MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:34:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5210 /2005.
   A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának felülvizsgálata / [közread. a Magyar Tudományos Akadémia]. - Budapest : MTA, 2004. - 2 db ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kutatóintézet - tudományos akadémia - 20. század - 21. század
061.6(439) *** 061.12(439)
[AN 2558504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Természettudományi kutatóintézetek, 1998-2002 / [... szerk. ... Szegő Károly et al.]. - 146 p. : ill., színes
ISBN 963-508-444-7
Magyarország - kutatóintézet - természettudomány - tudományos akadémia - 20. század - 21. század
061.6(439) *** 061.12(439) *** 5
[AN 2558507] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Társadalomtudományi kutatóintézetek, 1995-2002 / [... szerk. ... Pritz Pál et al.]. - 210, XVII p.
ISBN 963-508-445-5
Magyarország - kutatóintézet - társadalomtudomány - tudományos akadémia - 20. század - 21. század
061.6(439) *** 061.12(439) *** 3
[AN 2558509] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5211 /2005.
Gábor Emese
   Rovásírás gyermekeknek / Gábor Emese. - Budapest : Püski, [2005]. - [48] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9906-55-7 fűzött : ár nélkül
rovásírás - gyermekkönyv
003.335.9(=945.11)(02.053.2)
[AN 2559014]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2005.
   A jel tudománya : szemiotika / [a válogatást kész. és a bevezető tanulmányt írta Horányi Özséb és Szépe György] ; [ford. Antal László et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : General Press, [2005], cop. 1975. - 467 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9459-59-3 fűzött : 3800,- Ft
szemiotika
003
[AN 2556297]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2005.
Kamarás István (1941-)
   Olvasásügy / Kamarás István. - Pécs : Iskolakultúra, 2005. - 180 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 25.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-217-789-4 fűzött : 2000,- Ft
olvasáskutatás
028
[AN 2558413]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5214 /2005.
Hideg Éva (1950-)
   Paradigma a tudományelméletben és a társadalomtudományi kutatásokban / Hideg Éva. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2005. - 53 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 14.)
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 963-503-336-2 fűzött : ár nélkül
tudománytan - ismeretelmélet - társadalomtudomány
001.1 *** 165 *** 316
[AN 2557567]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2005.
   Nádasdy Akadémia : szimpóziumok 2004-ben : a Nádasdy Alapítvány rendezvényei = Nádasdy Academy : symposia in 2004. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2004-. - 30 cm
Magyarország - kultúra - művelődés - környezetvédelem - konferenciakiadvány
008(439) *** 316.7(439) *** 504.06 *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 2559688]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ökológiai gazdálkodás és a jövő = Organic agriculture - the future in Hungary / [szerk. ... Gáthy Vera]. - 2004. - 56 p. : ill.
A 2004. jún. 19-én rendezett szimpózium előadásai. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-217-397-X fűzött : ár nélkül
biogazdálkodás - organikus mezőgazdaság - konferenciakiadvány
631.147 *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 2559692] MARC

ANSEL
UTF-85216 /2005.
Vizi E. Szilveszter (1936-)
   A tudás hídjai : cikkek és interjúk / Vizi E. Szilveszter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 234 p. ; 24 cm
ISBN 963-09-4729-3 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - tudós - orvos - agykutatás - 20. század - 21. század - interjú
001(439)(092)Vizi_E._Sz.(047.53) *** 61(439)(092)Vizi_E._Sz.(047.53) *** 612.82
[AN 2558435]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5217 /2005.
Baranyi Tibor Imre
   Fejlődő létrontás és örök hagyomány / Baranyi Tibor Imre. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2005. - 273 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86027-5-9 fűzött : 1999,- Ft
ezoterika
133
[AN 2559355]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2005.
Dethlefsen, Thorwald
Schicksal als Chance (magyar)
   A sors mint esély : eredendő tudás a teljességről : bevezetés az ezoterikus pszichológiába / Thorwald Dethlefsen ; [ford. Hajós Gabriella]. - Budapest : Mérték K., 2005, cop. 1992. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-19-3 kötött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2556016]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2005.
Müller Péter (1936-)
   Lomb és gyökér / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 315 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-776-3 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2563424]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2005.
Nagy Júlia
   Jósnőnél voltam? : Halló? Júlia vagyok... / Nagy Júlia. - [S.l.] : Marosvölgyi L., 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-218-5 fűzött : ár nélkül
jövendőmondás
133.3
[AN 2558320]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2005.
Tamura, Michael J.
You are the answer (magyar)
   Te vagy a válasz / Michael J. Tamura ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-686-4 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2559626]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5222 /2005.
   A Föld : [képes ismerkedés természeti környezetünkkel] / [... szerk. Dönsz Judit] ; [ill. Nagy Attila, Szendrei Tibor, Varga Zsigmond]. - Debrecen : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-9325-94-5 kötött : ár nélkül
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2558958]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2005.
Pál Károlyné (1935-)
   Mangán a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/5.)
Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 963-86517-6-8 fűzött : 3000,- Ft
környezetszennyezés - mangán
504.05 *** 546.711
[AN 2558937]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2005.
Szincsák János
   Emberek a gáton / Szincsák János. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2005. - 34, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 24.)
ISBN 963-86657-2-6 fűzött : ár nélkül
Berettyó - Hajdú-Bihar (megye) - környezetszennyezés - ezredforduló
504.453(439)(282.243.742.33) *** 504.05(439.165)
[AN 2557858]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2005.
Szlávik János (1947-)
   Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.)
Bibliogr.: p. 309-[318].
ISBN 963-224-770-1 fűzött : ár nélkül
fenntartható fejlődés - környezetvédelem - energiagazdálkodás
504.03 *** 620.9
[AN 2558536]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2005.
   Természet és gazdaság : ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény / szerk. Pataki György, Takács-Sánta András ; [... szerzői Jonathan Aldred et al.] ; [... ford. Bodorkós Barbara et al.]. - Budapest : Typotex, 2005. - 557 p. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-10-3 fűzött : 3500,- Ft
gazdaságtan - ökológia - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2560721]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5227 /2005.
Bolyai Farkas (1775-1856)
Művek (vál.) (német, magyar)
   A Bolyai-Gauss levelezés : a teljes levelezés első gyűjteményes kiadása / [szerk. Nagy Ferenc]. - Budapest : Bolyai K. : Better : Püski, 2004. - XVI, 366 p. : ill. ; 24 cm. - (Bolyai akadémia könyvtár ; 2.)
A levelezés alapkiadásának "Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauss und Wolfgang Bolyai" (Leipzig : Teubner, 1899), magyar fordításának "Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése" (Budapest : Magyar Tud. Akadémia, 1899) és pótlásainak hasonmásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86233-3-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - Németország - matematikus - 18. század - 19. század - levelezés
51(439)(092)Bolyai_F.(044) *** 51(430)(092)Gauss,_C._F.(044)
[AN 2557591]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2005.
Ozbagci, Burak
   Surgery on contact 3-manifolds and Stein surfaces / Burak Ozbagci, András I. Stipsicz. - Budapest : Bolyai Mathematical Soc. ; Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - 281 p. : ill. ; 24 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 13.)
Bibliogr.: p. 269-277.
ISBN 963-9453-03-X kötött : ár nélkül
ISBN 3-540-22944-2
differenciálgeometria - algebrai sokaság - felület
514.7 *** 512.72
[AN 2559321]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2005.
Vág András
   Az ágensvilág perspektívái, ágensmodellek a társadalomtudományban és az előrejelzés-készítésben / Vág András. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2005. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 15.)
Bibliogr.: p. 49-54.
ISBN 963-503-337-0 fűzött : ár nélkül
modellelmélet - társadalomtudomány - prognosztika
519.86 *** 303.725 *** 316 *** 008.2
[AN 2557569]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5230 /2005.
Gábli Cecília (1974-)
   Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve : fordítás és feldolgozás / Gábli Cecília. - Szeged : Lomart, 2004. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-182.
ISBN 963-216-977-8 fűzött : ár nélkül
Plinius Secundus, Caius. Naturalis historia, liber XXXVII.
Római Birodalom - ásványtan - tudós - 1. század - ókori latin irodalom
549 *** 001(37)(092)Plinius_S.,_C. *** 871-96=945.11
[AN 2558532]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5231 /2005.
Prakfalvi Péter
   A Mátraverebély-szentkúti Betyár-barlang kutatástörténete, földtana, vízföldtana és keletkezése / Prakfalvi Péter ; [közread. a Polár Stúdió]. - Salgótarján : Polár-Stúdió, 2004. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2004. - Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 963-216-854-2 fűzött : ár nélkül
Betyár-barlang - Mátraverebély - barlang
551.44(439-2Mátraverebély)
[AN 2559163]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2005.
Zubály Sándor (1968-)
   Képes dinoszauruszkalauz / [kész. Zubály Sándor]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9330-18-3)
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2554406]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5233 /2005.
Astronomy (magyar)
   Csillagászat / összeáll. Robert Brunham ; [ford. Straky Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tudományos kiskönyvtár)
ISBN 963-09-4620-3 kötött : 2990,- Ft
csillagászat
52
[AN 2558690]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5234 /2005.
Birds (magyar)
   Madarak / összeáll. Joseph M. Forshaw ; [ford. Gyimesi Ábel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tudományos kiskönyvtár)
ISBN 963-09-4621-1 kötött : 2990,- Ft
madár
598.2
[AN 2558710]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2005.
Dawkins, Richard
A devil's chaplain (magyar)
   Az ördög káplánja : válogatott tanulmányok / Richard Dawkins ; a válogatást szerk. Latha Menon ; [ford. Angster László]. - Budapest : Vince K., 2005. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9552-48-8 kötött : 3495,- Ft
genetika
575
[AN 2558540]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2005.
Hamer, Dean
Living with our genes (magyar)
   Génjeink : miért fontosabbak, mint hinnénk? / Dean Hamer, Peter Copeland ; [ford. Puskás László]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2002. - 318 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 291-310.
ISBN 963-389-698-3 fűzött : 2480,- Ft
genetika - pszichoterápia
575.1 *** 159.9
[AN 2554373]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2005.
Mahunka Sándor (1937-)
   A catalogue of the Hungarian oribatid mites : Acari: Oribatida / Sándor Mahunka and Luise Mahunka-Papp. - Budapest : Hung. Nat. History Mus. : Systematic Zoology Research Group of the HAS, 2004. - 363 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 2.)
Bibliogr.: p. 309-343.
ISBN 963-7093-83-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - atka - állatföldrajz
595.423(439) *** 591.9(439)
[AN 2559455]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2005.
Papp László (1946-)
   Zootaxonomy from a Hungarian perspective : a status report and/or a pamphlet / by László Papp, László Peregovits and László Ronkay ; [publ. by the] Hungarian Biodiversity Platform. - Vácrátót : Hung. Biodiversity Platform, 2005. - 20 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-100-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - állatföldrajz - állatrendszertan - konferenciakiadvány
591.9(439) *** 592/599 *** 574.24 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2559501]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2005.
Schmidt Egon (1931-)
   A vadludak vízre szállnak / Schmidt Egon ; Kalotás Zsolt fotóival ; [... rajz. Budai Tibor]. - Budapest : Új Ember, cop. 2004. - 168 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9527-52-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - vízimadár - fényképalbum
598.2(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalotás_Zs. *** 77.042
[AN 2559411]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5240 /2005.
   Egyem vagy ne egyem? : az energia-egyensúlyról / [szerzők Bőcs Éva et al.] ; [közread. az] Országos Egészségfejlesztési Intézet. - [Budapest] : OEFI, [2005]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86672-1-4 fűzött : ár nélkül
étrend - diéta - egészséges táplálkozás
613.2
[AN 2558045]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2005.
Gerő Zsuzsa (1940-1999)
   Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban / Gerő Zsuzsa. - 3. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2005. - 283 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9412-06-6)
gyermeklélektan - óvodai nevelés
159.922.7 *** 372.3
[AN 2556037]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2005.
Hosch, Harald
Gesund durch Entsäuerung (magyar)
   Egészség savtalanítással : a sav-bázis egyensúly visszanyerése és megtartása / Harald Hosch ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2005. - 146 p. ; 21 cm. - (Egészség mindenkinek, ISSN 1786-8149)
ISBN 963-9493-19-8 fűzött : 1260,- Ft
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - anyagcserezavar - ételrecept
613.2 *** 615.89 *** 641.56(083.12)
[AN 2556463]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2005.
Kalásziné Gácsfalvi Lili
   Mesélek egy régi falusi doktor bácsiról : dr. Gácsfalvi Jenő körorvos élete / Kalásziné Gácsfalvi Lili. - Budapest : Kalásziné Gácsfalvi L., 2004. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-460-182-0 fűzött : ár nélkül
Gácsfalvi Jenő (1902-1980)
Magyarország - orvos - 20. század - életrajz
61(439)(092)Gácsfalvi_J.
[AN 2558853]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2005.
Kanyár Béla (1939-)
   Nukleárisbaleset-elhárítás telephelyen kívül : felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak / kész. Kanyár Béla ; közrem. Marc de Cort, Nényei Árpád. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2005. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-101., 137. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9495-65-4 fűzött : ár nélkül
sugárvédelem - egyetemi tankönyv
614.876(075.8)
[AN 2559603]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2005.
Kreácsik Judit
   A Wartegg-teszt bemutatása és iskolai alkalmazásának lehetőségei / Kreácsik Judit. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 63 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - vizsgálat
159.922.7 *** 159.9.072 *** 371.264
[AN 2556477]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2005.
Lajkó Károly
   Viselkedésünk és lelki egyensúlyunk / Lajkó Károly. - Budapest : Medicina, 2005. - 264 p. ; 25 cm
ISBN 963-242-917-6 kötött : 2820,- Ft
lélektan - mentálhigiénia
159.9 *** 613.865
[AN 2554693]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2005.
Lucza Béla (1960-)
   Alternatív gyógyászat : egészséges életmód : elméletek, tapasztalatok, terápiák, öngyógyítás / Lucza Béla. - 2. átd. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 277 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-273.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-7843-96-5)
természetgyógyászat - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 2554334]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2005.
Miller, Alice
Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst (magyar)
   A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása / Alice Miller ; [ford. Pető Katalin]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2002. - 102 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
ISBN 963-389-699-1 fűzött : 2180,- Ft
lélektan - gyermeklélektan - pszichoanalízis
159.964 *** 159.9 *** 159.922.7
[AN 2554315]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2005.
Molnár Kinga
   Bevehető-e az anatómia fellegvára? / Molnár Kinga. - Budapest : Scolar, 2005. - 367 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 365-367.
ISBN 963-9534-21-8 fűzött : 2499,- Ft
anatómia
611
[AN 2557313]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2005.
Pintér András (1937-)
   Gyermeksebészeti vezérfonal / Pintér András. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Medicina, 2005. - 284 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-[285].
ISBN 963-242-132-9 kötött : 1780,- Ft
gyermeksebészet
616-089-053.2
[AN 2554656]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2005.
Sekuler, Robert
Perception (magyar)
   Észlelés / Robert Sekuler, Randolph Blake ; [ford. Boczán Eszter et al.]. - Budapest : Osiris, 2004, cop. 2000. - 618 p., [4] t. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 565-596.
ISBN 963-389-411-5 kötött : 4280,- Ft
érzékelés - egyetemi tankönyv
159.93(075.8)
[AN 2557059]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2005.
   Személyiséglélektani szöveggyűjtemény az óvóképző főiskolák hallgatói számára / [szerk. Balogh Éva, Kelemen Lajos]. - Debrecen : Didakt, 2005. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
személyiségtipológia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
159.923(075.8)
[AN 2559180]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2005.
Szőnyi Magda (1940-)
   Jacqueline Royer: Metamorfózisok tesztje : 300 budapesti gimnazista jegyzőkönyvének feldolgozása alapján / Szőnyi Magda. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 88 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 23.)
Fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - vizsgálat
159.922.7 *** 159.9.072 *** 371.264
[AN 2556444]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2005.
Temesváry Beáta
   Szuicidológiai zsebkönyv : szuicidológia, krízisintervenció és a "segítők" mentálhigiénéje / Temesváry Beáta. - Szeged : Zsurnal Market, 2005. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 963-217-706-1 fűzött : ár nélkül
öngyilkosság - kóros lelkiállapot
616.89-008.441.44 *** 159.97
[AN 2558881]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2005.
Varró Vince (1921-)
   Experimental gastroenterology : investigation of a clinician / Vince Varró. - Budapest : Scientia, 2004. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791)
Bibliogr.: p. 59-63.
ISBN 963-8326-40-9 fűzött : ár nélkül
gasztroenterológia
616.32/.38
[AN 2559118]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2005.
Vincze György, Z. (1930-)
   Férfijaj, avagy A prosztatavész / Z. Vincze György. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-208-1 kötött : 2490,- Ft
rákbetegség - prosztata - memoár
616.65-006(0:82-94)
[AN 2558932]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5257 /2005.
   Anyagvizsgálat / Gál István [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - 2. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K, 2005. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-485. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-452-0)
anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
620.1(075.8)
[AN 2557734]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2005.
Ravasz Éva (1943-)
   Gál István, 1917-1979 : egy bányaigazgató portréja / Ravasz Éva ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2004. - 167 p., [25] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 159-161. - Példányszám: 500
ISBN 963-217-138-1 kötött : ár nélkül
Gál István (1917-1979)
Magyarország - bánya - vezető alkalmazott - 20. század - életrajz
622(439)(092)Gál_I. *** 622.33(439-2Tatabánya)
[AN 2558387]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2005.
Szomszéd András
   "Szerencse fel, szerencse le".. : Mizserfa / Szomszéd András ; [kiad. Kazár Község Önkormányzata]. - Kazár : Önkormányzat, 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 68. és a jegyzetekben
ISBN 963-216-769-4 fűzött : ár nélkül
Kazár. Mizserfa - Kazár - bányászat - helyismeret
622.33(439-2Mizserfa) *** 908.439-2Kazár
[AN 2558858]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5260 /2005.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? : a számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak / Bártfai Barnabás. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2005. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek sorozat, ISSN 1216-7061)
ISBN 963-86232-6-8 fűzött : ár nélkül
számítástechnika
681.3
[AN 2563431]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2005.
Berke József
   Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai : nyitott rendszerű képzés oktatási segédlete : tankönyv CD melléklettel / Berke József, Kelemen Dezső, Szabó József ; [közread. a] VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - Budapest : PICTRON Számítás- és Videotechnikai Kft. ; Keszthely : VE Georgikon Mezőgazdtud. Kar : Kvark Számítástechnikai Bt., [2004]. - 80 p. ; 17 cm + CD-ROM
Tokban
ISBN 963-9096-91-1 fűzött : ár nélkül
képfeldolgozás - számítógép - tankönyv
681.3.019(078)
[AN 2551210]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2005.
Bóta László
   Szövegszerkesztés / Bóta László. - Eger : EKF Líceum K., 2004. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
szövegszerkesztő - egyetemi tankönyv
519.688:655.2Word(075.8)
[AN 2556654]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2005.
International Conference on Intelligent Systems Design and Application (4.) (2004) (Budapest)
   ISDA 2004 : IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application : August 26-28, 2004, Budapest ... : proceedings. - [Budapest] : [BMF], [2005]. - 2 db (870 p.) : ill. ; 29 cm
Rend. és közread. a Budapesti Műszaki Főiskola. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7154-29-9 fűzött : ár nélkül
mesterséges intelligencia - algoritmus - életlen halmaz - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 519.688 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2558084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [10], 456 p.
mesterséges intelligencia - algoritmus - életlen halmaz - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 519.688 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2558089] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 457-870.
mesterséges intelligencia - algoritmus - életlen halmaz - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 519.688 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2558091] MARC

ANSEL
UTF-85264 /2005.
International Symposium of Hungarian Researchers on Computatitonal Intelligence (2.) (2001) (Budapest)
   2nd International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence : proceedings : [2001. november 12., Budapest] / org. by Budapest Polytechnic, Hungarian Fuzzy Association. - [Budapest] : BMF : M. Fuzzy Társ., [2005]. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Proceedings of the 2nd International Symposium of Hungarian Researches Computational Intelligence. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7154-06-X fűzött : ár nélkül
mesterséges intelligencia - algoritmus - életlen halmaz - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 519.688 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 2558078]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2005.
Nyesőné Marton Mária
   Táblázatkezelés / Nyesőné Marton Mária. - Utánny. - Eger : EKF Líceum K., 2004. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
táblázatkezelő rendszer - tankönyv
681.3.016Excel(078)
[AN 2556421]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2005.
   Programozzunk TURBO PASCAL nyelven! : 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 : objektum-orientált programozás : [kezdőknek, középhaladóknak] / Benkő Tiborné [et al.]. - 15. jav. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2005. - [4], X, 552 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 545-546.
ISBN 963-618-323-6 fűzött : 2992,- Ft
programnyelv
519.682Turbo_Pascal
[AN 2560632]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5267 /2005.
Buzás Kálmán
   Volt egyszer egy kaszinó : rekviem egy épületért / Buzás Kálmán. - Budapest-Kőbánya : Pataky Művel. Közp., 2005. - 32 p. : ill. ; 25 cm. - (Kőbányai füzetek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-782-7 fűzött : ár nélkül
Budapest - művelődéstörténet - kaszinó - klub - századforduló - 20. század
640.46 *** 930.85(439-2Bp.)"189/194" *** 061.2(439-2Bp.)"189/194"
[AN 2558986]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5268 /2005.
   Építési műszaki ellenőrök kézikönyve / [főszerk. Gyulay Judit, Kiss Jenő] ; [szerk. Bánhidi László]. - Budapest : Terc, [2005]-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 804777
építés - műszaki ellenőrzés - útmutató
69.008.6(036) *** 624.008.6(036)
[AN 2558400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2005. - 1148 p. : ill. + CD-ROM
ISBN 963-9535-16-8 kötött : 19800,- Ft
építés - műszaki ellenőrzés - útmutató
69.008.6(036) *** 624.008.6(036)
[AN 2558403] MARC

ANSEL
UTF-85269 /2005.
   Építési termékek megfelelősége kézikönyv / [szerk. Horváth Sándor] ; [szerzők Bánky Tamás et al.]. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 360 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 269-273.
ISBN 963-9535-29-X kötött : 7800,- Ft
építés - minőség
69(036) *** 65.018(036)
[AN 2558469]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2005.
Vermes László (1936-)
   Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás / Vermes László. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 220 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-214. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-286-153-1 fűzött : ár nélkül
hulladékgazdálkodás - egyetemi tankönyv
628.477(075.8)
[AN 2554218]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5271 /2005.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 15. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2005. - 457 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2005. márc.
ISBN 963-9518-17-4 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2562869]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5272 /2005.
   Az Alföld gazdálkodása : állattenyésztés = Traditional rural economy in the great Hungarian plain : animal keeping / szerk. ... Novák László Ferenc. - Nagykőrös : Arany J. Múz., 2004. - 518 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Musei de János Arany nominati, ISSN 0209-7184 ; 10.)
A 2003. aug. 28-30. között Nagykőrösön, az Arany János Múzeum által rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7134)
Alföld - állattenyésztés - legelőgazdálkodás - magyar néprajz - történeti feldolgozás - konferenciakiadvány
636(439.14)(091) *** 636.084.22(439.14)(091) *** 631.585(439.14)(091) *** 39(=945.11)(439.14) *** 061.3(439-2Nagykőrös)
[AN 2559392]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2005.
Atha, Antony
Pots and containers (magyar)
   Edénykertészet : [hasznos tanácsok a virágedények látványos és változatos beültetéséhez] / Anthony Atha ; [ford. Pap Edina]. - Budapest : Vince K., 2005. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9552-38-0 fűzött : ár nélkül
virágkertészet - dísznövény
635.9
[AN 2558946]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2005.
Borkóstoló (angol)
   Hungarian wine-tasting : wine varieties and recommended recipes / [publ. by the] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, [2004]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ingyenes
Magyarország - borászat - szőlőművelés - szakácskönyv
663.2(439) *** 641.87:663.2 *** 634.85(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2557974]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2005.
   Borkóstoló : magyar borok és ételek / [közread. az] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, [2004]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ingyenes
Magyarország - borászat - szőlőművelés - szakácskönyv
663.2(439) *** 641.87:663.2 *** 634.85(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2557967]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2005.
Borkóstoló (német)
   Weinprobe : Weine und Rezepte aus Ungarn / [Hrsg.:] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, [2004]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ingyenes
Magyarország - borászat - szőlőművelés - szakácskönyv
663.2(439) *** 641.87:663.2 *** 634.85(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2557980]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2005.
Cats (magyar)
   Macskák / összeáll. Paul McGreevy ; [ford. Perényi Katalin és Erdélyi Gergely]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tudományos kiskönyvtár)
ISBN 963-09-4619-X kötött : 2990,- Ft
macska
636.8
[AN 2558697]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2005.
Dogs (magyar)
   Kutyák / ... szerk. Paul McGreevy ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tudományos kiskönyvtár)
ISBN 963-09-4618-1 kötött : 2990,- Ft
kutya
636.7
[AN 2558702]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2005.
Glits Márton (1934-)
   Kertészeti növénykórtan / Glits Márton, Folk Győző. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2000. - 582 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 547-550.
ISBN 963-286-176-0 kötött : ár nélkül
növénybetegség - kertészet - egyetemi tankönyv
632(075.8) *** 634(075.8)
[AN 2554215]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2005.
Kovács Anett
   Radics László mézeskalácsos mester / Kovács Anett. - Debrecen : Ethnica, 2004. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Radics László mézeskalács mester
ISBN 963-472-862-6 fűzött : ár nélkül
Radics László (1950-)
Magyarország - mézeskalács - iparos - 20. század - 21. század
664.667(439)(092)Radics_L.
[AN 2559702]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2005.
   Magyar gazda Európában : betartható előírások, érthető jogszabályok / ... szerk. Herbst Árpád, Szabóné Willin Erzsébet, Uzonyi Györgyné. - Budapest : Raabe, 2005. - Cserelapos mappa ; 26 cm
ISBN 963-9600-03-2 fűzetlen : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági jog - útmutató
338.43(439)(036) *** 349.42(439)(036)
[AN 2559637]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2005.
Middelhaufe, Sabine
Unser Hundekind (magyar)
   A kölyökkutya / Sabine Middelhaufe ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005, cop. 2000. - 64 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9205-74-5 fűzött : 1190,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2554221]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2005.
The new gardener (magyar)
   Kezdő kertész : [kézikönyv kezdő és gyakorlott kertészkedők számára] / Anthony Atha [et al.] ; [ford. Pap Edina] ; [szerk. Nagy Ottó]. - Budapest : Vince K., 2005. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9552-39-9 fűzött : ár nélkül
kertészet - kertépítés
712.3/.7
[AN 2558942]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2005.
Oroszi Sándor (1956-)
   Az erdélyi közösségi erdők története / Oroszi Sándor. - Sopron : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2004. - 241 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 66.)
Bibliogr.: p. 199-221.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8251-59-X)
Erdély - gazdaságtörténet - erdészet
630(439.21)(091)
[AN 2559281]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2005.
Schmidt, Horst
Hühner und Zwerghühner (magyar)
   Díszbaromfifajták kézikönyve / Horst Schmidt ; [ford. Reuss Éva és Nagyné Kiszlinger Henrietta]. - Budapest : Gazda, [2004]-. - 24 cm
díszmadár - baromfi
636.5.045
[AN 2556295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dísztyúkok. - cop. 2004. - 215 p. : ill., főként színes
ISBN 963-7445-52-8 kötött : 4620,- Ft
díszmadár - tyúk
636.52/.58.045
[AN 2559110] MARC

ANSEL
UTF-85286 /2005.
Squire, David
Small gardens (magyar)
   Apró kertek : [hogyan tervezzünk és alakítsunk kis kiskertet?] / David Squire ; [ford. Pap Edina]. - Budapest : Vince K., 2005. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9552-37-2 fűzött : ár nélkül
kertépítés
712.3/.7
[AN 2558951]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2005.
Weingärtner, Vera
Unsere Katze ist krank (magyar)
   Beteg a cicánk : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Vera Weingärtner ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005, cop. 2001. - 64 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
Megj. "Beteg a macskánk" címmel is
ISBN 963-9205-93-1 fűzött : 1190,- Ft
macska - állatbetegség
636.8 *** 619
[AN 2554222]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5288 /2005.
Bellefontaine, Jacqueline
Barbecue (magyar)
   Barbecue és nyári saláták / Jacqueline Bellefontaine. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Melis Pálma
ISBN 963-9552-34-8 kötött : 1600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2559662]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2005.
   Degustaciâ vengerskih vin : sorty vina i recepty blûd / [izd.] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, [2005]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - bor - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.87:663.2 *** 663.2(439)
[AN 2559209]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2005.
   Laci bácsi legújabb receptjei / [szerk. Varga László]. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 963-86509-0-7 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2559418]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2005.
Meyer zu Stieghorst, Elisabeth
Fondues (magyar)
   Fondü falatok / Elisabeth Meyer zu Stieghorst ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Utánny. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7437-15-0 kötött : 1400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2562915]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2005.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   A család szakácskönyve / F. Nagy Angéla. - 2. utánny. - Budapest : Sík, 2005, cop. 2001. - 517 p. ; 22 cm
ISBN 963-9270-14-8 kötött : 2600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2556646]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2005.
   Ómama receptjei Sopronból és környékéről / [... szerk. Krisch Magdolna] ; [fotó Krisch Miklós et al.]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 44, [3] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-214-664-6 fűzött : ár nélkül
Sopron - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Sopron)(083.12)
[AN 2558353]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2005.
Ómama receptjei Sopronból és környékéről (német)
   Omas Rezepte aus Ödenburg und Umgebung / [Red. Magdalena Krisch] ; [Fotos Krisch Miklós et al.]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 45, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-214-665-4 fűzött : ár nélkül
Sopron - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Sopron)(083.12)
[AN 2558352]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2005.
   Vendégváró menüsorok / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2005/1.)
Fűzött : 440,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2559124]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5296 /2005.
Comte-Sponville, André
Petit traité des grandes vertus (magyar)
   Kis könyv a nagy erényekről / André Comte-Sponville ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2005. - 360 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Filozófia, ISSN 1219-8358)
Bibliogr.: p. 351-360.
Fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-379-331-9)
erkölcs
179.9
[AN 2554382]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2005.
   Az érték : VI. Közművelődési Nyári Egyetem : Szeged, 2004. július 5-9. / [szerk. Török József] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - Szeged : Csongrád M. Közművel. Tanácsadó Közp., 2004. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-282-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - erkölcsi érték - művelődésügy - konferenciakiadvány
124.5 *** 374(439) *** 316.75 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2557336]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2005.
   Exploring the world of human practice: readings in and about the philosophy of Aurel Kolnai / ed. by Zoltán Balázs and Francis Dunlop. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-97-0 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-01-4 fűzött : ár nélkül
Kolnai Aurél (1900-1973)
Anglia - filozófus - határon túli magyarság - 20. század
1(410)(=945.11)(092)Kolnai_A. *** 1(410)(=945.11)Kolnai_A. *** 32.001(410)(=945.11)(092)Kolnai_A.
[AN 2558441]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2005.
Kelemen János (1943-)
   Nyelvfilozófiai tanulmányok / Kelemen János. - Budapest : Áron, 2004. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-38-2 fűzött : 1780,- Ft
nyelvfilozófia - filozófiatörténet - hermeneutika - szemiotika - egyetemi tankönyv
1(100)(091)(075.8) *** 800.1(075.8)
[AN 2557438]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2005.
Pieper, Annemarie
Gibt es eine feministische Ethik? (magyar)
   Van-e feminista etika? / Annemarie Pieper ; [ford. Hell Judit és Szekeres Erika]. - Budapest : Áron, 2004. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-148.
ISBN 963-9210-40-4 fűzött : 1860,- Ft
erkölcs - nők a társadalomban - emancipáció
17 *** 316.37-055.2
[AN 2557439]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2005.
Störig, Hans Joachim
Kleine Weltgeschichte der Philosophie (magyar)
   A filozófia világtörténete / Hans Joachim Störig ; [ford. Zoltai Dénes et al.]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 614 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : filozófia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-770-4 kötött : 3490,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2557527]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2005.
Weiss János (1957-)
   Az elismerés elmélete / Weiss János. - Budapest : Áron, 2004. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 963-9210-41-2 fűzött : 2480,- Ft
társadalomfilozófia
1(100)"19" *** 316.257
[AN 2557437]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5303 /2005.
Bibel-Panorama (magyar)
   Bibliai panoráma : a bibliai üdvtörténet hét korszakának képes ábrázolása tizenkét színes táblán, magyarázatokkal, bibliatanulmányozás céljából. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - [12] p., XII t. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-7369-02-3 fűzött : ár nélkül
Biblia
megváltás - bibliamagyarázat
234 *** 22.07
[AN 2554436]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2005.
Böjte Csaba (1959-)
   Hiszek a szeretet végső győzelmében! / Böjte Csaba. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]. - 92, [8] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-294-4 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - karitász - szeretet
244 *** 266.3 *** 248.145.13
[AN 2558118]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2005.
Eliade, Mircea
Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase (magyar)
   A samanizmus : az eksztázis ősi technikái / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2005. - 522 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Bibliogr.: p. 465-499.
ISBN 963-389-704-1 fűzött : 2480,- Ft
sámánizmus
291.612 *** 398.4
[AN 2554610]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2005.
Eliade, Mircea
Occultism, witchcraft and cultural fashions (magyar)
   Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok : összehasonlító vallástörténeti tanulmányok / Mircea Eliade ; [ford. Benedek Mihály]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2002. - 159 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-705-X fűzött : 2180,- Ft
vallástörténet - okkultizmus
291.3 *** 398.3/.4 *** 133
[AN 2554367]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2005.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-bizottság]. - 7. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 1487 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 963-361-676-X kötött : ár nélkül
katolikus egyház - vallásos ének
245 *** 282
[AN 2560841]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2005.
Ferris, Margaret
Compassioning (magyar)
   Együttérzés : lelkigondozói és lelkivezetői alapismeretek keresztény segítők számára / Margaret Ferris ; [ford. Rohonczi Katalin]. - Budapest : Semmelweis Egy. Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2004. - 88 p. ; 21 cm. - (Lelkigondozói kiskönyvtár, ISSN 1589-1895 ; 3.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-7166-81-5 fűzött : ár nélkül
lelkipásztorkodás - lelki gondozás
253 *** 364.264
[AN 2559480]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2005.
Harmath Károly (1950-)
   Peti pásztor betlehemi élménye / Harmath Károly ; [ill. Léphaft Pál]. - Szeged : Agapé, 2004. - [21] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-458-290-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 2557709]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2005.
   Katholisches Gebet- und Gesangbuch : eine Sammlung von Gebeten und Kirchengesängen für katholische Christen in Schaumar/Solymár aufgrund der Liturgiereform / [Red. Ferenc Neubrandt]. - Solymár : J. Földesi, 2005. - 726 p. : ill., főként kotta ; 17 cm
Kötött : ár nélkül
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245 *** 282
[AN 2558202]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2005.
   "Kis világnak világos kis tüköre" : Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból / [sajtó alá rend., szerk. és a bev. tanulmányt írta] Ugrai János. - Debrecen : Hernád, 2004. - 168, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 2.)
Bibliogr.: p. 39-41. - Számozott példány: 50
ISBN 963-86546-1-9 fűzött : ár nélkül
Felvidék - protestáns lelkész - református egyház - 19. század - életrajz - történelmi forrás
284.2(439.13)"17/18"(092) *** 284.2(439.13)"180"(093)
[AN 2559379]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2005.
Liturgia horarum (magyar) (vál.)
   Kis zsolozsma : reggeli dicséret, napközi imaóra, vecsernye, kompletórium egy hétre. - Szeged : Agapé, 2004. - 205, [3] p. ; 14 cm
Szerk. Török Jenő
ISBN 963-458-281-8 velúr : ár nélkül
breviárium
264-135
[AN 2557712]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2005.
Lohfink, Norbert
Kirchenträume (magyar)
   Álmok az egyházról : beszédek a szokványos gondolkodás ellen / Norbert Lohfink ; [ford. Kocsi György]. - Szeged : Agapé, 2004. - 156 p. ; 20 cm. - (Scientia Christiana, ISSN 1218-4950 ; 12.)
ISBN 963-458-280-X fűzött : ár nélkül
keresztény egyház
28 *** 260.1
[AN 2557847]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2005.
Ninković, Aleksandar
   Evangéliumok szinopszisa / Aleksandar Ninković ; [szerk. és sajtó alá rend. Komáromi Borbála]. - Szeged : Agapé, 2004. - 454 p. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2003. - Bibliogr.: p. 443-444.
ISBN 963-458-276-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
szinoptikus kérdés - evangélium
226.1.04=945.11
[AN 2557699]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2005.
Papp Richárd (1973-)
   Van-e zsidó reneszánsz? : kulturális antropológiai válaszlehetőségek egy budapesti zsidó közösség életének tükrében / Papp Richárd. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2004. - 194, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-192. és a jegyzetekben
ISBN 963-9512-10-9 fűzött : 2150,- Ft
Budapest - zsidóság - identitás - ezredforduló
296(439-2Bp.)"200" *** 316.63(=924) *** 316.7(439-2Bp.)(=924)
[AN 2558873]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2005.
Pfeiffer, Karl Heinz
In Gott verbunden (magyar)
   Egymást is szerették : a szentek vonzalmainak történetéből / Karl Heinz Pfeiffer. - Szeged : Agapé, 2004. - 166 p. ; 20 cm
Ford. Unger Zsuzsa. - Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-458-286-9 fűzött : ár nélkül
szent - személyes kapcsolat - szerelem - életrajz
235.3(092) *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2557444]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2005.
Prince, Derek
War in heaven (magyar)
   Égi háború : Isten nemes küzdelme a gonosz ellen / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2005. - 206 p. ; 21 cm. - (Új spirit könyvek)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7453-99-7)
vallásos irodalom
244
[AN 2563113]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2005.
Rizzi, Gimmi
10 ritiri spirituali (magyar)
   10 találkozás Jézussal / Gimmi Rizzi. - Budapest : Don Bosco, 2005. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Tíz találkozás Jézussal
ISBN 963-9455-47-4 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat - vallásos irodalom - gyermekkönyv
242(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2558475]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2005.
Rohr, Richard
   A férfi útja 2 : maszkok, hegek, archetípusok / Richard Rohr ; [... ford. Lisztes Gábor ..., Endreffy Zoltán]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2004. - 210, [3] p. ; 20 cm
A ford. a "The Wild Man's journey" (Ohio : St. Anthony Messenger Press, 1996) és a "Masken des Maskulinen" (München : Claudius Verl., 1993) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-866-342-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - férfi
244 *** 316.37-055.1
[AN 2552179]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2005.
Schuon, Frithjof
De l'unité transcendante des religions (magyar)
   A vallások transzcendens egysége / Frithjof Schuon ; [Huston Smith előszavával] ; [ford. Bencze Tamás, Dávid Andrea, Nagy Csaba]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2005. - 197, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86027-4-0 fűzött : 2100,- Ft
vallástudomány - összehasonlító módszer
291
[AN 2559357]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2005.
Sgarbossa, Mario
Bonaventura (magyar)
   Bonaventura : a tökéletes boldogság teológusa / Mario Sgarbossa. - Szeged : Agapé, 2004. - 174 p. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 30.)
Ford. Zólyomi-Katona Theodóra és Kalacsi János
ISBN 963-458-287-7 fűzött : ár nélkül
Bonaventura da Bagnorea
szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Bonaventura_B.
[AN 2559002]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2005.
Sharafī, 'Abd al-Majīd
Islām bayna al-risālah wa-al-tārīkh (angol)
   Islam : between divine message and history / by Abdelmajid Sharfi. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2005. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-87-3 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-16-2 fűzött : ár nélkül
iszlám - modernizáció - identitás
297"200" *** 316.63(=927) *** 316.7(=927)
[AN 2559361]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2005.
Szabó Ferenc (1931-)
   Keresztény gondolkodók a XX. században / Szabó Ferenc. - Szeged ; Budapest : Agapé, 2004. - 538 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-458-284-2 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - teológia - író - filozófus - 20. század
23(100)(092)"19" *** 82(092)"19" *** 1(100)(092)"19" *** 282
[AN 2557716]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2005.
   Szólj hozzám.. : kísérőanyag a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2005. évi kommunikációs programjához ifjúsági és felnőttcsoportok számára / [közread. az] Országos Lelkipásztori Intézet. - [Budapest] : OLI, 2005. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - katolikus egyház - kommunikáció
282(439) *** 659 *** 316.77
[AN 2559257]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2005.
Takács Béla (1930-1997)
   A magyar református lelkészek öltözete / Takács Béla ; [sajtó alá rend. ... Dienes Dénes]. - Debrecen : Hernád, 2004. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 100
ISBN 963-86546-2-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - protestáns lelkész - ruházat - református egyház - művelődéstörténet
262.14 *** 391 *** 930.85(439) *** 284.2
[AN 2559382]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2005.
Vermes Géza (1924-)
The Dead Sea scrolls (átd. kiad.) (magyar)
   A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története / Vermes Géza ; [ford. Hajnal Piroska]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1998. - 300 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 285-291.
Fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-389-705-X)
esszénusok - régészet - ókori Palesztina
296.624.2 *** 904(33) *** 904(569.4)
[AN 2556486]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2005.
Vermes Géza (1924-)
Jesus the Jew : a historian's reading of the Gospels (magyar)
   A zsidó Jézus : ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa / Vermes Géza ; [ford. Hajnal Piroska]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1995. - 338 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-703-3 fűzött : 2480,- Ft
Jézus
krisztológia - zsidó vallás - Újszövetség - bibliamagyarázat
232 *** 296.6 *** 296.1 *** 225.01
[AN 2556499]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2005.
Zsebik Erzsébet
   Jézus legyőzte a halált / Zsebik Erzsébet ; [az illusztrációkat kész. Réti Zoltán]. - [Balassagyarmat] : Zsebik E., [2005]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-965-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2558842]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5329 /2005.
Bárdosi Mónika
   A kultúra helyzete Magyarországon / [kész. Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné, Varga Alajosné]. - Budapest : M. Művel. Int, 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 4.)
ISBN 963-651-451-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődés - kultúra - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.7(439)"199"(083.41)
[AN 2557170]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2005.
Bodó Julianna (1953-)
   A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években / Bodó Júlianna. - Budapest : Scientia Humana, 2004. - 243 p. ; 20 cm. - (Scientia humana : politológia, ISSN 1216-531X)
Bibliogr.: p. 229-243.
ISBN 963-7372-02-4 fűzött : ár nélkül
Románia - társadalom - kultúra - ünnepség - 20. század
316.7(498)"198" *** 394.4
[AN 2559275]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2005.
Bugovics Zoltán
   Társadalmi tőke, karrieresélyek, viselkedésminták / Szakál Gyula, A. Gergely András szerk. ; [szerzők Bugovics Zoltán, Ferenczi Zoltán, Szakál Gyula]. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2004. - 120 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 97.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7372-03-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - társadalmi kapcsolat - karrier - pályakezdés - értelmiség - ezredforduló
316.47(439)"200" *** 316.77 *** 316
[AN 2559240]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2005.
Dogossy Katalin (1954-)
   Azok a jó kis hatvanas évek / Dogossy Katalin, Ács Irén. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7253-24-6 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - kultúra - 20. század
316.7(439)"196" *** 930.85(439)"196"
[AN 2558487]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2005.
   Ezer ágán ezer fészek / [szerk. Suplicz Zsoltné] ; [közread. a] Platán Alsónémedi Nagycsaládos Egyesület. - Alsónémedi : Platán Alsónémedi Nagycsaládos Egyes., 2004. - [56] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Platán Alsónémedi Nagycsaládos Egyesület
Alsónémedi - sokgyermekes család - egyesület
316.356.2(439) *** 314.372.43(439) *** 061.2(439-2Alsónémedi)
[AN 2559448]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2005.
   Az idegen : variációk Simmeltől Derridáig / [szerk. ... Biczó Gábor] ; [... ford. Boros János, Orbán Jolán, Teller Katalin]. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 208 p. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-187-4 fűzött : ár nélkül
kulturális antropológia - társadalmi kapcsolat
316.7 *** 316.47 *** 316.63
[AN 2559400]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2005.
Kecskés Éva
   Dzsumbujisták / Kecskés Éva ; [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2005. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-528-4 fűzött : ár nélkül
Budapest. IX. kerület - városszociológia - szegénység - nyomornegyed
308(439-2Bp.IX.) *** 316.334.56(439-2Bp.IX.) *** 316.344.7
[AN 2559413]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2005.
Klaniczay Gábor (1950-)
   Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években / Klaniczay Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran, 2004. - 389 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9539-71-6 fűzött : 2500,- Ft
szubkultúra - 20. század
316.723(100)"197/198"
[AN 2554202]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2005.
Purlevskij, Savva Dmitrievič
   A life under Russian serfdom : the memoirs of Savva Dmitrievich Purlevskii, 1800-1868 / transl. and ed. by Boris B. Gorshkov. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2005. - X, 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7326-15-4 fűzött : ár nélkül
ISBN 963-9241-99-7 kötött : ár nélkül
Purlevskij, Savva Dmitrievič
Oroszország - orosz irodalom - jobbágyság - 19. század - memoár
316.343.64(47)"18"(0:82-94) *** 882-94=20
[AN 2558263]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2005.
   A társadalomtudományi fogalmak logikája : klasszikus tudományfilozófiai írások / vál. ... Bertalan László ; ford. Csontos László ; kötetbe rend. Szántó Zoltán. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 240 p. ; 20 cm. - (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár, ISSN 1786-8548)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-208-909-X fűzött : 2490,- Ft
szociológia - ismeretelmélet - tudomány
316 *** 165 *** 001
[AN 2558590]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5339 /2005.
Bárth János (1944-)
   Úz-völgyi magyarok : településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány / Bárth János ; [a színes ... és a fekete-fehér képek ... Bárth János felvételei] ; [rajzok ... Janzsó Mariann, ... Stasisin Izolda]. - Kecskemét : Bárth Társtud. Bt., 2004. - 380 p., LVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-368. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-216-334-6 kötött : ár nélkül
Székelyföld - magyar néprajz - csángók
39(=945.11csángók)(439.21Székelyföld) *** 39(=945.11csángók)(498.4Székelyföld) *** 316.347(=945.11csángók)(439.21Székelyföld) *** 316.347(=945.11csángók)(498.4Székelyföld)
[AN 2558533]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2005.
Baumgarten, Andreas
Träume und was sie bedeuten (magyar)
   Álmoskönyv : az álomfejtés lexikona / Andreas Baumgarten ; [ford. Rátkai Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 307 p. ; 25 cm
ISBN 963-208-935-9 kötött : 2490,- Ft
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2557624]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2005.
Grin Igor (1943-)
   Jafi meseországban : Lakatos János sarkadi cigány népmeséi / gyűjt. és bevezetéssel ell. Grin Igor. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2005. - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (A Békés megyei múzeumok közleményei, ISSN 0139-0090 ; 27.)
Bibliogr.: p. 36. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7219-55-2 fűzött : ár nélkül
Sarkad - néprajz - magyarországi cigányok - előadóművész - népmese - életrajz
398.21(=914.99)(439-2Sarkad) *** 391/395(092)(=914.99)(439-2Sarkad)
[AN 2559326]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2005.
   Halmok és havasok : tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére / [szerk. Bárth Dániel és Laczkó János] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2004. - 624 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Bárth János műveinek bibliográfiája: p. 563-591.
ISBN 963-7216-83-9 kötött : ár nélkül
néprajz - személyi bibliográfia
39(439) *** 012Bárth_J.
[AN 2557713]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2005.
Horváth Krisztina, É
   Illemtan mindenkinek / É. Horváth Krisztina. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-86516-6-0 fűzött : ár nélkül
illemtan
395
[AN 2559416]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2005.
Köves J. Julianna
   Illik tudni : a kulturált viselkedés szabályai / Köves J. Julianna ; [... ill. Faragó István]. - 15. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2005. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-7437-10-X kötött : 1300,- Ft
illemtan
395
[AN 2554226]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2005.
   Magyar mondák kincsestára : [nemzetünk sorsfordító eseményei a mondák tükrében] / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - Debrecen : Graph-Art, 2005. - 30, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-9325-92-9 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 2558968]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2005.
   Máltai népmesék / [szerk.] Liza Galea és Margaret A. Murray ; [... ford. ... Boda Magdolna]. - Szeged : Agapé, 2004. - 67 p. ; 20 cm
A ford. a "Maltese folk-tales" (Malta : Empire Press, 1930) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-458-282-6 fűzött : ár nélkül
Málta - sémi nyelvek irodalma - népmese
398.21(458.2)
[AN 2557443]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2005.
Medgyes Péter (1945-)
   Jokes in English and Hungarian = Viccek angolul és magyarul / [vál., ford. és a jegyzeteket írta] Medgyes Péter, Medgyes Réka. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 89 p. ; 20 cm. - (Kétnyelvű olvasmányok, ISSN 1417-8907)
ISBN 963-13-5436-9 fűzött : 950,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - vicc
398.94 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2562291]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2005.
Paczolay Gyula (1930-)
   Ezër magyar közmondás és szólás : angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin fordításokkal : diákoknak és nyelvtanulóknak is = 1000 Hungarian proverbs = 1000 ungari vanasõna ja kõnekäändu = 1000 unkarilaista sananlaskua ja sanontaa = 1000 ungarische Sprichwörter und Redewendungen / Paczolay Gyula ; [ford. ... Paczolay Gyula et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2005. - 138 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 3.)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86560-3-4 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2558095]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2005.
Schőn Mária
   Hajósi sváb népi elbeszélések = Schwäbisches erzählgut aus Hajosch / Schőn Mária ; [... a kv. szövegét gond. Bereznai Zsuzsanna]. - Kecskemét : Cumania Alapítvány, 2005. - 444 p. ; 24 cm. - (Cumania könyvek, ISSN 1588-5577 ; 4.)
Bibliogr.: p. 431-432.
ISBN 963-7216-84-7 fűzött : ár nélkül
Hajós - folklór - nemzetiség - magyarországi németek
398(=30)(439-2Hajós)
[AN 2558430]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2005.
   Tudok még egy jó viccet!. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerk. Szöllősi Péter
ISBN 963-9409-38-3 fűzött : ár nélkül
vicc
398.94
[AN 2556269]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2005.
Tüskés Tünde
   Búzaszívek, kalászvirágok : szalmafonás kezdőknek és haladóknak / Tüskés Tünde ; [a rajzokat Sátori Diána kész.] ; [fotók Tüskés Tünde et al.]. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2005]. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-9498-42-4 kötött : 3500,- Ft
magyar néprajz - népművészet - szalmafonás
39(=945.11) *** 745.55.031.4
[AN 2559020]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2005.
Verebélyi Kincső (1945-)
   Szokásvilág / Verebélyi Kincső. - Debrecen : DE Néprajzi Tanszék, 2005. - 211 p. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 46.)
Bibliogr.: p. 171-206. - Összefoglaló angol nyelven
ISBN 963-472-855-3 kötött : ár nélkül
néprajz - népszokás - társadalmi élet - ünnep
392 *** 394 *** 398.33
[AN 2559422]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2005.
Viga Gyula (1952-)
   Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében / Viga Gyula ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2004. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 60-64.
ISBN 963-9271-42-X fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - étkezési szokás - ételspecialitás - magyar néprajz - szakácskönyv
392.8(=945.11)(439.134) *** 641.568(439.134)(083.12)
[AN 2559343]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5354 /2005.
Brown, George
   I survived the nazis hell / by George Brown. - Nyíregyháza : Kelet Press, 2005, cop. 1993. - 133 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85241-3-8 fűzött : ár nélkül
Brown, George
holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2554224]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2005.
   "Egy szívvel két hazában" : az amerikás magyarok, 1895-1920 / vál. és szerk. Albert Tezla ; Kathy Elaine Tezla közrem. ; [a bevezetőket ford. Bart István]. - Budapest : Corvina, 2005. - 443 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 434-443.
ISBN 963-13-5376-1 kötött : 3600,- Ft
Egyesült Államok - bevándorlás - magyarság - századforduló - történelmi forrás
325.252(439)"189/191"(093) *** 316.347(=945.11)(73)"189/191"(093)
[AN 2558148]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2005.
   A hortobágyi kitelepítések igaz története, 1950-53 / [az emlékezők Breuer Pál et al.]. - Pécs : B & D Stúdió, 2005. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-075-5 fűzött : ár nélkül
Hortobágy - állami terror - kitelepítés - kényszermunka - Rákosi-korszak
323.282(439Hortobágy)"1950/1953" *** 325.254.6(439Hortobágy)
[AN 2557840]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2005.
Kulcsár Kálmán (1928-)
   Kanadai napló : egy nagykövet feljegyzései / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Századvég, 2005. - 351, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-9211-80-X fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - diplomácia - politikus - külképviselet - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Kulcsár_K.(0:82-94)
[AN 2558911]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2005.
Libellus de institutione morum (latin, magyar)
   István király intelmei = Libellus de institutione morum. - [Budapest] : epl, [2005]. - 26, [2], 26, [2] p. ; 15 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2005/2.)
Ford. Kurcz Ágnes. - A magyar és latin nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9431-45-1 fűzött : 1050,- Ft : 4 ?
Magyarország - államelmélet - latin irodalom - 11. század
321.01(0:82-84) *** 871-84(439)=945.11
[AN 2557865]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2005.
Mann Miklós (1935-)
   Magyar oktatási miniszterek, 1848-2002 / Mann Miklós ; [a képanyagot összeáll. Munkácsy Gyula és Papp László]. - Budapest : Önkonet, 2005. - 206 p., [40] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 963-86623-1-X kötött : 2800,- Ft
Magyarország - oktatásügy - miniszter - 19. század - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 354.32(439)"1848/2002"
[AN 2559607]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2005.
   Regional co-operation as Central European perspective : [proceedings of the 1st DRC Summer School, Pécs 2004] / István Tarrósy & Gerald Rosskogler eds. ; [publ. by the Europe Centre Regional European Information and Education Centre PBC and the Institute for the Danube Region and Central Europe IDM ...]. - Pécs : Európa Centrum ; [Wien] : IDM, 2005. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-217-931-5 fűzött : ár nélkül
Európa - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - politika - konferenciakiadvány
32(4)"199/200" *** 332.1(4) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2558767]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2005.
Romsics Ignác (1951-)
   A trianoni békeszerződés / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2005. - 218 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 963-389-696-7 fűzött : 2180,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 2554370]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2005.
Torgyán József (1932-)
   Antalltól Orbánig / Torgyán József. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 419 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-197-2 kötött : 2990,- Ft
Torgyán József (1932-)
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - politikus - memoár
323(439)"199/200" *** 32(439)(092)Torgyán_J.(0:82-94)
[AN 2558975]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5363 /2005.
Béres Katalin
   A haza bölcse, Zala büszkesége : kalauz a kehidai Deák-kúria kiállításához / [a kiállításvezetőt írta ... és a kiállítást rend. Béres Katalin, Körmöczi Katalin] ; [kiad. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2004. - 23 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Kehida - magyar történelem - politikus - 19. század - múzeum - múzeumi katalógus
943.9(092)Deák_F. *** 943.9"18" *** 069(439-2Kehida)(036)
[AN 2559065]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2005.
   Bocskai és kora.. : tanulmányok a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója alkalmából / főszerk. Czigány István ; [szerk. Bertók Krisztina, Kisteleki Károly]. - Budapest : Martin Opitz, 2005. - 112 p., VIII t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
A 2004. dec. 8-án, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Hadtudományi Bizottsága által rendezett emlékülés szerkesztett anyaga
ISBN 963-218-043-7 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 16. század - 17. század - konferenciakiadvány
943.9"159/160" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2559635]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2005.
Bozsóky Pál Gerő (1922-2004)
   A Jeruzsálemi Latin Királyság rövid tündöklése és hosszú haldoklása / Bozsóky Pál Gerő. - Szeged : Agapé, 2004. - 294 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 287-294.
ISBN 963-458-285-0 fűzött : ár nélkül
Jeruzsálemi Királyság - Európa - keresztes háborúk - hadtörténet - történelem - 12. század - 13. század
956.94"11/12" *** 355.48(569.4)"11/12" *** 940"11/12" *** 27"11/12"
[AN 2557656]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2005.
Breton, Guy
Histoires d'amour de l'histoire de France (magyar)
   Francia szerelmi históriák / Guy Breton. - Budapest : Európa, 2004-. - 24 cm
Franciaország - uralkodó - történelem
944(092)
[AN 2537501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., XIV. Lajos kegyencnői / [ford. Seláf Levente]. - 2005. - 307, [4] p.
ISBN 963-07-7778-9 kötött : 2800,- Ft
Lajos (Franciaország: király), XIV.
Franciaország - uralkodó - 17. század - nő - életrajz
944(092)Lajos,_XIV. *** 929-055.2
[AN 2559589] MARC

ANSEL
UTF-85367 /2005.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - 1986-tól szerk. Rácz István, 2005-től szerk. nélkül. - Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei (cvált.)
ISBN 963-471-275-4
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [27.], 1608/1609 / ... ford. és sajtó alá rend. Szendiné Orvos Erzsébet ; [a mutatókat kész. Veress Zsófia]. - 2005. - 264 p. : ill., részben színes. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 36.)
Példányszám: 400. - A bev. német nyelven is
ISBN 963-7238-31-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7238-31)
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 2559699] MARC

ANSEL
UTF-85368 /2005.
   Dr. Székely Albert emlékezete / [a fényképeket kész. Szigeti Sándor]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Múz., 2004. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (A zempléni zsidóság emlékei ; 1.). (A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum füzetei, ISSN 1416-0943 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
Székely Albert (1864-1944)
Magyarország - ügyvéd - zsidóság - századforduló - 20. század - életrajz
929(439)(092)Székely_A.
[AN 2559672]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2005.
Fazakas Tibor (1946-)
   Vajdahunyad vára és a Hunyadiak jeles története / Fazakas Tibor színes illusztrációival ; [bev. Muhi Sándor]. - [Szombathely] : [Önkormányzat], [2005]. - [24] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Erdélyi várak)
ISBN 963-217-551-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - történelem - 15. század - életrajz - gyermekkönyv
943.9(092)Hunyadi_J.(02.053.2) *** 943.9"14"(02.053.2)
[AN 2559113]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2005.
Geng Antal
   Etyek története / Geng Antal ; [a kéziratot gond. és kieg., ... szerk. Erdős Ferenc] ; [a képmellékleteket és a függeléket összeáll. Dakó Péter]. - Etyek : Geng F., 2005. - 234 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-460-620-2 kötött : 2500,- Ft
Etyek - helytörténet
943.9-2Etyek
[AN 2559609]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2005.
Gombos Ferenc Albin (1873-1938)
   Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium .. / coll. Albinus Franciscus Gombos ; Justiniani Cardinalis Serédi ... praefatione adornatus. - Reprint [kiad.]. - Budapest : Nap, [2005]-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Akad., 1937
ISBN 963-9402-59-1
magyar történelem - Árpád-kor - történelmi forrás - szakbibliográfia - hasonmás kiadás
943.9"08/1301"(093):016 *** 094/097.07
[AN 2559336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 1., A - C. - cop. 2005. - 811 p.
ISBN 963-9402-60-5 kötött : 4900,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - történelmi forrás - szakbibliográfia
943.9"08/1301"(093):016
[AN 2559335] MARC

ANSEL
UTF-85372 /2005.
Görög Ferenc (1881-1970)
   A magyar nemzet története / írta Görög Ferenc. - 2. kiad., [utánny.]. - [Budapest] : Horizont, [2005]. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Horizont könyvek)
ISBN 963-86136-0-2 kötött : ár nélkül
magyar történelem
943.9".../1918"
[AN 2559421]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2005.
   A győri zsidóság története, különös tekintettel a holocaustra : dokumentumgyűjtemény / [szerk. Bana József]. - Győr : Duna-táj Magyar-Izraeli Baráti Kör, 2005. - 58, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Győri holocaust füzetek, ISSN 1786-8122 ; 1.)
Bibliogr.: p. [59]. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Győr - helytörténet - holokauszt - zsidóság - történelmi forrás
943.9-2Győr(=924) *** 323.12(=924)(439-2Győr)"1939/1945"(093.2)
[AN 2558480]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2005.
Hamann, Brigitte
Winifred Wagner, oder Hitlers Bayreuth (magyar)
   Winifred Wagner, avagy Hitler és Bayreuth / Brigitte Hamann ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2005. - 1010 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7561-1 kötött : 3900,- Ft
Hitler, Adolf
Wagner, Winifred
Németország - Bayreuth - történelem - politikus - 20. század - híres ember - zenei élet
943.0(092)Wagner,W. *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"19" *** 78.05(430-2Bayreuth)
[AN 2558110]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2005.
Herodianos
Ab excessu divi Marci (magyar)
   A Római Birodalom története Marcus Aurelius halálától / Héródianos ; [ford. Fehér Bence és Kovács Péter] ; [az utószót és a jegyzeteket írta Kovács Péter]. - Budapest : Osiris, 2005. - 219 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 963-389-669-X kötött : 3200,- Ft
Római Birodalom - történelem - görög irodalom - 2. század - 3. század - krónika - történelmi forrás
937"01/02"(093) *** 875-94=945.11
[AN 2551975]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2005.
Kovalcsik András
   Arcok Balassagyarmat múltjából / Kovalcsik András. - Balassagyarmat : [Magánkiad.], 2004-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 917042
Balassagyarmat - művelődéstörténet - híres ember - életrajz
929(439-2Balassagyarmat)(091) *** 930.85(43.9-2Balassagyarmat)(092)
[AN 2558945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 205 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
Balassagyarmat - művelődéstörténet - híres ember - életrajz
929(439-2Balassagyarmat)(091) *** 930.85(43.9-2Balassagyarmat)(092)
[AN 2558947] MARC

ANSEL
UTF-85377 /2005.
   A magyar történelem vitatott személyiségei. - [Budapest] : Kossuth, [2002]-. - 20 cm
A Magyar Történelmi Társulat rendezésében a Magyar Tudományos Akadémián tartott "Múltunk kritikus kérdései" c. előadás-sorozat szerkesztett anyaga. - Kosáry Domokos előszóvával
magyar történelem - történelmi személy
943.9(092)
[AN 928798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2005. - 132, [3] p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4654-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar történelem - történelmi személy
943.9(092)
[AN 2558237] MARC

ANSEL
UTF-85378 /2005.
Man, John
Genghis Khan (magyar)
   Dzsingisz kán / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2005]. - 455 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 447-452.
ISBN 963-9598-27-5 kötött : 3300,- Ft
Dzsingiz (Mongol Birodalom: kán)
Mongólia - történelem - hadvezér - 13. század
951.7(092)Dzsingiz *** 951.7"12"
[AN 2557358]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2005.
   Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről / szerk. Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2002. - 406 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-390-9 fűzött : 2480,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19" *** 316.63
[AN 2556521]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2005.
Szabó Krisztina
   A Nákosz család története / [kiad. Szépművészeti Múzeum, Alapítvány az Emberi Értékekért]. - Budapest : Szépműv. Múz. : Alapítvány az Emberi Értékekért, 2005. - 44 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Szabó Krisztina. - Bibliogr.: p. 44.
ISBN 963-7063-02-1 fűzött : ár nélkül
Nákó család
Magyarország - családtörténet - magyarországi görögök - nemzetiség - kereskedő - 18. század - 19. század - művelődéstörténet
929.52(439)(=774)Nákosz *** 339(439)"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 2557435]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2005.
   Trianon és a "hűséges falvak" : kitartás a haza mellett = Trianon i "vjerna naselja" : ustrajnost uz domovinu = Trianon und die "treuen Dörfer" : Treu zum Vaterland / összeáll. és szerk. Kovács Géza, Zsiga Tibor ; [ford. Hergovich Vince et al.] ; [kiad. Horvátlövő Község Horvát Települési Kisebbségi Önkormányzat]. - Budapest : Croatica, 2004. - 243 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9314-80-3 kötött : ár nélkül
Vas (megye) - helytörténet - területi visszacsatolás - határkérdés - Horthy-korszak - konferenciakiadvány
943.911.1-2"192" *** 341.222(439) *** 061.3(439-2Horvátlövő)
[AN 2559634]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2005.
Turcsányi Ildikó, S.
   A Jantyik Mátyás Múzeum régészeti gyűjteményének története és régészeti kiállításai / S. Turcsányi Ildikó. - Békés : Jantyik Múz., 2005. - 21, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86729-0-0 fűzött : ár nélkül
Jantyik Mátyás Múzeum (Békés)
Békés - régészet - múzeum - történeti feldolgozás
903/904(439.175) *** 069(439-2Békés)(091)
[AN 2559036]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2005.
   Variációk : ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére / szerk. Ötvös István ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2004. - 686 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-87-2 kötött : ár nélkül
magyar történelem - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
943.9 *** 943.9"195"
[AN 2559444]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2005.
   A végvári dicsőség nyomában : tanulmányok Balassi Bálintról és koráról / [szerk. Kiss Gábor Ferenc és Kruppa Tamás]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2004. - 73 p. ; 21 cm. - (Belvedere meridionale kiskönyvtár, ISSN 1217-3495 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9573-07-8 fűzött : ár nélkül
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - török hódoltság - Rákóczi-szabadságharc - író - 16. század
943.9"15/170" *** 355.48(439)"15/16" *** 894.511(092)Balassi_B.
[AN 2557485]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5385 /2005.
Bariska István (1943-)
   Kirándulás Kőszeg-hegyalján / [írta, fotó Bariska István]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 50 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [51].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-318-3)
Kőszeghegyalja - útikönyv
914.39Kőszeg-hegyalja(036)
[AN 2558306]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2005.
Bariska István (1943-)
Kirándulás Kőszeg-hegyalján (német)
   Ausflug im Gebiet Güns - Unter den Bergen / [von István Bariska] ; [Übers. Koloman Brenner]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 58 p. : ill., színes ; 17 cm
Borítócím: Ausflug im Gebiet Kőszeg/Güns - Unter den Bergen. - Bibliogr.: p. 58.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-318-3)
Kőszeghegyalja - útikönyv
914.39Kőszeg-hegyalja(036)
[AN 2558303]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2005.
Bedécs Gyula
   Győri séták / [írta Bedécs Gyula és Trukánné Katona Zsuzsa] ; [ill. Trukánné Katona Zsuzsa] ; [fotó Szabó Béla]. - [Sopron] : Escort 96 Bt., 2004. - 50, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
A borítófedélen a megjelenési év: 2003. - Bibliogr.: p. [51].
ISBN 963-202-315-3 fűzött : ár nélkül
Győr - útikönyv
914.39-2Győr(036)
[AN 2558349]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2005.
Bedécs Gyula
Győri séták (német)
   Spaziergänge in Raab / [Authoren Gyula Bedécs és Zsuzsa Trukán-Katona] ; [Ill. Zsuzsa Trukán-Katona] ; [Photos Béla Szabó]. - [Sopron] : Escort 96 Bt., 2004. - 58 p. : ill., színes ; 17 cm
Borítócím: Spaziergänge in Győr/Raab. - A borítófedélen a megjelenési év: 2003. - Bibliogr.: p. [59].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-315-X)
Győr - útikönyv
914.39-2Győr(036)
[AN 2558302]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2005.
Bedécs Gyula
   Kirándulás Mosonmagyaróváron, a Szigetközben és a Mosoni-síkságon / [írta Bedécs Gyula] ; [fotó Krisch Miklós ...]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 50 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-23-4 fűzött : ár nélkül
Mosonmagyaróvár - Szigetköz - Mosoni-síkság - útikönyv
914.39Szigetköz(036) *** 914.39-2Mosonmagyaróvár(036) *** 914.39Mosoni-síkság(036)
[AN 2558296]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2005.
Bedécs Gyula
Kirándulás Mosonmagyaróváron, a Szigetközben és a Mosoni-síkságon (német)
   Ausflug in Wieselburg-Ungarisch-Altenburg, in Seewinkel und auf dem Heideboden / [von Gyula Bedécs] ; [Photos Miklós Krisch] ; [Übers. Koloman Brenner]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 59 p. : ill., színes ; 17 cm
Borítócím: Ausflug in Mosonmagyaróvár, in Szigetköz und auf dem Heideboden
ISBN 963-7034-24-2 fűzött : ár nélkül
Mosonmagyaróvár - Szigetköz - Mosoni-síkság - útikönyv
914.39-2Mosonmagyaróvár(036) *** 914.39Szigetköz(036) *** 914.39Mosoni-síkság(036)
[AN 2558295]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2005.
Bedécs Gyula
   Végig a Rába mentén / [írta Bedécs Gyula] ; [fotó Krisch Miklós]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 50 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-25-0 fűzött : ár nélkül
Rába - evezősport - útikönyv
914.39(282.243.734)(036) *** 797.12
[AN 2558292]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2005.
Bedécs Gyula
Végig a Rába mentén (német)
   Entlang der Raab (Rába) / [von Gyula Bedécs] ; [Übers. Koloman Brenner] ; [Photos Miklós Krisch]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 59 p. : ill., színes ; 17 cm
Borítócím: Entlang der Rába
ISBN 963-7034-26-9 fűzött : ár nélkül
Rába - evezősport - útikönyv
914.39(282.243.734)(036) *** 797.12
[AN 2558291]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2005.
Egypt (magyar)
   Egyiptom / Andrew Humphreys [et al.] ; [ford. Farkas Eszter et al.]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 602 p., [22] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-530-204-5 fűzött : 7500,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2558510]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2005.
Froese, Gesine
Kuba (magyar)
   Kuba / ... Gesine Froese írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5432-6 fűzött : 1990,- Ft
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 2558231]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2005.
Göncz József
   Szép Délvidékünk történelmi képeslapokon, 1897-1945 : a sorozat harmadik albuma / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2005. - 184 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-217-819-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-21781-9-6)
Délvidék - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439.2-13(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2557365]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2005.
Gyöngyösi József
   Szülőfalunk Atkár / Gyöngyösi József, Csuzdi Gyula. - [Budapest] : MondAt Kft., cop. 2004. - 591 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 583-587.
ISBN 963-217-566-2 kötött : ár nélkül
Atkár - helyismeret
908.439-2Atkár
[AN 2559427]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2005.
   H. Szabó Béla : válogatott bibliográfia. - Miskolc : [II. Rákóczi F. M. Kvt.], 2005. - [10] p. ; 21 cm
Közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Példányszám: 50
Fűzött : ár nélkül
Szabó Béla, H. (1919-1999)
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - helyismeret - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
908.439.134:016 *** 012Szabó_B.,_H.
[AN 2559121]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2005.
Insight guide Netherlands (magyar)
   Hollandia / [... Turányi Zsuzsa szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 363 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4638-6 fűzött : 5990,- Ft
Hollandia - útikönyv
914.92(036)
[AN 2557552]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2005.
Korniss Péter (1937-)
   Erdélyi képek, 1967-2004 : [Korniss Péter fotográfus kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2005. március 8 - május 16.] / a kiállítást rend., a katalógust írta Rappai Zsuzsa ; [közread. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2005]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7376-39-9 fűzött : ár nélkül
Erdély - helyismeret - kiállítási katalógus
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2557948]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2005.
Müller Róbert (1944-)
   Keszthely : tegnapelőtt... tegnap... és ma = Keszthely : vorgestern... gestern... und heute = Keszthely : the day before yesterday... yesterday... and today / [írta és szerk. Müller Róbert] ; [kiad. ... a Nyugat-balatoni Térségmarketing Közhasznú Társaság]. - Keszthely : Nyugat-balatoni Térségmarketing Kht., 2005. - 178 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-217-970-6 fűzött : ár nélkül
ISBN 963-217-969-2 kötött : ár nélkül
Keszthely - helyismeret - útikönyv - fényképalbum
908.439-2Keszthely(084.12) *** 914.39-2Keszthely(036)
[AN 2558380]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2005.
Nagy Zoltán (1924-)
   Barangolások négy közeli országban / Nagy Zoltán. - Szeged : Bába, 2005. - 152, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7337-20-2 fűzött : ár nélkül
Európa - helyismeret - útleírás
908.4(0:82-992)
[AN 2557228]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2005.
Pásty Júlia (1944-)
   Belvárosi életképek / Pásty Júlia. - Szeged : Bába, 2005. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-87-0 fűzött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - memoár
908.439-2Szeged(0:82-94)
[AN 2557239]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2005.
Pázmándi Zsolt
   Kirándulás Pécs környékén / [írta Pázmándi Zsolt] ; [fotó Krisch Magdolna]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 53 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-30-7 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - útikönyv
914.391.27(036)
[AN 2558289]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2005.
Pázmándi Zsolt
Kirándulás Pécs környékén (német)
   Ausflug in der Umgebung von Pécs/Fünfkirchen / [von Zsolt Pázmándi] ; [Übers. Brenner Koloman] ; [Foto Magdalena Krisch]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 60 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-31-5 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - útikönyv
914.391.27(036)
[AN 2558354]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2005.
Péter László (1926-)
   József Attila Szegeden / Péter László. - Szeged : Bába, 2005. - 135 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás orosz, francia és német nyelven
ISBN 963-7337-22-9 fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
Magyarország - Szeged - író - 20. század - helyismeret
908.439-2Szeged *** 894.511(092)József_A.
[AN 2557175]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2005.
Pusztai Ervin
   Budapest téridőben / szöveg Pusztai Ervin ; fotók Visontay Péter. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 143 p. : ill., főként színes ; 26 cm + mell.
ISBN 963-8477-89-X kötött : 5990,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Visontay_P.
[AN 2557432]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2005.
Stefánka László
   Bécsi séták / [írta Stefánka László]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2002-2005. - 2 db : ill., színes ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
Wien - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2558344]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Belvárosi séták. - 2002. - 55 p.
ISBN 963-202-313-7
Wien - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2558345] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 59, [2] p.
ISBN 963-7034-29-3
Wien - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2558346] MARC

ANSEL
UTF-85408 /2005.
Stefánka László
   Sopron környéki kirándulások / [írta Stefánka László] ; [fotó Krisch Miklós, Egész Tamás]. - [Sopron] : Escort 96 Bt., 2004. - 42 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-03-6926-5 fűzött : ár nélkül
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 2558351]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2005.
Stefánka László
Sopron környéki kirándulások (német)
   Ausflüge in der Umgebung von Sopron / [von László Stefánka] ; [Übers. János Siklósi] ; [Fotos Miklós Krisch, Tamás Egész]. - [Sopron] : Escort 96 Bt., 2004. - 50 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-03-6927-3 fűzött : ár nélkül
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 2558350]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2005.
Stefánka László
   Szomszédolás Burgerlandban / [írta Stefánka László]. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004-. - ill., színes ; 17 cm
Burgenland - útikönyv
914.363(036) *** 914.392.6(036)
[AN 2558341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kőszegtől Sopronig. - 2004. - 41 p.
Bibliogr.: p. [42].
ISBN 963-7034-19-6 fűzött : ár nélkül
Burgenland - útikönyv
914.363(036)
[AN 2558342] MARC

ANSEL
UTF-85411 /2005.
   Szerencs monográfiája / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [kiad. Szerencs Város Önkormányzata]. - Szerencs : Önkormányzat, 2005. - 405 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9385-72-7 kötött : ár nélkül
Szerencs - helyismeret
908.439-2Szerencs
[AN 2559348]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2005.
   Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja : a Szerencsen 2005. április 15-16-án megtartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [a ... konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete etc. rend.]. - Szerencs : Bocskai Gimn. ; [Nyíregyháza] : NYF Földrajz Tansz., 2005. - 391 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7336-17-6 kötött : ár nélkül
Tokaj - helyismeret - földrajz - borvidék - konferenciakiadvány
908.439Tokaj_Hegyalja *** 634.8(439Tokaj_Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 911.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 2559349]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2005.
   A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után : [a Szombathelyen 2004. október 14-15-én megtartott tudományos konferencia előadásai] / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt, Lener Tibor] ; [... a Magyar Tudományos Akadémia Vas megyei Tudományos Testülete etc. rend.] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalomföldrajz Tanszéke]. - [Szombathely] : BDF Társadalomföldrajz Tansz., [2005]. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9531-33-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - településföldrajz - konferenciakiadvány
911.37(439) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2557480]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2005.
   Terek és szövegek : újabb perspektívák a városkutatásban / [szerk. N. Kovács Tímea, Böhm Gábor, Mester Tibor]. - Budapest : Kijárat, 2005. - 315 p. : ill. ; 23 cm
Válogatás a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke etc. által 2004. máj. 7-8-án Pécsett "Terek, képek és tér-képek: a modern város" címmel megrendezett konferencia előadásaiból. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9529-31-1 fűzött : 2600,- Ft
területfejlesztés - város - konferenciakiadvány
911.375 *** 711 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2559552]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2005.
Tóth Béla (1924-)
   Szeged vidámítása : várostörténet anekdotákban Noé bárkájától a mai szent napig / gyűjt., írta, szerk. Tóth Béla. - Szeged : Bába, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-05-9 fűzött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - anekdota
908.439-2Szeged(0:82-36)
[AN 2557561]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 267 p.
ISBN 963-7337-06-7
Szeged - helyismeret - anekdota
908.439-2Szeged(0:82-36)
[AN 2557564] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 263, [2] p.
ISBN 963-7337-07-5
Szeged - helyismeret - anekdota
908.439-2Szeged(0:82-36)
[AN 2557565] MARC

ANSEL
UTF-85416 /2005.
Tóth Pál
   Csodálatos Magyarország / [szöveg] Tóth Pál ; [fotó] Czeglédi Zsolt. - Debrecen : TKK, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-342-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Czeglédi_Zs.
[AN 2558331]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2005.
   A városi karták könyve / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Tóth Zoltán. - Pécs : Ponte Press, 2004. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86360-5-X fűzött : 1850,- Ft
településtervezés - város
911.375
[AN 2558852]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2005.
   Vizek, kövek, levelek : egy csendesebb Magyarország / [fotók Katona Zoltán et al.]. - [Balatonboglár] : Paradoxon, [2005]. - 123 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-216-541-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - tájkép
908.439(084.12) *** 77.047
[AN 2557584]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2005.
Wollmann, Rolf
Reise um die Welt (magyar)
   Darwin nyomában / Rolf Wollmann ; [ford. Miklódy Dóra]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 165 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-205-7 kötött : 2690,- Ft
helyismeret - útleírás
908.100(0:82-992)
[AN 2559302]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2005.
Zoltán Csaba (1972-)
   Szeged, anno / Zoltán Csaba. - Szeged : Bába, 2005. - 71, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7337-21-0 fűzött : ár nélkül
Szeged - helyismeret - karcolat
908.439-2Szeged(0:82-43)
[AN 2557176]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5421 /2005.
   Alapítvány, egyesület, közhasznú szervezet. - Budapest : Árboc, [2005]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. febr. 15.
Fűzött : 600,- Ft
Magyarország - közhasznú szervezet - jogszabálygyűjtemény
347.19(439)(094)
[AN 2562237]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2005.
Applebaum, Anne
Gulag (magyar)
   A Gulag története / Anne Applebaum ; [ford. Tomori Gábor] ; [a verseket, versrészleteket ... N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2005. - 2 db : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7656-1 kötött : 5500,- Ft
Szovjetunió - állami terror - GULAG - 20. század
343.819.5(47) *** 323.282(47)
[AN 2559175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 801 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Szovjetunió - állami terror - GULAG - 20. század
343.819.5(47) *** 323.282(47)
[AN 2559177] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 405 p.
Bibliogr.: p. 330-370.
Szovjetunió - állami terror - GULAG - 20. század
343.819.5(47) *** 323.282(47)
[AN 2559178] MARC

ANSEL
UTF-85423 /2005.
Aszódi Ilona
   Európai uniós jogi alapismeretek / Aszódi Ilona, Molnár István. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 233 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-600-X fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - jog - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 2559359]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2005.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc Kft., [2005]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 2558032]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2005.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2005]. - 108 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. jan. 1.
Fűzött : 950,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2558028]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2005.
   Az Európa Tanács újabb börtönügyi ajánlásai / [szerk. Deák Ferenc István]. - Budapest : BVOP, 2005. - 77 p. ; 29 cm. - (Bv. szakkönyvtár sorozat, ISSN 1417-0027 ; 2005/1.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - börtönügy
343.8(439) *** 343.8(4-62)
[AN 2558464]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2005.
   Európai Uniós jogszabályok hatása a pénzügyi és tőkepiaci szabályok, a társasági jog valamint a versenyjog terén / [közread. a] Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda. - Budapest : Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda, 2004. - 31 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gazdasági jog - jogharmonizáció - gazdasági társaság - gazdasági verseny
347.776 *** 347.72 *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2559082]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2005.
Görög István
   Az IFOR-SFOR Magyar Műszaki Kontingens, 1996-2002 / Görög István, Padányi József ; [a Magyar Honvédség kiadványa]. - Budapest : Zrínyi, 2005. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-327-392-7 kötött : ár nélkül
North Atlantic Treaty Organization. Implementation Forces. Magyar Műszaki Kontingens
North Atlantic Treaty Organization. Stabilization Forces. Magyar Műszaki Kontingens
Magyarország - Balkán - műszaki fegyvernem - közlekedésépítés - békefenntartó erő - ezredforduló
358.2(439)"200" *** 355.357(100-15) *** 624/628(497.1)
[AN 2559358]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2005.
Horváth Ibolya (1944-)
   Büntető törvénykönyv különös rész : vázlat / [kész. Horváth Ibolya, Akácz József] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., 2005. - 231 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. jún. 30.
ISBN 963-217-750-9 fűzött : 945,- Ft
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.3/.7(439)(094)(036)
[AN 2557997]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2005.
Jogász Vándorgyűlés (21.) (2004) (Szeged)
   Huszonegyedik Jogász Vándorgyűlés : Szeged, 2004. október 14-15. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Jogász Egylet. - Budapest : MJE, 2005. - 272 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2004
Fűzött : ár nélkül
jog - konferenciakiadvány
34 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2558328]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2005.
   Kisebbségi jogvédelem : szakmai fórum, Budapest, 2004 / [... szerk. Iványi Klára] ; [közread. a] NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Másság Alapítvány. - Budapest : Másság Alapítvány, 2005. - 87 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kollektív jogok - ezredforduló - konferenciakiadvány
342.724(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2559520]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2005.
   Környezeti demokrácia Magyarországon : a TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei / szerk. Fülöp Sándor ; [közread. az] EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2005. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 963-86712-0-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelmi jog - 21. század
349.6(439)(036) *** 504.06(439)"200" *** 504.03(439)
[AN 2558066]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2005.
Környezeti demokrácia Magyarországon (angol)
   Environmental democracy in Hungary : the results of the second Hungarian environmental democracy survey carried out according to the TAI methodology / ed. Sándor Fülöp ; [publ. by the] EMLA Environmetal Management and Law Association. - Budapest : EMLA, 2005. - 131 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelmi jog - 21. század
349.6(439)(036) *** 504.06(439)"200" *** 504.03(439)
[AN 2558059]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2005.
   Liber amicorum : studia Stephano Kertész dedicata : ünnepi dolgozatok Kertész István tiszteletére. - Budapest : ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tansz., 2004. - 329 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-728-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkajog - emlékkönyv
349.2(439)
[AN 2558497]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2005.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2005]. - 23 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. jan. 1.
Fűzött : 380,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2558034]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2005.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2005]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. jan. 1.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2558038]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2005.
   Restitutio in integrum avagy Törvényt a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaállítására! : Magyarok Világszövetsége, 2005. február 11-12. - [Budapest] : MVSZ, [2005]. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-893-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állampolgárság - belpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
342.711(439) *** 323(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2558122]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2005.
   Restitutio in integrum avagy Törvényt a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaállítására! : Magyarok Világszövetsége, 2005. február 11-12. / [szerk. Rácz Anikó] ; [szerzők András Imre et al.]. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : MVSZ, 2005. - 123 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-893-9)
Magyarország - állampolgárság - belpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
342.711(439) *** 323(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2558126]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2005.
Tremmel Flórián (1941-)
   Kriminalisztika : tankönyv és atlasz = Criminalistics : textbook and atlas / Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor ; [a könyv ... név- és tárgymutatóját, irodalomjegyzékét összeáll. ... Tatár László]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 599 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 451-460. és a fejezetek végén
ISBN 963-9542-78-4 kötött : 4980,- Ft
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.98(075.8)
[AN 2557735]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2005.
Weatherford, Jack McIver
Tribes on the Hill (magyar)
   Törzsek a "Dombon" : az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és valóság / Jack McIver Weatherford ; [ford. Bódis Krisztina]. - Budapest : Századvég, 2005. - 372 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 331-337.
ISBN 963-9211-67-2 fűzött : 3360,- Ft
Egyesült Államok. Congress
Egyesült Államok - országgyűlés
342.53(73)
[AN 2558910]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5441 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Magyar fejlesztések a II. világháborúban és a Magyar Királyi Honvédség haditechnikája / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-52-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - második világháború - páncélozott harci jármű - katonai repülőgép
623.746(439)"193/194" *** 623.438(439)"193/194"
[AN 2559586]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2005.
Istoriâ voennoj strategii Rossii (magyar)
   Fejezetek Oroszország katonai stratégiájának történetéből : tanulmánykötet / [szerk. V. A. Zolotarjov] ; [ford. ... Deák János, ... Nagy László] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - Budapest : ZMNE, 2004. - 232 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - Oroszország - katonapolitika - stratégia - 20. század - egyetemi tankönyv
355.02(47)"194/199"(075.8) *** 355.43(47)"194/199"(075.8)
[AN 2558542]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2005.
Kész Barnabás
   Híres csaták : [a világtörténelem nagy ütközetei, híres hadvezérei] / [írta Kész Barnabás] ; [ill. Bera Károly et al.]. - Debrecen : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-9325-93-7 kötött : ár nélkül
hadtörténet - gyermekkönyv
355.48(100)(02.053.2)
[AN 2558965]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2005.
Kochanowski, Jerzy
   Bohater węgierskiej Wiosny Ludów Konrad Kazimierz Rulikowski = Konrad Kazimierz Rulikowski, a magyar szabadságharc hőse / Jerzy Kochanowski ; [przekł. ... Ábrán László, Jerzy Kochanowski, Jerzy Królikowski]. - Budapeszt : PSK im. Józefa Bema na Węgrzech, 2004. - 84 p. : ill. ; 23 cm. - (Zeszyty historyczne PSK im. Józefa Bema na Węgrzech, ISSN 1786-8130 ; 1.)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 963-217-500-X fűzött : ár nélkül
Rulikowski, Kazimierz
Lengyelország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt
355.48(439)"1848/1849"(=84)(092)Rulikowski,_K.
[AN 2558980]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2005.
Tolnai János
   Gyermekéveim a második világháború zivatarában / Tolnai János. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 83, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-560-5 fűzött : 1000,- Ft
Tolnai János
Budapest - hadtörténet - második világháború - ostrom - magyar irodalom - memoár - napló
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2558264]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5446 /2005.
   Az adatvédelem addiktológiai kézikönyve / [szerk. Gerevich József] ; [szerzők Bácskai Erika et al.]. - Budapest : GYISM, 2004. - 201 p. ; 21 cm. - (Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1786-8483)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - adatvédelem - szenvedélybetegség - kábítószer
659.2.012.8(439) *** 616.89-008.441.33 *** 364.272 *** 613.83
[AN 2558516]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2005.
Antal Zsolt
   Médiabefolyásolási technikák kislexikona / Antal Zsolt, Gazsó Tibor, Kubínyi Tamás. - Budapest : Századvég, 2005. - 232 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-232.
ISBN 963-7340-03-3 fűzött : 2940,- Ft
befolyásolás - közvélemény-alakítás - tömegtájékoztatási eszköz - szaklexikon
659.44:030 *** 316.658:030
[AN 2558903]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2005.
   Döntéselmélet / [szerk.] Zoltayné Paprika Zita. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2005. - 596 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.: p. 556-586.
ISBN 963-86651-2-2 kötött : 5900,- Ft
döntéselmélet
65.012.122 *** 519.816
[AN 2557426]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5449 /2005.
   Alapfogalmaktól az üzleti tervig : vállalkozási ismeretek kezdőknek : kézikönyv a "Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban" című PHARE HU0105-03 program "Képzők képzése - diákvállalkozásokat patronálók felkészítése" című projekt kurzusához / [szerzők Hollóné Kacsó Erzsébet et al.] ; [közread. az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Gazdaságtudományi Intézet]. - Eger : EKF Gazdaságtud. Int., 2004. - 136 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - tanfolyami jegyzet
658.1.011.1(078)
[AN 2559091]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2005.
Bartha Dénes (1956-)
   Őserdők a Kárpát-medencében / Bartha Dénes, Oroszi Sándor ; [előszó Standovár Tibor]. - Budakeszi : Ekvilibrium, 2004. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 963-216-793-7 kötött : ár nélkül
Kárpát-medence - gazdaságtörténet - erdészet
338(091)(4-924.55) *** 630(4-924.55)
[AN 2559399]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2005.
Bodnár László (1940-)
   Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai : [felsőoktatási tankönyv] / Bodnár László. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2005. - 382 p., 32 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-382.
ISBN 963-19-4960-5 fűzött : 4200,- Ft
idegenforgalom - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 2558449]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2005.
Fridrich Péter (1956-)
   Hitelintézeti számvitel : bankszámvitel / [szerzők Fridrich Péter, Mitró Magdolna]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2005. - 370 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-116-X fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-638-8095-3)
pénzintézet - számvitel
336.7 *** 657
[AN 2558460]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2005.
Fülöp Gyula (1952-)
   Kisvállalati gazdálkodás / Fülöp Gyula. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-296.
ISBN 963-9585-31-9 fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2554705]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2005.
   Gazdasági folyamatok, 2000-2004 / [... szerk. Friss Péter] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, cop. 2004. - 45 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-215-747-8 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - nemzetgazdaság - ezredforduló
338(439)"200"
[AN 2551208]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2005.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 189 p. : 24 cm
Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások (borító- és gerinccím)
ISBN 963-394-611-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel - jogszabálygyűjtemény
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439) *** 657(439)(094)
[AN 2554213]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2005.
Illés Ivánné
   Bankmenedzsment / Illés Ivánné. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 288 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 963-394-613-1 fűzött : 2700,- Ft
bankügy - vezetés - tankönyv
336.7(078) *** 65.012.4(078)
[AN 2559159]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2005.
Juhász Géza
   Az államháztartás szervezeteinek számviteli politikája : mintaszabályzat, 2005 / [szerző Juhász Géza]. - Budapest : Saldo, 2005. - 139 p. ; 24 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-122-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - számvitel - államháztartás - útmutató
657(036) *** 336.12(439)(036) *** 351.72(439)(036)
[AN 2558543]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2005.
Kádek István (1953-)
   Út a sikeres vállalkozás-tanításhoz : módszerek a vállalkozói szemlélet fejlesztéséhez / [írta és szerk. Kádek István] ; [közread. az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet]. - Eger : EKF Gazdaságtud. Int., 2004. - 81 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - tanfolyami jegyzet
658.1.011.1(078)
[AN 2559073]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2005.
Kenessei András (1942-)
   Őszinte részvényem, avagy Hogyan tőzsdézzünk? : bevezetés kezdőknek, kivezetés haladóknak / Kenessei András ; [... ill. Kaján Tibor]. - [Budapest] : PuttoPress, 2004. - 264 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-217-346-5 kötött : 2940,- Ft
tőzsde
336.76
[AN 2559401]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2005.
   Kézikönyv a kiskereskedők részére az EU felkészüléshez. - Eger : [EKF Gazdaságtud. Int.], 2004. - 106, [2] p. ; 30 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - kiskereskedelem
339.37(4-62) *** 339.37(439)
[AN 2559100]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2005.
Kőrösi Gábor (1956-)
   A versenyszféra munkapiacának működése / Kőrösi Gábor. - Budapest : MTA KTI, 2005. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 4.)
Bibliogr.: p. 71-75.
ISBN 963-9588-36-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - vállalat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439)"199/200"(083.41) *** 334.722(439)"199/200"
[AN 2559028]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2005.
   Makroökonómia alapjai : oktatási segédlet nem közgazdász hallgatók számára / [szerk. Szilágyi Dezsőné] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2005. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2559116]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2005.
Michalkó Gábor (1969-)
   A bevásárlóturizmus / Michalkó Gábor. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (A turizmus termékei, ISSN 1786-8297 ; 1.)
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 963-9558-09-5 fűzött : ár nélkül
bevásárlóturizmus - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.186(075.8)
[AN 2558978]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2005.
Mogyorósi Péter
   Forrásszerzési technikák / írta Mogyorósi Péter ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet. - Eger : EKF Gazdaságtud. Int., 2004. - 8, 24 fol. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - támogatás - pályázat - tankönyv
339.96(4-62)(078) *** 06.063
[AN 2559068]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2005.
   Nonprofit törvény és a kedvezmények : adózási, számviteli szabályok, példatár : társadalmi szervezet, (köz)alapítvány, közhasznú társaság, egyház, 2005 / [szerk. ... Pölöskei Pálné, Bauer Jánosné] ; [szerző Ácsné Molnár Judit et al.]. - [Budapest] : Noviring, [2005]. - 416 p. ; 24 cm. - (Non-profit könyvek, ISSN 1417-197X)
Lezárva: 2005. jan. 31.
ISBN 963-217-673-1 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - közhasznú társaság - nonprofit szervezet - adóügy - számvitel - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 657(036)
[AN 2558482]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2005.
Paróczai Péterné
   Adó, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 281 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-614-X fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - adóügy - társadalombiztosítás - példatár - tankönyv
336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 2559152]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2005.
Popp József (1955-)
   Az EU közös agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere / Popp József. - Budapest : Európai Agrárpolitikai Kft., cop. 2004. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-286. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-217-735-5 kötött : ár nélkül
Európai Unió - mezőgazdaság - gazdaságpolitika
338.2(4-62) *** 338.43(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2558883]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2005.
   Projekttervezés és pályázatkészítés : oktatási tananyag / [összeáll. Dankó László] ; [közread. a] Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. - Budapest : VOSZ, 2004. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Hogyan lehetünk sikeresebbek Európában? (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 339-344.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - pályázat - tervezés
658.310.836(036) *** 65.012.2 *** 339.923(4-62)
[AN 2558512]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2005.
   Projekttervezés és pályázatkészítés : zempléni pályázatíró szeminárium oktatási tananyaga / [összeáll. Dankó László] ; [közread. a] Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, 2004. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Hogyan lehetünk sikeresebbek Európában? : projekttervezés és pályázatírás. - Gerinccím: Hogyan legyünk sikeresebbek Európában?. - Bibliogr.: p. 339-344. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - pályázat - tervezés
658.310.836(036) *** 65.012.2 *** 339.923(4-62)
[AN 2558523]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2005.
Rechnitzer János (1952-)
   A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben / Rechnitzer János, Smahó Melinda. - Budapest : MTA KTI, 2005. - 83 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 5.)
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 963-9588-37-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9588-36-9)
Magyarország - munkaerő - regionális gazdaság - rendszerváltás
331.101.262(439)"198/199" *** 658.3(439)"198/199" *** 332.1(439)"198/199"
[AN 2559490]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2005.
Sargent, Thomas J.
Rational expectetions and inflation (magyar)
   Infláció és a racionális várakozások / Thomas J. Sargent ; [ford. Szabó-Bakos Eszter]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-4628-2 fűzött : 3200,- Ft
infláció
336.748.12
[AN 2559279]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2005.
   Superbrands Magyarország : áttekintés Magyarország vezető márkáiról 2004 / [főszerk. Újvári Miklós] ; [szerzők Angyal Ágnes et al.]. - Budapest : Budavár, cop. 2004. - 128 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-570-5)
Magyarország - védjegy - vállalat
658.62 *** 347.772 *** 061.5(439)
[AN 2536269]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2005.
Sutton, John
Marshall's tendencies (magyar)
   Marshall tendenciái, avagy Mit tudhatnak a közgazdászok? / John Sutton ; [ford. Cseres-Gergely Zsombor]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 125-131.
ISBN 963-19-5101-4 fűzött : 2000,- Ft
gazdaságtan - matematikai modell
330.4 *** 519.86
[AN 2559280]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2005.
   Szimulált vállalkozások alapítása és működtetése : módszertani segédanyag : oktatási segédanyag a "Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban" című PHARE HU0105-03 program "Képzők képzése - diákvállalkozásokat patronálók felkészítése" című projekt kurzusához. - Eger : [EKF Gazdaságtud. Int.], 2004. - 133, [5] p. ; 30 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet. - Bibliogr.: p. [138].
Fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - tankönyv
658.1.011.1(078)
[AN 2559095]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2005.
Tóth István György (1962-)
   Jövedelemeloszlás : a gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig / Tóth István György ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Századvég : Andorka R. Társtud. Társ., 2005. - 334 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-334.
ISBN 963-9211-96-6 kötött : 3465,- Ft
Magyarország - jövedelem - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.2(439)"199/200"(083.41)
[AN 2558897]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2005.
   A tudomány a gyakorlat szolgálatában : a foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei : a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közötti együttműködési megállapodása alapján végzett kutatások első eredményei, 2002-2004 / [... összeáll. ... Pritz Pál et al.]. - Budapest : MTA, 2004. - 222, [18] p. : ill., színes, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-443-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2558242]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2005.
Umenhoffer Ferenc
   Számvitel és adózás, 2005 / Umenhoffer Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 677 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2005. jan. 31.
ISBN 963-9427-37-3 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - számvitel - adóügy
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2559317]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2005.
   Vezetéspszichológiai sarokpontok / Balogh László [et al.] ; [alkotószerk. Koncz István] ; [bibliogr. Koncz András] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2004. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-221.
ISBN 963-7163-50-6 fűzött : ár nélkül
vezetéslélektan - tankönyv
658.1.013(078) *** 658.1.012.4(078)
[AN 2554137]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2005.
Virág Miklós
   Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés / Virág Miklós. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 963-9585-53-X fűzött : ár nélkül
gazdasági elemzés - gazdasági előrejelzés - csőd
658.1.016.8 *** 658.15
[AN 2554392]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5480 /2005.
Disability, identity and inclusion (magyar)
   Fogyatékosság, identitás és befogadás : közösségi ellátások hétköznapi környezetben / szerk. Natacha Glautier ; [ford. Kozma Ágnes] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-86581-1-8 fűzött : ár nélkül
testi fogyatékos - identitás
364.65-056.26 *** 316.37-056.26
[AN 2558314]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2005.
Forgó Györgyné
   Szociális-jóléti ismeretek / Forgó Györgyné, Veres Gábor ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Mód., bőv. kiad. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., [2005]. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 963-7163-73-5 fűzött : ár nélkül
szociális gondozás - tankönyv
364.442(078)
[AN 2554139]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2005.
   Hasznos tudnivalók megváltozott munkaképességűek részére / [a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ, a Békés Megyei Munkaügyi Központ és a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Munkaügyi Közp. ; [Békéscsaba] : Békés M. Munkaügyi Közp. ; [Szeged] : Csongrád M. Munkaügyi Közp., [2005]. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2004. okt. 14. - Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - rokkant - társadalombiztosítás - szociális ellátás - munkavállalás - útmutató
364.65-056.26(439)(036) *** 369.22(439) *** 316.37-056.26 *** 331.053.2
[AN 2557953]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2005.
Szilágyi Gyula (1946-)
   Nincs kilincs : ó, jaj, az út lélektől tébolyig... / Szilágyi Gyula. - Budapest : Mérték K., 2005. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-28-2 kötött : ár nélkül
pszichoterápia - szociális munka - lelki károsodás
364.27
[AN 2559170]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2005.
   Tegnap - ma - holnap a fővárosi gyermekvédelemben : a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet 50. éves jubileumára / [vál. és szerk. Molnár László] ; [... közrem. ... Acél Ilona] ; [kiad. ... Fővárosi Tegyesz]. - Budapest : OKKER K. : Főv. Tegyesz, 2005. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 963-8088-01-X fűzött : 2100,- Ft
Budapest - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - neveléstörténet - 20. század - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439-2Bp.)(091)
[AN 2558859]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5485 /2005.
   40 éves a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola / [fel. szerk. Tóth Béla]. - Budaörs : Illyés Gy. Gimn. és Közgazd. Szakközépisk., 2005. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 2050
ISBN 963-217-957-9 fűzött : ár nélkül
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Budaörs)
Budaörs - gimnázium - szakközépiskola - gazdaság - iskolai évkönyv
373.54(439-2Budaörs)(058) *** 373.6:33(439-2Budaörs)(058)
[AN 2557390]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2005.
Áment Erzsébet (1944-)
   A budai Új Iskola pedagógiája / Áment Erzsébet. - Budapest : OPKM, 2005. - 106 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar reformpedagógiai törekvések)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 550,- Ft (hibás ISBN 963-460-678-4)
Új Iskola (Budapest)
Budapest - pedagógia - reform - 20. század - polgári iskola
37.014(439-2Bp.)"19" *** 373.47(439-2Bp.) *** 371.4reformpedagógia
[AN 2558131]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2005.
Áment Erzsébet (1944-)
   Emmi néni iskolája : Domokos Lászlóné Löllbach Emma és az Új Iskola története / Áment Erzsébet. - Budapest : OPKM, 2005. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar reformpedagógiai törekvések)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-84-2 fűzött : 550,- Ft
Domokos Lászlóné Löllbach Emma (1885-1904)
Új Iskola (Budapest)
Magyarország - pedagógus - 20. század - pedagógia - reform
37(439)(092)Domokos_Lászlóné_Löllbach_E. *** 371.4reformpedagógia *** 37.014(439-2Bp.)"19"
[AN 2558134]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2005.
   Deszegregáció : útmutató települési deszegregációs stratégia kidolgozásához és megvalósításához az oktatásügy területén / [összeáll. Tuza Tibor] ; [közread. a] HB MPI. - Debrecen : HB MPI, 2005. - 39 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
oktatásügy - hátrányos megkülönböztetés - tolerancia
376.7 *** 316.647.5
[AN 2558054]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2005.
   Emlékezés Gazda Lászlóra / [szerk. Ungvári János] ; [kiad. a] Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület. - Debrecen : Karácsony S. Neveléstört. Egyes., 2004. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-420-8 fűzött : ár nélkül
Gazda László (1934-2003)
Magyarország - pedagógus - muzeológus - 20. század - konferenciakiadvány - emlékkönyv
37(439)(092)Gazda_I. *** 069(439-2Debrecen) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2560523]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2005.
   Felnőttképzésünk az Európai Unióban : II. Országos Felnőttképzési Konferencia szerkesztett anyaga : [Hajdúszoboszló, 2004. szeptember 23-25.] / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. - Debrecen : Suliszervíz Okt. és Szakértői Iroda, 2004. - 344, [2] p., [24] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - felnőttoktatás - konferenciakiadvány
374.7(439) *** 374.7(4-62) *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2559533]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2005.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [ill. Rogán Miklós]. - 6. kiad. - Budapest : EMB, [2005], cop. 1994. - 134 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [135].
ISBN 963-330-739-2 fűzött : ár nélkül
művészeti nevelés - zeneművészet - bölcsőde
373.22 *** 37.036 *** 78
[AN 2556033]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2005.
Géczi János (1954-)
   Pedagógiai tudásátadás / Géczi János. - Pécs : Iskolakultúra, 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 26.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86745-0-4 fűzött : 2000,- Ft
pedagógia - ismeretterjesztés
37.01 *** 001.92
[AN 2558415]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2005.
Ginott, Haim
Between parent and child (magyar)
   Szülők és gyermekek / Haim Ginott ; [ford. Klein Sándor] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz] ; [az előszót írta Klein Sándor] ; [az utószót írta Mérei Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2005. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-86450-5-9 fűzött : 1980,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2554217]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2005.
   Intézményvezetés és közoktatási értékelés / [szerk. Balogh László]. - Budapest : OKKER, 2005. - 166 p. : ill. ; 21 cm
A 2004. máj. 5-6-án, Budapesten rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9228-98-2 fűzött : 1700,- Ft
oktatásügy - vezetés - konferenciakiadvány
371.11 *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2558875]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2005.
   Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht = Children's literature in language teaching / Hajna Stoyan, Emőke Vincze ed. ; [rend., közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Főiskolai Karának Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszéke]. - Budapest : Trezor, 2004. - 258 p. : ill. ; 24 cm
A 2004. májusában Budapesten tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9088-97-8 fűzött : ár nélkül
nyelvoktatás - gyermekirodalom - konferenciakiadvány
371.3 *** 372.880 *** 82(091)-93 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2558316]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2005.
Kiss Judit
   Érettségi irodalom : kulcsszavak / Kiss Judit. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Corvina, 2005. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5338-9 fűzött : 950,- Ft
irodalom - középfokú oktatás - érettségi vizsga
372.882(075.3)(079.1)
[AN 2562330]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2005.
   Konduktív pedagógia az Európai Unióban, 2004 / [szerk. Molnárné Forgács Katalin, Őrfalvy Aladárné]. - Budapest : M. Koduktorok Egyes., 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai útmutató / Magyar Konduktorok Egyesülete ; 5.)
ISBN 963-217-740-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - konduktív pedagógia
376.22:615.825(4-62)
[AN 2559011]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2005.
Kozma Tamás (1939-)
   Kisebbségi oktatás Közép-Európában / Kozma Tamás. - Budapest : Felsőokt. Kutatóint. : Új Mandátum, 2005. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 27.)
Bibliogr.: p. 183-192. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9494-60-7 fűzött : 2490,- Ft
Közép-Európa - nemzetiség - oktatásügy
376.7(=00)(4-191)
[AN 2556772]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2005.
   Madarász ovi és Madarász suli program : útmutató környezeti nevelőknek / [szerk. Drexler Szilárd és Vándor Barbara] ; [ill. Jónás Péter és Kókay Szabolcs] ; [közread. a] Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. - [Budapest] : MME, 2004. - 15 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86418-3-5 fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés
37.03 *** 504.03
[AN 2559204]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2005.
   Matematika : 6. osztály : II. kötet : tanári kézikönyv / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotószerk. Csatár Katalin] ; [ill. Katona Kata, Szalóki Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 227 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Borítócím: Matematika kézikönyv : II. kötet : a 6. osztály tanárai számára
ISBN 963-464-720-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-468-720-0)
matematika - tantárgy - felső tagozat - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2559062]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2005.
Mátyási Sándorné
   Üzenet egykori iskolámba : ÁMK Dr. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola, Iváncsa : 1830, 1975, 2005 / [... írta és összeáll. Mátyási Sándorné] ; [közread. Iváncsa Község Önkormányzata]. - [Iváncsa] : Önkormányzat, [2005]. - 130, [6] p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-218-189-1 fűzött : 1890,- Ft
Dr. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola (Iváncsa)
Iváncsa - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Iváncsa)(058)
[AN 2559665]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2005.
   Minőségbiztosítás a felsőoktatásban / [szerk. Szentgyörgyi Szilárd, Mahelszki Marianna]. - Veszprém : VE K., 2004. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőségtudományi kiadványok, ISSN 1785-4849 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9495-66-2 fűzött : ár nélkül
felsőoktatás - minőségbiztosítás
378 *** 65.018
[AN 2559600]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2005.
Ofella Sándor (1914-1997)
   A kereszt jegyében / Ofella Sándor ; [összeáll. Rákosi Györgyné et al.] ; [kiad. az Ofella Sándor Alapítvány]. - Tápiószecső : Ofella S. Alapítvány ; [Szeged] : Bába, [2005]. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7337-16-4 kötött : ár nélkül
Tápiószecső - népművelés - helyismeret - 20. század - táncegyüttes - néptánc
374(439)(092)Ofella_S. *** 793.31.071(439-2Tápiószecső) *** 908.439-2Tápiószecső
[AN 2557274]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2005.
   Oktatási intézmények gazdálkodási szabályai, 2005 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 306 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jan. 24.
ISBN 963-217-786-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatási intézmény - gazdálkodás - jogszabálygyűjtemény
37.014.543(439)(094)
[AN 2557587]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2005.
   Pedagógusképzés a 21. században : ELTE modell. - Budapest : ELTE, 2003-. - 21 cm
Magyarország - pedagógusképzés - ezredforduló
371.13(439)"199/200"
[AN 1078880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Értékelés a testnevelésórán különös tekintettel az osztályozással kapcsolatos aktuális kérdésekre : az ELTE PPK szervezésében 2004. december 2-án rendezett szakmai megbeszélés anyaga. - 2005. - 109 p. : ill.
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
iskolai értékelés - tantárgy - testnevelés - konferenciakiadvány
372.879.6 *** 371.26 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2559527] MARC

ANSEL
UTF-85506 /2005.
   A szociális képzések gyakorlata / [szerk. Landau Edit] ; [... szerzői Nagyné Varga Ilona et al.] ; [... kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont]. - Szolnok : Esély Szociális Közalapítvány, [2005]. - 98 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-501-8 fűzött : ár nélkül
szociális munka - szakképzés
378.636.4
[AN 2559242]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2005.
   Szolnoki Varga Katalin Gimnázium : jubileumi évkönyv : az iskola 75. tanéve, 2004/2005 / [szerk. Mrenáné Szakálos Ilona] ; [kiad. a] Varga Katalin Gimnázium. - Szolnok : Varga K. Gimn., 2005. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86-589-2-4)
Varga Katalin Gimnázium (Szolnok)
Szolnok - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Szolnok)(058)
[AN 2557434]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2005.
Talabér Ferencné
   Nyelvi nevelés - nyelvi fejlesztés a nemzetiségi óvodákban = Dezvoltarea cunoştinţelor de limbă în grădiniţele de naţionalitate / [autor Talabér Ferencné] ; [coautor Florica Ottlakán] ; [red. ... Országos Közoktatási Intézet]. - Budapest : Croatica, 2004. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - nyelvoktatás - nemzetiség - magyarországi románok - tanári segédkönyv
376.744(439)(=590) *** 372.3(072)
[AN 2559687]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2005.
Talabér Ferencné
   Nyelvi nevelés - nyelvi fejlesztés a nemzetiségi óvodákban = Jazyková výchova - rozvíjanie jazyka v národnostných materských školách / [autorka F. Talabérová] ; [... kiad. Országos Közoktatási Intézet]. - Budapest : Croatica, 2004. - 183 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-[184].
Fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - nyelvoktatás - nemzetiség - magyarországi szlovákok - tanári segédkönyv
376.744(439)(=854) *** 372.3(072)
[AN 2559690]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2005.
Talabér Ferencné
   Nyelvi nevelés - nyelvi fejlesztés a nemzetiségi óvodákban = Jezični odgoj - jezični razvoj u nacionalnim dječjim vrtićima / [autorica Talabér Ferencné] ; [suautorica Eva Filaković] ; [... kiad. Országos Közoktatási Intézet]. - Budapest : Croatica, 2004. - 219 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Jezični odgoj - jezični razvoj u narodnosnim dječjim vrtićima
Fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - nyelvoktatás - nemzetiség - magyarországi horvátok - tanári segédkönyv
376.744(439)(=862) *** 372.3(072)
[AN 2559680]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2005.
   Ünnepi jelenetek könyve : általános iskolásoknak / [szerk. Maczák Edit] ; [... szerzői Gyurita Józsefné et al.]. - [Békéscsaba] : Item, [2004]. - 247 p. ; 24 cm
ISBN 963-86411-5-0 fűzött : ár nélkül
iskolai ünnepély - ünnepi előadás - tanári segédkönyv
371.383 *** 394 *** 371.239(072)
[AN 2557992]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2005.
Vajon Imre (1929-)
   Ötven év a katedrán : dr. Vajon Imre élete és munkássága / [szerk. Varga János]. - Eger : EKF Líceum K., 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm
A szerző munkásságát méltató szemelvényekkel. - Bibliogr.: p. 114-120.
Fűzött : ár nélkül
Vajon Imre (1929-)
Magyarország - pedagógus - tudós - biológia - személyi bibliográfia
37(439)(092)Vajon_I. *** 57(439)(092)Vajon_I. *** 012Vajon_I.
[AN 2558611]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2005.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a m. változatot kész. Kászony Rózsa, Müller József, Gyuris Annett] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9489-46-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - tantárgy - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
372.880.30(075.3) *** 803.0(078)=945.11
[AN 2559219]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5514 /2005.
Beckham, David
My side (magyar)
   Futball, család, hírnév / David Beckham ; Tom Watt közreműködésével ; [ford. Odze György és Dénes Tamás]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2005]. - 359 p., [48] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7168-22-2 fűzött : 2480,- Ft
Beckham, David
Nagy-Britannia - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(410)(092)Beckham,_D.
[AN 2558931]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2005.
Császárné Joó Gyöngyi
   A röptenisz története, avagy A turul játék 100 éve Magyarországon / Joó Gyöngyi. - Szeged : Bába, 2004. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-00-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - sporttörténet - labdajáték
796.35(439)(091)
[AN 2557284]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2005.
   Dr. Papp László emlékére születésének 100. évfordulójára [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Szentes : TEAM Számítástechnika, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium-III, 600 MHz; 128 MB RAM; 24x CD-ROM; hangkártya; SVGA monitor 1024x768-as felbontással; Win 98/SE; Internet Explorer 6.x; Media Player 7.x
ISBN 963-217-672-3 : ár nélkül
Papp László (1905-1989)
Magyarország - sportoló - birkózás - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
796.81/82(439)(092)Papp_L.
[AN 2561583]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2005.
Gyulai Ferenc
   Halszerelem / Gyulai Ferenc ; [rajz. Romanova Olga]. - Kisújszállás : Szalay, 2005. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9551-76-7 kötött : ár nélkül
horgászat
799.1
[AN 2558989]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2005.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás Európa és Észak-Amerika szecessziós díszítő motívumaiból : Európa, Észak-Amerika / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2005. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 5.)
ISBN 963-86423-5-1 fűzött : 950,- Ft
Európa - Észak-Amerika - díszítőművészet - szecesszió - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 73/76.035.93(4) *** 73/76.035.93(7)
[AN 2558139]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2005.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás Közép-Ázsia, Tibet és India díszítő motívumaiból : Közép-Ázsia, Dél-Ázsia / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2005. - 64 p. : ill ; 21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 6.)
ISBN 963-86423-6-X fűzött : 950,- Ft
Ázsia - díszítőművészet - indiai vallás - jelkép - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745(5) *** 294 *** 003.62(=91)
[AN 2558144]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2005.
Kállai Gábor (1959-)
   Sakk-kaleidoszkóp / Kállai Gábor, Szabolcsi János, Vasvári Attila. - Tatabánya : Alfadat Press, [2005]. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-50-7 fűzött : ár nélkül
sakk
794.1
[AN 2558384]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2005.
Kluwe-Yorck, Vincent
Kleines Angel-ABC (magyar)
   Horgász abc / Vincent Kluwe-Yorck ; [ford. Magenheim Mihály]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2005. - 107 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7418-12-1 fűzött : 1598,- Ft
horgászat
799.1
[AN 2554386]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2005.
Laczikné Csehpál Éva
   Üzenő figurák : zseníliadrótból - bársonyfonalas drótból - készíthető figurák karácsonyra, húsvétra és más alkalomra / Laczikné Csehpál Éva. - Szeged : Agapé, 2004. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-458-289-3 fűzött : ár nélkül
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.55(02.053.2)
[AN 2557720]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2005.
   Logikai egypercesek : az elme játékai / [szerk. Katona Renáta] ; [a grafikákat kész. Bikics Bogdán]. - Budapest : DFT-Hungária, 2004. - 113 p. : ill. ; 18 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9473-55-3 fűzött : 987,- Ft
logikai fejtörő
793.73 *** 51-8
[AN 2559268]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2005.
Moskovszky Éva (1925-)
   Sors és játék : a táblás játékok eredete és őstörténete / Moskovszky Éva. - Budapest : Ráció, 2004. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-101.
ISBN 963-86525-4-3 fűzött : 1700,- Ft
társasjáték - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
794.2 *** 930.85(100)
[AN 2559437]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2005.
Nuovi fiori di carta (magyar)
   Papírvirágok / [összeáll. Ilaria Stradiotti] ; [ford. Orosz Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2005]. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 963-7268-03-0 kötött : 1980,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2559556]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2005.
Vida Mihály
   A Mindszenti Vadásztársaság / [írta és szerk. Vida Mihály]. - Békéscsaba : Mindszenti Vadásztárs., 2005. - 37 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-217-768-1 fűzött : ár nélkül
Mindszenti Vadásztársaság
Mindszent - vadászat - egyesület - történeti feldolgozás
799.2(439-2Mindszent)(091) *** 061.2(439-2Mindszent)
[AN 2558539]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5527 /2005.
   25 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál = 25th anniversary of the Budapest Spring Festival / [szerk. ... Koch Andrea] ; [kiad. ... Budapesti Fesztiválközpont Kht.]. - [Budapest] : Budapesti Fesztiválközp. Kht., [2005]. - 183 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-218-020-8 kötött : ár nélkül
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Budapest - fesztivál - műsorfüzet - történeti feldolgozás - fényképalbum
73/76 *** 78 *** 061.7(439-2Bp.)"198/200"(084.12)
[AN 2557430]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2005.
   Áldozat - engesztelés : kortárs képzőművészeti kiállítás : Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2005. február 18-tól március 18-ig / [... rend. Üveges Krisztina] ; [... szervezői a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület etc.]. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., [2005]. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-217-643-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - zsidóság - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(=924)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2558133]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2005.
   Archivum regni - regnum archivi : a Magyar Országos Levéltár palotája / szerk. Érszegi Géza ; a felvételeket kész. Szelényi Károly ; [É. Sin Ágota, ... Nyulásziné Straub Éva, ... Sölch Miklós ... közrem.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2005]. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 963-9439-36-3 kötött : ár nélkül
Magyar Országos Levéltár (Budapest)
Budapest - építészet - levéltár
727.8(439-2Bp.)
[AN 2558100]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2005.
   Bioépítészet - 2003 : a Bálint Sándor Művelődési Ház és a Magyar Bioépítészeti Egyesület által szervezett VI. Újszegedi Bioépítészeti Napok (2003. november 4-13) konferenciájának és kiállításának anyagából ... / ... szerk. Kiss Ernő. - [Szeged] : Bába : M. Bioépítészeti Egyes., 2005. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7337-18-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - építészet - környezetvédelem - ökológia - megújuló energiaforrás - konferenciakiadvány
72.01 *** 504.75(439) *** 620.91 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2557254]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2005.
   Csillagbörtön, 1885-2005 / [szerk. Mocsai Zoltán] ; [kiad. a Szegedi Fegyház és Börtön]. -  : Szegedi Fegyház és Börtön, 2005. - 48 p. : ill. ; 14 cm
Példányszám: 1500
Fűzött : ár nélkül
Szegedi Fegyház és Börtön
Szeged - börtön - történeti feldolgozás
725.6(439-2Szeged)(091)
[AN 2557169]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2005.
Déry Attila (1954-)
   Klasszikus formatan / Déry Attila. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 280 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9535-21-4 kötött : 4200,- Ft
építészet - alakzat
72.013
[AN 2557433]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2005.
Dobó Krisztina (1971-)
Művek (vál.)
   Dobó Krisztina. - Budapest : [Magánkiad.], [2005]. - 21 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-460-683-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Dobó_K.
[AN 2559185]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2005.
Dunaújvárosi Tárlat (2004)
   Mozaik - Dunaújvárosi Tárlat : [Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros, 2004. június 4 - július 16.] / [... szerk. Fehérvári Tamás] ; [kiad. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, [2005]. - [88] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISSN 0237-7012 = Dunaújvárosi Tárlat
ISBN 963-216-726-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2558334]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2005.
Farkas István (1887-1944)
Művek (vál.)
   Farkas István festőművész gyűjteményes kiállítása, Budapesti Történeti Múzeum : [2005. március 4 - május 9.] / [a kiállítást rend., ... a katalógust szerk. S. Nagy Katalin és Mattyasovszky Zs. Péter]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., [2005]. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 131.)
ISBN 963-9340-44-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Farkas_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2559127]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2005.
Growe, Bernd
Edgar Degas, 1834-1917 (magyar)
   Edgar Degas, 1834-1917 / Bernd Growe ; [... ford. Mesterházi Mónika]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 96.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-4061-0
Degas, Edgar
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Degas,_E.
[AN 2558930]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2005.
Gyenis Tibor (1970-)
   7, 2001-2005 / Gyenis Tibor ; [a katalógust szerk. ... Jeges Péter] ; [közread. a] Vintage. - Budapest : Vintage Galéria, 2005. - 55 p. : ill., színes ; 23x30 cm
Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-217-790-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szituatív művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gyenis_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2559653]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2005.
Jakabné Mészáros Gizella
   A szolnoki csipke / Jakabné Mészáros Gizella ; [rajzokat kész. Varjú Róza]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2005. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok közleményei, ISSN 1215-2285 ; 60.)
A bev. angol és német nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-9273-29-5 fűzött : ár nélkül
Szolnok - csipke - magyar néprajz - 20. század
746.2.031.4(439)(092)Mészáros_G.,_J. *** 39(=945.11)(439-2Szolnok)
[AN 2557875]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2005.
Janó Ákos (1927-)
   A halasi csipke útja a gondolattól a világhírig / Janó Ákos, Vorák József. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2004. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Cumania könyvek, ISSN 1588-5577 ; 3.)
Bibliogr.: p. 95-96. - Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7216-80-4 fűzött : ár nélkül
Kiskunhalas - csipke - magyar néprajz
746.2.031.4(439-2Kiskunhalas) *** 39(=945.11)(439-2Kiskunhalas)
[AN 2558425]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2005.
Juhász Miklós (1934-)
Művek (vál.)
   Juhász Miklós fotóművész jubileumi kiállítása. - [Miskolc] : [MG], 2005. - 17, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
A Miskolci Galériában 2005. jan. 20. és febr. 24. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Juhász_M. *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2559198]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2005.
   Kör, 1974-2004 : 30 év a festészet útján / [szerk. Rozsnyai Sándor]. - [Dunaújváros] : [Magánkiad.], [2005]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-283-5 fűzött : ár nélkül
Munkácsy Mihály Képzőművészeti Kör
Dunaújváros - festészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"197/200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2558325]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2005.
Körösi Mihály
   Képek Orlai Petrics Soma életéből / Körösi Mihály ; ... az előszót írta Bellák Gábor. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Orlai Petrich Soma (1822-1880)
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz
75(439)(092)Orlai_Petrich_S.
[AN 2558374]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2005.
   Közép-kelet európai képeslap : 5. Nemzetközi Mail Art Kiállítás : Vaszary Képtár Kaposvár, 2003 december 5 - 2004 január 10. : Museul Ţarii Crisurilor, Orodea - Románia, 2004 január 30 - március 31. : Zilah, Nagybánya, Arad 2004 -'05 = Middle-East European postcard : 5th International Mail Art Exhibition : Vaszary Art Gallery Kaposvár / [a kiállítást rend. Vörös András] ; [kiad. a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület]. - Kaposvár : Kapos Art Képző- és Ipműv. Egyes., [2005]. - [48] p. : ill., részben színes ; 11x15 cm
Borítócím: Mail art : közép-kelet európai képeslap
ISBN 963-216-900-X fűzött : ár nélkül
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 061.4(498-2Nagyvárad)
[AN 2558294]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2005.
Madarász Gyula (1935-)
Művek (vál.)
   Madarász Gyula / [... szerk. ... Kathy Margit] ; [kiad. a Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Déri Múzeum]. - Debrecen : Hajdú Bihar M. Múz. Ig., 2005. - [63] p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [62-63].
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Madarász_Gy.
[AN 2559256]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2005.
Malonyay Dezső (1866-1916)
   Munkácsy Mihály élete és munkái / írta Malonyay Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - [8], 235, [7] p., [22] t. : ill. ; 35 cm
Az 1898-ban Budapesten, Singer és Wolfner kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-09-4733-1 kötött : 9800,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - hasonmás kiadás
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 094/099.07
[AN 2558096]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2005.
   Modern magyar rajzok, 1900-1945 : válogatás Gombosi György művészettörténész gyűjteményéből / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Zsákovics Ferenc] ; [a katalógust szerk. Gosztonyi Ferenc]. - [Budapest] : MNG, 2005. - 31 p. : ill. ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2004/5.)
A kiállítást 2004. nov. 11 - 2005. ápr. 24. között tartották. - Bibliogr.: p. 20-21. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - rajzművészet - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
741(439)"19" *** 069.017(439)Gombosi-gyűjtemény *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2557541]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2005.
Móser Zoltán (1946-)
   Mint erdőben a vadnyom : József Attilához vezető képek / Móser Zoltán ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 117, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9296-98-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 2559447]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2005.
   Munkácsy a nagyvilágban : Munkácsy Mihály művei külföldi és magyar magán- és közgyűjteményekben : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2005. március 24 - 2005. július 31. = Munkácsy in the world : Mihály Munkácsy's works in private and public collections at home and abroad : exhibition at the Hungarian National Gallery, 24 March 2005 - 31 July 2005 / [a kiállítást rend. ... Bakó Zsuzsanna, Boros Judit] ; [a katalógust szerk. ... Gosztonyi Ferenc]. - [Budapest] : MNG : Szemimpex, 2005. - 246 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2005/1.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2005/1.)
Bibliogr.: p. 242-[247].
ISBN 963-9225-10-X kötött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2557319]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2005.
   Mű-Tár(s) : [Kiskőrös képzőművészeti keresztmetszete, 2004] / [szerk. Kispálné Lucza Ilona] ; [közread. a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány]. - [Kiskőrös] : Petőfi Szülőház Múzeumi és Műv. Alapítvány, [2005]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kiskőrös - képzőművészet - ezredforduló - múzeumi kiadvány
73/76(439-2Kiskőrös)"200" *** 069(439-2Kiskőrös)(036)
[AN 2557961]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2005.
Nagy Sándor (1868-1950)
   Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral / Nagy Sándor ; [sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta ... G. Merva Mária]. - [Gödöllő] : Vár. Múz., 2005. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 7.)
ISBN 963-86659-1-2 fűzött : ár nélkül
Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
Magyarország - iparművész - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092)Körösfői-Kriesch_A. *** 745.5(439)(092)Körösfői-Kriesch_A.
[AN 2558105]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2005.
Oláh Miklós (1940-2004)
   A Csillagépület / Oláh Miklós. - Szeged : Bába, 2005. - 106 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9511-98-6 fűzött : ár nélkül
Szegedi Fegyház és Börtön
Szeged - börtön - történeti feldolgozás
725.6(439-2Szeged)(091)
[AN 2557180]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2005.
   PPG / [szerk. Pauli Anna]. - Szentendre : PPG, 2004. - [48] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2557929]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2005.
Rosti Pál Emlékkiállítás (15.) (2004) (Dunaújváros)
   XV. Rosti Pál emlékkiállítás : Dunaújváros, 2004. - [Dunaújváros] : [Rosti P. Fotóklub], 2004. - 23 p. : ill., főként színes ; 20x21 cm
ISSN 0230-8363 = Rosti Pál Országos Emlékpályázat és Kiállítás. - Rend. a Rosti Pál Fotóklub
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2559214]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2005.
Somogyi Gábor (1934-)
   Éder Gyula, az ember és a művész / Somogyi Gábor ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2005. - 240 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 204-205. - Példányszám összesen: 350, ebből 50 számozott. - Összefoglalás angol, francia, német és szlovák nyelven
ISBN 963-86354-6-0 fűzött : ár nélkül
Éder Gyula (1875-1945)
Magyarország - festőművész - grafikus - századforduló - 20. század - karikatúra
75(439)(092)Éder_Gy. *** 741.5(439)(092)Éder_Gy.
[AN 2557844]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2005.
Szinte Gábor (1928-)
   Sylvestre II. le savant : panneaux de Gábor Szinte dans l'église de Saint-Simon : 50 photos en couleur de Szelényi Károly = II. Szilveszter a tudós : Szinte Gábor falképei Saint-Simon templomában : Szelényi Károly 50 színes felvétele / [trad. ... Horányi Krisztina]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9439-35-5 fűzött : ár nélkül
Szilveszter (pápa), II.
Magyarország - Franciaország - festőművész - pápa - 10. század - ezredforduló - falfestmény
75(439)(092)Szinte_G. *** 75.052 *** 262.13(092)Szilveszter,_II.
[AN 2558119]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2005.
Tóth Zsuzsanna
   A deszki templom és egykori birtokosai, a Gerliczyek : 1804-1904-2004 / Tóth Zsuzsanna ; [közread. a] Deszki Művelődési Ház és Könyvtár. - [Deszk] : Deszki Művel. Ház és Kvt., 2004. - 138 p. : ill., színes ; 20 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-217-567-0 fűzött : ár nélkül
Gerliczy család
Deszk - Magyarország - templom - családtörténet
726.54(439-2Deszk) *** 929.52(439)Gerliczy
[AN 2557303]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2005.
Varga-Amár László (1955-)
Művek (vál.)
   Varga-Amár László. - [Budapest] : Móra, [2005]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-11-7974-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Varga-Amár_L.
[AN 2557933]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2005.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Holló László grafikái / Vitéz Ferenc. - Putnok : [Holló L. Galéria], 2004. - 86 p. : ill. ; 21 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 12.)
ISBN 963-9271-41-1 fűzött : ár nélkül
Holló László (1887-1976)
Magyarország - grafikus - 20. század
741(439)(092)Holló_L.
[AN 2559378]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5559 /2005.
Carr, Jonathan
The real Mahler (magyar)
   Az igazi Mahler / Jonathan Carr ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2005. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
ISBN 963-07-7781-9 kötött : 3200,- Ft
Mahler, Gustav
Ausztria - zeneszerző - karmester - 19. század - 20. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 785.11.071.2(436)(092)Mahler,_G.
[AN 2559162]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5560 /2005.
Gubcsi Lajos (1948-)
   A csillagokban Bubik István : himnusz, nimbusz, mítosz : A Magyar Művészetért / Gubcsi Lajos, Gubcsi Anikó. - Budapest : GL-4 Kft., 2005. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-217-651-0 kötött : ár nélkül
Bubik István (1958-2004)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló
792.028(439)(092)Bubik_I.
[AN 2551700]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2005.
Gyémánt Csilla
   Imre Zoltán táncművész, koreográfus / Gyémánt Csilla. - Szeged : Bába, 2005. - 284 p. : ill. részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 273-278. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-9511-97-8 kötött : ár nélkül
Imre Zoltán (1943-1997)
Magyarország - táncművész - 20. század - életrajz
792.82(439)(092)Imre_Z.
[AN 2557260]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2005.
   Régiségek, újdonságok : válogatás az elmúlt évek új szerzeményeiből : időszaki kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban 2005. március 18-tól június 19-ig / [szerk. ... Galgovics Tamás] ; [... összeáll. Csalló Erzsébet et al.] ; [kiad. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - Budapest : OSZMI, 2005. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - színháztörténet - kiállítási katalógus
792(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2559197]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2005.
Sohn, Amy
Sex and the city (magyar)
   Szex és New York : hat évad története és titkai / írta Amy Sohn ; a szöveget átd. Sarah Wildman ; Sarah Jessica Parker előszavával ; [ford. Cserna György]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 184 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-549-180-8 fűzött : 4990,- Ft
Sex and the city
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - szappanopera - televíziós műsorszám - fényképalbum
791.43.071.2(73)(092)(084.12) *** 791.9.097(73)
[AN 2558491]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5564 /2005.
   A világ nyelvei és a nyelvek világa : soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban : MANYE XV. : XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. : összefoglalók kötete / [szerk. Klaudy Kinga, Kegyesné Szekeres Erika] ; [... rend. a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet, Magyar Alkalmazott Nyelvtanárok Egyesülete ..., Magyar Tudományos Akadémia I. Osztály Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság]. - Pécs : MANYE ; Miskolc : ME, 2005. - 184 p. ; 25 cm
MANYE XV. : összefoglalók kötete (gerinccím)
ISBN 963-661-642-6 fűzött : ár nélkül
nyelvészet - konferenciakiadvány
801 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2558935]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2005.
Bencédy József (1921-)
   Jót s jól! : válogatott nyelvművelő írások és műelemzések / Bencédy József. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2005. - 180 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 38.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7094-08-3 fűzött : 1890,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 2558501]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2005.
Cseresnyési László
   Nyelvek és stratégiák, avagy A nyelv antropológiája / Cseresnyési László. - Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 387 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 37.)
Bibliogr.: p. 278-376.
ISBN 963-7094-02-4 kötött : 2940,- Ft
szociolingvisztika - szakbibliográfia
800.1 *** 316.7 *** 800.1:016 *** 316.7:016
[AN 2559329]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2005.
Dávid Géza (1949-)
   Útiszótár : magyar - török, török - magyar = Turistik sözlük : macarca - türkçe, türkçe - macarca / [szerk. Dávid Géza]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2002. - 635 p. ; 14 cm
Magyar - török, török - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7805-0)
magyar nyelv - török nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=943.5 *** 801.323=943.5=945.11
[AN 2556870]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2005.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies and Helga Szabó ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-220-7)
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 2563465]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2005.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-211-8 kötött : 1500,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2563460]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2005.
Hegedűs Attila (1954-)
   A változó nyelvjárás / Hegedűs Attila. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 7.)
Bilbiogr.: p. 137-148.
ISBN 963-9296-94-5 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087
[AN 2559469]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2005.
Huszár Ágnes (1949-)
   A gondolattól a szóig : a beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében / Huszár Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 154 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 40.)
Bibliogr.: p. 116-125.
ISBN 963-7094-19-9 fűzött : 1680,- Ft
beszéd
801.4 *** 159.946.3
[AN 2558499]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2005.
Kiefer Ferenc (1931-)
   Lehetőség és szükségszerűség : tanulmányok a nyelvi modalitás köréből / Kiefer Ferenc. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 144 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 43.)
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 963-7094-23-7 fűzött : 1680,- Ft
magyar nyelv - ige
801.559.3 *** 161.26
[AN 2559339]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2005.
Mészáros András
   Válogatott szakirodalom : köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë / [... Mészáros András szërk.]. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2005. - 12 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 2.)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86560-2-6 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - köznyelv - kiejtés
809.451.1-15
[AN 2558086]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2005.
Reboul, Anne
La pragmatique aujourd'hui (magyar)
   A társalgás cselei : bevezetés a pragmatikába / Anne Reboul, Jacques Moeschler ; [ford. Gécseg Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2005. - 210 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Nyelvészet, ISSN 1218-9812)
Bibliogr.: p. 197-210.
ISBN 963-389-700-9 fűzött : 2480,- Ft
nyelvészet - kommunikáció
800.1 *** 316.77
[AN 2554377]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2005.
Szathmári István (1925-)
   A szűkebb és tágabb haza nyelve : népnyelvi és irodalmi nyelvi tanulmányok / Szathmári István ; szerk. Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor ; [közread. az] ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Mai M. Nyelvi Tanszék, 2005. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-297.
ISBN 963-463-738-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvtörténet - stilisztika - személyi bibliográfia
809.451.1-085.3 *** 809.451.1-087 *** 012Szathmári_I.
[AN 2559351]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2005.
   A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák / szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma. - [Debrecen] : Kossuth Egy. K., 2004. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-879-0 fűzött : ár nélkül
szövegtan
801.73 *** 82.07
[AN 2559454]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2005.
Várnai Judit Szilvia
   Bárhogy nevezzük.. : a tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben / Várnai Judit Szilvia. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 97 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 42.)
Bibliogr.: p. 92-97. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7094-22-9 fűzött : 1680,- Ft
magyar nyelv - tulajdonnév
809.451.1-311/-313
[AN 2558498]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2005.
   Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse : Beiträge der Internationalen Germanistischen Konferenz "Kontaktsprache Deutsch V" in Nitra, 27.-28. Juni 2003 / Csaba Földes [et al.] Hrsg. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Ed. Praesens, 2004. - 228 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 4.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9495-62-X fűzött : ár nélkül
ISBN 3-7069-0313-X
germanisztika - konferenciakiadvány
803.0 *** 061.3(437.6-2Nyitra)
[AN 2559602]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5579 /2005.
Balla D. Károly (1957-)
   Szembesülés : 121 fragmentum egy regényhiány környezetéből / Balla D. Károly. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 235 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-40-8 kötött : 2300,- Ft
műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 2559007]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2005.
   Embertan és irodalom : elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben / [szerk. V. Gilbert Edit] ; [... szerzői V. Gilbert Edit et al.] ; [közread. a Művészetek Háza]. - Pécs : Művészetek Háza, 2005. - 176 p. : ill. ; 15x21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, orosz, német és francia nyelven
ISBN 963-217-838-6 fűzött : ár nélkül
Ulickaâ, Lûdmila
Oroszország - író - hermeneutika - 20. század - 21. század - konferenciakiadvány
882(092)Ulickaâ,_L. *** 82.07 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2558494]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2005.
Lőkös István (1933-)
   Nemzettudat és regény : magyarságkép a 19. századi horvát szépprózában / Lőkös István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 506 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 32.)
Bibliogr.: p. 489-496.
ISBN 963-472-808-1 fűzött : 1800,- Ft
horvát irodalom története - nemzettudat - magyarságkép - horvátok - 19. század - 20. század
886.2(091)-31"18/19" *** 316.356.4(=862) *** 316.65(=862) *** 316.63 *** 316.356.4(=945.11)
[AN 2559328]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5582 /2005.
Baán Tibor (1946-)
   Szerepválaszok : esszék és tanulmányok, 1988-2003 / Baán Tibor. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2004. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-58-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2559284]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2005.
   Kultusz, mű, identitás / szerk. Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. - Budapest : PIM, 2005. - 392 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultusztörténeti tanulmányok, ISSN 1786-8319 ; 4.). (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei, ISSN 1218-1730 ; 13.)
A magyarországi kultuszkutatás vál. bibliográfiáját összeáll. Vajda Ágnes és Vörös Boldizsár. - Bibliogr.: p. 324-375. és a jegyzetekben
ISBN 963-9401-21-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - kultusz - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 394.46 *** 316.738
[AN 2557218]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2005.
Lengyel András (1950-)
   A "másik" Móra / Lengyel András. - Szeged : Bába, 2005. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-17-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7337-18-0)
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - életrajz
894.511(092)Móra_F.
[AN 2557178]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2005.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Volt idő : Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése / [... sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9498-43-2 kötött : 2600,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Tüskés Tibor (1930-)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - levelezés
894.511(092)Mészöly_M.(044) *** 894.511(092)Tüskés_T.(044) *** 82.01(439)(092)Tüskés_T.(044)
[AN 2558446]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2005.
Radnóti Sándor (1946-)
   Műhelymunka / Radnóti Sándor. - Debrecen : Csokonai, cop. 2004. - 162 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-206-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század - irodalomkritika
894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 2559345]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2005.
Schiller Erzsébet (1964-)
   "Szimat és ízlés" : a Nyugat magyar irodalomtörténeti hagyományképe, 1908-1914 / Schiller Erzsébet. - Budapest : Ister, 2005. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9243-84-1 fűzött : 1900,- Ft
Nyugat
Magyarország - magyar irodalom története - folyóirat - 20. század
894.511(091)"190/191" *** 894.511(091) *** 050(439)Nyugat
[AN 2558317]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2005.
   A szépség koldusa : József Attila szerelmei / írta és vál. Valachi Anna. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 412, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 963-346-681-4 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2557891]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2005.
Taxner-Tóth Ernő (1935-)
   (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben / Taxner-Tóth Ernő. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 526 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 33.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-821-9 fűzött : 1900,- Ft
Eötvös József (1813-1871)
Magyarország - író - 19. század - műfajelmélet - közvélemény-alakítás - regény
894.511(092)Eötvös_J. *** 82.01-31 *** 659.4
[AN 2559442]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5590 /2005.
   9 arab elbeszélés / [ford. Boga István, Várady László, Prileszky Csilla]. - [Budapest] : [Serdian], [2005]. - 186, [2] p. ; 14 cm. - (Non-profit books, ISSN 1785-5195 ; 2005/4.)
ISBN 963-9431-49-4 fűzött : 1050,- Ft : 4 ?
arab irodalom - elbeszélés
892.7-32=945.11
[AN 2557902]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2005.
Andronikova, Hana
Zvuk slunečních hodin (magyar)
   A napóra hangja / Hana Andronikova ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2005. - 357, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-98-1 fűzött : 2480,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2558495]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2005.
Barrett, Julia
Presumption (magyar)
   Önteltség és önámítás / Julia Barrett ; [ford. Arbanász Ildikó]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-97-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2562925]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2005.
Bertagna, Julie
Exodus (magyar)
   Exodus 2100 / Julie Bertagna ; [ford. Sepsei Gergely]. - Budapest : Animus, 2005. - 320 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-40-4 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2559168]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2005.
Bird, Christiane
A thousand sighs, a thousand revolts (magyar)
   Ezer lázadás, ezer sóhaj : a kurdok évszázados küzdelme / Christiane Bird ; [ford. Sziebert Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 468 p., [12] t. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9598-26-7 kötött : 3200,- Ft
nemzettörténelem - kurdok - amerikai angol irodalom - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 930.8(=915.7)
[AN 2557580]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2005.
Black, Jonah
The black book (magyar)
   Jonah Black fekete naplója : egy "szépreményű bika" feljegyzései / [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2522563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Gyorsabban, még gyorsabban!. - 2005. - 193 p.
ISBN 963-539-489-6 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2559597] MARC

ANSEL
UTF-85596 /2005.
Brontë, Charlotte
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. Ruzitska Mária] ; [a verseket Görgey Gábor ford.]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 607 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-27-4 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2562509]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2005.
Brontë, Emily
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2005, cop. 1993. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-35-5 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2562199]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2005.
Browning, Amanda
A shocking passion (magyar)
   Holdfény Capri fölött / Amanda Browning ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 329.)
ISBN 963-537-368-6 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2558969]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2005.
Brusk, Youenn
   Susogások a szélben : haikuságok magyarul = Kuzuligou en avel : haikaiou brezoneg / Youenn Brusk ; [eszperantóból ford. Szabadi Tibor]. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk., 2005. - 45 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-974-9 fűzött : ár nélkül
breton irodalom - vers
891.68-14=945.11
[AN 2558311]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2005.
Clark, Mary Higgins
The second time around (magyar)
   Második esély / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. A méhek titkos élete / Sue Monk Kidd ; [ford. Koncz Éva]. Paranoia / Joseph Finder ; [ford. Bornai Tibor]. A koronatanú / Simon Tolkien ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The second time around. The secret life of bees. Paranoia. Final witness
ISBN 963-9562-23-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 2558541]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2005.
Claudel, Paul
   Kantáta három hangra és más költemények / Paul Claudel ; a szemelvényeket vál., ford. és a bevezetőt írta Szabó Ferenc. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2005. - 136 p. ; 18 cm
A ford. az "Oeuvre poétique" (Paris : Gallimard, 1967) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-9527-59-9 kötött : ár nélkül
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2559330]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2005.
Coonts, Stephen
Deep black (magyar)
   Fekete mélység / Stephen Coonts ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-289-5 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2560140]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2005.
Dante Alighieri
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték / Dante ; [ford. Babits Mihály] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : [Talentum] : Akkord, [2005]. - 543 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Egys. cím: La divina commedia ; La commedia. - Függelékként: Kardos Tibor "Kommentár az Isteni színjátékhoz"
ISBN 963-9429-68-6 fűzött : 798,- Ft
olasz irodalom - eposz
850-131=945.11
[AN 2562188]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2005.
Dewar, Isla
Woman talking dirty (magyar)
   Szájról szájra / Isla Dewar ; [ford. Fehér Fatime]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 247 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-203-0 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2559299]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2005.
DiTerlizzy, Tony
The Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2539002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Lucinda titka. - cop. 2005. - IX, [5], 111 p.
ISBN 963-539-479-9 kötött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2556604] MARC

ANSEL
UTF-85606 /2005.
Fink, Ida
   Elúszó kert / Ida Fink ; [ford. Éles Márta et al.]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2005. - 293, [2] p. ; 18 cm
A ford. az "Odpływający ogród" (Warszawa : W.A.B., 2002) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9512-11-7 fűzött : 1950,- Ft
lengyel irodalom - holokauszt - zsidóság - elbeszélés
884-32=945.11 *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-32)
[AN 2558949]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2005.
Fischer, Tibor (1959-)
The collector collector (magyar)
   Agyafúrt agyag / Tibor Fischer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-207-3 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2559578]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2005.
Gavalda, Anna
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt / Anna Gavalda ; [ford. Tóth Krisztina]. - Budapest : Magvető, cop. 2005. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2425-1 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2559272]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2005.
Goodkind, Terry
Soul of the fire (magyar)
   A tűz lelke / Terry Goodkind. - Szeged : Excalibur : E. M. K., 2004. - 3 db : ill. ; 20 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2558389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mágia tolvajai. - 306 p.
ISBN 963-7069-02-X fűzött : 1650,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2558408] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Birodalmi strázsák. - 309 p.
ISBN 963-7069-03-8 fűzött : 1650,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2558432] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Három harmónia. - 305 p.
ISBN 963-7069-04-6 fűzött : 1650,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2558451] MARC

ANSEL
UTF-85610 /2005.
Gordon, Abigail
Emergency rescue (magyar)
   A tenger hatalma / Abigail Gordon ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 272.)
ISBN 963-537-344-9 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2558971]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2005.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái / W. E. B. Griffin. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2562875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Hadnagyok / [ford. Bíró Eszter]. - cop. 2005. - 379 p.
ISBN 963-425-038-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2562877] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Századosok / [ford. Würth Attila]. - cop. 2005. - 382 p.
ISBN 963-425-039-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2562878] MARC

ANSEL
UTF-85612 /2005.
Gripe, Maria
Agnes Cecilia (magyar)
   Agnes Cecilia / Maria Gripe ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Animus, 2005. - 253 p. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-24-2 kötött : 1980,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2559553]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2005.
Hoag, Tami
Dark Paradise (magyar)
   Fekete éden / Tami Hoag ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 475 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-897-3 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2559172]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2005.
Hůlová, Petra
Přes matný sklo (magyar)
   Homályos üvegen át / Petra Hůlová ; [ford. Barna Ottilia]. - Budapest : Európa, 2005. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7595-6 kötött : 1600,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2558124]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2005.
James, Arlene
His private nurse (magyar)
   Szerelemgyógyász / Arlene James ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 171.)
ISBN 963-537-419-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2558973]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2005.
Jewell, Lisa
Friend of the family (magyar)
   A házibarát / Lisa Jewell ; [ford. M. Szabó Csilla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 342 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-04-2 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2558136]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2005.
Kiley, Ellen Porter
Malkavita (magyar)
   Középkor. Malkavita / Ellen Porter Kiley ; Kylee Hartman, Myranda Kalis és David Niall Wilson részleteivel ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 254 p. : ill. ; 18 cm. - (Klánregények ; 7.)
Középkor vámpír (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-7041-52-4 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2558957]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2005.
King, Stephen
Night shift (magyar)
   Éjszakai műszak / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2001. - 461, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7746-0 fűzött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 2563350]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2005.
Konigsburg, E. L.
Silent to the bone (magyar)
   Szavak nélkül / E. L. Konigsburg ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Animus, 2005. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-57-9 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2559166]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2005.
Krasinski, Zygmunt
Nie-boska komedia (magyar)
   Pokoli színjáték : drámai költemény négy részben / Zygmunt Krasinski ; színpadra írta Franz Theodor Csokor ; ford. Szabó Lőrinc ; [a kísérő tanulmányt írta Kiss Gy. Csaba] ; [a szöveggondozást végezte Szele Bálint]. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 99 p. ; 21 cm. - (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai ; 3.)
ISBN 963-260-199-8 fűzött : ár nélkül
lengyel irodalom - drámai költemény
884-121=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2559324]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2005.
Lau, Evelyn
Runaway (magyar)
   Szökevény : egy utcagyerek naplója / Evelyn Lau. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 285 p. ; 21 cm
Ford. Nagy Veronika
ISBN 963-86486-9-4 fűzött : 2680,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2557492]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2005.
Lenhard, Elizabeth
The disappearance (magyar)
   A megdöbbentő eltűnés / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 147 p., [6] t., : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. ; 2.)
ISBN 963-628-145-9 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2558998]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2005.
Lenhard, Elizabeth
Finding Meridian (magyar)
   Meridián felfedezése / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 147 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. ; 3.)
ISBN 963-628-146-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2559531]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2005.
Lynch, Patrick
Omega (magyar)
   Omega-kísérlet / Patrick Lynch ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2005]. - 391 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-32-1 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2559160]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2005.
McMahon, Barbara
His secretary's secret (magyar)
   Más bőrében / Barbara McMahon ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 330.)
ISBN 963-537-369-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2558970]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2005.
Merle, Robert
Un animal doué de raison (magyar)
   Állati elmék / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2005. - 568 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7756-8 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562155]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2005.
Merle, Robert
Le propre de l'homme (magyar)
   Majomábécé / Robert Merle ; [ford. Dutkay Magyar Katalin]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1992. - 460 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7755-X kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562156]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2005.
   Mesék a ködös Albionból : brit lovagmesék / Vladiszlav Jerko ill. ; [ford. Simon Mónika] ; [átd. Ballér Piroska]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2004. - 22, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9379-42-5 kötött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2558885]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2005.
Metcalfe, Josie
One and only (magyar)
   Az első igazi / Josie Metcalf [!Metcalfe] ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 273.)
ISBN 963-537-345-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2558972]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2005.
Navarro, Yvonne
Music of the spears (magyar)
   Rekviem / Yvonne Navarro ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 274 p. ; 20 cm
Aliens (keretcím)
ISBN 963-497-053-2 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2559642]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2005.
Nedopulos, Tim
The overseer (magyar)
   Figyelő / Tim Nedopulos ; [ford. Tanurdzsity István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 243 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304)
A Brujah-trilógia 2. kötete. - Vámpír: a Maszkabál (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-7041-42-7 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2559655]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2005.
Nemerkényi Előd (1973-)
   Latin classics in medieval Hungary eleventh century / Előd Nemerkényi. - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Philosophy ; Budapest : CEU Dep. of Medieval Studies, 2004. - 273 p. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 6.). (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 14.)
Bibliogr.: p. 181-265.
ISBN 963-7326-04-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - középkori latin irodalom története - 11. század
871(439)"10"
[AN 2558661]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2005.
Nūr (Jordánia: királyné)
Leap of faith (magyar)
   A nők tartják az égbolt felét : egy rendkívüli asszony rendkívüli élettörténete / Núr ; [ford. Sillár Emőke et al.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-7253-08-4 fűzött : 3480,- Ft
Nūr (Jordánia: királyné)
Jordánia - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(569.5)=945.11
[AN 2558167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 302 p.
ISBN 963-7253-06-8
Jordánia - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(569.5)=945.11
[AN 2558178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 318 p., [16] t. : ill., részben színes
ISBN 963-7253-07-6
Jordánia - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(569.5)=945.11
[AN 2558185] MARC

ANSEL
UTF-85634 /2005.
   Orosz népi posta : mai orosz drámák / [ford. Bártfay Réka et al.]. - Budapest : Európa, 2005. - 342, [3] p. ; 20 cm
Tart.: Sirály / Borisz Akunyin. A csodálatos öregasszony / Nyina Szadur. Orosz népi posta / Oleg Bogajev. A város / Jevgenyij Griskovec. Gyurma / Vaszilij Szigarjov. Ilja Iljics halála / Mihail Ugarov. - Egys. cím: Čajka ; Čudnaâ baba ; Russkaâ narodnaâ počta ; Gorod ; Plastilin ; Smertʹ Ilʹi Ilʹiča
ISBN 963-07-7808-4 fűzött : 2400,- Ft
orosz irodalom - dráma - antológia
882-2(082)=945.11
[AN 2558391]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2005.
Parker, Robert B.
Double play (magyar)
   Kettős játszma / Robert B. Parker ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-206-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2559606]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2005.
Pelevin, Viktor
Čisla (magyar)
   Számok / Viktor Pelevin ; [ford. és az utószót írta Bratka László]. - Budapest : Európa, 2005. - 306 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7712-6 kötött : 2000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2558116]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2005.
Pelevin, Viktor
   A hunok harmóniája / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós, Bratka László] ; [előszó Podmaniczky Szilárd]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 220, [2] p. ; 19 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
A ford. a "Sinij fonarʹ" (Moskva : Tekst, 1991) és a "DPP (NN)" (Moskva : Eksmo, 2003) c. kiadások alapján kész.
ISBN 963-9567-96-5 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2559384]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2005.
Pierson, Chris
Kingpriest trilogy (magyar)
   Papkirály-trilógia / Chris Pierson. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2548292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Isten kalapácsa / [ford. Zarándy Beáta]. - cop. 2005. - 345 p.
ISBN 963-7041-44-3 fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-7041-41-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2559058] MARC

ANSEL
UTF-85639 /2005.
Poe, Edgar Allan
   Elfeledett történetek = Forgotten tales / Edgar Allan Poe ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [ford. Sóvágó Katalin, Andó Gabriella]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 291, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-22-6 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02(73)=945.11
[AN 2559575]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2005.
Rahlens, Holly-Jane
Prince William, Maximilian Minsky & me (magyar)
   Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg én / Holly-Jane Rahlens ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Móra, 2005. - 235, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7996-6 kötött : 1790,- Ft
angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2558492]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2005.
Roark, Sarah
Ravnos (magyar)
   Középkor. Ravnos / Sarah Roark ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 335 p. : ill. ; 18 cm. - (Klánregények ; 6.)
Középkor vámpír (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-7041-38-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2558952]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2005.
Roberts, Nora
Secret star (magyar)
   Titokzatos csillag / Nora Roberts ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 352 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-421-6 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2559549]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2005.
Saramago, José
História do cerco de Lisboa (magyar)
   Lisszabon ostromának históriája / José Saramago ; [Lukács Laura ford.]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-39-8 kötött : 2490,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2562222]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2005.
Schröder, Patricia
Drunter and drüber (magyar)
   Csajok és szívzörejek / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2005. - 168 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 5.)
ISBN 963-628-170-X kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2559593]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2005.
Smith, Wilbur
The triumph of the sun (magyar)
   A nap diadala / Wilbur Smith ; [ford. Boda Mária]. - [Budapest] : Delej, cop. 2005. - 603 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-47-8 fűzött : ár nélkül
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2557572]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2005.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Pécs : Alexandra, 2005-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2562850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A baljós kezdet / [ford. Fedina Lídia]. - 2005. - 162, [4] p. : ill.
ISBN 963-369-164-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2562853] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A hüllők terme / [ford. Fedina Lídia]. - 2005. - 192, [5] p. : ill.
ISBN 963-369-165-6 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2563572] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A rejtélyes levél / [ford. Fedina Lídia]. - 2005. - 201 p. : ill.
ISBN 963-369-166-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2563573] MARC

ANSEL
UTF-85647 /2005.
Stendhal
La chartreuse de Parme (magyar)
   A pármai kolostor : regény / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - 486 p. ; 21 cm
Megj. "A pármai certosa" címmel is
ISBN 963-7437-06-1 kötött : 2950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562922]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2005.
Turney, Catherine
Bitter harvest (magyar)
   Keserű aratás / Catherine Turney ; ford. Szabó Lőrinc ; [a bev. tanulmányt írta Bécsy Tamás] ; [a szöveggondozást végezte és a kísérő tanulmányt kész. Szele Bálint]. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 149 p. ; 21 cm. - (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-190-4 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - dráma
820-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2559286]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2005.
Vojnovič, Vladimir
Šapka (magyar)
   A kucsma / Vlagyimir Vojnovics. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 127 p. ; 20 cm
Ford. Weisz Györgyi
ISBN 963-9574-49-X kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2559625]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2005.
Von Ziegesar, Cecily
Gossip girl (magyar)
   S visszatér / Cecily von Ziegesar ; [ford. Németi Anita]. - Debrecen : Bona K., 2004. - 203 p. ; 21 cm. - (Pletykás csajok klubja ; 1.)
ISBN 963-217-177-2 fűzött : 1680,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2560174]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2005.
Vonnegut, Kurt
Slapstick (magyar)
   Börleszk avagy Nincs többé magány / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [versford. Orbán Ottó]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-118-0 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2560633]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2005.
War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Megsemmisülés / Philip Athans ; [ford. Kollár Emese]. - cop. 2005. - 345, [2] p.
Annihilation
ISBN 963-7041-45-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2559056] MARC

ANSEL
UTF-85653 /2005.
Wilson, Jacqueline
Lola Rose (magyar)
   Lola Rose / Jacqueline Wilson ; Nick Sharatt rajz. ; [ford. Karnis Andrea]. - Budapest : Animus, 2005. - 213, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-65-X kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2559165]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2005.
Wurts, Janny
Grand conspiracy (magyar)
   Összeesküvés / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2005-. - 19 cm. - (A Fény Szövetsége sorozat)
Beholder fantasy (keretcím)
 (hibás ISBN 963-9399-32-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2555481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 408 p. : ill., térk.
ISBN 963-9399-98-1 fűzött : 2398,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2559599] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5655 /2005.
Aczél Géza (1947-)
   (szakma)alkony / Aczél Géza ; [graf. Kass János]. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 81 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-676-363-1 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2558985]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2005.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Hét pofon / Aszlányi Károly ; [ill. Almási Zétény]. - Budapest : Allprint, cop. 2005. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9575-16-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558876]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2005.
Bagi Péter
   Így irtunk mi / Bagi Péter ; vendégszerzők Magyar Szilárd, Mezei Péter. - Budapest : DFT-Hungária, cop. 2005. - 56 p. ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9473-67-7 fűzött : 987,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2559332]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2005.
Baráth András (1942-)
   Mert néha még / Baráth András ; [... a fotókat kész. Michna Ottóné Ablonczy Ágnes] ; [az Ady Endre Városi Könyvtár Sugó Körének kiadványa]. - Baja : Ady Vár. Kvt. Sugó Kör, 2005. - 64 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86700-2-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2558896]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2005.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Tisza királynő / Bátyi Zoltán. - [Szeged] : Bába, 2005. - 217, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-80-3 fűzött : ár nélkül
Szeged - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439-2Szeged(0:82-92)
[AN 2557242]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2005.
Berg Judit
   Hisztimesék / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - Budapest : Tudex, cop. 2005. - 36 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-217-228-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2559874]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2005.
Berniczky Edit (1966-)
   Gazdátlan szív : kisregény / Berniczky Edit. - Szeged ; Pécs ; Budapest : Publikátor, 2005. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Párkapcsolat regénytár, ISSN 1786-4771 ; 1.)
ISBN 963-217-562-X fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558381]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2005.
Boda Magdolna (1956-)
   Napló / Boda Magdolna. - Szeged : Bába, 2005. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-96-X fűzött : ár nélkül
Boda Magdolna
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2557216]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2005.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 203, [11] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-11-8008-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2562128]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2005.
   Dans cette banlieue : 50 poèmes hongrois du XXème siècle = A város peremén : egy évszázad félszáz magyar verse franciául / choix et prés. des poèmes Georges Kassai et György Tverdota. - Budapest : Új Világ : A. Liehm Alapítvány, 2005. - 248 p. ; 23 cm. - (Európai kulturális füzetek = Cahiers culturels de l'Europe, ISSN 1785-3729 ; 16-17.)
ISBN 963-218-157-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(082)=40
[AN 2558421]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2005.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Mókuskerék a halhatatlansághoz / Döbrentei Kornél ; [fotó] Szécsi Ilona. - Kaposvár : Agro-Varietas, 2005. - 151 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-218-115-8 kötött : ár nélkül
Döbrentei Kornél (1946-)
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2559633]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2005.
Evanics Béla László
   A csonka fa / Evanics Béla László. - Szeged : Bába, 2004. - 123, [7] p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-15-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2557292]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2005.
Farkas Lőrinc Imre
   A megváltás torzói / Farkas Lőrinc Imre. - [Budapest] : [Farkas L. I.], [2005]. - 67 p. : ill. ; 20 cm. - (Hamvas könyvek, ISSN 1418-6136)
Tart.: A megváltás torzói : egy bizonyosság párhuzamai ; Parabolák a napban : profán párbeszédek és extatikus prédikációk ; Az egyedüli úton egyedül : kísérlet a káosz szétszabdalására
ISBN 963-9428-03-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom
894.511-97
[AN 2558555]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2005.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi / Fazekas Mihály ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2005. - 47 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 963-697-473-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2556465]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2005.
Fejes Endre (1923-)
   Rozsdatemető / Fejes Endre. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 180 p. ; 21 cm. - (Korunk klasszikusai, ISSN 1786-8564)
ISBN 963-09-4735-8 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558376]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8001-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2560743]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Öreg utakon / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-7138-15-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2559605]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2005.
Fonyódi Tibor (1965-)
   A horka / Fonyódi Tibor. - [Budapest] : Kalandor, cop. 2005. - 299 p. ; 21 cm. - (A Kalandor világa. Hadak útja, ISSN 1588-5968)
ISBN 963-9557-24-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2557497]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Magvető, 2005. - 603, [4] p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2444-8 v. : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2563039]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Tengeren járók csillaga : elbeszélések / Gárdonyi Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-667-0 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2558162]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2005.
Gergely Ágnes (1933-)
   Carmen lugubre : versek, 1963-2003 / Gergely Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2005. - 89 p. ; 21 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-9512-09-5 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2558898]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2005.
Györe Balázs (1951-)
   A megszólítás ábrándja / Györe Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2005, cop. 1994. - 202 p. ; 18 cm. - (Györe Balázs művei ; 4.)
ISBN 963-9386-28-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2557730]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2005.
   Hajnalnyílástól holdszületésig : antológia 2004 / [vál., szerk., összeáll. Michna Ottóné Ablonczy Ágnes] ; [közread. a Sugó-kör]. - [Baja] : Sugó-kör, 2004. - 88 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86700-0-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-867000-0-2)
magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Baja)
[AN 2540165]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2005.
Halász Miklós (1946-)
   Lélek nélküli ország / Halász Miklós. - Szeged : Bába, 2004. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 963-9511-79-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9511-79-8)
Alföld - magyar irodalom - riport - helyismeret
894.511-92 *** 908.439.14(0:82-92)
[AN 2557222]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2005.
Hegedűs Ferenc (1943-)
   Felhőkkel ballagok / Hegedűs Ferenc ; [közread.] Mórahalom Város Önkormányzata. - Mórahalom : Önkormányzat, 2005. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-217-743-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2557297]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2005.
Hodosi Miklós
   Élénél fogja a kardot, védi magát : válogatott versek, 1993-2002 / Hodosi Miklós. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2002. - 74 p. ; 19 cm. - (Hamvas könyvek, ISSN 1418-6136)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7310-82-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2558554]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2005.
   Iskolás versmondók könyve / [szerk. Maczák Edit]. - [Békéscsaba] : Item, [2004]. - 229 p. ; 24 cm
ISBN 963-86296-1-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86299-1-4)
magyar irodalom - iskolai ünnepély - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 371.383
[AN 2557985]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-11-8010-7 kötött : 1580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2562929]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-11-8009-3 kötött : 1580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2562928]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Bölcsesség és bohóság / Jókai Mór ; [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2004. - 61 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek ; 2.)
ISBN 963-214-891-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2558553]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2005.
Jónás Tamás (1973-)
   Apáimnak, fiaimnak / Jónás Tamás. - Budapest : Magvető, 2005. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2433-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2558882]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2005.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   Sebő - József Attila / [fotóill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-930-8 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2557614]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2005.
József Attila (1905-1937)
   Születésnapomra / József Attila ; [a verseket vál. és a képeket festette Vészabónoémi]. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-09-4680-7 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - ezredforduló - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Vadász_N.
[AN 2558979]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2005.
   József Attila-legendárium : narratívák / [... vál., gond. és a bevezetőt írta Mayer Erzsébet]. - [Budapest] : Anker-Print, [2005]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-172-7 fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
magyar irodalom - író - 20. század - antológia - életrajz
894.511-822 *** 894.511(092)József_A.(0:82-822)
[AN 2558465]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2005.
Kányádi Sándor (1929-)
   Meddig ér a rigófütty : Kányádi Sándor meséi / Csíkszentmihályi Berta rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Cartaphilus, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9303-48-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2560828]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2005.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Violoncello / Kelemen Erzsébet. - Budapest : Ráció, 2005. - 51 p. ; 24 cm
ISBN 963-86525-1-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - képvers
894.511-14 *** 76(439)(092)Kelemen_E.
[AN 2559380]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2005.
Kertész Ákos (1932-)
   Makra / Kertész Ákos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 205 p. ; 21 cm. - (Korunk klasszikusai, ISSN 1786-8564)
ISBN 963-09-4737-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558372]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2005.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Művek (vál.)
   Kosztolányi Dezső összes versei / [a szöveggondozás és a jegyzet Réz Pál munkája]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2003. - 797 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-751-3 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2556934]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2005.
Kovács Miklós (1930-)
   Hazatérés : összegyűjtött versek / Kovács Miklós. - Szeged : Bába, 2005. - 89, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-19-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2557172]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2005.
Laár András (1955-)
   Laár pour l'art : Laár András művészeti gyümölcsöskertjének éretlen, érett, ütődött, zaftos és tápláló termései / [az illusztrációkat a szerző kész.]. - Budapest : Jaffa, 2005. - 230 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9604-05-4 kötött : 2960,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2560546]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2005.
Leszkó Margit
   Isten lába alatt : életregény / Leszkó Margit. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 102 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-41-6 kötött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9498-25-4)
Garai József (1912-)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2558433]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-921-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2563295]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Vendégjáték Bolzanóban / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 276, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-922-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2563298]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2005.
Mihályi Antal
   A hatalom kulcsa / Anthony Mileston. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-03-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2559412]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 963-7437-11-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2562926]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2005.
Molnár H. Lajos (1946-)
   Drága impotencia / Ronald Roogam. - Üllő : RegunPress, [2005]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-02-2 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4(498)
[AN 2559407]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2005.
Molnár H. Lajos (1946-)
   Halál a Sakál völgyében / Ronald Roogam. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-05-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2559369]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2005.
Molnár H. Lajos (1946-)
   Valaki túléli / Ronald Roogam. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-04-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2559372]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2005.
Mózes Bernadette
   Erdőszélen, nádon, réten : három mese erdei- és víziállatokról / Mózes Bernadette. - Dabas : Reálszisztéma Dabasi Ny., 2004. - 27, [5] p. : ill., főként színes ; 22x29 cm
ISBN 963-217-873-4 * kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-217-873-04)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2557249]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2005.
Münz András (1941-)
   Túlélőtúra / Münz András. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 173 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86428-7-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2558251]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2005.
Nagy Ákos (1972-)
   Élni az életet / Nagy Ákos. - Szeged : Bába, 2004. - 45 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-12-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2557234]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2005.
Nagy Bandó András (1947-)
   333 haIQ / Nagy Bandó András ; a szerző fotóival. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 121, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-676-367-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - epigramma
894.511-193
[AN 2558871]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2005.
Niklai Ádám (1924-1985)
   Redivivus : összegyűjtött versek / Niklai Ádám ; [szerk. Aczél Géza]. - Debrecen : Csokonai, 2004. - 216 p. ; 25 cm
ISBN 963-260-194-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2559341]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2005.
   Nincs több csoda csak egy: a feltámadás : húsvéti történetek / [vál. és szerk. Urbán László] ; [közread. a] Míves Kézmíves Kht. - Zengővárkony : Míves Kézmíves Kht., 2005. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-826-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - húsvét - antológia
894.511-822 *** 398.332.12(0:82-822)
[AN 2557442]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2005.
Oláh Pál
   Próféta / Oláh Pál. - Mohora : Oláh P., [2005]. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-933-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558851]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2005.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a Stonehenge titka / K. B. Rottring. - [Szeged] : E. M. K., 2004. - 204 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-7069-05-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2558561]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2005.
Pál Tamás|
   Turmix2 : újra törölve / Stanley Steel. - [Szeged] : E. M. K., 2004. - 189 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-7069-01-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2558580]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2005.
   A Pázmány új hangjai : válogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészhallgatóinak írásaiból = New voices of Pázmány University : a selection of new writing from arts students of Pázmány Péter Catholic University / [szerk. Somló Ágnes, Vass Nóra] ; [az illusztrációkat kész. P. Szatmáry István]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2004. - 72, 78 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Burits Eszter et al. - A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9296-92-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-822.02=20
[AN 2559526]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2005.
Rácz Zsuzsa
   Állítsátok meg Terézanyut! / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Bestline : Édesvíz, cop. 2005. - 287, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-528-644-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2563114]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2005.
Radnai Gáborné
   Halhatatlan szerelem / Sidney Lawrence. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, [2005], cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-08-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2562880]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2005.
Radnai Gáborné
   Őrjítő kór / Martha Tailor. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, [2005], cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-07-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2562894]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - Pécs : Alexandra, 2005-. - 22 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9 *** 081
[AN 2557676]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A három testőr Afrikában és más történetek. - 2. jav. kiad. - 2005. - 799 p.
ISBN 963-369-115-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2560732] MARC

ANSEL
UTF-85717 /2005.
Remete Tamás
   Amikor Szindbád szél volt : versek / Remete Tamás. - [Budapest] : [Hirsch T.], cop. 2005. - 94, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-653-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2559374]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2005.
Restye Illés
   Falkában / Restye Illés. - Gyula : Restye I., 2005. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-596-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2552276]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2005.
Sánta Ferenc (1927-)
   Húsz óra / Sánta Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 148 p. ; 21 cm. - (Korunk klasszikusai, ISSN 1786-8564)
ISBN 963-09-4736-6 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558369]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2005.
Seth F. Henriett (1980-)
   Autizmussal önmagamba zárva : emlékek, gondolatok, képek, versek és 138 naplóbejegyzés / Seth F. Henriett. - Budapest : Kapocs, 2005. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-217-368-6 fűzött : ár nélkül
Seth F. Henriett (1980-)
autizmus - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 616.89-008.45(0:82-94)
[AN 2558128]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2005.
Silver, Franky
   A játszma rabjai / Franky Silver. - Budapest : Tükörezüst K., 2004. - [2], 298 p. ; 20 cm. - (FS könyvek)
ISBN 963-217-541-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558576]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2005.
Sütő András (1927-)
   Anyám könnyű álmot ígér / Sütő András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 215 p. ; 21 cm. - (Korunk klasszikusai, ISSN 1786-8564)
ISBN 963-09-4738-2 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2558364]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Álarcosbál / Szabó Magda ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-310-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2557909]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2005.
Szász Blaskó Márta, D.
   Felhőgombolyító / D. Szász Blaskó Márta ; a szerző rajz. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7094-09-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2559360]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2005.
Taar Ferenc (1924-)
   "Ballag már a vén diák..." : visszanézve utam végén / Taar Ferenc. - Debrecen : Ethnica, 2004. - 168 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-472-820-0 kötött : ár nélkül
Taar Ferenc (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2559353]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2005.
Tamás Menyhért (1940-)
   Mikes ; Tamási : két monodráma / Tamás Menyhért. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 963-472-866-9 kötött : 750,- Ft
magyar irodalom - monodráma
894.511-2
[AN 2559545]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2005.
   Üzenetek, vallomások, strófák : a rétsági Spangár András Irodalmi Kör antológiája / [összeáll. a Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkaköz.] ; [szerk. Végh József]. - Rétság : [Spangár A. Irodalmi Kör], 2004. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Rétság - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Rétság) *** 061.2(439-2Rétság)
[AN 2558832]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2005.
   Vándorúton : a Vásárosnaményi Irodalmi Kör antológiája / [szerk. Deák József] ; [a ... grafikák Danku Mónika munkái]. - [Vásárosnamény] : [Esze T. Művel. Közp.], 2005. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési Központ
ISBN 963-217-642-1 fűzött : ár nélkül
Vásárosnamény - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Vásárosnamény)
[AN 2547734]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2005.
Varga Mihály
   Aforizmák, 1990-2004 / Varga Mihály. - Szeged : Bába, 2004. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 963-9511-99-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2557177]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2005.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2413-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2563286]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2005.
Vasadi Péter (1926-)
   A kígyó bőre : nyolc dialógus a létről / Vasadi Péter, Végh Attila. - Budapest : Kortárs, 2005. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-9593-13-3 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - dialógus
894.511-83
[AN 2559367]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2005.
Vida Gábor (1968-)
   Fakusz három magányossága / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2005. - 345, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2431-6 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2559273]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2005.
Zsigray Julianna (1903-1987)
   Erzsébet, magyar királyné : regény / Zsigray Julianna. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005]. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 963-7437-13-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2563078]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5734 /2005.
Balcarová, Veronika
   Kicsinyek és mamájuk / [ill.] Veronika Balcarová. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2004. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-9379-44-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558534]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2005.
   Fele ilyen, fele más : [megfigyelő- és koncentrációs képességet fejlesztő, játékos képeskönyv 5-7 éves gyermekeknek]. - Debrecen : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pöttöm képességfejlesztő könyvek, ISSN 1786-822X)
ISBN 963-9325-96-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558963]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2005.
Lockerová, Jiřina
   Kedvenc állataink / [ill.] Jiřina Lockerová. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2004. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-9379-43-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558535]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2005.
Pospíchal, Josef
Dom plný zvířátek (magyar)
   Állatokkal teli a ház / [ill.] Josef Pospíchal. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2004. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 963-9379-41-7 kötött : 780,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558538]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2005.
Pospíchal, Josef
Svět plný zvířátek (magyar)
   Állatokkal teli a világ / [ill.] Josef Pospíchal. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2004. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 963-9379-40-9 kötött : 780,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558537]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2005.
Radvány Zsuzsa
   Ezüstfenyő / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2005]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 33 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9579-34-3 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562239]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2005.
Vígh Hajnalka
   Szókincstár : [szókincsbővítő képeskönyv óvodásoknak] / [írta és szerk. Vígh Hajnalka] ; [ill. Varga Zsigmond, Dráviczki Péter]. - Debrecen : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pöttöm képességfejlesztő könyvek, ISSN 1786-822X)
ISBN 963-9325-97-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558961]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2005.
Widdowson, Kay
Big bird and little bird (magyar)
   Nagymadár és kismadár / Kay Widdowson ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Aréna 2000, 2005. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 26 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 963-7046-22-4 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2558893]
MARC

ANSEL
UTF-8