MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:33:14
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4095 /2005.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - Szekszárd : Babits, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 2558891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Fej - Gak / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Acsády Judit et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Bokor Zsuzsa et al.]. - 2005. - 879 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-41-8 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2558892] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Gal - Gyi / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Ádám József et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Ács Irén et al.]. - 2005. - 879 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-47-7 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2558895] MARC

ANSEL
UTF-84096 /2005.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - 2. jav. kiad. - Szekszárd : Babits, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-9015-94-6
lexikon
030
[AN 2558888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - Baj / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria] ; [szócikkírók Acsády Judit et al.] ; [grafikák ifj. Bogdán István, Dobiecki Magda, Sabján Tibor] ; [képek Ács Irén et al.]. - 2005. - XVI, 888 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-95-4 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2558889] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4097 /2005.
Meliš, Juraj
Művek (vál.)
   Juraj Meliš : [Magyar Képzőművészeti Egyetem ... 2004. január 10 - február 4.] : [Hungarian University of Fine Arts ... 2004 10 January - 04 February]. - [Budapest] : [M. Képzőműv. Egy.], [2005]. - 15 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7165-25-8 fűzött : ár nélkül
Szlovákia - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2004" *** 73(437.6)(092)Meľis,_J.
[AN 2551946]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4098 /2005.
   Magyar kultúraközvetítő intézmények : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Laki Ildikó ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9559-04-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - népművelés - könyvtár - múzeum - levéltár - filmszínház - zenei élet - egyetemi tankönyv
02(439)(075.8) *** 069(439)(075.8) *** 930.25(439)(075.8) *** 791.45(439)(075.8) *** 78.05(439)(075.8) *** 374.07(439)(075.8)
[AN 2553458]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4099 /2005.
Jámbrik Ferenc (1974-)
   Elmondom a frankót! / Frenki. - Budapest : Arteregó, 2005. - 141 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-86714-1-6 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - reality show - memoár
791.9.097(439)(092)Jámbrik_F.(0:82-94)
[AN 2552428]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2005.
Nagy Zsolt (1975-)
   152 nap társas magány / Leo. - [Budapest] : Arteregó, 2004. - 152 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-216-641-8 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - reality show - memoár
791.9.097(439)(092)Nagy_Zs.(0:82-94)
[AN 2552430]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4101 /2005.
Bödők Zsigmond
   Nobel-díjas magyarok / Bödők Zsigmond. - 5. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon ; Dunaszerdahely : Nap K., 2005. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 963-208-902-2 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - tudós - külföldön élő magyar személyiség - Nobel-díj
001(439)(092) *** 001(100)(092) *** 061.27Nobel
[AN 2558143]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4102 /2005.
Banzhaf, Hajo
Tarot - Weisheiten für jeden Tag (magyar)
   Tarot : mindennapi bölcsességek / Hajo Banzhaf ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 173 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9569-47-X * kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9569-74-X)
jövendőmondás
133.3
[AN 2553102]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2005.
Buckland, Raymond
Buckland's complete book of witchcraft (magyar)
   A boszorkányság nagykönyve / Raymond Buckland ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 457 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-528-516-7 kötött : 3200,- Ft
mágia
133.4
[AN 2557732]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2005.
Christian, A. J.
   Mit keresett Isten a hálószobában? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 334 p. ; 23 cm
ISBN 963-528-803-4 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2558448]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2005.
Goldberg, Bruce
Peaceful transition (magyar)
   Békés átmenet : miként őrizzük meg tudatosságunkat a halál és az újraszületés pillanatában? / Bruce Goldberg ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 245 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 242-[246].
ISBN 963-528-830-1 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika - halál - lélekvándorlás
133.25 *** 129 *** 128
[AN 2551050]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2005.
Greer, Mary K.
The complete book of tarot reversals (magyar)
   Fordított tarot : hogyan értelmezzük kirakáskor a fejjel lefelé álló kártyalapokat? / Mary K. Greer ; [ford. Gál Andrea]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 378 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 374-378.
ISBN 963-528-799-2 fűzött : 2890,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2553342]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2005.
Haziel
Le pouvoir des archanges (magyar)
   Az arkangyalok ereje / Haziel ; [ford. Kutor Tünde]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-528-831-X fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2552267]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2005.
Linn, Dennis
Feng shui for the soul (magyar)
   Feng shui a lelki feltöltődésért : változtassuk otthonunkat a megújulás és a belső egyensúly színterévé! / Denise Linn ; [ford. Bisits Rita]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 286 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 963-528-833-6 fűzött : 2790,- Ft
feng shui - lakáskultúra
133.25 *** 643/645
[AN 2552420]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
   Intimitás : a bizalom művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-762-3 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25 *** 316.472.4
[AN 2552268]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2005.
Solara
11:11 : inside the doorway (magyar)
   11:11 : a bennünk rejlő csillagkapu / Solara ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 328 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-772-0 fűzött : 2790,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2553339]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2005.
Szilvásy Judit
   Váltsuk valóra álmainkat feng shuival! : személyiség-központú ötlettár a harmonikus környezet kialakítására / Szilvásy Judit ; [ill. Tóth Sarolta] ; [kiad. Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2005. - 170 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002. - Bibliogr.: p. 168-170.
Kötött : 2280,- Ft (hibás ISBN 963-640-729-0)
feng shui
133.25
[AN 2547777]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4112 /2005.
   Anthropogenic aspects of landscape transformations : proceeding of Hungarian - Polish symposium / ed. by József Lóki & József Szabó ; [org. by the] University of Debrecen Faculty of Natural Sciences Department of Physical Geography and Geoinformatics. - Debrecen : Kossuth Egy K., 2004-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
emberi ökológia - konferenciakiadvány
504.03 *** 504.75 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2550874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2004. - 114 p. : ill.
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-825-1 fűzött : ár nélkül
emberi ökológia - konferenciakiadvány
504.03 *** 504.75 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2550876] MARC

ANSEL
UTF-84113 /2005.
Barócsi Zoltán
   Gaia könnyei : bevezetés az ökológiai ökonómiába / Barócsi Zoltán, Somogyi Ferenc ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2005. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-278.
ISBN 963-9558-25-7 fűzött : ár nélkül
emberi ökológia - egyetemi tankönyv
504.75(075.8)
[AN 2553189]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2005.
Burnie, David
The Kingfisher illustrated nature encyclopedia (magyar)
   A természet enciklopédiája / írta David Burnie ; ford. Sóskuthy György ; [ill. Julian és Janet Baker]. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-62-6 kötött : ár nélkül
Föld - természeti környezet
502
[AN 2549759]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4115 /2005.
Bárczy Barnabás
   Integrálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 12. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 359 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3061-7 fűzött : ár nélkül
integrálszámítás - példatár
517.3(076)
[AN 2550054]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2005.
Hadházyné Iszály Katalin
   Operációkutatás gazdasági feladatokkal : a gazdálkodási, mezőgazdasági mérnöki és a mezőgazdasági gépészmérnöki szakos hallgatók részére / Hadházyné Iszály Katalin ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdaságmódszertani Tanszék. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Főisk. Gazd. és Társadalomtud. Kar Gazdaságmódszert. Tansz., 2005-. - 24 cm
ISBN 963-00-4938-4
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2557593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 151 p. + mell. (15 p.)
ISBN 963-00-4939-2 fűzött : ár nélkül
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2557596] MARC

ANSEL
UTF-84117 /2005.
Szendrei Ágnes (1953-)
   Diszkrét matematika : logika, algebra, kombinatorika / Szendrei Ágnes. - 6. kiad. - Szeged : Polygon, 2004. - X, 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 357-360. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
matematikai logika - algebra - kombinatorika - egyetemi tankönyv
510.6(075.8) *** 512(075.8) *** 519.1(075.8)
[AN 2546885]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4118 /2005.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
Magyarország - földrajz - fényképalbum
911.2(439)(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/2.], Kisalföld. Marcal-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2005. - 46 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 600,- Ft
Marcal-medence - földrajz - helyismeret - fényképalbum
911.2(439Marcal-medence)(084.12) *** 908.439Marcal-medence(084.12)
[AN 2551728] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4119 /2005.
   GPS mindenkinek / Borza Tibor [et al.] ; [szerk. Gerő András]. - Budapest : Sztrato, [2005]. - 240 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-210-285-1 fűzött : 1995,- Ft
helyzetmeghatározás - kartográfia
528
[AN 2552477]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4120 /2005.
Faragó Sándor (1953-)
   Vadászati állattan / Faragó Sándor ; [ill. Kókay Szabolcs]. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2002. - 496 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 457-496.
ISBN 963-286-179-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - állattan - vadászat - egyetemi tankönyv
591.5(075.8) *** 639.1(075.8) *** 351.765(439)(075.8)
[AN 2546967]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4121 /2005.
   Aclotin : ticlopidin hydrochlorid / [összeáll. Vértes András] ; [mtárs Tonelli Miklós]. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 26 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
Fűzött : ár nélkül
agy - trombózis - gyógyszer
615.225.4 *** 616.831-005.6
[AN 2550972]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2005.
   Antimicrobás kezelés a gyermekgyógyászatban, 2004 / [szerk.] Mészner Zsófia [et al.] ; [szerzők Bán Éva et al.]. - Budapest : Eos 2000 Kft., 2004. - 287 p. ; 18 cm
ISBN 963-216-268-4 fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - orvosi ellátás - antibakteriális hatás - mikrobiológia - fertőző betegség - táblázat
615.28(083.4) *** 616-08(083.4) *** 616-053.2(083.4) *** 616.9-053.2(083.4)
[AN 2549460]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2005.
   A drogkérdésről - őszintén / Rácz József és mtársai. - Utánny. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 194 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-50-1 fűzött : 1490,- Ft
kábítószer
613.83
[AN 2547077]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2005.
Fehér Ottó (1927-)
   A pszichés működés élettana és kórélettana / Fehér Ottó és Mészáros István. - Szeged : JATEPress, 2004. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
idegrendszer - ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
612.821(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 2545242]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2005.
Ferenczy Erzsébet
   A halál a belekben kezdődhet / Ferenczy Erzsébet. - Kecskemét : Gong Rádió, [2005]. - 133, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-294-9 fűzött : ár nélkül
egészséges táplálkozás - ezoterika
613.2 *** 133
[AN 2553101]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2005.
Fritzsche, Doris
Gesund essen bei Diabetes (magyar)
   Egészséges ételek cukorbetegeknek : ízletes receptek, változatos étrend - a zöldséglevestől a palacsintáig / szerzők Doris Fritzsche, Marlisa Szwillus ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-684-214-0 fűzött : ár nélkül
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64-083.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2550511]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2005.
Gaálné Póda Bernadette
   A székrekedés diétás kezelése / Gaálné Póda Bernadette. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-954-0 fűzött : ár nélkül
székrekedés - diéta - szakácskönyv
616.34-009.11 *** 615.874.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2547579]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2005.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 3.)
ISBN 963-528-646-5 fűzött : 2190,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2546702]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2005.
Hoffmann Gyula
   Fejlődésbiológia / Hoffmann Gyula, Csoknya Mária. - 2. utánny. - Pécs : Pro Pannonia, 2004-. - ill. ; 24 cm. - (Pannónia tankönyvek, ISSN 1417-6637)
egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8)
[AN 2550164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 388 p.
ISBN 963-9079-07-3 kötött : ár nélkül
egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8)
[AN 2550167] MARC

ANSEL
UTF-84130 /2005.
Jávor Tibor (1926-)
   Gyomorpanaszok : a nyelőcső és a gyomor betegségei, tanácsok, étrend, receptek / Jávor Tibor, Lindwurm Györgyné. - Utánny. - [Budapest] : B+V K., [2005], cop. 2001. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-70-6 fűzött : 1290,- Ft
gyomorbetegség - nyelőcső - diéta - szakácskönyv
616.33 *** 616.329 *** 641.563(083.12)
[AN 2547071]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2005.
Jermendy György (1947-)
   100 kérdés - 100 felelet a klinikai diabetológiából / Jermendy György, Winkler Gábor. - [Budapest] : Tudomány K., [2005]. - 176 p. ; 17 cm
ISBN 963-8194-46-4 fűzött : ár nélkül
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2551676]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2005.
Káli András (1941-)
   Endotheldiszfunkció a klinikai gyakorlatban / Káli András, Vértes András, Tonelli Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Viviankom-2002, cop. 2005. - 84 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 69-82.
ISBN 963-86502-6-5 fűzött : ár nélkül
érbetegség - gyógyítás
616.13 *** 615.273.5
[AN 2550976]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2005.
Kármán Judit
   Esztétikus testképző gimnasztika / Kármán Judit, Makovicsné Landor Erika ; [a fotókat kész. Kiss Balázs]. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 963-9214-53-1 fűzött : ár nélkül
testkultúra - torna
613.71 *** 796.412
[AN 2553150]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2005.
Kempler Péter (1955-)
   A cardiovascularis kockázat csökkentésének lehetőségei diabetes mellitusban / [szerző Kempler Péter]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2005. - 55 p. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 49-55.
ISBN 963-86502-5-7 fűzött : ár nélkül
szívbetegség - cukorbetegség
616.1 *** 616.379-008.64
[AN 2551080]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2005.
Kennedy, Michelle
It worked for me... (magyar)
   Nekem bejött.. : 1001 jó tanács kismamáknak / Michelle Kennedy ; Maddy McClellan rajz. ; [ford. Szabó Rita]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 480 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-336-988-6 fűzött : ár nélkül
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2-083 *** 618.4 *** 613.95
[AN 2550360]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2005.
Koch, Marianne
Körperintelligenz (magyar)
   Testi intelligencia : okos ember tovább marad fiatal? / Marianne Koch ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 253 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-208-914-6 fűzött : 2690,- Ft
öregkor higiénéje
613.98 *** 612.67
[AN 2552117]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2005.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegség-ipar futószalagján / Lenkei Gábor. - 3. jav. kiad. - Budapest : Free Choice, 2005, cop. 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Free choice könyvek, ISSN 1785-5861)
Bibliogr.: p. 178-206.
ISBN 963-217-929-3 fűzött : 2500,- Ft
közegészségügy - gyógyszeripar
614 *** 661.12
[AN 2558098]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2005.
McGraw, Philip C.
The ultimate weight solution (magyar)
   Ideális testsúly egy életen át : 7 kulcs a tartós fogyáshoz / Phil McGraw ; [ford. Haiman Ani]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 963-7318-27-5 fűzött : 1999,- Ft
diéta - életvezetés
613.24 *** 613.865
[AN 2552250]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2005.
Mihalec Gábor
   Lélek-ápolás : a leggyakoribb pszichés megbetegedések felismerése, kezelése és megelőzése dióhéjban / Mihalec Gábor. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-127. és a jegyzetekben
ISBN 963-9577-23-5 kötött : ár nélkül
lélektan - lelki élet - mentálhigiénia
613.865 *** 159.922
[AN 2552120]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2005.
Pem László (1952-)
   Valláspszichológia / Pem László. - Szombathely : [Szombathelyi Püspökség], 2004. - 2 db ; 29 cm
Közread. a Szombathelyi Püspökség
ISBN 963-216-832-1 kötött : ár nélkül
valláslélektan
159.9 *** 2
[AN 2550782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 362 p.
ISBN 963-216-833-X
valláslélektan
159.9 *** 2
[AN 2550785] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 390 p.
Bibliogr.: p. 380-381.
ISBN 963-216-834-8
valláslélektan
159.9 *** 2
[AN 2550788] MARC

ANSEL
UTF-84141 /2005.
Sills, Judith
The comfort trap or, What if you're riding a dead horse? (magyar)
   Szállj le a döglött lóról! : [a kényelem csapdája] / Judith Sills ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-041-7 fűzött : 2200,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2551068]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2005.
Szily László
   Kitolás : kalauz leendő apáknak / Szily László ; [ill. Szily László]. - Budapest : Konkrét Kv., [2005], cop. 2003. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7424-00-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - terhesség - humoreszk
618.2(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 2551943]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2005.
Tóth Károly (1946-)
   A merevedési zavar cardiovascularis vonatkozásai / [szerző Tóth Károly]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2005. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 61-70.
ISBN 963-86502-7-3 fűzött : ár nélkül
szexuális zavar - impotencia - szívbetegség
616.69-008.1 *** 616.1
[AN 2551083]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2005.
Túry Ferenc (1951-)
   Anorexia - bulimia : az evés zavarai / Túry Ferenc ; [az ábrákat rajz. Szűcs Édua]. - Utánny. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-51-X fűzött : 1290,- Ft
kényszerneurózis - önfenntartási ösztön zavara - étvágytalanság - falánkság
616.89-008.441.12 *** 616.89-008.441.42
[AN 2547082]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2005.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - [Budapest] : Park, [1999-2005]. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-600-8 *
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 386111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az iskoláskor. - cop. 2005. - 124, [3] p.
ISBN 963-530-265-7 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2556617] MARC

ANSEL
UTF-84146 /2005.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - [Budapest] : Park, [2005]-. - 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2556221]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kisgyerekkor. - cop. 2005. - 148, [3] p. : ill.
ISBN 963-530-263-0 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2556226] MARC

ANSEL
UTF-84147 /2005.
Vértes András
   A vérnyomásmérés alapjairól - az ajánlások alapján / [szerző Vértes András]. - Budapest : Viviankom, 2005. - 36 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
ISBN 963-86502-8-1 fűzött : ár nélkül
vérnyomás - orvosi diagnosztika
616.12-008.331-072
[AN 2551717]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2005.
Vértesi Csaba
   Infectious disease treatment with radio frequency resonance (RFR) / Csaba Vértesi. - Washington ; Budapest : Alterra, 2004. - 316 p. ; 25 cm
ISBN 963-9324-51-5 kötött : ár nélkül
fertőző betegség - gyógyítás - orvosi radiológia
616.9-085.849
[AN 2549801]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4149 /2005.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártás-technológia / Dudás Illés. - Budapest : Műszaki Kvk., [2004]-. - 24 cm
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2546941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gépgyártás-technológia alapjai. - cop. 2004. - 583 p. : ill.
Bibliogr.: p. 566-578.
ISBN 963-16-4030-2 fűzött : ár nélkül
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2546942] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4150 /2005.
Central European International Multimedia and Virtual Reality Conference (1.) (2004) (Veszprém)
   First Central European International Multimedia and Virtual Reality Conference : Veszprém ... 6-8 May 2004 / [ed. by Cecília Sik Lányi and Brigitta Oláh]. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2004. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Veszprémi Egyetem. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9495-46-8 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - multimédia - konferenciakiadvány
681.3.019 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2551786]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2005.
Fülöp Zoltán
   Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük / Fülöp Zoltán. - 3. kiad. - Szeged : Polygon, 2004. - 138 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 133-134. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
formális nyelv - egyetemi tankönyv
519.682.1(075.8)
[AN 2546860]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2005.
   HungaroLogo 2004 : IX. nemzeti konferencia a Logo programnyelvről, a logo-pedagógiáról : Szerencs, 2004. június 21. / [rend., közread. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság MicroWorlds Logo Szakosztály ; [... szerk. Farkas Károly]. - Budapest : NJSZT, [2005]. - 60 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-8431-92-X fűzött : ár nélkül
programnyelv - tantárgy - informatika - konferenciakiadvány
519.682Logo *** 372.868.13 *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 2550377]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2005.
   Netre fel! / [szerk. Ignácz Beáta] ; [szerzők Ferenczy Ágnes et al.] ; [kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége]. - Budapest : MEOSZ, 2004. - 109 p. : ill. ; 24 cm + 4 CD-ROM
ISBN 963-216-202-1 fűzött : ár nélkül
internet - testi fogyatékos - hátrányos helyzetű
681.324Internet *** 364.65-056.26
[AN 2550176]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2005.
   Proceedings of the 2nd PhD mini-symposium : June 21, 2004, University of Veszprém Information Science & Technology PhD School. - [Veszprém] : Univ. of Veszprém Information Science & Technology PhD School, cop. 2004. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9495-57-3 fűzött : ár nélkül
információtechnika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2551787]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2005.
Steward, Sid
PDF hacks (magyar)
   PDF fogások : [100 professzionális ötlet és eszköz] / Sid Steward ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4714-5 fűzött : 3990,- Ft
szövegszerkesztő
519.688Adobe *** 681.3.019
[AN 2552160]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2005.
Weeks, Roger
Linux unwired (magyar)
   Linux a vezeték nélküli világban : [részletes kalauz a vezeték nélküli eszközök beállításához hazai vonatkozásokkal] / Roger Weeks, Edd Dumbill, Brian Jepson ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 297 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4677-7 fűzött : 3990,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Linux
[AN 2552255]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4157 /2005.
   Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Károly [elektronikus dok.] / szerzők Antal Ildikó [et al.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (A magyar tudomány és technika nagyjai, ISSN 1586-7609)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Pentium 90 MHz; 16 MB RAM; 4 MB video RAM 16 bit color; SVGA monitor 1024x768 felbontás; 12XCD-ROM; hangkártya; MS Win98SE/NT/ME/2000/XP; MS Internet Explorer 5.5/6.0
ISBN 963-593-462-9 műanyag tokban : ár nélkül
Bláthy Ottó (1860-1939)
Déri Miksa (1854-1938)
Zipernowsky Károly (1853-1942)
Magyarország - mérnök - feltaláló - elektrotechnika - transzformátor - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
621.3(439)(092)Bláthy_O. *** 621.3(439)(092)Déri_M. *** 621.3(439)(092)Zipernowsky_K. *** 621.314.21
[AN 2550644]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4158 /2005.
Pusztai László
   A munkácsi vasöntöde jelentősége / Pusztai László. - Budapest : OMM ÖM, 2005. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 14.)
Bibliogr.: p. 48. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Munkács - öntöde - vasművesség - 19. század
672.1(439.23-2Munkács)"18" *** 739.4(439.23-2Munkács)"18" *** 061.5(439.23-2Munkács)
[AN 2549815]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4159 /2005.
Csellár Ödön (1923-)
   Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez / Csellár Ödön, Szépe Ferenc ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar. - 10. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2004. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-309-4 fűzött : ár nélkül
acélszerkezet - méretezés - számtáblázat - egyetemi tankönyv
624.014.2(083.5)
[AN 2545316]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2005.
Kovács Béla
   Levegőtisztaság-védelem / Kovács Béla. - Veszprém : VE K., 2004. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9495-42-5 fűzött : ár nélkül
levegőtisztaság-védelem - egyetemi tankönyv
628.511(075.8) *** 504.3.06(075.8) *** 614.71(075.8)
[AN 2551756]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4161 /2005.
Sárosi György
   Veszélyes áruk küldeménydarabos szállítása / írta Sárosi György. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : PublicPress, 2004. - 518 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: ADR kézikönyv. - Példányszám: 2000
Fűzött : 3980,- Ft
veszélyes anyag - teherszállítás
656.073.436
[AN 2550188]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2005.
Wein Tibor
   Hangok a vasút múltjából [elektronikus dok.] = Bahngeräusche der Vergangenheit = Historic sounds of the railways / Wein Tibor. - Szöveg, képek és hangok. - [Budapest] : Logod Bt., cop. 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win95/98/NT/ME/2000/XP; CD-ROM; hangkártya; fejhallgató
ISBN 963-86234-9-7 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - mozdony - hang - elektronikus dokumentum
629.42(439)(086.7)
[AN 2550609]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4163 /2005.
Állattenyésztési Napok (11.) (2004) (Debrecen)
   XI. Állattenyésztési Napok : Nemzetközi Halgazdálkodási Tanácskozás : Debrecen, 2004. augusztus 18-19. / [szerk. Stündl László] ; [... szervezői a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék, DAB Állattenyésztési Munkabizottság]. - Debrecen : DE ATC Mezőgazdtud. Kar, [2005]. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-82-8 fűzött : ár nélkül
halgazdaság - konferenciakiadvány
639.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2553702]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2005.
Borsos Zoltán (1924-)
   Per silvam pro bono publico = Erdő a közjóért : válogatás a szerző vasi erdőkről, fásításokról, parkokról, arborétumokról írt tanulmányaiból erdőszolgálata hatvanadik évében, nyolcvanadik születésnapjára / Borsos Zoltán ; [kiad. ... a Szombathelyi Erdészeti Részvénytársaság]. - [Szombathely] : Szombathelyi Erdészeti Rt., [2005]. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 963-216-230-7 fűzött : ár nélkül
Vas (megye) - erdészet - személyi bibliográfia
630(439.111) *** 012Borsos_Z.
[AN 2551028]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2005.
Braun-Bernhart, Ursula
Kräuter für Balkon und Terrasse (magyar)
   Fűszernövények cserépben, dézsában, virágládában / Ursula Braun-Bernhart ; [ford. Sütöriné Diószegi Magdolna]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-684-200-0 kötött : ár nélkül
fűszernövény - fűszer
635.7 *** 641.885
[AN 2550817]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2005.
Cselőtei László (1925-)
   Kertészet / Cselőtei László, Nyujtó Sándor, Csáky Antal. - 6. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1993. - 615 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 609-615.
ISBN 963-286-138-8 kötött : ár nélkül
kertészet - egyetemi tankönyv
634(075.8)
[AN 2545012]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2005.
Cselőtei László (1925-)
   A mezőgazdaság vonzásában / Cselőtei László. - Budapest : Agroinform, 2004. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - (Kéve könyvek)
Bibliogr.: p. 331-335.
ISBN 963-502-815-6 fűzött : ár nélkül
Cselőtei László (1925-)
Magyarország - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - pedagógus - mezőgazdasági szakértő - 20. század - életrajz
63(439)(092)Cselőtei_L. *** 37(439)(092)Cselőtei_L. *** 338.43(439) *** 338(091)(439)"193/200"
[AN 2549999]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2005.
Czáka Sarolta
   A növényszaporítás ábécéje : oltás, vetés, dugványozás / Czáka Sarolta, Füstös Zsuzsanna, Hrotkó Károly. - 6. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 135 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-286-049-7 kötött : ár nélkül
növénytermesztés - szaporítás
631.53
[AN 2548393]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2005.
Fehér Béláné (1933-)
   A spárga termesztése / Fehér Béláné. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 194 p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 193-194. - Példányszám: 2000
ISBN 963-286-180-9 kötött : ár nélkül
spárga
635.31
[AN 2553686]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2005.
   Gyep, állat, vidék, kutatás, tudomány : Debrecen 2005. március 17. / [szerk. Jávor András] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE ATC AVK, [2005]. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-83-6 kötött : ár nélkül
agrártudomány - szántóföld - emlékkönyv
631/635 *** 633.2
[AN 2553705]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2005.
   A gyümölcsösök és a szőlő ökológiai növényvédelme / szerk. Holb Imre ; [írta Abonyi Ferenc et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2005]. - 340 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 6.)
Bibliogr.: p. 306-326. - Példányszám: 1600. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-160-4 kötött : ár nélkül
biogazdálkodás - növényvédelem - gyümölcstermesztés - szőlőművelés - egyetemi tankönyv
634.1(075.8) *** 634.8(075.8) *** 632(075.8) *** 631.147(075.8)
[AN 2553712]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2005.
Haenchen, Eckart
Die richtigen Rosen für meinen Garten (magyar)
   Rózsakerti praktikák / Eckart Haenchen ; [ford. Ágoston Szabina]. - [Budapest] : Zagora 2000, [2005]. - 126 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 963-86459-1-1 fűzött : ár nélkül
kertészet - amatőr kertészkedés - rózsa
635.92 *** 582.734
[AN 2551007]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2005.
   Húsmarhatenyésztés / szerk. Szabó Ferenc ; [írta Béri Béla et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 374 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-361.
ISBN 963-286-169-8 kötött : ár nélkül
szarvasmarha-tenyésztés - egyetemi tankönyv
636.2(075.8)
[AN 2547826]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2005.
Jacobi, Karlheinz
Balkon und Terrasse (magyar)
   Kertészkedés balkonon és teraszon / Karlheinz Jacobi ; [ford. Lászay György]. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1993. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
ISBN 963-286-113-2 kötött : ár nélkül
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2553710]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2005.
Loch Jakab (1932-)
   Agrokémia és növényvédelmi kémia / Loch Jakab, Nosticzius Árpád. - 4. jav., átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 407 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-391. - Példányszám: 1600
ISBN 963-286-053-5 fűzött : ár nélkül
agrokémia - növényvédő szer
631.8 *** 632.95
[AN 2544977]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2005.
Nagy János (1951-)
   A gyümölcsfák nem fertőző betegségei és talajművelésük / Nagy János, Kovács János ; [közread. a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum]. - Debrecen : DE ATC, 2005. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
Fűzött : ár nélkül
talajművelés - növénybetegség - gyümölcstermő növény - fa - egyetemi tankönyv
634.1/.7(075.8) *** 631.51(075.8) *** 632(075.8)
[AN 2553701]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2005.
Pohl, Friedrich
1 mal 1 des Imkerns (magyar)
   Méhészet / Friedrich Pohl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-684-213-2 kötött : ár nélkül
méhészet
638.1
[AN 2551863]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2005.
Somai Miklós (1963-)
   A magyar mezőgazdaság átalakulása / Somai Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 2 db : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - ezredforduló
338.43(439)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2549886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Biológiai alapok, struktúraváltás, termelői jövedelmek. - 23 p. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 64.)
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 963-301-441-7
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - ezredforduló
338.43(439)"199/200" *** 338.43(4-62)
[AN 2549888] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az EU-csatlakozás hatása, külkereskedelmi lehetőségek. - 32 p. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 65.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-301-450-6
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - külkereskedelem - ezredforduló
338.43(439)"199/200" *** 339.5(439) *** 327.39(4-62)
[AN 2549890] MARC

ANSEL
UTF-84179 /2005.
Szabó László
   Hobbikertészek szakkönyve / Szabó László. - 4. átd. kiad. - Csongrád : [Magánkiad.], 2005. - 183 p. : ill. ; 20 cm. - (Kiskerti megfigyelések)
ISBN 963-460-463-3 fűzött : 1800,- Ft
amatőr kertészkedés - biogazdálkodás
634 *** 631.147
[AN 2551793]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2005.
   Tokaj-hegyaljai borászok és tradíciók / [szerk. Bene Zsuzsanna] ; [az egyes fejezetek megírásában részt vett Bene Zsuzsanna et al.] ; [kiad. a Tokajvinum Hungaricum Egyesület]. - Tolcsva : Tokajvinum Hungaricum Egyes., 2004. - 78 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 963-217-528-X fűzött : ár nélkül
Tokaj - borászat - borvidék - szőlőművelés - helyismeret
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 641.87 *** 908.439Tokaj_Hegyalja *** 634.8(439Tokaj_Hegyalja)
[AN 2549807]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4181 /2005.
Barta Miklós
   A magyar konyha remekei / Barta Miklós. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-86687-7-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2550773]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2005.
Barta Miklós
   Mesteri finomságok : egészséges ételek tejtermékekkel / Barta Miklós. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 238 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-86687-6-8 fűzött : ár nélkül
tejtermék - sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.1 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 2550775]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2005.
Cheese please! (magyar)
   Sajtország. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Kocsis Zoltán
ISBN 963-549-148-4 fűzött : 990,- Ft
sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3
[AN 2551800]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2005.
Chocolate dreams (magyar)
   Csokoládés álmok. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Bozóki Ágnes
ISBN 963-549-142-5 fűzött : 990,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 663.91
[AN 2551813]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2005.
Chocolate sensations (magyar)
   Csokoládé szenzációk. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., ; 28 cm
Ford. Pálfalvi Ilona
ISBN 963-549-158-1 fűzött : 1890,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 2551994]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2005.
Creative chicken (magyar)
   Kreatívan csirkéből. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Zsapka Szilvia
ISBN 963-549-149-2 fűzött : 990,- Ft
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2551823]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2005.
Delicious desserts (magyar)
   Finom desszertek. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Bozóki Ágnes
ISBN 963-549-144-1 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2551803]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2005.
   Energiáról okosan : energiahatékonysági tanácsok a mindennapokra / kiad. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - Budapest : Energia Klub Környezetvédelmi Egyes. ; Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2005. - 48, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-217-721-5 fűzött : ár nélkül
háztartás - megtakarítás - energiagazdálkodás
64.01 *** 620.9
[AN 2549994]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2005.
Fresh appetizers (magyar)
   Könnyű falatok. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Birman Erzsébet
ISBN 963-549-139-5 fűzött : 990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551817]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2005.
Gioffrè, Rosalba
The kids' cookbook (magyar)
   Kölyök-szakácskönyv : [receptek a nagyvilágból] / [szöveg Rosalba Gioffré, Frances Lee, Karen Ward] ; [fényképek Marco Lanza, Walter Mericchi] ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4636-X kötött : 2990,- Ft
nemzeti étel - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.568(100)(083.12)(02.053.2)
[AN 2551015]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2005.
Grandma's cooking (magyar)
   Nagymamáink konyhájából. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Bozóki Ágnes
ISBN 963-549-141-7 fűzött : 990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551805]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2005.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (olasz)
   La cucina ungherese / Károly Gundel ; rielaborato ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. Éva Kohut]. - 11. ed. - Budapest : Corvina, 2004. - 91 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Kötött : 1450,- Ft (hibás ISBN 963-13-5401-6)
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2550136]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2005.
Home baking (magyar)
   Finomságok a sütőből. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Bozóki Ágnes
ISBN 963-549-143-3 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2551798]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2005.
Kittler, Martina
Vielfalt aus dem Wok (magyar)
   Változatos wok : ínycsiklandó fogások minden napra / a szerző Martina Kittler ; fotós Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-209-4 fűzött : ár nélkül
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2551073]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2005.
Marvellous meat recipes (magyar)
   Csodálatos húsok. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Boruzsné Jamecsnik Erika
ISBN 963-549-156-5 fűzött : 1890,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2551978]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2005.
Mix 'n' match menus (magyar)
   Menük. - [Budapest] : M. Kvklub., cop. 2004. - [174] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Keverd-kavard)
Ford. Csáky Ida. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-122-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2552243]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2005.
Mix 'n' match quick menus (magyar)
   Villámmenük. - [Budapest] : M. Kvklub., cop. 2004. - [174] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Keverd-kavard)
Ford. Loósz Vera. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-123-9 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2552244]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2005.
   A nagyi kedvenc karácsonyi süteménye : gyümölcsös sütemények : receptpályázat, 2004 / [kiad. A Szabadművelődés Háza]. - Székesfehérvár : A Szabadműv. Háza, 2004. - [72] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2551201]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2005.
Party plates (magyar)
   Party ételek. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Zsapka Szilvia
ISBN 963-549-140-9 fűzött : 990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551807]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2005.
Pasta supreme (magyar)
   Szenzációs tészták. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Birman Erzsébet
ISBN 963-549-145-X fűzött : 990,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551819]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2005.
Pierrot
   Megkóstolni Ázsiát / Pierrot ; [fotók ... Rózsa Erika]. - Budapest : Arteregó, 2004. - 153 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-216-916-6 fűzött : 2990,- Ft
Ázsia - ételspecialitás - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.568(5)(083.12) *** 930.85(5)
[AN 2552431]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2005.
Quick and easy barbecue meals (magyar)
   Könnyű és gyors barbecue ételek / fotók Quentin Bacon. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 82 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Birman Erzsébet
ISBN 963-549-152-2 fűzött : 1890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551988]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2005.
Quick and easy chicken dishes (magyar)
   Könnyű és gyors csibefalatok. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Pálfalvi Ilona
ISBN 963-549-155-7 fűzött : ár nélkül
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2551983]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2005.
Quick and easy desserts (magyar)
   Könnyű és gyors édességek / fotók Ashley MacKevicius. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 82 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Pálfalvi Ilona
ISBN 963-549-153-0 fűzött : 1890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2551980]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2005.
Quick and easy meals for slimmers (magyar)
   Könnyű és gyors étkek a karcsúságért / fotók William Meppem. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 82 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Dobi Ildikó
ISBN 963-549-151-4 fűzött : 1890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551989]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2005.
Quick and easy pizza and pasta (magyar)
   Könnyű és gyors pizzák és tészták / fotók Quentin Bacon. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Birman Erzsébet
ISBN 963-549-154-9 fűzött : 1890,- Ft
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551979]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2005.
Quick cooking (magyar)
   Gyors receptek. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Dobi Ildikó
ISBN 963-549-161-1 fűzött : 1890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2551990]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2005.
Risotto and other rice dishes (magyar)
   Rizottó és egyéb rizses ételek. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Pálfalvi Ilona
ISBN 963-549-157-3 fűzött : 1890,- Ft
rizs - szakácskönyv
641.55(083.12):633.18
[AN 2551992]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2005.
Salads hot and cold (magyar)
   Saláták melegen és hidegen. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Pálfalvi Ilona
ISBN 963-549-160-3 fűzött : 1890,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2551991]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2005.
Sensational salads (magyar)
   Szenzációs saláták. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Zsapka Szilvia
ISBN 963-549-147-6 fűzött : 990,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2551822]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2005.
Takács Erika
   Az európai konyha remekei / Takács Erika. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86687-8-4 fűzött : ár nélkül
Európa - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 2550769]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2005.
Tasty low fat cooking (magyar)
   Ízletes zsírszegény ételek. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Dobi Ildikó
ISBN 963-549-159-X fűzött : 1890,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2551993]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2005.
Vegetarian meals (magyar)
   Vegetáriánus ételek. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Zsapka Szilvia
ISBN 963-549-150-6 fűzött : 990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2551814]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2005.
Zacker, Christina
Die Fatburner-Diät (magyar)
   Zsírégető diéta : heti három kilót fogyhat / Christina Zacker, Sonja Mutter. - Budapest : Mérték K., 2005. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Piros Christa
ISBN 963-7304-16-9 kötött : ár nélkül
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2548605]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2005.
Zast meat (magyar)
   Étvágygerjesztő húsok. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séf expressz)
Ford. Birman Erzsébet
ISBN 963-549-146-8 fűzött : 990,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2551824]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4216 /2005.
   Az erkölcs szépsége : a kaposvári Erkölcs-, Művészetfilozófiai és -nevelési Konferencia előadásai, 2003. augusztus 27-29. = Die Schönheit der Moral / [szerk. Czirják József et al.] ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CSVMPFK, 2005. - 676 p. : ill. ; 21 cm
Az előadások váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9541-06-0 fűzött : ár nélkül
erkölcs - erkölcsfilozófia - nevelés - művészetfilozófia - konferenciakiadvány
17 *** 37.034 *** 7.01 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2551056]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2005.
   Igazság és kommunikáció : tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról / Boros János szerk. - Pécs : Brambauer, [2005]. - 166, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsi filozófiai tanulmányok, ISSN 1786-3791)
A 2003. dec. 9-én Pécsen tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 111
ISBN 963-217-303-1 fűzött : ár nélkül
Davidson, Donald
Egyesült Államok - filozófus - 20. század - konferenciakiadvány
1(73)(092)Davidson,_D. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2548955]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2005.
   Kultúrfilozófia : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Nagy Sándor, S. Szabó Péter ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 260 p. ; 24 cm
ISBN 963-9559-08-3 fűzött : ár nélkül
filozófia - kultúra - társadalom - egyetemi tankönyv
130.2(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2553454]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2005.
Pollak, Richard
The creation of Dr. B. (magyar)
   Az igazi Bruno Bettelheim / Richard Pollak ; [ford. Endreffy Júlia]. - Budapest : Európa, 2005. - 557 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 531-539.
ISBN 963-07-7572-7 kötött : 3800,- Ft
Bettelheim, Bruno
Ausztria - filozófus - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
1(436)(092)Bettelheim,_B.:016 *** 012Bettelheim,_B.
[AN 2550819]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2005.
Warburton, Nigel
Philosophy (magyar)
   Bevezetés a filozófiába / Nigel Warburton ; [ford. Bánki Dezső] ; [a magyar nyelvű bibliográfiát összeáll. Sárosi Attila]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 197 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 963-09-4679-3 kötött : 2480,- Ft
filozófia
101
[AN 2546415]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4221 /2005.
   15 years after : program of the 2004 conference of ISORECEA, the International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association : 9-11 December 2004, Pázmány Péter Catholic University, Budapest - Piliscsaba. - Budapest ; Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2004. - 102 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Európa - vallástudomány - vallásszociológia - egyházügy - konferenciakiadvány
291(4) *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2004" *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2549871]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2005.
   A 125 éve alakult hajdúdorogi liturgikus fordító bizottság utolsó műve, a Danilovics-énekkönyv megjelenésére 2004. április 29-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Gör. Katol. Hittud. Főisk. Liturg. Tansz., 2004. - 92 p. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 3.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86650-3-3 fűzött : ár nélkül
Danilovics János (1836-19??)
szertartás - görög katolikus egyház - konferenciakiadvány
264 *** 281.5.018.2 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2551142]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2005.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Jelenések könyve / Ablonczy Dániel. - 2. kiad. - Budapest : Open Art, 2004. - 168 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
ISBN 963-86638-5-5 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
228.07
[AN 2545020]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2005.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Máté evangéliuma : Újszövetségi írásmagyarázat / Ablonczy Dániel. - 2. kiad. - Budapest : Open Art, 2004. - 160 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
ISBN 963-86638-2-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 2545046]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2005.
Baldermann, Ingo
Fürchtet euch nicht (magyar)
   Ne féljetek! : a passió és a húsvéti történet gyerekeknek / Ingo Baldermann ; [ill. Isabella Gresser] ; [ford. Csoma Judit]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-558-021-5 kötött : 1400,- Ft
Biblia. Újszövetség
szenvedéstörténet - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 232.96(02.053.2)
[AN 2552252]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2005.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   "Isten akar valamit tőlem" : Prohászka, az alkotó / ... Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2005. - 336 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 308-336.
ISBN 963-460-522-2 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - 19. század - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
282(439)(092)Prohászka_O. *** 012Prohászka_O.
[AN 2550178]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2005.
Biblia (magyar)
   Nagy képes Biblia / [ford. Gál Ferenc et al.] ; [... a bevezetéseket írták Gál Ferenc és Kosztolányi István] ; [képvál. Kovács Zoltán ...]. - [Budapest] : Saxum, [2005]. - 954 p., LXVIII t. : ill., színes reprod. ; 31 cm
ISBN 963-9308-95-1 b. : ár nélkül
Biblia
22.04=945.11
[AN 2548635]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2005.
De Mello, Anthony
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 8. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005, cop. 1997. - 272 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-11-1 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2557693]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2005.
   Egy az Isten : Magyarországi Unitárius Egyház / szerk. Rázmány Csaba ; [kiad. Heltai Gáspár Kft.]. - Budapest : Heltai Gáspár Kft., 2005. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-971-4 fűzött : ár nélkül
Magyarországi Unitárius Egyház
Magyarország - unitárius egyház
288(439)
[AN 2552443]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2005.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az Őstörténet / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]-. - 19 cm
Biblia. Ószövetség
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2548930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 3. jav. kiad. - [2005]. - 284, [2] p.
ISBN 963-696-288-X fűzött : 1800,- Ft
Biblia. Ószövetség
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2549900] MARC

ANSEL
UTF-84231 /2005.
   Hagyomány és előzmény : intertestamentális tanulmányok / [... szerk. Zsengellér József]. - 2. kiad. - Pápa : PRTA, 2004. - 126 p. ; 20 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Analitikus leírása: AN 435697. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7982-1)
bibliakutatás - apokrif irat
229.07
[AN 2545111]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2005.
   Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből, 1644-1950 / ford., a válogatást végezte és jegyzetekkel ell. Szabó Attila. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, 2004. - 183 p. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7813-63-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7813-62-2)
Ordo Fratrum Minorum. Kecskeméti Rendház
Kecskemét - franciskánusok - helytörténet - történeti feldolgozás
271.3(439-2Kecskemét)(091) *** 908.439-2Kecskemét(093)
[AN 2547625]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2005.
   Imakönyv / [... sajtó alá rend. Borsányi Schmidt Ferenc]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : OR-ZSE, 2005. - 430, [2], XXXII p. ; 21 cm. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 1.)
OR-ZSE imakönyv (borító- és gerinccím). - Magyar és héber nyelven. - Csak belső terjesztésre
Kötött : kvkeresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-216-684-1)
zsidó vallás - imakönyv - egyetemi tankönyv - hasonmás kiadás
296.3(075.8) *** 094/097.07
[AN 2556812]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2005.
Ivancsó István (1953-)
   Máriapócshoz kötődő magyar nyelvű liturgikus jellegű kiadványaink / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2004. - 87 p. ; 20 cm. - (Athanasiana füzetek, ISSN 1586-2364 ; 10.)
Bibliogr.: p. 83-84. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-86650-2-5 fűzött : ár nélkül
Máriapócs - görög katolikus egyház - helyismeret - szertartáskönyv - szakbibliográfia
264-1:016 *** 281.5.018.2 *** 908.439-2Máriapócs
[AN 2550753]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2005.
Lehnert, Tomek
Rogues in robes (magyar)
   Szélhámos szerzetesek : a karma kagyü háború krónikája / Tomek Lehnert ; [... ford. Kiss Eleonóra] ; [a fordítást átd. és szerk. Ling Judit]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2004. - 381 p. : ill. ; 22 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
ISBN 963-217-596-4 fűzött : ár nélkül
tibeti buddhizmus - memoár
294.321(515)(0:82-94)
[AN 2551682]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2005.
Nydahl, Ole
   Egy jógi 111 válasza : válogatás láma Ole Nydahl tanításaiból / [... ford. Schiffrich Renáta, Ujj Zoltán, Lahucsky Péter]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2004. - 113 p. : ill. ; 22 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
ISBN 963-216-554-3 fűzött : ár nélkül
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2551711]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2005.
Philippe, Jacques
La liberté intérieure (magyar)
   A belső szabadság : a hit, a remény és a szeretet ereje / Jacques Philippe ; [ford. ... Kisdi Klára és Romhányi Virág] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - 2. kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2005. - 172 p. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-890-8)
vallásos irodalom
244
[AN 2556551]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2005.
Piper, John
The passion of Jesus Christ (magyar)
   Jézus Krisztus szenvedése : ötven ok, amiért eljött, hogy meghaljon / John Piper. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-86-8 fűzött : ár nélkül
megváltás - krisztológia
232.3
[AN 2550518]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2005.
Plass, Adrian
Why I follow Jesus (magyar)
   Miért követem Jézust? / Adrian Plass ; [ford. Schwábné Gefferth Katalin] ; Lente István illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2005. - 220 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9564-29-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2556038]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2005.
Rock, Lois
The Lion book of 1000 prayers for children (magyar)
   1000 ima gyermekeknek / írta és összeáll. Lois Rock ; ill. Ruth Rivers ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005]. - 528 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9379-47-6 kötött : 3500,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2550514]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2005.
Six, Jean-François
Charles de Foucauld aujourd'hui (magyar)
   Charles de Foucauld / Jean-François Six ; [ford. Puskely Mária]. - [Budapest] : Vigilia, [2004]. - 102 p. ; 15 cm
Borítócím: Charles de Foucauld napjainkban
ISBN 963-7964-05-3 fűzött : 580,- Ft
Foucauld, Charles de
Marokkó - misszió - életrajz
266.2(64)(092)Foucauld,_Ch._de
[AN 2547599]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2005.
Stevens, Carl H.
Communion within the Church (magyar)
   Közösség a gyülekezetben / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2005. - 26 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2553393]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2005.
Stevens, Carl H.
The principle of unity (magyar)
   Az egység elve / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2005. - 34 p. ; 15 cm
ISBN 963-86717-2-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2553391]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2005.
   Szerelem és szeretet. - Utánny. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2004. - 68 p. ; 21 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 12.)
Fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - házasság
265.5 *** 173
[AN 2550853]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2005.
Tatford, Frederick A.
Dead bones live (magyar)
   Ezékiel próféciájának magyarázata : a halott csontok életre kelnek / Fredk. A. Tatford. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 432 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 429-432.
ISBN 963-9434-96-5 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Ezékiel könyve
ószövetségi prófétai könyv - bibliamagyarázat
224.4.07
[AN 2550816]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2005.
   Tíz év - egy évtized : a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tatai Csoportjának tíz éve, 1994-2004 : jubileumi füzet / [szerk. Túri Róbert] ; [... szerzők Haraszti Mihály et al.]. - Tata : KÉSZ Tatai Csop., 2004. - 64 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-217-175-6 fűzött : ár nélkül
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Tatai Csoport
Tata - kereszténység - egyesület
267 *** 061.2(439-2Tata)
[AN 2549906]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2005.
Tóth Ferenc (1928-)
   Keresztény hagyományápolás Makón / Tóth Ferenc. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 39.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-518-7)
Makó - keresztény egyház - helyismeret - ezredforduló
28(439-2Makó)"199" *** 908.439-2Makó
[AN 2549812]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2005.
   Velemjáró / [... kiad. az Isteni Ige Társasága]. - [Kőszeg] : Isteni Ige Társ., [2004]. - 96 p. ; 13 cm
Fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - imakönyv
243 *** 282
[AN 2549937]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2005.
Victor István
   Református keresztyén, mit hiszel? : beszélgessünk Isten dolgairól! ; Református keresztyén, hogyan élsz? : beszélgessünk Isten akaratáról! / Victor István ; a rajzokat kész. Tóth Katalin. - 2. utánny. - Sárospatak : [Magánkiad.], 2004. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - kereszténység - református egyház
241 *** 23/28 *** 284.2
[AN 2550741]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2005.
Zink, Jörg
Die Urkraft des Heiligen (magyar)
   Szent erőforrás : keresztyén hit a 21. században / Jörg Zink ; [ford. Galsi Árpád]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-020-7 kötött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2550810]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4251 /2005.
   Az 1715. évi országos összeírás [elektronikus dok.] / szerk. H. Németh István ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Szöveg és képek. - Budapest : MOL : Arcanum, 2004. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win 98/ME/NT/2000/XP; DVD-ROM
ISBN 963-9374-83-0 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - népszámlálás - 18. század - elektronikus dokumentum
312(439)"171"
[AN 2550029]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2005.
Aronson, Elliot
The social animal (magyar)
   A társas lény / Elliot Aronson ; [ford. Erős Ferenc]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004, cop. 2001. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-586-5 fűzött : ár nélkül
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 2548547]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2005.
Bocz János
   A háztartások közötti együttműködés jellemzői / [írta Bocz János és Medgyesi Márton]. - Budapest : KSH, 2004-. - 29 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, nonografikus leírása: AN 807900
Magyarország - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"199/200"(083.41)
[AN 2551870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 100 p.
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 963-215-745-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - háztartás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.5(439)"199/200"(083.41)
[AN 2551872] MARC

ANSEL
UTF-84254 /2005.
Csurka István (1934-)
   Az áldozat imperializmusa / Csurka István. - 2. kiad. - Budapest : B-média Kft., 2005. - 83 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
A címoldalon a megjelenés éve: 2004
Fűzött : 1380,- Ft (hibás ISBN 963-217-377-5)
Magyarország - kapitalista rendszer - zsidóság - 20. század
316.347(=924)(439)"19" *** 323.15(=924)(439)"19" *** 327.2"19"
[AN 2556918]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2005.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Érdekességek a hatvani cigányság történetéből / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Szerző], 2005. - 9 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 5-8.
Fűzött : ár nélkül
Hatvan - cigányság - helyismeret
316.347(=914.99)(439-2Hatvan) *** 908.439-2Hatvan(=914.99)
[AN 2550380]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2005.
Kálnoky, Nathalie
   Les constitutions et privilèges de la noble nation sicule : acculturation et maintien d'un système coutumier dans la Transylvanie médiévale / par Nathalie Kálnoky. - Budapest : METEM ; Paris : Inst. hongr. ; Szeged : Univ. de Szeged Inst. des sciences historiques, 2003. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - (Publications de l'Institut hongrois de Paris, ISSN 1786-6871 ; 2.)
Bibliogr.: p. 267-273.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-029-9)
Erdély - székelyek - magyar történelem - nemesség - előjog - középkor - disszertáció
316.343.32(439.21)"10/15" *** 342.541(439.21)"10/15" *** 943.9"10/15"
[AN 2550887]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2005.
Király József (1925-)
   Kommunikáció az idegenforgalomban / írta Király József ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 3. utánny. - Budapest : KIT, [2004], cop. 2001. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-637-197-0 fűzött : ár nélkül
kommunikáció - idegenforgalom - tankönyv
316.77(078) *** 640.4(078) *** 649.9(078) *** 159.9(078)
[AN 2545566]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2005.
   Mai magyar média : főiskolai tankönyv, szöveggyűjtemény / [összeáll.] Bajomi-Lázár Péter ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2005. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9559-23-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - médiatörténet - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
316.774(439)(075.8)
[AN 2553415]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2005.
   Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben / szerk. Kiss J. László ; [kiad. a] Teleki László Alapítvány. - Utánny. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2005. - 369, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7081-05-4 kötött : ár nélkül
Európa - Egyesült Államok - nemzettudat - külpolitika
316.63(4) *** 316.63(73) *** 327(4) *** 327(73)
[AN 2550759]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2005.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 19. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-250-9 fűzött : 2500,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 2556563]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2005.
Petres Tibor
   Statisztika / Petres Tibor, Tóth László ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-215-734-6)
statisztika - gazdaságtan
311 *** 330
[AN 2550921]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2005.
   Statisztikai ismerettár : fogalmak, képletek, módszerek EXCEL és SPSS alkalmazásokkal / szerk. Katona Tamás és Lengyel Imre ; [szerzők Csendes Tibor et al.]. - Szeged : JATEPress, 2004. - 121 p. ; 24 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 519.23(075.8)
[AN 2549954]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2005.
Szvetelszky Zsuzsanna
   Mindenki harmadik / Szvetelszky Zsuzsanna. - [Budapest] : Alibi, cop. 2004. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
Fűzött : 1950,- Ft
társadalmi kapcsolat - lelki élet
316.472.4 *** 159.922
[AN 2549995]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4264 /2005.
Barabás Jenő (1920-1994)
   Magyar népi építészet / Barabás Jenő, Gilyén Nándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 191 p. : ill. ; 29 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 166-176. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-286-167-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11) *** 72.031.4(439)
[AN 2547115]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2005.
   Brüderchen, komm tanz mit mir : gyermekdalok és mondókák németül tanuló gyerekeknek CD melléklettel / Békés Rozi rajz. - Budapest : Print-X, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 963-216-055-X kötött : 2500,- Ft
német néprajz - gyermekdal - mondóka
398.831(=30) *** 784.67(=30)
[AN 2546801]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2005.
   Magyar néprajz [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: Magyar néprajz / szerk. biz. Paládi-Kovács Attila [et al.]. Magyar néprajzi lexikon / főszerk. Ortutay Gyula. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win95/98/NT/ME/2000/XP; CD-ROM
ISBN 963-9374-89-X műanyag tokban : ár nélkül
magyar néprajz - elektronikus dokumentum
39(=945.11)
[AN 2550036]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2005.
Magyar Zoltán (1967-)
   Ésik István meséi : mesék, mondák és tréfás elbeszélések Martonyiból / Magyar Zoltán ; [közread. a] Galyasági Településszövetség. - Perkupa : Galyasági Településszövets., 2005. - 190, XII p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 963-217-684-7 fűzött : ár nélkül
Martonyi - magyar néprajz - népköltészet - előadóművész - 20. század
398.2(=945.11)(439-2Martonyi) *** 391/395(092)(=945.11)(439-2Martonyi)
[AN 2551726]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2005.
Örsi Julianna (1950-)
   "Menyasszony, vőlegény, be szép mind a kettő..." : házasodási szokások a Kárpát-medencében : kiállításvezető / [... írta és szerk., a kiállítást rend.] Örsi Julianna. - Túrkeve : Finta Múz. : Túrkevei Kult. Egyes. ; [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2004. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Finta Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1589-3863 ; 4.)
ISBN 963-86540-4-X fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - házassági szokás - múzeumi katalógus
392.5(=945.11) *** 069(439-2Túrkeve)(036)
[AN 2553267]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2005.
Solovič, Kristian
   Orosz viccek / Szolovics Krisztián. - Budapest : Nita Bt., 2002-. - 21 cm
ISBN 963-00-9960-8
vicc
398.94
[AN 932949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2005. - 116 p. : ill.
Ford. Molnár Gábor, Müller László, Farkas Attila
ISBN 963-217-948-X fűzött : 888,- Ft
vicc
398.94
[AN 2549810] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4270 /2005.
   Betekintés : bemutatkozik a Német Nagykövetség = Einblicke : die Deutsche Botschaft stellt sich vor / [szerk. Christian Resing, ... Andrea Rölker] ; [ford. Jutasi Judit, Sipos Ágnes, Süle Judit] ; [közread. a] Német Nagykövetség. - 2. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Német Nagykövetség, 2004. - 69, 69 p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
Németország. Botschaft (Magyarország)
Magyarország - Németország - építészet - külpolitika - külképviselet
327(439) *** 327(430) *** 725.125(439-2Bp.)
[AN 2551173]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2005.
Böröcz Sándor (1913-)
   Kiáltás a mélyből / Böröcz Sándor ; [közread. az] Ordass Lajos Baráti Kör. - 4. kiad. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, 2005. - 363, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-85560-9-9 fűzött : ár nélkül
Böröcz Sándor (1913-)
Magyarország - állami terror - protestáns lelkész - 20. század - memoár
323.282(439)"1945/195"(092)Böröcz_S. *** 284.1(439)(092)Böröcz_S. *** 894.511-94
[AN 2550161]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2005.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Két arckép : Tisza István, Károlyi Mihály / Herczeg Ferenc ; [... az utószót írta Salamon Konrád]. - Budapest : Auktor, 2005. - 55 p. ; 19 cm
ISBN 963-7780-93-9 kötött : 1400,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Károlyi Mihály (1875-1955)
Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - Magyarország - magyar történelem - politikus - első világháború - életrajz
32(439)(092)Tisza_I. *** 32(439)(092)Károlyi_M. *** 943.9"190/191"
[AN 2553328]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2005.
Kégler Ádám
   Lobbizás : főiskolai tankönyv / Kégler Ádám ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 963-9559-16-4 fűzött : ár nélkül
érdekérvényesítés - egyetemi tankönyv
328.184(100)(075.8)
[AN 2553407]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2005.
   Közép-európai olvasókönyv / szerk. Módos Péter ; [a szerkesztésben részt vett Farkas János László et al.] ; [közread. a] Közép-európai Kulturális Intézet. - Budapest : Osiris : Közép-európai Kult. Int., 2005. - 324 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-720-3 kötött : 2980,- Ft
Közép-Európa - politika - tanulmánygyűjtemény
32(4-11) *** 316.7(4-11)
[AN 2551966]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2005.
   Országos népszavazás, 2004. december 5 / [összeáll. és szerk. Zubor András Pál]. - Budapest : [BM Orsz. Választási Iroda], 2005. - 177 p. ; 21x29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 132.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - népszavazás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2004"(083.41)
[AN 2551693]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2005.
Pokorni Zoltán (1962-)
Művek (vál.)
   Pokorni / az interjút kész. Hanák Gábor ; az előszót írta Schmidt Mária. - [Budapest] : M. Egyetemi K., 2004. - 279 p. : ill. ; 20 cm. - (Polgári kiskönyvtár sorozat, ISSN 1786-6928 ; 2.)
ISBN 963-86383-8-9 fűzött : ár nélkül
Pokorni Zoltán (1962-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - életútinterjú
32(439)(092)Pokorni_Z.(047.53)
[AN 2549996]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2005.
   Politika és politikatudomány / szerk. Gallai Sándor, Török Gábor. - 2. utánny. - [Budapest] : Aula, 2005, cop. 2003. - 542 p. ; 25 cm
Írta Ágh Attila et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-47-4 kötött : ár nélkül
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2548160]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2005.
Rácz András
   Kül- és biztonságpolitikai kutatóközpontok Európában / Rácz András. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2005. - 61 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 78.)
Fűzött : ár nélkül
Európa - külpolitika - kutatóintézet - címtár
327 *** 061.6(4):050.8
[AN 2552128]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2005.
Sós Péter János (1949-)
   Magyar exodus : magyar menekültek Nyugaton, 1956-1959 / Sós Péter János. - Budapest : Gondolat, 2005. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963-9567-73-6 fűzött : 1680,- Ft
emigráció - nyugati magyarság - 1956-os forradalom
325.254(=945.11)(100-15)"1956"
[AN 2553128]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2005.
Szabó Róbert
   Nemzet és kisebbség, autonómia és regionalizmus Európában : főiskolai tankönyv / Győri Szabó Róbert ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-297.
ISBN 963-9559-18-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Európa - regionális gazdaság - nemzetiség - egyetemi tankönyv
323.15(=00)(4)(075.8) *** 316.347(=00)(4)(075.8) *** 332.1(4-62)(075.8)
[AN 2553449]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4281 /2005.
   A 800 éves város, Patak / szerk. Tamás Edit ; [fotó Váradi László]. - Sárospatak : [Rákóczi Múz. Baráti Köre], 2004. - 298 p. : ill. ; 23 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 47.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-9046-98-1 fűzött : ár nélkül
Sárospatak - helytörténet
943.9-2Sárospatak
[AN 2550792]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2005.
   Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban [elektronikus dok.] = Diplomata aetatis Arpadiana in Archivo Comitatus Hevesiensis conservata / vál. és ford. Kondorné Látkóczki Erzsébet ; szerk. Birinyi Tímea. - Szöveg és képek. - Eger : Heves M. Lvt., 2004. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; Windows
ISBN 963-7242-41-4 : ár nélkül
Heves (megye) - magyar történelem - Árpád-kor - levéltár - oklevél - elektronikus dokumentum
943.913.3"12"(093.2) *** 930.253(439.133)
[AN 2551013]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2005.
   Ausztrália és Új-Zéland magyar világa = Hungarian world in Australia and New Zealand / [főszerk. ... Tanka László] ; [szerk. ... Balás Róbert]. - Budapest : Médiamix, 2005. - 390 p. : ill. ; 30 cm. - (Panoráma könyvek, ISSN 1785-0312)
Lezárva: 2005. jan. 15. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 390.
ISBN 963-86689-0-3 kötött : 5900,- Ft
Ausztrália - Új-Zéland - külföldön élő magyar személyiség - életrajz
929(931)(=945.11) *** 929(94)(=945.11)
[AN 2553387]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2005.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   A magyar nemzet történetének kis tükre / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2005. - 154 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 7.)
ISBN 963-9335-17-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-127-8)
magyar őstörténet - hunok - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3)
[AN 2552567]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2005.
Balogh István
   Számok és arányok misztikája Szent István koronáján / Balogh István. - Szolnok : Magánkiad., 2004. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 963-460-052-2 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - koronázási jelvény - számmisztika
930.8(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439) *** 739.2 *** 133.52
[AN 2550354]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2005.
   Boldog békeidők : képes üdvözlőkártyák, 1890-1914 / Mándy Iván előszavával ; a képaláírásokat és az utószót Gyökér István írta ; [... Rappai Zsuzsa szerk.]. - Budapest : Corvina, 2004. - 94 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-13-5361-3 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - századforduló - képes levelezőlap
930.85(439)"189/191"(084.12) *** 908.439"189/191"(084.12) *** 769.5
[AN 2547214]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2005.
Boll, Franz
Sternglaube und Sterndeutung (magyar)
   Csillaghit és csillagfejtés / Franz Boll, Carl Bezold ; ford. Bendl Júlia ; a kísérőtanulmányt Kákosy László írta. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 105, [5] p., [24] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-208-910-3 kötött : 2490,- Ft
művelődéstörténet - asztrológia
930.85(100) *** 133.52
[AN 2549731]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2005.
Cox, Simon
Cracking the Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód feltörése / Simon Cox ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 183 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7318-21-6 fűzött : 1299,- Ft
Brown, Dan. The Da Vinci code
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2552154]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2005.
Elekes Andor (1950-)
   Számadás [elektronikus dok.] : történelmi olvasókönyv / Derzsi Elekes Andor. - Szöveg. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-460-606-7 : ár nélkül
Elekes család
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
929.52(439)Elekes(093)
[AN 2550711]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2005.
Elekes Andor (1950-)
   Számadás : történelmi olvasókönyv / Derzsi Elekes Andor. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 59 p., [96 fol.] : ill. ; 30 cm + 2 mell.
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 51-53. - Számozott példány: 60
ISBN 963-460-607-5 fűzött : ár nélkül
Elekes család
Magyarország - családtörténet - életrajz - történelmi forrás
929.52(439)Elekes(093)(089.3)
[AN 2550480]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2005.
Fejér György (1766-1851)
   Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis [elektronikus dok.] = Magyarország egyházi és világi okmánytára / studio et opera Georgii Fejér ; Nicolao Sölch red. ; adiuvante Thoma Furka ; cum praef. Geisae Érszegi ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Szöveg és képek. - Budapest : MOL : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Czinár Mór "Index alphabeticus codicis diplomatici Hungariae per Georgium Fejér editi" c. művével. - Működési követelmények: Win98/ME/NT/2000/XP; CD-ROM. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budae : Typ. Universitatis, 1829-1844 és Pest : Emich, 1866
ISBN 963-9374-99-7 műanyag tokban : ár nélkül
magyar történelem - középkor - oklevél - elektronikus dokumentum
943.9(093.2) *** 930.253.4(439)
[AN 2550042]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2005.
   Három folyó mentén [elektronikus dok.] : Csongrád megye millenniumi albuma = Along three rivers : millenary album of county Csongrád / szerk. Blazovich László és Marosvári Attila ; kiad. Csongrád Megye Önkormányzata a Csongrád Megyei Levéltár közreműködésével. - Interaktív multimédia. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat : Csongrád M. Lvt., [2005]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; 800x600 képernyőfelbontás; MS Internet Explorer; Macromedia Flash Player
 (hibás ISBN 963-7193-31-6)
Csongrád (megye) - magyar történelem - helyismeret - elektronikus dokumentum
943.918.1 *** 908.439.181
[AN 2550712]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2005.
   A haza bölcse [elektronikus dok.] : Deák Ferenc / [főszerk. Szabó András] ; [szerk. Bertók Krisztina, Kisteleki Károly]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Martin Opitz K., 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: 300 MHz processzor; 100 MB RAM; Win 98SE; MS Internet Explorer 5.5
ISBN 963-214-560-7 : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - politikus - 19. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Deák_F. *** 943.9"18"
[AN 2550710]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2005.
Higham, Charles
Howard Hughes (magyar)
   Howard Hughes titokzatos élete / Charles Higham ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 442 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-01-1 kötött : 2500,- Ft
Hughes, Howard
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - életrajz
929(73)Hughes,_H.
[AN 2552143]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2005.
Horváth Jolán, B.
   Az Intercisa Múzeum őskori állandó kiállításának katalógusa = The catalogue of the permanent praehistoric exhibition of Intercisa Múzeum / B. Horváth Jolán, Keszi Tamás. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2004. - 98 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az Intercisa Múzeum kincsei, ISSN 1786-7126 ; 2.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-216-515-2 fűzött : ár nélkül
Intercisa Múzeum (Dunaújváros)
Magyarország - régészet - őskor - lelet - múzeumi katalógus
903(439) *** 069(439-2Dunaújváros)(036)
[AN 2551087]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2005.
Igyártó Gyöngyi
   A máramarosi koronavárosok : monográfia / Igyártó Gyöngyi. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2005. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 135.)
Bibliogr.: p. 78-79.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86567-0-0)
Máramaros vármegye - helytörténet - szabad királyi város
943.92-35Máramaros
[AN 2550219]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2005.
Irányi István (1918-)
   A Palugyay-család : családtörténet / Irányi István. - [Balatonfüred] : [Magánkiad.], cop. 2004. - [422] p., [10] t., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-460-490-0 kötött : ár nélkül
Palugyay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Palugyay
[AN 2551791]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2005.
Irányi László
   Nagyesztergár a XX. században = Grossestergaj im XX. Jahrhundert / Irányi László ; [Übers. Zsuzsanna Skrinyár, Krisztina Kolozsvári]. ; [a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat kiadványa]. - Nagyesztergár : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2004. - 362 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: 163-164., 355-356. - Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
Nagyesztergár - helytörténet - nemzetiség - magyarországi németek - 20. század
943.9-2Nagyesztergár"19" *** 316.347(=30)(439-2Nagyesztergár)
[AN 2551696]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2005.
Jordán Gyula (1940-)
   Tajvan története / Jordán Gyula. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-356.
ISBN 963-09-4684-X fűzött : 2800,- Ft
Tajvan - Kína - történelem
952.9 *** 951.0
[AN 2552254]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2005.
Józsa Imre
   A névadó : Gyömrő okleveles emlékei, az eltűnt kastély / Józsa Imre. - Gyömrő : [Önkormányzat], 2005. - 141 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Gyömrő Önkormányzata. - Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül
Gyömrő - helytörténet - családtörténet - történelmi forrás
943.9-2Gyömrő(093) *** 929.52(439-2Gyömrő)(093)
[AN 2550824]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2005.
Kelet és Nyugat határán (angol)
   Between East and West : history of the peoples living in the Hungarian lands 400,000 B.C.-804 A.D. / [ed.- in chief Tibor Kovács] ; [ed. Éva Garam] ; [... written by Katalin T. Bíró et al.] ; [transl. by Magdaléna Seleanu]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Guide to the archeological exhibiton of the Hungarian National Museum (borító- és gerinccím)
ISBN 963-208-895-6 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Kelet és Nyugat határán
Kárpát-medence - Pannonia - őskor - ókor - régészet - népvándorlás - múzeumi katalógus
903/904(439)".../08" *** 943.9".../08" *** 069(439-2Bp.)MNM(036)
[AN 2552166]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2005.
   Ki kicsoda a magyar történelemben? / [összeáll.] Markó László. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 304 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-208-863-8 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - életrajzi lexikon
943.9(092)(031)
[AN 2549734]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2005.
   Közös múltunk a középkori Vas vármegyében = Skupna preteklost v srednjeveški županiji Vas = Unsere gemeinsame Vergangenheit im mittelalterlichen Komitat Vas / [szerk. ... Kiss Gábor, Zágorhidi Czigány Balázs] ; [közread. a Vasi Múzeumbarát Egylet]. - Vasvár : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2004. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Vas (megye) - történelem
943.911.1"10/14"
[AN 2550158]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2005.
Mátyás Szabolcs
   Ahol a zsenik bölcsője ring / Mátyás Szabolcs. - 3. átd., bőv. kiad. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2004, cop. 2002. - 136 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-964-4)
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - életrajz
929(439)
[AN 2549874]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2005.
Millenniumi magyar történet (angol)
   A concise history of Hungary : the history of Hungary from the early Middle Ages to the present / ed. by István György Tóth ; [auth. Gábor Ágoston et al.] ; [bibliography and chronology comp. by Gabriella Kocsis] ; [transl. by Bernard Adams, Sarolta Kérészy, Ágnes Palkó]. - Budapest : Corvina : Osiris, cop. 2005. - 695 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 659-663.
ISBN 963-13-5231-5 kötött : 7900,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2550756]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2005.
   The mortuary monument of Djehutymes : TT 32 / László Kákosy [et al.]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2004. - 2 db : ill. ; 35 cm. - (Studia Aegyptiaca. Series maior, ISSN 1785-6388 ; 1.)
Kötött : ár nélkül
Theba - régészet - művelődéstörténet - síremlék - ókori Egyiptom
904(32-2Theba) *** 930.85(32) *** 726.82(32-2Theba)
[AN 2550032]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Text / stereo-photogrammetry György Csáki and Annamária Csáki. - 372 p.
Bibliogr.: p. 361-372.
ISBN 963-8046-51-1
Theba - régészet - művelődéstörténet - síremlék - ókori Egyiptom
904(32-2Theba) *** 930.85(32) *** 726.82(32-2Theba)
[AN 2550047] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Plates / architectural draw. and reconstructions Zsolt Vasáros. - 115 p.
ISBN 963-8046-52-X
Theba - régészet - művelődéstörténet - síremlék - ókori Egyiptom
904(32-2Theba) *** 930.85(32) *** 726.82(32-2Theba)
[AN 2550058] MARC

ANSEL
UTF-84307 /2005.
Movses Xorenac'i
Patmuťiwn Hayots' (magyar)
   Nagy-Örményország története / Chorenei Mózes ; ... ford. és ... jegyzetekkel ell. Szongott Kristóf ; [... Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat ... kiadásában ...]. - [Repr. kiad.]. - Budapest : XI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat, [2005]. - [18], 298 p. : ill. ; 23 cm
Előszó Nagy Kornél. - Eredeti kiadása: Szamosújvártt : Aurora, 1892. - Az előszó örmény nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500, ebből 50 számozott
Fűzött : ár nélkül
Örményország - történelem - ókor - hasonmás kiadás
939.55 *** 094/099.07
[AN 2552256]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2005.
   Nagy Iván emlékezete [elektronikus dok.] / [szerk. Tyekvicska Árpád és Tóth Tamás] ; [kiad. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum ; [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt., 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98/2000/ME/XP; CD-ROM
ISBN 963-9374-96-2 műanyag tokban : ár nélkül
Nagy Iván (1824-1898)
Magyarország - történész - 19. század - elektronikus dokumentum
930.1(439)(092)Nagy_I.
[AN 2550639]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2005.
   Nagy képes egyiptomi kalauz : emlékművek, fáraók, múmiák / [... szerk. Blum Paula]. - Budapest : Larivière Kft., 2005. - 34 p., [2] t. fol. : ill., színes ; 30 cm
A borítón számozási adatként: 2.
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 96-217-372-4)
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
904(32)(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2550500]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2005.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1716-1718 / Tóth Krisztina. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 2004. - 113 p. ; 23 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 11.)
Bibliogr.: p. 10. - Példányszám: 300
ISBN 963-7234-16-0 fűzött : ár nélkül
Esztergom - helytörténet - 18. század - történelmi forrás - önkormányzati irat - jegyzőkönyv
943.9-2Esztergom"171"(093.2) *** 353(439-2Esztergom)"171"(093.2)
[AN 2552492]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2005.
Tutuntzisz Ákos
   Sopron a kelták korában : vaskori útmutató Sopron és környékéről / [szerzők Tutuntzisz Ákos, Tutuntzisz Gabriella] ; [fényképeket kész. Tutuntzisz Ákos]. - Sopron : [Magánkiad.], 2005. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-460-503-6 fűzött : ár nélkül
Sopron - régészet - kelták - vaskorszak
904"638"(364) *** 904(439-2Sopron)"638"
[AN 2549901]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4312 /2005.
Bathó Edit, H.
   Élet a jászok földjén : vezető a Jász Múzeum állandó kiállításához / [... írta Hortiné Bathó Edit, Selmeczi László, Buschmann Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2004. - 27 p. : ill. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 35.)
ISBN 963-7113-14-2 fűzött : ár nélkül
Jászság - helyismeret - magyar néprajz - múzeumi katalógus
908.439Jászság *** 39(=945.11)(439Jászság) *** 069(439-2Jászberény)(036)
[AN 2545618]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2005.
Bedécs Gyula
   Horvátország és tengerpartja : magyar emlékek és látnivalók / [írta Bedécs Gyula] ; [fotó Bedécs Gyula, Boda László, Szabó Béla]. - Szombathely : B.K.L. K., 2004. - 186 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ami az útikönyvekből kimaradt, ISSN 1786-6855)
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 963-86382-6-5 fűzött : ár nélkül
Horvátország - helyismeret - helytörténet - magyar történelem - útikönyv
914.971.3(036) *** 908.497.13 *** 943.924
[AN 2549998]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2005.
Berger, Christine
Berlin (magyar)
   Berlin / ... szerzője Christine Berger ... - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5407-5 fűzött : 1990,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 2552169]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2005.
Bettinger, Sven-Claude
Brüssel (magyar)
   Brüsszel / ... Sven-Claude Bettinger írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-13-5391-5)
Bruxelles - útikönyv
914.93-2Bruxelles(036)
[AN 2549421]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2005.
Dusek Tamás (1971-)
   A területi elemzések alapjai / Dusek Tamás. - [Budapest] : ELTE Regionális Földr. Tansz. : MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutcsop., 2004. - 240 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 10.)
Bibliogr.: p. 222-230. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
társadalomföldrajz - disszertáció
911.6 *** 911.3
[AN 2551790]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2005.
Hajdu Imre (1947-)
   Kincses földek : Tiszaújváros, 1995-1996 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2005. - 406 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 402-404.
ISBN 963-86226-8-7 fűzött : ár nélkül
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2551127]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2005.
Halmai László
   Miskolc portfolio / [fényképezte ... Halmai László] ; [... írta ... Somorjai Lehel] ; [ford. ... Koós Zsuzsanna]. - Miskolc : AV-ART Studio, 2004. - 63, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + CD-ROM
Főcím a borítófedélről. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-216-196-3 kötött : ár nélkül
ISBN 963-216-197-1 (CD-ROM)
Miskolc - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Miskolc(084.12) *** 77.04(439)(092)Halmai_L.
[AN 2552463]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2005.
   Hortobágyi mozaikok / [szerk. Molnár Attila] ; [szerzők Fintha István et al.] ; [fotók Ecsedi István et al.] ; [közread. a] Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. - Debrecen : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2005. - 105, [7] p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-836-X kötött : ár nélkül
Hortobágy - helyismeret - flóra - tájkép
908.439Hortobágy *** 581.9(439Hortobágy) *** 77.047
[AN 2551915]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2005.
Italy (magyar)
   Olaszország / Damien Simonis [et al.] ; [ford. Budai Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 1015 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-530-238-X fűzött : 9500,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2551117]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2005.
   A Kárpát-medence természeti értékei : válogatás az ELTE Természetföldrajzi Tanszék Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában és a Magyar Állami Földtani Intézet Tudománytörténeti Gyűjteményében őrzött képanyagból = Natural heritage of the Carphathian basin : selection from the physical geographical photographs of Eötvös Loránd University Department of Historical Photographs of the Hungarian National Museum, and Hungarian Geological Institute / szerk. ... Kubassek János ; [... közrem. Balázs Dénes et al.] ; [szakford. Gercsák Gábor ... et al.] ; [közread. a ] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földrajzi Múz., 2004. - 428 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 221-242. és a tanulmányok végén
ISBN 963-216-438-5 kötött : ár nélkül
Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest). Tudománytörténeti Gyűjtemény
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Történeti Fényképtár
Kárpát-medence - Magyarország - tudománytörténet - földrajz - természeti földrajz
910.1(439)(091) *** 911.2(439) *** 911.2(1-924.55)
[AN 2547900]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2005.
   Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA K., [2004]-. - 20 cm
Magyarország - helyismeret - kistérség
908.439
[AN 2548620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2., Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Ózd és térsége : the small-area of Ózd : die Kleinregion Ózd / [szerző F. Dobosy László]. - 2003 [!2004]. - 240 p. : ill., színes. - (Kistérségek az Európai Unióban)
Bibliogr.: p. 163-164. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9479-04-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-96-6)
Ózdi kistérség - helyismeret
908.439-2Ózd
[AN 2548621] MARC

ANSEL
UTF-84323 /2005.
   Magyarország vármegyéi és városai [elektronikus dok.] / [szerk. Sziklay János és Borovszky Samu]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win95/98/NT/ME/2000/XP; CD-ROM. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Apollo, 1898-1914
ISBN 963-9374-91-1 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439
[AN 2550646]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2005.
Manfredini, Pier
Ciao Balaton, szia (magyar)
   Ciao Balaton, szia : balatoni barátaimnak / Pier Manfredini. - Pécs : Székely, 2005. - 112, [3] p. ; 20 cm
Ford. Konyecskiné Haász Beáta
ISBN 963-86372-3-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - útleírás
908.439(0:82-992)
[AN 2550706]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2005.
   Pannon enciklopédia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: Magyar nyelv és irodalom / főszerk. Sipos Lajos. A magyarság kézikönyve / főszerk. Halmos Ferenc. Magyarország földje / főszerk. Karátson Dávid. Magyarország állatvilága / főszerk. Veress István. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win95/98/NT/ME/2000/XP
ISBN 963-9374-93-8 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439
[AN 2550039]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2005.
Patitz, Axel
Schottland (magyar)
   Skócia / ... Axel Patitz írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5406-7 fűzött : 1990,- Ft
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 2552173]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2005.
Száraz Miklós György (1958-)
   Erdély csodái / Száraz Miklós György & Tóth Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 206, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-208-906-5 kötött : 6990,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 2556044]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2005.
Szepesi Ádám (1974-)
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzők Bódis Bernadett et al.]. - 8. utánny. - Budapest : Totem, [2005], cop. 2001. - 210 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-180-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 2557402]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2005.
Szeredi István
   Mauritius : az ősi álom / [szöveg Szeredi István, Juszt Róbert] ; [fotó Bodrogi Edit, Juszt Róbert]. - [Budapest] : Merhavia, cop. 2004. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9172-63-4 fűzött : ár nélkül
Mauritius - útikönyv
916.982(036)
[AN 2550707]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2005.
   Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon : "A régiók és a hazai települések versenyképessége az eutópai[!európai] gazdasági térben" c. 5/074/2001 sz. NKFP kutatás keretében készült tanulmányok. - [Budapest] : ELTE Regionális Földr. Tansz. : MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutcsop., 2004. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságföldrajz - ezredforduló - regionális gazdaság
911.3(439) *** 332.1(439)
[AN 2551788]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2005.
Varga István (1971-)
   Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelező-lapokon = Fonyód : Postkartenbilder als Zeugen der Vergangenheit eines Bade- und Erholungsortes am Balaton = Fonyód : illustrated postcards as witnesses of bygone times of a bath and holiday resort place at Lake Balaton / írta és szerk. Varga István. - Veszprém : Faa Produkt, 2004. - 125, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 963-86696-0-8 kötött : ár nélkül
Fonyód - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Fonyód(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2551690]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4332 /2005.
   Az anyakönyvi igazgatás, házasságkötési eljárás és névviselés, állampolgári eljárás, 2005 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 232 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jan. 10.
ISBN 963-217-694-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állampolgári jog - házasság - anyakönyv - jogszabálygyűjtemény
347.176(439)(094) *** 347.62(439)(094) *** 347.18(439)(094)
[AN 2551086]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2005.
   A bíráskodás 400 éve Kecskeméten : kiállításvezető / [a kiállítást rend., a katalógust összeáll. Péterné Fehér Mária, Mudri Andor] ; [közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2005. - 20 p. : ill. ; 21 cm
A kiállítás 2005. jan. 24 - dec. 16. között tart nyitva. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Kecskemét - igazságszolgáltatás - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
34(439-2Kecskemét)(091) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2549980]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2005.
   Cross-border co-operations : Schengen challenges / ed. by István Süli-Zakar ; [ed., org. by the Department of Social Geography and Regional Development Planning of the University of Debrecen]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 280 p. : ill. ; 24 cm
A 2004 okt. 11-12-én Debrecenben tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-872-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - Közép-Európa - határ menti kapcsolat - migráció - konferenciakiadvány
351.756(4-62) *** 327.39(4-62) *** 332.1(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2552437]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2005.
Dupka György (1952-)
   "Keressétek fel a sírom..." : szolyvai emlékkönyv a "malenykij robot" 60. évfordulójára a sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozatairól, 1944-2004 / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 106 p. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 134.)
ISBN 963-86567-7-8 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - Kárpátalja - Szolyva - állami terror - GULAG - második világháború - 1945 utáni időszak - névjegyzék
343.819.5(47)"194/195"(083.86) *** 341.324.6(47)"1939/1945"(083.86)
[AN 2550205]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2005.
Fáy Árpád (1952-)
   Alkotmányos piacgazdaságot! / Fáy Árpád. - Keszthely : Balaton Akad., 2005-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 402825
Magyarország - politikai gazdaságtan - alkotmány
342.4(439) *** 330 *** 330.341.1
[AN 2551751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 276 p. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 61.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-761-4)
Magyarország - politikai gazdaságtan - alkotmány
342.4(439) *** 330 *** 330.341.1
[AN 2551752] MARC

ANSEL
UTF-84337 /2005.
Hautzinger Gyula (1949-)
   A modern nemzetőrségről - tények és gondolatok / Hautzinger Gyula ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KL HTK Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : ZMNE KL HTK Társtud. Int., 2005. - 158 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-151. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetőrség - 19. század - 20. század
351.743(439)"18/19"
[AN 2553193]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2005.
Hegyi György
   Development of the European institutions and their future / Hegyi György ; [publ. the Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 168 p. ; 24 cm
ISBN 963-9559-19-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - egyetemi tankönyv
341.17(4-62)(075.8)
[AN 2553417]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2005.
Horváth Boldizsár (1822-1898)
   Horváth Boldizsár igazságügyminiszter s a szombathelyi kerület képviselőjének a bírói hatalomról szóló törvényjavaslat megvitatása alkalmával, 1869. évi július 3-án, a Képviselőházban tartott beszéde : függelékben a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk / [az Igazságügyi Minisztérium és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadványa]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : IM ; Szombathely : Önkormányzat, 2004. - 63 p. ; 19 cm
Borítócím: A bírói hatalom gyakorlásáról. - Eredeti kiadása: Pesten : Athenaeum, 1869. - Példányszám: 1300, ebből 200 plüsskötésben, számozva
ISBN 963-7027-48-3 kötött : ár nélkül
1869. évi IV. törvénycikk a bírói hatalom gyakorlásáról
Magyarország - bírói hatalom - igazságszolgáltatás - 19. század - interpelláció - hasonmás kiadás
347.962(439)(094)"1869" *** 343.162(439)(094)"1869"
[AN 2551108]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2005.
Horváth László (1926-)
   Élet a halál árnyékában : emlékeim a "malenykij robot"-ról / Horváth László. Sötét ég alatt : lágerversek, verses levelek / Horváth Simon. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 133.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86567-6-X fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - állami terror - GULAG - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 341.324.6(47)"1939/1945"(0:82-94) *** 894.511-94(477.87) *** 894.511-14(477.87)
[AN 2550196]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2005.
   Jogtörténeti szöveggyűjtemény / [szerk.] Kocsis Zsolt László, Pál Attila. - [Gyöngyös] : Kocsis Zs. L., [2004]. - 244 p. ; 21 cm
Borítócím: Jog- és politikatörténeti szöveggyűjtemény a Debreceni Egyetem BTK politológia szakos hallgatói számára. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-783-3 fűzött : ár nélkül
jogtörténet - világtörténelem - magyar történelem - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
34(100)(091)(093)(075.8) *** 930.9(093)(075.8) *** 943.9(093)(075.8)
[AN 2551167]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2005.
Kocsis István (1940-)
   Magyarország Szent Koronája : a Szent Korona misztériuma és tana / Kocsis István. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2005. - 560 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 548-558.
ISBN 963-9906-16-6 kötött : 2520,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum - művelődéstörténet
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 2546957]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2005.
   Közalkalmazotti jogviszony : magyarázattal / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - 2. átd. kiad. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2004. - 266 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. aug. 10.
ISBN 963-216-731-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-716-731-7)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036)
[AN 2551078]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2005.
   Közalkalmazotti jogviszony : magyarázattal / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - 3. átd. kiad. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 267 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. dec. 31.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-716-731-7)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036)
[AN 2551079]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2005.
   Lakcímnyilvántartás feladatai, hagyatéki eljárás, birtokvédelem / [szerk. Császár László] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2004. - 216 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. okt. 01.
ISBN 963-217-176-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - népesség-nyilvántartó - vagyon - hagyaték - jogszabálygyűjtemény
347.669(439)(094) *** 347.235(439)(094) *** 351.755(439)(094)
[AN 2551081]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2005.
Molnár István (1939-)
   Munkajog / Molnár István ; [kiad. a Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2004. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-7163-72-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkajog - tankönyv
349.2(439)(078)
[AN 2553181]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2005.
Nemere István (1944-)
   Szélhámosok, balekok / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-87-4 fűzött : ár nélkül
híres bűneset
343.919
[AN 2550998]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2005.
   A polgári perrendtartás iratmintatára / Bakó Szilvia [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 350 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2004. okt. 1.
ISBN 963-224-755-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári perrendtartás - iratminta
347.9(439)(083.76)
[AN 2548615]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2005.
   Rendőrség és rendészet ; A nemzeti bűnmegelőzési stratégia ; Devianciák, gyermekvédelem, bűnmegelőzés ; Az áldozat büntető-eljárásjogi helyzete, de lege ferenda ; A büntetés-végrehajtási törvényről ; Az igazságügyi szakértőkről szóló törvényről ; Király Tibor születésnapjára ; A családon belüli erőszak kérdései / [... szerk. Sárik Eszter és Marosi Krisztina]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2004. - 182 p. ; 25 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 61.)
A magyar Kriminológiai Társaság 2002 okt. 11. és 2004. ápr. 23. között rendezett tudományos üléseinek anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8016-16-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - konferenciakiadvány
343(439) *** 061.3(439)"2003/2004"
[AN 2552508]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2005.
   A részvénytársaság alapítása, működése, átalakulása, megszűnése, a részvények tőzsdére történő bevezetése 2004-től, és a részvényesi jogviszonnyal kapcsolatos bírósági jogviták / Koday Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Szegediné Sebestyén Katalin ; [előszó Szép György]. - Átd. és kibőv. kiad. - [Budapest] : Műsor-Hang Kft., 2004-. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - vállalati jog - részvénytársaság - útmutató
347.725(439)(036) *** 336.763(439)(094)(036)
[AN 2552281]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 478 p.
ISBN 963-214-643-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalati jog - részvénytársaság - útmutató
347.725(439)(036) *** 336.763(439)(094)(036)
[AN 2552283] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 327 p.
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-214-644-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalati jog - részvénytársaság - útmutató
347.725(439)(036) *** 336.763(439)(094)(036)
[AN 2552286] MARC

ANSEL
UTF-84351 /2005.
Schubauerné Hargitai Vera
   Polgári jog : főiskolai tankönyv / Schubauerné Hargitai Vera ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 963-9559-20-2 fűzött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2553414]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2005.
Szájer József (1961-)
   Európa : az Európai Parlament és az Európai Unió további intézményei és működésük / Szájer József, Laky Zsuzsanna, Tapasztó Szabolcs. - [Budapest] : M. Egyetemi K., 2004. - 106 p. ; 20 cm. - (Polgári kiskönyvtár sorozat, ISSN 1786-6928 ; 1.)
Bibliogr.: p. 104-[107].
ISBN 963-86383-9-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
341.17(4-62)
[AN 2549997]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2005.
   A szerzői jog hazai és nemzetközi intézményei és feladataik / [összeáll. Kulcsár Eszter, Munkácsi Péter] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 2004. - 22 p. ; 21 cm
ISBN 963-9157-31-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szerzői jog - címtár
347.78(439):050.8 *** 347.78(100):050.8
[AN 2549992]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2005.
   Szerzői jogdíj / [összeáll. Kiss Zoltán] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 2004. - 21 p. ; 21 cm
ISBN 963-9157-32-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.78(439)(036)
[AN 2549993]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2005.
   Társasági jog és konszernjog : egyetemi tankönyv / szerzők Fazekas Judit [et al.] ; [közread. a] Miskolci Egyetem ÁJK. - Budapest : Unió, [2005], cop. 2002. - 520 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. ápr. - Kereskedelmi jog (keretcím). - Bibliogr.: p. 511-520.
ISBN 963-388-371-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalati jog - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2550693]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2005.
Tóth Mihály
Mìžnarodno-pravovij zahist nacìonalʹnih menšin (magyar)
   Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme : monográfia / Tóth Mihály ; [ford. Béres Barna]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2005. - 147 p. ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 129.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86567-0-0 fűzött : ár nélkül
Ukrajna - kisebbségi kérdés - egyenjogúság - nemzetközi jog
342.724(100) *** 342.724(477) *** 341.96
[AN 2549789]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2005.
   Trianont ledöntjük : a magyar fájdalom versei / [... szerk. Farkas György]. - [Budapest] : Ménrót K., [2004]. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
trianoni békeszerződés - magyar történelem - magyar irodalom - vers - antológia - történelmi forrás
341.382"1920"(093) *** 943.9"1920"(093) *** 894.511-14
[AN 2550507]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2005.
Várnay Ernő (1951-)
   Az Európai Unió joga / [szerzők Várnay Ernő, Papp Mónika ...]. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 945 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. nov. - Bibliogr.: p. 929-945.
ISBN 963-224-746-9 kötött : ár nélkül
Európai Unió - jog
34(4-62)
[AN 2557736]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2005.
   Zala megye archontológiai és genealógiai adattára, 13-16. század [elektronikus dok.] / szerk. Szatlóczki Gábor. - Szöveg és képek. - Budapest ; Keszthely : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win98/ME/2000/XP; CD-ROM
ISBN 963-7374-00-0 műanyag tokban : ár nélkül
Zala (vármegye) - tisztségviselő - archontológia - családtörténet - középkor - adattár - elektronikus dokumentum
35.08(439.121)"12/15" *** 943.912.1"12/15" *** 929.5(439.121)
[AN 2550653]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4360 /2005.
Hegyi István
   Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell / [szerzők Hegyi István, Kovács István]. - 6. átd. kiad. - [Budapest] : Hubertus Kft., 2005. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9369-65-9)
lőfegyver - fegyvertartás - tankönyv
623.44(078) *** 351.753(439)(078)
[AN 2548475]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2005.
Irving, David
The destruction of Dresden (magyar) (átd., bőv. kiadása)
   Apokalipszis 1945 : Drezda elpusztítása / David Irving ; [ford. Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2005. - 344 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-59-X kötött : ár nélkül
Dresden - hadtörténet - második világháború - légi háború - bombázás
355.489(430-2Dresden)"1945"
[AN 2552479]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2005.
Juhász Attila
   A XIX-XX. századi tábori erődítések a Kárpát-medencében : hadtörténeti rekonstrukció térinformatikával / Juhász Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához, ISSN 1419-9696 ; 6.). (Várak, erődök, erődítések ; 2.)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-9372-96-X kötött : 2310,- Ft
Magyarország - építészet - erőd - 19. század - 20. század
623.1(439) *** 725.182(439)"18/19"
[AN 2550001]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2005.
   Magyarok a II. világháborúban [elektronikus dok.] : szakkönyvgyűjtemény. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win98/ME/NT/2000/XP; CD-ROM
ISBN 963-9374-88-1 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - második világháború - elektronikus dokumentum
355.48(439)"1939/1945" *** 943.9"1939/1945"
[AN 2550031]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2005.
   Nemzetközi válságkezelés - békeműveletek / szerk. Juhász Erika ; [kész. a Biztonságért Alapítvány kiadásában]. - Budapest : Biztonságért Alapítvány, 2004. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-521-2 fűzött : ár nélkül
békefenntartó erő - külpolitika - katonapolitika - 20. század - ezredforduló
355.357(100)"194/200" *** 327.5(100)"194/200"
[AN 2550203]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2005.
Szabó József János
   Erődépítészet a XX. században : geoinformatikai esettanulmányok / Szabó József János. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához, ISSN 1419-9696 ; 7.). (Várak, erődök, erődítések ; 3.)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9372-97-8 kötött : 2310,- Ft
Európa - építészet - erőd - 20. század
623.1(4) *** 725.182(4)"19"
[AN 2550002]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2005.
Száva Tibor Sándor (1944-)
   Magyarörmények az I. világháborúban / Száva Tibor-Sándor ; [rajzok Kövér Gyula]. - Budaörs : Örmény Kisebbségi Önkormányzat : Pro Artis Alapítvány, 2004. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 12.)
Számozott példány: 200
ISBN 963-216-839-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - első világháború - nemzetiség - magyarországi örmények - 20. század - életrajz
355.48(439)"1914/1918"(092)(=919.81) *** 316.347(=919.81)(439)
[AN 2549781]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2005.
Winkler Gusztáv (1952-)
   Reneszánsz erődépítészet Magyarországon : mérnöki szemmel / Winkler Gusztáv. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 202 p. : ill. ; 24 cm. - (Várak, erődök, erődítések ; 1.). (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához, ISSN 1419-9696 ; 5.)
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 963-9372-95-1 kötött : 2310,- Ft
Magyarország - építészet - erőd - reneszánsz
623.1(439) *** 725.182.034(439)
[AN 2550000]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4368 /2005.
Bakacsi Gyula
   Szervezeti magatartás és vezetés / Bakacsi Gyula. - [Budapest] : Aula, 2004. - 344 p. : ill. ; 24 cm
A 10. fejezetet írta Bokor Attila. - Bibliogr.: p. 323-344.
ISBN 963-9585-49-1 fűzött : ár nélkül
vezetés - szervezeti kultúra
65.01 *** 65.012.4 *** 316.45
[AN 2558582]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2005.
Klein Sándor (1941-)
   Vezetés- és szervezetpszichológia / Klein Sándor ; Buda Béla [et al. közreműködésével] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 3. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2005, cop. 2002. - 736 p. : ill. ; 24 cm. - (SHL könyvek, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 653-706.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-838-4)
vezetéslélektan - egyetemi tankönyv
65.013(075.8) *** 65.012.4(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 2556113]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2005.
Mustafa, Anwar
   Minőségmenedzsment / Anwar Mustafa, Barta Tamás, Tóth Tihamér ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., [2005]-. - 24 cm
minőségbiztosítás - tankönyv
65.018(078) *** 658.562(078)
[AN 2553210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2005]. - 180 p. : ill.
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-7163-79-4 fűzött : ár nélkül
minőségbiztosítás - tankönyv
65.018(078) *** 658.562(078)
[AN 2553217] MARC

ANSEL
UTF-84371 /2005.
   A Nyugat-Dunántúli Regionális Szaktanácsadó Központ tevékenysége / összeáll. Cser János [et al.] ; [kiad. a] NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet. - Mosonmagyaróvár : NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Int., 2004. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár). Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet
Dunántúl - tanácsadás - testület - mezőgazdaság
659.2(439.11) *** 63 *** 332.1(439.11)
[AN 2549908]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4372 /2005.
Ágh Attila (1941-)
   Európaizálás és regionalizálás Magyarországon / Ágh Attila, Rózsás Árpád, Zongor Gábor. - Budapest : ÖNkor PRess, 2004. - 392 p. ; 21 cm. - (Jótár, ISSN 1786-7002 ; 3.)
Bibliogr.: p. 186-199., 230.
ISBN 963-217-037-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - regionális önkormányzat
332.1(4-62) *** 332.1(439) *** 353(439)
[AN 2551873]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2005.
Antalóczy Györgyné
   Adózási alapismeretek, 2004 / Antalóczy Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., 2004. - 204 p. ; 23 cm
Lezárva: 2004. máj. 3.
ISBN 963-637-232-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adó - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2545559]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2005.
Bendigné Csánky Hayna
   Nemzetközi kereskedelem : főiskolai tankönyv / Bendigné Csánky Hayna ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9559-15-6 fűzött : ár nélkül
külkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.5(075.8)
[AN 2553412]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2005.
   Beruházási kézikönyv vállalkozóknak, vállalatoknak / [szerk. Fekete István, Husti István] ; [... szerzői Balaton Szilvia et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 492 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 469-471.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3052-8)
beruházás
658.152
[AN 2546970]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2005.
Bocz János
   Szociális nonprofit szervezetek Magyarországon 1994-ben és 2002-ben / [szerző Bocz János]. - Budapest : KSH, 2004. - 49 p. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 41.)
ISBN 963-215-727-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nonprofit szervezet - szociális ellátás - ezredforduló
334.012.46(439)"199/200" *** 364
[AN 2551058]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2005.
Buzás Attiláné
   Munkabiztonsági szakmai útmutató kis- és középvállalkozások számára : egyéni védőeszközök meghatározása kockázatelemzéssel-(értékeléssel) a veszélyes anyagokat felhasználó munkahelyeken / [írta Buzás Attiláné]. - Gödöllő : BÉTÉ Szervező és Szolg. Bt., 2004. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - kisvállalkozás - útmutató
331.45(439)(036) *** 334.72
[AN 2550864]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2005.
Deyhle, Albrecht
Controller-Praxis (magyar)
   A controller praxisa / Albrecht Deyhle ; [ford. Buda Szabolcs, Radó István] ; [közread. az] IFUA Horváth & Partners Management Consultants. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, 2005. - 2 db ; 19 cm
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2551741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 187 p. : ill.
ISBN 963-217-897-1 kötött : ár nélkül
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2551742] MARC

ANSEL
UTF-84379 /2005.
   Emelőgépek biztonságos üzemeltetése : az új emelőgép biztonsági szabályzat és az EU előírások, 2005 / [összeáll. Temesvári Jenő, Taschner Béla]. - Budapest : Keriorg, 2005. - V, 359 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan. 31. - Bibliogr.: p. 359.
ISBN 963-9359-10-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - emelőgép - jogszabály
331.456(439)(094) *** 621.86
[AN 2551065]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2005.
   Emelőgépek biztonságos üzemeltetése [elektronikus dok.] : az új emelőgép biztonsági szabályzat és az EU előírások, 2005 / főszerk. Taschner Béla. - Szöveg. - Budapest : Keriorg, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2005. jan. 31. - Működési követelmények: minimális Pentium 100 MHz; 12 MB memória; 30 MB merevlemez; CD-ROM; egér; Win 95/98/NT/2000/XP
ISBN 963-9359-11-4 : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - emelőgép - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
331.45(439)(094) *** 621.86
[AN 2551035]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2005.
Engel, Dagmar
   Munkavédelmi betanítás és továbbképzés : oktatási segédlet : új belépő munkavállalók elméleti oktatásához, továbbá ismétlődő elméleti oktatáshoz / [szerzők Dagmar Engel, Horváth Lászlóné]. - [Budapest] : Raabe K., 2004. - [102] pag.var. : ill. ; 26 cm
Műanyag kapcsos borítóban
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86178-5-3)
munkavédelem - tankönyv
331.45(072) *** 658.345(072)
[AN 2549855]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2005.
Farkas Péter (1944-)
   Az ENSZ segélyezési tevékenysége, különös tekintettel a környezetvédelemre / Farkas Péter. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 22 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 62.)
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 963-301-436-0 fűzött : ár nélkül
United Nations
pénzügyi támogatás - környezetvédelem
339.96(100) *** 341.123 *** 504.06
[AN 2549876]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2005.
Farkas Péter (1944-)
   A külföldi működőtőke-beruházások és a technológiai transzfer új tendenciái / Farkas Péter. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 45 p. ; 30cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 66.)
Bibliogr.: p. 42-45.
ISBN 963-301-451-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - beruházás - tőkebehozatal - vállalat
339.727.22(439) *** 334.72(439)
[AN 2549891]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2005.
   Fejezetek a gazdaságpolitikából / Antal László [et al.] ; szerk. Veress József. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 2005. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9478-91-1)
gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv
338.2(075.8)
[AN 2556125]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2005.
Fekete Balázs
   Környezetvédelmi termékdíj, 2005 : csomagolás és kereskedelmi csomagolás / Fekete Balázs, Kelemen István, Magyar Béla. - Budapest : EAN Mo. Kht., 2005. - 56 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 3000
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - csomagolástechnika - illeték
336.28(439) *** 621.798 *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 2553322]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2005.
Fugaru, Amalia
   Fiscal adjustment in Hungary, 1991-2003 / Amalia Fugaru. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2004. - 14 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 150.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 963-301-445-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200"
[AN 2549862]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2005.
Gilpin, Robert
Global political economy (magyar)
   Nemzetközi politikai gazdaságtan : a nemzetközi gazdasági rend értelmezése / írta Robert Gilpin ; Jean M. Gilpin közrem. ; [ford. Lehoczki Bernadett és Száraz Enikő]. - Budapest : Bucipe, 2004. - XIX, 431 p. ; 22 cm. - (Bucipe nemzetközi politikai gazdaságtan könyvek, ISSN 1786-7053)
Bibliogr.: p. 413-421.
ISBN 963-216-590-X fűzött : ár nélkül
politikai gazdaságtan
330
[AN 2551157]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2005.
Gondi Judit
   Marketing / írta Gondi Judit, Ivánkai Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2004, cop. 2001. - 131 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-223-3 fűzött : ár nélkül
marketing - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 2545569]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2005.
Gubányi Lászlóné
   Segédlet az államháztartás szervezetei 2005. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-608-5 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - gazdasági szervezet - főkönyvi számla - útmutató
336.61(439) *** 657.4(036) *** 657.34(036)
[AN 2557103]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2005.
Ilonka Mária
   Az adózás története az őskortól napjainkig / Ilonka Mária. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-19-5660-1 kötött : 4034,- Ft
adó - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
336.2(100)(091)(075.8)
[AN 2557692]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2005.
Junkertné Szűcs Zsuzsanna
   Devizaműveletek példatára / [szerző Junkertné Szűcs Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, 2004. - 94 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. okt. 31. - Bibliogr.: p. 94.
ISBN 963-638-109-7 fűzött : ár nélkül
deviza - számvitel - példatár
657.41(078)(076)
[AN 2551160]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2005.
   A kamara : Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 1994-2004 / [összeáll. Bódizs Mária]. - [Szombathely] : VMKIK, [2005]. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-217-543-3 fűzött : ár nélkül
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vas (megye) - kamara - ipar - kereskedelem
334.788(439-2Szombathely)
[AN 2549811]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2005.
Kerekes Anikó
   Költségtérítések, természetbeni juttatások, 2005 / Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Kerekes Iroda Kft., 2005. - 52 p. ; 24 cm. - (Mérték, adó, mérték, ISSN 1216-0679)
ISBN 963-217-759-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkáltatói kedvezmény - költségelszámolás - útmutató
331.34(439)(036) *** 657.474.5(036)
[AN 2550867]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2005.
Lentner Csaba (1962-)
   Rendszerváltás és pénzügypolitika / Lentner Csaba. - Budapest : Akad. K., 2005. - 305 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-05-8193-0 kötött : 2450,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - gazdaságpolitika - pénzügy - ezredforduló
338.2(439)"1989/200" *** 336.7(439)"1989/200"
[AN 2550835]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2005.
   A marketing alapjai / [szerk.] Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán ; [szerzők Eszes István et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-602-6 kötött : 4200,- Ft
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2553699]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2005.
   Munkanélküli-ellátás és hatásvizsgálatai Magyarországon / Bódis Lajos [et al.]. - Budapest : MTA KTI, 2005. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9588-33-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkanélküliség - támogatás - ezredforduló
331.567.42(439)"200"
[AN 2553293]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2005.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Mikor leszel milliomos? : az üzletépítés kézikönyve kezdőknek és újrakezdőknek / Nógrádi Bence. - Budapest : Rhino Training, 2004-. - 22 cm
marketing
658.8
[AN 2553381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 216, [13] p. : ill.
ISBN 963-216-844-5 fűzött : 2940,- Ft : 14,95 $ : 11,95 ?
marketing
658.8
[AN 2553382] MARC

ANSEL
UTF-84398 /2005.
Novák Miklós
   Bevezetés a nemzetközi beszámolókészítésbe / [szerző Novák Miklós]. - Budapest : Saldo, 2005. - 91 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-114-3 fűzött : 2500,- Ft
számvitel - útmutató
657(100)(036)
[AN 2553287]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2005.
Polányi Károly (1886-1964)
Origins of our time (magyar)
   A nagy átalakulás : korunk gazdasági és politikai gyökerei / Polányi Károly ; [ford. Pap Mária] ; Joseph E. Stiglitz előszavával. - 2. átd. kiad. - Budapest : Napvilág, 2004. - 396 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
ISBN 963-9350-51-6 fűzött : 2800,- Ft
gazdaságtörténet - 19. század - 20. század - kapitalista rendszer
338(091)(100)"18/19" *** 330.342.14 *** 316.323.6
[AN 2545133]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2005.
Rácz Margit (1947-)
   Az egységes belső piac fejlődésének sajátosságai és kihívásai 2004 tavaszán, néhány magyar következtetéssel / Rácz Margit. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 23 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 61.)
ISBN 963-301-439-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - piac - gazdaságpolitika - ezredforduló
339.13(4-62)"199/200" *** 338.2(4-62)"199/200"
[AN 2549872]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2005.
   Rajt vagy cél? : versenyhelyzetben Európában : MLBKT XII. Kongresszus 2004 : előadáskötet. - [Budapest] : MLBKT, [2005]. - 248 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
logisztika - konferenciakiadvány
658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2549911]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2005.
   Regionalitás és lokalitás a kultúraközvetítésben : főiskolai tankönyv, szöveggyűjtemény / [szerk.] Hegedűs Vilmos ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 444 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 442-444.
ISBN 963-9559-10-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kultúra - régió - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
332.1(439)(075.8) *** 316.7(439)(075.8)
[AN 2553398]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2005.
   Reklám: elmélet és gyakorlat : szöveggyűjtemény, főiskolai tankönyv / [szerk.] Fehér Katalin ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2005. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9559-21-0 fűzött : ár nélkül
reklám - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
659.1(075.8)
[AN 2553416]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2005.
Spasova, Plamena
   Regional cooperation in the Balkans as an essential step towards EU membership : lessons of Visegrád / Plamena Spassova. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2004. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 148.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-301-442-5 fűzött : ár nélkül
Balkán - Európai Unió - gazdaságpolitika - integráció - ezredforduló
338.2(497)"199/200" *** 339.923(4-62)
[AN 2549857]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2005.
Szanyi Miklós (1961-)
   Külföldi tőke és ágazati versenyképesség / Szanyi Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 63.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-301-435-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tőkebehozatal - gazdasági verseny - vállalat - ezredforduló - gazdaságosság
339.727.22(439)"199/200" *** 334.72(439)"199/200" *** 339.137.2(439)"199/200" *** 330.13(439)"199/200"
[AN 2549881]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2005.
Szanyi Miklós (1961-)
   State aid to the Hungarian manufacturing sector 1990-2000 / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2004. - 22 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 146.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-301-440-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állami támogatás - ipar - ezredforduló
338.246.027(439) *** 338.45(439)"199/200"
[AN 2549851]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2005.
   Szociális intézmények gazdálkodási szabályai 2005 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 304 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jan. 17.
ISBN 963-217-787-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államháztartás - szociális ellátás - gazdálkodás - költségvetési szerv - jogszabálygyűjtemény
336.12(439)(094) *** 364(439)(094)
[AN 2551092]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2005.
   Üzemgazdasági számvitel / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Saldo, 2005. - XIV, 348 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. dec. - Bibliogr.: p. XIII-XIV.
ISBN 963-638-112-7 fűzött : 3700,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2547014]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2005.
Weiner Csaba
   Oroszország gazdasága a XXI. század elején : függőség / Weiner Csaba. - Budapest : MTA VKI, 2004. - 50 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 60.)
Bibliogr.: p. 46-50.
ISBN 963-301-434-4 fűzött : ár nélkül
Oroszország - gazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.2(47)"199/200"(083.41)
[AN 2549867]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4410 /2005.
   Az egészségfejlesztés alapelvei : az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 52 p. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 1.)
ISBN 963-86595-3-X fűzött : ár nélkül
egészségnevelés - egészségügy
364.442.24 *** 614
[AN 2551090]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2005.
   Az egészséghatás vizsgálat. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 7.)
ISBN 963-86595-9-9 fűzött : ár nélkül
egészségügy - hatásvizsgálat
364.444
[AN 2551113]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2005.
Füzesi Zsuzsanna
   Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken / Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 4.)
ISBN 963-86595-6-4 fűzött : ár nélkül
egészségnevelés - egészséges életmód
364.444 *** 613/614
[AN 2551099]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2005.
Horváth J. András
   A Madarász Utcai Csecsemő- és Gyermekkórház története / Horváth J. András. - 2. kiad. - Budapest : Madarász Utcai Csecsemő- és Gyermekkórház, [2005]-. - 27 cm
Madarász Utcai Csecsemő- és Gyermekkórház (Budapest)
Budapest - gyermekkórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 2547110]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1997 [!2005]. - 98 p. : ill.
Flesch Ármin műveinek bibliográfiája: p. 85-93., szerk. Frank Tibor és Kapronczai Katalin
Kötött : ár nélkül
Fűzött : ár nélkül
Budapest - gyermekkórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 2547113] MARC

ANSEL
UTF-84414 /2005.
Módra Tiborné
   Kommunikáció az egyészségügyben / Módra Tiborné, Liebhard László, Gerdei Zsófia. - [Budapest] : ETI, 2005. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701 ; 4.)
Bibliogr. a fejetetek végén
ISBN 963-86605-2-X fűzött : ár nélkül
egészségügy - kommunikáció - orvostudomány - latin nyelv - szaknyelv - nyelvkönyv - tankönyv
364.444(078) *** 316.77(078) *** 659.2(078) *** 807.1(078)=945.11 *** 809.451.1-086.6=71 *** 61
[AN 2550247]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2005.
Pintér Endre (1927-)
   100 éves a Szent Margit Kórház : óbudai kórháztörténet dióhéjban / Pintér Endre. - Budapest : Óbudai Múz., [2005]. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 1997/2.)
Bibliogr.: p. [48]. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Szent Margit Kórház (Budapest)
Budapest. III. kerület - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 2550260]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2005.
Teleki Béla (1942-)
   Szociális esetek kezelése / Teleki Béla. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 104 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek ; 3.)
ISBN 963-9554-04-9 fűzött : 800,- Ft
szociális gondozás - gyermekvédelem - hátrányos helyzetű - egyetemi tankönyv
364(075.8) *** 376(075.8)
[AN 2548625]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2005.
Teleki Béla (1942-)
   Szociális munka elmélete : a szociális segítés megalapozása / Teleki Béla. - Utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 112 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 110-112. és a fejezetek végén
ISBN 963-9332-96-8 fűzött : 800,- Ft
szociális munka - szociális gondozás - egyetemi tankönyv
364(075.8) *** 364.442(075.8)
[AN 2548624]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2005.
   Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza története, 1929-2004 / szerk. Horváth Boldizsár és Széll Kálmán ; [fotó Miklósi H. Csaba]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. - 264 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9438-28-6 kötött : ár nélkül
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház (Szombathely)
Szombathely - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Szombathely)(091)
[AN 2551042]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2005.
Vercseg Ilona (1945-)
   Legalább ennyit a közösségfejlesztésről : módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez / Vercseg Ilona. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 63 p. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 5.)
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 963-86595-7-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86595-6-4)
szociális munka
364.46
[AN 2551106]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4420 /2005.
   Andragógia az ezredfordulón : szöveggyűjtemény, főiskolai tankönyv / [összeáll. és szerk. Palcsó Mária] ; [közread. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 963-9559-05-9 fűzött : ár nélkül
felnőttnevelés - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
37.013.83(075.8)
[AN 2553423]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2005.
Bíró Endre (1955-)
   Jogkereső a pedagógusok jogaihoz / kész. Bíró Endre ; kiad. a Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2005. - 327 p. ; 29 cm
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-204-094-0)
Magyarország - pedagógus - munkajog - jogszabálygyűjtemény
37.014(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2552258]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2005.
Bukovicsné Nagy Judit
   Egészséges életmódra nevelés játékosan 5-7 éveseknek / [írta Bukovicsné Nagy Judit] ; [ill. Faltisz Alexandra] ; Mozgásfejlesztés játékosan 5-7 éveseknek / [írta Pers Júlia] ; [ill. Bácsfalusi Zsuzsa]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 25, 22 p. : ill. ; 29 cm. - (Tág a világ, ISSN 1786-5123)
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-19-5261-4)
óvodai nevelés - egészségnevelés - mozgásos játék - tanári segédkönyv
372.363(072) *** 372.362(072)
[AN 2551875]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2005.
Campbell, Ross
Kids in danger (magyar)
   Dühöngő ifjak : hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? / Ross Campbell ; [közrem. Carole Sanderson Streeter] ; [ford. Tomka Gáborné]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 1996. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7954-80-5 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - agresszió - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.647.3 *** 159.922.7
[AN 2544870]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2005.
   Comenius példája / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2004. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Komenský, Jan Amos
Csehország - Magyarország - pedagógus - 17. század - 20. század - életrajz
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(439)(092)"19"
[AN 2550840]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2005.
   Didaktika szöveggyűjtemény / szerk. Szabó László Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 2.)
Bibliogr.: p. 291-303.
ISBN 963-472-560-0 fűzött : ár nélkül
didaktika - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2558628]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2005.
   Docendo discimus : a 100 éves Könyves Kálmán Gimnázium évkönyve / [szerk. Balla Réka, Estókné Baranyi Beatrix, Szakács Margit]. - [Budapest] : Könyves Kálmán Gimn., 2005. - 109, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-217-823-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 663-217-823-8)
Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2553254]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2005.
   Egy, nekem ez már megy.. : [matematikai képességek fejlesztése, számfogalom alapozása óvodásoknak] : [közel 100 játékos matematikai feladat]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9325-95-3 kötött : ár nélkül
óvodai nevelés - matematika - foglalkoztatókönyv
372.3:51 *** 087.5
[AN 2553318]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2005.
   Együtt-működik : kooperatív foglalkozástervek / [szerk. biz. Czike Bernadett et al.] ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : Független Ped. Int., 2004. - 3 db : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - csoportmunka - hátrányos helyzetű - tanári segédkönyv - sorozati kiadvány
371.311.4(072) *** 376.63
[AN 2542051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 5. és 8. osztály : magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret / [... kész. Fehér Márta et al.]. - VIII, 326 p.
ISBN 963-86620-1-8
alapfokú oktatás - csoportmunka - hátrányos helyzetű - felső tagozat - tanári segédkönyv
371.311.4 *** 376.63(072) *** 372.8(072)
[AN 2551206] MARC

ANSEL
UTF-84429 /2005.
Göndör András
   Nagy tételkönyv / Göndör András. - Budapest : Scolar, [2005]-. - 24 cm
matematika - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás - példatár
372.851(075.3)(079.1)
[AN 2552277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Logika, algebra, síkgeometria. - cop. 2005. - 251 p. : ill.
ISBN 963-9534-23-4 fűzött : 2499,- Ft
matematika - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás - példatár
372.851(075.3)(079.1)
[AN 2552278] MARC

ANSEL
UTF-84430 /2005.
   Irodalom tételek : új érettségi / [... összeáll. Kelecsényi László Zoltán] ; [írták Kállay G. Katalin ... et al.]. - Budapest : Corvina, 2005. - 316 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5326-5 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - irodalom - érettségi vizsga - középfokú oktatás
372.882(075.3)(079.1) *** 371.27(439)
[AN 2557055]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2005.
   Iskolánk 50 éves / [szerk. Koczkás Anikó et al.] ; [kiad. a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon]. - Makó : Pápay E. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Diákotthon és Gyermekotthon, [2005]. - 23 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött : ár nélkül
Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Makó)
Makó - iskola - óvoda - diákotthon - gyermekotthon - évkönyv
37(439-2Makó)(058)
[AN 2549824]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2005.
Kereszturiné Pintér Mária
   Akik másképp látnak.. : 1904-2004 / Keresztúriné Pintér Mária, Mészáros Gábor ; [kiad. a Savaria Nett Pack Kft.]. - [Szombathely] : Savaria Nett Pack Kft., 2004. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-243-4 fűzött : ár nélkül
Savaria Nett-Pack Rehabilitációs Célú Ipari és Kereskedelmi Kft. (Szombathely)
Szombathely - gyengénlátók és vakok iskolája - nevelőintézet - szociális foglalkoztatás
376.32(439-2Szombathely) *** 364.046.4 *** 331.582.22(439-2Szombathely)
[AN 2551033]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2005.
   Kézenfogva Európába : Tiszacsege és Szalárd, 2003-2004 / [szerk. Tuza Tibor] ; [közread. a Közoktatási Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár, Általános Iskola és Szakiskola]. - Debrecen ; Tiszacsege : Közokt. Közműv. Intézmény és Vár. Kvt., Ált. Isk. és Szakisk., 2004. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tiszacsege - Szalárd - általános iskola - oktatás - módszertan - oktatáspolitika
371.3 *** 373.3(439-2Tiszacsege) *** 373.3(498.4-2Szalárd) *** 37.014(439)
[AN 2553707]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2005.
Komáromi Sándor
   A magyar mezőgazdasági ismeretterjesztés 1100 éve / írta Komáromi Sándor, Pálfi György. - Kétegyháza ; [Gyula] : Dürer Ny., 2004. - 186 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-184. - Példányszám: 1000
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-500-1)
Magyarország - neveléstörténet - iskola - oktatás - mezőgazdaság
37(439)(091) *** 63
[AN 2552123]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2005.
   Multimédia az oktatásban 2004 : tudományos konferencia kiadványa / szerk. Forczek Erzsébet ; [rend., közread. az] SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. - [Szeged] : SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Int., [2005]. - VIII, 261 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát 2004. máj. 27-29-én Szegeden tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7179-88-7 fűzött : ár nélkül
multimédia - oktatástechnológia - konferenciakiadvány
371.3 *** 681.3.019 *** 659.2 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2553397]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2005.
Nagy Frigyes (1942-)
   Denglázi Wittmann Antal, 1770-1842 : a reformkor tudós mezőgazdásza, a magyaróvári agrár-felsőoktatás megteremtője / írta Nagy Frigyes. - Mosonmagyaróvár : [s.n.], 2005. - 11 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [12].
Fűzött : ár nélkül
Wittmann-Dengláz, Anton
Mosonmagyaróvár - Ausztria - pedagógus - agrártudomány - felsőoktatás - 19. század - életrajz
378.663(439-Mosonmagyaróvár)"18" *** 63(436)(092)Wittmann-Dengláz,_A. *** 37(436)(092)Wittmann-Dengláz,_A.
[AN 2549866]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2005.
Nyirő Zsuzsanna
   Matrix : tanári kézikönyv : Matrix pre-intermediate, munkafüzet, felkészülés az érettségire : az érettségiről, tanítási ötletek, megoldások / ... elkészítésében részt vettek Nyírő Zsuzsanna, Kelemen Ferenc, Elekes Katalin. - [Budapest] : Oxford Univ. Press, [2004]. - 24 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi vizsga - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2551161]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2005.
Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolásoknak / Oroszlány Péter ; [... közrem. Kovácsné Bubreg Erzsébet]. - Budapest : Metódus-Tan, 2005. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 963-216-623-X fűzött : 1365,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 2556004]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2005.
   Óvodánk 110 éve / [szerk. ... Kövér Sándorné]. - Hajdúszovát : [Önkormányzat], 2004. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Hajdúszovát Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 15.
ISBN 963-216-979-4 fűzött : ár nélkül
Napközi Otthonos Óvoda (Hajdúszovát)
Hajdúszovát - óvoda
373.24(439-2Hajdúszovát)
[AN 2549756]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2005.
Pilishegyi Péter
   Egyetemünk története : a debreceni felsőoktatási integráció nyolc éve, 1996-2004 / Pilishegyi Péter ; [fotó Czeglédy Zsolt et al.]. - Debrecen : Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Kht., 2005. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-472-854-5 fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem
378.4(439-2Debrecen)
[AN 2553363]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2005.
Szanyi Dezső
   Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetéből / Szanyi Dezső, Dombóvári Antal, Ádám Ferenc. - Budapest : Erdős Renée Ház, 2004. - 206, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek, ISSN 1785-3044 ; 2/2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-319-8 fűzött : ár nélkül
Rákosmente - Budapest. XVII. kerület - iskola - neveléstörténet
37(439Rákosmente)(091) *** 37(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 2550875]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2005.
   Tágabb értelemben vett gyógypedagógia : a fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban : tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére / szerk. Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium. - Budapest : ELTE BGGYFK : Kölcsey F. Protestáns Szakkollégium, 2004. - 638 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Gordosné Szabó Anna műveinek bibliográfiája: p. 625-638. - Számozott példány: 500
ISBN 963-463-682-9 v. : ár nélkül
gyógypedagógia - személyi bibliográfia
376.2/.4 *** 012Gordosné_Szabó_A.
[AN 2553338]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2005.
Trumbull, H. Clay
Hints on child training (magyar)
   Te tanítsd gyermekedet! / H. Clay Trumbull ; [ford. Hargitay Róbert] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2004]. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-306-8 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 244
[AN 2557539]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2005.
Varsányi József
   Mi várható a magyar írásbeli érettségin? / Varsányi József. - Budapest : Accordia, 2005. - 91, [4] p. ; 17 cm
ISBN 963-9502-96-0 fűzött : 690,- Ft
irodalom - magyar nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi vizsga
372.882(075.3) *** 372.880.945.11(075.3)
[AN 2553169]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2005.
   A veszprémi Nagy László Általános Iskola a Veszprémi Egyetem TK Pedagógiai Kutatóintézet ÉKP Központjának Kutató Iskolája jubileumi évkönyve, 1979-2004 : 25 év / [összeáll. Jákói Lajosné, Pócza Józsefné]. - Veszprém : Nagy L. Ált. Isk., 2004. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Nagy László Általános Iskola (Veszprém)
Veszprém - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Veszprém)(058)
[AN 2551685]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4446 /2005.
Barassó Péter
   Vadőr voltam, vadőr lettem újra / Barassó Péter. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2005. - 94 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9369-60-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2553496]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2005.
Bull, Jane
The magic book (magyar)
   Varázslatok könyve : 50 varázslat és bűvésztrükk / Jane Bull ; [szöveg Penelope York] ; [fképek Andy Crawford] ; [ford. Tas Márta]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Unaloműző)
ISBN 963-549-183-2 kötött : 2990,- Ft
bűvészkedés - gyermekkönyv
793.8(02.053.2)
[AN 2552181]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2005.
Gyimesi György (1935-)
   Európai vadászmezőkön / Gyimesi György. - [Pusztazámor] : DNM K., 2005. - 306 p. : ill. ; 27 cm
Dedikált példány: 150
ISBN 963-9369-59-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2550708]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2005.
Vető Péter
   Asi ... más világ : leleplező riportkönyv egy pilótáról, aki nagyon tehetséges, vagy...? / írta és szerk. Vető Péter ; [közread. a Vető Kereskedés]. - [Veszprém] : Vető Kereskedés, [2005]. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-216-709-0 kötött : ár nélkül
Aschenbrenner György (1972-)
Magyarország - autósport - sportoló - ezredforduló - riport
796.71(439)(092)Aschenbrenner_Gy.(047.53)
[AN 2551679]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2005.
   A Vörös-tenger legszebb merülőhelyei : Egyiptom, Izrael, Jordánia, Szaúd-Arábia, Szudán, Eritrea : [búvár- és útikönyv a tenger szerelmeseinek] / [szerk., közread. az] LPI Produkciós Iroda. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, 2005. - 174 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86645-2-5 fűzött : 4990,- Ft
Vörös-tenger - búvárkodás - útikönyv
797.215(267.33) *** 913(267.33)(036)
[AN 2553394]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4451 /2005.
Altorjai Sándor (1933-1979)
Művek (vál.)
   Altorjai Sándor életmű-kiállítás : Műcsarnok, Budapest, 2003. XII. 17 - 2004. II. 8. / [a kiállítást rend. Dobai Ágnes ..., Vörösváry Ákos] ; [... szerk. Dékei Krisztina]. - Budapest : Műcsarnok, [2005]. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9115-99-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Altorjai_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 2553239]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2005.
   Árpád-kori templomok és kolostorok Veszprém megyében = Churches and monasteries of Árpád era in Veszprém county / [szerk. Erdész Károly] ; [fotók E. Kisházi Rozália et al.] ; [közread. az] Objektív Fotóklub. - Veszprém : Objektív Fotóklub, 2004. - 270 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 963-217-302-3 kötött : ár nélkül
Veszprém (megye) - templom - kolostor - Árpád-kor - román stílus - 11. század - 12. század - 13. század - fényképalbum
726.54(439.117)"10/12"(084.12) *** 72.033.4
[AN 2552126]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2005.
   Csongrád megye építészeti emlékei [elektronikus dok.] / szerk. Tóth Ferenc ; kiad. Csongrád Megye Önkormányzata. - Szöveg és képek. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: minimális 16x CD-ROM; Win98SE; IE 5.0
Csongrád (megye) - építészet - elektronikus dokumentum
72(439.181)
[AN 2550713]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2005.
Czinder Antal (1937-)
Művek (vál.)
   Czinder Antal szobrászművész : domborművek, rajzok, írások. - [Budapest] : Czinder A., 2005. - 176 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - válogatott művek
73(439)(092)Czinder_A. *** 741(439)(092)Czinder_A. *** 894.511-821
[AN 2552450]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2005.
   "Eredeti másolat" : Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után : kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében, 2004. szeptember 30 - november 20. / [a kiállítást rend. Gosztola Annamária és Révész Emese]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2004. - 151 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7165-23-1 fűzött : ár nélkül
Balló Ede (1859-1936)
Magyarország - festészet - 19. század - reneszánsz - barokk - másolat - kiállítási katalógus
75(439)"18" *** 75(100)"14/17" *** 73/76.034.7 *** 73/76.034 *** 73/76.026 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2549814]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2005.
   Fotó 20 - székfoglaló : [húsz éves a Magyar Iparművészeti Egyetem fotó szakiránya] / [szerk. ... Halasi Rita Mária] ; [rend., közread. a] Magyar Iparművészeti Egyetem. - Budapest : M. Iparműv. Egy., cop. 2004. - [102] p. : ill., részben színes ; 32 cm
A kiállítást 2004. nov. 11. és dec. 6. között tartották. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - támlásszék - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 645.411 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2551043]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2005.
Gallusz Gyöngyi (1962-)
   Átvetülés az árnyékvilágba : Budapest Galéria Kiállítóháza : [2005. február 24 - március 27.] = Transmission into the shadow world : Exhibition Hall of the Budapest Gallery : [from 24 February to 27 March, 2005] / Gallusz Gyöngyi. - [Budapest] : BG, [2004]. - [24] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gallusz_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2549879]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2005.
Ila László
   Fotóalbum : [digitális megoldások számítógéppel] / Ila László. - Budapest : Panem, 2005. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 963-545-427-9 fűzött : ár nélkül
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2551866]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2005.
   Jacques Faix, az aradi klasszikus / [szerk. Kolta Magdolna] ; [szöveg Faix István et al.]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2004. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 36.)
Bibliogr.: p. 142-143. - Képjegyzék: p. 144-149. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-51-8 kötött : ár nélkül
Faix, Jacques (1870-1950)
Magyarország - fényképész - századforduló
77.04(439)(092)Faix,_J.
[AN 2552533]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2005.
Jósvay László
   A faszobrászmesterség / Jósvay László ; [a fényképeket Ormos József et al. kész.]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 963-16-1991-5 fűzött : ár nélkül
faszobrászat
73.023.1
[AN 2551935]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2005.
Kálmánfi János (1921-)
Művek (vál.)
   Kálmánfi. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2004. - 50 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Kálmánfi_J.
[AN 2549896]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2005.
Kalmár István (1949-)
   A létezésre nyíló ablakok / [fotó Fekete István]. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Kalmár István képei
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - életrajz
75(439)(092)Kalmár_I.
[AN 2549989]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2005.
Karsai Ildikó (1954-)
   Szemmagasság / Karsai Ildikó. - [Makó] : [Magánkiad.], 2004. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Makón, 2004. máj. 15-én megnyílt jubileumi tárlat alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Karsai_I. *** 75(439)(092)Karsai_I. *** 061.4(439-2Makó)
[AN 2550138]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2005.
   Kerámia szimpóziumok, 1988-2003 : Kerámia Alkotóház, Siklós = Ceramics Symposia, 1988-2003 : Siklós Ceramic Artists' House / [a katalógust szerk. ... Sárkány József] ; [közread. Baranyai Alkotótelepek Kht.]. - Siklós : Baranyai Alkotótelepek Kht., [2004]. - 66 p. : ill., színes ; 25 cm
A bev. angol nyelven. - Műjegyz.: p. 13-14.
ISBN 963-216-762-7 fűzött : ár nélkül
kerámiaművészet - ezredforduló - konferenciakiadvány
738(100)"199/200" *** 061.3(439-2Siklós)
[AN 2549917]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2005.
Kincses Károly (1954-)
   A két Reismann / Kincses Károly. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2004. - 258 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 31.)
Bibliogr.: p. 125-133., 256-258.
ISBN 963-8383-44-5 fűzött : ár nélkül
Reismann János (1905-1976)
Reismann Mariann (1911-1991)
Magyarország - fényképész - 20. század - életkép - életrajz
77.04(439)(092)Reismann_J. *** 77.04(439)(092)Reismann_M. *** 77.041.7
[AN 2552521]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2005.
   Kisgrafika 2004 : [Újpest Galéria, Budapest, 2004. IX. 24 - X. 10.] = Small graphic forms / [szerk. Butak András] ; [rend., közread. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., 2004. - [172] p. : ill. ; 15 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-216-672-8 fűzött : ár nélkül
Európa - Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 76(4)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2549905]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2005.
Kolta Magdolna
   Haár Ferenc magyarországi képei : út a Munka-körtől a zen-buddhizmusig / Kolta Magdolna, Kincses Károly ; [képek Tom Haar, Lengyel János]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. : MTA Művészettört. Kutint., 2004. - 156 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 32.)
Bibliogr.: p. 66-71. - Képjegyzék: p. 136-156.
ISBN 963-8383-43-7 fűzött : ár nélkül
Haár Ferenc (1908-1997)
Magyarország - fényképész - 20. század - életkép - életrajz
77.04(439)(092)Haár_F. *** 77.041.7
[AN 2552529]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2005.
   Künstlerbund Graz : Katalog zur Ausstellung in der Médium Galéria : Szombathely, vom 4. Oktober bis 29. Oktober 2004 = Gráci Művészek Szövetsége : a Médium Galériában rendezett kiállítás katalógusa : Szombathely, 2004. október 4-29. / [... kiad. Vas Megye Önkormányzata]. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzat, [2005]. - 67 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Künstlerbund Graz
Graz - Ausztria - képzőművészet - művésztelep - kiállítási katalógus
73/76(436)"199" *** 061.28(436-2Graz) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2550725]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2005.
   Labirintus : Újpest Galéria, 2004. december 17 - 2005. január 2. / [... szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2004]. - 78 p. : ill, színes ; 23 cm
ISBN 963-86464-2-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Budapest - festészet - művésztelep - kiállítási katalógus
75(439)"199/200" *** 061.28(439-2Bp.)Magyar_Festők_Társasága *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2549884]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2005.
   Látványtól látványig : fiatal grafikusművészek kiállítása : Vízivárosi Galéria, Budapest, 2005. február 9 - március 11. = From vision to vision : exhibition of young graphic artists / kiállító művészek Balla Gergő [et al.] ; [... kiad. ... Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., 2005. - 27 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-217-739-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2550369]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2005.
Magony Imre
   Székesfehérvár szobrai : köztéri szobrok, emlékművek, kutak, épületplasztikák, épületdíszítő elemek, emléktáblák / Magony Imre ; [fényképezte Kiss László]. - 2. jav., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Ma K., 2004. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 205-225. - Műjegyzék: p. 226-233.
ISBN 963-86102-3-9 kötött : 2500,- Ft
Székesfehérvár - emlékmű - szobor
725.945(439-2Székesfehérvár)
[AN 2550111]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2005.
Mészáros Erzsébet Emma, G. (1941-)
Művek (vál.)
   G. Mészáros Erzsébet Emma kárpit- és festőművész Visszatekintő című kiállítása : [József Attila Művelődési Központ, 2005. január 21 - február 27.]. - [Salgótarján] : JAMK, 2005. - 21 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Mészáros_E.,_G. *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 2549868]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2005.
Mucha, Jiři
Alfons Mucha (magyar)
   Alfons Mucha / Jiří Mucha ; [ford. Molnár Éva]. - [Budapest] : Tandem Grafikai Stúdió, 2005. - 410 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86618-5-2 fűzött : 2850,- Ft
Mucha, Alfons
Csehország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(437.1)(092)Mucha,_A.
[AN 2553137]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2005.
   Nagy-Magyarország-emlékmű, Nagykanizsa / ... írta és összeáll. Mészáros József. - 7. bőv. kiad. - [Nagykanizsa] : Nagy-Magyarország Emlékmű Szoborbiz. ; [Budapest] : M. Szellemi Örökség Műhely, 2004. - 110 p. : ill. ; 22 cm. - (Örökségünk ; 7.)
Lezárva: 2004. dec. 15.
ISBN 963-217-540-9 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa - emlékmű - történelmi forrás
725.945(439-2Nagykanizsa)(093)
[AN 2547715]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2005.
   Rozsda Endre : egy festő, ha fényképez = Rozsda Endre : un peintre photographe / [szerk. ... Kolta Magdolna]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. : MTA Művészettört. Kutint., 2004. - 177, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 35.)
Bibliogr.: p. [180-181.]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-50-X kötött : ár nélkül
Rozsda Endre (1913-1999)
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Rozsda_E.
[AN 2552532]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2005.
Somogyi Győző (1942-)
   Megélt aranykor : salföldi beszélgetések Somogyi Győző festőművésszel / [riporter] Kapiller Ferenc ; a művész rajz. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., [2005]. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-940-9 kötött : ár nélkül
Somogyi Győző (1942-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - interjú
75(439)(092)Somogyi_Gy.(047.53)
[AN 2551024]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2005.
Szabó Margit
   Erzsébet királyné a budai hegyekben / Szabó Margit. - Budapest : Infotop Kft., 2004. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 9.)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 963-216-167-X fűzött : ár nélkül
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - Budapest - emlékmű - helyismeret - uralkodó - magyar történelem
725.945(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp. *** 943.9(092)Erzsébet *** 943.9"18"
[AN 2550857]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2005.
Tánczos Krisztina (1971-)
Művek (vál.)
   Tánczos Krisztina. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Tánczos_K.
[AN 2549892]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2005.
   Tárgyalkotó népművészet Pest megyében : válogatás a Pest megye élő népművészete című kiállítás anyagából / [szerk. Kecskés József] ; [bev. tanulm. Ikvainé Sándor Ildikó] ; [rend., közread. a] Pest Megyei Közművelődési Információs Központ. - Budapest : Pest M. Közműv. Inf. Közp., 2004. - 25, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
A kiállítást 2004. szept. 25 - okt. 24. között tartották
ISBN 963-217-619-7 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - magyar néprajz - kézműipar - iparművészet - kiállítási katalógus
745.031.4(439.153) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2549912]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2005.
Tatai Erzsébet (1958-)
   Művészettörténeti ismeretek / Tatai Erzsébet. - 3. utánny. - Budapest : Enciklopédia, 2004. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-8477-65-2 kötött : ár nélkül
művészettörténet - művészetelmélet - egyetemi tankönyv
7(100)(091)(078) *** 7.01
[AN 2545240]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2005.
Téli Tárlat (2004) (Vác)
   Téli Tárlat Vác, 2004 / [a kiállítást rend. Nagy Árpád, Orvos András] ; [a katalógust szerk. Nagy Árpád]. - [Vác] : [Madách I. Művel. Közp.], 2004. - 47 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a váci Madách Imre Művelődési Központ
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 2549903]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2005.
   Válogatás a Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből [elektronikus dok.] = Selected works of the Herman Ottó Museum's Fine Arts Collection / szerk. Pirint Andrea ; ... fordítás Bárczy Klára, Békési Gábor, Jan Post. - Szöveg és képek. - Miskolc : HOM, cop. 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS Internet Explorer
Herman Ottó Múzeum (Miskolc). Képzőművészeti Gyűjtemény
Magyarország - képzőművészet - 18. század - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus - elektronikus dokumentum
73/76(439)"17/19" *** 069(439-2Miskolc)
[AN 2550714]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2005.
Varga Róbert
   Célegyenesben : Varga Róbert interjúi. - Veszprém : Pannon Lapok Társasága, 2004. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-413-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művész - ezredforduló - interjú
7(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 2551697]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2005.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2004. - [58] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Vizivárosi Galéria 2004. évi kiállításainak közös katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Vízivárosi Galéria (Budapest)
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2556810]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4485 /2005.
Bodza Klára (1942-)
   Magyar népi énekiskola / Bodza Klára, Paksa Katalin ; [közread. a] Hagyományok Háza. - 3. jav. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza, 2004-. - 2 db : ill., kotta ; 21 cm
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv
784.4(=945.11)(072)
[AN 2550903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 236 p. + 2 hangk.
Bibliogr.: p. 231-232. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-18-4459-5)
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv
784.4(=945.11)(072)
[AN 2550905] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4486 /2005.
Báthory Orsolya (1969-)
   Antik : forgatókönyv / írta, rend. Báthory Orsolya ; [közread. a] Filmplus. - [Budapest] : Filmplus, 2004. - 31 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Báthory_O. *** 894.511-293.7
[AN 2549848]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2005.
Bódis Kriszta (1967-)
   Amari krís = Cigány törvény / rend. Bódis Kriszta ; [közread. a] Filmplus. - [Budapest] : Filmplus, 2004. - 42 fol. ; 30 cm
Csak magyar nyelven. - Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Bódis_K. *** 894.511-293.7
[AN 2549845]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2005.
Fuchs Lívia (1947-)
   A tánc forradalmárai : vendégszereplők 1898 és 1948 között : Bajor Gizi Színészmúzeum, Budapest, 2004. március 19 - május 2. / Fuchs Lívia ; [rend., kiad. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - [Budapest] : OSZMI, [2004]. - 84 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9000-21-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - táncművészet - századforduló - 20. század - táncművészeti előadás - kiállítási katalógus
793.3(439)"189/194" *** 792.82.071.2(100) *** 793.3.071.2(100) *** 792.82(439)"189/194" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2552480]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2005.
Marx József (1942-)
Sorstalanság - filmkönyv (angol)
   Fateless - a book of the film : Lajos Koltai's film based on the novel by Nobel laureate Imre Kertész / József Marx ; [transl. by Katalin Rácz]. - Budapest : Vince Books, 2005. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Filmogr.: p. 230-237.
ISBN 963-9552-53-4 kötött : 5495,- Ft
Koltai Lajos (1946-). Sorstalanság
Magyarország - filmrendező - író - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Koltai_L. *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 2552112]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4490 /2005.
   1000 Fragen 1000 Antworten : Wirtschaftsdeutsch : [társalgási gyakorlatok a német üzleti középfokú nyelvvizsgákra] / Rudolf Radenhausen [et al.]. - Székesfehérvár : Lexika, 2004. - 279 p. ; 20 cm
A gerincen párhuzamos címként: 1000 kérdés 1000 felelet. - Bibliogr.: p. 279.
ISBN 963-9357-46-4 fűzött : 1512,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - üzleti élet - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 2551170]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2005.
Bán Zsuzsanna
   Belkereskedelem, külkereskedelem : gyakorlókönyv : angol középfok, B2 / Bán Zsuzsanna, Botár Klára, Lukács Júlia ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Utánny. - Budapest : KIT, 2005, cop. 2003. - 178 p., [12] t. : ill., színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-216-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339
[AN 2558333]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2005.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Au son des sons : manuel d'exercices de compréhension, de prononciation et d'orthographe du français moderne / Bárdosi Vilmos. - 2. jav. kiad. - Budapest : Eötvös, 2004. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-245.
ISBN 963-7338-01-2 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - helyesírás - kiejtés - egyetemi tankönyv
804.0-15(075.8) *** 804.0-1(075.8)
[AN 2546798]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2005.
   Beszédművelés : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Földi Éva ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9559-09-1 fűzött : ár nélkül
beszédművelés - nyelvművelés - egyetemi tankönyv
809.451.1-06(075.8) *** 82.085(075.8)
[AN 2553465]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2005.
Blum Tamara
   Èho : Rossiâ - Vengriâ: dialog kulʹtur : posobie po razvitiû reči na materiale mežkulʹturnogo dialoga / [Tamara Blûm, Marta Niri, Evgeniâ Rostova] ; [közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola Szláv Filológiai Tanszékcsoport]. - Szombathely : BDF Szláv Filológiai Tanszcsop., 2004. - 213 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9531-35-9 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - ruszisztika - egyetemi tankönyv
808.2(075.8)=945.11
[AN 2550729]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2005.
Csernusné Tóth Annamária
   1000 francia tesztkérdés / [szerző Csernusné Tóth Annamária]. - Szeged : Maxim, 2004. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-9-2 fűzött : 1280,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2549955]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2005.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Corvina, 2005-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2548239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Angol nyelvtani összefoglaló. - 2005. - 111 p. : ill.
ISBN 963-13-4968-3 fűzött : 950,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2548226] MARC

ANSEL
UTF-84497 /2005.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2005-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2548252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Angol nyelvkönyv : alapszint : elementary / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2005. - 220 p. : ill. + 2 hangk.
ISBN 963-13-4438-X fűzött : 1350,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2548254] MARC

ANSEL
UTF-84498 /2005.
Dávid Katalin Zsuzsanna
   1000 angol tesztkérdés / [szerzők Dávid Katalin Zsuzsanna, David P. Curley]. - Szeged : Maxim, 2004. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-1-7 fűzött : 1280,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2549959]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2005.
Dohár Péter
   Kis angol nyelvtan / írta Dohár Péter ; ... hozzátett, elvett belőle és példamondatok tucatjait alkotta Verasztó Lajos. - 17. kiad. - Budapest : Ring-6, [2005]. - 240 p. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-2169-89-1)
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2549936]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2005.
Doró Gézáné (1949-)
   1000 olasz tesztkérdés / [szerzők Doró Gézáné, Kovács Mónika]. - Szeged : Maxim, 2004. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-2-5 fűzött : 1280,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 2549956]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2005.
   ESP in higher education / [... szerk. Vargáné Kiss Katalin]. - Győr : Távtan, 2004. - 146 p. ; 21 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, ISSN 1589-2697 ; 7.)
A borítófedélen párhuzamos címként: Angol szaknyelv a felsőoktatásban. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86485-1-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - kommunikáció - felsőoktatás - konferenciakiadvány
802.0-086.6 *** 378(439) *** 316.77 *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2552426]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2005.
   ESP tests : for business and economics / Erdei [et al.] ; [szerk. Gönczy Barnabás] ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Angol Nyelvi Tanszék, Idegennyelvi Lektorátus]. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Aula, 2004. - 134 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-47-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 2549948]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2005.
Fodor István (1920-)
   A világ nyelvei és nyelcsaládjai / Fodor István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tinta, 2004. - 315, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 314-315.
ISBN 963-7094-06-7 kötött : 2380,- Ft
nyelvészet - nyelvcsalád
802/809
[AN 2546124]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2005.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2002. - XLIV, 819 p. ; 25 cm + CD-ROM
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7879-4)
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2556911]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2005.
Kászony Rózsa
   15 próbanyelvvizsga német nyelvből / [szerzők Kászony Rózsa, ... Sövényházy Edit ...]. - Szeged : Maxim, 2004. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-6-8 fűzött : 1480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2549957]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2005.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvtani gyakorlatok a középfokú nyelvvizsgához / Kertész Judit ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont]. - Utánny. - [Budapest] : Aula, 2004, cop. 2001. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-43-2 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 2545228]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2005.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2000. - XV, 1115 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7636-8 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2556931]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2005.
Lakos Dorottya
   Hungarian for foreigners = Magyar nyelvkönyv külföldieknek / Lakos Dorottya ; [angolra ford. Alice Choyke, Varjasi Tamás] ; [a rajzokat kész. Lehoczki István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm + 1 mell. (XXIII t.fol.)
ISBN 963-19-5121-9 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2548613]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2005.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. átd. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2000. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7735-6 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2556909]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2005.
Molnár Ágnes (1941-)
   Tour de France en 350 exercices : francia nyelvtani gyakorlókönyv / Molnár Ágnes, Szabó Dávid ; [... a rajzokat kész. Nagy László Ervin (Töhötöm)]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-4627-4 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv - példatár
804.0-5(076)=945.11
[AN 2545279]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2005.
Pete István (1928-)
   Fonematika i pisʹmennostʹ russkogo âzyka : dlâ studentov-rusistov-inostrancev / Ištvan Pete ; [izd.] Szláv Intézet. - 5. ispravlennoe i dop. izd. - Szeged : SZTE BTK Szláv Int., 2005. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-166.
ISBN 963-482-696-2 fűzött : ár nélkül
ruszisztika - orosz nyelv - egyetemi tankönyv
808.2(075.8)=00
[AN 2553279]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2005.
Pete István (1928-)
   Illûstrirovannaâ frazeologiâ russkogo âzyka : dlâ studentov-rusistov-inostrancev / Ištvan Pete ; [izd.] Szláv Intézet. - 4. ispravlennoe i dop. izd. - Seged : SZTE BTK Szláv Int., 2005. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 963-482-697-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-482-697)
orosz nyelv - szólás - közmondás - egyetemi tankönyv
808.2(075.8)=00 *** 398.9(=82)
[AN 2553311]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2005.
Simigné Fenyő Sarolta
   Feladatgyűjtemény az angol közép- és felsőfokú TELC államilag elismert nemzetközi nyelvvizsgára készülőknek : gyakorlókönyv és próbavizsga feladatok / Simigné Fenyő Sarolta, Váraljainé Csorba Éva. - Miskolc : Simigné Fenyő S. : Váraljainé Csorba É., 2004. - 227 p. ; 30 cm
A bev. magyar nyelven
ISBN 963-460-337-8 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2551199]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2005.
Tankó Gyula (1939-)
   The writing handbook / Gyula Tankó. - Budapest : Teleki L. Found. : British Council, [2005]. - 307 p. ; 29 cm. - (Into Europe, ISSN 1785-086X)
ISBN 963-7081-06-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2550828]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4515 /2005.
Mester László (id.)
   Külföldi Nobel-díjasoktól : aforizmák / id. Mester László. - Gödöllő : Szerző, 2005. - 45, [2] p. : ill. ; 18 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-460-572-9 fűzött : ár nélkül
világirodalom - író - Nobel-díj - aforizma - antológia
82(092) *** 82-84(082)=945.11 *** 061.27Nobel
[AN 2549755]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2005.
   Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára / [szerk. Orosz László]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-876-6 fűzött : ár nélkül
irodalomelmélet - filozófia - esztétika - emlékkönyv
82.01 *** 1(100)(091)
[AN 2552440]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2005.
   Retorika : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [összeáll.] Földi Éva ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2004. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9559-07-5 fűzött : ár nélkül
retorika - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
82.085(075.8)
[AN 2553410]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2005.
Szemán Renáta (1977-)
   Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote / Szemán Renáta. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 66 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
ISBN 963-9429-66-X fűzött : 598,- Ft
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote
Spanyolország - író - 16. század - 17. század - műelemzés
860(092)Cervantes_Saavedra,_M.
[AN 2552297]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2005.
Vadon Lehel (1942-)
   Edgar Allan Poe: a Hungarian bibliography / Lehel Vadon ; [publ. by the] Institute of English and American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : Inst. of English and American Studies Eszterházy K. College, 2004. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9417-17-3 fűzött : ár nélkül
Poe, Edgar Allan
Egyesült Államok - Magyarország - író - 19. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
820(73)(092)Poe,_E._A.:016 *** 012Poe,_E._A. *** 015(439)
[AN 2553303]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2005.
Vermes Albert Péter
   Proper names in translation: a relevance-theoretic analysis / Vermes Albert Péter. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - IX, 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 21.)
Bibliogr.: p. 144-152.
ISBN 963-472-874-X fűzött : ár nélkül
angol nyelv - tulajdonnév - disszertáció - fordítás
82.03 *** 802.0-31
[AN 2552534]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4521 /2005.
Alföldy Jenő (1939-)
   Arany öntudat : József Attila-tanulmányok / Alföldy Jenő. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 963-19-5291-6 kötött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)József_A.
[AN 2551677]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2005.
   Collision : essays on contemporary Hungarian drama / [ed. by Péter P. Müller et al.] ; [publ. by] The Hungarian Theatre Museum and Institute. - [Budapest] : Hung. Theatre Museum and Inst., 2004. - 189, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-900-022-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ezredforduló - dráma - előadás
894.511(091)-2"199/200" *** 792(439)(091)"199/200"
[AN 2552471]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2005.
   Cselekvő irodalom : írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére / szerk. Bertha Zoltán és Ekler[!] Andrea. - Budapest : [Magánkiad]., 2005. - 346, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-460-499-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - irodalomtörténész - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.01(439)(092)Görömbei_A.
[AN 2553245]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2005.
   "Egy ember, akit még eddig nem ismertünk" : a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa : kéziratai, az író képzőművészeti alkotásai, ábrázolások az íróról / [szerk. E. Csorba Csilla] ; [az egyes fejezeteket összeáll. Parragi Márta ..., Ladányi József ..., E. Csorba Csilla]. - Budapest : PIM, 2004. - 219 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9401-19-6 kötött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest). Jókai-gyűjtemény
Magyarország - író - 19. század - múzeumi katalógus
894.511(092)Jókai_M. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum
[AN 2553160]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2005.
Erdődy Edit (1946-)
   Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk / Erdődy Edit. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 74 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
ISBN 963-9429-43-0 fűzött : 598,- Ft
Molnár Ferenc (1878-1952). A Pál utcai fiúk
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Molnár_F.
[AN 2552290]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2005.
Kerényi Ferenc (1944-)
   "Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás" : az irodalmi élet néhány kérdése az abszolutizmus korában / Kerényi Ferenc ; [kiad. a Békés Megyei Levéltár]. - Gyula : Békés M. Lvt., 2005. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7239-45-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - abszolutizmus
894.511(091)"185"
[AN 2553388]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2005.
   Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából / [... összeáll. Debreczeni Attila]. - Debrecen : DE M. és Összehasonlító Irodtud. Int., 2004. - 140 p. ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 42.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-877-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - felvilágosodás
894.511(091)"17"
[AN 2552500]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4528 /2005.
Allende, Isabel
La casa de los espíritus (magyar)
   Kísértetház / Isabel Allende ; [ford. Egry Katalin]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1989. - 435 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7740-1 kötött : 2200,- Ft
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 2558483]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2005.
   Anya csak egy van : [gondolatok édesanyákról] / [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Újhold, [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9551-24-4 kötött : ár nélkül
világirodalom - szülő - nő - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 2551861]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2005.
Austen, Jane
Lady Susan (magyar)
   Lady Susan ; Női levelek / Jane Austen ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 170 p. ; 21 cm
Egys. cím: Lady Susan ; A collection of letters
ISBN 963-7138-11-0 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - irodalmi levél
820-6=945.11
[AN 2553330]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2005.
Auster, Paul
In the country of last things (magyar)
   A végső dolgok országában / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2005. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7705-3 kötött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2552274]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2005.
Baxendale, Martin
Life after 40 : a survival guide for men (magyar)
   Na és ha 40 lettél? : túlélőkalauz uraknak / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2005. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9563-50-1 fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2551902]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2005.
Baxendale, Martin
Life after 40 : a survival guide for women (magyar)
   Na és ha 40 lettél? : túlélőkalauz hölgyeknek / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2005. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9563-51-X fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2551914]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2005.
Baxendale, Martin
Your birthday (magyar)
   Boldog szülinapot! : túlélési útmutató érett korúaknak / Martin Baxendale ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9563-53-6 fűzött : 498,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2546715]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Arany mesekönyv : a világ legszebb meséi / Benedek Elek. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-68-8 fűzött : ár nélkül
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2550980]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2005.
Black, Jonah
The black book (magyar)
   Jonah Black fekete naplója : egy "szépreményű bika" feljegyzései / [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2522563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Fuss, Jonah, fuss!. - cop. 2005. - 205 p.
ISBN 963-539-446-2 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2551074] MARC

ANSEL
UTF-84537 /2005.
Carrington, Tori
What a woman wants (magyar)
   Túszul ejtve / Tori Carrington ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 170.)
ISBN 963-537-414-3 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2550386]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 11. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2558698]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2005.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-72-0)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2558718]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2005.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-73-9)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2558691]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2005.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2558694]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2005.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2558700]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2005.
Cornwell, Patricia
The last precinct (magyar)
   Végső mentsvár / Patricia Cornwell ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2005. - 590 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7791-6 fűzött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2550990]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2005.
Craven, Sara
The token wife (magyar)
   Kisegítő feleség / Sara Craven ; [... ford. Kovács Eszter]. Hullámvasút / Katherine Garbera ; [... ford. Klein Szilvia]. Leány zálogba / Kate Walker ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/7.)
Egys. cím: The token wife. The tycoon's lady. The hostage bride
ISBN 963-537-386-4 fűzött : 829,- Ft : 179 SKK : 350 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2550412]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2005.
Cunningham, Michael
The hours (magyar)
   Az órák / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-06-8 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2558101]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2005.
Deaver, Jeffery
The stone monkey (magyar)
   A majomkirály / Jeffery Deaver ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 604 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-826-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2550365]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2005.
Delinsky, Barbara
An accidental woman (magyar)
   Februári vihar / [Barbara Delinsky] ; [ford. Komáromy Dániel]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 516 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-20-8 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2552132]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2005.
Dickens, Charles
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér / Charles Dickens ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - Átd., röv. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9370-52-5)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2556020]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2005.
   Az élet tengerén.. : [tudd meg, ki vagy, s fogadd el a világot] / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2005. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm
Az idézetek Kristó Nagy István "Bölcsességek könyve" c. válogatásából származnak
ISBN 963-9551-44-9 kötött : ár nélkül
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2551855]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2005.
Ford, G. M.
Black river (magyar)
   Sötét folyó / G. M. Ford ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2005]. - 309 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-19-4 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2552445]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2005.
Gordon, Lucy
His pretend wife (magyar)
   Szív küldi szívnek.. / Lucy Gordon ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 338.)
ISBN 963-537-318-X fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2550434]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2005.
Guoth Zsuzsa (1943-)
   Osvetljen mozaik : [prevodi, spisi, pesmi] = Megvilágított mozaik : [válogatott írásaim, verseim, fordításaim] / Suzana Guoth. - Szombathely : Szerző, 2004. - 275 p. ; 14 cm
ISBN 963-460-177-4 kötött : ár nélkül
szlovén irodalom - magyar irodalom - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum
866.3-821=945.11 *** 894.511-821
[AN 2551103]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2005.
Horowitz, Anthony
The Falcon's Malteser (magyar)
   A Sólyom gyémántja / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 191 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9307-68-8 kötött : 1490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2556483]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2005.
Hrabal, Bohumil
Bambini di Praga 1947 (magyar)
   Bambini di Praga 1947 / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Európa, 2005. - 190 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7745-2 kötött : 1800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2557251]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2005.
Hrabal, Bohumil
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Hap Béla]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1979. - 136 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7744-4 kötött : 1500,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2557200]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2005.
Kajlik-Békési Márta
   Csucsu és barátai / Kajlik-Békési Márta. - Budapest : Accordia, 2004. - 65 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-62-6 fűzött : 790,- Ft
világirodalom - kutya - állatirodalom - elbeszélés
82-32=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2553176]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2005.
Koontz, Dean R.
Odd Thomas (magyar)
   A halottlátó / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2005. - 431 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-56-0 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2549865]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2005.
Kundera, Milan
L'identité (magyar)
   Azonosság / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1997. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7748-7 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2556536]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2005.
Kundera, Milan
La lenteur (magyar)
   Lassúság / Milan Kundera ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1996. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7747-9 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2556526]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2005.
Lazányi Zoltán
   Directions of memory / [Zoltán Lazányi]. - [Pápa] : [Jókai M. Vár. Kvt.], [2005]. - 68 p. ; 15 cm
Közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár
Fűzött : ár nélkül
angol irodalom - német irodalom - elbeszélés
820-32 *** 830-32
[AN 2550440]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2005.
Leclarie, Day
The whirlwind wedding
   Tűz és víz / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 338.)
ISBN 963-537-319-8 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2550416]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2005.
Lindgren, Astrid
Madicken (magyar)
   Pirosházi történetek / Astrid Lindgren ; [ill. Ilon Wikland] ; [ford. Kúnos László és Kúnos Linda]. - Budapest : Animus, 2005. - 174 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-55-2 kötött : 1790,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2551948]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2005.
Llewellyn, Sam
Little darlings (magyar)
   Három kis aranyos / Sam Llewellyn ; [ford. Sepsei Gergely]. - Budapest : Egmont Hungary, 2005. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-140-8 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2552474]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2005.
London, Jack
White Fang (magyar)
   Fehér Agyar / Jack London ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - Átd., röv. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Megj. "Farkasvér" címmel is
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9370-39-8)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2556299]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2005.
Ludlum, Robert
The Paris option (magyar)
   Párizs opció / Robert Ludlum, [Gayle Lynds] ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 597 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-285-2 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2551124]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2005.
Mankell, Henning
Resan till världens ände (magyar)
   Utazás a világ végére : Joel Gustafson története folytatódik / Henning Mankell ; [ford. Tótfalusi István] ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2005. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
ISBN 963-11-7979-6 kötött : 1650,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2553678]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2005.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Tomi, a betonhátvéd. - cop. 2005. - 135 p.
ISBN 963-86484-6-5 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2551968] MARC

ANSEL
UTF-84568 /2005.
Matsuo Basho
   Kavicsok / Tandori Dezső haikufordításai ; Tóth-Vásárhelyi Réka képei. - [Budapest] : Print-X, cop. 2004. - [184] p. : ill., színes ; 13x14 cm
Szerzők Matsuo Basho, Yosa Buson és Kobayashi Issa
ISBN 963-86545-6-2 kötött : 3290,- Ft
japán irodalom - vers - antológia
895.6-14(082)=945.11 *** 77.04(439)(092)Tóth-Vásárhelyi_R.
[AN 2552260]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2005.
Meade, Glenn
The sands of Sakkara (magyar)
   Szakkara homokja / Glenn Meade ; [ford. Szántó András]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2005], cop. 1999. - 493 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-288-7 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2556655]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2005.
Oates, Joyce Carol
I am no one you know (magyar)
   Én nem az vagyok, akinek ismersz : novellák / Joyce Carol Oates ; [ford. Isztray Gergely]. - Budapest : Trivium, cop. 2005. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-48-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2550806]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2005.
Orwell, George
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2005. - 131 p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 963-07-7738-X kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2557515]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2005.
Patterson, James
Honeymoon (magyar)
   Nászút / James Patterson, Howard Roughan ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 963-7318-17-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2552131]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2005.
Phillips, Arthur
Prague (magyar)
   Prága / Arthur Phillips ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2003. - 601 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7741-X kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2557367]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2005.
Roberts, Nora
Key of knowledge (magyar)
   A tudás kulcsa / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-06-2 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2552140]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2005.
Roberts, Nora
Key of light (magyar)
   A fény kulcsa / Nora Roberts ; [ford. Erős László]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-05-4 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2552135]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2005.
Saint-Exupéry, Consuelo de
Lettres du dimanche (magyar)
   Vasárnapi levelek / Consuelo de Saint-Exupéry ; Alain Vircondelet előszavával ; [ford. Szőkefalvi-Nagy Eszter]. - Budapest : Európa, 2005. - 194 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7660-X kötött : 2100,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de
Saint-Exupéry, Consuelo de
francia irodalom - irodalmi levél
840-6=945.11
[AN 2550755]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2005.
Schröder, Patricia
Ausgerechnet Jule! (magyar)
   Juli és a nagybetűs szerelem / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2005. - 163 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 4.)
ISBN 963-628-171-8 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2553682]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2005.
Shakespeare, William
Richard III (magyar)
   III. Richárd : dráma két részben / William Shakespeare ; [ford. Vas István]. - [Budapest] : Nemz. Színház : Palatinus, 2005. - 119 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 963-9578-20-7 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2550450]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., Az éjszaka szövetségesei. - 2005. - 222 p. - (Vámpír könyvek ; 8.)
ISBN 963-11-7997-4 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2557711] MARC

ANSEL
UTF-84580 /2005.
Soltész Elekné
   Zsidó dalok könyve / Soltész Elekné ; szerk. és a nyersfordításokat kész. Raj Tamás. - Jav. kiad. - Budapest : Makkabi, 2005. - 92 p. : ill., kotta ; 21 cm
Magyar és héber nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7475-98-2)
zsidó irodalom - zsidóság - vokális zene - népdal - énekeskönyv - kotta
892.4-192.02=945.11 *** 784(=924) *** 783.65(=924)
[AN 2558920]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2005.
Stevenson, Robert Louis
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - Átd., röv. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9370-54-1)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2556937]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2005.
Thompson, Hunter S.
The rum diary (magyar)
   Rumnapló / Hunter S. Thompson. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 223 p. ; 21 cm
Ford. Totth Bence
ISBN 963-7424-02-4 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2551944]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2005.
Twain, Mark
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - Átd., röv. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 213 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9370-38-X)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2556301]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2005.
Wilson, Jacqueline
Girls in love (magyar)
   Szerelmes lányok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2004. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9307-75-0 kötött : 1490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2558339]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4585 /2005.
Alföldi Géza (1908-1991)
   Végrendelet : költemények / Alföldi Géza ; [... szerk. ... Dobszay Károly]. - Budapest : Gede, 2005. - 703 p., [10] t., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9298-58-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2552458]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2005.
Asztalos P. Kálmán (1905-1989)
   Paraszt-ébredés : csók és jaj / irta Asztalos P. Kálmán. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 63 p. ; 16 cm
Az 1939-ben Makón, a "Csanád Vezér" Könyvnyomda kiadásában megjelent mű reprintje
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549832]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2005.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Babits Mihály összegyűjtött versei / [a szöveggondozás Kelevéz Ágnes munkája]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1997. - 741 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-750-5 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2557102]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2005.
Badár Sándor
   Jappán : retró útikalandkönyv / Badár Sándor, Horváth János. - Budapest : Jaffa, 2005. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 963-9604-14-3 fűzött : 1890,- Ft
Japán - magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 2553396]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2005.
Bagi Iván (1976-)
   Egy zsugorodás története / Bagi Iván. - Budapest : Arteregó, 2005. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-86714-0-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2552423]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2005.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Kékben, feketében : versek, 1982-2004 / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2005. - 95 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 137.)
ISBN 963-86567-9-4 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14(477.87) *** 894.511-2(477.87)
[AN 2550236]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2005.
Becske József (1965-)
   Barlangok mélyén : versek / Becske József Lajos. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2005. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 136.)
ISBN 963-86626-0-3 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2550226]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2005.
Bekes József (1957-)
   Durr bele : két mai dráma / Bekes József. - Kaposvár : Közgyűlés, 2005. - 129 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 27.)
Tart.: Durr bele ; Korkedvezmény teremőrökkel
ISBN 963-86732-0-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2553489]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Erdélyi történetek / Benedek Elek ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-14-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2553698]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az okos leány : külföldi mesék / Benedek Elek. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-66-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2550987]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszálkisasszony : a világ legszebb meséi / Benedek Elek. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-69-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2550983]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2005.
   Betűk glóriája : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2004. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-53-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2549784]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2005.
Bíró Lajos (1880-1948)
   Sárga liliom : ködben égő bánat három zenés részben / Bíró Lajos után Mohácsi István és Mohácsi János. - [Budapest] : Nemz. Színház : Palatinus, 2005. - 143 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 963-9578-25-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2550458]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2005.
Bogárné Beliczky Katalin
   Egyszer volt.. : "Nem mese ez, gyermek" / Bogárné Beliczky Katalin. - Sárvár : Bogárné Beliczky K., 2004. - 157, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-460-526-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2550709]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2005.
Boór János (1935-)
   Lelkem mélyéből felzengő.. / Boór János. - [Dunaújváros] : Boór J., [2005]. - 106 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-460-608-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2551135]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2005.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ütközet a Meridim felett / Böszörményi Gyula. - Budapest : Inomi, cop. 2004. - 384 p. : ill. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-86568-6-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2551085]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2005.
   Csillagárnyék : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 345 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 33.)
ISBN 963-9566-25-X kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 2552288]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2005.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004. - 241 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-42-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2556008]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2005.
Dömse Ilona
   Gyermekkori álom : visszaemlékezések / [Dömse Ilona]. - Budapest : Alterra, 2005. - 124 p. : ill. ; 21 cm
A mű kéziratának fotómásolatával
ISBN 963-9324-55-8 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2549795]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2005.
Fábián Gyula (1884-1955)
   Különös háború / írta Fábián Gyula ; Fábiánné Biczó Ilona rajz. - Hasonmás kiad. - Szombathely : Szignatúra Ny., 2004. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Könyvbarátok, 1934
ISBN 963-216-851-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2551017]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2005.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ezüst hegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002 [!2004]. - 236 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-361-574-7 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2556928]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2005.
Gálik Margit
   Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj : hét verses népmese / Illyés Gyula és Benedek Elek gyűjtése alapján versbe foglalta Gálik Margit ; az illusztrációkat kész. Ördögh László. - [Nyíregyháza] : Feliciter, 2004. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-216-869-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2553198]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2005.
Hagymás István (1955-)
   Magsejtés : 12 esszé / Hagymás István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2004. - 203 p., XIV t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-217-298-1 fűzött : ár nélkül
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(497.12)
[AN 2551076]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2005.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Puszták népe / Illyés Gyula. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2003. - 293 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-511-1 fűzött : 680,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - szociográfia - parasztság - 20. század - memoár
894.511-94 *** 316.343.64(439) *** 308(439)"1920/194"
[AN 2556161]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7998-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2558338]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2005.
Juhani Nagy János (1953-)
   Nevető kislexikon : Juhani Nagy János gyűjtése. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2004. - 106 p. ; 18 cm
ISBN 963-86652-0-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - humor - szójáték
894.511-7
[AN 2551096]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2005.
Kalász Márton (1934-)
   Téli bárány / Kalász Márton ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2004. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-09-0 kötött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2550140]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2005.
   Kerekerdő meséi / [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2004]-. - 30 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2548283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2004]. - 96 p. : ill., színes
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9080-02-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2548274] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2004]. - 95 p. : ill., színes
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9080-65-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2548339] MARC

ANSEL
UTF-84613 /2005.
Kocsis Csaba (1959-)
   Vízummal a szülőföldre / Kocsis Csaba. - Szolnok : Szépírás K., 2004. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-86386-0-5 fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439.165
[AN 2552455]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2005.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv : álmok, babonák : hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől? / Krúdy Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. öregbített kiad. bőv. változata. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1997. - 389, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-14-2064-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-43 *** 894.511-32 *** 398.7
[AN 2557031]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2005.
Lovassy Andor (1909-1963)
   Szentjánosbogár : "szemelvények" Lovassy Andor életéből / [... vál., szerk. és a bevezetőt írta Tóthárpád Ferenc]. - Kőszeg : [Magánkiad.], 2004. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-431-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2551713]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2005.
Lucas, Kiara
   Lidércfény / Kiara Lucas & John Caldwell. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 247 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 115.)
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-24-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2550839]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 128 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-208-876-X v. : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2556621]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Bolondságok, enyémek is, máséi is : Móra Ferenc füveskönyve / [felkutatta, vál., sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Madácsy László]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 99, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-10-2 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2547670]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A cinege cipője : [gyerekversek] / Móra Ferenc ; [összeáll. Diószegi István]. - Debrecen : TKK, [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9081-68-X kötött : 700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2549652]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2005.
Nagy Erika, O.
   Virág vagy / [O. Nagy Erika]. - [Budapest] : Médiamix, [2005]. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-86689-1-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553259]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2005.
Nagy Pista (1943-)
   Ő, re, én : [Nagy Pista versei] / [kiad. az Abaújszántóért Közalapítvány]. - [Abaújszántó] : Abaújszántóért Közalapítvány, [2005]. - 46 p. ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2550746]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2005.
Nemere István (1944-)
   Murphy mester törvényei a XXI. században / Henry Hamilton. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-88-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2551045]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2005.
Nogaret, Guilleume
   A teknőcfésű / Guilleume Nogaret. - Eger : Gonda Kvk. : Olvasó Nemzet Alapítvány, 2004. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - (Smilodon books)
History of Chrona (keretcím)
ISBN 963-85449-9-6 fűzött : 1785,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2551136]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2005.
   Örök Erdély : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 231 p. ; 21 cm
Analitikus leírása: AN 2507279
ISBN 963-7138-18-8 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498) *** 894.511-32(439.21)
[AN 2548516]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - Pécs : Alexandra, 2005-. - 22 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9 *** 081
[AN 2557676]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A néma revolverek városa és más történetek. - 2. jav. kiad. - 2005. - 750 p.
Borítócím: A néma revolverek városa és egyéb történetek
ISBN 963-369-114-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2557679] MARC

ANSEL
UTF-84626 /2005.
Rideg Krisztina
   A datolyaszüret / Rideg Krisztina ; [rajz. Árvai Katalin]. - Budakalász : Tellusz, 2005. - 45 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-217-808-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2552454]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2005.
Szabó Iván (1934-)
   Eklektikon : elbeszélések / Szabó Iván. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-99-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2552433]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Merszi, Möszjő / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2000. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7728-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2550157]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2005.
Szenti Ernő (1939-)
   A lemenő nap sütnivalója : versek / Szenti Ernő. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 120, [4] p. : ill. ; 21 cm
A szerző ill.
ISBN 963-9373-97-4 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2552435]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2005.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; [Zórád Ernő rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 130, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7985-0 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2549724]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2005.
Tamási Áron (1897-1966)
   Gyökér és vadvirág : válogatott novellák, 1922-1964 / Tamási Áron ; [vál. és szerk. Tamás Menyhért]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-43-6 kötött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2556431]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2005.
   "Tiszták, hősök, szentek" : a magyar nemzet legszebb imái / [összeáll. Kindelmann Győző] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 196 p. ; 19 cm
Fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-361-670-0)
ISBN 963-361-670-0 kötött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - vers
894.511-141 *** 243(0:82-14)
[AN 2550802]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2005.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Törött cselló : Tóth Árpád versei / [szerk. és az előszót írta Juhász Béla] ; [az illusztrációkat kész. Burai István et al.] ; [kiad. Tóth Árpád Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre]. - Debrecen : Tóth Á. Gimn. Öregdiákok Baráti Köre, 2005. - 70 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-217-977-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2558740]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2005.
Tóth József (1912-1984)
   Melancholia / Tóth József ; [a verseket összegyűjt., az életrajzot összeáll. Tóth József Farkas]. - Budapest : Lupus, 2005. - 48, [3] p. ; 17 cm
Példányszám: 50
ISBN 963-460-501-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549754]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2005.
Tóth Norbert (1972-)
   Gép/ember / Allen Newman. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 245 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
ISBN 963-9566-23-3 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2549858]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2005.
Vadkerti Olga
   Virág vagyok, de nem hervadok / Vadkerti Olga. - Budapest : Alterra, 2005. - 508 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9324-54-X fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549834]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2005.
Vágh Vajk
   A bot másik vége : elbeszélések / [Vágh Vajk]. - Budapest : Alterra, 2005. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-9324-44-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2549787]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2005.
Vermes Éva (1939-)
   A fecskék délre szállnak / Vermes Éva. - Budapest : Móra, 2005. - 144, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7987-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2553326]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2005.
Vietorisz József (1868-1954)
   Breviárium / Vietorisz József ; [szerk. Margócsy József és Szlávik Ferenc]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2004. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. IV., Füzetek, ISSN 1418-7906 ; 6.)
ISBN 963-7240-59-4 fűzött : ár nélkül
Vietórisz József (1868-1954)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - vers - életrajz
894.511-14 *** 894.511(092)Vietórisz_J.
[AN 2547748]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2005.
Warden, Annie
   Aranyfüst : vérvadászok legendáriuma / Annie Warden. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 248 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 116.)
ISBN 963-9566-26-8 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2553696]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2005.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar pólus : újabban fölkutatott versek, novellák, tárcák, közéleti írások, interjúk és levelek / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2004. - 380, [4] p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 34.)
ISBN 963-9472-86-7 kötött : 2300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 2553276]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2005.
Zsankó József
   Fénykísérletek a földárnyban / Zé Zsankó József Sándor. - Budapest : Alterra, 2004. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-48-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2549864]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4643 /2005.
Bernier, Jean-Pierre
The night of the great bear (magyar)
   A nagy medve éjszakája / [szöveg Jean Pierre Berniei[!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-765-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549615]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2005.
Disney, Walt
Mulan (magyar)
   Mulán / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Disney Kvklub, 2004. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-235-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549583]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2005.
Happy times (magyar)
   Micimackó és vidám barátai / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + mell.
23 mágnesfigurával. - Disney Micimackó (keretcím) ; Mágikus mágnesek (keretcím)
ISBN 963-627-920-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549758]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
The four seasons (magyar)
   A négy évszak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549610]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Night (magyar)
   Az éj leple alatt / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-765-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549647]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Seasons greetings (magyar)
   Boldog karácsonyt! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549617]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek a televize (magyar)
   Vakond és a televízió / Zdeněk Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra ; [Praha] : Euromedia, cop. 2005. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-7990-7 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558319]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2005.
Pretty princess (magyar)
   Elbűvölő hercegnők / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + mell.
23 mágnesfigurával. - Disney princess (keretcím) ; Mágikus mágnesek (keretcím)
ISBN 963-627-918-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2549757]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2005.
Romhányi József (1921-1983)
   Bömbi / írta Romhányi József ; rajz. Tankó Béla. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2005. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9492-36-1 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556040]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2005.
Sörös W. Klára
   Mi a manó! Ki a manó? / Sörös W. Klára ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9598-22-4 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2551918]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2005.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   Pif, a vidám kutya / Vlagyimir Szutyejev rajz. ; [m. szöveg Pavlov Anna, Veress Miklós fordítása alapján]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2005. - [38] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-8453-90-7 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2553362]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4654 /2005.
Spiegelman, Art
Maus (magyar)
   Maus : egy túlélő története / Art Spiegelman ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 296 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Apám eret vág a történelmen. És itt kezdődtek az én megpróbáltatásaim. - Egys. cím: My father bleeds history ; And here my troubles began. - A teljes Maus (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9602-75-2 fűzött : 2980,- Ft
holokauszt - képregény
087.6:084.11 *** 323.12(=924)(100)"1939/1945"
[AN 2551920]
MARC

ANSEL
UTF-8