MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:24:55
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9892 /2004.
Marosvári Attila (1961-)
   A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között / Marosvári Attila. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ., 2004. - 419 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr.: p. 395-401.
ISBN 963-86579-0-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - cserkészet
061.213cserkészet(439)"1945/1956"
[AN 2511603]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9893 /2004.
Apponyi Sándor (1844-1925)
   Hungarica : Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften / gesamm. und beschrieben von Graf Alexander Apponyi ; neubearbeitet von József Vekerdi ; [Hrsg.:] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2004. - 3 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-200-477-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - bibliofília - magánkönyvtár - könyvtári katalógus
090.1(439)(092)Apponyi_S. *** 017.2(439)Apponyi_S.
[AN 2510614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1. - XIV, 787 p.
ISBN 963-200-478-7
Magyarország - bibliofília - magánkönyvtár - könyvtári katalógus
090.1(439)(092)Apponyi_S. *** 017.2(439)Apponyi_S.
[AN 2510633] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2. - [12], 816 p.
ISBN 963-200-479-5
Magyarország - bibliofília - magánkönyvtár - könyvtári katalógus
090.1(439)(092)Apponyi_S. *** 017.2(439)Apponyi_S.
[AN 2510636] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 3. - X, 243 p.
ISBN 963-200-480-9
Magyarország - bibliofília - magánkönyvtár - könyvtári katalógus
090.1(439)(092)Apponyi_S. *** 017.2(439)Apponyi_S.
[AN 2510638] MARC

ANSEL
UTF-89894 /2004.
   Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék / [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : OPKM, 2004. - 566 p. ; 24 cm
ISBN 963-9315-73-7 fűzött : 3000,- Ft
pedagógia - tárgyszójegyzék
025.48 *** 37(038)
[AN 2522648]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9895 /2004.
Molnár Júlia
   Cigány kisebbségi műsorok az elektronikus médiában / Molnár Júlia. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2003. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X ; 4.)
ISBN 963-641-982-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - nemzetiségi magazin - tévéműsor - rádióműsor
791.9.096(439)(=914.99) *** 791.9.097(439)(=914.99)
[AN 2513981]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9896 /2004.
Mannhardt András (1963-)
   A kultúra elavulása : evolúció és társadalom / Mannhardt András. - Budapest : Szerző : Ister, 2004. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 236-238.
ISBN 963-9243-83-3 kötött : 1990,- Ft
kultúra - művelődésfilozófia - törzsfejlődés
008 *** 575.8 *** 130.2
[AN 2514324]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2004.
Voit Pál
   A diplomamunka-készítés módszertana : praktikum / Voit Pál. - Tatabánya : Tri-Mester, 2004. - 108 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-9561-04-5 fűzött : ár nélkül
szellemi munka - módszer - egyetemi tankönyv
001.81(075.8)
[AN 2513905]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9898 /2004.
Aralim Frater
   A szerelmi mágia nagykönyve : útmutató a szerelmi varázslathoz, szimpatikus mágiához és boszorkánybűvölethez / Frater Aralim, Frater Infinitus. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 150 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A ford. Frater Aralim: Das grosse Buch der Liebemagie és Kássa László: Sexualmagie c. művei alapján kész. - Ford. Kássa László
ISBN 963-9231-70-3 kötött : 3600,- Ft
mágia - szerelem
133.4 *** 159.961.4 *** 392.6
[AN 2512310]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2004.
Bardon, Franz
Fragen an Meister Arion (Franz Bardon) (magyar)
   Válaszok Arion mestertől (Franz Bardon) / Dieter Rüggeberg szerk. ; [ford. Csurgó Sándor]. - [Somogyvámos] : Tabula S., cop. 2004. - 61 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-525-X fűzött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2514083]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2004.
Collins, Terah Kathryn
The western guide to feng shui (magyar)
   Feng shui : a térrendezés ősi kínai művészete : egyensúly, harmónia és fellendülés a környezetünkben / Terah Kathryn Collins ; [ford. Szabados Tamás és Rindó Klára]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-704-6 kötött : 2190,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2523707]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2004.
Holitzka, Marlies
Ganz im Moment oder warum sollte sich ein Tautropfen vor dem Ertrinken im Ozean fürchten? (magyar)
   Megélni a pillanatot : miért félne egy harmatcsepp attól, hogy megfullad az óceánban? : út a tisztánlátáshoz, a nyugalomhoz, a bölcsességhez és a megvilágosodáshoz / Marlies Holitzka, Klaus Holitzka ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9569-30-5 kötött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2514107]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2004.
Kingston, Karen
Creating sacred space with feng shui (magyar)
   Tértisztítás és feng shui : megszentelt területek / Karen Kingston ; [ford. Csáky Ida]. - Jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 254, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-821-2 fűzött : 2290,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2521837]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2004.
Lim, Jes T. Y.
Tao-, Zen- und Feng-Shui-Gartendesign (magyar)
   Feng shui és kert : a taoizmus és a zen a kertművelésben / Jes T. Y. Lim ; [ford. Drimál István] ; [ill. Ulrich Albrecht, Klaus Holitzka, Robert F. Künzler]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 963-9219-33-9 fűzött : 3580,- Ft
feng shui - kertépítés
133.25 *** 712.3/.7
[AN 2513552]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2004.
MacLaine, Shirley
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-823-9 kötött : 2890,- Ft
okkultizmus - amerikai angol irodalom - memoár
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 2521863]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2004.
Shanga Papa
Praxis der Voodoo-Magie (magyar)
   A voodoo-mágia gyakorlata : a voodoo technikája, rituáléja és gyakorlata / Papa Shanga ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 145 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-72-X fűzött : 2500,- Ft
mágia
133.4 *** 159.961.4
[AN 2512490]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2004.
Steiner, Rudolf
Die Schwelle der geistigen Welt (magyar)
   A szellemvilág küszöbén / Rudolf Steiner ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 120, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-73-8 kötött : 2400,- Ft
okkultizmus - antropozófia
133.25 *** 141.333
[AN 2514136]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2004.
Tolle, Eckhart
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-739-9 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2517998]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9908 /2004.
Cattaneo, Marco
The world heritage sites of Unesco (magyar)
   Unesco világörökség / [Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni]. - Pécs : Alexandra, 2004-. - ill., színes ; 36 cm
világörökség - építészet - természeti táj - művelődéstörténet
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 2511751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A művészet és a történelem emlékei. - [2004]. - 432 p.
ISBN 963-368-273-8 kötött : ár nélkül
világörökség - építészet - művelődéstörténet
72(100) *** 930.85(100)
[AN 2511754] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Védett területek / [ford. Hoffmann Gyula]. - [2004]. - 400 p.
ISBN 963-368-498-6 kötött : ár nélkül
világörökség - természeti táj
502.4(100)
[AN 2511760] MARC

ANSEL
UTF-89909 /2004.
Homer-Dixon, Thomas F.
Environment, scarcity and violence (magyar)
   Környezet, szűkösség, erőszak / Thomas F. Homer-Dixon ; [ford. Boross Anna és Győrvári Borbála]. - Budapest : Typotex, 2004. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217 ; 2.)
Bibliogr.: p. 289-294.
ISBN 963-9548-12-X fűzött : 2650,- Ft
környezetszennyezés - konfliktus
504.03 *** 316.48
[AN 2510724]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2004.
Pál Károlyné (1935-)
   A brómtartalmú tűzoltógázok (halonok) visszavonása és helyettesítése / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000 Kft., 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-86517-1-7 fűzött : 2500,- Ft
környezetszennyezés - tűzoltó anyag - bróm
504.03 *** 614.842.614 *** 546.14
[AN 2512646]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2004.
Rózsa Péter
   Város és környezet : bevezetés a települések környezettanába / Rózsa Péter. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 201 p., [14] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-193.
ISBN 963-472-811-1 fűzött : ár nélkül
városökológia - egyetemi tankönyv
504.03(100-2)(075.8)
[AN 2513006]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2004.
   Studies of environmental protection in the Carpathian basin / George J. Halasi-Kun, István Fodor, Richard W. Lo Pinto ... ed. - Budapest : HAS Dep. of Earth Science ; Pécs : HAS Regional Comm., 2003. - 428 p. : ill. ; 24 cm. - (Pollution and water resources, ISSN 0278-0925 ; 33-34.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9052-31-0 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - környezetvédelem - konferenciakiadvány
504.06(4-11) *** 061.3
[AN 2514192]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9913 /2004.
   Analízis : matematika közgazdászoknak / szerk. Csernyák László ; [szerzők Albeker István et al.]. - 16. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1988. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 963-19-5480-3 fűzött : 1590,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2523812]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2004.
Buttyán Levente (1970-)
   Kriptográfia és alkalmazásai / Buttyán Levente, Vajda István. - Budapest : Typotex, 2004. - 445 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-445.
ISBN 963-9548-13-8 fűzött : 4300,- Ft
kriptográfia - egyetemi tankönyv
510.5(075.8) *** 003.26(075.8) *** 659.2.012.8(075.8)
[AN 2513812]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2004.
Erdős Pál (1913-1996)
   Válogatott fejezetek a számelméletből / Erdős Pál, Surányi János. - 2. átd. kiad. - Szeged : SZTE Bolyai Int., 2004. - 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Fűzött : ár nélkül
számelmélet
511
[AN 2522313]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2004.
   Formális módszerek az informatikában / Bartha Tamás [et al.] ; szerk. Pataricza András. - Budapest : Typotex, 2004. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-312.
ISBN 963-9548-08-1 fűzött : 3200,- Ft
matematikai logika - egyetemi tankönyv
510.6(075.8)
[AN 2513818]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2004.
Kiss Tibor
   Business simulation challenge : a green business simulation / Kiss, Tibor ; [publ. by ... University of Pécs Faculty of Business and Economics]. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Business and Economics, cop. 2003. - 126 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-641-968-X kötött : ár nélkül
vezetés - szimuláció - egyetemi tankönyv
519.876.5(075.8) *** 65.012.4(075.8) *** 519.83(075.8)
[AN 2510567]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2004.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Mátrixszámítás : példatár / Scharnitzky Viktor. - 9. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 339 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3060-9 fűzött : ár nélkül
mátrix - példatár
512.643(076)
[AN 2521747]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9919 /2004.
   Fény a tudományban és a művészetben : kiállítás és emlékülés, 2000. november 10. / [a kiállítást berendezte Antal Ildikó, ... Csáji Attila] ; [a kiadvány szerzői Jeszenszky Sándor et al.] ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., [2004]. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Bay Zoltán (1900-1992)
Gábor Dénes (1900-1979)
Anglia - Egyesült Államok - fizikus - határon túli magyarság - képzőművészet - fény - kiállítási katalógus - konferenciakiadvány
53(73)(=945.11)(092)Bay_Z. *** 53(410)(=945.11)(092)Gábor_D. *** 73/76(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 2510601]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9920 /2004.
Lynch, John
Wild weather (magyar)
   Az időjárás / John Lynch ; Donal MacIntyre előszavával ; [ford. Trócsányi Balázs]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-414-5 kötött : ár nélkül
időjárás
551.5
[AN 2511208]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2004.
   Regional studies on loess : in memoriam Márton Pécsi, 1923-2003 / ed. by Éva Kis. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2004. - 110 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Loess inform, ISSN 0238-065X ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9545-03-1 fűzött : ár nélkül
lösz
551.311.33 *** 552.524
[AN 2513856]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2004.
Varga-Haszonits Zoltán (1933-)
   Az éghajlati változékonyság és az extrém jelenségek agroklimatológiai elemzése / Varga-Haszonits Zoltán, Varga Zoltán, Lantos Zsuzanna[!Zsuzsanna] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Matematika-Fizika Tanszék. - Mosonmagyaróvár : NYME MÉK Mat.-Fiz. Tansz., 2004. - 264 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
éghajlattan
551.58
[AN 2512307]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9923 /2004.
Altmann, Horst
Giftpflanzen, Gifttiere (magyar)
   Mérgező növények és állatok : méreghatás, elsősegély, terápia / Horst Altmann. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Ford. Horánszky András. - Megj. "Mérgező növények, mérgező állatok" címmel is
ISBN 963-549-064-X kötött : 1890,- Ft
mérgező növény - állat - méreg
581.192.6 *** 591.145 *** 615.918 *** 615.919
[AN 2510783]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2004.
Kozár Ferenc (1943-)
   Ortheziidae of the world / Ferenc Kozár ; [publ. by the] Plant Protection Institute Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : HAS Plant Protection Inst., 2004. - 525 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 516-525.
ISBN 963-216-271-4 kötött : ár nélkül
pajzstetű
595.752.3(100) *** 632.752.3
[AN 2510707]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2004.
Martin, Gilles
Les oiseaux du monde (magyar)
   A világ madarai / Gilles Martin ; [szöveg] Myriam Baran-Marescot ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 318 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 963-368-549-4 kötött : ár nélkül
madár - fényképalbum
598.2(084.12)
[AN 2510881]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2004.
Nagy Sándor Tibor
   Nagyerdőben a nagyvilág : séta a Nagyerdei Kultúrparkban / [írta és fényképezte Nagy Sándor Tibor és Kovács Zsolt]. - Debrecen : Nagyerdei Kultúrpark, [2004]. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-216-507-1 fűzött : ár nélkül
Debrecen - állatkert
59.006(439-2Debrecen)
[AN 2511819]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2004.
Schmidt Egon (1931-)
   A kertek lakói / Schmidt Egon, Bécsy László. - Budapest : Csodaország, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9180-38-6 kötött : 1690,- Ft
Magyarország - fauna - kert - vadon élő állat - gyermekkönyv
591.9(439)(254)(02.053.2)
[AN 2513986]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2004.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-19-5271-1 kötött : ár nélkül
növényrendszertan - növényhatározó
582(083.71)
[AN 2518150]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2004.
Szentpéteri L. József (1977-)
   A Tisza virágai / Szentpéteri L. József. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 142 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-664-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - Tisza - fauna - rovar - kérész - fényképalbum
595.734(084.12) *** 591.9(439)(282.243.742) *** 77.04(439)(092)Szentpéteri_L._J.
[AN 2511231]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2004.
   Vadállatok / [szerk. Demeter László] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - Váltl. lny. - [Debrecen] : Graph-Art, 2004, cop. 2000. - 46 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-9325-00-7 kötött : ár nélkül
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2525871]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2004.
Varga Zoltán (1939-)
   Állatismeret : bevezető a hazai állatfajok meghatározásához / Varga Zoltán. - 20. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-19-5151-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - állatrendszertan - fauna - oktatási segédlet - állathatározó
592/599(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2518037]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9932 /2004.
Bagdy Emőke (1941-)
   Családi szocializáció és személyiségzavarok / Bagdy Emőke. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 138 p. ; 20 cm. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285)
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 963-19-3813-1 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 2521875]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2004.
Baktay Zelka (1969-)
   A horkolás : hogyan szabaduljunk meg tőle vagy hogyan éljünk együtt vele? / Baktay Zelka, Szakács Zoltán. - Budapest : Dr. Baktay Bt., 2004. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-238-1 fűzött : 1896,- Ft
horkolás
616.211-008.43
[AN 2510505]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2004.
Balogh Éva
   Pszichológiai kislexikon / Balogh Éva. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 344 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-341.
ISBN 963-9371-24-6 kötött : ár nélkül
lélektan - szaklexikon
159.9:030
[AN 2525499]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2004.
Báthori Anna Zsuzsanna
   A mozgásszervi betegségeket megelőző gyakorlatok és a gyakorlás speciális feladatai : tanári segédlet óvónők, tanítók, tanárok, testedzéssel foglalkozók részére / Báthori Anna Zsuzsanna. - Veszprém : Oktker-Nodus, 2004. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-441-355-2 fűzött : ár nélkül
iskola-egészségügy - mozgásszervi betegség - megelőzés - tanári segédkönyv
616.7-084-053.2 *** 371.7(072) *** 372.879.6(072)
[AN 2513747]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2004.
Bikini fit (magyar)
   ... hogy jól álljon a bikini! : négyhetes fitneszprogram. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Horváth Beatrix
ISBN 963-368-653-9 fűzött : ár nélkül
egészséges életmód - természetgyógyászat - méregtelenítés - fogyókúra - torna
613.71 *** 613.24 *** 615.89
[AN 2511295]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2004.
Brucker, Karin
SOS aus dem Auge (magyar)
   Vészjelek a szemből / Karin Brucker, Hans-Peter Wutta ; [ford. Fürjes Éva]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 86 p. : ill. ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-9519-64-2 fűzött : ár nélkül
szembetegség
617.7
[AN 2513460]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2004.
Chumbley, Jane
Breastfeeding (magyar)
   A szoptatás : az anyatejtől a cumisüvegig / Jane Chumbley ; [ford. ... Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-525-7 fűzött : ár nélkül
szoptatás
618.63
[AN 2511224]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2004.
   Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál / szerk. Szarvas Ferenc, Csanády Miklós, Vécsei László ; [... szerzői Bálint Géza et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - LIV, 780 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-898-6 kötött : ár nélkül
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 2512803]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2004.
   Emlékkönyv Baranyai Aurél gyógyszerész születésének centenáriumára : gyógyszerészettörténeti tanulmányok / szerk. Szabó László Gy. és Vargha Dezső ; [közread. a] Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya Megyei Szervezete. - Pécs : MGYK Baranya M. Szervezet, 2003. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Baranyai Aurél emlékkönyv (gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-88-312-694)
Baranyai Aurél (1903-1983)
Magyarország - gyógyszerész - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv - konferenciakiadvány
615.15(439)(092)Baranyai_A. *** 012Baranyai_A. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2510569]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2004.
Farquharson, Marie
Natural detox (magyar)
   Természetes méregtelenítés : a test és az elme megfiatalításához vezető teljes megtisztulás / Marie Farquharson. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bondy István. - Bibliogr.: p. 175.
ISBN 963-86474-0-X kötött : 2480,- Ft
egészséges táplálkozás - méregtelenítés - diéta
613.24 *** 615.89
[AN 2513412]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2004.
Foster, Helen
Detox solutions (magyar)
   Méregtelenítő kúrák : 14 kitűnő méregtelenítő módszer / Helen Foster ; [ford. ... Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-530-3 fűzött : ár nélkül
egészséges életmód - méregtelenítés - természetgyógyászat
613.24 *** 615.89
[AN 2511294]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2004.
Gallagher-Mundy, Chrissie
Fat-burner workout (magyar)
   Zsírégető torna felsőfokon / Chrissie Gallagher-Mundy ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-531-1 fűzött : ár nélkül
fitness
613.71
[AN 2510813]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2004.
Gilbert, Jane
Potty training (magyar)
   A bilire szoktatás : útban a száraz nappalok és éjszakák felé / Jane Gilbert ; [ford. ... Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-526-5 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2511227]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2004.
   Gyógynövényekkel az egészségért : gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete / [szerk. Kéry Ágnes] ; [írták Kéry Ágnes et al.] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 3. utánny. - Budapest : KIT, 2004, cop. 2000. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-201-2 fűzött : ár nélkül
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2525786]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2004.
Hayes, Eileen
Tantrums (magyar)
   A hiszti : hogyan értsük meg gyermekünk érzelmeit? / Eileen Hayes ; [ford. ... Horváth Genovéva]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-528-1 fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - neurózis - csecsemő
616-053.2 *** 616.891.2-053.2
[AN 2511248]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2004.
   Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez / szerk. Juhász Ferenc ; [... szerzői Aszalós Zsuzsanna et al.] ; [az ábrákat rajz. Bodor Zoltán] ; [közread. az] Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár. - Budapest : Medicina, 2004. - XLVI, 1455 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 1399-1416.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-838-2)
Magyarország - egészségügy - munkaegészségügy - szabvány
616 *** 331.053.2 *** 006.7/.8(439)
[AN 2512810]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2004.
   A kábítószerek világa / összeáll. Szalai Andrea ; [közread. a] Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat. - [Budapest] : Fodor J. OKK-OKBI, 2004. - 58 p., [8] fol. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kábítószer
613.83 *** 364.272(439)
[AN 2512285]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2004.
Kapronczay Károly (1941-)
Semmelweis (angol)
   Semmelweis / Károly Kapronczay ; [... transl. by Dávid Galántai] ; [publ. by the] Semmelweis Museum, Library and Archives of the History of Medicine. - Budapest : Semmelweis Museum, Library and Archives of the History of Medicine, 2004. - 36 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 22-24.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7107-09-6)
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Budapest)
Magyarország - orvos - orvostudomány - levéltár - könyvtár - múzeum - 19. század - életrajz - történeti feldolgozás
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 026(439-2Bp.)(091) *** 930.253(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)(091) *** 61
[AN 2510671]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2004.
Kemp, Jane
Your child's teeth (magyar)
   Gyermekünk fogai : hogyan őrizzük meg gyermekünk fogainak és fogínyének egészségét / Jane Kemp és Clare Walters ; [ford. Ivancsics Irma]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-522-2 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás - fogápolás
613.95 *** 616.314-053.2
[AN 2511245]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2004.
   "A kockázatkommunikáció szerepe a prevencióban" : XI. Primer Prevenciós Fórum : Budapest, 2004. május 20. ..., Fodor József Országos Közegészségügyi Központ ... : az előadások kivonatai / [rend., közread.] Fodor József Országos Közegészségügyi Központ. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., [2004]. - [62] p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
közegészségügy - megelőzés - kommunikáció - konferenciakiadvány
614 *** 616-084 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2512296]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2004.
Lang, Albert
Unterschriften - graphologisch gedeutet (magyar)
   Az aláírás grafológiája : grafológia - emberismeret / Albert Lang, Alfons Lüke ; [ford. Felsmann József]. - 3. kiad. - Budapest : Animus, 2004, cop. 1995. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
Bibliogr.: p. 147-155.
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-9307-52-1)
grafológia
159.925.6
[AN 2523892]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2004.
Lawrence, Debbie
The complete guide to exercise to music (magyar)
   Zenés testedzés / Debbie Lawrence ; [ford. Nagy Ágoston]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 155 p. : ill. ; 23 cm. - (Útmutató a jó kondícióhoz, ISSN 1587-1924)
ISBN 963-425-006-8 fűzött : 1598,- Ft
torna
613.71
[AN 2513451]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2004.
Lewis, Sara
Weaning and first foods (magyar)
   Az elválasztás : mikor és milyen ételeket adhatunk a babának? / Sara Lewis. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
Az első ételek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-524-9 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás - csecsemőtápszer - szoptatás
613.22
[AN 2511240]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2004.
Lozsádi Károly (1935-)
   De Corde : szíveskönyv : a szív a régiek hitében és művészetében / Lozsádi Károly. - Budapest : Medicina, 2004. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 963-242-911-7 kötött : ár nélkül
orvostörténet - szív - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 612.17 *** 930.85
[AN 2512888]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2004.
Meskó Éva (1937-)
   Érbetegségekről mindenkinek / Meskó Éva. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-7746-49-8)
érbetegség
616.13
[AN 2518194]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2004.
   Munkaegészségtan : foglalkozás-orvostan, foglalkozási megbetegedések, munkahigiéné / szerk. Ungváry György. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 983 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 955-957.
ISBN 963-242-927-3 kötött : ár nélkül
munkaegészségügy
613.6 *** 331.47
[AN 2525879]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Az emberiség önpusztítása a XX. században : korunk lesújtó betegségei : tudományos cikkek / Peresztegi Sándor. - 4. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2004. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Juhász Hajnalka
ISBN 963-86492-3-2 kötött : 3000,- Ft
személyi higiénia - életmód
613 *** 316.7
[AN 2522203]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2004.
Piaget, Jean
La psychologie de l'enfant (magyar)
   Gyermeklélektan / Jean Piaget, Bärbel Inhelder ; [ford. Benda Kálmán] ; [... az utószót írta Vajda Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1999. - 140 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-389-422-0 fűzött : 1680,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2525651]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2004.
   Probiotikumok és humánegészség : vissza a természethez! / szerk. Szakály Sándor ; [írta Figler Mária et al.] ; [kiad. a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet]. - Mosonmagyaróvár : M. Tejgazd. Kísérl. Int., 2004. - 52 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
Fűzött : ár nélkül
bélrendszer - baktérium - táplálkozástudomány
616.34-008.87 *** 613.2
[AN 2513291]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2004.
Rahn-Huber, Ursula
Natürlich heilen und pflegen mit Aloe vera (magyar)
   Aloe vera : a természet gyógyító és szépségápoló növénye / Ulla Rahn-Huber ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 99 p. ; 22 cm. - (Egészség a természet patikájából, ISSN 1785-4237)
ISBN 963-9519-47-2 fűzött : ár nélkül
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2513466]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2004.
Rajneesh, Bhagwan
The book of men (magyar)
   Férfiak könyve : a "férfi válsága", mint az önkifejezés lehetősége / Osho ; [ford. ... Horváth Beatrix]. - [Budapest] : Amrita, 2004. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-15-X fűzött : 1900,- Ft
nemek pszichológiája - férfi - ezoterika
159.922.1-055.1 *** 133.25
[AN 2514016]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2004.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Félelem, harag, agresszió / Ranschburg Jenő ; [ill. Szecskó Tamás]. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 161, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285)
Bibliogr.: p. 151-161.
ISBN 963-19-3812-3 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - érzelem - pedagógiai lélektan
159.922.7 *** 159.942 *** 37.015.3
[AN 2522745]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2004.
Sacks, Oliver
An anthropologist on Mars (magyar)
   Antropológus a Marson / Oliver Sacks ; [ford. Racsmány Mihály]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1999. - 358 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 347-358.
ISBN 963-389-421-2 fűzött : 1980,- Ft
elmekórtan - lélektan
616.89(089.3) *** 159.9(089.3)
[AN 2522474]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2004.
Selnik, Herbert
Der Numerologie (magyar)
   A numerológia kézikönyve : párválasztás a numerológia tükrében / Herbert Selnik ; [ford. Császári Éva]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-71-1 fűzött : 2300,- Ft
számmisztika
159.961.335 *** 133.5
[AN 2512483]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2004.
Smedes, Lewis B.
Forgive and forget (magyar)
   Bocsáss meg és felejts! / Lewis B. Smedes ; [ford. Havas Krisztina] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 189, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-004-2 fűzött : 1950,- Ft
mentálhigiénia - emberszeretet
613.865 *** 177.7
[AN 2523578]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2004.
Stirling, Siobhan
Sleep (magyar)
   Az alvás : hogyan érjük el, hogy gyermekünk átaludja az éjszakát / Siobhan Stirling ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-529-X fűzött : ár nélkül
csecsemő - alvás
613.79-053.2 *** 613.95
[AN 2511244]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2004.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (29.) (2004) (Balatonkenese)
   XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : Balatonkenese, 2004. május 4-6. = XXIX. Annual Meeting on Radiation Protection : May 4-6, 2004. Balatonkenese ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2004]. - 44, 44 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
sugárvédelem - konferenciakiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 2513755]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2004.
   Szemelvények a fejlődéslélektan köréből / [... összeáll. Hadházy Jenő] ; [a fejezeteket vál., összeáll. Barcsa Lászlóné et al.]. - 5. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Pszichológia Tansz. : Élmény '94 Bt., 2004. - 258 p. ; 24 cm. - (Pszichológia a pedagógusképzésben ; 3.)
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 963-86362-4-6 fűzött : ár nélkül
fejlődéslélektan - egyetemi tankönyv
159.922(075.8)
[AN 2518678]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2004.
Thorn, Gill
Healthy pregnancy (magyar)
   Az egészséges terhesség : gyakorlati táplálkozási, relaxációs útmutatók tornagyakorlatokkal kiegészítve / Gill Thorn ; [ford. Szalontai Szonja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-523-0 fűzött : ár nélkül
terhesség
618.2-083
[AN 2511236]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2004.
Wagner, Maurice E.
The sensation of being somebody (magyar)
   Vagyok-e valaki? : a helyes önértékelés fontossága / Maurice E. Wagner ; [ford. Orzóy Ágnes]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2004. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-47-4 fűzött : ár nélkül
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 2521166]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2004.
Willand, Nicola
Topfit my baby (magyar)
   Csúcsformában a babával : edzésterv anyának és gyermekének / Nicola Willand ; ford. Károlyi Eszter. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Baba-mama (keretcím)
ISBN 963-549-049-6 kötött : 2490,- Ft
nők egészsége - torna - csecsemő
613.71 *** 613.95 *** 613.99
[AN 2511196]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2004.
Woolfson, Richard C.
Siblings (magyar)
   Kistestvér születik : a testvérek közötti konfliktusok kezelése / Richard C. Woolfson ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szülők iskolája)
ISBN 963-368-527-3 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás - gyermeklélektan - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2511232]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9974 /2004.
   Laáb Gáspár, 1747-1834 : Bezenye szülötte, Moson vármegye első mérnöke / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [kiad. a Mosomnmagyaróvári Városvédő Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Városszépítő Egyes., 2004. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Laáb Gáspár (1747-1834)
Magyarország - mérnök - 18. század - 19. század - életrajz
62(439)(092)Laáb_G. *** 069(439-2Bezenye)
[AN 2512306]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9975 /2004.
Adobe Photoshop CS (magyar)
   Adobe Photoshop CS : tanfolyam a könyvben / [ford. Sziklai János]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2004. - 530 p., [16] t. : ill., részben színes ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 963-86472-0-5 fűzött : 6090,- Ft
számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2513996]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2004.
Angster Erzsébet
   Objektumorientált tervezés és programozás : Java / Angster Erzsébet. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : 4KÖR Bt., 2002-2004. - 2 db ; 24 cm
programozás - Java
519.682Java
[AN 1032295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004, cop. 2002. - [14], 598 p.
Bibliogr.: p. 593-594.
ISBN 963-216-513-6 fűzött : ár nélkül
programozás - Java
519.682Java
[AN 2521784] MARC

ANSEL
UTF-89977 /2004.
   Automatikus azonosítás elméletben és gyakorlatban. - 3. kiad. - Budapest : Adverticum, 2004-. - 20 cm
biztonságtechnika
681.3.004.14 *** 65.012.8
[AN 2521778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vonalkódtól a chipkártyáig / Allaga Gyula [et al.]. - 2004. - 280 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6865-6)
biztonságtechnika
681.3.004.14 *** 65.012.8
[AN 2521780] MARC

ANSEL
UTF-89978 /2004.
Gagné, Marcel
Moving to Linux (magyar)
   Válts Linuxra! : búcsú a kékhaláltól / Marcel Gagné ; [ford. Borai János, Tóth László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2004. - 335 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9301-76-0 fűzött : 3980,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Linux
[AN 2513374]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2004.
Gitt, Werner
Am Anfang war die Information (magyar)
   Kezdetben volt az információ / Werner Gitt. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-265.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9434-60-4)
információ - bibliakutatás - törzsfejlődés
007 *** 573 *** 22.01
[AN 2518349]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2004.
Katona Endre
   Bevezetés az informatikába / Katona Endre. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Panem, cop. 2004. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 963-545-399-X fűzött : 2900,- Ft
informatika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2523592]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2004.
   Készüljünk a vizsgára : ECDL, érettségi, OKJ. - [Budapest] : Műszaki Kvk., 2003-2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
681.3(079.1)
[AN 1061840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Prezentációkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés / Gubán Miklós, Kinczel Ferenc, Szabó Zsolt. - 2004. - 467 p.
ISBN 963-16-2924-4 kötött : ár nélkül
számítástechnika - példatár
681.3(079.1)
[AN 2513711] MARC

ANSEL
UTF-89982 /2004.
Kruzslicz Ferenc
   Adatbáziskezelés SQL nyelven avagy Eskuel kapitány kalandjai / [Kruzslicz Ferenc] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - [Pécs] : PTE KTK, cop. 2003. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-641-970-1 fűzött : ár nélkül
adatbázis-kezelő rendszer - programnyelv - SQL - példatár - egyetemi tankönyv
519.682SQL(075.8)(076) *** 681.3.016(075.8)(076)
[AN 2510513]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2004.
Raymond, Eric S.
The cathedral & the bazaar (magyar)
   A katedrális és a bazár : egy botcsinálta forradalmár gondolatai a Linuxról és a nyílt forráskódú programokról / Eric S. Raymond ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2004. - 243 p. ; 23 cm
ISBN 963-9301-79-5 fűzött : 2800,- Ft
program - szerzői jog
519.68 *** 347.78
[AN 2513049]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2004.
Sikos László
   JavaScript kliens oldalon : [1.5] / Sikos László. - [Budapest] : BBS-Info, 2004. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 963-86392-3-7 fűzött : 2900,- Ft
programnyelv - internet
519.682JavaScript *** 681.324Internet
[AN 2513551]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9985 /2004.
Kovács Csongor
   Elektronika / Kovács Csongor. - 6. utánny. - Budapest : General Press, 2004. - [2], III, 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9076-71-6 fűzött : ár nélkül
elektronika - tankönyv
621.37/.39(078)
[AN 2518024]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9986 /2004.
Ecsedy Judit, V. (1946-)
   A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 1473-1600 / V. Ecsedy Judit. - Budapest : Balassi : OSZK, cop. 2004. - 640 p. : ill. ; 30 cm. - (Hungaria typographica, ISSN 1785-7201 ; 1.)
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-583-3 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - nyomdászattörténet - betű - 15. század - 16. század - 17. század
655.24 *** 655.1(439)"14/16"
[AN 2513775]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9987 /2004.
Herend (angol)
   Herend : traditional craftsmanship at the turn of the Millennium / [introd. written and illustrations sel. by József Vadas] ; [art works photographed by Károly Szelényi] ; [art works captioned by Vera Varga] ; [transl. by Julianna Parti, Brian McLean]. - 4. rev., expanded ed. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2004, cop. 2000. - 87 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9439-25-8 kötött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - ipartörténet - iparvállalat
666.5(439-2Herend)(091) *** 738.1(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 2525897]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2004.
   Herend : virágzó manufaktúra az ezredfordulón / [a bev. tanulmány és a képanyag összeállítása Vadas József munkája] ; [a műtárgyakat Szelényi Károly fényképezte] ; [a műtárgyleírásokat Varga Vera kész.]. - 4. bőv. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2004, cop. 1999. - 87 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-9439-24-X kötött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - ipartörténet - iparvállalat
666.5(439-2Herend)(091) *** 738.1(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 2525895]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9989 /2004.
Halász Ottó (1927-1986)
   Acélszerkezetek / Halász Ottó, Platthy Pál. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 428 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 419-428.
ISBN 963-19-5462-5 kötött : 3132,- Ft
acélszerkezet - egyetemi tankönyv
624.014.2(075.8)
[AN 2523448]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2004.
   Tartószerkezeti kutatások : évfordulós kötet Lenkei Péter tiszteletére = Structural research : anniversary volume honouring Peter Lenkei / szerk. ... Bársony János ; [kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar]. - Pécs : PTE PMMFK, 2003. - XXV, 234 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Lenkei Péter tudományos és szakmai publikációi: p. XIII-XIX. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül
tartószerkezet
624.07 *** 012Lenkei_P.
[AN 2513014]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9991 /2004.
Dennis, Peter
Shipwreck (magyar)
   Egy hajó története / ill. Peter Dennis ; [ford. Benkő Ferenc]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Időutazás)
ISBN 963-368-551-6 kötött : ár nélkül
hajó - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 2512935]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2004.
Edsall, Larry
Concept cars (magyar)
   Tanulmányautók : az 1930-as évektől napjainkig / [szöveg Larry Edsall] ; [ford. Soós András]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 220 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 963-368-509-5 kötött : ár nélkül
ipartörténet - autógyártás - fényképalbum - történeti feldolgozás
629.114.6(100)(091)(084.12)
[AN 2511191]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2004.
Giorgetti, Franco
I grandi velieri (magyar)
   Vitorlás hajók : a vitorlázás története a kezdetektől napjainkig / [szöveg Franco Giorgetti, Erik Abranson] ; [ford. Horváth Csaba]. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - 303 p. : ill., főként színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 297.
ISBN 963-368-471-4 kötött : ár nélkül
vitorlázás - vitorlás hajó - fényképalbum - történeti feldolgozás
629.125.12(084.12) *** 797.14(100)(091)
[AN 2511173]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2004.
Magyar Bélyeg- és Postatörténeti Világtalálkozó (3.) (2004) (Budapest)
   3. Magyar Bélyeg- és Postatörténeti Világtalálkozó, 4. Mafitt-szalon : 2004. június 4-6. : Budapest = 3. World Convention on Hungarian Stamps- and Postal History = 3. Welttreffen für Ungarische Briefmarken- und Postgeschichte / [rend., kiad. a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság]. - Budapest : Mafitt, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - postatörténet - bélyeggyűjtés - konferenciakiadvány
656.835.91(439)(091) *** 656.8(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2513737]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Mit jelent? / írta Nógrádi Gábor ; ill. Cakó Ferenc. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2004. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm + mell. (8 p.)
ISBN 963-9503-08-8 kötött : 1490,- Ft
közlekedési szabály - gyermekkönyv
656.1.055(02.053.2) *** 087.5
[AN 2525664]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9996 /2004.
Barcsák Zoltán (1932-)
   Biogyep-gazdálkodás / Barcsák Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 222 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 216-217. - Példányszám: 1400
ISBN 963-286-052-7 kötött : ár nélkül
biogazdálkodás - legelőgazdálkodás
633.2.033 *** 631.147
[AN 2512627]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2004.
Dallos Nándor
   A hosszúhetényi malmok / Dallos Nándor. - Hosszúhetény : Nemes J. Ált. Művel. Közp., 2004. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Hosszúhetényi honismereti füzetek, ISSN 1416-7638 ; 4.)
Bibliogr.: p. 71-72.
Fűzött : ár nélkül
Hosszúhetény - malom - történeti feldolgozás
664.7(439-2Hosszúhetény)(091)
[AN 2514349]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2004.
Fenyvesi László (1953-)
   Sertéstartási technológiák / Fenyvesi László, Mátyás László, Pazsiczki Imre. - Gödöllő : FVM MGI, 2003. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (MGI könyvek, ISSN 1589-794X ; 1.)
Bibliogr.: p. 101-104. - Példányszám: 1000
ISBN 963-611-395-5 kötött : ár nélkül
sertéstartás
636.4.083
[AN 2513919]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2004.
   Földműveléstan / szerk. Nyiri László ; [írta Birkás Márta et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1993. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 421-428.
ISBN 963-286-137-X kötött : ár nélkül
növénytermesztés - egyetemi tankönyv
631.4/.8(075.8)
[AN 2522164]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2004.
Himmelhuber, Peter
Selbst Kübel, Kästen, Pflanzgefässe bauen (magyar)
   Növénytartó edények / Peter Himmelhuber ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9560-42-1 fűzött : 1698,- Ft
barkácsolás - virágkertészet
635.9 *** 712.3/.7 *** 689
[AN 2512636]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2004.
   History of Hungarian agriculture and rural life, 1848-2004 / János Estók [et al.] ; [... transl. by Rachel Hideg and János Hideg] ; [publ. by the] Museum of Hungarian Agriculture. - Budapest : Argumentum : Museum of Hung. Agriculture, 2004. - 294 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-446-278-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - 19. század - 20. század
338.43(439)"18/19" *** 63(439)"18/19" *** 338(091)(439)"18/19"
[AN 2510723]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2004.
Lőkös László (1929-)
   Egyetemes agrártörténet / Lőkös László. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1998. - 319 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 963-286-139-6 kötött : ár nélkül
gazdaságtörténet - mezőgazdaság - egyetemi tankönyv
338.43(100)(075.8) *** 338(091)(100)(075.8)
[AN 2522165]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2004.
   Magyar borhagyományok, borivási szokások : válogatott írások a magyar borkultúráról / szerk. Lelkes Lajos ; [szerzők Cey-Bert Róbert Gyula et al.] ; [fényképezte Dékány Tibor]. - [Budapest] : Mezőgazda, 2004. - 129 p., XVI t. : ill., részben színes ; 26 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-286-119-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2512893]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2004.
Manke, Elisabeth
1x1 der Zimmerpflanzenpflege (magyar)
   Szobanövények gondozása / Elisabeth Manke ; [ford. Lászay György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2004]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
Megj. "Szobanövény-ápolási 1x1" címmel is
ISBN 963-286-115-9 kötött : ár nélkül
szobanövény
635.91
[AN 2514044]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2004.
Mélyiné Venesz Mária
   Élelmiszereink adalékanyagairól, azaz A rejtélyes E-számokról, jelöléseikről és kockázataikról / írta Mélyiné Venesz Mária ; [kiad. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület]. - [Budapest] : Orsz. Fogyasztóvédelmi Egyes., [2004]. - 20 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
élelmiszeripar - adalékanyag
663.05
[AN 2513766]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2004.
   Növényházi dísznövények termesztése / szerk. Schmidt Gábor ; [írta Boróczky Mihály et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2002. - 672 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 623-626.
ISBN 963-286-103-5 kötött : ár nélkül
dísznövény - növényház
635.9 *** 631.544
[AN 2521989]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2004.
   Tápanyag-gazdálkodás / szerk. Füleky György ; [írta Antal József et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1999. - 713 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-104-3 kötött : ár nélkül
trágya - egyetemi tankönyv
631.8(075.8)
[AN 2525875]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10008 /2004.
   1000 tanács. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-06-X fűzött : ár nélkül
háztartás
64(083.13)
[AN 2513423]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2004.
Atkins, Robert C.
Atkins for life (magyar)
   Dr. Atkins forradalmian új útmutatásai : komplett szénhidrátszegény étrend a tartós fogyás és egészséges életmód eléréséhez / Robert C. Atkins ; [ford. Fehér Fatime és Pétersz Tamás]. - [Budapest] : HL Stúdió, 2004. - 464 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-459-8 fűzött : ár nélkül
étrend - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 2513537]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2004.
Constantino, Maria
The coctail handbook (magyar)
   A koktélok kézikönyve / Maria Costantino ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-368-583-4 fűzött : 1999,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2511025]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2004.
Döpp, Elisabeth
Vegetarisch schnell und gut (magyar)
   Vegetáriánus ételek : karcsúsító és tápláló finomságok / Elisabeth Döpp, Christian Willrich, Jörn Rebbe ; [fotók Kai Mewes] ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-151-9 fűzött : ár nélkül
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2513974]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2004.
The essential pasta cookbook (magyar)
   Nélkülözhetetlen tészta könyv / [ford. Szilágyi Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Vince, cop. 2004. - 304 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9552-22-4 kötött : ár nélkül
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2523334]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2004.
   Flavours of Hungary : recipes / [publ. by the Ministry of Agriculture and Regional Development Hungarian Collective Agricultural Marketing Centre (AMC) Public Benefic Company]. - Budapest : AMC, [2004]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2513630]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2004.
   Die Geschmackswelt Ungarns : Kochbuch / [Hrsg.: Ministerium für Landwirtschaft und Landesentwicklung Zentrum für Gemeinschaftsmarketing für die Ungarische Agrarwirtschaft (AMC) Gemeinnützige Gesellschaft]. - Budapest : AMC, [2004]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2513619]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2004.
Howarth, Peter
Allergy-free living (magyar)
   Allergiamentes otthon : [hogyan alakíthatunk ki egészséges, allergiamentes otthont és életvitelt?] / Peter Howarth és Anita Reid ; [ford. Ivancsics Irma]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 138 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-368-448-X kötött : 3999,- Ft
lakberendezés - allergia
643/645 *** 616-056.43
[AN 2511292]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2004.
   Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyes termékekből készült ételek / [közread. a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum (AMC) Közhasznú Társaság]. - Budapest : AMC, [2004]. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - termék - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 658.62(439) *** 65.018
[AN 2513676]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2004.
   Nacionalʹnye blûda Vengrii / [izd. Vengerskij obŝestvennyj centr agrarnogo marketinga Ministerstva zemledeliâ i razvitiâ regionov]. - Budapešt : AMC, [2004]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2513645]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2004.
   Szakácsvarázs : [szakácskönyv mindenkinek]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-13-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2513418]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2004.
Váncza József (1901-1956)
   A mi süteményeskönyvünk / [írta és rajz. Váncza József]. - 2. új., átd. kiad. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, 2004, cop. 2001. - 287 p. : ill. ; 19 cm. - (Ínyenc családi szakácskönyvek, ISSN 1419-8304)
A kötéstáblán címadatként: Váncza könyv
ISBN 963-86255-0-3 v. : 1999,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2523717]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10020 /2004.
Améry, Jean
Hand an sich legen (magyar)
   Az ember önmagáé : értekezés a meghívott halálról : [esszé] / Jean Améry ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2004. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 963-9512-03-6 fűzött : 1800,- Ft
öngyilkosság - osztrák irodalom - esszé
179.7 *** 830-4(436)=945.11
[AN 2511818]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2004.
Bacsó Béla (1952-)
   Kiállni a zavart : filozófiai és művészetelméleti írások / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2004. - 222, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-22-2 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9529-23-0)
filozófia - művészetelmélet
1(439)Bacsó_B. *** 7.01 *** 82.01
[AN 2510716]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2004.
Garff, Joakim
SAK (magyar)
   SAK : Søren Aabye Kierkegaard : életrajz / Joakim Garff ; [ford. Bogdán Ágnes és Soós Anita]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 585, [7] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-676-342-9 kötött : 3800,- Ft
Kierkegaard, Søren
Dánia - filozófus - 19. század - életrajz
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 2514270]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2004.
Jacoby, Edmund
Philosophen (magyar)
   50 híres filozófus : gondolkodók az ókortól napjainkig / [Edmund Jacoby] ; [ford. ... Ivanov Szilvia, Szűcs Violetta]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1786-0547)
ISBN 963-368-442-0 kötött : ár nélkül
filozófus - életrajz
1(100)(092)
[AN 2511172]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2004.
Legeza László (1952-)
   Mérnöki etika / Legeza László. - Budapest : Akad. K. : Mikes, 2004. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Iránytű (keretcím). - Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-05-8150-7 fűzött : 1950,- Ft
ISBN 963-8130-54-7
foglalkozási erkölcs - mérnök - egyetemi tankönyv
174(075.8) *** 62
[AN 2512969]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10025 /2004.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Nem a magamé vagyok : a Heidelbergi Káté magyarázata / Ablonczy Dániel. - Budapest : Open Art, 2004. - 195 p. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - katekizmus
238.1 *** 244
[AN 2513210]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2004.
Ambrosius Aurelius
De officiis ministrorum (magyar)
   A kötelességekről ; A bűnbánatról / Szent Ambrus ; [ford. Meggyes Ede, Tóth Vencel, Hrotkó Géza] ; [.... a bevezetőt ... írta Tóth Vencel, Perendy László] ; [a jegyzeteket írta ... Tóth Vencel]. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai források, ISSN 1785-6094 ; 2.)
Egys. cím: De officiis ministrorum ; De paenitentia. - Bibliogr.: p. 217-218. és 287-288.
ISBN 963-9318-63-9 fűzött : ár nélkül
erkölcs - gyónás
241.5 *** 248.145.33
[AN 2513870]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2004.
   Betegek imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2004]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7573-10-0 fűzött : ár nélkül
beteg - imakönyv
243 *** 254.33
[AN 2522135]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2004.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése : magyarázó jegyzetekkel / [a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága által szerkesztett kiad.]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 1601, [6] p. ; 25 cm
ISBN 963-300-996-0 kötött : 3500,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.04=945.11
[AN 2521626]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2004.
Biblia. Újszövetség (angol, magyar)
   Good News for modern man : the New Testament in today's English version = Újszövetség / magyar nyelvre ford. a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 1999 [!2004]. - 751 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-997-9 kötött : 1900,- Ft
Újszövetség
225.04=20=945.11
[AN 2523166]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2004.
Bielek Gábor
   A békéscsaba-erzsébethelyi plébánia története / Bielek Gábor ; [kiad. a Békéscsaba-erzsébethelyi Római Katolikus Plébánia]. - Békéscsaba : Békéscsaba-erzsébethelyi Róm. Kat. Plébánia, 2004. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül
Békéscsaba-erzsébethelyi Római Katolikus Plébánia
Békéscsaba - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Békéscsaba)
[AN 2511798]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2004.
Birher Nándor
   Az élet és a túlélés erkölcsi-jogi kérdései : tanulmányok az erkölcs és a jog határterületeiről / Birher Nándor, Szabó Adrien ; [közread. a Veszprémi Érseki Hittudományi Fősikola]. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-59-0 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - polgári jog - egyházjog
241 *** 347 *** 348
[AN 2513794]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2004.
Chesterton, Gilbert Keith
Orthodoxy (magyar)
   Igazságot! / Gilbert K. Chesterton ; [ford. Lukácsi Huba]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 226 p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
ISBN 963-361-569-0 kötött : 1600,- Ft
angol irodalom - vallásos irodalom
244 *** 820-97=945.11
[AN 2525679]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2004.
Come un arcobaleno (magyar)
   Mint a szivárvány : tanúságtétel és kisugárzás / [szerk. és az összekötő szöveget írta Graziella De Luca és Gino Bonadimani] ; [ford. Prokopp Katalin] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2004. - 59 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
kereszténység - egyesület
267Fokoláre
[AN 2510509]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2004.
Davies, Philip R.
The complete world of the Dead Sea scrolls (magyar)
   A holt-tengeri tekercsek világa / Philip R. Davies, George J. Brooke és Phillip R. Callaway ; [ford. Endreffy Loránd]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 216 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 963-368-483-8 kötött : ár nélkül
esszénusok - régészet - ókori Palesztina
296.624.2 *** 904(33)
[AN 2510796]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2004.
De Mello, Anthony
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-29-4 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2523476]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2004.
   Egyház és társadalom a visegrádi országokban a rendszerváltozás után / szerk. Illés Pál Attila, Halász Iván. - Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int., 2004. - 117 p. ; 21 cm. - (Pons Strigoniensis. Visegrádi füzetek, ISSN 1785-9689 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9296-85-6 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - katolikus egyház - egyházügy - ezredforduló
282(4-11)"199/200" *** 261.7(4-11)"199/200" *** 322(4-11)"199/200"
[AN 2513922]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2004.
Estep, William R.
The Anabaptist story (magyar)
   Az anabaptisták története : [1525-1729] / William R. Estep ; [ford. Gerzsenyi László] ; a Magyarországi Baptista Egyház kiadása. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., 2004. - 342 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 313-323.
ISBN 963-7116-63-X fűzött : ár nélkül
anabaptista egyház - 16. század - 17. század - 18. század - történeti feldolgozás
286.12(100)"15/17"
[AN 2512309]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2004.
   Fájdalmas Anya imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2004]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7573-12-7 fűzött : ár nélkül
mariológia - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 2522144]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2004.
Föllmi, Olivier
Offrandes (magyar)
   Bölcsességek : 365 buddhista gondolat az év minden napjára / Olivier & Danielle Föllmi ; [ford. Józan Judit]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [740] p. : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-368-492-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-968-492-7)
buddhizmus - világirodalom - idézetgyűjtemény
294.3 *** 82-84=945.11
[AN 2510830]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2004.
Gira, Dennis
Le lotus ou la croix (magyar)
   Lótusz vagy kereszt : egy választás indítékai / Dennis Gira ; [ford. Somorjai Gabriella]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2004. - 194 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-742-6)
vallásos irodalom
244
[AN 2510496]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2004.
Guadalupi, Gianni
The land of the Bible (magyar)
   A Biblia képekben : történetek és képek az Ó- és Újtestamentumból / [írta Gianni Guadalupi] ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 303 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 963-368-534-6 kötött : ár nélkül
Biblia
ikonográfia - bibliai történet - album
22.046 *** 73/76.046.3
[AN 2510868]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2004.
György Antal
   A hit példaképei : egyháztörténeti olvasókönyv / [írta György Antal] ; [... a rajzokat kész. Pap Klára]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 488 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 484-486.
ISBN 963-558-007-X kötött : 1400,- Ft
protestáns egyház - egyházi személy - életrajz - tankönyv
284(100)(092)(078)
[AN 2523481]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2004.
Harlow, Gertrud I.
Ask in my name (magyar)
   Kérjetek a nevemben ; Az öröm teljessége / Gertrud I. Harlow ; [ford. Kasim Seherezádé] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2004]. - 68 p. ; 18 cm
Egys. cím: Ask in my name ; Fullness of joy
ISBN 963-00-7884-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2511932]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2004.
Historias de la Biblia (magyar)
   Bibliai történetek gyerekeknek / [ford. Seres Krisztina]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 188 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-368-542-7 kötött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2510984]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2004.
   Imakönyv : római katolikusok részére. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2004. - 526 p. ; 15 cm
ISBN 963-9554-21-9 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - imakönyv
243 *** 282
[AN 2521620]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2004.
   Isteni Irgalmasság imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2004]. - 36 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7573-06-2 fűzött : ár nélkül
Kowalska, Maria Faustyna
kegyelem - szent - imakönyv
234.1 *** 243 *** 235.3(092)Kowalska,_M._F.
[AN 2522150]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2004.
Kocsis Attila (1930-)
   Az idő templomában / Kocsis Attila. - Dövény : [Magánkiad.], 2004. - 246 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - református egyház - publicisztika
244(0:82-92) *** 284.2
[AN 2512511]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2004.
Koller József Emlékkonferencia (2002) (Pécs)
   A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai / szerk. Font Márta és Vargha Dezső. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2003. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 13.)
Rend. a Pécsi Püspökség etc. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Koller József (1745-1832)
Pécs - egyházi személy - katolikus egyház - egyházmegye - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - konferenciakiadvány - emlékkönyv
282(439)(092)Koller_J. *** 282(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 012Koller_J. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2510592]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2004.
Kovács Géza (1925-)
   János apostol látomásai : a Jelenések könyvének üzenete / Kovács Géza ; [közread. a Menedék Alapítvány]. - Budapest : Menedék Alapítvány, [2004]. - 249, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-216-419-9 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
228.07
[AN 2514146]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2004.
Kovács Géza (1925-)
   Karizmák a Biblia világosságában / Kovács Géza ; [kiad. Menedék Alapítvány]. - Budapest : Menedék Alapítvány, [2004]. - 95 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
karizma
248.21
[AN 2514139]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2004.
Kovács Géza (1925-)
   A mélységből kiáltok! : vigasztalás, szabadulás és megoldás a 130. zsoltár alapján / Kovács Géza ; [közread. a Menedék Alapítvány]. - Budapest : Menedék Alapítvány, [2004]. - 108 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - prédikáció
244 *** 252
[AN 2514148]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2004.
McGee, J. Vernon
Galatians (magyar)
   Galata levél / J. Vernon McGee ; [ford. Gerzsenyi László]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány : MERA, [2004]. - 165 p. ; 20 cm. - (A Biblia üzenete kommentársorozat)
ISBN 963-86037-1-2 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.4.07
[AN 2513275]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2004.
Miller, Stephen M.
The Bible : a history (magyar)
   A Biblia története : a Biblia keletkezése és hatása / Stephen M. Miller, Robert V. Huber ; [ford. Csontos József]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-300-971-5 kötött : ár nélkül
Biblia
bibliakutatás - művelődéstörténet
22.01 *** 930.85
[AN 2514049]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2004.
Nagy Tibor
   Uram, ha akarod.. : csendespercek a próbatételek napjaiban / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2004. - 23 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-993-6 fűzött : 90,- Ft (hibás ISBN 963-300-992-8)
imakönyv
243
[AN 2523142]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2004.
   Nagyboldogasszony imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2004]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7573-17-8 fűzött : ár nélkül
mariológia - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 2522132]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2004.
O'Sullivan, Paul
   Purgatórium / írta Paul O'Sullivan ; ford. Sipos Balázs. - [Veszprém] : Sipos Kft., [2004]. - 59 p. ; 18 cm
Tart.: A purgatórium ; Hogyan kerülhetjük el a purgatóriumot?
ISBN 963-216-179-3 fűzött : ár nélkül
eschatologia
236.5
[AN 2514031]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2004.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 963-558-006-1 fűzött : 520,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 2521982]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2004.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Körkép, korkép, kórkép / Pálhegyi Ferenc ; [ill. Lengyel Orsolya] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2004. - 162, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9390-24-0 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs
241
[AN 2514025]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2004.
   A pergamentől a számítógépig : szent iratok és a média régen és ma / szerk. Zsengellér József. - [Pápa] : PRTA, 2004. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86458-6-5 fűzött : ár nélkül
ikonográfia - szentkönyv - digitalizált dokumentum
291.8 *** 7.046 *** 681.3
[AN 2511981]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2004.
Royová, Kristína
V slnečnej krajine (magyar)
   Napországban ; Három barát / Roy Krisztina ; ford. Somogyi Edit. - Budapest : Evangéliumi K., [2004]. - 139 p. ; 20 cm
Egys. cím: V slnečnej krajine ; Traja kamaráti
ISBN 963-9434-71-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2518153]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2004.
Stadler Frieda (1889-1969)
Ujrafoglalt régi gyöngyök (új kiadása)
   Modern lány szoktál-e... rózsafüzért imádkozni? / Stadler Frieda. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 156 p. ; 17 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 963-9318-64-7 fűzött : ár nélkül
imádkozás
248.143
[AN 2513869]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2004.
Stevens, Carl H.
The Bema seat: presented in joy or grief? (magyar)
   Öröm vagy bánat vár a Bémaszéknél? / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 29 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-1-5 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2511834]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2004.
Stevens, Carl H.
Compassion that makes a difference (magyar)
   Könyörület, amely megváltoztat / [Carl H. Stevens] ; [ford. Molnár Boglárka] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 22 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-0-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2511839]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2004.
Stevens, Carl H.
Fulfilled prophecies from the Bible (magyar)
   Beteljesült próféciák a Bibliában / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 55 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-2-3 fűzött : ár nélkül
Biblia
vallásos irodalom
244
[AN 2511828]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2004.
Stevens, Carl H.
Keeping your heart on fire (magyar)
   Tűzben égő szív / [Carl H. Stevens] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 44 p. ; 15 cm
ISBN 963-210-394-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2511825]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2004.
Stevens, Carl H.
Throne words (magyar)
   Trónszavak / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 26 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-3-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2511832]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2004.
Stevens, Carl H.
The winter is over (magyar)
   A tél elmúlt / [Carl H. Stevens] ; [ford. Jakó Rita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 26 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-4-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2511824]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2004.
Stinissen, Wilfrid
Evigheten mitt i tiden (magyar)
   Idő és örökkévalóság / Wilfrid Stinissen ; [ford. Havas István]. - Budapest : Új Ember, cop. 2003. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 963-9527-30-0 fűzött : 1600,- Ft
vallásfilozófia - idő
21 *** 115
[AN 2510501]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2004.
   Szállást keres a Szent Család imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2004]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7573-09-7 fűzött : ár nélkül
ájtatosság - karácsony - imakönyv
243 *** 248.159 *** 398.332.416(=945.11)
[AN 2522137]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2004.
Szécsi József (1948-)
   Az abortusz az ókori zsidó-, római- és korai keresztény forrásokban / Szécsi József ; [közread. a] Keresztény - Zsidó Társaság. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2004. - 40 p. ; 22 cm
ISBN 963-85378-3-3 * fűzött : ár nélkül
művi abortusz - zsidó vallás - kereszténység - erkölcs
265.5 *** 296 *** 173.4 *** 314.335.23
[AN 2511809]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2004.
   Szent Kereszt imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2004]. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 963-7573-16-X fűzött : ár nélkül
imakönyv
243
[AN 2522141]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2004.
   Szent Margit imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2004]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7573-13-5 fűzött : ár nélkül
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
szent - imakönyv
243
[AN 2522129]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2004.
   A Szent Titok vonzásában : a hetvenéves Fila Béla köszöntése / [szerk. ... Puskás Attila]. - Budapest : Új Ember, 2003. - 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 32.)
Bibliogr.: p. 405-412. és a jegyzetekben
ISBN 963-9527-16-5 fűzött : ár nélkül
teológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
2 *** 012Fila_B.
[AN 2511190]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2004.
   Találkozások Istennel és emberrel : Ernst Lange gyakorlati teológiája / szerk. Kocsev Miklós. - [Pápa] : PRTA, 2004. - 62 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86458-5-7 fűzött : ár nélkül
Lange, Ernst
Németország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(430)(092)Lange,_E.
[AN 2511984]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2004.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Bizony, javamra vált a nagy keserűség" : elmélkedések betegeknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2004. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-987-1 fűzött : 70,- Ft
szenvedés
248.132
[AN 2523147]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2004.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Eljövök és magam mellé veszlek" : útravaló betegeknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2004. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-992-8 fűzött : 100,- Ft
utolsó kenet
265.7
[AN 2523144]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2004.
Újfalvi Imre (?-1616 k)
   Keresztyéni énekek ; Halot temeteskorra valo enekek azoknak kedvokert kik illyen utolso szűkségben foglalnak, őszve szedegettettek, és ki bocsatottak / Újfalvi Imre ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter] ; [a mell.] Ács Pál tanulmánya. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int. : OSZK, [2004]. - [332] p. ; 20 cm + mell. (63 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 38.)
Eredeti kiadása: Debrecen, Lipsiai Pál, 1602. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 963-506-548-5 kötött : 4200,- Ft
ISBN 963-506-549-3
egyházi énekeskönyv - hasonmás kiadás
245 *** 094/099.07
[AN 2511619]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2004.
Vonsik Imre
   Köszöntünk Szentkút Csillaga : 1-4 : búcsúsok kottás énekeskönyve / Vonsik Imre ; [kiad. Ferences Rendház]. - 2. bőv. kiad. - Mátraverebély : Ferences Rendház, 2004. - 264 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-216-231-5 fűzött : ár nélkül
Mátraverebély - zarándoklat - vallásos ének
245 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 2518160]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2004.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar) (röv. kiad.)
   Passió : a szeretet története / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henrietta, Dobos János]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2004. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-9577-07-3 fűzött : ár nélkül
Jézus
szenvedéstörténet
232.96
[AN 2513044]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2004.
White, Ellen Gould
Steps to Christ (magyar)
   Lépések Jézus felé / Ellen G. White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - 3. kiad. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 118 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
Megj. "Jézushoz vezető út" és "Krisztushoz vezető lépések" címmel is
ISBN 963-9488-21-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2523797]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10081 /2004.
Boreczky Ágnes (1947-)
   Magyarországi családváltozatok, 1910-1990 / Boreczky Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 34 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 30-33.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9024-85-6)
Magyarország - család - 20. század
316.356.2(439)"19"
[AN 2523934]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2004.
Gyáni Gábor (1950-)
   Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig / Gyáni Gábor, Kövér György. - 2. jav. kiad., 3. utánny. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1998. - 395 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-389-5 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
316.32(439)"184/194"(075.8)
[AN 2523312]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2004.
Kovács Erzsébet (1954-)
   Pénzügyi adatok statisztikai elemzése : egyetemi tankönyv / Kovács Erzsébet ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet. - Budapest : Tanszék Kft., 2004. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147.
Fűzött : ár nélkül
statisztikai elemzés - egyetemi tankönyv
311.2(075.8)
[AN 2513799]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2004.
Moravcsik, Julius (1931-)
   The ties that bind / by Julius M. Moravcsik. - Budapest ; New York : CEU Press, 2004. - XIII, 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-289.
ISBN 963-9241-79-2 kötött : ár nélkül
érték
316.752
[AN 2512243]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2004.
Polcz Alaine (1922-)
   Rend és rendetlenség / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 228, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-676-344-5 fűzött : 1800,- Ft
rend - lélektan
316.754 *** 159.9
[AN 2514408]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2004.
Sasson, Jean
Mayada, daughter of Iraq (magyar)
   Irak lánya, Majada : egy asszony, aki túlélte Szaddám Huszein uralmát / Jean Sasson ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 429 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9526-74-6 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9526-73-8)
Al-Askari, Mayada
Irak - nő - állami terror
316.37-055.2(567) *** 323.282(567)
[AN 2513991]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2004.
Soziologische Theorie (magyar)
   Szociológiaelmélet / szerk. Julius Morel [et al.] ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2000. - 321 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-957-0 kötött : 3280,- Ft
szociológia - szociológiai irányzat
316.1 *** 316.2
[AN 2523319]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2004.
   Writing Europe : what is European about the literatures of Europe? : essays from 33 European countries / ed. by Ursula Keller and Ilma Rakusa. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, [2004]. - 363 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-89-X kötött : ár nélkül
ISBN 963-9241-90-3 fűzött : ár nélkül
Európa - kultúra - világirodalom - esszé
316.7(4) *** 008(4) *** 82-4(4)=20
[AN 2510709]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10089 /2004.
Brown, Pam
To a very special mother (magyar)
   Édesanyámnak, szeretettel / írta Pam Brown ; [szerk. Helen Exley] ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [25] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Egy rendkívüli anyának" címmel is
ISBN 963-368-226-6 kötött : ár nélkül
családi ünnep
394.268.2
[AN 2511009]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2004.
   Egyszer egy királyfi / [összeáll. Diószegi István]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés és K., 2004. - [48] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9081-65-5 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2522651]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2004.
Finnugor-szamojéd (urali) regék és mondák (új kiadása)
   Finnugor regék és mondák / [összeáll., a bev. tanulmányokat és a ... jegyzeteket írta Domokos Péter] ; [ford. Bede Anna et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 426 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-11-7951-6 kötött : 1890,- Ft
finnugorok - ősvallás - monda
398.22(=945) *** 299.4(=945)
[AN 2523889]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2004.
Lunarius
   Lunarius lélektani álmoskönyve. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2004. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9384-79-8 kötött : 1800,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 2513517]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2004.
Örsi Julianna (1950-)
   A társadalom kihívásai - a mikroközösségek válaszai / Örsi Julianna. - Túrkeve : Finta Múzeumért Alapítvány : Túrkevei Kult. Egyes., 2004. - 424 p. : ill. ; 25 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86540-3-1 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - néprajz - szociográfia
39(439Nagykunság) *** 308(439Nagykunság)
[AN 2513930]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2004.
Sabján Tibor
   A búbos kemence / Sabján Tibor ; [... rajz. Sabján Tibor]. - 4. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-00-7918-6)
Alföld - magyar néprajz - búbos kemence
39(=945.11)(439.14) *** 683.94
[AN 2521867]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2004.
Sille István
   Illem, etikett, protokoll / Sille István. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-[417].
ISBN 963-224-707-8 fűzött : ár nélkül
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2525371]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2004.
   Sulilexikon : szólások és közmondások / [mtársak Számadó László, Pintyéné Krucsó Mária]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 963-679-271-2 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - közmondás - szólás - gyermekkönyv
398.9(=945.11)(02.053.2) *** 398.91(=945.11)(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 2513514]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2004.
   "... teljes célomat elértem" : Domokos Pál Péter születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai, 2001. április 11. / [szerk. Halász Péter]. - Budapest : Lakatos D. Csángómagyar Kult. Egyes., 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Csángó füzetek, ISSN 1417-0736 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-493-8 fűzött : ár nélkül
Domokos Pál Péter (1901-1992)
Magyarország - etnográfus - konferenciakiadvány
39.001(439)(092)Domokos_P.P. *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 2514036]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2004.
To my very special husband (magyar)
   Örök emlékül, sok szeretettel férjemnek / [szerk. Helen Exley] ; Juliette Clark illusztrációival ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [25] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Örök emlékül, ajándék a férjemnek" címmel is
ISBN 963-368-220-7 kötött : ár nélkül
családi ünnep
394.268.2
[AN 2511012]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2004.
   Tudok még egy viccet! / [szerk. Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-39-1 fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2514071]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2004.
Wishing you the best birthday ever (magyar)
   Boldog szülinapot! / szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [25] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Szülinapra tiniknek" címmel is
ISBN 963-368-224-X kötött : ár nélkül
születésnap - világirodalom - idézetgyűjtemény
394.268.2 *** 82-84=945.11
[AN 2511003]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10101 /2004.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 8. bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2004. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-225.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-440-890-7)
nacionalizmus - magyarság
323.1(=945.11)
[AN 2522466]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2004.
Bihari Mihály (1943-)
   Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 442 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5314-9 fűzött : 3999,- Ft
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2523452]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2004.
   "Ember az embertelenségben" : emléklapok idős dr. Antall Józsefről / [szerk.] Tóth Dezső ; [kiad. Oroszi Község Önkormányzata]. - Oroszi : Önkormányzat, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Szemelvényekkel id. Antall József: Menekültek menedéke : emlékek és iratok c. könyvéből
ISBN 963-216-526-8 fűzött : ár nélkül
Antall József (id.) (1896-1974)
Magyarország - politikus - életrajz
32(439)(092)Antall_J._id.
[AN 2511813]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2004.
   EU-tanulmányok / [főszerk. Inotai András] ; [szerk. Bognár Károly et al.] ; [kiad. Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - [Budapest] : Nemz. Fejleszt. Hiv., [2004]-. - 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2514477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2004]. - 1234 p. : ill.
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2514483] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2004]. - 1037 p. : ill.
ISBN 963-216-402-4
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2514487] MARC

ANSEL
UTF-810105 /2004.
Fisichella, Domenico
Lineamenti di scienza politica (magyar)
   A politikatudomány alapvonalai : fogalmak, problémák, elméletek / Domenico Fisichella ; [ford. Soltész Erzsébet]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2000. - 321 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 297-308.
ISBN 963-389-605-3 kötött : 3180,- Ft
politológia
32.001(075.8)
[AN 2523317]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2004.
Gellner, Ernest
Conditions of liberty (magyar)
   A szabadság feltételei : a civil társadalom és vetélytársai / Ernest Gellner. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 163 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 2.)
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-18-9 fűzött : 2800,- Ft
civil társadalom
323.21 *** 321.72
[AN 2513828]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2004.
Könnyek könyve (új kiadása)
   Pécs 1944 / [szerk. Csordás Gábor] ; [fotók Gellér Marcell]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 95 p. : ill. ; 21 cm
1944 Pécs (borító és gerinccím). - A Pécsi Izraelita Hitközség kiadásában, 1949-ben Könnyek könyve címmel megj. mű reprintje
ISBN 963-676-353-4 kötött : 1500,- Ft
Pécs - holokauszt - névjegyzék - hasonmás kiadás
323.12(=924)(439-2Pécs)"1944/1945"(092) *** 094/099.07
[AN 2514449]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2004.
Magyarország öt éve a NATO-ban (angol)
   Hungary's five years in NATO / [ed. by Zoltán Szenes] ; [auth. Ferenc Almási et al.] ; [transl. by Hajnal Csatorday]. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-327-376-5)
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - külpolitika
327(439)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 2511807]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2004.
   A Május Elseje Társaság - a dolgozók ünnepén - az állampolgárok Európájáért! : ismeretterjesztő, hagyományőrző összeállítás / összeáll. Aggod József, Tóth Miklós. - Budapest : Május Elseje Társ., 2004. - 41 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - május 1 - magyar irodalom - vers - antológia - történelmi forrás
327.321(439)(093) *** 894.511-14(082)
[AN 2513689]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2004.
UN guide for minorities (magyar)
   Az ENSZ kisebbségi kézikönyve / [ford. és a magyar kiadást szerk. Böszörményi Jenő] ; [közread. az] Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ Ember Jogi Főbiztosának Hivatala, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány. - Budapest : Eökik, 2004. - 190 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
kisebbségi kérdés - nemzetközi szervezet
323.12(100) *** 341.123
[AN 2511744]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10111 /2004.
Bartha Mária
   Machu Picchu : rejtély és harmónia / Bartha Mária ; [a fotókat és a rajzokat a szerző kész.]. - [Budapest] : Pro Pannonia, 2004. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-9498-23-8 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - régészet - inkák
930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 2514364]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2004.
Fejtő Ferenc (1909-)
   A Monarchiától a globalizációig : pécsi és szekszárdi előadások, 2002 / Fejtő Ferenc ; szerk. és az előadások szövegét gond. Csizmadia Sándor. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 158 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 111-158.
ISBN 963-367-117-5 kötött : ár nélkül
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - történelem - író - 20. század - konferenciakiadvány
943.6/.9 *** 894.511(092)József_A. *** 012Fejtő_F. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2513523]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2004.
Guadalupi, Gianni
La Cina rivelata (magyar)
   Kína felfedezése : a nyugati világ és a Mennyei Birodalom találkozása / szöveg Gianni Guadalupi ; szerk. Valeria Manferto de Fabianis, Laura Accomazzo ; főszerk. Federica Romagnoli ; [ford. Ivancsics Irma és Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 336 p. : ill., részben színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 963-368-537-0 kötött : 9990,- Ft
Kína - történelem - művelődéstörténet - album
951.0(084.1) *** 930.85(510)
[AN 2511131]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2004.
   A "hatvanas évek" emlékezete : az Oral History Archívum gyűjteményéből / vál. és összeáll. Molnár Adrienne ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2004. - 234 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-216-062-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - Kádár-korszak - interjú
943.9"196"(047.53) *** 323(439)"196"(047.53)
[AN 2511969]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2004.
   "Hatvanas évek" Magyarországon : tanulmányok / szerk. Rainer M. János ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2004. - 509 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-030-4 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - Kádár-korszak
943.9"196" *** 323(439)"196"
[AN 2511963]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2004.
Herold Hajnalka
   Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54 / Hajnalka Herold ; [Graphik Hajnalka Herold, Gábor Márkus] ; [Photos Tibor Kádas]. - Budapest : Archäologisches Inst. der UAW, 2004-. - 30 cm
Örménykút - régészet - lelet
904(439-2Örménykút)
[AN 2510710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1. - 2004. - 237 p., A-E, 80 t. : ill. + 2 mell. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 14.)
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 963-7391-84-3 kötött : ár nélkül
Örménykút - régészet - lelet
904(439-2Örménykút)
[AN 2510711] MARC

ANSEL
UTF-810117 /2004.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (angol) (röv. kiad.)
   A brief history of Hungary : with 62 pictures in colour / [text ... István Lázár] ; [transl. Christopher Sullivan] ; [phot. by Sándor Bojár et al.]. - 7. ed. - Budapest : Corvina, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5386-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2522484]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2004.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (francia) (röv. kiad.)
   Brève histoire de la Hongrie : avec 62 illustrations en couleur / [texte ... István Lázár] ; [trad. Krisztina Horányi] ; [photographies Sándor Bojár et al.]. - 5. éd. - Budapest : Corvina, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5387-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2522481]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2004.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (német) (röv. kiad.)
   Eine kurze Geschichte Ungarns : mit 62 Farbbildern / [Text ... István Lázár] ; [Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain] ; [Fotos von Sándor Bojár et al.]. - 6. Aufl. - Budapest : Corvina, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5385-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2522478]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2004.
Madas József Emlékkonferencia (2002) (Pécs)
   A Madas József Emlékkonferencia (2002. április 16-17.) válogatott előadásai / szerk. Font Márta és Vargha Dezső. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 15.)
Rend. a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Madas József (1905-1988)
Pécs - helytörténész - helyismeret - 20. század - konferenciakiadvány
930.1(439)(092)Madas_J. *** 908.439-2Pécs *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2510600]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2004.
   Magyar levéltáros-életpályák a XIX-XX. században / szerk. Sipos András ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2004. - 190 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7323-49-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - levéltáros - 19. század - 20. század
930.25(439)"18/19"(092)
[AN 2514110]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2004.
Magyar Levéltárosok Egyesülete. Vándorgyűlés (2003) (Szolnok)
   Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése : Szolnok, 2003. augusztus 13-15. / szerk. Bilkei Irén. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes., 2004. - 226 p. ; 22 cm
Előadások, előadáskivonatok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-235-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - levéltár - konferenciakiadvány
930.25(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2514119]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2004.
Makkay János (1933-)
   Vésztő-Mágor : ásatás a szülőföldön / írta Makkay János ; [kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2004. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7219-49-8 fűzött : ár nélkül
Vésztő - régészet
904(439-2Vésztő)
[AN 2511791]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2004.
   Orvoslás Aquincumban : időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban, 2004. május 22 - október 31. = Medical practice in Aquincum : temporary exhibition of the Aquincum Museum, 22 May - 31 October 2004 / [a kiállítást rend. és a szövegeket írta Zsidi Paula]. - [Budapest] : BTM, 2004. - 40 p. : ill., részben színes ; 16x24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9340-37-5 fűzött : ár nélkül
Aquincum - orvostudomány - régészet - lelet - kiállítási katalógus
904(398.6-2Aquincum) *** 61 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2510609]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2004.
   Az ozorai várkastély régészeti monográfiái / [szerk. Feld István]. - Budapest : MNM, 2003-. - 30 cm
Ozora - régészet
904(439-2Ozora)
[AN 2510771]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból / Gere László. - 2003. - 250 p. : ill. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 4.)
Bibliogr.: p. 131-136. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9046-88-4 fűzött : ár nélkül
Ozora - régészet - 16. század - 17. század
904(439-2Ozora)"15/16"
[AN 2510773] MARC

ANSEL
UTF-810126 /2004.
Pecze Ferenc (1922-)
   Dunatáji országok alkotmány- és egyetemtörténeti kölcsönhatásai / Pecze Ferenc, Dombay Margit. - Budapest : Soc. Hunyadiana, 2004. - 240, [4] p. ; 21 cm. - (A Hunyadi Szövetség füzetei, ISSN 1217-968X ; 11.)
Váltakozva magyar, horvát és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85150-9-0 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - történelem - jogtörténet - egyetem - szakterületi történelem
940-191 *** 34(4-191)(091) *** 378(4-191)(091)
[AN 2514208]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2004.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Művek (vál.)
   Correspondance de François II Rákóczi et de la palatine Elżbieta Sieniawska, 1704-1727 / [publ. avec collaboration de Gábor Tüskés par Ilona Kovács et Béla Köpeczi]. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 187 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-588-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - uralkodó - 18. század - levelezés
943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II.(044)
[AN 2511940]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2004.
Salamon Konrád (1941-)
   Magyar történelem, 1914-1990 / Salamon Konrád. - 3. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 322 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-5437-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19"(035)
[AN 2523468]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2004.
Sebestyén László (1921-1996)
   Kézai Simon védelmében : őstörténeti tanulmányok / Sebestyén László. - 3. kiad. - [Budapest] : Nap, cop. 2004. - 367 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 963-9402-56-7 fűzött : 2310,- Ft
Kézai Simon (13. sz)
Magyarország - magyar őstörténet - magyarságkutatás - történész - 13. század
930.8(=945.11) *** 930.1(439)(092)Kézai_S.
[AN 2523733]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2004.
   Szellemi ösvények az új évezredben : kultúrtörténeti előadások / [szerk. Régheny Tamás]. - Budapest : Cédrus, 2004. - 149 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 24 cm
Budapesten a Műcsarnokban 2001-2002-ben azonos címmel rendezett előadássorozat szerkesztett anyaga
ISBN 963-216-263-3 fűzött : ár nélkül
művészettörténet - konferenciakiadvány
930.85(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 2513544]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2004.
Tamás Edit (1968-)
Rákócziak dicső kora (angol) (röv. kiad.)
   The glorious era of the Rákóczis : guide to the permanent exhibition of the Rákóczi Museum of the Hungarian National Museum / [written by Edit Tamás] ; [directors of the exhib. Jósvainé Katalin Dankó, Edit Tamás] ; [fotographs László Jaksity et al.] ; [transl. by Éva Petrőczi, Éva Borbála Szabó]. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], [2004]. - 40 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7061-00-2 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Rákócziak dicső kora
Erdély - Sárospatak - magyar történelem - családtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
943.921"15/17" *** 929.52(439)Rákóczi *** 069(439-2Sárospatak)(036)
[AN 2512262]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2004.
Tamás Edit (1968-)
Rákócziak dicső kora (szlovák) (röv. kiad.)
   Slávna doba Rákócziovcov : sprievodca po stálej expozícii Maďarského národného múzea - Rákócziho múzea / [úv. Edit Tamás] ; [výstavu pripr. Jósvainé Katalin Dankó, Edit Tamás] ; [forografie László Jaksity et al.] ; [prekl. Alexander Balega]. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], [2004]. - 40 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7061-01-0 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Rákócziak dicső kora
Erdély - Sárospatak - magyar történelem - családtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
943.921"15/17" *** 929.52(439)Rákóczi *** 069(439-2Sárospatak)(036)
[AN 2512270]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2004.
Tamás Edit (1968-)
   Rákócziak dicső kora : vezető a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma állandó történeti kiállításához / [... írta Tamás Edit] ; [a kiállítást rend. Jósvainé Dankó Katalin, Tamás Edit] ; [a fényképeket kész. Jaksity László et al.]. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], [2004]. - 83 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9046-90-6 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Rákócziak dicső kora
Erdély - Sárospatak - magyar történelem - családtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
943.921"15/17" *** 929.52(439)Rákóczi *** 069(439-2Sárospatak)(036)
[AN 2512255]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2004.
   Várostörténet, helytörténet : elmélet és módszertan / szerk. Vonyó József. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2003. - 194 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
történelemtudomány - várostörténet
930.1 *** 911.375
[AN 2510597]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10135 /2004.
Bereznay István (1923-)
   Korzika / Bereznay István, Sz. Bálint Klára ; [a térképeket rajz. Olgyay Géza] ; [fotók Enczi Zoltán, ... Nádai László, ... Szinay Miklós]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panoráma, 2004. - 191 p., [23] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
Lezárva: 2003. febr. 15.
ISBN 963-243-884-1 fűzött : 2500,- Ft
Korzika - útikönyv
914.494.5(036)
[AN 2512606]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2004.
Dennis, Peter
The story of a city (magyar)
   Egy város története / ill. Peter Dennis ; [ford. Benkő Ferenc]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Időutazás)
ISBN 963-368-550-8 kötött : ár nélkül
város - gyermekkönyv
911.375(02.053.2)
[AN 2512929]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2004.
Exploraciones y descubrimientos del mundo (magyar)
   Világunk felfedezése / [ford. Kósa Klára, V. Pánczél Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - [10], 395 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-549-054-2 kötött : 9500,- Ft
felfedező utazás - album
910.4(100)(084.1)
[AN 2510484]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2004.
Forgács András (1936-)
   Athén : Attika és a környező szigetek / Forgács András ; [fényképek Szinay Miklós, Forgács András, Ipach Ildikó] ; [a térkepeket, alaprajzokat és ábrákat rajz. Olgyay Gézáné]. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2004. - 309 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
ISBN 963-243-906-6 fűzött : 3600,- Ft
Athīnai - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 2513891]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2004.
Füsi F. József
   Orvos voltam Etiópiában / Füsi F. József. - [Budapest] : Variant-Média, cop. 2004. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-999-8 fűzött : ár nélkül
Etiópia - magyar irodalom - útleírás
910.4(63) *** 894.511-992
[AN 2513796]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2004.
Hagymássy Ilona
   Lónya : "... midőn, mely bölcsőm ringatá, ..." / Hagymássy Ilona, Kincses Melinda, Nagy Ernő. - Debrecen ; Lónya : Kincsesné Hagymássy I., 2004. - 111 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-460-201-0 fűzött : ár nélkül
Lónya - helyismeret
908.439-2Lónya
[AN 2514131]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2004.
Hapák József (1945-)
Debrecen, a cívisváros (angol)
   Debrecen : the cívis town / [phot.] József Hapák ; [text] György Módy, Botond Gáborjáni Szabó, János Mazsu ; [transl. by Jusztina Nagy Jánossy]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-547-940-9 kötött : ár nélkül
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12) *** 77.04(439)(092)Hapák_J.
[AN 2510491]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2004.
Kalmár Lajos (1967-)
   Magyarországi panoráma / [fotó] Kalmár Lajos ; [szöveg] Boros László. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 207 p. : ill., színes ; 29x29 cm
ISBN 963-368-567-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 2511186]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2004.
Korniss Péter (1937-)
Fényes Magyarország (angol)
   Bright and splendid Hungary / [photographs] Péter Korniss ; text written by György Miklós Száraz ; [transl. by Hajnalka Radics]. - Budapest : Helikon, 2004. - 203 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-208-888-3 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2512915]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2004.
Korniss Péter (1937-)
Fényes Magyarország (német)
   Leuchtendes Ungarn / [Fotos] Péter Korniss ; Text György Miklós Korniss ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : Helikon, 2004. - 203 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-208-889-1 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2512919]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2004.
Korniss Péter (1937-)
Fényes Magyarország (spanyol)
   Hungría, país de luz / [fot.] Péter Korniss ; texto György Miklós Száraz ; [trad. Mária Szijj]. - Budapest : Helikon, 2004. - 203 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-208-890-5 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2512923]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2004.
Lóránt Attila
   Kelet-Afrika : több mint szafari / Lóránt Attila. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 237, [3] p. : ill., színes ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 963-368-562-1 kötött : ár nélkül
Kelet-Afrika - helyismeret - fényképalbum
908.676(084.12)
[AN 2511241]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2004.
Moldoványi Ákos (1944-)
   Hollandiai utazások / Moldoványi Ákos ; [a ... képeket kész. Moldoványi Ákos, Oertel Nándor, Orosz Pálné] ; [... térképeit és grafikáit jav. és bőv. Balogh Klára]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2004], cop. 1984. - 302 p., [32] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Lezárva: 2004. márc.
ISBN 963-243-885-X fűzött : 3600,- Ft
Hollandia - útikönyv
914.92(036)
[AN 2513894]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2004.
Ónody Magdolna
   Pillantások a múltba / Ónody Magdolna. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2004. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-433-4 fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - helyismeret
908.439.165
[AN 2512674]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2004.
   Pécs, Európa magyar mediterrán városa : Hungarian Mediterranean city / [szerk. Csefkó Judit] ; [... szerzői ... Artner Katalin et al.] ; [a képeket Kálmándy Ferenc et al. kész.] ; [angol ford. Kalmár Attila et al.]. - [Pécs] : Panno'Press Bt., [2004]. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-216-286-2 kötött : ár nélkül
Pécs - helyismeret
908.439-2Pécs
[AN 2514462]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2004.
Szakács László (1960-)
   Úti cél: Párizs / [szerzők[!] Szakács László, Grabowski]. - Budapest : Grabowski, [2004]. - 50 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2004. jún. 30. - A borítón számozási adatként: 2.
ISBN 963-216-359-1 fűzött : 995,- Ft
Paris - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2511160]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2004.
Szakács László (1960-)
   Úti cél: Velence és az Észak-Adria legszebb városai / [szerzők[!] Szakács László, Grabowski]. - Budapest : Grabowski, [2004]. - 50 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2004. ápr. 15. - A borítón számozási adatként: 1.
ISBN 963-214-985-8 fűzött : 995,- Ft
Venezia - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2511153]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2004.
   Táj és környezet : tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak / szerk. Dövényi Zoltán, Schweitzer Ferenc ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2004. - 377 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9545-04-X kötött : ár nélkül
Magyarország - földrajz - környezetvédelem - társadalomföldrajz
914.39 *** 504.06(439) *** 911.3(439)
[AN 2513842]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2004.
Várnai Vera
Festői Budapest (angol)
   Picturesque Budapest : etchings, watercolours, oil paintings / Vera Várnai ; [... transl. Anna Nilsen]. - Budapest : Corvina, 2004. - 187 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 963-13-5354-0 kötött : 9900,- Ft
Budapest - Magyarország - helyismeret - festészet - 19. század - 20. század - városkép
908.439-2Bp.(084.1) *** 75(439)"18/19"(092) *** 7.047
[AN 2511927]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2004.
Wild Africa (magyar)
   Vad Afrika / Patrick Morris [et al.] ; [ford. Pesti Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 963-368-457-9 kötött : ár nélkül
Afrika - helyismeret - fauna - fényképalbum
908.6(084.12) *** 591.9(6)
[AN 2511202]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2004.
Wild Australasia (magyar)
   Vad Ausztrália / Neil Nightingale [et al.] ; [ford. ... Trócsányi Balázs, ... Keller Roland]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 963-368-518-4 kötött : ár nélkül
Ausztrália - helyismeret - fauna - fényképalbum
908.94(084.12) *** 591.9(94)
[AN 2511206]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2004.
   Zalakaros / [fotó Mészáros T. László] ; [kiad. Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala]. - Zalakaros : Polgármesteri Hiv., 2004. - [72] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Borítócím: A 750 éves Zalakaros képeskönyve. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-202-860-0 fűzött : ár nélkül
Zalakaros - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalakaros(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2512516]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10157 /2004.
Alderman, Ellen
The right to privacy (magyar)
   Magánéletünk védelmében / Ellen Alderman és Caroline Kennedy ; ford. Oros Paulina. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-344.
ISBN 963-9316-87-3 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - személyiségi jog - jogeset - egyetemi tankönyv
342.721(73)(075.8) *** 34.096(73)
[AN 2513809]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2004.
   Büntetés-végrehajtás : 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról. - Budapest : Novissima, 2003. - 36 p. ; 21 cm
Lezárva: 2003. okt. 1.
Fűzött : 290,- Ft (hibás ISBN 963-9403-09-1)
Magyarország - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
343.8(439)(094)
[AN 2518167]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2004.
   Büntető törvénykönyv, büntetőeljárás, büntetés-végrehajtás, 2004. - Budapest : Unió, [2004]. - 995 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. márc. 1.
ISBN 963-388-455-1 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - büntetőjog - büntetőeljárás - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
343.1(439)(094) *** 343.8(439)(094) *** 343(439)(094)
[AN 2512142]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2004.
   Challenges of public management reforms : theoretical perspectives and recommendations : selected papers from IRSPM VIII : the Eighth International Research Symposium on Public Management ... 31 March - 2 April 2004 / ed. by György Jenei [et al.] ; hosted by the Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : BUESPA, 2004. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-328-1 fűzött : ár nélkül
közigazgatás - konferenciakiadvány
35(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2512530]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2004.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.). - Budapest : Novissima, 2004. - 75 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 21.
ISBN 963-86096-9-9 fűzött : 490,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény
347.6(439)(094)
[AN 2518027]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2004.
   Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása - a magyarországi bírósági rendszerrel szemben támasztott követelmények. Az európai részvénytársaság / Ribai Csilla. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 93 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 95.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-90-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - polgári perrendtartás - konferenciakiadvány
347.9(439) *** 347.9(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2513777]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2004.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 407 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. márc. 31. - Bibliogr.: p. 399-[408].
ISBN 963-224-749-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2510706]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2004.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 9. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1996. - XXXIX, 715 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXIV. és a fejezetek élén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-19-5467-6 kötött : 4749,- Ft
jogtörténet - római kultúra - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 2523444]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2004.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   Az 1795. évi magánjogi tervezetek / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : JATEPress, 2004. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-298. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - 18. század - törvénytervezet
347(439)"179"(094)
[AN 2514009]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2004.
   Az ingatlan jogi kézikönyve : az ingatlan a polgári jogban / Csűri Éva Katalin [et al.] ; [szerk. Kiss Gábor]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 402 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. márc. 1. - Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-224-765-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tulajdonjog - ingatlan - útmutató
347.214.2(439)(036)
[AN 2510712]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2004.
Kis Norbert
   Büntetőjogi alapvetés / Kis Norbert, Papp László. - Budapest : Unió, [2004]. - 279 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-401-2 fűzött : ár nélkül
büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(075.8)
[AN 2511978]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2004.
   Közjogi intézmények a XXI. században : "Jog és jogászok a 21. század küszöbén" : nemzetközi konferencia (Pécs, 2003. október 16.) Alkotmányjogi alszekciójának előadásai / szerk. Ádám Antal ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2004. - 370 p. ; 23 cm
Az előadások váltakozva magyar, német, francia és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-641-989-2 kötött : ár nélkül
Fűzött : ár nélkül
alkotmányjog - konferenciakiadvány
342 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2514239]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2004.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész / szerk. Fazekas Marianna, Ficzere Lajos ; [... szerzői Balázs István et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 546 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2004. jún. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-577-4 kötött : 4180,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2523306]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2004.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya : 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról. - Budapest : Novissima, 2004. - 26 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. ápr. 20.
Fűzött : 390,- Ft (hibás ISBN 963-9403-08-3)
Magyarország - alkotmány - jogszabálygyűjtemény
342.4(439)(094)
[AN 2518029]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2004.
   A Polgári törvénykönyv magyarázata / [szerk. ... Gellért György] ; [szerzők Benedek Károly et al.]. - [6. kiad.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 2 db (2724 p.) ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2004. máj. 1.
ISBN 963-224-757-4 kötött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2523411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1400 p.
ISBN 963-224-812-0
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2523423] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 1405-2724.
ISBN 963-224-813-9
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2523425] MARC

ANSEL
UTF-810172 /2004.
   Polgári törvénykönyv, Polgári perrendtartás, Családjogi törvény, Bírósági végrehajtási törvény : [2004]. - Budapest : Unió, [2004]. - 882 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-388-454-3 kötött : 9600,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári perrendtartás - családjog - bírósági végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094) *** 347.6(439)(094) *** 347.9(439)(094) *** 347.952(439)(094)
[AN 2512149]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2004.
   Szabályzatok és dokumentumok, de hogyan? : példák az alapfokú művészetoktatási intézményeknek / [szerk. Szűcsné Hobaj Tünde]. - Győr : RA-MÓ Bt., [2004]. - 559 p. ; 23 cm
ISBN 963-216-224-2 fűzött : ár nélkül
általános iskola - művészeti iskola - szabályzat - útmutató
351.851.073.551(439)(036)
[AN 2513899]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2004.
   Tanulmányok a munkajog jövőjéről : Dr. Ádám Lóránt emlékének / [szerk. Rácz Réka, Horváth István]. - Budapest : Foglalkoztatáspol. és Munkaügyi Min., 2004. - 426 p. ; 29 cm. - (Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban, ISSN 1585-7336)
A 2003-ban Budapesten a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztálya és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke rendezésében "Munkajog 2013" címmel tartott konferencia anyaga. - Bibiliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86523-0-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - munkajog - konferenciakiadvány
349.2(439) *** 349.2(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2513172]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2004.
Vigh József (1930-)
   Kriminológiai alapismeretek / Vigh József. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5431-5 fűzött : 1750,- Ft
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2523582]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10176 /2004.
   "After you voted" how would you play NATO? : proceedings of the 2nd International NATO Conference at the University of Pécs / István Tarrósy ed. - Pécs : Univ. of Pécs, 2003. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-641-993-0 kötött : ár nélkül
Európa - Észak-Amerika - védelmi szövetség - konferenciakiadvány
355.356(100-15) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2514432]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2004.
Derriennic, Jean-Pierre
Les guerres civiles (magyar)
   Polgárháborúk / Jean-Pierre Derriennic ; [ford. Blazsek Dóra és Csizmadia Sándor]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 267, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-346-1 fűzött : 2900,- Ft
helyi háború
355.426
[AN 2514417]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2004.
The encyclopedia of ships (magyar)
   Hajók enciklopédiája : [több mint 1500 hadi- és kereskedelmi hajó Kr. e. 5000-től napjainkig] / főszerk. Tony Gibbons ; előszó Roy Clare ; [szerzők Roger Ford et al.] ; [a rajzokat Tony Gibbons, Guy Smith kész.]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 544 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Molnár György
ISBN 963-368-580-X kötött : ár nélkül
hajó - enciklopédia
623.82:030 *** 355.462(100)
[AN 2511251]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2004.
   Katonai repülőgépek enciklopédiája : [a világ több mint 2000 harci repülőgépének műszaki adatai, fegyverzete és alkalmazási területei] / [szerk. Robert Hewson et al.] ; [szerzők David Donald et al.] ; [rajz. Chris Davey et al.]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 443 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-368-218-5 kötött : ár nélkül
katonai repülőgép - enciklopédia
623.746:030
[AN 2511221]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2004.
Nemere István (1944-)
   Az atombomba titkai / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-47-8 fűzött : ár nélkül
világtörténelem - második világháború - atombomba
623.454.8 *** 94"1939/1945"
[AN 2513553]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2004.
   A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás jelene és jövője / [szerk. Weibli József, Lusták Péter]. - [Budapest] : MH Térképész Szolgálat, 2003. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Térképészeti és katonaföldrajzi tájékoztató)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
katonai térképészet - konferenciakiadvány
623.64 *** 355.47 *** 061.3(439)
[AN 2514527]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10182 /2004.
Csébfalvi György (1944-)
   A projektmenedzsment ütemezési modelljei / Csébfalvi György ; [... kiad. ... a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2004. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 963-641-971-X fűzött : ár nélkül
projektmenedzsment
65.012.2(075.8)
[AN 2510564]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2004.
Heider, John
The tao of leadership (magyar)
   Tao, út a vezetéshez / John Heider ; [ford. Benczúr Lilla és Benczúr András] ; [az előszót írta Kiss Julianna]. - 2. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2004, cop. 1998. - 178 p. : ill. ; 22 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-86450-2-4 kötött : 2280,- Ft
vezetés - amerikai angol irodalom - aforizma
65.012.4 *** 820-84(73)=945.11
[AN 2521976]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10184 /2004.
   Atipikus foglalkoztatási lehetőségek Európában és Magyarországon című konferencia összefoglaló kiadványa : Kaposvár, 2003. február 27. / [szerk. Szellő János] ; [a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány és a Somogy Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - [Kaposvár] : Somogy M. Vállalkozói Közp. Közalapítvány : Somogy M. Munkaügyi Közp., [2004]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-206-865-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - konferenciakiadvány
331.5(439) *** 331.5(4-62) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2513031]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2004.
Békés András (1948-)
   Munkaügyi ellenőrzés, munkaszerződések / Békés András, Huszár Éva. - Budapest : Unió, [2004]. - 331 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-424-1 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - munkaügy - ellenőrzés - munkajog - útmutató
331.078.3(439)(036) *** 349.2(439)
[AN 2512051]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2004.
   Békési népművészek = Folk artists of Békés county = Volkskünstler vom Komitat Békés / [szerk. Pál Miklósné]. - Budapest : NESZ, cop. 2004. - 87 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mesterek, ISSN 1785-7899 ; 1.)
ISBN 963-86487-4-0 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - kézműipar - iparművész
334.712(439.175)(092) *** 745.031.4(439.175)(092)
[AN 2514493]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2004.
   "EU - esély az önkormányzatok fejlesztéseihez" : Phare CBC Szlovénia - Magyarország Program : 2001. évi Kisprojekt Alap = "EU - priložnost za razvoj lokalnih samouprav" : Phare CBC Slovenija - Madžarska : Sklad za male projekte 2001 / [szerk. Magyar Márta és Páli János]. - [Szombathely] : Promen Tanácsadó Kft., 2004. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-309-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - Szlovénia - támogatás - fejlesztés - regionális gazdaság
339.96(4-62) *** 332.1(439) *** 332.1(497.12)
[AN 2514169]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2004.
   Európai módon gondolkodni és dolgozni az EU-csatlakozás célegyenesében : 9. Osztrák - Magyar Konferencia : 2003. május 14-16., Szombathely = Europäisch denken und arbeiten in der Zielgerade zum EU-Beitritt : 9. Österreichisch - Ungarische Konferenz : 14-16. Mai 2003, Szombathely / a konferencia szervezői Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium [etc.] ; [szerk. Éder Géza] ; [ford. Mizda Krisztina, Szatmári Enikő, Szatmári József]. - Szombathely : [Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes.], [2004]. - 104, 104 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-214-363-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - konferenciakiadvány
331.5(4-62) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2514160]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2004.
   Az Európai Unió agrárrendszere / szerk. Halmai Péter ; [írta Elekes Andrea et al.] ; [a Budapesti Agrárkamara ... kiadása]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda : Budapesti Agrárkamara, [2004], cop. 2002. - 345 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 336-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-136-1 kötött : ár nélkül
Európai Unió - mezőgazdaság
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 2523453]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2004.
   A gépjárművek költségelszámolása, 2004 : a 2003. évben forgalmazott személygépjárművek fogyasztási adataival / [szerk. Ványai László]. - Budapest : Unió, [2004]. - 417 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-388-425-X fűzött : 5800,- Ft
Magyarország - költségelszámolás - személygépkocsi - útmutató
336.272(439)(036) *** 657.474.5(036) *** 656.138
[AN 2512237]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2004.
Hajdu Miklósné (1947-)
   A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény és magyarázata, 2004 / Hajdu Miklósné. - Budapest : Unió, [2004]. - 249 p. ; 24 cm. - (Törvények a gyakorlatban, ISSN 1587-0154)
Lezárva: 2004. jan. 1. - Társasági adó, 2004 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-388-437-3 fűzött : 6300,- Ft
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Magyarország - gazdasági társaság - adó - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.271.5(439)(094)(036)
[AN 2512048]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2004.
   Játék mesterek = Masters of toy making = Spielmeister / [szerk. Gémesné Deák Júlia]. - Budapest : NESZ, cop. 2004. - 92 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mesterek, ISSN 1785-7899 ; 4.)
ISBN 963-86487-1-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kézműipar - játék - iparművész
334.712(439)(092) *** 688.72
[AN 2514516]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2004.
Koncz János
   Európai Unió: határbontástól a régióépítésig : a természeti, anyagi és humán erőforrások hasznosítása a határmenti együttműködésben / Koncz János. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 48 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 96.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-92-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(4-62)
[AN 2513779]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2004.
   Kontroll és audit - uniós követelmények a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatások és ellátások ellenőrzésénél : a Foglalkoztatási Hivatal IV. Ellenőri Konferenciája : 2002. december 9-11., Bükfürdő / [szerk. Horváth Gyula] ; [rend. , közread. a "Kontroll" Munkaerőpiacot Támogató Országos Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : "Kontroll" Munkaerőpiacot Támogató Orsz. Közhasznú Egyes., [2003]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-210-861-2 fűzött : ár nélkül
munkaügy - ellenőrzés - konferenciakiadvány
331.078.3(439) *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 2513028]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2004.
   Közeledő régiók a Kárpát-medencében : Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása / szerk. Réti Tamás ; [közread. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány]. - Budapest : Eökik, 2004. - 450 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-216-355-9 fűzött : 3500,- Ft
Szlovákia - Erdély - Vajdaság - regionális gazdaság - nemzetiségi kérdés - határon túli magyarság
332.1(4-11)"199/200" *** 323.15(=945.11)(4-11)"199/200" *** 316.47(=945.11)(4-11)"199/200"
[AN 2511868]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2004.
Lázár Erzsébet
   Az általános forgalmi adóról szóló törvény és magyarázata, 2004 / Lázár Erzsébet. - Budapest : Unió, [2004]. - 214 p. ; 24 cm. - (Törvények a gyakorlatban, ISSN 1587-0154)
Lezárva: 2004. jan. 1. - Általános forgalmi adó, 2004 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-388-436-5 fűzött : 6900,- Ft
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2512041]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2004.
Lengyel Márton (1940-)
   A turizmus általános elmélete / Lengyel Márton ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Budapest : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk. : KIT, cop. 2004. - 525 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 511-520.
ISBN 963-637-237-3 kötött : ár nélkül
idegenforgalom - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 2525684]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2004.
Lock, Dennis
The essentials of project management (magyar)
   Projektmenedzsment / szerk. [!írta] Dennis Lock ; [ford. Maier Norbert]. - Budapest : Panem, [2004], cop. 1998. - 233 p. : ill. ; 19 cm. - (Modern gazdasági ismeretek, ISSN 1419-1415)
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 963-545-435-X fűzött : 2200,- Ft
projektmenedzsment
658.1.011.1
[AN 2523557]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2004.
Muraközy László (1951-)
Már megint egy rendszerváltás (angol)
   Yet another change of system : what can be learnt from history and what cannot / László Muraközy. - Debrecen : DE Közgazdtud. Kar, 2004. - 72 p. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 3.)
Bibliogr.: p. 66-72.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-796-4)
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200"
[AN 2512939]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2004.
Nemeskey Károly
   A munkavédelem irányítása az Európai Unióban és Magyarországon / Nemeskey Károly. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 393 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. ápr. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-811-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - munkavédelem
331.45(439) *** 331.45(4-62)
[AN 2513887]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2004.
   Nonprofit szervezetek versenyképességének fejlesztése a Nyugat-dunántúli régióban / [szerk. Volf Mária Magdolna] ; [közread. a] Martineum Római Katolikus Alapítvány. - Szombathely : Martineum Római Kat. Alapítvány, 2004. - 64 p. : ill. ; 20 cm
A 2003. nov. 21-én Szombathelyen tartott regionális konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-214-362-0 fűzött : ár nélkül
Nyugat-dunántúli régió - nonprofit szervezet - konferenciakiadvány
334.012.46(439Nyugat-Dunántúl) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2514168]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2004.
Pásztói István
   Egyéni vállalkozók kézikönyve, 2004 / [szerző Pásztói István]. - Budapest : Unió, [2004]. - 377 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-388-445-4 fűzött : 6300,- Ft
Magyarország - egyéni vállalkozó - adó - útmutató
658.1(439)(036) *** 347.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2512125]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2004.
Pásztói István
   Kézikönyv az egyszeres könyvvitel gyakorlatához, 2003 / [szerző Pásztói István]. - Budapest : Unió, [2003]. - 460 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-388-385-7 fűzött : 5900,- Ft
egyszeres könyvvitel - útmutató
657.11(036)
[AN 2512100]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2004.
Pásztói István
   Példatár a kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások számára, 2003 / [szerző Pásztói István]. - Budapest : Unió, [2003]. - 477 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-388-384-9 fűzött : 5900,- Ft
kettős könyvvitel - példatár
657.12(076)
[AN 2512110]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2004.
Pásztói István
   Példatár a kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások számára, 2004 / [szerző Pásztói István]. - Budapest : Unió, [2004]. - 517 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-388-432-2 fűzött : 6800,- Ft
kettős könyvvitel - példatár
657.12(076)
[AN 2512117]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2004.
Práger László (1943-)
   A világ (gazdaság) és Magyarország a XXI. század elején / Práger László. - Budapest : Unió, 2003. - 354 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-354.
ISBN 963-388-416-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - világgazdaság - gazdaság - 20. század - ezredforduló
339"194/200" *** 338.2(439)"194/200"
[AN 2512138]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2004.
Sándor István
   A magyar fogyasztóvédelmi jog / Sándor István. - Budapest : Unió, [2004]. - 284 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 31. - Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 963-388-418-7 fűzött : ár nélkül
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Magyarország - fogyasztóvédelem - jog - egyetemi tankönyv
366.5(439)(075.8)
[AN 2512078]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2004.
Szabó Andrea
   Kismértékben javuló kilátások : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet (MKIK GVI) 2004. áprilisi vállalati konjunktúra felvételének eredményei = Slightly improving expectations / [... írta és szerk. Szabó Andrea, Tóth István János]. - Budapest : MKIK GVI, 2004. - 80 p. : ill. ; 30 cm. - (MKIK GVI vállalati konjunktúra vizsgálatok, ISSN 1589-3847 ; 2004/1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9008-77-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalat - gazdaságpolitika - konjunktúra
334.72(439)"200" *** 338.2(439)"200" *** 658.1.012.12
[AN 2512678]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2004.
Szabó Mária
   Példatár a költségvetési szervek számviteléhez / Szabó Mária, Szamkó Józsefné. - [Budapest] : Perfekt, 2004. - 105 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-566-6 fűzött : 2190,- Ft
számvitel - költségvetési szerv - példatár
657(078) *** 336.61(078)
[AN 2513917]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2004.
   Számviteli kézikönyv, 2004 / [szerzők Bíró Tibor et al.]. - [Budapest] : Unió, [2004]. - 821 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 8700,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2512092]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2004.
Szörcsei Tamás
   Személyi jövedelemadóról szóló törvény és magyarázata, 2003 / Szörcsei Tamás. - Budapest : Unió, [2003]. - 423 p. : ill. ; 24 cm. - (Törvények a gyakorlatban, ISSN 1587-0154)
Lezárva: 2003. jan. 1. - Személyi jövedelemadó, 2003 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-388-381-4 fűzött : 5600,- Ft
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Magyarország - jövedelemadó - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.272(439)(094)(036)
[AN 2512042]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2004.
   Változások - felkészülés a munkaerő-piaci szervezet előtt álló feladatokra : a Foglalkoztatási Hivatal V. Ellenőri Konferenciája : Eger, 2003. október 1-3. : Kontroll és Audit Napok 2003 / [szerk. Horváth Gyula] ; [rend., közread. a "Kontroll" Munkaerőpiacot Támogató Országos Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : "Kontroll" Munkaerőpiacot Támogató Orsz. Közhasznú Egyes., [2004]. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-214-117-2 fűzött : ár nélkül
munkaügy - ellenőrzés - konferenciakiadvány
331.078.3(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2513019]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2004.
Verő Ivánné
   A költségelszámolás lehetőségei, 2004 / Verő Ivánné. - 6. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2004]. - 345 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 15. - Bibliogr.: p. 343-345.
ISBN 963-388-434-9 fűzött : 6300,- Ft
költségelszámolás - útmutató
657.47(036)
[AN 2512086]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2004.
Verő Ivánné
   A leltározás, a leltárértékelés, a selejtezés rendje, 2004 : kézikönyv / Verő Ivánné. - 11. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2004]. - 409 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 15. - Bibliogr.: p. 407-409.
ISBN 963-388-446-2 fűzött : 6300,- Ft
leltározás - útmutató
657.371(036)
[AN 2511975]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2004.
Verő Ivánné
   A pénzkezelés rendje, 2004 : a bizonylati rend, értékpapír-kezelés / Verő Ivánné. - 8. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2004]. - 333 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 15. - Bibliogr.: p. 331-333.
ISBN 963-388-433-0 fűzött : 6300,- Ft
ügyvitel - pénzeszköz - útmutató
657.422(036) *** 657.24(036)
[AN 2512153]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2004.
   Zalai népművészek = Folk artists of Zala county = Volkskünstler vom Komitat Zala / [szerk. Skrabut Éva]. - Budapest : NESZ, cop. 2004. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mesterek, ISSN 1785-7899 ; 3.)
ISBN 963-86487-2-4 fűzött : ár nélkül
Zala (megye) - kézműipar - iparművész
334.712(439.121)(092) *** 745.031.4(439.121)(092)
[AN 2514509]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2004.
Zétényi Ákos
   Pszichológiai tanácsadás és eszközrendszere a Baranya Megyei Munkaügyi Központban / Zétényi Ákos. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2004. - 23 p. ; 21 cm. - (Ember és munka, ISSN 1586-510X ; 6.)
Bibliogr.: p. 23. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-825-8 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - munkanélküliség - pályaválasztás
331.548(439.127)
[AN 2510676]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10218 /2004.
Aratóné Győri Eleonóra
   Állami gondoskodású, gyermekotthonban élő cigány fiatalok etnikai identitása / Aratóné Győri Eleonóra. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2003. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-981-7 fűzött : ár nélkül
állami gondozott - cigányság - ifjúság - identitás
364.65-053.2/.6(=914.99)(439) *** 316.63-053.2/.6(=914.99)(439)
[AN 2513978]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2004.
Bukodi Zsolt
   Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézők részére, 2004 / [szerző Bukodi Zsolt, Molnár Gizella, Villányi Tiborné]. - Budapest : Unió, [2004]. - 404 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jan. 31.
ISBN 963-388-452-7 fűzött : 7400,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2512133]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2004.
   Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken : a munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője / [szerk. Kapás Zsolt] ; [közread. az] Országos Egészségfejlesztési Intézet. - [Budapest] : Orsz. Egészségfejlesztési Int., [2004]. - 55 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-216-473-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkaegészségügy
364.444(439) *** 331.4(439) *** 614(439)
[AN 2518345]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2004.
Herczog Mária (1954-)
   Gyermekvédelmi kézikönyv / Herczog Mária. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 287 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. júl. - Bibliogr.: p. 281-287.
ISBN 963-224-595-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekvédelem - ezredforduló - útmutató
364.65-053.2/.6(439)"199/200"(036)
[AN 2523335]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2004.
Országos Hospice-Palliatív Kongresszus (6.) (2004) (Miskolc)
   VI. Országos Hospice-Palliatív Kongresszus : Miskolc, 2004. április 23-24. : előadás összefoglalók. - [Budapest] : [M. Hospice-Palliatív Egyes.], [2004]. - 41 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Fűzött : ár nélkül
betegápolás - rosszindulatú daganat - konferenciakiadvány
364.26 *** 616-006 *** 616-036.88 *** 616-083 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2512500]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2004.
   Segítség a segítőknek : oktatási segédanyag a szociális továbbképzéseken résztvevők számára / [szerk. ... Raicsné Horváth Anikó, Hajdu István] ; [közread. az] Eötvös József Főiskola. - Baja : Eötvös J. Főisk., 2004. - 129 p. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7290-26-5 fűzött : ár nélkül
szociális gondozás - tankönyv
364(078)
[AN 2513607]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10224 /2004.
   Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Falus Iván et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 540 p. : ill. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2664-4)
pedagógia - kutatás
37.012
[AN 2523785]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2004.
   Bologna process in the Alps-Adriatic region : Youth and Student Meeting 2004, Pécs / [org. Blanka György et al.] ; [contrib. Daniella Kovács et al.]. - [Pécs] : [AIESEC Pécsi Helyi Biz.], [2004]. - 65 p. : ill. ; 30 cm
Közread. az Association internationale des etudiants en sciences economiques et commerciales Pécsi Helyi Bizottsága
Fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - felsőoktatás - konferenciakiadvány
378(4-191) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2513704]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2004.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 3. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 42-44., 49.
ISBN 963-464-715-4 fűzött : ár nélkül
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2525558]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2004.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Ballér Endre et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5296-7 kötött : 4060,- Ft
didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2523937]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2004.
Einon, Dorothy
Creative child (magyar)
   Kreatív gyerek / Dorothy Einon ; [ford. ... Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-434-X fűzött : 2999,- Ft
képességfejlesztés
372.361
[AN 2510809]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2004.
Foltin Jolán (1943-)
   Játék és tánc az óvodában / Foltin Jolán, Tarján T. Katalin ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2004. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - játék - tánc - tanári segédkönyv
372.363 *** 394.3-053.2(=945.11)(072)
[AN 2521651]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2004.
Gyenei Melinda
   Iskolai tanulás - tanulási zavarok - fejlesztés / Gyenei Melinda. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 49 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 30.)
Bibliogr.: p. 46-49.
Fűzött : ár nélkül
tanulási nehézség - képességfejlesztés
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 2521952]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2004.
Horváth Katalin
   Útmutató és tanmenetjavaslat : A képzelet világa 8. o / Horváth Katalin. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 111 p. : ill., főként színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. [112].
ISBN 963-464-689-1 fűzött : ár nélkül
rajzoktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.874(072)
[AN 2513915]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2004.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a környezetismeret tanításához : 3. évfolyam / Horváth Miklós, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 88 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-731-6 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2518336]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2004.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv a 3-4. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 72 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-270-5)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.4:796(072)
[AN 2518332]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2004.
Imrehné Sebestyén Margit
   Útmutató és tanmenetjavaslat : A képzelet világa 6. o / Imrehné Sebestyén Margit. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 120 p. : ill., főként színes ; 21x29 cm
ISBN 963-464-723-5 fűzött : ár nélkül
rajzoktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.874(072)
[AN 2513913]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2004.
Kuhn Gabriella
   A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál / Kuhn Gabriella. Játékkatalógus / Gyarmathy Éva. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 20.)
Bibliogr.: p. 46-48.
Fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - képességfejlesztés - beszéd - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
373.213.82 *** 372.361 *** 372.363 *** 372.46(072) *** 371.3
[AN 2521955]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2004.
Laminé Antal Éva
   AQM gyakorlati útmutató az iskolai minőségirányítási program tervezéséhez, megvalósításához / Laminé Antal Éva. - [Füzesabony] : Aquila'89 Humán Szolgáltató Bt., 2004. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 963-214-487-2 fűzött : ár nélkül
oktatási intézmény - iskola - minőségbiztosítás
371 *** 373.3(439) *** 65.018
[AN 2513767]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2004.
   Megközelítések : roma gyerekek nevelésének egyes kérdései / szerk. Nahalka István és Torgyik Judit ; ... közrem. Romano Rácz Sándor ; [... szerzői Gyenei Melinda et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9316-84-9 fűzött : ár nélkül
oktatás - cigányság - egyetemi tankönyv
376.7(=914.99)(075.8)
[AN 2513813]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2004.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 2. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : A mi világunk, 2. osztály
ISBN 963-464-666-2 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2525573]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2004.
   Minőségfejlesztés, de hogyan? : gyakorlati tanácsok alapfokú művészetoktatási intézményeknek / [szerk. Baranyai Zoltánné, Cseh Györgyi] ; [írta Cseh Györgyi et al.]. - Győr : Palatia, 2004. - 97 p. ; 23 cm
ISBN 963-86305-6-6 fűzött : ár nélkül
általános iskola - művészeti iskola - minőségbiztosítás
373.3 *** 373.67 *** 65.018
[AN 2513901]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2004.
Molnár László
   Tanári kézikönyv a 7. osztályos fizika tantárgy tanításához / írta Molnár László. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 177 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-727-8 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - fizika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.853(072)
[AN 2518326]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2004.
Németh András (1950-)
   Nevelés, gyermek, iskola / Németh András. A gyermekkor változó színterei : neveléselméleti és nevelésszociológiai bevezetés / Boreczky Ágnes. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 1997 [!2004]. - 233, [20] p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei, ISSN 1218-7569 ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén és p. 229-233.
ISBN 963-9024-19-8 fűzött : ár nélkül
nevelés - pedagógiai szociológia
37.01 *** 37.015.4
[AN 2518193]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2004.
Oroszlány Péter
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 10. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2004. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tankönyv
371.322.6(075.3) *** 37.025(075.3) *** 159.953.5(075.3)
[AN 2525488]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2004.
Oroszlány Péter
   A tanulás tanítása : tanári kézikönyv / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - Utánny. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2004. - XVIII, 323 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-305., 322-323.
ISBN 963-210-097-2 fűzött : ár nélkül
tanulás - tanári segédkönyv
372.8.025(072) *** 371.322(072)
[AN 2521994]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2004.
   Egy pályázat utóélete : "Pedagógiai innováció támogatása roma gyerekeket is nevelő intézményekben" : KOMA XXXVIII. / [szerk. Riczel Etelka] ; [fotó Csontos Jolán] ; [közread. a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány]. - Budapest : KOMA, 2004. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-228.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-023-5)
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - Hajdú-Bihar (megye) - oktatás - cigányság - pályázat
376.7(=914.99)(439.165) *** 376.7(=914.99)(439.134) *** 06.063
[AN 2512598]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2004.
   Pedagógiai informatika : a neveléstudomány szakirodalmi alapjai / szerk. Kozma Tamás, Sike Emese. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 278 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 15.)
Bibliogr.: p. 271-278.
ISBN 963-472-809-X fűzött : ár nélkül
pedagógia - szellemi munka - módszer
37 *** 001.81
[AN 2513090]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2004.
Silberg, Jackie
Brain games for babies, toddlers & twos (magyar)
   Baba-móka a születéstől hároméves korig : [140 szórakoztató, fejlesztő játék] / Jackie Silberg ; [ford. Szalontai Szonja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-420-X fűzött : ár nélkül
képességfejlesztés - csecsemő
372.361 *** 613.95
[AN 2510966]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2004.
   A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Öregdiákok Klubjának 30 éve / [szerk. Bene János] ; [kiad. a nyíregyházi Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2004. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7220-54-2 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Öregdiákok Klubja
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - öregdiák-szervezet
37.063(439.161) *** 061.2(439)
[AN 2513823]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2004.
   Szakma nélkül, hátrányban című konferencia : Kaposvár, 2004. március 12. : összefoglaló kiadvány / [a Somogy Megyei Munkaügyi Központ és az MTESZ Somogy Megyei szervezetének közös kiadványa]. - [Kaposvár] : Somogy M. Munkaügyi Közp. : MTESZ Somogy M. Szervezet, 2004. - 80 p. ; 20 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szakképzés - ezredforduló - konferenciakiadvány
377(439)"199/200" *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2514170]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2004.
Szentirmainé Brecsok Mária
   Tanári kézikönyv a földrajztanításhoz : 7. évfolyam / Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 106 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-729-4 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - földrajz - tantárgy - tanári segédkönyv
372.891(072)
[AN 2518341]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2004.
Török Tamás
   Kockamozaik : tanítói segédlet az applikációs készlet használatához / Török Tamás. - Sátoraljaújhely : Diákvilág Kft., [2004]. - 20 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen egyéb címadatként: Mágnesfóliából a térszemlélet fejlesztésére
ISBN 963-85694-4-1 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - szemléltető oktatás - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 371.335
[AN 2518353]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2004.
Tóth Péter
   Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában / Tóth Péter ; [közread. a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Mérnökpedagógiai Intézet]. - Budapest : Ligatúra, 2004. - 60 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 963-86113-2-4 fűzött : ár nélkül
informatika - oktatás - módszertan - egyetemi tankönyv
372.868.13(075.8) *** 371.3
[AN 2513787]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10252 /2004.
Bocsák Miklós (1947-)
   Vasas-kaland avagy Rácz Gábor feláldozása / Bocsák Miklós. - Budapest : Szerző, 2004. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-460-176-6 kötött : ár nélkül
Vasas Sport Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - ezredforduló
796.332(439-2Bp.)Vasas"200" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2513166]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2004.
Borszéki Ferenc
   Ralimánia / Borszéki Ferenc. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-368-333-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - sportoló - autósport - interjú
796.71(439)(092)(047.53)
[AN 2512068]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2004.
Collina, Pierluigi
Le mie regole del gioco (magyar)
   Az én pályám : mindaz, amire a labdarúgás megtanított / Pierluigi Collina ; [ford. Vigh István]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 174 p. ; 22 cm
ISBN 963-530-005-0 fűzött : 2000,- Ft
Collina, Pierluigi
Olaszország - játékvezető - labdarúgás - 20. század - életrajz
796.332.072.4(45)(092)Collina,_P.
[AN 2513555]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2004.
Cook, Malcolm
Soccer training (magyar)
   Labdarúgóedzés : játékok, gyakorlatok és erőnléti gyakorlatok / Malcolm Cook, Nick Whitehead ; Alex Ferguson előszavával ; [ford. Nagy Ágoston]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 125 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-425-012-2 fűzött : 1598,- Ft
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 2513432]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2004.
D'Alessio, Paolo
Grand Prix emotions (magyar)
   A Grand Prix világa / Paolo D'Alessio ; [ford. Méhes Károly]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 239 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-368-581-8 kötött : ár nélkül
autósport - fényképalbum
796.71(100)(084.12)
[AN 2511181]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2004.
Encyclopédie pratique de la pêche (magyar)
   A horgászat gyakorlati kézikönyve / Georges Cortay [et al.] ; [szerk. Hervé Chaumeton] ; [graf. és rajzok Myriam Bach et al.] ; [ford. Benkő Ferenc]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 303 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-532-X kötött : ár nélkül
horgászat
799.1
[AN 2510806]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2004.
   Europa : kempingek és üdülőfalvak : [2004] / Európa legnagyobb autóklubja, az ADAC közreműködésével. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - 623 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-368-842-6 fűzött : ár nélkül
Európa - kemping - útmutató
796.54(4)(036)
[AN 2513314]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2004.
   Fogathajtás / szerk. Váczi Ernő ; [írta Bus Antal et al.]. - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2004. - 131 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-286-110-8 kötött : ár nélkül
fogathajtás
798.64
[AN 2512899]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2004.
Gall, Christine
Weihnachtsschmuck aus Nudeln (magyar)
   Karácsonyfadíszek száraztésztából / Christine Gall ; [ford. Cser Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/15.)
ISBN 963-9560-82-0 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 664.69 *** 398.332.416
[AN 2525223]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2004.
Ganevné Székely Katalin
   Gyerekékszerek gyöngyből / Ganevné Székely Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/83.)
ISBN 963-9560-88-X fűzött : 698,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2523590]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2004.
Gera Klára
   Nemezelés / Gera Klára. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/104.)
ISBN 963-9560-61-8 fűzött : 698,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2512748]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2004.
Gerencsér Kinga (1949-)
   Guruló játékok / Gerencsér Kinga. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Színes ötletek. Fajátékok, ISSN 1588-7278 ; 5.)
ISBN 963-9560-40-5 fűzött : 698,- Ft
fafaragás - gyermekjáték - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.51 *** 688.72
[AN 2514211]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2004.
Hazslinszky Tamás
   A Baradla-barlang 19. századi nevezetes látogatói / Hazslinszky Tamás. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2004. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 33.)
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-86575-1-0 fűzött : ár nélkül
Aggteleki-karszt - természetjárás - híres ember - 19. század
379.85(439)(234.373.3/.5Baradla-barlang)"18" *** 929(439)"18"
[AN 2513139]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2004.
   The Hungarian Olympic Team : Athens, 2004 / [ed. Tamás Gyárfás] ; [publ. by the] Hungarian Olympic Committee. - [Budapest] : Hung. Olympic Comm., [2004]. - 303 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : ár nélkül
Athīnai - Magyarország - olimpia
796.032(439) *** 796.032(495-2Athīnai)
[AN 2511572]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2004.
Iparraguirre de las Casas, Ute
Dekorative Tontöpfe (magyar)
   Cserépdíszek / Ute Iparraguirre De las Casas és Gudrun Schmitt ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/103.)
ISBN 963-9560-46-4 fűzött : 698,- Ft
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2512682]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2004.
Kobold, Silke
Farb-Spiel (magyar)
   Különleges üvegfestés : márványozás és mozaikkészítés / Silke és Marvin Kobold ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/106.)
ISBN 963-9560-64-2 fűzött : 698,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2512759]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2004.
Massenkeil, Angelika
Stimmungsvoller Weihnachtsschmuck aus Naturmaterial (magyar)
   Karácsonyi díszek természetes anyagokból / A. Massenkeil, P. Panesar ; [ford. Varga Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/16.)
ISBN 963-9560-84-7 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.416
[AN 2525231]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2004.
Nagy Árpád
   250 tátrai túra : túrakalauz / Nagy Árpád ; [fényképek Kókai Tamás et al.]. - Budapest : Kornétás, cop. 2004. - 304 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294.
ISBN 963-7843-85-X kötött : 3000,- Ft
Tátra - természetjárás
796.5(437.6)(234.372.43) *** 796.5(438)(234.372.43)
[AN 2513884]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2004.
Perina, Linda
Sculture di palloncini (magyar)
   Lufifigurák / Linda Perina ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/107.)
ISBN 963-9560-63-4 fűzött : 698,- Ft
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2512765]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2004.
Pitz-Thissen, Hiltrud
Tiffany-Effekte auf Glas (magyar)
   Tiffany hatású minták üvegre, kerámiára / Hiltrud Pitz-Thissen ; [ford. Lakner Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/17.)
ISBN 963-9560-83-9 fűzött : 698,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.023.15
[AN 2525238]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2004.
Pitz-Thissen, Hiltrud
Window color - leuchtend-bunte Weihnachtsmotive (magyar)
   Üvegfestés : karácsonyi minták / Hiltrud Pitz-Thissen ; [ford. Lakner Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/32.)
ISBN 963-9560-80-4 fűzött : 698,- Ft
üvegfestés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 75.023.15
[AN 2525240]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2004.
Soccer skills and techniques (magyar)
   Focisuli : készségek és technikák : a Bobby Charlton labdarúgó-iskolával együttműködésben / [ford. ... Bosznay Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-368-236-3 fűzött : ár nélkül
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 2510953]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2004.
Takács Ferenc (1938-)
   Az olimpiák / írta Takács Ferenc. - 2. átd. kiad. - Budapest : Press Publica, cop. 2004. - 125 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 11.)
ISBN 963-9001-88-0 fűzött : ár nélkül
olimpia - sporttörténet
796.032(100)(091)
[AN 2518357]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2004.
Täubner, Armin
Mini-Tonis : Tiere im Zoo (magyar)
   Mini cserépállatkák / [Armin Täubner] ; [ford. Gulázsi Auélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/105.)
ISBN 963-9560-65-0 fűzött : 698,- Ft
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 688.72 *** 745.55
[AN 2512752]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2004.
Vass Ildikó, H.
   Papírangyalkák és -díszek / H. Vass Ildikó, Horváth Dániel. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/60.)
ISBN 963-9560-87-1 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 2525246]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2004.
Wetzel-Maesmanns, Sigrid
Weihnachtsbasteln kinderleicht (magyar)
   Karácsonyi papírdíszek / Sigrid Wetzel-Maesmanns ; [ford. Varga Istvánné]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/14.)
ISBN 963-9560-81-2 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 2525220]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2004.
Winter, Stefan
Bergsteigen (magyar)
   Hegymászás / Stefan Winter ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2004. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9560-48-0 fűzött : 1498,- Ft
alpinizmus
796.52
[AN 2512622]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10279 /2004.
   Angol akvarell magyar ecsettel III : Újpesti Galéria, 2003. november 28 - december 14. : Mezőtúri Városi Galéria, 2004. január 22 - február 22. / [rend., közread. a] Magyar Vízfestők Társasága. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., 2003. - [28] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - akvarell - kiállítási katalógus
75(439) *** 75.021.322(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2004" *** 061.4(439-2Mezőtúr)
[AN 2513762]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2004.
The art book (magyar)
   Képes könyv : 500 híres művész 500 alkotása / [ford. Kapitánffy Johanna et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2004. - 503, [13] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-05-8130-2 fűzött : ár nélkül
képzőművészet - album
75(100) *** 73(100)"12/19"(084.1)
[AN 2523820]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2004.
Atkins, Caroline
Colour your home (magyar)
   A színes otthon : praktikus színtervezési tanácsok mindenkinek / Caroline Atkins ; [ford. Szendrei Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-368-431-5 kötött : ár nélkül
lakberendezés - szín
747.017.4 *** 645
[AN 2511288]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2004.
   A fotómúzeum kincsei = Treasures of the Hungarian Museum of Photography / [szerk. ... Kolta Magdolna] ; [angol ford. ... Almási Jánosné]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2004. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 33.)
ISBN 963-8383-45-3 kötött : ár nélkül
Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét)
Magyarország - fotóművészet - múzeum
069(439-2Bp.) *** 77.04(439)(091)
[AN 2513206]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2004.
Halas István (1954-)
   Páros páratlan / Halas István ; [kiad. a Mai Manó Ház]. - Budapest : Mai Manó Ház, 2004. - [96] p. : ill., részben színes ; 19x21 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-216-397-4 kötött : ár nélkül
fotóművészet - fényképalbum
77.04(439)(092)Halas_I.
[AN 2511882]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2004.
   Kályhásmester-ház Veszprémben / [szerk. Gy. Lovassy Klára] ; [a fényképeket Hegyiné Badacsonyi Éva, Gy. Lovassy Klára, Vujovich György] ; [a rajzokat Sabján Tibor és Molnár Kálmán kész.] ; [közread. a] Magyar Építőipari Múzeum. - Veszprém : M. Építőip. Múz., 2003. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-210-642-3 fűzött : ár nélkül
Veszprém - építészet - ipari épület - múzeum
725.42(439-2Veszprém) *** 069(439-2Veszprém)
[AN 2511781]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2004.
Lehner, Mark
The complete pyramids (magyar)
   Piramisok nagykönyve / Mark Lehner ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 256 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 246-252.
ISBN 963-368-463-3 kötött : 7990,- Ft
Egyiptom - piramis
726.853(32) *** 930.85(32)
[AN 2510801]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2004.
Martin, Gilles
Photographier la nature dans tous les milieux (magyar)
   Természetfotózás : a sarkvidéktől a trópusokig / képek Gilles Martin ; szöveg Denis Boyard ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 309 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-494-3 kötött : ár nélkül
fototechnika - fotóművészet - tájkép - fényképalbum
77.04(44)(092)Martin,_G. *** 77.047 *** 77.042 *** 77.043
[AN 2511213]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2004.
Miklya Gábor (1971-)
Művek (vál.)
   Miklya Gábor. - Pécs : É.V.E. Bt., [2004]. - 20 p. : ill. ; 21x30 cm
Aknai Tamás bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Miklya_G.
[AN 2513701]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2004.
   Nemzeti kulturális és természeti örökségek az országos közutak mentén : Fejér megye / [... összeáll. Bogár Pál] ; [közrem. ... Kucsera József et al.] ; [közread. a Fejér Megyei Állami Közútkezelő Kht.]. - Székesfehérvár : Fejér M. Áll. Közútkezelő Kht., [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Fejér (megye) - örökség - emlékmű
725.945(439.118) *** 726.825(439.118)
[AN 2513665]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2004.
   Népi szobrászat : Erdélyi Tibor, Orisek Ferenc, Mónus Béla = Folk sculpture = Volksnitzerei / [szerk. Bánszky Pál]. - Budapest : NESZ, cop. 2004. - 88 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mesterek, ISSN 1785-7899 ; 5.)
ISBN 963-86487-0-8 fűzött : ár nélkül
Erdélyi Tibor (1932-)
Mónus Béla (1954-)
Orisek Ferenc (1937-)
Magyarország - fafaragás - faszobrász
745.51(439)(092)Erdélyi_T. *** 745.51(439)(092)Orisek_F. *** 745.51(439)(092)Mónus_B.
[AN 2514522]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2004.
Réber antológia (angol)
   Réber album / [ed. by Krisztina Widengård] ; [transl. by Elizabeth Szász and Esther Szász]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 111 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-346-648-2 kötött : 4500,- Ft
Réber László (1920-2001)
Magyarország - grafikus - 20. század
741(439)(092)Réber_L.
[AN 2512989]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2004.
Rose, Sue
100 bright ideas for colour (magyar)
   Színek / Sue Rose ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm. - (100 hasznos ötlet, ISSN 1786-1314)
ISBN 963-368-432-3 fűzött : ár nélkül
lakásművészet - lakberendezés - szín - barkácsolás
747 *** 643/645 *** 7.017.4 *** 689
[AN 2513773]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2004.
Rose, Sue
100 bright ideas for kitchens (magyar)
   Konyha / Sue Rose ; [ford. Szabó Kata]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm. - (100 hasznos ötlet, ISSN 1786-1314)
ISBN 963-368-423-4 fűzött : ár nélkül
lakásművészet - lakberendezés - konyhaberendezés - barkácsolás
747 *** 645.63 *** 689
[AN 2513772]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2004.
Roskó Gábor (1958-)
Művek (vál.)
   Roskó Gábor, 2004 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2004. május 22 - augusztus 1.] / [a kiállítást rend. ... Izinger Katalin, Roskó Gábor] ; [szerk. ... Izinger Katalin] ; [tanulm. ... Mélyi József]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., [2004]. - 39 p. : ill., részben színes ; 17x21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 292.)
ISBN 963-9279-37-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Roskó_G. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2513933]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2004.
Seidl Ambrus (1924-)
   Mesélő épületek - mesélő építészek / Seidl Ambrus. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 119, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-346-642-3 kötött : 3400,- Ft
építészettörténet - építész - életrajz
72(100)(091) *** 72(100)(092)
[AN 2512524]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2004.
Szilvásy Judit
   Feng shui épületek-életek : feng shui séta Budapesten / Szilvásy Judit ; [fotók Iván Andor, Szilvásy Judit] ; [kiad. Első Magyar Feng Shui Centrum Kft.]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-485-7 fűzött : 1280, -Ft (hibás ISBN 963-214-941-6)
Budapest - építészet - feng shui
72(439-2Bp.) *** 133.25
[AN 2514078]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2004.
I tesori delle piramidi (magyar)
   Piramisok rejtett kincsei / [szerk. Zahi Havassz] ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 400 p. (ll., színes) ; 37 cm
Bibliogr.: p. 395-400.
ISBN 963-368-533-8 kötött : 12990,- Ft
Egyiptom - piramis - művelődéstörténet - fényképalbum
726.853(32)(084.12) *** 904(32) *** 930.85(32)
[AN 2511127]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2004.
   Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához / szerk. Káldi Gyula és Várallyay Réka ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Teleki László Alapítvány. - Budapest : KÖH : Teleki L. Alapítvány, 2004. - 284 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
ISBN 963-86388-8-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439) *** 7.025.3/.4(439)
[AN 2513600]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2004.
Weston, Tamsin
100 bright ideas for bathrooms (magyar)
   Fürdőszobák / Tamsin Weston ; [ford. Leyrer Ginda]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm. - (100 hasznos ötlet, ISSN 1786-1314)
ISBN 963-368-519-2 fűzött : 2699,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - fürdőszoba-berendezés - barkácsolás
747 *** 645.68 *** 689
[AN 2513774]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2004.
Weston, Tamsin
100 bright ideas for soft furnishings (magyar)
   Lakástextíliák / Tamsin Weston ; [ford. Leyrer Ginda]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm. - (100 hasznos ötlet, ISSN 1786-1314)
ISBN 963-368-512-5 fűzött : ár nélkül
lakásművészet - lakberendezés - textilművészet - barkácsolás
747 *** 745.52 *** 643/645 *** 689
[AN 2513771]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10300 /2004.
   Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János ; írták Batta András [et al.]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2004. - 302 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD
Bibliogr.: p. 289-294.
ISBN 963-86238-4-5 kötött : 6980,- Ft
Magyarország - zenetörténet
78(439)(091)
[AN 2512908]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2004.
Kovács Sándor (1949-)
Bartók Béla útján (olasz)
   Sulle strade di Béla Bartók : epilogo al film "Radici" / Sándor Kovács ; fot. István Gaál ; red. ed introd. Judit Várbíró ; trad. Judit Hámori. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 68 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-346-641-5 kötött : 2500,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 2512977]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2004.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék / Tótfalusi István. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7955-9 kötött : 1790,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 2525794]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2004.
Vavrinecz Veronika (1933-)
Richter Antal (1802-1854) élete és működése (német)
   Anton Richter, 1802-1854 : Leben und Wirken / Veronika Vavrinecz. - [Budapest] : Szkarabeusz, 2003. - 31 p. : ill. ; 23 cm. - (Studien des Hans-Richter-Archivs, ISSN 1785-427X ; 1.)
Ford. Békési Barbara. - Példányszám összesen: 250, ebből 25 számozott
ISBN 963-214-164-4 fűzött : ár nélkül
Richter Antal (1802-1854)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Richter_A.
[AN 2512059]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2004.
Zászkaliczky Péter (1964-)
   Lutheránia : a Pesti Evangélikus Egyház száz éves énekkarának története, 1904-2004 / [szerzők Zászkaliczky Péter, Kertész Botond, Trajtler Gábor]. - Budapest : Huszár Gál Kv.- és Papírkereskedés, 2004. - 216 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 963-216-018-5 kötött : ár nélkül
Lutheránia Énekkar
Budapest - énekkar - evangélikus egyház
784.087.68.071(439-2Bp.) *** 284.1(439-2Bp.)
[AN 2511950]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2004.
   Zene és szó : zeneesztétikai szöveggyűjtemény / szerk. Csobó Péter György. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2004. - 324 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-321.
ISBN 963-9385-86-7 fűzött : ár nélkül
zeneesztétika - egyetemi tankönyv
78.01(075.8)
[AN 2513896]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10306 /2004.
Lányi Ágoston (1923-1986)
   Néptáncolvasókönyv / Lányi Ágoston ; [a táncírás műszaki rajzait kész. Szőkéné Károlyi Annamária] ; [kiad. Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye]. - 3. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza Népműv. Műhely, 2004. - 172, [3] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - néptánc - tankönyv
793.31(439)(078) *** 394.3(=945.11)
[AN 2518031]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10307 /2004.
   Angol szleng szótár / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2004]. - 263, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-86399-0-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szlengszótár
802.0-086.2=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 2513556]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2004.
Braunstein Mária
   Önállóan németül : egyéni és csoportos tanulóknak / Braunstein Mária ; [kiad. a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft.]. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2004-. - 20 cm
A 2. köt. társszerzője Belső Józsefné
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2518011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Feladatmegoldásokkal. - 2004, cop. 1996. - 404 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7782-79-6)
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2518013] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[2.], Feladatmegoldásokkal. - 2004, cop. 1995. - 373 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7782-6-2)
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2525799] MARC

ANSEL
UTF-810309 /2004.
Dietz, Gunther
   SprechProbe : Aussprachetraining für ungarische DaF-Lerner : Arbeitsbuch / Gunther Dietz, Krisztián Tronka. - 3. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-241.
Fűzött : ár nélkül
német nyelv - artikuláció - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 803.0-15(078)=945.11
[AN 2518170]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2004.
Dömők Szilvia
   Hören : halláskészség-fejlesztő gyakorlókönyv / Dömők Szilvia ; [rajz. Megyeri Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 98 p. : ill. ; 24 cm + hangk. - (Wie geht das?, ISSN 1785-752X)
ISBN 963-19-5387-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2518173]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2004.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar nagyszótár = Grand dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor, Oláh Tibor ; [szerk. Aradi Péter et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXVII, 1459 p. ; 27 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7776-3 kötött : ár nélkül
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323.2=40=945.11
[AN 2521787]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2004.
   Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay am 24. November 2000 / hrsg. von Karl Manherz. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2003. - 410 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 38.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva német és magyar nyelven. - Mollay Károly műveinek bibliográfiája: p. 389-410.
ISBN 963-463-608-X fűzött : ár nélkül
Hutterer, Claus Jürgen
Mollay Károly (1913-1997)
germanisztika - személyi bibliográfia - konferenciakiadvány
803.0 *** 012Mollay_K. *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 2514216]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2004.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Földes Zsuzsanna]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - XLIV, 819 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-7872-7 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2521733]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2004.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Tóth Ákos]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - LII, 967 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-7873-5 kötött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2521734]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2004.
Hámori Éva
   Üzleti szótár : érdekelteknek és érdeklődőknek / Hámori Éva. - Budapest : Hámori É., 2004. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-158-8 fűzött : 4000,- Ft
gazdaság - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 33
[AN 2511844]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2004.
Hegedűs Rita
   Magyar nyelvtan : formák, funkciók, összefüggések / Hegedűs Rita. - Budapest : Tinta, 2004. - 332 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 29.)
Bibliogr.: p. 314-316.
ISBN 963-9372-92-7 fűzött : 2730,- Ft
magyar nyelvtan
809.451.1-5
[AN 2513389]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2004.
Kálmán Béla (1913-1997)
   A nevek világa / Kálmán Béla. - 4. átd. kiad., utánny. - [Budapest] : Sprinter, [2004]. - 255 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 210-214.
ISBN 963-9469-16-5 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szótan - tulajdonnév
809.451.1-311 *** 809.451.1-313 *** 801.311 *** 801.313
[AN 2518383]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2004.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-19-4949-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2523784]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2004.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. átd. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2000. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7735-6 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2521619]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2004.
Mezeiné Gaál Zita
   Do you speak "European"? : introduction to the European Union : workbook / Mezeiné Gaál Zita, Mezei László ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátus. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk. Idegen Nyelvi Lektorátus, 2004. - 95 p. ; 24 cm
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-9558-19-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - angol nyelv - nyelvkönyv - példatár - egyetemi tankönyv
802.0(075.8)(076)=945.11 *** 327.39(4-62)
[AN 2513725]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2004.
Pátrovics Péter
   Német szlengszótár, avagy Die Leiden der jungen Wörter / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2004. - 176 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 17-21.
ISBN 963-375-320-1 fűzött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - szlengszótár - kétnyelvű szótár
803.0-086.2=945.11 *** 801.323=30=945.11
[AN 2513477]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2004.
Perjés Magdolna
   Útiszótár : magyar - portugál, portugál - magyar = Dicionário para turistas : húngaro - português, português - húngaro / [szerk. Perjés Magdolna] ; [mtársak Demeter Mária, Szijj Ildikó]. - [Budapest] : Akad. K., 2004. - 514, [2] p. ; 14 cm
Magyar portugál, portugál magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-8155-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690 *** 801.323=690=945.11
[AN 2512653]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2004.
   Studies in English theoretical and applied linguistics / ed. by József Andor, József Horváth, and Marianne Nikolov ; [publ. by the] Lingua Franca Csoport. - Pécs : Lingua Franca Csop., 2003. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-994-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvészet
802.0 *** 80
[AN 2514166]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2004.
   Sulilexikon : idegen szavak suliszótára / [mtársak Számadó László, Pintyéné Krucsó Mária]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 963-679-270-4 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - idegen szavak szótára - gyermekkönyv
809.451.1-316.3(02.053.2)
[AN 2513509]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2004.
Szabolcs Éva (1952-)
   Angol - magyar - szlovák pedagógiai terminológiai szótár = Anglicko - mad'arsko - slovenský pedagogický slovnik = English - Hungarian - Slovak educational dictionary / Szabolcs Éva, Peter Gavora, Larry Loesch. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 963-9316-88-1 fűzött : ár nélkül
pedagógia - többnyelvű szótár - egyetemi tankönyv - értelmezőszótár
801.323=20=945.11=854(075.8) *** 801.321.1=20(075.8) *** 37
[AN 2513798]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2004.
Szathmári István (1925-)
   Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve / Szathmári István. - [2. átd., bőv. kiad.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 250 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 7.)
ISBN 963-9372-99-4 * kötött : 3360,- Ft (hibás ISBN 963-9372-99-3)
stilisztika - magyar nyelv - lexikon
809.451.1-5:030 *** 82.08:030
[AN 2525682]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2004.
Szentpéteri Géza (1937-)
   Adatok Kisújszállás régi nyelvéről, nyelvjárásáról / Szentpéteri Géza. - Kisújszállás : Anyanyelvápolók Szövetsége Kisújszállási Vár. Csop. [etc.], 2004. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 13.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 700
ISBN 963-216-550-0 fűzött : ár nélkül
Kisújszállás - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Kisújszállás)
[AN 2513942]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2004.
Sztojkó Ilona
   Av, sityu manca romanes! : felkészítés középfokú nyelvvizsgához : [roma középfokú munkáltató tankönyv] / Sztojkó Ilona Glinda ; [kiad. Prosznyák Nyelvstúdió]. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2004. - 246 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-210-328-9 fűzött : ár nélkül
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 2513145]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2004.
Unger Tamás
   Német - magyar vonzatszótár : gyakorlatokkal és megoldásokkal / Unger Tamás. - Székesfehérvár : Lexika, [2004], cop. 2000. - 254, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 963-9092-93-2 fűzött : 1176,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 2525382]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2004.
Vásárhelyi Júlia (1950-)
   Útiszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Dizionario per turisti : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Vásárhelyi Júlia, Fábián Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004. - 685 p. ; 14 cm
Magyar - olasz, olasz - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-7802-6 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2521745]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2004.
Williams, Thomas A.
   Készüljünk a szóbeli nyelvvizsgára angolból! / [szerző Thomas A. Williams]. - Szeged : Maxim, 2004. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86211-7-6 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2513721]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10332 /2004.
Benjamin, Walter
Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik (magyar)
   A műkritika fogalma a német romantikában / Walter Benjamin ; [ford. Ábrahám Zoltán]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2004. - 169 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 10.)
ISBN 963-9487-94-5 fűzött : 1800,- Ft
német irodalom története - romantika - műkritika
830(092)Schlegel,F. *** 7.072.3 *** 830.015.14
[AN 1087001]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2004.
   A fordítás mint kulturális praxis : Talal Asad, Ulf Hannerz, Tim Ingold, Wolf Lepenies, Tejaswini Niranjana, Mahasweta Sengupta, Sherry Simon tanulmányai / a szövegeket N. Kovács Tímea vál. ; [ford. Gálosi Adrienne et al.]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 238, [5] p. ; 21 cm. - (Sensus füzetek, ISSN 1419-5070)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-676-347-X fűzött : 1200,- Ft
fordítás
82.03
[AN 2514352]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2004.
Kórász Mária
   Kabdebó Tamás munkássága, 1949-2003 : bibliográfia / Kórász Mária. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2004. - 155 p. ; 23 cm
Kabdebó Tamás bibliográfia (gerinccím)
ISBN 963-446-286-3 fűzött : 1500,- Ft
Kabdebó Tamás (1934-)
Anglia - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
82.01(410)(=945.11)(092)Kabdebó_T.:016 *** 894.511(092)Kabdebó_T.:016 *** 012Kabdebó_T.
[AN 2525788]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2004.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Budapest : Holnap, 2004. - 195 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-346-308-4)
beszéd - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 2518152]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2004.
   Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban / a tanulmányokat vál. ... Jagusztin László ; szerk. Fonalka Mária. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 238 p. ; 19 cm. - (Az orosz posztmodern, ISSN 1586-8524 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-813-8 fűzött : 650,- Ft
orosz irodalom története
882(091)
[AN 2513079]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2004.
Szőnyi György Endre (1952-)
   Pictura & scriptura : hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei / Szőnyi György Endre. - Szeged : JATEPress, 2004. - XII, 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 10.)
Bibliogr.: p. 257-277. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-670-9 fűzött : ár nélkül
hermeneutika - szemiotika
82.07 *** 003 *** 316.773.2
[AN 2513945]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10338 /2004.
Angyalosi Gergely (1953-)
   Romtalanítás : kritikák, esszék, tanulmányok / Angyalosi Gergely. - Budapest : Kijárat, 2004. - 314 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-23-0 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9529-22-2)
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2510713]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2004.
Dobri Mária
   Faludi Ferenc, 1704-1779 / Dobri Mária ; [fotó Jámbori Tamás]. - Körmend : Faludi F. Vár. Kvt., 2004. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 4.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-214-785-5 fűzött : ár nélkül
Faludi Ferenc (1704-1779)
Magyarország - író - 18. század - életrajz
894.511(092)Faludi_F. *** 012Faludi_F.
[AN 2513769]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2004.
Horányi Károly
   Eredet és jelkép : Kodolányi János és kortársai / Horányi Károly. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 235 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-281-2 fűzött : 1500,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Magyarország - író - magyar irodalom története - 20. század
894.511(092)Kodolányi_J. *** 894.511(091)"19"
[AN 2510715]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2004.
Marafkó László (1944-)
   Előkor : esszék, interjúk, jegyzetek / Marafkó László. - [Budapest] : Pro Pannonia, 2004. - 158, [5] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-27-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2514358]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2004.
   Tolnai-symposion : tanulmányok Tolnai Ottó műveiről / szerk. Thomka Beáta. - Budapest : Kijárat, 2004. - 260 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 3.)
Bibliogr.: p. 242-252. és a jegyzetekben
ISBN 963-9529-24-9 fűzött : 1800,- Ft
Tolnai Ottó (1940-)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(497.1)(092)Tolnai_O.
[AN 2510682]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10343 /2004.
Arnau, Tanja von
Liebe auf Sylt (magyar)
   Hullámverésben / Tanja von Arnau ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 161.)
ISBN 963-7042-00-8 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2513878]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2004.
Baxendale, Martin
Your man (magyar)
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2004, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-87-8 fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2523762]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2004.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2004, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-86-X fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2521963]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2004.
Baxter, Nicola
Magical pony tales collection (magyar)
   Csodálatos pónimesék / írta Nicola Baxter ; ill. Cathie Shuttleworth ; [ford. Szalontai Szonja]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-508-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2).02=945.11
[AN 2510824]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2004.
   Bölcsek újabb ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2004], cop. 2002. - 209, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9384-81-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9384-34-8)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2521622]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2004.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
Ifjúsági regénysorozat
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., A szülőkkel csak a baj van!. - [2004]. - 125 p.
ISBN 963-9420-25-5 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2513449] MARC

ANSEL
UTF-810349 /2004.
Christmas stories (magyar)
   Karácsonyi történetek / [ford. Sebestyén Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 96 p. : ill., színes, részben kotta ; 31x31 cm
ISBN 963-368-300-9 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - karácsony - karácsonyi dal - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 783.651.2 *** 398.332.416
[AN 2511217]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2004.
Clark, Lucy
A surgeon's reputation (magyar)
   Erkölcsi kérdés / Lucy Clark ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 256.)
ISBN 963-537-273-6 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2512663]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2004.
Clark, Mary Higgins
Aspire to the heavens (magyar)
   Mount Vernon szerelmesei : George és Martha Washington története / Mary Higgins Clark ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-987-5 kötött : 1590,- Ft
Washington, George
Washington, Martha
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2510504]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2004.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-18-6)
Brazília - portugál irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2525279]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2004.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-17-8)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2525272]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2004.
Davidar, David
The house of blue mangoes (magyar)
   A kék mangó háza : indiai családregény / David Davidar ; [ford. Csikós András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9602-09-4 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2513058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 316 p. : ill.
ISBN 963-9602-10-8
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2513061] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 319 p.
ISBN 963-9602-11-6
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2513070] MARC

ANSEL
UTF-810355 /2004.
Dick, Philip K.
Ubik (magyar)
   Ubik / Philip K. Dick ; [ford. Németh Attila]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 963-86483-4-1 fűzött : 1780,- Ft : 7,10 ?
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2522315]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2004.
Eco, Umberto
Il pendolo di Foucault (magyar)
   A Foucault-inga / Umberto Eco ; ford., az utószót és a jegyzeteket írta Barna Imre. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1992. - 785, [11] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7622-7 kötött : 2700,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2523321]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2004.
Erasmus, Desiderius
Vidua Christiana (magyar)
   A keresztény özvegy : Máriához, Magyarország és Csehország egykori messze földön ismert királynéjához, Károly császár és Ferdinánd király nővéréhez / Rotterdami Erasmus ; [ford. és a jegyzeteket írta Babics Zsófia]. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9318-60-4 fűzött : ár nélkül
középkori latin irodalom - vallásos irodalom - erkölcs
871-97(492-89)=945.11 *** 241.5
[AN 2513815]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2004.
Gedeon Alajos (1875-1926)
   Német hősmondák az ifjúság számára / feld. Gedeon Alajos. - Repr. kiad. - [Budapest] : Nemzetek Európája K., cop. 2004. - [4], 149, [2] p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Wodianer, 1904. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86198-6-4 kötött : ár nélkül
német irodalom - eposz - monda - prózai átírás
830-131=945.11 *** 398.224(=30)
[AN 2513820]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2004.
Greene, Graham
The end of the affair (magyar)
   A szakítás / Graham Greene ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-110-7 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2523162]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2004.
Grubb, Jeff
The last Guardian (magyar)
   Az utolsó Őriző / Jeff Grubb ; [Juhász Csilla nyersfordítása alapján ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 283 p. ; 20 cm
WarCraft (keretcím)
ISBN 963-497-047-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2513395]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2004.
Hannah, Kristin
On mystic lake (magyar)
   Titkok tava / Kristin Hannah ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 963-9368-30-X kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2513400]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2004.
Harrison, Harry
The stainless steel rat (magyar)
   Rozsdamentes acélpatkány / Harry Harrison ; [ford. Kiss Tamás]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-497-046-X fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2523594]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2004.
Holt, Victoria
The legend of the seventh virgin (magyar)
   A hetedik szűz legendája / Victoria Holt ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004]. - 237 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-115-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2523763]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2004.
Ibsen, Henrik
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2004. - 311 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Nóra ; A vadkacsa ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 963-07-7685-5 fűzött : 750,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 2521117]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2004.
Jordan, Nicole
Ecstasy (magyar)
   Extázis / Nicole Jordan ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-33-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2513405]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2004.
Jordan, Penny
The blackmail baby (magyar)
   Ne hagyj árván! / Penny Jordan ; [... ford. Morgási Adrienne]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 323.)
ISBN 963-537-224-8 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2512656]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2004.
Kaló Hegedűs Elemér
   Aforizmák, bölcsességek, gondolatok, közmondások / gyűjt. Kaló Hegedűs Elemér. - Eger : Régió Press, 2004. - [3], 122 p. ; 30 cm
ISBN 963-85110-0-1 fűzött : ár nélkül
világirodalom - aforizma - közmondás
82-84=945.11 *** 398.91(=00)
[AN 2512302]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2004.
Kästner, Erich
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7945-1 kötött : 1290,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2518158]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2004.
Kenson, Stephen
Ragnarock (magyar)
   Ragnarok / Stephen Kenson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 211 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-83-3 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2513879]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2004.
Kidd, Sue Monk
The secret life of bees (magyar)
   A méhek titkos élete / Sue Monk Kidd ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 426 p. ; 19 cm
ISBN 963-8453-80-X kötött : 2570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2512882]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2004.
King, Stephen
The running man (magyar)
   A menekülő ember / Stephen King, mint Richard Bachman ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2004. - 251, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7629-4 fűzött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2514054]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2004.
Kirkland, Martha
An inconvenient heir (magyar)
   Váratlan örökség / Martha Kirkland ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 283 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-272-0 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2513443]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2004.
Koontz, Dean R.
By the light of the moon (magyar)
   A hold fényénél / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - [Budapest] : Animus, 2004. - 479 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-10-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2511560]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2004.
Lamb, Charles
   Tales from Shakespeare = Shakespeare mesék / Charles & Mary Lamb ; [vál., ford. és a jegyzeteket írta Bart Dániel]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004, cop. 1997. - 124 p. ; 20 cm. - (Kétnyelvű olvasmányok, ISSN 1417-8907)
Tart.: The tempest ; Romeo and Juliet ; As you like it. - Szómagyarázatokkal, fordítási megoldásokkal
ISBN 963-13-5395-8 fűzött : 980,- Ft
angol irodalom - angol nyelv - mese - kétnyelvű dokumentum - nyelvkönyv
820-34.02=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2521960]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2004.
Larsen, Viola
Als ihr Geliebter verschwand (magyar)
   A hasonmás / Viola Larsen ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 162.)
ISBN 963-7042-10-5 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2513874]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2004.
Levin, Ira
The Stepford wives (magyar)
   Stepfordi feleségek / Ira Levin ; [ford. Fazekas István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 183 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
ISBN 963-497-041-9 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2513475]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2004.
Mankell, Henning
Mannen som log (magyar)
   A férfi, aki mosolygott / Henning Mankell ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 364 p. ; 22 cm
ISBN 963-9519-43-X kötött : ár nélkül
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2511562]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2004.
Margolin, Phillip
The associate (magyar)
   Kockázatos üzlet / Phillip Margolin ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2004]. - 334 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-85-2 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2513880]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2004.
McAllister, Anne
The stardust cowboy (magyar)
   A bájos lókötő / Anna McAllister ; [... ford. Várnai Péter]. Spanyolcsel / Shannon Kendrick ; [... ford. Csalló Kinga]. Isten háta mögött / Sharon Mignerey ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám ; 2004/4.)
Egys. cím: The stardust cowboy. Mistress of La Rioja. In too deep
ISBN 963-537-207-8 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2512670]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2004.
McCann, Jesse Leon
Shrek 2 (magyar)
   Shrek 2 : regény a film alapján / [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 124 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Szerző McCann, Jesse Leon
ISBN 963-497-043-5 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2513471]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2004.
McCay, Bill
Rebel thunder (magyar)
   Lázadó mennydörgés / Bill McCay ; [ford. Zaránd Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 282, [5] p. : ill. ; 18 cm
Mage knight (keretcím)
ISBN 963-7041-06-0 fűzött : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-9474-06-0)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2513286]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2004.
McLinn, Patricia
Almost a bride (magyar)
   Védőbeszéd / Patricia McLinn ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 163.)
ISBN 963-537-187-X fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2512673]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2004.
Mein Baby braucht Sie, Dr. Frank (magyar)
   Kisbaba nagy bajban avagy Nehéz anyának lenni / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 163.)
ISBN 963-7042-02-4 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2513873]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2004.
Merry Christmas : treasury of stories and songs (magyar)
   Karácsonyi mesetár : karácsonyi mesék, dalok és versek / [magyar szöveg Sebestyén Gábor]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - 384 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-368-514-1 kötött : ár nélkül
világirodalom - gyermekirodalom - karácsony - karácsonyi dal - vers - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 82-14(02.053.2)=945.11 *** 783.651.2 *** 398.332.416
[AN 2511283]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2004.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 381, [10] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7939-7 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2518410]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2004.
Moravia, Alberto
La ciociara (magyar)
   Egy asszony meg a lánya / Alberto Moravia ; [ford. Gellért Gábor]. - Budapest : Európa, 2004. - 452 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7635-9 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2521853]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2004.
Moravia, Alberto
Il conformista (magyar)
   A megalkuvó / Alberto Moravia ; [ford. Füsi József]. - Budapest : Európa, 2004. - 425 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7634-0 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2522179]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2004.
Mortimer, Carole
To become a bride (magyar)
   A pilótalány / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 324.)
ISBN 963-537-225-6 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2512661]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2004.
Nöstlinger, Christine
Gretchen mein Mädchen (magyar)
   Gréti szerelmes / Christine Nöstlinger ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2004. - 255 p ; 22 cm
ISBN 963-9563-27-7 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2511596]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2004.
Die Patientin mit dem traurigen Lächeln (magyar)
   Két keréken a boldogságba : egy csalódás után nehéz újra hinni valakinek / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 164.)
ISBN 963-7042-12-1 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2513871]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2004.
Pelecanos, George P.
Hard revolution (magyar)
   Fekete tűz / George Pelecanos ; [ford. ... Vincze Mariann]. - Pécs : Opus, cop. 2004. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 963-86473-8-8 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2513542]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2004.
Quiñonez, Ernesto
Bodega dreams (magyar)
   A salsa hercege / Ernesto Quiñonez ; [ford. Csigás Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-42-6 fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-9475-81-5)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2513075]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2004.
Roberts, Monty
The man who listens to horses (magyar)
   Az igazi suttogó / Monty Roberts ; [ford. Sóskuthy György]. - Pécs : Alexandra, 2004, cop. 2000. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 963-368-552-4 fűzött : ár nélkül
Roberts, Monty
amerikai angol irodalom - idomítás - lovassport - memoár
820-94(73)=945.11 *** 636.1.088(0:82-94) *** 798(0:82-94)
[AN 2521114]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2004.
Roberts, Nora
Remember when (magyar)
   Emlékek boltja / Nora Roberts J. D. Robb ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 614 p. ; 20 cm
ISBN 963-9526-67-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2513987]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2004.
Roberts, Nora
Reunion in death (magyar)
   Halálos születésnap / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 380 p. ; 18 cm
ISBN 963-425-011-4 fűzött : 1298,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2513554]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2004.
Salinger, Jerome David
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1964. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7624-3 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2522744]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2004.
Salinger, Jerome David
Nine stories (magyar)
   Kilenc történet / J. D. Salinger ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 237 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7625-1 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2518001]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2004.
Salvatore, R. A.
Passage to dawn (magyar)
   A hajnal ösvénye / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 366 p. ; 18 cm
A "Legacy of the Drow" c. tetralógia 4. kötete. - Forgotten realms (keretcím)
Fűzött : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-9474-10-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2521628]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2004.
Sandford, John
The hanged man's song (magyar)
   A félelem kódja / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2004. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-208-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2507415]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2004.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Rémségek cirkusza. - 2004. - 246 p. - (Vámpír könyvek ; 1.)
ISBN 963-11-7941-9 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517981] MARC

ANSEL
UTF-810401 /2004.
Steig, William
Shrek! (magyar)
   Shrek / William Steig ; [ford. Tótfalusi István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 31 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-497-036-2 kötött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2513531]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2004.
Taylor, Jennifer
Home at last (magyar)
   Afrika megvár / Jennifer Taylor ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 257.)
ISBN 963-537-274-4 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2512667]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2004.
Thomas, Chantal
Les adieux a la reine (magyar)
   Búcsú a királynétól / Chantal Thomas ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 319 p. ; 18 cm
ISBN 963-9519-66-9 fűzött : ár nélkül
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2511559]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2004.
Timeless values (magyar)
   Időtlen értékek / [az idézeteket és a képeket vál. Helen Exley] ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [137] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-368-485-4 kötött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2510837]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2004.
Vargas, Fred
Pars vite et reviens tard (magyar)
   Messzire fuss, soká maradj! / Fred Vargas ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2004. - 426 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7589-1 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2511579]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2004.
Wisdom for our times (magyar)
   Mindennapok bölcsessége / [az idézeteket és a képeket vál. Helen Exley] ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [137] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-368-486-2 kötött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2510835]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2004.
Woolf, Virginia
The waves (magyar)
   A hullámok / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2004. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7497-6 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2518189]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10408 /2004.
Ady Endre (1877-1919)
   Kis, karácsonyi ének : részlet / Ady Endre ; [rajz. Eszes Hajnal és Balogh János]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-337-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - képeskönyv
894.511-14 *** 087.5(084.1)
[AN 2510899]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2004.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre válogatott versei. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 77, [3] p. ; 14 cm. - (Válogatott versek, ISSN 1418-8228)
ISBN 963-596-079-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2525588]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2004.
Antalfy István (1924-)
   Utak hosszán.. : versek / Antalfy István. - Kecskemét : Planéta Ny., 2004. - 120, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-214-660-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2513040]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2004.
Apor Klára (1920-)
   Vándormadarak : visszaemlékezés / Apor Klára. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 359 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-446-279-0 fűzött : 2200,- Ft
Apor Klára (1920-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2510719]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2004.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa / Babits Mihály. - Budapest : Osiris, 2004. - 174 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-653-3 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2522496]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2004.
Balassi Bálint (1554-1594)
Művek (vál.) (magyar, francia)
   Balassi Bálint válogatott versei = Poèmes choisis / [Gara László nyersfordításai alapján franciára átültette Lucien Feuillade] ; [az előszót írta Jean-Luc Moreau] ; [közread. a] ... Párizsi Magyar Intézet - Collegium Hungaricum. - Budapest : Balassi ; [Párizs] : Párizsi M. Int., [2004]. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 963-506-599-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=40
[AN 2523125]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2004.
Berentés Tamás (1926-)
   Nyolc év a szögesdrótok ölelésében / Berentés Tamás ; [rajzok Molnár János] ; [kiad. az Együtt Kiskanizsáért Egyesület]. - Nagykanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2004. - 92, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-508-X fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - magyar irodalom - kényszermunka - internálótábor - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 2512507]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2004.
   Birodalmi osztag : Mysterious Universe antológia / [Anthony Sheenard et al. írásai] ; [... ill. Odegnál Róbert]. - Budapest : Inomi, [2004]. - 417 p. : ill., ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-86568-1-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2513437]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2004.
Brunszvik Teréz (1775-1861)
   Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban / ... sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Hornyák Mária ; [... ford. Dancsecs Zsuzsanna]. - Martonvásár : Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2004. - 48 p. ; 21 cm. - (Őrláng füzetek ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-484-9 fűzött : ár nélkül
Beethoven, Ludwig van
Németország - magyar irodalom - zeneszerző - 18. század - 19. század - memoár
894.511-94 *** 78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van(0:82-94)
[AN 2513939]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2004.
   Démonének : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 425 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 56.)
ISBN 963-9566-14-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2511885]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2004.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Budapest : Európa, 2004, cop. 2002. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-07-7699-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2525374]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2004.
   Európai utasok : a vasfüggönyön innen és túl : írások a Magyar Rádió "Krónika" című műsorából / [... szerk. Filippinyi Éva]. - Budapest : MR, 2004. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7058-40-0 kötött : 2920,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsor
894.511-92 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2514371]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2004.
Ferdinandy György (1935-)
   Kalandozások / Ferdinandy György. - Budapest : Orpheusz, 2004. - 172, [3] p. ; 24 cm
Tart.: Az én életem egy kész regény ; Ősszel a tearózsa.. ; Hurrikán ; Juliska néni ; Bevallom őszintén ; Lomtalanítás
ISBN 963-9377-46-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2511862]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2004.
Földváry Györgyi (1954-)
   Emberkert : egy epilepsziás kamaszlány naplója / Földváry Györgyi. - 3. kiad. - Pomáz : Kráter, 2004, cop. 2001. - 197, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9472-74-3 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2521968]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2004.
Grey, Anthony
   A cápa szájában, avagy Próbáld meg túlélni / Anthony Grey. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-32-7 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2514058]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2004.
Grey, Anthony
   ...és elszabadul a pokol! / Anthony Grey. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-33-5 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2514061]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2004.
Gutai István
   Valóságshow : novellák, jelenetek, játékok / Gutai István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 127, [2] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-24-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 2514356]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2004.
Gyulai Pál (1826-1909)
   Egy régi udvarház utolsó gazdája / Gyulai Pál. - Budapest : Osiris, 2004. - 98 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-513-8 fűzött : 620,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2522490]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2004.
Halloway János
   Rendszerváltó szerelmek : szatirikus mese felnőtteknek / Halloway János. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 570 p. ; 22 cm
ISBN 963-9352-68-3 kötött : 2820,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2514226]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás (német)
   Balthasar und Barnabas / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [Deutsche Übers. von Irene Kolbe]. - Budapest : Móra, 2004. - [26] p.. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-7885-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)=30 *** 087.5
[AN 2523597]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7949-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2521860]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2004.
Káli Sándor
   Úton, útfélén : versek / Káli Sándor ; Feledy Gyula rajz. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2004. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9466-76-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2513993]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2004.
Károlyi Amy (1909-2003)
   Hazatérés : válogatott versek / Károlyi Amy ; [vál. és szerk. Steinert Ágota]. - [Budapest] : Károlyi A. örököse : Argumentum, cop. 2004. - 369 p. ; 22 cm
ISBN 963-446-280-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2510721]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2004.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József ; [a szöveget gond. és az életrajzi jegyzeteket írta Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2004. - 157 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-581-2 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2522492]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2004.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Szent történetek az Ó és Új Testamentom könyvei szerint (részlet)
   Imádságok Kazinczy Ferenc szavaival / [... összeáll., szövegét gond. Kiss Endre József]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2004. - 48 p. ; 16 cm. - (Kazinczy könyvtár, ISSN 0237-434X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86354-2-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 244
[AN 2513110]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2004.
Kiss Katalin, E. (1944-)
   Éles élet : söprögető / írta E. Kiss Katalin. - Szeged : Szerző, 2004. - [34] fol. ; 10x10 cm
A gerincen számozási adatként: 8.
ISBN 963-460-230-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2513054]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2004.
Körmendi Lajos (1946-)
   A táltos kincse : mondák, mesék, történetek / Körmendi Lajos ; [... ill. L. Ritók Nóra] ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, [2004]. - 174, [2] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-216-498-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2514003]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2004.
   Magyar gyógyszerészek, magyar sorsok, 1924-2003 : önéletírás antológia / [szerk. Hornok Éva, Mohr Tamás és Dobson Szabolcs]. - Budapest : Dictum, 2004. - 243 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86455-3-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszerész - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 615(439)(092)(0:82-94)
[AN 2514087]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2004.
Mecseki Rita Eszter
   Nőtincs : versek / Mecseki Rita Eszter ; szerk. és az utószót írta Petőcz András. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 963-9134-87-2 * kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9134-87-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2507448]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2004.
Morvay Zsófi
   Végre eljött a karácsony / Morvay Zsófi ; [ill. Eszes Hajnal, Balogh János]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-338-6 kötött : 369,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2510903]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - Budapest : Presskontakt, 2004. - 181 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86206-7-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2518156]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2004.
Pék Pál (1939-)
   Szodoma / Pék Pál ; [... Buhály József képei ...]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 73 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-22-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2514367]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Megsebzett szavak / Peresztegi Sándor. - 4. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86492-7-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2522210]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Visszaveszem magam / Peresztegi Sándor. - 4. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86492-6-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2522181]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2004.
Pintér Sándor
   Zátonykő / Pintér Sándor. - Budapest : Tipp-Cult, 2004. - 96, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 14.)
ISBN 963-86498-3-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2511985]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2004.
Pócsy Mihály (1855-1909)
   A tilosban / Pócsy Mihály. - Hódmezővásárhely : [Magánkiad.], 2004. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-095-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 2512640]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2004.
Polcz Alaine (1922-)
   Kit szerettem? Mit szerettem? / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 237, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-676-350-X fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2514400]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2004.
Rácz Zsuzsa
   Állítsátok meg Terézanyut! / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2004. - 287, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-528-644-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2518394]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2004.
Sárosi István (1951-)
   Diagnózisok : drámák / Sárosi István. - [Budapest] : Pro Pannonia, 2004. - 149 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Tart.: Kolosi csoda ; Kötelék ; Stációk
ISBN 963-9498-28-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2514395]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2004.
Solymosi Tamás (1925-)
   Utolsó írásbelim : önéletrajzi tükörcserepek / Solymosi Tamás ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 139 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-250-092-X fűzött : 1600,- Ft
Solymosi Tamás (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2514153]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2004.
Somló Gábor (1953-)
   Öltöző : [színház az egész világ] / Somló Gábor. - [Szeged] : [Magánkiad.], 2004. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-022-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma - vers - humoreszk
894.511-2 *** 894.511-7 *** 894.511-14
[AN 2513866]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2004.
Sütő András (1927-)
   Anyám könnyű álmot ígér : naplójegyzetek / Sütő András. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1996. - 245 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7692-8 fűzött : 750,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2521132]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2004.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Mari, ne bomolj! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 139 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7954-0 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2523588]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 456, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7937-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2518191]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   A Danaida / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1964. - 414 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7623-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2521754]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Mózes egy, huszonkettő / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1967. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7626-X kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2521774]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2004.
Szabó Pál (1893-1970)
   Magyarország 1956-ban / Szabó Pál ; [a köt. szerkesztője Szabó Ferenc]. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2004. - 49 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Japán technikával. - Példányszám: 300
ISBN 963-7141-90-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2511897]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2004.
Szalatnai Rezső (1904-1977)
   Kempelen, a varázsló / Szalatnai Rezső. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7957-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 2521856]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2004.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ahogy elkezdődött.. : egy magyar vadász hitvallása : első rész / Széchenyi Zsigmond ; [Schell József ill.]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 295 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-61-8 kötött : ár nélkül
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
magyar irodalom - vadászkaland
894.511-94 *** 799.2(0:82-94)
[AN 2521650]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2004.
Szécsy István
   A létez(ő)ett szocializmus és egyéb marhaságok : csak 40 éven felülieknek! / gyűjt. Szécsy István ; [ill. Gönczi Gergely]. - [Miskolc] : [Szerző], [2004]. - 173 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-460-099-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vicc
894.511-845 *** 398.94
[AN 2512579]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2004.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az idővonaton / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 84, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-528-756-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2521614]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2004.
Szigeti Cecília, S.
   A csodaszarvas királysága / Szigeti Cecília ; Győrfi András ill. - Budapest : Ezüst Elefánt, 2004. - 172, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86212-1-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2511878]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2004.
Szijj Ferenc (1958-)
   A hurok belseje : közmeghallgatás / Szijj Ferenc. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-348-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2514306]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2004.
Tasnádi István (1970-)
   Taigetosz csecsemőotthon : drámák / Tasnádi István ; Schilling Árpád próbanaplóival ; [közread. a] ... Krétakör Színház. - Pécs : Jelenkor ; [Budapest] : Krétakör Színház, 2004. - 277, [2] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Közellenség ; Nexxt ; Phaidra ; Hazámhazám ; Paravarieté
ISBN 963-676-351-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2514234]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2004.
Tóth Dóra
   Dini kalandjai : egy bátor kisdinoszaurusz csodálatos történetei / [írta Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly és Szendrei Tibor]. - Váltl. lny. - [Debrecen] : Graph-Art, 2004, cop. 2000. - 45, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9325-10-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2525867]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2004.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Életnek világossága : novellák bibliai témákra / Tóth-Máthé Miklós ; [... ill. Komiszár János ...]. - Debrecen : Méliusz, 2004. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-85741-4-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 244
[AN 2514144]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2004.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Művek (vál.)
   Vörösmarty Mihály válogatott versei. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 78 p. ; 14 cm. - (Válogatott versek, ISSN 1418-8228)
ISBN 963-596-078-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2525580]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Tavaszi szél és más színművek / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2004. - 127 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 30.)
Tart.: Tavaszi szél ; A föld és a haza ; Csillag az éjszakában ; A lélek útja
ISBN 963-9472-90-5 kötött : 1780,- Ft
ISBN 963-9472-89-1 fűzött : 1280,- Ft
határon túli magyar irodalom
894.511-2(498)
[AN 2521972]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2004.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-11-7946-X kötött : 1580,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2521861]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2004.
Wimmer Olga (1927-1978)
   Élettánc / Wimmer Olga ; [Tar Imre ... szerk.] ; [a rajzokat Tar Zsuzsanna kész.] ; [... a fotókat ... kész. Németh Éva]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2004. - 208 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-460-254-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2513161]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2004.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Háziállataink / Zelk Zoltán ; Jenkovszky Iván rajz. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-259-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2510895]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10469 /2004.
   Az állatok : 12-18 hónapos korig. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 963-368-473-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513331]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2004.
   Az állatok : 18-24 hónapos korig. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 963-368-474-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513350]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2004.
   Az állatok : 24-36 hónapos korig. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 963-368-475-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513354]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2004.
Balogh János
   Jár-mű-vek : lapozós mesekönyv / [rajz. Balogh János, Eszes Hajnal]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-368-516-8 fűzött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510847]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2004.
   Benjamin az elefánt és az iskola / Elfie Donnelly nyomán ; [ford. Balassa Anna]. - Budapest : Móra, 2004. - [44] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-11-7931-1 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513791]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2004.
Berowska, Marta
Krówka tola (magyar)
   Bori világot lát / [írta Marta Berowska] ; [ill. Krzysztof Wiśniewski] ; [magyar szöveg Sebestyén Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-368-484-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510793]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2004.
Błędowski, Ernest
Lokomotywa (magyar)
   A mozdony : játékos képességfejlesztő / [ford. Szakonyi Zsófia és Balázs Dóra]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 38 cm
Ill. Błędowski, Ernest
ISBN 963-368-554-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511252]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2004.
   A bősz cincér / [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-467-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510949]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2004.
Busquets, Carlos
   Cirkusz! Cirkusz! Cirkusz! / [rajz Sz. Buszket [!C. Busquets]] ; [szöveg Szvetlana Letova] ; [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 25 cm. - ("Nézz körül!")
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-598-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511164]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2004.
Busquets, Carlos
   A csodálatos állatkert / [rajz Sz. Buszket [!C. Busquets]] ; [szöveg Szvetlana Letova] ; [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 25 cm. - ("Nézz körül!")
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-597-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511169]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2004.
Busquets, Carlos
   A hópalota / Carlos Busquets rajz. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-314-9 kötött : 369,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510914]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2004.
Busquets, Carlos
   Jó reggelt! / [rajz Sz. Buszket [!C. Busquets]] ; [szöveg Szvetlana Letova] ; [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 25 cm. - ("Nézz körül!")
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-596-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511166]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2004.
Busquets, Carlos
   Karácsonyi kaland / Carlos Busquets rajz. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-316-5 kötött : 369,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510908]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2004.
Chory kotek (magyar)
   A falánk kiscica / [ford. Sebestyén Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-368-454-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510999]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2004.
Disney, Walt
Home on the range (magyar)
   A legelő hősei / Disney ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 42.)
ISBN 963-628-031-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513185]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2004.
Disney, Walt
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney ; [ford. Vas Katalin]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
ISBN 963-627-944-6 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510776]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2004.
Disney, Walt
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / Disney ; [ford. Bikádi Katalin]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
ISBN 963-627-943-8 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510781]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2004.
Eszes Hajnal
   Állatos lapozó / rajz. Eszes Hajnal, Balogh János. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-368-515-X fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510840]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2004.
Eszes Hajnal
   Cicák / [rajz.] Eszes Hajnal [és Balogh János]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-368-578-8 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510843]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2004.
Feketű Csaba
   Kócos kalandjai : mesék nem csak Bálintkának / írta Feketű Csaba ; [ill. Eszes Hajnal és Balogh János]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [105] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-368-560-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510817]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2004.
   Hol ebédelt a veréb? / [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-465-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510919]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2004.
   Hüvelyk Matyi / [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-464-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510932]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2004.
Kuźma, Jakub
Straż pożarna (magyar)
   A tűzoltók : játékos képességfejlesztő / [ford. Szakonyi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 39 cm
Ill. Kuźma, Jakub
ISBN 963-368-547-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511257]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2004.
Mason, Tom
Shrek 2 (magyar)
   Shrek 2 : képeskönyv a film alapján / [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - [50] p. : ill., színes ; 26 cm
Szerzők Mason, Tom és Danko, Dan
ISBN 963-497-045-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513382]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2004.
Monchaux, Marie-Claude
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [a szerző ... rajz.] ; [ford. Rónay György]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7950-8 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2523933]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2004.
My first book of planes (magyar)
   Első könyvem a repülőkről / [ford. Böröcz Ágnes]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-586-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510972]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2004.
My first book of tractors (magyar)
   Első könyvem a traktorokról / [ford. Böröcz Ágnes]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-585-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510976]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2004.
My first book of trucks (magyar)
   Első könyvem a teherautókról / [ford. Böröcz Ágnes]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-587-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510978]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2004.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti meglepetés / [rajz. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-744-6 kötött : 380,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510887]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2004.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti tojás / rajz. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-368-745-4 kötött : 380,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510890]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2004.
   Rajziskola. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 32 cm
Mágneses tollal és rajztáblával
ISBN 963-368-496-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511297]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2004.
Spóźniony słowik (magyar)
   Az elveszett veréb / [ford. Sebestyén Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-368-453-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510994]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2004.
   Számolj velünk!. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 32 cm
Mágneses tollal és rajztáblával
ISBN 963-368-495-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511298]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2004.
   A szavak : 12-18 hónapos korig. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 963-368-476-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513359]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2004.
   A szavak : 18-24 hónapos korig. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 963-368-477-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513360]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2004.
   A szavak : 24-36 hónapos korig. - [Pécs] : Alexandra, [2004]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 963-368-478-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2513362]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2004.
Tomaselli, Doris
My little police car (magyar)
   Az én kis rendőrautóm : elektronikus játékkönyv / [írta Doris Tomaselli] ; [ill. Cathy Beylon]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 33 cm
Forgatható játékkormánnyal és hangutánzó melléklettel
ISBN 963-368-304-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2511296]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2004.
   A vad kalóz / [ford. Tiszóczky Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-466-8 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2510828]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10507 /2004.
Austen, Chuck
X-men 2 (magyar)
   X-men 2 : a film hivatalos képregényváltozata / [a 20th Century Fox forgatókönyve alapján írta Chuck Austen] ; [... ford. Németh Attila]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [50] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9233-46-3 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2511147]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2004.
Davis, Jim
   A filozofikus macska / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 59.)
ISBN 963-9233-54-4 fűzött : 445,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2513101]
MARC

ANSEL
UTF-8