MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:32:43
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3644 /2005.
   A magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, mozgalmak történetének válogatott dokumentumai. - Zánka : Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum, 2004-. - 23 cm
ISBN 963-217-115-2
Magyarország - ifjúsági szervezet - történeti feldolgozás - történelmi forrás
061.213(439)(091)(093)
[AN 2547730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyermek- és serdülőkori szervezetek / írta, a szöveget vál. és szerk. P. Miklós Tamás. - 2004. - 304 p. : ill. - (Zánkai múzeumi füzetek, ISSN 1585-1613 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-116-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ifjúsági szervezet - történeti feldolgozás - történelmi forrás
061.213(439)(091)(093)
[AN 2547731] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3645 /2005.
Kiss István
   Kiadványszerkesztés : képfeldolgozás / Kiss István, Nagy Sándor. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2004. - 154 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatechnológia, ISSN 1588-4120 ; 2.)
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 963-86223-6-9 fűzött : ár nélkül
kiadványszerkesztés - képfeldolgozás - számítógépes grafika
655.53 *** 681.3.004.14 *** 681.3.019
[AN 2547662]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2005.
Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója (6.) (2004) (Budapest)
   Magyar Könyvtárosok VI. Világtalálkozója : Budapest, 2004. július 11-14. / [szerk. Bartos Éva] ; [közread. a] KI. - Budapest : KI, cop. 2004. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-201-614-9 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Magyarország - könyvtárügy - határon túli magyarság - digitális dokumentum - konferenciakiadvány
021(439)"199/200" *** 021(=945.11)(4-11)"199/200" *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2548655]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3647 /2005.
   Hivatalos lapok az Európai Unió tagállamaiban / [szerk. Ivancsics Cecília, Pusztai Béla]. - Budapest : MHK, 2004. - 73 p. ; 29 cm
ISBN 963-9221-60-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - hivatalos közlöny
070.481(4-62)
[AN 2547103]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3648 /2005.
Ankerl Géza (1933-)
   Anyanyelv, írás és civilizációk : vendégségben a Földön : politikai, gazdasági és művelődéstörténeti tanulmányok / Ankerl Géza. - Budapest : Mundus, 2004. - 382 p. ; 25 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 17.). (Valóság-könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8033-65-7 kötött : ár nélkül
civilizáció - politika - társadalmi változás - ezredforduló
008(100)"199/200" *** 32(100)"199/200" *** 316.4(100)"199/200"
[AN 2547926]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2005.
   Diákok a tudományos kutatás kapujában : a 2004-es országos tudomány- és technikatörténeti pályázat tanulmányaiból / sajtó alá rend. Gazda István ; [... közrem. Bodorné Sipos Ágnes és Perjámosi Sándor] ; [közread. a] Nemzeti Évfordulók Titkársága, Mati. - Piliscsaba : Mati, 2004. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-43-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudós - pályázat - életrajz
001(439)(092) *** 378.184
[AN 2548083]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2005.
   Knowledge, ethics and responsibility : World Science Forum, Budapest, ... 10 - 12 November 2005 : preliminaries, September 2004 / [ed.-in chef Balázs Gulyás]. - Budapest : WSF-Budapest, cop. 2004. - 67 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
információs társadalom - tudománypolitika - konferenciakiadvány
001.89 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2548201]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2005.
   A környezet és az oktatás jövője / szerk. Kristóf Tamás ; [írták Kristóf Tamás et al.]. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2004. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1785-0169 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-333-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - prognosztika - éghajlattan - hulladékgazdálkodás - oktatás - nők a társadalomban
008.2 *** 551.583 *** 504.064.4 *** 37.014 *** 316.37-055.2(439)
[AN 2547351]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2005.
   A középkor jövőképei / szerk. Kristóf Tamás ; [írták Fridrik Szabolcs et al.]. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2004. - 83 p. ; 21 cm. - (MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1785-0169 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-334-6 fűzött : ár nélkül
prognosztika - középkor - művelődéstörténet
008.2 *** 316.63 *** 930.85(100)"04/14"
[AN 2547347]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2005.
Sulyok Erzsébet
   Aranymosás : beszélgetések szegedi akadémikusokkal / Sulyok Erzsébet. - Szeged : Bába, 2004-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 125364
Magyarország - tudós - interjú
001(439-2Szeged)(092)(047.53) *** 061.12(439)(092)(047.53)
[AN 2536058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 104 p. : ill.
Veréb Simon fotóival
ISBN 963-7337-04-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudós - interjú
001(439-2Szeged)(092)(047.53) *** 061.12(439)(092)(047.53)
[AN 2536061] MARC

ANSEL
UTF-83654 /2005.
   Tudományfilozófia és kultúra jövőkutatói szemmel / szerk. Kristóf Tamás ; [írták Alács Péter et al.]. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2004. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1785-0169 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-335-4 fűzött : ár nélkül
prognosztika
008.2
[AN 2547338]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3655 /2005.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 7. kiad. - Piliscsaba : Bioenergetic, [2005], cop. 2003. - 288 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 963-9569-45-3 kötött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2554207]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2005.
Chinmoy, Sri
The summits of god-life (magyar)
   Az Isten-élet csúcsai: szamádhi és sziddhi : felszabadulás, megvilágosodás, nirvána és megvalósulás / Sri Chinmoy. - Budapest : Bioenergetic, 2003. - 132 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-90-0 fűzött : 1250,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2547835]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2005.
Müller Péter (1936-)
   Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 293 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-782-8 kötött : 2980,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2554210]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2005.
Müller Péter (1936-)
   Boldogság / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 217 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-783-6 kötött : 2680,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2554209]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2005.
Müller Péter (1936-)
   Kígyó és kereszt / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 291, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-781-X kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2554211]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2005.
Nouwen, Henri Josef Machiel
Life of the beloved (magyar)
   Te vagy a szeretett : spirituális élet a világi társadalomban / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2004. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-478-3 fűzött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2548005]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
Courage (magyar)
   Bátorság : a veszélyes élet élvezete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 240 p. ; 21 cm
A borítófedélen egyéb címadatként: A félelemnélküliség művészete
ISBN 963-528-773-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2553979]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3662 /2005.
Csőszi Mónika
   Tájvédelmi kézikönyv : a 166/1999. (XI. 19.) kormányrendelet gyakorlati alkalmazásához / [írták Csőszi Mónika, Duhay Gábor, Kincses Krisztina] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal]. - Budapest : KVM Természetvédelmi Hiv., 2004. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-217-332-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tájvédelem - törvény - útmutató
504.54.6(439)(094)(036) *** 719(439)(094)(036)
[AN 2548046]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2005.
Siklósi Engelbert
   Sas-hegy tanösvény / [írta és szerk. Siklósi Engelbert, Kővári Anita] ; [fotók Siklósi Engelbert et al.]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2004. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 4.)
ISBN 963-214-470-8 fűzött : ár nélkül
Sas-hegy - természetvédelmi terület - természetjárás - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)(234.373Sas-hegy) *** 914.39(234.373Sas-hegy)(036) *** 796.5(439)(234.373Sas-hegy)
[AN 2549513]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2005.
Vidra Tamás
   Bíbic tanösvény : Tápiógyörgye / [szöveg Vidra Tamás] ; [fotók Kovács Norbert et al.] ; [kiad. Tápiógyörgye Önkormányzata]. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2004. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tápiógyörgye - természetvédelmi terület - nemzeti park - természetjárás - környezeti nevelés
502(439-2Tápiógyörgye) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 796.5(439-2Tápiógyörgye)
[AN 2547427]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2005.
Vidra Tamás
   Tápiógyörgye természeti értékei / [szöveg Vidra Tamás] ; [fotók Kronavetter Tamás et al.] ; [kiad. Tápiógyörgye Önkormányzata]. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2004. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tápiógyörgye - természeti környezet - természetvédelmi terület - nemzeti park
502(439-2Tápiógyörgye) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park
[AN 2547425]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3666 /2005.
   A gazdasági optimalizálás módszerei : operációkutatás közgazdászoknak. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2547940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lineáris optimalizálás / Csernyák László, Jánosa András. - 2004. - 227 p. : ill.
ISBN 963-19-5430-7 fűzött : 2800,- Ft
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2547960] MARC

ANSEL
UTF-83667 /2005.
Hadházyné Iszály Katalin
   Operációkutatás gazdasági feladatokkal : a gazdálkodási, mezőgazdasági mérnöki és a mezőgazdasági gépészmérnöki szakos hallgatók részére / Hadházyné Iszály Katalin ; [táblázatokat, szövegeket szerk. Bodáné Kiss Edit] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdaságmódszertani Tanszék. - [S.l.] : Suriman, 2004-. - 24 cm
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2537877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 151 p. + mell. (15 p.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4939-2)
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2537884] MARC

ANSEL
UTF-83668 /2005.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 941511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vektorgeometria és lineáris algebra / Scharnitzky Viktor. - 2004, cop. 1999. - 263 p. : ill.
ISBN 963-19-5484-6 fűzött : 1575,- Ft
vektoranalízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 2532974] MARC

ANSEL
UTF-83669 /2005.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 16. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2542157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 2004, cop. 1998. - 471 p. : ill.
ISBN 963-19-5491-9 fűzött : 2632,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2542169] MARC

ANSEL
UTF-83670 /2005.
Mészáros József (1958-)
   Játékelmélet / Mészáros József. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 2005. - VI, 230, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 963-9567-76-0 kötött : 2690,- Ft
játékelmélet
519.83
[AN 2554083]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3671 /2005.
Kerekes Andor
   Radioaktivitás, ionizáló sugárzás mindennapi életünkben / [írta Kerekes Andor]. - Budapest : Possum, 2004. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 6.)
ISBN 963-85839-9-1 fűzött : ár nélkül
radioaktív sugárzás - ionizáló sugárzás - személyi higiénia
539.16 *** 613.1
[AN 2547680]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2005.
Kovács Balázs (1965-)
   Hidrodinamikai és transzportmodellezés : Processing Modflow környezetben / Kovács Balázs. - [Miskolc] : ME MFK : GÁMA-GEO Kft. ; [Szeged] : SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2004-. - 25 cm
ISBN 963-661-636-1
hidrodinamika - matematikai modell
532.5 *** 519.24
[AN 2549408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 159 p. : ill.
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 963-661-637-X fűzött : ár nélkül
hidrodinamika - matematikai modell
532.5 *** 519.24
[AN 2549413] MARC

ANSEL
UTF-83673 /2005.
   Relativity today : proceedings of the Seventh Hungarian Relativity Workshop : Sárospatak, August 10-15, 2003 / ed. by I. Rácz. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - XVI, 290 p. : ill. ; 25 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-8187-6 kötött : ár nélkül
relativitáselmélet - konferenciakiadvány
530.12 *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 2547484]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2005.
Thuróczy György
   Hálózati frekvenciájú elektromágneses terek környezetünkben / [írta Thuróczy György, Szabó Judit, Bakos József]. - Budapest : Possum, 2004. - 56 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 5.)
Bibliogr.: p. 39-41.
ISBN 963-85514-2-9 fűzött : ár nélkül
egészségügy - személyi higiénia - elektromágneses tér
537.8 *** 613.167
[AN 2547672]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3675 /2005.
Oravecz János (1935-)
   Kőpark tanösvény / [írta és szerk. Oravecz János, Halupka Gábor, Előd Réka] ; [fotók Patkós Gábor]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2004. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 5.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-4-0 fűzött : ár nélkül
Budapest. XII. kerület - földtörténet - kőzettan - természetvédelmi terület - természetjárás - környezeti nevelés
551.7(439) *** 552(439) *** 502.4(439-2Bp.XII.) *** 796.5(439-2Bp.XII.)
[AN 2549515]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3676 /2005.
Ferris, Timothy
The whole shebang (magyar)
   A világmindenség : mai kozmológiai elméletek / Timothy Ferris. - Budapest : Typotex, 2005. - 405 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Márkus János. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-33-2 fűzött : 3800,- Ft
kozmológia
524.83
[AN 2548069]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2005.
Hawking, Stephen W.
The theory of everything (magyar)
   A mindenség elmélete : a világegyetem eredete és sorsa / Stephen W. Hawking ; [ford. Bakó Dorottya és Papp Gábor]. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-4601-7 kötött : 1980,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 2549241]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3678 /2005.
Hegyessy Gábor (1965-)
   Kétéltűek / [írta Hegyessy Gábor]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2004. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - állatföldrajz - kétéltű
598.1 *** 591.9(439.134)
[AN 2549472]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2005.
Kovács András (1930-)
   Az Ojtozi-szoros edényes fajainak flórája / Kovács András ; [A Kárpátok természetföldrajza és A Keleti-Kárpátok természetföldrajza c. fejezetek Székely András munkája]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 120 p., [6] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-121. - Összefoglalás magyar, román, angol és német nyelven
ISBN 963-460-365-3 fűzött : ár nélkül
Ojtozi-szoros - Kárpátok - flóra - növényhatározó
581.9(498.4)(234.421.1)(083.71)
[AN 2547496]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3680 /2005.
D'Adamo, Peter J.
Diabetes (magyar)
   4 vércsoport szerinti diéta cukorbetegeknek / Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney ; [ford. Bánfi Nóra]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-52-4 kötött : 2490,- Ft
diéta - cukorbetegség - vércsoport
613.24 *** 616.379-008.64 *** 612.118.221.2
[AN 2549463]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2005.
Demeter Jolán
   Az emlőrákról mindenkinek / Demeter Jolán. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2004. - 164 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9258-33-4 kötött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9258)
mellrák - nők egészsége
618.19-006 *** 613.99
[AN 2547950]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2005.
Duncan, Shannon
Present moment awareness (magyar)
   Itt és most / Shannon Duncan ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-797-6 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2548661]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2005.
Evidence-based medicine guidelines (magyar)
   Tényeken alapuló orvostudomány : módszertani ajánlások = E.B.M.G. Evidence based medicine guidelines / [szerk. Ilkka Kunnamo et al.] ; [a m. kiad. szerkesztője Nyirkos Péter]. - Budapest : Melania, 2004-. - 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9106-88-7
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2549396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Cardiologia, tüdőgyógyászat, nephrologia, urologia. - 2004. - XXIV, 395 p.
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 5000
ISBN 963-9106-89-5 fűzött : ár nélkül
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2549403] MARC

ANSEL
UTF-83684 /2005.
Grabhorn, Lynn
Excuse me, your life is waiting (magyar)
   A vonzás hatalma : gondolataink és érzéseink bámulatos ereje / Lynn Grabhorn ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-748-8 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2553824]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2005.
Green, Jonathon
Cannabis (magyar)
   Kannabisz / Jonathon Green ; [ford. Kovács István]. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 963-9283-75-4 kötött : 4980,- Ft
kábítószer - kender
613.83 *** 633.522 *** 663.99 *** 364.272
[AN 2547797]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2005.
Höjer, Dan
Lilla snippaboken (magyar)
   Kis fütyikönyv / Dan Höjer, Gunilla Kvarnström ; [... ford. Szappanos Gábor]. - Utánny. - [Budapest] : Presskontakt, 2005. - 67, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9503-04-5 * kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9503-04-5)
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88-055.1(02.053.2)
[AN 2554096]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2005.
Kapronczay Károly (1941-)
   Magyar orvoséletrajzi lexikon / írta és összeáll. Kapronczay Károly ; Tóth Magda közrem. - Budapest : Mundus, 2004. - 411 p. : ill. ; 25 cm. - (Orvostudományi, orvostörténeti kiadványok)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9501-32-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - orvostörténet - életrajzi lexikon
61(439)(092):030
[AN 2547913]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2005.
   Magyar gyógyszerkönyv = Pharmacopoea Hungarica / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; [közread. az Országos Gyógyszerészeti Intézet]. - 8. kiad. - Budapest : Medicina : OGYI, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-242-820-X
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 968398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - p. XXVI, 749-2504.
ISBN 963-242-895-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 2534508] MARC

ANSEL
UTF-83689 /2005.
Perlai Rezsőné (1934-)
   Gyermekeink szeretetigénye ; Érzelmi töltődések a vegyes összetételű óvodai csoportokban / Perlai Rezsőné. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Fabula Bt., 2005. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p.: 83.
ISBN 963-217-770-3 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - szeretet - óvodai nevelés
159.922.7 *** 177.61 *** 372.3
[AN 2547331]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2005.
Perls, Fritz
The Gestalt approach (magyar)
   A Gestalt-terápia alapvetése ; Terápia testközelből / Fritz Perls ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2004. - 252 p. ; 23 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 2.)
Egys. cím: The Gestalt approach ; Eye witness to therapy
ISBN 963-214-399-X kötött : ár nélkül
mentálhigiénia
613.865
[AN 2547988]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2005.
   Peszticidek : veszélyes anyagok, készítmények / összeáll. Bordás Imre és az ETTSZ mtársai. - [Budapest] : OKK-OKBI, [2004]. - 93 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
élelmezés-egészségügy - élelmiszeripar - növényvédő szer
614.31 *** 663/664 *** 632.95
[AN 2547151]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2005.
Szendi Gábor (1954-)
   Antidepresszáns és placebo : az antidepresszáns vitáról / Szendi Gábor. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2004. - 317 p. ; 20 cm. - (Továbbképző szakanyagok / Országos Addiktológiai Intézet ; 1.)
Bibliogr.: p. 263-317.
Fűzött : ár nélkül
nyugtató - depresszió - placébo - tanfolyami jegyzet
615.214.32(078) *** 615.039(078)
[AN 2549495]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2005.
   Táplálkozási ajánlások a magyarországi felnőtt lakosság számára / szerk. Rodler Imre ; [... kidolgozásában részt vett Antal Magda et al.] ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86672-0-6 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány
613.2
[AN 2549296]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3694 /2005.
Brighton, Henry
Artificial intelligence (magyar)
   Mesterséges intelligencia másképp / Henry Brighton, Howard Selina ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Edge 2000, 2004. - 177 p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 963-86450-1-6 fűzött : 1890,- Ft
mesterséges intelligencia
681.3.01 *** 165.0.001.572
[AN 2548089]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2005.
Hatvany Béla Csaba
   ASP.NET vezérlők programozása / Hatvany Béla Csaba. - Budapest : ComputerBooks, 2005. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517.
ISBN 963-618-330-9 fűzött : 5990,- Ft
programozás
519.688ASP
[AN 2547549]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2005.
Juhász István
   C példatár / Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János. - Budapest : Panem, 2005. - 308 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-431-7 fűzött : 2500,- Ft
programnyelv - példatár - tankönyv
519.682C(078)(076)
[AN 2547160]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2005.
Migrating from Microsoft Windows NT server 4.0 to Windows server 2003 (magyar)
   Áttérés a Windows Server 2003-ra : segédlet kis és közepes vállalatoknak / the Microsoft Windows Server Team ; [ford. ... Gábriel Zoltán et al.]. - Bicske : Szak K., 2004. - XII, 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9131-68-7 fűzött : 5700,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Windows_Server
[AN 2549361]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2005.
Nagy Gábor (1955-)
   Útmutató a Windows Registry használatához / Nagy Gábor. - Bicske : Szak K., 2005. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 963-9131-69-5 fűzött : 4500,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows
[AN 2549420]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2005.
   Symbian alapú szoftverfejlesztés / Charaf Hassan [et al.]. - Bicske : Szak K., 2004. - 240 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
ISBN 963-9131-66-0 fűzött : 4500,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Symbian
[AN 2549468]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3700 /2005.
Kovács F. Ferenc
   Az informatika VLSI áramkörei / Kovács F. Ferenc. - [Piliscsaba] : Pázmány Egy. Elektronikus K., 2004. - IV, [2], 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86538-4-1 kötött : 3850,- Ft
informatika - VLSI - egyetemi tankönyv
621.3.049.771.14(075.8) *** 681.3
[AN 2548673]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3701 /2005.
Győrffy Anna (1950-)
   Szállodatan : [felsőoktatási tankönyv] / Győrffy Anna. - Budapest : M. Egyetemi K., [2004]-. - 28 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1077932
szállodaügy - egyetemi tankönyv
640.4(075.8) *** 658.1(075.8)
[AN 2548024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A szálloda, mint üzlet. - cop. 2004. - 355 p.
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 963-86677-0-2 fűzött : 7200,- Ft
szállodaügy - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
640.4(075.8) *** 658.1(075.8)
[AN 2548027] MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3702 /2005.
Groom, Nigel
The perfume companion (magyar)
   Parfümök / Nigel Groom ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 192 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Dolce vita, ISSN 1786-6901)
ISBN 963-9587-02-8 kötött : 3200,- Ft
parfüméria - művelődéstörténet
665.57 *** 930.85(100)
[AN 2549526]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2005.
Ridgway, Judy
The olive oil companion (magyar)
   Olívaolajok / Judy Ridgway ; [ford. Birman Erzsébet]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 192 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Dolce vita, ISSN 1786-6901)
ISBN 963-9587-01-X kötött : 3200,- Ft
olívaolaj - művelődéstörténet
665.327 *** 930.85(100)
[AN 2549536]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3704 /2005.
   Segédlet MSZ EN 206-1 európai betonszabvány alkalmazásához / szerk. Liptay András ; ... szerzői Asztalos István [et al.] ; kiad. Magyar Betonszövetség. - Budapest : M. Betonszövets., 2004. - 93 p. ; 30 cm
MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet : bevezetés az MSZ EN 206-1: 2002/NAD nemzeti alkalmazási dokumentációval kiegészített - szabvány alaklmazása (borító- és gerinccím)
ISBN 963-217-748-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - beton - habarcs- és betonipar - szabvány
691.32 *** 666.972 *** 006.7/.8(439)
[AN 2547301]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3705 /2005.
   Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény / [szerk. Kováts Miklós]. - Budapest : Maróti, 2005. - 24 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Fűzött : ár nélkül
Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény (Budapest)
Budapest - motorkerékpár - múzeum - múzeumi katalógus
629.118.6 *** 069(439-2Bp.)
[AN 2547405]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2005.
   Pénzügyfilatéliai kézikönyv : szignetták és pénzügyi bélyegek az Osztrák birodalomban és Magyarországon, 1686-2004 / [szerk. Szücs Károly] ; [szerzők Burján Andor et al.]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 175 p. : ill. ; 30 cm
Munkaközi kézirat. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-460-238-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - illetékbélyeg - történeti feldolgozás
656.835(439)"168/200" *** 336
[AN 2548236]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3707 /2005.
Bati, Anwer
The cigar companion (magyar)
   Szivarok / Anwer Bati ; [ford. Kovács István]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 224 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Dolce vita, ISSN 1786-6901)
ISBN 963-9587-03-6 kötött : 3200,- Ft
szivar - művelődéstörténet
663.975 *** 930.85(100)
[AN 2549534]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2005.
   Egészségturizmus / szerk. Aubert Antal, Csapó János ; [... kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet]. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2004. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-991-4 fűzött : ár nélkül
idegenforgalom - gyógyfürdő - balneológia
338.43 *** 379.85 *** 615.83 *** 613.7
[AN 2548066]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2005.
Jones, Andrew
The aperitif companion (magyar)
   Aperitifek / Andrew Jones ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 192 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Dolce vita, ISSN 1786-6901)
ISBN 963-9587-04-4 kötött : 3200,- Ft
szeszes ital - művelődéstörténet
663.5 *** 930.85(100)
[AN 2549531]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2005.
   Növények a kertépítészetben / szerk. Schmidt Gábor ; [írta Fekete Szabolcs et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2005, cop. 2003. - 525 p., XLIV t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 3.)
Bibliogr.: p. 511-515.
ISBN 963-286-177-9 kötött : ár nélkül
kertépítés - dísznövény
712.3/.7 *** 635.9
[AN 2554331]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2005.
Verhoef, Esther
The complete encyclopedia of cats (magyar)
   Nagy macska enciklopédia / Esther Verhoef ; [ford. Vas Viktória]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 476 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9283-92-4 kötött : 8490,- Ft
macska
636.8
[AN 2547805]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2005.
Wishart, David
Whisky classified (magyar)
   A legnemesebb whiskyk : válasszunk single maltot ízvilága szerint / David Wishart ; [ford. Birman Erzsébet]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9283-93-2 kötött : 3980,- Ft
égetett szeszes ital - szeszipar - történeti feldolgozás
663.5(100)(091)
[AN 2547729]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3713 /2005.
Bardi, Carla
The little big cook book (magyar)
   Világkonyha / [szöveg Carla Bardi, Mollie Thomson] ; [fotók Marco Lanza, Walter Mericchi] ; [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 976 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-09-4615-7 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2548215]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2005.
   Európa asztalai = Tables of Europe = Les tables d'Europe / [írta és a kiállítók szövegeit sajtó alá rend. Gulyás Judit és Szeleczky Ildikó] ; [fényképezte Barbay Csaba] ; [közread. a Vendégvárás Művészete Egyesület]. - Szentendre : Vendégvárás Művészete Egyes., 2004. - 92 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-216-692-2 fűzött : ár nélkül
Európa - művelődéstörténet - terítés - kiállítási katalógus
642.6 *** 930.85(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2547455]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2005.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Ehető virágok : zöldség- és gyümölcsfaragás / Kútvölgyi Mihály ; [közrem. Győrffy Sándor et al.]. - Budapest : Timp, 2004. - 107, [4] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 963-86678-1-8 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2547119]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2005.
Newman, Karoline
A century of lingerie (magyar)
   A fehérnemű évszázada : a fehérnemű mai formájának kialakulása, divatstílusok és design, a világ vezető divatcégeinek rövid bemutatása / szerzők Karoline Newman, Karen Bressler ; [ford. Kakulya Mónika, Simon Éva]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2004. - 144 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-04-6 kötött : 4980,- Ft
fehérnemű - divattörténet - nő - művelődéstörténet - 20. század
646.42-055.2 *** 687.2-055.2 *** 391.2(100)"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 2547917]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3717 /2005.
   Aspects of the enlightenment: aesthetics, politics and religion / ed. by Ferenc Hörcher and Endre Szécsényi. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 345 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8182-5 kötött : ár nélkül
Európa - filozófia - felvilágosodás - 17. század - 18. század
1(4)"16/17"
[AN 2547481]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2005.
   Ész, trónfosztás, demokrácia : tanulmányok Lukács György, Az ész trónfosztása művéről / Boros János szerk. ; [... szerzői Boros János et al.]. - Pécs : Brambauer, 2005. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Lukács György újraértelmezése, ISSN 1786-5220)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 100
ISBN 963-217-304-X fűzött : ár nélkül
Lukács György (1885-1971). Az ész trónfosztása
Magyarország - filozófus - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 2548957]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2005.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Világválság : válogatás Hamvas Béla folyóiratokban megjelent írásaiból / [... szerk. Darabos Pál]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2004. - 461 p. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86682-0-2 fűzött : 3500,- Ft
társadalomfilozófia - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
130.2 *** 930.85 *** 894.511-4
[AN 2547984]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3720 /2005.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Jeremiás könyve / Ablonczy Dániel. - 2. kiad. - Budapest : Open Art, 2004-. - 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Biblia. Ószövetség. Jeremiás könyve
ószövetségi prófétai könyv - bibliamagyarázat
224.2.07
[AN 2544858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2004. - 287 p.
Bibliogr.: p. 284.
ISBN 963-86638-3-9 fűzött : ár nélkül
ószövetségi prófétai könyv - bibliamagyarázat
224.2.07
[AN 2544860] MARC

ANSEL
UTF-83721 /2005.
Achs Károly (1920-2002)
   Tebenned bíztunk / Achs Károly ; [kiad. a Baranyai Református Egyházmegye]. - [Pécs] : Baranyai Ref. Egyházm., [2005]. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-262-0 fűzött : ár nélkül
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2548187]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2005.
Bischof József Artúr
   A török idők utáni első plébánia a Mura és a Dráva összefolyásánál 1750-től / Bischof József Artúr. - Gyékényes : Gyékényesi Krónika Közs. Közéleti Lap [Szerk.], 2003. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 4. - Számozott példány: 25
Fűzött : ár nélkül
Zákány - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Zákány)(091)
[AN 2549424]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2005.
Böckle, Franz
Grundbegriffe der Moral (magyar)
   A morálteológia alapfogalmai : a keresztény lelkiismeret és nevelése / Franz Böckle. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 108 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 1.)
Ford. Dallos Antal. - Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-9318-74-4 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs
241
[AN 2548956]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2005.
Busse, Elmar
   Családunk arcéle / Elmar Busse ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2004. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 963-86371-5-3 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - családi élet
241 *** 173 *** 267
[AN 2549480]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2005.
Fogassy Judit (1949-)
   "Vegyétek, és egyétek" : kateketikai segédanyag az Eukarisztiáról / írta és szerk. Fogassy Judit ; [a rajzokat kész. Fogassy Judit]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-361-660-3 fűzött : 680,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 2548667]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2005.
Forintos Attila
   A Székesfehérvári Székeskáptalan : adattár, 1777-2004 / Forintos Attila. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2005. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Alba Civitas Történeti Alapítvány közlemények, ISSN 1786-528X ; 1.)
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 963-217-656-1 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvári Székeskáptalan
Székesfehérvár - káptalan - egyháztörténet - katolikus egyház - adattár - életrajz
262.142.6(439-2Székesfehérvár)(092) *** 282(439-2Székesfehárvár)"177/200"(035.5)
[AN 2548938]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2005.
Gergely (pápa), I., Nagy, Szent
Regula pastoralis (magyar)
   A lelkipásztor kézikönyve / Nagy Szent Gergely ; [ford. és a kísérő tanulmányt írta Sághy Marianne]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004. - 310 p. : ill. ; 19 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 7.)
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 963-9568-41-4 fűzött : 2800,- Ft
lelkipásztorkodás
253
[AN 2547779]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2005.
Godefridus (szerzetes)
Vita sanctae Hildegardis (magyar)
   Bingeni Hildegárd élete, ahogyan Gottfried és Theoderich szerzetes a XII. században lejegyezte / latinból ford. és jegyzetekkel ell. Adelgundis Führkötter ; [ford. Kovács Krisztina] ; [a képeket vál. és a függeléket összeáll. Szász Ilma]. - [Budapest] : Ursus Libris : 2004. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 963-86634-1-3 fűzött : ár nélkül
Hildegard von Bingen
Németország - szent - bencések - 12. század - életrajz
235.3(092)Hildegard_von_Bingen *** 271.1(430)(092)Hildegard_von_Bingen
[AN 2547925]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2005.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az Őstörténet / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]-. - 19 cm
Biblia. Ószövetség
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2548930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2005]. - 297, [3] p. : ill.
ISBN 963-696-289-8 fűzött : 1800,- Ft
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2548934] MARC

ANSEL
UTF-83730 /2005.
   Kánoni látogatások a makói evangélikus egyháznál / [sajtó alá rend.] Tóth Ferenc. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 31 p. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 44.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-367-X)
Makó - evangélikus egyház - 19. század - 20. század - jegyzőkönyv
284.1(439-2Makó)(093.2)
[AN 2547128]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2005.
Katona Pál
   Egyházi élet Makón, 1988-2004 / Katona Pál. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 43.)
ISBN 963-216-518-7 fűzött : ár nélkül
Makó - keresztény egyház - ezredforduló - kronológia
28(439-2Makó)"198/200"(0:930.24)
[AN 2547132]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2005.
Katona Pál
   Válogatott írások / Katona Pál. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 185, [5] p. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 41.)
ISBN 963-216-669-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-69-8)
Katona Pál
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 2547129]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2005.
Kéri Katalin (1966-)
   Holdarcú, karcsú ciprusok : nők a középkori iszlámban / Kéri Katalin. - Budapest : Terebess, 2003. - 110 p. : ill. ; 23 cm. - (TexTerebess, ISSN 1588-6123 ; 4.)
Bibliogr.: p. 90-92. és a jegyzetekben
ISBN 963-9147-58-3 fűzött : ár nélkül
iszlám - nő
297 *** 316.37-055.2
[AN 2547668]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2005.
   A Krucsay-féle liturgiafordítás fakszimiléje kiadásának alkalmából 2003. október 30-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tanszék, 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 10.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 2.)
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola által rendezett szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Váltakozva magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-812-5 fűzött : ár nélkül
szertartás - görög katolikus egyház - szaknyelv - magyar nyelv - konferenciakiadvány
264 *** 281.5.018.2 *** 809.451.1-086.6 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2548017]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2005.
   Lángra lobbant a szikra : emlékkönyv a buddhizmus magyarországi meghonosítóiról / szerk. Kalmár Csaba ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Egyház. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Egyh., 2004. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-481-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - buddhizmus - életrajz
294.3(439) *** 929(439)
[AN 2548657]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2005.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-361-626-3
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 2529321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - Bor. - cop. 2004. - LVIII, 948 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-627-1 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 2529325] MARC

ANSEL
UTF-83737 /2005.
   A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből / [... szerk. Víg Márta] ; [szerzők Ágoston Andor et al.]. - Kunhegyes : Kunhegyesiek Baráti Köre, 2004. - 398 p. : ill. ; 20 cm. - (Kunhegyesi helytörténeti füzetek, ISSN 1588-9564 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 600
ISBN 963-216-884-4 fűzött : ár nélkül
Kunhegyes - református egyház - helyismeret
284.2(439-2Kunhegyes) *** 908.439-2Kunhegyes
[AN 2548901]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2005.
Németh Sándor (1950-)
   Tízparancsolat / Németh Sándor. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2004. - 343, [2] p. ; 23 cm. - (Vidám vasárnap könyvek)
ISBN 963-7453-98-9 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - szekta
241.6 *** 289
[AN 2547564]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2005.
Pintér Endre (1927-)
   Az Óbudai Szent Alajos Ház és a Segítő Szűz Mária Kápolna története / [Pintér Endre]. - [Budapest] : Óbudai Múz., 2004. - 80 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 2004/2.)
Borítócím: A szaléziak Óbudán. - Összefoglalás angol, német, lengyel, olasz, spanyol és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Óbudai Szent Alajos Ház
Segítő Szűz Mária Kápolna (Budapest)
Societas Sancti Francisci Salesii. Magyar Rendtartomány. Óbudai Rendház
Budapest. III. kerület - Don Bosco rend - történeti feldolgozás
271.789(439-2Bp.III.)(091)
[AN 2548681]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2005.
Popper Péter (1933-)
   Az Írás : az Újszövetség Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-06-0 kötött : 1980,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat - Újszövetség
225.07
[AN 2548477]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Iránytű a magyar ifjúság számára / Prohászka Ottokár. - 3. kiad. - Székesfehérvár : [Prohászka K.], 2004-. - 21 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2533912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 61 p. : ill. - (Prohászka írásai ; 4.)
ISBN 963-460-326-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2533914] MARC

ANSEL
UTF-83742 /2005.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 7. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2004-. - 21 cm
ISBN 963-86426-2-9
imakönyv
243
[AN 2527666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 143 p.
ISBN 963-86426-4-5 fűzött : ár nélkül
imakönyv
243
[AN 2527668] MARC

ANSEL
UTF-83743 /2005.
   Válaszok a bhakti-jógában / összeáll. Kellár Márta. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 2548663]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2005.
Zöldy Pál (1954-)
   Kerékvető : mondjuk el fiainknak! : jegyzetek hétről hétre a Duna Televízióban, 2003-2004 / Zöldy Pál ; [... kiad. az Emmausz Alapítvány]. - Sümeg : Emmausz Alapítvány, 2004. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-588-3 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - televíziós műsorszám
241 *** 791.9.097(439)Duna(083.97)
[AN 2549412]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3745 /2005.
   Általános statisztika : [főiskolai tankönyv] / szerk. Korpás Attiláné. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-19-1587-5
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 802396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004, cop. 1997. - 299 p. : ill.
Szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika
ISBN 963-19-5508-7 fűzött : 2654,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2531374] MARC

ANSEL
UTF-83746 /2005.
Epstein, Helen
Where she come from (magyar)
   Anyám nyomában / Helen Epstein ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 301 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.: p. 295-[302].
ISBN 963-506-585-X fűzött : 2200,- Ft
Csehország - zsidóság - családtörténet - 19. század - 20. század
316.347(=924)(437.1)"187/194" *** 929.52(437.1)
[AN 2548656]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2005.
   Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban / szerk. Somlai Péter ; Gedeon Péter [et al.] tanulmányai. - Budapest : Napvilág, 2004. - 125 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 963-9350-49-4 fűzött : 1300,- Ft
evolucionizmus - történeti szociológia
316.423.2
[AN 2547775]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2005.
Földesi Tamás (1929-)
   A "Janus-arcú titok" : a titok titka / Földesi Tamás. - Budapest : Gondolat, 2005. - 236 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 963-9567-47-7 fűzött : 1980,- Ft
társadalom - kultúra - vallás - büntetőjog - politika - erkölcs
316.7 *** 65.012.8 *** 2 *** 343 *** 32 *** 17
[AN 2547999]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2005.
   Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben : konferencia, 2002. december 18. : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest / szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba ; [a bibliográfiát kész. Karbach Erika]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2004. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr. : p. 248-373.
ISBN 963-86387-5-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúság - társadalmi kérdés - ezredforduló - szakbibliográfia - konferenciakiadvány
316.346.3-053.6(439)"199/200" *** 304-053.2/.6(439)"199/200" *** 316.346.3-053.6(439)"199/200":016 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2547773]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2005.
Kapitány Zsuzsa (1947-)
   Háztartások a tudás- és munkapiacon / Kapitány Zsuzsa, Molnár György, Virág Ildikó. - Budapest : MTA KTI, 2005. - 151 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9588-32-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - háztartás-statisztika - munkaerőgazdálkodás - ezredforduló
312.5(439)"1998/2001" *** 331.5(439)"1998/2001"
[AN 2548936]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2005.
Karády Viktor (1936-)
   Educational inequalities and denominations, 1910 : database for Western-Slovakia and North-Western Hungary / Viktor Karády, Péter Tibor Nagy. - Budapest : J. Wesley Publ., 2004-. - 24 cm
Magyarország - oktatásügy - felekezeti statisztika - statisztikai adatközlés - századforduló
312.993(439)"1910"(083.41) *** 312.992(439)"1910"(083.41) *** 37.014.5
[AN 2548015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2004. - 200 p. : ill. - (In the course of research, ISSN 1785-8380 ; 1.)
ISBN 963-86535-0-7 fűzött : ár nélkül
Felvidék - oktatásügy - századforduló - felekezeti statisztika - statisztikai adatközlés
312.992(439.22)"1910"(083.41) *** 312.993.7(439.22)"1910"(083.41) *** 37.014.5(439.22)"1910"(083.41)
[AN 2548016] MARC

ANSEL
UTF-83752 /2005.
�aṣ, Ya'aqob
   Hagyomány és válság : zsidó társadalom a középkor végén / Jakov Katz ; [ford. Stöckl Judit]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő Kv., 2005. - 413 p. ; 22 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 3.)
Bibliogr.: p. 389-413. és a jegyzetekben
ISBN 963-9512-07-9 fűzött : 3600,- Ft
Európa - társadalom - zsidóság - középkor
316.347(=924)(4)"14/16"
[AN 2547297]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2005.
   Kommunikációkultúra / szerk. Vincze Lajos ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - Budapest : ZMNE, 2004. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7060-03-0 kötött : ár nélkül
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2548014]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2005.
   Közösségi felmérés Hétben, 2004 / [... szerk. Molnár Aranka és Varga Máté] ; az Együtt Hétért Egyesület és a Közösségfejlesztők Egyesületének közös kiadványa. - [Hét] : Együtt Hétért Egyes. : Közösségfejlesztők Egyes., [2004]. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Hét - demográfia - faluszociológia - statisztikai adatközlés
312(439-2Hét)"200"(083.41) *** 316.334.55(439-2Hét)
[AN 2547422]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2005.
   A kultúra világa : a határon túli magyar kulturális intézményrendszer / szerk. Blénesi Éva, Mandel Kinga, Szarka László. - Budapest : MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkut. Int., 2005. - 292 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok, ISSN 1785-4121)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-447-1 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - határon túli magyarság - intézményrendszer - művelődésügy - adattár - egyesület
316.7(4-11)(=945.11)
[AN 2548223]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2005.
   Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig / vál. és szerk. Valuch Tibor ; [szerzők Andorka Rudolf et al.]. - [Budapest] : Argumentum : Osiris, 2004. - 1101 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Szociológiatörténet - történetszociológia, ISSN 1588-9653)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-446-296-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
316.32(439)"194/199"(075.8)
[AN 2548678]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2005.
Malone, Thomas Patrick
The art of intimacy (magyar)
   A bensőséges kapcsolatok művészete / Thomas Patrick Malone, Patrick Thomas Malone ; [ford. Kabar Judit et al.]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2004. - 289 p. ; 24 cm
ISBN 963-86634-3-X fűzött : ár nélkül
személyes kapcsolat
316.472.4
[AN 2547965]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2005.
Segesvary, Victor (1929-)
   Magyarság és modernitás : kulturális és politikai perspektívák : tanulmányok, 1997-2004 / Segesváry Viktor. - Budapest : Mundus, 2004. - 290 p. ; 25 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 16.). (Valóság-könyvek)
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 963-9501-24-7 kötött : ár nélkül
Kelet-Európa - kultúra - társadalmi változás - politika - történelem - ezredforduló - 19. század - 20. század
316.7"19" *** 316.42(100)"20" *** 32(100)"199/200" *** 940-11"18/19"
[AN 2547931]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2005.
Yanyatovich, Douglas
   Memoires de France, de Navarre et de ... Petite-Rosselle / Yanyatovich Douglas. - [Debrecen] : Gathy Bt., 2004. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-515-8 fűzött : ár nélkül
Franciaország - szociográfia - francia irodalom - bányászat - riport
308(44)"19" *** 622(44)"19"(0:82-92) *** 840-92
[AN 2547179]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3760 /2005.
Boglár Lajos (1929-2004)
   Még találkozunk! / Boglár Lajos ; [szerk. Kovács Nóra et al.] ; [közread. a] ... Szimbiózis Alapítvány. - Budapest : Nyitott Kvműhely : Szimbiózis Alapítvány, 2004. - 119 p. : ill. ; 19 cm
Beszélgetőtárs Prónai Csaba
ISBN 963-217-532-8 fűzött : 929,- Ft (hibás ISBN 963-85882-1-7)
Boglár Lajos (1929-2004)
Magyarország - etnográfus - 20. század - ezredforduló - interjú - életrajz
39.001(439)(092)Boglár_L.(047.53)
[AN 2547899]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2005.
Boros Brambauer János (1928-)
   Véménd : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / Johann Boros Brambauer ; Publ. der Deutschen Minderheitentselbstverwaltung Véménd. - Véménd : Dt. Minderheitentselbstverwaltung, 2004. - 173 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Példányszám: 550
ISBN 963-217-453-4 kötött : ár nélkül
Véménd - néprajz - helyismeret - magyarországi németek - nemzetiség
39(=30)(439-2Véménd) *** 908.439-2Véménd
[AN 2548059]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2005.
   Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény / [szerk. Karácsony Zoltán]. - Budapest : Gondolat : EFI, 2004-. - 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
magyar néprajz - néptánc
394.3(=945.11) *** 793.31(=945.11)
[AN 2542775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   . - 2004. - 302 p. : ill.
ISBN 963-9567-37-X fűzött : 2490,- Ft
magyar néprajz - néptánc
394.3(=945.11) *** 793.31(=945.11)
[AN 2542778] MARC

ANSEL
UTF-83763 /2005.
   Syrjaenica : narratives, folklore and folk poetry from eight dialects of the Komi language / [ed.] by E. Vászolyi-Vasse. - Savariae : BDTF, 1999-. - 22 cm
Komi és angol nyelven
ISBN 963-9017-79-5
néprajz - népköltészet - komik
398.2(=945.32) *** 398.8(=945.32)
[AN 2547722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Upper Vychegda. - 2003. - 474 p. - (Specimina Sibirica, ISSN 0865-7505 ; 19.)
ISBN 963-9290-91-2 fűzött : ár nélkül
néprajz - népköltészet - komik
398.2(=945.32) *** 398.8(=945.32)
[AN 2547725] MARC

ANSEL
UTF-83764 /2005.
Takács György
   Kantéros, lüdérc, rekegő : hárompataki csángó hiedelemmondák / Takács György ; [fényképek Takács György, Csuzi Enikő]. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2004. - 642, [7] p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 623-638.
ISBN 963-9603-03-1 kötött : 4900,- Ft
Gyimes - magyar néprajz - hiedelem - gyimesi csángók - népmonda
398.22(=945.11csángók)(498.4Gyimes)
[AN 2547117]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2005.
   A valóság filmjei : tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus : Dialëktus Fesztivál / szervezők Domokos János, Füredi Zoltán, Komlósi Orsolya ; [fel. szerk. Halmos Ádám] ; [rend., kiad. a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány]. - Budapest : Palantír Film Vizuális Antopológiai Alapítvány, 2004. - 154 p. : ill. ; 24 cm
A filmfesztivált Budapesten, 2004. ápr. 19-22. között tartották. - A filmkatalógus szövege angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-214-907-6 fűzött : ár nélkül
néprajz - dokumentumfilm - filmszemle
39 *** 791.43(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2004"
[AN 2547199]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3766 /2005.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 9. kiad. - Budapest : Szerző, 2005. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-225.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-440-890-7)
nacionalizmus - magyarság
323.1(=945.11)
[AN 2554652]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2005.
   Auschwitzi jegyzőkönyv / közli és a kísérő tanulmányt írta Haraszti György. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 117 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9512-08-7 fűzött : 1944,- Ft
Európa - Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(4)"1941/1945"(093) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(093)
[AN 2547515]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2005.
   Döntéshozatali mechanizmusok a bővülő Európában : a 2003. november 24-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartott konferencia előadásai = Mécanisme de décisions dans une Europe élargie : textes de conférences du colloque, organisé le 24 novembre 2003 par la Faculté de droit de l'Université de Szeged / szerk. ... Eric Blin. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2004. - 124 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 3.)
Csak francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86674-1-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - döntés - politika - konferenciakiadvány
32(4-62) *** 65.012.22 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2548910]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2005.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   Kérdéstilalom : Eric Voegelin politikai filozófiája / G. Fodor Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 227 p. ; 20 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1786-237X)
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 963-9457-97-3 fűzött : ár nélkül
Voegelin, Eric
Németország - filozófus - 20. század
32.001(430)Voegelin,_E.
[AN 2548908]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2005.
Gálik Zoltán
   Írország európai integrációja / Gálik Zoltán. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 22 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 77.)
Bibliogr.: p. 22.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Írország - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(417)
[AN 2547606]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2005.
Hamberger Judit (1955-)
   Nem alternatíva, hanem szükségszerűség - a szlovákok kacskaringós útja az Európai Unióba / Hamberger Judit. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 37 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 73.)
Bibliogr.: p. 36-37.
Fűzött : ár nélkül
Szlovákia - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(437.6)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2547587]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2005.
Hamberger Judit (1955-)
   "Nem lehet mindent pénzre átszámolni" : Csehország útja az Európai Unióba / Hamberger Judit. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 54 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 74.)
Bibliogr.: p. 53-54.
Fűzött : ár nélkül
Csehország - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(437.1) *** 327.39(4-62)
[AN 2547593]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2005.
Kissné Barkaszi Zsófia
   Észtország európai uniós integrációjának története / Kissné Barkaszi Zsófia. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 24 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 65.)
Bibliogr.: p. 23-24.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Észtország - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(474.2)
[AN 2547605]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2005.
Kissné Barkaszi Zsófia
   Lettország európai uniós integrációjának története / Kissné Barkaszi Zsófia. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 25 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 63.)
Bibliogr.: p. 25.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Lettország - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(474.3)
[AN 2547600]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2005.
Kissné Barkaszi Zsófia
   Litvánia európai uniós csatlakozása avagy Európai kistigris születőben / Kissné Barkaszi Zsófia. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 29 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 64.)
Bibliogr.: p. 28-29.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Litvánia - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(474.5)
[AN 2547602]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2005.
Kőrösi István (1955-)
   Magyarország útja az Európai Unióba - a kompország a nyugati parton / Kőrösi István. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 36 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 75.)
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció - külpolitika - gazdaságpolitika
327.39(4-62) *** 327(439) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 2547595]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2005.
   Lengyel menekültek Veszprém megyében, 1939-1945 / [szerk.] Fejes Sándor ; [fotók Horváth Géza] ; [kiad. a Pápai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat]. - Pápa : Pápai Lengyel Kisebbségi Önkorm., 2004. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Lengyel menekülttáborok Veszprém megyében, 1939-1945
ISBN 963-217-049-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Veszprém (megye) - menekült - lengyelek - menekülttábor - második világháború
325.254.4(=84)(439.117)"1939/1945" *** 943.911.7"1944/1945"
[AN 2547379]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2005.
Magyarics Tamás (1953-)
   A magyar külpolitika az Európai Unió küszöbén / Magyarics Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 13 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 60.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(439)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2547591]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2005.
Meier, Andrew
Chechnya (magyar)
   Csecsenföld : egy konfliktus mélyén / Andrew Meier ; [ford. Vígh Zoltán]. - Budapest : Európa, 2005. - 229 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 220-228.
ISBN 963-07-7793-2 kötött : 1900,- Ft
Čečnâ - politikai feszültség - megszállás - fegyveres ellenállás - ezredforduló - memoár
327.5(470.66)"199/200"(0:82-94)
[AN 2549249]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2005.
   Nemzeti idenditás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában / szerk. N. Rózsa Erzsébet ; [... szerzői Csoma Mózes et al.] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Utánny. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2005. - 349 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7081-04-6 kötött : ár nélkül
Közel-Kelet - Távol-Kelet - külpolitika - nemzettudat
327(5-011) *** 327(5-012) *** 316.356.4
[AN 2548671]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2005.
   A nyíregyházi zsidóság pusztulása : forrásközlés / szerk. Nagy Ferenc. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2004. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 33.)
Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7240-58-6 kötött : ár nélkül
Nyíregyháza - holokauszt - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(439-2Nyíregyháza)"1939/1945"(093)
[AN 2547754]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2005.
   Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba, 1989-1992 : rendszerváltások Európában és a nagyvilágban / [... szerzői Bojtár Endre et al.]. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendszerváltásban, ISSN 1786-5026)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-439-0 fűzött : 1790,- Ft
rendszerváltás - demokrácia - világtörténelem - 20. század
323(100)"198/199" *** 321.7(100)"198/199"
[AN 2547685]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2005.
Rácz András
   A moldovai válság rendezésének esélyei / Rácz András. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 31 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 70.)
Bibliogr.: p. 29-31.
Fűzött : ár nélkül
Moldova - függetlenségi mozgalom - oroszok - belpolitika - ezredforduló
325.8(=82)(478.9)"199/200" *** 323(478.9)"199/200"
[AN 2548685]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2005.
Rózsa Erzsébet, N. (1959-)
   Whose "brothers in arms"? : Hungary, Poland and Bulgaria face the Iraq divide in trans-Atlantic relations / Erzsébet N. Rózsa. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2004]. - 56 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 67.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Irak - Magyarország - Lengyelország - Bulgária - külpolitika - politikai feszültség - konfliktus - megszállás - ezredforduló
327(497.2)"200" *** 327(439)"200" *** 327(438)"200" *** 327.5(567)"200"
[AN 2547567]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2005.
Szilágyi Imre (1949-)
   Szlovénia: a Balkánról az Európai Unióba / Szilágyi Imre. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 33 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 72.)
Bibliogr.: p. 31-33.
Fűzött : ár nélkül
Szlovénia - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(497.12) *** 327.39(4-62)
[AN 2547582]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2005.
Szücs Anita
   Belgium: kisállami dilemmák a nagyhatalmak árnyékában / Szücs Anita. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 55 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 69.)
Bibliogr.: p. 54-55.
Fűzött : ár nélkül
Belgium - Európai Unió - külpolitika - integráció - 20. század - ezredforduló
327(493) *** 327.39(4-62)
[AN 2547576]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2005.
Szücs Anita
   Hollandia: lanyhuló atlantizmus és az európai integráció erősödő kritikája / Szücs Anita. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 32 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 71.)
Fűzött : ár nélkül
Hollandia - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(492) *** 327.39(4-62)
[AN 2547578]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2005.
Szücs Anita
   A kisállamiság nagy kihívásai: Luxemburg / Szücs Anita. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2004]. - 25 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 68.)
Bibliogr.: p. 24-25.
Fűzött : ár nélkül
Luxemburg - Európai Unió - külpolitika - gazdaság - integráció - ezredforduló
327(435.9) *** 338(435.9) *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2547573]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2005.
Tálas Péter
   Egy atlantista européer esete, avagy Lengyelország útja az Európai Unióba / Tálas Péter. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2004]. - 38 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 66.)
Bibliogr.: p. 36-38.
Fűzött : ár nélkül
Lengyelország - Európai Unió - külpolitika - integráció - ezredforduló
327(438)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2547608]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2005.
Torma Tamás
   Ciprus - megosztottan az EU-ban / Torma Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 31 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 76.)
Bibliogr.: p. 27-31.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Ciprus - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(564.3)
[AN 2547597]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2005.
Torma Tamás
   Ciprus az EU-ban: a megalakulástól a csatlakozásig / Torma Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 34 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 62.)
Bibliogr.: p. 28-32.
Fűzött : ár nélkül
Ciprus - Európai Unió - politika - integráció - ezredforduló
32(564.3) *** 327.39(4-62)
[AN 2547598]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2005.
Vásárhelyi Gábor
   Merényletek Moszkva árnyékában : a nemzetközi terrorizmus és a kommunista állambiztonsági szervezetek összefonódása a XX. században / Vásárhelyi Gábor. - [Budapest] : Hamvas Int., 2004. - 2 db ; 17 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
ISBN 963-86682-1-0 fűzött : 1450,- Ft
Szovjetunió - terrorizmus - titkosszolgálat - külpolitika - 20. század
323.285(47)"19" *** 323.285(100) *** 351.746.1(47) *** 327(100)
[AN 2547738]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 258 p.
Bibliogr.: p. 247-258.
ISBN 963-86682-3-7
Szovjetunió - terrorizmus - titkosszolgálat - 20. század - külpolitika
323.285(47)"19" *** 323.285(100) *** 351.746.1(47) *** 327(100)"19"
[AN 2547743] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 267, [2] p.
Bibliogr.: p. 257-267.
ISBN 963-86682-4-5
Szovjetunió - terrorizmus - titkosszolgálat - 20. század - külpolitika
323.285(47)"19" *** 323.285(100) *** 351.746.1(47) *** 327(100)"19"
[AN 2547744] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3793 /2005.
   44 simontornyai arcképvázlat / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, [2004]. - 37 p. : ill. ; 25 cm. - (Polgármustra, ISSN 1785-6833)
Fűzött : 980,- Ft
Simontornya - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Simontornya)"200":030
[AN 2549202]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2005.
   55 tolnai arcképvázlat / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, [2004]. - 37 p. : ill. ; 25 cm. - (Polgármustra, ISSN 1785-6833)
ISBN 963-212-924-5 fűzött : 950,- Ft
Tolna - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Tolna)"200":030
[AN 2549211]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2005.
   77 bonyhádi arcképvázlat / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, [2005]. - 61 p. : ill. ; 25 cm. - (Polgármustra, ISSN 1785-6833)
Fűzött : ár nélkül
Bonyhád - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Bonyhád)"200":030
[AN 2549216]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2005.
Ament Andor
   A szentandrási felkelés, 1735 : 270 év távlatából : tanulmány és jegyzetek / Ament Andor. - Budapest : Szerző, 2005. - [48] p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-460-562-1 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - jobbágyság - 18. század
943.9"1735" *** 323.269(439-2Békésszentandrás)"1735"
[AN 2548010]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2005.
Balaton Petra
   A székely akció története / Balaton Petra. - Budapest : Cartofil, 2004-. - 24 cm
Erdély - magyar történelem - székelyek - állami támogatás - adattár - századforduló - történelmi forrás
943.921Székelyföld"190/191"(093) *** 338.246.027(439.21Székelyföld)"190/191"(093)
[AN 2548958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1., Források : munkaprogram és kirendeltségi jelentések / [... közrem. Reisz T. Csaba]. - 2004. - 502 p. : ill. - (Erdélyi történeti füzetek, ISSN 1786-4054 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9521-14-0 kötött : 4800,- Ft
Erdély - székelyek - magyar történelem - állami támogatás - századforduló - történelmi forrás
943.921Székelyföld"190/191"(093) *** 338.246.027(439.21Székelyföld)"190/191"(093)
[AN 2548959] MARC

ANSEL
UTF-83798 /2005.
   Budapesti helytörténeti emlékkönyv / [szerk. Gábriel Tibor] ; [adattárat összeáll. Szöllősy Marianne] ; [közread. a] Budapesti Honismereti Társaság. - Budapest : Budapesti Honismereti Társ., 2005. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-235. - Példányszám: 1000
ISBN 963-217-637-5 fűzött : ár nélkül
Budapest - helytörténet - helyismeret - múzeum - egyesület - címtár
943.9-2Bp. *** 908.439-2Bp. *** 069(439-2Bp.):050.8 *** 061.2(439-2Bp.):050.8
[AN 2548654]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2005.
   Erdély és a Szentszék a Báthory korszakban : kiadatlan iratok, 1574-1599 / sajtó alá rend. Kruppa Tamás. - Szeged : [SZTE], 2004. - XLVI, 229 p. ; 24 cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 37.)
Bibliogr.: p. XLI-XLVI. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-689-X fűzött : ár nélkül
Erdély - Vatikán - történelem - magyar történelem - külpolitika - diplomácia - levéltári irat - 16. század - történelmi forrás
943.921"157/159"(093) *** 945.631"157/159"(093) *** 930.253.4(439) *** 930.253.4(456.31)
[AN 2548072]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2005.
   L'eredità classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo : [atti del X Convegno di studi ..., Budapest, 18-20 ottobre 2001] / a cura di Péter Sárközy, Vanessa Martore. - Budapest : Universitas, 2004. - 490 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-90-6 fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9104-91-4)
Magyarország - Olaszország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - olasz irodalom története - konferenciakiadvány
930.85(439)"12/18" *** 930.85(45)"12/18" *** 850(091)"12/18" *** 894.511(091)"12/18" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 2548651]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2005.
   Hazai okmánytár = Codex diplomaticus patrius / kiadják Nagy Imre [et al.] ; [közread. ... Jókai Mór Városi Könyvtár ...]. - [Repr. kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2004. - 8 db ; 21 cm
Eredeti kiadása: Győrött : Budapest : Sauervein Géza betűivel, 1865-1891
ISBN 963-86495-0-X
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"11/16"(093.2) *** 930.253.4(439) *** 094/099.07
[AN 1081239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt. - 2004. - VII, [3], 474 p.
ISBN 963-86580-0-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"10/12"(093.2) *** 094/099.07 *** 930.253.4(439-2Bp.)
[AN 2547292] MARC

ANSEL
UTF-83802 /2005.
   Jel : a Schulek család / [szerk. ... Szeverényi János és Győri Tamás]. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2003. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (A Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség kiadványai, ISSN 1786-5581 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
Schulek család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Schulek
[AN 2547869]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2005.
Mészáros Gyula (1929-)
   Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén / Mészáros Gyula ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2004. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86580-1-0 fűzött : ár nélkül
Pápa - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Pápa"1956"
[AN 2547385]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2005.
   Mítoszok nyomában.. : mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon : tanulmányok / főszerk. Miskolczy Ambrus ; szerk. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária. - Budapest : ELTE Román Filológiai Tanszék : KSH Lvt., 2004. - 357 p. ; 24 cm. - (Transylvanica varietas, ISSN 1785-170X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-215-767-2 fűzött : 5100,- Ft
Magyarország - Románia - történetfilozófia - nemzettudat - mitológia - magyarságkép - románok
930.1(439) *** 930.1(498) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.356.4(=590) *** 316.63 *** 291.13
[AN 2548078]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2005.
   Az ókori Pannónia történetének forrásai = Fontes Pannoniae antiquae. - Utánny. - Budapest : Károli Egy. K., 2004-. - 21 cm
Pannonia - történelem - történelmi forrás
939.86(093)
[AN 2542925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Korai földrajzi szerzők, a római hódítás kora, Kr. u. 54-ig = Scriptores geographici antiquiores, aetas occupationis Romanae, usque ad a. D. 54 / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence. - 2004. - 323 p., [2] t.fol. : ill.
Korai földrajzi írók, a római hódítás kora (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 316-320. - Példányszám: 300
ISBN 963-8392-61-4 fűzött : ár nélkül
Pannonia - történelem - történeti földrajz - ókori görög irodalom - ókori latin irodalom - történelmi forrás
939.86(093) *** 871-96.02=945.11 *** 911.3(398.6)(093) *** 875-96.02=945.11
[AN 2542927] MARC

ANSEL
UTF-83806 /2005.
   Az orosz politikai konzervativizmus 100 éve, 1820-1920 / [szerk. Bebesi György]. - Pécs : B & D Stúdió, 2005-. - 25 cm
Oroszország - történelem - konzervativizmus - 19. század - 20. század - belpolitika
947"182/191" *** 329.11(47)"182/191"
[AN 2548120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok. - 2005. - 192 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-776-2 fűzött : ár nélkül
Oroszország - történelem - konzervativizmus - belpolitika - 19. század - 20. század
947"182/191" *** 329.11(47)"182/191"
[AN 2548124] MARC

ANSEL
UTF-83807 /2005.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A magyar nemzet történelme : a mohácsi vésztől napjainkig : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 1993-. - 24 cm
A köteteken az egyéb címadatok feltüntetése változó
ISBN 963-8283-00-9 *
magyar történelem - egyházpolitika - katolikus egyház - uralkodó család
943.9"15/18" *** 322(439)"15/18" *** 282 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 90862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt. - 2005. - 695 p.
ISBN 963-8283-11-4 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
943.9"1848/1849"
[AN 2549303] MARC

ANSEL
UTF-83808 /2005.
Pozsgai Gézáné
   Emberek az embertelenségben : emlékezés a kunhegyesi zsidóságra és a holocaust áldozataira / Pozsgai Gézáné, Víg Márta. - Kunhegyes : Önkormányzat, 2004. - 414 p. : ill. ; 21 cm. - (Kunhegyesi helytörténeti füzetek, ISSN 1588-9564 ; 3.)
Bibliogr.: p. 409-410.
ISBN 963-214-979-3 fűzött : ár nélkül
Kunhegyes - zsidóság - helyismeret - életrajz
929(=924)(439-2Kunhegyes) *** 908.439-2Kunhegyes
[AN 2548899]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2005.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története a XX. században / Romsics Ignác ; [a térképeket szerk. és az ábrákat rajz. Sebők László] ; [a fényképeket vál. Jalsovszky Katalin]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 668 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 615-641.
ISBN 963-389-719-X kötött : 4180,- Ft
magyar történelem - 20. század - egyetemi tankönyv
943.9"19"(075.8)
[AN 2553823]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2005.
   A Seebergi Wanckel és a Seebergi Sasváry család története / összeáll. Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-2004. - 12 db ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/1., Az 1. bárói ág : Andreas Wanckel v. Seeberg báró (?-1790), Helena Wanckel v. Seeberg bárónő (?-?), Anna Regina Wanckel v. Seeberg bárónő (1753-1818), Barbara Wanckel v. Seeberg bárónő (1758-?). - 2004. - 47 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - családtörténet - 18. század - 19. század - életrajz - történelmi forrás
929.52(439.21)Wanckelv.Seeberg(093)
[AN 2548001] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2., Az 1. bárói ág : Martin Wanckel v. Seeberg báró (1755-1811). - 2004. - 127 p.
Fűzött : ár nélkül
Erdély - 18. század - 19. század - életrajz - történelmi forrás
929(439.21)Wanckel_v._Seeberg,_M.(093)
[AN 2548003] MARC

ANSEL
UTF-83811 /2005.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Adalékok a dörgicsei Héra család történetéhez / Héra Szabó Lajos. - Pápa : Héra Szabó L., 2004. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Héra sorozat ; 4.)
ISBN 963-460-429-3 fűzött : ár nélkül
Héra család
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)Héra(0:82-94)
[AN 2547286]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2005.
Szabó Margit
   Nemzetének őrangyala volt : Ferenczy Ida emlékezete. - Gödöllő : Őfelsége Bt., cop. 2003. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Szabó Margit. - Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-210-550-8 fűzött : ár nélkül
Ferenczy Ida (1839-1928)
arisztokrácia - nő - uralkodó család - magyar történelem - 19. század - 20. század - életrajz
943.9(092)Ferenczy_I. *** 943.9"1867/1918" *** 943.9(092)Erzsébet
[AN 2544362]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2005.
   Százhalombatta története a bronzkortól napjainkig : a százhalombattai "Matrica" Múzeum állandó kiállításának katalógusa / szerk. Poroszlai Ildikó, Vicze Magdolna ; [kiad. a "Matrica" Múzeum]. - Százhalombatta : "Matrica" Múz., 2004. - 243 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 235-243.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85634-1-9)
Százhalombatta - régészet - tárgyi néprajz - múzeumi katalógus
903/904(439-2Százhalombatta) *** 39(=945.11) *** 069(439-2Százhalombatta)(036)
[AN 2547259]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2005.
Szekeres Gyula
   "Agj Ur Isten mostis ilj feiedelmet..." : Bocskai István emlékezete a néphagyományban / Szekeres Gyula. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2004. - 366 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója, ISSN 1786-1446 ; 3.)
Bibliogr.: p. 353-363.
ISBN 963-7218-45-9 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - uralkodó - magyar történelem - 17. század - folklór - magyarság
943.9"160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 398(=945.11)
[AN 2548851]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2005.
   Tatabánya történelmi olvasókönyve / összeáll., a bevezetést és a jegyzeteket írta Gyüszi László. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2004-. - 20 cm
Tatabánya - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 2547554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az elődtelepülések élete a szénbányászat kezdetéig. - 2004. - 237 p. : ill. - (Castrum könyvek, ISSN 1218-3601 ; 11.)
ISBN 963-216-630-2 fűzött : ár nélkül
Tatabánya - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 2547558] MARC

ANSEL
UTF-83816 /2005.
   Tóth Ferenc, a 75 éves helytörténész / [összeáll.] T. Bernátsky Sára. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 38.)
ISBN 963-86665-0-1 fűzött : ár nélkül
Tóth Ferenc (1928-)
Makó - helytörténet - helyismeret - helytörténész - 20. század - ezredforduló - életrajz
930.1(439)(092)Tóth_F. *** 943.9-2Makó *** 908.439-2Makó
[AN 2547133]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2005.
Vajda István (1865-1927)
   A régi Makó és a régi makóiak / Vajda István. - Makó : Szirbik M. Társ., 2003. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Szirbik Miklós Társaság füzetei, ISSN 1416-4221 ; 19.)
ISBN 963-212-877-X fűzött : ár nélkül
Makó - helytörténet
943.9-2Makó
[AN 2547134]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3818 /2005.
Gavlik István
   Józsefvárosi séták / írta és összeáll. Gavlik István és Pilinyi Péter ; [fotók Garay János Tamás et al.] ; kiad. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004-. - 20 cm
ISBN 963-86519-0-3
Budapest. VIII. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.VIII.(036)
[AN 1079572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2005. - 47 p. : ill.
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86519-4-6 fűzött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.VIII.(036)
[AN 2547271] MARC

ANSEL
UTF-83819 /2005.
Gyimesi Károly (1924-)
   Sárosdi emlékek / Gyimesi Károly. - Sárosd : [Önkormányzat], 2005. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Sárosd Nagyközség Önkormányzata
ISBN 963-217-609-X fűzött : ár nélkül
Sárosd - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Sárosd *** 39(=945.11)(439-2Sárosd)
[AN 2548011]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2005.
   Gyöngyös / [szerk. Fűköh Levente, Rákóczi Jánosné] ; [a felvételeket kész. Szelényi Károly et al.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2004. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9439-27-4 kötött : ár nélkül
Gyöngyös - helyismeret
908.439-2Gyöngyös
[AN 2547505]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2005.
Gyöngyös (angol)
   Gyöngyös / [ed. by Levente Fűköh, Mária Rákóczi] ; [photographs by Károly Szelényi et al.] ; [... transl. by Borbála Fűköh, Kinga Kovács, Gergely Nagy]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2004. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9439-28-2 kötött : ár nélkül
Gyöngyös - helyismeret
908.439-2Gyöngyös
[AN 2547510]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2005.
Gyöngyös (német)
   Gyöngyös / [red. Levente Fűköh, Mária Rákóczi] ; [fotos Károly Szelényi et al.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2004. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9439-29-0 kötött : ár nélkül
Gyöngyös - helyismeret
908.439-2Gyöngyös
[AN 2547508]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2005.
   A Kakat hagyatéka.. / [... szerk. Víg Márta]. - Kunhegyes : Önkormányzat ; Túrkeve : Nimfea Természetvéd. Egyes., 2003. - 263 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Kunhegyesi helytörténeti füzetek ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 600
ISBN 963-210-374-2 fűzött : ár nélkül
Kunhegyes - helyismeret - ökológia
908.439-2Kunhegyes *** 504
[AN 2548896]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2005.
   Két konferencia : a Pápai Művelődéstörténeti Társaság 2002. június 16-án rendezett igazgatástörténeti és 2003. szeptember 20-án tartott képzőművészeti tanácskozásának előadásai / [szerk. Hermann István, Mezei Zsolt]. - Pápa : Pápai Művelődéstört. Társ., 2004. - 194, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai, ISSN 1219-6584 ; 15-16.)
ISBN 963-217-157-8 fűzött : ár nélkül
Pápa - helyismeret - konferenciakiadvány
908.439-2Pápa *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2547498]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2005.
Szebeni András (1946-)
Szeged (angol)
   Szeged / András Szebeni ; text by István Bella ; [transl. Ágnes Csonka]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 171, [4] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Things seen... ; 4.)
ISBN 963-368-980-5 kötött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 2547517]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2005.
Szebeni András (1946-)
Szeged (német)
   Szeged / András Szebeni ; mit Texten von István Bella ; [... Übers. Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 171, [4] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Ersehenes... ; 4.)
ISBN 963-368-981-3 kötött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 2547514]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2005.
Szép Ernő (1884-1953)
   A Hortobágy / Szép Ernő ; Mühlbeck Károly rajz. - Budapest : Eri, 2004. - 176 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-8090-53-7 kötött : 3360,- Ft
Hortobágy - helyismeret - útirajz
908.439Hortobágy(0:82-992)
[AN 2547315]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3828 /2005.
Burián László (1954-)
   Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : európai jogi kitekintéssel / Burián László, Kecskés László, Vörös Imre. - Budapest : Krim Bt., 2005. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-507-7 fűzött : ár nélkül
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 2554351]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2005.
   Az európai alkotmány szerződés előzményei és várható hatásai / [szerk. Becsky Róbert] ; [írta Györkös Péter et al.] ; [közread. az] Euration Alapítvány, Hanns Seidel Alapítvány. - [Budapest] : Euration Alapítvány : Hanns Seidel Alapítvány, 2004. - 229 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. okt. 31. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-359-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - alkotmány
342.4(4-62)
[AN 2548612]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2005.
   Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez / Nagy Ferenc [et al.] ; [szerk. Karsai Krisztina]. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 963-7255-03-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - jogeset - egyetemi tankönyv - példatár
343.2(439)(075.8)(076) *** 34.096(439)(075.8)(076)
[AN 2548260]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2005.
Fogarasi József (1948-)
   A helyi önkormányzatok / Fogarasi József, Ivancsics Imre, Kiss László. - Budapest : Unió, [2005]. - 496 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. szept. 30.
ISBN 963-388-338-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - közigazgatási jog - kézikönyv
352(439)(036) *** 353(439)(036) *** 342.9(439)(036)
[AN 2547977]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2005.
Kovács Ferenc
   Adóeljárási törvény magyarázatokkal, 2004 / [szerző Kovács Ferenc, Nánai Györgyné, Rózsás Anikó] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.4. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 510 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. aug.
ISBN 963-394-598-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
351.713(439)(094) *** 336.2(439)(036)
[AN 2547728]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2005.
Letenyei István (1927-)
   Németországba hurcolt leventék voltunk : levente és hadifogoly történetek / Letenyei István. - [Ete] : Letenyei I., 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-496-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - második világháború - leventemozgalom - hadifogoly - 20. század - történelmi forrás
356-053.6(439)"1945/1946"(093) *** 355.257.72(430)(=945.11)"1945/1946"
[AN 2549359]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2005.
   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Vince K., 2004-. - 25 cm
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 2534230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 255 p.
Szerzők Ádám Lóránt, Hágelmayer Istvánné, Lehoczkyné Kollonay Csilla. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-39-X kötött : 2995,- Ft
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 2534234] MARC

ANSEL
UTF-83835 /2005.
Nagy Éva
   Polgári jog / Nagy Éva, Pecze Dóra. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2004]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2527575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2004. - 438 p.
Lezárva: 2004. máj. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 3480,- Ft (hibás ISBN 963-9310-45-X)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2527583] MARC

ANSEL
UTF-83836 /2005.
   A "Pártfogó Felügyelői Szolgálat időszerű kérdései" címmel 2003. november 14-én Pécsett megrendezett kerekasztal-konferencia tanulmánykötete / szerk. Korinek László és Kőhalmi László. - Pécs : PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tansz., 2004. - 95 p. ; 24 cm. - (Acta criminalia, ISSN 1786-6758 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-004-1 fűzött : ár nélkül
büntetés - felügyelet - konferenciakiadvány
343.848 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2548023]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2005.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004-. - 24 cm
pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2554709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 300 p.
Írta Békés Balázs, Halász Zsolt, Klicsu László
ISBN 963-9585-52-1 fűzött : ár nélkül
pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2554710] MARC

ANSEL
UTF-83838 /2005.
Rubinstein, Julian
Ballad of the whiskey robber (magyar)
   A viszkis rabló balladája : igaz történet bankrablásról, jéghokiról, erdélyi szőrmecsempészetről, fusizó rendőrökről és megtört szívekről / Julian Rubinstein ; [ford. Tamás Anna]. - Budapest : Hamu és Gyémánt Magazink., [2005]. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-034-2 fűzött : 2490,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - híres bűneset - ezredforduló
343.919(439)(092)Ambrus_A.
[AN 2549452]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2005.
   Szabadalmi jog / [szerk. Bana Zsuzsanna, Fejesné Lőrincz Anna]. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 2003. - 3 db ; 21 cm. - (Iparjogvédelmi jogszabályok, ISSN 1416-6518 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - iparjog - szabadalom - jogszabálygyűjtemény
347.77(439)(094)
[AN 2547717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 164 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9157-25-2
Magyarország - iparjog - szabadalom - jogszabálygyűjtemény
347.77(439)(094)
[AN 2547718] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 243 p.
ISBN 963-9157-26-0
Magyarország - iparjog - szabadalom - jogszabálygyűjtemény
347.77(439)(094)
[AN 2547720] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 308 p.
ISBN 963-9157-27-9
Magyarország - iparjog - szabadalom - jogszabálygyűjtemény
347.77(439)(094)
[AN 2547721] MARC

ANSEL
UTF-83840 /2005.
   Szerződés európai alkotmány létrehozásáról / [szerk. Bulyovszky Csilla]. - [Budapest] : MEH : IM, [2004]. - 335 p. ; 24 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1589-4509 ; ksz.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - alkotmány - törvénytervezet
342.4(4-62)(094)
[AN 2547759]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2005.
Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (2004) (Budapest)
   Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : Budapest, 2004.12.02-05. = Version Human Rights Documentary Film Festival / [ed. by Oksana Sarkisova and Zsuzsanna Zádori] ; [publ. by the Open Society Archives at Central European University, ...]. - Budapest : CEU OSA, 2004. - [48] p. : ill. ; 25 cm
Jancsó Miklós és Kőszeg Ferenc bevezetőjével
ISBN 963-86569-3-X fűzött : ár nélkül
emberi jog - dokumentumfilm - filmszemle
342.7 *** 791.43(100) *** 061.7(439-2Bp.)"2004"
[AN 2547416]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3842 /2005.
   Katonai etika / szerk. Gligor János ; [írta Dörömbözi János et al.] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - Budapest : ZMNE, 2004. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7060-02-2 fűzött : ár nélkül
foglalkozási erkölcs - katona - egyetemi tankönyv
355.13(075.8)
[AN 2548103]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2005.
Sarkady Sándor (ifj.) (1964-)
   Légicsaták és légiesemények 1944-1945-ben Sopron vármegyében / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : Edutech, 2004. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Légiharcok és légiesemények 1944-1945-ben Sopron vármegyében. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86398-5-7 fűzött : ár nélkül
Sopron (vármegye) - légi harc - második világháború
355.489(439.114)"1944/1945"(093)
[AN 2547361]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2005.
Zilahy Ferenc (1849-1922)
   Kecskeméttől Szarajevoig : napló az 1878. évi boszniai hadjáratból / Zilahy Ferenc ; sajtó alá rend. és értékelő adatokkal ell. Vitálisné Zilahy Lídia ; a ... további írások szerzői Dobos Irma [et al.]. - [Szombathely] : OSKAR, 2004. - 167, [7] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142-143. - Számozott példány: 222
ISBN 963-8122-55-2 fűzött : ár nélkül
Bosznia-Hercegovina - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - hadtörténet - magyar történelem - memoár
355.48(439.55)"1878"(093.3) *** 949.715"1878"(093.3)
[AN 2548287]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3845 /2005.
Beck Lajos
   A gépek biztonsága és a kockázatértékelés szerepe a hatékonyság növelésében / Beck Lajos. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 18 p. : ill. ; 30 cm + mell. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 48.)
ISBN 963-7087-36-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - géptan - gazdaságosság - beruházás
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 621-78 *** 658.1.011.4
[AN 2548965]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2005.
Békési Zsófia
   A szabványosítás szerepe a gazdaság fejlesztésében / Békési Zsófia, Bíró Béla, Lakatos László. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 129 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 44.)
ISBN 963-7087-32-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62)
[AN 2549138]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2005.
Haba József
   Gépgyártás / Haba József. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 116 p. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 51.)
ISBN 963-7087-39-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - gépgyártás
006.7/.8(4-62) *** 006.7/.8(439) *** 621
[AN 2548962]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2005.
Kása László (1942-)
   MSZ EN ISO/IEC 17025 : vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei : alkalmazásorientált magyarázatok / Kása László. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 46.)
ISBN 963-7087-34-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - labortechnika - ellenőrzés - mérőműszer
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 53.08 *** 001.891.53
[AN 2549111]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2005.
Mattyasovszky Zsolnay Eszter
   Építőanyagok, építészet / Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Szendy Csabáné. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 110 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 52.)
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-7087-40-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - építőipar - építőanyag
006.7/.8(4-62) *** 006.7/.8(439) *** 69
[AN 2549144]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2005.
Novothny Ferenc
   Villamos berendezések létesítése és biztonsága / Novothny Ferenc. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 106 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 53.)
ISBN 963-7087-41-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - villamos készülék - villamos védelem
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 621.31 *** 621.316.9
[AN 2548961]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2005.
Pecznyik Valéria
   Környezetközpontú irányítási rendszer szerepe a hatékonyságnövelésben / Pecznyik Valéria. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 47.)
ISBN 963-7087-35-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - környezetmenedzsment - gazdaságosság - beruházás
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 658.1.011.4 *** 504
[AN 2549106]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2005.
Pecznyik Valéria
   Minőségirányítási és tanúsítási rendszerek alapkövetelményei : általános ismeretek / Pecznyik Valéria. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 18 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 45.)
ISBN 963-7087-33-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - minőségbiztosítás
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 65.018
[AN 2549127]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2005.
Rátzné Ludányi Ágnes
   Mezőgazdaság és élelmiszeripar / Rátzné Ludányi Ágnes. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 85 p. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 49.)
ISBN 963-7087-37-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - élelmiszeripar - mezőgazdaság - szabványjegyzék
006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 63 *** 663/664
[AN 2548964]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2005.
Víg Lajos
   A gépkocsi-szervizüzemekre vonatkozó nemzeti szabványok előírásai / Víg Lajos. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 62 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 50.)
ISBN 963-7087-38-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - szabványügy - autójavítás
006.7/.8(4-62) *** 006.7/.8(439) *** 629.113.083
[AN 2548963]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3855 /2005.
Aponyi, Frank (1954-)
   Az üzletkötés tízparancsolata / Frank Aponyi ; [közread. az] American Business School. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-30-7 fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9197-96-3)
eladás - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 2548020]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2005.
Benczúr Péter
Fiskális makropolitika és a növekedés elemzése kalibrált modellel (angol)
   Evaluating macroeconomic strategies with a calibrated model / Péter Benczúr, András Simon, Viktor Várpalotai. - Budapest : MNB, 2004. - 33 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2003/13.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-9383-53-8 fűzött : ár nélkül
makroökonómia - modellelmélet
330.101.541 *** 519.86
[AN 2548128]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2005.
Endrész Mariann
   Structural breaks and financial risk management / Marianna Valentinyi-Endrész. - Budapest : MNB, 2004. - 53 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2004/11.)
Bibliogr.: p. 44-49.
ISBN 963-9383-57-0 fűzött : ár nélkül
kockázatmenedzsment - kockázat - pénzügy
330.131.7 *** 336
[AN 2548133]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2005.
Galasi Péter (1948-)
   Munkaerőpiac és oktatás / Galasi Péter, Varga Júlia. - Budapest : MTA KTI, 2005. - 149 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 1.)
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 963-9588-31-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - iskolai végzettség - ezredforduló
331.5(439)"199/200" *** 37.014.53(439)
[AN 2548933]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2005.
Győri Enikő (1968-)
   A Földközi-tenger lovagjai, avagy A legkisebb szigetország az Unióban : Málta / Győri Enikő. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2004. - 47 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 61.)
Bibliogr.: p. 43-47.
Fűzött : ár nélkül
Málta - Európai Unió - gazdaság - politika - integráció - ezredforduló
338(458.2) *** 32(458.2) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 2547596]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2005.
Kátay Gábor
   Investment behavior, user cost and monetary policy transmission - the case of Hungary / Gábor Kátay, Zoltán Wolf. - Budapest : MNB, 2004. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2004/12.)
Bibliogr.: p. 47-50.
ISBN 963-9383-58-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tőkebefektetés - gazdaságpolitika - pénzügy - ezredforduló
336.767(439)"199/200" *** 338.2 *** 336
[AN 2548139]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2005.
   Költségvetési szervek kézikönyve / [... szerk. Farkas Sándorné] ; [szerzők Aradi Zsolt et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2004. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-638-096-1
Magyarország - költségvetési szerv - útmutató
336.61(439)(036)
[AN 2516395]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Költségvetési könyvvezetés. - 314 p.
ISBN 963-638-099-6 fűzött : a 3. kötettel együtt 9200,- Ft
számvitel - költségvetési szerv - útmutató
657(036) *** 336.61(439)(036)
[AN 2539756] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Költségvetési könyvvezetés. - p. 315-704.
Fűzött : a 2. kötettel együtt 9200,- Ft (hibás ISBN 963-638-099-6)
számvitel - költségvetési szerv - útmutató
657(036) *** 336.61(439)(036)
[AN 2539757] MARC

ANSEL
UTF-83862 /2005.
Kónya László
   Helyi adók és a gépjárműadó, 2005 / Kónya László, Kanyó Lóránd ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 99 p. ; 29 cm
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9427-33-0)
Magyarország - adó - helyi adó
336.2(439)(036)
[AN 2547317]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2005.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József ; [közread. a] Logisztikai Fejlesztési Központ ... - 4. kiad., utánny. - Budapest : Logisztikai Fejl. Közp., 2004-. - 24 cm
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 2533174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Módszerek, eljárások / [szerzők Dauber, Franz-Josef et al.]. - 2004. - 563 p. : ill.
A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6740-8)
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 2533177] MARC

ANSEL
UTF-83864 /2005.
Lublóy Ágnes
   A magyar bankközi piac rendszerkockázati vonatkozásai / Lublóy Ágnes. - Budapest : MNB, 2004. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2004/10.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9383-54-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bankügylet - kockázat - ezredforduló
336.7(439)"199/200" *** 336.717(439)"199/200" *** 330.131.7
[AN 2548148]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2005.
Móré Csaba
Verseny a magyar bankpiacon (angol)
   Competition in the Hungarian banking market / Csaba Móré, Márton Nagy. - Budapest : MNB, 2004. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2004/9.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9383-56-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bankügy - ezredforduló
336.7(439)"199/200"
[AN 2547207]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2005.
   Négy évtized : az Express Utazási és Szálloda Rt. története / összeáll. Balázs Károly. - Budapest : Notesz+K Kft., 2004. - 146 p. ; 20 cm
Lezárva: 1996. nov. 10. - Borítócím: Négy évtized, 1957-1997. - Példányszám: 200
ISBN 963-04-7394-1 fűzött : ár nélkül
Express Utazási és Szálloda Rt. (Budapest)
Magyarország - idegenforgalom - vállalat
338.48 *** 061.5(439-2Bp.)Express_Utazási_és_Szálloda_Rt.
[AN 2548666]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2005.
Sükösd Piroska
   Foglalkoztatáspolitikai ismeretek / [... írta Sükösd Piroska] ; [közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. - [Budapest] : FMM, 2004. - 40 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - munkajog - cigányság
331.5.024.5(4-62) *** 349.2(439) *** 316.347(=914.99)
[AN 2547299]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2005.
Szabó Andrea
   Visszafogottabb várakozások: pillanatnyi megtorpanás, vagy az ütemcsökkenés nyitánya? : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet (MKIK GVI) 2004. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei = Less optimistic expectations: a momentary halt, or the beginning of a weaker expansion? / [az elemzést írta ... Szabó Andrea]. - Budapest : MKIK GVI, 2004. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (MKIK GVI vállalati konjunktúra vizsgálatok, ISSN 1589-3847 ; 2004/2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9008-81-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - konjunktúra - vállalat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.12(439)"199/200"(083.41) *** 334.72(439)
[AN 2548821]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2005.
   A számviteli törvény : a 2001. évi L., a 2001. évi LXXIV., a 2002. évi XLII., a 2003. évi LXXXV. és a 2004. évi XCIX. törvény által módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 110 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-612-3 fűzött : 498,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 2549280]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2005.
Tóth István János (1960-)
   Jegybanki alapkamat szintjének hatása a vállalatok hitelkeresletére és beruházási aktivitására / [szerző Tóth István János]. - Budapest : MKIK GVI, 2004. - 39 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek, ISSN 1589-7451 ; 2004/3.)
ISBN 963-9008-79-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hitelügy - beruházás - vállalat - kamat - nemzeti bank - ezredforduló - statisztikai adatközlés
336.77(439)"200"(083.41) *** 334.72(439) *** 336.781(439)"200" *** 336.711(439)
[AN 2548827]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3871 /2005.
   23 év : Semmelweis Egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinika = 23 years : Department of Oral and Maxillofacial Surgery Semmelweis University / [szerk. Szabó György] ; [az angol fordítást kész. Durham David]. - Budapest : SOTE Szájsebészeti és Fogászati Klinika, 2004. - 129 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A klinika munkatársainak publikációi: p. 83-116.
Kötött : ár nélkül
Semmelweis Egyetem (Budapest). Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Budapest - kórház - szájsebészet - fogászat - egyetemi évkönyv - szakbibliográfia
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 378.661(439-2Bp.).096(058) *** 616.31-089 *** 013
[AN 2548008]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2005.
Forrai Judit
   Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában : módszertani és gyakorlati alapvetés / Forrai Judit, Lőrincz Norbert. - Budapest : WJLF, 2003. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717). (Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559)
ISBN 963-214-127-X fűzött : ár nélkül
Budapest - szociális munka - prostitúció - ezredforduló - egyetemi tankönyv
364.044(075.8) *** 392.65(439-2Bp.)"199"
[AN 2547935]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2005.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2005 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásra jogosultság, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 326 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. dec. 31.
ISBN 963-9427-36-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2548668]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3874 /2005.
   150 év a kertészettudományi, élelmiszertudományi és tájépítészeti oktatás szolgálatában, 1853-2003 / [szerk.biz. Zalainé Kovács Éva et al.] ; [kiad. a BKÁE Kertészettudományi Kar, Élelmiszer-tudományi Kar és Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar. - Budapest : BKÁE KTK : BKÁE ÉTK : BKÁE TVFK, 2003. - 227 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 963-503-321-4 kötött : ár nélkül
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Kertészettudományi Kar
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Élelmiszertudományi Kar
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar
Budapest - egyetem - neveléstörténet - kertészet - élelmiszeripar
378.663.5(439-2Bp.) *** 378.663.4(439-2Bp.)
[AN 2548662]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2005.
   Az Alapműveleti Matematikaverseny feladatai. - Marcali : Mikszáth K. Utcai Ált. Isk., 2004-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 434233
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2543627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 2001-2004 / [... szerzői Enhofferné Vörös Mária et al.]. - 2004. - 160 p. : ill. - (Módszertani füzetek, ISSN 1585-065X ; 3.)
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9442-1)
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2543618] MARC

ANSEL
UTF-83876 /2005.
   Angol nyelv : középszintű érettségi vizsgához / [főszerk. Zanatiné Szántai Ildikó] ; [a feladatokat összeáll. Tamási J. Gergely et al.] ; [ill. Hedvig Olga]. - Budapest : Független Ped. Int., 2004. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
ISBN 963-86620-8-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi vizsga - példatár
372.880.20(075.3)(079.1)
[AN 2548928]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2005.
Becs Katalin
   Russkij? Da! Da! : munkafüzet / Becs Katalin, Dudics Pálné, Lilja L. Vokhmina ; [ill. Tamasi Kinga]. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 88 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9396-84-2 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - tantárgy - általános iskola - felső tagozat - példatár
372.880.82(075.2)(076)
[AN 2547304]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2005.
Ellis, Andrew W.
Reading, writing and dyslexia (magyar)
   Olvasás, írás és diszlexia / Andrew W. Ellis ; [ford. Kas Bence]. - Budapest : Tas-11, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-152. és a fejezetek végén
ISBN 963-86705-1-7 fűzött : ár nélkül
diszlexia - írás- és olvasástanítás
376.36 *** 372.41/.45
[AN 2547959]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2005.
   Az első 50 év emlékezete : Szabómester Szakképző Iskola, 2004 / [szerk. ... Németh László]. - [Budapest] : Szabómester Szakképző Isk., 2004. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Szabómester Szakképző Iskola (Budapest)
Budapest - szakiskola - konfekcióipar - történeti feldolgozás
377.5(439-2Bp.)(091) *** 687
[AN 2549445]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2005.
   Emberismeret és etika : közép- és emelt szintű érettségi vizsgához / [főszerk. Falus Katalin, Jakab György] ; [... közrem. Baracs Nóra et al.]. - Budapest : Független Ped. Int., 2005. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
ISBN 963-86620-7-7 fűzött : ár nélkül
erkölcs - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás - példatár
372.817(075.3)(079.1)
[AN 2548914]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2005.
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna
   Informatika kisiskolásoknak : 1. évfolyam : módszertani kézikönyv / Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna, Ridzi Gizella ; [rajz. Balogh Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5323-8 fűzött : ár nélkül
informatika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.868.13(072)
[AN 2546817]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2005.
Galántha Gergely
   Hogyan oldjam meg a kétszintű érettségi feladatait történelemből? : dörzsölt vizsgázók trükkjei / Galántha Gergely. - [Budapest] : Rubicon-kv., 2005. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-86721-0-2 fűzött : 1686,- Ft
történelem - tantárgy - érettségi vizsga - példatár
372.893(075.3)(079.1)
[AN 2547197]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2005.
   Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához / szerk. Bodzsár Éva ; írták Békefi Irén [et al.]. - Budapest : Trefort, 2005. - 250 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-446-303-7 fűzött : ár nélkül
biológia - tantárgy - biológiatanítás - tanári segédkönyv
372.857(072) *** 371.3
[AN 2548650]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2005.
Klee, Andreas
Circuit-Training (magyar)
   Mozgáskoncepciók - köredzés : [gyakorlatok, ötletek, technikák] / Andreas Klee ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Iskolai testnevelés és sport, ISSN 1589-2670). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. 94-99.
ISBN 963-9542-47-4 fűzött : 2980,- Ft
testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 371.7
[AN 2548951]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2005.
Kovács György (1928-)
   Játék az óvodában / Kovács György, Bakosi Éva. - 4. jav. kiad. - Debrecen : Didakt, 2005. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242-243.
Fűzött : 1880,- Ft (hibás ISBN 963-212-778-1)
iskoláskor előtti nevelés - játék
373.213.82
[AN 2554212]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2005.
Lantos Gábor (1954-)
   A Helix képzési rendszer : integratív pedagógiai alapvetés / Lantos Gábor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-163.
ISBN 963-19-5005-0 fűzött : ár nélkül
pedagógia
37.01
[AN 2547876]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2005.
Living word curriculum (magyar)
   Reménység magjai : kisiskolás tananyag : 1. év, 1. félév, 1-20. lecke : tanári kézikönyv / [ford. Pálúrné Tóth Kornélia] ; [közread. a Reménység Magjai Alapítvány]. - Budapest : Reménység Magjai Alapítvány, [2005]. - 87 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-6952-9)
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 2548266]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2005.
   Magyar irodalom : középszintű szóbeli érettségi vizsgához / [a feladatokat összeáll. Bakonyi Anikó et al.] ; [ill. Hedvig Olga]. - Budapest : Független Ped. Int., 2005. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
ISBN 963-86703-0-4 fűzött : ár nélkül
irodalom - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi vizsga - példatár
372.882(075.3)(079.1)
[AN 2548921]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2005.
   Magyar nyelv : középszintű szóbeli érettségi vizsgához / [főszerk. Horváth Zsuzsanna] ; [a feladatokat összeáll. Bakonyi Anikó et al.] ; [ill. Hedvig Olga]. - Budapest : Független Ped. Int., 2004. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 963-86620-9-3 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás - példatár
372.880.945.11(075.3)(079.1)
[AN 2548922]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2005.
   Második otthonunk : a 75 éves szombathelyi Eötvös József (volt Úttörő) Általános Iskola jubileumi évkönyve : [1929-2004] / [szerkbiz. Balogh József et al.]. - Szombathely : Eötvös J. Ált. Isk., 2004. - 123 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-997-2 fűzött : ár nélkül
Eötvös József Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szombathely)(058)
[AN 2547881]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2005.
Matthews, Paul
Sing me the creation (magyar)
   Énekeld meg a teremtést! : az írásművészet felszabadítása / Paul Matthews ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Kláris, 2005. - 266 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984 ; 2.)
ISBN 963-86658-3-1 fűzött : 2200,- Ft
anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
372.46(072) *** 372.45(072)
[AN 2549182]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2005.
Medgyesi Konstantin
   Az egyházi iskolák újraindítása a rendszerváltó kor Makóján / Medgyesi Konstantin. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 28 p. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 40.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-670-1 fűzött : ár nélkül
Makó - egyházi iskola - gimnázium - általános iskola - ezredforduló
373.54(439-2Makó) *** 373.3(439-2Makó) *** 37.017.93
[AN 2547991]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2005.
   Mozgóképkultúra és médiaismeret : közép- és emelt szintű érettségi vizsgához / [főszerk. Falus Katalin és Jakab György] ; [... közrem. Gyenes Zsolt et al.] ; [ill. Hedvig Olga]. - Budapest : Független Ped. Int., 2004. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
ISBN 963-86620-5-0 fűzött : ár nélkül
médiaismeret - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi vizsga - példatár
372.879.190.96/.097(075.3)(079.1)
[AN 2548926]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2005.
Pilissy Lajos (1925-)
   Középfokú öntészeti szakoktatásunk kezdete / Pilissy Lajos. - Budapest : OMM ÖM, 2004. - 136 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 13.)
Bibliogr.: p. 133-135. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szakmunkásképző - öntészet - neveléstörténet
377.3(439) *** 621.74
[AN 2548813]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2005.
   Társadalomismeret : közép- és emelt szintű érettségi vizsgához / [főszerk. Falus Katalin, Jakab György] ; [... közrem. Baracs Nóra et al.]. - Budapest : Független Ped. Int., 2005. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
ISBN 963-86620-6-9 fűzött : ár nélkül
társadalomismeret - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás - példatár
372.831.6(075.3)(079.1)
[AN 2548924]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2005.
   Történelem : középszintű szóbeli érettségi vizsgához / [főszerk. Foki Tamás] ; [a tételeket Fazekasné Markó Hajnalka et al. dolgozták ki] ; [ill. Hedvig Olga]. - Budapest : Független Ped. Int., 2005. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Érettségi mintafeladatok és megoldások, ISSN 1786-4623)
ISBN 963-86703-1-2 fűzött : ár nélkül
történelem - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás - példatár
372.893(075.3)(079.1)
[AN 2548918]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2005.
   Válogatás "A tehetség meghatározásának és felismerésének problematikája az iskolában" című kutatás anyagából / [szerk. Szekeres Lászlóné] ; [közread. a] Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet. - Budapest : PPI, 2003. - 50 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
tehetséggondozás - konferenciakiadvány
376.545 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2548213]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2005.
   Válogatás az "Oktatás-nevelés az EU-n innen és túl" című konferencia anyagából / [szerk. Szekeres Lászlóné] ; [... szerzői Nagyné Koczog Tünde et al.] ; [rend., közread. a] Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet. - Budapest : PPI, 2004. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - oktatásügy - konferenciakiadvány
37.014(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2548218]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3899 /2005.
1014 Spiel- und Übungsformen im Tischtennis (magyar)
   1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak] / szerk. Harry Blum [et al.] ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 323 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. 322.
ISBN 963-9542-07-5 fűzött : 3480,- Ft
asztalitenisz - tantárgy - testnevelés - tanári segédkönyv
796.386 *** 372.879.6(072)
[AN 2548175]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2005.
Bánki Habán Gábor
   Nagyváradi AC futballtörténete / Bánki Habán Gábor, Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 1.)
ISBN 963-86604-2-2 fűzött : ár nélkül
Nagyváradi Atlétikai Club
Nagyvárad - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332 *** 061.2(439.21-2Nagyvárad)(091) *** 061.2(498.4-2Nagyvárad)(091)
[AN 2547654]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2005.
Dévényi Zoltán
   Ronaldinho / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 1.)
ISBN 963-7046-17-8 fűzött : 1990,- Ft
Ronaldinho
Brazília - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - életrajz
796.332(81)(092)Ronaldinho
[AN 2547651]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2005.
Honfi László
   Tornaszaknyelv / Honfi László ; [az ábrákat kész. Molnár Ferenc] ; [... rajz. Kulman Miklós]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Iskolai testnevelés és sport, ISSN 1589-2670). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 963-9310-60-3 fűzött : 2980,- Ft
torna - szaknyelv - magyar nyelv
796.41 *** 809.451.1-086.6
[AN 2549149]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2005.
Károlyi Lajos (1872-1965)
Waidwerk ohne gleichen (magyar)
   Egy élet a vadászatért / Károlyi Lajos ; [ford. Hopp Eszter] ; [feld. August Haupt-Stummer]. - Budapest : Nimród, [2005]. - 155 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-232-2 kötött : ár nélkül
vadászat - memoár
799.2(0:894.511-94)
[AN 2547491]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2005.
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
   Kalandor vadászok - vadászó kalandorok : elbeszélések, karcolatok, vadászélmények, állatportrék / Kittenberger Kálmán ; ... összegyűjt. és a cenzúrázott szöveget ... helyreáll. Nagy Domokos Imre ; ... gond. Tordai Gábor ; [ill. Harmat Attila]. - Budapest : Nimród, [2005]. - 267, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-270-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 2547521]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2005.
Littomericzky Judit, Ty
   Gyöngyfűzés kristálygyöngyökkel / Ty. Littomericzky Judit ; [grafika Littomericzky Ferencné]. - Budapest : Kairosz, 2004. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hobbyművész-sorozat, ISSN 1786-6863 ; 1.)
ISBN 963-9568-88-0 fűzött : 690,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2548889]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2005.
Mein supermagisches Zauberbuch (magyar)
   Bűvészkönyv : szuper trükkök kicsiknek és nagyoknak / Bordo ill. ; [ford. és szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9258-28-8 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9258-03-2)
bűvészkedés - gyermekkönyv
793.8(02.053.2)
[AN 2547732]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2005.
Simpson, Joe
Dark shadows falling (magyar)
   Sötét árnyak ereszkednek / Joe Simpson ; [ford. Bráder Éva]. - Budapest : Corbis, cop. 2005. - 223 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-217-615-4 kötött : ár nélkül
Csomolungma - alpinizmus - erkölcs - memoár
796.52(235.243)(0:82-94) *** 172
[AN 2547570]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2005.
   "Száguld az Illés szekere..." / [közread. a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola]. - Solymár : Hunyadi M. Német Nemzetiségi Ált. és Műv. Alapisk., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Solymár - amatőr művészet - festészet
379.825-053.2(439-2Solymár) *** 75.046
[AN 2548238]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3909 /2005.
Alba Regia Fotópályázat (3.) (2004) (Székesfehérvár)
   Alba Regia Fotópályázat, 2004. - [Székesfehérvár] : [s.n.], [2004]. - 14 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2547429]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2005.
Balázs József Róbert (1930-)
   Balázs : mosaics : mosaici : mozaikok : mosaïques / Balázs József Róbert, Balázs Miklós Ernő. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2004]. - [20] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. és az életrajz magyar és angol nyelven
ISBN 963-9439-34-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - díszítőművészet - mozaik - 20. század - 21. század
738.5(439)(092)Balázs_M._E. *** 738.5(439)(092)Balázs_J._R.
[AN 2547172]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2005.
Balla Demeter (1931-)
   A Titanic képei = Pictures of the Titanic / Balla Demeter ; Nádas Péter bev. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2004. - 127 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9378-27-5 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló
77.04(439)(092)Balla_D.
[AN 2547302]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2005.
   Csendéletek : Ernst Múzeum, Budapest 2004. szeptember 5 - október 3. = Still lifes. - Budapest : Ernst Múz., [2005]. - 55 p. : ill., főként színes ; 16x23 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7032-07-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - csendélet - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76.049.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2548199]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2005.
Daday Kálmán (1904-1990)
Művek (vál.)
   Daday Kálmán, 1904-1990, tanár, festőművész / [a kiállítást rend. ... Mizerák Beáta] ; [... kiad. ... a Siófoki Városvédő és Szépítő Egyesület ...]. - Siófok : Siófoki Városvédő és Szépítő Egyes., 2004. - 11, [35] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kész. a 2004. októberében Siófokon megrendezett életműkillítás alkalmából
ISBN 963-217-042-3 fűzött : ár nélkül
Daday Kálmán (1904-1990)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Daday_K. *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 2547240]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2005.
The elements of design (magyar)
   Stílusok és formák : a formatervezés és a stílusjegyek története / főszerk. Noël Riley ; szerk. Patricia Bayer ; [közrem. Helen Clifford et al.] ; [ford. Béresi Csilla et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 544 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 508-509.
ISBN 963-9283-97-5 kötött : 9490,- Ft
iparművészet - formatervezés
745.03(100)"14/19" *** 658.512.23(100)"14/19"
[AN 2547808]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2005.
   Elhallgatott Holocaust : Műcsarnok ..., Budapest, 2004. március 18 - május 31. = The hidden Holocaust = Bisterdo Holocaust = Šŵ'åh mẇs°tȩrȩt / [a katalógust szerk. ... Fabényi Julia]. - Budapest : Műcsarnok, [2005]. - 226 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9115-91-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - holokauszt - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 323.12(=924)(439)"194" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2549539]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2005.
   España 1950 : az újjászületés évtizede : the decade of rebirth : Műcsarnok ..., Budapest, 2004. július 2 - szeptember 12. / [szerk. Carlos Pérez] ; [a magyar változat szerkesztője Barkóczi István] ; [kiállítás szerv. ... SEACEX ... a Műcsarnok együttműködésével]. - [Budapest] : [Műcsarnok], [2005]. - 43 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9115-92-4 fűzött : ár nélkül
Spanyolország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(460)"195" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2549467]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2005.
   Finnmagyar : "Voimaa, elämää, ilmaisua" Suomenja Unkarin taidesuhteet 1900-1920 : Gallen-Kallelan Museo, Espoo 18. IX. - 28. XI. 2004 : Ernst Museo, Budapest, 12. XII. 2004 - 13. II. 2005 : az 1900-as párizsi világkiállítástól a Cranbrook Schoolig : Gallen-Kallela Múzeum, Espoo 2004. IX. 18 - XI. 28. : Ernst Múzeum, Budapest 2004. XII. 12 - 2005. II. 13. / [luettelon toimitus Klára Hudra] ; [luettelon koonnut Katalin Keserű, Klára Hudra]. - Budapest : Ernst Múz., [2005]. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. (24 p. : ill. ; 21 cm)
A mellékletben "Kiegészítés a Finnmagyar című kiállítás budapesti bemutatójához"
ISBN 963-7032-06-1 fűzött : ár nélkül
Finnország - Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 73/76(480)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005" *** 061.4(480-2Espoo)
[AN 2547469]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2005.
   Fotózz : válogatás amatőr fotósok (nem) amatőr képeiből / [összeáll.] Csukás Tibor. - Budapest : VIP Multirekords Kft., 2004. - 200 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-217-022-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"199/200"
[AN 2549365]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2005.
Freeman, John
Photography (magyar)
   A fotózás kézikönyve : gyakorlati útmutató a fotózáshoz a legegyszerűbb kompozícióktól a legújabb digitális technikákig / John Freeman ; [ford. Régi Tamás ..., Kéri Rita]. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 288 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9283-98-3 kötött : 6980,- Ft
fototechnika
77
[AN 2548648]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2005.
Gárdi Balázs (1975-)
   Betondzsungel = Concrete jungle / Gárdi Balázs ; [vál. és szerk. Gera Mihály] ; [közread. a] Városháza. - Budapest : Városháza, cop. 2004. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9170-81-X fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század
77.04(439)(092)Gárdi_B.
[AN 2550098]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2005.
   A gőz mégis marad : Textilmúzeum, Budapest, 2004. október 19 - december 31. = Steam still remains : Textile Museum, Budapest, 19 October - 31 December, 2004 / [szerk. Vajk Éva] ; [rend., kiad. Textilmúzeum Alapítvány]. - Budapest : Textilmúzeum Alapítvány, 2004. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-214-661-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2547431]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2005.
Gyürki László (1932-)
   Körmendi emlékkönyv : Lesenyei Márta szobrászművésznek / [írta Gyürki László] ; [kiad. a Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány]. - [Körmend] : Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Kiss Sándor emlékkiállítás alkalmából
Fűzött : ár nélkül
Lesenyei Márta (1930-)
Kiss Sándor (1925-1999)
Magyarország - Körmend - szobrász - 20. század - emlékmű - emlékkönyv
73(439)(092)Lesenyei_M. *** 73(439)(092)Kiss_S. *** 725.945(439-2Körmend)
[AN 2547183]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2005.
Hajas Tibor (1946-1980)
   Képkorbácsolás : Hajas Tibor (1946-1980) Vető Jánossal készített fotómunkái = Image whipping : Tibor Hajas' (1946-1980) photo works with János Vető / szerk. Beke László ; [ford. Kozák Csaba] ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : MTA Művészettört. Kut. Int., 2004. - 232 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-7381-79-1 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - szituatív művészet - fotóművészet - 20. század
73/76(439)(092)Hajas_T. *** 77.04(439)(092)Vető_T.
[AN 2547467]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2005.
Horváth Kinga (1971-)
   Összekötők : Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Rákóczi-ház, 2004. október 21 - december 23. / Horváth Kinga. - [Miskolc] : Vox Artis, 2004. - [24] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-217-009-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Horváth_K. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2547434]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2005.
   In memoriam Salvador Dalí / [... szerk. ... Ölveczky Gábor] ; [közread. a] Kortárs Galéria. - Tatabánya : Kortárs Galéria, 2004. - 31 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bev. Wehner Tibor
Fűzött : ár nélkül
Dalí, Salvador
Spanyolország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(460)(092)Dalí,_S. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2547332]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2005.
Körner Zsuzsa
   A telepszerű lakásépítés története Magyarországon, 1850-1945 / Körner Zsuzsa. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052 ; 3.)
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 963-9535-24-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - lakótelep - urbanisztika - lakásviszonyok - 19. század - 20. század
711.582(439)"185/194" *** 911.375(439)"185/194" *** 332.8(439)"185/194"
[AN 2547896]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2005.
Korniss Dezső (1908-1984)
Művek (vál.)
   Korniss Dezső, 1908-1984 : művek Dr. Merics Imre magángyűjteményéből : works from Dr. Imre Merics' private collection : [kiállítás a Közép-európai Kulturális Intézetben, 2004. november 25 - december 15.] / [szerk. Gellér Katalin]. - Budapest : Közép-európai Kult. Int., [2004]. - [28] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Beke László és Ébli Gábor bevezetőjével
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Korniss_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2547335]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2005.
   Kortárs magyar szobrászat : válogatás a teljesség igénye nélkül : kiállítás a kecskeméti Városháza udvarán, 2004. március 17 - április 4. / [a kiállítást rend. Lakatos Pál Sándor] ; [kiad. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kecskemét : Önkormányzat, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Borítócím: Szabad-tér 2004
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"199/200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2547409]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2005.
Lossonczy Tamás (1904-)
Művek (vál.)
   Tisztelgés Lossonczy Tamás életműve előtt : tárlat a Magyar Festészet Napja alkalmából : Millenáris Park, 2004. október 17-27. / [a katalógus anyagát kiválasztotta és jegyzetekkel ell. Pál Éda] ; [kiad. Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Polgármesteri Kabinet]. - Budapest : Budapest II. ker. Önkormányzat, 2004. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-217-104-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lossonczy_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2548180]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2005.
Lugossy Mária (1950-)
Művek (vál.)
   Lugossy Mária / [szerk. Mayer Marianna]. - [Budapest] : [Műcsarnok], [2005]. - [144] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Megj. a Műcsarnokban 2004. okt. 5 - nov. 7. között Jégkorszak címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Műjegyzék: p. [131-134].
ISBN 963-9115-94-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - életrajz - kiállítási katalógus
73(439)(092)Lugossy_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2549428]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2005.
Mátis Rita (1967-)
Művek (vál.)
   Mátis Rita : festmények, 2002-2004 / [... kiad. Közelítés Művészeti Egyesület]. - Pécs : Közelítés Műv. Egyes., [2005]. - [2], 13 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Mátis_R.
[AN 2548188]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2005.
Miklós Árpád (1958-)
   Still pictures in motion = Állóképek mozgásban / [Miklós Árpád]. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Miklós_Á.
[AN 2547325]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2005.
Nagy Mari
   Kising nemezből / Nagy Mari, Vidák István ; rajz. Burka Beáta. - Kecskemét : Szerzők, 2003. - 49 p. : ill., színes ; 26 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-430-790-6 fűzött : ár nélkül
textilművészet - nemez
745.52 *** 677.026.24
[AN 2549364]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2005.
Pistyur Imre (1953-)
   A köveken túl / Pistyur Imre ; [rend., közread. a] MűvészetMalom. - Szentendre : MűvészetMalom, 2004. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
A 2004. ápr. 3. és aug. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-460-174-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Pistyur_I. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2548178]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2005.
Puskás Bernadett
   A makói görög katolikus templom / Puskás Bernadett, Tóth Ferenc. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 42.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-217-208-6 fűzött : ár nélkül
Makó - templom - görög katolikus egyház
726.54(439-2Makó) *** 281.5.018.2
[AN 2547130]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2005.
   Szappanopera, 2004 / [a katalógust kész. Bárd Johanna, Nagy Gabriella, Nemes Attila] ; [szerzők Nemes Attila, Timár Katalin] ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2004. - 51 p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást 2004. okt. 7 - nov. 7. között tartották. - A bev. tanulmányok angol nyelven is
ISBN 963-9115-93-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2549482]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2005.
   Szentek és madonnák / [fel. kiad. a Közművelődés Háza Kht.]. - Tatabánya : Közművelődés Háza Kht., [2004]. - 16 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Pogány Gábor bevezetőjével
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2547419]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2005.
Tamás Henrik (1879-1960)
   Tamás Henrik emlékezései (művészekre, képszalonokra, a Tamás Galériára...) és műgyűjteménye / [... szerk., a képeket vál., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Nagy András] ; [... fotók Barki Gergely et al.]. - [Pécs] : JPM ; [Budapest] : MTA Művtört. Kutint., [2005]. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 101.)
Kész. a 2004. ápr. 2 - dec. 5. között "Tamás Henrik műgyűjteménye" címmel a Pécsi Galériában megrendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7211-83-7 fűzött : ár nélkül
Tamás Henrik (1879-1960)
Magyarország - Pécs - műgyűjtés - magángyűjtemény - festészet - 19. század - memoár - kiállítási katalógus
7.074(439)(092)Tamás_H.(0:82-94) *** 75(439)"18/19" *** 069.017(439)Tamás_H. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2544813]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2005.
   "Volt egyszer egy Szín-Folt" : X. Nemzetközi Miniatűr Kiállítás, Kaposvár 2005 / [rend., közread. a] Vaszary Képtár. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2005. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2548196]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2005.
Weininger Andor (1899-1986)
Művek (vál.)
   Weininger Andor (1899-1986) korai képei : [kiállítás 2005. január 22 - március 4.] / [rend., közread. a] Belvedere Szalon, Galéria és Aukciósház ; [a tanulmányt és a képelemzéseket írta Borbély László]. - Budapest : Belvedere Szalon, cop. 2005. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. p. 75.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Weininger_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2549518]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3941 /2005.
   30 éves a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus / [... szerk. Marlokné Cservenyi Magdolna] ; [a fotó és egyéb dokumentumanyagot összegyűjt. ... Milbichné Taller Mária] ; [kiad. ... Solymár Nagyközség Önkormányzata etc.]. - Solymár : Önkormányzat, [2005]. - 23 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Solymári Hagyományőrző Asszonykórus
Solymár - énekkar
784.087.68.071(439-2Solymár)
[AN 2547232]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2005.
Aczél Gergő
   Megasztár / [szöveg] Aczél Gergő ; [fotók Szitányi György és Aczél Gergő]. - Budapest : Sirály!, cop. 2005. - 253 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7276-05-X fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - vetélkedő - ezredforduló - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 2547274]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2005.
   Kórus : napló : [1979-2004] / [képek Martin Gábor, Gresz István, Oszlay András]. - Budapest : Kovács M. : Csányi T., 2004. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-513-3 fűzött : ár nélkül
Budai Ciszterci Szent Imre Templom Kórusa
Budapest - ciszterciták - énekkar
784.087.68.071(439-2Bp.) *** 271.12
[AN 2548276]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2005.
Szakács Gábor (1951-)
   Nagy rock 'n' roll könyv / Szakács Gábor. - Budapest : Holoprint, cop. 2004. - 424 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 963-216-329-X fűzött : ár nélkül
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2547572]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3945 /2005.
   Mesebolt Bábszínház : leltár / [szerk. Prikazovics Ferenc] ; [fotó Németh József ..., Garas Kálmán]. - Szombathely : Mesebolt Bábszínház, [2005]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Mesebolt. - Példányszám: 500
ISBN 963-217-767-3 fűzött : ár nélkül
Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
Szombathely - színház - bábjáték
792.97(439-2Szombathely)Mesebolt_Bábszínház
[AN 2547853]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2005.
   Örök naptár : tizenhárom színész - tizenhárom kézírás, huszonhat portré és vers a Baltazár Színház tagjairól : thirteen actors - thirteen handwriting, twenty-six portraits and poems of the members of the Baltazar Theatre / [fotók ... Bege Nóra] ; [versek ... Vörös István] ; [kiad. a Baltazár Színház Alapítvány]. - [Budapest] : Baltazár Színház Alapítvány, 2004. - 55 p. : ill., részben színes ; 36 cm
ISBN 963-217-245-0 fűzött : ár nélkül
Baltazár Színház (Budapest)
Budapest - színész - amatőr művészet - magyar irodalom - fényképalbum - vers
792(439-2Bp.)Baltazár_Színház(092)(084.12) *** 894.511-14
[AN 2547120]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3947 /2005.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2005. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 963-9489-26-3 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2547165]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2005.
Becze Ákosné
   Vendéglátás, idegenforgalom : gyakorlókönyv : német középfok, B2 / Becze Ákosné ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2004. - 205 p., [12] t. : ill., színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-241-1 fűzött : ár nélkül
német nyelv - vendéglátás - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00 *** 338.48 *** 649.9
[AN 2547418]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2005.
Bérczy Károly (1821-1867)
   Magyar-német és német-magyar vadászműszótár / Bérczy Károly. - Repr. kiad. - [Budapest] : Fiesta, [2005]. - [10], 118 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Vadász-műszótár. - Eredeti kiadása: Pest : Emich G., 1860
ISBN 963-9258-27-X kötött : 2980,- Ft
vadászat - magyar nyelv - német nyelv - értelmező szótár - szakszótár - kétnyelvű szótár - hasonmás kiadás
809.451.1-321.1 *** 801.323=30=945.11 *** 799.2 *** 639.1 *** 094/099.07
[AN 2547973]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2005.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2531655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Angol nyelvkönyv : kezdőknek : starter / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2004, cop. 1998. - 220 p. : ill.
ISBN 963-13-5394-X fűzött : 1350,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2531656] MARC

ANSEL
UTF-83951 /2005.
   Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára : angol - magyar - francia - német : a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának Fordításkoordináló Egysége által összeállított adatbázisból = Official terminology of the European Union : English - Hungarian - French - German : based of the database compiled by the Translation Coordination Unit of the Hungarian Ministry of Justice / [vez. szerk. Várnai Judit Szilvia]. - [Bicske] : Szak K. ; [Budapest] : MorphoLogic, 2004. - XXIII, 1859 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9131-67-9 kötött : 22000,- Ft
Európai Unió - jog - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00 *** 802/809-086.6 *** 34(4-62)
[AN 2549329]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2005.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - XLIV, 819 p. ; 24 cm + CD-ROM
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7879-4)
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2553850]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2005.
Jászay László (1951-)
   Vidovye korrelâcii russkogo âzyka v sisteme grammatičeskih oppozicij = Az orosz nyelv aspektuskorrelációi a grammatikai oppozíciók rendszerében / L. Âsai ; [izd.] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2005. - 212 p. ; 24 cm
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 195-208.
ISBN 963-463-733-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-443-733-7)
orosz nyelv - ige
808.2-559.22
[AN 2548652]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2005.
Margittai Ágnes
   Le français de l'économie = Francia gazdasági nyelv / Margittai Ágnes, Rácz Ágnes. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-345.
ISBN 963-394-597-6 fűzött : 3900,- Ft
francia nyelv - szaknyelv - gazdaságtan - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11 *** 330
[AN 2547727]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2005.
Mészáros Edit (1958-)
   A finn leíró nyelvtan alapjai : egyetemi oktatási segédkönyv / Mészáros Edit. - Szeged : JATEPress, 2004. - 109 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
Fűzött : ár nélkül
finn nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.454.1-5(075.8)=945.11
[AN 2547162]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2005.
   Salve!. - 2. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 970846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Olasz nyelvkönyv haladók és érettségire készülők számára / Hegedűs Anna, Ogonovsky Edit. - 2004, cop. 2001. - 327 p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9316-18-0)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11 *** 372.880.50(075.3)
[AN 2531583] MARC

ANSEL
UTF-83957 /2005.
Scheibl György
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2005. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 963-94892-5-5 fűzött : 1780,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2547148]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2005.
   Spanyol nyelvkönyv. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-2005. - 2 db ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - tankönyv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 1041319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005, cop. 1999. - 263 p. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Orenga Portolés, Ana
ISBN 963-19-5105-7 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - tankönyv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2542262] MARC

ANSEL
UTF-83959 /2005.
   Spanyol nyelvkönyv. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2537510]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 264 p. : ill. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-19-4720-X)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2537516] MARC

ANSEL
UTF-83960 /2005.
Székely Gábor, B. (1954-)
   Agreement in North-Siberian languages / by Gábor B. Székely. - Savariae : BDF, 2003. - 98 p. ; 22 cm. - (Specimina Sibirica, ISSN 0865-7505 ; 20.)
Bibliogr.: p. 85-97.
ISBN 963-9531-07-3 fűzött : ár nélkül
uráli nyelvek
809.44/.45
[AN 2547726]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2005.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Angol nyelvtan alap-, közép- és felsőfokon / Szentiványi Ágnes. - Budapest : Holnap, [2004]-. - 20 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2542074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2004. - 255 p.
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 963-346-297-5 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2542079] MARC

ANSEL
UTF-83962 /2005.
Törkenczy Miklós
Practical Hungarian grammmar (német)
   Ungarische Grammatik mit zahlreichen nützlichen Beispielen / Miklós Törkenczy ; [... Übers. Claudia Sándor]. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5366-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=30
[AN 2548647]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2005.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, [2004]-. - ill. ; 29 cm
ISBN 963-9357-04-9
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2537937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant = Francia nyelvkönyv kezdőknek. - [2004], cop. 2002. - 239 p.
ISBN 963-9357-05-7 fűzött : 1764,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2537939] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3964 /2005.
Bécsy Tamás (1928-)
   Színház és/vagy dráma / Bécsy Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 86 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Theatrology, ISSN 1418-1282)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9542-92-X fűzött : 1480,- Ft
drámaelmélet - színház - esztétika
82.01-2 *** 792.01
[AN 2548946]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2005.
Grabolle, Harro
   Verdun and the Somme / Harro Grabolle. - Budapest : Akad. K., [2005]. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [33.])
Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 963-05-8192-2 fűzött : ár nélkül
angol irodalom története - német irodalom története - 20. század - első világháború - prózaepika
830(091)-3"191/193" *** 820(091)-3"191/193" *** 355.48(4)"1914/1918"
[AN 2547615]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2005.
   (Tév)eszmék bűvölete / szerk. Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Akad. K., 2004. - 291 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8202-3 fűzött : 2415,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 2547476]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2005.
Valaczka András
   A költészet genetikája : szóörökléstani vázlatok / Valaczka András. - Budapest : M. Napló, cop. 2004. - 151, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9603-08-2 fűzött : 1456,- Ft
magyar irodalom története - hermeneutika
82.01-1 *** 82.07 *** 801.73 *** 894.511(091)-1
[AN 2547161]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3968 /2005.
Basch Lóránt (1885-1966)
   A Baumgarten Alapítvány történetéből : tanulmányok, cikkek / Basch Lóránt ; [vál., szerk. és a kiegészítő adatokat összegyűjt. Téglás János]. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-302-9 fűzött : 2000,- Ft
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - alapítvány - 20. század
894.511(091)"192/194" *** 061.27(439)Baumgarten
[AN 2548833]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2005.
Gönczy Monika
   Görömbei András publikációi : 1967. január 1 - 2004. december 31. / összeáll. és a névmutatót kész. Gönczy Monika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 202 p. ; 20 cm
Borítócím: Görömbei András bibliográfia
Fűzött : ár nélkül
Görömbei András (1945-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(091)Görömbei_A.:016 *** 894.511(498)(091)Görömbei_A.:016 *** 82(091):016 *** 012Görömbei_A.
[AN 2547327]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2005.
Kitka Zsuzsanna
   Balassi Bálint és kora : ajánló bibliográfia / [összeáll. Kitka Zsuzsanna]. - Tiszaújváros : Derkovits Gy. Művel. Közp. és Vár. Kvt., 2004. - 18 p. ; 21 cm. - (A Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár kiadványai)
Fűzött : ár nélkül
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
894.511(092)Balassi_B.:016 *** 012Balassi_B.
[AN 2547871]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2005.
Molnár Mátyás (1923-1982)
   Móricz Zsigmond tiszaháti emlékei és kapcsolatai / Molnár Mátyás ; [szerk. Molnár Sándor] ; [a Vay Ádám Múzeum kiadványa]. - Vaja : Vay Á. Múz., 2004. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86608-2-1 fűzött : ár nélkül
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - Szabolcs-Szatmár-Bereg - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Móricz_Zs. *** 908.439.16Tiszahát
[AN 2547269]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2005.
Szentmártoni János (1975-)
   Eleven csónak : esszék, kritikák, tanulmányok / Szentmártoni János. - Budapest : M. Napló, cop. 2004. - 302, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-11-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 894.511-4
[AN 2547167]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3973 /2005.
Anderson, Catherine
Blue skies (magyar)
   Az ég kékje / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2005]. - 374 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-41-0 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2547629]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2005.
Apollinaire, Guillaume
Les exploits d'un jeune Don Juan (magyar)
   Egy ifjú Don Juan emlékiratai / Guillaume Apollinaire ; [ford. Bárkányi István]. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2004. - 143 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9258-29-6 kötött : 2690,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - regény
840-993=945.11
[AN 2547938]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2005.
Bart, Andrzej
Rien ne va plus (magyar)
   Rien ne va plus / Andrzej Bart ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2005. - 508 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7771-1 kötött : 2800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2549366]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2005.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Tombolás a táborban. - 2005. - 167 p. : ill.
ISBN 963-628-165-3 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2548660] MARC

ANSEL
UTF-83977 /2005.
Brezina, Thomas
Zwei allerbeste Feindinnen (magyar)
   Te vagy a kedvenc ellenfelem / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-238-2 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2554110]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2005.
Brown, Dan
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód / Dan Brown ; [ford. Révbíró Tamás]. A csillagvizsgáló / Emily Grayson ; [ford. Pelle Csilla]. Az utolsó detektív / Robert Crais ; [ford. Bornai Tibor]. Csodák éve / Geraldine Brooks ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest K., 2005. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The Da Vinci code. The observatory. The last detective. Year of wonders
ISBN 963-9562-21-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2547620]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2005.
Buzzati, Dino
La famosa invasione degli orsi in Sicilia (magyar)
   Medvevilág Szicíliában / Dino Buzzati ; a szerző illusztrációival ; Barna Imre fordítása. - [Budapest] : Ab Ovo, 2004. - 111, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9378-30-5 kötött : 2100,- Ft
olasz irodalom - mese
850-34=945.11
[AN 2547252]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2005.
Child, Greg
Postcards from the ledge (magyar)
   Képeslapok a párkányról : Greg Child összegyűjtött, hegymászó témájú írásai / [ford. Bánfi Balázs Miklós]. - Budapest : Corbis, cop. 2005. - 235 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-217-742-8 kötött : ár nélkül
ausztrál irodalom - alpinizmus - memoár
820-94(94)=945.11 *** 796.52(0:82-94)
[AN 2547568]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2005.
Child, Lee
The enemy (magyar)
   Eltűnt ellenség / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2005]. - 395 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-18-6 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2547637]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2005.
Christie, Agatha
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. Szobotka Tibor]. - Budapest : Európa, 2005. - 276 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7737-1 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2554203]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2005.
Christie, Agatha
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2005. - 266 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7801-7 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2553803]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Die schöne Miss Lilian (magyar)
   A szép dollárhercegnő / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fülöp Gergely]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 23.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
Megjelent "A szép Miss Lilian" címmel is
ISBN 963-7042-35-0 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554602]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Wenn Wünsche töten könnten (magyar)
   Szívtelen mostoha / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Rieger Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 22.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-32-6 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554404]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2005.
Faludy György (1910-)
   Testek vonzásában : a világirodalom legszebb erotikus versei / Faludy György. - Budapest : Glória : Villon : MMK 2000, [2005]. - 98, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9283-89-4 kötött : 3980,- Ft
világirodalom - átdolgozás - vers - antológia
82-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2547772]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2005.
Gabriel, Kristin
Send me no flowers (magyar)
   Rendbontók / Kristin Gabriel ; [... ford. Acsai Roland]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 184.)
ISBN 963-537-412-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2548941]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2005.
Graham, Lynne
The heiress bride (magyar)
   A szabadság kapuja / Lynne Graham ; [ ... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 335.)
ISBN 963-537-316-3 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2547542]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2005.
Hannay, Barbara
Her playboy challenge (magyar)
   Neked ajánlom / Barbara Hannay ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Bankár társbérletben / Jessica Hart ; [... ford. Fejes Júlia]. A pótanya / Janis Reams Hudson ; [... ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2004/7.)
Egys. cím: Her playboy challenge. Fiancé wanted fast!. Their other mother
ISBN 963-537-408-9 fűzött : 829,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2547126]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2005.
Holland, Katrin
Einsamer Himmel (magyar)
   Tanulj meg szeretni! / Katrin Holland. - [Tyukod] : Black & White, [2005]. - 211 p. ; 20 cm
Megj. "Egyedül... mindörökké!" címmel is
Fűzött : ár nélkül
svájci irodalom - német irodalom - szerelmes regény
830-312.5(494)=945.11
[AN 2554414]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2005.
Horváth, Irène (1916-)
Land zonder ooievaars (magyar)
   Ország gólyák nélkül / Horváth Irén ; [... ford. Szanyi Mária]. - Budapest : Karolina Egyes., 2004. - 83, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Megélt történelem, ISSN 1588-7294)
ISBN 963-217-264-7 fűzött : ár nélkül
Horváth, Irène (1916-)
Belgium - emigráns - magyarság - flamand irodalom - memoár
839.3-94=945.11 *** 325.252(=945.11)(493)(0:82-94)
[AN 2547280]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2005.
Hrabal, Bohumil
Harlekýnovy milióny (magyar)
   Harlekin milliói / Bohumil Hrabal ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1990. - 260 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7798-3 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2553356]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2005.
Hubbard, Elbert
A message to Garcia (magyar)
   Üzenet Garciának / írta Elbert Hubbard ; [kiad. a WISE Magyarország Egyesület]. - [Budapest] : WISE Mo. Egyes., cop. 2004. - 18 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 2547156]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2005.
Ibsen, Henrik
   Drámák / Henrik Ibsen. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005]-. - 19 cm
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 2554587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2005], cop. 2001. - 620 p.
Tart.: Babaház (Nóra) ; A vadkacsa ; Rosmersholm ; Hedda Gabler ; Solness építőmester ; John Gabriel Borkman ; Ha mi holtak feltámadunk. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Rosmersholm ; Hedda Gabler ; Bygmester Solness ; John Gabriel Borkman ; Når vi døde vågner. - Ford. Kúnos László
ISBN 963-14-2272-0 kötött : 2990,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 2554591] MARC

ANSEL
UTF-83995 /2005.
Jordan, Robert
New spring (magyar)
   Új tavasz / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2005. - 358 p. : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-95-7 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2548836]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2005.
King, Stephen
The dark tower (magyar)
   A setét torony / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2004-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2529790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A harcos. - 2004, cop. 1998. - 248 p. : ill.
ISBN 963-07-7650-2 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2529793] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A hármak elhívatása. - 2004, cop. 1998. - 459, [4] p. : ill.
ISBN 963-07-7649-9 fűzött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2529838] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Puszta földek. - 2004, cop. 1999. - 605 p. : ill.
ISBN 963-07-7648-0 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2530582] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Varázsló és üveg. - 2004. - 899, [4] p. : ill.
ISBN 963-07-7661-8 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2533167] MARC

ANSEL
UTF-83997 /2005.
King, Stephen
It (magyar)
   Az / Stephen King ; [ford. Hamvai Kornél et al.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1995. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-07-7718-5 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2544495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 799, [5] p.
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2544498] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 597, [5] p.
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2544500] MARC

ANSEL
UTF-83998 /2005.
Kristó Nagy István (1921-)
   Bölcsességek könyve : aforizmák, szállóigék / összeáll., szerk. és a jegyzeteket írta Kristó Nagy István. - Kisújszállás : Újhold, 2004-. - 21 cm
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2537664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1800 óta született szerzők. - 7. kiad. - 2004. - 772 p.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8610-46-8)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2537657] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1800 előtt született szerzők. - 6. kiad. - 2004. - 679 p.
A tárgymutatót kész. Kristó Nagy Judit, Kristó Nagy István, Németh Tibor György
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8610-47-6)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2537668] MARC

ANSEL
UTF-83999 /2005.
Leclaire, Day
The provocative proposal (magyar)
   Hiába futsz előlem / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 336.)
ISBN 963-537-317-1 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2547530]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2005.
   A Lélek kertjében : 20. századi életbölcsességek / Rudolf Steiner [et al.] ; [vál. és ford. Ferkai Tibor]. - 2. kiad. - Szada : Kassák, 2005. - 99 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 20.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-85-4)
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2553731]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2005.
Lennox, Marion
Doctor on loan (magyar)
   Szerencsés hajótörés / Marion Lennox ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 268.)
ISBN 963-537-340-6 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2548198]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2005.
Littell, Robert
The company (magyar)
   A cég : a CIA regénye / Robert Littell ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Hamu és Gyémánt Magazink., 2005. - 621 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-708-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2549313]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2005.
Lyles, Whitney
Always the bridesmaid (magyar)
   Örök második / Whitney Lyles ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 325 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-02-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2549388]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2005.
Merle, Robert
Derrière la vitre (magyar)
   Üvegfal mögött / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2005. - 523 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7731-2 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2554198]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2005.
Naylor, Phyllis Reynolds
Saving Shiloh (magyar)
   Tappancs megmentése / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2005. - 214 p. ; 22 cm
A regénysorozat 3. része
ISBN 963-628-234-X kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2553708]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2005.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh (magyar)
   Tappancs kalandjai / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2005. - 174 p. ; 22 cm
A regénysorozat 1. része
ISBN 963-628-233-1 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2553713]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2005.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh seasons (magyar)
   Tappancs veszélyben / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2005. - 187 p. ; 22 cm
A regénysorozat 2. része
ISBN 963-628-235-8 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2553709]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2005.
Pierson, Chris
Kingpriest trilogy (magyar)
   Papkirály-trilógia / Chris Pierson. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2548292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az istenek kiválasztottja / [ford. Zarándy Beáta]. - cop. 2005. - 365 p.
ISBN 963-7041-41-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2548297] MARC

ANSEL
UTF-84009 /2005.
Rice, Luanne
Dance with me (magyar)
   Táncolj velem! / Luanne Rice ; [ford. Sipos Kitti]. - [Budapest] : JLX, cop. 2004. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-212-2 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2548960]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2005.
Roberts, Alison
Doctor in danger (magyar)
   A bátorság iskolája / Alison Roberts ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 269.)
ISBN 963-537-341-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2548203]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2005.
Roberts, Nora
Captive star (magyar)
   Foglyul ejtett csillag / Nora Roberts ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 319 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-413-5 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2548658]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2005.
Sakse, Anna
Zales stiebrs (magyar)
   Mesék a virágokról / Anna Sakse ; ford. Bán Péter ; [az illusztrációkat Máthé Krisztina kész.]. - Budapest : Közdok, 2004. - 101 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-552-380-7 fűzött : ár nélkül
lett irodalom - gyermekirodalom - mese
888.3-34(02.053.2)=945.11
[AN 2548193]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2005.
Schmitt, Eric-Emmanuel
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (magyar)
   Ibrahim úr és a Korán virágai / Eric-Emmanuel Schmitt ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2005. - 77 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7772-X kötött : 1600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2549265]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A sötétség vadászai. - 2004. - 205 p. - (Vámpír könyvek ; 7.)
ISBN 963-11-7956-7 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2531591] MARC

ANSEL
UTF-84015 /2005.
Sinclair, Tracy
For love of her child (magyar)
   Védőszárnyak / Tracy Sinclair ; [... ford. Morgási Adrienne]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 326.)
ISBN 963-537-365-1 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2548206]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2005.
Smith, Wilbur
Birds of prey (magyar)
   Ragadozó madarak / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Elemér és Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2005], cop. 1997. - 699 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7696-42-7)
dél-afrikai irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2553585]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2005.
Steel, Danielle
Five days in Paris (magyar)
   Öt nap Párizsban / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-103-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554225]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2005.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins comes back (magyar)
   A csudálatos Mary visszatér / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [Mary Shepard rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Ciceró, 2005, cop. 2001. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-450-0 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2554223]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2005.
Wilkins, Gina
Conflict of interest (magyar)
   Kéménybe korommal / Gina Wilkins ; [ ... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 169.)
Fűzött : 389,- Ft (hibás ISBN 963-537-404-6)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2547545]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2005.
Wood, Sara
Morgan's secret son (magyar)
   A nyolcadik csoda / Sara Wood ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 325.)
ISBN 963-537-364-3 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2548210]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4021 /2005.
Akác István (1936-1992)
   Nehéz hűség : [versek] / Akác István ; [szerk. Fecske Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 49 p. ; 20 cm. - (Arcok eltűnőben, ISSN 1786-6731)
ISBN 963-9530-14-X fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549508]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2005.
Ákossy Eszter
   Szép álmokat, Brumi mackó! / Ákossy Eszter ; [fényképezte Bege Nóra és Koncz György]. - [Budapest] : Ringier, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
Buci Maci könyvek (keretcím)
ISBN 963-86629-2-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2547789]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2005.
Apatóczky István
   Ettünk falombot..... : fogások, evések az erdész-életből, többségében másutt már megjelent írások alapján / [Apatóczky István]. - [Budapest] : Szerző, 2005. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2547355]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2005.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Ó, én édes hazám, te jó Magyarország : válogatás Balassi Bálint énekeiből születésének 450., halálának 410. évfordulóján / [kották, szöveg és jegyzetek Békési-Marton Csaba]. - Budapest : M. Egyetemi K., 2004. - 44 p. ; 16x16 cm + CD
Példányszám: 1000
ISBN 963-86383-7-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 2547861]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2005.
Balogh József (1951-)
   Zászlótűz : versek, 2002-2004 / Balogh József. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2004. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-9432-40-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2547501]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2005.
Bársony Ferenc (1977-)
   Levédi trilógia / Bársony Ferenc. - 2. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', [2004]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2529733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Levédi és a hatalmas ménes. - cop. 2004. - 151 p. : ill.
ISBN 963-7040-04-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2529738] MARC

ANSEL
UTF-84027 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Állat-mesék / írta Benedek Elek ; Széchy Gyula rajz. ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, 2005. - 71 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1868
ISBN 963-7377-03-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/097.07
[AN 2547308]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Grimm-mesék / Benedek Elek ; képek Ruth Koser-Michaëls. - Budapest : Eri, 2004. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 1400
ISBN 963-8090-73-1 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 830-34(02.053.2).04=945.11
[AN 2547321]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2005.
Berencsy Sándor (1942-1980)
   Kulcsra zárt fészek : [versek] / Berencsy Sándor ; [szerk. Fecske Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 39 p. ; 20 cm. - (Arcok eltűnőben, ISSN 1786-6731)
ISBN 963-9530-15-8 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549511]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2005.
Béres Melinda (1981-)
   Mackó kalandok : a Macó család meséi / írta Béres Melinda. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2004. - 30, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Fiesta mesevilág, ISSN 1786-7282)
ISBN 963-9258-24-5 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2547909]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2005.
Csernák Árpád (1943-)
   A vörös bohóc és más démonok : válogatott és új novellák / Csernák Árpád. - Budapest : M. Napló, cop. 2004. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-05-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2547171]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Tizenhét hattyúk / Csokonai Lili. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1988. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2424-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553271]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2005.
Field, Anette
   Hollywoodock / Anette Field. - [Budapest] : Magánkiad., [2005], cop. 1999. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-356-4 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2548653]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2005.
Friedrich Klára (1948-)
   Attila ifjúsága : rovásírás olvasókönyv / írta Friedrich Klára ; [a rovásírást ... Barta József kész.]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Latin betűs írással is
ISBN 963-460-210-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - rovásírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 2547589]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2005.
Friedrich Klára (1948-)
   Roga királyfi : mesekönyv rovásírással / Friedrich Klára ; [rajz. Szakács Gábor] ; [rovásra kézzel átírta Dittler Ferenc]. - Budapest : Szakács G., 2004. - 42 p. : ill. ; 30 cm
Latin betűs írással is
ISBN 963-460-293-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - rovásírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 2547586]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
A világjáró angol (új kiadása)
   A világjáró amerikai : a világjáró angol : kalandos regény 20 tréfás képpel / Gárdonyi Géza. - Budapest : Eri, 2004. - 174 p. : ill. ; 16 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-43-X kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2548229]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2005.
Halmosi Sándor (1971-)
   Mely a Salamoné / Halmosi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 62, [2] p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 14.)
ISBN 963-9212-93-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2554695]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2005.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Patmosz : esszék / Hamvas Béla. - 2. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2004. - 2 db ; 19 cm
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2543023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1958-1964. - 500 p. - (Hamvas Béla művei ; 3.)
ISBN 963-85693-3-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2543025] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1964-1966. - 262 p. - (Hamvas Béla művei ; 4.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85693-9-5)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2543028] MARC

ANSEL
UTF-84039 /2005.
   Hazafelé a folyóparton : történetek, versek Óbudáról / vál., szerk. Fráter Zoltán. - Budapest : Óbudai Múz., 2004. - 72 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 2004/1.)
Fűzött : ár nélkül
Budapest. III. kerület - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Bp.III.(0:82-822)
[AN 2548684]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2005.
   Hide and seek : contemporary Hungarian literature / ed. by Györgyi Horváth and Anna Benedek ; [publ. by the] József Attila Kör. - Budapest : JAK, 2004. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 963-217-180-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia - fordítás
894.511-822=20
[AN 2548649]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2005.
   Holdfénycseppek : a Petőfi Önképzőkör válogatott művei / összeáll. Németh Lóránt ; [... grafikák Mészáros László ...] ; [kiad. a pápai Jókai Mór Művelődési Központ]. - Pápa : Jókai Művel. Közp., 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2547372]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2005.
Horváth Beatrix (1982-)
   A lélek útjain / Horváth Beatrix ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2005. - 72, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-9386-27-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549363]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - Budapest : Mérték K., 2005. - 637 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-08-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2554349]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2005.
   Kaján-pajzán mosoly : tematikus antológia / [az előszót írta Németh Tibor és Bari Gábor] ; [ill. Barna András, Bor István Iván és Okányi Kiss Ferenc] ; [megj. a miskolci JEL-KÉP Irodalmi és Társművészeti Asztaltársaság és a szerencsi Hegyaljai Alkotók Társulása közös gondozásában]. - Miskolc ; Dubicsány : Jel-Kép Irod. és Társműv. Asztaltársaság ; [Szerencs] : Hegyaljai Alkotók Társulása, 2004. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-929-2)
magyar irodalom - szerelem - antológia
894.511-822 *** 392.6(0:82-822)
[AN 2549367]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2005.
Kányádi Sándor (1929-)
   Ünnepek háza : két dráma és egy tévé-ballada / Kányádi Sándor. - Budapest : M. Napló, 2004. - 248 p. ; 19 cm
Tart.: Kétszemélyes tragédia ; Ünnepek háza ; Gyökér és vadvirág
ISBN 963-9603-10-4 fűzött : 1480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma - forgatókönyv
894.511-2(498) *** 894.511-293.7(498)
[AN 2547191]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2005.
Karácsony Benő (1888-1944)
   Napos oldal / Karácsony Benő. - Budapest : Aquincum, 2003. - 368 p. ; 21 cm. - (Napos oldal könyvek ; 1.)
Elő- és utószó Jászberényi József
ISBN 963-86356-1-4 kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2548095]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2005.
   Karácsonyi ajándék : magyar írók karácsonyi novellái / [... vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2004, cop. 2001. - 240, [3] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
Analitikus leírása: AN 923593
ISBN 963-9539-72-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2554208]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2005.
Király Farkas (1971-)
   Hosszú árnyékok földje / Király Farkas. - Budapest : Napkút K. : FISZ, 2004. - 75, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Cédrus könyvek, ISSN 1586-7560 ; 3.). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 8.)
ISBN 963-86694-4-6 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2548869]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2005.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Hymnus : a magyar nép zivataros századaiból / Kölcsey Ferenc. - Szentendre : Vincze Papírmerítő Műhely, [2005]. - [12] p. ; 30 cm
Merített papíron
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - bibliofil kiadás
894.511-14 *** 094.3
[AN 2549192]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Osiris, 2005. - 230, [2] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-746-7 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2554613]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Budapest : Mérték K., 2005. - 157, [3] p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-07-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2554341]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Budapest : Lektűr, [2005]. - 174, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9451-05-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2554220]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2005.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Sárarany / Móricz Zsigmond. - Budapest : Osiris, 2005. - 223 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-747-5 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2554649]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2005.
Nagy Miklós (1894-1973)
   A szabadság védelmében : Nagy Miklós (1894-1973) az Új ember katolikus hetilapban megjelent írásai, 1945. október - 1948. november. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 2004. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-8283-12-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom
894.511-97
[AN 2549431]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2005.
Orosz István (1951-)
   Útvesztők / Orosz István. - Szentendre : Vincze Műhely, 2003-. - 31 cm
Merített papíron. - Japán technikával
magyar irodalom - vers - bibliofil kiadás
894.511-14 *** 094.3
[AN 2548909]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Harminc vers. - 2003. - 46, [2] p. : ill.
Számozott példány: 100
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - bibliofil kiadás
894.511-14 *** 094.3
[AN 2548911] MARC

ANSEL
UTF-84056 /2005.
Osztojkán Béla (1948-)
   Békeváros / Osztojkán Béla. - [Budapest] : Phralipe, 2004. - 542 p. ; 17 cm
Tart.: Nincs itthon az Isten ; Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen
ISBN 963-217-414-3 fűzött : 2650,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2548111]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2005.
Podonyi Hedvig
   Bertaberta / Podonyi Hedvig ; [Szalma Edit rajz.]. - Budapest : Móra, 2005. - 61, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-7952-4 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2548659]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2005.
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
   Nyugatosok : hadifogoly-emlékezések : ember(ség)próbák szögesdrót mögött / Ponori Thewrewk Aurél. - Budapest : Mundus, 2004. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 963-9501-23-9 kötött : ár nélkül
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2547859]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2005.
Poór K. Zsigmond
   Már csak a jégvirág : versek / Poór K. Zsigmond ; [ill. Péter László]. - Budapest : Szerző, 2004. - 85 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-460-472-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2547118]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2005.
Radnai Gáborné
   Szerelemvarázs / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, [2005], cop. 1999. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-06-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2554219]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2005.
Réti G. Péter
   Tékozló lakoma : történelmi drámák / Réti G. Péter. - Budapest : Réti G. P., 2005. - 2 db (771 p.) ; 19 cm. - (Életműsorozat ; 1.)
ISBN 963-460-348-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-346-3)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2547887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 317 p.
Tart.: IV. Henrik ; A sáskák ura ; A sas tollai
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2547893] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 323-771.
Tart.: János király ; Tékozló lakoma ; Vitellius
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2547895] MARC

ANSEL
UTF-84062 /2005.
Stirling György (1921-)
   Hat évtized : válogatás / Stirling György. - [Eger] : Szerző, 2004. - 265 p. ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-460-071-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2547527]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2005.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Vitéz nagyfalui Toldi Miklós szerelme és egyéb kalandjai / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 171 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-905-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2548646]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   A csekei monológ / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1999. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7729-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)
[AN 2554190]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2005.
Szeles György
   Bakugrások / Szeles György. - [Budapest] : Neoprológus, [2005]. - 94 p. ; 19 cm
Számozott példány: 200
Kötött : ár nélkül
magyar irodalom - alkalmi költemény
894.511-193 *** 894.511-17
[AN 2547267]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2005.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Prae / Szentkuthy Miklós. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1934. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Szentkuthy Miklós művei)
ISBN 963-14-2396-4 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 655 p.
ISBN 963-14-2397-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542487] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 626 p.
Bibliogr.: p. 614.
ISBN 963-14-2398-0
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2542490] MARC

ANSEL
UTF-84067 /2005.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1942. - 377 p. ; 20 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
A jegyzeteket Németh Miklós kész.
ISBN 963-14-2242-9 v. : 1890,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - történelem - esszé - történelmi regény
894.511-94 *** 894.511-311.6 *** 944"177/179"(0:82-94)
[AN 2553736]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2005.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004]. - 326 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2392-1 v. : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553756]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2005.
Thury Zsuzsa (1901-1989)
   A tűzpiros üveggömb / Thury Zsuzsa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004, cop. 1971. - 375 p. ; 21 cm. - (Tinikről tiniknek, ISSN 1786-688X)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9492-31-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2549166]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2005.
Tonigold Gábor (1974-)
   Révész : 2. verseskötet / Tonigold Gábor. - Tiszagyenda : [Magánkiad.], 2004. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-467-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2548665]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2005.
Tóth Lajos, B. (1923-1981)
   Sós, mint a tenger : [prózák] / B. Tóth Lajos ; [szerk. Fecske Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 47 p. ; 20 cm. - (Arcok eltűnőben, ISSN 1786-6731)
ISBN 963-9530-16-6 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2549506]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2005.
Tungli M. Klára
   Csöndfalak : lírai napló / Tungli M. Klára. - Veszprém : Viza Kft., 2004. - 124, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-86607-3-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549272]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2005.
Vámos Miklós (1950-)
   Anya csak egy van : regény / Vámos Miklós. - 31. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2005], cop. 1995. - 218 p. ; 24 cm
ISBN 963-7853-39-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2554105]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2005.
   Vándorúton : a Vásárosnaményi Irodalmi Kör antológiája / [szerk. Deák József] ; [a ... grafikák Danku Mónika munkái]. - [Vásárosnamény] : [Esze T. Művel. Közp.], 2005. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési Központ
ISBN 963-217-642-1 fűzött : ár nélkül
Vásárosnamény - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Vásárosnamény)
[AN 2547734]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2005.
Vizváry Vilmosné (1915-1992)
   Égő szív : válogatott írások / Vizváry Vilmosné ; [szerk. Kasperkiewiczné Szalay Katalin]. - Göd-Alsógöd : A+V, A Gödi Ifjúságért, 2003. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - ("Huzella" emlékek, ISSN 1785-3125 ; 1.)
ISBN 963-212-929-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - pedagógus - 20. század - antológia - memoár
894.511-821 *** 37(439)(092)Kmetykó_A.(0:82-94)
[AN 2547906]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2005.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Művek (vál.)
   Vörösmarty Mihály drámai művei / [a szöveget gond. és a kötet anyagát összeáll. Horváth Károly]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1998. - 1047 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Martinkó András utószavával
ISBN 963-389-707-6 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2553476]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2005.
Zsindely Ferenc (1891-1963)
   A hét cinke : igaz mese hét részben / Zsindely Ferenc ; Szécsi Árpádné rajz. - Budapest : Eri, 2004. - 31 p. : ill. ; 31 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-8090-49-9 kötött : 1470,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2548191]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4078 /2005.
Abbott, Simon
   Miaúúú! : hangos könyv! / [ill. Simon Abbott]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-05-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2547818]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2005.
Abbott, Simon
   Vaúúú! : hangos könyv! / [ill. Simon Abbott]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-06-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2547795]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2005.
   Afrikai állatok. - Budapest : Sunmedia Hungary, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Csodálatos világ, ISSN 1785-9360 ; 2004/2.)
Fűzött : 249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2547768]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2005.
Allen, Marie
   Szőrmók suli : tanítsd meg a számokat! / [ill. Marie Allen] ; [írta Kathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Figuratív alakú, plüss kiegészítéssel
ISBN 963-86436-9-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548165]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2005.
Allen, Marie
   Szőrmók suli : tanítsd meg a színeket! / [ill. Marie Allen] ; [írta Kathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Figuratív alakú, plüss kiegészítéssel
ISBN 963-86436-8-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548170]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2005.
Camino, Isabella
   Mesék világa : kalandok a tanyán / [írta Isabella Camino és Delphine Lacarron] ; [rajz. Isabella Camino]. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2005]-. - ill. ; 17 cm
ISBN 963-86708-0-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Marci elcsatangol. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-1-9 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548119] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Zozó balesete. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-2-7 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548122] MARC

ANSEL
UTF-84084 /2005.
Canals, Sonia
   Táncoló kukacka / [ill. Sonia Canals] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Színes kiegészítővel
ISBN 963-86436-2-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548159]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2005.
Canals, Sonia
   Zümmögő méhecske / [ill. Sonia Canals] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Színes kiegészítővel
ISBN 963-86436-3-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548152]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2005.
Disney, Walt
Birds of a feather (magyar)
   Ne nézzetek madárnak! / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2004. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-072-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548161]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2005.
Disney, Walt
Winnie the Pooh and the Heffalump (magyar)
   Micimackó és a Zelefánt / Disney ; [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont Hungary, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 44.)
ISBN 963-628-100-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548101]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2005.
Disney, Walt
A wolf in pig's clothing (magyar)
   Farkas malacbőrben / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2004. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-076-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548168]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2005-. - 30 cm
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2553990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 17. kiad. - 2005. - 101 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-71-4 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2553992] MARC

ANSEL
UTF-84090 /2005.
Goldsack, Gaby
   Az én háziállataim / Gaby Goldsack ; [ill. Gerald Hawksley]. - Budapest : Líra és Lant, [2005]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Színes fajátékokkal
ISBN 963-8646-10-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548097]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2005.
Knight, Paula
   Nappal és éjszaka a városban ; Éjszaka és nappal a városban / [ill. Paula Knight] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, 2004. - Lapozó (8, 8 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86461-2-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548108]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2005.
Knight, Paula
   Nappal és éjszaka az erdőben ; Éjszaka és nappal az erdőben / [ill. Paula Knight] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, 2004. - Lapozó (8, 8 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86461-1-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548174]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2005.
Nordqvist, Sven
Stackars Pettson (magyar)
   Pettson horgászni megy / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2005]. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9598-51-8 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2547245]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4094 /2005.
Sarlós Endre (1938-)
   Szigetvár ostroma : rajzos album a szigetvári hősök emlékére / Szelaniki Musztafa, Budina Sámuel és Gökbilgin T. írásai nyomán írta és rajz. Sarlós Endre. - Budapest : Vadzsra'99 Kft., [2005]. - 80 p. : ill., színes ; 31x43 cm
Borítócím: Szigetvár ostroma, 1566
Kötött : ár nélkül
magyar történelem - török hódoltság - 16. század - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 943.9"1566"(084.1)
[AN 2553882]
MARC

ANSEL
UTF-8