MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:30:28
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1803 /2005.
Bartusz-Dobosi László
   "Szép vagy magyar tenger" : 75 éve alakult a cserkészcsapat Siófokon, 1929-2004 / Bartusz-Dobosi László. - Vác : Kucsár, 2004. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 350
Fűzött : ár nélkül
Magyar Cserkészszövetség. 466. sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat (Siófok)
Siófok - cserkészet
061.213cserkészet(439-2Siófok)
[AN 2540801]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2005.
Katus Lajos (cédulakatalógus alapján)
   A Balatonlellei Fürdőegyesület 100 éve / Katus Lajos ; [kiad. a Balatonlellei Fürdőegyesület]. - Balatonlelle : Balatonlellei Fürdőegyes., 2004. - 80 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-217-126-8 fűzött : ár nélkül
Balatonlellei Fürdőegyesület
Balatonlelle - fürdő - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Balatonlelle) *** 613.41(439-2Balatonlelle)(091)
[AN 2540885]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1805 /2005.
Egyetemi könyvtárak Magyarországon (angol)
   University libraries in Hungary / [ed. by László Szögi] ; [publ. by] The Board of University Library Directors. - Budapest : Board of Univ. Libr. Directors, 2003. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-216-302-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - Egyetemi könyvtár - könyvtártörténet
027.7(439)(091)
[AN 2541210]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2005.
   Megszakadt életút : emlékezés Majtényiné Túri Katalin könyvtárosra, 1953-1999 / szerk. Labádi Lajos ; [... közrem. Borus Gábor et al.] ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2004. - 82 p. : ill. ; 22 cm
Majtényiné Túri Katalin írásainak bibliográfiája: p. 67-77. - Példányszám: 300
ISBN 963-217-492-5 fűzött : ár nélkül
Majtényiné Túri Katalin (1953-1999)
Magyarország - könyvtáros - személyi bibliográfia
02(439)(092)Majtényiné_Túri_K. *** 02(439.181)(091) *** 012Majtényiné_Túri_K.
[AN 2541610]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2005.
   Visszatekintő : harminc éves az MKE Olvasószolgálati Szekció / [szerk.] Nemes Erzsébet, Kocsis István. - Budapest : MKE Olvasószolgálati Szekció, 2004. - 137, [10] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-217-580-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Olvasószolgálati Szekció
Magyarország - könyvtáros - egyesület - történeti feldolgozás
025.5 *** 061.2(439)(091)
[AN 2542154]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1808 /2005.
Kapronczay Katalin
   A magyar orvosi szaksajtó- és könyvkiadás a reformkorban és a neoabszolutizmus korában, 1831-1867 / Kapronczay Katalin ; [kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum]. - Budapest : OPKM, 2004. - 141 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-78-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - sajtótörténet - orvostudomány - 19. század
070.486(439)"183/186" *** 050(439)"183/186" *** 61
[AN 2541370]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2005.
Pörzse Sándor
   Terítéken / Pörzse Sándor. - Budapest : Füleky Kft., 2004. - 398, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-217-513-1 * fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-217-531-1)
televíziós műsorszám - publicisztika
791.9.097(439)"2003" *** 894.511-92
[AN 2540895]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1810 /2005.
Antalffy Tibor (1933-)
   Van-e jövőnk? / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2004. - 245 p. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címadatként: Extinctio ante portas
ISBN 963-460-385-8 fűzött : 2490,- Ft
prognosztika - civilizáció - globális probléma
008.2
[AN 2541700]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2005.
Galántai Zoltán (1964-)
   Majdnem az örökkévalóságig : a távoli jövő kutatása / Galántai Zoltán. - Budapest : Arisztotelész, 2004. - 86 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-86.
ISBN 963-217-044-X fűzött : ár nélkül
prognosztika
008.2 *** 524.8
[AN 2540926]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2005.
Gribbin, John
Science: a history, 1543-2001 (magyar)
   A tudomány története 1543-tól napjainkig / John Gribbin ; ford. Both Előd. - Budapest : Akkord, 2004. - 593 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 571-584.
ISBN 963-9429-56-2 kötött : ár nélkül
tudománytörténet
001(100)(091)
[AN 2541304]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2005.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : találmányok / [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2003. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9446-28-9 fűzött : ár nélkül
vetélkedő - találmány
001.894 *** 793.73
[AN 2540997]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1814 /2005.
Horváth Andrea
   Kínai asztrológia a 2005-ös évre / Horváth Andrea. - [Üllő] : Regun Press, [2004]. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 963-86631-4-6 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52(510)
[AN 2542013]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2005.
Kolonics István (1955-)
   Magicon / Yliaster Daleth. - [Budapest] : Tuan, [2004], cop. 1999. - 373 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 369-373.
ISBN 963-217-120-9 kötött : ár nélkül
mágia
133.4
[AN 2540664]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2005.
Lewi, Grant
Astrology for the millions (magyar)
   Asztrológia mindenkinek : megmagyarázza a múltat, megjósolja a jövőt / Grant Lewi ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 495 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-368-989-9 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2540929]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2005.
Tepperwein, Kurt
Super-Intuition (magyar)
   Szuperintuíció : a belső hang üzenete / Kurt Tepperwein. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 262 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Balogh Viktória
ISBN 963-695-153-5 kötött : 2498,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - intuíció
133.25 *** 613.865 *** 159.956
[AN 2541217]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1818 /2005.
International Industrial Ecology Conference of the Visegrad Countries (2004) (Budapest)
   International Industrial Ecology Conference of the Visegrad Countries : Budapest, 8 June 2004 : proceedings / [ed. ... Vilma Éri] ; [org. by the] Ústav pro ekopolitiku [etc.] ; [publ. by the] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., cop. 2004. - [6], 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-802-9 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - ipar - ökológia - környezetvédelem - ezredforduló - konferenciakiadvány
504.03(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2540759]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2005.
   Az ipari ökológia a gazdaság és a környezet szolgálatában : a 2003. december 2-i konferencia előadásai / Szépvölgyi János [et.al.] ; [rend., közread. a] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., 2003. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-774-X fűzött : ár nélkül
emberi ökológia - ipar - konferenciakiadvány
504.75 *** 338.45 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2540740]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1820 /2005.
Aczel, Amir D.
Fermat's last theorem (magyar)
   A nagy Fermat-tétel : egy ősi matematikai probléma titkának feltárása / Amir D. Aczel ; [ford. Csiszár Villő]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-53-8 kötött : 1990,- Ft
Fermat-sejtés
511.52
[AN 2541324]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2005.
Cira, Octavian
   Numerical methods for algebraic equation / Octavian Cira, Cristian Mihai Cira. - Budapest : Műegy. K., 2004. - VI, 98 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN 1417-278X ; 30.)
Bibliogr.: p. 93-97.
Fűzött : ár nélkül
algebrai egyenlet
512.624.3
[AN 2540731]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2005.
Halic, Gheorghe
   Neutrix calculus / authors Gheorghe Halic, Eduard Halic. - Budapest : Műegy. K., 2003. - 117 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN 1417-278X ; 27.)
Bibliogr.: p. 112-115.
Fűzött : ár nélkül
integrálszámítás
517.3
[AN 2540723]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2005.
Miclăuş, Gheorghe
   Hardy spaces and differential & integral operators / Gheorghe Miclăuş. - Budapest : Műegy. K., 2003. - VI, 157 p. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN 1417-278X ; 29.)
Bibliogr.: p. 148-157.
Fűzött : ár nélkül
operátorelmélet
517.98
[AN 2540729]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1824 /2005.
   Mechanics : brainstorming seminars at the Budapest University of Technology and Economics / [ed. György Károlyi]. - [Budapest] : BUTE, 2003. - 26 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-795-2 fűzött : ár nélkül
Budapest - mechanika - matematika
531/534 *** 51
[AN 2540695]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2005.
Rašuo, Boško
   Two-dimensional transonic wind tunnel wall interference / Boško Rašuo. - Budapest : Műegy. K., 2003. - VI, 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN 1417-278X ; 28.)
Bibliog.: p. 117-128.
Fűzött : ár nélkül
aerodinamika
533.6
[AN 2540728]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2005.
Wahlström, Björn
The core and the apple peel (magyar)
   A mag és az alma héja : komolyan tréfálkozva az atomenergiáról / Björn Wahlström ; [ford. ... Bujtás Tibor et al.] ; [kiad. a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság]. - [Paks] : Paksi Atomerőmű Rt., [2004]. - 138 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
atomenergia
621.039
[AN 2542271]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1827 /2005.
Őszi Radiokémiai Napok (2004) (Eger)
   Őszi Radiokémiai Napok 2004 : Eger, 2004. október 13-15 : [a konferencia programja és előadás kivonatai] / ... szervezői az MTA Radiokémiai Bizottság, ... a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja ; ... szerk. Vincze Árpád. - [Budapest] : [MKE], [2004]. - 75, 5 p. : ill. ; 25 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-9319-43-0 fűzött : ár nélkül
radiokémia - konferenciakiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2541114]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1828 /2005.
   "A legnagyobb magyar geológus" : Szabó József emlékkönyv : tanulmányok / szerk. Hála József, Romsics Imre. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2003. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 8.)
A 2002. ápr. 5-én Kalocsán, a Viski Múzeumban rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-212-617-3 kötött : ár nélkül
Szabó József (1822-1894)
Magyarország - tudós - geológia - 20. század - konferenciakiadvány
55(439)(092)Szabó_J. *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2539915]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2005.
Makra László (1952-)
   Meteorológiai műszerek és mérési módszerek / Makra László, Károssy Csaba. - [Szombathely] : OSKAR, 2004. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Változó valóság, ISSN 1585-2679)
Példányszám: 501
ISBN 963-8122-58-7 fűzött : ár nélkül
meteorológia - mérőműszer
551.508
[AN 2540858]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2005.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : földünk / [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2003. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9446-22-X fűzött : ár nélkül
vetélkedő - földtudomány
55 *** 793.73
[AN 2540995]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2005.
Schatz, Dennis
Uncover a T. rex (magyar)
   T. rex / írta Dennis Schatz ; [ill. Christian Kitzmueller és Davide Bonadonna] ; [ford. Némethi Edit]. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2004. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Nézz bele!, ISSN 1785-6663)
Háromdimenziós T. rex modellel
ISBN 963-9325-71-6 kötött : ár nélkül
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2541365]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2005.
Takácsné Bolner Katalin
   Pál-völgyi-barlang : egy felfedezés 100 éve / Takácsné Bolner Katalin, Kiss Attila ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2004. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [80]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-5-9 kötött : ár nélkül
Budapest - cseppkőbarlang
551.44(439-2Bp.)
[AN 2541423]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1833 /2005.
Crane, Nicholas
Mercator (magyar)
   Mercator : az ember, aki föltérképezte a világot / Nicholas Crane ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 416 p., [16] t. : ill. főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-408.
ISBN 963-7525-60-2 kötött : ár nélkül
Mercator, Gerard (cédulakatalógus alapján)
Németalföld - tudós - kartográfia - 16. század - életrajz
528.9(492-89)(092)Mercator,_G.
[AN 2541410]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2005.
Gábris Gyula (1942-)
   Csillagászati földrajz / írták Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József ; szerk. Gábris Gyula. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-19-5478-1 fűzött : 1840,- Ft
csillagászat - földrajz - egyetemi tankönyv
523.31(075.8) *** 521.9(075.8)
[AN 2542278]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2005.
   A Hold túlsó oldalán : dokumentumok és emlékezések Izsák Imréről / [... szerk. Bényi Zoltán, Jelenczki István] ; [... ford. Magda Sára, ... Adamik Lajos]. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 250, [2] p. : ill. ; 25 cm
Izsák Imre műveinek bibliográfiája: p. 249-[251].
ISBN 963-9568-64-3 kötött : 2600,- Ft
Izsák Imre (1929-1965)
Magyarország - csillagász - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
52(439)(092)Izsák_I. *** 012Izsák_I.
[AN 2541047]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1836 /2005.
Magyar Biomechanikai Konferencia (1.) (2004) (Budapest)
   Proceedings of the First Hungarian Conference on Biomechanics : Budapest June 11-12, 2004 / [org. comm. Petra Aradi et al.] ; org. by the Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics. - [Budapest] : Biomechanikai Kutatóközp., [2004]. - 537 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-799-5 fűzött : ár nélkül
molekuláris biológia - konferenciakiadvány
577.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2540755]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2005.
Rózsa Lajos (1961-)
   Élősködés : az állati és emberi fejlődés motorja / Rózsa Lajos. - Budapest : Medicina, 2005. - 318 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-291.
ISBN 963-242-953-2 kötött : 3900,- Ft
parazita - egyetemi tankönyv
576.89(075.8) *** 591.69(075.8)
[AN 2541411]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2005.
   Vidranagyhatalomból vidraszegény Magyarország: vajon miért fogyatkozik hazánk vidrapopulációja? / szerk. Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2004. - 48 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-86632-0-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állatföldrajz - állatvédelem - vidra
599.742.4 *** 591.9(439) *** 504.74.06(439)
[AN 2541402]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1839 /2005.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Orvosi hivatásom és hitvallásom : emlékezések, írások, interjúk és dokumentumok / Antalóczy Zoltán. - Budapest : Mundus, 2004. - 314 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 963-9501-18-2 kötött : ár nélkül
Antalóczy Zoltán (1923-)
Magyarország - orvos - 20. század - életrajz - memoár
61(439)(092)Antalóczy_Z.(0:82-94)
[AN 2540827]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2005.
Bálint Mihály (1896-1970)
The doctor, his patient and the illness (magyar)
   Az orvos, a betege és a betegség / Bálint Mihály. - Budapest : Animula, [2004]. - 246 p. ; 24 cm
Utószó Buda Béla. - Ford. Liebermann Lucy
ISBN 963-9410-59-4 fűzött : ár nélkül
orvosi etika - pszichoterápia
615.851 *** 614.253
[AN 2541416]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2005.
Bejczi Szilvia
   A test dicsérete : a plasztikai műtétek titkai / Bejczi Szilvia, Bittó Ákos. - [Budapest] : Ringier, [2004]. - 208 p. ; 19 cm
ISBN 963-86629-3-X fűzött : 1890,- Ft
plasztikai sebészet - kozmetika
616-089.844 *** 646.7
[AN 2541662]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2005.
Chapman, Gary D.
The other side of love (magyar)
   A szeretet másik arca - a harag / Gary Chapman ; [ford. Kárpátiné Smidróczky Éva]. - Budapest : Harmat, 2005. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9564-31-1 fűzött : ár nélkül
indulat
159.942 *** 316.647.3
[AN 2540667]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2005.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai nevek : anatómiai, szövet- és fejlődéstani terminológia / írta Donáth Tibor. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 394 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-242-178-7 * kötött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-243-178-7)
anatómia - latin nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - szakszótár - kétnyelvű szótár
611 *** 801.323=71=945.11
[AN 2542920]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2005.
   Élettan - kórélettan : egészségügyi főiskolai tankönyv / szerk. Ormai Sándor ; [írta Csík Zsuzsa et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 361 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9214-48-5 fűzött : ár nélkül
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8) *** 612(075.8)
[AN 2542250]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2005.
Gaálné Póda Bernadette
   Bélbetegek diétáskönyve : diéta vékonybél- és vastagbélbetegek számára : zsír- és fűszerszegény, pektingazdag étrend / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-956-7 fűzött : ár nélkül
bélbetegség - diéta - szakácskönyv
616.34 *** 641.563(083.12)
[AN 2542898]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2005.
Galli, Carla
   Akar-e fenomén lenni? : az extraszenzorikus képességek fejlesztésének és a bioenergia felhasználásának ősi módszerei / Carla Galli. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Tuan, [2004], cop. 1993. - 163 p. : ill. ; 19 cm
Weninger Antal "Több világosságot a rejtélybe" c. előszavával. - Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-217-121-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-120-9)
természetgyógyászat - jelenség - biológiai energia
615.89 *** 001.94
[AN 2542268]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2005.
Grandin, Temple
Emergence, labeled autistic (magyar)
   Segítség! Autizmus! / Temple Grandin és Margaret M Scariano ; [ford. Szaffner Éva]. - Budapest : Kapocs, 2004. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7723-18-8 fűzött : ár nélkül
Grandin, Temple
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 2541879]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2005.
   Gyógyítás otthon, gyógyszer nélkül : kisebb-nagyobb betegségek otthoni gyógyítása. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-41-1 fűzött : ár nélkül
házi gyógymód
615.89
[AN 2540999]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2005.
Hodnik Ildikó
   A lélek teste : auradinamika: emberi erőterek kölcsönhatásban / Hodnik Ildikó. - Pécs : Alexandra, cop. 2004. - 502 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 499-[503].
ISBN 963-367-444-1 kötött : ár nélkül
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133
[AN 2540942]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2005.
   Jubileumi emlékkönyv az Egészségügyi Szakdolgozók XXXV. Jubileumi Kongresszusa alkalmából / [szerk. Horváth Attiláné, Tóth Tímea]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, 2004. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Hivatás, ápolás, gondoskodás : jubileumi emlékkönyv, 2004
ISBN 963-7813-56-X fűzött : ár nélkül
betegápolás - konferenciakiadvány
616-083 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2541414]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2005.
   Kémiai biztonság és toxikológia / szerk. Tompa Anna ; [írta Adamis Zoltán et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 465 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-344.
ISBN 963-242-926-5 kötött : ár nélkül
toxikológia - veszélyes anyag
616-099 *** 620.26
[AN 2541165]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2005.
Kempf, Hans-Dieter
Die Rückenschule (magyar)
   Nincs többé hátfájás!. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Kempf, Hans-Dieter. - Ford. Tóth János és Balla Péterné
ISBN 963-7095-42-X fűzött : ár nélkül
gyógytorna - hát - gerinc
616.711 *** 615.825
[AN 2540925]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2005.
   A keringési rendszer gyógyszeres terápiája / [szerk.] Borvendég János, Polák Gyula, Váradi András ; [szerzők Alföldi Sándor et al.]. - Budapest : Melinda, [2004]. - 473 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 3000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85822-2-7)
keringési rendszer - gyógyszeralkalmazás - szívgyógyszer - szívgyógyászat
616.12-085 *** 615.22
[AN 2541471]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2005.
Kluge, Norbert
Anthropologie der Kindheit (röv. kiad.) (magyar)
   A gyermeklét antropológiája : utak a gyermeki lét megértéséhez pedagógiai megközelítésben / Norbert Kluge ; [... ford. és szerk. Szilágyi Vilmos] ; [közread. a] Magánéleti Kultúra Alapítvány. - [Budapest] : Animula : Magánéleti Kultúra Alapítvány, [2004]. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 963-9410-48-9 fűzött : ár nélkül
iskolai nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.2
[AN 2541400]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2005.
Kürti Gábor
   Gyógyítás otthon / Kürti Gábor. - Bőv. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo, cop. 2004. - 349 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 348-349.
ISBN 963-9477-73-7 kötött : 990,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2542730]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2005.
   Légúti allergológia : asthma és társbetegségei / szerk. Herjavecz Irén ; [szerzők Bánkúti Beáta et al.]. - Budapest : Melania, 2004. - XII, 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9106-82-8 fűzött : ár nélkül
asztma - orrgyógyászat - nátha - allergia
616.248 *** 616-056.43 *** 616.211-002
[AN 2540851]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2005.
Lévai Borbála
TÁDÉ gyulladáscsökkentő méhviaszgyertya (angol)
   TÁDÉ antiphlogistic bees-wax candle / Borbála Lévai. - Hévíz : Tádé Bioház Kft., [2004]. - 144 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Medicine cure of the future: autotherapy (borító- és gerinccím)
ISBN 963-217-321-X fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat
615.89
[AN 2540741]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2005.
Lukács Dénes
   Nőiség, szexualitás, freudizmus : pszichoanalitikus tanulmányok / Lukács Dénes. - Budapest : Animula, cop. 2004. - 172 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-164.
ISBN 963-9410-56-X fűzött : ár nélkül
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - nő
159.964.2 *** 159.922.1-055.2 *** 616.89-008.442
[AN 2541355]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2005.
Magyar Addiktológiai Társaság. Kongresszus (5.) (2004) (Balatonfüred)
   A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszusa : Balatonfüred, 2004. okt. 21-23. : absztraktfüzet. - [Budapest] : [M. Addiktológiai Társ.], [2004]. - 71 p. ; 20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
viselkedészavar - káros szenvedély - konferenciakiadvány
616.89-008.44 *** 364.272 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2540792]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2005.
Moreno, Zerka T.
Psychodrama (magyar)
   "Pszichodráma - az élet duplája" : beszélgetések Zerka Morenóval / Zerka T. Moreno, Leif Dag Blomkvist, Thomas Rützel ; [ford. Büti Etelka]. - Budapest : Animula, [2004]. - 168 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9410-52-7 fűzött : ár nélkül
csoportterápia - művészetterápia
615.851.84
[AN 2541329]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2005.
Müller, Manfred
Das Gesicht als Spiegel der Gesundheit (magyar)
   Az arc mint az egészség tükre : vizuális diagnosztika / Manfred Müller ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 102 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-7304-01-0 fűzött : ár nélkül
orvosi diagnosztika - arc - okkultizmus
159.925 *** 616-07 *** 133
[AN 2541196]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2005.
Nagy Zsuzsa, F.
   Egyből ketten : egy ikerpár története a lombiktól a mászókáig / F. Nagy Zsuzsa. - Budapest : Novella, cop. 2004. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 963-9442-44-5 fűzött : 1490,- Ft
csecsemőgondozás - mesterséges megtermékenyítés
613.95(0:82-94) *** 618.2-089.888.11
[AN 2541864]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
The book of children (magyar)
   Gyermekek könyve : a szabadság, hogy önmagad lehess / Osho ; [ford. ... Horváth Beatrix]. - Budapest : Amrita, 2004. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-17-6 fűzött : 1950,- Ft
gyermeklélektan - mentálhigiénia
159.922.7 *** 613.865
[AN 2540618]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2005.
Schobert Norbert (1971-)
   Norbi, a 2. titok / [írta Schobert Norbert] ; [közread. a] Norbi Welness és Média Kft. - Szentendre : Norbi Welness és Média Kft., cop. 2004. - 279 p., [55] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Példányszám: 80000
ISBN 963-217-360-0 kötött : 2999,- Ft
fogyókúra - diéta - egészséges életmód
613.24 *** 641.561
[AN 2540915]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2005.
Sharamon, Shalila
Das Wunder im Kern der Grapefruit (magyar)
   A csodálatos grapefruitmag : a Citrus paradisi titkai : gyakorlati kézikönyv a grapefruit magjának fertőzések, gyulladások, mycosisok, allergiák és egyéb betegségek esetén történő alkalmazásához / Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski ; [ford. Teszákné Wurm Katalin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Conimex, 2004. - 166 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 147-160.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-03-7314-9)
természetgyógyászat - növényi hatóanyag - grépfrút
615.89 *** 615.322 *** 634.323.5
[AN 2542299]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2005.
Spock, Benjamin
Dr. Spock's baby and child care (magyar)
   Spock doktor csecsemő- és gyermekgondozása : kézikönyv szülőknek a gyermek helyes gondozásáról, születéstől a kamaszkorig / Benjamin Spock, Steven J. Parker ; az illusztrációkat Sharon Scotland kész. ; [ford. Cholnoky Péter]. - 7. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 964 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-242-950-8 kötött : 3600,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 2541379]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2005.
Theis, Günter
Gesund durch Wein (magyar)
   Borban az egészség / Günter Theis ; Ungváry Krisztián előszavával ; [ford. Jaksits Attila]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 125 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Egészség a természet patikájából, ISSN 1785-4237)
ISBN 963-7304-02-9 fűzött : ár nélkül
egészséges táplálkozás - bor
613.81 *** 613.3 *** 663.2
[AN 2541189]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2005.
Tringer László (1939-)
   A pszichiátria tankönyve : egyetemi tankönyv / Tringer László. - 3. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 574 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9214-47-7 kötött : ár nélkül
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 2542251]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2005.
Vágó Ágnes
   Hévíz után hevesen / Vágó Ágnes. - [Budapest] : Minerva, [2004]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-003-2 fűzött : 990,- Ft
Zalakaros - andrológia - fizikoterápia - egészségügyi szolgáltatás - termálvíz
615.838(439-2Zalakaros) *** 616.64-008
[AN 2541651]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1870 /2005.
   Energexpo 2004 Debrecen : II. Energexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : 2004. szeptember 28-30. : II. Energexpo International Exhibition and Conference for Energy : 28-30 September 2004 / [szervező ... V-Trade Kiállítások Kft.]. - Debrecen : V-Trade Kiállítások Kft., [2004]. - 400 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
energiagazdálkodás - energetika - vásár - konferenciakiadvány
620.9 *** 621.31 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2540670]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2005.
Természet-, Műszaki és Gazdasági Tudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia (3.) (2004) (Szombathely)
   III. Természet-, Műszaki és Gazdasági Tudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia : Berzsenyi Dániel Főiskola, 2004. október 30., Szombathely ... : az előadások összefoglalói = 3rd International Conference on Application of Natural, Terchnological[!Technological] and Economical Sciences : abstracts of the presentations / szerk. ... Puskás János ; [rend., közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola. - Szombathely : BDF, 2004. - 66 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9290-69-6)
műszaki tudomány - gazdaság - természettudomány - konferenciakiadvány
62 *** 33 *** 5 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2540933]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2005.
Vajda György (1927-)
   Energiahasznosítás / Vajda György. - Budapest : Akad. K., 2004. - 347 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 346-[348].
ISBN 963-05-8180-9 fűzött : 2450,- Ft
energiagazdálkodás
620.9
[AN 2541676]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1873 /2005.
   Felkészülés az ECDL-START vizsgára : operációs rendszer, szövegszerkesztés, internet / [... szerk. Schneider Ferenc] ; [írta Hamar Csaba et al.]. - Gyula : APC-Stúdió, [2004]. - 308 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 308.
ISBN 963-9135-55-0 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2540601]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2005.
Nagy János, G.
   Mit kell tudni az ECDL vizsgához? / G. Nagy János, Kovácsné Cohner Judit, Ozsváth Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2005. - XII, [2], 483 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-476.
ISBN 963-618-327-9 fűzött : 2995,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2540600]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2005.
Neumann János Doktoranduszi Konferencia (2003) (Budapest)
   Proceedings of the John von Neumann PhD Conference : October 2, 2003, Budapest University of Technology and Economics / [org. by Faculty of Electrical Engineering and Informatics, John von Neumann Computer Society]. - Budapest : Műegy. K., cop. 2003. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-420-771-5 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - informatika - konferenciakiadvány
681.3 *** 519.68 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2540758]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2005.
   Proceedings of the 11th PhD mini-symposium : February 3-4, 2004, Budapest University of Technology and Economics / [org. by the IEEE Hungary Section]. - [Budapest] : Műegy. K., [2004]. - 55 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 290
ISBN 963-420-785-5 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2540752]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2005.
Rose, Carla (cédulakatalógus alapján)
Sams teach yourself Adobe Photoshop CS in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg az Adobe Photoshop CS használatát 24 óra alatt / Carla Rose ; [ford. Antal Ferenc, Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2004. - XII, 511 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-82-5 fűzött : 6200,- Ft
számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2540716]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2005.
   Statisztikai elemzés a Statistica programmal / Kemény [et al.]. - Budapest : Műegy. K., 2004. - 352 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-805-3 fűzött : ár nélkül
program - matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.688Statistica(075.8)
[AN 2540732]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2005.
   Workshop on modeling and computations in dynamical systems : honoring the 100-th birthday of John von Neumann : Center for Applied Mathematics and Computational Physics Budapest University of Technology and Economics and Hungarian Academy of Sciences, October 13-16, 2003 / org. by Gábor Domokos. - [Budapest] : [BUTE], 2003. - 31 p. : ill. ; 24 cm
Előadáskivonatok. - Borítócím: Modeling and computations in dynamical systems
ISBN 963-420-770-7 fűzött : ár nélkül
irányítástechnika - differenciálegyenlet - konferenciakiadvány
681.5.033 *** 517.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2540746]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1880 /2005.
Hogya György (1923-)
   Cigányprímások és szórakozóhelyek Veszprémben / Hogya György ; [fotók Kristóffy András]. - Veszprém : Hogya Gy., 2004. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprém városi füzetek, ISSN 1418-8252 ; 8.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-460-393-9 fűzött : ár nélkül
Veszprém - szórakozóhely - cigányzenész - történeti feldolgozás
640.4(439-2Veszprém)(091) *** 78.067.26(=945.11)(439-2Veszprém)(092)
[AN 2541182]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1881 /2005.
Kun István (1941-)
   A feláldozott Bereg / Kun István. - Budapest : Osiris, 2004. - 269 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, térk. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 963-389-576-6 fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-389-674-6)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - természeti katasztrófa - vízügy - árvíz - kártérítés - 21. század
627.51(439)(282.243.742)"2001" *** 364.255(439.161) *** 351.79(439)
[AN 2541710]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2005.
Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia (2003) (Budapest)
   Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia : Dr. Gálos Miklós, Dr. Kertész Pál, Dr. Kleb Béla tanár urak tiszteletére : [2003. december 4.] / szerk. Török Ádám. - [Budapest] : Műegy. K., 2003. - 376 p. : ill. ; 25 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-775-8 kötött : ár nélkül
mérnökgeológia - konferenciakiadvány - emlékkönyv
624.131.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2540747]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2005.
   Szimpózium az agrár- és élelmiszeripari hulladékok csökkentésének lehetőségeiről : 2003. október 29. : awarenet = Symposium on agro-food wasters reduction / [szerk. Vági Erika] ; [rend. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszék, Biokémiai és Élelmiszeripartechnológiai Tanszék. - Budapest : Műegy. K., [2004]. - 60 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-420-772-3 fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - élelmiszeripar - hulladékfeldolgozás - konferenciakiadvány
628.4 *** 663/664 *** 63 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2540754]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1884 /2005.
   Advanced manufeacturing[!manufacturing] and repair technologies in vehicle industry : Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovak Republic : 21th International Colloquium : [May 17-19, 2004 Balatonfüred] = Neuartige Herstellungs- und Reparaturtechnologie in der Fahrzeugindustrie / [ed. J. Takács, A. Lovas] ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics [Faculty of Transportation Engineering Department of Vehicle Manufacturing and Repairing]. - Budapest : BUTE, [2004]. - 178 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-796-0 fűzött : ár nélkül
járműipar - konferenciakiadvány
629 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2540757]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2005.
   Hajózási szabályzat. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., [2004]. - 216 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2004. okt. 1.
ISBN 963-9221-59-7 fűzött : 3565,- Ft
Magyarország - vízi közlekedés - közlekedési szabály - jogszabálygyűjtemény
656.6.05(439)(094)
[AN 2541847]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2005.
   Intelligens közlekedési rendszerek és jármű-controll előírások a közlekedés biztonságának növelésére : SZVP-2003-4 - program: a közúti közlekedés területén működő kis- és középvállalkozások EU-versenyképességének szakmai növelése : MMA Symposium / [szerk. Péter Tamás] ; [szerzők Antal Attila et al.] ; [közread. a] Magyar Mérnökakadémia. - Budapest : M. Mérnökakad., 2004. - IX, 338 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: MMA Symposium 2004
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - közlekedésbiztonság - közúti közlekedés - gazdasági verseny - továbbképzés - tanfolyami jegyzet
656.1.08(078) *** 339.137.2(4-62)
[AN 2540742]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2005.
Kincses Károly (1954-)
   Mindig magasabbra : 100 éves a motoros repülés = Higher and higher : the hundred years of powered flight / [szöveg ... Kincses Károly] ; [... ford. ... Almási Jánosné] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. ; 2003. - 163 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8383-42-9 kötött : ár nélkül
repüléstörténet - motoros repülőgép - fényképalbum
629.735(091)(084.12)
[AN 2541350]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2005.
Mészáros András
   Iljusin : Il-18 / [összeáll. Mészáros András, Zainkó Géza, Zsaludek Endre]. - Budapest : MRT, 2004. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Aero história. Típusismertető, ISSN 0238-7905 ; 3.)
Az előszó angol nyelven és rovásírással is
ISBN 963-217-005-9 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - repülőgép
629.73(47)
[AN 2540884]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2005.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : autók / [ford. Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2004. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9446-29-7 fűzött : ár nélkül
vetélkedő - gépjármű
629.114.6 *** 793.73
[AN 2540987]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2005.
Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás (14.) (2004) (Hajdúszoboszló)
   14. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás : Hajdúszoboszló, 2004. október 6-8. : előadások gyűjteménye / [rend., közread. a] Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - [Budapest] : Hírközlési és Informatikai Tud. Egyes., [2004]. - 351 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
távközléstechnika - informatika - konferenciakiadvány - kiállítási katalógus
654 *** 681.324 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló) *** 061.4(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2540863]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1891 /2005.
   10 éves a "Dr. Brózik Sándor" Kertbarátok és Kistermelők Köre, 1994-2004 / [szerk. Csepregi Csaba]. - Mályi : Csepregi P., 2004. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Dr. Brózik Sándor Kertbarátok és Kistermelők Köre
Magyarország - kertészet - egyesület
634 *** 061.231(439)
[AN 2541339]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2005.
   Békés megyei vadászati almanach / [főszerk. Hankó József] ; [szerk. Korpa Ferencné Böszörményi Ilona, ifj. Korpa Ferenc]. - Gyula : Korpa F.-né Böszörményi I., 2004. - 432 p., LXXX t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-460-291-6 kötött : ár nélkül
Békés (megye) - vadászat - évkönyv
639.1(439.175)(058) *** 799.2(439.175)(058)
[AN 2540813]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2005.
Coren, Stanley
The pawprints of history (magyar)
   Mancsnyomok : kutyák az emberiség történelmében / Stanley Coren ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 481 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9526-71-1 kötött : 2500,- Ft
művelődéstörténet - kutya
636.7(089.3) *** 930.85(100)
[AN 2541332]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2005.
   Élen az agráriumban : pozitív példák a magyar erdőgazdálkodásban = Taking the lead in agriculture : positive models in Hungarian forestry / [fel. szerk. ... Egri Sándor] ; [angol szöveg Im-maah Amiah, Egri Ku-mesu Katalin, Tokai János]. - Szolnok : Nagyalföld, 2005. - 230 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2004. dec. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - erdészet - ezredforduló
630(439) *** 061.5(439)"200"
[AN 2541883]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2005.
Gráfik Imre (1944-)
   Hajózás és gabonakereskedelem : "gabonakonjunktúra vízen" / Gráfik Imre. - 2. jav. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 156-162. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9498-31-9 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - hajózás - kereskedelem - gabona - gazdaságtörténet
339.166.82(439)(091) *** 656.62(439)(091) *** 633.1
[AN 2542255]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2005.
Halászati Tudományos Tanácskozás (27.) (2003) (Szarvas)
   A XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, 2003. május 7-8.) kiadványa = Proceedings of the 27th Scientific Conference on Fisheries & Aquaculture : 7-8 May 2003, Szarvas ... / szerk. Csengeri István ; [rend. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet. - Szarvas : Halászati és Öntözési Kutint., 2003. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 28.)
ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7120-23-8)
halászat - konferenciakiadvány
639.2 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2541682]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2005.
Horváth György
   Volt egyszer egy kutató / Horváth György. - Szentes : Szalva P.-né, 2004. - 150 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 147-149. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Szalva Péter (1920-2002)
Szentes - tudós - zöldségtermesztés - kutatóintézet
635.1/.8(439-2Szentes)(091) *** 635.1/.8(439)(092)Szalva_P. *** 061.6(439-2Szentes)
[AN 2541613]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2005.
Keppel Miklós
   Szombathely zöld szíve = Das grüne Herz von Szombathely = The green heart of Szombathely / fotók ... Keppel Miklós ; [előszó ... Boda László]. - Szombathely : B.K.L. K., 2004. - 75 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7334-02-5 kötött : ár nélkül
Szombathely - park - fényképalbum
712.25(439-2Szombathely)(084.12)
[AN 2541407]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2005.
Király István (1927-)
   A Dél-Dunántúl mezőgazdasága és állattenyésztése, 1848-1944 / Király István. - Kaposvár : Szerző, 2004. - 433 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-704-4)
Dél-Dunántúl - mezőgazdaság - 19. század - 20. század
63(439.11)"18/19"
[AN 2540887]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2005.
Kovács Gábor
   Magyar sörlexikon : a magyarországi sörkultúra bemutatása / [Kovács Gábor] ; [mtárs. Vétek György] ; [fotó Bakai Gusztáv]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 191 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7046-18-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - sör
663.4 *** 930.85(439)
[AN 2540819]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2005.
Reinig, Patricia
L'imagerie des animaux familiers (magyar)
   Kedvenc háziállataink / szöveg Patricia Reinig ; szerk. Émilie Beaumont ; ill. Colette Hus-David, Béatrice Quinio ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2004. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-367-8 kötött : ár nélkül
háziállat - gyermekkönyv
636.045(02.053.2)
[AN 2540871]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2005.
Rohály Gábor
   Terra benedicta = Áldott föld / Rohály Gábor, Mészáros Gabriella, Nagymarosy András ; [fotók Dékány Tibor et al.]. - Budapest : Akó K., 2004. - 271 p. : ill., színes, részben térkép ; 29 cm
A bor élete c. fejezetet Hajós György írta. - Bibliogr.: p. 262.
ISBN 963-217-272-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - borászat - szőlőművelés - borvidék
663.2(439) *** 634.85(439)
[AN 2540816]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2005.
Szladek Mihály (1957-)
   Kutyavilág : a beszélgetések folytatódnak / Szladek Mihály. - Budapest : Pro Eventus Kft., 2004. - 128 p. : ill. ; 21 cm
"Az élet rendje" c. mű folytatása
ISBN 963-217-263-9 fűzött : 1800,- Ft
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 2540872]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2005.
Talabér Zsolt
   Galambok gazdaságos gyógykezelése / Talabér Zsolt. - Kecskemét : Vitál-Kontrol, 2003. - 207, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-212-918-0 fűzött : 2950,- Ft
állatorvostan - galamb
619 *** 636.596
[AN 2541300]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2005.
Titchmarsh, Alan
How to be a gardener (magyar)
   Kertész leszek : alapok / Alan Titchmarsh ; Jonathan Buckley fotóival. - Pécs : Alexandra, 2004. - 264 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Trócsányi Balázs
ISBN 963-368-914-7 kötött : ár nélkül
kertészet
635.9
[AN 2539111]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2005.
Veress István (1932-)
   Kutyalexikon / Veress István. - Budapest : Arión, 2004. - 274 p., [46] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9375-83-7 kötött : ár nélkül
kutya - szaklexikon
636.7:030
[AN 2540839]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2005.
Zatykó Lajos (1940-)
   Nagy öröm a kiskert! / Zatykó Lajos, Zatykóné Draskóczy Erzsébet ; [ill. Szabó Ildikó]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-39-X fűzött : ár nélkül
kertészet
634
[AN 2542460]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1908 /2005.
Bohrmann, Peter
Falken-Mixbuch (magyar)
   Nagy koktélkönyv : 1444 alkoholos és alkoholmentes ital / Peter Bohrmann ; Ulrike Bültjer, Heike Reith és Wolfgang Hubert közreműködésével ; [ford. Kerekes Istvánné]. - 6. kiad. - [Budapest] : Geopen, cop. 2004. - 559 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 4990,- Ft (hibás ISBN 963-7910-33-6)
koktél
641.87(083.12)
[AN 2542850]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2005.
Djidjeliné Czirók Viktória Eszter
   Ételek, édességek az arab világból : a kellemes ízű, egzotikus ételek kedvelőinek / Djidjeliné Czirók Viktória Eszter ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86495-6-9 fűzött : ár nélkül
nemzeti étel - ételspecialitás - arabok - szakácskönyv
641.568(=927)(083.12)
[AN 2541149]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2005.
Eckert, Anneliese
Köstliches aus dem Tontopf (magyar)
   Római tál : finomságok cserépedényben / Anneliese és Gerhard Eckert ; [ford. Keszthelyi Ágnes]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9384-95-X kötött : 1400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.542
[AN 2540921]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2005.
Félix Zsuzsa
   Receptek adventtől húsvétig / Félix Zsuzsa, Szelekovszky Rita. - [Budapest] : Szabad Lap, 2004. - 148 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 1.)
Fűzött : 485,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2541521]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2005.
Festive occasions cookbook (magyar)
   Ünnepi étkek / [kész. a] Williams-Sonoma ; [főszerk. Chuck Williams] ; [menüjavaslatok és receptek Joyce Goldstein] ; [fotók Allan Rosenberg és Aleen V. Lott] ; [ford. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9574-14-7 kötött : 5990,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2541403]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2005.
   Igazi magyar ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2004. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-340-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(439)(083.12)
[AN 2540919]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2005.
Králl Mária
   Kenyérvarázs : kenyérsütés géppel és sütőben / Králl Mária, Horváth Miklós. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 123 p. : ill, színes ; 24 cm
ISBN 963-9384-97-6 kötött : ár nélkül
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2540916]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2005.
Szabó Sándorné (1948-)
   Ünnepi sütemények / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 11.)
ISBN 963-679-280-1 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2540939]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2005.
Szabó Sándorné (1948-)
   Vendégváró falatok / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 118 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 12.)
ISBN 963-679-279-8 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2540940]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2005.
   Szakácskönyv / [összeáll. Dús Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2004. - 340 p. ; 22 cm
ISBN 963-9552-41-0 fűzött : 1295,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2541417]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1918 /2005.
Buchanan, Mark
Ubiquity (magyar)
   Itt és mindenütt : [előre jelezhetetlen, ...avagy miért egyszerűbb a világ, mint gondolnánk] / Mark Buchanan ; [ford. Seres Iván]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-58-9 kötött : 2490,- Ft
szükségszerűség - természettörvény - rendszerelmélet
113 *** 122 *** 530.16
[AN 2541319]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2005.
Kierkegaard, Søren
Frygt og baeven (magyar)
   Félelem és reszketés / Soren Kierkegaard ; [ford. és jegyzetekkel ell. Rácz Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Göncöl, [2004], cop. 1986. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 963-9183-50-4 kötött : 1690,- Ft
filozófia
1(489)Kierkegaard,_S.
[AN 2542739]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2005.
   Kortárs etika / szerk. Fekete László ; [írták Boda Zsolt et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-19-5466-8 fűzött : 3552,- Ft
erkölcs
17
[AN 2540658]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1921 /2005.
   300 év áldásai : a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet jubileumi kiadványa a gyülekezet 110., az énekkar 100. és az imaház 90. évfordulóján / [... szerk. Sólyom Attila]. - Budapest : József Utcai Baptista Gyülekezet, 2004. - 121, [6] p., [3] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-217-246-9 fűzött : ár nélkül
Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet
Budapest - baptista egyház - egyházközség protestáns egyházakban - egyháztörténet
286.15(439-2Bp.)(091)
[AN 2540660]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2005.
Belon Gellért (1911-1987)
   Imádkozzál : elmélkedések gyakori imáinkról / Belon Gellért. - 4. kiad. - Budapest : M. Máltai Szeretetszolgálat, 2004. - 266 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-316-552-6)
imakönyv
243
[AN 2541449]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2005.
Cotterell, Arthur
The encyclopedia of mythology (magyar)
   Képes mitológiai enciklopédia : görög-római, kelta, északi / Arthur Cotterell ; [ford. ... A. Fodor Ágnes et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-7495-51-7 kötött : 6490,- Ft
görög mitológia - római mitológia - kelta vallás - skandináv népek ősvallása - balti-szláv népek ősvallása - mitológia - szaklexikon
292.11(031) *** 292.21(031) *** 293(031) *** 299.16(031)
[AN 2542733]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2005.
Glósz Ervin (1929-)
   "A szeretet áttüzesíti a lelket..." : dr. Glósz Ervin székesfehérvár-öreghegyi plébános szentbeszédei, 2003-2004 / [... lejegyezte, a szöveget gond. és ... szerk. Simándi Péter] ; [... kiad. a "Pro Patria, Pro Musica 1997." Hangversenyszervező Bt.]. - [Székesfehérvár] : "Pro Patria, Pro Musica 1997" Hangversenyszervező Bt., cop. 2004. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-217-054-7 fűzött : 1800,- Ft
prédikáció
252
[AN 2541752]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2005.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of freedom (magyar)
   A szabad nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2004. - 122 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-26-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - nő
244-055.2
[AN 2540645]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2005.
Hodossy Lajos (cédulakatalógus alapján)
   Bátorkeszi István, a veszprémi gályarab-prédikátor / Hodossy Lajos. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 39.)
Bibliogr.: p. 61-62.
Fűzött : ár nélkül
Bátorkeszi István (1640-1675)
protestáns lelkész - 17. század - életrajz
284.2(439)(092)Bátorkeszi_I.
[AN 2541192]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2005.
   Kaleidoszkóp : Bencze Imre evangélikus lelkész szolgáló életének színes mozaikjai / [szerk. Győri Tamás]. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2004. - 155, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség kiadványai, ISSN 1786-5581 ; 5.)
ISBN 963-217-039-3 fűzött : ár nélkül
Bencze Imre (1920-2002)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - 20. század
284.1(439)(092)Bencze_I.
[AN 2541432]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2005.
Kereszty Zoltán (1937-)
   Szemléld az Úr titkait : advent, nagyböjt / Kereszty Zoltán. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 92 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 112.)
ISBN 963-9281-33-6 fűzött : 350,- Ft
vallásos irodalom - karácsonyi szokás - kereszténység - böjt
244 *** 264-041.1 *** 264-041.4
[AN 2541813]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2005.
Kirche im 21. Jahrhundert (magyar)
   Az egyház a 21. században : a sokszínű jövő / szerk. Manfred Kock ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-016-9 fűzött : 1400,- Ft
egyház - vallásszociológia - 21. század
26"20"
[AN 2541784]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2005.
Knight, George A. F.
I am - this is my name (magyar)
   Vagyok - ez a nevem : a Biblia istene és az emberi vallások / George A. F. Knight ; [ford. Mucsi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-013-4 fűzött : 690,- Ft
vallástörténet - isten
231 *** 291
[AN 2541684]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2005.
Korán (arab, magyar) (részlet)
   Kegyes Korán értelmezésének fordítása : 29-30. rész / [főszerk. Adel Ahmed Alsabahi] ; [ford. ifj. Karasszon Attila] ; [közread. az] Iszlám Egyház Fordító Iroda. - Budapest : Iszlám Egyh. Ford. Iroda, 2004. - X, 83 p. ; 22 cm
Arab és magyar nyelven
ISBN 963-217-238-8 kötött : ár nélkül
Korán
297.18
[AN 2541807]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2005.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Én Uram, én Istenem!" : imádságok a tihanyi apátsági templomból / Korzenszky Richárd ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2004. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 963-86294-6-0 fűzött : ár nélkül
imakönyv
243
[AN 2541098]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2005.
Kustár Péter
   A Krónikák első és második könyvének magyarázata / Kustár Péter. - Budapest : Kálvin, 2004. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-003-7 fűzött : 790,- Ft
Biblia. Ószövetség. Krónikák
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.6.07
[AN 2541715]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2005.
   "Legyen nékem a te beszéded szerint" : elhangzott a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkésznék és lelkésznők számára rendezett konferenciáján. - Vác : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2004. - 20 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
egyházi személy - nő - konferenciakiadvány
25-055.2 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2540797]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2005.
MacNutt, Francis
Deliverance from evil spirits (magyar)
   Szabadíts meg a gonosztól.. : a szabadító szolgálat kézikönyve / Francis MacNutt ; [ford. Györgyi Csaba et al.]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 355 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 113.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9281-31-X fűzött : 1000,- Ft
démonológia
241.612
[AN 2541724]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2005.
Molnár László Miklós
   A civil háború és a mormonok : Észak-Amerika, 1861-1865 / Molnár László Miklós. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 213 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 963-7265-06-6 fűzött : 2680,- Ft : 10,5 ?
Észak-Amerika - történelem - mormon egyház - 19. század
289.3 *** 97"186"
[AN 2541197]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2005.
Molnár Miklós
   Isten munkája a család életében : az 1Móz 37-50 alapján / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2004. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 963-558-011-8 fűzött : 440,- Ft
vallási erkölcs - család
241 *** 173 *** 265.5
[AN 2541698]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2005.
Okawa, Ryuho
The essence of Buddha (magyar)
   Az igazi Buddha : a megvilágosodás útja / Okawa Ryuho ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-7168-09-5 kötött : 1980,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2542257]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2005.
Ordo Fratrum Minorum
Statuta generalia Ordinis Fratrum Minorum (magyar)
   A Kisebb Testvérek Rendjének általános statútumai / [kiad. a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány]. - Budapest : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, 2003. - 165 p. ; 21 cm
Latin és magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
franciskánusok - szabályzat
271.3-4
[AN 2540808]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2005.
   Pokol vagy Menny?. - Szombathely : Hit Gyülekezete, [2004]. - 20 p. ; 13x18 cm. - (Sorsfordító, ISSN 1785-6272)
ISBN 963-214-036-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2541476]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
Tao: the golden gate (magyar)
   Tao: az aranykapu / Osho ; [ford. Pásztor Judit]. - Budapest : Amrita, 2004. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-18-4 fűzött : 1990,- Ft
taoizmus
299.513
[AN 2540614]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2005.
Shlemon, Barbara Leahy
Healing the wounds of divorce (magyar)
   A válás sebeinek gyógyítása : lelki vezetés a belső gyógyuláshoz / Barbara Leahy Shlemon ; [ford. Kerek Józsefné]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 127 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 110.)
Bibliogr.: p. 124-217.
ISBN 963-9281-30-1 fűzött : 600,- Ft
vallásos irodalom - válás
265.514.2 *** 244
[AN 2541852]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2005.
Simon András (1958-)
   Szeretetközelben : elmélkedések rajzban és írásban / Simon András. - Budapest : Hangtalan Jelek, 2004. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8348-08-9)
vallásos irodalom
244
[AN 2542266]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2005.
Sumedho, Ajahn
   Csittavivéka : a csöndes tudat tanítása / Ácsán Szumédhó ; [ford. Farkas László, Tóth Zsuzsanna] ; [közread. a] Buddhapada Alapítvány. - 2. kiad. - [Budapest] : Buddhapada Alapítvány, 2004. - 219 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The four noble truths" és a "Cittaviveka" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-217-252-3 fűzött : ár nélkül
buddhizmus
294.3
[AN 2542826]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2005.
Tapolyainé Bartha Gizella
   Elfogadás : beteg, sérült, fogyatékos a családban / Tapolyainé Bartha Gizella. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 286 p., [6] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 111.)
ISBN 963-9281-29-8 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos
244 *** 364.65-056.26 *** 364.65-056.37
[AN 2541721]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2005.
Timmel, Philippe
Pourquoi se fiancer? (magyar)
   Kell-e nekünk jegyesség? : válasz két szerelmesnek / Philippe és Cathy Timmel ; [ford. Romhányi Virág] ; [kiad. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2004. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-421-6 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - házasság - eljegyzés
265.5 *** 241
[AN 2541764]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2005.
Vági László (1918-)
   Legyetek áldottak gyermekeitekben! : szülőknek és nevelőknek az Úr 1989. esztendejének szép emlékezetére / írta és szerk. Vági László. - Szentes : Szerző, 2004. - 54 p. ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2541618]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1948 /2005.
   The challenges of sustained development : the role of socio-cultural factors in East-Central Europe / by Frane Adam [et al.]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2005. - [10], 235 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 963-9241-96-2 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-00-6 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - társadalom - kultúra - ezredforduló
316.7(4-11)"200"
[AN 2541537]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2005.
Csurka István (1934-)
   Az áldozat imperializmusa / Csurka István. - Budapest : B-média Kft., 2004. - 83 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 963-217-377-5 fűzött : 1380,- Ft
Magyarország - kapitalista rendszer - zsidóság - 20. század
316.347(=924)(439)"19" *** 323.15(=924)(439)"19" *** 327.2"19"
[AN 2541464]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2005.
Drábik János (1938-)
   Világzsákutca : új világrend? / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2004. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 963-425-029-7 kötött : 2499,- Ft
globalizáció - uralom
304.9 *** 321.8 *** 339.9(100)
[AN 2541163]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2005.
Féja Géza (1900-1978)
   Viharsarok / Féja Géza. - Budapest : Mundus, 2004. - 397 p. : ill. ; 23 cm. - (Életműsorozat). (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 38.)
Függelékben a Viharsarok-per törvényszéki tárgyalásának anyaga, valamint vál. a mű korabeli sajtóvisszhangjából. - Bibliogr.: p. 271.
ISBN 963-9501-28-X kötött : ár nélkül
Viharsarok - szociográfia - 20. század
308(439.18)"193" *** 308(439.175)"193"
[AN 2540780]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2005.
   A feladatra készülni kell : a cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár / szerk. Nagy Attila, Péterfi Rita. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2004. - 244, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr. és filmogr.: p. 231-242. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-200-486-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - olvasáslélektan
316.347(=914.99)(439) *** 028
[AN 2541923]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2005.
Gászpor Réka (1971-)
   Verbális és nonverbális kommunikáció / Gászpor Réka. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2003. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 71-80.
ISBN 963-7265-02-3 fűzött : 1380,- Ft
ISBN 973-86851-2-5
kommunikáció
316.77
[AN 2541229]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2005.
Incze Zsuzsa
   Szakítópróba : megdöbbentő történetek eltűnt gyerekekről, felnőttekről / Incze Zsuzsa. - Pécs : Alexandra, cop. 2004. - 270, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-368-941-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - szociográfia - csavargás - ezredforduló
308(439)"199/200" *** 347.172
[AN 2540910]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2005.
   Kárpát-medencei keresztkötődések : egy konferenciasorozat tükrében / szerk. és az előszót írta Székely András Bertalan. - Pomáz : Kráter, 2004. - 474 p. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9472-92-1 fűzött : 2300,- Ft
Kárpát-medence - magyarság - konferenciakiadvány
316.347(=945.11)(4-11) *** 061.3(4-11)
[AN 2541418]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2005.
   Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában, 2002-2004 / szerk. Blénesi Éva, Mandel Kinga. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2004. - 402 p. ; 20 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-57-4 fűzött : 2280,- Ft
Közép-Európa - nemzetiség - kisebbségi kérdés - magyarság - konferenciakiadvány
316.347(=945.11)(4-11) *** 323.1(=945.11)(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2541644]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2005.
Szalai Antal
   A pápai zsidóság asszimilációs törekvései és polgárosodása, 1600-1944 / Szalai Antal. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2003. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 37.)
Bibliogr.: p. 116-117.
Fűzött : ár nélkül
Pápa - asszimiláció - zsidóság
316.347(=924)(439-2Pápa)(091) *** 323.1(=924)(439-2Pápa)
[AN 2541120]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1958 /2005.
Bereznai Zsuzsanna
   Ami igaz is .. : népi humor a Duna-Tisza közén / Bereznai Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Forrás K., 2004. - 283 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 963-85659-5-0 fűzött : 2000,- Ft
Duna-Tisza köze - népi humor
398.23(439.15)
[AN 2541419]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2005.
Buday Kornélia
   "The Earth has given birth to the sky" : female spirituality in the Hungarian folk religion / Kornélia Buday. - Budapest : Akad. K. : EFI, cop. 2004. - 219 p., XIV. t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Bibliotheca traditionis Europae, ISSN 1419-7901 ; 4.)
Bibliogr.: p. 207-219.
ISBN 963-05-8136-1 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - hiedelem - nő
398.3/.4(=945.11)-055.2
[AN 2541786]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2005.
Fehér Zoltán (1931-)
   Mondták a régi öregek : Kecel népének hiedelemvilága / Fehér Zoltán. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2004. - 228 p. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 9.)
Bibliogr.: p. 42-44. - Fősorozata: Kalocsai múzeumi értekezések., ISSN 1218-4039
ISBN 963-217-350-3 kötött : ár nélkül
Kecel - magyar néprajz - hiedelem - népszokás
398.3/.4(=945.11)(439-2Kecel)
[AN 2541317]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2005.
   Fotó és néprajzi muzeológia : tanulmányok / [szerk. Fejős Zoltán]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2004. - 250 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9540-08-0 fűzött : 1980,- Ft
néprajz - dokumentumfénykép
39 *** 77.04
[AN 2541765]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2005.
Hoppál Mihály (1942-)
   Folklór és hagyomány / Hoppál Mihály. - Budapest : Gondolat : EFI, 2004. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9567-63-9 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - néprajz - etnográfus
39 *** 39.001(439)(092)
[AN 2541793]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2005.
Kurth, Hanns
So deute ich meine Träume (magyar)
   Az álmok világa : az álomfejtés kézikönyve / Hanns Kurth ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 963-7304-00-2 kötött : ár nélkül
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2540927]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2005.
Ridley, Matt
The red queen (magyar)
   A sötét bábok királynője : [a szex és az emberi természet evolúciója] / Matt Ridley ; [ford. Huszár Tamás]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 399 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-34-1 kötött : 2500,- Ft
nemi élet - erotika - szaporodás - nemek pszichológiája - szexuálpszichológia - állatélettan
392.6 *** 599.9 *** 591.16 *** 159.922.1
[AN 2540986]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1965 /2005.
Albright, Madeleine
Madam Secretary (magyar)
   Egy bevándorló külügyminiszter emlékiratai / Madeleine Albright ; [ford. ... Tábori Zoltán, ... Hajdú András]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 743 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9574-18-X kötött : 4990,- Ft
Albright, Madeleine
Egyesült Államok - politikus - külügy - miniszter - amerikai angol irodalom - 20. század - ezredforduló - történelmi forrás - memoár
32(73)(092)Albright,_M.(0:82-94) *** 32(73)"197/200"(093) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2540890]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2005.
Evola, Julius
Gli uomini e le rovine (magyar)
   Emberek és romok / Julius Evola ; [ford. Turóczy Ferdinánd]. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2005. - 294 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86489-1-0 kötött : ár nélkül
államelmélet
321.01
[AN 2540609]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2005.
Fränkel Dávid (1922-2002)
   Erre emlékszem / Fränkel Dávid. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 67 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7265-09-0 fűzött : 1560,- Ft : 6,5 ?
holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2541195]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2005.
   Imperial rule / ed. by Alexei Miller and Alfred J. Rieber. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - [4], 212 p. ; 24 cm. - (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-92-X kötött : ár nélkül
ISBN 963-9241-98-9 fűzött : ár nélkül
uralom - 19. század - 20. század
327.2(100)"18/19"
[AN 2541474]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2005.
   Kisebbségpolitika és határon túli magyarság / [Krizmanits József szerk.]. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2004. - 207 p. : ill. ; 23 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 4/2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-307-6)
Európa - Közép-Európa - Egyesült Államok - nemzetiség - nemzetiségi kérdés - határon túli magyarság - arabok - 20. század - ezredforduló
323.15(=945.11)(4-11)"199/200" *** 323.15(=927)(73)"200" *** 323.15(4)"19"
[AN 2540966]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2005.
Knopp, Guido
Die grosse Flucht (magyar)
   A nagy menekülés : az elűzöttek sorsa / Guido Knopp ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 376 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9519-98-7 kötött : ár nélkül
Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem - kitelepítés - népirtás - németek - második világháború - 20. század
325.254(=30)(4-11)"194" *** 323.12(=30)(4-11)"194" *** 940"194"
[AN 2540930]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2005.
Köpeczi Bócz Edit (1948-)
   Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége / Köpeczi Bócz Edit. - Budapest : Akad. K., 2004. - 233 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-8153-1 kötött : 2800,- Ft
Magyarország. Állami Egyházügyi Hivatal
Magyarország - egyházügy - egyházpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
322(439)"195/198"(093) *** 351(439)"195/198"(093) *** 28(439)"195/198"(093)
[AN 2541731]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2005.
Murányi Gábor (1954-)
   A múlt szövedéke : históriák a megbicsaklott 20. századból / Murányi Gábor. - Budapest : Noran, 2004. - 534 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9539-58-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század
323(439)"194/199" *** 943.9"194/199"
[AN 2541145]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2005.
Szidiropulosz Archimédesz (1944-)
   Trianon utóélete : a magyar társadalom Trianon-képe az ezredfordulón / Szidiropulosz Archimédesz ; [ill. Veszeli Lajos]. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 453 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9568-58-9 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - trianoni békeszerződés - közvélemény-kutatás - ezredforduló - interjú
327.5(4)"1920"(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 316.654(439)"199/200"(047.53)
[AN 2541180]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2005.
Ungvári Zsolt (1969-)
   Újra jobbszél / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Szerző, [2004]. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-355-6 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika - humoreszk
323(439)"2003/2004"(0:82-92) *** 323(439)"2003/2004"(0:82-7)
[AN 2541896]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2005.
Vásárhelyi József (1920-)
   A trianoni földosztás : [1920. június 4.] / Vásárhelyi József. - Vác : RAV 87. Biztonságtechnikai Kft., 2004. - 97 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
magyar történelem - trianoni békeszerződés
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920"
[AN 2540811]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1976 /2005.
Anderle Ádám (1943-)
   Kuba története / Anderle Ádám. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 198, [2] p. [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-9429-50-3 kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9526-96-7)
Kuba - történelem
972.91
[AN 2541316]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2005.
Asztalos György (1822-1918)
   Nagy Károly rendezett tanácsu város története 1848-ig / Asztalos György ; [a kv. képanyagát szerk. és összeáll. ifj. Nyisztor Miklós]. - Repr. kiad. - Debrecen : Nyisztor L., 2004. - [6], 267 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Eredeti kiadása: Nagy-Károly : Szerző, 1892. - Példányszám: 600, ebből számozott: 50
ISBN 963-460-383-1 kötött : ár nélkül
Nagykároly - helytörténet - hasonmás kiadás
943.921-2Nagykároly *** 094/099.07
[AN 2541916]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2005.
Benda Kálmán (1913-1994)
   A nemzeti hivatástudat nyomában : történelmi, történelemelméleti, művelődéstörténeti, iskolapolitikai és csángómagyar tanulmányok, írások, interjúk / Benda Kálmán ; összeáll., szerk. és utószóval ell. Lukáts János. - Budapest : Mundus, 2004. - 568 p. : ill. ; 24 cm. - (Protestáns művelődés Magyarországon, ISSN 1416-3160 ; 11.)
Bibliogr.: p. 551-568. és a jegyzetekben
ISBN 963-9501-20-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
930.85(439) *** 012Benda_K.
[AN 2540820]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2005.
Bors Károly (1826-1894)
   Kunszentmiklós város történelmi adatai : letelepedési kora, anyagi és szellemi fejlődése / irta Bors Károly ; [... kiadója ... a Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány]. - [Kunszentmiklós] : Pro Bibl. Antiqua Baksayana Alapítvány, [2004]. - 327 p. ; 21 cm + mell. (113 p. : ill.)
A mellékletben Balogh Mihály "A város és a krónikás" c. tanulmánya. - Az 1892-ben Kunszentmiklóson Bors Károly nyomdájában készült mű reprintje. - Közös tokban
ISBN 963-217-291-4 fűzött : ár nélkül
Kunszentmiklós - helytörténet - helytörténész
943.9-2Kunszentmiklós *** 930.1(439)(092)Bors_K.
[AN 2541384]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2005.
Dallek, Robert
An unfinished life (magyar)
   Befejezetlen élet : John F. Kennedy, 1917-1963 / Robert Dallek ; [ford. Barna Judit, Magyarics Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 911 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 888-894.
ISBN 963-9526-18-5 kötött : 5990,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald
Egyesült Államok - politikus - történelem - 20. század - életrajz
973(092)Kennedy,_J._F. *** 973"196"
[AN 2541364]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2005.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Érdekességek az Árpád-kori Hatvan történetéből a levéltáros szemével / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Szerző], 2005. - 12 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 6-11.
Fűzött : ár nélkül
Hatvan - helytörténet - Árpád-kor - történelmi forrás
943.9-2Hatvan"10/12"(093)
[AN 2540649]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2005.
Edelényi Adél (1970-)
   Templomos lovagok az európai néphagyományban / Edelényi Adél. - Budapest : Gondolat, 2004. - 487 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 396-422. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9567-59-0 fűzött : 1890,- Ft
Ordo Militiae Crucis Templi
Európa - folklorisztika - templomosok - monda
929.712 *** 398.22(4)
[AN 2541705]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2005.
Erdmann Gyula (1943-)
   Történelem és levéltár : válogatás Erdmann Gyula írásaiból / ... összeáll. Erdész Ádám és Á. Varga László ; [kiad a Békés Megyei Levéltár]. - Gyula : Békés M. Lvt., 2004. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-430. és a jegyzetekben
ISBN 963-7239-44-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - reformkor - levéltárügy - személyi bibliográfia
943.9"183/184" *** 930.251 *** 930.253(439) *** 012Erdmann_Gy.
[AN 2541082]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2005.
Grigsby, John
Warriors of wasteland (magyar)
   A szentségtelen Grál : kelta emberáldozati rítusok / John Grigsby ; [ford. Szabó Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 279 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 963-425-024-6 kötött : 2499,- Ft
kelta vallás - mitológia
930.85(100)Grál *** 299.16
[AN 2541137]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2005.
Hatházi Gábor (1960-)
   A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon / Hatházi Gábor. - Budapest : MNM, 2004. - 360 p. : ill. ; 30 cm. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 5.)
Bibliogr.: p. 233-245., 263-265. - Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9046-99-X fűzött : ár nélkül
Fejér (megye) - kunok - régészet - lelet
904(439)(=943.46) *** 904(439.118)(=943.46)
[AN 2540991]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2005.
Jutikkala, Eino (cédulakatalógus alapján)
Suomen historia (magyar)
   Finnország történelme / Eino Jutikkala, Kauko Pirinen ; [ford. Kádár György]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2004. - 443 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9568-76-7 fűzött : 3980,- Ft
Finnország - történelem
948.0
[AN 2541132]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2005.
Kmoskó Mihály (1876-1931)
   Szír írók a steppe népeiről / Kmoskó Mihály ; szerk. Felföldi Szabolcs. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 291 p. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 20.)
Bibliogr.: p. 247-260.
ISBN 963-506-581-7 fűzött : 2400,- Ft
Szíria - eurázsiai sztyeppe - magyar őstörténet - középkor - történelmi forrás
930.8(=945.11)(093) *** 930.8(=00)(4-11)(093) *** 930.8(=00)(5-15)(093) *** 892.3(091)"05/12"
[AN 2541726]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2005.
Koczó József
   Vámosmikola és környéke : helytörténeti szakköri füzet / Koczó József. - Vámosmikola : Vámosmikolai Körzeti Ált. Isk. Helytörténeti Szakkör, 2004. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 6.)
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 963-206-160-8 fűzött : ár nélkül
Vámosmikola - helytörténet - helyismeret
943.9-2Vámosmikola *** 908.439-2Vámosmikola
[AN 2540809]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2005.
Lunn, Martin
Da Vinci code decoded (magyar)
   A Da Vinci-kód megfejtése : a világsiker mögött rejlő igazság / Martin Lunn ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 187 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 963-425-031-9 kötött : 1999,- Ft
Brown, Dan
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2541117]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2005.
   Medium regni : középkori magyar királyi székhelyek / Altmann Julianna [et al.] ; [... szerk. Buzás Gergely]. - [Budapest] : Nap, cop. 2004. - 211, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9402-53-2 kötött : 4300,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - helytörténet - régészet - középkor - udvari élet
930.85(439)"08/14" *** 943.9-2"08/14" *** 394.012(439)"10/15" *** 904(439)"08/14"
[AN 2542453]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2005.
Móczár István (1942-)
   A minószi Atlantisz rejtélye : gondolatok Krétáról / [Móczár István] ; [fényképezte Móczár István] ; [rajzok és festmények Csákó Béla Attila ... és Nagy Katalin]. - Budapest : Budapest-Print, cop. 2004. - 230 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 963-695-162-4 kötött : 4998,- Ft
Kréta - Atlantisz - művelődéstörténet - jelenség - helytörténet
930.85(391.8) *** 001.94(309) *** 908.495.9(084.12)
[AN 2541019]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2005.
Nemere István (1944-)
   Erdély aranykora : a 16. század eseményei : magyar történelem / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-345-7 fűzött : ár nélkül
Erdély - magyar történelem - 16. század
943.921"15"
[AN 2540955]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2005.
The Oxford history of ancient Egypt (magyar)
   Az ókori Egyiptom története / szerk. Ian Shaw ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 519 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 463-488.
ISBN 963-425-022-X kötött : 4980,- Ft
ókori Egyiptom - történelem
932
[AN 2541000]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2005.
Pap Miklós (1912-)
   Tokaji események : ami a történelemkönyvekből kimaradt / Pap Miklós. - Tokaj : Szerző, 2004. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül
Tokaj - helytörténet
943.9-2Tokaj
[AN 2540938]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2005.
Pásztor Emília (1955-)
   Útikalauz : bronzkori, vaskori földvárak és halomsírok a Dunántúlon = Guide : earthworks and tumuli during the Bronze and Iron Ages in Transdanubia / Pásztor Emília ; [mtársak Gömöri János et al.] ; [ford. Esther Polányi]. - Kecskemét : [Magistratum Stúdió Kft.], 2004. - 99, 99 p. : ill., térk. ; 22 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Borítócím: Földvárak és sírhalmok a Dunántúlon : régészeti útikalauz. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-217-156-X fűzött : ár nélkül
Dunántúl - régészet - vár - halomsír
903.53(439.11) *** 728.81.051.8(439.11)
[AN 2541204]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2005.
Pongrátz Gergely (1932-)
   Corvin köz - 1956 / Pongrátz Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2004, cop. 1982. - 275 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon megjelenési évként: 1982-2004
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-482-8)
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.272(439)"1956"(092)Pongrácz_G.(0:82-94)
[AN 2542732]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2005.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : Egyiptom / [ford. Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2004. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9446-23-8 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - vetélkedő - ókori Egyiptom
932 *** 930.85(32) *** 793.73
[AN 2540992]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2005.
Soós Árpád (1932-)
   A rendszerváltozás sodrában : cikkek, publicisztikai írások, tanulmányok / Soós Árpád. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, [2004]. - 164 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9145-39-4 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - publicisztika
943.9(0:82-92)
[AN 2541936]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2005.
Szabó István Mihály (1925-)
   A magyar nép eredete : az uráli népek eurázsiai-amerikai őstörténete / Szabó István Mihály. - Budapest : Mundus, 2004. - 142 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Mundus - régészeti tanulmányok, ISSN 1417-7552)
Bibliogr.: p. 135-142.
ISBN 963-9501-17-4 kötött : ár nélkül
magyar őstörténet
930.8(=945.11)".../08"
[AN 2540789]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2005.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Deák Ferenc emlékezete, 1803-2003 / H. Szabó Lajos. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 38.)
Bibliogr.: p. 215-216.
Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - politikus - 19. század
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 2541198]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2005.
Szilágyi Éva
   Királyi esküvők : mesebeli menyegzők / Szilágyi Éva. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2004. - 180, [3] p., [24] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9384-92-5 kötött : 2950,- Ft
művelődéstörténet - esküvő - uralkodó - életrajz
929(100) *** 392.5 *** 394.4 *** 930.85(100) *** 061.7(100)
[AN 2540923]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2005.
Szvitek Róbert József
   "Az szép szabadságra, magyarság javára" : emlékkiállítás a Bocskai-felkelés 400. évfordulója alkalmából : Magyar Nemzeti Múzeum, 2004. október 15 - 2005. február 28. / [a vezetőt írta és a kiállítást rend. Szvitek Róbert József]. - [Budapest] : MNM, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7061-03-7 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Bocskai_I. *** 943.9"159/160" *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2540904]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2005.
Világhy Andrásné Szathmáry Király Erzsébet (1914-)
   A Szathmáry Király család története / Világhy Andrásné Szathmáry Király Erzsébet. - [Pápa] : [Szerző], [2004]. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-430-939-9 fűzött : ár nélkül
Szathmáry Király család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szathmáry_Király
[AN 2541216]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2004 /2005.
Baldizzone, Tiziana
Nel Tibet dei briganti gentiluomini (magyar)
   Tibetben, az úri zsiványok földjén : Alexandra David-Néel nyomában / [Tiziana és Gianni Baldizzone] ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 160 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 963-9574-10-4 kötött : ár nélkül
David-Néel, Alexandra
Tibet nagytáj - helyismeret - fényképalbum
908.515(084.12) *** 910.4(44)(092)David-Néel,_Alexandra *** 77.04(45)(092)Baldizzone,_Tiziana *** 77.04(45)(092)Baldizzone,_Gianni
[AN 2541605]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2005.
Balogh Ferenc
   Magyarország : országismeret / Balogh Ferenc ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2004. - 404 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 963-637-222-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2541190]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2005.
Balpataki Béla
   Fejezetek Sajólád történetéből : [1387-2004] / Balpataki Béla ; [fképek Veres András] ; [kiad. Római Katolikus Egyházközség ...]. - Sajólád : Róm. Kat. Egyházközs., [2004]. - 114 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-104. - Összefoglalás német, angol és orosz nyelven
ISBN 963-217-345-7 fűzött : 690,- Ft
Sajólád - helyismeret
908.439-2Sajólád
[AN 2541343]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2005.
   Chile, Peru, Ecuador = Chile, Perú, Ecuador. - Székesfehérvár : Globe Könyv, 2004. - 276 p. : ill. ; 20 cm. - (Távoli tájak, közeli emberek, ISSN 1786-3007 ; 2.)
Tart.: Chile / Carlos Sánchez Rodríquez ; [ford. Szücs Katalin]. Peru / Jaime Caso ; [ford. Eperjesi Katalin]. Ecuador / Cecília Chávez ; [ford. Tárnok Ákos]. - Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 963-216-924-7 fűzött : 1995,- Ft
Chile - Peru - Ecuador - helyismeret
908.83 *** 908.85 *** 908.866
[AN 2541183]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2005.
Fehér Ferdinánd
   Doba története / Fehér Ferdinánd. - Doba : Fehér F., 2004. - 65 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-460-313-0 fűzött : ár nélkül
Doba - helyismeret
908.439-2Doba
[AN 2541151]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2005.
Feketéné Kordé Katalin
   Kecskemét a hírös város : képes útikönyv / [írta és összeáll. Feketéné Kordé Katalin] ; [fotó Fekete János, Kiss András, Palásti Krisztina]. - Kecskemét : Via Tours, 2004. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Képes útikönyvek sorozat)
ISBN 963-212-412-X kötött : ár nélkül
Kecskemét - útikönyv - fényképalbum
914.39-2Kecskemét(036) *** 908.439-2Kecskemét(084.12)
[AN 2541294]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2005.
Imecs Orsolya
   Ausztria / Imecs Orsolya. - Budapest : Cartographia, cop. 2004. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2004. szept. 30.
ISBN 963-352-842-9 fűzött : ár nélkül
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 2534380]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2005.
Jávori Jenő (1931-)
   Az uráli népek irodalmának bibliográfiája, 1995-2004 / Jávori Jenő ; [... kieg. Dyekiss Virág]. - Budapest : ELTE BTK Finnugor Tanszék, 2004. - 216 p. ; 23 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 13.)
ISBN 963-463-726-4 fűzött : ár nélkül
finnugor népek irodalma - szakbibliográfia
908.100(=945):016
[AN 2541171]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2005.
Kissné Majtényi Mónika
   Szabolcs-Szatmár-Bereg természetes és települési (épített) környezete / [kész. Kissné Majtényi Mónika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2004. - 34 p. : ill., térk. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - földrajz - statisztikai adatközlés - ezredforduló
911(439.161)(083.41) *** 31(439.161)
[AN 2541463]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2005.
   Látnivalók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : [Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útikönyve praktikus tanácsokkal] / [... főszerk. Páll István] ; [szerk. Csörnök Mariann]. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2004. okt. 10. - Bibliogr.: p. 214.
ISBN 963-9490-28-8 fűzött : 3200,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - útikönyv
914.391.61(036)
[AN 2542902]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2005.
Lévai József György
   Kaposszerdahely : községtörténeti monográfia / Lévai József György, Puskás Béla ; [közread. a Kaposszerdahelyi Önkormányzat, Kaposszerdahelyért Egyesület]. - Kaposvár [!Kaposszerdahely] : Önkormányzat : Kaposszerdahelyért Egyes., 2004. - 420 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 963-217-117-9 kötött : ár nélkül
Kaposszerdahely - helyismeret
908.439-2Kaposszerdahely
[AN 2540681]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2005.
Morgan, Marlo
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 1996 [!2004], cop. 1996. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-427-X kötött : ár nélkül
Ausztrália - bennszülött - néprajz - útleírás
910.4(94) *** 397(=995.1)
[AN 2542728]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2005.
Probáld Ferenc (1941-)
   Amerika regionális földrajza : egyetemi és főiskolai tankönyv / írta és szerk. Próbáld Ferenc ; egyes fejezetek írásával közrem. Horváth Gergely [et al.]. - [Budapest] : Trefort, 2004. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 354-357.
ISBN 963-446-297-9 kötött : 3800,- Ft
Amerika - földrajz - egyetemi tankönyv
917/918(075.8)
[AN 2541761]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2005.
Raj Tamás (1940-)
   Hol volt az Éden kertje? : Izrael szentföldi tájai / Raj Tamás, Szelényi Károly. - [Budapest] : Athenaeum 2000, cop. 2004. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9471-71-2 kötött : 5990,- Ft
Izrael - helyismeret
908.569.4
[AN 2541406]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2005.
Szécsi Éva
   Párizs / Szécsi Éva, Lukács Katalin. - Budapest : Cartographia, cop. 2004. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2004. szept. 30.
ISBN 963-352-841-0 fűzött : ár nélkül
Paris - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2516346]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2019 /2005.
   Államigazgatási eljárás. - Budapest : Árboc, [2004]. - 16 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. okt. 1.
Fűzött : 360,- Ft
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - jogszabálygyűjtemény
35.077(439)(094)
[AN 2541482]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2005.
   Ami összeköt? : státustörvények közel s távol / szerk. Halász Iván, Majtényi Balázs, Szarka László. - Budapest : Gondolat, 2004. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-51-5 fűzött : 2490,- Ft
Európa - kisebbségi kérdés - egyenjogúság - állampolgárság - ezredforduló
341.234(=00)(4) *** 342.724(=00)(4) *** 342.71(4)
[AN 2541792]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2005.
Balásházy Mária
   Jogi alaptan / Balásházy Mária. - 5. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 157 p. ; 25 cm
Lezárva: 1999. jún. 30.
ISBN 963-9585-40-8 kötött : ár nélkül
jog - egyetemi tankönyv
34.01(075.8)
[AN 2542275]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2005.
   Creator's rights in the information society : ALAI Congress : September 14-17, 2003, Budapest = Les droits des créateurs dans la société de l'information : Congrès de l'ALAI : 14-17 septembre 2003, Budapest. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 960 p. ; 24 cm + CD-ROM
Gerinccím: ALAI Budapest 2003
ISBN 963-224-817-1 fűzött : ár nélkül
szerzői jog - konferenciakiadvány
347.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2541538]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2005.
   Családjogi törvény : módosított végrehajtási rendeletekkel egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc, [2004]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. szept. 1.
Fűzött : 400,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény
347.6(439)(094)
[AN 2541479]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2005.
Ebert, Donat
   "Bevezetés az európai jogba" : [segédanyag az ügyész-trénerek számára] / Donat Ebert. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 56 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jog
34(4-62)
[AN 2540906]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2005.
   Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára / szerk. ... Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor. - Pécs : PTE ÁJK, 2004. - [6], II, 321 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 133.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Ferencz Zoltán műveinek bibliográfiája: p. 315-316. - Példányszám: 300
ISBN 963-642-009-2 kötött : ár nélkül
büntetőjog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
343 *** 012Ferencz_Z.
[AN 2541771]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2005.
   Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára / szerk. Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor ; [... szerzői Boros János et al.]. - Pécs : PTE ÁJK, 2004. - [6], II, 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 134.)
Váltakozva magyar, francia, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Irk Albert műveinek bibliográfiája: p. 241-246. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-642-016-5 kötött : ár nélkül
jog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Irk_A.
[AN 2541774]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2005.
   Európai jog a gyakorlatban : kézikönyv a magyar bírák számára / szerk. Donat Ebert és az OITH Oktatási Főosztálya. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., [2004]. - 358 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jog - jogrendszer - bíróság
34(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2540849]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2005.
   Információs társadalom, mint a megfigyelések társadalma / szerk. Galántai Zoltán. - Budapest : Arisztotelész, 2004. - [2], 105 p. : ill. ; 24 cm
A 2003. jan. 17-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszéke által "Megfigyelők megfigyelése" címen rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86670-0-1 fűzött : ár nélkül
közbiztonság - védőberendezés - konferenciakiadvány
351.78 *** 654.92 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2540928]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2005.
   Az intézet fejlődése : a Kecskeméti Királyi Törvényszéki Fogház megalapításától (1904) a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetig (2004) / [... összeáll. Lőrincz József]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Büntetés-végrehajtási Int., [2004]. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézet fennállásának centenáriumára. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét)
Kecskemét - börtön - történeti feldolgozás
343.812(439-2Kecskemét)(091)
[AN 2541398]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2005.
Krámli Mihály
   A császári és királyi haditengerészet és Magyarország : Magyarország szerepe a közös haditengerészet fejlesztésében / Krámli Mihály. - Pécs : Pro Pannonia, 2004. - 270 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 265-270.
ISBN 963-9498-35-1 fűzött : 2200,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - haditengerészet - 19. század - 20. század
359(436/439) *** 623.8/.9(436/439)(091)
[AN 2541487]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2005.
Lisznyai Lajos
   A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár története, 1951-2004 / [... írták Lisznyai Lajos, Polyák András]. - Debrecen : 5. Bocskai I. Könnyű Lövészdandár, 2004. - 104 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-216-888-7 kötött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár
Magyarország - hadtörténet - szárazföldi hadsereg - lövészet - 20. század
356.161(439)"195/200"
[AN 2540674]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2005.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2004]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. szept. 1.
Fűzött : 550,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 2541478]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2005.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2004]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. okt. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 2541481]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2005.
Schäfer, Peter
   Európa-jogi tankönyv : az EK gazdasági joga : ábrák, vizsgasémák, esetmódszertan / írta Peter Schäfer ; [közread. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., 2003. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 12-14. és a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - gazdasági jog
347.7(4-62)
[AN 2540828]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2005.
Szávai Ferenc (1960-)
   Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának körülményei : az államutódlás vitás kérdései / Szávai Ferenc. - Pécs : Pro Pannonia, 2004. - 334 p. : ill. ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 311-324.
ISBN 963-9498-34-3 kötött : 3500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Ausztria - magyar történelem - állami tulajdon - nemzetközi egyezmény - külpolitika - 20. század
341.218.3(438/439) *** 943.6"191" *** 327(439)"191/193" *** 327(436)"191/193"
[AN 2540671]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2005.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2004]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. szept. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2541477]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2005.
Végh József (1954-)
   A terror könyve : [túszdrámák, börtönlázadások] / [Végh József, Selmeczi Balázs]. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 177 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 963-695-163-2 fűzött : 2498,- Ft
Magyarország - bűncselekmény - terrorizmus - igazságügyi lélektan
343.43(439)"199" *** 343.95 *** 323.285(439)
[AN 2541215]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2038 /2005.
Laffin, John
Secrets of leadership (magyar)
   A hadvezetés titkai : a katonai parancsok harminc évszázada / John Laffin ; [ford. Nemerkényi Előd]. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 287 p. ; 19 cm. - (Stratégia és hadviselés)
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 963-327-383-8 fűzött : 2480,- Ft
hadtudomány - hadtörténet - stratégia
355.48(100) *** 355.43
[AN 2540853]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2005.
Stafford, David
Ten days to D-Day (magyar)
   Tíz nappal a normandiai partraszállás előtt : visszaszámlálás Európa felszabadításáig / David Stafford ; [ford. Horváth Norbert és Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 314 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-425-020-3 kötött : 2499,- Ft
Normandia - hadtörténet - második világháború - partraszállás - 20. század
355.48(100)"1944" *** 355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1939/1945"
[AN 2541122]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2005.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Héra István honvéd naplója a kaukázusi harctérről, 1942-1943 / H. Szabó Lajos. - Pápa : H. Szabó L., 2004. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Héra sorozat ; 5.)
ISBN 963-460-227-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - történelmi forrás - napló
355.48(439)"1939/1945"(093) *** 894.511-94
[AN 2541225]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2005.
Tessore, Dag
La mistica della guerra (magyar)
   A háború misztikája / Dag Tessore ; [ford. Mátyus Norbert]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 262 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8142-6 fűzött : 2900,- Ft
háború - fanatizmus - vallástudomány - vallási erkölcs - kereszténység - iszlám
355.01 *** 241 *** 297 *** 291.7
[AN 2541862]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2042 /2005.
Egri Imre
   Üzleti tervezés / Egri Imre, Papp Péter ; [... kiad. a Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ]. - [Debrecen] : DE Lifelong Learning Közp., [2004]. - 247, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [248-250].
ISBN 963-472-823-5 fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1.012.2(078) *** 658.1.011.1(078)
[AN 2540608]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2005.
   Egy lépés a tudásalapú gazdaság felé : üzleti innovációs modellek az egyetem-vállalat kapcsolatrendszerében : konferencia előadásai, Budapest 2004. december 7. / [rend., közread. a] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [etc.] ; kész. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége közreműködésével. - [Budapest] : Gazd. és Közlekedési Min. : MTESZ, [2004]. - 275 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - innováció - kisvállalkozás - középvállalat - egyetem - konferenciakiadvány
330.341.1(439) *** 334.012.63/.64(439) *** 378.4(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2541110]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2005.
   Gazdasági önkormányzat a második ezredfordulón : Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2000-2004 / [szerk. Gulyás Judit] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Debrecen : HBKIK, 2004. - 43 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - kereskedelmi kamara - ipar - kamara - ezredforduló
334.788(439-2Debrecen)
[AN 2541484]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2005.
Halmai Péter (1953-)
   A reform ökonómiája : EU közös agrárpolitika: fordulópont vagy kiigazítás? / Halmai Péter. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-304. - Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-224-821-X kötött : ár nélkül
Európai Unió - gazdaságpolitika - mezőgazdaság
338.2(4-62) *** 338.43(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2541541]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2005.
Harangi László (1929-)
   Vállalkozási kompetenciák fejlesztése : célcsoport: felnőttképzési programok résztvevői, akik még nem vállalkozók vagy sikeresebb vállalkozók szeretnének lenni / Harangi László ; [... kiad. a Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ]. - [Debrecen] : DE Lifelong Learning Közp., [2004]. - 449 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-250.
ISBN 963-472-822-7 fűzött : ár nélkül
vállalkozás - tankönyv
658.1.011.1(078)
[AN 2540612]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2005.
Hoffmann Istvánné (1928-)
   Stratégiai marketing / Hoffmann Istvánné. - [Budapest] : Aula, 2004. - 484 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-484.
ISBN 963-9585-32-7 fűzött : ár nélkül
marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8)
[AN 2542276]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2005.
Ilonka Mária (cédulakatalógus alapján)
   Az adózás története az őskortól napjainkig / Ilonka Mária. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-19-5471-4 fűzött : 2499,- Ft
adó - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
336.2(100)(091)(075.8)
[AN 2540694]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2005.
Implementing sustainable urban travel policies - national peer review: Hungary (magyar)
   Fenntartható városi közlekedéspolitikák magvalósítása : a magyarországi helyzet vizsgálata / [közread. a] Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája ; [... kiad. a ... Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Budapest] : GKM : MKIK, cop. 2004. - 77 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 963-86641-2-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - közlekedésügy - városi közlekedés
338.47(439) *** 656(439)
[AN 2540957]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2005.
Káldyné Esze Magdolna (1941-)
   Nemzetközi kereskedelem : a nemzetközi vállakozások gazdaságtana / Káldyné Esze Magdolna. - Tatabánya : Tri-Mester, 2004. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 324-327.
ISBN 963-9561-03-7 fűzött : ár nélkül
külkereskedelem - világgazdaság - nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.5(075.8) *** 339.9(075.8) *** 339.7(075.8)
[AN 2540685]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2005.
Köves András (1938-)
   Russian economic growth and development: some new and old dilemmas / by András Köves. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 30 p. : ill. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 67.)
Bibliogr.: p. 29-30.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7275)
Oroszország - gazdaság - gazdasági fejlődés - ezredforduló
338(47)"200" *** 330.34(47) *** 330.35(47)
[AN 2541134]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2005.
Neely, Andy
The performance prism (magyar)
   Teljesítményprizma : az üzleti siker mérése és menedzselése / Andy Neely, Chris Adams, Mike Kennerley ; [ford. Kiss András ..., Kiss Norbert ...]. - Budapest : Alinea, cop. 2004. - 448 p. : ill. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
ISBN 963-86306-8-X * kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-86306-8-3)
teljesítménymenedzsment
658.1.011.1 *** 65.011.44
[AN 2541499]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2005.
Olins, Wally
On brand (magyar)
   A márkák : a márkák világa, a világ márkái / Wally Olins ; [ford. Hollósi Ilona]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 963-7052-04-6 fűzött : 2490,- Ft
marketing - termék - védjegy
658.62 *** 658.8
[AN 2541112]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2005.
Papp Péter
   Vállalkozási ismeretek / Papp Péter, Egri Imre ; [... kiad. a Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ]. - [Debrecen] : DE Lifelong Learning Közp., [2004]. - 221 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-824-3 fűzött : ár nélkül
vállalkozás - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2540610]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2005.
Szeles Nóra
   Sui generis, avagy A tőzsdesztori : emberközeli történetek a magyar tőkepiacról / Szeles Nóra. - Budapest : Alinea, cop. 2004. - 405 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-398.
ISBN 963-86651-1-4 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - tőzsde - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás
336.76(439)"199/200"
[AN 2540842]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2005.
   Újabb esély : a nők munkaerő-piaci reintegrációjának modellje / szerk. Szoboszlai Zsolt, Nagyné Varga Ilona ; [szerzők Balázs Ágnes et al.] ; [kiad. az Esély Szociális Közalapítvány]. - Szolnok : Esély Szociális Közalapítvány, 2004. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143. - Példányszám: 500
ISBN 963-217-098-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - nő - támogatás
331.5-055.2(439)"200" *** 339.96(4-62)
[AN 2541762]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2057 /2005.
   Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház története, 1994-2004 / szerk. Baranyai Tibor. - Sopron : [Erzsébet Kórház], 2004. - 445 p. : ill., színes ; 25 cm
A 85 éves soproni Erzsébet Kórház jubileumi évkönyve (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül
Erzsébet Kórház (Sopron)
Sopron - kórház
364.444.046.6(439-2Sopron)
[AN 2540898]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2058 /2005.
   50 éves a tápiógyörgyei Községi Óvoda / [közread. a Községi Óvoda, ... Polgármesteri Hivatal]. - Tápiógyörgye : Közs. Óvoda : Polgármesteri Hiv., 2004. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Községi Óvoda (Tápiógyörgye)
Tápiógyörgye - óvoda
373.24(439-2Tápiógyörgye)
[AN 2541390]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2005.
   80 éve vár a Vajda : ünnepi képeskönyv / [szerk. Szontagh Pál] ; [kiad. a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola]. - Budapest : Vajda P. Ének-zene Testnevelés Tagozatos Ált. Isk., 2004. - 88 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - zeneiskola - sportiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Bp.)(058) *** 373.3:796(439-2Bp.)(058)
[AN 2541224]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2005.
   110 év : múlt és jelen a Fővárosi Beszédjavító Intézetben / [szerk. Murárik Ferencné et al.] ; [szerzők Baloghné Ebner Orsolya et al.] ; [közread. a] Fővárosi Beszédjavító Intézet. - Budapest : Főv. Beszédjavító Int., 2004. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-088-1 fűzött : ár nélkül
Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda (Budapest)
Budapest - gyógypedagógiai iskola - logopédia - neveléstörténet
373(439-2Bp.)(091) *** 376.36
[AN 2540903]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2005.
Antalné Szabó Ágnes
   Magyar nyelv és kommunikáció az 5-6. évfolyam számára : tanári kézikönyv / Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 100 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-19-5103-0 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 2542326]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2005.
Bíró Endre (1955-)
   Jogi segédlet az óvodai, iskolai, kollégiumi házirend és szervezeti-működési szabályzat (SZMSZ) elkészítéséhez, módosításához, törvényességi felülvizsgálatához / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2004. - 56 p. ; 29 cm
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-204-095-0)
Magyarország - iskolai rendtartás - működési szabályzat
371.512(439)(036)
[AN 2541485]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2005.
Bognár Krisztina
   Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben, 1526-1789 = Ungarländische Studenten in Wiener Bildungsanstalten, 1526-1789 / Kissné Bognár Krisztina. - Budapest : ELTE Lvt., 2004. - 552 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-718-3 kötött : ár nélkül
Wien - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 16. század - 17. század - 18. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(436-2Wien)(=945.11)"152/178"(035.5) *** 378.4(436-2Wien)"152/178" *** 378.6(436-2Wien)"152/178"
[AN 2541226]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2005.
Császár Zsuzsa (1957-)
   Magyarország oktatásföldrajza : a magyar közoktatás területi sajátosságai / M. Császár Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Pannónia, 2004. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia tankönyvek, ISSN 1417-6637)
Bibliogr.: p. 164-174.
ISBN 963-9498-36-X fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9079-36-X)
Magyarország - oktatáspolitika - társadalomföldrajz - ezredforduló - egyetemi tankönyv
37.014(439)"200"(075.8) *** 316.7(439)"200" *** 911.3(439)
[AN 2541730]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2005.
   Az esztergomi Kolping Katolikus Szakiskola jubileumi évkönyve, 1994-2004 / [... szerk. Weisz Zsuzsanna] ; [fotókat kész. Major Ákos] ; [közread. Kolping Katolikus Szakiskola ...]. - Esztergom : Kolping Katolikus Szakisk., 2004. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-216-919-0 fűzött : ár nélkül
Kolping Katolikus Szakiskola (Esztergom)
Esztergom - szakiskola - iskolai évkönyv
377(439-2Esztergom)(058)
[AN 2540637]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2005.
   Az Európai Unió és a magyar iskola : tudomány és közoktatás : [összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XL. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból] / [szerk. Komlossy Ákos]. - Szeged : [Koch S. Csongrád M. TIT], 2003. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi Nyári Egyetem évkönyve. Pedagógia, ISSN 1419-8517 ; 40.)
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - oktatásügy - oktatáspolitika - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 37.014(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2541054]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2005.
   Évkönyv, 1954-2004 : Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközép- és Szakiskola / [szerk. Sági Zenina]. - Budapest : Erzsébet Királyné Szolg. és Keresk. Szakközépisk. és Szakisk., 2004. - 44, [4] p., [2] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközép- és Szakiskola 50 éves jubileumi évkönyve
Fűzött : ár nélkül
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - szakiskola - kereskedelem - iskolai évkönyv
373.6:658.6(439-2Bp.)(058) *** 377.35(439-2Bp.)(058)
[AN 2540889]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2005.
   Jubileumi évkönyv : 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola / [főszerk. Hári József] ; [mtársak Auth Gábor et al.]. - Pécs : 508. sz. Kertvárosi Szakképző Isk., 2004. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kertvárosi Szakképző Iskola ( 508.) (Pécs)
Pécs - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Pécs)(058) *** 377
[AN 2541952]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2005.
   A Kecskeméti Főiskola 40 éves Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karának jubileumi évkönyve / [szerk. Bagány Mihály]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2004. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv : 40 év
Fűzött : ár nélkül
Kecskeméti Főiskola. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Kecskemét - műszaki tudomány - főiskola - iskolai évkönyv
378.662.1(439-2Kecskemét)(058) *** 378.668.15(439-2Kecskemét)(058)
[AN 2541395]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2005.
   A kor vonzásában / [szerk. Kováts Dániel]. - Sárospatak : Mectifk, 2004. - 196 p. : ill. ; 20 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 23.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7299-05-X fűzött : ár nélkül
pedagógia
37
[AN 2541457]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2005.
   A népnevelés szolgálatában : évfordulók, megemlékezések az Eötvös József Főiskolán a 2003/2004-es tanévben / [... szerk. Albertné Herbszt Mária] ; [... közrem. Rendes Béla, Zorn Antal]. - Baja : Eötvös J. Főisk., [2004]. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7290-29-X fűzött : ár nélkül
Baja - neveléstörténet - főiskola - iskolai rendtartás - pedagógus - életrajz
378.637(439-2Baja)(091) *** 37(439-2Baja)(092) *** 371.5(439-2Baja)
[AN 2541085]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2005.
   Oktatói kézikönyv / Jean-Marie De Ketele [et al.] ; [közread. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály]. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., [2004]. - 199 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 188-199.
Fűzött : ár nélkül
oktatás - tanfolyam
37.02 *** 371.33
[AN 2540787]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2005.
Oláhné Tóth Edina
   A Beszédjavító Intézet tanárainak logopédiai és beszédjavítással kapcsolatos munkái 1894-től napjainkig / [összeáll. Oláhné Tóth Edina] ; [közread. a Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda]. - [Budapest] : Főv. Beszédjavító Int., Módszt. Intézmény és Óvoda, 2004. - 44 p. ; 21x30 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapest - logopédia - gyógypedagógiai iskola - szakbibliográfia
376.36:016 *** 376.36(439-2Bp.):013
[AN 2540826]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2005.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Arany ABC / Pósa Lajos ; [ill. Ujházy [!Ujváry] Ignácz] ; [... szerk. ... Csipka Rozália]. - [Budapest] : Sikerx Bt., [2004]. - [30] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7082-01-8 kötött : ár nélkül
olvasókönyv - képeskönyv
372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 2541623]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2005.
Pósa Lajos (1850-1914)
Arany ABC (szlovák)
   Zlatá abeceda / Pósa Lajos ; [... prebás. Mária Krajičová] ; [il. Ujházy [!Ujváry] Ignácz] ; [red. Rozália Čipková]. - [Budapest] : Sikerx Bt., [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7082-03-4 kötött : ár nélkül
olvasókönyv - képeskönyv - fordítás
372.416.2=854 *** 087.5(084.1)
[AN 2541655]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2005.
Roboz József (1864-1908)
   Jegyzetek a dadogók és hebegők oktatására képesítő tanfolyamon, 1896 / Roboz József. - [Budapest] : [Főv. Beszédjavító Int.], [2004]. - 91 p. ; 27 cm + mell.
Közread. a Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda. - Az eredeti kézirat hasonmása
Kötött : ár nélkül
logopédia - fakszimile kézirat
376.36 *** 091.5.07
[AN 2540918]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2005.
   A siroki bölcsőde, 1954-2004 / [szerk. Lakatos Istvánné] ; [közread. Sirok Község Önkormányzata]. - Sirok : Önkormányzat, 2004. - 23 p., [4] t., : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Bölcsőde (Sirok)
Sirok - bölcsőde
373.22(439-2Sirok)
[AN 2541394]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2005.
   A siroki óvoda, 1954-2004 / [szerk. Kosztik Imréné] ; [kiad. Sirok Község Önkormányzata]. - Sirok : Önkormányzat, 2004. - 23 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Óvoda (Sirok)
Sirok - óvoda
373.24(439-2Sirok)
[AN 2541393]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2005.
Szilágyi Gyula (1946-)
   Megbukott az iskola? / Szilágyi Gyula. - Budapest : Osiris, 2004. - 186 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 963-389-683-5 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - oktatásügy - 20. század
37.014(439)"197/200"
[AN 2541704]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2005.
   Szociológia és Kommunikáció Tanszék / [szerk. Hamp Gábor] ; [kiad. a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék]. - Budapest : BME Szociológia és Kommunikáció Tansz., 2004. - 134 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Budapest - tanszék - kommunikáció - szociológia - pedagógus - személyi bibliográfia
378.662(439-2Bp.).096:013 *** 316:016 *** 316.77:016
[AN 2540700]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2005.
Varga Júlia
   Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin, 1560-1789 = Ungarländische Studenten an den kleineren Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches, 1560-1789 / Varga Júlia. - Budapest : ELTE Lvt., 2004. - 392 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-717-5 kötött : ár nélkül
Wien - egyetemi hallgató - egyetem - magyarság - 16. század - 17. század - 18. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(436-2Wien)(=945.11)"156/178"(035.5) *** 378.4(436-2Wien)"156/178" *** 378.6(436-2Wien)"156/178"
[AN 2541223]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2005.
   A Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola évkönyve / szerk. Hajós Tibor. - Budapest : [Wesselényi M. Műsz. Szakközépisk. és Szakisk.], 2004. - 137 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv : a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 50 éve
Fűzött : ár nélkül
Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - szakiskola - műszaki tudomány - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Bp.)(058) *** 377.35(439-2Bp.)(058)
[AN 2541307]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2083 /2005.
Dark Ages: Europe (magyar)
   Középkor: Európa : [kiegészítő a Középkor: Vámpír szerepjátékhoz] / Bjørn T. Bøe [et al.] ; [szerk. Carl Bowen] ; [... ill. Beet et al.] ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Delta Vision, [2004]. - 187 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-7041-17-6 fűzött : 3990,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2541413]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2005.
Fekete Kálmán
   Gál Baba : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2004. - 176 p., [14] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 8.)
ISBN 963-368-983-X fűzött : ár nélkül
Gál István (1952-)
Magyarország - autósport - sportoló - 20. század - riport
796.71(439)(092)Gál_I.(047.53)
[AN 2540934]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2005.
Kay, Keith
The little giant book of optical tricks (magyar)
   Szemrevaló furfangok / Keith Kay ; ford. ... Elekes G. Sándor. - Budapest : Ciceró, cop. 2004. - 352 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-539-475-6 fűzött : 1890,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 2540977]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2005.
Kerekes László
   A sárkányrepülés varázsa : az alapoktól a csúcsig / Kerekes László ; [közread. az] MRSZ Siklórepülő Szakág. - [Budapest] : MRSZ Siklórepülő Szakág, 2004. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A függelékben emlékezéssel Menyhárt Évára. - Bibliogr.: p. 151.
ISBN 963-217-230-2 fűzött : ár nélkül
sárkányrepülés
797.553
[AN 2540880]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2005.
Király Tibor
   Coyote : vadnyugati szerepjáték / [ill. Boldog Rezső et al.]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 165, [3] p. : ill. ; 18 cm
Írta Király Tibor
ISBN 963-7041-31-1 fűzött : 1490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2541595]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2005.
Levez, Belinda
The casino handbook (magyar)
   Kaszinókönyv / Belinda Levez. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 159 p. : ill, főként színes ; 29 cm
Ford. Ivanics András
ISBN 963-9574-12-0 kötött : 4990,- Ft (hibás ISBN 963-957120-2)
kaszinó
794 *** 725.751 *** 640.46
[AN 2541404]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2005.
Lind, Werner
Lexikon der Kampfkünste (magyar)
   Nagy harcművészeti lexikon : Kína, Japán, Okinava, Korea, Vietnám, Thaiföld, Burma, Indonézia, India, Mongólia, Fülöp-szigetek, Tajvan stb. / Werner Lind ; [fképek Christian Lind, Markus Neubert, Ursel Arnold] ; [rajzok Gabi Lind et al.] ; [ford. Agócs Orsolya et al.]. - Budapest : Libruna, 2004. - 683 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-216-879-8 kötött : 8490,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - szaklexikon
796.85:030
[AN 2540799]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2005.
Méhes Károly (1965-)
   Képes Forma-1 sztorik / Méhes Károly, Szundi György ; [fotók Méhes Károly et al.]. - Budapest : Budapest-Print, 2004. - 172 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-695-167-5 kötött : 5998,- Ft
autósport - fényképalbum
796.71(100)(084.12)
[AN 2541017]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2005.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : forma-1 / [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2004. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9446-59-9 fűzött : ár nélkül
vetélkedő - autósport
796.71 *** 793.73
[AN 2540996]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2005.
Szalay-Berzeviczy Attila (1972-) (cédulakatalógus alapján)
   Tőzsde és olimpia / Szalay-Berzeviczy Attila. - Budapest : Sztársport Lapk., [2004]. - 104 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-217-431-3 kötött : 3750,- Ft
olimpia - ezredforduló - fényképalbum
796.032(100)(084.12) *** 77.04(439)Szalay-Berzeviczy_A.
[AN 2540815]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2093 /2005.
   200 éves az endrődi Szent Imre templom / szerk. Iványi László ; [közread. a] Szent Imre Plébánia. - Gyomaendrőd : Szt. Imre Plébánia, 2004. - 66 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-617-0 fűzött : ár nélkül
Gyomaendrőd - templom
726.54(439-2Gyomaendrőd)
[AN 2540846]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2005.
Aknay János (1949-)
   Angyalos könyv = A book of angels = Engelbuch / Aknay János ; szerk. Novotny Tihamér ; [közread. a] VLS Kulturális Egyesület. - Szentendre : VLS Kult. Egyes., 2004. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 166-172. - Filmogr.: p. 172. - Példányszám: 1500
ISBN 963-217-096-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Aknay_J. *** 73/76.046.3
[AN 2541353]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2005.
Al-Hilal, Safa'a
   Az iraki ház története és tervezési sajátosságai / Al-Hilal Safa'a. - Pécs : Kódex Ny., 2004. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
Fűzött : ár nélkül
Irak - építészettörténet
72(567)(091)
[AN 2541946]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2005.
Béky Albert
   A Sárvári Városszépítő Egyesület története, 1904-2004 / Béky Albert, Kulcsár László, Nagy Miklós ; [szerk. Nagy Miklós] ; [a Sárvári Városszépítő Egyesület kiadványa]. - Sárvár : Sárvári Városszépítő Egyes., 2004. - 74 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Sárvári Városszépítő Egyesület
Sárvár - településtervezés - egyesület
711.4(439-2Sárvár) *** 061.2(439-2Sárvár)
[AN 2540952]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2005.
   Corpus nummorum Hungariae = Magyar egyetemes éremtár. - [Szombathely] : OSKAR, [2004]. - [150] pag. var. : ill. ; 21 cm
Tart.: Árpádházi királyok kora : 1. köt., I. füz. / Réthy László. Árpádházi királyok pénzei : Pótlék ... / Zimmermann Lajos. Vegyesházi királyok kora : 2. köt. / Réthy László. - Az 1899-ben Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia és az 1907-ben Budapesten, a Hornyánszky Ny. kiadásában megjelent füzetek hasonmás kiadása
ISBN 963-8122-59-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - numizmatika - Árpád-kor
737.1(439)"10/1526"
[AN 2540945]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2005.
Debreceni Országos Nyári Tárlat (18.) (2004)
   XVIII. Debreceni Országos Nyári Tárlat : Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debrecen ... 2004. augusztus 15 - szeptember 5. = 18th National Summer Exhibition in Debrecen / [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : Önkormányzat, 2004. - [133] p. : ill., színes ; 16 cm
ISSN 0230-8746 = Debreceni Országos Nyári Tárlat
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2540656]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2005.
Dékány Zsolt
   Titánia kertje / Dékány Zsolt ; [szöveg Szalay Tamás]. - Pécs : Opus, 2004. - 90, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-86473-9-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - természetkép
77.04(439)(092)Dékány_Zs. *** 77.047
[AN 2540705]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2005.
Egri Mária (cédulakatalógus alapján)
   Makay József (1919-1979) élete és festészete / Egri Mária, Jánosi Gyöngyi. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2004. - 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278 ; 8.)
Bibliogr.: p. 135-135.
ISBN 963-217-027-X kötött : ár nélkül
Makay József (1919-1979)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Makay_J.
[AN 2541359]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2005.
Eiland, Murray L. (cédulakatalógus alapján)
Oriental rugs (magyar)
   Keleti szőnyegek / ifj. Murray L. Eiland & Murray III Eiland ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 368 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 362-363.
ISBN 963-13-5359-1 kötött : 16000,- Ft
Ázsia - keleti szőnyeg - textilművészet
745.522(5)
[AN 2540805]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2005.
   Emlékek az Újhazából az Óhazába : az amerikai magyarság adományai a Magyar Nemzeti Múzeumban / [szerk. Ihász István] ; [a szerk. mtársa Balahó Zoltán] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2004. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7061-07-X fűzött : ár nélkül
iparművészet - ajándék - amerikai magyarság - múzeumi katalógus - jegyzék
069(439-2Bp.)MNM *** 745(73)(083.8) *** 395.83(=945.11)(73)
[AN 2540864]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2005.
Gink Károly (1922-2002)
   300 fénykép az életműből = 300 photos from the oeuvre / Gink Károly ; [szerk. Gera Mihály]. - [Budapest] : Folpress, 2004. - 329 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-216-969-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Gink_K.
[AN 2540222]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2005.
Gordon, Jill
Jill Gordon's cross stitch pictures (magyar)
   Képek keresztszemmel / Jill Gordon. - [Budapest] : Foltvarázs, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Pocsai Mária
ISBN 963-217-153-5 kötött : ár nélkül
keresztszemes hímzés
746.311
[AN 2541841]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2005.
   Hajdanvolt szépasszonyok / [... összeáll. és szerk.] Acsády György, Püspöky István, Vertel Beatrix. - Budapest : Panoráma, 2004. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-243-910-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - plakátművészet - nő - századforduló - képes levelezőlap
769(439)"190/193" *** 316.37-055.2
[AN 2541405]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2005.
Kaufmann, J. E.
The medieval fortress (magyar)
   Középkori várak / J. E. Kaufmann, H. W. Kaufmann ; [ill. Robert M. Jurga] ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 324 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 963-497-050-8 kötött : ár nélkül
Európa - vár - középkor
728.81(4)"04/14" *** 623.1(4)"04/14"
[AN 2541003]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2005.
Keleti Éva (1931-)
Művek (vál.)
   Keleti Éva fotóművész kiállítása : [Csokonai Galéria, Kaposvár, ... 2004. október 18-tól november 8-ig] / [szerk. Albertini Béla]. - Kaposvár : KE Műv. Főisk. Kar, 2004. - [52] p. : ill. ; 23 cm. - (A fotóriporter és képszerkesztő szak kiállítási katalógusai, ISSN 1786-2949 ; 1.)
Bibliogr.: p. [46-52]. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - színházművészet - 20. század - sajtófotó - személyi bibliográfia
77.04(439)(092)Keleti_É. *** 012Keleti_É. *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 77.044 *** 792(439)(084.12)
[AN 2541368]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2005.
   Kezdetektől napjainkig : művésztanárok a tanítóképzésben, 2004 / [a kiállítást rend. Tamus István, Fátyol Zoltán] ; [a katalógust szerk. Tamus István, Tulipán Tamás] ; [rend., közread. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. - [Debrecen] : KFRTF, 2004. - 58 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Debrecen - képzőművészet - pedagógus - kiállítási katalógus
73/76(439-2Debrecen) *** 37(439-2Debrecen)(092) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2540675]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2005.
   Krisztus-ábrázolások : válogatás a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiből = Images of Christ : selection from the Hungarian National Gallery's collections / [szerk. Tóth Ágnes] ; [ford. Pokoly Judit]. - [Budapest] : Teart Rt., cop. 2004. - 131 p. : ill., színes ; 32 cm
Műtárgyjegyz.: p. 127-131.
ISBN 963-214-900-9 kötött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - ikonográfia - krisztológia - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76.046.3(439) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 2540879]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2005.
   Medgyaszay István / vál. és összeáll. Potzner Ferenc. - Budapest : Holnap, 2004. - 231 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 963-346-668-7 kötött : 9900,- Ft
Medgyaszay István (1877-1959)
Magyarország - építész - 20. század - életrajz
72(439)(092)Medgyaszay_I.
[AN 2541160]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2005.
   Messzire szórva a fényt.. : visszatekintés a kunszentmiklósi református templom toronygombjában talált dokumentumok tükrében / [írta és szerk. Pintér Gyula] ; [... a latin szövegeket ford. Balogh Mihály] ; [kiad. a Kunszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériuma]. - Kunszentmiklós : Kunszentmiklósi Ref. Egyházközs. Presbitérium, 2004. - 100 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-217-154-3 fűzött : ár nélkül
Kunszentmiklós - templom - történelmi forrás
726.54(439-2Kunszentmiklós)(093)
[AN 2541387]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2005.
   Műalkotások Vásárosnaményban / [... összeáll. Miklós Elemér] ; [a fotókat kész. Schmidt Sándor] ; [kiad. a Városi Könyvtár ...]. - Vásárosnamény : Vár. Kvt., 2004. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-216-703-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Vásárosnamény - emlékmű - szobrászat
73(439)"199/200" *** 725.945(439-2Vásárosnamény)
[AN 2541221]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2005.
Nágel Kornél (1981-)
Művek (vál.)
   Nágel Kornél / [bev. Kántor János]. - Tata : Nágel K., 2004. - [56] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-460-424-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Nágel_K.
[AN 2540822]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2005.
   Név- és tárgymutató a Beszélgetések Szíj Rezsővel 1. kötetéhez / [szerk. és sajtó alá rend. Arday Géza] ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 21 p. ; 22 cm
ISBN 963-250-099-7 fűzött : 200,- Ft
Magyarország - művészettörténész - 20. század - interjú - névmutató - tárgymutató
7.072(439)(092)Szíj_R.(047.53)(083.86)
[AN 2541907]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2005.
Somogyi György (1946-)
   Ovális képek / Somogyi György ; [kiad. a Patak Képzőművészeti Egyesület]. - [Szigetszentmiklós] : Patak Képzőműv. Egyes., 2004. - 86 p. : ill., színes ; 18 cm
Bev. Hann Ferenc. - A bev. angol, francia és spanyol nyelven is
ISBN 963-217-170-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Somogyi_Gy.
[AN 2541362]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2005.
Szarka Klára (1955-)
   Egy évszázados ember : Tabák Lajos fotográfus / Szarka Klára. - Budapest : Noran, 2004. - 126, [49] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9539-67-8 kötött : 3990,- Ft
Tabák Lajos (1904-)
Magyarország - fényképész - 20. század - interjú
77.04(439)(092)Tabák_L.(047.53)
[AN 2541045]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2005.
Tasnádi Attila (1937-)
   Luzsicza Lajos / Tasnádi Attila. - Budapest : Közdok, [2004]. - 60 p., [172] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 52-53. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-552-386-6 kötött : ár nélkül
Luzsicza Lajos (1920-)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Luzsicza_L.
[AN 2540875]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2005.
   A tizedik : [a Magyar Szobrász Társaság jubileumi kiállítása, 1994-2004] : [Szombathelyi Képtár, 2004. szeptember 9 - október 10.] / [... szerk. Márkus Péter, Várnagy Ildikó] ; [az életrajzokat összeáll. Mayer Marianna]. - [Budapest] : [M. Szobrász Társ.], [2004]. - [92] p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrászat - egyesület - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"199/200" *** 061.2(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2540647]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2005.
Wehlte, Kurt
Werkstoffe und Techniken der Malerei (magyar)
   A festészet nyersanyagai és technikái / Kurt Wehlte ; [ford. Maria Magdalena Fischer és Juhász Emese]. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 466 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 451-455.
ISBN 963-506-578-7 kötött : 6500,- Ft
művészet technikája - festészet
75.02
[AN 2539727]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2120 /2005.
   Csenki Imre emlékkönyv : emlékezések, dokumentumok / szerk. Ittzés Mihály ; Csenki Éva közreműködésével ; [közread. a] Kodály Intézet. - Kecskemét : Kodály Int., 2004. - 168 p., XXIII t. : ill. ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 154-163.
ISBN 963-7295-32-1 fűzött : ár nélkül
Csenki Imre (1912-1998)
Magyarország - karmester - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia - életrajz
785.11.071.2(439)(092)Csenki_I. *** 012Csenki_I.
[AN 2541090]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2005.
Fáy Miklós (1964-)
   Kocsis Zoltán / szöveg Fáy Miklós ; kép Gordon Eszter. - Budapest : Korona, cop. 2004. - 295 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Vendégségben, ISSN 1589-2972)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9589-55-1 kötött : ár nélkül
Kocsis Zoltán (1952-)
Magyarország - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század
786.2.071.2(439)(092)Kocsis_Z.
[AN 2541156]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2005.
Trunkos András
   Fiesta : amor latino / Trunkos András. - Pécs : Alexandra, 2004. - 173 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-369-021-8 kötött : ár nélkül
Fiesta
Magyarország - könnyűzene - együttes
78.067.26.036.7(439)Fiesta
[AN 2540937]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2005.
Zoltán János (1953-)
   Csak egy kis emlék.. : Németh Lehelről / Zoltán János. - [Budapest] : Zoltán : Elszta, 2004. - 239, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-216-765-1 fűzött : ár nélkül
Németh Lehel (1932-2005)
Magyarország - könnyűzenei előadó - táncdal - életrajz
78.067.26.036.7(439)(092)Németh_L.
[AN 2541081]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2124 /2005.
Bóta Gábor (1957-)
   Koltai Róbert - Pogány Judit : színész-házas-páros / Bóta Gábor. - Budapest : Budapest Print, [2004]. - 226, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-695-160-8 kötött : 2998,- Ft
Koltai Róbert (1943-)
Pogány Judit (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - interjú
792.028(439)(092)Pogány_J.(047.53) *** 792.028(439)(092)Koltai_R.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Koltai_R.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Pogány_J.(047.53)
[AN 2541032]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2005.
   Magyar filmrendezőportrék / szerk. Zalán Vince. - Budapest : Osiris, 2004. - 357 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film, ISSN 1219-1124)
Filmogr.: p. 335-342. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-688-6 fűzött : 2580,- Ft
Magyarország - filmrendező - ezredforduló
791.43.071.1(439)(092)
[AN 2541658]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2005.
Wild, David
Friends... til the end (magyar)
   Jóbarátok : ...míg legördül a függöny : tíz év története a kezdetektől / írta David Wild ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - [232] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-497-065-6 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - fényképalbum - interjú - szappanopera
791.43.071.2(73)(092)(047.53)(084.12) *** 791.9.097(73)
[AN 2541024]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2127 /2005.
   25 év anyanyelvünk szolgálatában. - Budapest : Akad. K., 2004. - 79 p. ; 19 cm
Az Édes anyanyelvünk c. folyóirat negyedszázados megjelenése alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottsága, Magyar Nyelvi Bizottsága és az Anyanyelvápolók Szövetsége által rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-8200-7 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvművelés - folyóirat - konferenciakiadvány
809.451.1-06 *** 050(439)Édes_anyanyelvünk *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2541810]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2005.
Bajnóczi Beatrix
   Angol - magyar, magyar - angol gazdasági szótár / Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi. - Szeged : Grimm, 2004. - IX, 498, [2] p. ; 20 cm. - (Mindennapi szakszókincs, ISSN 1786-3945)
ISBN 963-9087-94-7 kötött : ár nélkül
gazdaság - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 33
[AN 2541506]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2005.
Barta Éva
   Are you listening? : feladatlapok beszédértés vizsgához / Barta Éva. - Budapest : Akad. K., 2004. - 72 p. : ill. ; 28 cm + kazetta
ISBN 963-05-8156-6 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2540791]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2005.
Bolevácz Ágnes
   Business in English / írta Bolevácz Ágnes, Botár Klára, Lukács Júlia. - 3. kiad. - Budapest : Képzőműv. K., 2004, cop. 2001. - 395 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 394-395.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-336-881-2)
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - pénzügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 33 *** 658.1
[AN 2542741]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2005.
Fábián Zsuzsanna (1950-)
   Chi la dura la vince : olasz nyelvi gyakorlatok és alapszókincs érettségizőknek, nyelvvizsgázóknak, egyetemre készülőknek / Fábián Zsuzsanna, Kardos Orsolya. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 292 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 284-287.
ISBN 963-9316-94-6 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 2540602]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2005.
Fenyvesné Somló Edit
   Szakmai szótár pincérek és vendéglátó-pultosok számára : német - magyar, magyar - német / [összeáll. Fenyvesné Somló Edit és Révné Lőrinc Anna] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2004, cop. 1999. - 156 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-173-3 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - vendéglátás - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 640.4 *** 338.48
[AN 2542751]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2005.
Fenyvesné Somló Edit
   Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára : német-magyar, magyar-német / [összeáll. Fenyvesné Somló Edit] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2004, cop. 2001. - 84 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-210-1 fűzött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - konyhatechnika - főzés - cukrászat - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 641.5 *** 664.68
[AN 2542742]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2005.
Horváth Krisztina
   Hospitality English : angol közép- és felsőfokon / írta Horváth Krisztina. - 3. jav. kiad. - Budapest : Képzőműv. K., 2004, cop. 2000. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-336-864-2)
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátás - turista-idegenforgalom - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 2542740]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2005.
Kiss Katalin, É (1949-)
   Anyanyelvünk állapotáról / É. Kiss Katalin. - Budapest : Osiris, 2004. - 189 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Nyelvészet, ISSN 1218-9812)
Bibliogr.: p. 179-[190.]
ISBN 963-389-662-2 fűzött : 2280,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség
809.451.1-06
[AN 2541664]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2005.
Pátrovics Péter (1969-)
   Igeidők az angol és a német nyelvben : képzés, jelentés, használat / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2004. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-336-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - német nyelv - ige - nyelvtankönyv
802.0-559.1(078)=945.11 *** 803.0-559.1(078)=945.11
[AN 2540962]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2005.
Stephanides Éva (1943-)
   Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára : angol-magyar, magyar-angol / összeáll. Hőnyiné Stephanides Éva ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Utánny. - Budapest : KIT, 2004, cop. 2000. - 83 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-238-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - konyhatechnika - cukrászat - főzés - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 641.5 *** 664.68
[AN 2542747]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2005.
Subosits István (1929-)
   Hangtan / Subosits István. - Budapest : Tas-11, cop. 2004. - 307 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 300-307.
ISBN 963-86705-0-9 kötött : ár nélkül
anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - fonetika
809.451.1-4 *** 376.36
[AN 2541543]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2005.
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
   Novae grammaticae Ungaricae libri duo = Új magyar grammatika két könyvben / Szenci Molnár Albert. - Hasonmás kiad. fordítással / ford., [... az előszót és a jegyzeteket írta] C. Vladár Zsuzsa ; [szerk. Zsilinszky Éva] ; [az Előszót és az Ajánló levelet ford. Borzsák István] ; [a bevezetőt írta Szathmári István]. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2004. - 452 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 222.)
Kész. az 1610-ben, Hanauban Th. Willer által nyomtatott kiad. alapján. - Bibliogr.: p. 447-452.
ISBN 963-7530-73-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelvtan - hasonmás kiadás
809.451.1-5 *** 094/097.07
[AN 2541443]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2005.
   TELC Zertifikat Deutsch : Modelltest 5 : próbavizsga feladatok / [szerk. Peter Kiefer, Heinrich Rübeling] ; [adapt. Komáromi Magda]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 46 p. : ill. ; 30 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8160-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2540606]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2005.
   Themen aktuell 1 : Glossar Deutsch - Ungarisch. - [Ismaning] : Hueber ; Budapest : PI Innovációs Kft., 2004. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-477-6 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2540595]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2005.
   Themen aktuell 2 : Glossar Deutsch - Ungarisch. - [Ismaning] : Hueber ; Budapest : PI Innovációs Kft., 2004. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-478-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2540596]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2005.
   Voices : a collection of working papers / ed. Zsuzsa N. Tóth ; [publ. by the] Department of English for Teacher Education School of English and American Studies Eötvös Loránd University. - Budapest : Műegy. K., 2004. - 102 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-420-806-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - angol irodalom
802.0 *** 820
[AN 2540720]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2144 /2005.
Aczél Petra, L.
   Retorika : a szóból épült gondolat : gyakorlókönyv / L. Aczél Petra. - Budapest : Krónika Nova, 2004. - 217 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 963-9128-73-2 fűzött : ár nélkül
retorika
82.085
[AN 2542752]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2005.
Fonstad, Karen Wynn
The atlas of Middle-earth (magyar)
   Középfölde atlasza : [hiteles földrajzi útmutató J. R. R. Tolkien mitológiájához, A Gyűrűk Ura, A babó és A szilmarilok című művek világához] / Karen Wynn Fonstad ; [ford. Büki Gabriella ..., Füzessy Tamás ..., Tallián Balázs ...]. - Budapest : Ciceró, 2004. - XIV, 211 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 963-539-476-4 fűzött : 4500,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel
Nagy-Britannia - író - 20. század - térkép
820(092)Tolkien,_J._R._R. *** 912(309)
[AN 2540990]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2005.
   Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet / szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Osiris, 2004. - 446 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-694-0 fűzött : 2780,- Ft
hermeneutika - esztétika
82.07 *** 165.0 *** 111.852
[AN 2541647]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2005.
Madarász Imre (1962-)
   Irodalomkönyvecske / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-92-3 fűzött : 1000,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 2541534]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2005.
   Spielarten der Sprache : Transgressionen des Medialen in der Literatur / hrsg. von Ernő Kulcsár-Szabó, Csongor Lőrincz, Gábor Tamás Molnár. - Budapest : Osiris, 2004. - 462 p. ; 20 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-692-4 fűzött : 2780,- Ft
irodalomtudomány
82.01
[AN 2541734]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2005.
Szigeti Csaba (1955-)
   Mint egy elefánt : az Oulipo formaművészetéről / Szigeti Csaba. - Budapest : Kijárat, 2004. - 172 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 963-9529-27-3 fűzött : 1800,- Ft
francia irodalom története - magyar irodalom története - 20. század
840(091)"19" *** 894.511(091)
[AN 2541780]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2150 /2005.
Bognár Tas
   Gyermekpróza : világ- és magyar irodalom : [felsőoktatási tankönyv] / Bognár Tas. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 963-19-2497-1 fűzött : 3200,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - gyermekirodalom - műelemzés - próza - egyetemi tankönyv
894.511(02.053.2)(091)-31(075.8) *** 82(02.053.2)(091)-31(075.8)
[AN 2540702]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2005.
Budai Balogh Sándor (1919-1990)
   "Megtöröm a villámokat" : tanulmányok, írások Szabó Dezsőről / Budai Balogh Sándor ; [vál. és szerk. Balogh Sándor]. - Budapest : Püski : M. Líra Bt., 2004. - 220 p., [4] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-46-8 kötött : 1680,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Szabó_D.
[AN 2540833]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2005.
János István
   Hegyaljai bormitológia / János István. - [Tokaj] : Gradatio, 2004. - 87, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86695-0-0 fűzött : ár nélkül
Hegyalja - magyar irodalom története - művelődéstörténet - szőlőművelés - iskoladráma
894.511(091)-254.2"17" *** 894.511(091) *** 930.85(439Tokaj_Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj_Hegyalja)
[AN 2540823]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2005.
Juhász Ferenc (1928-)
   Halálszivárvány / Juhász Ferenc. - [Budapest] : Tekintet Kv., cop. 2004. - 242, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-86611-4-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - esszé
894.511(091)(0:82-4)
[AN 2541415]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2005.
Ozsváth, Zsuzsanna (1934-)
In the footsteps of Orpheus : the life and times of Miklós Radnóti (magyar)
   Orpheus nyomában : Radnóti Miklós élete és kora / Zsuzsanna Ozsváth ; [ford. Hernádi Miklós]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 242 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 227-236.
ISBN 963-05-8181-7 kötött : 3500,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 2541470]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2005.
Raffay Ernő (1948-)
   Wass Albert igazsága : a gróf emigrált, az író otthon maradt / Raffay Ernő, Takaró Mihály, Vekov Károly ; Balázs Ildikó és Lukácsi Éva tanulmányával ; [közread. a] ... Czegei Wass Foundation. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2004. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-477-1 kötött : ár nélkül
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2540888]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2005.
Szávai Géza (1950-)
   Torzmagyar : helyzettudatok és irodalmunk egyetemessége / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 379 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7265-03-1 fűzött : 2740,- Ft : 11 ?
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 2541187]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2005.
Szepes Erika (1946-)
   "Szertenézett, s nem lelé..." : a Varga Rudolf-jelenség / Szepes Erika. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2004. - 112, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-62-7 fűzött : 1500,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - ezredforduló - életrajz
894.511(092)Varga_R.
[AN 2541357]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2005.
Szilágyi Judit (1968-)
   Magadtól menekvésed : Füst Milán: Napló / Szilágyi Judit. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 325, [2] p. ; 20 cm. - (Szó_köz, ISSN 1786-3724)
Bibliogr.: p. 308-325.
ISBN 963-9352-70-5 fűzött : 1480,- Ft
Füst Milán (1888-1967). Napló
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Füst_M.
[AN 2541375]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2159 /2005.
Andruhovič, Ûríj
Moja Europa (magyar)
   Az én Európám : két esszé az úgynevezett Közép-Európáról / Jurij Andruhovics, Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : JAK : Kijárat, 2004. - 136, [3] p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 42.)
Tart.: Közép-keleti revízió / Jurij Andruhovics. Hajónapló / Andrzej Stasiuk. - Egys. cím: Centralʹno-shìdna revìzíâ ; Dziennik okrętowy
ISBN 963-9529-20-6 fűzött : 1200,- Ft
Kelet-Európa - ukrán irodalom - lengyel irodalom - esszé
883-4=945.11 *** 884-4=945.11
[AN 2541767]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2005.
Bain, Francis William
In the great god's hair (magyar)
   A nagy isten hajában : hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán / F. W. Bain ; ford. Baktay Ervin ; [közread.] A Tan Kapuja. - [Budapest] : A Tan Kapuja, 2004. - 158 p. ; 12 cm
ISBN 963-86513-0-X fűzött : ár nélkül
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 2541490]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2005.
Browning, Amanda
The playboy's proposal (magyar)
   Lánykérés kétszer / Amanda Browning ; [... ford. Kollár Emese]. Mennyei ötlet / Penny Jordan ; [... ford. Klein Szilvia]. Repülök hozzád / Emma Darcy ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/6.)
Egys. cím: The playboy's proposal. The city-girl bride. The playboy king's wife
ISBN 963-537-289-2 fűzött : 799,- Ft : 172,50 SKK : 295 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540976]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2005.
Cabot, Meg
Perfect princess (magyar)
   Valódi és képzelt hercegnők / Meg Cabot ; Nicola Slater rajz. ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, cop. 2004. - 162, [2] p., [1] t.fol. : ill. ; 17 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-439-X fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2540982]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2005.
Cabot, Meg
The princess present (magyar)
   Mia karácsonya : a neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2004. - 77 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-440-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2540980]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2005.
Chesterton, Gilbert Keith
What's wrong with the world (magyar)
   Mi a baj a világgal? : 1910 / G. K. Chesterton ; [ford. Görgényi Tamás]. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 244 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-56-2 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 2541213]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
   A wollini nővérek : két kisregény / Hedwig Courths-Mahler. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 235, [2] p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
Tart.: A wollini nővérek / [ford. Kispál Andrea]. Szeret, nem szeret...? / [ford. Maros Magdolna]. - Egys. cím: Seine Frau ; Seine grosse Liebe. - Az 1. mű megj. "Az igazi asszony" címmel is
ISBN 963-7042-05-9 fűzött : 920,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2540943]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2005.
Deutermann, P. T.
The firefly (magyar)
   Szentjánosbogár-akták / P. T. Deutermann ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Opus, 2004. - 487 p. ; 21 cm
ISBN 963-7080-05-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2541013]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2005.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Sherlock Holmes különleges esetei / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, cop. 2004. - 302 p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
A ford. a "His last bow" és a "The adventures of Sherlock Holmes" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7080-03-1 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2540985]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2005.
Erikson, Steven
Memories of ice (magyar)
   A jég emlékezete : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 815 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-959-7 kötött : ár nélkül
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2540924]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2005.
Etteth, Ravi Shankar
The village of widows (magyar)
   Özvegyek városa / Ravi Shankar Etteth ; [ford. Hámori Eszter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2004. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-214-9 fűzött : ár nélkül
India - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(540)=945.11
[AN 2540947]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2005.
Fábiánová, Eva (cédulakatalógus alapján)
   Na margo slov : básne / Eva Fábiánová ; [publ. Celoštátnej slovenskej samosprávy a Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku ...]. - Budapešť : OSZÖ : Mo. Szlovák Írók és Művészek Egyes., 2004. - 104 p. : ill., színes ; 19 cm
Példányszám: 1050
ISBN 963-217-102-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szlovák irodalom - vers
885.4-14(439)
[AN 2540824]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2005.
Faludy György (1910-)
   Dicsértessék : a katolikus líra remekei / Faludy György fordításában és átköltésében. - Budapest : Villon, cop. 2004. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 963-86684-0-7 kötött : ár nélkül
világirodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
82-141=945.11 *** 894.511-141.032
[AN 2541532]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2005.
Fielding, Liz
The marriage merger (magyar)
   Áskálódók / Liz Fielding ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 334.)
ISBN 963-537-315-5 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540972]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2005.
Funke, Cornelia
Tintenherz (magyar)
   Bűvölet / Cornelia Funke ; a szerző illusztrációival ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2004. - 519 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-539-481-0 kötött : 2890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2540981]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2005.
Glücklich - nur für einen Frühling? (magyar)
   Rodoszon vár a boldogság! : szerelem az örök tavasz szigetén / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 169.)
ISBN 963-7042-24-5 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2540956]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2005.
Hackman, Gene
Justice for none (magyar)
   Az igazság ára / Gene Hackman, Daniel Lenihan ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2004. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-213-0 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2540907]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2005.
Halter, Marek
Sarah (magyar)
   Sára könyve / Marek Halter ; [ford. Karácsonyi Mária]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2004. - 352 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9368-38-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2540914]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2005.
Harris, Robert
Pompeii (magyar)
   Pompeji : [regény] / Robert Harris ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 324, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9526-79-7 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2541327]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2005.
Kawabata Yasunari
Utsukushisa to kanashimi to (magyar)
   Szépség és szomorúság / Kavabata Jaszunari ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 193 p. ; 24 cm
ISBN 963-9602-78-7 kötött : 3480,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2540867]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2005.
Kerouac, Jack
Doctor Sax (magyar)
   Doktor Sax / Jack Kerouac ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 243 p. ; 21 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1218-652X)
ISBN 963-497-073-7 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2541494]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2005.
Lindquist, Håkan
Min bror och hans bror (magyar)
   Testvérem, testvéred / Håkan Lindquist ; [ford. Farkas László]. - [Budapest] : Masculus, cop. 2004. - 161 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 963-216-020-7 fűzött : ár nélkül
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2541507]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2005.
London, Jack
Jerry of the islands (magyar)
   A beszélő kutya / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Arión, 2004. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-82-9 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2542464]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2005.
MacDonald, Laura
A kind of magic (magyar)
   Toronymagasan / Laura MacDonald ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 264.)
ISBN 963-537-281-7 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540978]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2005.
Martin, George R. R.
A storm of swords (magyar)
   Kardok vihara : a Tűz és Jég dalának harmadik könyve / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 717, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-967-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2540950]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2005.
Maupassant, Guy de
   Une aventure parisienne = Párizsi kaland / Guy de Maupassant ; [ford. Illés Endre et al.]. - Budapest : Noran, 2004, cop. 2000. - 246, [3] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 3.)
ISBN 963-9539-31-7 fűzött : 1600,- Ft
francia irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
840-32.02=945.11
[AN 2542812]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2005.
Michaels, Leigh
Backwards honeymoon (magyar)
   Esküvő úton-útfélen / Leigh Michaels ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 333.)
ISBN 963-537-314-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540974]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2005.
Montgomery, Lucy Maud
Anne of Green Gables (magyar)
   Anne otthonra talál / L. M. Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004. - 330, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-33-7 kötött : 2290,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2542284]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2005.
Montgomery, Lucy Maud
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-34-5 kötött : 1990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2542282]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2005.
Nedopulos, Tim
Slave ring (magyar)
   Rabláncon / Tim Nedopulos ; [ford. Tanurdzsity István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 252 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304)
A Brujah-trilógia 1. kötete. - Vámpír: a Maszkabál (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-7041-25-7 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2541680]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2005.
Neels, Betty
The fortunes of Francesca (magyar)
   Ketten az úton / Betty Neels ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 265.)
ISBN 963-537-282-5 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540984]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2005.
Nurowska, Maria
Listy milosci (magyar)
   Szerelemnapló / Maria Nurowska ; [ford. Szalay Tamás]. - Pécs : Opus, 2004. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 963-7080-02-3 kötött : ár nélkül
lengyel irodalom - szerelmes regény
884-312.5=945.11
[AN 2541007]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2005.
O'Flanagan, Sheila
Too good to be true (magyar)
   Szeleburdi szerelem : túl szép, hogy igaz legyen / Sheila O'Flanagan ; [ford. Szabó Kitty]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 591 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-966-X fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2541179]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2005.
Popov, Alek
Missiâ London (magyar)
   Londoni küldetés / Alek Popov ; [ford. Krasztev Péter]. - Budapest : JAK : Kijárat, 2004. - 293, [4] p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 41.)
ISBN 963-9529-19-2 fűzött : 1600,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 2541782]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2005.
Rak, Wawrzyniec Marek
   Romans z fraszkami / Wawrzyniec Marek Rak ; [wybór, red. i przedm. Konrad Sutarski] ; [... il. Wanda Szyksznian] ; wyd. Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech. - Budapeszt : Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech, 2004. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-569-7 fűzött : ár nélkül
lengyel irodalom - alkalmi költemény
884-193
[AN 2541377]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2005.
Rauenstein, Regina
Das Millionenspiel (magyar)
   Milliós játszma / Regina Rauenstein ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2004]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 167.)
ISBN 963-7042-23-7 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2540960]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2005.
Saunders, Kate (cédulakatalógus alapján)
Cat and the stinkwater war (magyar)
   Cicus és a Büdös Macskák háborúja / Kate Saunders ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Stower, Adam rajz.
ISBN 963-9492-41-8 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2540778]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2005.
Shimazaki, Aki
Tsubaki (magyar)
   Tsubaki : regény / Aki Shimazaki ; ... ford. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 75 p. ; 20 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Kamélia
ISBN 963-7265-01-5 fűzött : 1740,- Ft : 7 ?
Kanada - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(71)=945.11
[AN 2541228]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2005.
   A tavaszidő édessége : válogatás a középkor nyugat-európai költészetéből / ... összeáll. Bánki Éva ; fel. szerk. Ladányi-Turóczy Csilla ; az egyes nyelvek anyagát szerk., életrajzi jegyzetekkel és előszóval ell. ... Szabics Imre [et al.] ; [ford. ... Babits Mihály et al.]. - Budapest : Kairosz, 2004. - 599 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9568-49-X kötött : ár nélkül
Nyugat-Európa - európai irodalom - középkor - szerelmi irodalom - vers
82-14(4-15)=945.11
[AN 2540870]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2005.
Taylor, G. P.
Shadowmancer (magyar)
   Árnyak prófétája / G. P. Taylor ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 341 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-995-3 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2540931]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2005.
Tolstaâ, Tatʹâna
Kysʹ (magyar)
   Kssz / Tatyjana Tolsztaja ; ford. M. Nagy Miklós. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2004. - 306, [5] p. ; 24 cm
ISBN 963-9602-58-2 kötött : 3480,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2540785]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2005.
Twain, Mark
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 2001. - 307 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "Huckleberry Finn kalandjai" címmel is
ISBN 963-539-327-X kötött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2542456]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2005.
Webster, Jason
Duende (magyar)
   Duende : a flamenco nyomában / Jason Webster ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 293 p. ; 24 cm
ISBN 963-7253-26-2 kötött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2541472]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2005.
Whiting, Charles
Operation death watch (magyar)
   Halálos Éberség Hadművelet / Leo Kessler. - Budapest : Budapest Print, [2004]. - 316 p. ; 23 cm
Ford. Bánki Bálint
ISBN 963-695-166-7 kötött : 2498,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2541028]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2005.
Woods, Sherryl
The cowboy and the new year's baby (magyar)
   Ezredévi esküvő / Sheryl Woods ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 168.)
ISBN 963-537-404-6 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2540969]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2204 /2005.
Benedikty Béla (1943-)
   Könyv, de nem olyan : Jó reggelt Európa / Benedikty Béla. - [Budapest] : Marcus, [2004]. - 366 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-382-1 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2540882]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2005.
   A bibliás tenger : huszadik századi magyar költők versei / [összeáll. és szerk. Vasvári Zoltán]. - Budapest : Noran, 2004. - 412 p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-54-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 2541158]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2005.
Bokor Judit (1949-2000)
   Voltaképpen költőként éltem : versek, vallomások, kór-elbeszélés, interjúkötet / Bokor Judit. - [Budapest] : ETO-Print, [2004]. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 963-85905-3-X fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2541783]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2005.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomfogók / Böszörményi Gyula ; [ill. Fábián Noémi]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2004. - 543 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-547-779-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2542254]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2005.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Lyon Lea / Bródy Sándor ; [szerk. és az utószót írta Ács Gábor]. - Budapest : Bábel, 2004. - 195, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85973-8-0 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - dráma
894.511-2 *** 894.511(092)Bródy_S.
[AN 2541743]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2005.
Csernák Endre
   Tarkabarka világ : versmesék / Csernák Endre. - Szombathely : Alakart, [2004]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-86493-2-1 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekrajz - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 2540874]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2005.
Czike Sándor (1929-)
   A Karib-tenger mellől üzenem : versek / Czike Sándor. - Budapest : Accordia, 2004. - 91, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9502-80-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541778]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2005.
Dániel Anna (1908-2003)
   Hiányzik Szecső / Dániel Anna ; [ill. Zsoldos Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004, cop. 1973. - 209, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9492-30-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2542309]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2005.
Domokos József (1944-)
   Öledbe hajtanám fejem : versek, 2000-2002 / Domokos József. - Budapest : Háttér, 2004. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Ill. Macskássy Izolda
ISBN 963-9365-34-3 fűzött : 600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541685]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2005.
Dömös Margit
   Tündérszép esti mesék / ... átírta ... Dömös Margit, Kajtár Sándor. - Budapest : Aragon, 2004. - 91 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9418-83-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9418-82-X)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2541128]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2005.
Dömös Margit
   Varázslatos esti mesék / ... átírta ... Dömös Margit, Kajtár Sándor. - Budapest : Aragon, 2004. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9418-84-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2541124]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2005.
Ébert Tibor (1926-)
   Egy muzsikus feljegyzései : unvollendete (befejezetlenül), avagy 1945, az Annalesból : utólagos regénykrónika, naplójegyzetek / Ébert Tibor ; [a ... képeit Ébert Yvonne kész.]. - Pomáz : Kráter, 2004. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9472-84-0 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2541331]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2005.
Édes Gergely (1763-1847)
Művek (vál.)
   Édes Gergely válogatott versei / szerk. Máté István ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 60, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86495-5-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - író - 18. század - 19. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Édes_G.
[AN 2541107]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2005.
   Elhallgatott, elfeledett csillagok : Ábrányi Emil, Bajza József, Dalmady Győző, Endrődi Sándor költeményeiből : a költők életrajzaival / szerk. Pálfi József. - Budapest : Innomix, 2004. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-442-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2541230]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2005.
Eörsi István (1931-)
   A fogadás : 18 dráma / Eörsi István. - Budapest : Noran, 2004. - 999 p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-55-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2541177]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2005.
Erdélyi Margit
   Szabad-e szeretni? : [szerelmes regény] / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2004. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-342-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2540911]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2005.
Faludi Ádám (1951-)
   Országúti firkáló : elvetemült történetek és más prózák, 1982-2002 / Faludi Ádám. - Budapest : Fokusz Egyes. : M. Napló, cop. 2004. - 232 [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9603-04-X kötött : 1785,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2541349]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2005.
Fecske Csaba (1948-)
   Csalapinta villanytörpék : mesék / Fecske Csaba ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 73, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9502-82-0 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2541679]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2005.
Fehér Majzik Sarolta
   Kalandozások Sanyi manóval / Fehér Majzik Sarolta ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 101, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9502-68-5 fűzött : 1100,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2541670]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2005.
Felszeghy Csaba (1968-)
   Eőke fehér könyve : regény / Felszeghy Csaba. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-07-4 fűzött : 1750,- Ft : 7 ?
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2541194]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2005.
Gaál Viktor
   Arche : [egy boszorkány szerelme] / Gaál Viktor. - Budapest : Budapest Print, [2004]. - 261 p. ; 23 cm
ISBN 963-695-161-6 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541040]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2005.
Gál Mária (1955-)
   Kéz a kézben / Gál Mária. - Enying : Jelenlét 2000', cop. 2004. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86492-2-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2540689]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2005.
Gyimesi László (1948-)
   Beküldjem értetek a medvét? : prózatekercs / Gyimesi László. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 181, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9212-94-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541870]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2005.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Van egy madár.. : rímbeszedett, szórakoztató érdekességek madarakról / Gyimóthy Gábor. - [Budapest] : Gekonet, [2004]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-275-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542287]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2005.
Gyurkó László (1930-)
   Látlelet dr. G.-né Simon Izabella szerelmi életéről : regény / Gyurkó László. - [Budapest] : Tekintet Kv., cop. 2004. - 263 p. ; 17 cm
ISBN 963-86611-3-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541354]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2005.
Határ Győző (1914-)
   Merengő éjszakák / Határ Győző. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 75, [3] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 15.)
ISBN 963-9212-89-X fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541739]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2005.
Holecz László (1961-)
   Magyar superman egy másik bolygó vadonában : fantasztikus regény / Holecz László. - [Sülysáp] : [Magánkiad.], cop. 2004. - 202, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-401-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2541342]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2005.
Jeney András (1945-)
   Útra ha keltek : néhány versfaragások / Jeney András ; [ill. Schlosserné Báthory Piroska] ; [közread. a] Hegyaljai Alkotók Társulása. - Szerencs : Hegyaljai Alkotók Társulása, 2004. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-221-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541616]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Börtön virága és más elbeszélések / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 289 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 112.)
Tart.: Börtön virága ; Petki Farkas leányai ; Hyppona romjai
ISBN 963-427-497-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2541220]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Párbaj istennel és más elbeszélések / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 340 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 111.)
ISBN 963-427-496-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2541218]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2005.
Kapcsándy Sándor (1898-1971)
   A két "diák" / Kapcsándy Sándor, Kis-Kapcsándy Sándor ; [a grafikát Ürmös Péter kész.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 40.)
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541193]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2005.
Kelemen Sándor (1927-)
   Szvetlána : regény / Kelemen Sándor. - Budapest : Szerző, 2004. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-361-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541718]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2005.
Kemenes Kálmán (1919-)
   Száradó szirmok : [versek] / Kemenes Kálmán. - Budapest : Kemenes K., 2004. - 350, [14] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-373-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541874]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2005.
Kenéz Ferenc (1944-)
   Angyalszőr : versek, 1999-2004 / Kenéz Ferenc. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 62, [2] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9212-90-3 fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9212-89-X)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541717]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2005.
Keresztes József (1941-)
   A Berija-változat / Oliver Church. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 963-86462-9-2 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2541825]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2005.
Kipke Tamás (1952-)
   Beatrice leveleskönyve / Kipke Tamás. - Pomáz : Kráter, 2004. - 141 p. ; 17 cm
ISBN 963-7329-02-1 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541536]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2005.
Kis Boáz (1914-)
   Hiszek, azért szólok : Kis Boáz versei. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540798]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2005.
Kocsis L. Mihály (1943-)
   Első nap az örökkévalóságban : korkollázs pogányok idején / Kocsis L. Mihály. - Budapest : Kairosz, 2004. - 422, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9568-66-X kötött : 2950,- Ft
Brenner János (1931-1957)
Szentgotthárd - magyar irodalom - gyilkosság - dokumentumregény
894.511-94 *** 343.919(439-2Szentgotthárd)(0:82-94)
[AN 2541206]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2005.
Konrád György (1933-)
   Az író és a város : esszék, előadások / Konrád György. - [Budapest] : Noran, 2004. - 502, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-65-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2541144]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2005.
Kósa Csaba (1943-)
   Irgalmatlanul / Kósa Csaba. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-89-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2541694]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2005.
Kristóf Attila (1938-)
   Tények és titkok : negyvenöt év a Magyar nemzetnél / Kristóf Attila. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 382 p. ; 24 cm
ISBN 963-9568-46-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2541203]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2005.
Lábass Endre (1957-)
   Vándorparadicsom : a letagadott Budapest / Lábass Endre. - Budapest : Osiris, 2004. - 306 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 963-389-674-6 fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-389-576-6)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2541712]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2005.
Lövei Sándor (1975-)
   Minden hajnalban : versek / Lövei Sándor ; [... képek Máthé András ...]. - [Püspökladány] : Galenus 2000, 2004. - 62 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-216-838-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540669]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2005.
Major József (1917-1988)
   Üzenet : versek / Major József ; [szerk. és kiad. Fenyvessy Tibor] ; [graf. Károlyi András]. - Dunakeszi : Fenyvessy T., 2004. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-349-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540865]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2005.
Medgyes Béláné (1932-)
   Erzsike rímbeszedett gondolatai / Medgyes Béláné ; [... ill. Oláhné Vízvári Zsuzsa]. - Göd : [s.n.], 2004. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Pitypang
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540796]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2005.
Méhes György (1916-)
   Gyöngyharmat Palkó / Méhes György ; Arz Helmut rajz. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 189 p., [8] t.fol. : ill. színes ; 24 cm
ISBN 963-7253-35-1 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2541408]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2005.
Méliusz József (1909-1995)
   Kaddish elegy = Jitgadal elégia = Elegia Isgadal = Ẏitgadal 'ȩlȩgiy'a / Méliusz József ; [ill. Száldobágyi Sándor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 78 p. : ill. ; 20 cm
Angolra Sonntag, Jacob, románra Teodorescu, Virgil ford.
ISBN 963-7265-00-7 fűzött : 1560,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - fordítás - többnyelvű dokumentum
894.511-14(498).02=00
[AN 2542746]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2005.
Méliusz József (1909-1995)
   Szénásszekér elégia : két elégia / Méliusz József. - [Budapest] : Pont ; [Sf. Gheorghe] : Pontfix, cop. 2004. - 63 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-7265-11-2 fűzött : ár nélkül
ISBN 973-86851-4-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - elégia
894.511-143(498)
[AN 2541496]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2005.
   Miért házasodunk? : magyar írók novellái / [gyűjt. és összeáll. Kőrössi P. József] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - Budapest : Noran, 2004. - 587 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-33-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - házasság - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 392.5(0:82-32)
[AN 2541170]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2005.
   Mikulás, karácsony : [régmúlt idők versei, elbeszélései az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából] / [összeáll. és szerk. Madárné Gyurján Ildikó]. - 2. átd. kiad. - Budapest : OPKM, 2004. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9315-77-X fűzött : 600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2542916]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2005.
Mondovics Péter
   A ti uratok / Mondovics Péter. - [Kecskemét] : Mondovics P., cop. 2004. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-286-X fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541409]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2005.
   Morfondírozások kora : a Nagy Lajos Társaság antológiája / [szerk. Szepes Erika]. - Budapest : [Nagy L. Irod. és Műv. Társ.], 2004. - 256 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-497-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-97-6)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2541352]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2005.
Nagy Endre (1941-)
   Székelykeresztúrtól Edelényig / Nagy Endre. - 2. bőv. kiad. - Edelény : Magánkiad., 2004. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-423-4 fűzött : ár nélkül
Nagy Endre (1941-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2542260]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2005.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Rejtély és ráció : Nemes Nagy Ágnes verskéziratai és rajzai / [vál. és szerk. Kemény Aranka] ; [az előszót írta Székely Magda] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2004. - 95 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9401-20-X fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - fakszimile kézirat
894.511-14 *** 091.5.07
[AN 2541949]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2005.
Németh László (1901-1975)
   A feltámadt költő : versek, verses drámák / Németh László. - Pomáz : Kráter, 2004. - 307, [5] p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 2.)
ISBN 963-7329-06-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - verses dráma - vers
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 2541672]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2005.
Nyirő József (1889-1953)
   Uz Bence / Nyirő József. - Budapest : Kairosz, 2004. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-79-1 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2542286]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2005.
   Okos emberek okos gondolatai / közread. Magyar László. - Budapest : OK K., 2004. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-825-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2541322]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2005.
   Párizs, isten hozzád! : magyar írók párizsi novellái és feljegyzései / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2004, cop. 2000. - 480, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Városok, városok, ISSN 1586-7633)
Analitikus leírása: AN 797212
ISBN 963-9539-69-4 kötött : 2600,- Ft
Paris - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - memoár - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-94(082) *** 908.44-2Paris(0:82-822)
[AN 2542743]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2005.
Paudits Zoltán (1966-)
   Parttalan égen / Paudits Zoltán ; [ill. Csanádi Judit]. - [Budapest] : Háttér, 2004. - 135 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9365-32-7 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541821]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2005.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Zsengék leleplezése / Peresztegi Sándor. - Enying : Jelenlét 2000', 2004. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-05-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540683]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2005.
Petrőczi Éva (1951-)
   A hetedik angyal / Petrőczi Éva. - Budapest : Kálvin, 2004. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-012-6 fűzött : 470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541819]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2005.
Polgár László (1946-)
   Pechess ember elchesste = Ŝakitoj en kaĉo kaj peĉo / Polgár László ; [esperanta traduko de Szabó Imre kaj Bujdosó Iván]. - Budapest : [Polgár Kft.], 2004. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 963-86531-1-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - eszperantó - vicc - kétnyelvű dokumentum
894.511-7.02=089.2
[AN 2541347]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2005.
Réfi János
   Angyal kísér / Réfi János. - Budapest : Villon, cop. 2004. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 963-86684-1-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541620]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2005.
Rónai Ferenc (1925-1945)
   Lelkem a rengetegben : versek / Rónai Ferenc. - [Budapest] : [BAZ M. Baráti Társ.], [2004]. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baráti Társaság. - A borítófedélen az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-217-625-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541111]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2005.
Sárközy Halász Péter (1952-)
   Időkontrakció : bölcs és időtálló gondolatok gyűjteménye / Pietro Saggio Pescatore. - Budapest : Dekameron Kvk., 2004. - 137, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9331-47-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - aforizma - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-84
[AN 2540621]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2005.
Sárosi István (1951-)
   You never die! : dramas / István Sárosi ; [transl. Andrew C. Rouse]. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2004]. - 148 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Tart.: The devil lives within us all - and doesn't it feel good.. ; You never die! ; Bonds. - Egys. cím: A gonosz bennünk él - s ez olyan jó.. ; Nem halsz meg soha! ; Kötelék
ISBN 963-9498-37-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma - fordítás
894.511-2=20
[AN 2541728]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2005.
Sediánszky János (1931-)
   Egy élet tájain : utak és vallomások / Sediánszky János. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 275 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-38-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2541184]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2005.
Simó Márton (1963-)
   Bozgor, avagy Kísérlet egy szó értelmezésére : első próbálkozás / Simó Márton. - Budapest : [A M. Nyelvért Alapítvány], 2004. - 288 p. ; 21 cm. - (Erdélyi műhely könyvek)
ISBN 963-217-343-0 fűzött : 2260,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2541527]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2005.
Szabó András, F. (1943-)
   Idővonat / F. Szabó András ; [közread. az] Olvasó Nemzet Alapítvány. - Eger : Gonda Kvk. : Olvasó Nemzet Alapítvány, 2004. - 94 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-85449-7-X fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541785]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2005.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Hűlő árnyékban : életrajzi írások / Cs. Szabó László ; [a köt. anyagát egybegyűjt. és szerk. Biernaczky Szilárd] ; [az utószót írta Sas Péter]. - Budapest : Mundus, 2004. - 306 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 40.). (Cs. Szabó László életműsorozat)
ISBN 963-9501-30-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2540804]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2005.
Szalay Károly (1929-)
   Bikakolostor : regény / Szalay Károly. - Budapest : Mundus, 2004. - 336 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 37.). (Szalay Károly életműsorozat)
ISBN 963-9501-27-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542311]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2005.
   Szárnyak hullámverésben : válogatás egyetemisták és főiskolások verseiből, prózáiból és műfordításaiból / [vál. és szerk. Lutter Imre] ; [az illusztrációt Zai Dalma kész.]. - [Budapest] : [MVE], [2004]. - 327 p. : ill. ; 18 cm. - (Kaleidoszkóp könyvsorozat, ISSN 1785-7317)
ISBN 963-9126-81-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2541641]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2005.
Szentgyörgyi Kálmán
   Hajós életek / Szentgyörgyi Kálmán. - Tolna : [s.n.], 2004. - [2], 266 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tolna - magyar irodalom - hajózás - matróz - memoár
894.511-94 *** 656.6(439-2Tolna)(092)(0:82-94)
[AN 2540654]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2005.
Szepesi Attila (1942-)
   Vidám busók : új versek / Szepesi Attila. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 99, [3] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 16.)
ISBN 963-9212-91-1 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541775]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2005.
Tapolcai Zoltán (1966-)
   5 db / Tapolcai Zoltán. - [Nyíregyháza] : Tapolcai Bt., cop. 2004. - 140 p. ; 19 cm
Tart.: Hitből és homokból ; A magyar testámentum (A Kis-Kossuth) ; Jászjátszmák ; Ablak a fényre ; Megahecc
ISBN 963-217-510-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2540878]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2005.
Tapolcai Zoltán (1966-)
Művek (vál.)
   Tapolcai Zoltán versei. - [Nyíregyháza] : Szerző, cop. 2004. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 963-217-509-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540876]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2005.
Tenger Szilárd (1974-)
   Most és mindörökké / Tenger Szilárd. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2004]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-483-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541202]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2005.
   Vademecum : kis szavalható versek könyve óvodások, kisiskolások oktatóinak, szüleinek / szerk., gyűjt., a prózákat rímbe szedte, ... a verseket a külön névvel jelzetteken kívül írta Harmos Jenő. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 160 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - iskolai színjátszás - vers - antológia
894.511-14(082) *** 371.383
[AN 2540869]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2005.
Vajay Szabolcs (1921-)
   Egy ember ment a hídon, veres zekében : regény / Vajay Szabolcs. - Budapest : Háttér, 2004. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-9365-31-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541800]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2005.
Váradi Hédi
   Lélekzaj : versek az érzelmekről : a költőnő erotikus fotóival / Váradi Hédi ; [fotók Szvétek Gábor]. - Budapest : Arany Gepárd Bt., 2004. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-217-456-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - ezredforduló - vers - akt
894.511-14 *** 77.041.3 *** 77.04(439)(092)Szvétek_G.
[AN 2541687]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2005.
Varga Magdolna (1956-)
   Szívvel és lélekkel : válogatás kedves verseimből / Varga Magdolna. - Budapest ; [Enying] : Jelenlét 2000', 2004. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86492-1-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2540679]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2005.
Varga Rudolf (1950-)
   Makuka / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2004. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-182-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2541533]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2005.
Varga Rudolf (1950-)
   Vers, kabát alól / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2004. - 101, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-217-445-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541399]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2005.
Vecsey K. Mária (1950-)
   Álomba ringató : verses könyvecske / Vecsey Kiss Mária ; [rajz. Vecsey K. Andrea és Vecsey K. Szilvia]. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 54, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-91-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2541401]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2005.
Zas Lóránt (1938-)
   Téli, kék ég alatt / Zas Lóránt. - Pomáz : Kráter, 2004. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 963-9472-97-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541876]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2005.
Zsigmond M. Ibolya
   Furulyás Palkó : székely-magyar gyermekszínpad / Zsigmond M. Ibolya ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 2004. - 59 p. ; 18 cm
ISBN 963-217-425-9 fűzött : 550,- Ft
magyar irodalom - színjáték
894.511-2
[AN 2540803]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2005.
Zsíros-Simon Mária (1963-)
   "Az érzelmek árnyékában" / Zsíros-Simon Mária. - [Nagykőrös] : [Magánkiad.], 2004. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-417-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541366]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2005.
Zsuga Miklós (1921-)
   A gyémántszemű lány és más mesék / Zsuga Miklós ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 115, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9502-81-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2541748]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2292 /2005.
   Ariel álma. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-250-9 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541166]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2005.
   Egy csodálatos álom : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-234-7 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541147]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2005.
Dömös Margit
   "Ez a cinke oly picinke II." : mondókák / gyűjt. és írta Dömös Margit ; ill. Lunczer Anikó. - Budapest : Papp-Ker, [2004]. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9418-69-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2541857]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2005.
   Az én álomesküvőm : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-236-3 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2540860]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2005.
   Az én kertem : nyílnak a virágok a Százholdas pagonyban : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-243-6 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541135]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2005.
   Hamupipőke. - Debrecen : TKK, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 13 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt..., ISSN 1786-5433)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-230-4 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541371]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2005.
   Hófehérke és a hét törpe. - Debrecen : TKK, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 13 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt..., ISSN 1786-5433)
Hófehérke (borító- és gerinccím) ; Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-231-2 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541372]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2005.
   A kis hableány. - Debrecen : TKK, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 13 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt..., ISSN 1786-5433)
Ariel (borító- és gerinccím) ; Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-228-2 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541369]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2005.
   A nagy esküvő. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-253-3 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541164]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2005.
   Egy nyári nap. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújócskázz Micimackóval!)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-247-9 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541174]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2005.
   Örök barátság. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-251-7 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541162]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2005.
   Egy őszi nap. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújócskázz Micimackóval!)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-249-5 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541176]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2005.
   Segítő kezek. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-252-5 * kötött : 798,- Ft (hibás ISBN 963-596-253-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541168]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2005.
   A Szépség és a Szörnyeteg. - Debrecen : TKK, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 13 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt..., ISSN 1786-5433)
Belle (borító- és gerinccím) ; Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-229-0 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541373]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2005.
   A szivárvány színei : keresd a szivárvány színeit Micimackóval! : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-242-8 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541152]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2005.
   Egy tavaszi nap. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújócskázz Micimackóval!)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-246-0 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541172]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2005.
   Egy téli nap. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújócskázz Micimackóval!)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-248-7 kötött : 798,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541178]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2005.
   Tigris egy napja : ugrálj te is Tigrissel a Százholdas pagonyban! : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-245-2 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2540856]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2005.
   Egy varázslatos este : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2004]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-235-5 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2541150]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2311 /2005.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (6.) (2003) (Miskolc)
   Pro Scientia Aranyérmesek VI. Konferenciája : Miskolc, 2003. november 28-30. : előadások / szerk. Pásztori Bernadett, Szatmári Alexandra ; [rend., közread. a] Pro Scientia Aranyérmesek Társasága. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társ., 2003. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-216-837-2 fűzött : ár nélkül
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2540922]
MARC

ANSEL
UTF-8