MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:29:03
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

1007 /2005.
   A Néprajzi értesítő repertóriuma, 1900-2000 / szerk. Nagy Réka ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2003. - 181, [18] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9540-04-8 fűzött : ár nélkül
Néprajzi értesítő, ISSN 0077-6599
Magyarország - folyóirat - néprajz - repertórium
050(439)Néprajzi_értesítő:014.3 *** 39:016
[AN 2538197]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1008 /2005.
Balogh Ferencné (1940-)
   A gyermekkönyvtári munka alapjai / Balogh Ferencné. - Budapest : KI, 2004. - 46 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 963-201-612-2 fűzött : ár nélkül
gyermekkönyvtár - tankönyv
027.625(078)
[AN 2538800]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2005.
   A holló jegyében : fejezetek a Corvinák történetéből / szerk. Monok István ; [az olasz cikkeket Todero Anna ford.] ; [szövegek Angela Dillon Bussi et al.] ; [közread. ... az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : Corvina : OSZK, cop. 2004. - 210 p. : ill., színes ; 32 cm
Kész. a 2002-ben Modenában rendezett "Nel signo del Corvo. Libri e miniature della bibliotheca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490)" c. kiállítás katalógusa alapján. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5358-3 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - 15. század - kódex
091.14(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I.
[AN 2538787]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2005.
Shepherd, Rowena
1000 symbols (magyar)
   1000 jelkép : 1157 ábrával / Rowena & Rupert Shepherd ; [ford. Lehotai Ildikó, Szabó Rita, Tőkés Bence]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 351 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 351.
ISBN 963-336-986-X kötött : ár nélkül
jelkép - művelődéstörténet - lexikon
003.62:030 *** 930.85(100) *** 316.773 *** 7.045.2
[AN 2539247]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1011 /2005.
   PRopaganda a mai médiában : írások az internet és a média világából, 2004 / szerk. Csermely Ákos és Sükösd Miklós. - [Budapest] : [Média Hungária], 2004. - 422 p. : ill. ; 21 cm. - (Média Hungária könyvek, ISSN 1587-3846 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-689-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - propaganda - tanulmánygyűjtemény
791.9.096/.097 *** 070(100) *** 659(100) *** 681.324 *** 316.7
[AN 2538988]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2005.
Zsolt Péter
Médiaetika és funkciói (új kiadása)
   Médiaetika : funkciói, elmélete, gyakorlata : szakmai etikák / Zsolt Péter. - 5. bőv. kiad. - Vác : Eu-Synergon, cop. 2004. - 289 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-286.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9946-6)
média - sajtóetika
791.9.096/.097 *** 070 *** 179.1
[AN 2542314]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1013 /2005.
365 nirvana here and now (magyar)
   365 nirvána itt és most : éljünk meg minden percet megvilágosodva / szerk. és jegyzetekkel ell. Josh Baran ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - XXIII, 402 p. ; 19 cm
Bibliogr. : p. 379-400.
ISBN 963-425-028-9 kötött : 2499,- Ft
okkultizmus - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84)
[AN 2537342]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2005.
Blaze, Chrissie
The baby's astrologer (magyar)
   Babahoroszkóp : csecsemőkortól hároméves korig / Chrissie Blaze ; [ford. Jánoska Péter]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 311 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 310-311.
ISBN 963-7168-00-1 fűzött : 1490,- Ft
asztrológia - csecsemő
133.52-053.2
[AN 2538211]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2005.
Gulyás István (1922-)
   Új Nostradamus / Gulyás István, Ormós Mária. - Budapest : Gulyás I., 2004. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-394-7 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus
133.3
[AN 2538235]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2005.
Horváth Andrea
   Sors és horoszkóp : mire tanítanak a csillagok? / Horváth Andrea. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 130 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-695-164-0 kötött : 2598,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2537228]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2005.
Menyhért László, L. (1954-)
   Okkult tudományok kézikönyve / L. Menyhért László. - Budapest : Urbis, 2004. - 158 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-9291-69-2 fűzött : ár nélkül
okkultizmus - titkos társaság - jelkép
133 *** 003.62 *** 7.045 *** 061.236.5
[AN 2538438]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2005.
Sitchin, Zecharia
The stairway to heaven (magyar)
   Dimenziókapu ahol az ember átlépheti a halál jelentette határt, és csatlakozhat az égiekhez / Zecharia Sitchin ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Földkrónikák sorozat)
Bibliogr.: p. 344-[350].
ISBN 963-528-790-9 fűzött : 3490,- Ft
okkultizmus - jelenség - művelődéstörténet - ókori Egyiptom
133 *** 001.94 *** 930.85(32)
[AN 2539127]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1019 /2005.
Kalotás Zsolt (1952-)
Nemzeti parkok Magyarországon (angol)
   Hungary's national parks : nature and landscape / [text] Zsolt Kalotás ; [phot. by Zsolt Kalotás et al.] ; [transl. ... by Richard Vince]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 215 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-979-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti park - fényképalbum
502.4(439)(084.12)
[AN 2539166]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2005.
Kalotás Zsolt (1952-)
   Nemzeti parkok Magyarországon : természet és táj / [szöveg] Kalotás Zsolt ; [a fotókat kész. Kalotás Zsolt et al.]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 215 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-926-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti park - fényképalbum
502.4(439)(084.12)
[AN 2539163]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2005.
   Környezetminőség, életminőség : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2004. október 27. / [szerk. Jávor András, Tamás János]. - Debrecen : DE ATC, 2004. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-80-1 kötött : ár nélkül
emberi ökológia - konferenciakiadvány - emlékkönyv
504.75 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2538709]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1022 /2005.
   Alkalmazott statisztika / [szerk.] Szűcs István ; [szerzők Csatai Rózsa et al.]. - Budapest : Agroinform, [2004]. - 551 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 550-551.
ISBN 963-502-761-3 fűzött : ár nélkül
matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.24(075.8)
[AN 2539455]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2005.
   Matematika az általános képzéshez a tanító szak számára / [szerk. Pappné Ádám Györgyi] ; [szerzők Brindza Attila et al.]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-19-5509-5 fűzött : 2144,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2538097]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1024 /2005.
Kerrod, Robin
The way science works (magyar)
   A tudás felfedezése / írta Robin Kerrod és Sharon Ann Holgate. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2004. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Legindi Zoltán
ISBN 963-549-138-7 kötött : 4990,- Ft
természettudomány - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2539331]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1025 /2005.
Szablyár Péter (1948-)
   Föld alatti Magyarország / Szablyár Péter ; [fényképek Borzsák Péter et al.]. - Budapest : Panoráma, 2004. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-243-903-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - barlang - föld alatti létesítmény - alagút - bánya - pince
551.44(439) *** 624.19(439) *** 622(439) *** 643.8(439)
[AN 2537556]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1026 /2005.
Chapman, Allan
Gods in the sky (magyar)
   Istenek az égen : csillagászat, vallás és kultúra az ókortól a reneszánszig / Allan Chapman ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 319 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 301-313.
ISBN 963-9437-98-0 kötött : 2499,- Ft (hibás ISBN 963-9437-98-4)
csillagászat - művelődéstörténet - ókor - középkor
52(100)".../16" *** 52(3)(091) *** 930.85(100)".../16" *** 930.85(3)
[AN 2537268]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2005.
Tomka-Szászky János (1692-1762)
   Magyarország első történelmi atlasza / Tomka Szászky János ; [a térképmagyarázatokat írta Tóth Gergely] ; [az Introductio szövegét ford., a ... jegyzeteket kész., és a bev. tanulmányokat írta Tóth Gergely, Török Enikő] ; [a névmutatót kész. Török Enikő]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 60 p. : ill., színes, térk. ; 29 cm
Tart.: Magyarország történelmi és közigazgatási atlasza : 1751 ; Bevezetés az ókori és középkori Magyarország földrajzába : Introductio : 1781. - Egys. cím: Introductio in geographiam Hungariae antiqui et medii aevi. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-336-987-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - kartográfia - 18. század
528.9(439)"17"
[AN 2537541]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1028 /2005.
   European Arachnology 2002 : 20th European Colloquium of Arachnology : Szombathely, ... 22-26 July 2002 / ed. Ferenc Samu & Csaba Szinetár ; [publ. by the] Plant Protection Institute& Berzsenyi College. - Budapest : Plant Protection Inst. HAS ; Szombathely : Dep. of Zoology Berzsenyi D. College, 2004. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliohgr. a tanulmányok végén
ISBN 963-214-791-X fűzött : ár nélkül
pók - konferenciakiadvány
595.44 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2538172]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2005.
Győri Zoltán (1948-)
   Élelmiszer- és takarmányfehérjék minősítése / Győri Zoltán, Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar. - [Debrecen] : DE ATC Mezőgazdaságtudományi Kar, 2004. - 280 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 267-280.
Fűzött : 5430,- Ft
fehérje - takarmányozás - élelmiszer-biokémia - egyetemi tankönyv
577.112(075.8) *** 591.13 *** 636.085.13 *** 663/664.017 *** 612.392
[AN 2538326]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2005.
   In vitro culture and horticultural breeding : biotechnology, as theory and practice in horticulture : fifth IVCHB Sympsium : Debrecen ... September 12-17, 2004 : book of abstracts and programme / [ed. by M. G. Fári and I Holb]. - [Debrecen] : [s.n.], 2004. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
biológiai technológia - kertészet - konferenciakiadvány
579.6 *** 634 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2538376]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2005.
Majer József (1944-)
   Bevezetés az ökológiába / Majer József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 254 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 963-9542-25-3 kötött : 3480,- Ft
ökológia - egyetemi tankönyv
574(075.8)
[AN 2537885]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2005.
Porcsalmy Soma (1832-1914)
   Kis állattan : az emlősállatokról versekben : jó gyermekeknek és az érdeklődő felnőtteknek olvasmányul / Porcsalmy Soma ; [kieg. Nagy Sándor Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9396-69-9 fűzött : ár nélkül
emlős - gyermekvers
599(0:82-14)(02.053.2) *** 599
[AN 2538053]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2005.
Takács Erika
   Kalandozások a természet és az állatok titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Fix Kvk., 2004. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86536-4-7 kötött : ár nélkül
flóra - fauna - földrajz
581.9(100) *** 591.9(100) *** 911.2(100)
[AN 2539019]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2005.
Watson, James D.
DNA (magyar)
   DNS : az élet titka / James D. Watson, Andrew Berry ; [ford. ... Boross Ottilia, ... Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - XIV, 446 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-430. és a jegyzetekben
ISBN 963-7525-56-4 kötött : ár nélkül
molekuláris biológia - dezoxiribonukleinsav
577.21
[AN 2539210]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1035 /2005.
   A BM Központi Kórház és Intézményei fennállásának 55. évfordulója alkalmából rendezett Jubileumi Tudományos Kongresszus programja és az előadások kivonatainak gyűjteménye : Budapest, 2004. november 18-20. / [a kongresszus rendezője BM Központi Kórház és Intézményei]. - [Budapest] : BM Közp. Kórház és Intézményei, 2004. - 126 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
orvostudomány - konferenciakiadvány
616 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2539377]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2005.
Buegel, Dale M.
Homeopathic remedies (magyar)
   Homeopátiás orvoslás : bevezetés a homeopátia alapjaiba szakemberek és érdeklődők számára / Dale Buegel, Blair Lewis, Dennis Chernin ; [ford. Heiczman Ágnes]. - Budapest : Mérték, 2004. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-229.
ISBN 963-9519-99-5 fűzött : ár nélkül
homeopátia
615.015.32
[AN 2541607]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2005.
   Dr. Balogh Béla, 1890-1947 : egy tudós tanár életútja : időszaki kiállítás a Damjanich János Múzeumban, 2004. november 12 - 2005. január 30. / [szerk. Kaposvári Gyöngyi, Pató Mária]. - Szolnok : [Damjanich Múz.], 2004. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Szolnoki arcképcsarnok, ISSN 1418-690X ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Balogh Béla műveinek vál. bibliográfiája: p. 106-114. - Példányszám: 500
ISBN 963-9273-26-0 fűzött : ár nélkül
Balogh Béla (1890-1947)
Szolnok - tudós - embertan - 20. század - közgyűjtemény - életrajz - kiállítási katalógus - személyi bibliográfia
572(439)(092)Balogh_B. *** 061.4(439-2Szolnok) *** 012Balogh_B.
[AN 2538737]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2005.
Gaálné Póda Bernadette
   Gyomorbetegek diétáskönyve : zsír-, fűszer-, cukorszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 200 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-955-9 fűzött : ár nélkül
gyomorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.33 *** 641.563(083.12)
[AN 2541673]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2005.
Gonda István
A szépség szimfóniája (új kiadása)
   Idézetek Gonda István & Illés Csilla A szépség szimfóniája című albumából. - Budapest : Pontifex, 2004. - 119 p. : ill. ; 17 cm
Esszencia A szépség szimfóniájából (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-21728-4-1)
szexuálpszichológia - szépség - szerelem - idézetgyűjtemény
159.922.1(0:82-84) *** 111.85 *** 392.6 *** 316.7
[AN 2539171]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2005.
   Hatóanyagok, készítmények, terápia : fókuszban a keringési rendszer / [szerk.] Borvendég János, Polák Gyula, Váradi András ; [szerzők Alföldi Sándor et al.]. - Budapest : Melinda, [2004]. - XI, 227 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2004. okt. 27. - Példányszám: 4000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85822-2-7)
szívgyógyászat - szívgyógyszer
616.12-085 *** 615.22
[AN 2538279]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2005.
Jávor Tibor (1926-)
   A bélbetegségek és étrendi kezelésük : tünetek, megelőzési és kezelési lehetőségek : receptek, gyakorlati tanácsok, táblázatok / Jávor Tibor, Moser Györgyné. - Budapest : Golden Book, cop. 2004. - 142 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 963-8232-93-5 fűzött : 2520,- Ft
bélbetegség - diéta - szakácskönyv
616.34 *** 641.563(083.12)
[AN 2541735]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2005.
Kirády Attila
   Emberkísérletek / Kirády Attila. - Pécs : Alexandra, 2004. - 239 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Emberkísérletek a náci haláltáborokban
ISBN 963-368-986-4 kötött : ár nélkül
Németország - történelem - orvostörténet - koncentrációs tábor - kísérlet - 20. század
61(430)"193/194" *** 61.001.5 *** 343.819.5(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 2539022]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2005.
   Nyolcvan év a magyar gyógyszerészet szolgálatában / [fel. szerk. Hankó Zoltán] ; [szerk. Brantner Antal, Sági Erzsébet] ; [közread. a] Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. - [Budapest] : MGYT, 2004. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-217-370-8 kötött : ár nélkül
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Magyarország - gyógyszerészet - egyesület - történeti feldolgozás
615 *** 061.2(439)(091)
[AN 2539302]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2005.
Peters, Michael
Home doctor (magyar)
   Háziorvos / Michael Peters. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Pongrácz Péter
ISBN 963-549-165-4 kötött : 9900,- Ft
betegség - kézikönyv
616:030
[AN 2539337]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2005.
   Pszichológiai alapismeretek / [szerk. Csondorné Schüller Gabriella] ; [szerzők Kováts Daniella et al.] ; [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Pszichológiai Tanszék és Laboratórium. - Budapest : Rejtjel, 2004. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2538793]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2005.
Russell, Roger
   Fordítsunk hátat a fájdalomnak : bölcs megoldás a hátfájás leküzdésére : a Feldenkrais módszer gyakorlati alkalmazása / Roger Russell ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2004. - 193 p. : ill. ; 22 cm
A ford. a "Dem Schmerz den Rücken kehren" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9493-12-0 fűzött : 2180,- Ft
gyógytorna
615.825
[AN 2538863]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2005.
Schoenfeld, Yehuda
Autoimmune diseases (magyar)
   Autoimmun betegségek : a bennünk lakozó ellenség / Yehuda Shoenfeld ; ford. Farkas Elek. - [Budapest] : Springer Tud. K. : M. Kvklub, 2004. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-549-178-6 fűzött : ár nélkül
immunitás - autoimmun-betegség
616-056 *** 612.017.1
[AN 2538903]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2005.
Spa style Europe (magyar)
   Spa-élmény Európában : a testi-lelki jólét leggazdagabb forrásai / [ford. Laky Krisztina]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 228, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [229].
ISBN 963-7052-05-4 kötött : 5990,- Ft
Európa - gyógyfürdő
615.838(4)
[AN 2537267]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2005.
Stájer Géza (1936-)
   Méregtől a gyógyszerig / Stájer Géza. - Budapest : Galenus, 2004. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86336-9-7 kötött : 2900,- Ft
gyógyszer - gyógykészítmény - gyógyhatás - méreg
615
[AN 2537528]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2005.
Stoppard, Miriam
Defying age (magyar)
   Dacolj az éveiddel! : Hogyan maradjunk fiatalok? / Miriam Stoppard. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 287 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Lehoczky Szilvia és Varga Attila
ISBN 963-549-135-2 kötött : 9900,- Ft
öregkor higiénéje - változás kora
613.98 *** 613.99
[AN 2539336]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2005.
Szarvasházi Judit
   Képek és emlékek patikáink múltjából / [írta és szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2004. - 129, [7] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [136].
ISBN 963-86336-8-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszertár - történeti feldolgozás - album
614.27(439)(091)(084.1)
[AN 2537544]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2005.
Trull, Timothy J.
Clinical psychology (magyar)
   Klinikai pszichológia : elmélet, módszertan és hivatás / Timothy J. Trull, E. Jerry Phares ; [ford. Berghammer Rita] ; [... magyar vonatkozásokkal kieg. Perczel Forintos Dóra]. - Budapest : Osiris, 2004. - 832 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 721-792.
ISBN 963-389-684-3 kötött : 5500,- Ft
lélektan - elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2538858]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2005.
   Urológia / Farkas László [et al.] ; szerk Tóth Csaba. - Budapest : Medicina, 2005. - 488 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-242-912-5 kötött : ár nélkül
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 2537605]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2005.
Ványi József
   EKG alapismeretek háziorvosok számára / [szerzők Ványi József, Vértes András]. - 2., átd. kiad. - [Budapest] : Viviankom-2000, cop. 2004. - 52 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-86502-4-9 fűzött : ár nélkül
szívgyógyászat - orvosi műszer
616.12-008.3-073.96
[AN 2538108]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2005.
Williams, Frances
Babycare for beginners (magyar)
   Babaápolás : lépésről lépésre / Frances Williams ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9329-99-1 fűzött : 1995,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2537677]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2005.
Woolfson, Richard C.
Your child's body language (magyar)
   Gyerek testbeszéd : mit jelentenek gyermekeink jelzései és kifejezései? / Richard Woolfson ; [ford. Lénárd Csilla]. - [Budapest] : Trivium, [2004], cop. 1999. - 126 p. ; 20 cm
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-7570-62-4)
testbeszéd - gyermek - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 159.925.8
[AN 2541667]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2005.
Yu, Tricia
Tai chi (magyar)
   Taj Csi : a test és a szellem számára / Tricia Yu. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Stern Gabriella
ISBN 963-549-134-4 kötött : 3990,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
613.71
[AN 2539341]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1058 /2005.
   Hagyományos és megújuló energiák / szerk. Sembery Péter, Tóth László ; [írták Árpási Miklós et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 522 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 513-517.
ISBN 963-9553-15-8 kötött : ár nélkül
energiagazdálkodás - egyetemi tankönyv
620.9(075.8)
[AN 2537524]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1059 /2005.
Bíró László
   Önkormányzati információs rendszer az interneten / Bíró László. - Pécs : PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2004. - 49 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció és kultúra, ISSN 1588-757X ; 3.)
Bibliogr.: p. 36-37.
Fűzött : 300,- Ft
Pécs - információs rendszer - önkormányzat
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 352(439-2Pécs)
[AN 2537615]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Access 2003 [elektronikus dok.] : adatbázisok létrehozása : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9430-51-X
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(086.86)
[AN 2543088]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Access 2003 [elektronikus dok.] : lekérdezéstől testre szabásig : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9430-49-8
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(086.86)
[AN 2543094]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Access 2003 [elektronikus dok.] : űrlapok létrehozása és adatelérés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-03-0
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(086.86)
[AN 2543092]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2005.
Vokorokos, Liberios
   Digital computer principles / Liberios Vokorokos. - Budapest : Typotex, 2004. - 229 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 963-9548-09-X kötött : ár nélkül
számítógép
681.3
[AN 2537639]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1064 /2005.
Grimm, Claus
Alte Bilderrahmen (magyar)
   Régi képkeretek : korszakok, típusok, anyagok / Claus Grimm ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 188 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-9560-91-X kötött : 4200,- Ft
képkeretezés - ipartörténet
686.5(100)(091)
[AN 2538791]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2005.
Szilágyi Tamás
   Száz éves az ofszetnyomtatás / Szilágyi Tamás ; [az interjúkat Gál Ottó kész.]. - [Budapest] : PrintConsult Kft., [2004]. - 255 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-217-052-0 kötött : ár nélkül
ofszetnyomtatás - ipartörténet
655.344(091)
[AN 2538817]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1066 /2005.
Műszaki Kémiai Napok (2004) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '04 : Veszprém, 2004. április 20-22. = Days of Chemical Engineering '04 / [szerk. Filka Judit] ; [kiad. a Műszaki Kémiai Kutató Intézet]. - [Veszprém] : KE MKKI, [2004]. - [6], 364 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 125
ISBN 963-9495-37-9 fűzött : ár nélkül
műszaki kémia - konferenciakiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2538782]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1067 /2005.
Fodor Gusztáv
   Felvonók : villamos üzemű és hidraulikus személyfelvonók / [szerzők Fodor Gusztáv, Temesvári Jenő]. - Budapest : ÉTK, 2004. - 164 p. : ill. ; 22 cm. - (Építési kézikönyvek, ISSN 1587-1975 ; 5.)
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-513-179-8 fűzött : 2625,- Ft
felvonó
692.66 *** 621.876
[AN 2537274]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1068 /2005.
Nemere István (1944-)
   Kalózok : a kalózkodás története / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-78-5 fűzött : ár nélkül
kalóz - történeti feldolgozás
656.61.086.26(100)(091) *** 930.85(26)
[AN 2538283]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1069 /2005.
Borok bűvöletében (angol)
   Under the spell of wines : award-winning Hungarian wines at world competitions / [ed. ... Andrássy Krisztina, Kemenszky Ágnes, ... Hantos László] ; [... wine photos Teszár Ákos] ; [... transl. Szanyi Laura]. - [Budapest] : Eufónia Kft., 2005. - 81 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-918-2)
Magyarország - bor - nemzetközi verseny
663.2(439) *** 06.063(100)
[AN 2538822]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2005.
   Borok bűvöletében : világversenyek győztes magyar borai / [szerk. ... Andrássy Krisztina, Kemenszky Ágnes, ... Hantos László] ; [... borfotók Teszár Ákos]. - [Budapest] : Eufónia Kft., 2004. - 81 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-216-918-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - bor - nemzetközi verseny
663.2(439) *** 06.063(100)
[AN 2538815]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2005.
Del Amo, Celina
Hundenschule step-by-step (magyar)
   Kutyaiskola lépésről lépésre / Celina del Amo szöveg ; Dieter Kothe fotó ; [ford. Barna Judit]. - [Budapest] : Elektra, 2004. - 126 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-7053-04-2 kötött : 2700,- Ft
kutya
636.7
[AN 2537447]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2005.
Elekesné Kaminszky Mariann
   A burgonya cisztaképző fonálférgei: Globodera rostochiensis (Woll.) és G. pallida Stone / írta Elekesné Kaminszky Mariann, Szőnyegi Sándor. - Budapest : Agroinform, [2004]. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött : ár nélkül
burgonyatermesztés - fonálféreg
633.491 *** 632.651.32 *** 595.132
[AN 2539452]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2005.
   Informatika szaktanácsadóknak / [szerk. Kárpáti László] ; [szerzők Ábrahám Norbert et al.] ; [közread. az] FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet. - 2. kiad. - Budapest : FVM Képzési és Szaktanácsadási Int., 2004. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9317-39-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - internet - adatbázis - mezőgazdaság
338.43(439) *** 681.324Internet
[AN 2537455]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2005.
   Jövőkép az európai mezőgazdaságról, az agrárköztestületek szerepéről : válogatás a Budapesti Agrárkamara által szervezett - 2004. március 11-én megtartott - "Az agrártestületi jövőkép" című konferencia, valamint a "Nemzeti agrár- és agrár-környezetgazdálkodási program kilátásai az Európai Unióban" című előadássorozatának anyagaiból / [... szerkbiz. ... Rózsás Attila et al.]. - Budapest : Agroinform, 2004. - 246, [2] p., [7] t. : ill. ; 24 cm
Az előszó és az utószó magyar, angol, német, francia, orosz és kínai nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-063-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
338.43(439)"200" *** 338.43(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2539465]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2005.
Kovács János
   Egyetemes és magyar agrárfejlődés / Kovács János ; [közread. a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum]. - Debrecen : DE ATC, 2004. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-392.
ISBN 963-9274-77-1 fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
338.43(100)(091)(075.8)
[AN 2538364]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2005.
Manning, David
Exotic pet handbook (magyar)
   Egzotikus kedvencek kézikönyve : útmutató a szokatlan kedvencek vásárlásához, gondozásához és tenyésztéséhez / David Manning ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-425-016-5 fűzött : 1999,- Ft
állattartás - hüllő - kétéltű - gerinctelenek
636.98 *** 636.99 *** 636.045
[AN 2537426]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2005.
   A nyolcadik évtizedben.. / [szerk. Sági Ferenc] ; [közread. a] Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság. - Szeged : Gabonatermesztési Kut. Kht. ; [Budapest] : Agroinform, 2004. - 415 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 361-415.
ISBN 963-502-817-2 kötött : ár nélkül
Gabonatermesztési Kutató Kht. (Szeged)
Szeged - növénytermesztés - növénynemesítés - kutatóintézet
633 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 2539458]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2005.
   A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 50 éves története / [szerk. Páll Péter, Sipos Tibor] ; [összeáll. Szojka Tamás] ; [szerzők Csikai Csaba et al.]. - [Nyíregyháza] : [Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Növény- és Talajvédelmi Szolg.], [2004]. - 47 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (Nyíregyháza)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - talajvédelem - növényvédelem
631.6.02(439.161) *** 632(439.161) *** 061.5(439-2Nyíregyháza)
[AN 2538304]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2005.
   Zöldségtermesztés szabadföldön / szerk. Hodossi Sándor, Kovács András, Terbe István ; [írta Barnóczki Attila et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 355 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1800
ISBN 963-286-166-3 kötött : ár nélkül
zöldségtermesztés - egyetemi tankönyv
635(075.8)
[AN 2537535]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1080 /2005.
Clifton-Mogg, Caroline
Textile style (magyar)
   Textilek a lakásban / Caroline Clifton-Mogg ; Andrew Wood fotóival ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gulliver, [2004]. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9232-35-1 kötött : 4990,- Ft
lakástextília
645 *** 677.07
[AN 2538066]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2005.
   Az édességek nagykönyve : 1000 recept : sütemények, édes tészták, hideg desszertek / [a recepteket vál., a kommentárokat szerk. és a függeléket kész. Sylvia Mercier-Gabet]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 455 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Benkő Ferenc
ISBN 963-368-783-7 kötött : ár nélkül
sütemény - fagylalt - szakácskönyv
641.85(083.12)
[AN 2537532]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2005.
Hardy, Thomas
Great braids! (magyar)
   Hajfonatok : a frizurakészítés új hulláma! / Thomas Hardy. - Pécs : Alexandra, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-622-9 fűzött : ár nélkül
hajviselet
646.72
[AN 2537682]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2005.
Hargitai György (1963-)
   Remek Chef ecetek & receptek / [írta és összeáll. Hargitai György] ; [Dágány Ferenc fotók] ; [kiad. a Buszesz Élelmiszeripari Rt.]. - Budapest : Buszesz Rt., 2004. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-214-940-8 fűzött : 195,- Ft
ecet - szakácskönyv
641.55(083.12):641.882 *** 641.882
[AN 2538190]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2005.
Holocsi János
   Koktéldivat / Holocsi János. - Pécs : Alexandra, [2004]. - [64] p. : ill., színes ; 22 cm
Fotó Schäffer László
ISBN 963-369-018-8 kötött : ár nélkül
koktél
641.87(083.12)
[AN 2541691]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2005.
Kerber, Georg
Gleisbau auf Modellbahnanlagen (magyar)
   Modellvasúti pályák építése / Georg Kerber, Andreas Stirl ; [ford. Szüle Dénes] ; [a szabványokat ford. Végvári István]. - Budapest : Cser K., 2005. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9560-77-4 kötött : 2980,- Ft
vasútmodellezés
689 *** 629.4.001.572
[AN 2538872]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2005.
Korpádi Péter
   Hagyományos magyar ételek / Korpádi Péter, Patyi Árpád. - Budapest : Medicina, 2005. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-242-952-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2539306]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2005.
Lansky, Vicki
Feed me I'm yours (magyar)
   Kicsiknek, finomat : egészséges és tápláló falatok / Vicki Lansky ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : Animus, 2004. - 133 p. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9563-25-0 fűzött : ár nélkül
csecsemő - étel - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2538333]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2005.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   77 téli menü / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2004. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-48-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2541606]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2005.
   A világ leghíresebb ételei / szerk. Verhóczki István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-81-5 fűzött : ár nélkül
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 2538129]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2005.
Zackel Erna
   Süssünk otthon : kenyér, péksütemény, lángos, pizza, kalács, kuglóf sütése házilag / Zackel Erna. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-27-6 fűzött : ár nélkül
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2540315]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2005.
Zámbó Tibor
   Zala ízei / [a recepteket összegyűjt. ... Zámbó Tibor] ; [a képeket kész. Kotnyek István]. - Nagykanizsa : Canissa, [2004]. - 104 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9379-51-4 kötött : ár nélkül
Zala (megye) - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.121)(083.12)
[AN 2538322]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1092 /2005.
Heidegger, Martin
Die Grundbegriffe der Metaphysik (magyar)
   A metafizika alapfogalmai : világ, végesség, magány / Martin Heidegger ; [ford. Aradi László, Olay Csaba] ; [szerk., ... a jegyzeteket és az utószót írta Pongrácz Tibor]. - Budapest : Osiris, 2004. - 458 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
ISBN 963-389-607-X kötött : 3800,- Ft
filozófia - metafizika - egyetemi tankönyv
1(430)Heidegger,_M. *** 111(075.8)
[AN 2538552]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1093 /2005.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Átd. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 822, 276 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül
Biblia
22.04=945.11
[AN 2539212]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2005.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Átd. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 822, 276 p. ; 17 cm
Kötött : ár nélkül
Biblia
22.04=945.11
[AN 2541950]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2005.
Bowker, John
God (magyar)
   Isten : rövid áttekintés / John Bowker. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 400 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Bozai Ágota, Margitta Nóra és Rigó Kinga. - Bibliogr.: p. 374-381.
ISBN 963-549-121-2 kötött : ár nélkül
isten - vallástudomány
231 *** 291(035)
[AN 2539339]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2005.
Capps, Charles
God's creative power for healing (magyar)
   A Teremtő ereje meggyógyít / Charles Capps ; [ford. Szöllősi Tibor]. - 2. utánny. - Budapest : Amana 7, 2004. - 70 p. ; 14 cm
ISBN 963-86410-0-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2542030]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2005.
Gulyás István (1922-)
   Az erotikus ember / Gulyás István. - Budapest : Szerző, 2004. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-395-5 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - szerelem
244 *** 392.6
[AN 2538208]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2005.
   Hagådåh ş̌ȩl ṗ̧ȩsaḥ = Haggadah : a peszách ünnepi elbeszélés / ford. és magy. Singer Leó. - Budapest : Makkabi, 2004. - [84] p. : ill., színes ; 30 cm
Az 1917-ben Budapesten, Schlesinger kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-7475-92-3 kötött : ár nélkül
aggadikus Midrás - hasonmás kiadás
296.313 *** 094/097.07
[AN 2538968]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2005.
Jáni János
   A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek története / Jáni János ; [kiad. Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye]. - Kaposvár : Somogy-Zalai Evang. Egyhm., 2004. - 359 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9267-30-9 fűzött : ár nélkül
Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye
Somogy (megye) - Zala (megye) - evangélikus egyház - egyházmegye - egyháztörténet
284.1(439-03Somogy-Zalai_Evangélikus_Egyházmegye)(091)
[AN 2538360]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2005.
   Mariazell és Magyarország : egy zarándokhely emlékezete : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2004. május 28 - szeptember 12. / [a katalógust szerk. Farbaky Péter és Serfőző Szabolcs] ; [mtársa Prékopa Ágnes] ; [a mutatókat összeáll. Ács Pál] ; [... szerzői Barna Gábor et al.]. - Budapest : BTM, 2004. - 556 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 541-545.
ISBN 963-9340-34-0 kötött : ár nélkül
Mariazell - zarándoklat - szent hely - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
248.153.8(436-2Mariazell) *** 930.85(436-2Mariazell) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2538724]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2005.
Mariazell és Magyarország (német)
   Ungarn in Mariazell - Mariazell in Ungarn : Geschichte und Erinnerung : Austellung des Historischen Museums der Stadt Budapest im Museum Kiscell, 28. May - 12. September 2004 / [Hrsg. Péter Farbaky und Szabolcs Serfőző] ; [Mitarb. Ágnes Prékopa] ; [Verz. Pál Ács] ; [Autoren ... Balla, Gabriella et al.] ; [... Übers. Anikó Harmath]. - Budapest : Historisches Museum der Stadt Budapest, 2004. - 556 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: 541-545.
ISBN 963-9340-38-3 kötött : ár nélkül
Mariazell - zarándoklat - szent hely - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
248.153.8(436-2Mariazell) *** 930.85(436-2Mariazell) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2538908]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2005.
Ni Hua-ching
Tao: the subtle universal law (magyar)
   Tao: a leheletfinom, egyetemes törvény / Ni Hua-Ching ; [ford. Berkics György]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2004. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-38-X fűzött : 2080,- Ft
taoizmus - okkultizmus
299.513 *** 133.25
[AN 2537213]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1103 /2005.
Fritsch, Theodor
Das Rätsel des jüdischen Erfolges (magyar)
   A zsidó siker titka / F. Roderich Stoltheim ; [ford. Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2004. - 297 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-55-7 fűzött : ár nélkül
kereskedelem - siker - zsidóság
316.347(=924) *** 339 *** 65.013
[AN 2537705]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2005.
Gáspár Mátyás (1949-)
   Teleházország : a fenntartható közösségi hozzáférés gyakorlati útmutatója és forráskönyve / Gáspár Mátyás. - Budapest : Gondolat, 2004. - 227, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-227.
ISBN 963-9567-49-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - teleház - ezredforduló
316.7 *** 374.07(439) *** 364.46 *** 681.3.004.14
[AN 2537609]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2005.
Sári Mihály (1949-)
   A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai / Sári Mihály. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2004. - 273 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 256-268.
Fűzött : ár nélkül
művelődésügy - felnőttoktatás - egyetemi tankönyv
316.7(075.8) *** 374.7(075.8)
[AN 2539138]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2005.
   Sorsunk és jellemünk : kortársak otthonról, közérzetről, jövőképről / [Sebő József és Tál Gizella közreműködésével szerk. Raffai István] ; Somogyi Győző rajz. - Veszprém : Új Horizont, 2004. - 340 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8246-19-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociálpszichológia - kultúra - ezredforduló - interjú
316.6(439)"199/200"(047.53) *** 316.7
[AN 2537543]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2005.
Szabó Máté (1956-)
   Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom / Szabó Máté. - Budapest : Századvég, 2004. - 282 p. ; 20 cm. - (A Századvég Civil Akadémia kötetsorozata ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9211-92-3 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - civil társadalom - politika - szociológia - globalizáció - ezredforduló
316.334.3(439)"199" *** 339.9(100)"199" *** 323.21(439)
[AN 2539065]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2005.
Utasi Ágnes (1940-)
   Feláldozott kapcsolatok : a magyar szingli / Utasi Ágnes ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2004. - 134 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-134. - Példányszám: 200
ISBN 963-9218-95-2 fűzött : ár nélkül
társadalmi kapcsolat
316.37-058.832 *** 316.472.4
[AN 2539417]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1109 /2005.
Bősz Imre Ádám
   Hollók útján : három tanulmány népmesékről / Bősz Imre Ádám. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2004. - 114 p. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 59.)
ISBN 963-86449-8-2 fűzött : ár nélkül
mesekutatás
398.21.001
[AN 2538125]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2005.
Kiss Sándor
   Hagyományos halászati eszközök / Kiss Sándor. - Budapest : Agroinform, 2004. - 142, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-502-821-0 fűzött : ár nélkül
halászat - szerszám - magyar néprajz - tárgyi néprajz
39(=945.11) *** 639.2.081.1
[AN 2539459]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1111 /2005.
Benbassa, Esther
Les Juifs ont-ils un avenir? (magyar)
   Van-e jövőjük a zsidóknak? : párbeszéd a zsidó identitásokról / Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias ; [ford. Kádár Krisztina]. - Budapest : PolgART, 2004. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-298.
ISBN 963-9306-63-0 fűzött : 2990,- Ft
zsidóság - identitás - asszimiláció - cionizmus
323.12(=924)(100) *** 323.13(=924)(100) *** 316.347(=924)(100) *** 316.63(=924)(100) *** 296 *** 908(100)(=924)
[AN 2537370]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2005.
Bröckers, Mathias
Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11. 9. (magyar)
   Összeesküvések, összeesküvés-elméletek és szeptember 11. titkai / Mathias Bröckers ; [ford. Szász Andrea]. - 2. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2004. - 363 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 963-86243-9-6 kötött : 2950,- Ft
Egyesült Államok - terrorizmus - nemzetközi együttműködés
323.285(73)"2001" *** 327.5(100)
[AN 2542137]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2005.
   Oroszország és Európa : orosz geopolitikai szöveggyűjtemény / szerk. Ljubov Siselina és Gazdag Ferenc ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 446 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-442.
ISBN 963-327-385-4 kötött : 3880,- Ft
Oroszország - külpolitika - nemzettudat - oroszok - történeti feldolgozás
327(47)(091) *** 323.1(=82) *** 316.63
[AN 2537896]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2005.
Simon István (1960-)
   Azok a kádári "szép" napok : dokumentumok a hetvenes évek történetéből / Simon István, Szerencsés Károly. - [Szentendre] : Kairosz, 2004. - 317, [10] p. ; 24 cm
ISBN 963-9568-75-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - Kádár-korszak - történelmi forrás
323(439)"197"(093.2)
[AN 2537322]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2005.
Soros, George (1930-)
The bubble of American supremacy (magyar)
   Az amerikai hatalmi lufi : az amerikai hatalom visszaterelése a helyes útra / Soros György ; [ford. Gebula Judit, Várszegi Sarolta]. - Budapest : Scolar, 2004. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9534-05-6 kötött : 2100,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - ezredforduló
327(73)"200"
[AN 2539234]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2005.
Visegrády Antal (1950-)
   Államtan / Visegrády Antal. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 94 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-67-0 fűzött : 1680,- Ft
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 2537751]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1117 /2005.
Bálint Csanád (1943-)
   A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok / Bálint Csanád. - Budapest : Balassi, 2004. - 659 p. : ill. ; 30 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 16a)
Bibliogr.: p. 613-635.
ISBN 963-506-604-X kötött : ár nélkül
Nagyszentmiklós - régészet - ötvösség - avarok területe - lelet
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(369.2) *** 739.1(439)"08/10"
[AN 2539308]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2005.
Bárándy Gergely
   A tenger keresztes lovagjai : Velence részvétele a negyedik keresztes hadjáratban / Bárándy Gergely. - Budapest : Scolar, 2004. - 285, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-285. és a jegyzetekben
ISBN 963-9534-04-8 kötött : 2980,- Ft
Európa - Velence - történelem - keresztes háborúk - középkori Palesztina
940"10/15" *** 945.311"11/12" *** 956.94"10/12" *** 291.7(569.4)
[AN 2539188]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2005.
   Bocskai-napok az Érmelléken : tudományos konferencia az Érmellékről : Létavértes, 2004. június 18. : a Bocskai-szabadságharc, az álmosdi csata és a hajdúk letelepítése 400. évfordulójának megünneplése : Kismarja, 2004. június 20. / [szerk. Pántya Julianna, Radványi Réka] ; [... rend., kiad. az Érmellékért Közhasznú Egyesület]. - [Létavértes] : Érmellékért Közhasznú Egyes., 2004. - 121, [21] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-403-8 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Érmellék - Erdély - Magyarország - művelődéstörténet - uralkodó - 17. század - konferenciakiadvány
930.85(439Érmellék) *** 943.9"159/160"(092)Bocskai_I. *** 061.3(439-2Létavértes) *** 061.3(439-2Kismarja)
[AN 2538340]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2005.
Chronik des zweiten Weltkriegs (magyar)
   A második világháború krónikája / [ford. Jónás Edit et al.] ; [magyar kieg. Karádi Ilona]. - Budapest : M. Kvklub, [2004]. - 496 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-549-103-4 kötött : 12900,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - második világháború - 20. század
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2539314]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2005.
Csiffáry Tamás
   Erdély 1000 éve : képes történelem / Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix Kvk., 2004. - 141, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86654-3-2 kötött : ár nélkül
Erdély - magyar történelem
943.921
[AN 2539030]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2005.
Danis György
   A régi Fadd / Danis György ; [közread.] Fadd Község Önkormányzata. - Fadd : Önkormányzat, 2004. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-143. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-599-2 fűzött : ár nélkül
Fadd - helytörténet
943.9-2Fadd
[AN 2537681]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2005.
Fage, J. D.
A history of Africa (magyar)
   Afrika története / J. D. Fage, W. Tordoff ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2004. - 553 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 507-529.
ISBN 963-389-664-9 kötött : 4800,- Ft
Afrika - történelem
960
[AN 2538812]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2005.
Gali Árpád (id.) (1914-)
   Szerep község története, 1882-2004 / [írta, szerk. ... id. Gali Árpád]. - [Szerep] : Gali Á., 2004. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Szerep - helytörténet - magyar irodalom - vers
943.9-2Szerep *** 894.511-14
[AN 2538059]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
A III. birodalom felemelkedése és bukása (új kiadása)
   A III. Birodalom felemelkedése : [a Reichstag felgyújtásától Lengyelország lerohanásáig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2004], cop. 2002. - 211 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9409-11-1)
Németország - történelem - belpolitika - fasizmus - 20. század
943.0"193" *** 321.64(430)"193" *** 329.18(430)"193"
[AN 2538218]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2005.
Gesztelyi Tamás (1943-)
   Luxus gemmarum : római kori vésett ékkövek Brigetióból : [a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása, 2004. november 5 - 2005. január 31.] : Antike Gemmen von Brigetio : [Austellung des Ungarischen Nationalmuseums, 5. November 2004 - 31. Januar 2005.] / írta Gesztelyi Tamás ; [... rend. Borhy László, Gesztelyi Tamás, Mráv Zsolt] ; ford. Borhy László. - [Budapest] : MNM, 2004. - 44 p. : ill. főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7061-04-5 fűzött : ár nélkül
Pannonia - Komárom - régészet - ékszer - római birodalom kora - kiállítási katalógus
904(398.6-2Brigetio) *** 736.2(398.6-2Brigetio) *** 739.2(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Komárom) *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2537647]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2005.
Gömbös Gyula (1886-1936)
   Válogatott politikai beszédek és írások / Gömbös Gyula ; szerk. és az utószót írta Vonyó József. - Budapest : Osiris, 2004. - 791 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Politikai gondolkodók, ISSN 1585-4256)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-667-3 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század - politikus - történelmi forrás
943.9"191/193"(093) *** 323(439)"191/193"(093) *** 323(439)(092)GömbösGy.
[AN 2538564]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2005.
Griffith, Arthur
The resurrection of Hungary (magyar)
   Magyarország feltámadása : követendő példa Írországnak / Arthur Griffith ; [ford. és a jegyzeteket írta Godó Ágnes]. - Röv. kiad. - Budapest : Galaxis-Mag Bt., 2004. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-468-2 fűzött : ár nélkül
Írország - magyar történelem - történelem - 19. század
943.9"182/186" *** 941.5"18"
[AN 2538778]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2005.
Hartyányi Jaroszlava
   Prihovana pravda : stattì, materìali, dokumenti = Az elrejtett igazság : cikkek, tanulmányok, dokumentumok / [avtor ì uporâdnik Âroslava Hortânì ; [pereklad Marìâ Elek] ; [vid.] Tovaristvo ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugorŝinì. - Budapest : MUKE, 2004. - 268, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-217-333-3 fűzött : ár nélkül
Ukrajna - népirtás - éhínség - történelem - 20. század
947.7"193/194"(093) *** 341.485(477)"193"
[AN 2539439]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2005.
Hengl, Ferdinand
   Familienbuch Monyoród, 1742-2000 im Komitat Baranya Ungarn / Ferdinand Hengl. - Pécs : [Magánkiad.], 2004. - XXVII, 427 p. : ill. ; 21 cm. - (Deutsche Ortssippenbücher. Reihe B ; 328.)
ISBN 963-460-347-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 933-460-347-5)
Monyoród - családtörténet - magyarországi németek
929.5(439-2Monyoród)(=30) *** 316.347(=30)(439-2Monyoród)
[AN 2537712]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2005.
   A kiegyezés / szerk. Cieger András ; [a térképeket kész. Sebők László] ; [ford. Forgó András, Zahar Péter]. - Budapest : Osiris, 2004. - 644 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 629-639. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-660-6 * kötött : 8980,- Ft (hibás ISBN 963-389-660-0)
magyar történelem - 19. század - kiegyezés kora
943.9"186"
[AN 2538733]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2005.
Laidler, Keith
The last empress (magyar)
   Jehonala, az utolsó kínai császárné / Keith Laidler ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2004]. - 455 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 442-448.
ISBN 963-9598-15-1 kötött : 3000,- Ft
Cexi (Kína: császárné)
Kína - történelem - uralkodó család - 19. század - 20. század - életrajz
951"18/190" *** 929(51)(092)Cexi
[AN 2539264]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2005.
Lewis, Brenda Ralph
Kings and queens of England (magyar)
   Anglia királyai és királynői : gyilkosság, árulás és házasságtörés : híres botrányok és híres gyilkosságok 1066-tól napjainkig / Brenda Ralph Lewis ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7054-01-4 kötött : 4998,- Ft
Nagy-Britannia - történelem - uralkodó - életrajz
941.0(092)
[AN 2537632]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2005.
   Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 16-17. század / vál. és szerk. Tóth István György ; ford. Jászay Magda. - [Budapest] : Osiris, cop. 2004. - 407 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
Bibliogr.: p. 393-396.
ISBN 963-389-675-4 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - Erdély - magyar történelem - katolikus egyház - misszió - török hódoltság - 17. század - történelmi forrás
943.9"16/17"(093.2) *** 943.921"16/17"(093.2) *** 282(439)"16/17"(093.2) *** 282(439.921)"16/17"(093.2) *** 908.439"16/17"(093.2) *** 908.439.21"16/17"(093.2)
[AN 2538563]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2005.
Mitták Ferenc (1949-)
   Ötezer év, ezer híres történelmi személy / Mitták Ferenc, Mitták Péter ; [ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 640 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 638-640.
ISBN 963-596-291-6 kötött : 5000,- Ft
világtörténelem - életrajz
929(100):030
[AN 2538331]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2005.
Niederhauser Emil (1923-)
   Mária Terézia élete és kora / Niederhauser Emil. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 963-9252-99-9 kötött : 4990,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - Ausztria - uralkodó - 18. század
943.9"17"(092)Mária_Terézia *** 943.6"17"(092)Mária_Terézia
[AN 2537587]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2005.
Papp-Szász Lajosné
   Két Szontagh-életrajz / Papp-Szász Lajosné ; [... gond. és az utószót írta Praznovszky Mihály] ; [a jegyzeteket írta Andor Csaba]. - Csesztve : Madách Irod. Társ. ; Horpács : Mikszáth K. Társ., 2004. - 90 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 38.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9386-24-3 fűzött : ár nélkül
Szontagh Pál (1820-1904)
Szontagh Ferenc (1814-1886)
Magyarország - magyar történelem - ügyvéd - 19. század - életrajz
943.9"18"(092)Szontagh_P. *** 34(439)(092)Szontagh_F.
[AN 2538126]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2005.
Prak, Maarten
Gouden eeuw (magyar)
   Hollandia aranykora : a Köztársaság talánya / Maarten Prak ; [ford. Balogh Tamás]. - Budapest : Osiris, 2004. - 288 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-678-9 kötött : 3980,- Ft
Hollandia - történelem - 17. század
949.2"16"
[AN 2538854]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2005.
Rimscha, Robert von
Die Kennedys (magyar)
   A Kennedy család : az amerikai álom csillogása és tragikuma / Robert von Rimscha ; [ford. Erdélyi Z. János]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 276 p. : ill. ; 23 cm. - (Híres családok, ISSN 1785-6000)
ISBN 963-9526-73-8 kötött : 2500,- Ft
Kennedy család
Kennedy, John Fitzgerald
Egyesült Államok - államfő - családtörténet - 20. század - életrajz
973"196"(092)Kennedy,_J._F. *** 929.52(73)Kennedy
[AN 2539179]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2005.
Schad, Martha
Kaiserin Elisabeth und ihre Töchter (magyar)
   Erzsébet királyné és leányai : 239 képpel és dokumentumokkal / Martha Schad ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2004]. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-9379-49-2 kötött : 5500,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Gisela, Erzherzogin von Österreich
Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich
Ausztria - uralkodó család - nő - 19. század - 20. század - életrajz
929(436)(092)Gisela *** 929(436)(092)Marie_Valerie *** 929.52(436)Habsburg
[AN 2539121]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2005.
Takács Erika
   Kalandozások Egyiptom titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Fix Kvk., 2004. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86536-3-9 kötött : ár nélkül
Egyiptom - történelem - művelődéstörténet
932 *** 930.85(32)
[AN 2539024]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2005.
Thassy Jenő (1920-)
   Posztumusz interjú : válogatás Thassy Jenő hangarchívumából : [Márai Sándor, Varga Béla, Eckhardt Tibor, Dessewffy Gyula, Wiegner Jenő] ; [az interjúkat a hangszalagokról Mayer Zsuzsa írta át]. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 182 p. : ill. ; 21 cm + CD ROM
ISBN 963-506-569-8 kötött : CD melléklettel együtt 3000,- Ft
Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - interjú
929(73)(=945.11)(047.53)
[AN 2538658]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2005.
Urban, William
The Teutonic Knights (magyar)
   A teuton lovagok : a lovagrend hadtörténete / William Urban ; [ford. Zvara István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 336 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 963-425-025-4 kötött : 2499,- Ft
Ordo Teutonicus
Németország - Európa - történelem - hadtörténet - keresztes háborúk - lovagrend
940"12/15" *** 355.48(100)"12/15" *** 929.713(430)"12/15" *** 271.024(430)"12/15"
[AN 2537356]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2005.
Wandycz, Piotr S.
The price of freedom (magyar)
   A szabadság ára : Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig / Piotr S. Wandycz ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : Osiris, 2004. - 347 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 963-389-687-8 kötött : 3600,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem
940-11"14/19"
[AN 2539286]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2005.
Windgassen, Antje
Im Bund mit der Macht (magyar)
   Szövetségben a hatalommal : a diktátorok feleségei / Antje Windgassen ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-9526-64-9 kötött : 2500,- Ft
feleség - politikus - 20. század - életrajz
929-055.2(100)"19" *** 94"19"(092)
[AN 2537822]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1146 /2005.
   Ahol a Hymnus született : Szatmárcseke / [összeáll. és szerk. Hamar Péter] ; [fotók Bodnár István, Amedeo Boros, Hapák József] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, [2004]. - 28 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-7196-28-5 fűzött : ár nélkül
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Szatmárcseke - helyismeret
908.439-2Szatmárcseke
[AN 2538383]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2005.
   Anglia, Kanada, Zimbabwe = England, Canada, Zimbabwe. - Székesfehérvár : Globe Könyv, 2004. - 249 p. : ill. ; 20 cm. - (Távoli tájak, közeli emberek, ISSN 1786-3007 ; 1.)
Tart.: Anglia / Steve Kane ; [ford. Nowakowski Anette]. Kanada / Angela Milne ; [ford. Kiss Roland]. Zimbabwe / Chenjerai Mutumbi ; [ford. Gyarmati Gábor]
ISBN 963-216-923-9 fűzött : 1995,- Ft
Anglia - Kanada - Zimbabwe - helyismeret
908.71 *** 908.689.1 *** 908.410
[AN 2538638]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2005.
Baktay Ervin (1890-1963)
   Indiai éveim / Baktay Ervin ; [a kötetet gond. és az előszót írta Bethlenfalvy Géza]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 533 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9578-16-9 kötött : 2800,- Ft
Baktay Ervin (1890-1963)
India - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
908.540(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2538942]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2005.
   A budapesti barnaövezet megújulási esélyei / szerk. Barta Györgyi. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 347 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-437-4 fűzött : 2150,- Ft
Budapest - urbanisztika - városökológia - ipari park
911.375.6(439-2Bp.) *** 711.554(439-2Bp.) *** 332.1(439-2Bp.)
[AN 2539329]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2005.
Czigány György (1931-)
   Képes krónikás, Budapest / [írta ... Czigány György] ; [akvarellek ... Gyenes Péter, Karli László] ; [rajzok ... Tóth Ferenc]. - Győr : Repro 2000 Bt., 2004. - 179 p. : ill., részben színes ; 24x31 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-216-422-9 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - album
908.439-2Bp.(084.1) *** 75(439)(092)Gyenes_P. *** 75(439)(092)Karli_L. *** 76(439)(092)Tóth_F. *** 75.021.322
[AN 2537592]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2005.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Szülőföldünk, Hatvan 60 éve város / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Szerző], 2005. - 16 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Hatvan - helyismeret
908.439-2Hatvan
[AN 2539343]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2005.
   Erdély száz csodája / [szerzők Batiz Réka et al.] ; [fotók Szilágyi Palkó Pál]. - Budapest : Totem, [2004]. - 207 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-590-228-X kötött : ár nélkül
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.439.21(084.12) *** 908.498.4(084.12)
[AN 2537600]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2005.
   Fejezetek Marcali Boronka városrészének történetéből / szerk. H. Rádics Márta ; [... szerzői Bogdánné Golobics Györgyi et al.] ; [... megjelenteti a Múzeum Alapítvány ...]. - [Marcali] : Múzeum Alapítvány, 2004. - 238 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-906-9 fűzött : ár nélkül
Marcali - Boronka - helyismeret - helytörténet
908.439-2Marcali *** 943.9-2Boronka
[AN 2537548]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2005.
   A főváros régisége, 1780-1873 ; Közterek és magánterek, 1873-1940 : állandó várostörténeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában / szerk. Rostás Péter, Erdei Gyöngyi ; [... szerzői Aczél Eszter Krisztina et al.]. - Budapest : BTM, 2004. - 130 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9340-40-5 fűzött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - képzőművészet - múzeumi katalógus
908.439-2Bp. *** 73/76(439) *** 069(439-2Bp.)Kiscelli_Múzeum(036)
[AN 2538135]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2005.
Göncz József
   Kereskedelem Sopron vármegyében dokumentumokon és képeslapokon : a sorozat ötödik albuma / Göncz József, Bodnár Béla. - Sopron : Edutech, cop. 2004. - 160 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
ISBN 963-86398-3-0 kötött : ár nélkül
Sopron (vármegye) - helyismeret - kereskedelem - album - képes levelezőlap - történelmi forrás
908.439.114(084.12) *** 339(439.114)(093) *** 769.5(439)
[AN 2539283]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2005.
Kálnay Nándor (1842-1911)
   Csesztve község története és leírása ; Csesztve község (Nógrád vármegye) tanügyének története / Kálnay Nándor. - Csesztve ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2004. - 102 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 39.)
ISBN 963-9386-19-7 fűzött : ár nélkül
Csesztve - helyismeret
908.439-2Csesztve
[AN 2538121]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2005.
Kovács László
   Észak-Korea [elektronikus dok.] : nézd, hallgasd, olvasd! / Kovács László és Kovács Péter. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Szerzők, [2004]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális feltételek Pentium 200 MHz teljesítményű számítógép; 64 MB RAM; 24x-es CD-ROM; 800x600 felbontású, 16-bit színmélységű grafikus meghajtó; MS Windows kompatibilis egér; MS Windows kompatibilis hangkártya; MS Win98/ME/2000/XP; MS DiretX 7 vagy újabb; DivX 5.0.5 vagy újabb
Műanyag tokban : ár nélkül
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.519.3(086.86)
[AN 2542164]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2005.
Lehmann, Ingeborg
Marokko (magyar)
   Marokkó / ... Ingeborg Lehmann írta. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Lendvay Katalin
ISBN 963-13-5403-2 fűzött : 1990,- Ft
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 2538372]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2005.
Rózsa György (1925-)
   Budapest legszebb látképei = The finest views of Budapest = Die schönsten Veduten von Budapest / Rózsa György ; [transl. ... Éva Moskovszky and György Rózsa] ; [Übers. ... Ursula Jákvári und Mária Rózsa]. - [Budapest] : Anno, 2004, cop. 1995. - 174 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-375-343-0 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - látkép - album
908.439-2Bp.(084.1) *** 73/76.047
[AN 2541827]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2005.
Rózsa György (1925-)
   Városok, várak, kastélyok : régi magyarországi látképek = Towns, castles, mansions : old Hungarian views = Städte, Burgen, Schlösser : alte ungarische Veduten / Rózsa György ; [transl. ... László Jakabfi and James Stewart] ; [Übers. ... Helga Szőke-Buchholz]. - Utánny. - [Budapest] : Anno, 2004, cop. 1995. - 173 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-375-344-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - vár - kastély - látkép - album
908.439".../18"(084.12) *** 728.81(439)(084.1) *** 728.82(439)(084.1) *** 73/76.047
[AN 2541824]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2005.
Szádeczky Kornélia
Útravaló Egerben (magyar)
   Discover Eger on foot : a guide to the town and to its gastronomical attractions / written by Kornélia Szádeczky, Erzsébet Löffler, Anna Zay-Vass[!Vasas] ; [... transl. by Csaba Bóta]. - Andornaktálya : Super Guide Bt., 2004. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-216-304-4 fűzött : ár nélkül
Eger - útikönyv
914.39-2Eger(036)
[AN 2539424]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2005.
Takács Erika
   Európa országai / Jonathan Bale. - Budapest : Titán Computer, 2004. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86687-4-1 kötött : ár nélkül
Európa - helyismeret - történelem
908.4 *** 940
[AN 2539058]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2005.
Takács Erika
   A világ 104 csodája / Angelica Ralphstone. - Budapest : Fix Kvk., 2004. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86536-2-0 kötött : ár nélkül
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2538992]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1164 /2005.
Bocsák Miklós (1947-)
   Ki volt a Fradi besúgója? : a "Nemere"-dosszié / Bocsák Miklós. - Budapest : Szerző, 2004. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-460-318-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - besúgó - labdarúgó - Kádár-korszak - sportegyesület - történelmi forrás
351.746.1(439)"196/197"(093) *** 796.322(439-2Bp.)(093) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2539411]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2005.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   Új magyar büntetőeljárás / Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 687 p ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Lezárva: 2003. dec. 31. - Bibliogr.: p. 23-26. és a fejezetek végén
ISBN 963-9542-39-3 kötött : 5980,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2539085]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2005.
   Földművelésügyi igazgatás / [szerk. Pető Károly] ; [szerzők Madejné Sztipits Katalin et al.] ; [közread. az] FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet. - 4. bőv. kiad. - Budapest : FVM Képzési és Szaktanácsadási Int., 2004. - 220 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9317-41-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági igazgatás - földművelésügy - útmutató
351.823.1(439)(036)
[AN 2537462]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2005.
   Györgyi Kálmán ünnepi kötet / [szerk. Gellér Balázs]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 639 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 11.)
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Györgyi Kálmán műveinek jegyzéke: p. 17-29.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-543-1)
jogtudomány - személyi bibliográfia
34 *** 012Györgyi_K.
[AN 2539165]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2005.
Kajtár István (1951-)
   Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe / Kajtár István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 156 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 129-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9542-30-X kötött : 2980,- Ft
kultúrtörténet - jog
34 *** 930.85(100)
[AN 2539154]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2005.
Kovács Gyula
   Nyomozási alapismeretek : segédkönyv bűnügyi nyomozók (vizsgálók) számára, illetve tansegédlet a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakkozépiskolák hallgatói részére, a kriminalisztika, valamint a nyomozási ismeretek tantárgy elsajátításához / Kovács Gyula. - Budapest : Rejtjel, 2004. - 219 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. febr. 29. - Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-7255-02-8 fűzött : ár nélkül
kriminalisztika - nyomozás - egyetemi tankönyv
343.98(075.8)
[AN 2538796]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2005.
   Közrendvédelmi alapismeretek / [szerk. Liszkayné Nagy Éva Katalin] ; [... szerzői Tóth Sándor et al.] ; [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Közrendvédelmi Tanszéke. - Budapest : Rejtjel, 2004. - 447 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
közrendészet - rendvédelmi szervezet - egyetemi tankönyv
351.74(075.8)
[AN 2538785]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2005.
   Minority protection and the enlarged European Union: the way forward / ed. by Gabriel N. Toggenburg. - Budapest : LGI : OSI, cop. 2004. - XIX, 181 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-53-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kisebbség - kollektív jogok
341.234(4-62) *** 342.724(4-62) *** 316.347(4-62)
[AN 2539055]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2005.
Nagy Ferenc (1948-)
   A magyar büntetőjog általános része / Nagy Ferenc. - Átd. bőv. kiad. - Budapest : Korona, 2004. - 579 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. márc. 19. - Bibliogr.: p. 563-566.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9036-57-9)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 2541740]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2005.
Sólyom László (1942-)
   Pártok és érdekszervezetek az Alkotmányban / Sólyom László. - Budapest : Rejtjel, 2004. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9149-99-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkotmány - párt - útmutató
342.4(439)(036) *** 329(439)
[AN 2538916]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2005.
Tomori Erika
   Értékpapírjog / Tomori Erika. - Átd. kiad. - [Budapest] : Mobil, 2004. - 180 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7492-28-3 fűzött : ár nélkül
pénzügyi jog - értékpapír - egyetemi tankönyv
347.735(075.8)
[AN 2541828]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2005.
Varga Zs. András
   Ombudsmanok Magyarországon : az országgyűlés biztosai és az Alkotmány védelme / Varga Zs. András. - Budapest : Rejtjel, 2004. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 963-7255-00-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - köztársasági megbízott
342.57.08(439)
[AN 2538799]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1176 /2005.
Ambrose, Stephen E.
Citizen soldiers (magyar)
   Civil katonák : az amerikai hadsereg útja Normandia partjaitól az Ardenneken át Németország fegyverletételéig, 1944. június 7 - 1945. május 7. / Stephen E. Ambrose ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 667 p., [48] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 653-657.
ISBN 963-9526-85-1 kötött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - Németország - hadtörténet - második világháború
355.48(73)"1944/1945" *** 355.48(430)"1944/1945"
[AN 2537825]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2005.
Beevor, Antony
Berlin (magyar)
   Berlin : 1945 - az összeomlás / Antony Beevor ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 461 p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-452.
ISBN 963-425-027-0 kötött : 2999,- Ft
Berlin - hadtörténet - második világháború
355.48(430-2Berlin)"1945"
[AN 2537363]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2005.
   "Boldogtalan hadiidők..." avagy: Ami a "boldog békeidők" után következett, 1914-1918 / [szerk. Ravasz István] ; [kiad. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Petit Real, 2004. - 352 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9267-29-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - első világháború
355.48(439)"1914/1918"(084.12) *** 943.9"1914/1918"(084.12)
[AN 2538351]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2005.
Davidson, Edward
Chronology of World War Two (magyar)
   A II. világháború krónikája / Edward Davidson, Dale Manning ; [ford. Békési József] ; [a magyar vonatkozású ... kieg. Zsibrita László munkája]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 372 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-9441-93-7 kötött : ár nélkül
hadtörténet - második világháború - kronológia
355.48(100)"1939/1945"(0:930.24)
[AN 2537257]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Luftwaffe szupertitkos fejlesztései : a III. Birodalom kísérleti repülőgépei / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Tari József, Gino Marcomini és Josef Gatial kész.]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 319 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9409-47-2 kötött : ár nélkül
Németország. Luftwaffe
Németország - katonai repülőgép - haditechnika - második világháború
623.746(430)"1939/1945" *** 355.489(430)"193/1945"
[AN 2538292]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2005.
A Hadtörténelmi Levéltár képeskönyve (új kiadása)
   Képeskönyv = Bilderbuch = Picture book / [szerk. Szijj Jolán] ; [a szerkesztésben közrem. Farkas Gyöngyi] ; [az iratok válogatásában és fordításában közrem. Bőhm Jakab et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Petit Real, 2003. - 196 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
ISBN 963-9267-25-2 kötött : ár nélkül
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest)
Magyarország - hadtörténet - levéltár - történelmi forrás
355(439)(093) *** 930.253(439-2Bp.) *** 943.9(093)
[AN 2538263]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2005.
   Honvéd Kossuth Akadémia, 1947-1949 / [... szerkbiz. Bimbó József et al.]. - Budapest : [Szabó J.], 2004. - 323 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-460-276-2 kötött : ár nélkül
Honvéd Kossuth Akadémia (Budapest)
Magyarország - katonai felsőoktatás - 20. század
355.232(439-2Bp.)"194" *** 378.635.5(439-2Bp.)"194"
[AN 2538355]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2005.
Newark, Tim
Turning of the tide of war (magyar)
   Sorsfordító ütközetek : 50 csata, amely megváltoztatta a modern történelem menetét / Tim Newark ; [ford. Lattmann Tamás, Nemerkényi Előd, Tóth Gergely]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2004. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 963-327-379-X kötött : 5650,- Ft
hadtörténet - világtörténelem - csata - 19. század - 20. század
355.48(100)"18/19" *** 930.9"18/19"
[AN 2537785]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2005.
Peták György (1932-)
   A Gripen / Peták György, Szabó József. - Budapest : Petit Real, 2003. - 123 p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Petit military könyvek, ISSN 1587-6535)
ISBN 963-9267-24-4 fűzött : ár nélkül
Svédország - vadászrepülőgép
623.746.3(485)Gripen
[AN 2538323]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2005.
   Tájoló : kézikönyv szerződéses katonáknak. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 79 p. ; 23 cm
ISBN 963-327-387-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hivatásos hadsereg - katona - útmutató
355.216(439)(036) *** 331.54 *** 349.2
[AN 2537744]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2005.
Ungváry Krisztián (1969-)
   A magyar honvédség a második világháborúban / Ungváry Krisztián ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Osiris, 2004. - 604 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 576-582.
ISBN 963-389-685-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország. Honvédség
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1941/1945"
[AN 2537601]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1187 /2005.
Abegg, Birgit
Geschäftsbriefe Englisch (magyar, angol)
   Angol üzleti levelezés / Birgit Abegg és Michael Benford munkája. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Interbooks, 2004. - 398 p. ; 22 cm. - (Export-import könyvek, ISSN 1219-0195)
Ford. Szabó Sándor
ISBN 963-86292-5-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - levelezés - kereskedelem
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 2539181]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2005.
Bódi Gábor
   Versenyhelyzetben : a civil szervezetek forrásszerzési lehetőségei az Európai Unióban / Bódi Gábor. - Budapest : Századvég, 2004. - 362 p. ; 24 cm. - (Civil társadalom, ISSN 1786-2280 ; 2.)
ISBN 963-9211-98-2 fűzött : 3150,- Ft
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - társadalmi szervezet - pályázat
334.012.46(439) *** 338.246.027(4-62) *** 06.063
[AN 2539476]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2005.
Czékus Mihály
   Tőzsdelexikon / Czékus Mihály. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 418 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 417-[419].
ISBN 963-497-048-6 kötött : ár nélkül
tőzsde - lexikon
336.76:030
[AN 2537245]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2005.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk. Farkas Ferenc et al.] ; [szerzők Borgulya Istvánné et al.]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. - Bibliogr.: p. 553-569.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-724-8)
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2542086]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2005.
Herich György (1953-)
   Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció / Herich György, Tóth Mihály, Zettisch Nándor ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2004. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 963-86637-0-7 fűzött : ár nélkül
adótanácsadás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2537669]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2005.
   Híres cégek, márkás termékek Magyarországon = Famous companies, quality products in Hungary / [szerk. ... Gerse László]. - Budapest : Szaktudás K., [2004]. - 107 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9553-20-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - termék - vállalat
658.62(439) *** 061.5(439)
[AN 2537520]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2005.
Horváth József
   Intervenció a gabonapiacon / [szerző Horváth József] ; [közread. az] FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet. - Budapest : FVM Képzési és Szaktanácsadási Int., 2004. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 963-9317-56-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - gazdasági szabályozás - gabona
338.246.025.2(4-62) *** 338.433(439) *** 633.1
[AN 2537468]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2005.
   Intergovernmental finance in Hungary : a decade of experience, 1990-2000 / ed. Mihály Kopányi, Deborah Wetzel and Samir El Daher. - Budapest : LGI : OSI ; [Washington D. C.] : World Bank Inst., 2004. - XXIV, 629 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-77-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199"
[AN 2539070]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2005.
   Márkaérték és üzleti siker : 2004. május 6. = Brand value and business success : May 6th 2004 / szerk. Berács József. - [Budapest] : BKÁE Marketing Tansz., [2004]. - 58, 58 p. : ill. ; 24 cm. - (Új irányzatok a marketingstratégiában, ISSN 1588-6263 ; 5.)
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-330-3 fűzött : ár nélkül
marketing - védjegy - konferenciakiadvány
339.138 *** 658.62 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2538981]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2005.
   Márkakereskedők kézikönyve / [... szerk. Lakatos István] ; [szerzők Balogh Árpád et al.] ; [közread. a] Gémosz. - Budapest : Folpress, 2004. - 78, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-216-970-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - autókereskedelem - útmutató
339.166.84(439)(036) *** 629.113
[AN 2539431]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2005.
Miklóssy Endre (1942-)
   Területi tervezés államalapításunktól napjainkig / Miklóssy Endre. - Budapest : Agroinform, 2004. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-502-820-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - településtervezés - regionális tervezés - településföldrajz - gazdaságtörténet
332.1(439)(091) *** 911.37(439)(091) *** 711.4(439)(091)
[AN 2539456]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2005.
Rechnitzer János (1952-)
   A területi stratégiáktól a monitoringig : módszertan, gyakorlati praktikumok / Rechnitzer János, Lados Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 364 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 353-358.
ISBN 963-9542-18-0 kötött : 3980,- Ft
területfejlesztés - regionális tervezés - monitoring - egyetemi tankönyv
332.1 *** 353 *** 711.2 *** 65.012.1/.2
[AN 2537892]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2005.
Roberts, Kevin
Lovemarks (magyar)
   Lovemarks : jövő a márkák után / Kevin Roberts ; A. G. Lafley ... előszavával ; [ford. Nagymáté Orsolya]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004]. - 227 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 963-549-164-6 kötött : 9500,- Ft (hibás ISBN 963-549-119-0)
marketing - reklám - termék
658.62 *** 658.8 *** 659.1
[AN 2537538]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2005.
   Tájékoztató tanulmány az Európai Unióról különös tekintettel annak gazdasági vonatkozásairól, vállalkozóknak, azon belül is kiemelten a KKV szektornak / összeáll. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. - Budapest : VOSZ, 2004. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kisvállalkozás - pályázat
334.72.012.64(4-62) *** 339.96(4-62) *** 338.246.027 *** 06.063
[AN 2539367]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2005.
   Az UNICE kialakulása, története, feladata és a magyar kapcsolat : tanulmány = Evolution, history, task of UNICE, UNICE and Hungary : study / összeáll. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. - Budapest : VOSZ, 2004. - 75 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Union des industries de la communauté européenne
Európai Unió - munkáltató - testület - címtár
334.788(4-62):058
[AN 2539375]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2005.
Vofkori László (1944-) (id.)
   Falusi turizmus Erdélyben / írta és szerk. Vofkori László. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 139 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr.: p. 130-137. - Példányszám: 300
ISBN 963-508-433-1 fűzött : 1190,- Ft
Erdély - falusi turizmus
338.48(498.4)
[AN 2539320]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1203 /2005.
   Életutak és a Faág / szerk. Varga Aranka ; [rajzok, festmények Csonka Zsolt] ; [közread. a] Faág Baráti Kör Egyesület. - Pécs : Faág Baráti Kör Egyes., 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-216-758-9 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - állami gondozott - ifjúság - cigányság - egyesület
364.65-053.6(439.127)(=914.99) *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 2537673]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2005.
Szücs Ágnes
   Veszprémi szociális munkások / Szücs Ágnes, Takács Veronika ; [kiad. a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2004. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-62., 121-122.
Fűzött : ár nélkül
Veszprém - szociális munka - munkalélektan - statisztikai adatközlés - ezredforduló
364.62(439-2Veszprém)"200"(083.41) *** 331.54 *** 331.054
[AN 2537700]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1205 /2005.
   30 : a harmincadik / [kiad. debreceni Györffy István Kollégium]. - Debrecen : Győrffy I. Kollégium, 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Györffy István Középiskolai Kollégium (Debrecen)
Debrecen - kollégium - iskolai évkönyv
37.018.3(439-2Debrecen)(058)
[AN 2538320]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2005.
   Balesetek a nevelési-oktatási intézményekben és a gyakorlati képzés során : [elemzés, tanulmányok] / [írta Szűcs Gábor et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2004. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 11000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9553-55-7)
Magyarország - iskola-egészségügy - baleset - munkavédelem - tanuló
371.7 *** 614.8-053.2(439) *** 331.45
[AN 2537473]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv a mozgóképkultúra és médiaismeret című tankönyvhöz / Bánhegyi Ferenc, Makláriné Hajas Teréz. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-464-788-X fűzött : ár nélkül
mozgókép - tömegtájékoztatási eszköz - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.879.143(072)
[AN 2538804]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2005.
Deákné B. Katalin
   Ilyen a jó gyerek? : [33 nevelési célzatú történet] / Deákné B. Katalin ; [rajz. Frumen Gergő]. - Pápa : Deák, [2004]. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9420-26-3 kötött : 1750,- Ft
nevelés - erkölcs - gyermekirodalom
37.034(0:82-93)
[AN 2537318]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2005.
Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum
   Az integráció első négy éve a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában / [szerk. Tóthné Kiss Erzsébet]. - Debrecen : DE ATC, 2004. - 154 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9274-76-3 fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum
Debrecen - egyetem - agrártudomány
378.663(439-2Debrecen)
[AN 2538715]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2005.
   A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató Központ jelene és kihívásai az Európai Unióba lépve / [szerk. Iszályné Tóth Judit]. - Nyíregyháza : DE ATC Kut. Közp., 2004. - 190, [2] p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: A DE ATC Kutató Központ jelene és kihívásai az Európai Unióba lépve. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum. Kutató Központ
Debrecen - agrártudomány - kutatóintézet - egyetem - felsőoktatás
378.663(439-2Debrecen) *** 63 *** 061.6(439-2Debrecen)
[AN 2538706]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2005.
   Decentralization and the governance of education : the state of education systems in Bosnia and Herzegovina, Poland and Romania / ed. by Péter Radó. - Budapest : LGI : OSI, 2004. - 101 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499). (LGI fellowship series, ISSN 1786-3813)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-78-8 fűzött : ár nélkül
Bosznia-Hercegovina - Lengyelország - Románia - oktatáspolitika - oktatásügy
37.014(497.15) *** 37.014(438) *** 37.014(498)
[AN 2539026]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2005.
   Egyetemek mérlegen : hallgatói vélemények / [fel. szerk. Roberts Éva] ; [főszerk. Fábri György] ; [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda]. - [Budapest] : Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. OFI, [2004]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-324-4 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló - értékelés
378(439)"199" *** 378.062.5
[AN 2538346]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2005.
   Felnőttképzési almanach, 2004 : [akkreditált felnőttképzési intézmények és programok] / [közread. a] FISZ, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. - [Budapest] : FISZ : NFI, [2004]. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - címtár
374.7(439):050.8
[AN 2538212]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2005.
   A gombai Fáy András Általános Iskola évkönyve, 1904-2004 / [szerk. Arató Éva, Fehér Imréné, Révész György]. - [Gomba] : [Fáy A. Ált. Isk.], 2004. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Fáy András Általános Iskola (Gomba)
általános iskola - Gomba - iskolai évkönyv
373.3(439-2Gomba)(058)
[AN 2536473]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2005.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2004) (Veszprém ; Keszthely)
   2004. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2004. november 24.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Szalai István et al.] ; [rend., közread. a] Veszprémi Egyetem. - Veszprém ; Keszthely : VE, 2004. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2539437]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2005.
Józsa Zsuzsanna
   Pedagógiai ismeretek / Józsa Zsuzsanna ; [közread. a Rendőrtiszti Főiskola Pszichológiai Tanszék és Laboratórium]. - Budapest : Rejtjel, 2004. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7255-01-X fűzött : ár nélkül
pedagógia - egyetemi tankönyv
37(075.8)
[AN 2538788]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2005.
   Matematika 5. osztály : tanári kézikönyv : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Stark Gábor és Katona Kata]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 251 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-464-711-1 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2538430]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2005.
Mező Ferenc (1973-)
   A tehetség tanácsadás kézikönyve, 2004 / Mező Ferenc. - Debrecen : Tehetségvadász Stúdió : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., cop. 2004. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.: p. 111-121.
ISBN 963-216-752-X fűzött : ár nélkül
tehetséggondozás
376.545
[AN 2538366]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2005.
Németh Gabriella
   A szakképzési hozzájárulásról / [... Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2004. - 83 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2004. aug. 1.
ISBN 963-638-101-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - pénzügyi támogatás - útmutató
377(439)(036) *** 331.363
[AN 2538115]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2005.
   Nevelés erőszak nélkül : [válogatás a 2003. évi nemzetközi szimpózium előadásaiból] / [szerk. Tardos Anna] ; [közread. a] Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány. - Budapest : Nk. Pikler E. Közalapítvány, 2004. - 309 p. : ill. ; 24 cm
A Pikler - Lóczy Társaság a Kisgyermekekért és a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány által rendezett szimpóziumot 2003. márc. 20-22-én Budapesten tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86671-0-9 fűzött : ár nélkül
nevelési rendszer - konferenciakiadvány
371.4Pikler *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2538977]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1221 /2005.
Bray-Moffatt, Naia
Ice skating school (magyar)
   Korcsolyaiskola / írta Naia Bray-Moffatt ; fényképezte David Handley. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bíró Alexandra
ISBN 963-549-169-7 kötött : ár nélkül
korcsolyázás
796.91
[AN 2539317]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2005.
Bull, Jane
The Christmas book (magyar)
   Unaloműző adventi napokra / Jane Bull ; [szöveg Penelope York] ; [fényképek Andy Crawford]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 43, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Csikós Krisztina és Kincses Andrea
ISBN 963-549-166-2 kötött : 2990,- Ft
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.41 *** 745.55
[AN 2539325]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2005.
Bull, Jane
The rainy day book (magyar)
   Unaloműző esős napokra / Jane Bull ; [szöveg Penelope Arlon] ; [fényképek Andy Crawford]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 45, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Tas Márta
ISBN 963-549-167-0 kötött : 2990,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2539327]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2005.
Edmonds, David
Bobby Fischer goes to war (magyar)
   Bobby Fischer háborúba indul : igaz történet arról, hogyan vesztették el a szovjetek minden idők legkülönlegesebb sakkmérkőzését / David Edmonds, John Eidinow ; [ford. Deák Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2004. - 303 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9534-19-6 kötött : ár nélkül
Fischer, Bobby
Egyesült Államok - Szovjetunió - sportoló - sakk - világbajnokság - külpolitika - 20. század
794.1(73)(092)Fischer,_B. *** 327(73)"197" *** 327(47)"197"
[AN 2538338]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2005.
Fehér Diána
   Ékszerek, díszek, gombok / Fehér Diána. - Pécs : Fehér Kft., cop. 2004. - 39, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Zsugorka ; 1.)
ISBN 963-216-695-7 fűzött : ár nélkül
díszítőművészet - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 739.2
[AN 2538648]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2005.
Frenkl Róbert (1934-)
   Mi történt Athénban? : doppingtitkok nyomában / Frenkl Róbert, Gallov Rezső. - Budapest : Paracelsus Bt., 2004. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-357-2)
Athīnai - olimpia - izgatószer
796.032(495-2Athīnai)"2004" *** 796.011.5:178.8
[AN 2539279]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2005.
Huszár László
   A madárijesztők ürügyén = Unter dem Vorwand von Vogelscheuchen / Huszár László ; [ford. Göndöcs Gabriella] ; [közread. a] Balf Alapítvány. - [Sopron] : Balf Alapítvány, 2004. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-216-545-4 fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - magyar irodalom - paródia
379.825 *** 894.511-7
[AN 2537486]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2005.
   Kézilabda / Horváth János [et al.] ; [... szerk. Hajdu János, Tóth Gergely]. - Budapest : Papirusz Duola, cop. 2004. - 173 p. : ill. ; 19 cm. - (Sport kezdőknek, ISSN 1785-6566)
ISBN 963-86340-7-3 fűzött : 1750,- Ft
kézilabda
796.322
[AN 2538120]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2005.
Miessner, Wolfgang
Richtig Aerobic (magyar)
   Aerobic / Wolfgang Miessner ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9560-59-6 fűzött : 1498,- Ft
torna - aerobik
796.41 *** 613.71/.72
[AN 2537625]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2005.
Ralston, Peter
Cheng Hsin: the principles of effortless power (magyar)
   Cheng Hsin: az erőfeszítés nélküli erő alapelvei / [Peter Ralston] ; [ford. Kis Zsuzsanna]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-39-8 fűzött : 2150,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - okkultizmus
796.85 *** 133.25
[AN 2537219]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2005.
Rules of golf and the rules of amateur status (magyar)
   A golf szabályai / [... ford. Kóczián János] ; [közread. a] Magyar Golf Szövetség. - 30. kiad. - [Budapest] : M. Golf Szövets., 2003. - 218 p. ; 15 cm
Érvényes: 2004. jan. 1-jétől. - Borítócím: A golf szabályai és az amatőr státusz szabályai, 2004-2007
Fűzött : ár nélkül
golf - versenyszabály
796.352.063
[AN 2539428]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2005.
   A sízés +3 : [alpesi sí, snowboard, telemark, sífutás] / [... szerk. Dosek Ágoston, Ozsváth Miklós] ; [fotók Tumbász Hédi et al.]. - [Budapest] : Ozsváth M., cop. 2004. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 963-460-340-8 kötött : ár nélkül
síelés
796.92
[AN 2539180]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2005.
   Sportpedagógia : kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához / szerk. Biróné Nagy Edit ; [szerzők Biróné Nagy Edit et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 316 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Pedagógia, ISSN 1418-480X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-97-2 kötött : 3980,- Ft
sport - testnevelés - módszertan - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 372.879.6(075.8) *** 37.01(075.8)
[AN 2539143]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2005.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ünnepnapok : egy magyar vadász hitvallása : második rész / Széchenyi Zsigmond ; [Schell József illusztrációival]. - Budapest : Mérték, 2004. - 542, [2] p., [28] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-95-2 kötött : ár nélkül
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2541758]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2005.
   Szószivárvány : gyermekírók antológiája, 2004 / [szerk. Pósfai János] ; [... illusztrációit Vörös Ferenc et al. kész.] ; [kiad. az Oladi Művelődési Központ és a Simon István Utcai Általános Iskola]. - Szombathely : Oladi Művel. Közp. : Simon I. Utcai Ált. Isk., 2004. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-234-X kötött : ár nélkül
amatőr művészet - magyar irodalom - gyermek - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-822
[AN 2538593]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2005.
Yang, Jwing-Ming
Comprehensive applications of Shaolin chin na (magyar)
   Shaolin chin na haladóknak : [gyakorlati önvédelmi útmutató a cseles fogások kínai művészete alapján minden harcművészeti irányzat részére] / Yang Jwing-Ming ; [ford. Szalai Balázs]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2004. - 413 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-36-3 fűzött : ár nélkül
ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 2537209]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1237 /2005.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des arts (magyar)
   Művészetek képeskönyve / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. Colette Hus-David [et al.] ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2004. - 123 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-228-366-X kötött : ár nélkül
művészettörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
7(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2538238]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2005.
Berkes István (1950-)
   A gízai fennsík titka : hogyan épültek a nagy piramisok / Berkes István ; [a Megörökölt rejtélyek c. tanulmányt írta Forró László] ; [fotók Beck Judit et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 99, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9283-91-6 kötött : 3490,- Ft
Egyiptom - művelődéstörténet - építészet - piramis
726.853(32) *** 930.85(32)
[AN 2537272]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2005.
   The book of the FIAP Congress : Budapest, 2004 / [publ. by the] Mafosz. - [Budapest] : Mafosz, [2004]. - 91 p. ; 30 cm
Szerk. Győri Lajos. - A kongresszust 2004. aug. 28. és szept. 3. között tartották. - Francia, angol, spanyol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
fotóművészet - konferenciakiadvány
77(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2538510]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2005.
Bozó Andrea
   Hétszer fényesebben : a szkíta állatstílus / Bozó Andrea. - [Debrecen] : Főnix Kvműhely, [2004]. - 192, XXXII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 61.)
Bibliogr.: p. 188-192.
ISBN 963-7051-01-5 kötött : ár nélkül
művészettörténet - szarmaták
7(395.1)
[AN 2538374]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2005.
   Essentia : expoziţia de artă contemporană din România şi Ungaria : Muzeul National de Arta Cluj, Galeria de Arta Vaszary, 2004. március 25 - április 25. : román-magyar kortárs művészeti kiállítás : Kolozsvári Művészeti Múzeum, Vaszary Képtár, 2004. június 25 - július 22. / [szerk. Vörös András] ; [rend., kiad. a Kapos Art Egyesület]. - Kaposvár : Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes., 2004. - [32] p. : ill., részben színes ; 12x23 cm
ISBN 963-216-899-2 fűzött : ár nélkül
Kaposvár - Kolozsvár - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(498)(=945.11)"200" *** 73/76(498)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 061.4(498.4-2Kolozsvár)
[AN 2538599]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2005.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (12.) (2004) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XII. országos és nemzetközi kiállítása : [2004. augusztus 28 - szeptember 18. ... Pataky Művelődési Központ ... Budapest ...] / [fel. szerk. Buzás Kálmán]. - Budapest : [Pataky Művel. Közp.], 2004. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004" *** 061.2(439)
[AN 2538595]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2005.
Gedő Ilka (1921-1985)
Művek (vál.)
   Gedő Ilka (1921-1985) festőművész kiállítása : [a Magyar Nemzeti Galéria 2004. november 18 - 2005. március 31. között látható kiállításának katalógusa] / [a kiállítást rend. Jobbágyi Zsuzsa és Kolozsváry Marianna] ; [szerk. Kolozsváry Marianna]. - [Budapest] : MNG, [2004]. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2004/3.)
A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gedő_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2538122]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2005.
Herbert, Susan
Shakespeare cats (magyar)
   Shakespeare macskaszemmel / Susan Herbert illusztrációival ; [az idézeteket Arany János et al. ford.]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 60, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-336-989-4 kötött : ár nélkül
Anglia - Nagy-Britannia - festőművész - ezredforduló - 21. század - író - 16. század - 17. század - angol irodalom - idézetgyűjtemény
76(410)(092)Herbert,_S. *** 820-84=945.11 *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2539251]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2005.
   In honorem Németh János / [szerk. Péntek Imre]. - Zalaegerszeg : Gönczi F. ÁMK és Közép-Európai Kult. Int. : Zalai Írók Egyes., 2004. - 97, [2] p., [11] t.fol. : ill. ; 15x17 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 963-216-124-6 fűzött : ár nélkül
Németh János (1934-)
Magyarország - keramikus - 20. század
738(439)(092)Németh_J.
[AN 2539102]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2005.
Iván László
   A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig / Iván László ; [A törökkori visegrádi vár őrsége a korabeli zsoldlisták alapján c. fejezetet Hegyi Klára írta] ; [a térképeket és a váralaprajzokat Buzás Gergely kész.] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma]. - Visegrád : Mátyás Kir. Múz., 2004. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-259.
ISBN 963-7061-05-3 kötött : ár nélkül
Visegrád - helytörténet - vár
728.81(439-2Visegrád)"13/16" *** 943.9-2Visegrád"13/16"(093)
[AN 2537710]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2005.
Krajcsó László
   Testhelyzet = Bodies in motion = Mouvement suspendu = Körper in Bewegung / Krajcsó László ; [... vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2004. - [6], 40, [6] p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-79-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Krajcsó_L.
[AN 2539368]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2005.
Mizik Marcell
   Fehér-fekete = White and black = Blanco y negro / Mizik Marcell, Szvétek Gábor, Lukácsi Ákos. - [Tiszaalpár] : Sáma 2 Kft., [2004]. - 63 p. : ill. ; 26 cm
A bev. angol és spanyol nyelven is
ISBN 963-212-561-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - ezredforduló
77.04(439)(092)Mizik_M. *** 77.04(439)(092)Szvétek_G. *** 77.04(439)(092)Lukácsi_Á.
[AN 2537804]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2005.
   A modell : női akt a 19. századi magyar művészetben : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2004. október 14 - 2005. február 6. = The modell : female nude imagery in 19th century Hungarian art : exhibition at the Hungarian National Gallery, 14 October 2004 - 6 February 2005 / [... szerk. ... Imre Györgyi] ; [... mtársai ... Gosztonyi Ferenc, Veszprémi Nóra] ; [... szerzői Aczél Eszter Krisztina et al.]. - [Budapest] : MNG : Pannon GSM, [2004]. - 487 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2004/2.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2004/1.)
Bibliogr.: p. 482-486.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - művészettörténet - 19. század - akt - kiállítási katalógus
73/76(439)"18" *** 7.041.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2538082]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2005.
Reismann János (1905-1976)
   Köznapok = Weekdays = Quotidiens = Alltag / Reismann János ; [... vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2004. - [6], 40, [6] p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-80-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - Budapest - fényképész - helyismeret - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Reismann_J. *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2539372]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2005.
Román András (1929-)
   487 bekezdés és 617 kép a műemlékvédelemről / Román András. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 259 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9535-06-0 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - műemlékvédelem - restaurálás
72.025.3/.4(439) *** 351.853(439)
[AN 2539275]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2005.
   Romantikus kastély : tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére = The romantic castle : essays in honour of Dénes Komárik = Romantisches Schloss : Festschrift für Dénes Komárik / [szerk. Vadas Ferenc] ; [szerzők Gy. Balogh Ágnes et al.] ; [közread. a] Hild-Ybl Alapítvány. - Budapest : Hild-Ybl Alapítvány, 2004. - 624 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Komárik Dénes műveinek bibliográfiája: p. 23-28. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 963-216-544-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - építészettörténet - személyi bibliográfia
72(439) *** 012Komárik_D.
[AN 2537494]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2005.
Schäffer Zsuzsa
   Lombok alatt = Under the leafy boughs = Sous la feuillée = Unter den Bäumen / Schäffer Zsuzsa ; [... vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2004. - [6], 40, [6] p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-78-X kötött : ár nélkül
Magyarország - Budapest - fényképész - helyismeret - 20. század - fényképalbum - tájkép
77.04(439)(092)Schäffer_Zs. *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 77.043
[AN 2539365]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2005.
Szobotka Imre (1890-1961)
   "Kinyilatkoztatás" : Szobotka Imre kubista korszaka, 1912-1922 : [a Magyar Nemzeti Galéria 2004. május 25 - október 24. között látható kamarakiállításának katalógusa] / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Szücs György és Zsákovics Ferenc]. - [Budapest] : MNG, [2004]. - 31 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2004/1.)
Bibliogr.: p. 26-27. - Összefoglalás francia és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szobotka_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2538090]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2005.
Vadál Dóra
   Kisvárosi építőmesterek : a marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége / Vadál Dóra ; szerk. Vidák Tünde ; [közread. a] Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. - Marcali : Marcali Vár. Helytört. Múz., 2004. - 133 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. 79-82.
ISBN 963-216-482-2 kötött : ár nélkül
Sztelek család
Csomós család
Marcali - családtörténet - építész - 19. század - 20. század
72(439)"18/19" *** 929.52(439)Sztelek-Csomós *** 908.439-2Marcali
[AN 2538771]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2005.
Vukov Konstantin
   A középkori esztergomi palota épületei / Vukov Konstantin ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2004. - 104 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-82. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-513-180-1 fűzött : 2478,- Ft
Esztergom - vár
728.81(439-2Esztergom)
[AN 2537451]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2005.
   XIX. századi magyar művészet : állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában / [bev. tanulm. Bakó Zsuzsanna] ; [... rend. Bakó Zsuzsanna et al.] ; [fotók Bokor Zsuzsa és Mester Tibor]. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2004. - 254 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 963-09-4605-X kötött : 6990,- Ft
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest). XIX. századi magyar művészet
Magyarország - Budapest - művészettörténet - 19. század - múzeum - album
73/76(439)"18" *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 2538798]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1258 /2005.
Dahlhaus, Carl
Die Idee der absoluten Musik (magyar)
   Az abszolút zene eszméje / Carl Dahlhaus ; ford. Zoltai Dénes. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 171 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-38-3 fűzött : 1650,- Ft
zenetörténet - zeneesztétika - 19. század
78.01 *** 78(100)"18"
[AN 2537658]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1259 /2005.
Bombicz Barbara (1959-)
   Táncba zárt lélek : 25 év a Győri Balett ölelésében / Bombicz Barbara. - Győr : Hazánk, 2004. - 299 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-7586-84-9 kötött : ár nélkül
Győri Balett
Győr - Magyarország - táncművész - 20. század - balett - interjú - memoár
792.82(439)Győri_Balett(0:82-94) *** 792.82(439)(092)(047.53) *** 792.82(439)(092)Bombicz_B.
[AN 2537594]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2005.
Bray-Moffatt, Naia
Ballet school (magyar)
   Balettiskola / írta Naia Bray-Moffatt ; fényképezte David Handley ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-549-168-9 kötött : ár nélkül
balett
793.3 *** 792.82
[AN 2539318]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2005.
Cirio, Rita
Il mestiere di regista (magyar)
   A filmrendezés mestere : interjú Federico Fellinivel / Rita Cirio ; [ford. Kuklis Erika]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 192 p. ; 21 cm
Borítócím: Federico Fellini
ISBN 963-346-669-5 kötött : 1900,- Ft
Fellini, Federico
Olaszország - filmrendező - 20. század - interjú
791.43.071.1(45)(092)Fellini,_F.(047.53)
[AN 2538731]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2005.
Depardieu, Gérard
Vivant! (magyar)
   Kösz, megvagyok.. / Gerard Depardieu, Laurent Neumann ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Studio Libri Kvműhely, 2004. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-047-4 fűzött : 2180,- Ft
Depardieu, Gerard
Franciaország - színész - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.2(44)(092)Depardieu,G.(047.53)
[AN 2538932]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2005.
   Film- és médiafogalmak kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkek szerzői ... Muhi Klára et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Korona, 2004, cop. 2002. - 389 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9376-00-0)
filmművészet - tömegtájékoztatási eszköz - szaklexikon
791.43:030 *** 791.44:030 *** 791.9.096/.097:030
[AN 2541822]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2005.
   Garas / Albert Györgyi [et al.] ; [fotó Baldóczy Csaba et al.]. - Budapest : Budapest Print, [2004]. - 335 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A nemzet színészei, ISSN 1588-1695)
Filmogr.: p. 330-331.
ISBN 963-695-165-9 kötött : 2998,- Ft
Garas Dezső (1934-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Garas_D.
[AN 2539285]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2005.
Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle (2004) (Szolnok)
   Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle : Szolnok, 2004. szeptember 16-21. = International Film Festival of Fine Arts : Szolnok, ... 16-21 September 2004 / [szerk. Paksi Csaba] ; [rend., közread. a] Tisza Mozi Kft. - Szolnok : Tisza Mozi Kft., [2004]. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
filmművészet - filmszemle - konferenciakiadvány
791.43(100) *** 061.7(439-2Szolnok) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 2537423]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1266 /2005.
Babári Ernő
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú német nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2004]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-52-5 fűzött : 1456,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2541695]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2005.
Büky László (1941-)
   Füst Milán metaforahasználatának szövegmondattanából : szótárszerű feldolgozásban / Büky László ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE BTK M. Nyelvészeti Tansz., 2004. - 417, [2 ] p. ; 25 cm
ISBN 963-482-691-1 fűzött : ár nélkül
Füst Milán (1888-1967)
Magyarország - magyar nyelv - szókincs - metafora - író - 20. század
809.451.1-3 *** 809.451.1-541.251 *** 894.511(092)Füst_M.
[AN 2539097]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2005.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol nyelvtan / Faluba Kálmán, Horányi Mátyás. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-19-5503-6 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2541665]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2005.
Gerencsér Ferenc
   Magyar - angol zsebszótár ; Angol - magyar zsebszótár / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 96, 96 p. ; 14 cm
Gerinccím: Magyar - angol szótár ; Angol - magyar szótár. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-332-5 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2537321]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2005.
Görrissen, Margarita
Grosser Anfängerkurs - Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : spanyol / Margarita Görrissen, Eva Lloret Ivorra, Gudrun Männlein ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9572-18-7 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2538989]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2005.
Kiss Róbert Richard
   Köszönésformák a magyar nyelvben : különös tekintettel az új informatikai és távközlési technológiák hatásaira és a diáknyelvre / Kiss Róbert Richard ; [kiad. az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke ...]. - Budapest : ELTE Mai M. Nyelvi Tansz. : MediaCom Kft., [2004]. - 184 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 167-184.
ISBN 963-463-700-0 kötött : 4329,- Ft : 17 ? : 722 SK
magyar nyelv - üdvözlés
809.451.1-318 *** 395.5(=945.11)
[AN 2538043]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2005.
Navracsics Judit (1960-)
   Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz / Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2004]. - 143 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-7-8 fűzött : 1400,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt
802.0(079.1)=945.11
[AN 2537531]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2005.
   Salons : a KJF Francia Tanszékének kiadványa / [... szerk. Kiss Kornélia]. - Székesfehérvár : KJF Francia Tansz., 2004. - 166 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9558-21-4 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - francia irodalom története
804.0 *** 840(091)
[AN 2538091]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2005.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Szeged : Maxim, 2004. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 963-86211-6-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2541706]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2005.
   Stílus és anyanyelv : tanulmányok : a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból : a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból / szerk. Galgóczi László, Vass László. - Szeged : JGYF K., 2004. - 351 p. : ill. ; 24 cm. - (A pedagógusképzés kiskönyvtára, ISSN 1786-4828 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9167-92-4 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - anyanyelvi nevelés - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 372.880.945.11 *** 061.3(439-2Győr) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2539075]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2005.
Tranter, Kate
Grosser Anfängerkurs - Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : angol / Kate Tranter ; [ford. Szabó Helga]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9572-15-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2538990]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1277 /2005.
Carter, Lin
A look behind the The Lord of the Rings (magyar)
   Tolkien és a Gyűrűk Ura világa / Lin Carter ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 269 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 963-497-072-9 kötött : 2390,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel. The Lord of the Rings
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 2537238]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1278 /2005.
   Balassi [elektronikus dok.] : a költő élete és versei / szerk. E. Csorba Csilla, Várkonyi Gábor ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : PIM, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Balassi Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából készült "Az jó hírért, névért..." c. vándorkiállítás interaktív katalógusa. - Működési követelmények: Minimális Win98 vagy MAC OS 9.2 vagy újabb; CD-ROM
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - magyar irodalom - vers - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
894.511(092)Balassi_B.(086.86) *** 894.511-14(086.86) *** 061.4(439)"2004"
[AN 2542175]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2005.
   Ezernyi színben / [szerk. Szemán Renáta, Tóth Szilvia]. - Miskolc : [ME BTK Összehasonlító Irodtört. és Művtört. Tansz.], 2004. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 240
ISBN 963-661-639-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - tanulmánygyűjtemény
894.511(091)"18/19"
[AN 2539158]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2005.
Hámori Tibor (1931-)
   A Claire Kenneth sztori ; Karády Katalin utolsó évei / Hámori Tibor. - Budapest : H-DR. H. Bt., 2004. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-206-X fűzött : 1500,- Ft
Karády Katalin (1910-1990)
Kenneth, Claire (1923-2000)
Egyesült Államok - Magyarország - író - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - interjú - életrajz
894.511(73)(092)Kenneth,_C.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Karády_K.
[AN 2539268]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1281 /2005.
Allen, Roger MacBride
Isaac Asimov's Caliban (magyar)
   Kalibán : a Kalibán-trilógia első kötete : Asimov nyomán / Roger MacBride Allen ; [ford. Füssi-Nagy Géza]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 351 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-060-5 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537608]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2005.
Animali & Co (magyar)
   Pamacs / [magyar szöveg Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Erdei mesék, ISSN 1785-5942)
ISBN 963-9166-42-1 kötött : 2690,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2538130]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2005.
Avi
Crispin (magyar)
   Az ólomkereszt titka / Avi ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Animus, 2004. - 200 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-37-4 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2537496]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2005.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des princesses (magyar)
   Tündérmesék királykisasszonyai / szöveg Émilie Beaumont ; rajz Sophie Toussaint ; [ford. Jencsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2004. - 123 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-365-1 kötött : ár nélkül
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2538242]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2005.
Block, Lawrence
Burglars can't be choosers (magyar)
   A betörő, aki parókát viselt / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-01-2 fűzött : 1880,- Ft : 7,20 ?
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2537420]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2005.
Caldwell, Ian
The rule of four (magyar)
   Négyszögelés / Ian Caldwell és Dustin Thomason ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 383 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-00-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2537866]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2005.
Card, Orson Scott
Pastwatch (magyar)
   Múltfigyelők : Kolumbusz Kristóf feloldozása / Orson Scott Card ; [ford. Szabó Anikó]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2004. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 963-9557-22-6 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2539203]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2005.
Čehov, Anton Pavlovič
   A fekete barát : elbeszélések, 1892-1903 / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.] ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2004. - 770 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-661-4 kötött : 4580,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2538557]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2005.
Chaplin, Stella
It's a wrap (magyar)
   Kösz, ennyi! / Stella Chaplin ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 394 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
ISBN 963-9526-98-3 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 960-9526-98-3)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2539473]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2542727]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2005.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-72-0 kötött : 1890,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2542258]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2005.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-73-9 kötött : 1890,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2541867]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2005.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-74-7 kötött : 1890,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2541866]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2005.
Condon, Richard
The Manchurian candidate (magyar)
   A mandzsúriai jelölt / Richard Condon ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-04-7 fűzött : 1980,- Ft : 7,90 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2537394]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Gefahr für Mona (magyar)
   Gonoszok és tiszták / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 19.)
ISBN 963-7042-15-6 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2540211]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Im Waldhof (magyar)
   Kései szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Boda Ferenc]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 138 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-7042-04-0 fűzött : 720,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2540206]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Nun ist alles anders geworden (magyar)
   Az örökség / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Torontály Enikő]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 21.)
ISBN 963-7042-25-3 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2542315]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Die schöne Unbekannte (magyar)
   Szép ismeretlen / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Hesz Marianna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 20.)
ISBN 963-7042-16-4 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2540208]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2005.
Cristen, Gabriele Marie
Sisi (magyar)
   Sisi : álom a szerelemről / Gabriele Marie Cristen ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 455, [3] p. ; 23 cm
ISBN 963-9526-89-4 kötött : 2800,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2537871]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2005.
Cuccioli & Co (magyar)
   Felhőcske / [magyar szöveg Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Erdei mesék, ISSN 1785-5942)
ISBN 963-9166-41-3 kötött : 2690,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2538131]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2005.
Daniels, Kayla
Code name: Santa (magyar)
   Fedőneve: Mikulás / Kayla Daniels ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Eső után / Karen Toller Whittenburg ; [... ford. Acsai Roland]. Üvegszív / Lucy Gordon ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2004/6.)
Egys. cím: Code name: Santa. The blacksheep's arranged marriage. Christmas in Venice
ISBN 963-537-209-4 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2538740]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2005.
Dick, Philip K.
Valis (magyar)
   Valis / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-00-4 fűzött : 1880,- Ft : 7,20 ?
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537402]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2005.
Domán Ernő (1886-1976)
   "...már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így levágják őket bűnbaknak" : buchenwaldi héber (nyelv)emlék / Ráv Élijáhu Domán (Domán Ernő) ; [... ford. Domán István]. Ráv Élijahu Domán élete / Domán István ; [... az utószót írta Kőbányai János]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2004. - 198 p., [20] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9512-06-0 fűzött : 2200,- Ft
Domán Ernő (1886-1976)
Magyarország - rabbi - héber irodalom - holokauszt - 20. század - memoár - életrajz
892.4-94(439)=945.11 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 296(439)(092)Domán_E.
[AN 2538888]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2005.
Farago, Ladislas (1906-1980)
   Strictly from Hungary / Ladislas Farago ; [introd. by John Farago]. - Yardley, [Pa.] : Westholme Publ. ; Budapest : Corvina, 2004. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-13-5353-2 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 1-59416-006-6
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2539359]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2005.
Ferguson, Will
Happiness (magyar)
   Védjegyes boldogság / Will Ferguson ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 369 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
ISBN 963-9526-99-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2539469]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2005.
Follett, Ken
Whiteout (magyar)
   Az ördög műve / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 442 p. ; 22 cm
ISBN 963-7318-02-X kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2537881]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2005.
Grazer, Gigi Levangie
Maneater (magyar)
   A férfifaló / Gigi Levangie Grazer ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 399 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
ISBN 963-9526-69-X fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2539475]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2005.
Green, Grace
The pregnancy plan (magyar)
   Eleven ajándék / Grace Green ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 332.)
ISBN 963-537-233-7 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2538750]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2005.
Green, Tim
The first 48 (magyar)
   Az első 48 óra / Tim Green ; [ford. Sebestyén Gábor]. - Pécs : Opus, [2004]. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 963-7080-04-X kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2538296]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2005.
Harris, Joanne
Coastliners (magyar)
   Partvidékiek / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-67-1 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2542338]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2005.
Herbert, Frank
God emperor of Dune (magyar)
   A Dűne istencsászára / Frank Herbert ; [ford. Hoppán Eszter]. - [2. kiad.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 329 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-052-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2541714]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2005.
Ihimaera, Witi Tame
The whale rider (magyar)
   A bálnalovas / Witi Ihimaera ; [ford. Ivancsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 206 p., [8] t. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-368-991-0 fűzött : ár nélkül
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 2539178]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2005.
Japrisot, Sébastien
Un long dimanche de fiançailles (magyar)
   Hosszú jegyesség / Sébastien Japrisot. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 296 p. ; 21 cm
Ford. Till Katalin
ISBN 963-86486-7-8 fűzött : 2480,- Ft
francia irodalom - szerelmes regény
840-312.5=945.11
[AN 2539215]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2005.
Kerr, Peter
Snowball oranges (magyar)
   Egy tél Mallorcán : hófödte narancsligetek, avagy Hogyan legyünk boldogok egy új hazában / Peter Kerr ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2004. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-87-7 kötött : 2570,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2538519]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2005.
Kwitney, Alisa
The dominant blonde (magyar)
   Kék gyémánt Lydiának / Alisa Kwitney ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2004. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 963-9557-20-X fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2539197]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2005.
Lansdale, Joe R.
Rumble tumble (magyar)
   Forró pite / Joe R. Lansdale ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2004. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 963-9557-21-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2539205]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2005.
Lehane, Dennis
Mystic river (magyar)
   Titokzatos folyó / Dennis Lehane ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-86483-9-2 fűzött : 1980,- Ft : 7,60 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2537416]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2005.
Lowry, Lois
Gathering blue (magyar)
   Valahol, messze / Lois Lowry ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2004. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-36-6 kötött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2537536]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2005.
Mason, Sarah
The party season (magyar)
   Partiszezon / Sarah Mason ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-895-7 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2537537]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2005.
Mayle, Peter
Toujours Provence (magyar)
   Örökké Provence / Peter Mayle ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9602-83-3 kötött : 2480,- Ft
Mayle, Peter
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2539270]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2005.
McAllister, Anne
The cowboy's Christmas miracle (magyar)
   Nem minden eladó / Anne McAllister ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 167.)
ISBN 963-537-191-8 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2538753]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2005.
O'Farrell, Maggie
After you'd gone (magyar)
   Miután elmentél / Maggie O'Farrell ; [ford. Palkó Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 383 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Sorozatcím a védőborítóról
ISBN 963-9526-76-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2539170]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2005.
Payne, Peggy
Sister India (magyar)
   Nővérem, India / Peggy Payne ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Arena 2000, cop. 2004. - 295 p. ; 21 cm. - (Nők lapja regények, ISSN 1589-102X)
ISBN 963-86380-8-7 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2538986]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2005.
Phillips, Susan Elizabeth
Ain't she sweet? (magyar)
   Édes, mint a méz / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 963-9368-36-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2538655]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2005.
Rankin, Ian
The falls (magyar)
   Pokolvidék / Ian Rankin ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 542 p. ; 22 cm
ISBN 963-9526-97-5 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2537863]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2005.
Rees, Celia
Sorceress (magyar)
   Farkasszem / Celia Rees ; [ford. Báti Júlia]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2004. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 963-86640-1-0 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2539305]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2005.
Schnitzler, Arthur
   Drámák / Arthur Schnitzler ; [vál. és az utószót írta Szakács Emese] ; [ford. Györffy Miklós et al.] ; [szerk. Dedinszky Zsófia és Szakács Emese]. - Budapest : Európa, 2004. - 476 p. ; 20 cm
Tart.: Anatol ; A zöld kakadu ; Körtánc ; Áldozat ; Távoli vidék. - Egys. cím: Anatol ; Der grüne Kakadu ; Reigen ; Freiwild ; Das weite Land
ISBN 963-07-7291-4 fűzött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - dráma
830-2(436)=945.11
[AN 2538335]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2005.
Sedaris, David
Holidays on ice (magyar)
   Karácsony jéggel / David Sedaris. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 125, [2] p. ; 21 cm
Ford. Nagy Veronika
ISBN 963-86486-8-6 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2539273]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2005.
Steel, Danielle
The klone and I (magyar)
   A klón és én / Danielle Steel ; [ford. Bánki Bálint]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-105-9 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2542467]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2005.
Steel, Danielle
Secrets (magyar)
   Titkok / Danielle Steel ; [ford. Fencsik Flóra]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-107-5 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540199]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2005.
Steel, Danielle
Wings (magyar)
   Szárnyak / Danielle Steel ; [ford. Balogh Mariann]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-106-7 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540204]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2005.
Suetonius Tranquillus, Gaius
Művek (magyar)
   Suetonius összes művei / [a Császáréletrajzokat ford. Kis Ferencné, átd. Kopeczky Rita] ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Patay-Horváth András] ; [... egyéb műveit és töredékeit ford. és a jegyzeteket kész. Kopeczky Rita]. - Budapest : Osiris, 2004. - 617 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 581-583.
ISBN 963-389-260-0 kötött : 4280,- Ft
ókori latin irodalom - életrajz - összegyűjtött művek
871-821=945.11 *** 871-94=945.11 *** 937(092)
[AN 2538555]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2005.
Thacker, Cathy Gillen
Baby's first Christmas (magyar)
   A baba karácsonya / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Győri Hajnalka]. Pretoria csillagai / Rosemary Carter ; [... ford. Káli Sarolta]. I love juh / Ruth Jean Dale ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2004/3.)
Egys. cím: Baby's first Christmas. Safari encounter. Something about ewe
ISBN 963-537-158-6 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2538742]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2005.
Tolstoj, Aleksej Nikolaevič
Zolotoj klûčik, ili Priklûčeniâ Buratino (magyar)
   Aranykulcsocska, avagy Burattino kalandjai / Alekszej Tolsztoj ; Szegedi Katalin rajz. ; [ford. Kerekes Elza] ; [a versbetéteket Sándor László ford.]. - Budapest : General Press, [2004]. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-96-8 kötött : 2400,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2539259]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2005.
Vaněk, Karel
Švejk v ruském zajetí a v revoluci (magyar)
   Švejk orosz földön / Karel Vaněk ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Josef Lada]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 292 p. : ill. ; 21 cm
A regénytrilógia 3. része
ISBN 963-9416-94-0 kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2537332]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2005.
Williams, Cathy
The boss's proposal (magyar)
   Mesevilág / Cathy Williams ; [... ford. Gombos Csaba]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 331.)
ISBN 963-537-232-9 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2538747]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2005.
Witcher, Moony
La bambina della sesta luna (magyar)
   A hatodik hold leánya / Moony Witcher ; [ford. Németh Ágnes] ; [az illusztrációkat kész. ... Ilaria Matteini]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2004. - 296, [15] p. ; 21 cm
ISBN 963-216-992-1 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2537352]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1338 /2005.
   2T : [napló pihenésre] / [közread. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, cop. 2004. - [80] p. : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 963-216-682-5 fűzött : 2,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2537903]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2005.
Balassi Bálint (1554-1594)
Művek
   Balassi Bálint összes művei / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kőszeghy Péter]. - Budapest : Osiris, 2004. - 564 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-656-8 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 16. század - összegyűjtött művek
894.511-821 *** 894.511(092)Balassi_B.
[AN 2538561]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2005.
   Borban a vigasság : Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Felvinczi György, Kisfaludy Károly, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Vörösmarty Mihály borversei / Sajdik Ferenc rajz. - [Budapest] : Studio 33 Kft., cop. 2004. - 44, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-217-143-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - bor - vers - antológia
894.511-14(082) *** 663.2(0:82-14) *** 741(439)(092)Sajdik_F.
[AN 2539266]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2005.
Budai Szücs Ferenc
   Levelek a Himalájából / Budai Szücs Ferenc. - Budakeszi : CsöndesTárs, 2004. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 963-86197-2-4 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2539284]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2005.
Csernák Endre
   Különös kert / Csernák Endre. - Szombathely : Alakart, [2004]. - 67, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86493-3-X kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2539350]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2005.
   Csöpp csigamesék. - Székesfehérvár : Siklósi Kft., 2004. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-214-818-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2537498]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2005.
Czakó Gábor (1942-)
   Titkos könyv / Czakó Gábor ; [közread. a] Boldog Salamon Kör. - Budapest : Czakó G. : Boldog Salamon Kör, 2004. - 85, [2] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-460-353-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2537760]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2005.
Donászy Magda (1911-1988)
   Arany ABC / Donászy Magda ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - [36] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-346-542-7 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - olvasókönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 2537497]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2005.
   Erdélyi elbeszélők / ... Nagy Pál vál. ; [... szerzői Asztalos István et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 588 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-14-2 kötött : 2900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom - antológia
894.511-32(439.21)(082) *** 894.511-32(498)(082)
[AN 2538939]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2005.
Erdős Attila (1946-)
   Árnyék a víztükörben / Erdős Attila ; [ill. Ackermann Éva] ; [kiad. a Zalai Írók Egyesülete]. - Nagykanizsa ; [Zalaegerszeg] : Zalai Írók Egyes., 2004. - 101 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86555-3-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538947]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2005.
   Eurovízió : kortárs magyar irodalmi antológia : [2004] / szerk. Nagy Gabriella és Keresztury Tibor. - Budapest : Litera-kv., 2004. - 253 p. ; 23 cm. - (Litera-könyvek)
ISBN 963-216-122-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2538590]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2005.
   Fény és árnyék : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : M. Alkotók Internetes Társ., 2004. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-123-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2538444]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2005.
Görgey Gábor (1929-)
   Adria szirénje : utolsó jelentés Atlantiszról / Görgey Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 963-7053-01-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541760]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2005.
Grace, Ginger
   A démon / Ginger Grace. - [Csökmő] : Szerző, 2004. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-442-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2537387]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2005.
György Antal
   Számadás a Gazda előtt : a XX. század alulnézetben : György Antal református lelkipásztor életírása, emlékezései. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9396-80-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2538048]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2005.
Hadházi László
   Megint 8 / Hadházi László, Litkai Gergely ; Lehoczki Károly rajz. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9587-06-0 fűzött : 1888,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 2537275]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2005.
Jenei Gyula
   Versek / Jenei Gyula. - [S.l.] : Jenei Gy., 2004. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Szülőhazám Sárrétudvari
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538051]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2005.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 20. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2418-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542298]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2005.
   Kicsi vagyok én : mondókák, versek / [vál. és szerk. Pobozsnyi Ágnes] ; rajz. Győrfi András. - Budapest : Holnap, 2004. - 89, [7] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-346-585-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2541746]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2005.
Király Béla (1912-)
   Amire nincs ige : visszaemlékezések, 1912-2004 / Király Béla ; [jegyzetekkel ell. és az utószót írta Vitek Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Király Béla műveinek bibliográfiája: p. 419-425.
ISBN 963-7525-62-9 kötött : ár nélkül
Király Béla (1912-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2539206]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2005.
   Kóc, kóc / [a verseket vál. Lengyel Anna] ; Bródy Vera, Győrfi András, Urai Erika illusztrációival. - Budapest : Holnap, 2004. - 161, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Analitikus leírása: AN 933029
ISBN 963-346-523-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2541737]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2005.
Kodolányi János (1899-1969)
   Börtön : kisregények / Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 394, [3] p. ; 20 cm. - (Kodolányi János művei)
Tart.: Sötétség ; Böbék Samu búcsúja ; Szép Zsuzska ; Börtön ; Kántor József megdicsőülése. - Utószó ifj. Kodolányi János
ISBN 963-361-638-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2537618]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2005.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Tere-fere : Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei naplóból, 1923-1926 / sajtó alá rend. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi ; Újvidék : Forum, 2004. - 503, [14] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-506-595-7 fűzött : 2700,- Ft
ISBN 86-323-0614-6
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2538133]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2005.
Kovács Kálmánné
   Égi mesék ősökről, hősökről, kövekről / [a rajzokat kész. Rózsa Éva, Hartman Judit, Hartman Anna]. - [Budapest] : Folpress, [2004]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Kovács Kálmánné
ISBN 963-216-396-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2539421]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2005.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A vörös postakocsi / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Anno, [2004]. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 963-375-333-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2540212]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2005.
Lajtainé Dudás Margit (1931-)
   Visszhang / Lajtainé Dudás Margit. - 2. bőv. kiad. - [Enying] : Jelenlét 2000', [2004]. - 128 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86492-4-0 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542273]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2005.
Lükő Sándor (1929-)
   Trófeás történetek / Lükő Sándor. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 157 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9490-29-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár - vadászkaland
894.511-94 *** 799.2(0:82-94)
[AN 2538102]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2005.
Mátyus Aliz (1948-)
   Kígyószisz / Mátyus Aliz. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2004. - 97 p. ; 20 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 963-86555-1-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2539124]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2005.
Mészáros Eleonóra (1949-)
   "Felemelt fővel" : megidézett történelmi tandráma / Mészáros Eleonóra. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2004. - 67 p. ; 21 cm. - (Főnix magtár, ISSN 1785-198X ; 4.)
ISBN 963-86449-7-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2538128]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2005.
Muhoray György (1948-)
   Dohogásaim / Muhoray György. - Siófok ; Veszprém : Viza Kft., 2004. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-86607-2-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2537688]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2005.
Ólé Sándor (1884-1976)
   Pápai diákemlékek / Ólé Sándor ; [... gond. Mezei Zsolt] ; [közread. a] Pápai Református Gyűjtemények. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjtemények, 2004. - 222 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-264-X fűzött : ár nélkül
Ólé Sándor (1884-1976)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2538925]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2005.
Őz Zsolt
   Rakenroll / Őz Zsolt ; [ill. Szalay Péter]. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 155 p. : ill., színes ; 21 cm. - (R'N'R könyvek)
ISBN 963-86548-1-3 kötött : 2140,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2538633]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2005.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Nélküled bolyongtam : Pálfalvi Nándor versei, 2001-2003. - [Zalaszentgrót] : Asperján Ny., cop. 2003. - 148, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-212-757-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538343]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2005.
Peresztegi Ibolya
   Gyertyaláng / Peresztegi Ibolya. - [Bük] : [Magánkiad.], 2004. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-203-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2537480]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2005.
Porogi András
   Fekete krónika : 3 részes tv-filmsorozat : forgatókönyv / Ráth-Végh István alapján írta Porogi András, Pajer Róbert ; [közread. a] FilmArt Kft. - [Budapest] : FilmArt Kft., 2004. - 26, 21, 27 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2537695]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2005.
Radosza Sándor
   Cirkusz Cirkusszimusz : többgenerációs mesekönyv / Radosza Sándor ; [ill. Balázs Zoltán]. - Szombathely : Alakart, cop. 2004. - 172, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-86493-0-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2539346]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2005.
Salamon Eszter
   Utazások a varázslatos kisvonattal / Salamon Eszter ; Ternovszky Béla figuráival ; [rajz. Csákovics Lajos és Weigert Miklós]. - Budapest : Szerep Produkciós Iroda Kft., 2004. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-217-224-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2538991]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2005.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   És mégis élünk / Somogyvári Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2004. - 367, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7780-91-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2537788]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2005.
Steadie, Peter
   Kerülő utak / Peter Steadie ; [Weigert Miklós illusztrációival]. - Budapest : Szerep Produkciós Iroda Kft., 2004. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-222-1 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2539066]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2005.
Szabó Károly
   Nehézfiúk reverendában / Szabó Károly. - Budapest : Kornétás, cop. 2004. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-9353-26-4 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2538289]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2005.
Szabó Zsolt
   Kavicsok : [a kard és toll útja] / [Szabó Zsolt]. - Budapest : Torii Kvk., 2004. - 57 p. ; 15 cm
ISBN 963-217-493-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538960]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2005.
Szécsi Noémi (1976-)
   A baba memoárja / H. Berta visszaemlékezései nyomán lejegyezte Szécsi Noémi ; a szerző rajz. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 162, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8453-85-0 kötött : 1970,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2539195]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2005.
Szélesi Sándor (1969-)
   Sötétség előtt / Anthony Sheenard. - Budapest : Inomi, cop. 2004. - 314 p. : ill. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-86568-5-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2538228]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2005.
Tamási Gábor
   Csak nézlek.. : SMS-versek / Tamási Gábor ; [ill. Villei Barbara]. - Budapest : Magánkiad., 2004. - 83 p. ; 14 cm
ISBN 963-460-422-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538954]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2005.
Tőke Péter (1945-)
   Titkos öböl-háborúnk : fejezetek a magyar katonai kémelhárítás történetéből / Peter Sheldon, Címí H. Ferenc. - [Budapest] : Intermix Budapest, 2004. - 366 p. : ill. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 963-217-393-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2538222]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2005.
Tóth Imre
   Nostradamus menyegzője / Tóth Imre. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2004. - 53 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Ill. Németh Miklós
ISBN 963-86555-0-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538984]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2005.
Vajda János (1827-1897)
Művek (vál.)
   Vajda János összes költeményei / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Bene Kálmán]. - Budapest : Osiris, 2004. - 872 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-686-X kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2538565]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2005.
Ványi Gál Erzsébet
   Virka, a kis tündérlányka / írta és rajz. Ványi Gál Erzsébet. - Földes : Ványi L.-né, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x29 cm
ISBN 963-460-389-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2537484]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2005.
   Vesszen Trianon! : a gyalázatos békediktátumot tudomásul venni nem akaró, bele nem törődő, megalkuvást nem ismerő totális lelki ellenállás versei / [... vál. Fejes Imre, Polgárdy Géza] ; [előszót írta Polgárdy Géza]. - Budapest : Ménrót K., 2004. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86127-4-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 2538080]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1387 /2005.
   A bánatos csiga. - Budapest : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Csápos barátok)
Figuratív alakú, plüss kiegészítővel
ISBN 963-9166-82-0 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538054]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2005.
Diaz, James
My first jumbo book of Christmas (magyar)
   Karácsony : játék és tanulás csöppségeknek / [James Diaz, Melanie Gerth és Francesca Diaz] ; [magyar szöveg Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Első titok könyvem)
ISBN 963-9166-80-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539288]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2005.
Edgecombe, Jane
Fly away home (magyar)
   Segítünk, Katica! : panorámakönyv / Jane Edgecombe, Stuart Martin ; [magyar szöveg Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (14 p.) : ill, színes ; 25x31 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-69-3 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539222]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2005.
   A hiú hernyócska. - Budapest : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Csápos barátok)
Figuratív alakú, plüss kiegészítővel
ISBN 963-9166-84-7 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538052]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2005.
Kapolka Ágnes
   Világító mesekönyv / Kapolka Ágnes, Novák András. - Budapest : Bestline, 2004. - [50] p. : ill., színes ; 22 cm
Sötétben világító oldalakkal
ISBN 963-528-800-X kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539174]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2005.
   A kelekótya méhecske. - Budapest : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Csápos barátok)
Figuratív alakú, plüss kiegészítővel
ISBN 963-9166-83-9 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538058]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2005.
Koene, Ineke
De ambulance (magyar)
   Mentő / [ill. Tekenteam, Ineke Koene] ; [m. szöveg Pápai Krisztina]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [14] p. : ill., színes ; 9x12 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9166-88-X fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538142]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2005.
Koene, Ineke
De brandweerwagen (magyar)
   Tűzoltóság / [ill. Tekenteam, Ineke Koene] ; [m. szöveg Pápai Krisztina]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [14] p. : ill., színes ; 9x12 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9166-89-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538144]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2005.
Koene, Ineke
De bulldozer (magyar)
   Buldózer / [ill. Tekenteam, Ineke Koene] ; [m. szöveg Pápai Krisztina]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [14] p. : ill., színes ; 8x13 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9166-91-X fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538143]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2005.
Koene, Ineke
De politiewagen (magyar)
   Rendőrség / [ill. Tekenteam, Ineke Koene ; [m. szöveg Pápai Krisztina]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [14] p. : ill., színes ; 9x13 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9166-90-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538139]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2005.
Lassen, Christian Riese
Secrets of the sea (magyar)
   A mélység titkai / Christian Riese Lassen ; [magyar szöveg Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 25x31 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-70-7 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539218]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2005.
Marék Veronika (1937-)
Kippkopp karácsonya (német)
   Kippkopps Weihnachten / Veronika Marék ; [Deutsch von Katalin Bürgermeister]. - Budapest : Ceruza, 2004. - [50] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86610-2-X kötött : ár nélkül
képeskönyv - fordítás
087.5(084.1)
[AN 2538806]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2005.
Un Natale con Babbo Natale (magyar)
   Télapó ajándéka : titkok könyve / [m. szöveg Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 29x26 cm
ISBN 963-9166-85-5 kötött : 1990,- Ft
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2538063]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2005.
Price, Mathew
Polo and the rabbits (magyar)
   Folti és a huncut nyuszik / Mathew Price, Emma Chichester Clark. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Nagy Éva. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-74-X kötött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538067]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2005.
Price, Mathew
Polo finds a bone (magyar)
   Folti és a nagy csont / Mathew Price, Emma Chichester Clark. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Nagy Éva. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-72-3 kötött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538075]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2005.
Price, Mathew
Polo gets a friend (magyar)
   Folti és a barátság / Mathew Price, Emma Chichester Clark. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Nagy Éva. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-73-1 kötött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538071]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2005.
Price, Mathew
Polo meets a frog (magyar)
   Folti és a fürge béka / Mathew Price, Emma Chichester Clark. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Nagy Éva. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-71-5 kötött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538073]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2005.
   A szégyenlős katica. - Budapest : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Csápos barátok)
Figuratív alakú, plüss kiegészítővel
ISBN 963-9166-81-2 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2538056]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2005.
Turner, Jill
Frog-tastic (magyar)
   Béka-móka : panoráma-könyv / [Jill Turner, Robert Toon] ; [magyar szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 27 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-39-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539291]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2005.
Volke, Gordon
Chick tock (magyar)
   Csibe-móka : panoráma-könyv / [Gordon Volke, Robert Toon] ; [magyar szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 27 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-40-5 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2539290]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1407 /2005.
Aguirre Sacasa, Roberto
Spider-Man 2 (magyar)
   Pókember 2 : a film hivatalos képregényváltozata / [írta Roberto Aguirre Sacasa ; [a film forgatókönyve Alvin Sargent] ; [ceruzarajz Staz Johnson et al.] ; [Heltai Olga szinkronfordítását a képregény lapjaira igazította Bárány Ferenc]. - Budapest : Adoc-Semic, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9233-63-3 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2538203]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2005.
DeMatteis, J. M.
   Pókember és Batman : két szuperhős közös küzdelme négy ősellenséggel! / [írta J. M. DeMatteis] ; [... rajz Mark Bagley et al.] ; [ford. Bárány Ferenc és Galamb Zoltán]. - Budapest : Adoc-Semic, [2004]. - [97] p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: Zavart elmék ; Új kor hajnala. - Egys. cím: Spider-Man and Batman ; Batman and Spider-man
ISBN 963-9233-62-5 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2538349]
MARC

ANSEL
UTF-8