MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:21:25
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6463 /2004.
Árpa Attila (1971-)
   Halál egyenes adásban / Árpa Attila. Valótlan világtalan / Bogdán Szabolcs. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 370 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-695-130-6 fűzött : 2498,- Ft
magyar irodalom - tévéműsor - szatíra
791.9.097(439) *** 894.511-7
[AN 1078436]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2004.
Földes Anna (1930-)
   Újságírás és irodalom / Földes Anna ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2004. - 206 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9541-03-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - sajtó
070 *** 894.511(091)
[AN 1079049]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6465 /2004.
   FranciArt : 2003, année de la France en Hongrie / [réd. en chef Stanislas Pierret]. - Budapest : L'art Fiction Kft., [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Előszó magyar nyelven is. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Franciaország - Magyarország - kultúra - művészet - fesztivál
008(44) *** 061.7(439)
[AN 1078594]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2004.
Hargittai István (1941-)
The road to Stockholm (magyar)
   Út Stockholmba : tudósok és Nobel-díjak / Hargittai István ; [ford. Kakuk Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2004. - 360 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86336-6-2 * kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-8636-6-2)
tudós - Nobel-díj - történeti feldolgozás
001(100)(092) *** 061.27Nobel(091)
[AN 1077991]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2004.
   A tudás fája : érdekes tudnivalók mindenkinek / szerk. T. Balla Gizella. - Budapest : Marshall Cavendish Mo. Fióktelep, 2003-. - Bővíthető mappa : ill. ; 30 cm
Fűzetlen : füzetenként 350,- Ft
ismeretterjesztő irodalom
001
[AN 1077880]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6468 /2004.
Bittner, H. G.
   Az asztrológia mítosza : a csillagbölcselet vallása / H. G. Bittner ; [szerk., összeáll., ford. és a szöveget gond. Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-62-2 fűzött : 2300,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 1078271]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2004.
Douval, H. E.
Bücher der praktischen Magie (magyar)
   Mágia és toxikológia / H. E. Douval ; [ford. Fejessné Rieger Piroska]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-66-5 fűzött : 1400,- Ft
mágia - toxikológia
133.4 *** 615.9
[AN 1078266]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2004.
MacGregor, Trish
The everything astrology book (magyar)
   Az asztrológia mindentudó nagykönyve / Trish MacGregor ; [ford. Lehmann Magdolna]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - X, 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-662-8 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 1078531]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2004.
Rajneesh, Bhagwan
Intimacy (magyar)
   Intimitás : a bizalom művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-762-3 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25 *** 316.472.4
[AN 1078312]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2004.
Schmidtné Holló Erzsébet
   Boszorkányiskola : nőknek, házi használatra / Schmidtné Holló Erzsébet. - Pécs : Alexandra, 2004. - 254 p. : ill. ; 21 cm + 60 színes kártya
ISBN 963-368-670-9 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133
[AN 1078669]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2004.
Spiesberger, Karl
Runenpraxis der Eingeweihten (magyar)
   A beavatottak rúnagyakorlatai : [a rúnajógától a rúnamágiáig] / Karl Spiesberger ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-59-2 fűzött : 2400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 1078268]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2004.
Sugrue, Thomas
There is a river (magyar)
   Edgar Cayce élete és filozófiája / Thomas Sugrue ; [ford. Gál Andrea]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-750-X fűzött : 3290,- Ft
Cayce, Edgar
Egyesült Államok - jövendőmondás - 19. század - 20. század - életrajz
133(73)(092)Cayce,_E.
[AN 1078975]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6475 /2004.
   Natural resources and sustainable development : summaries : [Oradea - Debrecen, 2004. április 23-24.] / [ed. András Jávor, Miklós Csép] ; [org., publ. by the] University of Oradea Faculty of Environmental Protection, University of Debrecen Faculty of Agriculture. - Oradea : Univ. of Oradea Fac. of Environmental Protection ; Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Agriculture, [2004]. - 115 p. ; 30 cm
ISBN 963-9274-73-9 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
504.06 *** 63 *** 061.3(498-2Nagyvárad)
[AN 1077829]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6476 /2004.
   Bolyai-emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. évfordulójára / [... szerk. Kapitány Katalin, Németh Géza, Silberer Vera]. - Budapest : Vince K., 2004. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9552-15-1 kötött : 3995,- Ft
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikatörténet - matematikus - 19. század - életrajz
51(439)(092)Bolyai_J.
[AN 1077753]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6477 /2004.
Hore, P. J.
Nuclear magnetic resonance (magyar)
   Mágneses rezonancia / P. J. Hore ; ford. Szilágyi László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 963-19-4426-3 fűzött : 1999,- Ft
mágneses magrezonancia-spektroszkópia - egyetemi tankönyv
543.429.2(075.8)
[AN 1077933]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2004.
Taylor, Barbara
Rocks (magyar)
   Kőzetek : ásványok és fosszíliák / Barbara Taylor ; [ford. Bartha László]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 120 p. : ill., színes ; 17 cm + CD-ROM. - (Marshall mini, ISSN 1785-8534)
ISBN 963-86380-3-6 fűzött : 2390,- Ft
ásvány - kőzet
549 *** 552
[AN 1078911]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6479 /2004.
Radnik, Miro
   Vili története a dinoszauruszokról : 3D / Miro Radnik. - [Szeged] : Novum, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 42 cm + szemüveg
ISBN 963-9334-45-6 kötött : ár nélkül
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 1078949]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6480 /2004.
Phillips, Cynthia
The everything astronomy book (magyar)
   A csillagászat mindentudó nagykönyve / Cynthia Phillips és Shana Priwer ; [ford. Bank Szilvia]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - XII, 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-661-X fűzött : ár nélkül
csillagászat
52
[AN 1078644]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6481 /2004.
Czáka Sarolta
   101 kerti fenyő / Czáka Sarolta. - Budapest : Ciceró, cop. 2004. - 110 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-539-441-1 kötött : 3500,- Ft
fenyő
582.47 *** 635.91
[AN 1078970]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2004.
Radnik, Miro
   Vadon élő állatok / [szöveg Miro Radnik] ; [ford. és szerk. Gellér Tibor]. - [Szeged] : Novum, cop. 2003. - 47 p. : ill., színes ; 35 cm + CD-ROM. - (Ablak a világra)
ISBN 963-9334-36-7 kötött : ár nélkül
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 1078857]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2004.
Radnik, Miro
   Velünk élő állatok / [szöveg Miro Radnik] ; [ford. és szerk. Gellér Tibor]. - [Szeged] : Novum, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 35 cm + CD-ROM. - (Ablak a világra)
ISBN 963-9334-42-1 kötött : ár nélkül
háziállat - gyermekkönyv
599.75(02.053.2) *** 636(02.053.2)
[AN 1078851]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2004.
Setford, Steve
Snakes and other reptiles (magyar)
   Kígyók és egyéb hüllők / Steve Setford ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 119 p. : ill., színes ; 17 cm + CD-ROM. - (Marshall mini, ISSN 1785-8534)
ISBN 963-86380-4-4 fűzött : 2390,- Ft
hüllő
598.1
[AN 1078905]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2004.
Svensson, Lars
Fågelguide (magyar)
   Madárhatározó : Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója / szöveg Lars Svensson, Peter J. Grant ; ábrák Killian Mullarney, Dan Zetterström ; [ford. és hazai adatokkal kieg. Magyar Gábor, Schmidt András és Sós Endre]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 400 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 392.
ISBN 963-530-691-1 fűzött : 6800,- Ft
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 1085181]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2004.
Veres László (1956-)
   Hegyvidékek élővilága / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
Kötött : ár nélkül
állatföldrajz - vadon élő állat - hegyvidék - gyermekkönyv
591.9(23)(02.053.2)
[AN 1078524]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2004.
Veres László (1956-)
   Nagy folyók élővilága / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
Kötött : ár nélkül
állatföldrajz - vadon élő állat - folyóvíz - gyermekkönyv
591.9(282)(02.053.2)
[AN 1078516]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6488 /2004.
Atkins, Robert C.
Dr. Atkins' new carbohydrate gram counter (magyar)
   Dr. Atkins új szénhidráttáblázata : több mint 1300 márkanévvel ellátott és hétköznapi étel felsorolása az összes szénhidrát-, rost-, felszívódó szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalom, valamint kalóriaszámítással / Robert C. Atkins. - [Budapest] : HL Stúdió Bt., 2004. - 128 p. ; 15 cm
Ford. Mike Veronika
ISBN 963-214-830-4 fűzött : ár nélkül
diéta - szénhidrát
612.396
[AN 1078696]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2004.
Chia, Mantak
Sexual reflexology (magyar)
   Szerelmi reflexológia : az érint(kez)és taoista művészete / Mantak Chia és W. U. Wei ; [ford. Prókai Attila]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - XV, 184 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9219-28-2 fűzött : 2835,- Ft
nemi élet - taoizmus
613.88
[AN 1078549]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2004.
Dahlke, Rüdiger
Entschlacken, Entgiften, Entspannen, Irisiana (magyar)
   Méregtelenítés, salaktalanítás, lazítás : a megtisztuláshoz vezető természetes utak / Ruediger Dahlke ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 120 p. ; 22 cm
ISBN 963-9519-49-9 fűzött : ár nélkül
egészséges táplálkozás - természetgyógyászat - méregtelenítés
613.24 *** 615.89
[AN 1078640]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2004.
Dobson, James
Life on the edge (magyar)
   Élet a szakadék szélén : útmutató fiataloknak egy tartalmasabb jövő felé / James Dobson ; [ford. Hevesi Zoltán István] ; [... kiad. az Új Remény Alapítvány]. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2004. - 345 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86507-0-2 fűzött : ár nélkül
mentálhigiénia - fiatalkorú
613.865-053.6
[AN 1078306]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2004.
   Egyház, kábítószer, drogfüggőség : pasztorációs kézikönyv lelkipásztorok és a lelkipásztori tevékenységben részt vevő segítők számára / Az Egészségügyi Dolgozók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa ; [ford. Thullner Zsuzsanna]. - [Budapest] : Új Ember K., cop. 2004. - 238 p. ; 21 cm
A ford. a "Chiesa, droga e tossicomania" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9527-20-3 fűzött : ár nélkül
kábítószer - lelkipásztorkodás
613.83 *** 253 *** 241
[AN 1078190]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2004.
Erős Ferenc (1946-)
   Kultuszok a pszichoanalízis történetében : egy Ferenczi-monográfia vázlata / Erős Ferenc. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 176 p. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Bibliogr.: p. 173-176. és a fejezetek végén
ISBN 963-9134-93-7 fűzött : 1490,- Ft
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichoanalízis - 20. század - életrajz
159.964.2(439)(092)Ferenczi_S. *** 159.964.2
[AN 1078725]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2004.
Gray, John
The Mars & Venus diet & exercise solution (magyar)
   Mars és Vénusz diétán : egészséges étrendjük és testgyakorlataik : [miért hatnak másként az agy biokémiai folyamatai a két nemre?] / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2004. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-41-9 * fűzött : 2190,- Ft (hibás ISBN 963-627-41-9)
szexuálpszichológia - hormon
159.922.1 *** 613.2
[AN 1078238]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2004.
International classification of functioning, disability and health (magyar)
   A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása / [ford. Jancsó Ágnes] ; [kiad. az ... Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ...]. - [Budapest] : ESZCSM : OEP : Medicina, 2004. - 298 p. ; 25 cm
ISBN 963-242-838-2 kötött : ár nélkül
egészségügy - szabvány
616 *** 006.7/.8(100)
[AN 1077893]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2004.
Kevevári M. Katalin
   Agytréning : harmónia fénnyel, hanggal / Kevevári M. Katalin ; [... Dallos Jenő ill.]. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 963-8473-39-8 kötött : 3980,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1078858]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2004.
Kiszely István (1932-)
   A Föld népei / Kiszely István. - Bp. : Gondolat, 1979-. - 5 db ; 29 cm
A 4. kötettől kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-280-673-5
572.9(100)
[AN 658080]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. [köt.], Amerika népei / [a rajzokat kész. Balogh Gyula]. - 2004. - 606 p., [32] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 547-550.
ISBN 963-9906-39-5 kötött : 5460,- Ft
Egyesült Államok - emberfajta - nép
572.9(7/8)
[AN 1078495] MARC

ANSEL
UTF-86498 /2004.
Miessner, Wolfgang
Richtig trainieren im Fitness-Studio (magyar)
   Edzés gépeken / Wolfgang Miessner ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2004. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9560-32-4 fűzött : 1498,- Ft
fitness
613.71 *** 796.015
[AN 1078254]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2004.
Müller, Sven-David
Die Bikini-Diät (magyar)
   Bikini-diéta program / Marion Grillparzer[!Sven-David Müller] ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Trendi könyvek, ISSN 1785-2536)
ISBN 963-9519-37-5 fűzött : ár nélkül
diéta - fitness
613.24 *** 613.71
[AN 1078737]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2004.
Mumby, Keith
The complete guide to food allergies and environmental illness (magyar)
   Vezérfonal táplálékallergiákhoz és környezeti ártalmakhoz / Keith Mumby. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 426-432.
ISBN 963-9437-83-2 fűzött : ár nélkül
allergia
616-056.43 *** 616.39-056.3
[AN 1078595]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2004.
   Nekem a család.. / [szerk. Berényi András]. - Debrecen : Debreceni Campus Kht., [2003]. - 74 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
családi életre nevelés - házasság - szerelem - nemi erkölcs
613.89 *** 173 *** 176 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 1078592]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2004.
   Összehasonlító anatómiai előadások / szerk. Sass Miklós, Zboray Géza. - [Budapest] : Eötvös, [1995]-. - 27 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-462-984-9
611.019(075.8)
[AN 144809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A keringési szervek / írta Zboray Géza ; [... ábráit Pálfia Zsolt rajz.]. - cop. 2004. - 116 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
keringési rendszer
612.1
[AN 1078700] MARC

ANSEL
UTF-86503 /2004.
Perlaky Lajos
   A boldog élet filozófiája / Perlaky Lajos ; [... vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 182, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-361-567-4 fűzött : 950,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1078043]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2004.
Pintér József (1930-)
   Gyógyítás és erkölcs / Pintér József. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 304 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 963-9568-06-6 fűzött : 2800,- Ft
orvosi etika - foglalkozási erkölcs
614.253 *** 174
[AN 1078699]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2004.
Popkin, Michael
Getting through to your kids (magyar)
   Hogyan mondjuk el gyermekünknek? : kézikönyv szülőknek : kiváncsi és kínos kérdések megválaszolására / Michael Popkin, Robyn Freedman Spizman ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2004. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-45-1 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9367-42-7)
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 1078260]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2004.
Racsmány Mihály
   A munkamemória szerepe a megismerésben / Racsmány Mihály. - Budapest : Akad. K., 2004. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [24.])
Bibliogr.: p. 79-91.
ISBN 963-05-8103-5 fűzött : ár nélkül
emlékezés - individuálpszichológia - kóros lelkiállapot
159.923 *** 159.953 *** 616.89-008.46
[AN 1079047]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2004.
Riso, Don Richard
The wisdom of the enneagram (magyar)
   Az enneagram bölcsessége : útmutató a kilenc személyiségtípus lelki és szellemi fejlődéséhez / ... Don Richard Riso és Russ Hudson ... ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 477-479.
ISBN 963-530-703-9 fűzött : 3900,- Ft
személyiségtipológia
159.923 *** 613.865
[AN 1078671]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2004.
Smith, Kathy
Kathy Smith's moving through menopause (magyar)
   Menopauza könnyedén : testgyakorlatok, táplálkozás, és wellness : tökéletes életmódprogram a változó korú hölgyek számára / Kathy Smith ; [ford. Kanizsai Melinda]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-672-5 fűzött : ár nélkül
menopauza - torna - diéta
618.173 *** 613.71 *** 613.24 *** 641.561
[AN 1078554]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2004.
Storch, Maja
Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann (magyar)
   Miért vágynak az erős nők erős férfiakra? / Maja Storch ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 141 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 963-09-4545-2 fűzött : ár nélkül
- szexuálpszichológia
159.922.1-055.2
[AN 1077694]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2004.
Tápainé Bajnay Márta
   Gátizomtorna : vizelettartási zavarok kezelése gyógytornával / Tápainé Bajnay Márta, Friedrichné Nagy Andrea, Kovácsics Anikó. - [Budapest] : B+V K., 2004. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 963-7746-99-4 fűzött : 1290,- Ft
gyógytorna - vizelés
616.62-008.22 *** 615.825 *** 613.71
[AN 1078442]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6511 /2004.
Agárdi Gábor
   Gyakorlati Assembly haladóknak : nyitott rendszerű képzés - távoktatás oktatási segédlete : tankönyv / Agárdi Gábor ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektonika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - [Budapest] : LSI OMAK, [2004]. - 202, 69 p. : ill. ; 24 cm + floppy
ISBN 963-577-141-X fűzött : ár nélkül
programnyelv - tankönyv
519.682Assembly(078)
[AN 1078064]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2004.
Pluhár Emese
   Internet kisszótár / [írta és összeáll. Pluhár Emese]. - Utánny. - [Budapest] : Kossuth, [2004], cop. 2002. - 190 p. ; 17 cm
ISBN 963-09-4569-X fűzött : 990,- Ft
internet - szakszótár - egynyelvű szótár
681.324Internet:030
[AN 1077871]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6513 /2004.
Győrffy Anna (1950-)
   Szállodatan : a szálloda mint szolgáltatás : [felsőoktatási tankönyv] / Győrffy Anna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 248 p. : ill ; 27 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-19-5149-9 fűzött : 2660,- Ft
szállodaügy - egyetemi tankönyv
640.41(075.8)
[AN 1077932]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2004.
   A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja, 1984-2003 / szerk. Szondi Ildikó, Sényei Róbert és Majzik István. - Szeged : Bába, 2004. - 176 p., [57] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9511-61-7 fűzött : ár nélkül
Szegedi Közéleti Kávéház
Szeged - kávéház - évkönyv
640.43/.44(439-2Szeged) *** 050.9
[AN 1071537]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6515 /2004.
Dobos Zoltánné
   Hogyan készül a ház? / Dobos Zoltánné ; ill. Horváth Henrik. - Kisújszállás : Óperencia, [2004]. - 24 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Mit? Hogyan? Miért?, ISSN 1785-5241)
Kötött : ár nélkül
építőipar - gyermekkönyv
69(02.053.2)
[AN 1078969]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2004.
Képes Gábor
   Dr. Zielinski Szilárd (1860-1924), a hazai vasbetonépítés atyja / [írta Képes Gábor]. - Zalaegerszeg : [Zala M. Áll. Közútkezelő Kht.], 2004. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 5.)
ISBN 963-216-037-1 fűzött : ár nélkül
Zielinski Szilárd (1860-1924)
Magyarország - mérnök - hídépítés - vízépítés - 19. század - 20. század - életrajz
624(439)(092)Zielinski_Sz. *** 624.21 *** 626/627
[AN 1079006]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2004.
Takács Ákos
   Építési beruházások kézikönyve : a gondolattól a kulcsátadásig / Takács Ákos. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 901 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 897-899.
ISBN 963-9535-04-4 kötött : ár nélkül
építőipar - beruházás - kézikönyv
69(035) *** 658.152
[AN 1079009]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2004.
Takács István (1931-)
   Hűtőközegek kezelése, ózonvédelem a hűtő- és klímatechnikában / Takács István ; [rajz. Pusztai István] ; [közread. a] Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége. - 2. jav. kiad. - Budapest : HKVSZ, 2003. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
628.8 *** 621.56/.59 *** 697.947 *** 504.06
[AN 1086541]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6519 /2004.
Kotra Károly
   KRESZ könyv az úton közlekedők részére / Kotra Károly ; [a fotókat kész. Kotra Károly] ; [az ábrákat kész. Jámbor Lajos]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2004. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-212-678-5 fűzött : 1200,- Ft
közúti közlekedés - közlekedési szabály - tanfolyami jegyzet
656.1.05(078)
[AN 1078692]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6520 /2004.
Dobos Zoltánné
   Hogyan készül a kenyér? / Dobos Zoltánné ; ill. Horváth Henrik. - Kisújszállás : Óperencia, [2004]. - 24 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Mit? Hogyan? Miért?, ISSN 1785-5241)
Kötött : ár nélkül
kenyér - gyermekkönyv
664.66(02.053.2)
[AN 1078972]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2004.
Fenyvesi László (1953-)
   Mezőgazdasági termények sérülésvizsgálata / Fenyvesi László. - Budapest : Akad. K., 2004. - 109 p. : ill. ; 19 cm. - (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései, ISSN 0324-2714 ; 90.)
Bibliogr.: p. 87-98.
ISBN 963-05-8049-7 fűzött : ár nélkül
növényi termék - igénybevétel - vizsgálat - hiba
631.56 *** 632.1.08
[AN 1079091]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2004.
   Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában : konferencia : Debrecen, 2004. április 16. : összefoglalók / [fel. szerk. Jávor András] ; [szerkbiz. Bárdos Lajos et al.] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar, Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar. - [Debrecen] : DE ATC Mezőgazdaságtud. Kar ; [Gödöllő] : SZIE MKK, [2004]. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-472-730-1 fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1077838]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2004.
   A kooperációtól a globalizációig : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2004. április 29. / [szerk. Jávor András]. - Debrecen : [DE ATC], [2004]. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-71-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - gazdasági együttműködés - szövetkezet - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 334.75(439) *** 334.73(439)
[AN 1078234]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2004.
Kozmáné Oláh Júlia
   Sörről híres Kőbánya, 1854-2004 : jubileumi évkönyv = Kőbánya - famous for its beer, 1854-2004 : jubilee chronicle / [írta, szerk., és a képeket ... vál. Kozmáné Oláh Júlia]. - [Budapest] : Typostudio, cop. 2004. - 143 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-214-834-7 kötött : ár nélkül
Dreher Sörgyárak Rt. (Budapest)
Budapest - söripar - ipartörténet
663.4(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 1079032]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2004.
Lászay György
88 színes oldal az évelőkről (új kiadása)
   Évelő virágok / írta Lászay György ; a ... felvételeket Wenszky Béla kész. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - VII, 93 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-116-7 kötött : ár nélkül
évelő növény
635.9
[AN 1078017]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2004.
   Porpáczy Aladár születésének 100. évfordulóján elhangzott méltatások : [2003. október 14.] / [rendezvényszervezők az MTA Agrártudományi Osztálya Kertészeti Bizottsága és a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht.] ; [a rajzokat Füzi Boglárka kész.]. - [Sarród] : Fertődi Kut. Kht., cop. 2003. - 34 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Porpáczy Aladár (1903-1965)
Magyarország - növénynemesítés - 20. század - életrajz - konferenciakiadvány
63(439)(092)Porpáczy_A. *** 061.3(439-2Fertőd)
[AN 1078850]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2004.
Tordai Gábor (1952-)
   Vadászati bibliográfia / Tordai Gábor. - Budapest : Tordai Antikvárium, 2003. - 216 p. ; 21 cm. - (Tordai antikvárium ; 1.)
Lezárva: 2000. dec. 31. - Példányszám összesen: 550, ebből 50 számozott
ISBN 963-430-916-X fűzött : ár nélkül
vadászat - szakbibliográfia
639.1:016 *** 799.2:016
[AN 1078862]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6528 /2004.
Breedlove, Greta
The herbal home spa (magyar)
   Wellness otthon : bőrápolás természetes anyagokkal : természetes frissítő testtekercselések, bőrradírozási eljárások, testtáplálás, szépségmaszkok, olajok és hámlasztó módszerek / Greta Breedlove ; [ford. ... Nagy Erika]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 204 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 963-425-002-5 fűzött : 1598,- Ft
kozmetika - gyógynövény
646.7 *** 615.32
[AN 1078623]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2004.
Casparek-Türkkan, Erika
Römertopf low fat (magyar)
   Római tál : karcsúsító ételek : könnyű és ínycsiklandó receptek / szerző Erika Casparek-Türkkan ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-145-4 fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.542
[AN 1078901]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2004.
   Fűszeres ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-309-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1078732]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2004.
Heisch, Annette
Grillen (magyar)
   Barbecue : grillezés a kertben : mindenki forrón szereti... / szerző Annette Heisch ; fotók Brigitte Sauer ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-146-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 1078896]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2004.
Neumann, Uwe
Selbst Rolläden, Jalouisen, Markisen einbauen (magyar)
   Árnyékolószerkezetek / Uwe Neumann ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 76 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9560-33-2 fűzött : 1698,- Ft
barkácsolás - elsötétítő szerkezet
689 *** 692.83
[AN 1078244]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2004.
Spargel - Dr. Oetker (magyar)
   Spárga - Dr. Oetker / [ford. Draskóczy Piroska]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9485-10-1 kötött : 1500,- Ft
spárga - szakácskönyv
641.55(083.12):635.31
[AN 1077919]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Tészták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 117 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 3.)
ISBN 963-679-234-8 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1078746]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2004.
   Tanácsok és receptek az egészséges szívért / [összeáll. Vértes András]. - [Budapest] : Viviankom, 2004. - 42 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86502-1-4 fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.56(083.12)
[AN 1078925]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2004.
Trewby, Mary
Simple country style and how to achieve it (magyar)
   Vidéki ház / Mary Trewby ; Szűcs Eszter előszavával ; [ford. Makovecz Benjámin]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-700-4 * kötött : 6900,- Ft
lakberendezés - lakásművészet
643/645 *** 747
[AN 1077922]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2004.
Widmayr, Christiane
Kinder und Gärten (magyar)
   Gyerek és kert : játékok, ötletek, élmények / Christiane Widmayr szöveg ; Anneliese Kompatscher képek ; [ford. Lelkes Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 137 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-286-111-6 kötött : ár nélkül
barkácsolás - hobbi - amatőrködés otthon - kertépítés - gyermekkönyv
689 *** 379.82(02.053.2) *** 712.3/.7
[AN 1078205]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6538 /2004.
Dilthey, Wilhelm
   A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban / Wilhelm Dilthey ; [vál., ford. és a jegyzeteket kész. Erdélyi Ágnes]. - 2., átd. kiad. - Budapest : Gondolat, 2004. - 341 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-01-1 kötött : 3500,- Ft
Németország - szellemtudomány - filozófus - 19. század - 20. század
13 *** 316.2 *** 1(430)Dilthey,_W.
[AN 1078256]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2004.
Kierkegaard, Søren
Af en endnu levendes papirer (magyar)
   Egy még élő ember írásaiból ; Az irónia fogalmáról / Søren Kierkegaard ; [ford. Soós Anita, Miszoglád Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 421, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Søren Kierkegaard művei ; 1.)
Egys. cím: Af en endnu levendes papirer ; Om begrebet ironi med stadigt hensyn til Socrates
ISBN 963-676-343-7 kötött : 3200,- Ft
Kierkegaard, Søren
Dánia - filozófus - 19. század
1(489)Kierkegaard,_S.
[AN 1078740]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2004.
Simon, Herbert A.
Reason in human affairs (magyar)
   Az ésszerűség szerepe az emberi életben / Herbert A. Simon ; [ford. Berényi Eszter]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 98 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-08-9 kötött : 2200,- Ft
gondolkodás - intuíció - racionalizmus
167 *** 159.955 *** 159.956 *** 316.6
[AN 1078255]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6541 /2004.
   Az Alpha kurzus vezetők oktatói kézikönyve / [közread. az Alpha]. - Budapest : Alpha, cop. 2004. - 41 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
misszió - lelkipásztorkodás - tanári segédkönyv
266(072) *** 253(072)
[AN 1078600]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2004.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vallomások könyve / Barlay Ö. Szabolcs. - Budapest : [Panax], 1997-2003. - 3 db ; 16 cm
A 2. és 3. köt. a Prohászka Kiadónál jelent meg Székesfehérváron. - Méretváltozata: 17 cm
ISBN 963-85582-1-0 *
242
[AN 345363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek" : elmélkedések a szeretetről. - 2003. - 101 p.
ISBN 963-86325-3-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8632-3-4)
241.513
[AN 1085141] MARC

ANSEL
UTF-86543 /2004.
Bello, Antonio
Maria, donna dei nostri giorni (magyar)
   Korunk asszonya, Mária / Tonino Bello ; [ford. Érszegi Márk Aurél et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-572-0 fűzött : 860,- Ft (hibás ISBN 963-361-565-8)
mariológia - vallásos irodalom
232.931 *** 244
[AN 1078036]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2004.
   Betegek imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 254.33
[AN 1085562]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2004.
Bèze, Théodore de
Histoire de la vie et mort de feu Jean Calvin (magyar)
   Kálvin János élete / Theodor Béza ; [ford. Rácz Kálmán]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 86 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-300-981-2 fűzött : 310,- Ft
Calvin, Jean
Svájc - egyházi személy - református egyház - 16. század - életrajz
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 1078062]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2004.
Borovi József (1917-)
   A magyar katolikusok lelkigondozása Nagy-Britanniában / Borovi József. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 339 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-530-5 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - katolikus egyház - határon túli magyarság - egyháztörténet
282(410)(=945.11)(091)
[AN 1077874]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2004.
Eliade, Mircea
Forgerons et alchimistes (magyar)
   Kovácsok és alkimisták / Mircea Eliade ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-87-9 kötött : 2700,- Ft
vallástörténet - művelődéstörténet - alkímia
291 *** 930.85 *** 133 *** 54
[AN 1078257]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2004.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-Bizottság]. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 1487 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 963-361-551-8 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - vallásos ének
245 *** 282
[AN 1077921]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2004.
Gasparino, Andrea
Maestro, insegnaci a pregare (magyar)
   Uram, taníts meg imádkozni : bevezetés az imádságos életbe / Andrea Gasparino ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-8456-68-X fűzött : ár nélkül
imádkozás
248.143
[AN 1078071]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2004.
Hanzmann Károly (1884-1955)
   Helyzetrajz és adalékok a soproni ágostai hitvallású evangélikus egyházközség 1900-1950. évi történetéhez / írta Hanzmann Károly ; [... sajtó alá rend. Szála Erzsébet] ; kiad. a Soproni Evangélikus Gyűjtemények Levéltára. - [Sopron] : Soproni Evangélikus Gyűjtemények Levéltára, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-5385-3
Soproni Evangélikus Gyülekezet
284.1(439-2Sopron)(091)
[AN 800771]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A korszak munkaágai és emberei. - 2003. - 373 p.
ISBN 963-214-635-2 * fűzött : ár nélkül
Sopron - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
284.1(439-2Sopron)(091)
[AN 1077712] MARC

ANSEL
UTF-86551 /2004.
   Hittant - de hogyan? / összeáll. Szőke János. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 389 p. : ill. ; 21 cm. - (Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata, ISSN 1418-7388 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8456-14-0)
vallásoktatás - módszertan - katolikus egyház
268 *** 371.3 *** 372.82
[AN 1077882]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2004.
    pásztor volt : Gecse Endre kárpátaljai mártír tiszteletes emlékezete : emlékkönyv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 99 p. : ill. ; 18 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 120.)
ISBN 963-9111-64-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9111-64-1)
Gecse Endre (1907-1959)
Kárpátalja - református egyház - protestáns lelkész
284.2(477.87)(092)Gecse_E.
[AN 1078482]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2004.
Márton Lajos (1891-1953)
   Mit beszél az Angyal? / a rajzokat Márton Lajos kész. ; a verseket Lovich Ilona írta ; a kötetet Czike Gábor szerk. - Utánny. - [S.l.] : Czike I. J., [2004]. - [40] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 963-430-904-6 kötött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 1079052]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2004.
Németh Sándor (1950-)
   Reménység / Németh Sándor. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003. - 109, [2] p. ; 18 cm. - (Vidám vasárnap könyvek)
ISBN 963-7453-90-3 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs
248.145.12
[AN 1078885]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2004.
Tegez Lajos (1930-2000)
   Derék asszonyt, derék férfit kicsoda találhat? : segítség házasulandóknak / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2004. - 29 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-984-7 fűzött : 210,- Ft
házasság
265.5
[AN 1077903]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2004.
Tegez Lajos (1930-2000)
   A halál árnyéka völgyében : segítség gyászolóknak : egy asszony vallomása / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2004. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-983-9 fűzött : 150,- Ft
halál
236.1
[AN 1077891]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2004.
Tonhaizer Tibor
   Egyetemes egyháztörténelem : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor. - [Herceghalom] : Spalding Kvk., 2003. - 373 p. ; 20 cm. - (Egyháztörténeti teológia)
Bibliogr.: p. 371-373.
ISBN 963-212-167-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-167-8)
egyháztörténet - kereszténység - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 1079072]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2004.
Tonhaizer Tibor
   Egyetemes vallástörténet : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor. - [Herceghalom] : Spalding Kvk., 2003. - 317 p. ; 20 cm. - (A teológia segédtudományai)
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 963-212-168-6 kötött : ár nélkül
vallástörténet - egyetemi tankönyv
291(075.8)
[AN 1078937]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6559 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A társadalom rétegződése / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Záhonyi Márta, Bukodi Erzsébet]. - 2004. - 391 p. : ill., színes térk.
ISBN 963-215-711-7 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - társadalmi rétegződés - népesség - statisztikai adatközlés
314.34(439)"2001"(083.41)
[AN 1078285] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., A foglalkoztatottak napi közlekedése / [a szöveges elemzést írta Kapitány Gabriella]. - 2004. - 209 p.
ISBN 963-215-704-4 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közlekedés - munkaerő - statisztikai adatközlés
312-057.62(439)"2001"(083.41)
[AN 1078288] MARC

ANSEL
UTF-86560 /2004.
   Belföldi vándorlás, 1990-2002 = Internal migration, 1990-2002 / [összeáll. Tarnai Balázs] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 122 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-714-1 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - migráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.72(439)"199/200"(083.41)
[AN 1078283]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2004.
Evola, Julius
Sintesi di dottrina della razza (magyar)
   A rasszok és a tradició / Julius Evola. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2003. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Turóczy Ferdinánd
ISBN 963-86489-0-2 kötött : ár nélkül
rasszizmus
316.356.4 *** 572.9
[AN 1078470]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2004.
   Ha szereted a poklot, mennyországgá változik / [a könyv alapjául szolgáló anyagot az Esélyegyenlőség Alapítvány gyűjtötte össze]. - Debrecen : [Esélyegyenlőség Alapítvány], 2004. - 176 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 963-214-514-3 fűzött : 1200,- Ft
- társadalmi helyzet
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 1078544]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2004.
Kamarás István (1941-)
   Kis magyar religiográfia / Kamarás István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 373 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9498-15-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - egyház - vallásszociológia
316.7(439)"199" *** 28(439)"199"
[AN 1078705]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2004.
Laki Mihály (1946-)
   Vállalkozók vagy polgárok? : a nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán / Laki Mihály, Szalai Júlia. - Budapest : Osiris, 2004. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-239.
ISBN 963-389-640-1 fűzött : 2680,- Ft
Magyarország - vállalkozó - tőkésosztály - ezredforduló
316.344.23(439)"199/200" *** 316.343.62(439)"199/200" *** 334.722(439)"199/200"
[AN 1078194]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2004.
Lassú Zsuzsa, F.
   Barátok és barátnők - együtt és egymás ellen / F. Lassú Zsuzsa. - Budapest : Akad. K., 2004. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [23.])
Bibliogr.: p. 113-121.
ISBN 963-05-8102-7 fűzött : ár nélkül
barátság - szociálpszichológia
316.647.2 *** 177.63
[AN 1079066]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2004.
Paksy András
   Az időskorúak egészségi állapotának jellemzői = Health status of the elderly population / [szerző ... Paksy András] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 216 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 215-216. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-215-706-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - egészség - öreg - statisztikai adatközlés
312.6-053.9(439)"200"(083.41)
[AN 1078300]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2004.
Rostoványi Zsolt (1952-)
   Az iszlám világ és a nyugat : interpretációk összecsapása, avagy a kölcsönös fenyegetettség mítosza és valósága / Rostoványi Zsolt. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 439 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-432.
ISBN 963-13-5317-6 fűzött : 3900,- Ft
nemzetközi helyzet - konfliktus - politikai feszültség - iszlám - iszlám fundamentalizmus - ezredforduló
304(100) *** 327 *** 297
[AN 1077706]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2004.
Skinner, Burrhus Frederic
Beyond freedom and dignity (magyar)
   Szabadon fogva / Burrhus Frederic Skinner ; [ford. Kemenes Inez]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 246 p. ; 21 cm
Bibliogr. : p. 225-236.
ISBN 963-549-083-6 kötött : 1890,- Ft
szociálpszichológia
316.6
[AN 1078887]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2004.
   Xeno.hu / [írta és szerk. ... Ligeti György] ; [az anyaggyűjtésben részt vett ... Pető Balázs et al.] ; [ford. ... Annus Ildikó et al.] ; [a Kurt Lewin Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : Kurt Lewin Alapítvány, [2004]. - 47 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-216-119-X * fűzött : ár nélkül
Magyarország - utópia - diverzió - rasszizmus - antiszemitizmus - 21. század
304.9(439)"200" *** 327.88(=924)(100) *** 323.12(=00)
[AN 1078727]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6570 /2004.
Aszódi Erzsébet
   Szolnok környéki hagyományok a művészeti nevelésben / Aszódi Erzsébet. - Budapest : Hagyományok Háza, 2003. - 63 p. ; 24 cm. - (Helyi hagyományok, ISSN 1785-7848)
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-86324-1-0 fűzött : ár nélkül
Szolnok (megye) - magyar néprajz - művészeti nevelés - játék - gyermekdal - népdal - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(439.169)(072) *** 784.4(=945.11)(439.169) *** 37.036(072) *** 793.31(=945.11)(439.169)
[AN 1077949]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2004.
   Cigánd öröksége / szerk. Nagy István ; [... szerzői Fekete Csaba et al.] ; [kiad. Nagyközségi Önkormányzat Cigánd]. - Cigánd : Önkormányzat, 2004. - 336 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-856-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-8561-8)
Cigánd - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Cigánd)
[AN 1078310]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2004.
Dénes Zoltán (1946-)
   Az ember és az ünnep / Dénes Zoltán ; [kiad. az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Gyomaendrőd : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt., 2004. - 45 p. : ill. ; 20 cm
Megj. a 2004. ápr. 24-én rendezett 1. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia alkalmából. - Bibliogr.: p. 44-45.
Fűzött : ár nélkül
néprajz - konferenciakiadvány
39.001 *** 061.3(439-2Gyomaendrőd)
[AN 1078757]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2004.
Friday, Nancy
Women on top (magyar)
   Nők a csúcson : a női szexuális fantázia a szexualitás tükrében / Nancy Friday. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 591 p. ; 20 cm
Ford. Beregszásziné Kovács Ágnes
ISBN 963-86416-8-1 fűzött : 3480,- Ft
nemi élet - erotika - nő - szexuálpszichológia
392.6-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 1078690]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2004.
   Helyszellemek kultusza Mongóliában / szerk. Birtalan Ágnes. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 281 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Őseink nyomában Belső-Ázsiában, ISSN 1785-8356 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9494-38-0 fűzött : 2890,- Ft
Mongólia - néprajz
39(=942)
[AN 1079078]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2004.
Herczegh Katalin
   Az almabáltól a labdacéhig : a Nagykunság szokásai és játékai általános iskolában / Herczegh Katalin. - Budapest : Hagyományok Háza, 2003. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Helyi hagyományok, ISSN 1785-7848)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-86324-2-9 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - magyar néprajz - művészeti nevelés - játék - gyermekdal - népdal - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(439Nagykunság)(072) *** 37.036(072) *** 784.4(=945.11)(439Nagykunság) *** 793.31(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 1077944]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2004.
   Kisiskolások mesekönyve / összeáll. Hunyadiné Körtvélyesi Anikó ; szerk. L.imi. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2004]. - 135 p. ; 25 cm
ISBN 963-9504-59-9 kötött : 998,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1078864]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2004.
   Nagytarcsa képekben = Veľká Tarča v obrazoch / [kiad. ... Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata]. - Nagytarcsa : Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, 2004. - 322 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-212-758-7 fűzött : 1000,- Ft
Nagytarcsa - néprajz - nemzetiség - magyarországi szlovákok - fényképalbum
391/395(=854)(439-2Nagytarcsa)(084.12)
[AN 1077854]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2004.
Ungvári Zsolt (1969-)
   Szent királyok nemzetsége / középkori krónikák alapján írta Ungváry Zsolt ; rajz. M. Fekete György. - [Budapest] : Szerző, [2004]. - 44, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-430-898-8 kötött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 1079041]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6579 /2004.
Dupka György (1952-)
   Autonómia-törekvések Kárpátalján / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 231 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 121.)
Bibliogr.: p. 224-231.
ISBN 963-9111-66-X fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - autonómia - 20. század
323.17(=00)(477.87)"19"
[AN 1078477]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2004.
   Emlékkönyv a tiszalöki kényszer-hadifogolytábor ÁVO-s sortüzének és felszámolásának 50. évfordulójára : 1953. október 4 - 2003. október 4. / [szerk. és írta] Görbedi Miklós. - Tiszalök : Önkormányzat, 2004. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Tiszalöki füzetek, ISSN 1419-9254 ; 16.)
ISBN 963-214-813-4 fűzött : ár nélkül
Tiszalök - internálótábor - fogolytábor - németek - kényszermunka - Rákosi-korszak
323.282(439-2Tiszalök)"1951/1953" *** 355.257.7(439-2Tiszalök)(=30)"1951/1953"
[AN 1078708]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2004.
Gönczi Katalin
   Nationale Identität und kulturelle Vielfalt in der Europäischen Union = Nemzeti identitás és kulturális sokféleség az Európai Unióban / Gönczi Katalin ; [Übers. ... Kukucska István] ; [hrsg. von der ... Kalászi Faluház Kht.]. - Budakalász : Kalászi Faluház Kht., 2004. - 25 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - konferenciakiadvány - történeti feldolgozás
327.39(4-62) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 1079036]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2004.
Németh László
   Együttélés és kirekesztés : zsidók Zala megye társadalmában, 1919-1945 / Németh László, Paksy Zoltán. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2004. - 602, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 58.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-52-4 fűzött : 2800,- Ft
Zala (megye) - holokauszt - antiszemitizmus - etnikai rétegződés - zsidóság - történelmi forrás
323.15(=924)(439.121)"1919/1945"(093) *** 316.347(=924)(439.121)"192/193"(093)
[AN 1078767]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2004.
   ...res publica.. : a köztársaság ügye közös ügy : affair of republic is common affair : die Sache der Republik: ein Gemeinshaftsanliegen : l'affaire de la république est une affaire commune / Szebeni András [et al.] ; előszó ... Pat Cox. - Pécs : Alexandra, 2004. - 201 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-367-085-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - politikus - integráció - ezredforduló - életrajz
32(439)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 1078302]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2004.
   Tájékoztató a jelölő szervezetek részére az Európai Parlament tagjainak 2004. évi választásához / [összeáll. Berta Zsolt et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2004. - 109 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 120.)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2004"(036) *** 327.39(4-62)
[AN 1078469]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2004.
   Tájékoztató a külképviseleti választási szervek részére a 2004. évi európai parlamenti választáshoz / [összeáll. és szerk. Bárány Zsuzsa et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2004. - 44, [24] p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 119.)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - választás - útmutató
324(439)"2004"(036) *** 327.39(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 1078455]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6586 /2004.
Boda László (1929-)
   Avarok és székelyek : a történelmi fehér foltok filozófiai kutatásának tükrében / Boda László. - Budapest : Püski, 2004. - 296 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 296.
ISBN 963-9906-35-2 kötött : 1680,- Ft
avarok - székelyek - magyarságkutatás
936.92 *** 930.8(=945.11székelyek) *** 930.8(=945.11)
[AN 1078487]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2004.
Borbola János
   Csillagszoba : út a szakkarai piramisfeliratok magyar nyelvű olvasatához / Borbola János ; [közread. az] Írástörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Írástört. Kut. Int., cop. 2004. - 525 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 393-396.
ISBN 963-214-963-7 kötött : ár nélkül
epigráfia - hieroglifa - magyar nyelv - ókori Egyiptom
930.271(32) *** 809.451.1(089.3) *** 003.322
[AN 1078854]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2004.
Bóta Gábor (1957-)
   Új beszélgetések / Bóta Gábor. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 389 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-695-136-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 1078707]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2004.
Cser Lászlóné
   A halhatatlan Maecenas / Cser Lászlóné. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-9498-25-4 kötött : ár nélkül
Maecenas, Caius Cilnius
Római Birodalom - művelődéstörténet - politikus - latin irodalom története - 1. évezred (Kr. e.) - életrajz
930.85(37)(092)Maecenas,_C._C. *** 937(092)Maecenas,_C._C. *** 7.078(37)(092)Maecenas,_C._C. *** 871(091)"-00"
[AN 1078721]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2004.
Deák Ferenc (1803-1876)
   Száz levél Deák Ferenctől, 1850-1875 / vál., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Katona Csaba ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2004. - 181 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-172.
ISBN 963-631-159-5 fűzött : ár nélkül
politikus - 19. század - magyar történelem - levelezés
943.9"18"(092)Deák_F.(044)
[AN 1078754]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2004.
Flesch István (1938-)
   Atatürk és kora : Musztafa Kemál Atatürk függetlenségi háborúja és kormányzása / Flesch István. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-401.
ISBN 963-13-5318-4 fűzött : 3400,- Ft
Atatürk, Mustafa Kemal
Törökország - történelem - államférfi - 20. század - életrajz
956.0"19"(092)Atatürk,_M._K.
[AN 1077724]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2004.
Fügedi Erik (1916-1992)
   Uram, királyom.. : a XV. századi Magyarország hatalmasai / Fügedi Erik ; [az utószót Érszegi Géza írta]. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 251, [7] p., [54] t., [5] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9352-64-0 fűzött : 2730,- Ft
magyar történelem - 15. század - Zsigmond-kor - Hunyadiak kora - Jagelló-kor - arisztokrácia - főpap
943.9"14" *** 323.31(439)"14" *** 316.343.32(439)"14" *** 316.343.33(439)"14"
[AN 1079093]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2004.
   Gyomaendrődi ki kicsoda? / [fel. szerk. Szilágyiné Németh Eszter] ; [szerk. Kovácsné Nagy Katalin] ; [szócikkek írói Bálint Sándorné et al.] ; [közread. a] Honismereti Egyesület, Szülőföld Baráti Kör. - Gyomaendrőd : Honismereti Egyes. : Szülőföld Baráti Kör, 2004. - 440 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-214-961-0 kötött : ár nélkül
Gyomaendrőd - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Gyomaendrőd):030
[AN 1078478]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2004.
Kőszegi János
   Nagyiváni helytörténeti epizódok / [összeáll. Kőszegi János]. - Budapest : [s.n.], 2004. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Kézirat. - Bibliogr.: p. 188-197.
Fűzött : ár nélkül
Nagyiván - helytörténet
943.9-2Nagyiván
[AN 1077931]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2004.
Labádi Lajos (1953-)
   Szentes története évszámokban : várostörténeti kronológia, 1075-1945 / Labádi Lajos ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2003. - 337 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 293-312. - Példányszám: 500
ISBN 963-214-415-5 kötött : ár nélkül
Szentes - helytörténet - kronológia
943.9-2Szentes(0:930.24)
[AN 1077993]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2004.
Ősz Gábor (1967-)
   Képtelen történelem képekkel / Ősz Gábor, Szűcs Édua. - Budapest : Coldwell Kv., 2002-. - 15x21 cm
ISBN 963-202-995-X
943.9(02.053.2)
[AN 951485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Törökök torkában. - cop. 2004. - 280 p. : ill.
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 963-86506-0-5 kötött : 1980,- Ft
magyar történelem - török hódoltság - gyermekkönyv
943.9"152/168"(02.053.2)
[AN 1078426] MARC

ANSEL
UTF-86597 /2004.
   Rákóczi tükör : naplók, jelentések, emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról / [a köt. anyagát felkutatta, vál., szerk., az előszót és a ... kistanulmányokat írta] Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes ; [a jegyzeteket írta és a mutatók névanyagát összeáll. Bánkúti Imre]. - Budapest : Osiris, 2004. - 2 db ; 20 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
Bibliogr.: p. 457-462.
ISBN 963-389-573-1 kötött : 5500,- Ft
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc
943.9"1703/1711"(093)
[AN 1077881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 510 p.
ISBN 963-389-574-X
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc
943.9"1703/1711"(093)
[AN 1078097] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 551 p.
ISBN 963-389-575-8
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc
943.9"1703/1711"(093)
[AN 1078198] MARC

ANSEL
UTF-86598 /2004.
Rohl, David
The lost testament (magyar)
   Az elveszett testamentum : az Éden kertjétől a fogságig - a Biblia népének ötezer éves történelme / David Rohl ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 534 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 504-517.
ISBN 963-9437-75-1 kötött : ár nélkül
ókori Izrael - nemzettörténelem
930.8(=924)".../04"
[AN 1078715]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2004.
   Sztálin és Tito moszkvai titkos találkozója, 1948. február 10 / ford. és a bev. tanulmányt írta Vukman Péter. - Szeged : JATE Press, 2004. - 35 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 64.)
A szövegközlés Gibianskij, Leonid Â: "The Soviet blok and the initial stage of the cold war" c. műve alapján kész. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Stalin, Iosif Vissarionovič
Tito, Josip Broz
Jugoszlávia - Szovjetunió - történelem - 20. század
949.71"1948" *** 947"1948"
[AN 1079085]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2004.
Takács András
   Találkozás egy fiatalemberrel avagy Élő legendák az iskolapadban / Takács András ; [kiad. a Közgazdasági Politechnikum]. - Budapest : Közgazd. Politechnikum, 2004. - 172 p. : ill. ; 20 cm
Beszélgetőtársak Vitray Tamás et al.
ISBN 963-214-758-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 1078865]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6601 /2004.
Ferenczy Anna
   Velence / Fereczy Anna, Murányi Szabolcs. - Budapest : Cartographia, cop. 2004. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
ISBN 963-352-845-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-352-845-7)
Venezia - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 1078884]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2004.
Fiar Sándor (1967-)
   Olvadó jövő : magyar expedíció az Antarktiszon / Fiar Sándor, Nagy Balázs ; [... fotóit Bugya Éva et al. kész.]. - Budapest : General Press, cop. 2004. - 336 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 963-9459-58-5 kötött : 2800,- Ft
Antarktisz - felfedező utazás
919.9 *** 910.4(1-923)
[AN 1079005]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2004.
Hacsi Tamás
   A Bükkalja ősi kövein : barangolások Eger környékén / [írták Hacsi Tamás, Törőcsik Gábor] ; [fotók Baráz Csaba et al.] ; [kiad. az Eger Körzete Kistérségi Társulás]. - Eger : Eger Körzete Kistérségi Társulás, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bükkalja - helyismeret - földrajz - természetjárás
908.439.133 *** 911.2(439.133) *** 796.5(439)(234.373.4)
[AN 1077821]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2004.
Kovács Gáborján
   Az Ír-sziget / Kovács Gáborján. - Budapest : Cartographia, cop. 2004. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-352-846-1 fűzött : ár nélkül
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 1078877]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2004.
Labádi Lajos (1953-)
   Szentes / [szöveg ... Labádi Lajos] ; [fotó ... Vidovics Ferenc et al.] ; [ford. ... Tápainé Balla Ágnes et al.]. - Szeged : Grimm, 2004. - 200 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 191-200.
ISBN 963-9087-84-X kötött : ár nélkül
Szentes - helyismeret
908.439-2Szentes(084.12)
[AN 1077936]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2004.
László Rita Emőke
   A homok rajza = Drawing of the sand = Das Zeichnen des Sandes / [szöveg] László Rita Emőke ; [fotó] Kalmár Lajos. - [Nyíregyháza] : [Polgármesteri Hiv.], 2004. - 134 p. : ill., színes ; 24x29 cm
Közread. Nyíregyháza Polgármesteri Hivatala
ISBN 963-214-527-5 kötött : ár nélkül
Nyíregyháza - helyismeret - album
908.439-2Nyíregyháza(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 1078688]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2004.
Laták István (ifj.)
   Pusztahencse története / ifj. Laták István. - Pusztahencse : Laták I., 2004. - 156 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-430-968-2 kötött : ár nélkül
Pusztahencse - helyismeret
908.439-2Pusztahencse
[AN 1079098]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2004.
Nagy Botond
Magyarország (francia)
   La Hongrie / [phot.] Botond Nagy ; [textes] László Péter ; [trad. ... Mihály Pálfy]. - Szeged : Grimm, 2004. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9087-75-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1077908]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2004.
Nagy Botond
Magyarország (olasz)
   Ungheria / [fot.] Botond Nagy ; [testo] László Péter ; [trad. Mariarosaria Sciglitano]. - Szeged : Grimm, 2004. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9087-74-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1077916]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2004.
Nagy Botond
Magyarország (spanyol)
   Hungría / [fotocomp.] Botond Nagy ; [texto] László Péter ; [trad. Gyula Rácz]. - [Szeged] : Grimm, 2004. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9087-76-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1077911]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2004.
Paládi-Kovács Krisztina
   Görögország / Paládi-Kovács Krisztina. - Budapest : Cartographia, cop. 2004. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-352-847-X fűzött : ár nélkül
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 1078881]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2004.
Szentiványi Árpád
   Somogyország / Szentiványi Árpád. - [Kaposvár] : Szentiványi Á., [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-430-851-1 fűzött : ár nélkül
Somogy (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.123(084.12) *** 77.04(439)(092)Szentiványi_Á.
[AN 1079104]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6613 /2004.
   Hitbizományi iratok : repertórium / összeáll. és a bevezetőt írta Gőzsy Zoltán ; [szerk. Bősze Sándor]. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 2003. - 192 p. ; 24 cm. - (Somogy megye múltjából. Segédletek, ISSN 1785-7872 ; 1.)
ISBN 963-7232-38-9 fűzött : ár nélkül
Somogy (megye) - földbirtok - öröklési jog - 18. század - 19. század - 20. század - levéltári repertórium
347.67(439.123)"176/194"(083.8) *** 332.252(439.123)"176/194"(083.8)
[AN 1077847]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2004.
Kósa Ádám
   A hallássérült személyekre vonatkozó jog áttekintése / Kósa Ádám, Lovászy László és Tapolczai Gergely. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Példányszám: 500
ISBN 963-86404-4-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - emberi jog - nagyothalló - jel - beszéd - fordítás - tanfolyami jegyzet
342.7-056.263(439)(078) *** 342.7-056.263(100)(078) *** 800.952(078) *** 82.03(078)
[AN 1077699]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2004.
Somssich Réka
   Az Európai Közösség szabályozási eszközei, jogharmonizáció / Somssich Réka. - Budapest : Mobil, 2004. - 112 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7492-27-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jog - jogrendszer - törvényhozás
34(4-62)(075.8) *** 340.132(4-62)(075.8) *** 340.134(4-62)(075.8)
[AN 1078747]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2004.
Szilágyi Péter (1945-)
   Jogi alaptan / Szilágyi Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 335 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-534-0 kötött : 3480,- Ft
34.01(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 1085212]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2004.
Varga Csaba (1941-)
   A jogi gondolkodás paradigmái / Varga Csaba. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 504 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-558-5 kötött : 2980,- Ft
jogtudomány - egyetemi tankönyv
34.01(075.8)
[AN 1078191]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6618 /2004.
Durschmied, Erik
The hinge factor (magyar)
   A kulcstényező : a véletlen és a butaság szerepe a történelemben / Erik Durschmied ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-549-069-0 kötött : 2250,- Ft
hadtörténet - háború
355.48(100) *** 355.01
[AN 1079000]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2004.
Földi Pál
   Légiháború, 1939-1945 : a II. világháború légi hadműveletei / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2004. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-375-314-7 fűzött : ár nélkül
hadtörténet - második világháború - légi háború
355.489(100)"1939/1945"
[AN 1078657]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2004.
   Képtelen háború / [szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi]. - [Budapest] : Helikon : Korridor, 2004. - 421 p. ; 20 cm. - (Korridor kötetek, ISSN 1218-0351)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol, francia és orosz nyelven
ISBN 963-208-864-6 fűzött : 2490,- Ft
háború - külpolitika
355.01 *** 327(100)"195/200"
[AN 1077797]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2004.
Kovács László (1957-)
   Vadnyugati vadászpuskák / Kovács László. - [Pusztazámor] : DNM K., [2004]. - 159 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-9369-46-2 fűzött : 3100,- Ft
Egyesült Államok - puska - vadászat - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
623.442.6 *** 799.2 *** 930.85(73-15)"176/189"
[AN 1077975]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2004.
Szabó Péter (1959-)
   A keleti hadszíntér és Magyarország, 1941-1943 / Szabó Péter, Számvéber Norbert. - 2. bőv. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 160 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9477-07-9)
355.48(439)"1941/1943"
[AN 1085127]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2004.
Sztanek Endre
   Ajánlás a kistelepülési polgármesterek számára, a katasztrófák következményei elhárításának irányításához / [írta Sztanek Endre] ; a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnökségének kiadványa. - Budapest : MPVSZ Orsz. Elnökség, 2003. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári védelem - katasztrófavédelem - polgármester - település - útmutató
355.58 *** 352.075.31(439)(036)
[AN 1078605]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6624 /2004.
   Cobit : összefoglaló áttekintés, 2000. július : [az információ-technológia irányításához, kontrolljához és ellenőrzéséhez] / [szakford. ... Borda József et al.] ; [közread. az] IT Governance Institute. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 20 p. ; 23 cm
ISBN 963-394-546-1 fűzött : ár nélkül
információtechnika - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 1078569]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2004.
   Logisztika, információmenedzsment, szoftvertechnológia / [szerk. Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2004. - [6], 276 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-585-8 fűzött : ár nélkül
logisztika - szoftvertechnika - információmenedzsment
65.012.1/.2 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 681.3.06
[AN 1078906]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2004.
   A nagyváradi Szemináriumi Nyomda, 1745-1804 / összeáll. és a bevezető tanulmányt írta Emődi András ; [közread. a] Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár. - Nagyvárad : Római Katolikus Egyházm. Kvt. ; Budapest : OSZK, 2004. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglaslás román és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Szemináriumi Nyomda (Nagyvárad)
Nagyvárad - nyomda - 18. század - katalógus
655.1(439-2Nagyvárad)"174/180"(083.8)
[AN 1077860]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6627 /2004.
Baricz Rezső (1941-)
   Könyvviteltan / Baricz Rezső, Róth József ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Számviteli Tanszék. - [Budapest] : Aula, 2003. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9478-66-0 fűzött : ár nélkül
657(075.8)
[AN 1085208]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2004.
Coase, Ronald H.
The firm, the market, and the law (magyar)
   A vállalat, a piac és a jog / Ronald H. Coase ; [ford. Meszerics Tamás] ; [a Függeléket összeáll. Ambrus-Lakatos Loránd]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 311 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 308-311. és a jegyzetekben
ISBN 963-19-5250-9 fűzött : 2990,- Ft
Nagy-Britannia - mikroökonómia - gazdaságfilozófia - gazdasági elemzés - piac - vállalat - gazdasági jog - közgazdász - 20. század - életrajzi bibliográfia - személyi bibliográfia
334.72.01 *** 339.13.017 *** 330.8 *** 330(410)(092)Coase,_R._H.:016 *** 347.7
[AN 1077930]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2004.
Controller-Wörterbuch (magyar) (bőv. kiad.)
   Controlling értelmező szótár : fontos kifejezések a controlling területéről magyar, német és angol nyelven / [ford. Bojtos Júlia et al.] ; [közread az] International Group of Controlling, IFUA Horváth & Partners. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, 2004. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-861-4 kötött : 3900,- Ft
kontrolling - szakszótár - többnyelvű szótár
658.1.011.1 *** 657 *** 801.323=00=945.11
[AN 1078492]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2004.
Czipszer Károlyné
   A társasági adó kapcsolata a számvitellel, 2003-2004 / Czipszer Károlyné, Pál Tibor, Ujvári Géza. - Budapest : Novoschool, 2004. - 204 p. ; 29 cm
ISBN 963-214-520-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adó - gazdasági társaság - számvitel - tankönyv
336.271.5(439)(078) *** 657(078)
[AN 1077861]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2004.
   Esélyeink és lehetőségeink az Európai Unióban / [kész. Aradi Melinda et al.]. - Budapest : Ecostat, 2004. - 160, [22] p. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2004/1.)
ISBN 963-215-615-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika
339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 1078305]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2004.
Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciája (2004) (Nyíregyháza)
   Gazdasági FőiskolákOrszágos Tudományos Diákköri Konferenciájának programfüzete : Nyíregyháza, 2004. április 1-2. / [rend., közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Főisk., 2004. - 146 p. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
gazdaság - marketing - szakkör - főiskola - konferenciakiadvány
33 *** 658.8 *** 378.184 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 1077818]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2004.
   Gazdasági rendszerek, országok, intézmények : bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba / Bara Zoltán, Szabó Katalin szerk. - [Budapest] : Aula, 2004. - XV, 609 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-84-9 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - gazdasági rendszer - gazdaságszociológia - egyetemi tankönyv
330.342(075.8) *** 330.101(075.8) *** 316.334.2(075.8)
[AN 1078177]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2004.
   Gazdaságpszichológia : szöveggyűjtemény / [összeáll. és szerk.] Fodor László. - [Budapest] : Perfekt, [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-394-545-3
gazdaságpszichológia - tankönyv
330.16(078) *** 159.9(078)
[AN 1077814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fogyasztói magatartás és motiváció. - [2004]. - 283 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-394-548-8 fűzött : 2490,- Ft
gazdaságpszichológia - tankönyv
330.16(078) *** 159.9(078)
[AN 1077816] MARC

ANSEL
UTF-86635 /2004.
Handy, Charles B.
The elephant and the flea (magyar)
   Az elefánt és a bolha : életvitelről, üzletvitelről a gyorsuló időben / Charles Handy ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 217 p. ; 25 cm
ISBN 963-7525-54-8 kötött : 3200,- Ft
vállalatvezetés - életvezetés
658.1.011.1 *** 65.013 *** 316.6
[AN 1079017]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2004.
Horváthné Gaál Éva
   Külkereskedelmi ismeretek tanári kézikönyv : módszertani és gyakorlati útmutató az okmányok kiállításához / [szerző Horváthné Gaál Éva]. - Budapest : Novoprint Öltevényi, 2004. - 292 p. ; 30 cm
Borítócím: Külkereskedelmi ismeretek I-II. : feladatmegoldások, okmánykitöltés, módszertan : tanári kézikönyv
Fűzött : ár nélkül
külkereskedelem - tanári segédkönyv - példatár
339.5(072)(076)
[AN 1078273]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2004.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok : oktatási segédlet a Statisztika közgazdászoknak című könyvhöz / Hunyadi László, Vita László. - 2. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2003. - 48 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
ISBN 963-215-633-1 fűzött : ár nélkül
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - statisztikai táblázat - képletgyűjtemény
330(075.8)(083.41) *** 311(075.8)(083.41)
[AN 1079060]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2004.
   Intrastat kézikönyv : az Európai Unió részére nyújtandó kötelező adatszolgáltatáshoz : alapkönyv / Bartos Gyula szerk. ; [közrem. Mózes Ildikó]. - Budapest : BBS-Info : Double Consult, 2004. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86392-2-9 fűzött : 5400,- Ft
Európai Unió - kereskedelmi forgalom - útmutató
339.142(4-62)(036)
[AN 1078652]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2004.
Mátyás Antal (1923-)
   A korai közgazdaságtan története / Mátyás Antal. - 7. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-54-7 fűzött : ár nélkül
330(100)(091)"16/18"(075.8)
[AN 1085145]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2004.
   Mérlegképes továbbképzés, 2004 : könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2004. - 165 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. márc.
ISBN 963-86511-0-5 fűzött : 2700,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 1077918]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2004.
Nagy Tibor (1924-)
   Pénzügyi jog / Nagy Tibor. - Budapest : Mobil, 2004. - 211 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-26-7 fűzött : ár nélkül
pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
336.7(439) *** 351.72(439)
[AN 1078749]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2004.
   A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet háromoldalú egyezményei a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásáról / [szerk. Bálintné Réffy Edit és Szauer Csilla] ; [közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. - [Budapest] : FMM, 2003. - 83, [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás Braille-írással. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-214-016-8 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatáspolitika - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - jogszabálygyűjtemény
331.5-056.26(100)(094)
[AN 1077792]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2004.
   Sectoral social dialogue in future EU member states: the weakest link / ed. by Youcef Ghellab and Daniel Vaughan-Whitehead ; [publ. by the] International Labour Office, European Commission. - Budapest ; Genève : ILO, 2003. - XVI, 410 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - érdekegyeztetés
331.105(4-62)
[AN 1077834]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2004.
Sztanó Imréné
   Adók, illetékek, járulékok és vámok, 2004 / [szerző Sztanó Imréné]. - Budapest : Saldo, 2004. - 356 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2004. febr. - Bibliogr.: p. 354-356.
ISBN 963-638-087-2 fűzött : 4900,- Ft
adó - vámügy
336.2(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 1079018]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2004.
Wallacher Lajos
   Fogyasztóvédelem az Európai Unióban / [írta Wallacher Lajos]. - Budapest : MGYOSZ, 2004. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - fogyasztóvédelem
366.5(4-62)
[AN 1078552]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6646 /2004.
Balázs Péter (1941-)
   Jogi szabályozás az egészségügyben : főiskolai tankönyv / Balázs Péter, Sztrilich András ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003. - 294 p. ; 24 cm
ISBN 963-7152-43-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségügy - szociális jog - egyetemi tankönyv
364.444(439)(094)(075.8)
[AN 1078957]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2004.
   Az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapvető szabályai a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségéről / [szerk. Bálintné Réffy Edit és Szauer Csilla] ; [közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. - [Budapest] : FMM, 2003. - 63, [13] p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás Braille-írással. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-214-015-X fűzött : ár nélkül
szociális gondozás - testi fogyatékos - útmutató
364.65-056.26(100)(036)
[AN 1077783]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2004.
Groce, Nora Ellen
Everyone here spoken sign language (magyar)
   A siketek szigete : az örökletes siketség Martha's Vineyard szigetén / Nora Ellen Groce ; [ford. Szabó M. Helga]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 187 p. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 157-187. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 0-674-27041-X)
Egyesült Államok - szociális gondozás - nagyothalló - tanfolyami jegyzet
364.65-056.263(73)(078)
[AN 1077704]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2004.
   Mentorok a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központban / a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ kiadványa. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Munkaügyi Közp., 2004. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron (megye) - szociális gondozás - munkanélküliség
364.62(439.114) *** 331.53(439.114) *** 331.567
[AN 1078627]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6650 /2004.
Bruner, Jerome S.
The culture of education (magyar)
   Az oktatás kultúrája / Jerome Bruner ; [ford. Egyed Katalin ..., Somogyi Eszter ..., Szalay Ágnes]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 191 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463). (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-27-2 kötött : 2680,- Ft
oktatás - pedagógiai lélektan - kultúra
37.01 *** 37.015.3 *** 316.7
[AN 1078281]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2004.
   Felnőttképzés, vállalati képzés / szerk. Barizsné Hadházi Edit, Polónyi István. - [Debrecen] : DE Közgazdtud. Kar, 2004. - 130 p. ; 25 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-796-4 fűzött : ár nélkül
felnőttoktatás - munkaügy
374.7 *** 331.36
[AN 1077951]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2004.
   A háború sújtotta Eötvös Collegium : Tomasz Jenő emlékére / [... szerk. Dörnyei Sándor]. - [Budapest] : Eötvös J. Collegium, [2004]. - 141 p. : ill. ; 19 cm. - (Eötvös műhely, ISSN 1586-3271)
Fűzött : ár nélkül
Tomasz Jenő (1896-1950)
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - Magyarország - egyetem - második világháború - pedagógus - 20. század
378.637(439-2Bp.)"1944/1945" *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945" *** 37(439)(092)Tomasz_J.
[AN 1078772]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2004.
   Készség- és képességmérés Veszprém megye általános iskoláiban / [kész. Bíró Jenő et al.]. - Veszprém : MPISZ, 2003. - 128 p. : ill. ; 30 cm. - (Önképzés - továbbképzés, ISSN 0236-8099 ; 2003/3.)
ISBN 963-9413-15-1 fűzött : ár nélkül
371.212.22(439.117)(083.4)
[AN 1086564]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2004.
   Kiválóság-kultúra Európában : Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár, VIII. Nemzetközi Közoktatási Konferenciája : tanulmánykötet / [alk. szerk. Tóth Tiborné]. - Mosonmagyaróvár : [Kossuth L. Gimn.], 2004. - 199 p. ; 24 cm
A konferenciát 2004. ápr. 1-3-án tartották. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-214-739-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 1078209]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2004.
   Minőségfejlesztés : segédanyag oktatási intézmények részére / összeáll. Pecsenye Éva. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 217 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
oktatási intézmény - minőségbiztosítás
371 *** 65.018
[AN 1077982]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2004.
Németh András (1950-)
   A pedagógia problématörténete / Németh András, Pukánszky Béla. - Budapest : Gondolat, 2004. - 555 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 539-555.
ISBN 963-9567-18-3 kötött : 3890,- Ft
neveléstörténet - egyetemi tankönyv
37(100)(091)(075.8)
[AN 1078193]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2004.
   Pedagógusképzés a 21. században : ELTE modell : az ELTE-n 2003. szeptember 11-én megtartott vitaülés anyaga. - Budapest : ELTE, 2003-. - 21 cm
Magyarország - pedagógusképzés - ezredforduló
371.13(439)"199/200"
[AN 1078880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 116 p.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pedagógusképzés - ezredforduló - konferenciakiadvány
371.13(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1078883] MARC

ANSEL
UTF-86658 /2004.
Polyánki Balázs
   Az idegennyelv tanulásának stratégiái : 50 db módszer a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére / Polyánki Balázs ; Váradi Balázs rajz. - Bicske : Tanulási Stratégiák Bt., 2004. - [57] p. : ill. ; 21x30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [57].
ISBN 963-214-828-2 fűzött : ár nélkül
nyelvoktatás - tanulás - módszertan
371.322 *** 159.953.5 *** 80
[AN 1079112]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2004.
   Puskalexikon : irodalom, nyelvtan, történelem / [mtársak Számadó László, Pintyéné Krucsó Mária]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-679-243-7 fűzött : ár nélkül
tantárgy - magyar nyelv - magyar irodalom - történelem - felső tagozat - lexikon
372.889.451.1(031)(075.2) *** 372.880.945.11(031)(075.2) *** 372.893(031)(075.2)
[AN 1078502]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2004.
Rücker-Vogler, Ursula
Bewegen und Entspannen (magyar)
   Pezsdítő mozgás, nyugtató lazítás : fantáziadús testjátékok és lazító gyakorlatok 2-9 éves gyerekeknek / Ursula Rücker-Vogler ; ill. Doris Rübel ; [ford. Lőcze Judit]. - Pápa : Deák, [2004]. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Útmutató óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára)
ISBN 963-9420-22-0 kötött : 2450,- Ft
torna - játék
371.382 *** 372.363
[AN 1078670]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2004.
   Tanári kézikönyv : matematika 7. osztály : II. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Katona Kata, Szalóky Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 218 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Matematika kézikönyv 7. osztály
ISBN 963-464-694-8 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 1073535]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2004.
   A tanulók munkaterhei Magyarországon / [... szerk. Mayer József] ; [... mtársak Beck László et al.]. - Budapest : OKI, 2003. - 203 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
ISBN 963-682-518-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tanuló - igénybevétel
371.322(439)
[AN 1078546]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6663 /2004.
Dénes Tamás (1963-)
   Az igazi Ronaldo / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Viktória Kvk., 2003. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-888-1)
Ronaldo, Luiz Nazario da Lima
796.332(81)(092)Ronaldo,_L._N._da_L.
[AN 1086529]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2004.
Goncalves, José Thadeu
The principles of Brazilian soccer (magyar)
   A brazil futball alapelvei / szerző José Thadeu Goncalves ; Julio Mazzei ... együttműködésével. - [Balatonlelle] : [ZETE Bt.], [2004]. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-216-019-3 fűzött : ár nélkül
Brazília - labdarúgás - edzés
796.332(81)
[AN 1078929]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2004.
András (1940-)
   Papp Laci / Kő András ; [fotó Farkas József et al.]. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-695-141-1 kötött : ár nélkül
Papp László (1926-2003)
Magyarország - ökölvívás - sportoló - 20. század - életrajz
796.83(439)(092)Papp_L.
[AN 1078513]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6666 /2004.
Bajtai Lajos
   Fotórégiségek : két gyűjtő beszélget / Bajtai Lajos. - Budapest : Szerző, 2004. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-576-8 kötött : ár nélkül
fotóművészet - fényképezőgép - szakterületi történelem - interjú
77(100)(091)(047.53) *** 771.31
[AN 1078750]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2004.
Bod Éva (1924-)
Művek (vál.)
   Bod Éva keramikusművész / bev. ... Horváth György ; [fotók ... Fábry Péter]. - Budapest : Minerva, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-86237-6-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Bod_É.
[AN 1078002]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2004.
   A fametszet : Szépművészeti Múzeum, Budapest : 2002. július 4 - 2003. január 5. / [a kiállítást rend. és a vezetőt írta Bodnár Szilvia et al.] ; [a vezetőt szerk. Gerszi Teréz és Bodnár Szilvia]. - [Budapest] : Szépműv. Múz., [2004]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A sokszorosított grafika története, ISSN 1588-6840 ; 1.)
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 963-7441-87-5 fűzött : ár nélkül
fametszet - kiállítási katalógus
761.1(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1077937]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2004.
   "Egy fazekasdinasztia remekei" : a Czúgh-család emlékkiállítása : Zala Megyei Művelődési, Képzési Központ és Szakiskola, Zalaegerszeg, 2004. február 13 - március 5. / [szerk. Prokné Tirner Gyöngyi, Török Károlyné]. - Zalaegerszeg : Zala M. Műv., Képzési Közp. és Szakisk., 2004. - [24] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-214-451-1 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - népművészet - fazekas - kiállítási katalógus
738(439)(092)Czúgh *** 738.031.4 *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 1078047]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2004.
Fehér Ferenc (1933-1994)
   Hazatérni : művészetfilozófiai tanulmányok / Fehér Ferenc ; [szerk. Kardos András]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2004. - 327 p. ; 20 cm. - (Fehér Ferenc művei ; 3.)
ISBN 963-9487-84-8 fűzött : 2200,- Ft
művészetfilozófia - esztétika
7.01 *** 111.852
[AN 1079090]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2004.
   A Kovács Gábor-gyűjtemény = The Gábor Kovács Collection / [a képeket vál. és az adatokat összeáll. Fertőszögi Péter és Kratochwill Mimi]. - Budapest : Vince K., 2004. - 264 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9552-16-X kötött : ár nélkül
Magyarország - festészet - 18. század - 19. század - 20. század - magángyűjtemény
75(439)"17/19" *** 069.017(439-2Bp.)Kovács-gyűjtemény
[AN 1079025]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2004.
   Made of paper : [Szombathelyi Képtár, 2004. március 18 - április 18.] / [a katalógust szerk. Muladi Brigitta]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
Magyar és német nyelven
ISBN 963-214-687-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Ausztria - papírművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.54(439)"200" *** 745.54(436)"200" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 1078860]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2004.
   Műemlékvédelem és épületgépészet a XXI. században : I. Tavaszi Konferencia, 2003 / [szerk. Vizi György] ; [rend., közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2003. - 170 p., [10] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-401-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem - épületgépészet - konferenciakiadvány
72.025.3/.4(439) *** 696/697 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1078920]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2004.
Román József (1913-)
   Bálint Endre és az "oppozíció" / Román József. - [Budapest] : CEU Press, 2004. - 53 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-9241-88-1 fűzött : ár nélkül
Bálint Endre (1914-1986)
Magyarország - 20. század - karikatúra - életrajz
741.5(439)(092)Bálint_E.
[AN 1079109]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2004.
Warhol, Andy
The philosophy of Andy Warhol (magyar)
   Andy Warhol filozófiája : A-tól B-ig és vissza / Andy Warhol ; [ford. Halász Péter]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-86486-0-0 fűzött : 2280,- Ft
Warhol, Andy
Egyesült Államok - festőművész - grafikus - 20. század - memoár
76(73)(092)Warhol,_A.(0:82-94) *** 75(73)(092)Warhol,_A.(0.82-94)
[AN 1078888]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6676 /2004.
Grabócz Márta (1952-)
   Zene és narrativitás : írások 18-19. századi és kortárs zeneművekről / Grabócz Márta. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 253, [3] p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Ars longa, ISSN 1217-6702)
Bibliogr.: p. 253-[254].
ISBN 963-676-234-1 fűzött : 1800,- Ft
zenetörténet - zeneelmélet - 19. század - 20. század
78(100)"18/19" *** 78.01
[AN 1078729]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2004.
   Kardos Pál / [szerk. Kardos Pálné, Ordasi Péter, Rozgonyi Éva]. - Budapest : OPKM, [2004]. - 152 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-70-2 fűzött : 800,- Ft
Kardos Pál (1927-1978)
Magyarország - zeneoktatás - pedagógus - énekkar - életrajz
78.071.4(439)(092)Kardos_P. *** 78.087.68
[AN 1077865]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2004.
Smith, Sean
Robbie : the biography (magyar)
   Robbie Williams : az életrajz / Sean Smith ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 264 p., [24] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Diszkogr.: p. 247-254.
ISBN 963-9368-29-6 fűzött : ár nélkül
Williams, Robbie
Anglia - popzenész - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Willams,_R.
[AN 1078633]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6679 /2004.
Dusza Erika
   Nem 1 leányálom : magyar bártáncosok a világban : képes beszélgetések / [Dusza Erika]. - [Miskolc] : Dusza Bt., 2004. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-354-X fűzött : ár nélkül
táncművész - éjszakai mulató - interjú
792.83(047.53) *** 392.6(047.53)
[AN 1079004]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2004.
Nádas György (1962-)
   Panaszkönyv 2003 / Nádas György ; [fotók Szkárossy Zsuzsa és Vörös Szilárd]. - Budapest : PolgArt, 2004. - 153 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9306-67-3 fűzött : ár nélkül
Nádas György (1962-)
Magyarország - előadóművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár - paródia
792.73(439)(092)Nádas_Gy.(0:82-94) *** 894.511-7
[AN 1078734]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6681 /2004.
   Angol üzleti, gazdasági szaknyelvi gyakorlókönyv = Practise your business English / [szerk. ... Engel Péterné] ; [írta Bán Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] KOTK Kft. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2004. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 963-7782-93-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 330
[AN 1078034]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2004.
Bickerton, Derek
Language & species (magyar)
   Nyelv és evolúció / Derek Bickerton ; [ford. Lukács Ágnes]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 295 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463). (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X)
Bibliogr.: p. 280-295.
ISBN 963-9567-07-8 kötött : 3190,- Ft
antropológiai nyelvészet
800.1
[AN 1078278]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2004.
Csehó Tamás
   Az új német helyesírás : az új szabályok ismertetése gyakorlófeladatokkal / Csehó Tamás. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2004. - 179 p. ; 29 cm
ISBN 963-9523-70-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - helyesírás - nyelvkönyv - példatár
803.0-1(076)=945.11
[AN 1078559]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2004.
   Igék, főnevek, melléknevek : előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről / szerk. Kiefer Ferenc. - Budapest : Tinta, 2003. - 136 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 28.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-86-2 fűzött : 1680,- Ft
szótan
809.451.1-2(075.8)
[AN 1078733]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2004.
   A jelnyelvi tolmácsolás etikája / [összeáll.] Henger Krisztina, Kollár Éva. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 120 p. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-86404-8-0 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - jel - beszéd - fordítás - tanfolyami jegyzet
800.952(078) *** 82.03(078) *** 174
[AN 1077708]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2004.
Kormos Judit
   Topics in applied linguistics / by Judit Kormos and Anita Csölle. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 129 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-647-0 fűzött : ár nélkül
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 1078763]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2004.
Lázár A. Péter (1957-)
   Instant angol : gyakorlatok, drillek / Lázár A. Péter, Vizi Katalin. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2004. - 3 db ; 29 cm
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 1078661]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Főnevek, melléknevek. - 112 p.
ISBN 963-9372-76-5 fűzött : 1260,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0-22(076)=945.11 *** 802.0-23(076)=945.11
[AN 1078663] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Igék. - 103 p.
ISBN 963-9372-77-3 * fűzött : 1260,- Ft (hibás ISBN 963-9372-73-3)
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0-25(076)=945.11
[AN 1078664] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mondatok, szerkezetek. - 91 p.
ISBN 963-9372-78-1 fűzött : 1260,- Ft
angol nyelv - mondattan - nyelvkönyv - példatár
802.0-56(076)=945.11
[AN 1078665] MARC

ANSEL
UTF-86688 /2004.
   Lexikológiai és lexikográfiai látkép : problémák, paradigmák, perspektívák / [szerk.] Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota. - Szeged : Generalia, 2004. - 276, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Fasciculi linguistici. Series lexiographica, ISSN 1416-8081 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német, olasz, francia, angol és orosz nyelven
ISBN 963-9167-85-1 fűzött : ár nélkül
lexikológia
801.3
[AN 1077873]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2004.
Majdik Zoltánné
   Angol nyelvtani útmutató / Majdik Zoltánné, Szabó Zoltánné ; [közread. a] Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2004, cop. 1997. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-7782-81-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvtankönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 1078059]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2004.
Pelyvás István
What ... horror! or Perhaps ... delight? (új kiadása)
   No horror! but rather delight! : segédkönyv angol érettségi, felvételi és nyelvvizsgákhoz : a megoldások részletes nyelvtani magyarázatával / Pelyvás I., Szabó Cs., Rovny F. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Panoráma Nyelvstúdió, 2003. - 279 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek sorozat, ISSN 1217-1093)
Bársony Olga "Olvasott szöveg értése, változások a felvételiben, változások az OKTV-ben, új, emelt szintű érettségi alapvizsga tesztek" c. kiegészítésével
ISBN 963-7748-19-9 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1086512]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2004.
Princz Oszkár
   Felkészülés a középfokú eszperantó nyelvvizsgára : minták és megoldások = Sinpreparo por la mezgrada esperanto-lingvoekzameno : modeloj kaj solvoj / Princz Oszkár. - Budapest : Peranto, [2003]. - 181, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7397-03-5 fűzött : ár nélkül
800.892(079.1)=945.11
[AN 1085431]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2004.
Princz Oszkár
   Felkészülés az alapfokú eszperantó nyelvvizsgára : minták és megoldások = Sinpreparo por la baza esperanto-lingvoekzameno : modeloj kaj solvoj / szerk. és írta Princz Oszkár. - Budapest : Peranto, [2003]. - 64 p. ; 21 cm
Gerinccím: Felkészülés az eszperantó alapfokú nyelvvizsgára
ISBN 963-7397-02-7 fűzött : ár nélkül
800.892(079.1)=945.11
[AN 1085441]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2004.
Soars, Liz
   New headway : English course : beginner : angol - magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló / Liz and John Soars ; [szerk. ... Elekes Katalin]. - [Budapest] : Librotrade, [2003]. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9328-68-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv - tanfolyami jegyzet
802.0(078)=945.11
[AN 1078625]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2004.
Soars, Liz
   New headway : intermediate : angol - magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló / Liz and John Soars ; [szerk. ... Elekes Katalin]. - [Budapest] : Librotrade, [2003]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9328-67-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9328-51-0)
angol nyelv - nyelvkönyv - tanfolyami jegyzet
802.0(078)=945.11
[AN 1078613]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2004.
Szathmári István (1925-)
   Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve / Szathmári István. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 250 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 7.)
ISBN 963-9372-80-3 kötött : 3360,- Ft
stilisztika - magyar nyelv - lexikon
809.451.1-5:030 *** 82.08:030
[AN 1078212]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2004.
Varga János
   Virtual visits : [internetes barangolások nyelvtanulóknak] / Varga János. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm
angol nyelv - internetcím - nyelvkönyv - tanfolyami jegyzet
802.0(078)=00 *** 681.324Internet
[AN 1077181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 72 p. : ill., színes
ISBN 963-19-4463-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - internetcím - nyelvkönyv - tanfolyami jegyzet
802.0(078)=00 *** 681.324Internet
[AN 1077182] MARC

ANSEL
UTF-86697 /2004.
Vasák Iván
   A világ siket szemmel / Vasák Iván. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 313 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr: p. 308-313. - Példányszám: 500.
ISBN 963-86405-6-1 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - jel - beszéd - fordítás - tanfolyami jegyzet
800.952(078) *** 82.03(078) *** 364.65-056.263(078)
[AN 1077710]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6698 /2004.
   "In fondo all'adriatico selvaggio..." : Umberto Saba, con gli occhi dell'altra Europa / Morana Čale [et al.] ; a cura di Fulvio Senardi. - Pécs : Imago Mundi, 2004. - 118 p. ; 23 cm
ISBN 963-214-852-5 fűzött : ár nélkül
Saba, Umberto
Olaszország - író - 20. század
850(092)Saba,_U.
[AN 1079106]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2004.
Komlós Aladár (1892-1980)
   Kritika és kritikusok / Komlós Aladár. - Budapest : Nap, 2004. - 140 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 963-9402-80-X kötött : 2290,- Ft
kritika - esztétika - történeti feldolgozás
82.09(091)"17/19" *** 82.01(091)
[AN 1078000]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2004.
Krigler Gábor
   (folyt. köv.) : hogyan írjunk tévésorozatot / Krigler Gábor. - Budapest : Akad. K., 2004. - 318 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 963-05-8120-5 kötött : ár nélkül
irodalomelmélet - filmművészet - folytatásos tévéfilm
82.01-293.7 *** 82.08 *** 791.43
[AN 1077749]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2004.
Mátyus Norbert
   Petrarca in Ungheria : bibliografia, 1494-2004 = Petrarca Magyarországon : bibliográfia, 1494-2004 / [... a cura di Mátyus Norbert] ; [pubbl. dall'] Istituto italiano di cultura ... - Budapest : Istituto italiano di cultura, 2004. - 23 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Petrarca, Francesco
Olaszország - író - életrajzi bibliográfia - személyi bibliográfia
850(092)Petrarca,_F.:016 *** 012Petrarca,_F.
[AN 1078537]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6702 /2004.
Csorba Győző (1916-1995)
   "... élni kell, ameddig élünk" : Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése, 1961-1995 / [összeáll., szerk., a mutatót kész. és az utószót írta Pintér László]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 230 p. : ill. ; 20 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-19-X kötött : ár nélkül
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Bertha_B.(044) *** 894.511(092)Csorba_Gy.(044)
[AN 1078744]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2004.
   Másodvirágzó : Csanádi Imre emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Alföldy Jenő]. - Budapest : Nap, cop. 2004. - 276, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-54-0 kötött : 2290,- Ft
Csanádi Imre (1920-1991)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Csanádi_I.
[AN 1077994]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2004.
Rákosi Marianna
   Füst Milán álomformája / kész. Rákosi Marianna. - Szeged : JATEPress, 2003. - 140 p. ; 24 cm. - (SZTE társadalomtudományi doktori disszertációk, ISSN 1588-872X)
Bibliogr.: p. 131-140. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Füst Milán (1888-1967)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Füst_M.
[AN 1078873]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6705 /2004.
Askildsen, Kjell
   A thesszaloniki kutyák : novellák / Kjell Askildsen ; [vál. és ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Noran, 2004. - 115, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-29-5 fűzött : 1500,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32=945.11
[AN 1078823]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2004.
Attenborough, David
Life on air (magyar)
   Élet egyenes adásban : egy televíziós emlékiratai / David Attenborough ; [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 383 p., [64] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-09-4542-8 kötött : 3800,- Ft
Attenborough, David
angol irodalom - természeti környezet - memoár
820-94=945.11 *** 502(100)(0:82-94)
[AN 1077742]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2004.
Balzac, Honoré de
Histoire des treize (magyar)
   A tizenhármak története : három kisregény / Honoré de Balzac. - Budapest : Sensus, 2003. - 437 p. ; 20 cm. - (A világirodalom mesterei, ISSN 1589-3324. Arión könyvek)
Tart.: Ferragus / [ford. Lányi Viktor] ; Langeais hercegnő / [ford. Déry Tibor] ; Az aranyszemű lány / [ford. Rónay György] ; Ferragus ; La duchesse de Langeais ; La fille aux yeux d'or
ISBN 963-9375-63-2 kötött : ár nélkül
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1078694]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2004.
Baxendale, Martin
Your new baby (magyar)
   A kisbaba működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2004. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9563-20-X fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 1078066]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2004.
Benzoni, Juliette
Les chevaliers (magyar)
   Jeruzsálem lovagjai / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 3 db ; 19 cm
ISBN 963-9574-01-5
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1075710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az átok. - 2004. - 528 p.
ISBN 963-9574-03-1 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1078314] MARC

ANSEL
UTF-86710 /2004.
Boissard, Janine
Une femme en blanc (magyar)
   Nő fehérben / Janine Boissard. - [Budapest] : K. u. K. K., [2004]. - 358 p. ; 20 cm
Megj. "Asszony fehérben" címmel is. - Ford. Pető Katalin
ISBN 963-9384-69-0 fűzött : 1700,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1078704]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2004.
   Bölcsességek ballagóknak / [vál. Jacsmenik Erika Boruzs Jánosné, id. Boruzs János]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 128 p. ; 17 cm
ISBN 963-375-313-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-975-313-9)
világirodalom - aforizma - szöveggyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1078641]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2004.
Brezina, Thomas
Hexen auf der Schulbank (magyar)
   Boszik az iskolapadban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-004-5 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1077923]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2004.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
Ifjúsági regénysorozat
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Legyek jó..., de hogyan?. - [2004]. - 114, [2] p. + mell.
ISBN 963-9420-23-9 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1078642] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Ami tilos, az roppant szórakoztató. - [2004]. - 125 p. + mell.
ISBN 963-9420-21-2 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1078643] MARC

ANSEL
UTF-86714 /2004.
Chicken soup for the romantic soul (magyar)
   Megható romantikus történetek / [összeáll.] Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, cop. 2004. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 963-9442-20-8 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - antológia - elbeszélés
820-322.5(73)(082)=945.11
[AN 1077688]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2004.
Christie, Agatha
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1980. - 281, [5] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7547-6 kötött : 1300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1077925]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2004.
Clements, Andrew
Frindle (magyar)
   Frindli / Andrew Clements ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2004. - 98, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
Borítócím: Frindli, avagy A nagy ötlet
ISBN 963-9492-04-3 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1077976]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2004.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-18-6 kötött : 1890,- Ft
Brazília - portugál irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 1077837]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2004.
Connolly, John
Dark hollow (magyar)
   Sötét árnyak / John Connolly ; [ford. Tavasz Mariann]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 494 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-675-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1077689]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2004.
Doherty, Paul C.
The Anubis slayings (magyar)
   Az Anubisz-rejtély : cselszövés és gyilkosság az ősi Egyiptomban / Paul Doherty ; [ford. Dinya Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 302 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9437-77-8 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1078525]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2004.
Doyle, Arthur Conan, Sir
A study in scarlet (magyar)
   A bíborvörös dolgozószoba : regény / Arthur Conan Doyle ; [ford. Tury Gyula]. - Budapest : Sensus, 2004. - 144 p. ; 19 cm. - (Sherlock Holmes kalandjai)
ISBN 963-9375-65-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1078424]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2004.
Egbeme, Choga Regina
Die verbotene Oase (magyar)
   Tiltott oázis : új életem a férfi nélküli háremben / Choga Regina Egbeme ; [ford. Hapák Ibolya]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2004. - 259 p. ; 18 cm
ISBN 963-9493-08-2 fűzött : 1680,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1077691]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2004.
Erikson, Steven
Deadhouse gates (magyar)
   Tremorlor kapuja : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 670 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-714-4 kötött : ár nélkül
Kanada - angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 1078648]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2004.
   Fontos csak egy: ember maradj! : gondolatok ballagó diákoknak / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán] ; [szerk. Tyihák Katalin] ; [graf. Mikó Rita, Toroczkay Balázs]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1078007]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2004.
Frey, James
A million little pieces (magyar)
   Millió apró darabban / James Frey ; [ford. Hazai Attila]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-44-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - memoár
820-312.6(73)=945.11
[AN 1077740]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2004.
Grippando, James
Last to die (magyar)
   Utolsóként meghalni / James Grippando ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2004]. - 372 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-69-0 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1077692]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2004.
Harrison, Tony
V. (magyar)
   V / Tony Harrison ; [ford. Ferencz Győző]. - [Budapest] : Sziget, 2004. - 45 p. ; 17 cm
Angol és magyar nyelven. - Példányszám: 300
ISBN 963-8138-91-2 fűzött : 800,- Ft
angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02=945.11
[AN 1078913]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2004.
Hochried, Ina von
Die Nacht mit der Unbekannten (magyar)
   A vér nem válik vízzé / Ina von Hochried ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 158.)
ISBN 963-9480-92-4 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1078751]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2004.
Hrabal, Bohumil
   Skizofrén evangélium / Bohumil Hrabal ; [összeáll. Milan Jankovič és Václav Kadlec] ; [előszó Milan Jankovič] ; [utószó Bojtár Endre] ; [... ford. Hap Béla et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2004. - 437, [3] p. ; 23 cm
Kötött : 2800,- Ft
ISBN 80-7149-623-5 : 400,- Sk
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 1078743]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2004.
   Íme az ember! : a francia aforizma mesterei = Voilá l'homme! / vál. és szerk. Halasy-Nagy József ; [a fr. szöveget gond. Újfalusi Németh Jenő]. - Szeged : Lectum, 2004. - 179, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-86258-6-4 kötött : 1800,- Ft
francia irodalom - aforizma - kétnyelvű dokumentum - szöveggyűjtemény
840-84.02(082)=945.11
[AN 1078632]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2004.
Kaaberbøl, Lene
The cruel empress (magyar)
   A kegyetlen császárnő / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2003. - 114 p. : ill., színes ; 18 cm
W.i.t.c.h. (keretcím)
ISBN 963-627-825-3 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1068273]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2004.
Kaaberbøl, Lene
Green fingers (magyar)
   A világ zöldbe borul / írta Lene Kaaberøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2003. - 114 p. : ill., színes ; 18 cm
W.i.t.c.h. (keretcím)
ISBN 963-627-817-2 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1068271]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2004.
Kafka, Franz
   Innen el / Franz Kafka ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 115 p. ; 20 cm
A ford. a "Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9303-88-7 kötött : 1800,- Ft
német irodalom - próza
830-3(437.1)=945.11
[AN 1078258]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2004.
Kafka, Franz
Das Schloss (magyar)
   A kastély / Franz Kafka ; [ford. Rónay György] ; [az utószót írta Jávor Ottó]. - Budapest : General Press, [2004]. - 339 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
ISBN 963-9282-92-8 kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9289-92-8)
német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 1077996]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2004.
Lagerlöf, Selma
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (magyar)
   Nils Holgersson csodálatos utazása / Selma Lagerlöf ; [ford. G. Beke Margit]. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2003. - 384 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-09-7 * fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9488-09-4)
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 1077883]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2004.
Lawson, Mary
Crow lake (magyar)
   Varjak tava / Mary Lawson ; [ford. Németh Natália]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-23-9 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1078414]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2004.
Litt, Toby
Beatniks (magyar)
   Gátlástalanok klubja : angol road movie / Toby Litt ; [ford. Kodaj Dániel]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-86-6 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1077983]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2004.
Martel, Yann
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre, Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2004. - 393, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7579-4 kötött : 2000,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 1077760]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2004.
Menzel, Jiří
   Hát, még mindig nem tudom.. / Jiří Menzel ; [ford. Körtvélyessy Klára] ; [ill. Miroslav Barták]. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2004. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 1990,- Ft
ISBN 80-7149-620-0 : 290,- Sk
cseh irodalom - karcolat
885.0-43=945.11
[AN 1078758]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2004.
Mesta, Gabriel
Shadow of the Xel'Naga (magyar)
   A teremtők árnyai / Gabriel Mesta ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 241 p. ; 20 cm
StarCraft (keretcím)
ISBN 963-497-032-X fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1078741]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2004.
Mirvis, Tova
The ladies auxiliary (magyar)
   A betért / Tova Mirvis ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-85-8 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1077988]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2004.
Naipaul, Vidiadhar Surajprasad
Half a life (magyar)
   Fél élet / V. S. Naipaul ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-82-8 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1078218]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2004.
Pelzer, David J.
A man named Dave (magyar)
   Dave, a férfi : akinek sikerült / Dave Pelzer ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 290 p. ; 20 cm
A regénytrilógia 3. kötete
ISBN 963-9367-30-3 fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9367-07-9)
amerikai angol irodalom - regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 1078263]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2004.
Perišić, Robert
   Köpd le, aki rólunk kérdez / Robert Perišić ; [ford. Radics Viktória]. - Budapest : Gondolat : JAK, 2004. - 223 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
A ford. a "Možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas" c. kiad. alapján kész. - Szerbhorváth György utószavával
ISBN 963-9500-12-7 * kötött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-9567-12-7)
horvát irodalom - elbeszélés
886.2-32=945.11
[AN 1078009]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2004.
Perry, Stephani
War (magyar)
   Háború / Stephani Perry ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 237 p. ; 20 cm
Aliens versus predator (keretcím)
ISBN 963-497-029-X fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1078846]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2004.
Phillips, Susan Elizabeth
Breathing room (magyar)
   Latin szerető / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-9368-28-8 kötött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1078630]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2004.
Pohl, Frederik
Gateway (magyar)
   Átjáró / Frederik Pohl ; [ford. Nagy Sándor]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-84-X fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1078944]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2004.
Pozzessere, Heather Graham
Blue heaven, black night (magyar)
   Kék ég, sötét éj / Heather Graham ; [ford. Jászberényi István]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 963-9329-85-1 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1077696]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2004.
Pullman, Philip
I was a rat! (magyar)
   Roger titka / Philip Pullman ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-549-041-0 kötött : 1490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1078978]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2004.
Rauenstein, Regina
Der Mann, den Dana hassen wollte (magyar)
   Gyűlöletből szerelem? / Regina Rauenstein ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 159.)
ISBN 963-9480-93-2 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1078748]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2004.
Rees, Celia
Pirates! (magyar)
   Kalózok! : a két kalóznő, Nancy Kington és Minerva Sharpe igaz története / Celia Rees ; [Szamay Ilona fordítását átdolg. ... Ceglédi Éva és Áprili Zsuzsa]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2004. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-858-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 1079003]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2004.
Salvatore, R. A.
The legacy (magyar)
   Örökség / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 335 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-75-4 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1079008]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2004.
Schulze, Ingo
33 Augenblicke des Glücks (magyar)
   A boldogság 33 pillanata : a pétervári németek kalandos feljegyzéseiből / Ingo Schulze ; [előszó Parti Nagy Lajos] ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 2004. - 341 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-36-1 kötött : 2890,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1078033]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2004.
Schulze, Ingo
Simple Storys (magyar)
   Szimpla sztorik : a keletnémet vidék regénye / Ingo Schulze ; [előszó Esterházy Péter] ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 381, [8] p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-10-8 kötött : 2890,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1078023]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2004.
Sie träumte schon von Kranz und Schleier (magyar)
   Miriam hitt a csodában / [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 161.)
ISBN 963-9480-95-9 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 1078745]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2004.
Silva, Daniel
The confessor (magyar)
   A gyóntató / Daniel Silva ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-27-X fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1078620]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2004.
Simenon, Georges
La colère de Maigret (magyar)
   Maigret dühbe gurul / Georges Simenon ; ford. Pacskovszky Zsolt. - Budapest : Park, cop. 2004. - 153 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-694-6 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1077747]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2004.
Simenon, Georges
Un échec de Maigret (magyar)
   Maigret kudarcot vall / Georges Simenon ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Budapest : Park, cop. 2004. - 151, [3] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-372-6 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1077763]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2004.
Simenon, Georges
Maigret et la Grande Perche (magyar)
   Maigret és a Langaléta / Georges Simenon ; ford. Szántó Judit. - Budapest : Park, cop. 2004. - 184, [4] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-370-X fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1077765]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2004.
Simenon, Georges
Maigret et la vieille dame (magyar)
   Maigret és az idős hölgy / Georges Simenon ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Budapest : Park, cop. 2004. - 188, [3] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-366-1 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1077790]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2004.
Simenon, Georges
Maigret et le clochard (magyar)
   Maigret és a hajléktalan / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2004. - 148 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-696-2 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1077782]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2004.
Simenon, Georges
Maigret et le fantôme (magyar)
   Maigret és a fantom / Georges Simenon ; ford. Takács M. József. - Budapest : Park, cop. 2004. - 176, [2] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-368-8 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1077779]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2004.
Solstad, Dag
Genanse og verdighet (magyar)
   A mellékszereplő pillanata / Dag Solstad ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2004. - 157 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 963-214-722-7 kötött : ár nélkül
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 1078028]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2004.
Stratiev, Stanislav
   Másutt : bolgár egypercesek / Sztaniszlav Sztratiev ; [ill. Anri Kulev] ; [összeáll. Doncsev Toso] ; [szerk. Csíkhelyi Lenke]. - Budapest : Napkút K., 2003. - 134, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86365-4-8 fűzött : 1490,- Ft
bolgár irodalom - humoreszk
886.7-7=945.11
[AN 1078411]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2004.
   Szerelmi bölcsességek / [vál. Jacsmenik Erika és id. Boruzs János]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 120 p. ; 17 cm
ISBN 963-375-312-0 kötött : ár nélkül
világirodalom - szerelem - aforizma - szöveggyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 1078634]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2004.
Tasso, Valérie
Diario de una nimfómana (magyar)
   Egy nimfomániás naplója / Valérie Tasso ; [ford. Endrődy Virgil]. - Budapest : Korona, 2004. - 261 p. ; 23 cm
ISBN 963-9589-43-8 fűzött : ár nélkül
spanyol irodalom - napló
860-94=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 1078192]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2004.
Tulli, Magdalena
W czerwieni (magyar)
   Vörösben / Magdalena Tulli ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2004. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2385-9 kötött : 1690,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 1077775]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2004.
   Válogatott gyilkosságok / [ford. Bálint Lajos et al.]. - Budapest : Arión, 2004. - 276 p. ; 20 cm. - (A világ legjobb bűnügyi novellái, ISSN 1589-8520 ; 3.)
ISBN 963-9375-64-0 kötött : ár nélkül
világirodalom - elbeszélés - antológia
82-322.4=945.11
[AN 1078686]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2004.
Vandenberg, Philipp
Das Tal der Pharaonen (magyar)
   A fáraók völgye : Egyiptom újrafelfedezésének regénye / Philipp Vandenberg ; [ford. Keszthelyi Ágnes]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 963-9384-74-7 kötött : 2600,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1078709]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2004.
Verne, Jules
Claudius Bombarnac (magyar)
   Claudius Bombarnac : egy hírlaptudósító jegyzetfüzete / Jules Verne ; [ford. Bányai Elemér] ; [a fordítást átd. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 250 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; 74.)
ISBN 963-427-509-5 kötött : ár nélkül
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1078265]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2004.
Vonnegut, Kurt
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd / Kurt Vonnegut ; [ford. Nemes László]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-110-5 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1078098]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2004.
Watts, Alan
The book on the taboo against knowing who you are (magyar)
   A könyv az önmagunk megismerését tiltó taburól / Alan Watts ; [ford. Holló Imola Dalma]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9303-81-X kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 1078259]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2004.
Whiting, Charles
The wolf pack (magyar)
   A farkasfalka / Leo Kessler. - Budapest : Budapest-Print, [2004], cop. 2001. - 256 p. ; 23 cm
Ford. Bánki Bálint
ISBN 963-695-143-8 kötött : ár nélkül
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 1078615]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2004.
Železnikov, Vladimir Karpovič
Čučelo (magyar)
   Bocsáss meg, Madárijesztő! / Vlagyimir Zseleznyikov ; [ford. Harsányi Éva]. - Budapest : Móra, 2004. - 220 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-7903-6 kötött : ár nélkül
orosz irodalom - ifjúsági regény
882-31(02.053.2)=945.11
[AN 1077912]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6774 /2004.
Balassa Péter (1947-2003)
   Halálnapló / [Balassa Péter]. - [2. bőv. kiad.]. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., 2004. - 413 p. ; 20 cm. - (Balassa Péter művei ; 1.)
ISBN 963-9487-87-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 1079084]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2004.
Balassi Bálint (1554-1594)
Művek (vál.)
   Balassi Bálint válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 963-346-634-2 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1077934]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2004.
Beinschróth Károly
   Betűzsongás / Beinschróth Károly. - Gyomaendrőd : Magánkiad., 2004. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-049-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1078735]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2004.
Berniczky Éva (1962-)
   A tojásárus hosszúnapja / Berniczky Éva. - Budapest : Magvető, 2004. - 195, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2367-0 kötött : 1890,- Ft
kárpátaljai magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 1077761]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2004.
Bodnár István (1943-)
   Bence és barátai : egy pulikutya kedves történetei / Bodnár István ; [Gábor Enikő rajz.]. - Nyíregyháza : Kaleidoszkóp, cop. 2004. - 55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-773-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1078752]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2004.
Bodor Klára Sarolta
   Alfonz almát szed ; Alfonz, a tetőfedő ; A kincs / [írta és rajz. Bodor Klára Sarolta]. - [Budapest] : Lucullus, 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Alfonz meséi ; 2.)
ISBN 963-8379-26-X kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1078879]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2004.
Bodor Klára Sarolta
   Alfonz virága ; A csodálatos répa ; A sárga fotel / [írta és rajz. Bodor Klára Sarolta]. - [Budapest] : Lucullus, 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Alfonz meséi ; 1.)
ISBN 963-8379-25-1 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1078875]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2004.
Bozai Ágota (1965-)
   A szerelmetlen város / Bozai Ágota. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-091-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1078886]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2004.
   Édesanyám : régmúlt idők versei, elbeszélései az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum valamint a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény anyagából / [szerk. Madárné Gyurján Ildikó]. - Budapest : OPKM, [2004]. - 70 p., [4] t.fol. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9315-71-0 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - anyák napja - vers - antológia
894.511-14(082) *** 394.268.22(0:82-14)
[AN 1077843]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2004.
Enki Sándor
   Feladom! : a sátánista legótól az őrző-védő hörcsögig / Enki Sándor ; Friderikusz Sándor előszavával. - [Budapest] : Glória, [2004]. - 218, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9283-70-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - levelezés - humoreszk
894.511-7(044)
[AN 1078603]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2004.
Eörsi István (1931-)
   Kérdések, barátaimnak : [versek] / Eörsi István. - Budapest : Noran, 2004. - 73, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-25-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1078451]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2004.
Fable, Vavyan
   Vis major / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2004. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 963-9300-10-1 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1077979]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2004.
Farkas Péter (1955-)
   Törlesztés : kivezetés a Gólemből / Farkas Péter. - Budapest : Magvető, 2004. - 251, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2362-X kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1077764]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2004.
Fischer Gábor (1966-)
   Montecarlo! : technikai forgatókönyv / rend. Fischer Gábor ; [közread. a] Katapult Film Kft. - [Budapest] : Katapult Film, 2003. - 100 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1078722]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2004.
Freeborn, Vanda
   Maffiababa / Vanda Freeborn. - Budapest : Universal Hungary, cop. 2004. - 280 p. ; 22 cm
ISBN 963-214-854-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1078870]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2004.
Gálvölgyi János (1948-)
   Szeretem a focit / Gálvölgyi János ; [ill. Krenner István]. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 221 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-695-148-9 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - karcolat - napló
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 1078608]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2004.
Gáspár András (1965-)
   Karnevál : [a Gorduin ciklus negyedik kötete] / Wayne Chapman. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Inomi, 2004. - 511 p. ; 18 cm
ISBN 963-86435-7-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1078962]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2004.
   Harmincból öt : Örkény-ösztöndíjas drámaírók antológiája : válogatás az NKÖM Örkény István drámaírói ösztöndíjasainak munkáiból, 1998-2003 / [összeáll. és az utószót írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Hungarofest Kht., [2004]. - 387 p. ; 23 cm
Tart.: Közellenség / Tasnádi István. Kamera.man / Borbély Szilárd. Tótferi / Kárpáti Péter. Születésnap / Schein Gábor. Hagen avagy A gyűlöletbeszéd / Térey János
ISBN 963-214-640-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 1079063]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2004.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szélcsend alatt ; Az életből ellesve / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán és Várnai Teréz] ; [az utószót írta Egyed Ilona]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 231 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 108.)
ISBN 963-427-493-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1078251]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2004.
Konrád György (1933-)
   A közép tágulása : gondolkodás Európáról / Konrád György. - [Budapest] : Noran, 2004. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-28-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 1078567]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2004.
Kosztolányi Dezsőné (1889-1967)
   Tüzes cipőben : [memoár] / Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona ; [Borgos Anna utószavával]. - Budapest : Noran, 2004. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-35-X kötött : 1900,- Ft
Kosztolányi Dezsőné (1889-1967)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1078590]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A vörös postakocsi : válogatott regények / Krúdy Gyula ; [szerk. és vál. Veress István]. - Budapest : Arión, 2004. - 800 p. ; 22 cm
Tart.: A vörös postakocsi ; Régi és új emberek ; Hét bagoly ; Valakit elvisz az ördög ; Etel király kincse ; Boldogult úrfikoromban
ISBN 963-9375-68-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1078564]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2004.
Miklya Zsolt
   Pityu azt mondja.. : beszélgetős versek / Miklya Zsolt ; [Damó István rajz.]. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2004. - 55 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-212-683-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1077741]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2004.
Molnár András
   Szóljatok, szavak.. / Molnár András. - Debrecen : Magánkiad., 2004. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-023-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1078402]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2004.
Nemere István (1944-)
   Dorina szíve : szerelmes regény / Alissa Altamira. - Budapest : Urbis, 2004. - 226, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9291-58-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1077690]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2004.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Hamulékony portünet / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2004. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86365-5-6 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1078408]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2004.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes költeményei. - Budapest : Lektűr, [2004]. - 830, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9451-18-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - verses epika
894.511-14 *** 894.511-13
[AN 1078712]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2004.
Petrőczi Éva (1951-)
   Donátus : versek / Petrőczi Éva ; [az illusztrációkat Kardos István kész.]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-21-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1078738]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2004.
Rajnai László (1924-2001)
   Fekete könyv / Rajnai László ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Szirtes Gábor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 131 p. ; 20 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-18-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 1078717]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2004.
Rásztóczky László
   Kórkép : egy 80 éves magyar mérnök emlékei az 1930-2000 közötti időszakról / Rásztóczky László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Uránusz, 2003. - 123 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 963-9304-87-5 fűzött : ár nélkül
Rásztóczky László
894.511-94
[AN 1085793]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2004.
Sáray Gedeon, Z.
   Bejárat a Vörös Szalonba : káderélet a Kádár-korban / Z. Sáray Gedeon. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2004. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-793-6 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - Kádár-korszak - elbeszélés
894.511-32 *** 323(439)"195/198"(0:82-32)
[AN 1077777]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2004.
Sárközy Halász Péter (1952-)
   A világ bölcsessége : aforizmák, bölcsességek és bölcs mondások / lejegyezte a bölcs Piscatus ; [ill. Vakulya Norbert]. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9331-41-4 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - aforizma - válogatott művek
894.511-84 *** 894.511-821
[AN 1077904]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2004.
Szélesi Sándor (1969-)
   Ellopni egy Chagallt / Anthony Sheenard ; [... ill. Ábrai Barnabás]. - Budapest : Inomi, cop. 2004. - 425 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-86435-5-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1078519]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2004.
Tercsi Mihály (1949-)
   Árapály / Tercsi Mihály. - Kecskemét : Tercsi M., cop. 2003. - 100 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1077990]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2004.
Tőke Péter (1945-)
   A budai milliárdosok élethalálharca : a Budai milliárdosok befejező része / Peter Sheldon. - [Budapest] : Intermix Budapest, 2004. - 463 p. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 963-214-944-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1078891]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2004.
Tóth Krisztina (1967-)
   Fény, viszony / szöveg Tóth Krisztina ; kép Csortos Szabó Sándor. - Budapest : EBP Media Kft., cop. 2004. - [32] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-214-353-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - ezredforduló - esszé
894.511-4 *** 77.04(439)(092)Csortos_Szabó_S.
[AN 1077846]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2004.
Vadász Géza (1929-)
   A legfőbb tudomány : erotikus versek / Vadász Géza. - Budapest : Noran, 2004. - 95, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-26-0 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1078580]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2004.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 20. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2004], cop. 2000. - 447, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-7853-93-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1077909]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2004.
Vörös István (1964-)
   A hajnali tolvaj / Vörös István verses meselabirintusát Ság Annamária és Spôte Stany ill. - Budapest : Csimota, 2004. - [46] p. : ill., színes ; 20x28 cm
ISBN 963-86350-2-9 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 1077824]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   A titokzatos őzbak : történetek egy ember életéből / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 119 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 9.)
ISBN 963-9472-50-6 kötött : 1680,- Ft
ISBN 963-9472-51-4 fűzött : 1180,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
894.511-94(498)
[AN 1085739]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6814 /2004.
Bohatta, Ida
Auf 6 Beinchen über Stock und Steinchen (magyar)
   Hegyen-völgyön hat lábon / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4309-0-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1079094]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2004.
Bohatta, Ida
Der Blumenstrauss (magyar)
   Virágcsokor / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4309-03-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1079099]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2004.
Bohatta, Ida
Familie Braun (magyar)
   Barna család / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4309-01-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1079102]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2004.
Bohatta, Ida
Sammet-Pfötchen (magyar)
   Bársony mancsok / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4309-00-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1079061]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2004.
Bohatta, Ida
Vom lieben Christkindlein (magyar)
   Istengyermek / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4308-99-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1079081]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2004.
   Grimm-mesék / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Óperencia, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-237-121-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1077899]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2004.
Lawson, Peter
   Mini Dömper kalandjai : kormányozd végig a történetet! / [ill. Peter Lawson] ; [írta Kathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Forgatható játékkormánnyal
ISBN 963-86436-5-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1078953]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2004.
Lawson, Peter
   Mini Tűzoltóautó : kormányozd végig a történetet! / [ill. Peter Lawson] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Forgatható játékkormánnyal
ISBN 963-86436-4-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1078942]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2004.
Zubály Sándor (1968-)
   Mondókavarázs / [ill. Zubály Sándor]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9544-59-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-6544-59-0)
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1078599]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6823 /2004.
   "Tavaszi Szél" 2000, 2001 : fiatal magyar tudományos kutatók és doktoranduszok IV. és V. világtalálkozója : utókiadvány. - [Budapest] : [DOSZ], [2003]. - 133 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége
Fűzött : ár nélkül
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1077795]
MARC

ANSEL
UTF-8