MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:32:57
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5965 /2004.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 2004-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 1084349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Fej - Gak / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Acsády Judit et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Bokor Zsuzsa et al.]. - 2004. - 879 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-41-8 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 1077101] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Gal - Gyi / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Ádám József et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Ács Irén et al.]. - 2004. - 879 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-47-7 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 1077102] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., E - Fei / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Antal Emánuel et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Bokor Zsuzsa et al.]. - 2004. - 870 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-26-4 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 1077103] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Kad - Kla / [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [mtársak Bálinger János, Fűzfa László]. - 2004. - 956 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-94-9 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 1077113] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5966 /2004.
Lábady Tamás (1944-)
   Szerződésen kívüli kárfelelősség az új Ptk-ban / előadó Lábady Tamás. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2004. - p. 93-101. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 138.)
A sorozat 133-138. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - kártérítés - felelősség - konferenciakiadvány
061.3(439-2Bp.)"2003" *** 347.513(439)
[AN 1075916]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5967 /2004.
   A József Attila Városi Könyvtár emlékkönyve. - Zalaegerszeg : JAVK, 2004. - 76 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 58-65.
ISBN 963-214-826-6 fűzött : ár nélkül
József Attila Városi Könyvtár (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - városi könyvtár
027.52(439-2Zalaegerszeg)
[AN 1076482]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2004.
   Jubileumi évkönyv : 50 éves a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár, 1952-2002 / [szerk. György Károlyné Rabi Lenke] ; [kiad. Komárom Város Önkormányzata]. - Komárom : Önkormányzat, 2003. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 54-65.
ISBN 963-210-302-5 fűzött : ár nélkül
Jókai Mór Városi Könyvtár (Komárom)
Komárom - városi könyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Komárom)
[AN 1075779]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5969 /2004.
Bailey, Alice Anne
From intellect to intuition (magyar)
   Az intellektustól az intuícióig / Alice A. Bailey. - [Budapest] : Édesvíz, cop. 2004. - 279 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-751-8 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25 *** 159.965
[AN 1076814]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2004.
Butler, W. E.
   A mágia magas iskolája : gyakorlati útmutató a szupranormális képességek kifejlesztéséhez és használatához : [a mágus kiképzésének módszere] / W. E. Butler ; [ford. Baráth András]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 287 p. ; 21 cm
A ford. a "The magician : his training and work" és a "Magic : its ritual, power and purpose" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9231-57-6 fűzött : 2700,- Ft
mágia
133.4
[AN 1075952]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2004.
Chinmoy, Sri
Astrology (magyar)
   Asztrológia, természetfeletti és túlvilág : kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2004. - 195 p. ; 17 cm
ISBN 963-85750-6-9 fűzött : 1100,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1075951]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2004.
Holland, Eileen
The wicca handbook (magyar)
   Boszorkánypraktikák : [a mágia ősi művészetének gyakorlása a modern világban] / Eileen Holland ; [ford. Béresi Csilla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-387.
ISBN 963-528-519-1 kötött : 2900,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 1076083]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2004.
Oláh Imre
   A távgyógyítás bibliája : ellenpápa 2002-ben? / Oláh Imre ; [graf. Farkas István]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, [2004], cop. 1997. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7843-53-1 fűzött : 600,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1073881]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2004.
The world's greatest ufo & alien encounters (magyar)
   Ufók és harmadik típusú találkozások : Földön kívüli rejtélyek, eltűnések : megmagyarázhatatlan jelenségek / [ford. Németh Dorottya]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2004. - 429 p. ; 22 cm. - (Híres címlapsztorik, ISSN 1589-6811)
ISBN 963-86333-3-6 kötött : ár nélkül
földön kívüli élet - ufó
001.94
[AN 1075964]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5975 /2004.
   Együttműködési lehetőségek a társadalmi szereplők között környezetvédelmi projektekben és pályázatokban : útmutató / [szerzők Arnold György et al.] ; [... kiad. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala]. - Veszprém : Veszprém M. Önkormányzat Hivatala, 2004. - 71 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-7185-37-2 fűzött : ár nélkül
Európa - környezetvédelem - pályázat
504.06(4) *** 06.063
[AN 1077625]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2004.
   Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei / szerk. Demeter Zoltán, Hudák Katalin, Papp László ; kiad. Zöld Akció Egyesület. - [Miskolc] : Zöld Akció Egyes., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Miskolc - tájvédelem
502.4(439-2Miskolc)(036)
[AN 1076840]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5977 /2004.
   Neumann János emlékezete / [összeáll. Gurka Dezsőné és Pintér István] ; [kiad. a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara]. - Kecskemét : KF Gépip. és Automatizálási Műsz. Főisk. Kar, 2002. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Neumann János műveinek bibliográfiája: p. 47-56.
Fűzött : ár nélkül
Neumann János (1903-1957)
51(73)(=945.11)(092)Neumann_J. *** 012Neumann_J.
[AN 938724]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5978 /2004.
   Általános fizika. - 2. jav. kiad. - Pécs ; Budapest : Dialóg Campus, [2003]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 1074263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Fénytan / Erostyák János, Kozma László. Relativitáselmélet / Bergou János. Atomhéjfizika / Pintér Ferenc. - cop. 2003. - 593 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 277-278., 335., 577-579.
ISBN 963-9542-00-8 kötött : 4980,- Ft
fénytan - relativitáselmélet - atomfizika - egyetemi tankönyv
535(075.8) *** 539.1(075.8) *** 530.12(075.8)
[AN 1074264] MARC

ANSEL
UTF-85979 /2004.
   Jedlik Ányos tisztelete : születésének 200. évfordulóján / főszerk. Király Árpád ; [sajtó alá rend. Gazda István] ; [közread. a] Jedlik Ányos Társaság. - Budapest : Jedlik Á. Társ., 2002. - 225, IV p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9769-9 fűzött : ár nélkül
Jedlik Ányos (1800-1895)
53(439)(092)Jedlik_Á. *** 621.3
[AN 937617]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5980 /2004.
Greenwood, Norman Neill
Chemistry of the elements (magyar)
   Az elemek kémiája / N. N. Greenwood, A. Earnshaw ; [ford. Brücher Ernő et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 3 db (1834 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5255-X fűzött : 11260,- Ft
szervetlen kémia - egyetemi tankönyv
546(075.8)
[AN 1072479]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XXX, 549 p.
szervetlen kémia - egyetemi tankönyv
546(075.8)
[AN 1072483] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - XXIII, 551-1239. p.
szervetlen kémia - egyetemi tankönyv
546(075.8)
[AN 1072485] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - XXIII, 1241-1834. p.
szervetlen kémia - egyetemi tankönyv
546(075.8)
[AN 1072487] MARC

ANSEL
UTF-85981 /2004.
International Union of Pure and Applied Chemistry. Symposium (19.) (2002) (Budapest)
   XIX?t?h IUPAC Symposium on Photochemistry : July 14-19, 2002 Budapest - Hungary : book of abstracts / [ed. by T. Vidóczy, J. Nyitrai, L. Biczók] ; [publ. by the] MKE. - Budapest : MKE, 2002. - XXXII, 552 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9319-22-8 fűzött : ár nélkül
541.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 937609]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5982 /2004.
Szabóné Zavaczki Andrea
   Bolygónk éghajlata / Szabóné Zavaczki Andrea. - Debrecen : TKK, [2004]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Gyermektudomány)
ISBN 963-596-225-8 kötött : ár nélkül
éghajlattan - gyermekkönyv
551.58(02.053.2)
[AN 1075611]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2004.
Tola, José
Atlas básico de fósiles y minerales (magyar)
   Ásványok és kövületek atlasza / [szöveg José Tola, Eva Infiesta] ; [ill. Jaume Farrés, Albert Martínez, Josep Torres] ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-684-125-X fűzött : ár nélkül
ásvány - kőzet
552(031) *** 549(031)
[AN 1076333]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5984 /2004.
Moetrius
   Aspektus. - Pécs : Vén L., [2003]-. - 30 cm
Szerző: Moetrius. - A leírás a 3. köt. alapján kész.
kozmológia - fizika
524.8 *** 53
[AN 1076688]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A változás és rendezettség téridőre kifejtett hatásai : térszerveződési tanulmány : az Aspektus című kétrészes könyv legnagyobb terjedelmű kivonata. 3.6 változat. - [2003]. - 60 p. : ill.
ISBN 963-430-465-6 fűzött : ár nélkül
kozmológia - téridő
524.8 *** 531.111
[AN 1076689] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5985 /2004.
Korponai János
   Planktonrákok tér- és időbeli mintázata, táplálékláncban való szerepük a Hídvégi-tóban / Korponai János. - Debrecen : DE, 2002. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 17.)
Bibliogr.: p. 94-107. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-635-6 fűzött : ár nélkül
591.9(439)(285.2Hídvégi-tó) *** 595.3(439)(285.2Hídvégi-tó)
[AN 936881]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2004.
Szünzoológiai Szimpózium (2.) (2004) (Budapest)
   SzüSzi 2004 : 2. Szünzoológiai Szimpózium : Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2004. március 8-9. : előadások és poszterek összefoglalói / szerk. Batáry Péter, Báldi András, Dévai György ; [közread. a] Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. - Szeged : MÖTE, 2004. - 91 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 160
Fűzött : ár nélkül
állatökológia - konferenciakiadvány
591.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 1077488]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5987 /2004.
Benson, Nigel C.
Introducing psychology (magyar)
   Pszichológia másképp / Nigel C. Benson ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 172, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
Bibliogr.: p. [175-176.]
ISBN 963-86421-1-4 fűzött : 1890,- Ft
lélektan
159.9
[AN 1076752]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2004.
Benson, Nigel C.
Introducing psychoterapy (magyar)
   Pszichoterápia másképp / Nigel C. Benson, Borin Van Loon ; [ford. Huller Ervin és Kovács Kristóf]. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 171, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
ISBN 963-86421-2-2 fűzött : 1890,- Ft
pszichoterápia
615.851 *** 159.964 *** 616.8-085.851
[AN 1076775]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2004.
Carver, Charles S.
Perspectives on personality (magyar)
   Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; [ford. Albert Ágnes et al.]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003. - 582 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 515-567.
ISBN 963-389-566-9 kötött : 4980,- Ft
személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8)
[AN 1075886]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2004.
Csernus Eszter
   HIV/AIDS and human rights in Hungary / ed. by Eszter Csernus ; [written by Eszter Csernus, Judit Tóth] ; [interviews by Eszter Csernus, Balázs Pálfi, Szilvia Varró] ; publ. by the Hungarian Civil Liberties Union. - Budapest : HCLU, 2004. - 183 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-542-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - AIDS - emberi jog
616.97:578.828:612.017.1 *** 342.7(439)(036)
[AN 1076937]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2004.
Eysenck, Michael W.
Cognitive psychology (magyar)
   Kognitív pszichológia : hallgatói kézikönyv / Michael W. Eysenck, Mark T. Keane ; [ford. Bocz András]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 603 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 531-586.
ISBN 963-19-4523-5 kötött : 4350,- Ft
kognitív pszichológia - egyetemi tankönyv
159.9.019:165.194(075.8)
[AN 1072531]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2004.
Forward, Susan
Toxic parents (magyar)
   Mérgező szülők : hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől és nyerjük vissza életünket? / Susan Forward ; [ford. és az utószót írta Kövi György]. - 2. kiad. - Budapest : Háttér, [2004], cop. 2000. - 346 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 963-9365-22-X fűzött : 1900,- Ft
családterápia
159.922-055.5/.7 *** 615.851
[AN 1074144]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2004.
Grunfeld, Nina
Pregnancy week by week (magyar)
   Terhesség hétről hétre / Nina Grunfeld ; [ford. A. Fodor Ágnes]. - Budapest : Glória, [2004]. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Czeizel Endre utószavával
ISBN 963-9283-88-6 fűzött : 1980,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 1074034]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2004.
Horváth László
   Funkcionális anatómia / Horváth László ; [az illusztrációkat Kálmánfi János kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 523 p. : ill. ; 25 cm. - (Gyógypedagógiai tankönyvsorozat, ISSN 1589-9462)
Bibliogr.: p. 513-514.
ISBN 963-19-5301-7 kötött : 3940,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 1076109]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2004.
Katona István
   A koponya és a gerinc lőtt sérülései / Katona István ; [ill. Katona István]. - [2. bőv. kiad.]. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 178 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9353-14-0 kötött : 3500,- Ft
élettani sérülés
616-001.45
[AN 1074133]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2004.
Kirkpatrick, Jim
Eating disorders (magyar)
   Evészavarok : anorexia nervosa, bulimia, kényszerevés és egyebek / Jim Kirkpatrick, Paul Caldwell ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 201 p. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-87-8 fűzött : ár nélkül
kényszerneurózis - önfenntartási ösztön zavara - étvágytalanság - falánkság
616.89-008.441.12 *** 616.89-008.441.42
[AN 1076954]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2004.
Leary, Timothy
The politics of ecstasy (magyar)
   Az eksztázis politikája : drog, tudat, vallás / Timothy Leary ; [ford. Békési József]. - Budapest : Edge 2000 : NDI, 2003. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - (Drogtörténet klasszikusai, ISSN 1589-9969)
ISBN 963-86421-6-5 fűzött : 2200,- Ft
Egyesült Államok - kábítószer - pszichológus - 20. század
613.83 *** 159.961.22 *** 159.9(73)(092)Leary,_T.
[AN 1075976]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2004.
Major Etelka
   Legyünk egészségesek a természetes gyógymódok által / Major Etelka. - Szeged : Magiszter, [2004]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-504-5 fűzött : ár nélkül
népi gyógymód - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 1075810]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2004.
   Megvont szabadság : emberi jogsértések a kényszergyógykezelés felülvizsgálata során Magyarországon = Liberty denied : human rights violations in criminal psychiatric detention reviews in Hungary / [közread. a Mental Disability Advocacy Center]. - [Budapest] : MDAC, cop. 2004. - 48, 50 p. ; 30 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - emberi jog - büntetőjog - betegjog - gyógyítás
614.253.83 *** 343.268 *** 615.89 *** 342.7(439)
[AN 1075942]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2004.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A karika : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - 3. kiad. - [Budapest] : Flaccus : Pappné Gazdag Zs., 2004. - 97 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9412-12-0)
gyógytorna - mozgásos játék - alapfokú oktatás - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv
615.825 *** 372.4:796(072) *** 613.71-053.2 *** 372.363(072)
[AN 1075809]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2004.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A tornabot : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - 3. kiad. - [Budapest] : Flaccus : Pappné Gazdag Zs., 2004. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 87.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9412-09-0)
gyógytorna - mozgásos játék - alapfokú oktatás - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv
615.825 *** 372.363(072) *** 613.71-053.2
[AN 1075806]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2004.
Rainwater, Janette
You're in charge (magyar)
   Te vagy a felelős : az öngyógyítás művészete / Janette Rainwater ; [ford. Lászlóné Grega Éva és Klein Sándor]. - 3. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 234 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 963-86421-7-3 fűzött : 1980,- Ft
pszichoterápia - öngyógyítás
615.851.111
[AN 1075966]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2004.
Saraswati, Sunyata
Jewel in the lotus (magyar)
   A lótusz ékköve : a magasabb tudatállapot tantrikus útja : teljes és rendszeres tantra-kriya jóga tanfolyam / Sunyata Saraswati és Bodhi Avinasha ; ill. Ty Keller ; [ford. Tardai Gabriella]. - [Budapest] : Astraker Bt., cop. 2002. - 248 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-202-946-1 fűzött : 2480,- Ft
615.851.86 *** 392.6
[AN 938766]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2004.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., [2004]. - 161 p. ; 23 cm
Lezárva: 2003. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-637-220-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - táplálkozástudomány - vendéglátás - élelmiszer-kereskedelem - útmutató
614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036) *** 613.2 *** 640.4 *** 339.166.82
[AN 1074319]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2004.
Várkonyi Zsuzsa, F.
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Mérték K., 2003. - 334 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-53-7 kötött : ár nélkül
önismeret
159.9 *** 613.865
[AN 1073866]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2004.
   Városi drogstratégia, 2003 / ... szerk. Juhász Béla Szilárd ; [közread. a] debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. - [Debrecen] : Önkormányzat, [2004]. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Debrecen - kábítószer
613.83 *** 364.272(439-2Debrecen)
[AN 1077647]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2004.
Varró Aladár Béla
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / Varró Aladár Béla. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9544-33-7 fűzött : ár nélkül
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 1073899]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2004.
Voll, Barbara
Diagnose Mausarm (magyar)
   A számítógép: korunk kínzókamrája(?) / Barbara Voll ; [ford. Szilágyi Gyula]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 103 p. : ill. ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-9519-17-0 fűzött : ár nélkül
betegség - gyógytorna - számítógép
615.825 *** 616 *** 681.3
[AN 1063708]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6009 /2004.
International Conference of "Research and Education" (2.) (2004) (Miskolc)
   2?n?d International Conference of "Research and Education" for the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and the University of Miskolc : Miskolc, 17-19 March 2004 / [ed. by Lajos Besenyei et al.]. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2004. - XXVII, 379 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Miskolc - Harkiv - műszaki tudomány - egyetem - kutatás - kooperáció - konferenciakiadvány
62 *** 378.662(439-2Miskolc) *** 061.3(439-2Miskolc) *** 378.662(477-2Harkiv)
[AN 1076367]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2004.
   Korszerű fémipari felületkezelési és hulladékgazdálkodási módszerek : Phare támogatású ESZA típusú oktatási projekt, HU-0008-02-01-0062 / [szerk. Török Tamás] ; [írták Antal Árpád et al.] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ. - [Miskolc] : ME Továbbképzési Közp., 2004. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
fémipar - felületkezelés - hulladékgazdálkodás - tanfolyami jegyzet
621.794.6(078) *** 620.197(078) *** 628.4(078)
[AN 1076639]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2004.
   Ötvenéves a Lehel : jubileumi évkönyv, 1952-2002 / [szerk. Bojtos József, Kuzén Zoltán, Szikra István] ; [kiad. a Gépipari Tudományos Egyesület]. - [Budapest] : GTE, [2004]. - 232 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is
ISBN 963-9058-19-X kötött : ár nélkül
Elektrolux Lehel Kft. (Jászberény)
Jászberény - hűtőgép - iparvállalat
621.57(439-2Jászberény) *** 061.5(439-2Jászberény)
[AN 1076419]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2004.
Zsáry Árpád (1927-)
   Gépelemek / Zsáry Árpád. - 4. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 25 cm
gépelem - egyetemi tankönyv
621.81(075.8)
[AN 1072544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 638 p.
Bibliogr.: p. 633-638.
ISBN 963-19-4585-5 kötött : 4377,- Ft
gépelem - egyetemi tankönyv
621.81(075.8)
[AN 1072545] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6013 /2004.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerűen Word 2002 for Windows XP / ifj. Ambrózai Attila. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Panem, cop. 2004. - 283 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-545-378-7)
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 1072470]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2004.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Az információ-technológia alapfogalmai / [Bártfai Barnabás, Szűcs Sándor]. - Budapest : BBS-Info, 2003. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek)
ISBN 963-86232-0-9 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - programozás - tanfolyami jegyzet
681.3(078) *** 519.68(078)
[AN 1075953]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2004.
Bodnár István
   Képszerkesztés / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, cop. 2004. - VI, [2] fol., 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; 9.[!8])
ISBN 963-9301-72-8 fűzött : 980,- Ft
felhasználói program - számítógépes grafika - képszerkesztő - tanfolyami jegyzet
681.3.019(078) *** 519.688Photoshop(078)
[AN 1075811]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2004.
Farkas Csaba
   A programozás alapjai Visual Basicben / Farkas Csaba, Szabó Marcell ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-214-293-4 fűzött : 1974,- Ft
programozás - programnyelv - felhasználói program - tanfolyami jegyzet
519.682Visual_Basic(078)
[AN 1076573]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2004.
Farkas Csaba
   Windows XP és Office 2003 felhasználóknak / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-548-8 fűzött : ár nélkül
operációs rendszer - felhasználói program - tanfolyami jegyzet
681.3.066Windows(078) *** 519.688Office(078)
[AN 1076578]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2004.
Hernandez, Michael J.
Database design for mere mortals (magyar)
   Adatbázis-tervezés : a relációs adatbázisok alapjairól földi halandóknak / Michael J. Hernandez ; [ford. Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, 2004. - XXXVI, 427 p. ; 24 cm
ISBN 963-9301-75-2 fűzött : 4950,- Ft
adatbázis - tankönyv
681.3.016(078)
[AN 1075791]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2004.
Holczer József
   Csoportmunka Office 2003-mal : Outlook, Pocket PC, Business Contact Manager, digitális aláírás, titkosítás, Windows SharePoint Services, csoportmunka Worddel és Excellel / Holczer József, Telek Andrea ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 252 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-865-140-7 fűzött : 2415,- Ft
felhasználói program - tanfolyami jegyzet
519.688Office(078)
[AN 1077419]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2004.
Holczer József
   Windows Server 2003 hálózatok kezelése / Holczer József, Benkovics Viktor ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-693-X fűzött : ár nélkül
számítógép-hálózat
681.324Windows_Server
[AN 1077664]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2004.
   PC-tuningolás. - Budapest : Computer Panoráma, [2004]-. - 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-39-X
számítástechnika
681.3
[AN 1077274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alaplap, processzor, RAM és BIOS. - cop. 2004. - 96 p. : ill.
ISBN 963-7639-40-3 fűzött : 1490,- Ft
számítástechnika
681.3
[AN 1077280] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6022 /2004.
   Élen az iparban : pozitív példák a magyar energetikában, 2003 = Taking the lead in industry : positive models in Hungarian energetics, 2003 / [fel. szerk. ... Egri Sándor]. - Szolnok : Nagyalföld, 2003. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2003. aug. - Gerinccím: Pozitív példák a magyar energetikában
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - energetika - ezredforduló
621.31(439) *** 338.45(439)"199"
[AN 1072881]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6023 /2004.
Boros Tiborné
   Települési vízgazdálkodás szintfelmérése - benchmarking / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-593-494-7 fűzött : 2600,- Ft
vízgazdálkodás - benchmarking
628.1/.3 *** 658.1.011.1
[AN 1076477]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2004.
Kiss Miklós
   110 éves Sopron vízellátása, 1892-2002 / [írta Kiss Miklós] ; [közread. a] Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Részvénytársaság. - [Sopron] : Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt., 2002. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-202-987-9 fűzött : ár nélkül
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.
628.1(439-2Sopron) *** 061.5(439-2Sopron)(091)
[AN 939154]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6025 /2004.
Kirschner Béla
   Régi taxik és az alapító Haltenberger Samu élete : 90 éves a magyar autótaxi, 1903-2003 / írta Kirschner Béla. - [Budapest : [Magánkiad.], [2003]. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Haltenberger Samu (1875-1956)
Magyarország - taxi - 20. század - történeti feldolgozás - életrajz
656.131.2(439)"19"(092)Haltenberger_S.
[AN 1076690]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2004.
Kissné Majtényi Mónika
   Nyíregyháza tömegközlekedési helyzete / [kész. Kissné Majtényi Mónika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2002. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Nyíregyháza
656.025.6(439-2Nyíregyháza)(083.41) *** 31(439-2Nyíregyháza)
[AN 939167]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6027 /2004.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Tokaji borgasztronómia (lengyel)
   Kulinarny artyzm tokajskich win / Robert Gyula Cey-Bert ; [przekł. ... Ewa Słaba Rónay, Konrad Sutarski] ; [fot. Attila Mészáros]. - Fót ; Budapest : Szig-Tim, 2003. - 220 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 963-86353-0-4 kötött : ár nélkül
Hegyalja - gasztronómia - tokaji bor
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 641.87 *** 641.87:663.2
[AN 1076375]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2004.
Hessayon, David Gerald
The bedding plant expert (magyar)
   Virágágyi dísznövények / D. G. Hessayon ; [ford. Preininger Éva]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
Kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-530-533-8)
virágkertészet - dísznövény
635.9
[AN 1074259]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2004.
Hessayon, David Gerald
The lawn expert (magyar)
   Pázsit és gyepszőnyeg / D. G. Hessayon ; [ford. Preininger Éva] ; [... a magyarországi adatokkal kieg. Lászay György]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 102 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
Kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-530-537-0)
kertészet - gyep
635.9
[AN 1074262]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2004.
   "Juteko 2002" : "Tessedik Sámuel Jubileumi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Tudományos Napok" : Szarvas, 2002. augusztus 29-30. : előadások és poszterek összefoglalói = "Juteko 2002" : "Sámuel Tessedik Jubilee Agricultural, Water and Environmental Management Scientific Days" : Szarvas, 29-30 August 2002 : abstracts of papers / [szerk. ... Szabóné Komlovszky Ildikó] ; [rend., közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar ... - Szarvas : Tessedik S. Főisk., 2002. - 396 p. ; 24 cm
Példányszám: 350
ISBN 963-202-719-1 fűzött : ár nélkül
63 *** 504.06 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 938722]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2004.
   Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok / összeáll. Kovács Ferenc [et. al.] ; [... szerzői Bertók Lóránd et al.]. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2003. - 239 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. II., Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
ISBN 963-508-405-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állati termék - állattenyésztés - háziállat
663/664(439) *** 636(439)
[AN 1075820]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2004.
   Szobanövények : a növények útmutatója A-tól Z-ig / [szerk. Kelemen Veronika, Jámbor Mariann, Labancz László] ; fotók Labancz László. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
Szobanövények : növényeink ápolása és gondozása (borító- és gerinccím)
ISBN 963-679-240-2 kötött : ár nélkül
cserepes növény
635.91
[AN 1076611]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2004.
Török László
   A rádiházi ménes története, 1912-2000 / Török László. - Székesfehérvár : Lapu Bt., 2002. - 156, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-86209-2-7 fűzött : 830,- Ft
Kabala Ménes Kft. (Gutorfölde)
lótenyésztés - ménes - lovassport - sporttörténet - történeti feldolgozás
636.1(439-2Rádiháza)(091) *** 798(439-2Rádiháza)(091)
[AN 1076483]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6034 /2004.
Bastian, Hans-Werner
Holzverbindungen (magyar)
   Fakötések / Hans-Werner Bastian ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Famunkák mindenkinek)
ISBN 963-9560-04-9 kötött : 2498,- Ft
barkácsolás - fakötés
689 *** 674.028
[AN 1076941]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2004.
Bastian, Hans-Werner
Die Oberfräse (magyar)
   Famegmunkálás felsőmaróval / Hans-Werner Bastian ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Famunkák mindenkinek)
ISBN 963-9560-06-5 kötött : 2498,- Ft
barkácsolás - famegmunkáló gép
689 *** 674.05
[AN 1076949]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2004.
Bastian, Hans-Werner
Werkstoff Holz (magyar)
   A fa mint alapanyag / Hans-Werner Bastian ; [ford. Gertheis Antal]. - Budapest : Cser K., 2004. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Famunkák mindenkinek)
ISBN 963-9560-05-7 kötött : 2498,- Ft
barkácsolás - faipar
689 *** 674
[AN 1076947]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2004.
Geday Ildikó
   Baba konyha : egészséges, egyszerű, házilag elkészíthető receptek a kisbabáknak, a kismamáknak és a kispapáknak / Geday Ildikó, Geday Gábor ; [ill. ... Lovász Anita]. - 4. kiad. - Budapest : Pupa Kvk., 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-913-9 fűzött : 750,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 1075905]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2004.
Juhani Nagy János (1953-)
   Európa eszik / Juhani Nagy János. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 234 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-8473-37-1 kötött : 5990,- Ft
Európa - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 1077150]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2004.
Kelly Juli
   600 kalória és ami belefér.. / Kelly Juli ; [fotókat kész. Kelly István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Nádszál Kv., [2004]. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-262-3)
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 1075907]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2004.
McFadden, Christine
The ultimate encyclopedia of chocolate (magyar)
   Nagy csokoládé enciklopédia : több mint 200 recepttel / Christine McFadden, Christine France ; [ford. Hollós Ilona, Máté György]. - 2. kiad. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 256.
Kötött : 5790,- Ft (hibás ISBN 963-9134-52-X)
művelődéstörténet - csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12) *** 930.85
[AN 1075891]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2004.
Orbay Péterné
   Konyhatervezés : [egyetemi tankönyv] / Orbay Péterné ; [... rajzok Sipos Mátyás]. - 2. kiad. - Budapest : Invest-Marketing Bt., 2003. - 179 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7663-2)
konyhaberendezés - egyetemi tankönyv
643.3(075.8)
[AN 1072447]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2004.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Ételkincstár / [Pelle Józsefné, Boda Zoltánné]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2004]. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 963-9523-73-9 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1076395]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Egytálételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 128 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 4.)
ISBN 963-679-235-6 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1076536]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Levesek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 120 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 5.)
ISBN 963-679-236-4 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 1076535]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Saláták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 6.)
ISBN 963-679-233-X fűzött : ár nélkül
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 1076528]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2004.
Veress Rózsa
   Ötletes, gyors, takarékos konyha : [vasárnapi ebédek, hétköznapi vacsorák] / [receptek Veress Rózsa] ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2004. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 13.)
Fűzött : 440,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1077392]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6047 /2004.
Kant, Immanuel
Kritik der reinen Vernunft (magyar)
   A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Kis János]. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2004. - 745 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
ISBN 963-9165-71-9 kötött : 3695,- Ft
filozófia
1(430)Kant,_I.
[AN 1074256]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2004.
   A láthatatlan megismerés / szerk. Gervain Judit, Pléh Csaba. - Budapest : Gondolat, 2004. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9500-49-6 fűzött : 2680,- Ft
ismeretelmélet
165.194
[AN 1076401]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2004.
Sardar, Ziauddin
Chaos for beginners (magyar)
   Káoszelmélet másképp / Ziauddin Sardar, Iwona Abrams ; [ford. Békési József]. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-86421-0-6 fűzött : 1890,- Ft
káosz
124.11
[AN 1076765]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2004.
Szűcs Balázs
   A jelentések nyomában : hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban / Szűcs Balázs. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2004. - 54 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek ; 95.)
Bibliogr.: p. 36-42., 48-49. - Geertz, Clifford műveinek vál. bibliográfiája: p. 45-47.
ISBN 963-9218-90-1 fűzött : 700,- Ft
Geertz, Clifford
Egyesült Államok - hermeneutika - embertan - ismeretelmélet - 20. század
165.0 *** 572(73)(092)Geertz,_C.
[AN 1075908]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6051 /2004.
Barsi Balázs (1946-)
   Názáret iskolája : elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről / Barsi Balázs. - Sümeg : Barsi B., 2004. - 99 p. ; 17 cm
ISBN 963-430-943-7 fűzött : 360,- Ft
meditáció - krisztológia
242 *** 232.9 *** 930.85(33)
[AN 1076411]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2004.
Bosco, Teresio
Madre Teresa "Il sorisso di Dio" (magyar)
   Teréz anya : Isten mosolya / Teresio Bosco. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9455-32-6 fűzött : ár nélkül
Teresa (calcuttai)
szent - életrajz
235.3(092)Teresa,_calcuttai
[AN 1076886]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2004.
Cseri Kálmán (1939-)
   A Tízparancsolat / Cseri Kálmán. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2004, cop. 1994. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-7954-33-3 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs
241.6
[AN 1075787]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2004.
De Mello, Anthony
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc [!Péter]]. - 7. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004, cop. 1998. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-10-3 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1074181]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2004.
De Mello, Anthony
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 7. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004, cop. 1997. - 272 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-11-1 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1074179]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2004.
Dillow, Linda
Intimate issues (magyar)
   Intim kérdések : válaszok a nők legszemélyesebb kérdéseire / Linda Dillow, Lorraine Pintus ; [ford. Schwábné Gefferth Katalin] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2003. - 312, [4] p. ; 23 cm
ISBN 963-9390-21-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - szexuálpszichológia - nő
241 *** 176 *** 613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 1070640]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2004.
   Együtt az ige körül : missziói jellegű kiscsoportok szerepe, előkészítése és vezetése a gyülekezetben / összeáll. Anne-Marie Kool ; [kiad. a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet]. - Budapest : PMTI, cop. 2003. - 66 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-212-855-9 fűzött : ár nélkül
misszió - lelkipásztorkodás
266.3 *** 253
[AN 1076620]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2004.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2004. - 624 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-300-972-3 kötött : 970,- Ft
református egyház - vallásos ének
245 *** 284.2
[AN 1073878]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2004.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 13. kiad. - Budapest : Luther, 2004. - 803, [5] p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-9571-10-5 v. : 1500,- Ft
evangélikus egyház - vallásos ének
245 *** 284.1
[AN 1072472]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2004.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   A hit pajzsa : Olofsson Placid atya élete / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Papirusz Book, cop. 2004. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9263-19-2 fűzött : ár nélkül
Olofsson Placid (1916-)
Magyarország - egyházi személy - bencések - 20. század - életrajz
271.1(439)(092)Olofsson_K.
[AN 1077480]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2004.
Ferrero, Bruno
I dieci comandamenti raccontati ai bambini (magyar)
   Tízparancsolat gyermekszemmel / Bruno Ferrero ; [ill. Antonio Lapone és Cristina Stella]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 46 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9455-39-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - erkölcs - gyermekkönyv
241.6(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 1076496]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2004.
Gane, Roy E.
   Ésaiás: "Vigasztaljátok népemet!" / Roy E. Gane ; [ford. Hegyes H. Csilla]. - Pécel : H. N. Adventista Egyh., 2004. - 112 p. ; 20 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9577-01-4)
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
bibliamagyarázat
224.1.07
[AN 1076670]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2004.
Gáspár Róbert
   Gyógyítás Isten energiájával? / Gáspár Róbert. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 23 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-11-9 fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1076561]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2004.
Gereben Ferenc (1942-)
   Vallásosság és egyházkép - interjúk tükrében : vallomások a vallásról / Gereben Ferenc ; [a VII. fejezet Kelemenné Torma Erzsébet munkája] ; [közread. a] Kerkai Jenő Egyházszociológiai Intézet. - Budapest : Kerkai J. Egyházszociológiai Int. ; Csíkszereda : Státus, 2003. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 973-8311-42-X
vallás - egyház - vallásszociológia - interjú
211(047.53) *** 261(047.53)
[AN 1075945]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2004.
Grassiano, Maria Domenica
La mia vita per la mamma (magyar)
   A szeretet csodája : Laura del Carmine Vicuña életrajza / M. Domenica Grassiano. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-9455-37-7 fűzött : ár nélkül
Vicuña, Laura
Chile - szent
235.3(092)Vicuña,_L.
[AN 1076497]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2004.
Hebert, Esther
So bunt ist unser Kirchenjahr (magyar)
   Egyházi évünk / Esther Hebert és Gesa Rensmann ; rajz. Martina Špinková ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9455-33-4 kötött : ár nélkül
keresztény ünnep - gyermekkönyv
264-041(02.053.2)
[AN 1076499]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2004.
Hetényi Varga Károly (1932-2001)
   Beszélgetés a Mesterrel : imák és elmélkedések az ifjúság számára / [Fernand Lelotte Rabboni c. könyve alapján írta] Hetényi Varga Károly. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 589 p. : ill., részben kotta ; 17 cm
ISBN 963-361-542-9 kötött : ár nélkül
meditáció - ima
242 *** 243
[AN 1072476]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2004.
Lancel, Serge
Saint Augustin (magyar)
   Szent Ágoston / Serge Lancel ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2004. - 940 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 901-926.
ISBN 963-07-7488-7 kötött : 4500,- Ft
Augustinus Aurelius
Római Birodalom - szent - patrológia - filozófus - életrajz
276(092)Augustinus_Aurelius *** 276 *** 1(37)(092)Augustinus_A.
[AN 1076868]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2004.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Meszr - Olt. - 2004. - LXVI, 67-1002 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-557-7 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 1075943] MARC

ANSEL
UTF-86070 /2004.
Martirani, Giuliana
Maria Romero (magyar)
   Maria Romero : "kontempl-aktívan" a legszegényebbek szolgálatában / Giuliana Martirani. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-38-5 fűzött : ár nélkül
Romero, Maria
Nicaragua - Costa Rica - szent - misszió - vallásos irodalom - életrajz - ima - vers
266 *** 235.3(092)Romero,_M. *** 244(0:82-14) *** 243
[AN 1076493]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2004.
Métraux, Alfred
La vaudou haïtien (magyar)
   A haiti vodu / Alfred Métraux ; Michel Leiris előszavával ; [ford. Földessy Edina]. - Pozsony : Kalligram ; [Budapest] : Pesti Kalligram, 2003. - 472 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 444-459.
ISBN 80-7149-568-9
Fűzött : 2500,- Ft : 350 Sk
Haiti - vudu vallás
299.77(729.4)
[AN 1076509]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2004.
Osborn, Tommy Lee
Healing the sick (magyar)
   A betegek meggyógyulnak / T. L. Osborn ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], [2004], cop. 2000. - 479 p. : ill. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-93-8 fűzött : ár nélkül
csoda - gyógyítás
248.214.5
[AN 1076977]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2004.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   Ezra, Nechemjá : az őscionizmus története : [az ősi forrás sorozat 12.] / Naftali Kraus. - Budapest : PolgART, 2003. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-54-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Ezsdrás könyve
Biblia. Ószövetség. Nehémiás
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.8.07 *** 222.7.07
[AN 1075963]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2004.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   Jób szenvedései : miért szenved az igaz ember? : [az ősi forrás sorozat 11.] / Naftali Kraus. - Budapest : PolgART, 2002. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-48-7 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.1.07
[AN 1075961]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2004.
   Savio Domonkos, a ministránsok védőszentje. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 23 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9455-36-9 fűzött : ár nélkül
Savio, Domenico
szent - életrajz
235.3(092)Savio,_Domenico
[AN 1076495]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2004.
Sievers, Ernst
Leben im Geist Seminar (magyar)
   Élet a lélekben szeminárium : lelkigyakorlatos munkafüzet / Ernst Sievers ; [ford. Czellár Katalin, Hertei Annamária]. - 7. bőv., jav. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 14.)
Fűzött : 250,- Ft (hibás ISBN 963-7878-001-2)
lelkigyakorlat
248.121
[AN 1074139]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2004.
Simon Zsolt (1960-)
   6000 éves kozmikus konfliktus / Simon Zsolt. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2003. - 26 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-06-2 fűzött : 99,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1076551]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2004.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hármas angyali üzenet / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2003. - 116 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-9488-10-0 fűzött : 795,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
apokalipszis - bibliamagyarázat
228.07
[AN 1076529]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2004.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hit Isten gyógyszere / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2003. - 26 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-08-9 fűzött : 99,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1076557]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2004.
Szigeti Jenő (1936-)
   Isten 21. századi rokonai / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
Fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1076537]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2004.
Szigeti Jenő (1936-)
   Isten terve a megváltás / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 191 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-9488-18-6 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom - megváltás
232.3 *** 244
[AN 1076533]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2004.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [vál., páliból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Vekerdi József]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 212, [2] p. ; 21 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-208-850-6)
buddhizmus
294.3
[AN 1074245]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2004.
Tokics Imre
   Mózes írta a Tórát? / Tokics Imre. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 22 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-14-3 fűzött : 140,- Ft
bibliamagyarázat
222.1.07
[AN 1076566]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2004.
Tokics Imre
   Örökségünk az Úr imádsága / Tokics Imre. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2003. - 139 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-86255-9-7 fűzött : 795,- Ft
ima - bibliamagyarázat
226.91.07
[AN 1076524]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2004.
Török József (1946-)
   Adoremus : az Egyház liturgiájának ismerete az egyházzenét művelő fiatalok részére / Török József. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2004. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-363-272-2 fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - szertartás - hittankönyv
264(078) *** 282
[AN 1075819]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2004.
Wilkinson, Philip
Buddhism (magyar)
   A buddhizmus / írta Philip Wilkinson ; a fényképeket kész. Steve Teague ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 55.)
ISBN 963-530-680-6 kötött : 2900,- Ft
buddhizmus - művelődéstörténet
294.3 *** 930.85(100)
[AN 1077492]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6087 /2004.
Antos Balázs
   Határsávok : az identitás meghatározói egy nyugat-magyarországi faluban / Antos Balázs, Fiáth Titanilla. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2003. - 138 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 90.)
Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 963-9218-81-2 fűzött : 1400,- Ft
Nyugat-Magyarország - identitás - kultúra - nemzetiség
316.347(=00)(439.11) *** 316.63 *** 316.7
[AN 1075917]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2004.
Furlong, Andy
Vulnerable youth (magyar)
   Sebezhető ifjúság : sebezhetőség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabadidőben Európában : perspektívák / [Andy Furlong, Barbara Stalder, Anthony Azzopardi] ; [ford. Domokos Tamás, Jancsák Csaba]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 70 p. ; 21 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86387-3-7 fűzött : ár nélkül
Európa - ifjúság - szakképzés - felsőoktatás - szabadidő - munkaerőgazdálkodás - foglalkoztatottság
316.346.3-053.6(4) *** 377(4) *** 379.8(4) *** 331.5(4)
[AN 1075956]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2004.
   Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria : un deceniu de existenţă, 1993-2003 / [red. şi ed. responsabil Maria Berényi]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2003. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-206-867-X fűzött : ár nélkül
Magyarországi Románok Kutatóintézete (Gyula)
Gyula - magyarországi románok - nemzetiség - kutatóintézet
316.347(=590)(439) *** 061.6(439-2Gyula)
[AN 1077227]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2004.
   Kommunikációelmélet : szemelvénygyűjtemény / [összeáll. és szerk.] Neményiné Gyimesi Ilona. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 429 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-[430].
ISBN 963-394-544-5 fűzött : 2990,- Ft
kommunikációtudomány - tömegkommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.3(075.8)
[AN 1077622]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2004.
   Külföldiekkel vagy idegenekkel.. / szerk. Tóth Pál Péter. - Budapest : KSH NKI, 2004. - 190 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 76.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9597-00-7 fűzött : ár nélkül
multikultúra - társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés - külföldi - kutatási és fejlesztési jelentés
316.7 *** 316.37-054.68 *** 316.47 *** 364.146
[AN 1077482]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2004.
Lamb, Kathryn
Mobile flirting (magyar)
   Randivonal : hódíts a mobiloddal! / Kathryn Lamb ; [ford. Bárdos Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 170 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-368-712-8 fűzött : ár nélkül
társadalmi kapcsolat - udvarlási szokás - szerelem - serdülőkor - mobiltelefon
316.472.4-053.6 *** 392.6 *** 392.4 *** 621.396.218
[AN 1076347]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2004.
   Magyar Ház : határon túli műsorok a Magyar Televízióban, 1993-2003. - Budapest : [MTV], 2003. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Televízió (Budapest)
határon túli magyarság - tévéműsor
316.347(=945.11)(4-11) *** 791.9.097(439)MTV(083.97)
[AN 1077188]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2004.
Pratkanis, Anthony R.
Age of propaganda (magyar)
   A rábeszélőgép : élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével / Pratkanis és Aronson ; [rajzok ... Sidney Harris] ; [műford. Vámos Miklós]. - Utánny. - Budapest : Ab Ovo, [2004], cop. 1992. - 211 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 199-[212].
ISBN 963-7853-03-0 fűzött : ár nélkül
társadalmi kapcsolat - érdekérvényesítés
316.47 *** 32.019.5 *** 65.013
[AN 1073894]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2004.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (12.) (2002) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 23-24 noiembrie 2002 / [org., publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria] ; [... ed. ... Maria Berényi]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2003. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-206-866-1 fűzött : ár nélkül
magyarországi románok - nemzetiség - konferenciakiadvány
316.347(=590)(439) *** 943.9(=590) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 1075931]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2004.
Smith, Eliot R.
Social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie ; [ford. ... Bátki Anna et al.]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2001. - 968 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 855-941.
ISBN 963-389-595-2 kötött : 5200,- Ft
316.6(075.8)
[AN 1076075]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2004.
Sutarski, Konrad
   Polska flaga nad Dunajem : polacy i ich samorządy na Węgrzech = Lengyel zászló a Duna mentén : a lengyelek és önkormányzataik Magyarországon / Konrad Sutarski ; [ford. Dávid Csaba et al.] ; kiad. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. - Budapest : Orsz. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2004. - 215 p., [18] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-214-637-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetiség - lengyelek
316.347(=84)(439)
[AN 1077676]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2004.
Urr Nagy Kálmán (1960-)
Az Egyesült Föld 2010 vagy az Egyesült Bolygók 2020 Miért ne? Nyugi, a rémálom már elkezdődött! (angol)
   The United Earth 2010 or the United Planets 2020 Why not? The decision is yours : [this is book No. 5] / [Urr Nagy Kálmán]. - Nagykanizsa : Urr Nagy K., 2002. - 193, 167 p. ; 30 cm
ISBN 963-202-671-3 fűzött : ár nélkül
304.9
[AN 938703]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2004.
Varjas András
   Öntevékenység, társadalom, tudomány : szemináriumi előadások a 2001/2003-as tanévekben / Varjas András. - Budapest : Humanista Társadalmi Egy., 2004. - 57 p. ; 21 cm. - (Humanista Társadalmi Egyetem füzetei, ISSN 1589-9853 ; 2.)
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 963-214-766-9 fűzött : ár nélkül
szociológia
316 *** 061.3(439)"2001/2003"
[AN 1077614]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2004.
Wallace, Patricia M.
The psychology of the Internet (magyar)
   Az internet pszichológiája / Patricia Wallace ; [ford. Krajcsi Attila]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2002. - 312 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-592-8 fűzött : 2480,- Ft
szociálpszichológia - internet
316.6 *** 681.324Internet
[AN 1074141]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6101 /2004.
Darmos István
   Hóc, hóc Kassára.. : bodrogközi gyermekjáték-tár / Darmos István. - Sárospatak : Szerző, 2003. - 95 p. : ill., kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 963-430-829-5 fűzött : ár nélkül
Bodrogköz - magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék - játékdal
394.3-053.2(=945.11)(439Bodrogköz) *** 784.67(439Bodrogköz)
[AN 1077316]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2004.
Kovács László, K. (1908-)
   A kolozsvári hóstátiak temetkezése / K. Kovács László. - Budapest : Gondolat : EFI, 2004. - XXXV, 424 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
ISBN 963-9567-15-9 fűzött : 2680,- Ft
Kolozsvár - halotti szokás - temetkezés - hóstátiak - hasonmás kiadás
393(=945.11)(439.21-2Kolozsvár) *** 094/099.07
[AN 1076396]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2004.
Martin, Emilia
   Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria / Emilia Martin ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2003. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-189. - Példányszám: 500. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-206-448-8 fűzött : ár nélkül
néprajz - naptári szokás - magyarországi románok
398.33(=590)(439)
[AN 1075934]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2004.
   Öltözködési műhelytitkok / [szerk. Barna Mária, Pusztai Gabriella]. - Kunszentmárton : Helytört. Múz., 2003. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tiszazugi füzetek, ISSN 0324-5446 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Kunszentmárton - kézműipar - népviselet - viselettörténet - ruházat
391(=945.11)(439-2Kunszentmárton)(091)
[AN 1075959]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2004.
Roach, Mary
Stiff (magyar)
   Hullamerev : a holttestek lenyűgöző élete / Mary Roach ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-43-7 kötött : 2290,- Ft
halott - néprajz - halotti szokás - szervátültetés - balzsamozás
393 *** 616-089.843 *** 616-091.7
[AN 1076911]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2004.
Tóthné Pánya Marianna
   Aludj, baba aludjál : kisded mondókák / Tóthné Pánya Marianna. - Debrecen : TKK, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-596-214-2 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - gyermekirodalom - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1075750]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2004.
World's greatest sex & scandals (magyar)
   Szexbotrányok : mikor, hol és kivel... : mi történt azután? / [szerk. Bertók Gábor és Lepp Tünde fordításának felhasználásával Csák Erika]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2003. - 430 p. ; 22 cm. - (Híres címlapsztorik, ISSN 1589-6811)
ISBN 963-86333-2-8 kötött : ár nélkül
nemi élet - híres ember
392.6(089.3) *** 929(100)
[AN 1075960]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6108 /2004.
   Emlékezz! : válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945 / a köt. összeállításában részt vettek Katona Csaba [et al.] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2004. - 236 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-631-161-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - holokauszt - zsidóság - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1938/1945"(093.2)
[AN 1077426]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2004.
Howe, Stephen
Empire (magyar)
   Birodalmak / Stephen Howe ; [ford. Straky Zoltán]. - [Budapest] : M. Világ, 2004. - 166 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 963-9075-27-2 fűzött : ár nélkül
államelmélet
321.01
[AN 1075802]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2004.
Laczkóné Tuka Ágnes (1953-)
   Európai Parlament : a meg-megújuló intézmény / Laczkóné Tuka Ágnes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 207 p. ; 20 cm. - (Európai uniós szakkönyvek, ISSN 1785-5888). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 963-9542-59-8 fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-9542-89-8)
European Parliament
Európai Unió
327.39(4-62) *** 328(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 1076845]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2004.
Ladányi János (1949-)
   A kirekesztettség változó formái : közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata / Ladányi János, Szelényi Iván ; [a fotókat kész. Majoros Valéria Vanília, Szelényi Iván, Virág Tünde]. - Budapest : Napvilág, 2004. - 189 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 963-9350-28-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Balkán - hátrányos megkülönböztetés - cigányság
323.12(=914.99)(4-11) *** 316.347(=914.99)(4-11)
[AN 1076478]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2004.
   Mi a politika? : bevezetés a politika világába / szerk. Gyurgyák János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1999. - 435 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-593-6 fűzött : 2480,- Ft
politológia
32.001
[AN 1075740]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2004.
Tharaud, Jérôme
Quand Israël est roi (magyar)
   Zsidó uralom Magyarországon : Cion bölcseinek jegyzőkönyvei alapján / Jérôme és Jean Tharaud ; ford. és a bevezetést írta Mónus Áron. - 2. jav. kiad. - Douglas (Isle of Man) ; Hódmezővásárhely : Interseas Editions, cop. 2004. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 1-901338-05-3
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 1074124]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2004.
   Választási képeskönyv első választóknak, 2004 : európai parlamenti képviselő választás / [Bódi Ferenc et al.] ; [Bayer József szerk.]. - [Budapest] : Orsz. Választási Iroda : Alapítvány a Választásokért, 2004. - 51 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 115.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2004"(036) *** 327.39(4-62)
[AN 1076430]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2004.
Varga Lajos (1934-)
   Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon, 1916-1918 / Varga Lajos. - Budapest : Napvilág, 2004. - 269 p. ; 20 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-27-3 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar történelem - első világháború - választójog
323(439)"191" *** 943.9"191"
[AN 1076440]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2004.
Wirthné Móricz Zsuzsanna
   Introduction to the European Union / Wirthné Móricz Zsuzsanna ; [publ. by the] János Kodolányi University College Department of Tourism. - Székesfehérvár : J. Kodolányi Univ. College Dep. of Tourism, 2004. - 97 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 963-9558-14-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - politika - gazdaságpolitika
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 1076421]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2004.
Zsigmond Mária
   Kálváriajárás : kuláksors Erdélyben / Zsigmond Mária. - Szombathely : Alakart, cop. 2004. - 139, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-588-7 fűzött : 1980,- Ft
Erdély - állami terror - kulák - 20. század - memoár
323.282(498.4)(=945.11)"195"(0:82-94)
[AN 1075889]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6118 /2004.
Antoni Judit (1951-)
   Adony évezredei : Adony története az ősidőktől 1848-ig / Antoni Judit, Fülöp Gyula, Szabó Ádám ; [kiad. "Adonyért" Alapítvány]. - Adony : "Adonyért" Alapítvány, 2002. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
Adony
903/904(439-2Adony) *** 943.9-2Adony *** 939.86-2Vetus_Salina
[AN 939012]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2004.
Bakos Attila
   A Duna evangéliuma : a magyar szakrális őstörténet feltárása és az egyéni önmegvalósítás módszereinek ismertetése nemzeti nyelvünk és szimbólumvilágunk transzcendentális értelmezésén keresztül / Bakos Attila. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2004. - 527 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9436-18-6 kötött : 3490,- Ft
magyar őstörténet - okkultizmus
930.8(=945.11)(089.3) *** 133
[AN 1076340]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2004.
Bebesi György (1958-)
   A cári monarchia "védőszentjei" : pogromlovagok és szürke kardinálisok / Bebesi György. - Pécs : PTE, 2004. - 107 p. ; 21 cm. - (Habilitációs füzetek, ISSN 1588-4171 ; 3.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Oroszország - történelem - konzervatív párt - 20. század
947"190/191"(092) *** 329.11(47)"190/191"
[AN 1074175]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2004.
   Deutsche im ersten Stadtbezirk von Ofen / Red. von Wendelin Hambuch ; [Verfasser ... Aufricht, Josef et al.] ; [Hrsg. Deutscher Kulturverein ...]. - Budapest : Német Kultúregyes., 2004. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Deutsche im Burgviertel und Umgebung. - Német és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 333-339.
ISBN 963-214-229-2 kötött : ár nélkül
Budapest - helytörténet - magyarországi németek - nemzetiség
943.9-2Bp.(=30) *** 316.347(=30)(439-2Bp.)
[AN 1075824]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2004.
Endrey Antal (1922-)
   A másik Magyarország : Erdély történelme / Endrey Antal. - Ásotthalom : Endrey A., cop. 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Boldogasszony könyvek)
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-430-709-4 fűzött : ár nélkül
Erdély - magyar történelem
943.921
[AN 1075948]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2004.
'Erodotos
'Istoriai (magyar)
   A görög - perzsa háború / Hérodotosz ; [ford. Muraközi Gyula] ; [... az utószót írta Hegyi Dolores] ; [a jegyzeteket Győry Hedvig ... és Hegyi Dolores írta]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1997. - 838 p. ; 20 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 835-[839].
ISBN 963-389-594-4 kötött : 3980,- Ft
Perzsa Birodalom - ókori görög irodalom - történelem - ókori Görögország - háború - 5. század (Kr. e.) - krónika
938"-04" *** 935.5"-04" *** 875-94=945.11
[AN 1076093]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2004.
Fallenbüchl Zoltán (1924-)
Grassalkovich Antal (német) (bőv. kiad.)
   Anton Grassalkovich : Beamter und Hochadeliger in Ungarn im 18. Jahrhundert / von Zoltán Fallenbüchl ; [Foto Albert Kresz, József Hapák] ; [Verl. Gemeinützige Gesellschaft Königliches Schloss Gödöllő und Museum der Stadt Gödöllő]. - Gödöllő : Gemeinnützige Ges. Königliches Schloss : Museum der Stadt, [2003]. - 106 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-318-1 fűzött : ár nélkül
Grassalkovich Antal (1694-1771)
Magyarország - történelmi személy - életrajz
929(439)Grassalkovich_A.
[AN 1076579]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2004.
Hidvégi Violetta
   Pest város Építő Bizottmányának iratai : repertórium / Hidvégi Violetta. - Budapest : BFL, 2004. - 3 db (974 p.) ; 30 cm. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, ISSN 0133-6908 ; 11.). (Levéltári segédletek, ISSN 0209-651X ; 4.)
ISBN 963-7323-45-7 fűzött : ár nélkül
Budapest - levéltári repertórium - építésügy
930.253(439-2Bp.)(083.8) *** 930.253.2 *** 72(439-2Bp.)"186/187"(093) *** 351.785(439-2Bp.)(083.8)
[AN 1077574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1861-1869. - XIX, 362 p.
ISBN 963-7323-46-5
Budapest - levéltári repertórium - építésügy
930.253(439-2Bp.)(083.8) *** 930.253.2 *** 72(439-2Bp.)"186/187"(093) *** 351.785(439-2Bp.)(083.8)
[AN 1077575] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1870-1873. - p. 371-693.
ISBN 963-7323-47-3
Budapest - levéltári repertórium - építésügy
930.253(439-2Bp.)(083.8) *** 930.253.2 *** 72(439-2Bp.)"186/187"(093) *** 351.785(439-2Bp.)(083.8)
[AN 1077599] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mutatók. - p. 703-974.
ISBN 963-7323-48-1
Budapest - levéltári repertórium - építésügy
930.253(439-2Bp.)(083.8) *** 930.253.2 *** 72(439-2Bp.)"186/187"(093) *** 351.785(439-2Bp.)(083.8)
[AN 1077610] MARC

ANSEL
UTF-86126 /2004.
Hunkár Antal (1783-1862)
Művek (vál.)
   Hunkár Antal visszaemlékezései és iratai / sajtó alá rend. és szerk. Hudi József. - [Pápa] : Pápai Reform. Gyűjt., 2004. - 306 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X ; 6.)
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 963-214-744-8 fűzött : ár nélkül
Hunkár Antal (1783-1862)
politikus - magyar történelem - reformkor - 19. század - magyar irodalom - történelmi forrás - memoár
943.9"18"(092)Hunkár_A.(093) *** 894.511-94
[AN 1076951]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2004.
Kazinczy István
   A Nadányiak és Körösladány a reformáció idején : 1552., a körösladányi zsinat - a helvét reformáció nyitánya / Kazinczy István. - [Körösladány] : Önkormányzat, 2002. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Körösladányi hely- és népismereti dolgozatok, ISSN 1586-6521 ; 4.)
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-009487-8)
Nadányi család
Körösladány
929.52Nadányi(439.175)"15" *** 943.9-2Körösladány"15" *** 262.4(439-2Körösladány)"1552" *** 284.2
[AN 938747]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2004.
Köpeczi Béla (1921-)
   Rákóczi útjain : tanulmányok / Köpeczi Béla. - Budapest : Lucidus K., 2004. - 170 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-19-4 fűzött : 2200,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar történelem - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 1077187]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2004.
   Nagy képes világtörténet / Áldássy [!Áldásy] Antal [et al.] közreműködésével szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2004-. - 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
világtörténelem
930.9(035)
[AN 1076114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A népvándorlás kora / ... írta Borovszky Samu. Az iszlám az Omajjádok bukásáig / írta Goldziher Ignácz. - 2004. - XVI, 692 p., [16] t., [141] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-96-2 kötött : ár nélkül
világtörténelem - népvándorlás - iszlám
936(035) *** 930.8(=927)(035)
[AN 1076115] MARC

ANSEL
UTF-86130 /2004.
Nemere István (1944-)
   Történetek a középkorból / Nemere István. - Debrecen : TKK, [2004]. - 125, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-203-7 kötött : ár nélkül
történelem - középkor
93/99"04/14"
[AN 1075736]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2004.
   Pannonica provincialia et archaeologia : [studia sollemnia auctorum Hungarorum Eugenio Fitz octogenario dedicata] / hrsg. von Ádám Szabó und Endre Tóth ; [Übers. ... Autoren et al.]. - Budapest : MNM, 2003. - [10], VIII, 576 p. : ill. ; 27 cm. - (Libelli archaeologici, ISSN 1589-9292 ; 1.)
A tanulmányok váltakozva német, angol, olasz és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Fitz Jenő műveinek bibliográfiája: p. 1-24.
ISBN 963-9046-82-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9046-82-0)
régészet - személyi bibliográfia
904(398.6) *** 939.86"00/04" *** 012Fitz_J.
[AN 1076680]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2004.
   Rákóczi állama és a korabeli Európa / Peter Konya [et al.] ; [szerk. Rákóczi István] ; [rend., közread. a] Kossuth Szabadegyetem. - Budapest : Kossuth Szabadegyetem, 2004. - 107 p. ; 24 cm
A Sárospatakon 2002. szept. 9-én tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-214-617-4 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar történelem - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század - konferenciakiadvány
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"168/173" *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 1077162]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2004.
   Regeszták / [szerk. Dobos Gyula] ; [közread. a] Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Levéltára, 1992-. - 24 cm
ISBN 963-7230-03-3
943.912.5"1696/1703"(093.2) *** 353(439.125)(093.2)
[AN 17529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1714-1717 / Link Dóra. - 2004. - 186 p.
Példányszám: 200
ISBN 963-7230-22-X fűzött : ár nélkül
Tolna (megye) - közgyűlés - 18. század - önkormányzati irat
943.912.5"171"(093.2) *** 353(439.125)(093.2)
[AN 1077613] MARC

ANSEL
UTF-86134 /2004.
Ruscu, Ligia
   Corpus inscriptionum Graecarum Dacicarum / Ligia Ruscu. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2003. - 128 p., XXIX t. : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 10.)
A magyarázatok német nyelven, az előszó angol nyelven. - Bibliogr.: p. 123-128. és a jegyzetekben
ISBN 963-472-773-5 fűzött : ár nélkül
Dacia - régészet - epigráfia - lelet
904(398.2) *** 904(498.4) *** 930.271=75(398.2)
[AN 1075955]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2004.
Sajti Enikő, A. (1944-)
   Impériumváltások, revízió és kisebbség : magyarok a Délvidéken, 1918-1947 / A. Sajti Enikő. - Budapest : Napvilág, 2004. - 416 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 389-399.
ISBN 963-9350-37-0 fűzött : 2700,- Ft
Jugoszlávia - történelem - határon túli magyarság - 20. század
949.71(=945.11)"191/194" *** 316.347(=945.11)(497.1)"191/194"
[AN 1076416]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2004.
Szomszéd András
   Palotás története / Szomszéd András ; [Palotás Község Önkormányzatának kiadványa]. - Palotás : Palotás Község Önkormányzata, 2002. - 253, [3] p., [23] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-253. - Példányszám: 2000
ISBN 963-202-674-8 fűzött : ár nélkül
Palotás
943.9-2Palotás
[AN 938665]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2004.
   Tiszaörs krónikájából / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2004. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Kézirat. - Bibliogr.: p. 131-137.
Fűzött : ár nélkül
Tiszaörs - helytörténet
943.9-2Tiszaörs
[AN 1076517]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2004.
   Tiszaörsöt érintő oklevelekből, összeírásokból / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2004. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89.
Fűzött : ár nélkül
Tiszaörs - helytörténet - levéltári irat - történelmi forrás
943.9-2Tiszaörs(093.2) *** 930.253.4(439-2Tiszaörs)
[AN 1076506]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2004.
Tóth Béla (1857-1907)
   Magyar ritkaságok = Curiosa Hungarica / [gyűjt. és magyarázza Tóth Béla]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2004]. - X, 329 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1899. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-375-277-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)(089.3)
[AN 1073911]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2004.
Vámos Miklós (1950-)
   135 lehetetlen történet / Vámos Miklós ; [fotók Dörögdi János]. - 14. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, [2004], cop. 1997. - 213, [2] p. : ill. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7853-66-9)
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 1073860]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2004.
Vörös Boldizsár (1967-)
   "A múltat végképp eltörölni"? : történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában, 1890-1919 / Vörös Boldizsár. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2004. - 119 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 33.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8312-91-2 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - politikai propaganda - szociáldemokrácia - kommunista párt - híres ember - századforduló
929(100) *** 32.019.5(439) *** 329.14(439)"189/191" *** 329.15(439)"189/191"
[AN 1075821]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2004.
Zsilinszky Mihály (1838-1925)
   Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leirása = Ďejepis městečka Sarvaš a opis nynějších jeho poměrů = Dejepis mestečka Sarvaš a opis jeho súčasných pomerov / Zsilinszky Mihály ; [szerk. Chlebniczki János] ; [kiad. a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete]. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutatóintézete, 2004. - [576] p. : ill. ; 19 cm
Az előszó és utószó német nyelven is
ISBN 963-214-504-6 fűzött : ár nélkül
Szarvas - helytörténet - helyismeret - 19. század
943.9-2Szarvas *** 908.439-2Szarvas"18"
[AN 1075924]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6143 /2004.
   Barangolások Békés megyében / [közread. a] Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ. - Békéscsaba : Békés M. Humán Fejleszt. Információs Közp., 2002-. - 30 cm
ISBN 963-204-534-3
Békés (megye)
908.439.175(072)
[AN 950870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Modulfüzet alsó tagozatosok számára / Kóczy Kálmánné. - 2002. - 94 p. : ill.
Bibliogr.: p. 89-93. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-536-X fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - környezetismeret - környezeti nevelés - természetrajz
372.48 *** 502(439.175) *** 37.033
[AN 1077180] MARC

ANSEL
UTF-86144 /2004.
Bayer Zsolt (1963-)
   Kamaszkorunk legszebb nyara - Amerika / Bayer Zsolt. - Budapest : Bayer Zs., 2003. - [198] p. : ill. ; 28 cm
Kész. az azonos c. tévésorozat alapján
Kötött : 4900,- Ft
Egyesült Államok - helyismeret - fényképalbum - tájkép
908.73(084.12) *** 77.047
[AN 1076853]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2004.
Csordás Gábor
   Dunántúl fényei : fotóalbum / Csordás Gábor. - [Budapest] : Yuki Stúdió, cop. 2003. - [119] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-212-681-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - Dunántúl - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439.11(084.12) *** 77.04(439)(092)Csordás_G.
[AN 1075603]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2004.
Dulovits Tibor
   A varázslatos Karcag / Dulovits Tibor ; [szerk. Körmendi Lajos] ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2002. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-202-834-1 kötött : 2990,- Ft
Karcag
908.439-2Karcag(084.12) *** 77.04(439)(092)Dulovits_T.
[AN 937563]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2004.
Gönczi Ambrus
   Ferencváros metszeteken = Ferencváros in prints / szerk. és írta ... Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán ; [... ford. ... Gönczi Ambrus]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2004-. - 25 cm. - (Ferencváros képi ábrázolásokon)
Budapest. IX. kerület - helyismeret - metszetkép - album
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 1075748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2004. - 58, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. [59]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-327-2 fűzött : ár nélkül
Budapest. IX. kerület - helyismeret - metszetkép - album
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 1075753] MARC

ANSEL
UTF-86148 /2004.
   Görögország. - Budapest : Inkvizítor, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 963-9030-11-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9030-12-0)
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 1075865]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2004.
Horváth József
   15 éve város Csurgó, 1989-2004 / [Horváth József] ; [kiad. az MDF Csurgói Szervezete] ; [fotók Jezierski Istvánné]. - [Csurgó] : MDF Csurgói Szervezete, [2004]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-780-4 fűzött : ár nélkül
Csurgó - helyismeret
908.439-2Csurgó
[AN 1077591]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
   Magyarország / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg D. Szabó Ede]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 157, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-654-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1076776]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
Magyarország (angol)
   Hungary / [photo] Ottó Kaiser ; [text ... Ede D. Szabó]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 157, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-628-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1076797]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
Magyarország (német)
   Ungarn / [Fotos] Ottó Kaiser ; [Text Ede D. Szabó] ; [Dt. von Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 157, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-629-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1076805]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2004.
   "Kenyeret, de rózsát is akarunk!" : budapesti séta térben és időben, női szemmel / [összeáll. Holló Szilvia Andrea] ; [közread. a] Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány. - [Budapest] : Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, [2004]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-680-8 fűzött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - nők a társadalomban - nőszervezet - 19. század - 20. század
908.439-2Bp. *** 316.37-055.2(439)"18/19" *** 061.2-055.2(439-2Bp.)
[AN 1076480]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2004.
   Olaszország. - Budapest : Inkvizítor, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 963-9030-12-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9030-11-2)
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 1075863]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2004.
   Spanyolország. - Budapest : Inkvizítor, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 963-9030-13-9 fűzött : ár nélkül
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 1075831]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2004.
Szalay Zoltán (1935-)
   Ilyenek voltunk : Magyarország elmúlt ötven éve = The way we were : the past 50 years of Hungary = Das waren wir : die letzten fünfzig Jahre Ungarns / [Szalay Zoltán] ; [... transl. Ipper Péter, ... Babcsányi Judit]. - [Budapest] : Workpress Kft., [2004]. - 310 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-214-819-3 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - életkép
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z. *** 77.041.7
[AN 1076749]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2004.
Szászi Júlia
   A császárváros : Bécsből Bécsről / Szászi Júlia ; [a fotógrafikák Elisabeth Schwindl fényképeinek felhasználásával kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 307, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-208-831-X kötött : 2490,- Ft
Wien - helyismeret - kultúrtörténet - útleírás
908.436-2Wien(0:82-992)
[AN 1076861]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2004.
   A terület- és településfejlesztés alapjai / szerk. Süli-Zakar István ; [szerzők Beluszky Pál et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 471 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-70-0 kötött : 3480,- Ft
település - területfejlesztés - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 1076525]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2004.
   Urbanisztika az EU küszöbén : a magyar urbanisztika súlyponti kérdései az EU-csatlakozás időszakában : X. Országos Urbanisztikai Konferencia : ... Sopron, ... 2003. április 3-4. / szerk. Laib Eszter ; [rend., közread. a] Magyar Urbanisztikai Társaság. - [Budapest] : MUT, [2004]. - 99, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
urbanisztika - településtervezés - konferenciakiadvány
911.375(439) *** 711.4(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 1076703]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2004.
   Vanyarc az ezredfordulón, 2000-2001 : képeskönyv rólunk / szerk. Nedeliczki Teréz ; [a ... fotókat kész. Nedeliczki Teréz et al.] ; [közread. a] Községi Önkormányzat. - Vanyarc : Önkormányzat, 2002. - 264 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-00-9677-3 kötött : ár nélkül
Vanyarc
908.439-2Vanyarc(084.12)
[AN 938701]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6161 /2004.
   50 éves a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 1953-2003 / [közread. a] Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság. - Debrecen : Tivizig, [2004]. - 23 p. : ill, színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Debrecen)
Tiszántúl - vízügy - vízgazdálkodás - vállalat
351.79(439.16)"195/200" *** 626/627
[AN 1077485]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2004.
   Adóigazgatási eljárási jog : a hatályos jogszabály alapján / [szerk. Nánai Györgyné] ; [szerzők Dobay Péterné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 1. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 231 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-560-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
351.713(439)(075.8) *** 336.2(439)(075.8)
[AN 1077549]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2004.
Biczi Éva
   Ismét változott a társasági törvény - jelentős újdonságok a részvénytársaságokkal kapcsolatban / előadó Biczi Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, [2004]. - p. 13-41. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 134.)
A sorozat 133-138. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági jog - részvénytársaság - konferenciakiadvány
347.725(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075888]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2004.
Bruhács János (1939-)
   Nemzetközi jog / Bruhács János. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 1043465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - cop. 2004. - 242 p.
Bibliogr. : p. 241-242. és a fejezetek végén
ISBN 963-85756-7-0 kötött : 2980,- Ft
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 1081848] MARC

ANSEL
UTF-86165 /2004.
   A Büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosításának elméleti és gyakorlati kérdései : tudományos ülés, Budapest, 2002. november 15. : [jog és állam] / [szerk. Holé Katalin]. - Budapest : KGRE ÁJK : Unió, 2003. - 107 p. ; 24 cm. - (A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1589-1054 ; 5.)
ISBN 963-388-423-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - konferenciakiadvány
343(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1076626]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2004.
   Cívis Ház Rt., 1994-2004 : [jubileumi kiadvány] / [szerk. Kovács Zsuzsanna]. - Debrecen : Cívis Ház Rt., 2004. - 33 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Cívis Ház Rt. (Debrecen)
Debrecen - ingatlankezelés - területfejlesztés - város
351.778.5(439-2Debrecen) *** 365 *** 711.4(439-2Debrecen)
[AN 1077487]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2004.
   Egyetemes jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-2003. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-18-9752-4 *
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 447237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003, cop. 1999. - 310 p.
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-19-4582-0 fűzött : 2573,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 1072455] MARC

ANSEL
UTF-86168 /2004.
   Egyetemes jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 24 cm
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 1072449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 620 p.
ISBN 963-19-4572-3 fűzött : 3827,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 1072453] MARC

ANSEL
UTF-86169 /2004.
   Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára / szerk. ... Fenyvesi Csaba és Herke Csongor. - Pécs : PTE ÁJK, 2003. - [4], IV, 285 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 132.)
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Vargha László műveinek bibliográfiája: p. 279-285.
ISBN 963-641-978-7 kötött : ár nélkül
büntetőjog - emlékkönyv
343
[AN 1077159]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2004.
Erményi Lajos
   Vázlat "A Ptk. bevezető rendelkezéseinek, valamint a személyekre, tulajdonjogra, az öröklési jogra és az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok" című anyagnak a bírósági fogalmazóképzés keretében történő megbeszéléséhez / [kész. Erményi Lajos] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolgáltatási Tcs. Hiv. Okt. Főoszt., 2003. - 152 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. máj. 31.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - bírósági határozat
347(439)(094)
[AN 1077621]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2004.
Gehér József
   A polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó joghatóság, valamint a határozatok végrehajtása az Európa-jogban / előadó Gehér József. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, [2004]. - p. 5-11. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 133.)
A sorozat 133-138. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Európa - bíróság - ezredforduló - konferenciakiadvány
347.99(4)"2000" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1074963]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2004.
Horváth Jenő (1929-)
   A pénzmosási szabályok ügyvédekre vonatkozó rendelkezései / előadó Horváth Jenő. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, [2004]. - p. 43-50. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 135.)
A sorozat 133-138. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági bűnözés - ügyvéd - konferenciakiadvány
343.53(439) *** 347.965(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075906]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2004.
   Jogtörténeti tanulmányok Dr. Horváth Attila tiszteletére / [összeáll. és szerk. Hajdu Gábor]. - Budapest ; Nyíregyháza : In-forma, 2003. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8174-10-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogtörténet
34(439)(091)
[AN 1075949]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2004.
Kecskés László (1953-)
   Az EU csatlakozásunk hatása a magyar jogi életre / előadó Kecskés Lászó. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, [2004]. - p. 61-92. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 137.)
A sorozat 133-138. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - jogharmonizáció - konferenciakiadvány
340.137.3(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075914]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2004.
Kisida Erzsébet
   Diákok jogi kézikönyve / Kisida Erzsébet. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Orsz. Bűnmegelőzési Közp., 2003. - 79 p. ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
Lezárva: 2003. okt.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9460-6)
Magyarország - jog - útmutató
34(439)(036)
[AN 1076079]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2004.
Kisida Erzsébet
   Szülők jogi kézikönyve / Kisida Erzsébet. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Orsz. Bűnmegelőzési Közp., 2003. - 119 p. ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
Lezárva: 2003. okt.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9460-6)
Magyarország - családjog - kábítószer
347.63(439) *** 347.157.1(439) *** 613.83
[AN 1076078]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2004.
Kocsis-Kupper Zsuzsanna
   Nemzetközi környezetjog / Kocsis-Kupper Zsuzsanna ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI : [Mobil], 2003. - 95 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 963-7492-17-8 fűzött : ár nélkül
nemzetközi jog - környezetvédelem - egyetemi tankönyv
349.6(100)(075.8) *** 341.6
[AN 1077637]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2004.
   A magyar önkormányzatok enciklopédiája, 2002-2006 / [mtársak Áfra Mária et al.]. - Budapest : G-Mentor, [2004]. - 6 db ; 24 cm
A 6. köt. közös főcím nélkül
ISBN 963-86376-0-9
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 1070818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A magyar önkormányzatokat segítő vállalkozások. - [2004]. - 254 p. : ill., színes
Lezárva: 2004. jan. 30.
ISBN 963-86376-6-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - vállalkozás - önkormányzat - útmutató
334.722(439)(036) *** 352(439)
[AN 1076622] MARC

ANSEL
UTF-86179 /2004.
Nyizsnyánszki Anna
   Ártalomcsökkentés Magyarországon / [írták Nyizsnyánszki Anna Eszter ..., Csorba József ]. - [Budapest] : TASZ, 2003. - 141 p. ; 17 cm. - (TASZ drogpolitikai füzetek, ISSN 1586-1147 ; 2003/5.)
Bibliogr.: p. 85-87. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-140-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kábítószer - kábítószer-forgalmazás - kábítószer-rendészet - drogközpont
343.575(439) *** 351.761(439) *** 613.83
[AN 1076955]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2004.
Pelle Andrea (1963-)
   Drog-jogi esetek / [írta Pelle Andrea]. - [Budapest] : TASZ, 2003. - 188 p. ; 17 cm. - (TASZ drogpolitikai füzetek, ISSN 1586-1147 ; 2003/4.)
ISBN 963-206-903-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - kábítószer - jogeset
343.575(439) *** 34.096
[AN 1076964]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2004.
Sári János (1938-)
   Alkotmányjogi alapok / Sári János ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2003. - 107 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7492-22-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 1077643]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2004.
   A társasági és a cégtörvény kommentárja / Gadó Gábor [et al.] ; ... szerk. Sárközy Tamás. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 2 db ; 20 cm. - (Gazdasági törvények kommentárjai, ISSN 1586-8397)
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-9404-72-1 kötött : 15120,- Ft
Magyarország - társas vállalkozás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.72(439)(094)(036)
[AN 1074358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XIV, 796 p.
ISBN 963-9404-73-X
Magyarország - társas vállalkozás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.72(439)(094)(036)
[AN 1074368] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XIV, 797-1568. p.
ISBN 963-9404-74-8
Magyarország - társas vállalkozás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.72(439)(094)(036)
[AN 1074370] MARC

ANSEL
UTF-86183 /2004.
Tattay Levente (1943-)
   A szellemi alkotások joga / Tattay Levente. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 409 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-439-2 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 1075818]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2004.
Törő András
   A gazdálkodó szervezetek jó hírnevének megsértésével kapcsolatos vagyoni károk érvényesítése / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, [2004]. - p. 51-59. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 136.)
A sorozat 133-138. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági veszteség - kártérítés - konferenciakiadvány
347.426.6(439) *** 347.72(439) *** 347.426.42(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075909]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2004.
Tóth Mihály (1951-)
   Büntetőjogi és büntető eljárásjogi alapismeretek / Tóth Mihály ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2003. - 222 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-15-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőeljárás - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8) *** 343(439)(075.8)
[AN 1077632]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2004.
   Útkezelői társulások mintarendszere a települési önkormányzatok számára : útmutató / [szerk. Bíró József]. - Budapest : GKM Közúti Közlekedési Főoszt., 2003. - 81 p. ; 30 cm. - (Úti-társ, ISSN 1785-7708)
ISBN 963-210-535-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - útfenntartás
351.811(439) *** 352.072.3(439) *** 625.7(439)
[AN 1076685]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2004.
   Útügyi iratmintatár a települési önkormányzatok számára : szakmai útmutató / [szerk. Bíró József]. - Budapest : GKM Közúti Közlekedési Főoszt., 2003. - 105 p. ; 30 cm. - (Úti-társ, ISSN 1785-7708)
ISBN 963-210-534-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - útfenntartás - közúti közlekedés - iratminta
351.811(439)(083.76) *** 352(439)(083.76) *** 625.7/.8 *** 656.1
[AN 1076686]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2004.
Varga Tibor (1962-)
   A Szent Korona engesztelése, 1440-1464, avagy "Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját" / Varga Tibor. - [Budapest] : Magánkiad., 2004. - 213 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent Korona evangéliuma ; 1.)
Bibliogr.: p. 204-211.
ISBN 963-430-938-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum
342.22(439) *** 342.519.8(439)
[AN 1075719]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6189 /2004.
   Magyarország legerősebb bástyája Komárom : válogatás a Komáromi Napok történész konferenciáinak előadásaiból, 1993-2001 / [szerk. Kiss Vendel] ; [kiad. Komárom Város Önkormányzata]. - Komárom : Önkormányzat, 2003. - 94 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-068-X fűzött : ár nélkül
Komárom - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - konferenciakiadvány
355.48(439-2Komárom)"1848/1849" *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 1075772]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6190 /2004.
Czeglédi János (1946-)
   Legal-certainty-focused increase of service efficiency linked to regulations implementation in contemporary public administration / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet Books, 2004. - [56] col.var. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-214-768-5 fűzött : ár nélkül
minőségbiztosítás
65.018 *** 681.3.004.14
[AN 1077563]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2004.
Grün, Anselm
Menschen führen - Leben wecken (magyar)
   Életre vezetni : a vezetés elvei Szent Benedek regulájában / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2004. - 163 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 38.)
ISBN 963-9226-33-5 fűzött : ár nélkül
bencések - vezetéstudomány - szabályzat
65.012.4 *** 271.1-4
[AN 1077438]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6192 /2004.
Balogh Csaba
Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei (angol)
   The interbank money market, past and future trends / Csaba Balogh and Péter Gábriel. - Budapest : MNB, 2003. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB occasional papers, ISSN 1588-566X ; 28.)
Bibliogr.: p. 51.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - pénzpiac
336.76(4-62)
[AN 1076927]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2004.
Csongor Anna
   Labour market programmes for the Roma in Hungary / Anna Csongor, György Róbert Lukács, Niall O'Higgins ; [publ. by the] Hungarian Foundation for Self-Reliance, ILO Subregional Office for Central and Eastern Europe, United Nations Development Programme. - Budapest : ILO, 2003. - 68 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkanélküliség - cigányság - statisztikai adatközlés
331.56(=914.99)(439)(083.41)
[AN 1077560]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2004.
   Az Európai uniós csatlakozási folyamatnak a nők munkaerő-piaci helyzetére gyakorolt hatásáról Közép- és Kelet-Európában : társadalmi nemi szempontú felmérés : Magyarország / [szerk. Szabó Szilvia] ; [közread. a] Szociális Innováció Alapítvány. - Budapest : Szociális Innováció Alapítvány, 2004. - 68. p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 963-214-414-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - foglalkoztatottság - nők a társadalomban - ezredforduló
331.5-055.2(439)"199/200" *** 339.923(4-62)
[AN 1076481]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2004.
Földes Gábor (1950-2003)
   Adójog / Földes Gábor. - 2. átd. kiad. / átd. Dobrev Klára [et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 416 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 401-408.
ISBN 963-389-615-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - adóügy - jog - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8) *** 351.713(439)(075.8)
[AN 1075887]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2004.
Jaksity György (1967-)
   A pénz természete / Jaksity György. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2004. - 622 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 4800,- Ft (hibás ISBN 963-86306-5-5)
pénzelmélet
336.741.2
[AN 1077073]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2004.
Juhász Györgyné (1946-)
   Feladatmegoldások és tesztek a Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben című könyvhöz / Juhász Györgyné ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. - [Budapest] : Aula, 2004. - [6], 171 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-19-X fűzött : ár nélkül
gazdasági elemzés - matematikai statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
330(075.8)(076) *** 519.24(075.8)(076) *** 658.1.012.2(075.8)(076)
[AN 1075733]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2004.
Klein Sándor (1941-)
   Munkapszichológia / Klein Sándor ; Antalovics [!Antalovits] Miklós, Hajtman Béla és Izsó Lajos közreműködésével ; [Gyulai Líviusz ... rajz.]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 850, [17] p. : ill. ; 24 cm. - (SHL könyvek, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 819-850.
ISBN 963-212-019-1 kötött : 5290,- Ft
munkalélektan
331.101 *** 159.9
[AN 1077097]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2004.
Losoncz Miklós (1954-)
   Gazdaság- és pénzügypolitika az Európai Unióban / Losoncz Miklós. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 160 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 963-394-551-8 fűzött : 1990,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügy
338.2(4-62) *** 336(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 1077612]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2004.
   Munkaerő-piaci vizsgálat a felsőfokú szakképzésről / Albert Gábor [et al.] ; [szerk. Bánszki András, Gróf Ágnes] ; [... kiad. ... a Számalk Szakközépiskola]. - Budapest : Számalk Szakközépisk., cop. 2003. - 133 fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-553-435-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szakképzés - foglalkoztatáspolitika
331.5(439) *** 377.5(439)
[AN 1077620]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2004.
   Munkavállalás az Európai Unióban : jogok és kötelezettségek a szociális biztonsági ellátások területén : [a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium szakmai irányítása és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakértőinek bevonásával megvalósított projekt]. - [Bp.] : FMM : ESZCSM, [2004]. - 48 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - külföldi munkavállalás
331.556.46(4-62)
[AN 1077305]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2004.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Rinocérosz üzletkötés : az eladás alapvető kézikönyve / Nógrádi Bence. - Budapest : Rhino Training, 2003. - 213 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 963-206-682-0 fűzött : 2950,- Ft
marketing
658.8
[AN 1077660]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2004.
Pálinkás Jenő
   Marketing ismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlet : felsőoktatási tankönyv / Pálinkás Jenő ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2003. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-296.
ISBN 963-577-340-4 fűzött : ár nélkül
marketing - tanfolyami jegyzet
658.8(078)
[AN 1077617]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2004.
Pálinkás Jenő
   Üzleti etika : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlet : felsőoktatási tankönyv / Pálinkás Jenő ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI IOMAK, 2004. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-577-343-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 463-577-343-9)
gazdasági erkölcs - tanfolyami jegyzet
658.1(078) *** 174
[AN 1077624]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2004.
Paróczai Péterné
   Adó, vám, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 251 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-550-X fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - adó - vámügy - illeték - társadalombiztosítás - tanfolyami jegyzet - példatár
336.41(439)(078)(076) *** 336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 1077638]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2004.
Pitti Zoltán (1945-)
   A hazai gazdaság teljesítményeinek tulajdonosfüggő jellemzői, 1996-2000 ; Az offshore típusú vállalkozások a nemzetközi gyakorlatban és a hazai gazdasági környezetben / Pitti Zoltán. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv., 2002. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 84.)
Bibliogr.: p. 43-44, 82-83.
Fűzött : ár nélkül
334.722.2(439)"199"(083.4) *** 336.2.043(439)"199"(083.4)
[AN 938257]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2004.
   Problemi ekonomìčnogo ta socìalʹnogo rozvitku regìonu ì praktika naukovogo eksperimentu / [naukòv red. Cenkler N. Ì., Špenik Û. O.] ; [vìd.] Spìlka naukovih ta ìnženernih ob'êdnanʹ Ukraïni Centralʹne ì zakarpatsʹke naukovo-tehnìčne tovaristvo priladobudìvnikìv ì metrologìv [i dr.]. - Kiïv ; Užgorod [i dr.] : Spìlka naukovih ta ìnženernih ob'êdnanʹ Ukraïni Centralʹne ì zakarpatsʹke naukovo-tehnìčne tovaristvo Priladobudìvnikìv ì metrologìv ; Nìredʹgaza : Nìredʹgazsʹkij deržavnij ìnst., 2003. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Naukovo-tehnìčnij zbìrnik ; 18.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2002. - Váltakozva ukrán, magyar, angol, német és lengyel nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - regionális gazdaság - műszaki tudomány - könnyűipar - vegyipar - ezredforduló
332.1(477.87) *** 62 *** 66 *** 67/68
[AN 1077289]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2004.
Rácz Ildikó
   Példatár az adóismeretekhez / Rácz Ildikó. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 252 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-543-7 fűzött : 2290,- Ft
Magyarország - adóügy - tanfolyami jegyzet - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 1077633]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2004.
Rátz Tamara
   European tourism / Tamara Rátz ; with the contribution of Róbert Kiss ; [publ. by the] János Kodolányi University College Department of Tourism. - Székesfehérvár : J. Kodolányi Univ. College Dep. of Tourism, 2004. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-9558-12-5 fűzött : ár nélkül
Európa - turista-idegenforgalom - ezredforduló
338.48(4)"200"
[AN 1076425]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2004.
Stausz Csaba
   A pályaválasztó : szakmák emberközelből : riportkötet / [szerző Stausz Csaba]. - 5. bőv. kiad. - Pécs : Stand Lap- és Kvk., 2004. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9740-4)
foglalkozás - pályaválasztás - interjú
331.54(047.53) *** 37.048(036)
[AN 1074171]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2004.
Szalay Györgyi
   Munka és kommunikáció német - magyar teamekben : tanulmány a német - magyar együttműködés tapasztalatairól Magyarországon = Arbeit und Kommunikation in deutsch-ungarischen Teams : empirische Studie über die Zusammenarbeit von Deutschen und Ungarn in Ungarn / [szerző Szalay Györgyi] ; [szerk. Robert Fallenstein, Yorck Sievers] ; [közread. a] Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. - Budapest : Német - Magyar Ip. és Keresk. Kamara, 2002. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 963-00-9979-9 fűzött : ár nélkül
331.101.3(430) *** 331.101.3(439) *** 159.922.4(=30) *** 159.922.4(=945.11)
[AN 936331]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2004.
Tanulmányok az új bázeli tőkeegyezmény várható hatásairól (angol)
   Studies on the potential impacts of the new Basel capital accord / [written by Katalin Mérő et al.]. - Budapest : MNB, 2003. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB occasional papers, ISSN 1585-566X ; 27.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - nemzetközi pénzügy - bankügy - nemzetközi egyezmény
336.7(4-62)(094) *** 336.7(439)
[AN 1076870]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2004.
Tóthné Sikora Gizella
   Oktatási segédlet Humán erőforrások gazdaságtana tantárgyhoz / Tóthné Sikora Gizella, Uglyai György ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Európa Gazdaságtana Intézet Humán Erőforrás Tanszék. - Miskolc : ME, 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 1076491]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2004.
   Az Unió kapujában : válogatás a PHARE-program projektjeiből / [közread. a Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - Budapest : Nemz. Fejlesztési Hiv., [2003]. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - támogatás - fejlesztés
339.96(4-62) *** 338(439)
[AN 1076609]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2004.
Vámosi Zoltán
   Humán erőforrás menedzsment : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlet : felsőoktatási tankönyv / Vámosi Zoltán ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány[!]. - Budapest : LSI IOMAK, 2004. - 437 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-345-5 fűzött : ár nélkül
munkaerő - tanfolyami jegyzet
658.3(078)
[AN 1077630]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2004.
Wheen, Francis
Karl Marx (magyar)
   Karl Marx / Francis Wheen ; [ford. Göbölyös Magdolna, Konok Péter]. - Budapest : Napvilág, 2004. - 364 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 339-342.
ISBN 963-9350-25-7 fűzött : 2900,- Ft
Marx, Karl
Németország - közgazdász - filozófus - 19. század - életrajz
330.85(430)(092)Marx,_K. *** 1(430)(092)Marx,_K.
[AN 1076479]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6217 /2004.
   Az irányított betegellátási rendszer működésének értékelése, 1999-2003 / [szerk. Belicza Éva et al.] ; [közread. az] Országos Egészségbiztosítási Pénztár. - Budapest : OEP, 2004. - 396 col. : ill. ; 21x31 cm
ISBN 963-86339-2-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségügyi szolgáltatás - orvosi ellátás
364.444(439)
[AN 1075895]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2004.
   Kiscsoportos lakóotthonok : hol is tartunk? : két munkakonferencia tapasztalatai / szerk. Lányiné Engelmayer Ágnes ; [rend. a Soros Alapítvány]. - Budapest : Soros Alapítvány, 2002. - 479 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Esélyegyenlőségért sorozat, ISSN 1785-556X)
Az 1999. márc. 25-27. között Dobogókőn és a 2000. márc. 30 - ápr. 1. között Budapesten tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9049-34-4 fűzött : ár nélkül
364.264.4.046 *** 061.3(439-2Dobogókő) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 937594]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2004.
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. Kongresszus (6.) (2004) (Budapest)
   A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete VI. kongresszusának dokumentumai : 2004. április 16. - Budapest : KKDSZ, 2004. - 52 p. ; 30 cm
Borítócím: A 15 éves fennállását ünneplő Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete VI. kongresszusának dokumentumai
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szakszervezet - művelődésügy - közgyűjtemény - konferenciakiadvány
331.105.44(439) *** 35.08(439) *** 008 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 1077556]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2004.
   Módszertani útmutató a pszichiátriai szociális otthonok megújulásáért : a jogi környezet értelmezése, rehabilitációs szemléletű gondozási módszerek, megújuló szervezeti kultúra / szerk. Harangozó Judit ; szerzők Gordos Erika [et al.] ; [kiad. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály]. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszert. Oszt., 2003. - [2], 37 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális gondozás - elmegyógyászat - útmutató
364.442.046.6(439)(036) *** 616.89
[AN 1077628]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6221 /2004.
   75 éves a Debreceni Nyári Egyetem / [szerk. Dobi Edit, Gellén József] ; [az interjúkat kész. Pál Csaba, Pasztercsák Ágnes] ; [ford. Blaskó Katalin, Walter Fanta]. - [Debrecen] : Debreceni Nyári Egy., 2002. - 197 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 75 Jahre Sommeruniversität Debrecen
Fűzött : ár nélkül
Debreceni Nyári Egyetem
374.72(439-2Debrecen)(091)
[AN 939015]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2004.
   Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzések nemzetközi elemzése / Sediviné Balassa Ildikó [et al.] ; [... kiad. a Számalk Szakközépiskola]. - Budapest : Számalk Szakközépisk., cop. 2003. - 110 fol. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 102-103.
ISBN 963-553-434-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - szakképzés
377.5(439) *** 377.5(4-62)
[AN 1077615]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2004.
   Aktuális kérdések a konduktív pedagógiában : szakmai fórum II. : Budapest, 2002. / [rend. ... a Magyar Konduktorok Egyesülete]. - Budapest : M. Konduktorok Egyesülete, [2002]. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai útmutató / Magyar Konduktorok Egyesülete ; 4.)
Előadások és előadáskivonatok
ISBN 963-214-641-7 fűzött : ár nélkül
konduktív pedagógia - konferenciakiadvány
376.22:615.825 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1075903]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2004.
   Bátaszéki matematikaverseny : feladatok és megoldások, 1990-2000 / [összeáll. Károlyi Károly]. - Szeged : Mozaik, 2003. - 366 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-697-428-4 fűzött : ár nélkül
matematika - tanulmányi verseny - általános iskola - példatár
372.851(075.2)(076) *** 371.384
[AN 1077407]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2004.
Campbell, Ross
How to really love your child (magyar)
   Életre szóló ajándék : hogyan szeressük gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2004, cop. 1991. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-14-8 fűzött : ár nélkül
családi nevelés
37.018.1
[AN 1075789]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2004.
   Értékek és kihívások / [fel. szerk. Kiss Ferenc]. - Sárospatak : MECTIFK, 2002. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 21.)
ISBN 963-7299-35-1 fűzött : ár nélkül
Sárospatak - pedagógia - neveléstörténet - magyar nyelv - anyanyelvi nevelés - nyelvhelyesség
37 *** 37(439-2Sárospatak)(091) *** 82.085 *** 809.451.1-06
[AN 1077323]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2004.
   "Európa és a világ" : [válogatás az Európa Verseny 2003. évi pályamunkáiból] / [szerk. Guoth Jánosné] ; [a szöveget gond. Riczel Etelka]. - [Budapest] : [Guoth J.-né], 2003. - 288 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Európa az iskolában, ISSN 1586-0256)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-430-476-1 fűzött : ár nélkül
pályázat - tanulmányi verseny - tanuló
371.385 *** 06.063(02.053.2)
[AN 1077570]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2004.
   Felkészítő feladatgyűjtemény : angol felsőfok / Beréndi Márta [et al.]. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., 2003. - 62 p. ; 25 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 62.
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
371.27
[AN 1075928]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2004.
   Fit-Ball a testnevelésben és a gyógytestnevelésben : munkafüzet / szerk. Eprjessy[!Eperjessy] Éva ; kiad. Test-Esély Sportegyesület. - Miskolc : Test-Esély Sportegyes., 2003. - 88 fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-214-098-2 fűzött : ár nélkül
testnevelés - gyógytorna - labdajáték - aerobik
372.879.6 *** 615.825-053.6 *** 613.71-053.6
[AN 1077634]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2004.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a természetismeret tanításhoz : 6. évfolyam / Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 230 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a 6. osztályos természetismeret tantárgy tanításához
Fűzött : ár nélkül
372.850.4(072)
[AN 938245]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2004.
   Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma : a II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2001. november / [szerk. Kiss Endre] ; [a szerk. mtársa Lénárd Gábor]. - Debrecen : DE Neveléstud. Tansz., 2003. - 846 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 2.)
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke és a Magyar Pedagógiai Társaság. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-783-2 fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1077527]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2004.
   Jubileumi évkönyv : 50 éves a tarjáni Győry Sándor Általános Iskola, 1953-2003 = Jubiläumsausgabe : 50 Jahre Tarjaner Grundschule, 1953-2003 / [fel. szerk. Klinger Lőrincné, Palatin Anna]. - Tarján : Győry S. Ált. Isk., 2003. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-212-150-3 fűzött : ár nélkül
Győry Sándor Általános Iskola (Tarján)
Tarján - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Tarján)(058) *** 376.7(=30)(439-2Tarján)(058)
[AN 1075785]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2004.
Kisida Erzsébet
   Pedagógusok jogi kézikönyve / Kisida Erzsébet. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Orsz. Bűnmegelőzési Közp., 2003. - 121 p. ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
Lezárva: 2003. okt.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9460-6)
Magyarország - iskola - jog - útmutató
371(439)(036)
[AN 1076081]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2004.
Kiss Judit
   Érettségi irodalom : kulcsszavak / Kiss Judit. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5338-9 fűzött : 950,- Ft
irodalom - középfokú oktatás - érettségi vizsga - középiskolai tankönyv
372.882(075.3)
[AN 1077080]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2004.
   Ködöböcz József emlékére / [fel. szerk. Kiss Ferenc]. - Sárospatak : MECTIFK, 2003. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7299-06-8 fűzött : ár nélkül
Ködöböcz József (1913-2003)
Magyarország - Sárospatak - pedagógia - neveléstörténet - pedagógus
37 *** 37(439)(092)Köbödöcz_J. *** 37(439-2Sárospatak)(091)
[AN 1077318]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2004.
   Konduktorok lehetőségei Magyarországon : helyzetkép, 2001 / [szerk. Őrfalvy Aladárné, Mátyásiné Kiss Ágnes]. - Budapest : M. Konduktorok Egyesülete, 2002. - 144 p. ; 21 cm. - (Szakmai útmutató / Magyar Konduktorok Egyesülete ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
376.22:615.825(439)
[AN 939401]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2004.
Kovács György (1928-)
   Óvodapedagógia / Kovács György, Bakosi Éva. - Debrecen : Kovácsné Bakosi É., 1999-. - 24 cm
ISBN 963-640-145-4
373.213.82
[AN 404044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 226 p.
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 963-430-924-0 fűzött : ár nélkül
óvodapedagógia
372.3
[AN 1077642] MARC

ANSEL
UTF-86238 /2004.
   Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése / [írta Kelecsényi László Zoltán et al.]. - 11. bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 963-13-5337-0 fűzött : 1500,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - középfokú oktatás - érettségi vizsga - műelemzés - középiskolai tankönyv
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 1075880]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2004.
   Közös nevezőnk a matematika : [Kőszeg, 2002] / [szerk. Horányi Gábor] ; [közread. a] Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola]. - [Budapest] : Kiss Á. Orsz. Közokt. Szolgáltató Intézm. : Fazekas M. Főv. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. : Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Ált., Közép- és Szakisk., [2003]. - 198 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a kőszegi matematika-tábor programsorozata alapján
Fűzött : ár nélkül
matematika - pedagógusképzés - továbbképzés
372.851 *** 371.14
[AN 1077402]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2004.
   Mi Ő nekünk? : versek, jelenetek, műsorok anyák napjára / [... összeáll. Németh Gyuláné] ; [kiad. ÁMK Általános és Művészeti Iskola]. - [Mezőkovácsháza] : ÁMK Ált. és Műv. Isk., [2003]. - 75 fol. : ill., színes ; 30 cm
Kétoldalas nyomással. - Spirál füzéssel
ISBN 963-212-789-7 fűzött : ár nélkül
iskolai ünnepély - anyák napja - világirodalom - műsorfüzet - antológia
371.383 *** 394.268.22(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 1076687]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2004.
   Oktatás és társadalom / szerk. Kozma Tamás ; a szerk. mtársai Kiss Annamária, Nagy Éva. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 14.)
Bibliogr.: p. 243-256.
ISBN 963-472-799-9 fűzött : ár nélkül
oktatás - társadalom
37.014
[AN 1077657]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2004.
Péceli Pálné
   A sátoraljaújhelyi Carolineum története, 1873-1948 / Péceli Pálné ; [kiad. V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola]. - Sátoraljaújhely : V. István Közgazd. és Informatikai Szakközépisk., 2002. - 157 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 963-202-991-7 kötött : ár nélkül
"Carolineum" Római Katholikus Leánynevelő-intézet és Polgári Leányiskola (Sátoraljaújhely)
373.47(439-2Sátoraljaújhely)"187/194" *** 373.3(439-2Sátoraljaújhely)"187/194" *** 37.018.3(439-2Sátoraljaújhely)"187/194" *** 271.91(439-2Sátoraljaújhely)"184/194"
[AN 938697]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2004.
   Pilinszky János Általános Zeneiskola jubileumi évkönyve, 1992/1993-2002/2003 / szerk. Csősz Gulnárá. - [Balatonkenese] : Pilinszky J. Ált. és Zeneisk., 2003. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Balatonkenese - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Balatonkenese)(058)
[AN 1077383]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2004.
   Radnóti Miklós Általános Iskola : centenáriumi évkönyv, 1903-2003 / [szerkbiz. Erdődi Rudolfné, Rafainé Roll Zsuzsanna, Sárdi Józsefné]. - [Győr] : Radnóti M. Ált. Isk., [2004]. - 69 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Radnóti Miklós Általános Iskola (Győr)
Győr - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Győr)(058)
[AN 1077131]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2004.
Soltra Elemér (1922-)
   A rajz tanítása / Soltra Elemér ; [az ábrákat kész. Soltra Elemér]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 386 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tanárképző főiskolai tankönyvek, ISSN 0324-5284)
Bibliogr.: p. 385-386.
ISBN 963-19-4578-2 kötött : 3920,- Ft
rajzoktatás - művészeti nevelés - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - egyetemi tankönyv
372.874(072) *** 7.01(075.8) *** 37.036(075.8)
[AN 1072421]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2004.
Szabó László Tamás (1942-)
   Neveléstudomány és globalizáció : professzori székfoglaló : DAB 2003. november 27. / [Szabó László Tamás]. - [Debrecen] : [DAB], [2003]. - 11 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
pedagógia
37.01(042.5)
[AN 1077304]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2004.
Szuromi Lajos (1936-)
   Verstan az iskolában / Szuromi Lajos ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó]. - 3. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, 2003. - 84 p. ; 24 cm
ISBN 963-8325-36-4 fűzött : ár nélkül
verstan - tanári segédkönyv
372.882(072) *** 809.451.1-6
[AN 1076836]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2004.
   Tanári kézikönyv Matematika 7. osztály I. kötetéhez / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [fel. szerk. Esztergályos Jenő] ; [ill. Katona Kata, Szalóky Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 205 p. : ill. ; 30 cm + 2 mell.
Borítócím: Matematika : 7. osztály : tanári kézikönyv
ISBN 963-464-659-X fűzött : ár nélkül
372.851(072)
[AN 938242]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2004.
   Új típusú tanulói értékelési módszerek a felsőfokú szakképzésben / Bacsi Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Bánszki András, Gróf Ágnes] ; [... kiad. ... a Számalk Szakközépiskola]. - Budapest : Számalk Szakközépisk., cop. 2003. - 67 fol. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 52-53.
ISBN 963-553-436-1 fűzött : ár nélkül
iskolai értékelés - szakképzés
371.26 *** 377.5
[AN 1077616]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2004.
Winkler Márta
Kinek kaloda, kinek fészek (új kiadása)
   Iskolapélda : kinek kaloda, kinek fészek / Winkler Márta. - 3. kiad. - Budapest : Edge 2000 Kft., 2003. - 193, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-86421-9-X fűzött : 1980,- Ft
alapfokú oktatás - alsó tagozat - módszertan
371.3 *** 372.4
[AN 1077084]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6251 /2004.
Avarffy Elek (1880-?)
   Vadászképek / Avarffy Elek. - [Pusztazámor] : DNM K., 2004. - 221 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 13.)
ISBN 963-9369-39-X kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 1075971]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2004.
Bán Marcella
   Rongybabától a csigabábig : nem csak gyerekeknek / [szerző Bán Marcella és Sípos Andrásné]. - [Szeged] : Novum, [2004]. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Egyszerű és nagyszerű, ISSN 1586-6408)
ISBN 963-9334-37-5 fűzött : ár nélkül
iparművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745
[AN 1077184]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2004.
Bocsák Miklós (1947-)
   Matthäus és a magyar valóság / Bocsák Miklós, Imre Mátyás. - Budapest : Szerzők, 2004. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-430-971-2 fűzött : ár nélkül
Matthäus, Lothar
Németország - Magyarország - edző - labdarúgás - 21. század
796.332.071.4(430)(092)Matthäus,_L. *** 796.332(439)"200"
[AN 1075617]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2004.
Fehér Gábor (1970-)
   Találatgaranciás skandináv lottóvariációk : 7 játékszámos kenó és lottó esélynövelő variációk / Fehér Gábor. - [Pécs] : Feletipp Kft., 2004. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-582-8 fűzött : 2499,- Ft
sorsjáték
794.93
[AN 1076837]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2004.
Hardicsay Péter (1952-)
   Miért gondolkodik másként a sakkozó? : hogyan hasznosíthatjuk ezt a sportban és a magánéletben? / Hardicsay Péter. - Budapest : Spirál Kvk., 2004. - [4], 55 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 44-46.
ISBN 963-430-993-3 fűzött : ár nélkül
sakk
794.1 *** 159.955
[AN 1076486]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2004.
Hencsei Pál (1939-)
   Magyar kajakozók-kenuzók az olimpiai játékokon / Hencsei Pál, Ivanics Tibor. - Budapest : Magánkiad., 2004. - 92 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-994-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - olimpia - kajaksport - adattár
797.122(439)(092)(035.5) *** 796.032
[AN 1077293]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2004.
Holl, Sieglinde
Servietten fantasievoll falten (magyar)
   Szalvétahajtogatás ötletesen : új ötletek papír- és textilszalvétákhoz / Sieglinde Holl ; [m. változatot kész. Talpainé Kremser Anna, Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-15-8 fűzött : ár nélkül
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1077286]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2004.
Jocha Károly
   Ötkarikás beszélgetések : Athén előtt / [Jocha Károly] ; [fényképek Farkas József, Harsányi Péter]. - [Budapest] : Geo-Sport Bt., cop. 2003. - 256, [15] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-212-768-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - olimpikon - interjú
796.032(100)(091) *** 796(439)(092)(047.53)
[AN 1075612]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2004.
Kipp, Angelika
Papiertiere mit Perlen (magyar)
   Papírállatok gyöngyökkel : kartonból és gyöngyből / Angelika Kipp ; [a m. változatot kész. Talpainé Kremser Anna, Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-18-2 fűzött : ár nélkül
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1077281]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2004.
   M.A.G.U.S. ... avagy A kalandorok krónikái : alapkönyv / [írták Durgonics Tibor et al.] ; [ill. Buttinger Gergely et al.]. - Budapest : Inomi, 2004. - 603, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-86435-4-4 kötött : ár nélkül
szerepjáték
793.9
[AN 1077152]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2004.
Mező Ferenc (1885-1961)
   Az olympiai játékok története / írta Mező Ferenc ; Klebelsberg Kuno előszavával. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2004. - [4], 301 p. : ill. ; 25 cm + 2 térk.
Eredeti kiadása: Budapest : Orsz. Testnevelési Tanács, 1929. - Eredetileg az "Országos Testnevelési Tanács Könyvtára" c. sorozat 40. tagjaként jelent meg. - Bibliogr.: p. 7-9.
ISBN 963-9556-12-2 kötött : ár nélkül
olimpia - ókori Görögország - történeti feldolgozás
796.032(38)(091)
[AN 1075967]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2004.
   Művészet, pedagógia, sport : a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar tudományos közleményei / szerk. Lőrincz Zoltán ; [kiad. Berzsenyi Dániel Főiskola Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar]. - Szombathely : BDF Testnevelési és Műv. Főisk. Kar, 2003. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9290-85-8 fűzött : ár nélkül
pedagógia - sportelmélet - testnevelés - művészetelmélet
796.01 *** 372.879.6 *** 7.01 *** 37
[AN 1077300]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2004.
Papp György
   Lovunk : lovasíjász csikótörténetek / Papp György. - Székesfehérvár : Lapu Bt., 2004. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 963-86209-5-1 fűzött : 1890,- Ft
lovassport - íjászat - memoár
798(0:82-94) *** 799.322.2(0:82-94)
[AN 1076693]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2004.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : állatfigurák / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2004. - 44, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-81-9 fűzött : ár nélkül
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 1075792]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2004.
Täubner, Armin
Tontopf-Tiere (magyar)
   Cserépállatok : gyorsan és vidáman / Armin Täubner ; [a m. változatot kész. Talpainé Kremser Anna, Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-17-4 fűzött : ár nélkül
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 688.72 *** 745.55
[AN 1077277]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2004.
   Varázslatos üvegek : domború felületű és hengeres üvegek festése / Rigóné Péter Irén [et al.]. - 3. kiad. - Szeged : LAZI, cop. 2004. - 45, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-80-0 fűzött : 450,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1075799]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2004.
Wurst, Ingrid
Aus alt mach neu (magyar)
   Ne dobd el! Régiből újat! : újrahasznosító barkácsolás / Ingrid Wurst ; [m. változatot kész. Talpainé Kremser Anna, Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-19-0 fűzött : ár nélkül
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 1077283]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6268 /2004.
   Az áttörés kora : Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873-1920 : [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 - szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 - május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 - szeptember 6.] / [... főrendezője F. Dózsa Katalin] ; [a katalógust összeáll. és szerk. F. Dózsa Katalin] ; [kiad. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, [2004]-. - 28 cm
Osztrák-Magyar Monarchia - képzőművészet - művelődéstörténet - dualizmus - kiállítási katalógus
7(436/439)"187/192" *** 930.85(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1077490]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete című kiállítás tanulmánykötete / [ford. F. Dózsa Katalin et al.]. - cop. 2004. - 508 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9340-32-4 fűzött : ár nélkül
Osztrák-Magyar Monarchia - képzőművészet - művelődéstörténet - dualizmus - kiállítási katalógus
7(436/439)"187/192" *** 930.85(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1084836] MARC

ANSEL
UTF-86269 /2004.
Ballantyne Andrew
Architecture (magyar)
   Az építészet / Andrew Ballantyne ; [ford. Mahler Zoltán]. - [Budapest] : M. Világ, 2004. - 142 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
ISBN 963-9075-28-0 fűzött : ár nélkül
építészet - esztétika
72.01
[AN 1075797]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2004.
Benedek Katalin (1950-)
   Művészek és alkotások / Benedek Katalin ; Dávid Katalin bevezetőjével ; a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiadása. - Budapest : Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2004. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-214-450-3 fűzött : ár nélkül
képzőművészet
73/76(100)
[AN 1077235]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2004.
Csurgai Ferenc (1956-)
   Lépésről lépésre = Step by step / Csurgai Ferenc. - [Cegléd] : Csurgai F., [2004]. - [118] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-430-914-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Csurgai_F.
[AN 1077489]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2004.
Dienes Gábor (1948-)
Művek (vál.)
   Dienes Gábor festőművész. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [12] p. : ill., színes ; 16x31 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Dienes_G.
[AN 1075625]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2004.
   Az építészet története. Újkor : [egyetemi tankönyv]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 23x24 cm
építészettörténet - egyetemi tankönyv
72(100)"14/19"(075.8)
[AN 1072546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Reneszánsz / B. Szűcs Margit ; [a rajzokat kész. O. Ecker Judit]. - 2003. - 294 p. : ill.
Bibliogr.: p. 287-290.
ISBN 963-19-4491-3 kötött : 3930,- Ft
Európa - építészettörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század - egyetemi tankönyv
72(4)"14/16"(075.8) *** 72.034(075.8)
[AN 1072547] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Barokk / Szentkirályi Zoltán ; [a rajzokat kész. Szentkirályi Zoltán]. - 2004. - 245 p. : ill.
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 963-19-4580-4 kötött : 3427,- Ft
Európa - építészettörténet - barokk - 16. század - 17. század - 18. század - egyetemi tankönyv
72(4)"15/17"(075.8) *** 72.034.7(075.8)
[AN 1072548] MARC

ANSEL
UTF-86274 /2004.
   Fejezetek a magyar művészetkritikából / [szerk. Andrási Gábor, Tatai Erzsébet, Zwickl András]. - Budapest : Műkritikusok Nk. Szövetsége M. Tagozata, 2002. - 70 p. ; 24 cm. - (AICA-füzetek, ISSN 1785-7511 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-497-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műkritika - történeti feldolgozás
7.01(439)(091)
[AN 1077496]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2004.
Halász Károly (1946-)
Művek (vál.)
   Hopp-Halász Károly : [Budapest Galéria Kiállítóháza ..., 2003. augusztus 22 - szeptember 21.] : [Exhibition House of the Budapest Gallery, ... from 22 August to 21 September, 2003]. - [Budapest] : Budapest Galéria, 2003. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Halász_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075693]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2004.
Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm
ISBN 963-7381-65-1
73/76(100) *** 7.01
[AN 375371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Schriften in deutscher Sprache, 1926-1930 / [hrsg. und mit einem Nachw. vers. von Monika Wucher]. - 2003. - 297 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-74-0 fűzött : 2600,- Ft
Németország - képzőművészet - 20. század - műkritika
73/76(430)"192/193" *** 7.072.3
[AN 1077290] MARC

ANSEL
UTF-86277 /2004.
Katona Zsuzsa (1951-)
Művek (vál.)
   Katona Zsuzsa szobrászművész. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [12] p. : ill., színes ; 16x31 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - faszobrászat - 20. század - 21. század
73(439)(092)Katona_Zs. *** 73.023.1
[AN 1075621]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2004.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (orosz)
   Herendskij farfor / [tekst Oršoâ Këhedi] ; [per. Helena Pavlova]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-17-7 fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - porcelán - történeti feldolgozás
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1077503]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2004.
Králl Borbála (1968-)
Művek (vál.)
   Králl Borbála : [Budapest Galéria Kiállítóháza ..., 2003. július 17 - szeptember 7.] / [előszó ... Kovalovszky Márta]. - [Budapest] : [BG], [2003]. - [12] p. : ill. ; 24 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Králl_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075700]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2004.
   Magyar kollázs : a magyar kollázs/montázs történetéből, 1910-2004 : Városi Művészeti Múzeum Képtára, Győr, 2004. március 27 - 2004. május 16. = Hungarian Collage : from the history of the Hungarian collage/montage, 1910-2004 / [... szerk. Kopócsy Anna] ; [fotó Berényi Zsuzsa et al.] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2004]. - 218 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86464-0-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művészettörténet - kollázs - montázs - konferenciakiadvány
73/76(439)(091) *** 77.048(439)(091) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 1077430]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2004.
Matzon Ákos (1945-)
   Net / Matzon Ákos. - Budapest : VUdAK, 2003. - [74] p., [96] t. : ill., szines ; 31 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Kunst, ISSN 1785-7465 ; 4.)
Német, angol és magyar nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-8333-09-X kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - magyarországi németek
75(439)(=30)(092)Matzon_Á.
[AN 1077183]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2004.
   Public spaces of modern architecture in Budapest / [ed. by Zsófia Németh] ; [publ. by the] Ersnt Múzeum. - Budapest : Ernst Múz., 2003-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-86419-1-6
Budapest - építészet - 19. század - 20. század - műterem - múzeum - galéria
727.97(439-2Bp.)"18/19" *** 727.7(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 1075936]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Artists' studios and exhibition spaces / [transl. Adèle Eisenstein, Gábor Komáromy, Árpád Mihály]. - 2003. - 271 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86419-3-2 fűzött : ár nélkül
Budapest - építészet - 19. század - 20. század - műterem - múzeum - galéria
727.97(439-2Bp.)"18/19" *** 727.7(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 1075944] MARC

ANSEL
UTF-86283 /2004.
Regős Anna (1960-)
Művek (vál.)
   Regős Anna textilművész : textile artist : Textilkünstlerin / [fotók Szabó Róbert]. - [Szentendre] : Regős A., [2003]. - [60] p. : ill., színes ; 23 cm
Katalógus. - Beragasztott képekkel. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-430-885-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Regős_A.
[AN 1077390]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2004.
Rum Attila
   Czigány Dezső / Rum Attila. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 356, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 314-333. - Műjegyz.: p. 290-311. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-430-929-1 fűzött : ár nélkül
Czigány Dezső (1883-1937)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Czigány_D.
[AN 1075571]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2004.
Sagner-Düchting, Karin
Claude Monet (magyar)
   Claude Monet : 1840-1926 : a szem örömünnepe / Karin Sagner-Düchting ; [... ford. Adamik Lajos]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2004. - 220 p. : ill., főként színes reprod. ; 30 cm
Monet (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-3450-5
Monet, Claude
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 1076089]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2004.
Story, Derrick
Digital photography (magyar)
   Digitális fényképezés dióhéjban / Derrick Story ; [ford. Huszár Barbara]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 154 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-09-4570-3 fűzött : 1590,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 1073876]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2004.
Szilágyi Teréz (1954-)
   Mű - szív : [Budapest Galéria Kiállítóháza ..., 2003. szeptember 25 - november 16.] = Artifical heart / Szilágyi Teréz ; [előszó Tóth Krisztina ..., Beke László] ; [... kiad. ... a Budapest Galéria ...]. - Budapest : Budapest Galéria, 2004. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szilágyi_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1075706]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2004.
Váradi Gábor (1958-)
Művek (vál.)
   Váradi Gábor. - [Budapest] : [AD Graf. Stúdió], [2002]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus
ISBN 963-00-9426-6 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Váradi_G.
[AN 921720]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2004.
Welton, Jude
Monet (magyar)
   Monet : [életének és művészetének képes története] / Jude Welton ; [ford. Pesthy Gábor] ; [fényképek Susanna Price, Alex Saunderson, Tim Ridley]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú. Művészet, ISSN 1216-755X)
ISBN 963-530-684-9 kötött : 2900,- Ft
Monet, Claude
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 1077092]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2004.
Zsin Judit (1957-)
Művek (vál.)
   Zsin Judit szobrászművész = Zsin Judit sculptor. - [Budapest] : epl, 2002. - 20 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/20.)
ISBN 963-9431-06-0 fűzött : 1450,- Ft : 5.9 ?
73(439)(092)Zsin_J.
[AN 939158]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6291 /2004.
Gonda János (1932-)
   Jazzvilág / Gonda János. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2004. - 608 p., LXIV t. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 570-583.
ISBN 963-86238-5-3 kötött : 5980,- Ft
zenetörténet - dzsessz
78.067.26.036.5 *** 785.161
[AN 1075586]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2004.
Kelemen Imre (1931-)
   A zene története 1750-ig : [főiskolai tankönyv] / Kelemen Imre. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1998. - 377 p. : ill., főként kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 963-19-4567-7 kötött : 2800,- Ft
zenetörténet - egyetemi tankönyv
78(100)(091)(075.8)
[AN 1072494]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2004.
   Nem élhetek muzsikaszó nélkül : [válogatott dalszövegek] / [saját gyűjteményéből vál. és szerk. Szabó András]. - Budapest : Papp-Ker, [2004]. - 248 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9418-66-8 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - népdal - dalszöveg
78.067.26(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 1077167]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2004.
Nevelős Béla (1932-)
   Arany ágakon dalolnak a felsőzsolcai aranypávák / Nevelős Béla ; [kiad. Felsőzsolca Város Általános Művelődési Központ]. - [Felsőzsolca] : Ált. Művel. Közp., 2003. - 187 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-210-158-8 fűzött : ár nélkül
Felsőzsolcai Nyugdíjas Férfi Népdalkórus
Felsőzsolca - énekkar - népdal - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Felsőzsolca)(091) *** 784.4
[AN 1077138]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2004.
Pribojszky Mátyás (1974-)
   Herfli suli : szájharmonika iskola kezdőknek / írta és szerk. Pribojszki Mátyás. - Békéscsaba : Pribojszki M., [2004]. - 58, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-430-608-X fűzött : ár nélkül
szájharmonika - tankönyv
788.93(078)
[AN 1075950]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2004.
Straky Tibor (1926-)
   Kodály Zoltán és Debrecen / Straky Tibor ; [kiad. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium]. - Debrecen : Kodály Z. Zeneműv. Szakközépisk. és Kollégium, 2003. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-161-X fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium (Debrecen)
Debrecen - zeneszerző - zenei élet - helyismeret - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.05(439-2Debrecen)"19" *** 908.439-2Debrecen
[AN 1077484]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6297 /2004.
Huszti Péter (1944-)
   ...sárból, napsugárból.. : szerepek, játszótársak, történetek / Huszti Péter. - Budapest : Európa, 2004. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7597-2 kötött : 2400,- Ft
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 1075897]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2004.
   A kortárs filmelmélet útjai : szöveggyűjtemény / [a szövegeket vál. és a bevezetőket írta Kovács András Bálint] ; [szerk. Vajdovich Györgyi] ; [ford. Borsody Gyöngyi et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 444 p. : ill. ; 22 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-66-X fűzött : 2200,- Ft
filmesztétika
791.43.01
[AN 1076967]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2004.
Pesovár Ernő (1926-)
   A magyar tánctörténet évszázadai : írott és képi források / Pesovár Ernő ; a képeket vál. és az utószót írta Nagy Zoltán ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2003. - 197 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86437-0-6 kötött : ár nélkül
tánctörténet - magyar néprajz - néptánc - történelmi forrás
793.31(=945.11)"12/18"(093) *** 394.3(=945.11)"12/18"
[AN 1077151]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6300 /2004.
   Angol - magyar geomorfológiai szótár, szómagyarázatokkal és magyar - angol szószedettel / Sebe Krisztina [et al.] ; szerk. Sebe Krisztina. - Pécs ; Szombathely : [Magánkiad.], 2004. - 236 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 963-430-869-4 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - geomorfológia - szakszótár - szaklexikon
801.323=945.11=20 *** 551.4:030
[AN 1076519]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2004.
Antalné Szabó Ágnes
   Helyesírásunk öröksége : Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2002-2003 / [... szerzője Antalné Szabó Ágnes]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 9-10.
ISBN 963-19-4561-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - helyesírás - tanulmányi verseny
809.451.1-1 *** 371.384
[AN 1077397]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2004.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - [16], 688 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7861-1)
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 1072434]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2004.
   Felkészítő feladatgyűjtemény : angol alapfok / Beréndi Márta [et al.]. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., 2003. - 33 p. ; 25 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 33.
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 1075926]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2004.
   Felkészítő feladatgyűjtemény : angol középfok / Beréndi Márta [et al.]. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., 2003. - 58 p. ; 25 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 1075922]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2004.
   Felkészítő feladatgyűjtemény : német alapfok / Fogarassyné Orczy Zsuzsanna [et al.]. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., 2003. - 33 p. ; 25 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 33.
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 1075935]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2004.
   Felkészítő feladatgyűjtemény : német felsőfok / Fogarassyné Orczy Zsuzsanna [et al.]. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., 2003. - 64 p. ; 25 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 64.
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11 *** 371.27
[AN 1075933]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2004.
   Felkészítő feladatgyűjtemény : német középfok / Fogarassyné Orczy Zsuzsanna [et al.]. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., 2003. - 58 p. ; 25 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 1075930]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2004.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik Französisch kurz & bündig (magyar)
   Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-81-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9194-80-8)
francia nyelv - nyelvtan - tanfolyami jegyzet
804.0-5(078)=945.11 *** 804.0-2(078)=945.11
[AN 1076606]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2004.
Galdo, Giovanna
   Olaszul könnyűszerrel / írta Giovanna Galdo és Ena Marchi ; a m. vált. Németh Erzsébet munkája. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2004. - V, II, 410 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-8162-03-1 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 1075892]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2004.
Gálfalvy Ágnes
   Készüljünk a nyelvvizsgára! : komplett feladatsorok az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgához / [összeáll. Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Tengerszem, 2004. - 158 p. ; 29 cm
ISBN 963-237-094-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 1075689]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2004.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - horvát kisszótár = Mađarsko - hrvatski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - [8], 579 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7878-6 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - horvát nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=862
[AN 1072436]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2004.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - orosz, orosz - magyar = Slovarʹ : vengersko - russkij, russko - vengerskij / [összeáll. Hargitai György] ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 336 p. ; 15 cm
Magyar -orosz, orosz - magyar kisszótár (gerinccím)
ISBN 963-09-4504-5 fűzött : 1980,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=82 *** 801.323=82=945.11
[AN 1076879]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2004.
   Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der I. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Veszprém vom 28-29. März 2003 / Attila Németh Hrsg. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Ed. Praesens, 2003. - 211 p. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 3.)
Rend. a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Germanisztikai Intézet. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9495-24-7 fűzött : ár nélkül
nyelvészet - német nyelv - konferenciakiadvány
803.0 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1076652]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2004.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1995. - 418 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Angol - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6942-6 kötött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 1077077]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2004.
   Magyar grammatika : [egyetemi tankönyv] / [szerk. Keszler Borbála] ; [szerzők Balogh Judit et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 577 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4573-1 kötött : 4189,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 1072429]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2004.
   Szabó Dénes, 1913-1994 / [mtárs Markó Alexandra, Pávics Krisztina]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2002. - 17, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 42.)
Közrem. Wacha Imre. - Bibliogr.: p. 10-13.
ISBN 963-463-446-X fűzött : ár nélkül
Szabó Dénes (1913-1994)
80.001(439)(092)Szabó_D. *** 012Szabó_D.
[AN 938796]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2004.
Szendrő Borbála
   A British and American English - Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol - magyar képes tanuló-szótár / Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 13. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., cop. 2003. - 267, [41] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = I [love] words,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár. - Bibliogr.: p. [307-308].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-400-187-4)
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 1075921]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2004.
Szongott Kristóf (1843-1907)
   A magyarok eredete és őslaka / irta Szongott Kristóf ; [... Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat ... kiadásában...]. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Budapest Főv. XI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat, [2004]. - [4], XX, 289 p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Szamosújvár : "Aurora" Kvny., 1906. - Példányszám: 500, ebből 50 számozott
Fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1 *** 930.8(=945.11)
[AN 1075717]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2004.
   A többnyelvű Európa : XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus : [2003. április 14-16.] / [szerk.] Bakonyi István, Nádai Julianna ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék. - Győr : Széchenyi I. Egy. Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tansz., 2004. - 431 p. : ill. ; 23 cm
Rend. a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7175-21-0 fűzött : ár nélkül
alkalmazott nyelvészet - konferenciakiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 1077429]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2004.
Voit, Heike
Pons Grammatik Deutsch kurz & bündig (magyar)
   Pons német nyelvtan röviden és érthetően / Heike Voit ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 144 p. : ill ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-83-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvtan - tanfolyami jegyzet
803.0-5(078)=945.11 *** 803.0-2(078)=945.11
[AN 1076602]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2004.
Zaicz Gábor (1944-)
   Vértes Edit emlékezete / Zaicz Gábor, Csepregi Márta. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2004. - 38 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 82.)
Bibliogr.: p. 15-16. - Vértes Edit tudományos műveinek jegyzéke: p. 23-36.
ISBN 963-472-793-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-793)
Vértes Edit (1919-2002)
Magyarország - nyelvész - 20. század - finnugrisztika - életrajz - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
80.001(439)(092)Vértes_E. *** 012Vértes_E. *** 809.45:016
[AN 1077185]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6322 /2004.
   Destins du siècle : Jean-Richard Bloch et Roger Martin Du Gard : mélanges offerts au professeur Tivadar Gorilovics / textes réunis par Katalin Halász et István Csűry. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 247 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria, ISSN 1216-3260 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Gorilovics Tivadar műveinek bibliográfiája: p. 11-24. - Példányszám: 300
ISBN 963-472-791-3 fűzött : ár nélkül
Bloch, Jean-Richard
Martin du Gard, Roger
francia irodalom története - 20. század
840(091)"19"
[AN 1077662]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2004.
   "Hamlet mi vagyunk" : tanulmányok (a) Hamlet európai recepciójának történetéből / szerk. Hetesi István. - [Pécs] : Janus ; Budapest : Gondolat, 2004. - 244 p. ; 20 cm. - (Janus/Gondolat könyvtár. Irodalom, ISSN 1785-7481)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-54-2 fűzött : 1680,- Ft
Shakespeare, William. Hamlet, prince of Denmark
világirodalom története - recepcióelmélet - irodalomkritika
820(092)Shakespeare,_W. *** 82.07 *** 82.091(4)(091)
[AN 1076820]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2004.
   Kreuzwege der Literatur : Beiträge zum Symposion ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Veszprém vom 27-28. September 2002 / Terrance Albrecht, László V. Szabó Hrsg. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Ed. Praesens, 2003. - 252 p. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 2.)
Rend. a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Germanisztikai Intézet. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9495-23-9 fűzött : ár nélkül
ISBN 3-7069-0254-0
német irodalom története - szenvedéstörténet - konferenciakiadvány
830(091) *** 248.159.23 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1076637]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2004.
Madarász Imre (1962-)
   Vittorio Alfieri életműve : felvilágosodás és Risorgimento, klasszicizmus és romantika között / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 517 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 497-510. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-9292-80-X kötött : 2700,- Ft
Alfieri, Vittorio
Olaszország - író - 18. század - életrajz
850(092)Alfieri,_V.
[AN 1077651]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2004.
Sinfield, Alan
   Irodalomkutatás és a kultúra materialitása / Alan Sinfield ; szerk. Bókay Antal, Sári László ; [ford. Sári László, Kiss Gábor Zoltán]. - [Pécs] : Janus ; Budapest : Gondolat, 2004. - 284 p. ; 20 cm. - (British studies. Irodalomtudomány, ISSN 1589-2646)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-11-6 fűzött : 1680,- Ft
Nagy-Britannia - irodalomtudomány - angol irodalom története - kultúra
820(091) *** 82.01 *** 316.7(410)
[AN 1076589]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6327 /2004.
   Ars poetica / [közread. a] Csorba Győző Megyei Könyvtár. - Pécs : Csorba Gy. M. Kvt., 2004-. - 21 cm
magyar irodalom története - író - 20. század - életrajz - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 1075981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Beszélgetés Weöres Sándorral és Károlyi Amyval / [szerk. Tüskés Tibor]. - 2004. - 30 p. : ill.
ISBN 963-9043-05-2 fűzött : ár nélkül
Weöres Sándor (1913-1989)
Károlyi Amy (1909-2003)
Magyarország - író - 20. század - interjú - életrajz
894.511(092)Weöres_S.(047.53) *** 894.511(092)Károlyi_A.(047.53)
[AN 1075983] MARC

ANSEL
UTF-86328 /2004.
Bakonyi Hugó (1869-19??)
   Madách Imre életrajza / Becker Hugó ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Andor Csaba]. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2004. - 174 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 34.)
ISBN 963-9386-16-2 fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Madách_I.
[AN 1077561]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2004.
   Erkölcs és rémület között : in memoriam Nemes Nagy Ágnes / [vál., szerk., összeáll. Domokos Mátyás és Lengyel Balázs]. - 3. kiad. - [Budapest] : Nap, 2004. - 399 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-8116-14-5)
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nemes_Nagy_Á.
[AN 1074253]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2004.
   Erőltetett menet : in memoriam Radnóti Miklós / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : Nap, 2004. - 417 p., [12] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-8116-39-0)
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 1074251]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2004.
Hegedűs Sándor
   Cigányábrázolás a magyar költészetben / Hegedűs Sándor. - 2. bőv. kiad. - Piliscsaba : Konsept-H, 2004. - 255 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8332-78-6)
magyar irodalom története - költészet - cigányság
894.511(091)-1 *** 316.347(=914.99)
[AN 1075904]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2004.
Kovács József László (1932-)
   A Soproni Parnasszus : Sopron-Ödenburg kétnyelvű irodalma a kezdetektől napjainkig / Kovács József László ; [a vál. bibliográfiát, ill. a név- és tárgymutatót összeáll. Horváth Csaba]. - Budapest : Lucidus K., 2003. - 298 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Sopron irodalmi életének vál. bibliográfiája: p. 235-283.
ISBN 963-9465-17-8 fűzött : 2900,- Ft
Sopron - magyar irodalom története - magyarországi idegen nyelvű irodalom - német irodalom története
894.511(439-2Sopron)(091) *** 830(439-2Sopron)(091)
[AN 1075968]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6333 /2004.
Anderson, Caroline
Love without measure (magyar)
   A végtelen vége / Caroline Anderson ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 195.)
Kisregény
ISBN 963-536-993-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921169]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2004.
Aragon, Louis
Le con d'Irène (magyar)
   Irène puncija / Louis Aragon ; [ford. Pál F. Gyula]. - 2. kiad. - Budapest : NewMark : PolgART, 2002. - 104 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 2.)
ISBN 963-9306-45-2 kötött : ár nélkül
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076731]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2004.
Auster, Paul
Oracle night (magyar)
   Az orákulum éjszakája / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2004. - 268 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7538-7 kötött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1076901]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2004.
Baldacci, David
Saving Faith (magyar)
   Ne higgy senkinek! / David Baldacci ; [ford. Esze Dóra]. - Budapest : Európa, 2004. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7537-9 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1075598]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2004.
Baugh, Bruce
Shards (magyar)
   Szilánkok / Eric Griffin[!Bruce Baugh] ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 351 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304)
Lasombra-trilógia 1. kötete. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-84-3 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1076794]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2004.
Baxendale, Martin
The office - a survival guide (magyar)
   Az iroda működése : túlélési útmutató / Martin Baxendale ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Animus, 2004. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9563-22-6 fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - paródia
820-7=945.11
[AN 1077141]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2004.
Benzoni, Juliette
Les chevaliers (magyar)
   Jeruzsálem lovagjai / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 3 db ; 19 cm
ISBN 963-9574-01-5
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1075710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az elveszett kereszt / [ford. Balla Katalin]. - 2004. - 637 p.
ISBN 963-9574-02-3 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1075712] MARC

ANSEL
UTF-86340 /2004.
Blackeyes, Sadie
   A gépírókisasszony és egyéb mesék / Sadie Blackeyes ; [ford. Kolozsvári Papp László]. - Budapest : NewMark : PolgART, 2003. - 227 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 9.)
ISBN 963-9306-60-6 kötött : ár nélkül
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076701]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2004.
Brunoy, Clément
Salyne (magyar)
   Salyne / Clément Brunoy ; [ford. Kolozsvári Papp László]. - Budapest : NewMark : PolgART, 2003. - 221 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 5.)
ISBN 963-9306-50-9 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076720]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2004.
Clements, Andrew
The school story (magyar)
   Sherry Clutch, a siker kovácsa / Andrew Clements ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 169, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
ISBN 963-9492-25-6 kötött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1076664]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2004.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-45-3 kötött : 1980,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 1075937]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Siddys Hochzeitsreise (magyar)
   Siddy nászútja / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Somogyi Gyula]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 11.)
ISBN 963-9480-76-2 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073940]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Stiftssekretärin (magyar)
   A feldeggi árva / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 189 p. ; 19 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-71-1 fűzött : 749,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073931]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Wo ist Eva? (magyar)
   Merre jársz kedvesem? / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Leléné Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 10.)
ISBN 963-9480-75-4 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1073944]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2004.
Crichton, Michael
Prey (magyar)
   Préda / Michael Crichton ; [ford. Barkóczi András]. Viharos szerelem / Nicholas Sparks ; [ford. Pelle Csilla]. Hajsza Tokióban / Barry Eisler ; [ford. Gy. Horváth Lászó]. Utcagyerekek / Lorenzo Carcaterra ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Diegest K., cop. 2004. - 575 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Prey. Rain fall. Nights in Rodanthe. Street boys
ISBN 963-9562-06-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)(082)=945.11
[AN 1077668]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2004.
Cruelle Zélande (magyar)
   Buja Zélandia / [ford. Kaszás Márk]. - Budapest : NewMark : PolgART, 2003. - 288 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 6.)
ISBN 963-9306-51-7 kötött : ár nélkül
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076743]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2004.
Cunningham, Michael
A home at the end of the world (magyar)
   Otthon a világ végén / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-80-7 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1076077]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2004.
Delrio, Martin
   Northwind trilógia : [Battletech-regény] / [Martin Delrio] ; [ford. Zarándy Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, [2004]-. - 18 cm. - (Mech warrior, sötét kor, ISSN 1589-7567)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1077388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A menny csöndje. - [2004]. - 256 p.
ISBN 963-9474-43-6 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1077393] MARC

ANSEL
UTF-86351 /2004.
Diamond, Diana
The good sister (magyar)
   Széllel szemben / Diana Diamond ; [ford. Gótfalvai Eszter]. - Budapest : General Press, [2004]. - 323 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-74-7 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1076596]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2004.
Evanovich, Janet
Three to get deadly (magyar)
   Hárman a pácban : Stephanie Plum újabb története / [Janet Evanovich] ; [ford. Maleczki Balázs Miklós]. - Budapest : Beholder, 2004. - 297 p. ; 19 cm
ISBN 963-9399-66-3 fűzött : 1598,- Ft (hibás ISBN 963-9399-07-8)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1075593]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2004.
Fielding, Liz
Gentlemen prefer brunettes (magyar)
   Nézd meg a szőkét.. / Liz Fielding ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 261.)
Kisregény
ISBN 963-536-944-1 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921182]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2004.
García Márquez, Gabriel
El coronel no tiene quien le escriba (magyar)
   Az ezredes úrnak nincs, aki írjon / Gabriel García Márquez ; [ford. Hargitai György]. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1972. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2374-3 kötött : 1390,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 1076850]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2004.
García Márquez, Gabriel
La hojarasca (magyar)
   Söpredék / Gabriel García Márquez ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1975. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2376-X kötött : 1690,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 1076854]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2004.
García Márquez, Gabriel
La mala hora (magyar)
   Baljós óra / Gabriel García Márquez ; [ford. Benczik Vilmos]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1975. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2375-1 kötött : 1890,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 1076877]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2004.
Grass, Günter
Die Blechtrommel (magyar)
   A bádogdob / Günter Grass ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2004. - 833, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7605-7 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1076849]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2004.
Griffin, Eric
Widow's might (magyar)
   Özvegyek hatalma / Eric Griffin ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 252 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304 ; 3.)
A Tremere-trilógia 3. kötete. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-69-X fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1075946]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2004.
Hamilton, Diana
Mistress for a night (magyar)
   Az egyéjszakás nő / Diana Hamilton ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 251.)
Kisregény
ISBN 963-536-968-9 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921180]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2004.
Heinsaar, Mehis
   Härra Pauli kroonikad = Pál úr krónikái / Mehis Heinsaar ; [ford. ... Fábián Orsolya, Herczeg Balázs, Tóth Viktória] ; [... graf. ... Masszi Ferenc]. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2004. - 111, 111 [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9531-15-4 fűzött : ár nélkül
észt irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
894.545-31.02=945.11
[AN 1077257]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2004.
Hůlová, Petra
Pamět' mojí babičce (magyar)
   Nagyanyám emlékezete / Petra Hůlová ; [ford. Barna Ottília]. - Budapest : Európa, 2004. - 355 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7560-3 kötött : 2300,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1076924]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2004.
James, Arlene
A bride to honor (magyar)
   Álarcosbál / Arlene James ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 132.)
Kisregény
ISBN 963-537-028-8 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921175]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2004.
Jordan, Robert
Crossroads of twilight (magyar)
   Az alkony keresztútján / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2004. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 10.)
Beholder fantasy (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1076962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 314 p.
ISBN 963-9399-67-1 fűzött : 1598,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1076965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 471 p.
ISBN 963-9399-71-X fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1080172] MARC

ANSEL
UTF-86364 /2004.
Jouannaud, Laurent
Manuelle Iskaré (magyar)
   Veszedelmes szerelem = Manuelle Iskaré / Laurent Jouannaud ; [ford. Dunajcsik Mátyás]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 237 p. ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9487-89-9 fűzött : 1890,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1076974]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2004.
King, Stephen
Everything's eventual (magyar)
   Minden haláli / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2004. - 535, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7567-0 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 1077233]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2004.
Kipling, Rudyard
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Benedek Marcell] ; [a verseket Weöres Sándor ford.] ; [ill. Szántó Piroska]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 214, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-375-X kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1073946]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2004.
Kirst, Hans Hellmut
Fabrik der Offiziere (magyar)
   Tisztgyár / Hans Hellmut Kirst ; [ford. Jólesz László]. - Budapest : Szó K., cop. 2004. - 607 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-429-5 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1075884]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2004.
Klingemann, Ernst August Friedrich
Nachtwachen (magyar)
   Éjjeli őrjáratok / Bonaventura August Klingemann ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Tatár Sándor]. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-62-4 fűzött : 2100,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1076918]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2004.
La Rochefoucauld, François de
Maximes (magyar)
   Maximák / François de La Rochefoucauld ; [ford. és az utószót írta Szávai János]. - [Budapest] : Umbria, cop. 2004. - 158 p. ; 17 cm. - (Apolló könyvek, ISSN 1785-7732 ; 1.)
Megj. "Gondolatok" címmel is
ISBN 963-214-321-3 fűzött : ár nélkül
francia irodalom - maxima
840-84=945.11
[AN 1076779]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2004.
Lennox, Marion
The baby affair (magyar)
   Babatöbblet / Marion Lennox ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 194.)
Kisregény
ISBN 963-536-992-1 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921170]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2004.
Leto, Julie Elizabeth
What's your pleasure? (magyar)
   Ihletett percek / Julie Elizabeth Leto ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 174.)
ISBN 963-537-195-0 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1076970]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2004.
Lofting, Hugh
The story of Doctor Dolittle (magyar)
   Doktor Dolittle és az állatok / Hugh Lofting ; [ford. Csánk Endre] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Ciceró, [2004], cop. 1958. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-340-7 kötött : 1600,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1073947]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2004.
Martyn, Leah
Always my Valentine (magyar)
   A napos oldalon / Leah Martyn ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 197.)
Kisregény
ISBN 963-536-995-6 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921165]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2004.
Meine liebsten Tiergeschichten (magyar)
   Bobó kutya és más történetek / [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2004]. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-214-406-6 kötött : 1480,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1075923]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2004.
Michaelis, Josef
   Treibsand : ausgewählte Texte, 1976-2001 / Josef Michaelis ; mit einem Nachw. von Helmut Rudolf. - Budapest : VUdAK, 2004. - 205 p. ; 21 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 8.)
ISBN 963-8333-08-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - német irodalom - vers
830-14(439)
[AN 1076993]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2004.
   Minden napra egy latin mondás / [összeáll. Tokodiné Ujházi Andrea]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 54 p. ; 17 cm
ISBN 963-596-209-6 velúr : ár nélkül
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény
871-84=945.11
[AN 1075760]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2004.
Moravia, Alberto
La romana (magyar)
   A római lány / Alberto Moravia ; [ford. Kismárton András]. - Budapest : Európa, 2004. - 564 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7504-2 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 1074128]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2004.
Nöstlinger, Christine
Gretchen hat Hänschen-Kummer (magyar)
   Gréti és Öcsi / Christine Nöstlinger ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2004. - 174 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-05-6 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1076339]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2004.
Parsons, Tony
One for my baby (magyar)
   Egyetlen szerelmem / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2004. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7576-X kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1075729]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2004.
Pietsch Miklós (1934-)
Der Gefangene von Heidelberg (magyar)
   Heidelbergi éjszakák / Pietsch Miklós ; ford. Billinger Edit. - Pomáz : Kráter, 2004. - 124 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9472-75-1 fűzött : 1400,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1077674]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2004.
Pressler, Mirjam
Malka Mai (magyar)
   Malka Mai / Mirjam Pressler ; [ford. Dóka Péter]. - Budapest : Móra, 2004. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7901-X kötött : ár nélkül
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1076362]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2004.
Quick, Amanda
Mischief (magyar)
   A bajkeverő / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2004. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-108-3 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1074025]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2004.
Réage, Pauline
Histoire d'O (magyar)
   O története / Pauline Réage ; [ford. Kolozsvári Papp László]. - Budapest : NewMark : PolgART, 2003. - 308 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 4.)
ISBN 963-9306-49-5 kötött : ár nélkül
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076725]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2004.
Reyes, Alina
Le Boucher (magyar)
   A hentes / Alina Reyes ; [ford. Röhrig Eszter]. - Budapest : NewMark : PolgArt, 2002. - 77 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 1.)
ISBN 963-9306-44-4 kötött : ár nélkül
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076741]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2004.
Roberts, Nora
Cordina's crown juwel (magyar)
   Rangrejtve / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 320 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-296-5 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1076983]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2004.
Salvatore, R. A.
Starless night (magyar)
   Csillagtalan éj / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 347 p. ; 18 cm
A "Legacy of the Drow" c. tetralógia 2. kötete. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-88-6 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1077157]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2004.
Sanderson, Gill
A son for John (magyar)
   Elérhetetlenül közel / Gill Sanderson ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 196.)
Kisregény
ISBN 963-536-994-8 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 921166]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2004.
Sarney, José
Saraminda (magyar)
   Saraminda / José Sarney ; [ford. Benyhe János]. - Budapest : Európa, 2004. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7580-8 kötött : 2100,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - kalandregény
869.0-311.3(81)=945.11
[AN 1076894]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2004.
Schröder-Devrient, Wilhelmine
Die Memoiren einer Sängerin (magyar)
   Egy énekesnő emlékiratai / Wilhelmine Schröder-Devrient ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : NewMark : PolgART, 2003. - 503 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 7.)
ISBN 963-9306-52-5 kötött : ár nélkül
német irodalom - erotikus irodalom
830-993=945.11
[AN 1076744]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2004.
Sheldon, Sidney
The Doomsday conspiracy (magyar)
   A Domsday összeesküvés / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 1999. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "Ítéletnap" címmel is
ISBN 963-635-272-0 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1076658]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2004.
Taylor, Jennifer
The Italian doctor (magyar)
   Veszélyes látogató / Jennifer Taylor ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 248.)
ISBN 963-537-265-5 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1076975]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2004.
Teddy bear tales (magyar)
   Brumi maci kalandjai / [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2004]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-214-407-4 kötött : 1480,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1075919]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2004.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1985. - 3 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7609-X kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1075990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - 540, [2] p.
ISBN 963-07-7606-5
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1075996] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - 438, [3] p.
ISBN 963-07-7607-3
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1075997] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - 533, [2] p.
ISBN 963-07-7608-1
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1076000] MARC

ANSEL
UTF-86394 /2004.
War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Lázadás / Thomas M. Reid ; [ford. Kollár Emese]. - [2004]. - 344 p.
Insurrection
ISBN 963-9474-86-X fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1075940] MARC

ANSEL
UTF-86395 /2004.
Wells, Rosemary
   Lassie hazatér / írta Rosemary Wells ; az illusztrációkat kész. Susan Jeffers ; [ford. Zöldi Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2004. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
Kész. Eric Knight "Lassie come home" c. elbeszélése alapján
ISBN 963-627-850-4 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1076120]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2004.
Wilde, Lori
I love Lacy (magyar)
   Nemzedékek bölcsessége / Lori Wilde ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 249.)
ISBN 963-537-266-3 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1076980]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2004.
Wilde, Oscar
   The happy prince = A boldog herceg / Oscar Wilde ; [ford. Lengyel Balázs] ; [vál. és szerk. Lázár Júlia]. - Budapest : Noran, 2004. - 171, [2] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 9.)
ISBN 963-9356-96-4 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
820-34.02=945.11
[AN 1074311]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2004.
Wilson, Jacqueline
The monster story-teller (magyar)
   Nagy kaland kistányéron / [Jacqueline Wilson] ; ill. Nick Sharratt ; ford. Csatári Ferenc. - Budapest : Animus, 2004. - 63 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9563-04-8 kötött : 1390,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1076692]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2004.
Wittkop, Gabrielle
Le nécrophile (magyar)
   A nekrofil / Gabrielle Wittkop ; [ford. Kolozsvári Papp László]. - Budapest : NewMark : PolgART, 2003. - 95 p. ; 18 cm. - (Tabu.erotika, ISSN 1589-1275 ; 8.)
ISBN 963-9306-59-2 kötött : ár nélkül
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 1076715]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6400 /2004.
Ausch Klára (1928-1988)
   Ajándékba kaptam az életet : egy 16 éves lány feljegyzései Auschwitzból / Ausch Klára ; [a szöveget gond. és szerk. Borzák Tibor] ; [... az előszót írta Szita Szabolcs]. - [Kecskemét] : BT-Press, 2004. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85599-1-8 kötött : 2300,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - 20. század - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 1075894]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2004.
Bayer Zsolt (1963-)
   Kitiltva / Bayer Zsolt. - [Budapest] : M. Egyetemi K., [2004]. - 101, [7] p. ; 16 cm
Fűzött : ár nélkül
Bayer Zsolt (1963-)
Magyarország - magyar irodalom - 20. század - 21. század - publicisztika
894.511-92
[AN 1076950]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagyapóéknál : pesti fiú a Székelyföldön / Benedek Elek. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-58-0 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1077244]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2004.
Bertók László (1935-)
   Háromkák / Bertók László. - Budapest : Magvető, 2004. - 93, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2359-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075578]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2004.
Carlson, Kathy
   Szexvadászok / Kathy Carlson. - Budapest : iXmédia, 2004. - 252 p. ; 18 cm. - (Extázis-könyvek, ISSN 1589-0996 ; 9.)
ISBN 963-86313-9-2 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - pornográf irodalom - regény
894.511-993
[AN 1077272]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2004.
Csató László
   Kőre magot / Csató László. - Budapest : 3BT, 2004. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-524-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1077659]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2004.
   Egy történet. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1993. - 74 p. ; 19 cm
Tart.: Jegyzőkönyv / Kertész Imre. Élet és irodalom / Esterházy Péter
ISBN 963-14-2387-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073845]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2004.
Eszes Hajnal
   Bölcs Bagoly meséi / Eszes Hajnal, Nepp József. - Pécs : Alexandra, 2004. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Ill. Balogh János és Eszes Hajnal
ISBN 963-368-366-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1076772]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Földre néző szem : Gárdonyi Géza füveskönyve. - Szeged : LAZI, cop. 2004. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-73-8 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1073945]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2004.
Góg János (1951-)
   Szonettkoszorú : szonettek kedveseimnek / Góg János. - [Csongrád] : Raszter, [2004]. - [15] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8013-30-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 1076404]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2004.
Gutási Éva
   A halál hitvese / Gutási Éva ; Major Andrea illusztrációival. - [Budapest] : Korana, 2004. - 106 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 963-214-718-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1076504]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2004.
Gyócsi László (1947-)
   Lelkét őrzik a sasok : történelmi regény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2004. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-937-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom
894.511-311.6
[AN 1077119]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2004.
Hajnal István
   Az elégett remény : válogatott írások / Hajnal István. - Budapest : Makkabi, 2004. - 131, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7475-91-5 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 1076489]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2004.
Hlatky Endre (1895-1957)
   A halál közelében : Hlatky Endre naplója, 1944. október 16-tól 1945. május 2-ig. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2003]. - 503 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Hlatky Endre (1895-1957)
Németország - magyar irodalom - koncentrációs tábor - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(430)(0:82-94)
[AN 1077434]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2004.
Horgas Béla (1937-)
   Mit keresel itt? / Horgas Béla ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2004. - 179 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-26-X fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1077558]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2004.
Illés László
   Hárfaének : Illés László verseskönyve / [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Társ., 2004. - 160 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86354-1-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1076381]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ájlávjú / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 158, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7897-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 1084040]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Bertalan és Barnabás / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-11-7884-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1074130]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felnőtteknek írtam / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7893-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 1074183]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 85, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-7892-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1074126]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2004.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila összes versei / [a szöveggondozás Stoll Béla munkája]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 658 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-578-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075743]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2004.
Karácsonyi Zsolt (1977-)
   Sárgapart / Karácsonyi Zsolt. - Kolozsvár : Erdélyi Hiradó ; Arad : IJK ; Budapest : FISZ, 2003. - 83 p. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 23.)
ISBN 963-86368-7-4 fűzött : ár nélkül
ISBN 973-8045-61-4
ISBN 973-99950-2-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 1044529]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2004.
Kerner Pál (1931-)
   Pozsonytól Kölnig : kitelepítésünk története : ami megelőzte és ami követte, 1945-1970 / Kerner Pál. - Budapest : Accordia, 2004. - 386, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Sors és történelem könyvek, ISSN 1785-4148 ; 1.)
ISBN 963-9502-53-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1076851]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2004.
Kertész Imre (1929-)
Sorstalanság (cigány)
   Bizhelyakipe = Sorstalanság / Kertész Imre ; [boldela ... Rostás-Farkas György, ifj. Rostás-Farkas György]. - Budapest : Aranygolyó, 2004. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Csak cigány nyelven
ISBN 963-210-381-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=914.99
[AN 1077653]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2004.
Kokas Zsolt
   Gyónás / Kokas Zsolt. - [Budapest] : Kalandor, 2004. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 963-9557-11-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1075608]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2004.
Kovács Ferenc (1949-)
   Hazafelé / kovács katáng ferenc. - Nyíregyháza : Móricz M. és Vár. Kvt., 2004. - 123 p. ; 21 cm. - (K & K könyvek ; 3.). (Tiszta szívvel füzetek, ISSN 0231-2808)
ISBN 963-7281-49-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1075969]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2004.
Lángh Júlia (1942-)
   Egy budai úrilány / Lángh Júlia. - Utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2003. - 256 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2336-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1073846]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2004.
Lázár Ervin (1936-)
   A kisfiú meg az oroszlánok : meseregény / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1996. - 75, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-389-632-0 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1075910]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 136, [8] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-710-0 kötött : 1480,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1075755]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 136, [8] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-208-871-9 v. : 1890,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1075759]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-805-0 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1073886]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Napló, 1943-1944 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 323, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-527-2 kötött : 1890,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 1074248]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2004.
Marsh, Evelyn
   Álom vagy valóság / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2004. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 963-8296-63-1 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1077435]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2004.
Molnár László Gábor (1946-)
   Euroszkeptikus? Eurokompatibilis! : 100 eurokonform költemény / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2004. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-998-4 fűzött : 1550,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1077673]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2004.
Molnár László Gábor (1946-)
   Farkasréti rímek / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2004. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-870-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1077675]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2004.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény István ; [... összeáll. és jegyzetekkel ell. Radnóti Zsuzsa]. - 3. kiad. - Budapest : Palatinus, 2004. - 573 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 963-9259-83-7 kötött : 2960,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1073844]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2004.
Ormay Gabriella
   Az Értől az Óceánig : egy asszony élete egy tragikus korban / írta Ormay Gabriella. - Fűzfőgyártelep : Tradeorg, [2004]. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-788-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1077378]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2004.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Állatkert / Osvát Erzsébet ; [összeáll. Diószegi István] ; [Karácsonyi György rajz.]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-596-217-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1075756]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2004.
Péterfy Gergely (1966-)
   Bányató / Péterfy Gergely. - [Budapest] : Árkád : Palatinus, 2004. - 125 p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-05-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1076930]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2004.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor válogatott versei / összeáll. és az utószót írta Szálinger Balázs. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 258 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9487-91-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1075957]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2004.
Radnai Gáborné
   A boldogság könnye / Sidney Lawrence. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2004, cop. 1998. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-86448-3-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1074035]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2004.
Radnai Gáborné
   Donor / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2004, cop. 1998. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 963-86448-2-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1073984]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2004.
Radnai Gáborné
   Szerelem Jamaicában / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2004, cop. 1998. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-86448-4-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1074039]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2004.
Radnai Gáborné
   Téves diagnózis / Martha Tailor. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2004, cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-86448-1-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1073997]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2004.
Salamon András (1956-)
   Getno / író-rendező Salamon András ; [közread. a] Filmplus. - [Budapest] : Filmplus, [2004]. - 121 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1077493]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Az a szép, fényes nap : négy dráma / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004. - 451, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Az a szép, fényes nap ; A csata ; A meráni fiú ; Béla király
ISBN 963-07-7585-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1076811]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2004.
   Szeretettel édesanyámnak : válogatott strófák a magyar költészet remekeiből / [szerk. Nagy József]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2004]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-214-552-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 1075716]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2004.
Szigetvári János
   1111 szójáték és egyéb tréfás bolondságok a magyar nyelv kincsestárából / Szigetvári János, Szigetvári-Szattinger Krisztián ; [a rajzokat Benedek Barna kész.]. - Pécs : Kódex Ny., 2003. - 89 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-581-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szójáték
894.511-845
[AN 1077121]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2004.
   A szilveszteri SZTAKI nyúzok és a Fanyar Tudomány : 30 éve indult útjára a humor az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetében / [szerk. Hencsey Gusztáv]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : [MTA SZTAKI], 2002. - 244 p. : ill. ; 31 cm
Kötött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
894.511-7 *** 681.3 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 936838]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2004.
Szórádi István (1954-)
   Szórádium / Szórádi István, Faragó Ottó. - [Budapest] : Szerző, 2002-. - 23 cm
Szórádi István (1954-)
Magyarország - magyar irodalom - kommandósok - memoár
894.511-94 *** 351.74(439)(0:82-94)
[AN 1076037]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy kommandós élete avagy Milyen út vezet a lelencházból az antiterrorista kommandóig, avagy titkok és tények a rendőrség belső életéből, avagy nem múltak el azok az idők, esetleg csak úgy látszik / ... [fotók ... Csala Sándor Attila]. - 2002. - 290 p. : ill.
ISBN 963-430-010-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - kommandósok - memoár
894.511-94 *** 351.74(439)(0:82-94)
[AN 1076039] MARC

ANSEL
UTF-86450 /2004.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Múló idő : versek / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2004]. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 963-8103-45-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1076413]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2004.
Tamás István (1932-1998)
   Vízparton az ember könnyebben felejt / Tamás István ; [Udvardi Erzsébet képeivel] ; [közread. a] Bencés Apátság. - Tihany : Bencés Apátság, 2003. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-515-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1074146]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2004.
Vaczkó László (1933-)
   Fölszántott egek alatt : életutam, életutunk földközelből, 1933-1996 / Vaczkó László. - Budapest : Accordia, 2004. - 311, [3] p. ; 20 cm. - (Sors és történelem könyvek, ISSN 1785-4148 ; 2.)
ISBN 963-9502-52-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1077256]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje / Tatiosz ; [!ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 103 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 11.)
ISBN 963-9100-78-1 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1072432]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2004.
Várkonyi Zsuzsa, F.
   Férfiidők lányregénye / F. Várkonyi Zsuzsa. - Budapest : Mérték K., 2004. - 316 p. ; 19 cm
ISBN 963-9519-54-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1076831]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2004.
Vas István (1910-1991)
   Azután : regény / Vas István. - Budapest : Holnap, 2003. - 2 db ; 20 cm. - (Vas István művei. Regények ; 3.)
ISBN 963-346-352-1 kötött : ár nélkül
Vas István (1910-1991)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1076553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 296 p.
ISBN 963-346-584-2
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1076559] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 320 p.
ISBN 963-346-588-5 (hibás ISBN 963-346-558-3)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1076564] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6456 /2004.
   Benjamin az elefánt megmenti az óvodát / Elfie Donnelly nyomán ; [ford. Balassa Anna]. - Budapest : Móra, 2004. - [44] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7902-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1076338]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2004.
Cockle, Joy
Happy tree (magyar)
   A boldog fa : mozgatható számolókönyv / Joy Cockle és Kay Widdowson ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - [22] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86380-2-8 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1075765]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2004.
Fiák Judit
   Mondókázó / [rajzok Kissné Fiák Judit]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 36 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9544-48-5 fűzött : ár nélkül
gyermekkönyv - kifestőkönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1077307]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2004.
Kürti Kovács Sándor
   A bűvös furulya / Kürti Kovács Sándor ; Carlos Busquets rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - 75 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-784-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1075732]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2004.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / írta és rajz. Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : Print-X Rt., cop. 2004. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek)
ISBN 963-214-360-4 kötött : 950,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 1073891]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2004.
Molnár Andrea
   Mesék a természetről / Molnár Andrea ; Füzesi Zsuzsa rajz. - 5. kiad. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9544-44-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1074028]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6462 /2004.
Erdei Sándor (1976-)
   Rokker Zsoltti és a többiek. - [Budapest] : [Adoc-Semic] : [2003]. - 34 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Erdei Sándor
Fűzött : 495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 1077422]
MARC

ANSEL
UTF-8