. - [Szeged] : Novum, [2004]. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9334-35-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074037]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2004.
Miler, Zdeněk
Krtek a televize (magyar)
   Vakond és a televízió / Zdeněk Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-7886-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074363]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2004.
   Összeadás : lapozva játssz, játszva tanulj / [ill. ... Sproh Róbert]. - Budapest : Novum, [2004]. - Lapozó (48 p.) : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9334-03-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1075254]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2004.
Stănese, Alexandru
   Erdei állatok / [rajz. Stanese Alexandru]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2003. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9379-20-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074242]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2004.
Stănese, Alexandru
   A három kismalac / [rajz. Stanese Alexandru]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2003. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9379-22-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074241]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2004.
Stănese, Alexandru
   Háziállatok / [rajz. Stanese Alexandru]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2003. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9379-21-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9379-20-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074244]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2004.
Starý, Milan
   A csodafazék / [rajz. Milan Starý]. - Nagykanizsa : Canissa, [2004]. - Leporello (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-9379-34-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074237]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2004.
Vilgusová, Hedvika
   A mézeskalács-házikó / [rajz. Hedvika Vilgusová]. - Nagykanizsa : Canissa, [2004]. - Leporello (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-9379-35-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074236]
MARC

ANSEL
UTF-8