MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:24:26
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

9312 /2004.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-96-2
030
[AN 100154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Kiegészítés: A - Z. - 2004. - [8], 856 p., [29] t., [41] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-02-4 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2516429] MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Kiegészítés: Bér - Zsolt. - 2004. - [4], 851, XXI p. : ill., részben térk.
ISBN 963-8318-70-8 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2516434] MARC

ANSEL
UTF-89313 /2004.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-39-2 *
030
[AN 126986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Vár - Zsüri : kiegészítés: Aachen - Beöthy. - 2004. - [6], 866 p., [7] t., [34] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-65-2 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2516438] MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Tarján - Vár. - 2004. - [4], 788 p., [65] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-55-5 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2516441] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9314 /2004.
   439. számú Boldogasszony Cserkészcsapat, 1989-2004 / [szerk. Kas Géza]. - Budapest : 439. sz. Boldogasszony Cserkészcsapat, 2004. - [2], 128 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
Boldogasszony Cserkészcsapat (439.)
Budapest - cserkészet
061.213cserkészet(439-2Bp.XI.)
[AN 2510259]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2004.
Násztor Sándor
   Ezüstös hajú társainkért : az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete tíz éves / [írta és szerk. Násztor Sándor]. - Orosháza : [Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyes.], 2004. - 232 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-725-1 fűzött : ár nélkül
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülee
Orosháza - nyugdíjas - egyesület
061.2(439-2Orosháza)-057.75
[AN 2509854]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9316 /2004.
Mecsériné Doktor Rozália
   Kapcsolat, mint forrás : a lobbizás helye és szerepe a közkönyvtárak esetében / Mecsériné Doktor Rozália ; [kiad. a Faludi Ferenc Városi Könyvtár ...]. - Körmend : Faludi F. Vár. Kvt., 2004. - 72 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 66-72. - Példányszám: 350
ISBN 963-214-770-7 fűzött : ár nélkül
könyvtár - érdekérvényesítés
02 *** 316.47
[AN 2509850]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9317 /2004.
Varga Csaba (1946-)
   Új elmélethorizontok előtt / Varga Csaba. - [Budapest] : Tertia, 2004. - 217 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9387-10-X fűzött : 1980,- Ft
elmélet
001.5 *** 167.7
[AN 2507860]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9318 /2004.
Chen, Chao-Hsiu
Feng-Shui für Schönheit und Wohlbefinden (magyar)
   Feng shui a szépségért és az egészségért : titkos kínai praktikák a harmóniáért és az örök fiatalságért / Chao-Hsiu Chen ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 165 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [166].
ISBN 963-528-754-2 fűzött : 1990,- Ft
feng shui
133.25 *** 613.865
[AN 2506350]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2004.
Chopra, Deepak
Creating affluence (magyar)
   A bőség megteremtése / Deepak Chopra ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-792-5 fűzött : 1790,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2507289]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2004.
Dathen, Jon
Practical palmistry (magyar)
   A tenyérjóslás kézikönyve / Jon Dathen ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 208 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 963-9519-56-1 fűzött : ár nélkül
tenyérjóslás
133.6
[AN 2507602]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2004.
Futó Imre
   Kiút / Futó Imre. - Budapest : Szerző, 2004. - 113 p. ; 16 cm
ISBN 963-460-111-1 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 2507408]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2004.
Haziel
Notre ange gardien existe (magyar)
   Őrangyalunk létezik / Haziel ; [ford. Kutor Tünde]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 165, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-528-732-1 fűzött : 1790,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2516984]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2004.
MacGregor, Trish
The everything dreams book (magyar)
   Az álmok mindentudó nagykönyve / Trish és Rob MacGregor. - Pécs : Alexandra, 2004. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Ülkei Zoltán. - Bibliogr. : p. 284.
ISBN 963-368-663-6 fűzött : ár nélkül
álmoskönyv
133 *** 398.7
[AN 2508533]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9324 /2004.
Fiegler Zsuzsanna
   Környezetkímélő irodai papírok / Fiegler Zsuzsanna, Frigyer Attila. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 963-593-495-5 fűzött : 2400,- Ft
környezetvédelem - papírgyártás
504.064.4 *** 676
[AN 2506381]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2004.
   Meddig vagyunk? : válogatott írások a Védegylettől / [vál. Vay Márton ...]. - Budapest : Noran, 2004. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9539-43-0 fűzött : 1800,- Ft
Védegylet
Magyarország - környezetvédelem - egyesület
504.06(439)"200" *** 061.2(439)
[AN 2508007]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2004.
Myers, Norman
Scarcity or abundance? (magyar)
   Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét? / Norman Myers, Julian L. Simon ; [... Merkl Ottó, ... Fuisz Tibor István ford.]. - Budapest : Typotex, 2004. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-225.
ISBN 963-9326-89-5 fűzött : 2200,- Ft
fenntartható fejlődés
504.03
[AN 2509596]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2004.
   Ősrög tanösvény : kirándulásvezető-füzet : Felsőregmec -Vilyvitány = Ancient clod selfguide path = Der Naturpfad aus Urschalle / szerk. Géczi István ; szerzők Géczi István [et al.] ; [közread. a] Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola. - Sátoraljaújhely : Kossuth L. Gimn. és Szakközépisk., 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-103-3 fűzött : ár nélkül
Zempléni-hegység - természeti környezet - természeti földrajz - útmutató
502(439)(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 2508198]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2004.
   Világörökségünk = World heritage sites in Hungary / [fotók Ács Irén et al.] ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága]. - [Budapest] : Kult. Örökségvédelmi Hiv. : Világörökség M. Nemz. Biz. Titkársága, 2004. - [3], 63 p. : ill., színes ; 22 cm
Borítócím: Világörökség Magyarországon
Fűzött : ár nélkül
világörökség
502.4(439) *** 72(439) *** 930.85(439)
[AN 2518688]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9329 /2004.
Zsoldos Tamásné
   Öveges József életútja / Zsoldos Tamásné ; [kiad. Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja]. - Nagykanizsa ; [Budapest] : ELFT Ált. Isk. Okt. Szakcsop., 2004. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Öveges József műveinek bibliográfiája: p. 19-20.
ISBN 963-8051-95-7 fűzött : ár nélkül
Öveges József (1895-1979)
Magyarország - fizikus - pedagógus - 20. század - életrajz
53(439)(092)Öveges_J. *** 37(439)(092)Öveges_J.
[AN 2506060]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9330 /2004.
Fonte, Isabel
The 3D book of dino facts and fun (magyar)
   3D : dinók három dimenzióban : tények, érdekességek / [szöveg Isabel Fonte] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16x26 cm + szemüveg
Figuratív alakú
ISBN 963-368-041-7 fűzött : ár nélkül
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2509286]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2004.
Geresdi István (1956-)
   Felhőfizika / Geresdi István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 272 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9542-09-1 kötött : 3980,- Ft
felhő - aerofizika - egyetemi tankönyv
551.576(075.8)
[AN 2509838]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2004.
   Landslide monitoring of loess structures in Dunaföldvár, Hungary / ed. Gyula Mentes and Ildikó Eperné Pápai ; [publ. by the] Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. - Sopron : Geodetic and Geophisical Researc Inst. of the HAS, 2004. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-8381-21-3 fűzött : ár nélkül
Dunaföldvár - geológia - lösz
551(439-2Dunaföldvár) *** 551.311.33 *** 552.524
[AN 2506197]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9333 /2004.
Čeman, Róbert
   A világegyetem : csillagászati enciklopédia / [szerzők Róbert Čeman és Eduard Pittich] ; [ford. Zirig Ferenc]. - Szentendre : Geobook Hungary ; Bratislava : Mapa Slovakia, 2003-. - 20 cm. - (Rekordok)
csillagászat
52
[AN 2507824]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Naprendszer. - 2003. - 383 p. : ill., főként színes
Kötött : ár nélkül
ISBN 80-8067-004-8
naprendszer
523
[AN 2507890] MARC

ANSEL
UTF-89334 /2004.
Dunlop, Storm
How to identify the night sky (magyar)
   Csillagközi kalauz / Storm Dunlop, Wil Tirion ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 256 p. : ill,. színes ; 22 cm
ISBN 963-549-070-4 kötött : 3900,- Ft
égbolt
524.3
[AN 2510549]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9335 /2004.
   Algológiai praktikum / szerk. Ács Éva, Kiss Keve Tihamér ; [szerzők Ács éva et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 361 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-344.
ISBN 963-463-658-6 fűzött : ár nélkül
algológia - egyetemi tankönyv
582.26(075.8)
[AN 2510310]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2004.
Balogh János (1913-2002)
   Túrkevétől Óceániáig / Balogh János ; [szerk. Fábián Gyula, Dippold Pál]. - Utánny. - [Budapest] : Nemzet Lap- és Kvk., 2004. - 190 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86181-5-9 kötött : 2400,- Ft
Balogh János (1913-2002)
Magyarország - tudós - biológia - 20. század - memoár
59(439)(092)Balogh_J.(0:82-94)
[AN 2501695]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2004.
Bankovics Attila (1944-)
   A madarak / [írta Bankovics Attila]. - [Budapest] : Press Publica, 2004. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 59.)
ISBN 963-9001-86-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fauna - madár
598.2(439) *** 591.9(439)
[AN 2505636]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2004.
Downer, John
Weird nature (magyar)
   Furcsa természet / John Downer. - [Pécs] : Alexandra ; [London] : BBC, [2004]. - 156 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-237-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-386-237-1)
fauna
59(089.3)
[AN 2509090]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2004.
Dreyer, Eva
Was blüht im Frühling, Sommer, Herbst und Winter? (magyar)
   Virágok és évszakok : növényhatározó : [milyen virág nyílik tavasszal, nyáron, ősszel, télen?] / Eva és Wolfgang Dreyer ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Sziget, 2004. - 269 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 963-8138-90-4 kötött : 2980,- Ft
virág - növényhatározó
582.4/.9(083.71)
[AN 2508072]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2004.
   Histamine: biology and medical aspects / ed. A. Falus ; co-ed. N. Grosman, Zs. Darvas. - Budapest : SpringMed ; Basel : Karger, 2004. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9456-39-X kötött : ár nélkül
ISBN 3-8055-7715-X
hormon - hisztamin
577.175.824
[AN 2505457]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2004.
Kriska György
   Vízi gerinctelenek : szivacsok, kagylók, rákok és más vízi gerinctelenek / [írta és fényképezte Kriska György]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 112 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Élővilág könyvtár)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4547-9 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - vízi élet
591.9(439)(28) *** 592(439)(28)
[AN 2509471]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2004.
   Másfél évszázad növényföldrajzi gondolataiból / szerk. Bartha Dénes és Oroszi Sándor. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2004. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 12.)
Szemelvényekkel Kerner, Anton: Das Pflanzenleben der Donauländer és Rapaics Raymund: Az Alföld növényföldrajzi jelleme c. műveiből. - Bibliogr.: p. 241-248, 259-291.
ISBN 963-9364-44-4 fűzött : ár nélkül
Kerner, Anton
Rapaics Raymund (1885-1954)
Magyarország - Ausztria - botanikus - flóra - 20. század - 19. század - személyi bibliográfia
581.9(439) *** 58(439)(092)Rapaics_R. *** 57(436)(092)Kerner,_A. *** 012Rapaics_R. *** 012Kerner,_A.
[AN 2506215]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2004.
   Növényélettan : növekedés- és fejlődésélettan / szerk. Erdei László ; [írták Csiszár Jolán et al.] ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Növényélettani Tanszékén]. - Szeged : JATEPress, 2004. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-482-668-7 fűzött : ár nélkül
növényélettan - egyetemi tankönyv
581.1(075.8)
[AN 2505452]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2004.
   Özönnövények : biológiai inváziók Magyarországon / szerk. Mihály Botond és Botta-Dukát Zoltán ; [a szerk. mtársa Házi Judit] ; [a kiadvány elkészítésében részt vett ... Bagi István et al.]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2004. - 408 p., XVI t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A KVVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, ISSN 1589-4622 ; 9.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86107-5-1 fűzött : ár nélkül
gyomnövény - elterjedés
581.522.6 *** 632.51
[AN 2506769]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9345 /2004.
Bene Éva
   Védd magad! : amit egészségről és betegségről mindenkinek tudni kell / Bene Éva. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 963-9568-28-7 fűzött : 3400,- Ft
személyi higiénia
613
[AN 2507975]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2004.
   Bevezetés a pszichológiába : olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek tanulmányozásához / vál. és szerk. Pléh Csaba, Boross Ottília ; [... ford. Ballér Piroska et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 920 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-478-6 kötött : 4500,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2505914]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2004.
Bluestein, Jane
Daily riches (magyar)
   Az élet dolgai : hétköznapi boldogságok / Jane Bluestein, Judy Lawrence, S. J. Sanchez. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 241 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Vallasekné Dáné Márta. - Gerinccím: Hétköznapi boldogságok
ISBN 963-695-149-7 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia
613.865
[AN 2507240]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2004.
Boda Zoltán (1947-)
   Antikoaguláns terápia / Boda Zoltán. - Budapest : Springer Tud. K., 2003. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-547-947-6 fűzött : ár nélkül
alvadásgátló - gyógyítás
615.273.5 *** 616-005
[AN 2510583]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2004.
Bóna László
   Szenvedésben hasonló : az élet homeopátiás rendje / Bóna László. - Szentendre : Új Paradigma, 2004. - 383 p. ; 21 cm
Bibiliogr.: p. 381-383.
ISBN 963-86020-5-8 kötött : ár nélkül
homeopátia
615.015.32
[AN 2510138]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2004.
   Bőrgyógyászati, regionális diagnosztikai atlasz / szerk. Török László ; [szerzők Dobozy Attila et al.]. - Budapest : Medicina, 2003. - [210] p., [10] fol. : ill., színes ; 30 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-828-5 kötött : ár nélkül
bőrgyógyászat - orvosi diagnosztika
616.5-07
[AN 2506253]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2004.
Broks, Paul
Into the silent land (magyar)
   A csend birodalma : utazás a tudat és én világában / Paul Broks ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2004. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-44-3 fűzött : 2190,- Ft
pszichofiziológia - ideggyógyászat - lélektan
612.821 *** 616.8 *** 159.9
[AN 2504893]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2004.
Calbom, Cherie
Juicing for life (magyar)
   Lékönyv 2 : [egészségjavító-, méregtelenítő-, fiatalító- és karcsúsító kúrák zöldség- és gyümölcslevekkel] / Cherie Calbom, Maureen Keane ; [ford. Bánki Bálint]. - Budapest : Budapest-Print, [2004], cop. 2000. - 398, [2] p., [16] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-695-104-7 kötött : ár nélkül
ital - diéta - természetgyógyászat
613.3 *** 615.89 *** 641.561(083.12) *** 641.87(083.12)
[AN 2508518]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2004.
Chevallier, Andrew
Herbal remedies handbook (magyar)
   Gyógyító növények kézikönyv : [a gyakori és krónikus betegségek gyógyításának természetes megközelítése] / Andrew Chevallier ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Természetesen, ISSN 1786-0466)
ISBN 963-9519-58-8 fűzött : ár nélkül
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2507914]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2004.
Czvik Éva
   Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről / Czvik Éva, Sziszik Erika. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 53 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 9.)
Bibliogr.: p. 53.
Fűzött : ár nélkül
személyiségfejlesztés - teszt
159.923.072 *** 37.015.3
[AN 2501469]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2004.
Daneman, Denis
When a child has diabetes (magyar)
   Ha a gyermek cukorbeteg / Denis Daneman, Marcia Frank, Kusiel Perlman ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-90-8 fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - cukorbetegség
616.379-008.64-053.2 *** 616-053.2
[AN 2507432]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2004.
   Dr. Tóth Aladár, a test és a lélek orvosa / [szerzők Becske Miklós et al.]. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 34.)
ISBN 963-212-668-8 fűzött : ár nélkül
Tóth Aladár (1903-1976)
Makó - orvos - 20. század - életrajz
61(439)(092)Tóth_A.
[AN 2509975]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2004.
   Drogról mindenkinek / [szerk. Vincze Lajos] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megelőzési Alapítvány]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Megelőzési Alapítvány, 2004. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-7672-1 fűzött : ár nélkül
kábítószer
613.83 *** 343.575 *** 613.81/.84
[AN 2509185]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2004.
European Academy of Dermatology and Venereology. Spring Simposium (2.) (2004) (Budapest)
   EADV II. Spring Symposium : case presentations of the Hungarian Dermatological Society : Budapest, 29 April - 1 May, 2004 / ed. by M. Marschalkó. - [Budapest] : [Hung. Dermatological Soc.], [2004]. - 84 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
bőrgyógyászat - konferenciakiadvány
616.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2506626]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2004.
Fliegauf Benedek (1974-)
   Van élet a halál előtt? : beszélgetések Feldmár Andrással / Fliegauf Benedek. - Budapest : Jaffa, 2004. - 98 p. ; 19 cm
Kész. a szerző azonos c. filmje alapján
ISBN 963-9604-00-3 fűzött : 1190,- Ft
Kanada - pszichiáter - 20. század - interjú
615.851(71)(=945.11)(092)Feldmár_A.(047.53)
[AN 2505107]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2004.
Harper, Jennifer
Detox handbook (magyar)
   Méregtelenítés kézikönyv : [gyakorlati útmutató a test, a lélek és az életmód méregtelenítéséhez] / Jennifer Harper ; [ford. Stricker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Természetesen, ISSN 1786-0466)
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 963-9519-62-6 fűzött : ár nélkül
méregtelenítés - egészséges táplálkozás - természetgyógyászat
615.89 *** 613.2
[AN 2507907]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2004.
Hemgesberg, Hanspeter
Natürlich gesund mit Holunder (magyar)
   A bodza mint természetes gyógyszer : a bodza virágának, levelének és termésének gyógyászati felhasználása mindennapos panaszokra / Hanspeter Hemgesberg ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 118, [2] p. ; 22 cm. - (Egészség a természet patikájából, ISSN 1785-4237)
ISBN 963-9519-67-7 fűzött : ár nélkül
gyógynövény - bodza - természetgyógyászat
615.322 *** 615.89
[AN 2508485]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2004.
Hildegard von Bingen
Causae et curae (magyar)
   Okok és gyógymódok / Hildegard von Bingen ; [ford., az előszót és a magyarázatokat írta Magyar László András]. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 317 p. ; 20 cm. - (Orvostörténeti ritkaságok, ISSN 1786-0628 ; 1.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 963-9568-30-9 fűzött : 2900,- Ft
Európa - 12. század - orvostörténet - művelődéstörténet
61(4)"11" *** 930.85(4)"11"
[AN 2506812]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2004.
Hooper, Anne
Sex Q & A (magyar)
   Kérdések és válaszok a szexről / Anne Hooper ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 168 p. : ill., színes ; 25 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-549-034-8 kötött : 2990,- Ft
nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88
[AN 2510565]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2004.
   Időskori depresszió és szorongás / szerk. Kovács Mónika ; [szerzők Hillary Bogner et al.]. - Budapest : Springer Tud. K., 2003. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-547-837-2 fűzött : ár nélkül
depresszió - öreg
616.895.4
[AN 2510632]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2004.
   Intraoperatív izotópdiagnosztika a daganatsebészetben / szerk. Köves István, Péley Gábor ; [... szerzői Balatoni Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Springer Tud. K., 2003. - 278 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-547-946-8 kötött : ár nélkül
rosszindulatú daganat - orvosi diagnosztika - sebészet
616-006 *** 616-07
[AN 2510561]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2004.
Isaacson, Cliff
The birth order effect (magyar)
   A születési sorrend elmélete : ismerje meg valódi személyiségét / Cliff Isaacson és Kris Radish. - Pécs : Alexandra, 2004. - 272 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Lászlai Noémi
ISBN 963-368-820-5 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - személyiségtipológia
159.922.7 *** 159.923
[AN 2508126]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2004.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Az élet joga : abortusz, eutanázia, művi megtermékenyítés / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 303 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-[304].
ISBN 963-361-589-5 kötött : 3200,- Ft
művi abortusz - eutanázia - jogtörténet
618.39-089.888.14(100)(094)(091) *** 616-036.88:342.721(100)(094)(091)
[AN 2509504]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2004.
Kenéz Kíra
   Babavárók naplója : [meséld el kilenc hónap történetét!] / [szerző Kenéz Kíra]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, 2004. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 963-216-289-7 fűzött : 1490,- Ft
terhesség
618.2
[AN 2505172]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2004.
Kiss János (1941-)
   Élettan : feladatok és megoldások / Kiss János. - Budapest : Typotex, 2004. - 663 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9548-07-3 fűzött : 6800,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv - példatár
612(075.8)(076)
[AN 2508069]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2004.
   A kórházi gyógyszerész megújuló szerepe a gyógyszeres terápia optimalizálásában : Magyar Kórházi Gyógyszerészek XIV. Kongresszusa : Debrecen, 2004. május 13-15. / rend. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete. - [Budapest] : MGYT KGYSZ, [2004]. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Debrecen - gyógyszerészet - konferenciakiadvány
615 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2508129]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2004.
Lockie, Andrew
Homeopathy handbook (magyar)
   Homeopátia kézikönyv : [választható, hatékony eszköz a betegségek elleni harcban] / Andrew Lockie ; [ford. Okos Ella]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Természetesen, ISSN 1786-0466)
ISBN 963-9519-63-4 fűzött : ár nélkül
homeopátia
615.015.32
[AN 2507924]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2004.
Malin, Suzi
Love at first sight (magyar)
   Szerelem első látásra / Suzi Malin ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 176 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-9519-55-3 kötött : ár nélkül
szexuálpszichológia - szerelem
159.922.1 *** 392.6
[AN 2507608]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2004.
Matthews, Andrew
Follow your heart (magyar)
   Hallgass a szívedre! : [gondolatok az életről, munkánkról és céljainkról...] / írta és ill. Andrew Matthews. - 4. kiad. - [Budapest] : Varázsládika, 2004, cop. 2002. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Gálai Éva. - Bibliogr.: p. 142.
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-202-882-1)
életvezetés - karrier
613.865 *** 65.013
[AN 2500738]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2004.
Mayer, Johannes Gottfried
Handbuch der Klosterheilkunde (magyar)
   Kolostori gyógyászat : [régi és új ismeretek a gyógynövények hatásáról] : [megelőzés, kezelés, gyógyítás] / Johannes Gottfried Mayer, Bernhard Uehleke, Kilian Saum ; [ford. Almássy Ágnes, Károlyi Eszter, Szilágyi Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 431 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-549-066-6 kötött : ár nélkül
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89 *** 615.322
[AN 2510445]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2004.
   Megmagyarázhatatlan testi tünetek : szomatizáció és funkcionális stresszbetegségek : szöveggyűjtemény / szerk. Kulcsár Zsuzsanna, Rózsa Sándor és Kökönyei Gyöngyi ; [ford. Kulcsár Zsuzsanna, ... Kökönyei Gyöngyi, ... Tihanyi Rita]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2004. - 2 db (771 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a szemelvények végén
ISBN 963-463-655-1 fűzött : ár nélkül
stressz - pszichoszomatikus betegség - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
612.06(075.8)
[AN 2510299]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 419 p.
stressz - pszichoszomatikus betegség - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
612.06(075.8)
[AN 2510302] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 422-771.
stressz - pszichoszomatikus betegség - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
612.06(075.8)
[AN 2510304] MARC

ANSEL
UTF-89376 /2004.
Ránky Edit
   Szexualitás, AIDS megelőzés : tanári kézikönyv / [... írta és szerk. Ránky Edit] ; ... kiad. Egészségvirág Egyesület. - 2. jav. kiad. - Budapest : Egészségvirág Egyes., [2004]. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212.
Fűzött : ár nélkül
nemi felvilágosítás - nemi erkölcs - AIDS - tanári segédkönyv
613.88(072) *** 176(072) *** 616.97:578.828:612.017.1(072)
[AN 2509140]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2004.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Gepárd-kölykök : gyermekismeret / Ranschburg Jenő. - Budapest : Urbis, 2004. - 205 p. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
ISBN 963-9291-59-5 kötött : ár nélkül
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2506834]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2004.
Rudas János (1935-)
   Delfi örökösei : önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok / Rudas János. - 6. kiad. - Budapest : Dico : Új Mandátum, 2004. - 298 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 963-9494-48-8 fűzött : 3200,- Ft
önismeret - csoportterápia
615.851.6 *** 613.865
[AN 1082342]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2004.
Sobotta, Johannes
Atlas der Anatomie des Menschen (magyar)
   Az ember anatómiájának atlasza / Sobotta ; szerk. R. Putz és R. Pabst, Renate Putz közreműködésével ; [ford. Vígh Béla]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Alliter, 2004. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-210-202-9 kötött : ár nélkül
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2510182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fej, nyak, felső végtag. - 425 p.
ISBN 963-210-203-7
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2510187] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Törzs, zsigerek, alsó végtag. - 405 p.
ISBN 963-210-204-5
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2510189] MARC

ANSEL
UTF-89380 /2004.
Tarsoly Emil
   Funkcionális anatómia pszichológushallgatók számára / Tarsoly Emil. - [Budapest] : Edge 2000, 2003. - 396 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-86450-0-8 fűzött : ár nélkül
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2500778]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2004.
Uhereczky Gábor (1940-)
   10 kérdés az asztmáról szülőknek és gyermekeiknek / Uhereczky Gábor, Gács Éva. - Budapest : M. Kvklub : Springer Tud. K., 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-547-908-5 fűzött : ár nélkül
asztma
616.248
[AN 2507108]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2004.
Ursell, Amanda
Vitamins & minerals handbook (magyar)
   Vitaminok & ásványi anyagok kézikönyv : [természetes táplálékkiegészítők az egészség és az életerő megőrzéséhez] / Amanda Ursell ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Természetesen, ISSN 1786-0466)
ISBN 963-9519-57-X fűzött : ár nélkül
vitamin - nyomelem - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 577.16 *** 577.118 *** 613.2
[AN 2507930]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2004.
Wilson, H. David
Solving patient problems: pediatrics (magyar)
   Gyakorlatorientált gyermekgyógyászat / H. David Wilson ; [ford. Erdélyi Dániel, Erdélyiné Falus Mariann]. - Budapest : Springer Tud. K., 2003. - 278 p. ; 20 cm
Közrem. Blaufuss, Mark C. et al.
ISBN 963-547-836-4 fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2510498]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9384 /2004.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2003. november 6. / [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2004-. - 21 cm
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2506646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa / [szerk. Kamondi László]. - 2004. - 284, [5] p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2506653] MARC

ANSEL
UTF-89385 /2004.
   Kiállításvezető : Központi Bányászati Múzeum, Sopron. - [Sopron] : [Közp. Bányászati Múz.], [2004]. - 50 p. : ill. ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
Központi Bányászati Múzeum (Sopron)
Sopron - ipartörténet - bányászat - múzeumi katalógus
622 *** 069(439-2Sopron)(036)
[AN 2508180]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2004.
   A megújuló energiák kutatása és hasznosítása az észak-alföldi régióban : Debrecen, 2003. november 24. / [szerk. Kircsi Andrea és Baros Zoltán] ; [a konferencia a MTA Debreceni Területi Bizottságának Környezettudományi Szakbizottsága, a Magyar Szélenergia Társaság, valamint a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke által került megrendezésre]. - Debrecen : M. Szélenergia Társ., 2004. - 123 p. : ill. ; 29 cm. - (A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai, ISSN 1588-4589 ; 2.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 130
ISBN 963-216-138-6 fűzött : ár nélkül
Észak-Alföldi régió - Debrecen - megújuló energiaforrás - konferenciakiadvány
62.091(439-14) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2510331]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2004.
Takács István (1931-)
   Hűtőközegek kezelése, ózonvédelem a hűtő- és klímatechnikában / Takács István ; [rajz. Pusztai István] ; [közread. a] Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége. - 2. jav. kiad. - Budapest : HKVSZ, 2004. - 144 p. : ill. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2003
Fűzött : ár nélkül
hűtés - klímatechnika - környezetvédelem
621.56/.59 *** 628.8 *** 697.947 *** 504.06
[AN 2509652]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2004.
Uzsoki András (1925-)
   Adalékok az aranymosás történetéhez és technikájához / Uzsoki András. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2004. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 31.)
Bibliogr.: p. 77-82. - Példányszám: 300
ISBN 963-86575-0-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bányászat - arany - technikatörténet
622.271.1(439)(091) *** 622.342.1
[AN 2505148]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9389 /2004.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? : a számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak / Bártfai Barnabás. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2004. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek, ISSN 1216-7061)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86232-6-8)
számítástechnika
681.3
[AN 2512176]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2004.
Bodnár Ibolya
   Adatbázis-kezelés : Microsoft Access 97 / Bodnár Ibolya, Nagy Zoltán. - Budapest : PC-Start Stúdió, 2003. - VIII, 262 p. : ill. ; 24 cm. - (PC-start plusz)
ISBN 963-03-5949-9 fűzött : 1400,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access
[AN 2512512]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2004.
   SuSE Linux rendszerkézikönyv / [szerzők Frank Bodammer et al.] ; [ford. Baksa József et al.]. - 7. kiad. - Budapest : ULX Kft., 2004. - 594 p. : ill. ; 23 cm
SuSE Linux professional 9.1 rendszerkézikönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-216-109-2 fűzött : ár nélkül
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2507940]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9392 /2004.
   Villanyszerelők mestervizsga kézikönyve / [összeáll. Kun József] ; [kiad. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - Utánny. - Budapest : MKIK, 2004. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9008-70-2 fűzött : ár nélkül
villanyszerelés - tankönyv
621.316.17(078)
[AN 2509723]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9393 /2004.
   Játszani jó! : történelmi barangolás a játékok birodalmában : [kiállítás: Budapest Történeti Múzeum Vármúzeum, 2003. november 26 - 2004. február 16., Szegedi Móra Ferenc Múzeum Vármúzeum, 2004. március 26 - július 18.] / szerk. D. Matuz Edit, Ridovics Anna ; [a kiállítást rend. Kovács Eszter et al.] ; a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a szegedi Móra Ferenc Múzeum közös kiadványa. - Budapest : BTM : MNM ; Szeged : Móra Múz., 2004. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9340-36-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - játék - gyermekjáték - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
688.72(439)(091) *** 793/794(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2505417]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2004.
Müllner Jenő
   Hegyvidéki vendéglátás / Müllner Jenő. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2004. - 136 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 110-111. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-525-9 kötött : ár nélkül
Budapest. XII. kerület - vendéglátás - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
640.43/.44(439-2Bp.XII.)"18/19"
[AN 2505066]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9395 /2004.
   A Magyar Tudomány Napja 2002 : Kémiai Intézet Tudományos Ülése, 2002. november 7. / [szerk. Börcsök Eszter, Albert Levente] ; kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kémiai Intézet]. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar Kémiai Int., 2003. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9364-31-2 fűzött : ár nélkül
vegyipar - kémia - konferenciakiadvány
66 *** 54 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2506108]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9396 /2004.
Oelberg Károly
   Építőanyag-ipar az EU-ban és Magyarországon / [szerzők Oelberg Károly, Szabó Orsolya]. - Budapest : MKIK, 2004. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 22.)
Lezárva: 2004. jan.
ISBN 963-9008-75-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - építőanyag-ipar
666.7/.9(439) *** 666.7/.9(4-62)
[AN 2509805]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9397 /2004.
   A Magyar Államvasutak Részvénytársaság beruházási kézikönyve / [összeáll. a MÁV Rt. Fejlesztési és Forrásallokációs Főosztálya]. - Budapest : MÁV Rt. Fejlesztési és Forrásallokációs Főoszt., 2004. - 213 p. ; 29 cm
ISBN 963-204-124-0 fűzött : ár nélkül
Magyar Államvasutak
Magyarország - vasút - beruházás
656.2(439) *** 658.152 *** 061.5(439)MÁV
[AN 2509922]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2004.
Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Szakmai Napja (2004) (Budapest)
   A Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Szakmai Napja : Budapest, ... 2004. április 28. / [rend., közread. a] Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Szakmai Egyesülete. - [Budapest] : VTE, [2004]. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
teherszállítás - áru - veszélyes anyag - konferenciakiadvány
656.073.436 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2510328]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9399 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de poney et du cheval (magyar)
   Lovak és pónik könyve / Emilie Beaumont, Marie-Renée Pimont, Patricia Reinig ; ill. Sylviane Gangloff [et al.] ; [ford. Kállai Anna]. - [Budapest] : Passage, 2004, cop. 2001. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-107-1 kötött : ár nélkül
- póniló - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2)
[AN 2509946]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   Figula Mihály / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-562-6 kötött : ár nélkül
Figula Mihály (1952-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Figula_M.
[AN 2509429]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   Gál Tibor / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-561-8 kötött : ár nélkül
Gál Tibor (1958-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Gál_T.
[AN 2509437]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   Kamocsay Ákos / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-560-X kötött : ár nélkül
Kamocsay Ákos (1946-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Kamocsay_Á.
[AN 2509443]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   Malya Ernő / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-564-2 kötött : ár nélkül
Malya Ernő (1936-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Malya_E.
[AN 2509417]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   Szepsy István / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-563-4 kötött : ár nélkül
Szepsy István (1951-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Szepsy_I.
[AN 2509450]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2004.
   Dr. Belák Sándor élete és kora, 1919-1978 / [szerk. Kótun Károlyné]. - Keszthely : VE GMK, 2003. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348). (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 14.)
Belák Sándor műveinek bibliográfiája: p. 49-57.
ISBN 963-9495-36-0 fűzött : ár nélkül
Belák Sándor (1919-1978)
agrártudomány - felsőoktatás - tudós - emlékkönyv
63 *** 378.663(439-2Keszthely)
[AN 2508608]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2004.
Erdészeti Nyílt Nap (2003) (Budapest)
   Erdészeti Nyílt Nap, 2003. október 3 / [szerk. Horváth Zoltánné, Papháziné Herczeg Ildikó] ; [rend., közread. az] Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága. - Budapest : Országgyűlés Mezőgazdasági Biz., 2004. - 39, [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - erdészet - konferenciakiadvány
630(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2510227]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2004.
Götz, Eva-Maria
Siam & Co. (magyar)
   Sziámi és társai : keleti macskák / Eva-Maria Götz, Gesine Wolf ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Macskakönyvtár, ISSN 1785-9352)
ISBN 963-9391-91-3 kötött : 1980,- Ft
macska
636.8
[AN 2508858]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2004.
Herriot, James
Every living thing (magyar)
   Minden élő az ég alatt / James Herriot ; [ford. Majsai Erzsébet ..., Szentmiklósi Tamás ...]. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 1995. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-539-425-X kötött : 2490,- Ft
állatorvostan - memoár
619(0:82-94)
[AN 2509153]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2004.
Kovács György
   A vadak ura / Kovács György ; [grafikákat kész. Maszlay Lajos] ; [kiad. a Magyarországi Német Juhászkutya Klub]. - Budapest : MNJK, 2003. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-162-8 fűzött : 1500,- Ft
kutya
636.7
[AN 2505460]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2004.
Leyen, Katharina von der
Charakter-Hunde (magyar)
   Kutyajellemek : 140 kutyafajta ragyogó bemutatása / Katharina von der Leyen ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 157, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-549-051-8 kötött : 2490,- Ft
kutya
636.7
[AN 2510557]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2004.
   Növények a lakásban / [szerk. Kelemen Veronika, Jámbor Mariann, Labancz László]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-679-238-0 kötött : ár nélkül
szobanövény
635.91
[AN 2507118]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2004.
Poissons et aquariums (magyar)
   Halak és akváriumok : akváriumok elkészítése, berendezése, kezelése / [szerzők Grieg Allain et al.] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 328 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9519-24-3 kötött : ár nélkül
akvarisztika
639.34
[AN 2507616]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2004.
Quéinnec, Guy
Trucs et astuces pour votre chien (magyar)
   Kutya-ábécé : trükkök és ötletek gazdik számára / Guy Quéinnec és Gérard Gilbert. - Pécs : Alexandra, 2004. - 261 p. : ill. ; 23 cm
Ill. Chinquanta, Anne
ISBN 963-368-383-1 kötött : ár nélkül
kutya
636.7
[AN 2507482]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2004.
Verhoef, Berry
De grote bier encyclopedie (magyar)
   Sörök enciklopédiája : [képes ismertető több mint 1200 sörfajtáról] / Berry Verhoef. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 447 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-288-6 kötött : ár nélkül
sör
663.4
[AN 2508944]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2004.
Waechter, Dorothée
Garten fix! (magyar)
   Villámkert : gyors megoldások türelmetleneknek / Dorothée Waechter. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2003. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Imre Ferenc. - Példányszám: 5000
ISBN 963-549-057-7 kötött : 4880,- Ft
kert
712.3/.7 *** 635.9
[AN 2510368]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9416 /2004.
   A 100 legjobb hagymaétel / [szerk. Bogos Katalin és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2004. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 47.
ISBN 963-9266-06-X fűzött : ár nélkül
hagyma - szakácskönyv
641.55(083.12):635.25/.26
[AN 2510075]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2004.
Amthor, Silke
Young - einfach jünger aussehen (magyar)
   Örökké fiatalon! : a fiatalító smink, frizura és bőrápolás titkai / Silke Amthor ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-549-088-7 kötött : 2490,- Ft
testápolás
646.7
[AN 2510714]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2004.
Atkins, Robert C.
Dr. Atkins' new diet cookbook (magyar)
   Dr. Atkins forradalmian új receptjei : [250 recept, heti menütervek, táplálkozási tanácsok, szénhidrátszámláló] / Robert C. Atkins és Fran Gare. - [Budapest] : HL Stúdió, 2004. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-829-0 fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 2508083]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2004.
Barbacue (magyar)
   Barbecue / [ford. Papp Krisztina]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-549-062-3 kötött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2510436]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2004.
Diabetes cookbook (magyar)
   Szakácskönyv diabéteszeseknek (is) / [összeáll.] Diabetes UK. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Stern Gabriella. - Példányszám: 4000
ISBN 963-549-058-5 kötött : 2990,- Ft
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2510718]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2004.
The encyclopedia of baking (magyar)
   A sütés nagy enciklopédiája / [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 479 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-219-3 kötött : 4999,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2508933]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2004.
Das grosse Kochbuch (magyar)
   Szakácslexikon : Dr. Oetker legkiválóbb receptjei : kulináris felfedezőút több mint 800 recepten keresztül / [fotók Michael Somoroff, Thomas Diercks, Herbert Maass] ; [receptek Cornelia Adam et al.]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 399 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-244-4 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2509081]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2004.
Hackstein, Yara
DuMonts grosses Handbuch do it yourself für Frauen (magyar)
   Csináld magad! : barkácskönyv nőknek : lakberendezés, felújítás, javítások : DuMont nagy kézikönyve / Yara Hackstein, Tobias Pehle ; [ford. Schoffhauser Éva]. - Budapest : Egmont, 2004. - 261 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-627-927-6 kötött : 4999,- Ft
barkácsolás
689
[AN 2509114]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2004.
Hanák Ottóné Braun Margit (1926-)
   Anyám konyhája : sváb ételek humorral, néprajzzal fűszerezve / Hanák Ottóné Braun Margit. - Németkér : [Német Kisebbségi Önkormányzat], 2004. - 100 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a németkéri Német Kisebbségi Önkormányzat. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-602-6 fűzött : ár nélkül
nemzeti étel - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439)(083.12)
[AN 2509888]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2004.
Klemp, Kathrin
Easy! Weekends zum Entschlacken (magyar)
   Méregtelenítő hétvégék az év minden hónapjára / Kathrin Klemp, Christina Niemann. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Ford. Szilágyi Eszter
ISBN 963-549-050-X kötött : 2490,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 2510660]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2004.
   Nyári ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-324-4 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2507083]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2004.
Raichlen, Steven
How to grill (magyar)
   Grill : [nagy kerti grill kalauz] / Steven Raichlen ; Greg Schneider fotóival ; [ford. Gergely Anikó]. - Budapest : Vince K., 2004. - XIII, 498 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9552-28-3 fűzött : 4995,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2506304]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2004.
Schmidt, Claudia
Obstkuchen (magyar)
   Gyümölcsös sütemények : epres süteménytől a rebarbaratortáig / szerző Claudia Schmidt ; fotók Michael Brauner ; [ford. Bíró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-152-7 fűzött : ár nélkül
sütemény - gyümölcs - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2509611]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2004.
Summ, Ursula
Trennkost Monddiät (magyar)
   Fogyjunk a Holddal : gyorsan és könnyedén / Ursula Summ ; Annette Gillich közrem. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Papp Krisztina. - Példányszám: 4000
ISBN 963-549-033-X kötött : 3680,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2510408]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   A kenyérsütés / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 119 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 8.)
ISBN 963-679-266-6 fűzött : ár nélkül
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2507885]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Szabadtűzön / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 118 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 7.)
ISBN 963-679-265-8 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2507875]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2004.
Teitge, Ines
Fritieren (magyar)
   Fritőz : [receptek] / Ines Teitge ; [ford. Králl Mária]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9384-75-5 kötött : 1400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.3
[AN 2508988]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2004.
Volk, Renate
Pilze sicher bestimmen, delikat geneissen (magyar)
   Gombakalauz ínyenceknek : a gombák biztonságos felismerése és ízletes elkészítése / Renate és Fridhelm Volk. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 190 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Sebes Gábor
ISBN 963-549-087-9 kötött : 1890,- Ft
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 2510623]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9434 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ketten - hármasban : házasság- és családlélektan / Gyökössy Endre. - 5. jav. kiad. - Budapest : Új Ember K., cop. 2004. - 127 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7688-23-4)
erkölcs - család
173.1
[AN 2500742]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2004.
   Önfaggatások és szembesítések / szerk. Bálint Péter. - Debrecen : Didakt, 2003. - 222 p. ; 24 cm. - (Irodalom és hagyomány, ISSN 1786-0504)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-048-6 fűzött : ár nélkül
filozófus - levelezés
1(100)(092)(044) *** 001.818
[AN 2507965]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2004.
   Pogány teológia. - [Budapest] : Kairosz, 2004-. - 20 cm
ókori filozófia - ókori görög irodalom - vallásfilozófia
1(38) *** 1(38)(091) *** 291.1
[AN 2510851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótinosz utáni újplatonistáknál / [... szerk. Lautner Péter] ; [ford. Buzási Gábor és Lautner Péter]. - 2004. - 120 p. - (Kultusz és logosz, ISSN 1785-5543 ; 2.)
ISBN 963-9568-29-5 fűzött : 2000,- Ft
ókori filozófia - ókori görög irodalom - vallásfilozófia
1(38)(091) *** 1(38) *** 291.1
[AN 2510854] MARC

ANSEL
UTF-89437 /2004.
Steiner, Rudolf
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
1(436)Steiner,_R. *** 081
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Egészségről és betegségről ; Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai : 18 előadás, Dornach, 1922. október 19 - 1923. február 10. / [ford. Malomsoky Ildikó]. - 2004. - 262, [6] p. : ill.
Egys. cím: Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre
ISBN 963-214-532-1 kötött : ár nélkül
antropozófia
141.333
[AN 2508995] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9438 /2004.
Annacondia, Carlos
Oime bien, Satanas! (magyar)
   Ide figyelj, Sátán! : hogyan gyakoroljuk a hatalmunkat az ördög fölött Jézus nevében? / Carlos Annacondia ; [ford. Surjányi Csaba]. - Utánny. - [Budapest] : Új Spirit Kv., 2004. - 266, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7453-71-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7553-71-1)
vallásos irodalom
244
[AN 2512529]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2004.
Bányai János
   Vallás és tudomány : válogatás a szerző írásaiból / Bányai János. - Kétsoprony : Szerző, 2004. - 35 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
vallás - tudomány
215
[AN 2506222]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2004.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vallomások könyve / Barlay Ö. Szabolcs. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Barlay, 2004-. - 17 cm
vallásos irodalom - vallomások
244
[AN 2500991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek" : elmélkedések a szeretetről. - 2004. - 76, [2] p.
ISBN 963-430-989-5 fűzött : ár nélkül
szeretet
241.513
[AN 2500994] MARC

ANSEL
UTF-89441 /2004.
Bosco, Giovanni
Minibuch : Kinder sind Zukunft (magyar)
   A gyermekeké a jövő : Don Bosco szól a világ gyermekeihez / [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2004. - 26 p. : ill., színes ; 11 cm
ISBN 963-9455-44-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2506082]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2004.
Bosco, Giovanni
Vita del venerabile Domenico Savio, allievo dell'Oratorio di S. Francesco di Sales (magyar)
   Tiszteletreméltó Savio Domonkos / Bosco Szent János ; [ford. Ádám László] ; [Keller G. rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 131, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9455-41-5 fűzött : ár nélkül
Savio, Domenico
szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Savio,_Domenico
[AN 2506417]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2004.
Bruinsma, Reinder
   Hitünk tükröződése személyes kapcsolatainkban / írta Reinder Bruinsma ; [ford. Lestár Tamás]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2004. - 112 p. ; 20 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 963-9577-04-9 fűzött : ár nélkül
társadalmi kapcsolat - bibliamagyarázat
22.07 *** 248.3 *** 316.472.3
[AN 2506430]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2004.
Bulányi György (1919-)
   Napló / Bulányi György. - Budapest : Püski, 2003-. - 20 cm
Bulányi György (1919-)
Magyarország - kereszténység - egyesület - katolikus pap - meditáció - életrajz - memoár
267Bokor *** 282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-94) *** 242
[AN 2506669]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 2002-2003. - 2003. - 311 p. : ill.
ISBN 963-9906-30-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kereszténység - egyesület - katolikus pap - meditáció - életrajz - memoár
267Bokor *** 282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-94) *** 242
[AN 2506674] MARC

ANSEL
UTF-89445 /2004.
Csókay András
   Alagút az agyban : gondolatok, cselekedetek és csodák / Csókay András. - Budapest : Arcvonal Irod. Kávézó, 2004. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-240-4 fűzött : 1490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2505611]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2004.
Davies, Chris
Jesus one of us (magyar)
   Az ember Krisztus Jézus : bibliatanulmányok Jézus Krisztus személyéről / Chris Davies, Brede Kristensen, Ada Lum. - 2. kiad. - Budapest : Harmat : PMTI, 2004. - 136 p. ; 17x24 cm. - (Misszionáló gyülekezet, ISSN 1786-1144)
ISBN 963-9564-00-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség
krisztológia
232
[AN 2505808]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2004.
De Vanna, Umberto
Sei grande (magyar)
   Nagy vagy fiú : hivatásod lényege : napi 15 perc önismeretre : sikerülni fog! / Umberto De Vanna ; [ill. Luigi Zonta] ; [ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9455-42-3 fűzött : ár nélkül
vallás - önismeret
248.3 *** 613.865
[AN 2506390]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2004.
   Első imakönyvem : [római és görög katolikus vallású gyermekek részére] / rajz., [szerk.] Méhes Mária Viktória. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 80, [39] p. : ill., színes ; 13 cm
Kötött : ár nélkül
katolikus egyház - imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 282 *** 281.5.018.2
[AN 2501018]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2004.
Galcsik Zsolt (1968-)
   Szécsény felekezeteinek egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1332-1950 / Galcsik Zsolt, Tóth Krisztina ; [kiad. Szécsény Város Önkormányzata]. - Szécsény : Önkormányzat, 2004. - 608 p., [28] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 566-579. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-306-X kötött : ár nélkül
Szécsény - egyház - jegyzőkönyv
28(439-2Szécsény)(093) *** 296(439-2Szécsény)(093)
[AN 2507445]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2004.
   Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! : imák Medjugorjéből / [szerk. és vál. Vigyázó Gabriella]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 37 p. ; 17 cm
Borítócím: Imádkozzatok! : imák Medjugorjéból
ISBN 963-361-565-8 fűzött : 200,- Ft
Međugorje - zarándoklat - ima
243 *** 248.153.8(497.13-2Međugorje)
[AN 2505033]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2004.
Kada Krisztina
   A boldogság kapuja / Kada Krisztina ; [kiad. a Frontvonal Alapítvány]. - Budapest : Frontvonal Alapítvány, 2004. - 53 p. ; 17 cm
ISBN 963-216-323-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-323-6)
vallásos irodalom
244
[AN 2509895]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2004.
Kriwaczek, Paul
In search of Zarathustra (magyar)
   Zarathusztra nyomában : az első próféta és az eszmék, amelyek megváltoztatták a világot / Paul Kriwaczek ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 296 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-96-4 kötött : 2499,- Ft
zoroastrizmus
295.4
[AN 2507379]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2004.
Liss, Bernhard
Wege der Familienpastoral (magyar)
   A családpasztoráció útjai / Bernhard Liss ; [ford. Muzsnai Márta]. - 2. jav. kiad. - Budapest : SE TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2003. - 79 p. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-2221-2)
lelkipásztorkodás - család
253 *** 265.5
[AN 2501457]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2004.
   A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, 2004. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2004. máj. 11.
Fűzött : ár nélkül
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Magyarország - egyházmegye - katolikus egyház
282(439-03) *** 262.122(439)
[AN 2509096]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2004.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (angol)
   Hungarian Catholic Bishops' Conference. - Budapest : Secretariat of the Hung. Catholic Bishops' Conf., 2004. - 27 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2004. máj.
Fűzött : ár nélkül
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Magyarország - egyházmegye - katolikus egyház
282(439-03) *** 262.122(439)
[AN 2509128]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2004.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (olasz)
   Conferenza episcopale ungherese. - Budapest : Segretariato della Conferenza episcopale ungherese, 2004. - 27 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2004. máj.
Fűzött : ár nélkül
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Magyarország - egyházmegye - katolikus egyház
282(439-03) *** 262.122(439)
[AN 2509130]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2004.
   Magyar szentek és boldogok : Isten szolgái és szolgálói : kifestő. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 87 p. : ill. ; 26 cm
Ill. Puskás László
ISBN 963-9455-40-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
235.3(439)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2506406]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2004.
Markus, Robert Austin
Gregory the Great and his world (magyar)
   Nagy Szent Gergely és kora / Robert A. Markus ; [ford. Sághy Marianne]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004. - 308 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 5.)
Bibliogr.: p. 282-300.
ISBN 963-9484-06-7 fűzött : 3200,- Ft
Gergely (pápa), I., Nagy, Szent
szent - pápa - 6. század
235.3(092)Gergely,_Nagy_Szent *** 262.13(092)Gergely,_I.
[AN 2504899]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2004.
Medgyesi Konstantin
   Mindszenty bíboros Makón / Medgyesi Konstantin. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2003. - 50, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 36.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-930-X fűzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
Makó - Magyarország - Mária-ünnep - bíboros - 20. század
248.158.1(439-2Makó) *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 2509981]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2004.
Miklós Péter
   Kálmány Lajos csanádpalotai évei / Miklós Péter. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2003. - 26, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 35.)
Bibliogr.: p. [27].
ISBN 963-212-931-8 fűzött : ár nélkül
Kálmány Lajos (1852-1919)
Csanádpalota - katolikus pap - 19. század - 20. század - életrajz
282(439-2Csanádpalota)(092)Kálmány_L.
[AN 2509977]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2004.
Nydahl, Ole
   Egy jógi 108 válasza : válogatás láma Ole Nydahl tanításaiból / [ford. Sinka Marzenna]. - 2. kiad. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2004. - 82 p. : ill. ; 22 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
A ford. a "108 odpowiedzi jogina" c. kiad. alapján kész.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85526-2-X)
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2509612]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2004.
Nydahl, Ole
   Egy jógi 109 válasza : válogatás láma Ole Nydahl tanításaiból / [szerk. Melles Ágnes és Lahucsky Péter] ; [... ford. Lahucsky Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2004. - 93 p. ; 22 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85526-1-1)
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2509606]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2004.
Olasz Tímea
   Tücsök meséi / Olasz Tímea ; [ill. Jankovics Mária]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 130.)
ISBN 963-9111-67-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 2507353]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2004.
Het ontstaan van de Bijbel (magyar)
   Így keletkezett a Biblia.. - Budapest : Evangéliumi K., [2004], cop. 1995. - 212 p. : ill. ; 21 cm
A Holland Evangélikus Rádió (Evangelische Omroep) 1976-ban elhangzott azonos c. sorozatának anyaga. - Szerk. Ouweneel, W. J. - Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-9434-59-0 fűzött : ár nélkül
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 2501190]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2004.
Porter, Joshua Roy
The lost Bible (magyar)
   Az elveszett Biblia : az elfeledett szent könyvek titkai / J. R. Porter. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 255 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 238. - Példányszám: 4000
ISBN 963-547-984-0 kötött : ár nélkül
Biblia. Apokrifek
bibliakutatás - apokrif irat
229.01
[AN 2510373]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2004.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Művek (vál.)
   Prohászka-interjú / [vál.] Barlay Ö. Szabolcs. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2004-. - 20 cm
Vál. a szerző naplójegyzeteiből, valamint a róla szóló riportokból Horváth Kálmán kézirata alapján. - A leírás a 3. köt. alapján kész.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2501015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Missziós nővérek emlékezései ; Csobánkai napló. - 2004. - 160 p.
Borítócím: Csobánkai napló
ISBN 963-86447-1-0 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2501016] MARC

ANSEL
UTF-89467 /2004.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Soliloquia : napló / Prohászka Ottokár. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2004-. - 17 cm
Barlay Ö. Szabolcs előszavával
Prohászka Ottokár (1858-1927)
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2501191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Róma, 1877-1882. - 2004. - 128 p.
Borítócím: Prohászka naplója, 1877-1882
ISBN 963-86447-3-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2501192] MARC

ANSEL
UTF-89468 /2004.
Rácz Piusz
   Ferencesek az ország nyugati részén / Rácz Piusz. - Zalaegerszeg : Szűz Máriáról Nevezett Ferences Rendtartomány, 2004. - 251, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ferences írások, ISSN 1786-0512)
Bibliogr.: p. 215-217., 247-251.
ISBN 963-214-248-9 fűzött : ár nélkül
Ordo Fratrum Minorum
Magyarország - franciskánusok - történeti feldolgozás
271.3(439)(091)
[AN 2508876]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2004.
Rappard, Dora
Frohes Alter (magyar)
   Boldog öregkor / Dora Rappard. - Budapest : Evangéliumi K., [2004], cop. 1995. - 132 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9434-60-4)
vallásos irodalom - öreg
244 *** 159.922.63
[AN 2500733]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2004.
Rufinus, Tyrannius
Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum (magyar)
   Az egyiptomi szerzetesek története = Historia monachorum in Aegypto / Tyrannius Rufinus ; ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pataki Elvira ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Budapest : PPKE BTK, 2004. - 137 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-9296-57-0 fűzött : ár nélkül
szerzetesség - patrológia - egyháztörténet
271.05 *** 276(092)Rufinus,_T. *** 281.4
[AN 2510294]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2004.
Sapienza rivelata del Dio vivente (magyar)
   Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége : jelenések Manduriában. - Budapest : Masszi, 2002-2004. - 5 db ; 21 cm
248.214
[AN 923932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2004. - 203 p., [4] t. : ill., részben színes. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 7.)
Ford. Nagy Ágnes Noémi
ISBN 963-9454-45-1 fűzött : 1980,- Ft
csoda - Szűz Mária megjelenése
248.214(45-2Manduria)
[AN 2504901] MARC

ANSEL
UTF-89472 /2004.
Scott, David
Easy-to-use Zen (magyar)
   Egyszerűen zen / David Scott. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Tasi Júlia. - Bibliogr.: p. 158. - Példányszám: 3000
ISBN 963-549-035-6 kötött : 3800,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 2510762]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2004.
Tempfli József (1931-)
   Horgony és vitorla : Jezsó Ákos beszélgetése Tempfli József nagyváradi megyés püspökkel magyarságról, egyházról és Trianonról. - Budapest : Válasz, 2004. - 159 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9461-19-9 kötött : 2650,- Ft
Erdély - katolikus egyház - határon túli magyarság - egyházi személy - püspök - interjú
282(498.4)(=945.11)(092)Tempfli_J.(047.53)
[AN 2506731]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9474 /2004.
Hegedüs Pál
   Fejezetek a kisbéri zsidóság történetéből / Hegedüs Pál. - Kisbér : Vár. Kvt. és Közműv. Intézmények, 2004. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisbéri honismereti füzetek, ISSN 0239-0205 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-958-0 fűzött : ár nélkül
Kisbér - zsidóság - kisebbség - helytörténet - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Kisbér)(091) *** 943.9-2Kisbér
[AN 2508471]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2004.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2500545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004, cop. 2001. - 186 p. : ill.
ISBN 963-19-5278-9 fűzött : 1748,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2500550] MARC

ANSEL
UTF-89476 /2004.
Muszyńska, Magdalena
   Family models in Europe in the context women's status / by Magdalena Muszyńska. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2004. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 6.)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 963-9597-01-5 fűzött : ár nélkül
Európa - nők a társadalomban - nőimunka - család
316.37-055.2(4) *** 316.356.2(4) *** 331-055.2(4) *** 396.5(4)
[AN 2507135]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2004.
   A társadalmi rétegződés komponensei : válogatott tanulmányok / szerk. Angelusz Róbert. - 3. kiad. - Budapest : ÚMK, 2004. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Andics Jenő et al. - Analitikus leírása: AN 265193. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9494-54-2 fűzött : 3200,- Ft
társadalmi réteg
316.34
[AN 1082260]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2004.
Varga I. Erika
   Kommunikációs feladatgyűjtemény / Varga I. Erika. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Bibliogr.: p. 85-[88].
ISBN 963-9310-85-9 fűzött : 1480,- Ft
kommunikáció - példatár - egyetemi tankönyv
316.77(076)(075.8)
[AN 2509821]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9479 /2004.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Hagyomány és jövendő : népismereti tanulmányok / Andrásfalvy Bertalan. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9354-31-7 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar történelem
39(=945.11) *** 943.9
[AN 2506346]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2004.
Bártol Réka
   Vessző- és kosárfonás története Tiszaalpáron / Bártol Réka ; [közread. a] Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület és Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata. - Tiszaalpár : Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyes. : Önkormányzat, 2004. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-178-5 fűzött : ár nélkül
Tiszaalpár - kosárfonás - vesszőfonás - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Tiszaalpár) *** 677.544
[AN 2506168]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2004.
Dommermuth-Gudrich, Gerold
Mythen (magyar)
   50 híres mítosz / az 50 legismertebb antik görög mítoszt Gerold Dommermuth-Gudrich mutatja be, Ulrike Braun közreműködésével. - Pécs : Alexandra, 2004. - 311 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1786-0547)
Ford. Murányiné Lieber Klára
ISBN 963-368-747-0 kötött : ár nélkül
görög mitológia
398.221(38) *** 291.13
[AN 2505884]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2004.
Fekete Erzsébet (1956-)
   Kender, kender, de szép tábla kender : a Szalókai Általános Iskola hagyományőrző együttesének helybeli népszokások alapján színpadra feldolgozott jelenetei / Fekete Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix : Credo Alapítvány, 2004. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 125.)
ISBN 963-9111-70-8 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - iskolai színjátszás
39(=945.11)(477.87-2Szalóka) *** 371.383
[AN 2507338]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2004.
Gulyás Péter Pál
   Köldökcsillag a pocakhegyen : az anyaság mítosza / Gulyás Péter Pál. - [Budapest] : Tertia, 2004. - 222 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9387-12-6 fűzött : 1480,- Ft
folklór
398(100)
[AN 2509945]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2004.
Katona Imre (1921-2001)
   Tisza szélin, Duna hosszán : úti feljegyzések, utolsó beszélgetések / Katona Imre. - Budapest : Masszi, 2004. - 153 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9454-47-8 fűzött : 1590,- Ft
Magyarország - etnográfus - 20. század - magyar irodalom - interjú - memoár
39.001(439)(092)Katona_I.(047.53) *** 894.511-94
[AN 2505764]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2004.
Kóka Rozália (1943-)
   Mátyás király rózsát nyitó ostornyele : mesék, mondák, anekdoták / Kóka Rozália ; [ill. Gyulai Líviusz]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Timp, 2003. - 160 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-514-X kötött : 1600,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2512484]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2004.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 249, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7928-1 kötött : 1350,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2510142]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2004.
Norwood, Mandi
Sex & the married girl (magyar)
   Sexy Lady : a nászéjszakától a klimaxig / Mandi Norwood ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 351 p. ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-997-2 kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-547-997)
házasság - szerelem
392.5 *** 392.6
[AN 2510522]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2004.
   Rítusok, folklór szövegek / szerk. Barna Gábor ; Makovics Erika Anna, Pusztai Bertalan és Vass Erika közrem. - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004. - 377 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 13.)
További kiadása más hordozón: Deszakralizált ünnepek. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9406-78-3 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 2504896]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2004.
   Tudok egy jó viccet / [szerk. Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-37-5 fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2509857]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9490 /2004.
   Aktuelle Aspekte des christlich - jüdischen Verhältnisses = A keresztény - zsidó viszony aktuális aspektusai : nemzetközi szakmai tanácskozás Budapesten, 2003. január / [rend., közread. a] Konrad-Adenauer-Stiftung [Budapesti Képviselete]. - [Budapest] : Konrad-Adenauer-Stiftung Bp. Képviselete, 2003. - 104 p. ; 21 cm
Az előadások váltakozva magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
etnikai rétegződés - zsidóság - kereszténység - antiszemitizmus - nyilvánosság - ezredforduló - konferenciakiadvány
323.12(=924) *** 316.65 *** 316.347(=924)(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2506045]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2004.
Bächer Iván (1957-)
   Nagypapa hűlt helye / Bächer Iván. - [Budapest] : Göncöl, cop. 2004. - 244, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9183-49-0 kötött : 1890,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - 20. század - hírlapi tárca
323.12(=924)(439)"19"(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 2504895]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2004.
Berecz János (1930-)
   Visszanézve : mégis vállaltam / [Berecz János]. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 299 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-695-151-9 kötött : ár nélkül
Berecz János (1930-)
Magyarország - politikus - 20. század - memoár
32(439)(092)Berecz_J.
[AN 2508112]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2004.
   Az Európai Unió elsődleges joga : az Európai Unió alapját képező szerződések és kapcsolódó okmányok szövege : a csatlakozás után hatályos, egységes szerkezetbe foglalt változat / [szerk. az Igazságügyi Minisztérium]. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2004. - 471 p. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2004. ápr. 29.
ISBN 963-9221-57-0 fűzött : 3360,- Ft
Európai Unió - jogszabálygyűjtemény
327.39(4-62)(094) *** 341.176(4-62)(094)
[AN 2506263]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2004.
Haľko, Jozef
L'azione cattolica scismatica cecoslovacca (magyar)
   A csehszlovák szakadár katolikus akció : kommunista kísérlet a katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában : doktori disszertáció, 1999 / Jozef Haľko ; [ford. Babics Zsófia, Zsemberyné Major Ágota, Mészáros Andor]. - Esztergom ; Piliscsaba : PPKE BTK Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2004. - 205 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 3.)
Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 963-9296-83-X fűzött : ár nélkül
Csehszlovákia - egyházügy - katolikus egyház - 20. század
322(437)"1945/1949" *** 261.7(437)"1945/1949"
[AN 2510858]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2004.
   Kézikönyv a holokausztról tanárok és tanulók számára / [... összeáll. Loránd Ferenc és Tiszóczi Tamás]. - Budapest : OKI, 2004. - 274 p. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: 95-163.
ISBN 963-682-532-7 fűzött : ár nélkül
holokauszt - középiskolai tankönyv
323.12(=924)(4)"1939/1945"(075.3)
[AN 2505750]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2004.
   Magyarországi pártprogramok, 1867-1998 / [... szerk. Gergely Jenő]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003-. - 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
329(439)(091)
[AN 1036706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magyarországi pártprogramok, 1944-1988 / összeáll., szerk., a bevezetőt írta, és a jegyzeteket kész. Balogh Sándor és Izsák Lajos ; [a névmutatót kész. André Mónika]. - 2004. - 423 p.
Bibliogr.: p. 417-419.
ISBN 963-463-693-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-652-7)
Magyarország - pártprogram - belpolitika - ezredforduló
323(439)"194/198" *** 329(439)"194/198"
[AN 2509324] MARC

ANSEL
UTF-89497 /2004.
Majoros István (1949-)
   Vereségtől a győzelemig : Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, 1871-1920 / Majoros István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-308.
ISBN 963-463-654-3 fűzött : ár nélkül
Franciaország - Európa - külpolitika - történelem - Párizs környéki béke - 19. század - 20. század
327(44)"1871/1920" *** 944"1871/1920" *** 940"1871/1920" *** 341.382"1920"
[AN 2508106]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2004.
Mészáros István (1927-)
   Ortutay Gyula kultuszminisztersége és a Magyar Katolikus Egyház / Mészáros István. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 42 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-599-2 fűzött : ár nélkül
Ortutay Gyula (1910-1978)
Magyarország - politikus - római katolikus egyház - 20. század
32(439)(092)Ortutay_Gy. *** 282(439)"194"
[AN 2509914]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2004.
Regős Sándor (1934-)
   DiktatúrTOTÓ : 13+1 kérdés a magyar szocializmusról / Regős Sándor ; [... rajz. ... Dluhopolszky László]. - Budapest : Masszi, 2004. - 94 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9454-49-4 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - szocialista rendszer - magyar irodalom - memoár
329.15(439)"194/198"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2505729]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2004.
Ring Éva (1950-)
   Államnemzet és kultúrnemzet válaszútján : a modern nemzetek születése Kelet-Közép-Európában / Ring Éva. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2004. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-212.
ISBN 963-463-660-8 fűzött : ár nélkül
nemzet - nacionalizmus - állam
323.1
[AN 2510307]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2004.
Roseman, Mark
The villa, the lake, the meeting (magyar)
   A végső megoldás : a Wannsee-jegyzőkönyv / Mark Roseman ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 202 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-989-1 kötött : 1790,- Ft
holokauszt
323.12(=924)(430)"193/1945"
[AN 2510537]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2004.
Sarusi Mihály (1944-)
   Balatoni fiúk : 15-18 éves Balaton-felvidéki ifjak az 1956 előtti nemzeti ellenállásban / Sarusi Mihály ; [megj. az "Almádiért" Közalapítvány gondozásában]. - Budapest : Püski, 2003. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-497-8 fűzött : 350,- Ft
Balaton-felvidék - ellenállási mozgalom - magyar irodalom - Rákosi-korszak - memoár
323.26(439Balaton-felvidék)"195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2505551]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2004.
   Terror Háza, Andrássy út 60 = House of Terror / [ed. by Mária Schmidt] ; [... transl. by Ann Major] ; [publ. by Public Endowment for Research in Central and East-European History and Society]. - [Budapest] : Publ. Endowment for Research in Central and Eastern-European History and Soc., 2003. - 97 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Csak angol nyelven
ISBN 963-214-648-4 fűzött : ár nélkül
Terror Háza Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - állami terror - 20. század - múzeum - múzeumi katalógus
323.282(439)"194/198" *** 069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum(036)
[AN 2509707]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2004.
Tőke Péter (1945-)
   A rendszerváltozás titkos paktumai : [független történelmi vizsgálat a Szentkorona nevében, I. rész] ; A rendszerváltás feketekönyve / Peter Sheldon ; [kiad. az Aranybulla Alapítvány]. - [Budapest] : Aranybulla Alapítvány, cop. 2004. - 702 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-456-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - rendszerváltás - regény
323(439)"1989/199" *** 894.511-31
[AN 2509623]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9505 /2004.
Assmann, Jan
Das kulturelle Gedächtnis (magyar)
   A kulturális emlékezet : írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban / Jan Assmann ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2004. - 313 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-313.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9165-36-0)
történettudomány - művelődéstörténet - ókori írásrendszer - ókori állam - ókor
930.1 *** 316.7(3) *** 930.85(3) *** 321.1 *** 003
[AN 2509136]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2004.
Bagu Balázs (1932-)
   Életutak : beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok hozzátartozóival / Bagu Balázs. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 128.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9111-57-0)
Kárpátalja - Szovjetunió - életútinterjú - fogolytábor - hadifogoly - kárpátaljai magyarság - második világháború - 20. század - memoár
929(477.87)(=945.11)(047.53)(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(047.53)(0:82-94)
[AN 2507713]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
Hazánk története (új kiadása)
   A magyarok története a honfoglalás előtti időktől / Benedek Elek. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 276 p. ; 21 cm. - (Irodalmi értéktár diákoknak, ISSN 1417-6491)
ISBN 963-9488-23-2 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 894.511-94
[AN 2512644]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Honszerző Árpád / Benedek Elek. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 167 p. ; 20 cm. - (Irodalmi értéktár diákoknak, ISSN 1417-6491)
ISBN 963-9488-19-4 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - honfoglalás - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 2512641]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2004.
Bethlen Farkas (1639-1679)
Historia de rebus Transsylvanicis (magyar)
   Erdély története / Bethlen Farkas ; a jegyzeteket írta és a mutatókat összeáll. Pálffy Géza ; [közread. az] ... Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Budapest : Enciklopédia ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., [2000]-. - 21 cm
ISBN 963-8477-36-9
Erdély
943.921
[AN 428429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Báthory István trónra lépésétől Báthory Zsigmond uralkodásáig, 1571-1594 : VI-VII. könyv / ford. Bodor András ; a jegyzeteket írta Kruppa Tamás. - cop. 2004. - 382 p., XIV t. : ill.
ISBN 963-8477-79-2 kötött : 3000,- Ft
Erdély - magyar történelem - 16. század
943.921"1571/1594"
[AN 2510202] MARC

ANSEL
UTF-89510 /2004.
   Blaskovichok emlékezete / [szerk. Gócsáné Móró Csilla] ; [közread. a] Blaskovich Múzeum Baráti Köre. - Tápiószele : Blaskovich Múz. Baráti Köre, 2003. - 364 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-222-4 kötött : ár nélkül
Blaskovich család
Blaskovich Múzeum (Tápiószele)
Tápiószele - családtörténet - múzeum
929.52(439)Blaskovich *** 069(439-2Tápiószele)
[AN 2507099]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2004.
Crossan, John Dominic
Excavating Jesus (magyar)
   Jézus nyomában : a kövek alatt, a szövegek mögött : Jézus és világa megértésének kulcsfontosságú felfedezései / John Dominic Crossan és Jonathan L. Reed ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 300 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-9437-95-6 kötött : 2499,- Ft
krisztológia - régészet - ókori Palesztina
904(33) *** 232
[AN 2507213]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2004.
   Az erdélyi emlékírók Erdélyről és a fejedelemségről : történelmi olvasókönyv iskolásoknak és felnőtteknek / [... vál. Iszlai Sándor] ; [a latin szöveget ford. és magyarázta Szabadi István] ; [megj. a Szülőföldem Erdély Alapítvány gondozásában]. - Debrecen : Szülőföldem Erdély Alapítvány, 2004. - 310, [4] t., [50] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A vál. az "Erdély öröksége" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-214-466-X fűzött : ár nélkül
Erdély - magyar történelem - memoár
943.921(0:82-94)
[AN 2507978]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2004.
Erdélyi István (1931-)
   Őseink nyomában : a magyar őstörténet kutatása a XX. században / Erdélyi István. - Budapest : Masszi, 2004. - 218 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-206.
ISBN 963-9454-46-X fűzött : 1890,- Ft
magyar őstörténet
943.9".../10" *** 930.8(=945.11)
[AN 2505776]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2004.
Janeiro, Helena Pinto
Salazar e Pétain (magyar)
   Salazar és Pétain : portugál - francia kapcsolatok a második világháború alatt, 1940-1944 / Helena Pinto Janeiro ; José Medeiros Ferreira előszavával ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Osiris, 2004. - 242, [2] p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 231-[243].
ISBN 963-389-131-0 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-389-310-0)
Salazar, António de Oliveira
Pétain, Philippe
Franciaország - Portugália - történelem - külpolitika - második világháború
944"194" *** 946.9"194" *** 327(44)"194 *** 327(469)"194"
[AN 2508276]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2004.
Karalyos-Szénási Gyula
   Történelmünk a Kárpát-medencében : nemzetségi, családi krónika / írta és szerk. Karalyos-Szénási Gyula. - [Budapest] : Szerző, 2004. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-132-4 fűzött : ár nélkül
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2509860]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2004.
Köthe, Rainer
Der Urmensch (magyar)
   Az ősember / Rainer Köthe ; [ford. Németh Mária] ; ill. Jörn Hennig, Frank Kliemt. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2004. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 43.)
ISBN 963-9446-37-8 kötött : ár nélkül
ősembertan - régészet - gyermekkönyv
903(02.053.2) *** 572.1/.4(02.053.2)
[AN 2517807]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2004.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Gyilkos ráncok, győztes mosolyok : nők, akik jól csinálják / V. Kulcsár Ildikó. - [Budapest] : Képzőművészeti K., cop. 2004. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-336-973-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - híres ember - nő - interjú
929-055.2(439)(047.53)
[AN 2509777]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2004.
McIntosh, Jane
Civilizations (magyar)
   Civilizációk : a történelem első tízezer éve / Jane McIntosh és Clint Twist ; [ill. Chris Forsey] ; [ford. Babits Péter, Nyíri Edit]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-095-6 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - ókor
930.85(3)
[AN 2508955]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2004.
Meyer-Stabley, Bertrand
La veritable Grace (magyar)
   Az igazi Grace Kelly : a monacói hercegnő regényes élete / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 224 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-224. - Filmogr.: p. 220-222.
ISBN 963-7052-01-1 fűzött : 1990,- Ft
Grace (Monaco: hercegnő)
Egyesült Államok - filmszínész - uralkodó
944.949(092)Grace *** 791.43.071.2(73)(092)Grace
[AN 2508109]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2004.
Meyer-Stabley, Bertrand
La veritable Jackie (magyar)
   Az igazi Jackie Kennedy / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Székely Miklós]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 209, [7] p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [215].
ISBN 963-7052-00-3 fűzött : 1990,- Ft
Onassis, Jacqueline Kennedy
híres ember - nő
929(73)Onassis,_J._K.
[AN 2508110]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2004.
Montgomery, John Flournoy
Hungary, the unwilling satellite (magyar)
   Magyarország, a vonakodó csatlós / John Flournoy Montgomery ; [ford. Barabás Miklós]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2004, cop. 1993. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 308-314.
ISBN 963-327-356-0 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-327-365-0)
Németország - magyar történelem - külpolitika - második világháború - 20. század - történelmi forrás
943.9"1920/194"(093) *** 327(439)"193/194"(093) *** 327(430)"193/194"(093)
[AN 2501944]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2004.
Németh István (1945-)
   Németország története : egységtől az egységig, 1871-1990 / Németh István. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004, cop. 2001. - 693 p. : ill. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 603-612.
ISBN 963-9585-18-1 fűzött : ár nélkül
Németország - történelem - 19. század - 20. század
943.0"186/199"
[AN 1086781]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2004.
   A Pest Megyei Levéltár : levéltárismertető = Das Komitatsarchiv Pest : Archivführer = Pest County Archives : archives guide / [szerk. ... Héjjas Pál, Horváth M. Ferenc] ; [írta ... Böőr László et al.] ; [a fotókat kész. ... Fekete István et al.] ; [ford. ... Hamza Bernadett ..., Magó Judit ...]. - Budapest : Pest M. Lvt., 2004. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208-211. - Példányszám: 2000
ISBN 963-7235-38-8 kötött : ár nélkül
Pest Megyei Levéltár (Budapest)
Pest (megye) - levéltár - útmutató
930.253(439-2Bp.)(036)
[AN 2510148]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2004.
   Szöveggyűjtemény a zsidó történelem tanulmányozásához. - Budapest : Tárogató, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-9063-59-2 *
930.8(=924)
[AN 372359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A második világháború után / [összeáll. és szerk. Várnainé Wéber Ágnes]. - 2004. - 138, [2] p. : ill.
ISBN 963-9063-65-7 fűzött : ár nélkül
történelem - zsidóság - 20. század
930.8(=924)"1945/200"
[AN 2505599] MARC

ANSEL
UTF-89525 /2004.
Takáts József (1962-)
   Talált tárgy : beszélgetések / Takáts József. - Pécs : Alexandra, 2004. - 157 p. ; 22 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-367-581-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 2507337]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2004.
Thullner István
   Hegyeshalom nagyközség története II : 1900-tól napjainkig / írta Thullner István ; [kiad. Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata]. - Hegyeshalom : Önkormányzat, 2004. - 138 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 963-216-434-2 fűzött : ár nélkül
Hegyeshalom - helyismeret - helytörténet - 20. század
943.9-2Hegyeshalom"19" *** 908.439-2Hegyeshalom
[AN 2509637]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9527 /2004.
Barber, Annabel
   Dubrovnik : a city guide / by Annabel Barber ; [phot. Krešimir Strnad, Annabel Barber, Thomas Howells]. - 2. ed. - Budapest : Somerset Ltd., cop. 2004. - 199 p., [6] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-212-987-3 fűzött : ár nélkül
Dubrovnik - útikönyv
914.971.3-2Dubrovnik(036)
[AN 2510151]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2004.
Dárdai Júlia
   Ausztria : útikönyv a legjobb síterepek kiemelt összefoglalásával / Dárdai Júlia. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 139 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Catullus könyvek, ISSN 1589-4428)
Lezárva: 2003. nov. 14.
ISBN 963-9331-39-2 fűzött : 2690,- Ft
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 2506845]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2004.
Horányi Gábor
   Magyar világjárók újabb kalandjai / Horányi Gábor. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 963-9487-72-4 kötött : 3200,- Ft
felfedező utazás - életrajz
910.4(439)(092)
[AN 2506360]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2004.
   Királyok városa, Székesfehérvár / [szerk. Posch Ede] ; [... szerzői Bakonyi István et al.]. - Székesfehérvár : Lénia 2 Kft., 2004. - 152 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-216-349-4 kötött : ár nélkül
Székesfehérvár - helyismeret
908.439-2Székesfehérvár
[AN 2507440]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2004.
Kőszegfalvi György (1932-)
   Magyarország településrendszere : történelmi vázlat településrendszerünkről / Kőszegfalvi György. - Pécs : Alexandra, 2004. - 158 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 963-368-724-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - településföldrajz - történeti földrajz
911.37(439)(091)
[AN 2508018]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2004.
Kovács László
   Kárpátalja / [fényképezte és írta Kovács László, Nagy Zoltán] ; [angol szöveg Torják Orsolya]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 103 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Tölgyfa könyvek)
Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1703
ISBN 963-430-630-6 kötött : ár nélkül
Kárpátalja - helyismeret
908.477.87
[AN 2509941]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2004.
   Látnivalók Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [szerzők Bedécs Gyula et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 724 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2004 márc. 15.
ISBN 963-9490-24-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2510158]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2004.
Látnivalók Magyarországon (angol)
   Out and about in Hungary / [chief ed. Katalin Pálfy] ; [execut. ed. Erzsébet Körtvélyesi] ; [authors Gyula Bedécs et al.] ; [transl. Matthew Palmer]. - 2. updated ed. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 724 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9490-26-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2510034]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2004.
Látnivalók Magyarországon (német)
   Zu Gast in Ungarn / [Chefred. Katalin Pálfy] ; [verantw. Red. Erzsébet Körtvélyesi] ; [Autoren Gyula Bedécs et al.] ; [Übers. György Ifju et al.]. - 2. aktualisierte Aufl. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 724 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9490-25-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2509948]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2004.
   A mi kis városunk : Barcs egy tanár szemével / az antológiát szerk. Bagi Gáborné ; [kiad. Barcs Város Önkormányzata]. - Barcs : Önkormányzat, [2004]. - 280, [4] p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Barcs - helyismeret - helytörténet
908.439-2Barcs *** 943.9-2Barcs
[AN 2509906]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2004.
   Nyírbátor az Európai Unióban / főszerk. Szabó Géza ; [szerzők Báthori Gábor et al.] ; [fotók Bodrogi László]. - Budapest : CEBA K., 2004. - 98 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Magyar városok az Európai Unióban)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 963-9479-01-2 kötött : ár nélkül
Nyírbátor - helyismeret
908.439-2Nyírbátor
[AN 2510802]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2004.
Rozvány György (1939-)
   Jordánia : séta a történelemben / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2004. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-368-728-4 fűzött : ár nélkül
Jordánia - útikönyv
915.695(036)
[AN 2507638]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9539 /2004.
   Államigazgatási eljárás. - Budapest : Árboc, [2004]. - 16 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
Fűzött : 360,- Ft
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - jogszabálygyűjtemény
35.077(439)(094)
[AN 2509425]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2004.
Bíró György (1955-)
   Magyar polgári jog : kötelmi jog : közös szabályok, szerződéstan : egyetemi tankönyv / Bíró György ; [a szerkesztésben közrem. Leszkoven László, Makó Péter, Révész Katalin] ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 7. átd. kiad. - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2004. - 585 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. ápr. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9360-25-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2501436]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2004.
Bodnárné Király Erzsébet
   Iskolai szabályzatok, dokumentumok : alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, nevelési és pedagógiai program, házirend, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés módosítása, kidolgozása a közoktatási törvény előírásai alapján / Bodnárné Király Erzsébet. - Encs : Önkormányzat, 2004. - 42 p. ; 21 cm. - (Hogyan...?, ISSN 1786-0539)
Borítócím: Hogyan készítsük el a közoktatási intézmények szabályzatait, alapdokumentumait?
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - oktatási intézmény - szabályzat
351.851.073.551(439)(036) *** 37.014(439)
[AN 2508324]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2004.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2004]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. márc. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 2509463]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2004.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2004]. - 108 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
Fűzött : 950,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - jogszabálygyűjtemény
343.1(439)(094)
[AN 2509436]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2004.
Dienes Renáta
   Hogyan tervezzük meg a közoktatási feladatellátást? / Dienes Renáta. - Encs : Önkormányzat, 2004. - 35 p. ; 21 cm. - (Hogyan...?, ISSN 1786-0539)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatáspolitika - iskolafelügyelet
351.851(439) *** 37.014.5(439)
[AN 2508334]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2004.
   Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből / szerk. Szabó Miklós. - 2. bőv., jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 311 p. ; 21 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9466-67-0 fűzött : ár nélkül
jogtörténet - jogtudomány - filozófia
340.12(100)(091)
[AN 1082303]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2004.
Gál István László
   A pénzmosás / Gál István László. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 199 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. nov. 30. - Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-224-754-X fűzött : ár nélkül
gazdasági bűnözés
343.53
[AN 2506334]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2004.
   A helyi önkormányzatok és pénzügyeik / [szerk. Kusztosné Nyitrai Edit] ; [szerzők Barabás Zoltán et al.] ; [közread. a Municipum Magyarország Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Municipium Magyarország Alapítvány, [2004]. - 663 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. nov. 20.
Fűzött : 5600,- Ft (hibás ISBN 963-036099-3)
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - útmutató
352.073.5(439)(036)
[AN 2501787]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2004.
Hervada, Javier
Introducción crítica al derecho natural (magyar)
   Kritikai bevezetés a természetjogba / Javier Hervada ; [ford. Hársfai Katalin]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-468-6 fűzött : 1800,- Ft
természetjog - egyetemi tankönyv
340.122(075.8)
[AN 2504897]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2004.
   Kecskeméti testamentumok. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Lvt., 2002-. - 24 cm
ISBN 963-7236-50-3
347.67(439-2Kecskemét)(093.2) *** 943.9-2Kecskemét(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét)
[AN 948191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1782-1820 / összeáll, jegyzetekkel ell. és a bevezetőt írta Iványosi-Szabó Tibor ; [szerk. Apró Erzsébet]. - 2004. - 415 p. : ill. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, ISSN 1219-8412 ; 7.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 963-7236-59-7 fűzött : 400,- Ft
Kecskemét - helytörténet - levéltári irat - 18. század - 19. század - végrendelet - történelmi forrás
347.67(439-2Kecskemét)"178/182"(093.2) *** 943.9-2Kecskemét"178/182"(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét)
[AN 2506610] MARC

ANSEL
UTF-89550 /2004.
   A képviselők jogállása / [szerk. Soltész István] ; [közread. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - Budapest : Parlamenti Módszt. Iroda, 1996-2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-8420-10-3
342.534(439)
[AN 199213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2004. - 511 p. : ill. - (Parlamenti dolgozatok, ISSN 1217-4041 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A bev. és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-8420-17-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államjog - képviselő
342.534(439)
[AN 2510170] MARC

ANSEL
UTF-89551 /2004.
Kowal, Janusz
   A házasság felbontása a hit javára / Janusz Kowal. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 148 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X)
Ford. Lieber Mária Katalin, Szotyori-Nagy Ágnes. - Bibliogr.: p. 135-142. - Összefoglalás olasz és lengyel nyelven
ISBN 963-361-576-3 fűzött : ár nélkül
egyházjog - válás
348.412.78 *** 265.514.2
[AN 2506777]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2004.
   Közigazgatási jog. Különös rész : egyetemi tankönyv / [szerk Torma András] ; [szerzők Bistei Attila et al.]. - [Budapest] : Virtuóz, 2004. - 480 p. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)
[AN 2517380]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2004.
   Közigazgatás-tudományi antológia. - Budapest : Unió, [2004]-. - 24 cm
igazgatástan - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
35.001(100)(075.8)
[AN 2518475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Amerikai Egyesült Államok, Franciaország / [szerk. Lőrincz Lajos] ; [a válogatás összeállításában részt vett ... Molnár Miklós] ; [... közrem. Nagy Tibor Gyula]. - [2004]. - 337 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-388-418-7)
Franciaország - Egyesült Államok - igazgatástan - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
35.001(73)(075.8) *** 35.001(44)(075.8)
[AN 2518480] MARC

ANSEL
UTF-89554 /2004.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2004]. - 23 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. márc. 1.
Fűzött : 380,- Ft
Magyarország - alkotmány - jogszabálygyűjtemény
342.4(439)(094)
[AN 2509431]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2004.
Magyarország. Országgyűlés
   A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve / [összeáll. Háziné Varga Mária] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., [2004]. - 260 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. febr. 26.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - házszabály - országgyűlés
342.536(439)(094)
[AN 2510212]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2004.
Máthé Gábor (1941-)
   Die Problematik der Gewaltentrennung / Gábor Máthé. - Budapest : Gondolat, 2004. - 289 p. ; 20 cm. - (Ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1785-6353)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-16-7 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - hatalom - 19. század - 20. század
342.33(439)"18/19"
[AN 2506996]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2004.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2004]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 2509460]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2004.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2004]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. febr. 1.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 2509445]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2004.
   Polgárjogi harc a magyar alkotmányosság helyreállításáért : Honi Nemzeti Tanács szervezési segédlet / [fel. szerk. Takács András] ; [kiad. a Szabad Magyarországért Mozgalom]. - Budapest : SZMM, [2004]. - 39 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-216-348-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogállam - koronázási jelvény - államelmélet
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 321.01
[AN 2506117]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2004.
Sallai János (1960-)
   Az államhatárok / [írta Sallai János]. - [Budapest] : Press Publica, 2004. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 58.)
ISBN 963-9001-85-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államhatár
341.222(439) *** 355.457.1(439)
[AN 2505625]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2004.
Szemán László (1958-)
   A móri mészárlás : titkok és talányok / Szemán László, Kovács Vince. - Budapest : Ringier K., cop. 2004. - 263 p., [8] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-214-930-0 fűzött : 1980,- Ft
Mór - híres bűneset
343.919(439-2Mór)
[AN 2509893]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2004.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2004]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. márc. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - gazdasági társaság - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2509440]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2004.
Vaskuti András
   Vázlat a Btk. általános részének a bírósági fogalmazóképzés keretében történő megbeszéléséhez / [kész. Vaskuti András] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolgáltatási Tcs. Hiv. Okt. Főoszt., 2003. - 207 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. szept.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 2518672]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9564 /2004.
Horváth Pál (1942-)
   Mezopotámia háborúi : háború az olajért / Horváth Pál. - Budapest : PolgArt, 2004. - 238 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 963-9306-68-1 fűzött : ár nélkül
Irak - Egyesült Államok - háború
355.48(567)"2003"
[AN 2510593]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2004.
Knopp, Guido
Die SS (magyar)
   Az SS : óva int a történelem / Guido Knopp ; [ford. Ambrus Endre]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 415 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9519-33-2 kötött : ár nélkül
Németország. Schutz-Staffel
Németország - különleges alakulat - második világháború
355.318(430)"193/194" *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2507802]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9566 /2004.
Bakács András
   Versenyképesség-koncepciók / Bakács András. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 15 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 57.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 963-301-428-X fűzött : ár nélkül
gazdasági verseny
339.137.2 *** 330.341
[AN 2506531]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2004.
Buzás Norbert (1968-)
   Challenges of Hungarian science policy: the evolution of a knowledge-based economy and society / Norbert Buzás and Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2004. - 31 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences ; 143.)
Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 963-301-429-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaság - információs társadalom - ezredforduló
338(439) *** 316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2506562]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2004.
Buzási Tibor
   A közösségi vámjog alkalmazásáról / [szerző Buzási Tibor]. - Budapest : Saldo, 2004. - 84 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-092-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2506680]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2004.
Hámori Éva
   Zseb-közgazdaság érdekelteknek és érdeklődőknek / Hámori Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hámori É., 2004. - 303 p. ; 21 cm
A szerző "A pocketful of economics for anybody who is interested in it" c. művének kiegészített magyar változata. - A címoldalon a megjelenés éve: 2000
Fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-440-037)
angol nyelv - magyar nyelv - gazdaságtan - értelmezőszótár
330(031)
[AN 1086789]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2004.
Inotai András (1943-)
   Hogyan legyünk sikeres tagjai az Európai Uniónak? / Inotai András, Veress József. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 19 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 58.)
ISBN 963-301-432-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - nemzetgazdaság - integráció - interjú
338(439)"200"(047.53) *** 339.923(4-62)(047.53)
[AN 2506541]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2004.
   Jövedéki ügyintézők kézikönyve / [szerk. Csuka Mária]. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-394-568-2
Magyarország - állami bevétel - adó - útmutató
336.126.3(439)(036)
[AN 2506138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 459 p.
Szerzők Laczi Ferenc et al.
ISBN 963-394-570-4 fűzött : 6810,- Ft (hibás ISBN 963-394-569-0)
Magyarország - állami bevétel - adó - útmutató
336.126.3(439)(036)
[AN 2506145] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 386 p. : ill.
Szerzők Csuka Mária et al.
ISBN 963-394-569-0 fűzött : 5990,- Ft (hibás ISBN 963-394-570-4)
Magyarország - állami bevétel - adó - útmutató
336.126.3(439)(036)
[AN 2506160] MARC

ANSEL
UTF-89572 /2004.
Kárpáti Ilona
   Társasházi kapaszkodó : több mint tankönyv / Kárpáti, Langer. - Budapest : Menhir 1 Kft., [2004]. - 148, [7] p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jún. 1.
ISBN 963-216-265-X fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - társasház - lakásjog - közgyűlés - útmutató
332.871.3(439)(036) *** 349.444(439)(036)
[AN 2505183]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2004.
   A későújkor józansága : olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből / vál. és szerk. Tillmann J. A. - Budapest : Göncöl, 1994-. - 20 cm
ISBN 963-7875-81-6 *
330.341.1 *** 504.03
[AN 82322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 235 p. - (Fejlődés-tanulmányok, ISSN 0139-2816)
Ford. Beck András et al.
ISBN 963-7875-82-4 fűzött : 1470,- Ft
társadalom - civilizáció - műszaki fejlesztés
316.7"19" *** 330.341.1 *** 008
[AN 2507041] MARC

ANSEL
UTF-89574 /2004.
Kiss Gábor, P.
   Mind the gap - watch the ways of cyclical adjustment of the budget balance / Gábor P. Kiss, Gábor Vadas. - Budapest : MNB, 2004. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2004/7.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-9383-47-3 fűzött : ár nélkül
költségvetés - államháztartás
336.12
[AN 2509518]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2004.
Kiss Mariann (1954-)
   Marketing példatár / Kiss Mariann. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 366 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-9585-03-3 fűzött : ár nélkül
marketing - példatár
658.8(078)(076)
[AN 2509475]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2004.
   A költségvetési szervek gazdasági tevékenységének elemzése / Csermák Judit [et al.] ; [szerk. Printz János]. - [Budapest] : Perfekt, 2004. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331.
ISBN 963-394-565-8 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - költségvetési szerv - gazdasági elemzés
336.61(439) *** 657.6
[AN 2509654]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2004.
Kőrösi István (1955-)
   Ausztria az Európai Unióban : érdekei a 2004. évi bővítésben / Kőrösi István. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 26 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 55.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 963-301-427-1 fűzött : ár nélkül
Ausztria - Európai Unió - nemzetgazdaság - integráció - ezredforduló
338(436)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2506431]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2004.
Kovács Márta
   Az adóvégrehajtás szabályai egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2004 / [szerzők Kovács Márta, Potondiné Varga Krisztina] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 24. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 390 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. jún. 10.
ISBN 963-394-572-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - adóztatás - útmutató
336.2.027(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 2510163]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2004.
Kristóf Tamás
   Mesterséges intelligencia a csődelőrejelzésben / Kristóf Tamás. - Budapest : BKÁE Jövőkut. Kutközp., 2004. - 53 p. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 21.)
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 963-503-325-7 fűzött : ár nélkül
prognosztika - csőd - vállalat
658.1.016.8 *** 008.2
[AN 2506338]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2004.
Lakatos István (1922-)
   Múltról mesél a hűség városa / Lakatos István. - Sopron : Károlyi Gy., [2004]. - 354 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-172-3 fűzött : ár nélkül
Sopron - kézműipar - szakterületi történelem
334.712(439-2Sopron)(091)
[AN 2510024]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2004.
Laurencsik Lászlóné
   Hogyan szervezzük meg a munkavédelmi feladatokat a közoktatási intézményekben? / Laurencsik Lászlóné. - Encs : Önkormányzat, 2004-. - 21 cm. - (Hogyan...?, ISSN 1786-0539)
Magyarország - munkavédelem - oktatásügy - iskola - útmutató
331.45(036) *** 37.014
[AN 2508268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 46 p.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - oktatásügy - iskola - útmutató
331.45(036) *** 37.014
[AN 2508282] MARC

ANSEL
UTF-89582 /2004.
Meyer Dietmar (1954-)
   Makroökonómia / Meyer Dietmar, Solt Katalin. - [Budapest] : Aula, 2004. - 509 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 505-509.
ISBN 963-9585-17-3 fűzött : ár nélkül
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 1082293]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2004.
Pénzely Márta
   Az általános forgalmi adó : az új adójog magyarázata, 2004 / Pénzely Márta. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 186 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. ápr. 15.
ISBN 963-9404-83-7 fűzött : 5040,- Ft
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2510099]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2004.
Simai Mihály (1930-)
   A világgazdaság a XXI. század első évtizedében / Simai Mihály. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 56.)
ISBN 963-301-426-3 fűzött : ár nélkül
világgazdaság - gazdasági előrejelzés - ezredforduló
339.9"200" *** 339.977"200"
[AN 2506523]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2004.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Gazdasági szerkezet és versenyképesség Magyarországon / Szalavetz Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 37 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 59.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-301-433-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetgazdaság - struktúra - gazdasági verseny - ezredforduló
338(439)"199/200" *** 330.341.4 *** 339.137.2
[AN 2506551]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2004.
   A számviteli törvény magyarázata, 2004-2005 / Adorján Csaba [et al.] ; szerk. Garajszki Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 2 db (1124 p.) ; 25 cm
ISBN 963-9404-78-0 kötött : 14920,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2509992]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [14], 664 p.
ISBN 963-9404-79-9
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2509994] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [12], 665-1124 p.
ISBN 963-9404-80-2
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2509995] MARC

ANSEL
UTF-89587 /2004.
   Területfejlesztési-statisztikai kistérségek Fejér megyében / [kész. Kőrös Endréné et al.] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága]. - Székesfehérvár : KSH Fejér M. Ig., 2004. - 103 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-216-499-7 fűzött : 2000,- Ft
Fejér (megye) - területfejlesztés - statisztikai adatközlés
332.1(439.118)(083.41)
[AN 2507210]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2004.
Törzsök Éva (1947-)
   Kül- és intrakereskedelem az Európai Unióban / [szerzők Törzsök Éva, Jean Monnet]. - Budapest : MKIK, 2004. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 23.)
Lezárva: 2004. márc.
ISBN 963-9008-76-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - belkereskedelem - külkereskedelem
339.3(4-62) *** 339.5(4-62)
[AN 2509814]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2004.
   Üzleti fogalomtár / szerk. Chikán Attila, Wimmer Ágnes ; [szerzők Bartók István et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2004. - 277 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr. a szócikkek végén
Kötött : 3950,- Ft (hibás ISBN 963-86306-7-1)
üzleti élet - értelmezőszótár
658.1(031)
[AN 2512179]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2004.
Veres Lajos
   Közlekedési rendszerek a regionális fejlesztési stratégiában : doktori értekezés / Veres Lajos. - [Budapest] : M. Közlek. K., 2004. - 164 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 126-139.
ISBN 963-86111-8-9 * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-96111-8-9)
Európai Unió - közlekedésügy - regionális gazdaság
338.47(4-62) *** 332.1(4-62)
[AN 2509529]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2004.
Zidek, Libor
   Comparative analysis of competitiveness: the Czech Republic and Hungary - an institutional approach / Libor Zidek. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2004. - 31 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 144.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-301-430-1 fűzött : ár nélkül
Csehország - Magyarország - gazdasági verseny - ezredforduló
339.137.2(437.1)"199/200" *** 339.137.2(439)"199/200"
[AN 2506579]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9592 /2004.
   Hallassuk a hangunkat! / [a magyar változatot szerk. Márton Izabella] ; [a fordítást kész. Baumann Fruzsina et al.] ; [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2004. - 57 p. ; 21 cm
A 2001. dec. 1-2. között Brüsszelben az European Anti-Poverty Network által rendezett 1. European Meeting of People Experiencing Poverty and Social Exclusion anyaga
ISBN 963-216-180-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - szegénység - konferenciakiadvány
364.22(4-62) *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 2510007]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2004.
Szafkó Zoltánné
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve / Szafkó Zoltánné, Szirtes Györgyné, Tóth Liboriuszné. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 423 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-573-9 fűzött : 7250,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2506315]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2004.
Teleki Béla (1942-)
   Családok és csoportok szociális segítése / Teleki Béla. - Kecskemét : Korda, 2004. - 128 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 126-128. és a fejezetek végén
ISBN 963-9554-06-5 fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-9554-08-1)
szociális gondozás - családvédelem
364.442.044.24 *** 364.044.24
[AN 2507992]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2004.
Teleki Béla (1942-)
   Szociális esetek kezelése / Teleki Béla. - Utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 104 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek ; 3.)
ISBN 963-9554-04-9 fűzött : 800,- Ft
gyermekvédelem - hátrányos helyzetű - szociális gondozás - egyetemi tankönyv
364(075.8) *** 376(075.8)
[AN 2510045]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2004.
Varga Gábor
   Győr-Moson-Sopron megyei drogfogyasztási vizsgálat : városelemzés : Győr, kutatási gyorsjelentés, 2003 / szerzők Varga Gábor, Burkali Bernadett, Hollenczerné Vörös Györgyi ; [közread. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum]. - [Győr] : KEF, [2004]. - 105 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum : módszertani ajánlás III.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Győr - kábítószerfüggés - kábítószer-forgalmazás - iskola-egészségügy
364.272-053.6(439-2Győr) *** 613.83 *** 371.7-056.83(439-2Győr) *** 343.575(439)
[AN 2506365]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9597 /2004.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére : az esszéírás tanításával : a középiskolás korosztálynak / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 963-346-643-1 fűzött : 2900,- Ft
olvasás - világirodalom - antológia - középiskolai tankönyv
372.41(075.3) *** 372.882(075.3) *** 82-822=945.11
[AN 2505380]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2004.
Baji-Gál Ferencné
   Drámapedagógia alkalmazása : foglalkozásminták alsó tagozatosok számára / Baji-Gál Ferencné ; [ill. Ács Róbert]. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 963-9224-54-5 fűzött : ár nélkül
drámapedagógia - alsó tagozat - tanári segédkönyv
371.383.3(072) *** 372.4(072)
[AN 1082341]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2004.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 6. osztályos, kerettanterves Történelem tankönyvéhez és munkafüzetéhez / [Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 94 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a 6. osztályos történelem tantárgy tanításához
Fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - történelem - tantárgy - tanári segédkönyv
372.893(072)
[AN 2512256]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2004.
   Betűvarázs. - Pécs : Alexandra, [2003]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 25 cm + filctoll
ISBN 963-368-396-3 kötött : ár nélkül
írás - foglalkoztatókönyv
372.45
[AN 2508881]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2004.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-710-3 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - írás- és olvasástanítás - tantárgy - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2512250]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2004.
   Csoportmódszerek az iskolában / Bugán Antal [et al.]. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., cop. 2003. - 56 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 8.)
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött : ár nélkül
személyiségfejlesztés - önismeret - csoportmunka
371.311.4 *** 37.032
[AN 2501462]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2004.
   Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és -képzésben / szerk. Harangi László, Kelner Gitta ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztály. - Budapest : M. Ped. Társ. Felnőttnevelési Szakoszt., 2003. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7123-07-5 fűzött : ár nélkül
e-learning - távoktatás - felnőttoktatás - konferenciakiadvány
374.7 *** 371.333 *** 061.3(439-2Bp.)"2003" *** 37.018.43
[AN 2505688]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2004.
   Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hivatkozási indexe, 1990-2002 / [szerk. Takács Péter] ; [a hivatkozási mutatókat összeáll. Bagu Gabriella et al.]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2004. - [6], 232 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea, ISSN 1587-5172 ; 11.)
ISBN 963-463-692-6 fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest - egyetem - jogtudomány - hivatkozási jegyzék
378.634(439-2Bp.) *** 013
[AN 2509194]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2004.
   Érettségi tételek : magyar nyelv / [szerk. Balázs Géza] ; [írta Balázs Géza et al.]. - 12. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 268, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-13-5347-8 fűzött : 1350,- Ft
magyar nyelvtan - érettségi vizsga - tantárgy - középiskolai tankönyv
372.880.945.11(079.1)
[AN 2509184]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2004.
Exercices pour apprendre et s'amuser (magyar)
   Százszorszín füzetek : szórakoztató feladatok kicsiknek. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - ill., színes ; 24 cm
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
372.361
[AN 2509947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - [32] p.
ISBN 963-627-958-6 fűzött : 499,- Ft
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
372.361
[AN 2509949] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - [32] p.
ISBN 963-627-959-4 fűzött : 499,- Ft
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
372.361
[AN 2509953] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2004. - [32] p.
ISBN 963-627-960-8 fűzött : 499,- Ft
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
372.361
[AN 2509957] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2004. - [32] p.
ISBN 963-627-961-6 fűzött : 499,- Ft
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
372.361
[AN 2509959] MARC

ANSEL
UTF-89607 /2004.
   Fenntartható-e a közoktatás? : hatékonysági szempontok érvényesítése a közoktatásban : az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése / [szerk. Balogh Miklós, Drahos Péter, Péteri Gábor] ; [háttértanulmányok Balogh Miklós et al.]. - Budapest : OKI, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Oktatáspolitikai elemzések, ISSN 1785-2366 ; 2.)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-682-533-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"199/200"
[AN 2505644]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2004.
Gefferth Éva
   Csak keresni kell.. : a tehetséges gyerekekről nevelőknek / Gefferth Éva, Herskovits Mária. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Trefort, 2004. - 55 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 53-54.
Fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-446-277-4)
tehetséggondozás
376.545
[AN 2501431]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2004.
   Gyerekek, módszerek, nevelők : moduljavaslatok pedagógusképzők számára / [... egybeszerk. Deszpot Gabriella, Kereszty Zsuzsa] ; [szerzők Antal Rita et al.]. - Pilisborosjenő : Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., 2004. - 247 p. ; 24 cm. - (Pedagógiai alternatívák, ISSN 1785-9433)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86542-0-1 kötött : ár nélkül
alternatív nevelés - didaktika
371.3 *** 371.4
[AN 2508354]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2004.
   Hogyan tovább? : pályaválasztási elképzelések Magyarországon / szerk. Lannert Judit ; [... szerzői Imre Anna et al.]. - Budapest : OKI, 2003. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-522-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-522)
Magyarország - pályaválasztás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
37.048.45(439)"199"(083.41)
[AN 2505659]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2004.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv az 1-2. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 85 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1-2. osztály számára
ISBN 963-464-266-7 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.4:796(072)
[AN 2512248]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2004.
Huga Ibolya
   Kézikönyv a könyv- és könyvtárhasználat tanításához : 1-2. osztály / Huga Ibolya. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 16 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-719-7 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - könyvtárhasználat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.802(072)
[AN 2512160]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2004.
Imre Anna
   Az iskolai hátrány összetevői / Imre Anna. - Budapest : OKI, 2004. - 50 p. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 2.)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-682-525-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatás - hátrányos helyzetű - statisztikai adatközlés
37(439)(083.41) *** 376(439)(083.41)
[AN 2508038]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2004.
Imre Anna
   A kistelepülési iskolák szerepe a települések népességmegtartó erejében / Imre Anna. - Budapest : OKI, 2004. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 5.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-682-527-0 fűzött : ár nélkül
oktatás - falu - elnéptelenedés - statisztikai adatközlés
37(439-22)(083.41) *** 314.727(439)(083.41)
[AN 2508055]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2004.
Kalamár Hajnalka
   Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában / Kalamár Hajnalka. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., cop. 2003. - 48 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 11.)
Bibliogr.: p. 48.
Fűzött : ár nélkül
kreativitás - kommunikáció - személyiségfejlesztés
371.311.4 *** 37.026.9
[AN 2501473]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2004.
Kálmán András
   Érettségi történelem : kulcsszavak / Kálmán András. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5352-4 fűzött : 950,- Ft
történelem - tantárgy - érettségi vizsga - középiskolai tankönyv
372.893(079.1)
[AN 2509176]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2004.
Kapa Mátyás
   Történelem : felvételi tesztek és kérdések : [a jogi és bölcsészettudományi karokra, a tanárképző főiskolákra és a Közgazdaságtudományi Egyetemre, valamint az Államigazgatási és a Rendőrtiszti Főiskolára pályázók számára] / Kapa Mátyás, Székely Gergely. - 8. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 963-13-5334-6 fűzött : 1550,- Ft
történelem - felvételi vizsga - középiskolai tankönyv
372.893(079.1)
[AN 2501551]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2004.
Kapturné Bíró Beáta
   Becsengetéstől vakációig : ünnepi műsorfüzet az általános iskola felső tagozatának / Kapturné Bíró Beáta. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 115 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Ünnepi műsorfüzet az általános iskola felső tagozatának (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9224-48-0 fűzött : ár nélkül
iskolai ünnepély
371.383
[AN 1082338]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2004.
   Kazinczy Ferenc Általános Iskola : jubileumi évkönyv : Sátoraljaújhely, 1973/74-2003/04. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Ált. Isk., 2004. - 120 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Sátoraljaújhely)(058)
[AN 2510324]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2004.
   Képességzavarok diagnosztikája és terápiája a gyógypedagógiai pszichológiában / szerk. Lányiné Engelmayer Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2004. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8069-1 fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - lélektan - képességfejlesztés
376.2/.5.015.324 *** 37.025 *** 159.928
[AN 2506325]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2004.
Kővári Istvánné
   Technika kézikönyv a 3-4. osztály tanítói számára / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 74 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : technika, 3-4. osztály. - Bibliogr.: p. 72-73.
Fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - technika - tantárgy - tanári segédkönyv
371.381(072)
[AN 2512168]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2004.
   A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj / szerk. Karátson Dávid, Tordai Attila, Nagy Mariann. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2004. - 284 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9567-39-6 kötött : 2890,- Ft
Magyarország - ösztöndíj - tudós
378.33(439)(092)
[AN 2510147]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2004.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 1. osztály / Mester Miklósné ; [ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 72 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-721-9 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2512170]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2004.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 3. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 78 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-680-8)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2512286]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2004.
Mező Ferenc (1973-)
   Kreatív és iskolába jár / Mező Ferenc, Mező Katalin. - Debrecen : Tehetségvadász Stúdió : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2003. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.: p. 141-151.
ISBN 963-212-098-1 fűzött : ár nélkül
kreativitás - tehetséggondozás
376.545 *** 37.026.9 *** 159.928.238
[AN 2506754]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2004.
Mócz Ferenc
   Hogyan szolgálják a magyar és az európai kultúra ügyét az alapfokú művészetoktatási intézmények? / Mócz Ferenc. - Encs : Önkormányzat, 2004. - 40 p. ; 21 cm. - (Hogyan...?, ISSN 1786-0539)
Fűzött : ár nélkül
művészeti oktatás
37.036
[AN 2508291]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2004.
Molnár Andrea
   Kézikönyv Az én ábécém első osztályos anyanyelvi tankönyvcsaládhoz / [... írta és összeáll. Molnár Andrea, Szabó Ágnes, Esztergályosné Földesi Katalin Csizmarik Béláné kézirata felhasználásával]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 126 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 963-464-679-4 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
372.46(072)
[AN 2512488]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2004.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 6. osztályos egészségtan tantárgy tanításához / Nagyné Horváth Emília. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 38 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-656-5 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - egészségnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
371.214.2(439) *** 372.861.3(072) *** 372.850.4(072)
[AN 2512457]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2004.
Newman, Fran
Children in crisis (magyar)
   Gyermekek krízishelyzetben / Fran Newman ; ford. Recski [!Recsky] Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2004, cop. 2002. - 168 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.: p. 162-168.
ISBN 963-9312-95-9 fűzött : 1727,- Ft
deviancia - alternatív nevelés
376.5
[AN 2500979]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2004.
   Nézőpontok és látleletek : a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai / szerk. Éles Csaba. - Debrecen : [DE], 2003. - 212, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttnevelés, művelődés, ISSN 0209-9608 ; 20.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 250. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
felnőttoktatás
374.7
[AN 2505119]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2004.
   Önkormányzati oktatáspolitika és oktatásfinanszírozás / Hermann Zoltán [et al.] ; [szerk. Székely Beáta]. - Budapest : OKI, 2004. - 65 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-524-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-52524-6)
Magyarország - oktatáspolitika - finanszírozás - önkormányzat
37.014(439) *** 37.014.543(439) *** 352(439)
[AN 2508029]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2004.
Pataki József
   Hogyan készítsük el intézményi minőségirányítási programunkat? / Pataki József. - Encs : Önkormányzat, 2004. - 46 p. ; 21 cm. - (Hogyan...?, ISSN 1786-0539)
Fűzött : ár nélkül
oktatási intézmény - minőségbiztosítás
371 *** 65.018
[AN 2508296]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2004.
Pinczésné Palásthy Ildikó (1953-)
   Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok / Pinczésné Palásthy Ildikó ; [ill. Tamasi Kinga]. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-9396-59-1 fűzött : ár nélkül
tanulás - módszertan - fejlesztő játék - tanulási nehézség - képességfejlesztés
371.322.9 *** 371.321.8
[AN 1082312]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2004.
Sárkány Anna
   Irodalom 67 tételben / Sárkány Anna, Valaczka András. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1995. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-5181-2 fűzött : ár nélkül
irodalom - érettségi vizsga - tantárgy - középiskolai tankönyv
372.882(075.3)(079.1)
[AN 2500553]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2004.
   A sikeres nyelvvizsga kézikönyve / [közread. a Felvételi Információs Szolgálat, Országos Próbanyelvvizsga Rendszer]. - Budapest : DFT-Hungária, 2004. - 191 p. : ill. ; 29 cm
Egyenes út az egyetemre (keretcím)
ISBN 963-9473-23-5 fűzött : 2240,- Ft
nyelvvizsga
371.27 *** 802/809
[AN 2517392]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2004.
   Számvarázs. - Pécs : Alexandra, [2003]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 25 cm + filctoll
ISBN 963-368-336-X kötött : ár nélkül
számolás - foglalkoztatókönyv
372.47
[AN 2508872]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2004.
   Tanári kézikönyv Matematika 7. osztály I. kötetéhez / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 210, [5] p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Matematika : kézikönyv 1. kötet : 7. osztály
ISBN 963-464-659-X fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2512463]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2004.
   A tanuló felnőtt - a felnőtt tanuló : Felnőttoktatási Akadémia : Gyula, 2003. szeptember 10-12. / [szerk. Mayer József, Singer Péter] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet Integrációs Fejlesztési Központ. - Budapest : OKI Integrációs Fejleszt. Közp., 2004. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-682-531-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - konferenciakiadvány
374.7(439) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2505134]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2004.
   A tanulók munkaterheinek vizsgálata / [szerk. Székely Beáta] ; Nagy Mária [et al.]. - Budapest : OKI, 2004. - 66 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-523-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-52524-6)
Magyarország - túlterhelés - tanuló - statisztikai adatközlés
371.715(439)(083.41)
[AN 2508045]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2004.
   Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában : tanulmányok a tantárgyi helyzetfelmérésről, 2001-2003 / szerk. Kerber Zoltán. - Budapest : OKI, 2004. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-529-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - tantárgy - pedagógia - ezredforduló
371.3 *** 37.014(439)"200"
[AN 2505163]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2004.
   Többnyelvű oktatás és EU-integráció : az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban / szerk. Ring Éva ; [közread. az] Eökik. - Budapest : Eökik, 2004. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-251-X fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - Európai Unió - oktatásügy - nemzetiség - kisebbség
376.7(439) *** 376.7(4-62)
[AN 2509900]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2004.
Tóth Ferenc (1928-)
   Emlékeim Bálint Sándorról / Tóth Ferenc. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 37.)
ISBN 963-216-120-3 fűzött : ár nélkül
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Bálint_S.(0:82-94)
[AN 2509984]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2004.
Tóth Ferencné
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat a második osztályos matematikakönyvhöz / Tóth Ferencné. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 136, [16] p. : ill. ; 20x29 cm
ISBN 963-464-724-3 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2512156]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2004.
Tóth Ferencné
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat Az én matematikám 2. osztályos matematikakönyvhöz / Tóth Ferencné, Flór Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 118, [10] p. : ill. ; 21x29 cm
Fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2512165]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2004.
Varga Júlia
   A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének változása, 1992-2001 / Varga Júlia. - Budapest : OKI, 2004. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 4.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-682-526-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-526)
Magyarország - pedagógus - bér - ezredforduló - statisztikai adatközlés
371.12(439)"199/200"(083.41) *** 331.2(439)"199/200"(083.41)
[AN 2508050]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9646 /2004.
D'Athènes à Athènes (magyar) (röv. kiad.)
   Olimpiai játékok Athéntól Athénig, 1896-2004 / [összeáll. Gérard Schaller és Jacques Hennaux ... Gérard Ejnès irányításával] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 333 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-09-4554-1 kötött : 6990,- Ft
sporttörténet - olimpia - fényképalbum
796.032(100)(091)(084.12)
[AN 2505908]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2004.
Clifford, Clive
Olimpics (magyar)
   Olimpiák : a világ legnagyobb sportünnepélyei / Clive Clifford. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Ford. Tarpay Dorottya, Tarpay László
ISBN 963-549-056-9 kötött : 2880,- Ft
olimpia
796.032
[AN 2510418]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2004.
Encyclopédie pratique de la chasse (magyar)
   A vadászat gyakorlati kézikönyve / [szerk. Hervé Chaumeton] ; [közrem.] Pascal Durantel [et al.] ; [ford. ... Grácsin Erika, Hetyey Krisztina, Tóth Krisztina]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 285 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 266.
ISBN 963-368-303-3 kötött : ár nélkül
vadászat
799.2 *** 639.1
[AN 2509020]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2004.
Fekete Kálmán
   Ferjáncz - Zsembery : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2004. - 175 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 6.)
ISBN 963-368-623-7 fűzött : ár nélkül
Ferjáncz Attila (1946-)
Zsembery Jenő (1930-2003)
Magyarország - autósport - sportoló - riport
796.71(439)(092)Ferjáncz_A.(047.53) *** 796.71(439)(092)Zsembery_J.(047.53)
[AN 2508391]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2004.
   Író-olvasó találkozó : válogatás a hőgyészi Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak írásaiból / [kiad. a Nagyközségi Könyvtár]. - Hőgyész : Nagyközs. Kvt., [2004]. - 31 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-822
[AN 2507089]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2004.
Lázár Lajos
   A gólkirály : Szusza Ferenc életútja / [Lázár Lajos, Lévay György]. - Szombathely : Alakart, cop. 2004. - 133 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-86493-1-3 fűzött : 1490,- Ft
Szusza Ferenc (1923-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Szusza_F.
[AN 2506027]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2004.
Papp László (ifj.) (1955-)
   Édesapám, Papp Laci : harc ringen belül és kívül / ifj. Papp László. - Budapest : Tinta, 2004. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9372-91-9 kötött : 3360,- Ft
Papp László (1926-2003)
Magyarország - ökölvívás - sportoló - 20. század
796.83(439)(092)Papp_L.
[AN 2508122]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2004.
   A szamuráj útja / [ford. Tokaji Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Az öt elem könyve / Mijamotó Muszasi. A szamuráj becsületkódexe / Taira Sigeszuke. - Egys. cím: Go rin no sho ; Budō shoshinshū
ISBN 963-9441-19-8 kötött : 1790,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - szamuráj
796.853.49
[AN 2507611]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2004.
Szarka László
   Horgászvilágbajnokság / [szerző Szarka László]. - Budapest : Fish Kvk., 2004. - 192 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Horgászhalaink, ISSN 1419-5887 ; 20.)
ISBN 963-86559-1-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szlovákia - horgászat - világbajnokság - sportoló - interjú
799.1(437.6-2Madunice) *** 799.1(439)(047.53)
[AN 2507404]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2004.
Tuba László (1942-)
   Az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 története, 1904-2004 / írta Tuba László. - Mosonmagyaróvár : Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904, 2004. - 200 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904
Mosonmagyaróvár - sportegyesület - sporttörténet
796(439-2Mosonmagyaróvár)(091) *** 061.2(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2509728]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2004.
Zalay Géza (1910-1984)
   Vadásznapló / Zalay Géza ; [sajtó alá rend. Koncz István]. - Balatonfűzfő : [ifj. Zalay G.], 2004. - 126, [23] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-460-150-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2506089]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2004.
Zsigmondy Emil (1861-1885)
Im Hochgebirge (magyar)
   Alpesi kalandozások : Zsigmondy Emil hegymászótúrái Nagyváthy János aktualizált útvonalleírásaival / eredeti képek E. T. Compton ; utolsó fejezetek K. Schulz ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 279 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9352-67-5 kötött : 3500,- Ft
alpinizmus - memoár
796.52(0:82-94)
[AN 2507248]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9658 /2004.
   Bicsérdi Művésztelep 10 éve. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [28] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Bicsérdi Művésztelep
Magyarország - Bicsérd - képzőművészet - művésztelep
73/76(439)"199/200" *** 061.28(439-2Bicsérd)
[AN 2508075]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2004.
Bicskei Éva
   "...álomszerű merengésben" : Székely Bertalan Női élet sorozata : [2004. május 9 - június 30. között, Szadán megrendezett kiállítás kisérő kiadványa] / Bicskei Éva. - Szada : [Székely B. Műteremház], 2004. - 52 p. : ill. ; 18 cm. - (Székely Bertalan Műteremház füzetek, ISSN 1786-2655 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Székely Bertalan (1835-1910)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Székely_B. *** 061.4(439-2Szada)
[AN 2506420]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2004.
Dékány Tibor (1929-)
   Borok és asszonyok / Dékány Tibor képei ; Rohály Gábor írásai. - [Budapest] : Akó K., [2004]. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-216-079-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - bor - nő - ezredforduló - esszé
77.04(439)(092)Dékány_T. *** 894.511-4 *** 663.2 *** 316.37-055.2
[AN 2505429]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2004.
Descharnes, Robert
Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dalí, 1904-1989 / Robert Descharnes, Gilles Néret ; [... ford. Steiger Kornél]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, [2004]. - 224 p. : ill., főként színes reprod. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-3182-4
Dalí, Salvador
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2509355]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2004.
   Éhe a szónak : olvasó budapestiek, 1945-1990 = Hunger for the word : reading in Budapest, 1945-1990 / [vál. és az előszót írta Gera Mihály] ; [ford. Farkas Ákos] ; [közread. a] Városháza. - [Budapest] : Városháza, 2004. - 125 p. : ill. ; 28 cm
Az előszó és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 963-9170-77-1 fűzött : 3500,- Ft
Budapest - fotóművészet - olvasás - életkép
77.041.7 *** 028
[AN 2505919]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2004.
Engelsz József (1928-)
Művek (vál.)
   Engelsz József ötvösművész kiállítása : Gödöllői Galéria, 2004 / [összeáll. Kecskés József] ; [közread. a] Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság. - Gödöllő : Petőfi S. Művel. Közp., [2004]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ötvösség - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
739(439)(092)Engelsz_J. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2508132]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2004.
Feledy Gyula (1928-)
Művek (vál.)
   Feledy Gyula / [a kiállítást rend. és a katalógust terv. Mezey István] ; [közread. az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár]. - Kazincbarcika : Egressy B. Műv. Kp. és Kvt., 2004. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Feledy_Gy. *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 2508092]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2004.
Fliedl, Gottfried
Gustav Klimt (magyar)
   Gustav Klimt, 1862-1918 : a nő képében a világ / Gottfried Fliedl ; [... ford. Adamik Lajos]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2004]. - 240 p. : ill., főként színes reprod. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2915-3
Klimt, Gustav
Ausztria - festőművész - 20. század
75(436)(092)Klimt,_G.
[AN 2509348]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2004.
   Foto homo sapiens = A fényképező ember / [szerk.] Győri Lajos ; [közread. a] Fotóügynökség Kft. - Budapest : Fotóügynökség Kft., 2004. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-216-091-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - emberábrázolás
77.04(439) *** 77.041
[AN 2506276]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2004.
Hanan, Ali
Contemporary glamour (magyar)
   Fényűzés : pazar otthonok, a grandiózustól az egzotikusig / szöveg Ali Hanan ; képaláírások Kate Dwyer ; fotók Deidi von Schaewen ; [ford. Szendrei Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-368-408-0 kötött : ár nélkül
belsőépítészet - lakberendezés
747 *** 643/645
[AN 2508915]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2004.
   Hórusz Archívum : [kiállítás a Millenáris Parkban, Budapest, 2004] = Horus Archive / [szerk. Haris László] ; [a képeket vál. Kardos Sándor és Haris László] ; [szöveg Balassa Péter et al.] ; [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2004]. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-216-074-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - magyar irodalom - amatőr fénykép - esszé - kiállítási katalógus
77.04(439) *** 894.511-4 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2505916]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2004.
Jackson, Kevin
Pyramid (magyar)
   Piramis : túl a képzeleten : a gízai nagy piramis / Kevin Jackson és Jonathan Stamp ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 190 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-368-413-7 kötött : 4500,- Ft
Egyiptom - piramis
726.853(32) *** 930.85(32)
[AN 2509037]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2004.
   Kalocsa Art, 2004 / [közread. a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház]. - Kalocsa : Művel. Közp. és Ifj. Ház, [2004]. - 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kalocsa)
[AN 2508166]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2004.
   Kós Károly művészete / a képeket vál., a kísérőtanulmányt írta és a kötetet szerk. Sas Péter. - Budapest : Noran, 2004. - 251, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9539-38-4 kötött : 4490,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Erdély - grafikus - 20. század - művészetelmélet
76(498.4)(=945.11)(092)Kós_K. *** 7.01
[AN 2507224]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2004.
Loos, Adolf
   Ornamens és nevelés : válogatott írások / Adolf Loos ; a szövegeket vál., ford. és a tanulmányt írta Kerékgyártó Béla. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 304.
ISBN 963-9535-19-2 fűzött : 2500,- Ft
építészet - elmélet - művészetelmélet
72.01 *** 7.01
[AN 2510111]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2004.
Meehan, Les
Digital photography basics (magyar)
   A digitális fényképezés alapjai / Les Meehan ; [ford. Illye Gábor]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-549-084-4 kötött : 1490,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2510551]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2004.
   Né/ma? : tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből / szerk. Deréky Pál és Müllner András. - Budapest : Ráció, 2004. - 381 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 3.)
Bibliogr: p. 349-366. és a jegyzetekben
ISBN 963-86272-9-8 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - avantgard
7.037(439)"196/199"
[AN 2510181]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2004.
   "Örvendezz, királyi város..." : a Szűz Mária-prépostság és temploma = "Rejoice, royal city..." : the provostry and church of the Virgin Mary / [szerk. ... Cserményi Vajk, Lakat Erika, Szívósné Csorba Erzsébet] ; [tanulm. ... Bartos György et al.]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2004. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 290.)
Példányszám: 1300
ISBN 963-9279-34-X fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár - templom - régészet
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 904(439-2Székesfehérvár)
[AN 2508621]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2004.
Pálfai Gábor (1933-2003)
   Az idő igazol = Proved by time / Pálfai Gábor ; [szerk. és írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Folpress, 2004. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 26.)
ISBN 963-216-173-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Pálfai_G.
[AN 2506427]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2004.
Perina, Linda
Creare donna (magyar)
   Női praktikák / Linda Perina, Renzo Zanoni. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 568 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Papanek Adrienne. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-977-8 kötött : 3990,- Ft
kézimunka
746
[AN 2510486]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2004.
Sármány Ilona (1949-)
Bécs festészete a századfordulón (új kiadása)
   Klimt, Schiele, Kokoschka és Bécs festészete 1900 körül / Sármány Ilona. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 143 p. : ill., színes reprod. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 31-32., 142.
ISBN 963-208-879-4 kötött : 4990,- Ft
Ausztria - festészet - századforduló - szecesszió
75(436)"188/191" *** 7.035.93(436)
[AN 2505444]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2004.
Sáros András (1912-1983)
   A jászberényi ferences templom története / Sáros András ; [... gond. és szerk. Sáros László]. - Jászberény : KÉSZ Jászberényi Csoportja, 2004. - 83 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (KÉSZ könyvek, ISSN 1588-8606 ; 2.)
ISBN 963-214-410-4 fűzött : ár nélkül
Jászberény - templom - franciskánusok
726.54(439-2Jászberény) *** 271.3(439-2Jászberény)
[AN 2508462]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2004.
Szőnyi István (1894-1960)
   A visszavonultság világai : család és anyaság Szőnyi István művészetében : emlékkiállítás Szőnyi István születésének 110. évfordulójára : Zebegény, 2004. július 17 - október 15. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Klemmné Németh Zsuzsa]. - [Szentendre] : [Ferenczy Múz.], [2004]. - 19 p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 7.)
A kísérő tanulmány magyar és angol nyelven
ISBN 963-9590-03-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szőnyi_I. *** 061.4(439-2Zebegény)
[AN 2507169]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2004.
   Túry Mária festmények = Paintings of Mária Túry / [a katalógust ... szerk. Kádár Katalin]. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, 2004. - 99 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria Budapest, ISSN 1219-4506 ; 23.)
ISBN 963-212-998-9 fűzött : ár nélkül
Túry Mária (1930-1992)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Túry_M.
[AN 2508065]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2004.
Varga Kálmán
   "Azon diadalkapun át..." : Mária Terézia Vácott / Varga Kálmán ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal]. - Budapest : KÖH, 2004. - 24 p. : ill., főként színes ; 16 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86510-1-6 fűzött : ár nélkül
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Vác - emlékmű - helytörténet
725.941(439-2Vác) *** 943.9"17"(092)Mária_Terézia
[AN 2505915]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9683 /2004.
Bäumer, Ulrich
Wir wollen nur deine Seele (magyar)
   Csak a lelkedet akarjuk! : a rockzene világa és az okkultizmus: adalékok, tények, a háttér / U. Bäumer. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2004]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9434-61-2 fűzött : ár nélkül
okkultizmus - rockzene
78.067.26.036.7 *** 133
[AN 2500729]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9684 /2004.
Elsaesser, Thomas
New German cinema (magyar)
   A német új film / Thomas Elsaesser ; [ford. Dobay Ádám et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 486 p. : ill. ; 25 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Bibliogr.: p. 379-392. - Filmogr.: p. 393-440.
ISBN 963-9487-67-8 kötött : 2800,- Ft
Németország - filmművészet
791.43(430)"197/199"
[AN 2508599]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2004.
Frydman, Marcel
Télévision et violence (magyar) (röv. kiad.)
   Televízió és agresszió / Marcel Frydman ; ford. Puskás Gyöngyi. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2004. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.: p. 110-114.
ISBN 963-9312-96-7 fűzött : 1420,- Ft
agresszió - művészeti nevelés - tévéműsor - mozifilm
791.43.01 *** 791.9.097 *** 159.922.7 *** 316.647.3 *** 37.036
[AN 2501448]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2004.
Havas Henrik (1949-)
   Pornó : prűdek legyünk, vagy...? / Havas Henrik. - Pécs : Alexandra, 2004. - 2 db ; 20 cm
Magyarország - pornográfia - ezredforduló - interjú
791.43-993(439)"200"(047.53) *** 392.6
[AN 2507349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hetero..., soft..., hard.. - 2004. - 287 p.
ISBN 963-367-570-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pornográfia - ezredforduló - interjú
791.43-993(439)"200"(047.53) *** 392.6
[AN 2507352] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bizarr!.. - 2004. - 303 p.
ISBN 963-367-382-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pornográfia - ezredforduló - interjú
791.43-993(439)"200"(047.53) *** 392.6
[AN 2509257] MARC

ANSEL
UTF-89687 /2004.
Péczely Dóra (1968-)
   Összenézett írások / Péczely Dóra. - Budapest : FISZ, 2004. - 171 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 27.)
ISBN 963-7043-01-2 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - filmművészet - táncművészet - magyar irodalom története - ezredforduló - filmkritika - irodalomkritika
791.43(100)"199/200" *** 791.43(439)"199/200" *** 793.3(100)"199/200" *** 894.511(091)"199/200" *** 894.511-95
[AN 2510574]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2004.
Péterffy Gabriella (1963-)
   Juhász Jácint arcai / Péterffy Gabriella. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 202, [3] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Filmogr.: p. 199-201.
ISBN 963-9466-74-3 fűzött : 2980,- Ft
Juhász Jácint (1943-1999)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz - interjú
792.028(439)(092)Juhász_J.(047.53)
[AN 2505100]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9689 /2004.
Douvitsas-Gamst, Jutta
   Das Deutschmobil : Deutsch als Fremdsprache für Kinder / Jutta Douvitsas-Gamst, Eleftherios Xanthos, Sigrid Xanthos-Kretzschmer. - Budapest : Klett, [2003]-. - 29 cm
ISBN 963-9023-73-6
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 2516639]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[4.], Tesztgyűjtemény / [szerző Hallgatóné Hajnal Judit] ; [graf. S. Szabó Teréz és Selényi Károly István]. - cop. 2003. - 38 p. : ill. + mell. (8 p.)
ISBN 963-9194-48-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - példatár
803.0(076)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 2516646] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[4.], Testheft / Ulla-Britta Chimara ; [Zeichnungen: Eleftherios Xanthos]. - cop. 2003. - 56 p. : ill.
ISBN 963-9023-93-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - példatár
803.0(076)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 2516648] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[3.], Glossar : Vokabeln im Kontext = Szójegyzék / kész. Füleki Tamás. - 2003. - 36 p.
ISBN 963-9194-45-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - szókincs - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)=945.11(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 2516652] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[3.], Glossar : Vokabeln im Kontext = Szójegyzék / kész. Füleki Tamás. - 2003. - 40 p.
ISBN 963-9194-46-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - szókincs - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)=945.11(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 2516654] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[3.], Lehrbuch. - cop. 2003. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9023-78-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 2516658] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[2.], Arbeitsbuch. - 2003. - 132 p. : ill.
ISBN 963-9023-77-9 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - példatár
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 2516700] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[1.], Lehrbuch. - cop. 2003. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9023-76-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 2516704] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[2.], Arbeitsbuch. - 2003. - 110 p. : ill.
ISBN 963-9023-75-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - példatár
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 2516706] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1.], Lehrbuch. - 2003. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9023-74-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 2516708] MARC

ANSEL
UTF-89690 /2004.
Kovács Ferenc, F. (1929-1998)
   Magyarul, csak magyarul! / F. Kovács Ferenc ; [szerk., vál., a szövegeket gond. és az előszót írta Fábián Pál]. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-9354-33-3 fűzött : ár nélkül
nyelvművelés - magyar nyelv
809.451.1-06
[AN 2506105]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2004.
Lénárt Levente
   EU texts : English - magyar : reader and workbook / Lénárt Levente. - 2. kiad. - Pomáz : Marconi Kft., 2004. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-880-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 1086777]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2004.
Majos Zsuzsanna
   An introduction to contrastive country studies : teacher's book : volume 1-3 / Majos Zsuzsanna. - Budapest : Perfekt, 2004. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-542-9 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 2506798]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2004.
Minya Károly (1963-)
   Mai magyar nyelvújítás : szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltástól az ezredfordulóig / Minya Károly. - 3. kiad. - Budapest : Tinta, 2003. - 128 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 16.)
Bibliogr.: p. 92-96.
ISBN 963-9372-87-0 fűzött : 1960,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-316.1 *** 809.451.1-06
[AN 2510156]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2004.
Molnár Judit
   Írásbeli feladatok : német : [középfok, felsőfok] / Molnár Judit, Olaszy Kamilla. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - 123, [17] p. ; 24 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-7799-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - gazdaságtan - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2501187]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2004.
Molnár Judit
   Szóbeli feladatok: német : 420 kérdés és válasz középfokú szakmai nyelvvizsgára készülőknek / Molnár Judit, Pintér Márta, Polakovits Sarolta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - 131 p. ; 19 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-8046-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - gazdaságtan - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2501186]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2004.
Némethné Hock Ildikó
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú angol nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2004], cop. 1993. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Társalgási szituációk, képleírások az angol nyelvvizsgákra
ISBN 963-9092-92-4 fűzött : 1456,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2509466]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2004.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 1 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5380-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2509469]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2004.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 2 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5384-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2509473]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2004.
Simon Endre Miklós
   Siralmas beszéd : tizenegyedik század az árpádkori papi írás kezdete, a nemzeti helyesírás vége / Simon Endre Miklós. - Budapest : Magyarországért, Édes Hazánkért K., 2003. - 33, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86373-4-X fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - 12. század - magyarságkutatás - nyelvemlék
809.451.1-82"11" *** 930.8(=945.11)
[AN 2509766]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2004.
Somló Katalin
   Schritte 2 : német feladatgyűjtemény középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-4973-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2509183]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2004.
   Stufen international : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene. - Budapest : Klett, [2003]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2519699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kontrastives Arbeitsbuch / [von Mária Honti]. - cop. 2003. - 140 p. : ill.
Borítócím: Ungarisches Arbeitsbuch
ISBN 963-9194-39-5 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2519715] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kontrastives Arbeitsbuch / [... von Pantóné Naszályi Dóra, ... Kalláné Jakus Melinda]. - cop. 2003. - 152 p. : ill.
Borítócím: Ungarisches Arbeitsbuch
ISBN 963-9194-62-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2519734] MARC

ANSEL
UTF-89702 /2004.
Swaan, Abram de
Words of the world (magyar)
   A nyelvek társadalma : a globális nyelvrendszer / Abram de Swaan. - Budapest : Typotex, 2004. - 258 p. ; 24 cm
Ford. Fenyves Miklós. - Bibliogr.: p. 232-252.
ISBN 963-9548-14-6 fűzött : 2600,- Ft
nyelvészet - szociolingvisztika
800.1 *** 316.7
[AN 2509604]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2004.
Székely András
   Šag za šagom : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Székely András, Székely Nyina ; [ill. Pintér Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4952-4 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2501550]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2004.
Tomori Lajosné
   Šag za šagom : munkafüzet / Tomori Lajosné. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3841-7 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2501702]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2004.
Tulok Magdolna
   Angol - magyar és magyar - angol régészeti kifejezések szótára = English - Hungarian and Hungarian - English dictionary of archaeological terms / összeáll. Tulok Magda ; Makkay János közrem. - Budapest : Enciklopédia, 2004. - 367 p. ; 20 cm
Borítócím: Régészeti kifejezések szótára = Dictionary of archaeological terms
ISBN 963-8477-78-4 kötött : 5000,- Ft
régészet - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 902
[AN 2503123]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2004.
Varga István
   Magyar - japán szótár = Hangarīgo - nihongo jiten / Varga István. - 2. kiad. - Szeged : Gold Bridge, 2003. - 848 p. ; 15 cm
ISBN 963-86397-0-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - japán nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=956
[AN 2518677]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9707 /2004.
   Az Antikrisztus halála : lengyel esszék Dosztojevszkijről / [összeáll. és az előszót írta Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2004. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 963-86365-7-2 fűzött : 1490,- Ft
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Oroszország - író - 19. század
882(092)Dostoevskij,_F._M.
[AN 2505512]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2004.
   Az esztétikai tapasztalat medialitása / szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán és Szirák Péter. - Budapest : Ráció, 2004. - 434 p. ; 21 cm
Az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara rendezésében 2003. szept. 25-26-án Debrecenben tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86272-8-X kötött : 3300,- Ft
irodalomtudomány - esztétika - konferenciakiadvány
82.01 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2510174]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2004.
Mithrandir, Astre
Ultimate unofficial guide to the mysteries of Harry Potter (magyar)
   Roxfort titkai : útmutató a muglik és varázslók világához az első négy regény alapján / Astre Mithrandir, Galadriel Waters ; [ford. Baittrok Balázs]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 469 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-497-012-5 kötött : ár nélkül
Rowling, J. K.
angol irodalom története
820(092)Rowling,_J._K.
[AN 2508094]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2004.
Papp Tibor (1936-)
   Avantgárd szemmel költészetről, irodalomról / Papp Tibor. - Budapest : M. Műhely, 2004. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7596-38-0 fűzött : 1700,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom története - avantgard - 20. század
82.01 *** 894.511(091)"19"
[AN 2510287]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9711 /2004.
Bertalan Ágnes
   A Szabó Pál Irodalmi Emlékház Biharugrán / [közread. a PIM]. - [Budapest] : PIM, 2003. - 11, [9] p. : ill. ; 21 cm
Írta Bertalan Ágnes
Fűzött : ár nélkül
Szabó Pál (1893-1970)
Szabó Pál Irodalmi Emlékház (Biharugra)
Magyarország - Biharugra - író - 20. század - múzeumi kiadvány - életrajz
894.511(092)Szabó_P. *** 069(439-2Biharugra)(036)
[AN 2509186]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2004.
Borsos Roland (1979-)
   Orbán Ottó prózai művei : tanulmány / Borsos Roland. - Budapest : Szerző, 2004. - 78 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 963-430-909-7 fűzött : 500,- Ft
Orbán Ottó (1936-2002)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Orbán_O.
[AN 2508967]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2004.
   "egy csonk maradhat" : tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról / szerk. Hansági Ágnes [et al.]. - Budapest : Ráció, 2004. - 303 p. ; 21 cm
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Újkori Magyar Irodalmi Tanszéke és a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezésében 2002. okt. 2-3-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86272-7-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"192"
[AN 2510178]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2004.
Dörgő Tibor (1960-)
   Czakó Zsigmond és világértelmező drámái / Dörgő Tibor. - Budapest : Napkút K., 2004. - 227 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-208. és a jegyzetekben
ISBN 963-86365-6-4 fűzött : 1890,- Ft
Czakó Zsigmond (1820-1847)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Czakó_Zs.
[AN 2505789]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2004.
Kosztolányi Dezsőné (1889-1967)
   Karinthyról / Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona. - Budapest : Noran, 2004. - 253 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9539-46-5 kötött : 2000,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Magyarország - író - életrajz
894.511(092)Karinthy_F.
[AN 2508047]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2004.
   Kultúrák között : az I. és II. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai / [szerk. Deák István, Kabai Lóránt, Mizser Attila] ; [az Interkulturális Hallgatói Öntevékeny Csoport és a ME-BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék kiadványa]. - Miskolc : Interkult. Hallgatói Öntevékeny Csop. : ME BTK Modern M. Irodtört. Tansz., 2004. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-661-632-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - kulturális antropológia - 20. század
894.511(091)"19" *** 316.7 *** 39
[AN 2506069]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2004.
Molnár Szilvia, Sz (1972-)
   Narancsgép : Géczi János (vizuális) költészete és az avantgárd hagyomány / Sz. Molnár Szilvia. - Budapest : Ráció, 2004. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 18.)
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 963-86525-2-7 fűzött : 1700,- Ft
Géczi János (1954-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Géczi_J.
[AN 2510012]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2004.
Nemes Anna Borbála
   Látogatóban Szőcs Istvánnál / Nemes Anna Borbála ; [a ... festmények Szőcs István munkái]. - Budapest : Wellmann K., 2004. - 438, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 299-401.
ISBN 963-216-088-6 fűzött : ár nélkül
Szőcs István (1928-)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - kritika - interjú
894.511(498)(092)Szőcs_I.(047.53) *** 012Szőcs_I. *** 894.511-95(498)
[AN 2506129]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2004.
   Plaustrum seculi : tanulmányok régi prédikációirodalmunkról / [szerk. Bárczi Ildikó]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 207 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - középkori latin irodalom története - 15. század - 16. század - homiletika
894.511(091)-97"14/15" *** 871(439)(091)-97 *** 251
[AN 2510655]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9720 /2004.
Aamund, Jane
Klinkevalstrilogien (magyar)
   Krajcárkeringő / Jane Aamund ; [ford. Tardoskeddi Éva]. - Budapest : General Press, [2004]. - 703 p. ; 21 cm
ISBN 963-9459-92-5 kötött : 2800,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2509716]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2004.
Ausländer, Rose
   Hieroglifák / Rose Ausländer ; ford. Szlafkay Attila. - Budapest : [Tipotéka], 2004. - 60 p. ; 21 cm. - (Vadamosi füzetek, ISSN 1219-3992)
Fűzött : 300,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2509742]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2004.
Bernau, Inga von
Das Mädchen mit dem "zweiten Gesicht" (magyar)
   Natasa másik arca / Inga von Bernau ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 160.)
ISBN 963-9480-99-1 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2507267]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2004.
Blake, Toni
Seducing summer (magyar)
   Francia stílus / Toni Blake ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 177.)
ISBN 963-537-198-5 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2509558]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2004.
Brezina, Thomas
Verhexte Ferien (magyar)
   Nyár, tesók, zűrzavar.. / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont Hungary, 2004. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-022-3 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2500963]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2004.
Brezina, Thomas
Wie man Brüder in Frösche verwandelt (magyar)
   Hogyan változtassuk békává a tesónkat? / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-023-1 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2500973]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2004.
Brezina, Thomas
Zwei allerbeste Feindinnen (magyar)
   Te vagy a kedvenc ellenfelem / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-024-X kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2500970]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2004.
Brunhoff, Jean de
Le roi Babar (magyar)
   Babar király / Jean de Brunhoff ; [ford. Bálint Ágnes] ; a szerző rajz. - Budapest : Móra, 2004. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7913-3 kötött : 1980,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - mesekönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 2517391]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2004.
   Búcsú az iskolától / [összeáll. Zima Szabolcs]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 46 p. ; 16 cm
ISBN 963-596-051-4 velúr : ár nélkül
világirodalom - diákélet - vers - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 82-14=945.11 *** 371.8(0:82-84)
[AN 1082154]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2004.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : Európa, 2004. - 510 p. ; 20 cm
A jegyzeteket Enyedy György írta
ISBN 963-07-7512-3 kötött : 2200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 1082144]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2004.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Talpig rózsaszínben. - 2004. - 243 p.
ISBN 963-539-437-3 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2507126] MARC

ANSEL
UTF-89731 /2004.
Cabot, Meg
Sanctuary (magyar)
   Hajsza : ketten a gonoszok ellen / Meg Cabot ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 176, [2] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674). (Hívószám 1-800)
ISBN 963-539-452-7 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2507107]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2004.
Cicero, Marcus Tullius
De natura deorum (magyar)
   Az istenek természete / Marcus Tullius Cicero ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Havas László]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 276, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9416-83-5 kötött : 2400,- Ft
ókori latin irodalom - filozófia - vallásfilozófia
871-96=945.11 *** 1Cicero,_M._T. *** 291.1
[AN 2509878]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2004.
Clarke, Arthur Charles
Rendezvous with Rama (magyar)
   Randevú a Rámával / Arthur C. Clarke ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-13-2 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2512554]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2004.
Cook, Robin
Abduction (magyar)
   Szöktetés / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 2000. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-274-7 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2501403]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Das Drama von Glossow (magyar)
   Dráma az udvarházban / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, cop. 2004. - 253 p. ; 19 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-86-X fűzött : 878,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2509666]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Es gibt ein Glück (magyar)
   Árnyékból a fényre / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 14.)
ISBN 963-9480-90-8 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2510112]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2004.
A cup of comfort for inspiration (magyar)
   Egy csésze vigasz a léleknek : megható történetek, melyek bearanyozzák a hétköznapokat / szerk. Colleen Sell. - Pécs : Alexandra, 2004. - 336 p. ; 19 cm
ISBN 963-368-834-5 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 2507425]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2004.
De Amicis, Edmondo
Cuore (magyar)
   Szív / Edmondo de Amicis ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 220 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-24-0 fűzött : ár nélkül
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2512571]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2004.
Defoe, Daniel
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Lengyel Tamás]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2004]. - 261 p. ; 20 cm
Egys. cím: Robinson Crusoe ; The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, mariner
ISBN 963-9477-63-X fűzött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2509693]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2004.
...denn immer kennt das Glück auch Schatten (magyar)
   Szomorú szerelem avagy Legjobb az egyenes út / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 162.)
ISBN 963-7042-01-6 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2507385]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2004.
Doherty, Paul C.
The slayers of Seth (magyar)
   Széth mészárosai : cselszövés és gyilkosság az ősi Egyiptomban / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 294 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9437-91-3 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2507387]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2004.
Dragonlance meetings (magyar)
   Dragonlance találkozások. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9344-82-6 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 803573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Kódex és törvény / Michael Williams ; [a ford. Tamás Gábor és Kiss Dóra nyersfordítása alapján kész.] ; [a verseket Csobay Dávid ford.]. - 2004. - 263 p.
The oath and the measure
ISBN 963-497-033-8 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2507159] MARC

ANSEL
UTF-89743 /2004.
Eco, Umberto
L'isola del giorno prima (magyar)
   A tegnap szigete / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1998. - 470, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7613-8 kötött : 2400,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2509823]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2004.
Ende, Michael
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő] ; A-tól Z-ig betűkkel és képekkel díszítette Roswitha Quadflieg. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1985. - 440 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-07-7617-0 kötött : 2200,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 2510044]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2004.
Faludy György (1910-)
   Barokk költészet / [ford. Faludy György]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-9283-90-8 kötött : 4200,- Ft
világirodalom - barokk - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2507311]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2004.
Feist, Raymond E.
Conclave of shadows (magyar)
   Árnyak Tanácsa sorozat / Raymond E. Feist. - Budapest : Beholder, 2004-. - 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-77-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2510605]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Ezüstsólyom karma / [ford. Kőműves Erika]. - 2004. - 311 p. : ill.
ISBN 963-9399-78-7 fűzött : 1698,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2508019] MARC

ANSEL
UTF-89747 /2004.
Fielding, Joy
Whispers and lies (magyar)
   Suttogások és hazugságok / Joy Fielding ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-990-5 kötött : 2290,- Ft
regény
820-31(73)=945.11
[AN 2510543]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2004.
Gordon, Abigail
Dr. Bright's expectations (magyar)
   Szemsugár / Abigail Gordon ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 254.)
ISBN 963-537-271-X fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2509552]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2004.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Ellentámadás / [ford. Bally István]. - cop. 2004. - 427 p.
ISBN 963-9437-99-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2508102] MARC

ANSEL
UTF-89750 /2004.
Gurdjieff, Georges I.
All and everything. Beelzebub's tales to his grandson (magyar)
   A mindenségről és mindenről avagy Belzebub elbeszélései unokájának : az emberek életének páratlan és objektív kritikája / G. I. Gurdjieff ; [... ford. Hollán László]. - Budapest : Sophiris, [2004]. - 993 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-218-7 kötött : 5500,- Ft
amerikai angol irodalom - filozófia
820-96(73)=945.11
[AN 2509540]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2004.
Hendrickson, Emily
Lord Nick's folly (magyar)
   Különös hóbort / Emily Hendrickson ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 286 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-202-X fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2508512]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2004.
Hong Ying
   A szerelem művészete : [igaz történet alapján] / Hong Ying ; [ford. Sipos Kitti]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 963-936-832-6 fűzött : ár nélkül
kínai irodalom - szerelmes regény
895.1-312.5=945.11
[AN 2507361]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2004.
Ionesco, Eugène
Le blanc et le noir (magyar)
   A fehér és a fekete / Eugène Ionesco ; Juhász Katalin fordítása. - [Budapest] : Orpheusz, 2004. - 70 p. : ill. ; 21 cm
A szerző illusztrációival
ISBN 963-9377-50-3 fűzött : 1500,- Ft
Románia - Franciaország - francia irodalom - grafikus - esszé - rajz
840-4=945.11 *** 763(498)(092)Ionesco,_E.
[AN 2510280]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2004.
Jardin, Alexandre
Mademoiselle Liberté (magyar)
   Liberté kisasszony / Alexandre Jardin ; [ford. Králl Bernarda]. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 220 p. ; 19 cm
ISBN 963-8473-38-X fűzött : 2690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2509928]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2004.
Jordan, Robert
The shadow rising (magyar)
   Hódít az árnyék / Robert Jordan ; [ford. Radnóti Alíz]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2004-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2509657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 487 p. : ill. - (Az idő kereke sorozat ; 4.)
ISBN 963-9399-73-6 fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2509658] MARC

ANSEL
UTF-89756 /2004.
Jordanes
De origine actibusque Getarum (magyar)
   Getica : a gótok eredete és tettei / Iordanes ; közread. Kiss Magdolna. - 3. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - X, 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-272.
ISBN 963-9457-69-8 fűzött : ár nélkül
ókori latin irodalom - történelem - gótok - krónika - egyetemi tankönyv
871-94=945.11(075.8) *** 936.36(075.8)
[AN 2509195]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2004.
Kästner, Erich
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 131, [12] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-346-296-7)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2512517]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2004.
Killham, Nina
How to cook a tart (magyar)
   A hús bűnei / Nina Killham ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-30-2 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2509497]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2004.
King, Stephen
   A Napkutya : 3 és 4 perccel éjfél után / Stephen King ; [ford. Bart Dániel, Szentkuti János]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1996. - 466, [3] p. ; 21 cm
Tart.: A könyvtári nyomozó ; A Napkutya. - Egys. cím: The library policeman ; Sun Dog. - A ford. a "Four past midnight" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7611-1 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1086770]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2004.
Kossoff, David
A small town is a world (magyar)
   Stetl : kisváros az egész világ : rabbi történetek / David Kossoff ; ford. Pártos György. - Budapest : Makkabi, 2004. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Kisváros az egész világ (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7475-94-X fűzött : ár nélkül
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2510123]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2004.
LaHaye, Tim
Glorious appearing (magyar)
   A dicsőség leszáll : regény a Föld utolsó napjairól / Tim Lahaye és Jerry B. Jenkins ; [ford. Dezsényi István]. - [Budapest] : Amana 7, cop. 2004. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 963-86410-6-1 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2509647]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2004.
Lain, T. H.
The living dead (magyar)
   Az élő halott / T. H. Lain ; [ford. Zaránd Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 240 p. ; 18 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-91-6 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2508448]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2004.
Lane, Allison
Kindred spirits (magyar)
   Rokon lelkek / Allison Lane ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 319 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-264-X fűzött : ár nélkül
szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2508501]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2004.
   Legkedvesebb mesekönyvem : válogatás Andersen, Grimm és Perrault meséiből. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 516 p. : ill., színes ; 29 cm
A ford. a "Mi mejor libro de cuentos de Andersen, Grimm y Perrault" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-368-245-2 kötött : ár nélkül
spanyol irodalom - mese - gyermekkönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11 *** 840-34(02.053.2)=945.11 *** 860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2508887]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2004.
Loe, Erlend
Kurt blir grusom (magyar)
   A pénz bajjal jár / Erlend Loe ; Kim Hiorthøy rajz. ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : Scolar, 2004. - 97, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9534-14-5 kötött : 1950,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2505438]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2004.
London, Jack
The road (magyar)
   Országúton / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Arión, 2004. - 171 p. ; 20 cm. - (A világirodalom mesterei, ISSN 1589-3324)
ISBN 963-9375-70-5 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2509352]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2004.
Motsios, Giannīs
   Ithaka : versek / Jannisz Mociosz. - Budapest : Szerző, 2004. - 45 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 109.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-460-030-1 fűzött : 250,- Ft
görög irodalom - vers
877.4-14=945.11
[AN 2508341]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2004.
   Német költők antológiája : kétnyelvű = Das deutsche Gedicht vom Mittelarter[!Mittelalter] bis zum 20. Jahrhundert : zweisprachig : Deutsch - Ungarisch / ... vál. és ... összeáll. Kapcsándi József ; [... ford. Áprily Lajos et al.]. - Solymár ; [Leányfalu] : [Kova Bt.], 2003. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-206-2 kötött : ár nélkül
német irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - vers
830-14(082).02=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2505903]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2004.
Pullman, Philip
Count Karlstein (magyar)
   Karlstein gróf / Philip Pullman ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 194, [2] p. ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-979-4 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2510528]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2004.
Ribeiro, Bernardim
Menina e moça ou saudades (magyar)
   A sóvárgás könyve, avagy Lány és lélek / Bernardim Ribeiro ; [ford., jegyzetekkel és előszóval ell. Ladányi-Turóczy Csilla] ; [a grafikákat ... kész. Mészáros Kata]. - Budapest : Palimpszeszt, 2004. - 146, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-86524-1-1 fűzött : ár nélkül
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2508253]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2004.
Rimmer, Christine
The tycoon's instant daughter (magyar)
   Neveletlenek / Christine Rimmer ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 162.)
ISBN 963-537-186-1 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2509556]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2004.
Roberts, Nora
Seduction in death (magyar)
   Halálos csábítás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 381 p. ; 18 cm
ISBN 963-9437-94-8 fűzött : 1298,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2507077]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2004.
Rodríguez Menéndez, Roberto
   Kígyós karkötő : elbeszélések / Roberto Rodríguez Menéndez ; [ford. Dobos Éva, Simor András, Simor Péter]. - Budapest : Szerző, 2004. - 54 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 108.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-460-029-8 fűzött : 250,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(729.1)=945.11
[AN 2508350]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2004.
Salten, Felix
Bambis Kinder (magyar)
   Bambi gyermekei / Felix Salten ; [Stark Ferenc ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7929-X kötött : 1390,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2510043]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2004.
Schröder, Patricia
Chaos um Antonia (magyar)
   Antónia és az őskáosz / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2004. - 151 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 2.)
ISBN 963-627-955-1 kötött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2507378]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2004.
Scott, Manda
Boudica (magyar)
   Boudica / Manda Scott. - Pécs : Alexandra, 2004-. - 24 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2507456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A sas látomása : a törzsi Britannia kiváló harcosának élettörténete / [ford. Császár László]. - 2004. - 563 p. : ill.
ISBN 963-368-832-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2507458] MARC

ANSEL
UTF-89777 /2004.
Smith, Clark Ashton
Word of the grave (magyar)
   A sír szava / Clark Ashton Smith. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 88 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 111.)
Ford. Kornya Zsolt
ISBN 963-9566-05-5 fűzött : 1000,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 2507371]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2004.
Stackpole, Michael A.
Prince of havoc (magyar)
   A pusztítás hercege / Michael A. Stackpole ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 250 p. ; 19 cm. - (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 7.). (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-9399-81-7 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2510017]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2004.
Steel, Danielle
Johnny Angel (magyar)
   Johnny Angyal / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-098-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2508544]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2004.
Stowe, Harriet Beecher-
Uncle Tom's cabin (magyar)
   Tamás bátya kunyhója / Harriet Beecher-Stowe ; [ford. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, cop. 2004. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-64-8 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2510124]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2004.
Taylor, Jennifer
Greater than riches (magyar)
   Egy másik világ / Jennifer Taylor ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 255.)
ISBN 963-537-272-8 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2509544]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2004.
Templeton, Edith
Gordon (magyar)
   Gordon : egy pszichiáter szexuális rabságában / Edith Templeton ; [ford. Báti Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-23-X fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2509487]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2004.
Van der Zee, Karen
Rand's redemption (magyar)
   Mesebeli Afrika / Karen van der Zee ; [... ford. Telek Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 312.)
ISBN 963-537-248-5 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2509561]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2004.
Vonnegut, Kurt
Fates worse than death (magyar)
   Halálnál is rosszabb : életrajzi jegyzetek az 1980-as évekből / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 328, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-203-100-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 1082149]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2004.
Whiting, Charles
The die-hards (magyar)
   Elnyűhetetlenek / Leo Kessler. - Budapest : Budapets-Print, [2004]. - 350 p. ; 23 cm
Ford. Bánki Bálint
ISBN 963-695-144-6 kötött : ár nélkül
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2507479]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2004.
Winters, Rebecca
The bridegroom's vow (magyar)
   Az oroszlán barlangjában / Rebecca Winters ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 311.)
ISBN 963-537-247-7 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2509564]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2004.
Wodehouse, Pelham Grenville
Carry on, Jeeves! (magyar)
   Folytassa, Jeeves! / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2004. - 270 p. ; 18 cm
ISBN 963-539-457-8 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2509601]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2004.
Woodward, Rhonda
A spinster's luck (magyar)
   Régen várt szerelem / Rhonda Woodward ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 287 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-216-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2507739]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2004.
Wurts, Janny
Fugitive prince (magyar)
   A száműzött herceg / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2004-. - 19 cm. - (A Fény Szövetsége sorozat)
Beholder fantasy (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2508006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 361 p. : ill.
ISBN 963-9399-80-9 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-32-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2508011] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9790 /2004.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes költeményei. - Budapest : Lektűr, [2004]. - 959 p. ; 22 cm
ISBN 963-9451-17-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - 20. század - vers
894.511-14
[AN 2507962]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2004.
Arany János (1817-1882)
   Juliska elbujdosása : Arany János verse / Jenkovszky Iván rajz. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-258-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - képeskönyv
894.511-14 *** 087.5(084.1)
[AN 2509197]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2004.
Babay Bernadette
   Helló, csokicsaj! / Babay Bernadette. - Budapest : Ciceró, 2004. - 167 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-456-X fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2505398]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2004.
Babó Titti Kristóf (1968-)
   Karfüst / Babó Titti Kristóf. - Budapest : FISZ, 2004. - 145 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 28.)
ISBN 963-7043-02-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2510577]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2004.
Békés Pál (1956-)
   A kétbalkezes varázsló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2004. - 134, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
ISBN 963-11-7916-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2501188]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2004.
Benczúr Csaba (1973-)
   Auschwitz - ma : kisregény / Benczúr Csaba. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9354-30-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2506100]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2004.
Budaházi István (1951-)
   Hívogató : versek, mesék, történetek / Budaházi István ; [ill. Csócsics Vera] ; [kiad. Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. Kvt., cop. 2004. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7281-50-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2)
[AN 2510322]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2004.
Bugya István
   Az utolsó évtized : versek / Bugya István ; [az illusztrációkat kész. Szabó Tibor]. - Budapest : Masszi, 2003. - 150 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9454-44-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2505461]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2004.
Cselényi Béla (1955-)
   Satnya Nyuszi / [Cselényi Béla] ; [ill. Orbán Gergely]. - [Budapest] : Noran, 2004. - 94 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9539-45-7 fűzött : 1600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2507270]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2004.
Csizmár Boglárka (1988-)
   Magányos éjszakák : versek / Csizmár Boglárka. - [Budapest] : Zöld Sugár, [2004]. - 98, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-216-325-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2508284]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2004.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Békaegér harcz / Csokonai Vitéz Mihály ; [Várkonyi Károly fametszeteinek felhasználásával]. - Debrecen : Méliusz Műhely, 2004. - 130 p. : ill. ; 4x4 cm
ISBN 963-8216-36-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika - miniatűr dokumentum
894.511-13 *** 099.1
[AN 2518645]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2004.
Da Silva Katalin (1953-)
   Egy boldog asszony : szerelmem és poklom, Afrika / Da Silva Katalin. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 379, [4] p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9134-19-8 fűzött : 2490,- Ft
Da Silva Katalin (1953-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2507813]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2004.
Fekete Attila
   Elhagy az árnyék : versek, műfordítások, cikkek / Fekete Attila ; [vál. és szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 99 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9354-34-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2506182]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Lutra : egy vidra regénye / Fekete István ; [Szecskó Péter rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 282 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-7923-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2509142]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2004.
Ferenczi Tihamér (1941-)
   A csenden túl : új versek / Ferenczi Tihamér ; [... ill. Horvát Anna]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 109 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 124.)
ISBN 963-9111-69-4 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2507345]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2004.
File Gabriella
   Tovatűnő lepkepercek / File Gabriella ; [a versillusztrációkat File Ágnes kész.] ; [... a Halasi Szépmíves Céh kiadásában]. - [Kiskunhalas] : Halasi Szépmíves Céh, [2004]. - 62 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-216-320-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2508088]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2004.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Feketecsuklyások / Harrison Fawcett. - 2. átd. kiad. - Budapest : Inomi, [2004], cop. 1999. - 302, [5] p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-86435-6-0 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2510839]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2004.
Gaál Viktor
   Testvérek / Gaál Viktor. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 415, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-695-152-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2507298]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2004.
Gábor Dénes (1936-)
   Mítosz és valóság : gondolatok a Székely himnuszról / Gábor Dénes. - 3. kiad. - Pápa : Horváth K., 2004. - 30, [2] p. : ill. ; 21 cm
A Székely himnusz kottájával. - Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-430-935-6 fűzött : ár nélkül
Csanády György (1895-1952). Székely himnusz
Mihalik Kálmán (1896-1922). Székely himnusz
Erdély - határon túli magyar irodalom - himnusz - író - 20. század
894.511-14(498) *** 784.71(439.21) *** 894.511(498)(092)Csanády_Gy.
[AN 2501189]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : Bornemissza Gergely élete / Gárdonyi Géza. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2004]. - 430, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9523-40-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2509187]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2004.
Géczi János (1954-)
   Részkarc : válogatott versek / Géczi János. - Budapest : Kortárs, 2004. - 196, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9297-96-8 kötött : 1900,- Ft
vers
894.511-14
[AN 2510645]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2004.
Gion Nándor (1941-2002)
   Mit jelent a tök alsó? : novellák a hagyatékból / Gion Nándor ; [összeáll. és szerk. Valcsicsák Dóra]. - Budapest : Noran, 2004. - 403, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-39-2 fűzött : 2500,- Ft
Szerbia - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 2507326]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2004.
Gortvay Erzsébet (1935-)
   Emlékezni szükséges : esszék, emlékezések, jegyzetek / Gortvay Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 153 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 127.)
ISBN 963-9111-72-4 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(477.87)
[AN 2507646]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2004.
Gutai Magda (1942-)
   Fiam könyve : Dávid, 1973-1989 / Gutai Magda. - Budapest : Orpheusz, 2004. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-55-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510273]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2004.
Gyimesi László (1948-)
   Falfirkák a közfürdőből : új versek / Gyimesi László. - Budapest : Szerző, 2003. - 95 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 963-430-908-9 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2508330]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2004.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Szilveszter ; Bizonyos tekintetben ; Ugyanis : három regény / Hamvas Béla. - 2. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2004. - 557 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 2.)
ISBN 963-85693-1-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2518470]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2004.
   Hármashatártalanul : irodalmi antológia / [összeáll. Füzesi Magda és Zubánics László]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 147 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 126.)
ISBN 963-9111-71-6 fűzött : ár nélkül
Erdély - Kárpátalja - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 894.511-822(498) *** 894.511-822(477.87)
[AN 2507726]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2004.
Hüse Lajos (1970-)
   A végzet útja : [a Bajnokok kardja ciklus második kötete] / Colin J. Fayard. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 213 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 110.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-13-6 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2507627]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2004.
   Imakönyv Magyarországért, édes hazánkért : kortárs költők imái / szerk. Rideg István. - [Kaposvár] : Magyarországért, Édes Hazánkért K., 2003. - 173, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (A magyarokhoz, ISSN 1589-9209 ; 4.)
ISBN 963-86373-1-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86-3752-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2508525]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Akár hiszed, akár nem / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7907-9 kötött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-11-79070-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2517378]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2004.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa ; Sárga rózsa / Jókai Mór. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-37-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9477-38-9)
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2507275]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2004.
   A jövő a számtantudósoké : magyar szerzők írásai a matematikáról / [gyűjt. és összeáll. Róka Sándor, Valcsicsák Dóra] ; [... szerzői Bajor Andor et al.]. - Budapest : Noran, 2004. - 287 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-32-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - matematika - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 51(0:82-32)
[AN 2507899]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2004.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Epepe / Karinthy Ferenc. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2004. - 299 p. ; 21 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Fráter Zoltán utószavával
ISBN 963-9384-72-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2509841]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2004.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Betegek és orvosok / Karinthy Frigyes ; [... ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 154, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9151-08-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2509671]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2004.
   A kártya papjai : [magyar írók a kártyásokról] / [vál. és szerk. Urbán László]. - Budapest : Arión, 2004. - 184 p. ; 18 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9375-64-0)
magyar irodalom - kártyajáték - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 794.4
[AN 2508036]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2004.
Katona István
   Ila testvér : egy vöröskeresztes műtősnő háborús emlékei / Katona István. - Budapest : Kornétás, cop. 2004. - 113 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7843-00-0 kötött : 1596,- Ft
Katona Istvánné Tatár Ilona (1919-1997)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2509848]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2004.
Kecskés Júlianna
   Gyöngy vagy kavics : földhözragadt gondolatok / Kecskés Júlianna. - Jav., bőv. kiad. - [Kóspallag] : [Kecskés J.], 2003. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-590-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2509522]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2004.
Kiss Attila
   Miért...? : regény / Kiss Attila. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-124-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2505898]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2004.
Kiszely Gábor (1949-)
   Bemutató / Kiszely Gábor. - Budapest : Masszi, 2004. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-48-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2505705]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2004.
Kohán Zsuzsa (1975-)
   Naplómorzsák : versek / Kohán Zsuzsa. - Budapest : Szerző, 2003. - 55 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 107.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-430-910-0 fűzött : 250,- Ft (hibás ISBN 963-430-910-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2508356]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2004.
Kolozsvári Aladár (1863-1945)
   Csaba királyfi : eposz 8 énekben / Kolozsvári Aladár. - [Székesfehérvár] : Magyarországért, Édes Hazánkért K., 2003. - 145 p. : ill. ; 22 cm. - (A magyarokhoz, ISSN 1589-9209 ; 3.)
ISBN 963-86373-0-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 2508496]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2004.
Kolozsvári Zsófia
   Sharajan[!Shajaran] : sorsvető / Indira Myles. - Budapest : Inomi, 2004. - 315 p. ; 18 cm
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím). - Borítócím: Shajaran : sorsvető
ISBN 963-86568-0-8 fűzött : 1590,- Ft : 6,3 ?
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2509793]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2004.
Kosztolányi Dezsőné (1889-1967)
   Kosztolányi Dezső : életrajzi regény / Kosztolányi Dezsőné. - Budapest : Aspy Stúdió, 2004. - 365, [3] p., [14] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nagy élettörténetek, ISSN 1786-0458)
ISBN 963-216-136-X kötött : 2780,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 894.511(092)Kosztolányi_D.(0:82-312.6)
[AN 2507946]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Bródy Sándor, vagy A nap lovagja / Krúdy Gyula ; [Alexander Brody utószavával]. - Budapest : Noran, 2004. - 225 p., [12] t. : ill. ; 19 cm. - (Írók legendáriuma ; 1.)
ISBN 963-9539-42-2 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - regény
894.511-31 *** 894.511(092)Bródy_S.
[AN 2509883]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2004.
Kuncz Aladár (1886-1931)
   Felleg a város felett : regény / Kuncz Aladár ; Bágyoni Szabó István utószavával. - Pomáz : Kráter, 2004. - 247 p. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 2.)
ISBN 963-9472-83-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-31
[AN 2506819]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2004.
Kurucz Rita (1955-)
   Metamorfózisok / Kurucz Rita. - [Vác] : Arcus, 2004. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86476-2-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510108]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2004.
Ladik Katalin (1942-)
   Fűketrec : bestiárium : versek / Ladik Katalin ; [... a műmellékletek Györgydeák György munkái]. - [Budapest] : Orpheusz, 2004. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-54-6 fűzött : 1500,- Ft
Jugoszlávia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510264]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2004.
Lányi András (1948-)
   Hölgyek titkára / Lányi András. - Budapest : Kortárs, 2004. - 171, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-9297-93-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2501428]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2004.
Leirer Aliz (1991-)
   Lilla titkos naplója / Leirer Aliz. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 208 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-8473-44-4 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2510144]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2004.
Lux Magdolna
   A szerelem bűvöletében / Lux Magdolna. - Budapest : Papp-Ker, 2004. - 250 p. ; 20 cm
Könny és szerelem (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9418-74-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2504892]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2004.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-36-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 2509731]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2004.
Magyary Ágnes (1975-)
   Periton / Magyary Ágnes. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 963-9354-32-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2506097]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2004.
Martin, Marc
   Járt utat kétszer járj! : vallomások a magyartalanságomról / Marc Martin Márk. - Pécs : Alexandra, 2004. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-367-582-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2507660]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2004.
Méhes Károly (1965-)
   A kis halottlátó / Méhes Károly. - Pécs : Alexandra, 2004. - 180 p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-367-583-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2509135]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-38-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9477-37-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2507317]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2004.
Mohr Tamás (1924-)
   Útjelzők, 1930-2000 / Mohr Tamás ; [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé, 2004. - 165 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2505893]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2004.
Mrena Julianna (1979-)
   Kilenc élet : versek / Mrena Julianna. - Budapest : FISZ : Széphalom Kvműhely, 2004. - 91, [4] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 26.)
ISBN 963-7043-03-9 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510572]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2004.
Nagy Lajos (1886-1978)
   Ez a mi világunk?! : válogatás Nagy Lajos révfülöpi írástudó adomáiból, történeteiből és verseiből / [szerk. és jegyzetekkel ell. P. Miklós Tamás]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes., 2004. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 155975
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2508302]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 223 p. - (Révfülöpi kiskönyvtár, ISSN 1215-2544 ; 4.)
ISBN 963-216-186-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2508314] MARC

ANSEL
UTF-89848 /2004.
Nagy Pál (1934-)
   Journal in-time : él(e)tem / Nagy Pál. - Budapest : Kortárs, 2002-. - 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 805419
Nagy Pál (1934-)
894.511-94
[AN 932300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2004. - 309 p. : ill.
ISBN 963-9593-00-1 fűzött : 2700,- Ft
Franciaország - Magyarország - író - magyar irodalom története - avantgard - memoár
894.511-94 *** 894.511(4)"198/199"
[AN 2508556] MARC

ANSEL
UTF-89849 /2004.
Nemere István (1944-)
   A boldogság háza : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2004. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-318-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2507307]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2004.
Nemes István (1961-)
   Rap, revü, Rómeó / [Oláh J. Gábor és Révész Gábor forgatókönyve alapján írta Nemes István]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 190 p. ; 18 cm
ISBN 963-367-109-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2507485]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2004.
Németh Endre
   A Hegy átka : Tüske Kató balladája / Németh Endre. - [Győr] : Hazánk, 2004. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 963-7586-80-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2509751]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2004.
Németh László (1901-1975)
   Irgalom : regény / Németh László. - Pomáz : Kráter, 2004. - 528 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 1.)
ISBN 963-9472-80-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2504987]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2004.
   Örök Erdély : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 226, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-85-1 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498) *** 894.511-32(439.21)
[AN 2507279]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2004.
Prágai Tamás (1968-)
   Ellenőrök a hatoson : elbeszélések / Prágai Tamás. - Budapest : Kortárs, 2004. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 963-9593-01-X fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2510618]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2004.
Schneider Izabella
   A tizenegyedik parancsolat / Ïsa Schneider. - [Budapest] : Ornament, 2004. - 199 p. ; 21 cm. - (Ïsa könyvek)
ISBN 963-214-947-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2507013]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2004.
Szabó Gyula-Jenő (1949-)
   Villanások könyve ; "Világoljon a gondolat!" : emlékképek, riportok, publicisztikai írások / Szabó Gyula-Jenő. - Budapest : Püski, 2004. - 280, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-42-5 fűzött : 1260,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár - publicisztika
894.511-94(498) *** 894.511-92(498)
[AN 2505462]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2004.
Szakáli Anna
   Tisztafényű lélekkel / Szakáli Anna ; [rajz Szakáli János]. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 94, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-777-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2505521]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2004.
Szalai Zsolt (1979-)
   A romantika posztulálása : versek és versfordítások / Szalai Zsolt. Spleen / Sütő Csaba András. - Budapest : FISZ, 2004. - 69, 74 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 29.)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7043-00-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510581]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2004.
Szöllősi Péter
   Indián varázsló : Jim Morrison (1943-1971) / [szerk. Szöllősi Péter et al.] ; [graf. Molnár Péter, Sebők Kata, Dudás Gábor]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2004], cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Szöllősi Péter. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-86005-5-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 1082145]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2004.
Szöllősi Zoltán (1945-)
   Angyal lépked föld fele / Szöllősi Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-560-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2504898]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2004.
Szőnyi Gyula (1921-)
Művek (vál.)
   Dr. Szőnyi Gyula történelmi és szerelmes versei, 1956-2004. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-093-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2505685]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2004.
Tar Sándor (1941-)
   Az alku : gonosz történetek / Tar Sándor. - Budapest : Noran, 2004. - 281, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-40-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2507256]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2004.
Tornai József (1927-)
   Csillaganyám, csillagapám : összes versek / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9567-22-1 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2508831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 524 p.
ISBN 963-9567-23-X
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2508843] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 531-1092, [35]. p.
ISBN 963-9567-24-8
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2508864] MARC

ANSEL
UTF-89864 /2004.
   Történetek a vonaton : magyar írók novellái / [... vál. és összeáll. D. Szabó Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 383 p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9487-88-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vasúti közlekedés - elbeszélés
894.511-32(082) *** 656.2(0:82-32)
[AN 2507239]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2004.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Rossz környék / Tóth Erzsébet. - Budapest : Kortárs, 2004. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 963-9593-03-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510648]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2004.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Az ördög apostolai : pásztortörténet a mohácsi vész idejéből / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2004. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-43-3 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2505505]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2004.
Vajda Péter (1808-1846)
Művek (vál.)
   Vajda Péter művei / [a vál., a szöveggond. és a jegyzetek Mudra Viktória és Zákány Tóth Péter munkája]. - Budapest : Kortárs, 2004. - 1326 p. ; 18 cm. - (Magyar remekírók, ISSN 0133-1035)
ISBN 963-9593-04-4 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2509457]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2004.
   Vajúdó idők küszöbén : erdélyi magyar írók történelmi elbeszélései / [gyűjt., összeáll. és szerk. Pomogáts Béla] ; [... szerzői Bánffy Miklós et al.]. - Budapest : Noran, 2004. - 489 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-47-3 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)(082)
[AN 2507674]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2004.
Végh Attila (1962-)
   A láthatatlan part : versek / Végh Attila. - Budapest : Ráció, 2004. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-86525-0-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510003]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2004.
Vígh Anita
   Szex és Budapest / Vígh Anita. - [Budapest] : Provider, cop. 2004. - 200, [13] p. ; 18 cm
ISBN 963-214-908-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2508118]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2004.
Zalán Tibor (1954-)
   Azután megdöglünk : kilenc drámai szöveg / Zalán Tibor. - Budapest : Napkút K., 2004. - 305, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-86365-8-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2505737]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2004.
Zalán Tibor (1954-)
   A szürrealista balkon : versek és (mű)fordítások / Zalán Tibor. - Budapest : Kortárs, 2004. - 155, [5] p. ; 23 cm
ISBN 963-9593-06-0 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510640]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2004.
Zathureczky Gyula (1907-1987)
   Erdély, amióta másképp hívják : tanulmánykötet, 1939 / Zathureczky Gyula ; Turcsány Péter utószavával. - Pomáz : Kráter, 2004. - 174 p. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 3.)
ISBN 963-9472-78-6 fűzött : 1600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar történelem - 20. század
894.511-4(498) *** 949.84"19"(0:82-4)
[AN 2506827]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9874 /2004.
Borbás Zoltán
   Egér, egér, kisegér.. : népi mondókák / rajz. Borbás Zoltán. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-261-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2509196]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2004.
Busquets, Carlos
Las mejores fábulás (magyar)
   Állatmesék / [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Bajusz Judit]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [128] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-368-287-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2508900]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2004.
Disney, Walt
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg / Walt Disney ; [ford. Békés Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 5.)
ISBN 963-628-009-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2501774]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2004.
Disney, Walt
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / Walt Disney ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 12.)
ISBN 963-627-535-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2501705]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2004.
   Ellentétek. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-368-378-5 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2509191]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2004.
   Hány óra?. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-368-377-7 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2509192]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2004.
   A holló szárnya / [magyar szöveg Decsi Imre]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-367-200-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2509312]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2004.
Inaraja, Javier
   Brumi Bandi az óvodában / [ill. Inaraja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
ISBN 963-368-323-8 kötött : ár nélkül
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2510833]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2004.
Inaraja, Javier
   Brumi Bandi falun / [ill. Inaraja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
ISBN 963-368-326-2 kötött : ár nélkül
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2510827]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2004.
Inaraja, Javier
   Brumi Bandi játszik / [ill. Inaraja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
ISBN 963-368-325-4 kötött : ár nélkül
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2510814]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2004.
Inaraja, Javier
   Brumi Bandi otthon / [ill. Inaraja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
ISBN 963-368-324-6 kötött : ár nélkül
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2510822]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2004.
Juhász Magda
   Nyuszkó ajándéka / írta Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9579-04-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2516985]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Háp, háp, háp... jönnek a kacsák / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9579-03-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2516971]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Kicsi vagyok én / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9533-21-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1082156]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2004.
Rettl, Christine
Die neugierigen Bärenkinder sucher einen Schatz (magyar)
   Kincskereső kismackók : [59 történet sok-sok rejtvénnyel] / Christine Rettl, Marion Krätschmer. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 184, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Almássy Ágnes. - Példányszám: 5000
ISBN 963-549-007-0 kötött : 1990,- Ft
gyermekkönyv
087.5
[AN 2510410]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2004.
Szabó Szilvia
   Berci és a méhek : Szabó Szilvia meséje / Radvány Zsuzsa rajz. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-318-1 kötött : 369,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2509198]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2004.
   A színek. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-368-375-0 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2509193]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9891 /2004.
Davis, Jim
   A macska törzshelyei / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 58.)
ISBN 963-9233-53-6 fűzött : 445,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2506600]
MARC

ANSEL
UTF-8