MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:22:01
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

6824 /2004.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - A 2. kötettől szerk. Bagi Valéria et al. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7
ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Unh - Z / [szakszerk. Böjthe László et al.] ; [szerzők Abonyi Iván et al.]. - 2004. - [2], 930, XVII p. : ill., részben színes
ISBN 963-9257-19-2 kötött : ár nélkül
ISBN 963-9257-20-6 velúr : ár nélkül
általános lexikon
030
[AN 1081128] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6825 /2004.
Borvölgyi Györgyi
   Ráday Pál (1677-1733) könyvtára / Borvölgyi Györgyi. - Budapest : OSZK, 2004. - 300 p. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, ISSN 1416-1044 ; 7.)
Bibliogr.: p. 250-259.
ISBN 963-200-474-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bibliofília - magánkönyvtár - életrajzi bibliográfia
090.1(439)(092)Ráday *** 027.1(439)Ráday *** 929.52(439)Ráday:016
[AN 1079919]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2004.
Funke, Fritz
Buchkunde (magyar)
   Könyvismeret : könyvtörténeti áttekintés / Fritz Funke ; [ford. Magyar István]. - Budapest : Osiris, 2004. - 487 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 443-457.
ISBN 963-389-642-8 kötött : 3980,- Ft
könyvtörténet - könyvművészet
09(100)(091)
[AN 1079570]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2004.
   Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és közgyűjteményi hálózata / [szerk. Mastalír Ernőné] ; [összeáll. Tompa Zsoltné] ; [kiad. Nyugat-Magyarországi Egyetem]. - Sopron : NYME, 2004. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9364-37-1 fűzött : ár nélkül
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron). Központi Könyvtár
Sopron - egyetemi könyvtár
027.7(439-2Sopron)
[AN 1079315]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6828 /2004.
   Európaiság : politikai és morális kultúra / szerk. Karikó Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Áron, 2004. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Analitikus leírása: AN 803522. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : 1780,- Ft (hibás ISBN 963-9210-14-5)
008(4) *** 316.63(4) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 1078096]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6829 /2004.
Bonatti, Guido
   Anima astrologiae : asztrológiai aforizmák avagy Asztrológusok útmutatója / Bonatus Guido Bonatti ; [... ford. és ... jegyz. Tárnoki Gábor]. - Budapest : Mediter Kft., 2004. - 130 p. ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-214-774-X kötött : 1800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 1079526]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2004.
Braden, Gregg
The Isaiah effect (magyar)
   Tudatos teremtés : az imádság és a próféciák új értelmezése az ősi Ézsaiás-tekercs alapján / Gregg Braden ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 316 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-787-9 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1081132]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2004.
Hsu, Shan-Tung
The yin & yang of love (magyar)
   Jin és jang a szerelemben : feng shui a párkapcsolatokért / Shan-Tung Hsu ; [ford. Újhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-786-0 fűzött : 2390,- Ft
feng shui - párkapcsolat - szerelem - szexuálpszichológia
133.25 *** 392.6 *** 159.922.1 *** 643/645
[AN 1080349]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2004.
König, Dorothea
   Én nem csak feleség és anya voltam.. / Dorothea König. - [Budapest] : Szerző, cop. 2004. - 327 p. ; 24 cm
ISBN 963-460-070-0 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus - memoár
133(0:82-94)
[AN 1081482]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6833 /2004.
Endes Mihály (1938-)
   Szépséges Hortobágy / Endes Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 134, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-260-185-8 kötött : ár nélkül
Hortobágy - természeti környezet - fényképalbum
502(439Hortobágy)(084.12) *** 77.04(439)(092)Endes_M.
[AN 1081559]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2004.
Molnár Béla
   Afrikai kontrasztok / kép és szöveg Molnár Béla. - [Budapest] : Magánkiad., 2004. - 52 p. : ill., színes ; 18x27 cm
ISBN 963-460-053-0 fűzött : ár nélkül
Afrika - természeti környezet - fényképalbum
502(6)(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_B.
[AN 1081775]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6835 /2004.
Aigner, Martin
Proofs from the book (magyar)
   Bizonyítások a Könyvből / Martin Aigner, Günter M. Ziegler. - Budapest : Typotex, 2004. - X, 254 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Révai Nóra. - Bibliogr.: p. 251. és a fejezetek végén
ISBN 963-9548-00-6 kötött : 3900,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 1079625]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2004.
Bodó László (1930-)
   Bevezetés a mintavételes statisztikába / Bodó László. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2004. - 105, [6] p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 104-105.
Fűzött : ár nélkül
mintavételes vizsgálat - statisztika - tankönyv
519.243(078)
[AN 1080993]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2004.
Large, Tori
The Usborne illustrated dictionary of maths (magyar)
   Matematika képes szótár / szöveg Tori Large ; ill. Adam Constantine ; ford. Koromné Beck Zsuzsanna. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9334-56-1 fűzött : ár nélkül
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 1081524]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2004.
Neumann János (1903-1957)
Művek (vál.) (magyar)
   Neumann János válogatott írásai / vál. és az előszót írta Ropolyi László. - Budapest : Typotex, 2003. - 387 p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669 ; 3.)
Ford. Augusztinovics Mária et al.
ISBN 963-9326-93-3 kötött : 1850,- Ft
Magyarország - matematikus - matematika - számítógép - 20. század
51 *** 681.3 *** 51(73)(=945.11)(092)Neumann_J.
[AN 1080338]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2004.
Reiman István (1927-)
   Nemzetközi matematikai diákolimpiák, 1959-2003 / Reiman István, Dobos Sándor. - Budapest : Typotex, 2003. - 637 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9548-04-9 kötött : 5400,- Ft
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - nemzetközi verseny - példatár
51(076) *** 371.384.4
[AN 1080419]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6840 /2004.
Tassi Tamás
   Einstein fellegvára / Tassi Tamás. - Budapest : Nagy Kft., 2004. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-674-3 fűzött : 1800,- Ft
relativitáselmélet
530.12
[AN 1079598]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6841 /2004.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
911.2(439)(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/1.], Kisalföld. Győri-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2004. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 560,- Ft
Győri-medence - földrajz - helyismeret - földfelszíni medence - fényképalbum
911.2(439Győri-medence)(084.12) *** 908.439Győri-medence(084.12)
[AN 1079662] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6842 /2004.
Molnár V. Attila
   Kétszikűek / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Budapest : Kossuth, [2004]-. - 20 cm. - (Élővilág könyvtár)
Magyarország - flóra - kétszikű - növényhatározó
582.6/.9(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 1079754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Boglárkafélék, pillangósok és rokonaik a Kárpát-medencében. - cop. 2004. - 112 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4546-0 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - flóra - kétszikű - növényhatározó
582.6/.9(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 1079756] MARC

ANSEL
UTF-86843 /2004.
   Orvosi biokémia / Ádám [et al.] ; szerk. Ádám Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - XVI, 648 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-902-8 kötött : ár nélkül
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 1076472]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6844 /2004.
   120 éves a Nyíregyházi Tűzoltóság / [kiad. a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság]. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, [2004]. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Nyíregyháza - tűzoltóság - szakterületi történelem
614.842.83(439-2Nyíregyháza)
[AN 1080232]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2004.
Boulad, Henri
   Szerelem és szexualitás / Henri Boulad. - [Budapest] : Új Ember K., [2004]. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 963-9527-17-3 fűzött : ár nélkül
nemi élet - szerelem - vallási erkölcs
613.88 *** 392.6 *** 241
[AN 1081603]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2004.
Brewer, Sarah
The bluffer's guide to sex (magyar)
   A szex / írta Sarah Brewer és Tim Webber ; [ford. Borsovszky Éva]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 77 p. ; 19 cm. - (Tiszta őrület!, ISSN 1589-925X)
ISBN 963-9252-82-4 kötött : 990,- Ft
nemi élet - humoreszk
613.88(0:82-7)
[AN 1081816]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2004.
   A Dél-pesti ILCO Klub tizenöt éve, 1987-2002 / szerk. Szállási János ; [kiad. a Magyar ILCO Szövetség Dél-pesti ILCO Klubja]. - Jav. bőv. kiad. - Budapest : Dél-pesti ILCO Klub, 2003. - 231 p. ; 21 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-210-993-7 fűzött : ár nélkül
Dél-pesti ILCO Klub
Budapest - beteg - végbélkivezetés - egyesület
616.34-089.86 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 1080563]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2004.
Dooley, Mukta
Aceclofenac (magyar)
   Aceclofenac : újraértékelés a gyógyszer alkalmazásáról a fájdalom és a reumás betegségek kezelésében / Mukta Dooley, Caroline M. Spencer és Christopher J. Dunn. - Budapest : Literatura Medica, [2004]. - p. 1351-1380. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1379-1380. - Különlenyomat-fordítás a Drugs, ISSN 0012-6667, 61. évf. 2001. évi 9. számából
ISBN 963-7715-49-5 fűzött : ár nélkül
fájdalomcsillapító
615.212 *** 616-009.7
[AN 1080917]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2004.
Dukesz Ágnes, F.
   Az utolsó szó jogán.. : különtudósító Novadiában = ...Le testament Novadien... : ... une enquête passionnante sur les lieux ... / [Agnès Dukesz]. - Budapest : [s.n.], 2004. - 75 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
eutanázia - dráma
616-036.88:342.721(0:82-2)
[AN 1080794]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2004.
   Farmakológia / szerk. Fürst Zsuzsanna. ; [írta Bitter István et al. ]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 1248 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 1214-1218.
ISBN 963-242-903-6 kötött : ár nélkül
gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
615(075.8)
[AN 1076471]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2004.
Fejes Mihály
   Az egri fürdők orvosi, 's helyleirási tekintetben / irta Fejes Mihál. - [Hasonmás kiad.]. - Eger : Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány, 2003. - [4], 84, [2] p. ; 21 cm
Az Egerben 1834-ben az Érseki Lyceum nyomdájában készült mű reprintje. - Példányszám: 400
ISBN 963-212-277-1 kötött : ár nélkül
Eger - gyógyfürdő - helyismeret - hasonmás kiadás
615.838(439-2Eger) *** 908.439-2Eger *** 094/099.07
[AN 1080759]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2004.
Fekete Sándor
   Öngyilkosság és kultúra / Fekete Sándor. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 127 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 6.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9494-37-2 fűzött : 1980,- Ft
öngyilkosság - kóros lelkiállapot - művelődéstörténet
616.89-008.441.44 *** 159.97 *** 930.85(100)
[AN 1080570]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2004.
Hamperger Anita
   Az írásjegyek mérése és értelmezése / Hamperger Anita ; [közread. a] Grafológiai Intézet. - Budapest : Grafológiai Int., 2004. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-556-9 fűzött : ár nélkül
grafológia
159.925.6
[AN 1081564]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2004.
Hudi József (1956-)
   A pápai tűzoltóság története / Hudi József, Mezei Zsolt ; [kiad. a Pápa és környéke tűzvédelméért 105 Közalapítvány]. - Pápa : "Pápa és környéke tűzvédelméért 105" Közalapítvány, 2004. - 176 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-214-351-5 fűzött : ár nélkül
Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Pápa - tűzoltóság - szakterületi történelem
614.842.83(439-2Pápa)
[AN 1079269]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2004.
Illés Zsolt
   Sclerosis multiplex és autoimmunitás az ezredfordulón / Illés Zsolt ; [közread. a] Neurológiai Klinika. - Pécs : PTE Neurológiai Klinika, 2003. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-339.
ISBN 963-7178-40-6 kötött : ár nélkül
betegség - gerincvelő - autoimmun-betegség
616.832-004.2 *** 616-056 *** 612.017
[AN 1080426]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2004.
Kandász Andrea (1967-)
   Szülőszoba : a lét első pillanata / Kandász Andrea. - Budapest : Kandi Európa, [2004]. - 300 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-541-0 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - szülés - tévéműsor
618.2 *** 791.9.097(439)
[AN 1079317]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2004.
Krasznai Péter (1942-)
   88 kérdés és válasz a császármetszésről = 88 questions & answers about caesarean section / Krasznai Péter ; [ford. Vajda András]. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9275-37-9 fűzött : 2800,- Ft
császármetszés
618.5-089.888.61
[AN 1081070]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2004.
Magyar László András (1956-)
   Különös gyógymódok kislexikona / Magyar László András. - Budapest : Dictum, cop. 2004. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86455-2-0 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - szaklexikon
615.89:030
[AN 1079302]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2004.
Markert, Dieter
Die neue Markert-Diät (magyar)
   Dr. Markert turbó-diéta / [ford. Sebestyén Gábor]. - Budapest : Idealbody Kft., [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Egészséges életmód)
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 963-214-604-2 fűzött : ár nélkül
étrend - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 1080593]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2004.
Moore, Myreah
Date like a man (magyar)
   Randizz úgy, mint egy férfi : [és szerezd meg álmaid pasiját!] : [az ismerkedés tudománya] / Myreah Moore és Jodie Gould ; [ford. Belénessy Réka]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 249 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-388-2 kötött : ár nélkül
szexuálpszichológia
159.922.1
[AN 1080113]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2004.
   Problémaorientált infektológia / szerk. Szalka András ; írta Kovács Gábor [et al.]. - [Budapest] : Golden Book, cop. 2003. - 216, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9275-45-X kötött : ár nélkül
fertőző betegség
616.9
[AN 1081074]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2004.
Réti G. Péter
   A reumás kéz röntgenvizsgálata / Réti G. Péter. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-092-1 fűzött : ár nélkül
reuma - röntgenvizsgálat - kéz
616.72-002.77-073.75
[AN 1080227]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2004.
Szűcs Anna
   Alvásmedicina a gyakorlatban / Szűcs Anna, Janszky József, Holló András ; ... az előszót írta Halász Péter. - Budapest : Merck Kft., 2004. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 963-212-926-1 fűzött : ár nélkül
alvászavar - álmatlanság
616.8-009.836 *** 613.79
[AN 1081587]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2004.
Török Katalin
   A sclerosis multiplex és az étrend : életvezetési és étrendi javaslatok az érintetteknek és hozzátartozóiknak / Török Katalin, Kiss Erika, Várfalvi Sándor. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 88 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
ISBN 963-9275-33-6 fűzött : 2380,- Ft
gerincvelő - betegség - autoimmun-betegség - diéta - szakácskönyv
616.832-004.2 *** 641.563(083.12)
[AN 1081010]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6865 /2004.
Büki Gergely (1932-)
   Erőművek : egyetemi tankönyv, szakkönyv / Büki Gergely. - Budapest : Műegyetemi K., 2004. - 608 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-420-788-X kötött : ár nélkül
erőmű - egyetemi tankönyv
620.4(075.8)
[AN 1080224]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2004.
   Élenjáró módszerek és technológiák : új hazai kutatási eredmények : Nemzeti kutatási és fejlesztési programok : 3. program / [szerk. Patkós Anna, Dömötör Erzsébet] ; [közread. a] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. - Budapest : Nemz. Kut. és Technológiai Hiv., 2004. - 103 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága rendezésében 2003. máj. 19-én Budapesten tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-214-266-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - anyagtudomány - kutatás - konferenciakiadvány
620.1 *** 504.06 *** 001.89(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1081108]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2004.
   Energexpo 2003 Debrecen : Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : 2003. szeptember 25-27. : Energexpo International Exhibition and Conference for Energy / [szervező ... V-Trade Kiállítások Kft.]. - [Debrecen] : V-Trade Kiállítások Kft., [2004]. - 167 p. : ill. ; 23 cm
Az előszó angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
energetika - konferenciakiadvány - kiállítási katalógus
620.9 *** 621.31 *** 662.76 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 1081754]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2004.
   Korszerű technológiák a felületi tulajdonságok alakításában : egyetemi tankönyv, szakkönyv / [alkotó szerk. Takács János] ; [szerzők Buza Gábor et al.]. - Budapest : Műegyetemi K., 2004. - 346 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-420-789-8 fűzött : ár nélkül
felületkezelés - finomfelületi megmunkálás - egyetemi tankönyv
621.79(075.8)
[AN 1080160]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2004.
   A MTESZ fél évszázados története Hajdú-Biharban, 1951-2001 / [... szerk. ... Angyal László András] ; [... szerzői Ambrus László et al.] ; [kiad. az MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szövetségi Tanács]. - Debrecen : MTESZ Hajdú-Bihar M. Szövets. Tcs., 2004. - 413 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
ISBN 963-944-903-2 kötött : ár nélkül
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Hajdú-Bihar (megye) - műszaki tudomány - természettudomány - egyesület - történeti feldolgozás
62 *** 5 *** 061.2(439.165)(091)
[AN 1080121]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6870 /2004.
   15 év : Selectrade Computer Kft. - Budapest : Nato Profil, 2004. - 197 p., [90] t. : ill., főként színes ; 25 cm
A bev. angol nyelven is. - Gerinccím: Selectrade-Computer Kft.
ISBN 963-214-899-1 kötött : ár nélkül
Selectrade-Computer Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Magyarország - számítástechnika - vállalat
681.3 *** 061.5(439)Selectrade
[AN 1080784]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2004.
Ács Zsolt
   Linux operációs rendszer(váltás) : felhasználói és adminisztrátori ismeretek : SuSE Linux 9 / Ács Zsolt. - Budapest : Computerbooks, 2004. - [4], IV, 227 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-319-8 fűzött : 2979,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Linux
[AN 1080300]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2004.
Barrett, Daniel J.
Linux security cookbook (magyar)
   Linux biztonsági eljárások / Daniel J. Barrett, Richard E. Silverman, Robert G. Byrnes ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 352 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4574-6 fűzött : ár nélkül
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 1079703]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2004.
Borgulya István
   Evolúciós algoritmusok / Borgulya István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Decision science, ISSN 1585-5724)
Bibliogr.: p. 285-297.
ISBN 963-9542-41-5 fűzött : 3980,- Ft
adatfeldolgozás - algoritmus - matematikai modell - egyetemi tankönyv
681.3.01(075.8)
[AN 1081363]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2004.
Vesperman, Jennifer
Essential CVS (magyar)
   A CVS rendszer : [verziókezelés és termékfejlesztés] / Jennifer Vesperman ; [ford. Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 321 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4571-1 fűzött : ár nélkül
programozás - szoftver
519.681 *** 519.688CVS
[AN 1079712]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6875 /2004.
Böhönyey János (1925-)
   Építészek szervezetei az EU országokban / Böhönyey János, Keszei Balázs ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 56 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban
ISBN 963-86482-3-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Európai Unió - építészet - egyesület
69 *** 061.231(4-62)
[AN 1081040]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2004.
   Építőipari költségbecslési segédlet / [szerk. ... Szeredi Istvánné] ; [kész. a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2004. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-513-159-3 fűzött : ár nélkül
építőipar - kalkuláció - árajánlat
69.003.12(083.78)
[AN 1080077]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2004.
Mittag, Martin
Baukonstruktionslehre (magyar)
   Épületszerkezettan : kézikönyv a szerkezeti rendszerekről, építési elemekről és módokról építészek, tervezők, kivitelezők és az egyetemi oktatás számára / Martin Mittag ; [ford. Helstáb Zsolt et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 582 p. : ill. ; 30 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-64-6 kötött : ár nélkül
épületszerkezet - egyetemi tankönyv
692(075.8)
[AN 1081034]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2004.
   MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése : magyarázatos szabványgyűjtemény / szerk. Kádár Aba, Palotai Géza ; a magyarázatokat kész. Kádár Aba ; [közread. a] Magyar Szabványügyi Testület. - Budapest : MSZT, 2004. - Cserelapos mappa : ill. ; 31 cm
Lezárva: 2003. dec.
ISBN 963-7087-30-3 fűzetlen : ár nélkül
Magyarország - épületvillamosság - szabvány
696.6 *** 006.7/.8(439)
[AN 1085571]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2004.
   A távhőszolgáltatás Magyarországon, 1950-2001 / [közread. a] Matászsz. - [Budapest] : Matászsz ; Pécs : Krónika, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-8052-08-2
Magyarország - hőszolgáltatás - szakterületi történelem
697.34(439)(091) *** 061.5(439)
[AN 1080461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 231 p. : ill., részben színes
Főszerk. Fábián Miklós. - Példányszám: 300
ISBN 963-8052-09-0 * kötött : ár nélkül
Magyarország - hőszolgáltatás - szakterületi történelem
697.34(439)(091) *** 061.5(439)
[AN 1080462] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 303 p. : ill., részben színes
Főszerk. Fábián Miklós, Csuti József. - Példányszám: 300
ISBN 963-8052-10-4 * kötött : ár nélkül
Magyarország - hőszolgáltatás - szakterületi történelem
061.5(439) *** 697.34(439)(091)
[AN 1080466] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6880 /2004.
Papp Gábor
   50 éves a Körös Volán Rt / írta Papp Gábor. - Békéscsaba : Körös Volán Rt., 2003. - 119 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött : ár nélkül
Körös Volán Rt. (Békéscsaba)
Békés (megye) - közlekedési vállalat - autóbuszközlekedés
656.132(439.175) *** 061.5(439)Körös_Volán
[AN 1081026]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2004.
Walker, Mick
Performance motorcycles (magyar)
   Motorcsodák : a leghíresebb motorkerékpárok / Mick Walker ; [ford. Kirschner Dávid, Szegál Tamás és Vass Edit] ; [ill. Richard Burgess, Mark Franklin ...]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4553-3 kötött : 5990,- Ft
motorkerékpár
629.118.6
[AN 1079656]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6882 /2004.
   "Állatorvosok Kulcs történetében" című emlékülés és emlékkiállítás megnyitása alkalmából kiadott emlékfüzet / [... szerk. Kaczander Károly et al.]. - Kulcs : [s.n.], 2004. - 14 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Fűzött : ár nélkül
Kulcs - állatorvos - 20. század - életrajz - konferenciakiadvány
619(439-2Kulcs)(092) *** 619(439)(092) *** 061.3(439-2Kulcs)
[AN 1081783]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2004.
Alps-Adria Scientific Workshop (3.) (2004) (Dubrovnik)
   Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop : Dubrovnik, Croatia 1-6 March, 2004 / [ed. Hidvégi Szilvia, Gyuricza Csaba] ; [org., publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Crop Production Committee, Plant Protection Committee, Soil Science and Agrochemistry Committee. - [Budapest] : HAS Crop Production Comm. : HAS Plant Protection Comm. : HAS Soil Science and Agrochemistry Comm., [2004]. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-508-407-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8508-407-2)
talajtan - trágya - konferenciakiadvány
631.4 *** 631.8 *** 061.3(497.13-2Dubrovnik)
[AN 1079901]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2004.
Fertő Imre (1965-)
   Agri-food trade between Hungary and the EU / Fertő Imre. - [Budapest] : Századvég, 2004. - 257 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-228.
ISBN 963-9211-85-0 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - Európai Unió - élelmiszeripar - külkereskedelem
338.439(439)"199" *** 338.439(4-62)"199" *** 339.5(439)"199" *** 339.5(4-62)"199"
[AN 1079285]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2004.
   Házikerti kézikönyv / szerk. Lelkes Lajos ; [írta Bálint Katalin et al.] ; [... közrem. Mezei Ottóné, Sárközy Péter]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 460 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-089-6 kötött : ár nélkül
kertészet
634
[AN 1076195]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2004.
   Lótenyésztők kézikönyve / szerk. Bodó Imre, Hecker Walter ; [írta Bodó Imre et al.] ; [az illusztrációkat Seeger Ferenc kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1998. - 429 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-102-7 kötött : ár nélkül
lótenyésztés - egyetemi tankönyv
636.1(075.8)
[AN 1076457]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2004.
   Magyar szőlő- és borkultúra diákszemmel : a Scholavin Agria 2003 Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatai / szerk. Bodnár László ; [kiad. az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium]. - [Eger] : Egri Keresk., Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakisk. és Kollégium, [2004]. - 139 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
borászat - szőlőművelés - szakkör - konferenciakiadvány
634.8 *** 663.2 *** 371.84 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 1081059]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2004.
   Magyarország borvidékei : az 1884-es Magyarország borászati térképe az 1884-es Borászati törzskönyv adatai alapján : részletek az 1884-es Borászati törzskönyv anyagából. - Budapest : Hantal Kft., 2003. - [56] p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Könyvecske Magyarország borvidékeinek tanulmányozásához
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - borvidék - 19. század
663.2(439)"188"
[AN 1081037]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2004.
   Otthonunk növényei : [részletes útmutató szobanövényeink ápolásához] / [szerk. Dede Géza, Váczi Imréné] ; [fotó Dede Géza]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9355-45-3 kötött : ár nélkül
dísznövény
635.91
[AN 1076461]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2004.
Stangl, Martin
Gartenarbeit rund ums Jahr (magyar)
   Kerti munkák / Martin Stangl ; [ford. Alföldy Boruss Istvánné] ; [a fényképeket Martin Stangl kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2004], cop. 1994. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
Megj. "Kerek egy esztendő kerti munkái" címmel is
ISBN 963-286-112-4 kötött : ár nélkül
amatőr kertészkedés
634
[AN 1081137]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2004.
Tóth Péter
   A magyar mezőgazdaság az Európai Unióban / Tóth Péter. - Budapest : EUKK, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar EU figyelő. Európai mindennapok, ISSN 1785-8704 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság
338.43(439) *** 338.43(4-62)
[AN 1079993]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2004.
Varga Gyula (1938-)
   A magyar mezőgazdaság az idők sodrásában : helyzetkép az EU-hoz való csatlakozás időszakában / Varga Gyula. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati Stratek, 2004. - 260 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, ISSN 1586-9121 ; 17.)
Bibliogr.: p. 143-146. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-89-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - 20. század - integráció
338.43(439)"19" *** 327.39(4-62)
[AN 1080467]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6893 /2004.
   A 100 legjobb mártás / [szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2004. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 63.
ISBN 963-9266-64-7 fűzött : ár nélkül
mártás - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1080662]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2004.
   A 100 legjobb pizza és lepény / [szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2004. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 77.
ISBN 963-9444-05-7 fűzött : ár nélkül
pizza - pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.55(083.12):664.68
[AN 1080655]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2004.
   A 100 legjobb recept darált húsból / [szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2004. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 78.
ISBN 963-9444-06-5 fűzött : ár nélkül
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 1080649]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2004.
Brunner, Gabriella
   Vitaminbomba : ínyencségek káposztából / Gabriella Brunner. - [Budapest] : Parázs K., 2004. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-86273-1-X fűzött : 1690,- Ft
káposzta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33
[AN 1079292]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2004.
Gulyás Judit
   A stílusos vendégvárás / Gulyás Judit, Szeleczky Ildikó ; [fényképezte Rózsa Erika]. - Budapest : Officina '96, 2004. - 237 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-37-6 kötött : 6500,- Ft
vendéglátás - terítés
642
[AN 1079632]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2004.
Korpádi Péter
   A nemzetközi konyha remekei / [szöveg] Korpádi Péter ; [fotó] Patyi Árpád. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 200 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Változatos konyhaművészet)
ISBN 963-368-566-4 kötött : ár nélkül
nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 1079581]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2004.
Szalontay Zoltán
   Házi cukrászat / Szalontay Zoltán ; [kiad. a pápai Jókai Mór Könyvtár]. - Dudar[!Pápa] : Jókai M. Kvt., 2003. - 470 p., [14] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-506-1 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1081314]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2004.
Török Katalin
   Legyünk egészségesek : életvezetési és étrendi javaslatok egészségeseknek és egészségre vágyóknak, gyerekeknek és felnőtteknek, nőknek és férfiaknak / Török Katalin, Kiss Erika. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 19x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
ISBN 963-9275-35-2 fűzött : 2380,- Ft
diéta - étrend - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2
[AN 1080994]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6901 /2004.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
The art of happines at work (magyar)
   A boldogság művészete a munkában / Őszentsége, a dalai láma és Howard C. Cutler ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2004. - 177 p. ; 25 cm
ISBN 963-9367-43-5 kötött : 2490,- Ft
boldogság - buddhizmus
17.023.34 *** 294.321(515)
[AN 1079663]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2004.
   Az észleléstől a nyelvig : a X. Makog előadásai / szerk. Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos. - Budapest : Gondolat, 2004. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszéke rendezésében 2002. jan. 28-30. között Visegrádon tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9500-55-0 fűzött : 2690,- Ft
ismeretelmélet - konferenciakiadvány
165.194 *** 159.95 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 1079977]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2004.
Margitay Tihamér
   Az érvelés mestersége : érvelések elemzése, értékelése és kritikája / Margitay Tihamér. - Budapest : Typotex, 2004. - 569 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 567-569.
ISBN 963-9548-15-4 kötött : 4600,- Ft
következtetés - vita - egyetemi tankönyv
162(075.8)
[AN 1079594]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2004.
Russell, Bertrand
A history of western philosophy (magyar)
   A nyugati filozófia története : a politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig / Bertrand Russell. - [Budapest] : Göncöl, [2004]. - 720 p. ; 25 cm
Ford. Kovács Mihály
ISBN 963-9183-48-2 kötött : ár nélkül
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 1076371]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6905 /2004.
Bakaja Zoltán
   A Bhagavad-gítá tanítása / Śyāmasundara dāsa (Bakaja Zoltán). - Somogyvámos : Lāl, cop. 2004. - 43 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Bhagavad-gita
294.526.825
[AN 1081277]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2004.
Brinke, Georg R.
Noah (magyar)
   Nóé ; Krisztus hét szava a kereszten / Georg R. Brinke ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - Budapest : Evangéliumi K., 2004. - 64 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9434-61-2)
vallásos irodalom
244
[AN 1080691]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2004.
Cseri Kálmán (1939-)
   Pál apostol / Cseri Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2004. - 59, [2] p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 963-300-982-0 fűzött : 250,- Ft
Pál (apostol)
apostol - életrajz - evangélium - bibliamagyarázat
281.2(092)Pál_apostol *** 226.6.07
[AN 1077906]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2004.
Dobszay László (1935-)
   Az esztergomi rítus / Dobszay László. - [Budapest] : Új Ember K., [2004]. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 27-31.
ISBN 963-9527-24-6 fűzött : ár nélkül
Esztergom - katolikus egyház - szertartás - templom
264 *** 282 *** 726.54(439-2Esztergom)
[AN 1081671]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2004.
Fitch, Alger
What the Bible says about preaching (magyar)
   Mit mond a Biblia a prédikálásról? / Alger M. Fitch ; [ford. Köves Gábor] ; [a m. kiadásban közrem. Literature and Teaching Ministries]. - Budapest : [Nk. Okt. Szolgálat Alapítvány] ; Joplin, [Mo.] : Lit. and Teaching Ministries, 2004. - 334 p. ; 20 cm
Közread. a Nemzetközi Oktató Szolgálat Alapítvány
ISBN 963-214-710-3 fűzött : ár nélkül
Biblia
retorika - egyház
251
[AN 1080161]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2004.
Fitt, Arthur P.
The life of. D. L. Moody (magyar)
   Dwight Lyman Moody : egy világhírű evangélista élete / Arthur P. Fitt. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-60-4 fűzött : ár nélkül
Moody, Dwight Lyman
Egyesült Államok - misszió - egyházi személy - 19. század - vallásos irodalom - életrajz
266(73)Moody,_D._L. *** 244
[AN 1080775]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2004.
Fleming, Kenneth C.
A man of faith (magyar)
   A hit embere : Peter Fleming / Kenneth C. Fleming ; [ford. Hargitai Róbert] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2004]. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-406-5 fűzött : ár nélkül
Fleming, Peter
Ecuador - misszió
266.2(866)"195"
[AN 1081241]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2004.
Grozdits Károly H.
   Kincs : pap, író, bankár, politikus, kereskedő, utazó, mecénás... / Grozdits Károly H. - Budapest : Akó K., 2004. - 237, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-316-7 fűzött : ár nélkül
Kincs István (1867-1942)
Magyarország - katolikus pap - 19. század - 20. század - életrajz
282(439)(092)Kincs_I.
[AN 1081667]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2004.
Hunt, Dave
Countdown to the second coming (magyar)
   Visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig ; Harc az elméért / [Dave Hunt]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 55 p. ; 20 cm
Egys. cím: Countdown to the second coming ; Battle for the mind
ISBN 963-9434-56-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - hitvita
244 *** 239
[AN 1080682]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2004.
   Jézus és Mária sír : Istennek az ún. Mária-korszakra vonatkozó magánkinyilatkoztatásai, vagyis a napi, eligazító, személyes üzenetei / vál. és szerk. Kőbán Ferenc ; [közread. a] Stella Maris Alapítvány. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2004. - 332 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-662-X fűzött : ár nélkül
mariológia - Szűz Mária megjelenése - kinyilatkoztatás - csoda
232.931 *** 232.931.7
[AN 1081046]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2004.
Junker, Reinhard
Wie das Zebra seine Streifen bekam (magyar)
   Hogyan kapta csíkjait a zebra? : teremtés vagy evolúció? / Reinhard Junker ; [graf. Johannes Weiss]. - Budapest : Evangéliumi K., 2003. - 32 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-9434-52-3 fűzött : ár nélkül
teremtés - törzsfejlődés
213 *** 575.8
[AN 1080698]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2004.
   Karácsony Európában / [... összeáll. Arany Adrien [!Adrienn] et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 78 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 8-9.)
ISBN 963-86282-8-6 fűzött : ár nélkül
karácsony - magyar irodalom - antológia
264-041.2 *** 894.511-822
[AN 1081804]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2004.
Lovas András
   Ölelésben : igehirdetések a szexualitásról / Lovas András ; [közread. a] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2003. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-901-5 fűzött : ár nélkül
nemi erkölcs - református egyház - prédikáció
252 *** 176 *** 284.2
[AN 1080629]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2004.
Merton, Thomas
The seven storey mountain (magyar)
   Hétlépcsős hegy : [egy világjáró megtalálta az utat hazafelé] / Thomas Merton ; [ford. Lukács László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 403 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-361-548-8 fűzött : 1950,- Ft
Merton, Thomas
Egyesült Államok - szerzetesség - amerikai angol irodalom - memoár
271.125(73)(092)Merton,_Th. *** 820-94(73)=945.11
[AN 1076131]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2004.
Mücher, Werner
Ihr seid Christi Leib (magyar)
   Krisztus teste vagytok : [az Isten gondolata szerinti Gyülekezet] / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-58-2 fűzött : ár nélkül
keresztény egyház
260.1
[AN 1080680]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2004.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Krisztusi emberiesség : keresztény humanizmus / Nemeshegyi Péter. - Kecskemét : Korda, 2004. - 96 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9554-09-X fűzött : 325,- Ft
vallási erkölcs
241
[AN 1079546]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2004.
   Örömben és bánatban csendesen : tanulmányok a 350 éves Tatai Egyházmegyéről / összeáll. Szabó Előd ; [... szerk. Zsengellér József]. - [Pápa] : PRTA, 2004. - 136, [13] p. : ill. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 11.)
ISBN 963-86458-3-0 fűzött : ár nélkül
Tatai Református Egyházmegye
Tata - református egyház - egyházmegye
284.2(439-03Tataiegyházmegye)
[AN 1081189]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2004.
Perera, Antonio
La Biblia infantil (magyar)
   Összefoglaló képes Biblia / ill. Antonio Perera. - Budapest : Pro Junior, cop. 2003. - CXCII p. : ill., színes ; 20 cm
Gerinccím: Képes Biblia
ISBN 963-9533-18-1 kötött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1080878]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2004.
Quoist, Michel
Réussir (magyar)
   Így élni jó : elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek / Michel Quoist ; [ford. Horváth Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-546-1 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1076142]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2004.
Rugási Gyula (1954-)
   Eszkhatológia és történet-teológia / Rugási Gyula. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 253, [2] p. ; 22 cm. - (Zétémata, ISSN 1589-0589)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-341-0 kötött : 1400,- Ft
eschatologia - keresztény teológia - dogmatika
236 *** 23
[AN 1079320]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2004.
Scheffczyk, Leo
Maria in der Heilgeschichte (magyar)
   Mária az üdvtörténetben : mariológia / Leo Scheffczyk, Anton Ziegenaus ; [ford. Vida Tivadar és Mezei Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 347 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 8.)
Bibliogr.: p. 327-347.
ISBN 963-361-556-9 kötött : 2500,- Ft
Mária (Jézus anyja)
mariológia
232.931
[AN 1080274]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2004.
Simcox, Lorna
The search (magyar)
   Kereslek / Lorna Simcox ; [ford. Dékány Kathy] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2004]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-86037-0-4 fűzött : ár nélkül
zsidó vallás - regény
296(0:82-31)
[AN 1081244]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2004.
Telchin, Stan
Betrayed! (magyar)
   Elárulva! / Stan Telchin ; [ford. Szili Pálné Takáts Ágota] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2004]. - 148 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-212-405-7 fűzött : ár nélkül
messiás - zsidó vallás - kereszténység - memoár
296.124(0:82-94) *** 232.1(0:82-94)
[AN 1081234]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2004.
Teresa (calcuttai)
Művek (vál.) (magyar)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2004. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 963-363-273-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1076143]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6929 /2004.
Bálint Lajos
   (Szabad)idő-felhasználás a Dél-Dunántúlon, 1999-2000 / [kész. Bálint Lajos]. - Pécs : KSH Baranya M. Ig., 2004. - 105 p. : ill. ; 29 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-715-X fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - életmód - szabadidő - szociológia
316.728(439)"198/2000"(083.41) *** 379.8(439)(083.41)
[AN 1080661]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2004.
Dombrádi Krisztián (1975-)
   Rendszer és politika : a rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről / Dombrádi Krisztián. - Budapest : Századvég, 2004. - 124 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-116. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9211-88-5 fűzött : 1155,- Ft
Magyarország - nyilvánosság - kommunikáció - rendszerváltás - szociológia
316.334.3(439)"199"
[AN 1079287]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2004.
   Magyarország társadalomtörténete a 18-19. században / szerk. Faragó Tamás. - Budapest : Dico K. : Új Mandátum, 2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9494-49-6
Magyarország - társadalomtörténet - 18. század - 19. század
316.32(439)"17/18" *** 943.9"17/18"
[AN 1080565]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 452 p.
ISBN 963-9494-50-X fűzött : 3280,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - 18. század - 19. század
316.32(439)"17/18" *** 943.9"17/18"
[AN 1080571] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 449 p.
ISBN 963-9494-51-8 fűzött : 3280,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
316.32(439)"17/18" *** 943.9"17/18"
[AN 1080572] MARC

ANSEL
UTF-86932 /2004.
Malakucziné Póka Mária
   Az aprófalvak jellemzői Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / [kész. Malakucziné Póka Mária] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2004. - 42 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - faluszociológia - demográfia
316.334.55(439.161)"200" *** 314(439.161)"200"
[AN 1080673]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2004.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Közösségek rejtett hálózata : szociometriai értelmezés / Mérei Ferenc. - Budapest : Osiris, 2004. - 346 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 323-334.
ISBN 963-389-458-1 fűzött : 2480,- Ft
társadalmi kapcsolat - szociometria
316.47 *** 303.682
[AN 1076387]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2004.
Séthy, Andreas (1932-)
   Zur Soziologie des Adels / Andreas v. Séthy. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2003. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-752-3 kötött : ár nélkül
nemesség
316.343.32 *** 929.7
[AN 1081495]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2004.
Takács Judit (1968-)
   Homoszexualitás és társadalom / Takács Judit. - Budapest : ÚMK, 2004. - 235 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 963-9494-57-7 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - társadalmi helyzet - homoszexualitás
308-055.3(439) *** 613.885
[AN 1080606]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2004.
Thomas, William Isaac
The Polish peasant in Europe and America (magyar)
   A lengyel paraszt Európában és Amerikában / William I. Thomas, Florian Znaniecki. - Budapest : Új Mandátum : Max Weber Alapítvány, 2002-. - 20 cm
Ford. Andor Mihály és Horváth Ágota. - Felsőoktatási tankönyv
316.343.64(438)"19" *** 325.25(438) *** 316.347(=84)(73)
[AN 937289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2004. - 273 p. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára. Társadalom & történet, ISSN 1418-2157 ; 9.)
ISBN 963-9494-36-4 fűzött : 2800,- Ft
Lengyelország - parasztság - életmód - 20. század
316.343.64(438)"19"
[AN 1080573] MARC

ANSEL
UTF-86937 /2004.
   Világpünkösd / [... összeáll. Arany Adrienn et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 50 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 6.)
ISBN 963-86282-6-X fűzött : ár nélkül
Európai Unió - nemzettudat - magyarság - integráció
316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 327.39(439)
[AN 1081800]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6938 /2004.
Georgiádes Ildikó
   Dr. Katona Imre fondjának ismertető leltára / [összeáll. Georgiádes Ildikó és Kádasné Szabó Márta]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2004. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, ISSN 0238-3934 ; 14.)
Példányszám: 100
ISBN 963-7237-62-3 fűzöttt : ár nélkül
Katona Imre (1921-2001)
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - 20. század - fondjegyzék - személyi bibliográfia
39(=945.11)(083.8) *** 39.001(439)(092)Katona_I. *** 930.253(439-2Szeged)(083.8) *** 930.253.4 *** 012Katona_I.
[AN 1081689]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2004.
Gigi
   A letett cucc / Gigi. - [Budapest] : Homo Creatoris Bt., 2004. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 963-214-798-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kábítószer - lelki segély - életútinterjú
392.85(439)(092)(047.53)
[AN 1080167]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2004.
Hoffmann Tamás (1931-)
   Mindennapi történelem az ütközőzónában : vázlat a parasztok, a kereskedők és az iparosok életmódjáról a 6-18. századi Keletközép-Európában / Hoffmann Tamás ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2004. - 360 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-352. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9271-33-0 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - társadalomtörténet - művelődéstörténet - társadalmi élet - életmód - néprajz - középkor - újkor
391/395(4-11)"05/17" *** 316.343(4-11)"05/17" *** 930.85(4-11)"05/17"
[AN 1081595]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2004.
   Langaméta : népi gyermekjátékok Tiszavasváriban és környékén / szerk. Olajosné Agócs Margit, Opre Csabáné ; [a fotókat kész. Terebes Tímea] ; [a rajzokat ... kész. Opre Csabáné] ; [közread. az] Egyesített Óvodai Intézmény. - Tiszavasvári : Egyesített Óvodai Intézmény, 2004. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-893-2 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - magyar néprajz - gyermekjáték
394.3-053.2(=945.11)(439.161)
[AN 1080311]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2004.
Mauss, Marcel
Sociologie et antropologie (magyar)
   Szociológia és antropológia / Marcel Mauss ; [ford. Saly Noémi, ... Vargyas Gábor]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2000. - 553 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
Lévi-Strauss, Claude bev. tanulmányával. - Az utószót Karády Viktor írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-583-9 fűzött : 2680,- Ft
szociológia - kulturális antropológia
39 *** 316
[AN 1076384]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2004.
Miklya Zsolt
   Füleden be, szádon ki / gyűjt. és írta Miklya Zsolt ; [graf. Fábián Emese]. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2003. - 48 p. : ill. ; 17 cm. - (Bibliai találósok ; 1.)
ISBN 963-210-903-1 fűzött : ár nélkül
Biblia
református egyház - találós kérdés
398.6 *** 22 *** 284
[AN 1080364]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2004.
   "Mutassatok utat..." : népdalok, balladák, versek csillagmítoszi keretben / [szerk. és a képanyagot vál. Farkas Zoltán]. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2004. - 82 p. : ill. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 58.)
ISBN 963-86449-6-6 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - népballada - asztrológia - műelemzés - népdal
398.8.001(=945.11) *** 133.52
[AN 1079608]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6945 /2004.
Al-Azmeh, Aziz
   After the fact: reading Tocqueville in Baghdad / by Aziz Al-Azmeh. - Budapest : CEU, 2004. - 28 p. ; 21 cm. - (CEU occasional papers, ISSN 1785-704X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Tocqueville, Alexis de
Egyesült Államok - Irak - külpolitika - demokrácia
327.5(567)"200" *** 327(73)"200" *** 321.7
[AN 1081151]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2004.
Barrio, Hilda
The Che handbook (magyar)
   Che Guevara legendája / Hilda Barrio, Gareth Jenkins ; az interjúkat Andrés Castillo Bernal kész. - [Budapest] : Novella, [2004]. - 431 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Ford. Mannhardt Endre. - Bibliogr.: p. 427.
ISBN 963-9442-19-4 kötött : 3990,- Ft
Guevara, Ernesto Che
Kuba - politikus - forradalmár - partizán - 20. század - életrajz - fényképalbum
32(729.1)(092)Guevara,_E.(084.12)
[AN 1081136]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2004.
Blair, Tony
New Britain (magyar)
   Új-Britannia, ahogy én képzelem / Tony Blair. - Pécs : Alexandra, [2004]. - XIII, 316, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-711-X kötött : ár nélkül
Nagy-Britannia - belpolitika - szociáldemokrata párt
323(410)"199" *** 329.14(410)"199"
[AN 1080435]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2004.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   Gondoljuk újra a polgári radikálisokat / G. Fodor Gábor. - Budapest : L' Harmattan, 2004. - 167 p. ; 24 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.: p. 153-167.
ISBN 963-9457-73-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári radikális mozgalom - századforduló
329.12(439)"190/191"
[AN 1080083]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2004.
The Holocaust chronicle (magyar)
   A holokauszt krónikája / [ford. Lázár A. Péter et al.] ; [a bibliográfiát ... kieg. Csősz László] ; [... a kislexikont judaisztikai fogalmak magyarázatával kieg. Borsányi Schmidt Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 773 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 713-728.
ISBN 963-530-634-2 * kötött : 9800,- Ft
Európa - holokauszt - fasizmus - 20. század
323.12(=924)(4)"193/1945"
[AN 1079636]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2004.
Huszár Pál (1941-)
   Történelmi háttérrel az egységes Európáért : Habsburg Ottó közéleti tevékenységéről / Huszár Pál. - [Veszprém] : Faa Produkt, [2004]. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-206-844-0 kötött : ár nélkül
Habsburg, Otto von (1912-)
Európa - politikus - 20. század - 21. század - életrajz
32(4)(092)Habsburg,_O._von
[AN 1079310]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2004.
Janowski, Maciej
Polska myśl liberalna do 1918 roku (angol)
   Polish liberal thought before 1918 / by Maciej Janowski ; [transl. by Danuta Przekop]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2004. - XII, 282 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 270-278.
ISBN 963-9241-18-0 kötött : ár nélkül
Lengyelország - liberalizmus - 19. század - századforduló
329.12(438)"18/191"
[AN 1079683]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2004.
Kujasalo, Pekka
   Finnország és az Európai Unió / Pekka Kujasalo. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2003. - 22 p. ; 21 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
ISBN 963-9531-06-5 fűzött : ár nélkül
Finnország - Európai Unió - integráció
327.39(480) *** 327.39(4-62)
[AN 1081143]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2004.
   Mi történik Szent István király országában?. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 36 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - politikai mozgalom - jobboldali irányzat - ezredforduló
329.71(439)"200" *** 329.17(439)
[AN 1081790]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2004.
   Népgyűlés : 2002 április 13. Kossuth tér / [fotók Koncz György és Burger Zsolt]. - [Ispánk] : Szkitiánosz, [2004]. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86282-0-0 fűzött : ár nélkül
Budapest - jobboldali irányzat - tömeggyűlés - ezredforduló - szónoklat
323.233(439-2Bp.)"2002" *** 329.17(439)
[AN 1081786]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2004.
Pogátsa Zoltán
   Europe now : Hungary's preparedness for the EU's structural and cohesion funds / by Zoltán Pogátsa. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2004. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (ISES könyvek = ISES books, ISSN 1588-7995)
Bibliogr.: p. 195-200.
ISBN 963-9438-24-3 fűzött : 2004,- Ft
Európai Unió - integráció
327(439) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 1080469]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2004.
   Quo vadis, Európa? / [... összeáll. Arany Adrienn et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 54 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 3.)
ISBN 963-86282-3-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció
327.39(4-62)(0:82-92)
[AN 1081793]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2004.
   Quo vadis, Magyarország? / [... összeáll. Antal Ildikó et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 92 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 4-5.)
ISBN 963-86282-4-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86282-5-1)
Európai Unió - integráció - történetfilozófia
327.39(4-62) *** 930.1
[AN 1081797]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2004.
Staat und Kirche in der Eurpäischen Union (magyar)
   Állam és egyház az Európai Unióban / szerk. Gerhard Robbers ; [ford. Szabó Endre Győző] ; [közread. a] Pápai Református Teológiai Akadémia. - [Pápa] : PRTA, 2004. - 233 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-86458-4-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - egyházpolitika
322(4-62) *** 261.7(4-62)
[AN 1081214]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2004.
   Trendváltozások : tanulmányok / szerk. Bayer József, Kiss Balázs. - Budapest : MTA PTI, 2003. - 460 p. ; 24 cm. - (Mátraházi előadások, ISSN 1785-4245 ; 3.)
A 2002. okt. 25-26. között Mátraházán "Tétek és választások" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9218-84-7)
politológia - konferenciakiadvány
32.001 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 1081149]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2004.
Vastagh Pál (1946-)
   Az Európai Parlament és Magyarország / Vastagh Pál. - Budapest : EUKK, 2004. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar EU figyelő. Európai mindennapok, ISSN 1785-8704 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
European Parliament
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 328(4-62) *** 341.176(4-62) *** 327(439)
[AN 1080000]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6961 /2004.
Amis, Martin
Koba the dread (magyar)
   Koba, a rettenetes : a nevetés és a húszmillió / Martin Amis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2004. - 360 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7535-2 kötött : 2300,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič
Szovjetunió - történelem - 20. század - állami terror - életrajz
947"190/195"(092)Stalin,_J._V. *** 323.282(47)
[AN 1080380]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2004.
Breisach, Ernst
Historiography (magyar)
   Historiográfia / Ernst Breisach ; [ford. Baics Gergely]. - Budapest : Osiris, 2004. - 468 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 420-449.
ISBN 963-389-495-6 kötött : 3800,- Ft
történelemtudomány - szakterületi történelem - egyetemi tankönyv
930.1(100)(091)(075.8)
[AN 1079760]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2004.
Grüll Tibor
   Kőbe vésett emlékezet : késő-antik zsinagógák feliratai / Grüll Tibor. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2004. - 192, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121). (Jószöveg saeculum könyvek, ISSN 1785-8658)
Bibliogr.: p. 180-188. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9134-94-5 fűzött : 1790,- Ft
epigráfia - zsinagóga - római birodalom kora
930.271=924(3) *** 726.3(3)
[AN 1080321]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2004.
   Hazai okmánytár = Codex diplomaticus patrius / kiadják Nagy Imre [et al.] ; [közread. ... Jókai Mór Városi Könyvtár ...]. - [Repr. kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004-. - 21 cm
Eredeti kiadása: Győrött : Sauervein Géza betűivel, 1865
ISBN 963-86495-0-X
magyar történelem - történelmi forrás
943.9"11/16"(093.2)
[AN 1081239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - [8], 447 p.
ISBN 963-86495-1-8 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - történelmi forrás
943.9"11/16"(093.2)
[AN 1081251] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Országfejedelmi okmányok. - 2004. - [8], 491 p.
ISBN 963-86495-2-6 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - történelmi forrás
943.9"11/16"(093.2)
[AN 1081254] MARC

ANSEL
UTF-86965 /2004.
   Az igazság lerombolhatatlan / [... összeáll. Arany Adrienn et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkitiánosz, [2004]. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 10-11.)
ISBN 963-86282-9-4 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - antológia
943.9"19" *** 894.511-822
[AN 1081807]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2004.
   Kiegyenesedni, és sorsunk helyére szökni / [... összeáll. Arany Adrienn et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 66 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 7.)
ISBN 963-86282-7-8 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - nemzettudat - magyar irodalom - antológia
943.9 *** 316.63 *** 894.511-822
[AN 1081801]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2004.
   Az mester emberek jó rendtartása : magyar nyelvű céhlevelek, 1683-1719 / [a levéltári szövegek átírását végezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Vissi Zsuzsanna] ; [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2003. - 196, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-567-027-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - céh - ipartörténet - 17. század - 18. század - céhlevél - történelmi forrás
930.253.4(439)"168/171" *** 334.782(439)"168/171"
[AN 1080025]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2004.
   Mezítláb Európában, 1849-1956-2004 / [... összeáll. Arany Adrienn et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 41 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 2.)
ISBN 963-86282-2-7 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 1956-os forradalom - 19. század - 20. század
943.9"1848/1849" *** 943.9"1956" *** 323.282(439)"1849" *** 323.282(439)"1956"
[AN 1081792]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2004.
   Múlt századi hétköznapok : tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról / [szerk. Rainer M. János] ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2003. - 385 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-508-7 fűzött : 3800,- Ft
magyar történelem - Kádár-korszak - 20. század
943.9"1957/1973"
[AN 1081220]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2004.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   Veszprém megye római kori kőfaragványainak gyűjteménye : Baláca, római kori villagazdaság : katalógus = Sammlung der Römerzeitlichen Steindenkmäler im Komitat Veszprém : Baláca, Römerzeitlicher Gusthof[!Gutshof] : Katalog / K. Palágyi Sylvia ; [fotó ... Nagyvári Ildikó, Oszkó Zsuzsa] ; [... rajzok ... Christine Ertel, T. Szlezák Judit]. - Veszprém : [Veszprém M. Múz. Ig.], 2004. - 171 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye) - Pannonia - Nemesvámos - régészet - római birodalom kora - kőfaragóipar - múzeum - múzeumi katalógus
904(439.117)"00/04" *** 904(398.6) *** 73.023.2(37) *** 069(439-2Nemesvámos)(036)
[AN 1081264]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2004.
   A pécsi világörökség / [szerzők Bertók László et al.]. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht., [2004]. - 128 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Örökségi füzetek, ISSN 1785-4652 ; 2.)
A függelékben a 2003. szept. 19-én Pécsett rendezett "Pécs ókeresztény emlékei" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-106-6)
Pécs - művelődéstörténet - helyismeret - konferenciakiadvány
930.85(439-2Pécs) *** 061.3(439-2Pécs) *** 72.025.3/.4(439-2Pápa)
[AN 1079358]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2004.
Rainer M. János (1957-)
   Ötvenhat után / Rainer M. János ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2003. - 286 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-271.
ISBN 963-212-317-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Kádár-korszak - belpolitika - 20. század
943.9"1956/1989" *** 323(439)"1956/1989"
[AN 1081351]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2004.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Mémoires sur la guerre de Hongrie depuis 1703 jusqu'à sa fin (magyar)
   II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig / ford. Vas István ; [sajtó alá rend. és az életrajzi jegyzeteket írta Kovács Ilona]. - Budapest : Osiris, 2004. - 274 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-628-2 fűzött : 680,- Ft
uralkodó - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - magyar irodalom - memoár - történelmi forrás
943.9"1703/1711"(092)(093.3)Rákóczi_F.,_II. *** 840-94=945.11
[AN 1076136]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2004.
Rossi, Renzo
Una casa di un mercante medievale (magyar)
   A középkori kereskedőház / írta Renzo Rossi ; rajz. Giorgio Bacchin. - [Budapest] : Balassi, cop. 2004. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A középkor világa, ISSN 1785-2714)
Ford. Sajó Tamás
ISBN 963-506-529-9 kötött : 2500,- Ft
Európa - művelődéstörténet - 14. század
930.85(4)"13"
[AN 1080893]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2004.
Siklóssy László (1881-1951)
   Műkincseink vándorútja Bécsbe / Siklóssy László ; [szerk. Bognár József]. - [Budapest] : Kárpáti Ház, 2004. - 233, [3] p., [16] t. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86497-0-4 fűzött : ár nélkül
Ausztria - magyar történelem - művelődéstörténet - történelem - műtárgy - rablás
930.85(439) *** 930.85(436/439) *** 73/76(439)
[AN 1079288]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2004.
Szipál Márton (1924-)
   Sztárok sztárfotós szemmel / Szipál Márton ; Riegl Brigitta közrem. - Budapest : Hanga K., 2004. - 177, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86381-7-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - híres ember - életrajz - fényképalbum
929(439)(084.12) *** 929(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szipál_M.
[AN 1081089]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2004.
Takó Gábor
   Csákánydoroszló története az őskortól napjainkig, 1248-2003 / Takó Gábor ; A Batthyány-család története c. fejezetet írta Dóka Ferenc ; [kiad. Csákánydoroszló Község Önkormányzata]. - [Csákánydoroszló] : Önkormányzat, 2004. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-273. - Példányszám: 400
ISBN 963-214-356-6 fűzött : ár nélkül
Csákánydoroszló - helytörténet - helyismeret
943.9-2Csákánydoroszló *** 908.439-2Csákánydoroszló
[AN 1079969]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2004.
   A történelem anyaga : francia történelemfilozófia a XX. században / szerk. Takács Ádám. - Budapest : L' Harmattan : Atelier, 2004. - 231 p. ; 24 cm. - (Atelier füzetek, ISSN 1585-9010 ; 6.)
Bibliogr.: p. 223-226. és a jegyzetekben
ISBN 963-9457-74-4 fűzött : ár nélkül
Franciaország - történetfilozófia - 20. század
930.1(44)"19"
[AN 1079982]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2004.
   A vidék forradalma, 1956 / szerk. Szakolczai Attila és Á. Varga László ; [közread. az] 1956-os Intézet, Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : 1956-os Int. : BFL, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-7323-43-0
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 1081163]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 426 p. : ill.
Bibliogr.: p. 389-396.
ISBN 963-7323-44-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 1081165] MARC

ANSEL
UTF-86980 /2004.
   Világörökség projekt a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban / [szerk. Ravasz Gyöngyvér]. - Pécs : Pécs/Sophianae Örökség Kht. : Janus Pannonius Gimn., 2003. - 46 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Örökségi módszertani füzetek, ISSN 1785-5918 ; 2.)
Borítócím: Késő császárkor : életmód, szokások. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-627-0)
Pécs - helyismeret - foglalkoztatókönyv - tanterv
939.86(072)
[AN 1079351]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6981 /2004.
   15 éve város Keresztes. - [Biharkeresztes] : [Önkormányzat], [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Biharkeresztes Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Biharkeresztes - helyismeret
908.439-2Biharkeresztes
[AN 1080860]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2004.
   Agglomerációk, településegyüttesek / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003. - 21 db ; 29 cm
Egyes kötetek közös főcím nélkül. - Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-670-6
911.375.453(439)(083.41)
[AN 1052270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Debreceni településegyüttes / [kész. Ambrus Zoltánné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága. - Debrecen : KSH Hajdú-Bihar M. Ig., 2003. - 71 p. : ill.
ISBN 963-215-658-7 fűzött : 2000,- Ft
Debreceni kistérség - településügy - városagglomeráció - statisztikai adatközlés - statisztikai táblázat
911.37(439-2Debrecen)(083.41) *** 31(439-2Debrecen)
[AN 1080647] MARC

ANSEL
UTF-86983 /2004.
Banner Zoltán (1932-)
   Levelek Békésből / [írta Banner Zoltán] ; [fotók Kiss Zoltán et al.] ; [kiad. Békés Megye Önkormányzata]. - Békéscsaba : Békés M. Önkormányzat, 2004. - [91] p., [3] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7195-36-X fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.175(084.12)
[AN 1079641]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2004.
Banner Zoltán (1932-)
Levelek Békésből (angol)
   Letters from Békés County / [written by Zoltán Banner] ; [photos Zoltán Kiss et al.] ; [transl. by János Orgoványi] ; [publ. by Békés County Government]. - Békéscsaba : Békés County Gov., 2004. - [91] p., [3] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7195-37-8 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.175(084.12)
[AN 1079645]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2004.
Cholnoky Jenő (1870-1950)
   A mindig szép Balaton : válogatás Cholnoky Jenő írásaiból, 1914-1944 / [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket ... kész. ... Németh Ákosné] ; [fotó Tóth Attila] ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata, ... Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény ...]. - Balatonfüred : Önkormányzat : Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt ; Veszprém : Faa Produkt Kft., 2004. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-302-7 kötött : ár nélkül
Balaton - helyismeret
908.439(285.2Balaton)
[AN 1079246]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2004.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Bibliográfia a történelmi Magyar Tengermellék, és fővárosa, Fiume (Rijeka) kikötőváros történetéhez / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2004. - 14 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
Fiume - helyismereti bibliográfia
908.439.25:016
[AN 1080315]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2004.
   Frisnyák Sándor munkássága / szerk. Boros László, Viga Gyula ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112-114. és a jegyzetekben. - Frisnyák Sándor publikációinak jegyzéke: p. 90-106.
ISBN 963-9271-36-5 fűzött : ár nélkül
Frisnyák Sándor (1934-)
Magyarország - pedagógus - életrajz - személyi bibliográfia
91(439)(092)Frisnyák_S. *** 37(439)(092)Frisnyák_S. *** 012Frisnyák_S.
[AN 1081213]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2004.
Gregeš, Jelka
   Podravina / Jelka Gregeš ; [izd. Fondacija Zornica]. - [Kökény] : Fondacija Zornica, [2001]-2002. - 3 db : ill. ; 20 cm
A 2. köt. "Drávamenti horvát települések" párhuzamos címmel
908.439Dráva_mente *** 316.347(=862)(439Dráva_mente)
[AN 926458]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Podravinski hrvatski narodni običaji = Dráva menti horvát népszokások. - 2002. - 139 p.
Fűzött : ár nélkül
Dráva mente - néprajz - népszokás - magyarországi horvátok
39(=862)(439Dráva_mente)
[AN 1080586] MARC

ANSEL
UTF-86989 /2004.
King, John
Portugal (magyar)
   Portugália / John King, Julia Wilkinson ; [ford. Falvay Dóra et al.]. - Budapest : Park, cop. 2004. - [4], 508 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-530-657-1 fűzött : 6900,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 1080313]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2004.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Regionális Kutatások Központja (Pécs)
   A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja munkatársainak szakirodalmi tevékenysége, 1984-2003 / összeáll. Sziráki Zsuzsanna. - Pécs : MTA RKK, 2004. - 453, [2] p. ; 25 cm
ISBN 963-9052-37-X kötött : ár nélkül
Magyarország - regionális gazdaság - kutatóintézet - szakbibliográfia
911:016 *** 061.6(439-2Pécs):013
[AN 1081094]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2004.
Mészáros T. László
   Zalaegerszeg Európában / [a fotókat kész. és a könyvet szerk.] Mészáros T. László ; [írta Vándor László] ; [... ford. Mészárosné Péntek Ibolya, ... Vándor Lászlóné]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Műhely K., 2004. - 125, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, angol és német nyelven, a bev. olasz és francia nyelven is
ISBN 963-216-069-X kötött : ár nélkül
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 1081502]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2004.
   A Nagykunság európai értékei = Europäische Werte von Grosskumanien = European treasures of Great Cumania / [szerk. Fekete Imre] ; [ford. Varga Emese Sarolta, Kovácsné Zágoni Szabó Csilla] ; [fotók Tóth Albert et al.] ; [kiad. a Nagykunsági Szellemi Műhely]. - [Karcag] : Nagykunsági Szellemi Műhely, [2004]. - 30 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött : ár nélkül
Nagykunság - helyismeret
908.439Nagykunság
[AN 1081758]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2004.
   A nagyvárosok belső tagozódása / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003-. - 29 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-671-4
urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439)(083.41) *** 31(439-2)
[AN 1066494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], Debrecen / [kész. Ambrus Zoltánné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága. - Debrecen : KSH Hajdú-Bihar M. Ig., 2003. - 100 p. : ill.
ISBN 963-215-682-X fűzött : ár nélkül
Debrecen - urbanizáció - statisztikai adatközlés - statisztikai táblázat
911.375(439-2Debrecen)(083.41) *** 31(439-2Debrecen)
[AN 1080641] MARC

ANSEL
UTF-86994 /2004.
   Nógrádi képeskönyv = Nógrád, images of a county = Bildbuch von Nógrád / [szerk. Tanka László] ; [a fotókat kész. Rigó Tibor et al.] ; [a szövegeket írták Csongrády Béla, Balás Róbert]. - [Salgótarján] : Médiamix, 2004. - 131 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-85202-9-9 kötött : 4900,- Ft
Nógrád (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.131(084.12)
[AN 1080291]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2004.
Nyári Gyula (1945-)
   Úton = Po drom = On the road = Sur le chemin / Nyári Gyula. - Budapest : Quint, 2004. - 145 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-212-894-X kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - cigányság - fényképész - fényképalbum
908.439(=914.99)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nyári_Gy.
[AN 1080152]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2004.
Rodler Miklós
   "...hajdan erős magyar..." : Kárpát-medence fotoalbum : [1000-2000] / az ezredforduló tiszteletére fényképezte Rodler Miklós. - [Pécs] : Apollón, 2003. - 265, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-214-103-2 kötött : ár nélkül
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 908.4-924.55(084.12)
[AN 1080398]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2004.
Somorjai Ferenc
   Csongrád megye : ...ahol a nap is otthon van / [a szöveget írta Somorjai Ferenc] ; [kiad. a Csongrád Megyei Önkormányzat]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 21x29 cm
ISBN 963-7193-40-5 fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.181(084.12)
[AN 1081531]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2004.
Somorjai Ferenc
Csongrád megye (angol)
   Csongrád County : ...where even the sun feels like home / [written by Ferenc Somorjai] ; [transl. by Andrea Orosz] ; [publ. by Csongrád County Authority]. - Szeged : Csongrád County Authority, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 21x29 cm
ISBN 963-7193-41-3 fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.181(084.12)
[AN 1081534]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2004.
Somorjai Ferenc
Csongrád megye (német)
   Komitat Csongrád : ...wo die Sonne zu Hause ist / [text Ferenc Somorjai] ; [übers. Anna Talpai-Kremser] ; [hrsg. von der Selbstverwaltung des Komitats Csongrád]. - Szeged : Selbstverwaltung des Komitats Csongrád, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 21x29 cm
ISBN 963-7193-42-1 fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.181(084.12)
[AN 1081542]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2004.
Tittmann János (1956-)
   Dorog 20 éve város / írta és szerk. Tittmann János ; [közrem. Győri Krisztina, Tóth Krisztina] ; [közread.] Dorog Város Kulturális Közalapítványa. - Dorog : Dorog Vár. Kult. Közalapítványa, 2004. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-214-771-5 fűzött : ár nélkül
Dorog - helyismeret
908.439-2Dorog
[AN 1080437]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2004.
   Vica kisasszony XX. százada : fénnyel írt noteszlapok Cinkotáról / összeáll. Széman Richárd. Szabó József, Rákosszentmihály építésze / írta Szabó Tibor. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2003. - 36, 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 5.)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-214-932-7 fűzött : ár nélkül
Szabó József (1861-1933)
Bács Vilma (1893-1990)
Rákosszentmihály - Magyarország - helyismeret - építészet - 20. század - életrajz - fényképalbum
908.439-2Bp.XVI.(084.12) *** 72(439)(092)Szabó_J. *** 929(439)Bács_V.
[AN 1080702]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7002 /2004.
Ács Tibor (1931-)
   Bolyai János új arca - a hadi mérnök / írta Ács Tibor. - Budapest : Akad. K., 2004. - 631 p., [4] t. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 30.)
Bibliogr.: p. 627-630.
ISBN 963-05-8010-1 kötött : ár nélkül
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - katonatiszt - mérnök - 19. század - életrajz
358.3(439)(092)Bolyai_J.
[AN 1079924]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2004.
   Alkotmánybírósági esetjog / szerk. Halmai Gábor ; [közread. az] Indok. - Budapest : Indok, 2004. - 462 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-726-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkotmánybírósági határozat
342.565.2(439)"1990/2002"(094.92)
[AN 1080861]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2004.
Balázs Péter (1941-)
   Az EU alkotmányos szerződése és Magyarország : Balázs Péter és Martonyi János előadása a Mindentudás Egyetemén. - Budapest : EUKK, 2003. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar EU figyelő. Elvek és gyakorlat, ISSN 1785-8712 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - alkotmány - integráció
342.4(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1081833]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2004.
Bende-Szabó Gábor (1956-)
   Az önkormányzati pénzügyek európa [!európai] uniós aspektusai / Bende-Szabó Gábor, Szalay Tibor, Péntek László ; [közread. a Municipium Magyarország Alapítvány]. - Budapest : Municipium Mo. Alapítvány, [2004]. - 125 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. ápr. 30.
ISBN 963-202-320-X fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - Európai Unió - önkormányzat - pénzügy - tankönyv
352.073.52(439)(078) *** 352.073.52(4-62)(078)
[AN 1079723]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2004.
Bércesi Ferenc (1944-)
   Módszertan az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjához : felülvizsgálati szempontok / szerző Bércesi Ferenc, Kiss László, Solymosi Veronika. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2004. - 312 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 25.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 24.)
Lezárva: 2004. febr. 28. - Bibliogr.: p. 312.
ISBN 963-214-559-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-214-559-3)
Magyarország - Európai Unió - önkormányzat - rendelet - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 352.078.2(439)
[AN 1080609]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2004.
   Bevezetés az európai uniós támogatások rendszerébe helyi önkormányzatok részére : a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap / [szerk. Barna Zoltán, Molnár Anna] ; [szerzők Barsi Orsolya et al.] ; a Municipium Magyarország Alapítvány és a Magyar Közigazgatási Intézet kiadásában. - Budapest : Municipium Mo. Alapítvány : MKI, 2003. - III, 168 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-625-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi támogatás - helyi önkormányzat
352(439) *** 339.96(4-62)
[AN 1079749]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2004.
Csillag György
   A szerzői jog kérdései az EU országokban / Csillag György, Vajai Tamás ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 42 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban
ISBN 963-86482-7-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Európai Unió - szerzői jog - építészet - útmutató
347.787(4-62)(036) *** 69
[AN 1081058]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2004.
   e-közigazgatás, e-önkormányzatok : informatikai lehetőségek a helyi közigazgatásban / [szerk. Takács Emőke, Zászlós Angéla] ; [szerzők Fekete Gábor et al.] ; a Municipium Magyarország Alapítvány kiadásában. - Budapest : Municipium Mo. Alapítvány, 2003. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. okt. 30.
ISBN 963-212-626-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - önkormányzati igazgatás - informatika - útmutató
352.078(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 1079744]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2004.
Enczi János
   Építészeti tervezéssel kapcsolatos jogszabályok az EU országokban / Enczi János ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 31 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban
ISBN 963-86482-1-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Európai Unió - építésügy - iparjog - útmutató
349.442(4-62)(036) *** 351.785(4-62)
[AN 1081033]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2004.
   Az európai integráció alapszerződései : a Római, a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződések : hatályos és összehasonlító szöveg / szerk. Fazekas Judit ; [ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor]. - 2. [átd. kiad.], utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 325 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. márc. 31.
ISBN 963-224-649-7 fűzött : ár nélkül
European Communities
Európai Unió - nemzetközi szervezet - jogszabálygyűjtemény
341.17(4-62)(094)
[AN 1080225]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2004.
Gatter László
   Az igazságszolgáltatás reformja, 1987-1997 : rendszerváltozás a bíróságok igazgatásában / Gatter László. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 287 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-792-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - igazságszolgáltatás - bírói hatalom - reform
347.96/.99(439)"199" *** 342.56(439)"199"
[AN 1079674]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2004.
Howkins, John
The creative economy (magyar)
   Az alkotás gazdagít : bátorítás kreatív embereknek / John Howkins ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 308 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303-308. és a jegyzetekben
ISBN 963-7525-49-1 fűzött : 2800,- Ft
kreativitás - szellemi tulajdon
347.77
[AN 1079521]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2004.
   Kézikönyv az e-önkormányzás bevezetéséhez / [szerk. Csefkó Ferenc] ; [szerzők Balogh Sándor et al.] ; [közread. a] Községi Önkormányzatok Szövetsége. - Mecseknádasd : KÖSZ, 2004. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-173.
ISBN 963-214-821-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzati igazgatás - informatika - útmutató
352.078(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 1079746]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2004.
Kreczinger István
   Nemzeti kisebbségek jogi helyzete Európában / Kreczinger István. - Budapest : EUKK, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar EU figyelő. Elvek és gyakorlat, ISSN 1785-8712 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kollektív jogok - nemzetiség
341.234(4-62)
[AN 1080120]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2004.
Kruppa Gábor
   Építészeti tervezéssel kapcsolatos intézmények az EU országokban / Kruppa Gábor ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 32 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban
ISBN 963-86482-2-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Európai Unió - minisztérium - önkormányzati igazgatás - építésügy
352/354(4-62) *** 351.785(4-62) *** 69
[AN 1081035]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2004.
   Regula iuris : szabály és/vagy norma a jogelméletben : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2003. szeptember 26-27-én rendezett konferencia anyaga / szerk. Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 281 p. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-72-7 fűzött : ár nélkül
államelmélet - konferenciakiadvány
34.01 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1080810]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2004.
Sallai János (1960-)
   A bel- és igazságügyi együttműködés általános jogi tudnivalói : bevezető alapismeretek határrendészek számára az EU integráció témakör oktatásához / Sallai János ; [közread. a] Hanns Seidel Alapítvány. - Budapest : Hanns Seidel Alapítvány, 2004. - 105 p. ; 23 cm
ISBN 963-214-797-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - igazságügy - belügy - együttműködés - tanfolyami jegyzet
341.17(4-62)(078) *** 351.87(4-62) *** 351.74(4-62) *** 35.072.3(4-62)
[AN 1081247]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2004.
Sántha Ferenc
   Büntető anyagi jogi ismeretek : általános rész / Sántha Ferenc. - Budapest : Bíbor K., 2004. - 166 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 4.)
ISBN 963-9466-71-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 1080820]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2004.
Szabó István (1967-)
   A magyar igazságszolgáltatás történetének vázlata az államalapítástól napjainkig / Szabó István. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 111 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 3.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9466-66-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - igazságszolgáltatás - történeti feldolgozás
347.96/.99(439)(091)
[AN 1080815]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2004.
Tar Gábor
   Útmutató az Európai Unió hivatalos dokumentumaihoz / írta és szerk. Tar Gábor ; [közread. az] Országgyűlési Könyvtár. - [Budapest] : Országgyűlési Kvt., 2004. - 53, [3] p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. febr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-511-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - dokumentumgyűjtemény - útmutató - ismertető
341.17(4-62)(036)
[AN 1080309]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2004.
   Új szereposztás : önkormányzati választások, 2002 / [szerk. Oláh Miklós és Agg Zoltán] ; [kiad. ... a Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közig. és Informatikai Szolg. Iroda : Comitatus, 2003. - 404, [2] p. : ill. ; 23 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7185-36-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzati választás
352.074.1(439)"2002" *** 324(439)"2002"
[AN 1079261]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7023 /2004.
Bean, Tim
Russian tanks of World War II (magyar)
   Szovjet harckocsik a II. világháborúban : Sztálin páncélos csodái / Tim Bean, Will Fowler ; [ford. Halmai Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-83-5 kötött : 3500,- Ft
Németország - hadtörténet - második világháború - páncélozott harci jármű
623.438(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 1080126]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2004.
Czigány István (1954-)
   Reform vagy kudarc? : kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe, 1600-1700 / Czigány István. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 226 p., [8] t. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum millenniumi könyvtára, ISSN 1586-5886 ; 4.)
Bibliogr.: p. 193-204. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-506-552-4)
Magyarország - Ausztria - hadtörténet - 20. század
355(439)"160/170" *** 355(436)"160/170"
[AN 1080155]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2004.
Fowler, Will
D-day (magyar)
   D-nap : az első 24 óra / Will Fowler ; [ford. Eiben György]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 192 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-79-7 kötött : 3500,- Ft
Normandia - második világháború - hadtörténet - partraszállás
355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1944"
[AN 1080129]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2004.
Hajma Lajos
   A világ fegyveres erői : egyetemi tankönyv / [írta Hajma Lajos] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Műveleti Támogató Tanszék. - Budapest : ZMNE EK, 2004. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343. - Példányszám: 1500
ISBN 963-86441-1-7 fűzött : ár nélkül
haderőszervezet - külpolitika - egyetemi tankönyv
355.02(100)(075.8) *** 355.35(100)(075.8)
[AN 1081347]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2004.
Lovas Gyula (1925-)
   Légoltalom vigyázz! : Sopron... / Lovas Gyula ; [fotók Vaszkó Ákos, Diebold Károly, Németh Alajos]. - Sopron : [Magánkiad.], 2003. - 260 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-430-639-X fűzött : ár nélkül
Sopron - légvédelem - második világháború
355.469.5(439-2Sopron)"1938/1945"
[AN 1081508]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2004.
   A Magyar Honvédség, 1848-1989 : egyetemi tankönyv : tanulmánygyűjtemény / [szerk. Csikány Tamás] ; [írta Csikány Tamás et al.] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Hadtörténelem Tanszék. - Budapest : ZMNE EK, 2004. - 2 db : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86441-2-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - hadtörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
355(439)"184/198"(075.8) *** 355.48(439)"184/198"(075.8)
[AN 1081329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 316 p.
Magyarország - honvédség - hadtörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
355(439)"184/193"(075.8) *** 355.48(439)"184/193"(075.8)
[AN 1081335] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 430 p.
Magyarország - honvédség - hadtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
355(439)"194/198"(075.8) *** 355.48(439)"194/198"(075.8)
[AN 1081341] MARC

ANSEL
UTF-87029 /2004.
Pocket guide to Germany (magyar)
   Zsebkalauz Németországhoz : az Amerikai Hadsereg kiadványa saját csapatai részére, 1944 / az előszót írta és ... ford. Kovács Melinda és Szilárd Balázs. - Szeged : JATE Press, 2004. - 25 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 63.)
Fűzött : 250,- Ft
Egyesült Államok - Németország
355.13(73)"1944" *** 316.63(430)"1918/1944" *** 908.430(036) *** 355.11(73)(036)
[AN 1079319]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7030 /2004.
Knapp Éva (1956-)
   Populáris grafika a 17-18. században / Knapp Éva, Tüskés Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-577-9 kötött : 3200,- Ft
könyvkiadás - grafika - szakterületi történelem - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - illusztráció
655.1(439)"16/17" *** 76(439)"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 1081041]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2004.
Mónus Ágnes
   Public relations : a bizalomépítés művészete / Mónus Ágnes ; [ill. Gyulai Líviusz]. - 2. kiad. - Budapest : Edge 2000 Kft., 2003. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-212-020-5 fűzött : 1980,- Ft
public relations
659.4
[AN 1076475]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2004.
Pulay Gyula (1956-)
   A szeretett vezető : 13 év tapasztalatai és történetei / Pulay Gyula ; Lente István illusztrációival ; [közread. a] ... Keve. - Budapest : Harmat : Keve, cop. 2004. - 105 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9564-22-2 fűzött : ár nélkül
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 1080342]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7033 /2004.
Cazes, Sandrine
Labour markets in transition (magyar)
   Munkaerőpiacok átalakulóban: rugalmasság és biztonság Közép- és Kelet-Európában / Sandrine Cazes és Alena Nesporova ; [közread. az] International Labour Office Subregional Office for Central and Eastern Europe. - Budapest : ILO Subregional Office for Central and Eastern Europe, 2003. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna és Gecov Krisztina. - Bibliogr.: p. 173-176.
Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - munkaerőgazdálkodás - foglalkoztatáspolitika
331.5(4-11)"199"
[AN 1080151]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2004.
Eurostat manual of business statistics (magyar)
   Módszertan a vállalkozások statisztikájához: kereskedelem / [... gond. Nyéki György]. - Budapest : KSH, 2003. - 43 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 11.)
ISBN 963-215-630-7 fűzött : 1200,- Ft
Európai Unió - kereskedelem - vállalkozás - gazdaságstatisztika - útmutató
339(4-62)(036) *** 311.42(4-62)(036)
[AN 1080659]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2004.
   Fejezetek a gazdaságpolitikából / Antal László [et al.] ; szerk. Veress József. - [Budapest] : Aula, 2004. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9478-91-1 fűzött : ár nélkül
gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv
338.2(075.8)
[AN 1080502]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2004.
Fóti János
   Foglalkoztatottság és munkanélküliség : információk a magyarországi cenzusok eredményeiből / Fóti János, Lakatos Miklós. - Budapest : [KSH], 2004-. - 21 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal
ISBN 963-215-643-9
Magyarország - foglalkoztatottság
331.5(439)
[AN 1080094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A munkaerő piac múltja, jelene. - 2004. - 122 p. : ill.
ISBN 963-215-644-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439)"198/200"(083.41)
[AN 1080103] MARC

ANSEL
UTF-87037 /2004.
Heyne, Paul T.
The economic way of thinking (magyar)
   A közgazdasági gondolkodás alapjai / Paul Heyne, Peter J. Boettke, David L. Prychitko ; [ford. Kocsis Viktória, Reiff Ádám, Szabó Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 519 p. : ill. ; 25 cm. - (Közgazdasági tankönyvek, ISSN 1785-6132)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-3445-4 kötött : 5990,- Ft
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 1080396]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2004.
Heyne, Paul T.
The economic way of thinking : study guide (magyar)
   A közgazdasági gondolkodás alapjai : munkafüzet / Paul Heyne, Peter J. Boettke, David L. Prychitko ; [ford. Reiff Ádám]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 291 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdasági tankönyvek, ISSN 1785-6132)
ISBN 963-19-4106-X fűzött : 2500,- Ft
gazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
330(075.8)(076)
[AN 1080021]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2004.
Illés Sándor
   Foreingers in Hungary: migration from the European Union / by Sándor Illés. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2004. - 46 p. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 5.)
Bibliogr.: p. 22-26.
ISBN 963-7109-98-6 fűzött : ár nélkül
Európa - Magyarország - bevándorlás - vendégmunkás - népességeloszlás
331.556.4(4)"199"(083.4) *** 314.74(439)"199"(083.4) *** 314.9(439)"199"(083.4)
[AN 1080654]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2004.
Kállay László (1956-)
   A kis- és középvállalkozásfejlesztés gazdaságtana / Kállay László, Imreh Szabolcs. - [Budapest] : Aula, 2004. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-312.
ISBN 963-9478-89-X fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
334.72(075.8)
[AN 1080428]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2004.
Kerékgyártó György (1938-)
   Makroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek : egyetemi tankönyv / Kerékgyártó György ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2004. - II, V, 221 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 963-420-792-8 kötött : ár nélkül
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 1080220]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2004.
Kovács Péter
   Foglalkoztatási paktum : a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasítása / Kovács Péter. - Szombathely : [Vas M. Tud. Ismterj. Egyes.], 2003. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - Bibliogr.: p. 87-88. - Példányszám: 700. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-206-631-6 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatáspolitika - regionális gazdaság
331.5 *** 332.1
[AN 1079958]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2004.
   Közösségi vámjogszabályok : [2004] / [szerkbiz. Miskei László et al.]. - [Budapest] : Viva Média, [2003]-. - 29 cm
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 1066709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet egységes szerkezetben a végrehajtására vonatkozó 2454/93/EGK bizottsági rendelettel, valamint a 2003. évi CXXVI. törvénnyel és annak végrehajtására vonatkozó pénzügyminisztériumi rendelettel. - [2004]. - 668 p.
Lezárva: 2004. ápr.
ISBN 963-7619-56-9 kötött : 6000,- Ft
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 1080008] MARC

ANSEL
UTF-87044 /2004.
Michelberger Pál (1930-)
   Üzleti informatika : üzlet és informatika : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlet : felsőoktatási tankönyv / Michelberger Pál, Németh Pál ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI IOK, 2004. - 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-342-0 fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - információs rendszer - tankönyv
658.1.011.1(078) *** 681.3.004.14(078)
[AN 1077907]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2004.
   Módszertani segédlet kis- és középvállalkozások kockázat értékeléséhez, kezeléséhez / [szerk. Major Gyula]. - 2. bőv. kiad. - Székesfehérvár : Albasafe Kft., 2003. - 112 p. ; 30 cm
Lezárva: 2003. jan. 19.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - útmutató
330.322 *** 658.15
[AN 1079336]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2004.
Őry Tamás
   Adózási kérdések az EU-ban / Őry Tamás ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 37 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban
ISBN 963-86482-6-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Magyarország - Európai Unió - adóügy
336.2(439) *** 336.2(4-62)
[AN 1081057]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2004.
Pitti Zoltán (1945-)
   Közteherviselési rendszerek az EU-ban, kihívások a magyar adópolitika számára / Pitti Zoltán. - Budapest : EUKK, 2004. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar EU figyelő. Elvek és gyakorlat, ISSN 1785-8712 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - adó - gazdaságpolitika
336.2(4-62) *** 336.2(439)
[AN 1080114]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2004.
Román Zoltán (1924-)
   A kisvállalatok helyzete és segítésük az Európai Unióban / Román Zoltán. - Budapest : EUKK, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar EU figyelő. Európai mindennapok, ISSN 1785-8704 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - vállalat - támogatás
334.746.016.4(4-62) *** 334.746.016.4(439) *** 338.246.027(4-62)
[AN 1079996]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2004.
Szamkó Józsefné
   A kincstári körbe tartozó államháztartási szervezetek számlarendje : segédlet, 2004 / [szerző Szamkó Józsefné] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2004. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-089-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államháztartás - számvitel - útmutató
336.12(439) *** 657.4(036)
[AN 1080110]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2004.
Szendrei Zsolt
   Munkavállalás, önálló munkavégzés az EU országokban / Szendrei Zsolt ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 40 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban. - Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 963-86482-5-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - munkajog
331.5(4-62) *** 349.2(4-62)
[AN 1081045]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2004.
Sztanó Imre (1947-)
   Számvitel / Sztanó Imre ; [kiad. Penta Unió Oktatási Centrum Kft.]. - Pécs : Penta Unió, [2004]. - [2], 270 p. ; 23 cm
Lezárva: 2004. máj. 1.
ISBN 963-216-061-4 fűzött : ár nélkül
számvitel - tanfolyami jegyzet
657(078)
[AN 1081175]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2004.
Valkó Gábor (1956-)
   Biztosítási kötelezettségek, felelősségi körök az EU-ban / Valkó Gábor ; [közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2004. - 28 p. ; 24 cm
Kész. az Építészként az EU-ban c. pályázat keretében. - Közös tokban
ISBN 963-86482-4-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86482-0-1)
Európai Unió - kárbiztosítás - építészet
368.86(4-62) *** 69
[AN 1081042]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2004.
   A vegyesgazdaság makroökonómiája : reálszféra / Alitisz Ágnes [et al.] ; Somogyi Ferenc szerk. ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-373.
ISBN 963-9558-15-X fűzött : ár nélkül
makrogazdaságtan - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8) *** 334.012.35
[AN 1081252]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2004.
   Without material control, without approval of the insurance conditions : experiences, problems, new legal challenges : the AIDA Budapest Insurance Colloquium : Budapest, 28-30. November 2002 : protocol / [publ. by the] Hungarian Lawyer's Association Insurance Law Section. - Budapest : Hung. Lawyer's Assoc., 2004. - 216 p. ; 21 cm
VII. AIDA Budapest Insurance Colloquium (borító- és gerinccím). - Az előadások váltakozva angol, magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
biztosításügy - konferenciakiadvány
368 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1081185]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7055 /2004.
   Együttlét : egy interetnikus tréning tapasztalatai / Bordás Sándor [et al.]. - Budapest : Balassi : M. Pax Romana, cop. 2004. - 105 p. : ill. ; 24 cm. - (Pax Romana könyvek, ISSN 1586-1287)
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-506-592-2 fűzött : 1200,- Ft
csoportterápia - előítélet - cigányság
364.044.26 *** 364.043 *** 615.851.6 *** 316.356.4(=914.99)
[AN 1080984]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2004.
Görgöy Rita
   Szociális segélyezés, 1998-2002 / [kész. Görgőy Rita, Hajdu Jenő]. - Budapest : KSH, cop. 2004. - 45 p. ; 30 cm. - (Szociális statisztikai közlemények, ISSN 1588-2489 ; 2004/1.)
ISBN 963-215-712-5 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - támogatás - önkormányzat - szociológia
364.422(439)"1998/2002"(083.41) *** 352(439) *** 31(439)
[AN 1080630]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2004.
   Nem magánügy : hiedelmek, stigmák, előítéletek / [szerk. Ignácz Beáta] ; [szerzők Bengt Lindquist et al.] ; [közread. a] MEOSZ. - Budapest : MEOSZ, 2004. - 75 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-929-7 fűzött : ár nélkül
testi fogyatékos
364.65-056.26
[AN 1080234]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2004.
Tanai Péter
   Az önkormányzatok szociális ellátó tevékenységét bemutató adatgyűjtés teljeskörűsítése, 1997-2001 / [kész. Tanai Péter]. - Budapest : KSH, 2003. - 101 p. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 39.)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-215-566-1)
Magyarország - szociális szolgáltatás - önkormányzat - statisztikai adat - adatgyűjtés
364.4(439)"1997/2001"(083.41) *** 352(439) *** 311.2(439)
[AN 1080667]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7059 /2004.
   10 éves jubileumi évkönyv : Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar / [szerk. Szász Angéla, Ujhelyi Mária, Sági Balázs]. - Debrecen : DE Közgazdtud. Kar, 2003. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Közgazdaságtudományi Kar
Debrecen - gazdaságtan - egyetem - egyetemi évkönyv
378.633(439-2Debrecen)(058)
[AN 1081080]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2004.
   30 éves a JATE Klub : [a szegedi egyetemi klubélet 1.] / szerk. Haág Zalán István. - Szeged : Setup, 2004. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyetemtörténeti múzeum, ISSN 1785-895X)
ISBN 963-214-777-4 fűzött : ár nélkül
JATE Klub (Szeged)
Szeged - diákélet - klub - egyetem - történeti feldolgozás
378.18(439-2Szeged) *** 061.237(439-2Szeged)(091)
[AN 1081821]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2004.
   Ballagás / [szerk. ... Gégény Csaba] ; [ill. Lengyel Tibor]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2004]. - 59 p. : ill. ; 15 cm
Velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-757-9)
ballagás - magyar irodalom - antológia
371.383 *** 894.511-822
[AN 1076474]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2004.
Bauer Nándorné
   Felfedező úton az Európai Unióban : az EU-csatlakozással kapcsolatos fejlesztési elképzelések, tények, információk a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára / Bauer Nándorné. - Veszprém : [MPISZ], 2003. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Önképzés - továbbképzés, ISSN 0236-8099)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-9413-13-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - oktatáspolitika - oktatásügy
37.014(439) *** 37.014(4-62)
[AN 1079307]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2004.
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának Konferenciája (1.) (2003) (Debrecen)
   A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. Konferenciája : tanulmányok / [szerk. Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László]. - Debrecen : DE, 2003. - 225 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2003. máj. 8-án tartották. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
tehetséggondozás - konferenciakiadvány
376.545 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1081075]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2004.
Gombás István
   A Mezőtúri Református Gimnázium főgimnáziummá szervezése, 1850-1915 / írta Gombás István ; [kiad. a mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium és Szakközépiskola és a Mezőtúri Öregdiákok Baráti Köre]. - Mezőtúr : Szegedi Kis I. Ref. Gimn. és Szakközépisk. : Mezőtúri Öregdiákok Baráti Köre, 2004. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-314. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-505-4 fűzött : ár nélkül
Mezőtúri Református Főgimnázium
Mezőtúr - gimnázium - neveléstörténet - 19. század - 20. század
373.54(439-2Mezőtúr)"185/191"
[AN 1081669]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2004.
   A kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 50 éve, 1954-2004 : jubileumi emlékkönyv / szerk. Somogyi Sándorné ; [fotó Szabó Csaba]. - Kiskunfélegyháza : József A. Ált. Isk., 2004. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-214-257-8 fűzött : ár nélkül
József Attila Általános Iskola (Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kiskunfélegyháza)(058)
[AN 1081528]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2004.
   Kodály Zoltán Általános Iskola, Salgótarján .. / [szerk. Bakos Györgyi, Pálné Bodor Anita]. - Salgótarján : Kodály Z. Ált. Isk., 2004. - 96 p., [6] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: 45 éves a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola
Fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán Általános Iskola (Salgótarján)
Salgótarján - általános iskola - évkönyv
373.3(439-2Salgótarján)(058)
[AN 1080230]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2004.
   Múzeumpedagógiai tanulmányok / szerk. Foghtűy Krisztina és Szepesházyné Kurimay Ágnes. - Budapest : ELTE PPK OMK, 2003-. - 24 cm
egyetemi tankönyv
371.3(075.8) *** 069.12(075.8)
[AN 1080017]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 265 p. : ill. - (ELTE-PPK Oktatásmódszertani Központ közleményei, ISSN 1785-8690 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
egyetemi tankönyv
371.3(075.8) *** 069.12(075.8)
[AN 1080018] MARC

ANSEL
UTF-87068 /2004.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció (2003) (Kecskemét)
   XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció : Kecskeméti Főiskola, 2003. április 3-5. / [szerk. Hegedűs Gábor, Lesku Katalin]. - [Kecskemét] : KFTFK, [2003]. - 170 p. ; 24 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - oktatástechnológia - szakkör - konferenciakiadvány
371.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 1080286]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2004.
   Tájékoztató. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 30 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Bibliogr.: p. 24-30.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - nyelvvizsga - útmutató
371.27 *** 351.851.078.3(439)(036)
[AN 1080819]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2004.
Varga Irén
   Önismereti játékok gyűjteménye / Varga Irén, Gönczi Károly, Pintér István. - Debrecen : Pedellus, [2004]. - 123, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [124].
ISBN 963-9224-38-3 fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - önismeret - fejlesztő játék
371.78 *** 615.851.6 *** 37.015.3
[AN 1078037]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7071 /2004.
Forbeck, Matt
The Lord of the Rings : roleplaying game (magyar)
   A Gyűrűk Ura : szerepjáték : a Gyűrű szövetsége kiegészítő / [író Matt Forbeck] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9474-82-7 fűzött : 3490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1079565]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2004.
Mason, Mark
The bluffer's guide to football (magyar)
   A foci / írta Mark Mason ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 79 p. ; 19 cm. - (Tiszta őrület!, ISSN 1589-925X)
ISBN 963-9252-83-2 kötött : 990,- Ft
labdarúgás - humoreszk
796.332(0:82-7)
[AN 1081818]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2004.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Májusi szivárvány : horgásznovellák / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press Bt., 2004. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 963-85934-3-1 fűzött : ár nélkül
horgászat - magyar irodalom - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 1080773]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2004.
Wyatt, James
Monsters of Faerûn (magyar)
   Faerűn szörnyei / James Wyatt és Rob Heinsoo ; ... ill. Daren Bader [et al.] ; ford. Habony Gábor. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 104 p. : ill., színes ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-96-7 fűzött : 3490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1080122]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7075 /2004.
Barabás Ferenc (1954-)
   Korpuszok, kőkeresztek Székelyföldről : Barabás Ferenc fotóemlékei / [szerk. ... Jároli József]. - Békéscsaba : Typografika, cop. 2004. - 56 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-212-223-2 fűzött : ár nélkül
Erdély - Magyarország - kereszt - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század
726.95(498.4) *** 908.498.4 *** 77.04(439)(092)Barabás_F.
[AN 1079586]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2004.
Bartl József (1932-)
   Zeichnungen / Bartl ; mit einer Einf. von Eugen Christ. - Budapest : VUdAK, 2003. - 28 p. : ill. ; 28 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Kunst, ISSN 1785-7465 ; 2.)
A képaláírások és az életrajz magyar nyelven is
ISBN 963-206-174-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - magyarországi németek - 20. század - 21. század
76(439)(=30)(092)Bartl_J.
[AN 1081619]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2004.
Belting, Hans
Bild-Anthropologie (magyar)
   Kép-antropológia : képtudományi vázlatok / Hans Belting ; [ford. Kelemen Pál]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 277 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-14-1 fűzött : 2500,- Ft
vizuális művészet - művészetfilozófia - művelődéstörténet
7.01 *** 930.85(100)
[AN 1080619]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2004.
Debreceni Tavaszi Tárlat (2004)
   Debreceni Tavaszi Tárlat : [2004. március 15 - április 11.] / [a kiállítást rend. Fátyol Zoltán] ; [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : Önkormányzat, [2004]. - [54] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 1081756]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2004.
   Építészeti értékeink megőrzése : a VII. Nemzetközi Építészeti Diákkonferencia : Sepsiszentgyörgy, 2003. április 24-26. / [szerk. Seenger Pál]. - Budapest : Porta Speciosa Közhasznú Egyes., [2004]. - [4], 81 p., [8] t. : ill., részben színes ; 30 cm
A Grupul Scolar de Constructii "Kós Károly" és a Porta Speciosa Egyesület által rendezett konferencia előadásai. - Borítócím: VII. Nemzetközi Építészeti Diákkonferencia : Sepsiszentgyörgy, 2003. IV. 24-26. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-401-5)
Erdély - építészet - tanuló - konferenciakiadvány
72(498.4) *** 371.844 *** 061.3(498.4-2Sepsiszentgyörgy)
[AN 1080218]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2004.
   Évek, művek, alkotók : Ybl Miklós-díjasok és műveik, 1995-2003 / [szerk. Schéry Gábor] ; [előszó Kovács Imre] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ. - Budapest : ÉTK, 2004. - 60, [3] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-513-175-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - építész - 20. század - kitüntetés - életrajz
72(439)(092) *** 06.068
[AN 1080154]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2004.
Gál Edit, B.
   Az Orczy-kastély és kert felújítási programterve, Gyöngyös / B. Gál Edit, Földessy Mariann, Kurta Zsolt ; [kiad. Városüzemeltetési Igazgatóság]. - [Gyöngyös] : Városüzemeltetési Ig., 2003. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Gyöngyös - kastély - felújítás
728.82(439-2Gyöngyös) *** 72.025.3/.4(439-2Gyöngyös)
[AN 1080855]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2004.
Gerse László
   Groteszk világ / Gerse László. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2004. - [96] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9553-18-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - 20. század - karikatúra
741.5(439)(092)Gerse_L.
[AN 1080168]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2004.
Harlan, Volker
Soziale Plastik (magyar)
   Szociális plasztika : anyagok Joseph Beuyshoz / Harlan, Rappmann, Schata ; [ford. Adamik Lajos]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 158, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-156.
ISBN 963-506-562-0 fűzött : 2000,- Ft
Beuys, Joseph
Németország - szituatív művészet - 20. század - életrajz
73/76(430)(092)Beuys,_J.
[AN 1081043]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2004.
   Južni vetar Krapanj : alkotóműhely az Adrián, 2003. szeptember 11-21. / [a katalógust szerk. ... Ernszt András, Hegyi Csaba] ; [rend., közread. a Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum Alapítvány]. - Pécs : Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum Alapítvány, 2004. - [16] p. : ill., színes ; 25 cm
Simion, Pop "Napló" című írásával. - Példányszám: 300
ISBN 963-212-975-X fűzött : ár nélkül
Kárpát-medence - Krapanj-sziget - Šibenik - képzőművészet - határon túli magyarság - művésztelep - kiállítási katalógus
73/76(4-11)(=945.11)"200" *** 061.28(497.13Krapanj-sziget) *** 061.4(497.13-2Šibenik)
[AN 1081769]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2004.
Kemp, Wolfgang
Die Räume der Maler (magyar)
   A festők terei : a képi elbeszélés Giotto óta / Wolfgang Kemp ; [ford. Kékesi Zoltán]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 201 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 3.)
Bibliogr.: p. 199-201. és a jegyzetekben
ISBN 963-9529-13-3 fűzött : 2500,- Ft
festészet - művészetfilozófia - 14. század - 15. század
75(100)"13/14" *** 75.01
[AN 1080625]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2004.
Kengyel Ákos
   A művészetek temploma : a Zeneakadémia szecessziós épülete = The temple of arts : the art nouveau building of the Academy of Music / írta és fényképezte Kengyel Ákos ; [kiad. ... Eurostrat Bt.]. - Budapest : Eurostrat Bt., 2004. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-214-638-7 fűzött : ár nélkül
Budapest - építészettörténet - színházépület - századforduló - szecesszió
72.035.93(439-2Bp.) *** 725.822(439-2Bp.)(036)
[AN 1081021]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2004.
Komiszár János (1949-)
   Cívis paraván : műterem mikrofonközelből / Komiszár János ; [kiad. a Cívis Hotel és Gasztronómia Rt.]. - Debrecen : Cívis Hotel és Gasztronómia Rt., 2003. - 241, [23] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-026-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - interjú
73/76(439)(092)(047.53)
[AN 1079500]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2004.
   Maghy Zoltán, 1903-1999 / [... szerk. Tamus István] ; [... tanulm. Sz. Kürti Katalin] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2003. - 61 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 17. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Maghy Zoltán (1903-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
75(439)(092)Maghy_Z. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 1079509]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2004.
Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata (12.) (2004) (Szolnok)
   Mozgáskorlátozottak XII. Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata : 2004. Szolnok ... , Szolnok Városi Művelődési és Zenei Központ Kht., ... 2004. május 03-tól május 15-ig / [szerk. Magony László] ; [kiad. a Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázat (Monfodi) Közhasznú Alapítvány] ; [vendégkiállító Nagy Tivadar fotóművész]. - Szolnok : Monfodi Alapítvány, [2004]. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-214-921-1 fűzött : ár nélkül
fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(100)"200" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 1081777]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2004.
Muzsinszki Nagy Endre (1886-1975)
Művek (vál.)
   Muzsinszki : [a felsőzsolcai Általános Művelődési Központ Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetének katalógusa ... Muzsinszki Nagy Endre ... második felsőzsolcai emlékkiállítása alkalmából] / [szerk. Papp Ferenc]. - [Felsőzsolca] : [ÁMK Közműv. és Közgyűjt. Int.], [2004]. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Muzsinszki_Nagy_E. *** 061.4(439-2Felsőzsolca)
[AN 1081782]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2004.
Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás (3.) (2003) (Budapest)
   III. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás : Budapest, 2003 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : M. Művel. Int., 2003. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-651-445-3 fűzött : ár nélkül
fotóművészet - határon túli magyarság - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1081763]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2004.
Országos Diákfotó Kiállítás (2003)
   Országos Diákfotó Kiállítás 2003 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [kiad. a Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány]. - Budapest : Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány, 2003. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-212-288-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - amatőr művészet
77.04(439)"200" *** 379.825 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1081760]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2004.
   Pasztell / [közread. a] Pasztellfestők Egyesülete. - Debrecen : Pasztellfestők Egyes., [2004]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Pasztellfestők Egyesülete
Magyarország - pasztellfestés - egyesület
75(439)"200" *** 75.021.342 *** 061.28(439)
[AN 1081762]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2004.
Paulikovics Iván (1953-)
   Gipszfigurák mindenkinek / Paulikovics Iván. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 19 p. : ill. ; 29 cm. - (Mutatós matatós sorozat, ISSN 1217-6133)
ISBN 963-19-4091-8 fűzött : ár nélkül
szobrászat - gipsz
73.023.4
[AN 1080310]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2004.
Schnaus-Lorey, Ellinor
Oberflächenbehandlung alter Möbel (magyar)
   Régi bútorok felületkezelése / Ellinor Schnaus ; [ford. Gertheis Antal]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9560-35-9 kötött : 3498,- Ft
régi bútor - bútorasztalosság - fafelület-kezelés
749.1 *** 684.03.004.53
[AN 1076460]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2004.
Sterbenz Károly (1901-1993)
Művek (vál.)
   Sterbenz / [szerk. és az előszót írta Bellák Gábor]. - Sopron : Hillebrand Ny., 2003. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó és a képaláírások magyar és német nyelven
ISBN 963-212-764-1 fűzött : ár nélkül
Sopron - grafikus - helyismeret - 20. század - exlibris-gyűjtemény - album
76(439)(092)Sterbenz_K. *** 908.439-2Sopron(084.1) *** 097
[AN 1081488]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2004.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Magyar népi kerámia a Déri Múzeumban / P. Szalay Emőke. - Debrecen : Ethnica, 2002-. - 30 cm
Déri Múzeum (Debrecen)
738.031.4(439) *** 39(=945.11)(439) *** 069(439-2Debrecen)
[AN 939029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 207 p., [4] t. : ill., színes
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 963-472-651-8 fűzött : ár nélkül
738.031.4(439) *** 39(=945.11)(439) *** 069(439-2Debrecen)
[AN 939030] MARC

ANSEL
UTF-87098 /2004.
Szilágyi B. András
   Minya Mária / [írta ... Szilágyi B. András] ; [kiad. a Schola Manufactura Alapítvány]. - Budapest : Schola Manufactura Alapítvány, 2004. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [41].
ISBN 963-214-956-4 fűzött : ár nélkül
Minya Mária (1946-)
Magyarország - keramikus
738(439)(092)Minya_M.
[AN 1080778]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2004.
Tar Zoltán (1913-1992)
Művek (vál.)
   Tar Zoltán (1913-1992) emlékkiállítás : Debrecen, Déri Múzeum, 2003 / [... szerk. Fodor Éva és Tamus István] ; [bev. tanulm. Gazda László]. - Debrecen : Déri Múz., [2004]. - [32] p. : ill., főként színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Tar_Z. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 1079505]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2004.
Wagner János (1936-)
   Arbeiten, 1996-2002 / János Wagner ; mit einer Einf. von Eugen Christ. - Budapest : VUdAK, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur ; 3.)
A képaláírások magyar nyelven is. - Bibliogr.: p. 35-36. - Példányszám: 500
ISBN 963-206-283-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - magyarországi németek - 20. század - 21. század
75(439)(=30)(092)Wagner_J.
[AN 1081630]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7101 /2004.
Dalmi Sándor
   Colorról fehéren-feketén / Dalmi Sándor. - [Debrecen] : Dalmi S., cop. 2004. - 75 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-430-832-5 fűzött : 990,- Ft
Color
Magyarország - könnyűzene - együttes - zenetörténet
78.067.26.036.7(439)Color
[AN 1079493]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2004.
   Daloskönyv / [közread. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar főiskolai szak]. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 273 p. : ill., kotta ; 16 cm
ISBN 963-9466-73-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - diákélet - bányászat - daloskönyv
784.66 *** 398.85(=945.11) *** 622 *** 378.189(439)
[AN 1080526]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2004.
Kovács Attila
   Húszéves a Pécsi Szimfonikus Zenekar / [... tanulmány szerzője Kovács Attila] ; [színes fotó Marsalkó Péter] ; [kiad. a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány]. - Pécs : Pécsi Szemle Várostört. Alapítvány, 2004. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 1200
Fűzött : ár nélkül
Pécsi Szimfonikus Zenekar
Pécs - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Pécs)(091)
[AN 1080516]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2004.
   A romantikus zene műhelytitkai / Frank Oszkár. - Budapest : Akkord, [1999]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-85235-3-0. - A 3. köt. magánkiadásban jelent meg
ISBN 963-9255-05-X *
78.035.3
[AN 391655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Liszt Ferenc: Années de pèlerinage. - cop. 2004. - 115 p. : ill., kotta
ISBN 963-430-875-9 fűzött : ár nélkül
Liszt Ferenc (1811-1886). Années de pèlerinage
Magyarország - zeneszerző - 19. század - zongorára írt zenemű
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 786.2
[AN 1080061] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7105 /2004.
Balogh Gyöngyi
   A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig / Balogh Gyöngyi, Gyürei Vera, Honffy Pál. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276. - Filmogr.: p. 277-298.
ISBN 963-16-2990-2 kötött : ár nélkül
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2990-2)
Magyarország - filmművészet - játékfilm - filmtörténet
791.43-2(439)(091)
[AN 1079735]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2004.
Marx József (1942-)
   Fábri Zoltán : fák és folyondárok, egy komoly filmrendező pályaképe / Marx József. - Budapest : Vince K., 2004. - 232 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Filmogr.: p. 224-231. - Bibliogr.: p. 231.
ISBN 963-9552-14-3 fűzött : 3495,- Ft
Fábri Zoltán (1917-1994)
Magyarország - filmrendező - 20. század - életrajz
791.43.071.1(439)(092)Fábri_Z.
[AN 1079628]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2004.
Metz Katalin (1938-)
   Hetedhét határon túli gongütések / Metz Katalin. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2004. - 184 p. ; 21 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 963-85171-4-X fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-851714)
magyar irodalom - színházi kritika - irodalomkritika
792.072.3 *** 894.511-95
[AN 1080764]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7108 /2004.
   Angol - magyar tematikus gazdasági szókincstár / Erdei József [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2004. - [6], 653 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 535-536.
ISBN 963-9478-87-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - gazdaság - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11 *** 33
[AN 1079593]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2004.
   Beke-szimpózium, Beke Ödön Cseremisz nyelvjárási szótárának megjelenése alkalmából : Szombathely, 2001. december 13. = Materialy konferencii, posvâŝennoj dialektnomu slovarû Èdena Beke : Sombathej, 13 dekabrâ 2001 g. / szerk. ... Margarita Kuznecova, Pusztay János. - Savariae : [BDF Uralisztikai Tansz.], 2004. - 123 p. ; 22 cm. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 6.)
Rend. a Berzsenyi Dániel Főiskola. - Váltakozva magyar, orosz és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9531-20-0 fűzött : ár nélkül
mari nyelv - nyelvjárás - konferenciakiadvány
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1081710]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2004.
Benkő Loránd (1921-)
   Nyelv és tudomány, anyanyelv és nyelvtudomány : válogatás Benkő Loránd tanulmányaiból / szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő ; [közread. az] ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. - Budapest : ELTE BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2003. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-463-534-2
nyelvészet - anyanyelv - magyar nyelv - személyi bibliográfia
80 *** 800.71 *** 809.451.1 *** 801 *** 012Benkő_L.
[AN 1081655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 510 p.
Váltakozva magyar, német, olasz és francia nyelven
ISBN 963-463-535-0 fűzött : ár nélkül
nyelvészet - anyanyelv - magyar nyelv
80 *** 801 *** 800.71 *** 809.451.1
[AN 1081659] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 479 p.
Váltakozva magyar, német és olasz nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-535-0)
magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvtörténet
809.451.1-087
[AN 1081660] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 476 p.
Váltakozva magyar és német nyelven. - Benkő Loránd műveinek bibliográfiája: p. 449-476.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-535-0)
Magyarország - nyelvtörténet - magyar nyelv - nyelvész - személyi bibliográfia
809.451.1-087 *** 80.001(439)(092) *** 012Benkő_L.
[AN 1081663] MARC

ANSEL
UTF-87111 /2004.
Bíró Anett
   Ten more countries in the European Union : test your English vocabulary II. / Bíró Anett. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2004]. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-6-X fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 1081579]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2004.
Bíró Ferenc (1945-)
   Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere / Bíró Ferenc, Kalcsó Gyula. - Eger : EKF BTK, 2004. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-8592 ; 2.)
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 963-9417-11-4 fűzött : ár nélkül
Köröstarcsa - magyar nyelv - földrajzi név - helyismeret
809.451.1-311(439-2Köröstarcsa) *** 908.439-2Köröstarcsa
[AN 1080019]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2004.
Bulinszky Marianna
   Esami comunicativi in italiano : készségfejlesztő gyakorlókönyv az olasz nyelvi vizsgákhoz / Bulinszky Marianna, Horváth T. Krisztina. - Budapest : Editio Mediterranica, 2004. - 191 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-214-189-X fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
805.0(079.1)=945.11
[AN 1079684]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2004.
Csűry Andrea
   Les pronoms indéfinis du français contemporain : une approche sémiotique textuelle / Andrea Csűry. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series linguistica, ISSN 1588-6492 ; 8.)
Bibliogr.: p. 162-167. - Példányszám: 250
ISBN 963-472-792-1 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - nyelvtan
804.0-246
[AN 1079988]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2004.
Fekete János
   Magyar - német, német - magyar fizika európai diákszótár = Ungarisch - deutsch, deutsch - ungarisch Physik europäisches Fachwörterbuch für Studenten / Fekete János. - Budapest : Spirit(us), 2003. - 353 p. ; 17 cm. - (Spirit(us) szótárak)
ISBN 963-86406-1-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - fizika - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 53
[AN 1072580]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2004.
Fekete János
   Magyar - német, német - magyar matematika európai diákszótár = Ungarisch - deutsch, deutsch - ungarisch Mathematik europäisches Fachwörterbuch für Studenten / Fekete János. - Budapest : Spirit(us), 2003. - 360 p. ; 17 cm. - (Spirit(us) szótárak)
ISBN 963-86406-0-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - matematika - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 51
[AN 1080519]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2004.
   A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után / szerk. Szabó Erzsébet és Vecsey Zoltán. - Szeged : JATE Press, 2003. - 146 p. ; 21 cm. - (Studia poetica. Supplementum, ISSN 1785-8631 ; 1.)
Bibliogr.: p. 138-146. és a tanulmányok végén
ISBN 963-4826-11-3 fűzött : ár nélkül
szemantika
801.54
[AN 1080351]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2004.
Lázár Györgyné
   Wortwörtlich : tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Lázár Györgyné ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - 4. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-4971-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - nyelvkönyv - tematikus szótár
803.0-3(078)=945.11
[AN 1078027]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2004.
   Magyar nyelvtörténet / szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc ; [szerzők E. Abaffy Erzsébet et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 950, [10] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 895-934.
ISBN 963-379-534-6 kötött : 4680,- Ft (hibás ISBN 963-389-534-6)
magyar nyelv - nyelvtörténet - egyetemi tankönyv
809.451.1-53(075.8)
[AN 1079620]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2004.
   Mintafeladatsor : angol alapfok. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 17 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 1080814]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2004.
   Mintafeladatsor : angol felsőfok. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 28 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 1080806]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2004.
   Mintafeladatsor : angol középfok. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 25 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 1080802]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2004.
   Mintafeladatsor : német alapfok. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 17 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 1080822]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2004.
   Mintafeladatsor : német felsőfok. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 30 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 1080813]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2004.
   Mintafeladatsor : német középfok. - Székesfehérvár : KJF Nyelvvizsgaközp., [2003]. - 26 p. ; 22 cm. - (Társalkodó vizsgarendszer)
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 1080816]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2004.
Sárdi Rudolf
   Angol - magyar halálszótár = The reaper's handbook : a taboo compilation on death / [főszerk. Sárdi Rudolf] ; [kiad. ... Magyar a Magyarért Alapítvány]. - [Budapest] : Magyar a Magyarért Alapítvány, [2004]. - 136 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 963-206-973-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - halál - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11 *** 612.67 *** 128
[AN 1081097]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7127 /2004.
Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája (2003) (Budapest)
   Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2003. október 3 : Szent Jeromos-napi találkozások = Translators and Interpreters Autumn Conference, 3rd October 2003 : Saint Jerome's day encounters. - [Budapest] : [BMGE] : [BKÁE] : [Mo. Fordítóirodák Egyes.], [2004]. - III, 24 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem és a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. - Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
fordítás - konferenciakiadvány
82.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1080080]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2004.
Hajdu Péter (1966-)
   Már a régi görögök is : tanulmányok az antik hagyományról / Hajdu Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 184 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-571-X fűzött : 1400,- Ft
irodalomelmélet - esztétika - ókori latin irodalom története - ókori görög irodalom története
82.01 *** 875(091) *** 871(091)
[AN 1079284]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2004.
Iser, Wolfgang
The range of interpretation (magyar)
   Az értelmezés világa / Wolfgang Iser ; [ford. Lajosi Krisztina] ; [közread. az] ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék]. - Budapest : Gondolat : ELTE Összehasonlító Irodtud. Tansz., 2004. - 207 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-14-0 kötött : 2890,- Ft
hermeneutika - irodalomtudomány - ismeretelmélet
82.07 *** 22.06 *** 801.73 *** 165.0
[AN 1081650]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2004.
Kenyeres Zoltán (1939-)
   Korok, pályák, művek : válogatott tanulmányok / Kenyeres Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2004. - 405 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8096-9 kötött : ár nélkül
irodalomtudomány - magyar irodalom története
82.01 *** 894.511(091)
[AN 1079692]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2004.
Molnár István, D. (1941-)
   The Hungarians in modern Polish literature, 1919-1989 / István D. Molnár ; [... transl. by Angelika Reichmann]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 254 p. ; 20 cm. - (Isis books, ISSN 1785-5608)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9531-12-X fűzött : 1950,- Ft
lengyel irodalom története - 20. század - magyarságkép
884(091)"1919/1989" *** 316.65(438) *** 316.356.4(=945.11)
[AN 1080632]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2004.
   Nouvelles tendances en littérature comparée IV : "Les ateliers littéraires et les écrivains" = Új tendenciák a komparatisztikában IV. : "Irodalmi műhelyek vonzásában" / [direction et réd. Alain Schaffner, Piroska Madácsy, Kálmán Bene] ; [org., publié par] Université de Szeged Faculté de la formation des enseignants Gyula Juhász ..., Université de Picardie Jules Verne Centre d'études du roman et du romanesque. - Szeged : SZTE ; Amiens : Univ. de Picardie J. Verne, 2004. - 381, [2] p. ; 24 cm
A 2003. ápr. 24-25-én Szegeden rendezett konferencia anyaga. - A tanulmányok váltakozva francia és magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar és francia nyelven
ISBN 963-9167-91-6 fűzött : ár nélkül
irodalomtudomány - konferenciakiadvány
82.01 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1080361]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7133 /2004.
Bakó Endre (1938-)
   A pór testamentuma : "Költő" Nagy Imre pályaképe / Bakó Endre. - Debrecen : Ethnica, 2004. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 94-98.
ISBN 963-472-795-6 fűzött : ár nélkül
Nagy Imre (1896-1942)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nagy_I.
[AN 1081684]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2004.
Bókay Antal (1951-)
   József Attila poétikái / Bókay Antal. - Budapest : Gondolat, 2004. - 227 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-17-5 kötött : 2680,- Ft
József Attila (1905-1937)
író - 20. század - műelemzés - vers
894.511(092)József_A.
[AN 1081645]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2004.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Balassi Bálint / Eckhardt Sándor. - Budapest : Balassi, 2004. - 232 p. ; 19 cm
ISBN 963-506-598-1 kötött : 2000,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század
894.511(092)Balassi_B.
[AN 1079273]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2004.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Fekete István az édesapám volt.. / ifj. Fekete István. - Budapest : Móra, 2004. - 381, [4] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7906-0 kötött : 1890,- Ft
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 1081581]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2004.
Madách Szimpózium (11.) (2003) (Balassagyarmat ; Szügy ; Alsósztregova)
   XI. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy - Alsósztregova, 2003. szept. 26-27.] / [szerk. Bene Kálmán] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2004. - 290 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 35.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9386-18-9 fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy) *** 061.3(437.6-2Alsósztregova)
[AN 1080069]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2004.
Máté István
   Toll és palást : Édes Gergely és családja: költők és lelkészek / Máté István ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2004. - 258 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 20-28. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-494-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-949-5)
Édes Gergely (1763-1847)
Édes család
Magyarország - író - protestáns lelkész - református egyház - családtörténet - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Édes_G. *** 284.2(439)(092)Édes_G. *** 929.52(439)Édes
[AN 1081279]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2004.
Nemere István (1944-)
   Jókai Mór szerelmei / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-310-4 fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Jókai_M.
[AN 1078460]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2004.
   Poeta angelicus : írások Dsida Jenőről és költészetéről / szerk. Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2003. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-288-6 kötött : ár nélkül
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - életrajz
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 1080789]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2004.
   Tanulmányok Kányádi Sándorról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 442 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-800-6 fűzött : 1800,- Ft
Kányádi Sándor (1929-)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(498)(092)Kányádi_S.
[AN 1081562]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2004.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Néprajz Móra Ferenc műveiben / Ujváry Zoltán. - Kiskunfélegyháza : [Kiskun Múzeum Baráti Köre], 2004. - 217 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Cumanica, ISSN 1417-6947 ; 5.)
ISBN 963-7112-05-7 kötött : ár nélkül
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - író - 20. század - magyar néprajz
894.511(092)Móra_F. *** 39(=945.11)
[AN 1081813]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2004.
Vallasek Júlia (1975-)
   Elváltozott világ : az erdélyi magyar irodalom 1940-44 között / Vallasek Júlia. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 364 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-801-4 fűzött : 980,- Ft
erdélyi magyar irodalom története - 20. század
894.511(498)(091)"194"
[AN 1081705]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2004.
   A varázsló halála : in memoriam Csáth Géza / [vál., szerk., összeáll. Szajbély Mihály]. - Budapest : Nap, 2004. - 394 p. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-48-6 kötött : 2590,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - életrajz - válogatott művek
894.511(092)Csáth_G. *** 894.511-821
[AN 1079603]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7145 /2004.
Anderson, Caroline
Rescuing Dr. Ryan (magyar)
   Ryan doki megmentése / Caroline Anderson ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 250.)
ISBN 963-537-267-1 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080988]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2004.
Aspenström, Werner
   Hanyatt a fűben : versek / Werner Aspenström ; vál. és ford. Mervel Ferenc ; az utószót írta Bengt Emil Johnson. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-80-X fűzött : ár nélkül
svéd irodalom - vers
839.7-14=945.11
[AN 1079611]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2004.
Baxendale, Martin
Your marriage (magyar)
   A házasság működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2004. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9563-21-8 fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 1076451]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2004.
Brezina, Thomas
He Paps, ich brauch mehr Taschengeld! (magyar)
   Hé, apu, kevés a zsebpénz! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 171 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-627-994-2 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1081552]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2004.
Čapek, Karel
Dášeňka čili život štěněte (magyar)
   Dásenka avagy Egy kölyökkutya élete / ... megírta, lerajzolta és lefényképezte Karel Čapek. - [Budapest] : Ab Ovo, 2004. - 99 p. : ill. ; 29 cm + 2 mell.
Ford. Körtvélyessi Klára
ISBN 963-9378-24-0 kötött : ár nélkül
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 1079279]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2004.
Chevalier, Tracy
The lady and the unicorn (magyar)
   A hölgy és az egyszarvú / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-06-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1080432]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2004.
Cornwell, Bernard
Gallows thief (magyar)
   Szorul a hurok / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 358 p. ; 22 cm
ISBN 963-367-011-X kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1079564]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2004.
Cross, Helen
My summer of love (magyar)
   Szerelmem nyara / Helen Cross ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-07-8 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 1080117]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2004.
Denton, Jamie
Breaking the rules (magyar)
   Hölgyek éjszakája / Jamie Denton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 175.)
ISBN 963-537-196-9 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080985]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2004.
Dick, Philip K.
Time out of joint (magyar)
   Kizökkent idő / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 963-86361-9-X fűzött : 1780,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1080163]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2004.
Donald, Robyn
Wolfe's temptress (magyar)
   A múlt cserepei / Robyn Donald ; [... ford. Gál Zoltán]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 307.)
ISBN 963-537-243-4 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080990]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2004.
   A fény felé : nők imakönyve / [vál. és szerk. Széppataki Viktória]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-562-3 kötött : 1000,- Ft
Fűzött : 800,- Ft
világirodalom - himnusz - ima
82-141=945.11 *** 243
[AN 1079725]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2004.
Freund, Peter
Laura und das Siegel der Sieben Monde (magyar)
   Laura és a Hét Hold Pecsétje / Peter Freund ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., cop. 2004. - 477 p. ; 22 cm
ISBN 963-9519-65-0 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1081701]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2004.
Hämäläinen, Helvi
Uusi Aadam (magyar)
   Az új Ádám / Helvi Hämäläinen ; [ford. Pap Éva]. - [Budapest] : Valo-Art, 2004. - 169 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 963-214-877-0 fűzött : ár nélkül
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 1081611]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2004.
Hamilton, Diana
The billionaire affair (magyar)
   Otthonra lelni / Diana Hamilton ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 318.)
ISBN 963-537-219-1 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1079575]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2004.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kárhozottak cirkusza / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - 2004. - 326 p.
ISBN 963-86361-7-3 * fűzött : 1780,- Ft : 7,10 ? (hibás ISBN 963-86361-7-1)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1080148] MARC

ANSEL
UTF-87161 /2004.
Hart, Jessica
A bride for Barra Creek (magyar)
   Egymásra utalva / Jessica Hart ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 306.)
ISBN 963-537-242-6 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080991]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2004.
Helge, Per
   Hullámhosszak : versek / Per Helge ; vál. és ford. Mervel Ferenc ; az utószót írta Bengt Emil Johnson. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 86 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9373-80-X)
svéd irodalom - vers
839.7-14=945.11
[AN 1079615]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2004.
Holt, Victoria
Saraband for two sisters (magyar)
   Az ikrek tánca / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 399 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-275-5 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 1079345]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2004.
Jackson, Kevin
   Sötét nappalok, fényes éjszakák : egy mániás depressziós vallomásai / Kevin Jackson. - Budapest : Mérték K., 2004. - 221 p. ; 22 cm
Ford. Jackson Szilvia
ISBN 963-9519-59-6 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - depresszió - mánia - memoár
820-94(73)=945.11 *** 616.895.1(0:82-94)
[AN 1081637]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2004.
Kaaberbøl, Lene
The broken orb (magyar)
   Az idő hálója / Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004-. - 20 cm
W.i.t.c.h. (keretcím)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1069687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A bagoly árnyéka. - 2004. - 133 p.
ISBN 963-627-984-5 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1081130] MARC

ANSEL
UTF-87166 /2004.
Kivirähk, Andrus
Rehepapp ehk november (magyar)
   Ördöngös idők / Andrus Kivirähk ; [ford. Segesdi Móni]. - [Budapest] : Valo-Art, cop. 2004. - 220 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 963-214-876-2 fűzött : ár nélkül
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 1081609]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2004.
   Koccintás francia flaskákkal : műfordítások, átköltések, után-dúdolások a borról / [ford.] Németh Árpád és Németh István Péter. - Tapolca : Szerzők, 2004. - 37, [2] p. : ill. ; 21 cm
Francia és magyar nyelven. - Példányszám: 200
ISBN 963-460-091-3 fűzött : ár nélkül
francia irodalom - magyar irodalom - bor - fordítás - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
840-14.02(082)=945.11 *** 894.511-14.032 *** 663.2(0:82-14)
[AN 1081219]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2004.
Lenau, Nikolaus
   Élet és álom : válogatott költemények / Nikolaus Lenau ; [... ford. Feleki Sándor] ; [... vál. és szerk. Fehér József] ; [Sándor Zsuzsa rajz.]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2003. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Poétai gyűjtemény, ISSN 1586-5517 ; 3.)
ISBN 963-9271-32-2 kötött : ár nélkül
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 1082010]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2004.
Lyons, Mary
The playboy's baby (magyar)
   Távszerelem / Mary Lyons ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 305.)
ISBN 963-537-241-8 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080992]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2004.
Maguire, Margo
Celtic bride (magyar)
   A kelta menyasszony / Margo Maguire ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-291-4 fűzött : 995,- Ft (hibás ISBN 963-536-291-4)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1079610]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2004.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Leó, a cselkirály. - cop. 2004. - 132, [2] p.
ISBN 963-86390-8-3 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079606] MARC

ANSEL
UTF-87172 /2004.
McCauley, Barbara
Sinclair's surprise baby (magyar)
   Csak egyetlen szót / Barbara McCauley ; [... ford. Makáry Kata]. Apás szülés / Barbara McMahon ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. A tettes ismeretlen / BJ James ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/2.)
Egys. cím: Sinclair's surprise baby. The marriage test. A season for love
ISBN 963-537-285-X fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1079580]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2004.
McKenna, Juliet E.
The assassin's edge (magyar)
   Kétélű fegyver : Einarinn ötödik legendája / Juliet E. McKenna ; [ford. Nyikos Eszter és Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2004-. - 19 cm
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 1081839]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 331 p. : ill.
ISBN 963-9399-72-8 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-07-8)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 1081844] MARC

ANSEL
UTF-87174 /2004.
McMahon, Barbara
The substitute wife (magyar)
   Szőke veszedelem / Barbara McMahon ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 317.)
ISBN 963-537-218-3 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1079576]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2004.
Meade, Glenn
Web of deceit (magyar)
   Az ámítás hálója / Glenn Meade ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-273-9 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1079342]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2004.
Mernissi, Fatima
Dreams of trespass (magyar)
   A hárem lánya / Fatima Mernissi ; [ford. Bart István]. - Budapest : Corvina, [2004]. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5320-6 fűzött : 1990,- Ft
Marokkó - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(64)=945.11
[AN 1079591]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2004.
More, Thomas, Sir
A dialogue of comfort against tribulation (magyar)
   Erősítő párbeszéd balsors idején / Thomas Morus ; ford. Gergely Zsuzsa ; szerk. Szőcs Géza. - Budapest ; Kolozsvár : Szt. István Társ. : A Dunánál, 2004. - 461, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-571-2 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - filozófia - magyar történelem - török hódoltság
820-96=945.11 *** 943.9"152/160"
[AN 1079691]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2004.
Pickart, Joan Elliott
Single with twins (magyar)
   Családi album / Joan Elliot[!] Pickart ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 160.)
ISBN 963-537-184-5 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080986]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2004.
Porter, Jane
Christos's promise (magyar)
   Esküvő a zárdában / Jane Porter ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 308.)
ISBN 963-537-244-2 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080989]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2004.
Putney, Mary Jo
The rake (magyar)
   Veszélyes vonzalom / Mary Jo Putney ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2004]. - 395 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-75-5 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1081118]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2004.
Saylor, Steven
Arms of nemesis (magyar)
   A végzet fegyvere / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 343 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86483-2-5 fűzött : 1880,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1080186]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2004.
Schröder, Patricia
Zoff in der Clique (magyar)
   Csajok és csetepaték / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2004. - 158 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 1.)
ISBN 963-627-954-3 kötött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1080576]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2004.
Sjögren, Lennart
   Tengertajték : versek / Lennart Sjögren ; vál. és ford. Mervel Ferenc ; az utószót írta Bengt Emil Johnson. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9373-80-X)
svéd irodalom - vers
839.7-14=945.11
[AN 1079613]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2004.
Skármeta, Antonio
El cartero de Neruda (magyar)
   Neruda postása / Antonio Skármeta ; [ford. Kertész Lóránt]. - Budapest : Európa, 2004. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7581-6 kötött : 1800,- Ft
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 1080431]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2004.
Updike, John
The music school (magyar)
   A zeneiskola / John Updike ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 276 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7600-6 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 1081641]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2004.
Urban, Miloš
Sedmikostelí (magyar)
   Héttemplom : gótikus regény Prágából / Miloš Urban ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-91-2 fűzött : 2480,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1081555]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2004.
Wilde, Lori
Bye, bye bachelorhood (magyar)
   Nem ér a nevem / Lori Wilde ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 251.)
ISBN 963-537-268-X fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1080987]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2004.
Yoshimoto Banana
Tsugumi (magyar)
   Viszlát, Cugumi! : [japán novella] / Banana Yoshimoto ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Trivium, cop. 2004. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-40-0 kötött : 1890,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 1079719]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7189 /2004.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Oldott kéve / Aniszi Kálmán. - [Budapest] : Közdok, cop. 2003. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 963-552-370-X fűzött : ár nélkül
Erdély - erdélyi magyarság - kisebbségi kérdés - nemzetiség - erdélyi magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(498) *** 316.347(=945.11)(498.4)(0:82-92) *** 323.15(=945.11)(498.4)(0:82-92)
[AN 1080402]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2004.
Balassi Bálint (1554-1594)
Művek (vál.)
   Balassi Bálint összes versei / [a szöveget gond., a jegyzeteket ... írta Kőszeghy Péter és Szentmártoni Szabó Géza]. - Budapest : Osiris, 2004. - 258 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-624-X fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1076137]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2004.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Szép magyar komédia / Balassi Bálint ; [a szöveget gond., a jegyzeteket ... írta Kőszeghy Péter és Szentmártoni Szabó Géza]. - Budapest : Osiris, 2004. - 115, [2] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-625-8 fűzött : 620,- Ft
magyar irodalom - vígjáték
894.511-2
[AN 1076134]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2004.
Beke György (1927-)
   Makacs realizmus : tanulmányok, interjúk, portrék / Beke György. - Budapest : Közdok, 2003. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-552-374-2 fűzött : ár nélkül
Erdély - Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - művelődéstörténet - publicisztika
894.511-92(498) *** 894.511(4-11)(091)"19" *** 930.85(439)
[AN 1080447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 292 p.
ISBN 963-552-377-7
Erdély - Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - művelődéstörténet - publicisztika
894.511-92(498) *** 894.511(4-11)(091)"19" *** 930.85(439)
[AN 1080449] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 245 p.
ISBN 963-552-378-5
Erdély - Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - művelődéstörténet - publicisztika
894.511-92(498) *** 894.511(4-11)(091)"19" *** 930.85(439)
[AN 1080451] MARC

ANSEL
UTF-87193 /2004.
Bencze Lóránt (1939-)
   Boldog a nép, amely tud ünnepelni : válogatott alkalmi és ünnepi beszédek, előadások, 1993-2003 / Bencze Lóránt ; [utószó Adamik Tamás]. - [Budapest] : Corvinus, 2004. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 963-9062-59-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - alkalmi beszéd
894.511-5 *** 82.085 *** 394.2
[AN 1080443]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2004.
Berze Nagy János (1879-1946)
   Szőlőszem királyfi : magyar népmesék / Berze Nagy János ; Róna Emmy rajz. - Budapest : Osiris, 2004. - 137, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-389-629-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)
[AN 1079616]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2004.
Borbély Tamás (1978-)
   Ahh... semmi : versek / Borbély Tamás ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - [Budapest] : Magyar a Magyarért Alapítvány, 2003. - 104 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-972-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1081092]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2004.
Boros Gábor (1945-)
   Lehajló fűzfaágak / Boros Gábor. - Vecsés : Szalontai J., cop. 2004. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 963-214-717-0 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1080340]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2004.
Csiky Gergely (1842-1891)
   Buborékok : vígjáték három felvonásban / Csiky Gergely ; [... szerk. Hamvai Kornél]. - [Budapest] : Nemz. Színház : Palatinus, 2004. - 123, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vígjáték
894.511-2
[AN 1080005]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2004.
Dobai Benedek
   Egy rossz versek kötete : versek / Dobai Benedek ; [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, 2003. - 102 p. ; 24 cm
ISBN 963-206-974-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1081100]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2004.
Felsőrákosi T. Mihály
   Anyaszült szókkal : versek / Felsőrákosi T. Mihály. - [Ajka] : [Magánkiad.], [2004]. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-041-7 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 1081263]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2004.
Flores, Eduardo R.
   Disznóságok gyűjteménye : kémek, albán szefárdok, az ördög, a halál és más nyalánkságok / Rózsa-Flores Eduardo ; [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, 2003. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-971-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 1081095]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2004.
Garden, Sarah
   Anya, drága / Sarah Garden. - Pécs : Alexandra, 2004. - 239 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-725-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1080356]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2004.
   Göröngyös úton : Kárász József-emlékkönyv / [összeáll., a bibliográfiát kész. Kőszegfalvi Ferenc] ; [a szemelvények válogatásában közrem. ifj. Kárász József] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ...]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2004. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-174.
ISBN 963-214-605-0 kötött : ár nélkül
Kárász József (1914-1996)
író - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek - életrajzi bibliográfia
894.511-821 *** 894.511(092)Kárász_J.:016
[AN 1081477]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2004.
Hajdrik József (1951-)
   Népi gyógyítások / Hajdrik József (Vaj Ákos) ; [ill. Hangodi Lajos János, Kari Erzsébet Zsóka]. - Hévíz ; [Törökszentmiklós] : Divius Lux MM, 2003. - 181, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-855-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 1080411]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2004.
Hajdrik József (1951-)
   Rózsaszüret : válogatott versek / Hajdrik József ; [... ill. Simon M. Veronika et al.]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2003. - 154 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1080453]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2004.
Határ Győző (1914-)
   Alapigazságaink : Nagardzsuna : műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából / Határ Győző. - Budapest : Szabad Föld, 2003. - 265 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-265.
ISBN 963-8473-36-3 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 1080566]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felelj szépen, ha kérdeznek! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7899-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 1076454]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2004.
Jantyik Zsolt (1964-)
   Világeső : Jantyik Zsolt összegyűjtött írásai, 1986-2002. - [Derecske] : Szerző, cop. 2003. - 93 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 1079480]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2004.
Kamarás István (1941-)
   Kalamona kalamajka / Kamarás István ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 234 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
ISBN 963-11-7915-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1081178]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2004.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 18. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2388-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1076358]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2004.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Csillagfegyenc / Kovács József Hontalan ; [kiad. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület]. - [Budapest] : Cigány Kult. és Közművel. Egyes., cop. 2003. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86451-0-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1080439]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2004.
Kovács László
   Tanú vagyok : életrajzi töredékek / Kovács László. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2004. - 288, [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 32.)
Példányszám: 800
ISBN 963-7240-57-8 kötött : ár nélkül
Kovács László
Magyarország - Németország - magyar irodalom - koncentrációs tábor - holokauszt - zsidóság - antiszemitizmus - második világháború - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1080324]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv : álmok, babonák : hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől? / Krúdy Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. öregbített kiad. bőv. változata. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1997. - 389, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-14-2064-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-43 *** 894.511-32 *** 398.7
[AN 1076354]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   A fekete anya kígyója / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9591-01-7 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1080142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 364 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1080146] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 322 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1080149] MARC

ANSEL
UTF-87214 /2004.
Lövei Sándor (1975-)
   Elszöknek az angyalok / Lövei Sándor. - [Püspökladány] : Lövei S. : Kulcsár L., 2003. - 59, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-335-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1079472]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2004.
Lövei Sándor (1975-)
   Ha elhallgatnak a harangok / Lövei Sándor. - [Püspökladány] : Galenus 2000, 2003. - 62, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-218-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1079461]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2004.
Lövei Sándor (1975-)
   Még ne aludj el / [vers] Lövei Sándor ; [fotó] Máthé András. - [Püspökladány] : Galenus 2000, 2004. - 71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-651-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Máthé_A.
[AN 1079475]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2004.
   Magyar feltámadás / [... összeáll. Arany Adrienn et al.]. - Ispánk : Non-Nobis Alapítvány : Szkítiánosz, [2004]. - 138 p. ; 21 cm. - (Országépítő füzetek ; 12.)
ISBN 963-86503-0-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 1081810]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2004.
   Magyar füst : [a magyar irodalom klasszikusai a dohányzásról] / [szerk. Urbán László] ; [ill. Zórád Ernő]. - [Budapest] : Belépő Magyarországra Kft., [2004]. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Analitikus leírása : AN 102060
ISBN 963-214-751-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dohányzás - elbeszélés - szöveggyűjtemény
894.511-32(082) *** 613.84(0:82-32)
[AN 1079729]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2004.
Máhl Ferenc (1953-)
   Érzések viharában : versek / Máhl Ferenc. - Olaszfalu : Szerző, 2004. - 109 p., [30] t. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1081360]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2004.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 4. rev. ed. - [Budapest] : Corvina, 2004. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5157-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 1076352]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2004.
Nádas Péter (1942-)
   Saját halál / Nádas Péter. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 287 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-676-340-2 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - esszé
894.511-4 *** 77.04(439)(092)Nádas_P.
[AN 1079516]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2004.
Nemes András (1922-)
   Egy emberöltő / Nemes András. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Nemes András (1922-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1079935]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2004.
Ördög A. Róbert
   Lelencdalok : versek a nagy szivatásról / Ördög A. Róbert ; [az illusztrációk Keresztény Veronika munkái]. - [Győr] : Hazánk, 2003. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7586-77-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1081516]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2004.
Papp Péter
   A fényes mező meséi / Papp Péter ; rajz. Drabant András. - [Dáka] : Papp P., [2004]. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 1081288]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2004.
Pethő László (1944-)
   Álomfoszlásban : versek és dráma / Pethő László. - [Városlőd] : Androméda Kvműhely 2000, 2004. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-880-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 1081354]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2004.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 1203 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-579-0 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1076383]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2004.
Petrovácz István (1933-)
   Bálványos vár : Jókai regénymesék / Petrovácz István. - Szombathely : Alakart, cop. 2004. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-704-9 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
894.511-31.05
[AN 1080067]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2004.
Petrovácz István (1933-)
   Bálványos vár : Jókai regénymesék / Petrovácz István. - Budakalász : Szerző, cop. 2004. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-986-0 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
894.511-31.05
[AN 1080073]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2004.
Rácz Zoltán
   A gonosz értetek jött / Rácz Zoltán ; [ill. Hirman Csaba]. - [Budapest] : [Magyar a Magyarért Alapítvány], cop. 2004. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Közred. a Magyar a Magyarért Alapítvány
ISBN 963-214-553-4 fűzött : ár nélkül
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 1081063]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2004.
Sándor Kálmán (1903-1962)
   Sikkasztók tánca / Sándor Kálmán ; [szerk. Simor András]. - Budapest : [Táncsics Gimn.], 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 20.)
ISBN 963-212-567-3 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1081016]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2004.
Sarlós György (1940-)
   Az evezős / Sarlós György. - Budapest : Cypress Ny., 2004. - 203 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-430-992-5 fűzött : ár nélkül
Sarlós György (1940-)
Magyarország - magyar irodalom - evezősport - memoár
894.511-94 *** 797.123(439)(0:82-94)
[AN 1079447]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2004.
Sohonyai Edit
   Le a pasikkal! avagy Velem nem stimmel valami? / Sohonyai Edit. - Budapest : Móra, 2004. - 206 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-7914-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1081181]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2004.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Barbara, ez több a soknál! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 172, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7911-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1079569]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2004.
Szenkovits Péter (1957-)
   Hidak egymáshoz / Szenkovits Péter. - [Harasztifalu] : [Szenkovits P.], cop. 2003. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-780-9 fűzött : 1177,- Ft
magyar irodalom - interjú
894.511-92
[AN 1081510]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2004.
Szilágyi Miklós (1934-2003)
   Élni igyekeztem : válogatott versek / Szilágyi Miklós ; [szerk. Simon Zoltán] ; [kiad. a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület ...]. - Debrecen : Karácsony S. Neveléstört. Egyes., 2004. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-545-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1081678]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2004.
Szűcs Dániel (1813-1884)
Művek (vál.)
   Szűcs Dániel összegyűjtött versei / [a verseket összegyűjt., a kötetet szerk. Molnár Jánosné] ; [kiad. a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata]. - Veszprém : M. Irodtört. Társ. Veszprém M. Tagozata, 2003. - 141 p., [2] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-85187-8-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar irodalom története - író - 19. század - vers - életrajz
894.511-14 *** 894.511(092)Szűcs_D.
[AN 1079236]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2004.
   "Vedd szívessen csekély iratomat..." : irodalom családi használatra : Margócsy József 85. születésnapjára / ... szerk., a kéziratot gond., sajtó alá rend., a jegyzeteket és a kísérő szövegeket írta Margócsy István. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2004. - 251 p. : ill. ; 26 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 31.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7240-54-3 kötött : ár nélkül
Margócsy-család
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 1080320]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Eliza : történelmi regény / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2004. - 382 p. : ill. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 33.)
ISBN 963-9472-76-X kötött : 2300,- Ft
ISBN 963-9472-81-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1079539]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7239 /2004.
Bogos Katalin
   Babaházi lakoma / írta Bogos Katalin ; rajz. Papp Anikó Míra. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-86-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9266-86-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080694]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2004.
Bogos Katalin
   Békakirály / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Fejérváry Gergő. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-12-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080736]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2004.
Bogos Katalin
   Bennünk van a kutyavér / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Hajdú Kata. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-15-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080704]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2004.
Bogos Katalin
   A brémai muzsikusok / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Blaha Magdi. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-36-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080718]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2004.
Bogos Katalin
   Csipkerózsika / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Fejérváry Gergő. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-97-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080683]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2004.
Bogos Katalin
   Csizmás kandúr / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Blaha Magdi. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-17-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080706]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2004.
Bogos Katalin
   Én is pisze, te is pisze.. / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Hajdú Kata. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-85-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080720]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2004.
Bogos Katalin
   A farkas és a kecskegidák / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Blaha Magdi. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-37-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080711]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2004.
Bogos Katalin
   Hamupipőke / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Fejérváry Gergely. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-84-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080708]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2004.
Bogos Katalin
   Holle anyó / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Blaha Magdi. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9444-35-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080719]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2004.
Bogos Katalin
   Hopp, Juliska! / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Hajdú Kata. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-13-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080687]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2004.
Bogos Katalin
   Hüvelyk Matyi / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Blaha Magdi. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-82-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080727]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2004.
Bogos Katalin
   Jancsi és Juliska / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-11-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080731]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2004.
Bogos Katalin
   Vízparti mondókák / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-98-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080700]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2004.
Bogos Katalin
   Vonatozó / írta Bogos Katalin ; rajz. Krizsanics Antonin. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-96-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080699]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2004.
Bukovics Andrea
   Bevásárlás Anyával / [rajz. Bukovics Andrea]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9444-34-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080664]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2004.
   Csipkerózsika. - Budapest : Pro Junior, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mini puzzle)
ISBN 963-86338-7-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080981]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2004.
Eszes Hajnal
   Cirmoska és új barátja / [rajz. Eszes Hajnal, Balogh János]. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-86338-1-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1081005]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2004.
Eszes Hajnal
   Pongó és kis barátja / [rajz. Eszes Hajnal, Balogh János]. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-86338-2-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1081008]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2004.
   Gulliver. - Budapest : Pro Junior, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mini puzzle)
ISBN 963-86338-8-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080980]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2004.
Hajdú Kata
   Egy - megérett a meggy / [rajz. Hajdú Kata]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9444-33-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080672]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2004.
Hawksley, Gerry
   Hangos Víziló / [ill. Gerry Hawksley] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Mozgatható ábrával
ISBN 963-86436-7-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080637]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2004.
Hawksley, Gerry
   Szégyenlős Zsiráf / [ill. Gerry Hawksley] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Mozgatható ábrával
ISBN 963-86436-6-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080634]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2004.
    éjszakát Brumi. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9533-15-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1081002]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2004.
    éjszakát Pongó. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9533-17-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080933]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2004.
Juhász Magda
   Macivonat / írta Juhász Magda. - [Budapest] : Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-9533-13-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080897]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2004.
Juhász Magda
   Mikulás az erdőn / írta Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9533-19-X kötött : 449,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080919]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2004.
Marék Veronika (1937-)
   A csúnya kislány / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 963-11-7895-1 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080427]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2004.
   Az ólomkatona. - Budapest : Pro Junior, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mini puzzle)
ISBN 963-86338-6-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080977]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2004.
Papp Anikó Míra
   Karácsonyi képeskönyv / [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-9444-26-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080676]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2004.
Papp Viktória
   Élet a dzsungelben : verses panorámakönyv óvodásoknak / [versek Papp Viktória] ; [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Leporello (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9444-32-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080741]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2004.
Papp Viktória
   Élet az erdőben : verses panorámakönyv óvodásoknak / [versek Papp Viktória] ; [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Leporello (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9444-30-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080740]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2004.
Papp Viktória
   Jó reggelt, napsugár! / írta Papp Viktória ; rajz. Papp Anikó Míra. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-14-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080703]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2004.
Papp Viktória
   A mi tanyánk : verses panorámakönyv óvodásoknak / [versek Papp Viktória] ; [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Leporello (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9444-31-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080743]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2004.
Papp Viktória
   A mi utcánk : verses panorámakönyv óvodásoknak / [versek Papp Viktória] ; [rajz. Nyilasi Antónia]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2004]. - Leporello (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9444-29-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080742]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2004.
Papp Viktória
   Pizsamadal / írta Papp Viktória ; rajz. Papp Anikó Míra. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-20-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080734]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2004.
   Pöttöm Panna. - Budapest : Pro Junior, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mini puzzle)
ISBN 963-86338-9-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080975]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Csiga-biga házikó : vidám mondókák és versek / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9579-01-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080914]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Az elveszett kiscipő / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86338-5-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080882]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2004.
Radvány Zsuzsa
   "Kerekecske dombocska..." : vidám mondókák / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-9579-00-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1081015]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Vidám állatóvoda / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-86338-3-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080907]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2004.
Tóth Anna
   Bodri a dzsungelben / írta Tóth Anna ; rajz. Benedek Virág. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-18-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080710]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2004.
Tóth Anna
   Bodri a mezőn / írta Tóth Anna ; rajz. Benedek Virág. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-04-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080688]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2004.
Tóth Anna
   Bodri a tengeren / írta Tóth Anna ; rajz. Benedek Virág. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-28-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080723]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2004.
Tóth Anna
   Bodri és a torna / írta Tóth Anna ; rajz. Benedek Virág. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9444-03-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080739]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2004.
Tóth Anna
   A cirkuszban / írta Tóth Anna ; rajz. Győri Tibor. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-81-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080738]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2004.
Tóth Anna
   Az elkóborolt őzike / írta Tóth Anna. - [Budapest] : Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-9533-14-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080904]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2004.
Tóth Anna
   Húsvét az erdőben / írta Tóth Anna ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-9266-83-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080697]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2004.
Tóth Anna
   Húsvéti mese / írta Tóth Anna ; rajz. Somos Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-9579-05-X kötött : 449,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1081012]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2004.
Tóth Anna
   Mackómalom az erdőben / írta Tóth Anna ; rajz. Somos Zsuzsa. - [Budapest] : Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9579-13-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080921]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2004.
Tóth Anna
   Télapó és a mókusok / írta Tóth Anna ; rajz. Somos Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-9533-20-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1081018]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2004.
   Vackor és barátai Afrikában. - Budapest : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-09-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080932]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2004.
   Vackor és barátai falun. - Budapest : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-07-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080924]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2004.
   Vackor és erdei barátai. - Budapest : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-08-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080927]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2004.
   Vackor és kedvenc állatai. - Budapest : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-10-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1080930]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7294 /2004.
Davis, Jim
   Háziátkok / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 57.)
ISBN 963-9233-52-8 fűzött : 445,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 1079568]
MARC

ANSEL
UTF-8