MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:31:45
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

2788 /2005.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-2004. - 19 db ; 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - A 2. kötettől szerk. Bagi Valéria et al. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7
ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., A - Z : kiegészítő kötet / [szakszerk. Böjthe László et al.] ; [szerzők Ádám Antal et al.]. - 2004. - [6], 899, XIII p.
ISBN 963-9257-21-4 kötött : ár nélkül
ISBN 963-9257-22-2 velúr : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2536126] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2789 /2005.
   A centenáriumtól a millenniumig és tovább : a Magyar Szabadalmi Hivatal által adományozott díjak, 1996-2003 / [összeáll. Pataki Vera, Tuzson B. Anikó] ; [szerk. Bana Zsuzsanna]. - [Budapest] : [M. Szabadalmi Hiv.], cop. 2004. - 95 p. ; 18 cm
ISBN 963-9157-29-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kitüntetés - ezredforduló
06.068(439)"199/200"
[AN 2544383]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2005.
Nóvé Béla (1956-)
   Tény/Soros / Nové Béla. - Budapest : Magvető, 2004-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül, "Tény/Soros : A magyar Soros Alapítvány első tíz éve, 1984-1994" címmel jelent meg. - Összefoglalás angol nyelven
Soros Alapítvány
alapítvány
061.27Soros_Alapítvány
[AN 2532700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Soros Alapítvány második évtizede, 1995-2004. - cop. 2004. - 622 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 582-598.
ISBN 963-14-2415-4 kötött : 2790,- Ft
alapítvány
061.27Soros_Alapítvány
[AN 2532701] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2791 /2005.
   A könyvtárosasszisztens-képzés alapfogalmai / [összeáll. és szerk. Hangodi Ágnes és Törökné Jordán Katalin]. - Budapest : KI, 2004. - 40 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 963-201-613-0 fűzött : ár nélkül
könyvtártudomány - nómenklatúra - tanfolyami jegyzet
02(083.71)(078)
[AN 2544013]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2792 /2005.
   Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002-. - 30 cm
5 *** 91 *** 3
[AN 932143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Gazdaság / szerk. Palánkai Tibor ; [... szerzői Bácskai Tamás et al.]. - 2004. - 557 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 545-553. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4361-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaság - gazdaságtörténet - 20. század
338(091)(439)"19"
[AN 2534957] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2793 /2005.
Barta Judit
   Horoszkóp 2005 / [írta Barta Judit]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - 12 db ; 16 cm
asztrológia
133.52
[AN 2530981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kos : március 21 - április 20. - 63 p.
ISBN 963-679-290-9 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530871] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Bika : április 21 - május 20. - 63 p.
ISBN 963-679-291-7 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530875] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ikrek : május 21 - június 21. - 63 p.
ISBN 963-679-292-5 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530883] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Rák : június 22 - július 22. - 63 p.
ISBN 963-679-293-3 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530897] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Oroszlán : július 23 - augusztus 23. - 63 p.
ISBN 963-679-294-1 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530911] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Szűz : augusztus 24 - szeptember 23. - 63 p.
ISBN 963-679-295-X fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530921] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Mérleg : szeptember 24 - október 23. - 63 p.
ISBN 963-679-296-8 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530929] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Skorpió : október 24 - november 22. - 63 p.
ISBN 963-679-297-6 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530935] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Nyilas : november 23 - december 21. - 63 p.
ISBN 963-679-298-4 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530949] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Bak : december 22 - január 20. - 63 p.
ISBN 963-679-299-2 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530953] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Vízöntő : január 21 - február 20. - 63 p.
ISBN 963-679-301-8 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530957] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Halak : február 21 - március 20. - 63 p.
ISBN 963-679-300-X fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2530964] MARC

ANSEL
UTF-82794 /2005.
Dubravszky László (1905-1999)
   A Megismerés titka : okkultizmus és beavatás napjainkban / Dubravszky László. - [Budapest] : Altair Kft., 2003-. - 25 cm
133 *** 133.23
[AN 1038234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 376 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 963-216-443-1 kötött : 2500,- Ft
okkultizmus
133 *** 133.25
[AN 2527740] MARC

ANSEL
UTF-82795 /2005.
Kalo Jenő
   A gyógyulás szelencéje : az orvosi asztrológia kézikönyve / Kalo Jenő. - Budapest : Édesvíz, 2002-. - 21 cm
133.52 *** 615.89
[AN 946026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2004. - 293 p. : ill.
ISBN 963-528-805-0 kötött : 2690,- Ft
asztrológia - természetgyógyászat
133.52 *** 615.89
[AN 2532449] MARC

ANSEL
UTF-82796 /2005.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
ezoterika
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Parabolák / [ford. Szabó Anna]. - cop. 2004. - 247 p.
ISBN 963-9436-22-4 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - elbeszélés
133.25(0:82-32)
[AN 2526593] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Új gondviselés : egyenes beszéd egy kizökkent világban ; [ford. Szabó Anna]. - cop. 2004. - 361 p.
ISBN 963-9436-27-5 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2538257] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2797 /2005.
Babai Tamás
   Mitől döglik a légy? : kiskáté a környezeti ügyekben való tájékozódásról / [írta Babai Tamás, Kovács Bence] ; [közread. a] Független Ökológiai Központ. - Budapest : Független Ökológiai Közp., 2003. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-000-X fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - civil társadalom - információ - útmutató
504.03 *** 659.2 *** 323.21
[AN 2544546]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2005.
Békefi Andrásné
   Az elveszett fészek / Békefi Andrásné, Schaub Gáborné ; [közread. a] Pilisi Parkerdő Rt. Visegrádi Erdészet Erdei Művelődés Háza. - Visegrád : Pilisi Parkerdő Rt., [2005]. - 52 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-214-601-8 fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés - flóra - fauna
504.73(02.053.2) *** 504.74(02.053.2)
[AN 2545768]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2005.
   Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban / [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2002-. - 21 cm
Bükki Nemzeti Park - környezeti nevelés - nemzeti park
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 914.39(234.373.4) *** 796.5(439)(234.373.4) *** 082.1
[AN 948780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Bükk-fennsíki tanösvények / Baráz Csaba [et al.] ; [szerk. Baráz Csaba] ; [a fotókat kész. Baráz Csaba et al.]. - 2004. - 40 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-216-368-0 fűzött : ár nélkül
Bükk - nemzeti park - természeti földrajz - természetjárás - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 914.39Bükk-fennsík(036) *** 796.5(439Bükk-fennsík)
[AN 2537346] MARC

ANSEL
UTF-82800 /2005.
   Természetvédelmi tanösvények és bemutatóhelyek a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet területén / Joó Miklós [et al.] ; [szerk. Judik Béla] ; [a rajzokat kész. Lantos István] ; [közread. a] Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány. - Salgótarján : Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány, 2004. - 46 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-214-336-1 fűzött : ár nélkül
Karancs-vidék - környezeti nevelés - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Karancs-Medves_Tájvédelmi_Körzet(036)
[AN 2543806]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2801 /2005.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus I / Szabó Tamás. - Szeged : Polygon, 2004. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
kalkulus - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2545259]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2005.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus I. példatár / Szabó Tamás. - 3. kiad. - Szeged : Polygon, 2004. - [8], 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2546847]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2803 /2005.
   Általános fizika. - Budapest : Műszaki Kvk., 1998-. - 25 cm
A 3. kötettől kiad. a Dialóg Campus Kiadó
ISBN 963-10-8041-2 *
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 295124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1., Mechanika I / Tasnádi Péter, Skrapits Lajos, Bérces György. - cop. 2004. - 486 p. : ill. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 467-468.
ISBN 963-9310-23-9 kötött : 3980,- Ft
mechanika - egyetemi tankönyv
531/534(075.8)
[AN 2537716] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2804 /2005.
Zrínyi Miklós (1949-)
   A fizikai kémia alapjai / Zrínyi Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., 2004-. - 25 cm
fizikai kémia
541.1
[AN 2535738]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2004. - 323 p. : ill.
ISBN 963-16-2992-9 fűzött : ár nélkül
fizikai kémia
541.1
[AN 2535740] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2805 /2005.
Glatz Ferenc (1941-)
   Homokhátság 2004 : szembesítés, lehetőségek, teendők / kész. Glatz Ferenc és Csatári Bálint, Kovács András Donát ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. - Kecskemét : MTA RKK ATI, 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Duna-Tisza köze - Homokhátság - vízgazdálkodás
556.18(439.15)
[AN 2545040]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2005.
   Magyarország geológiája / [közread. a] Magyar Állami Földtani Intézet. - Budapest : MÁFI, 1990-. - 26 cm
A 2. kötetet az Akadémiai Kiadó, a 3. kötetet az ELTE Eötvös Kiadó adta ki
ISBN 963-671-173-9
551.73(439)(035)
[AN 73745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Triász / Bércziné Makk Anikó [et al.] ; szerk. Haas János. - 2004. - 384 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-659-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - geológia - triász - egyetemi tankönyv
551.761(439)(075.8)
[AN 2516290] MARC

ANSEL
UTF-82807 /2005.
   MECC'04 : 2nd Mid-European Clay Conference : Miskolc ... 20-24 September, 2004 : abstracts / ed. by Tibor Németh and Attila Terbócs ; [org. by the Faculty of Earth Science and Engineering University of Miskolc, ... Hungarian Clay Group member of the Hungarian Geological Society]. - Szeged : Dep. of Mineralogy Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2004. - 122 p. : ill. ; 29 cm. - (Acta mineralogica-petrographica. Abstract series, ISSN 1589-4835 ; 4.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
kőzettan - agyag - konferenciakiadvány
552.52 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2544682]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2808 /2005.
Čeman, Róbert
   A világegyetem : csillagászati enciklopédia / [szerzők Róbert Čeman és Eduard Pittich] ; [ford. Zirig Ferenc]. - Szentendre : Geobook Hungary ; Bratislava : Mapa Slovakia, 2003-. - 20 cm. - (Rekordok)
csillagászat
52
[AN 2507824]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csillagok - galaxisok. - 2004. - 288 p. : ill., színes
ISBN 963-86438-5-4 kötött : ár nélkül
égitest - csillagrendszer
524.3 *** 524.6/.7
[AN 2528374] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2809 /2005.
Evva Ferenc (1920-)
   A földi élet keletkezésének hipotézisei ma : kritikai elemzés / Evva Ferenc. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9568-31-7 fűzött : 2200,- Ft
élet eredete
573.55
[AN 2543885]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2005.
Lisztes László
   Nagymacskák és kis rokonaik / [írta Lisztes László] ; [ill. Nagy Attila, Jónás Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 41, [5] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-9325-83-X kötött : ár nélkül
macskaféle - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 2544018]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2005.
Nagy Gábor
Denevérmúzeum (német)
   Fledermaus Museum : Wunder des West-Mecsek-Gebirges / [Hrsg.: Donau-Drau Nationalparkverwaltung]. - Pécs : Donau-Drau Nationalparkverwaltung, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerzők Nagy Gábor és Szatyor Miklós. - Példányszám: 2500
Fűzött : ár nélkül
Mecsek - természetvédelmi terület - denevér
599.4 *** 502.4(439)(234.373.6) *** 591.9(4)
[AN 2545058]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2005.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombák / [írta és fényképezte Rimóczi Imre]. - Budapest : Kossuth, [2004]-. - 19 cm. - (Élővilág könyvtár)
gomba
582.28
[AN 2533169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rétek, legelők és pázsitok gombái. - cop. 2004. - 112 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4603-3 fűzött : 1990,- Ft
gomba
582.28
[AN 2533170] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2813 /2005.
Donáthné Forgács Boglárka
   Gerincbetegségek gyógytestnevelése iskoláskorban : prevenció, korrekció, gyakorlatgyűjtemény / Donáthné Forgács Boglárka. - Budapest : Boglárka Eü. és Szolg. Bt., 2004. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-217-014-8 fűzött : ár nélkül
gyógytorna - gerinc - gerincferdülés - tanári segédkönyv
615.825(072) *** 616.711
[AN 2542134]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2005.
Friedman, Martha
Overcoming the fear of success (magyar)
   Félelem a sikertől : miként programozza nyerőnek vagy vesztesnek az embert a saját családja? / Martha Friedman ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 159 p. ; 20 cm. - (Kulcs könyvek, ISSN 1216-6162)
ISBN 963-9447-50-1 fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2544209]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2005.
   A gyógyszerek szervezetbeni sorsa és vizsgáló módszerei / [szerk. Kalász Huba és Lengyel József] ; [írta Báthori Mária et al.] ; [közread. a] Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola. - Budapest : SE Doktori Isk., 2004. - 265 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
gyógyszerfizika - gyógyszerkémia - egyetemi tankönyv
615.015(075.8)
[AN 2544003]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2005.
   A hagyományos kínai orvoslás (TCM) gyógyszertani alapjainak rövid összefoglalása és kínai receptúrák ismertetése / [összeáll. Pálos István] ; [kiad. Egészség Biztonság Alapítvány]. - München ; Budapest : Egészség Biztonság Alapítvány, 2004. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-969-6 fűzött : ár nélkül
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2544567]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2005.
Hill, Napoleon
You can work your own miracles (magyar)
   A nehézségek nagy haszna / Napoleon Hill ; [ford. Üzl Etelka]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 179 p. ; 20 cm. - (Kulcs könyvek, ISSN 1216-6162)
ISBN 963-9447-49-8 fűzött : 1850,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2544184]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2005.
Hogg, Tracy
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2003-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 1034835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 2004. - 366, [5] p.
ISBN 963-07-7708-8 kötött : 2600,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2533179] MARC

ANSEL
UTF-82819 /2005.
   Kognitív viselkedésterápia / szerk. Mórotz Kenéz és Perczel Forintos Dóra ; [szerzők Bodrogi Andrea et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 722 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-966-4 kötött : 7800,- Ft
pszichoterápia - neurózis - kézikönyv
615.851(035) *** 616.891(035) *** 165.194
[AN 2544779]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2005.
   Korszerű, HACCP elveken alapuló állatorvosi telepellátás az élelmiszerbiztonságért (KÁTÉ) : a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása az állattartó telepekre / [szerkesztői ... feladatokat ell. Takács Imre ; [... kész. Beregszászi Anikó et al.]. - [Budapest] : MÁOK, 2003. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
állategészségügy - állattartás - élelmiszer-vizsgálat
614.9 *** 636.083 *** 65.018 *** 614.31
[AN 2544120]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2005.
Leel-Őssy Lóránt (1927-)
   History of Hungarian neurology and neuropathology / Leel-Össy Lóránt. - Debrecen : MITT, 2005. - 252, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Booklets in neurosciences, ISSN 1587-0820 ; 3.)
Bibliogr.: p. 231-[253].
ISBN 963-217-563-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudománytörténet - ideggyógyászat
616.8(439)(091)
[AN 2544338]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2005.
   Lelki folyamatok dinamikája : a képi világ diagnosztikában és terápiában / szerk. Wolfgang Sehringer és Vass Zoltán ; [ford. Turóczi Attila és Kovács Krisztina]. - [Budapest] : Flaccus, 2005. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9412-34-1 kötött : 3200,- Ft : 13 ?
pszichoterápia - művészetterápia - pszichodiagnosztika
615.851.82 *** 376.126.4 *** 75 *** 741
[AN 2544772]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2005.
Matthews, Andrew
Being a happy teenager (magyar)
   Legyél boldog tinédzser! / írta és ill. Andrew Matthews ; [ford. Gálai Éva]. - [Budapest] : Varázsládika, cop. 2003. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-883-4 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés - ifjúság
613.865-053.6
[AN 2544345]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2005.
Matthews, Andrew
Being happy! (magyar)
   Élj vidáman! / írta és ill. Andrew Matthews ; [ford. Gálai Éva]. - [Budapest] : Varázsládika, cop. 2004. - 130, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [132].
ISBN 963-86556-0-7 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés
613.865
[AN 2544344]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2005.
Matthews, Andrew
Making friends (magyar)
   Barátkozni jó! / írta és ill. Andrew Matthews ; [ford. Gálai Éva]. - [Budapest] : Varázsládika, cop. 2004. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-042-8 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-212-883-4)
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés - személyes kapcsolat - barátság
613.865 *** 177.63 *** 316.472.4
[AN 2544349]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2005.
   A nagyüzemi méretű álattartó telepek állategészségügyi elvárásainak alakulása az EU csatlakozás után : [Budapest, 2004. november 12.] / [rend., közread. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Magyar Állatorvosi Kamara]. - [Budapest] : SZIE Állatorvos-tud. Kar : MÁOK, [2004]. - 54 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - állategészségügy - mezőgazdasági üzem - konferenciakiadvány
614.9(4-62) *** 631.15 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2545035]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2005.
   Orvosi pszichológia : egyetemi tankönyv / szerk. Kopp Mária, Berghammer Rita ; [... grafikáit Kass János kész.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 636 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 598-632. és a fejezetek végén
ISBN 963-242-904-4 kötött : 7200,- Ft
lélektan - elmekórtan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 2544872]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2005.
   Orvostechnikai eszközök : gyakorlati útmutató / szerk. Forgács Lajos ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - 2. átd. kiad. - Budapest : SE EFK, 2004-. - 24 cm
orvosi műszer - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8)
[AN 2544695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 351 p. : ill.
Írta Dárday Vilmos, Dió Mihály, Forgács Lajos
ISBN 963-7152-59-8 fűzött : ár nélkül
orvosi műszer - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8)
[AN 2544698] MARC

ANSEL
UTF-82829 /2005.
Sineger Eleonóra (1952-)
   Léleksarok : egy pszichiáter és egy újságíró rádiós beszélgetései / Sineger Eleonóra, Mészáros Sándor. - Budapest : [Codex Print], [2005]. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
A beszélgetések a Pannon és a Kincsem Rádióban hangzottak el 2002-2003-ban
ISBN 963-9247-19-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - lélektan - pszichiáter - 20. század - 21. század - interjú
159.9(439)(092)Sineger_E.(047.53)
[AN 2544294]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2005.
Smolcz Katalin
   Hajgyógyászat : a haj és a fejbőr betegségei / Smolcz Katalin, Baló-Banga J. Mátyás. - [Budapest] : Anonymus, 2004. - 119 p. : ill. ; 19 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)
ISBN 963-7280-00-6 kötött : ár nélkül
bőrgyógyászat - betegség - haj
616.594 *** 646.72
[AN 2544431]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2005.
Szirmai Imre (1942-)
   A neurológiai beteg vizsgálata képekben / Szirmai Imre, Kamondi Anita, Kovács Tibor. - Budapest : Aquincum, 2004. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86356-9-X fűzött : ár nélkül
orvosi diagnosztika - ideggyógyászat
616.8-07
[AN 2544418]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2005.
   Tüne(t)ményes neurológia : a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága 2003. márciusi kongresszusának összefoglalói = Hide and seek in neurology / szerk. Ertsey Csaba [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika. - Budapest : SE Ált. Orvostud. Kar Neurológiai Klinika, 2003. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az öszefoglalók végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-9129-47-X fűzött : ár nélkül
ideggyógyászat - konferenciakiadvány
616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2544407]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2005.
Vékony Györgyi
   Írásbiológia / Vékony Györgyi, Zádor Erzsébet ; [közread. a] Grafológiai Intézet Kft. - Budapest : Grafológiai Int., 2004. - 93 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-214-557-7 fűzött : ár nélkül
élettan - grafológia
612 *** 159.925.6
[AN 2544310]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2005.
Wattles, Wallace D.
The science of getting rich (magyar)
   A gazdagság bölcsessége / Wallace D. Wattles ; [ford. Üzl Etelka] ; [átd. Doubravszky György]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-31-5 fűzött : 1450,- Ft
személyiségfejlesztés - vagyon
613.865 *** 336.7
[AN 2544277]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2005.
Wattles, Wallace D.
The science of well-being (magyar)
   Az egészség bölcsessége / Wallace D. Wattles ; [ford. Üzl Etelka] ; [átdolg. Doubravszky György]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-34-X fűzött : 1450,- Ft
egészséges életmód
613 *** 613.865
[AN 2543981]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2836 /2005.
   Informatikai algoritmusok / Iványi Antal alk. szerk. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004-. - 24 cm
algoritmus - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 2530464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 816 p. : ill., részben színes
Szerzők Kása Zoltán et al. - Bibliogr.: p. 769-786.
ISBN 963-463-664-0 kötött : ár nélkül
algoritmus - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.68(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 2530467] MARC

ANSEL
UTF-82837 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.0 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-72-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator(086.86)
[AN 2550107]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-73-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator(086.86)
[AN 2550115]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2839 /2005.
Hancsók Jenő
   Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok / Hancsók Jenő. - Veszprém : VEK, 1997-. - 24 cm
ISBN 963-7332-81-2 *
665.733
[AN 283889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alternatív motorhajtóanyagok. - 2004. - 430, [8] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. [431-438.]
ISBN 963-9495-33-6 fűzött : ár nélkül
üzemanyag - biotermék - biológiai energia - egyetemi tankönyv
620.95(075.8) *** 665.1/.5(075.8)
[AN 2539436] MARC

ANSEL
UTF-82840 /2005.
Pryke, Paula
Candles (magyar)
   Gyertyák : 20 dekorációs ötlet lépésről lépésre / Paula Pryke ; fotók James Merrell. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
Ford. Erdős Zsolt. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-163-8 fűzött : 4900,- Ft (hibás ISBN 963-549-162-X)
gyertya - díszítőművészet - barkácsolás
665.14 *** 745.55 *** 689
[AN 2544527]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2841 /2005.
Léczfalvy Sándor (1928-1998)
   Felszín alatti vizeink / Léczfalvy Sándor ; [... szerk. és sajtó alá rend. Lészfalvyné Pintér Márta]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 2 db (819 p.) : ill. ; 29 cm + 94 mell.
ISBN 963-463-657-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - vízgazdálkodás - felszín alatti víz - hidrológia
626.81/.84 *** 556.3(439)
[AN 2530210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 463 p.
Magyarország - vízgazdálkodás - felszín alatti víz - hidrológia
626.81/.84 *** 556.3(439)
[AN 2530217] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 465-819.
Bibliogr.: p. 799-800.
Magyarország - vízgazdálkodás - felszín alatti víz - hidrológia
626.81/.84 *** 556.3(439)
[AN 2530223] MARC

ANSEL
UTF-82842 /2005.
Stróbl Alajos (1939-)
   Termikus hulladékhasznosítás / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004-. - 21 cm
Európa - égetés - szemétgyűjtés - környezetvédelem
628.474(4) *** 504.064.47
[AN 2530760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Települési szilárd hulladékok égetésének korszerű irányzatai. - 2004. - 32 p. : ill. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/7A.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-86517-5-X fűzött : 2600,- Ft
Európa - égetés - szemétgyűjtés - környezetvédelem
628.474(4) *** 504.064.47
[AN 2530765] MARC

ANSEL
UTF-82843 /2005.
Világítástechnikai Ankét (2004) (Budapest)
   Világítástechnikai Ankét : 2004. október 13-14. / [rend., közread. a] Világítástechnikai Társaság. - [Budapest] : MEE Viágítástechnikai Társ., [2004]. - 20 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
világítástechnika - konferenciakiadvány
628.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2544118]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2844 /2005.
   The best of TotalCar / [szerk.] Bazsó Gábor, Winkler Róbert ; [szerzők Andróczi Balázs et al.] ; [fotó Bazsó Gábor et al.]. - Budapest : Mágus Design, 2004. - 367 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a TV2 azonos c. sorozata alapján
ISBN 963-86347-7-4 fűzött : 2980,- Ft
személygépkocsi
629.113
[AN 2544400]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2005.
Découvrir la conduite pratique (magyar)
   Fedezzük fel az autóvezetést : [kézikönyv a rutinvizsgához]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : SpringerMedia Mo. Kft. Transport Média, [2005]. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2004. nov.
ISBN 963-9518-12-3 fűzött : 1280,- Ft
járművezetés
656.1.052
[AN 2546092]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2846 /2005.
Adams, Katharina
Hecken - lebende Gartenzäune (magyar)
   Sövények : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Katharina Adams ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2005. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9560-60-X fűzött : 1298,- Ft
kertészet - sövény
712.3/.7 *** 635.92
[AN 2544853]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2005.
Bóka Zsolt
   Méhészeti jog a közösségi és a magyar szabályozás tükrében / Bóka Zsolt. - Budapest : MEH Európai Integrációs Iroda, 2004. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1589-4509 ; 64.)
Lezárva: 2004. nov. 22. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - méhészet - útmutató
638.1(439)(036) *** 638.1(4-62)(036)
[AN 2544539]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2005.
Carter, George
Gardening with containers (magyar)
   Konténerkertészet : 20 dekorációs ötlet lépésről lépésre / George Carter ; fotók Marianne Majerus. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
Ford. Erdős Zsolt. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-162-X fűzött : 4900,- Ft (hibás ISBN 963-549-163-8)
virágkertészet - barkácsolás
635.9 *** 689
[AN 2544534]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2005.
Himmelhuber, Peter
Der schöne Steingarten (magyar)
   Sziklakert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2005. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9560-71-5 fűzött : 1298,- Ft
kertépítés - sziklakert
712.3/.7 *** 635.923
[AN 2544857]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2005.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   A tesztüzemek 2003. évi gazdálkodásának eredményei / [Keszthelyi Szilárd, Kovács Gábor] ; [közrem. Barkaszi Levente et al.]. - Budapest : AKI, 2004. - 137 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2004/2.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2003"(083.41)
[AN 2544543]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2005.
Lásztity Borivoj (1930-)
   A nem esszenciális elemek forgalma hazai gabonafélékben / Lásztity Borivoj ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. - Budapest : MTA TAKI : Műegy. K., 2004. - 94 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-420-814-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nyomelem - gabona
633.1(439) *** 636.085.12 *** 577.118
[AN 2545031]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2005.
Nagy Judit
   Élelmiszeripari tendenciák : saját márkák - kategória menedzsment / Nagy Judit. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - 16 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 58.)
Bibliogr.: p. 15-16. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - élelmiszeripar - marketing - védjegy
663/664(439) *** 339.138 *** 658.62
[AN 2544742]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2005.
Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne .. (magyar)
   Visgálódó és oktató értekezés a' szőlő-mivelésről : a' bor, égettbor, közönséges és fűszeres etzetek' készítésének mesterségével együtt / Chaptal [et al.] által ; ... ford., és ... jegyzésekkel, ... a' szőlő-czúkor, és szőlőmag-olaj és krispán tsinálásának módjával megtoldotta Fábián Jósef. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Az 1813-1814-ben Veszprémben, Számmer Klára betűivel nyomtatott mű reprintje
Fűzött : ár nélkül
szőlészet - borászat - hasonmás kiadás
634.8 *** 663.2 *** 094/099.07
[AN 2539911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [28], 488 p., [14] fol.
ISBN 963-09-4592-4
szőlészet - borászat - hasonmás kiadás
634.8 *** 663.2 *** 094/099.07
[AN 2539913] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [14], 698, [38] p.
ISBN 963-09-4593-2
szőlészet - borászat - hasonmás kiadás
634.8 *** 663.2 *** 094/099.07
[AN 2539917] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2854 /2005.
   A 100 legjobb főzelék és köret / [szerk. Bogos Katalin és Bártfai László]. - Kistarcsa : STB Kv., 2004. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 963-9444-42-1 fűzött : ár nélkül
zöldségféle - köret - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2544244]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2005.
Bencsik Klára (1942-)
   Közétkeztetési szakácskönyv : ételgyűjtemény 100 személyre / [szerzők Bencsik Klára, Fehér Ferencné, Mák Erzsébet] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 181 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-7152-55-5 fűzött : ár nélkül
közétkeztetés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 642.5
[AN 2544307]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2005.
Bridge, Tom
Cookshelf pasta (magyar)
   Tészta / Tom Bridge. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Kézdy Beatrix
ISBN 963-9552-31-3 kötött : 1600,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2544492]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2005.
Clements, Carol
Cookshelf soups (magyar)
   Levesek / Carole Clements. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Kézdy Beatrix
ISBN 963-9552-32-1 kötött : 1600,- Ft
szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2544489]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2005.
   Az első szakácskönyvem : [főzőiskola gyerekeknek] / [szerk. és a fotókat kész. Demeter Györgyi Csilla] ; [... közrem. Antalka Zsófia et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-85-6 kötött : ár nélkül
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2544270]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2005.
Hawkins, Kathryn
Cookshelf low fat (magyar)
   Karcsúsító konyha / Kathryn Hawkins. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Tasnádi Ágnes
ISBN 963-9552-33-X kötött : 1600,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2544484]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2005.
Loren, Sophia
Sophia Loren's recipies & memories (magyar)
   Emlékek és receptek / Sophia Loren ; fényképezte Alison Harris ; [ford. Neményi Tünde]. - Budapest : Korona, 2004. - 222 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-9589-31-4 kötött : ár nélkül
Loren, Sophia
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - filmszínész - szakácskönyv
641.568(45)(083.12) *** 791.43.071.2(45)(092)Loren,_S.(0:82-94)
[AN 2543796]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2005.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Ahogy én készítem.. : Kati mama szakácskönyve / Máté Pálné Terenyei Katalin. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2004. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-9551-56-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2543975]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2005.
   Otthonainkban élő nagyszüleink konyhájából / [fotó Koncsol János] ; [kész. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szerencsi Idősek Otthona ...]. - [Szerencs] : BAZ M. Önkormányzat Idősek Otthona, [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2544015]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2005.
Vörösmarty Imre
   Mit ettünk Magyarországon? : 46 ételrecept = Hvad spiste vi i Ungarn? : 46 madopskrifter / Vörösmarty Imre. - Budapest : Codex Print, [2005]. - 75, [4] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-722-5)
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2544296]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2005.
   Zöld recept / [főszerk. Varga Lászlóné]. - Budapest : Heted7 Világ, [2004]-. - 24 cm. - (Ínyenc családi szakácskönyv, ISSN 1419-8304)
vegetáriánus étrend - szakácskönyv - sorozati kiadvány
641.564(083.12) *** 082.1
[AN 2528104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2004. - 98 p.
Szerzők Barna Józsefné et al. - A cikkeket Gáspár Róbert, Simon Zsolt és Szigeti Jenő írták
ISBN 963-9488-07-0 fűzött : 672,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2528110] MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2865 /2005.
   Benedetto Croce 50 anni dopo = Benedetto Croce 50 év után / [a cura di] Krisztina Fontanini, János Kelemen, József Takács ; [aut. Raffaele Bruno et al.] ; [trad. Bódi Eszter et al.]. - Budapest : Aquincum, 2004. - 597 p. ; 31 cm
A 2002. dec. 5-én és 6-án a budapesti Olasz Kultúrintézetben és 2002. dec. 12-én és 13-án a Római Magyar Akadémián azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86615-0-X kötött : ár nélkül
Croce, Benedetto
Olaszország - filozófus - századforduló - 20. század - konferenciakiadvány
1(45)(092)Croce,_B. *** 061.3(439-2Bp.)"2002" *** 061.3(45-2Roma)
[AN 2544427]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2005.
Coreth, Emerich
Gott im philosophischen Denken (magyar)
   Isten a filozófiai gondolkodásban / Emerich Coreth. - Budapest : Kairosz, 2004. - 284 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-69-4 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9568-61-9)
filozófiatörténet - isten
1(100)(091) *** 231
[AN 2543849]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2005.
Schumacher, Ernst F.
A guide for the perplexed (magyar)
   Tévelygők útikalauza / E. F. Schumacher ; [ford. Galambos János]. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 197 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-62-7 fűzött : 2800,- Ft
filozófia
1(410)Schumacher,_E._F.
[AN 2543835]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2005.
Simon, Yves René
A general theory of authority (magyar)
   Tekintély és társadalom : az autoritás fogalma / Yves R. Simon ; [ford. Kovács Benedek]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 213 p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 4.)
ISBN 963-361-601-8 fűzött : 1650,- Ft
filozófia - tekintélyelvűség
1(44)Simon,_Y._R. *** 316.46
[AN 2543966]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2869 /2005.
   Akéda : Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében / [... szerk. Heidl György] ; [a bev. tanulmányt írta ... Hankovszky Béla] ; [a szemelvényeket ford. Heidl György et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 149 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-44-9 kötött : 2500,- Ft
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat - prédikáció
222.11.07 *** 252
[AN 2543825]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2005.
Alfonso Maria de' Liguori
   Szentséglátogatások és Mária-köszöntők a hónap minden napján / Liguori Szent Alfonz ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 127 p. ; 17 cm
A ford. a "Visite al Santissimo Sacramento e la Vergine Maria": Opere ascetiche Vol. IV. (Roma : Redentoristi, 1939) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-646-8 fűzött : 490,- Ft
oltáriszentség - ájtatosság - mariológia
265.3 *** 248.159.4
[AN 2543940]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2005.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Erény és terror : íme az ember / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9568-63-5 fűzött : 2200,- Ft
vallásfilozófia - metafizika - történetfilozófia - művészetfilozófia
21 *** 111 *** 930.1 *** 7.01
[AN 2543881]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2005.
   "A bizalom pecséte alatt" : két püspöki vizitáció (1817 és 1885) és legújabb kori levéltári dokumentumok / [szerk., sajtó alá rend. Keresztes Dániel és Hamarkay Ede]. - Erdőkertes : Exodus, 2004. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-216-013-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Horvátország - református egyház - jegyzőkönyv - történelmi forrás
284.2(439.24)(093.2) *** 284.2(497.13)(=945.11)(093.2)
[AN 2544005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 361 p.
Magyarország - református egyház - jegyzőkönyv - történelmi forrás
284.2(439.24)(093.2)
[AN 2544006] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 713 p.
Magyarország - Horvátország - református egyház - jegyzőkönyv - történelmi forrás
284.2(497.13)(=945.11)(093.2) *** 284.2(439.24)(093.2)
[AN 2544009] MARC

ANSEL
UTF-82873 /2005.
Bolyós Rezső Ákos (1914-1994)
   A pálosok Magyarországon a XX. század első felében : visszaemlékezések I. ; Magyar pálosok a szétszóratásban és a börtönben, 1950-1989, újrakezdés, 1989 : visszaemlékezések II. / Bolyós Rezső Ákos ; [szerk. Garbóci László és Garbóci Imre] ; [kiad. a XXII. Kerületi Helytörténeti Kör]. - Budapest : XXII. Kerületi Helytört. Kör, 2004. - 146 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-216-310-9 fűzött : ár nélkül
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - 20. század - memoár
271.791(439)"19"(0:82-94)
[AN 2544576]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2005.
Borkó Juliánna (1869-1947)
   Buzgóság : Borkó Juliánna énekeskönyve / [szerk., sajtó alá rend. Keresztes Dániel és Hamarkay Ede]. - [Erdőkertes] : Exodus, 2004. - 145 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-216-415-6 fűzött : ár nélkül
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2544002]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2005.
Crawley-Boevey, Mateo
Heure sainte (magyar)
   Egy óra a szentségi Jézussal : az esztendő tizenkét hónapjára és különböző alkalmakra / P. Mateo ; [ford. Bérces Mária] ; [... kiad. Jézus Szíve Család Országos Központja]. - 5. kiad. - Érd : Jézus Szíve Család Orsz. Közp., [2005]. - 265 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7031-6)
oltáriszentség - szertartás - imakönyv
243 *** 264-04 *** 265.3
[AN 2547690]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2005.
Cserháti Ferenc (1947-)
   Szentleckekísérő : homíliák a vasárnapi szentleckék A-B-C sorozata alapján / Cserháti Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 486 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-427-9 fűzött : 2880,- Ft
prédikáció
252
[AN 2543822]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2005.
Czike László
   A szeretet törvénye / Czike László. - Budapest : Kairosz, 2004. - 125, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-40-6 fűzött : 1800,- Ft
szeretet
241.513
[AN 2543856]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2005.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2004. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 963-300-896-4 kötött : 900,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2546369]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2005.
Gilicze András
   "Doce nos orare quin et praedicare" : a magyarországi református homiletikai irodalom áttekintése a reformációtól napjainkig / [közread. a] DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. - Szeged : DRHE Vallástanári Tansz. Ethelbert Stauffer Teológiai Kutint., 2004. - 195 p. ; 24 cm
Szerzők Gilicze András, Molnár János és Tóth Zoltán. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8429-44-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - református egyház - homiletika - történeti feldolgozás
251(439)"15/19" *** 284.2(439)
[AN 2544414]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2005.
   Kapitalizmus és kereszténység : tanulmányok, vitacikkek, interjúk / [... szerk. és az interjúkat kész. Bethlenfalvy Gábor]. - Budapest : IGEN K., cop. 2004. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-305-8 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - kereszténység - kapitalista rendszer
241 *** 330.342.14
[AN 2544000]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2005.
Karácsonyi János (1858-1929)
   Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete : a M. Tud. Egyetem Hittani Kara által Ipolyi-dijjal jutalmazott pályamű / írta Karácsonyi János ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2004]. - 172 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szent-István Társ., 1925. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7377-01-8 fűzött : ár nélkül
Gellért, Szent (980-1046)
szent - 10. század - 11. század - életrajz
235.3(092)Gellért
[AN 2544786]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2005.
   Karácsonyi jelenet gyűjtemény / [közread. az] EPK OGYM. - Budapest : EPK OGYM, 2004-. - 30 cm
Szerk. Balogh Sándor. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
iskolai színjátszás - karácsony - jelenet
244(0:82-2) *** 371.383 *** 398.332.416
[AN 2531930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 125 p. : ill.
ISBN 963-216-766-X fűzött : ár nélkül
iskolai színjátszás - karácsony - jelenet
244(0:82-2) *** 371.383 *** 398.332.416
[AN 2531931] MARC

ANSEL
UTF-82883 /2005.
Kereszty Rókus (1933-)
   "Ha ma meghalljátok szavát..." : hivatásébresztés és hivatásgondozás / Kereszty Rókus. - Budapest : Efo K., 2004. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 963-8243-40-6 fűzött : ár nélkül
papság
254
[AN 2543936]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2005.
Nagymihályi Géza (1942-)
   A misztika térben, szóban, képben / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2004. - 184 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9568-71-6 kötött : 3200,- Ft
misztika
248.2
[AN 2543883]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2005.
   Oltár és zsoltár : 150 örök ének / ford. Bodrog Miklós. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-92-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - zsoltár - vers
223.2.04=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-97
[AN 2543892]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2005.
Pajor András (1958-)
   Karácsonyi családi tűzhely / Pajor András ; [közread. a] Prudencia Kör. - [Budapest] : Prudencia Kör, [2005]. - 108 p. ; 16 cm
ISBN 963-217-322-8 fűzött : ár nélkül
imádkozás - karácsony - vallásos irodalom
248.143 *** 398.332.416 *** 244
[AN 2544280]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2005.
   Pannonhalmi zsolozsma : a Magyar Bencés Kongregáció zsolozsmáskönyve : ideiglenes használatra. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2004. - 2 db : ill. ; 21 cm
Közread. a Pannonhalmi Főapátság
bencések - breviárium
264-135 *** 271.1 *** 783.27
[AN 2528418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Évközi idő. - 1592 p.
Fűzött : ár nélkül
bencések - breviárium
264-135 *** 271.1 *** 783.27
[AN 2528421] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Advent, karácsonyi idő, nagyböjt, húsvéti idő. - 1556 p.
Kötött : ár nélkül
bencések - breviárium
264-135 *** 271.1 *** 783.27
[AN 2532682] MARC

ANSEL
UTF-82888 /2005.
Regnault, Lucien
La vie quotidienne des Pères du désert en Égypte au IVe siècle (magyar)
   Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek / Lucien Regnault ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Bizantológiai Intézeti Alapítvány, 2004. - 319 p. : ill. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 8.)
Bibliogr.: p. 295-302.
ISBN 963-86679-0-7 fűzött : ár nélkül
Egyiptom - szerzetesség - remeteség - kopt katolikus egyház - 4. század
271.05(32)"03" *** 271.791(32)"03" *** 281.71
[AN 2544442]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2005.
Schmitz, Philibert
Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît (magyar) (részlet)
   A bencések civilizációs tevékenysége a XII-től a XX. századig / Philibert Schmitz ; ford. Somorjai Gabi. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 1998-2005. - 2 db ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9053-32-5 * fűzött : ár nélkül
Ordo Sancti Benedicti
Európa - bencések - művelődéstörténet
271.1(100)(091) *** 930.85(4)
[AN 321471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 355 p. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 9.)
 (hibás ISBN 963-9053-24-4)
Európa - művelődéstörténet - bencések
271.1(100)(091) *** 930.85(4)
[AN 2543899] MARC

ANSEL
UTF-82890 /2005.
Szabó Gyula (1934-)
   Katolikus dogmatika : a katolikus hit igazságai főiskolások és krisztushívők számára / Szabó Gyula ; [kiad. az Egri Érsekség]. - [Eger] : Egri Érsekség, [2004]. - 3 db ; 24 cm
Borítócím: Dogmatika
ISBN 963-216-603-5 fűzött : ár nélkül
dogmatika - katolikus egyház - egyetemi tankönyv
23(075.8) *** 282
[AN 2539182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Egy Isten, Szentháromság, teremtés. - 373 p.
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 963-216-604-3
dogmatika - katolikus egyház - egyetemi tankönyv
23(075.8) *** 282
[AN 2539185] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Jézus Krisztus, megváltás műve, kegyelemtan. - 341 p.
Bibliogr.: p. 323-327.
ISBN 963-216-605-1
dogmatika - katolikus egyház - egyetemi tankönyv
23(075.8) *** 282
[AN 2539193] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A megszentelődés eszközei. - 423 p.
Bibliogr.: p. 400-406.
ISBN 963-216-606-X
dogmatika - katolikus egyház - egyetemi tankönyv
23(075.8) *** 282
[AN 2539198] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2891 /2005.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Egyes köteteken a főcím: Népszámlálás 2001. - Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   20., Az időskorúak életkörülményei / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Lakatos Miklós, Kapitány Gabriella, Kasza Jánosné]. - 2004. - 242 p.
ISBN 963-215-735-4 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - statisztika - öreg - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.982-053.9(439)"2001"(083.41)
[AN 2535225] MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Családtípusok, családformák / [összeáll. Babeczkiné Tiszai Mónika] ; [a szöveges elemzést írta Szűcs Zoltán]. - 2004. - 359 p.
ISBN 963-215-737-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - demográfia - család - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.6(439)"2001"(083.41)
[AN 2535229] MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Demográfiai adatok / [összeáll. Bojer Anasztázia et al.]. - 2004. - 525 p.
ISBN 963-215-722-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314(439)"2001"(083.41)
[AN 2535237] MARC

ANSEL
UTF-8


   21., A kistérségek adatai : a 2004. január 1-jei kistérségi beosztás szerint / [szerk. Baár Lászlóné, Gratzl Ferenc]. - 2004. - 336 p. : ill.
ISBN 963-215-754-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népszámlálás - kistérség - 21. század - statisztikai táblázat
312(439)"2001"(083.41) *** 911.3(439)"2001"(083.41)
[AN 2541934] MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Termékenységi adatok / [összeáll. Bojer Anasztázia et al.]. - 2004. - 361 p.
ISBN 963-215-756-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népszámlálás - népszaporulat - 21. század - statisztikai táblázat
312(439)"2001"(083.41) *** 314.38(439)"2001"(083.41)
[AN 2541937] MARC

ANSEL
UTF-8


   23/a., Gyermek a családban / [összeáll. Babeczkiné Tiszai Mónika]. - 2004. - 297 p.
ISBN 963-215-755-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - népszámlálás - család - gyermek - 21. század - statisztikai táblázat
312(439)"2001"(083.41) *** 314.622(439)"2001"(083.41)
[AN 2541939] MARC

ANSEL
UTF-82892 /2005.
Biczó Gábor (1968-)
   Asszimilációkutatás - elmélet és gyakorlat / Biczó Gábor. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2004. - 60 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 96.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-9218-96-0 fűzött : ár nélkül
asszimiláció - nemzettudat - erdélyi magyarság
316.347(=945.11)(498.4) *** 316.42 *** 316.63 *** 323.1
[AN 2543913]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2005.
Bugovics Zoltán
   Spatial identity in the northern Trans-Danubian region of Hungary / Zoltán Bugovics. - Budapest : Rechearch[!] Centre of Ethno-regional Studies at the Inst. for Political Science of the HAS, 2004. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Multi language papers, ISSN 1419-1474 ; 13.)
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 963-9218-99-5 fűzött : ár nélkül
Dunántúl - településszociológia - identitás
316.334.55(439.11) *** 316.63
[AN 2543814]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2005.
Forgács Attila
   Az evés lélektana / Forgács Attila. - Budapest : Akad. K., 2004. - 279 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 254-278.
ISBN 963-05-8185-X fűzött : ár nélkül
társadalom - szociálpszichológia - kultúra - táplálkozás
316.7 *** 392.8 *** 316.6
[AN 2543969]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2005.
   A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány legsikeresebb roma vállalkozói programjainak bemutatása és elemzése, 1996-2003. - Budapest : Mo. Cigányokért Közalapítvány, 2003. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-237-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - vállalkozás - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 334.72(439)
[AN 2544406]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2005.
Révész Máriusz (1967-)
   Sorsfordítók Erdélyben / Révész Máriusz. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 239, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9568-86-4 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9568-86-6)
erdélyi magyarság - szociális gondozás - támogatás
316.347(=945.11)(498.4) *** 364.4
[AN 2543886]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2005.
Thomas, William Isaac
The Polish peasant in Europe and America (magyar)
   A lengyel paraszt Európában és Amerikában / William I. Thomas, Florian Znaniecki. - Budapest : Új Mandátum : Max Weber Alapítvány, 2002-. - 20 cm
Ford. Andor Mihály és Horváth Ágota
Egyesült Államok - lengyelek - bevándorlás - 20. század - egyetemi tankönyv
316.343.64(438)"19"(075.8) *** 325.25(438) *** 316.347(=84)(73)
[AN 937289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2004. - 276 p. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára. Társadalom & történet, ISSN 1418-2157 ; 10.)
ISBN 963-9494-52-6 fűzött : 2800,- Ft
Egyesült Államok - lengyelek - bevándorlás - 20. század - egyetemi tankönyv
316.343.64(=84)(73)"19" *** 325.25(=84)(73) *** 316.347(=84)(73)
[AN 2536037] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2004. - 386 p. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára. Társadalom & történet, ISSN 1418-2157 ; 11.)
ISBN 963-9494-63-1 fűzött : 2800,- Ft
Egyesült Államok - lengyelek - bevándorlás - 20. század - egyetemi tankönyv
316.343.64(=84)(73)"19" *** 316.347(=84)(73)(0:82-94) *** 325.25(=84)(73)
[AN 2536042] MARC

ANSEL
UTF-82898 /2005.
Vincze Kata Zsófia
   Tradíció, emlékezés, értelmezés : az egyiptomi kivonulás-történet értelmezése a mai budapesti zsidóság vallásos jelenségeiben / Vincze Kata Zsófia. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2004. - 116 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 94.)
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 963-9218-97-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - zsidóság - hagyomány - zsidó vallás - nemzettudat - művelődéstörténet - ünnep
316.347(=924)(439) *** 316.63 *** 296.3(439) *** 930.85(33)
[AN 2543926]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2899 /2005.
Bagyinszki József
   No komplett 500 utolsó mondat / [írta Bagyinszki József] ; [ill. Basilides Gábor]. - [Budapest] : Marsi-Média Kft., [2004]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 26.)
Fűzött : 269,- Ft
vicc
398.94
[AN 2544542]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2005.
Bathó Edit, H.
   A jász viselet / Bathó Edit ; [fotók Baráth Károly et al.]. - [Jászberény] : Jász Múzeumért Egyes., 2004. - 168 p. : ill., részben színes ; 25 cm + 4 mell. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 36.)
Bibliogr.: p. 132-141. - Összefoglalás angol, német, francia és lengyel nyelven
ISBN 963-7113-15-0 fűzött : ár nélkül
Jászság - magyar néprajz - viselettörténet - népviselet
391(=945.11)(439Jászság)(091)
[AN 2544265]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2005.
Bojvánszky Eszter
   Ámor szekerén : útravaló : gondolatok a szerelemről / Bojvánszky Eszter. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 93 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9568-91-0 kötött : 2000,- Ft
szerelem - magyar irodalom - aforizma
392.6(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 2543932]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2005.
Bonnerjea, René
   Eskimos in Europe : how they got there and what happened to them afterwards / by R. Bonnerjea. - London ; Budapest : Biró, 2004. - 470 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9289-88-4 fűzött : ár nélkül
Európa - eszkimók - művelődéstörténet
39(=947.51) *** 930.85(4)
[AN 2544556]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2005.
Görög Ibolya (1947-)
   A nyilvánosság kelepcéi : protokolltanácsok mindenkinek, akit több mint száz ember ismer / Görög Ibolya. - Utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-9471-48-8 kötött : 2980,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2546907]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2005.
Lázár Katalin (1955-)
   Gyertek, gyertek játszani! / Lázár Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(072)
[AN 933856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Játékközlés: Dunántúl / [... Nagyistók Mária rajz.]. - 2004. - 325 p. : ill.
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 963-9316-92-X fűzött : ár nélkül
Dunántúl - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(439.11)(072) *** 398.831(=945.11)(439.11)(072)
[AN 2527481] MARC

ANSEL
UTF-82905 /2005.
   Szoft montázs : elméleti közelítések az antropológiai filmhez / Horváth Réka, A. Gergely András szerk. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2004. - 94 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 99.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7372-05-9 fűzött : ár nélkül
kulturális antropológia - filmművészet - filmesztétika
39 *** 316.7 *** 791.43.01-92
[AN 2543904]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2906 /2005.
Balog Barna
   Pol-óra / Balog Barna. - [Budapest] : Magánkiad., [2004]-. - 21 cm
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - interjú
323(439)"200"(047.53)
[AN 2530776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2004. - 208 p.
ISBN 963-430-975-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - interjú
323(439)"200"(047.53)
[AN 2530779] MARC

ANSEL
UTF-82907 /2005.
Dobszay János
   Állam, egyházak Magyarországon, 1989-2004 : 15 év a rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig / Dobszay János ; [közread. az] Egyházfórum Alapítvány. - Budapest : Egyházfórum Alapítvány, 2004. - 399 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-8156-33-3 fűzött : 1995,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - ezredforduló
322(439)"199/200" *** 261.7(439)"199/200"
[AN 2544866]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2005.
   Európai parlamenti választások. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2004-. - 23 cm
Európa - Európai Unió - választás - ezredforduló
324(4-62) *** 324(4)"199/200"
[AN 2531582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 151 p. : ill. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 4/1.)
Szerzők Harkányiné Réti Barbara et al. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-307-5)
Magyarország - Európa - Európai Unió - választás - ezredforduló
324(4-62) *** 324(4)"199/200" *** 324(439)"2004"
[AN 2531589] MARC

ANSEL
UTF-82909 /2005.
   EU-tanulmányok / [főszerk. Inotai András] ; [szerk. Bognár Károly et al.] ; [kiad. Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - [Budapest] : Nemz. Fejleszt. Hiv., [2004]. - 5 db ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2514477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - [2004]. - 697 p. : ill.
ISBN 963-216-405-9
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2531881] MARC

ANSEL
UTF-82910 /2005.
Fricz Tamás (1959-)
   Egy következmények nélküli ország / Fricz Tamás. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - III, 260 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-87-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
323(439)"199/200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2543877]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2005.
   Globális civil társadalom / szerk. Helmut Anheier, Marlies Glasius és Mary Kaldor. - Budapest : Typotex, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
A Global civil society yearbook 2001. és 2002. évi számának fordítása. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9548-25-1
civil társadalom - globalizáció
323.21(100) *** 321.72
[AN 2513834]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 492 p. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 3.)
Ford. Gyárfás Vera
ISBN 963-9548-26-X fűzött : 4500,- Ft
civil társadalom - globalizáció
323.21(100) *** 321.72
[AN 2513838] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 548 p. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 6.)
Ford. Vág András
ISBN 963-9548-27-8 fűzött : 4800,- Ft
civil társadalom - globalizáció
323.21(100) *** 321.72
[AN 2534442] MARC

ANSEL
UTF-82912 /2005.
Kormos Valéria (1943-)
   Így volt..? : [beszélgetések a múltról] / Kormos Valéria. - Budapest : Kairosz, 2004. - 234 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9568-81-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - interjú
323(439)"199/200"(047.53)
[AN 2543853]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2005.
   Magyar kormányprogramok, 1867-2002 / [szerkbiz. ... Kiss Péter et al.] ; [kész. a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyűlési Könyvtár gondozásában]. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2004. - 2 db (1725 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9221-54-6 fűzött : 9975,- Ft
Magyarország - kormány - pártprogram - 19. század - 20. század - ezredforduló - történelmi forrás
328.131(439)"1867/2002"(093.2)
[AN 2529026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1867-1944. - 859 p.
Magyarország - kormány - pártprogram - 19. század - 20. század - történelmi forrás
328.131(439)"1867/1944"(093.2)
[AN 2529028] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1944-2002. - p. 867-1725.
Borítócím: 1945-2002
Magyarország - kormány - pártprogram - 20. század - ezredforduló - történelmi forrás
328.131(439)"1944/2002"(093.2)
[AN 2529029] MARC

ANSEL
UTF-82914 /2005.
Matúz Gábor (1963-)
   Az antifasiszta és a hungarista : titkok a Magyar Televízióból / Matúz Gábor. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-59-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - belpolitika - televízió-műsor - ezredforduló - levelezés - interjú
323(439)"200"(047.53) *** 791.9.097(439)"200"(044)
[AN 2543889]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2005.
Melton, H. Keith
The ultimate spy book (magyar)
   Nagy kémkönyv / H. Keith Melton ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2004. - 208 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-7046-12-7 kötött : 5980,- Ft
hírszerzés - titkosszolgálat - művelődéstörténet
327.84(100)(091) *** 343.321 *** 355.40 *** 930.85(100)
[AN 2543799]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2005.
   Nagyatádi Szabó István Emlékház / összeáll. Lambert Győzőné ; [kiad. az Arany-Korona Alapítvány]. - Budapest : Arany-Korona Alapítvány, 2004. - 24 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-217-428-3 fűzött : ár nélkül
Nagyatádi Szabó István (1863-1924)
Magyarország - politikus - 20. század - múzeumi kiadvány
32(439)(092)Szabó_I.,_N. *** 069(439-2Csokonyavisonta)(036)
[AN 2544279]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2005.
Topolánszky Ádám
   Lobbizás : érdekek az előtérben / Topolánszky Ádám. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 142-143. és a jegyzetekben
ISBN 963-9447-22-6 fűzött : 1950,- Ft
érdekérvényesítés
328.184(100)
[AN 2544205]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2918 /2005.
   '56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára / [összeáll. és szerk. Csomor Erzsébet és Kapiller Imre]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2004. - 2 db ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 57.)
ISBN 963-7226-49-4 fűzött : 2980,- Ft
Zala (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - kronológia - névjegyzék
943.912.1"1956"(0:930.24) *** 943.912.1"1956"(092):050.8
[AN 2530552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 293 p.
ISBN 963-7226-50-8
Zala (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - kronológia - névjegyzék
943.912.1"1956"(0:930.24) *** 943.912.1"1956"(092):050.8
[AN 2530566] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 371 p.
Bibliogr.: p. 363.
ISBN 963-7226-51-6 * (hibás ISBN 963-7226-50-8)
Zala (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - kronológia - névjegyzék
943.912.1"1956"(0:930.24) *** 943.912.1"1956"(092):050.8
[AN 2530571] MARC

ANSEL
UTF-82919 /2005.
Bél Mátyás (1684-1749)
Notitia Hungariae novae historico-geographica (szemelv.) (magyar)
   Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt : válogatás Bél Mátyás leírásaiból / [ford. Tóth Péter]. - Sopron : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2004. - 235 p. : ill. ; 22 cm. - (Központi Bányászati Múzeum, ISSN 1589-9799 ; 3.)
ISBN 963-217-164-0 kötött : ár nélkül
Felvidék - helytörténet - bányaváros - középkor - újkor
943.922-2"12/17" *** 622(439.22-2)"12/17"
[AN 2544425]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2005.
Bihari Gábor
   A népek országútján / Bihari Gábor. - Nyíregyháza : Szkíta Szarvas Kvk., 2004-. - 24 cm
ISBN 963-216-716-3
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2530629]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Szkíták, szakák, székelyek. - 2004. - 301 p., XV t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 295-301.
ISBN 963-216-717-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar őstörténet - honfoglalás előtti kor - népvándorlás - székelyek - szarmaták
930.8(=945.11székelyek)
[AN 2530635] MARC

ANSEL
UTF-82921 /2005.
Breton, Guy
Histoires d'amour de l'histoire de France (magyar)
   Francia szerelmi históriák / Guy Breton. - Budapest : Európa, 2004-. - 24 cm
Franciaország - uralkodó - történelem
944(092)
[AN 2537501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szenvedélyes lovagok / [ford. Szántó Judit] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - 2004. - 344, [5] p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7640-5 kötött : 2800,- Ft
Franciaország - uralkodó - történelem
944(092)
[AN 2537503] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A reneszánsz szépasszonyai / [ford. Szávai Dorottya, Vaszócsik Crista] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - 2004. - 349, [3] p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7642-1 kötött : 2800,- Ft
Franciaország - uralkodó - történelem
944(092)
[AN 2537504] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A királyi szoknyavadász / [ford. Szathmári Éva] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - 2004. - 340, [7] p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7641-3 kötött : 2800,- Ft
Franciaország - uralkodó - történelem
944(092)
[AN 2537505] MARC

ANSEL
UTF-82922 /2005.
Dobai István (1924-)
   Tűnődések a történelemről, azaz a mérhetetlen élet és az ember viszonyáról, különös figyelemmel Európára és a magyarokra / Dobai István. - Budapest : Püski, 2004. - 2 db (1263) p. ; 24 cm
ISBN 963-9906-47-6 kötött : 5460,- Ft
történettudomány - világtörténelem
930.1 *** 93/99
[AN 2532696]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 642 p.
ISBN 963-9906-48-4
történettudomány - világtörténelem
93/99 *** 930.1
[AN 2532697] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 647-1263.
ISBN 963-9906-49-2
történettudomány - világtörténelem
930.1 *** 93/99
[AN 2532698] MARC

ANSEL
UTF-82923 /2005.
   Európai történelem és kultúrtörténet : szöveggyűjtemény / [összeáll.] Dominik Gyula. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 216 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-394-599-2 fűzött : 2300,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
937/938(075.8) *** 940(075.8) *** 930.85(37/38)(075.8) *** 930.85(4)(075.8)
[AN 2544043]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2005.
Franklin, Benjamin
The art of virtue (magyar)
   Az erény művészete / Benjamin Franklin ; szerk. George L. Rogers ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 338 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9447-36-6 fűzött : 2500,- Ft
Franklin, Benjamin
Egyesült Államok - államférfi - 18. század - erkölcs
973(092)Franklin,_B. *** 17 *** 973"17"
[AN 2543978]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2005.
   Hétköznapok és vallásos élet a rézkor végén : a Baden-kultúra 5000 éves emlékei Budapesten : a Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítása : 2004. december - 2005. máricus = Everyday life and spirituality at the end of the Copper Age : 5000 years old remains of the Baden Culture in Budapest : temporary exhibition at the Budapest Historical Museum / szövegek Endrődi Anna et al.] ; [szerk. Endrődi Anna] ; [ford. Simán Katalin]. - Budapest : BTM, 2004. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 963-9340-39-1 fűzött : ár nélkül
Budapest - régészet - rézkorszak - lelet - kiállítási katalógus
903(439-2Bp.)"636" *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2543804]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2005.
Kershaw, Ian
Hitler (magyar)
   Hitler / Ian Kershaw ; [ford. Fazekas István]. - [Szeged] : Szukits, [2003-2004]. - 2 db ; 25 cm
Hitler, Adolf
943.0"191/194"(092)Hitler,_A.
[AN 1053866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1936-1945 : nemezis. - cop. 2004. - 1056 p. : ill.
ISBN 963-497-059-1 kötött : ár nélkül
Németország - politikus - 20. század - életrajz
943.0"191/194"(092)Hitler,_A.
[AN 2534536] MARC

ANSEL
UTF-82927 /2005.
   Két tanulmány és válogatott források Szirma történetéhez / [... összeáll. Tóth Péter]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2004. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 43.)
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 963-9311-40-5 fűzött : ár nélkül
Szirma - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Szirma(093)
[AN 2544352]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2005.
   A magyar örökség visszaszerzése : a 2004-es budapesti Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi, (ős)történelmi és kulturális előadásai / ... vál., szerk. és sajtó alá rend. Siklósi András ; [közread. a Nap Alapítvány]. - [Budapest] : Nap Alapítvány, 2004. - VIII, 340, [40] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-02-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar őstörténet - konferenciakiadvány
930.8(=945.11)(089.3) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2544298]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2005.
Makkay János (1933-)
   A székelyek / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2005. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Tractata minuscula ; 40.)
Bibliogr.: p. 135-142.
ISBN 963-460-485-4 fűzött : ár nélkül
magyarságkutatás - székelyek
930.8(=945.11székelyek)
[AN 2544451]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2005.
Makkay János (1933-)
   Tellek, tételek, istenek : vonzások és választások a Két folyó köze és az Alföld között / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2004. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 38.)
Bibliogr.: p. 70-74.
ISBN 963-460-266-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudós - régészet - 20. század
902(439)(092)Makkay_J. *** 903/904(439)
[AN 2544446]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2005.
Németh István, H. (1971-)
   Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon : a felső-magyarországi városszövetség / H. Németh István. - Budapest : Gondolat : MOL, 2004. - 2 db ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
ISBN 963-631-152-8
ISBN 963-9500-79-8 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - várostörténet - gazdaságpolitika - 16. század - 17. század
943.9-2"15/16" *** 352(439-2)"15/16" *** 338.2(439-2)"15/16"
[AN 2531920]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 528 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-25-6
ISBN 963-631-169-2
Magyarország - magyar történelem - várostörténet - gazdaságpolitika - 16. század - 17. század
943.9-2"15/16" *** 352(439-2)"15/16" *** 338.2(439-2)"15/16"
[AN 2531921] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 394 p.
Bibliogr.: p. 248-331. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-631-170-6 * (hibás ISBN 963-631-169-2)
ISBN 963-9567-26-4 * (hibás ISBN 963-9567-25-6)
Magyarország - magyar történelem - várostörténet - gazdaságpolitika - 16. század - 17. század
943.9-2"15/16" *** 352(439-2)"15/16" *** 338.2(439-2)"15/16"
[AN 2531922] MARC

ANSEL
UTF-82932 /2005.
Nógrády Andor (1940-)
   Jobbágyi története / Nógrády Andor, Lendvai Ferenc, Fábiánné Nógrády Ildikó. - Jobbágyi : Magánkiad., 2004. - 2 db : ill. ; 21 cm
A 2. kötetet Nógrády Andor állította össze
ISBN 963-430-758-2 fűzött : ár nélkül
Jobbágyi - helytörténet - helyismeret
943.9-2Jobbágyi *** 908.439-2Jobbágyi
[AN 2534049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 150 p.
Jobbágyi - helytörténet
943.9-2Jobbágyi
[AN 2534050] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mozaikok a község múltjából, 1938-1956. - 187 p.
Jobbágyi - helytörténet - helyismeret
943.9-2Jobbágyi *** 908.439-2Jobbágyi
[AN 2534052] MARC

ANSEL
UTF-82933 /2005.
   A Seebergi Wanckel és a Seebergi Sasváry család története / összeáll. Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nemesi cím elnyerése : Martin Wanckel v. Seeberg (1670-1730). - 2002. - 59 p. : ill., részben színes
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536154] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A köznemesi ág négy generációja a 18. és 19. században : Daniel Gottlieb Wanckel v. Seeberg (1721-1787), Johann Georg Wanckel v. Seeberg (1776-1861) Adolf Friedrich Wanckel v. Seeberg (1811-1897), Adolf Wincenz Wanckel v. Seeberg (1850-1903). - 2002. - 139 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536159] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A bárói cím elnyerése : a család bárói ágairól általában. - 2003. - 34 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536166] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az 1. bárói ág : Martin Zacharias Wanckel v. Seeberg báró (1707-1766) és második felesége Radits Borbála (?-1794). - 2004. - 164 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536172] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A 2. bárói ág : Johann Christoph Wanckel v. Seeberg (1710-1776) és felesége Anna Barbara Baussner v. Baussnern (1727-1804). - 2003. - 90 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536178] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/1., A 2. bárói ág : Johann Michael Wanckel v. Seeberg báró (1750?-?), Philipp Sigismund Wanckel v. Seeberg báró (1754-1839). - 2003. - 103 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536283] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/2., A 2. bárói ág : Anna Barbara Wanckel v. Seeberg bárónő ifj. Brunszvik Antalné grófnő (1752-1830). - 2004. - 97 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536302] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A 3. bárói ág : Andreas Gabriel Wanckel v. Seeberg báró (1716-1789). - 2004. - 72 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536316] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Agnetha Wanckel v. Seeberg (1708-1791) és férje Dobosi Sámuel (1694-1759). - 2004. - 59 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536331] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A köznemesi ág : Seebergi Wanckler Seeberg Ármin Viktor (1879-1957) és felesége Éricz Sarolta (1882-1951). - 2004. - 62 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536351] MARC

ANSEL
UTF-82934 /2005.
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
   Hód-mező-vásárhely története / ... írta Szeremlei Samu. - Repr. kiad. - [Hódmezővásárhely] : Mérai J., [2004]-. - 21 cm
Borítócím: Hódmezővásárhely története. - Eredeti kiadása: Hódmezővásárhely : a város közönsége, 1900-1913
Hódmezővásárhely - helytörténet
943.9-2Hódmezővásárhely
[AN 2531968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A barbárság kora : kezdettől - I. István királyig. - [2004]. - XXVIII, 488 p., [2] fol. : ill.
ISBN 963-460-292-4 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - helytörténet
943.9-2Hódmezővásárhely
[AN 2531969] MARC

ANSEL
UTF-82935 /2005.
   A világtörténelem képes kronológiája / [szerk. Tóth Dóra]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-9325-86-4 kötött : ár nélkül
világtörténelem - kronológia - gyermekkönyv
930.9(0:930.24)(02.053.2)
[AN 2544019]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2936 /2005.
   Borsod-Abaúj-Zemplén hon- és népismerete : tanári segédkönyv / [szerk. Somorjai Lehel] ; [írta Bodnárné Moldován Éva et al.] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2004. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-9311-37-5 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - helyismeret - tanári segédkönyv
908.439.134(072)
[AN 2544034]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2005.
   Emlék-kép : centenáriumi kiállítás, 1904-2004 : Várostörténeti Múzeum, Pécs, 2004. november 6 - 2005. december 31. = Memory-image : centennial exhibition : City History Museum, Pécs, November 6, 2004 - December 31, 2005 / [a katalógust szerk. ... Várkonyi György] ; [a forgatókönyvet írták és a kiállítást rend. ... Begovácz Rózsa et al.] ; [rend., közread. a] Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., cop. 2004. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7211-85-3 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - Pécs - helyismeret - kiállítási katalógus
908.439.127 *** 908.439-2Pécs *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2544619]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2005.
Gavlik István
   Józsefvárosi séták / írta és összeáll. Gavlik István és Pilinyi Péter ; [fotók Garay János Tamás et al.] ; kiad. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004-. - 20 cm
ISBN 963-86519-0-3
Budapest. VIII. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.VIII.(036)
[AN 1079572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2004. - 51 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 46. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86519-3-8 fűzött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.VIII.(036)
[AN 2534074] MARC

ANSEL
UTF-82939 /2005.
Gyulay Zoltán
   Budaörs az Európai Unióban / írta Gyulay Zoltán ; [fotók Bene Ádám et al.]. - Budapest : CEBA K., 2004. - 172 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar városok az Európai Unióban)
Bibliogr.: p. 98. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-9479-02-0 kötött : ár nélkül
Budaörs - helyismeret
908.439-2Budaörs
[AN 2544146]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2005.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Abaúj és Torna megyék, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Barsi János]. - 2004. - 305 p. + térk.
Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-215-619-6 fűzött : ár nélkül
Abaúj (vármegye) - Torna (vármegye) - helységnévtár
943.913.6-2"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.136-2)(035.5) *** 914.391.36-2(035.5)
[AN 2524686] MARC

ANSEL
UTF-82941 /2005.
Nanuk, Jura
   Kína színei = Colors of China / írta és fényképezte Jura Nanuk ; [... ford. Csaba Novák]. - Budapest : Budapest Week, cop. 2004. - 83 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-217-558-1 fűzött : ár nélkül
Kína - helyismeret - fényképalbum
908.510(084.12) *** 77.04(497.13)(092)Nanuk,_J.
[AN 2544861]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2005.
Rékasi Jánosné
   Emlékezésül / Rékasi Jánosné. - [Sárrétudvari] : Rékasi J.-né, [2004]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 949749
Sárrétudvari - helyismeret
908.439-2Sárrétudvari
[AN 2538123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kortörténet a 2004. évben. - [2004]. - 186 p. : ill.
Fűzött : 800,- Ft
Sárrétudvari - helyismeret - életrajz
908.439-2Sárrétudvari *** 929(439-2Sárrétudvari)
[AN 2538124] MARC

ANSEL
UTF-82943 /2005.
   Társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós kapcsolatok tükrében : tanulmánykötet / Antal Géza [et al.] ; Pitrik József, Ulcz Gyula szerk. ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet ...]. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int. ; Szeged : JGYF K., 2004. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összegfoglalás angol nyelven
ISBN 963-7356-02-9 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - területfejlesztés - gazdasági helyzet
911.375(4-11) *** 338(4-11)
[AN 2543812]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2944 /2005.
Agócs Ilona
   A közbeszerzések építésügyi vonatkozásai / Agócs Ilona, Péter Annamária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 204 p. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 6.)
ISBN 963-224-762-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - közbeszerzés - építésügy - pályázat - törvény
351.712.2(439)(094) *** 69 *** 351.785 *** 06.063
[AN 2544158]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2005.
   Áldozatok és vélemények / [szerk. Irk Ferenc] ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7373-06-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kriminalisztika
343.9(439)
[AN 2529945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 244 p.
ISBN 963-7373-07-1
Magyarország - kriminalisztika
343.9(439)
[AN 2529948] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 248 p.
ISBN 963-7373-08-X
Magyarország - kriminalisztika
343.9(439)
[AN 2529953] MARC

ANSEL
UTF-82946 /2005.
Bogsch Árpád (1919-)
   Szellem és jog : önéletrajz / Bogsch Árpád. - [Budapest] : [M. Szabadalmi Hiv.], 2004. - 225 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Magyar Szabadalmi Hivatal
ISBN 963-9157-33-3 fűzött : ár nélkül
Bogsch Árpád (1919-)
Svájc - szerzői jog - jogász - külföldön élő magyar személyiség - memoár
34(494)(=945.11)(092)Bogsch_Á.(0:82-94) *** 347.78
[AN 2544396]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2005.
   A Büntető törvénykönyv magyarázata / [szerk. Jakucs Tamás] ; [szerzők Kiss Sándor et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 2 db (1543 p.) ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2004. aug. 31.
ISBN 963-224-820-1
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 2536593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 760 p.
ISBN 963-224-748-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 2536598] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 765-1543.
ISBN 963-224-788-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 2536600] MARC

ANSEL
UTF-82948 /2005.
   A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai, 1914-1949 / szerk. P. Szabó Béla, Madai Sándor. - Debrecen : DE ÁJK : Lícium-Art, 2004-. - 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Debrecen - jogász - pedagógus - egyetem - tanszék - 20. század - életrajz
34(439)(092) *** 37(439)(092) *** 378.4(439-2Debrecen).096
[AN 2539865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 264p. : ill. - (Historia Facultatis Iuridicae, ISSN 1589-3340 ; 2.)
ISBN 963-472-858-8 kötött : ár nélkül
Debrecen - jogász - pedagógus - egyetem - tanszék - 20. század - életrajz
34(439)(092) *** 37(439)(092) *** 378.4(439-2Debrecen).096
[AN 2539869] MARC

ANSEL
UTF-82949 /2005.
   Kriminalisztika / [szerk. és összeáll. Bócz Endre] ; [írta Anti Csaba et al.]. - [Budapest] : BM K., 2004. - 2 db (1160 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1143-1160.
ISBN 963-8036-83-4 fűzött : 3890,- Ft
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2526181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 579, XVI p.
ISBN 963-8036-84-2
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2526193] MARC

ANSEL
UTF-82950 /2005.
   A magyar légierő / [szerk. Tőrös István] ; [kiad. a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.]. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-327-372-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - légierő - katonai repülőgép - ezredforduló
358.4(439)"200" *** 623.746(439)"200"
[AN 2544867]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2005.
   Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái : közigazgatási és politikai iratok : rövidített szövegközlések és regeszták. - Budapest : Pest M. Lvt., 2001-. - 20 cm
Gerinccím: Közigazgatási és politikai iratok
ISBN 963-7235-35-3
Pest-Pilis-Solt - közgyűlés - 17. század - 18. század - önkormányzati irat
353(439.153)(093.2) *** 943.915.3(093.2)
[AN 926318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1731-1740 / Borosy András, Kiss Anita ; [... a mutatót kész. Horváth M. Ferenc]. - 2004. - 376, [4] p. : ill. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 36.)
Az előszó német nyelven is. - Példányszám: 600
ISBN 963-7235-39-6 fűzött : 1400,- Ft
Pest-Pilis-Solt - megyei igazgatás - közgyűlés - 18. század - önkormányzati irat
353(439.153)"173/174"(093.2) *** 943.915.3"173/174"(093.2)
[AN 2529031] MARC

ANSEL
UTF-82952 /2005.
   A polgári nemperes eljárások magyarázata. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002-. - 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
347.919.1(439)(036)
[AN 938295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A cégekkel kapcsolatos nemperes eljárások magyarázata / [szerzők Németh János et al.] ; [szerk. Németh János, Kiss Daisy]. - 2004. - 1230 p.
Lezárva: 2004. máj. 1. - Bibliogr.: p. 1143-1149.
ISBN 963-224-750-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - peren kívüli eljárás - gazdasági társaság - útmutató
347.919.1(439)(036) *** 347.72
[AN 2531888] MARC

ANSEL
UTF-82953 /2005.
Radnay József (1927-)
   Munkajog / Radnay József ; [a 13. fejezetet ... írta Kertész István]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 282 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 9.)
ISBN 963-361-630-1 fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-361-640-9)
munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8)
[AN 2546672]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2005.
Szilágyi György (1928-)
   Ahogy a torony alatt láttam és megéltem.. : szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből / Szilágyi György. - Szeged : Csongrád M. Lvt. : Bába, 2003. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 33.)
Bibliogr.: p. 293-295. és a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7237-58-5 fűzött : ár nélkül
Szeged - helyi önkormányzat - 20. század
352(439-2Szeged)"19"
[AN 2544470]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2005.
Tátrai Tünde
   Új trendek a közbeszerzésben / Tátrai Tünde, Neményi Máté. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - [28] p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 60.)
Bibliogr.: p. [28]. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
közbeszerzés
351.712.2
[AN 2544750]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2005.
   Válogatott ítéletek az Európai Bíróság esetjogából / [szerkbiz. Gátos György, Király Miklós, Tóth Tihamér]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001-2004. - 4 db ; 24 cm
ISBN 963-224-608-X
341.17(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[AN 903139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Válogatott ítéletek az Európai Bíróság környezeti esetjogából. - 2004. - 555 p.
Lezárva: 2004. ápr.
ISBN 963-224-773-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jogeset - bírósági ítélet
341.17(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[AN 2539798] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2957 /2005.
Farkas Jenő (1924-)
   A Szent László hadosztály katonái írták.. : jegyzet / összeáll. és írta Farkas Jenő. - [S.l.] : [s.n.], 2004-. - 29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1082773
Magyarország. Honvédség. Szent László Hadosztály
magyar történelem - második világháború - katonai egység története - 20. század
355.486(439)Szent_László_Hadosztály"1944/1945"
[AN 2527906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 267, [28] p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 256-259.
Fűzött : ár nélkül
magyar történelem - második világháború - katonai egység története - 20. század
355.486(439)Szent_László_Hadosztály"1944/1945"
[AN 2527907] MARC

ANSEL
UTF-82958 /2005.
Kalakán László
   A Svábhegy és környéke története 1944-1945-ben / Kalakán László. - Budapest : Tarsoly, 2004. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
Bibliogr.: p. 51-61.
ISBN 963-9570-12-5 fűzött : ár nélkül
Budapest. XII. kerület - Svábhegy - hadtörténet - második világháború
355.48(439-2Bp.XII.)"1944/1945"
[AN 2544259]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2005.
   A nagy háború másik arca : a lövészárkok hétköznapjai / [szerk. Horváth Miklós] ; [a fényképeket vál. Bánffyné Kalavszky Györgyi és Kürti László] ; [a képaláírásokat és a tanulmányokat írták Balla Tibor, Kürti László, Pollmann Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2004. - 189 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-05-8206-6 kötött : 3360,- Ft
Magyarország - hadtörténet - első világháború - 20. század - fényképalbum
355.48(439)"1914/1918"(084.12) *** 77.044
[AN 2543990]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2960 /2005.
Kennedy, Dan S.
No B.S. time management for entrepreneurs (magyar)
   Időgazdálkodás vállalkozóknak - mellébeszélés nélkül / Dan Kennedy ; [ford. Bódis Klára]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-45-5 fűzött : 1450,- Ft
időmenedzsment - siker
65.012.2 *** 613.865
[AN 2544200]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2005.
Kiss János
   Az innováció és a technológiai fejlődés elmélete az evolucionista közgazdaságtanban / Kiss János. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - 35 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 59.)
Bibliogr.: p. 30-35. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
vállalat - innováció
65.011.8 *** 330.341.1
[AN 2544745]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2005.
Maxwell, John C.
Attitude 101 (magyar)
   Attitűd 101 : amit mindenkinek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Üzl Etelka]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-41-2 fűzött : 1450,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 2544223]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2005.
Maxwell, John C.
Leadership 101 (magyar)
   Vezetés 101 : amit minden vezetőnek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Üzl Etelka]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-40-4 fűzött : 1450,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 2544218]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2005.
Tracy, Brian
Eat that frog! (magyar)
   Amit ma megtehetsz : 21 sikerkulcs a hatékonysághoz / Brian Tracy ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-35-8 fűzött : 1450,- Ft
gazdaságosság - életvezetés
65.011.44 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2544207]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2965 /2005.
   Ágazati és funkcionális controlling / [alkotó szerk. Véry Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2004-. - 29 cm
ISBN 963-638-103-8
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2526735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 244 p. : ill.
Szerzők Dénes Tamásné et al. - Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 963-638-102-X fűzött : ár nélkül
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2526738] MARC

ANSEL
UTF-82966 /2005.
Allen, Robert G.
Multiple streams of income (magyar)
   Passzív jövedelem-források / Robert G. Allen ; [ford. Szabó Sándor]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 474 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-25-0 fűzött : 3950,- Ft
tőkebefektetés
658.152
[AN 2544033]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2005.
Beckwith, Harry
The invisible touch (magyar)
   A láthatatlan érintés : a modern marketing négy kulcsa / Harry Beckwith ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-32-3 fűzött : 1950,- Ft
marketing
658.8
[AN 2544190]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2005.
Beckwith, Harry
Selling the invisible (magyar)
   Eladni a láthatatlant : gyakorlati tanácsok a modern marketinghez / Harry Beckwith ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-14-5 fűzött : 1950,- Ft
marketing
658.8
[AN 2544188]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2005.
Beckwith, Harry
What clients love (magyar)
   A láthatatlan kapcsolat : gyakorlati tanácsok vállalkozásunk fejlesztéséhez / Harry Beckwith ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-37-4 fűzött : 1950,- Ft
marketing
658.8
[AN 2544192]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2005.
   Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe : közigazgatási továbbképzési jegyzet / [szerző Iván Gábor et al.] ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : M. Közigazgatási Int., 2004. - 300 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9395-32-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - pénzügyi támogatás - integráció - tanfolyami jegyzet
339.96(4-62)(078) *** 339.923(4-62)
[AN 2544127]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2005.
   Egyensúlyi modellezés kistérségek fejlesztésének megalapozásához / Bartke István [et al.] ; [szerk. Bartke István] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - területfejlesztés - kistérség - ezredforduló
332.1(439)"199/200"
[AN 2544037]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2005.
Földes Gábor (1950-2003)
   Adójog / Földes Gábor. - 2. átd. kiad. / átd. Dobrev Klára [et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 416 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 401-408.
ISBN 963-389-702-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - adóügy - jog - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8) *** 351.713(439)(075.8)
[AN 2548154]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2005.
Fóti János
   Foglalkoztatottság és munkanélküliség : információk a magyarországi cenzusok eredményeiből / Fóti János, Lakatos Miklós. - Budapest : [KSH], 2004-. - 21 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal
ISBN 963-215-643-9
Magyarország - foglalkoztatottság
331.5(439)
[AN 1080094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A foglalkoztatottak főbb jellemzői. - 2004. - 162 p. : ill.
ISBN 963-215-645-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)
[AN 2534862] MARC

ANSEL
UTF-82974 /2005.
Kiyosaki, Robert T.
Guide to becoming rich (magyar)
   Gazdag papa : adósság - kalauz / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-48-X fűzött : 1450,- Ft
kölcsönzés - életvezetés
336.7 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2544229]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2005.
Kiyosaki, Robert T.
Rich dad's prophecy (magyar)
   Gazdag papa próféciája / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 302 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-24-2 fűzött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-9197-24-2)
életvezetés - pénzügy
336.7 *** 613.865
[AN 2544276]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2005.
   Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz / [szerk. Nagy Sándor Gyula, Trombitás Zoltán] ; [közread az] Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Egyesület. - Budapest : EU Munkacsoport Közhasznú Egyes., 2004-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monongrafikus leírása: AN 966435
Európai Unió - támogatás - pályázat
339.96(4-62) *** 338.246.027 *** 06.063
[AN 2528923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 285 p.
Szerzők Flamm Benedek László et al. - Bibliogr.: p. 283-285.
ISBN 963-216-757-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-757-0)
Európai Unió - támogatás - pályázat
339.96(4-62) *** 338.246.027 *** 06.063
[AN 2528927] MARC

ANSEL
UTF-82977 /2005.
Lámfalusi Ibolya
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2003 / [szerző Lámfalusi Ibolya] ; [közrem. Székelyné Raál Éva]. - Budapest : AKI, 2004. - 35 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2004/3.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - élelmiszeripar - pénzügy - statisztikai adatközlés
658.15(439)(083.41) *** 338.439(439)(083.41)
[AN 2544544]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2005.
   Magyarország régiói / ... főszerk. Kasza Sándor. - Budapest : CEBA K., 2004-. - 25 cm
Magyarország - régió
332.1(439)
[AN 2507044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1/A.], Dél-dunántúli régió. Somogy megye kézikönyve / [szerk. Bunovácz Dezső] ; [szerzők Ádámné Fábri Lili et al.]. - 2004. - 468 p. : ill., részben színes
Lezárva: 2004. jan. 15.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9479-42-X)
Somogy (megye) - helyismeret
908.439.123
[AN 2503936] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1/B.], Dél-dunántúli régió. Somogy megye kézikönyve : adattár / [szerk. Bunovácz Dezső]. - 2004. - 183 p. : ill.
Lezárva: 2004. jan. 20.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9479-42-X)
Somogy (megye) - közigazgatás - vállalat - adattár
352/353(439.123) *** 334.72(439.123)(036)
[AN 2504045] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/1/A.], Nyugat-dunántúli régió. Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve / [szerk. Bunovácz Dezső] ; [szerzők Andréka Bertalan et al.]. - 2004. - 680 p. : ill., részben színes
Lezárva: 2004. nov. 14.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-94-X)
Győr-Moson-Sopron (megye) - helyismeret - település
908.439.114-2
[AN 2540458] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/1/B.], Nyugat-dunántúli régió. Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve : adattár / [szerk. Bunovácz Dezső]. - 2004. - 192 p. : ill.
Lezárva: 2004. nov. 23.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-94-X)
Győr-Moson-Sopron (megye) - helyismeret - adattár
908.439.114:050
[AN 2540463] MARC

ANSEL
UTF-82979 /2005.
Mandják Tibor
   Néhány gondolat a marketingről és az üzleti kapcsolatokról / Mandják Tibor. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - 29 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 61.)
Bibliogr.: p. 25-29. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2544762]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2005.
Ónodi Annamária
   Gazdasági hozzáadott érték (EVA) mutató számítás számviteli korrekciói a magyar szabályozási környezetben / Ónodi Annamária. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - 28 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 57.)
Bibliogr.: p. 27-28. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
számvitel - teljesítmény
657 *** 330.55
[AN 2544737]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2005.
Owen, David
The first national bank of dad (magyar)
   Papa bank : a legjobb módszer, hogy gyermekeinket megtanítsuk a pénzzel bánni / David Owen ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-39-0 fűzött : 1450,- Ft
családi nevelés - pénzeszköz
336.74 *** 37.018.1
[AN 2544036]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2005.
   Pályázati tájékoztató az Európai Unió öko-címke minőségtanúsítási rendszeréről és az öko-címke használat feltételeiről / [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság. - Budapest : KVM Környezetbarát Termék Kht., 2004. - 60 p. ; 21 cm
Érvényes: 2004. máj. 1-től
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - környezetvédelem - minősítés - pályázat
339.923(4-62) *** 504.06(4-62) *** 65.018(4-62) *** 06.063
[AN 2544951]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2005.
   Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez / összeáll. Farkas Ágnes, Musinszki Zoltán. - Miskolc-Egyetemváros : Economix, 2004-. - 24 cm
gazdasági elemzés - vállalkozás - példatár - tankönyv
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2519394]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Statisztika-számvitel-pénzügy. - 2004. - 291 p.
ISBN 963-661-626-4 fűzött : ár nélkül
gazdasági elemzés - vállalkozás - példatár - tankönyv
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2519395] MARC

ANSEL
UTF-82984 /2005.
Radnóczy Zsolt
   Támogatások az Európai Unióban : a közösségi és a tagállami támogatások jogalapja, az összeegyeztethetőség és a jogvédelem kérdései / Radnóczy Zsolt. - Budapest : Akad. K., 2004. - 293 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 963-05-8132-9 kötött : ár nélkül
Európai Unió - jog - pénzügyi támogatás
339.96(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 2543985]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2005.
Smith, Benson
Discover your sales strengths (magyar)
   Fedezze fel üzletkötői erősségeit! : [hogyan érnek el kimagasló eredményeket a világ legsikeresebb üzletkötői?] / Benson Smith & Tony Rutigliano ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 173 p. ; 24 cm
ISBN 963-9447-47-1 fűzött : 2950,- Ft
eladás
658.846
[AN 2543944]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2005.
Tracy, Brian
The 21 success secrets of self-made millionaires (magyar)
   Önerőből milliomos : 21 sikerkulcs a gazdagsághoz / Brian Tracy ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-33-1 fűzött : 1450,- Ft
pénzügy - életvezetés
336.7 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2544212]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2005.
Tracy, Brian
Be a sales superstar (magyar)
   Határ a csillagos ég : 21 sikerkulcs az üzletkötéshez / Brian Tracy ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2004. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-38-2 fűzött : 1450,- Ft
marketing - életvezetés
658.8 *** 613.865 *** 339.138 *** 65.013
[AN 2544214]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2988 /2005.
   Eurág : [Európa uniós projekt a Faág Baráti Kör nyári táborában] / szerk. Varga László ; [írták és a fotókat kész. Balog Klára et al.] ; [közread. a] Faág Baráti Kör Egyesület. - Pécs : Faág Baráti Kör Egyes., 2004. - 114 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-216-760-0 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - Európai Unió - állami gondozott - egyesület - ifjúsági tábor
364.65-053.6(439.127) *** 379.835(439-2Zamárdi) *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 2543803]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2989 /2005.
Becs Katalin
   Russkij? Da! Da! / Becs Katalin, Dudics Pálné, Lilja L. Vokhmina ; [ill. Tamasi Kinga]. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9396-83-4 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - tantárgy - általános iskola - felső tagozat
372.880.82(075.2)
[AN 2544935]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2005.
Chapman, Gary D.
The five love languages of teenagers (magyar)
   Kamaszokra hangolva : a tinédzserek öt szeretet-nyelve / Gary Chapman ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2004. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-98-9 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
37.018.1-053.6 *** 159.922.8
[AN 2544869]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2005.
Csontosné Tikász Katalin
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon a történelem tanulásához / Csontosné Tikász Katalin. - Debrecen : Széplaki E. Bt., 2004. - 62 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 963-440-456-1 fűzött : 336,- Ft
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - oktatási segédlet
372.893(075.2)
[AN 2544021]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2005.
   A gyermekek alkotóképességének fejlesztése az ének, énekes játék és zenehallgatás módszereivel : a X. Esztétikai Tanácskozás előadásai és programjai : 2004. május 21-22. / [szerk. Nagy Jenőné]. - Szolnok : "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Orsz. Egyes., 2004. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - ("Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" sorozat, ISSN 1785-3745)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-151-9 fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - művészeti nevelés - zeneoktatás - konferenciakiadvány
37.036 *** 372.3:78 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2544497]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2005.
Horváth Tihamér
   Játékgyűjtemény : testnevelési és népi játékok, 1-6. osztály / Horváth Tihamér ; [fotó Horváth Tihamér] ; [rajzok Horváth Attila]. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
testnevelés - népi játék - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 796.1(072) *** 394.3(072)
[AN 2544041]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2005.
   II. Az idegennyelvű gyerekirodalom oktatásának helyzete a magyar felsőoktatásban című konferencia előadásai : Budapest 2001. április 20. / [szerk. Papp Andrea] ; [rend., közread. az] ELTE Bölcsészettudományi Kar Idegen Nyelvi Lektorátus. - Budapest : ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus, 2004. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - felsőoktatás - világirodalom története - gyermekirodalom - konferenciakiadvány
378.4(439) *** 82(091)-93 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2544822]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2005.
Kovács Júlia, D.
   Művészetek játékosan : 3-7 éveseknek / [írta Kovács Júlia, Kőhegyi Margit] ; [ill. Bácsfalusi Zsuzsa et al.]. - Budapest : Nemz. Tankv., 2004. - 39 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm. - (Tág a világ, ISSN 1786-5123)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-19-5260-6 fűzött : ár nélkül
művészeti nevelés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
37.036 *** 372.3:7(072)
[AN 2544703]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2005.
   Nádas József terem / [szerk. Balla Réka]. - Budapest-Újpest : Könyves K. Gimn., 2004. - 192, 100 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves" almanach, ISSN 1587-5075 ; 4.)
ISBN 963-216-568-3 fűzött : ár nélkül
Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2544845]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2005.
Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képességek fejlesztéséhez : 10 éves kortól / Oroszlány Péter. - Utánny. - Budapest : Metódus-Tan, 2005. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 963-212-099-X fűzött : 1100,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tankönyv
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 2546676]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2005.
   Partnerség az uniós csatlakozás kapujában : a nagykanizsai Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház programjainak továbbfejlesztésére : módszertani füzet / [összeáll. és szerk. Szakajda Szilvia] ; [kiad. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat]. - Nagykanizsa : Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 2004. - 35 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - közösségi ház - cigányság
374.07(439-2Nagykanizsa) *** 316.347(=914.99)(439-2Nagykanizsa)
[AN 2544537]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2005.
   Series of international monographs on mathematics teaching worldwide. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2004. - 4 db : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - matematikatanítás
372.851 *** 371.3
[AN 2538392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., International research : selected articles from the IJMTL / ed. by David Burghes and Tibor Szalontai. - VI, 164 p.
ISBN 963-16-2993-7
matematika - tantárgy - matematikatanítás
372.851 *** 371.3
[AN 2538398] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Teacher training : [an international overview] / ed. by David Burghes. - IX, 273 p.
ISBN 963-16-2994-5
matematika - tantárgy - pedagógusképzés
372.851 *** 371.13
[AN 2538410] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kassel project : final report / ed. by David Burghes, Berinderjeet Kaur and Denisse R. Thompson. - V, 130 p.
ISBN 963-16-2995-3
matematika - tantárgy - matematikatanítás
372.851 *** 371.3
[AN 2538415] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., International project on mathematical attainment : report / ed. by David Burghes, Russell Geach and Margaret Roddick. - V, 291 p.
Borítócím: IPMA
ISBN 963-16-2996-1
matematika - tantárgy - matematikatanítás - képességvizsgálat - statisztikai adatközlés
372.851 *** 371.3 *** 371.212.22(100)(083.41)
[AN 2538425] MARC

ANSEL
UTF-83000 /2005.
   Sikeres iskolai projektek / [alkotó szerk. Kosztolányi Istvánné] ; [közread. a] Független Ökológiai Központ. - [Budapest] : FÖK, 2004. - 109 p. ; 30 cm
ISBN 963-216-250-1 fűzött : ár nélkül
iskolai munka
371.2
[AN 2544278]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2005.
Steiner, Rudolf
Erziehungskunst : Methodisch - Didaktisches (magyar)
   A nevelés művészete : metodika - didaktika : tizennégy előadás, elhangzottak Stuttgartban 1919. augusztus 21 - szeptember 5. között a Szabad Waldorf Iskola alapításának alkalmából / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társaság] : M. Waldorf Szövets., [2004]. - 193 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868 ; 194.)
ISBN 963-86446-4-8 fűzött : ár nélkül
alternatív iskola - didaktika
371.4Waldorf *** 37.02
[AN 2544163]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2005.
Szautner Jánosné
   A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban II : 2. osztályos fejlesztő program : tanítói segédlet a "Nebuló 2." című képességfejlesztő feladatgyűjteményhez / Szautner Jánosné Szigeti Gizella. - Szolnok : Marketing Műhely Kft., 2004. - 100 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 99.
Fűzött : ár nélkül
tanulási nehézség - képességfejlesztés - módszertan - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
371.322.9(072) *** 371.321.8(072) *** 372.4(072)
[AN 2544044]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2005.
   A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója / Németh András szerk. - Budapest : Gondolat, 2004. - 206 p. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9567-69-8 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - pedagógia - neveléstörténet - emlékkönyv
37(439)(091)
[AN 2544267]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2005.
Széplaki Erzsébet
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon és példatár a magyar nyelv tanulásához / Széplaki Erzsébet, Uzonyi Kiss Judit. - 3. jav. kiad. - Debrecen : Széplaki E. Bt., 2004. - 83 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 963-430-544-X fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - oktatási segédlet
372.880.945.11(075.2)
[AN 2544024]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2005.
   A szeretett tanítvány nyomában : ötéves a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola / [szerk. ... Kemény András]. - [Budapest] : Szt. János Apostol Katolikus Ált. Isk., [2005]. - 56 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-228-5 fűzött : ár nélkül
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2544624]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2005.
   A természet jeles napjai az óvodában : szakmai segédanyag / [szerk. Klemmné Lőrincz Ildikó] ; [kiad. a Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet Környezeti Nevelési Központja]. - Miskolc : Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és Vár. Ped. Int. Környezeti Nevelési Közp., 2004. - 47 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-217-464-X fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
37.03 *** 372.3(072) *** 504.03(072)
[AN 2544038]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2005.
   Vackor az Európai Unióban : környezeti nevelési tapasztalatok az Európai Unió néhány tagországában / [összeáll. Neumayer Éva és Zentai Kinga] ; [írta Beregnyei Józsefné et al.] ; [a fényképeket kész. Kontos Tivadar, Székely Zsuzsa, Pankovics Ágnes] ; [kiad. a Független Ökológiai Központ Alapítvány]. - Budapest : Független Ökológiai Közp. Alapítvány, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-217-465-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - környezeti nevelés - ezredforduló
37.03(4-62) *** 504.03(4-62)
[AN 2544325]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2005.
Vasné Tóth Kornélia
   Tudáspróba : történelem : középiskolai segédkönyv / Vasné Tóth Kornélia. - Budapest : Corvina, 2004. - 4 db ; 24 cm
tantárgy - történelem - iskolai értékelés - középiskolai tankönyv
371.263 *** 93/99(075.3) *** 372.893(075.3)
[AN 2517794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Egyetemes történelem : őskor, ókor, kora középkor : 2075 kérdés és felelet. - 334 p.
ISBN 963-13-5321-4 fűzött : 1690,- Ft
tantárgy - történelem - ókor - őskor - iskolai értékelés - középiskolai tankönyv
372.893(075.3) *** 931(075.3) *** 371.263
[AN 2517796] MARC

ANSEL
UTF-8


   2.2. köt., Egyetemes történelem : a 10. századtól a 19. század elejéig : 1720 kérdés és felelet. - 320 p.
ISBN 963-13-5322-2 fűzött : 1690,- Ft
tantárgy - világtörténelem - iskolai értékelés - középiskolai tankönyv
372.893(075.3) *** 371.263 *** 93/99"09/18"(075.3)
[AN 2517799] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Egyetemes történelem : a 19. század, a 20. század : 1630 kérdés és felelet. - 334 p.
ISBN 963-13-5323-0 fűzött : 1690,- Ft
tantárgy - világtörténelem - iskolai értékelés - 19. század - 20. század - középiskolai tankönyv
372.893(075.3) *** 371.263 *** 93/99"18/19"(075.3)
[AN 2517801] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Magyar történelem : a kezdetektől a 20. század végéig : 2000 kérdés és felelet. - 390 p.
ISBN 963-13-5324-9 fűzött : 1690,- Ft
tantárgy - magyar történelem - iskolai értékelés - középiskolai tankönyv
372.893(075.3) *** 371.263 *** 943.9
[AN 2517808] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3009 /2005.
András Krisztina
   Érdemes-e egy hivatásos magyar csapatot működtető futballtársaságba pénzt fektetni? / András Krisztina. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - [24] p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 56.)
Bibliogr.: p. [24]. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - labdarúgás - beruházás
796.332(439) *** 796.078 *** 658.14
[AN 2544720]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2005.
Csémy Éva
   Mandalák üvegfestékkel / ... Csémy Éva munkái. - Budapest : Mandala Art K., 2004. - [22] p. : ill., színes ; 21x21 cm + mell. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-217-383-X fűzött : 950,- Ft
üvegművészet - mandala - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2544040]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2005.
Dobos Éva
   Gyöngyös gyűrűk és láncok / Dobos Éva. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/117.)
ISBN 963-9560-96-0 fűzött : 698,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2544798]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2005.
Göhr, Stephanie
Schnell geschminkt und verkleidet (magyar)
   Farsangi jelmezek / Stephanie Göhr ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + 4 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/116.)
ISBN 963-9560-95-2 fűzött : 698,- Ft
farsangi szokás - jelmez - álarc - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.47 *** 791.65 *** 391.8
[AN 2544792]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2005.
Hegedűsné Kripák Ildikó
   Ünnepváró : ünnepi ötlettár / Hegedűsné Kripák Ildikó ; [az illusztrációkat kész. Kovács Andrea]. - 2. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 84 p. : ill., színes ; 29 cm + 14 mell.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-676-X)
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2545314]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2005.
   Húsvéti üvegfestés. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Színes játékszertár, ISSN 1786-7770)
ISBN 963-596-192-8 fűzött : ár nélkül
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2514533]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2005.
Kollár Zsolt
   Játékok könyve / Kollár Zsolt. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2004]-. - ill. ; 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1054893
játék
793/794 *** 796.1
[AN 2528939]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szabadtéri játékok. - [2004]. - 232, [20] p.
ISBN 963-696-270-7 kötött : 1600,- Ft
játék
793/794 *** 796.1
[AN 2528942] MARC

ANSEL
UTF-83016 /2005.
Makoldi Sándorné
   Tojásfestés hagyományosan / Makoldi Sándorné. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/119.)
ISBN 963-9560-98-7 fűzött : 698,- Ft
tojásfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2544806]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2005.
   Őszi üvegfestés. - Debrecen : TKK, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Színes játékszertár, ISSN 1786-7770)
ISBN 963-596-287-8 fűzött : ár nélkül
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2544135]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2005.
Schneider Attila (1955-2003)
   A szicíliai védelem / Schneider Attila ; [szöveggond. ... Molnár Zoltán]. - Kecskemét : Caissa, 2004. - 2 db : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
sakk
794.1
[AN 2539167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 233 p.
sakk
794.1
[AN 2539168] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 269 p.
sakk
794.1
[AN 2539169] MARC

ANSEL
UTF-83019 /2005.
   Többkezes darabok : az Alternatív Közgazdasági Gimnázium "Trupp" színjátszó körének tagjaival közösen írt darabok és más írások, 1993-1999 / [szerk.] Lőrinc László, Szabó Imre. - [Budapest] : [AKG K.], 2004. - 118 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - iskolai színjátszás
379.825-053.6 *** 371.383
[AN 2544302]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2005.
Wurst, Ingrid
Basteln mit Eierschachteln (magyar)
   Ötletek tojástartóból / Ingrid Wurst ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/118.)
ISBN 963-9560-97-9 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2544803]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3021 /2005.
Bakos Ildikó (1948-)
Művek (vál.)
   Bakos : [Székesfehérvár, Árpád-fürdő, 2004. május 8 - június 6.] / [a kiállítást rend. Monory Mész András]. - [Székesfehérvár] : [Szt. István Kir. Múz.], [2005]. - [12] p. : ill., színes ; 13x18 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 296.)
ISBN 963-9279-38-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Bakos_I. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2544030]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2005.
Fazekas Valéria (1957-)
Művek (vál.)
   Valeria Fazekas : Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2004. április 3 - május 2. / [szerk. ... Izinger Katalin] ; [a kiállítást rend. ... Fazekas Valéria, Golub Xénia, Izinger Katalin]. - [Székesfehérvár] : [Szt. István Kir. Múz.], [2005]. - [39] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 291.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9279-36-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Fazekas_V. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2544026]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2005.
   "Fényes kantár, míves nyereg..." : fejedelmi fegyverek, főúri lófelszerelés Erdélyből és a királyi Magyarországról : [kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2004. december 21 - 2005. február 28.] / [szerk. Kovács Tibor] ; [a kiállítást rend. és a bev. tanulmányt írta Kovács S. Tibor] ; [fotó Dabasi András, Képessy Bance[!Bence]]. - Budapest : MNM, 2004. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - Törökország - ötvösség - textilművészet - kovácsolt páncélok és fegyverek - uralkodó - magyar történelem - 17. század - kiállítási katalógus
739.7(560) *** 745.52(560) *** 943.921"160/162"(092)Bethlen_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2545026]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2005.
Ferenczy Zsolt (1970-)
   Festmények = Paintings / [Ferenczy Zsolt] ; [szerk. Szentandrássy Szabolcs] ; [közread. a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány]. - [Püspökladány] : Püspökladány Vár. Közművelődéséért Közalapítvány, 2004. - [20] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Ferenczy_Zs.
[AN 2545001]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2005.
Fodor József (1922-)
   Küzdelem a Kapuváry-házban lévő Téglamúzeum megmentéséért Veszprémben / Fodor József. - Veszprém : Szerző, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Téglamúzeum (Veszprém)
Veszprém - múzeum - építészettörténet - tégla
069(439-2Veszprém) *** 691.42
[AN 2503667]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 288 p.
ISBN 963-430-977-1
Veszprém - múzeum - építészettörténet - tégla
069(439-2Veszprém) *** 691.42
[AN 2532434] MARC

ANSEL
UTF-83026 /2005.
Gyergyádesz László (ifj.)
   Könyvecske a Kecskeméti Képtárról és a Cifrapalotáról = Führer zur Kecskeméter Gemäldegalerie und zum Schmuckpalast / ifj. Gyergyádesz László ; [... ford. Gyergyádesz Zsuzsanna] ; [... kiad. ... a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerv., 2003. - 30 p., [34] t. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-7192-17-4 kötött : ár nélkül
Kecskeméti Képtár
Kecskemét - múzeum - építészet - múzeumi katalógus
069(439-2Kecskemét)(036) *** 72(439-2Kecskemét)
[AN 2542824]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2005.
Herscher, Ermine
À la table de Picasso (magyar)
   Picasso / Ermine Herscher ; ... közrem. Agnès Carbonell ; receptek Josseline Rigot ; ételfotók Denis Amon, Marianne Lemince ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Korona, 2004. - 190 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Művésztársaságban, ISSN 1589-2980)
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-9589-47-0 kötött : ár nélkül
Picasso, Pablo
Spanyolország - Franciaország - Mediterráneum - festőművész - nemzeti étel - ételspecialitás - 20. század - szakácskönyv
75(460)(092)Picasso,_P. *** 641.568(460)(083.12) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 2544865]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2005.
   István Farkas Hungarian painter, 1887-1944 : a memorial exhibition : Szigliget, István Farkas Memorial House / [publ. by the] István Farkas Foundation. - Budapest ; Szigliget : I. Farkas Found., 2004. - 38 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: István Farkas Memorial House
Fűzött : ár nélkül
Farkas István (1887-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század - emlékház - múzeum
75(439)(092)Farkas_I. *** 069(439-2Szigliget)
[AN 2544989]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2005.
   Kecskemét arcai II : képző- és iparművészeti kiállítás : 2004. március 13-30. : Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola kiállítóterme, Kecskemét ... / [a kiállítás anyagát vál. Prutkay Péter, Szemadám György, Wehner Tibor] ; [... rend. Gulyás Géza]. - [Kecskemét] : EFMK, [2004]. - [28] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kecskemét - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Kecskemét)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2545049]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2005.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Budapest : Kossuth, [2001-2004]. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X *
72(439)(084.12)
[AN 804287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A szecessziótól napjainkig / [szerzők Ritoók Pál et al.] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - cop. 2004. - 203 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 963-09-4495-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - építészet - szecesszió - századforduló - 20. század - fényképalbum
72(439)"189/191"(084.12) *** 72.035.93(439) *** 72.036/.038(439)
[AN 2527355] MARC

ANSEL
UTF-83031 /2005.
   Magyar tájak : XVI. Országos Tájkép Biennálé : Moldvay Győző Galéria, Hatvan, 2004. november 27 - 2005. január 28. / [kiad. Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány]. - Hatvan : Grassalkovich Okt. és Kult. Alapítvány, 2004. - [20] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - tájkép - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76.047 *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 2545044]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2005.
Makkay János (1933-)
   Úton, útszélen : "ad honorem totius populi Hungariae" / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2005. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 39.)
Bibliogr.: p. [103].
ISBN 963-460-440-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem - régészeti feltárás - útépítés
72.025.3/.4(439) *** 903/904(439) *** 625.711.3(439)
[AN 2544448]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2005.
Makovecz Imre (1935-)
   Szentek és kárhozottak : Makovecz Imrével beszélget Kovács Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 126 p. : ill. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 9.)
ISBN 963-9568-82-1 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9568-47-3)
Magyarország - építész - 20. század - interjú
72(439)(092)Makovecz_I.(047.53)
[AN 2544001]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2005.
Mezei Károly (1951-)
   Szinte Gábor : Erdélyen át Firenzéig / Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 150 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-9568-52-X kötött : 4990,- Ft
Szinte Gábor (1928-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - életrajz
75(439)(092)Szinte_G.
[AN 2543894]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2005.
   Móri Művésztelep, 1994-2004 / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. ... Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2024 [!2004]. - 167 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 296.)
ISBN 963-9279-42-0 fűzött : ár nélkül
Móri Művésztelep
Magyarország - Mór - képzőművészet - ezredforduló - művésztelep
73/76(439)"199/200" *** 061.28(439-2Mór)
[AN 2544032]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2005.
Németh Anikó
   "Art, the embodied expression of man" : making and creating art and beauty in the Victorian age / Anikó Németh. - Szeged : JATEPress, 2004. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - (Papers in English & American studies, ISSN 0230-2780 ; 9.). (Papers in English & American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 2.)
Bibliogr.: p. 129-137. - Példányszám: 150
ISBN 963-482-695-4 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - képzőművészet - művészetesztétika - 19. század
73/76(410)"18" *** 7.01
[AN 2545662]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2005.
Petrényi József
   Szlengünk a szeren / Petrényi József. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9568-68-6 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9568-62-7)
Magyarország - grafikus - magyar irodalom - ezredforduló - karikatúra - humoreszk
741.5(439)(092)Petrényi_J. *** 894.511-7
[AN 2543994]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2005.
Pirk László (1953-)
   "Élet-Jel-Képek" : Pirk László festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2004. október 22. - 2005. január 30. = "Leben-Zeichen-Bilder" : Ausstellung des Malers László Pirk in der Skanzen Galéria vom 22. Oktober 2004 bis 30. Januar 2005 = "Symbols-Life-Pictures" : exhibition of the painter László Pirk in the Skanzen Galéria from the 22nd October 2004 till the 30th January 2005 / szerk. Káldy Mária ; ... rend. B. Horváth Jenő ; előszó Szakolczay Lajos. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2005]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-7376-38-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Pirk_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2543992]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2005.
Pócs Judit (1976-)
   Szelíd szálak : Pócs Judit nemezei = Gentle threads : felts of Judit Pócs = Petite douceur du fil : oeuvres feutrées de Judit Pócs / [szöveg Heim Attila, Pócs Judit]. - [Budapest] : Poster'V Design Studio, [2004]. - [88] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - iparművész - textilművészet - ezredforduló - 21. század
745.52(439)(092)Pócs_J.
[AN 2544689]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2005.
   A reneszánsz művészet történetének olvasókönyve. - Budapest : Balassi, [2004]-. - 25 cm
Európa - művészettörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század
7(4)"14/15" *** 7.034(4) *** 930.85(4)"14/15"
[AN 2532721]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., XV. század / összeáll. Hajnóczi Gábor ; [ford. és a jegyzeteket írta Babics Zsófia et al.]. - cop. 2004. - 384 p. : ill.
Bibliogr.: p. 365-377.
ISBN 963-506-579-5 kötött : 3500,- Ft
Európa - művészettörténet - reneszánsz - 15. század
7(4)"14" *** 7.034(4) *** 930.85(4)"14"
[AN 2532723] MARC

ANSEL
UTF-83041 /2005.
   Ruzicskay Gyűjtemény, Szarvas-Erzsébetliget / [szerk. Tasnádi Attila] ; [kiad. a Ruzicskay György Közalapítvány]. - [Szarvas] : Ruzicskay Gy. Közalapítvány, 2004. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ruzicskay György életrajza angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány
75(439)(092)Ruzicskay_Gy. *** 069(439-2Szarvas)(036)
[AN 2545011]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2005.
   Somogyi János festőművész / [szerk. Fecske András]. - Budapest : Hollósy Galéria, 2004. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Figuratív piktúra, ISSN 1219-3186 ; 2.)
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 963-216-886-0 fűzött : ár nélkül
Somogyi János (1928-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Somogyi_J.
[AN 2544690]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2005.
Tóth Menyhért (1904-1980)
Művek (vál.)
   Tóth Menyhért. - Baja : [s.n.], 2004. - [16] p. : ill., részben színes ; 16x21 cm
A kiállítást rend. Weintrager Éva. - Példányszám: 500. - A bev. angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Tóth_M. *** 061.4(439-2Baja)
[AN 2544974]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2005.
   Vasilescu Gyűjtemény, Győr / [szerk. Kolozsváry Marianna] ; [a katalógust kész. Kolozsváry Marianna, Százados László] ; [közread. a] Vasilescu Alapítvány. - [Budapest] : Vasilescu Alapítvány, 2005. - 218 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-217-621-9 kötött : ár nélkül
Vasilescu Gyűjtemény (Győr)
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - múzeumi katalógus
73/76(439)"19" *** 7.074(439)(092)Vasilescu_J.(047.53) *** 069.017(439)Vasilescu_J.-gyűjtemény *** 069(439-2Győr)(036)
[AN 2543801]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2005.
Vasilescu Gyűjtemény, Győr (angol)
   Vasilescu Collection, Győr / [ed. Marianna Kolozsváry] ; [catalogue Marianna Kolozsváry and László Százados] ; [transl. ... Emma P. Szabó and Peter Doherty] ; [publ. by the] Vasilescu Foundation. - [Budapest] : Vasilescu Found., 2005. - 219 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-217-622-7 kötött : ár nélkül
Vasilescu Gyűjtemény (Győr)
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - múzeumi katalógus
73/76(439)"19" *** 7.074(439)(092)Vasilescu_J.(047.53) *** 069.017(439)Vasilescu_J.-gyűjtemény *** 069(439-2Győr)(036)
[AN 2543802]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2005.
   Végtelen kifutás / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. ... Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2004. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 287.)
A kiállítást 2004. máj. 15 - jún. 27. között tartották a Csók István Képtárban
ISBN 963-9279-39-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2544031]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2005.
   Vén Zoltán / [... szerk. ... Rózsa Zsuzsanna] ; [ford. Irmes Orsolya, Pokoly Judit]. - Budapest : [s.n.], 2004. - 86 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Német és angol nyelven is
Kötött : ár nélkül
Vén Zoltán (1941-)
Magyarország - grafikus - ex libris - 20. század - 21. század
76(439)(092)Vén_Z. *** 769.3 *** 097
[AN 2544613]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2005.
Virág Zsolt
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - Budapest : Perfect Project, 2000-. - 25 cm
A 3. kötetet a Castellum Novum, a 4., 5. kötetet a Fo-Rom Invest Kft. adta ki
ISBN 963-00-4248-7
728.82(439):030
[AN 905903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Vas megye kastélyai és kúriái / [... fotók Navratil Ferenc et al.]. - 2004. - 447 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 364-392.
ISBN 963-214-280-2 kötött : ár nélkül
Vas (megye) - kastély
728.82(439.111)
[AN 2526038] MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3049 /2005.
Für Lajos (1930-)
   "Ne bántsd a magyart!" : Bartók és Kodály történelemszemlélete / Für Lajos. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 178 p. ; 17 cm
ISBN 963-9568-70-8 kötött : 2200,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2543823]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2005.
   Magyarnótaszerzők, énekesek és népdalosok lexikona / szerk. Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2004-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 341747
Magyarország - zeneszerző - népdalénekes - magyar nóta - életrajzi lexikon - zenei lexikon
78.067.26(=945.11)(092):030 *** 784.4.071(=945.11)(092):030
[AN 2539906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 134 p. : ill.
ISBN 963-9511-71-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - zeneszerző - népdalénekes - magyar nóta - életrajzi lexikon - zenei lexikon
78.067.26(=945.11)(092):030 *** 784.4.071(=945.11)(092):030
[AN 2539907] MARC

ANSEL
UTF-83051 /2005.
Őszy-Tóth Gábriel
   Operacsillagok : függöny mögött / Őszy-Tóth Gábriel. - [Budapest] : Helikon, 2004-. - ill., részben színes ; 25 cm
Magyarország - operaénekes - 20. század - interjú
784.071.2(439)(092)(047.53)
[AN 2539015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 453 p., [3] t. + 2 db CD-ROIM
ISBN 963-208-903-0 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - operaénekes - 20. század - interjú
784.071.2(439)(092)(047.53)
[AN 2539017] MARC

ANSEL
UTF-83052 /2005.
Sándor Judit (1923-)
   A zene zarándokútján / Sándor Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7338-06-3 fűzött : ár nélkül
Sándor Judit (1923-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - memoár
784.071.2(439)(092)Sándor_J.(0:82-94)
[AN 2543807]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2005.
Tolcsvay Béla (1946-)
   Legyen úgy, mint régen volt : Tolcsvay Bélával beszélget Halász Zsuzsa. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 119 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 11.)
ISBN 963-9568-90-2 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - zenész - zeneszerző - 20. század - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Tolcsvay_B.(047.53) *** 78.071.1(439)(092)Tolcsvay_B.(047.53)
[AN 2543996]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3054 /2005.
Koltai Róbert (1943-)
   Világszám : Dodó és Naftalin : tragikomédia / írta Horváth Péter ; forgatókönyv Horváth Péter és Koltai Róbert ; rend. Koltai Róbert ; [közread. a] "C" - HMH Stúdió Bt. - Budapest : "C" - HMH Stúdió Bt., 2003. - 121 p. ; 30 cm + mell. (49 p.)
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Koltai_R. *** 894.511-293.7
[AN 2544929]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2005.
Lenkei Júlia (1952-)
   A mozdulatművészet Magyarországon : vázlatos történet / Lenkei Júlia. - Veszprém : VE K., 2004. - 99 p. ; 24 cm. - (Theatron füzetek, ISSN 1786-6154 ; 1.)
Függelékben Hirschberg Erzsébet "A tánc szerepe életemben" c. visszaemlékezése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9495-51-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tánctörténet - táncművészet
793.327(439)(091) *** 792.87(439)(091)
[AN 2544411]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2005.
Nitsch, Hermann
   Orgia misztérium színház : tanulmányok, tézisek, kísérletek / Hermann Nitsch ; [... vál. és ford. Adamik Lajos]. - Budapest : Metronóm, cop. 2004. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Művészet = tőke, ISSN 1587-2645)
Bibliogr.: p. 189-191. - Diszkogr.: p. 187-189. - Filmogr.: p. 191-192.
ISBN 963-217-612-X fűzött : ár nélkül
színházművészet - irodalomesztétika - dráma
792.01 *** 82.01-2
[AN 2543820]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3057 /2005.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2001. - XXVIII, 1147 p. ; 24 cm + CD-ROM
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7779-8)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2548143]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2005.
Farkas Zsuzsanna
   Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Farkas Zsuzsanna. - 4. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004, cop. 1999. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 963-9328-97-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 2546698]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2005.
   Limbaj de specialitate românesc = Román szaknyelv / [szerk. Hoczopán Anna] ; [szerzők Adam Ema et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszék. - [Szeged] : JGYF, 2004. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7356-00-2 fűzött : ár nélkül
román nyelv - egyetemi tankönyv
805.90(075.8)=00
[AN 2543808]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2005.
   Magyar helyesírási szótár : a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint / szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1999. - XI, 587 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7630-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2547632]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2005.
   A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője / szerk. Balázs Géza. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 2 db ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-425-0
Magyarország - magyar nyelv - nyelvhelyesség - köznyelv - szociolingvisztika - kommunikáció
809.451.1 *** 316.77
[AN 2531571]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 405 p.
Szerzők Aczél Petra et al.
ISBN 963-508-426-9 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvhelyesség - köznyelv - szociolingvisztika - kommunikáció
809.451.1 *** 316.77
[AN 2531573] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 348 p.
Szerzők Antalné Szabó Ágnes et al.
ISBN 963-508-427-7 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvhelyesség - köznyelv - szociolingvisztika - kommunikáció
809.451.1 *** 316.77
[AN 2531575] MARC

ANSEL
UTF-83062 /2005.
Maklári Tamás
   Lazán németül : nyelvkönyv kezdőknek / Maklári Tamás ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : [Studium Bt.], 2004-. - 24 cm
ISBN 963-210-801-9
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 330 p. : ill.
ISBN 963-210-802-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531600] MARC

ANSEL
UTF-83063 /2005.
Martin Csaba
   2B or not 2B : gyakorló feladatok / Martin Csaba. - [Budapest] : Dotkom Média Bt., 2004. - 75 p. ; 25 cm
ISBN 963-216-737-6 fűzött : 990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2544943]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2005.
Ogonovsky Edit
   Novantanove : 99 situazioni solite ed insolite per praticare l'italiano : olasz feladatgyűjtemény a beszédkészség fejlesztéséhez fiataloknak érettségi előtt és után / Ogonovsky Edit, Paróczai Anna. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 140 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9316-97-0 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2545580]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2005.
Szabó Szilvia
   TELC practice exam book / [szerzők Szabó Szilvia, ... Michael G. Collins]. - Dunaújváros : Szabó Nyelviskola, 2004-. - 24 cm
angol nyelv - példatár - nyelvkönyv
802.0(079.1)=00
[AN 2531621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Level B1 certificate in English. - 2004. - 164 p. : ill., részben színes
ISBN 963-216-685-X fűzött : ár nélkül
angol nyelv - példatár - nyelvkönyv
802.0(079.1)=00
[AN 2531623] MARC

ANSEL
UTF-83066 /2005.
Varga József (1930-)
   Mondjuk, írjuk hetésiesen? / Varga József ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - [Budapest] : Krúdy Irod. Kör, 2003. - 128 p. ; 21 cm
Összefoglalás angol, német és szlovén nyelven
ISBN 963-8082-49-6 fűzött : ár nélkül
Hetés - magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvhelyesség - köznyelv
809.451.1-087(439Hetés) *** 809.451.1-06
[AN 2544583]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2005.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2005, cop. 1997. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 963-05-7414-4 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2546438]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3068 /2005.
Adamik Tamás (1937-)
   Retorika / Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra. - Budapest : Osiris, 2005. - 705 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-466-2 kötött : 4500,- Ft
retorika
82.085
[AN 2547649]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3069 /2005.
Borza Tünde
   Irodalmunk nagyjai emberközelben / Borza Tünde. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-460-214-2
Magyarország - magyar irodalom története - író - életrajz
894.511(091) *** 894.511(092)
[AN 2527869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 80 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 80. és a jegyzetekben
ISBN 963-460-215-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - író - életrajz
894.511(091) *** 894.511(092)
[AN 2527872] MARC

ANSEL
UTF-83070 /2005.
Olasz Sándor (1949-)
   Kortársunk Jókai Anna : barangolás Jákob lajtorjáján / Olasz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2004. - 172, [32] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9568-61-9 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9568-69-4)
Jókai Anna (1932-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Jókai_A.
[AN 2543865]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2005.
Újvári Edit
   "A mindenség hullámzó nászruhád" : istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében / Újvári Edit. - Szeged : JGYF, 2004. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (PhD, ISSN 1589-1380)
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 963-7356-01-0 fűzött : ár nélkül
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Weöres_S.
[AN 2543983]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3072 /2005.
   Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma : encyclopedia galactica addenda. - [Szeged] : Szukits, [2004]-. - 25 cm
Torkos Attila előszavával
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2539039]
MARC

ANSEL
UTF-8


   A., A második Alapítvány trilógia / [ford. Szántai Zsolt]. - cop. 2004. - 806, [3] p.
Tart.: Az Alapítvány félelme / Gregory Benford. Alapítvány és káosz / Greg Bear. Az Alapítvány győzelme / David Brin. - Egys. cím: Foundation's fear ; Foundation and chaos ; Foundation's triumph
ISBN 963-497-056-7 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2527805] MARC

ANSEL
UTF-83073 /2005.
BeauSeigneur, James
In his image (magyar)
   Az Úr képében : a Krisztus küldetése trilógia első kötete / James BeauSeigneur ; [ford. Tavasz Mariann]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 432 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-954-6 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2544035]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2005.
Black, Jonah
The black book (magyar)
   Jonah Black fekete naplója : egy "szépreményű bika" feljegyzései / [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2522563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Állj! Meg ne állj!. - cop. 2004. - 211 p.
ISBN 963-539-468-3 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2538301] MARC

ANSEL
UTF-83075 /2005.
Brezina, Thomas
Die Austauschhexe (magyar)
   A csereboszi / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2005. - 169 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-164-5 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2544029]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2005.
Brezina, Thomas
He Paps, ich brauch mehr Taschengeld! (magyar)
   Hé, apu, kevés a zsebpénz! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 171 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-175-0 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545391]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2005.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lánytesók és más földön kívüliek. - 2004. - 163 p. : ill.
ISBN 963-628-033-9 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528070] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A jó jegyek veszélyesek!. - 2004. - 163 p. : ill.
ISBN 963-628-034-7 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-035-5)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528078] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Takarítani szigorúan tilos!. - 2004. - 159 p. : ill.
ISBN 963-628-035-5 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2536101] MARC

ANSEL
UTF-83078 /2005.
Brezina, Thomas
Jetzt gibt's Saures (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-177-7 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545388]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2005.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
Ifjúsági regénysorozat
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Szemüveg és fogszabályzó! Mi jöhet még?. - [2004]. - 111, [6] p. + mell.
ISBN 963-942-024-7 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2530313] MARC

ANSEL
UTF-83080 /2005.
Brezina, Thomas
Unsere total normal verrückte Familie (magyar)
   Micsoda lökött família! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-174-2 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545319]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2005.
Brezina, Thomas
Verhexte Ferien (magyar)
   Nyár, tesók, zűrzavar.. / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-178-5 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545322]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2005.
Brezina, Thomas
Wahnsinn! Ich bin ein Star! (magyar)
   Őrület! Sztár lettem! / Thomas Brezina ; [ford. Zachar Viktor]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-168-8 kötött : 2299,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545839]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2005.
Brückner, Julia
Ferien auf Burg Donnerfels (magyar)
   Az Ördögoromvár rejtélye / Julia Brückner ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - 22 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2515671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A Titkok Kapuja. - 2004. - 115 p.
ISBN 963-627-992-6 kötött : 1399,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2515673] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A titkos alagút. - 2004. - 116 p.
ISBN 963-627-991-8 kötött : 1399,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2515675] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Macskaháj és békafű. - 2004. - 119 p.
ISBN 963-627-993-4 kötött : 1399,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2515678] MARC

ANSEL
UTF-83084 /2005.
Bushnell, Candace
Trading up (magyar)
   Bármi áron / Candace Bushnell ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9526-88-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2533540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 388 p.
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2533542] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 233 p.
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2533549] MARC

ANSEL
UTF-83085 /2005.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény. - A 4 1/2. kötetet ford. Bosnyák Viktória. - A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4 1/2. - 2004. - 68 p.
ISBN 963-539-455-1 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2507143] MARC

ANSEL
UTF-83086 /2005.
Clément, Olivier
Questions sur l'homme (magyar)
   Kérdések az emberről / Olivier Clément ; [ford. Baán István] ; [közread. a] Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004. - 228 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86679-3-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - francia irodalom
840-97=945.11 *** 244
[AN 2544328]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2005.
Cook, Robin
Contagion (magyar)
   Ragály / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2004], cop. 1996. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-284-4 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2547696]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2005.
Daniel, Antoine B.
Inca (magyar)
   Az inkák / Antoine B. Daniel. - Budapest : Európa, 2003-. - 24 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1064123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Cuzco aranya / [ford. Orbán Gábor]. - 2004. - 399 p. : ill.
ISBN 963-07-7654-5 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2538299] MARC

ANSEL
UTF-83089 /2005.
Delrio, Martin
   Northwind trilógia : [Battletech-regény] / [Martin Delrio] ; [ford. Zarándy Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, [2004]-. - 18 cm. - (Mech warrior, sötét kor, ISSN 1589-7567)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1077388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A holtak szolgálata. - cop. 2004. - 224 p.
ISBN 963-7041-19-2 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2535362] MARC

ANSEL
UTF-83090 /2005.
France, Anatole
Le lys rouge (magyar)
   A vörös liliom / Anatole France ; [ford. Lányi Viktor]. - Budapest : Generál Press, [2005]. - 299 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
ISBN 963-9459-79-8 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2547762]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2005.
Gerard, Cindy
In his loving arms (magyar)
   Kakukktojás / Cindy Gerard ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0866-0867 ; 183.)
ISBN 963-537-405-4 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2544170]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2005.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái : ... és asszonyaik, akiket szerettek / W. E. B. Griffin. - Budapest : Bastei Budapest, 1996-. - 21 cm
Regényciklus. - A 3. kötettől alcím nélkül. - Az 5. kötettől kiad. a Gold Book. - Változó mérettel
ISBN 963-296-100-5 *
820-31(73)=945.11
[AN 208761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., Repülősök / [ford. Bally István]. - cop. 2004. - 396 p.
ISBN 963-425-007-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2530063] MARC

ANSEL
UTF-83093 /2005.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Hadszíntér / [ford. Bally István]. - cop. 2004. - 413 p.
ISBN 963-425-014-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2536956] MARC

ANSEL
UTF-83094 /2005.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   Grimm mesék / [a meséket vál. Dönsz Judit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 45 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Meseország)
ISBN 963-9325-84-8 kötött : ár nélkül
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2).02=945.11
[AN 2544874]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2005.
Hohlbein, Wolfgang
Drachental (magyar)
   Sárkányvölgy / Wolfgang és Heike Hohlbein ; [ford. Zachar Viktor]. - Budapest : Egmont, 2004-. - 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2524656]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A labirintus. - 2004. - 123 p.
ISBN 963-628-065-7 kötött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2531598] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A varázsgömb. - 2004. - 135 p.
ISBN 963-628-066-5 kötött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2531599] MARC

ANSEL
UTF-83096 /2005.
Holt, Victoria
Zipporah's daughter (magyar)
   Zipporah lánya / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-283-6 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2544248]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2005.
Howard, Robert Ervin
Művek (vál.) (magyar)
   Robert E. Howard összes Conan története / [ford. Kornya Zsolt, Nemes István, Sámi László]. - [Szeged] : Szukits, [2004]-. - 25 cm
ISBN 963-497-003-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2004. - 453, [3] p. : ill.
ISBN 963-497-005-2 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537262] MARC

ANSEL
UTF-83098 /2005.
Hrabal, Bohumil
   Díszgyász / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2005. - 260, [3] p. ; 19 cm
A ford. a "Krasosmutněni" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7799-1 kötött : 2000,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2548551]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2005.
Hrabal, Bohumil
   Gyöngéd barbárok / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2005. - 230 p. ; 19 cm
Tart.: Túlságosan zajos magány ; A gyöngéd barbár. - A ford. a "Kluby poezie" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7800-9 kötött : 2000,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2546012]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2005.
Kaygusuz Abdal
Risâle-i Kaygusuz (magyar)
   Bolondok könyve / Kajguszuz Abdál ; [ford. Sudár Balázs]. - Budapest : Terebess, 2003. - 80 p. ; 14 cm
A ford. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjteményében őrzött O.2. sz. kézirat alapján készült
ISBN 963-9147-56-7 fűzött : ár nélkül
török irodalom - vallásos irodalom - iszlám
894.35-97 *** 297
[AN 2544016]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2005.
King, Stephen
The dark tower (magyar)
   A setét torony / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-07-5956-X *
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 310995]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Callai farkasok. - 2004. - 842, [4] p.
ISBN 963-07-7644-8 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2538457] MARC

ANSEL
UTF-83102 /2005.
Koontz, Dean R.
Seize the night (magyar)
   Az éjszaka foglya / Dean R. Koontz ; [ford. Balázs Ildikó]. - [Budapest] : Animus, 2005. - 510 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-47-1 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2545198]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2005.
Langan, Ruth
The sea sprite (magyar)
   A tenger szerelmesei / Ruth Langan ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 320 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-407-0 fűzött : 1095,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2544020]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2005.
Le Guin, Ursula K.
Művek (vál.) (magyar)
   Ursula K. LeGuin összes Szigetvilág története / [ford. Mohácsi Enikő és Füssi-Nagy Géza]. - [Szeged] : Szukits, [2004]-. - 25 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A szigetvilág varázslója ; Atuan sírjai ; A legtávolibb part ; Tehanu. - cop. 2004. - 457 p. : ill.
Egys. cím: The tombs of Atuan ; The farthest shore ; Tehanu
ISBN 963-497-074-5 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537265] MARC

ANSEL
UTF-83105 /2005.
L'Homme, Érik
Le livre des étoiles (magyar)
   A csillagok könyve / Erik L'Homme ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2004]-. - ill. ; 21 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2539009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Qadehar, a varázsló. - [2004]. - 256 p.
ISBN 963-7168-12-5 kötött : 1680,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2539013] MARC

ANSEL
UTF-83106 /2005.
Lindgren, Astrid
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Björn Berg kész. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-628-128-9 kötött : 1199,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2551632]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2005.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump går ombord (magyar)
   Harisnyás Pippi hajóra száll / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-628-131-9 kötött : 1199,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2547522]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2005.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-628-129-7 kötött : 1199,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2547506]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2005.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-628-130-0 kötött : 1199,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2547532]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2005.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Félix, a tornádó. - cop. 2004. - 132, [2] p.
ISBN 963-86484-2-2 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2527419] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kitti, a vagány. - cop. 2004. - 112 p.
ISBN 963-86484-3-0 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2538725] MARC

ANSEL
UTF-83111 /2005.
McCullough, Colleen
The October horse (magyar)
   Az októberi ló : Caesar és Kleopátra regénye / Colleen McCullough ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2004. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7697-9 kötött : 4200,- Ft
ISBN 963-07-7796-7 fűzött : 3500,- Ft
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 2524735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 570, [4] p.
ISBN 963-07-7627-8
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 2524775] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 500, [18] p.
ISBN 963-07-7696-0
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 2524780] MARC

ANSEL
UTF-83112 /2005.
Nöstlinger, Christine
Das Austauschkind (magyar)
   A cseregyerek / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2005. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-52-8 kötött : 1790,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2546418]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2005.
Ponge, Francis
Le savon (magyar)
   A szappan / Francis Ponge ; ford. Juhász Katalin. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2004. - [120] p. ; 21 cm
ISBN 963-9377-49-X fűzött : 1200,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 2544285]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2005.
Pratchett, Terry
   A manák trilógiája / Terry Pratchett ; [ford. Kiss Tamás]. - [Szeged] : Szukits, [2003]-. - 21 cm
Regényciklus
820-312.9=945.11
[AN 1055925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szárnyalók. - cop. 2004. - 218 p.
ISBN 963-497-025-7 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2529161] MARC

ANSEL
UTF-83115 /2005.
The Raistlin chronicles (magyar)
   Raistlin-krónikák. - Budapest : Delta Vision, [2004]-. - 18 cm
Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2516665]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Háború és testvériség / [Margaret Weis, Don Perrin] ; [ford. Zarándi Beáta]. - [2004]. - 491, [2] p.
Brothers in arms
ISBN 963-7041-20-6 fűzött : 2090,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2535337] MARC

ANSEL
UTF-83116 /2005.
Sand, George
Consuelo (magyar)
   Consuelo / George Sand ; [ford. Szávai Nándor]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 2 db ; 21 cm
Kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2529521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 622 p.
ISBN 963-9578-30-4 (hibás ISBN 963-9578-12-9)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2529522] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 569 p.
ISBN 963-9578-31-2 (hibás ISBN 963-9578-30-4)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2529523] MARC

ANSEL
UTF-83117 /2005.
Schmidt, Annie M. G.
Minoes (magyar)
   Macskák társasága / Annie M. G. Schmidt ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2005. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-48-X kötött : 1790,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 2545130]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2005.
Schröder, Patricia
Geheimnis um Chrissie (magyar)
   Kriszti és a hétpecsétes titok / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 163 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 3.)
ISBN 963-628-167-X kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2546117]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2005.
Scott, Manda
Boudica (magyar)
   Boudica / Manda Scott. - Pécs : Alexandra, 2004-. - 24 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2507456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A bika látomása : a brit törzsek heroikus küzdelme a római hódítók ellen / [ford. Császár László]. - 2004. - 407 p.
ISBN 963-368-965-1 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2536981] MARC

ANSEL
UTF-83120 /2005.
Seneca, Lucius Annaeus
   Óvakodj a haragtól! / Lucius Annaeus Seneca. Tanítások könyve / Marcus Aurelius ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2004. - 119 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 18.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-72-2)
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 875-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A. *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 2546656]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. kv., Az árnyak ura. - 2004. - 214 p. - (Vámpír könyvek ; 11.)
ISBN 963-11-7971-0 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2533755] MARC

ANSEL
UTF-83122 /2005.
Soueif, Ahdaf
The map of love (magyar)
   Szerelmem, Egyiptom / Ahdaf Soueif ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9602-26-4
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2535032]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 295 p.
ISBN 963-9602-27-2 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2535033] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 238 p.
ISBN 963-9602-28-0 fűzött : 3480, - Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2535036] MARC

ANSEL
UTF-83123 /2005.
Sparks, Nicholas
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2005], cop. 2000. - 191 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-12-7 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2546684]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2005.
Stroud, Jonathan
Bartimaeus trilogy (magyar)
   Bartimaeus trilógia / Jonathan Stroud ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004-. - 22 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2540349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szamarkandi amulett. - 2004. - 469 p.
ISBN 963-9563-34-X kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2540351] MARC

ANSEL
UTF-83125 /2005.
   Szerelmes gondolatok : a szerelem könyve / [vál., ford. és szerk. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, 2005. - 156 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 13.)
ISBN 963-9100-71-4 kötött : 990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6
[AN 2546663]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2005.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2005. - 93 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 3.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-74-9)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2546659]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2005.
   Visegrad drama / [publ. by] the Theatre Institute. - Bratislava : Theatre Inst., 2002-. - 22 cm
Megj. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet etc. közreműködésével. - A 2. kötetet közread. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Közép-Európa - világirodalom - dráma - antológia
82-2(4-11)=20
[AN 1071123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Escape / [transl. by Robert Russell et al.]. - 2004. - 334 p. : ill.
Tart.: Matthew honest / Arnošt Dvořák and Ladislav Klíma. The seafarer / Jerzy Szaniawski. Songbird / Áron Tamási. Two / Július Barč-Ivan. - Egys. cím: Matěj poctivý ; Żeglarz ; Énekes madár ; Dvaja
ISBN 963-217-204-3 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - világirodalom - dráma - antológia
82-2(4-11)=20
[AN 2538537] MARC

ANSEL
UTF-83128 /2005.
Vonnegut, Kurt
Cat's cradle (magyar)
   Macskabölcső / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [versfordítások Orbán Ottó]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-119-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2546711]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2005.
Waltari, Mika
Valtakunnan salaisuus (magyar)
   Az ország titka : Marcus Mezentius Manilianus tizenegy levele a Kr. u. 30. esztendő tavaszáról / Mika Waltari ; [ford. Szász Levente]. - Budapest : Európa, 2004. - 485 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7621-9 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2546410]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2005.
Whytock, Cherry
   Angel és bohókás családja / Cherry Whytock. - Budapest : Ciceró, 2004-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
A főcím a borítófedélről
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2528276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Angel - fogyókúrák, ruhák, és egyéb katasztrófák / [ford. Kövesdi Miklós]. - 2004. - 163 p. : ill.
ISBN 963-539-288-5 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2508977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Angel - skótok, rokonok és egyéb rémségek / [ford. Kövesdi Miklós]. - 2004. - 165, [2] p. : ill.
ISBN 963-539-438-1 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2537075] MARC

ANSEL
UTF-83131 /2005.
Wilson, Jacqueline
Girls under pressure (magyar)
   Lányok a pácban / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2005. - 214, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-49-8 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2544863]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2005.
Woolf, Virginia
Flush (magyar)
   Flush / Virginia Woolf ; ford. Rónay György. - Budapest : Európa, 2005. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7770-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2546168]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3133 /2005.
Antal György Bálint (1944-)
   Zord itt az éjszaka : versek / Antal György Bálint. - Budapest : Biró, 2003. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-82-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544572]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2005.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Az utolsó nógrádi indián / Badiny Jós Ferenc ; [Kállay-Dabrowsky Zsolt rajz.]. - Budapest : M. Ház, 2004. - 41 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7317-03-1)
Badiny Jós Ferenc (1909-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2544154]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2005.
Bakos Vencel (1940-)
   Bolyban küzdök és mégis magam / Bakos Vencel Tibor ; [ill. Papp Éva]. - Ózd ; Budapest : Biró, 2004. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-99-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544596]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2005.
Bartakovics Anna
   Az én rózsakertem : versek / Bartakovics Anna. - Budapest : Biró, 2003. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-83-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544688]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2005.
Benedeczky István (1931-)
   Bűneset nem történt / Benedeczky István. - Budapest : Biró, 2004. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-84-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2544678]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2005.
Bús Ambrus (1896-1958)
   Az ezerarcú hang : Bús Ambrus válogatott versei : üzenet a szovjet hódoltság korából, Magyarország, 1947-1956. - [Budapest] : Magánkiad., [2005]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-314-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544281]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2005.
Csillagné Lőrincz Zsuzsa
   Ez van, így élünk / Csillag Lőzsu. - Budapest : Biró, 2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-94-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2544667]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2005.
Csillagné Lőrincz Zsuzsa
   Meseanyó és a kis Zsu / Csillag Lőzsu. - Budapest : Biró, 2004. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9289-95-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2544662]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2005.
Csillagné Lőrincz Zsuzsa
   Pamacs és a többiek / Csillag Lőzsu. - Budapest : Biró, 2004. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-96-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2544664]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2005.
Dedik János (1935-)
   Katonakiszúrások : humoros esetek, komoly történetek / Dedik János ; [ill. Simon M. Veronika] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2004. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-52-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2544685]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2005.
Demeter István (1914-1977)
   Csendje hangosabb : Demeter István válogatott versei / [vál. és az utószót írta Csalogh Judit] ; [a képeket vál. Szepessy Anna és Haris László] ; [közread. a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény]. - Sárospatak : Sárospataki Római Katolikus Egyh. Gyűjt., 2004. - 127 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-217-473-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2543897]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2005.
Déry Tibor (1894-1977)
   A Halál takarítónője a színpadon : cikkek, nyilatkozatok, jegyzetek 1921-1939 : Die glückliche Familie / Déry Tibor ; [sajtó alá rend. Botka Ferenc] ; [... ford. Schulcz Katalin, ... Seres Hajnalka]. - Budapest : PIM, 2004. - 538 p. ; 23 cm. - (Déry archívum ; 5.)
A függelékben a szerző német nyelvű írásaival. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7412-82-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - német irodalom - válogatott művek - életrajz
894.511-821 *** 830-821 *** 894.511(092)Déry_T.
[AN 2544262]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2005.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
894.511-43
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Rabok és őrök. - 2005. - 128 p. : ill.
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 963-460-202-9 fűzött : ár nélkül
büntetés-végrehajtás - börtön
343.8 *** 343.261
[AN 2529926] MARC

ANSEL
UTF-83146 /2005.
Éliás Tünde (1985-)
   Agyban lekapcsolták a lámpát / Éliás Tünde. - Bucsa ; Budapest : Biró, 2004. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-87-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544671]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2005.
Erdős Anna (1944-)
   Őzek tánca : a Hanság állatvilága : játékos verses-mesék / Erdős Anna ; [... grafikák Simon M. Veronika] ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86606-0-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2544669]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2005.
Feinek György (1939-)
   A szemüvegtok : novellák, 1994-1995 / Feinek György ; [... ill. Barna András] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2004. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-51-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2544681]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2005.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Joe Coldwell ; [graf. Bódi Katalin]. - Budapest : Melania, 2001-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Coldwell Pharma Bt. - Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-9106-51-8 *
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 907128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A sárkány harca. - 2004. - 271 p. : ill.
ISBN 963-86506-6-4 kötött : 2380,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2532426] MARC

ANSEL
UTF-83150 /2005.
Hatala István (1921-)
   Akadályfutás : enyhe hátszéllel / Hatala István. - Mátészalka ; Budapest : Biró, 2005. - 344 p. ; 25 cm
ISBN 963-7365-03-6 kötött : ár nélkül
Hatala István (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2544557]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2005.
Hevesvári Zoltán (1924-)
   Magyarnak születtem / Hevesvári Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Ráckeve ; [Budapest] : Biró, 2004. - 213 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9289-93-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2546295]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2005.
Hubay Miklós (1918-)
   Összegyűjtött drámák / Hubay Miklós. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - dráma - összegyűjtött művek
894.511-2
[AN 1083622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az én koromban : abszurd témák hagyományos drámaformában. - 2004. - 367 p.
ISBN 963-9391-90-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2532332] MARC

ANSEL
UTF-83153 /2005.
Husz Mariann
   Tükörvilágom / Husz Mariann. - Budapest : Háttér, [2004]-. - 21 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2529927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bolyongtam a Föld nevű bolygón : India, Távol-Kelet, Új-Zéland és Ausztrália / [graf. Dános Judit]. - cop. 2004. - 449 p. : ill.
ISBN 963-9365-28-9 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2529928] MARC

ANSEL
UTF-83154 /2005.
Illyés Terézia (1938-)
   Értől az óceánig : válogatott versek / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2004. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-86-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544645]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2005.
Illyés Terézia (1938-)
   Időanyó : gyermekversek / Illyés Terézia. - Gyula ; Budapest : Biró, 2004. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-98-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2544605]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2005.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Szatírák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - esszé - szatíra
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2538473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Ki kérdezett?...". - cop. 2004. - 297 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 19.)
ISBN 963-9429-28-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé - humoreszk
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2538547] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Minden másképpen van : (ötvenkét vasárnap) : szatirikus tárcák, esszék. - cop. 2004. - 303 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 20.)
ISBN 963-9429-29-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2538558] MARC

ANSEL
UTF-83157 /2005.
Karnevál Margit
   Szalmaszálon / Karnevál Margit ; [... ill. Losonci Lilla]. - Budapest : Biró, 2004. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-92-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544569]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2005.
Kesztyűs Tibor (1933-)
   A külváros, Kispest peremén / Kesztyüs Tibor. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9568-80-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2543863]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2005.
Kiss Sándor (1949-)
   Mammut: zárójelben : novellás-füzér / Kiss Sándor. - Budapest : Biró, 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-06-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2544652]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2005.
Koppány Zsolt (1955-)
   Az öreg tölgy és vastag ága : esszék, recenziók, kritikai esszék, 2002-2004 / Koppány Zsolt. - Budapest : Biró, 2004. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-02-8 fűzött : 1447,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-95 *** 894.511-4
[AN 2544600]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2005.
Lázár Ervin (1936-)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 166, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-389-706-8 kötött : 2280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2547574]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2005.
   Légből kapott vizeink / szerk. Nádai Magda ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : FPI, 2003-. - 18x24 cm
A 2. kötettől kiad. a Codex Print Kiadó
magyar irodalom - csapadék - néphit - vers - antológia
894.511-14(082) *** 551.577 *** 398.3
[AN 962199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Verses, dalos képeskönyv a téli csapadékokról. - 2005. - 112 p., [32] t. : ill., részben színes, részben kotta
ISBN 963-9247-17-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - csapadék - néphit - vers - antológia
894.511-14(082) *** 551.577 *** 398.3
[AN 2544460] MARC

ANSEL
UTF-83163 /2005.
Lengyel Balázs (1918-)
   A szebeni fiúk / Lengyel Balázs ; [ill. Kurdi István]. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2004. - 231 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 1990,- Ft
ISBN 80-7149-647-2 : 240,- Sk
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2547710]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2005.
Lőrincz L. László (1939-)
   A tizenhárom kristálykoponya / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9591-07-6 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2533182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 419 p.
ISBN 963-9591-08-4
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2533185] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 420 p.
ISBN 963-9591-09-2
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2533189] MARC

ANSEL
UTF-83165 /2005.
Losonci Miklós (1929-)
   Rügyező létezés / Losonci Miklós. - Szentendre ; [Budapest] : Biró, 2004. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-90-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544612]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2005.
Losonci Miklós (1929-)
   Szókratész örököse / Losonci Miklós. - Szentendre ; Budapest : Biró, 2004. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-01-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2544675]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2005.
Losonci Miklós (ifj.)
   Katonakönyv / ifj. Losonci Miklós. - Budapest : Biró, 2004. - 65 p. ; 15 cm
ISBN 963-9289-97-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2544558]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2005.
Marschalkó Zsolt (1962-)
   Ostromállapot / Marschalkó Zsolt. - Salgótarján : B-Humanitas Stúdió, 2004. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-168-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2543995]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2005.
Németh Attila (1968-)
   Vadvirágtollal / Németh Attila. - Budapest : Napkút K., 2005. - 153, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-86694-6-2 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544548]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2005.
Pál Sándor (1936-)
   "...Maroknyi székely porlik mint a szikla..." : egy család története a huszadik században / Pál Sándor. - [Gyöngyös] : [Magánkiad.], 2004. - 86 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-055-7 fűzött : ár nélkül
Pál család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2545488]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2005.
Palotai Boris (1904-1983)
   Zöld dió / Palotai Boris. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2004. - 255 p. ; 19 cm
Fűzött : 1990,- Ft
ISBN 80-7149-646-4 : 240,- Sk
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2547708]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2005.
Papp Emil (1924-)
   Legyen örök ami szép / Papp Emil ; [a rajzokat kész. Csépányi Ottó]. - [Budapest] : Biró, 2004. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-07-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2544581]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2005.
Petneházy Kiss Bence
   Tollamnak akkor csillag hegye volt / Petneházy Kiss Bence ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2004. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-214-340-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544660]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2005.
Pető Kovács Júlia
   Eszmefuttatások : aforizmák, bölcs üzenetek / Pető Kovács Júlia ; [... graf. Macskássy Izolda ...]. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-79-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - világirodalom - aforizma - antológia
894.511-84(082) *** 82-84=945.11
[AN 2544593]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2005.
Porubszky Ildikó, T. (1950-)
   Fürge fürkész útrakész / Porubszky Ildikó ; [közread. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2004. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-53-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2544606]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2005.
Pusztai János (1934-)
   Nagy álomkönyv / Pusztai János ; [közread. az] Összmagyar Testület. - [Budapest] : Összmagyar Test., 2000-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Codex Print Kiadó
ISBN 963-00-4054-9
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 445343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2005. - 415 p.
ISBN 963-9247-22-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2544466] MARC

ANSEL
UTF-83177 /2005.
Rátai Magyar Katalin
   Lót felesége / Rátai Magyar Katalin. - [Budapest] : Orpheusz, 2004. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-57-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544283]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2005.
   Rejtélyes tűz : 7 tenger antológia. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 341 p. : ill. ; 18 cm. - (7 tenger, ISSN 1786-0156)
ISBN 963-7041-29-X fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2544236]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2004. - 206, [2] p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-368-805-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2546432]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2004. - 174 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-368-806-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2546424]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2004. - 188, [3] p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-368-807-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2546428]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2005.
Remsey Ágnes (1915-)
   Kilenc asszony karácsonya avagy A felhők játéka : dokumentumregény az 1950-es évekből / Remsey Ágnes. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-67-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2543857]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2005.
Saltan, Gabriel
   Tavaszi Sárkány / Gabriel Saltan. - Nógrád : Trustco Bt., 2004-. - 21 cm
ISBN 963-216-701-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2528970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 164 p.
ISBN 963-216-702-3 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2528973] MARC

ANSEL
UTF-83184 /2005.
Sánta Ferenc (1927-)
Művek (vál.)
   Sánta Ferenc / [vál., szerk., a bev. tanulmány írta Vasy Géza]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 365, [2] p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 10.)
Bibliogr.: p. [367].
ISBN 963-368-944-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2544022]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2005.
Sánta Tapodi Éva (1960-)
   Mosoly: ajándékba : versek gyermekeknek és felnőtteknek / Sánta Tapodi Éva. - Ózd ; [Budapest] : Biró, 2004. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-05-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - vers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 2544579]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2005.
Sárközi Sándor
   Veszélyben az ország : három történelmi helyzet 1944-1945-ben : dráma három felvonásban / Sárközi Sándor. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2004. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-9353-12-4 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2543805]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2005.
Seress Eszter
   Babbakara nyakéke / Seress Eszter. - Budapest : Kairosz, 2004. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-83-X fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2543855]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2005.
Stone, Laurel
   Perzselő szemek / Laurel Stone. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-84-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2543859]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2005.
Szalay Anikó (1960-)
   Otthon / Szalay Anikó. - Sajónémeti ; [Budapest] : Biró, 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-04-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2544578]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2005.
Szántai Sándor (1927-)
   Csiszoltam tengelyt s verset.. : válogatott versek / Szántai Sándor. - Gödöllő ; Budapest : Biró, [2005]. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7365-00-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544673]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2005.
Székely György (1923-)
   A háború hét árvája / írta G. C. Kelly. - [Budapest] : Magánkiad., 2004. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-872-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2544354]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2005.
Szirmay András (1656-1723)
   Szirmay András feljegyzései, 1680-1713. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Kör, 2004-. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-86608-0-5
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2528943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1680-1704 / sajtó alá rend., a jegyzeteket és a mutatókat kész. Kincses Katalin Mária. - 2004. - 266 p. - (Folia Rákócziana, ISSN 0139-3340 ; 9/1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-86608-1-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2528944] MARC

ANSEL
UTF-83193 /2005.
Takács Tibor (1927-)
   Író a mikrofon előtt : útravalók hajnali hallgatóknak / Takács Tibor. - Budapest : Biró, 2004. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-89-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-94
[AN 2544686]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2005.
Tőkéczki László (1951-)
   Kell-e az államot lerombolni? / Tőkéczki László. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-72-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2543874]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2005.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Kútkávára magot teszek : versek és mondókák madarakról / Tóthárpád Ferenc versei ; Pápai Éva képei. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 133, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9568-65-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - madár - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Pápai_É. *** 7.042 *** 598.2(0:82-14)
[AN 2543868]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2005.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Madárszárnyon / Tóthárpád Ferenc versei ; Pápai Éva rajzai. - [Budapest] : Biró, 2003. - 40 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9289-81-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - madár - vers
894.511-14 *** 598.2(0:82-14) *** 75(439)(092)Pápai_É. *** 7.042
[AN 2544561]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2005.
Varga József (1930-)
   Egyperces mesék / Varga József ; [... ill. Varga Tímea] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 963-8082-50-X fűzött : ár nélkül
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(497.12)
[AN 2544555]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2005.
Varga József (1930-)
   Mégis fény gyúlt / Varga József. - Budapest : Biró, 2004. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-85-X fűzött : ár nélkül
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.12)
[AN 2544564]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2005.
Varga Virág
   Apácarács mögött = Behind the nun's grille / Varga Virág ; [ford. Boronkay Zsuzsa és Békés Erzsébet] ; [ill. a szerző ...]. - [Budapest] : Codex Print, [2005]. - 167 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9247-18-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02=20
[AN 2544286]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2005.
   Venciklopédia : XVIII. fejezet / [vál. és szerk. Bátori Imre et al.] ; [kiad. a Veszprémi Egyetem]. - [Veszprém] : VE, 2004. - 34 p. : ill ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Veszprém - diákélet - egyetem - magyar irodalom - humoreszk
894.511-7 *** 378.18(439-2Veszprém)
[AN 2544028]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2005.
Vödrös Attila
   Ez a hazám / Vödrös Attila. - Budapest : Kairosz, 2004. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-53-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2543852]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2005.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Művek (vál.)
   Zrínyi Miklós prózai munkái / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Kulcsár Péter. - Budapest : Akad. K., 2004. - 455 p. ; 21 cm. - (Zrínyi Miklós összes művei)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8122-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek - próza
894.511-821
[AN 2543955]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3203 /2005.
Baumgart, Klaus
Lauras Stern (magyar)
   Laura csillaga / Klaus Baumgart ; [ford. Érdi Gabriella]. - [Budapest] : Varázsládika, [2005]. - [28] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-86556-3-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2544339]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2005.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-214-653-0 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2547563]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek v zimě (magyar)
   A vakond télen / Zdeněk Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 62 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-11-7976-1 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2546322]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3206 /2005.
   Mi végre a tudomány?. - Budapest : MTA TKK, 2004. - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Fiatal kutatók fóruma, ISSN 1786-2973 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 200. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-434-X fűzött : 2200,- Ft
tanulmánygyűjtemény - tudomány - konferenciakiadvány
082 *** 008 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2544905]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2005.
Schulz, Charles M.
It's a big world, Charlie Brown (magyar)
   Nagy ez a világ, Charlie Brown / [Charles M. Schulz] ; [ford. Lövenberg Balázs]. - Budapest : Varázsládika, 2004. - 162 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86556-2-3 fűzött : 2990,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2544335]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2005.
Schulz, Charles M.
It's a dog's life, Snoopy (magyar)
   Kutya egy élet ez, Snoopy / [Charles M. Schulz] ; [ford. Lövenberg Balázs]. - Budapest : Varázsládika, 2004. - 162 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86556-1-5 fűzött : 2990,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2544329]
MARC

ANSEL
UTF-8