MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:36:52
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7297 /2005.
Elliott, Jane
The Usborne children's encyclopedia (magyar)
   Enciklopédia gyermekeknek / Jane Elliott és Colin King ; Susan Crawford és Annabel Craig közrem. ; [ford. Kiss Ede és Szűcs Ildikó]. - 17. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-530-376-9)
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2563558]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2005.
Hegedűs Ferencné
   Szóbúvár / Hegedűs Ferencné ; [ill. Pállay Szilvia]. - 4. jav. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 240 p. : ill. ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-661-1)
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2570759]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2005.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 31. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 185 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8060-3 kötött : 2198,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2571629]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2005.
   Révai nagy lexikona [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Multimédia Holding, 2005. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
Műanyag tokban : 999,- Ft
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2566824]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

7301 /2005.
Pósa Árpád (1963-)
   A vetkőztető / Pósa Árpád. - [Etyek] : Vinum Passum Kft., cop. 2005. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-332-0 fűzött : 1990,- Ft
Pósa Árpád (1963-)
Magyarország - újságíró - magyar irodalom - ezredforduló - szexlap - memoár
050(439)"199/200"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 392.6
[AN 2568077]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7302 /2005.
Farkas Károly (1947-)
   Gyorsolvasás - hatékony olvasás : gazdaságos informálódás a nyomtatott és az elektronikusan megjelenített dokumentumokból / szerző Farkas Károly. - Budapest ; Gyula : APC-Stúdió, 2004. - 110 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 963-9135-74-7 fűzött : ár nélkül
gyorsolvasás
028.1
[AN 2567506]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7303 /2005.
Mason, Jennifer
Qualitative researching (magyar)
   A kvalitatív kutatás / Jennifer Mason ; [ford. Tóth Kinga]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 208 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7052-07-0 fűzött : 1990,- Ft
kutatás
001.891
[AN 2568070]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2005.
   Tudásszociológia szöveggyűjtemény / szerk. Fehér Márta és Békés Vera. - Budapest : Typotex, 2005. - 376 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-57-X fűzött : 3200,- Ft
ismeretelmélet - szociológia - tudomány - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
001(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2568340]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2005.
Verstraete, Larry
Extreme science (magyar)
   Kockázatos kísérletek : tudomány a veszélyes zónában / Larry Verstraete ; ill. Paul McCusker. - Pécs : Alexandra, 2005. - 158 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Pétersz Tamás
ISBN 963-368-887-6 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - tudománytörténet - találmány
001(100) *** 001.894 *** 930.85(100)
[AN 2568913]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2005.
Weis, Roland
Erfindungen (magyar)
   Találmányok / írta Roland Weis ; ill. Hauke Kock és Frank Kliemt ; [ford. Dubovitz Péter]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 87.)
ISBN 963-9446-55-6 kötött : ár nélkül
találmány
001.894
[AN 2568482]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7307 /2005.
Piobb, Pierre
Formulaire de haute magie (magyar)
   A mágia gyakorlata és eszközei : az okkult tudományok elmélete és gyakorlata / Pierre Piobb ; [ford. Kecskés Anita]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-89-4 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus - mágia
133 *** 133.4
[AN 2568785]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2005.
Uxkull, Woldemar von
Die Einweihung im Alten Ägypten (magyar)
   Egyiptom beavatási útja : a tarot nagy arkánumán keresztül / Woldemar von Uxkull ; [ford. Nagy G. Rózsa]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Beavatás az ősi Egyiptomban" címmel is
ISBN 963-9231-90-8 fűzött : 2100,- Ft
mágia
133.4
[AN 2568786]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2005.
Váradi Tibor
   Az evangéliumok spirituális értelmezése / Váradi Tibor ; [a kislexikont összeáll. Kőhegyi Attila] ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2002-. - 21 cm
okkultizmus - bibliamagyarázat - evangélium
133.25 *** 226.07
[AN 2530664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., János evangéliuma a szellemtudomány fényében : 9 előadás : Budapest, 2001. október 05 - 2002. június 07. - 2002 [!2005]. - 233, [3] p. : ill.
ISBN 963-204-748-6 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
okkultizmus - bibliamagyarázat - evangélium
133.25 *** 226.5.07
[AN 2563432] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7310 /2005.
Czigler László
   Ne zavard a vizeinket! / Czigler László. - Budapest : SciAm Mo. Kft., 2005. - 272 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-465-3 fűzött : ár nélkül
Balaton - környezetvédelem - ezredforduló - memoár
504.45.03(439)(285.2Balaton)(0:82-94)
[AN 2567999]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2005.
   Támogatások, ökológiai célú pénzügyi ösztönzők / Fodor Bea [et al.]. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2005. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 103.)
Bibliogr.: p. 37.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Magyarország - gazdaságpolitika - ökológia
504.75 *** 338.246.027(439)
[AN 2567701]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2005.
   Természetvédelmi célú Life projektek Magyarországon / [szerk. Sashalmi Éva, Érdiné Szekeres Rozália] ; [írta Bankovics András et al.] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal]. - Budapest : KVVM Természetvédelmi Hiv., cop. 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-217-554-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - környezetvédelem - támogatás
504.06(4-62) *** 504.06(439) *** 339.96(4-62)
[AN 2568818]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7313 /2005.
Imreh Balázs (1945-)
   Kombinatorikus optimalizálás : [egyetemi tankönyv] / Imreh Balázs, Imreh Szabolcs. - Győr : Novadat, 2005. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-333.
ISBN 963-9056-36-7 kötött : 3400,- Ft
kombinatorika - operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.1(075.8) *** 519.8(075.8)
[AN 2568306]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7314 /2005.
Jáki Szaniszló (1924-)
The relevance of physics (magyar)
   A fizika látóhatára / Jáki Szaniszló. - [Budapest] : Kairosz, 2004. - 576 p. ; 24 cm
Ford. Jáki Zénó, Scholtz László. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-94-5 fűzött : 5500,- Ft
fizikatörténet
53(091)
[AN 2568073]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7315 /2005.
Rezsabek Nándor
   Fejezetek a Magyar Csillagászati Egyesület történetéből, 1946-1949 / Rezsabek Nándor ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2005. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-217-530-1 fűzött : ár nélkül
Magyar Csillagászati Egyesület
Budapest - csillagászat - társadalmi szervezet - történeti feldolgozás
52 *** 061.22(439-2Bp.)MCSE(091)
[AN 2565001]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7316 /2005.
Bodor Miklós
   Jeli erdei varázslat / Bodor Miklós képei és Somlósi Lajos fotográfiái ; Ambrus Lajos és Pethő József szövegével ; [kiad. a Szombathelyi Erdészeti Rt. ...]. - Szombathely : Szombathelyi Erdészeti Rt. : B.K.L. K., 2005. - 79 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7334-08-4 kötött : ár nélkül
Jeli Arborétum (Kám)
Magyarország - botanikus kert - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - album
58.006(439-2Jeli)(084.1) *** 75(439)(092)Bodor_M. *** 77.04(439)(092)Somlósi_L.
[AN 2568368]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2005.
Chanut, Emmanuel
Les animaux de la savane (magyar)
   Vadállatok a szavannán / [szöveg Emmanuel Chanut, ... Stéphanie Janicot] ; [ill. ... Jean-Marc Pariselle et al.] ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - [14] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1786-4402 ; 1.)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-228-375-9 kötött : ár nélkül
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2568510]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2005.
Csathó András János
   A Battonya-tompapusztai löszpusztarét élővilága / Csathó András János ; [... az utószót írta Takács László]. - Battonya : [Népek Barátsága Közművel. és Isk. Kvt.], 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Új-Battonya sorozat, ISSN 1589-4452)
Bibliogr.: p. 105-113. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Battonya - flóra - fauna
581.9(439-2Battonya) *** 591.9(439-2Battonya)
[AN 2567671]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2005.
Kászoni Zoltán (1928-)
   Vad és vadászatok Erdélyországban / Kászoni Zoltán. - Budapest : Agroinform, [2005]. - 192, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-502-824-5 kötött : ár nélkül
Erdély - állatföldrajz - vadon élő állat - vadászat
591.9(498.4) *** 799.2
[AN 2567397]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2005.
Mesterházyné Egenhoffer Olga
   Ragadozók az állatvilágban / [Mesterházyné Egenhoffer Olga]. - Budapest : Fix Term, cop. 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86654-8-3 kötött : ár nélkül
ragadozó emlős - ragadozó madár - ragadozó hal
591.531.2
[AN 2563793]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2005.
Mészáros Zoltán (1936-)
   A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma / szöveg Mészáros Zoltán ; rajz Szabóky Csaba. - Budapest : Agroinform, 2005. - 178 p. : ill. ; 24 cm
A Növényvédelem, ISSN 0133-0829, 2005. évi kszáma
Fűzött : 440,- Ft
Magyarország - moly - határozó
595.782(439)(083.8)
[AN 2569771]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2005.
Sauer, Frieder
Landvögel (magyar) (kieg. kiad.)
   Szárazföldi madarak / Frieder Sauer ; [ford. és magyar vonatkozású kiegészítésekkel ell. Schmidt Egon] ; ill. Fritz Wendler. - Budapest : Mérték K., 2005, cop. 1995. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
ISBN 963-7304-13-4 fűzött : ár nélkül
Európa - madár
598.2(4)(083.71)
[AN 2570800]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2005.
Steghaus-Kovac, Sabine
Bienen, Wespen und Ameisen (magyar)
   Méhek, darazsak és hangyák / írta Sabine Steghaus-Kovac ; ill. Arno Kolb ; [ford. Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 86.)
ISBN 963-9446-61-0 kötött : ár nélkül
hangya - méh - darázs
595.79
[AN 2568474]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2005.
Szabó István Mihály (1925-)
   A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - 4. utánny. - Budapest : Akad. K., 2005-. - 25 cm
bioszféra - mikrobiológia
579.26 *** 574 *** 504.72
[AN 2563799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005, cop. 1988. - 695 p. : ill.
ISBN 963-05-8241-4 kötött : 4200,- Ft
bioszféra - mikrobiológia
574 *** 579.26 *** 504.72
[AN 2563800] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7325 /2005.
Balázsiné Batta Klára
   Akvafitnesz : az erő és az állóképesség fejlesztése mély vízben : szakkönyv / Batta Klára ; [közread. Sóstó-gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztési Rt.]. - Nyíregyháza : Sóstó-gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztési Rt., 2005. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-088-7 fűzött : ár nélkül
fitness
613.71
[AN 2567406]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2005.
Bleich, Kirsten
Aufklärungsbuch (magyar)
   A szerelmeskedés könyve tinédzsereknek / írta Kirsten Bleich és Stefan Bleich ; karikatúrák Petra Graef ; ill. Davide Bonadonna ; fotók Wolfgang Geyer ; [ford. Kirják Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9446-56-4 kötött : ár nélkül
nemi felvilágosítás - szerelem - gyermekkönyv
613.88(02.053.2) *** 392.6(02.053.2)
[AN 2568174]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2005.
Carr, Allen
The easy way to stop smoking (magyar)
   Rövid úton leszokni a dohányzásról / Allen Carr ; [ford. Fehér Máté, Kovács Noémi]. - 2. kiad. - [Budapest] : Sirály K., [2005], cop. 2003. - 213 p. ; 21 cm
Easyway (keretcím)
Fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-86422-0-3)
dohányzás
613.84
[AN 2563565]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2005.
Chia, Mantak
Tao Yin (magyar)
   Tao Yin : [élénkítő, egészségmegőrző és életmeghosszabbító gyakorlatok] / Mantak Chia ; [ill. Udon Jandee] ; [ford. Kovács Magdolna]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-48-7 fűzött : 2835,- Ft
torna - taoizmus
613.71 *** 299.513
[AN 2568037]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2005.
Darnel Christian
   Misztikum nélkül : [megvilágosodás kezdőknek és haladóknak] / Darnel Christian. - 2. kiad. - [Budaörs] : Czibere A., cop. 2004. - 156 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-460-350-5 fűzött : 1197,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2563353]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2005.
Döme László
   Személyiségzavarok / Döme László. - 2. kiad. - [Budapest] : Filum, [2005]. - 646 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 603-646.
ISBN 963-9351-02-4 kötött : 4500,- Ft
viselkedészavar
616.89 *** 159.923
[AN 2563704]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2005.
Farmosi István (1935-)
   Mozgásfejlődés / Farmosi István. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Pedagógia, ISSN 1418-480X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. 135-144.
ISBN 963-9310-06-9 fűzött : 1980,- Ft
mozgás - sportelmélet
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 2563729]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2005.
Forrai Judit
   Szerelem, szex és amit még tudni kell! [elektronikus dok.] : oktatási anyag a 11-17 éves korosztálynak / ... írta Forrai Judit ; [közread. a] Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány. - 1.21 verzió. - Interaktív multimédia. - Budapest : Szex Edukációs Alapítvány, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Pentium II.; MS Windows 98/2000/NT/ME/XP; 64 MB RAM; hangkártya
ISBN 963-217-286-8 : ár nélkül
nemi felvilágosítás - elektronikus dokumentum
613.88
[AN 2568135]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2005.
Fraiberg, Selma H.
The magic years (magyar)
   Varázsos évek / Selma H. Fraiberg ; [ford. Alpár Zsuzsa] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 247, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-259-2 fűzött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2563150]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2005.
Kennedy, Michelle
Crying (magyar)
   Ebadta kölyke bőg : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-336-998-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-336-994-0)
csecsemőgondozás - sírás
613.95
[AN 2567634]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2005.
Kennedy, Michelle
Eating (magyar)
   Ebadta kölyke nem eszik : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-336-992-4 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás - szoptatás - gyermekgondozás - táplálkozás
613.953.1 *** 618.63
[AN 2568098]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2005.
Kennedy, Michelle
Sleeping (magyar)
   Ebadta kölyke nem alszik : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-336-997-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-336-994-0)
csecsemőgondozás - alvás
613.95 *** 613.79-053.31
[AN 2567641]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2005.
Mendelsohn, Robert S.
How to raise a healthy child - in spite of your doctor (magyar)
   Gyermekorvos nélkül : gyermekgyógyászati tanácsadó szülőknek / Robert S. Mendelsohn ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., cop. 2005. - 337 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 320-329.
ISBN 963-86243-7-X kötött : 2950,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2568371]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2005.
Pfitzner Rudolf
   Kalandozásaim Ferenczi nyomában : egy "hazajáró" pszichoanalitikus gondolatai különböző témákhoz / Pfitzner Rudolf ; Harmatta János előszavával. - Budapest : Animula, [2005]. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9410-64-0 fűzött : ár nélkül
Ferenczi Sándor (1873-1933)
pszichiáter - pszichoanalízis - 20. század
159.964.26(092)Ferenczi_S. *** 159.964.2
[AN 2568347]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2005.
   Praktizáló orvosok jogai és kötelességei / szerk. Kismarton Judit, Vasváry Artúrné ; [szerzők Bonyhády Elemér et al.] ; [kiad. Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület, Magyar Rákellenes Liga]. - [Budapest] : M. Betegjogi Közhasznú Egyes. : M. Rákellenes Liga, 2005. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-218-203-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - orvos - jog
614.25(439)
[AN 2568020]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2005.
Sulyok Katalin (1937-1993)
   Lajos atya tanácsai : egy tevékeny élet a gyógyítás szolgálatában / [lejegyezte és összeáll. Sulyok Katalin]. - Budapest : Budapest-Print, [2005]. - 110 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-695-111-X kötött : ár nélkül
népi gyógymód
615.89
[AN 2570783]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2005.
Szabó László Gy (1942-)
   Gyógynövény-ismereti tájékoztató : gyógyszerészeknek, orvosoknak, kertész- és agrármérnököknek, biológiatanároknak / Szabó László Gy. ; [közread. a] Schmidt und Co., Melius Alapítvány. - Baksa : Schmidt und Co. ; Pécs : Melius Alapítvány, 2005. - 302 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-302.
ISBN 963-218-185-9 fűzött : ár nélkül
gyógynövény
615.89:615.322 *** 633.88
[AN 2568336]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2005.
Szijjártó Gabriella
   Gyógyító füvek, virágok, olajok / Szijjártó Gabriella ; [ill. Migend László ...]. - [Budapest] : Szabad Lap, 2005. - 120 p., [16] t. : ill., színes ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 3.)
Fűzött : 485,- Ft
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2568638]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2005.
Szilágyi Vilmos (1929-)
A pszichológus válaszol (új kiadása)
   A szexulápszichológus válaszol szexről, párkapcsolatról / Szilágyi Vilmos. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Animula, cop. 2004. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9410-46-2 fűzött : ár nélkül
szexuálpszichológia - nemi felvilágosítás
159.922.1 *** 613.88
[AN 2568351]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2005.
Tickle, Naomi R.
You can read a face like a book (magyar)
   Olvass az arcból! : [sikeresebb emberi és üzleti kapcsolatok az arcelemzés segítségével] / Naomi R. Tickle ; [ill. Alex Tickle és Susan Cranbourne] ; [ford. Ferencz Anna]. - [Szeged] : Szukits, [2005]. - 295 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-497-084-2 fűzött : 1390,- Ft
arc - személyiségtipológia
159.925.2 *** 133.527.3
[AN 2568050]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2005.
Tringer László (1939-)
   A lelki egészség mint az egészség alapja / Tringer László. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 37 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 19.)
ISBN 963-361-678-6 fűzött : ár nélkül
egészség
613
[AN 2568656]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2005.
   Update on the care of critically ill neonates and children : IPOKRaTES Clinical Seminar : 23-25 May, 2005 ... Budapest / [ed. ... Bogdányi Katalin, Sárközy Gergely]. - Budapest : Bogdányi K. : Sárközy G., 2005. - [116] p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Példányszám: 80
ISBN 963-460-809-4 fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - csecsemő - konferenciakiadvány
616-053.31 *** 616-053.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2569061]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2005.
Zahnärztliche Prothetik (magyar)
   Fogpótlások képes atlasza : fotógyűjtemény a hatékony betegtájékoztatáshoz / [... szerk. Wolfgang Gernet, Peter Pospiech, Peter Rammelsberg] ; [szakmai szerk. Gerle János, Fejérdy Pál]. - Budapest : Raabe, 2005. - Cserelapos mappa : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9600-07-5 fűzetlen : ár nélkül
fogtechnika - protézis
616.314-089.28
[AN 2568588]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7348 /2005.
Petrovácz István (1933-)
   Iparkodó elődök - sorsfordító magyarok / Petrovácz István. - Budakalász : Szerző, cop. 2005. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-746-2 kötött : 2300,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - 20. század - életrajz
62(439)"19"(092) *** 338(091)(439)"19"(092) *** 929(439)"19" *** 930.85(439)"19"(092)
[AN 2568706]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2005.
Les super machines (magyar)
   Mindentudó csodagépek / [szöveg Emmanuel Chanut et al.] ; [ill. Olivier Hubert, ... Donald Grant ...] ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - [14] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1786-4402 ; 4.)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-228-376-7 kötött : ár nélkül
erőgép - mezőgazdasági gép - gyermekkönyv
621.86(02.053.2) *** 631.3(02.053.2)
[AN 2568518]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2005.
Szalavetz Andrea (1965-)
   A nanotechnológia és a jelenlegi jövőiparágak / Szalavetz Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2005. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 67.)
Bibliogr.: p. 16-18.
ISBN 963-301-458-1 fűzött : ár nélkül
nanotechnológia
62-181.48
[AN 2567841]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2005.
Übelacker, Erich
Energie (magyar)
   Energia / írta Erich Übelacker ; ill. Johannes Blendinger és Frank Kliemt ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 9.)
ISBN 963-9446-57-2 kötött : ár nélkül
energia
620.9
[AN 2568468]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7352 /2005.
   MATLAB : numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak / szerk. Stoyan Gisbert ; [szerzők Berta Miklós et al.]. - Frissített kiad. - [Budapest] : Typotex, 2005. - XI, 438 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 410-413.
ISBN 963-9548-49-9 fűzött : 3600,- Ft
matematika - szoftver - egyetemi tankönyv
519.688:51MATLAB(075.8)
[AN 2568312]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2005.
Sikos László
   Bevezetés a Linux használatába / Sikos László. - [Budapest] : BBS-Info, 2005. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9425-00-1 fűzött : 1290,- Ft
operációs rendszer
681.324.066Linux
[AN 2568071]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2005.
   Windows hálózatok : Windows 2000, XP, Server 2003 a gyakorlatban / [fel. szerk. Vass András]. - Budapest : Raabe, cop. 2004. - Cserelapos mappa : ill. ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 963-9600-00-8 fűzetlen : ár nélkül
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Windows
[AN 2568283]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7355 /2005.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1999-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 220363
ISBN 963-00-3113-2 *
Magyarország - kőolajfeldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Kőolajfeldolgozásról és kereskedelemről. - 2005. - 339, [2] p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 23.)
ISBN 963-86688-1-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ipartörténet - kőolajfeldolgozás - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53)
[AN 2568619] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7356 /2005.
Kälberer, Stefan
Fahrradreparaturen (magyar)
   Kerékpárok javítása / Stefan Kälberer ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2005. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-7418-29-6 fűzött : 1998,- Ft
kerékpár - javítás
629.118.3.083
[AN 2563792]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2005.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és értelmezésük / [szerk. Hack Emil]. - 7. jav. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média Divízió, cop. 2005. - 220 p., [4] t. : ill., színes ; 17 cm
Lezárva: 2005. jan.
ISBN 963-9518-15-8 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogszabály
656.1.05(439)(094) *** 351.811(439)(094)
[AN 2571606]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2005.
Szemerey Ádám
   Kisvonattal Nyíregyházától Dombrádig : a nyíregyházavidéki keskenynyomközű vasút története és mai helyzete pályás szemmel / [szerző Szemerey Ádám]. - Nyíregyháza : Krampács Bt., 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-619-2 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - kisvasút - történeti feldolgozás
656.331(439.161)(091)
[AN 2567410]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7359 /2005.
Bócsa Iván (1926-)
   A kender és termesztése / Bócsa Iván. - Kompolt ; [Budapest] : Agroinform, 2004. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 963-502-830-X fűzött : ár nélkül
növénytermesztés - kender
633.522
[AN 2567394]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2005.
Douailler, Évelyne
Les animaux de la ferme (magyar)
   Állatok a ház körül / [szöveg Évelyne Douailler, ... Stéphanie Janicot, ... Emmanuel Chanut] ; [ill. ... Robert Morton et al.] ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - [14] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1786-4402 ; 2.)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-228-374-0 kötött : ár nélkül
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 2568514]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2005.
Grimm, Hans-Ulrich
Die Suppe lügt (magyar)
   A leves hazudik : az ételek szép új világa / Hans-Ulrich Grimm ; [ford. Benda Judit]. - 3. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2005, cop. 2001. - 173 p. ; 22 cm
ISBN 963-86744-0-7 kötött : 2001,- Ft
élelmiszeripar
663.05
[AN 2570023]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2005.
Haraszthy József
   A torma = Die Meerrettich / Haraszthy József ; [ford. Terbe Istvánné]. - Debrecen : Parmen Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft., 2005. - 115 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 963-218-516-1 kötött : 3500,- Ft
torma
635.162
[AN 2567540]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2005.
Kapitány József
   A fűszerpaprika termesztése / szerző Kapitány József. - Kalocsa : Fűszerpaprika Kut.-fejleszt. Kht., 2005. - 22 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat)
Fűzött : ár nélkül
növénytermesztés - fűszernövény - paprika
664.52 *** 635.649
[AN 2568464]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2005.
   Magyarország mezőgazdasága országos kiállításokon = Hungarian agriculture at national exhibitions / [szerk. Estók János] ; [ford. Gergely Gábor] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2005. - 93, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7092-54-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - kiállítás
338.43(439)(091) *** 061.4(439)
[AN 2568596]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2005.
Növénynemesítési Tudományos Napok (11.) (2005) (Budapest)
   XI. Növénynemesítési Tudományos Napok : 2005. március 3-4., Magyar Tudományos Akadémia Budapest : összefoglalók / szerk. Kertész Zoltán ; [rend., közread. az] MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága [etc.]. - Budapest : MTA, 2005. - 185 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
növénynemesítés - konferenciakiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2567416]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2005.
Otto Gábor
   555 receptúra és gyártmánylap : [a hazai éttermek legismertebb ételei tápanyagösszetétel számításokkal] / írta és szerk. Otto Gábor, Otto Judit, Szücs György Károly. - Budapest : Gourmet Consulting Bt., 2005. - 296 p. ; 23 cm
ISBN 963-218-164-6 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - tápérték - étel - nyersanyag
663/664.017(083.4) *** 641.1(083.4)
[AN 2568798]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2005.
Siklósi István
   Házi kedvencek : korrekt tartás, szakszerű etetés, felelős tenyésztés / [írta] Siklósi István ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2005. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9551-69-4 kötött : ár nélkül
rágcsáló
636.932
[AN 2567813]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2005.
Wohlert, Monika
Bauernhof (magyar)
   Állatok és növények a gazdaságban / írta Monika Wohlert ; ill. Marion Wieczorek ; [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 85.)
ISBN 963-9446-54-8 kötött : ár nélkül
mezőgazdaság
63
[AN 2568478]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7369 /2005.
Floyd, Keith
Floyd's India (magyar)
   Floyd receptek Indiából / Kim Sayer fotóival ; [ford. Sóvágó Katalin] ; [szerk. és jegyzetekkel ell. Majoros Klára]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 191 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-530-125-1 kötött : 4200,- Ft
India - ételspecialitás - nemzeti étel - országismeret - szakácskönyv
641.568(540)(083.12) *** 908.540
[AN 2568439]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2005.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (spanyol)
   La cocina húngara / Károly Gundel ; edición ampliada y reelaborada por ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. de Irma Agüero]. - 12. ed. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 95 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5444-X kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2570357]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2005.
Lajos Mari (1943-)
   99 házi sütemény 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 4. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-313-1 kötött : 1590,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2563410]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2005.
Lajos Mari (1943-)
   99 krumplis étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 3. átd. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-314-X kötött : 1590,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2563413]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2005.
Lajos Mari (1943-)
   99 pecsenye 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. átd. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005, cop. 2003. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-312-3 kötött : 1590,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2563408]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2005.
Stahl Judit (1968-)
   Enni jó! : kedvenc receptjeim zsúfolt hétköznapokra és megérdemelt hétvégékre / Stahl Judit. - Budapest : Park, cop. 2005. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-530-660-1 kötött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2563475]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2005.
Szabó Sándorné (1948-)
   Befőzés / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs ; 18.)
ISBN 963-679-326-3 fűzött : ár nélkül
élelmiszer - konzerválás - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 2567883]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7376 /2005.
   Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán / szerk. Hamar Imre, Salát Gergely. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 299 p. ; 23 cm. - (Sinológiai műhely, ISSN 1586-6106 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-634-1 fűzött : 1900,- Ft
Kína - filozófia - vallás - kora középkor
1(510)"00/03" *** 895.1-96=945.11 *** 299.51
[AN 2568998]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2005.
Steiner, Rudolf
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
antropozófia
1(436)Steiner,_R.
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az ember és a Föld élete ; A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az Én : 14 előadás, Dornach, 1923. február 17 - május 9. / [ford. Szabó Attila]. - 2005. - 242, [4] p. : ill.
Egys. cím: Über das Wesen des Christentums
ISBN 963-86578-0-4 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-532-1)
antropozófia - filozófia
141.333 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2568414] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7378 /2005.
Ambrosius Aurelius
De officiis ministrorum (magyar)
   A kötelességekről ; A bűnbánatról / Szent Ambrus ; [ford. Meggyes Ede, Tóth Vencel, Hrotkó Géza] ; [.... a bevezetőt ... írta Tóth Vencel, Perendy László] ; [a jegyzeteket írta ... Tóth Vencel]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 377 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 9.)
Egys. cím: De officiis ministrorum ; De paenitentia. - Bibliogr.: p. 281-283. és 376-377.
ISBN 963-9318-83-3 kötött : ár nélkül
erkölcs - gyónás
241.5 *** 248.145.33
[AN 2570773]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2005.
Apor Vilmos (1892-1945)
   Apor Vilmos naplói / [sajtó alá rend.] Soós Viktor Attila. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2005-. - 25 cm
Apor Vilmos (1892-1945)
Magyarország - katolikus pap - magyar irodalom - 20. század - történelmi forrás - napló - életrajz
282(439)(092)Apor_V.(093) *** 894.511-94
[AN 2568530]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1915-1917. - 2005. - 135 p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, tanulmányok, ISSN 1786-6480 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86775-0-3 kötött : ár nélkül
Apor Vilmos (1892-1945)
Magyarország - katolikus pap - magyar irodalom - 20. század - életrajz - történelmi forrás - napló
282(439)(092)Apor_V.(093) *** 894.511-94
[AN 2568533] MARC

ANSEL
UTF-87380 /2005.
Benoist, Alain de
   Jézus és testvérei : gondolatok a vallásról és a hitről / Alain de Benoist ; [összeáll. és ford. Gazdag István]. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 289, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-460-687-3 fűzött : ár nélkül
vallástudomány
291
[AN 2568800]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2005.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2005. - 889, 305 p. ; 17 cm
ISBN 963-300-933-2 kötött : 1700,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2569999]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2005.
Forrai Botond (1929-)
   Újra és újra a Szentlélekben / Forrai Botond. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2005. - 203 p. ; 21 cm. - (Pannonhalmi könyvek, ISSN 0866-6725)
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 963-9053-68-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2568867]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2005.
Gábor György (1954-)
   Szinaj és Jabne : zsidó emlékezet a történelmen "innen és túl" / Gábor György. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 224 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7052-18-6 fűzött : 1990,- Ft
zsidóság - zsidó vallás
296 *** 316.347(=924)
[AN 2567838]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2005.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!" : imák betegek számára / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2005. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 963-300-884-0 fűzött : 140,- Ft
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 2563136]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2005.
Horváth Kálmán
   Prohászka a szívekben / Horváth Kálmán ; szerk. Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Szabolcs], 2005. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-723-3 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2568267]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2005.
   Jeruzsálemtől Jeruzsálemig. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2567391]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2005.
Jewish doctors meet the Great Physician (magyar)
   Orvosok, akik meggyógyultak / [szerk.] Ruth Rosen ; [ford. Dékány Kathy] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2005]. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-86037-2-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2568796]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2005.
Körpöly Kálmán
   Névtelen hősök : édesanyák és nagymamák / Körpöly Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2005. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-009-6 fűzött : 190,- Ft
vallásos irodalom - nő - elbeszélés
244 *** 316.37-055.2(0:82-32)
[AN 2571635]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2005.
   Kozmikus teológia : források a görög filozófiai istentan történetéhez a kezdetektől az első keresztény apologétákig / szerk., [vál., a bev. tanulmányt írta ...] Bugár M. István ; [... ford. Bugár M. István et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 534 p. ; 20 cm. - (Kultusz és logosz, ISSN 1785-5543 ; 4.)
Bibliogr.: p. 510-532.
ISBN 963-7510-37-0 fűzött : 3500,- Ft
vallásfilozófia - ókori Görögország
291.1(38)
[AN 2568567]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2005.
Márkus Jenő (1907-1955)
   "Nékem az élet Krisztus" : válogatás Márkus Jenő (1907-1955) írásaiból / [szerk. és sajtó alá rend. Márkus Mihály] ; [közread. a PRTA]. - Pápa : PRTA, 2005. - 192 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 963-86763-1-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2568794]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2005.
Naher, Gaby
Wrestling the dragon (magyar)
   A sárkánnyal harcoló : Őszentsége a 17. Karmapa Láma / Gaby Naher ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-76-1 fűzött : 2490,- Ft
O-rgyan-'phrin-las-rdo-rje (karmapa láma), XVII.
tibeti buddhizmus - kagyü - főpap - 20. század - életrajz
294.321(515)(092)O-rgyan-'phrin-las-rdo-rje
[AN 2568737]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2005.
Osztie Zoltán (1958-)
   Kereszténység és közélet : kiút az anarchiából / Osztie Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 17 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 16.)
ISBN 963-361-658-1 fűzött : ár nélkül
kereszténység
261.6 *** 23/28
[AN 2568650]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2005.
   Paraklisz / [közread. a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Püspöki Hiv., [2005]. - 16 p. ; 17 cm
ISBN 963-218-456-4 fűzött : ár nélkül
szertartás - görög katolikus egyház
281.5.018.2 *** 264-16
[AN 2567428]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2005.
Rózsa Huba (1939-)
   A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 31 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 17.)
ISBN 963-361-690-5 fűzött : ár nélkül
Biblia
Európa - kereszténység - bibliakutatás - kultúra
22.01 *** 23/28 *** 316.7(4)
[AN 2568652]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2005.
   Szakmaiság és keresztyén etika : etikai előadások / [... szerk. Zsengellér József] ; [közread. a] Református Közéleti és Kulturális Központ. - Budapest : RKKK, 2004. - [2], 143 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
erkölcs - református egyház
241 *** 284.2 *** 17
[AN 2568742]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2005.
Veres András
   A katolikus egyház és az állam kapcsolata Magyarországon / Veres András. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 25 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 18.)
ISBN 963-361-675-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - katolikus egyház - egyházpolitika
282 *** 261.7(439) *** 322(439)
[AN 2568654]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2005.
Zágoni Á. Károly (1809-1875)
   A nagytiszteletű Beregi Egyházmegye emlékkönyve / Zágoni Á. Károlyi ; [szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Nagy Ferenc] ; [közread. Csatáry György]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2005. - 293 p. : ill. ; 25 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 34.)
A. N. T. Beregi Egyházmegye emlékkönyve (borító- és gerinccím). - Példányszám: 500
ISBN 963-7240-60-8 kötött : ár nélkül
Beregi Egyházmegye
református egyház - protestáns lelkész - pedagógus - adattár - életrajz
284.2(439-35Bereg)"15/18"(092) *** 37(439-35Bereg)"15/18"(092) *** 930.253(439-2Nyíregyháza) *** 284.2(439-03Beregiegyházmegye)"15/18"(092):058.7
[AN 2567839]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7398 /2005.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Egyes köteteken a főcím: Népszámlálás 2001. - Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   25., A háztartások rétegződése / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Záhonyi Márta, Kovács Marcell, Bukodi Erzsébet]. - 2005. - 454 p. : ill., színes
ISBN 963-215-783-4 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - háztartás-statisztika - ezredforduló - statisztikai táblázat
312.5(439)"2001"(083.41)
[AN 2568609] MARC

ANSEL
UTF-87399 /2005.
Barna Katalin
   Területi statisztikai elemzési módszerek / [írták Barna Katalin, Molnár Tamás]. - Budapest : Agroinform, 2004. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-502-827-X fűzött : ár nélkül
területi statisztika - matematikai statisztika
311.313 *** 519.23
[AN 2567439]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2005.
   Esélyegyenlőség a kardiológiai rehabilitációban : az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal és a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság közös konferenciája : Tata, 2004. október 1. / [... szerzői Bognárné Várfalvi Marianna et al.]. - Budapest : Agroinform, 2004. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Szerk. Ürmös Andor, Gara Imre
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - szívbetegség - konferenciakiadvány
316.347(=914.99)(439) *** 364.144(=914.99)(439) *** 616.1 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 2567616]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2005.
Gereben Ferenc (1942-)
   Olvasáskultúra és identitás : a Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata / Gereben Ferenc. - Budapest : Lucidus, 2005. - 215 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 963-9465-27-5 fűzött : 2800,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzettudat - olvasáskutatás
316.63(=945.11)(4-11) *** 323.1(=945.11)(4-11) *** 028
[AN 2568924]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2005.
Gerő András (1952-)
   A zsidó szempont / Gerő András. - Budapest : PolgART, 2005. - 179 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9306-86-X kötött : 2490,- Ft
Magyarország - zsidóság - asszimiláció
316.347(=924)(439) *** 323.15(=924)(439) *** 316.344.8(=924)(439)
[AN 2568056]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2005.
Hoóz István (1928-)
   Társadalomstatisztika / Hoóz István ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - [2], 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-296. - Példányszám: 1000
Fűzött : 2000,- Ft
társadalomstatisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 312(075.8) *** 312.7(075.8) *** 343.9(075.8)
[AN 2568978]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2005.
   Jövőmunkások, cigány értelmiségiek mondják : a Harmónia Alapítvány "Cigány nyelv- és népismeret" című kurzusának előadásai / [szerk. Diósi Ágnes]. - [Budapest] : Gladiátor, [2005]. - 151, [3] p. ; 20 cm. - (Tanulmányok a kisebbségi kultúrák köréből ; 2.)
ISBN 963-8043-65-2 fűzött : 1470,- Ft
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2567798]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2005.
Király József (1925-)
   Kommunikáció az idegenforgalomban / írta Király József ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2005, cop. 2001. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-637-197-0 fűzött : ár nélkül
kommunikáció - idegenforgalom - tankönyv
316.77(078) *** 640.4(078) *** 649.9(078) *** 159.9(078)
[AN 2570396]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2005.
   A kritikai kultúrakutatás. - Budapest : Argumentum, 2005. - 228, [2] p. ; 23 cm
Szerk. Sári B. László. - Helikon, ISSN 0017-999X ; 51. évf. 1-2. sz. (2005). - Bibliogr.: p. 175-186. és a jegyzetekben
Fűzött : 800,- Ft
kultúra
316.7 *** 008
[AN 2569745]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2005.
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal
   KSH-stratégia, 2005-2008 / Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-215-806-7 fűzött : ár nélkül
Budapest - statisztika - közintézmény
31 *** 061.14(439-2Bp.)
[AN 2568770]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2005.
   Muslims in the UK: policies for engaged citizens / [publ. by the] Open Society Institute EU Monitoring and Advocacy Program. - Budapest ; New York [N. Y.] : OSI, 2005. - 343 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
ISBN 1-891385-42-9
Nagy-Britannia - kisebbség - mohamedán vallás - ezredforduló
316.356.4(410) *** 297(410)
[AN 2567392]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2005.
   Népmozgalmi kézikönyv / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005. - 129 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
ISBN 963-215-797-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - népmozgalom - statisztikai adat - adatgyűjtés - kézikönyv
312.1/.3(439)(035) *** 311.2
[AN 2568768]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2005.
Prohászka Lajos (1897-1963)
   A vándor és a bujdosó / Prohászka Lajos ; Niederhauser Emil ... tanulmányával. - Hasonmás kiad. - Budapest : Lucidus, 2005. - 235, VII p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Eredeti kiadása: Budapest : Danubia, 1941. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-28-3 fűzött : 2600,- Ft
Európa - néplélektan
316.356.4(4) *** 159.922.4(4)
[AN 2568925]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2005.
Szabó-Pap Gabriella
   A mindennapok kultúrája Európában : az Európa Tanács és a kultúra : tájékoztató kiadvány / Szabó-Pap Gabriella. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 3.)
ISBN 963-218-149-2 fűzött : ár nélkül
Council of Europe
Európa - kultúra - nemzetközi szervezet
316.7(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 2568561]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2005.
   Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken / szerk. Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint. : MTA Társkut. Közp., 2005. - 492 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok, ISSN 1588-8894)
A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet Társadalom-néprajzi Osztálya által 2003. nov. 6-7. között szervezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-508-446-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - Erdély - parasztság - magyarság - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.343.64(439)"199/200" *** 316.343.64(498.4)(=945.11)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2567451]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7413 /2005.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Közmondások : 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - XIII, 171, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 1.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-11-3 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2568828]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2005.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások : 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - XIII, 231 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 2.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-10-5 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2568831]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2005.
Benedek Krisztina
   Cibri, cibri.. : játékfűzések a Galga mentéről / Benedek Krisztina ; [térrajzok Szöllősi Mihály]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Helyi hagyományok, ISSN 1785-7848)
ISBN 963-7363-05-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7363-0-X)
Galga mente - magyar néprajz - gyermekjáték - tanári segédkönyv
394.3(=945.11)(439Galga_mente)(072)
[AN 2569009]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2005.
   Bükkönyrét a Volga partján : kazáni tatár és miser népdalok / [vál., ford.] Kakuk Zsuzsa. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2005. - 160 p. : ill. ; 20 cm
A függelékben Kunos Ignác: Tatár foglyok táborában : jelentés a mohamedán fogolytáborokban végzett tanulmányokról c. írásával. - Bibliogr.: p. 134-136.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-594-X)
néprajz - tatárok - népdal
398.8(=943.21)
[AN 2567404]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2005.
   A cigándi bokréta legzsengébb ága / szerk. Németh Károlyné, Téglás Dezsőné ; [közread. a "Cigándi óvodásokért" Alapítvány]. - Cigánd : "Cigándi óvodásokért" Alapítvány, 2005. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-218-183-2 fűzött : ár nélkül
Cigánd - magyar néprajz - gyermekjáték
394.3-053.2(=945.11)(439-2Cigánd)
[AN 2567436]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2005.
Dizseri Eszter
   Illik, nem illik? : viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek / Dizseri Eszter ; [ill. Tóth Éva]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 209 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-300-851-4 fűzött : 710,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 2563138]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2005.
Gilyén Nándor (1931-)
   Az erdélyi Mezőség népi építészete / Gilyén Nándor. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 116 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 963-86303-3-7 fűzött : 1800,- Ft
Mezőség - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11)(439.21Mezőség) *** 72.031.4(439.21Mezőség)
[AN 2568435]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2005.
Kriza János (1811-1875)
   Júlia szép leány : székely balladák Kríza János gyűjteményéből / vál. és az utószót írta Kríza Ildikó ; [ill. ... Róth Miksa ...]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 101p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-208-916-2 v. : 3490,- Ft
magyar néprajz - népballada - székelyek
398.87(=945.11)(439.21)
[AN 2568095]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2005.
Miklya Zsolt
   Füleden be, szádon ki / gyűjt. és írta Miklya Zsolt ; [graf. ... Fábián Emese]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2005. - 48 p. : ill. ; 17 cm. - (Bibliai találósok ; 3.)
ISBN 963-86541-7-1 fűzött : ár nélkül
Biblia
találós kérdés
398.6 *** 22
[AN 2568999]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2005.
Sándor Ildikó
   Tücsökringató : ölbeli játékok / Sándor Ildikó ; [... ill. Porkoláb Zsófia] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7363-03-3 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - mondóka - gyermekdal
394.3(=945.11) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2568696]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2005.
   Vadrózsa virága : székelykeresztúri diákok népköltészeti gyűjtéséből / [sajtó alá rend.] Nagy Endre, Péter Sándor ; a gyűjtőmunka elindítója és irányítója Farkas Jenő. - Edelény ; Sepsiszentgyörgy : [Magánkiad.], 2004. - 322 p. ; 29 cm
ISBN 963-460-127-8 fűzött : ár nélkül
Székelykeresztúr - magyar néprajz - népköltészet
39(=945.11)(439.21-2Székelykeresztúr)
[AN 2570798]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7424 /2005.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 10. kiad. - Budapest : Szerző, 2005. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-225.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-440-890-7)
Közép-Európa - magyarság - trianoni békeszerződés - nemzetiségi kérdés
323.1(=945.11)(4-11) *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 2570801]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2005.
   Átélt történelem : életképek, 1944-48 / [kész. Andrási Zoltánné Énis Mariann et al.] ; [kiad. a Diósberényért Egyesület]. - [Diósberény] : Diósberényért Egyes., 2005. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
kitelepítés - magyarországi németek - betelepítés - felvidéki magyarság - székelyek - 20. század - interjú
323.12(=30)(439.125)"194"(047.53) *** 325.27(=945.11)(439.125)"194"(047.53)
[AN 2567468]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2005.
Bártfai Szabó László (1915-1999)
   A nagy tapsok idején / Bártfai Szabó László. Örök félelemben / Kovács Paula ; [szerk. Borzák Tibor]. - [Kecskemét] : BT-Press, 2005. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 963-85599-3-4 fűzött : 2100,- Ft
Bártfai Szabó László (1915-1999)
Kovács Paula (1910-2004)
Magyarország - állami terror - Rákosi-korszak - 20. század - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2568358]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2005.
Beevor, Antony
The mystery of Olga Chekhova (magyar)
   Hitler kedvenc színésznője : Olga Csehova, a szovjet kém / Antony Beevor ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 255 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-249. - Filmogr.: p. 211-215.
ISBN 963-425-047-5 kötött : 2499,- Ft
Čehova, Olga Konstantinovna
Szovjetunió - Németország - hírszerzés - titkos ügynök - második világháború - életrajz
327.84(47)(092)Čehova,_O._K.
[AN 2568029]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2005.
Bolgár György (1946-)
   Megbeszéltük : válogatás, magyarán best of / Bolgár György. - Budapest : Glória, cop. 2005. - 293, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9587-11-7 kötött : 2590,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - rádióműsorszám
323(439)"200" *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2568003]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2005.
   Az "EncUEntros - Magyarország, Európa és Ibero-Amerika régi és új találkozásai" szakmai, tudományos nap előadásai : Pécs, 2004. május 3. / szerk. Fischer Ferenc, Kozma Gábor, Domingo Lilón ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központ. - Pécs : PTE Ibero-Amerika Közp., 2005. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Iberoamericana Quinqueecclesiensis, ISSN 1785-7716 ; 3. sz. (2005). - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
Latin-Amerika - történelem - külpolitika - konferenciakiadvány
327(8=6) *** 98(=6) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2569754]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2005.
Lányi Gusztáv (1951-)
   Politikai pszichológia, politikai magartásvizsgálatok : a politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól : vitatkötet / Lányi Gusztáv ; vitapartnerek A. Gergely András [et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-295.
ISBN 963-7052-17-8 fűzött : 2590,- Ft
politikai pszichológia
32 *** 159.9 *** 316.6
[AN 2568049]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2005.
   A magyar gazdaság és társadalom integráció-érettsége, integrációs képessége és felkészültsége átalakulása című kutatás : zárótanulmányok / koordinátor Palánkai Tibor ; [... kész. Blahó András et al.] ; [kiad. a] Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék, Európai Tanulmányi és Oktatási Központ. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Világgazd. Tanszék : Budapesti Corvinus Egy. Európai Tanulm. és Okt. Közp., 2005. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459-463.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - integráció - társadalom - gazdaság
327.39(4-62) *** 327(439) *** 338.2(439) *** 316.3(439)
[AN 2568814]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2005.
   A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás / [összeáll. Czibulka Zoltán, Heinz Ervin, Lakatos Miklós] ; [közread. a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya, Központi Statisztikai Hivatal Levéltár]. - Budapest : M. Statisztikai Társ. Statisztikatört. Szakoszt. : KSH Lvt., 2004. - 377 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 375-377.
ISBN 963-215-799-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kitelepítés - magyarországi németek - népszámlálás - 20. század - statisztikai adatközlés - történelmi forrás
325.254(=30)(439)"194"(093) *** 316.347(=30)(439)"194"(093) *** 312(439)"1941"(083.41)
[AN 2568806]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2005.
Miszlivetz Ferenc (1954-)
   Új szuverén születik : az európai konstrukció : régiók, határok, közterek és civil társadalom az átalakuló Európai Unióban / Miszlivetz Ferenc. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press., 2005. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-195.
ISBN 963-9438-40-5 fűzött : 2500,- Ft : 10 ?
Európai Unió - regionális gazdaság - együttműködés - társadalom
327.39(4-62) *** 332.14(4-62) *** 316.32(4-62)
[AN 2567594]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2005.
Őze Sándorné (1940-)
   Magyar parasztballada : fehérgárda a Dél-Alföldön / Őze Sándorné, Őze Sándor ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Hódmezővásárhely] : Önkormányzat, [2005]. - 460 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: 437-439.
ISBN 963-86668-3-8 kötött : ár nélkül
Csongrád (megye) - parasztság - állami terror - 20. század - interjú
323.282(439.181)"195"(047.53) *** 323.325(439.181)"195"(047.53) *** 316.343.64(439)"195"(047.53)
[AN 2568407]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2005.
Rácz András (1966-)
   Polgárok és paraziták / Rácz András. - Budapest : Ratius, 2005. - 131, [6] p. ; 24 cm
ISBN 963-218-496-3 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - belpolitika - középosztály - ezredforduló - társadalom
323(439)"200" *** 316.343.65(439)"200" *** 316.32(439)"200"
[AN 2568277]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2005.
Tomka Ferenc (1942-)
   Halálra szántak, mégis élünk! : [egyházüldözés, 1945-1990 és az ügynökkérdés] / Tomka Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 17 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 20.)
ISBN 963-361-698-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állami terror - egyházpolitika - római katolikus egyház - megfigyelés - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198"
[AN 2568657]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2005.
   Ungarn in der Europäischen Union, 2004 / [Studien von J. Bayer et al.] ; [Übers. von Vera Gáthy]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2005. - 293 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 25.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-589-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2569019]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2005.
Wildmann János
   Katolikus tükör : a magyar egyház és az európai integráció : gyakorlati teo-trilógia / Wildmann János ; [közread. az] Egyházfórum. - [Budapest] : Egyházfórum, [2005]-. - 20 cm
Európai Unió - Magyarország - integráció - katolikus egyház - ezredforduló
327.39(4-62) *** 327(439) *** 282(439)"200"
[AN 2568449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kairológia. - [2005]. - 319 p. : ill.
Bibliogr.: p. 310-318.
ISBN 963-8156-34-1 fűzött : 1785,- Ft
Magyarország - Európai Unió - integráció - katolikus egyház - ezredforduló
327.39(4-62) *** 327(439) *** 282(439)"200"
[AN 2568450] MARC

ANSEL
UTF-87439 /2005.
Zachar József (1943-)
   Áruló vagy áldozat? : történész-nyomozás a Redl-ügyben a nagy háború kirobbantásának 90. évfordulóján / Zachar József. - Budapest : Heraldika, 2005. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9204-35-8 fűzött : ár nélkül
Redl, Alfred
Osztrák - Magyar Monarchia - katonatiszt - hírszerzés - 19. század - 20. század
327.84(436/439)(092)Redl,_A.
[AN 2568816]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7440 /2005.
Ament Andor
   Zsebkönyv családfa kutatáshoz / írta és szerk. Ament Andor. - Budapest : Szerző, 2005. - 38, 40 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-460-815-9 fűzött : ár nélkül
családtörténet - kutatás
929.5
[AN 2568708]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2005.
Bakay Kornél (1940-)
   Őstörténetünk régészeti forrásai / Bakay Kornél ; [közread. a] Miskolci Bölcsész Egyesület. - [Miskolc] : MBE, 1997-. - 24 cm
A 3. kötettől kiad. a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület
ISBN 963-7528-35-0 *
magyar őstörténet - magyar történelem - régészet
930.8(=945.11) *** 943.9".../09" *** 903/904(=945.11)
[AN 270648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - 368 p. : ill.
Bibliogr.: p. 321-347. és a jegyzetekben
ISBN 963-218-087-9 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar történelem - régészet - lelet
930.8(=945.11) *** 943.9".../09" *** 903/904(=945.11)
[AN 2568972] MARC

ANSEL
UTF-87442 /2005.
Czimbalmos László
   Történelmi helyreigazítás : ez is 1956 volt, csak egy kicsit másként / H. László Béla Czimbalmos. - Mád : Czimbalmos L., [2005]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-392-7 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2567659]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2005.
   Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon : a 2003. november 4-5-én a szegedi városházán tartott konferencia ellőadásai / szerk. Balogh Elemér és Sarnyai Csaba Máté. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 251 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 1.)
A borítófedélen a megjelenési év: 2004. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86674-0-0 fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 19. század - konferenciakiadvány
943.9(092)Deák_F. *** 943.9"18" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2568326]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2005.
   Dunakeszi arcképcsarnok / szerk. Csoma Attila ; [ill. ... Farkas Éva] ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. - Dunakeszi : Kölcsey Vár. Kvt., 2005. - 198 p. : ill. ; 25 cm
A bev. olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 963-218-363-0 kötött : ár nélkül
Dunakeszi - életrajzgyűjtemény
929(439-2Dunakeszi)
[AN 2567466]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2005.
   Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / fel. szerk. Bana József. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvtára, 2001-. - 24 cm
Borítócím: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyvei regesztái
Győr - közgyűlés - levéltári irat - önkormányzati irat
943.9-2Győr(093.2)
[AN 921928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1617-1621 / Dominkovits Péter. - 2005. - 140, [4] p. : ill., részben színes. - (Győr városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Győr - közgyűlés - 17. század - levéltári irat - önkormányzati irat
943.9-2Győr"16"(093.2)
[AN 2568943] MARC

ANSEL
UTF-87446 /2005.
Heckenast Gusztáv (1922-1999)
   Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? : életrajzi adattár / Heckenast Gusztáv ; sajtó alá rend., kieg. és az előszót írta Mészáros Kálmán. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2005. - 510 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 8.)
Bibliogr.: p. 473-507.
ISBN 963-8312-93-9 kötött : 3500,- Ft
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - életrajzi lexikon
943.9"170"(092):030
[AN 2557761]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2005.
Jósa Judit
   Egyiptomiak / [írta Jósa Judit] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem Kv., 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Legendás népek)
ISBN 963-9551-66-X kötött : ár nélkül
Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 2567919]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2005.
   Kelet és Nyugat határán : a magyar föld népeinek története Kr. e. 400 000 - Kr. u. 804 / [a kiállítást rend. T. Bíró Katalin et al.] ; [főszerk. Kovács Tibor] ; [szerk. Garam Éva] ; [a vezetőt írta T. Bíró Katalin et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-904-678-7)
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Kelet és Nyugat határán
Magyarország - régészet - őskor - ókor - múzeumi katalógus
903/904(439)".../08" *** 943.9".../08" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2563732]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2005.
   Magia naturalis / [vál., ford., az előszót, a magyarázatokat és a kislexikont írta Magyar László András]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Orvostörténeti ritkaságok, ISSN 1786-0628 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-97-X fűzött : 2300,- Ft
természettudomány - mágia - 16. század - 17. század - művelődéstörténet
930.85(100)"15/16" *** 133.5 *** 5 *** 001(100)"15/16"
[AN 2568927]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2005.
Molnár László
   A Magyar Olajipari Múzeum Archívumának fondjai : repertóriumok / [összeáll. Molnár László, Srágli Lajos]. - Zalaegerszeg : MOIM, 2001-. - 21 cm
Főcím a 2. kötettől: Magyar Olajipari Múzeum Archívuma
Magyarország - kőolajbányászat - kőolajfeldolgozás - levéltári repertórium - szakbibliográfia
930.253(439-2Zalaegerszeg)(083.8) *** 930.253.4 *** 665.6/.7:016 *** 622.323016
[AN 926308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2004. - 213 p. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 21.)
ISBN 963-216-761-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kőolajfeldolgozás - kőolajbányászat - levéltári repertórium - szakbibliográfia
930.253(439-2Zalaegerszeg)(083.8) *** 930.253.4 *** 665.6/.7:016 *** 622.323:016
[AN 2568625] MARC

ANSEL
UTF-87451 /2005.
   A monori tanácskozás, 1985. június 14-16 / [szerk. Rainer M. János] ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2005. - 289 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-86635-2-9 kötött : 3900,- Ft
magyar történelem - 20. század - rendszerváltás - történelmi forrás
943.9"1985"(093.2)
[AN 2568702]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2005.
Nemere István (1944-)
   Erdély újabb aranykora : a 17. század eseményei : magyar történelem / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-359-7 fűzött : ár nélkül
Erdély - magyar történelem - 17. század
943.921"16"
[AN 2567890]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2005.
Nemere István (1944-)
   A felvilágosodás kora : a 18. század eseményei : magyar történelem / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-355-4 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 18. század
943.9"17"
[AN 2567895]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2005.
Nemere István (1944-)
   A szabadságharc évszázada : a 19. század eseményei : magyar történelem / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-356-2 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 19. század
943.9"18"
[AN 2567982]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2005.
Niâzov, Saparmurat
Ruhnama (magyar)
   Rukhnama / Szaparmurat Türkmenbasi ; [ford. Gönczy Éva]. - Beregsurány : Turbo Team Kft., [2005]. - 368 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adataival. - Példányszám: 1000
ISBN 963-216-557-8 kötött : ár nélkül
türkmének - nemzettörténelem
957.54
[AN 2567422]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2005.
Olson, Carl E.
The Da Vinci hoax (magyar)
   A Da Vinci-blöff : a Da Vinci-kód hibáinak feltárása / Carl E. Olson és Sandra Miesel ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 286 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 963-425-056-4 kötött : 1999,- Ft
Brown, Dan. The Da Vinci code
művelődéstörténet - eretnekség
930.85(100) *** 273
[AN 2568011]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2005.
Ottományi Katalin
   Antik gyökereink : Budaörs múltja a régészeti leletek fényében / Ottományi Katalin, Mester Edit, Mráv Zsolt ; [kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2005. - 120 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-566-8 fűzött : ár nélkül
Budaörs - régészet - lelet - múzeumi katalógus
904(369.2) *** 904(439-2Budaörs) *** 069(439-2Budaörs)(036)
[AN 2568222]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2005.
Shulman, Milton
Defeat in the West (magyar)
   Vereség Nyugaton / Milton Shulman ; Max Hastings bevezetőjével ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 341 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 963-425-045-9 kötött : 2499,- Ft
Németország - Nyugat-Európa - hadtörténet - második világháború
943.0"1944/1945"
[AN 2568094]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2005.
Szabó A. Ferenc (1943-)
   Politikatörténeti tanulmányok / Szabó A. Ferenc ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Jogtudományi és Politikaelmélet Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2005. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-86441-4-1 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - történetfilozófia
943.9 *** 930.1
[AN 2568822]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2005.
Ürögdi György (1904-1987)
   Kleopátra : Caesar és Antonius csábítója / Ürögdi György ; Kertész István "Hellenizmus" c. tanulmányával ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Adamik Béla]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Mundus, 2005. - 337 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ókortudományok - ókori művészetek, ISSN 1589-1461)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8033-07-X kötött : ár nélkül
Kleopátra (Egyiptom: királynő)
uralkodó - ókori Egyiptom - életrajz
932(092)Kleopátra
[AN 2567907]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2005.
   Városfejlődés Trianon után / vendégszerkesztő Csóti Csaba. - Tatabánya : Kultsár I. Társadalomtud. és Kiadói Alapítvány, [2004]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - urbanizáció - 20. század
943.9"1920" *** 911.375(439)"192"
[AN 2569725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 132, [4] p.
Limes, ISSN 0238-9266 ; 17. évf. 3. sz. (2004)
Fűzött : 200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - urbanizáció - 20. század
943.9"1920" *** 911.375(439)"192"
[AN 2569731] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 129, [4] p.
Limes, ISSN 0238-9266 ; 17. évf. 4. sz. (2004)
Fűzött : 285,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - urbanizáció - 20. század
943.9"1920" *** 911.375(439)"192"
[AN 2569740] MARC

ANSEL
UTF-87462 /2005.
   A Volga-Káma-vidék finnugor népei / szerk. Pusztay János. - Szombathely : BDF, 2005. - 109 p. : ill. ; 23 cm. - (Az Uralisztikai Tanszék kiadványai, ISSN 0865-7521 ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9531-41-3 fűzött : ár nélkül
történelem - helyismeret - finnugorok - volgai finn nyelvek
930.8(=945.2) *** 930.8(=945.3) *** 809.45 *** 908.470(=945)
[AN 2568904]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7463 /2005.
Bárdos István
   Kirándulás a Duna két partján a Vág-Duna-Ipoly Eurorégióban / [írta Bárdos István, Mácza Mihály] ; [fotó Mudrák Attila] ; [kiad. a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht., ... Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma]. - Tatabánya : Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejleszt. Kht. ; Komárno : M. Kult. és Duna Mente Múz., [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-217-847-5 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom (megye) - Ipoly mente - Kisalföld - Közép-Szlovákia - helyismeret
908.439.115 *** 908.437.622
[AN 2567456]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2005.
Bárdos István
Kirándulás a Duna két partján a Vág-Duna-Ipoly Eurorégióban (angol)
   Trip on the two sides of river Danube in Vág-Danube-Ipoly Euro-region / [written by István Bárdos, Mihály Mácza] ; [photos Attila Mudrák] ; [publ. by Vag-Danube-Ipel' Euroregion Development Non-profit Company, ... Museum of Hungarian Culture and the Danube]. - Tatabánya : Vag-Danube-Ipol' Euroregion Development Non-profit Co. ; Komárno : Museum of Hung. Culture and the Danube, [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-217-848-3 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom (megye) - Ipoly mente - Kisalföld - Közép-Szlovákia - helyismeret
908.439.115 *** 908.437.622
[AN 2567459]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2005.
Bárdos István
Kirándulás a Duna két partján a Vág-Duna-Ipoly eurorégióban (német)
   Entdeckungsreise entlang den beiden Ufern der Donau in der Euroregion "Waag-Donau-Eipel" / [Text István Bárdos, Mihály Mácza] ; [Foto Attila Mudrák] ; [Übers. ... Ulrike Mudrák] ; [Hrsg. ... von der Gemeinnützigen Gesellschaft für die Entwicklung der Euroregion "Waag-Donau-Eipel" ... und dem Magyar Kultúra és Duna Mente Museum]. - Tatabanya : Gemeinnützige Ges. für die Entwicklung der Euroregion "Waag-Donau-Eipel" ; Komárno : M. Kult. és Duna Mente Museum, [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-217-849-1 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom (megye) - Ipoly mente - Kisalföld - Közép-Szlovákia - helyismeret
908.439.115 *** 908.437.622
[AN 2567462]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2005.
Bárdos István
Kirándulás a Duna két partján a Vág-Duna-Ipoly eurórégióban (szlovák)
   Výlet na oboch brehoch Dunaja v euroregióne Váh-Dunaj-Ipeľ / [autori István Bárdos, Mihály Mácza] ; [foto Attila Mudrák] ; [prekl. Mihály Mácza] ; [vyd. ... Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ, a Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska]. - Tatabányi : Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ ; Komarno : Múz. maďarskej kultúry a Podunajska], [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-217-850-5 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom (megye) - Ipoly mente - Kisalföld - Közép-Szlovákia - helyismeret
908.437.622 *** 908.439.115
[AN 2567461]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2005.
Bausenhardt, Hans
Sizilien (magyar)
   Szicília / ... Hans Bausenhardt ... írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5349-4 fűzött : 1990,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2571643]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2005.
Czellár Katalin (1933-)
   Magyarország / Czellár Katalin, Somorjai Ferenc ; [térképek, alaprajzok Olgyay Gézáné]. - 4. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2005. - 1018 p., [80] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Lezárva: 2004. szept. 15.
ISBN 963-243-914-7 kötött : 6300,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2563559]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2005.
Dankó Péter
   Nádasdladány története / Dankó Péter, Vitek Gábor ; [kiad. Nádasdladány Község Önkormányzata]. - Nádasdladány : Önkormányzat, 2005. - 252 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-228. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-265-0 kötött : 2500,- Ft
Nádasdladány - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nádasdladány *** 943.9-2Nádasdladány
[AN 2566878]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2005.
Giordania (magyar)
   Jordánia : Ammán, Dzseras, az Omajjádok kastélyai, Petra, Akaba és a Rum-vádi : [útikalauz a nagyvilágba] / [ford. Zöldi Mihály]. - Budapest : Merhavia, 2004. - [2], 160 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Világvándor, ISSN 1786-9854)
ISBN 963-9172-56-1 fűzött : ár nélkül
Jordánia - útikönyv
915.695(036)
[AN 2568543]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2005.
Jepson, Tim
Rome (magyar)
   Róma / [írta Tim Jepson] ; [ford. ... Simonné Kajsza Krisztina, Cseke Zsuzsanna Anikó]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2005. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-31-8 fűzött : 3950,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2568911]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2005.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Budapest : a Dunánál : on the Danube / fényképezte ... Lugosi Lugo László ; [előszó ... Esterházy Péter] ; [képleírások és utószó ... Sándor P. Tibor] ; [ford. ... Nagy Piroska, Rácz Katalin]. - Budapest : Vince K., 2005. - 167 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
ISBN 963-9552-62-3 kötött : 2795,- Ft
Duna - Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439(282.243.7)(084.12) *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L.
[AN 2568142]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2005.
Neszmélyi György
   A három egykori királyság földje : a Koreai Köztársaság társadalmi, gazdasági sajátosságai és élelmiszergazdasága / Neszmélyi György. - Budapest : Agroinform, 2004. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141. - Összefoglalás angol és koreai nyelven
ISBN 963-502-828-8 fűzött : ár nélkül
Koreai Köztársaság - országismeret
908.519.5
[AN 2567608]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2005.
   Nők lapja nosztalgia : a hetvenes évek / [szerk. Erdélyi Z. Ágnes]. - Budapest : Sanoma, cop. 2004. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86428-3-1 * kötött : 4900,- Ft
Magyarország - helyismeret - hetilap - publicisztika
908.439(0:82-92) *** 070(439)Nők_Lapja
[AN 2538779]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2005.
Roy, Sally
Spain (magyar)
   Spanyolország / [írta Sally Roy] ; [a madridi, déli közép-spanyolországi és andalúziai részek ... szerzője Josephine Quintero] ; [a kiegészítéseket a barcelonai és andalúziai ... részekhez Andrew Benson, Des Hannigan és Clarissa Hyman írta] ; [ford. Nagy Krisztina, Fodor Eszter]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2005. - 206 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-32-6 fűzött : 3950,- Ft
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2568908]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2005.
Somerville, Christopher
Ireland (magyar)
   Írország / [írta Christopher Somerville] ; [ford. ... Béres András, Béres Zsuzsa, Cseke Zsuzsanna Anikó]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2005. - 206 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-33-4 * fűzött : 3950,- Ft (hibás ISBN 963-9493-34)
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2568910]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2005.
Szarka Sándor
   Mallorca / Szarka Sándor ; [a térképeket kész. Olgyay Géza] ; [a fotókat kész. Szarka Sándor]. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2005. - 252 p. : ill., színes, ; 23 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
ISBN 963-243-899-X fűzött : 2630,-Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2570697]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2005.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Tokyo underground : előtanulmány és kollázs / Vágvölgyi B. András ; [az illusztrációkat Nagy Kriszta kész.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2004. - 435 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 415-420.
ISBN 963-9602-41-8 kötött : 3980,- Ft
Japán - helyismeret - publicisztika
908.520(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2563513]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7479 /2005.
   "Adamante notare" : essays in honour of professor Antal Ádám on the occasion of his 75th birthday / ed. Nóra Chronowski. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Law, 2005. - 555 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 135.)
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Ádám Antal műveinek vál. bibliográfiája: p. 541-548. - Példányszám: 300
ISBN 963-642-027-0 kötött : ár nélkül
Európai Unió - jogtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34(100) *** 34(4-62) *** 012Ádám_A.
[AN 2568962]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2005.
   Constitutional consequences of the EU membership / ed. István Illéssy ; [org., publ. by the] University of Pécs Faculty of Law. - Pécs : Univ. of Pécs Faculty of Law, 2005. - 339 p. ; 21 cm
A 2004. okt. 7-10. között Pécsett tartott konferencia anyaga. - Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-642-039-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - alkotmányjog - konferenciakiadvány
341.17(4-62) *** 342(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2569040]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2005.
Csáki Gyula Balázs (1978-)
   A jogi informatika alapjai / Csáki Gyula Balázs. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 107 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 6.)
ISBN 963-9466-90-5 fűzött : ár nélkül
jogtudomány - informatika
34 *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2567690]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2005.
   Családjogi és gyermekjogi jogszabályok / [összeáll. Somfai Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 381 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2005. jan. 31.
ISBN 963-9542-90-3 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - családjog - gyermek - jogszabálygyűjtemény
347.6(439)(094) *** 347.637(439)(094)
[AN 2568361]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2005.
   Az Európai Unió hatása a büntetőjog fejlődésére : szakirodalom-gyűjtemény / szerk. Lévay Miklós és Kígyóssy Katinka. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 286 p. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 6.)
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 282-286. és a jegyzetekben
ISBN 963-9466-91-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - büntetőjog
343(4-62)
[AN 2567696]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2005.
   Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén : tanulmánykötet / szerk. Lévay Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 326 p. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-89-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - büntetőjog
343(4-62)
[AN 2567704]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2005.
Fogarasi József (1948-)
   A helyi önkormányzatok / Fogarasi József, Ivancsics Imre, Kiss László. - Budapest : Unió, [2005]. - 590 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan. 31.
ISBN 963-388-468-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - közigazgatási jog - kézikönyv
352(439)(036) *** 353(439)(036) *** 342.9(439)(036)
[AN 2570764]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2005.
Harsági Viktória
   Okirati bizonyítás a modern polgári perben / Harsági Viktória. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 312 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 295-312.
ISBN 963-7490-06-X fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - bizonyítás - okirat
347.942(439)
[AN 2568672]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2005.
   A hatályos közbeszerzési törvény és hatályos végrehajtási utasításai : 2003. évi CXXIX. törvény / [szerk. Gulyás Andrea] ; [kiad. ... az OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.]. - Budapest : OVI, cop. 2005. - Cserelapos mappa ; 32 cm
ISBN 963-217-575-1 fűzetlen : ár nélkül
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 2568562]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2005.
Horváth Barna (1896-1973)
   A jogelmélet vázlata / Horváth Barna ; [szerk. ... Cs. Kiss Lajos]. - Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 257, [3] p. ; 23 cm. - (Historia incognita. 2. sorozat, Jogtudomány, ISSN 1785-1386). (Bibliotheca iuridica. Opera classica, ISSN 1587-3862)
ISBN 963-86430-4-8 kötött : 3600,- Ft
államelmélet
34.01 *** 340.114
[AN 2568577]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2005.
Kecskés László (1953-)
   Jogi ismeretek / Kecskés László, Rozman András, Heimné Szalai Erzsébet ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2005. - 338 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325.
ISBN 963-204-315-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jog - tankönyv
34(439)(078)
[AN 2563783]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2005.
Kereszty Béla
   A magyar közlekedési büntetőjog kézikönyve / Kereszty Béla. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 230 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jan. 15. - Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-224-829-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - közlekedési bűncselekmény - útmutató
343.346(439)(036)
[AN 2567885]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2005.
   A közszféra alkalmazottainak aránya és teljesítményük Magyarországon és néhány OECD-országban / [összeáll. Nyitrai Ferencné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005. - 62 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-803-2 fűzött : 1600,- Ft
köztisztviselő - közalkalmazott - statisztikai adatközlés
35.08(100)(083.41)
[AN 2568810]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2005.
Mádl Ferenc (1931-)
Magyar nemzetközi magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel (új kiadása)
   Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 644 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 617-636. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-19-5479-X kötött : 5880,- Ft
nemzetközi jog - polgári jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 2563684]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2005.
   A magyar Quisling-kormány : Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt / [szerk., a bev. tanulmányt írta, sajtó alá rend., és a mutatókat kész. Karsai László, Molnár Judit] ; [szerk. Simándi Irén]. - Budapest : 1956-os Kht., 2004. - 964 p. : ill. ; 24 cm. - (Párhuzamos archívum, ISSN 1585-2741)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-922-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-22-6)
Sztójai Döme (1883-1946)
népbírósági per - háborús bűncselekmény - jogeset - magyar történelem - második világháború - politikus - történelmi forrás
341.322(439)"194"(093.2) *** 343.301(439)"1946"(093.2) *** 943.9(092)Sztójay_D.(093.2) *** 943.9"193/194"(093.2) *** 340.96
[AN 2568788]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2005.
   Munkajogi jogszabályok / [összeáll. Bankó Zoltán]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 272 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2004. dec. 15.
ISBN 963-9542-02-4 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 2563497]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2005.
   A pénzmosás elleni küzdelem aktuális kérdései / szerk. Gál István László ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék. - Pécs : PTE ÁJK Bűntetőjogi Tanszék, 2005. - 122 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2004. okt. 5-én Pécsett azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-038-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - pénzmosás - konferenciakiadvány
343.53(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2568805]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2005.
Szajbély Katalin
   A faji diszkrimináció elleni küzdelem az Európai Unióban és az uniós szabályozás átültetése Nagy-Britanniában / Szajbély Katalin. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2005. - 52 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 102.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - egyenjogúság - kisebbség
342.724(=00)(4-62) *** 342.724(=00)(410)
[AN 2567712]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2005.
   A táblabíróságokról, a Pécsi Ítélőtábla / [szerk. Lábady Tamás és Décsei Katalin] ; [kiad. a Pécsi Ítélőtábla]. - Pécs : Pécsi Ítélőtábla, 2004. - 128 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
Kötött : ár nélkül
Pécsi Ítélőtábla
Pécs - bíróság
347.992(439-2Szombathely)
[AN 2567467]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2005.
   Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja tiszteletére / szerk. Balogh Ágnes, Hornyák Szabolcs. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - 520 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 136.)
Váltakozva magyar, angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 250
ISBN 963-642-037-8 kötött : ár nélkül
jogtudomány - emlékkönyv
34(100)
[AN 2568960]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2005.
Zicherman István
   Az orosz ejtőernyős alakulatok története / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 963-375-364-3 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - hadtörténet - ejtőernyős fegyvernem - 20. század
356.169(47)"192/200" *** 355.469.3(47)"192/200"
[AN 2567761]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7500 /2005.
Rédli Margit
   A Monostori erőd = Fort Sandberg / [írta ... Rédli Margit, Varga István] ; [közread. a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht.]. - [Komárom] : Monostori Erőd Hadkult. Közp. Kht., 2005. - 211, [13] p. : ill., részben színes ; 18x28 cm
Magyar, angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-218-276-6 fűzött : ár nélkül
Komárom - erőd
623.1(439-2Komárom) *** 725.182(439-2Komárom)
[AN 2568205]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7501 /2005.
Promotion and marketing for broadcasting, cable and the web (magyar)
   Reklámozás és marketing a médiában, kábelen és a világhálón / Susan Eastman, Douglas Ferguson, Robert Klein szerk. ; [ford. Danyi Andrea, Mészáros Orsolya]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2005. - 331 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
Fűzött : 2590,- Ft (hibás ISBN 963-9134-87-2)
reklám - marketing - tömegtájékoztatási eszköz
659 *** 339.138 *** 316.774
[AN 2567947]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7502 /2005.
   Adóigazgatási eljárási jog / [szerk. Nánai Györgyné] ; [szerzők Dobay Péterné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.1. - Budapest : Saldo, 2005. - 189 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-130-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078) *** 351.713(439)(036)(078)
[AN 2568126]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2005.
   Adótan és pédatár[!] : adózási ismeretek, 2005 / [szerk. Mészáros Gyuláné] ; [szerzők Hetényi István et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - Budapest : Saldo, 2005. - 423 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. ápr. 10.
ISBN 963-638-129-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078)
[AN 2568122]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2005.
   Angol - német - magyar üzleti levelezés : a sikeres angol és német nyelvű üzleti levelezés gyakorlati kézikönyve / [szerzők Bíró Ildikó et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Raabe, 2004. - Cserelapos mappa ; 32 cm + CD-ROM
Fűzetlen : ár nélkül (hibás ISBN 963-85920-3-6)
angol nyelv - német nyelv - szaknyelv - levelezés - kereskedelem
651.7(036) *** 802.0(078)=945.11 *** 803.0(078)=945.11
[AN 2568289]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2005.
Collins, Jim
Good to great (magyar)
   Jóból kiváló : a tartós üzleti siker elemei / Jim Collins ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-68-8 kötött : 4500,- Ft
vállalatvezetés
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 2568602]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2005.
Csikós-Nagy Béla (1915-2005)
Közgazdaságtan a globalizáció világában (angol)
   Economics in the era of globalization / by Béla Csikós-Nagy ; [transl. by Ildikó Várkonyi]. - Budapest : Europe Inst. Budapest : Social Research Center of HAS, 2005. - 562 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-437-8 fűzött : ár nélkül
globalizáció - világgazdaság
339.9(100)
[AN 2569035]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2005.
Fleischer Tamás (1946-)
   EU integration mechanisms affecting Hungarian public policies in waste management / Tamás Fleischer and Péter Futó. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 24 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 153.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-301-446-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - hulladékgazdálkodás
339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 504.064.4
[AN 2567864]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2005.
Fóti Klára
   The impact of changes in competitiveness on labour-market and human-resource development : the case of Hungary / Klára Fóti. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 154.)
ISBN 963-301-454-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkaerő
331.5(439) *** 658.3(439)
[AN 2567862]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2005.
Gulyás László
   Két régió, Felvidék és Vajdaság sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig / Gulyás László. - [Pécs] : Hazai Térségfejlesztő Rt., 2005. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-233.
ISBN 963-218-286-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 9-218-286-3)
Magyarország - Vajdaság - Felvidék - Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - századforduló - regionális gazdaság - 20. század
332.1(497.11Vajdaság)"192/198" *** 332.1(437.6)"192/198" *** 332.1(439.2)"189/191" *** 943.76"192/198" *** 943.92-13Vajdaság"189/191" *** 949.711Vajdaság"192/198" *** 943.922"189/191"
[AN 2568211]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2005.
Hernádi András (1946-)
   Japan's trade and FDI policies in the first decade of the 21st century : facts and probable trends / András Hernádi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 152.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-452-2 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - Japán - Európai Unió - nemzetközi pénzügy - tőkemozgás
339.727.24(520) *** 339.727.24(73) *** 339.923(4-62)
[AN 2567867]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2005.
Korányi G. Tamás (1960-)
   Tőzsde születik, 1864-1990 : a Budapesti Értéktőzsde jubilumi kiadványa / Korányi G. Tamás, Szeles Nóra. - Budapest : BÉT, 2005. - 200 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Lezárva: 2005. máj. 23. - Bibliogr.: p. 196-197.
Kötött : ár nélkül
Budapesti Értéktőzsde
Magyarország - tőzsde - 19. század - 20. század
336.76(439)"186/199"
[AN 2568451]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2005.
Korányi G. Tamás (1960-)
Tőzsde születik, 1864-1990 (angol)
   Birth of an exchange, 1864-1990 : the jubilee publication of the Budapest Stock Exchange / Tamás G. Korányi, Nora Szeles ; [... transl. Nora Szeles]. - Budapest : Budapest Stock Exchange, 2005. - 200 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Lezárva: 2005. máj. 23.
Kötött : ár nélkül
Budapesti Értéktőzsde
Magyarország - tőzsde - 19. század - 20. század
336.76(439)"186/199"
[AN 2568465]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2005.
Kovács János
   Az EU agrárpolitikájának fejlődése / Kovács János. - Budapest : Agroinform, 2005. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-502-831-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-831)
Európai Unió - gazdaságpolitika - mezőgazdaság
338.2(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 2567453]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2005.
Kovács József László (1932-)
   Duna vizén malom forog.. : a ráckevei molnárcéh évszázadai / Kovács József László, Kovácsné Paulovits Teréz ; függelék: Fegyó János Fejezetek a ráckevei molnárcéh történetéből. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig. ; Ráckeve : Árpád Múz., 2005. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Ráckevei múzeumi füzetek, ISSN 1218-3288 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9590-08-8 fűzött : ár nélkül
Ráckeve - vízimalom - céh - történeti feldolgozás
334.782(439-2Ráckeve)(091) *** 664.7(439-2Ráckeve)(091)
[AN 2568564]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2005.
Lobaŝ, Andrei I.
   Belarus on the EU borders : the impact of enlargement on trade and cross-border cooperation / Andrei I. Lobatch. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 157.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-301-455-7 fűzött : ár nélkül
Fehéroroszország - külkereskedelem - ezredforduló
339.5(476)
[AN 2567850]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2005.
Ochmann, Richard R.
   The first EU Eastern enlargement : impacts on the German economy and public perceptions / Richard R. Ochmann. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 34 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 158.)
Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 963-301-448-4 fűzött : ár nélkül
Németország - gazdaság - ezredforduló
338(430)"200"
[AN 2567846]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2005.
   Régió- és településmarketing / szerk. Sarudi Csaba ; [írták Szakály Zoltán et al.]. - Budapest : Agroinform, 2004. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-143.
ISBN 963-502-825-3 fűzött : ár nélkül
településfejlesztés - marketing - régió - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 332.1(075.8) *** 911.37(075.8)
[AN 2567443]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2005.
Sóvágó Lajos
   Pénzügytan / írta Sóvágó Lajos ; [közread. a] Harsányi János Főiskola. - Budapest : Harsányi J. Főisk., 2005. - 160 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 963-218-590-0 fűzött : ár nélkül
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 2567405]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2005.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Structural change, structural competitiveness / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 17 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 155.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-301-457-3 fűzött : ár nélkül
gazdaságpolitika - gazdasági verseny
338(100) *** 339.137.2
[AN 2567858]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2005.
   Szektorális környezeti indikátorok, 2004 : mezőgazdaság, energia, közlekedés = Sectoral environmental indicators of Hungary, 2004 : agriculture, energy, transport / [... szerk. ... Mészáros Andrea, ... Szabó Zsuzsanna ...] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal ... - [Budapest] : KSH, cop. 2005. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó, a bev. és fejezetcímek angol nyelven is
ISBN 963-215-789-3 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - ágazati gazdaságpolitika - környezetgazdaságtan
338.23(439)"200" *** 504.03
[AN 2568759]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2005.
Vass, Andreea
   Romania and the trade and the development approaches to CEE convergence with the EU, under the competitive pressures of integration / Andreea Vass. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 93 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 151.)
Bibliogr.: p. 45-51.
ISBN 963-301-447-6 fűzött : ár nélkül
Románia - Európai Unió - gazdaságpolitika
339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 2567872]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2005.
   A versenyképesség összetevői és mérési módszerei a hús-termékpályán / programvez. Szűcs István ; [szerk. Módos Gyula] ; [szerzők Módos Gyula et al.]. - Budapest : Agroinform, 2004. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége, ISSN 1785-573X ; 3.)
Bibliogr.: p. 185-199.
ISBN 963-502-819-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - húsipar - gazdasági verseny - ezredforduló
339.137.2(439) *** 338.439(439) *** 637.5
[AN 2568882]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7523 /2005.
   85 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája / szerk. Romics Imre ; [sajtó alá rend. Gazda István] ; [... szerzői Bognár Krisztina et al.]. - Budapest : SOTE Urológiai Klinika : Illyés G. Alapítvány : Mati, 2005. - 239 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 52.)
Bibliogr.: p. 185-210.
ISBN 963-9276-49-9 fűzött : ár nélkül
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika
Budapest - kórház - urológia - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 378.661(439-2Bp.).096(091) *** 616.6
[AN 2567615]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2005.
   Esettanulmányok a betegek, az ellátottak és a gyerekek jogairól, jogsérelmeiről / szerk. Kovács Ibolya ; [kiad. a Partners Hungary Alapítvány és a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány]. - Budapest : Partners Hungary Alapítvány : Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, 2005. - 225 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-828-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - betegjog - gyermekvédelem - szociális gondozás
364(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 614.253.83(439)
[AN 2568217]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2005.
Tóth Libóriuszné
   A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásairól, 2005. március / [szerző Tóth Libóriuszné]. - Budapest : Saldo, 2005. - 57 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-638-121-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2568945]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7526 /2005.
   Agria Media 2004 : "a digitális identitás az útlevelünk Európába" : "digital identity is the passport to Europe" / [szerk. Tompa Klára]. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 2 db : ill. ; 23 cm
A konferenciát 2004. okt. 18-19. között tartották. - Rend. az Eszterházy Károly Főiskola, Hundidac Szövetség. - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-9417-09-2 fűzött : ár nélkül
távoktatás - számítógépes oktatás - konferenciakiadvány
37.018.43 *** 371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2568364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 308 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
távoktatás - számítógépes oktatás - konferenciakiadvány
37.018.43 *** 371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2568365] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 311-607.
Bibliogr. a jegyzetekben
távoktatás - számítógépes oktatás - konferenciakiadvány
37.018.43 *** 371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2568367] MARC

ANSEL
UTF-87527 /2005.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 3. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné ; [graf. Tax Zsófia]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 253, [2] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-647-6)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.47(072)
[AN 2571612]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2005.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 4. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 232 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-658-1)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.47(072)
[AN 2571611]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az általános iskolák 7. osztályosai számára készült Ember- és társadalomismeret, etika tankönyvhöz / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-925-4 fűzött : ár nélkül
erkölcs - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.817(072)
[AN 2571614]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2005.
Chapman, Gary D.
The five love languages of teenagers (magyar)
   Kamaszokra hangolva : a tinédzserek öt szeretet-nyelve / Gary Chapman ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2005. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-98-9 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
37.018.1-053.6 *** 159.922.8
[AN 2570802]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2005.
Czigléné Farkas Katalin
   Kézikönyv a 4. osztályos Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához / Czigléné Farkas Katalin. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 112 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-732-4 fűzött : ár nélkül
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2570828]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2005.
   Emlékkönyv : 25 éves a Dózsa György Általános Iskola / [szerk. Luchmann Zsuzsanna, Vőneki Ottó] ; [mtársak Czigányné Forgó Zsuzsanna et al.]. - Kiskunfélegyháza : Dózsa Gy. Ált. Isk., 2005. - 173 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Dózsa György Általános Iskola (Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kiskunfélegyháza)(058)
[AN 2567557]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2005.
Fonódiné Vidovics Katalin
   Kézikönyv a Nyitott szemmel 1. és 2. osztályos környezetismeret munkáltató tankönyvhöz / Fonódiné Vidovics Katalin, Pete Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 88 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-869-X fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2571617]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2005.
Forray R. Katalin (1942-)
   Életutak - iskolai pályák : interjúk cigány, roma fiatalokkal / Forray R. Katalin. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 175 p. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 13.)
ISBN 963-642-018-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tanuló - cigányság - ezredforduló - életútinterjú
371.212(439)(=914.99)(092)(047.53) *** 376.7(=914.99)(439)(092)(047.53)
[AN 2568980]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2005.
Gergely Jenő (1941-2004)
   A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről / Gergely Jenő. - Gyula : APC-Stúdió, 2005. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9135-72-0 fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - pedagógiai lélektan - egyetemi tankönyv
376.2/.4(075.8) *** 37.015.3(075.8)
[AN 2567470]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2005.
Henczi Lajos
   Felnőttképzési menedzsment : elmélet és gyakorlat : [az intézményvezetők, képzési vezetők, felnőttoktatók, szakértők és tanácsadók kézikönyve] / Henczi Lajos, Bertalan Tamás, Rettegi Zsolt. - Budapest : Perfekt, 2005. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 330-334.
ISBN 963-394-615-8 fűzött : 4900,- Ft
felnőttoktatás
374.7
[AN 2567655]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2005.
Horváth Tihamér
   Testnevelés : 7-8. osztály részére : kézikönyv / Horváth Tihamér. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 92 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-920-3 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 2571624]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2005.
   Iskolai szexuális nevelés Németországban / [... ford. és szerk. Szilágyi Vilmos]. - [Budapest] : Animula : Magánéleti Kultúra Alapítvány, [2005]. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (A szexuális egészségvédelem szakkönyvei, ISSN 1787-0305 ; 3.)
Kész. a Sexualerziehung von Anfang an! (Frankfurt am Main : Arbeitskreis Grundsch., 1995) c. kiad. alapján. - Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 963-9410-50-0 fűzött : ár nélkül
Németország - nemi felvilágosítás
37.034(430) *** 176 *** 613.88
[AN 2568560]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2005.
Kennedy, Michelle
Tantrums (magyar)
   Ebadta kölyke hisztizik : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-336-993-2 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1-053.2 *** 159.922.7
[AN 2568100]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2005.
Koósz Margit
   Nyelvpolitika és idegennyelvoktatás Pécs városában / Koósz Margit ; [kiad. PTE BTK]. - Pécs : PTE BTK, 2004. - 192 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 147-162. - Az előszó német és horvát nyelven is
ISBN 963-642-003-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-642-003)
Pécs - nyelvpolitika - nyelvoktatás - nemzetiség
372.880 *** 37.014(439-2Pécs) *** 376.7(=00)(439-2Pécs)
[AN 2568802]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2005.
   Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése / [írta Kelecsényi László Zoltán et al.]. - 11. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Corvina, 2005. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 963-13-5337-0 fűzött : 1500,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - érettségi vizsga - műelemzés
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 2562346]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2005.
Kurucz Istvánné (1956-)
   Felmérések kézikönyv : 1-2. osztályos matematika / Kurucz Istvánné, Tóth Ferencné, Flór Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-872-X fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - iskolai értékelés - példatár - tanári segédkönyv
372.47(072)(076) *** 371.263
[AN 2571609]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2005.
Maróti Andor (1927-)
   Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről / Maróti Andor. - Budapest : Nyitott Kv., 2005. - 262 p. ; 24 cm. - (Andragógia)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86445-5-9 fűzött : ár nélkül
felnőttoktatás
374.7
[AN 2568592]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2005.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 1. osztály / Mester Miklósné ; [ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 72 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-721-9 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2570827]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2005.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 4. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 88 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-717-0 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2571615]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2005.
Molnár László
   Tanári kézikönyv a 7. osztályos fizika tantárgy tanításához / [Molnár László]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 176 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-727-8 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - fizika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.853(072)
[AN 2570825]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2005.
Nádas József (1905-1985)
   Korok párbeszéde : válogatás Nádas József tanulmányaiból, beszédeiből és más írásaiból : visszaemlékezések Nádas Józsefre / Nádas József ; [szerk. Kocsyné Nádas Anikó, Lukácsné Nádas Krisztina]. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2005. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Nevelő éveink, ISSN 1785-783X ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-217-955-2 fűzött : ár nélkül
Nádas József (1905-1985)
Magyarország - pedagógia - pedagógus - 20. század - életrajz
37 *** 37(439)(092)Nádas_J.
[AN 2568860]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2005.
Neill, Alexander Sutherland
Summerhill (magyar)
   Summerhill : a pedagógia csendes forradalma / A. S. Neill ; [ford. Barta Judit]. - 2. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2005. - 395 p. ; 22 cm
ISBN 963-86744-1-5 kötött : 2950,- Ft
Nagy-Britannia - pedagógia - reform - nevelési rendszer - nevelőotthon
371.4 *** 37.018.3(410-2Leiston)
[AN 2570026]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2005.
   Pedagógiai kaleidoszkóp : [előadások a Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete konferenciáiról] / szerk. Ligeti Csákné, Medgyes Sándorné, Szontagh Pál ; [szerzők Aszmann Anna et al.]. - [Budapest] : Bp. Pedagógusok Szakmai Szervezete, 2005. - 179 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-218-492-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pedagógia - nevelés - játék - osztályfőnöki óra - konferenciakiadvány
376(439) *** 371.213.3 *** 371.382 *** 061.3(439-2Bp.)"1996/2004"
[AN 2568181]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2005.
Radnainé Szendrei Julianna (1948-)
   Gondolod, hogy egyre megy? : dialógusok a matematikatanításról tanároknak, szülőknek és érdeklődőknek / Szendrei Julianna. - Budapest : Typotex, 2005. - 471 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9548-52-9 fűzött : 3500,- Ft
matematikatanítás
372.851 *** 51
[AN 2568329]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2005.
   Re: 35 : harmincöt éves a Rajk László Szakkollégium, 2000-2004 / [szerk. Jánka Adrienn és Szolnoki Pálma] ; [... közrem. Banyó Tamás et al.]. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, [2005]. - 232 p., [5] fol. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-218-102-6 fűzött : ár nélkül
Budapesti Corvinus Egyetem. Rajk László Szakkollégium (Budapest)
Budapest - kollégium - történeti feldolgozás
378.187.5(439-2Bp.)(091)
[AN 2568682]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2005.
Steiner, Rudolf
Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen (magyar)
   A gyermek egészséges fejlődése : karácsonyi kurzus tanárok számára : elhangzott Dornachban 1921. december 23. és 1922. január 7. között / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - [Budapest] : Genius[! M. Antropozófiai Társ.] : M. Waldorf Szövets., [2005]. - 395 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868 ; 303.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86446-8-0 fűzött : ár nélkül
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2568544]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2005.
   Tanári kézikönyv : informatika : kezdő 6. osztály és haladó 7-8. osztály / [alkotószerk.] Pitrik József ; [szerzők Andóczi Balogh Éva et al.]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 81 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 72-81.
ISBN 963-464-943-2 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - informatika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.868.13(072)
[AN 2571621]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2005.
   Tanári kézikönyv : matematika 8. osztály : II. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Katona Kata, Szalóky Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 232, [6] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-464-698-0 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072)(076)
[AN 2570831]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2005.
   Technikai műveltség, társadalmi fejlődés : tanulmányok az oktatásról és a szakma gyakorlatából / [szerk. Kővári Istvánné]. - Szombathely : [BDF], 2004. - 194 p. : ill. ; 24 cm
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Technika Tanszéke által azonos címmel rendezett nemzetközi konferencia előadásainak anyaga. - Váltakozva magyar, német és szlovák nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9531-34-0 fűzött : ár nélkül
műszaki oktatás - technikai kultúra - technika - informatika - konferenciakiadvány
37.03 *** 62 *** 316.7 *** 5 *** 631.17 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2567569]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2005.
Tóth Ferencné
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat a második osztályos matematikakönyvhöz / Tóth Ferencné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 136, [16] p. : ill. ; 20x29 cm
ISBN 963-464-724-3 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2570820]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2005.
Tóth Ferencné
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat Az én matematikám 2. osztályos matematikakönyvhöz / Tóth Ferencné, Flór Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 118, [10] p. : ill. ; 20x29 cm
ISBN 963-464-892-4 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2570822]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2005.
Vašek, Štefan
Základy špeciálnej pedagogiky (magyar)
   A speciális pedagógia alapjai / Štefan Vašek ; [ford. Krajcsovics Hajnalka, István Anna]. - Gyula : APC-Stúdió, 2005. - 179 p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenési adatok: Bratislava : Sapientia, 2003. - Bibliogr.: p. 172-176. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9135-73-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-9135-73-9)
gyógypedagógia
376.013.82
[AN 2567513]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7559 /2005.
Acsai Ferenc
   A kenderezés fortélyai / Acsai Ferenc, Horváth Piroska. - Szeged : Kenderfonó és Zsineggyártó Kft., [2005]. - 26, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kenderezés ; 2.)
ISBN 963-217-378-3 fűzött : 689,- Ft
díszítőművészet - kender - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 633.522
[AN 2567911]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2005.
   Horgászenciklopédia [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, 2005-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium processzor; hangkártya; 64 MB memória; DVD-ROM; 50 MB szabad HDD; 1024x768-as felbontás
horgászat - elektronikus dokumentum
799.1
[AN 2566812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Édesvízi horgászat. - 2005. - 1 DVD-ROM
Műanyag tokban : ár nélkül
horgászat - elektronikus dokumentum
799.1(28)
[AN 2566818] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Európai tengeri horgászat. - 2005. - 1 DVD-ROM
Műanyag tokban : ár nélkül
Európa - horgászat - tenger - elektronikus dokumentum
799.1(4)(26)
[AN 2566819] MARC

ANSEL
UTF-87561 /2005.
Horváth-Takács Róbert
   Osztrák Alpok, nem csak hegymászóknak : klettersteigek az Alpokban / Horváth-Takács Róbert. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2005. - 140 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9232-39-4 kötött : 3490,- Ft
Osztrák-Alpok - alpinizmus - útmutató
796.52(234.3)(036)
[AN 2568387]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2005.
Márton László
   Az önvédelem művészete II : a Hong Lung Ch'uan Tao / Márton László, Pataki Ferenc. - [Budapest] : Lunarimpex, 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-50-9 fűzött : 1550,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 2568118]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2005.
Der Reiter (magyar)
   A jól képzett lovas / Susanne Miesner [et al.] ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 12.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-286-129-9 kötött : ár nélkül
lovaglás
798.2
[AN 2568102]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2005.
Starke, John
Amazing magic 3D (magyar)
   Káprázatos varázslat 3D : lenyűgöző fortélyos elmepróbák! / [írta és terv. John Starke] ; [ford. Tomka Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 26 p. : ill., részben színes ; 28 cm + 2 mell.
2 db 3D-s szemüveggel
ISBN 963-369-046-3 fűzött : ár nélkül
ügyességi játék
794.5
[AN 2568184]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2005.
   Szabadidő-kalauz : játékötletek, szervezési tanácsok, balesetmentes programok / [szerk. Muskovits István] ; szakmai tanácsadók Bányai Sándor, Makai Katalin. - Budapest : Raabe, cop. 2005. - Cserelapos mappa : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9600-06-7 fűzetlen : ár nélkül
szabadidő - táborozás - gyermekfoglalkozás - szervezés
379.8
[AN 2568300]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2005.
Vásárhelyi Lajos
   Mandalafestés : új mintákkal / Vásárhelyi Lajos ; [az ábrák és a képek a szerző saját munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 39, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-31-5 fűzött : 450,- Ft
iparművészet - mandala - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2570804]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7567 /2005.
   Brâncuşi és Brancusi. - Budapest : Noran, 2005. - 278 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Tart.: Brâncuşi és a román népművészet / Edit Balas ; ford. Szilvásy Edit. Brancusi és a modernizmus / Passuth Krisztina. - Egys. cím: Brancusi and Rumanian folk traditions. - Bibliogr.: p. 105-106., 267-269. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7416-13-7 kötött : 7990,- Ft
Brancusi, Constantin
Románia - szobrász - 20. század
73(498)(092)Brancusi,_C.
[AN 2567970]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2005.
Decaux, Alain
La belle histoire de Versailles (magyar)
   Versailles rejtélyes múltja / Alain Decaux ; [ford. ifj. Benda Kálmán]. - Budapest : General Press, [2005]. - 261, [3] p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek sorozat, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-9598-54-2 kötött : 2800,- Ft
Versailles - történelem - művelődéstörténet - kastély
728.82(44-2Versailles) *** 930.85(44) *** 944
[AN 2568103]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2005.
Dobay Kata
   Területi tervezés és pályázatírás / [szerzők Dobay Kata, ... Sarudi Csaba, ... Sáriné Csajka Edina]. - Budapest : Agroinform, 2004. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242-245.
ISBN 963-502-822-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - településtervezés - pályázat - egyetemi tankönyv
711.1(439)(075.8) *** 06.063
[AN 2567446]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2005.
Dömötör János (1922-)
   A Tornyai János Múzeum 100 éve / Dömötör János ; [fotók Dömötör Mihály, Plohn József ...]. - Hódmezővásárhely : [Tornyai J. Múz.] ; [Szeged] : Móra F. Múz., 2004. - 148 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Múzeumi műhely, ISSN 1588-3027 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7217-73-8 kötött : ár nélkül
Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - múzeum - történeti feldolgozás
069(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 2568605]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2005.
   Én kép : közép-európai én-történetek : nemzetközi fotókiállítás : [2005. június 7 - július 9. az Ernst Múzeum Dorottya Galériájában és a Lumen Galériában] = I image : Central European self-stories : international photo exhibition : [June 7th - July 9th 2005 in Ernst Museum's Dorottya Gallery and the Lumen Gallery] / [a katalógus szerkesztője ... Katarina Sevic] ; [tanulm. ... Csatlós Judit]. - Budapest : Dorottya Galéria, [2005]. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7032-15-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7053-21-50)
Közép-Európa - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(4-11)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2568892]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2005.
   Ezredvégi nyomok : 10 romániai magyar grafikus / [... a katalógus szerkesztője Vécsi Nagy Zoltán]. - Budapest : [NKÖM], 2005. - [44] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. - A Római Magyar Akadémia Galériájában 2005. májusában rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-86521-2-8 fűzött : ár nélkül
Erdély - grafikus - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(498)(=945.11)"199/200" *** 061.4(45-2Roma)
[AN 2568705]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2005.
Fejér Gábor (1954-)
   Budapest-hídfőváros : hídfényképek, 1993-2005 / [Fejér Gábor]. - Budapest : Népszabadság, 2005. - 189, [3] p. : ill., színes ; 23x32 cm. - (Népszabadság könyvek)
Hay János novelláival
ISBN 963-85600-7-X kötött : 5990,- Ft
Budapest - magyar irodalom - híd - elbeszélés - fényképalbum
725.95(439-2Bp.)(084.12) *** 624.21/.8(439-2Bp.)(084.12) *** 894.511-32 *** 77.04(439)(092)Fejér_G.
[AN 2568137]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2005.
Finta József (1935-)
   Három város : [Velence, Firenze, Róma] / Finta József. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - [256] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7510-35-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Olaszország - grafikus - 20. század - 21. század - építészet
741(439)(092)Finta_J. *** 72(45)(084.1)
[AN 2568001]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2005.
Gabo Rindo
   Retró-repró : a magyar lemezborító / Gabo Rindo, Hollódi Gergely. - [Budapest] : Chelsea, 2005. - 290 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csao sorozat, ISSN 1785-9336 ; 2.)
ISBN 963-218-351-7 fűzött : 3150,- Ft : 12 ?
Magyarország - hanglemezgyártás - fotóművészet - alkalmazott grafika - Kádár-korszak
766(439)"196/198" *** 77.04(439)"196/198" *** 681.854(439)"196/198"
[AN 2568447]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2005.
Göbölyös Márta (1941-)
Művek (vál.)
   Göbölyös Márta / [fotók Göbölyös Luca, Makrai-Kis Zoltán]. - [Budapest] : Göbölyös M., [2005]. - [52] p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-460-520-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Göbölyös_M.
[AN 2568823]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2005.
   A gyermekkönyv-illusztráció / [szerk. Miglinczi Éva, Szilágyi Imre]. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, [2004]. - 2 db (231 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
grafika - illusztráció - gyermekkönyv
76(100) *** 76.056 *** 087.5.001
[AN 2569712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 111 p.
Art limes, ISSN 1785-3222 ; 2. évf. 3. sz. (2004)
Fűzött : 495,- Ft
grafika - illusztráció - gyermekkönyv
76(100) *** 76.056 *** 087.5.001
[AN 2569716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - p. 116-231.
Art limes, ISSN 1785-3222 ; 2. évf. 4. sz. (2004)
Fűzött : 495,- Ft
grafika - illusztráció - gyermekkönyv
76(100) *** 76.056 *** 087.5.001
[AN 2569720] MARC

ANSEL
UTF-87578 /2005.
   Kamotsay / [fotók Koffán Károly ...] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-86668-1-1 kötött : ár nélkül
Kamotsay István (1923-1994)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Kamotsay_I.
[AN 2568430]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2005.
   A kép ezer arca / [a képeket vál., szerk. és a szöveget írta] ifj. Regös István ; E. Várkonyi Péter [et al.] fotóival. - Budapest : Rapid Press, cop. 2005. - 128 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-218-006-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 2568735]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2005.
   Kiáltó szó : Kós Károly emlékezete / [vál., szerk. Dávid Gyula]. - Budapest : Nap, cop. 2005. - 317 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-64-8 kötött : 2890,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - Erdély - építész - határon túli magyarság - író - 20. század - életrajz
72(439)(092)Kós_K. *** 894.511(498)(092)Kós_K.
[AN 2567898]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2005.
A Magyar Országgyűlés (angol)
   The Hungarian National Assembly / [ed. by Iván Sellei] ; [auth. Dániel Szabó et al.] ; [... transl. Patricia Austin and Mária Mesterházy] ; [phot. Ágnes Bakos et al.] ; [publ. by the Office of the National Assembly]. - Budapest : Office of the Nat. Assembly, 2005. - 69 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86683-3-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés
Budapest - országgyűlés - országház
725.11(439-2Bp.) *** 328(439)
[AN 2569023]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2005.
A Magyar Országgyűlés (francia)
   L'Assemblée nationale hongroise / [réd. Júlia Lenkei] ; [textes Dániel Szabó et al.] ; [trad. ... Imre Karakai] ; [phot. Ágnes Bakos et al.] ; [publié par l'Office de l'Assemblée nationale]. - Budapest : Office de l'Assemblée nationale, 2005. - 69 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86683-4-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés
Budapest - országgyűlés - országház
725.11(439-2Bp.) *** 328(439)
[AN 2569030]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2005.
Plesz Antal (1930-)
Művek (vál.)
   Plesz Antal / [fotók Bohusné Farkas Ida et al.]. - Budapest : Kijárat, cop. 2004. - 66 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811)
ISBN 963-9529-30-3 kötött : 2800,- Ft
Plesz Antal (1930-)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - életrajz
72(439)(092)Plesz_A.
[AN 2569012]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2005.
Rosch Gábor
   Alpár Ignác építészete / Rosch Gábor ; [tud. mtárs Bajkay Éva]. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 220, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 198-206. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-8477-92-X kötött : 3200,- Ft
Alpár Ignác (1855-1928)
Magyarország - építész - századforduló - 20. század
72(439)(092)Alpár_I.
[AN 2568826]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2005.
Szilágyi B. András
   Minya Mária / [írta ... Szilágyi B. András] ; [kiad. a Schola Manufactura Alapítvány]. - Budapest : Schola Manufactura Alapítvány, [2005]. - 43, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [44].
ISBN 963-214-956-4 fűzött : ár nélkül
Minya Mária (1946-)
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Minya_M.
[AN 2570787]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2005.
Vízi Béla (1936-)
   Kémiai mitológia = Chemical mythology / Vízi Béla. - Felsőörs : [Vízi B.], 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-460-793-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - kémia - 20. század - 21. század
73(439)(092)Vízi_B. *** 54
[AN 2568262]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2005.
Zombori István (1949-)
   A Szeged-csanádi Püspökség : Egyházmegyei Múzeum és Kincstár / Zombori István. - Szeged : Szeged-csanádi Püspökség, 2005. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 963-217-880-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-880-5)
Szeged-csanádi Püspökség
Egyházmegyei Múzeum és Kincstár (Szeged)
Szeged - múzeum - katolikus egyház - egyházmegye
069(439-2Szeged) *** 282(439-03Szeged-Csanádiegyházmegye)
[AN 2570807]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7588 /2005.
Bónis Ferenc (1932-)
   Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje, 1853-2003 / Bónis Ferenc ; [közread. a] Budapesti Filharmóniai Társaság. - [Budapest] : Budapesti Filharmóniai Társ. : Balassi, cop. 2005. - 205, [2] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-506-632-5 kötött : ár nélkül
Budapesti Filharmóniai Társaság
Budapest - komolyzene - zenekar - egyesület
785.11 *** 061.23(439-2Bp.)Budapesti_Filharmóniai_Társaság
[AN 2568824]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2005.
Frank Oszkár (1922-)
   A szonátaforma Mozart műveiben / Frank Oszkár. - [Budapest] : [Frank O.], cop. 2005. - 132 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-460-602-4 fűzött : ár nélkül
Mozart, Wolfgang Amadeus
Ausztria - zeneszerző - 18. század - szonáta
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 78.082.2
[AN 2567454]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2005.
Jávorszky Béla (1965-)
   A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]-. - 26 cm
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2568085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 50, 60 évek. - cop. 2005. - 560 p. : ill.
Bibliogr.: p. 558-560.
ISBN 963-9587-09-5 kötött : 5490,- Ft
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2568087] MARC

ANSEL
UTF-87591 /2005.
   A nemzeti romantika világából / szerk. Bónis Ferenc. - Budapest : Püski, 2005. - 308, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar zenetörténeti tanulmányok, ISSN 0134-031X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9906-58-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - zenetörténet - komolyzene - romantika - 19. század - 20. század - magyar népzene
78(439)"18/19" *** 78.031.4(=945.11)"18/19"
[AN 2568299]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2005.
   Parlando : tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére / [szerk. Bárdos Judit]. - Budapest : Atlantisz, 2005. - 200 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
A 2003. áprilisában tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-77-8 kötött : 2995,- Ft
zeneesztétika - művészetesztétika - filozófia - konferenciakiadvány
78.01 *** 7.01 *** 1 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2568441]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2005.
Szwed, John F.
So what (magyar)
   So what : Miles Davis élete / John Szwed ; [ford. Szász Csaba]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 550 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Diszkogr.: p. 525-550.
ISBN 963-9303-97-6 kötött : 4980,- Ft
Davis, Miles
Egyesült Államok - dzsesszzenész - 20. század - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092)Davis,_M.
[AN 2568793]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7594 /2005.
Gelencsér Gábor (1961-)
   Más világok : filmelemzések / Gelencsér Gábor. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 221 p. ; 25 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9578-46-0 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - filmművészet - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - filmkritika - publicisztika
791.43(100)"196/200" *** 791.43(439)"196/200" *** 894.511-92
[AN 2568420]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2005.
Kiss Krisztina
   Az Olsen-titok / Kiss Krisztina. - [Budapest] : Ringier, cop. 2005. - 120 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86629-0-5 kötött : 1990,- Ft
Olsen, Mary-Kate
Olsen, Ashley
Egyesült Államok - filmszínész - ezredforduló - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Olsen,_A. *** 791.43.071.2(73)(092)Olsen,_M.-K.
[AN 2568501]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2005.
Koltai Tamás (1942-)
   Színházi szívesség / Koltai Tamás. - Budapest : Noran, 2005. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-32-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - színházi élet - ezredforduló - publicisztika
792(439)"200"(0:82-92)
[AN 2567927]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7597 /2005.
Eesti keele arendamise strateegia (magyar)
   Az észt nyelv fejlesztési stratégiája, 2004-2010 / ford. Víghné Szabó Melinda. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2005. - 65 p. ; 21 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
ISBN 963-9531-39-1 fűzött : ár nélkül
nyelvpolitika - észt nyelv
809.454.5 *** 800.1
[AN 2567561]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2005.
Gabriel-Kamminga, Mirjam
Pons Grammatik Niederländisch kurz und bündig (magyar)
   Pons holland nyelvtan röviden és érthetően / Mirjam Gabriel-Kamminga, Johanna Roodzant ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2005. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-9572-67-5 fűzött : ár nélkül
holland nyelv - nyelvtan
803.931-5(078)=945.11
[AN 2568385]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2005.
Gerencsér Ferenc
   Magyar - német zsebszótár ; Német - magyar zsebszótár / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2005]. - 106, 110 p. ; 14 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2567763]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2005.
   Kaukovertailuja IV : a IV. Finn - Magyar Kontrasztív Konferencia előadásai : Szombathely, 2002. október 17-18. = Fernvergleiche IV. : Materialien der vierten Finnisch - Ungarischen Kontrastiven Konferenz : 17-18. Oktober 2002 in Szombathely / [szerk. ... Pusztay János]. - Savariae : BDF, 2005. - 150 p. ; 23 cm. - (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 11.). (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 13.)
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol és német nyelven. - Váltakozva finn és magyar nyelven
ISBN 963-9531-45-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9531-46-4)
finn nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet - konferenciakiadvány
809.454.1-52 *** 809.451.1-52 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2569076]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2005.
Kovács László
   Wirtschaftsdeutsch / [Kovács László] ; [Hrsg.] Berzsenyi Dániel Főiskola Gazdasági Tanszék. - Szombathely : BDF Gazd. Tanszék, 2005. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-9531-40-5 fűzött : ár nélkül
német nyelv - gazdaság - szaknyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33 *** 658
[AN 2567575]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2005.
Krausz Piroska
   Schritte 1 : alapfokú német feladatgyűjtemény / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1998. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-4970-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2571634]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2005.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1995. - 411, [11] p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - angol szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6943-4 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2571644]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2005.
   Magyar szinonimaszótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 963-9477-90-7 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2567955]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2005.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / Pálfy Miklós ; [szerk. ... Farkas Ildikó]. - 5. kiad. - Szeged : Grimm, 2005. - XXX, 1189 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 963-7460-02-0 kötött : ár nélkül
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2571595]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2005.
Pátrovics Péter (1969-)
   Rendszeres német nyelvtan : kezdőknek és haladóknak / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, [2005]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-350-3 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2567759]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2005.
   Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe / [zost. Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková] ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2005. - 487 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
A tartalomjegyzék magyar és német nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás magyar, német és szlovák nyelven
ISBN 963-86573-3-2 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - szlovák nyelv - magyarországi szlovákok - nyelvjárás - szociolingvisztika
808.54-087(439.175) *** 316.347(=854)(439.175) *** 800.732
[AN 2568256]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2005.
Prószéky Gábor (1954-)
   A nyelvtechnológia (és) alkalmazásai / Prószéky Gábor. - Budapest : Aranykönyv K., 2005. - 84 p. ; 21 cm. - (eVilág kiskönyvtár sorozat, ISSN 1785-4318 ; 2.)
Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 963-218-151-4 fűzött : 690,- Ft
nyelvészet - informatika
80 *** 681.3.004.14
[AN 2568566]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2005.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 2000. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-19-4972-9 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2571633]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2005.
Zoltán András (1949-)
   Szavak, szólások, szövegek : nyelvészeti és filológiai tanulmányok / Zoltán András. - Budapest : Lucidus, 2005. - 273 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 229-257.
ISBN 963-9465-29-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - szlavisztika - filológia
809.451.1 *** 808.1 *** 894.511.091 *** 881.091 *** 82.07
[AN 2568923]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7611 /2005.
Sciacovelli, Antonio
   Per una tipologia "nuova" delle figure femminili del Decameron / Antonio Donato Sciacovelli. - Szombathely : [BDF], 2005. - VII, 200 p., [3] t.fol. ; 24 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola. - Bibliogr.: p. 178-200.
ISBN 963-9531-42-1 fűzött : ár nélkül
Boccaccio, Giovanni. Il decamerone
Itália - író - 14. század
850(092)Boccaccio,_G.
[AN 2567590]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7612 /2005.
Alföldy Jenő (1939-)
   "Egy szenvedély margójára" : ötvenöt műelemzés / Alföldy Jenő. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 455 p. ; 24 cm
ISBN 963-9352-77-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 2568319]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2005.
Dobos István (1957-)
   Az én színrevitele : önéletírás a XX. századi magyar irodalomban / Dobos István. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 963-506-613-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - műfajelmélet - 20. század - önéletrajz - életrajzi regény
894.511(091)-94"19" *** 894.511(091)-312.6"19" *** 82.01-94 *** 82.01-312.6
[AN 2567649]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2005.
Féja Géza (1900-1978)
   Móricz Zsigmond / Féja Géza. - Budapest : Mundus, 2005. - 216 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 41.). (Életműsorozat)
ISBN 963-9501-33-6 kötött : ár nélkül
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Móricz_Zs.
[AN 2568129]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2005.
Fejtő Ferenc (1909-)
   József Attila a Szép és Jó Szó mestere : tanulmányok, 1934-2004 / Fejtő Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-346-682-2 fűzött : 2100,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2567551]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2005.
   Hajnali sötétben : in memoriam Tömörkény István / [vál., szerk., összeáll. Lengyel András]. - Budapest : Nap, cop. 2005. - 366 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-65-6 kötött : 2690,- Ft
Tömörkény István (1866-1917)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - életrajz
894.511(092)Tömörkény_I.
[AN 2567899]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2005.
   Kényszerleszállás : Szilágyi Domokos emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Pécsi Györgyi]. - Budapest : Nap, cop. 2005. - 317 p. : ill. ; 20 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-58-3 kötött : 2690,- Ft
Szilágyi Domokos (1938-1976)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
894.511(498)(092)Szilágyi_D.
[AN 2567896]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2005.
Kincses Kovács Éva
   Kaleidoszkóp a világra : válogatott tanulmányok / Kincses Kovács Éva. - [S.l.] : [Magánkiad.], 2005. - 185 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-430-892-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19"
[AN 2567435]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2005.
   A Komp-ország poétája : in memoriam Ady Endre / [vál., szerk., összeáll. Domokos Mátyás]. - Budapest : Nap, cop. 2005. - 408 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-61-3 kötött : 2790,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - életrajz
894.511(092)Ady_E.
[AN 2568025]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2005.
Lőrinczy Huba (1940-)
   Az emigráció jegyében : értekezések Márai Sándorról / Lőrinczy Huba. - Szombathely : Savaria Univ. Press., 2005. - 254 p. ; 20 cm. - (Isis könyvek, ISSN 1785-5608)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-41-3 fűzött : 2500,- Ft : 10 ?
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2568812]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2005.
Mikola Gyöngyi (1966-)
   A nagy konstelláció : kommentárok Tolnai Ottó poétikájához / Mikola Gyöngyi. - Pécs : Alexandra, 2005. - 135 p. ; 20 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-369-185-0 kötött : ár nélkül
Tolnai Ottó (1940-)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(497.1)(092)Tolnai_O.
[AN 2568088]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2005.
   Novellisták könyve, 2005 : 68 novella, portré, (ön)életrajz, miniesszé / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, cop. 2005. - 447, [3] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-7416-12-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - életrajz - elbeszélés - antológia
894.511(092) *** 894.511-32(082)
[AN 2567672]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2005.
Szathmári István (1925-)
   A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig : stilisztikatörténeti áttekintés / Szathmári István. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 201 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 39.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-25-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelv - stilisztika - történeti feldolgozás
894.511.08(091)
[AN 2567433]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2005.
Vasy Géza (1942-)
   "Hol zsarnokság van" : az ötvenes évek és a magyar irodalom : tanulmányok, elemzések / Vasy Géza. - Budapest : Mundus, 2005. - 304 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 43.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9501-34-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom története - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
894.511(091)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 2568172]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7625 /2005.
Adams, Douglas
The hitch hiker's guide to the Galaxy (magyar)
   Galaxis útikalauz stopposoknak / Douglas Adams ; [ford. Molnár István]. - Budapest : Gabo, [2005]. - 260 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-61-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2571608]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2005.
Alcott, Louisa May
Good wives (magyar)
   Jó feleségek / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 279, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-17-X kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2567917]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2005.
Anderson, Caroline
Assignment: single man (magyar)
   Összeláncolva / Caroline Anderson ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 344.)
ISBN 963-537-325-2 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567458]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2005.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes science fiction univerzuma : encyclopedia galactica alternativa. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
Az 1- 5. köt. az "Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot-univerzuma" címmel jelent meg
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2567958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A halhatatlanság halála ; Nemezis ; Az istenek is.. / [ford. Apostol András et al.]. - cop. 2005. - 563, [5] p.
Egys. cím: Nemesis ; The gods themselves
ISBN 963-497-085-0 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2567961] MARC

ANSEL
UTF-87629 /2005.
Bradford, Barbara Taylor
Hold the dream (magyar)
   Őrizd az álmot! / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1992. - 704 p. ; 21 cm
A regénytrilógia 2. része
ISBN 963-07-7766-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570383]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2005.
Bradford, Barbara Taylor
To be the best (magyar)
   A legkülönb unoka / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1993. - 421, [2] p. ; 21 cm
A regénytrilógia 3. része
ISBN 963-07-7767-3 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570373]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2005.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Csokifagyi ketchuppal. - [2005]. - 114 p. + mell.
ISBN 963-9420-35-2 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2568109] MARC

ANSEL
UTF-87632 /2005.
Brontë, Charlotte
Stancliffe's hotel (magyar)
   A Stancliffe-fogadó ; Henry Hastings kapitány / Charlotte Brontë ; [ford. Sóvágó Katalin, Szepessy György] ; [a versbetéteket ford. Németh Anikó, Székely Magda]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 223, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: Stancliffe's hotel ; Captain Henry Hastings. - Az utószót Juhász Levente írta
ISBN 963-7138-29-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2567920]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2005.
Brückner, Julia
Ferien auf Burg Donnerfels (magyar)
   Az Ördögoromvár rejtélye / Julia Brückner ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - 22 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2515671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A kincsek kulcsa. - 2005. - 114 p.
ISBN 963-628-097-5 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2568486] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A várbörtön foglyai. - 2005. - 116 p.
ISBN 963-628-098-3 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2568490] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Sárga madár zöld mezőben. - 2005. - 119 p.
ISBN 963-628-099-1 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2568492] MARC

ANSEL
UTF-87634 /2005.
Bukowski, Charles
Pulp (magyar)
   Ponyva / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-10-1 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2568790]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2005.
Bushnell, Candace
Four blondes (magyar)
   4 szőke / Candace Bushnell ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-9526-90-8 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2571627]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2005.
Callen, Gayle
No ordinary groom (magyar)
   Nem mindennapi vőlegény / Gayle Callen. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 381 p. ; 18 cm
Ford. Tasi Zsuzsanna
ISBN 963-369-246-6 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568801]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2005.
Christie, Agatha
The adventure of the Christmas pudding (magyar)
   A karácsonyi puding / Agatha Christie ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005], cop. 1995. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 963-548-084-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2570730]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2005.
Christie, Agatha
Cat among the pigeons (magyar)
   Macska a galambok között / Agatha Christie ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Európa, 2005. - 277 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7769-X kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2570789]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2005.
Christie, Agatha
Hickory dickory dock (magyar)
   Gyilkosság a diákszállóban / Agatha Christie ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005], cop. 1994. - 223 p. ; 19 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-108-X) (hibás ISBN 963-547-129-7)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2570739]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2005.
Christie, Agatha
A pocket full of rye (magyar)
   Egy marék rozs / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1977. - 255 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7828-9 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2571639]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2005.
Christie, Agatha
Sad cypress (magyar)
   Cipruskoporsó / Agatha Christie ; [ford. Zombory Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1981. - 264 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7829-7 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2571640]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2005.
Christie, Agatha
The seven dials mystery (magyar)
   A hét számlap rejtélye / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005], cop. 1995. - 273 p. ; 19 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-164-0) (hibás ISBN 963-548-889-0)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2570728]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2005.
Christie, Agatha
Sparkling cyanide (magyar)
   Gyöngyöző cián / Agatha Christie ; [ford. Köves Erzsébet]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005]. - 271 p. ; 19 cm
Megj. "Valaki hiányzik..." címmel is
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-227-7) (hibás ISBN 963-548-230-2)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2570723]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2005.
Collins, Max Allan
Double dealer (magyar)
   A kétarcú ember / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 331 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők: Las Vegas)
ISBN 963-305-219-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2568106]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Aschenbrödel und Dollarprinz (magyar)
   A dollárherceg jegyese / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Ex-BB, [2005]. - 138 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 35.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-39-3 fűzött : 750,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2567908]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2005.
Darcy, Emma
The arranged marriage (magyar)
   Igéző dallam / Emma Darcy ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 333.)
ISBN 963-537-372-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568427]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2005.
De Blasi, Marlena
A thousand days in Venice (magyar)
   Ezer nap Velencében : egy nem várt szerelem története / Marlena de Blasi ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kulinária, cop. 2005. - 237, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára)
ISBN 963-218-365-7 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567875]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2005.
Diōn Chrysostomos
   A "királyságról" szóló első beszéd : fordítás, kommentár és kísérő tanulmányok = Peri vasileiaz a', or. I. / Dión Chrysostomos ; [ford., jegyzetekkel, bev. és kísérő tanulmányokkal ell. Szlávik Gábor]. - Budapest : [KGRE BTK Ókortört. Tansz.], 2004. - 292 p., 15 t. : ill. ; 25 cm. - (A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1589-1801 ; 3.). (A római császárkor görög szónokai, ISSN 1589-4002 ; 3.)
A ford. a "Dio Chrysostomus orationes Vol. 1." (Lipsiae Teubner, 1916) c. szövegkiad. alapján kész. - Kísérő tanulm. Kőszeghy Miklós et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-8392-62-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 969-8392-62-2)
Diōn Chrysostomos
görög irodalom - császárság - filozófia - államelmélet - szónoklat
875-5=945.11 *** 321.11(0:82-5) *** 1(38)Dio,_C.
[AN 2567844]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2005.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   A pesti ezüstfokos és egyéb történetek / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Kisléghi Kálmán]. - Budapest : Eri, 2005. - 87 p. ; 22 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-8090-77-4 kötött : 1470,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2568349]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2005.
Dr. Frank und das Opfer der Kollegin (magyar)
   Mindörökké a tiéd : egy áldozatkész doktornő története / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 174.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-44-X fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2568101]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2005.
   A galego költészet évszázadai [elektronikus dok.] = Séculos da poesía galega / fel. szerk. Pál Ferenc ; vál. Bánki Éva, Pál Ferenc ; a Budapesti Galego Központ kiadása. - Multimédia. - [Budapest] : Budapesti Galego Közp., 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Windows 98/2000/ME/XP; P2 500 Mhz; 32 MB RAM; CD-ROM meghajtó; hangkártya
ISBN 963-463-739-6 műanyag tokban : ár nélkül
galego irodalom - galego irodalom története - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
869.9-14(082).02=945.11 *** 869.9(091)-14
[AN 2566845]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2005.
Gold, Alison Leslie
The devil's mistress (magyar)
   Eva Braun naplója : az ördög szeretője : a nő, aki együtt élt és halt Hitlerrel / Alison Leslie Gold ; [ford. Horváth Norbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 252 p. ; 22 cm
ISBN 963-425-044-0 kötött : 1999,- Ft
Braun, Eva
Hitler, Adolf
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2567817]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2005.
Graham, Lynne
The disobedient mistress (magyar)
   Bosszú helyett / Lynne Graham ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 343.)
ISBN 963-537-324-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567460]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2005.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Tűzvonalban / [ford. Bally István]. - cop. 2005. - 414 p.
ISBN 963-425-041-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2567989] MARC

ANSEL
UTF-87655 /2005.
Grimm, Jacob
Művek (vál.) (magyar)
   A Grimm testvérek legszebb meséi : gyermekek részére Gisela Fischer átdolgozásában / rajz Felicitas Kuhn, Anny Hoffmann és Carl Benedek ; [ford. Sz. Elek Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-227-7 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2570762]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2005.
Gulland, Sandra
Tales of passion, tales of woe (magyar)
   Napóleon felesége : a szenvedély és bánat dalai / Sandra Gulland ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 410, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-94-X kötött : 2870,- Ft
Jozefin (Franciaország: császárné)
Kanada - angol nyelvű irodalom - életrajzi regény
820-312.6(71)=945.11
[AN 2568442]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2005.
Heller, Joseph
Catch-22 (magyar)
   A 22-es csapdája / Joseph Heller ; [ford. Papp Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 633 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-62-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2571628]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2005.
Hesse, Hermann
   Válogatott elbeszélések / Hermann Hesse. - Budapest : Cartaphilus, 2003-. - 20 cm
A vál. és a ford. a "Sämtliche Werke" (Frankfurt am Main : Shurkamp Verl., 2001.) c. kiad. alapján kész.
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 1034407]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az álmok háza / [ford. Cziráki Zsuzsa et al.] ; [az utószót írta Horváth Géza]. - 2005. - 268 p.
ISBN 963-7448-05-5 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2568795] MARC

ANSEL
UTF-87659 /2005.
Hix, Martha
Terrific Tom (magyar)
   A gyógyulás útján / Martha Hix ; [... ford. Hanny Norbert]. Falfirka / Barbara Hannay ; [... ford. Farkas Judit]. Busás nyereség / Anne Herries[!Lucy Gordon] ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 9.)
Egys. cím: Terrific Tom. A Parisian proposition. The Italian millionaire's marriage
ISBN 963-537-427-5 fűzött : 829,- Ft : 179 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567543]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2005.
Holt, Victoria
The witch from the sea (magyar)
   A tengeri boszorkány / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-291-7 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2568498]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2005.
   Huszadik századi francia novellák / [... összeáll. és szerk. Réz Pál]. - Budapest : Noran, 2005. - 488, [2] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-7416-17-X kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - elbeszélés - antológia
840-32(082)=945.11
[AN 2568900]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2005.
Jennings, Linda M.
My Christmas book of stories and carols (magyar)
   Kedvenc karácsonyi könyvem : mesék és énekek / szöveg Linda Jennings ; rajz. Anne Grahame Johnstone ; [a magyar változatot ... szerk. Mezey Katalin] ; [ford. Mezey Katalin et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina Nova, cop. 2004. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9464-45-7 kötött : 1950,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 2566134]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2005.
   Kelet fénye : távol-keleti bölcsességek, közmondások / [ford. és összeáll. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-497-090-7 fűzött : 990,- Ft
ázsiai irodalom - aforizma - mondás
82-84(5)=945.11
[AN 2568054]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2005.
Kelly, Leslie
Two to tangle (magyar)
   Fülig beléd szerettem / Leslie Kelly ; [... ford. Acsai Roland]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 188.)
ISBN 963-537-429-1 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568901]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2005.
Lem, Stanisław
Művek (vál.) (magyar)
   Stanisław Lem teljes science-fiction univerzuma / [ford. Murányi Beatrix és Szabó Győző]. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-497-066-4
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 2567694]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Éden ; Solaris ; Visszatérés ; A legyőzhetetlen ; Az Úr hangja. - cop. 2005. - 685 p.
Egys. cím: Solaris ; Powrót z gwiazd ; Niezwyciężony ; Głos Pana
ISBN 963-497-067-2 kötött : ár nélkül
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 2567695] MARC

ANSEL
UTF-87666 /2005.
Lucas, Geralyn
Why I wore lipstick to my mastectomy (magyar)
   Kirúzsozva a műtőasztalon / Geralyn Lucas ; [ford. Gárdos Júlia]. - Budapest : Szó K., 2005. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-305-3 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2568084]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2005.
Ludlum, Robert
The Scarlatti inheritance (magyar)
   A Scarlatti örökség / Robert Ludlum ; [ford. Süle Gábor]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 396 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-292-5 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2570060]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2005.
Mallery, Susan
Surprise delivery (magyar)
   Bába nadrágban / Susan Mallery ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 173.)
Fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN (hibás ISBN 963-537-422-4)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567498]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2005.
Masaoka Shiki
   Vért hány a kakukk : Maszaoka Siki haikuversei Terebess Gábor fordításában. - Budapest : artOrient, 2005. - 103 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9147-66-4 kötött : ár nélkül
japán irodalom - vers
895.6-14=945.11
[AN 2568378]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2005.
Merz, Carl
Der Herr Karl (magyar)
   Karl úr / Carl Merz, Helmut Qualtinger ; ford. Parti Nagy Lajos. - Budapest : Kortina, 2005. - 96 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-86269-4-1 kötött : 3600,- Ft
osztrák irodalom - monológ
830-27(436)=945.11
[AN 2568820]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2005.
   Modern nyugati haiku : Terebess Gábor fordításai. - Budapest : Orpheusz, 2005. - 212 p. ; 17 cm
ISBN 963-9377-72-4 kötött : ár nélkül
világirodalom - vers
82-14=945.11
[AN 2568375]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2005.
Moers, Walter
Die Stadt der träumenden Bücher (magyar)
   Az álmodó könyvek városa : egy érzelmes dinoszaurusz úti emlékei : hobigólemföldi regény / írta Kisbárd Lombárd ; hobigólemiből németre ford. és ill. Walter Moers ; ... magyarította Tandori Dezső. - Budapest : Szó K., 2005. - 480 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-861-0 kötött : 3780,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2568068]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2005.
Mortimer, Carole
In separate bedrooms (magyar)
   Franciaágy / Carole Mortimer ; [... ford. Acsai Roland]. Apa kerestetik / Penny Richards ; [... ford. Fülöp Villő]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 5. ksz.)
Egys. cím: In separate bedrooms. One father
ISBN 963-537-417-8 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568416]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2005.
Mpizī, Alexandra
O flampelino kai to koritsi poy den īthele na koimīthei (magyar)
   A kislány, aki nem tudott aludni / Alexandra Bizi ; Szegedi Katalin rajz. ; ford. Fülöp-Török Andrea. - Budapest : General Press, cop. 2005. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9598-67-4 kötött : 1800,- Ft
újgörög irodalom - gyermekirodalom - mese
877.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 2568112]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2005.
Mullins, Debra
Three nights (magyar)
   Három éjszaka / Debra Mullins. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 384 p. ; 18 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-248-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568803]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2005.
Naipaul, Vidiadhar Surajprasad
A house for Mr Biswas (magyar)
   Mr. Biswas háza / V. S. Naipaul ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 669 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-84-4 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2568804]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2005.
Nedjma
L'amande (magyar)
   Badra szerelme : egy arab asszony erotikus naplója / Nedzsma ; [ford. Frankovits Judit, Székely Miklós]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-75-3 fűzött : 2390,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 2568734]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2005.
O'Neill, Margaret
The guardian heart (magyar)
   Mentő ötlet / Margaret O'Neill ; [... ford. Bakay Dóra]. Gyöngyöm, gyöngyvirágom / Maggie Kingsley ; [... ford. Káli Sarolta]. Szerelemveszély / Sheila Danton ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 1.)
Egys. cím: The guardian heart. Changing lives. Enduring attraction
ISBN 963-537-390-2 fűzött : 829,- Ft : 179 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568896]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2005.
Orwell, George
Keep the aspidistra flying (magyar)
   A fikusz és az Antikrisztus / George Orwell ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 334 p. ; 20 cm
Az utószót Nóvé Béla írta
ISBN 963-9303-99-2 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2568797]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2005.
Rhinehart, Luke
The dice man (magyar)
   A kockavető / Luke Rhinehart. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 463 p. ; 21 cm
Ford. Kovács Levente
ISBN 963-7424-03-2 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2568076]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2005.
Roberts, Nora
Imitation in death (magyar)
   Halálos hasonmás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-033-5 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2567734]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2005.
Roberts, Nora
The return of Rafe MacKade (magyar)
   Véráztatta föld / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 352 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-430-5 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2569006]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2005.
Robotham, Michael
The suspect (magyar)
   A néma gyanúsított / Michael Robotham ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 342 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-34-8 kötött : 1700,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 2568668]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2005.
Steel, Danielle
Echoes (magyar)
   Visszhangok / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-122-9 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2567729]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2005.
Stone, Tom
The summer of my Greek taverna (magyar)
   Volt egyszer egy tavernám / Tom Stone ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Kulinária, 2005. - 249 p. : ill. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 963-218-493-9 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2568016]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2005.
Stover, Matthew
Star wars : the revenge of the Sith (magyar)
   Star wars : a Sith-ek bosszúja / Matthew Stover ; George Lucas története és forgatókönyve alapján ; [ford. Nemes István]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2005. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-679-309-3 kötött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2567900]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2005.
Straub, Peter
The Hellfire Club (magyar)
   Pokoltűz Klub / Peter Straub ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2005. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9557-29-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2568148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 331 p.
ISBN 963-9557-30-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2568154] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 364 p.
ISBN 963-9557-31-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2568158] MARC

ANSEL
UTF-87688 /2005.
Taylor, Jennifer
A very special child (magyar)
   Hétköznapi csodák / Jennifer Taylor ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 276.)
ISBN 963-537-348-1 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567534]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2005.
Tyran, Ingeborg
Der Plan der Rivalin (magyar)
   A vetélytárs / Ingeborg Tyran ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 172.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-43-1 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2568097]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2005.
Vella, Ŷrij
   Fehér kiáltások / Jurij Vella ; vál., szerk. és ford. Pusztay János ; [... graf. Masszi Ferenc]. - Szombathely : [BDF], 2004. - 148 p., [12] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
Oktatási segédkönyv. - Egyes művek nyenyec eredetiben is
ISBN 963-9531-26-X fűzött : ár nélkül
orosz irodalom - nyenyec irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14=945.11 *** 894.411-14.02=945.11
[AN 2567609]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2005.
Webber, Meredith
A woman worth waiting for (magyar)
   Ki a következő? / Meredith Webber ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 277.)
ISBN 963-537-349-X fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2567520]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2005.
Wells, Herbert George
The war of the worlds (magyar)
   Világok harca / Herbert George Wells ; [ford. Mikes Lajos] ; [a fordítást átd. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-52-1 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2570744]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2005.
Whiting, Charles
Death ride (magyar)
   Halálos menet / Leo Kessler. - Budapest : Budapest-Print : Duna Kvk., [2005], cop. 2001. - 307 p. ; 23 cm
Ford. Bánki Bálint
ISBN 963-218-495-5 kötött : 2498,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2567949]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2005.
Williams, Cathy
Merger by matrimony (magyar)
   A dzsungel lánya / Cathy Williams ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 334.)
ISBN 963-537-373-2 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568423]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2005.
Wouk, Herman
A hole in Texas (magyar)
   Texasi labirintus / Herman Wouk ; [ford. Sz. Kulcsár István]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-218-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2568082]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2005.
Zadura, Bohdan
   Éles határok : válogatott versek / Bohdan Zadura ; [ford. Kovács István és Zsille Gábor] ; [szerk. és a szöveget gond. Zsille Gábor]. - Budapest : M. Napló, 2005. - 127, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-12-0 fűzött : 1120,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 2568675]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7697 /2005.
Ablonczy László (1945-)
   Múló levelek Párizsból : 2002-2004 : jegyzetek, tűnődések, találkozások / Ablonczy László. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 418 p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-07-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2568002]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2005.
Ágh István (1938-)
   A megtalált időből : versek / Ágh István. - Budapest : Nap, 2005. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 963-9402-70-2 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2568042]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2005.
Alexa Károly (1945-)
   Édesanyámnak / [írta Alexa Károly] ; [fotó Szabó Béla]. - [Szombathely] : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., részben színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-7334-04-1 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2568844]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2005.
Átányi László (1938-)
   Egy tanár töprengései / Átányi László. - Budapest : Átányi L., 2004-. - 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - külpolitika - aforizma
894.511-84 *** 323(439)(0:82-84) *** 327(100)(0:82-84)
[AN 2568491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 66 p.
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - külpolitika - aforizma
894.511-84 *** 323(439)(0:82-84) *** 327(100)(0:82-84)
[AN 2568493] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2004. - 66 p.
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - külpolitika - aforizma
894.511-84 *** 323(439)(0:82-84) *** 327(100)(0:82-84)
[AN 2568496] MARC

ANSEL
UTF-87701 /2005.
Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8021-2 kötött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2570385]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2005.
Bálint István (1943-)
   Kikötői beszélgetések : keserű mesék felnőtteknek / Bálint István, Roskó Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 92, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-506-615-5 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers - karikatúra
894.511-14 *** 741.5(439)(092)Roskó_G.
[AN 2568771]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2005.
Barsi Ödön (1904-1963)
   Madagaszkár királya : Benyovszky Móric kalandos élete / E. A. Rodriguez. - [Budapest] : Anno, 2004. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-331-7 fűzött : ár nélkül
Benyovszky Móric (1741-1786)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2567756]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2005.
Cselenyák Imre (1957-)
   Schlaraffia : a II. világháború 60. évfordulójára / Cselenyák Imre. - Budapest : M. Napló, 2005. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-13-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568686]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2005.
Csőgör András
   Gondolatok fekete kabátban : új és régebbi versek / Csőgör András. - Budapest : Balassi, 2005. - 98 p. ; 18 cm
ISBN 963-506-618-X kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567647]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2005.
Csurka István (1934-)
   Fesztiválkandúr / Csurka István. - Budapest : B-média Kft., 2005. - 194 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 963-218-328-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2568535]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2005.
Czakó Gábor (1942-)
   Pedagógusoknak / [írta Czakó Gábor] ; [fotó Németh József]. - [Szombathely] : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-7334-03-3 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2568842]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2005.
Czimbalmos László
   Jóslat / H. László Béla Czimbalmos. - Mád : Czimbalmos L., [2005]. - 116 p. ; 21 cm
Egyes versek német nyelven
ISBN 963-430-393-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-395-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567667]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2005.
Dombyné Szántó Melánia
   Falfirkák / Dombyné Szántó Melánia Longhera. - Pécs : Héthatár Bt., [2005]. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 10.)
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - képvers
894.511-14 *** 76(439)(092)Dombyné_Szántó_M.
[AN 2568431]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2005.
Eörsi István (1931-)
   Dr. Noha : történetek / Eörsi István ; Eörsi János illusztrációival. - Budapest : Noran, 2005. - 146, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7416-21-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2568017]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2005.
Farsang Erika
   Szuperanyu : beszédregény / [Farsang Erika]. - Budapest : Czuki & Honey Kft., 2005. - 235 p. ; 21 cm
Fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568063]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8020-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570384]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2005.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Vuk és a Simabőrűek / ifj. Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8063-8 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2570749]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2005.
Fenákel Judit (1936-)
   A kékezüst hölgy ; Az elhallgatás / Fenákel Judit. - [Budapest] : Novella, [2005]. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 963-9442-48-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568091]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2005.
Földvári István
   Maurizio Gandolfi olimpiája / Földvári István. - Pécs : Ponte Press, 2004. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-86360-4-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568782]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2005.
Galla Ágnes (1962-)
   Ha majd felnövök : [versek gyerekeknek, akik felnőttek szeretnének lenni, és felnőtteknek, akik gyerekek szeretnének lenni] / Galla Ágnes ; Zirig Emese rajz. - Pécs : Alexandra, 2005. - 93 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-369-196-6 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-997-X)
magyar irodalom - vers - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 2568072]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 557 p. ; 21 cm
ISBN 963-346-677-6 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570755]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a szöveget gond. és az életrajzi jegyzetet írta Császtvay Tünde]. - Budapest : Osiris, 2005. - 580, [3] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-779-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571589]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2005.
Gvadányi József (1725-1801)
   Aprekaszión : névnapi ugratás 1781-ből / Gvadányi József ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2005. - 57 p. : ill. ; 25 cm
A tanulmányokat írta Torda istván és Ecsedy Judit, V. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8006-41-2 kötött : ár nélkül
Gvadányi József (1725-1801). Aprekaszión
magyar irodalom - vers - könyvritkaság
894.511-14 *** 094/099
[AN 2568691]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2005.
Győri László (1942-)
   A kései éden / Győri László. - Budapest : Noran, 2005. - 236, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-34-X fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2567806]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2005.
Halasi Zoltán (1954-)
   Így ér el / Halasi Zoltán. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-62-2 h* kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9487-62-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2568314]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2005.
Halász Margit (1964-)
   Méz és szurok : novellák, 1995-2004 / Halász Margit. - Budapest : Noran, 2005. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-22-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2567769]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2005.
Hetényi György (1924-)
   A Kárpátok alatt / Hetényi György. - [Mezőkovácsháza] : Hetényi Gy., 2005. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-688-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567450]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2005.
Jakab László
   Visszapillantó / Jakab László. - Kunszentmiklós : Magánkiad., 2005. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-558-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika - memoár
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 2568191]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8064-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2571592]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2005.
József Attila (1905-1937)
Művek
   József Attila összes versei / közzéteszi Stoll Béla. - Kritikai kiad., 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Balassi, 2005. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-506-619-8 kötött : 6600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1916-1927. - cop. 2005. - 557 p.
ISBN 963-506-620-1
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567624] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1927-1937. - cop. 2005. - 545 p.
ISBN 963-506-621-X
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567633] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Rögtönzések, tréfák, személyes érdekű apróságok : jegyzetek. - cop. 2005. - 326 p.
ISBN 963-506-622-8
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2567638] MARC

ANSEL
UTF-87727 /2005.
József Attila (1905-1937)
   Rejtelmek : összeállítás József Attila verseiből, prózai írásaiból, tanulmányaiból, az általa és a neki írott levelekből, tíz hangra / az összeállítást kész. Zsurzs Katalin. - Budapest : Krónika Nova, 2005. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákpódium ; 1.)
Borítócím: Rejtelmek : irodalmi műsor József Attila verseiből, prózai írásaiból, levelezéséből
ISBN 963-9423-59-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - iskolai színjátszás - válogatott művek
894.511-821 *** 371.383
[AN 2567711]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2005.
Kálnay Adél (1952-)
   Háborús történet / Kálnay Adél. - Pécs : Alexandra, 2005. - 163 p. ; 22 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-183-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2568104]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2005.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Az emberke tragédiája : Madách Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról / a versikéket írta Karinthy Fricike ; [a csonkán fennmaradt kézirat kiegészítő részeit írta Karinthy Ferenc]. - Az ered. kiad. 5. utánnyomása. - Budapest : Háttér, 2005. - 42 p. ; 21 cm
Az utószót Ascher Oszkár írta. - Eredeti kiadása: Budapest : Új Idők, 1946
ISBN 963-9365-36-X kötött : 900,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2571597]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2005.
Keresztes József (1941-)
   Csillagok alól jött ember : novellák, elbeszélések / Keresztes József. - Budapest : Noran, 2005. - 179, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-33-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2567810]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2005.
Kéri Katalin (1966-)
   A csend útja / Kéri Katalin ; [... ill. Pilcz Roland]. - Pécs : Kódex Ny., 2004. - 185, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86480-7-4 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - szerelmi irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 2568783]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2005.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 23. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2464-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570752]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2005.
Konrád György (1933-)
   Kakasok bánata / Konrád György. - [Budapest] : Noran, 2005. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-20-X kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568044]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2005.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Osiris, 2005. - 249 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-780-7 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571607]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2005.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Krúdy, Nyugat : Krúdy Gyula Nyugatban megjelent írásai / [vál. és szerk. Venczel Sándor]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 418, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-61-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2568363]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2005.
Kunszabó Ferenc (1932-)
   Talpig nehéz hűségben : asztalfiókba szorult írások a múltból, számítógépbe fagyottak a jelenből : [kisregények, esszék] / Kunszabó Ferenc. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 345, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-31-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - kisregény - esszé
894.511-31 *** 894.511-4
[AN 2568045]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2005.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   Összegyűjtött drámák / Lászlóffy Csaba. - Budapest : Mundus, 2005-. - 23 cm. - (Lászlóffy Csaba életműsorozat)
ISBN 963-9501-11-5 kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 2568146]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az eretnek. - 2005. - 531 p. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 31.)
ISBN 963-9501-12-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 2568151] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jelenetek egy aggastyán estvéli óráiból. - 2005. - p. 540-1082. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 32.)
ISBN 963-9501-13-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 2568160] MARC

ANSEL
UTF-87738 /2005.
Lázár Ervin (1936-)
   Les mains dans le goudron / Ervin Lázár ; trad. ... Anikó Sebestény ; [avec les illustrations de László Réber]. - Budapest : Szkarabeusz, 2005. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Les mains dans le goudron et autres contes. - Példányszám összesen: 1500, ebből 100 számozott
ISBN 963-218-411-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=40
[AN 2568282]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2005.
Lehoczki Károly (1955-)
   Szik / Lehoczki Károly. - [Kecskemét] : Szerző, 2005. - 63, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-460-727-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567564]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2005.
Majthényi László (1966-)
   Az ifjú párnak / [írta Majthényi László] ; [fotó Németh József]. - [Szombathely] : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., főként színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-7334-06-8 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2568832]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2005.
Matuk Károly
   Pünkösd a Libánuson : libanoni útirajzok, esszék / Matuk Károly. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 132 p., XLVIII t. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-460-718-7 kötött : ár nélkül
Libanon - magyar irodalom - útleírás - esszé
894.511-992 *** 894.511-4
[AN 2568710]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2005.
Matusek Zoltán (1920-)
   Gyuri bácsi a protektor : elbeszélések / Matusek Zoltán. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2005]. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2568677]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2005.
Merklin Tímea
   Gyermekemnek / [írta Merklin Tímea] ; [ill. Benkő Sándor]. - [Szombathely] : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-7334-05-X kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2568838]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2005.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Megbocsátás ; Merre a csillag jár / Mészöly Miklós. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor ; Pozsony : Kalligram, 2005, cop. 1997. - 133, [2] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 963-676-375-5 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570779]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2005. - 561 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-70-8 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571587]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó / Móra Ferenc. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2005. - 499 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-71-6 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571605]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2005.
Móró Piros
   Dobd át a kalapod.. : egy amerikai kaland igaz története / Móró Piros. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-475-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568792]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2005.
Nemere István (1944-)
   Messze még a holnap : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2005. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-379-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2568081]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2005.
Nyirő József (1889-1953)
   Hull immár a fenyőtoboz / Nyirő József ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-23-4 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2568376]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2005.
Papp Sándor Zsigmond (1972-)
   Az éjfekete bozót : novellák / Papp Sándor Zsigmond. - Pécs : Alexandra, 2005. - 171, [3] p. ; 22 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-184-2 kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2568023]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2005.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Csodatopán / Páskándi Géza ; Faltisz Alexandra illusztrációival. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 134 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9578-63-0 kötött : 2600,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2568409]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 335 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-128-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570377]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 238 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-126-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570378]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 271 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-129-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570380]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 248 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-127-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570379]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 782 p. ; 22 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött művei ; 2.)
Borítócím: Piszkos Fred, a kapitány és egyéb történetek
ISBN 963-369-116-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570349]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő ; [... illusztrációk Szendrei Tibor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 266 p. : ill. ; 18 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-497-054-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570133]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 256 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-124-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570381]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 629 p. ; 22 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött művei ; 6.)
Borítócím: Vanek úr Párizsban és egyéb történetek
ISBN 963-369-119-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2570352]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2005.
Salamon Ödön (1864-1903)
   Minden jóra fordul, de későn : Salamon Ödön ötletei, gondolatai / [... ill. Louis Comfort Tiffany ...] ; [Bródy Sándor előszavával]. - Budapest : Eri, 2005. - 144 p. : ill., színes ; 16 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-68-5 kötött : 3150,- Ft
Franciaország - ötvösség - magyar irodalom - 19. század - 20. század - aforizma
894.511-84 *** 739(44)(092)Tiffany,_L._C.
[AN 2568344]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2005.
Sári László (1950-)
   Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : Írás K., 2005. - 185, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-8417-09-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - buddhizmus - vallásfilozófia
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 2563735]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2005.
Sorel, Frank
   A nagykövet lánya / Frank Sorel. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-217-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568007]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2005.
   "Status praesens" : válogatás pszichiátriai betegek verseiből / szerk. Pető Zoltán ; [... ill. Balogh Sándor]. - 3. kiad. - Szeged : [Pető Z.], 2005. - 67 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-550-291-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elmegyógyászat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 616.89
[AN 2563786]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2005.
Szabó Tünde (1951-)
   Ikonarc egy elhagyott házban : lírai versek / Szabó Tünde ; [... ill. Csedreki László]. - Debrecen : Szabó T., 2005. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-760-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2567939]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2005.
Szakács István (1971-)
   Történtek dolgok / Szakács István. - Pécs : Alexandra, 2005. - 203, [4] p. ; 19 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-181-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-369-184-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568932]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2005.
   Székelyek : magyar írók novellái a Székelyföldről, a székely emberről / [gyűjt., összeáll. és szerk. Sas Péter]. - Budapest : Noran, 2005. - 673 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-7416-24-2 kötött : 2990,- Ft
Székelyföld - magyar irodalom - székelyek - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 908.439.21Székelyföld(0:82-32) *** 316.347(=945.11székelyek)(0:82-32)
[AN 2568114]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2005.
Szentesi Gyöngyi
   Egy vadászgörény naplója / Szentesi Gyöngyi ; [... ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2005. - 188, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-497-082-6 kötött : ár nélkül
humoreszk
894.511-7
[AN 2568110]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2005.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az iskolában : Panni naplója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 75, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-528-655-4 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2570361]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2005.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 59, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-528-683-X kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2570360]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2005.
Taar Ferenc (1924-)
   Otthon, Bagamérban : válogatott írások / Taar Ferenc. - Budapest : Püski, 2004. - 192 p. : ill. ; 25 cm. - (Báthori-kiadványok, ISSN 1787-0208 ; 2.). (A Bagaméri krónika könyvei, ISSN 1787-0194 ; 1.)
ISBN 963-9906-51-4 fűzött : 1000,- Ft
Bagamér - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Bagamér(0:82-821)
[AN 2568455]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2005.
Terebess Gábor (1944-)
   Haiku a poggyászban / Terebess Gábor. - Budapest : artOrient, 2005. - 173, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-9147-65-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2568373]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2005.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Nela, Sa, Veron / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, 2005. - 337, [2] p. ; 21 cm. - (Tersánszky Józsi Jenő művei)
Tart.: Viszontlátásra, drága.. ; A margarétás dal ; A céda és a szűz
ISBN 963-346-686-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568438]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2005.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Egy szarvasgím története / Tersánszky Józsi Jenő ; Szántó Piroska rajz. - Budapest : Eri, 2005. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Üveghegy, ISSN 1785-8305 ; 5.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-74-X kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2568636]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2005.
Timár János (1921-)
   Életregény : szubjektív adalékok a XX. század objektív történelméhez / Timár János. - Budapest : Noran, 2005. - 282, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7416-15-3 fűzött : 1990,- Ft
Timár János (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2567932]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2005.
Tisza Kata (1980-)
   Pesti kínálat / Tisza Kata ; [... illusztrációit ... Török Gáspár ... kész.]. - Budapest : I.A.T. K., 2005. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-119-0 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 2568720]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2005.
Tolnai Ottó (1940-)
   Szög a nadírban : Kovács Antal naplója / Tolnai Ottó ; [fotó Nagy József, Vajda János - Deszka]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 63 p. : ill. ; 18 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-182-6 kötött : ár nélkül
Kovács Antal (1950-1994)
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2568931]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2005.
Tóth Lajos (1932-1999)
   Egy presszóasztal kesergései : szatirikus tollbamondás, 1967 / Tóth Lajos. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, [2005]. - 140 p. ; 19 cm
ISBN 963-86720-0-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2567442]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2005.
Vajdai Ágnes
   Eszterházai tündérmesék / [írta Vajdai Ágnes Viktória] ; [... ill. Pintér Anna Krisztina] ; [kiad. a Műemlékek Állami Gondnoksága]. - [Budapest] : Műemlékek Áll. Gondnoksága, [2005]. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21x31 cm
Spirál fűzéssel. - Példányszám: 2000
ISBN 963-86512-8-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2567618]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2005.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin. - 38. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Ill. Lukáts Kató, K.
ISBN 963-11-8061-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2570814]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2005.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 28. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8062-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2570811]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2005.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Ketten Párizs ellen / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 963-208-972-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571637]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2005.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Monpti / Vaszary Gábor ; [a szerző illusztrációival]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 305 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-208-958-8 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-208-958-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570355]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2005.
Wass Albert (1908-1998)
Az Antikrisztus és a pásztorok (finn)
   Antikristus ja paimenet / Albert Wass ; [... suomentanut Eliisa Pitkäsalo]. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, cop. 2005. - 326 p. ; 21 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043 ; 6.)
ISBN 963-218-135-2 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31(498)=945.41
[AN 2567592]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2005.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 17. kiad. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2465-0 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570753]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2005.
Zimonyi Csaba
   Az évszak-bogrács : egy tucat mese sajátos nevelési igényű gyermekek számára / írta Zimonyi Csaba. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2568787]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7786 /2005.
   Ali baba és a negyven rabló és más mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7095-77-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568032]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2005.
   Alice a csodák országában és más mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7095-76-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568033]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2005.
Chanut, Emmanuel
Les arbres de mon jardin (magyar)
   Kertünk fáinak titkai / [szöveg Emmanuel Chanut] ; [ill. Rémi Saillard] ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - [14] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1786-4402 ; 3.)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-228-377-5 kötött : ár nélkül
fa - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 581.412(02.053.2)
[AN 2568516]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2005.
   Csizmás kandúr és más mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7095-73-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568036]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2005.
Disney, Walt
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2004. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-715-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570371]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2005.
Disney, Walt
The Lady and the Tramp (magyar)
   Susi és Tekergő / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-574-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570368]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2005.
Disney, Walt
Pooh's heffalump movie (magyar)
   Micimackó és a Zelefánt / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-194-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568725]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2005.
Disney, Walt
The ugly duckling (magyar)
   A rút kiskacsa / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-159-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568730]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2005.
   A farkas és a hét kecskegida és más mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7095-78-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568030]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2005.
   A három kismalac és más mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7095-74-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568034]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2005.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X Budavár, cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86759-0-X kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570365]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Games (magyar)
   A játékok világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-425-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570389]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-427-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571632]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Let's play! (magyar)
   Eltűnt játékok nyomában.. / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-425-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570393]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Little Big Roo (magyar)
   A kis kengurupalánta / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-669-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570387]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Small and big (magyar)
   Kicsik és nagyok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-669-2 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570388]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
   Számok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2004. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-577-7 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570390]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Tiny creatures (magyar)
   Apró-cseprő erdőlakók / Ysenda Maxtone-Graham ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-610-2 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570391]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
What does a hundred look like? (magyar)
   Számtantúra / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-577-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570386]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Who likes bugs (magyar)
   Csodabogarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-610-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570392]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2005.
Oliver, Stephen
Colours (magyar)
   Színek / [fényképezte Stephen Oliver]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 17 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-276-2 kötött : 1300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563428]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2005.
Oliver, Stephen
Home (magyar)
   Otthon / [fényképezte Stephen Oliver]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 17 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-289-4 kötött : 1300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563426]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2005.
Oliver, Stephen
Seasons (magyar)
   Évszakok / [fényképezte Stephen Oliver]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 17 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-274-6 kötött : 1300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563430]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2005.
Oliver, Stephen
Shapes (magyar)
   Formák / [fényképezte Stephen Oliver]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 17 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-288-6 kötött : 1300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563429]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2005.
   Piroska és a farkas és más mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7095-75-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568035]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2005.
Scarry, Richard
The adventures of Lowly Worm (magyar)
   Szélfútta kalandok Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [m. szöveg Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 46 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9166-96-0 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2568342]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2005.
Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Guell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-419-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571631]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7813 /2005.
   Többet, jobban a tudományért : Tudományos Diákköri pályamunkák összefoglalói / [szerk. Kővári Istvánné] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Bizottsága]. - Szombathely : BDF, 2005. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 963-9531-47-2 fűzött : ár nélkül
szakkör - társadalomtudomány - természettudomány - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 378.637.334(439-2Szombathely) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2567582]
MARC

ANSEL
UTF-8