MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:25:34
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10509 /2004.
Méhes Balázs
   The bilingual handy encyclopedia = Kétnyelvű kézi lexikon / B. Méhes. - [Budapest] : Méhes B., 2004. - 217 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-430-974-7 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - lexikon
030 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2517363]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10510 /2004.
Bariczné Rózsa Mária
   Iskolai könyvtárak fenntartása, működtetése / Bariczné Rózsa Mária ; [kiad. a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Kht.]. - [Zánka] : Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum Okt. és Üdültetési Kht., [2004], cop. 2000. - 67 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 963-03-9317-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - iskolai könyvtár
027.8(439)
[AN 2516953]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2004.
Mészáros Eszter
   Püspökladány közművelődési könyvtárügyének fejlődése a kezdetektől 1976-ig / Mészáros Eszter ; [közread. a] Városi Könyvtár. - Püspökladány : Vár. Kvt., 2004. - 69, [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 67-69.
ISBN 963-216-572-1 fűzött : ár nélkül
Püspökladány - közművelődési könyvtár - területi könyvtár - könyvtártörténet
027.4(439-2Püspökladány) *** 027.53(439-2Püspökladány)
[AN 2519972]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2004.
   Püski Sándor / [szerk. Mészáros Enikő] ; [mtársak Arany Attila et al.]. - Budapest : Püski, 2004. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Paraván, ISSN 1786-0768 ; 1.)
ISBN 963-9592-04-8 fűzött : ár nélkül
Püski Sándor (1911-)
Magyarország - könyvkiadás - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
655.41(439)(092)Püski_S.(047.53) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2517773]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10513 /2004.
   "Én gondolkodom, azért vagyok" : Apáczai Csere János emlékezete : válogatás 350 év Apáczai-irodalmából : a budapesti "Ego cogito ergo sum"-konferencia előadásai (2003. november 13.) Apáczai doktori értekezésének fordításával / szerk. Kovács Sándor Iván. - Budapest : M. Irodtört. Társ., 2004. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - ("Csak tiszta forrásból". A Magyar Irodalomtörténeti Társaság "Tanulmányok"-sorozata, ISSN 1786-108X ; 1.)
Gerinccím: Apáczai Csere János emlékezete. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-85905-2-1)
Apáczai Csere János (1625-1659)
Magyarország - tudós - 17. század - konferenciakiadvány
001(439)(092)Apáczai_Csere_J. *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2517727]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2004.
Rees, Martin
Our final hour (magyar)
   Ütött az utolsó óránk? / Martin Rees ; [ford. Márkus János]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 158 p. ; 24 cm. - (Világegyetemek titkai, ISSN 1786-2221)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9471-51-8 fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-9271-51-8)
prognosztika - jelenség - terrorizmus - kozmológia
008.2 *** 323.285(100) *** 001.94 *** 524
[AN 2520935]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2004.
   Zárt, bizalmas, számozott. - Budapest : Osiris, 2004-. - 25 cm
Magyarország - kulturális politika - cenzúra - Kádár-korszak
008:323(439)"195/198" *** 351.751(439)"195/198"
[AN 2521077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika, 1962-1979 : dokumentumok / szerk. Cseh Gergő Bendegúz [et al.]. - 2004. - 720 p.
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 363796
ISBN 963-389-597-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - kulturális politika - cenzúra - Kádár-korszak
008:323(439)"196/197" *** 351.751(439)"196/197"
[AN 2521080] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10516 /2004.
Csíky Ildikó
   Megfejtem a horoszkópom : asztrológia kezdőknek és haladóknak / Csíky Ildikó. - Budapest : Cortex-Hungary Kft., cop. 2004. - 304 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-465-2 fűzött : 2750,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2517967]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2004.
David-Néel, Alexandra
With mystics and magicians in Tibet (magyar)
   Mágusok között Tibetben / Alexandra David-Neel ; [ford. Vajay Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 331 p. ; 18 cm. - (Keleti misztika, ISSN 1215-2269)
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9093-11-4)
Tibet - tibeti buddhizmus - néprajz - helyismeret
133(515) *** 294.321(515) *** 908.515 *** 39(=954.1)
[AN 2527359]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2004.
Griga Zsuzsanna
   Fényszögképek : az igazi asztrológia / Griga Zsuzsanna. - [Tahitótfalu] : Murti, 2004. - 314 p. : ill. ; 24 cm. - (Murti könyvek. Asztrológia, ISSN 1786-0784)
ISBN 963-214-656-5 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2516785]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2004.
Horváth Mária (1950-)
   Feng shui enciklopédia : a test és a lélek kényeztetése feng shuival / Horváth Mária. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 271 p., [42] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 268.
ISBN 963-528-579-5 kötött : 3990,- Ft
feng shui
133.25
[AN 2527377]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2004.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Hazatérés : Michael Thomas és a hét angyal / [ford. Szabó Anna]. - cop. 2004. - 389 p.
ISBN 963-9436-23-2 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 2520125] MARC

ANSEL
UTF-810521 /2004.
Lo, Raymond
Feng shui & destiny for families (magyar)
   Feng shui & sors a családban : nélkülözhetetlen útmutató minden otthon számára / Raymond Lo ; [ford. Pusztai Márta] ; [közread. az] Első Magyar Feng Shui Centrum. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2004. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-582-9 fűzött : 2780,- Ft
feng shui - sors - család
133.25 *** 124.6 *** 316.356.2
[AN 2519757]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2004.
Miritia
   A közös út / Miritia. - Pécs : Krónika K., 2004. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-8052-12-0 kötött : 3300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2520250]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2004.
Prophet, Elizabeth Clare
How to work with angels (magyar)
   Hogyan dolgozzunk angyalokkal? / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 116 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-528-765-8 fűzött : 1390,- Ft
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2520417]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2004.
Prophet, Elizabeth Clare
Soul mates and twin flames (magyar)
   Lélektársak és ikerlángok : a szerelem és a párkapcsolatok spirituális dimenziói / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 174 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-528-791-7 fűzött : 1590,- Ft
okkultizmus - párkapcsolat
133 *** 316.472.4
[AN 2517338]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10525 /2004.
Géczi István
   Zempléni odútelepek madár- és emlősfajai / [írta és szerk., a fényképeket kész. Géczi István]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., [2004]. - 8 p. : ill. ; 21 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Zempléni-hegység - természetvédelem - állatföldrajz
502.4(439.134) *** 591.9(439.134)
[AN 2519621]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2004.
   The geohistory of Bátorliget marshland : an example for the reconstruction of late quaternary environmental changes and human impact from the Northeastern part of the Carpatian Basin / ed. by Pál Sümegi and Sándor Gulyás. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2004. - 356 p. : ill. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8046-47-3 kötött : ár nélkül
Bátorliget - földtudomány - természetvédelmi terület - mocsár - negyedidőszak
502.4(439)Bátorligeti_Ősláp_TT. *** 551.312.2(439-2Bátorliget) *** 551.79(439-2Bátorliget)
[AN 2515352]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2004.
Gera Pál (1963-)
   Kár-kár, vidrakár : a vidra okozta halgazdasági károk felmérésének lehetséges újabb módszertana : javaslat és vitaanyag / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, [2004]. - 15 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-503-9 fűzött : ár nélkül
vidra - állatvédelem - halgazdaság
504.74 *** 599.742.4 *** 639.3
[AN 2516444]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2004.
   Hortobágy, a világörökség része / [szerk. Molnár Antal] ; [graf. Csóka Ágnes]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Ifj. Természetvédő Kör, 2004. - 79 p. : ill. ; 17x24 cm. - (Kamilla könyvek, ISSN 1786-1098)
ISBN 963-214-698-0 kötött : ár nélkül
Hortobágy - helyismeret - nemzeti park - világörökség
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 908.439Hortobágy
[AN 2517757]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2004.
   Körös-Maros Nemzeti Park. Körös-ártér / [szerk. Domokos Andrea et al.] ; [kiad. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Körös-Maros Nemzeti Park - természetvédelem - nemzeti park
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[AN 2519616]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2004.
   Körös-Maros Nemzeti Park. Mágor-puszta / [szerk. Domokos Andrea et al.] ; [kiad. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Dél-Tiszántúl - természetvédelem - nemzeti park
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[AN 2519620]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2004.
Zöld Bálint
   Humánökológiai pillanatkép / Zöld Bálint. - Budapest : Kölcsey Int., 2004. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-880-9 fűzött : ár nélkül
emberi ökológia
504.75 *** 316.47 *** 316.7
[AN 2516465]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10532 /2004.
Majoros Zsuzsanna (1945-)
   GG : gondolatok a gravitációról / Abanoa ; [!magyarította Majoros Zsuzsanna]. - Miskolc : Majoros Zs., 2004. - 70 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 20
ISBN 963-460-226-6 kötött : ár nélkül
tömegvonzás
531.51
[AN 2515441]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10533 /2004.
European Crystallographic Meeting (22.) (2004) (Budapest)
   22nd European Crystallographic Meeting : 26-31 August 2004, Budapest ... : abstracts / [comp. and ed. by István Molnár]. - [Budapest] : [MKE], [2004]. - XVI, 336 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete etc. - Gerinccím: ECM22, Budapest 2004. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9319-40-6 fűzött : ár nélkül
kristálytan - konferenciakiadvány
548 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2521064]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2004.
International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium (4.) (2004) (Szeged)
   The Fourth International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium : 3-5 September, Szeged ... : [book of abstracts] / org. by Department of Inorganic and Analytical Chemistry and Bioinorganic Chemisty[!Chemistry] Research Group of the Hungarian Academy of Sciences University of Szeged. - [Szeged] : JATEPress, [2004]. - [138] p. ; 24 cm
Borítócím: The 4th International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Fűzött : ár nélkül
vanádium - biokémia - konferenciakiadvány
546.881 *** 577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2520542]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2004.
Vegyészkonferencia (2004) (Balatonföldvár)
   Vegyészkonferencia 2004, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 Szimpózium : összevont konferencia és továbbképzés : Balatonföldvár, ... 2004. június 30 - július 2. : program és előadásösszefoglalók / [rend. a] Magyar Kémikusok Egyesülete [etc.] ; [szerk. Adányiné Kisbocskói Nóra, Mihucz Viktor Gábor]]. - [Budapest] : MKE, [2004]. - XXIV, 312 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9319-41-4 fűzött : ár nélkül
kémia - konferenciakiadvány
54 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[AN 2521494]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10536 /2004.
Brocklehurst, Ruth
The Usborne children's picture atlas (magyar)
   Usborne képes gyermekatlasz / ill. Linda Edwards ; írta Ruth Brocklehurst ; [ford. ... Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Tengerszem, cop. 2004. - 47 p. : ill., színes ; 32 cm
Képes gyermekatlasz (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9523-94-1 kötött : ár nélkül
földrajz - világatlasz - gyermekkönyv
911.2(100)(02.053.2) *** 912(100)(02.053.2)
[AN 2517992]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2004.
   Fejezetek a világ regionális földtanából / szerk. Molnár Béla. - Szeged : JATEPress, 2004. - 390 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-390.
ISBN 963-482-669-5 fűzött : ár nélkül
regionális földtan - egyetemi tankönyv
551(075.8)
[AN 2520484]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2004.
Veress Márton (1946-)
   A karszt / Veress Márton ; [kiad. a BDF Természetföldrajzi Tanszék]. - Szombathely : BDF Természetföldrajzi Tansz., 2004. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-199.
ISBN 963-9531-23-5 fűzött : ár nélkül
karszt - egyetemi tankönyv
551.435.8(075.8)
[AN 2519727]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10539 /2004.
   British - Hungarian N+N workshop for young researchers on computer processing and use of satellite data in astronomy and astrophysics and 3rd workshop of young researchers in astronomy & astrophysics : Budapest ... 3-7 February 2004 / ed. by E. Forgács-Dajka, K. Petrovay, R. Erdélyi ; [org.] ... by the Department of Astronomy of the Eötvös University, [British Council]. - Budapest : Dep. of Astronomy of the Eötvös Univ., 2004. - 300 p. : ill. ; 25 cm. - (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University, ISSN 0238-2423 ; 14.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-557-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-557)
asztrofizika - csillagászat - konferenciakiadvány
52 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2519971]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2004.
   A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma : Budapest, 2003. november 20. / szervezte BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ; szervező biz. Závoti József [et al.]. - Budapest : BME Fotogrammetria és Térinformatika Tansz., [2004]. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 7.)
Borítócím: A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma : Budapest, 2003. november 20. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
fotogrammetria - térinformatika - konferenciakiadvány
528.7 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2517605]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10541 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali del bosco (magyar)
   Az európai erdők állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-858-2 kötött : ár nélkül
Európa - fauna - erdő - gyermekkönyv
591.9(4)(253)(02.053.2)
[AN 2520843]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali della pampa e dei fiumi dell'America del Sud (magyar)
   A dél-amerikai pampák és folyók állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Aldo Ripamonti. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-862-0 kötött : ár nélkül
Dél-Amerika - fauna - gyermekkönyv
591.9(8)(02.053.2)
[AN 2520849]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali delle coste d'Europa (magyar)
   Az európai tengerek állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-861-2 kötött : ár nélkül
Európa - tengeri állat - fauna - gyermekkönyv
591.9(4)(26)(02.053.2)
[AN 2520847]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2004.
Gera Pál (1963-)
   Otterbook : summary report on finished otter protection programmes of the Organisation of the Foundation for Otters between 1995-2004 in Hungary / ed. and written by Gera, Pál ; [transl. Erika, Rétfalvi]. - Budapest : Foundation for Otters, 2004. - 35, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-216-175-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állatvédelem - vidra
599.742.4 *** 504.74.06(439)
[AN 2520648]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2004.
Montag, Karin
Pilze (magyar)
   Gombák : [pontos gombahatározás fotók és rajzok segítségével] / Karin Montag ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Sziget, 2004. - 221 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 963-8138-93-9 kötött : 2680,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2518100]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2004.
Peraboni, Cristina
Gli animali delle praterie e dei deserti dell'America del Nord (magyar)
   Az észak-amerikai prérik és sivatagok állatvilága / szöveg Cristina Peraboni ; ill. Sabrina Marconi. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-860-4 kötött : ár nélkül
Észak-Amerika - fauna - gyermekkönyv
591.9(7)(02.053.2)
[AN 2520852]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2004.
Radnik, Miro
   Ismerd meg a vadállatokat! : [izgalmas képregénnyel, hasznos és ötletes rajziskolával] / [szöveg Mirro Radnich] ; [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9523-92-5 kötött : ár nélkül
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2518012]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2004.
Szeberényi József (1950-)
   Molekuláris sejtbiológia / Szeberényi József. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 553 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9542-27-X kötött : 5980,- Ft
molekuláris biológia - sejttan - egyetemi tankönyv
577.2(075.8)
[AN 2527587]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2004.
Veres László (1956-)
   Füves puszták élővilága / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
ISBN 963-9551-09-0 kötött : ár nélkül
állatföldrajz - füves puszta - gyermekkönyv
591.9(251.3)(02.053.2)
[AN 2518085]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2004.
Veres László (1956-)
   Szigetek élővilága / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
ISBN 963-9551-08-2 kötött : ár nélkül
állatföldrajz - sziget - gyermekkönyv
591.9(210.7)(02.053.2)
[AN 2518078]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10551 /2004.
Berghammer Rita
   Szorongás, depresszió / Berghammer Rita, Zsombók Terézia. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 963-9536-08-3 fűzött : 1290,- Ft
félelem - depresszió
616.891.6 *** 616.895.4
[AN 2519832]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2004.
Bokor Katalin
   Iránytű a depresszióból való szabaduláshoz: a szeretet, mint gyógyító erő / [Bokor Katalin]. - [Pusztaszabolcs] : [Bethesda Tó Bt.], cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-176-8 fűzött : ár nélkül
szeretet - depresszió
613.865 *** 316.647.2 *** 616.895.4
[AN 2517352]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2004.
Borysenko, Joan
Inner peace for busy people (magyar)
   Stresszkontroll : siker, jólét, érvényesülés : a belső béke hatalma / Joan Z. Borysenko ; [ford. Vajdics Anikó]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-528-770-4 fűzött : 2390,- Ft
mentálhigiénia - stressz
612.06 *** 613.865
[AN 2520832]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2004.
Buda Béla (1939-)
   Pszichoterápia : kapcsolat és kommunikáció / Buda Béla. - Budapest : Akad. K., 2004. - 523 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 501-[524].
ISBN 963-05-8154-X kötött : 4400,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 2520518]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2004.
Curing everyday ailments the natural way (magyar)
   Természetes gyógymódok a mindennapi gyakorlatban / [főszerk. Dibás Gabriella] ; [ford. Gál Dorottya, Janáky István, Vitray Tamásné]. - Átd. kiad. - Budapest : Reader's Digest K., 2004, cop. 2002. - 384 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9562-09-2 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat
615.89
[AN 2527426]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2004.
Farbaky Zsófia
   A mozgásszervi ultrahangvizsgálat alapjai / Farbaky Zsófia. - Budapest : Tordas, 2004. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 963-216-147-5 fűzött : ár nélkül
orvosi diagnosztika - mozgásszervi betegség
616.7-073.43
[AN 2520254]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2004.
Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Hunyady László [et al.] közreműködésével írta Fonyó Attila. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Medicina, 2004. - 1148 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-845-5 kötött : ár nélkül
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 2527316]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2004.
Foods that harm, foods that heal (magyar)
   Gyógyító ételek, ártalmas ételek : táplálkozási kalauz A-tól Z-ig / [szerk. Alasdair McWhirter, Liz Clasen] ; [írta Ursula Arens et al.] ; [ford. Bittsánszky Jánosné et al.]. - Utánny. - Budapest : Reader's Digest K., 2004. - 399 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8475-23-4 kötött : ár nélkül
táplálkozástudomány - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 2527379]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2004.
Freud, Sigmund
Briefwechsel (magyar)
   Levelezés / Sigmund Freud, Ferenczi Sándor ; szerk. Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal André tud. irányításával ; a kézirat átírása Ingeborg Meyer-Palmedo munkája ; [közread. a] Thalassa Alapítvány. - Budapest : Thalassa Alapítvány : Pólya, 2000-. - 25 cm
ISBN 963-85809-6-8
pszichoanalízis - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 797894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. köt., 1920-1924 / [... sajtó alá rend. Erős Ferenc és Kovács Anna] ; [ford. Schulcz Katalin ..., Berényi Gábor]. - 2004. - 287 p.
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 963-86276-3-8 kötött : 4700,- Ft
pszichoanalízis - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 2517548] MARC

ANSEL
UTF-810560 /2004.
Hartmann, Manfred B.
Praxisbuch der Einhandrute (magyar)
   Az egykezes tenzor kézikönyve : sugárérzékelés biofizikai mérőeszközökkel / Manfred B. Hartmann ; [ford. Koródi Márta]. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 173 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9569-31-3 kötött : 2600,- Ft
természetgyógyászat - biofizika
615.89 *** 577.3
[AN 2519751]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2004.
Jones, Steve
The descent of men (magyar)
   Y: a "dekadens" kromoszóma / Steve Jones ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 285 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 273-285.
ISBN 963-9519-51-0 kötött : ár nélkül
nemek pszichológiája - férfi - genetika - szaporodás
159.922.1-055.1 *** 612.6 *** 575
[AN 2517575]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2004.
Karasszon Dénes (1925-)
   Billroth műtőjétől az Erzsébet Kórház igazgatói székéig : Dr. Janny Gyula, 1842-1916 : sebészi pálya Ferenc József korában / Karasszon Dénes, Sternegg Mária, Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 197 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Janny Gyula műveinek bibliográfiája: p. 193-195. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-361-611-5 kötött : ár nélkül
Janny Gyula (1842-1926)
Magyarország - orvos - életrajz
61(439)(092)Janny_Gy.
[AN 2519354]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2004.
Kimmig, Peter
Zecken (magyar)
   Kullancsok : egy kis szúrás súlyos következményekkel / Peter Kimmig, Dieter Hassler, Rüdiger Braun ; [ford. Berkes Eszter] ; [fotókat kész. Tony Stone]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-9519-77-4 fűzött : ár nélkül
kullancs - fertőzés
616.98-022 *** 595.421 *** 579.834.114
[AN 2515656]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2004.
Kulcsár Éva
   A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői / Kulcsár Éva. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 72 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 29.)
Bibliogr.: p. 71-72.
Fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 2520419]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2004.
Längle, Alfried
Sinnvoll leben (magyar)
   Értelmesen élni : életvezetési útmutató / Alfried Längle. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 2.)
Ford. Molnár Mária. - Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-9318-65-5 fűzött : ár nélkül
mélylélektan - személyiségtipológia - érték
159.923 *** 17.022.133.1 *** 159.964.32Frankl,_V._E.
[AN 2515689]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2004.
Lauster, Peter
Lassen Sie sich nichts gefallen (magyar)
   Ne hagyd magad! : az önérvényesítés művészete / Peter Lauster ; [ford. Csillagné Asztalos Enikő]. - Budapest : Mérték, 2004, cop. 1994. - 306, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 305-[307].
ISBN 963-9519-68-5 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia - szociálpszichológia
613.865 *** 316.6
[AN 2527272]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2004.
Lugasi Andrea
   Az egészséges táplálkozás tudományos alapjai / [szerzők Lugasi Andrea, Blázovics Anna]. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., [2004]. - 130 p. : ill. ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek ; 4.)
Bibliogr.: p. 121-124.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-038-7)
táplálkozástudomány
613.2
[AN 2520195]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2004.
Neal, M. J.
Medical pharmacology at a glance (magyar)
   Rövid farmakológia / M. J. Neal ; [... ford. és a függeléket kész. Laszlovszky István]. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 152 p. : ill. ; 28 cm. - (RAM, ISSN 1586-0922)
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-7746-32-3)
gyógyszerészet
615.03 *** 615.2
[AN 2528186]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2004.
Olivier, Christiane
"Les parents face à l'agressivité de l'enfant" (magyar)
   Az agresszív gyermek és a szülők / Christiane Olivier ; ... ford. Puskás Gyöngyi. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 85 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 963-9312-94-0 fűzött : 1375,- Ft : 5,5 ?
gyermeklélektan - agresszió
159.922.7 *** 316.647.3
[AN 2518297]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2004.
   Orvosi kommunikáció / szerk. Pilling János ; [... szerzői Békési Andrea et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 613 p. ; 25 cm
Bibliogr.: 599-[614]. és a fejezetek végén
ISBN 963-242-905-2 kötött : ár nélkül
orvostudomány - orvosi etika - kommunikáció - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2519848]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2004.
Rőszer Tamás
   Dinamikus szövettan = Histologia dinamica / Rőszer Tamás ; [az illusztrációkat rajz. Nagy Olivér és Vasas István]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 240 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 224-230.
Fűzött : ár nélkül
szövettan - egyetemi tankönyv
611.018(075.8)
[AN 2521477]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2004.
Selby, John
Conscious healing (magyar)
   Tudatos öngyógyítás : a bensőnkből kiinduló öngyógyításban segítő újszerű technikák / John Selby. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 140 p. ; 24 cm. - (Napsugár könyvek, ISSN 1785-6302)
Ford. Bukovits Klára
ISBN 963-214-275-6 fűzött : 1600,- Ft
pszichoterápia - öngyógyítás
615.851.111
[AN 2515650]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2004.
   Szemészet / szerk. Süveges Ildikó. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 436 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Írta Süveges Ildikó et al.
ISBN 963-242-651-7 kötött : ár nélkül
szemészet - egyetemi tankönyv
617.7(075.8)
[AN 2527444]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2004.
   Tűzoltó Múzeum, Eger / [szerk. Holló István]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., 2004. - 38 p. : ill., színes ; 6x5 cm
Bibliofil kiad. - Számozott példány: 100
ISBN 963-216-335-4 kötött : 480,- Ft
Tűzoltó Múzeum (Eger)
tűzoltás - múzeum
614.84 *** 069.02(439-2Eger)
[AN 2517623]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2004.
Ungváry Renáta, W.
   Szoptatós füzet / W. Ungváry Renáta ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-466-0 fűzött : ár nélkül
szoptatás
618.63
[AN 2515380]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2004.
Várhegyi László
   Mit tegyek, hogy egészséges legyek? : az allergia és az asztma gyógyítása természetes módszerekkel / írta és összeáll. Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : Szerző, 2004. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-086-7 fűzött : ár nélkül
házi gyógymód - allergia - asztma
616.248 *** 616-056.43 *** 615.89:615.322
[AN 2515536]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10577 /2004.
Balázs György (1926-)
   Dr. Mihailich Győző, 1877-1966 / [írta Balázs György]. - [Miskolc] : [B.A.Z. M. Áll. Közútkezelő Kht.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 6.)
ISBN 963-216-686-8 fűzött : ár nélkül
Mihalich Győző (1877-1966)
Magyarország - pedagógus - mérnök - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - életrajz
62(439)(092)Mihailich_Gy. *** 37(439)(092)Mihailich_Gy. *** 012Mihailich_Gy.
[AN 2517440]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2004.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2000-2004. - 4 db : ill. ; 24 cm
A 4. köt. társszerzője Cser István
ISBN 963-661-431-8 * fűzött : ár nélkül
621(075.8)
[AN 439443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Gyártás és gyártórendszerek tervezése. - 2004. - 337 p.
Bibliogr.: p. 319-332. - Példányszám: 500
ISBN 963-661-629-9
gépészmérnöki ismeretek - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2520902] MARC

ANSEL
UTF-810579 /2004.
   A "Fúrás-robbantástechnika 2004" c. konferencia előadásai : Miskolci Egyetem, 2004. szeptember 7-9. - [Miskolc] : [ME], 2004. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Miskolci Egyetem és a Magyar Robbantástechnikai Egyesület. - Váltakozva magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
bányaművelés - robbantás - konferenciakiadvány
622.23 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2520877]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10580 /2004.
Adamcsik János
   Szövegszerkesztés : Microsoft Word XP / Adamcsik János. - [Budapest] : Számalk K., 2004. - 424 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-553-439-6 fűzött : ár nélkül
szövegszerkesztő - tankönyv
519.688:655.2Word_XP(078)
[AN 2519241]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2004.
Gál Tibor (1947-)
   Webprogramozás : egyetemi tankönyv/szakkönyv / Gál Tibor. - Budapest : Műegy. K., 2004. - 636 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 635-636.
ISBN 963-420-800-2 fűzött : ár nélkül
programozás - internet - egyetemi tankönyv
519.682(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[AN 2520893]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2004.
Han, Jiawei
Data mining (magyar)
   Adatbányászat : koncepciók és technikák / Jiawei Han, Micheline Kamber ; [... előszót írta Benczúr András] ; [ford. Buza Antal et al.]. - Budapest : Panem ; [Amsterdam] : Elsevier, 2004. - 531 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 495-516.
ISBN 963-545-394-9 kötött : 5900,- Ft
adatbázis - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8)
[AN 2520513]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2004.
   Az infostrázsa / [szerk. Fabiányi Gábor] ; [... írta Bárkányi Gábor et al.] ; [kiad. a Kürt Rt.]. - [Budapest] : Kürt Rt., 2004. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - számítástechnika - adatvédelem - vállalat
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 061.5(439)Kürt
[AN 2521463]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10584 /2004.
Fazekas András István
   A hosszú távú határköltség számítása villamosenergia-rendszerek esetében / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2003. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 3.)
Bibliogr.: p. 72-76.
ISBN 963-210-852-3 fűzött : ár nélkül
villamosenergia-rendszer - költséggazdálkodás
621.31 *** 657.47
[AN 2520326]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2004.
Fazekas András István
   Villamosenergia-ellátással szemben támasztott követelményrendszer / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2003. - 41 p. : ill. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 2.)
Bibliogr.: p. 33-39.
ISBN 963-210-851-5 fűzött : ár nélkül
energiaellátás - minőségbiztosítás
621.31 *** 65.018
[AN 2520310]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2004.
   A Tungsram Rt. története, 1896-1996 / [szerk. Koroknai Ákos] ; [írták Bencze Géza ... et al.] ; ... kiad. Aschner Lipót Alapítvány. - [Budapest] : Aschner L. Alapítvány, 2004. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 963-214-247-0 kötött : ár nélkül
Tungsram Rt. (Budapest)
Magyarország - izzólámpa - vállalat
621.32 *** 061.5(439)Tungsram
[AN 2518178]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2004.
   Videó a PC-n. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-45-4 fűzött : 1490,- Ft
számítógép - televíziótechnika
621.397 *** 681.3.004.14 *** 681.3.019
[AN 2518285]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10588 /2004.
   Árvízvédekezés a gyakorlatban / [szerk. Nagy László, Szlávik Lajos]. - Budapest : Közdok, 2004. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. 31. - Bibliogr.: p. 387-400.
ISBN 963-552-381-5 fűzött : ár nélkül
árvízvédelem
627.516
[AN 2519714]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2004.
   Az építési munkahelyek munkavédelmi követelményei / [szerk. Koch Mária]. - [Budapest] : Népszava, [2004]. - 112 p. ; 18 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2004. júl. 15.
ISBN 963-323-121-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - építőipar - útmutató
69(036) *** 331.45(439)
[AN 2520691]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10590 /2004.
Reichardt György (1929-)
   A 100 éves motoros repülés és a magyar légiesemények kronológiája / Reichardt György. - Csepreg : Reichardt Gy., [2004]. - 92 p. ; 29 cm
ISBN 963-460-006-9 kötött : ár nélkül
repüléstörténet - hadtörténet - motoros repülőgép - légi harc
656.7(100)(091) *** 355.489(100)
[AN 2519838]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10591 /2004.
   Általános állattenyésztés / szerk. Szabó Ferenc ; [írta Bodó Imre et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 460 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433-435.
ISBN 963-286-067-5 kötött : ár nélkül
sertéstenyésztés - egyetemi tankönyv
636.4(075.8)
[AN 2518313]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2004.
Csapó János (1950-)
   Élelmiszer-kémia / Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 468 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 432-443. - Példányszám: 1600
ISBN 963-286-041-1 fűzött : ár nélkül
élelmiszer-biokémia
663/664 *** 54
[AN 2520666]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2004.
Galambosi Bertalan
   Fűszernövények és gyógynövények / Galambosi Bertalan ; fényképezte Wenszky Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - VIII, 91, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
Megj. "88 színes oldal a fűszer- és gyógynövényekről" címmel is
ISBN 963-286-143-4 kötött : ár nélkül
gyógynövény - fűszernövény
635.7 *** 633.88
[AN 2519106]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2004.
   A gyümölcsök termesztése 2 / szerk. Papp János ; [írta Bubán Tamás et al.] ; [rajz. Kis László]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 553 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 25 cm
1. része "Gyümölcstermesztési alapismeretek" címmel jelent meg, AN: 1034961. - Bibliogr.: p. 541-553. - Példányszám: 1200
ISBN 963-286-055-1 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - egyetemi tankönyv
634.1(075.8)
[AN 2516352]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2004.
Hagen, Peter
Wasser im Garten (magyar)
   Víz a kertben : tervezés, kivitelezés, költségszámítás / Peter Hagen ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Pallas Kv., 2004. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kerttervezés, ISSN 1785-9840)
ISBN 963-9207-91-8 kötött : 1490,- Ft
kertépítés
712.5
[AN 2520943]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2004.
Holzförster, Heidrun
Obstgehölzschnitt (magyar)
   Metszés a gyümölcsösben / Heidrun Holzförster ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-8138-94-7 kötött : 1650,- Ft
növénymetszés - gyümölcstermesztés
631.542 *** 634.1
[AN 2518056]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2004.
Laposa József (1948-)
   Balatoni tájak, balatoni borok / Laposa József, Dékány Tibor. - Budapest : Aduprint, 2004. - 134 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9398-02-0 kötött : ár nélkül
Balaton - borászat - szőlészet - bor
663.2(439)(285.2Balaton) *** 634.8(439)(285.2Balaton) *** 641.87:663.2
[AN 2516923]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2004.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (28.) (2004) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 28 : [Gödöllő, 2004. január 20-21.] / összeáll. Tóth László, Vinczeffyné Jeney Klára ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2004. - 4 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-410-2 fűzött : ár nélkül
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2520248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 204 p.
ISBN 963-611-411-0
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2520260] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 205-381.
ISBN 963-611-412-9
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2520263] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 214 p.
ISBN 963-611-413-7
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2520266] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - p. 215-426.
ISBN 963-611-414-5
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2520269] MARC

ANSEL
UTF-810599 /2004.
   Mezőgazdasági műszaki ismeretek / szerk. Sitkei György ; [írta Gelencsér Endre et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 360 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9553-13-1 kötött : ár nélkül
mezőgazdasági gépészet - egyetemi tankönyv
631.3(075.8)
[AN 2521058]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2004.
Molnár Sándor (1944-)
   Faanyagismeret / Molnár Sándor. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2004. - 471 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 443-451.
ISBN 963-9553-17-4 kötött : ár nélkül
fa - egyetemi tankönyv
630*81(075.8)
[AN 2520929]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2004.
Radnik, Miro
   Ismerd meg a háziállatokat! : [izgalmas képregénnyel, hasznos és ötletes rajziskolával] / [szöveg Mirro Radnich] ; [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9523-91-7 kötött : ár nélkül
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2) *** 599.75(02.053.2)
[AN 2518016]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2004.
Tóth József (1953-)
   Állatorvosi aneszteziológia, analgézia és intenzív terápia / Tóth József ; [a Helyi érzéstelenítés c. fejezetet Tamás László írta] ; [a rajzokat Tóth Anikó kész.]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 300-302.
ISBN 963-286-124-8 kötött : ár nélkül
állatorvostan - egyetemi tankönyv
619(075.8)
[AN 2520811]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2004.
Urbán András (1945-)
   Etyek-Budai borgasztronómia : vendégként a Zsámbéki-medencében = Weingastronomie der Region Etyek-Buda : zu Gast im Zsámbék-Becken / Urbán András ; [... ford. Merán Madeleine] ; [a fotókat kész. Mészáros Attila]. - [Fót] : Szig-Tim K., 2004. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86353-3-9 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - borászat - borvidék - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
663.2(439Etyek-Budai_borvidék) *** 641.87:663.2 *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2519753]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10604 /2004.
365 housekeeping tips (magyar)
   Házi praktikák / [ford. Hortobágyi Ágnes]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 375 p. : ill. ; 10x10 cm. - (Ötletek, gondolatok, ISSN 1785-4261)
ISBN 963-9308-99-4 fűzött : 1490,- Ft
háztartás
64(083.132)
[AN 2516458]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2004.
Bocs Ágnes
   Jót s jól : receptek cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak és mindenkinek / Bocs Ágnes ; [fotó Deim Péter]. - Budapest : Print-Tech Kft., 2004. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-216-010-X kötött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2515329]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb csirkés étel / [írta Cserős Irén]. - [Debrecen] : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-57-9 fűzött : ár nélkül
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2520625]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2004.
Detox (magyar)
   Méregtelenítés : [tisztító és fiatalító italok] / [... ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok)
ISBN 963-86473-2-9 fűzött : ár nélkül
ital - koktél - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2515711]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2004.
Egri Mária Katalin
   A 100 legfinomabb diétás étel / [írta Egri Mária Katalin]. - [Debrecen] : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-56-0 fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2520617]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2004.
Energize (magyar)
   Energiabombák : [erősítő italok] / [... ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok)
ISBN 963-86473-3-7 fűzött : ár nélkül
ital - koktél - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2515701]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2004.
The essential finger food cookbook (magyar)
   Nélkülözhetetlen vendégváró falatok / [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 304 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9552-21-6 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2520330]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2004.
Fondue - Dr. Oetker (magyar)
   Fondü - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9485-12-8 kötött : 1500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2519094]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2004.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegség és diéta : az inzulinnal és az inzulin nélkül kezelt cukorbetegek táplálkozási útmutatója / Fövényi József, Papp Rita ; [a tápanyagtáblázatot Székely Katalin állította össze]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 199 p. ; 20x20 cm
ISBN 963-242-936-2 fűzött : ár nélkül
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[AN 2527315]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2004.
Hangover cures (magyar)
   Másnaposság ellen : [a villámgyors jobbulás koktéljai] / [... ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok)
ISBN 963-86473-1-0 fűzött : ár nélkül
ital - koktél - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2515696]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2004.
Health remedies (magyar)
   Egészségmegőrzés : [gyógyító és revitalizáló hatású italok] / [... ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok)
ISBN 963-86473-4-5 fűzött : ár nélkül
ital - koktél - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2515705]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2004.
Hör-Bogacz, Elisabeth
Blitzschnelle Beauty-Tipps (magyar)
   Villámgyors szépségtippek / Elisabeth Hör-Bogacz ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Trendi könyvek, ISSN 1785-2536)
ISBN 963-9519-70-7 fűzött : ár nélkül
kozmetika - testápolás
646.7 *** 613.7
[AN 2513456]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2004.
Immune boosters (magyar)
   Immunerősítők : [védő és gyógyhatású italok] / [ford. ... Pétersz Tamás]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok)
ISBN 963-86473-5-3 fűzött : ár nélkül
ital - koktél - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2515716]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2004.
   Karcsúsító ételek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 148 p. ; 20 cm
Borítócím: Fogyókúra : karcsúsító ételek : ízletes ételek kevés kalóriával : étkezési tanácsok
ISBN 963-9544-31-0 fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2520380]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2004.
Sági Katalin
   Egyszerűen, egészségesen / Vígné Sági Katalin. - Győr : Pentasys Kft., [2004]. - 560 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-214-763-4 kötött : 4900,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2517552]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2004.
Schiller Lívia
   Mindenki szakácskönyve / Schiller Lívia, Schiller György. - 7. átd. kiad. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 963-684-178-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2527531]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2004.
Stress busters (magyar)
   Stresszűzők : [nyugtató és lazító hatású italok] / [... ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok)
ISBN 963-86473-6-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86473-4-5)
ital - koktél - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2515720]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10621 /2004.
Baden-Powell, Robert Stephenson
Rovering to success (magyar)
   A boldogulás ösvényein / Robert Baden-Powell ; a szerző eredeti rajz. ; ford. Harangi László. - 3. jav. kiad. / [... szerk., ... a függeléket kieg. Arató László]. - Budapest : Márton Á. K., 2004. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9527-46-7 fűzött : 1200,- Ft
erkölcs - cserkészet
17 *** 061.213cserkészet
[AN 2527249]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2004.
Bolberitz Pál (1941-)
   Bölcselettörténet / Bolberitz Pál, Hosszú Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 215 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 963-361-608-5 kötött : 2200,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2515366]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2004.
Campbell, R. K.
The Christian home (magyar)
   A keresztyén otthon ; A nő helyzete a Szentírás szerint / R. K. Campbell. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 64 p. ; 20 cm
Egys. cím: The Christian home ; Woman's role according to Scripture. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából
ISBN 963-9434-40-X fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - család - nő
173 *** 241 *** 316.37-055.2
[AN 2518195]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2004.
Hubbard, L. Ron
   Az út a boldogsághoz : ésszerű útikalauz a jobb élethez. - Budapest : [ABLE Magyarország], [2004]. - 64 p. ; 17 cm
Írta L. Ron Hubbard
ISBN 963-03-6917-6 fűzött : ár nélkül
erkölcs - gyermekkönyv
17(02.053.2)
[AN 2515486]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2004.
Metz, Johann Baptist
Zum Begriff der neuen politischen Theologie (magyar)
   Az új politikai teológia alapkérdései / Johann Baptist Metz ; [ford. Görföl Tibor et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 208 p. ; 24 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-62-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9457-47-7)
filozófia - teológia - politika
1(430)Metz,_J._B. *** 21 *** 32
[AN 2520699]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   A hamis erkölcsfilozófia leleplezése / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 1.)
ISBN 963-86492-8-3 b. : 3000,- Ft
erkölcsfilozófia - vallási erkölcs - bibliakutatás
17(100)(091) *** 241 *** 289.954
[AN 2527986]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10627 /2004.
André, Georges
L'enseignement spirituel des miracles du Seigneur Jesus (magyar)
   Az Úr Jézus csodáinak szellemi tanítása / George Andre. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 55 p. ; 19 cm
Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából
ISBN 963-9434-68-X fűzött : ár nélkül
csoda - krisztológia
232.34 *** 231.73
[AN 2518196]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2004.
Baán Csaba
   Pamplonától Santiagóig : 700 kilométer gyalog, a Szent Jakab zarándokúton / Baán Csaba. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 46 p., [22] t., 1 t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-430-997-6 fűzött : 1790,- Ft
Spanyolország - helyismeret - szent hely - zarándoklat
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 908.460
[AN 2517300]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2004.
   Bibliaismereti kézikönyv / [szerk. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 675 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-300-988-X kötött : 3200,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2520614]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2004.
Bikfalvi Géza
   A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány központja / Bikfalvi Géza. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartomány, 2004. - 20 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 19-20.
Fűzött : ár nélkül
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Budapest - jezsuiták - történeti feldolgozás
271.5(439-2Bp.)(091)
[AN 2521056]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2004.
Brockhaus, Rudolf
Gedanken über den Brief an die Galater (magyar)
   Galata levél magyarázata / Rudolf Brockhaus. Efézusi levél magyarázata / H. L. Heijkoop. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 139 p. ; 20 cm
Egys. cím: Gedanken über den Brief an die Galater. Der Brief an die Epheser. - Gerinccím: Galata, Efézus. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából
ISBN 963-9434-70-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.4.07 *** 227.5.07
[AN 2518190]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2004.
Cserháti Ferenc (1947-)
Eingliederung in die Kirche um des Heiles willen (magyar)
   Az egyházzal vagy nélküle : tanulmány két katolikus tanítás összeegyeztethetőségéről: az egyház szükségessége az üdvösségre és az üdvösség lehetősége annak keretein kívül, különös tekintettel a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dogmatikai konstitúciójára és az 'axiómára': Az egyházon kívül nincs üdvösség / Cserháti Ferenc ; [ford. a szerző]. - München ; Budapest : Szt. Maximilian, 2004. - 170 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7573-20-8 fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - dogmatika - zsinat - megváltás
262.5Vat.,_II. *** 234
[AN 2520649]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2004.
Day by day through the New Testament (magyar)
   Napról napra végig az Újszövetségen / szerk. Denis Clapham, John Heading, Malcolm Horlock. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 400 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-41-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2518188]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2004.
DeGrandis, Robert
Layperson's manual for the healing ministry (magyar)
   A gyógyító szolgálat kézikönyve : világiak számára / Robert DeGrandis ; [ford. Csibikuti Zsuzsa]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 131 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 107.)
ISBN 963-9281-27-1 fűzött : 500,- Ft
gyógyítás - csoda - imádkozás
248.214.5 *** 248.143
[AN 2521540]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2004.
Fogassy Judit (1949-)
   A szentmise katekézise : katekétáknak, családoknak / írta és szerk. Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953 ; 3.)
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 963-361-624-7 fűzött : 1380,- Ft
istentisztelet - katekizmus
264 *** 238.1
[AN 2520412]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2004.
   Istentiszteleti rendtartás a Magyarországi Református Egyház számára : példatár : kivonat / [sajtó alá rend. Adorján József, Bolyki János, Tarr Kálmán]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 247 p. ; 24 cm
Megállapította a 8. Budapesti Zsinat 1985. ápr. 17-én megnyílt 5. ülésszakának 17. sz. határozatával
ISBN 963-558-004-5 kötött : 2500,- Ft
istentiszteleti rendtartás - református egyház
264 *** 284.2
[AN 2519352]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2004.
Jó Pásztor Konferencia (2004) (Budapest)
   Jó Pásztor Konferencia : Pesterzsébet, 2004. június 19. / [szerk. Almási Mihály] ; [kiad. a Jó Pásztor Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Pásztor Alapítvány, 2004. - 117 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Jó Pásztor Baráti Kör
ISBN 963-216-676-0 fűzött : ár nélkül
lelkipásztorkodás - misszió - baptista egyház - konferenciakiadvány
253 *** 266 *** 286.15 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2518183]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2004.
Kaplan, Aryeh
Jewish meditation (magyar)
   Zsidó meditáció : gyakorlati útmutató / Aryeh Kaplan ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Tarnóc János]. - Budapest : Vince K., 2004. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-9552-26-7 fűzött : 2295,- Ft
zsidó vallás - misztika - meditáció
296.65
[AN 2519749]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2004.
Lao-ce
Tao te king (magyar)
   Tao te king / Lao-ce ; ford., versekké feld. és magyarázatokkal látta el Rhasoda May ; ... festményeket kész. André Kurta. - [Budapest] : Pi-mezon Bt., 2004. - 163 p. : ill., színes ; 20 cm
Megj. "Laoce életbölcselete" és "Az út és az erény könyve" címmel is
ISBN 963-212-819-2 kötött : ár nélkül
taoizmus - kínai irodalom - filozófia - vers
299.513.82 *** 895.1-96=945.11
[AN 2518305]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2004.
MacNutt, Francis
Healing (magyar)
   Gyógyítás / Francis MacNutt ; [ford. Tóth András]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 288 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 105.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9281-24-7 fűzött : 750,- Ft
gyógyítás - csoda - imádkozás
248.214.5 *** 248.143
[AN 2521340]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2004.
Máté Imre
   Yotengrit / Máté Imre. - [Győr] : [Palatia], 2004-. - 23 cm
ISBN 963-86305-7-4
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2517518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A rábaközi tudók, sámánok szellemi hagyatéka / [az ábrákat ... rajz. Darázs Mária]. - 2004. - 178 p. : ill.
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-86305-8-2 fűzött : ár nélkül
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2517521] MARC

ANSEL
UTF-810642 /2004.
Mervay Miklós
   A szekták a gyermekvédelem szempontjából / Mervay Miklós. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 9.)
Bibliogr.: p. 151-159.
ISBN 963-9318-70-1 fűzött : ár nélkül
szekta - gyermekvédelem
289 *** 364.65-053.2/.6 *** 364.278
[AN 2519126]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2004.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9554-26-X fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2527902]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2004.
Németh Sándor (1950-)
   Reménység / Németh Sándor. - Utánny. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2004. - 109, [2] p. ; 18 cm. - (Vidám vasárnap könyvek)
ISBN 963-7453-90-3 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - vallás - világnézet
248.145.12
[AN 2527550]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2004.
   Nyitott ajtó : áhítatok minden napra / [szerk Johann Gyula]. - Budapest : Luther, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9571-05-9
meditáció
242
[AN 1069185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Július - december. - 228 p.
ISBN 963-9571-07-5 fűzött : 940,- Ft
meditáció
242
[AN 2521534] MARC

ANSEL
UTF-810646 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Alázatosság : a büszkeség ostora / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 36 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 3.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-7040-00-5 b. : 3000,- Ft
alázatosság - vallási erkölcs
241.531
[AN 2527989]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Becsületesség és békeszeretet : a legjobb ajánlólevél / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 56 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 4.)
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 963-7040-01-3 b. : 3000,- Ft
241.513.054.42 *** 241.521 *** 177.16
[AN 2527990]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Szeretet : a tulajdonságok királya / Peresztegi Sándor. - 3. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 40 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 2.)
ISBN 963-86492-9-1 b. : 3000,- Ft
szeretet
248.145.13
[AN 2527988]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2004.
   A reformáció útja Szatmár-Beregben / [fotó Hapák József]. - [Budapest] : Mo. Ref. Egyh., [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Európai utak)
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - református egyház - templom - útikönyv
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[AN 2519974]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2004.
A reformáció útja Szatmár-Beregben (angol)
   The way of the reformation in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (European ways)
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - református egyház - templom - útikönyv
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[AN 2519973]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2004.
A reformáció útja Szatmár-Beregben (holland)
   De weg van de reformatie in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europese wegen)
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - református egyház - templom - útikönyv
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[AN 2519975]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2004.
A reformáció útja Szatmár-Beregben (német)
   Der Weg der Reformation in Szatmár-Bereg / [Photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europäische Wege)
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - református egyház - templom - útikönyv
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[AN 2519976]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2004.
Rossier, Henri
Betrachtungen über das Buch der Sprüche (magyar)
   Példabeszédek könyve / H. Rossier. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 180 p. ; 20 cm
Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából
ISBN 963-9434-69-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.7.07
[AN 2518192]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2004.
Simon Róbert (1939-)
   Más kultúrák : az iszlám, India, Kína : Simon Róbert, Puskás Ildikó és Tálas Barna előadásai a Humanista Társadalmi Egyetemen, Budapesten. - Budapest : Humanista Társadalmi Egy., 2004. - 52 p. ; 21 cm. - (Humanista Társadalmi Egyetem füzetei, ISSN 1589-9853 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-185-5)
Kína - India - történelem - iszlám
297 *** 954 *** 951
[AN 2520679]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2004.
Spurgeon, Charles Haddon
Faith (magyar)
   Mi a hit, és hová vezet? / Charles H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-64-7 fűzött : ár nélkül
kereszténység - vallás
23
[AN 2518198]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2004.
Sumrall, Lester
The life story of Lester Sumrall (magyar)
   Életem / Lester Sumrall ; [... Tim Dudley lejegyzésében] ; [ford. Petrőcz Katalin]. - 2. átd. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "Az ember, a szolgálat, a látás" címmel is
ISBN 963-7453-96-2 fűzött : ár nélkül
Sumrall, Lester
Egyesült Államok - pünkösdista egyház
289(73)(092)Sumrall,_L.(0:82-94)
[AN 2519414]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2004.
Tapernoux, Marc
Ich bin... (magyar)
   Jézus Krisztus: Én vagyok.. / Marc Tapernoux. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-76-0 fűzött : ár nélkül
Jézus
krisztológia
232
[AN 2518199]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2004.
   Új ég és új föld : emlékkönyv Jäger Péter 65. születésnapjára / szerk. Tempfli Imre, Vencser László. - Budapest : Szt. Maximilian K., 2004. - 706 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, német és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7573-02-X kötött : ár nélkül
Erdély - teológia - katolikus egyház - emlékkönyv
23/28 *** 282(498.4)
[AN 2520823]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2004.
   Világi közösség, vallási közösség : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged 2003. augusztus 31 - szeptember 3. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2004. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
kereszténység - konferenciakiadvány
23/28 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2520477]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2004.
   Vita és párbeszéd : a monoteista hagyomány történeti perspektívában / szerk. Losonczi Péter és Xeravits Géza. - [Budapest] : Goldziher Int. : L'Harmattan, 2004. - 167 p. ; 24 cm. - (Dialogos, ISSN 1785-7422)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-78-7 fűzött : ár nélkül
vallástudomány
291
[AN 2517711]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2004.
Zarabozo, Jamaal al-Din
   A tanúságtétel = As-seháda / [írta Jamaal al-Din Zarabozo] ; [ford. Musa A. A. Ibrahim] ; [kiad. az Iszlám Egyház Fordító Iroda]. - Miskolc ; Budapest : Iszlám Egyh. Ford. Iroda, 2004. - 14 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-216-565-9 fűzött : ár nélkül
iszlám
297
[AN 2518144]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10662 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Egyes köteteken a főcím: Népszámlálás 2001. - Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., A háztartások lakáskörülményei / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Kovács Marcell]. - 2004. - 226 p.
ISBN 963-215-721-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - állóeszköz-gazdálkodás - lakásügy - háztartás - statisztikai adatközlés
312.5(439)"2001"(083.41) *** 332.8(439)(083.41)
[AN 2517259] MARC

ANSEL
UTF-810663 /2004.
Achim, Viorel
Ţiganii în istoria României (angol)
   The Roma in Romanian history / by Viorel Achim ; [transl. ... by Richard Davies]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - 233 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9241-84-9 kötött : ár nélkül
Románia - cigányság - kisebbség - történeti feldolgozás
316.347(=914.99)(498)(091)
[AN 2519716]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2004.
Altorjai Szilvia
   Az élet ritmusa / [kész. Altorjai Szilvia, Giczi Johanna, Sik Endre]. - Budapest : KSH, 2004. - 108 p. ; 29 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-725-7 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - szociológia - életmód - statisztikai adatközlés
316.728(439)"198/2000"(083.41)
[AN 2517172]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2004.
   Asszimiláció vagy kivándorlás? : források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához, 1860-1989 / szerk. Vincze Gábor. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., 2004. - 394 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-00-3 kötött : ár nélkül
Moldva - történelem - moldvai csángók
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 949.83(=945.11csángók)
[AN 2517592]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2004.
Balázs Edit
   ...Zsidónak maradni és magyarnak lenni..." : mozaikok a szombathelyi zsidóság történetéből / Balázs Edit, Katona Attila ; [közread. a Magyar - Izraeli Baráti Társaság]. - Szombathely : Magyar - Izraeli Baráti Társ., [2004]. - 32 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-216-386-9 fűzött : ár nélkül
Szombathely - zsidóság - nemzettudat - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Szombathely)"18/19" *** 316.63
[AN 2520928]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2004.
Beke György (1927-)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm
Az 5. kötettől kiad. a Felsőmagyarország Kiadó
ISBN 963-8033-20-7
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 213117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Székelyföld I : Maros, Nyárád, Kisküküllő. - 2004. - 388 p., [16] t. : ill.
ISBN 963-9530-09-3 kötött : 2800,- Ft
Erdély - szociográfia - magyarság - határon túli magyar irodalom - publicisztika
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 2519390] MARC

ANSEL
UTF-810668 /2004.
Clayton, Peter
Body language at work (magyar)
   Testbeszéd a munkahelyen / Peter Clayton ; [ford. Csák Erika, Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 168 p. : ill, színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4567-3 kötött : 2490,- Ft
testbeszéd - munkahely
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 331.4
[AN 2515230]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2004.
Dickson, Anne
A voice for now (magyar)
   Egy új hang / Anne Dickson. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 382 p. ; 22 cm
Ford. Pálfalvy Ilona. - Új hang (borító- és gerinccím)
ISBN 963-549-127-1 fűzött : 3490,- Ft
- nemek szociológiája - nemek pszichológiája
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 2519364]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2004.
   A gazdasági átmenet etnikai tájképei / szerk. Kovács Éva ; [a szerk. mtársa ... Szijártó Zsolt] ; [... szerzői Bakics János et al.]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány : PTE BTK Kommunikációs Tansz., 2004. - 281 p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86388-9-3 fűzött : ár nélkül
Erdély - Baranya (megye) - társadalmi tudat - vállalkozó - határon túli magyarság - nemzetiség - németek - interjú
316.63 *** 334.72(498.4)(047.53) *** 334.72(439.127)(047.53) *** 316.347(=945.11)(498.4)(047.53) *** 316.347(=30)(439.127)(047.53)
[AN 2515560]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2004.
Holopcev Péter
   Tanulmányok Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességének belső (belföldi) vándorlásáról, 1945-1995 / Holopcev Péter, Reszler Gábor, Szászi Ferenc. - Nyíregyháza : Nyír-Press Kft., 2004. - 97 p. ; 25 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei, ISSN 1217-1883)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-212-9 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - társadalmi mobilitás - 20. század
316.444(439.134)"194/199"
[AN 2520405]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2004.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika közgazdászoknak / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2004. - 770 p. : ill. ; 25 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
Bibliogr.: p. 763-766. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-742-7 kötött : ár nélkül
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2527294]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2004.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok : oktatási segédlet a Statisztika közgazdászoknak című könyvhöz / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2004. - 48 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
ISBN 963-215-743-5 fűzött : ár nélkül
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - statisztikai táblázat - képletgyűjtemény
311(075.8) *** 330(075.8) *** 519.23(075.8)
[AN 2527291]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2004.
Paksy András
   A komorbiditás (betegségtársulások) vizsgálata a fekvő- és járóbeteg-szakellátás 2002. évi adatai alapján / [szerző Paksy András] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 111 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-732-X fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - betegség - statisztikai adatközlés
312.6(439)"2002"(083.41) *** 314.4(439)"2002"(083.41)
[AN 2516978]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2004.
Schlessinger, Laura
Ten stupid things couples do to mess up their relationships (magyar)
   10 ostobaság, amivel a párok elszúrják kapcsolatukat / Laura Schlessinger. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 238 p. ; 21 cm. - (Holdsugár könyvek, ISSN 1786-1578)
ISBN 963-86474-7-7 fűzött : 980,- Ft
párkapcsolat - nemek pszichológiája
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2515659]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10676 /2004.
   A bűvös ládikó : magyar népmesék / közread. Kuntár Lajos ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2004. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-216-003-7 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2519805]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2004.
Csoma Zsigmond (1952-)
Szent Vincétől Szent János poharáig (új kiadása)
   Magyar történeti borkalendárium : örök időkre / Csoma Zsigmond. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 205 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Összefoglalás német nyelven. - Bibliogr.: p. 196-202.
ISBN 963-286-145-0 kötött : ár nélkül
naptári szokás - borászat - szőlőművelés
398.33(=945.11) *** 634.8 *** 663.2
[AN 2519087]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2004.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 10. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2004, cop. 1999. - 281, [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-[282].
Kötött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-06-8)
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 2527998]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2004.
Gyarmati Andrea
   Thorma János Múzeum, Kiskunhalas / [szöveg ... Gyarmati Andrea, Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., [2004]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 8.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Thorma János Múzeum (Kiskunhalas)
Kiskunhalas - helyismeret - néprajz - múzeumi kiadvány
39(=945.11) *** 908.439-2Kiskunhalas *** 069(439-2Kiskunhalas)(036)
[AN 2515553]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2004.
   Néprajz gyerekeknek / [írta Horváthné Pálosi Katalin et al.] ; [a fényképeket kész. Roboz László et al.] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., [2003]-. - Bővíthető mappa : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 963-9540-02-1 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv
39(=945.11)(02.053.2) *** 7.031.4(439)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 2515383]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2004.
Pivárcsi István
   Kannibálok könyve / Pivárcsi István. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 154 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9487-98-8 kötött : 1800,- Ft
kannibalizmus - művelődéstörténet
392.89 *** 930.85(100)
[AN 2515462]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2004.
Sabján Tibor
   A mászókéményes konyha / Sabján Tibor ; [fényképeket Bíró Friderika et al. kész.]. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 963-86303-4-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar néprajz - tárgyi néprajz - konyhaberendezés - tűzhely
39(=945.11) *** 683.95 *** 641.53
[AN 2520686]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2004.
Veres "Napoleon Junior" Tamás
   No komplett panaszkönyv / [írta Veres "Napóleon Junior" Tamás] ; [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : Marsi-Média Kft., [2004]. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 25.)
Fűzött : 269,- Ft
vicc
398.94
[AN 2519954]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10684 /2004.
   Atlantizmus és a magyar külpolitika : konferencia / [rend. a] Manfred Wörner Alapítvány ; [szerk. Haris T. Csaba]. - [Budapest] : Tercia Print Kft. : T&A Print Bt., 2004. - 112 p. ; 23 cm
A konferenciát 2003. decemberében tartották Budapesten
ISBN 963-216-277-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - külpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
327(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2520448]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2004.
   EU-tanulmányok / [főszerk. Inotai András] ; [szerk. Bognár Károly et al.] ; [kiad. Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - [Budapest] : Nemz. Fejleszt. Hiv., [2004]-. - 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2514477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [2004]. - 931 p. : ill.
ISBN 963-216-404-0
Európai Unió - Magyarország - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2519712] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2004]. - 840 p. : ill.
ISBN 963-216-403-2
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2519939] MARC

ANSEL
UTF-810686 /2004.
Heller Ágnes (1929-)
   A "zsidókérdés" megoldhatatlansága : mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek? / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2004. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-9512-04-4 fűzött : 1450,- Ft
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 2520075]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2004.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   A román irredentista mozgalmak története / Jancsó Benedek ; [... szerk. Bárány Attila] ; [... a névmutatót összeáll. Fazakas Csaba és Szendrei Ákos] ; [az utószót írta Szendrei Ákos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 476, [8] p. ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 8.)
ISBN 963-9580-01-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Románia - területi visszacsatolás - magyar történelem - külpolitika - magyarországi románok - dualizmus
323.13(=590)(439)"18/19" *** 329.275(439)(=590)"18/19" *** 327(498)"18/19" *** 943.9"18/19"
[AN 2519959]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2004.
Kádár Gábor
Aranyvonat (angol) (bőv. kiad.)
   Self-financing genocide : the gold train, the Becher case and the wealth of Hungarian Jews / by Gábor Kádár and Zoltán Vági ; [transl. by Enikő Koncz, Jim Tucker and András Kádár]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, cop. 2004. - 413 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 387-398. és a jegyzetekben
ISBN 963-9241-53-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - holokauszt - zsidóság - vagyon elleni bűntett
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 343.7(439)
[AN 2515316]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2004.
   A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati kérdései / szerk. Szoboszlai György. - Budapest : Orsz. Választási Iroda, 2004. - 370 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Választási stúdiumok, ISSN 1419-3523 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
választás
324 *** 342.84
[AN 2516601]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2004.
László Péter (1953-)
   Fehérlaposok : adalékok a magyar - csehszlovák lakosságcsere-egyezményhez / László Péter ; [a kötetet a Völgységi Tájkutató Alapítvány gond.]. - 2. bőv. kiad. - Szekszárd : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-152. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 963-8242-30-2 kötött : ár nélkül
Felvidék - történelem - határon túli magyarság - nemzetiségi tisztogatás - kitelepítés - 20. század - nemzetközi egyezmény
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948"(094.2)
[AN 2527535]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2004.
Magyarország. Minisztertanács
   Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szűcs László. - Budapest : MOL, 2003. - 2 db (1978 p.) ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 38.)
ISBN 963-631-149-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - kormány - jegyzőkönyv
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[AN 2521483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   A. köt., 1946. február 5 - 1946. július 19. - 1008 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - magyar történelem - kormány - jegyzőkönyv
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[AN 2521485] MARC

ANSEL
UTF-8


   B. köt., 1946. július 26 - 1946. november 15. - p. 1009-1978.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - magyar történelem - kormány - jegyzőkönyv
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[AN 2521489] MARC

ANSEL
UTF-810692 /2004.
Schöpflin György (1939-)
The dilemmas of identity (magyar)
   Az identitás dilemmái : kultúra, állam, globalizáció / Schöpflin György ; [ford. Kovács Zoltán]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 318, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 286-317.
ISBN 963-9580-02-3 kötött : 3600,- Ft
Európa - identitás - kultúra
323.1 *** 316.63 *** 316.7(4) *** 008(4)
[AN 2519890]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2004.
Schöpflin György (1939-)
   A modern nemzet / Schöpflin György ; [a tanulmányokat ford. Borbás Mária et al.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 182 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-875-2 fűzött : 1900,- Ft
nemzet - nacionalizmus - identitás
323.1 *** 316.63 *** 316.356.4
[AN 2519888]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10694 /2004.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Káldeától Ister-Gamig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2003-2004. - 3 db : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Tanulmánysorozat a magyar származáskutatás déli irányú eredményeiről)
ISBN 963-210-127-8 kötött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 1032023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A sumír - magyar lelkiség és mitológia. - 2004. - 431 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86497-9-8
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 299.4
[AN 2519841] MARC

ANSEL
UTF-810695 /2004.
Bakay Kornél (1940-)
   Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! : tanulmányok és előadások / Bakay Kornél. - Pomáz : Kráter, 2004. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9472-79-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - magyar őstörténet
943.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 2520776]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2004.
Bakay Kornél (1940-)
   Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! : tanulmányok és előadások / Bakay Kornél. - 2. jav. kiad. - Pomáz : Kráter, 2004. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9472-91-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - magyar őstörténet
943.9(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2520778]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2004.
   Bombázás : emlékezések könyve : 1944. augusztus 20., Rákóczifalva / [szerk. Páldi András] ; [a szerkbiz. ... Czirmayné Kocsis Róza et al.] ; [kiad. Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata]. - [Rákóczifalva] : Önkormányzat, [2004]. - 92 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Bombázás : Rákóczifalvai emlékezések
ISBN 963-216-711-2 fűzött : ár nélkül
Rákóczifalva - második világháború
943.9-2Rákóczifalva"1939/1945"
[AN 2518186]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2004.
Borus György
   Politikai instabilitás III. György uralkodásának első tíz éve alatt / Borus György. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 132 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 20.)
Bibliogr.: p. 120-125. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-815-4 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - történelem - belpolitika - 18. század
941.0"176" *** 323(410)"176"
[AN 2521307]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2004.
Buza Péter (1942-)
   A Kossuch ház : képek egy pesti polgárcsalád albumából : korrajz Bárdos-Féltoronyi Zoltán emlékirata nyomán, Brüsszel, 1973 / Buza Péter ; [fotók ... Gadányi György]. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza, 2004. - 227, [12] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86331-4-X)
Kossuch család
Magyarország - művelődéstörténet - családtörténet - ipartörténet - üvegipar - 19. század - 20. század
930.85(439)"18/19"(084.12) *** 666.1(439)(091) *** 929.52(439)Kossuch
[AN 2521023]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2004.
Csejtei Dezső (1951-)
   Amerika felfedezése és az új globális rend / Csejtei Dezső, Juhász Anikó. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 1.)
ISBN 963-86430-6-4 kötött : 6900,- Ft
Vitoria, Francisco de
Sepúlveda, Juan Ginés de
Spanyolország - filozófia - történelem - háború - nemzetközi jog - gyarmati kérdés - 15. század - 16. század
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[AN 2520713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban. - 369, [2] p.
Bibliogr.: p. 361-369.
ISBN 963-86430-7-2
Spanyolország - filozófia - történelem - nemzetközi jog - háború - gyarmati kérdés - 15. század - 16. század
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[AN 2520724] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Francisco de Vitoria és Juan Ginés Sepúlveda írásai. - 229 p.
ISBN 963-86430-8-0
Spanyolország - filozófia - történelem - nemzetközi jog - háború - gyarmati kérdés - 15. század - 16. század
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[AN 2520736] MARC

ANSEL
UTF-810701 /2004.
Czecze József (1939-)
   Emőd város története / [írta és szerk. Czecze József] ; [... közrem. Sebő Géza] ; [kiad. Emőd Város Önkormányzata]. - Emőd : Önkormányzat, 2003. - 340 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 326-340.
ISBN 963-216-220-X fűzött : ár nélkül
Emőd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Emőd *** 908.439-2Emőd
[AN 2515577]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2004.
Dakó Péter
   Fehérvárcsurgó története / Dakó Péter, Erdős Ferenc, Vitek Gábor. - Fehérvárcsurgó ; Székesfehérvár : [Fejér M. Lvt.], 2004. - 246 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Fejér Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0238-4116 ; 31.)
Bibliogr.: p. 211-218. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7233-33-4 kötött : 2000,- Ft
Fehérvárcsurgó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Fehérvárcsurgó *** 908.439-2Fehérvárcsurgó
[AN 2518069]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2004.
Gábris József
   A Csongrády család Szőgyénben / Gábris József ; [kiad. Szőgyén Község]. - Szőgyén : Szőgyén Közs., 2004. - 26, [17] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Csongrády család
Szőgyén - családtörténet
929.52(439-2Szőgyén)Csongrády
[AN 2520289]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2004.
Isserman, Maurice
World War II (magyar)
   A második világháború / Maurice Isserman. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Amerika háborúban)
ISBN 963-425-008-4 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - hadtörténet - második világháború
973"1939/1945" *** 94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2516678]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2004.
Jósa Judit
   22 sorsdöntő véletlen / [írta Jósa Judit, Kukor Ferenc] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagyító alatt a világ, ISSN 1589-9934)
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 963-9551-13-9 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - világtörténelem - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 2518044]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2004.
Király Péter (1917-)
   A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow "Tractatus"-ának magyar vonatkozásai = Polʹskie hroniki, letopisi i vengerskaâ tematika v "Traktate" Matveâ Mehovskogo / Király Péter ; [... az előszót írta Udvari István] ; [... a mutatókat kész. Hollós Attila]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2004. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9385-83-2 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - lengyel irodalom - krónika - történelmi forrás
943.9(093.2) *** 884-94=945.11
[AN 2521312]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2004.
Kőfalvi Csilla (1968-)
   Fazekasok Sallában = Pentolai di Salla / [írta Kőfalvi Csilla és Redő Ferenc] ; [olasz szöveg Harsányi Eszter]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig. ; Zalalövő : Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zalalövő öröksége, ISSN 1589-8377 ; 2.)
ISBN 963-7205-39-X fűzött : ár nélkül
Salla - Zalalövő - régészet - kézműipar - fazekasság - lelet
904(398.6-2Salla) *** 904(439-2Zalalövő) *** 738
[AN 2517460]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2004.
Kulcsár Krisztina (1971-)
   II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768-1773 / Kulcsár Krisztina. - Budapest : Gondolat : MOL, 2004. - 580 p. ; 20 cm + térk. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 491-528. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9500-97-6 fűzött : 1980,- Ft
ISBN 963-631-151-X
József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
Magyarország - magyar történelem - 18. század - uralkodó
943.9"176/177" *** 943.9"17"(092)József,_II.
[AN 2521285]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2004.
Kupi László
   Város volt, város lett : Velence története / Kupi László ; [közread. Velence Önkormányzata]. - Velence : Önkormányzat, 2004. - 222, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 963-7843-96-5 fűzött : ár nélkül
Velence - helytörténet - helyismeret
943.9-2Velence *** 908.439-2Velence
[AN 2517911]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2004.
Mészáros Géza (1943-)
   Égi ásatások : Aba király templomot épített Burgundiában / Mészáros Géza. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 81 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-460-016-6 fűzött : ár nélkül
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2517985]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2004.
Nemere István (1944-)
   Az Árpád-házi királyok kora : szentek és kalandorok / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-316-3 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - Árpád-kor
943.9"10/12"
[AN 2515728]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2004.
Németh István (1945-)
   Európa, 1945-2000 : a megosztástól az egységig / Németh István ; [... ford. Berencsi Katalin et al.]. - Budapest : Aula, 2004. - XIX, 874 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9585-20-3 kötött : ár nélkül
Európa - történelem - külpolitika - 20. század - történelmi forrás
940"1945/199"(093) *** 327(4)"1945/199"(093)
[AN 2520305]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2004.
   Névjegy : válogatás Kondor Katalin műsorából / [közread. a] Magyar Rádió. - Budapest : MR : Masszi : Püski, 2004. - 206 p. ; 23 cm
ISBN 963-9454-50-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2521035]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2004.
Póczy Klára, Sz (1923-)
   Aquincum, Budapest római kori történelmi városmagja / Póczy Klára ; [a fotókat kész. Gottl Egon, Komjáthy Péter, Szelényi Károly]. - [Budapest] : Enciklopédia, 2004. - 504 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8477-81-4 kötött : 3800,- Ft
Aquincum - történelem - római birodalom kora
939.86-2Aquincum *** 904(398.6-2Aquincum)
[AN 2519150]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2004.
Shaw, Karl
Royal Babylon (magyar)
   Királyi őrültek avagy Az európai királyi házak kreténségének riasztó históriája / Karl Shaw. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004]. - 360 p. ; 20 cm
Ford. Csáky Ida
ISBN 963-549-126-3 fűzött : 2890,- Ft
Európa - történelem - uralkodó család - családtörténet - 17. század - 18. század - 19. század
940"16/18"(092) *** 929(4)"16/18"(089.3) *** 929.52(4)"16/18"
[AN 2519251]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2004.
Sichtermann, Barbara
Frauen (magyar)
   50 híres nő : a leghíresebb női egyéniségek / Barbara Sichtermann ; mtárs Ulrike Braun ; [ford. ... Kuttor Eszter, Szűcs Violetta]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1786-0547)
ISBN 963-368-329-7 kötött : ár nélkül
híres ember - nő
929-055.2(100)
[AN 2516436]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2004.
   Szabolcs megye hatóságának oklevelei. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2002-. - 24 cm
Az 1. köteten további megjelenési helyként: Szeged. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
943.916.3(093.2)
[AN 1043142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1284-1386 / Piti Ferenc. - 2004. - 223 p. - (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 55.)
ISBN 963-7220-53-4 fűzött : ár nélkül
Szabolcs (vármegye) - magyar történelem - 13. század - 14. század - oklevél
943.916.3"12/13"(093.2)
[AN 2519537] MARC

ANSEL
UTF-810718 /2004.
   "Szentgotthárd - Vasvár 1664" : háború és béke a XVII. század második felében : tanulmányok / szerk. Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs ; [kiad. Szentgotthárd Város Önkormányzata]. - Szentgotthárd : Önkormányzat, 2004. - 150 p. : ill. ; 24 cm
A Szentgotthárdon és Vasváron 2001. máj. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A tanulmányok váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német, illetve magyar nyelven
ISBN 963-216-102-5 fűzött : ár nélkül
Szentgotthárd - magyar történelem - helyismeret - harci cselekmény - 17. század - konferenciakiadvány
943.9"1664" *** 908.439-2Szentgotthárd *** 061.3(439-2Szentgotthárd)
[AN 2519718]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2004.
Szombath Tibor
   Trianoni határváros díszsisakos rendőrrel : Trianon és Nagykanizsa képeslapokon / Szombath Tibor. - Nagykanizsa : Szombath T., 2004. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-460-129-4 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa - magyar történelem - trianoni békeszerződés - képes levelezőlap - album
943.9-2Nagykanizsa"1920"(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2516939]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10720 /2004.
Ádám Sándor
   Magyarként a világban / Ádám Sándor. - Budapest : Szerző, 2004. - 297 p., [1] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-460-032-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - útleírás
910.4(100) *** 894.511-992
[AN 2521095]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2004.
Ágai Adolf (1836-1916)
   Utazás Pestről - Budapestre, 1843-1907 : rajzok és emlékek a magyar főváros utolsó 65 esztendejéből / írta Porzó (Ágai Adolf) ; képeit rajz. Bér Dezső [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 446 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
Az 1908-ban Budapesten, a Pallas kiadásában megj. mű hasonmás kiadása
ISBN 963-9352-72-1 kötött : 3150,- Ft
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp."184/190"
[AN 2527258]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2004.
   "Alkotni, teremteni kell" : Éhen Gyula emlékezete / [szerk. Köbölkuti Katalin] ; [... szerzői Gyáni Gábor et al.] ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Önkormányzat : Berzsenyi D. Kvt., 2004. - 256 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Éhen Gyula írásainak vál. bibliográfiája: p. 155-158. - Példányszám: 500
ISBN 963-7621-78-4 kötött : ár nélkül
Éhen Gyula (1853-1932)
helyismeret - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - életrajz
908.439-2Szombathely(092)Éhen_Gy. *** 012Éhen_Gy.
[AN 2519790]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2004.
Bodorkós Zsolt
   Gutorfölde története / írta Bodorkós Zsolt, Káli Csaba, Molnár László. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2004. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalai kismonográfiák, ISSN 1219-6169 ; 8.)
ISBN 963-7205-38-1 fűzött : ár nélkül
Gutorfölde - helyismeret
908.439-2Gutorfölde
[AN 2516989]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2004.
Csabainé Szántó Judit
   A Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület a magyarságtudomány szolgálatában / Csabainé Szántó Judit. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (A somogyi honismeret kiskönyvtára, ISSN 1589-4487 ; 3.)
Bibliogr.: p. 105-110. - Példányszám: 300
ISBN 963-9286-08-7 fűzött : ár nélkül
Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület
Mesztegnyő - helyismeret - egyesület
908.439-2Mesztegnyő *** 061.2(439-2Mesztegnyő)
[AN 2517490]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2004.
Csőszné Seres Ilona
   Bács-Kiskun új városa, Dunavecse / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 22 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : 2000,- Ft
Dunavecse - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Dunavecse)(083.41) *** 31(439-2Dunavecse)
[AN 2519874]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2004.
Csőszné Seres Ilona
   Bács-Kiskun új városa, Tompa / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : 2000,- Ft
Tompa - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Tompa)(083.41) *** 31(439-2Tompa)
[AN 2519879]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2004.
Dessewffy József (1771-1843)
   Bártfai levelek / Dessewffy József ; [az utószót és a magyarázatokat írta Kósa László] ; [a szöveget gond. Kiss Csilla] ; [a latin idézeteket ... ford. ... Szilágyi Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9530-00-X fűzött : 1800,- Ft
Bártfa - helyismeret - magyar irodalom - 18. század - 19. század - útirajz
908.439.22-2Bártfa *** 894.511-992
[AN 2519344]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2004.
Gavlik István
   Józsefvárosi séták / írta és összeáll. Gavlik István és Pilinyi Péter ; [fotók Garay János Tamás et al.] ; kiad. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004-. - 20 cm
ISBN 963-86519-0-3
Budapest. VIII. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.VIII.(036)
[AN 1079572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 72 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 65. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86519-2-X fűzött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.VIII.(036)
[AN 2517534] MARC

ANSEL
UTF-810729 /2004.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Föld atlasza : [földrészek, országok, városok, nemzeti értékek] / [írta Géczi Zoltán] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem ; Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Világunk képekben, ISSN 1785-5829)
ISBN 963-86108-1-6 kötött : ár nélkül
földrajz
914/919(02.053.2)
[AN 2519631]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2004.
Hajdu Imre (1947-)
   Álmodtunk egy új világot : Leninváros - Tiszaújváros, 1990-1991 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2004. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-308.
ISBN 963-86226-5-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86226-3-6)
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2515572]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2004.
Hajdu Imre (1947-)
   A demokrácia tanulóévei : Tiszaújváros, 1992-1994 / Hajdu Imre ; [belsőfotók Bartók István, Fojtán László]. - Tiszaújváros : Hajdu Vinpress, 2004. - 439 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 433-436.
ISBN 963-86226-6-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86226-3-6)
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2515575]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2004.
Hapák József (1945-)
Debrecen, a cívisváros (német)
   Debrecen, die Cívis-Welt / [Fotos] József Hapák ; [Texte] György Módy, Botond Gáborjáni Szabó, János Mazsu ; [... Übers. Madeleine Merán, Ágnes Tasnádi, Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-547-941-7 kötött : 9900,- Ft
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 2520104]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2004.
Kalmár Lajos (1967-)
   Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában / [fotó] Kalmár Lajos, [szöveg] Nácsa János. - Pécs : Alexandra, 2004. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-558-3 kötött : ár nélkül
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 2517999]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2004.
Kalmár Lajos (1967-)
Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában (angol)
   Pécs : walks in the city of Mediterranean flavour / [photo] Lajos Kalmár, [text] János Nácsa ; [transl. Loránd Endreffy]. - Pécs : Alexandra, cop. 2004. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-657-1 kötött : ár nélkül
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 2518008]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2004.
Kalmár Lajos (1967-)
Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában (német)
   Pécs : ein Stadtrundgang mit mediterranen Impressionen / [Foto] Lajos Kalmár, [Text] János Nácsa ; [... Übers. Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-658-X kötött : ár nélkül
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 2518003]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2004.
   Látnivalók Veszprém megyében : [Veszprém megye útikönyve praktikus tanácsokkal] / [főszerk. Őrsi Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 222 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2004. márc. 10. - Bibliogr.: p. 222.
ISBN 963-9490-27-X fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye) - útikönyv
914.391.17(036)
[AN 2527554]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2004.
Nagy Lajos (1919-)
   Családom története, 1832-2003 / Nagy Lajos. Ahol a gyökerek az ágakhoz érnek : a dévaványai Marsi család élettörténete / Hajasné Varga Irén. Életem története, 1926-tól napjainkig : egy kereskedő visszaemlékezései / Havancsák Ferenc. A Szarka család története / Szarka Elemér. - Dévaványa : Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Dévaványa - helyismeret - családtörténet - magyar irodalom - memoár
908.439-2Dévaványa *** 929.52(439-2Dévaványa) *** 894.511-94
[AN 2519911]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2004.
   Az Őrség és a Vendvidék : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László és Orbán Róbert] ; [szerzők Benczik Gyula et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : B.K.L. K., 2004. - 224 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-86382-7-3 fűzött : 1260,- Ft
Őrség - Vendvidék - útikönyv
914.39Őrség(036) *** 914.971.2Vendvidék(036)
[AN 2527437]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2004.
Szomszéd András
   Egy falunak két temploma / Szomszéd András ; [kiad. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata]. - Szurdokpüspöki : Önkormányzat, 2004-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 37929
Szurdokpüspöki - helyismeret
908.439-2Szurdokpüspöki
[AN 2520949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Száz év az ezerből. - 2004. - 284, [3] p., [24] t. : ill., részben színes. - (Szurdokpüspöki helytörténeti füzetek, ISSN 1216-352X ; 3.)
Bibliogr.: p. 276-278. - Példányszám: 800
ISBN 963-216-318-4 fűzött : ár nélkül
Szurdokpüspöki - helyismeret
908.439-2Szurdokpüspöki
[AN 2520954] MARC

ANSEL
UTF-810740 /2004.
Takács Ferenc
   Végtelen csönd : "az örök vadászmezők" : Szombathely és Vas megye temetőiről / [... szerzője Takács Ferenc] ; [fotó Maróti László et al.] ; [kiad. Vas Megyei Temetkezési Vállalat]. - Szombathely : Vas M. Temetkezési Váll., 2003. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-423-0)
Szombathely - helyismeret - temető - temetkezés - halotti szokás - vállalat
908.439-2Szombathely *** 718(439-2Szombathely) *** 393(=00)(439-2Szombathely) *** 061.5(439-2Szombathely)
[AN 2519738]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2004.
Tóth Pál
   Debreceni utcanevek / Tóth Pál. - Debrecen : TKK, [2004]. - 336 p. ; 24 cm
ISBN 963-596-284-3 kötött : ár nélkül
Debrecen - helyismeret - utcanév
908.439-2Debrecen *** 809.451.1-311.154(439-2Debrecen)
[AN 2515303]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2004.
   A világ országai : részletes adatok, országleírások, zászlók, címerek, térképek, fényképek / [fel. szerk. Csák Péter] ; [országleírások Mari László, Horváth Zoltán] ; [kész. a Topográf Térképészeti Kft.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Nyíregyháza : Nyír-Karta, cop. 2004. - 464 p. : ill., színes, főként térk. ; 20 cm
ISBN 963-9516-64-3 kötött : ár nélkül
Föld - politikai földrajz
914/919
[AN 2519372]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10743 /2004.
   10 éves a doktori képzés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán : a 2003. április 4-i konferencia anyaga / [szerk. Harmathy Attila]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2003. - [2], 514 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
jogtudomány - politológia - konferenciakiadvány
34 *** 32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2518543]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2004.
   Államigazgatási eljárás : az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény : 2004. május 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. ápr. 12.
ISBN 963-86096-5-6 fűzött : 290,- Ft
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - törvény
342.924(439)(094)
[AN 2518462]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2004.
Boros László
   Jogi alapismeretek / Boros László. - 3. utánny. - Budapest : Vince K., 2004, cop. 1998. - 154, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 963-9192-18-X kötött : 2995,- Ft
Magyarország - jogtudomány - egyetemi tankönyv
34(439)(075.8)
[AN 2527548]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2004.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. április 24. - Budapest : Novissima, 2004. - 205 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. márc. 29.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-11-3)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 2518405]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2004.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. március 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 205 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. febr. 20.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-11-3)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 2518393]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2004.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján, valamint a 2005. január 1. napjától hatálybalépő módosításokkal, 2004. március 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 204 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. febr. 16.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-19-9)
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2518388]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2004.
   Európába megy a megye : "Európa igen, és a megye?" : előadások és hozzászólások a 2003. november 13-14-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2004. - 230 p. : ill. ; 27 cm
Példányszám: 330. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-7187-25-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - regionális önkormányzat - konferenciakiadvány
353(439) *** 353(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2521104]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2004.
   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / [szerzők Berke Barna et al.] ; szerk. Király Miklós. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 515 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. szept. - Bibliogr.: p. 481-488.
ISBN 963-224-743-4 kötött : ár nélkül
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 2527285]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2004.
   Ingatlan-nyilvántartás : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 56 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. febr. 16.
ISBN 963-9403-16-4 fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-9403-14-8)
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - jogszabálygyűjtemény
347.235.11(439)(094)
[AN 2518508]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2004.
Juhász László
   Az elsőfokú polgári/gazdasági határozatok szerkesztése / Juhász László ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., 2004. - 79 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. dec. 31. - Bibliogr.: p. 79.
Fűzött : ár nélkül
bírósági határozat
340.142 *** 347.95
[AN 2519609]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2004.
Kollár Sándorné
   Nők és férfiak közötti egyenlő elbírálás Magyarországon az uniós irányelvek tükrében / [írták Kollár Sándorné, Szabó Istvánné]. - Budapest : Nők a Holnapért Alapítvány, 2003. - 84 p. ; 21 cm. - (Nők a Holnapért Alapítvány kézikönyv, ISSN 1786-1101 ; 1.)
ISBN 963-216-198-X fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - egyenjogúság - jogharmonizáció
342.7-055(439) *** 342.7(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 2516797]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2004.
   Közbeszerzés / Berényi Lajos [et al.] ; [szerk. ... Fribiczer Gabriella]. - Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 2004. - 421 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jún. 1.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-749-3)
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2520429]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2004.
   Közbeszerzés Európában : ajánlattevők, ajánlatkérők kézikönyve / [szerk. Kerekes Pálné, Makarics Adrienne] ; [szerzők Bessenyei Gábor et al.] ; [... ford. Csákvári Ágnes, Fischer Kálmán Mihály]. - Budapest : CBC Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft., 2004. - 334 p. : ill. ; 32 cm + CD-ROM
Kapcsos borítóban
ISBN 963-214-276-4 kötött : 15800,- Ft
Európai Unió - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(4-62)(036)
[AN 2517149]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2004.
   A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai : [szöveggyűjtemény] / szerk. Dezső Márta, Vincze Attila. - Budapest : Osiris, 2004. - 551 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2004. máj. 1. - Bibliogr.: p. 539-550.
ISBN 963-389-210-4 kötött : 4500,- Ft
Európai Unió - nemzetközi egyezmény - alkotmányjog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
341.17(4-62)(094)(075.8) *** 342(4-62)(094)(075.8)
[AN 2520118]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2004.
Molnárné Balogh Márta
   Társadalombiztosítási jog / Molnárné Balogh Márta. - Budapest : Novissima, 2004. - 245 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2004. ápr. 30.
ISBN 963-85933-6-9 fűzött : 2300,- Ft
társadalombiztosítási jog
349.3
[AN 2516463]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2004.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről : 2004. február 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 110 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 31.
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-86096-8-0)
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 2518471]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2004.
   Nationalstaat, Monarchie, Mitteleuropa : zur Erinnerung an den "Advokaten der Nation", Ferenc Deák / Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey ; [Verf. Bárándy Péter et al.]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 147 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
magyar történelem - politikus - jogász - 19. század
34(439)(092)Deák_F. *** 943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 2520863]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2004.
Padányi József
   Békefenntartás Boszniában: a Magyar Műszaki Kontingens / Padányi József. - Budapest : ZMNE SVKK, 2004. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 53.)
Példányszám: 500
ISBN 963-86441-0-9 fűzött : ár nélkül
Bosznia - Magyarország - békefenntartó erő - műszaki fegyvernem
358.2(439)"199" *** 355.357(497.15)
[AN 2519908]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2004.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - [Budapest] : Aula, 2003-2004. - 2 db ; 24 cm
pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 1069681]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 341 p.
Írta Békés Balázs et al. - Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 963-9585-25-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2520374] MARC

ANSEL
UTF-810762 /2004.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról ... egységes szerkezetben a 2004. április 1. napjától, május 1. napjától, valamint a a[!] Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 136 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 30.
Fűzött : 690,- Ft (hibás ISBN 963-9403-14-8)
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 2518498]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2004.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 27. - Budapest : Novissima, 2004. - 196 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 12.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-01-6)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 2518427]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2004.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. március 13. - Budapest : Novissima, 2004. - 196 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. márc. 12.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-01-6)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 2518442]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2004.
Rakvács József
   Az új társasházi törvény magyarázata / Rakvács József. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 275 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. júl. 01.
ISBN 963-9404-89-6 fűzött : 5100,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - jogszabálygyűjtemény
349.444(439)(094)(036) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 2521359]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2004.
Szeibert Orsolya
   Családi jog / Szeibert Orsolya. - Budapest : Novissima, 2004. - 182 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2004. jan. 30.
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-85791-3-7)
családjog
347.6
[AN 2516547]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2004.
Szilágyi Mihály
   Boszorkány volt-e Zsuzsánna? : korrajz a 17-18. század fordulójáról / Szilágyi Mihály ; [a grafológiai jellemzéseket kész. Demeter Anikó] ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2004. - 82 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9276-41-3 fűzött : ár nélkül
Tolna - boszorkányper
343.429
[AN 2520200]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2004.
Szinger András
   Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz : az EU-csatlakozástól hatályos szabályokkal / Szinger András, Tóth Péter Benjamin. - Budapest : Novissima, 2004. - 285 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. febr. 29. - Bibliogr.: p. 269.
ISBN 963-85933-5-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.78(439)(036)
[AN 2518528]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2004.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : Minerva Nova, 2004. - 631 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 11.)
Lezárva: 2004. máj. 1.
ISBN 963-9492-28-0 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - jogszabálygyűjtemény
35.08(439)(094)
[AN 2520828]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2004.
   Társasági jog : 2003. szeptember 1. - Budapest : Novissima, 2003. - 176 p. ; 21 cm
Lezárva: 2003. szept. 1.
ISBN 963-9403-17-2 fűzött : 790,- Ft
Magyarország - vállalati jog - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2518382]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2004.
   Társasági jog : egységes szerkezetben a 2004. március 13. napjától, valamint a a[!] Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 186 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. febr. 10.
ISBN 963-85933-4-2 fűzött : 890,- Ft
Magyarország - vállalati jog - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2518362]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2004.
   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról : 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 25, [2] p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 12.
ISBN 963-9403-22-9 fűzött : 290,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - törvény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 2518451]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2004.
   Towards more harmonised criminal law in the European Union : international seminar 1-3 September 2003, Budapest / the seminar org. and ... ed. by Milkós Hollán. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2004. - 208 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, ISSN 1589-0120 ; 19.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7311-59-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - büntetőjog - konferenciakiadvány
343(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2517307]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2004.
   Válogatott ítéletek az Európai Bíróság esetjogából / [szerkbiz. Gátos György, Király Miklós, Tóth Tihamér]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001-2004. - 4 db ; 24 cm
ISBN 963-224-608-X
341.17(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[AN 903139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2004. - 248 p.
ISBN 963-224-747-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jogeset - bírósági ítélet
341.17(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[AN 2515335] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10775 /2004.
   10 éves a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége, 1994-2004 / [szerk. Mészáros Károly]. - [Budapest] : Zrínyi : Honvédség és Társadalom Baráti Körök Orsz. Szövets., [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 20x27 cm
ISBN 963-327-380-3 fűzött : ár nélkül
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége
honvédség - egyesület
355(439) *** 061.2
[AN 2519145]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2004.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hadihajók akcióban! / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-23-5 fűzött : ár nélkül
haditengerészet - hadtörténet - második világháború
355.49(100)"1939/1945"
[AN 2517960]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2004.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Katonai kitüntetések a magyar történelemben : rendjelek, érdemrendek, érdemérmek, emlékérmek, érdemjelek, szolgálati jelek, kitüntető címek / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2004. - 351 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-238. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-430-684-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - katonaélet - kitüntetés
355.134.22(439) *** 737.23(439)
[AN 2515437]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2004.
Kuntár Lajos (1914-)
   A véres Don : a 2. honvéd hadsereg Don menti harcai / Kuntár Lajos ; [... az előszót írta Gyurácz Ferenc]. - 2. kiad. - Szombathely : Vasi Szemle Szerk., 2003. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-225-8 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - memoár - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 894.511-94
[AN 2519760]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2004.
   Studia militaria = Hadtörténeti tanulmányok / edd. Lisznyai Lajos, Kaló József. - Debrecen : [Magánkiad.], 2004. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-460-018-2 fűzött : ár nélkül
hadtörténet
355.48(100)
[AN 2520533]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10780 /2004.
Hekeli Sándor
   Egri Nyomda : hagyományok és megújulás / [írta és szerk. Hekeli Sándor]. - Eger : Egri Ny., 2003. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9060-27-5 fűzött : ár nélkül
Egri Nyomda
Eger - nyomda - történeti feldolgozás
655.1(439-2Eger)(091)
[AN 2515497]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2004.
Lang, Adèle
Bosstrology (magyar)
   Minden főnök mocsok : [bosstrológia] / Adèle Lang és Andrew Masterson ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-128-X fűzött : 2990,- Ft
menedzser - asztrológia - szatíra
65.012.4(0:82-7) *** 133.52
[AN 2519311]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2004.
   Nonbusiness marketing és menedzsment : civil szervezetek, alapítványok, politika, kultúra, karitatív szervezetek, közigazgatás, közüzemek, nonprofitok / Dinya László [et al.] ; [szerk. Dinya László, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 416 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-787-6 kötött : ár nélkül
szervezés - vezetés - marketing - nonprofit szervezet
65.011.1 *** 658.8 *** 334.012.46
[AN 2520425]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10783 /2004.
Antal László (1943-)
   Fenntartható-e a fenntartható növekedés? : az átmeneti gazdaságok tapasztalatai / Antal László ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány. - Budapest : Közgazd. Szemle Alapítvány, 2004. - 435 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-435.
ISBN 963-216-312-5 kötött : ár nélkül
Kelet-Európa - gazdaságpolitika - ezredforduló - makrogazdaságtan
338.2(4-11)"199/200" *** 330.101.541
[AN 2521275]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2004.
Czeglédi János (1946-)
   Naturalization of eadministration - an aide-mémoire of the legal certainty aspect / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet, 2004. - [46] p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86611-0-0 fűzött : ár nélkül
ügyvitel - számítógépes irányítás
651.011.56 *** 681.3.004.14
[AN 2515347]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2004.
Gabo Rindo
   Retró-repró : a magyar kártyanaptár / Gabo Rindo, Hollódi Gergely. - Budapest : Chelsea, 2004. - 190 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Csao sorozat, ISSN 1785-9336 ; 1.)
ISBN 963-216-260-9 fűzött : 3150,- Ft : 12,- ?
reklámeszköz - reklámgrafika - kártyanaptár - reklámfotó - album
659.13(439) *** 769.91(439)"196/199"
[AN 2516804]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2004.
   Gazdasági kilátásaink az EU tagság első évében / [kész. Aradi Melinda et al.]. - Budapest : Ecostat, 2004. - 170, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2004/2.)
ISBN 963-215-616-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági növekedés - gazdasági előrejelzés - 21. század
330.35(439)"200" *** 338.27(439)"2004"
[AN 2517272]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2004.
   Illetékjogszabályok : az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ... egységes szerkezetben a 2004. április 1. napjától, valamint a a[!] Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 77 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 31.
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9403-10-5)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény
336.28(439)(094)
[AN 2518413]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2004.
Kiss M. Norbert
   A makrogazdasági hírek hatása a pénzpiacra / Kiss M. Norbert. - Budapest : MNB, 2004. - 65 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 30.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzpiac - gazdaság
336.7 *** 338(439)
[AN 2519961]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2004.
   Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / szerk. Kiss Károly ; [... szerzői Ángyán József et al.] ; [közread. a] Levegő Munkacsoport, Lélegzet Alapítvány. - Budapest : Levegő Munkacsop. : Lélegzet Alapítvány, 2004. - 31 p. ; 30 cm
Lezárva: 2004. aug. 25. - Bibliogr.: p. [32.]
ISBN 963-216-772-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - környezetgazdaságtan - környezetszennyezés - támogatás
338.246.027(4-62) *** 504.03 *** 338.2(439)
[AN 2520643]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2004.
   Lakásszövetkezetek tulajdoni és gazdálkodási kérdései 2004 : segédlet a lakásszövetkezetek 2004. évi, ÁFA törvény módosításával kapcsolatos gazdálkodási, számviteli és könyvvezetési kötelezettségeivel összefüggő feladatok megoldásához / kész. a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége ... közreműködésével. - [Budapest] : Lakásszöv. és Társasházak Orsz. Szövets., 2004. - 114 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
lakásszövetkezet
332.871.3(439)(036)
[AN 2516373]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2004.
   Magyarország régiói = Regions of Hungary / [... főszerk. ... Csiszér Zoltán] ; [társszerk. Gyalus Márta]. - [Bocskaikert] : Csiszér, 2004-. - 30 cm
A leírás a 6. köt. alapján kész.
ISBN 963-86529-0-X
Magyarország - régió
332.1(439)
[AN 2515388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Észak-alföldi régió = Northern Great Plain Region / [szerzők Balcsók István et al.] ; [ford. Czimre Klára és Váradi György]. - [2004]. - 512 p., [60] t. : ill., színes
Bibliogr.: p. 507-512.
ISBN 963-86529-1-8 kötött : ár nélkül
Észak-alföldi régió - régió
332.1(439.16)
[AN 2515391] MARC

ANSEL
UTF-810792 /2004.
Móré Csaba
   Verseny a magyar bankpiacon / Móré Csaba, Nagy Márton. - [Budapest] : MNB, 2004. - 50 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2004/9.)
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-9383-49-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - bank - bankügy
336.71(439)"199"
[AN 2520695]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2004.
   Necessity and possibilities of an eco-social budget reform : proposals for the 2004 state budget of Hungary / [ed. András Lukács and Zoltán Szabó] ; [publ. by the Levegő Munkacsoport]. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2003. - 210 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 963-210-545-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - költségvetés - környezetvédelem
336.12(439)"200" *** 504.06
[AN 2520641]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2004.
   Számviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szakon, 2004 / Dudás Jánosné [et al.] ; [szerk. Herich György]. - Pécs : Penta Unió, 2004. - 214 p. ; 24 cm
Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2004 (gerinccím). - Borítócím: Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szakon, 2004
Fűzött : ár nélkül
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2517706]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10795 /2004.
   Az Európai Unió szociális dimenziója / szerk. Gyulavári Tamás ; [közread. az] OFA Kht. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : OFA Kht., 2004. - 369 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-679-5 kötött : ár nélkül
Európai Unió - szociálpolitika - foglalkoztatáspolitika - munkajog
364(4-62) *** 331.5(4-62) *** 331.4(4-62) *** 349.2(4-62)
[AN 2528180]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2004.
   Jelentés az Európai Unió csatlakozó és tagjelölt országainak kábítószerhelyzetéről / [ford. Tisza Adrea [!]Andrea] ; [közread. a] Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ. - Budapest : Nemz. Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Közp., 2004. - 45 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - kábítószer - ezredforduló
364.272(4-11)"200" *** 613.83
[AN 2518628]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2004.
Padden, Carol
Deaf in America (magyar)
   Hangok egy kultúrából : siketek Amerikában / Carol Padden & Tom Humphies[!Humphries] ; [ford. Ungár Nóra]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 116-121. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
nagyothalló - beszéd - jel
364.65-056.263 *** 800.952
[AN 2515521]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2004.
Szabó Lajos
   Útmutató a demens részleg tárgyi-szakmai minimumfeltételeinek kialakítására ; Ajánlás speciális szakmai programok kialakítására mentálisan hanyatló idősek számára a szociális ellátórendszer keretében / Szabó Lajos. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2004. - 22 p. ; 21 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály, ISSN 1785-2390 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
szociális gondozás - öreg - elbutulás
364.442.046.6 *** 364.65-053.9 *** 616.892-053.9
[AN 2520230]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2004.
Szabó Piroska (1909-)
   Hittem, hogy cselekednem kell / [az interjút kész. Lux Judit] ; [kiad. a Vasas Szakszervezeti Szövetség]. - Budapest : Vasas Szakszerv. Szövets., 2004. - 20 p. : ill. ; 25 cm
Beszélgetés Szabó Piroskával
Fűzött : ár nélkül
Szabó Piroska (1909-)
Magyarország - szakszervezet - 20. század - életrajz
331.105.44(439)(092)Szabó_P.
[AN 2518604]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2004.
Tóth Judit Nikoletta
   A gyermekvédelmi szakellátás helyzete a XX. században = History of professional child protection provision in the XX. century / [kész. Tóth Judit Nikoletta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 68 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 68. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-729-X fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem - szociális gondozás - statisztikai adatközlés - 20. század
364.65-053.2/.6 *** 364.444(439)"19"(083.41)
[AN 2516973]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10801 /2004.
Balás Eszter
   Képes könyv a dadogásról és más dolgokról / Schmidtné Balás Eszter ; [közread. a] Közhasznú Alapítvány a Dadogókért. - [Budapest] : Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, [2004]. - 270 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-270.
ISBN 963-216-432-6 kötött : ár nélkül
logopédia
376.36 *** 616.89-008.434.35
[AN 2520804]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2004.
Csizmazia Katalin
   Szabadság és kötöttség : a személyközpontú megközelítés adaptációja a megszokott iskolai keretek között / írta Csizmazia Katalin ; [kiad. a Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola és Szakközépiskola]. - Budapest : Carl Rogers Személyközpontú Ált. Isk. és Szakközépisk., 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-216-569-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-469-1)
alternatív nevelés
371.4Rogers
[AN 2521441]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2004.
Devecsery László (1949-)
   Tanári kézikönyv : magyar irodalom 8. osztály / Devecsery László. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 32 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-714-6 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - irodalom - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.889.451.1(072)
[AN 2517581]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2004.
   Értékelés osztályozás nélkül : ismertető pedagógusoknak és szülőknek / szerk. Zágon Bertalanné ; [írták Czike Bernadett et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2001. - 91 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-19-5449-8 fűzött : ár nélkül
iskolai értékelés
371.26
[AN 2528005]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2004.
   Felnőttképzés az Európai Unióban : kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról II. / [főszerk. Tóth János] ; [társszerk. Mihályfi Márta] ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. - Budapest : M. Népfőisk. Társ. : NFI, 2004. - 571 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 560-567. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86375-5-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - felnőttoktatás
374.7(4-62)"200"
[AN 2520815]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2004.
   Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban / szerk. Temesi József ; közrem. Majer Balázs [et al.]. - Budapest : Aula, 2004. - 443 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 441-443.
ISBN 963-9478-99-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felsőoktatás - finanszírozás - ezredforduló
378(439)"200" *** 37.014.543(439)
[AN 2520258]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2004.
Forgács Zsóka
   Irány a suli! : tanácsok szülőknek, nagyszülőknek és feladatok a leendő kisiskolásoknak / Forgács Zsóka ; [az illusztrációkat kész. Czigány Enikő és Javorniczky Nóra]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2003. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-657-361-1 fűzött : ár nélkül
képességfejlesztés
372.361
[AN 2518482]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2004.
   A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és Európai Uniós csatlakozásunk / szerk. Székács Anna ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - [Budapest] : BGF KFK, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti füzetek, ISSN 1219-8676)
A 2004. március 12-én rendezett konferencia előadásai. - Példányszám: 210
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - ázsiai nyelvek - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 372.880.9 *** 809 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2517140]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2004.
Koczorné Heinemann Ildikó
   Isten közöttünk van : tanári kézikönyv / Koczorné Heinemann Ildikó, Pintér Zsuzsanna. - Budapest : Luther K., 2004. - 118 p. ; 29 cm + 7 mell.
A borítón számozási adatként: 4
ISBN 963-9571-23-7 fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 2521099]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2004.
Molnár Mária (1945-)
   Az értelmes élet iskolája / Molnár Mária. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 184 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 1.)
Bibliogr.: p. 175-184.
ISBN 963-9318-61-2 fűzött : ár nélkül
pedagógia - reform - pedagógiai lélektan - nevelés - erkölcs
371.4reformpedagógia *** 37.015.3 *** 37.034 *** 159.964.32Frankl,_V._E.
[AN 2515683]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2004.
   "Nevelni szeretettel, türelemmel" : a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1994-2004 / [szerk. Jároli József]. - Békéscsaba : [Typografika Kft.], 2004. - 80 p. : ill. ; 16 cm
Gerinccím: Jubileumi emlékköny, 1994-2004
ISBN 963-86574-2-1 fűzött : ár nélkül
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola (Békéscsaba)
általános iskola - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 2520524]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2004.
Óbudai Közoktatási Konferencia (12.) (2003) (Budapest)
   XII. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm
A 2003. aug. 26-27-én rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-214-934-3 fűzött : ár nélkül
oktatásügy - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2520590]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2004.
Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolásoknak / Oroszlány Péter ; [... közrem. Kovácsné Bubreg Erzsébet]. - Budapest : Metódus-Tan, 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 963-216-623-X fűzött : 1200,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 2520814]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2004.
Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan tanári kézikönyv : tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2004. - 151 p. ; 24 cm
ISBN 963-216-624-8 fűzött : 1200,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 159.953.5(072) *** 37.025(072)
[AN 2520798]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2004.
Pearl, Michael
To train up a child (magyar)
   Gyermeket nevelni Isten félelmében / Michael & Debi Pearl. - Budapest : Evangéliumi K., 2004. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-73-6 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - nevelés
37.017.93
[AN 2518151]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2004.
Sebők Judit
   English for you 2 : tanári kézikönyv / Sebők Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 77 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-4521-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2516218]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2004.
Stafford, Tim
Super parenting in 15 days (magyar)
   Gyereknevelés "könnyen és gyorsan" 15 napban : kisgyermekek nevelésének alapelvei / Tim Stafford ; [ford. Kissné Hargitay Emese] ; [ill. Katie Stafford et al.]. - [Szentendre] : Kairosz, [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9568-24-4 fűzött : 1900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2520242]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2004.
Süle Ferenc (1941-)
   Kézikönyv az első-második daloskönyvemhez / Süle Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 44 p. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 963-464-702-2 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - tantárgy - zeneoktatás - tanári segédkönyv - tanterv
372.4:78(072)
[AN 2516983]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2004.
Szász Lídia Sára
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat a Harmadik rajzkönyvemhez / Szász Lídia Sára. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 88 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-464-726-X fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - rajzoktatás - tantárgy - tanterv - tanári segédkönyv
372.4:74(072)
[AN 2516987]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2004.
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2004) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2004. március 25-26-27., Szeged / [szerk. Fekete Ilona]. - [Szeged] : [SZTE], [2004]. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
orvostudomány - gyógyszerészet - szakkör - konferenciakiadvány
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2516959]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2004.
   Szent Margit Intézet emlékkönyve / [szerk. Szálka Irma] ; [... kiadó Árpádházi Szent Margit Alapítvány]. - Budapest : Árpádházi Szt. Margit Alapítvány, 2004. - 81 p., [111] t. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-214-694-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-634-8)
Szent Margit Intézet (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2515340]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2004.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv és a Fogalmazási feladatgyűjtemény felhasználásával : 8. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 80 p. ; 29 cm
Borítócím: Tantárgyi program : magyar nyelv : 8. osztály. - Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-464-744-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2519601]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2004.
   Új módszerek a felnőttképzésben / [... szerk. Suhajda Csilla Judit] ; [kész. ... Csehné Papp Imola et al. közreműködésével] ; [közread. a] Kontakt Alapítvány. - Budapest : Kontakt Alapítvány, 2004. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
Fűzött : ár nélkül
felnőttoktatás
374.7
[AN 2518535]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2004.
   Zárókonferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására című, HU0008-02 számú Phare-program eredményeinek bemutatására : Budapest, 2004. május 5-6. / [kiad. az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Budapest : ESZA, [2004]. - 119 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-216-371-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - oktatáspolitika - foglalkoztatáspolitika - támogatás - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 331.5(439) *** 339.96(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2520051]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10825 /2004.
   A badacsonytomaji sport 80 éve : szemelvények a sportegyesület történetéből. - Badacsonytomaj : [s.n.], 2004. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Badacsonytomaji Sportegyesület
Badacsonytomaj - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Badacsonytomaj)(091) *** 061.2(439-2Badacsonytomaj)
[AN 2515568]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2004.
Dénes Tamás (1963-)
   Argentin futball / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 217, [25] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86462-4-1 fűzött : 1650,- Ft
Argentína - labdarúgás - sporttörténet
796.332(82)(091)
[AN 2521420]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2004.
Dénes Tamás (1963-)
   A futballvilág nagyvárosai / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 156, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86462-5-X fűzött : 1490,- Ft
labdarúgás
796.332(100)
[AN 2521409]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2004.
Domonkos Anna
   Evezés : víz, mozgás, harmónia / [írta és szerk. Domonkos Anna] ; [közread. a] Danubius Nemzeti Hajósegylet. - [Budapest] : Danubius Nemz. Hajósegylet, cop. 2004. - 31 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-602-7 fűzött : ár nélkül
evezősport
797.123
[AN 2515374]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2004.
Glenn, Jim
The treasury of family games (magyar)
   Családi játékok kincsestára / Jim Glenn, Carey Denton ; [ford. Bozsó Róbert, Jankovics Judit, Snopek Márta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4581-9 kötött : 5990,- Ft
játék
793/794
[AN 2515273]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2004.
   Győztesek találkozója, 2004 = Prizewinners' gatherings, 2004 / [szerk. Guoth Jánosné]. - Budapest : [Guoth J.-né], 2004. - [250] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Európa az iskolában, ISSN 1586-0256)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-216-558-6 fűzött : ár nélkül
Európa - pályázat - tanuló
379.825-053.6 *** 371.384 *** 06.063(02.053.2)
[AN 2519627]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2004.
Jittenmeier, Karin
Deko-Ideen mit Folienkleber (magyar)
   Díszítési ötletek metálfóliával / Karin Jittenmeier ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-182-9 fűzött : ár nélkül
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2520907]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2004.
   Legyen szerencsénk! : 13. antológia, 2004 / [szerk. Kővári Józsefné] ; [a gyermekszerzők ... Bodnár Ferenc Ádám et al.] ; [kiad. az Erkel Ferenc Iskolaalapítvány]. - [Budapest] : Erkel F. Iskolaalapítvány, 2004. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-853-3 fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - gyermek - antológia
379.825-053.2
[AN 2516641]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2004.
Moras, Ingrid
Chin-Chin (magyar)
   Csincsin : kabalák a mobilra / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-180-2 fűzött : ár nélkül
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2520927]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2004.
Moras, Ingrid
Perlentiere aus aller Welt (magyar)
   Gyöngyállatok a nagyvilágból / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-181-0 fűzött : ár nélkül
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2520916]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2004.
Moras, Ingrid
Perlentier-Kinder (magyar)
   Állatkölykök gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-179-9 fűzött : ár nélkül
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2520918]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2004.
Póczy Klára, Sz (1923-)
   Citius, altius, fortius : gyorsabban, magasabbra, erősebben : az athéni olimpiai játékok előzményei / írta Póczy Klára ; a felvételeket kész. Szelényi Károly ; [rajz. Pintér Katalin]. - [Budapest] : Nemz. Lap- és Kvk., 2004. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 963-86181-7-5 fűzött : 980,- Ft
sporttörténet - olimpia
796.032(100)(091)
[AN 2521046]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2004.
   Spanyolország futballtörténete, 1903-2003 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2004. - 151 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 14.)
ISBN 963-86604-0-6 fűzött : ár nélkül
Spanyolország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(460)(091)
[AN 2520665]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10838 /2004.
   8. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2004 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása a Vigadó Galériában ... 2004. június 4 - június 20.]. - [Budapest] : [MAOE], [2004]. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2518649]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2004.
   Alkotó emberek : amatőr művészetek az ezredfordulón / [főszerk. Kovácsné Bíró Ágnes] ; [szerk. Tóth Zsuzsanna] ; [társszerk. Kiss László] ; [kiad. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : NKÖM Közművel. Főoszt., [2004], cop. 2001. - 480 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9324-3)
Magyarország - amatőr művészet - ezredforduló
7.077(439)"199/200"
[AN 2527894]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2004.
Árvai Anikó
   Szövés karmantyúfán / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - [Hajdúszoboszló] : [Árvai A.], cop. 2004. - 48 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-430-887-2 fűzött : ár nélkül
szövés
746.1
[AN 2520551]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2004.
   Az áttörés kora : Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873-1920 : [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 - szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 - május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 - szeptember 6.] / [... főrendezője F. Dózsa Katalin] ; [a katalógust összeáll. és szerk. F. Dózsa Katalin] ; [kiad. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, [2004]. - 2 db ; 28 cm
Osztrák-Magyar Monarchia - képzőművészet - művelődéstörténet - dualizmus - kiállítási katalógus
7(436/439)"187/192" *** 930.85(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1077490]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete című kiállítás tárgyleírásai / [a tárgyleírásokat kész. Bajkay Éva et al.]. - cop. 2004. - 168 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 135-160.
ISBN 963-9340-33-2 fűzött : ár nélkül
Osztrák - Magyar Monarchia - képzőművészet - művelődéstörténet - dualizmus - kiállítási katalógus
930.85(436/439)"187/192" *** 7(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2516231] MARC

ANSEL
UTF-810842 /2004.
Baksa Nándor (1966-)
   Torzó / Baksa Nándor. - [Budapest] : Zöld Henrik, cop. 2004. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-206-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - karcolat
76(439)(092)Baksa_N. *** 894.511-43
[AN 2515450]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2004.
Bálint Endre (1914-1986)
Művek (vál.)
   Bálint Endre, Vajda Júlia, Vajda Lajos : [a kiállítás ... a Budapest Kiállítóteremben ... az Erdész Galéria ... szervezésében ... 2004. augusztus 29 - szeptember 12. között került megrendezésre]. - Budapest : Artchívum, [2004]. - 47 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-216-723-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - festészet - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bálint_E. *** 75(439)(092)Vajda_J. *** 75(439)(092)Vajda_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2520184]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2004.
   Barth Károly és Mezőfi Mózer Ilona szobrai / [írta Szűcs Károly] ; [szerk. Szakál Aurél]. - [Kiskunhalas] : [Thorma J. Múz.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
Barth Károly (1939-)
Mezőfi Mózer Ilona (1938-)
Magyarország - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Barth_K. *** 73(439)(092)Mezőfi_Mózer_I. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 2517134]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2004.
Biennial of Monochrome Photos (27.) (2004) (Budapest)
   27eme Biennal des photos monochromes : Budapest, 2004 = 27te Biennale der Monochrom Fotos : Budapest, 2004 = 27th Biennial of Monochrome Photos : Budapest, 2004 = 27imo Biennale dei foto monochromi : Budapest, 2004 / [... írta és szerk. Győri Lajos] ; [org., publ. by the] National Association of Hungarian Photographic Creative-Groups. - Budapest : Mafoszc2004. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 963-216-607-8 fűzött : ár nélkül
fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2520592]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2004.
   Budapest Art Expo Friss III : Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja : MűvészetMalom, Szentendre 2004. július 17 - augusztus 8. / [a kiállítást rend. Gergely Mariann, Szücs György] ; [rend., közread. a] Budapest Art Expo Alapítvány, Művészetmalom. - Budapest : Budapest Art Expo Alapítvány ; Szentendre : MűvészetMalom és Teátrum, [2004]. - [28] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-394-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 2518554]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2004.
Déry Attila (1954-)
   Európai építészet, 1750-1918 : a polgárosodó Európa építészete a 18. század közepétől az első világháborúig / Déry Attila, Merényi Ferenc. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 479 p. : ill. ; 23x25 cm
Bibliogr.: p. 467.
ISBN 963-9535-07-9 kötött : 7800,- Ft
Európa - építészettörténet - építész - 18. század - 19. század - 20. század
72(4)"175/191" *** 72(4)"175/191"(092)
[AN 2520639]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2004.
   A digitális fotózás műhelytitkai. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2004-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1059190
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2519404]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Tájak és városok / [szöveg Richard Keating, Enczi Zoltán]. - 2004. - 159 p. : ill., színes
ISBN 963-214-924-6 fűzött : 2890,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2519406] MARC

ANSEL
UTF-810849 /2004.
   Eger templomai / [szerk. Repka Magdolna]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., 2003. - 73 p. : ill., színes ; 6x5 cm
Bibliofil kiad. - Példányszám összesen: 1150, ebből számozott: 150
ISBN 963-210-673-3 kötött : 480,- Ft
Eger - templom - miniatűr dokumentum
726.54(439-2Eger) *** 099.1
[AN 2517656]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2004.
Eperjesi Ágnes (1964-)
   Újrahasznosított képek, 1999-2003 = Recycled images, 1999-2003 / Eperjesi Ágnes ; [szövegek András Edit et al.]. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - [48] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-873-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Eperjesi_Á.
[AN 2520920]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2004.
Fellner László
   Fellner Ferdinánd : egy színházépítő a millenniumi Magyarországon / Fellner László, Merényi László, Rudnyánszky Pál ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2004. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
Fűzött : 840,- Ft (hibás ISBN 963-513-162-3)
Fellner, Ferdinand
Magyarország - építész - építészettörténet - színházépület - 19. század - 20. század
72(439)(092)Fellner,_F. *** 725.822(439)(091)
[AN 2521040]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2004.
   A Fővárosi Képtár története és gyűjteménye, 1945-2003 / [szerk. ... Sasvári Edit, Fitz Péter] ; [szövegek ... Fitz Péter, Földes Emília, Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., cop. 2003. - 187 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 125.)
Műjegyzék: p. 181-185.
ISBN 963-9340-25-1 fűzött : ár nélkül
Budapesti Történeti Múzeum. Fővárosi Képtár
Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus - történeti feldolgozás
73/76(439)"19" *** 069(439-2Bp.)Fővárosi_Képtár(091)
[AN 2519926]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2004.
Greenoff, Jane
The cross stitcher's bible (magyar)
   A keresztszemes hímzés nagykönyve / Jane Greenoff. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Károlyi Eszter. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-998-0 kötött : 2890,- Ft
keresztszemes hímzés
746.311
[AN 2520169]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2004.
Hajós György
   A Szabadság tér / Hajós György ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2004. - 88 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
Fűzött : 1953,- Ft (hibás ISBN 963-513-173-9)
Budapest. V. kerület - településtervezés - köztér - műemlék - építészettörténet - útmutató
711.61(439-2Bp.V.)(036) *** 72(439-2Bp.V.)(036) *** 725.945(439-2Bp.V.)(036)
[AN 2521050]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2004.
Hangay Enikő
   Csendes napok = Quiet days / Hangay Enikő ; [szerk. ... Csizek Gabriella] ; [kiad. ... Mai Manó Ház]. - [Budapest] : Mai Manó Ház, 2004. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 20x21 cm
Az utószó és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-86589-0-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - fotóművészet - fényképalbum
77.04(439)Hangay_E.
[AN 2516223]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2004.
iski Kocsis Tibor (1972-)
Művek (vál.)
   iski Kocsis Tibor / [szöveg ... Petrányi Zsolt] ; [ford. ... Adele Eisenstein]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 60, [3] p. : ill., színes ; 20x24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)iski_Kocsis_T.
[AN 2518621]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2004.
Janáky István (1938-)
   Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon = Hidden architectural beauty in Hungary / Janáky István. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 199 p. : ill. ; 21x26 cm
ISBN 963-9535-08-7 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - építőművészet - fényképalbum
72(439)(084.12)
[AN 2515334]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2004.
Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm
ISBN 963-7381-65-1
73/76(100) *** 7.01
[AN 375371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1938-1944 / [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Tímár Árpád]. - 2004. - 256 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-78-3 fűzött : 2300,- Ft
művészetelmélet
73/76(100) *** 7.01
[AN 2520434] MARC

ANSEL
UTF-810859 /2004.
Kárpáti Éva (1936-)
   Arc : Kárpáti Éva festményei / [szövegvál. Szántó Erika, Lator László]. - [Budapest] : [MNG], [2004]. - 89, [2] fol. : ill., színes ; 31 cm
A bev. angol nyelven is. - Közread. a Magyar Nemzeti Galéria
ISBN 963-7432-90-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - antológia - arckép
75(439)(092)Kárpáti_É. *** 75.041.5 *** 894.511-822
[AN 2516947]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2004.
   Kortárs ötvösművészet, 2003 / [szerk. Katona Katalin] ; [közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, 2003. - 135 p. : ill., főként színes ; 23x24 cm
Az előszó angol nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-638-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-112-638-6)
Magyarország - ötvösség
739(439)"199"
[AN 2517238]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2004.
   Kossuth Lajos azt üzente.. / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Hegyeshalmi Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 4.)
ISBN 963-9046-93-0 fűzött : ár nélkül
játszóház - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
069.12 *** 371.382 *** 943.9"1848/1849"
[AN 2516634]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2004.
Kovács József
   Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében : válogatás a Kárpát-medence történeti egyházai hagyományos fa népi építészeti alkotásainak legszebb műemléki gyöngyszemeiből / szöveg, rajzok és fotók Kovács József ; közrem. Kovács Józsefné. - Budapest : Romanika, 2004. - 199 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 5.)
Bibliogr.: p. 190-193. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-216-427-X kötött : 3990,- Ft
Kárpát-medence - templom - torony - faszerkezet - népi építészet
726.54.023(4-191) *** 691.11 *** 72.031.4(4-191)
[AN 2518092]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2004.
   Közép-európai fürdőhelyek : fürdőélet a XIX. századi Magyarországon = Resorts and spas of Eastern-Europe : resorts and spas in 19th century Hungary / [a kiállítás rendezői Basics Beatrix, Balla Loránd] ; [a katalógus szövegét írta Basics Beatrix] ; [közread. a] Vízügyi Múzem, Levéltár és Könyvgyűjtemény. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2004. - 55 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A kiállítást az esztergomi Duna Múzeumban 2004. aug. 4 - szept. 5. között tartották
ISBN 963-216-532-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyógyfürdő - festészet - grafika - 19. század - album - kiállítási katalógus
725.73/.75(439)"18"(084.1) *** 615.838(439)"18"(084.1) *** 75(100) *** 76(100) *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2516902]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2004.
   Középületek / szerk. Cságoly Ferenc. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 629 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9535-09-5 kötött : 7600,- Ft
középület - egyetemi tankönyv
725(075.8)
[AN 2520637]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2004.
Kuchta Klára (1941-)
   Ibolyántúli energetikus tér : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2004. február 12 - március 11.] = Ultraviolet energetic space / Kuchta Klára ; [a kiállítást rend. ... B. Nagy Anikó]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 127.)
ISBN 963-9340-30-8 fűzött : ár nélkül
Svájc - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(494)(=945.11)Kuchta_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2520092]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2004.
Lamboo, Wim
   Portraits of Hungarian artists = Magyar művészek portréi / Wim Lamboo ; [org., publ. by the] Fészek Galéria. - Budapest : Fészek Galéria, 2004. - [72] p. : ill. ; 19 cm
A bev. tanulmányt Sierksma, Peter írta
Fűzött : ár nélkül
Hollandia - Magyarország - fényképész - képzőművész - 20. század - portré - fényképalbum - kiállítási katalógus
77.04(492)(092)Lamboo,_W. *** 73/76(439)(092)(084.12) *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2517335]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2004.
   Magyarország múzeumai : múzeumlátogatók kézikönyve / [főszerk. Balassa M. Iván] ; [a szöveget ... írta Balassa M. Iván és Zentai Tünde]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 292 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9552-30-5 fűzött : 2995,- Ft
Magyarország - múzeum - útmutató
069(439)(036)
[AN 2527347]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2004.
Márkus Anna (1928-)
   Reliefek, grafikák : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2004. március 19 - május 2. : Francia Intézet ... Budapest ... 2004. március 18 - május 2.] = Reliefs, graphiques : [Pinacothèque de Budapest - Musée de Kiscell ... du 19 mars au 2 mai 2004 : Institut français de Budapest ... du 18 mars au 2 mai 2004] / Anna Mark ; [a kiállítást rend. Sasvári Edit ... Lengyel Zoltán] ; [szerk. Sasvári Edit]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - 70 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 128.)
Anna Mark (borító és gerinccím). - A bev. ésa kísérő tanulmány magyar és francia nyelven
ISBN 963-9340-31-6 fűzött : ár nélkül
Franciaország - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Márkus_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2519944]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2004.
   Megmentett műkincsek : Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2004. 06. 25 - 09. 12. : [diplomamunka kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures : Hungarian National Museum, ... 25. 06 - 12. 09. 2004. : [exhibition of diploma works, Hungarian Academy of Fine Arts] / [a kiállítást rend. Görbe Katalin, Hámory László, Kovács Petronella] ; [szerk. Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, 2004. - 33 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
restaurálás - kiállítási katalógus
7.025.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2518562]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2004.
   Önvallomás : Első Kortárs Önarckép Biennále, 2004 : Csili Művelődési Központ, Budapest. - [Budapest] : [Csili Művel. Közp.], [2004]. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-216-425-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - önarckép - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76.041.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2515223]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2004.
Paizs Péter (1957-)
   "15+" : Paizs Péter kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2004. szeptember 3 - október 17. = "15+" : exhibition of Péter Paizs in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum from 3 September to 17 October 2004 = "15+" : Ausstellung von Péter Paizs in der Skanzen-Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums vom 3. September - 17. Oktober 2004 / a kiállítást rend. Szepes Hédi, B. Horváth Jenő. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2004]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 963-7376-37-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - kiállítási katalógus
75(439)(092)Paizs_P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2519592]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2004.
Páldi Lívia (1967-)
   Kis Varsó / [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2003. - 82 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerzők Páldi Lívia, Gács Anna
ISBN 963-9115-85-1 kötött : ár nélkül
Gálik András (1970-)
Havas Bálint (1971-)
Kis Varsó
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Gálik_A. *** 73/76(439)(092)Havas_B.
[AN 2520066]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2004.
Páldi Lívia (1967-)
Kis Varsó (magyar)
   Little Warsaw / [publ. by] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2003. - 82 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerzők Páldi Lívia, Gács Anna
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9115-85-1)
Gálik András (1970-)
Havas Bálint (1971-)
Kis Varsó
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Gálik_A. *** 73/76(439)(092)Havas_B.
[AN 2520070]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2004.
   Paulikovics Iván. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Paulikovics Iván (1953-)
Magyarország - szobrász
73(439)(092)Paulikovics_I.
[AN 2519604]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2004.
Probstner János (1943-)
Művek (vál.)
   Probstner János / [a szöveget vál. Kormos Emese]. - [Kecskemét] : [Magánkiad.], [2004]. - [8] p., [12] t. : ill., színes ; 12x22 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Probstner_J.
[AN 2518636]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2004.
Szabó Dorottya (1975-)
Művek (vál.)
   Szabó Dorottya : 99, 00, 01, 02, 03, 04 / [szöveg ... Szőke Katalin] ; [ford. ... Keszthelyi Kinga]. - Budapest : Szabó D., 2004. - 29 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-187-1 fűzött : ár nélkül
Szabó Dorottya (1975-)
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Szabó_D.
[AN 2521073]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2004.
   Szent István törvénynapja / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Bodnár Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 3.)
ISBN 963-9046-92-2 fűzött : ár nélkül
játszóház - államalapítás
069.12 *** 371.382 *** 943.9"100/103"
[AN 2516630]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2004.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet világtörténete / Szentkirályi Zoltán ; [... szerk., a képeket vál. Marótzy Katalin]. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 644, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 624-628.
ISBN 963-9535-02-8 kötött : 5800,- Ft
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 2520646]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2004.
Szíj Rezső (1915-)
   A Budapesti Művészetbarátok Egyesületének adattára, 1973-1982 : lexikon / Szíj Rezső. A művészetbarátok könyve, 1981 : névmutató / összeáll. Vágó Olga ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-250-093-8 fűzött : 3000,- Ft
Budapesti Művészetbarátok Egyesülete
Magyarország - műgyűjtés - egyesület - adattár
73/76.074(439)(092)(058.7) *** 061.2(439)
[AN 2521142]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2004.
Szüts Miklós (1945-)
Művek (vál.)
   Szüts Miklós : festmények, 2002-2003 : [2003. november-december : Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ...] / [a kiállítást rend. ... Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : [Főv. Képtár - Kiscelli Múz.], [2004]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 126.)
Borítócím: Szüts, 2002-2003. - Bev. magyar és angol nyelven
ISBN 963-9340-27-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szücs_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 2520335]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2004.
   Törökkori emlékek, Eger / [szerk. Törő Anikó]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., [2004]. - [48] p. : ill., részben színes ; 6x5 cm
Bibliofil kiad. - Példányszám összesen: 1500, ebből számozott: 150
ISBN 963-216-153-X kötött : 480,- Ft
Eger - építészet - török hódoltság - miniatűr dokumentum
72(439-2Eger)"15/16" *** 099.1
[AN 2517638]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2004.
   Tóth Sándor gyűjteményéből : [az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság által létrehozott kiállítás] / [szerk. Kormos Éva] ; [fotók Majoros Tamás]. - [Eger] : [Agria Humán Szolgáltató Kft.], [2004]. - 48 p. : ill., színes ; 6x5 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 963-206-594-8 kötött : 480,- Ft
Eger - kovácsolt páncélok és fegyverek - magángyűjtemény - miniatűr dokumentum
739.7(100) *** 069.017(439-2Eger)Tóth-gyűjtemény *** 099.1
[AN 2517648]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2004.
   Vexillum Hungaricum / [szerk. Czeglédi Júlia] ; [... kiad. MAOE]. - [Budapest] : MAOE, 2004. - [80] p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-214-887-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 2518643]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2004.
   Vuics István (1912-2001) élete és festészete / [szerk. B. Jánosi Gyöngyi] ; [szerzők Vécsi Nagy Zoltán et al.]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2003. - 118 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia, angol és német nyelven
ISBN 963-206-916-1 kötött : ár nélkül
Vuics István (1912-2001)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Vuics_I.
[AN 2519722]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10885 /2004.
Gál József
   Bárdos Alice és a szombathelyi Collegium Musicum : képek Szombathely zenei életéből, 1920-1943 / Gál József. - Szombathely : Szignatúra, 2003. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8237-01-5 fűzött : ár nélkül
Bárdos Alice (1896-1944)
Szombathely - zenei élet - komolyzenei előadó - hegedű - egyesület - 20. század - életrajz
78(439-2Szombathely)"192/194" *** 787.1.071.2(439)(092)Bárdos_A. *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2519752]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2004.
Hegedüs Kálmán
Kansainvälinen Sibelius ja unkarilaiset (magyar) (bőv. kiad.)
   Jean Sibelius finn zeneköltő és a magyarok : ritka levelek és kultúrtörténeti adatok Finnország nemzeti zeneszerzőjének magyarokkal történt találkozásainak és kapcsolatainak történetéből Európában és a nagyvilágban / írta és szerk. Hegedüs Kálmán. - Budapest : Solo Music Budapest Zeneműk., [2004]. - 190, 42 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon megj. adatként: Helsinki, 2003. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Sibelius, Jean
Finnország - zeneszerző - 19. század - 20. század - határon túli magyarság
78.071.1(480)(092)Sibelius,_J. *** 316.347(=945.11)(100)
[AN 2520841]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2004.
Váginé Gődel Hilda (1911-)
   Daloljatok! : a hangnevelés művészete / Váginé Gődel Hilda. - Budapest : Horváth Gy., 2004. - 201 p. : ill., részben kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-460-221-5 fűzött : 2990,- Ft
zeneoktatás - vokális zene
784.9
[AN 2519233]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2004.
   Zenei konferenciák előadásai : tanulmánykötet : az SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszékén 2002-2003-ban elhangzott előadások szerkesztett változata / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi]. - Szeged : SZTE JGYTFK Ének-zene Tansz., 2003. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-83-5 fűzött : ár nélkül
zeneművészet - konferenciakiadvány
78 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2516965]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10889 /2004.
   40 éves a Gyulai Várszínház / [szerk. Elek Tibor]. - [Gyula] : [Gyulai Várszínház], 2004. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Gyulai Várszínház
Gyula - színház
792(439-2Gyula)
[AN 2520177]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2004.
Ásó István (1933-)
   Ásó István visszaemlékezései a Fejérmegyei[!] Népi Együttes történetére a XX. századi történelem tükrében 1945-1976-ig. - Budapest : Szerző, 2004. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-104.
Fűzött : ár nélkül
Fejér Megyei Népi Együttes
Fejér (megye) - néptánc - táncegyüttes
793.31.071(439.118)"194/197"
[AN 2517317]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2004.
   A shabby paradise : contemporary Hungarian theatre, 2004 / [ed. by Péter Fábri] ; [transl. by Anna Merényi, Anikó Szűcs, Zoltán Galamb] ; [publ. by the] Hungarian Centre of the International Theatre Institute. - [Budapest] : Hung. Centre of the Intern. Theatre Inst., 2004. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-216-225-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - színháztörténet - 20. század
792(439)"195/199"
[AN 2519904]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10892 /2004.
Ádám Péter (1946-)
   Francia - magyar kulturális szótár / Ádám Péter. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5237-4 fűzött : 2500,- Ft
Franciaország - francia nyelv - magyar nyelv - művelődéstörténet - kétnyelvű szótár - lexikon
801.323=40=945.11 *** 804.0-318=945.11 *** 930.85(44):030
[AN 2515339]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2004.
Csubirka Magdolna (1935-)
   Magyar - ukrán, ukrán - magyar iskolai biológiai szótár / Csubirka Magdolna összeállításában. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 135 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 132.)
ISBN 963-86567-3-5 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - ukrán nyelv - biológia - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=83 *** 801.323=83=945.11 *** 57
[AN 2516990]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2004.
Dókus Tünde
   EU issues / Ocskóné Dókus Tünde ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Aula, 2004. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9478-97-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 327.39(4-62)
[AN 2520371]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2004.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Black Peter = Fekete Péter : angol kisokos : kétnyelvű : [1200-as szókinccsel] / Arthur Conan Doyle ; [ford. Balázs István]. - [Budapest] : Animus, 2004, cop. 1995. - 71 p. ; 14 cm. - (Kisokos könyvek, ISSN 1219-5421)
ISBN 963-9563-30-7 fűzött : 250,- Ft
angol nyelv - angol irodalom - nyelvkönyv - bűnügyi regény - kétnyelvű dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 820-322.4.02=945.11
[AN 2519586]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2004.
Fendt, Janet
Dear Doubleyou : eine Liebesgeschichte in Briefen von Doosie (magyar)
   Drága Doubleyou! : szerelmi történet levélformában avagy Játszva is felfrissítheti angoltudását / Janet Fendt, Katalin Kemény ; [ford. Neményi Róza] ; [ill. Kelemen István]. - Budapest : Európa, 2004. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 963-07-7550-6 kötött : 2100,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - regény
802.0(078)=945.11(0:82-31)
[AN 2519320]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2004.
   The Finno-Ugric world / ed.-in-chief György Nanovfszky ; [ed. László Klima] ; [authors Antal Bartha et al.] ; [transl. by Zsuzsa Duray, Bence Patat, Krisztina Zimányi] ; [publ. by the] Teleki László Foundation. - Budapest : Teleki L. Found., 2004. - 548 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 513-537.
ISBN 963-7081-01-1 kötött : ár nélkül
finnugrisztika - egyetemi tankönyv
809.45(075.8)
[AN 2520286]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2004.
Gáspári László (1942-)
   Segédanyag és gyakorlókönyv a magyar leíró nyelvtan tanulmányozásához / szerk. P. Lakatos Ilona ; [szerzők Gáspári László, P. Csige Katalin, P. Lakatos Ilona]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2004. - 128 p. : ill. ; 30 cm. - (A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1589-8059)
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-9385-85-9 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 2520302]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2004.
Gósy Mária (1952-)
   Fonetika, a beszéd tudománya / Gósy Mária. - Budapest : Osiris, 2004. - 350 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 331-345.
ISBN 963-389-666-5 kötött : 3500,- Ft
magyar nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv
801.4(075.8) *** 809.451.1-4(075.8)
[AN 2519846]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2004.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kisszótár : [új német helyesírással] = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXXI, 756, [22] p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7711-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2527599]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2004.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár : [új német helyesírással] = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7712-7 kötött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2527592]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2004.
Hornokné Uhrin Erzsébet
   A békéscsabai szlovák értelmiség anyanyelvhasználata = Používanie materinského jazyka v kruhu békéščabianskej slovenskej inteligencie / Uhrin Erzsébet. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2004. - 282, 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Doktori dolgozatok, ISSN 1786-0881)
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 213-257.
ISBN 963-214-959-9 fűzött : ár nélkül
Békéscsaba - kisebbségi kérdés - nyelvhelyesség - szociolingvisztika - magyarországi szlovákok
808.54-06(439-2Békéscsaba) *** 800.732 *** 316.347(=854)(439-2Békéscsaba)
[AN 2516450]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2004.
Kalocsay Kálmán (1891-1976)
   Rendszeres eszperantó nyelvtan / Kalocsay Kálmán. - 3. kiad. - Budapest : Peranto, 2004. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 963-7397-06-X fűzött : ár nélkül
eszperantó - nyelvtan
800.892-5
[AN 2520771]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2004.
Kupcsik Éva
   Olasz prepozíciók / Kupcsik Éva. - 5. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 963-9328-92-8 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-563.1(078)=945.11
[AN 2527525]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2004.
Magyar László
   Játszva angolul / írta Magyar László. - 9. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 186 p. ; 18 cm
Az 1946-ban Budapesten, a "Korda nyelvkönyvek" c. sorozatban megjelentetett mű reprintje
ISBN 963-9554-25-1 fűzött : 450,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2527270]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2004.
   Miskolci nyelvi mozaik : alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai tanulmányok / szerk. Dobos Csilla. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9316-90-3 fűzött : ár nélkül
nyelvészet - nyelvoktatás
80
[AN 2519264]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2004.
Olaszy Kamilla
   Situationen im Alltag und Beruf / Olaszy Kamilla. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 241 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-346-664-4 fűzött : 3900,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2520607]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2004.
Olaszy Kamilla
   Wortfamilien : ein Wörterbuch der besonderen Art - Mustersätze, Aufgaben mit Lösungen = Szócsaládok : rendhagyó szótár - példamondatok, feladatok, megoldások / Olaszy Kamilla. - [Budapest] : Olaszy K., [2003]-2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-430-769-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0-318(078)=945.11
[AN 1065066]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2., Von K bis Z = K - Z. - 2004. - 367 p.
ISBN 963-460-211-8
német nyelv - nyelvkönyv
803.0-318(078)=945.11
[AN 2519755] MARC

ANSEL
UTF-810909 /2004.
Symposium on Logic and Language (8.) (2004) (Debrecen)
   The Eighth Symposium on Logic and Language : Debrecen ... August 26-28, 2004 : LoLa8 : preliminary papers / [ed. by László Hunyadi, György Rákosi, Enikő Tóth] ; [publ. by the Organizing Committee of the Eighth Symposium on Logic and Language]. - Debrecen : Organizing Comm. of the Eighth Symp. on Logic and Language, 2004. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
nyelvészet - konferenciakiadvány
80 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2521474]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2004.
Vinczéné Bíró Etelka (1936-)
   Beszédművelés, beszédtechnika / Vinczéné Bíró Etelka ; [graf. Kőrösi Papp Kálmán]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 182-184. - Példányszám: 500
ISBN 963-86405-7-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86405-F-X)
magyar nyelv - nyelvhelyesség - egyetemi tankönyv
809.451.1-06(075.8)
[AN 2515516]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10911 /2004.
Dobos László (1947-)
   Túl a ráción : irodalomelméleti egyensúlyozások a határokon, 1977-1980 / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 119, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9212-88-1 fűzött : 1490,- Ft
irodalomtudomány
82.01
[AN 2521393]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2004.
   "What does it mean?" / ed. by Kathleen E. Dubs. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2004. - 339 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány papers in English and American studies, ISSN 1587-5938 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
angol irodalom története
820(091)
[AN 2516656]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10913 /2004.
Balázs Ildikó
   Wass Albert életmű-bibliográfia, 1923-2003 / összeáll. Balázs Ildikó ; az előszót írta ... Bajnok Lászlóné. - Pomáz : Kráter, 2004. - 208 p. ; 20 cm
Összefoglalás angol, német, román, spanyol, szlovák és holland nyelven
ISBN 963-9472-87-5 fűzött : 800,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - életrajzi bibliográfia
894.511(498)(092)Wass_A.:016 *** 012Wass_A.
[AN 2520792]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2004.
Beke Albert (1934-)
   Egy meghasonlott lelkű ember : a politikus Mikszáth / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 323 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-276.
ISBN 963-250-098-9 fűzött : 2800,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - képviselő - 19. század - századforduló
894.511(092)Mikszáth_K. *** 32(439)(092)Mikszáth_K.
[AN 2521386]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2004.
Brassai Zoltán (1948-)
   Gárdonyi Géza : kismonográfia / Brassai Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza, 2003. - 209 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 7.)
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-9105-46-5 fűzött : 2000,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - életrajz
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 2516532]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2004.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Fekete István az édesapám volt.. / ifj. Fekete István. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 381, [4] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7970-2 kötött : 1890,- Ft
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 2527343]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2004.
Gecző E. Ottilia (1975-2000)
   "Ne tartsunk immár efféle néma ebeket" : Sztárai Mihály hitvitázó komédiái / Gecző E. Ottilia. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, 2004. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. p. 64-68.
ISBN 963-9312-97-5 fűzött : ár nélkül
ISBN 973-86851-1-7
Sztárai Mihály (?-1575)
Magyarország - irodalomtörténet - író - 16. század - dráma
894.511(091)-2"15" *** 894.511(092)Sztárai_M.
[AN 2503393]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2004.
Gyurácz Ferenc (1955-)
   Két szűk évtized : válogatott irodalomkritikai írások, 1981-1999 / Gyurácz Ferenc ; szerk. és az utószót írta Pete György ; [közread. az] Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány. - Szombathely : Életünk-Faludi F. Alapítvány, 2003. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-402-X kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2519785]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2004.
   Az irgalom hegyén : Szomory Dezső emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - Budapest : Nap, cop. 2004. - 225 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-88-5 kötött : 2590,- Ft
Szomory Dezső (1869-1944)
Magyarország - író - 20. század - századforduló
894.511(092)Szomory_D.
[AN 2518116]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2004.
   Der lange, dunkle Schatten : Studien zum Werk von Imre Kertész / Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner Hg. ; [aus dem Ungarischen von Andrea Egyed et al.]. - Wien : Passagen ; Budapest : Kortina, cop. 2004. - 376 p. ; 24 cm. - (Passagen Literaturtheorie)
Bibliogr.: p. 365-373.
Kötött : ár nélkül
ISBN 3-85165-654-7
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kertész_I.
[AN 2520337]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2004.
Medve Zoltán (1927-)
   Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban : Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / Medve Zoltán ; szerk. és az előszót írta Udvari István. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2004. - 194 p. ; 24 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 14.)
Bibliogr.: p. 175-188. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 963-9385-78-6 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - ukrán irodalom - kárpátaljai ukrán irodalom
894.511(092)Petőfi_S. *** 883.091 *** 887.5.091
[AN 2521318]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2004.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   ...or not to be : Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez / [szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Varga Katalin] ; a tanulmányt írta ... Gajdó Tamás ; [közread. a] ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : Argumentum : PIM, [2004]. - 145 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Példányszám: 500, ebből 100 számozott
ISBN 963-9401-14-5 kötött : ár nélkül
Darvas Lili (1902-1974)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Molnár_F.(044)
[AN 2520443]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2004.
   "Nagy Pál vagy Pál" : a hetvenéves Nagy Pál köszöntése / szerk. L. Simon László és Sőrés Zsolt. - Budapest : M. Műhely, 2004. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7596-39-9 fűzött : 1800,- Ft
Nagy Pál (1934-)
Franciaország - író - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség
894.511(092)Nagy_P. *** 7(44)(=945.11)(092)Nagy_P.
[AN 2520162]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2004.
Pál József, N. (1957-)
   "A megtartók jöjjenek..." : tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalom történetéből / N. Pál József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 368 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9530-12-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2520743]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2004.
Sturm László (1967-)
   Könyvek által a világ : kritikák, esszék, tanulmányok / Sturm László. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 287 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9530-08-5 * fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-0530-08-5)
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2520752]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2004.
Szíj Rezső (1915-)
   Illyés Gyula közéleti szerepéről / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 63 p. ; 22 cm
ISBN 963-250-094-6 fűzött : 880,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 2521381]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2004.
Tüskés Tibor (1930-)
   Két nemzedék / Tüskés Tibor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 240 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9530-06-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"192/198"
[AN 2520748]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2004.
Vezér Erzsébet (1915-2003)
   Megőrzött öreg hangok : válogatott interjúk / Vezér Erzsébet ; [... vál. és szerk. Eörsi István és Maróti István] ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Balogh Csaba, Eörsi István és Kemény Aranka] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2004. - 310 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9401-16-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - író - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 2521089]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10929 /2004.
Armstrong, Lindsay
By marriage divided (magyar)
   Úgy, mint régen / Lindsay Armstrong ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 314.)
ISBN 963-537-250-7 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2517230]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2004.
Barry, Catherine
The house that Jack built (magyar)
   Jack háza / Catherine Barry ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 354 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-9252-89-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2519348]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2004.
Bates, Andrew
Cappadocian (magyar)
   Középkor. Kappadók / Andrew Bates ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 325, [2] p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 3.)
ISBN 963-7041-00-1 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2518129]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2004.
Block, Lawrence
Time to murder and create (magyar)
   A pusztítás és teremtés ideje / Lawrence Block ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 178 p. ; 21 cm. - (Matt Scudder sorozat)
ISBN 963-86483-0-9 fűzött : 1580,- Ft : 6,75 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2520999]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2004.
Brontë, Charlotte
The professor (magyar)
   Az angoltanár / Charlotte Brontë ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 260 p. ; 21 cm
Megj. "A különös tanítvány" címmel is
ISBN 963-9416-58-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2520822]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2004.
Brown, Dan
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 652 p. ; 23 cm
ISBN 963-9526-77-0 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2520037]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2004.
Clark, Mary Higgins
The second time around (magyar)
   Még egy élet / Mary Higgins Clark ; [ford. Bárdos Jenő]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2004. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-124-7 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2520491]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2004.
Cornwell, Patricia
Black notice (magyar)
   Halálnak halálával / Patricia Cornwell ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2004. - 501 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7542-5 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2517248]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2004.
Cséby Géza (1947-)
   Az égbolt hajfonatai : XX. századi lengyel költők = Warkocze niebios : poeci polscy XX wieku / Cséby Géza fordításai ; [vál. ... Cséby Géza] ; [graf. ... Krzysztof Ducki] ; [kiad. a] Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület. - Budapest : Mo. Bem J. Lengyel Kult. Egyes., 2003. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Kovács István utószavával. - Bibliogr.: p. 321-322. - Példányszám: 800
ISBN 963-214-632-8 fűzött : ár nélkül
lengyel irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
884-14(082).02=945.11
[AN 2520912]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2004.
Cunningham, Elaine
Evermeet (magyar)
   Öröksziget / Elaine Cunningham ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 483 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-12-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2518333]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2004.
Eddings, David
Magician's gambit (magyar)
   A varázsló játszmája : a Belgariad ciklus harmadik könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 298 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-84-1 fűzött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9399-68-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2520601]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2004.
   Az én kincseskönyvem : kifestős mesekönyv / [a rajzokat kész. Fenyő Ágnes]. - Budapest : Dinasztia, 2003. - 2 db : ill. ; 20x30 cm
Kész. Adamikné Jászó Anna "Rövid mesék kisiskolásoknak" c. összeállítása alapján
Fűzött : ár nélkül
világirodalom - néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese - kifestőkönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2517692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [40] p.
világirodalom - néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese - kifestőkönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2517699] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [40] p.
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2517702] MARC

ANSEL
UTF-810941 /2004.
Etxebarria, Lucía
Amor, curiosidad, prozac y dudas (magyar)
   Szerelem, kíváncsiság, prozac és kétségek / Lucía Etxebarria ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Európa, 2004. - 328 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7307-4 kötött : 2100,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2515265]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2004.
Fielding, Liz
His personal agenda (magyar)
   Mint a moziban / Liz Fielding ; [... ford. Klein Szilvia]. Lehull a lepel / Lynne Graham ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Kerge világ / B. J. James ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/4.)
Egys. cím: His personal agenda. One night with his wife. The taming of Jackson Cade
ISBN 963-537-287-6 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2520360]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2004.
Flynn, Christine
Suddenly family (magyar)
   Virággyerek gyereke / Christine Flynn ; [... ford. Kálló András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 164.)
ISBN 963-537-188-8 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2520368]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2004.
Fraser, Alison
The mother and the millionaire (magyar)
   Szívberendező / Alison Fraser ; [... ford. Gombos Csaba]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 325.)
ISBN 963-537-226-4 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2520343]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2004.
García Márquez, Gabriel
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2049-3)
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2528019]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2004.
García Márquez, Gabriel
Crónica de una muerte anunciada (magyar)
   Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1996. - 117 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2046-9 kötött : 1690,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2528018]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2004.
García Márquez, Gabriel
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1995. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2010-8 kötött : 1890,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2527891]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2004.
Garwood, Julie
Killjoy (magyar)
   Ünneprontó / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 963-9526-75-4 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2520032]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2004.
Gemmell, David
The legend of the deathwalker (magyar)
   Haláljáró legendája / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 396 p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-04-4 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2518339]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2004.
Gibson, William
Pattern recognition (magyar)
   Trendvadász / William Gibson. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004]. - 325 p. ; 24 cm
Ford. Gálla Nóra
ISBN 963-549-129-8 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2519365]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2004.
Ginsberg, Debra
Raising Blaze (magyar)
   Blaze : egy rendkívüli fiú felnevelésének története / Debra Ginsberg. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 238 p. ; 24 cm. - (Holdsugár könyvek, ISSN 1786-1578)
Ford. Lazaridisz Szotiriszné
ISBN 963-86474-2-6 kötött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2515663]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2004.
Greller, Christl
Der Schmetterlingsfüssler (magyar)
   A pillangólábú : elbeszélések / Christl Greller ; ford. Balázs Ildikó. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9530-13-1 fűzött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 2519378]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2004.
   Három szín: fehér, zöld, piros : fiatal bolgár költészet ; Tri cvâta: červeno, bâlo, zeleno : mlada ungarska poeziâ / [vál. Szondi György, Mitko Novkov] ; [közread. az] Irodalom és Kultúra Egyetemi Központ. - Szófia : Irod. és Kult. Egy. Közp. ; Budapest : Ráció, 2004. - 123, 116 p. ; 21 cm
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86525-3-5 fűzött : ár nélkül
ISBN 954-8549-12-3
bolgár irodalom - magyar irodalom - vers - antológia
886.7-14(082)=945.11 *** 894.511-14(082)=867
[AN 2520130]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2004.
Hauff, Wilhelm
Mitteilungen aus den Memoiren des Satans (magyar)
   A Sátán emlékiratai / Wilhelm Hauff ; [ford. Zauner István]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, cop. 2004. - 294, [2] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2003
ISBN 963-9580-00-7 fűzött : 2400,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2519886]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2004.
Hoeye, Michael
The sands of time (magyar)
   Nem áll meg a homokóra : Hermux Tantamoq újabb kalandjai / Michael Hoeye ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2004. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-549-125-5 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2520487]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2004.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az új fiú / [ford. Zsilinszky Fanni]. - cop. 2004. - 119 p.
ISBN 963-286-121-3 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519552] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Vágta az éjszakában / [ford. Romics Katalin]. - cop. 2004. - 113 p.
ISBN 963-286-122-1 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2520681] MARC

ANSEL
UTF-810957 /2004.
Isau, Ralf
Der Kreis der Dämmerung (magyar)
   Pirkadat Kör / Ralf Isau ; [ford. Schäffer Andrea]. - Pécs : Alexandra, [2004]-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2516419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az évszázad összeesküvése. - [2004]. - 444 p.
ISBN 963-368-709-8 kötött : ár nélkül
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2516430] MARC

ANSEL
UTF-810958 /2004.
Jackson, Lisa
The morning after (magyar)
   Ébredés / Lisa Jackson ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2004]. - 358 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-78-X kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2520553]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2004.
James, Donald
Monstrum (magyar)
   Monstrum / Donald James ; [ford. Gulyás Zsolt]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 963-86483-5-X fűzött : 2180,- Ft : 8,40 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2521016]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2004.
Jones, Susanna
The earthquake bird (magyar)
   A csendmadár / Susanna Jones ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-86483-7-6 fűzött : 1680,- Ft : 6,50 ?
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2521011]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2004.
Jungreis, Esther
The committed life (magyar)
   Elhivatott élet : a múlt örök érvényű tanulságai egy jobb élethez / Esther Jungreis ; [ford. Pető Márk és Vince Eszter]. - Budapest : Vince K., 2004. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 963-9552-27-5 kötött : 2595,- Ft
amerikai angol irodalom - zsidó vallás - memoár
820-94(73)=945.11 *** 296(0:82-94)
[AN 2520379]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2004.
Kaaberbøl, Lene
The broken orb (magyar)
   Az idő hálója / Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004-. - 20 cm
W.i.t.c.h. (keretcím)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1069687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az aranyfőnix. - 2004. - 140 p.
ISBN 963-627-985-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2518342] MARC

ANSEL
UTF-810963 /2004.
Koontz, Dean R.
Night chills (magyar)
   Hideglelés / Dean R. Koontz ; [ford. Vangel Tibor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Animus, 2004. - 381, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-33-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2527527]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2004.
Lafayette, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne de
La princesse de Clèves (magyar)
   Clèves hercegnő / Madame de Lafayette ; [ford. Szávai Nándor] ; [ill. Kass János]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9487-81-3 kötött : 1800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2515477]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2004.
Lord, James
Picasso and Dora (magyar)
   Picasso és Dora : vallomásos emlékirat / James Lord ; [ford. Zalán Magda]. - Budapest : Háttér, 2004. - 306 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9365-23-8 kötött : 3498,- Ft
Picasso, Pablo
Maar, Dora
Lord, James
Spanyolország - amerikai angol irodalom - festőművész - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 75(460)(092)Picasso,_P.(0:82-94)
[AN 2521433]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2004.
Ludlum, Robert
The Jason directive (magyar)
   Janson küldetése / Robert Ludlum ; [ford. Kirschner Dávid]. Kísért a múlt / John Rickards ; [ford. Hetzer Zita]. Az utolsó ígéret / Richard Paul Evans ; [ford. Zilahi Judit]. A kutya különös esete az éjszakában / Mark Haddon ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2004. - 575 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The Jason directive. The last promise. Winter's end. The curious incident of the dog in the night-time
ISBN 963-9562-11-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 2515278]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2004.
McCombie, Karen
Ally's world (magyar)
   Ally világa / Karen McCombie ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Ciceró, 2003-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 983894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Pillangók, piszok csajok és bűnrossz szokások. - 2004. - 165 p.
ISBN 963-539-390-3 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2520604] MARC

ANSEL
UTF-810968 /2004.
Michener, James A.
Hawaii (magyar)
   Hawaii / James A. Michener ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2004. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-07-7499-2 kötött : 4800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2518168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 533 p.
Ford. Szántó Judit
ISBN 963-07-7269-8
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2518171] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 879 p.
Ford. Urbán Erika
ISBN 963-07-7498-4
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2518176] MARC

ANSEL
UTF-810969 /2004.
Mortimer, Carole
To make a marriage (magyar)
   Ikerbánat - ikeröröm / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 326.)
ISBN 963-537-227-2 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2520355]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2004.
Naylor, Phyllis Reynolds
Saving Shiloh (magyar)
   Tappancs megmentése / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2004. - 214 p. ; 22 cm
A regénysorozat 3. része
ISBN 963-628-003-7 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-000-2)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2519969]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2004.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh (magyar)
   Tappancs kalandjai / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2004. - 174 p. ; 22 cm
A regénysorozat 1. része
ISBN 963-628-001-0 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-000-2)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2519965]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2004.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh seasons (magyar)
   Tappancs veszélyben / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2004. - 187 p. ; 22 cm
A regénysorozat 2. része
ISBN 963-628-002-9 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-000-2)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2519968]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2004.
Needham, Jake
The Big Mango (magyar)
   A Nagy Mangó / Jake Needham ; [ford. Bart Dániel]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 963-86483-6-8 fűzött : 1880,- Ft : 7,20 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2521008]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2004.
Németh Árpád
   Omar Khajjám pohara mellett : 66 rubáí / Németh Árpád, Németh István Péter. - Tapolca : Szerzők, 2004. - 51 p. : ill. ; 21 cm
A műfordítások Toussaint, Franz francia nyelvű fordítása alapján készültek. - Példányszám: 200
ISBN 963-460-147-2 fűzött : ár nélkül
perzsa irodalom - magyar irodalom - vers
891.5-14=945.11 *** 891.5-14=40 *** 894.511-14
[AN 2516956]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2004.
Das Nibelungenlied (magyar)
   A Nibelung-ének : ó-német hősköltemény / ford. Szász Károly. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 446, [4] p. ; 23 cm
Szász Károly "A Nibelungen-Lied" c. tanulmányával
ISBN 963-86430-9-9 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - eposz - monda
830-131=945.11 *** 398.224(=30)
[AN 2519893]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2004.
Nöstlinger, Christine
Villa Henriette (magyar)
   Villa Henriett / Christine Nöstlinger ; [ford. Tapodi Rika]. - Budapest : Móra, 2004. - 269 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-7953-2 kötött : 1790,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2520855]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2004.
O'Brian, Patrick
The far side of the world (magyar)
   Déltengeri kalandok / Patrick O'Brian ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2004. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-130-1 kötött : 2880,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2520398]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2004.
Pelevin, Viktor
   A tervhivatal hercege : elbeszélések / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós, Bratka László]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 125 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
A ford. a "Sočineniâ v dvuh tomah (Moskva : Terra, 1996)" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9567-29-9 kötött : 2480,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2515595]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2004.
Rees, Gwyneth
Fairy dust (magyar)
   Tündérpor / Gwyneth Rees ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2004. - 130 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-019-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2520830]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2004.
Rhodes, Dan
Timoleon Vieta come home (magyar)
   Timoleon Vieta hazatér / Dan Rhodes ; [ford. Molnár Miklós]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 233, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9487-95-3 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2515470]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2004.
Roberts, Nora
Dance upon the air (magyar)
   Örvénylés / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 385 p. ; 20 cm
A Három nővér szigete trilógia 1. kötete
ISBN 963-9526-15-0 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2520016]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2004.
Roberts, Nora
Face the fire (magyar)
   Szemben a tűzzel / Nora Roberts ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 418 p. ; 20 cm
A Három nővér szigete trilógia 3. kötete
ISBN 963-9526-14-2 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2520026]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2004.
Roberts, Nora
Heaven and earth (magyar)
   Ég és föld / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 386 p. ; 20 cm
A Három nővér szigete trilógia 2. kötete
ISBN 963-9526-11-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2520024]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2004.
Roberts, Nora
Lessons learned (magyar)
   Házi feladat / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 336 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-299-X fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2517481]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2004.
Rovenna, Sarah
Island of passions (magyar)
   Szenvedélyek szigete / Sarah Rovenna ; [ford. Szántó Péter]. - Budapest : Arión, 2004. - 164 p. ; 19 cm
Tart.: Szenvedélyek szigete ; Puha ágyak, gyilkos vágyak
ISBN 963-9375-77-2 kötött : ár nélkül
Kanada - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 2515338]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2004.
Sachar, Louis
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004. - 235 p. ; 22 cm
ISBN 963-9307-45-9 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2527268]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2004.
Schmitt, Eric-Emmanuel
Oscar et la dame Rose (magyar)
   Oszkár és Rózsa mami / Eric-Emmanuel Schmitt ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2004. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7633-2 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2517342]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2004.
Schröder, Patricia
Geheimnis um Chrissie (magyar)
   Kriszti és a hétpecsétes titok / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2004. - 163 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 3.)
ISBN 963-627-956-X kötött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2517506]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2004.
   Serta pacifica : tanulmányok Fried István 70. születésnapjára / szerk. Ármeán Otília [et al.] ; [közread. a] Pompeji Alapítvány. - Szeged : Pompeji Alapítvány, 2004. - 490 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-688-1 fűzött : ár nélkül
világirodalom - magyar irodalom - emlékkönyv
82 *** 894.511
[AN 2520756]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2004.
Sontag, Susan
Regarding the pain of others (magyar)
   A szenvedés képei / Susan Sontag ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2004. - 142 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7631-6 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 2520410]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2004.
Sorokin, Vladimir
Led (magyar)
   A jég / Vlagyimir Szorokin ; [ford. Bratka László] ; [előszó Háy János]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 388 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-09-4 kötött : 2890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2515592]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2004.
Stroud, Carsten
Black water transit (magyar)
   Különös vádalku / Carsten Stroud ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : General Press, [2004]. - 346 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-97-6 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2520840]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2004.
   Szemedben : francia gyermekversek = Dans tes yeux / [ford.] Németh Árpád és Németh István Péter ; [... rajz. Jean Cocteau]. - Tapolca : Szerzők, 2004. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-460-246-0 fűzött : ár nélkül
francia irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum
840-14.02(02.053.2)=945.11
[AN 2517326]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2004.
   Szeretettel : bölcs gondolatok emberségről embereknek / [szerk. Nagy Emese]. - [Kisújszállás] : Újhold ; Debrecen : TKK, [2004]. - [48] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Az idézetek Kristó Nagy István "Bölcsességek könyve" c. válogatásának 1. és 2. köteteiből származnak
ISBN 963-9551-04-X kötött : ár nélkül
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2518784]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2004.
Thorpe, Kay
A mistress worth marrying (magyar)
   Anyja lánya / Kay Thorpe ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 313.)
ISBN 963-537-249-3 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2517228]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2004.
Virágos Zsolt (1942-)
   Portraits and landmarks : the American literary culture in the 19th century / Zsolt K. Virágos ; [publ. by the] Institute of English and American Studies University of Debrecen ... - 2. rev. print. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2004. - 360 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-779-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom története - 19. század - egyetemi tankönyv
820(73)"18"(075.8)
[AN 2527440]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2004.
War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Elkárhozás / Richard Baker ; [ford. Kollár Emese]. - [2004]. - 366, [2] p.
Condemnation
ISBN 963-7041-03-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2518120] MARC

ANSEL
UTF-810998 /2004.
Weis, Margaret
The Raistlin chronicles (magyar)
   Raistlin-krónikák / Margaret Weis. - Budapest : Delta Vision, [2004]-. - 18 cm
Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2516665]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Lélekkovács / [ford. Zarándi Beáta]. - [2004]. - 502 p.
ISBN 963-7041-09-5 fűzött : 2090,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2516668] MARC

ANSEL
UTF-810999 /2004.
Wilde, Oscar
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. Lengyel Balázs]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1976. - 213 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142). (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603)
ISBN 963-14-2144-9 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 2527969]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2004.
Williams, Tad
Otherland (magyar)
   Másvilág / Tad Williams ; [ford. Bihari György] ; [illusztrációkat kész. Horváth Ákos]. - Szeged : Dáin, 2002-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-86140-4-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 923881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A kék tűz folyója 1. r. - 2004. - 331 p. : ill.
ISBN 963-86583-1-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2518355] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A kék tűz folyója 2. r. - 2004. - 368 p. : ill.
ISBN 963-86583-2-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2518359] MARC

ANSEL
UTF-811001 /2004.
Wurts, Janny
Fugitive prince (magyar)
   A száműzött herceg / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2004. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (A Fény Szövetsége sorozat)
Beholder fantasy (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2508006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 343 p.
ISBN 963-9399-82-5 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-32-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2515626] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11002 /2004.
Albert Gábor (1929-)
   Hullámok és a part : öt kisregény / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 205 p. ; 20 cm
Tart.: Vesszőfutás ; Az istentagadó ; Hullámok és a part, amit mosnak ; F. Miklós Oravicán ; Meghal az élő, újra születik a holt
ISBN 963-9312-92-4 kötött : 2220,- Ft : 9 ?
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2518162]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2004.
Ambrus Kamill
   Örök szerelem : szonettkoszorú / Ambrus Kamill. - 2. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Graf. Juhász Hajnalka
ISBN 963-86492-5-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2527900]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2004.
Bakonyi Erzsébet (1951-)
   Angyal mélyvörösben / Bakonyi Erzsébet. - Nagykanizsa : Kanizsa Újság Kft., [2004]. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Kanizsa újság kiskönyvtár, ISSN 1786-0792 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2516757]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2004.
Balogh István (1946-)
   Negyven : négy évtized verseiből / Balogh István ; [közread. Thurzó Lajos Művelődési Központ ... , Egyházasdengeleg Önkormányzata]. - Zenta : Thurzó L. Műv. Közp. ; Egyházasdengeleg : Önkormányzat, cop. 2004. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-483-0 fűzött : ár nélkül
ISBN 86-83029-20-4
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.1)
[AN 2518137]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2004.
Baumholczer Tamás (1927-)
   Billegő szerelem / Baumholczer Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-85-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2520768]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2004.
Bayer Béla (1951-)
   Árnyjáték : elbeszélések / Bayer Béla. - Szekszárd : Babits, 2004. - 125 p. ; 19 cm
ISBN 963-9556-14-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2515508]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2004.
Bihari Sándor (1932-)
   Egymást diktáló versek : mondják az életem / Bihari Sándor. - Budapest : Orpheusz, 2004. - 200 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-53-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519142]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2004.
Bodansky György (1953-)
   Az elhagyott sziget / Andrew Beard. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 231 p. ; 21 cm. - (Kaland könyvek)
ISBN 963-86548-0-5 fűzött : 1940,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2520367]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2004.
Bodó Éva Mária
   Apácasuli? avagy Egy leányiskola hétköznapjaiból / Éva nővér. - [Eger] : Szerző, cop. 2004. - 137 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-130-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2521347]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2004.
Bognár Stefánia (1937-)
   Emberé az álmodás / Bognár Stefánia. - Budapest : Accordia, 2004. - 78, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-63-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521403]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2004.
   Csak a gyökér kitartson / [... szerk. ... és a bev. tanulmányt írta Z. Urbán Aladár] ; [a kötetet Vassy Erzsébet grafikái illusztrálják] ; [közread. a] Palóc Társaság. - Vrbovka : Palóc Társ. ; [Budapest] : Sikerx Bt., [2004]. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. dec. 31.
ISBN 963-7082-00-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - tanulmánygyűjtemény - antológia
894.511-822 *** 082
[AN 2521138]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2004.
Csató László
   Inga / Csató László. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-84-2 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9292-84-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520773]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2004.
Csató László
   Kő körítéssel / Csató László. - Budapest : 3BT, 2004. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-715-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520769]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2004.
   Csepel-sziget és vonzáskörzete : antológia : válogatások... tíz év "dióhéjban", 1994-2004 / [szerk. Pető Emerencia Veronika, N. Pető Ilona és D. Nagy László]. - Szigethalom : [Magánkiad.], 2004. - 400 p., [22] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-430-800-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2520762]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2004.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Dorottya / Csokonai Vitéz Mihály. - Debrecen : Méliusz, 2004. - 2 db : ill. ; 4x4 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 963-8216-37-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vígeposz - miniatűr dokumentum
894.511-132 *** 099.1
[AN 2517670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 112 p.
ISBN 963-8216-38-7
magyar irodalom - vígeposz - miniatűr dokumentum
894.511-132 *** 099.1
[AN 2517676] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 97 p.
ISBN 963-8216-39-5
magyar irodalom - vígeposz - miniatűr dokumentum
894.511-132 *** 099.1
[AN 2517680] MARC

ANSEL
UTF-811017 /2004.
Csontos János (1962-)
   Europa Nova / Csontos János. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2004. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-407-5 fűzött : 1000,- Ft
Európai Unió - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 327.39(4-62)(0:82-92)
[AN 2520786]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2004.
Csorba Piroska (1952-)
   Az aranykor vége / Csorba Piroska. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-9530-11-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2519380]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2004.
Danku Ferenc (1925-)
   Egy mérki fiú a vérzivatarban / Danku Ferenc. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 205 p. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-92-4 kötött : ár nélkül
Danku Ferenc (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2517224]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2004.
Enyedi Béla
   Enyedi Béla által megzenésített versek, 1966-2004 / [... Baráti Molnár Lóránt et al.] ; ill. Simon M. Veronika. - [Székesfehérvár] : [Enyedi Gy.], [2004]. - [120] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-159-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192(082) *** 78.071.1(439)(092)Enyedi_B.
[AN 2519863]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2004.
Ernyey Béla (1942-)
   Sznobbarométer : praktikus kézikönyv feltörekvők számára / Ernyey Béla. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 109 p. ; 25 cm
ISBN 963-549-133-6 kötött : 2890,- Ft
humor
894.511-7
[AN 2519278]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2004.
   Ezüstláng : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 355 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 31.)
ISBN 963-9566-15-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ausztrál irodalom - fantasztikus regény - elbeszélés
894.511-322.9(082) *** 820-312.9(94)=945.11
[AN 2520498]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2004.
Falusi Márton (1983-)
   Hazáig látni : versek / Falusi Márton. - [Budapest] : Stádium, 2004. - 113, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9156-41-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2518187]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2004.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Blues az óceán felett : régi és új versek / Fenyvesi Ottó. - Veszprém : Művészetek Háza, 2004. - 227 p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 8.)
ISBN 963-9105-47-3 fűzött : 1492,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.1)
[AN 2515563]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2004.
Gál László
   Egy putnoki Afrikában : naplórészletek, 1986-89 / Gál László. - [Putnok] : St. Apostol Kv. és Lapk., [2004]. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-654-X fűzött : ár nélkül
Gál László
Afrika - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.6(0:82-992)
[AN 2519748]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2004.
Gál Mária (1955-)
   A jóság angyala / Gál Mária. - [Enying] : Jelenlét 2000', [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86492-0-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521069]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2004.
Garamvölgyi László (1956-)
   Hasfelmetsző visszatér / Leslie Valley. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-72-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2517903]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2004.
Guoth Zsuzsa
   Egy sebzett szív vallomásai : [válogatott verseim, fordításaim, rövid prózai írásaim, cikkeim, humoreszkjeim] = Izpoved ranjenega srca : [izbrane pesmi, kratka proza, sestavki, prevodi, humoreske] / Guoth Zsuzsa. - [Szombathely] : Szerző, 2003. - 302, [5] p. ; 15 cm
ISBN 963-430-415-X kötött : ár nélkül
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum
894.511-821.02(497.1)=863
[AN 2519767]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2004.
Gyimesi László (1948-)
   Még egy kört, Bulenda! : sörkeksz a Vakegérből II. / Gyimesi László. - Budapest : KKDSZ K., 2004. - 106 p. ; 18 cm
ISBN 963-85478-6-3 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2521133]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2004.
Gyóni Géza (1884-1917)
   Cézár, én nem megyek : válogatott versek / Gyóni Géza ; összeáll. és az előszót írta Földváry Györgyi. - Pomáz : Kráter, 2004. - 408, [11] p. : ill. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 1.)
ISBN 963-9472-77-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520765]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2004.
Gyuris István
   Tékozló fiú a kozmosz szögletén : összegyűjtött versek / Gyuris István ; [graf. Kiss István]. - Akasztó : Kiskun Helikon, 2004. - 82, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 3.)
ISBN 963-216-611-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519962]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2004.
Hadabás Ildikó, H.
   Kálvária-kövek / H. Hadabás Ildikó ; [Bazsonyi Arany rajz.]. - Budapest : Szenal, 2004. - 124 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-154-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2515457]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2004.
Halmosi Sándor (1971-)
   Mely a Salamoné / Halmosi Sándor. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 62 p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 14.)
ISBN 963-9212-87-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521524]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2004.
Hanczár János
   Elvtársak! Annyi! / Hanczár János. - [Budapest] : Kairosz, 2004-. - 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1040153
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2519823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ez a sarc lesz a végső.. - 2004. - 198, [2] p.
ISBN 963-9568-17-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2519829] MARC

ANSEL
UTF-811035 /2004.
Holecz László (1961-)
   Szent Lászlónak édesapja verhetetlen első Béla : [hadtörténelmi hősköltemény] / Holecz László. - Budapest : Saluton, 2004. - 219 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 963-214-743-X fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2520848]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2004.
Horváth Tibor
   Búvópatakok / Horváth Tibor. - Veszprém : Művészetek Háza, 2004. - 96 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 9.)
ISBN 963-9105-48-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2515580]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2004.
   Imprómorzsák : a Lírykusok Irodalmi Műhely nyári antológiája / [szerk. Putnoki A. Dávid] ; [... ill. Bene János]. - Budapest : LIM, 2004. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-216-189-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2519853]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2004.
Jaksity György (1934-)
   Csakazértis : a Kossuth-aknától a Kossuth térig / Ivánfy Jaksity György. - [Budapest] : Scriptor, cop. 2004. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-889-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2520779]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Az úgy volt / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 53, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7947-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2527432]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2004.
Karay Lajos (1934-)
   A bolond beszél : versek, 1996-2002 / Karay Lajos ; [közread. az] Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány. - Szombathely : Életünk-Faludi F. Alapítvány, 2003. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-423-4 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519763]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2004.
Kecskés Anikó
   Belül szól az ének / Kecskés Anikó. - Budapest : Accordia, 2004. - 54 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-9502-61-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521126]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2004.
Kertész Péter (1937-)
   Zsinórmérték : zsidósors magyar módra / Kertész Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-33-7 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - zsidóság - antiszemitizmus - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 323.12(=924)(439)(0:82-92) *** 316.347(=924)(439)(0:82-92)
[AN 2520634]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2004.
Kótzián Katalin (1926-)
   Szonett a szőlődombon / Kótzián Katalin. - Budapest : Nap, 2004. - 51 p. ; 19 cm
ISBN 963-9402-86-9 kötött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519137]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2004.
Malmos Károly (1975-)
   Suttogó kép dallama / Malmos Károly ; [... a köt. illusztrációit Komor Alexandra kész.]. - Nyíregyháza : Nyír-Press, cop. 2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-650-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520552]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004-. - 19 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2516254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lucrétia fia : 1916-1927. - 2004. - 351, [3] p.
ISBN 963-208-874-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2516261] MARC

ANSEL
UTF-811046 /2004.
Marosits József
   Vadszőlő a sziklán / Marosits József ; [a fotókat kész. Kassai József] ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (TIT). - Szombathely : Vas M. Tud. Ismterj. Egyes., 2004. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-036-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519777]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2004.
   "Mennyei Parnasszus" : sárospataki diákok halottbúcsúztató versei / sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Nagy Júlia. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2004. - 466 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 16.)
Gerinccím: Sárospataki diákok halottbúcsúztató versei. - Bibliogr.: p. 355-357.
ISBN 963-216-276-5 fűzött : ár nélkül
Sárospatak - magyar irodalom - halotti szokás - kollégium - vers
894.511-193.6
[AN 2519332]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2004.
Miklya Zsolt
   Történetek a Pirosoviból / Miklya Zsolt ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - Budapest : Harmat, 2004. - 54 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9564-24-9 * kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2519224]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : [Talentum] : [Akkord], [2004]. - 207 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-645-050-1 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2527903]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2004.
Molnár László Gábor (1946-)
   Válogatott gyökereim / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2004. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-184-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520781]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2004.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hannibál feltámasztása / Móra Ferenc ; [... gond. Hegedős Mária, Láng József, Péter László] ; [az utószót írta Péter László]. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-285-5 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2520554]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2004.
Ottlik Géza (1912-1990)
Buda (angol)
   Buda : [a novel] / Géza Ottlik ; transl. ... by John Bátki. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5332-X fűzött : 3700,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2515392]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2004.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 14. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2393-X fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2527892]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2004.
Pass Ferenc
   Hétköznapok / Pass Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2004. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-9472-88-3 fűzött : 760,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2520785]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Fára szögezve : elbeszélő költeménylánc Jézus Krisztus történelmi koráról / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000, cop. 2004. - 260 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-86328-7-9 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-141
[AN 2520868]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2004.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Múzsák szerelem-szekéren / Peresztegi Sándor. - [Budapest] : Jelenlét 2000, cop. 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-86328-8-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520876]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2004.
Pintér Katalin (1950-)
   Versek és költemények / Pintér Katalin. - [Budapest] : Jelenlét, [2004]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-173-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2517346]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2004.
Pintér Tibor (1954-)
   Hideg paradicsom / Pintér Tibor ; [... fotóit Horváth Edina Viktória kész.]. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 59 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9352-60-8 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519134]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2004.
Pipás István Olivér (1967-)
   Most / Pipás István Olivér. - [Budapest] : Masculus, cop. 2004. - [44] fol., [52] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-021-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2517367]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2004.
Polgár Ernő (1954-)
   Halálos csók : elbeszélések / Polgár Ernő. - Budapest : Novella, 2004. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 963-9442-25-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2520789]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2004.
Puskás Attila Sándor
   Naésasztán : mesék Magyarisztánból és a vöröslő erdőből / Puskás Attila Sándor, Rácz András ; [ill. Dobesch Máté]. - [Budapest] : Ratius, 2004. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-347-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2521150]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2004.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Utazás a Holdba és egyéb történetek / Rákosi Viktor ; Mühlbeck Károly rajz. - Budapest : Eri, 2004. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Üveghegy, ISSN 1785-8305 ; 2.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-58-8 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2516765]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2004.
Roxin László
   Acele vremuri de neuitat = Azok a felejthetetlen idők / Vasile Roxin. - Budapest : [Roxin], 2004. - 310 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-206-387-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - román irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 859.0-92(439)
[AN 2521116]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2004.
Sislay József (1911-)
Művek
   Sislay József amerikai magyar költő költeményei. - Budapest : Háttér, [1999]-. - 20 cm
Főcím az 5. kötettől: Sislay József amerikai magyar költő művei
ISBN 963-8128-70-4 *
894.511-14
[AN 394755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Válogatott versek. - cop. 2004. - 608 p.
ISBN 963-9365-27-0 fűzött : 1000,- Ft
határon túli magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 2521516] MARC

ANSEL
UTF-811065 /2004.
Somos Béla
   Felelni a csöndnek / Somos Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 82 p. ; 21 cm
Fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-9280-05-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2519382]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2004.
Steinné Gruber Katalin (1934-)
   Százszorszépek / Steinné Gruber Katalin. - [Enying] : Jelenlét 2000', [2004]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7040-03-X kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521070]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2004.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Válogatott versek / Szabó Lőrinc ; [vál. és az életrajzi jegyzeteket írta Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2004. - 226 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-654-1 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 2521163]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2004.
Szabó Zsolt (1978-)
   Bébikönyv : [ajándék könyvecske] / [David Negyedszky] ; [!ford. Szabó Zsolt] ; [ill. Vida Kata]. - [Kisújszállás] : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 11x11 cm
ISBN 963-9551-05-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2519120]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2004.
Torma Zoltán
   Lángok közt / Torma Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2004. - 173 p. ; 18 cm
ISBN 963-367-567-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2520198]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2004.
Tóth Árpád (1886-1928)
Művek (vál.)
   Tóth Árpád válogatott versei / összeáll. és az utószót írta Kovács András Ferenc. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9487-62-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2516558]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2004.
Turczi István (1957-)
   Hívásra szól a csönd : válogatott versek / Turczi István. - Budapest : Noran, 2004. - 268, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-44-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2524347]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2004.
Varga Ferenc (1924-2001)
   A szivárvány alatt / Varga Ferenc ; [vál. és szerk. Varga Sándor]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-034-0 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2516982]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2004.
Varga Rudolf (1950-)
   Lélegzetvisszafojtva / Varga Rudolf. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 963-9530-05-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2519347]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2004.
Varga S. József (1949-2004)
   Zseb és lélek / Varga S. József ; [szerk. Fejős Károly]. - Szekszárd : Babits, 2004. - 420, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9556-15-7 kötött : ár nélkül
publicisztika - hírlapi tárca
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 2519155]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2004.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2413-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2528017]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2004.
Zámbori Mária
   Kései virágok : válogatott versek / Zámbori Mária. - Budapest : [Szerző], 2004. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-236-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521111]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2004.
Zátonyi Zsigmond
   Pannonhalmi misztérium / Zátonyi Zsigmond. - Győr : Zátonyi Zs., 2004. - 220 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2517435]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11078 /2004.
Arany László (1844-1898)
   Babszem Jankó / Arany László ; [ill. Kohl. Attila]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 17x19 cm. - (Elektra mesefüzetek, ISSN 1785-8917 ; 1.)
ISBN 963-9391-95-6 fűzött : 398,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2515600]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2004.
Dalgaard Jensen, Ellen
Farfar er ikke skør (magyar)
   Nagyapa nem bolond / Ellen Dalgaard Jensen ; [rajz. Brigitte Clematide] ; [közread. a Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága]. - [Budapest] : Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társ., [2004]. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2519813]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2004.
   Idegen madártollak. - Budapest : Sunmedia Hungary, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesél az erdő, ISSN 1785-7260 ; 2004/2.)
Fűzött : 249,- Ft
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2519614]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2004.
   Kalandozás a halak birodalmában. - Budapest : Sunmedia Hungary, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Csodálatos világ, ISSN 1785-9360 ; 2004/1.)
Fűzött : 249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2520704]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2004.
Kohl Attila
   Bambi / [ill. Kohl Attila]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 17x19 cm. - (Elektra mesefüzetek, ISSN 1785-8917 ; 2.)
ISBN 963-9391-96-4 fűzött : 398,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2515606]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2004.
Selección de cuentos de la abuela (magyar)
   Varázslatos mesevilág / [ford. Berkics Erika]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 3 db : ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2515631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [96] p.
ISBN 963-368-543-5 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2515634] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [96] p.
ISBN 963-368-544-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2515639] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [96] p.
ISBN 963-368-545-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2515643] MARC

ANSEL
UTF-811084 /2004.
Wolf, Tony
Il libro-albero di Babbo Natale (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 33 cm + 4 könyvecske
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-368-538-9 kötött : 3499,- Ft
karácsony - képeskönyv
087.5(084.1) *** 394.26(02.053.2)
[AN 2516210]
MARC

ANSEL
UTF-8