MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:28:31
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

502 /2005.
   A határon inneni és túli könyvtárak értékközvetítő tevékenysége : a Határon Túli Magyar Könyvtárosok IX. Zempléni Nemzetközi Konferenciája : Sárospatak, 2003. szeptember 9-11. / [szerk. Noszályné Bodnár Ágnes]. - Sárospatak : Zrínyi I. Vár. Kvt., 2004. - 95 p. : ill. ; 28 cm. - (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5342 ; 4.)
A konferenciát rend. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zempléni Könyvtárosok Szervezete és a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár
ISBN 963-212-821-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Közép-Európa - könyvtár - határon túli magyarság - ezredforduló - konferenciakiadvány
026/027(4-191)(=945.11) *** 026/027(439) *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 2533598]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2005.
Vizkelety András (1931-)
   Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben = Die Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im "Löwener Kodex" / Vizkelety András. - Budapest : Akad. K., 2004. - 301 p., [12] t. : ill. ; 25 cm. - (Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae, ISSN 0236-5367 ; 4.)
Bibliogr.: p. 288-292. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-05-8171-X kötött : ár nélkül
Leuveni kódex
középkori latin irodalom története - homiletika - kódexírás
091.14Leuveni *** 873.3-52(091) *** 003.075 *** 251
[AN 2536602]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

504 /2005.
   Official journals of the member states of the European Union / [ed. Cecília Ivancsics, Béla Pusztai]. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2004. - 75 p. ; 29 cm
ISBN 963-9221-58-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - hivatalos közlöny
070.481(4-62)
[AN 2535768]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

505 /2005.
Abdull, Tagir
   A sors korrekciója : a volgai bulgárok titkos tanításai / Tagir Abdul Al Bulgary ; [ford. Olencsenko Marina]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 88 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7138-08-0 kötött : 2000,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2535287]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2005.
Bô Yin Râ
Die Ehe (magyar)
   A házasság / Bô Yin Râ. - Budapest : Tarsoly K., 2004. - 208 p. ; 19 cm
Ford. Zsók Ottó
ISBN 963-9570-09-5 fűzött : ár nélkül
házasság - ezoterika
133.25 *** 173.1 *** 392.5
[AN 2535569]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2005.
Christian, A. J.
   Mit keresett Isten a hálószobában? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 334 p. ; 23 cm
ISBN 963-528-803-4 kötött : 2980,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2534981]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2005.
Haziel
Communiquer avec son ange gardien (magyar)
   Találkozzunk őrangyalunkkal! / Haziel ; [ford. Kutor Tünde]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 141, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-528-817-4 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2534573]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2005.
   A holtak köztünk járnak : [egy testben több lélek élhet]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-18-7 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.9
[AN 2537031]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2005.
Menyhárt Edit, N.
   A hálószobák feng shui-titkai : praktikák a társkeresés, a párkapcsolat és a gyermekvállalás problémáira / N. Menyhárt Edit. - Debrecen : TKK, [2004]. - 103, [5] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 963-596-297-5 kötött : 3500,- Ft
feng shui - párkapcsolat
133.25 *** 316.472.4 *** 643.51
[AN 2535208]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2005.
   Mindennapi asztrológia. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-21-7 fűzött : ár nélkül
asztrológia - számmisztika
133.52 *** 51-78
[AN 2537037]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2005.
Riemann, Claus
Der tiefe Brunnen (magyar)
   Mély forrás : a pszichológiai asztrológia tizenkét archetípusa / Claus Riemann ; [ford. Hegyessy Mária]. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 266 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9569-36-4 kötött : 2800,- Ft
asztrológia - mesekutatás - pszichoanalízis
133.52 *** 398.21.001 *** 159.964.26
[AN 2534325]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2005.
Scott-Elliot, William
   Atlantisz és Lemúria legendája / W. Scott-Elliot ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 216 p., [6] t.fol. : ill. ; 21 cm
Tart.: Atlantisz története : földrajzi, történelmi és etnikai áttekintés ; Az elveszett Lemúria. - Egys. cím: The story of Atlantis ; Lost Lemuria. - A ford. a Legends of Atlantis and Lost Lemuria c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-528-798-4 fűzött : 2790,- Ft
Atlantisz - jelenség - művelődéstörténet
001.94(100) *** 930.85(100)
[AN 2534539]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

514 /2005.
Országos Környezetvédelmi Információs Konferencia (15.) (2004) (Balatonboglár)
   XV. Országos Környezetvédelmi Információs Konferencia : Balatonboglár ..., 2004. szeptember 15-16-17. : szakmai kiadvány / szervező, [közread. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - Budapest : KVIK, [2004]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - konferenciakiadvány
504.06 *** 061.3(439-2Balatonboglár)
[AN 2535771]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

515 /2005.
Horváth Ákos G. (1960-)
   Nemeuklideszi geometriák modelljei / G. Horváth Ákos, Szirmai Jenő. - Budapest : Typotex, 2004. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [119].
ISBN 963-9548-40-5 fűzött : 1600,- Ft
nemeuklideszi geometria - egyetemi tankönyv
514.13(075.8)
[AN 2534345]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2005.
   Új utak és lehetőségek a matematikában : elméleti konferencia és módszervásár, 2004. október 6-9. / [rend., közread. a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, [2004]. - 72 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
matematika - konferenciakiadvány
51 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 2536785]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

517 /2005.
Aczel, Amir D.
God's equation (magyar)
   Isten egyenlete : [Einstein, a relativitás és a táguló világegyetem] / Amir D. Aczel ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 963-9429-52-X kötött : 2490,- Ft
Einstein, Albert
Németország - fizikus - 19. század - 20. század - kozmológia - relativitáselmélet
53(430)(092)Einstein,_A. *** 530.12 *** 524.8
[AN 2533588]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2005.
Penrose, Roger
The large, the small and the human mind (magyar)
   A nagy, a kicsi és az emberi elme : [kozmológia, kvantummechanika és a tudatosság fizikája] / Roger Penrose ; [közrem.] Stephen Hawking, Abner Shimony, Nancy Cartwright ; [ford. Gergely László Árpád]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-51-1 kötött : 2490,- Ft
kvantumfizika - ismeretelmélet
530.145 *** 681.3.01 *** 165.0.001.572
[AN 2533558]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2005.
Symposium of Atomic Energy Research (14.) (2004) (Espoo)
   Proceedings of the Fourteenth Symposium of AER : Espoo and Baltic Sea Cruise to Stockholm, Finland, 13-17 September 2004 / [kiad. a KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : KFKI Atomenergia Kut. Int., [2004]. - 732, 9 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-372-631-X fűzött : ár nélkül
atomenergia - atomreaktor - konferenciakiadvány
621.039 *** 621.311.25 *** 061.3(480-2Espoo)
[AN 2536278]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

520 /2005.
Kémiai Előadói Napok (27.) (2004) (Szeged)
   XXVII. Kémiai Előadói Napok : ... Szeged, 2004. október 25-27. : program és előadás-összefoglalók / a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye ; [szerk. Rác Bulcsú]. - Szeged : JATEPress, [2004]. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadás-összefoglalók végén
ISBN 963-482-649-0 fűzött : ár nélkül
kémia - konferenciakiadvány
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2533933]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

521 /2005.
Bánszeginé Gombos Zsuzsa
   Hűek, amíg élnek : állattörténetek / Bánszeginé Gombos Zsuzsa. - Sátoraljaújhely : Bánszeginé Gombos Zs., 2004. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-460-329-7 fűzött : ár nélkül
állatirodalom - memoár
59(0:82-94)
[AN 2537127]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2005.
Böhm András (1973-)
   Úszó- és gázlómadarak : a Kárpát-medence vadrécéi, sirályai, gémféléi, továbbá más úszó- és gázlómadarai / [írta Bőhm András] ; [fényképezték J. Artyuhin et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 112 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Élővilág könyvtár)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4602-5 fűzött : 1990,- Ft
úszómadár - gázlómadár - állatföldrajz - állathatározó
598.3/.4(439)(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2536728]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2005.
Langley, Andrew
100 things you should know about mammals (magyar)
   Emlősök / [ford. Csorba Gábor]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Langley, Andrew
ISBN 963-9166-92-8 kötött : 1650,- Ft
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 2534608]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2005.
   Ragadozók képeskönyve. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9477-62-1 kötött : ár nélkül
ragadozó emlős - ragadozó madár - ragadozó hal - ragadozó bogár - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2536972]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2005.
Vajta Gábor (1952-)
   Egy klónozó vallomásai / Vajta Gábor ; [az illusztrációkat Orbán Erika kész.]. - Budapest : Noran, 2004. - 301 p. : ill., színes ; 20 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 243-277.
ISBN 963-9539-48-1 fűzött : 2800,- Ft
klón
575.08 *** 57.086.8 *** 636.082
[AN 2537139]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2005.
   A Vas-hegy és a Pinka-mente természeti és kultúrtörténeti értékei : tanulmányok / [szerk. Gyöngyössy Péter] ; [szerzők Ambrus András el al.] ; [fotók Gyöngyössy Péter et al.]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2003. - 121, [7] p. : ill. ; 28 cm. - (Ciklámen füzetek, ISSN 1589-2719)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-204-993-4 fűzött : ár nélkül
Vas-hegy - Pinka - flóra - fauna - helyismeret
581.9(234.373.1/.2Vas-hegy) *** 591.9(234.373.1/.2Vas-hegy) *** 908.439(234.373.1/.2Vas-hegy)
[AN 2535438]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

527 /2005.
Barnard, Christiaan
Mieux vivre l'arthrite et les rhumatismes (magyar)
   Reumás és ízületi fájdalmaink gyógyítása / Christiaan Bernard[!Barnard]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Hogyan orvosoljuk reumánkat és izületi fájdalmainkat" címmel is
ISBN 963-7095-12-8 fűzött : ár nélkül
reuma
616.72-002.77
[AN 2535040]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2005.
Brooks, Valerie
Tantric awakening (magyar)
   Tantrikus ébredés : egy nő lépései a gyönyör ösvényén / Valerie Brooks ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-810-7 fűzött : 2490,- Ft
nemi élet - nő - tantra
613.88-055.2 *** 294.55
[AN 2534541]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2005.
Canguilhem, Georges
Le normal et le pathologique (magyar)
   A normális és a kóros / Georges Canguilhem ; [ford. Gervain Judit]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 182 p. ; 24 cm. - (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X). (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr.: p. 176-178.
ISBN 963-9567-45-0 kötött : 2680,- Ft
orvostudomány - filozófia
61 *** 1
[AN 2533733]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2005.
Cesko Izabella
   A család háziorvosa / Cesko Izabella. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2004. - 239 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9497-70-3 kötött : ár nélkül
betegség - kézikönyv
616:030
[AN 2539844]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2005.
Chia, Mantak
Awaken healing light of the Tao (magyar)
   A tao gyógyító fényének felébresztése / Mantak Chia, [Maneewan Chia] ; [ford. Pavelcze István]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Lunarimpex, 2004. - 576 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
Bibliogr.: p. 563-565.
ISBN 963-9219-42-8 fűzött : 2980,- Ft
természetgyógyászat - taoizmus - ázsiai küzdő- és védősport
615.89 *** 299.513 *** 796.855
[AN 2536996]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2005.
   CINP international photo archives in neuropsychopharmacology 2000 / ed. by Thomas A. Ban, Helmut Beckmann, Oakley S. Ray. - Budapest : Animula, [2004]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-408-182-7)
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum
tudós - pszichofarmakológia - egyesület - dokumentumgyűjtemény - fénykép - katalógus
615.214 *** 77.041.5 *** 930.253.4 *** 061.2(100)
[AN 2536388]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2005.
Cox, Tracey
Supersex (magyar)
   Szuperszex / Tracey Cox ; John Davis fotóival ; [ford. Szilágyi Gyula]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9519-84-7 kötött : ár nélkül
nemi élet
613.88 *** 392.6
[AN 2536916]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2005.
Craze, Richard
Dream dictionary (magyar)
   Álomenciklopédia : [ismerkedés álmaink varázslatos világával] : [álomlexikon az álmok titkos nyelvéhez és saját álmaink megfejtéséhez] / Richard Craze. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2004. - 254, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Márkus János et al.
ISBN 963-9471-55-0 kötött : 7490,- Ft
álom - alvás - művelődéstörténet
159.963 *** 612.821.7 *** 930.85(100)
[AN 2533849]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2005.
D'Adamo, Peter J.
Fight it with the blood type diet (magyar)
   4 vércsoport szerinti diéta rákbetegeknek / Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney ; [ford. Bánfi Nóra]. - Budapest : Trivium, cop. 2004. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-51-6 kötött : 2490,- Ft
rákbetegség - vércsoport - étrend - diéta
616-006 *** 613.24 *** 612.118.221.2
[AN 2536708]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2005.
Fazekas Tamás (1950-)
   A szívritmuszavarok kezelése : klinikai bizonyítékok / Fazekas Tamás, Csanádi Zoltán. - Budapest : Medicina, 2004. - XV, 358 p. : ill. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Az előszó angol nyelven. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-928-1 fűzött : ár nélkül
szívgyógyászat
616.12-008.3
[AN 2535969]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2005.
   A fejfájás, az asztma és a szénanátha gyógyítása a természetgyógyászat segítségével : [a fejfájás elleni leghatékonyabb 18 módszer!] : [méregtelenítés - kiegészítő tápanyagok]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 184 p. ; 20 cm
Tart.: Fejfájás. Asztma és szénanátha. - Egys. cím: Eighteen natural ways to beat a headache ; Asthma and hay fever. - Szerzők Ford, Norman D., Chaitow, Leon. - Ford. Erdei Sára, Éliás Veronika Franciska
ISBN 963-7095-26-8 fűzött : ár nélkül
fejfájás - asztma - allergia - természetgyógyászat
616.857 *** 616.248 *** 616-056.43 *** 615.89
[AN 2536927]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2005.
Feldmár András (1940-)
   Végzet, sors, szabad akarat / Feldmár András, Popper Péter, Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, cop. 2004. - 158, [3] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-08-7 fűzött : 980,- Ft
sors - akarat
159.947 *** 129.6 *** 123
[AN 2535754]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2005.
Franz, Silvia
Das hyperaktive Kind (magyar)
   A hiperaktív gyerek : miről lehet felismerni és milyen módszerek segítenek a pozitív fejlődésben? / Silvia Franz ; [ford. Mogyorósi Géza]. - [Budapest] : Trivium, [2004], cop. 1998. - 112 p. ; 20 cm. - (Trivium házikönyvtár, ISSN 1419-0850)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 106-107.
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-7570-51-9)
hiperaktivitás
616.89-008.481-053.2 *** 376.54
[AN 2539836]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2005.
   From psychopharmacology to neuropsychopharmacology in the 1980s and the story of CINP as told in autobiography : volume 3 of the series The history of psychopharmacology and the CINP, as told in autobiography / ed. by Thomas A. Ban, David Healy, Edward Shorter. - [Budapest] : Animula, [2004]. - 408 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9410-22-5 kötött : ár nélkül
pszichofarmakológia - történeti feldolgozás
615.214(100)(091)
[AN 2536365]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2005.
Harland, Simone
365 ways to be happy (magyar)
   Adj esélyt a boldogságnak! / [ford. Jánoska Péter]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 335 p. : ill. ; 10x10 cm. - (Ötletek, gondolatok, ISSN 1785-4261)
Szerző Harland, Simone
ISBN 963-9308-90-0 fűzött : 1490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2535452]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2005.
Höjer, Dan
Lilla snippaboken (magyar)
   Kis fütyikönyv / Dan Höjer, Gunilla Kvarnström ; [... ford. Szappanos Gábor]. - [Budapest] : Presskontakt, 2004. - 67, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9503-04-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 962-9503-04-5)
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88-055.1(02.053.2)
[AN 2534326]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2005.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat / [szerk.] G. Herold ... [et al.] ; a m. kiad. főszerkesztője Romics László ; [... ford. Benedek Szabolcs et al.]. - Jav., bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Therápia, 2005. - 797 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86317-5-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
belgyógyászat - kézikönyv
616:030
[AN 2536698]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2005.
   Intravénás droghasználat és közegészségügy / [szerk. Csernus Eszter és Dénes Balázs] ; [írták Csernus Eszter et al.]. - [Budapest] : TASZ, 2004. - 223 p. ; 17 cm. - (TASZ drogpolitikai füzetek, ISSN 1586-1147 ; 2004/6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-140-7)
kábítószer - AIDS - májgyulladás - büntetés-végrehajtás - megelőzés
616.97AIDS *** 613.83 *** 614.4 *** 343.811(439)"200"
[AN 2535643]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2005.
Johnson's mother & baby (magyar)
   Johnson's mamák & babák / szerk. Carol Cooper ; fotók Ruth Jenkinson. - Budapest : Mérték K., 2004. - 288 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Vasvári Teréz és Okos Ella
ISBN 963-9519-97-9 kötött : ár nélkül
csecsemőgondozás - terhesség
613.95 *** 618.2-083
[AN 2536880]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2005.
Kenéz Kíra
   Az első 12 hónap titkai : [gyermekünk fejlődése hónapról hónapra] / [szerző Kenéz Kíra] ; [társszerző Lebovics Valéria]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, 2004. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 963-86645-0-9 fűzött : 2950,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
613.95 *** 159.922.7
[AN 2534065]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2005.
Koltai Endréné
   A mozgás és relaxáció jelentősége a képernyő előtt / Koltai Endréné, Makovicsné Landor Erika, Tringer Lászlóné ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 45 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 963-7152-58-X fűzött : ár nélkül
gyógytorna - számítógép
615.825 *** 681.3
[AN 2534006]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2005.
Lackinger Karger, Ingeborg
Wechseljahre (magyar)
   A változás kora : jó közérzet, egyensúly, harmónia / Ingeborg Lackinger Karger ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-155-1 kötött : ár nélkül
nők egészsége - változás kora
613.99 *** 618.173
[AN 2536780]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2005.
Lévai Borbála
   TÁDÉ gyulladáscsökkentő méhviaszgyertya / Lévai Borbála. - Szolnok ; [Hévíz] : [Tádé Bioház Kft.], 2003. - 181 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A jövő gyógyszere az öngyógyítás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-216-975-1 * fűzött : 2016,- Ft (hibás ISBN ISDN 9632169751)
természetgyógyászat
615.89
[AN 2530634]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2005.
Makovicsné Landor Erika
   A sclerosis multiplexes betegek komplex rehabilitációja : főiskolai tankönyv / Makovicsné Landor Erika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 963-7152-57-1 fűzött : ár nélkül
gyógytorna - idegbetegség - egyetemi tankönyv
615.825(075.8) *** 616.832-004.2
[AN 2534037]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2005.
Makovicsné Landor Erika
   A stroke betegek rehabilitációja / Makovicsné Landor Erika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 74 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. [75].
ISBN 963-7152-56-3 fűzött : ár nélkül
gyógytorna - agyvérzés - egyetemi tankönyv
615.825(075.8) *** 616.831-005
[AN 2534032]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2005.
Mears, Ray
Outdoor survival handbook (magyar)
   A túlélés kézikönyve / Ray Mears ; [ill. Paul Bryant] ; [ford. ... Varga Ferenc]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 238 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-497-049-4 kötött : ár nélkül
természetjárás - extrém sport - kézikönyv
614.8(035)
[AN 2535749]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2005.
Offit, Paul A.
Breaking the antibiotic habit (magyar)
   Mit tegyünk az antibiotikumok túlzott használata ellen? : hogyan segítsünk gyermekeinken nátha, köhögés, torokfájás, fülfájás esetén? / Paul A. Offit, Bonnie Fass-Offit, Louis M. Bell ; [ford. Gellért Mária]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 127 p. ; 20 cm
Borítócím: Mit tegyünk? : iránytű szülőknek : hörghurut, köhögés, nátha, torokgyulladás, középfülgyulladás, arcüreggyulladás
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-1986-9)
gyermekgyógyászat - betegápolás - antibiotikum
616-053.2 *** 649.8 *** 615.33
[AN 2533552]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2005.
Paragh György
   Hyperlipidaemiák : klinikai bizonyítékok / Paragh György, Romics László. - Budapest : Medicina, 2004. - 242 p. : ill. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.: p. 207-237.
ISBN 963-242-899-4 fűzött : ár nélkül
érelmeszesedés
616.13-004.6
[AN 2535979]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2005.
   Reflections on twentieth-century psychopharmacology : volume 4 of the series The History of psychopharmacology and the CINP, as told in autobiography / ed. by Thomas A. Ban, David Healy, Edward Shorter. - Budapest : Animula, [2004]. - 896 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9410-49-7 kötött : ár nélkül
pszichofarmakológia - történeti feldolgozás
615.214(100)(091)
[AN 2536370]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2005.
Teszner, Danielle
Savoir dormir (magyar)
   Aludni tudni kell / Danielle Teszner ; [ford. Kertész János]. - Budapest : K. u. K. K., 2004. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-9384-85-2 fűzött : 1500,- Ft
alvászavar - álmatlanság
616.8-009.836 *** 613.79
[AN 2537041]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2005.
Tőrey Zoltán (1929-)
The crucible of consciousness (magyar)
   Az emberi öntudat forrása : az agytól az elméig / Tőrey Zoltán ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : OKKER K., 2004. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-233.
ISBN 963-9228-67-2 fűzött : 3500,- Ft
tudat - agy - nyelvfilozófia
159.922 *** 612.82 *** 800.1
[AN 2533927]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2005.
   The triumph of psychopharmacology and the story of CINP / ed. by Thomas A. Ban, David Healy, Edward Shorter. - Budapest : Animula, [2004]. - 375 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-408-181-9 kötött : ár nélkül
pszichofarmakológia - történeti feldolgozás
615.214(100)(091)
[AN 2536359]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2005.
Veress János
   Gyógyítás otthon : gerinc abc / Veress János, Kürti Gábor. - [Budapest] : Anno, cop. 2004. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 963-375-321-X fűzött : ár nélkül
gerinc - betegség - kiropraktika - házi gyógymód
616.711 *** 615.825 *** 615.827
[AN 2513547]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

560 /2005.
Energetikai és Karbantartási Konferencia és Kiállítás (14.) (2004) (Lajosmizse)
   XIV. Energetikai és Karbantartási Konferencia és Kiállítás : [Lajosmizse, ... 2004. november 8-11.] / szerv. A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft. - Szeged : A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., [2004]. - 269, [2] p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-217-086-5 fűzött : ár nélkül
energiagazdálkodás - karbantartás - konferenciakiadvány
620.9 *** 658.58 *** 061.3 *** 061.4(439-2Lajozsmizse)
[AN 2535169]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2005.
Fazekas András István
   Az egyes villamosenergia-termelési technológiák szerepe és súlya a villamosenergia-igények kielégítésében / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2004. - 99 p. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 9.)
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 963-86681-3-X fűzött : ár nélkül
villamos energia - energiatermelés - technológia
620.9(100) *** 621.311
[AN 2536536]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2005.
Fazekas András István
   Primerenergia-hordozók rendelkezésre állása különböző villamosenergia-termelési technológiák esetében / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2004. - 120 p. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 8.)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 963-86681-2-1 fűzött : ár nélkül
villamos energia - energiahordozó - technológia - energiatermelés
620.9(100) *** 621.311
[AN 2536532]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2005.
   Megújuló energiaforrások a kistérségfejlesztésben / [szerk. Bozzay Balázs, Kalcsú Zoltán] ; [szerzők Bozzay Balázs et al.] ; [közread. a] Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, [Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter]. - Zalaegerszeg : Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2004. - 160 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - megújuló energiaforrás
620.91(439) *** 620.95(439)
[AN 2535770]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

564 /2005.
Adobe InDesign CS (magyar)
   Adobe InDesign CS : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2004. - VIII, 390 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 963-86472-1-3 fűzött : 4998,- Ft
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2AdobeInDesign
[AN 2533608]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2005.
   BIOS-titkok. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 95 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-217-247-7 fűzött : 1490,- Ft
személyi számítógép
681.322
[AN 2536744]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2005.
   Informatikai kislexikon : rövidítések, kifejezések kisszótára : kiterjesztések kisszótára : a szoftver- és a szerzői jog, adatvédelem / [összeáll. Schneider Csilla, Schneider Ferenc] ; [... kieg. Kárász Péter]. - Gyula : APC-Stúdió, [2004]. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-9135-71-2 fűzött : ár nélkül
informatika - számítástechnika - kézikönyv
681.3:030
[AN 2535450]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2005.
Máthé Gergely
   QuarkXPress a gyakorlatban : a program használatának bemutatása mintafeladatokkal / Máthé Gergely. - [Budapest] : Kossuth, 2004. - 197 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-09-4655-6 fűzött : 3990,- Ft
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2QuarkXPress
[AN 2534929]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2005.
   Selected papers from the Alma mater series 1-8 / [ed. Zoltán Bender, Csaba Rácz]. - Budapest : BUTE FESS Dep. of Information and Knowledge Management, 2004. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-580-7 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - információ
681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2534455]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2005.
Sipos Mariann
   Programozás élesben, C# : [...önálló tanuláshoz...] / Sipos Marianna. - [Budapest] : InfoKit, 2004. - 348 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-652-3 fűzött : ár nélkül
programnyelv
519.682C#
[AN 2534350]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2005.
   Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatok világából / [szerk. Bender Zoltán, Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2004. - 228 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386 ; 8.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-571-8 fűzött : ár nélkül
információ - számítástechnika
681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2534451]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

571 /2005.
Fazekas András István
   Az externális költségek alakulása különböző villamosenergia-termelési technológiák esetében / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2004. - 59 p. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 6.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-216-836-4 fűzött : ár nélkül
villamos energia - energiatermelés - gazdasági elemzés - költség - technológia
621.311 *** 65.011.4 *** 519.863
[AN 2536522]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2005.
Fazekas András István
   Villamosenergia-termelési technológiák komplex összehasonlításának szempontrendszere / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2004. - 70 p. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 7.)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 963-86681-0-5 fűzött : ár nélkül
villamos energia - energiatermelés - technológia
621.311 *** 519.863
[AN 2536528]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2005.
   Villamos távvezeték hálózatok fejlesztése és tűzihorganyzás : 2004. szeptember 24., Széchenyi István Egyetem, Győr / [rend., közread. a] Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége. - [Dunaújváros] : M. Tűzihorganyzók Szövets., [2004]. - [68] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
villamos vezeték - horganyzás - konferenciakiadvány
621.315 *** 669.586 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2535020]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

574 /2005.
Dunhill, Alfred
The pipe book (magyar)
   Pipák könyve / Alfred Dunhill ; [ford. Oláh Judit]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2004. - 244 p., [24] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9369-50-0 kötött : 4200,- Ft
pipa - történeti feldolgozás
688.93(100)(091)
[AN 2534640]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2005.
   Könyvkötészeti kiállítás katalógusa : Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2004. szeptember 11- október 4. / [szerk. Mórocz Istvánné] ; [közread. a] Könyvkötők Országos Ipartestülete. - [Székesfehérvár] : Könyvkötők Orsz. Ipartestülete, [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - könyvkötészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
686.1(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2535774]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2005.
Mészáros Tibor
   Villásreggelitől a gálavacsoráig : a rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata / Mészáros Tibor, Voleszák Zoltán. - Sopron : Voleszák Z., 2004. - 583 p., [23] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gasztro könyvek sorozat)
Bibliogr.: p. 581-582.
ISBN 963-460-262-2 kötött : ár nélkül
rendezvényszervezés - terítés
640.4 *** 395 *** 642 *** 061.7
[AN 2534817]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

577 /2005.
Adams, Janine
How to say it to your dog (magyar)
   Hogyan beszéljünk a kutyánkkal : magatartásbeli gondok javítása úgy, hogy a kutya is megértse : [a kiképzés és gondozás pozitív megközelítése] / Janine Adams ; [ford. Nagy Erika]. - [Budapest] : Tipo-Copy, [2004]. - 206 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 963-216-920-4 fűzött : 1598,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2536943]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2005.
   Agrártermelés - harmóniában a természettel : XXX. Óvári Tudományos Napok : Mosonmagyaróvár, 2004. október 7. : előadások és poszterek összefoglaló anyaga = Agricultural production in concordance with nature : 30th scientific days in Óvár : list of papers and posters / [szerk. Kovácsné Gaál Katalin] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. - Mosonmagyaróvár : NYME Mezőgazd.- és Élelmiszertud. Kar, 2004. - 262 p. ; 30 cm
ISSN 0237-9902 = Óvári Tudományos Napok. - XXX. Óvári Tudományos Napok (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63 *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2535024]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2005.
Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok (4.) (2004) (Mezőtúr)
   IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok : Mezőtúr, 2004. október 21-22. : összefoglalók = 4th International Scientific Days of Land Management in the Great Hungarian Plain : summaries / [fel. szerk. Kalmár Imre] ; [rend., közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar. - Mezőtúr : TSF Mezőgazd. Főisk. Kar, [2004]. - 159 p. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-217-059-8 fűzött : ár nélkül
Alföld - mezőgazdaság - tájökológia - konferenciakiadvány
631.961(439.14) *** 504.54(439) *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2535959]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2005.
   A család állatorvosa : kedvenceink egészségkönyve / [főszerk. P. Tóth György] ; [... szerk. Koronczai Magdolna, Hollósi Nikolett] ; [... szerzői Beregi Attila et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 467 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 463-464.
ISBN 963-09-4600-9 kötött : 5990,- Ft
háziállat - állattartás - állategészségügy
636 *** 614.9
[AN 2536863]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2005.
Fogle, Bruce
Dog owner's manual (magyar)
   A kutyatartók kézikönyve / Bruce Fogle ; [ford. Simonits Dóra]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 287 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9519-87-1 kötött : ár nélkül
kutyatartás
636.7
[AN 2536881]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2005.
   Gyepek az agrár- és vidékfejlesztési politikában : Gyepgazdálkodás 2004 : Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 20. / [... szerk. Nagy Géza, Lazányi János] ; [rend. az] MTA Gyepgazdálkodási Bizottsága [etc.]. - Debrecen : DE ATC AVK, 2004. - 111 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2004. máj. 20-21. között tartották
ISBN 963-9274-81-X fűzött : ár nélkül
legelőgazdálkodás - konferenciakiadvány
633.2.033 *** 631.585 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2536398]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2005.
Hargitainé Szimeonova Rajna (1947-)
   A bolgárkertészek magyarországi működése és kertkultúrája = Gradinarska kultura i dejnost na bʺlgarskite gradinari v Ungariâ / Hargitainé Szimeonova Rajna ; [közread. a] Bolgár Országos Önkormányzat. - Budapest : Bolgár Orsz. Önkormányzat, 2004. - 55, 45 p. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 39-55.
ISBN 963-217-111-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - bolgárok - kertészet - történeti feldolgozás - szemlekiadvány
635(439)(=867)
[AN 2535260]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2005.
   Lélegző örökségünk / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [szerzők Czimber Gyula et al.] ; [rend., kiad. a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Városvédő Egyes., 2004. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
A Kulturális Örökség Napok keretében 2004. szept. 18-án Mosomagyaróváron tartott azonos c. rendezvény anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Mosonmagyaróvár - park - liget - konferenciakiadvány
712.25(439-2Mosonmagyaróvár) *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2535922]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2005.
   Macskák : hasznos tudnivalók vásárlásról, gondozásról, táplálásról, betegségekről. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-20-9 fűzött : ár nélkül
macska
636.8
[AN 2537044]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2005.
Niszkács Miklós
   A pezsgő = Sparkling wines / Niszkács Miklós ; [... ford. Denise Kruelle] ; [fotók Mészáros Attila]. - [Fót] : Szig-Tim K., 2004. - 108, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-86353-6-3 kötött : 5880,- Ft
Magyarország - ipartörténet - iparvállalat - pezsgő
663.223(439)(091) *** 061.5(439)
[AN 2534328]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2005.
Taylor, David
Small pet handbook (magyar)
   Kisállatok kézikönyve / David Taylor ; [ford. Békési József] ; [ill. Al Rockall, Rolando Ugolini]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 128 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-425-015-7 fűzött : 1999,- Ft
nyúl - rágcsáló - állattartás
636.9
[AN 2537064]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2005.
   A tejtermelő családi gazdaságok tartástechnológiái / szerk. Munkácsi László, Patkós István ; [írta Balogh Zoltán et al.] ; [a fotókat kész. Bognár László et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 295 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 291-295. - Példányszám: 2200
ISBN 963-286-132-9 fűzött : ár nélkül
kisgazdaság - tejipar - szarvasmarha
637.1 *** 636.2 *** 631.115.11
[AN 2535198]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2005.
   Térségi Növényvédelmi Előrejelző és Tanácsadó Szolgálat növényvédelmi kiadványa / [szerk. Roszik Péter] ; [kiad. a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Agrárkamara, 2004. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 963-216-366-4 fűzött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron (megye) - növényvédelem - prognosztika
632(439.114)
[AN 2535578]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

590 /2005.
Brot backen - Dr. Oetker (magyar)
   Péksütemények - Dr. Oetker : kenyérkülönlegességek / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-14-4 kötött : 1890,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2534911]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2005.
Földesi Judit (1964-)
   Kicsik és nagyok kedvencei : Judit és a Zenemanók szakácskönyve / [Földesi Judit] ; [fotó Sárosi Zoltán] ; [rajz. Hargitay Virág]. - [Budapest] : ProEurópa, 2003. - 77, [3] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-212-601-7 kötött : 2800,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2535605]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2005.
Frank Júlia (1946-)
   Sütő-főző mikrohullám : 150 recept / Frank Júlia ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2004. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 22x20 cm
ISBN 963-13-5372-9 kötött : 2500,- Ft
mikrohullámú sütő - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.539
[AN 2533825]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2005.
Funcke, Anneliese
Über 100 Babymenüs (magyar)
   Kisgyermekek ételei : frisset, egészségeset, saját kezűleg! : tanácsok gyermekeink egészségesebb táplálásához / Anneliese Funcke ; [ford. és átd. Ballér Piroska]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - 104 p. ; 22 cm
Gyermekételek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9379-48-4 kötött : 1800,- Ft
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2536543]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2005.
Halmos Mónika
   Bűvös serpenyők / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-37-6 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2535588]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2005.
Halmos Mónika
   Édes költemények / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-36-8 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2535596]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2005.
Halmos Mónika
   Fenséges csirkefalatok / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-40-6 kötött : ár nélkül
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2535600]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2005.
Halmos Mónika
   Karácsony asztalára / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-38-4 kötött : ár nélkül
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2535593]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2005.
Halmos Mónika
   Mámoros koktélok / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-39-2 kötött : ár nélkül
koktél - szakácskönyv
641.87(083.12)
[AN 2535582]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2005.
Italienisch Kochen - Dr. Oetker (magyar)
   Olasz ízek - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-15-2 kötött : 1890,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2534908]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2005.
Mode-Pudding-Torten - Dr. Oetker (magyar)
   Pudingtorták - Dr. Oetker / [ford. Benyovszky Gábor]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9485-13-6 kötött : 1500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2534877]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2005.
Nagy Elvira
   Fogyókúrás falatok / [összeáll. Nagy Elvira]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2004]. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 963-9551-21-X fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2535978]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2005.
Schiffer Miklós (1965-)
   Stílusról férfiaknak / Schiffer Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, cop. 2004. - 261 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-54-6 kötött : 6500,- Ft
öltözködés - férfi
646.1/.6-055.1
[AN 2539919]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

603 /2005.
Dúl Antal
   Önismeret, emberismeret, világismeret / Dúl Antal, Balogh Béla, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, cop. 2004. - 171, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-07-9 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-7168-01-X)
önismeret
165.242.1 *** 159.923
[AN 2535757]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2005.
Nietzsche, Friedrich
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (magyar)
   Bálványok alkonya ; Nietzsche kontra Wagner / Friedrich Nietzsche ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 142 p. ; 20 cm
Egys. cím: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert ; Nietzsche contra Wagner
ISBN 963-346-670-9 kötött : 1700,- Ft
Németország - filozófia - zeneszerző - 19. század
1(430)Nietzsche,_F. *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 2533738]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2005.
Yoshigasaki Kenjiro
Inner voyage of a stranger (magyar)
   Egy idegen belső utazása : ösvények egy újfajta észlelés felé / Kenjiro Yoshigasaki ; [ford. Tóth Andrea]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-41-X fűzött : 1350,- Ft
metafizika - jóga
111 *** 159.962.7
[AN 2537058]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

606 /2005.
Almási Mihály (1945-)
   Theologia popularis brevis = Népszerű teológia röviden / Almási Mihály ; [közread. a] Jó Pásztor Alapítvány. - Budapest : Jó Pásztor Alapítvány, 2003. - 195, [7] p. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-295-9 fűzött : ár nélkül
dogmatika - egyházközség protestáns egyházakban - anabaptista egyház
23 *** 255/259 *** 286.12
[AN 2534526]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2005.
André, Georges
La prière (magyar)
   Uram, taníts minket imádkozni! ; Közösség / G. André. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 104 p. ; 19 cm
Egys. cím: La prière ; La communion
ISBN 963-9434-79-5 fűzött : ár nélkül
imádkozás
248.143
[AN 2533895]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2005.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la Bible (magyar)
   Biblia gyerekeknek / Émilie Beaumont ; ill. Colette David, Isabella Misso ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, 2004, cop. 1999. - 123 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-116-0 kötött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2539811]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2005.
Bohatta, Ida
Das arme Jesulein (magyar)
   Angyalszóra indultunk.. / írta és rajz. Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9338-40-0 kötött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2536533]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2005.
Courtois, Gaston
   La belle vie de Saint Vincent de Paul / Gaston Courtois ; ill. de Robert Rigot ; ford. Némedi András ; kiad. Páli Szent Vincéről Nevezett Szeretet Leányai Társulata. - Budapest : Páli Szt. Vincéről Nevezett Szeretet Leányai Társ., [2004]. - [52] p. : ill. ; 27 cm
Borítócím: Páli Szent Vince. - Csak magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Vincent de Paul
szent - életrajz - képregény
235.3(092)Vincent_de_Paul *** 087.6:084.11
[AN 2535540]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2005.
Delumeau, Jean
Une histoire du paradis (magyar)
   A paradicsom története : a gyönyörök kertje / Jean Delumeau ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2004. - 306 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7658-8 kötött : 2600,- Ft
művelődéstörténet - édenkert
233.1 *** 930.85
[AN 2536624]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2005.
   Édesanyámnak : útravaló édesanyámnak a Mennyei Anyához / írta és szerk. Válek Bertalanné, Válek Tibor. - [Budapest] : [Válek T.], cop. 2004. - 235, [5] p., XXXII t. : ill., színes ; 29 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-460-003-4 fűzött : ár nélkül
Máriapócs - vallásos irodalom - zarándoklat - szent hely - antológia
244 *** 232.931.8 *** 248.153.8(439-2Máriapócs)
[AN 2533996]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2005.
   Eszter könyvének magyarázata : első kísérlet a zsidóság teljes kiirtására. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-72-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve
bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.9.07
[AN 2533794]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2005.
   A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 80 éve képekben, 1924-2004 = Die Geschichte des Ungarischen Evangelischen Diakonissenvereins Phöbe in Bildern, 1924-2004 / [... összeáll. Fabiny Tibor és Madocsai Miklós] ; [a képek összegyűjtésében és válogatásában segítettek Taschner Erzsébet, Zászkaliczky Pál és Herzog Csaba]. - [Budapest] : Fébé Evangélikus Diakonissza Egyes., [2004]. - 153 p. : ill., részben színes ; 24x34 cm
Kötött : ár nélkül
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
evangélikus egyház - egyesület - diakónia - fényképalbum
284.1 *** 266.3 *** 267Fébé_Evangélikus_Diakonissza_Egyesület(084.12)
[AN 2535996]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2005.
Gergely Jenő (1944-)
   Főpapok, főpásztorok, főrabbik : arcélek a huszadik századi magyar egyháztörténetből / Gergely Jenő. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9252-94-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - főpap - rabbi - 20. század - életrajz
262.12(439)(092)"19" *** 296(439)(092)Löw_I.
[AN 2536435]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2005.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Zarándokúton Jézussal / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2004]. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-696-269-3)
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 2536690]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2005.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A Második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 963-300-931-6 fűzött : 480,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 2540144]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2005.
   Ízleljétek és lássátok : az oltáriszentség imakönyve / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 154 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-652-2 kötött : 980,- Ft
oltáriszentség - imakönyv
243 *** 265.3
[AN 2536714]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2005.
János Pál (pápa), II.
   II. János Pál pápa breviáriuma : a Szentatya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [összeáll. és ... ford. Koncz Éva]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2004]. - 121 p. ; 17 cm
ISBN 963-696-285-5 fűzött : 840,- Ft
lengyel irodalom - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 884-84=945.11
[AN 2536715]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2005.
Kocsis Imre (1957-)
   "Isten elküldte fiának lelkét" : a Szentlélek Pál apostol tanításában / Kocsis Imre. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2004. - 176 p. ; 20 cm. - (Biblikus írások, ISSN 1418-7256 ; 7.)
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 963-86319-5-3 fűzött : ár nélkül
Pál (apostol)
szentlélek - bibliamagyarázat
231.3 *** 227.1.07
[AN 2536383]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2005.
Koning, M. G. de
   Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata fiatal keresztényeknek / Ger de Koning. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 334 p. ; 20 cm
Tart.: Az 1. Korintusi levél magyarázata fiatal keresztényeknek ; A 2. Korintusi levél magyarázata fiatal keresztényeknek. - Egys. cím: Der 1. Brief an die Korinther ; Der 2. Brief an die Korinther. - Főcím a fedélről
ISBN 963-9434-63-9 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat - gyermekkönyv
227.2/.3.07(02.053.2)
[AN 2533812]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2005.
Luscoň, Jozef
   Isten és ember szolgálatában : ministránsok könyve / Jozef Luscoň ; [ford. Marosz Diána]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2004]. - 148, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-696-279-0 fűzött : 1200,- Ft
szertartás - vallásos irodalom - gyermekkönyv
264(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2536701]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2005.
Matláry, Janne Haaland
A different love story (magyar)
   Akit az igazság megtalált / Janne Haaland Matláry ; [ford. Gaál Anna]. - Budapest : Helikon, 2004. - 209, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-897-2 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2535529]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2005.
Mavunduse, Diana
Why violence? Why not peace? (magyar)
   Miért az erőszak? Miért nem a béke? : [a megbékélést és a békét kereső egyházak : tanulmányi vezérfonal] / szerzők Diana Mavunduse, Simon Oxley ; [... ford. Szentpétery Marianne]. - Budapest : Mo. Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 2004. - 31 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - erőszak
241 *** 316.647.3
[AN 2535889]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2005.
Miklós Péter
   Város, egyház, társadalom : tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről / Miklós Péter. - Szeged : Bába, 2004. - 309, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-86-2 fűzött : ár nélkül
Szeged - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439-2Szeged)"18/19"
[AN 2535702]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2005.
Nee, Watchman
   Ne szeressétek a világot! ; Szellemi ismeret / Watchman Nee. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 148 p. ; 20 cm
A ford. a "Love not the world", "Spiritual knowledge" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9434-62-0 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat
242
[AN 2533805]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2005.
Paulisineczné Willem Vera
   Koperniczky Ferenc, 1851-1941 : Zebegény szülötte, esztergomi kanonok, pozsonyi prépost / [kész. Paulisineczné Willem Vera és Szentesi Csaba]. - [Zebegény] : [Kós K. Templom Közhasznú Alapítvány], 2004. - 12 p. : ill. ; 22 cm
Közread. a Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány
Fűzött : ár nélkül
Koperniczky Ferenc (1851-1941)
Magyarország - katolikus pap - 19. század - 20. század - életrajz
282(439)(092)Koperniczky_F.
[AN 2535876]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2005.
Peters, Benedikt
Das Buch Hiob (magyar)
   Jób könyvének magyarázata : miért kell az igazaknak szenvedniük? / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-67-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
bibliamagyarázat - ószövetségi költői könyv
223.1.07
[AN 2533801]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2005.
Qra'ûs, Naftalî (1933-)
   A 613 parancsolat : [ősi forrás sorozat 13.] / Naftali Kraus. - Budapest : PolgART, 2004. - 677 p. ; 21 cm
A zsidóság parancsolatai (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9306-76-2 fűzött : 5990,- Ft
Halacha - bibliamagyarázat - Tóra
296.51
[AN 2530638]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2005.
Schmidt-Pauli, Elisabeth von
Jesus und ich bei der heiligen Messe (magyar)
   Jézus és én a szentmisén / a szentmise imádságait írta Elisabeth von Schmidt-Pauli ; a képeket rajz. Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2004]. - [47] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-41-9 kötött : ár nélkül
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2536525]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2005.
Schreiner, Josef
Theologie des Alten Testaments (magyar)
   Az Ószövetség teológiája / Josef Schreiner ; [ford. Kiss B. Zsolt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 348 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 9.)
Bibliogr.: p. 17-18. és a jegyzetekben
ISBN 963-361-639-5 kötött : 3400,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - teológia - Ószövetség
221.08
[AN 2536687]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2005.
Seibel, Alexander
Die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus (magyar)
   A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira / Alexander Seibel. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-83-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2533887]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2005.
Spurgeon, Charles Haddon
According to promise (magyar)
   Ígéret szerint : Isten ígéretei minden keresztyén számára / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-75-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2533882]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2005.
Szalay Szilárd
   Az Egyház születése : elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján : Apostolok cselekedetei 1,1 - 5,42 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2003. - 294 p. ; 24 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; 11.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-510-5)
prédikáció - Apostolok cselekedetei
252 *** 226.6.07
[AN 2535254]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2005.
Szalay Szilárd
   Mártíromságra rendelve : elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján : Apostolok cselekedetei 6,1 - 8,40 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2004. - 279 p. ; 24 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; 12.)
ISBN 963-214-652-2 fűzött : ár nélkül
prédikáció - Apostolok cselekedetei
252 *** 226.6.07
[AN 2535249]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2005.
Szalay Szilárd
   A pogánymisszió kezdete : elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján : Apostolok cselekedetei 9,1 - 11,30 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2004. - 273 p. ; 24 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; 13.)
ISBN 963-216-988-3 fűzött : ár nélkül
prédikáció - Apostolok cselekedetei
252 *** 226.6.07
[AN 2535241]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2005.
Vanyó László (1942-2003)
   Ókeresztény írók lexikona / Vanyó László ; [... sajtó alá rend. és a bibliográfiát összeáll. Perendy László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - [2], 456 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 10.)
Bibliogr.: p. 7-9. és a szócikkek végén
ISBN 963-361-632-8 kötött : 3200,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom története - lexikon
276(092):030
[AN 2536682]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

638 /2005.
   Alakfelismerés : sokváltozós statisztikai módszerek / Füstös László [et al.] ; [... szerk. Tomkiss Tamás]. - Budapest : ÚMK, 2004. - 644 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 617-644.
ISBN 963-9494-58-5 fűzött : 4900,- Ft
statisztika - adatfeldolgozás - adatmodellezés
311.2
[AN 2535647]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2005.
Cox, Tracey
Superflirt (magyar)
   Szuperflört / Tracey Cox ; Janeanne Gilchrist és mások fotóival ; [ford. Ajtay Andrea és Bíró Júlia]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9519-71-5 kötött : ár nélkül
udvarlási szokás - nemek pszichológiája
316.472.4 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 2536883]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2005.
   Egészség - jövőkép, egészséges generáció, az egészség dimenziói : X. Családbarát Konferencia / [szerk. Németh Tünde, Jobbágy Mária, Bürger Nóra] ; [a konferencia rendezői Országos Gyermekegészségügyi Intézet, SE Magatartástudományi Intézet] ; [kiad. Országos Gyermekegészségügyi Intézet]. - Budapest : Orsz. Gyermekeü. Int., 2004. - 88 p. : ill. ; 27 cm
A konferenciát 2004. okt. 6-án Budapesten tartották
Fűzött : ár nélkül
család - egészségügy - mentálhigiénia - konferenciakiadvány
316.356.2(439) *** 364.142(439) *** 364.444 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2533874]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2005.
Hollós János (1961-)
   Hírek a kommunikációban / Hollós János ; [közread. a] Magyar Rádió Részvénytársaság. - Budapest : MR, 2004. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7058-42-7 kötött : 1890,- Ft
kommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz
316.77 *** 659 *** 791.9.096/.097
[AN 2535222]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2005.
   Időskorúak Magyarországon / [szerk. Giczi Johanna, Sághi Gábor] ; [szerzők Bácskay Andrea et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 222 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-215-726-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - statisztika - nemzedék - öreg - 21. század
31-053.9(439)"200"
[AN 2534933]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2005.
Jackson, Adam
The ten secrets of abundant love (magyar)
   Az igaz szeretet 10 titka : ősi kínai bölcsesség az életed kiteljesedéséhez / Adam Jackson ; [ford. Fónad Sándor]. - [Budapest] : Willtord Mo., 2004. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-146-2 kötött : 2400,- Ft
szeretet
316.647.2 *** 177.61
[AN 2536619]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2005.
   Egy reneszánsz statisztikus : tanulmánykötet Hunyadi László tiszteletére / [... összeáll. és szerk. Vita László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-215-748-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - statisztika - tudománytörténet
311(439)(091)
[AN 2535165]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2005.
Safranski, Rüdiger
Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? (magyar)
   Mennyi globalizációt bír el az ember? / Rüdiger Safranski ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2004. - 118 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7652-9 fűzött : 1400,- Ft
globalizáció - társadalmi tudat
316.7(100) *** 316.63
[AN 2535324]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2005.
Scruton, Roger
England (magyar)
   Anglia, egy eltűnő ideál / Roger Scruton. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 203 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 4.)
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-29-4 fűzött : 2200,- Ft
Nagy-Britannia - kultúra - társadalom
316.7(410)
[AN 2534430]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2005.
   Slovenčina v menšinovom prostredí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku : Békešská Čaba, 16-17. októbra 2003 / [editorky Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková] ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskomný ústav Slovákov v Maďarsku, 2004. - 451 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-86573-2-4 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - nemzetiség - magyarországi szlovákok - szlovákok - konferenciakiadvány
316.347(=854)(439) *** 316.347(=854)(4-11) *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2536082]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2005.
Szirtesi Zoltán
   Cigányságunk / Szirtesi Zoltán. - Szeged : Bába, 2004. - 88, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-83-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 2535997]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

649 /2005.
Bálint Sándor (1904-1980)
   "Nehéz útra keltem..." : beszélgetések Bálint Sándorral / [összegyűjt., szerk.] Csapody Miklós. - Szeged : Bába, 2004. - 216 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-76-5 kötött : ár nélkül
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - 20. század - interjú
39.001(439)(092)Bálint_S.(047.53)
[AN 2535752]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2005.
   Érdemes tudni! : bibliai gyökerű magyar szólásmondások / [szerk. Tóth Károly]. - Budapest : Ökumenikus Tanulm. Közp., 2004. - 64 p. ; 20 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 19.)
ISBN 963-7624-47-3 fűzött : 950,- Ft
Biblia
magyar néprajz - szólás - közmondás - bibliamagyarázat
398.9(=945.11) *** 22.07
[AN 2535715]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2005.
Földesi Judit (1964-)
   Kicsik és nagyok illemkönyve / [Földesi Judit, Pálffy István]. - [Budapest] : ProEurópa, 2004. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-967-X fűzött : ár nélkül
illemtan
395
[AN 2535601]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2005.
Hooper, Anne
Kama Sutra for 21st century lovers (magyar)
   Káma Szútra : a 21. századi szeretőknek / Anne Hooper ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9519-93-6 kötött : ár nélkül
nemi élet - nemi felvilágosítás
392.6 *** 613.88
[AN 2536877]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2005.
Juhász Antal (1935-)
   A szegedi táj vonzásában / Juhász Antal. - Szeged : Bába, 2004. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9511-93-5 fűzött : ár nélkül
Szeged - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Szeged)
[AN 2536000]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2005.
Kepéné Bihar Mária (1978-)
   Munkák és napok : a munkába való belenevelődést szolgáló paraszti játékszerek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből : a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kiállítása, Kecskemét, 2004. október 15 - 2005. február 28. / [a kiállítás forgatókönyvét és a kiállításvezetőt írta Kepéné Bihar Mária] ; [a kiállítás rendezésében közrem. Kalmár Ágnes et al.] ; [fotók Lendvai Kepe Zoltán] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, [2004]. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kiállításai, ISSN 1785-6019)
Bibliogr.: p. 50-51. - Példányszám: 400. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7216-82-0 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - gyermekjáték - termelőeszköz - népi játék - kiállítási katalógus
394.3(=945.11) *** 688.72 *** 65.06 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2535501]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2005.
   Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / [... vál. és szerk. Bálint Péter]. - 2. kiad. - Debrecen : Didakt, 2004. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-273-6)
mesekutatás
398.001 *** 398.21 *** 82.01-34
[AN 2539808]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2005.
Solymár József (1929-)
   A szalmaszállal megkötött szekér : boszorkányhit Palócföldön a harmadik évezredben / Solymár József. - Salgótarján : BBMK, 2004. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 963-7284-37-0 fűzött : ár nélkül
Palócföld - magyar néprajz - boszorkány
398.47(=945.11)(439Palócföld)
[AN 2534487]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2005.
Solymossy Sándor (1864-1945)
   Bevezetés a néptudományba : beköszöntő előadás az újonnan szervezett néptani tanszéken, Szeged, 1929. szept. 20. / Solymossy Sándor. - Székesfehérvár : [M. Néprajzi Társ.], 2004. - p. 585-590. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Néprajzi Társaság. - Klny.: Napkelet, 7. évf. (1929)
Fűzött : ár nélkül
néprajz - hasonmás kiadás
39.001 *** 094/097.07
[AN 2535038]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2005.
Spinder, Stephen
   Ten years in Transylvania : through my lens : traditions of Hungarian folk culture / Stephen Spinder. - Budapest : Stephen Spinder Fineart Photography, 2004. - 150, [2] p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-214-869-X * kötött : ár nélkül
Erdély - magyar néprajz - fényképalbum
39(=945.11)(498.4)(084.12) *** 77.04(73)(092)Spinder,_S.
[AN 2535733]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2005.
Szabó Csaba (1936-2003)
   Adalékok a népzene-prozódia kérdéséhez / Szabó Csaba. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, 2003. - 235 p. : ill. ; 30 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043)
Bibliogr.: p. 203-208.
ISBN 963-206-743-6 fűzött : ár nélkül
verstan - népdal - magyar népzene - egyetemi tankönyv
398.8(=945.11)(075.8) *** 784.4(=945.11)(078) *** 801.6(075.8) *** 78.031.4(=945.11)(075.8)
[AN 2535449]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2005.
   Viccek orvosokról és betegekről (orvosoknak) / [összeáll. Perfect-Med Kft.]. - Budapest : Bristol-Myers Squibb Kft., [2004]. - [78] p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2534537]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

661 /2005.
Ágh Attila (1941-)
   A magyar esély : Magyarország Európa-politikája / Ágh Attila. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 151 p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 963-19-4483-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2536751]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2005.
Csizmadia Ervin (1958-)
   A politika mint titok : a szenvedélyes politikamegértés alapvonalai / Csizmadia Ervin. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 131 p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
ISBN 963-19-4485-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - politológia - rendszerváltás - demokrácia - belpolitika - társadalmi tudat - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 321.7 *** 316.63 *** 32.001
[AN 2536757]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2005.
   Elzálogosított jövő : a Medgyessy-kormány második éve / szerk. Gazsó Tibor, Giró-Szász András, Stumpf István. - Budapest : Századvég, 2004. - 521 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9211-91-5 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - politika - kormány - ezredforduló
32(439)"2003/2004" *** 328.13(439)"2003/2004"
[AN 2533968]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2005.
Fokasz Nikosz (1952-)
   Istenek nélkül : politikai táborok születése Görögországban / Fokasz Nikosz. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 149 p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
ISBN 963-19-4490-5 fűzött : ár nélkül
Görögország - belpolitika - 20. század
323(495)"19"
[AN 2536748]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2005.
Gross, Jan T.
Sąsiedzi (magyar)
   Szomszédok : a jedwabnei zsidók kiirtása / Jan T. Gross ; [közread. a] ... Max Weber Alapítvány. - Budapest : ÚMK : Max Weber Alapítvány, 2004. - 192 p. ; 20 cm
Ford. Andor Mihály. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-72-0 fűzött : 1980,- Ft
Lengyelország - holokauszt
323.12(=924)(438-2Jedwabne)"1941"
[AN 2535723]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2005.
Győrfi Károly (1941-)
   Rendszerek és a rendszer(telen) váltás / Győrfi Károly. - Budapest : Kornétás, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7843-57-4 fűzött : 1990,- Ft
Győrfi Károly (1941-)
Magyarország - külpolitika - 20. század - magyar irodalom - memoár
327(439)"199"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2535303]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2005.
   Innerhalb der Europäischen Union / hrsg. von Ferenc Glatz. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2004. - 392 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 22.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-216-428-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció - 21. század
327.39(4-62)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 327.39(439)"200"
[AN 2536515]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2005.
Kaján Tibor (1921-)
   Elrajzolt demokrácia : a rendszerváltás 15 éve / Kaján Tibor, Szále László. - Budapest : Arión, 2004. - 206 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9375-86-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - belpolitika - rendszerváltás - 20. század - karikatúra - szatíra
323(439)"1989/200"(0:82-7) *** 741.5(439)(092)Kaján_T.
[AN 2536402]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2005.
Kállai Sándor (1937-)
   A roma holocausttól a megbékélésig / Kállai Sándor ; [kiad. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, ... Zalai Írók Egyesülete]. - Zalaegerszeg : Cigány Kisebbségi Önkormányzat : Zalai Írók Egyes., [2004]. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86555-2-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8655-2-9)
magyarországi cigányok - deportálás - népirtás - második világháború - memoár
323.12(=914.99)(439)"194"(0:82-94)
[AN 2536507]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2005.
Kiss Viktor
   A baloldaliság "kísértetei" / Kiss Viktor. - Budapest : ÚMK, 2004. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-69-0 fűzött : 1980,- Ft
politológia - baloldali irányzat
32.001 *** 329.14 *** 329.15
[AN 2535720]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2005.
Lenkei Gábor (1957-)
   Miért nem bírjuk a politikusokat? / írta Lenkei Gábor. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 78, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-97-2 kötött : 1290,- Ft
politikus - szatíra
32(0:82-7)
[AN 2536717]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2005.
   Nowy Sącz - Kiskunhalas, 1994-2004 : 10 év partnerség : 10 lat przyjażni miast partnerskich / [szerk. Juhász Gábor] ; [kiad. Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala Művelődési Osztály]. - [Kiskunhalas] : Polgármesteri Hiv. Művel. Oszt., cop. 2004. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Kiskunhalas - Nowy Sącz - testvérváros - helyismeret
327.33(439-2Kiskunhalas) *** 908.439-2Kiskunhalas *** 908.438-2Nowy_Sącz *** 327.33(438-2Nowy_Sącz)
[AN 2535767]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2005.
Plenter János (1930-)
   Világuralmi téboly : vagyonimádat és háborúk a demokratikus civilizációkban / Plenter János. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2004. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-328.
ISBN 963-86538-3-3 kötött : 3500,- Ft
külpolitika - globalizáció - 20. század
327(100)"19" *** 339.9(100)
[AN 2536723]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2005.
Rácz András
   Orbán Viktor 7 titka / Rácz András. - Budapest : Ratius, 2004. - 235 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-186-1 fűzött : 2600,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2533707]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2005.
Russell, Bertrand
Power (magyar)
   A hatalom : a társadalom újszerű elemzése / Bertrand Russell. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 200 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 7.)
Ford. Ádám András. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-31-6 fűzött : 2200,- Ft
államelmélet - hatalom
321.01
[AN 2534447]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2005.
   Segédlet a népszavazási felkészüléshez / [szerk. Zubor András Pál] ; [összeáll. Bárány Zsuzsanna et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2004. - 185, [38] p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 129.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - népszavazás - tankönyv
324(439)(078) *** 342.8(439)(078)
[AN 2536429]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2005.
Tóth József (1937-)
   Magyar szenátor voltam a román parlamentben / Tóth József. - Szeged : Bába, 2004. - 82 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-90-0 fűzött : ár nélkül
Románia - kisebbségi kérdés - erdélyi magyarság - ezredforduló
323.15(=945.11)(498)"199/200"
[AN 2536032]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2005.
   Útkeresések : a magyar szociáldemokrácia tegnap és ma / szerk. Feitl István, Földes György, Hubai László. - Budapest : Napvilág, 2004. - 445 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-44-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - szociáldemokrácia - politikatörténet
329.14(439)(091)
[AN 2534058]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2005.
Woodward, Bob
Plan of attack (magyar)
   A támadás terve / Bob Woodward ; [ford. Avar János]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 509 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9574-15-5 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - Irak - hadtörténet - külpolitika - terrorizmus - ezredforduló
323.285(73)"2001" *** 327(73)"200" *** 355.48(567)"2003"
[AN 2532546]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

680 /2005.
   20 Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich = A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve / Red. ... Csihák J. György und Peter Lindegger. - Zürich ; Budapest : ZMTE, 2004. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9349-05-4 fűzött : ár nélkül
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
Zürich - magyar történelem - magyar őstörténet - kulturális egyesület
943.9 *** 930.8(=945.11) *** 061.2(494-2Zürich)ZMTE
[AN 2536542]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2005.
   Ajkai századok : jubileumi helytörténeti évkönyv, 2004 : Ajka város 45 éves / [szerk. Nagy Lajos, Poór Andrásné, Tilhof Endre] ; [kiad. Ajka Város Önkormányzata]. - Ajka : Önkormányzat, [2004]. - 62 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 56-59.
ISBN 963-217-101-2 fűzött : ár nélkül
Ajka - helytörténet
943.9-2Ajka
[AN 2535185]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2005.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Pusztaszer község közigazgatása, 1881-1938 / írta Baghyné Makra Ilona. - Szeged : Bába, 2004. - 146, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-9511-77-3 fűzött : ár nélkül
Pusztaszer - helytörténet
943.9-2Pusztaszer"188/193"
[AN 2535652]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2005.
Bálint Csanád (1943-)
   A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok / Bálint Csanád. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 659 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-580-9 kötött : 6000,- Ft
Nagyszentmiklós - régészet - ötvösség - avarok területe - lelet
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(369.2) *** 739.1(439)"08/10"
[AN 2536797]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2005.
Borián Elréd Gellért (1962-)
   Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történetírás tükrében / Borián Gellért Elréd. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2004. - 408 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannonhalmi füzetek, ISSN 1219-4794 ; 50.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9053-65-1)
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - történettudomány - államférfi - történetíró - jezsuiták - pálosok - 17. század - 18. század - életrajz
943.9"16"(092)Zrínyi_M. *** 930.85(439)"16" *** 930.1(439)"16/17" *** 271.5(439)"16/17" *** 271.791(439)"16"
[AN 2536064]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2005.
Churchill, Winston Spencer
A history of the English-speaking peoples (magyar)
   Az angol ajkú népek története / Winston S. Churchill ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2004. - 956 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7653-7 kötött : 4800,- Ft
Anglia - Nagy-Britannia - történelem
941.0".../18"
[AN 2535172]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2005.
Csihák György (1934-)
   Forog a történelem kereke.. / Csihák György ; Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2004. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9349-02-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0349-02-X)
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2536539]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2005.
Estók János (1958-)
   Magyarország története, 1849-1914 / Estók János ; [a térképet kész. ... Márton Mátyás, Paksi Judit, ... Klinghammer István]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 350 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-341.
ISBN 963-19-5445-5 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - 19. század - századforduló - egyetemi tankönyv
943.9"1849/1914"(075.8)
[AN 2539832]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom hóhérai : [a halálfejesek vezérétől Hitler gladiátoráig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-36-7 fűzött : ár nélkül
Németország - történelem - második világháború - hadtörténet
943.0"1939/1945"(092) *** 355.48(430)"1939/1945"(092)
[AN 2535329]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2005.
Heka László
   A magyar - horvát államközösség alkotmány- és jogtörténete / Heka László. - Szeged : Bába, 2004. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 963-9511-62-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-47-62-5)
Horvátország - magyar történelem - jogtörténet - alkotmány - történelem
949.713"06/19" *** 943.924"10/19" *** 943.9 *** 342(497.13)(091) *** 342(439.24)(091) *** 341.213.2
[AN 2535937]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2005.
Herman, Eleanor
Sex with kings (magyar)
   Királyok szeretői / Eleanor Herman ; [... ford. Tóth Árpád]. - Budapest : General Press, [2004]. - 294 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 963-9459-64-X kötött : 2500,- Ft
híres ember - nő - uralkodó - életrajz
929-055.2(100) *** 940(092)
[AN 2534921]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2005.
   II. Rákóczi Ferenc emlékkönyv : a szegedi vár ostromának 300 éves évfordulója alkalmából / összeáll. Monostori László. - Szeged : Bába, 2004. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 963-9511-84-6 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - 18. század - Rákóczi-szabadságharc
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 2535746]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2005.
   Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok / [szerk., a képeket kész. ...] Dinyés László. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2004. - 125 p., 20 t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 8.)
ISBN 963-214-668-9 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093)
[AN 2533856]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2005.
Izsák Lajos (1943-)
   Magyar történeti dokumentumok, 1944-2000 / Izsák Lajos, Nagy József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 614 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-4587-1 kötött : 4731,- Ft
magyar történelem - 20. század - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
943.9"194/199"(093)(075.8)
[AN 2534341]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2005.
Kertészné Varga Beáta
   Orosz - ukrán konfliktus a perejaszlavi egyezménytől az andruszovói békéig, 1654-1667 / Varga Beáta. - Szeged : JATEPress, 2004. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Oroszország - Ukrajna - történelem - 17. század
947.7"165/166" *** 947"165/166"
[AN 2533942]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2005.
   Királyok könyve : Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói / [szerk. Horváth Jenő] ; írta Bertényi Iván et al. ; [a képeket vál. Rappai Zsuzsa]. - 7. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 963-208-894-8 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - Erdély - uralkodó - államfő
943.9(092) *** 943.921(092)
[AN 2540166]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2005.
Kőrössy Ágnes
   Kedvenceink : kutyák, macskák, híres gazdik / [az interjúkat kész.] Kőrössy Ágnes, Papp Bojána ; [a fotókat kész. Danziger Dániel és Majoros Róbert]. - Budapest : Sirály K., cop. 2004. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86422-9-7 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-86422-9)
Magyarország - híres ember - állattartás - interjú
929(439)(092)(047.53) *** 636.045
[AN 2535492]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2005.
Lantos Antal (1929-)
   Rákosszentmihály születésének okleveles emlékei / Lantos Antal. - Budapest : XVI. ker. Önkormányzat, 2004. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 6.)
ISBN 963-216-892-5 fűzött : ár nélkül
Rákosszentmihály - helytörténet
943.9-2Rákosszentmihály
[AN 2533748]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2005.
Leick, Gwendolyn
Mesopotamia (magyar)
   Mezopotámia : a városok evolúciója / Gwendolyn Leick ; [ford. Orémuszné Kertész Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 334 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-329.
ISBN 963-425-017-3 kötött : 2499,- Ft
Mezopotámia - történelem - régészet
935.8 *** 904(358)
[AN 2537050]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2005.
Mattenheim Gréta
   Kuruc kor / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 963-9166-87-1 kötött : 1650,- Ft
magyar történelem - 17. század - 18. század - gyermekkönyv
943.9"16/17"(02.053.2)
[AN 2534952]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2005.
Nagy István (1916-)
   Nagy Imre és Erdei Ferenc 1956-ban / Nagy István. - Makó : Erdei F. Társ., 2003. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-685-5 fűzött : ár nélkül
Nagy Imre (1896-1958)
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - magyar történelem - politikus - miniszterelnök - szociológia - 1956-os forradalom
943.9"1956"(092)Nagy_I. *** 316(439)(092)Erdei_F.
[AN 2536417]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2005.
Rakonczai János
   Régi francia könyvek Szegeden, 1581-1800 : [adalékok Szeged 18. századi műveltségéhez] / Rakonczai János. - Szeged : Bába, 2004. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-53-6 fűzött : ár nélkül
Szeged - művelődéstörténet - 18. század - könyvtári katalógus
930.85(439-2Szeged)"17" *** 017.1(439-2Szeged) *** 013=40"15/17"
[AN 2536075]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2005.
Regan, Geoffrey
Historical blunders (magyar)
   Történelmi baklövések : a történelem során elkövetett melléfogások a középkortól a 20. századig / Geoffrey Regan ; [ford. Endreffy Loránd]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 234 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-368-782-9 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2536860]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2005.
Sándor György (1924-)
   Horthy, Kádár : hasonlóságok és különbségek / írta és összeáll. Sándor György. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 299 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 292-295.
ISBN 963-695-157-8 kötött : 2498,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - történetfilozófia - politológia - globalizáció - államfő - politikus - 20. század - életrajz
943.9"19"(092)Horthy_M. *** 32(439)(092)Kádár_J. *** 930.1 *** 32.001 *** 304(100)
[AN 2537002]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2005.
   Szemközt a történelemmel : a Szent Ignác Szakkollégium diákjainak tanulmányai / szerk. Keller Márkus. - Budapest : Századvég : Szt. Ignác Szakkollégium, 2003. - 247, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Ignatiana, ISSN 1588-9513 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9211-79-6 fűzött : 1960,- Ft
művelődéstörténet - tanulmánygyűjtemény
930.85(100) *** 082
[AN 2535006]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2005.
Szvák Gyula (1953-)
   IV. Iván / Szvák Gyula. I. Péter / Jevgenyij Anyiszimov ; [... ford. Kutyina Olga és Kozma András]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 325 p. ; 21 cm. - (Fekete-fehér, ISSN 1419-7545)
Bibliogr.: p. 174-176., 324-325.
ISBN 963-7319-01-8 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-7319-01-0)
Iván (Oroszország: cár), IV., Rettegett
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy
Oroszország - uralkodó - 16. század - 17. század - 18. század
947"154/158"(092)Iván,_IV. *** 947"168/172"(092)Péter,_I.
[AN 2536725]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2005.
Trogmayer Ottó (1934-)
   Ásatási történetek : ötven év legszebb emlékei / Trogmayer Ottó. - Szeged : Bába, 2004. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-81-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - régészet
903/904(439)
[AN 2536098]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2005.
Újhelyy Attila
   Egyedül nem megy.. : férjek, feleségek, avagy Minden sikeres férfi mögött egy nő áll : párom a sztárom / Újhelyy Attila, Balázs István. - Budapest : K. u. K. Kvk., cop. 2004. - 269 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9384-93-3 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - életrajz - interjú
929-055.2(439)(047.53)
[AN 2537072]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2005.
   Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére / szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. - [Budapest] : BTM : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Tört. Tansz., [2004]. - 460 p. : ill. ; 29 cm. - (Monumenta historica Budapestinensia, ISSN 0077-1430 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Székely György műveinek bibliográfiája: p. 437-459.
ISBN 963-9340-41-3 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia
943.9 *** 012Székely_Gy.
[AN 2533984]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2005.
Wideman, Elias
   Icones illustrium heroum Hungariae : Wien, 1652 / Elias Wideman ; a kísérő tanulmányt írta Rózsa György ; [szerk. W. Salgó Ágnes] ; [fotó Hapák József]. - [Budapest] : Helikon : OSZK : Alföldi Ny. : Blende Bt., 2004. - [220] p. : ill. ; 30 cm. - (Magyar Helikon, ISSN 1786-3848)
A borítófedélen és a gerincen párhuzamos címként "Hírneves magyarok arcképcsarnoka". - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár App. H. 848 jelzetű példánya alapján
ISBN 963-208-877-8 kötött : ár nélkül
magyar történelem - híres ember - 17. század - rézmetszet - portré - album - hasonmás kiadás
943.9"16"(092)(084.1) *** 762.1 *** 73/76.041.5 *** 094/097.07
[AN 2534346]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

710 /2005.
Alföldy-Boruss Dezső (1919-)
   Öregszállás : emlékek Lacháza múltjából / Alföldy-Boruss Dezső ; [... a képeket és a mutatót kész. Hernádi Ferenc]. - Kiskunlacháza : Press+Print, [2004]. - 244 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-217-073-3 fűzött : ár nélkül
Kiskunlacháza - helyismeret - családtörténet
908.439-2Kiskunlacháza *** 929.52(439-2Kiskunlacháza)
[AN 2535175]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2005.
Csongrády Béla (1941-)
   Vigaszágon / Csongrády Béla. - Salgótarján : BBMK, 2004. - 238 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-38-9 fűzött : ár nélkül
Nógrád (megye) - helyismeret - képzőművészet - magyar irodalom története
908.439.131 *** 894.511(439.131)(091) *** 73/76(439.131)(092)
[AN 2534501]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2005.
Fehér Hajni
   India : az aranyháromszög és Goa / [szerző Fehér Hajni és Reményi László]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2004. - 160 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Odysseia útikönyvsorozat, ISSN 1785-0843)
ISBN 963-216-830-5 fűzött : 3500,- Ft
India - útikönyv
915.40(036)
[AN 2534069]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2005.
Germanus Gyula (1884-1979)
   Allah Akbar! / Germanus Gyula ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kubassek János]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 628 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9578-01-0 kötött : 2900,- Ft
Közel-Kelet - iszlám - helyismeret - útleírás
910.4(5-011) *** 930.85(=927) *** 908.5-011
[AN 2540037]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2005.
Guide d'Italia, Venezia e il Veneto (magyar)
   Velence és Veneto tartomány : Verona, Padova, Vicenza, a Garda-tó és a Dolomitok : itáliai tájak / [ford. Zöldi Mihály]. - [Milano] : Touring Club Italiano ; [Budapest] : Merhavia, [2004]. - 383 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9172-55-3 fűzött : ár nélkül
Venezia - Veneto - útikönyv
914.5-2Venezia(036) *** 914.534(036)
[AN 2537010]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2005.
   Magyarország : csillagtúra : a túratervező útikalauz / [fel. szerk. Kőszegi Tünde]. - Budapest : M. Almanach K., 2004. - [452] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2004. febr. 10. - Magyarország atlaszával
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-5165-4)
Magyarország - útikönyv - térkép
914.39(036) *** 912(439)
[AN 2540107]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2005.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   A Túrhát leírása és vízszabályozásának története / Mikolai Bertics Mihály ; [grafikák Szabados István] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2004. - 67, [31] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [69].
ISBN 963-7050-00-0 fűzött : 935,- Ft
Túrhát - helyismeret - folyószabályozás - vízrendezés
908.439Túrhát *** 627.4(439Túrhát)
[AN 2535418]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2005.
Müller, Traute
Tunesien (magyar)
   Tunézia / ... Traute Müller írta ; [ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5348-6 fűzött : 1990,- Ft
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2539925]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2005.
Szabó Barnabás (1959-)
   A Duna / Szabó Barnabás ; Rózsa Gyula szövegével. - Budapest : Népszabadság Rt., 2004. - 171 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-85600-4-5 kötött : 5990,- Ft
Duna - helyismeret - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_B.
[AN 2536547]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2005.
Száraz Miklós György (1958-)
   Erdély csodái / Száraz Miklós György & Tóth Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2004. - 206 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-208-906-5 kötött : 6990,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 2534873]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2005.
Wéber Mihály (1916-)
   Tanyai honfoglalás / Wéber Mihály ; [kiad. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány]. - Mórahalom : Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány, 2004. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-414-8 fűzött : ár nélkül
Mórahalom - helyismeret - tanya - iskola - neveléstörténet
908.439-2Mórahalom *** 37(439-2Mórahalom)(091)
[AN 2535674]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2005.
Wilson, Arnie
Top ski resorts of the world (magyar)
   A világ síparadicsomai / Arnie Wilson. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2004. - 158 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Márkus János, Hartai Katalin, Huszti Gergely
ISBN 963-9471-58-5 kötött : 7980,- Ft
helyismeret - sportpálya - síelés - fényképalbum
908.100(084.12) *** 796.92 *** 796.093.3(100)
[AN 2533836]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

722 /2005.
   1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. - [Budapest] : OKKER K., 2004. - 247 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. jan. 31.
ISBN 963-9228-87-7 fűzött : 1500,- Ft
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - gyámügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094)
[AN 2533983]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2005.
Blutman László
   EU-jog - működésben / Blutman László. - Szeged : Bába, 2004. - 415 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. máj. 1. - Bibliogr.: p. 395-398.
ISBN 963-9511-69-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jog
34(4-62)
[AN 2535951]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2005.
Csemáné Váradi Erika
   Bevezetés a bűnügyi tudományokba / Csemáné Váradi Erika, Bartkó Róbert, M. Nyitrai Péter. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 145 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris ; 4.[!])
Bibliogr.: p. 140-145.
ISBN 963-9466-83-2 fűzött : ár nélkül
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2530528]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2005.
   Ipari biztonsági kockázatkezelési kézikönyv : a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályozásának alkalmazásához / [... szerk. Kátai-Urbán Lajos] ; [szerzők Cimer Zsolt et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 963-224-816-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelmi jog - környezetszennyezés
349.6(439) *** 628.5
[AN 2533973]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2005.
Magyar Jogászgyűlés (7.) (2004) (Balatonfüred)
   Hetedik Magyar Jogászgyűlés : Balatonfüred, 2004. május 20-22. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2004. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
jog - konferenciakiadvány
34 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2534343]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2005.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Fegyházra ítélve : egy megtévedt fiatalember vallomásai: hogyan került rács mögé a drog miatt / Matula Gy. Oszkár. - [Budapest] : Matula Press, 2004. - 64 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-85934-4-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - börtön - magyar irodalom - memoár
343.8(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2535281]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2005.
Samay László
   Egy nemesi község statutuma / Samay László ; [kiad. a Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány]. - Dunaszentgyörgy : Dunaszentgyörgyi Kult. és Sportalapítvány, 2003. - 71 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70. - Példányszám: 200
ISBN 963-214-215-2 fűzött : ár nélkül
Dunaszentgyörgy - büntetés - 19. század - történelmi forrás
343.2(439-2Dunaszentgyörgy)"18"(093.2)
[AN 2536512]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2005.
Sulyok Gábor
   A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata / Sulyok Gábor. - Budapest : Gondolat, 2004. - 360 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-358.
ISBN 963-9567-55-8 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9567-51-5)
békefenntartó erő - nemzetközi jog
341.233
[AN 2536285]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2005.
   A Szent Korona-eszme időszerűsége : tanulmánykötet / [... szerk. és a bevezetőt írta Tóth Zoltán József]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 528 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-625-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - államelmélet - hatalom
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2533931]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2005.
   Új szavatossági és jótállási szabályok : fogyasztóvédelmi jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban / Bártfai Judit [et al.] ; [szerk. Sáriné Simkó Ágnes]. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 302 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. máj. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9404-85-3 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - fogyasztóvédelem - kereskedelem - minőség - jótállás
347.468(439) *** 347.447(439) *** 366.5(439)
[AN 2535160]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

732 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom bukása : [a villámháborútól a nürnbergi perig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2004]. - 428 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9409-12-X)
Németország - hadtörténet - történelem - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945"
[AN 2535299]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2005.
Keegan, John
The Iraq war (magyar)
   Az iraki háború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2004. - 387 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7690-1 kötött : 2800,- Ft
Irak - Egyesült Államok - Nagy-Britannia - külpolitika - háború
355.48(567)"2003" *** 327.5(5-011)"2003" *** 327(420)"2003" *** 327(73)"2003"
[AN 2536739]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2005.
Tillman, Barrett
Guide to the U. S. Air Force (magyar)
   Kézikönyv az Egyesült Államok Légierejéről / Barrett Tillman ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Alpha, bravo, delta, ISSN 1786-4445)
ISBN 963-425-003-3 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok. Air Force
Egyesült Államok - légierő - szakterületi történelem
355.489(73)(091)
[AN 2535415]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

735 /2005.
Crainer, Stuart
The 75 greatest management decisions ever made... and 21 of the worst (magyar)
   A 75 legjobb üzleti döntés : ...és 21 a legrosszabbak közül / Stuart Crainer ; [ford. Szabó Szabolcs Pál]. - Budapest : Alinea, cop. 2004. - 282 p. ; 25 cm
ISBN 963-86651-0-6 kötött : 2950,- Ft
szervezés - vezetés
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 2536413]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

736 /2005.
   82. Nemzetközi Szövetkezeti Nap, 2004. július 2 / [közread. az] Országos Szövetkezeti Tanács. - Budapest : Orsz. Szöv. Tcs., 2004. - 16 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
szövetkezet - konferenciakiadvány
334.73 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2535910]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2005.
Bárd Károly (1924-)
   A magyar biztosításügyért, 1967-2004 / Bárd Károly ; [szerk. és a bibliográfiát ford. Csurgó Ottó, Kiss Ferenc Kálmán, Kovács Zsolt] ; [az előszót írta Asztalos László György és Trunkó Barnabás] ; [megj. a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztálya és a Magyar Biztosítók Szövetsége gondozásában. - Budapest : MJE Biztosítási Jogi Szakoszt. : M. Biztosítók Szövets., cop. 2004. - 368 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 362-368.
ISBN 963-217-300-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - biztosításügy - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
368(439) *** 012Bárd_K.
[AN 2536540]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2005.
Brochand, Bernard
Le publicitor (magyar)
   A reklám alapkönyve / Bernard Brochand, Jacques Lendrevie ; [ford. Bors Edit et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 554 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 541-543.
ISBN 963-224-793-0 kötött : ár nélkül
reklám
659.1
[AN 2535564]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2005.
   Gazdasági fejlődés és uniós felzárkózás 2004 második felében / [kész. Aradi Melinda et al.]. - Budapest : Ecostat, 2004. - 134, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2004/3.)
ISBN 963-215-617-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gazdasági fejlődés - 21. század
338(439)"2004" *** 330.34(439) *** 339.923(4-62)
[AN 2534971]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2005.
Kadocsa György
   Menedzsment mérnöki alapismeretek / Kadocsa György. - [Budapest] : Amicus, [2004]. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 210-215.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8026-01-6)
szervezés - vezetés
658.1.011.1
[AN 2534520]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2005.
   Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés 2004 : 1-2. nap / a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadványa. - Budapest : MKVK, 2004. - 44, [16] p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
számvitel - továbbképzés
657.6(078) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2535560]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2005.
   Módszertani útmutató a kormányzati stratégiai tervezéshez / [közread. a] Miniszterelnöki Hivatal. - Budapest : MEH, 2004. - 126 p. ; 23 cm
ISBN 963-9284-93-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági tervezés - nemzetgazdaság - stratégiai menedzsment
338.26(439) *** 354(439) *** 65.012.2
[AN 2535031]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2005.
Papp Izabella
   Görög kereskedők a Jászkunságban : kétszáz év dokumentumaiból / Papp Izabella. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2004. - 372 p. : ill. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 6.)
Bibliogr.: p. 352-358.
ISBN 963-7244-09-3 fűzött : ár nélkül
Jászkunság - kereskedelem - nemzetiség - magyarországi görögök - 18. század - 19. század - levéltári irat - történelmi forrás
339(439Jászkunság)"17/18"(093.2) *** 316.347(=774)(439Jászkunság)"17/18"(093.2) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 2533922]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2005.
   Regisztrált mérlegképes könyvelők kézikönyve : államháztartási szak / [szerzők Csátaljay Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Saldo, 2004. - 282 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-638-094-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - számvitel - államháztartás - útmutató
657(036) *** 336.12(439)
[AN 2533691]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2005.
Ridderstråle, Jonas
Karaoke capitalism (magyar)
   Karaoke kapitalizmus / Jonas Ridderstråle, Kjell A. Nordström ; [ford. Stern Gábor, Tabák Kata]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 348 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-783-3 fűzött : ár nélkül
gazdaságfilozófia
330.1
[AN 2536670]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2005.
Román Zoltán (1924-)
   Termelékenységünk és versenyképességünk az EU-csatlakozás küszöbén = Productivity and competitiveness of the Hungarian economy on the eve of the EU accession / [írta és összeáll. Román Zoltán] ; [közrem. Lindnerné Eperjesi Erzsébet] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 74 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 60-61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-736-2 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - Európai Unió - termelékenység - gazdasági verseny - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
339.137.2(4-62) *** 338.12(4-62) *** 339.137.2(439) *** 338.312(439)"199/200"(083.41)
[AN 2534937]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2005.
Somodi Istvánné
   Munkavállalás az Európai Unióban : a magyarok munkavállalása Európában, a külföldiek magyarországi foglalkoztatása / [szerző Somodi Istvánné]. - Budapest : Saldo, 2004. - 181 p. ; 24 cm. - (Európai Unió, ISSN 1786-5573)
ISBN 963-638-107-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - munkavállalás
331.5(4-62)
[AN 2533779]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2005.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései / [szerk. Ujvári Géza] ; [írták Bíró Tibor et al.]. - Budapest : Novoschool Kht., 2004. - 224 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 963-216-596-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2
[AN 2535565]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2005.
   Számviteli esettanulmányok, 2004 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / [szerk. Róth József] ; [szerzők Róth József et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2004. - 602 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2004. márc. - Bibliogr.: p. 601-602.
ISBN 963-86511-1-3 fűzött : 6500,- Ft
számvitel - kézikönyv
657(036)
[AN 2535454]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2005.
Zeiler Júlia
   Kisvállalkozások és a verseny az Európai Unióban / [szerző Zeiler Júlia]. - Budapest : Saldo, 2004. - 120 p. ; 24 cm. - (Európai Unió, ISSN 1786-5573)
ISBN 963-638-108-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kisvállalkozás - gazdasági verseny
334.72.012.64(4-62) *** 339.137.2(4-62)
[AN 2533773]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

751 /2005.
Bácskay Andrea
   Az idősek szociális gondozása / [kész. Bácskay Andrea] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 42 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 963-215-738-9 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - szociális gondozás - öreg - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.442(439)"199/200"(083.41) *** 364.65-053.9(439)
[AN 2534940]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2005.
Büki Péter (1971-)
   Speciális szükséglet?! : töprengések a gyermekvédelemről / Büki Péter, Szollár Zsuzsanna. - Budapest : Magánkiad., 2004. - 235 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 229-235. - Példányszám: 350
ISBN 963-460-359-9 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6(439)
[AN 2535188]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2005.
Elekes Zsuzsanna (1954-)
   Alkohol és társadalom / Elekes Zsuzsanna. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2004. - 215 p. ; 20 cm. - (Alkoholproblémák, ISSN 1786-4119 ; 1.)
Bibliogr.: p. 206-215.
Fűzött : ár nélkül
alkoholizmus
364.272 *** 613.81
[AN 2535432]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2005.
Grossmann, Ralph
Health promotion and organizational development (magyar)
   Egészségfejlesztés és szervezetfejlesztés : egészséges színterek fejlesztése / Ralph Grossmann, Klaus Scala ; [ford. Lippai László Lajos]. - Szeged : JGYF K., 2004. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Egészségfejlesztés, ISSN 1785-8577)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-9167-93-2 fűzött : ár nélkül
szociális munka - közegészségügy
364.444:364.442.24 *** 614
[AN 2535446]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2005.
Kornai János (1928-)
   Egyéni választás és szolidaritás : az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában / Kornai János, Karen Eggleston. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2004. - 243 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 227-238.
ISBN 963-19-5464-1 kötött : 4000,- Ft
Kelet-Európa - egészségügyi szolgáltatás - intézményrendszer - fejlesztés - egyetemi jegyzet
364.444(4-11)"200"(075.8) *** 614
[AN 2533834]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2005.
Szabóné Molnár Márta
   A vállalkozások érdekképviselete az Európai Unióban : kézikönyv vállalkozásoknak a hazai és az európai érdekképviseleti és érdekvédelmi kérdésekről és szervezetekről / [szerző Szabóné Molnár Márta]. - Budapest : Saldo, 2004. - 103 p. ; 24 cm. - (Európai Unió, ISSN 1786-5573)
ISBN 963-638-098-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-621-098-8)
Európai Unió - érdekképviselet - vállalkozás
331.105.44(439) *** 331.105.44(4-62) *** 334.72(439) *** 334.72(4-62)
[AN 2533785]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2005.
Szöllősiné Földesi Erzsébet
   Akadálymentes Európa felé? : Európa akadálymentessége a jogi szabályozás tükrében / Szöllősiné Földesi Erzsébet ; [kiad. a] Mozgássérültek Budapesti Egyesülete. - Budapest : Mozgássérültek Bp. Egyes., 2004. - 61 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-549-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - mozgássérült - jogszabálygyűjtemény - útmutató
364.65-056.26(4-62)(036)
[AN 2535983]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

758 /2005.
Apáczai Napok (8.) (2003) (Győr)
   Apáczai Napok, 2003 : nemzetközi tudományos konferencia : tanulmánykötet / [szerkbiz. Bánhidi Miklós et al.] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Tanítóképző Főisk. Kar, 2004. - 366 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2535022]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2005.
Bábosik Zoltán (1968-)
   Irányzatok és elméletek a nevelésfilozófiában / Bábosik Zoltán ; [közread. a] ... Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék. - [Budapest] : OKKER K. : BMGE Gazd.- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógiai Tanszék, 2004. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 963-9228-89-3 fűzött : 1680,- Ft
neveléstörténet - filozófia
37.01(100)(091)
[AN 2534012]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2005.
   A Bereczki Máté Szakképző Iskola emlékkönyve, 1904-2004 / [szerk. Bernschütz Sándor, Horváthné Hargitai Katalin] ; kiad. az iskola igazgatósága. - Baja : az isk. igazgatósága, 2004. - 315, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 500
Kötött : ár nélkül
Bereczki Máté Szakképző Iskola (Baja)
Baja - szakközépiskola - szakmunkásképző - iskolai évkönyv
373.6:634(439-2Baja)(058) *** 377.3:634(439-2Baja)(058)
[AN 2533835]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2005.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-710-3 fűzött : ár nélkül
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2540031]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2005.
Dankó Ervinné
Az óvodai irodalmi nevelés kérdései korunkban (új kiadása)
   Irodalmi nevelés az óvodában : szakmódszertani kérdések / Dankó Ervinné. - Átd. bőv. kiad. - Budapest : OKKER K., 2004. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9228-83-4 fűzött : 2200,- Ft
óvodai nevelés - művészeti nevelés - irodalompedagógia - tanári segédkönyv
372.3:82(072) *** 37.036
[AN 2533863]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2005.
   Az élethosszig tartó tanulás = Lifelong learning / [összeáll. ... Csernyák Mariann Natália, Janák Katalin, Zalánné Olbrich Anikó] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 60, [6] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-710-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - statisztikai adatközlés
374.7(439)(083.41)
[AN 2535016]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2005.
   Emlékkönyv : a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola centenáriumi kiadványa, 2004 / [fel. szerk. Tóth Gyuláné]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi S. Gépészeti Szakközépisk., 2004. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-217-259-0 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola (Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyháza - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.6:621(439-2Kiskunfélegyháza)(058)
[AN 2535988]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2005.
   Födelet kaptunk az országban, párnát.. : a szentesi Táncsics Mihály népi kollégium, 1946-1949 : sajtódokumentumok és visszaemlékezések / összeáll. és szerk. Fenyvesi István. - Szeged : Bába, 2004. - 243 p., [4] p. : ill. ; 19 cm
A szentesi Táncsics Mihály népi kollégium történetéhez (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9511-78-1 fűzött : ár nélkül
Táncsics Mihály Népi Kollégium (Szentes)
Szentes - népi kollégium - történeti feldolgozás
37.018.3(439-2Szentes)
[AN 2535711]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2005.
Hegyi Ildikó
   Add a kezed! : az óvodába lépés élményei : gondolatok szülőknek, pedagógusoknak / Hegyi Ildikó. - Budapest : OKKER, 2003. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 963-9228-82-6 fűzött : 1650,- Ft
óvodai nevelés - óvodapedagógia - gyermeklélektan
372.3 *** 373.213 *** 159.922.7
[AN 2534008]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2005.
Hubbes Éva, M. (1935-)
   Benkő Ferenc egyetemjárása : tanulmány és Benkő Ferenc peregrinációs albuma / Hubbes Éva ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2004. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86575-2-9 fűzött : ár nélkül
Benkő Ferenc (1745-1816)
Európa - egyetemi hallgató - tanulmányút - tudós - természettudomány - 18. század - életrajz
378.18(4)(=945.11)"177/178" *** 378.4(4)"177/178" *** 5(439)(092)Benkő_F.
[AN 2535523]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2005.
   Intézményi minőségirányítási program - hogyan? / Kern Zoltán [et al.] ; [szerk. Tarcsa Zoltán]. - Budapest : OKKER, 2004. - 152 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 963-9228-81-8 fűzött : 1300,- Ft
oktatásügy - minőségbiztosítás
37.014 *** 65.018
[AN 2534004]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2005.
   Iskolavezetés és korszerű tanulási környezet : VII. Vezetésfejlesztési és Vezetőképzési Konferencia, 2003. május 22-23. / [szerk. Balogh László] ; [... az OKKER Pedagógiai Intézet ... rend.]. - Budapest : OKKER, 2004. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-9228-84-2 fűzött : 1000,- Ft
iskolafelügyelet - vezetés - oktatásügy - konferenciakiadvány
371.11 *** 351.851 *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2533999]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2005.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Köz(ségi)művelődés : Bordány község közművelődése az 1970-es évek első felében / T. Kiss Tamás ; [közread.] ... Bordány Község Önkormányzata. - Budapest : ÚMK ; Bordány : Önkormányzat, 2004. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9494-45-3)
Bordány - művelődésügy - 20. század
374(439-2Bordány)"197" *** 316.7(439-2Bordány)"197"
[AN 2535619]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2005.
Kozma Tamás (1939-)
   Kié az egyetem? : a felsőoktatás nevelésszociológiája / Kozma Tamás. - Budapest : ÚMK, 2004. - 242 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 227-242.
ISBN 963-9494-53-4 fűzött : 2980,- Ft
pedagógiai szociológia - egyetemi tankönyv
37.015.4(075.8)
[AN 2535724]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2005.
Kraiciné Szokoly Mária
   Felnőttképzési módszertár / Kraiciné Szokoly Mária. - Budapest : ÚMK, 2004. - 282 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 963-9494-68-2 fűzött : 3200,- Ft
felnőttnevelés - egyetemi tankönyv
37.013.83(075.8)
[AN 2535721]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2005.
Láda Bálintné
   Ékem-békem : [ábécés könyv] / Láda Bálintné ; [Nagy Sándor Zoltán rajz.]. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8030-29-1)
írás- és olvasástanítás - iskoláskor előtti nevelés - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 2535402]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2005.
Lannert Judit (1962-)
   Indikátorok az oktatási rendszer elemzéséhez / [kész. Lannert Judit]. - Budapest : KSH, 2004. - 49 p. ; 29 cm. - (Társadalmijelzőszám-füzetek, ISSN 1587-2297)
ISBN 963-215-713-3 fűzött : 1400,- Ft
oktatásügy - statisztikai elemzés
37.014 *** 311 *** 303.2
[AN 2534946]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2005.
   Meseképek az óvodában : kisdedóvodai szemléltető fali képek a XX. század elejéről 15 darabban, melyet kiadott: a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 1916-ban / [a tanulmányokat írta és szerk. Lányi Katalin] ; [kiad. a Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány]. - [Martonvásár] : Nemz. Óvodamúz. Alapítvány, [2004]. - 88 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Gyulai Ágost: Magyarázó füzet az iskolai szemléltetőképekhez c. művével
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7123-08-3)
Magyarország - óvodai nevelés - világirodalom - gyermekirodalom - századforduló - mese
373.24(439)"191" *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2535571]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2005.
   Minőségirányítás többféle módon : horizontális tanulás a közoktatási minőségirányításban. - Budapest : OKKER K., 2004. - 222 p. ; 29 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539)
Bibliogr.: p. 155-215. és a jegyzetekben
ISBN 963-9228-80-X fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - minőségbiztosítás - oktatásügy
37.014(439) *** 65.018
[AN 2533795]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2005.
   A nyelvtanuló : sikerek, módszerek, stratégiák / [szerk. Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit]. - [Budapest] : OKKER K., 2004. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9228-88-5 fűzött : 2000,- Ft
nyelvoktatás
372.880 *** 802/809 *** 371.3
[AN 2533989]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2005.
Ordo Fratrum Minorum
Ratio formationis Franciscanae (magyar)
   Ratio formationis Franciscanae = Útmutató a ferences neveléshez / [ford. Várnai Jakab] ; [kiad. a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány]. - Budapest : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, [2004]. - 73 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - nevelés - franciskánusok
37.017.93 *** 271.3
[AN 2535608]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2005.
Réz Ferenc
   Milyen jó a mi iskolánk? : teljesítménymutatók használata az önértékelésben : javasolt módszertani anyag az iskolák önértékeléséhez / Réz Ferenc. - Gödöllő : Magánkiad., [2004]. - 40 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 963-460-239-8 fűzött : ár nélkül
oktatásügy - minőségbiztosítás
371 *** 65.018
[AN 2535028]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2005.
Szüdi János (1949-)
   A gyermek mindenek felett álló érdeke / Szüdi János. - Budapest : OKKER Rt., 2004. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-9228-91-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - diákjog - házirend
371.515(439) *** 371.512
[AN 2534017]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2005.
   A tehetség-orientált speciális képzés-fejlesztés aktuális pedagógiai problémái / [szerk. Duró Zsuzsa és Balogh Tibor] ; [rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága]. - Szeged : Bába, 2004. - 81 p. : ill. ; 24 cm
A 2003. nov. 4-én "A Magyar Tudomány Napja Szegeden" címmel rendezett konferencia-sorozat szekcióülésének anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9511-74-9 fűzött : ár nélkül
tehetséggondozás - konferenciakiadvány
376.545 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2535942]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2005.
   Testnevelés : kétszintű érettségi vizsga elméleti követelményei / [szerzők Grénus Gabriella et al.] ; [szerk. Halmosné Móricz Éva] ; [közread. a] Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat. - Szombathely : Vas M. Ped. Int., 2004. - 196, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-9426-12-1 fűzött : ár nélkül
középfokú oktatási intézmény - testnevelés - érettségi tétel - tantárgy - tanári segédkönyv
372.879.6(075.3)(079.1) *** 372.879.6(072) *** 371.26
[AN 2535769]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

783 /2005.
Baló Júlia
   Harcos szerzetes : Kelet bölcsessége és harcművészete a szívünkben / Baló Júlia. - Pécs : Alexandra, 2004. - 231, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-368-982-1 kötött : ár nélkül
ázsiai küzdő- és védősport - zen buddhizmus
796.855 *** 294.321
[AN 2537074]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2005.
Dipingere e decorare il vetro (magyar)
   Üvegfestés / [összeáll. Ilaria Stradiotti] ; [ford. De Bartolo Krisztina]. - [Budapest] : Sziget, [2004]. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 963-8138-96-3 kötött : 1780,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2534660]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2005.
Far da sé cornici (magyar)
   Képkeretek / [összeáll. Ilaria Stradiotti] ; [ford. De Bartolo Krisztina]. - [Budapest] : Sziget, [2004]. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 963-8138-97-1 kötött : 1780,- Ft
díszítőművészet - képkeretezés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 686.5
[AN 2534659]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2005.
   Gyerekrejtvények / [graf. Bujáki Mónika, Nagy Péter]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-368-591-5 fűzött : ár nélkül
rejtvény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 2535451]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2005.
Kun Erzsébet (1926-1996)
   Nagy műveltségi tesztkönyv : legyen ön is okos! / Kun Erzsébet. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 335 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-15-2 fűzött : ár nélkül
találós kérdés
793.7
[AN 2537166]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2005.
Linczmayer Lajos
Természetes gyógymód ellenjáték panaszok orvoslására (angol)
   Natural therapy for defense disorders / by Lajos Linczmayer. - Budapest : Melania, 2004. - 343 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9106-80-1 fűzött : ár nélkül
bridzs
794.41
[AN 2534344]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2005.
Messner, Reinhold
Der nackte Berg (magyar)
   A végzet hegye : Nanga Parbat - fivérek, halál és magány / Reinhold Messner ; [ford. Révai Gábor]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 226, [4] p., [22] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-042-5 kötött : 2900,- Ft
Nanga Parbat - alpinizmus - memoár
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 2534599]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2005.
Oliver, Clayton
Assamite (magyar)
   Asszamita / Clayton Oliver ; [ford. Tamás Gábor] ; [ill. Mike Danza et al.]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 101, [4] p. : ill. ; 28 cm. - (Klánkönyvek)
ISBN 963-7041-16-8 fűzött : 2490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2535276]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2005.
Pálffy István (1959-)
   222 szó az utazásról / Pálffy István ; [fotó Rózsa Erika]. - [Budapest] : ProEurópa, 2004. - 189 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-86619-0-9 kötött : 3900,- Ft
üdülés - turista-idegenforgalom
379.85
[AN 2535606]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2005.
   Papírhajtogatással készült dekorációk, kiegészítők / [összeáll. Nagy Mária]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kreatív origami, ISSN 1589-9721 ; 1/1.)
Fűzött : 450,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2535570]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2005.
   Portugália futballtörténete, 1924-2004 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2004. - 131 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 15.)
ISBN 963-86604-1-4 fűzött : ár nélkül
Portugália - labdarúgás - 20. század - ezredforduló - sporttörténet
796.332(469)"19"
[AN 2536734]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2005.
Strübel, Susanne
Springen lernen (magyar)
   Díjugratás : sikerrel az akadálypályán és terepen / Susanne Strübel ; [ford. Gombai Lajos]. - Győr : Proxon Média, cop. 2004. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Lovasélet szakkönyvtár, ISSN 1786-4038)
ISBN 963-216-315-X fűzött : ár nélkül
díjugratás
798.26
[AN 2535726]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2005.
Tóth-Szenesi Attila
   Baróti / Tóth-Szenesi Attila. - Pécs : Alexandra, 2004. - 255 p., XVI t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-482-X kötött : ár nélkül
Baróti Lajos (1914-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz
796.332(439)(092)Baróti_L.
[AN 2537105]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

796 /2005.
Czeglédi Imre (1930-)
   Munkácsy Békés megyében / Czeglédi Imre. - 2. átd. kiad. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2004. - 181 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Békés megyei múzeumok közleményei, ISSN 0139-0090 ; 26.)
Bibliogr.: p. 161-164. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-7219-53-6 fűzött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Békés (megye) - Magyarország - festőművész - 19. század - helyismeret
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 908.439.175
[AN 2539848]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2005.
Dickins, Rosie
The Usborne introduction to art (magyar)
   Bevezetés a művészetbe : a londoni National Gallery segítségével / szöveg Rosie Dickins, Mari Griffith ; ... szerk. Erika Langmuir ; ford. Karnis Andrea. - Budapest : Mérték K., 2004. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9519-86-3 kötött : ár nélkül
művészettörténet
7(100)(091)
[AN 2536867]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2005.
Essers, Volkmar
Henri Matisse (magyar)
   Henri Matisse : 1869-1954 : a szín mestere / Volkmar Essers ; [... ford. Földényi F. László]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2004. - 95 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Matisse (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1002-9
Matisse, Henri
Franciaország - festőművész - századforduló - 20. század - életrajz
75(44)(092)Matisse,_H.
[AN 2539845]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2005.
   Fegyó. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [32] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
A bev. tanulmányt Losonci Miklós írta. - Az életrajz angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Fegyó Béla (1943-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fegyó_B.
[AN 2535379]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2005.
Györffy István (1884-1939)
   A cifraszűr / Györffy István. - 2., repr. kiad. - Budapest : Nap, 2004. - 393 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Eredeti kiadása : Budapest : Kertész Ny., 1930. - Eredetileg a "Magyar népi himzések" c. sorozat 1. tagjaként jelent meg
ISBN 963-9402-57-5 kötött : 6000,- Ft
magyar néprajz - népművészet - hímzés - népi díszítőművészet - szűrujjas - hasonmás kiadás
746.3.031.4(=945.11) *** 391.1(=945.11) *** 391.4(=945.11) *** 094/099.07
[AN 2534654]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2005.
Hajdu István (1949-)
   Hencze Tamás / Hajdu István ; [közread. a] Kovács Gábor Művészeti Alapítvány. - [Budapest] : Kovács G. Műv. Alapítvány : PolgART, cop. 2004. - 241 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 240-241. - Műjegyz.: p. 226-239.
ISBN 963-9306-75-4 kötött : ár nélkül
Hencze Tamás (1938-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - életrajz
75(439)(092)Hencze_T.
[AN 2534538]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2005.
International Symposium of Artists (36.) (2004) (Győr)
   XXXVI. International Symposium of Artists : Győr, 12 July - 31 July 2004 / [... ed. N. Mészáros, Júlia] ; [... org., publ. by Municipal Museum of Art]. - Győr : Municipal Mus. of Art, [2004]. - [24] p. : ill. ; 21x21 cm
Az előszó magyar nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Győr - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.28(439-2Győr) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2535280]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
   Zsolnay / Kaiser Ottó fotói ; Zsolnay-cédulák: Party Nagy Lajos. - Pécs : Alexandra, 2004. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-802-7 kötött : ár nélkül
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Pécs - porcelánművészet - porcelán
738(439)Zsolnay *** 666.5(439-2Pécs) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2536275]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2005.
   Képek a magyar történelemből : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2000. április 28 - 2000. június 26. = Images of Hungarian history : exhibition in the Hungarian National Museum, 28th April 2000 - 26th June 2000 / [a kiállítást rend. Basics Beatrix] ; [a vezetőt összeáll. Basics Beatrix, Képessy Bence]. - [Budapest] : [MNM], [2004]. - 36 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - képzőművészet - kiállítási katalógus - album
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 943.9(084.1)
[AN 2535548]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2005.
   Látható, vagy láthatatlan : Block Csoport : Dóró Sándor, Katona Zoltán, Nagy Árpád Pika, Nayg István, Palkó Tibor, Sebestyén Zoltán : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum Templomtér ... 2004. október 7-től november 7-ig] / [a kiálltást rend. ... Fitz Péter és Kozák Csaba]. - [Budapest] : [Főv. Képtár - Kiscelli Múz.], cop. 2004. - [25] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 129.)
Borítócím: Block Csoport : Doró Sándor, Katona Zoltán, Nagy Árpád Pika, Nayg István, Palkó Tibor, Sebestyén Zoltán. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9340-42-1 fűzött : ár nélkül
Block Csoport
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2533844]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2005.
Molnár György
   A magyar Cellini : Szvetnik Joachim élettörténete / Molnár György. - Szeged : Bába, 2004. - 104 p., [16] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9511-55-2 kötött : ár nélkül
Szvetnik Joachim (1927-1988)
Magyarország - iparművész - ötvösség - restaurálás - 20. század - életrajz
739(439)(092)Szvetnik_J. *** 7.025.4(439)(092)Szvetnik_J.
[AN 2535956]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2005.
Nagy Barnabás
   A térlátás iskolája / Nagy Barnabás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 47 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 963-19-5243-6 fűzött : ár nélkül
perspektíva - rajzoktatás
7.017 *** 741.02
[AN 2533766]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2005.
Németh Ilona (1963-)
   Szegmens = Segment = Segment : Štátna galéria v Banskej Bystrici ..., 1. 04. 2004 - 13. 05. 2004 = Retrospektíva = Retrospective : Városi Művészeti Múzeum Győr ..., 27. 05. 2004 - 18. 07. 2004 ; Retrospektív / Ilona Németh ; [szerk. ... N. Mészáros Júlia]. - Győr : Vár. Műv. Múz., [2004]. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-216-824-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-824)
Szlovákia - szituatív művészet - határon túli magyarság - képzőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(437.6)(=945.11)(092)Németh_I. *** 061.4(439-2Győr) *** 061.4(437.6-2Besztercebánya)
[AN 2535244]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2005.
Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás (4.) (2004) (Budapest)
   IV. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás : Budapest, 2004 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : M. Művel. Int., 2004. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-216-608-6 fűzött : ár nélkül
fotóművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2535372]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2005.
Országos Diákfotó Kiállítás (2004)
   Országos Diákfotó Kiállítás 2004 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány]. - Budapest : Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány, 2004. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-216-880-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - amatőr művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 379.825 *** 061.4(439)"2004"
[AN 2535773]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2005.
Pácser Attila (1953-)
   Nézőképek : performanszok, nyitók, koncertek : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum Oratórium, ... 2004. október 14-től november 28-ig] / Pácser Attila ; [a kiállítást rend. ... B. Nagy Anikó]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - [23] p. : ill. ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 130.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9340-43-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - alternatív kultúra - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Pácser_A. *** 316.723(439)"198/199"(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2533859]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2005.
   Substance : Budapest subway, 1994-2004. - [Budapest] : Artzen, [2004]. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Budapest - földalatti vasút - ezredforduló - falfirka
75.052(439-2Bp.)"199/200" *** 656.342(439-2Bp.)
[AN 2535657]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2005.
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Művek (vál.)
   Szinyei / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Bernáth Mária. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004, cop. 2000. - 39 p., [65] t. : ill., színes ; 33 cm
A bev. és a képaláírások angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 10.
ISBN 963-13-5399-0 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Szinyei_Merse_P.
[AN 2540155]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2005.
Vadas József (1946-)
   Art deco : divat, luxus, művészet / Vadas József. - [Budapest] : Geopen, cop. 2004. - 191 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [192].
ISBN 963-9574-24-4 kötött : 6990,- Ft
iparművészet - szecesszió - 20. század
745.036(100) *** 745(100)"192/194"
[AN 2536289]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2005.
Vasari, Giorgio
Le vite de' più eccelenti pittori, scultori e architettori (magyar) (vál.)
   A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete / Giorgio Vasari. - Debrecen : TKK, [2004]. - 192 p. : ill., színes ; 34 cm
Ford. Zsámboki Zoltán. - Eisler János utószavával
ISBN 963-596-256-8 kötött : ár nélkül
Itália - reneszánsz - művészettörténet - képzőművészet - építészet - életrajz
7(45)"12/15" *** 7.034(45) *** 850-94=945.11
[AN 2534870]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2005.
Walmsley, Ann
Művek (vál.)
   Ann Walmsley : [2004. VII. 17 - VIII. 31., Király-Erdei-Műhely, ... Budapest ...] / [a kiállítást szerv. P. Gulyás Mária]. - Budapest : Király-Erdei-Műhely, [2004]. - 12 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - festőművész - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(410)(092)Walmsley,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2535775]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

817 /2005.
Fricsay Ferenc (1914-1963)
Über Mozart und Bartók (magyar)
   Mozartról és Bartókról / Fricsay Ferenc ; Yehudi Menuhin bevezetőjével ; Erik Werba utószavával ; [ford. Ferenc von Szita-Fricsay]. - Szeged : Bába, 2004. - 63 p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 51-59.
ISBN 963-9511-94-3 fűzött : ár nélkül
Mozart, Wolfgang Amadeus
Bartók Béla (1881-1945)
Ausztria - Magyarország - zeneszerző - 18. század - 20. század
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 2535741]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2005.
Kálmán Lajos (1921-1999)
   "Az ember alkotásra született..." : válogatás dr. Kálmán Lajos munkáiból / [sajtó alá rend. és szerk. Smuta Attila]. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 287 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 283-287.
ISBN 963-9354-37-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - zeneszerző - 20. század - magyar néprajz - népzene - személyi bibliográfia
78.071.1(439)(092)Kálmán_L. *** 398.9(=945.11) *** 78.031.4 *** 012Kálmán_L.
[AN 2535509]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2005.
Wolff, Christoph
Johann Sebastian Bach (magyar)
   Johann Sebastian Bach : a tudós zeneszerző / Christoph Wolf ; [ford. Széky János]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 675, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 615-625.
ISBN 963-530-639-3 * kötött : 7500,- Ft
Bach, Johann Sebastian
Németország - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 2536758]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

820 /2005.
Bottlikné Kárász Aranka
   Nosztalgiázzon velem! : a hangmester meséi... / Bottlikné Kárász Aranka. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 157, [8] p., [66] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-128-6 fűzött : ár nélkül
Budapest - színháztörténet - 20. század - memoár
792(439-2Bp.)"19"(0:82-94)
[AN 2533714]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2005.
Élthes Eszter, B. (1949-)
   Férjem, a komédiás : Bessenyeiről a feleség, B. Élthes Eszter. - [Budapest] : Bessenyei Kft., 2004. - 277, [10] p. : ill. ; 23 cm
Közrem. Mádl Ferenc et al.
ISBN 963-217-161-6 kötött : 2600,- Ft
Bessenyei Ferenc (1919-2004)
Magyarország - színész - életrajz - interjú
792.028(439)(092)Bessenyei_F. *** 792.028(439)(092)(047.53)
[AN 2533943]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2005.
Sándor János (1937-)
   Mindhalálig színház : Bánky Róbert rehabilitációja / Sándor János. - Szeged : Bába, 2004. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 963-9511-73-0 fűzött : ár nélkül
Bánky Róbert (1894-1981)
Magyarország - színész - színháztörténet - 20. század - életrajz
792(439)(092)Bánky_R. *** 792.028(439)(092)Bánky_R.
[AN 2535704]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

823 /2005.
Babári Ernő
   Német levelezés / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2004. - 283, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-45-6 fűzött : 1400,- Ft
német nyelv - levelezés - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11 *** 651.7
[AN 2535687]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2005.
Bárdos Péter (1946-)
   Német - osztrák jogi nyelv : szerződés- és iratminták / Bárdos Péter, Bárdos Rita, Kathrin Höfer. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 372 p. ; 24 cm
ISBN 963-9404-86-1 kötött : 7280,- Ft
német nyelv - jog - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 801.323=30=945.11 *** 347.7
[AN 2535156]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2005.
Csűry Bálint (1886-1941)
   Szamosháti szótár / Csűry Bálint. - 2., repr. kiad. - Budapest : Nap, 2004. - 1054 p. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 1935-1936
ISBN 963-9402-89-3 kötött : 8000,- Ft
Szamoshát - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439.161Szamoshát)
[AN 2534658]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2005.
Endrődi Frigyes (1912-1994)
   Angol nyelvkönyv haladóknak / Endrődi Frigyes ; [... átd. Dobáné Endrődi Ildikó]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-25-X fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2536976]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2005.
Endrődi Frigyes (1912-1994)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek / Endrődi Frigyes ; [... átd. Dobáné Endrődi Ildikó]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-23-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2536963]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2005.
Endrődi Frigyes (1912-1994)
   Angol nyelvkönyv középhaladóknak / Endrődi Frigyes ; [... átd. Dobáné Endrődi Ildikó]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-24-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2536969]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2005.
   English in 20 minutes a day : 1-6 / [... szerk. ... az Aldridge Press ...]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2004. - 288 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 füz., 6 CD
Műanyag táskában
ISBN 963-9562-15-7 kötött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2534075]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2005.
Kész Zoltán
   1000 questions, 1000 answers : társalgási gyakorlatok felsőfokú nyelvvizsgákra és emeltszintű szóbeli érettségire / Kész Zoltán, Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2004. - 208 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 963-9357-47-2 fűzött : 1400,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2535700]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2005.
   Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok : a 2003-as Győri Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának előadásai / szerk. Pusztay János. - Savariae : [BDF], 2004. - 93 p. : ill. ; 23 cm. - (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9531-18-9 fűzött : ár nélkül
nyelvészet - konferenciakiadvány
801 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2534337]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2005.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8117-5 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2534665]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2005.
   Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika : a mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei : Szeged, 2003. október 16-17. / szerk. Büky László ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - [Szeged] : SZTE BTK, 2004. - 160 p. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-692-X fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2536376]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2005.
   Permiek, finnek, magyarok : írások Szíj Enikő 60. születésnapjára / szerk. Csepregi Márta és Várady Eszter. - Budapest : ELTE Finnugor Tanszék, 2004. - XXX, 617 p. : ill. ; 24 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 14.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Szíj Enikő publikációinak jegyzéke: p. XV-XXVI.
ISBN 963-463-713-2 fűzött : ár nélkül
finnugrisztika - személyi bibliográfia
809.45 *** 012Szíj_E.
[AN 2536475]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2005.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német, német - magyar zsebszótár = Ungarisch - deutsches, deutsch - ungarisches Taschenwörterbuch / Pomázi Gyöngyi, Dávid Gábor Csaba. - 2. kiad. - [Budapest] : Akad. K., 2004. - XIII, 850 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8139-6 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2534661]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2005.
Simigné Fenyő Sarolta
   Készülünk az angol középfokú nemzetközi nyelvvizsgára : gyakorlókönyv és próbavizsga feladatok / Simigné Fenyő Sarolta, Váraljainé Csorba Éva. - Miskolc : Simigné Fenyő S. : Váraljainé Csorba É., 2004. - 278 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 963-460-151-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2535013]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2005.
Szilvási László
   Eszperantó - nemzetközi nyelv : tankönyv magántanulók és tanfolyamok számára / Szilvási László. - Budapest : Kult. Eszperantó Szövets. : Lingvo-Studio, cop. 2004. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig...)
ISBN 963-216-749-X fűzött : ár nélkül
eszperantó - nyelvkönyv
800.892(078)=945.11
[AN 2534349]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2005.
Szmodits Anikó (1945-)
   Németül az irodában : kézikönyv kezdő külkereskedelmi levelezők számára / Szmodits Anikó. - 6. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua Kft., cop. 2004. - 108 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-2970-5)
német nyelv - szaknyelv - külkereskedelem - levelezés - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 339.5 *** 651.7(036)
[AN 2540042]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2005.
Tótfalusi István (1936-)
   Idegenszó-tár : idegen szavak értelmező és etimológiai szótára / Tótfalusi István ; [... mtárs Kiss Gábor] ; [... közrem. Windisch Zsuzsanna]. - Budapest : Tinta, 2004. - XVII, 977 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 8.)
Bibliogr.: p. [XVIII].
ISBN 963-9372-93-5 kötött : 6720,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-321.2
[AN 2537055]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2005.
Vujovits Inessza (1932-)
   Èto nado znatʹ : orosz nyelvtani feladatgyűjtemény / Vujovits Inessza, Dancz Péter ; [a rajzokat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3367-9 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvtankönyv - példatár - nyelvkönyv
808.2-5(078)(076)=945.11
[AN 2535008]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

841 /2005.
Bunson, Matthew
The complete Christie (magyar)
   Christie világa : Agatha Christie enciklopédia / Matthew Bunson. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - VIII, [2], 492 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Cserna György, Tasi Júlia. - Borítócím: Agatha Christie világa
ISBN 963-549-175-1 kötött : 4990,- Ft
Christie, Agatha
Nagy-Britannia - író - 20. század - életrajz - lexikon - személyi bibliográfia
820(092)Christie,_A.:030 *** 012Christie,_A.
[AN 2536756]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2005.
Gönczy Monika
   Imre László publikációi : 1963. január 1 - 2004. szeptember 30. / összeáll. és a névmutatót kész. Gönczy Monika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 122 p. ; 21 cm
Borítócím: Imre László bibliográfia
Fűzött : ár nélkül
Imre László (1944-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Imre_L.:016 *** 012Imre_L.
[AN 2536006]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2005.
   In occasione del conferimento del titolo "Senator Honoris Causa" a Giorgio Pressburger = Giorgio Pressburger tiszteletbeli szenátori kinevezése alkalmából / [szerk. Ezio Bernardelli] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék]. - [Szeged] : SZTE BTK Olasz Tanszék, 2004. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Pressburger, Giorgio (1937-)
Olaszország - Magyarország - író - egyetem
850(092)Pressburger,_G. *** 850(092)Dante_A. *** 378.4(439-2Szeged)
[AN 2535235]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

844 /2005.
Erdei Ferenc (1910-1971)
   Egy barátság emléke : Erdei Ferenc és Féja Géza leveleiből / [sajtó alá rend. Féja Endre]. - Makó : Erdei F. Társ., 2004. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 17.)
ISBN 963-216-113-0 fűzött : ár nélkül
Erdei Ferenc (1910-1971)
Féja Géza (1900-1978)
Magyarország - író - szociológia - 20. század - levelezés
894.511(092)Féja_G.(044) *** 316(439)(092)Erdei_F.(044)
[AN 2536411]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2005.
Erős Zoltán (1948-)
   Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig / Erős Zoltán. - 3. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 630 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9429-59-7 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - helyismeret - szaklexikon
894.511(091):030 *** 908.439:030 *** 908.100:030
[AN 2539813]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2005.
   Ilia : írások 70. születésnapjára / [szerk. Füzi László, Lengyel András]. - Szeged : Bába, 2004. - 335 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-91-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - irodalomtörténész - 20. század - magyar irodalom - emlékkönyv - antológia
894.511(091) *** 82.01 *** 894.511-822 *** 82.01(439)(092)IliaM.
[AN 2536011]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2005.
Kántor Lajos (1937-)
   Fellegek a város felett : regényes korrajz: Kolozsvár, 20. század / Kántor Lajos. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 134 p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
ISBN 963-19-4488-3 fűzött : ár nélkül
Erdély - Kolozsvár - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalmi élet
894.511(498.4)(091)"19" *** 894.511(439-2Kolozsvár)(091)"19" *** 930.85(498.4-2Kolozsvár)"19"
[AN 2536753]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2005.
Nemeskürty István (1925-)
   Balassi Bálint / Nemeskürty István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2004. - 225, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-05-8152-3 kötött : 2205,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Balassi_B.
[AN 2540067]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2005.
Pomogáts Béla (1934-)
   Tükör és minta : irodalmi stratégiák az ezredfordulón : előadások és tanulmányok / Pomogáts Béla. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2004. - 405 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-85834-6-0)
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2536409]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2005.
Rónay György (1913-1978)
   Interjúk, nyilatkozatok, vallomások / Rónay György ; [vál., szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és a névmutatót kész., az utószót írta Bende József]. - Budapest : Vigilia, 2004. - 406 p. ; 19 cm. - (Vigilia-könyvek, ISSN 0231-3081)
Bibliogr.: p. 359-363. és a jegyzetekben
ISBN 963-7964-71-1 kötött : 2400,- Ft
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)Rónay_Gy.(047.53)
[AN 2536746]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2005.
Szigethy Gábor (1942-)
   Reform kor társaink / Szigethy Gábor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 346 p. ; 20 cm. - (Isis könyvek, ISSN 1785-5608)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9531-09-X fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 19. század
894.511(091)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 2535744]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

852 /2005.
   Ahogy az idő elszelel.. : gondolatok születésnapra / [összeáll. Ozsváth Kata]. - Kisújszállás : Újhold ; Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9551-30-9 kötött : ár nélkül
világirodalom - vers - antológia
82-14=945.11
[AN 2535603]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2005.
Alcott, Louisa May
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 260, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7138-00-5 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2536966]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2005.
Brown, Sandra
Slow heat in heaven (magyar)
   Vonzerő / Sandra Brown ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 431 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Megj. "Lassú izzás" címmel is
ISBN 963-679-244-5 kötött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2535953]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2005.
Brown, Sandra
Sunny Chandler's return (magyar)
   Sunny Chandler visszatér / Sandra Brown ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-113-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2537175]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2005.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič
   Kutyaszív és egyéb kisregények / Mihail Bulgakov ; [ford. B. Fazekas László, Karig Sára, Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : General Press, [2004]. - 263 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Tart.: Ördögösdi : elbeszélés arról, hogyan pusztították el az ikrek az irodavezetőt ; Végzetes tojások ; Kutyaszív. - Egys. cím: Dʹâvoliada ; Rokovye âjca ; Sobačʹe serdce
ISBN 963-9598-03-8 kötött : 2000,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2534651]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2005.
Busch, Renate
Die Frau, die älter war als er (magyar)
   Fiona védence / Renate Busch ; [ford. Váry Aliz]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 166.)
ISBN 963-7042-21-0 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2537068]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2005.
Busch, Wilhelm
   A róka ; A sárkányok ; A forró fürdő / Wilhelm Busch ; Rudnyánszky Gyula ford. - Budapest : Eri, 2004. - 84, [2] p. : ill. ; 20x22 cm
Egys. cím: Der Fuchs ; Die Drache ; Das warme Bad
ISBN 963-8090-72-3 kötött : 1890,- Ft
Németország - német irodalom - grafikus - 19. század - gyermekvers - gúnyvers
830-17(02.053.2)=945.11 *** 741(430)(092)Busch,_W.
[AN 2536508]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2005.
Clarke, Arthur Charles
Művek (vál.) (magyar)
   Arthur C. Clarke teljes űrodisszeia univerzuma / [ford. Göncz Árpád, F. Nagy Piroska, Németh Attila]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 676, [10] p. ; 25 cm
ISBN 963-497-062-1 kötött : ár nélkül
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2534631]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2005.
Clarke, Lindsay
The war at Troy (magyar)
   Trója : [háború a mítoszok földjén] / Lindsay Clarke ; [ford. Bajusz Judit]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 539 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-993-7 kötött : ár nélkül
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2536257]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2005.
Coe, Jonathan
The rotter's club (magyar)
   Trógerek klubja / Jonathan Coe ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-51-5 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2535014]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2005.
Coetzee, Jacobus M.
Foe (magyar)
   Foe / J. M. Coetzee ; [ford. Babits Péter]. - [Pécs] : Art Noveau, cop. 2004. - 239 p. ; 18 cm
ISBN 963-216-991-3 kötött : ár nélkül
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 2537059]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2005.
Cole, Martina
The know (magyar)
   Alvilág / Martina Cole ; [ford. Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-953-8 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2536254]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2005.
Cunningham, Elaine
Windwalker (magyar)
   Széljáró : Fény & árnyék 3 / Elaine Cunningham ; [ford. Máthé Krisztina]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 379 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-79-7 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2534669]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2005.
Custine, Astolphe de
La Russie en 1839 (magyar) (vál.)
   Oroszországi levelek : Oroszország 1839-ben / Marquis de Custine ; [vál. Pierre Nora] ; [ford. Pelle János]. - [Budapest] : Nagyvilág, 2004. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 963-86602-2-8 fűzött : 2400,- Ft
Oroszország - francia irodalom - 19. század - helyismeret - elbeszélés
840-94=945.11 *** 908.47"183"(0:82-94)
[AN 2533719]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2005.
Dewar, Isla
Dancing in a distant place (magyar)
   Tánc a világ végén / Isla Dewar ; [ford. Nikowitz Nóra]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-101-8 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2533051]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2005.
   Az ember legjobb barátja : a világ legszebb kutyatörténetei / [vál. és szerk. Veress István] ; [írták Gárdonyi et al.]. - Budapest : Arion, 2004. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-74-8 kötött : ár nélkül
kutya - állatirodalom - elbeszélés
82-32=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2535392]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2005.
   Északi fuvallat : fiatal norvég költők antológiája / vál., ford. és a grafikákat kész. Kovács katáng Ferenc. - Budapest : ÚMK, 2004. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9494-70-4 fűzött : ár nélkül
norvég irodalom - vers - antológia
839.6-14(082)=945.11
[AN 2536054]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2005.
Flynn, Christine
Another man's children (magyar)
   Menetrenden kívül / Christine Flynn ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 166.)
ISBN 963-537-190-X fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2533890]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2005.
Fontane, Theodor
Effi Briest (magyar)
   Effi Briest / Theodor Fontane ; [ford. Vas István]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-26-6 kötött : 2100,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2540035]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2005.
Fuentes, Eugenio
El interior del bosque (magyar)
   S lőn sötétség.. / Eugenio Fuentes ; [ford. Tantos Ágnes]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-131-X fűzött : 2890,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 2536696]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Hamupipőke / Grimm ; Rónai György fordítása nyomán ; [Füzesi Zsuzsa rajz.]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7095-29-2 kötött : ár nélkül
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2536992]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Jancsi és Juliska / Grimm ; ... átd., [rajz.] Füzesi Zsuzsa. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7095-28-4 kötött : ár nélkül
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2536993]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2005.
Gaarder, Jostein
Appelsinpiken (magyar)
   A narancsos lány / Jostein Gaarder ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2004. - 157 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-15-3 kötött : 1890,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2536124]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2005.
Gilbreth, Frank B.
Cheaper by the dozen (magyar)
   Tucatjával olcsóbb! / Frank B. Gilbreth Jr., Ernestine Gilbreth Carey ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-37-7 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2537186]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2005.
Gordon, Lucy
Husband by necessity (magyar)
   Doktornőt receptre / Lucy Gordon ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 320.)
ISBN 963-537-256-6 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2533868]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2005.
Hamilton, Celeste
A father for her baby (magyar)
   Elveszett évek / Celeste Hamilton ; [... ford. Morgási Adrienn]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 263.)
ISBN 963-537-280-9 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2533901]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2005.
Hardy, Thomas
Tess of the d'Urbervilles (magyar)
   Egy tiszta nő / Thomas Hardy ; [ford. Szabó Lőrinc]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-24-X kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2540032]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2005.
Harris, Joanne
Coastliners (magyar)
   Partvidékiek / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 963-7253-21-1 kötött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2536442]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2005.
   A hatlapú rigó : kortárs francia-belga költők / [vál., szerk., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Lackfi János] ; [ford. Lackfi János et al.]. - Budapest : Nagyvilág, 2004. - 209 p. ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
ISBN 963-86602-0-1 fűzött : 1600,- Ft
Belgium - francia irodalom - vers - antológia
840-14(493)(082)=945.11
[AN 2535003]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2005.
Herbert, Brian
Dune: The machine crusade (magyar)
   A Dűne : a gépirtó hadjárat / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 521 p. ; 25 cm
A Dűne legendái trilógia 2. része
ISBN 963-497-063-X kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2535381]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2005.
Herbert, James
'48 (magyar)
   '48 / James Herbert ; [ford. Kuttor Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 286 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-968-6 kötött : ár nélkül
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2536121]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2005.
Herling-Grudziński, Gustaw
Gorący oddech pustyni (magyar)
   A sivatag forró lehelete / Gustaw Herling-Grudziński ; [ford. Körtvélyessy Klára, Mihályi Zsuzsa, Pálfalvi Lajos]. - [Budapest] : Nagyvilág, 2004. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 963-86602-1-X fűzött : 2300,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 2533713]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2005.
Herling-Grudziński, Gustaw
Inny świat (magyar)
   Más világ / Gustaw Herling-Grudziński ; [ford. Körtvélyessy Klára] ; [utószó Pálfalvi Lajos]. - [Budapest] : Nagyvilág, 2004. - 292 p. ; 21 cm
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9175-50-8)
lengyel irodalom - memoár
884-94=945.11
[AN 2533726]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2005.
Higgins, Jack
Midnight runner (magyar)
   Éjféli látogató / Jack Higgins ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 303 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-945-7 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2536118]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2005.
Holt, Victoria
The adulteress (magyar)
   A házasságtörő / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 396 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-281-X fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2536791]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2005.
Holten, Lore von
Der Graf und die Diebin (magyar)
   Vigyázz, tolvaj! / Lore von Holten ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 165.)
ISBN 963-7042-18-0 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2537071]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2005.
Horowitz, Anthony
Point Blanc (magyar)
   Veszélyes iskola / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2004. - 189, [2] p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9563-41-2 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2536436]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2005.
Kopietz, Gerit
Charly Clever & Doktor Lupe auf Tigerjagd (magyar)
   Az eltűnt tigris titka / Gerit Kopietz & Jörg Sommer ; Barbara Scholz rajz. ; [ford. Molnár Monika]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Agáta Kriszti & Lencse professzor)
ISBN 963-86484-5-7 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2536989]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2005.
Lynch, Patrick
The policy (magyar)
   Biztosított halál / Patrick Lynch ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2004]. - 378 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-00-3 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2533788]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2005.
MacLaine, Shirley
You can get there from here (magyar)
   Nincs lehetetlen : fedezd fel magadnak a világot! / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-815-8 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2534020]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2005.
Martin du Gard, Roger
Vieille France (magyar)
   Vén Európa / Roger Martin du Gard ; [ford. Illés Endre]. - Budapest : Eri, 2004. - 95 p. ; 22 cm
Megj. "Vén Franciaország" címmel is. - Példányszám: 800
ISBN 963-8090-57-X kötött : 1995,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2536505]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2005.
   Megható horgásztörténetek / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, cop. 2004. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9442-43-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - horgászat - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 799.1(0:82-32)
[AN 2536138]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2005.
Meyer, Kai
Die fliessende Königin (magyar)
   A lagúnakirálynő / Kai Meyer ; [ford. F. Kárpáth Kinga]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-539-474-8 kötött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-5639-474-8)
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2535535]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2005.
Nöstlinger, Christine
Echt Susi (magyar)
   Suzi már csak ilyen! / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2004. - 160 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-38-2 kötött : 1790,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2535620]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2005.
Oates, Joyce Carol
   Hőség és más elbeszélések / Joyce Carol Oates ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Trivium, cop. 2004. - 308 p. ; 21 cm
A ford. a "Heat and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9367-47-8 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2536711]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2005.
Orwell, George
A clergyman's daughter (magyar)
   A lelkész lánya / George Orwell ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Cartaphilus : Merhavia, 2004. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-91-7 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2535021]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2005.
Petri György (1943-2000)
   Összegyűjtött műfordítások / Petri György. - Budapest : Magvető, 2004. - 651 p. ; 19 cm. - (Petri György munkái ; 2.)
ISBN 963-14-2356-5 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - dráma - vers - antológia
82-2=945.11 *** 82-14=945.11 *** 894.511-2.032 *** 894.511-14.032
[AN 2536776]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2005.
Platonov, Andrej
Džan (magyar)
   Dzsan / Andrej Platonov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Nagyvilág, 2004. - 209 p. ; 18 cm
ISBN 963-86602-3-6 * fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-86602-2-8)
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2533729]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2005.
Porter, Eleanor H.
Pollyanna grows up (magyar)
   Az öröm játéka örök / Eleanor H. Porter ; [ford. ... Horváth Andrea]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2004]. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-696-286-3 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2536695]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2005.
Rolofson, Kristine
A bride for Calder Brown (magyar)
   Édesség helyett / Kristine Rolofson ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 181.)
ISBN 963-537-202-7 fűzött : 369,- Ft : 80 Skk : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2536806]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2005.
Rufin, Jean-Christophe
Rouge Brésil (magyar)
   Brazilvörös / Jean-Christophe Rufin ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2004. - 411, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7646-4 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2535209]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2005.
Rutherfurd, Edward
Russka (magyar)
   Ruszka : [az Orosz Birodalom regénye] : [1800 év történelme egy kötetben] / Edward Rutherfurd ; [ford. Pete Klára]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 798 p. ; 24 cm
ISBN 963-367-855-2 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2537097]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2005.
Saramago, José
Ensaio sobre a lucidez (magyar)
   Megvilágosodás / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2004. - 368 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7662-6 kötött : 2300,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2536609]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2005.
Schwester Annika (magyar)
   Álom volt csupán? / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 168.)
ISBN 963-7042-22-9 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2537066]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2005.
Schwester Sandra und die Liebesfalle (magyar)
   Kiruccanás Las Vegasba / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 167.)
ISBN 963-7042-20-2 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2537060]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2005.
Spencer, Catherine
Passion's baby (magyar)
   Lépésváltás / Catherine Spencer ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 319.)
ISBN 963-537-255-8 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2533885]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2005.
Stasiuk, Andrzej
Dukla (magyar)
   Dukla / Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2004. - 237 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2409-X kötött : 1990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2536615]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2005.
Stefaniak, Mary Helen
The turk and my mother (magyar)
   Anyám és a török / Mary Helen Stefaniak ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-28-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2535218]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2005.
Stone, Katherine
Another man's son (magyar)
   Váratlan szerelem / Katherine Stone ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2004]. - 345 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-02-X kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2533783]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2005.
Susann, Jacqueline
Walley of the dolls (magyar)
   Babák völgye / Jacqueline Susann ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Studio Libri Kvműhely, 2004. - 454 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-046-6 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540056]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2005.
   Tavasztól őszig : 18 szerelmes novella / [vál. Réz Pál] ; [a köt. fordítói Borbás Mária et al.]. - [Budapest] : Sziget, 2004. - 285, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-8138-99-8 kötött : 1980,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - szerelem - elbeszélés
82-32=945.11 *** 392.6
[AN 2536449]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2005.
   Van, akit sólyom karmol meg : modern török elbeszélések / [vál., szerk., az életrajzi jegyzeteket és az utószót írta Tasnádi Edit]. - Budapest : Nagyvilág, 2004. - 242, [3] p. ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
ISBN 963-206-802-5 fűzött : 1800,- Ft
török irodalom - elbeszélés - antológia
894.35-32(082)945.11
[AN 2535007]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2005.
Webber, Meredith
One husband (magyar)
   Szokatlan lelet / Meredith Webber ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 262.)
ISBN 963-537-279-5 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2533909]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2005.
Weiss, Gary
Born to steal (magyar)
   Csalónak született : maffia a Wall Streeten / Gary Weiss. - Budapest : Nádszál Kv., 2004. - 408 p. ; 21 cm
Ford. Draskovics Mariann
ISBN 963-86593-2-7 kötött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2535333]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2005.
Wodehouse, Pelham Grenville
The luck of the Bodkins (magyar)
   Öröm az ürömben / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Geopen, 2004. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-27-9 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2536446]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2005.
Zur Nieden, Eckart
Verteidigt die Mühle! (magyar)
   Védjük meg a malmot! / Eckart zur Nieden. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 156 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-78-7 fűzött : ár nélkül
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2533900]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

918 /2005.
Aleva Sárosi Erzsébet
   Át a hídon / Aleva Sárosi Erzsébet ; [illusztrációt kész. Sárosi Attila]. - [Miskolc] : [Horváthné Sárosi E.], [2004]. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-166-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535609]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2005.
Alsócsernátoni Csiky Erzsébet (1909-)
   Kék Duna keringő : levél fiamnak, Passauba / [íródott Alsócsernátoni Csiky Erzsébet Galambos Lászlóné tollából ...]. - [Budapest] : [Serdián], 2004. - 171 p. ; 20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903)
ISBN 963-9431-40-0 fűzött : 2100,- Ft : 8 ?
Alsócsernátoni Csiky Erzsébet (1909-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2535716]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2005.
Balatoni Bendegúz
   Remancipáció : [regény] / Balatoni Bendegúz. - [Budapest] : M. Írók Kvműhely : Dee-Sign K., cop. 2004. - 159 p. ; 21 cm
Borítócím: Remancipáció avagy A félrelépés filozófiája
ISBN 963-86134-9-1 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 2535000]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2005.
Balla Ferenc (1952-)
   A dimenziók vándorai : sci-fi / Balla Ferenc. - Szeged : Bába, 2004. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-88-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2536080]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2005.
Balogh Tamás (1975-)
   Nemlétező dolgok / Balogh Tamás. - Szeged : Bába, 2004. - 173, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-85-4 * fűzött : 1042,- Ft (hibás ISBN 963-5511-85-4)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2536019]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2005.
Bartis Ferenc (1936-)
   Életátvitel : szeretetfüggőségben / Bartis Ferenc ; [közread. az] Összmagyar Testület. - Budapest : Összmagyar Testület, 2004. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-346-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535615]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2005.
Bartos Aranka
   Varjúének / Bartos Aranka. - Baja : [Magánkiad.], 2004. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-216-999-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2533911]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2005.
Bene Zoltán (1973-)
   Út : történet / Bene Zoltán. - Szeged : Bába, 2004. - 171 p. ; 15 cm
ISBN 963-7337-02-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2536088]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Székely mesék / Benedek Elek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-19-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2537025]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2005.
Berki Mária (1944-)
   Álom az életben : életem története / Berki Mária ; [kiad. a Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány]. - Budapest : Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány, [2004]. - 134 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-217-051-2 fűzött : ár nélkül
Berki Mária (1944-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2535670]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2005.
Bigley, Christina
   Megható kutyatörténetek / Christina és Carol Bigley. - Budapest : Novella, cop. 2004. - 138, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-9442-46-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - kutya - elbeszélés - állatirodalom
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2536264]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2005.
Bodor Pál (1930-)
   Svájci villa / Bodor Pál. - Szekszárd : Babits, 2004. - 348 p. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
ISBN 963-9556-17-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2540060]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2005.
Boros Lajos (1947-)
Sakálok (új kiadása)
   Sakálok (rock band), avagy: Hogyan született a Csőhalmadár, 1980-2004 / Boros Lajos. - Pécs : Alexandra, 2004. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-368-985-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2537077]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2005.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és a táltosviadal / Böszörményi Gyula ; [ill. Fábián Noémi]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 478 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-172-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2536694]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2005.
Botond Gyula
   Egy pszichiáter végnapjai : poszt-irrealista dokumentumregény / Botond Gyula. - Budapest : Botond, 2004. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-310-6 kötött : 2470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2535568]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2005.
Brisk, Zeeta
   Ne kísérts meg! / Zeeta Brisk. - Szeged : Bába, 2004. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-68-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2535925]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2005.
Bükkösdi László (1939-2004)
   Aranyrovás : egy öregember emlékiratai / Bükkösdi László ; [vál. és szerk. Csató Andrea]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-987-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 2537118]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2005.
Čičel', Michal
   Túžim po tichu.. : básne a preklady = A csendre vágyom ... : versek / Michal Čičel' ; [publ.] Čabianska organizácia Slovákov. - Békešská Čaba : Čabianska org. Slovákov, 2004. - 87 p. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-216-941-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - szlovák irodalom - vers - fordítás
894.511-14 *** 885.4-14(439) *** 894.511-14=854
[AN 2534019]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2005.
Cselenyák Imre (1957-)
   A fáraó lánya / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-9477-70-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2537152]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2005.
Csemer Géza (1944-)
   Czinka Panna avagy a nagy kerti ünnep zűrzavaros előzményei avagy a Rákóczi-induló, Piros karaván, cigányélet és vízió két részben avagy a cigányság gyötrelmei és egyéb színpadi művek / Csemer Géza ; [kiad. a Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány, 2004. - 622 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-344-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2535743]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2005.
Csoóri Sándor (1930-)
   Visszanéztem félutamról / Csoóri Sándor. - Budapest : Helikon, 2004. - 238 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-869-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2535526]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2005.
Csukás István (1936-)
   Töf-töf elefánt / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2004. - 94 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9591-05-X kötött : 1995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2536720]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2005.
Demus Magda 1914-
   Egy falusi bába emlékei : Röszke-Bácska: Hadikújfalu, 1941-1995 / Demus Magda. - Szeged : Bába, 2004. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-67-6 fűzött : ár nélkül
Demus Magda (1914-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2535931]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2005.
Dénesi Ildikó
   A tolvajfejedelem : [regény] / Dénesi Ildikó. - [Budapest] : M. Írók Kvműhely : Dee-Sign K., cop. 2004. - 291, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-86134-8-3 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2534983]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2005.
Dián Tamás
   Terézapu filmre lép avagy A pasasok is lehetnek szőkék! / Zoltán Diána. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 963-9504-76-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2535296]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2005.
Dinnyés Ignác
   Pályamódosítások / Dinnyés Ignác. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-162-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2534428]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2005.
Dobos Edit
   Fergeteges történetek / szöveg Dobos Edit ; ill. Varga István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2004. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Öreg Sas meséi)
ISBN 963-425-030-0 kötött : 1999,- Ft (hibás ISBN 963-425-030-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2535930]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2005.
Elekes Ferenc (1935-)
   Jómag Jani találmánya / Elekes Ferenc ; Karácsonyi György ill. - Debrecen : TKK, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-596-285-1 kötött : 650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2534923]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2005.
   Erdélyi karácsony : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba] ; [életrajzi jegyz. Balogh Tamás]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-96-7 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - karácsony - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082) *** 894.511-14(498)(082) *** 398.332.416(0:82-14) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2534540]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2005.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Karácsonyok fényessége : válogatott novellák / ifj. Fekete István. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 212, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-637-9 kötött : 1480,- Ft
határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2536677]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2005.
Frank György (1955-)
   "Kék törvény" / Frank György. - Szeged : Bába, 2004. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-89-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535656]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Állatmesék gyerekeknek : Gárdonyi Géza válogatott meséi. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]. - 120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9477-77-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 2536985]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2005.
Gyárfás Endre (1936-)
   Magyar Lochness : regény / Gyárfás Endre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 222 p. ; 18 cm
ISBN 963-367-475-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2536933]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2005.
Háy János (1960-)
   A Gézagyerek : drámák és novellák / Háy János. - Budapest : Palatinus, 2004. - 389 p. ; 19 cm
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9578-11-8)
magyar irodalom - dráma - elbeszélés
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 2535213]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2005.
Horváth Dezső (1936-)
   Szelebőce / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2004. - 273, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9347-46-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2535927]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2005.
Horváth Piroska
   A puszta fiai / Horváth Piroska ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-01-9 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535411]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2005.
Hudák László (1956-)
   "Rögös utam" a petróleumlámpától az ügyvédi hivatásig : önéletrajzi korkép / Hudák László. - Nyíregyháza : Hudák L., [2004]. - 199 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-132-2)
Hudák László (1956-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2535972]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2005.
Huszka Lászlóné Motika Izabella (1902-1972)
   Életünk : versek, dokumentumok / Huszka Lászlóné Motika Izabella. - Szeged : Bába, 2004. - 294 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-75-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535745]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2005.
   In zee met elf Hongaren / [inleiding ... door Judit Gera]. - Boedapest : Hungarofest : Hung. Book Found., 2004. - 159 p. ; 22 cm
Szemelvények. - Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia - fordítás
894.511-822=393.1
[AN 2536045]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2005.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Szakállszárító : Juhász Gyula füveskönyve / [vál. és szerk. Bányász István]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-93-2 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2534576]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2005.
Kányádi Sándor (1929-)
Művek (vál.)
   Kaláka - Kányádi / [ill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 47 p. : ill. ; 16 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-854-9 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2536625]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2005.
Kara Kocsis Gabriella
   Visszhang sem felel / Kara Kocsis Gabriella ; [kiad. a Zalai Írók Egyesülete]. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2004. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-305-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2536517]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2005.
Kardos Éva, D. (1924-)
   Vörös alkony : partizántól kurtizánig / D. Kardos Éva. - [Budapest] : Papirusz Book, 2004. - 341 p. ; 19 cm
ISBN 963-9263-22-2 fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-9263-20-6)
Kardos Éva, D. (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2537490]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2005.
Karinthy Márton (1949-)
   Ördöggörcs : utazás Karinthyába / Karinthy Márton. - [Budapest] : Ulpius-ház, [2004]. - 694 p. ; 25 cm
ISBN 963-9475-55-6 kötött : 4980,- Ft
Karinthy család
magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 2539812]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2005.
Kassovitz László (1954-)
   Pamacs / Kassovitz László ; ill. Péter László. - Budapest : Timp, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86478-6-8 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2535584]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2005.
Kikli Tivadar (1921-)
   Tódorka úr történetei II. és más elbeszélések / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2004. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-9144-07-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2536085]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2005.
Kisfalussy Bálint (1939-)
   Kapofáncs : szilágysági gyermekkor mesehangulattal: Palacsinta, Nyurga Gyurka, Cseresznyetolvaj, Füllentő mese / Kisfalussy Bálint ; ill. Péter László. - Budapest : Timp, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86478-7-6 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2535581]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2005.
Köves István (1938-)
   Tört/én/elem / Köves István. - Szeged : Bába, 2004. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-50-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2535923]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2005.
Lengyel Géza
   A pingponglabda dúdolója / Lengyel Géza ; [a rajzokat kész. Lengyel Nagy Sára]. - [Budapest] : Szerző, [2004]. - 134 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-460-040-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535514]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2005.
   Egy más egymás : olvasókönyv / Szigeti Lajos Sándor szerk. - Szeged : JGYF K., 2004. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Egészségfejlesztés, ISSN 1785-8577)
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - világirodalom - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11
[AN 2535444]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2005.
Millett, Helen
   Ha igazán szeretsz / Helen Millett. - Szeged : Bába, 2004. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-46-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2535641]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2005.
Molnár Pál
   Apró tüzek ködös éjszakában : összegyűjtött versek / Molnár Pál. - Kaskantyú : Képviselőtestület : Kaskantyú Községért Közalapítvány, 2004. - 88 p. ; 21 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 4.)
Példányszám: 500
ISBN 963-216-996-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2534073]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Írások Csókáról / Móra Ferenc ; [összeáll. Olajos Laura]. - Szeged : Bába, 2004. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9511-92-7 fűzött : ár nélkül
Csóka - magyar irodalom - régészet - válogatott művek
894.511-821 *** 903/904(439-2Csóka)
[AN 2536079]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2005.
Nagy Lajos (1970-)
   Végy óvatosan tenyeredbe / Nagy Lajos. - Baja : [Magánkiad.], 2004. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-000-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2533908]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2005.
Nagy László (1925-1978)
Művek (vál.)
   Sebő - Nagy László / [a grafikai kompozíciókat Nagy László rajzainak és kéziratainak felhasználásával Nagy András kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 47 p. : ill. ; 16 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-862-X kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2536640]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2005.
Nemere István (1944-)
   Szomszédom a halál / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-55-6 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2535293]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2005.
Papp Tibor (1936-)
   Olivér könyve / Papp Tibor. - Budapest : Kortárs, 2004. - 190 p. ; 21 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 963-9593-11-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2533919]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2005.
Para-Kovács Imre (1965-)
   Lassú fény / Para-Kovács Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-368-988-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2537086]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2005.
Pusztay János (1948-)
   Búcsú váramtól / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 131 p., [7] fol. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 963-9438-23-5 fűzött : ár nélkül
Szombathely - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439-2Szombathely(0:82-92)
[AN 2534514]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2005.
Rogosz János
   Egy vén csavargó könyve / Rogosz János. - [Örkény] : Rogosz J., cop. 2004. - 54 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2534619]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2005.
Rónay György (1913-1978)
   A szeretet bilincsei : elbeszélések / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 195, [2] p. ; 21 cm. - (Rónay György művei)
ISBN 963-361-566-6 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 2536611]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2005.
Rozvány György (1939-)
   Gondolatok : aforizmák, bölcsességek, szállóigék / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2004. - 168 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-368-813-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2537111]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2005.
Sári Gál Imre (1923-)
   Álmaim szépröptű lepkéje / Sári Gál Imre ; [közread. az] Összmagyar Testület - A CÉH. - Budapest : Összmagyar Test. - A CÉH, 2004. - 32 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9289-91-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2536501]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2005.
Sári Gál Imre (1923-)
   Harminc üzenet / Sári Gál Imre ; [kiad. az] Összmagyar Testület - A CÉH. - Budapest : Összmagyar Test. - A CÉH, 2004. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-909-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2536497]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2005.
Sorel, Frank
   Közelebb a csillagokhoz / Frank Sorel. - [Budapest] : JLX, cop. 2004. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-210-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2537181]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2005.
Szalay Zsuzsánna (1954-)
   Királyi út : mély, mag, fekete, fehér, tar, rog / Szalay Zsuzsánna. - Budapest : Szerző, 2004. - 123 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-430-860-0 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - antológia
894.511-821 *** 76(439)(092)Szalay_Zs.
[AN 2535516]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2005.
Sziládi Zoltán (1960-)
   ...nyolcvanas évek.. / Sziládi Zoltán. - [Budapest] : ÚMK, cop. 2004. - 82 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9494-61-5 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 2535649]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2005.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Kuszi-Muszi-Alamuszi : dalok a Holdbéli Nyúlról / Szilágyi Ákos ; Nagy Eszter rajz. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - LXIV p. : ill., színes ; 20 cm + CD
ISBN 963-9578-13-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535233]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2005.
   Tág a világ : versek, mesék 5-7 éveseknek / [összeáll. Ákossy Eszter, Tarbay Ede] ; [... ill. Borbás Zoltán, Faltisz Alexandra]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 206 p. : ill., színes ; 25 cm + CD
ISBN 963-19-5256-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - világirodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese - verses mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-13(02.053.2)(082) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2536406]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2005.
Takács Tibor (1927-)
   Kék tükör : az utazás csodájáról / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2004. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-9511-95-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2535750]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2005.
Tánczos Krisztina
   Kipattant levelek : versek és rajzok / Tánczos Krisztina. - Budapest : Mementó, 2004. - 43 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-778-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2534394]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2005.
Timár György (1929-2003)
   Társulati vacsora : [elbeszélések] / Tímár György ; [az utószót írta Del Medico Imre]. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-71-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2535217]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2005.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   Vérvörös sirály : regény / Tolvaly Ferenc. - [Budapest] : Officina '96, 2004. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 963-9464-53-8 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2536704]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2005.
Vágó Csaba
   Viperafészek / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-43-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2535332]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2005.
Varga S. József (1949-2004)
   Hűség ; Hátország / Varga S. József. - Szekszárd : Babits, 2004. - 338 p. ; 24 cm
ISBN 963-9556-18-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2536706]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2005.
Veszelka Attila (1955-)
   Debussy-prelűdök / Veszelka Attila ; Sávai Márta grafikák. - Szeged : Bába, 2004. - 56 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9511-70-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2535935]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2005.
   Vidám mesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2004]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Vidám mesék a Nestlé-től
ISBN 963-348-089-2 fűzött : ár nélkül
gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2535240]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2005.
Wimmer Mária, M. (1950-)
   A lélek szabadsága : versek, novella, regényrészlet / Lévai Wimmer Mária ; [közread. a] Cserhát Művész Kör Győr-Moson-Sopron Megyei Csoportja. - Budapest ; Győr : Cserhát Művészkör Győr-Moson-Sopron M. Csop., 2004. - 32 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-214-913-0 * fűzött : 300,- Ft (hibás ISBN 63-214-913-0)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2534419]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2005.
Wolff, Stephen J.
   Hauma : kalandos regény az óperzsa titkok rejtelmes világából / írta Stephen J. Wolff. - Budapest : Talentum, 2004. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-954-9 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2535521]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

997 /2005.
Bartos Erika
   Bogyó és Babóca karácsonya : télapó, karácsony / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : Print-X, 2004. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86655-0-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2535628]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2005.
Bartos Erika
   A varázssziget : [színezőfüzet] / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : Print-X, cop. 2004. - [24] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86655-1-3 fűzött : 390,- Ft
kifestőkönyv
087.5(084.1)
[AN 2535941]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2005.
Guile, Gill
   Betűk / [rajz. Gill Guile] ; [írta Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Keresd és forgasd!)
Forgatható korongokkal
ISBN 963-86491-4-3 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534823]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2005.
Guile, Gill
   Háziállatok / [rajz. Gill Guile] ; [írta Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Keresd és forgasd!)
Forgatható korongokkal
ISBN 963-86491-6-X kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534988]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2005.
Guile, Gill
   Számok / [rajz. Gill Guile] ; [írta Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Keresd és forgasd!)
Forgatható korongokkal
ISBN 963-86491-5-1 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534996]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2005.
Guile, Gill
   Vadállatok / [rajz. Gill Guile] ; [írta Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Keresd és forgasd!)
Forgatható korongokkal
ISBN 963-86491-7-8 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534992]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2005.
   Ha én cica volnék.. : mondókák, versek gyermekeknek / [ill. Toroczkay Balázs]. - [Kisújszállás] : Óperencia, [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9551-20-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534586]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2005.
   Icinke-picinke és más mesék / [ill. Lovász Anita]. - Debrecen : TTK, [2004]. - 27 p. : ill., színes ; 18 cm
Tart.: Icinke-picinke. A koró és a kismadár / Arany László ... A mezei egér / Aesopus ...
ISBN 963-596-298-3 kötött : 600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534528]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2005.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2004, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86610-1-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2540072]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2005.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Priklûčeniâ Pifa (magyar)
   Pif kalandjai / Vlagyimir Szutyejev rajz. ; [magyar szöveg Pavlov Anna, Veress Miklós fordítása alapján]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2004. - [38] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-8453-89-3 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2534912]
MARC

ANSEL
UTF-8