MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:33:47
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

4655 /2005.
Töttős Gábor (1954-)
   Emlékezetre méltó : Tolna megyei évfordulók 2005-ben / [írta, szerk. és az illusztrációkat gyűjt. Töttős Gábor] ; [kiad. az Illyés Gyula Megyei Könyvtár ... és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tolna Megyei Szervezete]. - Szekszárd : Illyés Gy. M. Kvt. : MKE Tolna M. Szerv., [2005]. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-718-5 fűzött : ár nélkül
Tolna (megye) - kalendárium - helyismeret
050.9 *** 908.439.125
[AN 2557526]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4656 /2005.
   Cserkészpróbák könyve / [közread. a Magyar Cserkészszövetség]. - Budapest : M. Cserkészszövetség, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-8305-16-9
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 2554590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Első próba leányok részére / Ballenegger Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Ormay Józsefné. - 2005. - 96 p. : ill.
ISBN 963-8305-17-7 fűzött : ár nélkül
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 2554609] MARC

ANSEL
UTF-84657 /2005.
Gazda István (1948-)
   A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványainak bibliográfiája, 1831-1848 : kéziratos források közlésével / Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2004. - 169, [23] p. : ill. ; 24 cm. - (Könyvtári kézikönyvek)
ISBN 963-9276-42-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9276-02-2)
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
tudományos akadémia - reformkor - 19. század - akadémiai kiadvány - bibliográfia
061.12(439-2Bp.)MTA:013 *** 015(439-2Bp.)"183/184"
[AN 2556616]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4658 /2005.
   Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára / [szerk. Hangodi Ágnes, Ládi László] ; [közread. az] ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár - Informatikai Központ. - Budapest : ELTE BTK IKI Főiskolai Kvt. Informatikai Közp., 2005. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Szabó Sándor műveinek bibliográfiája: p. 15-18.
ISBN 963-463-748-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - könyvtárügy - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
02 *** 012Szabó_S. *** 930.85(439)
[AN 2556933]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2005.
Friedrich Klára (1948-)
   Kőbe vésték, fába rótták.. / Friedrich Klára, Szakács Gábor. - [Budapest] : Szakács G., 2005. - 335 p. : ill. ; 24 cm
A főcím és egyes szemelvények rovásírással is. - Bibliogr.: p. 332.
ISBN 963-460-622-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - rovásírás
003.335.9(=945.11)
[AN 2557053]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2005.
Gyenes Edina
   Olvasási szokások / [szerző Gyenes Edina]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2005. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 5.)
ISBN 963-651-452-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - olvasásszociológia - olvasási szokás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
028(439)"200"(083.41)
[AN 2557174]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2005.
   Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék / [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - 5. kiad. - Budapest : OPKM, 2005. - 2 db (566 p.) ; 24 cm
Fűzött : 3000,- Ft
pedagógia - tárgyszójegyzék
025.48 *** 37(038)
[AN 2556971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 280 p.
ISBN 963-9315-80-X
pedagógia - tárgyszójegyzék
025.48 *** 37(038)
[AN 2556972] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - p. 281-566.
ISBN 963-9315-81-8
pedagógia - tárgyszójegyzék
025.48 *** 37(038)
[AN 2556975] MARC

ANSEL
UTF-84662 /2005.
Pogány György (1952-)
   Szíj Rezső és a Magyar Bibliofil Társaság, 1960-1964 / Pogány György. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 108 p. : ill. ; 27 cm. - (Misztótfalusi műhely, ISSN 1786-0067)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-250-090-3 fűzött : 5800,- Ft
Szíj Rezső (1915-)
Magyar Bibliofil Társaság
Magyarország - bibliofília - kulturális egyesület - 20. század
090.1(439) *** 061.22(439)"196" *** 7.074(439)Szíj_R.
[AN 2557452]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2005.
   A Ráday Gyűjtemény ősnyomtatványai és válogatott könyvritkaságai [elektronikus dok.] / összeáll. Berecz Ágnes ; szerk. Sajó Tamás. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Ráday Gyűjt. : Studiolum, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows, Folio Views
ISBN 963-8299-07-X műanyag tokban : ár nélkül
Ráday Gyűjtemény (Budapest)
egyházi könyvtár - református egyház - ősnyomtatvány - könyvritkaság - elektronikus dokumentum
027.6(439-2Bp.) *** 094/099 *** 093 *** 284.2
[AN 2557128]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2005.
Voit Krisztina (1940-)
   Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből : tanulmányok / Voit Krisztina. - [Budapest] : Argumentum, [2005]. - 225 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-305-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - közgyűjtemény - könyvkiadás - 19. század - 20. század
02(439)"18/19" *** 069(439)"18/19" *** 655.4/.5(439)"18/19"
[AN 2554849]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4665 /2005.
100 greatest inventions (magyar)
   A világ 100 híres találmánya. - Pécs : Alexandra, 2004. - 110 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Oszbach György
ISBN 963-368-781-0 kötött : ár nélkül
találmány - technikatörténet - művelődéstörténet
001.894(100) *** 930.85(100)
[AN 2553965]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2005.
   The youth for a less selfish future : action for the future : Budapest Futures Course 2003 : Summer Course of the World Futures Studies Federation : August 16-23 Budapest ... / [ed. by Erzsébet Nováky, Szabolcs Fridrik, Bernadett Szél] ; [written by Stuart Candy et al.] ; [publ. by the] Futures Studies Centre Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Futures Studies Centr. Budapest Univ. of Economic Sciences and Publ. Administration, 2004. - 237 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-503-329-X fűzött : ár nélkül
prognosztika - konferenciakiadvány
008.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2556095]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4667 /2005.
Browne, Sylvia
Blessings from the other side (magyar)
   A köztes lét bölcsessége : tanácsok és bátorítás odaátról / Sylvia Browne, Lindsay Harrison ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-766-6 fűzött : 2690,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2556921]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2005.
Czeizel Beatrix
   Az Átlényegülés Kapujában : Plejádok- és Szíriuszbeli Mesterek tanításai a Felemelkedés folyamatáról, és a Plejádok csillagainak kozmikus történelméről / Czeizel Beatrix & Greskó Anikó ; [... graf. ... Kovács Éva ...]. - Átd. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 279 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-947-4)
okkultizmus
133.25
[AN 2560010]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2005.
Dyer, Wayne W.
The power of intention (magyar)
   A szándék hatalma : változtass világképeden, és a világ megváltozik! / Wayne W. Dyer ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-837-9 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2556950]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2005.
   A fiatalság forrása : [az öt tibeti jógagyakorlat] / [szerk. Peter Kelder] ; [ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 264 p. : ill. ; 20 cm
Tanulmánygyűjtemény Kelder, Peter azonos c. művéhez. - Írta Lynn, Harry R. et al.
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-528-669-4)
ezoterika - jóga
133.25 *** 613.71 *** 294.527
[AN 2553809]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2005.
Gonda Nagy Henriette
   Feng shui / A Heni. - [Budapest] : Inner Voices Kft., 2005. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-909-9 fűzött : ár nélkül
feng shui
133.25
[AN 2555713]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2005.
Hawkins, David R.
Power vs. force (magyar)
   Erő kontra erő : a tudat anatómiája : az emberi viselkedés rejtett mozgatórugói / David R. Hawkins ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2004. - 228 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-7959-96-3 kötött : 2500,- Ft
ezoterika - önismeret - lélektan
133.25 *** 159.9
[AN 2557056]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2005.
Haziel
Notre ange gardien existe (magyar)
   Őrangyalunk létezik / Haziel ; [ford. Kutor Tünde]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 165, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-528-732-1 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2558761]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2005.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A valóság kinyilvánítása : a 8. pecsét titka / Magdalena Hodonyi Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], [2004]-. - 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1068241
ISBN 963-430-845-7
okkultizmus
133.25
[AN 1082076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2004. - 52 p. : ill. részben színes
Fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25 *** 894.511-994
[AN 2555020] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2004. - 45 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25 *** 894.511-994
[AN 2555026] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2004. - 51 p. : ill. részben színes
Fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25 *** 894.511-994
[AN 2555028] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2004. - 107 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25 *** 894.511-994
[AN 2555031] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2004. - 79 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25 *** 894.511-994
[AN 2555034] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt. - 2005. - 46 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25 *** 894.511-994
[AN 2555036] MARC

ANSEL
UTF-84675 /2005.
Komin, Vladimir Vasilʹevich
   Transzperszonális pszichológia és energialégzés / Komin Vlagyimir ; [... ill. Szosznyák Dávid] ; [közread. a] Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet. - Budapest : Transzperszonális Pszichológia és Légzés Int., 2005. - 229, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 963-217-688-X fűzött : ár nélkül
ezoterika - pszichoterápia
133.25 *** 615.851
[AN 2557119]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2005.
Lewi, Grant
Heaven knows what (magyar)
   Megjósolják a csillagok : saját horoszkóp 30 perc alatt / Grant Lewi ; [ford. Beke Csilla]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 528 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-368-990-2 fűzött : ár nélkül
asztrológia
133.52
[AN 2553994]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2005.
Melchizedek, Drunvalo
Living in the heart (magyar)
   Élet a szívben : hogyan lépjünk be a szívben rejlő szakrális térbe / Drunvalo Melchizedek ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala Véda, cop. 2004. - 206 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 963-9436-07-0 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2556189]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2005.
Motoyama Hiroshi
Theories of the chakras (magyar)
   Minden, amit a csakrákról tudni lehet : [híd a magasabb tudatossághoz] / Hiroshi Motoyama ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 270, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-832-8 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2556949]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2005.
   Reinkarnáció : megtörtént esetek. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 151 p. ; 20 cm
Gerinccím: Reinkarnáció - a lélekvándorlás rejtelmei
ISBN 963-9544-24-8 fűzött : ár nélkül
okkultizmus - lélekvándorlás
133.25 *** 129.4
[AN 2554401]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2005.
Virtue, Doreen
The christal children (magyar)
   Kristály gyerekek : útmutató a médiumi képességű gyermekek legújabb generációjához / Doreen Virtue ; [ford. Kiss Adrien]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9436-35-6 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2555571]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4681 /2005.
Alexay Zoltán
   A börcsi tanösvény látnivalói / Alexay Zoltán. - Börcs : Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyes., 2004. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Börcsességek füzetek, ISSN 1786-7290 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Börcs - természetvédelmi terület - természetjárás - növényföldrajz - állatföldrajz - környezeti nevelés
502.4(439-2Börcs) *** 796.5(439-2Börcs) *** 581.9(439-2Börcs) *** 591.9(439-2Börcs)
[AN 2554275]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2005.
   Alkotás a tájban / [szerk. Illyés Zsuzsanna] ; [közrem. Buella Mónika et al.] ; [kiad. Ars Topia Alapítvány]. - Budapest : Ars Topia Alapítvány, cop. 2004. - 47 p. : ill., főként színes ; 17x18 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-928-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - környezeti nevelés - iparművészet - alapítvány - ezredforduló
504.06(439) *** 745.51 *** 061.27(439)
[AN 2555498]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2005.
Csapó Orsolya
   Kötelező és önkéntes környezeti tájékoztatás különös tekintettel a szennyezés-kibocsátásokra : kutatási jelentés / Csapó Orsolya, Harangozó Gábor, Kiszela Gergő ; szerk. Sándor Csaba ; [közread. az] EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2004. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-616-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - környezetszennyezés - tájékoztatás - információs rendszer
504.05 *** 659.2(4-62) *** 681.3.004.14
[AN 2553884]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2005.
   A Föld / [ford. Bernáth Lilla]. - [Budapest] : Elektra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszórakoztatóbb érdekességei)
ISBN 963-9391-79-4 kötött : 1200,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
504(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2556173]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2005.
Ipari Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás (11.) (2005) (Lajosmizse)
   XI. Ipari Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás : [Lajosmizse, ... 2005. március 21-23.] / szerv. A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft. - Szeged : A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., [2005]. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-217-801-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - szennyvíztisztítás - hulladékgazdálkodás - zajvédelem - konferenciakiadvány
504.03(439) *** 628 *** 061.3(439-2Lajosmizse)
[AN 2555201]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2005.
   A levegő / [ford. Bernáth Lilla]. - [Budapest] : Elektra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszórakoztatóbb érdekességei)
ISBN 963-9391-81-6 kötött : 1200,- Ft
levegő - madár - gyermekkönyv - képeskönyv
504.3(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2556175]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2005.
   Szennyezett területek részletes mennyiségi kockázatfelmérése : elméleti és módszertani alapok / Dura Gyula [et al.]. - Utánny. - [Budapest] : KVVM, 2004. - 125 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv, ISSN 1418-9445 ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4604-4)
környezetszennyezés - felmérés
504.064.3
[AN 2553000]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2005.
   A tenger. - [Budapest] : Elektra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszórakoztatóbb érdekességei)
ISBN 963-9391-80-8 kötött : 1200,- Ft
tenger - gyermekkönyv - képeskönyv
504.4(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2556172]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2005.
   Tényfeltárás és monitoring : a szennyezett területek tényfeltárása és a kármentesítési monitoring-rendszerek / [szerzők Gondi Ferenc et al.]. - Utánny. - Budapest : KVVM, 2004. - 200 p., [12] t. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 6.)
Bibliogr.: p. 197-200.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0344-08-4)
környezetszennyezés - felmérés
504.064.3
[AN 2552996]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4690 /2005.
   A gazdasági optimalizálás módszerei : operációkutatás közgazdászoknak. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2547940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lineáris algebra / Hornung Tamás, Csernyák László. - 2005. - 119 p. : ill.
ISBN 963-19-5429-3 fűzött : 1699,- Ft
lineáris algebra - egyetemi tankönyv
512.64(075.8)
[AN 2556758] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4691 /2005.
Dobó Andor (1935-)
   Albert Einstein a fizika nagy forradalmára / Dobó Andor. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 51 p. : ill. ; 22 cm
Számozott példány: 100. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-250-001) (hibás ISBN 963-250-001-6)
Einstein, Albert
Németország - fizikus - 20. század - életrajz
53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 2554732]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4692 /2005.
Tóth Tibor (1942-)
   Tudomány, hit, világmagyarázat / Tóth Tibor. - [Budapest] : Focus, [2005]. - 428 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9468-40-1 kötött : 3900,- Ft
kozmológia - törzsfejlődés
524.85 *** 575.8
[AN 2555348]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4693 /2005.
Dawkins, Richard
The selfish gene (magyar)
   Az önző gén / Richard Dawkins ; [ford. Síklaki István]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 326 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 963-09-4610-6 kötött : 2980,- Ft
genetika - szelekció - állatökológia
575 *** 575.827.2 *** 591.5
[AN 2552981]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2005.
Drexler Szilárd
   Madárbarát kert / Drexler Szilárd ; [ill. Zsoldos Márton] ; [fotók Agócs Péter et al.]. - Budapest : Cser K., 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-01-6 fűzött : 1298,- Ft
madárvédelem - kertépítés
598.2 *** 591.615 *** 712.26
[AN 2554694]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2005.
Jachertz, Iris
Kletterpflanzen (magyar)
   Kúszónövények : szép kialakítás, helyes nevelés / szerző Iris Jachertz ; a fényképek készítői Jutta Schneider [et al.] ; rajzoló Heidi Janiček ; [ford. Sütöriné Diószegi Magdolna]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-217-5 fűzött : ár nélkül
kúszónövény - dísznövény
581.526.43 *** 635.92
[AN 2554257]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2005.
Kiss Marcell
   Örökzöld fenyők, fák és cserjék / [írta] Kiss Marcell ; [fotók] Illyés Csaba. - [Kisújszállás] : Újhold, 2005. - 124 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9551-62-7 kötött : ár nélkül
fenyő - örökzöld
582.47 *** 581.526.426
[AN 2555528]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2005.
   Környezetgazdagítás : kézikönyv az ember által gondozott emberszabásúak életkörülményeinek javításához / Jane Goodall előszavával ; [összeáll. Barbel Uphoff et al.] ; [ford. Kézsmárki-Lavoie Barbara] ; [kiad. a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kht.]. - Veszprém : Kittenberg K. Növény- és Vadaspark Szolg. Kht., 2005. - 30 p. : ill. ; 30 cm
A ford. az "Environmental enrichment: a manual for enrichting the lives of great apes in human care" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-218-014-3 fűzött : ár nélkül
állattartás - emberszabású majmok
599.88 *** 636.083
[AN 2556711]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4698 /2005.
   Amit a hazai gyógynövényekről tudni kell. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2005. - 162 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-33-0 fűzött : ár nélkül
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2554446]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2005.
   Az antimicrobás kezelés alapelvei, 2004 / [szerk.] Rókusz László, Szalka András, Makara Mihály ; [szerzők Balaton Csilla et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Eos Kft., 2004. - 299 p. ; 18 cm
Példányszám: 7000
ISBN 963-216-267-6 fűzött : ár nélkül
antibiotikum
615.281 *** 615.33
[AN 2552515]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2005.
Beyer, K. A.
Die Zitronensaftkur (magyar)
   Madal Bal Neera kúra / [K. A. Beyer] ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2005. - 60 p. ; 20 cm
Borítócím: Neera méregtelenítő- és tisztítókúra
ISBN 963-85750-7-7 fűzött : 250,- Ft
természetgyógyászat - méregtelenítés
615.89 *** 613.3
[AN 2555300]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2005.
Butler, Judith
Bodies that matter (magyar)
   Jelentős testek : a "szexus" diszkurzív korlátairól / Judith Butler. - Budapest : ÚMK, 2005. - 263 p. ; 24 cm. - (Nemiség és társadalom, ISSN 1589-2336 ; 3.)
Ford. Barát Erzsébet, Sándor Bea. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-65-8 fűzött : 3000,- Ft
nemek pszichológiája - szexuálpszichológia - nemi élet
159.922.1 *** 613.885
[AN 2555461]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2005.
Comer, Ronald J.
Abnormal psychology (magyar)
   A lélek betegségei : pszichopatológia / Ronald J. Comer ; [ford. Boross Ottilia et al.]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2000. - XIX, 814 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 667-775.
ISBN 963-389-448-4 kötött : 4980,- Ft
kórlélektan - ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 2553587]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2005.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója : összegyűjtött elmeorvosi tanulmányok / Csáth Géza ; [szerk. és sajtó alá rend. Szajbély Mihály]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1998. - 224, [3] p. : ill. ; 21 cm
Harmat Pál tanulmányával
ISBN 963-14-2136-8 kötött : 2490,- Ft
ideggyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 2553258]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2005.
Eisenberg, Arlene
What to expect when you're expecting (magyar)
   Az a kilenc hónap : [útmutató leendő anyáknak s apáknak] / Arlene Eisenberg, Heidi Murkoff, Sandee Hathaway ; [ford. Lorschy Katalin]. - 9. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 313 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Az a 9 hónap" címmel is. - Az a 9 hónap (borító- és gerinccím)
ISBN 963-530-261-4 kötött : 3900,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 2553609]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2005.
Exel, Wolfgang
Mein Befund (magyar)
   "Az én leleteim" : orvosi szakkifejezések érthetően / Wolfgang Exel, Karl Maier ; [m. ford. Betléri István, Toperczer Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : Holistic, 2005. - 480 p. ; 21 cm
ISBN 963-8080-35-3 fűzött : ár nélkül
orvostudomány - latin nyelv - magyar nyelv - szakszótár - értelmező szótár
61 *** 801.323=71=945.11
[AN 2553807]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2005.
Fodor Miklós
   Drog alapismeretek : drogprevenció tudományosan, hétköznapian / Fodor Miklós, Birtha Sándor. - [Budapest] : Alapszín Design & Print Bt., 2005. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
kábítószer
613.83 *** 364.272
[AN 2554503]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2005.
Gaálné Póda Bernadette
   Májbetegek diétáskönyve / Gaálné Póda Bernadette. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-962-1 fűzött : 890,- Ft
májbetegség - diéta - szakácskönyv
616.36 *** 641.563(083.12)
[AN 2553042]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2005.
Gask, Marina
Boys (magyar)
   Milyenek a fiúk? : ... és a lányok? / Marina Gask ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 118 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-483-7 fűzött : 1590,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - higiénia - szerelem - fiú
159.922.8-055.1 *** 613.96 *** 613.865-053.6 *** 392.6
[AN 2557143]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2005.
Gerevich József (1948-)
   Lány a szekrényben : patográfiai és klinikai esettanulmányok / Gerevich József. - Budapest : Osiris, 2005. - 250 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-250. és a jegyzetekben. - A szerző műveinek jegyzéke: p. 239-250.
ISBN 963-389-665-7 fűzött : 2400,- Ft
elmegyógyászat - művészetterápia
616.89 *** 615.851.82
[AN 2554539]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2005.
Haller József
   Miért agresszív az ember? / Haller József. - Budapest : Osiris, 2005. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 120-126.
ISBN 963-389-726-2 fűzött : 2480,- Ft
agresszió
616.89-008.444.9 *** 316.647.3 *** 159.942
[AN 2554535]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2005.
Hogg, Tracy
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2005-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2559306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2005. - 325 p.
ISBN 963-07-7806-8 kötött : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2559307] MARC

ANSEL
UTF-84712 /2005.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás / Hornyák István ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7152-50-4 fűzött : ár nélkül
elsősegélynyújtás - egyetemi tankönyv
614.88(075.8)
[AN 2556430]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2005.
Karczag Judit (1939-)
   Iskolakerülő : egy pszichológus vallomásai / Karczag Judit ; [ill. Kaján Tibor]. - [Budapest] : Trefort, 2005. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-446-304-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - pszichológus - magyar irodalom - 20. század - memoár
159.9(439)(092)Karczag_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2554847]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2005.
   Minimálisan invazív sebészet / szerk. Bende János ; [írta Bátorfi József et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 232 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-756-4 kötött : 5980,-Ft
sebészet
617
[AN 2554444]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2005.
Mohr, Paul
Sauerstofftherapien (magyar)
   Oxigénterápiák : az energiával való feltöltődés egészséges módja / Paul Mohr ; [ford. Szalma Julianna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2005. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészség mindenkinek, ISSN 1786-8149)
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 963-9493-21-X fűzött : 1260,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2556454]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2005.
   Az öngyógyítás teljes rendszere. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-54-3 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - öngyógyítás - taoizmus
615.851.111 *** 615.89 *** 299.513
[AN 2554052]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2005.
Pataki Ferenc (1928-)
   Érzelem és identitás / Pataki Ferenc. - Budapest : ÚMK, 2004. - 224 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 7.)
Bibliogr.: p. 211-224.
ISBN 963-9494-80-1 fűzött : 2280,- Ft
tudat - identitás
159.923.2 *** 316.63
[AN 2555445]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2005.
Telegdy László
   Hasznos tanácsok bélbetegeknek / Telegdy László, Nógrádi Katalin. - Utánny. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-88-9 fűzött : 1290,- Ft
bélbetegség - diéta - szakácskönyv
616.34 *** 641.563
[AN 2553357]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2005.
Tepperwein, Kurt
Wunder vollbringen durch schöpferische Imagination (magyar)
   A teremtő képzelet csodái : a tudatosság, mint a beteljesülés útja / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték K., 2005. - 181 p. ; 22 cm
Ford. Rónaszegi Éva
ISBN 963-7304-20-7 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia
613.865
[AN 2554877]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2005.
Túry Ferenc (1951-)
   Anorexia, bulimia : önsegítő és családsegítő kalauz / Túry Ferenc. - [Budapest] : Print-X-Budavár, cop. 2005. - 216 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 963-86545-8-9 fűzött : 2190,- Ft
kényszerneurózis - önfenntartási ösztön zavara - étvágytalanság - falánkság
616.89-008.441.12 *** 616.89-008.441.42
[AN 2554394]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2005.
Vági József
   Gyógyfürdők / Vági József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 963-09-4559-2 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - balneológia - gyógyfürdő - útmutató
615.838(439)(036) *** 613.41
[AN 2555575]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2005.
Westcott, Wayne
No more cellulite (magyar)
   Harc a cellulitisz ellen : fitt és rugalmas testet eredményező nyolchetes edzésprogram / Wayne Westcott és Rita La Rosa Loud ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-898-1 fűzött : ár nélkül
fogyókúra - torna - diéta - étrend - nő
616.5-083 *** 613.71-055.2 *** 613.24
[AN 2553974]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2005.
Wills, Judith
The Omega diet (magyar)
   Az Omega-étrend : forradalmi, 12 egységen alapuló étrend az egészséges és könnyű fogyás elősegítésére / [Judith Wills] ; [ford. Dienes-Nagy Erika]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 214 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-425-019-X fűzött : 1598,- Ft
étrend - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2554003]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4724 /2005.
Diagnosztika Konferencia és Kiállítás (15.) (2005) (Lajosmizse)
   XV. Diagnosztika Konferencia és Kiállítás : [Lajosmizse, ... 2005. március 9-11.] / szervezők[!] A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft. - Szeged : A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., [2005]. - 150 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-217-741-X fűzött : ár nélkül
műszaki diagnosztika - konferenciakiadvány
62-7 *** 061.3(439-2Lajosmizse)
[AN 2555224]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2005.
Giber János (1929-)
   Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban / Giber János ; Réti Ferenc és Kovács Krisztina közreműködésével. - Budapest : B+V K., 2005. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7746-69-2 kötött : 2980,- Ft
megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás
620.91
[AN 2556726]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2005.
Hungarian Nanotechnology Symposium (2005) (Budapest)
   Hungarian Nanotechnology Symposium, HUNS 2005 : ... Budapest, 21-22 March, 2005 : a national "Mobilization Workshop" organized within the framework of EU FP6 NENAMAT project / org. by the Research Institute for Technical Physics and Materials Science of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : MTA MFA, [2005]. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Program és előadáskivonatok
ISBN 963-7371-17-6 fűzött : ár nélkül
nanotechológia - konferenciakiadvány
62-181.48 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2556991]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2005.
Nemzetközi Szerszámkonferencia (11.) (2004) (Miskolc)
   Proceeding of the 11th International Conference on Tools : ICT-2004 : September 9-11, 2004, Miskolc ... / ed. by Illés Dudás ; org. by Department of Production Engineering Faculty of Mechanical Engineering University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2004. - XII, 424 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: 11th International Conference on Tools. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
gépészmérnöki ismeretek - szerszám - konferenciakiadvány
621.9.02 *** 621.753 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2557134]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4728 /2005.
Gaál Márta
   A biometria számítógépes alkalmazásai a környezeti- és agrártudományokban / Gaál Márta ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. - [Budapest] : Aula, 2004. - 146 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9585-30-0 fűzött : ár nélkül
biometria - számítástechnika - természeti környezet - agrártudomány
519.688 *** 57.087.1 *** 504 *** 681.3.004.14
[AN 2554475]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2005.
Kenczler Mihály (1952-)
   Képszerkesztés haladóknak : [Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro] / Kenczler Mihály. - Budapest : [Vogel Burda], cop. 2004. - 176 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm + CD-ROM. - (Chip könyvek, ISSN 1786-7363)
ISBN 963-86704-1-X kötött : 2990,- Ft
képfeldolgozás - számítógép
681.3.019
[AN 2554595]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2005.
Köhre, Thomas
CDs und DVDs brennen mit Nero 6 (magyar)
   CD- és DVD-írás Nero 6-tal / Thomas Köhre ; [ford. Bognár Mónika]. - Budapest : Panem, 2005. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem praktikus informatika, ISSN 1786-5174)
ISBN 963-545-433-3 fűzött : 1290,- Ft
program - lemezírás
519.688Nero *** 681.327.68 *** 681.327.28
[AN 2557446]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2005.
Kovalcsik Géza
   Excel 2000 / Kovalcsik Géza. - Budapest : Computerbooks, 2005, cop. 2000. - 575, [11] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-271-X fűzött : 3400,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 2552617]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2005.
Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (Miskolc). Tudományos szeminárium (2.) (2005)
   Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ II. Tudományos Szemináriuma : 2005. február 25. - Miskolc : Egy. K., 2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Mechatronika, anyagtudomány, ISSN 1589-827X ; 2.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 270
Fűzött : ár nélkül
mechatronika - anyagtudomány - konferenciakiadvány
681.5 *** 681.3.004.14 *** 620.1 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2556373]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2005.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Informatika Tudományi Szekció (2005) (Budapest)
   XXVII. OTDK : Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekció : Budapest, 2005. március 21-23. : konferencia-kiadvány / [szerk. Zsók Viktória] ; [rend., közread. az] Eötvös Lóránd Tudományegyetem Informatika Kar. - Budapest : ELTE Informatikai Kar, 2005. - 153 p. ; 25 cm
ISBN 963-463-742-6 fűzött : ár nélkül
informatika - szakkör - konferenciakiadvány
681.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2556296]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-98-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2560017]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-97-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2560012]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2005.
Stolnicki Gyula
   SQL programozóknak : objektumok, relációk a gyakorlatban / Stolnicki Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2005, cop. 2003. - [4], VIII, 634 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 623-625.
Fűzött : 4970,- Ft (hibás ISBN 963-618-311-2)
programnyelv - adatbázis-kezelő rendszer
519.682SQL *** 681.3.016
[AN 2554205]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2005.
Tóth Bertalan
   Programozzunk C++ nyelven! : az ANSI C++ tankönyve / Tóth Bertalan, Lapteva Natalia. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2005. - [2], VI, 340 p. ; 24 cm + CD-ROM
Fűzött : 2994,- Ft (hibás ISBN 963-618-301-5)
programnyelv
519.682C++
[AN 2554041]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4738 /2005.
   A Szélenergia Magyarországon Konferencia előadásai : Gödöllő, 2005. január 19. : [Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar] = Proceedings of the Wind Energy in Hungary Conference / szerk. ... Schrempf Norbert ; ... rend. Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület, Magyar Szélenergia Társaság, Országos Meteorológiai Szolgálat. - [Budapest] : MSZTE, [2005]. - 78 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-6249-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szélenergia - szélerőmű - konferenciakiadvány
621.311.245(439) *** 620.91(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2555731]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4739 /2005.
Kalmár Ágnes
   Grabowieczkÿ Leon Művészi Magyar Játékműhelye Budapest / Kalmár Ágnes ; [fotók Hegedűs Zoltán]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2005. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményei, ISSN 1589-2891 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7216-85-5 fűzött : ár nélkül
Grabowieczkÿ Leon (1881-1968)
játék - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
688.72 *** 069(439-2Kecskemét)(036) *** 069.017(439)Grabowieczkÿ-gyűjtemény
[AN 2556989]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2005.
Nyéki Zsolt
   Gyár a város szélén / Nyéki Zsolt. - Nyíregyháza : [Grand Kábel Kft.], 2004. - 179 p. : ill., színes ; 20 cm
Közread. a Grand Kábel Ipari és Szolgáltató Kft.
Fűzött : ár nélkül
Grand Kábel Ipari és Szolgáltató Kft. (Baktalórántháza)
Baktalórántháza - kábel - iparvállalat
679.7 *** 061.5(439)Grand_Kábel_Kft.
[AN 2557066]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4741 /2005.
   A 2001. márciusi felső-tiszai árvíz / [szerkbiz. Bodnár Gáspár et al.]. - Nyíregyháza : [s.n.], 2004. - 297 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Tisza - Magyarország - árvíz - árvízvédelem - ezredforduló
627.51(439)(282.243.742)"2001"
[AN 2556793]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2005.
   Ajánlások a hatékonyabb hulladékgazdálkodási tervezéshez / Berki Zsuzsa [et al.] ; szerk. Berki Zsuzsa ; [közread. az] EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, Hulladék Munkaszövetség. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2004. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-538-1 fűzött : ár nélkül
hulladékgazdálkodás
628.477 *** 504.064.47
[AN 2553753]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2005.
Fi István (1948-)
   Közúti csomópontok tervezési elvei és forgalmi méretezésük : egyetemi tankönyv/szakkönyv / Fi István. - Budapest : Műegy. K., 2005. - [4], 469, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [470-471].
ISBN 963-420-826-6 kötött : ár nélkül
útépítés - közúti közlekedés - csomópont - egyetemi tankönyv
625.739.4(075.8)
[AN 2557122]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2005.
   Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban : felsőoktatási kutatóprogram, kutatási jelentés / Baranyi Rita [et al.] ; szerk. Kovács József és Sándor Csaba ; [közread. az] EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2004. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-216-492-X fűzött : ár nélkül
hulladékgazdálkodás - érdekérvényesítés - lakóhelyi közösség
628.477 *** 504.064.47 *** 323.21
[AN 2553758]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2005.
   Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazása kistelepüléseken / [szerk. Molnár Antal] ; [... szerzői Beregszászi Zoltán et al.] ; [közread. a] Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör. - [Hajdúböszörmény] : Hajdúböszörményi Ifj. Temészetvédő Kör, 2004. - 82 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - szennyvíztisztítás
628.3(439) *** 504.06(439)
[AN 2555088]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4746 /2005.
   The best of TotalCar / [szerk.] Bazsó Gábor, Winkler Róbert ; [szerzők Andróczi Balázs et al.] ; [fotó Bazsó Gábor et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mágus Design, cop. 2004. - 367 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a TV2 azonos c. sorozata alapján
ISBN 963-86422-4-6 fűzött : 3980,- Ft
személygépkocsi
629.113
[AN 2560092]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4747 /2005.
Bielefeld, Jochen G.
Der Käse-Kompass (magyar)
   Sajtok zsebkönyve / Jochen G. Bielefeld ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 127 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7304-18-5 kötött : ár nélkül
sajt - művelődéstörténet
637.3 *** 930.85(100)
[AN 2556917]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2005.
   Biológiai növényvédelem : a rovarpatogén fonálférgek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei / szerk. Inántsy Ferenc és Lakatos Tamás ; [szerzők Beszeda Imréné et al.] ; [kiad. Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht.]. - Újfehértó : Újfehértói Gyümölcstermesztési Kut. és Szaktanácsadó Kht., 2004. - 185 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-668-5 fűzött : ár nélkül
biológiai növényvédelem
632.937
[AN 2556967]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2005.
   Erdő és klíma : IV. kötet = Forests and climate / szerk. ... Mátyás Csaba, Vig Péter ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME, 2004. - 328 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a 2003. júniusában, Bakonybélben rendezett IV. Erdő és Klíma Konferencián elhangzott előadások alapján. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 600. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9364-36-3 fűzött : ár nélkül
éghajlattan - erdészet - konferenciakiadvány
630 *** 551.588.6 *** 061.3(439-2Bakonybél)
[AN 2557126]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2005.
Fekete Péter Zsolt
   Analysis of virulence plasmids of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) strain 2173 isolated from porcine postweaning diarrhoea : Ph.D. thesis / Péter Zsolt Fekete ; [publ. the] Veterinary Medical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Veterinary Medical Research Inst. of HAS, 2004. - 67 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-218-074-7 fűzött : ár nélkül
állatorvostan - mikrobiológia - kólibaktérium - sertés
619:616.981.48 *** 636.4 *** 579.84
[AN 2555060]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2005.
Himmelhuber, Peter
Selbst Vorgärten, Einfahrten und Eingänge gestalten (magyar)
   Előkertek, bejáratok és kocsibehajtók / Peter Himmelhuber ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2005. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9560-89-8 fűzött : 1698,- Ft
kertépítés - barkácsolás
712.3/.7 *** 689
[AN 2554547]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2005.
Kádár Imre (1943-)
   Talajtulajdonságok és talajszennyezettségi határértékek - ásványi elemek / Kádár Imre. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/12.)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-86517-3-3 fűzött : 2800,- Ft
talajvédelem - talajtan
631.4 *** 504.53
[AN 2556043]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2005.
Kötter, Engelbert
Obst und Gemüse (magyar)
   Zöldségek és gyümölcsök / Engelbert Kötter ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2005]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-02-2 kötött : 1650,- Ft
kertészet
634.1/.7 *** 635.1/.8
[AN 2555552]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2005.
Krämer, Eva-Maria
Der deutsche Schäferhund (magyar)
   A német juhászkutya / Eva-Maria Krämer és Werner Lenz ; [a fotókat Eva-Maria Krämer et al. ... kész.] ; [a rajzokat Rainer Benz et al. ... kész.] ; [ford. Baktay Miklós]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 99, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-9205-37-0 fűzött : 1190,- Ft
kutya
636.7
[AN 2554242]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2005.
   Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai / szerk. Mátray Árpád ; [írta Babulka Péter et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 2000
ISBN 963-286-159-0 kötött : ár nélkül
állatorvostan - természetgyógyászat - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 615.89
[AN 2554490]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2005.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Agrártudományi Szekció (2005) (Szarvas)
   27th National Scientific Conference of Students Section of Agrarian Science : 31 March - 2 April 2005, Szarvas : summaries of papers / [ed. Éva Kelemen, Róza Kobza] ; [org., publ. by the] Tessedik Sámuel College Faculty of Agriculture, Water and Environmental Management. - Szarvas : Tessedik S. College Fac. of Agriculture, Water and Environmental Management, [2005]. - 294 p. ; 20 cm
Példányszám: 550
ISBN 963-86746-1-X fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2556716]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2005.
Valló László
   Virágok ápolása a kertben / Valló László. - [Budapest] : Szabad Lap, 2005. - 117 p., [16] t. : ill., színes ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 2.)
Fűzött : 485,- Ft
virágkertészet
635.9
[AN 2555627]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2005.
Willmann, Thorsten
Pflegeleichte Gärten (magyar)
   Könnyen fenntartható kertek : helyes tervezés, sok-sok öröm / írta Thorsten Willmann ; fotók Ursel Borstell [et al.] ; ill. Heidi Janiček és Judith Starck ; [ford. Honfi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-216-7 fűzött : ár nélkül
amatőr kertészkedés
635
[AN 2554259]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4759 /2005.
   365 recept az év minden napjára. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-37-3 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2553905]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2005.
Horváth Boldizsár
   Hagyományos magyar sütemények / Horváth Boldizsár ; [fotó Patyi Árpád]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5429-6 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - sütemény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2553860]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2005.
   Ízletes örömök. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-56-X fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2553904]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2005.
Schmedes, Christa
Becherkuchen (magyar)
   Bögrés sütemények : finom édességek mérleg nélkül / írta Christa Schmedes ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-210-8 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2551070]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2005.
   A sütés-főzés abc-je. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-55-1 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2553902]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2005.
Szabó Sándorné (1948-)
   Gyümölcsös ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 15.)
ISBN 963-679-307-7 fűzött : ár nélkül
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 2554059]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2005.
Szász Mártonné Bene Ilonka
   Erdélyi finomságok : Szász Mártonné Bene Ilonka receptjeiből. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-32-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2554385]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4766 /2005.
Jaspers, Karl
Der philosophische Glaube (magyar)
   A filozófiai hit / Karl Jaspers ; [ford. Csejtei Dezső és Juhász Anikó]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 180, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-09-0 fűzött : 1900,- Ft
filozófia - vallás
1(430)Jaspers,_K. *** 124
[AN 2555997]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2005.
Madarász Tiborné (1928-)
   A logika elemei / Madarász Tiborné, Pólos László, Ruzsa Imre. - Budapest : Osiris, 2005. - 215 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-708-4 kötött : 2980,- Ft
logika - egyetemi tankönyv
16(075.8)
[AN 2553084]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2005.
Stöcklin-Meier, Susanne
Was im Leben wirklich zählt (magyar)
   Ami az életben valóban számít : az értékek közvetítése a gyermekek felé / Susanne Stöcklin-Meier ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2005]. - 208, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-30-1 kötött : 2250,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - érték
17.022 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2554337]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2005.
Tóth I. János (1957-)
   Fejezetek a környezetfilozófiából : szerzők és irányzatok / Tóth I. János. - Szeged : JATEPress, 2005. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-269. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
természeti környezet - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 504.03
[AN 2556487]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4770 /2005.
Arya, Usharbudh
Superconscious meditation (magyar)
   Szupertudatos meditáció : a tudatfeletti tudás megvalósításának módszere / Pandit Usharbudh Arya ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-29-1 fűzött : 1990,- Ft
hinduizmus - meditáció
294.5
[AN 2555567]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2005.
Augustinus Aurelius
Művek (vál.) (magyar)
   Szent Ágoston levelei : 1*-29* / [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Óbis Hajnal]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 230 p. ; 20 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 2.)
A ford. az "Oeuvres de Saint Augustin. Lettres 1*-29*" (Paris : Études Augustiniennes, 1987) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 214-227.
ISBN 963-9580-14-7 fűzött : 1900,- Ft
középkori latin irodalom - ókeresztény irodalom - vallásos irodalom - szent - levelezés
276(092)Augustinus_Aurelius *** 235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 871-97
[AN 2556237]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2005.
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve (héber, magyar)
   Eszter könyve / [ford. Schwarz Mór] ; ill. Göndör Bertalan ; [sajtó alá rend. Borsányi-Schmidt Ferenc]. - Budapest : OR-ZSE, 2005. - XII, 45 p. : ill. ; 20 cm. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 3.)
OR-ZSE Eszter könyve (borító- és gerinccím). - Az 1943-ban a Pesti Izraelita Nőegylet Leányárvaháza közreadásában megjelent mű reprintje. - Héber és magyar nyelven
ISBN 963-86673-1-1 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
zsidó vallás - hasonmás kiadás - kétnyelvű dokumentum - ószövetségi történeti könyv
221.345 *** 094/097.07
[AN 2554963]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2005.
Bozsóky Pál Gerő (1922-2004)
De l'oppression à la liberté : l'Église en Hongrie 1945-1992 (magyar) (átd. kiad.)
   Az elnyomatásból a szabadságba : az egyház Magyarországon, 1945-2001 / Bozsóky Pál Gergő, Lukács László ; [... ford. Kaposi Tamás]. - Budapest : Vigilia, 2005. - 318 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-72-X fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - római katolikus egyház - 20. század - történeti kronológia
282(439)"1945/200" *** 282(439)"1945/200"(0:930.24)
[AN 2554837]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2005.
Chavda, Mahesh
Only love can make a miracle (magyar)
   A szeretet csodákra képes / Mahesh Chavda és John Blattner. - Budapest : Amana7, [2004], cop. 1994. - 141 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Ford. Egri István, Ruff Zsuzsa, Szöllősi Tibor
ISBN 963-85965-4-6 fűzött : ár nélkül
csoda
248.152 *** 248.214
[AN 2553575]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2005.
Chronik Bildbiografie Papst Johannes Paul II (magyar)
   II. János Pál pápa életének képes krónikája / [... szerk. Thekla Sielemann] ; [szerzők Jörg Mandt, Ulrike Moser, Sonia Shinde] ; [... ford. Blaschtik Éva ... és Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Litkey, 2005. - 168 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött : 5990,- Ft (hibás ISBN 963-214-547-X)
János Pál (pápa), II.
pápa - 20. század - életrajz
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 2560192]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2005.
   A Csanádi Püspökség története, 1699-1730 / [Lotz Antal ... kéziratai alapján összeáll. és kieg. Ábrahám István] ; [kiad. a ... Szeged-Csanádi Székeskáptalan]. - Szeged : Szeged-Csanádi Székeskáptalan, 2005. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-011-9 fűzött : ár nélkül
Csanádi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 18. század
282(439-03Csanádi_Egyházmegye)"1699/1730"
[AN 2557033]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2005.
Csohány János (1934-)
   Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról / Csohány János. - Debrecen : Fábián Bt. : Mo. Ref. Egyh. Doktori Kollégium Egyháztört. Szekciója, 2004. - 299 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Debrecen - Magyarország - református egyház - egyházi iskola - egyetem
284.2(439-2Debrecen)(091) *** 378.628.42(439-2Debrecen) *** 284.2(439)
[AN 2554958]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2005.
De Mello, Anthony
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc[!Péter]]. - 8. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005, cop. 1998. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-10-3 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2559885]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2005.
Ebertshäuser, Rudolf
Der Weg treuer Christusnachfolge und die charismatische Irreführung (magyar)
   A hűséges Krisztus-követés és a karizmatikus tévelygés / Rudolf Ebertshäuser. - Budapest : Ezsdrás Iratmisszió, 2005. - 31 p. ; 20 cm
A függelékben: Berlini kiáltvány
Fűzött : ár nélkül
egyesület - karizma - hitvita
289 *** 248.21 *** 239
[AN 2556953]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2005.
   Engesztelő imaóra / [közread. a Szeplőtelen Szív Alapítvány]. - Budapest : Szeplőtelen Szív Alapítvány, 2004. - 56 p. : ill., részben kotta ; 23 cm
ISBN 963-206-056-3 fűzött : ár nélkül
ájtatosság - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 2553096]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2005.
Fekete Péter
   Krisztus vagy szombatnap? : Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól / írta Fekete Péter ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Pécel : Éba, 2004. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 963-86518-1-4 fűzött : ár nélkül
adventista egyház - hitvita - református egyház
286.3 *** 239 *** 284.2
[AN 2552584]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2005.
Ham, Ken
Why is there death and suffering (magyar)
   Miért? : válaszok a szenvedésre és a halálra vonatkozó kérdésekre / [szerzők Ken Ham és Jonathan Sarfati]. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2005. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9434-84-1 fűzött : ár nélkül
halál
236.1
[AN 2553898]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2005.
Hubert Gabriella, H.
   A régi magyar gyülekezeti ének / H. Hubert Gabriella. - Budapest : Universitas, 2004. - 542 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 17.). (Evangélikus gyűjteményi kiadványok, ISSN 1786-1543 ; 2.)
Bibliogr.: p. 495-522.
ISBN 963-9104-91-4 kötött : 2835,- Ft (hibás ISBN 963-9104-90-6)
Magyarország - protestáns egyház - egyházi és vallásos zene - 16. század - 17. század - templomi ének
245(439)"15/16" *** 284(439)
[AN 2554281]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2005.
Idel, Moshe
   Ascensions on high in Jewish mysticism : pillars, lines, ladders / Moshe Idel. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2005. - 249 p. ; 24 cm. - (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7326-02-2 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-03-0 fűzött : ár nélkül
zsidó vallás - misztika - Kabbala
296.65 *** 133
[AN 2555904]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2005.
Karasszon István (1955-)
   Az Ószövetség varázsa / Karasszon István. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 276 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-76-3 fűzött : 2480,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - Ószövetség - egyetemi tankönyv
221.01(075.8)
[AN 2555345]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2005.
Klemm Nándor (1919-)
   Az Úr Jézus titkárnője : Szent Fausztina életrajza / Klemm Nándor. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2005. - 147 p., [12] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 114.)
ISBN 963-9281-32-8 fűzött : 700,- Ft
Kowalska, Maria Faustyna
Lengyelország - szent - 20. század - életrajz
235.3(092)Kowalska,_M._F.
[AN 2554767]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2005.
Kovács Ábrahám
   A Budapesti Ev. Ref. Németajkú Leányegyház eredete és története, 1858-1869 = The history of the German-speaking Reformed Affiliated Church of Budapest, 1858-1869 / Kovács Ábrahám. - Debrecen : D. Dr. Harsányi A. Alapítvány, 2004. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, ISSN 1587-2424 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Pesti Németajkú Református Leányegyház
Budapest - református egyház - magyarországi németek - 19. század
284.2(439-2Bp.)"185/186" *** 316.347(=30)(439-2Bp.)"185/186"
[AN 2554962]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2005.
   The long arm of papal authority : late medieval Christian peripheries and their communication with the Holy See / ed. by Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen, Kirsi Salonen. - Bergen : CMS Univ. of Bergen ; Budapest : CEU Press ; Krems : Medium Aevum Quotidianum, 2004. - 176 p. ; 20 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 82-997026-0-7
ISBN 3-901094-17-2
ISBN 963-86569-5-6 fűzött : ár nélkül
pápaság - kereszténység - középkor
262.13"10/14" *** 23/28"10/14"
[AN 2555654]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2005.
   Magyar református egyházak javainak tára : a határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga / [főszerk. ... Tenke Sándor] ; [kiad. az Országos Református Gyűjteményi Tanács]. - Budapest : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 1999-. - 24 cm
Az 5. és 6. köt. alcíme: A határontúli református gyülekezetek iparművészeti emlékei. - Gerinccím: A magyar református egyházak gyűjteményi összeírása
ISBN 963-00-4460-9
Kelet-Európa - református egyház - kegytárgy
284.2(4-11) *** 247(4-11)
[AN 905168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Kárpátaljai Református Egyház. Ónedények a kárpátaljai református gyülekezetben / P. Szalay Emőke ; [fényképek Küllős Imre és Pap Zoltán]. - 2004. - 236 p. : ill.
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 963-217-318-X fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - református egyház - kegytárgy - ötvösség
284.2(477.87) *** 247 *** 739.5
[AN 2554946] MARC

ANSEL
UTF-84790 /2005.
   Márk evangéliuma / [... összeáll. Makra Jenő et al.]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 136 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2005/2.)
ISBN 963-7493-00-X fűzött : 340,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 2556606]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2005.
Maróti Gábor
   Fény és élet / Maróti Gábor. - Győr : Maróti G., 2005. - 142 p. ; 20 cm
Bibliogr.: 137-142.
ISBN 963-460-362-9 fűzött : ár nélkül
oltáriszentség
265.3
[AN 2554457]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2005.
   Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2005. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 963-558-015-0 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - anekdota
244 *** 82-36=945.11
[AN 2554745]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2005.
Mozsgai József Tádé (1934-)
   Szabó László Vilmos OCist : a természet tudós misztikusa, 1916-1998 / Mozsgai József Tádé. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabó László Vilmos (1916-1998)
Magyarország - egyházi személy - ciszterciták - 20. század - életrajz
271.12(439)(092)Szabó_L._V.
[AN 2557020]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2005.
Nagy Lajos
   Olvasói "Lelki levelesláda" avagy "A lelkész válaszol" : lelkigondozói levelezés / Nagy Lajos. - Budapest : Kálvin, 2005. - 223 p. ; 20 cm
Vál. a Napló, ISSN 0133-2104 azonos c. rovatának anyagából
ISBN 963-558-014-2 fűzött : 1300,- Ft
lelki gondozás - levelezés
253(044)
[AN 2554752]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2005.
Nemesné Juhász Eszter
   Könnyeink fénnyé válnak : Juhász Zsófia emlékezete / Nemesné Juhász Eszter, Ötvös László. - Karcag : Ref. Theologiai Doktorok Kollégiuma Diakóniai Szekciója, 2005. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (Református diakónia, ISSN 1416-9827 ; 5.)
Bibliogr.: p. 29-30. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-217-916-1 fűzött : ár nélkül
Juhász Zsófia (1928-1990)
Magyarország - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.2(439)(092)Juhász_Zs.
[AN 2556316]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2005.
Nicol, Martin
Einander ins Bild setzen (magyar)
   Dramatizált homiletika / Martin Nicol ; [ford. Percze Sándor]. - Budapest : Luther K., 2005. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-184.
ISBN 963-9571-29-6 fűzött : 940,- Ft
homiletika
251
[AN 2554844]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2005.
Nydahl, Ole
   Ahogy a dolgok vannak : korszerű bevezetés Buddha tanításaiba / Láma Ole Nydahl ; [... ford. Lahucsky Péter] ; [közread. a] Gyémánt Út Buddhista Közösség. - 4. jav. kiad. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2004. - 79, [2] p. : ill. ; 22 cm
A ford. a "The way things are" c. kiad. alapján kész.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85526-0-3)
buddhizmus
294.3
[AN 2553353]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2005.
Oláh János
   Judaisztika / Oláh János. - Budapest : Bookmaker, 2005. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-255. és a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék héber nyelven is
ISBN 963-86642-4-X kötött : 3800,- Ft
judaisztika
296 *** 39(=924) *** 809.24
[AN 2555540]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2005.
Paul, Manfred
Der gute Hirte (magyar)
   A jó pásztor / [szöveg Manfred Paul] ; [rajzok Lena Franke]. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2005. - 27 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 963-9434-77-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2553899]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs]. - 11. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 17 cm
lelkigyakorlat
242
[AN 956354]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nagyhét - húsvét. - 2005. - 220 p.
ISBN 963-460-589-3 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat
242 *** 264-041.5 *** 264-041.6
[AN 2552925] MARC

ANSEL
UTF-84801 /2005.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   26. köt., Redemptionis sacramentum : instrukció : egyes megtartandó, illetve kerülendő dolgokról a legszentebb Eukarisztiával kapcsolatban / Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció ; [... ford. Rihmer Zoltán]. - 2004. - 58 p.
A ford. az "Instructio Redemptionis sacramentum" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-610-7 fűzött : ár nélkül
kánonjog - szertartás - szentáldozás
264 *** 265.3 *** 348.115
[AN 2555881] MARC

ANSEL
UTF-8


   27. köt., Levél a katolikus egyház püspökeihez a férfi és a nő együttműködéséről az egyházban és a világban / Hittani Kongregáció ; [ford. Diós István]. - 2004. - 21 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-623-9 fűzött : 200,- Ft
kánonjog - párkapcsolat - házasság - nő
316.472.4 *** 265.5 *** 348.115 *** 316.37-055.2
[AN 2555888] MARC

ANSEL
UTF-84802 /2005.
Stevens, Carl H.
Just let God love you (magyar)
   Engedd, hogy Isten szeressen / [Carl H. Stevens] ; [közread. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - 4. kiad. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., [2005], cop. 2002. - 26 p. ; 16 cm
ISBN 963-86454-9-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - szeretet
248.145.13 *** 244
[AN 2553082]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2005.
   A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és a votív (megemlékező) misékben = Textus lectionum missae pro variis necessitatibus et pro missis votivis / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 496 p. ; 30 cm
A kötéstáblán rézdíszítéssel. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-361-524-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-360-855-4)
katolikus egyház - szertartáskönyv - mise
264-12 *** 282
[AN 2555930]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2005.
Yesudian, Selvarajan
Self-reliance through yoga (magyar)
   A jóga áldásos ereje, avagy Az önbizalomhoz vezető út / Selvarajan Yesudian ; [ford. Veszprémi Krisztina és Malik Tóth István]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 963-7138-13-7 kötött : 2800,- Ft
jóga
294.527 *** 615.851.86
[AN 2554055]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2005.
Zoványi Jenő (1865-1958)
   A magyarországi protestantismus története 1895-ig / Zoványi Jenő. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 9.)
ISBN 963-9580-06-6 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - protestantizmus - történeti feldolgozás
284(439)(091)
[AN 2555911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 365 p.
ISBN 963-9580-07-4
Magyarország - protestantizmus - történeti feldolgozás
284(439)(091)
[AN 2555913] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 440 p.
ISBN 963-9580-08-2
Magyarország - protestantizmus - történeti feldolgozás
284(439)(091)
[AN 2555935] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4806 /2005.
Bank Barbara
   A "német ügy", 1945-1953 : a Volksbundtól Tiszalökig / Bank Barbara, Őze Sándor ; [kiad. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata]. - Budapest : MNOÖ, 2005. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-217-863-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetiség - magyarországi németek - állami terror - kitelepítés - 20. század
316.347(=30)(439)"194/195" *** 323.12(=30)(439)"194/195" *** 323.282(439)"194/195" *** 325.254(=30)(439)"194/195"
[AN 2556800]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2005.
Evans, Patricia
The verbally abusive relationship (magyar)
   Szavakkal verve.. : szóbeli erőszak a párkapcsolatokban / Patricia Evans ; [ford. Recski Ágnes]. - Budapest : Háttér : NANE Egyes., 2004. - 242 p. ; 20 cm. - (Tűz-hely könyvek, ISSN 1785-0835)
ISBN 963-9365-35-1 fűzött : 2200,- Ft
párkapcsolat - erőszak - nő
316.472.4 *** 316.647.3 *** 316.37-055.2
[AN 2554716]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2005.
Huller Gyula
   A megcsalt szeretet : a függő ember megtévesztő világa / Huller Gyula. - [Balatonfüred] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-460-450-1 fűzött : 1200,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.472.4 *** 316.62 *** 616.89-008.44
[AN 2554383]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2005.
Kofler, Birgit
Mein Mann hat eine Ex (magyar)
   Az exfeleség árnyékában : a második asszonynak sem könnyű / Birgit Kofler ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2005]. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-29-8 fűzött : 2000,- Ft
lélektan - feleség - házasság - nevelőszülő
316.37-058.854-055.2 *** 316.472.4-058.854 *** 159.922
[AN 2554335]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2005.
Page, Susan
If I'm so wonderful, why I am still single? (magyar)
   Ha olyan csodálatos vagyok, miért vagyok mégis egyedül? : tíz stratégia, amely örökre megváltoztatja a szerelmi életünket / Susan Page ; [ford. Izsák Julianna]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 324 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-208-923-5 fűzött : 2990,- Ft
társkeresés
316.37-058.832 *** 316.472.4
[AN 2551961]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2005.
Piaget, Jean
Études sociologiques (magyar)
   Szociológiai tanulmányok / Jean Piaget ; [ford. Gervain Judit]. - Budapest : Osiris, 2005. - 397 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia, ISSN 1218-9820)
Bibliogr.: p. 392-394. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-725-4 fűzött : 2480,- Ft
szociológia
316
[AN 2556325]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2005.
   Tanulmányok a diaszpóráról / szerk. Kovács Nóra. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2005. - 166 p. ; 24 cm. - (Magyar világok, ISSN 1786-5603 ; 1.)
Vál. a "Magyarok a nagyvilágban - diaszpórakutatás az ezredfordulón" c., 2002. okt. 17-18-án Budapesten megrendezett konferencia anyagából. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9567-70-1 fűzött : 1650,- Ft
határon túli magyarság - konferenciakiadvány
316.347(=945.11)(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2556585]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2005.
Zonda Tamás (1940-)
   Öngyilkos nép-e a magyar? / Zonda Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Püski, 2004. - 220 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-220. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9906-99-9 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - öngyilkosság - néplélektan - történeti feldolgozás
314.424.2(439)(091) *** 159.922.4(=945.11)
[AN 2553883]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4814 /2005.
Flórián Mária (1940-)
   Magyar népviseletek / [írta] Flórián Mária ; [rajz.] Urai Erika. - Budapest : Móra, 2005. - [64] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7980-X kötött : 1980,- Ft
magyar néprajz - népviselet
391(=945.11)
[AN 2555544]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2005.
Gyarmati Ildikó (1948-)
   Rendezvényszervezési kalauz / Gyarmati Ildikó. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 206 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9471-79-8 kötött : 3480,- Ft
rendezvényszervezés
395 *** 061.7 *** 658.1.012.63
[AN 2556730]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2005.
   A magyarországi boszorkányság forrásai / szerk. Bessenyei József ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Intézetében]. - Budapest : Balassi, 1997-. - 24 cm
A 3. kötetet Kiss András és Pál-Antal Sándor, a 4. kötetet Tóth G. Péter szerk.
ISBN 963-506-201-X *
Magyarország - boszorkány - boszorkányper - történelmi forrás
398.47(439)"15/17"(093) *** 343.429(439)"15/17"(094.9)
[AN 250833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2005. - 609 p.
Bibliogr.: p. 595-596.
ISBN 963-506-629-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - boszorkányper - boszorkány - 17. század - 18. század - történelmi forrás
398.47(439)"16/17" *** 343.429(439)"16/17"(093)
[AN 2557447] MARC

ANSEL
UTF-84817 /2005.
   Megjobbítatott álom magyarázó könyvetske, melly leírja mire kell az ejjeli látasokat, jelenéseket, és álmokat az embernek érteni : a régi, és mostani új álmos-könyvekből, mellyeket a bölts emberek értelmessen megirtanak, és most ismét újonan képekkel eggyütt kibotsáttatott. / [kiad. ... az Országos Széchényi Könyvtár]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon : OSZK, 2005. - 56, [2] p. : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Váczon, 1839
ISBN 963-208-941-3 kötött : 999,- Ft
álmoskönyv - hasonmás kiadás
398.7 *** 094/099.07
[AN 2556957]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2005.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Mi fán terem? : magyar szólásmondások eredete / O. Nagy Gábor ; [... sajtó alá rend. Kovalovszky Miklós]. - 9. kiad. - [Budapest] : Akkord, 2005. - 412 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 963-9429-65-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2553865]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2005.
Perger Gyula
   Velünk élő hagyományok : ünnepek és hétköznapok Börcsön / [írta és szerk. Perger Gyula]. - Börcs : Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyes., 2004. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Börcsességek füzetek, ISSN 1786-7290 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Börcs - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Börcs)
[AN 2554277]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2005.
Solymár József (1929-)
   Mekegő güdör : él-e még a furfangos palóc?, avagy a palóc észjárásról / Solymár József. - Salgótarján : Palócföld : BBMK, 2004. - 198 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-39-7 fűzött : ár nélkül
palócok - népi humor - magyar irodalom - anekdota
398.23(=945.11)(439Palócföld) *** 894.511-36(439Palócföld)
[AN 2555126]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2005.
   Szóbújócska : [gondolkodásfejlesztő és szórakoztató találós kérdések]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9325-88-0 kötött : ár nélkül
gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv - találós kérdés
398.6(=945.11)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2554939]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2005.
Szonda István
   Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény / [Szonda István] ; [kiad. az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a Múzeumbarátok Köre Egyesület]. - [Gyomaendrőd] : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt. : Múzeumbarátok Köre Egyes., 2004. - 20 p. : ill. ; 17 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-786-3 fűzött : ár nélkül
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gyomaendrőd)
Endrőd - Gyomaendrőd - magyar néprajz - helytörténet - múzeum - múzeumi katalógus
39(=945.11)(439-2Endrőd) *** 069(439-2Gyomaendrőd)(036)
[AN 2556959]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2005.
   Touristic construction and consumption of culture(s) : papers of the 8th Finnish - Hungarian Ethnological Symposium : Lakitelek, ... August 25-31. 2003 / [ed. by Miklós Cseri, Zoltán Fejős, Zsuzsa Szarvas] ; [org., publ. by the Hungarian Ethnographical Society, Museum of Ethnography, Hungarian Open Air Museum]. - Budapest : Hung. Ethnographical Soc. : Mus. of Ethnography ; Szentendre : Hung. Open Air Mus., 2004. - 220 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7376-40-2 fűzött : ár nélkül
Finnország - néprajz - magyar néprajz - idegenforgalom - konferenciakiadvány
39(=945.11) *** 39(=945.41) *** 338.48 *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 2556076]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2005.
Varga Gyula (1924-)
   Granarium : Varga Gyula válogatott tanulmányai / [kötetszerk. Vajda Mária]. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Múz. Ig.], 2004. - 523 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 57.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Varga Gyula műveinek bibliográfiája: p. 509-520.
ISBN 963-7218-43-2 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 012Varga_Gy.
[AN 2555475]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2005.
Williams, Patrick
Mariage tsigane (magyar)
   Franciaország. Cigány házasság / Patrick Williams ; szerk., [bev.] Prónai Csaba. - Budapest : L'Harmattan : ÚMK : MTA ENKI, 2005. - 487 p. : ill. ; 24 cm. - (Cigányok Európában, ISSN 1586-0183 ; 3.)
Felsőoktatási tankönyv. - Ford. Gergely Edit et al. - Bibliogr.: p. 477-487.
ISBN 963-9494-64-X fűzött : 3200,- Ft
Franciaország - néprajz - cigányság - házassági szokás
39(=914.99)(44) *** 392.5(=914.99)(44)
[AN 2555455]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4826 /2005.
Ablaka Gergely
   Nyitás és elrettentés: az iráni kül- és biztonságpolitika, 1997-2004 / Ablaka Gergely. - Budapest : ZMNE SVKK, 2004. - 189 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 56.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-9517-05-4 fűzött : ár nélkül
Irán - külpolitika - ezredforduló
327(55)"200" *** 355.02(55)"200"
[AN 2557036]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2005.
Botlik József (1949-)
   Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján / Botlik József. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2005-. - 24 cm
Kárpátalja - nemzetiségi politika - közigazgatás - 20. század
323.15(=00)(477.87) *** 35(477.87)"19"
[AN 2556930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, 1918-1945 / [... az előszót írta Udvari István] ; [a mutatókat kész. Kótyuk Erzsébet]. - 2005. - 552 p. : ill. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 7.)
Bibliogr.: p. 465-488. - A tartalomjegyzék orosz és angol nyelven is
ISBN 963-9385-80-8 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - nemzetiségi politika - közigazgatás - 20. század
323.15(=00)(477.87) *** 35(477.87)"19"
[AN 2556932] MARC

ANSEL
UTF-84828 /2005.
   China inside out : contemporary Chinese nationalism and transnationalism / ed. by Pál Nyíri and Joana Breidenbach. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2005. - XIV, 354 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 316-348.
ISBN 963-9241-95-4 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-14-6 fűzött : ár nélkül
Kína - külpolitika - nacionalizmus - 20. század
323.1(71) *** 327(71)"198/200"
[AN 2556973]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2005.
   Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez, 1873-1906 / vál., szerk., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Halász Hajnal, Katona Csaba, Ólmosi Zoltán ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2004. - 268 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-264. - Példányszám: 300
ISBN 963-631-171-4 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - belpolitika - temetkezés - gyászünnep - századforduló - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás
323(439)"187/190"(093) *** 393 *** 943.9"16/17"(092)
[AN 2554458]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2005.
   Az Európai Unió integrációja és intézményei / szerk. Fehér István ; [szerzők Fehér István et al.]. - Gödöllő : SZIE K., 2004. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-360. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9483-47-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - intézményrendszer - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8) *** 341.17(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8)
[AN 2555727]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2005.
   A huszonötök Európái / szerk. Kiss J. László ; [társszerk. Gálik Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2005. - 909 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-671-1 kötött : 5500,-Ft
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(4)
[AN 2556423]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2005.
Kekes, John (1936-)
The illusions of egalitarianism (magyar)
   Az egalitarizmus illúziói / John Kekes ; [ford. Balázs Zsolt]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 246 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 238-243.
ISBN 963-9580-03-1 kötött : 3600,- Ft
liberalizmus
329.12
[AN 2555944]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2005.
Köbel Szilvia
   "Oszd meg és uralkodj" : az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989 között / Köbel Szilvia. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-184, 200-216.
ISBN 963-7255-10-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egyházpolitika - egyházügy - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
322(439)"1945/198" *** 28(439)"1945/198"
[AN 2557090]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2005.
Lánczi András (1956-)
   Az utópia mint hagyomány / Lánczi András. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 236 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 963-9580-20-1 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - belpolitika - konzervativizmus - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 329.11(439)"199/200"
[AN 2555994]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2005.
   Magyar konzervatív töprengések : a posztkommunizmus ellen / Lánczi András [et al.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 177, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9580-17-1 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - belpolitika - konzervativizmus - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 329.11(439)"199/200"
[AN 2555992]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2005.
   Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban : tanulmánykötet : az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján, 2004. április 29., Komárom / [szerk. Beszteri Béla] ; [a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata és a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete szervezésében]. - Komárom : Veab, 2004. - 2 db (522 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7385-68-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - integráció - gazdaság - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327(439) *** 338.2(439) *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2556009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 245 p.
Magyarország - Európai Unió - integráció - gazdaság - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 327(439) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2556014] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 247-522.
Összefoglalás angol nyelven
Európai Unió - Magyarország - integráció - gazdaság - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 327(439) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2556015] MARC

ANSEL
UTF-84837 /2005.
   On the challenges of the 21st century / [ed. by András Balogh, Gyöngyvér Szabó Hervai] ; [publ. by the] Kodolányi European Integration Research & Development Institute. - Siófok : Kodolányi European Integration Research & Development Inst., [2005]. - 219 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86320-6-2 fűzött : ár nélkül
külpolitika - globalizáció - ezredforduló
327(100)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2556107]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2005.
Rácz András
Kül- és biztonságpolitikai kutatóközpontok Európában (angol)
   Foreign and security policy research centres in Europe / András Rácz. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2005. - 60 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 79.)
Fűzött : ár nélkül
Európa - külpolitika - kutatóintézet - címtár
327 *** 061.6(4):050.8
[AN 2553910]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2005.
Schindler Andrea
   Európa közepén [elektronikus dok.] : ismeretterjesztő kézikönyv / Schindler Andrea. - Szöveg (762 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-30-8
Európai Unió - intézményrendszer - integráció - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 341.17(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2560067]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2005.
Varga Domokos György (1952-)
   Baksisvilág : a korrupció természetrajza a rendszerváltozás Magyarországán / Varga Domokos György. - Budapest : Korona, 2004. - 264 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-88-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - korrupció - ezredforduló
328.185(439)"199/200" *** 343.352(439)"199/200"
[AN 2555282]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2005.
Varga István (1953-)
   Rend és szenvedély : ellenzékben és kormányon, 1994-2002 : Varga István parlamenti beszédei. - Budapest : Korona, 2005. - 410 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-90-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - országgyűlési képviselő - ezredforduló - szónoklat
328(439)(092)Varga_I.(042.5)
[AN 2554484]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2005.
   Women in decision-making : CEE experiences / ed. by Gabriella Ilonszki ; [publ. by the Soros Open Society Institute]. - Budapest : SOSI, 2004. - 148 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-80-X fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - nő - politika - döntés - érdekérvényesítés - ezredforduló - konferenciakiadvány
32-055.2(4-11)"200" *** 316.37-055.2(4-11)"200" *** 347.722.3-055.2(4-11)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2556091]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4843 /2005.
Ágoston Sándor (1946-)
   A hazáért és a szabadságért - előre! : gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban / Ágoston Sándor. - Gyomaendrőd : [Magánkiad.], 2005. - 292 p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 963-460-630-X kötött : ár nélkül
Gyomaendrőd - helytörténet - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9-2Gyoma"1848/1849" *** 943.9-2Endrőd"1848/1849" *** 355.48(439-2Gyoma)"1848/1849" *** 355.48(439-2Endrőd)"1848/1849"
[AN 2556688]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2005.
Bilkei Irén
   Armálisok : nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből, 1477-1898 / [írta Bilkei Irén, Kapiller Imre és Molnár András] ; [szerk. Molnár András] ; [a reprodukciókat ... kész. Zóka Gyula] ; [közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2004. - 135 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-55-9 kötött : 3800,- Ft
Zala (vármegye) - családtörténet - levéltári irat - nemesi oklevél - címer
929.6(439.121) *** 929.52(439.121) *** 930.253.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2555259]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2005.
Du Nay, André
   A román nép kialakulása és korai története / Du-Nay András. - Budapest : Mundus, 2004. - 424 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 404-418.
ISBN 963-9501-29-8 kötött : ár nélkül
Románia - történelem - őstörténet - románok
930.8(=590) *** 949.8
[AN 2554060]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2005.
Eckhart Ferenc (1885-1957)
   Magyarország története / írta Eckhart Ferenc. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-65-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7095-58-6)
magyar történelem
943.9
[AN 2554035]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2005.
   Az ember. - [Budapest] : Elektra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszórakoztatóbb érdekességei)
ISBN 963-9391-82-4 kötött : 1200,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv - képeskönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2556166]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2005.
Herczegh Géza (1928-)
   Peres örökségünk / Herczegh Géza. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2005. - 266 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-85171-4)
magyar történelem
943.9
[AN 2555038]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2005.
   Ketten egy városról. - Salgótarján : Palócföld : BBMK, 2005. - 96 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Tart.: A bazalton nőtt erdők népe / Horváth István. "Három város" egy völgyben / Praznovszky Mihály
ISBN 963-7284-40-0 fűzött : ár nélkül
Salgótarján - helytörténet
943.9-2Salgótarján
[AN 2555134]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2005.
Koltay Gábor (1950-)
   Velünk élő Trianon : egy film története / Koltay Gábor. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2005. - 512 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-802-5 kötött : ár nélkül
Koltay Gábor (1950-). Trianon
Koltay Gábor (1950-). Velünk élő Trianon
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - filmrendező - 20. század - antológia
943.9"1920"(0:82-822) *** 341.382"1920"(0:82-822) *** 791.43.071.1(439)(092)Koltay_G.
[AN 2556713]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2005.
Kőszeghy Miklós
   Salamon, avagy A történet vége / Kőszeghy Miklós. - Budapest : Új Mandátum, 2005. - 140 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 5.)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-9494-77-1 fűzött : 1980,- Ft
Salamon (Palesztina: király)
uralkodó - történelem - ókori Palesztina - életrajz
933(092)Salamon
[AN 2555343]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2005.
   Magyar néprajz [elektronikus dok.]. A magyar nyelv értelmező szótára / szerk. MTA Nyelvtudományi Intézete. A magyar nyelv szótára / Czuczor Gergely, Fogarasi János. Régi magyar szólások és közmondások. Magyar művelődéstörténet / szerk. Domanovszky Sándor [et al.]. Parlamenti napló, 1990-2004. Deák Ferenc munkái. Virágaink / Hoffmann, Wagner, Rapaics. Japán : képes kulturális atlasz / Nagy Z. László. Kutyatár / Szinák, Veress. A magyar irodalom története. Századok, 1867-1880, 1994-2003. Kézirattár / Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár. Régi nyomtatványok tára. A múlt magyar tudósai. Byte archívum, 1997-2002. Madaraink / Chernel István, Herman Ottó. - Multimédia. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Arcanum DVD könyvtár, ISSN 1588-9815 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/ME/NT/2000/XP; DVD-meghajtó
ISBN 963-9374-97-0 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(439) *** 082
[AN 2555876]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2005.
   Monotheistic kingship : the medieval variants / ed. by Aziz Al-Azmeh, János M. Bak. - Budapest : CEU Dep. of Medieval Studies : Archaeolingua ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 7.). (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7326-05-7 fűzött : ár nélkül
királyság - hatalom - karizma - középkor - történelem
940"04/14" *** 342.36(4)"04/014" *** 248.21 *** 261.7 *** 321(4)"04/14"
[AN 2555559]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2005.
Nemes Lajos
   Heves megye községeinek iratai, 1808-1944 (-1978) : repertórium és raktári jegyzék / kész. Nemes Lajos. - Eger : Heves M. Lvt., 2004. - 131 p. ; 30 cm. - (A Heves Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1418-4745 ; 11.)
Példányszám: 500
ISBN 963-7242-40-6 fűzött : ár nélkül
Heves (megye) - levéltári repertórium - helytörténet - 19. század - 20. század
930.253.1(439-2Eger)(083.8) *** 930.253.4(083.8) *** 352(439.133)"18/19"
[AN 2553909]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2005.
Német Sándor
   Fejezetek Börcs történetéből / [írta és szerk. Német Sándor és Szalai Attila] ; [fotó Néma Sándor]. - Börcs : Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyes., 2004. - 39 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Börcsességek füzetek, ISSN 1786-7290 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Börcs - helytörténet
943.9-2Börcs
[AN 2554274]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2005.
Ortaylı, İlber
İmparatorluǧun en uzun yüzyılı (magyar)
   Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada / İlber Ortaylı ; [ford. Tasnádi Edit]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 264-273.
ISBN 963-9580-04-X fűzött : 2400,- Ft
Oszmán Birodalom - 19. század - történelem
956.0"18"
[AN 2555999]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2005.
Pardi Anna (1945-)
   A messzi boldogok : Edgar Allan Poe, Oscar Milosz, Kemény Zsigmond, Széchenyi István / Pardi Anna. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-9354-39-2 fűzött : ár nélkül
Poe, Edgar Allan
Miłosz, Oskar Wladisław de Lubicz
Kemény Zsigmond (1814-1875)
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Franciaország - Egyesült Államok - író - 18. század - 19. század - 20. század - politikus - magyar történelem
943.9(092)Széchenyi_I. *** 894.511(092)Kemény_Zs. *** 820(73)(092)Poe,_E._A. *** 840(092)Miłosz,_O._W._de_L. *** 943.9"18"
[AN 2557061]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2005.
Romsics Ignác (1951-)
   Bethlen István : politikai életrajz / Romsics Ignác. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2005. - 520 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok, ISSN 1585-4272)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-715-7 kötött : 3980,- Ft
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - politikus - 20. század
943.9(092)Bethlen_I. *** 943.9"192/194"
[AN 2553715]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2005.
Rugonfalvi Kiss István (1881-1957)
   A székely nemzet története / Rugonfalvi Kiss István ; [a szerző életrajzát Zambon Csaba írta] ; [... szerk. Török Péter]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 407, [4] p. ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 10.)
ISBN 963-9580-13-9 v. : 3900,- Ft
magyarságkutatás - székelyek
930.8(=945.11székelyek)
[AN 2555907]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2005.
   Sine ira et studio = Harag és elfogultság nélkül / [szerk. Jahn Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2005. - 187 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 32.)
ISBN 963-9223-06-9 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - magyar irodalom története - 20. század - konferenciakiadvány
943.9"19" *** 894.511(091)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2554106]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2005.
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
   Hód-mező-vásárhely története / ... írta Szeremlei Samu. - Repr. kiad. - [Hódmezővásárhely] : Mérai J., [2004]-. - 21 cm
Borítócím: Hódmezővásárhely története. - Eredeti kiadása: Hódmezővásárhely : a város közönsége, 1900-1913
Hódmezővásárhely - helytörténet
943.9-2Hódmezővásárhely
[AN 2531968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az ököljog kora : I. Istvántól - a mohácsi vészig. - [2005]. - XI, 476 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-460-516-8 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - helytörténet - középkor
943.9-2Hódmezővásárhely"10/15"
[AN 2554952] MARC

ANSEL
UTF-84862 /2005.
   Születtem.. : magyar politikusok önéletrajzai / [... összeáll., az előszót, a bev. tanulmányt, az életrajzi tájékoztatót és a jegyzeteket írta Csiffáry Gabriella]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 654 p. ; 23 cm. - (Curriculum vitae, ISSN 1585-6895)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-93-7 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - politikus - életrajz - memoár
943.9(092)(0:82-94)
[AN 2556260]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2005.
Szvák Mihály (1929-)
   Akikért a harangok szólnak : Bicske a II. világháborúban : dokumentumgyűjtemény Tabódy István és Szénási Sándor előszavával / Szvák Mihály ; [... kiad. ... Bicske Város Oktatási, Kulturális és Kisebbségi Bizottsága]. - Bicske : Szerző : Bicske Város Okt., Kult. és Kisebbségi Bizottsága, 2005. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-538-7 fűzött : ár nélkül
Bicske - helytörténet - második világháború - 20. század - életrajz
943.9-2Bicske"1939/1945"(092)
[AN 2556257]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2005.
   Tiszaigari változásokból, 1858-1900 : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2005. - 154 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
Fűzött : ár nélkül
Tiszaigar - helytörténet - parasztság - földbirtok - úrbérrendezés
943.9-2Tiszaigar"18" *** 316.343.64(439-2Tiszaigar)"18" *** 347.236(439-2Tiszaigar)"18"
[AN 2553746]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2005.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Budapest ostroma / Ungváry Krisztián. - 5. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2005. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Faktum, ISSN 1219-4972)
Bibliogr.: p. 325-333.
ISBN 963-13-5377-X fűzött : 3800,- Ft
Budapest - magyar történelem - második világháború - hadtörténet - ostrom
943.9-2Bp."1944/1945" *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"
[AN 2552531]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2005.
   Az utókor hatalma : újraírt szövegek / Fröhlich Ida szerk. - Budapest : Új Mandátum, 2005. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-84-4 fűzött : 2280,- Ft
ókor - történelem - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
931 *** 930.85(3) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2555344]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2005.
   Vengerskoe korolevstvo meždu dvumâ imperiâmi : russko-vengerskie gosudarstvennye i kulʹturnye svâzi v XIX veke : [16 fevralâ 2005 g. - 31 maâ 2005 g.] / [otv. red. Klara Radnoti] ; [perevod ... Sergej Filippov] ; [org., izd.] Vengerskij nacionalnyj muzej, ... Gosudarstvennyj istoričeskij muzej ... - Budapešt : Veng. nacionalʹnyj muzej ; Moskva : Gos. istoričeskij muzej, cop. 2005. - 142 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-7061-10-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-70-61-10)
Magyarország - Oroszország - történelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század - kiállítási katalógus
943.9"18" *** 947"18" *** 930.85(439)"18" *** 930.85(47)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2554562]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2005.
   Világ- és magyar történelmi kronológia. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 186 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9125-56-3)
világtörténelem - magyar történelem - kronológia
930.9(0:930.24) *** 943.9(0:930.24)
[AN 2554389]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4869 /2005.
100 greatest explorers (magyar)
   A világ 100 híres felfedezője. - Pécs : Alexandra, 2004. - 110 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Horváth Beatrix
ISBN 963-368-780-2 kötött : ár nélkül
felfedező utazás - világtörténelem
910.4(100)(092)
[AN 2553971]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2005.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Aggtelek - Wieliczka : postakocsival Kazincbarcikáról a sóút mentén : pocztylionem solnym szlakiem z Kazincbarcika : a stegecoach journey from Kazincbarcika along the salt route / Bagyinszki Zoltán. - Debrecen : TKK, [2005]. - 149 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-323-8 kötött : 6000,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - Szlovákia - Lengyelország - Kelet-Európa - helyismeret - postatörténet - fényképalbum
908.439.134(084.12) *** 908.437.6(084.12) *** 908.438(084.12) *** 656.12(4-11) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 2552467]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2005.
Csiszár Dénes (1930-)
   Kiskutas község története / ... összeáll. és írta ... Csiszár Dénes ; szerk. Kocsisné Rúzsa Katalin. - Budapest : Híd Marketing Kft., 2004. - 162, [30] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-217-763-0 velúr : ár nélkül
Kiskutas - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kiskutas *** 943.9-2Kiskutas
[AN 2555170]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2005.
   Érdi krónika : Érd természeti képe, múltja, sportja és lakói : honismereti olvasókönyv / szerk. Kubassek János ; [kiad. Érd Város Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Érd : Önkormányzat, 2004. - 514 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 470-481. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-439-3 kötött : ár nélkül
Érd - helyismeret - helytörténet
908.439-2Érd *** 943.9-2Érd
[AN 2552779]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2005.
Hessler, Peter
River town (magyar)
   Két év Kínában : a Jangce partján / Peter Hessler ; [ford. Sümegi Balázs] ; [... a lábjegyzeteket kész. Antóni Csaba]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 392 p. ; 23 cm
ISBN 963-530-244-4 fűzött : 3500,- Ft
Kína - helyismeret - amerikai angol irodalom - útleírás
908.510(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 2556709]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2005.
   Hungary : a land set in time : with 310 pictures in colour / [text István Gombás] ; [transl. Chris Sullivan] ; [photos Zoltán Alexay et al.]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-13-5431-8 v. : 7500,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)
[AN 2552965]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2005.
Jósa Judit
   Képes Magyarország / [írta Jósa Judit] ; [ill. Horváth Henrik]. - Kisújszállás : Tengerszem Kv., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9551-26-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - gyermekkönyv
908.439(02.053.2)
[AN 2557457]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2005.
Mayes, Frances
In Tuscany (magyar)
   Szép Toszkána / Frances Mayes és Edward Mayes ; fényképezte Bob Krist ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2004. - 269, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-8453-82-6 kötött : 5970,- Ft
Toscana - helyismeret - fényképalbum
908.450.52(084.12) *** 77.04(73)(092)Krist,_B.
[AN 2554841]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2005.
   A Mura összeköt : Murakeresztúr és Kotoriba története képekben = Mura nas spaja : povijest Kerestura i Kotoribe u slikama / [szerk. ... Snježana Matoš, Kovácsné Kővágó Anna] ; [kiad. a Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ]. - Murakeresztúr : Zrínyi M. Ált. Művel. Közp., 2005. - 160 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-217-921-8 kötött : ár nélkül
Murakeresztúr - Kotoriba - helyismeret - szociográfia - 20. század - fényképalbum
908.439-2Murakeresztúr(084.12) *** 908.497.13-2Kotoriba(084.12) *** 308(439-2Murakeresztúr)(084.12) *** 308(497.13-2Kotoriba)(084.12)
[AN 2555188]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2005.
   Nyitott kapuk : Debrecen város pályázati koncepciója az Európa kulturális fővárosa 2010 cím elnyerésére / [... kidolgozásában részt vettek Aradi Csaba et al.] ; [írta és szerk. Gulyás Gábor] ; [fotók Oláh Tibor et al.] ; [kiad. Debrecen Megyei Jogú Város]. - Debrecen : Önkormányzat, 2004. - 160 p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
Kötött : ár nélkül
Debrecen - Európai Unió - helyismeret - pályázat - kulturális élet
908.439-2Debrecen *** 316.7(4-62) *** 06.063(4-62)
[AN 2553740]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2005.
Romig-Kirsch, Ursula
Toskana (magyar)
   Toscana / ... Ursula Romig-Kirsch írta ... - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5405-9 fűzött : 1990,- Ft
Toscana - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2553053]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2005.
   Szeged [elektronikus dok.] : multimédia DVD-ROM. - 3.01 version. - Interaktív multimédia. - [Újszentiván] : [Tápai Cs.], cop. 2004. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Szerk. Tápai Csaba. - Működési követelmények: Pentium-3; 256 MB RAM; 5 GB HDD; AGP-video; SB-comp. audio; Windows XP; DirectX 9; MS Internet Explorer 6.0. - Magyar, német, angol és francia nyelven
Műanyag tokban : ár nélkül
Szeged - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439-2Szeged
[AN 2557129]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2005.
Széles Gyula
   Panyola / Széles Gyula ; [kiad. Panyola Község Önkormányzatának Képviselő Testülete]. - Panyola : Önkormányzat, 2004. - 139 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139.
Fűzött : ár nélkül
Panyola - helyismeret - helytörténet
908.439-2Panyola *** 943.9-2Panyola
[AN 2556985]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2005.
Szepesi Ádám (1974-)
Magyarország száz csodája (angol)
   One hundred wonders of Hungary / photographs by Ádám Szepesi ; [auth. Bernadett Bódis et al.] ; [transl. Gergely Szakács, Nikolett Köves]. - Budapest : Totem, [2005]. - 210 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Discovering the hidden treasures of the country, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-182-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Szepesi_Á.
[AN 2556797]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2005.
   Templomépítők : in memoriam bányatemplom-építők / [szerk. Kovács Lajos]. - Dorog : DVBE, 2004. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 32.)
Borítócím: In memoriam templomépítők
Fűzött : ár nélkül
Dorog - helyismeret - templom - 20. század - történelmi forrás
908.439-2Dorog"19"(093) *** 726.54(439-2Dorog)
[AN 2555107]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2005.
Toperczer István (1963-)
   Indokína : Vietnam, Laosz, Kambodzsa / Toperczer István. - Fűzfőgyártelep : Tradeorg, cop. 2005. - 269 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [270].
ISBN 963-217-666-9 kötött : ár nélkül
Kambodzsa - Laosz - Vietnam - helyismeret - fényképalbum
908.596 *** 908.597 *** 908.598 *** 77.04(439)(092)Toperczer_I.
[AN 2556979]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2005.
Toscana (magyar)
   Toscana : Firenze és az Arno-parti városok, Siena és a Chianti-vidék / [ford. Szlezák Antónia]. - [Milano] : Touring Club Italiano ; Budapest : Merhavia, 2005. - 368, [8] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Itáliai tájak)
ISBN 963-9172-57-X fűzött : ár nélkül
Toscana - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2556366]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2005.
   Ungarn : das Land im Spiegel der Zeit : ein Fotoalbum mit 310 Fotos / [Text István Gombás] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain, Tamás Szántó] ; [Fotos Zoltán Alexay et al.]. - 2. Aufl. - Budapest : Corvina, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-13-5430-X v. : 7500,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)
[AN 2552968]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2005.
Vadas József (1946-)
Budapest építészete (angol)
   The arhitecture of Budapest : a pictural survey / [text József Vadas] ; [phot. Imre Baric et al.] ; [... transl. Mihály Kandó]. - [Budapest] : Corvina, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5381-8 fűzött : 1680,- Ft
Budapest - helyismeret - építészet - útmutató
908.439-2Bp. *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 2556248]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2005.
Vadas József (1946-)
Budapest építészete (német)
   Budapester Architektur : im Spiegel der Zeit / [Fotos Imre Baric et al.] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - [Budapest] : Corvina, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Vadas József
ISBN 963-13-5382-6 fűzött : 1680,- Ft
Budapest - helyismeret - építészet - útmutató
908.439-2Bp. *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 2556242]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2005.
Vadas József (1946-)
   Budapest építészete : történelmi séták / [a felvételeket kész. Baric Imre et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Vadas József
ISBN 963-13-5380-X fűzött : 1680,- Ft
Budapest - helyismeret - építészet - útmutató
908.439-2Bp. *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 2556182]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4890 /2005.
   Ami a múltból elkísér : a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok / szerk. Gyekiczky Tamás. - Budapest : Gondolat ; [Debrecen] : DE ÁJK, 2005. - 150 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9859 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9567-43-4 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - családjog - konferenciakiadvány
347.6(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2555514]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2005.
   A büntetőeljárási jog alapvonalai / Cséka Ervin [et al.] ; [szerk. Cséka Ervin]. - Szeged : Bába, 2004. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 1083464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 383 p.
Az irodalomjegyzéket összeáll. Jármai Tibor. - Bibliogr.: p. 367-383.
ISBN 963-7337-03-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2557032] MARC

ANSEL
UTF-84892 /2005.
Buzás Gábor
   Közrendvédelmi szakismeretek / [... szerzői Buzás Gábor, Kovács Sándor, Nagy György] ; [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Közrendvédelmi Tanszéke. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 152 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
közrendészet - rendvédelmi szervezet - egyetemi tankönyv
351.74(075.8)
[AN 2557095]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2005.
Czeglédi János (1946-)
   Public administration rated fit for private investment [elektronikus dok.] : the middleware to create optimum red tape / János Czeglédi. - Szöveg. - Budapest : Tekintet, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows, Word vagy Adobe Reader
ISBN 963-86611-6-X : ár nélkül
közigazgatás - számítógépes ügyviteltechnika - elektronikus dokumentum
35.077(100) *** 681.3.004.14
[AN 2557130]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2005.
Czeglédi János (1946-)
   Public administration rated fit for private investment : the middleware to create optimum red tape / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet, 2005. - 128 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 963-86611-5-1 kötött : ár nélkül
közigazgatás - számítógépes ügyviteltechnika
35.077(100) *** 681.3.004.14
[AN 2554872]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2005.
   Európai polgári eljárásjog : jogszabálygyűjtemény / szerk. Osztovits András. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 344 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. szept. 30. - Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 963-9404-94-2 kötött : 3675,-Ft
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárás - jogszabálygyűjtemény
347.9(4-62)(094)
[AN 2554784]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2005.
Föglein Gizella (1954-)
   Conceptions and ideas about national minorities in Hungary, 1945-1993 / Gizella Föglein. - Budapest : Legal History Research Group of the HAS at the Dep. of Hung. Legal History Eötvös L. Univ., 2004. - 9 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge = Lectures in legal history, ISSN 1218-4942 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetiségi kérdés - faji egyenjogúság - 20. század
342.724(439)"1945/1993" *** 316.347(=00)(439)"1945/1993" *** 323.15(=00)(439)"1945/1993"
[AN 2555321]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Páncélosok akcióban : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-22-7 fűzött : ár nélkül
Németország - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború
358.119(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2560172]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2005.
Grád András (1958-)
   A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve / Grád András. - Budapest : Strasbourg Bt., 2005. - 688 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 639-642.
ISBN 963-217-972-2 fűzött : 4935,- Ft
Európa - emberi jog - bírósági ítélet
341.231.14(094.2) *** 341.645.544 *** 342.7(4)(094.2)
[AN 2557121]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2005.
Gyulai Gabriella
   Az adósságkezelési szolgáltatás gyakorlata / [szerzők Gyulai Gabriella, Hoffman István, Máhr Zsuzsanna] ; [... kiad. a Szige Szociális Igazgatási Egyesület]. - Debrecen : Szige, 2004. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-217-400-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - hitelügy
352.073.526(439)
[AN 2555709]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2005.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   Die Kodifikation des ungarischen Zivilrechts im 19. Jahrhundert / von Mária Homoki Nagy. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2004. - 12 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - törvényhozás - polgári jog - 19. század
347(439) *** 340.134(439)"18"
[AN 2555329]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2005.
Horváth Attila
   Rechtswissenschaft in den sowjetischen Staaten / von Attila Horváth. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2004. - 8 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 24.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - jogtörténet
34(47)(091)
[AN 2555328]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2005.
Horváth Attila
   A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon : különös tekintettel a kereskedelmi jog európai fejlődésére / Horváth Attila ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék]. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-321.
ISBN 963-7255-05-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - részvénytársaság - vállalati jog - egyetemi tankönyv
347.725(439)"18"(075.8) *** 334.722.85(439)"18"(075.8)
[AN 2557093]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2005.
Karácsony András (1957-)
   On legal culture / András Karácsony. - Budapest : Legal History Research Group of the HAS at the Dep. of Hung. Legal History Eötvös L. Univ., 2004. - 8 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge = Lectures in legal history, ISSN 1218-4942 ; 26.)
Fűzött : ár nélkül
jogtörténet
34(100)(091)
[AN 2555331]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2005.
Kovácsy Zsombor (1971-)
   A jogi szabályozás hatásvizsgálata / Kovácsy Zsombor, Orbán Krisztián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 228 p. : ill. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 963-9542-95-4 kötött : 3280,- Ft
törvényhozás - hatásvizsgálat - egyetemi tankönyv
340.134(075.8)
[AN 2557125]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2005.
   A követelések érvényesítésének jogi eszközei / Boóc Ádám [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 368 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 363-368.
ISBN 963-9404-99-3 fűzött : 5800,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - útmutató
347.4(439)(036)
[AN 2554776]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2005.
Maihold, Harald
   "Ein Schauspiel für den Pöbel" : zur Leichnamsstrafe und ihrer Überwindung in der Aufklärungsphilosophie / von Harald Maihold. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 41 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 29.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
jogtörténet - halott - büntetés
343.255 *** 34(100)(091)
[AN 2555338]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2005.
Mezey Barna (1953-)
   The history of the harmonisation of law and the legal education in Hungary / Barna Mezey. - Budapest : Legal History Research Group of the HAS at the Dep. of Hung. Legal History Eötvös L. Univ., 2004. - 14 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge = Lectures in legal history, ISSN 1218-4942 ; 21.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogtörténet - jogharmonizáció - felsőoktatás
34(439)(091) *** 340.137.3(439) *** 378.634(439)(091)
[AN 2555318]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2005.
Mezey Barna (1953-)
   Vier Vorträge über den Staat in der Zeit des Rákóczi-Freiheitskampfes / von Barna Mezey. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2004. - 66 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogtörténet - államjog - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
342(439)"1703/1711" *** 321(439)"1703/1711"
[AN 2555339]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2005.
   Pénzügyi jog / szerk. Földes Gábor ; [szerzők Bende-Szabó Gábor et al.]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2003. - 371 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 357-363.
ISBN 963-389-711-4 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2553794]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2005.
Ruszoly József (1940-)
   Európa alkotmánytörténete : előadások és tanulmányok középkori és újkori intézményekről / Ruszoly József. - Budapest : Püski, 2005. - 552 p. ; 24 cm. - (A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9906-56-5 * kötött : 3360,- Ft (hibás ISBN 963-9306-56-5)
Európa - jogtörténet - alkotmány - egyetemi tankönyv
342.4(4)(091)(075.8) *** 342.4(36)(091)(075.8)
[AN 2556720]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2005.
Ruszoly József (1940-)
   István Csekey und die ungarische Verfassung / von József Ruszoly. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2004. - 32 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Csekey István (1889-1963)
Magyarország - jogász - pedagógus - 20. század - alkotmány
342.4(439) *** 34(439)(092)Csekey_I.
[AN 2555323]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2005.
   A szabadalmi bejelentés : útmutató feltalálóknak / [összeáll. Gács János] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - 2. kiad. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 2004. - 21 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9157-35-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - szabadalom - iparjog - útmutató
347.77(439)(036)
[AN 2552422]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2005.
Szabó Lajos (1942-)
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai : kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez / Szabó Lajos, Gyergyák Ferenc, Darák Péter. - Budapest : Unió, [2005]. - 620 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan. 1.
ISBN 963-388-470-5 fűzött : 6700,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2555270]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2005.
Szabó László
   Családjog / Szabó László ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 167 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. aug. 10. - Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9558-24-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - családjog - egyetemi tankönyv
347.6(439)(075.8)
[AN 2556079]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2005.
Szendrei Géza
   A magyar ügyészség évszázadai / Szendrei Géza ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék]. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek elején
ISBN 963-7255-08-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ügyészség - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
347.963(439)(091)(075.8) *** 343.163(439)(091)(075.8)
[AN 2557091]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4916 /2005.
Dorr, Robert F.
Alpha Bravo Delta guide to the U. S. Army (magyar)
   Kézikönyv az Egyesült Államok hadseregéről / Robert F. Dorr ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Alpha, bravo, delta, ISSN 1786-4445)
ISBN 963-425-037-8 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - hadtörténet
355.48(73)
[AN 2554381]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2005.
Földi Pál
   A Waffen-SS parancsnokai : mítosz és valóság / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2004. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 963-375-335-X fűzött : ár nélkül
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - második világháború - katonai egység története - katonatiszt - életrajz
355.318(430)"1939/1945" *** 355(430)(092)"19"
[AN 2554056]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   A legyőzhetetlen farkasfalka / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-17-0 fűzött : ár nélkül
Németország. Kriegsmarine
Németország - hadtörténet - katonai egység története - tengeralattjáró - második világháború
355.49(430)"1939/1945"
[AN 2556026]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-00-6 fűzött : ár nélkül
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 2556028]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2005.
O'Connell, Robert L.
Soul of the sword (magyar)
   A kard lelke : a fegyverek és a hadviselés illusztrált története az őskortól napjainkig / Robert L. O'Connell ; John Batchelor illusztrációival ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 403 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 385-395.
ISBN 963-425-021-1 kötött : 3498,- Ft
haditechnika - technikatörténet
623(100)(091)
[AN 2554451]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2005.
Otto, Hans-Dieter
Lexikon der militärischen Irrtümer (magyar)
   Katonai tévedések lexikona : a szalamiszi csatától az iraki háborúig / Hans-Dieter Otto. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005]. - 336 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 315-318.
ISBN 963-9379-52-2 kötött : 2800,- Ft
történelem - hadtörténet - harci cselekmény
355.48(100) *** 930.9
[AN 2556776]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2005.
Rácz András
   Az Európai Unió katonai képességeinek fejlődése, 1992-2004 / Rácz András. - Budapest : ZMNE SVKK, 2004. - 164 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 57.)
Bibliogr.: p. 145-152. - Példányszám: 500
ISBN 963-9517-06-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - katonapolitika
355.02(4-62)
[AN 2557040]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4923 /2005.
   Az elektronikus információszabadság / [szerk. Majtényi László et al.] ; [közread. az Eötvös Károly Intézet]. - Budapest : Eötvös K. Int., 2005. - 420 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-940-4 kötött : ár nélkül
információ - informatika
659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2555067]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2005.
Poór József (1949-)
   A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái / Poór József. - Budapest : Akad. K., 2005. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 240-265.
ISBN 963-05-8198-1 kötött : 5200,-Ft
vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2554456]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2005.
Sembery Péter (1940-)
   Minőségirányítás : [ISO, TQM, minőségtechnikák] / Sembery Péter ; [közrem. Kovácsné Lukács Mariann]. - Gödöllő : SZIE K., 2005. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-9483-50-8 fűzött : ár nélkül
minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv - nemzetközi szabvány
65.018(100)(075.8) *** 006.7/.8(100)(075.8)
[AN 2555722]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4926 /2005.
Bródy András (1924-)
   Near equilibrium : a research report on cyclic growth / András Bródy. - Budapest : Aula, 2004. - 144 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-9478-95-4 kötött : ár nélkül
gazdasági fejlődés - világgazdaság - gazdasági előrejelzés
330.35.01 *** 339.977
[AN 2554479]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2005.
Csaba László (1954-)
   The new political economy of emerging Europe / by László Csaba. - Budapest : Akad. K., 2005. - 359 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8196-5 kötött : ár nélkül
Kelet-Európa - Európai Unió - gazdaságpolitika - integráció - ezredforduló
338.2(4-11)"199/200" *** 339.923(4-62)
[AN 2554518]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2005.
Dankó László (1928-)
   Az európai inetegrációról vállalkozóknak : megyei vállalkozások felkészítése az európai integrációra : oktatási tananyag / [írta és szerk. Dankó László] ; [közrem. Ogár Zoltán] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. - Miskolc : BAZ M. RVA, 2004. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 361-365.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - integráció - regionális gazdaság
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 332.1(439.134)
[AN 2557127]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2005.
Dankó László (1928-)
   Tárgyalástechnika : a nappali és levelező tagozatos közgazdász és posztgraduális hallgatók számára / Dankó László ; [kiad. a Pro Marketing Miskolc Egyesület]. - Miskolc : Pro Marketing Miskolc Egyes., 2004. - 222 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
Fűzött : ár nélkül
tanácskozás - egyetemi tankönyv
658.1.012.63(075.8) *** 65.013(075.8)
[AN 2556951]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2005.
Deyhle, Albrecht
Controller-Praxis (magyar)
   A controller praxisa / Albrecht Deyhle ; [ford. Buda Szabolcs, Radó István] ; [közread. az] IFUA Horváth & Partners Management Consultants. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, 2005. - 2 db ; 19 cm
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2551741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 206 p. : ill.
ISBN 963-217-898-X kötött : ár nélkül
tervezés - vezetés - kontrolling
65.012.2 *** 65.012.4 *** 657
[AN 2556738] MARC

ANSEL
UTF-84931 /2005.
   Economic and political relations after the EU enlargement: the Visegrád countries and Russia, Ukraine, Belarus and Moldova / ed. by Kálmán Dezséri and Pál Gáspár. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2004. - 54 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 147.)
Az International Center for Economic Growth Európai Központja és a Világgazdasági Kutatásokért Alapítvány által 2004. febr. 5-6-án Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Váltakozva angol és orosz nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - Európai Unió - külkereskedelem - külpolitika - ezredforduló
339.9(4-11)"200" *** 339.923(4-62) *** 327(4-11)"200" *** 327(4-62)
[AN 2555520]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2005.
   Európa 2010 : gyakorlati kézikönyv az Európai Unió jelenéről és jövőjéről / szerk. Madari Ákos ; [kiad. Euro Info Service]. - Budapest : Euro Info Service, 2004-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1078863
Európai Unió - integráció - gazdaság
339.923(4-62)
[AN 2555754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Aktuális stratégiák és folyamatok az Európai Unióban. - 2004. - 272 p.
ISBN 963-216-868-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - gazdaság
339.923(4-62)
[AN 2555758] MARC

ANSEL
UTF-84933 /2005.
Farkas Gábor (1931-)
   Gazdaságtörténet / Farkas Gábor ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 203 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 963-9558-13-3 fűzött : ár nélkül
Európa - Magyarország - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
338(091)(4)(075.8) *** 338(091)(439)(075.8)
[AN 2556089]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2005.
Galántainé Máté Zsuzsa
   Adó(rendszer)tan : EU-konform magyar adók / Galántainé Máté Zsuzsanna. - [Budapest] : Aula, 2004. - 325 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 963-9478-92-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - adó - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8) *** 336.2(4-62)(075.8)
[AN 2554459]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2005.
   Határtalan lehetőségek : kiadvány a magyarországi részvétellel működő Interreg programokról : technikai segédlet az Interreg programhoz és az EuropeAid/116361/D/SV/HU projektek kidolgozásához / [... szerk. Várnai Sarolta, Kuti Krisztina] ; [közread. a Váti]. - [Budapest] : Váti, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(4-62)
[AN 2556443]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2005.
   Az infrastruktúra helyzete az Európai Unió hat tagországában / [szerk.] Ehrlich Éva. - [Budapest] : MEH : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 164 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 100.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - infrastruktúra
338.49(4-62)
[AN 2556990]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2005.
   Ingatlanfejlesztés, 1996-2004 : beruházástól az üzemeltetésig. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft., cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9518-13-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ingatlanpiac - beruházás - ezredforduló
332.8(439)"200" *** 658.152(439)"200"
[AN 2556151]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2005.
Koncz Katalin (1946-)
   Karriermenedzsment / Koncz Katalin. - [Budapest] : Aula, 2004. - 516 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9585-34-3 fűzött : ár nélkül
személyzeti munka
658.3
[AN 2554472]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2005.
Kovács Péter (1939-)
   Turizmusmarketing elméletben és gyakorlatban / Kovács Péter ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [256].
ISBN 963-9558-29-X fűzött : ár nélkül
idegenforgalom - marketing - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2556078]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2005.
   Legfontosabb munkavédelmi jogszabályok / [szerk. Koch Mária]. - Budapest : Népszava, [2004]. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2004. máj. 1.
ISBN 963-323-120-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - jogszabálygyűjtemény
331.45(439)(094)
[AN 2556147]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2005.
Mikósdi György
   A gazdasági diplomácia új dimenziói a globalizáció erőterében / Mikósdi György ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 142 p. ; 24 cm
ISBN 963-9558-16-8 fűzött : ár nélkül
kereskedelem - diplomácia - globalizáció - egyetemi tankönyv
339(075.8) *** 339.9(100)(075.8)
[AN 2556086]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2005.
   Paradigm shift - information, knowledge and innovation in the new economy : conference proceedings / ed. by Balázs Hámori [et al.]. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2005. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 4.)
A konferenciát 2004. dec. 3-4. között tartották a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának rendezésében. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-886-3 fűzött : ár nélkül
Európa - gazdaságpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
338.2(4)"199/200" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2555043]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2005.
   Paradigm shift - information, knowledge and innovation in the new economy [elektronikus dok.] : December 3-4, 2004, Debrecen : conference proceedings / [org.], publ. by University of Debrecen Faculty of Economics and Business Administration. - Szöveg és képek. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Szerk. Hámori Balázs et al. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows, Adobe Reader
Európa - gazdaságpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
338.2(4)"199/200" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2554236]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2005.
   Regionális szaktanácsadási hálózat az Észak-alföldi régióban / [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. - Debrecen : DE ATC, 2004. - 130 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Észak-alföldi régió - mezőgazdaság - tanácsadás - kutatóintézet - szakközépiskola - egyetem
332.1(439.16) *** 373.6:63(439.16) *** 376.663(439.16) *** 061.6(439.16)
[AN 2556389]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2005.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 1364 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan.
ISBN 963-224-830-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 2556736]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2005.
   Vállalati versenyképesség alulnézetben : 4. sz. előrejelzés / [kész. Adler Judit et al.] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI, 2004. - 61 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági verseny - vállalat - ezredforduló
339.137(439)"199/200" *** 658.1(439)"199/200"
[AN 2555735]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2005.
   Vállalkozási ismeretek : alkalmazott közgazdaságtan : tanárok innovatív továbbképzése átfogó vállalkozói nézetformálásra, TITÁN program : tanári kézikönyv - I. modul / [szerk. Jenet László]. - Hajdúböszörmény : [s.n.], 2004. - 59 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - tanári segédkönyv
658.1(072)
[AN 2554969]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2005.
Zeller Gyula (1928-)
   Marketing / Zeller Gyula ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 241 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9558-26-5 fűzött : ár nélkül
marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8)
[AN 2556083]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4949 /2005.
Bukodi Zsolt
   Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézők részére, 2005 / [szerzők Bukodi Zsolt, Molnár Gizella, Villányi Tiborné]. - Budapest : Unió, [2005]. - 453 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan. 15.
ISBN 963-388-466-7 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2553890]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2005.
Kapronczay Károly (1941-)
   Az ápolás-, ápolóképzés és kórházügy története Magyarországon / Kapronczay Károly ; [kiad. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár]. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2005. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 963-7107-13-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kórház - ápolás - ápolónő - szakképzés - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439)(091) *** 614.253.52 *** 377.5(439)(091)
[AN 2556962]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2005.
   Veszélyeztetők és veszélyeztetettek : fogyatékosság, kompenzáció, integráció / szerk. Petróczi Erzsébet. - Szeged : JATEPress, 2005. - 117 p. : ill. ; 24 cm
A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület által 2003. máj. 16-17-én Szegeden rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
szociális gondozás - hátrányos helyzetű - konferenciakiadvány
364.442 *** 376 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2556479]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4952 /2005.
   75 éves a kaposvári Pécsi Utcai Általános Iskola / [szerk. Horváth Edit, Tollárné Horváth Ildikó] ; [kiad. a ... Pécsi Utcai Általános Iskola]. - Kaposvár : Pécsi Utcai Ált. Isk., 2005. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Pécsi Utcai Általános Iskola : 75 év. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Pécsi Utcai Általános Iskola (Kaposvár)
Kaposvár - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kaposvár)(058)
[AN 2557118]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2005.
   120 év : a Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve / [szerk. Dillong Renáta et al.]. - [Budapest] : Hunfalvy Közgazd. Szakközépisk., 2005. - 231 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-217-915-3 fűzött : ár nélkül
Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - gazdaság - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Bp.)(058)
[AN 2556664]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2005.
Ballér Endre (1929-)
   A tantervelmélet útjain : [válogatás négy évtized pedagógiai írásaiból] / Ballér Endre. - [Budapest] : Aula, 2004. - 309, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Arcképek, ISSN 1785-1599)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9585-55-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pedagógia - tanterv
371.214(439) *** 37
[AN 2554546]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2005.
   Betanító képzések takarító, fa-emléktárgy készítő, kerámiatárgy-készítő munkakörökre : oktatási segédlet értelmileg akadályozott személyekkel foglalkozók számára / [szerk. Sári Péterné] ; [szerzők Sári Péterné et al.] ; [... kiad. a D.M.J.V. Városi Szociális Szolgálat ...]. - Debrecen : Vár. Szociális Szolg., 2004. - 59 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
hátrányos helyzetű - értelmi fogyatékos - betanított munka - takarítás - dísztárgy - tanári segédkönyv
376.42(072) *** 688(072) *** 648.5(072)
[AN 2556382]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2005.
   Betlehem melege / [írta Horváthné Árvai Mária et al.]. - 2. kiad. - Veszprém : Candy, 2004. - 68 p. ; 29 cm. - (Vegyed-e? füzetek, ISSN 1218-8581 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85935-3-9)
iskolai ünnepély - karácsony - magyar irodalom - antológia
371.383.2 *** 398.332.416 *** 894.511-822
[AN 2553592]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2005.
   A debreceni iskola / [szerk. Brezsnyánszky László, Fenyő Imre]. - Debrecen : DE Neveléstud. Tansz., 2004. - 242 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta paedagogica Debrecina, ISSN 0230-6476 ; 103.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Debrecen - pedagógia - pedagógus - egyetem - életrajz
37(439)(092) *** 37 *** 378.4(439-2Debrecen).096
[AN 2556321]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2005.
Dobronay Vilma
   A tanári asztal két oldala : pedagógiai történetek / Dobronay Vilma, Pataki Gyula ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2005. - 122 p. ; 23 cm
ISBN 963-7123-09-1 fűzött : ár nélkül
Dobronay Vilma
Pataki Gyula
Debrecen - gyermekotthon - memoár
376.64.018.324(439-2Debrecen)(0:82-94)
[AN 2556976]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2005.
   Emlékkönyv : Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium / [szerk. Tóth Ibolya] ; [... szerzői Csernák Andrea et al.]. - Győr : Kossuth Zs. Leánykollégium, [2005]. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium emlékkönyve
Fűzött : ár nélkül
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium (Győr)
Győr - kollégium - évkönyv
37.018.3(439-2Győr)(058)
[AN 2557194]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2005.
   A gazdálkodó egyetem / szerk. Hrubos Ildikó. - Budapest : Felsőokt. Kutint. : Új Mandátum, 2004. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 24.)
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 963-9494-71-2 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan - ezredforduló
378.014.543(439)"200"
[AN 2555342]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2005.
   Hallássérültek Budapesti Tanintézete : jubileumi évkönyv, 1890-2005 / [szerk. Boda Mária, Réber Anikó]. - [Budapest] : Hallássérültek Budapesti Tanintézete, 2005. - 79 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Budapest)
Budapest - gyógypedagógiai iskola - nagyothalló - iskolai évkönyv
376.353(439-2Bp.)(058)
[AN 2555703]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2005.
   Ki kicsoda a felnőttképzésben / [szerkbiz. Ambrus Tibor et al.] ; [közread. a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Szókratész Külgazdasági Akadémia]. - Budapest : NFI : Szókratész Külgazd. Akad., 2004. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 963-7163-71-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - életrajzi lexikon
374.7(439):030
[AN 2556913]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2005.
Kocher, Gernot
   Juristenausbildung in der österreichischen und ungarischen Geschichte / von Gernot Kocher, Barna Mezey. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2004. - 14 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 27.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Ausztria - felsőoktatás - jogtudomány - történeti feldolgozás
378.634(439)(091) *** 378.634(436)(091)
[AN 2555332]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2005.
Kormány Gyula (1932-)
   A földrajz tanítása / Kormány Gyula. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2005. - 297 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 963-7336-07-9 kötött : ár nélkül
földrajztanítás - módszertan - egyetemi tankönyv
372.891(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2553893]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2005.
Kovács Ilma
   Új út az oktatásban? : a távoktatás / Kovács Ilma. - 2. bőv. kiad. - Budapest : OKKER, 2005. - 290 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 281-285. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 963-9228-93-1 fűzött : 2670,- Ft
távoktatás
37.018.43
[AN 2556131]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2005.
   Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből / szerk. Hollósi Gábor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola. - [Debrecen] : DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Isk., 2005-. - 24 cm
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Debrecen)(091)
[AN 2556993]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 95 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Debrecen - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Debrecen)(091)
[AN 2557028] MARC

ANSEL
UTF-84967 /2005.
   Kutatás a Kodolányi János Főiskolán / [szerk.] Hervainé Szabó Gyöngyvér. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2004. - 71 p. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9558-18-4 fűzött : ár nélkül
Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - főiskola - kutatás - szakbibliográfia
378.6(439-2Székesfehérvár):013 *** 001.891
[AN 2556000]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2005.
   Multimédia az oktatásban 2004 [elektronikus dok.] : tudományos konferencia kiadványa : Szeged, 2004. május 27-29. / [rend, közread. a] SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. - Szöveg. - [Szeged] : SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Int., [2005]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerk. Forczek Erzsébet. - Működési követelmények: Windows; MS Word; MS Internet Explorer; Adobe Reader
ISBN 963-7179-89-5 : ár nélkül
oktatás - multimédia - e-learning - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2554235]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2005.
   Oktatáspolitika : válogatás a hazai szakirodalomból / szerk. Lukács Péter és Nagy Péter Tibor. - Budapest : Felsőokt. Kutint. : Új Mandátum, 2004. - 310 p. ; 24 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 26.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9494-62-3 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - ezredforduló - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
37.014(439)"200"(075.8)
[AN 2555346]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2005.
   Óvodavezetők kézikönyve / [közread. az] OKKER Oktatási Iroda. - [Budapest] : OKKER Okt. Iroda, 1994-. - 20 cm + mell. (28 p. ; 22 cm)
Melléklet: Óvodavezetői naptár
ISBN 963-85136-7-5
óvodai nevelés
373.211 *** 373.24(439)
[AN 114789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - 2004. - 236 p. : ill.
Szerk. Villányi Györgyné. - Bibliogr. a jegyzetekben és a tanulmányok végén
ISBN 963-9228-94-X fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - óvodai nevelés
373.211 *** 373.24(439)
[AN 2555469] MARC

ANSEL
UTF-84971 /2005.
Pécsi Tudományegyetem : professzori arcképcsarnok (angol)
   The University of Pécs : pofessors[!professors], 2003 / [ed. ... Dezső Krisztina, Glass Beáta]. - [Pécs] : Univ. of Pécs, 2004. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-641-936-1 kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem
Pécs - pedagógus - tudós - egyetem - életrajz
378.4(439-2Pécs)(092) *** 37(439)(092) *** 001(439)(092)
[AN 2555507]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2005.
Steppan, Markus
   Die Grazer Juristenausbildung von 1945 bis zur Gegenwart / von Markus Steppan. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2004. - 13 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Graz - felsőoktatás - jogtudomány - 20. század
378.634(436-2Graz)"194/199"
[AN 2555336]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2005.
   Az út Európába : a Hunfalvy az elmúlt húsz év sajtójában / [... szerk. Bernáth Lászlóné]. - Budapest : Hunfalvy, 2005. - 197, [6] p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-217-875-0 fűzött : ár nélkül
Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - gazdaság - publicisztika
373.6:33(439-2Bp.)(0:82-92)
[AN 2556805]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4974 /2005.
András Imre
   A bridzs titkai / András Imre. - [Eger] : Szerző, [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-460-396-3
bridzs
794.41
[AN 2554063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyoldali beszorítások. - cop. 2004. - 456 p.
ISBN 963-460-397-1 kötött : ár nélkül
bridzs
794.41
[AN 2554075] MARC

ANSEL
UTF-84975 /2005.
Collins, Shihan Howard
The Shodan (magyar)
   Shodan / írta Shihan Howard Collins ; [ford. Legány Zsófia]. - [Debrecen] : Aquila, 2004. - X, [2], 134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-679-302-6 fűzött : ár nélkül
ázsiai küzdő- és védősport
796.853.26
[AN 2554042]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2005.
Gottscheber, Yumi
Faszinierendes Origami (magyar)
   Elbűvölő origami : ötletek papírhajtogatáshoz / Yumi Gottscheber ; [a m. változatot kész. Simon Éva, H. Pásztor Mónika]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-38-7 fűzött : 690,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2555574]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2005.
Grósz Zoltán
   Agytorna : 600 kérdés - 600 válasz : műveltségi tesztkönyv / Grósz Zoltán. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2004]-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1061488
vetélkedő
793.7
[AN 2555750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2004]. - 166 p.
ISBN 963-9477-71-0 fűzött : ár nélkül
vetélkedő
793.7
[AN 2555752] MARC

ANSEL
UTF-84978 /2005.
András (1940-)
   Schmitt Pál / írta Kő András ; fényképezte Gárdi Balázs. - Budapest : Korona, 2005. - 249, [6] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Vendégségben, ISSN 1589-2972)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9589-50-0 kötött : ár nélkül
Schmitt Pál (1942-)
Magyarország - sportoló - vívás - politikus - 20. század - 21. század - életrajz
796(439)(092)Schmitt_P. *** 32(439)(092)Schmitt_P.
[AN 2554405]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2005.
Koch, Sabine
Mit Perlen up to date (magyar)
   Trendi gyöngyötletek : szövött kiegészítők és ékszerek / Sabine Koch ; [a m. változatot kész. Talpainé Kremser Anna, H. Pásztor Mónika]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-42-5 fűzött : 690,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2555573]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2005.
Kovács Dénes
   Luxus vadászfegyverek / Kovács Dénes. - [Pusztazámor] : DNM, 2005. - 304 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9369-66-7 kötött : 8000,- Ft
vadászat - fegyver
799.2 *** 623.442
[AN 2557123]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2005.
Meszes Lajos
   Dorogi Nemzeti sport krónika, 1920-1944 : Meszes Lajos gyűjtése / Kovács Lajos feldolgozásában. - [Dorog] : DVBE, 2004. - 214 p. : ill. ; 29 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 31.)
Fűzött : ár nélkül
Dorog - sporttörténet - 20. század
796(439-2Dorog)"192/194"
[AN 2554853]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2005.
Röhr, Heidrun
Glanzstücke (magyar)
   Szórógyöngyös díszítések / Heidrun és Hans H. Röhr ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/120.)
ISBN 963-7418-04-0 fűzött : 698,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2554664]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2005.
Ungert, Ruth
Origami-Tiere für Kinder (magyar)
   Origami / Ruth Ungert ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 18. ksz.)
ISBN 963-7418-08-3 fűzött : 1098,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2554674]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2005.
Walz, Inge
Knüpf-Profi mit Scoubidou (magyar)
   Térfonás : scoubidou / Inge Walz ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/121.)
ISBN 963-7418-09-1 fűzött : 698,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746 *** 745.52
[AN 2554686]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2005.
Wick, Jennifer
7th sea game masters' guide, 1668 (magyar)
   7 tenger : kalandmesterek könyve, 1668 / [... író Jennifer Wick és John Wick] ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 254 p. : ill. ; 29 cm. - (7 tenger, ISSN 1786-0156)
ISBN 963-9474-95-9 kötött : 5900,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2556327]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2005.
Yang, Jwing-Ming
Qigong (magyar)
   Qigong : az örök fiatalság forrása : Da Mo (Bodhidharma) híres tanításai az izmok és inak átalakításáról, valamint a velőtisztításról : válogatott Qigong-gyakorlatok haladóknak = Qigong : chang sheng zhi / Yang Jwing-Ming ; [ford. Szabados Levente]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-43-6 fűzött : 3870,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - torna - természetgyógyászat
796.855 *** 613.71 *** 615.89
[AN 2554554]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4987 /2005.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Száz magyar kastély = A hundred Hungarian castles and mansions = Einhundert ungarische Schlösser / Bagyinszki Zoltán ; [... ford. Kosztyu Jánosné, ... George & Edit Seel]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 221 p. : ill., színes ; 35 cm
100 magyar kastély (borító- és gerinccím)
Kötött : 6000,- Ft (hibás ISBN 963-9371-92-0)
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 2553881]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2005.
Egri Mária (1940-)
   Ezüst Gy / írta Egri Mária. - Budapest : Móra, [2005]. - [63] p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 963-11-8016-6 kötött : ár nélkül
Ezüst György (1935-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Ezüst_Gy.
[AN 2556712]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2005.
Einczinger Ferenc (1879-1950)
Művek (vál.)
   Einczinger Ferenc, 1879-1950 / [szerk. Zsembery Dezső] ; [a kiállítást rend., képeket vál. Kontsek Ildikó és Zsembery Dezső] ; [közread. a] Keresztény Múzeum. - Esztergom : Keresztény Múz., 2005. - 74 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-7129-14-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Einczinger_F. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2556284]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2005.
Erdei T. Lilla
   Az iglói Szontagh nővérek és a csetneki magyar csipke / Erdei T. Lilla ; [közread. a] Csetneki Magyar Csipke Alapítvány. - Debrecen : Csetneki M. Csipke Alapítvány, 2005. - 62 p. : ill. ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-217-674-X fűzött : ár nélkül
Szontagh Erzsébet (1856-1917)
Szontagh Aranka (1858-1950)
Felvidék - csipke - kézműipar - századforduló
746.2(439.2-2Csetnek)(092)Szontagh *** 334.712(439.2-2Csetnek)(092)Szontagh
[AN 2553737]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2005.
Frimmel Gyula (1955-)
Művek (vál.)
   Copperlates of Gyula Frimmel / [photo József Hapák]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2005]. - [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Frimmel_Gy.
[AN 2555491]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2005.
Frimmel Gyula (1955-)
Művek (vál.)
   Frimmel Gyula grafikái / [fotó Hapák József]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2005]. - [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Frimmel_Gy.
[AN 2555490]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2005.
Frimmel Gyula (1955-)
Művek (vál.)
   Grafiken von Gyula Frimmel / [Fotos József Hapák]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2005]. - [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Frimmel_Gy.
[AN 2555492]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2005.
Giacometti, Alberto
Művek (vál.)
   Giacometti, 1901-1966 : [... Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2004. március 23 - június 15.] : [... Museum of Fine Arts, Budapest, 23 March - 15 June 2004] / [szerk. Bálványos Anna] ; [kiad. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2004. - 299 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Alberto Giacometti, 1901-1966 (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 293-299.
ISBN 963-7441-98-0 kötött : ár nélkül
Svájc - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(494)(092)Giacometti,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2556671]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2005.
Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
   Tisztelet Gyarmathy Tihamérnak : [Válogatás a '40-es, '50-es és '60-as évek grafikáiból című kiállítása] : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum Oratórium, 2005. március 8-tól április 17-ig] / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Tőkeiné Egri Margit és Lorányi Judit]. - Budapest : [BTM], 2005. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 132.)
ISBN 963-9340-45-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gyarmathy_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2553908]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2005.
Horánszky Nándor (1938-)
   Az alsósztregovai Madách-síremlék : dokumentumgyűjtemény / Horánszky Nándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2005. - 171 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 41.)
Bibliogr.: p. 161-169.
ISBN 963-9386-26-X fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
Dolná Strehová - Magyarország - író - 19. század - síremlék
726.825(437.6-2Alsósztregova) *** 894.511(092)Madách_I.
[AN 2554727]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2005.
   Joan Miró, 1893-1983 : a madridi Cento de Arte Reina Sofía Nemzeti Múzeum gyűjteményéből : from the Centro de Arte Reina Sofía National Museum of Madrid / [szerk. ... Türk Timea, Ujvári Péter] ; [rend., közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., 2004. - 163 p. : ill., színes ; 26 cm
A kiállítást 2004. júl. 7 - szept. 30. között tartották
ISBN 963-7063-00-5 fűzött : ár nélkül
Miró, Joan
Spanyolország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(460)(092)Miró,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2556690]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2005.
Jodidio, Philip
Architecture now! (magyar)
   Az építészet ma! = Architecture now! / Philip Jodidio ; [... ford. Wesselényi-Garay Andor]. - Budapest : Vince K. ; [Köln] : Taschen, 2004. - 191 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ikon, ISSN 1588-9904)
Csak magyar nyelven
Fűzött : 2795,- Ft
ISBN 3-8228-3365-7
építészet - építész - ezredforduló - életrajz
72(100)(092) *** 72(100)"199/200"
[AN 2556602]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2005.
Kádár Péter (1963-)
   Mindennapok : képes gondolatok / Kádár Péter. - Budapest : ÚMK, 2004. - 130, [3] p. : ill., főként színes ; 20x23 cm
ISBN 963-9494-83-6 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kádár_P.
[AN 2555294]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2005.
Kelle Antal (1953-)
   Vari.Art / Kelle Antal. - [Budaörs] : Kelle Familia Kft., cop. 2005. - [16] p. : ill. ; 21 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-217-624-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kelle_A.
[AN 2555501]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2005.
   Kerti tárlat = Garden exhibition / Bohus Zoltán [et al.] ; [szerk. Szőke Barbara] ; [rend., kiad. a Kulturális Kapcsolatok Egyesülete]. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2004. - [20] p. : ill., színes ; 19 cm
A képaláírások magyar, angol és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Orosháza)
[AN 2555496]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2005.
Lantos Györgyi (1953-)
   A megtalált Európa / Lantos Györgyi, Máté István ; [fotók ... Szögi Ágnes]. - [Pilisszentkereszt] : EU Grund Kft., 2005. - 70, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Párhuzamos címekkel 20 európai uniós nyelven. - A bev. és a képaláírások magyar, angol, francia, német és olasz nyelven
ISBN 963-217-788-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Lantos_Gy. *** 73(439)(092)Máté_I.
[AN 2554403]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2005.
   Maradandóság és változás : művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000 / [szerk. Bodnár Szilvia et al.] ; [rend., közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Képző- és Iparművészeti Lektorátus. - Budapest : MTA Művészettört. Kutint. : Képző- és Ipműv. Lektorátus, 2004. - 534 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7381-79-1)
művészettörténet - konferenciakiadvány
7(100)(091) *** 7.01 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 2554856]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2005.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (1.) (2004) (Balatonfüred)
   I. Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium : Balatonfüred, 2004 / [szerv. Szabó László Zoltán]. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [52] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül
szobrászat - konferenciakiadvány
73(100)"199" *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2556436]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2005.
Schmidt Sándor
   Mángorlók és emlékművek / Schmidt Sándor. - Nyíregyháza : IMI Print, 2004. - 80 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Példányszám összesen: 600, ebből 50 számozott
ISBN 963-217-446-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - faszobrász - fafaragás - népművészet - 20. század - ezredforduló - emlékmű
745.51.031.4(439)(092)Schmidt_S. *** 725.945(439.161) *** 39(=945.11)(439.161)
[AN 2556761]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2005.
Sikos László
   Digitális fényképezés a mindennapokban / Sikos László. - Budapest : BBS-Info, 2005. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86392-8-8 fűzött : 1970,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2554387]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2005.
Szigethi Ágnes
Régi francia festmények (angol)
   Old French painting : 16-18th centuries / Ágnes Szigethi ; [transl. Ágnes Mertus] ; [photography Dénes Józsa and András Rázsó]. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2004. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm. - (The collections of the Museum of Fine Arts, ISSN 1416-3896 ; 6.)
Bibliogr.: p. 207-213.
Fűzött : ár nélkül
Franciaország - festészet - 16. század - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
75(44)"15/17" *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 2556613]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2005.
Szigethi Ágnes
   Régi francia festmények : XVI-XVIII. század / Szigethi Ágnes ; [fotó Józsa Dénes és Rázsó András]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2004. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szépművészeti Múzeum gyűjteményei, ISSN 1416-3896 ; 6.)
Bibliogr.: p. 207-213.
Fűzött : ár nélkül
Franciaország - festészet - 16. század - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
75(44)"15/17" *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 2556605]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2005.
Szíj Rezső (1915-)
   Tárlatról tárlatra : küzdelem a maradandó értékekért / Szíj Rezső ; [... szerk., a bevezetőt írta és sajtó alá rend. Arday Géza] ; [közread. a] Szenczi Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 262 p. ; 24 cm
ISBN 963-250-097-0 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - művészet - kritika - ezredforduló
7(439)"199" *** 7(4-191)"199"
[AN 2554764]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2005.
Török Gyöngyi (1945-)
   Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyarországon : állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában / [írta és a képanyagot összeáll. Török Gyöngyi] ; [fotók Borsos Mihály et al.]. - Budapest : Kossuth : MNG, cop. 2005. - 144 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 963-09-4611-4 kötött : 5990,- Ft
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest). Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyarországon
Magyarország - festészet - triptichon - múzeumi katalógus
726.591.12(439) *** 75.033.5(439) *** 75(439)"14/16" *** 069(439-2Bp.)MNG(036)
[AN 2556674]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2005.
White, Michael
Leonardo the first scientist (magyar)
   Leonardo, az első tudós / Michael White ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 400 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-368-996-1 kötött : ár nélkül
Leonardo da Vinci
Itália - tudós - festőművész - 15. század - 16. század - életrajz
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2556779]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5012 /2005.
Băjenescu, Titu I.
   O viaţă închinată muzicii: George Enescu / Titu-Marius I. Băjenescu. - [Budapest] : Pont ; [Sf. Gheorghe] : Pontfix, cop. 2004. - 183 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Bibliogr.: p. 156-165. - Diszkogr.: p. 150-155. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 963-7265-08-2 fűzött : 10 ?
ISBN 973-86851-5-X
Enescu, George
Románia - komolyzenei előadó - hegedű - századforduló - 20. század - életrajz
787.1.071.2(498)(092)Enescu,_G.
[AN 2556832]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2005.
Baltavári Bea
   Álomhatár : PUFkönyv: zenekartörténeti tanulmánykirándulás a Pál utcában / Baltavári Bea. - [Debrecen] : Rockszervíz, 2004. - 256 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-217-202-7 fűzött : ár nélkül
Pál Utcai Fiúk
Magyarország - együttes - beatzene
78.067.26.036.7(439)Pál_Utcai_Fiúk
[AN 2557116]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2005.
Magyar Karvezető Konferencia (3.) (2004) (Budapest)
   Harmadik Magyar Karvezető Konferencia a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen : Budapest 2004. március 6-7. / [szerk. Kollár Éva]. - [Budapest] : Liszt F. Zeneműv. Egy., cop. 2005. - 40 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
karmester - énekkar - konferenciakiadvány
784.087.68.071.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2554862]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2005.
   A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportjának 20 éves krónikája / [összeáll. Tarcai Zoltán] ; [szerk. Erdélyi Tamás]. - Nyíregyháza : M. Kodály Társ. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tagcsop., 2005. - 156 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Krónika : húszéves a Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja, 1985-2005
ISBN 963-218-101-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Kodály Társaság. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoport
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - zeneművészet - kulturális egyesület
78 *** 061.2(439.161)
[AN 2557077]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5016 /2005.
Pacskovszky József (1961-)
   4 évszak az űrben : játékfilm forgatókönyv / Pacskovszky József ; írói konzultáns Sándor Pál, Gózon Francisco ; dialóg Pacskovszky Zsolt ; [közread. a] Hunnia Filmstudió. - [Budapest] : Hunnia Filmstudió, 2004. - 72 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Pacskovszky_J. *** 894.511-293.7
[AN 2556328]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5017 /2005.
   Angol beszédgyakorlatok. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-40-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2554399]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2005.
Balázs Géza (1959-)
   "A magyar nyelv elé mozdításáról..." : vitairat a nyelvművelésért / Balázs Géza. - Budapest : Akad. K., 2005. - 173, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8204-X fűzött : 1450,-Ft
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1 *** 809.451.1-06
[AN 2554480]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2005.
Becze Ákosné
   Belkereskedelem, külkereskedelem : gyakorlókönyv : német középfok, B2 / Becze Ákosné, Kovács Bernadette ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2004. - 197 p., [12] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-242-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11 *** 339
[AN 2557057]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2005.
Bognárné Tóth Réka
   Angol építőipari szakmai nyelvkönyv / Bognárné Tóth Réka ; [az általános fejezetek magyar változatát összeáll. Balogh Ágnes] ; [a szakmai fejezetek magyar változatát összeáll. Szerényi Attila] ; [a ... rajzokat kész. Botos Andrea]. - Pécs : Szega Books, 2005. - 245, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86470-1-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - építőipar - szaknyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11 *** 69
[AN 2555267]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2005.
Csillingh Erika
   Health care English : egészségügyi angol középhaladó szinten / írta Csillingh Erika. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2005. - 407 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 406-407.
ISBN 963-336-978-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - egészségügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 61 *** 364.444
[AN 2555412]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2005.
Kovács Andrásné
   Enjoy your food : angol szakmai nyelvkönyv szakácsok, cukrászok számára / Kovács Andrásné, Vajda Tibor ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2005. - 355 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 963-637-235-7 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - konyhatechnika - cukrászat - főzés - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 641.5 *** 664.68
[AN 2556978]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2005.
   Magyar - angol - magyar jogi szakszótár. - 2. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 396, [3] p. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-714-0)
angol nyelv - magyar nyelv - jog - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 34
[AN 2552896]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2005.
Máthé Elek
   Angol nyelvtani gyakorlatok : kezdőtől a haladóig / Máthé Elek. - 4. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004. - 210 p. ; 20 cm
Gerinccím: Nyelvtani gyakorlatok
ISBN 963-9328-96-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2553098]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2005.
   Néző-pontok : fiatal germanisták tanulmányai / szerk. Orosz Magdolna. - Budapest : FISZ, 2004. - 285 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 31.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7043-05-5 fűzött : 1800,- Ft
germanisztika
803.0 *** 830(091)
[AN 2555986]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2005.
Ötvösné Vadnay Marianna (1954-)
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú angol nyelvvizsgákhoz / Ötvösné Vadnay Marianna. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2004], cop. 2001. - 176 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9357-02-2 fűzött : 1512,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2553234]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2005.
Pátrovics Péter (1969-)
   Német turista kalauz / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2005. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-362-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - útiszótár - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2553885]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2005.
Póra Ferenc (1844-1908)
A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve (új kiadása)
   Magyar szinonimaszótár : tartalmaz harmincezer szinonim szót és szólást nyolcszáz logikai csoportban / írta Póra Ferenc. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 396 p. ; 25 cm
ISBN 963-7095-53-5 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2554344]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2005.
Tóth Imre, H. (1932-)
   Bevezetés a szláv nyelvtudományba / H. Tóth Imre ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : SZTE BTK ; Szombathely : BDF BTK, 2004. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-210.
ISBN 963-9531-29-4 fűzött : ár nélkül
szlavisztika - egyetemi tankönyv
808.1(075.8)
[AN 2552991]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2005.
Wardhaugh, Ronald
An introduction to sociolinguistics (magyar)
   Szociolingvisztika / Ronald Wardhaugh ; [ford. Pap Mária] ; [a magyar példákat, feladatokat és a magyar irodalmat kész. Kontra Miklós, Pléh Csaba]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1995. - 364 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 337-359.
ISBN 963-389-387-9 kötött : 2980,- Ft
szociolingvisztika - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2553757]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5031 /2005.
   An anthology of American literature / ed. by Judit Kádár and Gábor Wertheimer ; [publ. by the] Kodolányi János University College. - Székesfehérvár : Kodolányi Univ. College, 2004-. - 24 cm
amerikai angol irodalom története - amerikai angol irodalom - antológia - egyetemi tankönyv
820(73)(091)(075.8) *** 820-822(73)(075.8)
[AN 2556118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., From William Bradford to Henry James. - 2004. - 196 p.
ISBN 963-9558-11-7 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom története - amerikai angol irodalom - antológia - egyetemi tankönyv
820(73)(091)"15/18"(075.8) *** 820-822(73)(075.8)
[AN 2556114] MARC

ANSEL
UTF-85032 /2005.
Dujmov, Dragomir
   Čuvar peštanskog kandila : susreti sa Stojanom Vujičićem : eseji / Dragomir Dujmov ; [izd.] Srpska samouprava u Budimpešti. - Budimpešta : Srpska samouprava u Budimpešti, 2005. - 39 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-614-6 fűzött : ár nélkül
Vujicsics D. Sztoján (1933-2002)
Magyarország - író - magyarországi szerbek - nemzetiség - 20. század - életrajz
886.1(092)Vujicsics_D._Sz.
[AN 2555246]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2005.
Goretity József (1961-)
   Töredékesség és teljességigény : huszadik századi orosz prózai művek értelmezése / Goretity József. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 314 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9578-41-X kötött : 2200,- Ft
orosz irodalom története - 20. század - próza
882(091)-3"19"
[AN 2555341]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2005.
   Irodalmi és nyelvi interpretációk : tanulmányok : [nemzetközi tudományos konferencia] : [Besztercebánya, 2003. október 3.] = Literárne a jazykové interpretácie : štúdie : [medzinárodná vedecká konferencia] : [Banská Bystrica, 8. októbra 2003] / [... szerk. František Alabán, Zimányi Árpád, Margita Laczková] ; [rend., közread. az Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta Katedra hungaristiky, Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék]. - Banská Bystrica : UMB Filologická fak. Katedra hungaristiky ; Eger : EKF BTK M. Nyelvészeti Tanszék, 2004. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 100. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9417-15-7 fűzött : ár nélkül
irodalomelmélet - nyelvészet - konferenciakiadvány
82.01 *** 80 *** 061.3(437.6-2Besztercebánya)
[AN 2554084]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2005.
Jónás Erzsébet, Cs (1950-)
   Alakzatvizsgálat Csehov-drámák fordításaiban / Cs. Jónás Erzsébet. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 36 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 14.)
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 963-19-5476-5 fűzött : 300,- Ft
Čehov, Anton Pavlovič
Oroszország - stilisztika - műfordítás - elmélet - drámaelmélet - író - 19. század - századforduló
82.07 *** 82.03 *** 882(092)Čehov,_A._P. *** 894.511.032
[AN 2557312]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2005.
   Ki írta : irodalmi művek névlexikona : drámák, regények, elbeszélések és versek címe betűrendben / [összeáll. Urbán Péter]. - [Budapest] : Anno, cop. 2004. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-341-4 fűzött : ár nélkül
világirodalom - író - mutató
82(091)(036)
[AN 2554391]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2005.
Kovács Ilona
   Dilettánsok az irodalomban : Sade márki, Casanova et al. / Kovács Ilona. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-16-3 fűzött : 1900,- Ft
Sade, Donatien Alphonse François de
Casanova, Giacomo
Itália - francia irodalom története - magyar irodalom története - erotikus irodalom - recepcióelmélet - író - 18. század
840(091)-993"17/200" *** 840(091)"17/200" *** 850(092)Casanova,_G. *** 894.511(091)"17"
[AN 2556001]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2005.
   Literatur, Literaturvermittlung, Identität. - Budapest : VUdAK, 2004. - 143 p. ; 21 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 600
ISBN 963-8333-12-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - német irodalom története - identitás - magyarországi németek - nemzetiség
830(439)(091) *** 316.347(=30)(439) *** 316.63
[AN 2555427]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2005.
Nagy L. János (1946-)
   A chiazmus gondolata és a szöveg chiazmusa / Nagy L. János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 62 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 12.)
Bibliogr.: p. 60-62.
Fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 963-19-5473-0)
stilisztika - retorika
82.08
[AN 2557329]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2005.
Porkoláb Judit, B.
   Alakzatok hipertextuális szövegekben / Porkoláb Judit, Boda I. Károly. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 34 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 15.)
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 963-19-5477-3 fűzött : 240,- Ft
szövegtan - hermeneutika - evangélium
82.07 *** 226.07
[AN 2557302]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2005.
Raisz Rózsa, V. (1939-)
   A közbevetés és a közbeékelés a Mikszáth-prózában / V. Raisz Rózsa. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 33 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 11.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-19-5473-0 fűzött : 320,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - narratológia - szövegtan - író
82.07 *** 894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 2557337]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5042 /2005.
   Az emlékezés szeretete : tanulmányok, kritikák Bálint Péter írásairól / [szerk. Valastyán Tamás] ; [ill. ... Kass János]. - Debrecen : Didakt, 2005. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86653-3-5 fűzött : ár nélkül
Bálint Péter (1958-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Bálint_P. *** 82.01(439)(092)Bálint_P.
[AN 2553706]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2005.
Görömbei András (1945-)
   Nagy László költészete / Görömbei András. - 2. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 677 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 657-661. és a jegyzetekben
ISBN 963-472-865-0 kötött : 2200,- Ft
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nagy_László
[AN 2560071]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2005.
Jenei Teréz (1958-)
   Babits szépprózája az alakzatok tükrében : A gólyakalifa című regény vizsgálata alapján / Jenei Teréz. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 27 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 13.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-19-5475-7 fűzött : 280,- Ft
Babits Mihály (1883-1941). A gólyakalifa
Magyarország - író - 20. század - stilisztika - narratológia
894.511(092)Babits_M. *** 82.07 *** 894.511.08 *** 82.01-3
[AN 2557322]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2005.
Kaiser László (1953-)
   Remekírókról, remekművekről / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-93-1 fűzött : 1000,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 82(091)
[AN 2554491]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2005.
   A magyar irodalom története / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2004]-. - 20 cm
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2554079]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ősköltészettől a felvilágosodásig. - cop. 2004. - 199 p.
ISBN 963-375-348-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2554080] MARC

ANSEL
UTF-85047 /2005.
Szerb Antal (1901-1945)
   Magyar irodalomtörténet / Szerb Antal ; [a szöveget gond. Szerb Antalné]. - 14. kiad. - [Budapest] : Magvető, 2005, cop. 1934. - 530 p. : ill. ; 20 cm
Az előszót Makkai Sándor írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2421-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2553620]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2005.
Tarján Tamás (1949-)
   Esti Szindbád : tanulmányok, esszék, bírálatok / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 170, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-10-4 fűzött : 2125,- Ft : 8,5 ?
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2556501]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5049 /2005.
Andersen, Hans Christian
Den lille Havfrue (magyar)
   A kis hableány / Andersen ; [Füzesi Zsuzsa rajz.]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7095-45-4 kötött : ár nélkül
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2553940]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2005.
Anderson, Caroline
Just a family doctor (magyar)
   Állandó készenlét / Caroline Anderson ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 270.)
ISBN 963-537-342-2 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554256]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2005.
   Belső terek : 25 év 25 skót verse : kétnyelvű antológia / vál., szerk. és az előszót írta Ken Cockburn. - Budapest : Tipp-Cult, 2004. - 111, [3] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró, ISSN 1589-9276 ; 2.)
ISBN 963-86498-8-7 fűzött : 980,- Ft
angol irodalom - skót irodalom - vers - antológia - többnyelvű dokumentum
891.63-14.02(082)=945.11 *** 820-14.02(082)=945.11
[AN 2556945]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2005.
Benali, Abdelkader
Bruiloft aan zee (magyar)
   Menyegző a tengernél / Abdelkader Benali ; [ford. Fenyves Miklós] ; [előszó Závada Pál]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 236 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-56-6 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2554579]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2005.
Brown, Sandra
In a class by itself (magyar)
   Szavadon foglak! / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-117-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2553972]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2005.
Buarque, Chico
Budapeste (magyar)
   Budapest : regény / Chico Buarque ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 156 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-77-1 kötött : 2290,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2556765]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2005.
Caldecott, Moyra
The tall stones (magyar)
   A kőkör / Moyra Caldecott ; [ford. Vajthó Lilian]. - Győr : Sananda Kft., 2004. - 220 p. ; 21 cm
Fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2555053]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2005.
Carrington, Tori
Red-hot & reckless (magyar)
   Idegennel ne csókolózz! / Tori Carrington ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 185.)
ISBN 963-537-415-1 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2555527]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2005.
Chevalier, Tracy
Girl with a pearl earring (magyar)
   Leány gyöngy fülbevalóval / Tracy Chevalier. - [Budapest] : Geopen, 2005, cop. 2001. - 247 p. ; 21 cm
Ford. Kiss Marianne
ISBN 963-9093-99-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2559882]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2005.
Cook, Robin
Mutation (magyar)
   Mutáció / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-290-9 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2560532]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich hab' so viel um dich geweint (magyar)
   Könnyek árja / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 233 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-06-7 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554550]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Was ist denn Liebe, sag? (magyar)
   Mondd, mi a szerelem? / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kispál Andrea]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 139 p. ; 19 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 32.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-27-X fűzött : 750,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554243]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2005.
Craven, Sara
The marriage truce (magyar)
   Fegyverszünet / Sara Craven ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 328.)
ISBN 963-537-367-8 fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554251]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2005.
Cronin, Archibald Joseph
Doctor Finlay of Tannonchbrae (magyar)
   Doktor Finlay / A. J. Cronin ; [ford. Vándorffyné Lancz Edina]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-994-5 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2554868]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2005.
Cseke Gábor (1941-)
   Kölcsönsorok : 36 modern és kortárs román költő versei magyarul Cseke Gábor tolmácsolásában. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2004. - 215 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-7265-12-0 fűzött : ár nélkül
ISBN 973-86851-3-3
Erdély - román irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia - memoár
859.0-14(082)=945.11 *** 894.511-94(498)
[AN 2556578]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2005.
Dahl, Roald
Charlie and the chocolate factory (magyar)
   Karcsi és a csokoládégyár / Roald Dahl ; [ford. Borbás Mária] ; [versbetétek N. Kiss Zsuzsa] ; [rajz. Quentin Blake]. - Budapest : Animus, 2005. - 175 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-62-5 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2560113]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2005.
Darcy, Lilian
A nurse in crisis (magyar)
   Másodvirágzás / Lilian Darcy ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 271.)
ISBN 963-537-343-0 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554254]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2005.
Déry, Ilona
Fünf Tage vor der Hochzeit (magyar)
   Öt nappal az esküvő előtt.. / Ilona Déry ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 168.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-30-X fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554508]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2005.
DiCamillo, Kate
The tale of despereaux (magyar)
   Cincin lovag legendája : egy kisegér, egy hercegnő, egy kis leves és egy orsó vörös cérna története / Kate DiCamillo, Timothy Basil Ering ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 271, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9492-45-0 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2555694]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2005.
Disney, Walt
Disney scary storybook collection (magyar)
   Rém izgalmas mesék / Disney ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2004. - 184 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-006-1 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2556668]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2005.
Dujmov, Dragomir
   Prevoznik tajni : pripovetke / Dragomir Dujmov ; [izd.] Srpska samouprava u Budimpešti. - Budimpešta : Srpska samouprava u Budimpešti, 2005. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-455-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32(439)
[AN 2555237]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2005.
Earls, Nick
48 shades of brown (magyar)
   A barna 48 árnyalata / Nick Earls ; [ford. Vass András]. - Budapest : Ciceró, cop. 2005. - 297, [4] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-494-2 fűzött : 1980,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 2557151]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2005.
Ellis, Bret Easton
Less than zero (magyar)
   Nullánál is kevesebb / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1999. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7751-7 fűzött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2560089]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2005.
Ende, Michael
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [a szerző rajz.] ; [ford. Kalász Márton]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8000-X kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2559995]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2005.
Erofeev, Viktor Vladimirovič
Horošij Stalin (magyar)
   A jó Sztálin / Viktor Jerofejev ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2005. - 422 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7786-X kötött : 2700,- Ft
Erofeev, Viktor Vladimirovič
orosz irodalom - életrajzi regény
882-312.6=945.11
[AN 2557168]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2005.
Feist, Raymond E.
Conclave of shadows (magyar)
   Árnyak Tanácsa sorozat / Raymond E. Feist. - Budapest : Beholder, 2004-. - 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-77-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2510605]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A rókakirály / [ford. Kőműves Erika]. - 2005. - 313 p. : ill.
ISBN 963-9399-97-3 fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2555669] MARC

ANSEL
UTF-85075 /2005.
Fischer, Tibor (1959-)
Don't read this book if you are stupid (magyar)
   Aki hülye, ne olvassa! / Tibor Fischer ; [ford. Lóránd Zsófia, Hamvai Kornél] ; [előszó Békés Pál]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 352 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 963-9567-60-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2554584]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2005.
Fraser, Alison
His mistress's secret (magyar)
   Smink nélkül / Alison Fraser ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 339.)
ISBN 963-537-320-1 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2556943]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2005.
Gemmell, David
The king beyond the gate (magyar)
   Király a kapun túl / David Gemmell ; [ford. Máyer Júlia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 329, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7041-51-6 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2559890]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2005.
Ginsberg, Allen
   Kaddish : for Naomi Ginsberg, 1894-1956 = Kaddis Naomi Ginsbergért, 1894-1956 = Üvöltés : Carl Solomonnak ; Howl : for Carl Solomon / Allen Ginsberg ; [ford. Eörsi István]. - [Budapest] : Noran, cop. 2005. - 107, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 27.)
ISBN 963-7416-00-5 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02(73)=945.11
[AN 2554097]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2005.
Grimm, Jacob
Dornröschen (magyar)
   Csipkerózsika / Grimm ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7095-43-8 kötött : ár nélkül
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2553912]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2005.
Grimm, Jacob
Schneewittchen (magyar)
   Hófehérke / Grimm ; [rajz. Füzesi Zsuzsa] ; Rónay György fordítása nyomán. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7095-44-6 kötött : ár nélkül
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2553943]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2005.
Hamilton, Diana
The spaniard's woman (magyar)
   Besurranó boldogság / Diana Hamilton ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 327.)
ISBN 963-537-366-X fűzött : 389,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554253]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2005.
Hassel, Sven
Kommissaeren (magyar)
   A komisszár / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2005. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-288-7 kötött : 1690,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2554443]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2005.
Hesse, Hermann
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhárta : hindu rege / Hermann Hesse ; [ford. Kászonyi Ágota] ; [a jegyzeteket Barkóczi András írta]. - Budapest : Európa, 2005. - 128, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7822-X fűzött : 680,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2560539]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2005.
Hofmann, Maria Georg
Der Auftritt des linkshändigen Dichters Alexander Galajda (magyar)
   A. Galajda, a balkezes költő színre lép / Maria Georg Hofmann ; [ford. Barna Éva ..., Syvatag Ármin]. - Budapest : Európa, 2005. - 655 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7773-8 kötött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2556936]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2005.
Holt, Victoria
Midsummer's eve (magyar)
   Szent Iván-éj / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 396 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "Szent Iván-éji emlék" címmel is
ISBN 963-635-287-9 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2556319]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2005.
Horowitz, Anthony
Skeleton key (magyar)
   Mély vízben / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2005. - 220, [3] p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9563-54-4 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2554956]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2005.
Hrabal, Bohumil
   Véres történetek és legendák / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc et al.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1989. - 206, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7797-5 kötött : 1900,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2558763]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2005.
Idrīs, Yūsuf
Al-harām (magyar)
   A bűn / Júszuf Idrísz ; [ford. Chrudinák Alajos]. - [Budapest] : [Serdian], [2005]. - 126 p. ; 20 cm. - (Non-profit books, ISSN 1785-5195 ; 2005/3.)
ISBN 963-9431-37-0 fűzött : 2100,- Ft : 8 ?
Egyiptom - arab irodalom - regény
892.7-31(620)=945.11
[AN 2554260]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2005.
In ihren Augen stand es geschrieben.. (magyar)
   Szemedben látom a sorsom avagy Mi kell a boldogsághoz? / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 170.)
ISBN 963-7042-31-8 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554512]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2005.
Kuciuk, Ardian-Christian
Anul în care s-a inventat lebăda (magyar)
   A hattyú feltalálásának éve / Ardian-Christian Kuciuk ; ... ford. Szonda Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 113, [2] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-99-1 fűzött : 1375,- Ft : 5,5 ?
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2556492]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2005.
Larsen, Viola
Glück - immer nur für Stunden? (magyar)
   Futó kaland - semmi több? / Viola Larsen ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 169.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-33-4 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554248]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2005.
Leclaire, Day
The baby bombshell (magyar)
   Leomló falak / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 340.)
ISBN 963-537-321-X fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2556942]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2005.
Lenhard, Elizabeth
The power of five (magyar)
   Az erő egysége / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 151 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. ; 1.)
ISBN 963-628-144-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2556623]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2005.
Llewellyn, Sam
Bad, bad darlings (magyar)
   Rém aranyosok : kicsik, de végzetesek / Sam Llewellyn ; [ford. Sepsei Gergely]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-141-6 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2555549]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2005.
Loe, Erlend
Kurt quo vadis? (magyar)
   Kurt híres lesz / Erlend Loe ; Kim Hiorthøy rajz. ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : Scolar, 2005. - 90 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9534-22-6 kötött : 1850,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2556458]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2005.
Longley, Michael
   Válogatott versek / Michael Longley ; [ford. és szerk. Kabdebó Tamás, Gömöri György és Tótfalusi István közreműködésével]. - [Budapest] : [Serdian], [2005]. - 49 p. ; 20 cm. - (Non-profit books, ISSN 1785-5195 ; 2005/6.)
Japán technikával
ISBN 963-9431-42-7 fűzött : 1890,- Ft : 7 ?
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 2554263]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2005.
McDonald, Megan
Judy Moody gets famous (magyar)
   Durrbele Dorka híres lesz / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 2.)
ISBN 963-628-083-5 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2556614]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2005.
McDonald, Megan
Judy Moody (magyar)
   Durrbele Dorka belevág / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 1.)
ISBN 963-628-082-7 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2556609]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2005.
Melville, Herman
Moby Dick or The whale (magyar) (röv. kiad.)
   Moby Dick, a fehér bálna / Herman Melville ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - Átd., röv. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 248 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-55-X kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2555632]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2005.
Michaelis, Josef
   Varázscilinder : vers gyermekeknek = Zauberhut : Gedichte für Kinder / Josef Michaelis ; [közread. a] Fővárosi Német Önkormányzat. - Budapest : Főv. Német Önkormányzat, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-217-923-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - német irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(02.053.2)(439)=945.11
[AN 2557124]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2005.
   Mindennapi bölcsességek / [gyűjt. Túri Imre]. - Debrecen : TKK, [2005]. - 47 p. ; 17 cm
ISBN 963-596-340-8 kötött : 900,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2556685]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2005.
Morgan, Christine
Alabaster village (magyar)
   Mészkő, alabástromfalu : Balázs Ferenc felesége az Erdélyben töltött évekről, 1930-1937 / Christine Morgan ; [ford. és az előszót írta Kászoni József] ; [az utószót írta Veress Zoltán]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : [Budapesti Unitárius Egyházközs.], 2005. - 178 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Budapesti Unitárius Egyházközség. - Az előszó és az utószó angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Balázs Ferenc (1901-1937)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2555509]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2005.
Neff, Mindy
Preachers in-name-only wife (magyar)
   Egy test, egy lélek / Mindy Neff ; [... ford. Szalay Eszter]. Cinkelt lapok / M. J. Rodgers ; [... ford. Wojtowicz[!] Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2005/4. ksz.)
Egys. cím: Preachers in-name-only wife. All the evidence
ISBN 963-537-416-X fűzött : 829,- Ft : 179 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2556941]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2005.
Phillips, Arthur
The egyptologist (magyar)
   Az egyiptológus : regény / Arthur Phillips ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005. - 552 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7742-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2556948]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2005.
Pohl, Frederik
The annals of the heechee (magyar)
   A hícsík krónikái / Frederik Pohl ; [ford. Kiss Tamás]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 422 p. ; 20 cm
A regényfolyam 4. része
ISBN 963-9602-76-0 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2556731]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2005.
Putney, Mary Jo
A kiss of fate (magyar)
   Végzetes csók / Mary Jo Putney ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 355 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-42-9 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554930]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2005.
Reid, Michelle
The sheik's chosen wife (magyar)
   A trónörökös ; Ártatlanul ; Rossz sejtés / Michelle Reid ; [... ford. Szabó Júlia, Bakay Dóra, Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám ; 2005/8.)
Egys. cím: The sheik's chosen wife ; Ethan' temptress bride ; The Arabian love-child
ISBN 963-537-418-6 fűzött : 829,- Ft : 179 SKK : 345 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2556940]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2005.
Roberts, Nora
Key of valor (magyar)
   A bátorság kulcsa / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-07-0 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2556770]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2005.
Roberts, Nora
Portrait in death (magyar)
   Halálos képmás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-032-7 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2554342]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2005.
Román József (1913-)
   Eposzok könyve / Román József. - [Budapest] : K. u. K. K., 2005. - 247 p. ; 24 cm
ISBN 963-7437-04-5 kötött : 2400,- Ft
világirodalom - eposz - tartalmi tömörítvény
82-13.05 *** 398.224(=00)
[AN 2553999]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2005.
Roy, Arundhati
The god of small things (magyar)
   Az apró dolgok istene / Arundhati Roy ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1998. - 385, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7749-5 kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-07-6403-2)
India - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 2559884]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2005.
Rúfus, Milan
   Liptói lantosok = Liptovskí pevci / Milan Rúfus és Pavol Strauss versei Tóth Sándor fordításában. - [Budapest] : Sikerx Bt., [2005]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-7082-04-2 fűzött : ár nélkül
szlovák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
885.4-14.02=945.11
[AN 2554833]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2005.
Scott, Douglas
In the face of the enemy (magyar)
   Szemtől szemben / Douglas Scott ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-289-5 kötött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2554038]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2005.
Sekora, Ondřej
Ferda Mravenec (magyar)
   Hangya Peti / Ondřej Sekora ; [ford. Hubik István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2004. - 52, [7] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9492-43-4 kötött : 1990,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2555691]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. kv., A végzet fiai. - 2005. - 229 p. : ill. - (Vámpír könyvek ; 12.)
ISBN 963-11-7995-8 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2556988] MARC

ANSEL
UTF-85116 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., A hajnal gyilkosai. - 2005. - 205 p. - (Vámpír könyvek ; 9.)
ISBN 963-11-7999-0 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2558758] MARC

ANSEL
UTF-85117 /2005.
Sparks, Nicholas
Nights in Rodanthe (magyar)
   Éjjel a parton / Nicholas Sparks ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : General Press, [2005]. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 963-9598-30-5 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2556669]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2005.
Spinelli, Jerry
Stargirl (magyar)
   Stargirl / Jerry Spinelli ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004. - 238, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
ISBN 963-9492-44-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2555688]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2005.
Steel, Danielle
Second chance (magyar)
   Második esély / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-116-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2554397]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2005.
Und immer wieder gibt es Wunder (magyar)
   Mert vannak még csodák / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 71 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 171.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-34-2 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2554246]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2005.
Wilder, Thornton
Theophilus North (magyar)
   Theophilus North / Thornton Wilder ; [ford. Szigethy Gabriella]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-600-8 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2557120]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2005.
Wurts, Janny
Grand conspiracy (magyar)
   Összeesküvés / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2005-. - 19 cm. - (A Fény Szövetsége sorozat)
Beholder fantasy (keretcím)
 (hibás ISBN 963-9399-32-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2555481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 377 p. : ill.
ISBN 963-9399-96-5 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2555483] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5123 /2005.
Álmos Boldizsár
   Álmos Boldizsár tanár úr történetei / ... illusztrációit Hartung Sándor kész. - Budapest : Souvenir, 2004. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 520
ISBN 963-216-927-1 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2554092]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2005.
Arany János (1817-1882)
Művek (vál.)
   Arany János összes művei / [szerk. Fülöp Ildikó]. - Budapest : Lektűr, [2005]. - 1398 p. ; 22 cm
ISBN 963-9451-21-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - líra - összegyűjtött művek
894.511-1
[AN 2554239]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2005.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Vajúdó élet / Bakacsi Ernő. - Eger : Gonda Kvk., 2005. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 963-7254-03-X kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2554829]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2005.
Bárdos József (1949-)
   Meztelen irodalom : irodalomtörténeti komolytalankodások / szerzette Bárdos József. - Szeged : Bába, 2005. - 157 p. ; 24 cm
ISBN 963-7337-01-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - magyar irodalom - paródia
894.511-7 *** 894.511(091)(0:82-7)
[AN 2557235]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2005.
Benczúr Csaba (1973-)
   Hol van az Isten? : Vukovártól Szarajevóig : háborús kisregény / Benczúr Csaba. - [Kecskemét] : BT-Press, 2005. - 257 p. ; 22 cm
ISBN 963-85599-2-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2556223]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranymozsár és más mesék / [szerző Benedek Elek] ; [ill. Feyér Ákos]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 23x28 cm
ISBN 963-9551-67-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2556566]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2005.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - Budapest : Móra, 2005. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7994-X kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2556450]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2005.
Czigány György (1931-)
   Tizedek : ötszáztíz mondat, tíz új madrigál / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-582-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - esszé - vers
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 2555906]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2005.
Dearborne, Gabe
   Éden-sziget [elektronikus dok.] : egy felhőtlen hét Izraelben, 2000. szeptember 20-28. : regény / Gabe Dearborne. - 2. kiad. - Szöveg (1.2 MB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-23-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 2560039]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2005.
Dearborne, Gabe
   Jávától keletre [elektronikus dok.] : Kee Kana-Loo : regény / Gabe Dearborne. - 2. kiad. - Szöveg (884 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-24-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2560048]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2005.
Dearborne, Gabe
   Remetelak [elektronikus dok.] : regény / Gabe Dearborne. - 2. kiad. - Szöveg (3.8 MB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-35-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2560059]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2005.
Dearborne, Gabe
   Ünnepre otthon leszek [elektronikus dok.] : regény / Gabe Dearborne. - 2. kiad. - Szöveg (1008 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-16-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2560095]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2005.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Légy már legenda : Dsida Jenő összes verse és műfordítása / Csiszér Alajos szerk. - 4. kiad. - Budapest : Püski, 2005. - 472 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9906-54-9 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2553493]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2005.
   eger2004 parnasszus.hu : az egri Parnasszus Műhelytalálkozó antológiája : [III. Parnasszus Műhelytalálkozó, Eger, 2004. július 6-9.]. - Budapest : Tipp-Cult, [2005]. - 301, [6] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 17.)
ISBN 963-86498-7-9 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers - műelemzés - antológia - konferenciakiadvány
894.511-822 *** 82.01-1 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2556938]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2005.
Éles Árpád
   Bíborban születtek : válogatott versek, 2000-2005 / Éles Árpád. - [Debrecen] : Éles Á., 2005. - 235 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-351-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2555168]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2005.
Fable, Vavyan
   Álmok tengere / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2005. - 505 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9300-13-6 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2555418]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2005.
Füle Lajos (1925-)
   Futás / Füle Lajos. - Budapest : Kálvin, 2005. - 104, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-558-030-4 kötött : 690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2555424]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2005.
Gángoly Attila (1968-)
   Zsír Balázs útra kel avagy Egy csúfosan bukott diák hihetetlen kalandjairól, kóborlásairól és komiszságairól s ezenközbeni elmélkedéseiről szerzett szép kis história : kópéregény / G. és N. urak ; [... rajz. Kókai József]. - 2. kiad.[!]. - Budapest : Szerzők, 2004. - 40 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. füz.
ISBN 963-216-872-0 fűzött : 290,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2556252]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2005.
Györfi Lilla Anna
   A szellő múltja / Győrfi Lilla Anna ; [ill. ... Kabai László]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2004. - 54, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9145-36-X fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2553894]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2005.
   Hóezüst : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 184, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-89-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2555743]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2005.
   A Jézust kereső kisfiú : magyar írók Jézus történetei / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2004. - 170, [2] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-70-8 kötött : 1600,- Ft
Jézus
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 232.9(0:82-32)
[AN 2556317]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - Budapest : Osiris, 2005. - 596 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-745-9 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2559881]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2005.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila válogatott versei / ... összeáll. és az utószót írta Marno János. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 228 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9578-36-3 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2555486]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2005.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Róma szolgáló leánya / Kabdebó Tamás. - [Budapest] : [Serdian], [2005]. - 223 p. ; 20 cm. - (Non-profit books, ISSN 1785-5195 ; 2006[!2005]/1.)
ISBN 963-9431-47-8 fűzött : 2470,- Ft : 9 ?
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2554266]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2005.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán : Dráma öt felvonásban : Csók István képeivel illusztrált díszkiadás / Katona József ; a dráma magyarázatát írta Jókai Mór, Katona József életrajzát Zilahi Kiss Béla, a Nemzeti Színház előadásainak történetét Tábori Róbert. - Budapest : Káli K., [2005]. - LXXXIII, 167 p. : ill. ; 32 cm
Az 1899-ben Budapesten, a Pesti Napló kiadásában megjelent mű reprintje
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8296-66-6)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - dráma - hasonmás kiadás
894.511-2 *** 894.511(092)Katona_J. *** 094/097.07
[AN 2556163]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2005.
Kerekes Tamás
   Irokézia [elektronikus dok.] : irodalmi tárcák / Kerekes Tamás. - Szöveg (2.2 MB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-47-2
magyar irodalom - irodalomkritika - elektronikus dokumentum
894.511-95
[AN 2560100]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2005.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 22. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2452-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2557018]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2005.
Keszi Sándor (1930-)
   Életforgók, 1930-1955 / Keszi Sándor. - Szeged : Bába, 2004-. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-09-1 fűzött : ár nélkül
Keszi Sándor (1930-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2557042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. köt. - 2004. - 316 p.
ISBN 963-7337-10-5
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2557044] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. köt. - 2005. - 251 p.
ISBN 963-7337-11-3
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2557049] MARC

ANSEL
UTF-85151 /2005.
Koncz Erzsébet
   Tükörcukor [elektronikus dok.] : a lélek tovább hasad : naplóregény / Koncz Erzsébet. - Szöveg (1013 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-34-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2560091]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2005.
   Koszorú : száz vers az anyanyelvről / [vál. és az utószót írta Graf Rezső] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége]. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2005. - 179 p. ; 18 cm
ISBN 963-217-598-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar nyelv - vers - antológia
894.511-14(082) *** 809.451.1(0:82-14)
[AN 2554545]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2005.
Lackner László (1943-)
   A Skorpió jegyében avagy Kamaszkorunk forradalma / Lackner László. - Budapest : Móra, 2005. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7988-5 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2555545]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2005.
László Zoltán
   Hiperballada / László Zoltán. - Budapest : Inomi, 2005. - 413, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-86568-3-2 fűzött : 1780,- Ft : 8 ?
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2555409]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2005.
   The lost rider : a bilingual anthology / [sel. and ed. by Péter Dávidházi et al.] ; [transl. by László T. András et al.]. - 4. print. - Budapest : Corvina, 2005. - 431 p. ; 25 cm
A versek magyar és angol nyelven. - Analitikus leírása: AN 274504
ISBN 963-13-5396-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(082)=20
[AN 2553862]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
Föld, föld!... : emlékezések (angol)
   Memoir of Hungary, 1944-1948 / Sándor Márai ; transl. with an introd. and notes by Albert Tezla. - Repr. - Budapest : Corvina : CEU Press, 2005. - 427 p. ; 22 cm
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-13-3902-5)
ISBN 963-9241-10-5
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - memoár - fordítás
894.511-94=20
[AN 2553048]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2005.
Markos Zoltán (1944-)
   AgyDefekt és a hülyeségelmélet / Markos Zoltán. - Budapest : Paktor Bt., cop. 2005. - 142 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-785-1 fűzött : 1300,- Ft
Markos Zoltán (1944-)
magyar irodalom - szatíra - humoreszk - memoár
894.511-7 *** 894.511-94
[AN 2553748]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2005.
Márkus Gyula (1939-)
   A Piatsek vér / Márkus Gyula. - Budapest : DFK Kft., [2005]. - 175 p. ; 19 cm
Fűzött : 1190,- Ft
Márkus Gyula (1939-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2554449]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2005.
Marsh, Evelyn
   A sors játéka / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2005. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-8296-67-4 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2555420]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2005.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Ki érti ezt? : versek, 2003-2004 / Nógrádi Gábor ; [fotó Apáti Tóth Sándor] ; [graf. Molnár Gyula]. - Budapest : Presskontakt, 2005. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9503-12-6 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2556919]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2005.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   One minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy. - 8. print. - Budapest : Corvina, 2005, cop. 1995. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5435-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 2560543]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2005.
Pavlovits Miklós (1941-)
   Kijössz egy házból : szintaktikus és grafikai nyomatok 1987/2003 / Pavlovits Miklós ; [graf. Konkoly Gyula]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 114 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9567-72-8 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2554522]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2005.
Pilinszky János (1921-1981)
Művek (vál.)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - 5. kiad. - Budapest : Osiris, 2003 [!2005]. - 352 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-752-1 kötött : 3280,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2557067]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2005.
Rab László (1957-)
   A magyarok között : Gulliver sokadik utazása / Rab László. - [Budapest] : Népszabadság Kv., 2005. - 114 p. ; 19 cm
ISBN 963-85600-5-3 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 2554548]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2005.
Radnai Gáborné
   Fertőzés / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2005. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-04-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2554240]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2005.
Radnai Gáborné
   Vér / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., [2005], cop. 1997. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-05-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2554241]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2005.
Reviczky Gyula (1855-1889)
   Apai örökség ; Válogatott versek / Reviczky Gyula ; [szerk., vál. és az életrajzi jegyzeteket írta Császtvay Tünde]. - Budapest : Osiris, 2005. - 386 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-748-3 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - vers - kisregény
894.511-14 *** 894.511-31
[AN 2554556]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2005.
Roy, Charles K.
   A bumeráng-effektus [elektronikus dok.] : regény / Charles K. Roy, Gabe Dearborne. - 2. kiad. - Szöveg (961 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-37-5
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 2560026]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2005.
Roy, Charles K.
   Tökéletes bűntény [elektronikus dok.] : bűnügyi novella / Charles K. Roy, Gabe Dearborne. - 2. kiad. - Szöveg (684 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-36-7
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 2560073]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2005.
Roy, Charles K.
   Trigger! [elektronikus dok.] : tudományos-fantasztikus regény / Charles K. Roy. - 2. kiad. - Szöveg (444 KB). - [Budapest] : CyberBooks, 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0
ISBN 963-9583-38-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 2560086]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2005.
Schein Gábor (1969-)
   Lázár! / Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2004. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 963-676-345-3 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2556202]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2005.
Schick Miklós (1930-)
   Egy világpolgár emlékezései : a szekértől az űrhajóig / Schick Miklós. - Kőszeg : Városkapu, 2005. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-710-X fűzött : ár nélkül
Schick Miklós (1930-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2556790]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2005.
Shark, Peter
   Kísért a múlt / Peter Shark. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-38-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2555543]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2005.
Spiró György (1946-)
   Az Ikszek : regény / Spiró György. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1981. - 571 p. ; 23 cm
ISBN 963-14-2429-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2560221]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2005.
Suba Hajnalka
   Hold és csillagok / Suba Hajnalka ; [ill. Molnár Ibolya]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], cop. 2004. - 58, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-460-167-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2556782]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2559891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2005, cop. 2002. - 417 p.
ISBN 963-07-7821-1 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2559892] MARC

ANSEL
UTF-85177 /2005.
Szabó Tibor
   A ciprusi király : kisregény / [Szabó Tibor]. - Békéscsaba : Item, 2004. - 194 p. ; 18 cm
ISBN 963-86411-4-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2556986]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2005.
Székely Csaba (1981-)
   Írók a ketrecben : parodeo / Székely Csaba. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2004. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 30.)
ISBN 973-8045-66-5
ISBN 963-7043-04-7 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - paródia
894.511-7(498)
[AN 2556594]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2005.
Széll Tibor
   A fekete gén : regény / Széll Tibor. - Békéscsaba : Hungária Ny., 2005. - 247 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7278-93-4) (hibás ISBN 963-7278-93-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2556954]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2005.
   A szellemlátó : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 311 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 58.)
ISBN 963-9566-28-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2556946]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2005.
Szenti Tibor (1939-)
   Rendhagyó lexikon : esszék / Szenti Tibor, Szűcs László. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 345, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7138-09-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4(437)
[AN 2555700]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2005.
Szini Gyula (1876-1932)
   Profán szerelem / Szini Gyula. - Budapest : Eri, 2005. - 175 p. ; 17 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 7.)
Példányszám: 500
ISBN 963-8090-76-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2557880]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2005.
   Szókristályok : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2004. - 186, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-9502-90-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2555747]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2005.
Török Gyula (1888-1918)
   Szerelmes szívünk : válogatott elbeszélések / Török Gyula ; [szerk. Zsikai Erika]. - Budapest : Eri, 2005. - 175 p. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 6.)
Példányszám: 500
ISBN 963-8090-65-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2557013]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2005.
Tóth Lászlóné (1935-)
   ...vita brevis.. : felnőtt mesék / V. Tyffo. - Budapest : Közdok, [2005]-. - 19 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2555682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2005. - 195, [2] p. : ill.
ISBN 963-552-387-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2555684] MARC

ANSEL
UTF-85186 /2005.
Vágó Csaba
   A futár halott / Joachim Peiper, [Szöllősi Péter... ]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-54-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2555347]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2005.
Várnagy Ildikó (1944-)
   Utazás befelé / Várnagy Ildikó. - Budapest : Kijárat, 2005. - 203, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9529-32-X fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - művészetelmélet - esszé
894.511-4 *** 7.01
[AN 2555049]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5188 /2005.
   Állatkölykök / [ford. Lengyel Tamás]. - [Budapest] : Novella, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Mókás kirakós)
ISBN 963-9442-41-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2557820]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2005.
Bambi (magyar)
   Bambi. - [Budapest] : Elektra, cop. 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-9391-99-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556633]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2005.
Blyton, Enid
A bike for Big-Ears (magyar)
   Fülenagy biciklije / [szöveg és graf. ... Enid Blyton] ; [ford. Kléner Gizella]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Noddy)
ISBN 963-628-197-1 fűzött : 649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556651]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2005.
Blyton, Enid
Bounce alert in Toy Town (magyar)
   Pattogóriadó Játékvárosban / [szöveg és graf. ... Enid Blyton] ; [ford. Kléner Gizella]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Noddy)
ISBN 963-628-198-X fűzött : 649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556653]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2005.
Blyton, Enid
Hold on to your hat, Noddy! (magyar)
   Kapaszkodj a kalapodba, Noddy! / [szöveg és graf. ... Enid Blyton] ; [ford. Kléner Gizella]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Noddy)
ISBN 963-628-199-8 fűzött : 649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556652]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2005.
Blyton, Enid
Noddy and the new taxi (magyar)
   Noddy és az új taxi / [szöveg és graf. ... Enid Blyton] ; [ford. Kléner Gizella]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Noddy)
ISBN 963-628-214-5 fűzött : 649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556650]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2005.
Blyton, Enid
Noddy's perfect gift (magyar)
   A tökéletes ajándék / [szöveg és graf. ... Enid Blyton] ; [ford. Kléner Gizella]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Noddy)
ISBN 963-628-215-3 fűzött : 649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556648]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2005.
Il brutto anatroccolo (magyar)
   A rút kiskacsa. - [Budapest] : Elektra, cop. 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-9391-97-2 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556635]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2005.
Camino, Isabella
   Mesék világa : kalandok a tanyán / [írta Isabella Camino és Delphine Lacarron] ; [rajz. Isabella Camino]. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2005]-. - ill. ; 17 cm
ISBN 963-86708-0-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2548115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Guszti sárkányrepülése. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-3-5 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2555636] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Téli napok a tanyán. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-4-3 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2555639] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Samu és Joli. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-5-1 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2555643] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A hat rosszcsont kismalac. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-6-X fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2555649] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Idegen a tanyán. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-7-8 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2555650] MARC

ANSEL
UTF-85197 /2005.
Cappuccetto Rosso (magyar)
   Piroska és a farkas. - [Budapest] : Elektra, cop. 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-9391-98-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556634]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2005.
Disney, Walt
The hundredacre collection (magyar)
   Százholdas mesegyűjtemény : négy újabb történet Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2004. - 167 p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: A barátságkert ; Rovarvadászat ; A vidámság nem jön házhoz ; A tökéletes kis Malacka
ISBN 963-627-999-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556667]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2005.
   Kedvenc állatom / [ford. Lengyel Tamás]. - Budapest : Novella, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Mókás kirakós)
ISBN 963-9442-40-2 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2557282]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2005.
Köhler, Stefanie
Leon ist krank (magyar)
   Dani beteg / [szöveg ... Stefanie Köhler] ; [ill. Jutta Langer]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Dani és Dorka)
ISBN 963-628-093-2 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556576]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2005.
Köhler, Stefanie
Leon kann alles alleine (magyar)
   Dani már nagyfiú / [szöveg ... Stefanie Köhler] ; [ill. Jutta Langer]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Dani és Dorka)
ISBN 963-628-094-0 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556470]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2005.
My magic number book (magyar)
   Számok : irkálj és törölj! / [magyar nyelvre átültette Rutterschmid Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Bűvös rajzkönyv)
Műanyag tollal és rajztáblával. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-627-998-5 kötött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2556665]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2005.
My magic shapes book (magyar)
   Formák : irkálj és törölj! / [magyar nyelvre átültette Rutterschmid Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Bűvös rajzkönyv)
Műanyag tollal és rajztáblával. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-627-997-7 kötött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2556666]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2005.
Skinner, Daphne
My side of the story : Cinderella (magyar)
   Hamupipőke meséje ; A mostoha meséje / lejegyezte Daphne Skinner ; a rajzokat kész. Atelier Philippe Harchy, John Kurtz ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2005. - 43, 29 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Az én történetem)
Egys. cím: My side of the story : Cinderella ; My side of the story : Lady Tremaine. - Disney princess (keretcím). - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-628-090-8 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556393]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2005.
Skinner, Daphne
My side of the story : Snow White (magyar)
   Hófehérke meséje ; A királynő meséje / lejegyezte Daphne Skinner ; a rajzokat kész. Atelier Philippe Harchy, John Kurtz ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2005. - 41, 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Az én történetem)
Egys. cím: My side of the story : Snow White ; My side of the story : the queen. - Disney princess (keretcím). - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-628-089-4 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556404]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2005.
   Tanyasi állatok / [ford. Lengyel Tamás]. - [Budapest] : Novella, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Mókás kirakós)
ISBN 963-9442-38-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2557255]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2005.
I tre porcellini (magyar)
   A három kismalac. - [Budapest] : Elektra, cop. 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-7053-00-X kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2556630]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2005.
   Vadállatok / [ford. Lengyel Tamás]. - [Budapest] : Novella, [2005]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Mókás kirakós)
ISBN 963-9442-39-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2557266]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5209 /2005.
Davis, Jim
   Álom páros / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic K., [2005]. - [90] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 63.)
ISBN 963-9233-65-X fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2557154]
MARC

ANSEL
UTF-8