MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:40:40
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

1 /2005.
Vörös László (1934-)
   Szigorúan ellenőrzött mondatok : a főszerkesztői értekezletek történetéből, 1975-1986 / Vörös László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 363 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-33-9 fűzött : 2250,- Ft
Magyarország - időszaki kiadvány - sajtóügy - újságíró - kulturális politika - Kádár-korszak - történelmi forrás
050(439)"197/198"(093) *** 070(439)"197/198"(093) *** 008:323(439)"197/198"(093)
[AN 2531594]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2 /2005.
   Jubileumi emlékkönyv : 50 éves a Csuka Zoltán Városi Könyvtár / [szerk. Ács Gábor, Sebestyénné Majchrowska Ewa, Miklósi Csabáné]. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2004. - 180 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-168.
ISBN 963-216-502-0 fűzött : ár nélkül
Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd)
Érd - könyvtár
027.52(439-2Érd)
[AN 2531398]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3 /2005.
   A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig / szerk. Palló Gábor. - Budapest : Áron, 2004. - 342 p. : ill. ; 21 cm. - (Recepció és kreativitás, ISSN 1785-5594)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-35-8 kötött : 2880,- Ft (hibás ISBN 963-963-9210-35-8)
Magyarország - tudománytörténet
001(439)(091)
[AN 2531150]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4 /2005.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 7. kiad. - Piliscsaba : Bioenergetic, [2004]. - 288 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
Kötött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9343-97-8)
ezoterika
133.25
[AN 2536471]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2005.
Bô Yin Râ
Das Buch vom Menschen (magyar)
   A könyv az emberről / Bô Yin Râ. - Budapest : Tarsoly, 2004. - 160 p. ; 18 cm
Ford. Jobbágy L. Zoltán
ISBN 963-9570-07-9 fűzött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2537691]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2005.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gyerekasztrológia : ki leszek, ha nagy leszek? / Böszörményi Gyula, Rákos Péter. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 285 p. ; 23 cm
ISBN 963-86548-6-4 kötött : 2980,- Ft
asztrológia - gyermek
133.52-053.2
[AN 2532838]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2005.
Streeter, Michael
Psychic pets (magyar)
   Hihetetlen állattörténetek : igaz történetek az állatok titokzatos természetfeletti képességeiről / Michael Streeter ; [ill. Mark Duffin] ; [ford. Sándor Annamária]. - Budapest : Vince K., 2004. - 125, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9552-25-9 kötött : 2595,- Ft
jelenség - állat
001.94 *** 59
[AN 2531792]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2005.
Strohm, Franz Eberhard Eckard
Die Engel von Atlantis (magyar)
   Atlantisz angyalai / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Gulyás Irén] ; [ill. Ingrid Riedel Karp]. - 3. mód. kiad. - Orosháza : Fény K., 2004. - 161 p., [47] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85325-1-3)
Atlantisz - ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1 *** 001.94(309)
[AN 2535558]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2005.
Szepes Mária (1908-)
   Csillagjóga : a kozmikus vándorlás praxisa / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 212 p., [4] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-807-7 kötött : 2490,- Ft
asztrológia - ezoterika
133.52 *** 133.25
[AN 2531427]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10 /2005.
   Environmental information centres, resources and services : inventory and needs assessment for Central and Eastern Europe / ed. by Kristina Vilimaite ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2004. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9424-46-3 fűzött : ár nélkül
Európa - környezetvédelem - testület - egyesület
504.06(4) *** 061.2(4) *** 061.1(4)
[AN 2532339]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2005.
   Környezetvédelmi alapfogalmak és szóhasználat / szerk. Arany Szabó Zoltán ; [mtársak Boros Ágnes et al.]. - Pécs : PTE BTK Fr. Szaknyelvi Szeminárium, 2004. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek ; 2004/2.)
ISBN 963-642-007-6 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem
504.06
[AN 2532659]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12 /2005.
   Einstein és a magyarok : szakírók, bölcselők, publicisták a relativitáselmélet bűvöletében, 1905-1945 / összeáll. Gazda István ; [az anyaggyűjtésben közrem. Ipach Ildikó, Perjámosi Sándor, Láng Veronika]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 733 p. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 38.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8016-0 kötött : 4450,- Ft
Einstein, Albert
Németország - fizikus - 20. század
53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 2531885]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2005.
Lajos Tamás (1944-)
   Az áramlástan alapjai / Lajos Tamás. - Budapest : Műegyetemi K., 2004. - 600 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 597-600.
ISBN 963-420-798-7 kötött : ár nélkül
áramlástan - egyetemi tankönyv
532.5(075.8)
[AN 2536554]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2005.
   Physica infiltrans : az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fizikus vándorgyűlése : general meeting of the Roland Eötvös Physical Society : Szombathely, 2004. augusztus 24-27. : kivonatok / szerk. Horváth Ákos ; [az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Osztrák Fizikai Társulat és a Berzsenyi Dániel Főiskola Fizika Tanszékének közös szervezésében] ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat. - Budapest : ELFT, 2004. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Fizikus Vándorgyűlés, 2004. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8051-96-5 fűzött : ár nélkül
fizika - konferenciakiadvány
53 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2531654]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2005.
   Zemplén Győző emlékkönyv / szerk. Kovács László ; [... szerzői Abonyi Iván et al.] ; [kiad. a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola]. - Nagykanizsa : Batthyány L. Gimn. és Eü. Szakközépisk., 2004. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Zemplén Győző műveinek bibliográfiája: p. 24-28.
ISBN 963-216-914-X fűzött : ár nélkül
Zemplén Győző (1879-1916)
Magyarország - fizikus - pedagógus - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - életrajz - emlékkönyv
53(439)(092)Zemplén_Gy. *** 37(439)(092)Zemplén_Gy. *** 012Zemplén_GY.
[AN 2531312]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

16 /2005.
   Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből / szerk. Borsy Zoltán ; [írta Borsy Zoltán et al.]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 832 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5481-1 kötött : 4990,- Ft
földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(075.8)
[AN 2536553]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

17 /2005.
   A fekete Vénusz : Vénusz átvonulások a Nap előtt / Tuboly Vince [et al.] ; [közread. a] Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány. - Hegyhátsál : Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány, 2004. - 169 p., [16] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-882-8 fűzött : ár nélkül
csillagászati jelenség - égitestek fedése
521.842
[AN 2533129]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2005.
Hoskin, Michael
The history of astronomy (magyar)
   A csillagászat története / Michael Hoskin ; [ford. Straky Zoltán]. - [Budapest] : M. Világ, 2004. - 135 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
ISBN 963-9075-30-2 fűzött : ár nélkül
csillagászat - tudománytörténet
52(100)(091)
[AN 2532626]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

19 /2005.
Bán István (1942-)
Növényi gyakorlati biofizika (angol)
   Applied plant biophysics / by István Bán ; [transl. ... by Ákos Wallner]. - Rev., compl. ed. - Budapest : Graphicom, 2004. - 198, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [199.]
ISBN 963-00-9054-6 kötött : ár nélkül
biofizika - növénytan
581.1 *** 577.3
[AN 2533187]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2005.
DeGrazia, David
Animal rights (magyar)
   Az állatok jogai / David DeGrazia ; [ford. Rácz Zoltánné]. - [Budapest] : M. Világ, 2004. - 155 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Bibliogr.: p. 139-147.
ISBN 963-9075-32-9 fűzött : ár nélkül
etológia
591.5
[AN 2532628]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2005.
Géczi István
   Denevérek / [írta és szerk., a fényképeket kész. Géczi István]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., [2004]. - 12 p. : ill. ; 21 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - denevér
599.4(439.134)
[AN 2531966]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2005.
Kiss Gabriella
   Légy szabad, Bömbi! / Kiss Gabriella. - Budapest : Fekete Torony Kvk., 2004. - 45, [3] p., XVI t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-217-103-9 kötött : 2880,- Ft : 12 ?
oroszlán - magyar irodalom - memoár
599.742.7(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2532353]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

23 /2005.
Árvai Magdolna
   Élek, jól vagyok : előzzük meg a daganatot! / Árvai Magdolna. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2004. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86428-2-3 fűzött : 2100,- Ft
rákbetegség - interjú
616-006(047.53)
[AN 2532842]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2005.
Beck, Aaron T.
Anxiety disorders and phobias (magyar)
   A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete / Aaron T. Beck és Gary Emery ; Ruth L. Greenberg közrem. - [Budapest] : Animula, [2004]. - XVI, 288 p. ; 24 cm
Ford. Figusch Zoltán és Adorján Zsolt. - Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 963-941-060-8 fűzött : ár nélkül
kényszerneurózis
616.891.6
[AN 2539677]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2005.
   BNO-10 zsebkönyv : DSM-IV-TR meghatározásokkal. - Budapest : Animula, 2004. - 192 p. ; 17 cm
ISBN 963-9410-61-6 fűzött : ár nélkül
elmegyógyászat - nómenklatúra
616.89-07 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2539678]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2005.
European Contact Lens Society of Ophthalmologists. Congress (34.) (2004) (Budapest)
   34th Congress of the European Contact Lens Society of Ophthalmologists, Contact Lens Educational Course : Budapest, ... 15-17 October 2004, ... 14 October 2004 : programme and abstracts / ed. by Mihály Végh. - Budapest : Convention Budapest Ltd., 2004. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-085-7 fűzött : ár nélkül
szemészet - kontaktlencse - konferenciakiadvány
617.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2531341]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2005.
Evans, Dylan
Emotion (magyar)
   Az érzelmek / Dylan Evans ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : M. Világ, 2004. - 158 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Bibliogr: p. 147-151.
ISBN 963-9075-33-7 fűzött : ár nélkül
érzelem
159.942
[AN 2532618]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2005.
Fekete Sándor
   Hogyan érthető meg és előzhető meg az öngyilkosság? : a családorvos szerepe a szuicidium prevenciójában / Fekete Sándor, Osváth Péter ; [... közrem. Ábrahám Ildikó, ... Boncz István, ... Konrad Michel] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, [2004]. - 62 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-641-949-3 fűzött : ár nélkül
öngyilkosság - betegségmegelőzés - háziorvosi ellátás
616.89-008.441.44 *** 312.27 *** 614.23
[AN 2531924]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2005.
   Gyermekgyógyászat / szerk. Boda Márta, Sulyok Endre. - Budapest : Medicina, 2004. - 509 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-910-9 kötött : ár nélkül
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2531944]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2005.
   Gyógyszerészi gondozás / [szerk.] Soós Gyöngyvér ; [közrem. Benkő Ria et al.] ; [kiad. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság]. - [Budapest] : MGYT, 2004. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 3000
ISBN 963-216-651-5 kötött : ár nélkül
gyógyszerészet - kórtan
615.2 *** 616
[AN 2532567]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2005.
Hajba Ferenc (1954-)
   Sorsmetszetek : Fehér János orvosprofesszor / Hajba Ferenc. - Budapest : Medicina, 2004. - 100, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-242-914-1 kötött : ár nélkül
Fehér János (1932-)
Magyarország - orvos - 20. század - életrajz
61(439)(092)Fehér_J.
[AN 2531967]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2005.
Halmos Tamás (1931-)
   Cukorbeteg a családban / Halmos Tamás ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 101, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-865-952-1 fűzött : ár nélkül
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2532733]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2005.
Halmos Tamás (1931-)
   Metabolicus syndroma / Halmos Tamás, Kautzky László, Suba Ilona. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 348 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-334.
ISBN 963-242-940-0 kötött : ár nélkül
cukorbetegség - keringési betegség - kórtan
616.379-008.64-02 *** 616.1-02
[AN 2531942]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2005.
Harday Ildikó
   Az elfogadás művészete / Harday Silvia Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2004. - 248 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 241-249.
ISBN 963-05-8115-9 fűzött : ár nélkül
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 2532849]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2005.
Horney, Karen
The neurotic personality of our time (magyar)
   A neurotikus személyiség napjainkban / Karen Horney ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, cop. 2004. - 240 p. ; 23 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 3.)
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-86634-0-5 kötött : ár nélkül
neurózis
616.85
[AN 2531815]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2005.
   Az individuum és az európai tradíció / szerk. Tallár Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 219, [3] p. ; 21 cm
A 2003-ban, Szombathelyen azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-31-6 fűzött : 1980,- Ft
Európa - individuálpszichológia - filozófiatörténet - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
159.923 *** 1(4)(091) *** 930.85(4) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2531842]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2005.
Király Györgyi, B. (1954-)
   Hangos recept / B. Király Györgyi. - Budapest : M&H Communications Kft., cop. 2004. - 253 p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján
ISBN 963-217-128-4 fűzött : 1989,- Ft
beteg - rádióműsor
616 *** 791.9.096(439)
[AN 2534570]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2005.
Kovács Ágnes
   A doktor néni könyve : leendő és gyakorló szülőknek / Kovács Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina '96, 2004. - [6], 254 p. ; 25 cm
ISBN 963-9464-55-4 kötött : 2450,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - gyermekgyógyászat
613.95 *** 616-053.2
[AN 2534531]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2005.
   A láb- és talpmasszázs nagykönyve : [légy saját magad orvosa!]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9544-82-5 fűzött : ár nélkül
talpmasszázs - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89
[AN 2533100]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2005.
Mansmann, Vinzenz
Total erschöpft (magyar)
   Hatékony gyógymódok a teljes kimerültség kezelésére / Vinzenz Mansmann ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-154-3 kötött : ár nélkül
természetgyógyászat - fáradtság
613.731 *** 613.865 *** 615.89
[AN 2532156]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2005.
Mihály András (1952-)
   Az emberi test anatómiája, szövettana és fejlődése / Mihály András. - Szeged ; Gyula : APC-Stúdió, [2004]. - 204 p. : ill. ; 25 cm
Anatómia (borító és gerinccím)
ISBN 963-9135-67-4 fűzött : ár nélkül
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2531744]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2005.
Mönks, Franz J.
Ontwikkelingspsychologie (magyar)
   Fejlődéslélektan / Franz J. Mönks, Alphons M. P. Knoers ; [ford. Kathiné Gasparik Katalin]. - Budapest : Urbis, 2004. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Bibliogr.: p. 289-[310.]
ISBN 963-9291-68-4 kötött : ár nélkül
fejlődéslélektan - egyetemi tankönyv
159.922.6/.8(075.8)
[AN 2537062]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2005.
   Naturatéka / szerk. Olajos Judit ; [kiad. az] Egészségvédő Egyesület. - Nyíregyháza : Egészségvédő Egyes., 2004. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-777-5 fűzött : ár nélkül
egészséges életmód
613
[AN 2531934]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2005.
Pataki Jenő (1857-1944)
   Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből / Pataki Jenő ; a bev. tanulmányt írta Izsák Sámuel ; sajtó alá rend. Gazda István ; [a latin szövegrészeket ford. Magyar László András]. - Piliscsaba : Mati, 2004. - 410 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 37.)
Bibliogr.: p. 37-50. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-39-1 kötött : ár nélkül
Erdély - orvostörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
61(439.21)"15/19" *** 930.85(439.21)"15/19" *** 61(439)(092)Pataki_J. *** 012Pataki_J.
[AN 2532471]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2005.
Pinto, Gabrielle
Homeopathy for children (magyar)
   Gyermekek gyógyítása homeopátiával / Gabrielle Pinto, Murray Feldman ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 267 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-[268].
ISBN 963-528-808-5 fűzött : 2490,- Ft
gyermekgyógyászat - homeopátia
616-053.2 *** 615.015.32 *** 615.89
[AN 2531935]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2005.
   Pszichológia pedagógusoknak / szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva ; [... szerzői Balogh László et al.] ; [fotók Bágyoni József et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 639 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 609-639.
ISBN 963-389-672-X kötött : 4980,- Ft
lélektan - pedagógiai lélektan - pedagógus-tanuló kapcsolat
159.9(075.8) *** 371.321(075.8) *** 37.015.3(075.8)
[AN 2532731]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2005.
   Radiológia / szerk. Fráter Loránd ; [írta Battyáni István et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 528 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-242-909-5 kötött : ár nélkül
röntgenológia - orvosi radiológia - egyetemi tankönyv
616-073.75(075.8) *** 615.849(075.8)
[AN 2532416]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2005.
Roybal, Beth Ann Petro
Sex herbs (magyar)
   Szex viagra nélkül / Beth Ann Petro Roybal és Gayle Skowronski ; [ford. Vásárhelyi Maja]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-549-099-2 fűzött : 2990,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - izgatószer - libidó
615.89:615.322 *** 615.256.22
[AN 2533046]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2005.
El sexo contado a los pequenos (magyar)
   A nemi életről kicsiknek / [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9519-72-3 kötött : ár nélkül
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 2532358]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2005.
Soóky Andrea
   A kézírás hangjai : [íráselemzés lépésről lépésre - gyakorlati útmutató] / Soóky Andrea ; [kiad. az S.K. Grafológiai és Írásszakértői Iroda Oktatási Központ]. - Győr : S.K. Grafológiai és Írásszakértői Iroda Okt. Közp., 2004. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 963-217-056-3 fűzött : 2200,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 2531811]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2005.
   Szegedi pszichológiai tanulmányok / szerk. Németh Dezső. - Szeged : JGYF K., 2004. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9167-94-0 fűzött : ár nélkül
lélektan
159.9
[AN 2533193]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2005.
   A természetes gyógymódok kincsestára : gyógyulás helyes táplálkozással. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 157 p. ; 23 cm
ISBN 963-9544-97-3 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 2533092]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2005.
   Új nagy egészségkönyv / [főszerk. László Imre] ; [fel. szerk. Koronczai Magdolna, Hollósi Nikolett] ; [... szerzői ... Bukovinszky Julianna et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 1023 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-09-4544-4 kötött : 9990,- Ft
betegség - egészséges életmód - kézikönyv
616:030 *** 613:030
[AN 2532859]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2005.
Wiesenauer, Markus
Homöopathie für die Seele (magyar)
   Homeopátia a léleknek : hatásos segítség pszichés problémákra / Markus Wiesenauer, Annette Kerckhoff ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-156-X kötött : ár nélkül
homeopátia - mentálhigiénia - depresszió
615.015.32 *** 615.851 *** 616.895.4
[AN 2532148]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

55 /2005.
   Pneu-hidro 2004 : XI. Nemzetközi Pneumatika-hidraulika Konferencia és Kiállítás : előadások : XIth International Conference and Exhibition on Pneumatics and Hydraulics : papers : XI. Internationale Pneumatik-Hydraulik Konferenz und Ausstellung : Vorträge / [rend., közread. a] Miskolci Egyetem, Gépipari Tudományos Egyesület Hidraulika-pneumatika Szakosztálya ... Egri Szervezete ; [szerk. Kröell Dulay Imre]. - [Miskolc] : ME, 2004. - 154 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 80
Fűzött : ár nélkül
pneumatika - hidraulika - konferenciakiadvány
62-82 *** 62-85 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2532286]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

56 /2005.
Ainsley, Robert
Bluff your way on the Internet (magyar)
   Az internet / írta Robert Ainsley ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 78 p. ; 19 cm. - (Tiszta őrület!, ISSN 1589-925X)
ISBN 963-9252-90-5 kötött : 990,- Ft
internet - szatíra
681.324Internet(0:82-7)
[AN 2532973]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2005.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerűen Windows XP : Professional és Home Edition verziók / ifj. Ambrózai Attila. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Panem, 2002 [!2004]. - 312 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-545-360-4)
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2536556]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2005.
Jordán Tibor
   Rendszeroptimalizálás / Jordán Tibor, Recski András, Szeszlér Dávid. - Budapest : Typotex, 2004. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9548-39-1 fűzött : 2200,- Ft
rendszeroptimalizálás - egyetemi tankönyv
519.68(075.8) *** 519.85(075.8) *** 517.977.5(075.8)
[AN 2531530]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2005.
Kuntner Gábor
   Microsoft Office 2003 : a közös rendszer és az alkalmazások / Kuntner Gábor. - Bicske : Szak K., 2004. - 367 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-65-2 fűzött : 4000,- Ft
program - ügyvitel
519.688Office *** 651.011.56
[AN 2531804]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2005.
   A .NET Framework és programozása / Albert István [et al.] ; [szerk. Albert István]. - Bicske : Szak K., 2004. - 868 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
ISBN 963-9131-62-8 kötött : 9000,- Ft
programnyelv
519.682.NET
[AN 2531638]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2005.
Szentirmai Róbert
   Bevezetés a Microsoft Office Project 2003 használatába / Szentirmai Róbert ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 963-86514-4-X fűzött : 3465,- Ft
iroda - program - vállalatvezetés
519.688Office
[AN 2532405]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

62 /2005.
   Kábeltelevíziós hálózatok / Babosa Antal [et al.] ; [fel. szerk. Molnár Ervin] ; [közread. a] FiberNet Kommunikációs Rt. - Budapest : FiberNet Kommunikációs Rt., cop. 2004. - 364 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 963-216-563-2 kötött : ár nélkül
kábeltelevízió - televíziótechnika
621.397.743
[AN 2531235]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

63 /2005.
Farkas Ferenc (1937-)
   Poliuretánok / Farkas Ferenc ; [társszerzők Fekete László ..., Fehér Tamás]. - Budapest : KémSzám Bt., 2004. - 790 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-840-2 kötött : ár nélkül
poliuretán
678.664
[AN 2531814]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2005.
Kovács Gábor
   Budapest : útikalauz sörivóknak / Kovács Gábor, Vétek György. - Budapest : Hibernia, [2004]. - 179 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Sörmentén, ISSN 1589-4010)
ISBN 963-86467-2-1 fűzött : ár nélkül
Budapest - italbolt - étterem - útmutató
640.43/.44(439-2Bp.)(036)
[AN 2533058]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2005.
   Tallózás a faipari marketing területéről, 2003 / [szerk. Pakainé Kovács Judit, Kalcsú Zoltán] ; [rend. a] Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter ; [kiad. a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Zalaegerszeg : Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2003. - 272 p. : ill. ; 25 cm
A 2002. szept. 11-12-én és 2003. szept. 9-10-én Sopronban rendezett I. és II. Faipari Marketing Konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-212-205-4 fűzött : ár nélkül
faipar - marketing - konferenciakiadvány
674 *** 658.8 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2531608]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

66 /2005.
   Wartha Vince emlékkiállítás : Iparművészeti Múzeum, 2005. július 15 - szeptember 30. / [rend. Varga Vera] ; [a ... vezető összeállítója T. Bruder Katalin] ; [kiad. a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány]. - Budapest : Wartha V. Kerámiaművészeti Alapítvány, 2004. - 44, VI, 240 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Wartha Vince: Az agyagipar technológiája (Budapest : K. M. Természettudományi Társulat, 1892) c. művének reprintjével
ISBN 963-216-902-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - kerámiai ipar - vegyész - 19. század - hasonmás kiadás - kiállítási katalógus
666.3/.7 *** 54(439)(092)Wartha_V. *** 094/099.07 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2531900]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

67 /2005.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Érdekességek a bajai vegyesforgalmú Duna-híd történetéből : bibliográfiai összeállítás / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2004. - 8 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
Baja - híd - szakbibliográfia
624.21/.8(439-2Baja):016 *** 725.95(439-2Baja):016
[AN 2532671]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2005.
Kollár Lajos (1926-2004)
   A szél dinamikus hatása az építményekre / Kollár Lajos. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Terc, cop. 2004. - 115 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 963-9535-15-X fűzött : 2400,- Ft
magas ház - szerkezettervezés - statikai számítás - szélteher - egyetemi tankönyv
624.92(075.8) *** 624.042.41(075.8)
[AN 2531250]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2005.
Majoros András (1939-)
   Belsőtéri vizuális komfort / Majoros András. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9535-13-3 fűzött : 5800,- Ft
világítástechnika - vizualitás - lakás - egyetemi tankönyv
628.972(075.8) *** 7.017
[AN 2532400]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2005.
   Repedések a tetőn, falakon : gyakorlati útmutató a gyors hibafelismeréshez, a szakszerű utójavításhoz és a felelősség biztos megállapításához / [... szerk. Osztroluczky Miklós] ; [szerzők Andorka Tibor et al.]. - Budapest : Fórum Média, 2004. - Cserelapos mappa : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2004. máj. 10.
ISBN 963-9482-40-4 fűzetlen : ár élkül
épület-karbantartás
69.059.2
[AN 2532694]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

71 /2005.
Altmann, Dietrich
Zwergkaninchen (magyar)
   Törpenyulak : tartás, táplálás, gondozás / Dietrich Altmann ; [a ... fényképeket Regina Kuhn, a rajzokat ... Siegfried Lokau kész.] ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 47 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kisállatok, ISSN 1785-0975)
ISBN 963-9391-83-2 fűzött : 940,- Ft
nyúltenyésztés
636.92
[AN 2531961]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2005.
Balázs Géza (1959-)
   Pálinka, a hungarikum / Balázs Géza ; [a ... fotókat Oravecz István kész.]. - Budapest : Áll. Ny., 2004. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 963-85674-3-0 kötött : 2850,- Ft
égetett szeszes ital - pálinkafőzés - magyar néprajz
663.5 *** 641.87:663.5 *** 39(=945.11)
[AN 2532561]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2005.
Balázs Géza (1959-)
Pálinka, a hungarikum (angol)
   Pálinka, hungaricum : the Hungarian speciality / Géza Balázs ; [photos by Istvan Oravecz] ; [... transl. by Réka Morvay]. - Budapest : Áll. Ny., 2004. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 963-85674-4-9 kötött : 2850,- Ft
égetett szeszes ital - pálinkafőzés - magyar néprajz
663.5 *** 641.87:663.5 *** 39(=945.11)
[AN 2532589]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2005.
Czáka Sarolta
   A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László ; [ill. Krasznainé Imre Katalin]. - 12. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 150 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-144-2 kötött : ár nélkül
növénymetszés
631.542
[AN 2536405]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2005.
Dominé, André
Wein (magyar)
   Bor / André Dominé ; fotográfusok Armin Faber, Thomas Pothmann ; [közrem.] Eckhard Supp [et al.] ; [ford. Edelényi Miklós et al.]. - Budapest : Vince K., 2004. - 927 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 898-901.
ISBN 963-9552-29-1 kötött : ár nélkül
borászat - borvidék - szőlőművelés
634.8(100) *** 663.2(100)
[AN 2531797]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2005.
Krämer, Eva-Maria
Boxer (magyar)
   Boxer / Eva-Maria Krämer, Hanna Hennig ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004, cop. 2000. - 99 p., [12] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyatár sorozat, ISSN 1416-0676)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9205-46-1)
boxerkutya
636.7
[AN 2536387]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2005.
   Proceedings ESVCN 2004 : 8th International Conference of European Society of Veterinary & Comparative Nutrition : September 23-25, 2004, Budapest... - [Budapest] : [SZIE Állatorvos-tudományi Kar], [2004]. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. az Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állattenyésztési, Takarmányozási és Laborállat-tudományi Intézet. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
állattenyésztés - állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 636 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2531631]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2005.
Schlegl-Kofler, Katharina
Retriever (magyar)
   Retrieverek / Katharina Schlegl-Kofler ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004, cop. 2002. - 125 p., [12] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyatár sorozat, ISSN 1416-0676)
ISBN 963-9391-51-4 kötött : 1750,- Ft
kutya
636.7
[AN 2535562]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2005.
   Szárításon alapuló tartósítás és eszközei : magyar-olasz tapasztalatok hasznosítása a mezőgazdasági gépek fejlesztése és minősítése terén : Gödöllő, 2004. október 7. / [szerk. Tátrai György] ; [összeáll. Vinczeffyné Jeney Klára] ; [rend., közread. az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : FVM MGI, [2004]. - 46 p. : ill. ; 30 cm
Társrendezők Ente nazionale per la meccanizzazione agricola és az Olasz Köztársaság magyarországi Nagykövetsége. - Magyar és olasz nyelven
ISBN 963-611-407-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Olaszország - szárítóberendezés - mezőgazdaság - élelmiszeripar
631.365 *** 63 *** 663/664
[AN 2531476]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2005.
   Természetközeli mezőgazdálkodás : nyílt nap, 2004. május 21. / [... szerk. Ángyán József] ; [szerzők Aradi Csaba et al.] ; [rend., közread. az] Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága. - Budapest : Országgyűlés Környezetvédelmi Biz., 2004. - 166 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - mezőgazdaság - regionális gazdaság - biológiai növénytermesztés - 21. század
631.147(4-62)"200" *** 338.43(4-62)"200" *** 332.1(4-62)"200"
[AN 2531230]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2005.
Winkler Róbert (1968-)
   Kutyaszorító : a világ legvidámabb kutyahatározója / Winkler Róbert ; [fotók Vass Tamás] ; [graf. Miltényi M. Miklós]. - 3. kiad. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8453-88-5 kötött : 2570,- Ft
kutya
636.7
[AN 2535012]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

82 /2005.
The baker's bible (magyar)
   Mit süssek? : nagy cukrászati kézikönyv kezdőknek és haladóknak : több mint 350-féle recepttel kenyér, torta, gyümölcslepény, apró- és cukrászsütemények készítéséhez / szerk. Deborah Gray ; [ford. és szerk. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : DS Budapest ; Bratislava : Perfekt, [2004]. - 463 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-216-188-2 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2531794]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2005.
Bridge, Tom
Cookshelf chicken (magyar)
   Csirke / Tom Bridge. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Sárközy Elga
ISBN 963-9552-20-8 kötött : 1600,- Ft
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2532637]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2005.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb almás étel / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2003. - 80 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 963-9499-40-4 fűzött : ár nélkül
alma - szakácskönyv
641.55(083.12):634.11
[AN 2531963]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2005.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb étel kirándulásra / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2003. - 80 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 963-9499-41-2 fűzött : ár nélkül
szendvics - szakácskönyv
641.84(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2531962]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2005.
Erdei Sándorné
   "Süssünk, süssünk valamit..." : Erdei Sándorné és Balogh Lászlóné összegyűjtött receptjei. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2004. - 128 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9355-08-9)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2539675]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2005.
Farkasházi Réka
   Csemetéink csemegéi : egészséges finomságok bébiknek és totyogóknak / Farkasházi Réka, Juga Veronika ; [fényképek Vajda Péter]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 172 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9471-64-X kötött : 3490,- Ft
csecsemő - étel - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2532553]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2005.
Greifenstein, Gina
Weihnachtsplätzchen (magyar)
   Karácsonyi aprósütemények vendégeknek és ajándékba / írta Gina Greifenstein ; fényképezte Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-177-2 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2531864]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2005.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / von Károly Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 28. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2004. - 93 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Kötött : 1450,- Ft (hibás ISBN 963-13-5402-4)
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2535010]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2005.
Halász János
   Jancsi bácsi szakácskönyve : szárnyas ételek / Halász János. - Tapolca : Halász J., 2004. - 204, [11] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-460-240-1 kötött : ár nélkül
madár - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2531834]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2005.
Halmos Mónika
   Ünnepi finomságok : kreatív díszítések, receptek adventtől szilveszterig, ünnepi koktélok / [... szöveg Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - 224 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9551-23-6 kötött : ár nélkül
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2532352]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2005.
Harper, Kerryn
Home (magyar)
   A stílusos otthon : lakberendezési ötlettár / Kerryn Harper ; [ford. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : DS Budapest Kft. ; Bratislava : Perfekt, [2004]. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-214-165-2 kötött : ár nélkül
lakberendezés - lakásművészet
643/645 *** 747
[AN 2531802]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2005.
Hay, Donna
Flavours (magyar)
   Ízvarázs / Donna Hay ; fotók Petrina Tinslay ; [ford. ... Simon Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 192 p. : ill., színes ; 31 cm
Marie Claire (keretcím)
ISBN 963-7046-14-3 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2531785]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2005.
Müller-Urban, Kristiane
Brot selber backen (magyar)
   Kenyérsütés otthon : friss és ropogós kenyerek a sütőből / szerző Kristiane Müller-Urban ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-175-6 fűzött : ár nélkül
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2531868]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2005.
Patmore, Emma
Cookshelf baking (magyar)
   Sütemény / Emma Patmore. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Kézdy Beatrix
ISBN 963-9552-19-4 kötött : 1600,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2532623]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2005.
Renz, Jutta
Muffins - neue Rezepte (magyar)
   Még több muffin : új receptek, édesen vagy sósan, hidegen vagy melegen / szerző Jutta Renz ; fotók Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-176-4 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2531871]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2005.
Stacey, Jenny
Cookshelf potatoes (magyar)
   Burgonya / Jenny Stacey. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Piros Christa
ISBN 963-9552-18-6 kötött : 1600,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2532632]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2005.
Szigeti Andor
   Mesélő ételek / Szigeti Andor, Miskey Csaba ; [az ételfotókat Csárdás Ferenc kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-286-162-0 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2532520]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

99 /2005.
Bergson, Henri
Le rire (magyar)
   A nevetés / Henri Bergson ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Szávai Nándor]. - [Budapest] : Uránia, cop. 2004. - 243 p. ; 17 cm. - (Apolló könyvek, ISSN 1785-7732 ; 2.)
ISBN 963-216-801-1 fűzött : ár nélkül
filozófia - esztétika - komikum
1(44)Bergson,_H. *** 111.852 *** 159.942.32
[AN 2537572]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2005.
Király István (1952-)
   A halál és a meghalás tapasztalata : metafizikai és alkalmazott filozófiai odatekintés, kilenc szemszúrásban / Király V. István. - [Budapest] : Közdok, cop. 2003. - 170 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-552-369-6 fűzött : ár nélkül
filozófia - halál
128 *** 1(498)(=945.11)Király_I.
[AN 2531937]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2005.
Zimányi Ágnes
   Filozófiai meghatározások gyűjteménye / Zimányi Ágnes. - 4. bőv. kiad. - Kecskemét : Korda, 2004, cop. 1998. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 963-9554-30-8 fűzött : 850,- Ft
filozófia - értelmezőszótár
1(031)
[AN 2534638]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

102 /2005.
Ablonczy Margit
   Maradjanak szívedben : ifjúsági áhítatoskönyv / Fodorné Ablonczy Margit, Bölcsföldi András ; [közread. a] KEPE. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2004, cop. 2001. - 400 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8268-3 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat - gyermekkönyv
242(02.053.2)
[AN 2539656]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2005.
Balthasar, Hans Urs von
Hans Urs von Balthasar, zu seinem Werk (magyar)
   Számvetés / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2004. - 139 p. ; 21 cm. - (In persona, ISSN 1785-7775 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-390-6 fűzött : 1880,- Ft
Balthasar, Hans Urs von
Svájc - katolikus egyház - egyházi személy - 20. század
282(494)(092)Balthasar,_H._U._von
[AN 2533118]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2005.
Balthasar, Hans Urs von
Prüfet alles, das Gute behaltet (magyar)
   Vizsgáljatok meg mindent : beszélgetés Angelo Scolával / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Balázs]. - Budapest : Sík S. K., 2004. - 89 p. ; 19 cm. - (Megközelítések, ISSN 1785-7783 ; 1.)
ISBN 963-214-391-4 fűzött : 1280,- Ft
Balthasar, Hans Urs von
Svájc - kereszténység - egyházi személy - katolikus egyház - 20. század - interjú
23/28 *** 282(494)(092)Balthasar,_H._U._von(047.53)
[AN 2533126]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2005.
Beller, Tilmann
   15 perc szeretet : házaspárok számára / Tilmann Beller előadásaiból összeáll. Csermák Kálmán és Alice ; [közread. a] Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány. - Óbudavár : Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány, 2004. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-376-1 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat - katolikus egyház
242 *** 282
[AN 2531648]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2005.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ; [... Eleonore Beck magyarázataival]. - 5. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2004, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Szentírás (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85980-8-5)
Biblia
22.04=945.11
[AN 2539663]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2005.
Bolberitz Pál (1941-)
   Krisztus követségében járunk : elmélkedések az egyházi év ünnepeiről / Bolberitz Pál ; [összeáll. és szerk. Major Mária] ; [közread. a] Magyar Kolping Szövetség. - Budapest : M. Kolping Szövets., 2003. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-226-8 kötött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2531283]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2005.
Czanik Péter (1936-)
   Isten, a király : a 75-100. zsoltár magyarázata / Czanik Péter. - Budapest : Czanik P., 2004. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-256-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
zsoltár - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 2531694]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2005.
Forrai Botond
   A szabadító Jézus / Forrai Botond. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2004. - 266 p. ; 20 cm. - (Pannonhalmi könyvek, ISSN 0866-6725)
Bibliogr.: p. 260-262.
Fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs
241
[AN 2532180]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2005.
François de Sales
Introduction à la vie dévote (magyar)
   Filótea vagyis A jámborság útja / Szalézi Szent Ferenc ; ford. Platz Bonifác ; [... átd. Magyar István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 251 p. ; 20 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
ISBN 963-361-598-4 kötött : 1500,- Ft
katolikus egyház - lelkigyakorlat
242 *** 282
[AN 2532855]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2005.
Garadnay Balázs
   A keskeny út öröme és járhatósága : a lelkiélet teológiája / Garadnay Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 401 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-628-X kötött : 2500,- Ft
aszketika - misztika - lelki élet
248
[AN 2532813]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2005.
   Gyémánt és lótusz : zen tanmesék és versek. - [Budapest] : Trajan, cop. 2004. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86624-1-7 kötött : 1490,- Ft
zen buddhizmus - világirodalom - antológia
294.321(520)(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 2531932]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2005.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Jöjjön el a te országod? / Jáki Szaniszló ; [közread. a] ValóVilág. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2004. - VIII, 91 p. ; 19 cm
ISBN 963-86463-2-2 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2531272]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2005.
Lukátsi Vilma (1919-)
   A piros szíves ház / Lukátsi Vilma. - 2. átd. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2004], cop. 2001. - 133 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9434-94-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2534607]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2005.
Nemes György
   A hit megélése : Istennel való kapcsolatunk erkölcstana / Nemes György ; mtárs Nemes Rita ; [kiad. Piarista Rendház]. - Vác : Piarista Rendház, 2004. - 55 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 963-9524-07-7 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - aszketika - egyetemi tankönyv
241(075.8) *** 248(075.8)
[AN 2531267]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2005.
Nemetschek, Monika
Selig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden (magyar)
   Boldogok, akik szomorúak / Monika Nemetschek ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 138 p. ; 20 cm. - (Szent István téka, ISSN 1585-5872 ; 4.)
ISBN 963-361-603-4 fűzött : 990,- Ft
halál - személyiségfejlesztés
236.1 *** 613.865
[AN 2532843]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Diadalmas világnézet : [az eszmék esélyei, az esélyek törvénye] / Prohászka Ottokár. - 4. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2004. - 23 p. ; 20 cm. - (Prohászka írásai ; 3.)
ISBN 963-460-323-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2531712]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Nemzeti eszményeink / Prohászka Ottokár. - 3. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2004. - 34 p. ; 20 cm. - (Prohászka írásai ; 2.)
ISBN 963-460-324-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2531710]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   A Pilis hegyén / Prohászka Ottokár. - 4. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2004. - 19 p. ; 20 cm. - (Prohászka írásai ; 1.)
ISBN 963-460-325-4 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2531707]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2005.
Ratzinger, Joseph
Gott und die Welt (magyar)
   Isten és a világ : hit és élet korunkban : a bíborossal Peter Seewald beszélget / Joseph Ratzinger ; [ford. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-605-0 fűzött : 2100,- Ft
kereszténység - katolikus egyház - krisztológia - isten
232(047.53) *** 241.51(047.53) *** 261.6(047.53) *** 23/28
[AN 2532853]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2005.
Révai Gábor (1947-)
   Isten arcai / Révai Gábor. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 963-86548-7-2 kötött : 2490,- Ft
vallásfilozófia - interjú
21(047.53)
[AN 2532834]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2005.
Sawyer, Frank
Divine goals and human means (magyar)
   Isteni célok és emberi lehetőségek / Frank Sawyer ; [ford. Barnóczky Anita, Füsti-Molnár Szilveszter, Rácsok Gabriella]. - Debrecen : Hernád, 2004. - 209 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86546-0-0 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat
242
[AN 2532840]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2005.
   A szent liturgia / Barsi Balázs fordításában. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2004]. - 92, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-282-0 fűzött : 780,- Ft
vallásos irodalom - szertartás - katolikus egyház
244 *** 282 *** 264
[AN 2539662]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2005.
   A szombat angyalai : péntek esti imakönyv / összeáll., bevezetéssel, magyarázattal és új fordítással ell. Raj Tamás ; Kohn Félix fonetikus magyar átírásában. - Budapest : Makkabi, 2004. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 963-7475-97-4 fűzött : ár nélkül
zsidó imádság
296.3
[AN 2532261]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2005.
Trapè, Agostino
S. Agostino, l'uomo, il pastore, il mistico (magyar)
   Szent Ágoston, az ember, a lelkipásztor, a misztikus / Agostino Trapè ; [ford. Ladocsi Gáspár]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 343, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-343. és a jegyzetekben
ISBN 963-361-602-6 fűzött : 1950,- Ft
Augustinus Aurelius
szent - patrológia - 4. század - életrajz
276(092)Augustinus_Aurelius *** 235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 1Augustinus_Aurelius *** 230.2Augustinus_Aurelius
[AN 2535042]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

126 /2005.
Bibó István (1911-1979)
   Válogatott tanulmányok : társadalomtörténet, szociológia, társaslélektan / Bibó István ; [vál. és az utószót írta Huszár Tibor] ; [a jegyzeteket kész. Balog Iván]. - Budapest : Corvina, 2004. - 555 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5368-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Európa - szociológia - politológia - magyar történelem - történelem - 20. század
316(439)"19" *** 32.001 *** 943.9"19" *** 940
[AN 2532988]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2005.
Bukodi Erzsébet (1968-)
   Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? : párválasztás Magyarországon / Bukodi Erzsébet ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2004. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-302.
ISBN 963-9211-84-2 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - házasság - ezredforduló
314.5(439)"199/200"
[AN 2531714]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2005.
Hunyadi Zsuzsa
   A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 36 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 2.)
ISBN 963-651-449-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődésügy - fesztivál - ezredforduló
316.7(439)"200" *** 061.7(439)"200"
[AN 2532997]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2005.
Rémiás Tibor (1962-)
   In memoriam Derenk : a derenki lengyelség nyomában : a temetőkutatás eredményei az egyházi halotti anyakönyvek alapján = Śladami polskich mieszkańców Derenku : Wyniki badań cmentarnych na podstawie kościelnych ksiąg zgonów / Rémiás Tibor ; [... a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára ... kiadványa]. - Miskolc : Dominium Bt. ; Budapest : Mo. Lengyelség Múz. és Lvt., 2004. - 141 p. ; 29 cm
Sutarski, Konrad előszavával
ISBN 963-216-516-0 fűzött : ár nélkül
Derenk - halálozás - magyarországi népcsoport - lengyelek - anyakönyv
314.424(439-2Derenk)"178/194"(083.41) *** 316.347(=84)(439-2Derenk)
[AN 2532728]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

130 /2005.
Bíró Friderika (1943-)
   A szegek világa : Göcsej néprajza a 18-20. században / Bíró Friderika ; [a fényképeket Bíró Friderika et al. kész.] ; [... ill. Sabján Tibor... ] ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., 2003. - 139 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 963-7205-31-4 fűzött : ár nélkül
Göcsej - magyar néprajz
39(=945.11)(439Göcsej)
[AN 2532717]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2005.
Dékány Ráfael (1828-1895)
   A pityke és a kökény : Dékány Ráfael válogatott népmeséi az 1800-as évek második feléből / ... szerk., a képeket vál. és az utószót írta Kriston Vízi József ; [az eredeti meseszövegeket gond. és a válogatásban közrem. Bereznai Zsuzsanna] ; [a magyarázó szójegyzéket kész. ... Bordi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 211 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-446-292-8 fűzött : 2200,- Ft
Duna-Tisza köze - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(439.15)
[AN 2531957]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2005.
Gerescher, Konrad
   Batschkaer Ahnenspiegel : Vermögensform, Arbeitsweise, Lebensart / Konrad Gerescher. - Szeged : JGYF K., 2004. - 427 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-424.
ISBN 963-9167-86-X kötött : ár nélkül
Bácska - néprajz - nemzetiség - magyarországi németek
39(=30)(439Bácska)
[AN 2533194]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2005.
Görög Ibolya (1947-)
   A nyilvánosság kelepcéi : protokolltanácsok mindenkinek, akit több mint száz ember ismer / Görög Ibolya. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-9471-48-8 kötött : 2980,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2532631]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2005.
Gulyás Sándor
   Kosárfonás, avagy Öten a vessző birodalmában / Gulyás Sándor. - Békés : Gulyás A., 2004. - 147 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-460-280-0 fűzött : ár nélkül
Békés - magyar néprajz - kosárfonás - vesszőfonás
39(=945.11)(439-2Békés) *** 677.543
[AN 2531753]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2005.
   Háncsvirág : norvég népmesék / [... ford. Deák Sarolta et al.] ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Móra, cop. 2004. - 139, [4] p., 8 t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-11-7968-0 kötött : 1980,- Ft
Norvégia - néprajz - norvég irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - antológia
398.21(=396)(02.053.2) *** 839.6-34(02.053.2)(082)=945.11
[AN 2531431]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2005.
Morris, Jill
The dream workbook (magyar)
   Álomfejtés : [fedezd fel az álmaidban rejlő tudást és hatalmat] / Jill Morris. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Holdsugár könyvek, ISSN 1786-1578)
Ford. Gyökeres Tímea
ISBN 963-86474-6-9 kötött : 1980,- Ft
ISBN 963-86474-5-0 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-8474-5-0)
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2532279]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2005.
   The Szeged school of ethnology / ed. by Gábor Barna. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8186-8 fűzött : ár nélkül
Szeged - magyar néprajz - tanszék - történeti feldolgozás
39(=945.11) *** 378.4(439-2Szeged).096(091)
[AN 2532129]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

138 /2005.
Burke, Jason
Al-Qaeda (magyar)
   Al-Kaida : a terror árnyéka / Jason Burke ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 323 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 313-317.
ISBN 963-7525-58-0 fűzött : ár nélkül
Qaida
iszlám - terrorizmus - ezredforduló
323.285(100)(0:82-92)"199/200"
[AN 2532489]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2005.
Doerry, Martin
"Mein verwundetes Herz" (magyar)
   "Megsebzett szívem" : Lilli Jahn élete, 1900-1944 / Martin Doerry ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2004. - 398 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-07-7548-4 kötött : 2500,- Ft
Jahn, Lilli (1900-1944)
Németország - holokauszt - 20. század - életrajz
323.12(=924)(430)"1938/1944"(092)Jahn_L.
[AN 2532821]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2005.
Erdős André (1941-)
   Sorsfordító esztendők / Erdős André. - Budapest : Korona, 2004. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9589-32-2 fűzött : ár nélkül
Erdős André (1941-)
Magyarország - diplomácia - politikus - külképviselet - magyar irodalom - 20. század - memoár
32(439)(092)Erdős_A. *** 894.511-94
[AN 2532140]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2005.
   Európai parlamenti választások 2004 : eredmény adatok / [összeáll. és szerk. Zubor András, Bárány Zsuzsa]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2004. - 168 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 127.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - választás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2004"(083.41) *** 327.39(4-62)
[AN 2532610]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2005.
   Európai politikai rendszerek / szerk. Kardos József, Simándi Irén ; [... szerzői Barabás Balázs et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 976 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 963-389-226-0)
Európa - belpolitika - államjog - 20. század
323(4)"19" *** 342(4)"19" *** 321(4)"19":030
[AN 2535037]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2005.
   Gyurcsány a magyar sajtó tükrében / [a cikkeket vál. és sajtó alá rend. Merényi Miklós]. - [Budapest] : Ringier, 2004. - 224 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86629-8-0 fűzött : 1900,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
32(439)(092)Gyurcsány_F.(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2532469]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2005.
Horváth Lajos
   A magyar országgyűlés 1956-57-ben / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2004. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9570-11-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlési képviselő - 1956-os forradalom
323(439)"1956"(092)
[AN 2531477]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2005.
Madaras Ferenc (1927-)
   Recsken diplomata voltam, "török követ" : öt évi internálásom története 1948-1953-ig / Madaras Ferenc. - Budapest : Püski, 2004. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-98-0 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - állami terror - kényszermunka - internálótábor - 20. század - magyar irodalom - memoár
323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2531459]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2005.
   Magyarországi társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós csatlakozás kapujában : tanulmánykötet / szerk. Pitrik József, Ulcz Gyula ; [előszót írta Tóth József] ; [szerzők Antal Géza et al.] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet ...]. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int. ; Szeged : SZTE Juhász Gy. Felsőokt. K., 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9167-84-3 kötött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327(439)
[AN 2533183]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2005.
Ormándi János (1953-)
   A kultúrpolitikus Keresztury Dezső / Ormándi János. - Gyula : APC-Stúdió, 2003. - 124 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9135-58-5 fűzött : ár nélkül
Keresztury Dezső (1904-1996)
Magyarország - politikus - kulturális politika - 20. század
32(439)(092)Keresztury_D. *** 008
[AN 2531774]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2005.
Simon János (1954-)
   A politikai kultúra színképei / Simon János. - Budapest : Századvég, 2004. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 7.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9211-81-8 kötött : 3675,- Ft
politológia
32.001
[AN 2533121]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

149 /2005.
   "Ablak a Balkánra" : válogatás a Pécsi Tudományegyetemen, 2002 őszén megrendezett azonos című két balkántörténeti konferencia előadásaiból / szerk. Schuller Balázs ; [ford. Sági Alexandra, Szabó Loránd]. - Pécs : [PTE], 2003. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152-171.
ISBN 963-642-015-7 fűzött : ár nélkül
Balkán - történelem - konferenciakiadvány
949.7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2531896]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2005.
Bana Sándor (1921-)
   Szülőfalunk Kenderes : a Bana család története / Bana Sándor. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bana Sándor (1921-)
Bana család
Kenderes - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439-2Kenderes)Bana *** 894.511-94
[AN 2531960]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2005.
Bercsényi Miklós (1665-1725)
Művek (vál.)
   Bercsényi Miklós válogatott levelei / szerk. Köpeczi Béla. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 352, [8] p. ; 18 cm
ISBN 963-506-607-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikus - levelezés - 17. század - 18. század
943.9"168/170"(092)Bercsényi_M.(044)
[AN 2532913]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2005.
Détshy Mihály (1922-)
   Szádvár / Détshy Mihály ; [kiad. a Galyasági Településszövetség]. - Perkupa : Gatesz ; Miskolc : Dominium, 2004. - 67 p., [13] fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-216-440-7 fűzött : ár nélkül
Szádvár - helytörténet
943.9-2Szádvár
[AN 2532725]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2005.
   Egyetemes történelem / [... szerk. Barta János] ; [írták Bárány Attila et al.]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 435 p. ; 23 cm. - (21. századi enciklopédia, ISSN 1589-0848)
ISBN 963-9252-93-X kötött : 3990,- Ft
világtörténelem - enciklopédia
93/99(031)
[AN 2532862]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2005.
   A Hadtörténelmi Levéltár katonai tanintézeti iratainak repertóriuma, 1740-1980 / [szerk. és a bevezetőket írta Farkas Gyöngyi]. - Budapest : Signifer, 2004. - 110 p. : ill. ; 30 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
ISBN 963-216-922-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - katonai oktatási intézmény - történeti feldolgozás - repertórium
930.253(439-2Bp.)Hadtörténelmi_Levéltár(083.8) *** 355.23(439)(091)(083.8)
[AN 2531845]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2005.
Hennerbichler, Ferdinand
   Die Kurden / Ferdinand Hennerbichler. - Mosonmagyaróvár : fhe, 2004. - 700 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-575-5 fűzött : ár nélkül
kurdok - nemzettörténelem - nemzetiség
930.8(=915.7)(5) *** 323.15(=915.7)(5)
[AN 2532509]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2005.
   Ismeretlen hősök, piliscsabai fiúk : 1956 - Piliscsaba, Budapest : kis történelmi olvasófüzet / [szerk. Kiss Antal] ; [... az interjúkat kész. Deli Árpád]. - [Kisújszállás] : Újhold, [2004]. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-173-X fűzött : ár nélkül
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Bp."1956"(093)
[AN 2532477]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2005.
Kacziány Géza (1856-1939)
   Magyar vértanuk könyve / írta Kacziány Géza ; [kiad. a Nemzeti Kincseinkért Egyesület]. - Repr. kiad. - Kecskemét : Nemz. Kincseinkért Egyes., 2004. - 143 p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Vass J. Kvkhivatala, 1905
ISBN 963-216-881-X kötött : ár nélkül
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - állami terror - hasonmás kiadás
943.9"1848/1849" *** 323.282(439)"1848/1849" *** 094/099.07
[AN 2531943]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2005.
A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai, 1849-1866 (olasz)
   La relazioni Italiane dell'emigrazione di Kossuth, 1849-1866 / lo studio introd. e le lettere sono a cura di Éva Nyulászi-Straub ; [trad. Iván Svékus] ; [pubbl.] Archivio nazionale ungherese. - Budapest : Archivio nazionale ungherese, 2003. - 753 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 748-753.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-631-104-8)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Olaszország - magyar történelem - emigráció - 19. század - történelmi forrás
945"184/186"(093) *** 325.25(=945.11)(45)"184/186"(093) *** 943.9"184/186"(093)
[AN 2531908]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2005.
Lovász Emese
   Diósgyőr és a majládi pálos kolostor 700 éves története / Lovász Emese ; [fotó Kulcsár Géza] ; [rajz. Nagy S. József] ; [... az Ady Endre Művelődési Ház kiadásában jelent meg]. - Miskolc : Ady E. Műv. Ház, 2004. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-217-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Diósgyőr - művelődéstörténet - középkor - helytörténet - pálosok
930.85(439) *** 943.9-2Diósgyőr *** 271.791(439-2Diósgyőr)
[AN 2532396]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2005.
Markó László
   Általános történelmi fogalomgyűjtemény / Markó László. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004, cop. 1997. - 235 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 220-235.
ISBN 963-208-887-5 kötött : 2990,- Ft
történelem - szaklexikon
93/99:030
[AN 2532759]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2005.
Molnár László, V. (1952-)
   Életutak találkozása, 1703-1848 : érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből, kapcsolattörténeti könyvészeti függelékkel / V. Molnár László. - Piliscsaba : Mati, 2004. - 236 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 43.)
Bibliogr.: p. 121-236.
ISBN 963-9276-34-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Oroszország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - 18. század - 19. század - szakbibliográfia
930.85(439)"17/18" *** 930.85(47)"17/18" *** 930.85(100):016
[AN 2532424]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2005.
Morton, Andrew
Diana (magyar)
   Diana a szerelmet kereste / Andrew Morton ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 316 p., [28] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9526-96-7 kötött : 2990,- Ft
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - uralkodó család - híres ember - nő - életrajz
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 2533173]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2005.
Niederhauser Emil (1923-)
   Talleyrand ; Metternich / Niederhauser Emil. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 279, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete-fehér, ISSN 1419-7545)
Bibliogr.: p. 142., 279.
ISBN 963-9252-98-0 kötött : 2490,- Ft
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de
Metternich, Klemens Lothar von
Ausztria - Franciaország - politikus - történelem - 18. század - 19. század - életrajz
943.6"181/184"(092)Metternich,_K._L. *** 944"178/183"(092)Talleyrand-Périgord,_C.-M.
[AN 2532817]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2005.
   A Nógrád Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke / [szerk. Pásztor Cecília] ; [... közrem. Barthó Zsuzsanna et al.]. - Jav. és bőv. kiad. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2004. - 246 p. ; 29 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 42.)
Lezárva: 2004. júl. 31. - Bibliogr.: p. 23-26.
ISBN 963-7243-54-2 fűzött : ár nélkül
Nógrád (megye) - levéltár - útmutató
930.253(439-2Salgótarján)(083.8)
[AN 2532480]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2005.
   Régiónk és Tolna megye a két világháború között : IX. Levéltári Nap, 2004. szeptember 3. / szerk. Dobos Gyula ; [rend.,] kiad. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. - [Szekszárd] : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 2004. - 71 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7230-23-8 fűzött : ár nélkül
Tolna (megye) - magyar történelem - levéltár - 20. század - konferenciakiadvány
943.912.5"192/194" *** 930.253(439-2Szekszárd) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2531350]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2005.
Sulyok Dezső (1897-1965)
Zwei Nächte ohne Tag (magyar)
   Két éjszaka nappal nélkül / Sulyok Dezső ; [szerk. Molt Klára]. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2004. - 493, [3] p. ; 24 cm
Ford. Vladár Edit, K.
ISBN 963-86538-1-7 kötött : 3500,- Ft
Sulyok Dezső (1897-1965)
magyar történelem - német irodalom - 1945 utáni időszak - memoár - történelmi forrás
943.9"1945/1947"(093) *** 830-94
[AN 2532811]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2005.
Surányi Róbert (1944-)
   W. S. Churchill élete és kora / Surányi Róbert. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 132 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 963-9252-95-6 kötött : 4990,- Ft
Churchill, Winston Spencer
Nagy-Britannia - politikus - 20. század - életrajz
941.0"19"(092)Churchill,_W._S.
[AN 2532126]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2005.
Szála Erzsébet (1947-)
   Nyugat-Magyarország művelődés- és ipartörténetéből / A. Szála Erzsébet. - Piliscsaba : Mati ; Sopron : NYME, 2004. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 45.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-40-5 fűzött : ár nélkül
Sopron - művelődéstörténet - evangélikus egyház - ipartörténet - orvostörténet
930.85(439-2Sopron) *** 284.1(439-2Sopron)(091) *** 61(439-2Sopron) *** 338.45(439-2Sopron)
[AN 2532450]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2005.
Varga Géza (1947-)
   A székelység eredete, A honfoglalók könyvtárai, Székely rovásjelek hun tárgyakon és más tanulmányok / Varga Géza. - 2. kiad. - [Budapest] : Írástörténeti Kutint., [2004], cop. 2001. - 264 p. : ill. ; 25 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-179-9 kötött : ár nélkül
székelyek - magyarságkutatás
930.8(=945.11székelyek)
[AN 2539751]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

170 /2005.
Antoni Judit (1951-)
   Polinézia gyöngyszemei : a Marquesas-szigetek / Antoni Judit. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 140 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4555-X kötött : 4990,- Ft
Marquises-szigetek - fényképalbum
908.963(084.12) *** 77.04(439)(092)Antoni_J.
[AN 2532374]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2005.
Arthus-Bertrand, Yann
Paris vu du ciel (magyar)
   Párizs a magasból / fotó Yann Arthus-Bertrand ; szöveg Gérard Gefen ; [ford. Böhm Judit]. - Budapest : Holistic, cop. 2004. - 180, [3] p. : ill., színes ; 36 cm
Francia és magyar nyelven
ISBN 963-8080-34-5 kötött : ár nélkül
Franciaország - Paris - helyismeret - fényképész - ezredforduló
908.44-2Paris(084.12) *** 77.04(44)(092)Arthus-Bertrand,_Y.
[AN 2531365]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2005.
Bajomi-Lázár Dávid (1975-)
   Prága : útikönyv és térkép, 2004-2005 / Bajomi-Lázár Dávid, Simek Zuzana ; [fotó Konkoly-Thege György] ; [térk. Rémai Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Tábla és Penna, 2004. - 244 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-865-201-2 fűzött : 2990,- Ft
Praha - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2531615]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2005.
Békési László
   A politika földrajza / Békési László. - [Budapest] : Aula, 2004. - 206 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-206.
ISBN 963-9478-93-8 fűzött : ár nélkül
politikai földrajz - egyetemi tankönyv
911.3(075.8) *** 327(075.8)
[AN 2532907]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2005.
Bencsik János (1933-)
   Tokaj : a világörökség része / [Bencsik János]. - Miskolc : Gradatio, 2004. - 16 p. : ill. ; 16 cm. - (Zempléni panoráma, ISSN 1786-142X ; 2.)
ISBN 963-216-972-7 fűzött : ár nélkül
Tokaj - útikönyv
914.39-2Tokaj(036)
[AN 2532232]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2005.
Bergreen, Laurence
Over the edge of the world (magyar)
   Magellán a Föld körül / Laurence Bergreen ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2004]. - 392 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9598-01-1 kötött : 3000,- Ft
Magalhães, Fernão
Spanyolország - Portugália - felfedező utazás - 16. század - életrajz
910.4(100)(092)Magalhaes,_F.
[AN 2532421]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2005.
Bonta Mária Laura
   Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története / Bonta Mária Laura. - Budapest : Erdős Renée Ház, 2004. - 67 p. : ill. ; 19 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek, ISSN 1785-3044 ; 2/1.)
ISBN 963-216-378-8 fűzött : ár nélkül
Budapest. XVII. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XVII.
[AN 2532139]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2005.
Darányi László
   Perőcsény / [Darányi László, Koczó József, Pásztor Csaba] ; [kiad. Perőcsény Község Önkormányzata]. - Perőcsény : Önkormányzat, 2004. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 963-216-870-4 fűzött : ár élkül
Perőcsény - helyismeret
908.439-2Perőcsény
[AN 2531702]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2005.
Dürr, Bettina
Italien Nord (magyar)
   Észak-Olaszország / ... Bettina Dürr írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5392-3 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2532982]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2005.
Dürr, Bettina
Italien Süd (magyar)
   Dél-Olaszország / ... Bettina Dürr írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5393-1 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2532979]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2005.
Fehér György
   A horvát Adria : útikönyv / Fehér György ; [fképek Bokodi Gábor et al.]. - [Budapest] : Hibernia, [2004]. - 251 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2004. jún.
ISBN 963-86471-0-8 fűzött : ár nélkül
Adriai-tenger - horvát tengerpart - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2532791]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2005.
Fehér György
   Isztria : Krk, Cres, és Lošinj : útikönyv / [szerző Fehér György]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Hibernia, [2004]. - 177 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2004. jún.
ISBN 963-210-370-X fűzött : ár nélkül
Isztria - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2532832]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2005.
Fitz Jenő (1921-)
   Székesfehérvár und Umgebung, Velence-See, Gorsium / Jenő Fitz ; [Fotos Béla Borbély] ; [Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Székesfehérvár : Ma Verl., 2003, cop. 1998. - 92 p., [16] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-85423-6-5 fűzött : 1190,- Ft
Székesfehérvár - útikönyv
914.39-2Székesfehérvár)(036)
[AN 2536627]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2005.
Goerdeler, Carl D.
Brasilien (magyar)
   Brazília / ... Carl D. Goerdeler írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5391-5 fűzött : 1990,- Ft
Brazília - útikönyv
918.1(036)
[AN 2532984]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2005.
Göncz József
   Szép Felvidékünk történelmi képeslapokon, 1897-1940 : a sorozat második albuma / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, cop. 2004. - 151 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-86398-4-9 kötött : ár nélkül
Felvidék - Kárpátalja - helyismeret - képes levelezőlap
908.439.22(084.12) *** 908.439.23(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2532406]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2005.
Hrdlička, Miroslav
Černá Hora (magyar)
   Montenegró : útikönyv = Crna Gora / [szöveg Miroslav Hrdlička, Jiří Martínek] ; [térk. Radek Hlaváček et al.] ; [ford. Barna Ottília et al.]. - [Budapest] : Hibernia, [2004]. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2003. június
ISBN 963-210-648-2 fűzött : ár nélkül
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 2532818]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2005.
Kopjár Ivett
   Írország / Kopjár Ivett. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 157 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-52-X fűzött : 3980,- Ft
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2531861]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2005.
Perneki Gabriella
   Szardínia / Perneki Gabriella. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 297 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-53-8 fűzött : 4950,- Ft
Szardínia - útikönyv
914.508.8(036)
[AN 2531857]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2005.
Varley, Carol
The Usborne geography encyclopedia (magyar)
   Földrajzi kisenciklopédia / írta Carol Varley és Lisa Miles ; rajz. Guy Smith [et al.] ; ford. Lóczy Dénes. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Tolnai tankönyv (keretcím)
ISBN 963-530-702-0 kötött : 2500,- Ft
földrajz - gyermekkönyv
91(031)(02.053.2)
[AN 2535168]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

189 /2005.
   Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban : adalékok a magyarországi jog természetrajzához / szerk. Sajó András. - Budapest : Áron, 2004. - 223 p. ; 21 cm. - (Recepció és kreativitás, ISSN 1785-5594)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-36-6 kötött : 2660,- Ft
Magyarország - jogtudomány
34(439)
[AN 2531196]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2005.
Csíki Péter
   Igazságügyi és műszaki szakértők az építésben / Csíki Péter. - [Budapest] : Terc, cop. 2004. - 214 p. : ill. ; 21 cm. - (Építésügyi zsebkönyvek, ISSN 1589-4568 ; 3.)
Bibliogr.: p. 214-[215].
ISBN 963-9535-17-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - építésügy - iparjog - szakértő - igazságügyi szakértő - útmutató
351.785(439) *** 349.442(439)(036) *** 340.69
[AN 2531328]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2005.
   Európai társasági jog / szerk. Miskolczi Bodnár Péter ; [szerzők Berke Barna et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 415 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. aug. 31. - Bibliogr.: p. 411-[416].
ISBN 963-224-763-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - vállalati jog
347.72(4-62)
[AN 2537927]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2005.
   Gyakorló jogászként az Európai Unióban / [szerk. Lomnici Zoltán] ; [szerzők Darák Péter et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-92-6 fűzött : 6500,- Ft
Európai Unió - Magyarország - gazdasági jog - polgári jog - polgári eljárás - jogharmonizáció - bíróság - nemzetközi szervezet
347.7(4-62) *** 347.7(439) *** 347.9(4-62) *** 336.2(439)(094) *** 336.2(4-62)(094) *** 341.63/.64(4-62) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2531199]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2005.
   Kiegészítés Dr. Cséffán József A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata című 2003. június 30-án lezárt könyvéhez. - Szeged : [Szegedi Rendezvényszervező Kft.], 2004. - 36 p. ; 20 cm
Lezárva 2003. dec. 31. - Közread. a Szegedi Rendezvényszervező Kft.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - jogszabálygyűjtemény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2532654]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2005.
   Kiegészítés Dr. Cséffán József A Munka Törvénykönyve és magyarázata című 2003. június 5-én lezárt könyvéhez. - Szeged : [Szegedi Rendezvényszervező Kft.], 2004. - 22 p. ; 20 cm
Lezárva 2003. dec. 31. - Közread. a Szegedi Rendezvényszervező Kft.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2532644]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2005.
   Közbeszerzés, EU-tagság, magyar kihívások / [szerk.] Gál András Levente ; [szerzők Baranyi András et al.] ; [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Köpont Európai Integrációs Iroda]. - Budapest : MEH Kormányzati Stratek Európai Integrációs Iroda, 2004. - 231 p., [3] fol. ; 24 cm
ISBN 963-9284-91-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 351.712.2(4-62)(036)
[AN 2531767]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2005.
   A mindennapok jogi kézikönyve : magán- és üzleti ügyek általános jogi tanácsadója / szerk. Heimné Szalai Erzsébet, Székely László ; szerzők Czegle Tibor [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2004. - Cserelapos mappa ; 24 cm
Lezárva: 2004. okt.
ISBN 963-9313-37-8 fűzetlen : ár nélkül
Magyarország - gazdasági jog - polgári jog - kézikönyv
347.7(439)(036) *** 347(439)(036)
[AN 2532197]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2005.
Nótári Tamás
   Iuridicophilologica : tíz tanulmány / Nótári Tamás ; Szádeczky-Kardoss Samu előszavával. - Budapest : KGRE ÁJK, 2004. - 217 p. ; 24 cm. - (A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1589-1054 ; [6.])
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85785-5-6)
jogtudomány - jogtörténet
340.12 *** 34(100)(091)
[AN 2533196]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2005.
Szathmáry Béla (1956-)
   Magyar egyházjog / Szathmáry Béla. - Budapest : Századvég, 2004. - 507 p. ; 24 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 6.)
Bibliogr.: p. 481-485.
ISBN 963-9211-52-4 kötött : 3360,- Ft
Magyarország - egyházjog - egyetemi tankönyv
348(439)(075.8)
[AN 2533116]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2005.
   A szerb és a magyar büntetőjog és büntető eljárási jog aktuális kérdései : nemzetközi tanszékközi szimpózium, Szeged, 2003. október 30-31. = Aktuelna pitan, a srpskog i mađarskog krivičnog i krivično procesnog prava : međunarodni interkatedarski simpozijum, Segedin, 30-31. oktobra 2003. god / [szerk. Nagy Ferenc] ; [rend. közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék. - Szeged : SZTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, 2004. - 218. [2] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-678-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szerbia - büntetőjog - büntetőeljárás - konferenciakiadvány
343(439) *** 343(497.11) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2531336]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2005.
   Tanulmányok dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára / [szerk. Tóth Károly]. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 64. fasc. 1-28.)
Gerinccím: Munkajog, munkaügyi kapcsolatok a harmadik évezred kezdetén. - A tanulmányok váltakozva magyar, német, angol és francia nyelven. - Nagy László műveinek bibliográfiája: p. 551-555.
Fűzött : ár nélkül
munkajog - munkaügy - személyi bibliográfia - emlékkönyv
349.2 *** 331 *** 012Nagy_L.
[AN 2531596]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

201 /2005.
   Az Atlanti Szövetség átalakulása a globális fenyegetések korában ; Az isztambuli csúcstalálkozóra készülő Atlanti Szövetség / [szerk. Tüzes Károly és Sebestyén Adrienn]. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2004. - 122 p. ; 22 cm. - (Parlamenti NATO-füzetek, ISSN 1586-6203 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-374-4)
katonapolitika - külpolitika - ezredforduló - védelmi szövetség - konferenciakiadvány
355.356(100-15)"200" *** 355.02(100-15)"200" *** 327(100)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2532293]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2005.
   Biztonság hét határon át : Isztambul, a megújulás csúcsa / [... szerk. Endresz Ernő] ; [... szerzői Deák Péter et al.]. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 963-327-382-X kötött : 1980,- Ft
North Atlantic Treaty Organization
katonapolitika - külpolitika - ezredforduló - védelmi szövetség
355.356(100-15)"200" *** 355.02(100-15)"200" *** 327(100)"200"
[AN 2531945]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2005.
Brandt Gyula (1950-)
   A 87. Bakony Harcihelikopter Ezred és jogelődjeinek története, 1958-2004 / [Brandt Gyula] ; [kiad. a Bakony Harcihelikopter Ezred Szociális Alapítványa]. - Szentkirályszabadja : Bakony Harcihelikopter Ezred Szociális Alapítványa, 2004. - 774 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 963-216-693-0 kötött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. 87. Bakony Harcihelikopter Ezred
Szentkirályszabadja - katonai egység története - helikopter - 20. század
355.486(439-2Szentkirályszabadja)"195/200" *** 358.4(439)"195/200"(092)
[AN 2531663]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2005.
Butler, Rupert
SS-Hitlerjugend (angol)
   SS-Hitlerjugend : a 12. SS-hadosztály története, 1943-45 / Rupert Butler. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 149 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet. A Waffen-SS egységei a háborúban, ISSN 1589-2239)
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 963-9329-94-0 kötött : ár nélkül
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Hitlerjugend (12.)
Németország - Nyugat-Európa - különleges alakulat - katonai egység története - páncélos fegyvernem - hadtörténet - második világháború
355.318(430)"1944/1945" *** 355.486(430)"1944/1945" *** 358.119(430)"1944/1945" *** 355.48(4-15)"1944/1945"
[AN 2531938]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2005.
Deák Gyula
   "Ahogyan én láttam..." : visszaemlékezés a doni harcokra / Deák Gyula ; [a szöveget gond. és jav. Cs. Sebestyén Kálmán]. - Balassagyarmat : Nagy I. Tört. Kör ; [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt., 2004. - 192 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086 ; 14.)
ISBN 963-7243-52-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2532345]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2005.
Imreh Sándor (1830-1895)
   Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben / írta Imreh Sándor ; sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Pászti László. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-200-469-8 fűzött : ár nélkül
Erdély - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - memoár
355.48(439.21)"1848/1849"(093.3)
[AN 2532801]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2005.
Jordan, David
Battle of the Bulge (magyar)
   Ardennek : az első 24 óra / David Jordan ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 192 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-98-3 kötött : 3800,- Ft
Németország - hadtörténet - 20. század - második világháború
355.48(430)"1944"
[AN 2533176]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2005.
Nagy László
   Emlékhelyek az Üllői úti bázison / [szerző ... Nagy László, Vörös Béla] ; [a fotókat kész. Juhos Nándor et al.] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar]. - [Budapest] : ZMNE BJKMFK, 2004. - 92 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Budapest - Magyarország - hadtörténet - emlékhely - laktanya
355.48(439) *** 725.945(439-2Bp.) *** 725.181(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 2531247]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2005.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A magyar katonai felsőoktatás története, 1947-1956 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-381-1 kötött : 3280,- Ft
Magyarország - katonai felsőoktatás - 20. század
355.232(439-2Bp.)"194/195" *** 378.635.5(439-2Bp.)"194/195"
[AN 2531946]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

210 /2005.
Farkas Ferenc (1949-)
   Változásmenedzsment / Farkas Ferenc. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 963-224-789-2 fűzött : ár nélkül
vezetés - szervezés
65.012.4
[AN 2531339]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

211 /2005.
   Globalisation, ethnicity and migration : the comparison of Finland, Hungary and Russia / by Attila Melegh [et al.]. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2004. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 7.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 963-9597-03-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Finnország - Oroszország - munkaerőmozgás - külföldi munkavállalás - ezredforduló
331.556.4(439)"199/200" *** 331.556.4(480)"199/200" *** 331.556.4(47)"199/200"
[AN 2531826]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2005.
Harding, Graham
The bluffer's guide to marketing (magyar)
   A marketing / írta Graham Harding & Paul Walton ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 76 p. : ill. ; 19 cm. - (Tiszta őrület!, ISSN 1589-925X)
ISBN 963-9252-91-3 kötött : 990,- Ft
marketing - szatíra
658.8(0:82-7)
[AN 2532977]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2005.
   Az ipari parkok napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta ; [tanulm. szerzők Hajdu Szilvia, Szabó Győző]. - Budapest : G-mentor Kft., 2004. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm
A tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-86376-8-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - regionális gazdaság - ipari park - innováció - ezredforduló
332.14(439) *** 338.45(439) *** 330.341.1(439)
[AN 2532240]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2005.
   A IV. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon / szerk. Keserű Imre ; kész. COWI Magyarország Kft. ; [közread. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86641-5-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531671]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2005.
A IV. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon (angol)
   Pan-European transport corridor IV in Hungary / ed. Imre Keserű ; prepared by COWI Hungary Ltd. ; [publ. by the Ministry of Economy and Transport]. - Budapest : Min. of Economy and Transport, 2004. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86641-9-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531674]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2005.
Kengyel Ákos (1970-)
   Az Európai Unió regionális politikája / Kengyel Ákos. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9585-41-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - regionális gazdaság
332.1(4-62)
[AN 2539651]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2005.
Kudar Lajos
   Hungarian tourism : past & present / by Lajos Kudar. - Budapest : Tinta, [2004]. - 79 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Our values, treasures and Hungarian heritage, ISSN 1785-3869 ; 2.)
ISBN 963-7094-04-0 fűzött : 1600,- Ft : 6,5 ?
Magyarország - turista-idegenforgalom - történeti feldolgozás
338.48(439)(091)
[AN 2531828]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2005.
Mátyás Antal (1923-)
   A korai közgazdaságtan története / Mátyás Antal. - 8. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-27-0 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(100)(091)"16/18"(075.8)
[AN 2534578]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2005.
Misz József
   Makroökonómia feladatgyűjtemény / Misz József, Palotai Dániel. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2004. - 188 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-434-1 fűzött : 2300,- Ft
makroökonómia - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.541(075.8)(076)
[AN 2537889]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2005.
   Munkaköri leírás minták : [bevált minták jogilag megbízható, egyedi munkaköri leírások gyors és egyszerű elkészítéséhez] / [... szerk. Kult Krisztina] ; [szerzők Pataki Csilla et al.]. - Budapest : Fórum Média, 2004. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2004. aug. 1.
ISBN 963-9482-41-2 fűzetlen : ár nélkül
munkafeltétel - iratminta
331.103.13
[AN 2532695]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2005.
Pintér Klára
   A jegybanki kamatdöntések előrejelezhetősége és hatása a hozamokra / Pintér Klára, Wenhardt Tamás. - Budapest : MNB, 2004. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 31.)
Bibliogr.: p. 40-41.
Fűzött : ár nélkül
nemzeti bank - árfolyam - kamat - ezredforduló
336.711(100)"200" *** 336.781 *** 336.748
[AN 2531698]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2005.
   Roma munkaerőpiaci programok / szerk. Csongor Anna és Lukács György Róbert ; [közread. az] Autonómia Alapítvány. - Budapest : Autonómia Alapítvány, 2003. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-206-759-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - cigányság - ezredforduló
331.5(439)"199/200" *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2531622]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2005.
   Too poor to move, too poor to stay : a report on housing in the Czech Republic, Hungary and Serbia / ed. by James Fearn. - Budapest : LGI : OSI, 2004. - 127 p. ; 30 cm. - (LGI fellowship series, ISSN 1786-3813)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9419-52-4 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - lakásügy
332.8(4-11) *** 351.778.5(4-11)
[AN 2532677]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2005.
Ujvári Géza
   A konszolidált (összevont) éves beszámoló / Ujvári Géza. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 367 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. aug. 15.
ISBN 963-9404-90-X fűzött : 5900,- Ft
éves beszámoló - útmutató
657.37(036)
[AN 2536401]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2005.
   Az V. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon / szerk. Keserű Imre ; kész. COWI Magyarország Kft. ; [közread. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86641-6-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531679]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2005.
Az V. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon (angol)
   Pan-European transport corridor V in Hungary / ed. Imre Keserű ; prepared by COWI Hungary Ltd. ; [publ. by the Ministry of Economy and Transport]. - Budapest : Min. of Economy and Transport, 2004. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7339-00-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531682]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2005.
   A VII. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon / szerk. Keserű Imre ; kész. COWI Magyarország Kft. ; [közread. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86641-7-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531685]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2005.
A VII. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon (angol)
   Pan-European transport corridor VII in Hungary / ed. Imre Keserű ; prepared by COWI Hungary Ltd. ; [publ. by the Ministry of Economy and Transport]. - Budapest : Min. of Economy and Transport, 2004. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7339-01-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531689]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2005.
   A X. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon / szerk. Keserű Imre ; kész. COWI Magyarország Kft. ; [közread. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86641-8-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531690]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2005.
A X. páneurópai közlekedési folyosó Magyarországon (angol)
   Pan-European transport corridor X in Hungary / ed. Imre Keserű ; prepared by COWI Hungary Ltd. ; [publ. by the Ministry of Economy and Transport]. - Budapest : Min. of Economy and Transport, 2004. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7339-02-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - közlekedésügy - közút - ezredforduló
338.47(4)"199/200" *** 656.1(439)"199/200" *** 656.1(4)"199/200"
[AN 2531692]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

231 /2005.
   Civilizáció és egészség / szerk. Bácsy Ernő és Mikola István. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 316 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. V., Az életminőség tényezői Magyarországon, ISSN 1418-6292)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-430-7 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - közegészségügy - ezredforduló
364.444(439)"199/200" *** 614(439)"199/200"
[AN 2531340]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2005.
Szilágyi Tibor
Tobacco control in Hungary (magyar)
   A dohányzás visszaszorítása Magyarországon : múlt, jelen, jövő / Szilágyi Tibor. - Érd : Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, 2004. - 116 p. : ill. ; 30 cm. - (Szakmai kötetek / Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, ISSN 1587-3137 ; 2004/2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-944-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - dohányzás - dohányipar - egészségnevelés
364.272 *** 613.84 *** 663.97(439)
[AN 2532194]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

233 /2005.
   80 éves a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézete, [1923-2003] / [szerk. Szeberényi József, Fábián Zsolt]. - Pécs : PTE ÁOK Orvosi Biológiai Int., 2003
Borítócím: Az Orvosi Biológiai Intézet 80 éve : 1923-2003. - Gorka Sándor műveinek bibliográfiája: p. 88-186. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Orvosi Biológiai Intézet
felsőoktatás - orvos - tanszék - orvosbiológia - személyi bibliográfia - életrajzi bibliográfia
378.661(439-2Pécs).096(091) *** 012Gorka_S. *** 61 *** 57 *** 61(439)(092)Gorka_S.:016
[AN 2531923]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2005.
Balogh József (1951-)
   Kézikönyv : magyar irodalom : 5. osztály / Balogh József. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 56 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-782-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.889.451.1(072)
[AN 2531926]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2005.
   Együtt a család : bölcsődétől az iskoláig. - Budapest : Dasimédia, 2004-. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9313-47-5 fűzetlen : ár nélkül
családi nevelés
37.018.1
[AN 2532214]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2005.
Gácser Magdolna
   Pedagógiai pszichiátria / Gácser Magdolna. - Gyula : APC-Stúdió, [2004]. - 132 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-9135-62-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9135-63-1)
pedagógiai lélektan - elmegyógyászat
37.015.3 *** 616.89
[AN 2531717]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2005.
Goda Imre (1937-)
   Szerepváltás a katedrán : tanításkultúra ma és holnap / Goda Imre. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 129 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.: p. 126. és a jegyzetekben
ISBN 963-9438-26-X fűzött : 1480,- Ft
pedagógia - irodalompedagógia
37.01 *** 372.889.451.1
[AN 2531839]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2005.
   Gyermekeink gondozása, nevelése : magyarországi háttértanulmány az OECD "A kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata" című programjához / Korintus Mihályné [et al.] ; [szerk. ... Czibere Károly] ; [... kiad. ... a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, ... az Országos Közoktatási Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI : OKI, cop. 2004. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 963-86501-5-X fűzött : ár nélkül
iskoláskor előtti nevelés
372.3
[AN 2531780]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2005.
Hunyadi Zsuzsa
   A művelődési házak közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 77 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 1.)
ISBN 963-651-448-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődési ház - ezredforduló
374.07(439)"199/200" *** 316.7(439)"199/200"
[AN 2532996]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2005.
Imre Anna
   A középfokú oktatás kiterjedése és hatása a tanulói továbbhaladásra / Imre Anna. - Budapest : OKI, 2004. - 156 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 7.)
Bibliogr.: p. 129-133.
ISBN 963-682-536-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatáspolitika - középfokú oktatás - tanulás
37.014.5(439) *** 371.322 *** 373.5(439)
[AN 2532297]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2005.
   Iskolánk : Mária Ludovikától Raoul Wallenbergig / [szerk. Papp Márió] ; [kiad. a Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Gimnázium]. - [Budapest] : Raoul Wallenberg Humán Szakközépisk. és Gimn., [2004]. - 132 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás olasz, német és angol nyelven
ISBN 963-216-377-X fűzött : ár nélkül
Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - középfokú oktatási intézmény - katonai akadémia - évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058) *** 355.232(439-2Bp.)(091) *** 373.6(439-2Bp.)(058)
[AN 2531554]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2005.
   Javítóintézet, család, gyermekvédelem / [szerk. Papházi Tibor]. - Budapest : NCSSZI, 2004. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86501-3-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nevelőintézet
376.58(439)
[AN 2531855]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2005.
Jávorszky Ernőné
   A Teleki Blanka Gimnázium története / Jávorszky Ernőné. - [Budapest] : [Teleki B. Gimn.], 2003. - 30 p., [6] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 2531303]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2005.
   Jubileumi évkönyv : Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, 1959-2004 / [írta és szerk. Felszeghyné Molnár Eszter és Hársas Oszkárné]. - Budapest : Bárdos L. Ált. Isk. és Gimnázium, 2004. - 172 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2531958]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2005.
Kerber Zoltán
   A középiskolai tantárgyi obszerváció tanulságai / Kerber Zoltán, Ranschburg Ágnes. - Budapest : OKI, 2004. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 6.)
ISBN 963-682-534-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pedagógia - tantárgy - didaktika - középfokú oktatási intézmény
371.3 *** 372.8 *** 373.5(439)
[AN 2532302]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2005.
   A komáromi Széchenyi István Közgazdasági-informatikai Szakközépiskola jubileumi évkönyve : [1942-2002] / közzéteszi Szombath Gáborné. - [Komárom] : Széchenyi I. Közgazd.-informatikai Szakközépisk., [2004]. - 114 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-202-493-1 kötött : ár nélkül
Széchenyi István Közgazdasági-informatikai Szakközépiskola (Komárom)
Komárom - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.6:681.3(439-2Komárom)(058) *** 373.6:33(439-2Komárom)(058)
[AN 2531332]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2005.
Kucsman Árpád (1927-)
   Hetvenéves az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke, 1934-2003 / Kucsman Árpád. - [Budapest] : ELTE Eötvös K. : PolgArt, [2004]. - 368 p. : ill. ; 24 cm
A tanszék publikációinak jegyzéke: p. 205-348. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-661-6 fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettudományi Kar. Szerves Kémiai Tanszék
egyetem - tanszék - szerves kémia - neveléstörténet
378.4(439-2Bp).096 *** 547
[AN 2531947]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2005.
   Lépések az ökoiskola felé / [szerk. Albert Judit, Varga Attila] ; [szerzők Bilku Rolandné et al.]. - Budapest : OKI, 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-535-1 fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés - pedagógia - munkaterv
372.850.4 *** 372.48 *** 37.014.3
[AN 2531544]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2005.
   Matematika 1 : program : általános iskola 1. osztály számára / Hajdu Sándor [et al.] ; [... szerk. Hajdu Sándor]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2793-4)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2536950]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2005.
   Matematika 2 : program : általános iskola 2. osztály számára / Hajdu Sándor [et al.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2917-1)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2537004]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2005.
   Matematika 3 : program : általános iskola 3. osztály számára / Hajdu Sándor [et al.] ; [... szerk. Hajdu Sándor]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2847-7)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.851(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2537008]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2005.
   Matematika 5 : program : általános iskola 5. osztály, nyolcosztályos gimnázium 1. osztály / Czeglédy István [et al.] ; [... szerk. Hajdu Sándor]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 111 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2794-2)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - középfokú oktatás - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2537034]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2005.
   Matematika 6 : program : általános iskola 6. osztály, nyolcosztályos gimnázium 2. osztály / Andrási Tiborné [et al.] ; [... szerk. Hajdu Sándor]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2820-5 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - középfokú oktatás - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.214.2
[AN 2537038]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2005.
   Matematika 7 : program : általános iskola 7. osztály, nyolcosztályos gimnázium 3. osztály, hatosztályos gimnázium 1. osztály / Czeglédy István [et al.] ; [... szerk. Hajdu Sándor]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2918-X)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - középfokú oktatás - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.214.2
[AN 2537045]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2005.
   Matematika 8 : program : általános iskola 8. osztály, nyolcosztályos gimnázium 4. osztály, hatosztályos gimnázium 2. osztály / Czeglédy István [et al.] ; [... szerk. Hajdú Sándor]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 89 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2989-9 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - középfokú oktatás - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2537049]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2005.
Mayer József (1956-)
   A felnőttek iskolái : az iskolarendszerű felnőttoktatás helyzete a kerettantervek bevezetését követően / Mayer József ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2004. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-682-538-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - ezredforduló
374.7(439)"199/200"
[AN 2531418]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2005.
Micheller Magdolna (1945-)
   Tehetség és lehetőség : fejezetek a 20. századi magyar társadalomtörténetből : tanulmánykötet / Micheller Magdolna ; [közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar. - Békéscsaba : TSF Gazd. Főisk. Kar, 2004. - 354 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - neveléstörténet - társadalomtörténet - 20. század
37(439)"19" *** 316.32(439)"19"
[AN 2532415]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2005.
   A neveléselmélet alapkérdései : tanulmányok / [szerk.] Dombi Alice, Oláh János, Varga István ; [... szerzői Benkő Zsuzsanna et al.]. - Gyula : APC-Stúdió, 2004. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9135-69-0 fűzött : ár nélkül
pedagógia - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 2531751]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2005.
   Önkormányzat és közoktatás 2003 : Szekszárd, 2003. november 20-21. / szerk. Palotás Zoltán ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2004. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-682-541-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - oktatáspolitika - önkormányzat - konferenciakiadvány
37.014(439)"200" *** 352(439)"200" *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2531414]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2005.
Szabó József (1947-)
   Kézilabdázás : technika, taktika, oktatás / Szabó József. - Szeged : JGYF K., 2004. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 963-9167-82-7 fűzött : ár nélkül
kézilabda - tantárgy - egyetemi tankönyv
372.879.6(075.8) *** 796.322
[AN 2533168]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2005.
   A szükséges pénz : V. Közművelődési Nyári Egyetem : Szeged, 2003. július 7-11. / [szerk. Török József] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - Szeged : Csongrád M. Közművel. Tanácsadó Közp., 2004. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-252-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődésügy - kultúra - gazdaság - konferenciakiadvány
374(439) *** 316.7 *** 338(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2531326]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2005.
   Táguló horizont : pedagógusoknak az együttnevelésről / szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária. - Budapest : OKI, 2004. - 118 p. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 112-118.
ISBN 963-682-539-4 fűzött : ár nélkül
különleges csoportok nevelése - hátrányos helyzetű - gyógypedagógia
376.63 *** 371.321.8 *** 376.2/.4
[AN 2532290]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2005.
   Tanári kézikönyv : matematika 6. évfolyam : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [ill. Katona Kata, Szalóky Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 239 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 6. évfolyam I. kötet
ISBN 963-464-574-7 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2531925]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2005.
   Tanári kézikönyv : matematika 8. osztály : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Katona Kata, Szalóky Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 229 p. : ill. ; 30 cm + mell.
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 8. évfolyam I. félév
ISBN 963-464-748-0 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - matematika - tantárgy - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2531927]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2005.
   Tantervelmélet / szerk. Szabó László Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 155 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 5.)
ISBN 963-472-576-7 fűzött : ár nélkül
tanterv - egyetemi tankönyv
371.214(075.8)
[AN 2539681]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2005.
   A tatai gimnázium névtára, 1765-2002 : a Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma (1765-1948) és az Állami Gimnázium (1948-1951), valamint az Eötvös József Gimnázium (1951-2002) tanárai és diákjai / ... gyűjt., ... összeáll, a bevezetőt és a kísérő tanulmányt írta Körmendi Géza. - Budapest : Argumentum, 2004. - 424 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-287-1 kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-446-290-1)
Eötvös József Gimnázium (Tata)
Tata - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Tata)(058)
[AN 2531959]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2005.
Tóth Géza, F. (1945-)
   Geológusképzés Szegeden, 1922-2000 / F. Tóth Géza. - [Miskolc] : F. Tóth G., [2004]. - 460 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-460.
ISBN 963-430-656-X kötött : ár nélkül
Szeged - egyetem - geológia - tudós - 20. század - iskolai évkönyv - életrajz
378.655(439-2Szeged)(058) *** 55(439)(092)
[AN 2532342]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2005.
Tóth Géza, F. (1945-)
   Liber anecdotarum / összegyűjt. és szerk. F. Tóth Géza. - Miskolc : [Magánkiad.], 2003. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-595-4 fűzött : ár nélkül
Szeged - diákélet - anekdota
378.18(439-2Szeged)(0:82-36)
[AN 2532343]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2005.
   A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért / [szerk.] Dombi Alice, Oláh János. - Gyula : APC-Stúdió, 2003. - 280 p. : ill. ; 25 cm. - (A XIX. század jelesei, ISSN 1587-5016 ; 5.)
Bibliogr.: p. 264. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9135-68-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pedagógus - 19. század
37(439)"18"(092)
[AN 2531746]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

270 /2005.
Arriens, Sandra
Window color - originelle Gestaltungsideen (magyar)
   Üvegfestés : konyhai minták / Sandra és Sabine Arriens ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/111.)
ISBN 963-9560-38-3 fűzött : 698,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2532291]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2005.
   Athén 2004 : a XXVIII. nyári olimpiai játékok könyve / szerk. Ládonyi László ; [mtársak Bárfi Adrienn et al.]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 295 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-13-5 kötött : ár nélkül
Athīnai - olimpia
796.032(495-2Athīnai)"2004"
[AN 2532742]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2005.
   Barkácssuli könyv : barkácsolás kisgyermekeknek / [összeáll. ... Deák Istvánné et al.] ; [fotó Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2004]. - 136 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9551-32-5 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2532330]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2005.
Eckert-Ulrich, Jeanette
Strohsterne (magyar)
   Szalmacsillagok / Jeannette Eckert-Ulrich ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/113.)
ISBN 963-9560-73-1 fűzött : 698,- Ft
iparművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.416
[AN 2532309]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2005.
Fun liner - Ideen für Advent und Weihnachten (magyar)
   Csillogó karácsonyi díszek puffadó és csillámos festékkel / [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 16. ksz.)
ISBN 963-9560-75-8 fűzött : 1098,- Ft
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 2532281]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2005.
Gänsler, Monika
Schutzengel für unterwegs (magyar)
   Kabalák / Monika Gänsler ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/110.)
ISBN 963-9560-74-X fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2532288]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2005.
Gras Depoix, Mireille
Le cartonnage (magyar)
   Díszdobozok / Mireille Gras Depoix ; [ford. Horváti-Balogh Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 17. ksz.)
ISBN 963-9560-78-2 fűzött : 1098,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 688.31
[AN 2532998]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2005.
Januschkowetz, Herbert
Vogelhäuschen (magyar)
   Madáretetők / Herbert Januschkowetz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fajátékok, ISSN 1588-7278 ; 6.)
ISBN 963-9560-62-6 fűzött : 698,- Ft
adagolóberendezés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 591.615
[AN 2532262]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2005.
Kaenders, Gudrun
Winterliche Deko-Ideen für draussen (magyar)
   Karácsonyi lakás- és kerti díszek / Gudrun Kaenders ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/112.)
ISBN 963-9560-76-6 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 398.332.416
[AN 2532294]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2005.
Kardos Péter
   Cigánylabirintus : [szerepjáték!] / Kardos Péter, Nyári Gábor ; [ill. Stark Attila]. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - [184] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86548-5-6 fűzött : 1980,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2532830]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2005.
Kiss Gábor
   A sportvezetés, -szervezés és a sportmarketing alapjai / Kiss Gábor, Szabó József. - Szeged : JGYF K., 2004. - 135 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 963-9167-88-6 kötött : ár nélkül
sport - szervezés - vezetés - marketing
796.062 *** 65.011.1 *** 658.8 *** 339.138
[AN 2533209]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2005.
   Kosárlabda mindenkinek : kosárlabdakedvelők kézikönyve / [szerk.] Hartyáni Zsolt ; [ill. Dudás Ágnes, Podani János]. - 4., a szabályváltozások alapján átd. kiad. - [Veszprém] : Göttinger Bt., 2004. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86627-0-0 fűzött : ár nélkül
kosárlabda - játékszabály
796.323.063
[AN 2534831]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2005.
Milner Angéla
   Méhviasz díszek / Milner Angéla. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/115.)
ISBN 963-9560-79-0 fűzött : 698,- Ft
viasz - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2532323]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2005.
Pedevilla, Pia
   Csipeszfigurák / Pia Pedevilla és Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/114.)
A ford. a "Klemmentinis lustige Tierwelt" és a "Klemmentinis an Geschenken" c. művek alapján kész.
ISBN 963-9560-90-1 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2532318]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2005.
   Vadásziskola / szerk. Heltay István ; [kiad. a Hubertus Vadkereskedelmi Kft.]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Hubertus Kft, [2004]. - 365 p., [8], 80 t. : ill., részben színes ; 25 cm
Írták Csányi Sándor et al. - Bibliogr.: p. 365-[366].
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9945-8)
vadászat - tankönyv
799.2(078)
[AN 2537675]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2005.
Vég Andrea
   Barkácsolj újra Brekivel! : barkácskönyv kisiskolásoknak / Vég Andrea ; [a rajzokat ... Méray-Horváth Ilona kész. ...]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-539-412-8 kötött : 2500,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2532863]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

286 /2005.
   100 éves a dunaharaszti Szent István plébániatemplom, 1904-2004 : a dunaharaszti katolikus egyházközségek ünnepi kiadványa / [... főszerk. Láng András] ; [szerk. ... Koczka Tamásné Nagy Angela]. - [Dunaharaszti] : [Szt. István Római Kat. Plébánia], 2004. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 51. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Szent István Római Katolikus Plébánia (Dunaharaszti)
Dunaharaszti - templom
726.54(439-2Dunaharaszti)
[AN 2531289]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2005.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   100 magyar vár / [fotó] Bagyinszki Zoltán ; [szöveg] Tóth Pál ; [a ... rajzok Kőnig Frigyes munkái]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 231 p. : ill., színes ; 34 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Einhundert ungarische Burgen = A hundred Hungarian castles and fortresses. - Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [232].
ISBN 963-596-160-X kötött : ár nélkül
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 2531420]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2005.
Baricz Katalin (1948-)
   Apám kertje = My father's garden / Baricz Kati ; [ford. ... Jutkusz Lilla]. - Budapest : Baricz K., 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-460-089-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Baricz_K.
[AN 2532247]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2005.
Casu, Stefano G.
I grandi maestri della pittura europea (magyar)
   Az európai festészet nagy mesterei / írta Stefano G. Casu, Elena Franchi, Andrea Franci ; előszó Giorgio Bonsanti ; [ford. Klukon Beatrix]. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 399 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 397-399.
ISBN 963-13-5362-1 kötött : 9990,- Ft
Európa - festészet
75(4)(091)
[AN 2531782]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2005.
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Művek (vál.)
   Csontváry / a bevezetőt írta és a képeket vál. Németh Lajos. - 9. kiad. - Budapest : Corvina, 2004. - 35 p., [80] t. : ill., színes reprod. ; 33 cm
A bevezető és a képaláírások angol, francia és német nyelven is
ISBN 963-13-5400-8 v. : 6490,- Ft
Magyarország - festőművész - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 2535211]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2005.
Dercsényi Balázs (1940-2003)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - 4. kiad. - Budapest : Officina '96, 2004. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9464-38-4 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2535202]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2005.
Dercsényi Balázs (1940-2003)
Magyar várak (angol)
   Hungarian castles / Balázs Dercsényi, Ottó Kaiser, Tibor Koppány. - 2. ed. - Budapest : Officina '96, 2004. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9464-39-2 kötött : 5490,- Ft (hibás ISBN 963-9026-39-2)
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2535197]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2005.
Déry Attila (1954-)
   Régi építészeti kifejezések gyűjteménye / Déry Attila. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 131 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9535-22-2 fűzött : 800,- Ft
építészet - magyar nyelv - szakszótár
72(083.72) *** 69(083.72) *** 809.451.1-316.4
[AN 2532613]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2005.
   A Dunánál : az X-Art Egyesület és barátai kiállítása : [Érd Városi Művelődési Központ, 2004. szeptember 24 - október 10.] / [szerk. Novotny Tihamér]. - Érd : Vár. Művel. Közp., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-216-810-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Érd)
[AN 2531319]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2005.
Fahr-Becker, Gabriele
Jugendstil (magyar)
   Szecesszió / Gabriele Fahr-Becker ; [ford. Kézdy Beatrix, Körber Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2004. - 424 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 963-9552-35-6 kötött : ár nélkül
szecesszió
7.035.93
[AN 2531778]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2005.
Grasreiner, Wolfgang
Junge Häuser für junge Familien (magyar)
   A házépítés új útjai : tervezés és építés, könnyen megvalósítható ötletek / Wolfgang Grasreiner ; [ford. Török Tamás]. - Budapest : Sziget, 2004. - 126 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8138-92-0 kötött : 2980,- Ft
lakóépület - építés
728.3
[AN 2532354]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2005.
Kostyál László
   "Hirdette utcákon, tereken..." : Németh János művei köztereken és középületekben = "Professed in the streets and squares..." : on the collective works of János Németh / Kostyál László, Zóka Gyula ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2004. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7205-36-5 kötött : ár nélkül
Németh János (1934-)
Magyarország - keramikus - 20. század
738(439)(092)Németh_J.
[AN 2532154]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2005.
Kotnyek István (1948-)
   Harangszó a dombok között : haranglábak, harangtornyok Zalában / Kotnyek István ; [az előszót írta Németh István Péter] ; [... ford. Ballér Piroska, ... Artner Katalin]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - 126, [2] p. : ill., részben térk. ; 31 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 963-9379-50-6 kötött : ár nélkül
Zala (megye) - népi építészet - torony - fényképalbum
725.944(439.121)(084.12) *** 72.031.4(439.121) *** 39(=945.11)(439.121) *** 77.04(439)(092)Kotnyek_I.
[AN 2533180]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2005.
Kunst des 20. Jahrhunderts (magyar)
   Művészet a 20. században / Ruhrberg [et al.] ; szerk. Ingo F. Walther ; [ford. Molnár Magda ... Körber Ágnes]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2004. - 840 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2974-9
művészettörténet - 20. század
7(100)"19"
[AN 2531894]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2005.
Kutas László (1936-)
   Kutas : eine Auswahl von Werken des Bildhauers László Kutas: Kleinplastiken, Skulpturen im öffentlichen Raum, Medaillen und Münzen : een selectie uit het veelomvattende oeuvre van beeldhouwer László Kutas bestaande uit kleine beelden, standbeelden op openbare pleinen, legpenningen en herdenkingsmunten / [Red. Hegyeshalmi László, Gádor Emil Zsolt, Praznovszky Mihály] ; [Verl. ... Kutas Galéria]. - Budapest : Poppins Bt. : Kutas Galéria, 2004. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-216-274-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kutas_L.
[AN 2532149]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2005.
   A magyar formatervezési díj huszonöt éve, 1980-2004 : [az Iparművészeti Múzeumban 2004. október 18 - november 7. között megrendezett kiállítás katalógusa] = Twenty-five years of the Hungarian design award, 1980-2004 / [a kiadványt szerk. és szövegét írta ... Pohárnok Mihály]. - [Budapest] : Design Terminál Kht., [2004]. - 47 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-216-937-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - formatervezés - művészeti díj - kiállítási katalógus
745.05 *** 658.512.23 *** 06.068 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2533125]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2005.
   Magyar királyi és főrendi síremlékek : gótikus, baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon : [elsüllyedt emlékeink] / [főszerk. Deák Zoltán] ; [szerzők Biczó Piroska et al.]. - Budapest : Urbis Kvk., 2004. - 139, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 137-[140].
ISBN 963-9291-45-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - síremlék - templom - 14. század - 15. század
726.825(439)"13/14" *** 726.54(439)
[AN 2532994]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2005.
Markó Károly ((id.)) (1791-1860)
Művek (vál.)
   Markó / a bev. tanulmány írta és a képeket vál. Szvoboda Dománszky Gabriella ; [a felvételeket Berényi Zsuzsa et al. kész.]. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 60 p., [60] t. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Offord, Godfrey et al. - Magyar, angol, német és francia nyelven. - Műjegyz.: p. 14-16.
ISBN 963-13-5378-8 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Markó_K.
[AN 2532747]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2005.
Molnár Péter (1925-2000)
Művek (vál.)
   Molnár Péter építészete, 1925-2000 / [szerk. Apáti-Nagy Mariann, Pazár Béla]. - [Budapest] : 6 Bt., cop. 2004. - 141 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-216-551-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Molnár_P.
[AN 2531262]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2005.
Murádin Jenő (1937-)
   Katz Márton, Agricola Lídia : egy művészcsalád Nagybányán / Murádin Jenő. - Budapest : Print Páros Bt., 2004. - 62 p., [32] t. : ill., színes ; 16x17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 963-216-933-6 fűzött : ár nélkül
Katz Márton (1912-1943)
Agricola Lídia (1914-1994)
Erdély - Nagybánya - festőművész - határon túli magyarság - művésztelep - 20. század - életrajz
75(498)(=945.11)(092)Katz_M. *** 75(498)(=945.11)(092)Agricola_L. *** 061.28(439.21-2Nagybánya)
[AN 2532253]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2005.
Németh János (1936-)
Művek (vál.)
   Németh : időtöredékek : Zeitfragmente : timefragments : Esterházy-palota, Városi Művészeti Múzeum, Győr ... : [2004. július 25 - augusztus 31.]. - Győr : Vár. Műv. Múz., [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-216-823-2 fűzött : ár nélkül
Svájc - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(494)(=945.11)(092)Németh_J. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2531809]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2005.
   Nyitott kapuk : hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum : a Damjanich János Múzeum kincsei / szerk. Gulyás Katalin [et al.] ; [... szerzői Benedek Csaba et al.] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2004. - 164, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Gerinccím: Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. - Bibliogr.: p. 128-138. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-85749-6-8 kötött : ár nélkül
Damjanich János Múzeum (Szolnok)
Szolnok - múzeum
069(439-2Szolnok)
[AN 2532995]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2005.
Pál Molnár Elemér (1964-)
   Negyven pillanat / Pál-Molnár Elemér. - Szeged : Geol Art Bt., 2004. - 84 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-216-327-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - ezredforduló - tájkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Pál_Molnár_E. *** 77.047 *** 908.100(084.12)
[AN 2531306]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2005.
Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjasok Beszámoló Kiállítása (2001) (Budapest)
   A Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjasok Beszámoló Kiállítása, 2001 : [Illés Barna, Soltész István, Telek Balázs, Turay Balázs] = The József Pécsi Fine Art Photography Grant Holders on Show, 2001 / [szerk. ... Csizek Gabriella] ; [kiad. a Magyar Fotográfusok Háza]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2004. - [26] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-216-442-3 fűzött : ár nélkül
Illés Barna (1964-)
Soltész István (1967-)
Telek Balázs (1974-)
Turay Balázs (1973-)
Magyarország - fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(439)(092) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2531928]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2005.
Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjasok Beszámoló Kiállítása (2004) (Budapest)
   A Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjasok Beszámoló Kiállítása, 2003-2004 : Hajdu András, Nagy Tamás, Szabics Ágnes, Zöld László = The József Pécsi Fine Art Photography Grant Holders on Show, 2003-2004 / [szerk. ... Petrányi Zsolt] ; [kiad. a Magyar Fotográfusok Háza]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2004. - 31 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Hajdu András (1973-)
Nagy Tamás (1969-)
Szabics Ágnes (1967-)
Zöld László (1972-)
Magyarország - fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2531929]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2005.
Pető Bálint
   Hetvenhét vár Erdélyből / Pető Bálint. - Budapest : Kairosz, 2004. - 135 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-9568-48-1 kötött : 5980,- Ft
Erdély - vár - fényképalbum
728.81(439.21)(084.12) *** 77.04(439)(092)Pető_B.
[AN 2532745]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2005.
Réti Zoltán (1923-)
   Balassi Bálint akvarellek / Réti Zoltán ; [szerk. Reviczky Béla]. - Balassagyarmat : [Balassi B. Gimn.], 2004. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Balassi Bálint Gimnázium. - Bev. P. Szabó Ernő
ISBN 963-217-017-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Réti_Z.
[AN 2532499]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2005.
Schneider, Norbert
Vermeer (magyar)
   Vermeer, 1632-1675 : rejtett érzelmek / Norbert Schneider ; [... ford. Mesterházi Mónika]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2004. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-3364-9
Vermeer, Johannes
Németalföld - festőművész - 17. század
75(492-89)(092)Vermeer,_J.
[AN 2531823]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2005.
   Szepes Gyula / [kiad. Érd Városi Művelődési Központ]. - Érd : Vár. Művel. Közp., 2004. - 34 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-216-627-2 fűzött : ár nélkül
Szepes Gyula (1902-1992)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szepes_Gy.
[AN 2531461]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2005.
Virág Judit
   Senki többet? Harmadszor! / Virág Judit. - Budapest : Korona, 2004. - 179 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9589-51-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műkereskedelem - ezredforduló - életrajz
7.075(439)(092)Virág_J.
[AN 2532132]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2005.
Warncke, Carsten-Peter
Pablo Picasso (magyar)
   Pablo Picasso, 1881-1973 / Carsten-Peter Warncke ; szerk. Ingo F. Walther ; [ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2004. - 740 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Picasso (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 733-738.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-3373-8
Picasso, Pablo
Spanyolország - festőművész - 20. század - életrajz
75(460)(092)Picasso,_P.
[AN 2531812]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

317 /2005.
Boyden, Matthew
Richard Strauss (magyar)
   Richard Strauss / Matthew Boyden ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2004. - 573 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 535-542.
ISBN 963-07-7540-9 kötött : 3800,- Ft
Strauss, Richard
Németország - zeneszerző - 19. század - 20. század
78.071.1(430)(092)Strauss,_R.
[AN 2533083]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2005.
Illésné Áncsán Aranka
   Oláh Ibolya naplója Anyácskától / Illésné Áncsán Aranka ; [Illés László fotóival]. - Pécs : Székely, 2004. - 149, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86372-2-6 kötött : 2799,- Ft
Oláh Ibolya (1978-)
Magyarország - dalénekes - állami gondozott - magyar irodalom - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Oláh_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2532575]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2005.
Schicker, Marco
   Logengeflüster : Kritiken, Essays, Glossen aus dem ungarischen Opern- & Konzertleben / Marco Schicker ; [... Graphiken Béla Tettamanti]. - Budapest : Pester Lloyd, 2004. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-210-605-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - zenei élet - hangverseny - opera - 19. század - 20. század
78.05(439)"18/19" *** 782.1 *** 792.5 *** 78.091
[AN 2532702]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

320 /2005.
   Magyar vándor : képeskönyv a honfoglalástól a bemutatóig / [vezérszerk. Havas Ágnes]. - [Budapest] : Ulpius-ház : Skyfilm, cop. 2003-2004. - 101, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9475-77-7 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - mozgókép
791.43.071.1(439)(092)Herendi_G.
[AN 2532162]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

321 /2005.
Bajczi Tünde
   Angol nyelvű szókincsfejlesztő alapfokon / Bajczi Tünde. - 3. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004, cop. 1999. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-93-6 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2536938]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2005.
Bernáth Csilla
   Német - magyar, magyar - német gazdasági szótár / Bernáth Csilla, Gyárfás Edit. - Szeged : Grimm, 2004. - XI, [2], 321 p. ; 20 cm. - (Mindennapi szakszókincs, ISSN 1786-3945)
ISBN 963-9087-93-9 kötött : ár nélkül
gazdaság - német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 33
[AN 2533127]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2005.
Chiazzaro, Idamis
   Un paso más : ejemplos y soluciones de ejercicios del examen estatal de lengua española de grado superior / Idamis Chiazzaro. - [Budapest] : Holnap, cop. 2004. - 268 p., 10 t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-644-X fűzött : 3400,- Ft
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 2532320]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2005.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia nagyszótár = Grand dictionnaire hongrois - français / Eckhardt Sándor, Konrád Miklós ; [szerk. Bucsi Szabó Péter et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2001. - XV, 1881 p. ; 27 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7777-1 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2539755]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2005.
Endrődi Frigyes (1912-1994)
   Angol nyelvtan / Endrődi Frigyes ; [... átd. Dobáné Endrődi Ildikó]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-22-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2539652]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2005.
   Francia - magyar szószedet a környezetvédelem köréből / szerk. Arany Szabó Zoltán ; [mtársak Bene Krisztián et al.]. - Pécs : PTE BTK Fr. Szaknyelvi Szeminárium, 2004. - 68 p. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek ; 2004/1.)
ISBN 963-642-006-8 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=40=945.11 *** 504.06
[AN 2532667]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2005.
Győri Anna
   Gyakorlókönyv a spanyol írásbeli nyelvvizsgákhoz : közép- és felsőfok / Győri Anna, Martínez Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2001. - 127 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-5502-8 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 2534605]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2005.
Hartman Lászlóné (1952-)
   Orosz nyelvtan gyakorlatokkal / Hartmanné, Horváthné, Kun. - 2. átd., jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 398 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-398.
ISBN 963-9585-02-5 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
808.2-5(075.8)=945.11
[AN 2536544]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2005.
Kereszturi Eszter
   Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz : tesztfeladatok / Kereszturi Eszter, Timár Eszter. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2002. - 160 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-5450-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2536879]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2005.
Lőrincz Zsolt
   Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Lőrincz Zsolt. - 4. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 963-9328-95-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - szaknyelv - turista-idegenforgalom - vendéglátás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 2536878]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2005.
Némethné Hock Ildikó
   Komplett feladatsorok az angol közép- és felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó, Ötvösné Vadnay Marianna. - Székesfehérvár : Lexika, [2004]. - 159 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9092-09-6 fűzött : 1400,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2537941]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2005.
   A nyelvek vonzásában : köszöntő kötet Budai László 70. születésnapjára / szerk. Kurtán Zsuzsa és Zimányi Árpád ; [megj. az Eszterházi Károly Főiskola és a Veszprémi Egyetem közös gondozásában]. - Eger ; Veszprém : VE K., 2004. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Budai László műveinek bibliográfiája: p. 387-403.
ISBN 963-9495-52-2 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - irodalomelmélet - irodalomtörténet
809.451.1 *** 82.01 *** 82(091)
[AN 2531360]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2005.
   A (nyelv)tudás hatalom! avagy Minden, amit az államilag elismert nyelvvizsgákról és az emeltszintű idegennyelvi érettségiről tudni lehet / [főszerk. Fazekas Márta] ; [szerk. Löffler Marianne et al.] ; [közread. a] Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ. - [Budapest] : Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Közp., cop. 2004. - 335 p. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-216-756-2 fűzött : 2982,- Ft
Magyarország - nyelvvizsga - útmutató
802/809 *** 371.27(439)(036)
[AN 2531356]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2005.
Olaszy Kamilla
   Lösungsschlüssel, Transkription der HV-Texte, Wörterverzeichnis zum Lehrwerk Neue Wirtschaftsthemen, Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén. - Budapest : Holnap, 2004. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
ISBN 963-346-546-X fűzött : 990,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2536394]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2005.
Olaszy Kamilla
   Neue Wirtschaftsthemen : Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén ; [ill. Balázs Piri Balázs]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2004. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-346-538-9)
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2536727]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2005.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar, magyar - francia tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Pálfy Miklós ; [szerk. Pálfy Miklós] ; [mtársak Pálfy Mihály, Vigh Szilvia, Vigh Zsuzsa] ; [ill. Tóth Péter]. - Szeged : Grimm, 2004. - XXIV, [4], 831 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9087-92-0 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2532693]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2005.
Radványi Tamás
   English for business and everyday use : középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Székács Györgyné ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341.
ISBN 963-224-566-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - külkereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339.5
[AN 2534609]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2005.
Stemler Ágnes (1969-)
   Nyelvrokonság és nyelvtörténet : Mátyás Flórián nyelvtudományi munkássága / Stemler Ágnes. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2004. - 177 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 153-177.
ISBN 963-200-485-X fűzött : ár nélkül
Mátyás Flórián (1818-1904)
Magyarország - nyelvész - 19. század
80.001(439)(092)Mátyás_F.
[AN 2532808]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2005.
Szabó Erzsébet Mária
   Azienda Italia II : olasz gazdasági nyelvvizsga-előkészítő tankönyv / Szabó Erzsébet Mária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - 373 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-7986-3 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2534646]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2005.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Angol nyelv közép- és felsőfokon / Szentiványi Ágnes ; [a fotókat a szerző kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 346 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-279-7 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2537057]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2005.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Csináld magad felsőfokon / Szentiványi Ágnes. - Budapest : Holnap, [2004]. - 88 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
Borítócím: Csináld magad! : gyakorlókönyv az angol nyelv felsőfokon című könyvhöz
ISBN 963-346-647-4 fűzött : 1500,- Ft
angol nyelv - példatár - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 2531619]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2005.
Tarnói Judit
   Wirtschaftsdeutsch : 10 Themen über die Wirtschaft / Tarnói Judit, Tóth Éva. - 2. átd., jav. kiad. - Tatabánya : Tri-Mester, 2004. - 133 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9561-07-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 33
[AN 2536934]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2005.
Zugor István (1903-1984)
   Holland - magyar kisszótár = Nederlands - Hongaars woordenboek / Zugor István. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004. - [4], 860 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Holland - magyar szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6499-8)
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 2534522]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

344 /2005.
Magyar Ferenc (1945-)
   XX. századi drámák : drámákról egy percben : érettségizőknek, színházkedvelőknek / Magyar Ferenc. - 2. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 110 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-33-2 fűzött : 1100,- Ft
világirodalom története - dráma
82(091)-2"19"
[AN 2531603]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2005.
Tarnai Andor (1925-1994)
   Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről / Tarnai Andor ; szerk. Kecskeméti Gábor. - Budapest : Universitas, 2004. - 155 p. ; 25 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 16.)
Bibliogr.: p. 145-154. és a jegyzetekben
ISBN 963-9104-87-6 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - irodalomtudomány - szakterületi történelem - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - személyi bibliográfia - egyetemi tankönyv
82.01(439)(091)"16/17"(075.8) *** 930.85(439)"16/17" *** 012Tarnai_A.
[AN 2531964]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

346 /2005.
   Balassi Bálint és kora / [Csörsz Rumen István et al.]. - Budapest : Balassi, [2004]. - 117, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [119-120].
ISBN 963-506-616-3 kötött : 2500,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - életrajz
894.511(092)Balassi_B.
[AN 2532135]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2005.
   Bod Péter, a historia litteraria művelője : tanulmányok / szerk. Tüskés Gábor ; mtársak Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla. - Budapest : Universitas, 2004. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 15.)
Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az Országos Széchényi Könyvtár és a Bod Péter Társaság által Budapesten 2002. febr. 22-23-án rendezett tudományos tanácskozás előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-88-4 kötött : 2310,- Ft
Bod Péter (1712-1769)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 18. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Bod_P. *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2531965]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2005.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesepoétika : írások mesékről, gyerekekről, könyvekről / Boldizsár Ildikó ; [ill. Horváth Andrea]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 312 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 305-308.
ISBN 963-05-8178-7 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - mese
894.511(091)-34 *** 82(091)-34
[AN 2532868]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2005.
   Eszmélet : in memoriam József Attila / [vál., szerk., összeáll. N. Horváth Béla]. - Budapest : Nap, cop. 2004. - 412 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-75-3 kötött : 2690,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2532161]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2005.
Lackfi János (1971-)
   Fájdalmas matematika : kritikák kortárs magyar költőkről / Lackfi János. - Budapest : Tipp Cult, 2004. - 99 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 2.)
ISBN 963-86498-2-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló
894.511(091)"199/200"
[AN 2532767]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2005.
Nagy Gáspár (1949-)
   Szavak a rengetegből / Nagy Gáspár. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 432 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-36-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé
894.511(091) *** 894.511-4
[AN 2531533]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

352 /2005.
ʾAlṗan, Mošȩh
Beyn håś'åråh (magyar)
   A viharban : regény / Mose Alpan ; ford. Gideon Peer. - Budapest : Makkabi, 2004. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 963-7088-00-8 fűzött : ár nélkül
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2532275]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2005.
Alain-Fournier
Le grand Meaulnes (magyar)
   A titokzatos birtok / Alain-Fournier ; [ford. Végh György]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 274, [4] p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2404-9 kötött : 2290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2532533]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2005.
Appleyard, Diana
Out of love (magyar)
   Távolodó szerelem / Diana Appleyard ; [ford. Szilágyi Katalin]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-00-X fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2532865]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2005.
Austen, Jane
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Csanak Dóra]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-98-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2536703]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2005.
Austen, Jane
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / írta Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-22-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2537560]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2005.
   Barátság / [összeáll. Lengyel Tamás]. - Budapest : Novella, cop. 2004. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 963-9442-42-9 kötött : ár nélkül
világirodalom - barátság - vers
82-14=945.11 *** 177.63(0:82-14)
[AN 2532456]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2005.
Bates, Herbert Ernest
The jacaranda tree (magyar)
   A jacaranda-fa / Herbert Ernst Bates ; [ford. Vajda Miklós]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-23-1 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2537555]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2005.
Bear stories (magyar)
   Mackómesék / [szerk. Tatai Diána] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004. - 105, [2] p. : ill., színes ; 29x29 cm
Írta Stamp, Jorgen et al.
ISBN 963-628-011-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2531825]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2005.
Bernhard, Thomas
Das Kalkwerk (magyar)
   A mészégető / Thomas Bernhard ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Cartaphilus, 2004, cop. 1979. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-83-6 kötött : 3000,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2535561]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2005.
Čehov, Anton Pavlovič
   A varga meg az ördög : válogatott novellák / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.]. - Budapest : Magvető, 2004. - 308 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2405-7 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2532527]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2005.
Cerasini, Marc
Alien vs. predator (magyar)
   Alien vs. predator / ... Paul W. S. Anderson és Shane Salerno forgatókönyve alapján írta Marc Cerasini ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 259, [2] p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
ISBN 963-497-068-0 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2532307]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2005.
Chevalier, Tracy
The virgin blue (magyar)
   A kék szűz / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-23-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2532377]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2005.
Christie, Agatha
The adventure of the Christmas pudding (magyar)
   A karácsonyi puding / Agatha Christie ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004], cop. 1995. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 963-548-897-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-084-9)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2535534]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2005.
Christie, Agatha
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [ford. Szabó Zoltán]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1987. - 363 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7612-X kötött : 1300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2539659]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2005.
Christie, Agatha
Hercule Poirot's Christmas (magyar)
   Poirot karácsonya / Agatha Christie ; [ford. Csanády Katalin]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004], cop. 1975. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-646-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2535527]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2005.
Christie, Agatha
Mrs. McGinty's dead (magyar)
   Mrs. McGinty halott / Agatha Christie ; [ford. Csanády Katalin]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004], cop. 1978. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 963-548-637-5 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2535437]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2005.
Christie, Agatha
The mystery of the blue train (magyar)
   A titokzatos kék vonat / Agatha Christie ; [ford. Békés András]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004], cop. 1986. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 963-548-636-7 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2535530]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2005.
Christie, Agatha
N or M (magyar)
   N vagy M / Agatha Christie ; [ford. Göncz Árpád]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004], cop. 1975. - 237 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-226-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2535537]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2534625]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2534621]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2005.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-78-5)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2534633]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2005.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2534636]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2005.
Connelly, Michael
Chasing the dime (magyar)
   Halálos verseny a milliárdokat érő tízcentesért / Michael Connelly ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 356 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-896-5 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2531423]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2005.
Craig, Robert
Cover to cover (magyar)
   Szóról szóra / Robert Craig. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 292 p. ; 22 cm
Ford. Molnár Edit
ISBN 963-549-173-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2532986]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2005.
Craven, Sara
Rome's revenge (magyar)
   Bábjáték / Sara Craven ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 329.)
ISBN 963-537-230-2 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2532336]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2005.
Čtvrtek, Václav
Manka (magyar)
   Manka / Václav Čtvrtek ; [ford. Karsay Katalin] ; ill. Radek Pilař. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2004. - 148, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-7961-3 kötött : 2590,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2539680]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2005.
Dedina, Sidonia
Edvard Beneš, der Liquidator (magyar)
   Edvard Beneš, a likvidátor : Sidonia Dedina dokumentumregénye / [ford. Lovász Petra] ; [... előszavát ford. és a jegyzeteket írta Zahorán Csaba]. - Budapest : Korona, 2004. - 451 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-92-2 fűzött : ár nélkül
Beneš, Edvard
Csehszlovákia - német irodalom - németek - kitelepítés - politikus - életrajzi regény - dokumentumregény
830-94=945.11 *** 943.71"194/195"(092)Beněs,_E. *** 323.282(437.1)"194/195"(0:82-94)
[AN 2532144]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2005.
Desmarquet, Michael
Thiaoouba prophecy (magyar)
   Thiaoouba : az arany bolygó üzenete / Michel Desmarquet ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 330 p. ; 17 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-35-5 fűzött : 2278,- Ft
ausztrál irodalom - memoár
820-94(94)=945.11
[AN 2531604]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2005.
Dickens, Charles
Great expectations (magyar)
   Szép remények / Charles Dickens ; [ford. Bartos Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 496 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2406-5 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2532540]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2005.
Dillner, Sabine
Hexilon - das verzauberte Buch (magyar)
   Hexilon - a mágikus könyv / Sabine Dillner & Timo Dillner ; [ford. Molnár Mónika]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]. - 108 p. ; 22 cm
ISBN 963-86484-4-9 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2532923]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2005.
Elton, Ben
Blast from the past (magyar)
   Parázs a hamu alatt / Ben Elton ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2004. - 312 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7657-X kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2531936]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2005.
Enquist, Per Olov
De tre grottornas berg (magyar)
   A Három barlang hegye / Per Olov Enquist ; Stina Wirsén illusztrációival ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2004. - 137, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7645-6 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2533104]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2005.
Fielding, Helen
Bridget Jones : the edge of reason (magyar)
   Mindjárt megőrülök! : Bridget Jones naplója 2. / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 2000. - 452 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7701-0 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2534521]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2005.
Fielding, Helen
Bridget Jones's diary (magyar)
   Bridget Jones naplója / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1999. - 339 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7702-9 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2534519]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2005.
Forsyth, Frederick
Avenger (magyar)
   Avenger = A bosszúálló / Frederick Forsyth ; [ford. Szieberth Ádám]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 350 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-368-952-X kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2531547]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2005.
Frinsel, Johan
   Karácsonyi történetek / Johan Frinsel. - 5. kiad. - Budapest : Ethos Kft., 2004, cop. 1996. - 85 p. ; 21 cm
Ford. Müller Margit
ISBN 963-217-075-X kötött : ár nélkül
holland irodalom - elbeszélés
839.31-32=945.11
[AN 2536719]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2005.
Gallmann, Kuki
Dreamed of Afrika (magyar)
   Álom Afrikáról / Kuki Gallmann ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-50-7 fűzött : 2480,- Ft
Gallmann, Kuki
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2534826]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2005.
Grass, Günter
Die Blechtrommel (magyar)
   A bádogdob / Günter Grass ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2004. - 835, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7792-4 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2535044]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2005.
Grindley, Sally
Spilled water (magyar)
   Kiloccsant víz / Sally Grindley ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2004. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-86640-0-2 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2532485]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2005.
Grisham, John
The king of torts (magyar)
   A kárrendezés királya / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. Testvérek között / Kristin Hannah ; [ford. Szabó Olimpia]. Utolsó pillanatban / Lee Child ; [ford. Pelle Csilla]. Édes élvezetek / Jeanne Ray ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 575 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The king of torts. Between sisters. Echo burning. Eat cake. - Az 1. mű megj. "Keserű pirula", 3. mű pedig "Lángoló sivatag" címmel is
ISBN 963-9562-18-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2531588]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2005.
Grisham, John
The king of torts (magyar)
   Keserű pirula / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 487 p. ; 21 cm
Megj. "A kárrendezés királya" címmel is
ISBN 963-9574-26-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2533191]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2005.
   Gyönyörök könyve : a világirodalom legszebb erotikus versei / Zichy Mihály rajz. ; [... vál. és szerk. Veress István] ; [ford. Anzelm Gábor et al.]. - Budapest : Arion, 2004. - 157 p. : ill. ; 23 cm
Számozott példány: 1000
ISBN 963-9375-78-0 velúr : ár nélkül
Magyarország - világirodalom - erotikus irodalom - grafikus - 19. század - vers - antológia
82-14=945.11 *** 82-993=945.11 *** 392.6(0:82-14) *** 741(439)(092)Zichy_M.
[AN 2532598]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2005.
Harris, Joanne
Blackberry wine (magyar)
   Szederbor / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004, cop. 2002. - 295 p. ; 24 cm
ISBN 963-9602-69-8 kötött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2539749]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2005.
Harris, Joanne
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004, cop. 2001. - 313 p. ; 24 cm
ISBN 963-9602-70-1 kötött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2539750]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2005.
Harris, Joanne
Five quarters of the orange (magyar)
   Ötnegyed narancs / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 963-9602-68-X kötött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2539744]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2005.
Hawthorne, Nathaniel
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű / Nathaniel Hawthorne ; [ford. Bálint György]. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1969. - 251 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2412-X v. : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2534891]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2005.
Highsmith, Patricia
Deep water (magyar)
   Mélyvíz / Patricia Highsmith ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Réz, 2004. - 319 p. ; 20 cm. - (Vörös-fekete krimik, ISSN 1786-3899)
ISBN 963-216-808-9 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2532739]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2005.
Jiránek, Vladimír
Bob a Bobek králíci z klobouku (magyar)
   Bob és Bobek : két kisnyuszi a varázscilinderből / Vladimír Jiránek, Jaroslav Pacovský, Jiří Šebánek ; [ill. Vladimír Jiránek] ; [ford. Balázs Andrea]. - Szeged : Könymolyképző, cop. 2004. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9492-23-X kötött : 1990,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2536661]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2005.
Kenson, Stephen
Just compensation (magyar)
   Jogos kárpótlás / Stephen Kenson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 329 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-89-2 fűzött : 1898,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2531939]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2005.
Kurkov, Andrej
Smertʹ postoronnego (magyar)
   A halál és a pingvin / Andrej Kurkov ; [ford. Tompa Andrea]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-67-4 fűzött : 1990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31(477)=945.11
[AN 2533079]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2005.
Lane, Elizabeth
Navajo sunrise (magyar)
   Indián napkelte / Elizabeth Lane ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-293-0 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2531941]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2005.
Lem, Stanisław
Solaris (magyar)
   Solaris / Stanisław Lem ; [ford. Murányi Beatrix]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 221 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2407-3 v. : 2590,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 2534896]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2005.
Loo, Tessa de
Een bed in de hemel (magyar)
   Ágy a mennyben / Tessa de Loo ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-174-3 fűzött : 2900,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2533062]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2005.
Lowry, Lois
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-42-0 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2534642]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2005.
Ludlum, Robert
The Icarus agenda (magyar)
   Ikarusz hadművelet / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 1999. - 605 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-282-8 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2539686]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2005.
McCauley, Barbara
In Blackhawk's bed (magyar)
   A rend őre / Barbara McCauley ; [... ford. Csató Gabriella]. Hölgyválasz / Catherine Spencer ; [... ford. Somló Katalin]. Ha szükséged lesz rám.. / BJ James ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/5.)
Egys. cím: In Blackhawk's bed. D'Alessandro's child. The redemption of Jefferson Cade
Fűzött : 799,- Ft : 172,50 SKK : 295 DIN (hibás ISBN 963-537-287-6)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2532337]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2005.
   Meglepetés könyvek / [írta Karinthy Frigyes et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - [214] pag. var. : ill., részben színes ; 18 cm
Szemelvények az azonos c. sorozatban megj. művekből
Kötött : ár nélkül
világirodalom - antológia
82-822=945.11
[AN 2532123]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2005.
Narcejac, Boileau
Les visages de l'ombre (magyar)
   A sötétség arcai / Boileau Narcejac ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - Budapest : Réz, 2004. - 210 p. ; 20 cm. - (Vörös-fekete krimik, ISSN 1786-3899)
ISBN 963-216-809-7 fűzött : 1780,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2532750]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2005.
'Omīros
Odysseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2004. - 377 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7794-0 fűzött : 850,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2536872]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2005.
Patterson, James
The beach house (magyar)
   A nagy buli / James Patterson, Peter de Jonge ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 963-9526-52-5 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2533143]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2005.
Raymond Chandler's Philip Marlowe (magyar)
   Philip Marlowe visszatérése : Raymond Chandler emlékére : [újabb Philip Marlowe-történetek világhírű krimiszerzőktől] / szerk. Byron Preiss ; [ford. Lehőcz Rudolf, Lehőcz Kornél]. - [Budapest] : Indaba Kv., 2004. - 509 p. ; 19 cm
ISBN 963-216-910-7 fűzött : 2450,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-322.4(082)=945.11 *** 820-322.4(73)(082)=945.11
[AN 2531760]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2005.
   Rettegés / [ford. Zempléni Zita]. - Budapest : La Ventana, 2004. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Szellemtörténetek, ISSN 1786-4011)
Szerzők Mérimée, Prosper et al.
ISBN 963-86465-1-9 fűzött : 780,- Ft
világirodalom - elbeszélés
82-32=945.11
[AN 2532844]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2005.
Roberts, Nora
Sullivan's woman (magyar)
   Sullivan asszonya / Nora Roberts ; [... ford. Csalló Kinga]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 189 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-298-1 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2531433]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2005.
Ross, Kathryn
The night of the wedding (magyar)
   Aranyló hajnal / Kathryn Ross ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 330.)
ISBN 963-537-231-0 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2532334]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2005.
Salzman, Mark
Lying awake (magyar)
   Éber álom / Mark Salzman ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Európa, 2004. - 185 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7659-6 kötött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2533151]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2005.
Simenon, Georges
Maigret à l'école (magyar)
   Maigret az iskolában / Georges Simenon ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Budapest : Park, cop. 2004. - 177 p. ; 18 cm
ISBN 963-530-685-7 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2532993]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2005.
Simenon, Georges
Maigret at l'homme tout seul (magyar)
   Maigret és a magányos férfi / Georges Simenon ; ford. Takács M. József. - Budapest : Park, cop. 2004. - 186 p. ; 18 cm
ISBN 963-530-636-9 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2532991]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2005.
Simenon, Georges
Maigret chez le coroner (magyar)
   Maigret és a vizsgálóbíró / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2004. - 177 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-530-681-4 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2532990]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2005.
Simenon, Georges
Maigret chez le ministre (magyar)
   Maigret és a miniszter / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2004. - 185 p. ; 18 cm
ISBN 963-530-672-5 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2532992]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2005.
Soltész Elekné
   Zsidó dalok könyve / Soltész Elekné ; szerk. és a nyersfordításokat kész. Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és héber nyelven
ISBN 963-7475-98-2 fűzött : ár nélkül
zsidó irodalom - zsidóság - vokális zene - népdal - énekeskönyv - kotta
892.4-192.02=945.11 *** 784(=924) *** 783.65(=924)
[AN 2532272]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2005.
Szellemi kincsestár (új kiadása)
   Bölcs mondások könyve : aforizmák minden alkalomra / [vál. és szerk. Veress István]. - 2. jav. bőv. kiad. - Budapest : Arion, 2004. - 281 p. ; 19 cm
Kötött : ár nélkül
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2532606]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2005.
Waldburg-Zeil, Priscilla
   Der Palast von Hohenems : Licht und Schatten : aus der Familiengeschichte Waldburg-Zeil-Hohenems und Schönborn-Wiesentheid / Priscilla Waldburg-Zeil. - Győr : Palatia, [2004]. - 496 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-86305-9-0 kötött : ár nélkül
Waldburg-Zeil-Hohenems család
Schönborn-Wiesentheid család
osztrák irodalom - memoár
830-94(436)
[AN 2531918]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2005.
Yamamoto Tsunetomo
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. Kárpáti Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Szenzár, 2004. - 269 p. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Bibliogr.: p. 247-249.
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-85971-6-X)
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet - esszé
895.6-96=945.11 *** 895.6-4=945.11 *** 930.85(520) *** 355.318.1(520)
[AN 2536415]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2005.
Zagajewski, Adam
   Bármi is történt : válogatott versek Zsille Gábor fordításában / Adam Zagajewski. - [Budapest] : Orpheusz Kv., cop. 2004. - 127, [3] p. ; 21 cm
A vál. és ford. a "Dzikie czereśnie" (Kraków : Wydaw. Znak, 1992), a "Ziemia ognista" (Poznań : Wydaw. A5, 1994) és a "Pragnienie" (Poznań : Wydaw. A5, 2000) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9377-48-1 fűzött : 1200,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 2531609]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2005.
Zeh, Juli
Adler und Engel (magyar)
   Sasok és angyalok / Juli Zeh ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 343 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-68-2 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2533074]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

427 /2005.
Balogh Robert (1972-)
   Savószabású mézgácska / Balogh Robert. - Budapest : Tipp Cult, 2004. - 56 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 11.)
Savó szabású mézgácska (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86498-0-1 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2532764]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2005.
Bánáti Péter (1947-)
   A transzvesztita és más történetek / Bánáti Péter. - Budapest : Magvető, cop. 2004. - 240 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2400-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2532970]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2005.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Művek (vál.)
   Berzsenyi Dániel művei / [a szöveggond., az utószó és a jegyz. Orosz László munkája]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 634 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-657-6 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2535041]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2005.
Bodansky György (1953-)
   Bankrablók a fedélzeten / Andrew Beard. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 221 p. ; 21 cm. - (Kaland könyvek ; 2.)
ISBN 963-86548-2-1 fűzött : 1940,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2532845]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2005.
Bodansky György (1953-)
   A múmia éjszakája / Andrew Beard. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 221 p. ; 21 cm. - (Kaland könyvek ; 3.)
ISBN 963-86548-4-8 fűzött : 1940,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2532848]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2005.
Bogár László (1960-)
   Lopakodó / Bogár László. - [Gyomaendrőd] : Körösi Műhely Alapítvány, [2004]. - 49 p. ; 21 cm. - (Sárhajó könyvek)
ISBN 963-216-683-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2532690]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2005.
   Bölcsek ünnepi ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 214 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9384-82-8 kötött : 2600,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - aforizma
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 2532959]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2005.
Bolgár György (1946-)
   Valami bűzlik : a 242-es ügynök naplója / Bolgár György. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-22-X kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2532826]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2005.
Csikász István (1933-)
   Versek, prózaművek, egyéb írások / Csikász István ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2004. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 963-217-041-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Csikász_I.
[AN 2531585]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2005.
Csuk Ferenc (1941-)
   A gát : kisregény / Csuk Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 87 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-25-1 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2531606]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2005.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti és a borzasztó nyúl : szerelmes és bűnügyi gyermekregény / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Budapest : Magvető, 2004. - 373, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-14-2395-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2532987]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2005.
Dúcz László
   Istennek háttal / Dúcz László. - 2. kiad. - Szentendre : Geobook, cop. 2004. - 260 p. ; 24 cm
ISBN 963-86438-6-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2536666]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2005.
   Ellenjáték : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 361 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 32.)
ISBN 963-9566-21-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 2533162]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Termelési-regény (kisssregény) : regény / Esterházy Péter. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1979. - 429, [7] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2394-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2534886]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2005.
Farkas Kálmán
   Egy tragikus nap története : megkésett háborús tudósítás : hatvan éve történt / Farkas Kálmán ; [kiad. a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (Jákob). - [Jászjákóhalma] : Jákob, 2004. - 112 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Példányszám: 800
Fűzött : ár nélkül
Jászjákóhalma - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - memoár
894.511-94(082) *** 355.48(439-2Jászjákóhalma)"1944"(0:82-94)
[AN 2532338]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2005.
Fésüs Éva (1926-)
   Mesebatyu / Fésűs Éva ; [... ill. Fábián Zita]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2004]. - 197, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-287-1 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-9137-51-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2539653]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Doromboló : macskamesék, cicaversek / Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Urbis Kvk., 2004. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9291-64-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2531412]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Evangéliumi álmok / Gárdonyi Géza ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-631-X kötött : 1480,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2534532]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2005.
Gelléri Miklós
   Üvegkalapács : regény / Gelléri Miklós. - Budapest : Urbis Kvk., 2004. - 311 p. ; 18 cm
ISBN 963-9291-65-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2531425]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2005.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Igazolt hiányzás / Gerlóczy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 963-7253-33-5 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2539753]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2005.
Gyarmati László, b. (1953-)
   Leszámolás az irodalommal : vál(t)ogatott alkotások / Gyarmati László. - Siófok : Smaragdpress, 2004. - 319 p. : ill. ; 25 cm. - (Smaragd könyvek, ISSN 1217-856X)
Kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2531860]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás (német)
   Balthasar und Barnabas / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [Deutsche Übers. von Irene Kolbe]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2004. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-7973-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)=30 *** 087.5(084.1)
[AN 2539754]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2004. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7795-9 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2536869]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kétszarvú ember és más elbeszélések / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. ... Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 269 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 110.)
ISBN 963-427-495-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2532326]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2005.
Jolsvai András (1953-)
   Az ember játszik / Jolsvai András. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2004. - 202, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-29-1 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2532466]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2005.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Café X / Karafiáth Orsolya ; Filó Vera illusztrációival. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9602-48-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2532824]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2005.
Kertész Ákos (1932-)
   Brúnó, Borcsa, Benjámin.. / Kertész Ákos. - [Budapest] : Ab Ovo, 2004. - 160, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-32-1 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2532614]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2005.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 19. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2414-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2534880]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2005.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső ; Jaschik Álmos rajz. ; [szöveget gond. és az utószót írta Balogh Tamás]. - Átd., ifj. kiad. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 192 p., 4 t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-34-7 kötött : 2680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2531602]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2005.
Lárai Eszter (1963-)
   Tollbafojtás / Lárai Eszter. - Budapest : Tipp Cult, 2004. - 130, [6] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 12.)
ISBN 963-86498-1-X fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2532770]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2005.
Lázár Ervin (1936-)
   Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 1997. - 120, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-382-8 kötött : 1880,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2535034]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2005.
   Lélek ...tesz csuda dolgokat : antológia : százéves a Berzsenyi Társaság / [... szerk. Pomogáts Béla és Varga István]. - [Kaposvár] : Berzsenyi Kvk., 2004. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8440-18-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8440-18)
magyar irodalom története - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 894.511(091)
[AN 2531956]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2005.
Lőrincz L. László (1939-)
   A gyűlölet fája / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2004. - 432 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-04-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2534524]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Bölcsességek januártól decemberig / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 597, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-907-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2532827]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   A kassai polgárok : dráma három felvonásban, hat képben / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 190 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-732-1 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2537530]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2005.
Mátyás, az igazságos (új kiadása)
   Mesék és mondák Mátyás királyról / a szöveget vál. és az utószót írta Kríza Ildikó ; Jankovics Marcell rajz. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 212 p., [17] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 209-[213].
ISBN 963-208-878-6 kötött : 3490,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=875)(092)Mátyás,_I.
[AN 2535191]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 282 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-47-3 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2534513]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Új Zrínyiász / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 225 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-46-5 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2534515]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2005.
   Minden idők csókja : erotika a mai magyar költészetben / [... szerk. Góg János]. - Csongrád : Raszter, [2004]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-8013-32-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia - vers
894.511-14(082)
[AN 2531335]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2005.
Müller Péter (1936-)
   Madárember : regény / Müller Péter. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 310 p. ; 23 cm
ISBN 963-86548-8-0 kötött : 2980,- Ft
Kvasz András (1883-1973)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2535043]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2005.
Müller Péter (1936-)
   Részeg józanok ; Világcirkusz / Müller Péter. - [Budapest] : Jonathan Miller, 2004. - 364 p. ; 23 cm
ISBN 963-865-483-X kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2532851]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2005.
Nemere István (1944-)
   2015 : jégkorszak / Nemere István. - Debrecen : TKK, [2004]. - 294 p. ; 22 cm
ISBN 963-596-233-9 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2533136]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2005.
Nemere István (1944-)
   Szép temetésem volt / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-04-1 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2537533]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2005.
Olineast, John Y.
   Szintetikus rémálom / John Y. Olineast. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 241 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
ISBN 963-9566-22-5 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2532437]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2005.
   "Oly korban éltem" : válogatás a holocaust irodalmából / összeáll. Harsányi Alexandra. - Budapest : Makkabi, 2004. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7475-99-0 fűzött : ár nélkül
Európa - magyar irodalom - európai irodalom - holokauszt - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11 *** 323.12(=924)(4)"194"(0:82-822)
[AN 2532257]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2005.
Padisák Mihály (1930-)
   Éljen a száműzetés! : regény / Padisák Mihály ; [ill. ... Szalay György]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2004. - 253, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-01-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2535035]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2005.
Parker, Daniel Duncan
   A hatalom árnyéka / Daniel Duncan Parker. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 278 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 114.)
Soraabia (keretcím)
ISBN 963-9566-20-9 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2532461]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2005.
Pilinszky János (1921-1981)
   Széppróza / Pilinszky János ; [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és a mutatókat kész. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 263 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-677-0 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2535039]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2005.
   Piros alma, aranydió : karácsonyi versek, dalok gyerekeknek / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9450-96-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal
894.511-14(02.053.2)(082) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2531416]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2005.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Időntúli hétméteres : regénytrilógia / Podmaniczky Szilárd. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 343 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Tart.: Anyák napalmja ; Vénusz a Rózsadombon ; Ork és Orkla
ISBN 963-8496-35-5 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2531537]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2005.
Rónay László (1937-)
   "Legyél önmagad!" : utak a Felhegyről / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-600-X fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2532857]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2005.
Sándor Iván (1930-)
   Séta holdfényben / Sándor Iván. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 409 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-32-0 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2531541]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2005.
Sárközi Sándor
   Budán, 1944-1945 : drámai költemény / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7843-90-6 fűzött : 990,- Ft
Budai Önkéntes Ezred
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2531466]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2005.
Schneider Izabella
   Lángba borult a tenger / Ïsa Schneider. - [Budapest] : Ornament, 2004. - 199 p. ; 21 cm. - (Ïsa könyvek)
ISBN 963-216-811-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2531408]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2005.
Simon Ottó (1947-)
   A szív harangütései : versek / Simon Ottó. - [Budapest] : Argumentum, [2004]. - 221 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-446-294-4 * fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-463-294-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2531940]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2005.
Swoon, Patricia
   Ahol a vihar partot ér.. / Patricia Swoon. - Budapest : La Ventana, 2004. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 963-86465-3-5 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2532344]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2005.
Székelyhidi Zsolt (1973-)
   Zajtalanítás / Székelyhidi Zsolt. - Budapest : Tipp Cult, 2004. - 82 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 16.). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 7.)
ISBN 963-86498-6-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2532934]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2005.
Tandori Dezső (1938-)
   Az éj felé : versek / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 149 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-37-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2531601]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2005.
Térey János (1970-)
   A Nibelung-lakópark : fantázia Richard Wagner nyomán / Térey János. - Budapest : Magvető, 2004. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2401-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2532966]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2005.
Török-Szofi László
   Köteles példány : versek / Török-Szofi László. - Budapest : Tipp Cult, 2004. - 56 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 15.)
ISBN 963-86498-5-2 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2532774]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2005.
Váci Mihály (1924-1970)
   Lobogó jegenyék : Váci Mihály ismeretlen naplója 1956 októberéből, versei és vallomásai / vál., szerk. és az előszót írta Tasnádi Gábor. - Budapest : Közdok, cop. 2004. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-552-383-1 fűzött : ár nélkül
Váci Mihály (1924-1970)
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - vers - memoár
894.511-14 *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2531970]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2005.
Vámos Miklós (1950-)
   Márkez meg én / Vámos Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2004. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-28-3 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2532463]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2005.
   Város a Szamosnál : magyar írók kolozsvári novellái / [gyűjt., összeáll. és szerk. Sas Péter]. - Budapest : Noran, 2004. - 446 p. ; 18 cm. - (Városok, városok, ISSN 1586-7633)
ISBN 963-9539-51-1 kötött : 2800,- Ft
Kolozsvár - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32(082) *** 908.439.21-2Kolozsvár(0:82-32)
[AN 2531388]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2005.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Angyali történetek a pokolból / Vujity Tvrtko ; [fotó Talán Csaba et al.]. - Pécs : Alexandra, cop. 2004. - 366 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-906-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2531550]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2005.
Whitestone, William
   Erotikus történetek : [18 éven felülieknek!] / William Whitestone. - [Budapest] : Madureira, [2004]. - 146 p. ; 19 cm. - (XXL ; 1.)
ISBN 963-210-872-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 2532691]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2005.
Závada Pál (1954-)
   A fényképész utókora / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2004. - 413 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2410-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2532961]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2005.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 16. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2411-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2534883]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

494 /2005.
Bampton, Bob
   Cicus és barátai / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Janet Allison Brown] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-86491-3-5 kötött : 598,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2531373]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2005.
Bampton, Bob
   Foltos és barátai / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Janet Allison Brown] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-86491-0-0 kötött : 598,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2531369]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2005.
Bampton, Bob
   Hápi és barátai / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Janet Allison Brown] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-86491-2-7 kötött : 598,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2531379]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2005.
Bampton, Bob
   Nyuszi és barátai / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Janet Allison Brown] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-86491-1-9 kötött : 598,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2531378]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2005.
Butschkow, Ralf
Da stimmt doch was nicht! (magyar)
   Felemás nap : rejtélyes rejtvények / Ralf Butschkow ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Móra, cop. 2004. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7960-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2531892]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Bagoly mondja verébnek.. : [szólások, közmondások gyerekeknek] / összeáll. és ill. Füzesi Zsuzsa. - 2. kiad. - [Budapest] : General Press, [2004]. - 135 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9282-00-6)
közmondás - szólás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.9(=945.11)(02.053.2)
[AN 2536391]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2005.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X, cop. 2004. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-216-579-9 kötött : 950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539683]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2005.
Miler, Zdeněk
   Kisvakond reggeltől estig / Zdeněk Miler. - Budapest : Móra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 963-11-7912-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2531577]
MARC

ANSEL
UTF-8