MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:36:16
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

6791 /2005.
Mon premier Larousse des pourquoi? (magyar)
   Larousse : mondd, miért? / [szerk. Françoise de Guibert és Laure Cambournac] ; [ill. Jacques Azam et al.] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, [2005]. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-40-6 kötött : 3450,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2565786]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6792 /2005.
   Elektronikus információkeresés : oktatási segédlet könyvtárhasználóknak / [összeáll. Dancsecs Katalin] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Könyvtár. - Szombathely : Berzsenyi Kvt., 2005. - 37 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
információkeresés - könyvtárhasználat - tankönyv
024(078) *** 681.324Internet(078) *** 659.2(078)
[AN 2567059]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2005.
Gyurgyák János (1956-)
   Rövidítésszótár / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2005. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 963-389-721-1 fűzött : 3980,- Ft
rövidítés - szótár
003.083 *** 801.18 *** 801.323=00
[AN 2566370]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2005.
Jónás Károly (1945-)
Az Országgyűlési Könyvtár (angol)
   The Library of the Hungarian Parliament / [written and ed. by Károly Jónás, Zsuzsanna Tomcsányi, Judit Villám] ; [... transl. by Zsuzsanna Tomcsányi]. - [Budapest] : Libr. of the Hung. Parliament, 2004. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
ISBN 963-210-782-9 fűzött : ár nélkül
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtár
027.6(439-2Bp.)OK
[AN 2569805]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6795 /2005.
   Áttörés a médiában : polgári újságírás / szerk. Molnár Pál. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-17-6 fűzött : 1600,- Ft
újságírás
070
[AN 2565447]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6796 /2005.
Vág András
   Az internet használata a jövőkutatásban / Vág András ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2005. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-503-338-9 fűzött : ár nélkül
prognosztika - internet - információkeresés
008.2 *** 681.324Internet *** 659.2
[AN 2567285]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6797 /2005.
Rachner, Edwin B.
Lexikon der Astrologie (magyar)
   Asztrológia-lexikon / Edwin B. Rachner ; [ford. ... Nagy András Pál]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 141 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-9231-80-0 fűzött : 3100,- Ft
asztrológia - szaklexikon
133.52:030
[AN 2565611]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2005.
Smith, Eddie
Spiritual house cleaning (magyar)
   Szellemi háztakarítás / Alice és Eddie Smith ; [ford. Dezsényi István]. - Budapest : Amana 7, 2004. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-86410-2-9 fűzött : ár nélkül
okkultizmus - vallásos irodalom
133.25 *** 244
[AN 2566241]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2005.
Steiner, Rudolf
Geisteswissenschaftliche Menschenkunde (magyar)
   Szellemtudományos embertan : tizenkilenc előadás : Berlin, 1908. október 19-től 1909. június 17-ig / Rudolf Steiner ; [ford. Layer Anna]. - [Budapest] : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2005]. - 290 p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-86446-7-2 fűzött : ár nélkül
antropozófia - okkultizmus
133.25 *** 141.333 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2565746]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2005.
Steiner, Rudolf
Von Jesus zu Christus (magyar)
   Jézustól Krisztusig : 11 előadás : Karlsruhe, 1911. október 4-14. / Rudolf Steiner ; [ford. Dalmay Zoltán... Kellner Ágnes]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2005]. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-86446-6-4 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 2565734]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6801 /2005.
Borsos Balázs (1961-)
   Elefánt a hídon : gondolatok az ökológiai antropológiáról / Borsos Balázs ; Borsos Béla, Kiss Lajos András és Lányi András vitacikkeivel. - [Budapest] : L'Harmattan, 2004. - 160 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-01-6 fűzött : 1950,- Ft
ökológia - társadalomtudomány
504.75 *** 009 *** 001.2
[AN 2565941]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2005.
Ildos, Angela S.
Animali dei parchi d'America (magyar)
   Az amerikai nemzeti parkok állatvilága / szöveg Angela Serena Ildos és Rita Mabel Schiavo ; ill. Aldo Ripamonti. - Pécs : Alexandra, 2005. - 37 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-158-3 kötött : ár nélkül
Egyesült Államok - fauna - nemzeti park
502.4(73) *** 591.9(73)
[AN 2566990]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2005.
Nádudvari Zoltán
   A környezetet módosító építmények lakossági fogadtatása, a civil környezetvédők és a befektetők érdekütközései / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 68 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/2.)
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 963-86733-4-6 fűzött : 3000,- Ft
környezetvédelem - lakóhelyi közösség - érdekérvényesítés - építés
504.03 *** 323.21 *** 72
[AN 2566938]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2005.
   Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon / ... szerk. Faragó Tibor és Nagy Boldizsár ; kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. - [Budapest] : KVVM : ELTE ÁJK, 2005. - 188 p. ; 30 cm
Borítócím: Nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85511-6-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - környezetvédelmi jog - nemzetközi egyezmény
504.06(100) *** 504.06(439) *** 349.6
[AN 2565524]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2005.
Ohnsorge-Szabó László (1970-)
   Fenntartható EU-felé(?) : kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról / Ohnsorge-Szabó László, Kajner Péter, Ungvári Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 376 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 367-376.
ISBN 963-7343-20-2 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelem - gazdaságpolitika
504.03(439) *** 504.03(4-62)
[AN 2565933]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2005.
Papp Sándor (1936-)
Umweltchemie (magyar)
   Környezeti kémia / Papp Sándor, Rolf Kümmel ; [ford. Papp Sándor]. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2005, cop. 1991. - 304, [29] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [305-321].
ISBN 963-9495-64-6 fűzött : ár nélkül
természeti környezet - kémia - egyetemi tankönyv
504(075.8) *** 54(075.8)
[AN 2562205]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2005.
Pató Zsuzsanna
   A Globális Környezeti Alap : a nemzetközi szervezet, a támogatási területek és a magyarországi programok / [Pató Zsuzsanna..., Faragó Tibor...] ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - [Budapest] : KVVM, 2004. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 963-85511-5-1 fűzött : ár nélkül
Global Environment Facility
Magyarország - környezetvédelem - nemzetközi szervezet - ezredforduló
504.06 *** 504.06(439) *** 061.2(100)
[AN 2565513]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6808 /2005.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció (2005) (Budapest)
   XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció : Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, 2005. március 21-23. / [szerk. Horváth Ákos] ; [rend., kiad. a XXVII. OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika Szekciója Szervező Bizottsága ELTE TTK ...]. - Budapest : ELTE TTK, 2005. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: XXVII. OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció
ISBN 963-463-746-9 fűzött : ár nélkül
matematika - fizika - földtudomány - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
51 *** 53 *** 55 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2566867]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6809 /2005.
Kolorisztikai Szimpózium (30.) (2005) (Eger)
   XXX. Kolorisztikai Szimpózium : Eger, ... 2005. május 30 - június 1. : program, előadás összefoglalók = XXXth Colouristic Symposium : Eger, ... 30 May - 1 June 2005 : program, abstracts / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, 2005. - 79 p. ; 21 cm
ISSN 0454-2320 = Kolorisztikai Szimpózium
ISBN 963-9319-44-9 fűzött : ár nélkül
színtan - konferenciakiadvány
535.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2567107]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6810 /2005.
Antus Sándor (1944-)
   Szerves kémia / Antus Sándor, Mátyus Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 3 db (587 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5716-0
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2565700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 120 p.
ISBN 963-19-5713-6 fűzött : 1980,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2565701] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 128-443.
ISBN 963-19-5714-4 fűzött : 4390,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2565703] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 452-587.
ISBN 963-19-5715-2 fűzött : 2290,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2565706] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6811 /2005.
   Az égbolt mindenkié : emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára / szerk. Sragner Márta ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2005. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Kulin György műveinek bibliográfiája: p. 131-176.
ISBN 963-218-243-X fűzött : 905,- Ft
Kulin György (1905-1989)
Magyarország - csillagász - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
52(439)(092)Kulin_Gy. *** 012Kulin_Gy.
[AN 2564967]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2005.
Sárneczky Krisztián
   Magyarok a Naprendszerben - és azon túl / Sárneczky Krisztián ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2005. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-339-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-243-X)
Magyarország - csillagászat - magyar nyelv - tulajdonnév - földrajzi név - világűr
52(439)(091) *** 809.451.1-313 *** 524
[AN 2565009]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6813 /2005.
Darwin, Charles
The origin of species by means of natural selection (magyar)
   A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2005, cop. 2000. - XLIII, 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
Kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-9132-60-9) (hibás ISBN 963-9132-60-8)
törzsfejlődés
575.8
[AN 2563046]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2005.
Molnár V. Attila
   Kétszikűek / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Budapest : Kossuth, [2004]-. - 20 cm. - (Élővilág könyvtár)
Magyarország - flóra - kétszikű - növényhatározó
582.6/.9(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 1079754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ernyősök, gólyaorrok, tárnicsok és rokonaik a Kárpát-medencében. - cop. 2005. - 112 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4687-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - flóra - kétszikű - növényhatározó
582.6/.9(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 2566750] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6815 /2005.
Albert Györgyi (1964-)
   Miért pont én? : a depresszió szorításában / Albert Györgyi ; [... közrem. Nógrádi Gergely]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 963-530-267-3 fűzött : 2500,- Ft
Albert Györgyi (1964-)
depresszió - memoár
616.895.4(0:82-94)
[AN 2566309]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2005.
   Állategészség-védelem / szerk. Várnagy László ; [írta Duduk Vendel et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2005, cop. 2002. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-172-8 fűzött : ár nélkül
állatbetegség - egyetemi tankönyv
614.9(075.8) *** 619(075.8)
[AN 2562496]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2005.
Almási Hedvig
   Farmakológia, toxikológia / Almási Hedvig. - 2. kiad. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 217, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [219].
ISBN 963-16-1928-1 fűzött : ár nélkül
gyógyszerészet - toxikológia - tankönyv
615.9(078) *** 615(078)
[AN 2567271]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2005.
Atlas del cuerpo humano (magyar)
   Az emberi test : anatómiai atlasz / [... szerk. Celia Valero] ; [szakrajzok Miquel és Myriam Ferrón] ; [ford. Halmai Zsuzsa et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 164 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-09-4588-6 kötött : 4990,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2566310]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2005.
Bartsch, Katharina
   Orális szex tabuk nélkül : tippek és technikák, avagy mit élevez és mit érez a nő és a férfi / [szerző Katharina Bartsch] ; [ill. Bikádi Aranka]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda Kft., 2005. - 63 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-86645-8-4 fűzött : 1490,- Ft
orális szex
613.88
[AN 2565609]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2005.
   Bőrgyógyászat / Dobozy Attila [et al.]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Eklektikon, 2004. - 456 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86661-3-7)
bőrgyógyászat - egyetemi tankönyv
616.5(075.8)
[AN 2562355]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2005.
Cole, Michael
Cultural psychology (magyar)
   Kulturális pszichológia : egy letűnt, majd újraéledő tudományág / Michael Cole ; [ford. Ragó Anett]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 373 p. : ill. ; 25 cm. - (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X)
Bibliogr.: p. 335-366.
ISBN 963-9567-77-9 kötött : 3890,- Ft
lélektan - kultúra - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 316.6(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2566422]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2005.
Csépe Valéria (1951-)
   Kognitiv fejlődés-neuropszichológia / Csépe Valéria. - Budapest : Gondolat, 2005. - 288 p., [2] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9567-78-7 kötött : 3480,- Ft
fejlődéslélektan - kognitív pszichológia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 165.194(075.8)
[AN 2566471]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2005.
Evidence-based medicine guidelines (magyar)
   Tényeken alapuló orvostudomány : módszertani ajánlások = E.B.M.G. Evidence based medicine guidelines / [szerk. Ilkka Kunnamo et al.] ; [a m. kiad. szerkesztője Nyirkos Péter]. - Budapest : Melania, 2004-. - 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9106-88-7
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2549396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Fertőző betegségek, gasztroenterologia. - 2005. - XXIV, 432 p.
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 5000
ISBN 963-9106-90-9 fűzött : ár nélkül
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2566858] MARC

ANSEL
UTF-86824 /2005.
Fonagy, Peter
Psychoanalytical theories (magyar)
   Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében / Peter Fonagy, Mary Target ; [ford. Milák Piroska et al.]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 460 p. ; 25 cm. - (Modern pszichoanalízis, ISSN 1785-3850)
Bibliogr.: p. 385-458.
ISBN 963-9567-80-9 kötött : 3990,- Ft
pszichoanalízis - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
159.964.2(091)(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 2566418]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2005.
Freud, Sigmund
Briefwechsel (magyar)
   Levelezés / Sigmund Freud, Ferenczi Sándor ; szerk. Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal André tud. irányításával ; a kézirat átírása Ingeborg Meyer-Palmedo munkája ; [közread. a] Thalassa Alapítvány. - Budapest : Thalassa Alapítvány : Pólya, 2000-2005. - 6 db ; 25 cm
ISBN 963-85809-6-8
Magyarország - Ausztria - pszichiáter - századforduló - 20. század - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 797894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. köt., 1925-1933 / [... sajtó alá rend. Erős Ferenc és Kovács Anna] ; [ford. Berényi Gábor]. - 2005. - 334 p.
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-86276-4-6 kötött : 4700,- Ft
Magyarország - Ausztria - pszichiáter - századforduló - 20. század - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 2565709] MARC

ANSEL
UTF-86826 /2005.
Hámori József (1932-)
   Az emberi agy aszimmetriái / Hámori József. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr.: 135-136.
ISBN 963-9542-87-3 fűzött : 2480,- Ft
pszichofiziológia - egyetemi tankönyv
159.91(075.8) *** 612.821(075.8)
[AN 2562506]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2005.
Haraszti László
   Magány és társ, féltékenység és hűség / Haraszti László, Lux Elvira, Popper Péter. - Budapest : Saxum, cop. 2005. - 183 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-26-5 fűzött : 980,- Ft
nemek pszichológiája - szexuálpszichológia
159.922.1
[AN 2564273]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2005.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Orvosi jog / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-673-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - orvostudomány - orvosi etika - jog - egyetemi tankönyv
614.25(439)(094)(075.8)
[AN 2565824]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2005.
Katona Ágnes
   Írás és grafológiatörténet / Katona Ágnes, Urbán Gabriella ; [kiad. az Országos Írásszakértői Intézet Kft.]. - Eger : Orsz. Írásszakértői Int., [2005]. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-686-3 fűzött : ár nélkül
grafológia - írástörténet
159.925.6(091) *** 003(091)
[AN 2565561]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2005.
Kiszely István (1932-)
   A Föld népei / Kiszely István. - Bp. : Gondolat, 1979-2005. - 5 db ; 29 cm
A 4. kötettől kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-280-673-5
emberfajta - nép
572.9(100)
[AN 658080]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Ausztrália és Óceánia népei. - 2005. - 620 p., [64] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 578-598.
ISBN 963-9906-40-9 kötött : 5460,- Ft (hibás ISBN 963-9906-40-5)
Ausztrália - Óceánia - emberfajta - nép
572.9(9)
[AN 2565595] MARC

ANSEL
UTF-86831 /2005.
Koncz István (1951-)
   Kamaszkapaszkodó / Koncz István. - Budapest : Urbis, 2005. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-9291-77-3 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia - fiatalkorú - serdülőkor
613.865-053.6 *** 159.922.8
[AN 2565290]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2005.
Magyar Higiénikusok Társasága. Vándorgyűlés (35.) (2004) (Siófok)
   Magyar Higénikusok Társasága XXXV. vándorgyűlés : Siófok 2004. október 5-7. : program összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higénikusok Társ.], [2005]. - 98 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
higiénia - közegészségügy - kórtan - konferenciakiadvány
613 *** 614 *** 616 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2565625]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2005.
Mohr, Bärbel
Reklamationen beim Universum (magyar)
   Reklamáció az Univerzumnál : segítség vágyaink beteljesüléséhez / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 200 p. ; 17 cm
ISBN 963-9569-63-1 kötött : 1800,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2566549]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2005.
Novák-Kovács Ágnes
   Megszüljelek...? vagy megöljelek...? : könyörgöm az életemért! / Novák-Kovács Ágnes. - Budapest : No-Ko Sat, 2005. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-679-0 fűzött : 1690,- Ft
gyermekvédelem - művi abortusz
618.39-089.888.14 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2565754]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2005.
Quetiapine versus placebo in combination with lithium or divalproex for the treatment of bipolar mania (magyar)
   Quetiapin versus placebo adása lítium- vagy divalproexkezeléssel kombináltan bipoláris mániában / Lakshmi N. Yatham [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2005. - p. 599-606. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 606. - Különlenyomat-fordítás a Journal of clinical psychopharmacology, ISSN 0271-0749, 2004. évi 24/6. számából
ISBN 963-9443-00-X fűzött : ár nélkül
gyógyszeralkalmazás - mánia
615.21 *** 616.895.2
[AN 2567184]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2005.
Rajna Péter (1949-)
   Az elme öregedése / írta Rajna Péter. - Budapest : Press Publica, 2005. - 127 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 63.)
ISBN 963-9001-92-9 fűzött : ár nélkül
geriátria - öregkor higiénéje
612.67 *** 613.98 *** 616.89-053.9
[AN 2565581]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2005.
Tracy, Brian
Focal point (magyar)
   Gyújtópont : a jól bevált módszerek segítségével tegye egyszerűbbé az életét, duplázza meg a jövedelmét és érje el a céljait / Brian Tracy ; [ford. Kmoskóné Alföldi Zsófia]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2005. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-9493-24-4 kötött : 2980,- Ft
életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 2566482]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2005.
Vekerdy Tamás (1935-)
   A pszichológus újra válaszol / Vekerdy Tamás ; [a rajzok Szűcs Édua munkái]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2005. - 234 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-3-0 fűzött : 2500,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2565299]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2005.
Vértes András
   Angina pectoris : diagnosztikus és terápiás vezérfonal a cardiovascularis rizikó csökkentéséhez / [szerzők Vértes András, Tonelli Miklós]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2005. - 70 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 963-86768-0-9 fűzött : ár nélkül
szívgörcs
616.12-009.72
[AN 2567279]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6840 /2005.
Benkő Ágota (1948-)
   Ha nem az Úr építi a házat : Benkő Ágotával beszélget Herczeg Zsuzsanna. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 93 p. ; 16 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 14.)
ISBN 963-7510-39-7 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - mérnök - 20. század - 21. század - családvédelem - kereszténység - interjú
62(439)(092)Benkő_Á. *** 364.442.044.24 *** 23/28
[AN 2565589]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2005.
Placskó József (1934-)
   Volt egyszer egy Orenburg : egy gázvezeték építésének eddig ismeretlen körülményei / Placskó József. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2005. - 213 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 24.)
ISBN 963-86688-2-2 fűzött : ár nélkül
Orenburg - gázvezeték - 20. század
622.691.4(47-2Orenburg)
[AN 2565597]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2005.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Jó szerencsét, fiúk! / Takácsné Csente Juliánna. - Tatabánya : [Alfadat-Press], [2005]. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8103-53-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Tatabánya - bányász - 20. század - szénbányászat - életrajz
622(439)(092) *** 622.33(439-2Tatabánya)
[AN 2566281]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6843 /2005.
Haig Zsolt (1961-)
   Hadviselés az információs hadszíntéren / Haig Zsolt, Várhegyi István. - Budapest : Zrínyi, 2005. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 963-327-391-9 kötött : 3500,- Ft
harcászat - elektronika - információ
681.3.004.14 *** 355 *** 659.2
[AN 2565453]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2005.
Petersen, Richard
Red Hat (magyar)
   Red Hat : Enterprise Linux és Fedora : teljes referencia : könnyen is lehet! / Richard Petersen, Ibrahim Haddad ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, 2005. - 1206 p. : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
ISBN 963-545-410-4 fűzött : 7900,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2565592]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2005.
Stanek, William R.
Microsoft Windows command-line administrator's pocket consultant (magyar)
   Microsoft Windows parancssor : a rendszergazda zsebkönyve / William R. Stanek ; [ford. ... Gyimesi Csaba et al.]. - Bicske : Szak K., 2005. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 963-9131-72-5 fűzött : 7000,- Ft
operációs rendszer - parancskészlet
681.3.066Windows
[AN 2566759]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2005.
Szeredi Péter
   A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata / Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás ; közrem. Nagy Zsolt. - Budapest : Typotex, 2005. - 501 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 491-496.
ISBN 963-9548-48-0 fűzött : 4400,- Ft
internet - informatika - adatfeldolgozás - szemantika - egyetemi tankönyv
681.3.01(075.8) *** 801.541.2 *** 681.324Internet(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 2566513]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6847 /2005.
   Ellenőrzések a vendéglátásban / [szakmai szerk. Orbán Krisztina et al.]. - Budapest : Raabe, 2005. - Cserelapos mappa ; 23 cm
ISBN 963-9600-04-0 * fűzetlen : ár nélkül (hibás ISBN 963-9600-01-6)
Magyarország - közegészségügy - vendéglátás - ellenőrzés
640.4(439)(036) *** 658.1.012.7 *** 614.31(439)
[AN 2565743]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2005.
Guía prática de la madeira (magyar)
   Famunkák nagykönyve : faanyagok, kéziszerszámok, asztalosmunkák, bútorasztalos-munkák / [ford. Tegzes Emese]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4564-9 kötött : 6500,- Ft
asztalosság
674.2
[AN 2566306]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6849 /2005.
   1965. évi árvíz képekben [elektronikus dok.] / [közread. a] Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény. - Képek és szöveg. - [Budapest] : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., cop. 2005. - 1 DVD-R ; 12 cm
Összeáll. Károlyi Judit, Forstner Simon, Csányi Szilveszter. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows; DVD meghajtó
Magyarország - Duna - árvíz - 20. század - fényképalbum - elektronikus dokumentum
627.51(439)(282.243.7)"1965"(084.12)
[AN 2566805]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6850 /2005.
Csóti Ferenc
   Kerékpáros ábécé / Csóti Ferenc ; [rajz. Orosz Éva Andrea, Pál Nagy Balázs]. - [Budapest] : Viva Média, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
közlekedési szabály - kerékpár - gyermekkönyv
656.183.05(02.053.2)
[AN 2567194]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6851 /2005.
   Famutató : fásítási útmutató tervezéshez, kivitelezéshez és fenntartáshoz / szerk. Schmidt Gábor, Varga Gábor ; [szerzők Barátossy Gábor et al.]. - Sopron : [Hillebrand Ny.], 2004. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-210.
ISBN 963-86698-2-9 fűzött : ár nélkül
fásítás
630*233
[AN 2566050]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2005.
Jackson, Michael
Great beer guide (magyar)
   Sör lexikon / Michael Jackson ; [ford. ... Simon Éva, Hídvégi Ágnes]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 544 p. : ill., színes ; 17 cm
Borítócím: Nagy sör lexikon : 500 sör a világ legjobbjaiból
ISBN 963-7046-10-0 fűzött : ár nélkül
sör - szaklexikon
663.4:030
[AN 2565673]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2005.
   Kertészeti növények mikroszaporítása : in vitro növényklónozás / [szerk. Jámborné Benczúr Erzsébet, Dobránszki Judit] ; [írták Balla Gáborné et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 324 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-151-5 fűzött : ár nélkül
növénygenetika - kertészeti növény - klón
634 *** 631.523 *** 575.08 *** 581.169
[AN 2565912]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6854 /2005.
Dusy, Tanja
Cocktails & Drinks (magyar)
   Koktélok : alkoholos és alkoholmentes italok / szerzők Tanja Dusy, Alessandra Redies ; fotók Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-236-1 fűzött : ár nélkül
koktél
641.87(083.12)
[AN 2567275]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2005.
Eggers, Volker
Külhschranktorten, die aus der Kälte kommen (magyar)
   Torták a hűtőből sütés nélkül : a marcipántortától az őszibarackos túrótortáig / írta Volker Eggers ; fotók Kai Mewes ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-252-3 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2567277]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2005.
Hipólito, Victor
   Jégkrémdesszertek / [szerző Victor Hipólito] ; [fotók Hugo Gamboa és Horváth Dániel]. - Budapest : Sirály! K., [2005]. - 76 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 963-7276-10-6 kötött : 1980,- Ft
sütemény - fagylalt - szakácskönyv
641.856(083.12)
[AN 2566686]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2005.
Kelly Juli
   600 kalória és ami belefér.. / Kelly Juli ; [fotókat kész. Kelly István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Nádszál Kv., [2005]. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-262-3)
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2566794]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2005.
Kieslich, Sabine
Raclette (magyar)
   Raklet parti / Sabine Kieslich ; [ford. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7437-16-9 kötött : 1400,- Ft
sajt - szakácskönyv
641.535.4 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 2562914]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2005.
Roth, Peter
Coctails aus aller Welt (magyar)
   Koktélvilág / Peter Roth ; [ford. Molnár Rita]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7437-14-2 kötött : ár nélkül
koktél
641.87(083.12)
[AN 2562911]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2005.
Seehusen, Henning
Fisch und Meeresfrüchte (magyar)
   Halak és tengeri gyümölcsök zsebkönyve / [Henning Seehusen] ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 128 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-7304-35-5 kötött : ár nélkül
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2566886]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2005.
Spaeth, Radu
1 Form - 50 Muffins (magyar)
   1 forma - 50 muffin : új receptek a csábító kis süteményekhez / írta Radu Spaeth ; fényképezte Barbara Lutterbeck ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-224-8 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2567276]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6862 /2005.
Almási Miklós (1932-)
   Kis Hegel-könyv / Almási Miklós. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 303 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 296-[304].
ISBN 963-9471-83-6 kötött : 2990,- Ft
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Hegel,_G._W._F.
[AN 2565690]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2005.
Juhász Anikó
   Találkozások és törésvonalak : írók, költők, filozófusok / Juhász Anikó, Csejtei Dezső. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 421 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-31-7 v. : 3900,- Ft
Európa - filozófiatörténet - világirodalom története - 19. század - 20. század
1(4)"18/19" *** 82(091)
[AN 2565020]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2005.
Kant, Immanuel
   Antropológiai írások / Immanuel Kant ; [összeáll., ford. és a ... jegyzeteket írta Mesterházi Miklós]. - Budapest : Osiris : Gond-Cura Alapítvány, 2005. - 643 p. ; 21 cm. - (Immanuel Kant művei). (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
ISBN 963-389-734-3 kötött : 4500,- Ft
filozófia
1(430)Kant,_I.
[AN 2566425]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2005.
   Kínai filozófia : ókor : szöveggyűjtemény / vál., ford., a bevezetéseket és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc ; [... szerk. ... Kósa Gábor]. - Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. - 2 db ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-751-7
Kína - ókori filozófia - kínai irodalom - antológia
1(315) *** 895.1-96(082)=945.11
[AN 2566874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 414 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-217-752-5 kötött : 2800,- Ft
Kína - ókori filozófia - kínai irodalom - antológia
1(315) *** 895.1-96(082)=945.11
[AN 2566877] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 408 p.
ISBN 963-217-753-3 kötött : 2800,- Ft
Kína - ókori filozófia - kínai irodalom - antológia
895.1-96(082)=945.11 *** 1(315)
[AN 2566879] MARC

ANSEL
UTF-86866 /2005.
Kiss Endre (1947-)
   Friedrich Nietzsche evilági filozófiája : életreform és kriticizmus között / Kiss Endre. - Budapest : Gondolat, 2005. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 432-433.
ISBN 963-9567-84-1 kötött : 4290,- Ft
Nietzsche, Friedrich
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 2566417]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2005.
Pais István (1932-)
   A filozófia története / Pais István. - Budapest : Szerző, 2005. - 665 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-420-X kötött : ár nélkül
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2565923]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2005.
Steiner, Rudolf
Die Philosophie der Freiheit (magyar)
   A szabadság filozófiája : egy modern világszemlélet alapelemei : az ember lelki életének megfigyelése természettudományos módszer alapján / Rudolf Steiner ; [ford. Dalmai Zoltán] ; [a fordítást részben átd. Szabó Attila]. - Budapest : Genius : Új Manifest K., 2005. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 963-86578-1-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 936-86578-1-2)
antropozófia
1(436)Steiner,_R. *** 133.25
[AN 2562498]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2005.
Vető Miklós (1936-)
La métaphysique religieuse de Simone Weil (magyar)
   Simone Weil vallásos metafizikája / Vető Miklós ; [ford. Bende József]. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 223 p. ; 21 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 204-217.
ISBN 963-7343-13-X fűzött : 1950,- Ft
Weil, Simone
Franciaország - filozófus - metafizika - újplatonizmus - 20. század - személyi bibliográfia
141.131 *** 1(44)(092)Weil,_S. *** 11 *** 012Weil,_S.
[AN 2565833]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6870 /2005.
Adriányi Gábor (1935-)
   A katolikus egyház története a XX. században Kelet-, Közép-kelet és Dél-Európában / Adriányi Gábor. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-339.
ISBN 963-7510-30-3 fűzött : 3500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - egyháztörténet - római katolikus egyház - 20. század
282(4-11)"19"
[AN 2565414]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2005.
Bakaja Zoltán
   Harér námaiva kévalam : a Szent Név filozófiája / Śyāmasundara dāsa (Bakaja Zoltán). - Somogyvámos : Lāl, cop. 2005. - 48 p. ; 17 cm
ISBN 963-86772-0-1 fűzött : ár nélkül
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 2565602]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2005.
Benedek (pápa), XVI.
Gott und die Welt (magyar)
   Isten és a világ : hit és élet korunkban : a bíborossal Peter Seewald beszélget / Joseph Ratzinger ; [ford. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2004 [!2005]. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-605-0 fűzött : 2100,- Ft
kereszténység - katolikus egyház - krisztológia - isten - interjú
232(047.53) *** 241.51(047.53) *** 261.6(047.53) *** 23/28
[AN 2569465]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2005.
Benedetto da Norcia
Regula Sancti Benedicti (magyar)
   Szent Benedek regulája : a Regula lelkiségének alapelemei című tanulmánnyal / [... ford. és bev. ... Söveges Dávid ...]. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 142 p. ; 19 cm
A tanulmányt ford. Páhi Gábor
ISBN 963-9226-42-4 fűzött : ár nélkül
bencések - szabályzat
271.1-4
[AN 2565402]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2005.
Bstan-'dzin-rnam-dag
   Dzogcsen : a filozófiától a szivárványtestig / Lopön Tenzin Námdák Rinpocse ; [... ford. és szerk. Urgyen és Pemá Lhámó] ; [... kiad. a Fénygömb Alapítvány]. - Budapest : Fénygömb Alapítvány, 2005. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-382-7 fűzött : ár nélkül
buddhizmus
294.3
[AN 2565577]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2005.
Chavda, Bonnie
The original sin (magyar)
   Az eredendő bűn / Bonnie Chavda ; [ford. Salánki Ágnes, Dezsényi István]. - [Budapest] : Amana7, cop. 2004. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 963-86410-9-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2566236]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2005.
De Mello, Anthony
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 199 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-12-X fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2561956]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2005.
Eliade, Mircea
Le yoga (magyar)
   A jóga : halhatatlanság és szabadság / Mircea Eliade ; [ford. Horváth Z. Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 574 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 498-560.
ISBN 963-9303-94-1 kötött : 4700,- Ft
jóga
294.527 *** 291
[AN 2560715]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2005.
   Gondolkodó és cselekvő hit : tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére / [... szerk. Fekete Károly, Hanula Gergely] ; [szerzők Baráth Béla Levente et al.] ; [közread. a] Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2004. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8429-47-X fűzött : ár nélkül
Török István (1904-1996)
Magyarország - protestáns lelkész - pedagógus - református egyház - 20. század - teológia - emlékkönyv
284.2(439)(092)Török_I. *** 23
[AN 2566044]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2005.
Hacking, W.
Secrets of Smith Wigglesworth (magyar)
   Smith Wigglesworth titkai : [személyes bepillantások Isten szolgájának csodálatos életébe] / W. Hacking ; [ford. Gál Csaba]. - Budapest : Amana 7, 2004. - 92 p. ; 17 cm
ISBN 963-86410-7-X fűzött : ár nélkül
Wigglesworth, Smith
Anglia - pünkösdista egyház - egyházi személy - 19. század - 20. század
284.57(410)(092)Wigglesworth,_S.
[AN 2566225]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2005.
Heidl György (1967-)
   A keresztény és a szirének : patrisztikus tanulmányok / Heidl György. - Budapest : Kairosz, 2005. - 250 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-28-1 fűzött : 1800,- Ft
patrológia
276
[AN 2565391]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2005.
Hill, Jonathan
The history of Christian thought (magyar)
   A keresztény gondolkodás története / Jonathan Hill. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 356 p. ; 25 cm
Ford. Fejérvári Boldizsár. - Bibliogr.: p. 329-339.
ISBN 963-9471-80-1 kötött : 3490,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 2565396]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2005.
János Pál (pápa), II.
Lessons for living (magyar)
   Gondolatok az életről / II. János Pál ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Trivium, cop. 2005. - IX, 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-74-5 kötött : 1890,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2566680]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2005.
János Pál (pápa), II.
Varcare la soglia della speranza (magyar)
   Átlépni a remény küszöbén / II. János Pál ; szerk. Vittorio Messori ; [ford. Ordasi Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : JLX, [2005], cop. 1995. - 256 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7822-95-X)
pápa - 20. század - ezredforduló - interjú
262.13(092)János_Pál,_II.(047.53)
[AN 2560516]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2005.
   Keresztút a Miród-forrásnál, a magyar-osztrák határ mellett / [az elmélkedéseket írta Fancsali Andrásné]. - [Körmend] : [Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány], cop. 2004. - 39 p. : ill., színes ; 15 cm
Közread. a Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány
Fűzött : ár nélkül
Kemestaródfa - kegyhely - szenvedéstörténet
248.159.23(439-2Kemestaródfa)
[AN 2567016]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2005.
Laarss, Richard Hans
Das Buch der Amulette und Talismane (magyar)
   Mágikus amulettek és talizmánok könyve / R. H. Laarss ; [ford. ... Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 156 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9231-88-6 fűzött : 3500,- Ft
amulett - okkultizmus
291.337 *** 133
[AN 2565482]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2005.
   Metzger Gabi néni : visszaemlékezés levelekből : 1985, 1993, 2000 / vál. és összeáll. Gombos Miklósné ; kiad. a Katolikus Asszonyok - Lányok Szövetsége. - Budapest : Kalász, [2005]. - 99 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-217-859-9 fűzött : ár nélkül
Metzger Gabriella (1917-2000)
Kalász Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége
Magyarország - katolikus egyház - egyházi személy - egyesület - levelezés - életrajz
267(439)(092)Metzger_G.(044) *** 267KALÁSZ
[AN 2566239]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2005.
   Mindennapi kenyerünk : [bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-973-1 fűzött : 250,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2566789]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2005.
   A Paraklisz önálló megjelentetésének centenáriumára 2005. április 29-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2005. - 92 p. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 4.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 12.)
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola által rendezett szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86650-4-1 fűzött : ár nélkül
görög katolikus egyház - reggeli istentisztelet - konferenciakiadvány
281.5.018.2 *** 264-062 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2565285]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2005.
Rice, Wayne
Hot illustrations for youth talks (magyar)
   Fején a szöget : 100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció előadásokhoz, tanításokhoz / Wayne Rice ; [ford. Sándor Zsuzsanna] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2005. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86507-4-5 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 2566081]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2005.
Rozsnyai Ágnes
   A magyarság spirituális gyökerei / Rozsnyai Ágnes. - Budapest : Püski, 2005. - 476, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-476.
ISBN 963-9906-62-X kötött : ár nélkül
magyar ősvallás - magyarságkutatás - ezoterika
299.4(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 133
[AN 2565680]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2005.
Sasvári László (1933-)
   Keleti keresztények Magyarországon / Sasvári László. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 87 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-22-2 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - ortodox egyház - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439)(091) *** 281.9(439)(091)
[AN 2565410]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2005.
Schmoldt, Hans
Kleines Lexikon der biblischen Eigennamen (magyar)
   Bibliai tulajdonnevek lexikona / Hans Schmoldt ; [ford. Lorencz Klára és Zsuppán Monika]. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 309 p. ; 21 cm. - (A Biblia világa, ISSN 1219-0950 ; 7.)
ISBN 963-9318-69-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9318-07-8)
Biblia
bibliakutatás - tulajdonnév - szaklexikon
22.01:030 *** 801.311/.313:030
[AN 2567268]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2005.
Sumrall, Lester
Overcoming compulsive desires (magyar)
   Kitörés a függőségekből / Lester Sumrall ; [ford. Szöllősi Tibor]. - [Budapest] : Amana 7, cop. 2004. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 963-86410-5-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2566231]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2005.
Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközség. Zsinat (1999) (Szentendre)
   Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközség zsinata : Szentendre, 1999 május 27-29. / [... szerk. Kovács Attila]. - [Szentendre] : [Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközség], [2005]. - III, 85 p. ; 30 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Szentendre - katolikus egyház - egyházközség - zsinat
262.46 *** 262.2(439-2Szentendre) *** 282
[AN 2567111]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2005.
   Szívedé egészen : Bíró Ferenc jezsuita életútja / [a szöveget Horváth Erzsébet állította össze Petruch Antal a Jézus szíve apostola c. könyve felhasználásával]. - Kecskemét : Korda, 2005. - 160 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9554-36-7 fűzött : ár nélkül
Bíró Xavér Ferenc (1869-1938)
Magyarország - jezsuiták - katolikus pap - 19. század - 20. század - életrajz
271.5(439)(092)Bíró_X._F.
[AN 2564436]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2005.
Ullman, Robert
Mystics, masters, saints and sages (magyar)
   Szentek, bölcsek, mesterek és misztikusok : megvilágosodásbeszámolók a régmúlttól napjainkig / Robert Ullman és Judyth Reichenberg-Ullman ; [ford. Béresi Csilla et al.]. - Budapest : Filosz, 2005. - 328 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 319-326.
ISBN 963-86577-4-X fűzött : 2900,- Ft
vallástudomány - szent - egyházi személy - életrajz
291(100)(092)
[AN 2564985]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2005.
Vincze Attila Tamás (1979-)
   Isten : kommentár nélkül : [aforizmák, gondolatok Istenről, hitről, vallásról] / vál. és szerk. Vincze Attila Tamás. - [Budapest] : Nyitott Könyv, 2005. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86445-6-7 fűzött : 1470,- Ft
vallás - aforizma
2(0:82-84)
[AN 2565975]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6898 /2005.
Bonacci, Mary Beth
Real love (magyar)
   Igazi szerelem : kérdések és válaszok párkapcsolatról, házasságról és a szexualitás valódi jelentéséről / Mary Beth Bonacci ; [ford. Gulyás Tamás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-685-9 fűzött : 1380,- Ft
párkapcsolat - szerelem - nemi erkölcs - vallási erkölcs
316.472.4 *** 176 *** 392.6 *** 241
[AN 2565790]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2005.
Castells, Manuel
Information age (magyar)
   Az információ kora : gazdaság, társadalom és kultúra / Manuel Castells. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2005-. - 25 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
információs társadalom - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 2566551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hálózati társadalom kialakulása / [ford. Rohonyi András]. - 2005. - 662 p. : ill.
Bibliogr.: p. 609-657.
ISBN 963-9567-93-0 kötött : 4890,- Ft
információs társadalom - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 2566552] MARC

ANSEL
UTF-86900 /2005.
Csekő Szilvia
   Európa Kulturális Fővárosa : Európa legnagyobb kulturális akciójának története, háttere és a kultúra esélyteremtő szerepe : tájékoztató kiadvány / Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila ; [közread. a Kultúrpont Iroda]. - Budapest : Kulturpont Iroda, cop. 2004. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-965-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kultúra - rendezvény
316.7(4-62) *** 008(4-62) *** 061.7
[AN 2566872]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2005.
Duray Miklós (1945-)
   Ne félj, csak higgy! : beszédek és értekezések, 2004-2005 / Duray Miklós. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2005. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 963-86756-7-5 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - Szlovákia - határon túli magyarság - kettős állampolgárság
316.347(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(437.6) *** 342.718(439)
[AN 2565677]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2005.
Frank Gabriella
   A lőrinci zsidóság története I : megtelepedés ; A lőrinci zsidóság története II : megsemmisülés, soá / [írta és szerk. Frank Gabriella] ; [az anyagot gyűjt. Ritterné Pajor Csilla et al.] ; [közread. a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budapest : Ped. Int. és Helytörténeti Gyűjt., cop. 2004. - 46, 107 p. [24 t.fol.] : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Budapest. XVIII. kerület - zsidóság - holokauszt
316.347(=924)(439-2Bp.XVIII.)"187/193" *** 323.12(=924)(439-2Bp.XVIII.)"193/1945"
[AN 2565810]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2005.
György Péter (1954-)
   Kádár köpönyege / György Péter. - Budapest : Magvető, 2005. - 292 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2443-X kötött : 2990,- Ft
Magyarország - kultúra - társadalom - Kádár-korszak - ezredforduló
316.7(439)"19"
[AN 2566631]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2005.
   Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? : a női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs. - Badapest : Napvilág, 2005. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-57-5 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - nő - nőmozgalom - 20. század
316.37-055.2(439)"19" *** 396(439)"19"
[AN 2566113]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2005.
   A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században : tanulmányok / szerk. Egry Gábor, Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2005. - 495 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-58-3 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - kisebbség - magyar történelem - 19. század - 20. század
316.347(=00)(4-11)"18/19" *** 316.347(=00)(439)"18/19" *** 323.15(4-11)"18/19" *** 323.15(439)"18/19" *** 943.9"18/19" *** 940-11"18/19"
[AN 2566248]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2005.
Maróti Andor (1927-)
   Sok szemszögből a kultúráról : irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában / Maróti Andor. - [Budapest] : Trefort, 2005. - 209 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-313-4 fűzött : 2500,- Ft
kultúra - filozófia
316.7 *** 130.2
[AN 2566468]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2005.
   Szellem és etika : a "100 éves a Protestáns etika" című konferencia előadásai / szerk. Molnár Attila Károly. - Budapest : Századvég, 2005. - 333 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén és a jegyzetekben
ISBN 963-7340-09-2 fűzött : 3465,- Ft
Weber, Max
Németország - szociológia - tudós - századforduló - 20. század - vallási erkölcs - protestantizmus - kapitalista rendszer - konferenciakiadvány
316(430)(092)Weber,_M. *** 330.342.14 *** 241 *** 284 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2564952]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2005.
Szvetelszky Zsuzsanna (1969-)
   A kapunyitási pániktól a nagymama-elméletig : a családi szerepek változásai / Szvetelszky Zsuzsanna. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 115, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7265-19-8 fűzött : 1875,- Ft : 7,5 ?
család - társadalmi kapcsolat - szociálpszichológia
316.356.2 *** 316.47 *** 316.6
[AN 2565059]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2005.
Vass Csaba (1948-)
   Hatalom, szakralitás, kommunikáció : kommunikáció- és médiaelméleti tanulmányok / Vass Csaba. - [Budapest] : Kölcsey Int., 2005. - 338 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86571-5-4 fűzött : 1050,- Ft
kommunikációtudomány - médiaelmélet
316.77 *** 791.9.096/.097
[AN 2567221]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6910 /2005.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Hogy hitem legyen : Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóval beszélget Heidl György. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 98 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 13.)
ISBN 963-7510-38-9 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - kereszténység - interjú
39.001(439)(092)Andrásfalvy_B.(047.53) *** 23/28
[AN 2565586]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2005.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
   A pünkösdi király Csepregen és Jókainál : Csepreg első említésének 750. évfordulójára és újra várossá nyilvánításának 10. évfordulójára / Balogh Jánosné Horváth Terézia ; a Farkas Sándor Egylet kiadása. - Csepreg : Farkas S. Egylet, 2005. - 110 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 98-104. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-218-137-9 kötött : ár nélkül
Csepreg - magyar néprajz - pünkösdi szokás
394.24(=945.11)(439-2Csepreg)
[AN 2566927]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2005.
   Boldog : képek : katalógus : [kiállítás a Néprajzi Múzeumban : 2004. november 4 - 2005. május 22.] = The village of Boldog : images : catalogue : [exhibition at the Museum of Ethnography 4 Novembre 2004 - 22 May 2005] / [a kiállítást rend. ..., a katalógust írta Fejős Zoltán]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 280 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 277-279. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9540-12-9 fűzött : ár nélkül
Boldog - magyar néprajz - fényképalbum - kiállítási katalógus
39(=945.11)(439-2Boldog)(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2566928]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2005.
   Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére : a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nyolcadik (sárközi-decsi) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai : Decs, 2000 / [... szerk. Csihák György]. - Decs ; Zürich : ZMTE, 2004. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: ZMTE VIII. Övezeti Történésztalálkozó, Decs, 2000. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9349-03-8 fűzött : ár nélkül
tolnai Sárköz - magyar néprajz - helyismeret - konferenciakiadvány
39(=945.11)(439Sárköz) *** 908.439Sárköz *** 061.3(439-2Decs)
[AN 2566343]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2005.
Kriston Vízi József (1953-)
   Homo ludens Hungaricus : néprajzi játéktanulmányok / Kriston Vízi József. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7265-18-X fűzött : 2520,- Ft : 10 ?
magyar néprajz - gyermekjáték
394.3-053.2(=945.11)
[AN 2565131]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2005.
Pogány Mária (1931-)
   A "fényes szelek" fényében és árnyékában : Kardos László, 1918-1980 / Pogány Mária. - Budapest : Napvilág, 2005. - 181 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 963-9350-63-X fűzött : 1800,- Ft
Kardos László (1918-1980)
Magyarország - etnográfus - politikus - 20. század - életrajz
39.001(439)(092)Kardos_L. *** 32(439)(092)Kardos_L.
[AN 2566246]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2005.
Siteri Róbert
   Bábák és boszorkányok : adalékok Vértes népi hitvilágához / Siteri Róbert. - Budapest ; Berettyóújfalu : B. Tónus Bt., 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 23.)
ISBN 963-86657-1-8 fűzött : ár nélkül
Vértes - magyar néprajz - boszorkány - néphit - bába
398.4(=945.11)(439-2Vértes)
[AN 2566749]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2005.
Szabó Zoltán, G.
   A duda = The bagpipe / G. Szabó Zoltán ; [a fényképeket kész. ... Roboz László]. - Budapest : Népr. Múz., 2004. - 135 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 9.)
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 963-9540-09-9 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi hangszer - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 681.818 *** 069(439-2Bp.)NM(036)
[AN 2561141]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2005.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   Egy futóbetyár históriája / Szűcs Sándor ; [szerk. Kocsis Csaba]. - Budapest : B. Tónus Bt., [2005]. - 39 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 22.)
ISBN 963-86657-0-X fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - monda
398.223(=945.11)
[AN 2566748]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2005.
   A szultán kacagánya : szakállas sakkhumor / összeáll. Németh Zoltán. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769)
ISBN 963-218-251-0 fűzött : 390,- Ft
vicc
398.94
[AN 2566779]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2005.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-286-223-6 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - naptári szokás - egyetemi tankönyv
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 2569873]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2005.
Tőzsér Kapcsos Anna (1927-)
   Palócul tanított imádkozni anyám : egy kazári palóc asszony önéletírása / Tőzsér Kapcsos Anna ; sajtó alá rend. Balogh Balázs, Fülemile Ágnes, Stefány Judit. - Budapest : EFI : L'Harmattan, 2004. - 302 p. : ill. ; 20 cm + mell. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
ISBN 963-9457-99-X fűzött : 2500,- Ft
Tőzsér Kapcsos Anna (1927-)
Kazár - magyar néprajz - palócok - életrajz
391/395(092)(=945.11)(439-2Kazár)
[AN 2565836]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2005.
   Vallási néprajz / [kiad. az ELTE Folklore Tanszék]. - Budapest : ELTE, 1985 [1986]-. - 20 cm
Változó közreadóval. - Változó mérettel
ISBN 963-462-021-3
néprajz - népi vallásosság
398 *** 291
[AN 53649]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Evangélikus múltunk - evangélikus jelenünk / [szerk. Veres Emese-Gyöngyvér]. - 2005. - 288 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 283-287. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-463-736-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar néprajz - népi vallásosság - evangélikus egyház
398(=945.11) *** 284.1(439)
[AN 2566387] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6923 /2005.
Ágh Attila (1941-)
   Institutional design and regional capacity-building in the post-accession period / Attila Ágh with Ilona Pálné Kovács [et al.]. - Budapest : Hung. Centre for Democracy Studies, 2005. - 334 p. : ill. ; 20 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció - belpolitika - regionális gazdaság - ezredforduló
327.39(4-62) *** 323(439)"200" *** 327(439) *** 332.1(439)"199/200"
[AN 2566544]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2005.
Albert Gábor (1929-)
   Zsákutcák hősei : emigráció, hármas arckép, besúgók és grállovagok : történelmi esszéregény / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 187, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7265-16-3 kötött : 2480,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emigráció - 19. század - politikus
325.25(=945.11)(4)"184/186" *** 943.9"184/186"
[AN 2565918]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2005.
Edelman, Murray
The symbolic uses of politics (magyar)
   A politika szimbolikus valósága / Murray Edelman ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 166 p. ; 24 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-98-1 fűzött : 2100,- Ft
politológia
32.001
[AN 2565944]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2005.
Haas György (1933-)
   Fénylő csillagok : interjúkötet / Haas György. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 313, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-93-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politika - politikus - 20. század - életútinterjú
32(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 943.9"19"
[AN 2565379]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2005.
Hegyi Pál
   Keserű visszaemlékezés a hontalanság éveire : a Duna-völgy fekete báránya / Hegyi Pál. - Zalaegerszeg : [Magánkiad.], 2005-. - 20 cm
Csehszlovákia - felvidéki magyarság - kitelepítés - 20. század - memoár
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94) *** 325.254(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94)
[AN 2566930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/c. köt. - 2005. - 246, [4] p. : ill.
Bibliogr.: p. 239-246.
ISBN 963-460-152-9 fűzött : 1200,- Ft
Csehszlovákia - felvidéki magyarság - kitelepítés - 20. század - memoár
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94) *** 325.254(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94)
[AN 2566931] MARC

ANSEL
UTF-86928 /2005.
Hoffman, David E.
The oligarchs (magyar)
   Oligarchák : erő és hatalom az új Oroszországban / David E. Hoffman ; [ford. Feldmár Terézia et al.]. - Budapest : Századvég, 2005. - 698, [8] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 675-682.
ISBN 963-7340-13-0 fűzött : 4200,- Ft
Oroszország - belpolitika - politikai harc - politikai elit - ezredforduló
323(47)"199/200" *** 323.326(47)"199/200"
[AN 2566870]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2005.
Huszár Tibor (1930-)
   Találkozások : beszélgetések a két világháború közötti magyar szellemi-politikai mozgalmakról / Huszár Tibor ; [jegyzetszótár Nácsa Klára]. - Budapest : Corvina, 2005. - 390 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5413-X fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai mozgalom - Horthy-korszak - interjú
323(439)"192/193"(047.53) *** 329(439)"192/193"(047.53)
[AN 2565350]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2005.
Jeszenszky Géza (1941-)
   The new (post-communist) Europe and its ethnic problems : a coursepack / Géza Jeszenszky ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Kairosz 2000, 2005. - 173 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-168-9 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - nemzetiségi kérdés - ezredforduló
323.15(=00)(4-11)"199/200" *** 323.12(=00)(4-11)"199/200"
[AN 2565841]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2005.
Katz Katalin (1947-)
   Visszafojtott emlékezet : a magyarországi romák holokauszttörténetéhez / Katz Katalin. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-156.
ISBN 963-7265-17-1 fűzött : 2490,- Ft : 10 ?
Magyarország - cigányság - népirtás - 20. század - második világháború
323.12(=914.99)(439)"193/194" *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2565067]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2005.
Kazinczy László
   Sorakozó!.. : akiket az Isten szeretett : egy katonaiskola története a II. világháború végén / Kazinczy László ; [... kieg. Somogyváry Géza]. - Nagykanizsa : Kanizsai Ny., 2005. - 157 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-218-140-9 fűzött : ár nélkül
Magyar Királyi "Hunyadi Mátyás" Honvéd Reáliskolai Nevelőintézet (Kőszeg)
Kőszeg - kitelepítés - katonai iskola - második világháború - memoár
325.254(439)"1945"(0:82-94) *** 373.6:355(439-2Kőszeg)(0:82-94) *** 355.231(439-2Kőszeg)(0:82-94)
[AN 2565742]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2005.
Kéri László (1951-)
   Választástól népszavazásig / Kéri László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 431 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4710-2 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"2002/2004"
[AN 2565264]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2005.
Kolláth György (1947-)
   A demokratikus jogállam / írta Kolláth György, Horváth Zoltán, Legény Krisztián ; szerk. Kolláth György. - Budapest : Press Publica, 2005. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 61.)
Bibliogr.: p. [127.]
ISBN 963-9001-90-2 fűzött : ár nélkül
jogállam - demokrácia
321.72 *** 342.34
[AN 2565582]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2005.
   A korszerű konzervativizmus elemei / [... szerk. Szirtes Bernadett]. - Budapest : Író Gergely Alapítvány, 2005-. - 23 cm
konzervativizmus
329.11
[AN 2567300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 95 p. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 5/1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
konzervativizmus
329.11
[AN 2567301] MARC

ANSEL
UTF-86936 /2005.
   Közép-európai olvasókönyv / szerk. Módos Péter, Tischler János ; [a szerkesztésben részt vett Farkas János László et al.] ; [közread. a] Közép-európai Kulturális Intézet. - 2. kiad. - Budapest : Osiris : Közép-európai Kult. Int., 2005. - 324 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-389-720-3)
Közép-Európa - politika - tanulmánygyűjtemény
32(4-11) *** 316.7(4-11)
[AN 2569761]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2005.
Luka László (1932-)
   Rendhagyó életút : Luka Lászlóval beszélget Sneé Péter / [közread. az] Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. - Basel ; Budapest : EPMSZ : M. Napló, 2005. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-218-333-9 fűzött : ár nélkül
Luka László (1932-)
Magyarország - Svájc - pszichiáter - emigráns - 20. század - interjú
325.252(=945.11)(494)(092)Luka_L.(047.53) *** 61(439)(092)Luka_L.(047.53) *** 616.89
[AN 2566761]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2005.
Mészáros István (1930-)
Socialism or barbarism (magyar)
   Szocializmus, vagy barbárság mint történelmi alternatíva / Mészáros István ; [ford. Csala Károly]. - Budapest : Napvilág, 2005. - 115 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-61-3 fűzött : 950,- Ft
államelmélet - szocializmus - kapitalista rendszer
321.01 *** 330.342.14 *** 330.342.15
[AN 2566058]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2005.
   Nemzetiség - felelősség : írások Gáll Ernő emlékére / szerk. Földes György, Gálfalvi Zsolt ; [... közrem. Gellériné Lázár Márta]. - Budapest : Napvilág, 2005. - 466 p. ; 20 cm
Gáll Ernő műveinek bibliográfiáját összeáll. Gáll Éva és Újvári Mária. - Bibliogr.: p. 397-466., és a tanulmányok végén
ISBN 963-9350-62-1 fűzött : 3100,- Ft
Közép-Európa - nemzetiség - határon túli magyarság - emlékkönyv - személyi bibliográfia
323.1(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 012Gáll_E.
[AN 2566252]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2005.
Rees, Laurence
Auschwitz (magyar)
   Auschwitz : a nácik és a "végső megoldás" / Laurence Rees. - Pécs : Alexandra, 2005. - 316 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-369-041-2 kötött : ár nélkül
Oświęcim - Németország - holokauszt - koncentrációs tábor
323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 343.819.5(438-2Oświęcim)
[AN 2564923]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2005.
   Remények és aggodalmak az Európai Unió kapujában : nemzetközi szimpózium Budapesten, 2003. október 30. / [szerk. Sallai Éva]. - Budapest : Kölcsey Int., 2005. - 216 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86571-4-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Közép-Európa - integráció - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 327(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2565157]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2005.
Spannenberger, Norbert
Der Volksbund der Deutschen in Ungarn, 1938-1944 (magyar)
   A magyarországi Volksbund Berlin és Budapest között, 1938-1944 / Norbert Spannenberger ; [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Lucidus, 2005. - 430 p. : ill. ; 22 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-30-5 kötött : 4800,- Ft
Magyarországi Németek Népi Szövetsége
magyarországi németek - kitelepítés - második világháború
323.12(=30)(439)"193/194" *** 325.254(=30)(439)"193/194"
[AN 2566848]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2005.
Stirling György (1921-)
   Megalázott nemzedékek / Stirling György. - Eger : Szerző, 2005. - 399 p. ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-460-612-1 fűzött : ár nélkül
Stirling György (1921-)
Magyarország - állami terror - politikai üldözés - magyar irodalom - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2565564]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2005.
Szita Szabolcs (1945-)
   Zwangsarbeit, Todesmärsche, Überleben durch Hilfe : die österreichische Bevölkerung in der Erinnerung der ungarischen Deportierten und politischen Häftlinge, 1944-1945 / Szabolcs Szita ; [Übers. Béla Rásky]. - Budapest : Velcsov, 2004. - 237 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 963-86698-1-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Ausztria - internálótábor - holokauszt - politikai üldözés - második világháború
323.12(=924)(439)"1944/1945" *** 323.282(439)"1944/1945" *** 343.819.5(436)"1944/1945"
[AN 2566036]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2005.
Tóth Zoltán, I. (1911-1956)
   Az erdélyi román nacionalizmus első százada, 1697-1792 / I. Tóth Zoltán. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 390, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-29-5 v. : 3900,- Ft
Erdély - magyar történelem - nacionalizmus - románok - identitás - 18. század
323.1(=590)(439.21)"1697/1792" *** 943.921(=590)"1697/1792" *** 316.63 *** 316.356.4(=590)(439.21)"1697/1792"
[AN 2565170]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6946 /2005.
Aradi Éva (1938-)
   A hunok Indiában : a heftaliták története / Aradi Éva. - Budapest : HUN-idea, 2005. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-212.
ISBN 963-7014-02-0 fűzött : 2250,- Ft
India - hunok - történelem - 5. század - 6. század
936.91 *** 934"04/05"
[AN 2564998]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2005.
Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna
   Vaciensis helytörténeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai / Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna ; [kiad. a] Váci Egyházmegyei Könyvtár. - Vác : Egyházm. Kvt., 2004. - 95 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-214-132-6 fűzött : ár nélkül
Váci Egyházmegyei Könyvtár
Váci Egyházmegye
Vác - helytörténet - könyvtári katalógus - szakbibliográfia
943.9-2Vác:016 *** 282(439-03Váciegyházmegye):016 *** 017.1(439-2Vác)
[AN 2566558]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2005.
Cser Ferenc (1938-)
   Magyar folytonosság a Kárpát-medencében, avagy Kőkori eredetünk és a sejti tulajdonság-örökítő kutatás / Cser Ferenc, Darai Lajos. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-204.
ISBN 963-86588-6-X fűzött : 2000,- Ft
magyar őstörténet - nyelvtörténet - magyar nyelv
930.8(=945.11) *** 943.9".../09" *** 809.451.1-53
[AN 2565013]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2005.
   Az első világháború és magyar történelmi következményei, 1914-1921 ; Szent István és a magyar államalapítás : a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület VIII. Magyar Történelmi Iskolája és XIV. Magyar Őstörténeti Találkozója : Tapolca, 1999 / [szerk. ... Csihák György]. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2004. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: ZMTE XIV. Magyar Őstörténeti Találkozó, VIII. Magyar Történelmi Iskola, Tapolca. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9349-02-X)
magyar történelem - államalapítás - 10. század - 11. század - első világháború - 20. század - konferenciakiadvány
943.9"1914/192" *** 943.9"09/10" *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 2566333]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2005.
Erdész Ádám (1956-)
   Kner Endre / Erdész Ádám, Füzesné Hudák Julianna. - Gyomaendrőd : Gyomai Kner Ny., 2005. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, ISSN 0237-1782 ; 34.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8183-30-6 fűzött : ár nélkül
Kner Endre (1896-1943)
Gyoma - családtörténet - nyomdász
929.52(439)Kner *** 655.1(439)(092)Kner_E.
[AN 2565598]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2005.
Fraknói Vilmos (1843-1924)
   A magyar királyválasztások története / Fraknói Vilmos ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 255 p. ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 14.)
ISBN 963-9580-28-7 v. : 3900,- Ft
Magyarország - uralkodó - koronázás
943.9"10/16" *** 323.311.121 *** 324
[AN 2565174]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2005.
Füzesné Hudák Julianna
   "Virágzó könyveskert" : történetek, legendák, emlékek a gyomai Knerekről / Füzesné Hudák Julianna. - Gyomaendrőd : Gyomai Kner Ny., 2005. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, ISSN 0237-1782 ; 35.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-8183-31-4 fűzött : ár nélkül
Kner család
Gyoma - nyomdász - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Kner(093) *** 655.1(439-2Gyoma)
[AN 2565599]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Mágia és okkultizmus a III. Birodalomban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-16-2 fűzött : ár nélkül
Németország - okkultizmus - 20. század - történelem
943.0"193/194" *** 133
[AN 2563293]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2005.
Hegedűs Attila
   Szigetszentmiklós története : mit viszünk az unióba? / [írta és szerk. Hegedűs Attila]. - [Szigetszentmiklós] : [Magánkiad.], [2004]. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szigetszentmiklós - helytörténet - régészet
943.9-2Szigetszentmiklós *** 904(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 2567368]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2005.
   Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról / szerk. Zágorhidi Czigány Balázs ; [kiad. a] Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. - Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, 2004. - 143 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-122-0 fűzött : ár nélkül
Vasi-hegyhát - helytörténet
943.9Vasi-Hegyhát
[AN 2566925]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2005.
Hovanyecz László (1940-)
   Értékteremtők : [Bari Károly, Jancsó Adrienne, Láng István, Petrovics Emil, Sánta Ferenc, Sára Sándor, Schéner Mihály] / írta és összeáll. Hovanyecz László. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 177, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-09-4743-9 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - életútinterjú
929(439)(047.53)
[AN 2566752]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2005.
Ils ont fait l'histoire du monde (magyar)
   Larousse panteon / [fel. szerk. Carl Aderhold et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2002]-. - 30 cm
930.9(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 946081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Emberek, akik megváltoztatták a világot : a nagy háború és a mai világ : 1914-től napjainkig / [ford. Bárdos Miklós]. - cop. 2004. - 325 p. : ill., részben színes
ISBN 963-09-4538-X kötött : ár nélkül
híres ember - politikus - 20. század - életrajz
929(100)"19" *** 32(100)(092)"19"
[AN 2566244] MARC

ANSEL
UTF-86958 /2005.
Lancel, Serge
Hannibal (magyar)
   Hannibál / Serge Lancel ; [ford. Kopeczky Rita]. - Budapest : Osiris, 2005. - 357 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 328-339.
ISBN 963-389-730-0 kötött : 2880,- Ft
Hannibal
Karthágói Birodalom - hadvezér
939.73(092)Hannibal *** 937"-02/-01" *** 355(397.3)(092)Hannibal
[AN 2566312]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2005.
   A magyar műveltség gyökerei : az 1930-as évek magyar műveltsége : a tizenötödik Magyar Őstörténeti Találkozó és kilencedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai : Felsőőr/Oberwart, 2000 / [... szerk. Csihák György] ; a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2004. - 156 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: ZMTE XV. Magyar Őstörténeti Találkozó, IX. Magyar Történelmi Iskola, Felsőőr. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86100-3-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
930.85(439) *** 061.3(436-2Felsőőr)
[AN 2566339]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2005.
   A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője / [főszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2005-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Magyarország története az államalapítástól napjainkig
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2562244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az államalapítástól a török kiűzéséig : a XI-XVII. század története / [szerk. H. Kolba Judit] ; [a vezetőt írta Biczó Piroska et al.] ; [a kiállítást rend. H. Kolba Judit et al.] ; [a rendezésben részt vett Basics Beatrix et al.]. - 2005. - 88 p. : ill., színes
ISBN 963-208-704-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-208-705-4)
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9"10/16" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2562247] MARC

ANSEL
UTF-86961 /2005.
A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője (angol)
   Historical exhibition of the Hungarian National Museum : guide / [general ed. Tibor Kovács]. - [Budapest] : Helikon, 2005-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Magyarország története az államalapítástól napjainkig
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2562271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., From the foundation of the state until the expulsion of the Ottomans : the history of Hungary in the 11th to 17th centuries / [guide written by Piroska Biczó et al.] ; [ed., exhibition org. by Judit H. Kolba et al.] ; [contributors to the organizational work Beatrix Basics et al.]. - 2005. - 88 p. : ill., színes
ISBN 963-208-705-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-208-704-6)
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9"10/16" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2562274] MARC

ANSEL
UTF-86962 /2005.
Magyar Őstörténeti Találkozó (4.) (1989) (Felsőőr)
   A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai : Felsőőr ... 1989 : a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa / [... szerk. Csihák György]. - Budapest ; Felsőőr : ZMTE, 2005. - 296 p. : ill. ; 21 cm
A találkozót 1989. júl. 17-23. között tartották. - Gerinccím: ZMTE negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó, Oberwart, 1989. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9349-10-0 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - konferenciakiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(436-2Felsőőr)
[AN 2566320]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2005.
Magyar Őstörténeti Találkozó (6.) (1991) (Sankt Gallen)
   A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai : Szent Gallen 1991 : a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa / [... szerk. Csihák György]. - Budapest ; St. Gallen : ZMTE, 2005. - 295 p. : ill. ; 21 cm
A találkozót 1991. ápr. 28 - máj. 4. között tartották. - Gerinccím: ZMTE hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó, St. Gallen, 1991. - Egyes előadások angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9349-08-9 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - konferenciakiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(494-2St.Gallen)
[AN 2566325]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2005.
Magyar Őstörténeti Találkozó (17.) (2003) (Budapest)
   Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai : Budapest, 2003 / [szerk. ... Csihák György] ; [rend., közread.] a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2004. - 286 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9349-06-2 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar történelem - konferenciakiadvány
930.8(=945.11) *** 943.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2566331]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2005.
   Magyarországi levéltárak / [fel. szerk. Bana József] ; [szerk. biz. Á. Vargha László et al.] ; [szerzők Bana József et al.] ; kiad. a Magyar Levéltárosok Egyesülete. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes., 2004. - 175 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-216-620-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - levéltár - útmutató
930.253(439)(036)
[AN 2565049]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2005.
Pelyach István (1959-)
   Kossuth Lajos : életrajz és válogatás / írta és vál. Pelyach István. - Budapest : Press Publica, [2005]. - 127 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 60.)
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-9001-89-9 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
magyar történelem - politikus - 19. század - életrajz - személyi bibliográfia
943.9(092)Kossuth_L. *** 943.9"18" *** 012Kossuth_L.
[AN 2565576]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2005.
Simon Dezső
   Kossuth Lajos a forradalmár, elnök, kormányzó és bujdosó / írta és összeáll. Simon Dezső. - [Zalaegerszeg] : [Simon D.], 2005. - 148, [17] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5124)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - politikus - 19. század - életrajz
943.9(092)Kossuth_L. *** 943.9"18"
[AN 2567235]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2005.
Tímár Antal
   Endrőd története a középkorban : a honfoglalástól 1696-ig : oktatási segédlet a hon- és népismeret tantárgy tanításához / Timár Antal ; [kiad. az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Gyomaendrőd : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt., 2005. - 51 p. : ill. ; 21 cm
Megj. a 2005. ápr. 23-án rendezett 2. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia alkalmából. - Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-218-210-3 fűzött : ár nélkül
Endrőd - helytörténet - helyismeret - középkor - tantárgy - tanári segédkönyv - konferenciakiadvány
943.9-2Endrőd *** 372.890.8(072) *** 061.3(439-2Gyomaendrőd)
[AN 2565654]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2005.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   A krónikaíró dr. Kiss István élete és munkássága / Tóthné Unghy Ilona. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2004. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-719-8 fűzött : ár nélkül
Kiss István (1861-1954)
Simontornya - helytörténész - 20. század - életrajz - történelmi forrás
930.1(439)(092)Kiss_I.(093) *** 943.9-2Simontornya
[AN 2566147]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2005.
   A vártól a városig : Tata évszázadai : arx, oppidum, civitas / [szerk. Kisné Cseh Julianna]. - Tata : Önkormányzat : Mecénás Közalapítvány, 2004. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Annales Tataienses, ISSN 1418-4532 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Tata - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tata *** 908.439-2Tata
[AN 2566083]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2005.
Závodszky Géza (1939-)
   Szabadság csillaga : magyar történet, 1790-1849 / Závodszky Géza. - Budapest : Korona, 2005. - 192 p. ; 30 cm
ISBN 963-9589-52-7 kötött : ár nélkül
magyar történelem - felvilágosodás - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"179/184"
[AN 2566412]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6972 /2005.
Bárdi László (1932-)
   Homokba temetett karavánutakon / Bárdi László. - Budapest : Masszi : Duna TV, 2005. - 256 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Napút könyvek, ISSN 1585-5961 ; 5.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9454-63-X kötött : 4990,- Ft
Belső-Ázsia - Kína - helyismeret - kereskedelem - útvonal - művelődéstörténet
908.510 *** 908.58 *** 339.177.4(58)
[AN 2565590]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2005.
Barócsi Tibor
   "Álmok földjén szárnyakon" : repülőutazás Amerika körül / írta Barócsi Tibor. - Zalaegerszeg : Göcsej Ny., 2004. - 162 p., [2] t. fol. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-214-980-7 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - Peru - helyismeret - légi közlekedés - útleírás
908.73(0:82-992) *** 796.57
[AN 2566918]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2005.
Bartos Miklós (1949-)
   Erdőszentgyörgy / [írta] Bartos Miklós, [... kiad. ...] Döme László. - [Zalaegerszeg] : Döme L. ; [Erdőszentgyörgy] : Bartos M., 2005. - 134 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-460-705-5 fűzött : ár nélkül
Erdőszentgyörgy - helyismeret - helytörténet
908.498.4-2Erdőszentgyörgy *** 943.921-2Erdőszentgyörgy
[AN 2566924]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2005.
   Csepel kulturális élete az ezredfordulón / [szerk. Hricsovinyi Tamás et al.] ; [kiad. Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata]. - [Budapest] : Budapest-Csepel Önkormányzat, [2005]. - 166 p. ; 25 cm
ISBN 963-218-142-5 kötött : ár nélkül
Budapest. XXI. kerület - helyismeret - kulturális élet - életrajzi lexikon
908.439-2Bp.XXI.(092) *** 374(439-2Bp.XXI.)(092) *** 316.7(439-2Bp.XXI.)(092) *** 929(439-2Bp.XXI.):030
[AN 2565126]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2005.
   Füzesgyarmat [elektronikus dok.] : virtuális képeslap = Füzesgyarmat : Virtuelle Postcarte = Füzesgyarmat : virtual postcard / írta Sándor Gyuláné ; fotók Pál Lajos ; zene Brahms ; kiad. Füzesgyarmat Város Önkormányzata. - Képek és hangzó anyag. - Füzesgyarmat : Önkormányzat, cop. 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 95/98/ME/XP/2000
Papírtokban : ár nélkül (hibás ISBN 963-09-4576-2)
Füzesgyarmat - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439-2Füzesgyarmat(084.12)
[AN 2566808]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2005.
Heltai Nándor (1930-)
   Kincses Kecskemét : várostörténeti olvasókönyv / Heltai Nándor. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2005. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 271-274.
ISBN 963-7813-67-5 fűzött : ár nélkül
Kecskemét - helyismeret - magyar irodalom - memoár - antológia
908.439-2Kecskemét(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 2566556]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2005.
Holes Imre
   Kétbodony / [... írta és a fotókat kész. Holes Imre]. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 28, [36] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kétbodony - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kétbodony(084.12)
[AN 2566124]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2005.
Insight guide Italy (magyar)
   Olaszország / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 432 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4531-2 fűzött : ár nélkül
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2567182]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2005.
Kiss Róbert Richard
   A világ legszebb szigetei / Kiss Róbert Richard ; [... mtársak Ács György et al.]. - Budapest : MediaCom, [2005]. - 130 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Világszám könyvek)
ISBN 963-216-253-6 kötött : 2940,- Ft : 15 ? : 499 SK
helyismeret - sziget - fényképalbum
908.100(210.7)(084.12)
[AN 2566782]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2005.
Körmendi Géza (1929-)
   Tata és környéke / [írta Körmendi Géza] ; [fotó Réti András]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 50, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-34-X fűzött : ár nélkül
Tata - útikönyv
914.39-2Tata(036)
[AN 2566993]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2005.
Leder, Irmgard
   Nachrichten über die Osmanen und ihre Vorfahren in Reise- und Kriegsberichten : analytische Bibliographie mit Standortnachweisen, 1095-1600 / zsgest. von Irmgard Leder. - Budapest : Akad. K., 2005. - 235 p., [16] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca orientalis Hungarica, ISSN 0067-8104 ; 49.)
ISBN 963-05-7838-7 kötött : ár nélkül
Oszmán Birodalom - hadtörténet - szakbibliográfia - útleírás
908.560"11/15":016 *** 355.45(560)"11/15":016
[AN 2565908]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2005.
   Makó monográfiája / [... szerkbiz. ... főszerk. Tóth Ferenc, tagok Blazovich László et al.] ; [kiad. Makó város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 1992-. - 24 cm
Az 5. tagtól a főcím: Makói monográfia. - Az 5. tagtól főszerk. Tóth Ferenc, szerk. Domokos László et al. - Makói monográfia (gerinccím)
ISBN 963-03-3386-4
Makó - helyismeret - helytörténet
908.439-2Makó *** 943.9-2Makó
[AN 33504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Makó története 1920-tól 1944-ig / szerk. Tóth Ferenc ; [szerzők Domokos László et al.]. - 2004. - 924 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-3391-0 kötött : ár nélkül
Makó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Makó *** 908.439-2Makó
[AN 2567177] MARC

ANSEL
UTF-86984 /2005.
Mon premier Larousse du monde (magyar)
   Első Larousse könyvem a Földről / [szerk. Françoise Vibert-Guigue és Delphine Godard] ; [ill. Jacques Azam et al.] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, [2005]. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-41-4 kötött : 3450,- Ft
országismeret - gyermekkönyv
908.100(02.053.2)
[AN 2565787]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2005.
Randé Jenő (1922-)
   Nagy-Britannia és Észak-Írország / Randé Jenő ; [fotók Molnár Miklós, Szentirmai József]. - 4. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2005. - 380 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Lezárva: 1996. febr. 28.
ISBN 963-243-912-0 kötött : 3600,- Ft
Nagy-Britannia - Észak-Írország - útikönyv
914.10(036)
[AN 2569796]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2005.
Sós Judit
   Erdély : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - Frissített és bőv. kiad. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2005. - 456 p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 963-218-409-2 fűzött : ár nélkül
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 2570007]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2005.
Stefánka László
   Kirándulás a Fertőparton : Mörbischtől Pamhagenig, Fertőmeggyestől Pomogyig / [írta Stefánka László] ; [fotó Krisch Miklós, Egész Tamás]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-32-3 fűzött : ár nélkül
Fertő - Győr-Moson-Sopron (megye) - útikönyv
914.39(285.2Fertő)(036) *** 914.391.14(036)
[AN 2566997]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2005.
Szentirmai József (1931-2003)
   Japán / Szentirmai József ; [térképek, alaprajzok Pakurár István] ; [fotók Czellár Katalin, Nagy Z. László, Szentrimai József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2005. - 717 p., [80] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Lezárva: 1997. jan. 31.
ISBN 963-243-913-9 kötött : 4300,- Ft
Japán - útikönyv
915.20(036)
[AN 2569802]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2005.
   Szerelmünk, Szigliget / szerk. Kelecsényi László. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 159, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-346-678-4 kötött : 4900,- Ft
Szigliget - helyismeret - magyar irodalom - antológia
908.439-2Szigliget *** 894.511-822
[AN 2567115]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2005.
   Védett fák és értékek Hajdúdorogon : Honismereti és Városvédő Egyesület V. füzete / [szerk. Rehó Róbert] ; [fotók ... Incze Mihály, Orosz Imre] ; [kiad. a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület és a Mészáros Károly Városi Könyvtár]. - [Hajdúdorog] : Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyes. : Mészáros K. Vár. Kvt., 2004. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Hajdúdorog - helyismeret - védett növény - fa
908.439-2Hajdúdorog *** 504.73(439-2Hajdúdorog) *** 581.412
[AN 2567322]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6991 /2005.
Babusik Ferenc
   Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon : státusz, etnicitás, kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában / Babusik Ferenc. - Budapest : L'Harmattan, [2005]. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7343-10-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - cigányság - szociálpolitika - hátrányos megkülönböztetés - egészségügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
342.724(=914.99)(439)"200"(083.41) *** 364.44(439)"200"(083.41)
[AN 2565782]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2005.
Budai Balázs Benjamin
   Interaktív önkormányzat / Budai Balázs Benjámin, Szakonyi András. - [Budapest] : M. Mediprint, 2005. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8114-44-4 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - önkormányzati igazgatás - informatika
352.078(439) *** 681.3.004.14
[AN 2565684]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2005.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2005. - 653 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. dec. 31.
ISBN 963-217-544-1 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2562798]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2005.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2005. - 595 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. dec. 31.
ISBN 963-217-545-X fűzött : ár nélkül
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2562794]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2005.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2005. - 631 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jan. 5.
ISBN 963-217-546-8 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2562781]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2005.
Horváth István (1962-)
   Az európai és a magyar munkajog : kézikönyv munkát adóknak és vállalóknak / [szerző Horváth István]. - Budapest : Saldo, 2005. - 151 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-125-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036) *** 349.2(4-62)(036)
[AN 2565223]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2005.
Jenei György (1942-)
   Közigazgatás-menedzsment / Jenei György. - Budapest : Századvég, 2005. - 226 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 7.)
Bibliogr.: p. 215-226.
ISBN 963-7340-11-4 fűzött : 3150,- Ft
közigazgatás - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 2565165]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2005.
   Kézikönyv az emberkereskedelemről / [szerk. Fehér Lenke] ; [közread. az] IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet. - Budapest : IOM Bp. Regionális Képviselet, 2004. - 4 db ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036)
[AN 2565180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános ismeretek és módszertan / [szerzők Fehér Lenke et al.]. - 2004. - 128 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036)
[AN 2565183] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Igazságszolgáltatás és közigazgatás / [szerzők Hrabovszki Zoltán, Fehér Lenke]. - 2004. - 47 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - büntetőeljárás - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036) *** 343.1(439)
[AN 2565186] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Rendvédelmi szervek / [szerzők Demus Mária et al.]. - 2004. - 71 p.
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036)
[AN 2565188] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Civil szervezetek / [szerzők Forrai Judit et al.]. - 2004. - 55 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - szociális gondozás - útmutató
343.4(439)(036) *** 364.442(439)
[AN 2565191] MARC

ANSEL
UTF-86999 /2005.
Kézikönyv az emberkereskedelemről (angol)
   Handbook on trafficking in human beings / [ed. Lenke Fehér] ; [publ. by the] IOM International Organization for Migration. - Budapest : IOM [Bp. Regional Office], 2004. - 4 db ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
 (hibás ISBN 978-92-9068-229-5*) fűzött : ár nélkül
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036)
[AN 2565196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., General issues and methodology / [auth. Lenke Fehér et al.]. - 2004. - 134 p.
Bibliogr.: a jegyzetekben
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - szociális gondozás - útmutató
343.4(439)(036) *** 364.442(439)
[AN 2565197] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Public administration and the judiciary / [auth. Zoltán Hrabovszki, Lenke Fehér]. - 2004. - 49 p.
Igazságszolgáltatás és közigazgatás
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036)
[AN 2565202] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Law enforcement agencies / [auth. Mária Demus et al.]. - 2004. - 70 p.
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - útmutató
343.4(439)(036)
[AN 2565206] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4., Non-governmental organizations / [auth. Judit Forrai et al.]. - 2004. - 60 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - szociális gondozás - útmutató
343.4(439)(036) *** 364.442(439)
[AN 2565209] MARC

ANSEL
UTF-87000 /2005.
Kis Norbert
   A bűnösségi elv hanyatlása a büntetőjogban / Kis Norbert. - Budapest : Unió, 2005. - 418 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 411-418.
ISBN 963-388-474-8 fűzött : ár nélkül
büntetőjog
343.222
[AN 2565781]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2005.
   A magyar huszárság története, a lovasműveltség sajátosságai : az első Magyar Huszártörténeti Konferencia keretében a tizennyolcadik Magyar Őstörténeti Találkozó és tizenhetedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai : Nyíregyháza 2004 / [szerk. ... Csihák György] ; [rend., közread. a] Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. - Budapest : Heraldika ; Zürich : ZMTE, 2004. - 427 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: ZMTE XVIII. Magyar Őstörténeti Találkozó, XII. Magyar Történelmi Iskola, Nyíregyháza. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9349-07-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - lovasság - magyar őstörténet - konferenciakiadvány
357.1(439) *** 930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2566328]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2005.
   Nemzetközi dokumentumok és magyar jogszabályok válogatott gyűjteménye, 2004. november [elektronikus dok.] : angol és magyar nyelvű segédanyag a Kézikönyv az emberkereskedelemről című kötethez / [közread. az] IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet Budapesti Regionális Képviselete. - Szöveg. - Budapest : IOM Bp. Regionális Képviselet, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows; Adobe Reader
Magyarország - személyes szabadság elleni bűncselekmények - embercsempészet - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
343.4(100)(094) *** 343.4(439)(094)
[AN 2564895]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2005.
Trócsányi Zsolt (1926-1987)
   Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben / Trócsányi Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2005. - 328 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 299-303.
ISBN 963-9567-89-2 kötött : 3680,- Ft
Erdély - jogtörténet - történelem - 16. század - 17. század - egyetemi tankönyv
342.5(439.21)"15/16"(075.8) *** 340.134(439.21)"15/16"(075.8) *** 943.921(075.8)
[AN 2566420]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7004 /2005.
Csikány Tamás (1958-)
   A harmincéves háború / Csikány Tamás ; [színes ill. Ölveczky Gábor]. - Budapest : Korona, 2005. - 132 p., [16] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-9589-36-5 kötött : ár nélkül
Európa - hadtörténet - 17. század
355.48(4)"1618/1648"
[AN 2566414]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2005.
Dánielisz Endre (1893-1984)
   Galíciától a Garda-tóig : napló az első világháború éveiből / Dánielisz Endre ; [kiad. a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma]. - [Túrkeve] : Túrkevéért Alapítvány, 2005. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Sajtó alá rend., kieg. ifj. Dánielisz Endre
ISBN 963-218-494-7 fűzött : ár nélkül
Dánielisz Endre (id.) (1893-1984)
hadtörténet - első világháború - magyar irodalom - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:8-94) *** 894.511-94
[AN 2567287]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2005.
   Robothadviselés 4 : nemzetközi tudományos konferencia kiadványa / [... szerk. Kovács László] ; [rend., közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Információs Rendszerszervező Tanszék. - Budapest : ZMNE Információs Rendszerszervező Tansz., 2005. - 148 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2004. nov. 24-én tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7060-08-1 fűzött : ár nélkül
haditechnika - robotika - elektronika - konferenciakiadvány
623.98 *** 681.5 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2567284]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7007 /2005.
Ries, Al
The fall of advertising & the rise of PR (magyar)
   A pr tündöklése, a reklám bukása / Al Ries, Laura Ries ; [ford. Sándor Judit]. - Budapest : Geomédia, 2005. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Marketing és kommunikáció, ISSN 1585-3160)
ISBN 963-9508-06-3 fűzött : 4400,- Ft
public relations - hirdetés
659.4 *** 659.1
[AN 2565601]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7008 /2005.
   Amit a mérleg mutat. - Budapest : Saldo, 2005-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 930590
számvitel - mérlegkimutatás
330.532 *** 338 *** 336.1/.5
[AN 2565608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mérlegmutatók, kiegészítő melléklet, cash flow / [szerző Korom Erik]. - 2005. - 98 p.
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 963-638-118-6 fűzött : 6000,- Ft
számvitel - mérlegkimutatás
336.1/.5 *** 338 *** 330.532
[AN 2565605] MARC

ANSEL
UTF-87009 /2005.
   Borpiac / szerk. Hajdu Istvánné ; [írta Hajdu Istvánné et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 205-208. - Példányszám: 1600
ISBN 963-286-211-2 kötött : ár nélkül
bor - piackutatás - egyetemi tankönyv
339.166.8(075.8) *** 663.2(075.8)
[AN 2565913]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2005.
Csávás Csaba
   Hagyományos és egzotikus opciók a magyar devizapiacon / Csávás Csaba, Gereben Áron. - Budapest : MNB, 2005. - 54 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 35.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - deviza - pénzpiac - ezredforduló
336.76(439)"200"
[AN 2566681]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2005.
Czike Klára
   Önkéntesek és nonprofit szervezetek : az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában / Czike Klára, Bartal Anna Mária. - Budapest : Civitalis Egyes., 2005. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 4.)
Bibliogr.: p. 106-109.
ISBN 963-86770-0-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális gondozás - nonprofit szervezet - ezredforduló
334.012.46(439) *** 364.444
[AN 2566934]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2005.
   Emelőgép biztonsági szabályzat / [szerk. Koch Mária]. - 3. mód. kiad. - [Budapest] : Népszava Kv., [2005]. - 80 p. ; 19 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2005. jan. 15.
ISBN 963-323-123-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - emelőgép - jogszabály
331.45(439)(036) *** 621.86
[AN 2562097]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2005.
   Feladatgyűjtemény a költségvetési szervek gazdasági tevékenységének elemzéséhez / Csermák Judit [et al.] ; [szerk. Printz János]. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 281 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-605-0 fűzött : 4400,- Ft
költségvetési szerv - gazdasági ellenőrzés - egyetemi tankönyv - példatár
336.61(075.8)(076) *** 657.6(075.8)(076)
[AN 2562512]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2005.
Fodor Ágnes
Gyakorlati segédlet a projektötletek logikai kidolgozásához (új kiadása)
   A varázslatos logframe-módszer : gyakorlati segédlet projektötletek logikai kidolgozásához / Fodor Ágnes, Varga Lencsés Viktória. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Századvég, 2005. - 114 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 8.)
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-7340-05-X fűzött : 3150,- Ft
projektmenedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2565168]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2005.
   Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata / [szerk. Koch Mária]. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : Népszava Kv., [2005]. - 64 p. ; 19 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2005. jan. 15.
ISBN 963-323-125-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - járműjavítás - jogszabály
331.45(439)(036) *** 629.113.083
[AN 2562089]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2005.
Gunst Péter (1934-)
   Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989 / Gunst Péter. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 179 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; 2.)
Bibliogr.: p. 179-[180].
ISBN 963-19-2392-4 fűzött : 2255,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(439)"191/198"(075.8)
[AN 2563095]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2005.
Halmos Csaba (1944-)
   Az Európai Unió gazdasága / Halmos Csaba. - [Pécs] : PTE FEEFI, 2004. - 94 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880). (Uniós füzetek ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8)
[AN 2567363]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2005.
   Hegesztési biztonsági szabályzat / [szerk. Koch Mária]. - 3. mód. kiad. - [Budapest] : Népszava Kv., [2005]. - 56 p. ; 19 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2005. jan. 15.
ISBN 963-323-124-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - hegesztés - jogszabály
331.45(439)(036) *** 621.791
[AN 2562055]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2005.
International Labour Organization
   Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyes alapdokumentumai : kézikönyv. - Budapest : Nemz. ILO Tcs., 2004. - 175 p. ; 25 cm. - (Nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások sorozat)
ISBN 963-86523-2-2 kötött : ár nélkül
munkaügy - munkajog - nemzetközi szervezet - szabályzat
331(100)(094.2) *** 061.1(100) *** 349.2(100)
[AN 2565702]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2005.
   Kereskedelmi és vendéglátóipari biztonsági szabályzat / [szerk. Koch Mária]. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : Népszava Kv., [2005]. - 56 p. ; 19 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2005. jan. 31.
ISBN 963-323-127-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkavédelem - vendéglátóipar - kereskedelem - jogszabály
331.45(439)(036) *** 658.6 *** 640.4
[AN 2562091]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2005.
Kertesi Gábor (1951-)
   A társadalom peremén : romák a munkaerőpiacon és az iskolában / Kertesi Gábor. - Budapest : Osiris, 2005. - 531 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-737-8 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - oktatáspolitika - cigányság
331.5(439)(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2566314]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2005.
Kiss Mariann (1954-)
   Marketing példatár / Kiss Mariann. - 2. bőv., jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Aula, 2005. - 366 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-9585-03-3 fűzött : ár nélkül
marketing - példatár
658.8(078)(076)
[AN 2562289]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2005.
Kovácsné Báthori Zsuzsa
   A regisztrált könyvviteli szolgáltatók oktatási segédlete : vállalkozói szak, 2005 / Báthori Zsuzsanna, Zelenka Józsefné. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 125 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-40-3 fűzött : 1600,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2566732]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2005.
   Közgazdaság / [... szerk. Andor László] ; [írták Andor László et al.]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 457 p. ; 23 cm. - (21. századi enciklopédia, ISSN 1589-0848)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7319-07-7 kötött : 3990,- Ft
gazdaság - kézikönyv
33(035)
[AN 2566692]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2005.
   "Maradék Biharország" : Berettyóújfalu megújuló szerepkörben : a Bihari kistérség és a negyedszázada várossá nyilvánított Berettyóújfalu a regionális tudomány szemszögéből / szerk. Baranyi Béla, Porkoláb Lajos ; [szerzők Balcsók István et al.]. - Berettyóújfalu : B Tónus Bt., 2005. - 103 p. : ill. ; 25 cm
A 2004. szeptember 29-én Berettyóújfaluban tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86657-3-4 fűzött : ár nélkül
Bihar - Berettyóújfalu - regionális gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
332.1(439-2Berettyóújfalu) *** 332.1(439.165) *** 061.3(439-2Berettyóújfalu)
[AN 2567024]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2005.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció (2005) (Sopron)
   XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció : Sopron, 2005. április 28. : programok és előadáskivonatok / [a szerkbiz. tagjai Gidai Erzsébet et al.] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Sopron] : NYME KTK, 2005. - 91 p. ; 24 cm
Példányszám: 150
ISBN 963-9364-53-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9364-53-5)
Magyarország - gazdaságtan - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2566066]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2005.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Közgazdaságtudományi Szekció (2005) (Sopron)
   27th National Conference of Student's Scientific Associations Economic Section : Sopron, April 27th-29th, 2005 : abstracts / [ed. board Gidai, Erzsébet et al.] ; [org., publ. by the] University of West Hungary Faculty of Economics. - [Sopron] : Univ. of West Hungary Fac. of Economics, 2005. - 481, [3] p. ; 24 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-9364-51-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtan - szakkör - konferenciakiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2566061]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2005.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Közgazdaságtudományi Szekció (2005) (Sopron)
   XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció : Sopron, 2005. április 27-29. : előadáskivonatok / [a szerkbiz. tagjai Gidai Erzsébet et al.] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Sopron] : NYME KTK, 2005. - 481, [3] p. ; 24 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-9364-50-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtan - szakkör - konferenciakiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2566054]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2005.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - pénzügy - vállalkozás - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 2567072]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2005.
   A számvitel időszerű kérdései, 2005 : [a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez] / Korom Erik [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 228 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-625-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - számvitel - jogszabálygyűjtemény - tankönyv
657(439)(094)(078)
[AN 2567189]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2005.
   Tájékoztató a Magyarországon befektető külföldieknek a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói kötelezettségekről, illetve az igényelhető támogatásokról : informations for foreign investors... : Information für ausländische Investoren... / [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Közp., 2005. - 67 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkaügy - munkajog - útmutató
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 2562322]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2005.
Ulst, Ingrid
   Linkages of financial groups in the European Union : financial conglomeration developments in the old and new member states / by Ingrid Ulst. - Budapest ; New York : CEU Press, 2005. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 963-7326-12-X kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-11-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - pénzrendszer
336.74 *** 339.923(4-62)
[AN 2565901]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2005.
Zubreczki Dávid
   Ökoturizmus / Zubreczki Dávid. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 38 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/3.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-86733-3-8 fűzött : 3000,- Ft
ökoturizmus - környezetvédelem
338.48 *** 504.06
[AN 2567270]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7034 /2005.
   75 éves a Szegedi Gyermekklinika / [szerk. Túri Sándor, Virág István, Hencz Péter] ; [fotó Kiss Lajos ...] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - [Szeged] : SZTE, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszertudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Gyermekgyógyászati Klinika
Szeged - gyermekkórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Szeged)(091) *** 378.661(439-2Szeged)(091) *** 616-053.2
[AN 2565617]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2005.
Borosán Lívia
   Családi védelemben : könyv a kábítószerről szülőknek, családoknak ; Drogprevenció és drogkezelés a közoktatási intézményekben / Borosán Lívia, Busi Etelka, Molnárné Jákó Mária ; [közread. a] Philos Alapítvány. - [Budapest] : Philos Alapítvány, [2005]. - 30, 13 p. ; 24 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 12-[14].
Fűzött : ár nélkül
kábítószer
364.272 *** 613.83
[AN 2565917]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2005.
Bugovics Elemér
   A fenntartható egészségügy, avagy Az egészségügy kórtana / Bugovics Elemér. - [Budapest] : Medicina, 2005. - 413 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 406-413.
ISBN 963-242-978-8 kötött : 4080,- Ft
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"200"
[AN 2566939]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2005.
Community work skills manual (magyar) (szemelv.)
   Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak : fejezetek a közösségi munka brit kézikönyvéből / [ford. Varga Tamás] ; [vál. Varga A. Tamás] ; [szerk., az előszót írta ... Vercseg Ilona]. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2005. - 63 p. ; 24 cm. - (Parola füzetek, ISSN 1216-6723)
ISBN 963-218-551-X fűzött : ár nélkül
szociális munka - útmutató
364.46(036)
[AN 2565600]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2005.
Halmos Csaba (1944-)
   Az Európai Unió szociális dimenziója / Halmos Csaba. - [Pécs] : PTE FEEFI, 2004. - 94 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880). (Uniós füzetek ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - szociálpolitika - egyetemi tankönyv
364.442(4-62)(075.8)
[AN 2567361]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2005.
   Iskolai ifjúságvédelmi feladatok, 2004 / [összeáll. Takács Ilona]. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 125 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - jogszabálygyűjtemény
364.65-053.2/.6(439)(094) *** 347.64(439)(094)
[AN 2567057]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2005.
   Nemzeti cselekvési terv a társadalmi összetartozásért, 2004-2006 / [közread. az] Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - Budapest : ICSSZEM : NCSSZI, 2005. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 963-7366-03-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociálpolitika - ezredforduló
364(439)
[AN 2567273]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2005.
Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza
   Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza tudományos munkássága 2000-2004 között / [összeáll. és szerk. Gervain Mihály]. - Orosháza : Vár. Önkormányzat Kórháza, 2005. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Orosháza - kórház - bibliográfia
364.444.046.6(439-2Orosháza):013
[AN 2565214]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2005.
   A szolidaritás az egészségbiztosítás reformjában : szimpóziumi előadások és hozzászólások : függelék: Yvonne Denier & Tom Meulenbergs Az egészségügyi ellátási szükségletek és az osztó igazságosság / [szerk. Lindeisz Ferenc]. - Budapest : Faludi F. Akad., 2004. - 124 p. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 5.)
A Faludi Ferenc Akadémia, a Barankovics Akadémia Alapítvány és a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete által Budapesten, 2002. febr. 8-án megrendezett szimpózium szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8014-32-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - társadalombiztosítás - konferenciakiadvány
369(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2565983]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7043 /2005.
   A 45 éves Ságvári Endre Általános Iskola évkönyve, 1959/1960 - 2004/2005 / [szerk. Jónási Zsolt, Zettisch József, Káfony Andrásné]. - Tatabánya : [Ságvári Endre Ált. Isk.], 2005. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Ságvári Endre Általános Iskola, Tatabánya
ISBN 963-218-261-8 fűzött : ár nélkül
Ságvári Endre Általános Iskola (Tatabánya)
Tatabánya - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Tatabánya)(058)
[AN 2566287]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2005.
   50 év a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola történetéből, 1955-2005 / [szerk. Horváth Gábor, Roth Erik]. - Nagybajom : Csokonai Vitéz M. Ált. Isk., [2005]. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-218-347-9 fűzött : ár nélkül
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon (Nagybajom)
Nagybajom - neveléstörténet - általános iskola
373.3(439-2Nagybajom)(091)
[AN 2567750]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2005.
   100 éves az iskola : a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola jubileumi kiadványa, 1904-2004 / [szerk. Kovacsics Miklósné]. - Sopron : Hillebrand Ny., 2004. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86698-0-2 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Általános Iskola (Sopron)
Sopron - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Sopron)(058)
[AN 2566038]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2005.
Albert B. Gábor
   Tudatformálás vagy tudattorzítás? / Albert B. Gábor. - Budapest : Kölcsey Int., 2004. - 106 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86571-1-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - történelemtanítás - befolyásolás - Kádár-korszak
37.035.4(439)"195/198" *** 372.893(439) *** 37.014.5(439)"195/198"
[AN 2566790]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2005.
   "Én iskolám..." : a kaposvári Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola jubileumi évkönyve / [szerk. Kerekesné Pytel Anna et al.]. - Kaposvár : Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk., 2005. - 90, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-218-530-7 fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola (Kaposvár)
Kaposvár - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Kaposvár)(058)
[AN 2566754]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2005.
Fercsik János (1932-)
   Gaudeamus igitur : a Dunaújvárosi Főiskola / [írta Fercsik János]. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., [2005]. - 304 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros - főiskola - történeti feldolgozás
378.6(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 2567205]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2005.
Forrai Judit
   Magánélet és az egészség kultúrája : tanári könyv / Forrai Judit ; [... feladatait összeáll., ... a tananyagot aktualizálta Kuha Zulejka] ; [közread. a] Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány, 2005. - 130 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-230-8 fűzött : ár nélkül
nemi felvilágosítás - nemi erkölcs - nemi betegség - szerelem - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 372.817(072) *** 176(072) *** 613.88(072) *** 392.6
[AN 2566739]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2005.
   Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda, Győr : 2000-2005 / [fel. szerk. Bálint Csabáné]. - Győr : Gárdonyi G. Tehetségfejlesztő Ált. Isk. és Óvoda, 2005. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-218-195-6 fűzött : ár nélkül
Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda (Győr)
Győr - általános iskola - óvoda - iskolai évkönyv - évkönyv
373.3(439-2Győr)(058) *** 373.24(439-2Győr)(058)
[AN 2565480]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2005.
Horváth Lajos
   Iskoláskönyv : novellák, humoreszkek és paródiák az iskoláról / Horváth Lajos. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., 2005. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 963-86639-2-8 fűzött : ár nélkül
diákélet - humor
371.8(0:82-7)
[AN 2565580]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2005.
Jäger-Manz, Monika
   "Ich sag' dir was!" : eine Handreichung für die Förderung der deutschen Sprache im Kindergarten ... / Monika Jäger-Manz ; [Ill. Katalin Bódi]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1998. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 126-130.
ISBN 963-19-3262-1 fűzött : ár nélkül
német nyelv - tantárgy - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.880.30(072) *** 372.3:803.0(072)
[AN 2562513]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2005.
   Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve / [szerk. Csendes Krisztina]. - Budapest : Raabe, 2005. - Cserelapos mappa : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9600-02-4 fűzetlen : ár nélkül
óvodai nevelés - iskolai nevelés - pedagógiai lélektan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 372.4(072) *** 37.015.3 *** 37.04-053.4
[AN 2565729]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2005.
Németh András (1950-)
   A magyar pedagógia tudománytörténete : nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, nemzeti sajátosságok / Németh András. - Budapest : Gondolat, 2005. - 383 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 369-383.
ISBN 963-9567-85-X kötött : 3890,- Ft
neveléstörténet - egyetemi tankönyv
37(439)(091)(075.8) *** 37(100)(091)(075.8)
[AN 2566473]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2005.
   A nyárligeti iskola 33 éve, 1945-1978 / [szerk. ... Kemenár Katalin] ; [... írta Turi Lajos et al.] ; [kiad. Sarród Község Önkormányzata]. - Nyárliget ; Sarród : Önkormányzat, 2005. - 32 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Nyárligeti Állami Általános Iskola (Sarród)
Sarród - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Sarród)(058)
[AN 2566031]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2005.
   A palatáblától az internetig : a Gárdonyi Géza Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1895-2005 / [szerk. Katona Gabriella et al.]. - Budapest : Gárdonyi Ált. Isk., 2005. - 129, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-218-069-0 fűzött : ár nélkül
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2565612]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2005.
   Példa az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjára : színművészet-bábművészet / [szerk. Hancock Márta] ; [szerzők Fort Krisztina et al.] ; [kiad. Vizuális Pedagógiai Műhely]. - Nyúl : Vizuális Pedagógiai Műhely, 2005. - 182 p. ; 23 cm + CD
Borítócím: Színművészet, bábművészet : pedagógiai program
ISBN 963-86793-0-1 fűzött : ár nélkül
művészeti oktatás - színházművészet - alapfokú oktatás - bábjáték - munkaterv
37.036 *** 372.879.2(072) *** 371.214.2 *** 792(072)
[AN 2565806]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2005.
Szekszárdi Júlia (1942-)
   Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban / kész. Szekszárdi Júlia. - Utánny. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2001 [!2005]. - 87 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-86. és a jegyzetekben
ISBN 963-9220-50-7 fűzött : ár nélkül
pedagógia - vizsgálat
37.012
[AN 2562211]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2005.
   A tanárképzés és a tanítás új lehetőségei : holland - magyar konferencia, 2005. március 16-17. / [... szervezői Hogeschool De Driestar, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 53 p. ; 24 cm
Az előadások magyar és angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7338-20-9 fűzött : ár nélkül
pedagógusképzés - pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 371.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2567297]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2005.
Ujhegyi Ilona
   És te mit alkottál? : egy óvónő visszaemlékezései / Ujhegyi Ilona. - [Budapest] : Trefort, cop. 2005. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-446-311-8 fűzött : 500,- Ft
Ujhegyi Ilona
Magyarország - óvónő - 20. század - memoár
37(439)(092)Ujhegyi_I.(0:82-94) *** 373.24
[AN 2566461]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2005.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Másféle iskolák : talán: a Waldorf? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 224 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 963-7168-29-X fűzött : 980,- Ft
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2567206]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7062 /2005.
Binder, Sabrina
Schöne Lampen und Lichterketten (magyar)
   Lámpák szalvétatechnikával / [S. Binder, E. Schenzle] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/126.)
ISBN 963-7418-31-8 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - lámpaernyő - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 749.25
[AN 2567241]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Nagyapó 100 tréfája : unatkozó gyermekeknek mulatságul, tanulságul, hallásból, tudásból, maga-kitalálásból összeírta Gárdonyi Géza ; Révész Kornél rajz. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2005. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Dante
ISBN 963-9556-21-1 kötött : ár nélkül
játék - magyar irodalom - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - hasonmás kiadás
793/794 *** 894.511-93 *** 087.5 *** 094/099.07
[AN 2566688]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2005.
   Görögország fuballtörténete, 1905-2005 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2005. - 149 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 16.)
ISBN 963-86604-3-0 fűzött : ár nélkül
Görögország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(495)(091)
[AN 2567251]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2005.
Kovách Sándor (1927-)
   Sportoló sóbányászok : az aknaszlatinai sóbányászok sportjának rövid története / Kovách Sándor. - Gödöllő ; Budapest : Mega-Group Kft., 2005. - 283 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5551-1)
Aknaszlatina - sporttörténet
796(477.87-2Aknaszlatina)(091)
[AN 2566944]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2005.
The Lord of the Rings : roleplaying game (magyar)
   A Gyűrűk Ura : szerepjáték : Gonosz fajzatok és csodás mágia : kiegészítő / [... szerk. Matt Forbeck, Jeff Tidball, Christian Moore] ; [író Scott Bennie et al.] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2004. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 963-7041-07-9 fűzött : 3490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2566093]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2005.
Nádai Magda
   Erdei ünnepek és hétköznapok gyerekekkel : programok Madarak és fák napjára, Erdők hetére és az egész éves erdőjáráshoz / Nádai Magda ; [graf. Kovács Andrea]. - Budapest : Flaccus, 2005. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-374.
ISBN 963-9412-23-6 fűzött : 2980,- Ft : 12 ?
környezeti nevelés - erdei iskola - tanári segédkönyv
379.84(072) *** 37.018.526 *** 504.03 *** 630
[AN 2567083]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2005.
Sebestyén Árpád
   Biliárdkönyv : pool, snooker, karambol / Sebestyén Árpád ; [fotó Dormán László] ; [ill. Iker Balázs]. - Budapest : Sirály! K., cop. 2005. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7276-06-8 fűzött : 2980,- Ft
biliárd
796.382
[AN 2566917]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2005.
Stevens, John
The sword of no-sword (magyar)
   Jamaoka Tessu : a "kard nélküli iskola" megalapítójának élete / John Stevens ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2005. - 225 p. : ill. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Japán kardvívó mesterei (keretcím)
ISBN 963-86369-9-8 fűzött : 2400,- Ft
Yamaoka Tesshū
Japán - ázsiai küzdő- és védősport - szamuráj - 19. század
796.853.24(520)(092)Yamaoka_T.
[AN 2564963]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2005.
Szűcs Katalin
   Hennafestés / Szűcs Katalin. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/127.)
ISBN 963-7418-25-3 fűzött : 698,- Ft
testfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91
[AN 2567232]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7071 /2005.
Balogh László (1930-)
Művek (vál.)
   Balogh László festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2005. május 27 - augusztus 31 = Exhibition of the painter László Balogh in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum, 27th May - 31th August 2005 = Ausstellung des Malers László Balogh in der Skanzen-Galerie des Ungarischen Freilichtmuseum, 27. Maj - 31. August 2005 / ... rend. B. Horváth Jenő ; ... szerk. Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2005]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-7376-41-0 fűzött : ár nélkül
Balogh László (1930-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Balogh_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2567062]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2005.
Benedek Katalin (1950-)
   Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) alkotói pályájának főbb állomásai / Benedek Katalin ; [közread. a] Munkácsy Mihály Múzeum. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2005. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100-101. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 963-7219-56-0 fűzött : ár nélkül
Perlrott-Csaba Vilmos (1880-1955)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Perlrott-Csaba_V.
[AN 2566428]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2005.
Biczó Zalán (1974-)
   Lélek és élet : a győri Szentlélek-templom építése és első húsz éve, 1985-2005 / [írta és szerk. Biczó Zalán] ; [kiad. a "Szentlélek" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány]. - Győr : "Szentlélek" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány, 2005. - 233 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 210-216.
ISBN 963-218-357-6 fűzött : ár nélkül
Győr - templom - katolikus egyház
726.54(439-2Győr) *** 282(439-2Győr)
[AN 2565051]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2005.
   Bútorművészeti lexikon / szerk. Kiss Éva ; [címszavak Cseh Éva et al.]. - Budapest : Corvina, 2005. - 219 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-[220].
ISBN 963-13-5411-3 kötött : 4400,- Ft
bútor - szaklexikon
749:030
[AN 2566728]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2005.
Decorative painting of the world (magyar)
   Díszítőfestés világszerte / [szerk. Gillian Souter] ; [... szerzői Glynne McGregor et al.] ; [ford. Szemerkényi Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Officina '96, 2005. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9464-66-X kötött : 4500,- Ft
népművészet - díszítőművészet - népi festés - barkácsolás
75.031.4(100) *** 39(=00)(100) *** 745.031.4(100) *** 689
[AN 2565789]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2005.
Féner Tamás (1938-)
   Corpus, 1964-2004 : [Csokonai Galéria, Kaposvár, ... 2005. május 27-től június 27-ig] / Féner Tamás. - Kaposvár : KE Műv. Főisk. Kar, 2005. - [36] p. : ill. ; 18x20 cm. - (A fotóriporter és képszerkesztő szak kiállítási katalógusai, ISSN 1786-2949 ; 6.)
Albertini Béla interjújával
ISBN 963-86794-0-9 fűzött : ár nélkül
Féner Tamás (1938-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - interjú - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Féner_T.(047.53) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2565293]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2005.
Ferkai András (1953-)
   Lakótelepek / Ferkai András ; [a fényképeket Pólya Zoltán és Ferkai András ... kész.]. - Budapest : Városháza, 2005. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895 ; 40.)
ISBN 963-9170-86-0 fűzött : 600,- Ft
Budapest - lakótelep
711.582(439-2Bp.)
[AN 2565644]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2005.
Ferkai András (1953-)
Lakótelepek (angol)
   Housing estates / András Ferkai ; [photos by Zoltán Pólya and András Ferkai] ; [transl. by Ákos Farkas]. - Budapest : City Hall, 2005. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909 ; 40.)
ISBN 963-9170-87-9 fűzött : 800,- Ft
Budapest - lakótelep
711.582(439-2Bp.)
[AN 2565655]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2005.
Ferkai András (1953-)
Lakótelepek (német)
   Wohnsiedlungen / András Ferkai ; [Fotos Zoltán Pólya und András Ferkai] ; [Deutsch von Dagmar Fischer]. - Budapest : Rathaus, 2005. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Unser Budapest, ISSN 1215-8917 ; 40.)
ISBN 963-9170-88-7 fűzött : 800,- Ft
Budapest - lakótelep
711.582(439-2Bp.)
[AN 2565665]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2005.
   Iványi Katalin / [szerk. E. Csorba Csilla] ; [bevezető tanulmány Szeifert Judit] ; [előszó Román József]. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 48 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-446-318-5 fűzött : 1250,- Ft
Iványi Katalin (1924-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Iványi_K.
[AN 2566166]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2005.
Józsa Lajos (1944-)
Művek (vál.)
   Józsa Lajos. - [Budapest] : Józsa L. Stúdió, cop. 2005. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Józsa_L.
[AN 2565249]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2005.
Kiss Róbert Richard
   A világ legszebb szállodái = Fantastic hotels of the world / Kiss Róbert Richard ; [mtársak ... Aba Miklós et al.]. - Budapest : MediaCom Kft., [2005]. - 256, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-217-912-9 kötött : 5985,- Ft : 33 USD : 855 SK : 25 ?
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2567292]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2005.
Kőbányai János (1951-)
   Az apokalipszis képköltője, Ámos Imre / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 276 p., 24 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9512-13-3 fűzött : 4800,- Ft
Ámos Imre (1907-1944)
Magyarország - festőművész - zsidóság - 20. század - életrajz
75(439)(=924)(092)Ámos_I.
[AN 2566981]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2005.
Körner Éva (1929-2004)
   Avantgárd - izmusokkal és izmusok nélkül : válogatott cikkek és tanulmányok / Körner Éva ; szerk. Aknai Katalin és Hornyik Sándor ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2005. - 474 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-462.
ISBN 963-7381-81-3 fűzött : 2900,- Ft
művészettörténet - irodalomtudomány - avantgard - 20. század - személyi bibliográfia
73/76.037 *** 82.015.19 *** 7(100)"190/194" *** 012Körner_É.
[AN 2566161]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2005.
Lodwick, Marcus
The gallery companion (magyar)
   Képtári kalauz : mitológiai és bibliai jelenetek a festészetben / Marcus Lodwick ; [ford. Pfisztner Gábor]. - Budapest : Officina '96, cop. 2004. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9464-43-0 fűzött : 3990,- Ft
festészet - ikonográfia
75(100) *** 73/76.046
[AN 2565784]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2005.
Marcali Kiss Melitta (1966-)
   Melitta / [Marcali Kiss Melitta]. - Érd : Magánkiad., 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Marcali_Kiss_M.
[AN 2565613]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2005.
Szilágyi János György (1918-)
   Szirénzene : ókortudományi tanulmányok / Szilágyi János György. - Budapest : Osiris, 2005. - 524 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-729-7 kötött : 3980,- Ft
görög művészet - római művészet
73/76(37/38)
[AN 2566321]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2005.
Szűcs Ernő (1934-)
   Debrecen templomai = Churches of Debrecen = Die Kirchen von Debrecen / [szöveg] Szűcs Ernő, Csohány János ; [képek] C. Kiss Ilona ; [... ford. Harsányi Gabriella, ... Elke Kosztyu]. - Debrecen : TKK, [2005]. - 120 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 963-596-346-7 kötött : 2998,- Ft
Debrecen - templom - fényképalbum
726.54(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 2564938]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2005.
Veress Sándor László (1934-)
Művek (vál.)
   Veress Sándor László / [a bev. szövegeket] írta Fodor András, Gerzson Pál, Wehner Tibor. - Budapest : Paletta, 2005. - 45, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [48-51].
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Veress_S._L.
[AN 2565569]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2005.
   Visions of future / [Zoltán Ádám et al.] ; [ed. by Judit Horváth]. - Budapest : K. Petrys House, 2005. - 93 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-217-671-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439)
[AN 2565879]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2005.
Zoltai Dénesné (1934-)
   Protiwinsky Ferenc, balatonfüredi festőművész / Z. Karkovány Judit ; [fképek és reprod. Tóth Attila et al.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2005]. - 84 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 16.)
Bibliogr.: p. 53-56. - Példányszám: 500
ISBN 963-86570-3-0 fűzött : ár nélkül
Protiwinsky Ferenc (1884-1947)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Protiwinsky_F.
[AN 2566105]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7092 /2005.
Gray, Anne
The popular guide to classical music (magyar)
   Komolyzenei kalauz / Anne Gray ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-91-5 kötött : 3170,- Ft
zeneművészet - komolyzene - kézikönyv
78(035)
[AN 2566411]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2005.
Verdi, Giuseppe
Alzira (magyar, olasz)
   Alzira : kétnyelvű operaszövegkönyv / Giuseppe Verdi ; [szövegét íra Salvatore Cammarano] ; [ford. Csákovics Lajos Zsolt]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 81 p. ; 24 cm. - (Kétnyelvű operaszövegkönyvek, ISSN 1586-9318 ; 8.)
Oktatási segédanyag. - Magyar és olasz nyelven
ISBN 963-7338-21-7 fűzött : ár nélkül
olasz irodalom - librettó - kétnyelvű dokumentum
782.1.089.1 *** 850-293.02=945.11
[AN 2567218]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7094 /2005.
Depardieu, Guillaume
Tout donner (magyar)
   Ezerrel : Marc-Olivier Fogiel interjúregénye a világsztár megzabolázhatatlan fiával / Guillaume Depardieu. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 220, [3] p. ; 23 cm
Ford. Szoboszlai Margit
ISBN 963-9378-38-0 fűzött : 2300,- Ft
Depardieu, Guillaume
Franciaország - színész - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.2(44)(092)Depardieu,_G.(047.53)
[AN 2565697]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2005.
Marx József (1942-)
Sorstalanság - filmkönyv (német)
   Das Buch zum Film Fateless - Roman eines Schicksallosen : Film von Lajos Koltai nach dem Roman des Nobelpreisträgers Imre Kertész / József Marx ; [aus dem Ungarischen von Tamás Szántó, Madeleine Merán]. - Budapest : Vince, 2005. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Filmogr.: p. 230-237.
ISBN 963-9552-54-2 fűzött : 5495,- Ft
Koltai Lajos (1946-). Sorstalanság
Magyarország - filmrendező - író - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Koltai_L. *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 2566555]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2005.
Molnár Gál Péter (1936-)
   Latinovits / Molnár Gál Péter. - Budapest : Budapest-Print, cop. 2005. - 336 p., [20] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-695-183-7 kötött : 2998,- Ft
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Latinovits_Z.
[AN 2563052]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2005.
Tímár Péter (1950-)
   Le a fejjel : forgatókönyv / rendező Tímár Péter ; forgatókönyvíró Szekér András ; [közread. a] Hunnia Filmstúdió. - [Budapest] : Hunnia Filmstúdió, 2004. - 107 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Tímár_P. *** 894.511-293.7
[AN 2567281]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7098 /2005.
Boer, Berna de
Pons Powerkurs für Anfänger Niederländisch (magyar)
   Pons : megszólalni egy hónap alatt : holland : [kezdő] / Berna de Boer, Birgit Lijmbach ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 22 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9572-02-0 fűzött : ár nélkül
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 2565603]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2005.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik Französisch kurz & bündig (magyar)
   Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2005. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-81-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9194-80-8)
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11 *** 804.0-2(078)=945.11
[AN 2569493]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2005.
Gyöngyössy Istvánné (1931-)
   Angol nyelv a vendéglátásban, az idegenforgalomban, a kereskedelemben : [kezdőknek] / [írta Gyöngyössy Olga] ; [ill. Győrffy Anna]. - 6. kiad. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2005. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 963-7095-80-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátóipar - idegenforgalom - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339 *** 640.4 *** 649.9
[AN 2562871]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2005.
Horváthné Lovas Márta
   Gyakorlókönyv a német középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2005]. - 137 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86722-0-X fűzött : 1400,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2566100]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2005.
Karsai Ferenc (1928-)
   Állatorvosi szótár : magyar - latin - angol - német = Lexicon medicinae veterinariae : Hungarica - Latina - Britannica - Germanica = Veterinary medical dictionary : Hungarian - Latin - English - German = Veterinärmedizinisches Wörterbuch : ungarisch - latein - englisch - deutsch / [összeáll. és szerk. Karsai Ferenc, Vörös Károly, Szieberth István]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - VII, 646, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [647]. - Példányszám: 1200
ISBN 963-286-168-X kötött : ár nélkül
állatorvostan - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=00 *** 619
[AN 2567089]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2005.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában : Lénárd Sándor írásai nyelvekről / Siklós Péter és Terts István szerkesztésében ; [a német szövegeket ford. és a jegyzeteket kész. Terts István]. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2003. - 319 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 311-319. és a jegyzetekben
ISBN 963-9326-92-5 kötött : 1750,- Ft
Magyarország - nyelvészet - nyelvész - 20. század - esszé - személyi bibliográfia
800.1(0:82-4) *** 802/809 *** 80.001(439)(092)Lénárd_S. *** 012Lénárd_S.
[AN 2560836]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2005.
Navracsics Judit (1960-)
   Gyakorlókönyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz / Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2005]. - 136 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-8-6 fűzött : 1200,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2566103]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2005.
Navracsics Judit (1960-)
   Gyakorlókönyv az angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz / Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2005]. - 130 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-9-4 fűzött : 1600,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2566101]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2005.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú angol nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2005], cop. 1993. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Társalgási szituációk, képleírások az angol nyelvvizsgákra
ISBN 963-9092-92-4 fűzött : 1596,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2562314]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2005.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Spass mit Wörtern Synonymwörterbuch : ein Wörterbuch der besonderen Art - Mustersätze, Aufgaben mit Lösungen / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2005. - 289, [12] p. ; 24 cm
ISBN 963-460-604-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - szinonima - nyelvkönyv
803.0-314.1=945.11 *** 803.0(078)=945.11
[AN 2566542]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2005.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XX, 1779 p. ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7774-7)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2542372]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2005.
Princz Oszkár (1947-2004)
   Eszperantó nyelvkönyv : magántanulók és tanfolyamok számára / Princz Oszkár ; [... szerk. és kieg. Heé Veronika]. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Peranto, cop. 2004. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7397-08-6 fűzött : ár nélkül
eszperantó - nyelvkönyv
800.892(078)=945.11
[AN 2562049]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2005.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Mit is jelent? : Sárközi Mátyás szótára. - Budapest : Osiris, 2005. - 706 p. ; 20 cm
ISBN 963-389-722-X kötött : 3980,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2566409]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2005.
Simigné Fenyő Sarolta
   Készülünk az angol középfokú nemzetközi nyelvvizsgára : gyakorlókönyv és próbavizsga feladatok / Simigné Fenyő Sarolta, Váraljainé Csorba Éva. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Simigné Fenyő S. : Váraljainé Csorba É., 2005. - 279 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 963-460-151-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2569756]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2005.
Takács Tibor (1959-)
   Sorsunk a nevünkben / Takács Tibor. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-0-6
magyar nyelv - asztrológia - utónévkönyv
809.451.1-313.1 *** 133.52
[AN 2565473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1400 férfi utónév elemzése. - 351 p.
ISBN 963-86769-2-2 fűzött : 2480,- Ft
magyar nyelv - asztrológia - utónévkönyv
809.451.1-313.1 *** 133.52
[AN 2565471] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1300 női utónév elemzése. - 351 p.
ISBN 963-86769-1-4 fűzött : 2480,- Ft
magyar nyelv - asztrológia - utónévkönyv
809.451.1-313.1 *** 133.52
[AN 2565475] MARC

ANSEL
UTF-87113 /2005.
Varga Csaba (1945-)
   A magyar szókincs titka : bevezetés az új szótanba / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2005. - 311 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 305-307.
ISBN 963-86588-3-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1(089.3)
[AN 2564962]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2005.
Voit, Heike
Pons Grammatik Deutsch kurz & bündig (magyar)
   Pons német nyelvtan röviden és érthetően / Heike Voit ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2005. - 144 p. : ill ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-83-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11 *** 803.0-2(078)=945.11
[AN 2569495]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7115 /2005.
Bognár László
   A Három nővér játszmája : kísérlet a Csehov-dráma cselekményének föltárására / Bognár László. - Budapest : Lestár, cop. 2005. - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás orosz nyelven
ISBN 963-217-444-5 fűzött : 2250,- Ft
Čehov, Anton Pavlovič. Tri sestry
Oroszország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
882(092)Čehov,_A._P.
[AN 2567299]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2005.
Kovács József László (1932-)
   Lackner Kristóf és kora, 1571-1631 / Kovács József László ; [kiad. a Széchenyi István Városi Könyvtár]. - 2. bőv. kiad. - Sopron : Széchenyi Vár. Kvt., 2004. - 187 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000, ebből számozott, dedikált: 50
ISBN 963-217-452-6 fűzött : ár nélkül
Lackner Kristóf (1571-1631)
Magyarország - Sopron - író - újkori latin irodalom - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
871(439)(092)Lackner_K. *** 930.85(439-2Sopron)"15/16"
[AN 2566040]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2005.
Kundera, Milan
Le rideau (magyar)
   A függöny / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2005. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7789-4 kötött : 2200,- Ft
műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 2564930]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2005.
   Sava Babić, Balatonfüred város díszpolgára / [írta és szerk.] Fenyvesi Ottó ; [fképek Tóth Attila, Szántó Tamás]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 15.)
Babić, Sava műveinek bibliográfiája: p. 57-62. - Példányszám: 300. - Összefoglalás szerb nyelven
ISBN 963-86570-2-2 fűzött : ár nélkül
Babić, Sava
Szerbia - író - 20. század - személyi bibliográfia
886.1(092)Babić,_S. *** 012Babić,_S.
[AN 2566104]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2005.
   Szövegek között értelmezéssel : retorikai olvasatok / szerk. Ármeán Otília, Medgyes Tamás. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2005. - 205 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 33.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-71-X fűzött : 1800,- Ft
irodalomelmélet - narratológia - filológia - retorika
82.07 *** 82.01-3 *** 82.085
[AN 2565968]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7120 /2005.
   Emlékezés könyve : Gedényi Mihály emlékére / szerk. G. Gaál Zsuzsanna. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Gedényi Mihály műveinek bibliográfiája: p. 243-254.
ISBN 963-9352-75-6 kötött : 1820,- Ft
Gedényi Mihály (1908-1988)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Gedényi_M.
[AN 2566756]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2005.
Fejtő Ferenc (1909-)
   József Attila, az útmutató / Fejtő Ferenc ; [... összeáll., az interjút és a tanulmányt kész. Valachi Anna]. - [Budapest] : Népszava : Papirusz Book, 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9263-25-7 fűzött : 1980,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2565016]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2005.
Hajdu Péter (1966-)
   Csak egyet, de kétszer : a Mikszáth-próza kérdései / Hajdu Péter. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2005. - 268 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 32.)
Bibliogr.: p. 256-265.
ISBN 963-9567-62-0 fűzött : 1680,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 2565910]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2005.
Horváth János (1878-1961)
Művek (vál.)
   Horváth János irodalomtörténeti munkái / [szerk. Korompay H. János, Korompay Klára]. - Budapest : Osiris, 2005-. - 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2566566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 969 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-744-0 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2566563] MARC

ANSEL
UTF-87124 /2005.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Honvágy : eltűnt írások és képek egy letűnt világról / Hunyady Sándor ; [... sajtó alá rend. ... Kurta Zsuzsanna] ; [... előszó és magyarázó szöveg Alexander Brody ...] ; [a bevezetőt John Lukacs írta] ; [szerk. Márton László]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2005. - 290 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 963-7253-48-3 kötött : 3480,- Ft
Hunyady Sándor (1890-1942)
Bródy család
Magyarország - magyar irodalom - író - levelezés - elbeszélés - memoár - életrajz
894.511(092)Hunyady_S.(044) *** 894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2565573]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2005.
Madách Szimpózium (12.) (2004) (Csesztve ; Balassagyarmat)
   XII. Madách Szimpózium : [Csesztve - Balassagyarmat, 2004. okt. 1-2.] / [szerk. Bene Kálmán] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2005. - 273 p., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 42.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9386-29-4 fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - 19. század - író - konferenciakiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Csesztve) *** 061.3(439-2Balassagyarmat)
[AN 2567260]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2005.
Szabó Gábor (1964-)
   "...te, ez iszkol" : Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában / Szabó Gábor. - Budapest : Magvető, 2005. - 237 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2442-1 kötött : 2990,- Ft
Esterházy Péter (1950-). Bevezetés a szépirodalomba
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Esterházy_P.
[AN 2565254]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2005.
Szajbély Mihály (1952-)
   A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után / Szajbély Mihály. - Budapest : Universitas, 2005. - 454 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 409-440.
ISBN 963-9104-94-9 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom története - műfajelmélet - narratológia - 19. század
894.511(091)"18" *** 82.01-3
[AN 2566159]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2005.
Szigeti Lajos Sándor (1951-)
   Verssor(s)ok : líraiság az ezredfordulón / Szigeti Lajos Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 508, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 494-508.
ISBN 963-7486-01-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - líra
894.511(091)-14
[AN 2565115]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2005.
Végh Károly (1949-)
   Ha lelked, logikád.. / Végh Károly. - Salgótarján : Palócföld : [BBMK], 2005. - 227, [3] p. ; 24 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-42-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2566071]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7130 /2005.
   Anthology in English literature / ed. by Éva Bús and Zsuzsanna Rednik. - Rev. ed. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2004-. - 24 cm
ISBN 963-9495-48-4
angol irodalom - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
820-822(075.8) *** 820-022-822(075.8)
[AN 2560843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., A selection of texts from the early Middle Ages to the high Renaissance. - 2004. - 470 p.
ISBN 963-9495-49-2 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
820-822(075.8) *** 820-022-822(075.8)
[AN 2560844] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., A selection of texts from the later Renaissance to the Restoration. - 2004. - 351 p.
ISBN 963-9495-50-6 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
820-822(075.8)
[AN 2560845] MARC

ANSEL
UTF-87131 /2005.
   Antologia della letteratura del Quattrocento / [a cura di Eva Vígh, Judit Tekulics]. - Szeged : JATE Press, 2005. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 963-482-706-3 fűzött : ár nélkül
olasz irodalom - 15. század - antológia - egyetemi tankönyv
850-822"14"(075.8)
[AN 2565574]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2005.
Austen, Jane
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005]. - 318 p. ; 21 cm. - (Szerelmes világirodalom, ISSN 1418-0766)
ISBN 963-547-475-X kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2570126]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2005.
Barry, Catherine
Null & void (magyar)
   Ásó, kapa, nagyharang / Catherine Barry ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 316 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-08-5 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2566642]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2005.
Bates, Herbert Ernest
Fair stood the wind for France (magyar)
   Jó széllel francia partra / Herbert Ernest Bates ; [ford. Róna Ilona]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-64-9 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2569969]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2005.
Bernáth István (1928-)
   Skandináv mitológia / Bernáth István. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 963-13-5367-2 fűzött : 3500,- Ft
izlandi irodalom - skandináv népek ősvallása - eposz
839.59-131=945.11 *** 293
[AN 2565681]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2005.
Bourdain, Anthony
Kitchen confidential (magyar)
   A konyhafőnök vallomásai : mi zajlik a kulisszák mögött? / Anthony Bourdain ; [ford. Csillag János és Gimes Katalin]. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 362, [12] p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-77-X kötött : 2570,- Ft
amerikai angol irodalom - vendéglátás - főzés - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.4 *** 641.5
[AN 2570123]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2005.
Bradford, Barbara Taylor
A woman of substance (magyar)
   Egy gazdag nő / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1991. - 841 p. ; 21 cm
A regénytrilógia 1. része
ISBN 963-07-7765-7 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2566775]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2005.
Brezina, Thomas
Ein Hund muss her! (magyar)
   Boszorkányok kutyaszorítóban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 178 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-237-4 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2566976]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2005.
Brezina, Thomas
Der verflixte Liebeszauber (magyar)
   Az a boszorkányos szerelem! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 4. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-255-2 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2567015]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2005.
Brezina, Thomas
Wie man Brüder in Frösche verwandelt (magyar)
   Hogyan változtassuk békává a tesónkat? / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-256-0 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2567025]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2005.
Brown, Dan
Digital fortress (magyar)
   Digitális erőd : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 507 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-42-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2566864]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2005.
Cioran, Emil
Histoire et utopie (magyar)
   Történelem és utópia / E. M. Cioran ; [ford. Fázsy Anikó]. - Budapest : Nagyvilág, 2005. - 145 p. ; 21 cm
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-86602-8-7)
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 2565672]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Tochter der zweiten Frau (magyar)
   Féltestvérek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-45-8 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2569811]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2005.
Diderot, Denis
Entretiens sur Le fils naturel (magyar)
   Beszélgetések A törvénytelen fiúról / Denis Diderot ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-9580-30-9 fűzött : 1600,- Ft
Diderot, Denis. Le Fils naturel
francia irodalom - dialógus - esztétika
840-83=945.11 *** 111.852(0:82-83)
[AN 2565030]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2005.
Dunant, Sarah
The birth of Venus (magyar)
   Vénusz születése : szerelem és halál Firenzében / Sarah Dunant ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-76-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2565380]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2005.
   Félszáz mondat ballagóknak / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Csanádi Zita, Kulcsár-Szabó Sára és Szabó Lilla vál.]. - 5. kiad. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - [4], 50 p., [25] t. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7437-12-6 kötött : 1200,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2562924]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2005.
Flaubert, Gustave
L'éducation sentimentale (magyar)
   Érzelmek iskolája / Gustave Flaubert ; [ford. és a jegyzeteket írta Gyergyai Albert]. - Budapest : Magvető, 2005. - 494 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2447-2 v. : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2569441]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2005.
Gary, Romain
La vie devant soi (magyar)
   Előttem az élet / Émile Ajar (Romain Gary) ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1977. - 229 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142). (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603)
ISBN 963-14-2446-4 v. : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2569455]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2005.
Gasperini, Brunella
Io e loro (magyar)
   Én és ők : egy férj feljegyzései / Brunella Gasperini ; [ford. Szabolcsi Éva] ; [... az illusztrációkat Brenner György kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7763-0 fűzött : 1800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-311.5=945.11
[AN 2566876]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2005.
Gasperini, Brunella
Lui e noi (magyar)
   Ő és mi : egy feleség feljegyzései / Brunella Gasperini ; [ford. Székely Éva] ; [... az illusztrációkat Brenner György kész.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1985. - 260 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7762-2 fűzött : 1800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-311.5=945.11
[AN 2566882]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2005.
Gasperini, Brunella
Noi e loro (magyar)
   Mi és ők : egy lány feljegyzései / Brunella Gasperini ; [ford. Székely Éva] ; [... az illusztrációkat Brenner György kész.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1986. - 147 p. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7761-4 fűzött : 1600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-311.5=945.11
[AN 2566883]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2005.
Glastra van Loon, Karel
Lisa's adem (magyar)
   Lisa lehelete : regény / Karel Glastra van Loon ; ... ford. Csikós-Vargha Hedvig. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-05-8 fűzött : 2200,- Ft : 9 ?
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2565112]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2005.
Goethe, Johann Wolfgang von
Művek (vál.) (magyar)
   Goethe, Hölderlin, Heine versei / [vál. és szerk. Lator László] ; [... ford. Áprily Lajos et al.]. - Budapest : Sziget, 2005. - 226, [6] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-7268-08-1 kötött : 1980,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2566687]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2005.
Gore, Kristin
Sammy's hill (magyar)
   Kampányszerelem / Kristin Gore ; [ford. Szabó Olimpia ... és Feldmár Terézia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 480 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-47-5 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2566890]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2005.
Grass, Günter
Der Butt (magyar)
   A hal / Günter Grass ; [ford. Bor Ambrus] ; [a versbetéteket Kalász Márton ford.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1988. - 746, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7750-9 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2566678]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2005.
Grisham, John
The broker (magyar)
   A manipulátor / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-50-3 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2565235]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2005.
Grochola, Katarzyna
Nigdy w życiu! (magyar)
   Nyalogatom a sebeimet / Katarzyna Grochola ; [ford. Petrovszki Lajszki Brigitta]. - Budapest : Európa, 2005. - 278, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7784-3 kötött : 1800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2565367]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2005.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony ; Unokabátyám sarokablaka : [három kisregény] / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Horváth Zoltán, Gergely Erzsébet, Győrffy Miklós] ; [utószó és jegyz. Petz György]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 238 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
Egys. cím: Der goldene Topf ; Das Fräulein von Scuderi ; Des Vetters Eckfenster. - Gerinccím: Három kisregény
ISBN 963-7304-33-9 fűzött : ár nélkül
német irodalom - regény - elbeszélés
830-31=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 2569849]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2005.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza (magyar)
   Újabb hírek Berganza kutya sorsáról ; Művészlelkek - rokonlelkek / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Dévény István] ; [utószó Pukánszky Béla]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 169 p. ; 20 cm
Egys. cím: Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza ; Die Kunstverwandten
ISBN 963-9580-39-2 fűzött : 1900,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2565022]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2005.
Horowitz, Anthony
   Homályos nyomok / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2005. - 191 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
Tart.: Homályos nyomok ; Nyomozás Párizsban ; Tudom, mit tettél múlt szerdán. - Egys. cím: The blurred man ; The French confection ; I know what you did last Wednesday
ISBN 963-9563-61-7 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2565289]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2005.
Itani, Frances
Deafening (magyar)
   A csend fogságában / Frances Itani ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, cop. 2005. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-09-0 fűzött : ár nélkül
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2566891]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2005.
Janssen, Krista
Ride the wind (magyar)
   Szelek szárnyán / Krista Janssen ; [ford. Bartha Réka]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 303 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-337-9 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2570075]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2005.
Jelinek, Elfriede
Lust (magyar)
   Kéj / Elfriede Jelinek. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 221 p. ; 22 cm
Ford. Tandori Dezső
ISBN 963-9378-37-2 kötött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2565679]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2005.
Kolnai Aurél (1900-1973)
Political memoirs (magyar)
   Politikai emlékiratok / Kolnai Aurél ; [ford. Balázs Zoltán] ; [az 1956-os forradalomról szóló tanulmány Palotai Borbála fordítása]. - Budapest : Európa, 2005. - 570 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7788-6 kötött : 3800,- Ft
Kolnai Aurél (1900-1973)
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2566672]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2005.
Lauck, Jennifer
Show me the way (magyar)
   Hogyan tovább? : emlékeim fejezetekben / Jennifer Lauck ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-997-X kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - anyaság - csecsemőgondozás - memoár
820-94(73)=945.11 *** 618.2(0:82-94) *** 613.9-053.31(0:82-94)
[AN 2566102]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2005.
Le Calloc'h, Bernard
   Kőrösi Csoma Sándor naplója : II. rész : 1825-1842 / Bernard Le Calloc'h ; [ford. Horváth Sándor Farkas]. - Budapest : Püski, 2005. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-41-7 fűzött : ár nélkül
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
India - Magyarország - nyelvész - felfedező utazás - helyismeret - francia irodalom - útinapló
840-992=945.11 *** 910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 80.001(439)(092)KőrösiCsoma_S. *** 840-94=945.11 *** 908.540(0:82-992)
[AN 2567094]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2005.
Lewis, Clive Staples
The lion, the witch and the wardrobe (magyar)
   Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordítása alapján ...] ; [átd. Háy János]. - [Budapest] : M & C Kft., [2005]. - 206 p. : ill. ; 18 cm. - (Narnia krónikái ; 2.)
Ill. Baynes, Pauline
ISBN 963-7342-39-7 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2566164]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2005.
Lewis, Clive Staples
The magician's nephew (magyar)
   A varázsló unokaöccse / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordítása alapján ...] ; [átd. Háy János]. - [Budapest] : M & C Kft., [2005]. - 224 p. : ill. ; 18 cm. - (Narnia krónikái ; 1.)
Ill. Baynes, Pauline
ISBN 963-7342-40-0 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2566153]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2005.
Lively, Penelope
The photograph (magyar)
   Fénykép / Penelope Lively ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-38-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2564925]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2005.
   Ludi scaenici linguae Latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII-XVIII = Magyarországi latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII-XVIII. századból / curam voluminis edendi gesserunt ... Alszeghy Zsoltné, Lóránt István, Varga Imre ; introductionem et commentarios scripsit ... Varga Imre. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 733 p. ; 24 cm
A bev. és a jegyzetek magyar nyelven
ISBN 963-446-306-1 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - latin irodalom - antológia - iskoladráma
871-254.2(439)(082)
[AN 2566169]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2005.
Lynn, Virginia
In a rogue's arms (magyar)
   A szélhámos karjában / Virginia Lynn ; [ford. Mezei Kamilla]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 318 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-334-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570072]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2005.
McDonald, Megan
Judy Moody predicts the future (magyar)
   Durrbele Dorka, a látnok / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 4.)
ISBN 963-628-084-3 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2566108]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2005.
McDonald, Megan
Judy Moody saves the world (magyar)
   Durrbele Dorka megmenti a világot / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 3.)
ISBN 963-628-085-1 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2566107]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2005.
Michaels, Fern
Captive splendors (magyar)
   Rabul ejtő ragyogás / Fern Michaels. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 316 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-335-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570090]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2005.
Netz, Feliks
Urodzony w Święto Zmarłych (magyar)
   Halottak napján született / Feliks Netz ; ford. Szenyán Erzsébet. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 246 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-7265-14-7 fűzött : 1980,- Ft : 8 ?
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2565141]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2005.
Novakovich, Josip
April fool's day (magyar)
   Április bolondja / Josip Novakovich ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 963-7318-64-X kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2566868]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2005.
Palmer, Diana
Trilby (magyar)
   Sivatagi románc / Diana Palmer ; [ford. Kapronczi Orsolya]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 311 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-332-8 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570097]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2005.
Paterson, Katherine
The same stuff as stars (magyar)
   Csillagnéző / Katherine Paterson ; [ford. Mátrai Edit]. - Budapest : Animus, 2005. - 221, [2] p. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9563-59-5 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2565427]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2005.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged thirty seven and three quarters (magyar)
   Egy kegyes kétbalkezes naplója / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István ill. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9148-41-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2569977]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2005.
Puškin, Aleksandr Sergeevič
   Szerettem önt.. : válogatás Alekszandr Puskin költészetéből / [ford.] Galgóczy Árpád. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 332 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 67.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-08-X fűzött : ár nélkül
orosz irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - válogatott művek - egyetemi tankönyv
882-1.02=945.11(075.8) *** 894.511-14.032
[AN 2567257]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2005.
Putney, Mary Jo
Angel rouge (magyar)
   Különös találkozás / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2005]. - 351 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-43-7 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567226]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2005.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 285, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-43-9 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2569988]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2005.
Šalamov, Varlam
   Szentencia : válogatott elbeszélések / Varlam Salamov ; [ford. Soproni András] ; [vál., szerk. és az utószót írta Goretity József]. - Budapest : Európa, 2005. - 371, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7783-5 kötött : 2400,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2565411]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2005.
Snow, Ashley
Southern fire (magyar)
   Déli tűz / Ashley Snow. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 315 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-336-0 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570104]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2005.
Stackpole, Michael A.
Wolf and raven (magyar)
   Farkas és holló / Michael A. Stackpole ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2005. - 281 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-99-X fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2565301]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2005.
Szilárd Leó (1898-1964)
The voice of the dolphins (magyar)
   A delfinek hangja / Szilárd Leó ; [ford. Mente Éva]. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 124 p. ; 17 cm
ISBN 963-9568-95-3 kötött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - szatíra
820-7(73)=945.11
[AN 2566371]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2005.
Trigiani, Adriana
The queen of the big time (magyar)
   Szerelmem, Nella / Adriana Trigiani ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-48-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2564927]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2005.
Updike, John
Villages (magyar)
   Falvak / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2005. - 372, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7787-8 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2564935]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2005.
Valéry, Paul
Művek (vál.) (magyar)
   Paul Valéry prózaversei / Zirkuli Péter fordításában ; [Csontos Éva graf.]. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2005. - 59, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-63-5 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2564954]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2005.
Vincenzi, Penny
Almost a crime (magyar)
   Kettős árulás : a látszat néha csal / Penny Vincenzi. - Pécs : Alexandra, 2005. - 663 p. ; 22 cm
Ford. Prikler Renáta, H.
ISBN 963-368-961-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2565242]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2005.
Wilson, David Niall
Lasombra (magyar)
   Középkor. Lasombra / David Niall Wilson ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2005]. - 289, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Klánregények ; 5.)
Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 963-7041-28-1 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2566742]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2005.
Wodehouse, Pelham Grenville
Pigs have wings (magyar)
   Szárnyasdisznók / P. G. Wodehouse ; [ford. Kiss Marianne és Rézbíró [!Révbíró] Tamás]. - Budapest : Geopen, 2005. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-35-X fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2565233]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2005.
Wolf, Klaus-Peter
Jens-Peter und der Unsichtbare (magyar)
   Pál-Péter és a Láthatatlan : hét történet Amelie Glienke rajzaival / Klaus-Peter Wolf ; [ford. F. Kárpát Kinga]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2005]. - 59, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7461-00-0 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2566179]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2005.
Wood, Barbara
Sacred ground (magyar)
   Megszentelt föld / Barbara Wood ; [ford. Király Dezső]. - Budapest : M. Kvklub, 2005, cop. 2003. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-549-067-4 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2567007]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2005.
Zweig, Stefan
   Schachnovelle = Sakknovella / Stefan Zweig ; [ford. Fónagy Iván]. - Budapest : Noran, 2005, cop. 1996. - 154 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 4.)
ISBN 963-7416-26-9 fűzött : 1500,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
830-32.02(436)=945.11
[AN 2569561]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2005.
Zweig, Stefan
Schachnovelle (magyar)
   Sakknovella / Stefan Zweig ; ford. Fónagy Iván. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769)
ISBN 963-218-250-2 fűzött : 390,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 2566767]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7197 /2005.
   Ammerúniai krónikák: hittel és vassal : fantasy antológia / Eric Muldoom és barátai ; [... összeáll. és szerk. Berke Szilárd] ; [... graf. Pozsgay Gyula és Flajsz Dániel]. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 282 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 113.)
ISBN 963-9566-19-5 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2566751]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2005.
   Anyám, édesanyám, dallal köszönöm.. : versek, köszöntők, dalszövegek / [összeáll. és szerk. Szabó András]. - [Budapest] : Papp-Ker, [2005]. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-9418-86-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-192 *** 894.511-14
[AN 2565791]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2005.
Átányi László (1938-)
   Apám az álmom / Átányi László. - Budapest : [Átányi L.], 2004. - 35 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567812]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2005.
Átányi László (1938-)
   Ébredj, nemzetem! : szabadversek / Átányi László. - Budapest : [Átányi L.], 2004. - [60] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567794]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2005.
Átányi László (1938-)
   Hiszek Magyarország feltámadásában / Átányi László. - Budapest : [Átányi L.], 2004. - [64] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567002]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2005.
Átányi László (1938-)
   A magyarság fényes csillag Isten egén! / Átányi László. - Budapest : Átányi L., 2004. - [68] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564944]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2005.
Balázs József (1944-1997)
   A torcellói Krisztus / Balázs József ; [szerk. és utószóval ell. Vasy Géza]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-02-X fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2565122]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2005.
Barát József (1952-)
   Amerika álom maradt / Barát József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-4730-7 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2565390]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2005.
Bartis Attila (1968-)
   A Lázár apokrifek : tizenkét tárca / Bartis Attila. - Budapest : Magvető, 2005. - 101, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2454-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 2565694]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2005.
Bekes Dezső
   Békaeső / Bekes Dezső. - Miskolc : Bíbor K., 2005. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 963-9466-94-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2566866]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2005.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Parázsvölgy : regény / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 963-7265-15-5 fűzött : 1980,- Ft : 8 ?
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2565062]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2005.
Beney Zsuzsa (1930-)
   Se tűz, se éj / Beney Zsuzsa. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 98 p. ; 22 cm
ISBN 963-446-312-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2566434]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2005.
Benke László (1943-)
   Veszteség : válogatott versek / Benke László. - Budapest : Orpheusz : Hét Krajcár, 2005. - 275 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-65-1 fűzött : 1480,- Ft
ISBN 963-8250-99-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564957]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2005.
Bognár Ilona
   Medvék és méhek, s más egyéb népek / Bognár Ilona ; [ill. Egyházi Tünde]. - Budapest : Accordia, 2004. - 100, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Ili mama meséi)
ISBN 963-9502-69-3 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2567386]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2005.
Budai József
   Lázadók és lázadások / Budai József. - Kecskemét : Grafoconsult, [2005]. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-370-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2566530]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2005.
Budai József
   Színes ceruzák : versek / Budai József. - Kecskemét : Grafoconsult, [2005]. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-371-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-370-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2566537]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2005.
Csanádi Imre (1920-1991)
   Hajnali káprázat : válogatott versek, 1936-1988 / Csanádi Imre ; [szerk. Alföldy Jenő]. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 400 p. ; 22 cm
ISBN 963-9596-04-3 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565054]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2005.
Csányi Vilmos (1935-)
   Malion és Thea : két elbeszélés / Csányi Vilmos. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 169 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Malion és Thea ; Moebius szalagja
ISBN 963-09-4731-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2566683]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2005.
Csokits János (1928-)
   Testvére minden kőnek : válogatott és új versek, 1951-2003 / Csokits János. - Tatabánya : JAMK, 2005. - 92, [3] p. ; 23 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053)
ISBN 963-7983-11-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2566002]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2005.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom újabb meséi / Csukás István, Sajdik Ferenc. - Budapest : Gesta, cop. 2005. - 136 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9591-13-0 kötött : 1995,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2566735]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2005.
Czakó Gábor (1942-)
   Beavatás : az ideák nyelve / Czakó Gábor ; [közread. a] Boldog Salamon Kör. - Budapest : Cz. Simon Bt., 2005. - 260, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-218-378-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé - televíziós műsorszám
894.511-4 *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2565033]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2005.
Dalos György (1943-)
   Balaton-brigád : történet hét sétában / Dalos György. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 181, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9378-34-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2566478]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2005.
Déry Tibor (1894-1977)
   Két asszony ; Szerelem ; Niki / Déry Tibor. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2005, cop. 1994. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 963-539-487-X kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569813]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2005.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Helybengalopp / Döbrentei Kornél ; [fotó Szécsi Ilona]. - Budapest : Püski, 2005. - 211, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9906-59-X v. : 1680,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2565593]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2005.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Budapest : Magvető, 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2437-5 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2565337]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2005.
Erdei Grünwald Mihály (1944-)
   A fegyverek halála és más különös történetek / Erdei Grünwald Mihály. - 2. átd. kiad. - Budapest : OK Bt., 2005. - 223 p. ; 19 cm
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-85-8087-9)
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2569558]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2005.
Esze Dóra (1969-)
   Alex és Alex a Föld körül / Esze Dóra. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 171, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-36-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2566557]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2005.
Fekete György
   Bátorító / Fekete György ; [ill. Schrammel Imre]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 129 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9568-98-8 fűzött : 2300,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 244
[AN 2565821]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Hú / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 314, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8055-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569994]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2005.
Fonyódi Ferenc
   A főrevizor, akit a mennyekből küldtek a Földre, hogy igazságot tegyen / Fonyódi Ferenc. - [S.l.] : Magánkiad., 2005. - 263 p. ; 20 cm
Fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566519]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2005.
Gáspár László (1947-)
   Az éjféli látogató / Gáspár László ; [... ill. Tóth Adrien]. - Székesfehérvár : Ma K., 2005. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86102-4-7 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565570]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2005.
Görgey Gábor (1929-)
   Vadászszőnyeg / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 210 p. ; 21 cm
Az Utolsó jelentés Atlantiszról c. regényfolyam 1. része
ISBN 963-7053-19-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569605]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2005.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2005. - 319, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2449-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566673]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2005.
Hubay Miklós (1918-)
   Összegyűjtött drámák / Hubay Miklós. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - dráma - összegyűjtött művek
894.511-2
[AN 1083622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Gím a fekete csalitban. - 2005. - 519 p.
ISBN 963-7053-10-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2567211] MARC

ANSEL
UTF-87231 /2005.
Jánosi György (1954-)
   Részeg angyalok / Jánosi György. - Budapest : Korona, 2005. - 65, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9589-46-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2566545]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2005.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 181, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-346-683-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567224]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2005.
József Attila (1905-1937)
   Szépség koldusa : versek / József Attila. - Hasonmás kiad. - Makó : Makói Ny., 2005. - 54 p. ; 21 cm
Tóth Ferenc utószavával. - Eredeti kiadása: Szeged : Koroknay, 1922
ISBN 963-217-904-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-914-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569461]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2005.
Karátson Gábor (1935-)
   Ötvenhatos regény / Karátson Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 708 p. ; 22 cm
ISBN 963-208-936-7 kötött : 3990,- Ft
Karátson Gábor (1935-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2565343]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2005.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Szatírák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - esszé - szatíra
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2538473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1928-1929. - cop. 2005. - 355 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 22.)
ISBN 963-9429-61-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - szatíra - esszé
894.511-7 *** 894.511-4
[AN 2567052] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1920-1927. - cop. 2005. - 333 p. : ill. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 21.)
ISBN 963-9429-60-0 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - esszé - szatíra
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2567053] MARC

ANSEL
UTF-87236 /2005.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József ; [a mű értelmezését írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 139 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-34-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2569857]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2005.
Kerékgyártó György (1970-)
   Hegyi szakaszok szobakerékpáron / Kerékgyártó György. - Budapest : Magvető, 2005. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2438-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2565332]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2005.
Kertész Eszter
   Éggel bélelt ház / Kertész Eszter. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 84 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7510-09-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565387]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2005.
Kis Pál István
   In Baccho et Venere : versek a borok szerelméről és a szerelmek boráról / Kis Pál István ; [graf. Szatmári Juhos László]. - [Szekszárd] : Babits, [2005]. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9556-22-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2566755]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2005.
Koblencz József (1921-)
   Göröngyös úton / Kóbor József. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-23-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565374]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2005.
Kornis Mihály (1949-)
   Vigasztalások könyve / Kornis Mihály. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 218, [3] p. ; 19 cm + CD
ISBN 963-8453-93-1 kötött : 2870,- Ft
magyar irodalom - maxima
894.511-84
[AN 2566362]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2005.
Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
   Naplók / Körösfői-Kriesch Aladár ; a bev. tanulmányt írta, a szöveget gond. és jegyzetekkel ell. Csokonai-Illés Sándor ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2005. - 78, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Tart.: Naplójegyzetek 1911. évi utazásomról: Görögországban ; Harcztéri napló, 1918
ISBN 963-446-299-5 kötött : 2700,- Ft
Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 19. század - 20. század - útleírás - napló
894.511-94 *** 894.511-992 *** 75(439)(092)Körösfői-Kriesch_A.(0:82-94)
[AN 2566171]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2005.
Laár András (1955-)
   A csőevő duhajka meséi : Laár András szürreális meseregénye / [az illusztrációkat a szerző kész.]. - Budapest : Jaffa, 2005. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9604-06-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2565566]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2005.
Lázár Ervin (1936-)
   Csillagmajor / Lázár Ervin. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 184, [2] p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-716-5 kötött : 2680,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2567029]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2005.
Lázár Ervin (1936-)
   Kisangyal / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2005. - 273, [2] p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-754-8 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2567028]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2005.
Lázár Ervin (1936-)
   Magyar mondák / Lázár Ervin ; [Gyulai Líviusz metszeteivel]. - Budapest : Osiris, 2005. - 95, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-739-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda
894.511-343.4 *** 398.223(=945.11)
[AN 2566396]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2005.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Egy nap a láthatatlan házban / Lénard Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2005. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2439-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2567048]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2005.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Völgy a világ végén / Lénárd Sándor ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 2002. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-14-2297-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566855]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2005.
Maczkay Zsaklin
   A magány / Maczkay Zsaklin. - Budapest : Kairosz, 2005. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-96-1 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2565443]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2005.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája : drámai költemény : szinoptikus kritikai kiadás / Madách Imre ; sajtó alá rend és a jegyzeteket írta Kerényi Ferenc ; a mű kéziratának írásszakértői vizsgálatát végezte Wohlrab József. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 807, [5] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-446-307-X kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 2566450]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2005.
   A magyar dráma antológiája / vál. és szerk. Kerényi Ferenc. - Budapest : Osiris, 2005. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-740-8 kötött : 8500,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 2566324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 823 p.
ISBN 963-389-741-6
magyar irodalom - dráma - drámai költemény - antológia
894.511-2(082) *** 894.511-121(082)
[AN 2566350] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 747 p.
ISBN 963-389-742-4
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 2566353] MARC

ANSEL
UTF-87252 /2005.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   Galagonya : novellák / Mikolai Bertics Mihály ; graf. Szabados István. - [Vásárosnamény] : Szerző, 2005. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-681-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2566969]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; [az utószót írta Petz György]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 207 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-31-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569846]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A gavallérok ; A Sipsirica ; A lohinai fű ; Kísértet Lublón : [négy kisregény] / Mikszáth Kálmán ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 287 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-32-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569854]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2005.
Molnár Géza (1923-)
   Csúcsok, szakadékok / Molnár Géza. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-03-5 fűzött : 1280,- Ft
Molnár Géza (1923-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2564953]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 963-346-348-3 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2569459]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2005.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 151 p. ; 21 cm
Az utószót Halász Gábor írta
ISBN 963-346-405-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569590]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2005.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Soványnak kéne lenni : versek, 2002-2004 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2005. - 61, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2436-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565596]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2005.
Nagy Antal
   A nagyapa meséi / Nagy Antal ; [a rajzokat kész. Lászik András]. - [S.l.] : [Magánkiad.], 2005. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-487-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-477-0)
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2566920]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2005.
Nemes András (1944-)
   Jász vagyok Szolnokon : válogatott cikkek, 1991-2005 / Nemes András. - Szolnok : Axel Springer, 2005. - 257 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7880-99-2 kötött : ár nélkül
Szolnok - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439-2Szolnok(0:82-92)
[AN 2566398]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2005.
Novák-Kovács Ágnes
   Igazolatlan jelenlét : válasz Gerlóczy Mártonnak / A-tól Z-ig (Novák-Kovács Ágnes). - Budapest : No-Ko Sat, 2005. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-680-4 fűzött : 1990,- Ft
Novák-Kovács Ágnes
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2565780]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2005.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 15. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2461-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566875]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2005.
Pardi Anna (1945-)
   Eltűnt ideák nyomában / Pardi Anna. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 170 p. ; 17 cm
ISBN 963-9568-42-2 fűzött : 2200,- Ft
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Schiller, Friedrich
Németország - Magyarország - író - nyelvész - 18. század - 19. század - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 830(092)Schiller,_F. *** 910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 80.001(439)(092)Kőrösi_Csoma_S.
[AN 2565383]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2005.
Parker, Cynthia
   Sorsforduló / Cynthia Parker. - Kaposvár : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-55-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2566888]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2005.
Pinczés Beáta
   Hajnal az öböl felett / Charlotte O'Brien. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 245 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-333-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2570063]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2005.
Polgár József
   Nők, férfiak, kutyák / Polgár József. - Nagykanizsa : [Polgár J.], 2005. - 143 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-460-741-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2565740]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2005.
Popper Péter (1933-)
   Kinyílt az Ég? : profán verseskönyv / Popper Péter. - [Budapest : Saxum, cop. 2005. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-17-6 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 894.511(091)-14 *** 82(091)-14
[AN 2566893]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2005.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A hullócsillag éve / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2005. - 400, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2435-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2565362]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2005.
Sajó Elise
   Ezüst skorpió / Sajó Elise. - Budapest : Elstrade Kft., 2005. - 167 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-218-350-9 fűzött : 2780,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2565567]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2005.
Salga Attila (1945-)
   A koronázatlan szélhámoskirály / Salga Attila. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2005. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 963-86588-5-1 fűzött : 1600,- Ft
Strassnoff Ignác (1868-1933)
Magyarország - magyar irodalom - híres bűneset - bűnöző - századforduló - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 343.919
[AN 2564973]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2005.
Sebők Éva (1927-)
   Kettős könyv / Sebők Éva. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 963-7486-04-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - verstan - vers
894.511-14 *** 82.01-14
[AN 2565117]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2005.
Serfőző Simon (1942-)
   Rémhírvivők ; Otthontalanok ; Mindenáron ; Jövőlátó / Serfőző Simon. - Budapest : Püski, 2005. - 199 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Mindenáron : drámák
ISBN 963-9906-65-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2565594]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2005.
Siklósi Horváth Klára (1939-)
   Prelűdök / Siklósi Horváth Klára ; [... ill. Kurcsis László]. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2005. - 81, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-71-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - karcolat - vers
894.511-43 *** 894.511-14
[AN 2565147]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Szüret : összegyűjtött versek, 1935-1967 / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005. - 331 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7757-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565373]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2005.
Szathmáry Erzsébet
   Papírhajó és járdazátony / Szathmáry Erzsébet ; [... Varga Zsófi graf. ...]. - Budapest] : ONline24 Kft., cop. 2005. - 103, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-494-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565557]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2005.
Szirmai Miklós (1962-)
   Depilógus : egy pánikbeteg naplója / Szirmai Miklós. - [Budapest] : Gladiátor, cop. 2005. - 125 p. ; 19 cm
ISBN 963-8043-66-0 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - napló - aforizma
894.511-94 *** 894.511-84
[AN 2566769]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2005.
Takács László Imre
   Küzdelemben / Takács László Imre. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 31 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567289]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2005.
Tamási Lajos (1923-1992)
   Keserves fáklya : válogatott versek / Tamási Lajos ; [szerk. Benke László]. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 360 p. ; 22 cm
ISBN 963-9596-05-1 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2565056]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2005.
Tarcsai Szabó Tibor
   Az elvarázsolt város / Tarcsai Szabó Tibor ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 142, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-539-497-7 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2566395]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2005.
Tímár Gábor
   Hősök vagy bűnösök / Tímár Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 963-208-957-X kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566675]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2005.
Tőke Péter (1945-)
   Hatalomfosztás avagy Egy másik szép új világ alkonya / Peter Sheldon. - [Budapest] : Intermix Budapest, 2005. - 431 p. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 963-218-435-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566956]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2005.
Török Sándor (1904-1985)
   Csilicsala csodái / Török Sándor ; [ill. Kalmár István]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 262 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-493-4 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2569565]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2005.
Török Sándor (1904-1985)
   A felsült óriás és a 9 csoda / Török Sándor ; [a szöveget gond. és az utószót írta Fenyő Ervin] ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 141 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-346-685-7 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2567076]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2005.
Ungvári Tamás (1930-)
   Hemingway háborúja : kalandregény / Ungvári Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-43-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2565237]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2005.
Ungvári Zsolt (1968-)
   Ki az úr Buzogányban? / Ungváry Zsolt. - Budapest : Szerző, 2005. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-732-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 2565748]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2005.
Vágó Csaba
   Célpont: Moszkva / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-61-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2566881]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2005.
Vasadi Péter (1926-)
   Hajnal Kentuckyban : versek / Vasadi Péter. - Budapest : Kortárs, 2005. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 963-9593-12-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564960]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2005.
Waters, Violet G.
   Prupedy-Ayna, a hüllősziget / Violet G. Waters. - [Budapest] : Mokry G. Gyné, [2003]-. - 21 cm
Ifjúsági regény
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1055045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Samy-hegy titka. - cop. 2005. - 267, [2] p.
ISBN 963-460-588-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2566110] MARC

ANSEL
UTF-87289 /2005.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Erdei mulatság : válogatott versek és mesék / Zelk Zoltán ; [összeáll. Zelk Zoltánné] ; ill. Radvány Zsuzsa. - 4. kiad. - [Budapest] : Santos, [2005]. - 102 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9244-56-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2569809]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2005.
Zirkuli Péter (1948-)
   Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról : költészet és hatalom / Zirkuli Péter. - Budapest : Orpheusz, 2005. - 39 p. ; 19 cm
ISBN 963-9101-31-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - verstan - esszé
894.511-4 *** 82.01-14
[AN 2565004]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7291 /2005.
Bartos Erika
   Bogyó és Babóca a levegőben : a papírsárkány, boszorkányok / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PrintXBudavár, 2005. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86655-3-X kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2566798]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2005.
Bridwell, Norman
T-bone tells the truth (magyar)
   Csonti megmondja az igazat / [ill. Josie Yee] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2005]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19 cm
Szerző Bridwell, Norman. - Clifford (keretcím)
ISBN 963-7342-21-4 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2567302]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2005.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PrintXBudavár, cop. 2005. - [36] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86655-2-1 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2566809]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2005.
Parent, Nancy
Clifford's big red Easter (magyar)
   Clifford nagy piros húsvétja / [írta Nancy Parent] ; [ill. Robbin Cuddy] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2005]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19 cm
Clifford (keretcím)
ISBN 963-9565-21-0 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2567356]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7295 /2005.
   Adsumus III : tanulmányok az V. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. ... Kaponya Zoltán, Kovács István] ; [rend., kiad. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2005. - 205 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát 2004. ápr. 17-18. között tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-745-0 fűzött : ár nélkül
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2566175]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2005.
Eötvös Konferencia (6.) (2005) (Budapest)
   VI. Eötvös Konferencia : 2005. április 23-24. / [szerk. Kaponya Zoltán] ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös Collegium, [2005]. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2566163]
MARC

ANSEL
UTF-8