MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:32:14
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

3209 /2005.
Kucza Péter
   A Tápió-vidék könyvészeti és sajtóbibliográfiája a kezdetektől 1945-ig / írta és szerk. Kucza Péter ; Vendégváró Tápió-vidék Egyesület kiadása. - Nagykáta : Vendégváró Tápió-vidék Egyes., 2004. - 119 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-214-272-1 kötött : ár nélkül
Tápió-vidék - bibliográfia
013(439Tápió-vidék)
[AN 2544721]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3210 /2005.
Dénes Tamás, T.
   Titoktan trilógia / T. Dénes Tamás. - Budapest : Bagolyvár, 2002-. - 24 cm
kriptográfia
003.26
[AN 974871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Klasszikus rejtények : kriptográfiai arcképcsarnok. - 2004. - 223 p.
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 963-9447-26-9 fűzött : 1950,- Ft
kriptográfia
003.26
[AN 2543973] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3211 /2005.
Gazda István (1948-)
   Magyar tudománytörténet / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2005. - 200, [4] p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9276-47-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudománytörténet - egyetemi tankönyv
001(439)(091)(075.8) *** 5(439)(091)(075.8)
[AN 2546171]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2005.
   A kulturális örökség / szerk. Erdősi Péter és Sonkoly Gábor ; [ford. Csizmadia Dominika et al.]. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2004. - 548 p. : ill. ; 24 cm. - (Atelier füzetek, ISSN 1585-9010 ; 7.)
Bibliogr.: p. 497-525. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-00-8 fűzött : ár nélkül
örökség - hagyomány - identitás - nemzettudat
008 *** 316.63 *** 323.1 *** 316.7
[AN 2546557]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3213 /2005.
Czeizel Beatrix
   Az Átlényegülés Kapujában / Czeizel Beatrix & Greskó Anikó ; [... graf. ... Kovács Éva ...]. - [Budapest] : Magánkiad., 2004-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1064868
okkultizmus
133.25
[AN 2540201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 398 p. : ill., színes
ISBN 963-460-430-7 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 2540203] MARC

ANSEL
UTF-83214 /2005.
Denning, Melita
Practical guide to psychic powers (magyar)
   A pszichikus erők használatáról : a hatodik érzék felébresztése / Denning & Phillips ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-826-3 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2546465]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2005.
Holland, Eileen
The wicca handbook (magyar)
   Boszorkánypraktikák : [a mágia ősi művészetének gyakorlása a modern világban] / Eileen Holland ; [ford. Béresi Csilla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-387.
ISBN 963-528-519-1 kötött : 2900,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2553358]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2005.
Steiner, Rudolf
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner. - [Budapest] : Genius, [2004]-. - 20 cm
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 1070944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Tizenhét előadás : Dornach, 1924. április 6 - június 29. / [ford. Kellner Ágnes] ; [... átd. Szabó Attila]. - [2004]. - 267 p. : ill.
ISBN 963-86446-5-6 fűzött : ár nélkül
antropozófia - ezoterika - lélekvándorlás
133.25 *** 129.4 *** 141.333
[AN 2542496] MARC

ANSEL
UTF-83217 /2005.
Twyman, James F.
Praying peace (magyar)
   Doreen Virtue és Gregg Braden a láthatatlan erőkről : hogyan fordítsuk hasznunkra az univerzum végtelen energiáit? / [James F. Twyman] ; [ford. Simon Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-827-1 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2545092]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2005.
Walsch, Neale Donald
Conversations with God (magyar)
   Beszélgetések Istennel : szokatlan párbeszéd / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, 2005-. - 21 cm
ezoterika
133.25 *** 304.9
[AN 2546328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2005. - 203 p.
ISBN 963-528-612-0 fűzött : 2290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2546331] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3219 /2005.
   Pollution processes in agri-environment : a new approach / ed. by István Láng, Márton Jolánkai, Tamás Kőmíves ; [authors ... Bakonyi, Gábor et al.]. - Budapest : Akaprint, 2004. - 277 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-441-2 kötött : ár nélkül
környezetvédelem - mezőgazdaság
504.05 *** 63
[AN 2546423]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2005.
   Zengő : ökológia, politika és társadalmi mozgalom a Zengő-konfliktusban / szerk. Vay Márton ; [kiad. a Védegylet]. - Budapest : Védegylet, 2005. - 230, [17] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-217-747-9 fűzött : 2200,- Ft
Mecsek - természetvédelmi terület - civil mozgalom - ezredforduló
502.34(439)(234.373.6Zengő) *** 502.4(439)(234.373.6) *** 329.7(439)"199/200"
[AN 2546664]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3221 /2005.
Bagota Mónika
   Analízis II. feladatgyűjtemény : többváltozós függvények, sorok / Bagota Mónika, Németh József, Németh Zoltán. - Szeged : Polygon, 2004. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
matematikai analízis - függvény - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2545663]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2005.
   Bevezetés a matematikába : [felsőoktatási tankönyv] / Járai Antal szerk. ; szerzők Farkas Gábor [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2005. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-230.
ISBN 963-463-729-9 fűzött : ár nélkül
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2545153]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2005.
Gibbons, Robert
A primer in game theory (magyar)
   Bevezetés a játékelméletbe / Robert Gibbons ; [ford. Csorba Gergely]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdasági tankönyvek, ISSN 1785-6132)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5350-5 fűzött : 3599,- Ft
játékelmélet - egyetemi tankönyv
519.83(075.8)
[AN 2545957]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3224 /2005.
Szabó Benjamin
   Atomkorkép : mielőtt meghasadt az atommag - Paks / Szabó Benjamin. - [Budapest] : Új Palatinus Könyvesház, 2004. - 778 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9578-17-7 kötött : ár nélkül
Paksi Atomerőmű Rt.
Paks - atomerőmű - történeti feldolgozás
621.039 *** 061.5(439-2Paks)(091)
[AN 2545237]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3225 /2005.
   Az első karcagi Nobel-díjas, Avram Hershko / [szerk. Garai Katalin, Elek György] ; [... kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2005. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-217-758-4 fűzött : ár nélkül
Hershko, Avram
Izrael - vegyész - 20. század - 21. század - életrajz
54(569.4)(092)Hershko,_A.
[AN 2546004]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2005.
Kakas Péter
   A gyémántról / Kakas Péter. - [Budapest] : Blueground Kft., [2005]. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-217-574-3 kötött : ár nélkül
drágakő - gyémánt
549.21 *** 622.37 *** 679.87
[AN 2546419]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3227 /2005.
Homolya Orsolya
   Szökőár testközelből : [magyarok Phuketen a cúnami idején] / Homolya Orsolya, Rákócza Richárd. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2005. - 189, [8] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9557-28-5 fűzött : 1690,- Ft
Thaiföld - idegenforgalom - szökőár
550.344.4(593) *** 338.48(593)
[AN 2545913]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3228 /2005.
Hunnivári Zoltán
   Hungár naptár : a 200 év, amely megrendíti a világot = The Hungarian calendar : 200 years, which will shake the world / Hunnivári Zoltán. - Budapest : Transtrading, 2004. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-103-7 kötött : ár nélkül
naptár
529
[AN 2546471]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2005.
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
   Danubius Pannonico-Mysicus : tomus 1. = A Duna magyarországi és szerbiai szakasza / Luigi Ferdinando Marsigli ; [közread. a] Vízügyi Múzeum, Leveltár és Könyvgyűjtemény. - [Budapest] : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2004. - 439 p. : ill. ; 30 cm
Deák Antal András "A Duna fölfedezése" c. tanulmányával magyar és angol nyelven. - A Duna fölfedezése (borító- és gerinccím). - Az 1726-ban Amszterdamban Uytwerf és Changuion által kiadott mű hasonmása és magyar fordítása. - Bibliogr.: p. 87-88., 158-159.
ISBN 963-217-033-4 kötött : ár nélkül
Olaszország - Duna - tudós - kartográfia - 17. század - 18. század - helyismeret - hasonmás kiadás
528.9(45)(092)Marsigli,_L._F. *** 908.4(282.243.7) *** 094/097.07
[AN 2544719]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3230 /2005.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - Borítócím: Kultúrflóra
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra - növényföldrajz
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt./14. füz., Az árpa = Hordeum L. / többek közreműködésével írták Tomcsányi András, Turcsányi Gábor. - 2004. - 491 p. : ill.
Folyamatos füzetszáma: 72. - Bibliogr: p. 377-442. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8100-0 kötött : 4250,- Ft
Magyarország - növényföldrajz - árpa
633.16 *** 582.542 *** 581.9(439)
[AN 2543960] MARC

ANSEL
UTF-83231 /2005.
Sutka József (1936-)
   Növényi citogenetika / Sutka József. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-228.
ISBN 963-286-170-1 fűzött : ár nélkül
genetika - sejttan - növénytan - egyetemi tankönyv
581.169(075.8)
[AN 2545252]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2005.
Szalay István (1955-)
   A gyöngytyúk / Szalay István, Barna Judit, Kőrösiné Molnár Andrea. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 152 p., [IV] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 147-152. - Példányszám: 1000
ISBN 963-286-148-5 fűzött : ár nélkül
gyöngytyúk - állattenyésztés
598.617.2 *** 636.593
[AN 2545224]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2005.
Szentesi István
   Bioinformatika és bioszámítógépek / írta és szerk. Szentesi István. - Nagykovácsi : Stratégiakut. Int., 2004. - 2 db ; 29 cm. - (Metaelméleti könyvek, ISSN 1786-481X ; 1.)
ISBN 963-217-568-9 fűzött : ár nélkül
biológia - informatika - számítástechnika
57 *** 681.3.004.14
[AN 2543713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kísérlet félúton. - 448 p.
Bibliogr.: p. 399-402., 448.
biológia - informatika - számítástechnika
57 *** 681.3.004.14
[AN 2543722] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Függelék. - 405 p.
Bibliogr.: p. 361-370.
biológia - informatika - számítástechnika
57 *** 681.3.004.14
[AN 2543733] MARC

ANSEL
UTF-83234 /2005.
Tőgye János
   A Biharugrai-halastavak madárvilága / [írta Tőgye János] ; [kiad. a Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület]. - Földes : Bihar Természet- és Környezetvéd. Egyes., [2005]. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - fauna - madár
591.9(439-2Biharugra) *** 598.2
[AN 2545507]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3235 /2005.
Barakka Gábor
   Tűzlovagok : a 125 éves Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület / írta Barakka Gábor. - [Süttő] : Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2003. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Süttő - tűzoltóság - egyesület
614.842.83(439-2Süttő) *** 061.27(439-2Süttő)
[AN 2546499]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2005.
Barna István (1954-)
   Hipertóniások könyve / Barna István ; ill. Sallai József. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9536-24-5 fűzött : 1980,- Ft
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 2545125]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2005.
Chopra, Deepak
Quantum healing (magyar)
   Kvantumgyógyítás : a test és az elme közötti egyensúly helyreállítása / Deepak Chopra ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 351 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351.
ISBN 963-528-825-5 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - okkultizmus - természetgyógyászat
615.89 *** 613.865 *** 133.25
[AN 2546482]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2005.
   Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében / szerk. Erős Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2004. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8194-9 fűzött : ár nélkül
narratológia - lélektan - elbeszélés
159.9 *** 82.01-3
[AN 2546479]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2005.
Eőry Ajándok (1946-)
   Akupresszúra / Eőry Ajándok ; [az illusztrációkat kész. Boda Géza] ; [közread. az] Egészség Biztonság Alapítvány. - 6. kiad. - [Budapest] : Egészség Biztonság Alapítvány, 2004. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-260-8 fűzött : ár nélkül
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 2546299]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2005.
   A fájdalomcsillapítás gyakorlata / szerk. Kismarton Judit, Vasváry Artúrné ; [szerzők Áfra Judit et al.] ; [kiad. a Magyar Rákellenes Liga, Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : M. Rákellenes Liga : M. Betegjogi Közhasznú Egyes., 2004. - 224 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-505-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-215-505-0)
fájdalomcsillapító
615.212
[AN 2545880]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2005.
Fülesdi Béla
   A bénult beteg és ápolása / Fülesdi Béla, Zólyomi Ágnes, Szabó Gabriella. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-72-2 fűzött : 1490,- Ft
bénulás - betegápolás
616-009.11-083
[AN 2545870]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2005.
Hill, Napoleon
Think and grow rich (magyar)
   Gondolkozz és gazdagodj! + cselekvési útmutató / Napoleon Hill ; [ford. Doubravszky Sándor & Jánossy Ilona]. - Budapest : Bagolyvár, 2004, cop. 1993. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-20-X fűzött : 1850,- Ft
életvezetés - vagyon
613.865 *** 336.7
[AN 2546015]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a jóról és a rosszról / C. G. Jung ; [ford. Bodrog Miklós]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 139 p. ; 19 cm
A ford. a "Von Gut und Böse" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz. - Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-09-4666-1 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546585]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a látszatról és a létezésről / C. G. Jung ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 111 p. ; 19 cm
A ford. a "Von Schein und Sein" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz
ISBN 963-09-4664-5 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546584]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a szenvedésről és a gyógyításról / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 117, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Leiden und Heilen" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz
ISBN 963-09-4663-7 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546581]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 133 p. ; 19 cm
A ford. a "Von Sexualität und Liebe" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz
ISBN 963-09-4660-2 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - nemi élet - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84) *** 613.88 *** 613.89
[AN 2546558]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a természetről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 143 p. ; 19 cm
A ford. az "Über die Natur - das vergessene Wissen der Seele" c. kiad. alapján kész. - Vál. Schiess, Marianne
ISBN 963-09-4669-6 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546560]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a vallásról és a kereszténységről / C. G. Jung ; [ford. Bodrog Miklós]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 89, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Religion und Christentum" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz. - Bibliogr.: p. 89.
ISBN 963-09-4665-3 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546580]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok az álomról és az önismeretről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 87 p. ; 19 cm
A ford. a "Von Traum und Selbsterkenntnis" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz
ISBN 963-09-4662-9 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546532]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 117 p. ; 19 cm
A ford. a "Von Vater, Mutter und Kind" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz
ISBN 963-09-4661-0 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546579]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok az életről és a halálról / C. G. Jung ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 92, [3] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Leben und Tod" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz. - Bibliogr.: p. 91-[93].
ISBN 963-09-4668-8 kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546582]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2005.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok az értelemről és a tébolyról / C. G. Jung ; [ford. S. Nyírő József]. - 3. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 69, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Sinn und Wahn-Sinn" c. kiad. alapján kész. - Vál. Alt, Franz. - Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 963-09-4667-X kötött : 1500,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2546583]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2005.
Kiszely István (1932-)
   A magyar ember : a Kárpát-medencei magyarság ember-története / Kiszely István. - Budapest : Püski, 2004. - 2 db (1020 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9592-01-3 kötött : 5460,- Ft
embertan - magyarság
572.9(=945.11)
[AN 2540781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 484 p.
ISBN 963-9592-02-1
embertan - magyarság
572.9(=945.11)
[AN 2540782] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 485-1020.
Bibliogr.: p. 789-922.
ISBN 963-9592-03-X
embertan - magyarság - szakbibliográfia
572.9(=945.11) *** 572.9(=945.11):016
[AN 2540783] MARC

ANSEL
UTF-83254 /2005.
Little, Brenda
The illustrated herbal encyclopedia (magyar)
   Képes gyógynövény enciklopédia : [útmutató a gyógy- és fűszernövények sokrétű felhasználásához] / Brenda Little ; [fotók David Liddle, Andrew Kay, Romeo Viligno] ; [ford. Bernáth Jenő]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-627-951-9 kötött : 3999,- Ft
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 2545277]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2005.
Magyar Bronchológus Egyesület. Tudományos ülés (2003) (Zalaegerszeg)
   A Magyar Bronchológus Egyesület 2003. évi tudományos ülése : Zalaegerszeg, 2003. október 10-11. ... : program és az előadások kivonata / [közread. a] Zala Megyei Kórház. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Kórház, [2005]. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
tüdőgyógyászat - hörgőbetegség - konferenciakiadvány
616.233 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2546373]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2005.
Magyar Stroke Társaság. Nemzeti kongresszus (6.) (2003) (Zalakaros)
   Magyar Stroke Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa : Zalakaros, 2003. április 10-12. / [közread. a] Zala Megyei Kórház. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Kórház, [2005]. - 117 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
érbetegség - agy - konferenciakiadvány
616.831-005 *** 061.3(439-2Zalakaros)
[AN 2546329]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2005.
Moore, Thomas
Dark nights of the soul (magyar)
   A lélek sötét éjszakái : az élet megpróbáltatásaiból kivezető ösvény felfedezése / Thomas Moore ; [ford. Dóka Róbert]. - Budakeszi : Mandala-Véda, cop. 2005. - 371 p. ; 22 cm
ISBN 963-9436-26-7 kötött : 2490,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 2544714]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a bennünk lévő erők felébresztése / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-828-X fűzött : 2290,- Ft
személyiségfejlesztés - kreativitás
159.928.238 *** 37.026.9 *** 613.865
[AN 2546508]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2005.
Rigó János (1926-)
   Koleszterindiéta / Rigó János, Bencsik Klára, Gaálné Labáth Katalin. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 213, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-242-963-X fűzött : 920,- Ft
koleszterin - diéta - szakácskönyv
612.397.81 *** 641.564(083.12)
[AN 2546159]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2005.
Riley, Kerry
Tantric secrets for men (magyar)
   Legyen ön is különleges szerető! : a gyönyörszerzés technikái a nők legtitkosabb vágyainak kielégítéséhez / Kerry Riley, Diane Riley ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Bestline, 2005. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275-[277].
ISBN 963-528-829-8 fűzött : 2690,- Ft
nemi élet
613.88 *** 392.6
[AN 2546537]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2005.
Schönfelder, Ingrid
Der neue Kosmos-Heilpflanzenführer (magyar)
   Gyógynövényhatározó : [több mint 600 Európában honos gyógynövény] / Ingrid és Peter Schönfelder ; [ford. Sütöriné Diószegi Magdolna et al.]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 447 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 426-427.
ISBN 963-684-124-1 fűzött : ár nélkül
gyógynövény - növényhatározó
615.322(083.71)
[AN 2546755]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2005.
Szende Béla (1936-)
   Bevezetés a hisztopatológiába / Szende Béla, Suba Zsuzsanna. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 294 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 288.
ISBN 963-242-958-3 kötött : 4760,- Ft
szövettan - kórtan - egyetemi tankönyv
616-091.8(075.8)
[AN 2546121]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2005.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2003-. - 21 cm
ISBN 963-212-373-5
természetgyógyászat
615.89
[AN 1053636]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 231 p. : ill.
Bibliogr.: p. 212-215.
ISBN 963-217-215-9 kötött : 1500,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2540305] MARC

ANSEL
UTF-83264 /2005.
Varga János
   Egészségtan, avagy Légy szervezeted zsokéja! / írta Varga János ; [ill. Bodor Zoltán]. - Budapest : Wiszkidenszky A., 2004. - 77 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-212-111-2 kötött : 1290,- Ft
személyi higiénia
613
[AN 2545460]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2005.
Varró Aladár Béla
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / írta Varró Aladár Béla. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, [2005]. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9504-90-4 fűzött : ár nélkül
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 2553044]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2005.
Zoltán Zsófia (1931-)
   Mit egyen a gyerek? : [csecsemőtől kisiskolásig] / Zoltán Zsófia. - 15. kiad. - Budapest : Anonymus, 2004, cop. 2001. - 200 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7966-99-4 fűzött : ár nélkül
táplálkozás - gyermek
613.22
[AN 2546190]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3267 /2005.
Srágli Lajos (1951-)
   Munkások a "fekete arany" birodalmában : a munkásság és anyagi-szociális helyzete a magyarországi olajiparban, a kezdetektől az államosításig / Srágli Lajos. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2004. - 135, [57] p., [2] fol. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, ISSN 0238-3195 ; 22.)
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 963-86688-0-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kőolajbányászat - kőolajfeldolgozás - munkásság - 19. század - 20. század
622.323(439)"188/194" *** 665.6/.7(439)"188/194" *** 316.343.63(439)"188/194"
[AN 2545949]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2005.
Vajda György (1927-)
   Energiaellátás ma és holnap / Vajda György. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 385 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 379-382. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-424-2 fűzött : 2450,- Ft
energiagazdálkodás - energiaellátás
620.9 *** 621.31
[AN 2546777]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3269 /2005.
Bodnár István
   Az internet használata / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, [2004]-. - ill. ; 24 cm
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 2540736]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános ismeretek, web és ftp használata, levelezés, biztonság. - cop. 2004. - 132 p. - (Informatikai füzetek ; 7.)
ISBN 963-9301-74-4 fűzött : 980,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 2540738] MARC

ANSEL
UTF-83270 /2005.
Nógrádi László (1960-)
   PC suli XP alapokon : [ECDL tananyag] / Nógrádi László ; [közread. a Nógrádi PC Suli Kft.]. - [Győr] : Nógrádi PC Suli, 2004-. - 29 cm
ISBN 963-216-687-6
számítástechnika - tanfolyami jegyzet
681.3(078)
[AN 2545289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 368 p. : ill.
ISBN 963-216-688-4 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - tanfolyami jegyzet
681.3(078)
[AN 2545291] MARC

ANSEL
UTF-83271 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (5.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-71-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator(086.86)
[AN 2552905]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-95-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552912]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-94-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552913]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-92-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552907]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-93-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552918]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-96-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552919]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-01-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552921]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-99-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD(086.86)
[AN 2552920]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3279 /2005.
Tóth Levente
   CCTV magyarul / Tóth Levente. - Budapest : BM Ny. Kft., [2005]. - 286 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 963-217-074-1 fűzött : ár nélkül
biztonságtechnika - ipari televízió - televíziókamera
621.397 *** 654.924
[AN 2545081]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3280 /2005.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1999-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 220363
ISBN 963-00-3113-2 *
Magyarország - kőolajfeldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Kutatásról, leművelésről, termelésről. - 2004. - 244 p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, ISSN 0238-3195 ; 20.)
ISBN 963-216-562-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kőolajbányászat - kőolajfeldolgozás - 20. század - interjú
622.323(439)(047.53) *** 665.6/.7(439)(047.53)
[AN 2543594] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3281 /2005.
Balázs György (1926-)
   Beton és vasbeton / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 1994-. - 25 cm
ISBN 963-05-6753-9
beton - vasbeton
666.972 *** 624.012.4
[AN 103626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A kutatás története I : tudományos diákkörök, a beton és vasbeton kutatása. - 2004. - X, 675 p.
Bibliogr.: p. 641-647.
ISBN 963-05-8164-7 kötött : 4850,- Ft
Magyarország - beton - vasbeton - műszaki oktatás - szakkör
666.972 *** 624.012.4 *** 691.3 *** 378.662(439) *** 371.84
[AN 2546416] MARC

ANSEL
UTF-83282 /2005.
Bukovszky György (1925-2004)
   A Sióberki Társulat és a Balaton vízszintszabályozásának rövid története / Bukovszky György ; [kiad. az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat]. - Budapest ; Mátészalka : Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társ., 2004. - 65, [7] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 963-217-649-9 fűzött : ár nélkül
Sióberki Társulat
Balaton - Sió-csatorna - vízgazdálkodás - vízépítési műtárgy - vállalat - történeti feldolgozás
628.179(439)(285Balaton)(091) *** 626.80(439)(285Balaton)(091) *** 556.18(439)(285Balaton)(091) *** 061.5(439.123)(091)
[AN 2544814]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2005.
Frank László
   Balaton : hajózási és idegenforgalmi kézikönyv = Balaton : Schiffahrts und Reisehandbuch / Frank László, Frank Melinda ; [ford. ... Kovács Ibolya]. - [Kővágóörs] : Bonsai Bt., [2005]. - 213 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-217-347-3 kötött : ár nélkül
Balaton - kikötő - helyismeret - hajózás - útmutató
627.216.2(439)(285.2Balaton)(036) *** 656.65(439)(285.2Balaton)(036) *** 908.439(285.2Balaton)(036)
[AN 2546553]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3284 /2005.
   Autóv?vő : új- és használtautó vásárlás külföldön és itthon / [szerk. Földvári András, Karner Miklós] ; szerzők Égő Katalin et al.]. - Budapest : Auto News Kft., [2004]. - 58 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Autó2 különkiadványok, ISSN 1218-3741 ; 2004/1.)
Fűzött : 880,- Ft
személygépkocsi
629.114.6
[AN 2545140]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2005.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 14. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2005. - 457 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2005. jan.
ISBN 963-9518-16-6 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2553594]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2005.
   Vasúti nagylexikon / főszerk. Urbán Lajos ; [... szerzői Bencsik László et al.] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Rt. - Budapest : MÁV Rt., 2005. - 2 db (1097 p.) : ill. ; 25 cm
ISBN 963-204-121-6 kötött : ár nélkül
vasút - szaklexikon
656.2:030 *** 629.4:030 *** 625.1:030
[AN 2542005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A -tól K -ig. - 599 p.
ISBN 963-204-122-4
vasút - szaklexikon
656.2:030 *** 629.4:030 *** 625.1:030
[AN 2542009] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., L-től Z-ig. - p. 606-1097.
ISBN 963-204-123-2
vasút - szaklexikon
656.2:030 *** 629.4:030 *** 625.1:030
[AN 2542011] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3287 /2005.
   Borszőlőfajták, csemegeszőlő-fajták és alanyok : fajtaismeret és -használat / szerk. Bényei Ferenc, Lőrincz András ; [írta Bakonyi László] ; [a ... képeket kész. Bakonyi László et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 314 p., [30] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: 291-306. - Példányszám: 1000
ISBN 963-286-165-5 kötött : ár nélkül
szőlő - egyetemi tankönyv
634.84(075.8)
[AN 2545892]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
   Gere Tamás / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-368-933-3 kötött : ár nélkül
Gere Tamás (1951-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Gere_T.
[AN 2544838]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2005.
Erdei Ferenc Tudományos Konferencia (2.) (2003) (Kecskemét)
   II. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia : 2003. augusztus 28-29. Kecskemét / [szerk. Nagyné Fehér Irén] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. - [Kecskemét] : KF KFK, [2004]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7294-46-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7294-46)
mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63 *** 338.43 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2541283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 529 p.
ISBN 963-7294-47-3 * (hibás ISBN 963-7294-48-1)
mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63 *** 338.43 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2541286] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 402 p.
ISBN 963-7294-48-1
mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63 *** 338.43 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2541289] MARC

ANSEL
UTF-83290 /2005.
   A főbb agrártermékek piacra jutásának feltételei az EU-csatlakozás küszöbén / [szerk. Kartali János] ; [szerzők Kartali János et al.] ; [közrem. Bürger Béláné, Kürtösi Edina]. - Budapest : AKII, 2004. - 2 db : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - külkereskedelem - 21. század
338.43(439)"200" *** 339.5(439)"200" *** 339.923(4-62)"200"
[AN 2543577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Növényi termékek. - 154 p. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2004/1.)
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 963-491-461-6
Magyarország - Európai Unió - növénytermesztés - külkereskedelem - 21. század
338.43(439)"200" *** 339.5(439)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 633(439)"200"
[AN 2543578] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Állati termékek. - 118 p. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2004/2.)
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-491-462-4
Magyarország - Európai Unió - állattenyésztés - külkereskedelem - 21. század
338.43(439)"200" *** 339.5(439)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 636(439)"200"
[AN 2543579] MARC

ANSEL
UTF-83291 /2005.
Haarpaintner, Andsen
Duftgarten (magyar)
   Illatos kert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Andsen Haarpaintner ; [ford. Baksay Nóra]. - Budapest : Cser K., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-05-9 fűzött : 1298,- Ft
virágkertészet - kertépítés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 2546210]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2005.
Kirschner, Max
Mein Staudengarten (magyar)
   Évelőkert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Max Kirschner ; [ford. Bálint András és Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2005. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-06-7 fűzött : 1298,- Ft
virágkertészet - kertépítés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 2546209]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2005.
Kós Károly (1883-1977)
   Testamentum és agrikultura : anno: nagy háboru, 1915 / [közread. a Kós Károly Alapítvány]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Kós Károly Alapítvány, 2004. - [36] p. : ill. ; 23 cm
Szerző Kós Károly. - Kész. a szerző kódexírással írott kéziratos könyve alapján. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-011-7 kötött : ár nélkül
paraszti gazdálkodás - hasonmás kiadás
63 *** 094/099.07
[AN 2545788]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2005.
   Magyar takarmánykódex / [írta ... a Magyar Takarmánykódex Bizottság] ; [kiad. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - Budapest : OMMI, 2004-. - 25 cm
Magyarország - mezőgazdaság - takarmányozás
636.084/.087 *** 338.43(439)
[AN 2540331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2-3. köt., Gazdasági állatok táplálóanyag-szükséglete, takarmányok kémiai összetétele és mikotoxin határértékek a takarmánykeverékekben ; Vizsgálati módszerek, eljárások. - 2004. - [706] pag. var. : ill.
Példányszám: 500
ISBN 963-86097-5-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86097-6-1)
Magyarország - mezőgazdaság - takarmányozás
636.084/.087 *** 338.43(439)
[AN 2540332] MARC

ANSEL
UTF-83295 /2005.
Margraf, Klaus
Schhädlinge & Krankheiten erfolgreich bekämpfen (magyar)
   Védekezés kerti kártevők és kórokozók ellen / Klaus Margraf ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-07-5 fűzött : 1298,- Ft
kártevőirtás - kertészet
632 *** 634
[AN 2546207]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2005.
   Növényvédelmi jogszabályok gyűjteménye / [szerk. Kárpátiné Győrffy Katalin]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 218 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. okt.
ISBN 963-224-818-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - növényvédelem - jogszabálygyűjtemény
632(439)(094)
[AN 2546434]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3297 /2005.
Asian cooking (magyar)
   Ázsia ízei : receptek a Távol-Keletről / összeáll. Lydia Darbyshire ; [ford. Borbély Attila]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 464 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-976-4 kötött : ár nélkül
Távol-Kelet - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5-012)(083.12)
[AN 2545206]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2005.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A szerelem gasztronómiája : a kínai császárok titkos szeretkezési szertartásaitól a nemi potenciát erősítő afrodiziákum-ételek rejtélyes világáig / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 127 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-286-171-X kötött : ár nélkül
természetgyógyászat - izgatószer - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 392.6
[AN 2545281]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2005.
Halmos Mónika
   Fennkölt saláták / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-50-3 kötött : ár nélkül
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2546680]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2005.
Halmos Mónika
   Nemzetünk konyhája / [szöveg ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - Kisújszállás : Újhold, [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Meghitt percek)
ISBN 963-9551-46-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2546685]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2005.
Juhani Nagy János (1953-)
   Konyhai kifejezések kisszótára / Juhani Nagy János. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 116 p. ; 21x21 cm
ISBN 963-286-164-7 kötött : ár nélkül
konyhatechnika - szaklexikon
641:030
[AN 2545295]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2005.
Kempe, Christina
1 Teig - 50 Pizzas belegen nach Lust und Laune (magyar)
   1 tészta - 50 pizza : a klasszikus pizzakenyértől az ananászos pizzáig / szerző Christina Kempe ; fényképek Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-192-6 fűzött : ár nélkül
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2544841]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2005.
Kószó József (1944-)
   Házunk tája könyvestára / Kószó József. - Budapest : Pannon, 1993-. - 30 cm
1994-től kiad. a Dunakanyar 2000, 1997-től a Kertek 2000, 2000-től az Urbis Könyvkiadó, 2001-től a Szukits Könyvkiadó. - Házunk tája körbejárva (cvált.)
ISBN 963-7866-73-6 *
lakberendezés - építés - lakóépület - lakás
643/645 *** 69 *** 747
[AN 60685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Pincétől a padlásig. - cop. 2004. - 175 p. : ill., részben színes
ISBN 963-497-071-0 kötött : ár nélkül
lakás - lakberendezés
643/645 *** 747 *** 69
[AN 2541038] MARC

ANSEL
UTF-83304 /2005.
Monspart Éva (1944-)
   Főzzünk másképp is! : az étkezési szokások világszerte makacsok, de annál szórakoztatóbb időnként változtatni rajtuk / Monspart Éva, Salamon Magda ; [Szenes Zsuzsa rajz.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 159 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-286-149-3 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2546675]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3305 /2005.
Ábrahám Tibor
   Gondolatok, forgácsok, szilánkok / írta Ábrahám Tibor. - [Nagykőrös] : Heti Aranyeső Kft., [2005]. - 203, [5] p. ; 19 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-217-556-5 fűzött : ár nélkül
erkölcs
17
[AN 2545193]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2005.
Benvenuto, Sergio
Dicerie e pettegolezzi (magyar)
   Városi legendák : miért hisszük el, amit mondanak? / Sergio Benvenuto ; [ford. Csabai Márta]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 191 p. ; 20 cm. - (Modern pszichoanalízis, ISSN 1785-3850)
Bibliogr.: p. 184-191.
ISBN 963-9567-20-5 fűzött : 1950,- Ft
pszichoanalízis - kulturális antropológia - kommunikáció
177.24 *** 316.77 *** 159.964.2
[AN 2546502]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2005.
   Középső platonizmus : szöveggyűjtemény / [vál., a bevezetőt írta ... Somos Róbert] ; [ford. Bene László et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 352 p. : ill. ; 20 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr.: p. 340-348.
ISBN 963-389-680-0 kötött : 2980,- Ft
platonizmus
141.131
[AN 2545958]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2005.
   Minden filozófia "nyelvkritika". - Budapest : Gondolat, 2004-. - 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9567-52-3
nyelvfilozófia - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 800.1
[AN 2541763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig / szerk. Neumer Katalin. - 2004. - 224 p.
ISBN 963-9567-53-1 kötött : 2850,- Ft
nyelvfilozófia - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 800.1
[AN 2541768] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Analitikus filozófia és fenomenológia / szerk. Neumer Katalin és Laki János. - 2004. - 240 p.
ISBN 963-9567-54-X kötött : 2850,- Ft
fenomenológia - nyelvfilozófia
130.121 *** 165.62 *** 800.1
[AN 2541773] MARC

ANSEL
UTF-83309 /2005.
Schuster, Martin
Kunstpsychologie (magyar)
   Művészetlélektan : képi kommunikáció, kreativitás, esztétika / Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Panem, 2005. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-545-443-0 kötött : 4900,- Ft
művészetpszichológia - művészetelmélet - esztétika - kreativitás - vizuális művészet
111.852 *** 159.9 *** 7.01
[AN 2545954]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3310 /2005.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Zsoltárok könyve : Ószövetségi írásmagyarázat / Ablonczy Dániel. - 2. kiad. - Budapest : Open Art, 2004. - 2 db ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat - ószövetségi költői könyv
223.2.07
[AN 2543730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 192 p.
ISBN 963-86638-0-4
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 2543738] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 178 p.
ISBN 963-86638-1-2
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 2543742] MARC

ANSEL
UTF-83311 /2005.
Ambrosius Aurelius
De sacramentis (magyar)
   A szentségekről ; A misztériumokról / Szent Ambrus ; [ford. Kühár Flóris] ; [... átd. Tóth Vencel] ; [a bevezetőt írta Josef Schmitz] ; [a bevezetőt ford. Rochlitz Bernadett]. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 151 p. ; 20 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 8.)
Egys. cím: De sacramentis ; De mysteriis. - Bibliogr.: p. 143-151.
ISBN 963-9318-76-0 fűzött : ár nélkül
szentség - kereszténység - szent - prédikáció
265 *** 252 *** 235.3Ambrosius_Aurelius *** 23/28
[AN 2545554]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2005.
Augustinus Aurelius
   Szent Ágoston misztikája ; [... ford. az előszót és a jegyzeteket írta, ... szerk. Heidl György]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004-. - 19 cm
szent - misztika - patrológia
276(092)Augustinus_Aurelius *** 235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 248.2
[AN 2541947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., De genesi ad litteram 12. és Confessiones 10 / [... tanulmányát ford. V. Horváth Károly]. - 2004. - 196 p. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2599 ; 8.)
Egys. cím: Confessiones (részlet)
ISBN 963-9568-50-3 fűzött : 2400,- Ft
kereszténység - misztika - patrológia
248.2 *** 276 *** 276(092)Augustinus_Aurelius
[AN 2541948] MARC

ANSEL
UTF-83313 /2005.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2005. - 889, 305 p. ; 15 cm
ISBN 963-300-627-9 kötött : 1600,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2552979]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2005.
Bíró Mihályné (1938-)
   Béke és szeretet : a Szentháromság és a Két Egyesült Szent Szív üzenete minden lélek számára : Bíró Mihályné Ilonka által kapott üzenetek. - Budapest : Szabadi S., 1996-. - ill. ; 21 cm
A 2. köt. Esztergomban, a Testvéri Szolgálat K. Alapítvány, a 4. köt. Budapesten, a Masszi Kiadó kiadásában jelent meg
ISBN 963-650-548-9
Magyarország - Szűz Mária megjelenése - csoda
232.931.7(439)
[AN 204500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Jelenések Magyarországon. - 2004. - 136 p. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 8.)
ISBN 963-9454-52-4 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - misztika - Szűz Mária megjelenése - csoda
232.931.7(439) *** 248.214
[AN 2545160] MARC

ANSEL
UTF-83315 /2005.
Blanchard, John
Ultimate questions (magyar)
   Életünk legfontosabb kérdései / John Blanchard ; [ford. ... Baranyi József]. - Budapest : Baranyi J., [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2545935]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2005.
   Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae / red. ... by László Dobszay ; [publ. by the] ... Institute for Musicology. - Budapest : MTA ZTI, 1990 [!1991]-. - 24 cm
CAO-ECE (gerinccím)
ISBN 963-7074-31-7 *
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 117645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/A., Esztergom - Strigonium : temporale / red. Ladislaus Dobszay ; adiuvante Andrea Kovács. - 2004. - 371 p.
ISBN 963-7074-88-0 fűzött : ár nélkül
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 2546700] MARC

ANSEL
UTF-83317 /2005.
   Élet-naptár II : kultúránk, hagyományaink, ünnepeink / [összeáll.] Kozma László ; [... graf. Dobesch Máté]. - Kecskemét : Korda, 2004. - 408 p. : ill. ; 17 cm. - (A nemzetközi theológiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 66.)
ISBN 963-9554-28-6 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9554-28-9)
vallásos irodalom - magyar irodalom - antológia
244 *** 82-822=945.11
[AN 2545135]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2005.
Erasmus, Desiderius
De libero arbitrio (magyar)
   A szabad döntésről / Rotterdami Erasmus ; [ford. és a bev. tanulmányt írta Rokay Zoltán]. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 963-9318-75-2 fűzött : ár nélkül
Németalföld - akaratszabadság - tudós - 15. század - 16. század
234.9 *** 234.115 *** 930.85(4)"14/15"(092)Erasmus,_D.
[AN 2545408]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2005.
   A győrszigeti plébánia Historia Domusa 1712-től 1951-ig / [összeáll. Zsebedics József]. - Győr : Hazánk, 2004. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7586-81-4 fűzött : ár nélkül
Győrszigeti Római Katolikus Plébánia (Győr)
Győr - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Győr)(091) *** 282(439-2Győrsziget)(091)
[AN 2544790]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2005.
Hagin, Kenneth E.
Biblical keys to financial prosperity (magyar)
   Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2004. - 152, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 20.)
ISBN 963-86409-2-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - életszínvonal
244
[AN 2545265]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2005.
Hagin, Kenneth E.
Healing belongs to us (magyar)
   A gyógyulás a miénk / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2004. - 38, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 19.)
ISBN 963-86426-8-8 fűzött : ár nélkül
gyógyítás - csoda
248.214.5
[AN 2545263]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2005.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-674-3 kötött : 1000,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 2552975]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2005.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Feltámadás? / Jáki Szaniszló ; [a VAlóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2004. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-86463-3-0 fűzött : ár nélkül
eschatologia
232.97
[AN 2546528]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2005.
   Kis Boldogasszony képeskönyve / [... összeáll. Bali Mária Ildefonsa és Kákonyi Mária Constantina]. - Budapest : Ecclesia, 2004. - [23] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-363-282-X fűzött : ár nélkül
egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2)
[AN 2545679]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2005.
   Kis misekönyv / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004-. - 17 cm
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-12 *** 282
[AN 2546342]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], "A" év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre. - 2004. - 887 p. : ill., kotta
ISBN 963-361-634-4 kötött : ár nélkül
Fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-12 *** 282
[AN 2546345] MARC

ANSEL
UTF-83326 /2005.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Úton vagyunk..." : nevelésről, kultúráról, egyházról / Korzenszky Richárd ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2005]. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86294-7-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - katolikus egyház - kereszténység - ezredforduló - vallási erkölcs - nevelés - 20. század
261.6 *** 316.7 *** 37.017.93
[AN 2545203]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2005.
Merton, Thomas
   Keresztút / [keresztúti imák Thomas Merton] ; [stációs képek Takács István ... festményei] ; [az ének szövegét írta Lanc[!Lancz] Kálmán]. - 10. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2005. - [36] p. : ill., színes ; 15 cm
Kész. "A keresztfához megyek" c. kiad. alapján
ISBN 963-363-286-2 fűzött : ár nélkül
szenvedéstörténet - vallásos irodalom
248.159.23
[AN 2546281]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2005.
Pálos Paschalis
   Utazás térben és időben : a Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának alapítóját és nővéreit követve, a nagyvilágban és hazánkban / Pálos M. Paschalis. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 197 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-197.
ISBN 963-9318-71-X fűzött : ár nélkül
Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina
Magyarország - apácarend - egyháztörténet
271SSND(439)(091) *** 271SSND(091)
[AN 2545547]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2005.
Plass, Adrian
Why I follow Jesus (magyar)
   Miért követem Jézust? / Adrian Plass ; [ford. Schwábné Gefferth Katalin] ; Lente István illusztrációival. - Budapest : Harmat, 2004. - 220 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9564-29-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2542791]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2005.
Prince, Derek
War in heaven (magyar)
   Égi háború : Isten nemes küzdelme a gonosz ellen / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], [2005]. - 206 p. ; 21 cm. - (Új spirit könyvek)
ISBN 963-7453-99-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2544760]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs]. - 13. kiad. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2004-. - 17 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2552923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Advent - karácsony. - 2004. - 206 p.
ISBN 963-460-380-7 fűzött : ár nélkül
karácsony - vallásos irodalom
244 *** 264-041.1 *** 264-041.2
[AN 2552924] MARC

ANSEL
UTF-83332 /2005.
Randall, Ronne
The children's book of myths and legends (magyar)
   Mítoszok és legendák gyerekeknek / írta Ronne Randall ; rajz. Graham Howells ; [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-627-989-6 kötött : 2499,- Ft
mitológia - gyermekkönyv
291.13(02.053.2)
[AN 2545209]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2005.
Rédly Elemér (1934-)
   Tisztelendő bácsi, miért lett pap? : válogatott előadások, tanulmányok / Rédly Elemér. - Győr ; Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-645-X fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - vallási erkölcs - papság - vallásoktatás
241 *** 254 *** 268 *** 282
[AN 2545141]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2005.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   28., Az Eukarisztia éve : kezdeményezések és javaslatok / Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció ; [ford. Diós István]. - 2004. - 52 p.
ISBN 963-361-655-7 fűzött : ár nélkül
oltáriszentség
265.3
[AN 2543977] MARC

ANSEL
UTF-83335 /2005.
   Rózsafüzér-imakönyv : szentolvasók rövid ismertetésekkel és ének javaslatokkal / szerk. Jánossy Gábor ; [közread. a] Stella Maris Alapítvány. - Budapest : Stella Maria Alapítvány, 2004. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-511-5 fűzött : ár nélkül
imakönyv
243
[AN 2545680]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2005.
Schőner Alfréd (1948-)
   Te érted.. / Schőner Alfréd ; [képek Schőner Alfréd et al.]. - Budapest : Bookmaker, 2004. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-328. és a jegyzetekben
ISBN 963-212-219-4 kötött : 3990,- Ft
zsidó vallás - művészet - zsidóság - személyi bibliográfia
296 *** 7.046.3(=924) *** 012Schőner_A.
[AN 2545688]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2005.
Sumedho, Ajahn
The way it is (magyar)
   Így van ez : a valóság természete / Ácsán Szumédhó ; [ford. Tóth Zsuzsanna] ; [közread. a] Buddhapada Alapítvány. - [Budapest] : Buddhapada Alapítvány, 2004. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-093-8 fűzött : ár nélkül
buddhizmus
294.3
[AN 2545953]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2005.
   Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban / [... összeáll., ... ford., a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Bugár M. István] ; [a rabbinikus szövegek fordítása a jegyzetekkel Kövér András, a kopt szövegek fordítása a jegyzetekkel Hasznos Andrea ...]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004-. - 2 db ; 19 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 6.)
ISBN 963-9568-74-0 fűzött : 3200,- Ft
keresztény művészet - ókori művészet - őskereszténység
281 *** 246 *** 7.033.1 *** 73/76.046.3
[AN 2543828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2004. - 286 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-36-8
keresztény művészet - ókori művészet - őskereszténység
281 *** 246 *** 7.033.1 *** 73/76.046.3
[AN 2543830] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 212 p.
Bibliogr.: p. 135-190. és a jegyzetekben
ISBN 963-9568-73-2
keresztény művészet - ókori művészet - őskereszténység
281 *** 246 *** 7.033.1 *** 73/76.046.3
[AN 2543831] MARC

ANSEL
UTF-83339 /2005.
   Szentségimádás : katolikus imakönyv / összeáll. Bánk József. - 14. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2005. - 381 p. ; 17 cm
ISBN 963-363-284-6 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245 *** 282
[AN 2546215]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2005.
Török József (1946-)
   Keresztény századok / Török József. - Budapest : Mikes, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-8130-36-9
Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - magyar történelem
27(439)(091) *** 28(439)(091) *** 943.9
[AN 939040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A tizennegyedik század magyar egyháztörténete. - 2004. - 239 p.
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 963-8130-57-1 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 14. század
27(439)"13" *** 282(439)"13" *** 943.9"13"
[AN 2545504] MARC

ANSEL
UTF-83341 /2005.
Török Péter (1959-)
   Magyarországi vallási kalauz, 2004 / Török Péter. - Budapest : Akad. K., 2004. - 285 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8112-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - egyház - adattár
27/29(439):050.8
[AN 2545640]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2005.
Varga László
   Isten asztaláról : áhítatok az év minden napjára / Varga László. - Budapest : Harmat, 2005. - [6], 370 p. ; 21 cm
ISBN 963-9564-34-6 kötött : ár nélkül
imakönyv - bibliamagyarázat
243 *** 22.07
[AN 2545300]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2005.
Zaymus Gyula (1893-1967)
   Aranyhajú kisfiú / írta Zaymus Gyula ; ill. Benedek Kata. - Budapest : Ecclesia, 2004. - 32 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-363-283-8 fűzött : 490,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2545677]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3344 /2005.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Egyes köteteken a főcím: Népszámlálás 2001. - Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   23., A lakótelepi lakások és lakóik főbb jellemzői / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Lakatos Miklós]. - 2004. - 189 p.
ISBN 963-215-770-2 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-215-700-2)
Magyarország - demográfia - háztartás-statisztika - lakásviszonyok - statisztikai adatközlés - lakótelep - ezredforduló
312.5(439)"2001"(083.41) *** 332.8(439)(083.41) *** 711.582(439)(083.41)
[AN 2545500] MARC

ANSEL
UTF-83345 /2005.
Behrendt, Greg
He's just not that into you (magyar)
   Majd hívlak, Baby! / Greg Behrendt és Liz Tuccilo[!Tuccillo] ; [ford. Cserna György]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2004. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-177-8 kötött : 2990,- Ft
párkapcsolat - nemek pszichológiája - szerelem
316.472.4 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 2545127]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2005.
Lajkó Károly
   A stresszcsökkentő viselkedés : vezérfonál konfliktusaink rendezéséhez / Lajkó Károly. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - XI, 358 p. ; 25 cm
ISBN 963-242-967-2 kötött : 3200,- Ft
stressz - társadalmi viselkedés - mentálhigiénia
316.62 *** 612.06 *** 613.865
[AN 2546214]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2005.
Pakot Levente
   STUD : Statisztikai tudósító, 1933-1944 : repertórium / írta és összeáll. Pakot Levente ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. - Budapest : KSH Lvt., 2004. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-215-778-8 fűzött : 7300,- Ft
STUD
statisztika - repertórium - szakbibliográfia
311:016 *** 050(439)Statisztikai_tudósító:014.3
[AN 2545419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető és címjegyzék. - 486 p.
ISBN 963-215-779-6
statisztika - repertórium - szakbibliográfia
311:016 *** 050(439)Statisztikai_tudósító:014.3
[AN 2545428] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mutatók. - 129 p.
ISBN 963-215-780-X
statisztika - repertórium - szakbibliográfia
311:016 *** 050(439)Statisztikai_tudósító:014.3
[AN 2545435] MARC

ANSEL
UTF-83348 /2005.
Pokol Béla (1950-)
   Társadalomtudományi trilógia / Pokol Béla. - Budapest : Századvég, 2004-. - 3 db ; 24 cm
szociológia - államelmélet - politológia
316 *** 340.12 *** 32.001 *** 082.1
[AN 2542781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szociológiaelmélet. - 2004. - 435 p.
Bibliogr.: p. 425-435.
ISBN 963-7340-02-5 kötött : 5040,- Ft
szociológia
316.1 *** 316.2
[AN 2542788] MARC

ANSEL
UTF-83349 /2005.
   Rendhagyó nézetek a csángókról / Radu Rosetti [et al.] ; szerk. és az előszót írta Miskolczy Ambrus. - Budapest : ELTE Román Filológiai Tansz. : KSH Lvt., 2004. - 156 p. ; 24 cm. - (Transylvanica varietas, ISSN 1785-170X)
Rosetti, Radu tanulmánya román nyelven is. - Bibliogr.: p. 144-156.
ISBN 963-215-769-9 fűzött : 2400,- Ft
Moldva - történelem - moldvai csángók
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 949.83(=945.11csángók)
[AN 2545536]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2005.
   Szülőföld program : a határokon túli (Kárpát-medencében élő) magyarság gazdasági alapjainak és társadalmi kohéziójának támogatását célzó lépések előkészítése, valamint ezek lehetséges kapcsolódási pontjainak bemutatása : stratégiai tanulmány / [... összeáll. és szerk. Törzsök Erika] ; [... közrem. Ádám János et al.]. - [Budapest] : MEH, 2005. - 134 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 98.)
Bibliogr.: p. 122-124.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Közép-Európa - Magyarország - határon túli magyarság - állami támogatás - gazdaságpolitika
316.347(=945.11)(4-11) *** 339.96(439)
[AN 2546574]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3351 /2005.
Bálint László
   "Betyár" fedőnevű célszemély : Bálint Sándor születésének 100. évfordulójára / Bálint László. - Budapest : Mikes, 2004. - 131 p. ; 24 cm
ISBN 963-8130-55-5 fűzött : 1250,- Ft
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - 20. század - emlékkönyv
39.001(439)(092)Bálint_S.
[AN 2545683]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2005.
   Csepű, lapu, gongyola : népi mondókák, dalok, kicsiknek és nagyoknak / szerk. és az illusztrációkat kész. Patyi Beáta. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 343 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9318-77-9 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2545512]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2005.
Ék Erzsébet (1948-)
   Magyarországi viseletek : a honfoglalástól napjainkig = Hungarian costume : from the conquest to the present day = Kostüme in Ungarn : Mode vom 9. bis 20. Jahrhundert / Ék Erzsébet. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Codex Print, cop. 2004. - 168, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. McLean, Brian és Szőke Helga. - Bibliogr.: p. [170.]
ISBN 963-9247-20-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - öltözködés - viselettörténet
391(439)(091)
[AN 2546197]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2005.
Erostyák Zoltán (1973-)
   Phrala sam : tanulmányok a szentetornyai cigányokról / Erostyák Zoltán, Kovács Júlia. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2004. - 195 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Viharsarki hagyományok, ISSN 1588-5224 ; 4.)
Bibliogr.: p. 161-172. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86563-0-1 fűzött : ár nélkül
Szentetornya - néprajz - életmód - cigányság
39(=914.99)(439-2Szentetornya) *** 316.347(=914.99)(439-2Szentetornya)
[AN 2545485]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2005.
   Hárompatak : egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán / [szerk. Tomisa Ilona] ; [szerzők Ilyés Zoltán et al.] ; [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézete. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2003. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-567-028-1 fűzött : ár nélkül
Hárompatak - magyar néprajz - gyimesi csángók
39(=945.11csángók)(498.4Hárompatak) *** 316.347(=945.11csángók)(498.4Hárompatak)
[AN 2545503]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2005.
Kriston Vízi József (1953-)
   Játékosok, vígságtévők a Duna-Tisza közén / Kriston Vízi József. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2004. - 143 p. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 139-143.
ISBN 963-7813-55-1 fűzött : ár nélkül
Duna-Tisza köze - néprajz - játék - gyermekjáték - népszokás
394.3(=00)(439.15) *** 793/794(439.15) *** 688.72 *** 39(=00)(439.15)
[AN 2546510]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2005.
Laczkó Mihály (1942-)
   Észre sem vettük, magyarok lettünk : moldvai csángómagyarok Magyarországon / Laczkó Mihály ; [közread. az] Egyházaskozári Önkormányzat. - Bonyhád ; [Egyházaskozár] : Egyházaskozári Önkormányzat, 2004-. - 24 cm
Magyarország - Moldva - magyar néprajz - szociográfia - moldvai csángók
39(=945.11csángók) *** 308(=945.11csángók)
[AN 2541116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 551 p. : ill., részben színes
ISBN 963-216-046-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - Moldva - magyar néprajz - szociográfia - moldvai csángók
308(=945.11csángók) *** 39(=945.11csángók)
[AN 2541118] MARC

ANSEL
UTF-83358 /2005.
   Az mester emberek míveinek árazása / [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Néprajzi Kut. Int., 1995-. - 24 cm
ISBN 963-7762-97-3
Magyarország - magyar néprajz - kézműipar - ár - gazdaságtörténet - történelmi forrás
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"15/18" *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"15/18"(093)
[AN 132531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Vasárosok, kovácsok, kerékgyártók, kaskötők árszabásai, 1626-1821 / [szerk. és bev. H. Csukás Györgyi]. - 2004. - 400 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-567-029-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar néprajz - gazdaságtörténet - kézműipar - ár - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"16/18" *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"16/18"(093)
[AN 2545590] MARC

ANSEL
UTF-83359 /2005.
Szekeres Gyula
   "Rejtett hagyományok" Bocskai hajdúinak népmondáiban / Szekeres Gyula. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2004. - 419 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia oppidorum Haidonicalium, ISSN 1585-5155 ; 11.)
Bibliogr.: p. 383-405. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-367-2 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - hajdúk - 16. század - 17. század - monda
398.223(=945.11)(439Hajdúság) *** 930.85(439)"15/16"
[AN 2545981]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3360 /2005.
Bálint László
   A megtorlás Szegeden, 1956 / Bálint László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2004. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 6.)
ISBN 963-9573-04-3 fűzött : ár nélkül
Szeged - magyar történelem - 20. század - 1956-os forradalom - megtorlás - állami terror
323.282(439-2Szeged)"1957/1963" *** 943.9-2Szeged"1957/1963"
[AN 2545236]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2005.
   Elméletek az európai egységről : válogatás az Európa-gondolat történetéből / szerk. és az előszót írta Szénási Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2002-2004. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet kiad. a L'Harmattan Kiadó és a Zsigmond Király Főiskola
Európai Unió - politológia
327.39(4)(091) *** 32.001
[AN 936438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 209 p. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
ISBN 963-9457-90-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - politológia
327.39(4-62) *** 32.001
[AN 2542267] MARC

ANSEL
UTF-83362 /2005.
   Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai dokumentumai / [sorozatszerk. Vincze Hajnalka]. - [Budapest] : Charta Press, 2003-. - 20 cm
ISBN 963-214-207-1
Európai Unió - külpolitika - honvédelem - nemzetközi egyezmény
327.39(4-62)(094.2) *** 355.02(4-62)(094.2) *** 327(4-62)(094.2)
[AN 1069384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 654 p.
Szerk. Póti László, Tálas Péter, Vincze Hajnalka. - Ford. Panajotu Kosztasz, Fregan Beatrix
ISBN 963-216-926-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - külpolitika - honvédelem - nemzetközi egyezmény
327.39(4-62)(094.2) *** 355.02(4-62)(094.2) *** 327(4-62)(094.2)
[AN 2543162] MARC

ANSEL
UTF-83363 /2005.
   Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1919-1920 : [Trianon] / összeáll. és szerk. Ádám Magda és Ormos Mária. - Budapest : Akad. K., 2004. - 345, [3] p. ; 25 cm
Ford. Barabás József. - A ford. a "Documents diplomatiques français sur l'histoire du bassin des Carpates, 1918-1932" vol. 2. (Budapest : Akad. K., 1995.) c. kiad. alapján kész. - A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 963-05-8011-X kötött : 3990,- Ft
Közép-Európa - Franciaország - Magyarország - diplomácia - külpolitika - magyar történelem - történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - történelmi forrás
327(44)"1919/1920"(093.2) *** 940-11"1919/1920"(093.2) *** 327(4-11)"1919/1920"(093.2) *** 943.9"1919/1920"(093.2) *** 327.5(4)"1920"(093.2)
[AN 2543989]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2005.
   Iratok a magyar - román kapcsolatok történetéhez. - Budapest : Paulus-Publishing Bt. : Nagy Imre Alapítvány, 2004-. - 24 cm. - (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956-1989. B. sorozat, ISSN 1219-6592)
Magyarország - Románia - diplomácia - történelmi forrás
327(439)(093.2) *** 327(498)(093.2)
[AN 2555542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Magyar - román kapcsolatok, 1956. január - 1958. január : dokumentumok / [... gyűjt., vál., sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Lipcsey Ildikó] ; [... szerk. Pál Lajos és Vida István]. - 2004. - 409 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-396-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Románia - diplomácia - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - történelmi forrás
327(439)"1956/1958"(093.2) *** 327(498)"1956/1958"(093.2)
[AN 2546439] MARC

ANSEL
UTF-83365 /2005.
   "... a köröket ne hagyd" : polgári körök, 2003 / [szerk. Kiss Antal] ; [előszó Jókai Anna] ; [interjúk Csontos János]. - [Budapest] : Chair & Man, 2003. - 268 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-085-1 fűzött : 2003,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai szervezet - egyesület - ezredforduló
323(439)"2003" *** 061.27(439)
[AN 2545651]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2005.
   Magyarország a megújuló Unióban. - [Budapest] : MEH, 2005. - 168 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 99.)
A 2003-ban meghirdetett "Európa jövője" c. pályázat díjnyertes pályamunkái. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - Magyarország - integráció - gazdaság - pályázat
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 378.184(439)
[AN 2546575]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2005.
   Magyarország és az Európai Unió : díjnyertes pályaművek, 2003-2004 / [szerk. Szabó Gergely] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2004. - 467 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86683-2-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció - külpolitika - pályázat
327.39(4-62) *** 327(439) *** 06.063
[AN 2546555]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2005.
   Politikailag korrekt / Tóth Gy. László gyűjtése. - [Szentendre] : Kairosz, 2001-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-9302-09-0
ISBN 963-9302-87-2 *
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"1998/2001" *** 894.511-92(082)
[AN 805918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Baloldali gyűlöletbeszéd, vádak és vélemények. - 2004. - 128 p.
ISBN 963-9568-78-3 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2541212] MARC

ANSEL
UTF-83369 /2005.
   A szabadságszerető ember : emlékezés Bibó Istvánra / [szerk. Gyarmati György és Tar Ferenc] ; [közread. a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola]. - Hévíz : Bibó I. Alternatív Gimn. és Szakközépisk., [2005]. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-785-4 fűzött : ár nélkül
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - társadalomtudomány - tudós - 20. század - konferenciakiadvány
32.001(439)(092)Bibó_I. *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 2546318]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2005.
Tantalics Béla
   Zalai leventék a második világháborúban, 1944-45 / írta és szerk. Tantalics Béla ; [a bev. tanulmányt írta Holló József] ; [kiad. a Lenti Honismereti Egyesület]. - Lenti : Lenti Honismereti Egyes., 2004. - 469 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 446-461. - Összefoglalás szlovén, angol és német nyelven
ISBN 963-202-453-2 kötött : ár nélkül
Zala (megye) - leventemozgalom - második világháború - történelmi forrás
329.78(439.121)"1944/1945"(093.3) *** 356-053.6(439.121)"1944/1945"(093.3) *** 943.9"1944/1945"(093.3)
[AN 2545918]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2005.
Tarics Péter (1966-)
   Magyar ezredforduló : tizenöt év almanachja 1989-2004 / Tarics Péter. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 423 p. ; 24 cm
ISBN 963-9504-86-6 kötött : 2990,- Ft : 12,- ?
Magyarország - belpolitika - külpolitika - határon túli magyarság - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 327(439)"199/200" *** 316.347(=945.11)(4-11)"199/200"
[AN 2544733]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2005.
Ujlaky István
   Tiberius és Sztálin : kettős portrék / Ujlaky István. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2004. - 109, [2] p. ; 19 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7813-54-3 fűzött : ár nélkül
politikus - diktatúra - állami terror - kommunista párt - szocialista rendszer - római birodalom kora - 20. század
32(100)(092)"19" *** 93/99(092) *** 323.282(100) *** 329.15
[AN 2546514]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2005.
Zinner Tibor (1948-)
   A magyarországi németek kitelepítése = Die Aussiedlung der Ungarndeutschen / Zinner Tibor ; [a német fordítást Sulányi Péter, az angolt Zinner Judit kész.]. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2004. - 284, [12] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9221-55-4 fűzött : ár nélkül
kitelepítés - nemzetiség - magyarországi németek - 20. század
325.254(=30)(439)"194"
[AN 2545692]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3374 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története / Benedek Elek ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2003]-. - ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-237-096-1
magyar történelem - magyar irodalom - gyermekkönyv - monda
943.9(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 1069566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Kuruc világ : ["Rákóczi zászlaja alatt"]. - [2005]. - 47 p.
ISBN 963-9551-52-X kötött : ár nélkül
magyar történelem - magyar irodalom - 17. század - 18. század - gyermekkönyv - monda
943.9"16/17"(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2546505] MARC

ANSEL
UTF-83375 /2005.
Berenik Anna
   A félremagyarázott Anonymus / Berenik Anna. - [Kőszeg] : [Magánkiad.], 2004-. - 24 cm
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
magyar őstörténet - honfoglalás - nyelvemlék
930.1(439)(092)Anonymus *** 930.8(=945.11)
[AN 2543190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az őshaza és a szülőföld. - 2. átd., bőv. kiad. - 2004. - 149 p., [8] t. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 963-460-100-6 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - honfoglalás - nyelvemlék
930.1(439)(092)Anonymus *** 930.8(=945.11)
[AN 2543191] MARC

ANSEL
UTF-83376 /2005.
Bődy Pál (1934-)
   Eötvös József / Bődy Pál. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-7338-03-9 fűzött : ár nélkül
Eötvös József (1813-1871)
Magyarország - politikus - 19. század - életrajz
943.9(092)Eötvös_J. *** 943.9"18"
[AN 2545575]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2005.
Bokor Pál (1887-1977)
   Szegedországtól Magyarországig : visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra, 1919 / Bokor Pál ; [szerk. és jegyzetekkel ell. Kiss Gábor Ferenc]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2005. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9573-05-1 fűzött : ár nélkül
Szeged - magyar történelem - Tanácsköztársaság - ellenforradalom - Horthy-korszak
943.9-2Szeged"1919" *** 943.9"1919"
[AN 2545167]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2005.
Braudel, Fernand
Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle (magyar)
   Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század / Fernand Braudel. - Budapest : Gutta, 2004-. - 24 cm. - (Magistra vitae, ISSN 1786-5743)
ISBN 963-214-729-4
művelődéstörténet
930.85(100)"14/17"
[AN 2542148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen / [ford. Pődör László]. - 2. kiad. - 2004, cop. 1985. - 602 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-632-3 fűzött : 4490,- Ft
művelődéstörténet - újkor
930.85(100)"14/17"
[AN 2542167] MARC

ANSEL
UTF-83379 /2005.
Buczkó József (1955-)
   Jeles személyiségek Újfehértó múltjából / Buczkó József. - Újfehértó : Vár. Múz., 2004. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Az újfehértói Városi Múzeum kiadványai, ISSN 1219-9613 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-148-3 fűzött : ár nélkül
Újfehértó - helyismeret - híres ember - életrajz
929(439-2Újfehértó) *** 908.439-2Újfehértó
[AN 2546708]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2005.
Csáji László Koppány
   Tündérek kihalófélben / Csáji László Koppány. - Budapest : Napkút K., 2004. - 3 db : ill. ; 23 cm + CD ROM
Közös tokban
ISBN 963-86694-0-3 fűzött : 4980,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2544550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Fehér hunok nyomában Ázsia szívében. - 237, [2] p.
ISBN 963-86694-1-1
Közép-Ázsia - magyarságkutatás - felfedező utazás
930.8(=945.11) *** 910.4(5-191)
[AN 2544551] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A hunok történelme és utódnépei. - 283, [3] p.
ISBN 963-86694-2-X
Közép-Ázsia - magyarságkutatás - felfedező utazás
930.8(=945.11) *** 910.4(5-191)
[AN 2544552] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Szemelvények Hunza szellemi néprajzkincséből. - 156, [2] p.
Bibliogr.: p. 143-153. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86694-3-8
Pakisztán - magyarságkutatás - folklór - nemzetiség
930.8(=945.11) *** 398(=00)(549.1)
[AN 2544553] MARC

ANSEL
UTF-83381 /2005.
   [csevegőszoba] : www.origo.hu/csevegoszoba / [... vál. és szerk. Rajsli Emese]. - Budapest : Sirály K., cop. 2005. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7276-01-7 fűzött : 2290,- Ft
Magyarország - híres ember - internet - interjú
929(439)(047.53) *** 681.324Internet
[AN 2546414]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2005.
Elek György (1961-)
   "...tsak bújdosás vólt életünk..." : Karcag város és a Nagykunság a 17. században és a Rákóczi-szabadságharc idején / Elek György. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2004. - 232 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2689 ; 4.)
Bibliogr.: p. 223-230. - Példányszám: 1000
ISBN 963-217-634-0 fűzött : ár nélkül
Karcag - Nagykunság - helytörténet - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század
943.9-2Karcag"16/17" *** 943.9Nagykunság"16/17"
[AN 2546723]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2005.
Gecsényi Lajos (1942-)
   Győr vármegye nemesi közgyülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / Gecsényi Lajos ; [kiad. a Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Győri Levéltára]. - Győr : Győr-Sopron M. Lvt. Ig. Győri Levéltára, 1990-. - 20 cm
ISBN 963-7228-04-7 * fűzött : ár nélkül
Győr (vármegye) - közgyűlés - per - 17. század - magyar történelem - jegyzőkönyv
943.911.4"16"(093.2) *** 353(439.114)"16"(093.2)
[AN 154963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1627-1637 / [a név- és tárgymutatót kész. Oross András]. - 2004. - 104 p.
ISBN 963-7228-22-5
Győr (vármegye) - közgyűlés - per - 17. század - magyar történelem - jegyzőkönyv
943.911.4"16"(093.2) *** 353(439.114)"16"(093.2)
[AN 2546525] MARC

ANSEL
UTF-83384 /2005.
   Hatalom és kultúra : az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai / szerk. Jankovics József, Nyerges Judit ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2004. - 2 db (1341 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-742-2 fűzött : ár nélkül
magyarságkutatás - magyar történelem - konferenciakiadvány
930.85(=945.11) *** 943.9 *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[AN 2541910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 582 p.
Váltakozva magyar, angol és olasz nyelven
ISBN 963-216-743-0
magyarságkutatás - magyar történelem - konferenciakiadvány
930.85(=945.11) *** 943.9 *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[AN 2541914] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 598-1341.
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-216-744-9
magyarságkutatás - magyar történelem - konferenciakiadvány
930.85(=945.11) *** 943.9 *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[AN 2541919] MARC

ANSEL
UTF-83385 /2005.
   Hazai okmánytár = Codex diplomaticus patrius / kiadják Nagy Imre [et al.] ; [közread. ... Jókai Mór Városi Könyvtár ...]. - [Repr. kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 8 db ; 21 cm
Eredeti kiadása: Győrött : Budapest : Sauervein Géza betűivel, 1865-1891
ISBN 963-86495-0-X
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"11/16"(093.2) *** 930.253.4(439) *** 094/099.07
[AN 1081239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2004. - [8], 480 p.
ISBN 963-86495-3-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"12/16"(093.2) *** 094/099.07 *** 930.253.4(439)
[AN 2541102] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2004. - [8], 500 p.
ISBN 963-86495-4-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"12/16"(093.2) *** 930.253.4(439) *** 094/099.07
[AN 2541103] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2004. - [8], 477 p.
ISBN 963-86495-7-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"12/15"(093.2) *** 930.253.4(439) *** 094/099.07
[AN 2541104] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2004. - VII, [3], 491 p.
ISBN 963-86495-8-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"11/13"(093.2) *** 930.253.4(439) *** 094/099.07
[AN 2541105] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2004. - VIII, [2], 508 p.
ISBN 963-86495-9-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"12/14"(093.2) *** 930.253.4(439) *** 094/099.07
[AN 2541106] MARC

ANSEL
UTF-83386 /2005.
Heltai Nándor (1930-)
   "Isten és emberiség jutalmazza őt érdemei szerint" : Ács Károly, a "tettekben hazafi" küzdelmes élete / Heltai Nándor. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2004. - 41, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-53-5 fűzött : ár nélkül
Ács Károly (1823-1894)
Magyarország - újságíró - politikus - nyelvész - 19. század - életrajz
929(439)(092)Ács_K.
[AN 2546535]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2005.
   Az Ilosvayak : Ilosvay Ferenc író születésének 90. évfordulója tiszteletére a Jósa András Múzeumban 2004. október 14-én rendezett emlékülésen elhangzott előadások / [szerk. Lakatos Sarolta]. - Nyíregyháza : [Jósa A. Múz.], 2004. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 56.)
Magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7220-55-0 fűzött : ár nélkül
Ilosvay Ferenc (1914-1990)
Magyarország - író - családtörténet - 20. század - életrajz - konferenciakiadvány
929.52(439)Ilosvay *** 894.511(092)Ilosvay_F. *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2545905]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2005.
Kiss Elemér (1954-)
   Első 50 évem fotókban elbeszélve / [a fényképeket vál. és az összekötö szöveget írták Kocsisné Kiss Judit et al.]. - [Székesfehérvár] : [Magánkiad.], [2005]. - [95] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-460-056-5 velúr : ár nélkül
Kiss Elemér (1954-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - életrajz - fényképalbum
929(439)Kiss_E.(084.12)
[AN 2545496]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2005.
Łubczyk, Grzegorz
Polski Wallenberg (magyar)
   A lengyel Wallenberg : Henryk Sławik és idősebb Antall József története / Grzegorz Łubczyk ; ford. Józsa Péter ; előszó Göncz Árpád. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 297, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 286-288.
ISBN 963-9373-92-3 kötött : 2300,- Ft
Sławik, Henryk
Antall József (id.) (1896-1974)
Magyarország - menekült - lengyelek - második világháború - magyar történelem
943.8(092)Sławik,_H. *** 943.9(092)Antall_J. *** 325.254(=84)(439)"1939/1945"
[AN 2545809]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2005.
Matthews, John
King Arthur (magyar)
   Arthur király : a sötét kor harcosa és legendás hőse / John Matthews ; [ford. Vida István Kornél]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 128 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 963-628-017-7 kötött : 3999,- Ft
Anglia - művelődéstörténet - kelták - 6. század - életrajz - monda
930.85(100)"05" *** 398.223(=916)(420)(092)Arthur
[AN 2545182]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2005.
McCarty, Nick
Alexander the Great (magyar)
   Nagy Sándor : egy hős életének igaz története / Nick McCarty ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-628-018-5 kötött : 3999,- Ft
Sándor (Macedonia: király), Nagy
Hellén Birodalom - 3. század (Kr. e.) - uralkodó - életrajz
938.1(092)Sándor,_Nagy *** 938"-04/-03"
[AN 2545188]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2005.
Nyakas Miklós
   Kismarjai Bocskai István nemzetsége és nagysága : szabadságharcának kezdetei, az eredmények : kiállításvezető a nagykereki Bocskai várkastély történeti kiállításához / [... írta és ... rend. Nyakas Miklós] ; [a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2004. - 72 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7218-46-7 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
magyar történelem - uralkodó - 16. század - 17. század - életrajz - kiállítási katalógus
943.9(092)Bocskai_I. *** 943.9"159/160" *** 061.4(439-2Nagykereki)
[AN 2546000]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2005.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
   A nemes vármegyének kezéhez.. : II. Rákóczi Ferenc levelei és Nógrád vármegyei visszhangjuk / [összeáll. ... a bev. tanulmányt írta ...]Szirácsik Éva ; [a mutatókat készítette Szirácsik Éva, Hernádiné Bakos Marianna]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2004-. - 25 cm
ISBN 963-7243-55-0
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Nógrád (vármegye) - magyar történelem - uralkodó - 18. század - történelmi forrás
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(093) *** 943.913.1(093.2)
[AN 2543135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1703-1705. - 2004. - 379, [6] p., [1] t.fol. : ill. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 44.)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-7243-56-9 kötött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Nógrád (vármegye) - magyar történelem - uralkodó - 18. század - történelmi forrás
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(093) *** 943.913.1(093.2)
[AN 2543140] MARC

ANSEL
UTF-83394 /2005.
   A Sina család Magyarországon : tudományos konferencia, Gödöllő, 2003. április 26. / [rend. a] Gödöllői Városi Múzeum ; [szerk. Kerényi B. Eszter]. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., 2004. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86659-0-4 fűzött : ár nélkül
Sina család
Magyarország - családtörténet - magyarországi görögök - konferenciakiadvány
929.52(495)Sina *** 316.347(=774)(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2545255]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2005.
   Százhalombatta története a bronzkortól napjainkig : a százhalombattai "Matrica" Múzeum állandó kiállításának katalógusa / szerk. Poroszlai Ildikó, Vicze Magdolna ; [kiad. a "Matrica" Múzeum]. - Százhalombatta : "Matrica" Múz., 2004. - 243 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 235-243.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85634-1-9)
Százhalombatta - régészet - tárgyi néprajz - iparművész - kiállítási katalógus
903/904(439-2Százhalombatta) *** 745(439)"18/19" *** 069(439-2Százhalombatta)(036)
[AN 2547259]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2005.
Udvarhelyi András (1944-)
   Napoleon, a hősSzerelmes : a szerelemben és a politikában mindent szabad : Napoleon a szerelemről, a nőkről, a családról : 500 szórakoztató napoleonság, napoforizma és napofátlanság ; Napoleon, a karrierista : a politikában és a szerelemben mindent szabad : Napoleon, a rend, a rendőrség, a kultúra, a sajtó, a vallás és a sakk / Udvarhelyi András. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Udvarhelyi A., 2004. - 238, 153 p. : ill. ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-441-5)
Napoleon (Franciaország: császár), I.
Franciaország - történelem - uralkodó - napóleoni kor - világirodalom - aforizma
944(092)Napoleon,_I.(0:82-84) *** 944"179/182"(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2546392]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2005.
Vajda Julianna
   Boldog IV. Károly / Vajda Julianna. - Budapest : Ecclesia, 2004. - 30, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-363-277-3 fűzött : ár nélkül
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Magyarország - uralkodó - szent - 20. század - életrajz
943.9(092)Károly,_IV. *** 235.3(092)Károly,_IV.
[AN 2545681]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3398 /2005.
Balogh Ferenc
   Idegenforgalmi földrajz / írta Balogh Ferenc. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 2 db : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - útikönyv - tanfolyami jegyzet
914.39(036)(078) *** 914/919(036)(078)
[AN 2540829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyarország. - 376 p.
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 963-336-982-7
Magyarország - útikönyv - tanfolyami jegyzet
914.39(036)(078)
[AN 2540831] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nemzetközi idegenforgalmi földrajz : [Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia, Afrika]. - 200 p.
Bibliogr.: p. 198-200.
ISBN 963-336-983-5
útikönyv - tanfolyami jegyzet
914/919(036)(078)
[AN 2540834] MARC

ANSEL
UTF-83399 /2005.
Döbrössy Mihályné
   Örökségünk Nagymaros / Döbrössy Mihályné. - Nagymaros : [Önkormányzat], 2004. - 172, [3] p. : ill. ; 24 cm
Közread. Nagymaros Önkormányzata
ISBN 963-217-261-2 kötött : ár nélkül
Nagymaros - helyismeret
908.439-2Nagymaros
[AN 2544829]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2005.
Grailich, Andreas
Die Wieselburger Gespanschaft in Ungern (magyar)
   Moson vármegye leírása / Andreas Grailich ; ford. és a bev. tanulmányt írta Horváth Gergely Krisztián. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Győri Lvt., 2004. - 69 p. : ill. ; 24 cm + térkép. - (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának kiadványa, ISSN 1416-8146)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7228-21-7 fűzött : ár nélkül
Moson (vármegye) - helyismeret - 19. század
908.439.114"181"
[AN 2546495]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2005.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Üzenet a végekről / Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2003-. - 30 cm
Kárpát-medence - helyismeret - fényképalbum
908.439.2(084.12) *** 908.4-924.55(084.12)
[AN 1061468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kárpátalja / [fotó Molnár Beatrix ...] ; [a kv. grafikáit Gubcsi Attila ... rajz.]. - 2004. - 128 p. : ill., részben színes
A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-214-311-6 kötött : ár nélkül
Kárpátalja - helyismeret - fényképalbum
908.439.23(084.12) *** 908.437.7(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_B.
[AN 2540786] MARC

ANSEL
UTF-83402 /2005.
   Gyula régen és ma = Gyula frühen und heute / Durkó Károly [et al.] ; [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány ; [... ford. Marciniak Mónika, Mittag Roland]. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, [2004]-. - 2 db : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 135 p.
ISBN 963-212-395-6 kötött : ár nélkül
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540278] MARC

ANSEL
UTF-83403 /2005.
   Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA K., 1997-. - 20 cm
ISBN 963-85490-2-5 *
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 300848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/3., Borsod-Abaúj-Zemplén Megye. Edelény és térsége : the small-area of Edelény : die Kleinregion Edelény / [szerző Koleszár Krisztián]. - 2004. - 160 p. : ill., színes. - (Kistérségek az Európai Unióban)
Bibliogr.: p. 134-135. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9479-42-X kötött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - Edelényi kistérség - helyismeret
908.439.134
[AN 2543104] MARC

ANSEL
UTF-83404 /2005.
   Magyarország száz csodája / [szerk. Sára Bernadett, Tulics Mónika]. - Utánny. - Budapest : Totem, 2004-. - ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg
Magyarország - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 2541374]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2004]. - 210 p.
Szerzők, fotók Barcsi Attila et al. - Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-217-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 2541378] MARC

ANSEL
UTF-83405 /2005.
Nagy Zoltán
   Utcák, terek névadói Kaposváron : életrajzgyűjtemény / Nagy Zoltán ; [... kiad. a Megyei és Városi Könyvtár]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2005. - 150 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 963-9286-09-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Kaposvár - helyismeret - magyar nyelv - utcanév - életrajz
908.439-2Kaposvár *** 929(439) *** 809.451.1-311.154(439-2Kaposvár)
[AN 2545920]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2005.
Pál János (1946-)
   Mexikó ezer arca : a Magyar Földrajzi Múzeum időszaki kiállítása, 2004. június 01 - 2004. szeptember 21. / Pál János. - Érd : M. Földrajzi Múz., 2004. - 39 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Mexikó - helyismeret - rajz - kiállítási katalógus
908.72(084.11) *** 741(439)(092)Pál_J. *** 061.4(439-2Érd)
[AN 2545555]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2005.
Radnich, Robert
Ägypten (magyar)
   Egyiptom / ... Robert Radnich írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5342-7 fűzött : 1990,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2548531]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2005.
Szabady János
   Válogatás Győr és Ménfőcsanak kultúrtörténeti írásaiból / Szabady János. - [Győr] : Hazánk, 2004. - 231, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7586-82-2 fűzött : ár nélkül
Győr - helyismeret
908.439-2Győr
[AN 2544811]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2005.
   Textos sobre temas socioculturales latinoamericanos = Szemelvények Latin-Amerika társadalmi és kulturális kérdéseiről / editores Ágnes Tóth, Marcel Nagy. - Szeged : JATEPress, 2004. - 205 p. ; 24 cm
Példányszám: 200. - A tartalomjegyzék magyar nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Latin-Amerika - helyismeret - szociológia
908.8=6 *** 316(8=6)
[AN 2546277]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2005.
Ürmös Lóránt
   Üdvözlet Szentendréről! : régi szentendrei képeslapok, 1899-1944 / gyűjt., vál. és magyarázatokkal ell. Ürmös Lóránt. - Budapest : Vexillum, 2004. - 123 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 123. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-217-257-4 kötött : ár nélkül
Szentendre - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.047
[AN 2546484]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2005.
Varga Tamás, D.
   Budapest 360° : a főváros más szemszögből : the capital from another angle / D. Varga Tamás, Roth Péter ; ... szöveg Farkas Péter Gábor ; [ford. Kerékgyártó Éva]. - 2. jav. kiad. - Budapest : 360 Art Kft., 2004. - [109] p. : ill., színes ; 19x33 cm
ISBN 963-216-125-4 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Varga_T.,D. *** 77.04(439)(092)Roth_P.
[AN 2545466]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2005.
Vidor Ferenc (1924-)
   Képek és képtelenségek a városok világáról / Vidor Ferenc ; [a könyv képeit a szerző ... készítette]. - [Budapest] : Terc, cop. 2004. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9535-18-4 fűzött : 2800,- Ft
urbanisztika
911.375 *** 711.4
[AN 2546533]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3413 /2005.
Áldozatok és vélemények (angol)
   Victims and opinions / [ed. by Ferenc Irk] ; [publ. by] National Institute of Criminology. - Budapest : OKRI, 2004. - 2 db ; 24 cm
Ford. Dezsényi István
ISBN 963-7373-09-8
Magyarország - viktimológia - ezredforduló
343.988(439)"199/200"
[AN 2541797]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 201 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7373-10-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - viktimológia - ezredforduló
343.988(439)"199/200"
[AN 2541798] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 209 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7373-11-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - viktimológia - ezredforduló
343.988(439)"199/200"
[AN 2541799] MARC

ANSEL
UTF-83414 /2005.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2005 / Breznay Tibor. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 514 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. dec. 1.
ISBN 963-9427-34-9 kötött : 4500,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2545121]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2005.
   Dramatikus módszerek a bűnmegelőzés szolgálatában : foglalkozásvázlatok, beszámoló, riport, tanulmányok / szerk. Kaposi László ; [... szerzői Fekete-Szabó Anikó et al.] ; [közread. az Országos Bűnmegelőzési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság]. - Budapest : Orsz. Bűnmegelőzési Közp. : M. Drámaped. Társ., 2004. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-213-2 fűzött : ár nélkül
bűnmegelőzés - drámapedagógia
343.85 *** 371.383
[AN 2545118]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2005.
   Fókuszban a jogi szabályozás színvonalának emelése / [a ... szakmai előkészítésében közrem. Dávid Péter, Kovácsy Zsombor, Orbán Krisztián]. - Budapest : BM KKH, 2004. - 120 p. ; 29 cm. - (Módszertani füzetek / BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal, ISSN 1785-1580 ; 2.)
ISBN 963-216-874-7 fűzött : ár nélkül
közigazgatás - rendelet
35.078.2
[AN 2545143]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2005.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog / Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 395 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 10.)
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-361-642-5 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2545267]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2005.
   Kecskeméti testamentumok. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Lvt., 2002-. - 24 cm
ISBN 963-7236-50-3
Kecskemét - helytörténet - levéltári irat - végrendelet
347.67(439-2Kecskemét)(093.2) *** 943.9-2Kecskemét(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét)
[AN 948191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1821-1848 / összeáll., jegyzetekkel ell. és a bevezetőt írta Iványosi-Szabó Tibor ; [szerk. Apró Erzsébet]. - 2004. - 367 p. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, ISSN 1219-8412 ; 8.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7236-60-0 fűzött : 400,- Ft
Kecskemét - helytörténet - 19. század - végrendelet - történelmi forrás
347.67(439-2Kecskemét)"182/184"(093.2) *** 943.9-2Kecskemét"182/184"(093.2)
[AN 2542248] MARC

ANSEL
UTF-83419 /2005.
Kocsis Zsolt László
   A magyar államfő jogállása, hatásköre és helyettesítése 1000-1944 között : köztörténeti és közjogi szempontból / Kocsis Zsolt László. - [Gyöngyös] : Kocsis Zs. L., [2005]. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-247.
ISBN 963-430-947-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - államjog - államfő - jogtörténet
342.511(439)"10/19" *** 342(439)"10/19"
[AN 2545490]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2005.
Magyarország. Országgyűlés
   A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve : 2002-2006-os ciklus / [szerk. Háziné Varga Mária] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2004. - 306 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. okt. 4. - Az Országgyűlés házszabálya (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 301-306.
ISBN 963-216-932-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - országgyűlés - házszabály
342.536(439)(094)
[AN 2548468]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2005.
Menyhárd Attila
   A jóerkölcsbe ütköző szerződések / Menyhárd Attila. - Budapest : Gondolat, 2004. - 332 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 309-326.
ISBN 963-9567-67-1 fűzött : 1690,- Ft
szerződés - erkölcs
347.44(100) *** 174.7
[AN 2546541]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2005.
   Az Országgyűlési Biztos Hivatalához benyújtott "Tízéves a magyar ombudsmantörvény" című pályázat díjnyertes munkái / [szerk. Komlósy Szilvia] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2004. - 295 p. ; 24 cm
Tízéves az ombudsmantörvény (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86683-0-X fűzött : ár nélkül
1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról
köztársasági megbízott
342.57.08(439)
[AN 2546550]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2005.
Soltész István
   Bibliográfia az Országgyűlésről, a képviselőkről és a képviselők választásáról / [összeáll. és a bevezetést írta Soltész István] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - Budapest : Parlamenti Módszt. Iroda, 2004. - 427 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. szept.
ISBN 963-8420-18-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - államhatalom - országgyűlés - országgyűlési képviselő - országgyűlési választás - szakbibliográfia
342.8(439):016 *** 328(439):016 *** 342.5(439):016
[AN 2546562]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2005.
   A szociális igazgatás jogi alapkérdései. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 2 db ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2543705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 263 p.
Szerző Farkas Kornélia
ISBN 963-86674-4-3
Magyarország - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2543709] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 239 p.
Szerző Fülöp Viktória. - Bibliogr.: p. 141-142., 231-232.
ISBN 963-86674-5-1
Magyarország - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2543711] MARC

ANSEL
UTF-83425 /2005.
   Tamperétől Hágáig : belügyi együttműködés az Európai Unióban / [közread. a] Belügyminisztérium. - [Budapest] : BM, 2004. - 66 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - belügy - idegenrendészet - határőrség - együttműködés
35.072.3(4-62) *** 351.756(4-62) *** 351.74(4-62)
[AN 2545086]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2005.
Varga Csaba (1941-)
   Jogfilozófia az ezredfordulón : minták, kényszerek - múltban, jelenben / Varga Csaba. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 450 p. ; 25 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-636-0 kötött : 3200,- Ft
jogtudomány - filozófia
340.12
[AN 2546425]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3427 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos fegyverei / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-7-7 fűzött : ár nélkül
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2546320]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Vadászok akcióban! / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9409-23-5)
hadtörténet - légi háború - első világháború - második világháború - 20. század
355.469(100)"1915/1945"
[AN 2544730]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2005.
Koller Gábor
   22 híres hadvezér / [írta Koller Gábor] ; [ill. Sipos Norbert]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagyító alatt a világ, ISSN 1589-9934)
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 963-9551-55-4 kötött : ár nélkül
hadvezér - életrajz - gyermekkönyv
355.48(100)(092)(02.053.2)
[AN 2546457]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2005.
Ungváry Krisztián (1969-)
   A magyar honvédség a második világháborúban / Ungváry Krisztián ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Jav. utánny. - Budapest : Osiris, 2005. - 604 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 576-582.
Kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-389-685-1)
Magyarország. Honvédség
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1941/1945"
[AN 2553488]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3431 /2005.
Galli Katalin
   A könyv története / Galli Katalin. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2004-. - 20 cm
könyvtörténet - nyomdászattörténet - művelődéstörténet
655.1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2541776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a 15. század végéig. - 2004. - 169 p. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 3.)
ISBN 963-7615-41-5 fűzött : ár nélkül
könyvtörténet - művelődéstörténet - írástörténet
09(100)(091) *** 003(100)(091) *** 930.85(100)".../14"
[AN 2541777] MARC

ANSEL
UTF-83432 /2005.
Nyárády Gáborné
   Public relations / Nyárády Gáborné, Szeles Péter. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-606-9 fűzött : 6500,- Ft
public relations - egyetemi tankönyv
659.4(075.8)
[AN 2540179]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 400 p.
ISBN 963-394-592-5
public relations - egyetemi tankönyv
659.4(075.8)
[AN 2540180] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 503 p.
ISBN 963-394-607-7
public relations - egyetemi tankönyv
659.4(075.8)
[AN 2540181] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3433 /2005.
Botos Ernő Péter (1954-)
   Bormarketing / [írta Botos Ernő Péter, Hajdu Istvánné] ; szerk. Hajdu Istvánné. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-167. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-120-5 kötött : ár nélkül
marketing - bor - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 663.2(075.8)
[AN 2546566]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2005.
Cséfalvay Zoltán (1958-)
   Globalizáció / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 27 cm
globalizáció - egyetemi tankönyv
339.9(100)(075.8)
[AN 2540588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.0, Érvek és ellenérvek. - 2004. - 254 p. : ill.
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-19-5510-9 fűzött : 4200,- Ft
globalizáció - egyetemi tankönyv
339.9(100)(075.8)
[AN 2540590] MARC

ANSEL
UTF-8


   2.0, Esélyek és veszélyek. - 2004. - 311 p. : ill.
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 963-19-5511-7 fűzött : 4900,- Ft
globalizáció - egyetemi tankönyv
339.9(100)(075.8)
[AN 2540592] MARC

ANSEL
UTF-83435 /2005.
Cserháti Ilona
   Hosszú távú növekedési szcenáriók elemzése az Eco-trend modellel / [írta Cserháti Ilona, Erni Tamás, Keresztély Tibor]. - Budapest : Ecostat, 2004. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2004/1.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-215-782-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági előrejelzés
338.27(439)
[AN 2545494]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2005.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2004-. - 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2546731]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mikroökonómia. - 2004. - [6], 297 p. : ill.
Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2546734] MARC

ANSEL
UTF-83437 /2005.
   Az egyéni vállalkozás alapismeretei, 2005 / összeáll. Zugorné Rácz Éva ; [szerk. Rét Anna]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 963-336-991-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalkozásismeret - egyéni vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 2544727]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2005.
Fekete Balázs
   Környezetvédelmi termékdíj, 2004-2005 : lépésről lépésre / Fekete Balázs, Magyar Béla, Vidák Andrea. - Budapest : Saldo, 2005. - 255 p. : ill. ; 29 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-113-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - illeték
336.28(439) *** 504.06
[AN 2545783]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2005.
Futó Gábor (1953-)
   A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásához fűződő kedvezmények : az új vállalkozói járulék bevezetése és ezek társadalombiztosítási összefüggései. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 75 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-35-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - foglalkoztatottság - adó - társadalombiztosítás - munkaerő - vállalkozó - útmutató
331.5(439) *** 336.215.2(439)(036) *** 369(439)
[AN 2545123]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2005.
Győri Pál
   Belső auditorok zsebkönyve : [ISO 9001:2000] / Győri Pál ; [közread. az Isocont Kft.]. - Budapest : Isocont Kft., 2005. - 79 p. ; 16 cm
ISBN 963-217-699-5 fűzött : ár nélkül
ellenőrzés
657.6 *** 65.012.7
[AN 2546384]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2005.
   Hogyan tovább? : kézikönyv a munka világában való eligazodáshoz / [szerk. Bán János] ; [mtársak Barta Zsolt et al.]. - [Kecskemét] : Petőfi Lap- és Kvk., 2003. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - átképzés - továbbképzés - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 37.018.48(439)"200"
[AN 2545941]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2005.
Kapásiné Buza Mária
   Az Európai Unió számviteli elvárásai : társas vállalkozások éves beszámolója / [szerző Kapásiné Búza Mária]. - Budapest : Saldo, 2004. - 128 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-638-084-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - számvitel - éves beszámoló - útmutató
657(4-62)(036) *** 657.37(4-62)(036)
[AN 2545139]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2005.
Karácsony Imréné
   A természetbeni juttatások, a költségtérítések és az adókedvezmények elszámolásának 2005. évi szabályai / [szerző Karácsony Imréné]. - Budapest : Keriorg, 2005. - 258 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan. 1.
ISBN 963-9359-13-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jövedelemadó - adókedvezmény - útmutató
331.34(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 2544782]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2005.
Lengyel Imre (1954-)
   Verseny és területi fejlődés : térségek versenyképessége Magyarországon / Lengyel Imre. - Szeged : JATEPress, 2003. - XIV, 454 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-454.
ISBN 963-482-698-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságpolitika - regionális gazdaság - gazdasági verseny - ezredforduló
332.14(439) *** 339.137.2(439)
[AN 2546270]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2005.
   Logisztikai rendszerek / szerk. Cselényi József, Illés Béla ; [szerzők ... Cselényi József et al.]. - [Miskolc] : ME K., 2004-. - 24 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2540354]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 369, [8] p. : ill.
Bibliogr.: p. 351-369. - Példányszám: 350
Fűzött : ár nélkül
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2540365] MARC

ANSEL
UTF-83446 /2005.
Mérő László (1949-)
   Az élő pénz : [a gazdasági vállalkozások eredete és az evolúció logikája] / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 399-403.
ISBN 963-8453-84-2 fűzött : 2370,- Ft
gazdaságpszichológia - tudománytörténet - fejlődés
330 *** 336 *** 65.013
[AN 2545978]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2005.
Nagy Pongrác
   A gazdasági rendszerváltás a kispadról / Nagy Pongrác. - Budapest : Akad. K., 2004. - 168 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-8175-2 kötött : 2850,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
338.2(439)"199/200"
[AN 2545212]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2005.
Nagy Pongrác
   Mindenkinek: a rendszerváltás gazdaságpolitikája / Nagy Pongrác. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXV, 382 p. : ill. ; 25 cm
A rendszerváltás gazdaságpolitikája (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-8197-3 kötött : 3850,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - rendszerváltás
338.2(439)"198/199" *** 339.9"198/199"
[AN 2545796]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2005.
Sergi, Bruno S.
   Communist economics in Russia / Bruno S. Sergi. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - XVI, 330 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-322.
ISBN 963-05-8134-5 fűzött : ár nélkül
Oroszország - Szovjetunió - gazdaságtörténet - 20. század
338(091)(47)"19"
[AN 2545137]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2005.
Simmel, Georg
Philosophie des Geldes (magyar)
   A pénz filozófiája / Georg Simmel ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Osiris, 2004. - 650 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
ISBN 963-389-679-7 kötött : 4200,- Ft
pénzelmélet - filozófia
336 *** 1(430)Simmel,_G.
[AN 2545975]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2005.
Stausz Csaba
   A pályaválasztó : szakmák emberközelből : riportkötet / [szerző Stausz Csaba]. - 6. kiad. - Pécs : Stand Lap- és Kvk., 2005. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9740-4)
foglalkozás - pályaválasztás - interjú
331.54(047.53) *** 37.048(036)
[AN 2549546]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2005.
Tonk Emil (1948-)
   Üzleti patika / Tonk Emil. - Budapest : Stúdium 2000 Bt., 2004-. - 21 cm
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2546545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hasznos alapTONKönyv üzletembereknek / [... ill. Könczey Elemér]. - 2004. - 416 p. : ill.
ISBN 963-217-524-7 fűzött : 3500,- Ft
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2546547] MARC

ANSEL
UTF-83453 /2005.
   Az új adójog magyarázata, 2005 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) / Földes Gábor [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-Orac, 2005. - XXV, 760 p. ; 21 cm
Lezárva: 2004. dec. 31.
ISBN 963-9404-96-9 * kötött : 14800,- Ft (hibás ISBN 963-9404-96-0)
Magyarország - adó - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 2546522]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2005.
   Vállalati pénzügyi döntések : egyetemi tankönyv / [szerk. Fazakas Gergely] ; [... szerzői Fazakas Gergely et al.] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Intézet. - Budapest : Tanszék Kft., 2004. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-217-533-6 fűzött : ár nélkül
pénzügy - vállalat - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2545546]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2005.
Véghelyi Mária
   Az Európai Unió jogalkalmazása a forgalmi adózás területén / Véghelyi Mária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 313 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 963-224-819-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - jogharmonizáció - forgalmi adó
336.223 *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 2546430]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2005.
Williams, Jessica
Fifty facts that should change the world (magyar)
   Merre tart a világ? : 50 tény, amely megrengethetné a világot / Jessica Williams ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 375 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7525-64-5 fűzött : ár nélkül
globalizáció - szociográfia - ezredforduló
339.9(100) *** 308(100)"200"
[AN 2545921]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3457 /2005.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a magán-nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 488 p. ; 29 cm + mell. (26 p.)
ISBN 963-394-609-3 fűzött : 3790,- Ft
Magyarország - jövedelemadó - társadalombiztosítás - önkormányzat - útmutató
369(439)(036) *** 336.272(439)(036) *** 336.61(439)
[AN 2553231]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2005.
   Kis kézikönyv szülőhelyettesítő gondoskodáshoz / szerk. Révész Piroska ; [rajzok Gazsi Adrienn]. - [Budapest] : Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány, [2005]. - 132 p : ill. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 9.)
ISBN 963-216-625-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - útmutató
364.65-053.2/.6(439)(036) *** 364.044.64
[AN 2545510]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2005.
   Nevelőszülői családok lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában : [a 2004. 04. 26-án tartott szakmai konferencia anyaga] / [szerk. ... Tegzesné Bibó Borbála]. - [Budapest] : Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány, [2005]. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 10.)
Rend. a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány és a Pest Megyei Önkormányzat
ISBN 963-216-552-7 fűzött : ár nélkül
nevelőszülő - családi nevelés - lelki fogyatékos - testi fogyatékos - konferenciakiadvány
364.65-058.865 *** 37.018.1 *** 376 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2545518]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3460 /2005.
   10 éves a váci Evangélikus Óvoda, 1994-2004 / [összeáll. és szerk. Detre János]. - Vác : Evangélikus Egyházi Óvoda, 2004. - 79 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Gerinccím: 10 év krónikája : ünnepi összeállítás a váci Evangélikus Óvodáról, 1994-2004
Fűzött : ár nélkül
Evangélikus Egyházi Óvoda (Vác)
Vác - óvoda
373.24(439-2Vác)(058)
[AN 2545772]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2005.
Bánfalvi Béláné
   A mezőcsáti Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár rövid története / [írta Bánfalvi Béláné]. - [Mezőcsát] : Kiss J. Közösségi Ház és Kvt., [2005]. - 35 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár (Mezőcsát)
Mezőcsát - könyvtártörténet - városi könyvtár - közösségi ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Mezőcsát)(091) *** 027.52(439-2Mezőcsát)(091)
[AN 2545245]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2005.
   "Barátunk a természet" : XVII. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2004. június 5-6. / [szerk. Koleszár Márta] ; [a rendezvény szervezői Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Katona József Könyvtár]. - Kecskemét : MNE Bács-Kiskun M. Szerv., 2004. - 30, [2] p. : ill. ; 30 cm
Válogatás az írásbeli fordulók megoldásaiból
Fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - tantárgy - biológia - környezetismeret - tanulmányi verseny
372.850.4 *** 372.48 *** 371.384
[AN 2546785]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2005.
Csanád Béla (1926-1996)
   A keresztény nevelés általános alapjai / Csanád Béla. - 2. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 131 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 10.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9318-72-8 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - nevelés
37.017.93
[AN 2545567]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2005.
Dryden, Gordon
The learning revolution (magyar)
   A tanulás forradalma : a tanulás és a gondolkodás forradalmi módszerei / Gordon Dryden és Jeanette[!Jeannette] Vos ; [ford. Fehér Judit, Polyánky Balázs]. - Budapest : Bagolyvár, 2004-. - 24 cm
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 2543817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2004. - 267, 7 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9447-51-X fűzött : 2450,- Ft (hibás ISBN 963-9447-26-9)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 2543818] MARC

ANSEL
UTF-83465 /2005.
   Együtt-működik : kooperatív foglalkozástervek / [szerk. biz. Czike Bernadett et al.] ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : Független Ped. Int., 2004-. - 30 cm
alapfokú oktatás - csoportmunka - hátrányos helyzetű - tanári segédkönyv - sorozati kiadvány
371.311.4(072) *** 376.63
[AN 2542051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-2. osztály : magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, matematika, természetismeret / [... kész. Gadnai Kata et al.]. - 2004. - VIII, 305 p. : ill.
ISBN 963-86620-0-X fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - csoportmunka - hátrányos helyzetű - tanári segédkönyv
371.311.4(072) *** 372.4 *** 376.63
[AN 2542054] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 5. és 8. osztály : matematika, természetismeret / [... kész. Birloni Szilvia et al.]. - 2004. - VIII, 339 p. : ill.
ISBN 963-86620-2-6 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - csoportmunka - hátrányos helyzetű - tanári segédkönyv
371.311.4 *** 376.63
[AN 2542056] MARC

ANSEL
UTF-83466 /2005.
   Emlékkönyv a 300 éve alapított Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából, 1704-2004 / szerk. Dolhai Lajos. - Eger ; Budapest : Jel, 2004. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-73-6 fűzött : ár nélkül
Egri Hittudományi Főiskola
Eger - főiskola - egyházi iskola - katolikus egyház - neveléstörténet
378.628.2(439-2Eger)(091)
[AN 2545523]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2005.
Farkas Éva
   Felnőttoktatás és -képzés Magyarországon / Farkas Éva. - Miskolc : Kolumbusz Kkt., 2004. - 189 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 170-173. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-217-026-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - ezredforduló
374.7(439)"199/200"
[AN 2544823]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2005.
Göncző Ferencné
   Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés : segédanyag óvodapedagógusoknak / Göncző Ferencné. - Debrecen : TKK, [2005]. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-71-8 fűzött : ár nélkül
logopédia - anyanyelvi nevelés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3:809.451.1(072)
[AN 2546515]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2005.
   Húsz év krónikája : Mátyás Király Általános Iskola / [szerk. Koloh Elek]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 80 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Mátyás Király Általános Iskola (Kecskemét)
Kecskemét - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kecskemét)(058)
[AN 2546570]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2005.
   Integrated programmes for lower-primary teacher training / Zsuzsanna Benkő ed. ; [publ. by the Escola Superior de Educação de Lisboa etc.]. - Lisbon : Escola Superior de Educ. ; Szeged : JGYFK ; Vienna : Pädagogische Akad. des Bundes, 2004. - 5 db : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
pedagógusképzés - pedagógia - egyetemi tankönyv
371.13(075.8) *** 37(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2545952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Health promotion, health education, health promotion projects / [ed. ... Klára Tarkó] ; [auth. Zsuzsanna Benkő et al.]. - 127 p.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-9167-95-9
egészségnevelés - egyetemi tankönyv
37.037.1(075.8) *** 371.7(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2545945] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Multicultural education / [ed ... Klára Tarkó] ; [auth. ... Zsuzsanna Benkő et al.]. - 219 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-96-7
különleges csoportok nevelése - kisebbség - személyiségfejlesztés - multikultúra - egyetemi tankönyv
376.7(075.8) *** 316.7(075.8) *** 37.03(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2545956] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Sagas / [ed. ... Klára Tarkó] ; [auth. ... Joó Marianna et al.]. - 107 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-97-5
néprajz - monda - egyetemi tankönyv
398.22 *** 372.839(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2545960] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Mathematics and fostering talent / [ed. ... Klára Pintét and Klára Tarkó] ; [auth. ... Tamás Árki et al.]. - 115 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-98-3
matematikatanítás - képességfejlesztés - egyetemi tankönyv
37.025(075.8) *** 372.851(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2545965] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Four seasons - three nations / [ed. ... Klára Szabó] ; [auth. ... Rudolf Edelmann et al.]. - 115 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-99-1
nyelvoktatás - alapfokú oktatás - alsó tagozat - angol nyelv - egyetemi tankönyv - tankönyv
372.880.20(075.8) *** 371.3(075.8) *** 372.880.20(075.2)
[AN 2545968] MARC

ANSEL
UTF-83471 /2005.
   Az oklevélmelléklet rendszere néhány európai egyetemen = The system of the diploma supplement at some European universities / Biró Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Felsőokt. Kutint., 2004. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 258.)
ISBN 963-404-389-5
Európa - felsőoktatás - ezredforduló - oklevél
371.279.8(4) *** 378(4)
[AN 2540314]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 93 p.
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 670,- Ft
Európa - felsőoktatás - ezredforduló - oklevél
371.279.8(4) *** 378(4)
[AN 2540317] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Oklevélmellékleti minták = Samples of diploma supplement. - 62 p.
Fűzött : 670,- Ft
Európa - felsőoktatás - ezredforduló - oklevél
371.279.8(4) *** 378(4)
[AN 2540318] MARC

ANSEL
UTF-83472 /2005.
   Pedagógia / [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. - Debrecen : KFRTF, 2004-. - 21 cm
pedagógia - egyetemi tankönyv
37(075.8)
[AN 2545999]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szöveggyűjtemény / [szerk. Nanszákné Cserfalvi Ilona]. - 2004. - 183 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - egyetemi tankönyv
37(075.8)
[AN 2546001] MARC

ANSEL
UTF-83473 /2005.
Prohászka Lajos (1897-1963)
   Prohászka Lajos egyetemi előadásaiból. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003-. - 24 cm
neveléstörténet - egyetemi tankönyv
37(100)(091)(075.8)
[AN 1036198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az európai középkor, reneszánsz és a 16. század neveléstörténete / szerk., a jegyzeteket kieg. és a kísérő írást írta Orosz Gábor ; [a görög és latin szövegeket ... ford. Kiss Sebestyén] ; [a névmutatót kész. Nyilas Bernadett]. - 2004. - 286 p. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 16.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-861-8 fűzött : ár nélkül
Európa - neveléstörténet - középkor - reneszánsz - egyetemi tankönyv
37(100)(091)"14/16"(075.8) *** 37(100)(091)"04/14"(075.8)
[AN 2540291] MARC

ANSEL
UTF-83474 /2005.
Szenczi Árpád
   Nevelés-lélektani alapkérdések : az érzületi és a társas-lelkületi képességek kiművelése / Szenczi Árpád. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-9316-99-7 fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2545529]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3475 /2005.
Huber, Elke
Window color - frohe Ostern (magyar)
   Kellemes húsvétot üvegfestéssel / Elke és Norbert Huber ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-195-0 fűzött : ár nélkül
üvegfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748 *** 398.332.12
[AN 2545109]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2005.
Jánosi Ferenc
   Hajrá Bányász : 60 éves a Lovászi Bányász Sport Kör / Jánosi Ferenc ; [fotók Herman Ágnes et al.] ; [kiad. Kerka-völgye Baráti Kör ...]. - Lovászi : Kerka-völgye Baráti Kör, 2003. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-411-0 fűzött : ár nélkül
Lovászi Bányász Sportkör
Lovászi - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Lovászi)(091) *** 061.2(439-2Lovászi)
[AN 2546313]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2005.
Lützner, Kathleen
Ostereier schön verzieren (magyar)
   Szépen díszített húsvéti tojások / Kathleen Lützner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-196-9 fűzött : ár nélkül
tojásfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2544767]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2005.
Moras, Ingrid
Oster-Deko - Filzen mit der Nadel (magyar)
   Húsvéti dekorációk tűvel nemezelt figurákkal / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-194-2 fűzött : ár nélkül
húsvéti szokás - textilművészet - nemez - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2545113]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2005.
Papp Győző
   ETO 100 : a Győri ETO centenáriumára / [Papp Győző] ; [kiad. Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága]. - Győr : Győr M. Jogú Város Sportig., 2005. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-217-720-7 kötött : ár nélkül
Győri ETO
Győr - sportegyesület - sporttörténet - fényképalbum
796(439) *** 061.2(439-2Győr)(091)(084.12)
[AN 2546551]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2005.
Raden, Matthias
   Rejtvényes barangoló / írta Matthias Raden. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2004]-. - 26 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
vetélkedő
793.73
[AN 2545654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Kalandozások : [elsüllyedt városok, kincskeresők, sarkkutatók, felfedezők, kalózok] / [ford. Francz Magdolna] ; [ill. Guido Castenari et al.]. - cop. 2004. - 32 p. : ill., színes
ISBN 963-9446-40-8 fűzött : ár nélkül
felfedező utazás - vetélkedő
910.4(100)(091) *** 793.73
[AN 2545655] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Kedvenc állataink : [... a baromfiudvarban, ... az akváriumban, ... a terráriumban, ... otthon] / [ford. Francz Magdolna] ; [ill. Marta Hofmann et al.]. - cop. 2004. - 32 p. : ill., színes
ISBN 963-9446-41-6 fűzött : ár nélkül
háziállat - díszállat - vetélkedő
636.045 *** 793.73
[AN 2545657] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]., Ókor : [Egyiptom, Kína, Görögország, Róma] / [ford. Rónaszegi Éva] ; [ill. Pacher Nóra et al.]. - cop. 2004. - 30, [2] p. : ill., színes
ISBN 963-9446-42-4 fűzött : ár nélkül
ókor - művelődéstörténet - vetélkedő
930.85(3) *** 793.73
[AN 2545659] MARC

ANSEL
UTF-83481 /2005.
Reminiczky Károly
   Kassai vadászhistóriák / Reminiczky Károly. - [Pusztazámor] : DNM, 2005. - 218 : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 16.)
ISBN 963-9369-53-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2546742]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2005.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : ékszerek / Szeghalmy Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia. - [Szeged] : Lazi, [2002]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 387145
gyöngyfűzés - ékszer - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 942305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2004. - 46, [3] p. : ill.
ISBN 963-7138-02-1 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2542759] MARC

ANSEL
UTF-83483 /2005.
Szikszó Istvánné
   Gyöngy-csodák : nyakláncok és karkötők. - Szeged : Lazi, [2004]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1066773
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2543178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2004. - 44, [2] p. : ill.
ISBN 963-9416-88-6 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2543180] MARC

ANSEL
UTF-83484 /2005.
Walz, Inge
Zauberhafte Klangspiele im Material-Mix (magyar)
   Varázslatos szélcsengők / Inge Walz ; [a m. változatot kész. Simon Éva, H. Pásztor Mónika]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-21-2 fűzött : 590,- Ft
lakásművészet - díszítőművészet - dísztárgy - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 747 *** 645.5 *** 745.55
[AN 2545226]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3485 /2005.
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Művek (vál.)
   Aba-Novák Vilmos (1894-1941) emlékkiállítása születésének 110. évfordulója alkalmából : Volksbank Galéria, ... 2004. március 16 - május 2. / [a kiállítást rend., a katalógust szerk., a szöveget írta ... Bretus Imre] ; [... kiad. a Magyarországi Volksbank Rt.]. - Budapest : Mo. Volksbank Rt., 2004. - 34 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-214-586-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aba-Novák_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2545708]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2005.
Ábrahám Rafael (1929-)
   Vallomás helyett.. : válogatás írásokból, képekből / Ábrahám Rafael. - Budapest : [s.n.], 2004. - 70 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Megj. a Vigadó Galériában 2004. jún. 25 - júl. 11. között rendezett jubileumi kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 39.
Kötött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Ábrahám_R.
[AN 2545726]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2005.
Benczúr Gyula (1844-1920)
   Drága Linám! : Benczúr Gyula leveleskönyve, 1861-1892 / németből ford. Tandori Dezső ; szerk. Bellák Gábor ; [... a kép- és dokumentumanyagot vál. és összeáll. Benczúr-Ürmössy Gábor]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2004. - 263 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9373-90-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - levelezés
75(439)(092)Benczúr_Gy.(044)
[AN 2545841]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2005.
Chikán Bálint (1952-1999)
   Pókerparti Aphroditéval : válogatott művészeti írások / Chikán Bálint ; [szerk. és vál. Hann Ferenc]. - [Vác] : Arcus, [2005]. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86476-1-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - Erdély - művészettörténet - művészettörténész - határon túli magyarság
73/76(439)"197/199" *** 7.072.2(439)(092)Chikán_B. *** 73/76(498)(=945.11)"197/199"
[AN 2546655]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2005.
   A digitális fotózás nagykönyve / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Vogel Burda Communications Kft., [2004]-. - 22 cm
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2543167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2004]. - 263 p. : ill.
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-7639-52-7) (hibás ISBN 963-7639-51-9)
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2543172] MARC

ANSEL
UTF-83490 /2005.
Ébli Gábor (1970-)
   Záborszky Gábor / a tanulmányokat írta és ford. ... Ébli Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 117-[127].
ISBN 963-506-606-6 kötött : ár nélkül
Záborszky Gábor (1950-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Záborszky_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2545697]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2005.
Földényi F. László (1952-)
   A festészet éjszakai oldala : Caspar David Friedrich, Francisco Goya, William Blake / Földényi F. László. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2004. - 567 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 531-550.
Kötött : 3500,- Ft
ISBN 80-7149-670-7 : 399,- Sk
Friedrich, Caspar David
Goya y Lucientes, Francisco José de
Blake, William
Németország - Spanyolország - Anglia - festőművész - 18. század - 19. század
75(410)(092)Blake,_W. *** 75(460)(092)Goya,_F. *** 75(430)(092)Friedrich,_C.D.
[AN 2545962]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2005.
   Gorka Kerámiamúzeum, Verőce / [szerk. Klemmné Németh Zsuzsa]. - [Szentendre] : [Ferenczy Múz.], [2004]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 10.)
A borítófedélen párhuzamos címként: Gorka Ceremics Museum, Verőce
ISBN 963-9590-06-1 fűzött : ár nélkül
Gorka Géza (1894-1971)
Gorka Lívia (1925-)
Focht Géza (1952-)
Gorka Kerámiamúzeum (Verőce)
Magyarország - keramikus - 20. század - múzeumi katalógus
738(439)(092)Gorka_G. *** 738(439)(092)Gorka_L. *** 738(439)(092)Focht_G. *** 069(439-2Verőce)
[AN 2545780]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2005.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar nagyasszonyok : [Józsa Judit terrakotta kisplasztikái] / [a fotókat kész. Csontos Jolán]. - [Budapest] : Kiskapu, [2004]-. - ill., színes ; 26 cm
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - magyar történelem - nő - életrajz - emberábrázolás - kiállítási katalógus
73(439)(092)Józsa_J. *** 73/76.041 *** 943.9(092) *** 929-055.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2540912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 800-1800 / [a szövegeket gond. Váralljai Csocsány Jenő és Józsa Judit]. - [2004]. - [60] p.
Bibliogr.: p. [56-57].
ISBN 963-9301-85-X fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - magyar történelem - nő - életrajz - emberábrázolás - kiállítási katalógus
73(439)(092)Józsa_J. *** 73/76.041 *** 943.9(092) *** 929-055.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2540913] MARC

ANSEL
UTF-83494 /2005.
Kocsis Iván (1931-)
   Festőies törekvések a fotográfiában / Kocsis Iván. - Vác : Dunakanyar Fotóklub, 2004. - [66] p. : ill. ; 21 cm. - (Váci fotográfiai könyvek, ISSN 1217-8616)
Kész. a 2004-ben Vácott megrendezett azonos c. fotográfia-történeti kiállítás megnyítójára
ISBN 963-216-307-9 fűzött : ár nélkül
fotóművészet - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
77.04(100)"184/191" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 2545775]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2005.
Kószó József (1944-)
   Családi ház / Kószó József. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, [1998]-. - 29 cm
ISBN 963-9151-65-3 *
családi ház - építés
728.3 *** 69
[AN 323623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Belső burkolatok. - cop. 2004. - 296 p. : ill., részben színes
ISBN 963-497-070-2 kötött : ár nélkül
barkácsolás - épületburkolat - csempe
693.7 *** 689
[AN 2540285] MARC

ANSEL
UTF-83496 /2005.
Kószó József (1944-)
   Európai házak = Häuser in Europa = European houses / Kószó József. - [Budapest] : Zrínyi, [1998]-. - ill., színes ; 29 cm
A 2. kötettől kiad. a Szukits Könyvkiadó
ISBN 963-327-329-3 *
Európa - építészet - 20. század
72(4)"19"
[AN 322722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2004. - 203 p.
ISBN 963-497-069-9 kötött : ár nélkül
Európa - építészet - 20. század - családi ház
72(4)"19" *** 728.3
[AN 2540254] MARC

ANSEL
UTF-83497 /2005.
Kovács Katalin
   A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája : a francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei / Kovács Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 963-7338-04-7 fűzött : ár nélkül
Franciaország - festészet - művészetfilozófia - esztétika - 17. század - 18. század
75.01(44)"16/17" *** 7.01(44)"16/17" *** 111.852(44)"16/17"
[AN 2545537]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2005.
   Magyar Művészkönyvalkotók Társasága, 1993-2003 / [a katalógust szerk. Kiss Ilona, Pataki Tibor]. - Kecskemét : M. Művészkönyvalkotók Társ., [2005]. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-216-292-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Művészkönyvalkotók Társasága
Magyarország - képzőművészet - kulturális egyesület - ezredforduló
73/76(439)"199/200" *** 09 *** 061.2(439)
[AN 2545740]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2005.
Mák Ferenc
   A 250 éves Szent Flórián-templom / [írta Mák Ferenc]. - Budapest : Mikes, 2003. - 23 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [24].
ISBN 963-8130-53-9 fűzött : ár nélkül
Budapest - templom - útmutató
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 2545678]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2005.
   Modern magyar éremművészet : a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből = Modern Hungarian medals : from the collection of the Hungarian National Gallery / [... összeáll. ... L. Kovásznai Viktória]. - [Budapest] : MNG, 1993-. - 29 cm
ISBN 963-7432-56-6 *
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - érem - numizmatika - századforduló - 20. század - múzeumi kiadvány
737.2(439)"189/199"
[AN 57520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1976-2000 / [ford. Pokoly Judit]. - 2004. - 142 p. : ill. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2004/4.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2004/2.)
Bibliogr.: p. 14.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - numizmatika - érem - 20. század - múzeumi katalógus
737.2(439)"197/199" *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 2544774] MARC

ANSEL
UTF-83501 /2005.
Molnár Tibor (1950-)
   Terménybábok / Molnár Tibor ; [rajz. Ungvári Judit]. - Szeged : Lazi, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9227-63-3 *
iparművészet - foglalkoztatókönyv
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 802171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2004. - 37, [3] p. : ill.
ISBN 963-9416-89-4 fűzött : 450,- Ft
szalmafonás - iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2542756] MARC

ANSEL
UTF-83502 /2005.
   Munkácsy / [szerk. Szatmári Imre] ; [kiad. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig. : Typografika Kft., 2004. - 2 db : ill., részben színes ; 10 cm
Közös tokban
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 2542691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Festmények és grafikák a békéscsabai múzeumban / írta Gyarmati Gabriella. - 64 p.
ISBN 963-7219-50-1
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 2542692] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tárgyak és fotók a békéscsabai múzeum Munkácsy-hagyatékából / írta Kocsor János. - 64 p.
ISBN 963-7219-51-X
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz - fénykép - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069(439-2Békéscsaba) *** 77.04
[AN 2542693] MARC

ANSEL
UTF-83503 /2005.
Országos Kerámia Biennálé (18.) (2004) (Pécs)
   XVIII. Országos Kerámia Biennálé : Pécsi Galéria, Pécs 2004. április 18 - május 16. = 18th Hungarian Ceramics Biennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2005]. - [68] p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai = Artistic publications of the Janus Pannonius Museum, ISSN 0324-7694 ; 102.)
ISSN 0230-9890 = Országos Kerámia Biennálé
ISBN 963-7211-84-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kerámiaművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
738(439)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2545888]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2005.
Országos Rajzbiennálé (12.) (2004) (Salgótarján)
   XII. Országos Rajzbiennálé : Salgótarján, ... Nógrádi Történeti Múzeum, 2004. november 20 - 2005. február 5. / [a kiállítást rend. Kelemenné Peák Ildikó]. - [Salgótarján] : [Nógrád M. Múz. Ig.], 2004. - 128 p. : ill. ; 28 cm
ISSN 0230-9033 = Országos Rajzbiennálé. - Közread. a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Példányszám: 500
ISBN 963-7224-79-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - rajzművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
741(439)"200" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 2545805]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2005.
Pataki Tibor (1951-)
Művek (vál.)
   Pataki Tibor. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2004. - 39 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-223-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Pataki_T. *** 09
[AN 2545705]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2005.
Szász András
   Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme / [fényképezte és írta] Szász András. - [Kecskemét] : [Kecskeméti Lapok], [2005]. - 199 p. : ill. ; 30 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-7813-64-0 kötött : ár nélkül
Erdély - építészet - helyismeret - fényképalbum
72(439.21)(084.12) *** 908.498.4(084.12)
[AN 2545828]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2005.
   Táblakép : [St.art Galéria, 2004. szeptember 6 - 2005. június 30.] / [Hajdú László et al. képei]. - Budapest : St.art Galéria, [2005]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2545715]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2005.
   A titkos kert : Városi Könyvtár és Galéria Szigetszentmiklós, 2004. november 12 - december 4. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - Budapest : M. Festők Társ., [2005]. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86464-1-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 2545719]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2005.
Tölg-Molnár Zoltán (1944-)
   6. emelet : kiállítások, idézetek, feljegyzések = 6th floor : exhibitions, excerpts, notes / Tölg-Molnár Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 85, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [86].
ISBN 963-430-940-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Tölg-Molnár_Z.
[AN 2545701]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2005.
Török József (1946-)
   A krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templom / [írta Török József] ; [fényképezte ... Legeza László]. - Budapest : Mikes, 2004. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-8130-56-3 fűzött : ár nélkül
Budapest - templom - útmutató
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 2545789]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2005.
   Új természetkép : a tájábrázolás változása az 1930-as és 40-es években : Szentendrei Képtár, 2004. június 18 - szeptember 19. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Verba Andrea]. - [Szentendre] : [Ferenczy Múz.], [2004]. - 43 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 8.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9590-04-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - 20. század - tájkép - kiállítási katalógus
75(439)"193/194" *** 73/76.047 *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2545170]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2005.
   Virágkötő iskola / szerk. Szabó János, V. Hegyi Ildikó ; [írta Balogh András et al.] ; [rajz. Demjén Zsófia, Szabó János] ; [fényképezte Szabó János]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 258 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255. - Példányszám: 2000
ISBN 963-286-051-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-286-051-9)
virágkötészet
745.93
[AN 2545898]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2005.
Waterloo, Antoni
   Tájkarcok : Antoni Waterloo (1609-1690) : kiállítás a Keresztény Múzeum gyűjteményéből, 2004. június 8 - szeptember 30. = Landscape etchings : Antoni Waterloo (1609-1690) : exhibition from the collection of the Christian Museum, June 8 - September 30, 2004 / [a kiállítást rendezték és a katalógust írták Iványi Bianca, Juhász Sándor]. - Esztergom : Keresztény Múz., cop. 2004. - 91 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-7129-13-8 fűzött : ár nélkül
Hollandia - grafikus - 17. század - kiállítási katalógus
76(492)(092)Waterloo,_A. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2545754]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3514 /2005.
Frölich Tamás
   Hard rock & heavy metal enciklopédia / [Frölich Tamás]. - [Budapest] : Ex Design, [2001-2004]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-00-6927-X
zenetörténet - enciklopédia - metálzene
78.067.26.036.7:030
[AN 808250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Z. - cop. 2004. - 720, [46] p. : ill.
ISBN 963-216-219-6 kötött : 4990,- Ft
zenetörténet - enciklopédia - metálzene
78.067.26.036.7:030
[AN 2541127] MARC

ANSEL
UTF-83515 /2005.
Szalay Olga (1953-)
   Kodály, a népzenekutató és tudományos műhelye / Szalay Olga. - Budapest : Akad. K., 2004. - 429 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-406.
ISBN 963-05-8173-6 kötött : 3850,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zenetudós - népzene - 20. század - személyi bibliográfia
78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 78.031.4(=945.11) *** 012Kodály_Z.
[AN 2545145]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2005.
Winkler Gábor (1938-)
   Barangolás az operák világában : kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor. - Budapest : Tudomány K., 2004-. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8194-41-3
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 1073852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Zeneszerzők H - Pa-ig. - cop. 2004. - p. 814-1815.
Bibliogr.: p. 1803-1815.
ISBN 963-8194-43-X kötött : ár nélkül
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 2544848] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3517 /2005.
   Egyszemélyes színpad / [szerk. Torma Mária]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 906480
Magyarország - magyar irodalom - előadás - monológ - antológia
792.081(439) *** 894.511-822
[AN 2546577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csernus Mariann, Illyés Kinga, Pálfy Margit, Sellei Zoltán műsorai. - 2004. - 167 p. : ill.
ISBN 963-9530-17-4 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - előadás - monológ - antológia
792.081(439) *** 894.511-822
[AN 2546578] MARC

ANSEL
UTF-83518 /2005.
Martin György (1932-1983)
   Mátyás István 'Mundruc' : egy kalotaszegi táncos egyéniségvizsgálata / Martin György ; [szerk. Felföldi László, Karácsony Zoltán] ; [a táncírások műszaki rajzait kész. Szőkéné Károlyi Annamária]. - Budapest : Planétás : Mezőgazda : MTA Zenetud. Int., cop. 2004. - 710 p. : ill. ; 29 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Az előszó, a tartalomjegyzék és a bevezetések angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 697-703.
ISBN 963-286-064-0 kötött : ár nélkül
Mátyás István (1911-1977)
Kalotaszeg - Erdély - néptánc - táncművész - magyar néprajz
793.31.071.2(498.4Kalotaszeg)(=945.11)(092)Mátyás_I. *** 394.3(=945.11)
[AN 2546568]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2005.
Marx József (1942-)
   Sorstalanság - filmkönyv : Koltai Lajos filmje a Nobel-díjas Kertész Imre regénye alapján / Marx József. - Budapest : Vince, 2005. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Filmogr.: p. 230-237.
ISBN 963-9552-52-6 fűzött : 4995,- Ft
Koltai Lajos (1946-). Sorstalanság
Magyarország - filmrendező - író - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Koltai_L. *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 2545926]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3520 /2005.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kéziszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1991. - XII, 835 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6510-2)
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 2552914]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2005.
Burget Lajos (1932-)
   Szótárház : népies, régies, történeti szavak tára / Burget Lajos ; [... H. Németh Katalin ... ill.]. - [Budapest] : Print-X, 2004. - 216 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86545-0-3 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - művelődéstörténet - értelmező szótár
809.451.1-323.1 *** 809.451.1-3-53
[AN 2545465]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2005.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / szerk. Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1959. - 1104 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6990-6 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2552772]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2005.
Király Lajos (1936-)
   Nyelvjárási és névtani vizsgálatok Somogyban : cikkek tanulmányok / Király Lajos. - Kaposvár : Közgyűlés, 2003. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 24.)
Bibliogr.: p. 143-146. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-043-4 fűzött : ár nélkül
Somogy (megye) - magyar nyelv - nyelvjárás - földrajzi név
809.451.1-087(439.123) *** 809.451.1-311(439.123)
[AN 2545462]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2005.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Angol - magyar kifejezéstár / Kövecses Zoltán. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 471 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-187-5 fűzött : 3690,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár
802.0-318=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 2545132]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2005.
   Recueil d'exercies[!d'exercices] élaboré à partir de textes en psychologie, pédagogie, sociologie et didactique / [összeáll.] Szladek Emese. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 348 p. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Francia nyelvű pszichológiai, szociológiai, pedagógiai, tantárgypedagógiai szöveg- és feladatgyűjtemény
ISBN 963-9316-98-9 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - tanári segédkönyv - egyetemi tankönyv
804.0(072) *** 804.0(075.8)
[AN 2545538]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2005.
   Spanyol nyelvkönyv. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-18-9750-8 *
spanyol nyelv - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 428471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2004. - 263 p. : ill. + kazetta
Szerzők Gajdos Zsuzsa et al.
ISBN 963-19-2471-8 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2546006] MARC

ANSEL
UTF-83527 /2005.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István ; [főmtárs. Rátz Ottó]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - holland szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6500-5)
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2553028]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3528 /2005.
McCarty, Nick
Troy (magyar)
   Trója : mítosz és valóság a legenda mögött / Nick McCarty ; [ford. Balogh Róbert]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 122, [6] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-628-016-9 kötött : 3999,- Ft
'Omīros
Troia - művelődéstörténet - ókori görög irodalom története - monda
875(092)'Omēros *** 398.223(38) *** 398.223(392.1) *** 930.85(3)
[AN 2545195]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2005.
   A szónoki beszéd kidolgozása : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és az ötödik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. A. Jászó Anna, Aczél Petra]. - Budapest : Trezor, 2004. - 232 p. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
ISBN 963-9088-94-3 fűzött : 2310,- Ft
retorika - verseny - felsőoktatás - konferenciakiadvány
82.085 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2545142]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3530 /2005.
Csűrös Miklós (1944-)
   Költők, írók, mitológiák / Csűrös Miklós. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 262 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 963-9530-20-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 2546011]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2005.
Heltai Nándor (1930-)
   "Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye" : Móricz Zsigmond és a hírös város / írta és szerk. Heltai Nándor. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2004. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-59-4 fűzött : ár nélkül
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - Kecskemét - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Móricz_Zs. *** 908.439-2Kecskemét"191/194"
[AN 2546527]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2005.
Küllős Imola (1945-)
   Közköltészet és népköltészet : a XVII-XIX. századi magyar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata / Küllős Imola. - [Budapest] : L'Harmattan, 2004. - 451 p. : ill. ; 24 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.: p. 425-446.
ISBN 963-9457-75-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - költészet - népköltészet - 17. század - 18. század - 19. század
894.511(091)-1"16/18" *** 398(=945.11)
[AN 2546563]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2005.
   Modern classics from Hungary / [publ. by the Hungarian Book Foundation]. - Budapest : Hung. Book Found., [2004]-. - 24 cm
Magyarország - író - 20. század - életrajz - életrajzi bibliográfia
894.511(092)"19" *** 894.511(092)"19":016
[AN 2540836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hungarian prose and poetry from the first half on the twentieth century. - [2004]. - 67, [3] p. : ill.
Bibliogr.: p. 52-67.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - író - 20. század - életrajz - életrajzi bibliográfia
894.511(092)"19" *** 894.511(092)"19":016
[AN 2540843] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hungarian prose and poetry from the second half on the twentieth century. - [2004]. - 61 p. : ill.
Bibliogr.: p. 48-61.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - író - 20. század - életrajz - életrajzi bibliográfia
894.511(092)"19" *** 894.511(092)"19":016
[AN 2540845] MARC

ANSEL
UTF-83534 /2005.
Németh István Péter (1960-)
   Öbölnyi madárdal : írások Kerék Imre költészetéről / Németh István Péter. - Kaposvár : Közgyűlés, 2004. - 152 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 26.)
Bibliogr.: p. 146-148. - Példányszám: 500
ISBN 963-214-898-3 fűzött : ár nélkül
Kerék Imre (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kerék_I.
[AN 2545476]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2005.
Pomogáts Béla (1934-)
   A szellem köztársasága : tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Akad. K., 2004. - 529 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8147-7 kötött : 3550,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(498)(091) *** 316.347(=945.11)(498) *** 316.63 *** 323.1(=945.11)
[AN 2545144]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2005.
Steinert Ágota (1940-)
   Tiszteld a tehetséget! / Steinert Ágota. - [Budapest] : Orpheusz, 2004. - 253, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9377-59-7 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - Európa - magyar irodalom története - 20. század - művelődéstörténet
894.511(091)"19" *** 930.85(439) *** 930.85(4)
[AN 2545543]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2005.
Takaró Mihály (1954-)
   Wass Albert regényeinek világa : a XX. századi Erdély krónikása a világban / Takaró Mihály. - Budapest : Masszi, 2004. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-56-7 fűzött : 1490,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - műelemzés
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2545159]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2005.
Veres István (1924-)
   Apám mellett, apám helyett / Veres István ; [közread. a] Nap Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - [Dunaharaszti] : Nap Alapítvány, 2004. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-86385-9-1 fűzött : 1900,- Ft
Veres Péter (1897-1970)
Magyarország - író - politikus - 20. század - memoár
894.511(092)Veres_P.(0:82-94) *** 32(439)(092)Veres_P.(0:82-94) *** 943.9"19"(093)
[AN 2546192]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3539 /2005.
Baxter, Nicola
The magical world of fairies (magyar)
   Tündérek bűvös birodalma : tündérszép mesék Tündérországról / írta Nicola Baxter ; ill. Beverlie Manson ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-982-9 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2545264]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2005.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Takarítani szigorúan tilos!. - 2005. - 159 p. : ill.
ISBN 963-628-176-9 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545644] MARC

ANSEL
UTF-83541 /2005.
Brückner, Julia
Ferien auf Burg Donnerfels (magyar)
   Az Ördögoromvár rejtélye / Julia Brückner ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005-. - 22 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A Titkok Kapuja. - 2005. - 115 p.
ISBN 963-628-179-3 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545626] MARC

ANSEL
UTF-83542 /2005.
Bucay, Jorge
Recuentos para Demián (magyar)
   Életmesék : történetek, melyekből az életet tanultam / Jorge Bucay ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Szentendre : Új Paradigma, 2004. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 963-86020-6-6 kötött : ár nélkül
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 2546492]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2005.
Calvus, Jehan
Bumgartes al II-lea (magyar)
   Bumgártész / Jehan Calvus ; [ill. ... Jehan Calvus] ; [ford. Bréda Ferenc]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2004. - 344, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött : 2990,- Ft
ISBN 80-7149-688-X : 399,- Sk
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2545967]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2005.
Čehov, Anton Pavlovič
Tri sestry (magyar)
   Három nővér : [dráma négy felvonásban] / Csehov ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum, [2005]. - 99 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-64-3 fűzött : 398,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-23=945.11
[AN 2548628]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2005.
Čehov, Anton Pavlovič
Višnëvyj sad (magyar)
   Cseresznyéskert : [komédia négy felvonásban] / Csehov ; [ford. Tóth Árpád] ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum, [2005]. - 87 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-63-5 fűzött : 398,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-23=945.11
[AN 2548626]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2005.
Christie, Agatha
A Caribbean mystery (magyar)
   Rejtély az Antillákon / Agatha Christie ; [ford. Rubin Péter]. - Budapest : Európa, 2005. - 247 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7724-X kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2552475]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2005.
Christie, Agatha
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2005. - 295, [4] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7727-4 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2548632]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2005.
Christie, Agatha
Three blind mice (magyar)
   Három vak egér / Agatha Christie ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Európa, 2005. - 129 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7807-6 kötött : 1100,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2552506]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2005.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2552473]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2005.
Cottrell Boyce, Frank
Millions (magyar)
   Milliók / Frank Cottrell Boyce ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-37-X kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2545305]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2005.
DeMille, Nelson
Word of honor (magyar)
   Becsületszó / Nelson DeMille ; [ford. Gebula Judit]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 748 p. ; 22 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-952-X)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2544717]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2005.
Dewar, Isla
The women who painted her dreams (magyar)
   Az igazi Madeline / Isla Dewar ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : M. Kvklub, 2005. - 454 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-185-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2545129]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2005.
DiTerlizzy, Tony
The Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2539002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Manók könyve. - 2004. - 103 p.
ISBN 963-539-471-3 kötött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2539005] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A varázskő. - 2004. - 106 p.
ISBN 963-539-477-2 kötött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2539007] MARC

ANSEL
UTF-83554 /2005.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001]-2004. - 7 db ; 22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-368-180-4 *
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A mágusiskola rejtélye. - 2004. - 109 p.
ISBN 963-368-992-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2540932] MARC

ANSEL
UTF-83555 /2005.
Ebers, Georg
Uarda, die Ägypterin (magyar)
   Uarda, Egyiptom rózsája : történelmi regény II. Ramszesz korából / Georg Ebers ; [ford. Farkas Tünde]. - Üllő : Regun, [2004], cop. 1999. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 963-86516-4-4 kötött : ár nélkül
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2553022]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2005.
Eddings, David
Castle of wizardry (magyar)
   A nyugat hadura : a Belgariad ciklus negyedik könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2005. - 365 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-90-6 fűzött : 2198,- Ft (hibás ISBN 963-9399-68-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2544757]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2005.
Hoeye, Michael
No time like show time (magyar)
   A valóságshow fantomja / Michael Hoeye ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2005. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-190-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2545072]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2005.
   Horvát irodalmi antológia / vál. Lőkös István ; [ford. Ács Károly et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 576 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 66.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-00-4 fűzött : ár nélkül
horvát irodalom - antológia
886.2-822=945.11
[AN 2545561]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2005.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Halloween a kastélyban / [ford. Romics Katalin]. - cop. 2004. - 117 p.
ISBN 963-286-157-4 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2542761] MARC

ANSEL
UTF-83560 /2005.
Kaplan, Vivian Jeanette
Ten green bottles (magyar)
   Sanghaji fogság : utazás a túlélés reményében / Vivian Jeanette Kaplan. - Pécs : Alexandra, 2004. - 297 p. ; 22 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 963-368-888-4 kötött : ár nélkül
Karpel Nini
Ausztria - Kanada - angol nyelvű irodalom - holokauszt - második világháború - zsidóság - memoár
820-94(71)=945.11 *** 323.12(=924)(436)"193"(0:82-94)
[AN 2546409]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2005.
Kästner, Erich
Drei Männer im Schnee (magyar)
   Három ember a hóban / Erich Kästner ; [ford. Horváth Zoltán] ; [a fordítást átd. Sárközy Elga] ; [az illusztrációkat Kaján Tibor kész.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1984. - 230 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7734-7 fűzött : 1700,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2553035]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2005.
Kesey, Ken
One flew over the cuckoo's nest (magyar)
   Száll a kakukk fészkére / Ken Kesey ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2005. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7723-1 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2552613]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2005.
King, Stephen
Misery (magyar)
   Tortúra / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1990. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7733-9 fűzött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2552970]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2005.
Laube, Sigrid
Sisi, das Kind der Sonne (magyar)
   Sisi titkos szerelme / Sigrid Laube ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-179-4 kötött : 2990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
osztrák irodalom - életrajzi regény
830-312.6(436)=945.11
[AN 2545071]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2005.
   A Lélek kertjében : 20. századi életbölcsességek / Rudolf Steiner [et al.] ; [vál. és ford. Ferkai Tibor]. - Szada : Kassák, 2004. - 99 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 20.)
ISBN 963-9100-85-4 kötött : 990,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2546576]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2005.
Marí, Antoni
El camí de Vincennes (magyar)
   A vincennes-i út / Antoni Marí ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Palimpszeszt, 2004. - 190 p. ; 20 cm. - (Mallorca könyvek, ISSN 1785-8542)
ISBN 963-86524-4-6 fűzött : ár nélkül
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 2546571]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2005.
May, Karl
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2005. - 2 db ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-38-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2545940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 536 p.
ISBN 963-9492-39-6
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2545943] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 541 p.
ISBN 963-9492-40-X
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2545944] MARC

ANSEL
UTF-83568 /2005.
Mehari, Senait G.
Feuerherz (magyar)
   Lángoló szív / Senait G. Mehari ; [ford. Sebes Gábor]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2005. - 311 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-184-0 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2545069]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2005.
Merle, Robert
Malevil (magyar)
   Malevil / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1975. - 730 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7732-0 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2548610]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2005.
Miéville, China
Perdido Street Station (magyar)
   Perdido pályaudvar, végállomás / China Miéville ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9602-79-5 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2540438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 382 p. : ill.
ISBN 963-9602-80-9
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2540442] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 493 p.
ISBN 963-9602-81-7
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2540444] MARC

ANSEL
UTF-83571 /2005.
Oliver, Maria-Antònia
Joana E. (magyar)
   Joana E / Maria-Antònia Oliver ; [ford. Fehér Júlia] ; [... az utószót írta Ladányi-Turóczy Csilla]. - Budapest : Palimpszeszt, 2004. - 251 p. ; 20 cm. - (Mallorca könyvek, ISSN 1785-8542)
ISBN 963-86524-3-8 fűzött : ár nélkül
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 2546572]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2005.
Parker, Robert B.
Melancholy baby (magyar)
   Titkos szülők / Robert B. Parker ; [ford. Birman Erzsébet]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2005. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-198-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2544834]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2005.
Saint-Exupéry, Antoine de
   Éjszakai repülés : négy regény / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György, Pór Judit]. - Budapest : Európa, 2005. - 378, [3] p. ; 24 cm
Tart.: A déli futárgép ; Éjszakai repülés ; Az ember földje ; A hadirepülő. - Egys. cím: Courrier sud ; Vol de nuit ; Terre des hommes ; Pilote de guerre
ISBN 963-07-7730-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2552977]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2005.
Saint-Exupéry, Antoine de
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György] ; a szerző rajz. - 23. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7992-3 kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 2553485]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2005.
Santini, Francesca
Die florentinische Braut (magyar)
   A firenzei menyasszony : egy képrablás története / Francesca Santini ; ford. V. Lázár Mária. - [Budapest] : M. Kvklub, 2005. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-191-3 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2545075]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A vámpír inasa. - 2005. - 224 p. - (Vámpír könyvek ; 2.)
ISBN 963-11-7982-6 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2548500] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A vérszipoly. - 2005. - 209 p. - (Vámpír könyvek ; 3.)
ISBN 963-11-7991-5 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2552889] MARC

ANSEL
UTF-83577 /2005.
Sjouwerman, Vic
De Zwanenprinces (magyar)
   A Hattyúhercegnő : mese Szaltán cárról / Alexander Puskin balladája nyomán írta Vic Sjouwerman ; a zeneművet Nyikolaj Rimszkij-Korszakov komponálta ; ill. Fiel van der Veen ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - [36] p. : ill., színes ; 28 cm + CD
ISBN 963-628-063-0 kötött : 3199,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2545283]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2005.
Smullyan, Raymond
Some interesting memories (magyar)
   Emlékek, történetek, paradoxonok / Raymond Smullyan. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 168 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-9548-34-0 fűzött : 1650,- Ft
amerikai angol irodalom - logika - memoár - anekdota
820-94(73)=945.11 *** 820-36(73)=945.11 *** 16
[AN 2545553]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2005.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Krasnoe koleso (magyar)
   A vörös kerék / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Katona Erzsébet]. - Budapest : Katalizátor, 2004-. - 25 cm
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2541787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. csomó, Tizennégy augusztusa. - 2004. - 386 p.
ISBN 963-86396-5-2 kötött : 4500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2541788] MARC

ANSEL
UTF-83580 /2005.
Stackpole, Michael A.
Blood of Kerensky (magyar)
   Kerenszkij vére : trilógia / Michael A. Stackpole ; [ford. Tóth Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2005. - 3 db ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-9399-91-4
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2553206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Halálos örökség. - 388 p. : ill.
ISBN 963-9399-92-2 fűzött : 1898,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2553213] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A vér szava. - 377 p.
ISBN 963-9399-93-0 fűzött : 1898,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2553221] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Elveszett sors. - 409 p. : ill.
ISBN 963-9399-94-9 fűzött : 1898,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2553226] MARC

ANSEL
UTF-83581 /2005.
War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Pusztulás / Lisa Smedman ; [ford. Kollár Emese]. - [2004]. - 318 p.
Extinction
ISBN 963-7041-27-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2541674] MARC

ANSEL
UTF-83582 /2005.
Wolfram, von Eschenbach
Parzival (magyar)
   Parzival / Wolfram von Eschenbach ; ford. Tandori Dezső ; [jegyz. Nagy Márta] ; [ill. Malgot István]. - Budapest : Kláris K., cop. 2004. - 2 db (1025 p.) : ill. ; 25 cm. - (Cháris könyvek, ISSN 1786-3015)
ISBN 963-86318-9-9 kötött : ár nélkül
német irodalom - eposz
830-131=945.11
[AN 2541513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-9. könyv. - 526 p.
ISBN 963-86658-0-7
német irodalom - eposz
830-131=945.11
[AN 2541514] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 10-16. könyv. - p. 529-1025.
Kühlewind, Georg A Grál, avagy mire képes a szeretet c. írásával
ISBN 963-86658-1-5
német irodalom - eposz - műelemzés
830-131=945.11 *** 830(092)Wolfram_von_Eschenbach *** 398.224.001
[AN 2541516] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3583 /2005.
Bächer Iván (1957-)
   Rötúr / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, cop. 2004. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 963-9183-53-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2546678]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2005.
Birnfeld Sámuel (1906-1944)
   Az elveszített álmok : Dr. Birnfeld Sámuel rabbi emlékének / [bev.]Schőner Alfréd ; [szerk. Oláh János]. - Budapest : Bookmaker, 2004. - 134 p. : ill. ; 25 cm
A szerző héber nyelvű Petőfi-műfordításainak és a hozzá készített illusztációinak kéziratával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86642-0-7 fűzött : ár nélkül
Birnfeld Sámuel (1906-1944)
Magyarország - magyar irodalom - rabbi - 20. század - verses epika - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás - válogatott művek
894.511-13.02=924 *** 894.511-14.02=924 *** 894.511-821 *** 296(439)(092)Birnfeld_S.
[AN 2545685]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2005.
Csoóri Sándor (1930-)
   Hetvenöt / Csoóri Sándor ; a verseket vál., a kötetet szerk. Balogh Júlia és Görömbei András. - [Budapest] : Trifaux, 2005. - 119 p. : ill. ; 19 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-86642-3-1 velúr : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544735]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2005.
Czegő Zoltán (1938-)
   Medrében él : regény / Czegő Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2004-. - 20 cm. - (Hungarovox regénytár)
ISBN 963-9292-86-9 fűzött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2542986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 455 p.
ISBN 963-9292-87-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2542988] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 473 p.
ISBN 963-9292-88-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2542990] MARC

ANSEL
UTF-83587 /2005.
Dobnik János Iván
   A légiós / Dobnik János Iván. - [Nagykőrös] : Heti Aranyeső Kft., [2005]. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-288-9 fűzött : 1350,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2545200]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Hahn-Hahn grófnő pillantása : lefelé a Dunán / Esterházy Péter. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1990. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2422-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553264]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Hrabal könyve / Esterházy Péter. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1990. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2423-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553502]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Egy nő / Esterházy Péter. - 10. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1995. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2416-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553498]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2005.
Fedor Ágnes (1909-1990)
   Különös karnevál : regény / Fedor Ágnes ; [közread. a Szántó Kovács János Területi Múzeum]. - 2. repr. kiad. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2004. - 407 p. : ill. ; 19 cm
Faludy György előszavával és Bárdos Zsuzsa utószavával. - Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Téka, 1947
ISBN 963-86563-1-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - hasonmás kiadás
894.511-31 *** 094/099.07
[AN 2545617]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2005.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Versek / Gyurkovics Tibor ; [szöveggond. Turcsány Villő]. - Pomáz : Kráter, 2004. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-9472-98-0 kötött : 4600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 491, [20] p. : ill. - (7 fátyol ; 7.)
ISBN 963-9472-99-9 * (hibás ISBN 963-9472-99-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541804] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 444, [20] p. : ill. - (7 fátyol ; 8.)
ISBN 963-7329-00-5
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541808] MARC

ANSEL
UTF-83593 /2005.
Háy János (1960-)
   A bogyósgyümölcskertész fia / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 181, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-19-3 * kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 973-9578-19-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2552729]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2005.
Háy János (1960-)
   A Gézagyerek : drámák és novellák / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 389 p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-21-5 * kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 973-9578-21-5)
magyar irodalom - dráma - elbeszélés
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 2552595]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2005.
Hernádi László Mihály (1944-)
   Színe és fonákja avagy Majdnem végzetes játék a rákkal / Hernádi László Mihály. - Budapest : Kairosz, 2004. - 398, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-85-6 fűzött : 2900,- Ft
Hernádi László Mihály (1944-)
Felvidék - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(437.6)
[AN 2544753]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2005.
   Hullámzó érzelmek : az AKIOSZ Ózdi Regionális Csoportjának antológiája : [ózdi antológia II.] / [kiad. alá rend. Balobásné Bodnár Katalin Gizella]. - Ózd : AKIOSZ Ózdi Regionális Csop., 2004. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-784-7 fűzött : ár nélkül
Ózd - magyar irodalom - kulturális egyesület - antológia
894.511-822(439-2Ózd) *** 061.2(439-2Ózd)
[AN 2545136]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2005.
Isztray Botond (1946-)
   Mozdulatlan vándorlás / Isztray Botond. - Budapest : Masszi, 2004. - 300, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-53-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2545261]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2005.
Juhász Gyula (1883-1937)
   A szakolcai dombokon : Orbán lelke és más írások / Juhász Gyula ; [... vál. és az utószót írta Benkő Andrea]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Felföldi kincsestár, ISSN 1418-6071)
ISBN 963-9530-19-0 fűzött : 1500,- Ft
Szakolca - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-31 *** 908.439.22-2Szakolca
[AN 2546007]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2005.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 21. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2450-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553355]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2005.
Kovács János
   Vakondvilág / Kovács János ; [az illusztrációkat kész. Bényi Árpád]. - [Debrecen] : [Magánkiad.], [2005]. - 67 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-345-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2545505]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2005.
Lakatos Tibor (1980-)
   Fekete bőr, fehér lélek : Lakatos Tibor és Lukács Béláné válogatott versei / [... a bevezetőt írta Verasztó Antal] ; [közread. a] Szántó Kovács János Területi Múzeum. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2004. - 47, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86563-2-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2545452]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2005.
Lőrincz L. László (1939-)
   A halott város árnyai / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2005. - 228 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-10-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2549893]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2005.
Madách Aladár (1848-1908)
Művek (vál.)
   Madách Aladár művei / [sajtó alá rend. Bene Kálmán és Andor Csaba]. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002-. - 20 cm
ISBN 963-9386-01-4
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 081
[AN 926958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Próza / [szerk., sajtó alá rend. és az utószót írta Tarjányi Eszter]. - 2005. - 273, [2] p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 40.)
ISBN 963-9386-25-1 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.9
[AN 2543635] MARC

ANSEL
UTF-83604 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Bölcsességek januártól decemberig / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 597, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-907-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2552973]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2005.
Mészáros Ernő (1935-)
   A város peremétől az akadémiáig / Mészáros Ernő. - Veszprém : Művészetek Háza, 2003. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 6.)
ISBN 963-9105-44-9 fűzött : ár nélkül
Mészáros Ernő (1935-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2545972]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2005.
Mihályfalvi László (1941-)
   Betűmámor, betűhámor, betűhumor / Mihályfalvi László. - Kaposvár : Közgyűlés, 2004. - 100 p. : ill. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 25.)
Példányszám: 500
ISBN 963-214-678-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - alkalmi költemény - paródia
894.511-193 *** 894.511-7 *** 2
[AN 2545468]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum, [2005]. - 141 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-62-7 fűzött : 398,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2548629]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2005.
Nemere István (1944-)
   Utószó helyett / Nemere István, Veress Miklós, Vincze Attila Tamás ; Für Anikó és Gubás Gabi rajz. ; [közread. a] Teleki Sámuel Egyesület. - Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2005. - 77, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-724-X fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 2546565]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2005.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Galambnagymama / Nógrádi Gábor ; [... az illusztrációkat Cakó Ferenc rajz.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2005. - 89, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9503-09-6 kötött : 1280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2548631]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2005.
Ördög A. Róbert (1982-)
   Repeszek : válogatott és új versek / Ördög A. Róbert ; [... illusztrációit kész. Horváth Lívia, Rózsa György és Vági József]. - [Győr] : Hazánk, 2004. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7586-83-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2544807]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2005.
Páskulyné Kovács Erzsébet (1925-)
   Hitvallás a mindennapi szeretetről : Páskulyné Kovács Erzsébet versei. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 2 db (872 p.) ; 19 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 963-9488-30-5 kötött : ár nélkül
ISBN 963-9488-39-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2542498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 438 p.
ISBN 963-9488-31-3
ISBN 963-9488-40-2
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2542500] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 445-872.
ISBN 963-9488-32-1
ISBN 963-9488-41-0 *
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2542505] MARC

ANSEL
UTF-83612 /2005.
Patik László
   Csak színház / Patik László. - [Budapest] : Print-X, cop. 2004. - 301 p. ; 17 cm
Tart.: A próba ; Előtte ; Bent ; Utána
ISBN 963-86545-1-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma - elbeszélés
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 2545442]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2005.
Réz András (1951-)
   Orr : regény / Réz András ; Wahorn András illusztrációival. - Budapest : Ulpius-ház : Réz, 2005. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-760-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2548444]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2005.
   Sárosi magyar tükör / összeáll. Sturm László ; [az utószót írta Kónya Péter]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 323 p. : ill. ; 20 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063 ; 11.)
Bibliogr.: a jegyzetekben
ISBN 963-9530-21-2 fűzött : 2000,- Ft
Sáros (vármegye) - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822(439.22) *** 908.439.22-35Sáros(0:82-822)
[AN 2546009]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2005.
Sohonyai Edit
   Jasmine avagy Mégis kell a szerelem? / Sohonyai Edit. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 175 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-7986-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2553033]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2005.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Összegyűjtött novellák / Cs. Szabó László ; [szerk. Biernaczky Szilárd] ; [az utószót írta Arday Géza]. - Budapest : Mundus, 2004-. - 23 cm. - (Cs. Szabó László életműsorozat)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2540806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Apai örökség, 1928-1944 / [a köt. anyagát egybegyűjt. Baranyai Katalin]. - 2004. - 238 p. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 39.)
ISBN 963-9501-31-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2540807] MARC

ANSEL
UTF-83617 /2005.
   Szavak szárnyán : kunhegyesi irodalmi antológia / [... szerk. Bagi Aranka, Víg Márta] ; [ill. Czupp Pál] ; [kiad. Kunhegyes Város Önkormányzata]. - Kunhegyes : Önkormányzat, 2004. - 261 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-377-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Kunhegyes)
[AN 2544832]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2005.
Szigeti Jenő (1936-)
   Egy mai prédikátor vallomásai : Szigeti Jenő versei. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, [2004]-. - 18 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2502571
ISBN 963-9488-48-8
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2543173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2004. - 137 p.
ISBN 963-9488-47-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2543175] MARC

ANSEL
UTF-83619 /2005.
Szilágyi Andor (1955-)
   A Rózsa énekei : forgatókönyv = The songs of Rosen : film script = Šiyrey hawȩrȩd : tasriyṭ / Szilágyi Andor ; [transl. Zsófia Bán, ... Šamẇ Lång]. - Budapest : Bookmaker, 2004. - 145, 148, 84 p. ; 18 cm
ISBN 963-86642-1-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv - többnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-293.7.02=20=924
[AN 2545690]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2005.
Szuromi Pál (1947-)
   Kíméletlen limerikek : ötvenöt ötsoros / Szuromi Pál ; [rajz. Takács Zoltán]. - [Békés] : Garay Kör, 2003. - 127 p. : ill. ; 17 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-353-6)
magyar irodalom - gúnyvers
894.511-17
[AN 2545994]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2005.
Tábori László (1947-)
   A Danaidák kabátja : Apponyi és Trianon : dokumentumjáték / Tábori László. - Budapest : Masszi, 2004. - 31 p. ; 30 cm
ISBN 963-9454-57-5 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2545278]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2005.
   Táj - kép - szó : az Ister-Granum Eurorégió antológiája 2004 / [vál. és szerk. Csicsay Alajos és Ruda Gábor] ; [képek Barcsai Tibor et al.] ; [közread. az] "Észak-Kelet Régió Fejlesztéséért és Idegenforgalmáért" Közhasznú Alapítvány. - Jósvafő : "Észak-Kelet Régió Fejlesztéséért és Idegenforgalmáért" Közhasznú Alapítvány, 2004. - 259 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-844-4 fűzött : ár nélkül
Felvidék - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 894.511-822(437.6)
[AN 2545648]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2005.
Váci-Kovács Anna
   Embernek az emberért / Váci-Kovács Anna. - Vác : [s.n.], 2004. - 159 p. ; 31 cm
Kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2546406]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2005.
Vári Fábián László (1951-)
   Fecskehajtó idő : régebbi és új versek / Vári Fábián László. - Budapest : Masszi, 2004. - 119 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9454-54-0 kötött : 1690,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2545280]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3625 /2005.
Barbie - princess and the pauper (magyar)
   Koldus és királylány : mese az igaz barátságról / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Kész. az azonos című videofilm alapján. - Barbie (keretcím). - Ajándék varázstükörrel
ISBN 963-628-044-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545418]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2005.
Barbie of swan lake (magyar)
   Barbie és a hattyúk tava : egy varázslatos mese / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Kész. az azonos című videofilm alapján. - Ajándék fülbevalókkal
ISBN 963-628-045-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545413]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2005.
Barbie party magic (magyar)
   Parádés parti : öltöztetős könyv / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Barbie (keretcím). - Mozgatható képekkel
ISBN 963-628-043-6 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545424]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2005.
   Berci, a buszsofőr. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 9x13 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-056-8 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545473]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2005.
Bourgeois, Paulette
Franklin's nickname (magyar)
   Franklin beceneve / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2005]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-95-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2546671]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2005.
Disney, Walt
Book of friendship (magyar)
   Legyünk barátok! / [Disney] ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 100 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-041-X kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545156]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2005.
Disney, Walt
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / [Disney] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Disney princess (keretcím) ; Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 963-628-029-0 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545220]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2005.
Disney, Walt
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Disney ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 963-628-028-2 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545218]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2005.
Disney, Walt
Up, down and touch the ground! (magyar)
   Fel, előre és egyből le! : verselve és vidáman tanulj tornázni! / Disney ; [m. nyelvre átültette Rutteschmid[!] Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-627-952-7 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545409]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2005.
Disney, Walt
Winnie the Pooh - and Tigger, too (magyar)
   Micimackó és Tigris / [Disney] ; [Stephanie Calmenson, Ennis McNulty és Lou Paleno illusztrációival] ; [ford. Húsvéti Árpád]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 963-628-052-5 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545634]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2005.
Disney, Walt
Winnie the Pooh, a day for Eeyore (magyar)
   Micimackó és Füles napja / [Disney] ; [Teddy Slater, Bill Langley és John Kurtz illusztrációival] ; [ford. Húsvéti Árpád]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 963-628-053-3 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545628]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2005.
Elliot, Rachel
The Incredibles - 3-D mask book (magyar)
   A Hihetetlen család : 3-D álarckönyv / szöveg Rachel Elliot ; álarc design Ruth Wickings ; [közrem.] ... Pixar ... ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-628-070-3 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545445]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2005.
   Feri, a fuvaros. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 9x13 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-055-X kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545478]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2005.
Heller, Sarah E.
Disney animal friends movie theater storybook & movie projector (magyar)
   Kedvenc állatmeséim : mesekönyv és vetítő / összeáll. Sarah Heller ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - 46 p. : ill., színes ; 32 cm
80 diaképpel
ISBN 963-628-027-4 kötött : 4499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545429]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2005.
   Magyar népmesék / [rajz. Jenkovszky Iván] ; [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Óperencia, [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9551-51-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2546542]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2005.
   Sanyi, a szerelő. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 9x13 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-057-6 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545471]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2005.
Skwark, Dorota
   A fánkocska / [szerző D. Skwark] ; [rajzok A. Rajch] ; Alekszej Tolsztoj: Egy bizonyos fánkocska története c. meséje alapján. - Budapest : Sunmedia Hungary, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesél az erdő, ISSN 1785-7260 ; 2004/4.)
Fűzött : 249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545931]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2005.
   Tóni, a traktoros. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 9x13 cm
Figauratív alakú
ISBN 963-628-054-1 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2545475]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3643 /2005.
Davis, Jim
   Imádom a szőröd illatát / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2005]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 62.)
ISBN 963-9233-64-1 fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2546691]
MARC

ANSEL
UTF-8