MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:31:03
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

2312 /2005.
   Mindentudó lexikon : A - Z-ig : festészet, irodalom, tudomány, történelem, építészet, közgazdaság, vallás, biológia, technika / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix Term, cop. 2004. - 767 p. ; 22 cm
ISBN 963-86536-7-1 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2543007]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2313 /2005.
Horváth Géza (1956-)
   Magyar Hermann Hesse-bibliográfia / [szerk. Horváth Géza és Csősz Róbert]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 963-9567-64-7 fűzött : ár nélkül
Hesse, Hermann
Németország - író - 20. század - személyi bibliográfia
012Hesse,_H. *** 830(092)Hesse,_H.:016
[AN 2542181]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2005.
Kövendi Dénes (1923-)
   Karácsony Sándor folyóiratcikkeinek bibliográfiája, 1920-1948 / összeáll. Kövendi Dénes ; kiad. a Csökmei Kör. - Pécel : Csökmei Kör, 2004. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-85120-7-5 fűzött : ár nélkül
Karácsony Sándor (1891-1952)
pedagógia - vallás - 20. század - személyi bibliográfia - repertórium - szakbibliográfia
014.3 *** 37:016 *** 2:016 *** 012Karácsony_S.
[AN 2543105]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2005.
   Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát munkái : Borda Lajos gyűjteménye = The works of Pelbartus de Themeswar and Osvaldus de Lasko : collection of Lajos Borda. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2004. - 78 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Műgyűjtő magyarok, ISSN 1418-7477 ; 5.)
Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát műveinek bibliográfiája: p. 52-59., 72-73., összeáll. Borsa Gedeon. - A bev. német nyelven is. - Példányszám: 600
ISBN 963-8006-42-0 fűzött : ár nélkül
Temesvári Pelbárt (1435-1504)
Laskai Osvát (1450-1511)
magángyűjtemény - ősnyomtatvány - könyvritkaság - könyvkatalógus - személyi bibliográfia
017.4(439-2Zebegény)Borda_Lajos-gyűjtemény *** 090.1(439) *** 094(430):016 *** 012Temesvári_P. *** 012Laskai_O.
[AN 2542880]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

2316 /2005.
Csák Leventéné (1947-)
   A Herman Ottó Múzeum kiadványai : bibliográfia és repertórium, 1998-2003 / összeáll. Csák Leventéné. - Miskolc : HOM, 2004. - 70 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7271-40-3)
Miskolc - időszaki kiadvány - múzeum - repertórium - bibliográfia
050(439-2Miskolc)HOM:013 *** 050(439-2Miskolc):014.3
[AN 2542801]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2317 /2005.
Wilmshurst, W. L.
The meaning of masonry (magyar)
   A szabadkőművesség filozófiája / W. L. Wilmshurst ; [ford. Ladányi Krisztina]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 137 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm. - (Titkos társaságok, titkos tanítások, ISSN 1786-1551)
ISBN 963-9231-75-4 kötött : 3900,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 2542862]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2318 /2005.
   Emlékek a nyolcvanéves Ceglédi Városi Könyvtár életéből / [összeáll. Tóth Istvánné]. - Cegléd : Ceglédi Városi Könyvtár, 2004. - 103, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-217-133-0 fűzött : ár nélkül
Ceglédi Városi Könyvtár
Cegléd - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Cegléd)(091)
[AN 2542104]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2005.
Laubier, Guillaume de
Bibliothèques du monde (magyar)
   A világ legszebb könyvtárai / Guillaume de Laubier, Jacques Bosser ; [ford. Elsässer Klaudia] ; [magyarországi fotók Hapák József]. - Budapest : Korona, cop. 2004. - 279 p. : ill., színes ; 30x30 cm
Bibliogr.: p. 279.
ISBN 963-9589-57-8 kötött : ár nélkül
könyvtár - fényképalbum
026/027(100)(084.12) *** 727.8(100)(084.12)
[AN 2543501]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2320 /2005.
   60 éves a Dunántúli napló / [szerk. Grünwald Géza]. - [Pécs] : Dunántúli Napló Szerk., [2004]. - 84 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-217-479-8 kötött : ár nélkül
Dunántúli napló, ISSN 0133-2007
Pécs - sajtótörténet - napilap
070(439-2Pécs)Dunántúli_napló(091)
[AN 2542992]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2005.
   Kisközösségi rádiósok kézikönyve : [a rádiózás elmélete és gyakorlata] / [szerk. Hargitai Henrik] ; [közread. a] Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete. - Budapest : Szabad Rádiók Mo. Szerv., 2004. - 274 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2004. dec. 7. - Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 963-217-559-X fűzött : ár nélkül
rádiószervezet - rádió-műsorszórás - audiovizuális műsorfolyam
791.9.096 *** 654.195
[AN 2542228]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2322 /2005.
   Czélszerű szabadalmak leírásai. - Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2004]. - 126 p. : ill. ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 963-86618-2-8 fűzött : 1400,- Ft
találmány - szabadalmi leírás
001.894
[AN 2543773]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2005.
Gábor Dénes (1900-1979)
Innovations: scientific, technological and social (magyar)
   Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk / Gábor Dénes ; [ford. Reich György, Szentgyörgyi Zsuzsa] ; [közread. a] Novofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért. - [Budapest] : Novofer Alapítvány, [2004], cop. 2000. - 187 p. ; 20 cm
Kötött : ár nélkül
tudomány - társadalom - prognosztika
001 *** 304 *** 008.2
[AN 2543751]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2005.
   "Ídes az hazának szerelme" : tiszteletadás Sylvester Jánosnak / [szerk. Pallósiné Toldi Mária[!Márta]] ; [... szerzői Nagyváradi Nóra et al.] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2004. - 55 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 39-52. és a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-7621-81-4 fűzött : ár nélkül
Sylvester János (1504-1552)
Biblia
Magyarország - Szombathely - tudós - 16. század - könyvtári katalógus - személyi bibliográfia
001(439)(092)Sylvester_J. *** 22:016 *** 017.1(439-2Szombathely) *** 012Sylvester_J.
[AN 2541608]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2005.
Szabó Alfréd
   A tudományos ismeretterjesztés fél évszázada Cegléden / Szabó Alfréd ; [kiad. a TIT Ceglédi Szervezete]. - Cegléd : TIT Ceglédi Szervezet, 2004. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-393-0 fűzött : ár nélkül
TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület. Ceglédi Szervezet
Cegléd - ismeretterjesztés - társadalmi szervezet
001.92 *** 061.22(439-2Cegléd)
[AN 2542099]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2326 /2005.
Myss, Caroline
Sacred contracts (magyar)
   Szakrális szerződések / Caroline Myss ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2004. - 619 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9436-24-0 fűzött : 2990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2542793]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2005.
Nemere István (1944-)
   A legújabb titkok könyve / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 237 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-9504-75-0 fűzött : ár nélkül
jelenség - ufó
001.94
[AN 2542703]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2005.
Prokofʹev, Sergej O.
Die himmlische Sophia und das Wesen Anthroposophie (magyar)
   Az égi Szófia és az Antropozófia lény / Szergej O. Prokofieff ; [ford. Lénárd László]. - Budapest : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2004]. - 305 p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86446-3-X fűzött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2542374]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2005.
Sator, Günther
Feng Shui - harmonisches Wohnen mit Pflanzen (magyar)
   Feng shui : harmónia szobanövényekkel / Günther Sator ; Friedrich Strauss [et al.] ... fotójával ; ... Heidemarie Vignati ... illusztrációjával ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 144 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-684-207-8 kötött : ár nélkül
feng shui - szobanövény - lakáskultúra
133.25 *** 635.91 *** 643/645
[AN 2542685]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2005.
Trethon Judit (1951-)
   Nagy szerelmi horoszkóp / Trethon Judit. - [Budapest] : Ringier, [2004]. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86629-4-8 fűzött : 1490,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2542813]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2005.
Virtue, Doreen
Messages from your angels (magyar)
   Őrangyalod üzenetei / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2004. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-25-9 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2542829]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2332 /2005.
Béni Kornél (1946-)
   Bakanccsal a Vértesben / [írta és szerk. Béni Kornél, Szűcs Ferenc, Kővári Anita] ; [fotók Béni Kornél et al.]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2003. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 6.)
ISBN 963-86466-2-4 fűzött : ár nélkül
Vértes - természetvédelmi terület - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 502(439)(234.373.2) *** 914.39(234.373.2)(036)
[AN 2542888]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2005.
   Környezetpolitikánk európai dimenziói / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 800
ISBN 963-508-436-6 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - emberi ökológia - környezetvédelem - gazdaságpolitika
504.03(439) *** 338.2(439)
[AN 2543120]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2005.
   Ligetszépe : ökológiai olvasókönyv / vál., szerk. és a jegyzeteket írta Horgas Judit. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2004. - 297 p. : ill. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-29-4 fűzött : 2800,- Ft
környezetvédelem - ökológia
504.7 *** 574
[AN 2542689]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2005.
Markóné Monostory Bernadett
   Környezetkímélő kenőanyagok / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/11.)
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 963-86517-2-5 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - kenőanyag
504.03 *** 621.89
[AN 2542244]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2336 /2005.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 15. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3037-4 fűzött : ár nélkül
valószínűségszámítás - példatár
519.21(076)
[AN 2550046]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2337 /2005.
Allibone, T. E.
Dennis Gabor (magyar)
   Gábor Dénes / T. E. Allibone ; [ford. Gősiné Greguss Anna] ; [közread. a Novofer Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért]. - [Budapest] : Novofer Alapítvány, [2004]. - [2], 123 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-123.
Kötött : ár nélkül
Gábor Dénes (1900-1979)
Nagy-Britannia - fizikus - holográfia - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - személyi bibliográfia
53(410)(=945.11)(092)Gábor_D. *** 535.41:778.38 *** 012Gábor_D.
[AN 2542149]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2005.
Horváth Gábor (1963-)
   A geometriai optika biológiai alkalmazása : biooptika / Horváth Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-399.
ISBN 963-463-651-9 fűzött : ár nélkül
optikai rendszer - geometria - alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
535.31(075.8) *** 573.6
[AN 2541966]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2005.
   A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, Debrecen / [szerk. Máté Zoltán, Rajta István] ; [fotó Nagy Gábor, Rajta István]. - Debrecen : MTA Atomki, 2004. - 26 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen)
Debrecen - atomfizika - kutatóintézet
539.1 *** 061.6(439-2Debrecen)
[AN 2542274]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2005.
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, Debrecen (angol)
   Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen / [szerk. Máté Zoltán, Rajta István] ; [fotó Nagy Gábor, Rajta István]. - Debrecen : MTA Atomki, 2004. - 26 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen)
Debrecen - atomfizika - kutatóintézet
539.1 *** 061.6(439-2Debrecen)
[AN 2542269]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2005.
Szabó Gábor
   Tudósok életútja és a fizika fejlődése / Szabó Gábor. - Sátoraljaújhely : Diákvilág 2000, 2004. - 206 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 963-217-165-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fizikus - fizikatörténet - életrajz
53(439)(092) *** 53(100)(092)
[AN 2543022]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2342 /2005.
Schumann, Walter
Edelsteine und Schmucksteine (magyar)
   Drágakő-biblia : a világ összes drágaköve és ékköve, 1600 egyedi darab / Walter Schumann ; [ford. Oberfrank Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 312 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p 285-287.
ISBN 963-9519-73-1 kötött : ár nélkül
drágakő
549.091
[AN 2543093]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2343 /2005.
Gyuró György
   Száz éve született meg a légkörmodellezés alapgondolata : a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottság Légkördinamikai Munkabizottság Vilhelm Bjerknes Emlékülésén 2004. április 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata / Gyuró György. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2004. - 58 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 18.)
Bibliogr.: p. 29-33. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-437-0)
Bjerknes, Vilhelm
Norvégia - tudós - meteorológia - 19. század - 20. század - életrajz - konferenciakiadvány
551.5(481)(092)Bjerknes,_V. *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2543547]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2344 /2005.
Göőz Lajos (1928-)
   Az ember térben és időben : tájékozódás a földön, a vízen, a levegőben és a csillagos égbolton : geokronológia és biokronológia : a tájékozódás biológiai, fiziológiai és anatómiai alapjai / Göőz Lajos ; [a rajzokat Dobány Zoltán kész.]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2004. - 187 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 963-7336-06-0 fűzött : ár nélkül
navigáció
527 *** 629.05
[AN 2543013]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2345 /2005.
Csiky János
   A Karancs, a Medves-vidék és a Cerová vrchovina (Nógrád-Gömöri bazaltvidék) flóra- és vegetációtérképezése = Flora and vegetation mapping of the Karancs, the Medves region and the Cerová vrchovina (Nógrád-Gömör basalt region) = Floristické a vegetačné mapovanie v oblasti Karancs, Medves-vidék a Cerovej vrchoviny (Novohradsko-Gemerská čadičová oblasť) / Csiky János. - Pécs : Csiky J., 2004. - 451 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-406.
ISBN 963-460-335-1 fűzött : ár nélkül
Cserhát-vidék - Karancs-vidék - Medves-fennsík - növényföldrajz
581.9(439)(234.373.31) *** 581.9(437)(234.373.31)
[AN 2542672]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2005.
   European Radiation Research, 2004 : the 33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology : Budapest, ... August 25-28, 2004 / [ed. G. Sáfrány]. - [Budapest] : [Self Publ.], 2004. - 307 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
biofizika - radiobiológia - konferenciakiadvány
577.34 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2543179]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2005.
Fehér György (1928-)
   Állatpreparátumok készítése / Fehér György. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 341 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-341.
ISBN 963-286-048-9 kötött : ár nélkül
állat - konzerválás
59.082.5
[AN 2544524]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2005.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   A kacsalábon forgó vár / Gyimóthy Gábor ; [Turcsányi Antal rajz.]. - Budapest : [Serdián], 2004. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2004/4.)
ISBN 963-9431-36-2 fűzött : 1680,- Ft : 7 ?
madár - művelődéstörténet - magyar irodalom - gyermekvers - gyermekkönyv
598.2(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2542869]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2005.
Nature quest (magyar)
   Állatos tudakoló / [szerk. Catherine Brereton et al.] ; [ill. Lisa Alderson et al.] ; [ford. Győrvári Borbála]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2004. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9446-49-1 kötött : ár nélkül
állattan - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2543793]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2005.
   Praktikum für Biophysik / [zsgest. von der Kollektive des Instituts Biophysik und Strahlenbiologie]. - 8. neuearb. Aufl. - Budapest : Semmelweis, 2004. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9214-40-X fűzött : ár nélkül
biofizika - egyetemi tankönyv
577.3.08(075.8)
[AN 2543761]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2005.
   Priszter Szaniszló 85 éves : köszöntések és tanulmányok / [szerk. Szabó István, Czoma Lászlóné] ; [... szerzői Almádi László et al.] ; [közread. a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara]. - Keszthely : VE Georgikon Mezőgazdtud. K., 2004. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát 2002. dec. 16-án tartották a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya rendezésében. - Priszter Szaniszló műveinek bibliográfiája: p. 84-97. - Példányszám: 700
ISBN 963-9096-88-1 fűzött : ár nélkül
Priszter Szaniszló (1917-)
Magyarország - növénytan - botanikus - 20. század - emlékkönyv - konferenciakiadvány - személyi bibliográfia
58 *** 58(439)(092)Priszter_Sz. *** 012Priszter_Sz. *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2542185]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2352 /2005.
Bakó Tihamér (1955-)
   Verem mélyén : könyv a krízisről / Bakó Tihamér. - 3. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2004. - 125 p. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 1.)
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 963-217-122-5 fűzött : 1600,- Ft
pszichoterápia
615.851.13 *** 616.89-072.87
[AN 2543649]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2005.
Bata Imréné
   Alkalmazott lélektan / [szerző Bata Imréné] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. - Budapest : BGF KVIFK, 2003. - 301 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
alkalmazott lélektan - egyetemi tankönyv
159.9.004.014(075.8)
[AN 1076817]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2005.
Blatner, Adam
Foundations of psychodrama (magyar)
   A pszichodráma alapjai : történet, elmélet és gyakorlat / Adam Blatner ; [ford. Büti Etelka]. - Budapest : Animula, [2004]. - 176 p. ; 24 cm. - (Sorozat a csoportról, ISSN 1585-3896 ; 5.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9410-51-9 fűzött : ár nélkül
művészetterápia - dráma
615.851.84
[AN 2542952]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2005.
Breinholst, Willy
   Hahó, megérkeztem! / Willy Breinholst ; [ford. Székely András] ; [... ill. Mogens Remo]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
A ford. a "Hallo, hier bin ich!" c. kiad. alapján készült
ISBN 963-9393-29-0 kötött : ár nélkül
dán irodalom - terhesség - humoreszk
618.2(0:82-7) *** 839.8-7=945.11
[AN 2544357]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2005.
   Diétáskönyv daganatos betegeknek / szerk. Zajkás Gábor. - Budapest : Medicina, 2005. - 185 p. : ill. ; 20 cm. - (Új diétáskönyvek, ISSN 1786-3783)
Bibliogr.: p. 33-34., 183.
ISBN 963-242-938-9 fűzött : ár nélkül
rákbetegség - diéta - szakácskönyv
616-006 *** 641.563(083.12)
[AN 2542673]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2005.
   Diétáskönyv szív- és érrendszeri betegeknek / szerk. Zajkás Gábor. - Budapest : Medicina, 2005. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Új diétáskönyvek, ISSN 1786-3783)
Bibliogr.: p. 33-35., 233.
ISBN 963-242-937-0 fűzött : ár nélkül
szívbetegség - diéta - szakácskönyv
616.1 *** 641.563(083.12)
[AN 2542669]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2005.
   Foglalkozási eredetű megbetegedések megelőzése : az allergiás foglalkozási betegségekről : a vibrációs ártalom / szerzők Kardos Kálmán [et al.]. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., 2004. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 8.)
Bibliogr.: p. 42. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-038-7)
foglalkozási betegség - allergia - asztma - ártalom - rezgés
616-056.43 *** 613.62 *** 616.248 *** 622.87
[AN 2543117]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2005.
   Gyermekradiológiai esetek / szerk. Kis Éva ; [... szerzői Bitvai Katalin et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2004. - 216 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9214-37-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-2-914-37-X)
gyermekgyógyászat - radiológia
616-053.2 *** 615.849
[AN 2542664]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2005.
Hudák Aranka
   A vashiány kedvezőtlen élettani hatásai, felismerése és megelőzése / Hudák Aranka, Antal Magda. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., 2004. - 25 p. : ill. ; 21 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 7.)
Bibliogr.: p. 25. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-038-7)
vérszegénység - ásvány - vas - táplálkozás
616.155.194 *** 613.27 *** 546.72
[AN 2543114]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2005.
Leboyer, Frédérick
Pour une naissance sans violence (magyar)
   A gyöngéd születés / Frédérick Leboyer ; [ford. Szentes Róbert]. - Budapest : Katalizátor, 2004. - 160 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86396-8-7 kötött : 1800,- Ft
szülés
618.4
[AN 2544046]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2005.
Leboyer, Frédérick
Shantala (magyar)
   Shantala : egy tradicionális módszer : gyermekmasszázs / Frédérick Leboyer ; [ford. Békési Béla]. - 2. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2004. - 141 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-86396-9-5 kötött : 2700,- Ft
masszázs - csecsemő
615.82-053.3
[AN 2544027]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2005.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - 4. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2005. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : ár nélkül
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2544818]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2005.
Nagy Margit
   1400 kcal / Nagy Margit. - 4. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2005. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : ár nélkül
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2544856]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2005.
Pintér Zoltán
   Szerelmi tükörkép / Pintér Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 223, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [225].
ISBN 963-460-403-X fűzött : 2500,- Ft
nemek pszichológiája - szerelem - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2543108]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2005.
   Pulmonológiai betegségek / szerk. Magyar Pál, Vastag Endre ; [... szerzői Appel Judit et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 257 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-9214-45-0 kötött : ár nélkül
tüdőgyógyászat - egyetemi tankönyv
616.24(075.8)
[AN 2542290]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2005.
Richtsfeld, Astrid-Christina
Liebeselixiere (magyar)
   Szerelmi elixírek : történet, elkészítés, hatás / Astrid-Christina Richtsfeld, F. Jürgen Schell ; fotók Jo Kirchherr ; [ford. Vázsonyi László, Szalay Tamás]. - Pécs : Opus, cop. 2004. - 191 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7080-00-7 kötött : ár nélkül
izgatószer - libidó - erotika - művelődéstörténet
615.256.22 *** 930.85(100)
[AN 2542678]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2005.
Schank, Roger C.
Dynamic memory revisited (magyar)
   Dinamikus emlékezet : a forgatókönyv-elmélet újraértelemzése / Roger C. Schank ; [ford. Ragó Anett]. - Budapest : Vince, cop. 2004. - 319 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 302-314.
ISBN 963-9552-42-9 fűzött : 2995,- Ft
emlékezés - mesterséges intelligencia
159.953 *** 681.3.01:165.0.001.572
[AN 2542293]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2005.
   A sikeres kisállat-praxisok titkai : a Klinikus Állatorvosok Egyesülete Kisállat Szekciója és a WSAVA-CE közös továbbképzése : Budapest, 2004. szeptember 18. = The secrets of the successful small animal practices / [közread. a] SZIE Állatorvostudományi Kar. - Budapest : SZIE : Aula, [2004]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
foglalkozás - állatorvos - vállalkozásismeret
614.2 *** 331.54 *** 65.011.1 *** 619 *** 636
[AN 2543153]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2005.
Stern, Daniel N.
The motherhood constellation (magyar)
   Az anyaság állapota : a szülő-csecsemő pszichoterápia egységes szemlélete / Daniel N. Stern ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, [2004]. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 204-214.
ISBN 963-9410-55-1 fűzött : ár nélkül
pszichoterápia - anyaság - csecsemő
615.851-053.3 *** 615.851-055.26
[AN 2542860]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2005.
   Szájsebészet, maxillofacialis sebészet : egyetemi tankönyv / szerk. Szabó György ; [a könyv szerzői Barabás József et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2004. - XX, 323 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 963-9214-36-1 kötött : ár nélkül
szájsebészet - egyetemi tankönyv
616.31-089(075.8) *** 617.52(075.8)
[AN 2544141]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2005.
   Szexikon tizenéveseknek : [szexlexikon tinédzsereknek]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9551-47-3 fűzött : ár nélkül
nemi élet - nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 2543098]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2005.
   Az urológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Romics Imre ; [szerzők Böszörményi-Nagy Géza et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2004. - 328 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9214-38-8 kötött : ár nélkül
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 2542264]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2005.
Villányi Péter
   A jólét kútja : a gazdagság elérése a gondolkodás áthangolásával / Villányi Péter. - Budapest : Homarket, 2004. - 183 p. ; 27 cm
ISBN 963-217-415-1 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés
613.865
[AN 2543004]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2005.
   Visual integration: development and impairments / ed. by Ilona Kovács. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (Neurocognitive development and impairments, ISSN 1786-2620)
Bibliogr.: p., 93-[102].
ISBN 963-05-8172-8 fűzött : ár nélkül
látás - látászavar - szembetegség
159.931 *** 612.84 *** 617.7
[AN 2542070]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2005.
Walker, Peter
Baby massage for beginners (magyar)
   Babamasszázs kezdőknek : [kezdő szülők kézikönyve] / Peter Walker ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 93, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7054-00-6 fűzött : 1995,- Ft
csecsemő - masszázs
615.82-053.3
[AN 2542176]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2377 /2005.
Eperjesi László (1943-)
   Herrmann Miksa, 1868-1944 / Eperjesi László. - Budapest : Logod Bt., 2004. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Mérnöki Kamara kiskönyvtára, ISSN 1588-5666)
Herrmann Miksa szakirodalmi munkássága: p. 31-33.
Fűzött : ár nélkül
Herrmann Miksa (1868-1944)
Magyarország - mérnök - századforduló - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
62(439)(092)Herrmann_M. *** 012Herrmann_M.
[AN 2543100]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2005.
Frank Tibor
   Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek : európai gépkocsik / Frank Tibor, Kováts Miklós. - Budapest : Maróti, 2004. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 963-9005-64-9 kötött : 4480,- Ft
befecskendezés - gyújtás - belső égésű motor
621.43.04
[AN 2542029]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2005.
Lambrecht Kálmán (1889-1936)
   A magyar szélmalom / Lambrecht Kálmán ; [sajtó alá rend. és szerk. Balázs György] ; [közread. a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület]. - Budapest : MÉTE, 2004. - VII, 66, XIII p. : ill. ; 25 cm
Hála József "Lambrecht Kálmán, a magyar malmok kutatója és védelmezője" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. X-XII.
ISBN 963-8151-71-4 fűzött : ár nélkül
Lambrecht Kálmán (1889-1936)
Magyarország - szélmalom
621.548(439)
[AN 2542658]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2005.
   ...nemcsak a szépre emlékezem.. : visszaemlékeznek a bányakapitányság, geofizika, szénhidrogén-geológia, uránbányászat egykoron meghatározó személyiségei / [szerk. Horn János] ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2004. - 342 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-057-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bányászat - 20. század - memoár
622(439)"195/199"(0:82-94)
[AN 2542144]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2005.
   Wissenschaftliche Mitteilungen der 16. Frühlingsakademie : 19. Mai 2004 - 23. Mai 2004, München, Wildbad Kreuth ... / [... Red. Tamás Urbancsek] ; [Hrsg.:] Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest Institut für Ingenieurweiterbildung. - Budapest : Logod, 2004. - XII, 13-138 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86697-0-5 fűzött : ár nélkül
technika - műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(430-2München)
[AN 2543030]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2382 /2005.
   Játsszunk hálózatban! : szálljon be a LAN-partiba! / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Vogel, [2004]. - 224 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-7639-55-1)
számítógép-hálózat - játék
681.324 *** 793/794
[AN 2542817]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2005.
Kollár Tamás
   Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban : feldolgozóipari cégek honlapjainak tartalomelemzése / [tanulm. Kollár Tamás] ; [adatfelvétel és elemzés Bacskó Gergely]. - Budapest : MKIK GVI, 2004. - 38 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek, ISSN 1589-7451 ; 2004/2.)
ISBN 963-9008-80-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalat - feldolgozóipar - ezredforduló - honlap
681.324Internet *** 659.1 *** 316.774 *** 061.5(439)"200"
[AN 2542790]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2005.
Nagy Sándor
   Elektronikus leveleink védelme : titkosítás, digitális aláírás, szabványos tanúsítványok / Nagy Sándor. - Budapest : Computerbooks, 2005. - [4], II, 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-618-329-5 fűzött : 2650,- Ft
internet - elektronikus posta - program - védelem
681.324Internet *** 651.7 *** 659.2.012.8 *** 519.688PGP
[AN 2542100]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2005.
Nagy Sándor
   Útlevél a digitális világhoz : nyilvános kulcsú tanúsítványok a gyakorlatban / Nagy Sándor. - Budapest : Computerbooks, 2005. - II, 251, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-618-328-7 fűzött : 2680,- Ft
adatvédelem - biztonságtechnika - internet - bizonyító dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 681.324Internet
[AN 2543059]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (5.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-70-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744AdobeIllustrator(086.86)
[AN 2546923]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2387 /2005.
   Magyar elektronikai ipar : múlt és jelen / szerk. Mojzes Imre ; [... szerzői Ádám János et al.]. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2004. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-827-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ipartörténet - elektronika - 20. század - ezredforduló
621.37/.39 *** 338.45(439)"195/200"
[AN 2543519]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2388 /2005.
Antal Katalin
   A mezőgazdaság helyzete az agrártörvény hatálybalépését követő időszakban / [szerző Antal Katalin, Guba Mária, Kovács Henrietta]. - Budapest : AKII, 2004. - 150 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2004/3.)
Bibliogr.: p. 109-110. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-464-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - ezredforduló
338.43(439)"199/200"
[AN 2543636]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2005.
   Észak-Alföldi régió mezőgazdaságának versenyképessége / [szerk. Nábrádi András, Pető Károly] ; [írták Bai Attila et al.]. - Debrecen : DE ATC AVK ; Budapest : Agroinform, 2004. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 5.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-502-808-3 fűzött : ár nélkül
Észak-alföldi régió - mezőgazdaság - regionális gazdaság - ezredforduló
338.43(439.14) *** 332.1(439.14)
[AN 2542800]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2005.
   Észak-Magyarország agrárfejlesztésének lehetőségei / [szerk. Magda Sándor, Marselek Sándor] ; [írták Abayné Hamar Enikő et al.]. - Gyöngyös : KRF ; Budapest : Agroinform, 2003. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 4.)
Bibliogr.: p. 405-406.
ISBN 963-502-807-5 fűzött : ár nélkül
Észak-magyarországi régió - mezőgazdaság - regionális gazdaság - gazdasági tervezés - ezredforduló
338.43(439.13) *** 338.26(439.13)"200" *** 332.1(439.13)
[AN 2542795]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2005.
   Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában / [szerk. Sarudi Csaba]. - Kaposvár : Kaposvári Egy. ; Budapest : Agroinform, 2004. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 7.)
Bibliogr.: p. 225-226.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-786-9)
Magyarország - mezőgazdaság - élelmiszeripar - gazdasági tervezés - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 338.26(439)"200" *** 663/664(439)
[AN 2542796]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2005.
   Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Győr és Sopron vármegyékből, 1551-1843 / közread. Égető Melinda, Dominkovits Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 260, [12] p., [14] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Szőlőhegyek történetének forrásai, ISSN 1588-4112 ; 3.)
Váltakozva magyar, latin, német és horvát nyelven
ISBN 963-9457-79-5 fűzött : ár nélkül
Győr (vármegye) - Sopron (vármegye) - mezőgazdasági jog - hegyközség - szőlőművelés - 16. század - 17. század - 18. század - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
634.8(439.114)"15/18"(093) *** 352.9(439.114)"15/18"(094) *** 349.422.3(439.114)"15/18"(094)
[AN 2542261]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2005.
   Hungary in the decade prior to EU accession, analysing the data, 1990-2002 / [ed. by István Kapronczai] ; [auth. József Alvincz et al.]. - Budapest : AKII, 2004. - 179 p. : ill. ; 25 cm. - (Agroeconomic information, ISSN 1418-2130)
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-491-460-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - ezredforduló
338.43(439)"199/200"
[AN 2543581]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2005.
   Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás a szabadföldi zöldségtermesztésben : a szántóföldi zöldségnövények új, környezetkímélő tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadási rendszere / szerk. Terbe István, Csathó Péter ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Kertészettud. Kar Zöldség- és Gombaterm. Tansz. : MTA TAKI, 2004. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-7712-72-0 fűzött : ár nélkül
trágya - zöldségtermesztés - környezetvédelem
631.8 *** 635.1/.8 *** 504.03
[AN 2542478]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2005.
Krämer, Eva-Maria
Der neue Kosmos-Hundeführer (magyar)
   Elektra kutyakalauz : 338, az összes FCI által elismert és 100 egyéb fajtával / Eva-Maria Krämer ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra, 2004. - 352 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7053-05-0 kötött : 3980,- Ft
kutya
636.7
[AN 2543507]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2005.
   A mint a vidékfejlesztés motorja : Parlament Felsőházi terem, 2004. május 5. / [szerk. Pántya Julianna, Radványi Réka] ; [szerzők Balázs Péter et al.] ; [fotó Pető Zsuzsa] ; [... kiad. az Országgyűlés Nemzeti Lovas Programot Előkészítő Eseti Bizottsága]. - [Budapest] : Országgyűlés Nemz. Lovas Programot Előkészítő Eseti Biz., [2004]. - 101 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86683-1-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - lótenyésztés - lovassport - területfejlesztés - konferenciakiadvány
636.1(439) *** 798(439) *** 711.1(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2542206]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2005.
   Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2004 : hetedik Magyarországi Mezőgazdasági Előrejelzési Konferencia / [szerk. Popp József] ; [szerzők Hingyi Hajnalka et al.] ; [rend., kiad. az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet]. - [Budapest] : AKII, 2004. - 107 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-463-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - világgazdaság - konferenciakiadvány
338.43(439) *** 339.13 *** 339.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2543573]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2005.
Nyárs Levente
   A főbb hazai állattenyésztési ágazatok kilátásai az Európai Unióban / [szerzők Nyárs Levente, Papp Gergely, Vőneki Éva]. - Budapest : AKII, 2004. - 133 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2004/4.)
Bibliogr.: p. 97-100. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-491-465-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - állattenyésztés - 21. század
338.43(439)"200" *** 338.43(4-62) *** 636(439) *** 637.1(439)
[AN 2543641]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2005.
Páli Lajos
   A hegyközség története Gyenesdiáson : 350 éves a diási hegyközség, 1653-2003 / ... szerk. Páli Lajos ; [írták Páli Lajos, Szatlóczky[!] Gábor] ; [kiad. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata]. - Gyenesdiás : Önkormányzat, 2004. - 64 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57. - Példányszám: 500
ISBN 963-216-817-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-817-6)
Gyenesdiás - szőlőművelés - hegyközség - történeti feldolgozás
634.8(439-2Gyenesdiás)(091)
[AN 2542182]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2005.
Popper Péter (1933-)
   "Részemről mondjunk mancsot" : vallomás a négylábúakról, akik nélkül elviselhetetlenül sivár lenne az élet / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-13-3 kötött : 1980,- Ft
állat-ember kapcsolat - memoár
636(0:82-94) *** 591.557.2
[AN 2542680]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2005.
Reményik László
   Ezermester kutyák / Reményik László. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 395 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-90-7 fűzött : 2000,- Ft
kutya - idomítás - kutyakiképzés
636.7 *** 636.04
[AN 2541722]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2005.
Soltész Mária (1950-)
   Balatonvin Borlovagrend a Balatonfüred-Csopaki Borvidéken / Soltész Mária ; Balatonvin Borlovagrend Egyesület kiadványa. - Balatonfüred : Balatonvin Borlovagrend Egyes., 2004. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német, francia és angol nyelven
ISBN 963-214-100-8 fűzött : ár nélkül
Balatonvin Borlovagrend
Balatonfüred - borászat - borvidék - egyesület
663.2 *** 061.2(439Balatonfüred-Csopak)
[AN 2543574]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2005.
Solti Gábor
   Magyarország ökogazdálkodása az Európai Unióba történő csatlakozásunkkor / Solti Gábor. - Budapest : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2004. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 4.)
ISBN 963-217-062-8 fűzött : 950,- Ft
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - biogazdálkodás - integráció - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 631.147 *** 339.923(4-62)
[AN 2541929]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2005.
Szabó Szilárd
   Talajtulajdonságok szerepének értékelése egy tájérzékenység-vizsgálat példáján / Szabó Szilárd. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 13.)
Bibliogr.: p. 136-151. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-869-3 fűzött : ár nélkül
talajvizsgálat
631.4
[AN 2542057]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2005.
Székely Csaba (1947-)
   Versenyképes családi modellgazdaság : Józsefmajor / [írta és szerk. Székely Csaba]. - Gödöllő : SZIE GTTK ; Budapest : Agroinform, 2004. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 8.)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 963-502-813-X fűzött : ár nélkül
Hatvan - vállalkozásismeret - szervezés - mezőgazdasági üzem
631.117.2(439-2Hatvan) *** 658.1.011.1
[AN 2542798]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2005.
   Tézisek / szerk. Szűcs István, Farkasné Fekete Mária. - Budapest : Agroinform ; [Gödöllő] : SZIE GTTK, 2004. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 9.)
Bibliogr.: p. 125-154.
ISBN 963-502-814-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - gazdasági verseny - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 339.137.2(439)
[AN 2542799]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2005.
Tósoky Elemér
   Események a Ceglédi Állami Tangazdaság életében / Tósoky Elemér. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Események a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Részvénytársaság életéből, 1950-2000
Fűzött : ár nélkül
Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. (Cegléd)
Cegléd - állami gazdaság - részvénytársaság - gazdaságtörténet
631.115.71(439-2Cegléd)(091)
[AN 2542098]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2005.
Tóth Gábor
   Kis szivarkalauz / Tóth Gábor ; [közrem. Tasi Bence]. - Budapest : Gigel, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-217-055-5 kötött : 3980,- Ft
szivar - művelődéstörténet
663.975 *** 930.85(100)
[AN 2542363]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2005.
Udovecz Gábor (1945-)
   Jubileumi évkönyv, 1954-2004 / [szerzők Udovecz Gábor, Varga Gyula] ; [közread. az] AKI. - Budapest : AKI, 2004. - 75 p. ; 25 cm
Borítócím: Az Agrárgazdasági Kutató Intézet jubileumi évkönyve, 1954-2004
ISBN 963-491-467-5 fűzött : ár nélkül
Agrárgazdasági Kutató Intézet (Budapest)
Magyarország - mezőgazdaság - kutatóintézet - 20. század - ezredforduló - intézeti évkönyv
338.43 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 2543572]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2005.
   Vertikális termékpályák - tej, gabona, hús / [szerk. Salamon Lajos] ; [írták Csatai Rózsa et al.]. - Mosonmagyaróvár : NYME ; Budapest : Agroinform, 2004. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 6.)
Bibliogr.: p. 275-280.
ISBN 963-502-805-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tejipar - húsipar - malomipar - ezredforduló
637 *** 664.7 *** 338.43(439)"200"
[AN 2542794]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2411 /2005.
Andor Csaba (1950-)
   Ízes étkek / Andor Csaba ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Csesztve ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2005. - 108 p. ; 15 cm
ISBN 963-9386-23-5 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2543571]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2005.
Buza Péter (1942-)
   Kapukilincsek. - Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2004]. - 143 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Szerző Buza Péter. - Fotók Faragó István
ISBN 963-86618-0-1 fűzött : 1450,- Ft
Budapest - kapu - 19. század - 20. század - zár - vasművesség - fényképalbum
645.37 *** 683.37 *** 739.4(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Faragó_I.
[AN 2543790]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2005.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hunok és magyarok konyhája : a hun áldozati ételektől a honfoglalás kori magyar fejedelmi konyháig / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 122 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-286-163-9 kötött : ár nélkül
nemzeti étel - magyarság - hunok - honfoglalás - honfoglalás előtti kor - szakácskönyv
641.568(=945.11)(083.12) *** 641.568(369.1)(083.12)
[AN 2542820]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2005.
Cramm, Dagmar von
Kochen für Kleinkinder (magyar)
   Főzzünk a gyerekeknek : gyermekeink kedvenc ételei / írta Dagmar von Cramm ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-193-4 fűzött : ár nélkül
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2542628]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2005.
Erdős Gábor
   Mai magyar konyha / Erdős Gábor receptjeivel ; ... fotók Budaházi László. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-63-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2542191]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2005.
   Gizi néni szakácskönyve : [felvidéki ételek] / [szerk. Baki József]. - Üllő : Regun Press, [2004]. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86509-4-X fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2543084]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2005.
Il grande libro della pasta (magyar)
   Nagy tésztáskönyv : 450 recept minden alkalomra / szerk. Stella Donati ; [ford. R. Takács Olga]. - Budapest : Korona, 2004. - 384 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9376-79-5 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-76-79-5)
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2543503]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2005.
   Laci bácsi szakácskönyve / [szerk. Varga László]. - Üllő : Regun Press, [2004]. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 963-86516-8-7 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2543090]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2005.
Papp Zsófia
   És akkor lila hajat kaptunk.. : makrobiotika magyarosan : 110 ételrecept / Papp Zsófia, Cseri Zs. Dorottya. - Budapest ; Cegléd : Apáti Ny., 2004. - 143 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-214-742-1 fűzött : ár nélkül
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2542082]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2005.
Pethő Mária (1950-)
   Az Alföld hagyományos ételei a HIR-gyűjtemény alapján / írta Pethő Mária ; [fotókat kész. Mészáros János, Nyitrai Kálmán]. - Szolnok : [Repro Ny.], 2004. - 232 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 198-205.
ISBN 963-217-478-X fűzött : ár nélkül
Alföld - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.14)(083.12)
[AN 2543563]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2421 /2005.
Csernus Imre (1966-)
   Titok, elhallgatás, őszinteség / Csernus Imre, Kígyós Éva, Popper Péter. - Budapest : Saxum : InfoMed, cop. 2004. - 200 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1585-4000). (Az élet dolgai, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-16-8 fűzött : 980,- Ft
erkölcs - szeretet
177.3 *** 177.61
[AN 2542849]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2005.
Sziklai László (1942-)
   Proletárforradalom után : a kominternált Lukács György, 1930-1945 / Sziklai László. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2004. - 371 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-300-2 fűzött : 2500,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 2543444]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2423 /2005.
Benyik György (1952-)
   Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete / Benyik György. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2004. - 701 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 10-16. és a fejezetek elején. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 2542036]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2005.
Beran Ferenc (1951-)
   A keresztény erkölcs alapjai / Beran Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 182 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-622-0 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - kereszténység
241
[AN 2543923]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2005.
Bhakti Sundar Govinda Mahārāj
   Dicsőség Isten szolgájának / Sríla Bhakti Szundar Góvinda Dév-Gószvámi Mahárádzs ; [ford. Zsoldos Mariann] ; [közread. a] Harmónia Irodalmi, Filozófiai, Zenetörténeti Hagyományőrző Kulturális Alapítvány]. - Budakeszi : Harmónia Alapítvány, cop. 2004. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The divine servitor" és a "Dignity of the divine servitor" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-217-429-1 fűzött : 1990,- Ft
hinduizmus - jóga
294.515 *** 294.527
[AN 2542875]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2005.
Bokar Rinpoche
   Csenrézi, a szeretet ura : az istenség meditáció alapelvei és gyakorlatai / Bokar Rinpocse ; [... ford. Blága Tibor] ; [kiad. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség]. - Budapest : Pyramid Production, [2005]. - 110 p. : ill. ; 22 cm
A ford. a "Chenrezi, the lord of love" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-217-514-X fűzött : ár nélkül
északi buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 2543555]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2005.
Brown, Raymond E.
The message of Deutronomy (magyar)
   Mózes ötödik könyve : nemcsak kenyérrel él az ember / Raymond Brown ; [ford. Lázár Viktória]. - Budapest : Harmat, 2005. - 355, [2] p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. [356-357].
ISBN 963-9564-01-X fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Mózes. 5. könyv
bibliamagyarázat - Tóra
222.15.07
[AN 2542763]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2005.
   Eulogia : ünnepi kötet Dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára / [... szerk. Hanula Gergely, Vladár Gábor] ; [szerzők Bolyki János et al.] ; [közread. a] Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Újszövetségi Szekciója. - Budapest : Mo. Református Egyh. Doktorok Kollégiumának Újszövetségi Szekciója, 2004. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bartha Tibor műveinek vál. bibliográfiája: p. 14-15.
ISBN 963-86458-7-3 fűzött : ár nélkül
teológia - református egyház - emlékkönyv - személyi bibliográfia
2 *** 284.2 *** 012Bartha_T.
[AN 2542438]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2005.
Fejes Sándor
   Dr. Fejes Sándor prédikációinak gyűjteménye / a szerző hagyatékából vál., szerk., bevezető tanulmánnyal ell. és jegyzetekkel kieg. Huszár Pál. - Pápa : PRTA, 2004. - 203, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86458-8-1 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2542504]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2005.
Gordos Gáspár (1924-1984)
   Ferences homíliák : szentírásmagyarázat az "A" év vasárnapjaira / Gordos Gáspár ; [a rajzokat P. Szedő Dénes kész.]. - [Budapest] : Terebint Bt., 2004. - 477, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-381-3 fűzött : ár nélkül
franciskánusok - homília
252 *** 271.3
[AN 2542238]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2005.
Hahn István (1913-1984)
   Zsidó ünnepek és népszokások / Hahn István ; Heller Bernát előszavával. - Budapest : Makkabi, 1997 [!2004]. - 87, [5] p., [12] t.fol. : ill. ; 20 cm
Az 1940-ben Budapesten, a Viktória Nyomda kiadásában az "Új zsidó könyvtár" 3. tagjaként megjelent mű reprintje. - Oppenheim, Moritz Daniel metszeteivel
ISBN 963-7088-04-0 fűzött : ár nélkül
zsidó vallás - ünnep - zsidóság - népszokás
296.38 *** 39(=924)
[AN 2543655]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2005.
Iōannīs (pergamoni metropolita)
   Újabb két tanulmány / John D. Zizioulasz ; [ford. Jeviczki Ferenc]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2004. - 65 p. ; 21 cm. - (Athanasiana füzetek, ISSN 1586-2364 ; 9.)
Tart.: Az egyház misztériuma az ortodox hagyományban ; Az Eucharisztia és Isten Országa. - Egys. cím: The mystery of the church in orthodox tradition ; The Eucharist and the Kingdom of God. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86650-1-7 fűzött : ár nélkül
ortodox egyház - oltáriszentség
265.3 *** 281.9
[AN 2543035]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2005.
Ivancsó István (1953-)
   Danilovics János Általános egyházi énekkönyve / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katol. Hittud. Főisk., 2003. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Athanasiana füzetek, ISSN 1586-2364 ; 7.)
Bibliogr.: p. 45-46. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-214-265-9 fűzött : ár nélkül
Görögszertartásu általános egyházi énekkönyv a hozzávaló imákkal
görög katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 281.5.018.2
[AN 2543052]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2005.
Kecser István (1938-)
   Fények és árnyak a generációk útján : elődeink és utódaink között / Kecser István. - Budapest : Szerző, 2004. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-470-6 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - család
241 *** 173
[AN 2542277]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2005.
Leleszi Balázs Károly
   Szívére ölelte az emberiséget / Leleszi Balázs Károly. - Káva ; [Budapest] : Open Art, 2004. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-86638-6-3 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2542399]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2005.
Lieth, Norbert
Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung (magyar)
   Az utolsó ajtó az elragadtatáshoz vezető úton / Norbert Lieth ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2005. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 963-7607-76-5 fűzött : ár nélkül
bibliamagyarázat - Jelenések könyve
228.07
[AN 2542235]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2005.
Malgo, Wim
Die biblische Taufe (magyar)
   A bibliai keresztség / Wim Malgo. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2003. - 15 p. ; 18 cm
ISBN 963-7607-71-4 fűzött : ár nélkül
keresztség
265.1
[AN 2542223]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2005.
Martin, Jobe
The evolution of a creationist (magyar)
   Evolúciótól teremtésig : útmutató a Biblia és az evolúcióelmélet közötti konfliktushoz / Jobe Martin ; [ford. Bukovszky Ákos] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2004]. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7883-X fűzött : ár nélkül
teremtés - törzsfejlődés
231.51 *** 575.8
[AN 2542452]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2005.
Nochta Pál Attila
   Haggeus-korszak / Nochta Pál Attila ; kiad. ... a Hajdúsámsoni Keresztény Gyülekezet. - [Hajdúsámson] : Hajdúsámsoni Keresztény Gyülekezet, 2004. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-473-2 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - bibliamagyarázat - ószövetségi prófétai könyv - evangélium
224.97.07 *** 226.2.07 *** 241
[AN 2542035]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2005.
Oroszné Krappai Erzsébet (1923-)
   Vendégségben a Földön / Oroszné Krappai Erzsébet. - [Miskolc] : Magánkiad., [2005]. - 67 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-225-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2543568]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2005.
Peisch Ferenc (1922-)
   Vasárnapi üzenetek : Budapest - Szemere-telep, 2000-2001 : C év / Peisch Ferenc. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 349, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-12-1 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2544111]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2005.
Peisch Ferenc (1922-)
   Vasárnapi üzenetek : Újpest - Megyer, 2001-2002 : A év / Peisch Ferenc. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-50-4 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2542493]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2005.
   Pszichológusok és teológusok a közösségről / [szerk. Bánlaky Éva, Karczub Gyula]. - Budapest : Faludi F. Akad. : Kat. Pszichológusok Baráti Köre, 2004. - 140 p. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 4.)
A Faludi Ferenc Akadémia és a Katolikus Pszichológusok Baráti Köre által 2002. nov. 22-24-én Dobogókőn megrendezett "Közösség, közösségépítés" című konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8014-31-8 fűzött : ár nélkül
lelkipásztorkodás - csoportszociológia - lélektan
253 *** 316.6
[AN 2542253]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2005.
   Rajtad csak Jézus segíthet / C. D. Carter [et al.] ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2005. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7607-75-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2542280]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2005.
Ramana Maharṣi
Conscious immortality (magyar)
   Tudatos halhatatlanság / Srí Ramana Maharsi ; szerk. Paul Brunton és Munagala Venkataramiah ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2005. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 963-86577-3-1 fűzött : ár nélkül
hinduizmus
294.5
[AN 2542872]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2005.
Rappaport, Julie
365 yoga : daily meditations (magyar)
   Jóga-meditációk minden napra / Julie Rappaport ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 220 p. ; 18 cm
ISBN 963-7168-14-1 fűzött : 1490,- Ft
jóga - mentálhigiénia - idézetgyűjtemény
294.527(0:82-84) *** 613.865(0:82-84)
[AN 2542508]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2005.
Sangalli, Gianni
Capire l'Ave Maria (magyar)
   Így imádkozd az Üdvözlégyet / Gianni Sangalli ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 36 p. ; 19 cm
ISBN 963-9455-52-0 fűzött : ár nélkül
imádkozás - mariológia
248.143 *** 248.159.4 *** 232.931
[AN 2542375]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2005.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Tükör által : válogatott írások és tanulmányok / Szűcs Ferenc ; [közread. a] Théma Protestáns Tanulmányi Kör. - [Budapest] : Théma Protestáns Tanulmányi Kör, 2004. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-919-X fűzött : ár nélkül
teológia - református egyház
2 *** 284.2
[AN 2542381]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2005.
Vogel, Herma
Eine Arche voller Gesichten (magyar)
   Mesékkel teli bárka : Biblia kicsiknek / Herma Vogel és Gitte Spee ; [ford. Ádám Gizella]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 142, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-676-358-5 kötött : 3500,- Ft
Biblia
gyermekkönyv - bibliai történet
22.046(02.053.2)
[AN 2542048]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2005.
Zimányi József (1917-)
   33 igehely 33 bibliai üzenet : igehirdetések / Zimányi József ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2005. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 963-7607-78-1 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2542270]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2005.
Zimányi József (1917-)
   A Bárány útja / Zimányi József ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2004. - 26 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-73-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2542212]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2005.
Zimányi József (1917-)
   Eszükben sincs / Zimányi József ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2004. - 18 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-74-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2542202]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2005.
Zimányi József (1917-)
   Jób négy arca / Zimányi József ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2005. - 27 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-77-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2542197]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2454 /2005.
Beniger, James R.
The control revolution (magyar)
   Az irányítás forradalma : az információs társadalom technológiai és gazdasági forrásai / James R. Beniger ; [ford. Rohonyi András]. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2004. - 758 p. : ill. ; 25 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778 ; 1.)
Bibliogr.: p. 705-745.
Kötött : 4290,- Ft (hibás ISBN 963-9567-11-6)
információs társadalom
316.77 *** 659.2
[AN 2542765]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2005.
Boreczky Ágnes (1947-)
   A szimbolikus család : az értelmezés idejének és terének kiterjesztése / Boreczky Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2004. - 148 p., [3] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141-148.
ISBN 963-9567-42-6 fűzött : 1650,- Ft
Magyarország - családszociológia - 20. század
316.356.2(439)"19" *** 392.3 *** 316.6
[AN 2542180]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2005.
Briggs, Asa
A social history of the media (magyar)
   A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig / Asa Briggs, Peter Burke ; [ford. Göbölyös Magdolna, Konok Péter, Gelléri Gábor]. - Budapest : Napvilág, 2004. - 417 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-394.
ISBN 963-9350-45-1 fűzött : 3450,- Ft
médiatörténet
316.774(091) *** 791.9.096/.097 *** 070
[AN 2543125]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2005.
Dahrendorf, Ralf
Auf der Suche einer neuen Ordnung (magyar)
   Egy új rend nyomában : előadások a szabadság politikájáról a 21. században / Ralf Dahrendorf ; [ford. Harmathy Veronika]. - Budapest : Napvilág, 2004. - 137 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-52-4 fűzött : 1600,- Ft
szociológia - politológia
316 *** 32.001
[AN 2543124]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2005.
   Fiatalok a felnőtté válás küszöbén = On the threshold of adulthood / [szerk. Kacsuk Zoltán] ; [kész. Bárdosi Mónika et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-751-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - ifjúság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.982-053.6(439)"199/200"(083.41)
[AN 2541915]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2005.
Gerstmann, Bradley
What men want (magyar)
   Szingli férfiak : három diplomás szingli felfedi a nőknek, mit kell tenniük, hogy egy férfit megszerezzenek / Bradley Gerstman, Christopher Pizzo, Rich Seldes ; [ford. Rétháti Alexandra]. - Budapest : Trivium, cop. 2004. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-49-4 fűzött : 2190,- Ft
személyes kapcsolat - nemek pszichológiája - férfi
316.472.4 *** 159.922.1-055.1
[AN 2542024]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2005.
Hunyadi Zsuzsa
   A budapestiek kultúrálódási szokásai / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kutint., 2004. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 3.)
ISBN 963-651-450-X fűzött : ár nélkül
Budapest - művelődés - társadalmi szokás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.7(439-2Bp.)"199/200"(083.41)
[AN 2542636]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2005.
   Ifjúsági "szubkultúrák" Magyarországon és Erdélyben : tanulmánykötet / szerk. Szapu Magda. - Budapest : MTA PTI, 2004. - 237 p. ; 20 cm. - (Scientia humana : politológia, ISSN 1216-531X)
ISBN 963-7372-01-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Erdély - ifjúságszociológia - szubkultúra - ezredforduló
316.346.3-053.6(439)"200" *** 316.346.3-053.6(498.4)"200" *** 316.7
[AN 2542279]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2005.
Kemény István (1925-)
   A magyarországi cigányság, 1971-2003 / Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2004. - 192 p. ; 24 cm. - (A magyarországi cigány népesség helyzete, ISSN 1786-5786)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-9567-65-5 fűzött : 1290,- Ft
Magyarország - cigányság - 20. század
316.347(=914.99)(439)"197/200"
[AN 2542755]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2005.
   Kisebbség és kultúra / szerk. A. Gergely András, Papp Richárd. - Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int. : MTA PTI : ELTE Kult. Antropológiai Szakcsop., 2004. - 375, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Antropológiai tanulmányok, ISSN 1786-0334 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-428-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Kárpát-medence - kulturális antropológia - határon túli magyarság - szekta - ezredforduló
316.7(=945.11) *** 316.7(439)"199/200" *** 39(=945.11) *** 39(=00)(439) *** 289(439) *** 292/299(439)
[AN 2542285]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2005.
Kovács Péter
   Általános statisztika / Kovács Péter, Petres Tibor, Szondi Ildikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 230 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 225.
ISBN 963-86674-6-X fűzött : ár nélkül
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2543669]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2005.
Kozma Judit
   Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások : lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek javítására a helyi társadalmakban / Kozma Judit, Csoba Judit, Czibere Ibolya. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 230 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 963-472-868-5 fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - településszociológia - szegénység - szociális ellátás - szociális gondozás - szociális támogatás
316.334.55/.56(439.165) *** 364.442(439.165)
[AN 2542043]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2005.
Mattelart, Armand
Histoire de la sociéte de l'information (magyar)
   Az információs társadalom története / Armand Mattelart ; [ford. Gelléri Gábor]. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2004. - 204 p. ; 25 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778 ; 2.)
Bibliogr.: p. 178-196.
ISBN 963-9567-35-3 kötött : 2690,- Ft
információs társadalom - társadalomtörténet
316.77(100)(091) *** 659.2(100)(091)
[AN 2542760]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2005.
Szondi Ildikó
   Bevezetés a demográfiába / Szondi Ildikó, Gyémánt Richárd. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 218 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86674-7-8 fűzött : ár nélkül
demográfia - egyetemi tankönyv
314(075.8)
[AN 2543652]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2468 /2005.
   Jean-viccek / [szerk. Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2004]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-348-104-X fűzött : 229,- Ft
vicc
398.94
[AN 2541991]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2005.
Kriston Vízi József (1953-)
   Vendégségben Palócföldön : folklorisztikai írások a 20. század végéről / Kriston Vízi József ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2004. - 186 p. : ill ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9271-39-X fűzött : ár nélkül
Palócföld - magyar néprajz - folklór
398(=945.11)(439Palócföld)
[AN 2542797]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2005.
Magyar Zoltán (1967-)
   Kalotaszegi népmondák / Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 610 p., [20] t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 5.)
Bibliogr.: p. 593-606.
ISBN 963-506-608-2 kötött : 3800,- Ft
Kalotaszeg - magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)(498.4Kalotaszeg)
[AN 2542465]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2005.
   Melósviccek / [szerk. Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2004]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-348-106-6 fűzött : 229,- Ft
vicc
398.94
[AN 2541995]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2005.
Mózes István Miklós
   1200 találós kérdés a magyar folklór világából / [szerk. Mózes István Miklós]. - Üllő : Regun, [2004]. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-86516-7-9 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - találós kérdés
398.6(=945.11)
[AN 2543076]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2005.
Nádasi László
   A legjobb bűnügyi viccek / [összeáll. Nádasi László]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2004]. - 80 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár, ISSN 1786-7495)
ISBN 963-86494-0-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8694-0-2)
vicc
398.94
[AN 2543586]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2005.
Nádasi László
   A legjobb házas viccek / [összeáll. Nádasi László]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2004]. - 80 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár, ISSN 1786-7495)
ISBN 963-86494-1-0 fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2543589]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2005.
Nádasi László
   A legjobb politikai viccek / [összeáll. Nádasi László]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2004]. - 80 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár, ISSN 1786-7495)
ISBN 963-86494-8-8 fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2543591]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2005.
Nádasi László
   A legjobb szőkenős viccek / [összeáll. Nádasi László]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2004]. - 80 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár, ISSN 1786-7495)
ISBN 963-86494-4-5 fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2543590]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2005.
Nádasi László
   A legújabb viccek / [összeáll. Nádasi László]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2004]. - 80 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár, ISSN 1786-7495)
ISBN 963-86494-6-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86494-4-5)
vicc
398.94
[AN 2543588]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2005.
   Néprajzi, történeti tanulmányok / szerk. Farkas Rozália. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 2004. - 258 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 29.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7215-95-6 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - néprajz - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet
39(439.153) *** 908(439.153) *** 930.85(439.153) *** 943.915.3
[AN 2542469]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2005.
   Rendőrviccek / [szerk. Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2004]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-348-101-5 fűzött : 229,- Ft
vicc
398.94
[AN 2541985]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2005.
   Rítus és ünnep az ezredfordulón : tudományos konferencia Marcaliban, 2002. május 13-15. / szerk. Pócs Éva. - Budapest : L'Harmattan : Marcali Vár. Helytört. Múz., 2004. - 449, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9457-72-8 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - ünnep - konferenciakiadvány
39(=945.11) *** 394.4 *** 061.3(439-2Marcali)
[AN 2542199]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2005.
   Sebestyén Márta - magyar népköltészet / [Jankovics Marcell rajz.]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-908-1 kötött : 4990,- Ft
magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11)
[AN 2541943]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2482 /2005.
   15 év : emlékek, dokumentumok, adatok a Magyar Szocialista Párt első tizenöt évének történetéből / szerk. Feitl István ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - Budapest : Napvilág, 2004. - 359 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9350-47-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - párt - politikatörténet - ezredforduló
329(439)MSzP(091) *** 323(439)"1989/200"(047.53)
[AN 2543437]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2005.
Conosci l'Unione Europea (magyar)
   Mit tudsz az Európai Unióról? : tematikus atlasz / [ford. Tőkés Bence]. - Budapest : Korona, cop. 2004. - 55, [15] p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 963-9376-94-9 kötött : ár nélkül
Európai Unió - gyermekkönyv
327.39(4-62)(02.053.2) *** 339.923(4-62)(02.053.2)
[AN 2543504]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2005.
Csizmadia Ervin (1958-)
   "Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt" : interjú Medgyessy Péterrel / Csizmadia Ervin. - [Budapest] : Századvég, 2004. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-7340-00-9 fűzött : 1312,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
Magyarország - belpolitika - miniszterelnök - ezredforduló - interjú
32(439)(092)Medgyessy_P.(047.53) *** 323(439)"200"(047.53)
[AN 2542655]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2005.
Csizmadia Ervin (1958-)
   A Medgyessy-talány : a nemzeti középtől (a) végig / Csizmadia Ervin. - [Budapest] : Századvég, 2004. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9211-99-0 fűzött : 1313,- Ft (hibás ISBN 963-7340-00-9)
Medgyessy Péter (1942-)
Magyarország - belpolitika - miniszterelnök - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Medgyessy_P. *** 323(439)"200"
[AN 2542652]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2005.
   Herzl-zsebkönyv / [... összeáll. Büchler András] ; [ford. Breuer Ádám] ; [közread. a] Magyarországi Cionista Szövetség. - Budapest : MCSZ, 2004. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-384-8 fűzött : ár nélkül
Herzl Tivadar (1860-1904)
cionizmus - zsidóság - tanári segédkönyv
323.13(=924) *** 296(439)(092)Herzl_T.(078)
[AN 2542416]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2005.
   Kényszermunka, erőltetett menet, tömeghalál : túlélő bori munkaszolgálatosok visszaemlékezései, 1943-1944 / [szerk. Szele Anna és Szele György] ; [... előszó Szita Szabolcs]. - Budapest : Makkabi, 2004. - 175, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7088-03-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Bor - állami terror - antiszemitizmus - kényszermunka - internálótábor
323.282(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(497.11-2Bor)
[AN 2542058]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2005.
   Mérlegen a polgári kormányzás négy éve : konferencia a Batthyány Lajos Alapítványban, 2003. november 20. / [fel. szerk. Sallai Éva]. - [Budapest] : Kölcsey Int., 2004. - 185, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 11.)
ISBN 963-86571-2-X fűzött : 1050,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politika - kormány - ezredforduló - konferenciakiadvány
323(439)"1998/2002" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2543597]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2005.
   Politikai korrupció / szerk. Gulyás Gyula ; [ford. Lehoczki Bernadette, Mahler Zoltán, Stern Gabriella]. - [Budapest] : Aula, 2004. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9478-98-9 fűzött : ár nélkül
politika - korrupció - egyetemi tankönyv
328.185(075.8) *** 343.352(075.8)
[AN 2542004]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2005.
   Post-accession in East Central Europe : the emergence of the EU 25 / Attila Ágh ed. - Budapest : Hung. Centre for Democracy Studies, 2004. - 358, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(4-11)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2542807]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2005.
   Rob Brandsma, Balatonfüred város díszpolgára : a Balatonfüred-Castricum Testvérvárosi Egyesület 15 éve / [szerk., összeáll.] Fülöp Lajos ; [a fotókat kész. Tóth Attila] ; [a fordítást végezték Kupcsik Éva, Somogyi Katalin]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2004. - 187 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 12.)
A bev. holland nyelven is. - Példányszám: 300
ISBN 963-214-873-8 fűzött : ár nélkül
Brandsma, Rob
Balatonfüred-Castricum Testvérvárosi Egyesület
Balatonfüred - Castricum - testvérváros - helyismeret - egyesület
327.33(439-2Balatonfüred) *** 327.33(492-2Castricum) *** 908.492-2Castricum *** 908.439-2Balatonfüred *** 061.2(439-2Balatonfüred)
[AN 2543584]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2005.
Saláta Kálmán (1917-1958)
Fejezetek a Független Kisgazda Párt 1945-ös küzdelméből (új kiadása)
   Saláta Kálmán, az ifjú szürkeeminenciás : fejezetek a Független Kisgazda Párt 1945-ös küzdelméből / sajtó alá rend. és a bevezetést írta Csicsery-Rónay István. - 2. kiad. - Budapest : Occidental Press, 2004. - [4], IX, 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; 16.)
A függelékben Hám Tibor "Saláta Kálmán, 1917-1958" c. írásával
ISBN 963-7871-25-X fűzött : 750,- Ft
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Magyarország - párt - 20. század
329(439)FKGP"194"
[AN 2542300]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2005.
Sáringer János
   Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez, 1920-1944 : a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat / Sáringer János. - Budapest : Szekipress Kft., 2004. - 191 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-217-278-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - külpolitika - 20. század - adattár
327(439)"192/194"(035.5)
[AN 2543559]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2005.
Szarvas László (1941-)
   Politikatudomány / Szarvas László. - Tatabánya : Tri-Mester, 2004. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 963-9561-08-8 fűzött : ár nélkül
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2543127]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2005.
Vercseg Ilona (1945-)
   Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak / [írta és szerk. Vercseg Ilona]. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2004. - 48 p. ; 24 cm. - (Parola füzetek, ISSN 1216-6723)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-217-517-4 fűzött : ár nélkül
civil társadalom - érdekérvényesítés - lakóhelyi közösség
323.21
[AN 2542501]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2496 /2005.
Aczél József (1867-19??)
   Ősgörög eredetünk és a kun-szkíta nyelv / Aczél József ; [szerk., az előszót és az utószót írta Varga Csaba]. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2004]. - 188 p. ; 21 cm. - (Meghökkentő felfedezések)
ISBN 963-86588-2-7 fűzött : 1600,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2542077]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2005.
Ankersmit, Frank R.
De historische ervaring (magyar)
   A történelmi tapasztalat : Frank R. Ankersmit székfoglaló beszéde a groningeni egyetemen : elhangzott 1993. március 23-án, kedden a történelemelmélet rendkívüli nyilvános egyetemi tanári székének elfoglalása alkalmával / [ford. Balogh Tamás]. - Budapest : Typotex, 2004. - 118 p. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-36-7 kötött : 1250,- Ft
történetfilozófia
930.1
[AN 2543107]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2005.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2004. - 579 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 6.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7317-04-X)
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2542304]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2005.
Bárdi László (1932-)
   Keleti kapcsolatok - keleti gyökerek : a magyar keletkutatás múltja és jövője / Bárdi László. - Keszthely : Balaton Akad., 2004. - 153 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 60.)
Bibliogr.: p. 89-94. és a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - Az előszó kínai, a tartalomjegyzék angol és kínai nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-308-X)
Magyarország - keletkutatás - tudománytörténet
930.85(439) *** 809 *** 95
[AN 2542252]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2005.
Belényesy Károly
   Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján = Pauline friaries in the Abaúj Hegyalja region / Belényesy Károly ; [... ford. B. Sárosi Edit, Pozsgai Ilona]. - Miskolc : HOM, 2004. - 118 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 3.)
Bibliogr.: p. 79-84.
ISBN 963-9271-38-1 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - régészet - pálosok - kolostor
904(439.134) *** 271.791(439)(091) *** 726.7(439.134)
[AN 2542774]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2005.
Bodon Gabriella
   A Bodon család ezeréves története / Bodon Gabriella. - Putnok : Gömöri Múz. és Baráti Köre, 2004. - 271 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Múzeumi könyvtár, ISSN 1416-8286 ; 11.)
Bibliogr.: p. 165-172.
Kötött : ár nélkül
Bodon család
Gömör (vármegye) - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Bodon *** 943.913.4
[AN 2543156]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2005.
Csiffáry Tamás
   A magyar nemzet története : a Szent Korona 1000 éve / Csiffáry Tamás. - Budapest : Titán Computer, 2004. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86687-2-5 kötött : ár nélkül
magyar történelem
943.9
[AN 2542998]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2005.
Csurák Zsuzsanna
   Kazincbarcika története / Csurák Zsuzsanna. - Kazincbarcika : Barcikai Közélet Kft., 2004. - 149 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 110-119. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, német, orosz és lengyel nyelven
ISBN 963-217-035-0 kötött : ár nélkül
Kazincbarcika - helytörténet
943.9-2Kazincbarcika
[AN 2543106]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2005.
   A Duna-medence - tegnap, ma, holnap : Prof. Dr. Varga József, 1923-1998 : pápai diák, recski rab, bécsi professzor / [összeáll. Harsányi László, Kápolnai Iván, Körmendy Kinga]. - [Pápa] : Jókai M. Vár. Kvt., 2003. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 36.)
Fűzött : ár nélkül
Varga József (1923-1998)
Magyarország - magyar történelem - történész - 20. század - életrajz
943.9"19" *** 930.1(439)(092)Varga_J.
[AN 1053332]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2005.
Eörsi László (1955-)
   A Széna tériek, 1956 / Eörsi László ; [közread. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára]. - [Budapest] : 1956-os Int., 2004. - 369 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-311. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86635-0-2 fűzött : 3500,- Ft
Budapest - 1956-os forradalom - magyar történelem
943.9-2Bp."1956"
[AN 2542513]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2005.
Farkasinszky Tibor (1934-)
   A magyarok aranya a nagyszentmiklósi kincs, edényein ősi istenségük jelképeivel / Farkasinszky Tibor ; [közread. a] Miskolci Bölcsész Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Miskolc : MBE, 2005. - 130, [19] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-128.
ISBN 963-7528-67-9 fűzött : ár nélkül
Nagyszentmiklós - ötvösség - avarok területe - régészet - lelet
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(369.2)
[AN 2542236]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2005.
Horváth Jenő (1881-1950)
   A Milleniumtól Trianonig : huszonöt év Magyarország történetéből, 1896-1920 / Horváth Jenő ; [közread., a bev. tanulmányt írta, a bibliográfiát és a névmutatót összeáll. Major Zoltán]. - [Budapest] : Nyitott Kv., 2004. - CLXXI, 295 p. ; 20 cm
Az 1938-ban Budapesten, a Szt. István Társulatnál megjelent mű reprintjével. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-96-5 fűzött : ár nélkül
Horváth Jenő (1881-1950)
magyar történelem - századforduló
943.9"189/191"
[AN 2542232]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2005.
Hunyady László
   Családtörténet kutatás : zsebkönyv / Hunyady László, Ament Andor. - Budapest : Szerzők, 2004. - 136, [3] p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzessel. - Bibliogr.: p. [137].
ISBN 963-460-235-5 fűzött : ár nélkül
kutatás - családtörténet
929.5
[AN 2543468]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2005.
   Kárpátalja, 1938-1941 : magyar és ukrán történeti közelítés / szerk. Fedinec Csilla. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2004. - 277 p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-03-8 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - magyar történelem - Horthy-korszak
943.923"1938/1941"
[AN 2542748]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2005.
Katona Csaba (1971-)
   Deák Ferenc és Balatonfüred / Katona Csaba ; [ill. Pálffy Károly, Tóth Attila ...]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2004. - 113 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-86570-1-4 fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Balatonfüred - Magyarország - politikus - 19. század - helyismeret
943.9"18"(092)Deák_F. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 2543585]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2005.
Kenessey Aurél (1895-1980)
   Családunk története / Kenessey Aurél ; [szerk. és az utószót írta Ötvös István] ; [a szöveget gond. Bednanics Gábor]. - Budapest : Ráció, [2004]. - 229 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 963-86525-6-X fűzött : 1800,- Ft
Kenessey Aurél (1895-1980)
Kenessey család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kenessey
[AN 2541963]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2005.
   Kik voltak ők? : nemzetközi zsidó életrajzi lexikon / [Simonyi Pálné szerk.] ; [szerző-mtársak Alexander Emed et al.] ; [a képmellékletet összeáll. Horák Magda]. - Budapest : Szerzők, 2004. - 848, [20] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 5-6.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-359-0)
zsidóság - életrajzi lexikon
929(=924)(100):030
[AN 2542046]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2005.
Mérey Klára, T. (1927-)
   Baranya megye települései az első katonai felmérés idején / T. Mérey Klára. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2004. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 12.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-8100-49-4 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - helytörténet - település - 18. század
943.912.7-2"178"
[AN 2541904]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2005.
   Mille ans de contacts II : relations franco-hongroises de l'an mil à nos jours : actes du colloque international organisé par le Département de français de l'École supérieure Dániel Berzsenyi : Sárvár, les 31 mai - 1er juin 2002 / textes réunis par Zita Tringli et Ferenc Tóth. - Szombathely : Dép. français de l'École supérieure D. Berzsenyi, 2004. - 239 p. ; 21 cm. - (Études françaises de Szombathely, ISSN 1586-927X ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9290-51-3)
Franciaország - történelem - magyar történelem - konferenciakiadvány
943.9 *** 944 *** 061.3(439-2Sárvár)
[AN 2543159]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2005.
   Múzeumtörténeti és régészeti tanulmányok / szerk. Farkas Rozália. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 2004. - 322 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 28.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7215-94-8 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - régészet - múzeum - történeti feldolgozás
903/904(439.153) *** 069(439.153)(091)
[AN 2542461]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2005.
Nagy Alajos (1936-)
   Ajka, 1956 / Nagy Alajos ; közread. Ékes József. - [Budaörs] : Ékes J., 2004. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 963-460-133-2 fűzött : ár nélkül
Ajka - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Ajka"1956"
[AN 2542189]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2005.
Vörös Győző (1972-)
   "Millió évekre született" : Vörös Győző egyiptológussal beszélget Lengyel Anna és Rados Péter. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 108 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 10.)
ISBN 963-9568-39-2 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - egyiptológia - régészet - történész - ezredforduló - interjú
902(439)(092)Vörös_Gy.(047.53)
[AN 2541898]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2005.
Zimonyi Zita
   Sorstársalgások / Zimonyi Zita, Koltói Ádám. - Cegléd : Pegita, 2004. - 382 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-310-4 kötött : ár nélkül
Cegléd - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439-2Cegléd)(047.53)
[AN 2542078]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2519 /2005.
   Balatonfüred város kitüntetettjei, 1978-2003 / [összeáll., szerk.] Zatkalik András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2003. - 152, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 10.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-212-228-3 fűzött : ár nélkül
Balatonfüred - helyismeret - kitüntetés
908.439-2Balatonfüred(092) *** 06.068(439-2Balatonfüred)
[AN 2543582]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2005.
Bárány Attila
   London, Anglia / Bárány Attila. - Budapest : Cartographia, cop. 2004. - 263 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2004. aug. 31.
ISBN 963-352-840-2 fűzött : ár nélkül
Anglia - London - útikönyv
914.20(036) *** 914.10-2London(036)
[AN 2542921]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2005.
Bárdos István
Vendégváró (német)
   Willkommen im Raum Esztergom und Nyergesújfalu / [Verf. und konzipiert von István Bárdos] ; [Übers. Ulrike Mudrák] ; [Fotos Rudolf Hummel et al.] ; [Hrsg. Gesellschaft für Kleingemeindeentwicklung Esztergom und Nyergesújfalu]. - Veszprém ; Budapest : Ungarische Bilder, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9739-0)
Komárom-Esztergom (megye) - helyismeret
908.439.115
[AN 2544815]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2005.
Batár Zsolt Botond
   Kelet-Ausztrália : útikalauz / Batár Zsolt Botond. - [Budapest] : Batár Zs. B., cop. 2005. - 392 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Batár útikönyvek, ISSN 1786-6049)
ISBN 963-460-410-2 fűzött : 4450,- Ft
Ausztrália - útikönyv
919.4(036)
[AN 2543762]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2005.
Bors Judit (1971-)
   Káli könyv : Balaton-felvidék, Káli-medence. - [Budapest] : [Babor Kft.], [2004]. - [96] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Szerzők Bors Judit és Balogh Tamás
Fűzött : ár nélkül
Káli-medence - fényképalbum
908.439Káli-medence(084.12) *** 77.04(439)(092)Balogh_T. *** 77.04(439)(092)Bors_J.
[AN 2542711]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2005.
   A falu közepe : újkígyósi helytörténeti és honismereti olvasókönyv : Zsótér József emlékére / szerk. Harangozó Imre ; az Újkígyósért Közalapítvány kiadványa. - Újkígyós : Újkígyósért Közalapítvány, 2004. - 163, [1] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Zsótér József (1927-2003)
Újkígyós - helyismeret - magyar néprajz - szociográfia - magyar irodalom - memoár
908.439-2Újkígyós *** 39(=945.11)(439-2Újkígyós) *** 308(439-2Újkígyós) *** 894.511-94
[AN 2543138]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2005.
Germuska Pál (1971-)
   Indusztria bűvöletében : fejlesztéspolitika és a szocialista városok / Germuska Pál ; [közread. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány]. - [Budapest] : 1956-os Intézet, 2004. - 237 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 963-86635-1-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - város - területfejlesztés - iparosítás - gazdaságpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
911.375(439)"194/198" *** 338.2(439)"194/198" *** 338.45(439)"194/198"
[AN 2542361]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2005.
Gerő István (1928-)
   Derecske : önéletrajzi visszaemlékezés, helytörténetekkel / Gerő István. - [Derecske] : Gerő I., 2004. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Derecske - helyismeret - 20. század
908.439-2Derecske
[AN 2543161]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2005.
Hajdók Imre
   Barangolás Baracskán és környékén a 18. században / Hajdók Imre. - Nagybaracska : Önkormányzat, 2004. - 107 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nagybaracska monográfiája ; 4.)
Bibliogr.: p. 107. - Példányszám: 500
ISBN 963-216-573-X fűzött : ár nélkül
Nagybaracska - helyismeret - 18. század
908.439-2Nagybaracska"17"
[AN 2543184]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2005.
Horel, Catherine
   De l'exotisme à la modernité: un siècle de voyage français en Hongrie, 1818-1910 / Catherine Horel ; [publ. par] ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2004. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-463-724-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - francia irodalom - útleírás
908.439 *** 840-992
[AN 2542183]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2005.
Kaczián János (1938-)
   Szekszárd : a nemes borok és a művészetek városa / Kaczián János ; ... fényképezte Vértes Zoltán. - [Budapest] : Palatinus ; Szekszárd : Séd Ny., 2004. - 159 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-9578-18-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - Szekszárd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szekszárd(084.12) *** 77.04(439)(092)Vértes_Z.
[AN 2541912]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2005.
Kovács K. András
   Kaland a Zöld Pokolban / Kovács K. András. - Budapest : Palimpszeszt, 2004. - 312, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-86524-2-X fűzött : 2400,- Ft
Brazília - magyar irodalom - útleírás
908.81 *** 894.511-992
[AN 2542242]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2005.
   Nyársapát története : a középkortól napjainkig / [szerk. Kovácsné Csonki Katalin, Bicskei Krisztina] ; [kiad. Nyársapát Község Önkormányzata]. - Nyársapát : Önkormányzat, 2004. - 294 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-710-4 fűzött : ár nélkül
Nyársapát - helyismeret
908.439-2Nyársapát
[AN 2542096]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2005.
Tóth Ferenc
   Dunaalmás visszatekintő / Tóth Ferenc ; [közread.] Dunaalmás Barátainak Köre. - Dunaalmás : Dunaalmás Barátainak Köre, 2004. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-517-8 fűzött : ár nélkül
Dunaalmás - helyismeret
908.439-2Dunaalmás
[AN 2542162]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2005.
Tóth Lajos, A. (1951-)
   Csinger volt a hazám.. : bányászok visszaemlékezéseiből / A. Tóth Lajos ; [kiad. a Bakonyi Bányász Hagyományőrző Alapítvány]. - [Ajka] : Bakonyi Bányász Hagyományőrző Alapítvány, [2004]. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Ajkai kistérség - helyismeret - bányászat - 20. század - publicisztika
908.439-2Csinger-völgy(0:82-92) *** 622.33(439-2Csinger-völgy)(0:82-92)
[AN 2543149]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2005.
Tressel, Anton
   Tarian : Bilder, Namen, Ereignisse 3. = Tarján : képek, nevek, események 3. / Anton Tressel. - [Tarján] : A. Tressel, cop. 2005. - 181 p. : ill., főként színes ; 15x19 cm
Fűzött : ár nélkül
Tarján - helyismeret - kitelepítés - magyarországi németek - nemzetiség - 20. század - névjegyzék
908.439-2Tarján(=30) *** 325.254(=30)(439-2Tarján)"1947"(083.86)
[AN 2543166]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2005.
Váradi Péter Pál
   Erdély, Kalotaszeg : képes krónika / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál K., 2004. - 191 p. : ill., színes ; 32 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Siebenbürgen, Kalotaszeg : Chronik in Bildern = Transylvania, Kalotaszeg : a photographic chronicle. - Gerinccím: Kalotaszeg : képes krónika. - A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-86413-2-0 kötött : 9900,- Ft : 40 ?
Kalotaszeg - Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Kalotaszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2541130]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2536 /2005.
   Autonómiák Magyarországon, 1848-1998 : tanulmányok / főszerk. Gergely Jenő ; szerk. Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián ; [közread. az] ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori M. Történeti Tansz., 2004. - 242 p. ; 23 cm
A 2004. október 26-án, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke és Történelemtudományok Doktori Iskolája szervezésében megtartott konferencia szerkesztett és kibővített előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-463-731-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - autonómia - helyi önkormányzat - kamara - keresztény egyház - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
352(439)"18/19" *** 334.788(439)"18/19" *** 262(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2542296]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2005.
Balog Imre
   Tíz éves a Vasutas Települések Szövetsége / [írta és szerk. Balog Imre]. - [Budapest] : VTSZ, [2004]. - 72 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Vasutas Települések Szövetsége, 1994-2004. - Példányszám: 400
ISBN 963-217-287-6 fűzött : ár nélkül
Vasutas Települések Szövetsége
Magyarország - helyi önkormányzat - vasút - társadalmi szervezet - ezredforduló
352(439)"199/200" *** 656.2(439) *** 061.2(439)
[AN 2543118]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2005.
Bánrévy Gábor (1929-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 5. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 232 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-361-656-5 kötött : 2900,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 2549708]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2005.
Bércesi Ferenc (1944-)
   Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai a jogharmonizáció tükrében / szerző Bércesi Ferenc, Kiss László, Solymosi Veronika. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2004. - 208 p. ; 20 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 26.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 27.)
Lezárva: 2004. máj. 20. - Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-216-156-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - szervezeti szabályzat - működési szabályzat - útmutató
352.07(439)(036)
[AN 2542874]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2005.
Christie, Nils
Kriminalitetskontroll som industri (magyar)
   Büntetésipar : a nyugati stílusú gulagok felé / Nils Christie ; [ford. Zalotay Melinda]. - Budapest : Osiris, 2004. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Jogtudomány, ISSN 1219-1485)
Bibliogr.: p. 215-220.
ISBN 963-389-659-2 fűzött : 2480,- Ft
büntetésügy - büntetés-végrehajtás - börtönügy - jogszociológia
343.81 *** 343.26 *** 316 *** 340.114
[AN 2541638]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2005.
Gündisch, Jürgen
Rechtsschutz in der Europäischen Gemeinschaft (2. kiad.) (magyar)
   Jogvédelem az Európai Unióban : iránymutató gyakorlati szakemberek számára / írta Jürgen Gündisch és Sigrid Wienhues ; Günter Hirsch előszavával ; [közread. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály]. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., [2004]. - 165 p. ; 24 cm
A címoldalon az eredeti kiadás adataival. - Bibliogr.: p. 10-11.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jogvédelem
340.132(4-62)
[AN 2540825]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2005.
   A hazai bőr- és cipőipar EU-csatlakozásának felkészülési segédlete / szerk. Braun András ; [közread. a] Bőr- és Cipőipari Egyesülés. - Budapest : Bőr- és Cipőip. Egyes., 2004. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2004. szept. 1. - Bibliogr.: p. 86. - Példányszám: 1000
ISBN 963-217-301-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gazdasági jog - integráció - bőripar - cipőipar - ezredforduló
347.7(439) *** 347.7(4-62) *** 338.45(439) *** 339.923(4-62) *** 675 *** 685.34
[AN 2541979]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2005.
   Jegyzők (kézi) könyve / szerzők Gáll Imréné [et al.]. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2004. - 239 p. ; 20 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 25.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 26.)
Lezárva: 2004. ápr. 15.
ISBN 963-214-579-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - tisztségviselő - útmutató
352.075.33(439)(036)
[AN 2542877]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2005.
Józsa Zoltán
   Változatok a regionalizációra: a lengyel, a szlovák és a cseh modell / Józsa Zoltán. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 148 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 963-86674-8-6 fűzött : ár nélkül
Lengyelország - Szlovákia - Csehország - Európai Unió - régió - közigazgatás - egyetemi tankönyv
35.072.1(4-11)(075.8) *** 35.072.1(4-62)(075.8)
[AN 2543686]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2005.
Kiss Barnabás
   Alkotmányjogi alapismeretek / Kiss Barnabás. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 160 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-86674-3-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2543700]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2005.
   A megújult bírósági végrehajtás / Balogh Olga [et al.] ; [szerk. Sáriné Simkó Ágnes]. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 652 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-9404-95-0 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - bírósági végrehajtás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.952(439)(036)
[AN 2543638]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2005.
Olty Márta
   Kérdések Istenhez : vallás és állatvédelem / Olty Márta. - Budapest : Makkabi, 2004. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-214. és a jegyzetekben
ISBN 963-7088-01-6 fűzött : ár nélkül
állatvédelem - vallásos irodalom
351.765 *** 244
[AN 2542063]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2005.
Szabó Péter (1966-)
   Tanulmányok a keleti házasságjog köréből / Szabó Péter. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2003. - 61 p. ; 20 cm. - (Athanasiana füzetek, ISSN 1586-2364 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-616-6 fűzött : ár nélkül
egyházjog - görög katolikus egyház - házasság
348.819 *** 281.5.018.2 *** 265.5
[AN 2543046]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2549 /2005.
Bracken, Paul
Fire in the East (magyar)
   Tűz keleten : az ázsiai katonai hatalom kiépülése és a második atomkorszak / Paul Bracken ; [ford. Leopold László]. - Budapest : Gutta, 2004. - 288 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Magistra vitae, ISSN 1786-5743)
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 963-216-911-5 fűzött : 3290,- Ft
Ázsia - katonapolitika - honvédelem - haditechnika - 20. század - 21. század
355.02(5) *** 623(5)
[AN 2542143]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2005.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Kecskemét Helyőrség története, 1848-2004 / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2004. - 544 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 431-439.
ISBN 963-430-683-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. Kecskeméti Helyőrség
Kecskemét - hadtörténet - helyőrség
355.454(439-2Kecskemét)(091)
[AN 2541930]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2005.
Kiss Balázs
   "A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!" : Németh Gyula íjkészítési módszere / Kiss Balázs. - Szombathely : Pannon Kult. Örökség Egyes., 2004. - 51 p. : ill. ; 17 cm. - (Pannonkör füzetek, ISSN 1786-3708 ; 1.)
Bibliogr.: p. 49-51. - Példányszám: 750
ISBN 963-217-274-4 fűzött : ár nélkül
Németh Gyula (1950-)
kézi lőfegyver
623.446.4
[AN 2542173]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2552 /2005.
Sallee, Beverly
The positive charge (magyar)
   A pozitív töltés / Beverly Sallee ; [ford. Turcsik Zita és Turcsik Vera]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2004. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 963-9333-17-4 fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - siker
65.012.4 *** 613.865
[AN 2543055]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2553 /2005.
Alford, Helen J.
Managing as if faith mattered (magyar)
   Menedzsment, ha számít a hit : keresztény társadalmi elvek a modern korban / Helen J. Alford, Michael J. Naughton ; [ford. Árokszállási Zoltán]. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-37-6 fűzött : 2500,- Ft
vezetés - vallási erkölcs
658.1.011.1 *** 658.1.012.4 *** 241
[AN 2542021]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2005.
   Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben / [szerk. Koch Mária]. - Budapest : Népszava, 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - kiskereskedelem
331.45(439) *** 339.37(439)
[AN 2543723]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2005.
Farkas János
   A magyar lakáspiac területi jellemzői az ezredfordulón / írták Farkas János, Kovács Zoltán, Székely Gáborné ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : KSH : MTA FKI, 2004. - 169 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-215-741-9 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - lakáspiac - statisztikai adatközlés - ezredforduló
332.85(439)"199/200"(083.41) *** 31(439)
[AN 2541917]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2005.
   Gazdaságunk várható fejlődése és versenyképessége / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : Ecostat, 2004. - 143, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2004/4.)
ISBN 963-215-775-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági előrejelzés - ezredforduló
338.27(439)"2004"
[AN 2541968]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2005.
Hilton, Suzan
The feng shui of abundance (magyar)
   Feng shui a gazdagságért / Suzan Hilton ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 332 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 331-[333].
ISBN 963-528-801-8 fűzött : 2790,- Ft
feng shui - vagyon
336.74 *** 133.25
[AN 2542040]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2005.
Iványi Attila Szilárd (1942-)
   Innovációs folyamatok menedzsmentje / Iványi Attila Szilárd, Hoffer Ilona. - [Budapest] : Aula, 2004. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-332.
ISBN 963-9585-46-7 fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - innováció
330.341 *** 658.1.011.8 *** 658.1.011.1
[AN 2542025]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2005.
Kákai László
   Önkormányzunk értetek, de nélkületek! : pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban / Kákai László. - Budapest : Századvég, 2004. - 298 p. : ill. ; 24 cm. - (Civil társadalom, ISSN 1786-2280 ; 3.)
Bibliogr.: p. 271-295.
ISBN 963-7340-01-7 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - társadalmi szervezet - nonprofit szervezet - párt - helyi önkormányzat - ezredforduló
334.012.46(439)"199/200" *** 329(439)"199/200" *** 352(439)
[AN 2542713]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2005.
   Képernyős munkahelyek biztonsága / [szerk. Koch Mária]. - Budapest : Népszava, 2004. - 15 p. : ill. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
munkavédelem - képernyő
331.45(439) *** 681.3.022
[AN 2543718]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2005.
   A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása / [szerk. Dorgai László] ; [szerzők Biró Szabolcs et al.]. - Budapest : AKI, 2004. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2004/6.)
Bibliogr.: p. 187-191. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-491-469-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - földügy - ezredforduló
336.2(439)"200" *** 338.431.4(439)"200"
[AN 2543651]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2005.
   Nemzetközi konferencia előadásai : a közös agrárpolitika alkalmazása a kibővített EU-ban, 2004. október 18. = Proceedings of international seminar : application of the common agricultural policy in the enlarged European Union, 18 October, 2004 / [ed. Popp József, Kamarásné Hegedűs Nóra] ; [közread. az] AKI. - Budapest : AKI, 2004. - 248 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-491-468-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - ágazati gazdaságpolitika - mezőgazdaság - 21. század - konferenciakiadvány
338.2(4-62) *** 338.43(4-62)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2543548]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2005.
Popp József (1955-)
   A közös agrárpolitika alkalmazása Magyarországon / [szerző Popp József, Potori Norbert, Udovecz Gábor]. - Budapest : AKII, 2004. - 162 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2004/5.)
Bibliogr.: p. 125-126. - Összefoglalás angol nyelven is
ISBN 963-491-466-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - ágazati gazdaságpolitika - mezőgazdaság - 21. század
338.2(439)"200" *** 338.2(4-62) *** 338.43(439)"200" *** 338.43(4-62)
[AN 2543647]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2005.
   A tejszektor piacelemzése / [témavezető Lehota József]. - Gödöllő : SZIE GTTK ; Budapest : Agroinform, 2004. - 137 p. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 2/a.)
Bibliogr.: p. 134-137.
ISBN 963-502-811-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tejipar - gazdasági elemzés - piac - ezredforduló
338.45(439)"200" *** 637.1 *** 339.13.017
[AN 2542792]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2005.
Temesi Sándor
   A magyar vastermék-kereskedelem története / Temesi Sándor ; [kiad. a Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete]. - Budapest : MAFE, 2004. - 583 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 581-583.
ISBN 963-216-311-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - kereskedelem - vasipar - vas - termék
339(439)(091) *** 621.7/.9
[AN 2542753]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2005.
Varga István
   A munkáltatók legfontosabb munkavédelmi feladatai / [írta Varga István]. - Budapest : Népszava, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem
331.45(439)
[AN 2543728]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2567 /2005.
   Egészségügyi adminisztráció, minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció / írták Cserháti Zoltán [et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Rezidensképzés)
Borítócím: Egészségügyi dokumentáció, minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9214-52-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - orvosi etika - betegjog - egészségügy - tájékoztatás - egyetemi tankönyv
364.444(439)(075.8) *** 614.253(075.8) *** 659.2(075.8) *** 65.018
[AN 2542259]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2005.
   Gólyamesék : könyv a nyílt örökbefogadásról / [közread. a Gólyahír Egyesület]. - [Budapest] : Best-Books, 2004. - 185 p. ; 21 cm
A történeteket összegyűjt. Mórucz Lajosné
ISBN 963-86680-0-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - örökbefogadás
364.65-058.865(439) *** 347.633(439)
[AN 2543072]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2005.
Jakab Éva
   Baleseti biztosítás / Jakab Éva Mária, Molnárné Balogh Márta. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 179, [22] p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-86674-2-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - baleset - személybiztosítás - egyetemi tankönyv
369.23(439)(075.8)
[AN 2543658]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2570 /2005.
   10 éves a jánosházi Szent Imre Általános Iskola : jubileumi évkönyv / [... összeáll. Molnár Terézia]. - Jánosháza : Szt. Imre Ált. Isk., 2004. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Szent Imre Általános Iskola (Jánosháza)
Jánosháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Jánosháza)(058)
[AN 2542188]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2005.
   Ábránd és örökség : emlékkönyv, 1979-1999-2004 / [szerkesztők Jankovicsné Murányi Sarolta, Sári Tünde] ; [közread. az] Egry József Általános és Művészeti Iskola. - Keszthely : Egry J. Ált. és Műv. Isk., [2004]. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Egry József Általános és Művészeti Iskola évkönyve, 1979-1999-2004
ISBN 963-217-401-1 fűzött : ár nélkül
Egry József Általános és Művészeti Iskola (Keszthely)
Keszthely - általános iskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Keszthely)(058) *** 373.3:7(439-2Keszhely)(058)
[AN 2542017]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2005.
   Alapismeretek sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez, oktatásához / [összeáll., írta Auer Éva et al.] ; [közread. a] Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. - Szombathely : Vas M. Ped. Int., 2004. - 107 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 94-105.
ISBN 963-9426-13-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyógypedagógia
376.2/.4(439)
[AN 2543148]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2005.
Balázsné Szűcs Judit
   Óvodások könyve : komplex játékgyűjtemény 4-7 éveseknek : szabadon, játékosan, örömmel / vál. Balázsné Szűcs Judit és Szaitzné Gregorits Anna ; ill. Tényi Katalin. - [Szeged] : Novum, 2005. - 264 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-64-2 kötött : ár nélkül
játék - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
371.382 *** 087.5
[AN 2542192]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2005.
Berner, Hans
Didaktische Kompetenz (magyar)
   Az oktatás kompetenciái : bevezetés az oktatásközpontú tervezés és a reflektív oktatás elméleti alapjaiba / Hans Berner ; [ford. Perjés István]. - Budapest : Aula, 2004. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-288.
ISBN 963-9585-26-2 fűzött : ár nélkül
didaktika
371.3 *** 37.02
[AN 2543065]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2005.
Biesinger, Albert
Kinder nicht um Gott betrügen (magyar)
   Engedjétek hozzám gyermekeiteket! : a hitre nevelésről szülőknek / Albert Biesinger ; [ford. Molnár Ferenc]. - [Budapest] : Egyházfórum, 2004. - 181 p. ; 20 cm. - (Egyházfórum könyvei, ISSN 0866-5532)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8156-30-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8156-19-3)
vallási erkölcs - nevelés
37.017.93
[AN 2541944]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2005.
   A ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1954-2004 / [kiad. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola]. - Cegléd : Török J. Mezőgazd. és Eü. Szakképző Isk., 2004. - 97 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-217-311-2 fűzött : ár nélkül
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola (Cegléd)
Cegléd - szakközépiskola - mezőgazdaság - egészségügy - iskolai évkönyv
373.6:63(439-2Cegléd)(058) *** 373.6:61(439-2Cegléd)(058)
[AN 2542110]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2005.
   Fiáth János Általános Művelődési Központ és Könyvtár. - Töltéstava : Fiáth J. Ált. Műv. Közp. és Kvt., 2004. - 56 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Fiáth János Általános Művelődési Központ és Könyvtár (Töltéstava)
Töltéstava - általános iskola - ezredforduló
373.3(439-2Töltéstava)
[AN 2542166]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2005.
Gordon Győri János
   Tehetségpedagógiai módszerek / Gordon Győri János. - Budapest : Gondolat : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2004. - 120 p. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 7.)
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 963-9567-61-2 fűzött : 750,- Ft
tehetséggondozás
376.545
[AN 2542187]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2005.
Gordosné Szabó Anna (1928-)
   Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek / Gordosné Szabó Anna. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 963-19-5351-3 fűzött : 2450,- Ft
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.013.82(075.8) *** 615.851.4(075.8)
[AN 2543062]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2005.
Henley, Karyn
Child-sensitive teaching (magyar)
   Gyermekbarát tanítás : hogyan segítsünk gyermekeinknek, hogy élő hitre jussanak a szerető Istenben / Karyn Henley ; [ford. Kenyeres Anna] ; [ill. Demeter Noémi] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, [2004]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-258-2 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - nevelés - kereszténység
37.017.93 *** 37.034
[AN 2543455]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2005.
   Jubileumi évkönyv, 1964-2004 / [... szerk. Kasnyik Györgyné] ; [közread.] Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma. - Keszthely : KVSZK, [2004]. - 414 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Keszthelyi VSZK : jubileumi emlékkönyv, 1964-2004 (borító- és gerinccím). - Példányszám: 3000
ISBN 963-216-697-3 fűzött : ár nélkül
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Keszthely - szakiskola - iskolai évkönyv
377.35(439-2Keszthely)(058)
[AN 2542178]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2005.
   Komplex prevenciós óvodai program : kudarc nélkül az iskolában : óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére / [szerk. Porkolábné Balogh Katalin, Balázsné Szűcs Judit, Szaitzné Gregorits Anna] ; [írták Balázsné Szűcs Judit et al.]. - [Budapest] : Trefort, 2004. - 432 p., : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-446-298-7 fűzött : 2900,- Ft
képességfejlesztés - óvodai nevelés - tanulási nehézség
37.025(072) *** 372.3(072)
[AN 2543843]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2005.
   A közoktatás területi adatai, 1990-2003 = Regional data of education / [összeáll. ... Csernyák Mariann Natália et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 352 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-766-4 fűzött : 4600,- Ft
Magyarország - oktatásügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
37.014(439)"199/200"(083.41) *** 31(439)
[AN 2541918]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2005.
   Miskolci kistérség közoktatása : szakmai és szakszolgálati együttműködés : információs füzet / [fel. szerk. Kormos Vilmos] ; [szerk. Mókáné Hallók Zsuzsanna, Buzsikné Faggyas Krisztina] ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Miskolc : Polgármesteri Hiv., [2005]. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Miskolci kistérség - oktatásügy
37.014(439Miskolci_kistérség)
[AN 2543570]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2005.
Molnár Károly (1944-)
   A kétszintű mérnökképzés bevezetése Magyarországon : kényszer vagy szükségszerűség? / Molnár Károly ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - [Budapest] : BMGE, [2004]. - 98 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Kétciklusú képzés a műszaki felsőoktatásban : elemzések és javaslatok
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - felsőoktatás - mérnök - ezredforduló
378.662(439) *** 37.014(439)"200"
[AN 2543157]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2005.
   A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola emlékkönyve, 1994-2004 / [szerk. Somfai Jánosné Keresszegi Hajnalka]. - Pápa : Petőfi S. Gimn. és Szakközépisk., 2004. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola (Pápa)
Pápa - gimnázium - szakközépiskola - egészségügy - iskolai évkönyv
373.54(439-2Pápa)(058) *** 373.6:61(439-2Pápa)(058)
[AN 2543174]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2005.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788 = Ungarländische Studenten an den polnischen und baltischen Universitäten und Akademien, 1526-1788 = Studenci z Wȩgier na uniwersytetach i akademiach w Polsce i krajach bałtyckich, 1526-1788 / Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2003. - 255 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és lengyel nyelven
ISBN 963-463-683-7 kötött : ár nélkül
Lengyelország - Baltikum - tanulmányút - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 16. század - 17. század - 18. század - hallgatói névjegyzék
378.18(438)(=945.11)"152/178"(083.86) *** 378.4(438)"152/178" *** 378.18(474)(=945.11)"152/178"(083.86) *** 378.4(474)"152/178"
[AN 2543620]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2005.
   Tablók könyve, 1948-2004 : Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend / [főszerk. ... Molnár László]. - Körmend : Kölcsey Gimn. ; Nagykanizsa : M-M Bt., [2004]. - 199 p. : ill. ; 30 cm
Kölcsey Ferenc Gimnázium - tablók könyve (borító és gerinccím)
ISBN 963-217-417-8 fűzött : ár nélkül
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend)
Körmend - gimnázium - fényképalbum
373.54(439-2Körmend)(084.12)
[AN 2542684]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2005.
Tóth Ferenc László
   Pedagógiai-andragógiai alapismeretek : felnőttoktatók részére / Tóth Ferenc László. - [Budapest] : Nyitott Kv., 2004. - 307, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-86445-3-2 fűzött : ár nélkül
felnőttnevelés
37.013.83(078)
[AN 2542249]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2005.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - 5. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2004], cop. 2001. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-15-X fűzött : 980,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 2543748]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2591 /2005.
Bozsik Adrienn
   Gyöngy-csodák : sodronnyal és biztosítótűvel / Bozsik Adrienn. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 34 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-05-6 * fűzött : 450,- Ft (hibás ISBN 963-963-7138-05-6)
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2542779]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2005.
Csurka Gergely (1971-)
   Az igazi Dream Team / Csurka Gergely. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 204 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-7046-21-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - sportválogatott - vízilabda - ezredforduló
797.253(439)"200"
[AN 2543539]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2005.
Deák Zsigmond
   Madár : "Szállj messze, szállj magasra!" : [Erdei Zsolt útja a világbajnoki címig] / Deák Zsigmond, L. Pap István, Moncz Attila ; [fotók Czagány Balázs et al.]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 238 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7046-11-9 kötött : 2490,- Ft
Erdei Zsolt (1974-)
Magyarország - sportoló - ökölvívás - ezredforduló - 21. század - életrajz
796.83(439)(092)Erdei_Zs.
[AN 2543543]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2005.
Fegyváriné Verebély Judit
   Térfonás / Fegyváriné Verebély Judit, Czinkota Dániel. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 51, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-01-3 fűzött : 450,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746 *** 745.52
[AN 2543091]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2005.
Gerecs Zsuzsanna Brigitta
   Bőrékszerek / Gerecs Zsuzsanna Brigitta. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-03-X fűzött : 450,- Ft
iparművészet - bőrdíszmű - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.53 *** 739.2
[AN 2542754]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2005.
Moras, Ingrid
Nadel-Filzen (magyar)
   Nemezelés tűvel : kisállatok és divatos kiegészítők / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-197-7 fűzött : ár nélkül
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2543102]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2005.
Reimers, Kaija
Leuchten & Lichterketten mit window color (magyar)
   Lámpák és lámpafüzérek üvegmatricával / Kaija Reimers, Anne Hinrichsen ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-212-4 fűzött : ár nélkül
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2543101]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2005.
Rozvány György (1939-)
   Az átlövő Szakács János / Rozvány György. - Pécs : Szakács J., 2004. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-261-4 fűzött : ár nélkül
Szakács János (1934-)
Magyarország - sportoló - kézilabda - sportoktatás - pedagógus - 20. század - életrajz
796.322(439)(092)Szakács_J. *** 37(439)(092)Szakács_J. *** 372.879.6
[AN 2542204]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2005.
Szikszó Istvánné
   Papír-csodák : figurák méhsejt papírból / Szikszó Istvánné. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 49 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-87-8 fűzött : 450,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2542785]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2005.
Tóth Klára
   Don Quijote köpenyében : pályakép és dokumentumok B. Nagy Lászlóról / Tóth Klára. - Budapest : Novella, cop. 2004. - 195 p. : ill. ; 19 cm. - (Filmesek kiskönyvtára, ISSN 1786-4860)
ISBN 963-9442-30-5 fűzött : 1490,- Ft
Nagy László, B. (1927-1973)
Magyarország - filmművészet - kritikus - 20. század - életrajz
791.45.072(439)(092)Nagy_L.,_B.
[AN 2542810]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2601 /2005.
   25 éves a paksi Fiatal Alkotók Köre, 1979-2004 : Paksi Képtár, 2004 / [... szerk. Halász Károly és Romváry Ferenc ; [a képeket vál. Halász Károly] ; [tanulm. Halász Károly és Ritter János] ; [közread. a Paksi Képtár Egyesület]. - [Paks] : Paksi Képtár Egyes., 2004. - 111 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Borítócím: Paksi Képtár, 2004
Fűzött : ár nélkül
Fiatal Alkotók Köre (Paks)
Paks - képzőművészet - egyesület - ezredforduló
7(439-2Paks)"197/200" *** 061.28(439-2Paks)
[AN 2542674]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2005.
   "Áldassék érte ez a homok" : kortársak Tóth Istvánról / [szerk. Birck Edit]. - Cegléd : Tóth I., 2004. - 315 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Tóth István (1923-)
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - publicisztika
77.04(439)(092)Tóth_I.(0:82-92)
[AN 2542107]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2005.
Almási Tibor (1952-)
   Mattis Teutsch, a grafikus / Almási Tibor. - Győr : Régió Art, 2003. - 154 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 116-118. - Számozott példány: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-091-5 kötött : ár nélkül
Mattis Teutsch János (1884-1960)
Erdély - képzőművész - grafikus - határon túli magyarság - 20. század
73/76(498)(=945.11)(092)Mattis_Teutsch_J.
[AN 2543478]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2005.
   Balatonfüred emlékjelei : szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékfák, síremlékek / [főszerk. Bándi László] ; [írta Bándi László et al.]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2004. - 264, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 13.)
Bibliogr.: p. 247-248. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-86570-0-6 fűzött : ár nélkül
Balatonfüred - emlékmű
725.945(439-2Balatonfüred)
[AN 2542214]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2005.
Balla Demeter (1931-)
   Pictures of the Titanic through the lens of Demeter Balla : Canterbury Royal Museum and Art Galery ... Canterbury ..., 18 September - 23 October 2004 / [... text Károly Kincses] ; [publ. by Hungarian Cultural Centre... and the Hungarian Museum of Photography]. - [London] : HCC ; [Kecskemét] : Hung. Museum of Photography, 2004. - 47 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 963-8383-46-1 fűzött : ár nélkül
Balla Demeter (1931-)
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Balla_D. *** 061.4(410-2Canterbury)
[AN 2543103]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2005.
Bartha Sándor (1962-)
   Kijáratok / Bartha Sándor. - Budapest : M. Műhely, 2004. - [106] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 2.)
Az utószó angol nyelven is. - Számozott példány: 300
ISBN 963-7596-41-0 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - fényképész - fényképalbum
77.04(439)(092)Bartha_S.
[AN 2541900]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2005.
Benkő Imre (1943-)
   Utak : fotóesszé = Ways : photo essay / Benkő Imre ; [előszó Palotai János]. - Budapest : Benkő I., 2004. - 131 p. : ill. ; 30 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-460-390-4 fűzött : 4200,- Ft
helyismeret - életkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Benkő_I. *** 77.041.7 *** 908.100(084.12)
[AN 2543483]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2005.
Bicskey Zsolt (1942-)
Művek (vál.)
   Bicskey Zsolt. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bicskey_Zs.
[AN 2543152]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2005.
   Borsod-abaúj-zempléni népművészek = Folk artists of Borsod-Abaúj-Zemplén county = Vokskünstler vom Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén / [szerk. Kékedi László] ; [mtársak Schneider Imréné et al.]. - Budapest : NESZ, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mesterek, ISSN 1785-7899 ; 2.)
ISBN 963-86487-3-2 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - népművészet - ezredforduló
7.031.4(=945.11)(439.134)"199/200"
[AN 2541899]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2005.
Csete Ildikó (1940-)
   Vonzódás és választás : gyűjteményes katalógus, 1962-1992 / Csete Ildikó. - [Keszthely] : Csete I., 2004. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67-69.
ISBN 963-460-369-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - ezredforduló - életrajz
745.52(439)(092)Csete_I.
[AN 2542179]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2005.
Danto, Arthur C.
Playing with the edge (magyar)
   Borotvaélen : Robert Mapplethorpe fényképészeti vívmányai / Arthur C. Danto ; [ford. Varga Zsolt]. - Budapest : Enciklopédia, 2004. - 119 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Láthatár sorozat, ISSN 1589-1984)
ISBN 963-8477-80-6 kötött : 5400,- Ft
Mapplethorpe, Robert
Egyesült Államok - fényképész - nemi eltévelyedés - homoszexualitás - ezredforduló - akt
77.04(73)(092)Mapplethorpe,_R. *** 77.041.3 *** 613.881 *** 613.885
[AN 2542026]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2005.
Divald Kornél (1872-1931)
   Magyarország művészeti emlékei / a képanyagot összegyűjt. s a szövegrészt írta Divald Kornél ; [közread. a Barnaföldi Gábor Archívum]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, 2004. - 255 p. : ill. ; 27 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Királyi M. Egy. Ny., 1927. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86326-9-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - műemlék
7.025.3(439)
[AN 2542665]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2005.
Dürer, Albrecht
Aquarelle und Zeichnugen (magyar)
   Albrecht Dürer akvarelljei és rajzai / John Berger esszéjével ; [... ford. Falvay Dóra]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2005]. - 95 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-4062-9
Németország - festőművész - 15. század - 16. század
75(430)(092)Dürer,_A. *** 741(430)(092)Dürer,_A.
[AN 2543575]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2005.
   Az Esztergomi Vármúzeum Kőtárának katalógusa / [szerk. Buzás Gergely, Tolnai Gergely] ; [szerzők Bozóki Lajos et al.]. - Esztergom : [MNM], 2004. - 227 p., XII t. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Az Esztergomi Vármúzeum füzetei, ISSN 1587-7469 ; 2.)
Bibliogr.: p. 215-227.
ISBN 963-9046-97-3 fűzött : ár nélkül
Esztergomi Vármúzeum. Kőtár
Esztergom - régészet - vár - épületmaradvány - múzeum - középkor - múzeumi katalógus
728.81(439-2Esztergom) *** 904(439-2Esztergom) *** 069(439-2Esztergom)(083.8)
[AN 2543141]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2005.
Fairweather, Catherine
La dolce vita (magyar)
   La dolce vita : édes otthon olasz módra / Catherine Fairweather ; fényképezte Mark Luscombe-Whyte. - Budapest : Geopen, 2004. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bíró Katalin, T.
ISBN 963-9574-11-2 kötött : 6990,- Ft
Olaszország - lakásművészet - belsőépítészet - lakberendezés
747(45) *** 643/645
[AN 2542002]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2005.
Gellér Katalin (1946-)
   A magyar szecesszió / Gellér Katalin. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 155-156. és a jegyzetekben
ISBN 963-13-5360-5 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - művészettörténet - szecesszió - századforduló
7.035.93(439) *** 7(439)"189/191"
[AN 2543787]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2005.
Gombos Ferenc (1950-)
   Open : [Budapest, 2004. május 1.] / Gombos Ferenc. - Budapest : B Tónus Bt., cop. 2004. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-214-925-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Gombos_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2542037]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2005.
Herendi Péter (1953-)
   Négyanegyediken / Herendi Péter. - Budapest : M. Műhely, 2004. - [106] p. : ill. ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 3.)
Az utószó angol nyelven is. - Számozott példány: 300
ISBN 963-7596-42-9 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - fényképész - fényképalbum
77.04(439)(092)Herendi_P.
[AN 2541902]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2005.
   A Herman Ottó Múzeum Képtára = The Gallery of the Herman Ottó Museum / [szerk. Pirint Andrea] ; [... ford. Bárczy Klára, Békési Gábor, Jan Post]. - Miskolc : HOM, 2004. - 208 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9271-34-9 fűzött : ár nélkül
Herman Ottó Múzeum (Miskolc). Képzőművészeti Gyűjtemény
Miskolc - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(439) *** 069(439-2Miskolc)(036)
[AN 2542808]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2005.
Jónák Tamás (1947-)
Művek (vál.)
   Jónák Tamás / [ford. Till Attila, Kuszing Gábor] ; [fotó Tahon Gyula, Szelényi László]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2004. - 66 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar, német és angol nyelven. - Példányszám: 500
ISBN 963-460-418-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Jónák_T.
[AN 2541932]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2005.
Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975)
   A zalaegerszegi Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjtemény katalógusa = Catalogue of collection of Zsigmond Kisfaludi Strobl in Zalaegerszeg / [a katalógust szerk. és a bev. tanulmányt írta Kostyál László] ; [a fényképeket kész. Mészáros T. László]. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., 2004. - 100 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 963-7205-40-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - múzeumi katalógus
73(439)(092)Kisfaludi_Strobl_Zs. *** 069(439-2Zalaegerszeg)(036)
[AN 2543109]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2005.
   Kunszentmárton építészeti értékei az ezredfordulón / [szerk. Kovács Tibor] ; [a fotókat kész. Tigyi János] ; [kiad. a] Szilárdfy Jakab Városvédő és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. - Kunszentmárton : Szilárdfy J. Városvédő és Hagyományőrző Közhasznú Egyes., 2004. - 55 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-217-494-1 kötött : ár nélkül
Kunszentmárton - építészet - helyismeret - fényképalbum
72(439-2Kunszentmárton)(084.12) *** 908.439-2Kunszentmárton(084.12)
[AN 2542066]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2005.
Kürti Katalin, Sz (1940-)
   Munkácsy Mihály élete és kultusza = La vie et le culte de Mihály Munkácsy = The life and cult of Mihály Munkácsy / Sz. Kürti Katalin ; [kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 25-26. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-7219-54-4 fűzött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2543111]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2005.
Loránd Klára
   Bozsó Gyűjtemény / Loránd Klára, Walter Péter. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt., 2004. - 42, [3] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-214-708-1 kötött : ár nélkül
Bozsó János (1922-1998)
Bozsó Gyűjtemény (Kecskemét)
Magyarország - festőművész - képzőművészet - műgyűjtés - 20. század - magángyűjtemény
73/76(100) *** 7.074(439)(092)Bozsó_J. *** 75(439)(092)Bozsó_J. *** 069.017(439-2Kecskemét)Bozsó-gyűjtemény
[AN 2543037]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2005.
Lossonczy Tamás (1904-)
Művek (vál.)
   Lossonczy Tamás születésének 100. évfordulója alkalmából / [... szerk. Pataki Gábor és Pál Éda] ; [közread. az Ernst Múzeum]. - Budapest : Ernst Múz., 2004. - 271 p. : ill., színes ; 34 cm
Kész. a Lossonczy Tamás grafikái 1945-50 c., 2004. dec. 1 - 2005. jan. 2. között rendezett kiállítás alkalmából. - A vízió állandóan változik = The vision is always changing (borító- és gerinccím). - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7032-09-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Lossonczy_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2542985]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2005.
Mezősiné Kozák Éva
   Királyi vár és monostor : Tata és Vértesszentkereszt a középkorban / [... írta Mezősiné Kozák Éva, Szatmári Sarolta] ; [a kiállítást rend. Kerti Károly, Petényi Sándor]. - Tata : [KDM], 2004. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Kiállításvezető a tatai Kuny Domokos Múzeum állandó kiállításához, ISSN 1586-4871 ; 4.)
Bibliogr.: p. [17].
ISBN 963-7110-39-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Tata - vár - kerámiaművészet - múzeumi katalógus
728.81(439-2Tata) *** 738.81(439) *** 069(439-2Tata)(036)
[AN 2543607]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2005.
Országos Tervező Grafikai Biennále (14.) (2004) (Békéscsaba)
   XIV. Országos Tervező Grafikai Biennále : [Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, 2004. szeptember 25 - november 7.] / [a kiállítást rend. Szepes Hédi] ; [... szerk. Gyarmati Gabriella] ; [... rend. szervei Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tervezőgrafikai Szakosztálya, Munkácsy Mihály Múzeum]. - [Budapest] : M. Képzőműv. és Iparműv. Szövets., [2004]. - [97] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-7219-52-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
766(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)"2004"
[AN 2542437]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2005.
Pólya Zoltán (1953-)
   Kép[szó]tár : Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára felhasználásával / Pólya Zoltán. - Budapest : Folpress, [2005]. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86661-2-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - magyar nyelv - 20. század - 21. század - értelmező szótár
77.04(439)(092)Pólya_Z. *** 809.451.1-321.1
[AN 2543524]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2005.
Preisich Gábor (1909-1998)
   Budapest városépítésének története : Buda visszavételétől a II. világháború végéig / Preisich Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 379 p. : ill., részben színes ; 23x25 cm
Bibliogr.: p. 362-376.
ISBN 963-9535-05-2 kötött : 9800,- Ft
Budapest - településtervezés - történeti feldolgozás
711.4(439-2Bp.)"16/19" *** 72(439-2Bp.)"16/19"
[AN 2542122]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2005.
   Sogni dipinti : favola, visione e sogno nell'arte ungherese, 1890-1920 : Roma, Accademia d'Ungheria, 2005. gennaio 18 - febbraio 18. / [cura del catalogo Katalin Keserű]. - Budapest : [Ernst Múz.], 2004. - 33, [26] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. az Ernst Múzeum. - Bibliogr.: p. 29-30. - Példányszám: 500
ISBN 963-7032-10-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - grafika - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)"189/191" *** 76(439)"189/191" *** 061.4(45-2Róma)
[AN 2542983]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2005.
Spencer-Churchill, Henrietta
Classic interior design (magyar)
   Belső terek művészete / Henrietta Spencer-Churchill ; [ford. Kézdy Beatrix]. - Budapest : Geopen, 2004. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9574-13-9 kötött : 6990,- Ft
lakberendezés - lakásművészet - belsőépítészet
747(100)(091) *** 643/645
[AN 2542000]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2005.
Szegő Dóra
   Zsinagógák / Szegő Dóra, Szegő György. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2004. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 963-9170-83-6 fűzött : 400,- Ft
Budapest - zsinagóga
726.3(439-2Bp.)
[AN 2543536]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2005.
Szerényi Attila
   Épületek fenntartási, karbantartási és felújítási munkái, műemlékvédelem / Szerényi Attila, Szerényi István, Bársony István ; [a rajzokat, grafikákat kész. Bársony István]. - Pécs : Szega Books, 2004. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86470-4-3 fűzött : ár nélkül
műemlékvédelem - épület-karbantartás
72.025.3/.4 *** 69.059
[AN 2542015]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2005.
Takács Erika
   Az emberiség öröksége / Jonathan Bale. - Budapest : Titán Computer, 2004. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86687-3-3 kötött : ár nélkül
építészet - helyismeret
72(100) *** 908.100
[AN 2542989]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2005.
   Vajda Júlia / szerk. Kozák Gyula, Soóky Andrea. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 286 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 963-506-576-0 fűzött : 5000,- Ft
Vajda Júlia (1913-1982)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Vajda_J.
[AN 2542455]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2005.
   Wired banks : oevers in verbinding : folyóparti kapcsolatok : ... Las Palmas ... Rotterdam / [szervezés Beaty Czető, Szombathy Bálint, Rob Geenen] ; [katalógusszöveg Cornelis Pons]. - Budapest : M. Műhely, 2004. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
A 2004. szept. 17 - okt. 9. között tartott kiállítás katalógusa. - Holland és magyar nyelven
ISBN 963-7596-40-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Hollandia - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(492)"199/200" *** 73/76(439)"199/200" *** 061.4(492-2Rotterdam)
[AN 2541975]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2637 /2005.
Dibusz László
   A játékhegedűtől az országos karnagyi pálcáig : Horváth Ernő varázslatos élete / Dibusz László. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2005]. - 72, [13] p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 11.)
Borítócím: Horváth Ernő varázslatos élete. - Pédányszám: 400
ISBN 963-214-244-6 fűzött : ár nélkül
Horváth Ernő (1940-2002)
Balatonfüred - Magyarország - karmester - zenei élet - helyismeret - 20. század - életrajz
784.087.68.071.2(439)(092)Horváth_E. *** 908.439-2Balatonfüred *** 78.05(439-2Balatonfüred)"196/200"
[AN 2543583]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2005.
Horváth Ágnes, I.
   Házy Erzsébet / I. Horváth Ágnes. - Budapest : Accordia, cop. 2004. - 65, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9502-78-2 fűzött : ár nélkül
Házy Erzsébet (1929-1982)
Magyarország - operaénekes - 20. század - memoár
784.071.2(439)(092)HázyE.(0:82-94)
[AN 2544045]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2005.
Szokolay Sándor (1931-)
   Credo ergo sum : Szokolay Sándorral beszélget Halász Zsuzsa. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 105 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 8.)
ISBN 963-9568-55-4 fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-9568-47-3)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - interjú
78.071.1(439)(092)Szokolay_S.(047.53)
[AN 2541897]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2640 /2005.
Beke József (1934-)
   Zrínyi-szótár : Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete / szerk. Beke József. - Budapest : Argumentum, 2004. - 948 p. ; 25 cm. - (Zrínyi-könyvtár, ISSN 0236-9362 ; 5.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-446-270-7 kötött : 5500,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - magyar nyelv - író - politikus - hadvezér - 17. század - szókincs - értelmező szótár
809.451.1-3 *** 894.511(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_M. *** 943.9(092)Zrínyi_M.
[AN 2541922]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2005.
Bellers, Robin
   News-speak : közép- és felsőfokú szaknyelvi vizsgaelőkészítő / Robin Bellers, Gönczy Barnabás. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Aula, 2004, cop. 2002. - 126 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-48-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(075.8)=945.11 *** 35 *** 33
[AN 2549952]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2005.
Erdélyi Erzsébet (1950-)
   Kecskeméti utcanevek története / Erdélyi Erzsébet. - Kecskemét : Kecskemét Monográfia Szerk., 2004. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (Kecskeméti füzetek, ISSN 0865-7068 ; 14.)
Bibliogr.: p. 202-206.
ISBN 963-216-662-0 fűzött : ár nélkül
Kecskemét - helyismeret - utcanév
809.451.1-311.154(439-2Kecskemét) *** 908.439-2Kecskemét
[AN 2542818]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2005.
   Glossar: Fachwörter zum Umwetlschutz[!Umweltschutz] / Karamánné Kis Judith [et al.] ; [szerk. Jenei Mária]. - Szeged : JATEPress, 2004. - 36 p. ; 24 cm
ISBN 963-482-699-7 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - német nyelv - magyar nyelv - szaknyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 504.06
[AN 2542022]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2005.
   Helyesírási szabályzat és szótár : a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szabályzatának érvényben lévő 11. kiadása alapján / [szerk. Nagy Emília, Szabó Zsolt] ; [a szabályzat új példaanyagát összeáll. Minya Károly] ; [... közrem. Cziffra Istvánné, Török Irén]. - Kisújszállás : Újhold, 2004. - 592 p. ; 21 cm
ISBN 963-9551-12-0 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2542457]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2005.
   A lexikográfia Magyarországon / szerk. Fóris Ágota, Pálfy Miklós. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 194, [2] p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 35.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-14-8 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - lexikográfia
801.3(439) *** 809.451.1-3
[AN 2543134]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2005.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
B. : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7874-3)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-8024-1)
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2544047]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2005.
Medvegyné Skorka Anna
   Halászati és haltenyésztési szótár : angol - magyar, magyar - angol = Dictionary of fishery and fish culture : English - Hungarian, Hungarian - English / szerk. Medvegyné Skorka Anna ; a szerk. mtársa Szitó János ; [megj. a Halászati és Öntözési Kutatóintézet ... gondozásában]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 240 p. ; 19 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-286-056-X kötött : ár nélkül
halászat - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 639.2 *** 639.3
[AN 2542787]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2005.
   "...még onnét is eljutni túlra..." : nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére / szerk. Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga. - Budapest : Tinta, 2004. - 499 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 33.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Horváth Katalin műveinek bibliográfiája: p. 14-18.
ISBN 963-7094-03-2 fűzött : 3570,- Ft
nyelvészet - irodalomtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
80 *** 82.01 *** 012Horváth_K.
[AN 2543096]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2005.
Pesti János (1938-)
   Pécs földrajzi neveinek eredete / Pesti János ; [kiad. a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány]. - Pécs : Pécsi Szemle Várostört. Alapítvány, 2004. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-95. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
Pécs - földrajzi név - nyelvtörténet
809.451.1-311(439-2Pécs)
[AN 2542034]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2005.
Szili Katalin
   Tetté vált szavak : a beszédaktusok elmélete és gyakorlata / Szili Katalin. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 192, [4] p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 34.)
Bibliogr.: p. 175-186.
ISBN 963-7094-12-1 fűzött : 1890,- Ft
magyar nyelvészet - nyelvfilozófia - beszéd
809.451.1-56 *** 800.1
[AN 2543131]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2005.
   Variabilitás és nyelvhasználat / szerk. Gecső Tamás. - Budapest : Tinta, 2004. - 293 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 34.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-05-9 fűzött : 2380,- Ft
nyelvészet - nyelvhelyesség - magyar nyelv - konferenciakiadvány
809.451.1-06 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2543129]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2652 /2005.
Arany Zsuzsanna
   Ördögtrillák : Gonosz és Erotika az irodalomban / Arany Zsuzsanna. - Veszprém : [Művészetek Háza], 2004. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9105-49-X fűzött : 1500,- Ft
világirodalom története - gonosz szellem - erotika
82(091) *** 392.6 *** 398.4
[AN 2543119]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2005.
Balassa Péter (1947-2003)
   Végtelen beszélgetés : interjúk / [az interjúkat Balassa Péterrel Bagossy László et al. kész.]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 591 p. : ill. ; 20 cm. - (Balassa Péter művei ; 2.)
ISBN 963-9578-04-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - interjú
82.01(439)(092)Balassa_P.(047.53)
[AN 2541921]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2005.
Bényei Tamás (1966-)
   Az ártatlan ország : az angol regény 1945 után / Bényei Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 539 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 497-524.
ISBN 963-472-760-3 fűzött : 1800,- Ft
angol irodalom története - 20. század - prózaepika
820(091)-31"194/197"
[AN 2543838]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2005.
Dávidházi Péter (1948-)
   Egy nemzeti tudomány születése : Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet / Dávidházi Péter. - Budapest : Akad. K. : Universitas, 2004. - 1028 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudomány és kritika, ISSN 0139-178X)
Bibliogr.: p. 963-1001.
ISBN 963-9104-89-2 kötött : 2940,- Ft
Toldy Ferenc (1805-1875)
Magyarország - irodalomtörténész - 19. század - életrajz
82.01(439)(092)Toldy_F.
[AN 2542770]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2005.
Kelemen Zoltán
   Mitikus átváltozások : multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban / Kelemen Zoltán. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 233, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: a jegyzetekben
ISBN 963-7138-07-2 kötött : 2000,- Ft
Közép-Európa - európai irodalom története - 18. század - 19. század - 20. század
82(4-11)(091)"17/19"
[AN 2542823]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2005.
   Paul de Man "retorikája" / szerk. Füzi Izabella, Odorics Ferenc ; [... ford. Ármeán Otília]. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2004. - 189 p. ; 20 cm. - (Retorikai füzetek, ISSN 1785-4156 ; 2.). (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 31.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-48-5 fűzött : 1590,- Ft
De Man, Paul
Egyesült Államok - irodalomelmélet - filozófus
82.01(73)(092)DeMan,_Paul *** 82.07 *** 1(73)(092)DeMan,_P.
[AN 2542256]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2005.
Szilágyi Ildikó
   Les tendances évolutives de la versification française à la fin du XIXe siècle : la problématique du vers libre / Ildikó Szilágyi. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 257 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series linguistica, ISSN 1588-6492 ; 9.)
Bibliogr.: p. 205-216. - Példányszám: 250
ISBN 963-472-870-7 fűzött : ár nélkül
francia irodalom története - irodalomelmélet - költészet - disszertáció - 19. század
840(091)-14 *** 82.01-1
[AN 2542062]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2659 /2005.
Dávidházi Péter (1948-)
   "Vénusnak szép játéka" : erotika a magyar irodalomban : [kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2004. február 19 - augusztus 31.] / [... szövegét írta Dávidházi Péter és Ratzky Rita]. - Budapest : PIM, 2004. - 32 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9401-15-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - erotikus irodalom - képzőművészet - 19. század - 20. század - akt - kiállítási katalógus
894.511(091)-993 *** 73/76(439)"18/19" *** 73/76.041.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2542210]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2005.
   Az elfeledett Fekete István : tanulmányok egy ismerős íróról 3. / szerk. Sánta Gábor ; [... szerzői Bába Nándor et al.]. - Szeged : Lazi, 2004. - 241, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9416-78-9 kötött : 2200,- Ft
Fekete István (1900-1970)
magyar irodalom története - író - 20. század - műelemzés - életrajz
894.511(092)Fekete_I.
[AN 2542837]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2005.
Mester Béla (1962-)
   Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában / Mester Béla. - Budapest : Kijárat, 2004. - 284 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 4.)
Szilágyi István (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 204-272.
ISBN 963-9529-26-5 fűzött : 2000,- Ft
Szilágyi István (1938-)
Erdély - író - határon túli magyarság - műelemzés
894.511(498)(092)Szilágyi_I.
[AN 2542855]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2005.
Schöpflin Aladár (1872-1950)
Művek (vál.)
   Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Balogh Tamás]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 478, [2] p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9498-38-6 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - kritikus - irodalomtörténész - levelezés - 20. század
894.511(092)Schöpflin_A.(044) *** 82.01(439)(092)Schöpflin_A.
[AN 2542858]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2005.
Simon László, L. (1972-)
   Hidak a Dunán : esszék, tanulmányok / L. Simon László. - Budapest : Ráció, 2005. - 213 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-86525-7-8 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művészet - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"200" *** 7(439)"200"
[AN 2541961]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2005.
Toldi Éva
   A szegénység, a szelídség és a szolgálat lírikusa : Váci Mihály biblikus költészete / Toldi Éva. - Budapest : Szerző, 2004. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-344-0 fűzött : 1000,- Ft
Váci Mihály (1924-1970)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - vers - életrajz
894.511(092)Váci_M. *** 894.511-14
[AN 2542130]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2665 /2005.
Anderson, Caroline
That forever feeling (magyar)
   Már a hangod is.. / Caroline Anderson ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 267.)
ISBN 963-537-339-2 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2542626]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2005.
Andruhovič, Ûríj
   Shevchenko is OK : esszék Ukrajnáról / Jurij Andruhovics ; [vál., ford. és a jegyzeteketet összeáll. Körner Gábor] ; [a Carpathologia cosmophilica c. esszét Mihályi Zsuzsa ford.]. - Budapest : Ráció, 2004. - 172 p. ; 17 cm
ISBN 963-86525-5-1 fűzött : 1850,- Ft
ukrán irodalom - esszé
883-4=945.11
[AN 2541958]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2005.
Baricco, Alessandro
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-821-2 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2547042]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   A juhász és a sárkány / meséli Benedek Elek. - Üllő : Regun, [2004]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86509-1-5 fűzött : ár nélkül
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2543069]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   A szép Katarina / meséli Benedek Elek. - Üllő : Regun Press, [2004]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86509-2-3 fűzött : ár nélkül
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2543439]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2005.
   A boldog élet titka : töredékek az emberi boldogságról / [vál. és ford. György Edit]. - 7. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 95 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 2.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-54-4)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2544467]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2005.
Brezina, Thomas
Hexen auf der Schulbank (magyar)
   Boszik az iskolapadban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-223-4 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2549897]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2005.
Brezina, Thomas
Mehr Pep für Mam! (magyar)
   Legyen anyu a legmenőbb! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 4. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-169-6 * kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-169-9)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2544117]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2005.
Burnett, Frances Hodgson
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances H. Burnett ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 223 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-13-5 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2544515]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2005.
Cortázar, Julio
Ritos (magyar)
   Rítusok / Julio Cortázar ; [ford. Benczik Vilmos et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 337, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 963-7343-11-3 fűzött : 2500,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 2542207]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2005.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Vári Erzsébet]. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 605, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-360-7 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2542038]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2005.
Esterl, Arnica
Das tapfere Schneiderlein (magyar)
   A vitéz szabólegény / elmeséli Arnica Esterl ; Olga Dugina és Andrej Dugin rajz. ; [ford. Lőrincz Sándor]. - Pécs : Opus, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. Bechstein, Ludwig meséje nyomán
ISBN 963-86473-7-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86473-7-4)
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2541940]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2005.
Fahy, Thomas
Night visions (magyar)
   Álmatlanság / Thomas Fahy ; [ford. Sebestyén Gábor]. - [Pécs] : Opus, [2004]. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-08-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2542697]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2005.
Fielding, Liz
The ordinary princess (magyar)
   Nem nagy cikk? / Liz Fielding ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 324.)
ISBN 963-537-363-5 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2542605]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2005.
Finder, Joseph
The Moscow club (magyar)
   Zártkörű klub / Joseph Finder ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2004]. - 436 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-17-8 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2542033]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2005.
Frazier, Charles
Cold mountain (magyar)
   Hideghegy / Charles Frazier ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1999. - 425 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2147-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2546964]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2005.
Gemmell, David
White wolf (magyar)
   Fehér farkas / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 469 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7041-32-X fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2541600]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2005.
Greenwood, Ed
Elminster's daughter (magyar)
   Elminster lánya / Ed Greenwood ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 372 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-26-5 fűzött : 1890,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2541601]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2005.
György Edit
   Csönd és hang : a bölcsesség könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 101 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 6.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-63-3)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2544441]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2005.
Hesse, Hermann
Die Morgenlandfahrt (magyar)
   A napkeleti utazás ; Sváb életrajz / Hermann Hesse ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 166 p. ; 20 cm
Egys. cím: Die Morgenlandfahrt ; Der vierte Lebenslauf Josef Knechts
ISBN 963-9303-96-8 kötött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-930-375-5)
német irodalom - elbeszélés - memoár
830-32=945.11 *** 830-94=945.11
[AN 2542126]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2005.
   Ismeretlen szerző silhouette-rajzainak átformálásával illusztrált Csipkerózsa. - Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2004]. - 94 p. : ill. ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Kész. az Altay Margit által fordított és szerkesztett kiad. alapján. - Gerinccím: Csipkerózsa
ISBN 963-86618-3-6 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - rajzművészet - mese
820-34=945.11 *** 741.7
[AN 2543765]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2005.
Kundera, Milan
Nesmrtelnost (magyar)
   Halhatatlanság / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1995. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7722-3 kötött : 2000,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2546750]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2005.
Kundera, Milan
Valčík na rozloučenou (magyar)
   Búcsúkeringő / Milan Kundera ; [ford. Bába Iván]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1990. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7721-5 kötött : 1800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2545194]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2005.
Lindgren, Astrid
Nya hyss av Emil i Lönnenberga (magyar)
   Juharfalvi Emil újabb csínyei / Astrid Lindgren ; ill. Björn Berg ; ford. Tótfalusi István. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-628-127-0 kötött : 1199,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2548451]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2005.
Milne, Alan Alexander
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; ford. és átd. Karinthy Frigyes ; [E. H. Shepard rajz.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 963-11-7981-8 kötött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2546652]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2005.
Moncada, Jesús
Camí de sirga (magyar)
   A folyók városa / Jesús Moncada ; ... ford. Nemes Krisztina. - Budapest : Íbisz, 2004. - 267 p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 7.)
ISBN 963-9294-24-1 fűzött : ár nélkül
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 2542193]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2005.
Montaigne, Michel de
Essais (magyar) (vál.)
   Kísérlet annak bizonyítására, hogy a bölcselkedés nem más, mint a meghalás tudománya. - Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Szerző Michel de Montaigne. - Ford. Lehel István. - Fotók Faragó István. - Gerinccím: A meghalás tudománya
ISBN 963-86618-1-X fűzött : 600,- Ft
francia irodalom - halál - esszé
840-4=945.11 *** 128(0:82-4)
[AN 2543775]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2005.
Moravia, Alberto
L'attenzione (magyar)
   A figyelem / Alberto Moravia ; [ford. Zsámboki Zoltán]. - Budapest : Európa, 2005. - 414 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7725-8 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2546741]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2005.
Moravia, Alberto
L'uomo che guarda (magyar)
   A leselkedő / Alberto Moravia ; [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1988. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7726-6 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2546748]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2005.
Plath, Sylvia
The journals of Sylvia Plath (magyar)
   Naplók, 1950-1962 / Sylvia Plath ; ... Karen V. Kukil szerkesztésében ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Carthapilus, 2004. - IX, 677 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9303-90-9 kötött : 5980,- Ft
Plath, Sylvia
amerikai angol irodalom - napló
820-94(73)=945.11
[AN 2541998]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2005.
Roberts, Nora
Hidden star (magyar)
   Rejtőzködő csillag / Nora Roberts ; [ford. Kánya Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 288 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-406-2 * fűzött : 995,- Ft (hibás ISBN 963-537-462-2)
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2542069]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2005.
Rolofson, Kristine
A man for Maggie Moore (magyar)
   Műsoron kívül / Kristine Rolofson ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 182.)
ISBN 963-537-203-5 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 155 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2542771]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2005.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Chamber of Secrets (magyar)
   Harry Potter és a Titkok Kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 963-9563-44-7 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2544166]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2005.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Goblet of Fire (magyar)
   Harry Potter és a Tűz Serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 963-9563-46-3 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2548526]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2005.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 963-9563-45-5 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2544165]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2005.
Salten, Felix
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; Fenyő László fordítása ; [... az ill. Szecskó Péter munkái]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7978-8 kötött : 1390,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2546506]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2005.
Salvatore, R. A.
Exile (magyar)
   Száműzött : [Sötételf-trilógia 2. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 342 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-23-0 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2542969]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2005.
Salvatore, R. A.
Homeland (magyar)
   Otthon : [Sötételf-trilógia 1. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 366 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-22-2 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2542955]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2005.
Salvatore, R. A.
Sojourn (magyar)
   Menedék : [Sötételf-trilógia 3. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 345 p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-24-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2543009]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2005.
Sand, George
La comtesse de Rudolstadt (magyar)
   Rudolstadt grófné / George Sand ; [ford. Szávai Nándor]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 733 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-32-0 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2543562]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2005.
Sanders, Andrew
My husband, Bar Kokhba (magyar)
   Férjem, Bár Kochbá : zsidó és római levelek a II. századból / Andrew Sanders ; [... ford. Judith Sanders]. - Budapest : PolgArt, 2004. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-73-8 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2541978]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2005.
Schröder, Patricia
Chaos um Antonia (magyar)
   Antónia és az őskáosz / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 151 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 2.)
ISBN 963-628-166-1 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2544144]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2005.
Sewell, Anna
Black Beauty (magyar)
   Fekete Szépség / Anna Sewell ; [ford. Törék Margit]. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 170 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963- 9488-43-7 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2542368]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2005.
Shalvis, Jill
Luke (magyar)
   Szombat, szex, szerelem / Jill Shalvis ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 266.)
ISBN 963-537-338-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2542622]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2005.
Spencer, Catherine
The Doctor's secret child (magyar)
   Kiengesztelődés / Catherine Spencer ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 323.)
ISBN 963-537-362-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2542615]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2005.
Spyri, Johanna
Heidi (magyar)
   Heidi / Johanna Spyri ; [ford. és átd. Fazekas László]. - 2. kiad. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 213 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-27-5 fűzött : ár nélkül
svájci irodalom - német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 2544518]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2005.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7984-2 kötött : 1790,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2549728]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2005.
Tasso, Torquato
Il Malpiglio overo De la corte (magyar, olasz)
   Malpiglio, avagy Az udvarról ; Beltramo, avagy Az udvariasságról / Torquato Tasso ; ford. Vígh Éva. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 68 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 65.)
Egys. cím: Il Malpiglio overo De la corte ; Il Beltramo overo De la cortesia. - Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-95-4 fűzött : ár nélkül
olasz irodalom - dialógus - író - 16. század - kétnyelvű dokumentum
850-83.02=945.11 *** 850(092)Tasso,_T.
[AN 2542905]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2005.
   Az út bölcsessége : az élet és az erény könyve / [vál. és ford. György Edit]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 4.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-64-1)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2544458]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2005.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Mosolygó történelem / Tatiosz. - 4. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 111 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 7.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-75-7)
világirodalom - anekdota
82-36=945.11
[AN 2544438]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2005.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Ördögi gondolatok, emberi bölcsességek / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 99 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 5.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-73-0)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2544455]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2005.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 93 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 3.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-74-9)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2544465]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2005.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Zsenik könyve : a lángész bölcsessége : zsenik kislexikona A-tól Z-ig / [ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - 3. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 97 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 7.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-82-X)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2544434]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2005.
Valle-Inclán, Ramón del
Tirano Banderas (magyar)
   Zsarnok Banderas / Ramón Maria del Valle-Inclán ; ... ford. Szabadi Tibor. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk., 2005. - 198 p. ; 18 cm
ISBN 963-217-685-5 fűzött : ár nélkül
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2543576]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2005.
Vargas Llosa, Mario
La casa verde (magyar)
   A Zöld Palota / Mario Vargas Llosa ; [ford. Benczik Vilmos]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1974. - 548 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7704-5 kötött : 2500,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2546518]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2005.
Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra / [szerk., bev. Raphaële Vidaling] ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Korona, cop. 2004. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Vatsyayana
ISBN 963-9376-91-4 fűzött : ár nélkül
szanszkrit irodalom - nemi élet - nemi felvilágosítás
891.2-96=945.11 *** 392.6 *** 613.88
[AN 2543505]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2005.
Wangerin, Walter
The book of God (magyar)
   Könyv Istenről : a Biblia regénye / Walter Wangerin ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 715 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincsestár, ISSN 1585-3934)
ISBN 963-9488-28-3 kötött : ár nélkül
ISBN 963-9488-29-1 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2544521]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2005.
Wildner Ödön (1874-1944)
   Léleküdítő azaz Szellemi kincsestár : gondolatok és elmés idézetek gyűjteménye / szerk. Wildner Ödön. - Utánny. - [Budapest] : Háttér, cop. 2004. - [184] p. ; 23 cm
Az 1926-ban Budapesten, az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-9365-30-0 v. : 1900,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2544025]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2005.
Williams, John Tyerman
Pooh and the philosophers (magyar)
   Micimackó és a filozófusok / John Tyerman Williams ; [ford. Kovács Petra] ; [ill. E. H. Shepard]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2004. - 175, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-497-042-7 kötött : ár nélkül
angol irodalom - filozófiatörténet - szatíra
820-7=945.11 *** 1(100)(091)(0:82-7)
[AN 2542767]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2005.
Woolf, Virginia
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1971. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7717-7 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2543839]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2725 /2005.
Ablonczy Ágnes (1947-)
   Angyalok ugrókötele / Ablonczy Ágnes. - [Budapest] : Open Art, 2004. - 61, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-86638-7-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542514]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2005.
Alexa Károly (1945-)
   Quodlibet / Alexa Károly. - Budapest : Kortárs, 2004. - 495 p. ; 24 cm
ISBN 963-9593-09-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kritika
894.511-95
[AN 2543529]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2005.
Baldavári László
   Ébren is álmodunk : versek / Baldavári László. - Cegléd : Baldavári L., 2004. - 107, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-460-304-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542084]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2005.
Balla D. Károly (1957-)
   Peresztrojkácska [elektronikus dok.] : válogatott publicisztikai írások, 1985-1990 / Balla D. Károly. - Szöveg (728 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005. - (Az Ung Ungvárnál...)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-46-4
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92(477.87)(086.86)
[AN 2548379]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2005.
Bánosi György (1953-)
   Egy kaland rögzítése : [versek] / Bánosi György. - Budapest : Coldwell Kv., 2004. - 96 p. ; 18 cm
ISBN 963-86506-2-1 fűzött : 897,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542745]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2005.
Bencs János
   A Seuso-kincs rejtélye / Bencs János. - Budapest : Coldwell Kv., 2004. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 963-86506-5-6 kötött : 2380,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542645]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2005.
Csépes Árpád
   Apa, mesélj nekem! : altató mesék / Csépes Árpád, Csépes Tímea ; Grosschmid Erik rajz. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9354-38-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2542072]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2005.
Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988)
   Nem én muzsikálok : Csomasz Tóth Kálmán válogatott versei / [... vál. Papp Árpád és Zákányi Bálint]. - Pápa : PRTA, 2004. - 76 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 13.)
ISBN 963-86458-9-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2542507]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2005.
Déri Balázs (1954-)
   Kézírás / Déri Balázs. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-301-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541955]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2005.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Boborján / Dolák-Saly Róbert, Szászi Móni. - 2. kiad. - Budapest : Európa, 2005. - 228, [7] p. : ill., főként színes, részben kotta ; 25 cm
ISBN 963-07-7805-X kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2549715]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2005.
Dorth, Diana
   Lopott boldogság : regény / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-74-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2542688]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2005.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Út a Kálváriára / Dsida Jenő ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9416-95-9 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-141
[AN 2542822]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 11. utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 2001. - 711 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2420-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2547260]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2005.
Fábián Gyula (1884-1955)
   Sajkások hadnagya : történelmi regény az ifjúság számára / Fábián Gyula ; Györgyfi György rajz. - Budapest : Ecclesia, 2004. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 963-363-275-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 2542814]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2005.
   A fehér tükrei : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 249, [5] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-85-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542699]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-7975-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2545639]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 289 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-7977-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2545621]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-7983-4 kötött : 1080,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2548606]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2005.
Füle Lajos (1925-)
   Ünnepeink versekben / Füle Lajos. - Budapest : Keresztút K., [2004]. - 187, [10] p. ; 20 cm
ISBN 963-216-980-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - ünnep - vers
894.511-14 *** 398.332(0:82-14) *** 244(0:82-14)
[AN 2542388]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2005.
Gállos Ferenc (1914-1958)
   Csoportkép apróddal / Gállos Ferenc. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2004. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-29-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542047]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2005.
   A gondolat csillámai : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 196, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-91-X fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542700]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2005.
Hamed, Anwar
   A fájdalom kövei / Anwar Hamed. - Budapest : [Serdián], 2004. - 123 p. ; 20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2004/2.)
ISBN 963-9431-35-4 fűzött : 1050,- Ft : 4 ?
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2542866]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2005.
   Havak tükrei : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 186, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-93-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542704]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2005.
   A hóreménység foka : versek és prózai írások / [írták Balatoni Attila et al.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 186, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-92-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542706]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2005.
Horgas Béla (1937-)
   Az én orbis pictusom / Horgas Béla ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2004. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-28-6 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542687]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2005.
   Az idő fénykörei : versek és prózai írások / [írták Benedek Katalin et al.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 216, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-84-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542705]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2005.
Kabdebó Sándor (1934-)
   Menekülésünk története / Kabdebó Sándor. - Cegléd : Piládé, 2004. - 82 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-216-862-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2541999]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2005.
   Karácsonyi játékok, versek / összeáll. Beregi Istvánné ; [... az illusztrációt Silberhorn Tibor kész.]. - Budapest : Don Bosco, 2004. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-06-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - karácsony - ünnepi színjáték
894.511-254 *** 398.332.416
[AN 2544116]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2005.
Karcagi Magyar Margit
   Csak ennyi / Karcagi Magyar Margit ; [fotók Szent-Iványi Réka]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2004. - 93, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9145-37-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542201]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2005.
Karner Ottó (1944-)
   Szépasszony a kirakatban / Karner Ottó. - Budapest : Szerző, 2004. - 94 p. ; 17 cm
ISBN 963-460-488-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2543443]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2005.
Király Zoltán (1977-)
   Lejárhatás / Király Zoltán. - Budapest : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2004. - 59 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 9.)
ISBN 963-7043-06-3 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 973-8045-69-X
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2541924]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2005.
   Kortársaink : válogatás kortárs költők verseiből / [vál. és szerk. Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : MVE, [2004]. - 202 p. ; 20 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9126-76-4)
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2542772]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2005.
Kósa Judit, N. (1966-)
   Lelőhely / N. Kósa Judit. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., [2004]. - 211, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Az én Budapestem, ISSN 1216-7053)
ISBN 963-9170-82-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2542494]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2005.
   A lét hona : versek és prózai írások / [írták Farkas Csaba et al.]. - Budapest : Accordia, 2004. - 128, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-83-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542708]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2005.
Mándy Iván (1918-1995)
   Elbeszélések, kisregények / Mándy Iván ; [... összeáll. és a szöveget gond. Kiss Bori és Pádár Eszter]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 448 p. ; 20 cm. - (Mándy Iván művei)
ISBN 963-9578-12-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2542006]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2005.
Marschall József
   A szélparipa / Marschall József. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 138 p. ; 19 cm
ISBN 963-7046-20-8 kötött : 1490,- Ft
Iharos Sándor (1930-1996)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2543549]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2005.
Mészöly Dezső (1918-)
   Magyar ég alatt : esszék, versek, vallomások / Mészöly Dezső. - Budapest : General Press, [2004]. - 409 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9598-04-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2541646]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [ill. Szopos Gyopár]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2004. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9081-53-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2543110]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2005.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A magyarság rendeltetése / Móricz Zsigmond ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Gróh Gáspár]. - Budapest : TTFK : Kortárs, 2004. - 174 p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
ISBN 963-9297-99-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2541908]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2005.
Nemere István (1944-)
   Ha eljutunk Endorába / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-46-7 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2544514]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2005.
Nyilas Atilla (1965-)
   A látó : versek / Nyilas Atilla. - Budapest : Regiszter, 2004. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 963-217-631-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542023]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2005.
   Óarany tükrök : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 180, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-87-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542702]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2005.
Pál Sándor
   Megérkeztünk Európába! / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2004. - 26 p. ; 21 cm. - A borítófedélen számozási adatként: 9.
ISBN 963-430-921-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542243]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2005.
Pál Sándor
   Petőfi nyomdokában / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2004. - 26 p. ; 21 cm. - A borítófedélen számozási adatként: 10.
ISBN 963-430-922-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542246]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2005.
Palotai Boris (1904-1983)
   Péter / Palotai Boris. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 101 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-45-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2542364]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2005.
Serdián Miklós György (1954-)
   21 magyar szöveg / Serdián Miklós György. - Budapest : [Serdián], 2004. - 118 p. ; 20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2004/3.)
ISBN 963-9431-39-7 fűzött : 1050,- Ft : 4 ?
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2542867]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7720-7 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2546516]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1977. - 525, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7719-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2546520]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2005.
   Szavak hófényei : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 190, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-88-X fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542709]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2005.
   Százéves karácsonyok / [szerk. Zsikai Erika] ; [... szerzői Abonyi Lajos et al.]. - Budapest : Eri, cop. 2004. - 272 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-8090-51-0 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2542133]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2005.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A néma : regény / Szilvási Lajos. - Budapest : Háttér, 2004, cop. 1984. - 541 p. ; 19 cm. - (Sikeres magyar regények a 60-as, 80-as évekből, ISSN 1786-5794)
ISBN 963-9365-29-7 fűzött : 1998,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542805]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2005.
   Szólni a tűz mellett : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 149, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-86-3 fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-9502-85-5)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2542694]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2005.
Tarján Tamás (1949-)
   Hét óra, színház-idő : színikritikák / Tarján Tamás. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 392, [10] p. ; 20 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 4.)
ISBN 963-9212-86-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - ezredforduló - színielőadás - színházi kritika
894.511-95 *** 792(439)"199/200"(0:82-95)
[AN 2541643]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2005.
Ungár Richárd
   Jogból is megárt a sok? : kisregény ügyvédekről / Ungár Richárd. - Budapest : Makkabi, 2004. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-7088-02-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542052]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2005.
Vágó Csaba
   A Führer oroszlánja / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-35-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2542701]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2005.
Vass Tibor (1968-)
   Bevallás garnitúra / Vass Tibor. - Budapest : Orpheusz, 2004. - 101 p. : ill. ; 26 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-9377-61-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2542308]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2781 /2005.
Cousins, Lucy
Is this Maisy's house? (magyar)
   Hol lakik Mimi? / Lucy Cousins ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Aréna 2000, cop. 2004. - [12] p. : ill., színes ; 19x21 cm
Hol lakik Maisy? (gerinccím). - Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-03-8 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2543551]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2005.
Cousins, Lucy
Smile, Maisy! (magyar)
   Mosolyogj, Mimi! / Lucy Cousins. - [Budapest] : Aréna 2000, cop. 2004. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Abody Rita
ISBN 963-7046-02-X kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2543553]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2005.
   Hüvelyk Panni. - Üllő : Regun Press, [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 4.)
ISBN 963-86509-9-0 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2543841]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2005.
Lenk, Fabian
Schöne Bescherung! (magyar)
   Szép kis meglepetés! / Fabian Lenk ; rajz. Achim Ahlgrimm ; [ford. Szakács Zsuzsanna]. - Pécs : Opus, [2004]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7080-06-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2542682]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2005.
   A vadhattyúk. - Üllő : Regun Press, [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 3.)
ISBN 963-86509-8-2 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2543842]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2786 /2005.
Fulbright Student Conference (2004) (Budapest)
   Fulbright Student Conference papers : academic years 2002/2003 and 2003/2004 / [ed. by Ildikó Huszár] ; [org., publ. by the] Hungarian - American Commission for Educational Exchange. - Budapest : Hung. - Amer. Commiss. for Educational Exchange, 2004. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-216-798-8 kötött : ár nélkül
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 2542511]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2005.
Sarlós Endre (1938-)
   1566, Szigetvár ostroma : magyar történelmi képregény a világ leghősiesebb csatájáról a kereszt és a félhold ellen / [Szelaniki Musztafa, Budina Sámuel és Gökbilgin T. írásai nyomán írta és rajz.] Sarlós Endre. - Budapest : Vadzsra'99 Kft., [2004]. - 80, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-217-387-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar történelem - török hódoltság - 16. század - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 943.9"1566"(084.1)
[AN 2543447]
MARC

ANSEL
UTF-8