MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:26:56
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

11681 /2004.
   Mai magyar irodalmi lapok : értékek, szerepek, körülmények : [a Tokaji Írótábor 2003. évi tanácskozása] / [szerk. Serfőző Simon] ; [fotó Sáray Ákos]. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 197, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 13.)
ISBN 963-9466-85-9 fűzött : ár nélkül
Európa - magyar irodalom története - időszaki kiadvány - ezredforduló - konferenciakiadvány
050(4)(=945.11)"200" *** 894.511(4)"200" *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 2530551]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11682 /2004.
Árvai Istvánné
   Egy évtized : Ezüstgólya Nyugdíjasklub, Izsák, 1994-2004. / [... összeáll. és írta Árvai Istvánné]. - [Izsák] : [Ezüstgólya Nyugdíjasklub], [2004]. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Ezüstgólya Nyugdíjasklub (Izsák)
Izsák - egyesület - nyugdíjas
061.2-057.75(439-2Izsák)
[AN 2529086]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2004.
Ilyés Gábor
   "Fiúk, fel a fejjel!" : a Szabolcs megyei cserkészet története 1914-1948 és 1989-2004 között / Ilyés Gábor ; [kiad. XI. Cserkészkerület]. - Nyíregyháza : XI. Cserkészker., 2004. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 963-216-416-4 fűzött : ár nélkül
Magyar Cserkészszövetség. XI. Kerület (Nyíregyháza)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439.161)(091)
[AN 2527813]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2004.
   Menedzsment a kultúrában : esettanulmányok / [szerk. Kenéz András] ; [közread. a] Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. - Tatabánya : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2004. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8445-22-X fűzött : ár nélkül
rendezvényszervezés - kultúra
061.3 *** 061.7 *** 008 *** 65.011.1
[AN 2528419]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11685 /2004.
   Az első tíz év.. : jubileumi emlék a Magyar Hivatalos Közlönykiadóról - képekben. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2004. - 104 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Hivatalos Közlönykiadó (Budapest)
Budapest - kiadás - hivatalos közlöny - jog - államigazgatás - fényképalbum
655.41(439-2Bp.)(084.12) *** 354(439) *** 34(439)
[AN 2529103]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2004.
   A népkönyvtártól az információs központig, 1954-2004 : adalékok az 50 éves dombóvári könyvtár történetéhez / [szerk. Koszorus Katalin]. - Dombóvár : Vár. Kvt., 2004. - 72 p. : ill. ; 23 cm. - (Dombóvári művelődéstörténeti füzetek, ISSN 1786-3198 ; 1.)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 963-214-806-1 fűzött : ár nélkül
Városi Könyvtár (Dombóvár)
Dombóvár - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Dombóvár)(091)
[AN 2527944]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11687 /2004.
Borbándi Gyula (1919-)
   Magyarok az Angol Kertben : a Szabad Európa Rádió története / Borbándi Gyula. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mundus, 2004. - 470 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 15.)
Bibliogr.: p. 425-427. és a jegyzetekben
ISBN 963-8033-99-1 kötött : ár nélkül
Radio Free Europe (München)
Magyarország - médiatörténet - rádiószervezet - belpolitika - külpolitika - politikai propaganda - 20. század
791.9.096SZER *** 323(439)"1945/198" *** 327(100-15)"1945/198" *** 32.019.5(100-15)"1945/198"
[AN 2532554]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2004.
   A digitális kábeltelevíziózás jövője : konferencia a technológiaváltás tartalmi és műszaki kérdéseiről / [fel. szerk. Herbert Zsuzsa] ; [szerk. Pap Melinda, Rozgonyi Sarolta] ; [közread. a Média Connection Kft.]. - Budapest : Média Connection, 2004. - 87 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
A Média, kábel, műhold c. szaklap szerkesztősége által 2004. május 19-én Budapesten rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-216-567-5 fűzött : ár nélkül
kábeltelevízió - digitális híradástechnika - televíziótechnika - konferenciakiadvány
791.9.097 *** 621.397.743.037.37 *** 654.197 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2530864]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2004.
Zsolt Péter
   Médiaháromszög : a modern tömegkommunikáció szerveződése / Zsolt Péter ; [kiad. az Eu-Synergon Kft.]. - 8. bőv., átd. kiad. - Vác : Eu-Synergon Kft., cop. 2005. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 250-264.
ISBN 963-216-722-8 fűzött : ár nélkül
médiaelmélet - tömegkommunikáció - egyetemi tankönyv
659.3(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 070
[AN 2533845]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11690 /2004.
Aczel, Richard
How to write an essay? (magyar)
   Hogyan írjunk esszét? / Richard Aczel ; [ford. Szegedy-Maszák Anna]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2000. - 158 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár. Elmélet, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-389-693-2 fűzött : 680,- Ft
szellemi munka - fogalmazástechnika
001.81
[AN 2531827]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2004.
Hámori József (1932-)
   Agy, hit, számítógép / Hámori József, Roska Tamás, Sajgó Szabolcs. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2004. - 268 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 1.)
ISBN 963-86538-2-5 kötött : 3500,- Ft
kultúra - interjú
008(047.53) *** 316.7(047.53)
[AN 2530778]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2004.
Hargittai István (1941-)
Életeink (angol)
   Our lives : encounters of a scientist / István Hargittai. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 260 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8101-9 kötött : ár nélkül
természettudomány - tudós - 20. század
5(100)(092)
[AN 2528172]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2004.
Nováky Erzsébet (1945-)
   A jövőkutatás módszertana stabilitás és instabilitás mellett / Nováky Erzsébet. - Budapest : BKÁE Jövőkut. Kutközp., 2003. - 41 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 10.)
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 963-503-315-X fűzött : ár nélkül
prognosztika
008.2
[AN 2526780]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2004.
Vág András
   Jövőkutatási célú, szabad hozzáférésű kvalitatív információforrások az interneten / Vág András. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Kutközp., 2004. - 45 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 13.)
ISBN 963-503-332-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-503-322-X)
prognosztika - információkeresés - internet
008.2 *** 681.324Internet *** 659.2
[AN 2528949]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2004.
Varga Alajosné
   Útmutató a K+F tevékenység meghatározásához, osztályozásához és statisztikai számbavételéhez / [kész. Varga Alajosné, Szunyogh Zsuzsanna] ; [közread. a] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. - Budapest : NKTH, 2004. - 54 p. ; 24 cm
ISBN 963-86528-1-0 fűzött : ár nélkül
kutatás - műszaki fejlesztés - statisztikai elemzés
001.89 *** 330.341.1 *** 311
[AN 2529156]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11696 /2004.
Balogh Béla
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 105 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
ISBN 963-9569-38-0 kötött : 2440,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2527829]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2004.
Fogerthy, Lang
   Horoszkóp 2005 : [csillagüzenetek minden hétre a 2005. esztendőre valamennyi jegyben születettnek] / Lang Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-323-6 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530508]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2004.
LaViolette, Paul A.
Beyond the big bang (magyar)
   Az ősrobbanáson túl : ami a nagy durranás mögött van : az ókori mítoszok és a folyamatos teremtés tudománya / Paul A. LaViolette. - Pécs : Alexandra, 2004. - 407 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Oszbach György. - Bibliogr.: p. 387-395.
ISBN 963-368-683-0 kötött : ár nélkül
okkultizmus - kozmológia - teremtés - művelődéstörténet - ókor
133 *** 930.85(3) *** 524.85 *** 291.13
[AN 2530056]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2004.
Lo, Raymond
The thousand year calendar for feng shui and destiny (magyar)
   Feng shui kalendárium : feng shuihoz és sorselemzéshez / Raymond Lo ; [ford. Pusztai Márta] ; [kiad. Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2004. - 13, 302, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-8663-0-8)
asztrológia - feng shui
133.52(510)
[AN 2529002]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2004.
Nostradamus
   Les propheties de M. Michel Nostradamus : dont il en y'à trois cents qui n'ont encores iamais esté imprimées. - [Budapest] : [OSZK] : [Kossuth], [2004]. - 160 p. ; 15 cm
Közös tokban a "Michel Nostradamus mester próféciái" c. kiadással. - Közread. az Országos Széchényi Könyvtár. - Az 1557-ben Lyonban Rosne, A. által kiadott mű hasonmása
Kötött : ár nélkül
Nostradamus
jövendőmondás - hasonmás kiadás
133.3Nostradamus *** 094/099.07
[AN 2527699]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2004.
Nostradamus
Les prophéties de M. Michel Nostradamus (magyar)
   Michel Nostradamus mester próféciái : melyek közül háromszázat eddig még sohasem nyomtattak ki / [ford. Vajda Gábor] ; [... kiad. ... az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2004. - 211 p. ; 15 cm
Morisse, Gérard kísérő tanulmányával. - Közös tokban a "Les propheties de M. Michel Nostradamus" c. 1557-es kiad. hasonmásával
ISBN 963-09-4609-2 kötött : ár nélkül
Nostradamus
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2527697]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2004.
Solara
The star-borne (magyar)
   Csillagszülöttek / Solara ; [ford. Sólyom Anna]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 325 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-819-0 fűzött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2528398]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2004.
Szabó Judit
   Az egység hívása / Szabó Judit. - [Budapest] : Magánkiad., 2004. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-179-0 fűzött : 1850,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2530700]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2004.
Wilde, Stuart
Infinite self (magyar)
   Halhatatlan én : utazás a végtelenbe / Stuart Wilde ; [ford. Újhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 257 p. ; 21 cm
Borítócím: Halhatatlan énünk : utazás a végtelenbe
ISBN 963-528-795-X fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2528349]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11705 /2004.
Boda Zsolt (1969-)
   Globális ökopolitika / Boda Zsolt. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 252, [4] p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : politikatudomány, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 238-[253].
ISBN 963-208-886-7 kötött : 2990,- Ft
globalizáció - ökológia - fenntartható fejlődés
504.03 *** 339.9(100) *** 316.334.5
[AN 2527909]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2004.
   A Hortobágytól Bátorligetig : az Észak-Alföld természeti értékei / szerk. Rakonczay Zoltán ; [írták Bóna Gabriella et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 417 p., 28 t. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 394-408.
ISBN 963-286-154-X kötött : ár nélkül
Hortobágy - Észak-Alföld - természetvédelem - nemzeti park
502.4(439.14-17) *** 502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park
[AN 2528324]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2004.
   "Környezetvédelem az EU csatlakozás tükrében" : V. Környezetvédelmi Konferencia és Társadalmi Fórum - Dunaújváros : 2004. május 28. / [szerk. Bíró Borbála et al.] ; [rend., közread. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, [2004]. - 88 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-500-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - környezetvédelem - konferenciakiadvány
504.03(4-62) *** 504.06(4-62) *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2527838]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2004.
Molnár Antal
   Hajdúsági eltűnő szigetek / [írta és szerk. Molnár Antal] ; [a ... felvételek szerzői Csóka Imre et al.]. - [Hajdúböszörmény] : Hajdúböszörményi Ifj. Természetvédő Kör, [2004]. - 80 p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Kamilla könyvek, ISSN 1786-1098)
ISBN 963-216-584-5 kötött : ár nélkül
Hajdúság - természeti környezet
502(439Hajdúság)
[AN 2530005]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2004.
Molnár Géza
   A Tiszánál : gondolatok természetről, történelemről... / Molnár Géza ; [... fényképek Molnár Géza] ; [... ill. Farkas Éva]. - Zalkod : Ekvilibrium, 2003. - 192 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-7981-X kötött : ár nélkül
Tisza - folyóvíz
504.45(439)(282.243.742)
[AN 2527865]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2004.
Nádudvari Zoltán
   Önkormányzati feladatok a települési hulladék lerakók lezárásakor / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/8.)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 963-86517-4-1 * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-86517-174-1)
Európa - szemétgyűjtés - önkormányzat - környezetvédelem - ezredforduló
504.064.47(4)"199/200" *** 352 *** 628.472
[AN 2530737]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2004.
Szili István
   Földtani ösvény, Gánt / [írta és szerk. Szili István, Halupka Gábor, Előd Réka] ; [fotók Szelényi Gábor, Béni Kornél, Benkhard Borbála]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 4.)
ISBN 963-86466-1-6 fűzött : ár nélkül
Gánt - bauxitbányászat - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 914.39(234.373.4)(036) *** 622.349.21(439-2Gánt)
[AN 2529971]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11712 /2004.
Bence M. Regina
   A gyertya fizikája / Bence M. Regina. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2004]. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-86576-1-8 fűzött : ár nélkül
fizika - kísérlet - égés - gyertya
53.03 *** 536.46 *** 665.14
[AN 2530302]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2004.
Gazdag László (1953-)
   A teremtés titka / Gazdag László. - Pécs : Alexandra, 2004. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 963-367-580-4 kötött : ár nélkül
fizika - jelenség
53 *** 001.94
[AN 2530023]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11714 /2004.
   360° - a teljesség felé : Greguss Pál emlékezete : [Tatabányai Múzeum, 2004. szeptember 25 - október 31.] / [szerk. A. Pál Gabriella] ; [a tatabányai évekről szóló részt írta Lévai Ferenc]. - Tatabánya : Alfadat Press, [2004]. - 18 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-8103-49-3 fűzött : ár nélkül
Greguss Pál (1921-2003)
Magyarország - vegyész - biofizika - 20. század - kiállítási katalógus
54(439)(092)Greguss_P. *** 577.3(439)(092)Greguss_P. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2527735]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2004.
Informal Meeting on Mass Spectrometry (22) (2004) (Tokaj)
   22nd Informal Meeting on Mass Spectrometry : 2-6 May 2004 Tokaj ... : [book of abstracts and program] / org. by Mass Spectometry Department of the Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences, ... and Mass Spectometry Service of CNR ... ; org. comm. ... Károly Vékey [et al.]. - [Budapest] : [MTA Kémiai Kut. Int.], [2004]. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 963-7067-10-8 fűzött : ár nélkül
tömegspektroszkópia - konferenciakiadvány
543.51 *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 2527868]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11716 /2004.
Ákos Károly
   Ismeretlen világ: az állatok / Ákos Károly. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 221 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7095-09-8 fűzött : ár nélkül
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2530665]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2004.
The animal world (magyar)
   Az állatok világa / [... mtársai David Bodycombe et al.] ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 168 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 963-9562-08-4 kötött : ár nélkül
állattan - vetélkedő
59 *** 793.7
[AN 2527648]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2004.
Campbell, A. Malcolm
Discovering genomics, proteomics and bioinformatics (magyar)
   Genomika, proteomika, bioinformatika / A. Malcolm Campbell, Laurie J. Heyer ; [ford. Hegyi Krisztina, Pós Zoltán, Wiener Zoltán]. - Budapest : Medicina, 2004. - XVII, 381 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-882-X fűzött : ár nélkül
genetika - egyetemi tankönyv
575.113(075.8)
[AN 2530813]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2004.
Juhász Lajos (1956-)
   Állattani ismeretek : agrármérnök, mezőgazdasági-, természetvédelmi- és vadgazda mérnök szakos hallgatók részére / Juhász Lajos, Kozák Lajos ; [graf. Varga Sándor, Kozák Lajos]. - Debrecen : Bástya, 2004. - [2], 162 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-858-5 fűzött : ár nélkül
állattan - egyetemi tankönyv
59(075.8)
[AN 2530491]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2004.
Knoller, Rasso
Gesund mit Spurenelementen (magyar)
   Egészséges élet nyomelemek segítségével / Rasso Knoller ; [ford. Ajtay Andrea]. - Budapest : Mérték K., cop. 2004. - 63 p. ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-9519-76-6 fűzött : ár nélkül
nyomelem - táplálkozástudomány - cink
577.118 *** 546.47 *** 613.2
[AN 2530179]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2004.
Nagy Gábor
   Denevérmúzeum : kincsek a Nyugat-Mecsekben / [kép és szöveg Nagy Gábor, Szatyor Miklós] ; [kész. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ...]. - [Pécs] : DDNPI, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 15000
Fűzött : ár nélkül
Mecsek - természetvédelmi terület - denevér
599.4 *** 502.4(439)(234.373.6) *** 591.9(4)
[AN 2528433]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2004.
Tátrai Zsuzsa
   Orchideák : kézikönyv az orchideák gondozásához / Tátrai Zsuzsa ; [fotók Forczek Sándor, Sipos László, Fekete Csaba]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2004. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86624-0-9 kötött : ár nélkül
orchidea
582.59 *** 635.9
[AN 2529361]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11723 /2004.
Argov, Sherry
Why men love bitches (magyar)
   Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak? : a lábtörlőtől az álomlányig : útmutató lányoknak: hogyan őrizzék meg önmagukat a párkapcsolatban / Sherry Argov ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-830-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-830-2)
szexuálpszichológia - nő
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 2530222]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2004.
Benedek László
   Lépj, hogy tovább élj! avagy Hogyan őrizzük meg egészségünket / Benedek László, Benedek Endre ; [ill. Mecséry György]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2004, cop. 1995. - 350 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-368-815-9 fűzött : ár nélkül
öregkor higiénéje
613.98
[AN 2532327]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2004.
Budai József (1928-)
   Védőoltások / Budai József, Nyerges Gábor. - 5. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 203 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 963-242-918-4 fűzött : ár nélkül
oltóanyag-bevitel
614.47
[AN 2532882]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2004.
Calvo, Gabriel
Face to face (magyar)
   Szemtől szemben : kérdések és válaszok házaspároknak, akik bizakodva keresik házasságuk rejtett kincseit / Gabriel Calvo ; [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. MÉCS Családközösségek]. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2004. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-408-3 fűzött : ár nélkül
házasság
613.89 *** 265.5
[AN 2529770]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2004.
Covey, Stephen R.
The 7 habits of highly effective people (magyar)
   A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása : az önfejlesztés kézikönyve / Stephen R. Covey ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 350 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-44-7 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - siker
613.865 *** 65.013
[AN 2528238]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2004.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   Régi magyar fürdővilág / Csiffáry Gabriella. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 139, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Paletta, ISSN 1786-3619)
ISBN 963-208-885-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gyógyfürdő - fürdőhely - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
615.838(439)(091) *** 613.41 *** 930.85(439)
[AN 2530804]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2004.
Czeizel Endre (1935-)
   Sors és tehetség / Czeizel Endre. - Budapest : Urbis, 2004. - 241 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 963-9291-60-9 kötött : ár nélkül
tehetség - intelligencia - öröklődés
159.928.22 *** 612.821.3 *** 612.6.05
[AN 2533430]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2004.
Dalet, Roger
Encyclopédie des points qui guérissent (magyar)
   Gyógyító pontok enciklopédiája / Roger Dalet ; [ford. Nyerges Mária]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9368-31-8 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - akupunktúra - masszázs
615.821.2 *** 615.89
[AN 2530254]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2004.
Decker-Voigt, Hans-Helmut
Mit Musik ins Leben (magyar)
   Zenével az életbe : a hangok szerepe a várandósság idején és kisgyermekkorban / Hans-Helmut Decker-Voigt ; [ford. Végh Katalin]. - Budapest : Medicina, 2004. - 256 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-242-872-2 kötött : ár nélkül
zeneterápia - terhesség - csecsemőgondozás
615.851.82 *** 78 *** 618.2 *** 613.95
[AN 2530735]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2004.
Edwards, Victoria H.
The aromatherapy companion (magyar)
   Az aromaterápia kézikönyve : orvosi felhasználása, ájurvédikus gyógyhatása, testápoló keverékek, parfümök és illatszerek, érzelmi egyensúly és jó közérzet / Victoria H. Edwards ; [ford. ... Nagy Erika]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 284 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 963-425-000-9 fűzött : 1999,- Ft
természetgyógyászat - illóolaj
615.89 *** 665.52/.54
[AN 2530685]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2004.
   Fogászat / szerk. Fazekas András. - Budapest : Medicina, 2004. - 223 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-323-2 kötött : ár nélkül
fogászat - egyetemi tankönyv
616.31(075.8)
[AN 2533442]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2004.
Foucault, Michel
Histoire de la folie à l'age classique (magyar)
   A bolondság története a klasszicizmus korában / Michel Foucault ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2004. - 770 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.: p. 757-770.
ISBN 963-9165-76-X kötött : 3895,- Ft
elmegyógyászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
616.89(091) *** 930.85(100)"13/18"
[AN 2528368]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2004.
Gyarmati Tamás
   Beszéljünk erről.. : szexuális ismeretterjesztő / Gyarmati Tamás ; [a rajzokat Fejér Ernő ... kész.]. - Miskolc : Medlili, [2004]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86625-0-6 fűzött : 900,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88
[AN 2532210]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2004.
Hare, Robert D.
Without conscience (magyar)
   Kímélet nélkül : a köztünk élő pszichopaták sokkoló világa / Robert D. Hare ; [ford. Kövi György] ; [a jegyzeteket ford. ... Berghammer Rita]. - Budapest : Háttér, cop. 2004. - 274 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9365-25-4 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9365-22-X)
kóros lelkiállapot - elmekórtan
159.97 *** 616.89
[AN 2529922]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2004.
Horváthné G. Erika
   Születésünk útja : fontos tudnivalók a terhességről, a szülésről és a szoptatásról / Horváthné G. Erika. - Pápa : Deák, [2004]. - 126, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9420-27-1 kötött : 2000,- Ft
terhesség - szülés - szoptatás
618.2-083 *** 618.4 *** 618.63
[AN 2530061]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2004.
   Immunbiológia / szerk. Gergely János, Erdei Anna ; írta Erdei Anna [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 444 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 424-425.
ISBN 963-242-932-X fűzött : ár nélkül
mikrobiológiai immunológia
612.017.1 *** 577.27
[AN 2534399]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2004.
Iovine, Vicki
The girlfriends' guide to pregnancy (magyar)
   Barátnőim a terhességről : amit inkább nem az orvostól kérdeznél / Vicki Iovine ; [ford. N. Kiss Zsuzsa] ; [ill. ... Buzay István]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 262, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-530-632-6 fűzött : 2500,- Ft
terhesség - humoreszk
618.2(0:82-7)
[AN 2527808]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2004.
   Karcsúsító élelmiszerek, zsírégető táplálékok. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-04-7 fűzött : ár nélkül
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2530598]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2004.
   A kézmasszázs nagy könyve : [gyakorlati tanácsokkal]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 281 p. ; 23 cm
ISBN 963-7095-00-4 fűzött : ár nélkül
reflexológia - masszázs - kéz
615.821.2 *** 615.89
[AN 2530010]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2004.
Kürti Gábor
   Vitamin ABC : gyógyítás táplálékkiegészítőkkel / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2004. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-9477-72-9 fűzött : ár nélkül
vitamin - vitaminológia - nyomelem - reformtáplálkozás
615.356 *** 612.015.6 *** 612.392.6 *** 613.261
[AN 2530286]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2004.
Lampé László (1929-)
   Szülésznők könyve / Lampé László ; [az ábrákat rajz. Olgyay Gézáné és Ángyán Gergő]. - Budapest : Medicina, 2004. - XXII, 503 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-242-919-2 kötött : ár nélkül
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 2530715]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2004.
Lévai Borbála
TÁDÉ gyulladáscsökkentő méhviaszgyertya (német)
   TÁDÉ entzündungshemmende Bienenwachskerze / Lévai Borbála. - [Hévíz] : [TÁDÉ Bioház Kft.], 2004. - 144 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Medizin der Zukunft: die Selbstheilung (borító- és gerinccím)
ISBN 963-216-976-X * fűzött : 2499,- Ft (hibás ISBN ISDN 963216976X)
természetgyógyászat
615.89
[AN 2530646]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2004.
McGilvary, Marion
Things your mother never told you... (magyar)
   Amit anyád sosem mondott el / Marion McGilvary ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-425-005-X kötött : 1598,- Ft
szexuálpszichológia - nő
159.922.1-055.2
[AN 2530058]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2004.
Nemere István (1944-)
   Titkos kísérletek a náci birodalomban / Stefan Niemayer. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-65-6 fűzött : ár nélkül
Németország - történelem - orvostörténet - koncentrációs tábor - kísérlet - 20. század
61.001.5 *** 61(430)"193/194" *** 343.819.5(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 2530290]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2004.
Radnai Gáborné
   Cerny mentő, hogy a kis szív doboghasson! / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., 2004. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-01-6 kötött : ár nélkül
Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat (Budapest)
Magyarország - mentőszolgálat - vetélés - alapítvány
618.396 *** 364.444(439) *** 614.88 *** 061.27(439)Peter_Cerny
[AN 2530318]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2004.
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr (magyar)
   Tápanyag-beviteli referencia-értékek / [ford. Biró György]. - Budapest : Medicina, 2004. - 283 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-900-1 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - táplálkozás - élelmiszer-vizsgálat
613.2 *** 612.39 *** 663/664.017
[AN 2530698]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2004.
   A rehabilitáció gyakorlata / szerk. Katona Ferenc és Siegler János. - Budapest : Medicina, 2004. - 525 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-870-6 kötött : ár nélkül
gyógytorna - egyetemi tankönyv
615.825(075.8)
[AN 2530754]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2004.
Schäffer Beáta
   Kisbabára vállalkozók kézikönyve : Bea anyu babázási fortélyai kezdőknek és újrakezdőknek / Schäffer Beáta ; [graf. Matheika Gábor]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 135 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9384-78-X kötött : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2530186]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2004.
Semsey Gábor
   Szentély, színház, stadion : a Mentálhigiéné Tanszék kiadványai 1999-2004 között / [a recenziók szövegét, a témakatalógusokat és az előszót írta Semsey Gábor] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Tanszék, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány. - Budapest : SE Mentálhigiéné Tansz. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2004. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7166-80-7 fűzött : ár nélkül
mentálhigiénia - lelki gondozás - szakbibliográfia
613.86:016 *** 253:016
[AN 2529756]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2004.
Sonna, Linda
The everything toddler book (magyar)
   A totyogók mindentudó nagykönyve : praktikus tanácsok a hiszti kezelésétől a bilire szoktatásig, hogy a totyogó és családja könnyedén átvészeljék a fejlődés éveit / Linda Sonna. - Pécs : Alexandra, 2004. - XI, 288 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Vincze Mariann. - Bibliogr.: p. 278-279.
ISBN 963-368-831-0 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - csecsemőgondozás - családi nevelés
159.922.7-053.3 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 2530032]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2004.
Szabó Zsolt (1960-)
   Sebészeti varróanyagok / Szabó Zsolt. - Budapest : Medicina, 2004. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-[83].
ISBN 963-242-811-0 kötött : ár nélkül
sebvarrás - fonal
615.468.6
[AN 2530720]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2004.
Taraczközi István
   Taraczközi-módszer : rajzteszt a diagnózisban : grafo-pszicho-morbo analízis : betegségek és pszichikai elváltozások felismerése grafikai elemzés alapján / Taraczközi István ; [... graf. Steven McLife]. - 3. kiad. - Kecskemét : T. Orion Bt., [2004]. - 344 p. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 963-214-756-1 kötött : ár nélkül
lélektan - természetgyógyászat - orvosi diagnosztika - grafológia - projektív módszerek a társadalomkutatásban
616-072.85 *** 615.89 *** 159.9.072 *** 159.925.6
[AN 2527713]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2004.
Vidovszky Gábor (1947-)
   Tanulmányok az ember természetéről és védelméről / Vidovszky Gábor ; ... kiad. Anonymus Alapítvány. - Budapest : Anonymus Alapítvány, 2004. - 155 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-216-533-0 fűzött : ár nélkül
lélektan
159.9
[AN 2528274]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11756 /2004.
Csizmadia Béla, M. (1942-)
   Műszaki mechanika = Mecanică tehnică / M. Csizmadia Béla, Hegedűs Attila. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 236 p. : ill. ; 19 cm. - (Többnyelvű fogalomtár, ISSN 1785-8461)
A fogalmak megnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is. - Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 963-19-4589-8 kötött : 3600,- Ft
mérnöki tudomány - magyar nyelv - román nyelv - értelmezőszótár - egyetemi tankönyv - szakszótár - többnyelvű szótár
62(083.72)(075.8) *** 801.323=00 *** 801.323.1=945.11=590
[AN 2527917]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2004.
Motil László (1933-)
   A tardosi (gerecsei) kőfejtés történeti emlékei / Motil László. - Tardos : Önkormányzat, 2004. - 83, CXX p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1588-6603 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-786-4 fűzött : ár nélkül
Tardos - kőbányászat - történeti feldolgozás
622.35(439-2Tardos)(091)
[AN 2527741]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2004.
Teknős Péter (1920-1998)
   Kérdezz! Felelek mindenre : technika, fizika / Teknős Péter ; [rajzok Zubály Sándor]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7095-11-X kötött : ár nélkül
technika - fizika - gyermekkönyv
62(02.053.2) *** 53(02.053.2)
[AN 2530263]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11759 /2004.
Benkő Tiborné
   C / Benkő Tiborné, Poppe András ; [társszerző Tóth Bertalan]. - Budapest : Computerbooks, 2004. - [2], III, 274 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-325-2 fűzött : 3220,- Ft
programnyelv
519.682C
[AN 2527745]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2004.
Benkő Tiborné
   Objektum-orientált C++ / Benkő Tiborné, Poppe András ; [társszerző Tóth Bertalan]. - Budapest : ComputerBooks, 2004. - 357 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-324-4 fűzött : 3217,- Ft (hibás ISBN 963-618-302-3)
programnyelv
519.682C++
[AN 2529186]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2004.
Benkő Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus módszerek : kezdőknek, középhaladóknak / Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan. - 14. jav. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2004. - [4], X, 555 p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 549-550.
Fűzött : 2968,- Ft (hibás ISBN 963-618-301-5)
programnyelv - C
519.682C
[AN 2533865]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2004.
Graf, Hagen
Datenspionen stoppen! (magyar)
   Állítsuk meg az adatkémeket! / Hagen Graf ; [ford. Bognár Mónika]. - Budapest : Panem, 2005. - 260 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 963-545-416-3 fűzött : 3300,- Ft
számítástechnika - adatvédelem - vírusölő
681.3 *** 659.2.012.8
[AN 2529010]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2004.
McMahon, Richard A.
Introduction to networking (magyar)
   PC hálózatok a gyakorlatban / Richard A. McMahon ; [ford. Mohai Gábor]. - Budapest : Panem, 2004. - 448 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 963-545-401-5 fűzött : 4500,- Ft
számítógép-hálózat
681.324
[AN 2529024]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2004.
Nagy Zoltán (1944-)
   Amit tudni kell a raktárkezelő és számlázó programokról : a 6 legismertebb program összehasonlító tesztjével / Nagy Zoltán. - Budapest : BBS-Info, 2004. - 119 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-86392-6-1 fűzött : 1870,- Ft
program - raktározás
519.688:658.7
[AN 2530025]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2004.
   Nyomtatók. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-49-7 fűzött : 1490,- Ft
nyomtató
681.327.11
[AN 2529154]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2004.
Sikos László
   Szerver oldali webprogramozás / Sikos László. - Budapest : BBS-Info, 2004. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86392-5-3 fűzött : 2900,- Ft
programnyelv - internet
519.682JavaScript *** 681.324Internet
[AN 2530155]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2004.
Tóth Tamás
   Szövegszerkesztési feladatgyűjtemény : [120 feladat az egyszerűtől a bonyolultig] / Tóth Tamás. - Bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info K., 2004. - 142 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-86392-4-5 fűzött : 1970,- Ft
szövegszerkesztő - példatár
519.688:655.2(076)
[AN 2531705]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2004.
   Windows XP Service Pack 2 : haladóknak / [szerk. Bányai Ferenc]. - Budapest : Vogel Burda, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Chip professzionális, ISSN 1786-2825)
ISBN 963-217-091-1 fűzött : 990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2530440]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11769 /2004.
Virágvölgyi Péter
   A tipográfia mestersége számítógéppel / Virágvölgyi Péter. - Budapest : Osiris, 2004. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-389-477-8 kötött : 3480,- Ft
nyomdatechnika - számítógéppel segített eljárás
655.26 *** 681.3.004.14
[AN 2531190]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

11770 /2004.
International Plant Lipid Symposium (16.) (2004) (Budapest)
   16th International Plant Lipid Symposium : Budapest, ... 1-4 June 2004 : programme, abstracts of oral and poster presentations / org. by the Hungarian Scientific Society for Food Industry (MÉTE) and the Budapest University of Economic Sciences and Public Administration Faculty of Food Science. - Budapest : MÉTE : BKÁE, [2004]. - 116 p. ; 25 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
növényi olaj - konferenciakiadvány
665.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2528242]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11771 /2004.
   Szemelvények a Vásárhelyi terv továbbfejlesztésének megalapozó tanulmányaiból / [kész.] a szolnoki műhely ; [közread. a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság]. - Szolnok : Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Ig., 2003. - 165 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Tisza - árvízvédelem - ezredforduló
627.516(439)(282.243.742)"200"
[AN 2528898]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11772 /2004.
Barna Andrea
   A gépjármű-közlekedés európai uniós szakmai kézikönyve / Barna Andrea, Barna Péter. - Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 2004. - 712, [10] p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2004. júl. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-761-2)
Magyarország - Európai Unió - közúti közlekedés - autóközlekedés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
656.1(4-62)(094)(036) *** 656.1(439)(094)(036) *** 351.811(439)(094)(036)
[AN 2527883]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2004.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 13. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2004. - 457 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2004. szept.
ISBN 963-9518-11-5 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2534334]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2004.
Lakatos István
   Autószerelők mestervizsga kézikönyve / Lakatos István ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Utánny. - Budapest : MKIK, 2004. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-9008-67-2 fűzött : ár nélkül
autójavítás - vizsga
629.113.083(079.1)
[AN 2530814]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2004.
Lakatos István
   Autóvillamossági szerelők mestervizsga kézikönyve / [kész. Lakatos István, Veres László] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Utánny. - Budapest : MKIK, 2004. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-9008-69-9 fűzött : ár nélkül
gépjármű - jármű-villamosberendezés - vizsga
629.113.066(079.1)
[AN 2532980]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11776 /2004.
   Barátaink a kutyák 1000 képen. - [Budapest] : Budakönyvek, [2004]. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-8296-65-8 kötött : ár nélkül
kutya - fényképalbum
636.7(084.12)
[AN 2529087]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2004.
Csörgő Anikó
   Mondd el virággal! : virágok illemtana / Csörgő Anikó. - Budapest : Csodaország, 2004. - 62 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9180-40-8 kötött : 1950,- Ft
virág - illemtan
635.966 *** 395
[AN 2529084]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2004.
Götz, Eva-Maria
Perser & Co. (magyar)
   Perzsa és társai : hosszú szőrű macskák és az egzotikus rövid szőrű / Eva-Maria Götz, Gesine Wolf ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Macskakönyvtár, ISSN 1785-9352)
ISBN 963-9391-92-1 kötött : 1980,- Ft
macska
636.8
[AN 2528400]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2004.
Jakab Sámuel (1931-)
   Környezetvédelem - talaj = Protecţia mediului - sol / Jakab Sámuel, Füleky György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 175 p. ; 19 cm. - (Többnyelvű fogalomtár, ISSN 1785-8461)
A fogalmak megnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is
ISBN 963-19-4581-2 kötött : 3000,- Ft
talajtan - magyar nyelv - román nyelv - értelmezőszótár - egyetemi tankönyv - többnyelvű szótár - szakszótár
631.4(083.72)(075.8) *** 801.323.1=945.11=590 *** 801.323=00
[AN 2529177]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2004.
Lampeitl, Franz
Bienen halten (magyar)
   Méhészkedés / Lampeitl, Franz. A Zander rakodókaptár leírása, elkészítése részletes rajzok szerint : kaptártörténet / Kiess, Karl ; [ford. Seresi Frigyes]. - Budapest : Hogyf Editio, 2004. - 167, 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Egys. cím: Bienen halten. Bauanleitung für das Zander-Magazin
ISBN 963-8484-48-9 * fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-8484-48-X)
méhészet
638.1
[AN 2531195]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2004.
Schindler László
   A cane corso / Schindler László. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 96 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-9391-94-8 fűzött : 970,- Ft
kutya
636.7
[AN 2530245]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2004.
Schmidt Gábor (1944-)
88 színes oldal a díszfákról (új kiadása)
   Díszfák / Schmidt Gábor ; fényképezte Pápai Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - VI, 89, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-146-9 kötött : ár nélkül
dísznövény - fa
635.9 *** 581.412
[AN 2528358]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2004.
Schmidt Gábor (1944-)
88 színes oldal a virágos díszcserjékről (új kiadása)
   Virágos díszcserjék / Schmidt Gábor ; fényképezte Pápai Gábor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-147-7 kötött : ár nélkül
virágkertészet - dísznövény - cserje
635.9
[AN 2528361]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2004.
Wentzely Dénes (1929-)
   Erdészekkel a vadcsapákon : így láttam én, az erdész / Wentzely Dénes. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM Kft., 2004. - 109 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9369-51-9 kötött : 2400,- Ft
erdészet - memoár
630(0:82-94)
[AN 2528708]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11785 /2004.
Bártfai László
   Főzzünk végre valami finomat! / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-46-4 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2529033]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2004.
Bodensteiner, Susanne
Asia-Kompass (magyar)
   Ázsiai ízek zsebkönyve / Susanne Bodensteiner ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 96 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9519-96-0 kötött : ár nélkül
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2528267]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2004.
Bodor Ferencné
   Kozmetikusok mestervizsga kézikönyve / [kész. Bodor Ferencné] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Utánny. - Budapest : MKIK, 2004. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9008-66-4 fűzött : ár nélkül
kozmetika
646.7
[AN 2530815]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb halas étel / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 10
ISBN 963-9499-49-8 fűzött : ár nélkül
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2528223]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2004.
   Ételremekek kezdőknek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-95-7 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530296]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2004.
   Finom, gyors vacsorák. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-92-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530035]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2004.
   Finom torták és sütemények. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9544-91-4 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2530053]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2004.
Herbst Péterné Krausz Zorica
Magyarországi zsidó ételek (angol)
   Old Jewish dishes = Mi'oklim m°sortiim b°mišpa�a hay°hudit / Zorica Herbst-Krausz ; [introd. ... József Schweitzer] ; [transl. Maria Sail]. - 3. ed. - Budapest : Corvina, 2004. - 75 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Csak angol nyelven
ISBN 963-13-5389-3 kötött : 1850,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(439)(083.12) *** 296.38
[AN 2531456]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2004.
Herbst Péterné Krausz Zorica
Magyarországi zsidó ételek (német)
   Traditionelle jüdische Speisen / Zorica Herbst-Krausz ; [Vorw. ... József Schweitzer] ; [Deutsche Bearb. Hannelore Schmör-Weichenhain] ; [Übers. Harriett Ferenczi]. - 3. Aufl. - Budapest : Corvina, 2004. - 78 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Csak német nyelven
ISBN 963-13-5390-7 kötött : 1850,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(439)(083.12) *** 296.38
[AN 2531458]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2004.
Herbst Péterné Krausz Zorica
Magyarországi zsidó ételek (új kiadása)
   Régi zsidó ételek / Herbst-Krausz Zorica ; [az előszót írta ... Schweitzer József ]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 79 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-13-5379-6 kötött : 1850,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(439)(083.12) *** 296.38
[AN 2531453]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2004.
   Ínyencek szakácskönyve. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-02-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530052]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2004.
Kugler Géza
   A legújabb és legteljesebb gyakorlati nagy budapesti szakácskönyv és házi cukrászat / híres magyar és francia szakácsművészek nyomán írta Kugler Géza. - Repr. [kiad.]. - [Budapest] : C+S Bt., [2004]. - 521 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Szakácskönyv és cukrászat. - Eredeti kiadása: Budapest : Rozsnyai, s.a.
ISBN 963-214-384-1 kötött : 3600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2527896]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2004.
   A legjobb szakácskönyv : [szakácsszótárral]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-01-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530055]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2004.
Lénárd Sándor (1910-1972)
Die römische Küche (magyar)
   A római konyha / Lénard Sándor ; [ford. Tandori Dezső és Tandori Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1986. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2399-9 kötött : 1990,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(45)(083.12)
[AN 2531693]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2004.
   Mariska néni legfinomabb ételei. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-03-9 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530435]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2004.
   Nagymami konyhája. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-98-1 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530325]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2004.
Oliver, Jamie
The return of the naked chef (magyar)
   A pucér szakács visszatér / Jamie Oliver. - Budapest : Park, cop. 2004. - 285, [3] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Dobi Ildikó
ISBN 963-530-652-0 kötött : 4900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2528301]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2004.
Pfannkuchen, Crêpes & Palatschinken (magyar)
   Palacsinta - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9485-16-0 kötött : 1500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2528457]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Palacsinták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 10.)
ISBN 963-679-278-X fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2530069]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Sütemények és torták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-679-281-X fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2530512]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2004.
Szabó Sándorné (1948-)
   Wokban készült ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 116 p. ; 22 cm. - (Receptvarázs ; 9.)
ISBN 963-679-267-4 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530066]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2004.
   Sztárdiéta : Endrei Judit könyve / [a szerkesztésben közrem. Sütő Judit Nóra] ; [a fotókat kész. Ambrus Marcsi et al.] ; [közrem. Buday-Gyarmati Andrea et al.]. - [Szentendre] : Endrei K., cop. 2004. - 250, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-216-585-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - táplálkozástudomány - híres ember - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 613.2 *** 929(439)(047.53)
[AN 2529076]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2004.
   Válogatott ételek : a legjobb ételek gyűjteménye. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 182 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9544-79-5 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2530152]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11808 /2004.
Botul, Jean-Baptiste
La vie sexuelle d'Emmanuel Kant (magyar)
   Immanuel Kant szexuális élete / Jean-Baptiste Botul ; [ford. Nagy Márta] ; [utószó Gyenge Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 122, [2] p. ; 19 cm. - (Folyam, ISSN 1589-0112)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-86-4 fűzött : 1400,- Ft
Kant, Immanuel
Németország - filozófus - 18. század - életrajz
1(430)(092)Kant,_I.
[AN 2529726]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2004.
Epiktītos
Egheiridion (magyar)
   Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis A stoikus bölcs breviáriuma. - [Budapest] : Gladiátor, [2004]. - 117 p. ; 17 cm
Ford. Sárosi Gyula. - Az előszót Kerényi Károly írta
ISBN 963-8043-61-X kötött : 1395,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
1(38)Epiktītos *** 875-96=945.11
[AN 2532983]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2004.
   Ki kicsoda a filozófiában : függelékben: fogalomtár / [szerk. Gyergyel Antal]. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-244-2 fűzött : ár nélkül
filozófus - életrajzi lexikon - értelmezőszótár
1(100)(092):030
[AN 2532661]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2004.
   A szubjektum problémája : kortárs fenomenológiai tanulmányok / [szerk. Boros Gábor és Ullmann Tamás]. - [Csömör] : Tudástársadalom Alapítvány, cop. 2004. - 229 p. ; 17 cm. - (Világosság könyvek, ISSN 1786-3465 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-216-266-8 kötött : 1250,- Ft
Magyarország - Franciaország - fenomenológia - filozófia
165.62 *** 1(439) *** 1(44)
[AN 2530697]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11812 /2004.
   Ablaknyitás : keresztény önismeret falakon belül és kívül / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther K., 2004. - 412 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9571-25-3 fűzött : 2300,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 2529855]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2004.
Arfaj, Naji ibn Ibrahim al-
Risāla váhida fakatt (magyar)
   Csupán egyetlen üzenet / Nádzsí ibn Ibrahím al-Arfadzs ; [ford. Musa Ibrahim és ifj. Karasszon Attila]. - Miskolc ; Budapest : Iszlám Egyh. Ford. Iroda, 2004. - 30 p. ; 17 cm. - (Sorozat a valóság kutatásáról ; 3.)
ISBN 963-216-530-6 fűzött : ár nélkül
iszlám
297
[AN 2530870]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2004.
Arp, Dave
The marriage track (magyar)
   Ketten az úton : kézikönyv házaspároknak / Dave és Claudia Arp ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2004. - 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9390-25-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9630-25-9)
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 2533892]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2004.
Budaházy Gábor (1976-)
   Önkormányzat és a helyi egyházak : az egyházak szerepe a település életében / Budaházy Gábor, Szalay Kornél Géza ; [közread. a] Keresztény Közéleti Akadémia Alapítvány. - Budapest : Keresztény Közéleti Akad. Alapítvány, 2004. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-971-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egyház - egyházi hivatal - önkormányzat - együttműködés
261 *** 352(439)
[AN 2529219]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2004.
Denzinger, Heinrich
Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanarunt (magyar)
   Hitvallások és az egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai / Heinrich Denzinger ; [gond.] Peter Hünermann ; Fila Béla és Jug László fordításának felhasználásával összeáll. Romhányi Beatrix és Sarbak Gábor ; szerk. Burger Ferenc. - Bátonyterenye : Örökmécs ; Budapest : Szt. István Társ., 2004. - XXXVI, 1515 p. : ill. ; 25 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 9.)
ISBN 963-7556-11-7 kötött : 8000,- Ft
hitvallás - pápaság
238.2 *** 262.131.22
[AN 2527912]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2004.
   Egyetemisták imakönyve / [szerk. Pákozdi István, Melegh Csongor és Horváth Zsolt] ; [a ... rajzokat Vámos István kész.] ; [közread. a] Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség. - 3. bőv., jav. kiad. - Budapest : Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, 2004. - 223 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-216-748-1 fűzött : 950,- Ft
imakönyv
243
[AN 2531819]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2004.
   Elöljárni a szeretetben / [szerk. Pákozdi István]. - Budapest : Vigilia, 2004. - 119 p. : ill. ; 19 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-70-3 fűzött : 600,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 2529925]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2004.
   Emlékezzetek azokra, akik előttetek járták meg az élet-utat: kövessétek hitüket...! / [... kiad. az "Ágoston Sándor Baráti Kör"...]. - Budapest : Ágoston S. Baráti Kör, [2004]. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-505-5 fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
prédikáció
252
[AN 2529207]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2004.
Feiler, Bruce
Abraham (magyar)
   Ábrahám : [utazás három vallás szívébe] / Bruce Feiler ; [ford. Daróczi Enikő]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 220 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 963-425-001-7 kötött : 2499,- Ft
vallástörténet - zsidó vallás - kereszténység - mohamedán vallás
296 *** 28 *** 297 *** 291
[AN 2530492]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2004.
Füzi F. András
   A keresztény életközösségek kialakulása, fejlődése és változásai : katolikus és ökumenikus közösségek / Füzi F. András. - Kapuvár : Füzi F. A., 2004. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-316-5 fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - egyesület
282 *** 267
[AN 2527726]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2004.
Galambos Ferenc Iréneusz (1920-)
   Az egyházi év a magyar középkorban : a Megtestesülés és a Megváltás ünnepköre / Galambos Ferenc Iréneusz. - Pannonhalma : Bencés K., 2004. - 207 p. ; 20 cm. - (Pannonhalmi füzetek, ISSN 1219-4794 ; 51.)
Bibliogr.: p. 192-203.
ISBN 963-9053-64-3 fűzött : 1100,- Ft
szertartás - keresztény ünnep
264-04
[AN 2528216]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Isten öreg bojtárja..." : dr. Gyökössy Endre református lelkész-pszichológus vallomása életéről / [közread. a Fülöp Atya Alapítvány]. - [Budapest] : Fülöp Atya Alapítvány, [2004]. - 32 p. ; 15 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. portréfilmje alapján
Fűzött : ár nélkül
Gyökössy Endre (1913-1997)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Gyökössy_E.
[AN 2525778]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2004.
Ignatius de Loyola
   Levelek / Loyolai Szent Ignác ; ford. Koronkai Zoltán ; [a bevezetőt írta ... Szabó Ferenc]. - Budapest : JTMR : Efo K., 2004. - 259 p. ; 21 cm. - (Anima una-könyvek, ISSN 1216-1810 ; 14.)
Bibliogr.: p. 253.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8243-35-X)
Ignatius de Loyola
Spanyolország - szent - 15. század - 16. század - levelezés
235.3(092)Ignatius_de_Loyola(044)
[AN 2528462]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2004.
Kocsisné Koloszár Judit
   Egyházi és kulturális élet a XX. századi Albertfalván : tanulmány / Kocsisné Koloszár Judit ; [kiad. az Albertfalvi Keresztény Társaskör]. - Budapest : Albertfalvi Keresztény Társaskör, 2004. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8243-38-4)
Budapest. XI. kerület - kulturális élet - egyházközség
282(439-2Albertfalva)(091) *** 282(439-2Bp.XI.)(091) *** 374(439-2Albertfalva) *** 374(439-2Bp.XI.)
[AN 2528449]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2004.
Kónyi Sándor (1918-)
   A Biblia a keleti írások tükrében / Kónyi Sándor. - Budapest : Mundus, 2004. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-9501-19-0 kötött : ár nélkül
indiai vallás - taoizmus - kereszténység
294 *** 299.513 *** 23/28
[AN 2530147]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2004.
Körpöly Kálmán
   Névtelen hősök : édesanyák és nagymamák / Körpöly Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2004. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-009-6 fűzött : 190,- Ft
vallásos irodalom - nő - elbeszélés
244 *** 316.37-055.2(0:82-32)
[AN 2529179]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2004.
Kovács Gergely (1974-)
   Fogadd a koronát! : Károly magyar király hitvalló élete / Kovács Gergely. - Budapest : Új Ember, cop. 2004. - 167, [24] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9527-48-3 kötött : ár nélkül
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
szent - életrajz
235.3(092)Károly,_IV.
[AN 2529760]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2004.
Link, Christian
Sie aber hielten fest an der Gemeinschaft... (magyar)
   "...kitartóan részt vettek... a közösségben..." : az egység útja az Újszövetségben és ma / Christian Link, Ulrich Luz, Lukas Vischer ; [ford. Galsi Árpád]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 279 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-558-008-8 fűzött : 1500,- Ft
ökumené - Újszövetség - bibliamagyarázat
261.8 *** 225.07
[AN 2529209]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2004.
   Liturgia Sacrae Coenae az az Ur vacsorajanak ki-osztasaban-való rend és cselekedet / [sajtó alá rend., szerk., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Fekete Csaba]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2003. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 15.). (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok, ISSN 1587-6276 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-078-8 fűzött : ár nélkül
református egyház - szertartás - úrvacsora - magyar nyelv - 17. század - nyelvemlék
265.3 *** 264 *** 284.2 *** 809.451.1-8"16"
[AN 2529163]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2004.
MacNutt, Francis
The power to heal (magyar)
   Erő a gyógyításhoz / Francis MacNutt ; [ford. Tóth András]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 257 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 109.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9281-25-5 fűzött : 780,- Ft
gyógyítás - csoda - imádkozás
248.214.5 *** 248.143
[AN 2529924]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2004.
McDowell, Josh
Answers to tough questions skeptics ask about the Christian faith (magyar)
   Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre / Josh McDowell, Don Stewart ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Jav. kiad. - Budapest : KIA, 2004. - 311 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9390-22-4 fűzött : ár nélkül
hitvita
239
[AN 2533903]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2004.
Padilla, Frank
Families in the Holy Spirit (magyar)
   Családok a Szentlélekben : a család központi szerepe Isten tervében / Frank Padilla ; [ford. Kerek Józsefné]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 144 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 108.)
ISBN 963-9281-28-X fűzött : 550,- Ft
vallási erkölcs - család - házasság
241 *** 173 *** 265.5
[AN 2529923]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2004.
Pellegrino, Pino
Quando si dice Gesù (magyar)
   Milyen volt Jézus ...megjelenése, ...karaktere, ...misztériuma / Pino Pellegrino ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-46-6 fűzött : 900,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 2528895]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2004.
Pesti Sz. Ágota
   Dr. Kühár Flóris OSB : a lelkipásztor / Pesti Sz. Ágota. - Pannonhalma ; Tiszaújfalu : Bencés K., 2004. - 231 p., [72] t. : ill. ; 21 cm. - (Pannonhalmi füzetek, ISSN 1219-4794 ; 49.)
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 963-9053-63-5 fűzött : 1100,- Ft
Kühár Flóris (1893-1943)
Magyarország - egyházi személy - bencések - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
271.1(439)(092)Kühár_F. *** 012Kühár_F.
[AN 2528183]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2004.
Roskó Gábor (1958-)
   Képfogyatkozás / Roskó Gábor, Turán Tamás. - Budapest : Akad. K., 2004. - 178 p., [12] t.fol. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 161-169.
ISBN 963-05-8022-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - zsidó vallás - hebraisztika - művészettörténet - szobrász - 20. század
296 *** 7(100)(=924)(091) *** 73(439)(092)Roskó_G.
[AN 2528161]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2004.
Ruggeri, Giacomo
Pellegrinaggio in povertà (magyar)
   Zarándoklat a szegénységbe / Giacomo Ruggeri ; [... ford. Jászay Magda]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 105, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-43-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2528899]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2004.
Spangenberg, Peter
Wenn Kleine grosse Fragen stellen (magyar)
   Kicsinyek nagy kérdései : tanuljunk meg a gyerekekkel hinni / Peter Spangenberg ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-998-7 fűzött : 950,- Ft
vallás - kereszténység - családi nevelés
211 *** 249 *** 37.018.1
[AN 2529212]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2004.
Stevens, Carl H.
Are you Spirit-taught? (magyar)
   Engeded, hogy tanítson a Szent Szellem? / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. A Biblia Szól Egyház]. - Budapest : A Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-8-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2528304]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2004.
Stevens, Carl H.
Do I really know how to pray? (magyar)
   Hogyan imádkozzunk? / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. A Biblia Szól Egyház]. - Budapest : A Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 43 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-7-4 fűzött : ár nélkül
imádkozás
248.143
[AN 2528308]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2004.
Storia religiosa della Svizzera (magyar) (bőv. kiad.)
   A katolikus egyház Svájcban / szerk. Guy Bedouelle [et al.] ; [... ford. Balássy András]. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Kar Egyháztört. Biz., 2004. - 495 p. : ill. ; 20 cm. - (Ecclesia sancta, ISSN 1215-699X ; 8.)
Bibliogr.: p. 465-468. és a jegyzetekben
Fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-8472-88-X)
Svájc - egyháztörténet - katolikus egyház
282(494)(091)
[AN 2528228]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2004.
Tatai Zoltán (1928-)
   A bódéi egyházközség hatvan éve / Tatai Zoltán ; kiad. a Bódéi Római Katolikus Egyházközség. - Ajka : Bódéi Római Kat. Egyházközség, 2004. - 184 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-216-866-6 fűzött : ár nélkül
Ajka-Bódéi Római Katolikus Egyházközség
Ajka - katolikus egyház
282(439-2Ajka)
[AN 2528004]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2004.
Taubes, Jacob
Abendländische Eschatologie (magyar)
   Nyugati eszkatológia / Jacob Taubes ; [ford. Mártonffy Marcell és Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2004. - 320 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
Bibliogr.: p. 265-273.
ISBN 963-9165-65-4 kötött : 2995,- Ft
eschatologia
236
[AN 2528363]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2004.
Teres Ágoston (1931-)
   "Nagy jel az égen" : az újjáéledő Rózsafüzér : új meditációk II. János Pál pápa apostoli leveléhez / Teres Ágoston. - Kecskemét : Korda, 2004. - 111 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9554-24-3 fűzött : 380,- Ft
János Pál (pápa), II.
rózsafüzér - lelkigyakorlat - apostoli levél
262.131.22János_Pál,_II. *** 248.158 *** 242
[AN 2527875]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2004.
Tillinger Péter
   Heinrich Bullinger : az elfeledett reformátor / írta Tillinger Péter. - Szentendre : [Tillinger P.], 2004. - 178 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-460-278-9 kötött : ár nélkül
Bullinger, Heinrich
Svájc - protestáns lelkész - 16. század - életrajz
284.2(494)(092)Bullinger,_H.
[AN 2528808]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2004.
Vitéz Ferencné (1944-)
   Fényessége ragyogjon! : versek / Vitéz Ferencné ; [... az illusztrációkat Komiszár János ... kész.]. - Debrecen : Ethnica, 2004. - 62 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-472-849-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2529753]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2004.
Volpini, Angela
Resurrezione di Dio (magyar)
   Isten feltámadása / Angela Volpini ; ford. Bencze Ágnes. - Budapest : Dabas-Jegyzet, 2004. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-86142-5-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2530677]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2004.
Wolff, Uwe
Wo war Jesus zwischen Karfreitag und Ostersonntag? (magyar)
   Hol volt Jézus nagypéntek és húsvétvasárnap között? : Jézus élete korunk számára elbeszélve / Uwe Wolff ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 135 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-558-010-X fűzött : 1200,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 2529202]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2004.
Yehuda ha-Levi
Kitāb al-hujjah (magyar)
   Kuzári : érvek és bizonyítékok könyve a megvetett vallás védelmében / Jehuda Hallévi ; ford., jegyzetekkel és utószóval ell. Maróth Miklós. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2004. - [6], 210 p. ; 24 cm. - (Documenta et monographiae / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0886 ; 2.)
Bibliogr.: p. 203-204. és a jegyzetekben
ISBN 963-86359-3-2 fűzött : ár nélkül
zsidó vallás - zsidó vallásfilozófia
296 *** 296(460)(092)Yehuda_ha-Levi
[AN 2528404]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11850 /2004.
   A látóhatár mögött : szociológiai tanulmányok / szerk. Pászka Imre. - Szeged : Belvedere, 2004. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9573-03-5 fűzött : ár nélkül
szociológia
316(439)
[AN 2529153]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2004.
   Metodológia, társadalom, gazdaság : in memoriam Bertalan László / szerk. Helmich Dezső és Szántó Zoltán ; [kiad. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány. - Budapest : Közgazd. Szemle Alapítvány, 2004. - 488 p. ; 24 cm
A 2002. márc. 25-26-án Budapesten rendezett emlékkonferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-216-469-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociológia - kutatás - konferenciakiadvány
316(439) *** 001.81 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2529866]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2004.
   Nemzet a társadalomban / [szerk. Fedinec Csilla] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2004. - 301 p. : ill. ; 25 cm
A Teleki László Intézet által 2003. szept. 18-19-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-02-X kötött : ár nélkül
Kelet-Európa - nemzettudat - kisebbség - konferenciakiadvány
316.63 *** 316.356.4(=00)(4-11) *** 316.347(=00)(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2530707]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2004.
Pease, Allan
Talk language (magyar)
   Szó-beszéd : a társalgás művészete / Allan Pease, Alan Garner ; [ford. Dáczer Éva] ; [ill. Barka Ferenc]. - Új, átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-010-7 fűzött : 1900,- Ft
kommunikáció - társalgás
316.77 *** 177.2
[AN 2532171]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2004.
Radcliffe-Brown, Alfred Reginald
Structure and function in primitive society (magyar)
   Struktúra és funkció a primitív társadalomban / Alfred Reginald Radcliffe-Brown. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Ford. Biczó Gábor et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-197-1 fűzött : ár nélkül
kulturális antropológia - társadalom
316.7(100) *** 39(100) *** 316.324.2(100)
[AN 2529734]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2004.
Szabó István
   Bevezetés a szociálpszichológiába / Szabó István. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-19-5490-0 fűzött : 1260,- Ft
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 2531377]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2004.
Vásárhelyi Mária (1953-)
   A szavak elviselhetetlen könnyűsége / Vásárhelyi Mária. - Budapest : Irod. Kft., 2004. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-86526-1-6 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - szociológia - belpolitika - nyilvánosság - kommunikáció - ezredforduló - publicisztika
316.334.3(439)"199"(0:82-92) *** 323(439)"199"(0:82-92)
[AN 2529210]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2004.
Zsolt Péter
   Kommunikációelméletek diszciplínái / Zsolt Péter. - Vác : EU-Synergon Kft., 2004. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-221.
ISBN 963-214-170-9 fűzött : ár nélkül
kommunikációtudomány
316.77
[AN 2529073]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11858 /2004.
Bielek Gábor
   Keresztnévadási szokások a gyulai katolikusok körében a XVIII-XIX. században / Bielek Gábor, Jároli József. - Gyula : [Békés M. Lvt.], 2004. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 13.)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-7239-41-3 fűzött : ár nélkül
Gyula - magyar néprajz - magyarországi németek - néprajz - névadás - személynév - római katolikus egyház - 18. század - 19. század
392.143(=945.11)(439-2Gyula) *** 392.143(=30)(439-2Gyula) *** 809.451.1-313.1(439-2Gyula) *** 803.0-313.1(439-2Gyula) *** 282
[AN 2529701]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2004.
   Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban : [eredeti népzenei felvételek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum archívumából] = Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition : [originale Volksmusikaufnahmen aus den Archiven des Musikwissenschaftlichen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der[!] Ethnographischen Museums] / [szerk. Paksa Katalin] ; [... ford. Albrecht Friedrich]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 103 p. : ill., részben színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 963-05-8168-X kötött : ár nélkül
magyar néprajz - keresztény ünnep - népdal
398.82(=945.11) *** 398.33(=945.11)
[AN 2528333]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2004.
Kaschuba, Wolfgang
Einführung in die europäische Ethnologie (magyar)
   Bevezetés az európai etnológiába / Wolfgang Kaschuba. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 236 p. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Ford. Petrán Zita et al. - Bibliogr.: p. 220-236.
ISBN 963-260-198-X fűzött : ár nélkül
kulturális antropológia - néprajz
39.001 *** 316.7
[AN 2529800]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2004.
Köves Gábor
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K. u. K. K., [2004]. - 163 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9384-80-1 fűzött : 950,- Ft
vicc
398.94
[AN 2530107]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2004.
   "A legszögedibb szögedi" : emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 100. évfordulóján : [Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 2004. augusztus 1 - december 20.] / [a kiállítást rend. N. Szabó Magdolna]. - Szeged : Móra Múz., 2004. - 141 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 101-125. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 012Bálint_S.
[AN 2528454]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2004.
Lukács László (1950-)
   Kossuth Lajos a magyar néphagyományban / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2004. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 39.)
Bibliogr.: p. 63-70. - Példányszám: 1200
ISBN 963-9279-41-2 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - politikus - 19. század - adoma - népdal
398.23(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 2528339]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2004.
Magyar Zoltán (1967-)
   Bucsek József mesél : kiskovácsvágási mesék és mondák / Magyar Zoltán. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2004. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 59.)
Bibliogr.: p. 129-137.
ISBN 963-472-817-0 fűzött : ár nélkül
Bucsek József (1913-)
Felvidék - előadóművész - magyar néprajz - népköltészet - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
398.21(=945.11)(437.6-2Kiskovácsvágása) *** 398.21(437.6)(=945.11)(092)Bucsek_J. *** 398.22(=945.11)(437.6-2Kiskovácsvágása)
[AN 2530171]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2004.
   Mondókáról mondókára : mondókák, népi rigmusok, tréfás névnaptár / [rajzok Kissné Fiák Judit]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 68 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9544-66-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9544-66-6)
magyar néprajz - mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2530674]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2004.
Sinka Erzsébet (1929-)
   Hej koszorú, koszorú : Sinka Erzsébet mondókáskönyve / Damó István rajz. - Budapest : Móra, 2004. - 45, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-7967-2 kötött : 1490,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2528271]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2004.
Solymos Ede (1926-)
   Élet a Dunán : halászok, vízen járók élete Baján és környékén : a Türr István Múzeum Élet a Dunán című kiállításának vezetője / [... írta Solymos Ede]. - Baja : Türr Múz., 2004. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 29.)
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Baja - Duna - magyar néprajz - múzeumi katalógus
39(=945.11)(439-2Baja)(282.243.7) *** 069(439-2Baja)(036)
[AN 2529090]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2004.
   Válogatott magyar népmesék / [Benedek Elek, Arany László, Simonyi Zsigmond és mások gyűjtéseiből]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7095-14-4 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese - antológia
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2530682]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11869 /2004.
Bakonyi Zsuzsanna
   Noszlopy Gáspár nemzetőr, őrnagy, '48-as magyar szabadsághős emlékére / [írta és szerk. Bakonyi Zsuzsanna]. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 48 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Noszlopy Gáspár (1820-1853)
Magyarország - politikus - forradalmár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - életrajz
32(439)(092)Noszlopy_G.
[AN 2529070]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2004.
Borbás György
   Wlassics Gyula és a művészetek : levelek a XIX. századvégről / [írta és szerk. Borbás György] ; [... az előszót írta Bereczky Loránd]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 149 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 963-09-4624-6 kötött : 1980,- Ft
Wlassics Gyula (1852-1937)
Magyarország - magyar történelem - politikus - művészet - 19. század - levelezés
32(439)(092)Wlassics_Gy.(044) *** 7(439)"18"
[AN 2527701]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2004.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Kérdések és álkérdések : gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüggéseiről / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Akad. K., 2004. - 297 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-297.
ISBN 963-05-8141-8 fűzött : 2960,- Ft
Magyarország - Románia - Izrael - Palesztina - külpolitika - 20. század
327(439)"199" *** 327(498)"199" *** 327(569.4)(=924) *** 327(569.4)(=927)
[AN 2528177]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2004.
   Christmas of Raoul Wallenberg, Budapest 1944 = Raoul Wallenberg karácsonya, Budapest 1944 / [... ed. Forgácsné Dénes Katalin] ; [transl. Leif Mutén et al.]. - Budapest : Kolor Optika Bt., 2004. - 90 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Angol, magyar, német és svéd nyelven
ISBN 963-216-738-4 kötött : ár nélkül
Wallenberg, Raoul
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - német irodalom - műalkotás - 20. század - történelmi forrás - vers - többnyelvű dokumentum
323.12(=924)(439)"1944/1945"(092)Wallenberg,_R.(093) *** 7(100) *** 830-14.02=00
[AN 2527898]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2004.
Diósi Ágnes (1932-)
   Szent Márton védencei : az 1946-47-es lakosságcsere dokumentumokban és szigetszentmártoniak emlékezetében / Diósi Ágnes. - [Budapest] : Gladiátor, cop. 2004. - 141 p. ; 19 cm
ISBN 963-8043-60-1 fűzött : 1800,- Ft
Szigetszentmárton - nemzetiségi tisztogatás - kitelepítés - magyarországi németek - 20. század
325.254(=30)(439-2Szigetszentmárton)"194"(093)
[AN 2530818]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2004.
Gerő András (1952-)
   Képzelt történelem : fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből / Gerő András. - Budapest : Eötvös : PolgArt, 2004. - 333 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9306-74-6
ISBN 963-463-663-2 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - belpolitika - politológia - 19. század - 20. század
323(439)"18/19" *** 32.001
[AN 2530165]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2004.
Harwood, Richard E.
Did six million really die? (magyar)
   A hatmilliós zsidó mítosz nyomában / Richard E. Harwood ; [ford. Kiss P. Zoltán]. - Budapest : Gede, 2004. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9298-35-2)
holokauszt
323.12(=924)(430)"1939/1945"
[AN 2528158]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2004.
Monostori Imre (1945-)
   Helykeresések : három esettanulmány / Monostori Imre. - Budapest : Nap, 2004. - 269 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 963-9402-84-2 kötött : 2350,- Ft
Németh László (1901-1975)
Kónya Lajos (1914-1972)
Magyarország - író - antiszemitizmus - holokauszt - magyar irodalom története - 20. század
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 894.511(091)"19" *** 894.511(092)Németh_L. *** 894.511(092)Kónya_L.
[AN 2528389]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2004.
Rimington, Stella
Open secret (magyar)
   Nyílt titok : az M15 - a brit kémelhárítás - volt főigazgatójának emlékiratai / Stella Rimington ; [ford. Hegedűs János]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 311 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9574-17-1 fűzött : 2490,- Ft
Rimington, Stella
Nagy-Britannia - titkosszolgálat - 20. század - memoár
327.84(410)"196/199"(0:82-94) *** 355.40(410)
[AN 2528270]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2004.
Sághy Gyula
   Recski rabok, a kövek árnyékában / Sághy Gyula. - Budapest : Recski K., 2004. - 203 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-216-494-6 kötött : ár nélkül
Recsk - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak
323.282(439)"195" *** 343.819.5(439Recsk)"195"
[AN 2530817]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2004.
Šamiyr, Yiś°raʾel
Masters of discourse (magyar)
   Rasszista állam? : összegyűjtött írások / Izrael Samír ; [ford. Roby Tiallac]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2004. - 426 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-90-3 fűzött : 3900,- Ft
Izrael - Közel-Kelet - konfliktus - politikai feszültség - külpolitika
327.5(5-011) *** 327(569.4)
[AN 2530125]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2004.
Samu Mihály (1929-)
   Hatalomelmélet, különös tekintettel az államra / Samu Mihály. - Budapest : Korona, 2004, cop. 2000. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 963-9191-83-3 fűzött : ár nélkül
államelmélet - hatalom
321.01
[AN 2533423]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2004.
Sárközy Tamás (1940-)
   Kormányzás, civil társadalom, jog / Sárközy Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 283 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4622-X fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - belpolitika - jogpolitika - gazdasági jog - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 347.7(439) *** 340.134(439)
[AN 2527810]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2004.
Szanyi Tibor (1956-)
   Minden másként lesz / Szanyi Tibor. - Budapest : Bookmaker, 2004. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 963-216-753-8 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 2529034]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2004.
Die verbotene Wahrheit (magyar)
   A tiltott igazság : tények és gondolatok a múltnak egy el nem múló szegmenséről : tények és gondolatok a holokausztról / Anonymus ; [ford. Brassói József]. - Budapest : Gede, 2004. - 81 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-57-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9298-37-3)
holokauszt
323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 2528168]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2004.
   Zsidóság a hispán világban / szerk. Anderle Ádám. - Szeged : [SZTE Hispanisztika Tansz.], 2004. - 214 p. : ill. ; 20 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága rendezésében 2003. nov. 6-án Szegeden tartott konferencia anyaga. - Közread. a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszéke. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-482-683-0 fűzött : ár nélkül
Spanyolország - Portugália - Latin-Amerika - zsidóság - történeti feldolgozás - konferenciakiadvány
323.15(=924)(46)(091) *** 323.15(=924)(7/8)(091) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2529099]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11885 /2004.
Davis-Kimball, Jeannine
Warrior women (magyar)
   Harcos nők : egy régész kutatása a történelem rejtett hősnői után / Jeannine Davis-Kimball ; Mona Behan közrem. ; [ford. Szabó Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 268 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-009-2 kötött : 2499,- Ft
régészet - ókor - nő - művelődéstörténet
904(3) *** 93 *** 316.37-055.2 *** 930.85(3)
[AN 2530054]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2004.
Dobos Marianne (1942-)
   Akkor is karácsony volt : bölcsészek 1956-ról / Dobos Marianne. - Budapest : I és É Bt., [2004]. - 430 p. ; 25 cm
ISBN 963-216-581-0 kötött : ár nélkül
magyar történelem - 1956-os forradalom - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 2528428]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2004.
   Dunakanyar, népvándorlás, honfoglalás / [összeáll. Erdélyi István]. - [Göd] : M. Őstörténeti Munkaköz. Egyes., 2004. - 32 p. ; 22 cm. - (Őstörténeti füzetek, ISSN 1785-0851 ; 2.)
Bibliogr.: p. 24-27.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-389-0)
Dunakanyar - régészet - népvándorlás - honfoglalás - lelet - konferenciakiadvány
904(439Dunakanyar) *** 061.3(439-2Göd)
[AN 2529192]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2004.
   Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára / szerk. ifj. Barta János és Pallai László ; [közread. a] ... Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. - Debrecen : Multiplex Média - DUP : DE Tört. Int., 2004. - 428 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-273-0 kötött : ár nélkül
magyar történelem - történelem - gazdaságtörténet - mezőgazdaság
943.9 *** 93/99 *** 338.43(439)(091) *** 338.43(100)(091)
[AN 2529826]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2004.
   Az erdővidéki Józsa család emlékkönyve, 1880-2003 : család- és helytörténeti írások / vál. és összeáll. Zágoni Jenő ; [mtársak Demeterné Major Rita, Kis Andrea Anna, Zágoni Zsolt]. - Budapest : Józsa család, 2004. - 223 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Józsa család emlékkönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-460-000-X fűzött : ár nélkül
Józsa család
Székelyföld - Magyarország - helytörténet - családtörténet
929.52(439)Józsa *** 908.439.21Székelyföld
[AN 2527814]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2004.
Fatér Bernadett
   "Használd a jók benned vetett bizalmát..." : Deák Ferenc tisztelete és emlékezete Zala megyében : dokumentumok, emlékhelyek, bibliográfia / [írták Fatér Bernadett, Gyenes Imre, Kiss Gábor] ; [kiad. a Deák Ferenc Megyei Könyvtár]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2004. - 141 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 54-130. és a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7267-28-X fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Zala (megye) - magyar történelem - politikus - helyismeret - 19. század - életrajz
943.9"18"(092)Deák_F. *** 908.439.121
[AN 2527827]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2004.
Hamann, Brigitte
Elisabeth : Bilder einer Kaiserin (magyar)
   Erzsébet : Magyarország királynéja / [Brigitte Hamann] ; [ford. Gergely Erzsébet]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az előszót Gerő András írta
ISBN 963-7168-10-9 kötött : 4500,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Osztrák - Magyar Monarchia - magyar történelem - uralkodó - 19. század - album
943.9"18"(092)Erzsébet(084.1)
[AN 2534462]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2004.
Hibbert, Adam
100 things you should know about world wonders (magyar)
   A világ csodái / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Hibbert, Adam
ISBN 963-9166-79-0 kötött : 1650,- Ft
művelődéstörténet - építészet - természeti táj
930.85(100) *** 72(100) *** 502.4(100)
[AN 2528130]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2004.
Kisfaludy László
   A kisfaludi Kisfaludy család története / Kisfaludy László. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2004. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 2.)
Bibliogr.: p. 208-213. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7218-41-6 fűzött : ár nélkül
Kisfaludy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kisfaludy
[AN 2529778]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2004.
Lederer Emma (1897-1977)
   Egyetemes művelődéstörténet / írta Lederer Emma. - Repr. kiad. - Budapest : Holnap, 2004. - 369 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Káldor, 1935
ISBN 963-346-320-3 kötött : 2500,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2534449]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2004.
Makó Imre (1923-)
   Életünket és vérünket! : az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai / Makó Imre ; [... kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2004. - 358 p., [56] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-00-6760-9 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - magyar történelem - első világháború - életrajz
943.9-2Hódmezővásárhely"1914/1918" *** 929(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2528385]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2004.
Nemere István (1944-)
   Az Anjou-kor : a 14. század eseményei : Magyarország történelme / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-319-8 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - Anjou-kor - 14. század
943.9"13"
[AN 2530150]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2004.
Nemere István (1944-)
   Egyiptom titkai : piramisok, fáraók, idegenek? / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-46-X fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - jelenség - kutatás
930.85(32) *** 001.94 *** 001.89(100)
[AN 2530282]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2004.
Nemere István (1944-)
   A Hunyadiak kora : a 15. század eseményei : magyar történelem / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-334-1 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - Hunyadiak kora - 15. század
943.9"14"
[AN 2530157]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2004.
Nemere István (1944-)
   Királyi szeretők / Nemere István. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-46-8 kötött : 1980,- Ft
híres ember - nő - uralkodó - életrajz
929-055.2(100) *** 940(092)
[AN 2529420]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2004.
Papp László
   Szocialista hétköznapok Rákosi Mátyás és Kádár János regnálása idején / Papp László. - Debrecen : Ethnica, 2004. - 264 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-259.
ISBN 963-472-816-2 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - anekdota
943.9"1945/198"(0:82-36)
[AN 2529993]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2004.
Pók Imre
   Zrínyi Miklós, a katona / Pók Imre. - Mezőtúr : Magánkiad., 2004. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92-95.
ISBN 963-430-644-6 fűzött : ár nélkül
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 17. század - életrajz
943.9"16"(092)Zrínyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 2527698]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2004.
Prohászka Péter
   Az osztrópatakai vandál királysír / Prohászka Péter. - Esztergom : Prohászka P., 2004. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 123-135.
ISBN 963-460-259-2 fűzött : ár nélkül
régészet - vandálok területe - temetkezési hely - 3. század - 4. század - lelet
904(363.13) *** 904(437.6-2Osztrópataka)"02/03" *** 726.82(363.13)
[AN 2527743]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2004.
Smith, Michael E.
The aztecs (magyar)
   Aztékok / Michael E. Smith ; [ford. Békési József]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 328 p. : ill. ; 25 cm. - (A világ népei, ISSN 1785-2625)
Bibliogr.: p. 299-321.
ISBN 963-9344-90-7 kötött : ár nélkül
Azték Birodalom - művelődéstörténet
930.85(399.7)
[AN 2530625]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2004.
   A szegedi nagyárvíz és újjáépítés : Európa Szegedért / szerk. Kaján Imre és Zombori István ; [kiad. a Vízügyi Múzeum és Könyvgyűjtemény, ... Móra Ferenc Múzeum]. - Budapest : Vízügyi Múz. és Kvgyűjt. ; Szeged : Móra Múz., 2004. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7217-69-X fűzött : ár nélkül
Szeged - helytörténet - árvíz - 19. század
943.9-2Szeged"187/188" *** 627.51(439-2Szeged)"1879"
[AN 2528139]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2004.
Taraborrelli, J. Randy
Once upon a time : behind the fairy tale of Princess Grace and Prince Rainer (magyar)
   Grace Kelly, a monacói hercegnő / J. Randy Taraborrelli ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 326 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9368-34-2 kötött : ár nélkül
Grace (Monaco: hercegnő)
Rainier, III. (Monaco: herceg)
Grimaldi-ház
Egyesült Államok - uralkodó - színész - életrajz
929(449.49)Grace *** 791.43.071.2(73)(092)Kelly,_G.
[AN 2530185]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2004.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   II. Rákóczi Ferenc, 1676-1735 / R. Várkonyi Ágnes ; [fotó Boros György] ; [kiad. a Vay Ádám Múzeum Baráti Kör]. - 4. jav. kiad. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Kör, 2004. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 96-108.
ISBN 963-216-041-X fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
uralkodó - magyar történelem - 18. század - Rákóczi-szabadságharc - életrajz
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 2528720]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2004.
   Zala követe, Pest képviselője : Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége, 1833-1873 / [szerk. Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2004. - 363 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 59.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-53-2 fűzött : 2600,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - Zala (megye) - magyar történelem - politikus - helyismeret - 19. század - életrajz - konferenciakiadvány
943.9"18"(092)Deák_F. *** 908.439.121 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2527715]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11908 /2004.
Benyovszky Móric (1741-1786)
   Protocolle du régiment des volontaire de Benyowszky crée en 1772 = Benyovszky Móric madagaszkári jegyzőkönyve, 1772-1776 / [szerk., az előszót és az utószót írta Voigt Vilmos] ; [a francia kézirat betűhív átírását kész. László Zsófia] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, Magyar - Madagaszkári Baráti Társaság. - Budapest : OSZK : Magyar - Madagaszkári Baráti Társ. : Kossuth, 2004. - 478 p. : ill. ; 35 cm
A British Library Add. Ms. 18.844 sz. kéziratának fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 471.
ISBN 963-200-484-1 kötött : ár nélkül
Benyovszky Móric (1741-1786)
Madagaszkár - felfedező utazás - francia irodalom - 18. század - útleírás - kétnyelvű dokumentum - fakszimile kézirat
908.691"177" *** 910.4(691)(092)Benyovszky_M. *** 840-94.02=945.11 *** 091.07
[AN 2527893]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2004.
Bihari Diéta (5.) (2004) (Berettyóújfalu)
   Bihari Diéta V / szerk. Matolcsi Lajos ; [szervező Bihari Muzeumért Alapítvány]. - Berettyóújfalu : Bihari Múzeumért Alapítvány, 2004. - 196 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Bihari dolgozatok, ISSN 0324-2471 ; 11.)
A tudományos tanácskozást 2004-ben Berettyóújfaluban tartották. - Bibliogr.: p. 181-196. és a jegyzetekben
ISBN 963-216-898-4 fűzött : ker. forgalomba nem kerül
Hajdú-Bihar (megye) - helyismeret - konferenciakiadvány
908.439.165 *** 061.3(439-2Berettyóújfalu)
[AN 2529655]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2004.
Budáné Juhász Katalin
   Utak, utcák, terek és épületek Erzsébetvárosban / Budáné Juhász Katalin ; [kiad. Erzsébetváros Önkormányzata]. - [Budapest] : Erzsébetváros Önkormányzata, cop. 2004. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 963-216-578-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-548-0)
Budapest. VII. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.VII. *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 2524399]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2004.
Fűzné Kószó Mária
   Bugac varázsa / Fűzné Kószó Mária. - 3. kiad. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 1.)
Bibliogr.: p. 39.
Fűzött : ár nélkül
Bugac - helyismeret
908.439-2Bugac
[AN 2533771]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2004.
Gál Edit, B.
   Gyöngyös : városkalauz : guide book : Stadtführer / [írta] B. Gál Edit, [a felvételeket kész.] Szelényi Károly. - [Budapest] : M. Képek, [2004]. - 138, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-9439-32-0 fűzött : ár nélkül
Gyöngyös - útikönyv
914.39-2Gyöngyös(036)
[AN 2529504]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2004.
Gallai Rezső (1939-)
   25 éves a Sárbereki lakótelep / [írta Gallai Rezső]. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], [2004]. - 57 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-8103-48-5 fűzött : ár nélkül
Tatabánya. Sárberek - helyismeret - lakótelep
908.439-2Tatabánya *** 711.582(439-2Tatabánya)
[AN 2527914]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2004.
   Győr-Moson-Sopron megye az új évezredben = Komitat Győr-Moson-Sopron im neuen Jahrtausend = Győr-Moson-Sopron county in the new millenium / [szerk. Koloszár Tamás] ; [... kiad. ... a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés]. - [Győr] : Győr-Moson-Sopron M. Közgyűlés, [2004]. - [252] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 963-7184-08-2 kötött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.114(084.12)
[AN 2528256]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2004.
Horváth Lajosné Baán Emília
   Bői krónika / Horváth Lajosné Baán Emília. - [Bő] : [Önkormányzat], [2004]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Bő Önkormányzata
ISBN 963-216-983-2 fűzött : ár nélkül
- helyismeret
908.439-2Bő
[AN 2530819]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2004.
Insight guide Poland (magyar)
   Lengyelország / [... Koronczai Magdolna és Villás Valéria szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 416 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4568-1 fűzött : ár nélkül
Lengyelország - útikönyv
914.38(036)
[AN 2527730]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2004.
Kóhn Dávid (1856-1938)
Művek (vál.)
   Válogatás Kóhn Dávid írásaiból : cikkek, krónikák, legendák / összeáll., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Erdész Ádám. - Gyula : Békés M. Lvt., 2004. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7239-43-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7239-43)
Gyula - helyismeret - magyar irodalom - 19. század - életrajz - publicisztika
908.439-2Gyula"18" *** 929(439-2Gyula) *** 894.511-92
[AN 2529713]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2004.
Moldoványi Ákos (1944-)
   Málta / Moldoványi Ákos ; [térképvázlatait és grafikáit kész. Balogh Klára] ; [a fényképeket kész. Moldoványi Ákos és Szollát György]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2004. - 194 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
ISBN 963-243-886-8 fűzött : 3100,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2531552]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2004.
Novák Balázs
   Kuba : ...aki járt ott, vagy álmodott róla / Novák Balázs, F. Tóth Gábor. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 44 p. : ill. ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kuba - helyismeret - fotóművészet - fényképalbum
908.729.1(084.12) *** 77.041.7
[AN 2529064]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2004.
   Orosháza régen és ma / [szerk. Koszorús Oszkár, Mészárosné Zámbori Lilla, Pataki Gabriella] ; [a fotókat ... Váradi Zoltán kész.]. - Orosháza : Petőfi Kult. Kht., 2004. - [84] p., [8] t.fol. : ill. ; 16x22 cm
A könyv fotóiból összeállított képeslapgyűjteménnyel. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-216-370-2 kötött : ár nélkül
Orosháza - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Orosháza *** 769.5(439)
[AN 2528391]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2004.
Rozvány György (1939-)
   Marokkó : a királyi városok útján / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2004. - 215 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-368-727-6 fűzött : ár nélkül
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 2530101]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2004.
Tóth Sándor
   Szabadszállás képeskönyve / Tóth Sándor ; kiad. Szabadszállás Város Önkormányzata. - Szabadszállás : Önkormányzat, 2004. - 243 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-214-928-9 kötött : ár nélkül
Szabadszállás - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Szabadszállás(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2527889]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2004.
Weiss, Walter M.
Wien (magyar)
   Bécs / Walter M. Weiss ; [ford. Vajda Ágnes]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2004. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-9458-21-X fűzött : ár nélkül
Wien - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2529203]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11924 /2004.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 4. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 673 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 671-672.
ISBN 963-9404-91-8 fűzött : 6900,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2533854]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2004.
Burián László (1954-)
   Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : egyetemi tankönyv / Burián László, Kecskés László, Vörös Imre. - 6. jav. kiad. - Budapest : Logod Bt., 2004. - 382 p. ; 24 cm
ISBN 963-86234-7-0 fűzött : ár nélkül
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 2533171]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2004.
   Carl Schmitt jogtudománya : tanulmányok Carl Schmittről / [... vál., szerk., az előszót, a bevezetéseket, az I. és III. részt írta Cs. Kiss Lajos]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 466 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9567-44-2 kötött : 3950,- Ft
Schmitt, Carl
Németország - jogász - 19. század - 20. század - államjog
34(430)(092)Schmitt,_C. *** 342
[AN 2527895]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2004.
   Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnapjára tanítványaitól / [szerk. Nochta Tibor és Bölcskei János]. - Budapest : Szt. István Társ., [2004]. - 514, [2] p. ; 25 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Lábady Tamás műveinek jegyzéke: p. 509-[515].
ISBN 963-361-612-3 kötött : ár nélkül
jog - személyi bibliográfia
34 *** 012Lábady_T.
[AN 2528232]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2004.
   És mi lesz az alkotmánnyal? / szerk. Majtényi László és Miklósi Zoltán ; [rend., közread. az] Eötvös Károly Intézet. - Budapest : Eötvös K. Int., 2004. - 199 p. ; 24 cm
Az azonos c. konferenciát 2003. szept. 11-12-én Budapesten tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-732-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkotmány - konferenciakiadvány
342.4(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2528871]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2004.
Fehér Zoltán (1923-)
   A szociális igazgatás általános kérdései és a felnőttvédelem / Fehér Zoltán, Temesi István ; [közread. a] BKÁE Államigazgatási Kar Államigazgatási Tanszék. - [Budapest] : Unió : BKÁE ÁK Államigazgatási Tansz., 2003. - 149 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-137.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális igazgatás - szociális gondozás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364.442(439)(075.8)
[AN 2531285]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2004.
Gordos Árpád
   Az Európai Alkotmányos Szerződés születése : az Alkotmányozó Konvent és Kormányközi Konferencia testközelből : tanulmányok, dokumentumok / Gordos Árpád, Ódor Bálint. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 422 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9404-93-4 kötött : 5985,- Ft
Európai Unió - alkotmány
342.4(4-62)
[AN 2529845]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2004.
Kádár András Kristóf
   A vétkesség vélelme : sérelmes bánásmód és védői tevékenység az előzetes letartóztatásban lévő terheltek ellen folyó eljárásokban / írta Kádár András Kristóf ; szerk. Kőszeg Ferenc ; a statisztikai elemzéseket kész. Kézdi Gábor ; a Magyar Helsinki Bizottság kiadása. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2004. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-816-X fűzött : ár nélkül
előzetes letartóztatás
343.126(439)
[AN 2528857]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2004.
   A kirekesztés társadalmi nem alapú elmélete és gyarkorlata a Csereháton : kutatási beszámoló / [szerk. Pető Andrea]. - Miskolc : ME Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Közp., 2004. - 271 p. ; 21 cm. - (Miskolci Egyetem, Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központjának sorozata, ISSN 1786-2272 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-661-634-5 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - egyenjogúság - nő
342.7-055(439.134) *** 342.7-055.2(439.134)
[AN 2527918]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2004.
   A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati kérdései : [közigazgatási továbbképzési jegyzet] / szerk. Szoboszlai György ; [kiad. Magyar Közigazgatási Intézet]. - Budapest : MKI, 2004. - 370 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9395-18-8 fűzött : ár nélkül
választás - tanfolyami jegyzet
342.84 *** 324(439)(078)
[AN 2531703]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2004.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - [Budapest] : BM Ny. Kft., [2004]. - 109, [3] p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. dec. 31.
Kötött : ár nélkül
Magyarország - alkotmány - jogszabálygyűjtemény
342.4(439)(094)
[AN 2529214]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2004.
Modor Ádám (1958-)
   A titok meg a nyitja : titkos szolgák és jelentések / Modor Ádám. - Budapest : Kairosz, 2004. - 304 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9568-45-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"195/198"(093)
[AN 2530227]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2004.
Petrovickijné Angerer Ildikó
   Dunaújváros megyei jogú város települési környezetvédelmi programja : II. felülvizsgált, aktualizált változat / [kész. és szerk. Petrovickijné Angerer Ildikó, Tóth László, Mészáros Roland] ; [megjelentette Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2004. - 187, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: [189-190].
ISBN 963-216-223-4 fűzött : ár nélkül
Dunaújváros - környezetvédelem
351.777(439-2Dunaújváros) *** 504.06(439-2Dunaújváros)
[AN 2527866]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2004.
Szabadfalvi József (1961-)
   A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig : fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből / Szabadfalvi József. - Budapest : Gondolat ; [Debrecen] : DE ÁJK, 2004. - 261 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9859 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-34-5 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - jogtudomány - államelmélet
340.12(439) *** 34.01(439)
[AN 2530798]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2004.
   Szellemi alkotások joga / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 301 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. máj. 1. - Borítócím: Magyar polgári jog : szellemi alkotások joga. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9316-91-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szerzői jog - egyetemi tankönyv
347.78(439)(075.8)
[AN 2531198]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11939 /2004.
Földi Pál
   Bormann is kém volt : a Vörös Hadsereg hírszerzése a második világháború alatt / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2004. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-375-327-9 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - hírszerzés - második világháború
355.40(47)"1939/1945" *** 327.84(47)"1939/1945"
[AN 2530081]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2004.
Földi Pál
   Legyőzték a Vörös Hadsereget : Lengyelország - Szovjetunió, 1919-1920 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-375-322-8 fűzött : ár nélkül
Lengyelország - Szovjetunió - hadtörténet - országtörténelem
355.48(438)"1919/1920" *** 355.48(47)"1919/1920" *** 943.8"1919/1920"
[AN 2530283]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2004.
Gere József
   Békében, háborúban : a balassagyarmati 23/II. gyalogzászlóalj története, 1939-1945 / Gere József. - 2. jav. kiad. - Balassagyarmat : Nagy Iván Történeti Kör : Nógrád M. Lvt., 2004. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-53-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. 23/II. Gyalogzászlóalj
Balassagyarmat - második világháború - katonai egység története
355.486(439-2Balassagyarmat)"1939/1945"
[AN 2534218]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2004.
Herzog, Chaim
Battles of the Bible (magyar)
   Bibliai csaták / Chaim Herzog, Mordechai Gichon ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 295 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-425-004-1 kötött : 2499,- Ft
hadtörténet - ókori Palesztina
355.48(33)
[AN 2530272]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11943 /2004.
Bálint Julianna (1943-)
   Minőség : tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg : új ISO, új minőségdíjmodell, új oktatási modell / [szerzők] Bálint Julianna, [Földesi Tamás, Lendvay Marianna] ; [rajz. Ujhelyi Gergely]. - 2. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231.
Fűzött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-00-6472-3)
minőségbiztosítás
65.018
[AN 2534249]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2004.
Buckingham, Marcus
Now, discover your strengths (magyar)
   Fedezze fel az erősségeit - most! / Marcus Buckingham & Donald O. Clifton ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 214 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9447-21-8 fűzött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-9197-79-3)
mentálhigiénia - vezetés
65.013 *** 613.865
[AN 2528431]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2004.
   Európai utakon - kiválóan : Magyarországi Tanúsított Cégek XI. Nemzeti Konferenciája : ... Balatonfüred, 2004. szeptember 9-11. : konferencia kiadvány / [kiad. ISO 9000 Fórum]. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, [2004]. - [378] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-771-6 fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - minőség - konferenciakiadvány
65.011.1 *** 006.7/.8(100) *** 65.018 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2527830]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2004.
   Fókuszban a verseny : gyorsjelentés a 2004. évi kérdőíves felmérés eredményeiről / [szerk. Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita] ; [közrem. András Krisztina et al.] ; [közread. a] Versenyképességi Kutató Központ. - 63 p. : ill., 30 cm. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Tansz. Versenyképességi Kutató Közp., 2004. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 3000
Fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - szervezés
65.011.1
[AN 2530460]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2004.
   Szervezeti formák és vezetés / Dobák Miklós [és mtársai]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
Bibliogr.: p. 252-[263].
ISBN 963-224-502-4 fűzött : ár nélkül
65.012.3 *** 65.012.4 *** 658.1
[AN 2532492]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11948 /2004.
Banyár József
   Az életbiztosítás alapjai / Banyár József. - [Budapest] : Aula, 2004. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-9585-44-0 fűzött : ár nélkül
életbiztosítás - egyetemi tankönyv
368.91(075.8)
[AN 2533491]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2004.
Baranyi Béla (1946-)
   A határmentiség dimenziói : Magyarország és keleti államhatárai / Baranyi Béla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 309 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 22.). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 287-306.
ISBN 963-9542-20-2 kötött : 3980,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(439-04) *** 332.1(4-11) *** 911.3(4-11)
[AN 2527913]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2004.
Dorbayani, Seyed Mustafa
   Concise human resources and personnel / S. M. Dorbayani ; [publ. by the] International Further Studies Institute ... - Kecskemét : IFSI, 2005. - 155 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-212-096-5 kötött : ár nélkül
humánerőforrás-menedzsment - munkaerő
658.3 *** 331.108
[AN 2527812]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2004.
Az első tíz év, 1993-2003 (angol)
   Ten years in retrospect, 1993-2003 / [ed. board Dániel Jánossy et al.] ; [publ. by the] National Deposit Insurance Fund of Hungarian. - [Budapest] : Nat. Deposit Insurance Fund of Hungary, [2004]. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: National Deposit Insurance Fund of Hungary: 1993-2003
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-745-5)
Országos Betétbiztosítási Alap
Magyarország - folyószámla - biztosítópénztár
368.811(439) *** 336.717.3(439) *** 061.5(439)Országos_Betétbiztosítási_Alap
[AN 2528862]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2004.
Fellegi Miklós (1961-)
   Pénzügytan / Fellegi Miklós. Pénzügyi és biztosításmatematikai ismeretek / Bozsik Sándor, Horinka Melinda, Horváth Szilvia. - [Budapest] : Perfekt, 2004. - 155 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-578-X fűzött : 2900,- Ft
pénzügy - biztosításügy - alkalmazott matematika - egyetemi tankönyv
336(075.8) *** 368(075.8) *** 51(075.8)
[AN 2528792]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2004.
Gálik Mihály (1946-)
   Médiagazdaságtan / Gálik Mihály. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Aula, 2004. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9585-35-1 fűzött : ár nélkül
gazdasági ág - médiaismeret - egyetemi tankönyv
338.47(075.8) *** 070 *** 791.9.096/.097
[AN 2533513]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2004.
Gesell, Silvio
Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld (magyar)
   A természetes gazdasági rend szabadföld és szabadpénz révén / Silvio Gesell ; [ford. Síklaky István]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., cop. 2004. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 963-86243-8-8 fűzött : 3900,- Ft
szabad gazdaság - pénzeszköz
330.824 *** 336.74
[AN 2529216]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2004.
   Hogyan kezdjem? : útmutató fordítóknak és tolmácsoknak / szerzők Környei Tibor [et al.]. - Budapest : Mo. Fordítóirodák Egyes., 2004. - 53 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159)
ISBN 963-216-847-X fűzött : ár nélkül
fordítás
651.926
[AN 2530809]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2004.
Horinka Melinda
   Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan / Horinka Melinda, Luttenberger Zoltán. Biztosítási jog / Zavodnyik József. Ágazati biztosítástan / Adorján Zsolt et al. - [Budapest] : Perfekt, 2004. - 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-579-8 fűzött : 4200,- Ft
biztosításügy - biztosítási jog - egyetemi tankönyv
368(075.8) *** 349.3(075.8)
[AN 2528785]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2004.
How to run a company (magyar)
   Vezérelvek a gyakorlatban : sikeres vezérigazgatók beszélnek : a CEO Academy előadásai / szerk. Dennis Carey és Marie-Caroline von Weichs ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 296 p. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7525-57-2)
vállalatvezetés
658.1.012.4
[AN 2527916]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2004.
   A humán erőforrás szerepe, fejlesztésének, hasznosításának lehetőségei az Európai Unióban : a "Magyar Tudomány Napja 2003" alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása / [szerk. Galó Miklós, Vass Lajosné]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Közalapítvány, 2004. - 453 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei, ISSN 1215-7686 ; 20.)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány etc. rendezésében 2003. nov. 11-én Nyíregyházán tartott konferencia előadásai és előadáskivonatai. - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-213-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - munkaerő - konferenciakiadvány
658.3(4-62) *** 331.101.262(4-62) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2527692]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2004.
Kisgyörgy Sándor
   Munkavédelmi képviselők választása, 2004 : módszertani segédanyag a munkavédelmi képviselő választás előkészítéséhez és lebonyolításához / [szerzők Kisgyörgy Sándor, Vámos István]. - Budapest : MSZOSZ, [2004]. - 46 p. ; 23 cm. - (Van jó választás!, ISSN 1785-7791)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - választás - útmutató
331.45(439)(036)
[AN 2530807]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2004.
Klein, Naomi
No logo (magyar)
   No logo : márkák, multik, monstrumok / [Naomi Klein] ; [közread. az] AMF, Tudatos Vásárlók Egyesülete. - Budapest : AMF : Tudatos Vásárlók Egyes., 2004. - 459 p. ; 20 cm
Ford. Vágvölgyi B. András és Merényi Ágnes. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-382-5 fűzött : 3950,- Ft
globalizáció - marketing
339.9(100) *** 658.8
[AN 2528847]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2004.
Kroehnert, Gary
Games trainers play outdoors (magyar)
   Szabadtéri tréninggyakorlatok / Gary Kroehnert ; [ford. Murawszki[!] Magdolna]. - Miskolc : Z-Press, 2004. - XXVI, 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9493-10-4 fűzött : 5250,- Ft
csoportmunka
331.103.244
[AN 2530300]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2004.
Magyar Gábor
   Pénzügyi navigátor : [rendhagyó kézikönyv] / Magyar Gábor ; [rajzok Kovács Imre]. - 3. kiad. - Budapest : [Cameron Crea Kft.], 2004. - 333, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [334-335].
ISBN 963-216-841-0 fűzött : 2990,- Ft
pénzügy - útmutató
336(036)
[AN 2533115]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2004.
   Módszertani ajánlás a közoktatási intézmények munkaköri leírás mintáiról, 2004 / [szerk. Varga Katalin, Nagyné Gaál Éva] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2004. - 248 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. szept. 30.
ISBN 963-86552-3-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkafeltétel - munkaidő - pedagógus - közalkalmazott - iratminta
331.103.13(439)(083.76) *** 371.12
[AN 2529468]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2004.
   Munkaerő-piaci segítő szolgálat : módszertani kézikönyv / [szerk. Szellő János] ; [kiad. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság]. - Budapest : FMM Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság, 2003. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-184. - Példányszám: 200
ISBN 963-210-871-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-871)
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - hátrányos helyzetű - szociális munka
331.5(439) *** 364.65-05 *** 364.442.22
[AN 2528890]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2004.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Committee on Fiscal Affairs
Model tax convention on income and on capital (magyar)
   Modellegyezmény a jövedelem és a vagyon adóztatásáról : rövidített változat, 2003. január 28. / OECD Adóügyi Bizottság ; [szerk. Szmicsek Sándor] ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2004. - 402 p. ; 23 cm
ISBN 963-86511-3-X fűzött : ár nélkül
adó - jövedelemadó - adóztatás - fejlett ország - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.272(100-775)(094)(036) *** 336.217(100-775)(094)(036) *** 336.2.032(100-775) *** 339.923(100-775)
[AN 2530506]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2004.
Summey, Mike
The weekend millionaire's secrets to investing in real estate (magyar)
   A hétvégi milliomos ingatlanbefektetési titkai : [hogyan gazdagodhatsz meg a szabadidődben!] / Mike Summey, Roger Dawson ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell Kvk., 2004. - 224 p. ; 23 cm
ISBN 963-216-636-1 fűzött : 2980,- Ft
ingatlanpiac - beruházás - siker
658.152 *** 332.7 *** 613.865
[AN 2530451]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2004.
   Üzemi és Közalkalmazotti Tanács választások, 2004 : módszertani útmutató / [kész. ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés]. - Budapest : MSZOSZ, [2004]. - 61 p. ; 23 cm. - (Van jó választás!, ISSN 1785-7791)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - üzemi bizottság - közalkalmazott - választás - útmutató
331.107.2(439)(036) *** 35.08(439)(036)
[AN 2530806]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2004.
Yadin, Daniel L.
Creative marketing communications (magyar)
   Hatékony marketingkommunikáció : [kézikönyv marketing-szakembereknek] / Daniel L. Yadin ; [ford. Simon Péter]. - Budapest : Geomédia Szakkv., 2000 [!2004]. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Marketing és kommunikáció, ISSN 1585-3160)
ISBN 963-7910-68-9 fűzött : 3800,- Ft
marketing - reklám
658.8 *** 659.1
[AN 2534453]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11969 /2004.
Balló István
   A tízéves "Honvéd" Nyugdíjpénztár, 1994-2004 / [írta Balló István]. - [Budapest] : "Honvéd" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, [2004]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-217-021-0 kötött : ár nélkül
"Honvéd" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - biztosítópénztár
369.5(439)
[AN 2528135]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2004.
Chopra, Deepak
Overcoming addictions (magyar)
   Szenvedélybetegségek : önpusztító szokásaink elengedése / Deepak Chopra ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-811-5 fűzött : 1990,- Ft
szenvedélybetegség - pszichoterápia - okkultizmus
364.272 *** 613.81/.84 *** 615.851 *** 613.865 *** 133
[AN 2529412]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2004.
Eszik Zoltán
   Találkozások a minőségi idősgondozással / Eszik Zoltán ; [kiad. a Humán Fejlesztők Kollégiuma]. - Debrecen : HFK, 2004. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-629-9 fűzött : ár nélkül
szociális gondozás - minőségbiztosítás - öreg
364.65-053.9 *** 364.442 *** 65.018
[AN 2529152]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2004.
   Felső-magyarországi orvosi helyiratok : történeti-néprajzi források a 18-19. századból / szerk. Deáky Zita. - Budapest : Györffy I. Néprajzi Egyes., 2004. - 390 p. : ill. ; 20 cm. - (A Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, ISSN 1217-4769 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
ISBN 963-216-447-4 fűzött : ár nélkül
Felföld - magyar néprajz - közegészségügy - 18. század - 19. század - történelmi forrás
364(439.22)"17/18"(093) *** 614(439.22)"17/18"(093) *** 39(=945.11)(439.22)(093)
[AN 2530163]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2004.
   Szent Rókus Kórház jubileumi évkönyv, 1798-1998 : 200 év a gyógyításban / [szerk. Hoványiné Nádassy Eszter, Mandler Judit, Stadler Klára]. - [Budapest] : Szt. Rókus Kórház és Intézményei, [2004]. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8492-67-8)
Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest)
Budapest - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 2529431]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11974 /2004.
   150 év a Ranolder intézettől a Padányi iskoláig : a Padányi Schola Catholica 150 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Gaál Richárd] ; [közread. a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola ...]. - Veszprém : Padányi Katolikus Gyakorlóisk., 2004. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: A Padányi Schola Catholica 150 éves jubileumi évkönyve, 1854-2004. - Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 963-217-040-7 fűzött : ár nélkül
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola (Veszprém)
Veszprém - egyházi iskola - katolikus egyház - iskolai évkönyv
37.014.521(439-2Veszprém) *** 373(439-2Veszprém)(058) *** 282(439)
[AN 2528002]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2004.
Barna Gábor (1950-)
   A néprajz szegedi műhelye / Barna Gábor, Juhász Antal, Pusztai Bertalan. - Szeged : [SZTE], 2004. - 226 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. - Bibliogr.: p. 89-95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-685-7 fűzött : ár nélkül
Szegedi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Néprajzi Tanszék
Szeged - tanszék - néprajz - történeti feldolgozás
378.4(439-2Szeged).096(091) *** 39
[AN 2528157]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2004.
   A Bocskai István Gimnázium 50 éve, 1954-2004 / [szerk. Gál András, Nyíri Tibor, Vitányi Béla] ; [... közrem. Borbély Zsuzsa et al.] ; kiad. az iskola igazgatósága. - Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2004. - 392 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-216-534-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-963-216-534-9)
Bocskai István Gimnázium (Szerencs)
Szerencs - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Szerencs)(058)
[AN 2529811]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2004.
Compass: a manual on human rights education with young people (magyar)
   Kompasz: kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez / szerzők Patricia Brander [et al.] ; a rajzokat kész. Pancho ; szerk. Patricia Brander, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur ; [ford. Baloghné Marada Mónika Tímea et al.] ; [kiad. a Mobilitás]. - [Budapest] : Mobilitás, [2004]. - 463 p. : ill. ; 30 cm
Kész. a Council of Europe Directorate of Youth and Sport Emberi jogi képzés programjának keretében. - Lezárva: 2004. júl. 31.
ISBN 963-216-680-9 fűzött : 2500,- Ft
emberi jog - tanári segédkönyv
372.834(072) *** 342.7
[AN 2530830]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2004.
Csapó Benő (1953-)
   Tudás és iskola / Csapó Benő. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 243 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanítás és tanulás, ISSN 1786-3562)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-16-2980-5 kötött : ár nélkül
tanulás - oktatás - képességfejlesztés
37.025 *** 371.3
[AN 2530805]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2004.
   "E hangok itt a múlt hieroglifái" : a dombóvári Művelődési Ház élete a '90-es évektől napjainkig / [szerk. Farkas János]. - Dombóvár : Vár. Kvt., 2004. - 54 p. : ill. ; 23 cm. - (Dombóvári művelődéstörténeti füzetek, ISSN 1786-3198 ; 3.)
ISBN 963-214-808-8 fűzött : ár nélkül
Dombóvári Művelődési Ház
Dombóvár - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Dombóvár)(091)
[AN 2527956]
MARC

ANSEL
UTF-811980 /2004.
   Egy évszázad a Kossuth Lajos Általános Iskolában : [1904-2004] / [szerk. Szabados Mónika, Rákosné Varga Edit] ; [mtársak Lászlóné Szanda Judit et al.]. - [Budapest] : EFO K., [2004]. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-8243-37-6 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2528437]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2004.
   Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2000-2004. - [Budapest] : ELTE ÁJK, [2004]. - 185 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest - egyetem - jogtudomány
378.634(439-2Bp.)
[AN 2529444]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2004.
Figula Erika
   Iskolai zaklatás, iskolai erőszak pszichológusszemmel / Figula Erika. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Alapítvány, 2004. - 109, [30] p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei, ISSN 1215-7686 ; 19.)
Bibliogr.: p. 101-108. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-968-7 fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - társadalmi viselkedés - erőszak - agresszió
37.015.3 *** 159.922.7 *** 316.62 *** 316.647.3
[AN 2527758]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2004.
Forrai Katalin (1926-)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében Mélykutiné Dietrich Helga működött közre] ; [az illusztrációkat Rogán Miklós kész.]. - 16. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2004. - 286, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-[288].
ISBN 963-330-734-1 fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - vokális zene - tanári segédkönyv
373.213 *** 372.3:78
[AN 2531197]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2004.
Göndöcz István
   Így éltünk mi : a fonyódi Karikás Frigyes Gimnázium Ifjúsági Szövetkezetének története / írta Göndöcz István. - [Budapest] : EFO K., 2004. - 134, [41] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Spigli-dombról az Olimposzra, 1964-1994 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-8243-36-8 fűzött : ár nélkül
Középiskolai Kollégium Diákszövetkezete (Fonyód)
Fonyód - gimnázium - diákegyesület
373.54(439-2Fonyód) *** 371.84
[AN 2528443]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2004.
   Gyógyító pedagógia : nevelés és terápia / szerk. Gordosné Szabó Anna ; [a könyv szerzői Benczúr Miklósné et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 587 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-757-2 kötött : ár nélkül
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.2/.4(075.8)
[AN 2530749]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? : kis módszertan / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - Budapest : Kálvin, 2004. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-300-994-4 fűzött : 590,- Ft
vallásoktatás - módszertan
371.3 *** 372.82
[AN 2532493]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2004.
   Hagyásfák üzenete : a "kék valétaszalagosok" vallomásai : [Sopron, 1954-2004] / [szerk. S. Nagy László] ; [közrem. Czebei Sándor et al.] ; [kiad. a Pilisi Parkerdő Rt. Információs Központ]. - [Visegrád] : Pilisi Parkerdő Rt., 2004. - 270 p., [2] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-216-131-9 fűzött : ár nélkül
Sopron - diákélet - egyetem
378.18(439-2Sopron)
[AN 2528181]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2004.
Harland, Simone
Hyperaktiv oder hochbegabt? (magyar)
   Hiperaktív vagy indigó? / Simone Harland ; [ford. Szilágyi Gyula]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 102 p. ; 22 cm
ISBN 963-9519-75-8 fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - hiperaktivitás - családi nevelés
376.5 *** 616.89-008.481-053.2 *** 37.018.1
[AN 2530039]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2004.
Horváth György (1942-)
   Pedagógiai pszichológia / Horváth György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 293-302.
ISBN 963-19-5465-X fűzött : 3263,- Ft
pedagógiai lélektan - egyetemi tankönyv
37.015.3(075.8)
[AN 2527899]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2004.
   Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században : tanulmányok / szerk. Feitl István, Sipos András. - Budapest : Napvilág, 2004. - 223 p. ; 23 cm
A Budapest Főváros Levéltára által 2002. novemberében "Helyi oktatáspolitika és az iskolák közönsége" címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9350-41-9 fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9350-42-7)
Magyarország - oktatáspolitika - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
37.014.5(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2527742]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2004.
   Ismerd meg önmagad! : kézikönyv és szöveggyűjtemény középiskolás fiataloknak / írta és szerk. Fekete Gábor ; [... ill. Dudás Győző]. - Budapest : Önismeret Bt., 2004, cop. 1998. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85921-0-9 fűzött : ár nélkül
önismeret - életmód
371.78 *** 613.865
[AN 2532896]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2004.
Karácsonyi Rezső (1938-)
   Első fizikakönyvem, Második fizikakönyvem, Harmadik fizikakönyvem : ajánló és felhasználási javaslatok egy, a 13-14 éveseknek készült fizikakönyv-sorozathoz : [tanári kézikönyv] / Karácsonyi Rezső. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 86 p. ; 24 cm
ISBN 963-346-579-6 fűzött : 1200,- Ft
fizika - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.853(072)
[AN 2530500]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2004.
   Keresztury Dezső, az Eötvös Collegium igazgatója, 1945-1948 : tanulmányok / [... szerk. Paksa Rudolf] ; [közread. az] ... Eötvös József Collegium. - [Budapest] : Argumentum : Eötvös J. Collegium, 2004. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-446-289-8 fűzött : 2100,- Ft
Keresztury Dezső (1904-1996)
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Magyarország - Budapest - pedagógus - 20. század - egyetem
37(439)(092)Keresztury_D. *** 378.637(439-2Bp.)"194"
[AN 2528889]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2004.
Kiss István
   32 év az Aszódi Javítóban / Kiss István. - Aszód : [Szerző], 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Aszódi Javítóintézet
nevelőintézet - memoár
376.58(439-2Aszód)(0:82-94)
[AN 2528261]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2004.
   A Koronától a Kht-ig, 1954-1992 : adalékok az 50 éves dombóvári művelődési ház történetéhez / [szerk. Koszorus Katalin]. - Dombóvár : Vár. Kvt., 2004. - 136 p. : ill. ; 23 cm. - (Dombóvári művelődéstörténeti füzetek, ISSN 1786-3198 ; 2.)
Bibliogr.: p. 129-133.
ISBN 963-214-807-X fűzött : ár nélkül
Dombóvári Művelődési Ház
Dombóvár - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Dombóvár)(091)
[AN 2527954]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2004.
Kozma Tamás (1939-)
   Bevezetés a nevelésszociológiába / Kozma Tamás. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2001. - 489 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 478-489.
ISBN 963-19-5512-5 fűzött : 3200,- Ft
pedagógiai szociológia - egyetemi tankönyv
37.015.4(075.8)
[AN 2531200]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2004.
Medgyes Péter (1945-)
   A nyelvtanár : a nyelvtanítás módszertana : dialógus / Medgyes Péter, Major Éva. - 2. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 199 p. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5383-4 fűzött : 1980,- Ft
nyelvoktatás - módszertan
371.3 *** 372.880.20
[AN 2531617]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2004.
Meixner Ildikó (1928-2000)
   A beszédnevelés és a beszédfejlesztés kézikönyve : a Meixner-féle beszédfejlesztés módszertana / Meixner Ildikó. - Budapest : Meixner Alapítvány, 2004. - 161, [2] p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Meixner-módszer könyvek)
ISBN 963-216-712-0 fűzött : ár nélkül
logopédia - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
372.46(072) *** 376.36(072) *** 616.89-008.434.3
[AN 2530873]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2004.
   A Munkásművelődési Központ és Könyvtár történeti évkönyve / [összeáll. Klein András Miklós] ; [a II. részt kész. és szerk. Katona Zsuzsanna] ; [fel. szerk. Nyulasi Zsolt] ; [közread. a Munkásművelődési Központ Kht.]. - Dunaújváros : MMK Kht., 2004. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-346-X kötött : ár nélkül
Munkásművelődési Központ (Dunaújváros)
Dunaújváros - művelődési ház - könyvtár
374.07(439-2Dunaújváros) *** 027.52(439-2Dunaújváros)
[AN 2528325]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2004.
Oláh Gábor
   Szerves kémia, környezet, egészség : módszertani segédanyag a 10. évfolyam Kémia kerettantervi anyagához / Oláh Gábor. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2004]. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek ; 1.)
ISBN 963-86576-2-6 fűzött : ár nélkül
kémia - tantárgy - középfokú oktatási intézmény - tanári segédkönyv
372.854(072)
[AN 2530305]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2004.
Oszetzky Éva
   Acquisition du français et évaluation lexicale / Éva Oszetzky ; [publ. par] UFR d'Études francophones Université de Pécs. - [Pécs] : UFR d'Études francophones Univ. de Pécs, 2004. - 219 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-209.
ISBN 963-641-986-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - francia nyelv - tantárgy - nyelvoktatás
372.880.40(439) *** 371.3
[AN 2528651]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2004.
Schultheisz Emil (1923-)
   A nagyszombati egyetem orvostanárai / Schultheisz Emil. - [Budapest] : OPKM, 2004. - 99 p. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-76-1 fűzött : 600,- Ft
Nagyszombat - orvostudomány - egyetem - orvos - pedagógus
378.661(439.22-2Nagyszombat) *** 378.4(439.22-2Nagyszombat) *** 37(439)(092) *** 61(439)(092)
[AN 2527884]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2004.
   Separate and unequal: combating discrimination againts Roma in education : a source book / ed. by Edwin Rekosh and Maxine Sleeper ; [publ. by the] Public Interest Law Initiative Columbia University Budapest Law Center. - Budapest : Publ. Interest Law Initiative, cop. 2004. - XV, 372 p. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-321-4 fűzött : 24.95 $
iskolai nevelés - hátrányos megkülönböztetés - cigányság
376.7(=914.99)(100) *** 323.12(=914.99)(100)
[AN 2529520]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2004.
   A sikeres kétszintű érettségi szaktárgyi kézikönyve / [szerzők Bánki István et al.]. - Budapest : DFT-Hungária, 2004. - 86, [18] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9473-34-0 fűzött : 1953,- Ft
középfokú oktatási intézmény - tantárgy - érettségi tétel - tanári segédkönyv
372.8(072)(079.1)
[AN 2529478]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2004.
Solymár Mónika
   Közelebb a Bibliához : tanári kézikönyv / Solymár Mónika. - Budapest : Luther K., 2004. - 51 p. : ill., részben színes ; 29 cm + 5 mell.
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-9571-21-0 fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 2529213]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2004.
Trauner, Karl-Reinhart
   Vom Hörsaal in den Schützengraben : evangelische Theologiestudenten im ersten Weltkrieg / Karl-Reinhart Trauner. - Szentendre : Tillinger P., 2004. - 155 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 139-148.
ISBN 963-460-114-6 fűzött : ár nélkül
Németország - egyetemi hallgató - lelkészképzés - evangélikus egyház - hadtörténet - első világháború
378.628.41(430) *** 355.48(430)"1914/1918" *** 378.18
[AN 2528814]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2004.
Váry Annamária
   Mi legyek, ha még nagyobb leszek? : váltsunk pályát és munkát együtt! / Váry Annamária ; [... ill. Vincze László] ; [kiad. a Grafológiai Intézet]. - [Budapest] : Grafológiai Int., cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 963-216-519-5 fűzött : ár nélkül
pályaválasztás
37.048.44
[AN 2529794]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2004.
White, Ellen Gould
Child guidance (magyar)
   Gyermeknevelés : Ellen Gould White írásaiból / [ford. Mészöly Ildikó] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - 3. kiad. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2003. - 407 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7427-85-6 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - vallási erkölcs
37.018.1 *** 37.017.93
[AN 2531586]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12009 /2004.
Armstrong, Lance
Every second counts (magyar)
   Minden másodperc számít : [a többszörös Tour de France-győztes önéletrajzi vallomása sportról, családról, életről és halálról] / Lance Armstrong és Sally Jenkins ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-367-478-6 kötött : ár nélkül
Armstrong, Lance
Egyesült Államok - sportoló - kerékpársport - memoár
796.6(73)(092)Armstrong,_L.(0:82-94)
[AN 2530103]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2004.
Craig, Darrell Max
Mugay Ryu (magyar)
   Mugai Ryu : a kardrántás klasszikus szamuráj művészete / Darrell Max Craig ; [ford. Vida Andrea]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
Bibliogr.: p. 297.
ISBN 963-9219-34-7 fűzött : 2980,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - szamuráj
796.853.49
[AN 2530239]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2004.
Csörgő Anikó
   Adventtől karácsonyig : dekorációk, díszek, receptek az ünnepi előkészületekhez / [szöveg] Csörgő Anikó ; [fotó] Pető Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9180-41-6 kötött : 1950,- Ft
karácsony - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 641.566(083.12)
[AN 2529081]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2004.
Dénes Tamás (1963-)
   A legyőzhetetlen Arsenal / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 235 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86462-8-4 fűzött : 1990,- Ft
Arsenal Football Club (London)
London - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(410) *** 061.2(410-2London)Arsenal
[AN 2529889]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2004.
Dinich László (1883-1937)
   Gazsi bácsi a törzsasztalnál / Dinich László "Bagomér" ; [... grafikáit Budai Tibor ... kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2004. - 135 p. : ill. ; 19 cm. - (Vidáman a természetben, ISSN 1588-9890 ; 4.)
ISBN 963-9369-52-7 kötött : 1970,- Ft
vadászat - publicisztika
799.2(0:82-92)
[AN 2528906]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   A sakkzseni : [Lékó Péter saját játszmaelemzéseivel] / Dlusztus Imre, Novák Miklós ; a fotókat Nagy László kész. - Pécs : Alexandra, 2004. - 272 p., [16]t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-960-0 fűzött : ár nélkül
Lékó Péter (1979-)
Magyarország - sportoló - sakk - 20. század - 21. század - életrajz
794.1(439)(092)Lékó_P.
[AN 2530520]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2004.
Fekete Kálmán
   Benik Balázs : riportkönyv : Somogyi Pál és Rácz Bence navigátorok, a 2003-as Magyar Országos Ralibajnokság abszolút I. helyezettjei / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2004. - 175 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 7.)
ISBN 963-368-817-5 fűzött : ár nélkül
Benik Balázs (1979-)
Somogyi Pál (1964-)
Rácz Bence (1970-)
Magyarország - autósport - sportoló - interjú
796.71(439)(092)Benik_B.(047.53)
[AN 2530419]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2004.
Freund, Brigitte
Weihnachtssterne aus Papier (magyar)
   Karácsonyi papírcsillagok / Brigitte Freund ; [ford. Lakner Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/34.)
ISBN 963-9560-85-5 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 745.54
[AN 2533869]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2004.
Jeux, blagues et devinettes (magyar)
   Játékok, viccek és találós kérdések. - Pécs : Alexandra, 2004. - [94] p. : ill. ; 30 cm
Ford. Józan Judit
ISBN 963-368-743-8 fűzött : ár nélkül
gyermekkönyv - rejtvény - vicc
793.7(02.053.2) *** 398.94(02.053.2)
[AN 2528435]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2004.
Karlócainé Kelemen Marianne
   Kisgyermekek játékoskönyve / Karlócainé Kelemen Marianne. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 192 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9544-88-4 fűzött : ár nélkül
játék - játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 2530050]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2004.
   Limerick : akkor jó a limerick, ha a költőt megismerick / szerzők Bagi Péter [et al.] ; [a verseket vál., átd. és szerk. Magyar Szilárd és Nagy Balázs]. - Budapest : DFT-Hungária, 2004. - 82 p. ; 19 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9473-32-4 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - vers
379.825-053.6 *** 894.511-14
[AN 2529644]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2004.
A man and machine: cyberware (magyar)
   Ember és gép: kiberver / [szerk. Jean Rabe et al.] ; [írta Robert Boyle et al.] ; [ill. Janet Aulisio et al.] ; [ford. Hefinger Krisztián]. - [Budapest] : Beholder, 2004. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-87-6 fűzött : 2998,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2528961]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2004.
Miatto Gallo, Anita
L'arte del biedermeier (magyar)
   Biedermeier díszek / Anita Miatto Gallo, Marisa Righetti Poiega ; [ford. Kovács Noémi]. - [Budapest] : Sziget, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 963-8138-95-5 kötött : 1780,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2530859]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2004.
Milner Angéla
   Mézeskalács / Milner Angéla. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 32 p., [4] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/59.)
ISBN 963-9560-86-3 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - mézeskalács - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 664.667 *** 745.55
[AN 2533871]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2004.
Polgár László (1946-)
   Királynők és királyok : 222 sakkállás, 300 aforizma és idézet, 400 vicc és 100 karikatúra / Polgár László ; [... rajz. Petru Furculiţă]. - Budapest : Polgár Kft., 2004. - 224, VIII p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-008-8 fűzött : ár nélkül
sakk - aforizma - vicc - karikatúra
794.14 *** 82-84=945.11 *** 398.94 *** 741.5(478.9)(092)Furculiţă,_P.
[AN 2528723]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2004.
Polgár László (1946-)
   Ne ölj! : harc a terrorizmus ellen = Ne mortigu! : batalo kontraŭ la terorismo / Polgár László ; [ford. Bujdosó Iván]. - Budapest : Polgár Kft., 2004. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 963-214-816-9 fűzött : ár nélkül
sakk - aforizma
794.14 *** 82-84=945.11=089.2
[AN 2528849]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2004.
Polgár László (1946-)
   Polgar Superstar Chess = Szupersztár Csillagsakk / László Polgár ; [a karikatúrákat rajz. Petru Furculiţă]. - Budapest : Polgár Kft., 2004. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-009-6 fűzött : ár nélkül
sakk - karikatúra
794.14 *** 741.5(478.9)(092)Furculiţă,_P.
[AN 2528724]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2004.
Polgár László (1946-)
   Salom haver : zsidó származású magyar sakkozók antológiája / Polgár László. - [Budapest] : Polgár Kft., 2004. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 963-214-570-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - sportoló - sakk - zsidóság
794.1(=924)(439)(092) *** 794.14
[AN 2528722]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2004.
Rhédey Zoltán, K.
   Verébtől a szarvasbikáig / K. Rhédey Zoltán. - [Pusztazámor] : DNM K., 2004. - 293 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 14.)
ISBN 963-9369-48-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2528016]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2004.
   Tappancs karácsonyi könyve / [szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Bera Károly, Varga Zsigmond, Vass Richárd]. - Debrecen : Graph-Art, 2004. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-74-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - foglalkoztatókönyv - antológia - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 894.511-822(02.053.2) *** 398.332.416
[AN 2529174]
MARC

ANSEL
UTF-812029 /2004.
   Tapsi rejtvénykönyv gyerekeknek / [szerk. Balog László]. - Székesfehérvár : Lapu Bt., 2003. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86209-3-5 fűzött : 666,- Ft
rejtvény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2528438]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2004.
Trivia quiz book (magyar)
   Forogjon az észkerék! : [több mint 10 000 kérdés a család és a barátok szórakoztatására] / [szövegadaptáció Királykerti Virág és Glöckner Aranka]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 518 p. : ill. ; 23 cm
Nagy családi kvízkönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-904-X fűzött : ár nélkül
vetélkedő
793.7
[AN 2530611]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2004.
Vakulya Norbert
   Őserők ura : fantasztikus játékkönyv / Winston Northenlight. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - [236] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 52.)
ISBN 963-9566-18-7 fűzött : 998,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2528094]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2004.
Varga Lajos
   Magyar olimpikonok eredménytára, 1896-2004 / Varga Lajos ; [kiad. a B. A. Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportintézet]. - Miskolc : BAZ M. Sportszövets. Képviselete : BAZ M. Sportint., 2004. - 250 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-217-064-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - olimpikon
796.032(439)(092)
[AN 2530820]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2004.
Yang, Jwing-Ming
Tai chi secrets of the ancient masters (magyar)
   Legendás mesterek taiji titkai / [Yang Jwing-Ming] ; [ford. Drimál István]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - XI, 119 p. ; 19 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-31-2 fűzött : 1375,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 2530415]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12034 /2004.
Arnold, Matthias
Henri de Toulouse-Lautrec (magyar)
   Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901 : az élet színháza / Matthias Arnold ; [... ford. Bor Ambrus]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2004. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Toulouse-Lautrec
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1011-8
Toulouse-Lautrec, Henri de
Franciaország - festőművész - 19. század
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H.
[AN 2533881]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2004.
Bíró József
   Európa festészete / írta Bíró József. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 209 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-07-1 fűzött : ár nélkül
Európa - festészet - történeti feldolgozás
75(4)(091)
[AN 2530183]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2004.
Budai Képzőművész Társaság. Kiállítás (2.) (2004) (Budapest)
   Budai Képzőművész Társaság II. kiállítása : Klebelsberg Kulturális Központ, 2004. aug. 24-29. - [Budapest] : [Budai Képzőművész Társ.], [2004]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2530453]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2004.
Buzinkay Péter
   Műkincsem van - mit tegyek, mit tehetek? / [írta Buzinkay Péter] ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal]. - Budapest : KÖH, 2004. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kulturális igazgatás - iparművészet - műtárgy - műgyűjtés
745 *** 7.074 *** 351.853(439)
[AN 2528775]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2004.
   Cívis Nemzetközi Művésztelep, 1995-2004 / [... szerk. Madarász Gyula] ; [kiad. a Cívis Hotels Rt.]. - Debrecen : Cívis Hotels Rt., 2004. - 111 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Fűzött : ár nélkül
Cívis Nemzetközi Művésztelep (Hajdúszoboszló)
Hajdúszoboszló - képzőművészet - művésztelep
73/76(100)"199" *** 061.28(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2529638]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2004.
Dluhopolszky László (1951-)
   Lúdas vagyok : Dluhopolszky László karikatúrái. - Pécel : God Bless, 2004. - [150] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 963-216-054-1 fűzött : 1995,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Dluhopolszky_L.
[AN 2530503]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2004.
Fessler, Cristina
   Budapest : Wege Spuren / Cristina Fessler ; [rend., közread.] az Ernst Múzeum Dorottya Galériája, Galerie Lutz & Thalmann ... - Budapest : Dorottya Galéria ; Zürich : Galerie Lutz & Thalmann, [2004]. - [24] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a 2004. júl. 12 - aug. 7. között "Budapest 2004. Malstrom" címmel megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-7032-03-7 fűzött : ár nélkül
Svájc - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(494)(092)Fessler,_C. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2527815]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2004.
Gyárfás Gábor (1946-)
   A diplomától a privát plakátokig : Gyárfás Gábor grafikái : válogatás harminchárom év munkáiból, 1971-2004 = From diploma to private posters : graphic designs by Gábor Gyárfás : a selection from the works of thirty-three years, 1971-2004 / [... ford. Szász Imréné]. - Budapest : Gyárfás G. : Timp, 2004. - 137 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-214-976-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Gyárfás_G.
[AN 2527816]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2004.
Győrfi András (1964-)
   Hazafelé : Győrfi András képzőművész 40 éves : Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2004. október 20 - december 10. / [a kiállítást rend. Győrfi András] ; [... szerk. F. Véghelyi Annamária] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2004]. - [46] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 963-7212-42-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7212-46-6)
Győrfi András (1964-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Győrfi_A. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2528258]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2004.
Jelenczki István (1956-)
   "A semmi ágán", 1995-2004 : Ernst Múzeum, 2004. október 15 - november 24. / Jelenczki István. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Jelenczki_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2530231]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2004.
Kotnyek István (1948-)
Művek (vál.)
   Kotnyek István. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
A bevezetőt Szemadám György írta. - Magyar és angol nyelven. - Filmogr.: p. [32.]
Fűzött : ár nélkül
Kotnyek István (1948-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kotnyek_I.
[AN 2528777]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2004.
Kozma Vera (1937-)
   A kézikötés története : ...és negyedszáz különleges modell elkészítésének leírása / Kozma Vera. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-7052-02-X kötött : 5490,- Ft
kézimunka - textilkötés - történeti feldolgozás
746(100)(091)
[AN 2530267]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2004.
Die Kunst des Barock (magyar)
   Barokk stílus : építészet, szobrászat, festészet / [összeáll. és szerk. Rolf Toman ..., Birgit Beyer ..., Barbara Borngässer ...] ; fotó Achim Bednorz ; [a magyar kiadást Végh János szerk.] ; [ford. Harmathné Szilágyi Anna és Körber Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2004, cop. 1999. - 500 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 488-492.
ISBN 963-9552-40-2 kötött : ár nélkül
Európa - művészettörténet - barokk
7.034.7(4)
[AN 2534077]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2004.
   Magyar design : magyar design 150 éve a dualizmus korától napjainkig = Hungarian design : 150 years of the Hungarian design since dualism until today / szerk. ... Vadas József, Bojár Iván András ; [elemzések Martinkó József et al.] ; [fotók Dabasi András et al.]. - [Budapest] : Vertigo K., [2004]. - 244 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Octogon könyvek, ISSN 1588-7650 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-982-4 kötött : 8800,- Ft
Magyarország - formatervezés - 19. század - 20. század
745.05(439)"185/19" *** 658.512.2(439)"185/19"
[AN 2528953]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2004.
Metzger, Rainer
Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh, 1853-1890 / Rainer Metzger, Ingo F. Walther ; [... ford. Havas Lujza]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2004. - 256 p. : ill., főként színes reprod. ; 25 cm
Borítócím: Van Gogh. - Bibliogr.: p. 256.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2014-8
Gogh, Vincent van
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2533190]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2004.
Molnár Mária, L.
   Print, projekt, plakát, tapéta : új műfaji tendenciák a 90-es évek második felének kortárs magyar művészetében / L. Molnár Mária. - [Budapest] : Praesens, 2004. - 108 p., [47] t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Praesens könyvek ; 1.)
Bibliogr.: p. 106-108. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-424-5 kötött : 2300,- Ft
Magyarország - képzőművészet - plakátművészet - ezredforduló
769.91(439) *** 73/76(439)"199/200"
[AN 2529171]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2004.
Nyári István (1952-)
   Harminc év munkái, 1974-2004 = Works of thirty years, 1974-2004 / Nyári István. - [Budapest] : Benedek M. Bt., [2004]. - 157, [2] p. : ill., színes ; 34x41 cm
Számozott példány: 500
ISBN 963-216-770-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Nyári_I.
[AN 2529482]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2004.
   A régi és az új Erzsébet híd tudományos ülés előadásainak gyűjteménye : Budapest, 2003. október 10. / [szerk. ... Domanovszky Sándor] ; [a szerk. mtársa Csapó Ferenc] ; [rend., közread. a Magyarországi Acélszerkezet-gyártók, -építők Szövetsége]. - Budapest : MAGÉSZ, [2004]. - 190 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 963-214-972-6 kötött : ár nélkül
Budapest - híd - hídépítés - konferenciakiadvány
725.95(439-2Bp.) *** 624.21/.8(439-2Bp.) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2527886]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2004.
Schneider, Rolf
100 mooiste kathedralen van de wereld (magyar)
   100 legszebb katedrális a világon : felejthetetlen utazások öt földrészen / [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
Szerzők Schneider, Rolf, Benthues, Anne és Rattay, Arno
ISBN 963-09-4589-4 kötött : 6990,- Ft
templom - művelődéstörténet - fényképalbum
726.54(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2527748]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2004.
Sümegi György (1947-)
   Kép-szó : képzőművészek '56-ról / Sümegi György ; [... a névmutatót kész. Sümeginé Tóth Piroska] ; [a reprodukciókat kész. Mester Tibor]. - Budapest : PolgArt, 2004. - 227 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9306-72-X kötött : 3990,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 1956-os forradalom - életrajz - memoár - interjú
73/76(439)(092)(047.53) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2530273]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2004.
Szabóky Zsolt (1941-)
   A Kárpát-medence várai / [képek] Szabóky Zsolt ; [bev. Csukovits Enikő] ; [várleírások Csukovits Enikő és Halmágyi Pál]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Novella, cop. 2004. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9442-37-2 kötött : 6500,- Ft
Kárpát-medence - vár - fényképalbum
728.81(439)(036) *** 77.04(439)(092)Szabóky_Zs.
[AN 2534450]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2004.
Tiepolo, Giandomenico
Művek (vál.)
   Giandomenico Tiepolo : capriccio térben és időben : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2004. október 15 - 2005. február 27. = Giandomenico Tiepolo : capriccio in time and space : Museum of Fine Arts, Budapest, 15 October 2004 - 27 February 2005 / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Czére Andrea] ; [Sebő Judit közreműködésével]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2004]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 963-7063-01-3 fűzött : ár nélkül
Olaszország - festőművész - 18. század - kiállítási katalógus
75(45)(092)Tiepolo,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2529511]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2004.
Tóth Boldizsárné
   Áldás és kárhozat : a Mezőtúr, Csurga-kúriai templom története, 1944-1968 / Tóth Boldizsárné ; [kiad. Mezőtúri Római Katolikus Egyházközség]. - Mezőtúr : Mezőtúri Róm. Kat. Egyházközség, 2004. - 212 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-257-9 fűzött : ár nélkül
Mezőtúr - helyismeret - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Mezőtúr)(091) *** 908.439-2Mezőtúr
[AN 2529786]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2004.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (51.) (2004) (Hódmezővásárhely)
   51. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2004 október 3 - november 21. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Vera]. - [Szeged] : [Móra Múz.], [2004]. - 92 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Móra Ferenc Múzeum. - ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 963-7217-70-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2528424]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2004.
Wieger, Mariann, W. (1954-)
   Szumma / W. Wieger Mariann. - [Budapest] : [Szerző], cop. 2004. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-430-945-3 fűzött : ár nélkül
Wieger, Mariann, W. (1954-)
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Wieger_M.,_W.
[AN 2527863]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2004.
   Zománcművészeti almanach : a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepeinek és Alkotóműhelyének munkássága, 1975-2003 / [szerk. Gyergyádesz László és Pap Gábor] ; [közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelye]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Nk. Zománcműv. Alkotóműhelye, 2003. - 323 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
Bács-Kiskun (megye) - zománcművészet - művésztelep - 20. század - évkönyv
738.4(439.155)"197/200" *** 061.28(439.155) *** 050.9
[AN 2528403]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12060 /2004.
Agócs Gergely
   Kürti bandák : a Vág-Garam köze népzenéje / Agócs Gergely, Gombai Tamás. - Budapest : Hagyományok Háza : Timp, 2004. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD. - (Népzenei füzetek)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-86437-6-5 kötött : ár nélkül
Kürt - népzene - magyar néprajz - cigányzene - népdal
784.4(=914.99)(437.6-2Kürt) *** 78.031.4(=914.99)(437.6-2Kürt) *** 398.8(=914.99)(437.6-2Kürt)
[AN 2528464]
MARC

ANSEL
UTF-812061 /2004.
Apáti János (1937-)
   Az Apáti Dixieland Band, 1973-2003, Siófok / Apáti János. - Siófok : Smaragdpress, 2004. - 88 p. : ill., részbn színes ; 24 cm. - (Smaragd könyvek, ISSN 1217-856X)
Fűzött : ár nélkül
Apáti Dixieland Band
Magyarország - együttes - dzsessz
78.067.26.036.5(439)Apáti_Dixieland_Band
[AN 2529055]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2004.
Barenboim, Daniel
Parallels and paradoxes (magyar)
   Kánon és ellenpont : beszélgetések és írások zenéről, társadalomról / Daniel Barenboim, Edward W. Said ; [ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2004. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7651-0 kötött : 2200,- Ft
zeneművészet - zenetudomány - társadalom
78 *** 316.32
[AN 2529376]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2004.
Ferenczi Andrea
   Hegedűs a zongoránál : beszélgetés Hegedűs Endre zongoraművésszel / Ferenczi Andrea ; [fotók Lente István]. - Budapest : Harmat, 2004. - 127 p. : ill. ; 22 cm + CD
ISBN 963-9564-30-3 kötött : ár nélkül
Hegedűs Endre (1954-)
Magyarország - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - interjú
786.2.071.2(439)(092)Hegedűs_E.(047.53)
[AN 2528394]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2004.
Gál Róbert
   Túl az Óperencián.. : Kálmán Imre regényes élete / Gál Róbert. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-229. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9384-86-0 kötött : 2200,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Kálmán_I.
[AN 2530602]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2004.
Gulyás György (1916-1993)
   A magyar zeneművészetért : válogatott írások és képek Gulyás György hagyatékából / [a dokumentumok válogatását és szerkesztését Kedves Tamás végezte]. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-260-191-2 kötött : ár nélkül
Gulyás György (1916-1993)
Magyarország - karmester - 20. század - emlékkönyv - dokumentum - életrajz
78.071.2(439)(092)Gulyás_Gy.(093)
[AN 2529822]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2004.
   "Hírmondód a szél" : Mózes Mihály emlékkönyv / [szerk. Dárdai Zsuzsa]. - Kiskunlacháza : Medi-Call Bt., 2004. - 152 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
ISBN 963-216-718-X fűzött : ár nélkül
Mózes Mihály (1948-1970)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század
78.067.26.036.7(439)(092)Mózes_M.
[AN 2528251]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2004.
Kismartoni Adrienn
   Száz éves a Nagymarosi Férfikórus : [1904-2004] / [írta Kismartoni Adrienn és Balázs Lajos]. - [Nagymaros] : [Nagymarosi Férfikórus], [2004]. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Nagymarosi Férfikórus
Nagymaros - énekkar
784.087.68.071(439-2Nagymaros)
[AN 2529080]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2004.
Németh G. István
   Boldizsár Csíky / István Németh G. ; [transl. by Júlia Vajda]. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 25.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyz.: p. 25-30.
ISBN 963-9433-29-2 fűzött : ár nélkül
Csíky Boldizsár (1937-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Csíky_B. *** 781.97Csíky_B.
[AN 2530769]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2004.
Pintér Csilla Mária
Szőnyi Erzsébet (angol)
   Erzsébet Szőnyi / Csilla Mária Pintér ; [transl. by Eszter Orbán]. - Budapest : Mágus, 2004. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 24.)
Bibliogr.: p. 31. - Műjegyz.: p. 22-30.
ISBN 963-9433-27-6 fűzött : ár nélkül
Szőnyi Erzsébet (1924-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Szőnyi_E. *** 781.97Szőnyi_E.
[AN 2530762]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2004.
Pircs Anikó
   Popcsajok / Pircs Anikó. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 170 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-864-627-6 fűzött : 1490,- Ft
Egyesült Államok - Anglia - dalénekes - nő - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7-055.2(73)(092) *** 78.067.26.036.7-055.2(410)(092)
[AN 2529217]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2004.
Pongrácz Pál
   A hegedű fizikája : tanulmányok / Pongrácz Pál ; [kiad. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Iskolája]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Hangszerészképző Isk., 2004. - 188 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-188. - Összefoglalás német és angol nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-081-8)
hangszerkészítés - hegedű
681.817.1
[AN 2530863]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2004.
Sas Ágnes (1945-)
Fusz János (angol)
   Johann Evangelist Fuss / Ágnes Sas, Zoltán Farkas ; [transl. by Peter Woodward]. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 28.)
Bibliogr.: p. 32. - Műjegyz.: p. 29-32.
ISBN 963-9433-28-4 fűzött : ár nélkül
Fusz János (1777-1819)
Magyarország - zeneszerző - 18. század - 19. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Fusz_J. *** 781.97Fusz_J.
[AN 2530772]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2004.
Sinkovics Gábor
   Dicsfény és árnyék / Sinkovics Gábor. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 258 p., 32 t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-695-139-X fűzött : ár nélkül
Zalatnay Sarolta (1947-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(439)(092)Zalatnay_S.
[AN 2530484]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2004.
Sipos János
   Azeri folksongs : at the fountain-head of music / János Sipos ; [... transl. by Judit Pokoly]. - Budapesz : Akad. K., cop. 2004. - 623 p. : ill., főként kotta ; 25 cm + CD
Bibliogr.: p. 619-622.
ISBN 963-05-8105-1 kötött : ár nélkül
Azerbajdzsán - néprajz - népzene - népdal
78.031.4(=943.6) *** 398.8(=943.6) *** 784.4(=943.6)
[AN 2528179]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2004.
Szekeres Kálmán
Sugár Rezső (angol)
   Rezső Sugár / Kálmán Szekeres, Márta Sz. Farkas ; [transl. by Eszter Orbán]. - Budapest : Mágus, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 22.)
Bibliogr.: p. 30-32. - Műjegyz.: p. 22-29.
ISBN 963-9433-22-5 fűzött : ár nélkül
Sugár Rezső (1919-1988)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Sugár_R. *** 781.97Sugár_R.
[AN 2530758]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12076 /2004.
Baxter, John
Steven Spielberg (magyar)
   Steven Spielberg : [a filmvászon legnagyobb varázslója] / John Baxter ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Bestline, 2004. - 548 p.,[24] t. : ill. ; 21 cm
Filmogr.: p. 535-[549].
ISBN 963-528-721-6 fűzött : 3690,- Ft
Spielberg, Steven
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - életrajz
791.44.071.1(73)(092)Spielberg,_S.
[AN 2527828]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2004.
Berek Katalin (1930-)
   Tájkép magammal / Berek Katalin ; lejegyezte Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Papirusz Book, 2004. - 174 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9263-21-4 kötött : 2250,- Ft
Berek Katalin (1930-)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Berek_K.(0:82-94)
[AN 2527882]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2004.
Magyar Bálint (1910-1992)
   Bukásra ítélt siker : a Vígszínház élén, 1955-1958 : egy polgár egy nem-polgári korban / Magyar Bálint ; [... sajtó alá rend. Siklós Olga]. - Budapest : Mundus, 2004. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 963-9501-15-8 kötött : ár nélkül
Vígszínház (Budapest)
Budapest - színház
792(439-2Bp.)Vígszínház
[AN 2530139]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2004.
Papp János (1933-)
   Négy és fél évtized pécsi opera-előadásai, 1959-2004 / Papp János ; [közread. a] Pécsi Nemzeti Színház. - [Pécs] : Pécsi Nemz. Színház, 2004. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-384-2 fűzött : ár nélkül
Pécs - opera - 20. század
792.54(439-2Pécs)"196/200"
[AN 2528717]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2004.
Szíki Károly (1954-)
   Nyakamon kötél : impressziók : 50 év a pokolban és a csillagok között : 25 év Thália szekerén / Szíki Károly. - Eger : [Magánkiad.], 2004. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-090-5 kötött : ár nélkül
Szíki Károly (1954-)
Magyarország - színész - magyar irodalom - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Szíki_K.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2529592]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12081 /2004.
   Alapinformáció és metainformáció / szerk. Lévai Béla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 232 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1786-3635 ; 1.)
A 2001. szept. 26-án "Metainfo-1" címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-853-7 fűzött : ár nélkül
alkalmazott nyelvészet - konferenciakiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2530808]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2004.
Budai László (1934-)
   Az angol helyesírás szabályai : gyakorlatokkal és kulccsal / Budai László. - Budapest : Corvina, 2004. - 135 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5357-5 fűzött : 1450,- Ft
angol nyelv - helyesírás
802.0-1
[AN 2528872]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2004.
Chiabrando, Susana
Pons Powerkurs für Anfänger Spanisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : spanyol : [kezdő] / Susana Chiabrando, Sigrid Horschitz, Angels Valera ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 184 p. : ill. ; 22 cm + hangk. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-89-1 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2527777]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2004.
Csikós András
   Francia nyelvű szakmai kommunikáció / Csikós András. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 246 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-583-6 fűzött : 2900,- Ft
francia nyelv - vállalkozásismeret - külkereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
804.0(075.8)=945.11 *** 658.1(075.8) *** 339.5(075.8)
[AN 2533488]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2004.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-661-X kötött : 1900,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 2528243]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2004.
Davies, Helen
   Libro di lingua ungherese per principianti / Helen Davies e Agnes Banhidi Agnesoni ; ed. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, 2004. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-663-6 kötött : 1900,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=50
[AN 2528241]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2004.
Ellis, D. L.
   Just enough Hungarian : [how to get by & be easily understood] : [an up-to date phrase book of everybody speech with a mini dictionary ...] / D. L. Ellis, A. Cheyne ; [Hung. version ed. by Linda Kúnos]. - 4. ed. - Budapest : Corvina, [2004]. - 159 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-13-5384-2 fűzött : 980,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2532981]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2004.
   Español.hu : manual de español intermedio y avanzado : [spanyol nyelvkönyv haladóknak] / Amelia Blas Nieves [et al.]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-346-577-X fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - egyetemi tankönyv
806.0(075.8)=945.11
[AN 2528355]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2004.
   Az Európai Unió és a nyelvek : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Budapest : NKÖM, 2004. - 202 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-89-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - nyelvpolitika
802/809 *** 327.39(4-62)
[AN 2528226]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2004.
Fábián Zsuzsanna (1950-)
   Esercizi di grammatica italiana / Fábián Zsuzsanna, Vig István. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1997. - 193 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 963-19-5470-6 fűzött : 2790,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan - példatár - egyetemi tankönyv
805.0-5(075.8)(076)=945.11
[AN 2531192]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2004.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - español / Gáldi László ; [főmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7810-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7810-7)
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2534429]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2004.
Géró Györgyi
   Új nyelvi nagyhatalom születőben : spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások / Géró Györgyi. - Budapest : Tinta, 2004. - 99 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 30.). (Varia linguistica interdisciplinaria ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás spanyol és angol nyelven
ISBN 963-9372-94-3 fűzött : 1680,- Ft
spanyol nyelv - szociolingvisztika - nyelvoktatás
806.0 *** 800.1 *** 316.7 *** 802/809 *** 371.3
[AN 2527732]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2004.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 360 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-224-710-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2534072]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2004.
Kaptay József
   Pli ol 3300 demandoj, same tiom da respondoj : helpa libro ĉefe por hungaraj gelernantoj sed ankaŭ internacie uzebla por la prepariĝo al supera ekzameno el Esperanto / verkis Jozefo Kaptay. - [Tatabánya] : [Kaptay J.], [2004]. - 232 p. ; 30 cm
ISBN 963-460-272-X fűzött : ár nélkül
eszperantó - nyelvvizsga - nyelvkönyv
800.892(079.1)=945.11
[AN 2528929]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2004.
Laczkó L. Balázs
   Sales&marketing szakszótár : angol - magyar - angol / Laczkó L. Balázs, Zsom László. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 388 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-796-5 kötött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - marketing - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 658.8
[AN 2528868]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2004.
Lancz Edina
   A magyar jelnyelv szótára = Dictionary of Hungarian sign language / Lancz Edina ; Steven Berbeco szerk. ; [közread. a] Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. - Budapest : Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv., [2004]. - XXVII, 265 p. : ill. ; 29 cm
A tartalomjegyzék és a mutató angol nyelven is
ISBN 963-03-7667-9 kötött : ár nélkül
gesztusnyelv - képes szótár
800.952 *** 376.33
[AN 2531295]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2004.
Lundquist-Mog, Angelika
Pons Powerkurs für Anfänger Deutsch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : német : [kezdő] / Angelika Lundquist-Mog ; [ford. Szabó Helga] ; [ill. Uta Guións]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 176 p. : ill. ; 22 cm + hangk. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-86-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2527782]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2004.
Mader, Judit
   TELC certificate in English : mock examination 2 : próbavizsga feladatok / [szerzők Judith Mader, Gareth Thomas, Geoff Tranter]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 46 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-05-8158-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - nyelvkönyv
802.0(079.1)=00
[AN 2528415]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2004.
Máthé Árpád
   Magyar - eszperantó igei szótár = Hungara - esperanta verba vortaro / Máthé Árpád ; [közread. a] Kulturális Eszperantó Szövetség. - Budapest : Kult. Eszperantó Szövets., 2004. - 93 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-214-686-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-086-7)
eszperantó - ige - nyelvkönyv
800.892-25(078)=945.11
[AN 2528918]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2004.
   Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban : a XII.[!XIV.] Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekció : összefoglalók kötete / [szerk. Cs. Jónás Erzsébet]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2004. - 135 p. ; 25 cm
Rend. a Nyíregyházi Főiskola
ISBN 963-9385-84-0 fűzött : ár nélkül
alkalmazott nyelvészet - konferenciakiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2528246]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2004.
   Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere / szerk. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. - Budapest : Tinta, 2004. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 32.)
A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Karának Magyar Nyelvészeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya által Nyíregyházán 2002. aug. 26-28. között azonos címmel rendezett 12. Élőnyelvi Konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7094-00-8 fűzött : 2380,- Ft
magyar nyelv - szociolingvisztika - nyelvi jellegzetesség - asszimiláció
809.451.1-087 *** 809.451.1-06 *** 316.7 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2530017]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2004.
Sáradyné Kántor Judit
   Magyar - angol, angol magyar zsebszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. Sáradyné Kántor Judit, Sárady Gyula]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libro-Trade, [2004]. - 476 p. ; 12 cm
ISBN 963-9328-88-X fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2533858]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2004.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2000. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4972-9 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531776]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2004.
Somló Katalin
   Schrittweise 3 : haladóknak / Somló Katalin, Andreas Kentsch. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-19-3865-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531772]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2004.
Szalai Elek
   2000 feladat a "B" típusú angol nyelvvizsgákra / Szalai Elek. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2004]. - 160 p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-75-4 fűzött : 1288,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2531291]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2004.
Széna Béla
   Őshaza keresés másképpen / Széna Béla. - Pécs : [Szerző], 2003. - 184 p., [4] fol. : ill., részben térk. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3)
[AN 2528903]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2004.
Szikszainé Nagy Irma
   Leíró magyar szövegtan / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Osiris, 2004. - 524 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 487-511.
ISBN 963-389-681-9 kötött : 4180,- Ft
magyar nyelv - szövegtan - hermeneutika - egyetemi tankönyv
809.451.1-73(075.8) *** 894.511.08(075.8) *** 82.07(075.8)
[AN 2531191]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2004.
   A tihanyi alapítólevél, 1055 / [latin szöveg és utószó Érszegi Géza] ; [szómagyarázat Eva Berta és Érszegi Géza] ; [... ford. Holub József és Érszegi Géza] ; [kiad. Bencés Apátság ...]. - 2. bőv. kiad. - Tihany : Bencés Apátság, 2004. - 8 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 5.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9439-33-9)
magyar nyelv - magyar történelem - bencések - 11. század - nyelvemlék - történelmi forrás
809.451.1-8"1055" *** 943.9"10"(093.2) *** 271.1(439-2Tihany)"1055"(093.2)
[AN 2532313]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2004.
Tomori Lajosné
   Šag za šagom : munkafüzet / Tomori Lajosné. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5382-3 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2531697]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12110 /2004.
Dobayné Fenyvesi Ildikó
   13 dráma : felkészülés érettségire, felvételire / Dobayné Fenyvesi Ildikó. - Budapest : Mérték K., 2004. - 131 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-82-0 fűzött : ár nélkül
világirodalom - magyar irodalom - középfokú oktatás - érettségi vizsga - műelemzés
82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3) *** 372.882(075.3)
[AN 2530852]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2004.
Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája (2003) (Budapest)
   Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája : 2003. október 3. : előadások szövege : Szent Jeromos-napi találkozások = Translators and Interpreters Autumn Conference : 3rd October 2003 : Saint Jerome's day encounters : proceedings of the conference / [összeáll. Szászné Veidner Katalin] ; [kiad. a BMGE Nyelvi Intézet]. - [Budapest] : BMGE Nyelvi Int., 2003. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézet, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem és a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
műfordítás - konferenciakiadvány
82.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2527887]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2004.
Hadnagy Róbert
   Agatha Christie krimikalauz avagy Gyilkosságok ABC-ben / Hadnagy Róbert, Molnár Gabriella. - Budapest : Európa, 2004. - 612 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-07-7429-1 kötött : 4200,- Ft
Christie, Agatha
Anglia - angol irodalom története - író - 20. század - bűnügyi regény - lexikon - személyi bibliográfia
820(091)-312.4:030 *** 820(092)Christie,_A. *** 012Christie,_A.
[AN 2527693]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2004.
London, Charmian
The book of Jack London (magyar)
   Jack London élete / írta Mrs. Jack London Charmian Kittredge London ; [átd. Harsányi Zsolt]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 433, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9487-76-7 kötött : 2500,- Ft
London, Jack
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - századforduló - memoár - életrajz
820(73)(092)London,_J.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2529561]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2004.
Montágh Imre (1931-1986)
   Figyelem vagy fegyelem?! : az előadói magatartás / Montágh Imre ; [... átd. Montágh Imréné Riener Nelli]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 135 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-[136].
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-146-4)
előadóbeszéd
82.085 *** 809.451.1-06
[AN 2531257]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2004.
   Problems in Arabic literature / redigit Miklós Maróth. - Piliscsaba : Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2004. - [8], 189 p. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86359-4-0 fűzött : ár nélkül
arab irodalom története - konferenciakiadvány
892.7(091) *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2528409]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2004.
   A szó élete : tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére / ... szerk. Szitár Katalin ; szerkbiz. Jerzy Faryno, Thomka Beáta, Ivan Verč. - Budapest : Argumentum, 2004. - 490 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 480-490. és a tanulmányok végén
ISBN 963-446-293-6 fűzött : 2800,- Ft
irodalomtudomány
82.01 *** 012Kovács_Á.
[AN 2528893]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12117 /2004.
   Miért sírnak a metaforák? : tanulmányok Tornai József tiszteletére / [szerk. János István]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2004. - 181 p. ; 21 cm
A Nyíregyházi Főiskolán 2003. máj. 15-én rendezett konferencia előadásaival. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9385-88-3 fűzött : ár nélkül
Tornai József (1927-)
Magyarország - író - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Tornai_J. *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2528249]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2004.
   Móra-emlékek Kiskunfélegyházán / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2004. - 48 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-214-923-8 fűzött : ár nélkül
Móra Ferenc (1879-1934)
Kiskunfélegyháza - író - helyismeret - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Móra_F. *** 908.439-2Kiskunfélegyháza(084.12)
[AN 2529092]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2004.
Rónay László (1937-)
   Lélek és szó : esszék, tanulmányok / Rónay László. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 368 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-291-X fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2528876]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2004.
   Stílus és jelentés : tanulmányok Krúdy stílusáról / szerk. Jenei Teréz és Pethő József. - Budapest : Tinta, 2004. - 113 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 31.)
A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Tanítóképző Intézete által 2003. okt. 21-22. között tendezett tudományos emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-98-6 fűzött : 1680,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - stilisztika - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 894.511.08 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2527737]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2004.
Szücsné Harkó Enikő
   Wass Albert írói pályaképe / Szücsné Harkó Enikő. - Dunaújváros : Meritum Text, 2004. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-245.
ISBN 963-216-360-5 kötött : ár nélkül
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2527832]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2004.
Tverdota György (1947-)
   Tizenkét vers : József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése / Tverdota György. - Budapest : Gondolat, 2004. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-40-X fűzött : 2890,- Ft
József Attila (1905-1937). Eszmélet
Magyarország - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511(092)József_A.
[AN 2529918]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12123 /2004.
Adair, Gilbert
The dreamers (magyar)
   Álmodozók / Gilbert Adair ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-39-6 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2528315]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2004.
Albom, Mitch
The five people you meet in heaven (magyar)
   Öten a mennyországból / Mitch Albom ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-21-X kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2529399]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2004.
Apollinaire, Guillaume
   Válogatott versek / Guillaume Apollinaire ; [vál. és a jegyzeteket kész. Réz Pál] ; [ford. Eörsi István et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 136 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7546-8 fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2529036]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2004.
Asimov, Isaac
I, Robot (magyar)
   Én, a robot / Isaac Asimov ; [ford. Vámosi Pál, Baranyi Gyula]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 237, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-497-058-3 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2532335]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2004.
Baum, Lyman Frank
The wizard of Oz (magyar)
   Oz, a nagy varázsló / L. Frank Baum ; [ford. Szőllősy Klára] ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 2002. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-380-6 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2532805]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2004.
Bernau, Inga von
Die Rose von Kairo (magyar)
   Kairó rózsája / Inga von Bernau ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 164.)
ISBN 963-7042-17-2 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2530465]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2004.
Besznyák István (1931-)
   Idézetek, gondolatok az orvostudományról / Besznyák István. - Budapest : Medicina, 2004. - 277 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 963-242-873-0 kötött : ár nélkül
világirodalom - orvostudomány - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 61(0:82-84)
[AN 2530723]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2004.
Brashares, Ann
The sisterhood of the traveling pants (magyar)
   Négyen egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 963-9093-68-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2533516]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2004.
Brezina, Thomas
Wahnsinn! Ich bin ein Star! (magyar)
   Őrület! Sztár lettem! / Thomas Brezina ; [ford. Zachar Viktor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-038-X kötött : 2299,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528273]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2004.
Brown, Sandra
Above and beyond (magyar)
   Eltévedt levelek / Sandra Brown ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 288 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-305-8 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2527756]
MARC

ANSEL
UTF-812133 /2004.
Busch, Wilhelm
Max und Moritz (magyar)
   Marci és Miska : két tacskó furfangjai hét csínyben, kilencvenhét torzképpel / Wilhelm Busch ; Rudnyánszky Gyula fordításában. - Budapest : Eri, 2004. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. "Max és Móric" címmel is
ISBN 963-8090-67-7 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
830-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2528000]
MARC

ANSEL
UTF-812134 /2004.
Cărtărescu, Mircea
Travesti (magyar)
   Lulu / Mircea Cărtărescu ; [ford. Lövétei Lázár László]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 181 p. ; 19 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-21-3 kötött : 2490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2528298]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2004.
Casati Modignani, Sveva
Come vento selvaggio (magyar)
   Mistral / Sveva Casati Modignani ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 334, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Száguldás az életem" címmel is
ISBN 963-203-114-8 fűzött : ár nélkül
olasz irodalom - szerelmes regény
850-312.5=945.11
[AN 2530472]
MARC

ANSEL
UTF-812136 /2004.
Clancy, Tom
Red rabbit (magyar)
   A gonosz birodalma / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 685 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-287-9 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2530276]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2004.
Cook, Robin
Vector (magyar)
   Vektor / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 2002. - 396 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-279-8 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2534322]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Des anderen Ehre (magyar)
   Becsületbeli ügy / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, cop. 2004. - 218 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-03-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2532825]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Dora Linds Geheimnis (magyar)
   Alázatos szerelem / Hedvig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 18.)
ISBN 963-7042-09-1 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2532814]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Feenhände (magyar)
   Tündérujjak / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, cop. 2004. - 170 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9480-88-6 fűzött : 749,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2530436]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Jolandes Heirat (magyar)
   Jolande esküvője / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 17.)
ISBN 963-7042-08-3 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2532664]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Von welcher Art bist du? (magyar)
   Idegen égbolt alatt / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, cop. 2004. - 137 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9480-98-3 fűzött : 720,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2532673]
MARC

ANSEL
UTF-812143 /2004.
Crébillon, Claude-Prosper Jolyot de
Le sopha (magyar)
   Egy pamlag emlékiratai / Claude Jolyot de Crébillon ; [ford. és az utószót írta Kovács Ilona]. - Szeged : LAZI, cop. 2004. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-66-5 kötött : 2000,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - regény
840-993=945.11 *** 840-31=945.11
[AN 2530816]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2004.
Cross, Melinda
Lion of darkness (magyar)
   A lélek szeme / Melinda Cross ; [... ford. Kiss Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 261.)
ISBN 963-537-278-7 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2528219]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2004.
Čtvrtek, Václav
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (magyar)
   Moha és Páfrány / írta Václav Čtvrtek ; ill. Zdeněk Smetana ; [ford. Lőrincz Emőke és Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2004. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7944-3 kötött : 1980,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2533839]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2004.
A cup of comfort for Christmas (magyar)
   Egy csésze vigasz karácsonyra : történetek az öröm csodájáról és a meghitt ünnepekről / szerk. Colleen Sell ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 320 p. ; 19 cm
ISBN 963-368-835-3 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - karácsony - elbeszélés
820-32(73)(082)=945.11 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2530075]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2004.
Doctorow, E. L.
Sweet land stories (magyar)
   Regénykék az édeni Amerikából / E. L. Doctorow ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Novella, [2004]. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 963-9442-34-8 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 2529383]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2004.
Doherty, Paul C.
An evil spirit out of the West (magyar)
   Gonosz árny nyugat felől / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 366 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9437-97-2 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2530275]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2004.
Dr. Frank und ein trauriger Engel (magyar)
   Verena doktornő és a hűtlen barát / [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 166.)
ISBN 963-7042-19-9 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2530459]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2004.
Feist, Raymond E.
Jimmy the hand (magyar)
   Sebes Jimmy / Raymond E. Feist, Steve Stirling ; [ford. Lhotsky Barbara]. - Budapest : Beholder, 2004. - 356 p. ; 19 cm
Résháború legendája sorozat (keretcím) ; Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-88-4 fűzött : 1898,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2528263]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2004.
Field, Sandra
The mistress deal (magyar)
   Folt nélkül / Sandra Field ; [... ford. Kiss Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 317.)
ISBN 963-537-253-1 fűzött : 369,- Ft : 80 Sk : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2528195]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2004.
Goldman, William
Brothers (magyar)
   Fivérek / William Goldman ; [ford. Upor László]. - Budapest : Európa, 2004. - 436 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7630-8 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2528839]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2004.
Gordon, Abigail
Saving Suzannah (magyar)
   Hiába menekülsz / Abigail Gordon ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 260.)
ISBN 963-537-277-9 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2528211]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2004.
Gordon, Lucy
Wife by arrangement (magyar)
   A mama főztje / Lucy Gordon ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 318.)
ISBN 963-537-254-X fűzött : 369,- Ft : 80 Sk : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2528200]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2004.
Grass, Günter
Im Krebsgang (magyar)
   Ráklépésben / Günter Grass ; [ford. és a jegyzeteket írta Magyar István]. - Budapest : Európa, 2004. - 292 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7700-2 kötött : 1900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2531260]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2004.
Grisham, John
Skipping Christmas (magyar)
   Elmaradt karácsony / John Grisham ; [ford. Lakatos[!Szilárd] Gabriella]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-20-1 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2528269]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2004.
Grunberg, Arnon
Amuse-gueule (magyar)
   Ínyencek / Arnon Grunberg ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 372 p. ; 19 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-50-7 kötött : ár nélkül
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2528294]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2004.
Hajdú István
   Varietas delectat : latin mondások / [összeáll. Hajdú István] ; [kieg., a verseket ford., az utószót és a jegyzeteket írta Muraközy Gyula]. - 7. átd. kiad. - [Budapest] : General Press, [2004], cop. 1993. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 963-9598-14-3 velúr : 2200,- Ft
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
871-84.02=945.11
[AN 2534243]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2004.
Halberstam, Yitta
Small miracles for families (magyar)
   Meghitt csodák : a családi szeretet megtartó ereje / Yitta Halberstam és Judith Leventhal ; [ford. Agárdi Krisztina, Varga Judit és Varga Zsófia]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 263 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-963-5 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - család - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 316.356.2(0:82-32)
[AN 2530605]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2004.
Halberstam, Yitta
Small miracles of love & friendship (magyar)
   Felejthetetlen csodák / Yitta Halberstam és Judith Leventhal ; [ford. Várady Soma]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 303 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-962-7 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - barátság - szerelem - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 392.6(0:82-32) *** 177.63(0:82-32)
[AN 2530613]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2004.
Hiaasen, Carl
Hoot (magyar)
   Surranó / Carl Hiaasen ; [ford. Kiss Marianne]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-470-5 fűzött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2528834]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2004.
János Pál (pápa), II.
Wstańcie, chodźmy! (magyar)
   Keljetek föl, menjünk! / II. János Pál ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2004. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-9527-47-5 kötött : ár nélkül
János Pál (pápa), II.
pápa - 19. század - 20. század - lengyel irodalom - memoár
884-94=945.11 *** 262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 2529744]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2004.
Jewell, Lisa
One-hit wonder (magyar)
   15 perc hírnév / Lisa Jewell ; [ford. M. Szabó Csilla]. - [Budapest] : [Pannonica], cop. 2004. - 371 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-9252-96-4 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2527746]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2004.
Kaut, Ellis
Immer dieser Pumuckl (magyar)
   Mindig ez a Pumukli! / Ellis Kaut ; [ford. Kincses Edit] ; [a verseket ford. Gyárfás Endre]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 149 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 963-539-480-2 kötött : 1800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2530307]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2004.
László Károly (1923-)
Der Weg nach Auschwitz (magyar)
   Az út Auschwitz felé / László Károly ; [ford. Esterházy Mátyás]. - Budapest : Mundus, 2004. - 360 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
Tart.: Tóparti nyaralás ; A nagybácsi ; Találkozás 25 év után : László Károly és Szondi Lipót beszélgetése ; Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban : emlékezések és interjúk ; Ferien am Waldsee ; Der Onkel ; Wiedersehen mit Leopold Szondi nach 25 Jahren
ISBN 963-8033-16-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - svájci irodalom - holokauszt - zsidóság - 20. század - memoár
830-94(494)=945.11 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2530176]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2004.
London, Jack
   Barna farkas / Jack London ; [szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2004. - 196 p. ; 20 cm
Ford. Bartos Zoltán et al.
ISBN 963-9375-12-8 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2532213]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2004.
Ludlum, Robert
The Matarese countdown (magyar)
   A Matarese leszámolás / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 1999. - 621 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-278-X fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2534330]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2004.
Oates, Joyce Carol
Beasts (magyar)
   Állatok / Joyce Carol Oates ; [ford. Etédi Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-19-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2528268]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2004.
Orloff, Wera
Diese Frau darfst du nicht lieben (magyar)
   Felejtsd el azt a lányt! / Wera Orloff ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 163.)
ISBN 963-7042-11-3 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2530430]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2004.
Puškin, Aleksandr Sergeevič
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin ; Válogatott írások / Alekszandr Puskin. - Budapest : Mérték K., 2004. - 266, [3] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
Ford. Áprily Lajos, Wessely László és Márkus Gyula
ISBN 963-9519-91-X fűzött : ár nélkül
orosz irodalom - verses epika - memoár
882-13=945.11 *** 882-94=945.11
[AN 2530848]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2004.
Quick, Amanda
The paid companion (magyar)
   Menyasszonyt bérelnék! / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-115-6 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2530475]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2004.
Roberts, Nora
Purity in death (magyar)
   Halálos ártatlanság / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 379 p. ; 18 cm
ISBN 963-425-013-0 fűzött : 1298,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2530498]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2004.
Rohloff, Andrea
Die Schneejungfrau (magyar)
   Hótündér : egy török börtönbe jutott lány naplója / Andrea Rohloff ; [... feljegyezte Anne Nürnberger] ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2004. - 289 p., [8] t. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9493-14-7 fűzött : 1680,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2529344]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2004.
Rolofson, Kristine
A wife for Owen Chase (magyar)
   Igazolt hiányzás / Kristine Rolofson ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 180.)
ISBN 963-537-201-9 * fűzött : 369,- Ft : 80 Sk : 155 DIN (hibás ISBN 963-537-201-0)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2528203]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2004.
Sade, Donatien Alphonse François de
   A szerelem stratégiája / Sade márki ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 153, [2] p. ; 21 cm
Tart.: A lóvá tett elnök ; Legyen óhaja szerint ; Aki önmagát szarvazta föl, avagy A váratlan kibékülés ; A tisztelendő férj ; Augustine de Villeblanche, avagy A szerelem stratégiája. - A ford. az "Augustine de Villeblance ou le stratagème de l'amour et autres contes licencieux" (Paris : Flammarion, 1996) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9416-90-8 kötött : 1600,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - regény
840-31=945.11 *** 840-32=945.11 *** 840-993=945.11
[AN 2528317]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2004.
Sagan, Nick
Idlewild (magyar)
   Idlewild / Nick Sagan ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-35-3 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2528311]
MARC

ANSEL
UTF-812177 /2004.
Sandford, John
Hidden prey (magyar)
   Titkos préda / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2004. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-211-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2530160]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2004.
Schacht, Andrea
Der Dunkle Spiegel (magyar)
   A sötét tükör : regény / Andrea Schacht ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Opus, 2004. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 963-7080-01-5 kötött : ár nélkül
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2528983]
MARC

ANSEL
UTF-812179 /2004.
Schimmel, Betty
To see you again (magyar)
   Szerelem a halál árnyékában / Betty Schimmel és Joyce Gabriel ; [ford. Szilárd Gabriella]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 386, [11] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-62-0 fűzött : 2480,- Ft
Schimmel, Betty
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2528313]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2004.
Shakespeare, William
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet / William Shakespeare ; ford. Arany János ; Rosencrantz és Guildenstern halott / Tom Stoppard ; ford. Vas István. - Budapest : Mérték K., 2004. - 274 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
Egys. cím: Hamlet, prince of Denmark. Rosencrantz and Guildenstern are dead
ISBN 963-9519-83-9 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2530846]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2004.
Sheldon, Sidney
Nothing lasts forever (magyar)
   Semmi sem tart örökké / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 381 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "Egyszer minden véget ér" címmel is
ISBN 963-635-280-1 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2534250]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2004.
Silva, Daniel
A death in Vienna (magyar)
   Utolsó esély / Daniel Silva ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-35-0 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2530181]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2004.
Smith, Dodie
The hundred and one dalmatians (magyar)
   Száz meg egy kiskutya ; A kutyák csillaga / Dodie Smith ; [ford. ... Bokor Klára, Szentmiklósi Tamás] ; [ill. Janet Johnstone, Anne Graham-Johnstone[!]]. - Budapest : Eri, 2004. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (Üveghegy, ISSN 1785-8305 ; 1.)
Egys. cím: The hundred and one dalmatians ; The starlight barking. - Példányszám: 800
ISBN 963-8090-40-5 kötött : 3570,- Ft
angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2527999]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2004.
Smith, Wilbur
Men of men (magyar)
   Igazi férfi / Wilbur Smith ; [ford. Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2004]. - 593 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-46-X fűzött : ár nélkül
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2534333]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2004.
Sofoklīs
Antigonī (magyar)
   Antigoné / Szophoklész ; ford. Trencsényi-Waldapfel Imre. Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Mészöly Dezső. - Budapest : Mérték K., 2004. - 173, [2] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
Egys. cím: Antigonī. Romeo and Juliet
ISBN 963-9519-80-4 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - ókori görög irodalom - dráma
875-21=945.11 *** 820-2=945.11 *** 875(091) *** 820(091)
[AN 2530834]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2004.
Spindler, Erica
Dead run (magyar)
   A sátán virága / Erica Spindler ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 430 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-306-6 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2527753]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2004.
Steel, Danielle
Ransom (magyar)
   Váltságdíj / Danielle Steel ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-112-1 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2530120]
MARC

ANSEL
UTF-812188 /2004.
Steel, Danielle
Special delivery (magyar)
   Égi küldemény / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-102-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2532898]
MARC

ANSEL
UTF-812189 /2004.
Steiger, Brad
Miracles of a mother's love (magyar)
   Szívszorító csodák : igaz történetek az anya és gyermeke közötti különleges kötelékről / Brad Steiger és Sherry Hansen Steiger ; [ford. Tóth Gizella]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 221 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-368-964-3 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szülő - nő - gyermek - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32) *** 316.37-055.62(0:82-32)
[AN 2530188]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2004.
The Tao of bada bing! (magyar)
   Maffiózók és a Tao : a Soprano-család életbölcsességei : the Sopranos / a sorozatot David Chase kész. ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, 2004. - 170, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-497-028-1 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2530456]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2004.
   Tested zenéje : skandináv szerelmes versek / vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc. - [Budapest] : General Press, [2004]. - 63 p. ; 15 cm. - (Szép versek, szép köntösben, ISSN 1416-8804)
ISBN 963-9598-13-5 velúr : 798,- Ft
germán népek irodalma - szerelem - vers - antológia
839.5-14(082)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 2528340]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2004.
Trigiani, Adriana
Lucia, Lucia (magyar)
   Lucia, Lucia / Adriana Trigiani ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-25-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2527752]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2004.
Ulickaâ, Lûdmila
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2408-1 kötött : 1890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2527757]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2004.
Vargas Llosa, Mario
   Kölykök / Mario Vargas Llosa ; [ford. Benyhe János, Kesztyűs Erzsébet, Nagy Mátyás]. - Budapest : Európa, 2004. - 187, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Los jefes (Barcelona : Barral Ed., 1971) ; Los cachorros (Barcelona : Ed. Lumen, 1967) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7647-2 kötött : 1800,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(85)=945.11
[AN 2527867]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2004.
Vas Zoltán (1969-)
   888 humoros aforizma : a szellemes elme értelmező szótára / [összeáll. Vas Zoltán]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-337-6 fűzött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2532976]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2004.
Vas Zoltán (1969-)
   Még újabb 888 humoros aforizma : a szellemes elme értelmező szótára / [összeáll. Vas Zoltán]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-339-2 fűzött : ár nélkül
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2530487]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2004.
Vas Zoltán (1969-)
   Újabb 888 humoros aforizma : a szellemes elme értelmező szótára / [összeáll. Vas Zoltán]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-338-4 fűzött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2532978]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2004.
Vogl, Christl
Mijn leukste elfenverhaaltjes (magyar)
   Kedvenc meséim erdei tündérekről és manókról / Christl Vogl ; [ford. Szép Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 189 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-068-1 kötött : 2499,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 2532497]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2004.
Vonnegut, Kurt
Bluebeard (magyar)
   Kékszakáll / Kurt Vonnegut ; [ford. Kappanyos András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2004. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-099-0 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2534336]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2004.
Waller, Robert James
Border music (magyar)
   A szerelem zenéi / Robert James Waller ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-368-902-3 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2530624]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2004.
White, Robin
Siberian light (magyar)
   A tajgai tigris / Robin White ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2004]. - 434 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-98-4 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2529670]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2004.
Wilson, Jacqueline
Girls out late (magyar)
   Lányok késésben / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2004. - 218 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9307-90-4 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2533815]
MARC

ANSEL
UTF-812203 /2004.
Wilson, Jacqueline
Mum-minder (magyar)
   Bízd csak rám, anyu! / [Jacqueline Wilson] ; ill. Nick Sharatt ; ford. Karnis Andrea. - Budapest : Animus, 2004. - 95 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9563-35-8 kötött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom
820-93=945.11
[AN 2528272]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2004.
Wodehouse, Pelham Grenville
The code of the Woosters (magyar)
   Gáz van, Jeeves! / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2004. - 316, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-539-466-7 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2532190]
MARC

ANSEL
UTF-812205 /2004.
Zu dritt erobern wir die Welt (magyar)
   Leszel az anyukám? / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 165.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-13-X fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2530425]
MARC

ANSEL
UTF-812206 /2004.
Zweig, Stefanie
Der Traum von Paradies (magyar)
   Álom a Paradicsomról / Stefanie Zweig ; [ford. Wintersteinné Német Éva]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-45-X kötött : 2200,- Ft
osztrák irodalom - szerelmes regény
830-312.5(436)=945.11
[AN 2529921]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12207 /2004.
Albert Gábor (1929-)
   Keskeny résen át / Albert Gábor. - Budapest : Pont, 2004. - 53 p. ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-9312-98-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2528146]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2004.
   Álmodók földje / [... szerzői András Zsolt et al.]. - [Nyúl] : [VPM], 2004. - 215 p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 3.)
ISBN 963-216-751-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2527908]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2004.
Antal Sándor
   Majális a Csillag-börtönben : második javított változat / Antal Sándor ; [közread.] A Magyar Nyelvért Alapítvány. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2004. - 84 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-040-1 fűzött : 995,- Ft : 4,00?
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2528721]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2004.
Arany János (1817-1882)
   Családi kör : válogatás Arany János verseiből gyerekeknek / ill. Jenkovszky Iván. - [Budapest] : Santos, [2004]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9594-06-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2530248]
MARC

ANSEL
UTF-812211 /2004.
Barbócz Ildikó, H.
   Ha majd a színek visszatérnek / H. Barbócz Ildikó ; [a ... fotókat a szerző kész.]. - Eger : Gonda Kvk., 2004. - 111 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-85449-3-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529196]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Egy szalmaözvegy levelei / Benedek Elek. - Budapest : Eri, 2004. - 95 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-46-4 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2528001]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   The tree that reached the sky : Hungarian folktales / adapted by Elek Benedek and Gyula Illyés ; ill. by Gabriella Hajnal ; [transl. by Caroline Bodóczky, Judith Elliott and Gerard Gorman]. - 5. print. - Budapest : Corvina, 2004. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5397-4 kötött : 2650,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2)=20 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2532303]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2004.
Bényei József (1934-)
   Kései sugárverésben : válogatott versek, 1954-2004 / Bényei József ; [az illusztrációkat ... Menyhárt József ... munkáiból vál.]. - Debrecen : Stílus Stúdió, 2004. - 282 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-628-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529989]
MARC

ANSEL
UTF-812215 /2004.
Bitó László (1934-)
   Nekünk kell megváltanunk magunkat : egy humanista hitvallása / Bitó László. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 267 p., [4] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 263-267.
ISBN 963-446-288-X fűzött : 2800,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - orvos - publicisztika - interjú
894.511-92 *** 61(73)(=945.11)(092)Bitó_L.(047.53)
[AN 2528886]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2004.
Bölönyi Bence (1955-)
   Ne nézz vissza! : versek : kordokumentumok / Bölönyi Bence ; [ill. Karácsony Attila]. - Budapest : B-Humanitas Stúdió, 2004. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-960-3 fűzött : 1200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2529900]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2004.
   A cinege cipője : verses-dalos könyv az állatokról / [... vál. Ványai Mária, Labancz László] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-282-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 087.5
[AN 2532969]
MARC

ANSEL
UTF-812218 /2004.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Boborján / Dolák-Saly Róbert, Szászi Móni. - Budapest : Európa, 2004. - 228, [7] p. : ill., főként színes, részben kotta ; 25 cm
ISBN 963-07-7698-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2527711]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2004.
Donászy Ferenc (1858-1923)
   Ne bántsd a magyart! : történetek a török hódoltság korából / Donászy Ferenc. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-315-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - történelmi regény - hasonmás kiadás
894.511-311.6 *** 094/099.07
[AN 2530277]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2004.
   Elf testvérek : két regény és egy novella az elf-quetter háborúról. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 523 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 57.)
Tart.: Elf mágia / John Caldwell. Időtlen szövetségben / Kristo Hans. Farkastestvérek / Jean le Marchè. - Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-17-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 2527717]
MARC

ANSEL
UTF-812221 /2004.
Énekes Beáta
   A vágyak balladája / Énekes Beáta. - Budapest : Accordia, 2004. - 106, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-65-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529914]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2004.
Fable, Vavyan
   Mesemaraton / Vavyan Fable. - 3. kiad. - Budapest : Fabyan, 2004. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 963-9300-12-8 fűzött : 1398,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2533581]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2004.
Farkas Hári Judit
   Mandalák / Farkas Hári Judit. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 96 p. ; 17 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-29-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - dialógus
894.511-83
[AN 2530255]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2004.
Fehér Klára (1922-1996)
   Én sose kapok levelet ; Lesz nekem egy szigetem ; Az indián kertje : három kisregény / Fehér Klára ; [ill. Demjén Zsuzsa]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-465-9 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2529997]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Egy szem kukorica / Fekete István. - Budapest : Szt. Gellért K., [2004]. - 190, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-269-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-696-270-7)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2528829]
MARC

ANSEL
UTF-812226 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Éjfél után.. / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : LAZI, cop. 2004. - 236, [3] p. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-9416-91-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2530556]
MARC

ANSEL
UTF-812227 /2004.
   Fény, árnyék útjain : versek és prózai írások / [írták András Béláné et al.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 157, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-72-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2529919]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2004.
   Fényzivatar : versek és prózai írások / [írták Balogh Márta et al.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 177, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-73-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2529920]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2004.
   Fényzuhatag : versek és prózai írások / [írták Balatoni Virág et al.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 158, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-74-X fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2529908]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2004.
   A fortélyos öreg : 99 magyar népmese / [... vál. és a szövegeket átírta ... Mezey Katalin] ; Jankovics Marcell rajz. - 3. kiad. - Budapest : Officina Junior, cop. 2004. - 255 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9464-52-X kötött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2531713]
MARC

ANSEL
UTF-812231 /2004.
Gál György Sándor (1907-1980)
   Honthy Hanna : egy diadalmas élet regénye / Gál György Sándor. - [Budapest] : K. u. K. K., [2004]. - 491 p. ; 21 cm
ISBN 963-9384-84-4 kötött : 2650,- Ft
Honthy Hanna (1893-1978)
Magyarország - magyar irodalom - színész - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 792.028(439)(092)Honthy_H.(0:82-31)
[AN 2532321]
MARC

ANSEL
UTF-812232 /2004.
Gál Mária, L.
   Szívemig ér a csend / L. Gál Mária ; a szerző mandalarajzaival. - Kótaj : [Magánkiad.], 2004. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-233-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529895]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Mérték K., 2004. - 621, [2] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-88-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2530842]
MARC

ANSEL
UTF-812234 /2004.
Gönczöl Gizella
   Megmérettetés : novellák / Gönczöl Gizella. - Budapest : Szerző, 2004. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-295-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2528821]
MARC

ANSEL
UTF-812235 /2004.
Hajós Magda (1925-)
   Modern misztérium : magántörténelem a XX. században / Hajós Magda. - Budapest : Kairosz, 2004. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-51-1 fűzött : 2900,- Ft
Hajós Magda (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2530180]
MARC

ANSEL
UTF-812236 /2004.
Hegyi Béla (1937-)
   Szélvitorla : följegyzések a hetvenes évekből, 1978-1981 / Hegyi Béla. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 303 p. ; 20 cm
Szélvitorlák (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9568-54-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2530229]
MARC

ANSEL
UTF-812237 /2004.
   Hull a pelyhes / [a verseket vál. Labancz László] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 46, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-286-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)(082) *** 784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2530253]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2004.
   Isten előtt állsz.. : versek a magyar irodalomból / [vál. és szerk. Lothringer Miklós]. - Budapest : Auktor, cop. 2004. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 963-7780-92-0 velúr : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2528459]
MARC

ANSEL
UTF-812239 /2004.
   Kőlapok közé a fény : versantológia / [... vál., szerk. Balázs Tibor]. - Budapest : Accordia, 2004. - 99, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-70-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2529956]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2004.
Kőmíves Péter
   13 meghökkentő történet / [Peter Odry Mason]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 963-9384-88-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2530059]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2004.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A rossz orvos / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Eri, 2004. - 94 p. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 3.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-59-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2527991]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2004.
Kovács Georgina
   Doktorrá fogadom / Kovács Georgina. - Budapest : Medicina, 2004. - 249 p. ; 24 cm
ISBN 963-242-894-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2530712]
MARC

ANSEL
UTF-812243 /2004.
Kovács Sándor (1933-)
   Láng : válogatott versek 3. / Kovács Sándor. - Kiskunfélegyháza : Magánkiad., 2004. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-213-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529058]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Aranyidő / Krúdy Gyula ; [Kass János ill.]. - Budapest : Eri, 2004. - 175 p. : ill. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 4.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-60-X kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2527992]
MARC

ANSEL
UTF-812245 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A tegnapok ködlovagjai / Krúdy Gyula. - Budapest : Eri, 2004. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-8090-54-5 kötött : 3360,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2527996]
MARC

ANSEL
UTF-812246 /2004.
Kun Miklós (1908-)
   Kedves Hilda : egy elmeorvos az elmebeteg huszadik században / Kun Miklós. - Budapest : Medicina, 2004. - 145 p. ; 22 cm
ISBN 963-242-931-1 fűzött : ár nélkül
Kun Miklós (1908-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2530691]
MARC

ANSEL
UTF-812247 /2004.
Lajtainé Dudás Margit (1931-)
   Visszhang / Lajtainé Dudás Margit. - [Enying] : Jelenlét 2000', [2004]. - 112 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-02-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2528714]
MARC

ANSEL
UTF-812248 /2004.
   Láthatatlan kövek : kortárs prózaírók antológiája. - Budapest : Accordia, 2004. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-71-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - próza - antológia
894.511-32(082)
[AN 2529962]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2004.
Leslie, Nick M.
   A fehér kristály legendája / Nick M. Leslie. - Budapest : Accordia, 2004. - 349, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-64-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2529875]
MARC

ANSEL
UTF-812250 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az éjszaka doktora / Lőrincz L. László. - 2. kiad. - Budapest : Gesta, 2004. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 963-9591-06-8 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2528288]
MARC

ANSEL
UTF-812251 /2004.
Lovász Béla
   Bányászkodásom története / Lovász Béla. - Budapest : Accordia, 2004. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-76-6 fűzött : 1390,- Ft
Lovász Béla
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2529218]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2004.
Lőveri László
   Versek a mulandó időből / Lőveri László. - Budapest : Accordia, 2004. - 45, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-77-4 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529191]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2004.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - Budapest : Mérték K., 2004. - 155 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-79-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 2530843]
MARC

ANSEL
UTF-812254 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ajándék a végzettől : a Felvidék és Erdély visszacsatolása / Márai Sándor ; [... vál. és szerk. Székely Ádám]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 347 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
Szakály Sándor bevezetőjével
ISBN 963-208-898-0 v. : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2528873]
MARC

ANSEL
UTF-812255 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ajándék a végzettől : a Felvidék és Erdély visszacsatolása / Márai Sándor ; [... vál. és szerk. Székely Ádám]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 347 p. ; 19 cm
Szakály Sándor bevezetőjével
ISBN 963-208-899-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2528887]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2004.
Marsh, Evelyn
   Könyörtelenül / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2004. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-8296-64-X fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2529030]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2004.
Marton Ferenc
   Vén gesztenyefák alatt : FeriÉva, 1956 / Marton Ferenc. - Székesfehérvár : Marton F., 2004. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-281-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2529492]
MARC

ANSEL
UTF-812258 /2004.
   Mesék az állatokról / ill. Hegedűs Hajnalka. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 46, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9477-44-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 2530261]
MARC

ANSEL
UTF-812259 /2004.
   Mesék Mátyás királyról. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-59-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2532684]
MARC

ANSEL
UTF-812260 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Mérték K., 2004. - 223 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-89-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2530855]
MARC

ANSEL
UTF-812261 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tavaszi rügyek : selmecbányai elbeszélések / Mikszáth Kálmán ; [a rajzok Abonyi Zoltán munkái]. - Budapest : Eri, 2004. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Üveghegy, ISSN 1785-8305 ; 3.)
ISBN 963-8090-56-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2527997]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Mérték K., 2004. - 201, [2] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-78-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2530857]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2004.
   A Mikulás útja / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2004]. - 46, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Szerzők Sörös W. Klára et al.
ISBN 963-9594-10-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers - szöveggyűjtemény
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2530262]
MARC

ANSEL
UTF-812264 /2004.
Nagy Edit
   Nádszagú felhőkön : 100 vers / Nagy Edit. - Eger : Gonda Kvk., 2004. - 166, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-86412-8-2 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529194]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2004.
Nagyajtai Kovács Zsolt
   Én vagyok én, te vagy te.. / Nagyajtai Kovács Zsolt. - Budapest : Accordia, 2004. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-67-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2529185]
MARC

ANSEL
UTF-812266 /2004.
   Nem fogja elhinni! : egy sajtópályázat 1928-ból / szerk. Nagy Viktória. - Budapest : Eri, 2004. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-44-8 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - memoár - anekdota
894.511-36 *** 894.511-94
[AN 2527994]
MARC

ANSEL
UTF-812267 /2004.
Nemere István (1944-)
   Hedvig : egy magyar királylány szerelme és szenvedései : történelmi regény / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-329-5 fűzött : ár nélkül
Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2530281]
MARC

ANSEL
UTF-812268 /2004.
Németh H. András
   A perui kaland / írta és ill. Németh H. András. - Pécs : Alexandra, 2004. - [44] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Andris utazásai)
ISBN 963-368-788-8 kötött : ár nélkül
Peru - magyar irodalom - helyismeret - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.85(02.053.2)
[AN 2527784]
MARC

ANSEL
UTF-812269 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Galambnagymama / Nógrádi Gábor ; [... az illusztrációkat Cakó Ferenc rajz.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2004. - 89, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9503-09-6 kötött : 1280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2528235]
MARC

ANSEL
UTF-812270 /2004.
Nyika Zoltán (1968-)
   Tovább ZEN-élek / Nyika Zoltán. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 59 p. ; 17 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-30-4 fűzött : 820,- Ft (hibás ISBN 963-9219-27-9)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2530271]
MARC

ANSEL
UTF-812271 /2004.
Péli Tibor István
   Haláltánc az Élet előtt / Péli Tibor István ; [ill. Fekete Anett]. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [5], 86 fol. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529460]
MARC

ANSEL
UTF-812272 /2004.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor. Toldi / Arany János. - Budapest : Mérték K., 2004. - 171, [2] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-90-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2530838]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2004.
Pozsgai Györgyi
   Egymásba áradó folyók : 75 vers / Pozsgai Györgyi ; [... ill. Koscsó László]. - Eger : Gonda Kvk., 2004. - 116, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85449-8-8 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529182]
MARC

ANSEL
UTF-812274 /2004.
Rácz-Kotilla Erzsébet
   Úton-útfélen / Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor. - Pécs : Edenscript, 2004. - 106, [3] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-216-648-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2527751]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2004.
Radnai Annamária
   Élet a pokolban / Annmary. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2004. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-00-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2530323]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2004.
Radnai Gáborné
   Ájulás / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2004. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-02-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2530135]
MARC

ANSEL
UTF-812277 /2004.
Radnai Gáborné
   Éhség / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, 2004, cop. 1997. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-86448-8-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2532103]
MARC

ANSEL
UTF-812278 /2004.
Radnai Gáborné
   Örökké veled / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2004. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-03-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2530137]
MARC

ANSEL
UTF-812279 /2004.
Radnai Gáborné
   Szerelmes szívdobbanás / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2004, cop. 1998. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-86448-9-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2532204]
MARC

ANSEL
UTF-812280 /2004.
Reisinger Attila (1947-)
   Frontbetörés : túlélőballadák / Reisinger Attila. - Budapest : Accordia, 2004. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-75-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2529189]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2004.
Réthy László (1851-1914)
Művek (vál.)
   Lőwy Árpád válogatott művei / ... vál., szerk., az előszót írta Urbán László. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-317-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - erotikus irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511-993
[AN 2530579]
MARC

ANSEL
UTF-812282 /2004.
Siklósi Pál
   Élet és halál : az ötvenes évek : kettős regény / Siklósi Pál. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2004. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 963-7843-93-0 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2528988]
MARC

ANSEL
UTF-812283 /2004.
Svábenszki Pál (1929-)
   Csipkebokor lángján : versek a régmúltból és a jelenből / Svábenszki Pál. - Budapest : Accordia, 2004. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-66-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2529211]
MARC

ANSEL
UTF-812284 /2004.
Szenteleky Kornél (1893-1933)
   Isola Bella / Szenteleky Kornél. - Budapest : Eri, 2004. - 157 p. ; 17 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 2.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-62-6 kötött : 2520,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 2527864]
MARC

ANSEL
UTF-812285 /2004.
Szita Veronika, V.
   És csillagport hord a szél / V. Szita Veronika ; [közread. az] ... Olvasó Nemzet Alapítvány. - Eger : Gonda Kvk. : Olvasó Nemzet Alapítvány, 2004. - 199 p., [11] t.fol. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-86412-6-6 fűzött : 2310,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2529199]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2004.
Szombathy Viktor (1902-1987)
   Én kedves népem / Szombathy Viktor. - Budapest : Eri, 2004. - 95 p. ; 22 cm. - (Füzér, ISSN 1786-1373 ; 1.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-41-3 kötött : 1470,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(437.6)
[AN 2530790]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2004.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Asszonyok - sorsok : novelláskötet / Takácsné Csente Juliánna. - Tatabánya : Alfadat Press, [2004]. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-47-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2527728]
MARC

ANSEL
UTF-812288 /2004.
   Télapó itt van / [a verseket vál. Labancz László] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 46, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-285-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)(082) *** 784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2530540]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2004.
Thury Zoltán (1870-1906)
   Útravaló / Thury Zoltán. Testamentum / Benedek Elek. - Budapest : Eri, 2004. - 105 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8090-55-3 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2527995]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2004.
Ungvári Tamás (1930-)
   Lezáratlan nyomozás / Ungvári Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 963-9602-40-X kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2528306]
MARC

ANSEL
UTF-812291 /2004.
Ungvári Zsolt (1969-)
   Elefánttemető : regény / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Szerző, [2004]. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-302-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2528348]
MARC

ANSEL
UTF-812292 /2004.
Vágó Csaba
   Rommel kutyái / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-33-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2529035]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2004.
Várhelyi András (1953-)
   Kimenőkönyv / Várhelyi András. - Budapest : Móra, 2004. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7969-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2528292]
MARC

ANSEL
UTF-812294 /2004.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Pergő évek / Várkonyi Nándor ; [szerk. és utószó Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 544 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9373-76-1 kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 963-8277-65-3)
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - író - 20. század - irodalomtudományi forrás - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"192/194"(093) *** 894.511(092)Várkonyi_N.
[AN 2534422]
MARC

ANSEL
UTF-812295 /2004.
Végvári Lajos (1919-2004)
   Tempesta : naplóregény / Végvári Lajos. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 963-9466-77-8 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2530483]
MARC

ANSEL
UTF-812296 /2004.
   Volt egyszer egy kismalac : verses dalos könyv az állatokról / [... vál. Ványai Mária, Labancz László] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-283-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 087.5
[AN 2532971]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2004.
Vörös Zsolt
   A mosoly toronyszobája / Vörös Zsolt. - [S.l.] : Vörös Zs., 2004. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-247-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2529005]
MARC

ANSEL
UTF-812298 /2004.
Weöres Sándor (1913-1989)
   62 poems = 62 vers / Sándor Weöres ; from the Hung. by István Tótfalusi. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 151 p. ; 18 cm
ISBN 963-203-101-6 velúr : ár nélkül
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 2530111]
MARC

ANSEL
UTF-812299 /2004.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós. - Budapest : Mérték K., 2004. - 324, [3] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9519-92-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2530840]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2004.
Zsombok Tímár György (1932-)
   Toronyzene Soroksáron : elbeszélések / Zsombok Timár György. - Budapest : Mundus, 2004. - 268 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 35.)
ISBN 963-9501-21-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2530182]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2004.
Zúgó Róbert (1960-1984)
   Magamra hagy a vasárnap / Zúgó Róbert ; [a vál., a szöveggond. és a szerk. Fűzfa Balázs munkája]. - 2. jav. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-27-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2533821]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12302 /2004.
Bergen, Lara
Disney's more 5-minute princess stories (magyar)
   Mesevarázs : hercegnők újabb meséi / írta Lara Bergen ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - 49 p. : ill., színes ; 31 cm
Tart.: A kis hableány ; Aladdin ; Hófehérke és a hét törpe ; Csipkerózsika ; A Szépség és a Szörnyeteg ; The little mermaid ; Aladdin ; Snow White and the seven dwarfs ; The Sleeping Beauty ; Beauty and the Beast. - Disney princess (keretcím)
ISBN 963-627-990-X kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529135]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the big kid (magyar)
   Franklin és a nagyfiú / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-93-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2528397]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin makes a deal (magyar)
   Franklin egyezséget köt / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-94-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2528401]
MARC

ANSEL
UTF-812305 /2004.
Feeling happy, feeling sad (magyar)
   Borúra derű. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 19 cm
Főcím a gerincről. - Figuratív alakú
ISBN 963-627-950-0 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529137]
MARC

ANSEL
UTF-812306 /2004.
La ferme (magyar)
   Sürgő-forgó farm / [magyar nyelvre átültette Takács Viola]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Forgatható korongokkal
ISBN 963-627-917-9 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529120]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2004.
Harper, Piers
Snow Bear's surprise (magyar)
   Hópehely újabb kalandjai : [simogatós könyv] / rajz. Piers Harper. - Budapest : Egmont, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 31x31 cm
ISBN 963-628-007-X kötött : 3199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529125]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2004.
Heller, Sarah E.
Disney's princess collection (magyar)
   Mesebeli hercegnők / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2004. - 190 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Heller, Sarah E.
ISBN 963-628-013-4 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2532494]
MARC

ANSEL
UTF-812309 /2004.
Hook, Richard
Where's the dragon? (magyar)
   Hová bújt a sárkány? / ill. Richard Hook ; írta Jason Hook. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
Japán technikával
ISBN 963-627-937-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529141]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2004.
Howarth, Daniel
The chicken who saved Christmas (magyar)
   Pipi megmenti a karácsonyt / ill. Daniel Howarth. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2004. - [30] p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 963-627-928-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529107]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2004.
    éjszakát Cirmi. - [Budapest] : Pro Junior, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9533-16-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529148]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2004.
Joris, Daniel
Les aventures magique d'Arthur (magyar)
   Csiri Bálint és a bűvös könyv / [írta Daniel Joris] ; [ill. Gauthier Dosimont] ; [ford. Vida Enikő]. - Budapest : Egmont, 2004. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-628-025-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529122]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2004.
Kimmel, Elizabeth Cody
My penguin Osbert (magyar)
   Pingvinem, Oszkár / Elisabeth Cody Kimmel ; ill. H. B. Lewis. - Budapest : Egmont, 2004. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-628-021-5 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529129]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2004.
Magon, James
Home on the range (magyar)
   A legelő hősei : a nagy leszámolás / szöveg James Magon ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2004. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-628-059-2 * fűzött : 499,- Ft (hibás ISBN 963-628-059-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529144]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2004.
My first lullaby book (magyar)
   Első altatódalos könyvem / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-627-964-0 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529121]
MARC

ANSEL
UTF-812316 /2004.
My first peek-a-boo book (magyar)
   Első kukucskálós könyvem / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-627-965-9 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529114]
MARC

ANSEL
UTF-812317 /2004.
My first smiley face book (magyar)
   Első mosolyalbumom / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-627-966-7 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529124]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2004.
My first so-soft book (magyar)
   Első simogatós könyvem / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-627-967-5 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529119]
MARC

ANSEL
UTF-812319 /2004.
Pétigny, Aline de
Camille au fil des jours (magyar)
   Kicsi Kata : egy ovis huncutságai / írta Aline de Pétigny ; ill. Nancy Delvaux ; [ford. Vida Enikő]. - Budapest : Egmont, 2004. - [114] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-628-026-6 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529112]
MARC

ANSEL
UTF-812320 /2004.
Les saisons (magyar)
   Pörgő-forgó évszakok / [magyar nyelvre átültette Takács Viola]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Forgatható korongokkal
ISBN 963-627-915-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529117]
MARC

ANSEL
UTF-812321 /2004.
Seeing, touching, tasting (magyar)
   Láss, tapints, ízlelj!. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
Főcím a gerincről. - Figuratív alakú
ISBN 963-627-949-7 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529130]
MARC

ANSEL
UTF-8