MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:38:12
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8182 /2005.
Gyurgyák János (1956-)
Szerkesztők és szerzők kézikönyve (új kiadása)
   Szerzők és szerkesztők kézikönyve / Gyurgyák János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 507 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 359-370.
ISBN 963-389-714-9 kötött : 3980,- Ft
nyomdai előkészítés - könyvkiadás
655.5 *** 001.816
[AN 2569776]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2005.
   Helyismeret - digitalizálás - Európai Unió : Helyismereti Könyvtárosok XI. Országos Tanácskozása : Szolnok, 2004. július 14-16. / [szerk. Takáts Béla] ; [közrem. Modla Dezsőné, Szécsi Annamária] ; [rend. az] MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete ; [közread. a] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Verseghy Kvt., 2005. - 101 p. ; 24 cm
ISBN 963-7613-49-8 fűzött : ár nélkül
szakkönyvtár - helyismereti gyűjtemény - digitális technika - konferenciakiadvány
026(439) *** 908 *** 681.32 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 2571195]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2005.
Pogány György (1952-)
   A magyar könyvgyűjtő kalauza / Pogány György. - Budapest : Kiss J. Kvk., 2005. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 298-302.
ISBN 963-85500-3-1 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - bibliofília - történeti feldolgozás
090.1(439)(091)
[AN 2570455]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2005.
   TMT: Tudományos és műszaki tájékoztatás [elektronikus dok.] : könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat : válogatás, 1954-2003 / szerk. Horváth Péter, Szántó Péter, Viszocsekné Péteri Éva ; [közread. a] BME OMIKK. - Szöveges adatbázis. - Budapest : BME OMIKK, cop. 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Pentium 90 MHz; 16 MB RAM; 4 MB video RAM 16 bit color; SVGA monitor 1027x768 felbontás; 12xCD-ROM; MS Win 98SE/NT/ME/2000/XP; Internet Explorer 5.5/6.x
ISBN 963-593-458-0 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - könyvtártudomány - információtudomány - szakfolyóirat - elektronikus dokumentum
02 *** 681.3.004.14 *** 050(439)TMT
[AN 2572085]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8186 /2005.
   Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai / Beszteri Béla [et al.] ; [szerk. Beszteri Béla, Vizi László Tamás] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2004. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9558-20-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - kultúra - integráció - konferenciakiadvány
008(439)"200" *** 327(439) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2571103]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8187 /2005.
Banzhaf, Hajo
Tarot - Magie im Alltag (magyar)
   Tarot : mindennapi mágia / Hajo Banzhaf ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 173 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9569-61-5 kötött : 2800,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2571154]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2005.
Bô Yin Râ
Leben im Licht (német, magyar)
   Élni a fényben = Leben im Licht / Bô Yin Râ. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Tarsoly K., 2005. - 135 p. ; 18 cm
Ford. Zsók Ottó. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9570-15-X fűzött : ár nélkül
ezoterika - német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
133.25(0:82-14) *** 830-14.02=945.11
[AN 2570464]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2005.
Braden, Gregg
The God code (magyar)
   A Teremtő kódja : múltunk titka a jövőnk ígérete : a Teremtés Könyvének üzenete / Gregg Braden ; [ford. Szabó Anna]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2005. - 293 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9436-36-4)
okkultizmus
133
[AN 2570231]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2005.
Chinmoy, Sri
The divine hero (magyar)
   Az isteni hős : hogyan győzhetünk az élet csataterén / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2005. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 963-86752-1-7 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2571367]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2005.
Chinmoy, Sri
The source of music (magyar)
   A zene forrása : zene és mantra az önmegvalósításhoz / Sri Chinmoy ; [ford. Szabóné Lukáts Mária]. - Budapest : Madal Bal, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-85750-8-5 fűzött : 1200,- Ft
ezoterika - zeneművészet
133.25 *** 78.01
[AN 2570117]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2005.
Dossmann, Daniel
Le yoga face à la Bible (magyar)
   Jóga - a szabadságra vezető út? : beszámoló egy keresésről / Daniel Dossmann. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 69 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-98-1 fűzött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2571804]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2005.
Emoto Masaru
Mizu wa kotae o shitte iru (magyar)
   A víz rejtett bölcsessége / Masaru Emoto ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 213 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-528-844-1 fűzött : 2590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2569595]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2005.
González-Wippler, Migene
Angelorum (magyar)
   Angyali energiák : az angyali tudás, erő és mágia életre keltése önmagunkban / Migene González-Wippler ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 266 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-858-1 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika - angyal
133 *** 235.1
[AN 2571818]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2005.
Óvári Anna
   Imakönyv ateistáknak : úton önmagunkhoz / Theodor. - Átd. kiad. - Budapest : Vizsom, 2005. - 150 p. ; 18 cm
Szerző Óvári Anna
ISBN 963-86663-2-3 fűzött : 1200,- Ft
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2570420]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
Meditation: the first and last freedom (magyar)
   Meditáció: az első és utolsó lépés a szabadság felé : [meditációs kézikönyv] / Osho ; [ford. Bors Katalin]. - [Budapest] : Amrita, 2004, cop. 1998. - 303 p. ; 23 cm
ISBN 963-9234-16-8 fűzött : 2200,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2569749]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
   Tanmesék és adomák / Osho. - Budapest : Vizsom, 2005. - 128 p. ; 18 cm
ISBN 963-86663-3-1 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - tanmese
133.25
[AN 2570424]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2005.
Ruland, Jeanne
Krafttiere begleiten dein Leben (magyar)
   Az állatok ereje, amely végigkíséri életünket / Jeanne Ruland ; [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2005. - 359 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9569-56-9 fűzött : 4500,- Ft
okkultizmus - állat
133.25 *** 636 *** 59
[AN 2571155]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2005.
Schmidtné Holló Erzsébet
   Delej : lélektárs kereső : párválasztási tanácsadó / Schmidtné Holló Erzsébet ; [ill. ... Egedi-Kovács Melinda]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2005. - 266 p. : ill. ; 21 cm + jóskártya
ISBN 963-86760-0-0 fűzött : 2990,- Ft
okkultizmus - párkapcsolat
133 *** 316.472.4
[AN 2570230]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2005.
Wade, Paul
Home astrology (magyar)
   Lakberendező asztrológia : a harmonikus otthon kialakítása / Paul Wade ; [ford. Varga Lóránt Zsolt]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9569-52-6 fűzött : 2800,- Ft
asztrológia - lakberendezés
133.52 *** 643/645
[AN 2571157]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8201 /2005.
Pál Károlyné (1935-)
   Alumínium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/4.)
Bibliogr.: p. 59-63.
ISBN 963-86517-7-6 fűzött : 3000,- Ft
környezetszennyezés - alumínium
504.05 *** 546.62
[AN 2570555]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2005.
   Patrimoine mondial Hongrie / [szerk. ... Viktória Schurk] ; [photos ... Tamás Pintér] ; [ford. ... Ágnes Vajda] ; [kiad. ... Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága]. - Budapest : Kult. Örökségvédelmi Hiv. Világörökség M. Nemz. Biz. Titkársága, [2005]. - 49, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7474-04-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - természeti táj - építészet - világörökség
502.4(439) *** 72(439) *** 930.85(439)
[AN 2570780]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2005.
   Védelem, áldozat, család, vagyon, drog, környezet, természet : együtt a biztonságunkért. - Rétság : [Fehér Gyűrű Közhasznú Egyes. Áldozatvédelmi Irodája], 2005. - 75 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Áldozatvédő Irodája
Fűzött : ár nélkül
Rétság - környezetvédelem - egyesület
504.06 *** 061.2(439-2Rétság)
[AN 2571977]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2005.
Vojnits András (1941-)
   Bolygónk tüdeje : a Föld erdőségei / Vojnits András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fókuszban a Föld)
ISBN 963-09-4613-0 kötött : 3990,- Ft
erdő
504.73(100)(253) *** 502(253)
[AN 2570918]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2005.
   World heritage Hungary / [... ed. Viktória Schurk] ; [photos ... Tamás Pintér et al.] ; [... transl. Charles Horton] ; [publ. ... National Office of Cultural Heritage Secretariat of the Hungarian Heritage Committee]. - Budapest : Nat. Office of Cultural Heritage Secretariat of the Hung. World Heritage Comm., [2005]. - 49, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7474-03-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - építészet - világörökség - természeti táj
502.4(439) *** 72(439) *** 930.85(439)
[AN 2570784]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8206 /2005.
Bajalinov Erik
   Operációkutatás / Bajalinov Erik, Imreh Balázs. - 2. kiad. - Szeged : Polygon, 2005. - 300 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 289-295.
Fűzött : ár nélkül
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2564740]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2005.
Bálintné Szendrei Mária (1953-)
   Absztrakt algebrai feladatok / Bálintné Szendrei Mária, Czédli Gábor, Szendrei Ágnes. - [5. kiad.]. - Szeged : Polygon, 2005. - 512 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 509-512. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
algebra - példatár - egyetemi tankönyv
512.5(075.8)(076)
[AN 2571119]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2005.
   Fejér-Riesz Conference : June 9-13, 2005, Eger ... : abstracts and list of participants as of May 22, 2005. / org. by the János Bolyai Mathematical Society ... and by the Eszterházy Károly College ... - [Budapest] : [BJMT] ; [Eger] : [EKF], [2005]. - 40 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
matematikai analízis - konferenciakiadvány
517 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2571229]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2005.
Laczkovich Miklós (1948-)
   Analízis : [felsőoktatási tankönyv] / Laczkovich Miklós, T. Sós Vera. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2570843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 366, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. [367].
ISBN 963-19-5704-7 kötött : 4320,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2570844] MARC

ANSEL
UTF-88210 /2005.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 18. jav. kiad. - Budapest : Scolar, [2005], cop. 1994. - 813 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 798.
ISBN 963-9534-28-5 kötött : 3990,- Ft
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 2563971]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2005.
Rényi Alfréd (1921-1970)
   Ars mathematica : Rényi Alfréd összegyűjtött írásai. - [Budapest] : Typotex, 2005. - 326 p. : ill. ; 21 cm
Katona Gyula előszavával. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9548-58-8 kötött : 3300,- Ft
matematika
51
[AN 2570440]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8212 /2005.
Einstein, Albert
Művek (vál.) (magyar)
   Albert Einstein válogatott írásai / vál. és az előszót írta Székely László. - Budapest : Typotex, 2005. - 442 p. : ill. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669 ; 4.)
Ford. Gerner József, Nagy Imre, Szécsi Ferenc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-56-1 kötött : 2150,- Ft
Németország - fizikus - 20. század - relativitáselmélet - kvantumelmélet - válogatott művek
530.1 *** 53(430)(092)Einstein,_A.(0:82-821)
[AN 2570485]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8213 /2005.
   Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon / szerk. Takács-Sánta András ; [... szerzői Bartholy Judit et al.] ; [közread. a] ... Védegylet. - Budapest : Alinea : Védegylet, cop. 2005. - 172 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86651-4-9 fűzött : 1600,- Ft
éghajlattan - globális felmelegedés - ezredforduló
551.58 *** 504.32.054
[AN 2569893]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2005.
Symes, Robert F.
Rock & mineral (magyar)
   Kőzetek és ásványok / írta R. F. Symes és a londoni Természettudományi Múzeum munkaközössége ; [ford. Karátson Dávid] ; [ill. Andrew Macdonald]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 9.)
ISBN 963-530-311-4 kötött : 2900,- Ft
kőzet - ásvány
552 *** 549
[AN 2570054]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2005.
Vojnits András (1941-)
   Zeusz trónja : a Föld hegységei / Vojnits András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fókuszban a Föld)
ISBN 963-09-4614-9 kötött : 3990,- Ft
hegység - geológia
551.4.035(100) *** 913(23)
[AN 2570915]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8216 /2005.
Mania, Hubert
Stephen Hawking (magyar)
   Isten mégis kockázik! : Stephen Hawking / Hubert Mania ; [ford. Dankó Zoltán]. - Budapest : Háttér, 2005. - 201 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Háttér kismonográfiák, ISSN 1787-0887)
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 963-9365-33-5 fűzött : 1750,- Ft
Hawking, Stephen W.
Nagy-Britannia - kozmológia - fizikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
52(410)(092)Hawking,_S. *** 524.8
[AN 2571257]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8217 /2005.
Józsa Miklós (1938-)
   Fenyők / Józsa Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Botanika, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 963-8286-08-3 fűzött : ár nélkül
fenyő
582.47(083.71)
[AN 2571178]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2005.
La truffe de Bourgogne (magyar) (átd., bőv. kiad.)
   Az európai fekete szarvasgomba : burgundi szarvasgomba, Tuber uncinatum Chatin / szerk. Gerard Chevalier, Henri Frochot és Bratek Zoltán ; ... mtársak Halász Krisztián, Soós Vilmos ; ford. Bacsi Lajos et al. ; ... kiad. Első Magyar Szarvasgombász Egyesület. - [Budapest] : Első M. Szarvasgombász Egyes., [2005]. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-266.
ISBN 963-218-239-1 fűzött : 4999,- Ft
szarvasgomba
582.282.18 *** 635.85
[AN 2571326]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8219 /2005.
Beyer, K. A.
Die Zitronensaftkur (magyar)
   Madal Bal Neera kúra / [K. A. Beyer] ; [ford. Gerő Emese]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2005. - 61 p. ; 20 cm
Borítócím: Neera méregtelenítő- és tisztítókúra
Fűzött : 250,- Ft (hibás ISBN 963-85750-7-7)
természetgyógyászat - méregtelenítés
613.3 *** 615.89
[AN 2571299]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2005.
Bokor Katalin (1941-)
   Életreceptek, ételreceptek : vegán életmód, receptek / Feketéné Bokor Katalin. - [Pusztaszabolcs] : Szerző, cop. 2005. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 262.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-611-7)
vegetáriánus étrend - táplálkozástudomány - szakácskönyv
613.26 *** 641.564(083.12)
[AN 2571159]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2005.
Bokor Katalin (1941-)
   Gyermekvárás - gyermekáldás a természetgyógyász szemével / Bokor Katalin. - 2. kiad. - Pusztaszabolcs : Szerző, cop. 2005. - 152 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 963-650-051-7 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás - terhesség - táplálkozás
618.2-083 *** 613.95
[AN 2571175]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2005.
Cantieni, Benita
Tiger Feeling (magyar)
   Cantienica : medencefenék-tréning nőknek és férfiaknak / Benita Cantieni ; [a gyakorlatok ábráit kész. Emma Sciales et al.] ; [ford. Nesztler Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9569-55-0 kötött : 2300,- Ft
torna - testmedence
613.71 *** 611.96
[AN 2571156]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2005.
Diamond, Harvey
Fit for life (magyar)
   Fitness szakácskönyv / [Harvey Diamond, Marilyn Diamond] ; [ford. Gázsity Mila]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1990. - 133 p. ; 21x21 cm
Megj. "Testkontroll" címmel is
ISBN 963-286-181-7 kötött : ár nélkül
fitness - diéta - szakácskönyv
613.71 *** 613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2569876]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2005.
Dornan, Jim
Piano on the beach (magyar)
   Zongora a tengerparton : hogyan legyünk sikeresek az életben és az üzleti világban? : alapelvek és távlatok képekkel illusztrálva / Jim Dornan ; [... ill. Royce Fitzgerald] ; [ford. Turcsik Zita]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2005. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9333-18-2 fűzött : ár nélkül
személyiségfejlesztés - életvezetés - siker - üzleti élet
613.865 *** 65.013
[AN 2570372]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2005.
Fazekasné Visnyei Irma
   Pedagógiai grafológia / Fazekasné Visnyei Irma. - Komló : RegioGrafo, 2005-. - 24 cm
grafológia
159.925.6
[AN 2571327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapismeretek. - 2005. - 190 p. : ill. - (RegioGrafo-könyvek ; 1.)
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 963-218-198-0 fűzött : ár nélkül
grafológia
159.925.6
[AN 2571332] MARC

ANSEL
UTF-88226 /2005.
Frankl, Viktor E.
Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn (magyar)
   Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben / Viktor E. Frankl ; [ford. Molnár Mária, Schaffhauser Ferenc]. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 324 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 3.)
Lorenz, Konrad előszavával. - Az utószót Molnár Mária írta
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9318-61-2)
pszichoanalízis
159.964.26Frankl,_V._E.
[AN 2571122]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2005.
Gaálné Póda Bernadette
   Epebetegek diétáskönyve / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 7. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 205 p. ; 20x20 cm
ISBN 963-242-884-6 fűzött : 1610,- Ft
epebetegség - diéta - szakácskönyv
616.361/.366 *** 641.563(083.12)
[AN 2569462]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2005.
Haeberle, Erwin. J.
   Alapismeretek a szexuálterápiáról : prof. E. J. Haeberle két e-learning kurzusa alapján / [ford. és szerk. Szilágyi Vilmos]. - [Budapest] : Animula : Magánéleti Kultúra Alapítvány, [2005]. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - (A szexuális egészségvédelem szakkönyvei, ISSN 1787-0305 ; 2.)
ISBN 963-9410-44-6 fűzött : ár nélkül
nemi felvilágosítás - szexuális zavar
613.88 *** 616.69 *** 618.17
[AN 2571875]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2005.
Haeberle, Erwin. J.
   Szexológiai dokumentumok : válogatás prof. E. J. Haeberle munkáiból / [ford. és szerk. Szilágyi Vilmos]. - Budapest : Magánéleti Kultúra Alapítvány, [2005]. - 170 p. ; 20 cm. - (A szexuális egészségvédelem szakkönyvei, ISSN 1787-0305 ; 1.)
Bibliogr.: p. 169-170.
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9410-43-8)
szexológia
613.88
[AN 2571874]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2005.
Houghton, Andrew R.
Making sense of the ECG (magyar)
   Az EKG helyes értelmezése : egyetemi tankönyv / Andrew R. Houghton, David Gray ; [ford. Prónai László] ; [... a kiegészítéseket ford. Jancsó Ágnes]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - XVI, [4], 280 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-970-2 fűzött : 3400,- Ft
enkefalográfia - egyetemi tankönyv
616.12-008.3-073.96(075.8)
[AN 2565292]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2005.
Kendrey Gábor (1929-)
   Baló József patológus professzor és iskolája : egy orvosegyetemi intézet a diktatúrában, 1950-1969 / Kendrey Gábor. - Budapest : Primed-X, 2004. - 121, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy magyar orvosok és orvosiskolák)
ISBN 963-214-523-2 kötött : 3800,- Ft
Baló József (1895-1979)
Magyarország - Budapest - orvos - kórtan - orvosképzés - 20. század - életrajz
61(439)(092)Baló_J. *** 378.661(439-2Bp.) *** 616-091
[AN 2570920]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2005.
   Klinikai farmakológiai kislexikon : biostatisztikai fogalomtárral / szerzők Antal János [et al.] ; szerk. Lakner Géza, Gachályi Béla, Singer Júlia. - Budapest : SpringMed, 2005. - 424 p. ; 20 cm. - (Orvosi kislexikon, ISSN 1786-3910)
Klinikai farmakológia (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 411-424.
ISBN 963-9456-67-5 fűzött : 4950,- Ft
gyógyszerészet - szaklexikon
615.03:030
[AN 2569763]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2005.
Lust, John
The natural remedy bible (magyar)
   A természetes gyógymódok bibliája / John Lust, Michael Tierra ; [ford. Ortmanné Ajkai Adrienne]. - Budapest : Budapest Print : Duna Kvk., [2005], cop. 1991. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 963-695-171-3 kötött : 2198,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2569861]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2005.
Lyseng-Williamson, Katherine A.
Micronised purified flavonoid fraction (magyar)
   Mikronizált, tisztított flavonoidfrakció : áttekintés alkalmazásáról a krónikus vénás elégtelenség, a vénás eredetű lábszárfekélyek és az aranyérbetegség kezelésében / [Katherine A. Lyseng-Wiliamson[!] és Caroline M. Perry]. - Budapest : Literatura Medica, [2005]. - p. 71-102. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 99-102. - Különlenyomat-fordítás: Drugs, ISSN 0012-6667, Vol. 63/ 1. (2003)
ISBN 963-7715-98-3 fűzött : ár nélkül
érbetegség - gyűjtőér - biokémia - gyógyítás
616.14 *** 547.972.2/.3 *** 577.1
[AN 2571423]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2005.
McGraw, Jay
The ultimate weight solution for teens (magyar)
   Ideális testsúly egy életen át : tizenéveseknek : 7 kulcs az ideális testsúly eléréséhez és megtartásához / Jay McGraw ; [ford. Haiman Ani]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-7318-29-1 fűzött : 1999,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - diéta - életvezetés
613.24 *** 613.865
[AN 2570839]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2005.
Mónus Ágnes
   Beszélj, hogy boldog légy!, avagy A harmónia bennünk lakozik / Mónus Ágnes ; [graf. Mózes László]. - Győr : AdArt Studio, cop. 2005. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-649-4 fűzött : ár nélkül
életvezetés
613.865
[AN 2571307]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2005.
Moriabadi, Uschi
Pilates (magyar)
   Pilates gyakorlatok / Uschi Moriabadi. - Budapest : Mérték K., 2005. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Fürst Anna
ISBN 963-7304-38-X fűzött : ár nélkül
torna
613.71
[AN 2570367]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2005.
   Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre ; [szerzők Amrein Ilona et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 719 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-934-6 kötött : 7800,- Ft
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 2569464]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2005.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Öngyógyítás : az emberi test csodája : a rák gyógyítása / Peresztegi Sándor. - Enying : Jelenlét 2000', 2005. - 88 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80-81.
B. : 3000,- Ft
természetgyógyászat - rákbetegség
616-006.04 *** 615.89
[AN 2571931]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2005.
Pósa Ferenc (1968-)
   A betegség, mint pótcselekvés / Pósa Ferenc ; [társsz. Lózsa Albert]. - [Algyő] : [Pósa F.], [2005]. - 438 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
mentálhigiénia - betegség - gyógyítás
613.865 *** 616-083
[AN 2571125]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2005.
Réti G. Péter
   Reumás izületek ultrahang vizsgálata / Réti G. Péter. - Budapest : Réti G. P., cop. 2005. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-762-4 fűzött : ár nélkül
izületi betegség - reuma - orvosi diagnosztika - ultrahang
616.72-002.77-073.43
[AN 2571918]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2005.
Schneider Imre (1930-)
   Atopiás dermatitis : klinikum, pathogenesis, therapia / Schneider Imre, Sebők Béla ; [a 2.0. fejezetet ... Harangi Ferenc ... írta]. - Budapest : Medicina, 2005. - 391 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-980-X kötött : 4600,- Ft
bőrgyógyászat - dermatitis
616.5-002
[AN 2570594]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2005.
Strohm, Franz Eberhard Eckard
Kuatsu (magyar)
   Kuatsu : az újraélesztés titkos ázsiai művészete / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Puppán Dániel]. - [Orosháza] : Fény K., cop. 2005. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86004-0-3 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - elsősegélynyújtás
615.89 *** 616-08-039.74
[AN 2570028]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2005.
   Szexualitás és szubjektum. - Budapest : Thalassa Alapítvány, 2005. - 128 p. ; 22 cm
Thalassa, ISSN 0865-9362 ; 16. évf. 1. sz. (2005). - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : 700,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia
159.964.2 *** 159.922.1
[AN 2572280]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2005.
Thompson, June
Toddlercare (magyar)
   A kisgyermek gondozása / June Thompson ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7054-10-3 fűzött : 1995,- Ft
gyermekgondozás
613.95
[AN 2570771]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2005.
Tierra, Michael
The way of herbs (magyar)
   Gyógyfüveskönyv : a gyógynövényekkel foglalkozó tudományok legfrissebb eredményeivel / Michael Tierra ; [az ábrákat Varga Emma kész.] ; [ford. Szollát György]. - Budapest : Budapest Print : Duna Kvk., [2005], cop. 1991. - XXI, 176, [5] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-695-205-1 kötött : 2198,- Ft
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2569869]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2005.
Tietze, Harald W.
Kombucha, the miracle fungus (magyar)
   Kombucha, a csodálatos gomba / [Harald Tietze] ; [ford. Illésné Hoffer Adrienne, Hummel Zoltán]. - Fót : Víztérítő, [2005]. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7581-2)
gyógynövény - kombucha
615.89:615.322
[AN 2567207]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2005.
Tietze, Harald W.
Papaya, the medicine tree (magyar)
   Papaya, a gyógyító fa / [Harald W. Tietze] ; [ford. Illésné Hoffer Adrienne]. - [Fót] : [Víztérítő], [2005]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-9871-5)
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2567215]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2005.
Trías de Bes, Fernando
La buena suerte (magyar)
   A jó szerencse áradása : útmutató a sikeres élethez / Fernando Trías de Bes és Álex Rovira Celma ; [ford. Lekli Márta]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 143 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7304-39-8 kötött : ár nélkül
életvezetés - siker
613.865
[AN 2570358]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2005.
Urbán-Frendl Ildikó
   Pszichológia : elmélet a gyakorlatban : főiskolai tankönyv és munkafüzet / Urbán-Frendl Ildikó. - Tatabánya : Tri-Mester, 2005. - 258 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9561-10-X fűzött : ár nélkül
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2565986]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2005.
Virt László (1954-)
   Van értelme! : kálvária lélegeztetőgéppel / Virt László. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2005. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9527-64-5 fűzött : ár nélkül
izombetegség - izomsorvadás - memoár
616.74-007.23(0:82-94) *** 615.816
[AN 2570155]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2005.
Zsók Ottó (1957-)
   Az orvosfilozófus Viktor Emil Frankl, 1905-1997 : szellemi arckép / Zsók Otto. - Budapest : Tarsoly, 2005. - 256 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 963-9570-13-3 fűzött : ár nélkül
Frankl, Viktor E.
Ausztria - filozófus - pszichoanalízis - logoterápia - 20. század - életrajz
159.964.26(092)Frankl,_V._E. *** 615.851.135
[AN 2570442]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8253 /2005.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 9. : Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa / [szerk. Kamondi László] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2005. - 307, [4] p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2570677]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2005.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2001-. - 24 cm
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 918325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Megmunkáló eljárások és szerszámaik, fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik. - 2. kiad. - 2005. - [2], VIII, 539 p.
Bibliogr.: p. 521-533. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-572-1)
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2569438] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8255 /2005.
Békéssy András (1925-)
   Adatbázis-szerkezetek : [relációs algebra] / Békéssy András, Demetrovics János. - Budapest : Akad. K., 2005. - 481 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 478-481.
ISBN 963-05-8203-1 kötött : 4900,- Ft
adatbázis - adatbázis-kezelő rendszer - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8)
[AN 2571318]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2005.
Bradley, Neil
The XML-companion (magyar)
   Az XML-kézikönyv / Neil Bradley. - Új, átd. kiad. - Bicske : Szak K., 2005. - XVII, 758 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-71-7 fűzött : 10800,- Ft
XML
681.324Internet *** 519.682XML
[AN 2569427]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2005.
International Conference on Applied Informatics (6.) (2004) (Eger)
   Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics : January 27-31, 2004, Eger, ... / ed. by Lajos Csőke [et al.]. - [Eger] : [EKF], [2005]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Rend., közread. az Eszterházy Károly Főiskola. - Borítócím: ICAI 2004 : 6th International Conference on Applied Informatics. - Gerinccím: 6th International Conference on Applied Informatics. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
alkalmazott tudomány - számítógépes matematika - informatika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 519.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2570332]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 488 p.
alkalmazott tudomány - számítógépes matematika - informatika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 519.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2570334] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 503 p.
alkalmazott tudomány - számítógépes matematika - informatika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 519.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2570336] MARC

ANSEL
UTF-88258 /2005.
Kovács Péter
   Számítógép-hálózatok : praktikus útmutató hálózatépítéshez, internet kapcsolatok beállításához, vezetékes és vezeték nélküli technológiákhoz / Kovács Péter. - Budapest : Computerbooks, 2005, cop. 2003. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-618-313-9 fűzött : 2994,- Ft
számítógép-hálózat
681.324
[AN 2565296]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2005.
   Modemkori hőstörténet : egy rádióműsor és a digitális kultúra 10 éve / [Szilágyi Árpád ... főszerk.] ; [kiad. a Magyar Rádió Rt.]. - [Budapest] : MR, cop. 2005. - 287 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 963-7058-44-3 fűzött : ár nélkül
informatika - rádióműsorszám
681.3 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2571052]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2005.
   Zene a PC-n / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-7639-44-6)
személyi számítógép - szoftver - akusztika
681.3.019 *** 78
[AN 2571420]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8261 /2005.
   Fonás, kötés, sodrás, pödrés - a gyékény, szalma, csuhé megmunkálásának hagyományai [elektronikus dok.] / Nagy Mari [et al.]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Hagyományok Háza, cop. 2004. - 2 CD-ROM ; 12 cm + mell. (12 p.). - (Mesterség - hagyomány, ISSN 1785-9409)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win 98/2000/XP
Műanyag tokban : ár nélkül
szalmafonás - gyékény - szövés - magyar néprajz - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
677.54(072) *** 745.55(072) *** 39(=945.11)
[AN 2572076]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2005.
Winkelmeyr, Stefan
Selbst Gartenkamine und Grillplätze bauen (magyar)
   Kerti grillsütők, kandallók és grillezőhelyek / Stefan Winkelmeyr ; [ford. Szüle Dénes]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2005. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-7418-36-9 fűzött : 1998,- Ft
tűzhely - kertépítés - kályha - barkácsolás
683.95 *** 693 *** 712.6 *** 689
[AN 2569460]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8263 /2005.
Acélfeldolgozási és Acélépítészeti Konferencia (8.) (2005) (Dunaújváros)
   VIII. Acélfeldolgozási és Acélépítészeti Konferencia : Dunaújváros 2005. május 5-6. : [előadásgyűjtemény] / [rend. Dunaferr, Magész]. - Budapest : Magész, [2005]. - 112 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-218-384-3 fűzött : ár nélkül
acélszerkezet - acélgyártás - hídépítés - konferenciakiadvány
693.8 *** 624.014.2 *** 621.7/.9 *** 624.21/.8 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2571204]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2005.
   Felelős műszaki vezetők kézikönyve / [főszerk. Greskovics Sándor]. - Budapest : Terc, [2005]-. - 25 cm
építés - vezetés - kézikönyv
69(035)
[AN 2570707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2005. - 909 p. : ill. + CD-ROM
ISBN 963-9535-14-1 kötött : 14900,- Ft
építés - vezetés - kézikönyv
69(035)
[AN 2570710] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8265 /2005.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Koltai József ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2005. április
ISBN 963-9518-18-2 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2565991]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2005.
Bennett, David
Metro (magyar)
   Metró : a földalatti vasút története / David Bennett ; [ford. Kunos Vanda]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 963-09-4689-0 kötött : 5800,- Ft
közlekedéstörténet - földalatti vasút
656.342(100) *** 625.42
[AN 2571313]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2005.
Knoll Gyula
   Bátrak az égen : Kitty Hawk - Rákos - Taszár, 1903-2003 / Knoll Gyula. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 482.
ISBN 963-7510-00-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - repüléstörténet - hadtörténet - motoros repülőgép - légi harc
656.7(439)(091) *** 623.746 *** 355.489(100)
[AN 2571315]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2005.
Varga Károly
   Vasúti járműjavító üzemek története / Varga Károly ; [közread. a] Magyar Államvasutak Rt. - Budapest : MÁV Rt., 2005. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 963-204-126-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - járműjavítás - vasút - sportegyesület - kulturális egyesület - történeti feldolgozás
629.4.081 *** 656.2(439) *** 061.5(439)"19" *** 374 *** 796
[AN 2569611]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8269 /2005.
   80 éve alakult meg a Sárvári Járási Méhészegyesület / [összeáll. Pálla Lajos]. - [Sárvár] : [Pálla L.], 2005. - 18, [26] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-661-X fűzött : ár nélkül
Sárvári Méhészegyesület
Sárvár - méhészet - egyesület
638.1 *** 061.2(439-2Sárvár)
[AN 2571217]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2005.
   Állattenyésztés / szerk. Horn Péter. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005]-. - 25 cm
állattenyésztés - egyetemi tankönyv
636(075.8)
[AN 2571120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szarvasmarha, juh, ló / [a szerk. mtársa Fehér Károly és Stefler József] ; [írta Bedő Sándor et al.]. - [2005], cop. 1995. - 591 p., [32] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-173-6 kötött : ár nélkül
szarvasmarha-tenyésztés - juhtenyésztés - lótenyésztés - egyetemi tankönyv
636.1(075.8) *** 636.2(075.8) *** 636.32/.38(075.8)
[AN 2571121] MARC

ANSEL
UTF-88271 /2005.
Eleven örökség (angol)
   Living heritage : old historical Hungarian livestock / [... ed. Imre Bodó] ; [editor's ass. András Székely] ; [auth. János Bakos et al.]. - [Budapest] : Agroinform, [2004]. - 126 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 963-502-739-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - háziállat
636.05(439)
[AN 2569507]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2005.
   Erdő-és fagazdaságunk időszerű kérdései : tanulmánykötet az MTA Erdészeti Bizottsága rendezvényein elhangzott előadások alapján, 2003-2004 / szerk. Solymos Rezső. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt. Erdészeti Biz., 2005. - 411 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - erdészet - ezredforduló - konferenciakiadvány
630(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 2571984]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2005.
Fenyvesi László (1953-)
Sertéstartási technológiák (angol)
   Technologies of pig husbandry / László Fenyvesi, László Mátyás, Imre Pazsiczki ; [transl. by Lajos Fogarasi]. - Gödöllő : Hung. Inst. of Agricultural Engineering, 2004. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (MGI books, ISSN 1787-1018 ; 1.)
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 963-611-426-9 kötött : ár nélkül
agrotechnika - sertéstartás
636.4 *** 631.3
[AN 2571335]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2005.
   Gyümölcstermesztési alapismeretek 1 / szerk. Papp János. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2003. - 472 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
2. része "A gyümölcsök termesztése" címmel jelent meg, AN: 2516352. - Bibliogr.: p. 459-472.
ISBN 963-286-175-2 kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - egyetemi tankönyv
634.1(075.8)
[AN 2563987]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2005.
Himmelhuber, Peter
Der immergrüne Garten (magyar)
   Örökzöld kert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2005. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-42-3 fűzött : 1298,- Ft
kertészet - örökzöld
635.051.8 *** 712.3/.7 *** 635.9
[AN 2570573]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2005.
   Magyarország mezőgazdasága, 2003 [elektronikus dok.] : gazdaságszerkezeti összeírás Magyarországon, 2003 : a Központi Statisztikai Hivatal információs kiadványa = Agriculture of Hungary, 2003 : farm structure survey in Hungary, 2003. - Interaktív multimédia. - Budapest : KSH, 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Minimális Pentium 100; 64 MB RAM; HiColor képernyő 800x600 felbontással; CD-ROM; Win 95/98/2000/XP
Magyarország - mezőgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.43(439)"200"(083.41)
[AN 2571162]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2005.
Paszternák Ferenc
   Biozöldségek termesztése / Paszternák Ferenc. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2003. - 149 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 963-286-195-7 kötött : ár nélkül
zöldségtermesztés - biogazdálkodás
635.1/.8 *** 631.147
[AN 2571117]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2005.
The pocket encyclopedia of garden planning (magyar)
   Kerttervezés / társszerk. John Brookes ; [ford. Preininger Éva]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 230 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 963-530-309-2 kötött : 3500,- Ft
kertépítés
712.3/.7
[AN 2564054]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2005.
Pryor, Karen
Clicker training for dogs (magyar)
   Klikkerképzés kutyáknak : a kezdő lépések / Karen Pryor ; [ford. Vámosi-Nagy Nóra]. - Budapest : V-153 Bt., cop. 2004. - 92 p. ; 22 cm. - (Kutyasuli könyvek, ISSN 1787-1174)
ISBN 963-214-827-4 fűzött : 1680,- Ft
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2571492]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2005.
Szabadi Gusztáv
   A berni pásztorkutya / Szabadi Gusztáv. - [Budapest] : Elektra, 2005. - 96 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-9391-76-X fűzött : 1190,- Ft
kutya
636.7
[AN 2571160]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2005.
Velich István (1940-)
88 színes oldal a déligyümölcsökről (új kiadása)
   Déligyümölcsök / Velich István, V. Nagy Enikő ; [a színes felvételeket kész. Borhidi Attila et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - VI, 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-185-X kötött : ár nélkül
déligyümölcs
634.6
[AN 2570590]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2005.
Vinnai András
   Orosz kutyafajták / Vinnai András, László István ; [fotók Székelyhidi Sándor ...]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2005]. - 127 p., [12] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyatár sorozat, ISSN 1416-0676)
ISBN 963-7314-64-4 kötött : ár nélkül
kutya
636.7
[AN 2570031]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2005.
   Virágoskert, pihenőkert / [szerk. Lelkes Lajos] ; [írta Nagy Béla et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 366 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-183-3 kötött : ár nélkül
kertészet
635.9
[AN 2563824]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8284 /2005.
Clodo, Dietmar E.
   A hit íze : receptek gondolatokkal fűszerezve / Dietmar E. Clodo ; [fotók Kerekes Csaba és Varga Zoltán] ; [ford. Tar Katalin]. - [Budapest] : Mima, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
A ford. a "The taste of faith" c. kézirat alapján kész.
ISBN 963-217-289-2 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2570687]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2005.
Szepessy Vilma
   Az én szakácskönyvem / Szepessy Vilma. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-67-5 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2565230]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2005.
Vizvári Mariska (1877-1954)
   Vizvári Mariska szakácskönyve. - Pécs : Alexandra, 2004, cop. 1997. - 517 p. : ill. ; 20 cm
A család szakácskönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-942-2 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2564188]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8287 /2005.
Coomaraswamy, Ananda Kentish
Time and eternity (magyar)
   Idő és örökkévalóság / Ananda K. Coomaraswamy ; [ford. Medve István]. - Érpatak : Sophia Perennis, 2004. - 171, [2] p. ; 24 cm. - (Libri traditionis Perennis, ISSN 1787-1182)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-083-5 fűzött : ár nélkül
természetfilozófia - idő - vallás
115 *** 2
[AN 2571514]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2005.
Forrai Gábor (1962-)
   A jelek tana: Locke ismeretelmélete és metafizikája / Forrai Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 311 p. ; 22 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 297-311.
ISBN 963-7343-29-6 fűzött : 2500,- Ft
Locke, John
Anglia - filozófus - ismeretelmélet - metafizika - 17. század
1(410)(092)Locke,_J. *** 165.0 *** 111
[AN 2571082]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2005.
Gaarder, Jostein
Sofies verden (magyar)
   Sofie világa : regény a filozófia történetéről / Jostein Gaarder ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005], cop. 1995. - 575 p. ; 22 cm
ISBN 963-547-377-X kötött : ár nélkül
filozófiatörténet - művelődéstörténet - regény
1(100)(091)(0:82-31) *** 930.85(100)(0:82-31)
[AN 2567164]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2005.
Hofstadter, Douglas R.
Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid (magyar)
   Gödel, Escher, Bach : egybefont gondolatok birodalma : metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carroll szellemében / Douglas R. Hofstadter ; ford. Lipovszki Gábor. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 1998. - XXI, 777 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 746-756. és a jegyzetekben
Fűzött : 5900,- Ft (hibás ISBN 963-7546-99-5)
mesterséges intelligencia - matematikai logika
165.0.001.572 *** 510
[AN 2569803]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2005.
Kierkegaard, Søren
Enten-eller (magyar)
   Vagy-vagy / Søren Kierkegaard ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Dani Tivadar]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1994. - 790 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 789-790. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-062-4 kötött : 4500,- Ft
filozófia
1(489)Kierkegaard,_S.
[AN 2564192]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2005.
   Környezet és etika : szöveggyűjtemény / szerk. Lányi András és Jávor Benedek. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 379 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-17-2 fűzött : 3100,- Ft
ökológia - erkölcs
17 *** 504.03
[AN 2569758]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2005.
László András (1941-)
   A mindenség fénye az emberben : "anthrōpokosmos gnōiētikos" / László András. - Érpatak : Sophia Perennis, 2004. - 91, [2] p. ; 19 cm. - (Libri traditionis Perennis, ISSN 1787-1182)
ISBN 963-216-084-3 kötött : ár nélkül
lételmélet - ismeretelmélet - disszertáció
111.1 *** 165(075.8)
[AN 2571513]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2005.
Nietzsche, Friedrich
Der Antichrist (magyar)
   Az Antikrisztus / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Csejtei Dezső]. - 2. jav. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-958-021-X fűzött : 1900,- Ft
filozófia - vallásfilozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 21
[AN 2566080]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2005.
   Párbeszéd a családról : Nemzetközi Családfesztivál, 2005 : fórumok, kerekasztal beszélgetések, baráti találkozók / [szerk. Dohány László et al.] ; [rend., közread. az] Új Családok Egyesülete. - Budapest : Új Családok Egyes., [2005]. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
család - családterápia - erkölcs
173 *** 364.044.24 *** 253
[AN 2571913]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8296 /2005.
Benedek (pápa), XVI.
Bilder der Hoffnung (magyar)
   A remény forrásai : gondolatok az üdvtörténet nagy ünnepeiről / Joseph Ratzinger ; [ford. Némedi András]. - Budapest : Ecclesia, 2005. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-363-290-0 fűzött : ár nélkül
keresztény ünnep - vallásos irodalom
244 *** 264-04
[AN 2569904]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2005.
Birkás Terézia
   A jásziványi (hevesiványi) egyházközség történetéből / [írták Birkás Terézia és Miklós József] ; [kiad. a Jászapáti Római Katolikus Egyházközség]. - Jászapáti : Jászapáti Római Katolikus Egyházközs., 2005. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 963-217-865-3 fűzött : ár nélkül
Jásziványi Római Katolikus Egyházközség
Jászivány - katolikus egyház
282(439-2Jászivány)(091)
[AN 2571369]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2005.
De Meester, Conrad
Frère Laurent de la Résurrection (magyar)
   A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér : írások és beszélgetések Isten jelenlétének gyakorlatáról / Conrad de Meester ; [ford. Erdő Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2005. - 170 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-742-6)
Laurent de la Résurrection
Franciaország - egyházi személy - karmeliták - 17. század - vallásos irodalom
271.73(44)(092)Laurent_de_la_R. *** 244
[AN 2570297]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2005.
Fiore, Carlo
Etica per giovani (magyar)
   A fiatalok etikája / Carlo Fiore ; [rajzok Luigi Zonta]. - Budapest : Don Bosco, 2005-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 942189
erkölcs - vallási erkölcs - ifjúság
241 *** 172 *** 177 *** 316.346.3-053.6
[AN 2571238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 306 p.
ISBN 963-9455-51-2 fűzött : ár nélkül
vallási erkölcs - erkölcs - ifjúság
241 *** 172 *** 177 *** 316.346.3-053.6
[AN 2571241] MARC

ANSEL
UTF-88300 /2005.
Firtel, Hilde
Vorbeter für Millionen (magyar)
   A rózsafüzér apostola : páter Petrus Pavlicek OFM, 1902-1982 / Hilde Firtel ; [ford. Szabó Klára Gabriella]. - Budapest : Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia, 2005. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-061-5 kötött : ár nélkül
Pavlicek, Petrus
Ausztria - egyházi személy - 20. század - életrajz
282(436)(092)Pavlicek,_P.
[AN 2570652]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2005.
Fontana, Andrea
Che cosa significa "essere cristiani" (magyar)
   Mit jelent "kereszténynek lenni"? / Andrea Fontana. - Budapest : Don Bosco, 2005. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-48-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - vallási erkölcs
244 *** 241
[AN 2571147]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2005.
   Gondolatébresztő / [szerk. Balog Eszter]. - [Budapest] : Luther, [2005]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - lelkipásztorkodás - lelki gondozás - ifjúságvédelem
25 *** 364.65-053.6(439)
[AN 2571219]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2005.
   II. János Pál életútja képekben, 1920-2005. - [Budapest] : MalibuPrint, 2005. - 98 p. : ill., színes ; 25 cm
Élő bolygó magazin, ISSN 1786-6057 ; 2005/1. ksz.
Fűzött : 795,- Ft
János Pál (pápa), II.
pápa - 20. század - ezredforduló - életrajz - fényképalbum
262.13(092)János_Pál,_II.(084.12)
[AN 2572275]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2005.
Ince (pápa), III.
De miseria humane conditionis (magyar)
   Az emberi lét nyomorúságáról / Lotario dei Segni (III. Ince pápa) ; ford., [az előszót és a jegyzeteket írta] Lőkös Péter. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 69.
ISBN 963-7338-23-3 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat - pápa - 13. század
242 *** 262.13(092)Ince,_III.
[AN 2571905]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2005.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Halál? / Jáki Szaniszló ; [ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág, 2005. - VIII, 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-86463-4-9 fűzött : ár nélkül
halál
236.1
[AN 2569586]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2005.
Jensen, Irving
The life of Christ (magyar)
   Jézus élete : a négy evangélium tanulmányozása időrendi sorrendben : bibliatanulmányozás szemléltető ábrákkal / Irving Jensen. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7369-01-5 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
krisztológia
232.9
[AN 2571846]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2005.
   Jézus élete rajzokban. - Budapest : Don Bosco, [2005]. - 78 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9455-54-7 fűzött : ár nélkül
bibliai történet - kifestőkönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2571148]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2005.
Kammer, Albert von der
Der Richterstuhl des Christus (magyar)
   Krisztus ítélőszéke : 2Korintus 5,10 / A. v. D. Kammer. Halál és feltámadás között / John Urwin, Stanley J. Robinson. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 54 p. ; 19 cm
Egys. cím: Der Richterstuhl des Christus. The Christian state after death and before resurrection
ISBN 963-7369-14-7 fűzött : ár nélkül
eschatologia - világvége - halál
236.93 *** 236.1
[AN 2571834]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2005.
   A kereszténység megújítja a világot : a Keresztény Értelmiségiek Országos Szövetsége VI. Országos Kongresszusa, 2004. október 15-16. / [szerk. Rochlitz Bernadett]. - Budapest : KÉSZ, 2005. - 178 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7864-21-0 fűzött : ár nélkül
keresztény egyház - konferenciakiadvány
261 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2571456]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2005.
Kovács Bánk
   Magyarok Nagyasszonya / Kovács Bánk ; [a Mariánus Ferences Rendtartomány kiadványa]. - [Budapest] : Mariánus Ferences Rendtartomány, [2005]. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
Fűzött : ár nélkül
mariológia
232.931
[AN 2570037]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2005.
MacArthur, John
Why one way? (magyar)
   Miért csak egyetlen út van? : a kizárólagosság igényének védelmezése egy mindent befogadó világban / John MacArthur. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 51 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-06-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2571831]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2005.
McDowell, Josh
The new evidence that demands a verdict (magyar)
   Bizonyítékok a keresztény hit mellett : [hitvédelem a XXI. században] / Josh McDowell ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2004. - LI, 747 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 703-747.
ISBN 963-9390-23-2 kötött : ár nélkül
hitvita
239
[AN 2571086]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2005.
Mücher, Werner
24 Lebensregeln (magyar)
   24 életszabály : Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetével kapcsolatban / Werner Mücher. A paradicsomban : bibliai tanulmányok az Édenkertről és Isten paradicsomáról / Hugo Bouter. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 75 p. ; 19 cm
Egys. cím: 24 Lebensregeln. Onnaspeurlijke rijkdom
ISBN 963-7369-07-4 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
Biblia
édenkert - apostoli levél - bibliamagyarázat
227.12.07 *** 236.6 *** 233.13
[AN 2571844]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2005.
Ordo Fratrum Minorum
   A Kisebb Testvérek Rendjének regulája és általános konstítúciói / [ford. ... Tokár János, ... Várnai Jakab] ; [kiad. a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány]. - Budapest : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, 2004. - 188 p. ; 21 cm
A ford. a "Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum" (Roma : Curia Gen., 2004) c. kiad. alapján kész. - Magyar és latin nyelven
Fűzött : ár nélkül
franciskánusok - szabályzat
271.3-4
[AN 2570635]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2005.
Petz György (1955-)
   Kérdések és válaszok a görög mitológiáról / Petz György. - Budapest : Mérték K., 2005. - 166 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-30-4 fűzött : ár nélkül
görög mitológia
292.11
[AN 2569843]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2005.
Pollock, John
Hudson Taylor and Maria (magyar)
   Hudson Taylor és Maria : egy mennyben köttetett házasság / John Pollock. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-92-2 fűzött : ár nélkül
Taylor, James Hudson
Taylor, Maria
Anglia - Kína - protestáns lelkész - anglikán egyház - misszió - 19. század
283(410)(092)Taylor,_H. *** 266(510)
[AN 2571855]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs]. - 11. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 17 cm
lelkigyakorlat
242
[AN 956354]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Jézus nyilvános működése. - 2005. - 297 p.
ISBN 963-460-621-0 fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat - krisztológia
242 *** 232
[AN 2569894] MARC

ANSEL
UTF-88318 /2005.
Puskás László (1941-)
   Megalkuvás nélkül : Boldog Romzsa Tódor élete és vértanúhalála / Puskás László ; [közread. a] Barnaföldi Gábor Archívum. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, 2005. - 328 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7377-02-6 fűzött : ár nélkül
Romzsa Tódor (1911-1947)
Kárpátalja - katolikus pap - görög katolikus egyház - szent - mártír - életrajz
281.5.018.2(477.87)(=945.11)(092)Romzsa_T. *** 235.3(092)Romzsa_T.
[AN 2563957]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2005.
Roszík Mihály (1922-)
   "... elvisz, elsegít engem a célhoz..." : visszaemlékezések nyolc társadalmi-politikai korszakra, melyet átéltem / Roszík Mihály ; [a színes fotókat kész. Pálinkás Éva]. - [Albertirsa] : Roszík M., 2005. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Roszík Mihályné Glazewski Melitta utószavával
ISBN 963-460-829-9 fűzött : ár nélkül
Roszík Mihály (1922-)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Roszík_M.
[AN 2570805]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2005.
Schéda Mária (1941-)
   Boldog vagy, Sára? : Salkaházi Sára útja a vértanúságig / Schéda Mária. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2004. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Válogatással Salkaházi Sára magán- és közéleti írásaiból
ISBN 963-9527-53-X kötött : ár nélkül
Salkaházi Sára (1899-1944)
Magyarország - egyházi személy - apácarend - mártír - 20. század - magyar irodalom - elbeszélés
271(439)SSS(092)Salkaházi_S. *** 323.12(=924)(439)"1944" *** 894.511-32
[AN 2570098]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2005.
Scrimshire, Hazel
Postcards from Paul (magyar)
   Képeslapok Pál apostoltól / [ill. James P. Smith] ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2005. - [50] p. : ill., színes ; 14x18 cm
Írta Scrimshire, Hazel
ISBN 963-9564-40-0 fűzött : ár nélkül
Pál (apostol)
apostoli levél - bibliai történet - gyermekkönyv
227.1.046(02.053.2)
[AN 2570209]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2005.
Seregély István (1931-)
   Nevelnek a szentek / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 264, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-361-699-9 kötött : 1900,- Ft
vallásos irodalom - szent
244 *** 235.3(092)
[AN 2570348]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2005.
Strobel, Lee
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - Budapest : Harmat, 2005. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-348. és a jegyzetekben
ISBN 963-9564-38-9 kötött : ár nélkül
Jézus
krisztológia
232
[AN 2570199]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2005.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Testvéreink szolgálatában : a pasztorálpszichológiáról mindenkinek / Szentmártoni Mihály, Benkő Antal. - 3. kiad. - [Budapest] : Új Ember K., 2005. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7688-85-4)
lelkipásztorkodás - lélektan
253 *** 159.9
[AN 2571107]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2005.
   Szerednyei János tarcali káplán hősies életáldozata / [szerk. Bálint József, Horváth Dénes] ; [kiad. a KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom]. - Budapest : KALOT, 2005. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szerednyei János (1920-1947)
Magyarország - egyházi személy - 20. század - katolikus egyház - életrajz
282(439)(092)Szerednyei_J. *** 323.282(47)"194"(092)Szerednyei_J.
[AN 2570660]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2005.
Zsille Gábor (1972-)
   "Isten magyar népének szolgája" : Kuklay Antal élete vallomásai és írásai tükrében / Zsille Gábor. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2005. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9527-63-7 fűzött : ár nélkül
Kuklay Antal (1932-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - életrajz
282(439)(092)Kuklay_A.
[AN 2570170]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8327 /2005.
Csámpai Ottó (1952-)
   Nemzet és társadalom : bevezetés az etnoszociológiába / Csámpai Ottó ; [graf. Nagy József] ; [közread. a ... Zürichi Magyar Történelmi Egyesület]. - Budapest : Heraldika ; Zürich : ZMTE, 2005. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 246-253. - Összefoglalás angol, német, szlovák és orosz nyelven
ISBN 963-9204-38-2 kötött : ár nélkül
nemzet - szociológia
316.356.4
[AN 2566841]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2005.
   A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban / szerk. Pikó Bettina. - Szeged : JATEPress, 2005. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
deviancia
316.624
[AN 2567050]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2005.
   Esélyek és korlátok : a magyarországi cigány közösség az ezredfordulón / [szerk. Forray R. Katalin, Mohácsi Erzsébet] ; [... írták Bernáth Gábor et al.]. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 123 p. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 8.)
Bibliogr.: p. 107-112. - Példányszám: 100
ISBN 963-641-907-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - ezredforduló - esélyegyenlőség
316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 376.74(=914.99)(439)
[AN 2564714]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2005.
   Friss kutatások a romológia körében : konferenciakötet, Pécs 2002. november 15. / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-641-924-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - oktatás - cigány nyelv - romológia - konferenciakiadvány
316.347(=914.99)(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439) *** 809.149.9 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2564718]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2005.
Hablicsek László (1953-)
   A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021 / kész. Hablicsek László, Tóth Pál Péter, Veres Valér. - Budapest : KSH NKI, 2005. - 158 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 78.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9597-04-X fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - demográfia - ezredforduló - 21. század - magyarság
314(=945.11)(4-11)"199/202"
[AN 2570874]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2005.
   Honnan hová? : stratégiai audit 2005 / [szerk. Dessewffy Tibor, Pulai András] ; [közrem. Ágoston László et al.] ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, cop. 2005. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-218-758-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2571990]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2005.
Lukács Éva (1974-)
   Migrációs politikák és jogharmonizáció / Gellérné Lukács Éva és Illés Sándor. - Budapest : KSH NKI, 2005. - 121 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései ; 79.)
Bibliogr.: p. 108-111.
ISBN 963-9597-05-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - migráció - jogharmonizáció - ezredforduló
314.7(439)"199/200" *** 340.137.3(4-62) *** 314.7(4-62)(094) *** 340.137.3(439)
[AN 2570898]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2005.
   Nyelv - társadalom - nyelvhasználat : a XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei / szerk. Bartha Magdolna ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2004. - 75 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9558-23-0 fűzött : ár nélkül
szociolingvisztika - magyar nyelv - konferenciakiadvány
316.7 *** 800.1 *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2571100]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2005.
   Romológia a felsőoktatásban, kutatásban : konferenciakötet : [Pécs, 2001. február 16-17.] / [szerk. Beck Zoltán]. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 100, [3] p. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 5.)
Példányszám: 100
ISBN 963-641-854-3 fűzött : ár nélkül
romológia - felsőoktatás - kutatás - konferenciakiadvány
316.347(=914.99) *** 001.89 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2564701]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2005.
Yuval-Davis, Nira
Gender & nation (magyar)
   Nem és nemzet / Nira Yuval-Davis. - Budapest : ÚMK, 2005. - 183 p. ; 24 cm. - (Nemiség és társadalom, ISSN 1589-2336 ; 4.)
Ford. Szabó Valéria és Szentmiklósi Tamás. - Bibliogr.: p. 163-180.
ISBN 963-9494-81-X fűzött : 2890,- Ft
nők a társadalomban
316.37-055.2
[AN 2569774]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8337 /2005.
Bárth Dániel (1976-)
   Esküvő, keresztelő, avatás : egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon / Bárth Dániel. - Budapest : MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutcsop., 2005. - 279 p. ; 25 cm. - (Szövegek és elemzések, ISSN 1786-7606 ; 1.)
Bibliogr.: p. 227-271. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-741-8 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - házassági szokás - keresztelő - újkor
392.5(=945.11)(439)"15/17" *** 265.1
[AN 2571084]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2005.
   Bektási adomák / [vál., ford.] Adorján Imre és Puskás László. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archivum K., [2005]. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7377-06-9 fűzött : ár nélkül
néprajz - törökök - adoma
398.94(=943.5)
[AN 2569632]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2005.
Buvári Márta
   Mesék szëbben : magyar népmesék / Buvári Márta ; [Széplaki Cecília rajz.] ; [közread. a] Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány ; Celldömölk : Apáczai, 2004. - 71 p., [8] t. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86560-4-2 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2565444]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2005.
Dedinszky Gyula (1905-)
   A csabai kolbász = Čabianská klbása / Dedinszky Gyula. - Békéscsaba : Csabai Rendezvényiroda Bt., 2005. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 141-142.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7278-38-9)
Békéscsaba - magyarországi szlovákok - néprajz - magyar néprajz - húsfeldolgozás
392.81(=945.11)(439-2Békéscsaba) *** 392.81(=854)(439-2Békéscsaba) *** 637.5(439-2Békéscsaba)
[AN 2569499]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2005.
   A Gyöngyösi csárda / [közread. a] Gyöngyösi Betyárcsárda. - 12. átd. kiad. - Rezi : Gyöngyösi Betyárcsárda, [2005]. - 139 p. : ill. ; 17 cm
Csák Árpád: Egy útszéli sír története c. novellájával. - Bibliogr.: p. 106-107. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-218-199-9 fűzött : ár nélkül
Gyöngyösi Betyárcsárda (Rezi)
Dunántúl - betyár
394-058.55(439.11)
[AN 2566564]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2005.
   Hétdombi hívogató, avagy Hagyományőrzés Nádasdon / [szerk. Koltai János] ; [... összeállításban közrem. Farkasné Kőrösi Krisztina et al.] ; [kiad. "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület]. - [Nádasd] : "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejleszt. Kult. Egyes., [2005]. - 46, [2] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Nádasd - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Nádasd) *** 908.439-2Nádasd
[AN 2571221]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2005.
Lele József (ifj.) (1938-)
   Hit és élet : Bálint Sándor emlékezete / ifj. Lele József. - Budapest : Ecclesia, 2005. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 963-363-287-0 fűzött : ár nélkül
Tápé - magyar néprajz - népi vallásosság
39(=945.11)(439-2Tápé) *** 282(439-2Tápé) *** 39.001(439)(092)Bálint_S.
[AN 2570651]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2005.
Lintényi Lajos
   Tábori játékaim : gyűjtemény / írta és szerk. Lintényi Lajos. - Nagyecsed : Lintényi L., 2005. - 59, [11] p. ; 21 cm. - (Tábori füzetek)
ISBN 963-460-739-X fűzött : ár nélkül
gyermekjáték - játék szabadban - táborozás - tanári segédkönyv
394.3(=945.11)(072) *** 379.8
[AN 2570426]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2005.
Miklya Zsolt
   Füleden be, szádon ki / gyűjt. és írta Miklya Zsolt ; [graf. ... Fábián Emese]. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2004. - 48 p. : ill. ; 17 cm. - (Bibliai találósok ; 2.)
ISBN 963-86541-1-2 fűzött : ár nélkül
Biblia
találós kérdés
398.6 *** 22
[AN 2571869]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2005.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor ; [ill. Szántó Piroska]. - 9. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 860, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963-9429-69-4 kötött : 3990,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11)
[AN 2565287]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2005.
   Romanothan / szerk. ... Bódi Zsuzsanna ; [ford. ... Pokoly Judit, Ádám Anna]. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2004. - 153 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Cigány néprajzi tanulmányok ; 13.). (A magyarországi nemzetiségek néprajza, ISSN 0324-3001)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - néprajz - cigányság
39(=914.99)(439)
[AN 2571864]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2005.
Tóthné Litovkina Anna
   "A közmondást nem hiába mondják" : vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról / T. Litovkina Anna, Wolfgang Mieder. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 41.)
Bibliogr.: p. 180-195.
ISBN 963-7094-24-5 fűzött : 2100,- Ft
közmondás - egyetemi tankönyv
398.9(075.8)
[AN 2570861]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2005.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8056-5 kötött : 1690,- Ft
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 2570364]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8350 /2005.
   Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet : országos tudományos konferencia : Győr, 2004. szeptember 3-4. / [... szerk. Szigeti Péter] ; [rend. a Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Intézet]. - Győr : Universitas-Győr, 2005. - 383 p. ; 23 cm
A Leviatán, ISSN 1785-5934, 2004. évi különszáma. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
államelmélet - politikai filozófia - filozófia - jogtudomány - konferenciakiadvány
32.001 *** 321.01 *** 340.12 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2572308]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2005.
Bartis Ferenc (1936-)
   Az összmagyar eszme : megmaradásunk módszertana / Bartis Ferenc ; [közread. az] Összmagyar Testület. - Budapest : Összmagyar Test., 2005. - 303 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 963-86598-1-5 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - nemzettudat - kisebbség - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.15(=945.11)(4-11)
[AN 2571821]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2005.
   Élned, halnod.. : a munkatáboroktól az 1956-os forradalomig / szerk. Kövesdy Zsuzsa, Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2005. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 963-7510-41-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - állami terror - munkaszolgálat - 20. század - magyar irodalom - antológia
323.282(439)"195" *** 343.819.5(439)"195" *** 894.511-822
[AN 2570530]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2005.
Erős Vilmos (1960-)
   Asszimiláció és retorika : Szabó István: A magyar asszimiláció című munkájának rekonstrukciója / Erős Vilmos. - Debrecen : Csokonai, 2005. - 174 p. ; 20 cm. - (Disputa, ISSN 1218-6082)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-205-6 fűzött : 950,- Ft
Szabó István (1898-1969). A magyar asszimiláció
asszimiláció - magyarság - nemzettudat - középkor - újkor
323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2571352]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2005.
   Iratok a magyar - szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október - 1948. június : dokumentumok / szerk. Vida István. - Budapest : Gondolat, 2005. - 384 p. ; 25 cm. - (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, ISSN 1419-5313)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-98-1 kötött : 3890,- Ft (hibás ISBN 963-9567-84-1)
Magyarország - Szovjetunió - külpolitika - 20. század - második világháború - koalíciós időszak - történelmi forrás
327(439)"1944/1948"(093.2) *** 327(47)"1944/1948"(093.2)
[AN 2571356]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2005.
   Képviselők Magyarországon / szerk. Ilonszki Gabriella. - Budapest : ÚMK, 2005-. - 24 cm
Magyarország - országgyűlési képviselő
323(439)(092)
[AN 2569667]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 219 p., [4] t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 963-9494-99-2 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - országgyűlési képviselő - századforduló - 20. század
323(439)(092)"188/19"
[AN 2569669] MARC

ANSEL
UTF-88356 /2005.
   A kibővült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika : válogatás a 2004. június 25-26-án Siófokon Unióban Európával: választások és változások címmel megrendezett vándorgyűlésen elhangzott előadásokból / [szerk. ... Gazdag Ferenc] ; [társszerk. Pécseliné Vajai Tünde, Szele Bálint] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2005. - 207 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9558-37-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2571099]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2005.
   Kisebbségek kisebbsége : a magyarországi cigányok emberi és politikai jogai / szerk. Neményi Mária és Szalai Júlia. - Budapest : ÚMK, 2005. - 584 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 567-584.
ISBN 963-9494-86-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - kollektív jogok - faji egyenjogúság - cigányság - egyetemi tankönyv
323.15(=914.99)(439)(075.8) *** 342.724(=914.99)(439)(075.8) *** 316.347(=914.99)(439)(075.8)
[AN 2569665]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2005.
Magyar Péter (1940-)
   Lobbizás az Európai Unióban / [szerző Magyar Péter]. - Budapest : Saldo, 2005. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-128-3 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - érdekérvényesítés
328.184(4-62)
[AN 2571218]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2005.
   Magyar tragédia 1944 : Holokauszt Múzeum, Hódmezővásárhely / [szerk. Körmendy Zsuzsanna] ; [összeáll. Schmidt Mária] ; [... kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Hódmezővásárhely] : Hódmezővásárhely M. Jogú Város Önkormányzata, 2004. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86668-4-6 fűzött : ár nélkül
Holokauszt Múzeum (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - holokauszt - zsidóság - múzeum
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 069(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2571114]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2005.
   Matolcsy Mátyás, 1905. február 24 - 1953. június 20 : meghívó / [szerk. ... Bihari József]. - [Farmos] : [Önkormányzat], 2005. - 32 p. : ill. ; 25 cm
Közread. Farmos Község Önkormányzata. - Matolcsy Mátyás műveinek bibliográfiája: p. 26. - Számozott példány: 500
ISBN 963-217-822-X kötött : ár nélkül
Matolcsy Mátyás (1905-1953)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Matolcsy_M.
[AN 2570186]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2005.
   Merre tovább? : Társadalompolitikai Tagozat : válogatott dokumentumok, 2004. április 16 - 2005. január 22. / szerk. Sipos József és Vajda János ; kiad. a Reformkör Alapítvány. - [Budapest] : Reformkör Alapítvány, [2005]. - 56 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Szocialista Párt. Társadalompolitikai Tagozat
Magyarország - belpolitika - szociáldemokrácia - szocialista párt - ezredforduló
323(439)"200" *** 329(439)MSZP *** 329.14
[AN 2571225]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2005.
Midgley, Dominic
Abramovich (magyar)
   Abramovics : a semmiből jött milliárdos / Dominic Midgley, Chris Hutchins ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301.
ISBN 963-7318-72-0 kötött : 2990,- Ft
Abramovič, Roman
Oroszország - politikus - vállalkozó - 20. század - 21. század - életrajz
32(47)(092)Abramovič,_R. *** 336.7(47)(092)Abramovič,_R.
[AN 2570841]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2005.
   Pharrajimos. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2004. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Romaverzum, ISSN 1786-8211)
ISBN 963-7343-21-0
Magyarország - holokauszt - cigányság
323.12(=914.99)(439)"1939/1945"
[AN 2570408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Romák sorsa a nácizmus idején / szerk. Bársony János, Daróczi Ágnes. - 213 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - holokauszt - cigányság
323.12(=914.99)(439)"1939/1945"
[AN 2570411] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Pharrajimos képei / szerk. Bársony János. - [58] t.fol.
Borítóban
Fűzetlen : 1400,- Ft
Magyarország - holokauszt - cigányság - fényképalbum
323.12(=914.99)(439)"1939/1945"(084.12)
[AN 2570415] MARC

ANSEL
UTF-88364 /2005.
   Quo vadis Europe? : International Conference of the Budapest Forum : Székesfehérvár, 12-13 September 2003 / [org., publ. by the] Kodolányi János University College ; [ed. by Béla Beszteri, Gyöngyvér Hervai Szabó]. - Székesfehérvár : Kodolányi Univ. College, 2004. - 103 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9558-31-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - külpolitika - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2571089]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2005.
Szita Szabolcs (1945-)
   Aki egy embert megment - a világot menti meg : mentőbizottság, Kasztner Rezső, SS-embervásár, 1944-1945 / Szita Szabolcs. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5415-6 fűzött : 2800,- Ft
Kasztner Rezső (1906-1957)
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - 20. század - karitatív szervezet
323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)Kasztner_R. *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2571808]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2005.
   A szovjet - jugoszláv konfliktus története a források tükrében : 1948 február - 1949 november / ford. és a bev. tanulmányt írta Vukman Péter. - Szeged : JATE Press, 2005. - 43 p. ; 20 cm. - (Documenta historica ; 70.)
A ford. a "White book on agressive activities by the governments of the USSR, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Rumania, Bulgária and Albania towards Yugoslavia" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 17. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 250,- Ft
Szovjetunió - Jugoszlávia - külpolitika - történelmi forrás
327(497.1)"194"(093) *** 327(47)"194"(093)
[AN 2569700]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2005.
Tolansky, Ethel
Johann Gruber and Jacques Bunel : victims of the Nazis (magyar)
   Krisztus a haláltáborban : Johann Gruber és Jacques Bunel, a nácizmus áldozatai / Ethel Tolansky, Helena Scott ; [ford. és a függeléket kész. Zsille Gábor]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2005. - 139 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 963-9527-60-2 fűzött : ár nélkül
Gruber, Johann
Jacques de Jésus père
Ausztria - Franciaország - egyházi személy - katolikus pap - karmeliták - mártír - holokauszt - 20. század
323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 282(436)(092)Gruber,_J. *** 271.73(44)(092)Jacques_de_Jesus
[AN 2570147]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8368 /2005.
   Arcélek az élvonalból / [szerk. Ésik Sándor]. - Nyíregyháza : InForma Lap- és Kvk., 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (In-forma könyvek, ISSN 1217-3940)
Szabolcs-szatmár-beregi almanach, ISSN 1219-0853 ; 19. (2004)
ISBN 963-8174-17-X fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - életrajzi lexikon
929(439.161):030
[AN 2572187]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2005.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2005. - 344 p. : ill. ; 23 cm. - (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 8.). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-22-3 kötött : ár nélkül
magyarságkutatás - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)
[AN 2569566]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2005.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   Hun utódok, elpusztult hunos véreink / írta Baráthosi-Balogh Benedek. - [Budapest] : Kárpáti Ház, [2005]. - 156 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Baráthosi turáni könyvei ; 14.)
ISBN 963-86497-6-3 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - nemzettörténelem - besenyők - kunok - avarok - hunok
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=00)(36)
[AN 2571478]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2005.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   A hunok három világbirodalma / írta Baráthosi-Balogh Benedek. - [Budapest] : Kárpáti Ház, 2004. - 152 p. ; 20 cm. - (Baráthosi turáni könyvei ; 12.). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-86497-5-5 fűzött : ár nélkül
Hun Birodalom - nemzettörténelem - hunok
936.91
[AN 2571475]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2005.
   Bártfától Pozsonyig : városok a 13-17. században / szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2005. - 402 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 35.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-8312-95-5 fűzött : 2200,- Ft
Felvidék - magyar történelem - művelődéstörténet - középkor - újkor
943.922-2"12/16" *** 930.85(439.22-2)"12/16"
[AN 2570492]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2005.
   Csodaszarvas : őstörténet, vallás és néphagyomány / szerk. Molnár Ádám ; [a szerkesztésben közrem. Csonka-Takács Eszter]. - Budapest : Molnár K., 2005-. - 24 cm
urál-altaji népek - magyar őstörténet - magyar ősvallás - eredetmonda
930.8(=941/=945) *** 299.4(=941/=945) *** 398.221(=941/=945)
[AN 2570500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 272 p., XV t. : ill., részben színes
A fényképeket kész. Ambrus Sándor et al. - Műford. Bede Anna. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-200-6 fűzött : 3600,- Ft
urál-altaji népek ősvallása - sámánizmus - magyar néprajz
299.4 *** 39(=945.11) *** 291.612(=941/=945)
[AN 2570502] MARC

ANSEL
UTF-88374 /2005.
Fábián János
   Dejtár története, 1255-2005 / Fábián János ; [kiad. Dejtár Önkormányzata]. - Dejtár : Önkormányzat, 2005. - 208 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 207. - Példányszám: 500
Kötött : ár nélkül
Dejtár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Dejtár *** 908.439-2Dejtár
[AN 2570835]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2005.
Fejér Lipót (1869-1944)
   A szécsényi országgyűlés 200-ik évfordulójának emlékére. II. Rákóczi Ferenc / Fejér Lipót. - Hasonmás [kiad.]. - Szécsény : Antal K. Honismereti Alapítvány, 2005. - IX, 16 p. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 17.)
Eredeti kiadása: Nagyszécsény : Glattstein Ny., 1905. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - hasonmás kiadás
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"170/173" *** 094/099.07
[AN 2570494]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2005.
Gosztonyi János (1926-)
   Láttalak, elmeséllek : arcképek és emlékezések / Gosztonyi János. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2005. - 278 p. ; 22 cm
ISBN 963-446-324-X fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - híres ember - színész - memoár
929(439)(0:82-94) *** 792.028(439)(092)(0:82-94)
[AN 2571151]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2005.
Harpur, James
The crusades (magyar)
   A keresztes hadjáratok : a kétszáz éves háború : a kereszt és a félhold küzdelme a Közel-Keleten, 1096-1291 / James Harpur ; [képek ... Steve Behan] ; [ford. ... Pásztor Péter]. - Budapest : Egmont, 2005. - 118, [10] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [125].
ISBN 963-628-213-7 kötött : 3999,- Ft
Európa - középkori Palesztina - keresztes háborúk - hadtörténet - történelem - 11. század - 12. század - 13. század
956.94"10/12" *** 355.48(100)"10/12" *** 940"10/12" *** 27"10/12"
[AN 2570901]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2005.
James, Simon
Ancient Rome (magyar)
   Az ókori Róma / írta Simon James ; [ford. Zsolt Angéla] ; [ill. Peter Bull és Eugene Fleury]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 41.)
ISBN 963-530-313-0 kötött : 2900,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 2570057]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2005.
Jordán Gyula (1940-)
   Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században / Jordán Gyula, Tálas Barna. - Budapest : Napvilág, 2005. - 459 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 447-453.
ISBN 963-9350-50-8 fűzött : 3900,- Ft
Kína - történelem - 20. század
951"19"
[AN 2570803]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2005.
Kégli Ferenc (1946-)
   Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz : regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája / Kégli Ferenc. - Budapest : KI, 2005. - 184 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-615-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - életrajz - szakbibliográfia
929(439):016
[AN 2570563]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2005.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Kállai kettős : Magyarország, 1945-1990 / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2005. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-80-4 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaságpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9"194/198" *** 338.2(439)"194/198"
[AN 2571068]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2005.
Kovács Péter (1969-)
   Tituli Romani in Hungaria reperti : supplementum / von Péter Kovács ; [... übers. von Ursula Jákváry]. - Budapest : Enciklopédia ; Bonn : Habelt, 2005. - 404 p. : ill. ; 24 cm
A "Die römischen Inschriften Ungarns (RIU)" anyagának kiegészítése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8477-82-2 kötött : ár nélkül
ISBN 3-7749-3374-X
Pannonia - epigráfia - római birodalom kora - lelet
930.271(=71)(398.6) *** 904(398.6) *** 904(439)
[AN 2571124]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2005.
László Gyula (1910-1998)
   Árpád népe / László Gyula ; [... rajzait Badics Ilona et al. kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 176, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-915-4 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - régészet - magyar történelem - honfoglalás
930.85(439)"08/09" *** 903/904(439)"653" *** 943.9"08/09"
[AN 2564323]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2005.
Le Calloc'h, Bernard
   Magyarok Franciaországban, franciák Magyarországon / Bernard Le Calloc'h ; [szerk. Somodiné Dobó Katalin] ; kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2005. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a szerzőnek a Váci Madách Imre Művelődési Központban megtartott előadásai és egyéb cikkei alapján
ISBN 963-218-306-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Franciaország - művelődéstörténet - történelem - magyar történelem - életrajz
930.85(439) *** 944(092) *** 943.9(092) *** 930.85(44)
[AN 2570644]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2005.
   Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen : II. Internationale Konferenz über Norisch-pannonische Städte : Budapest-Aquincum 11-14. September 2002 / [red. László Borhy, Paula Zsidi]. - Budapest : Pro Aquinco Stiftung : Budapest Historisches Museum, 2005. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Aquincum nostrum. II., ISSN 1785-0339 ; 3.)
Rend. a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9340-46-4 fűzött : ár nélkül
Aquincum - Budapest - régészet - lelet - konferenciakiadvány
904(439-2Bp.)"00/04" *** 904(398.6-2Aquincum) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2569859]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2005.
Rózsás Márton
   Az idő sodrában : Barcs története dióhéjban / Rózsás Márton. - Barcs : Dráva Múz., 2005. - 123 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Dráva menti füzetek, ISSN 1216-6960 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-85436-4-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85436-3-9)
Barcs - helytörténet
943.9-2Barcs
[AN 2571343]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2005.
Stürmer, Michael
The German empire (magyar)
   A Német Birodalom / Michael Stürmer ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2005. - 183, [2] p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
ISBN 963-07-7832-7 kötött : 2400,- Ft
Németország - történelem - 19. század - 20. század
943.0"187/191"
[AN 2571868]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2005.
Szabó Péter (1957-)
   Erdély képes története / írta Szabó Péter. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 110 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-208-925-1 kötött : 3490,- Ft
Erdély - magyar történelem - fényképalbum
943.921(084.1)
[AN 2564262]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2005.
   Százan az Unióba / [szerk. Ésik Sándor]. - Nyíregyháza : In-Forma Lap- és Kvk., 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (In-forma könyvek, ISSN 1217-3940)
Hajdú-bihari almanach, ISSN 1588-3507 ; 4. (2004)
ISBN 963-8174-11-0 fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - életrajzi lexikon
929(439.165):030
[AN 2572181]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2005.
   Százan az Unióba / [szerk. Ésik Sándor]. - Nyíregyháza : In-Forma Lap- és Kvk., 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (In-forma könyvek, ISSN 1217-3940)
Borsod-abaúj-zempléni almanach, ISSN 1586-8060 ; 5. (2004)
ISBN 963-8174-12-9 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - életrajzi lexikon
929(439.134):030
[AN 2572179]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2005.
   Széchenyi Magyarországa és Európa : tudományos konferencia : Magyar Tudományos Akadémia és Budakeszi, 2000. szept. 21-23. / [szerk. ... Pelyach István et al.] ; [rend., közread. a] Széchenyi Társaság. - [Budapest] : Széchenyi Társ., 2004. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7557-10-5 fűzött : ár nélkül
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század - konferenciakiadvány
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"182/185" *** 061.3(439-2Budakeszi)
[AN 2569831]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2005.
   Szöveggyűjtemény a zsidó történelem tanulmányozásához. - 2. kiad. - Budapest : Tárogató, 2005-. - 20 cm
zsidóság - nemzettörténelem
930.8(=924)
[AN 2569981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A kezdetektől a XVI. sz. második feléig / [összeáll. és szerk. Várnainé Wéber Ágnes]. - 2005, cop. 1998. - 173 p. : ill., térk.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9063-37-1)
Magyarország - zsidóság - nemzettörténelem
930.8(=924) *** 943.9(=924)
[AN 2569982] MARC

ANSEL
UTF-88393 /2005.
   Tanulmányok Pest megye monográfiájához. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2005-. - 24 cm
Pest (megye) - helytörténet
943.915.3
[AN 2569672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 310 p. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 4.)
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-218-107-7 kötött : 1500,- Ft
Pest (megye) - helytörténet
943.915.3
[AN 2569675] MARC

ANSEL
UTF-88394 /2005.
Trogmayer Ottó (1934-)
   Múltbalátó : régészetünk nagy pillanatai / Trogmayer Ottó ; [rajzok Kolozsvári Miklós et al.]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 171, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-208-896-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - régészet
903/904(439)
[AN 2560036]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8395 /2005.
Bächer Iván (1957-)
   Helyek / Bächer Iván, Molnár Gál Péter. - Budapest : Göncöl, cop. 2005. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9183-54-7 kötött : 1995,- Ft
Budapest - helyismeret - magyar irodalom - karcolat
908.439-2Bp. *** 894.511-43
[AN 2569463]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2005.
Emődi Tamás (1969-)
   Hegyközszentimre / szöveg és képek Emődi Tamás. - Lakitelek : Antológia ; [Hegyközszentimre] : Hegyközszentimrei Ref. Egyházközs., 2005. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 7.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-9354-42-2 fűzött : ár nélkül
Hegyközszentimre - helyismeret
908.439-2Hegyközszentimre
[AN 2570797]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2005.
Füzi László (1955-)
   Kecskemét Fő tere : vallomás a városról / Füzi László, Walter Péter. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, 2005. - 73, [3] p. : ill., főként színes ; 21x22 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7813-69-1 kötött : ár nélkül
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 77.04(439)(092)Walter_P.
[AN 2571127]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2005.
Gál Éva (1928-)
   Margitsziget / Gál Éva ; [a fényképeket Mayer Ferenc kész.]. - Utánny. - [Budapest] : Városháza, 2005. - 59 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-89-5 fűzött : 400,- Ft
Margit-sziget - helyismeret
908.439-2Bp.Margitsziget(036)
[AN 2566970]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2005.
Nemes Tiborné (1966-)
   A tulipánfák Mándokon a legszebbek! : Mándok rövid története, különös tekintettel a XX. századi emlékekre / Nemes Tiborné Vonó Erika ; [kiad. Mándok Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete]. - [Mándok] : Önkormányzat Képviselőtestülete, 2005. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-218-033-X fűzött : ár nélkül
Mándok - helyismeret
908.439-2Mándok
[AN 2569642]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2005.
Pálffy István (1959-)
   Horvátország : konyha, kultúra, kalauz / Pálffy István ; [fotó Peti Péter, Kiszely György, Prokopp Robert]. - [Budapest] : Proeurópa, cop. 2005. - 147, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-86619-2-5 fűzött : 2990,- Ft
Horvátország - helyismeret - ételspecialitás
908.497.13 *** 641.55(497.13)
[AN 2570344]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2005.
Sacchet, Emmanuelle
   Budapest : éjféltől - éjfélig = Budapest : minuit - minuit = Budapest : midnight - midnight / [szöveg ... Emmanuelle Sacchet] ; [fényképezte ... Françoise Biart] ; [... magyar ford. ... Saly Noémi, ... angol ford. ... Pascal Comet]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - [244] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-208-954-5 kötött : 9200,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(44)(092)Biart,_F.
[AN 2570233]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2005.
Schopp-O'Dwyer, Annegret
London (magyar)
   London / ... Annegret Schopp-O'Dwyer írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5351-6 fűzött : 1990,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2566005]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2005.
Stefánka László
Kirándulás a Fertőparton (német)
   Ausflug am Ufer des Neusiedlersees : von Mörbisch bis Pamhagen / [von László Stefánka] ; [Übers. János Siklósi] ; [Foto Miklós Krisch, Tamás Egész]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 53 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 963-7034-33-1 fűzött : ár nélkül
Fertő - Győr-Moson-Sopron (megye) - útikönyv
914.39(285.2Fertő_tó)(036) *** 914.391.14(036)
[AN 2566832]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2005.
   Szent István-terv : gondolatok a nemzet felemelkedéséről / [szerk. Lovas Rezső, Náray-Szabó Gábor és Pálinkás József] ; [írta Ács Margit et al.]. - [Budapest] : Professzorok Batthyány Köre : M. Szemle Alapítvány, 2005. - VII, 155 p. ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 963-85171-6-6 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - országismeret - tervezés
908.439 *** 008.2(439)
[AN 2571058]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2005.
   Településkutatás : a települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása / Letenyei László szerk. ; [szerzők Letenyei László et al.]. - Budapest : L'Harmattan : Ráció, 2004-2005. - 2 db (728 p.) : ill. ; 24 cm
urbanisztika - településtervezés - társadalomtudomány - kutatás - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 711.4(075.8) *** 303(075.8)
[AN 2573693]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Módszertani tankönyv és szöveggyűjtemény. - 2005. - 313 p.
Bibliogr.: p. 301-313.
ISBN 963-9457-91-4 fűzött : ár nélkül
urbanisztika - településtervezés - társadalomtudomány - kutatás - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 711.4(075.8) *** 303(075.8)
[AN 2570433] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Módszertani szöveggyűjtemény. - 2004. - p. 326-728.
ISBN 963-9457-92-2 fűzött : ár nélkül
urbanisztika - településtervezés - társadalomtudomány - kutatás - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
911.37(075.8) *** 303(075.8) *** 711.4(075.8)
[AN 2570435] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8406 /2005.
Blutman László (1961-)
   A belső piac joga az Európai Unióban / Blutman László. - Szeged : SZTE ÁJK Nk. Jogi és Európa-jogi Tansz., 2005. - 125, [2] p. ; 24 cm. - (Szegedi Európa-jogi szakkönyvtár, ISSN 1787-0984)
Lezárva: 2005. jan. 31. - Bibliogr.: p. [127]. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - gazdasági jog - integráció - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8) *** 339.13(4-62)(075.8)
[AN 2571275]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2005.
Cserti Csapó Tibor
   A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről : a nemzetközi kisebbségvédelem fontosabb lépései : a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása Magyarországon az 1993. évi LXXVII. törvény alapján / Cserti Csapó Tibor. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 59 p. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 2.)
Bibliogr.: p. 57-58. - Példányszám: 100
ISBN 963-642-020-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kisebbségi kérdés - útmutató
341.234(100) *** 341.234(439)(036)
[AN 2564686]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2005.
Dán Judit
   Bevezetés az Európai Közösség versenyjogába / Dán Judit. - Szeged : SZTE ÁJK Nk. Jogi és Európa-jogi Tansz., 2005. - 98 p. ; 24 cm. - (Szegedi Európa-jogi szakkönyvtár, ISSN 1787-0984)
Lezárva: 2005. febr. 28. - Bibliogr.: p. [99]. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - versenyjog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8) *** 339.137.2(4-62)(075.8)
[AN 2571276]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2005.
Dávid Géza (1949-)
   Pasák és bégek uralma alatt : demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok / Dávid Géza ; [közread. a] ... Magyar - Török Baráti Társaság. - Budapest : Akad. K., 2005. - 379 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8212-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - közigazgatás - népesség - török hódoltság - 15. század - 16. század
35(439)"14/15" *** 314(439)"14/15" *** 943.9"14/15"
[AN 2570837]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2005.
   Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bünügyi együttműködési rendszerében / [szerk. Farkas Ákos] ; [szerzők Ábrahám Márta et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-828-7 fűzött : ár nélkül
Office européen de lutte anti-fraude
Európai Unió - nemzetközi büntetőjog - csalás - hatóság
341.4(4-62) *** 343.721
[AN 2571325]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2005.
Gombos Katalin
   Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban / Gombos Katalin, Karsai Krisztina. - Szeged : SZTE ÁJK Nk. Jogi és Európa-jogi Tansz., 2005. - 58 p. ; 24 cm. - (Szegedi Európa-jogi szakkönyvtár, ISSN 1787-0984)
Lezárva: 2005. febr. 15. - Bibliogr.: p. [59]. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - igazságügy - belügy - együttműködés - egyetemi tankönyv
351.87.072.3(4-62)(075.8)
[AN 2571277]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2005.
Gyergyák Ferenc
   Bevezetés a helyi jogalkotás és jogharmonizáció módszertanába / Gyergyák Ferenc, Kiss László, Orova Márta ; szerk. Kökényesi József ; [kiad. Magyar Közigazgatási Intézet]. - Budapest : M. Közig. Int., 2004. - 220 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-9395-30-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogharmonizáció - rendelet - helyi önkormányzat
340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62) *** 352.078.2(439)
[AN 2569943]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2005.
Horváth Zoltán (1961-)
   Az Európai Unió alkotmánya : mi és hogyan változik az alkotmányszerződés hatására? / Horváth Zoltán, Ódor Bálint. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 424 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. márc. 20. - Bibliogr.: p. 421-424.
ISBN 963-7490-03-5 fűzött : 3675,- Ft
Európai Unió - alkotmány
342.4(4-62)
[AN 2569612]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2005.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 5. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 350 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
ISBN 963-361-657-3 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - polgári jog - családjog - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.6(439)(075.8)
[AN 2566106]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2005.
Károlyi Attila
   Nagykanizsa város elöljárói / Károlyi Attila. - Nagykanizsa : Szerző, 2005. - 165 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 161. - Példányszám összesen: 500, ebből 50 számozott
ISBN 963-460-719-5 kötött : ár nélkül
Nagykanizsa - tisztségviselő - életrajz
352.084.9(439-2Nagykanizsa)(092)
[AN 2570248]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2005.
Kiss György (1953-)
   Munkajog / Kiss György. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 643 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2005. márc. 1. - Bibliogr.: p. 619-629.
ISBN 963-389-736-X kötött : 4500,- Ft
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8) *** 349.2(439)(075.8)
[AN 2564175]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2005.
   A közigazgatási eljárási törvény kommentárja / szerk. ... Kilényi Géza ; [szerzők Bende-Szabó Gábor et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 507 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
ISBN 963-224-779-5 kötött : ár nélkül
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2570821]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2005.
Nagy Pál
   Cigányperek Magyarországon / Nagy Pál. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004-. - 21 cm
Magyarország - cigányság - bűnügyi szociológia - per - történeti feldolgozás
343.97(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2564726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Korai perek, 1506/1534-1715. - 2004. - 71 p. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 1.)
Bibliogr.: p. 68-71. - Példányszám: 100
ISBN 963-642-019-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - bűnügyi szociológia - per - történeti feldolgozás
343.97(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2564728] MARC

ANSEL
UTF-88419 /2005.
Nemere István (1944-)
   A vádlottak padján : Szókratész, Jézus, Jeanne d'Arc, Galilei, XVI. Lajos és Eichmann : a történelem híres perei / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-370-8 fűzött : ár nélkül
per - világtörténelem
34.096(100)
[AN 2571060]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2005.
   Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban / [szerk. Trócsányi László, Badó Attila]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 1065 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. ápr. 1.
ISBN 963-224-841-4 kötött : ár nélkül
Európai Unió - alkotmány - jogszabálygyűjtemény
342.4(4-62)(094)
[AN 2570845]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2005.
   Önkormányzati jogszabályok gyűjteménye : tansegédlet / [vál., összeáll. és kiadásra előkész. Fogarasi József]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., 2005. - 327 p. ; 30 cm. - (Lex-icon [paragrafus] sorozat 1.0 ; 1.)
ISBN 963-9221-63-5 fűzött : 1995,- Ft
Magyarország - helyi önkormányzat - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
352(439)(094)(075.8)
[AN 2571274]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2005.
   Az Országgyűlés és az Európai Unió : törvények, határozatok / [szerk. Szabó Gergely] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2005. - 151 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-151.
ISBN 963-86683-6-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - integráció - jogszabálygyűjtemény
341.17(4-62)(094) *** 327(439)(094)
[AN 2569693]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2005.
   Szociális jog / [szerk.] Czúcz Ottó. - Budapest : Unió, [2002]-. - 24 cm
Magyarország - szociális jog - egyetemi tankönyv
349.3(075.8) *** 364(075.8)
[AN 939989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A társadalombiztosítás intézményei: a kötelező egészségbiztosítás, a nyugellátások (a társadalombiztosítási és magánnyugdíjak, valamint a kiegészítő önkéntes pénztárak), a családok támogatásának rendszere, a munkanélküliek (és a megváltozott munkaképességű személyek) ellátásai, a szociális igazgatás körében nyújtott szociális ellátások / Czúcz Ottó, Hajdú József, Pogány Magdolna. - [2005]. - 520 p.
Lezárva: 2005. márc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-388-475-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális jog - szociális igazgatás - társadalombiztosítás - egyetemi tankönyv
364.442(439)(094)(075.8) *** 351.84(439)(094)(075.8) *** 349.3(439)(075.8)
[AN 2570507] MARC

ANSEL
UTF-88424 /2005.
   Válogatás az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből : munkavállalók szabad mozgása / [szerk. Bankó Zoltán et al.] ; [az ítéleteket ford. Bojcsevné Kovács Terézia et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 356 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. febr. 18. - Bibliogr. a jegyzetkben
ISBN 963-224-774-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - munkajog - bírósági ítélet
349.2(4-62)(094.92)
[AN 2500908]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8425 /2005.
   Béketeremtés-békefenntartás / Balla Tibor [et al.] ; [szerk. Beszteri Béla, Vizi László Tamás] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2005. - 351 p. ; 24 cm
A 2004. nov. 4-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén megtartott azonos című konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9558-36-2 fűzött : ár nélkül
hadtudomány - békemozgalom - konferenciakiadvány
355 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2571105]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2005.
Davison, John
The Pacific War day by day (magyar)
   A csendes-óceáni hadszíntér napról napra / John Davison ; [ford. Eiben György]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 192 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-7054-08-1 kötött : 3800,- Ft
Egyesült Államok - Japán - Csendes-óceán - hadtörténet - második világháború
355.48(73)"1939/1945" *** 355.48(265)"1939/1945" *** 355.48(520)"1939/1945"
[AN 2569748]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2005.
Fekete Imre
   Bombázó a pentelei határ fölött / Fekete Imre. - [Dunaújváros] : Pantaleon, [2005]. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1419-7855)
ISBN 963-218-206-5 fűzött : ár nélkül
Dunapentele - légi harc - második világháború
355.489(439-2Dunapentele)"1944"
[AN 2571173]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8428 /2005.
   Szervezeti látleletek : a szervezetpszichológia hazai kutatási irányai / szerk. Faragó Klára és Kovács Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2005. - 283, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-05-8244-9 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - munkalélektan - társadalmi csoport - ezredforduló
65.013 *** 316.45(439)
[AN 2570819]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8429 /2005.
Andrási Jánosné
   A természetben juttatott jövedelmek, 2005 / Andrási Jánosné, Walchné Kremlicska Katalin, Kristóf Andrásné. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 80 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-39-X fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - jövedelemadó - adókedvezmény - útmutató
336.272(439)(036) *** 331.34(439)(036)
[AN 2570354]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2005.
Angyal Zoltán
   Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései / Angyal Zoltán. - [Budapest] : MEH : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 160 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 105.)
Bibliogr.: p. 144-156.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - gazdaság - pénzügy - integráció - jogrendszer
339.923(4-62)(094)
[AN 2571192]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2005.
   Budapest a Közép-Magyarországi régióban: a közös versenyképesség perspektívái : a BM IDEA programja, Budapest ad hoc munkacsoportjának szakértői anyagai. - [Budapest] : [MKI], 2005. - 289 p. : ill. ; 25 cm
Ágh Attila bevezetőjével. - Közread. a Magyar Közigazgatási Intézet. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Közép-magyarországi régió - Budapest - regionális gazdaság - ezredforduló
332.1(439Közép-Magyarország) *** 332.1(439-2Bp.)
[AN 2570087]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2005.
Delivering knock your socks off service (magyar)
   Ügyfélszolgálat felsőfokon / a harmadik kiad. kiegészítéseit írta Ron Zemke ; [ford. Németh Anikó Annamária] ; [közread. a] Performance Research Associates. - Miskolc : Z-Press, [2005]. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 963-9493-23-6 kötött : 2980,- Ft
ügyfélszolgálat
651.459.2
[AN 2570599]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2005.
   Első lépések : a civil összefogás útján / Bárdos Ferenc [et al.] ; [szerk. Renn Oszkár] ; [közread. az] Életfa Környezetvédő Szövetség. - [Eger] : Életfa Környezetvédő Szövets., 2004. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 34.
Fűzött : ár nélkül
Eger - társadalmi szervezet - nonprofit szervezet - ezredforduló
334.012.46(439-2Eger) *** 061.2(439-2Eger)
[AN 2570223]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2005.
   Európai uniós általános és feldolgozóipari ismeretek : kézikönyv a kis- és középvállalkozóknak. - Budapest : KKVE, 2004. - 135 p. : ill. ; 24 cm
A magyar kis- és középvállalkozások EU-kalauza, ISSN 1785-0398 ; 3. füz. (2004)
ISBN 963-216-542-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - kisvállalkozás
339.923(4-62) *** 334.012.63/.64(439)
[AN 2572178]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2005.
Fazekas Judit (1957-)
   Fogyasztóvédelmi jog : egyetemi tankönyv / Fazekas Judit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2004. - 273 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. nov. 1. - Bibliogr.: p. 266-273. - Példányszám: 500
ISBN 963-9360-28-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fogyasztóvédelem - jog - egyetemi tankönyv
366.5(439)(075.8)
[AN 2563943]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2005.
Harnos Zsolt (1941-)
   Biometria agrártudományi alkalmazásokkal / Harnos Zsolt, Ladányi Márta ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. - [Budapest] : Aula, 2005. - 336 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. [337].
ISBN 963-9585-51-3 fűzött : ár nélkül
agrártudomány - biometria - egyetemi tankönyv
338.4(075.8) *** 57.087.1(075.8) *** 519.1(075.8) *** 519.2(075.8)
[AN 2570370]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2005.
   Ismerd, értsd, hogy cselekedhess : nonprofit szektor analízis : tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról / szerk. Márkus Eszter ; [közread. az] ... EMLA Egyesület. - Budapest : EMLA Egyes., cop. 2005. - VI,156 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 2000
ISBN 963-86712-1-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - emberi jog - környezetvédelem - nonprofit szervezet - információ
334.012.46 *** 342.7(439) *** 504.06 *** 659.2
[AN 2570246]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2005.
Kállóné Gallé Júlia
   A közösség származási szabályrendszere / [szerző Kállóné Gallé Júlia]. - Budapest : Saldo, 2005. - 107 p. ; 24 cm
Lezárva 2005. jún. 20. - Vám és biztosítás (keretcím)
ISBN 963-638-135-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-638-134-8)
Európai Unió - vámügy - származási bizonylat
336.41.014.2(4-62)
[AN 2571220]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2005.
Marján Attila
   Európa pénzügyei : bankok, tőzsdék, a közös pénz és a globális verseny / Marján Attila. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-[319].
ISBN 963-86428-8-2 fűzött : 3200,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügy - gazdasági verseny
339.923(4-62) *** 336.7(4-62) *** 339.137.2(4-62)
[AN 2570346]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2005.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   Stratégiai menedzsment / Marosán György. - Új, bőv., átd. [kiad.]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2792-6 fűzött : ár nélkül
stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2569458]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2005.
   Mikroökonómia : gyakorló feladatok / szerk. Major Iván ; [szerzők Badics Judit et al.]. - 2. jav. kiad. - Veszprém : VEK, 2005. - 138 p. ; 24 cm
ISBN 963-9495-39-5 fűzött : ár nélkül
mikroökonómia - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.542(075.8)(076)
[AN 2564041]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2005.
Misz József
   Bevezetés a makroökonómiába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Misz József ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Utánny. - Budapest : LSI IOMAK, 2005. - [10], 327 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-252-1 fűzött : ár nélkül
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2569456]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2005.
Muzslay István (1923-)
   Gazdaság és erkölcs / Muzslay István. - 3. kiad. - Budapest : Új ember : Márton Á. K., 2005. - 201 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 7.)
Bibliogr.: p. 194-201.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7947-50-7)
gazdaságtan - katolikus egyház
330 *** 261.6
[AN 2571111]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2005.
Nánai Györgyné
   A szabályszerű önellenőrzés, 2005 / Nánai Györgyné. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 73, [30] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9427-38-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2570351]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2005.
   Nyugat-dunántúli kistérségek sajátosságai : a régió helyzetelemzése térségi megközelítésben / [szerk. Csizmadia Zoltán] ; [közrem. Csizmadia Zoltán ..., Páthy Ádám ...] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet]. - Győr : MTA RKK Nyuti, 2005. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Nyugat-dunántúli régió - regionális gazdaság - ezredforduló
332.1(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 2571232]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2005.
Országos Munkavédelmi-munkabiztonsági Oktatási Ankét (11.) (2003) (Gyöngyös)
   XI. Országos Munkavédelmi-munkabiztonsági Oktatási Ankét : 2003. január 23-24., Gyöngyös / [rend. Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar ..., Károly Róbert Főiskola ..., Oktatási Minisztérium Munkavédelmi Munkabiztonsági (Biztonságtechnikai) Oktatási Bizottság] ; [szerk. Balaton Gyula, Wachtler István]. - Gyöngyös : Károly Róbert Főisk., 2004. - [6], 138 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-216-953-0 fűzött : ár nélkül
munkavédelem - konferenciakiadvány
331.45 *** 658.345 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2571802]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2005.
   A pályakezdő cigány/roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 4.)
Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 224-37-53)
Baranya (megye) - munkanélküliség - cigányság
331.56-053.6(439.127) *** 316.347(=914.99)(439.127)
[AN 2564700]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2005.
Pratt, Jon
State by state (magyar)
   Lépésről lépésre : kézikönyv a civil szervezetek területi alapú szerveződéséhez / Jon Pratt ; [ford. Hideg János]. - Budapest : Civitalis Egyes., 2005. - 90 p. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 5.)
ISBN 963-86770-1-5 fűzött : ár nélkül
társadalmi szervezet - nonprofit szervezet - útmutató
334.012.46(036) *** 061.2
[AN 2569682]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2005.
Reizingerné Ducsai Anita
   Könyvviteli alapismeretek / Reizingerné Ducsai Anita, Vörös Miklós. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 201 p. ; 29 cm. - (Számvitel ; 1.)
ISBN 963-394-616-6 fűzött : ár nélkül
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2571209]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2005.
Sabján Julianna
   Gazdasági események elszámolása a kettős könyvvitel rendszerében : tételkijelölés / [szerzők Sabján Julianna, Sutus Imre]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Saldo, 2005. - 306 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-126-7 fűzött : ár nélkül
kettős könyvvitel
657.12
[AN 2564771]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2005.
Scheelen, Frank M.
So gewinnen Sie jeden Kunden (magyar)
   Ismerjük meg önmagunkat, ismerjük meg ügyfeleinket : a succes insights módszer az értékesítői kompetenciák fejlesztésére / Frank M. Scheelen ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 291 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7525-65-3 fűzött : 3600,- Ft
marketing - eladás
658.8 *** 339.187
[AN 2571817]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2005.
Sebestény István
   Civil dilemmák : kihívások és alternatívák a civil szektorban / Sebestény István. - Budapest : Civitalis Egyes., 2005. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 6.)
ISBN 963-86770-2-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nonprofit szervezet - társadalmi szervezet
334.012.46(439)
[AN 2569685]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2005.
   Számviteli törvény, 2005 : változásmagyarázatokkal / szerk. Garajszki Zoltán ; szerzők Adorján Csaba [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 215 p. ; 24 cm
ISBN 963-7490-04-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2569587]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2005.
Udvari István (1950-)
   Rusinsʹkí žerela urbarsʹkoï reformy Maríï Terizíï = A Mária Terézia-féle úrbérrendezés ruszin nyelvű forrásai / Ištvan Udvari. - 2. kiad. - Nyíregyháza : BGYTF, 2005. - 125, [4] p. : ill. ; 25 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9385-34-4)
Magyarország - úrbérrendezés - kárpátukránok - történelmi forrás - nyelvemlék
338(091)(439.23)"17"(093.2) *** 347.268(439.23)"17"(093.2) *** 808.75-8"17"
[AN 2564212]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2005.
Vasné Egri Magdolna
   Marketingdöntések a fejlett gazdaságokban / Vasné Egri Magdolna. - [Budapest] : Aula, 2005. - 446 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-431.
ISBN 963-9585-61-0 fűzött : ár nélkül
marketing
658.1.011.1 *** 658.8
[AN 2570526]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8456 /2005.
Bódy Éva
   Módszertani munkatársakkal a szenvedélybetegekért / [írta Bódy Éva, Csákiné Király Lívia, Petrichné Veres Sarolta]. - Budapest : NCSSZI, 2005. - 89 p. ; 20 cm. - (Kapocs füzetek, ISSN 1589-8814 ; 4.)
ISBN 963-7366-04-0 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - szenvedélybetegség - szociális ellátás
364.272(439)
[AN 2569690]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2005.
   Családpedagógiai módszertan : prevenciós, családpedagógiai ismeretek : a családi életre nevelés és a családfejlesztés, a prevenció és a probléma megoldás szemlélete és módszerei / [... szerk. Cs. F. Nemes Márta] ; [kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány]. - 4. utánny. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, [2005]. - 251 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
családi életre nevelés - családvédelem
364.044.24 *** 37.03
[AN 2570395]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2005.
Herczog Mária (1954-)
   Gyermekvédelmi kézikönyv / Herczog Mária. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 288 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 963-224-835-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekvédelem - ezredforduló - útmutató
364.65-053.2/.6(439)"199/200"(036)
[AN 2574437]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8459 /2005.
   30 év története : Fekete István Óvoda, Győr / szerk. Horváth Pálné ; alkotó csop. Auerné Kovács Rozália [et al.]. - Győr : Fekete I. Ált. Isk. és Óvoda, 2005. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Fekete István Általános Iskola és Óvoda (Győr)
Győr - óvoda
373.24(439-2Győr)(058)
[AN 2570833]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2005.
   Az 50 éves Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jubileumi évkönyve / [szerk. Kolics Gábor et al.]. - Dunaújváros : Hild J. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2005. - 175 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-218-145-X kötött : ár nélkül
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunaújváros)
Dunaújváros - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Dunaújváros)(058) *** 377.35(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 2571215]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2005.
   Ballagókönyv / [összeáll. Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 101, [3] p. ; 14 cm
ISBN 963-9489-02-6 fűzött : 390,- Ft
ballagás - magyar irodalom - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 2566008]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv a Mozgóképkultúra és médiaismeret című tankönyvhöz / Bánhegyi Ferenc, Makláriné Hajas Teréz. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-464-788-X fűzött : ár nélkül
mozgókép - tömegtájékoztatási eszköz - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.879.143(072)
[AN 2574373]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 6. osztályos, kerettanterves Történelem tankönyvéhez és munkafüzetéhez / [Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 128 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a 6. osztályos történelem tantárgy tanításához
ISBN 963-464-566-6 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - történelem - tantárgy - tanári segédkönyv
372.893(072)
[AN 2574371]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2005.
Bucherna Nándorné
   Néphagyományőrzés az óvodában / Bucherna Nándorné, Faust Dezsőné, Zadravecz Teréz ; [... ill. Pirók Irén] ; kiad. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. - 3. mód. kiad. - Budapest : A M. Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társ., 2005. - 147, [16] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 963-86579-2-8 fűzött : 1890,- Ft
óvodai nevelés - magyar néprajz - néphagyomány - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 398.33(=945.11)
[AN 2569781]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2005.
Buzinkay Géza (1941-)
   Iskola a lovagvárban : a budai Toldy Ferenc Gimnázium 150 éve / Buzinkay Géza ; [kiad. Toldy Ferenc Gimnázium]. - Budapest : Toldy F. Gimn., 2005. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-257-X kötött : ár nélkül
Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - történeti feldolgozás
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 2570280]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2005.
Campbell, Ross
How to really love your teenager (magyar)
   Nehéz évek : hogyan szeressük kamasz gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 1992. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-18-0 fűzött : ár nélkül
családi nevelés
37.018.1-053.6
[AN 2569972]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2005.
Csizmadia Ferencné (1939-)
   A sikeres családi élet titkai : 16 éven felülieknek / Cs. F. Nemes Márta ; [kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2005. - IV, 82 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 954-214-439-3)
családi életre nevelés
37.034 *** 173 *** 364.044.24
[AN 2569457]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2005.
   Az egri tanítóképző története, 1828-1959 / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Dobos József]. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli historiae Academiae Agriensis, ISSN 1787-2774)
Bibliogr.: p. 34. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Egri Állami Tanítóképző Intézet
Eger - neveléstörténet - pedagógusképzés
377.8(439-2Eger)(091)
[AN 2570217]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2005.
   Évkönyv : 5 éves a Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskola : 10 éves a Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft. / [... szerk. Dancs János]. - Szombathely : Vasi Bau Fa- és Építőip. Szakképző Isk. : Bau-Extra Okt. és Szakképzési Kft., 2004. - 52 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskola (Szombathely)
Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft. (Szombathely)
Szombathely - szakközépiskola - szakiskola - faipar - építőipar - iskolai évkönyv
377.35:674(439-2Szombathely)(058) *** 373.6:69(439-2Szombathely)(058) *** 377.35:69(439-2Szombathely)(058) *** 373.6:674(439-2Szombathely)(058)
[AN 2571214]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2005.
   A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium jubileumi évkönyve, 1990-2005 / [... szerk. Benéné Mezei Erzsébet et al.] ; [a történeti részt írta Ecsedi Gáborné]. - Kistarcsa : Flór F. Egészségügyi Szakközépisk. és Gimn., 2005. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117.
Fűzött : ár nélkül
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium (Kistarcsa)
Kistarcsa - gimnázium - szakközépiskola - egészségügy - iskolai évkönyv
373.54(439-2Kistarcsa)(058) *** 373.6:61(439-2Kistarcsa)(058)
[AN 2570897]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2005.
Fodorné Földi Rita
   Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában / Fodorné Földi Rita. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 63 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 24.)
Bibliogr.: p. 63.
Fűzött : ár nélkül
tanulási nehézség - mozgásos játék
371.322.9 *** 372.363
[AN 2567026]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2005.
Forray R. Katalin (1942-)
   A kisebbségi oktatáspolitikáról / Forray R. Katalin. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 86 p. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 3.)
Bibliogr.: p. 61-85. - Példányszám: 100
ISBN 963-641-787-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatáspolitika - cigányság
376.7(=914.99)(439)
[AN 2564696]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2005.
Hervainé Szabó Gyöngyvér (1950-)
   Culture of excellence in higher education [elektronikus dok.] : perspectives of quality management within a Hungarian university college / Gyöngyvér Hervai Szabó ; [publ. by the] Kodolányi János University College. - Szöveg. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Univ. College, 2004. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; internet böngésző; Adobe Acrobat Reader
ISBN 963-9558-28-1 : ár nélkül
Székesfehérvár - főiskola - minőségbiztosítás - elektronikus dokumentum
378.6(439-2Székesfehérvár) *** 65.018
[AN 2571166]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2005.
Juhász András (1948-)
   Emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatai, 2005 / Juhász András, Görbe László. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2005]. - 101 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges könyvek ; 4.)
ISBN 963-86576-3-4 fűzött : ár nélkül
tantárgy - fizika - érettségi vizsga
372.853(079.1)
[AN 2570665]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2005.
Kissné Geosits Beatrix
   Családi életre nevelés / Kissné Geosits Beatrix, Teleki Béla. - Kecskemét : Korda, 2005. - 220 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 1787-1158 ; 5.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9554-33-2 fűzött : 1200,- Ft
családi nevelés - családi életre nevelés - nemek pszichológiája
37.018.1 *** 159.922.1
[AN 2571871]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2005.
   Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium : évkönyv / [szerk. Szokolainé Takács Erzsébet, Kleeberg Zoltánné, Dankóné Balázs Zsuzsanna]. - Budapest : Alfa Ip. Rt. Ny., 2005. - 98 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Évkönyv : 15 éves a Mechatronika : Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest, 1990-2005
Fűzött : ár nélkül
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - szakközépiskola - mechatronika - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058) *** 373.6:62(439-2Bp.)(058)
[AN 2570071]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2005.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János ill.]. - Budapest : Holnap, 2004. - 57 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-346-326-2 fűzött : 1500,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
376.36 *** 087.5
[AN 2570039]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2005.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó Hetedik daloskönyvem tanításához / Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. : ill., kotta ; 29 cm
ISBN 963-464-926-2 fűzött : ár nélkül
tantárgy - zeneművészet - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2571054]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2005.
   Polihisztor-ia, 1990-2005 / [szerk. Gallai Zsófia, Anda "Csoncsi" Tamás] ; [közread. a] Közgazdasági Politechnikum, Gimnázium és Szakközépiskola. - Budapest : Közgazd. Politechnikum, Gimn. és Szakközépisk., [2005]. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Közgazdasági Politechnikum, Gimnázium és Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - gimnázium - szakközépiskola - gazdaság
373.54(439-2Bp.) *** 373.6:33(439-2Bp.)
[AN 2570794]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2005.
Polónyi István (1953-)
   A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21. századfordulón / Polónyi István. - Budapest : Felsőokt. Kutint. : Új Mandátum, 2004. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 25.)
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 963-9494-82-8 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - oktatásügy - állami támogatás - ezredforduló
37.014.54(439)"199/200"
[AN 2569804]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2005.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005)
   Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak / Porkolábné Balogh Katalin. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 45 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
képességfejlesztés - tanulási nehézség
37.025 *** 376
[AN 2567031]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2005.
Sávai János (1944-)
   Neveléstudomány : bevezetés a pedagógiába / Sávai János. - 2. átd. kiad. - Szeged : Agapé, 2005. - 230 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-458-298-2 fűzött : ár nélkül
pedagógia - egyetemi tankönyv
37(075.8)
[AN 2570394]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2005.
Skemp, Richard R.
The psychology of learning mathematics (magyar)
   A matematikatanulás pszichológiája / Richard R. Skemp ; [ford. és az előszót írta Klein Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2005, cop. 1975. - 415 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-86450-6-7 fűzött : 2500,- Ft
matematikatanítás
372.851 *** 371.3
[AN 2564733]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2005.
Szakács Béla (1936-)
   Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versënyéhëz : tizënöt magánhangzós változat : mondjuk szëbben! / Szakács Béla, Kerekes Barnabás. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2005. - 66 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 4.)
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 963-86560-5-0 fűzött : ár nélkül
tanulmányi verseny - magyar nyelv - kiejtés - retorika - szöveggyűjtemény
371.384 *** 809.451.1-15 *** 82.085
[AN 2570947]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2005.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv és a Fogalmazás feladatgyűjtemény felhasználásával : 7. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 80 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-924-6 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 2564030]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2005.
   Tanári kézikönyv : matematika 7. osztály : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 229 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 7. évfolyam I. kötet
ISBN 963-464-659-X fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2574361]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2005.
   Tanári kézikönyv : matematika 8. osztály : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 229 p. : ill. ; 30 cm + mell.
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 8. o. I. kötet
ISBN 963-464-748-0 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - matematika - tantárgy - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2574363]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2005.
   Tanulmányok az afázia témaköréből / szerk. Krasznárné Erdős Felícia, Feketéné Gacsó Mária. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 278 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7338-09-8 fűzött : ár nélkül
afázia
376.36 *** 616.89-008.434.5
[AN 2571909]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2005.
   Tanulmányok az értelmileg sérült gyermekek nevelése és oktatása témaköréből : [3. szakmai konferencia, 2004] / [... szerk. Kajáry Ildikó] ; [rend., kiad. a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola]. - Budapest : Bárczi G. Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakisk., 2005. - 197 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - konferenciakiadvány
376.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2570081]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2005.
Vajda Zsuzsanna (1949-)
   Neveléslélektan / Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva. - Budapest : Osiris, 2005. - 564 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-728-9 kötött : 4280,- Ft
pedagógiai lélektan - egyetemi tankönyv
37.015.3(075.8)
[AN 2570550]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2005.
   Xpert : European Computer Passport : Európai Uniós tanúsítványt adó számítógép-kezelői és internet-használói képzés hatékonysági elemzése / [kiad. a TIT Szövetségi Iroda]. - Budapest : TIT Szövetségi Iroda, [2005]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 800
Fűzött : ár nélkül
felnőttoktatás - számítástechnika
374.7 *** 681.3
[AN 2571461]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8492 /2005.
Bordet, Jean
La calligraphie (magyar)
   Kalligráfia / Jean Bordet ; [ford. Horváti-Balogh Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 19. ksz.)
ISBN 963-7418-38-5 fűzött : 1098,- Ft
betűgrafika - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 003.077
[AN 2570569]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2005.
Drake, Ernest
Dragonology (magyar)
   Sárkánytan : a nagy sárkányos könyv / Ernest Drake ; összeáll. Dugald A. Steer ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
Ill. Anderson, Wayne, Carrel, Douglas, Ward, Helen. - Japán technikával
ISBN 963-628-217-X kötött : 3999,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2570743]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2005.
Kalk, Barbara
Froggy & seine Freunde (magyar)
   Pompon Breki és barátai : pomponos ötletek gyerekeknek / Barbara Kalk ; [a magyar változatot kész. Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-41-7 fűzött : 590,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 2570304]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2005.
Kipp, Angelika
Kinderleichte Filzideen (magyar)
   Ötletes filcállatok : filcből és kartonból / Angelika Kipp ; [a magyar változatot kész. Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-37-9 fűzött : 590,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2570308]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2005.
Kipp, Angelika
Lustig gerahmt (magyar)
   Vidám képkeretek / Angelika Kipp ; [rajzok Berthold Kipp] ; [a magyar változatot kész. Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-40-9 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2570307]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2005.
Klimke, Reiner
Grundausbildung des jungen Reitpferdes (magyar)
   A fiatal hátasló alapkiképzése / Reiner Klimke ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1996. - 203 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 1.)
ISBN 963-286-190-6 kötött : ár nélkül
lovaglás - ló - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 2571118]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2005.
Koch, Sabine
Perlen-Power (magyar)
   Gyöngyékszerek : állatkák, nyakláncok és karkötők gyöngyökből / Sabine Koch ; [a magyar változatot kész. Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-39-5 fűzött : 590,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2570302]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2005.
   Megkérdezzük a Csodát : gyermek- és ifjúsági irodalmi antológia. - Budapest : Accordia, 2005. - 127, [3] p. ; 20 cm. - (Kópé könyvek, ISSN 1587-2874)
ISBN 963-8341-12-2 fűzött : 1600,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia - gyermekkönyv
379.825-053.6 *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 2570513]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2005.
Münster, Georg zu
Der Hirschruf (magyar)
   A szarvashívás : tapasztalatok és élmények szarvasbőgési vadászatokon / Georg zu Münster ; ford. Karádi Ferenc ; ... Martin Seydel fonetikus-zenei függelékével ; ford. Hopp Eszter ; [kiad. a Zalai Erdészeti és Faipari Rt.]. - Nagykanizsa : Zalai Erdészeti és Faipari Rt., 2005. - 104 p., [12] t.fol. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 350
ISBN 963-218-593-5 kötött : ár nélkül
német irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2570252]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2005.
   Négyszemközt a spanyol liga sztárjaival / szerk. Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., cop. 2005. - 273 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86739-2-3 fűzött : 1700,- Ft
Spanyolország - labdarúgás - labdarúgó - ezredforduló
796.332(460) *** 796.332(100)(092)
[AN 2571055]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2005.
   Négyszemközt az olasz liga sztárjaival / szerk. Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., cop. 2005. - 258 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86739-1-5 fűzött : 1700,- Ft
Olaszország - labdarúgás - labdarúgó - ezredforduló
796.332(45) *** 796.332(100)(092)
[AN 2571056]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2005.
   Se füle se farka mese a 4. b osztály tollából / [Bernwallner Péter et al.] ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2005. - 39 p. : ill. ; 11 cm
Ill. Barnaföldi Rebeka Sára
ISBN 963-7377-05-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
379.825-053.2 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2569615]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2005.
Sonnevend Imre
   Egy emberséges ember a Dunántúlról : Esterházy László, 1891-1966 / [Sonnevend Imre]. - [Veszprém] : [Viza], 2005. - 18 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86607-6-7 fűzött : ár nélkül
Esterházy László (1891-1966)
Magyarország - vadász - 20. század - életrajz
799.2(439)(092)Esterházy_L.
[AN 2570194]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2005.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : ékszerek / Szeghalmy Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : Lazi, [2005]-. - ill. ; 24 cm
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2564642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - cop. 2005. - 44, [3] p.
ISBN 963-7138-20-X fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2564633] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2005. - 42, [3] p.
ISBN 963-7138-21-8 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2564646] MARC

ANSEL
UTF-88506 /2005.
Szikszó Istvánné
   Papír-csodák : hajtogatás teatasakokból / Szikszó Istvánné ; [az ábrákat kész. Horváthné Tóth Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 48, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-30-7 fűzött : 450,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2570235]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2005.
Váradi Pálné
   Harisnyavirágok / Váradi Péterné és Kurucz Erzsébet ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/128.)
ISBN 963-7418-40-7 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2570570]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2005.
Watts, Hal
   Mélymerülés : kézikönyv / [szerzők Hal Watts, Laurie Humpal] ; [fotográfusok James E. Bruning, Randy Pfizenmaier] ; [m. kiad. SSI Hungary]. - Budapest : SSI Hungary, 2005. - [108] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
búvárkodás
797.215
[AN 2571061]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8509 /2005.
Aktfotó Kiállítás (13.) (2005) (Szentes)
   XIII. Aktfotó Kiállítás : Szentes - 2005 / [rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör]. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], 2005. - [20] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kruzslicz Pál bevezetőjével
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - akt - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 77.041.3 *** 061.4(439-2Szentes) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2571911]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2005.
   Bartek Péter Pál, ifj. Ficzek Ferenc, Krámli Márta, Losonczy István, Orosz Klára : DLA 2004 : [mestermunka katalógus ...] / [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola DLA Képzés]. - Pécs : PTE Műv. Kar Képzőműv. Mesterisk., 2004. - [40] p. : ill., színes ; 21x23 cm
A kiállítást 2004. nov. 19 - dec. 5. között rendezték a pécsi Múzeum Galériában. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-642-030-0 fűzött : ár nélkül
Bartek Péter Pál (1972-)
Ficzek Ferenc (1975-) (ifj.)
Krámli Márta (1973-)
Losonczy István (1976-)
Orosz Klára (1974-)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2571213]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2005.
Bicskei Éva
   Székely Bertalan elfeledett portréi a Magyar Tudományos Akadémián : a Kisfaludy Társaság arcképcsarnoka : kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményében, 2005. június 15 - július 22. / [... vál., rend. és a katalógust összeáll. Bicskei Éva]. - [Budapest] : [MTA Művészettört. Kutint.], [2005]. - 39 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7381-82-1 fűzött : 600,- Ft
Székely Bertalan (1835-1910)
Kisfaludy Társaság
Magyarország - festőművész - egyesület - 19. század - arckép - életrajz
75(439)(092)Székely_B. *** 75.041.5 *** 061.2(439)Kisfaludy_Társaság
[AN 2571190]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2005.
Borvendég Béla (1931-)
   Architectura quo vadis / Borvendég Béla. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 307 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 9.)
ISBN 963-9535-28-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - építészettörténet - építészet - elmélet - ezredforduló
72.01 *** 72(439)"199/200"
[AN 2569788]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2005.
   Budapest műszaki útmutatója : [1896] / szerk. Balla Pál [et al.] közreműködésével Edvi Illés Aladár. - Repr. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2005. - [8], 606 p., [47] t.fol. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1896
ISBN 963-9535-27-3 kötött : 6800,- Ft
Budapest - építészet - közlekedés - közegészségügy - századforduló - hasonmás kiadás
72(439-2Bp.)"189" *** 656(439-2Bp.)"189" *** 628(439-2Bp.)"189" *** 094/097.07
[AN 2569827]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2005.
Davidov, Dinko
   Sentandrejske Srpske pravoslavne crkve / Dinko Davidov ; [fot. Ivan Jakšić, Atila Mudrak, Slavomir Matejić] ; [izd.] Muzej Srpske pravoslavne eparhije budimske. - Sentandreja : Muzej Srpske pravoslavne eparhije budimske, 2005. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-218-697-4 fűzött : ár nélkül
Szentendre - ortodox egyház - templom
726.54(439-2Szentendre) *** 281.9
[AN 2571071]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2005.
Davidov, Dinko
Sentandrejske Srpske pravoslavne crkve (magyar)
   A szentendrei szerb ortodox templomok / Dinko Davidov ; [ford. Komárik Veronika] ; [fotó Mudrák Attila, Jaksity Iván, Slavomir Matejić] ; [közread. a] Szerb Egyházi Múzeum. - Szentendre : Szerb Egyh. Múz., 2005. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-218-696-6 fűzött : ár nélkül
Szentendre - ortodox egyház - templom
726.54(439-2Szentendre) *** 281.9
[AN 2571070]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2005.
Ébli Gábor (1970-)
   Az antropologizált múzeum : közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón / Ébli Gábor. - Budapest : Typotex, 2005. - 338 p. ; 20 cm. - (Válogatott írások sorozat, ISSN 1787-1298)
Bibliogr. p. 317-336.
ISBN 963-9548-42-1 fűzött : 2250,- Ft
muzeológia - közgyűjtemény
069.01 *** 02
[AN 2567678]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2005.
Fodor László
   Eger, vár / Fodor László. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 710.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-503-7 fűzött : ár nélkül
Eger - vár - útmutató
728.81(439-2Eger)(036)
[AN 2569541]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2005.
   Helycsere = Ortswechsel = Changement de lieu / [szöveg Jürgen Waller] ; [kiad. ... Goethe-Institut, Institut français]. - [Budapest] : Goethe-Institut : Institut français, 2005. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2005. máj. 12 - jún. 26. között tartott kiállítás katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Európa - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2570229]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2005.
Hideg Ágnes
   A Herman Ottó Múzeum kiadványai [elektronikus dok.] : bibliográfia és repertórium, 1900-1977 / Hideg Ágnes. - 2. átd., bőv. kiad. - Szöveg. - Miskolc : [Magánkiad.], 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win 98/ME/NT/2000/XP; Acrobat Reader 6.0; CD-ROM. - Példányszám: 50
ISBN 963-460-828-0 : keresk. forgalomba nem kerül
Miskolc - múzeum - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
069(439-2Miskolc):012
[AN 2572068]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2005.
Juhász Dóra (1974-)
Művek (vál.)
   Juhász Dóra. - Budapest : [Juhász D.], 2005. - [20] p. : ill., színes ; 21x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-721-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Juhász_D.
[AN 2571212]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2005.
   "Kerámiamánia" : építészeti kerámiarészletek, elemek felmérése : pályázat középiskolások és felsőoktatási hallgatók számára, 2004 / [szerk. Vizi György és Vukov Konstantin] ; [kiad. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2005. - 112 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2004
ISBN 963-217-702-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - építészet - kerámiaművészet - pályázat
72(439) *** 738 *** 06.063
[AN 2570757]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2005.
Levárdy Ferenc (1916-)
Pécs, belvárosi plébániatemplom (angol)
   Pécs, inner city parish church / [Ferenc Levárdy] ; [ford. Lehmann Magdolna]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 297/C.)
ISBN 963-554-372-7 fűzött : ár nélkül
Pécs - templom - útmutató
726.54(439-2Pécs)(036)
[AN 2569546]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2005.
Levárdy Ferenc (1916-)
Pécs, belvárosi plébániatemplom (német)
   Pécs, innenstädtische Pfarrkirche / [Ferenc Levárdy] ; [ford. Lux Kálmán]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 16 p. : ill. főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 297/A.)
ISBN 963-555-774-4 fűzött : ár nélkül
Pécs - templom - útmutató
726.54(439Pécs)(036)
[AN 2569544]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2005.
   Magyarország műemlékjegyzéke / [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : KÖH, 2005-. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-86510-7-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékjegyzék
72(439)(083.8)
[AN 2571029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Heves megye / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [az egyes leírásokat kész. Bodó Balázs et al.] ; [... összeállításában közrem. Bognár Gábor et al.]. - 2005. - 175 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86510-9-1
Heves (megye) - műemlékjegyzék
72(439.133)(083.8)
[AN 2571034] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Jász-Nagykun-Szolnok megye / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [a jegyzéket összeáll. Rozmann Viktor]. - 2005. - 79 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86510-8-3
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - műemlékjegyzék
72(439.169)(083.8)
[AN 2571041] MARC

ANSEL
UTF-88525 /2005.
Málik Irén (1945-)
Művek (vál.)
   Málik Irén / [közread. a Csepel Galéria]. - Budapest : Csepel Galéria, 2005. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Málik_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2571899]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2005.
Mattis Teutsch János (1884-1960)
   Soulflowers : János Mattis Teutsch, 1884-1960 : 27 July to 16 August 2004 : Mall Galleries ... London ... / [ed. by László Jurecskó, Zsolt Kishonthy] ; [org., publ. by MissionArt Gallery]. - Budapest ; Miskolc : MissionArt Gallery, 2004. - 62 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 963-8074-23-X fűzött : ár nélkül
Erdély - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(498)(=945.11)(092)Mattis_Teutsch_J. *** 061.4(410-2London)
[AN 2571798]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2005.
   Modern magyar festészet / [szerk.] Kieselbach Tamás ; [társszerk. Kolozsváry Marianna] ; [az életrajzokat kész. Kiss Zsuzsanna, Molnos Péter] ; [a bibliográfiát kész. Rum Attila] ; [a műtárgyjegyzéket összeáll. Kiss Zsuzsanna]. - Budapest : Kieselbach T., 2003-2004. - 2 db : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-212-432-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - festészet - modern művészet - századforduló - 20. század
75(439)"189/196" *** 75.036(439)
[AN 2571032]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1892-1919. - 2003. - 647 p.
Bibliogr.: p. 620-621. - Műjegyz.: p. 622-633.
ISBN 963-212-433-2
Magyarország - festészet - modern művészet - századforduló
75(439)"189/191" *** 75.036(439)
[AN 2571037] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1919-1964. - 2004. - 839 p.
Bibliogr.: p. 798-799. - Műjegyz.: p. 800-819.
ISBN 963-212-434-0
Magyarország - festészet - modern művészet - 20. század
75(439)"192/196" *** 75.036(439)
[AN 2571042] MARC

ANSEL
UTF-88528 /2005.
Modern magyar festészet (angol)
   Modern Hungarian painting / [ed.] Tamás Kieselbach ; [co-ed. Marianna Kolozsváry] ; [biographies Zsuzsanna Kiss, Péter Molnos] ; [bibliogr. Attila Rum] ; [list of plates Zsuzsanna Kiss] ; [transl. ... Emma P. Szabó et al.]. - Budapest : T. Kieselbach, 2003-2004. - 2 db : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-212-435-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - festészet - modern művészet - századforduló - 20. század
75(439)"189/196" *** 75.036(439)
[AN 2571047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1892-1919. - 2003. - 647 p.
Bibliogr.: p. 620-621. - Műjegyz.: p. 622-633.
ISBN 963-212-436-7
Magyarország - festészet - modern művészet - századforduló
75(439)"189/191" *** 75.036(439)
[AN 2571049] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1919-1964. - 2004. - 839 p.
Bibliogr.: p. 798-799. - Műjegyz.: p. 800-819.
ISBN 963-212-437-5
Magyarország - festészet - modern művészet - 20. század
75(439)"192/196" *** 75.036(439)
[AN 2571051] MARC

ANSEL
UTF-88529 /2005.
   Pollack Mihály és a klasszicizmus / [szerk. Balla Mária et al.] ; [kiad. Pollack Mihály Általános és Zeneiskola ...]. - Tahitótfalu : Pollack M. Ált. és Zeneisk., 2005. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-300-2 fűzött : ár nélkül
Pollack Mihály (1773-1855)
Magyarország - építész - klasszicizmus - 19. század
72(439)(092)Pollack_M. *** 72.035.2(439)
[AN 2569697]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2005.
Rajk László (1949-)
   Réteges építészet = Stratified architecture / Rajk László ; [... ford. Dér Csilla et al.]. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 87 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9535-11-7 fűzött : 2800,- Ft
építészet - elmélet
72.01
[AN 2569819]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2005.
Sabján Tibor
   Hagyományos falak / Sabján Tibor, Buzás Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 140 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-86303-5-3)
Magyarország - népi építészet - magyar néprajz - fal
72.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 692.2
[AN 2569897]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2005.
Salamon Nándor (1935-)
   "Az élő fa meghalt" : Felsmann Tibor művészete / Salamon Nándor ; [közread. a] Xántus János Múzeum. - Győr : Xántus Múz., 2005. - 43 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Borítócím: Felsmann Tibor
ISBN 963-7207-29-5 fűzött : ár nélkül
Felsmann Tibor (1939-1995)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század
745.521(439)(092)Felsmann_T.
[AN 2571309]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2005.
Schneller István (1949-)
   Az építészeti tér minőségi dimenziói / Schneller István. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 277 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 10.)
Bibliogr.: p. 270-273.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9535-28-1)
építészet - elmélet
72.01
[AN 2569780]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2005.
   Szabad művészetek doktora : 10 éves a képzőművészeti doktorképzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán : Ernst Múzeum, Budapest, 2005. március 19 - április 17. = Doctor of liberal arts : University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts celebrates the 10th anniversary of its doctoral program / [a kiállítást rend. ... Várkonyi György] ; [a katalógust szerk. ... Berzy Ágnes, Ernszt András] ; [előszó ... Beke László]. - Pécs : PTE Műv. Kar Képzőműv. Mesterisk., 2005. - 72 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-642-029-7 fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Művészeti Kar. Képzőművészeti Mesteriskola
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2570132]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2005.
Széchy Beáta (1950-)
   Kör : retrospektív kiállítás = Circle / Széchy Beáta. - Budapest : Ernst Múz., 2005. - 55 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kiállítást 2005. jún. 23-tól július 10-ig az Ernst Múzeumban tartották. - Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 963-7032-12-6 kötött : ár nélkül
Egyesült Államok - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(73)(=945.11)(092)Széchy_B.
[AN 2571063]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2005.
Szeifert Judit (1968-)
   Marszüasz : [Gaál József művészete] / Szeifert Judit, Gaál József. - [Vác] : Arcus, 2005. - 50 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-86476-4-7 fűzött : ár nélkül
Gaál József (1960-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gaál_J.
[AN 2569578]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2005.
Szűcs Ernő (1934-)
   Debrecen / [szerk.[!szerző] Szűcs Ernő] ; [képek C. Kiss Ilona]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (TKK útikönyvek, ISSN 1787-1115)
ISBN 963-596-349-1 kötött : 1198,- Ft
Debrecen - építészet - helyismeret - útmutató
72(439-2Debrecen)(036) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2571260]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2005.
Szűcs Ernő (1934-)
Debrecen (angol)
   Debrecen / [auth. Ernő Szűcs] ; [photography Ilona C. Kiss] ; [transl. Gabriella Harsányi]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (TKK guidebooks, ISSN 1787-1123)
ISBN 963-596-350-5 kötött : 1198,- Ft
Debrecen - építészet - helyismeret - útmutató
72(439-2Debrecen)(036) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2571264]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2005.
Szűcs Ernő (1934-)
Debrecen (lengyel)
   Debrecen / [aut. Ernő Szűcs] ; [zdjęcía Ilona C. Kiss] ; [tłumaczyla Melinda Farkas]. - Debrecen : TKK, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Przewodniki TKK, ISSN 1787-1115)
ISBN 963-596-352-1 kötött : 1198,- Ft
Debrecen - építészet - helyismeret - útmutató
72(439-2Debrecen)(036) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2571263]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2005.
Szűcs Ernő (1934-)
Debrecen (német)
   Debrecen / [Aut. Ernő Szűcs] ; [Fotographer Ilona C. Kiss] ; [... übertr. von Elke Kosztyu]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (TKK Reiseführer, ISSN 1787-1131)
ISBN 963-596-351-3 kötött : 1198,- Ft
Debrecen - építészet - helyismeret - útmutató
72(439-2Debrecen)(036) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2571266]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2005.
   Tekodema Fotográfiai Csoport : Telek Balázs, Kóczán Gábor, Demeter Ádám, Major Lajos = Tekodema Photographic Group : Telek Balázs, Kóczán Gábor, Demeter Ádám, Major Lajos / [szöveg ... Kincses Károly et al.]. - [Budapest] : M. Fotográfusok Háza, cop. 2005. - 181 p. : ill. ; 20x30 cm. - (Mai Manó Ház könyvei, ISSN 1787-0992 ; 2.)
A bev. német és francia nyelven is
ISBN 963-86589-3-2 fűzött : ár nélkül
Tekodema Fotográfiai Csoport
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"199/200"
[AN 2571271]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2005.
Vadászi Erzsébet
   A szegedi püspöki palota / Vadászi Erzsébet, Zombori István ; [a fotókat kész. Dömötör Mihály ; [kiad. a Szeged-csanádi Püspökség]. - Szeged : Szeged-csanádi Püspökség, 2005. - 96 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-217-881-5 fűzött : ár nélkül
Szeged - püspöki palota - útmutató
726.92(439-2Szeged)(036)
[AN 2570499]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2005.
   Waldsee, 1944 : 2B Galéria, Budapest, 2004 május : Collegium Hungaricum, Mai 2005, Berlin : Hebrew Union College Museum, July 2005, New York / [szerk. ... Böröcz László] ; [az előszót írta ... Turai Hedvig] ; [... a 2B Alapítvány ... és az Alma on Dobbin Alapítvány ... közös kiadványa]. - Budapest : 2B Alapítvány ; New York [N. Y.] : Alma on Dobbin Alapítvány, [2005]. - [126] p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
Fűzetlen : ár nélkül
képzőművészet - ezredforduló - holokauszt - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 323.12(=924)"1939/1945" *** 061.4(100)
[AN 2570077]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8544 /2005.
Csajkovszky Krisztina (1980-)
   Győzike, mint jelenség / Csajkovszky Krisztina. - [Budapest] : Blikk-Kv., [2005]. - 192 p., [40] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-7714-01-4 fűzött : 1900,- Ft
Gáspár Győző (1974-)
Magyarország - zenész - ezredforduló - 21. század
78.067.26.036.7(439)(092)Gáspár_Gy.
[AN 2570511]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2005.
Földes Andor (1913-1992)
Erinnerungen (magyar)
   Emlékeim / Földes Andor ; [ford. Földes Lili és Ódor László]. - [Budapest] : Óbudai Múz., 2005. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 2005/1.)
Fűzött : ár nélkül
Földes Andor (1913-1992)
komolyzenei előadó - zongora - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - memoár
786.2.071.2(100)(=945.11)(092)Földes_A.(0:82-94)
[AN 2571417]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2005.
   Hernádi Lajos emlékkönyv / összeáll., szerk. ... ford. Hernádi András. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2005. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Hernádi Lajos műveinek bibliográfiája: p. 285-287. - Diszkogr.: p. 282-283.
ISBN 963-86238-7-X kötött : 2980,- Ft
Hernádi Lajos (1906-1986)
Magyarország - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - életrajz
786.2.071.2(439)(092)Hernádi_L.
[AN 2570830]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2005.
   Nótás könyv, 2005 / [főszerk. Hargitai Zsolt és Ellmann Péter] ; [segédszerk. Pozsgai Ákos és Vittmann Gergely] ; [közread. a] Gépész Szak. - Veszprém : VE Gépész Szak, 2005. - 208 p. : ill. ; 19 cm
Velúr : ár nélkül
Veszprém - diákélet - gépészmérnöki ismeretek - egyetem - daloskönyv
784.66 *** 378.189(439-2Veszprém) *** 621
[AN 2571126]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2005.
   Sziget, Rulez! / [szerk. Zimber Szilvia] ; [Bajkó Annamária et al. írta] ; [naplórészletek Kiss Krisztina] ; [... ford. Hertelendi Alexandra, Daniel O'Connor]. - [Budapest] : Ringier, [2005]. - 175 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : 999,- Ft (hibás ISBN 963-7714-00-6)
Sziget Fesztivál (Budapest)
Budapest - könnyűzene - zenei fesztivál - ezredforduló
78.067.26(439)"199/200" *** 061.7(439-2Bp.)"199/200"
[AN 2570429]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2005.
   Tábori dúdoló : dalszövegek gyűjteménye / szerk. Lintényi Lajos. - Nagyecsed : Lintényi L., 2005. - 78, [4] p. ; 21 cm. - (Tábori füzetek)
ISBN 963-460-738-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - könnyűzene - táborozás - dalszöveg
784 *** 894.511-192(082) *** 379.8
[AN 2570427]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8550 /2005.
   Ötven év tánc : képek és dokumentumok a Mecsek Táncegyüttes történetéből, 1955-2005 / szerk. Molnár Péter ; [... kiad. Mecsek Táncegyüttes Egyesület]. - [Pécs] : Mecsek Táncegyüttes Egyes., [2005]. - 175 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Mecsek Táncegyüttes
Pécs - néptánc - táncegyüttes - fényképalbum
793.31.071(439-2Pécs)(084.12)
[AN 2570181]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2005.
   VI. filmszemle : Huszárik Zoltán emlékére : kistérségi és kisközösségi televíziók / [szerk. Németh Vincéné] ; [rend. a Népfőiskola Alapítvány]. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 50 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - filmművészet - filmszemle
791.43(439)"200" *** 061.7(439-2Lakitelek)
[AN 2571959]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8552 /2005.
   Angol - magyar műszaki és tudományos szótár = English - Hungarian dictionary of technology and science / [szerk. Magay Tamás et al.] ; [munkatársak Berkáné Danesch Marianne, Dorogman György, Pálffy Éva]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1993. - 2 db ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8051-9 kötött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 2566138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - 844 p.
ISBN 963-05-8052-7
angol nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 2566140] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Z. - 826 p.
ISBN 963-05-8053-5
angol nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 2566142] MARC

ANSEL
UTF-88553 /2005.
Bajczi Tünde
   Angol - magyar alap- és középfokú szókincs-minimum / Bajczi Tünde, Orzói Zsuzsanna. - 4. kiad. - Budapest : Librotrade, 2005. - 209 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-7471-01-4 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11(079.1)
[AN 2565927]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2005.
Balázs Péter
   Magyar - angol, angol - magyar magyarázó szótár : egészségügyi glosszárium / szerzők Balázs Péter, Gyenes Monika, Forgács Iván ; szerk. Gyenes Monika. - Budapest : Verlag Dashöfer, 2005. - 294 p. ; 24 cm
ISBN 963-9313-55-6 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - egészségügy - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 364 *** 61
[AN 2571807]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2005.
Bartáné Aranyi Edina (1950-)
   Angol társalgási képeskönyv : alap-, közép- és felsőfokon : [cambridge-i vizsga, PET, FCE, CPE] / Bartáné Aranyi Edina. - 11. kiad. - Budapest : Librotrade, 2005. - 210, [5] p., [16] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-7471-00-6 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2565930]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2005.
Cigány Nyelvek Nemzetközi Szemináriuma (2001) (Pécs)
   Cigány Nyelvek Nemzetközi Szemináriuma : konferenciakötet : [Pécs, 2001. október 25-26.] / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 86 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 100
ISBN 963-641-855-1 fűzött : ár nélkül
cigány nyelv - konferenciakiadvány
809.149.9 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2564708]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2005.
Csehó Tamás
   Übungsmaterialien zur schriftlichen Grundprüfung / Tamás Csehó, Irén Virág. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 162 p. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9417-21-1 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 2570236]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2005.
Fogarasi Miklós (1916-1992)
   Neologismi e storia delle ideologie nell'Illuminismo in Italia / Fogarasi Miklós ; [... az előszót írta Madarász Imre]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 278 p. ; 24 cm
Italianistica Debreceniensis, ISSN 1219-5391 ; 12. (2005). - Bibliogr.: p. 11-14.
Fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvtörténet - nyelvújítás - 18. század - felvilágosodás
805.0-53"17" *** 805.0-316.1
[AN 2572301]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2005.
Győri György
   Economics in English = Közgazdaság angolul / Győri György, Szendrő Borbála. - Budapest : Szultán Nyelvkv., [2005]. - 244 p. ; 29 cm + hangk.
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 963-8373-26-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - üzleti élet - gazdaságtan - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33 *** 65
[AN 2571396]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2005.
Heka László
   Horvát : kompakt útiszótár / Heka László. - Szeged : Maxim, [2005]. - 256 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9489-36-0 fűzött : 1280,- Ft
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862
[AN 2570295]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2005.
   Magyar - angol környezetvédelmi értelmező szótár = Hungarian - English explanatory dictionary of environmental protection / [... szerk. ... Berkáné Danesch Marianne] ; [fel. szerk. Kovács Terézia]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 437 p. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8225-2 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - környezetvédelem - kétnyelvű szótár - értelmező szótár - szakszótár
801.323=945.11=20 *** 504.06
[AN 2570907]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2005.
Maklári Tamás
   Lazán németül / Maklári Tamás ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : [Studium Bt.], 2004-. - 24 cm
ISBN 963-210-801-9
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nyelvkönyv középhaladóknak. - cop. 2005. - 299 p. : ill.
Bibliogr.: p. [300].
ISBN 963-218-220-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2570490] MARC

ANSEL
UTF-88563 /2005.
Molnár Judit
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : német 4 / [szerzők Molnár Judit és Szinna Undine]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2005, cop. 1999. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7551-5)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2569767]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2005.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2574432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 2005. - 287 p. + 2 hangk.
ISBN 963-19-4944-3 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2574434] MARC

ANSEL
UTF-88565 /2005.
Nagy György (1942-)
   Angol - magyar idiómaszótár : angol és amerikai szókapcsolatok = English - Hungarian dictionary of idioms : British and American English / Nagy György. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2003. - 822 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7881-6 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11
[AN 2565295]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2005.
Pozsgai István
   Sinajskij paterik : lingvističeskij analiz kodeksa Gosudarstvennogo istoričeskogo muzeâ pod signaturoj Sin. 551 / Ištvan Požgai. - Seged : Inst. Slavica in Univ. Szegediensi, 2004. - 199 p. : ill. ; 30 cm. - (Studia Paleoslavica, ISSN 1416-7492 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ószláv - egyetemi tankönyv
808.101(075.8)
[AN 2571235]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2005.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2005. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 963-9489-24-7 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2570234]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2005.
   Sokszínű nyelvészet : nyelvészeti kutatások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán / szerk. Simigné Fenyő Sarolta, Bodnár Ildikó. - Miskolc : ME, 2005. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (A Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kiadványa, ISSN 1787-1271 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-842-4 fűzött : ár nélkül
nyelvészet - magyar nyelvészet - magyar nyelv
800.1 *** 801 *** 809.451.1
[AN 2571515]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2005.
Szabó Szilvia
   TELC practice exam book / [szerzők Szabó Szilvia, ... Michael G. Collins]. - Dunaújváros : Szabó Nyelviskola, 2004-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2531621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Level B1 certificate in English : [practice examination tests 6-10]. - 2005. - 188 p. : ill., főként színes
ISBN 963-218-233-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2571181] MARC

ANSEL
UTF-88570 /2005.
   Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből / szerk. Bíró Ferenc. - Budapest : Argumentum, 2005. - 301 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-323-1 kötött : 2900,- Ft
nyelvtörténet - magyar nyelv - 18. század
809.451.1-53"17"
[AN 2571153]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2005.
Veres Marietta
   Útiszótár : magyar - horvát, horvát - magyar = Putni rječnik : mađarsko - hrvatski, hrvatsko - mađarski / [szerk. Veres Marietta]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 632 p. ; 14 cm
Magyar - horvát, horvát - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-8138-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 2574424]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2005.
Weermann, Eva Maria
Pons Verbtabellen Deutsch (magyar)
   Pons igetáblázatok : német / Eva Maria Weermann ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2005, cop. 2003. - 112 p. ; 21 cm
Gerinccím: Igetáblázatok : német
ISBN 963-9194-71-9 fűzött : ár nélkül
német nyelv - ige - ragozás
803.0-552(078)=945.11
[AN 2569467]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8573 /2005.
Horváth Árpád (1907-1990)
   Verne, a technika álmodója / Horváth Árpád ; [sajtó alá rend., az irodalomjegyzéket kész. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2005. - 374 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; 80.)
Bibliogr.: p. 365-372.
ISBN 963-427-529-X kötött : ár nélkül
Verne, Jules
Franciaország - író - 19. század - századforduló
840(092)Verne,_J.
[AN 2570671]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2005.
Rácz Gabriella (1959-)
   "Kunstvolle Maskerade": Modernität und Epigonalität in Arnold Zweigs Die Novellen um Claudia : Untersuchungen zur Erzählstruktur / Gabriella Rácz. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Ed. Praesens, 2005. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 5.)
Bibliogr.: p. 207-217.
ISBN 963-9495-69-7 fűzött : ár nélkül
ISBN 3-7069-0338-5
Zweig, Arnold. Die Novellen um Claudia
Németország - író - 20. század - műelemzés
830(092)Zweig,_A.
[AN 2571223]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8575 /2005.
Gönczy Monika
   Taxner-Tóth Ernő publikációi : 1961. január 1 - 2005. június 31. / összeáll. ... Gönczy Monika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 116 p. ; 20 cm
Borítócím: Taxner-Tóth Ernő bibliográfia
Fűzött : ár nélkül
Taxner-Tóth Ernő (1935-)
irodalomtörténész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
894.511(091):016 *** 82.01:016 *** 012Taxner-Tóth_E.
[AN 2571176]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2005.
Katona József (1791-1830)
Művek (vál.)
   Katona József történelmi művei / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László. - Kritikai kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 226, [10] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-626-0 kötött : ár nélkül
Katona József (1791-1830)
Magyarország - Kecskemét - Kárpát-medence - író - 19. század - helytörténet - történelem - népvándorlás
894.511(092)Katona_J. *** 943.9"00/08" *** 943.9-2Kecskemét
[AN 2570345]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2005.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Levelezés / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán. - Budapest : Universitas, 2005-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
Felsőoktatási tankönyv
Magyarország - író - levelezés - 19. század
894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 2571250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1808-1818. - 2005. - 1115 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-95-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - író - levelezés - 19. század
894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 2571254] MARC

ANSEL
UTF-88578 /2005.
Komáromi Gabriella (1941-)
   Elfelejtett irodalom : fejezetek a magyar gyermek- és ifjúsági próza történetéből, 1900-1944 / Komáromi Gabriella. - 2. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 364, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-11-8006-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom története - gyermekirodalom - 20. század
894.511(091)-93"190/194"
[AN 2564730]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2005.
Pintér Jenő (1881-1940)
   Gvadányi József / Pintér Jenő ; [sajtó alá rend., szerk., utószóval és bibliográfiai kiegészítéssel ell. Hadobás Sándor] ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2005. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-54., 57-60.
ISBN 963-86575-4-5 fűzött : ár nélkül
Gvadányi József (1725-1801)
Magyarország - író - 18. század
894.511(092)Gvadányi_J.
[AN 2569812]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2005.
Raffay Ernő (1948-)
   Wass Albert igazsága : a gróf emigrált, az író otthon maradt / Raffay Ernő, Takaró Mihály, Vekov Károly ; Balázs Ildikó és Lukácsi Éva tanulmányával ; [közread. a] ... Czegei Wass Foundation. - 2. kiad. - [Budapest] : Szabad Tér, [2005]. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86756-2-4 v. : ár nélkül
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2563828]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2005.
Szántó Judit (1903-1963)
   Napló és visszaemlékezés / Szántó Judit ; sajtó alá rend., az előszót írta és a jegyzeteket kész. Murányi Gábor. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Noran, 2005. - 354 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7416-08-0 kötött : 2500,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - történelmi forrás
894.511(092)József_A.(093.3)
[AN 2569554]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2005.
Téglás János (1936-)
   Babits-epizódok / Téglás János ; [közread. a] Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola. - [Budapest] : Tótfalusi Kis M. Nyip. Szakközépisk. és Szakisk., 2005. - 212 p., [14] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8498-34-X kötött : ár nélkül
Babits Mihály (1883-1941)
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány
Magyarország - író - 20. század - alapítvány
894.511(092)Babits_M. *** 061.27(439)Baumgarten
[AN 2570750]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2005.
   Végel-symposion : tanulmányok Végel László műveiről / [szerk. Virág Zoltán]. - Budapest : Kijárat, 2005. - 243 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 5.)
Bibliogr.: p. 223-238. és a jegyzetekben
ISBN 963-9529-33-8 fűzött : 2000,- Ft
Végel László (1941-)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(497.11)(092)Végel_L.
[AN 2571187]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8584 /2005.
Benjamin, Walter
Einbahnstrasse (magyar)
   Egyirányú utca ; Berlini gyermekkor a századforduló táján / Walter Benjamin ; [ford. Berczik Árpád, ... Szitás Erzsébet, ... Márton László] ; [jegyz. Márton László]. - Budapest : Atlantisz, 2005. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Világváros, ISSN 0866-0344)
Egys. cím: Einbahnstrasse ; Berliner Kindheit um neunzehnhundert
ISBN 963-9165-78-6 kötött : ár nélkül
Benjamin, Walter
német irodalom - esszé - memoár
830-4=945.11 *** 830-94=945.11
[AN 2570375]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2005.
Benzoni, Juliette
Marianne (magyar)
   Marianne / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2005-. - 19 cm
ISBN 963-9574-34-1
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Lángoló babérkoszorú / [ford. Till Katalin]. - 2005. - 411 p.
ISBN 963-9574-46-5 * fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9574-46-1)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2571351] MARC

ANSEL
UTF-88586 /2005.
Blixen, Karen
Den afrikanse farm (magyar)
   Volt egy farmom Afrikában / Karen Blixen ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1987. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7764-9 kötött : 2300,- Ft
Blixen, Karen
Kenya - helyismeret - dán irodalom - memoár
839.8-94=945.11 *** 908.676.2(0:82-94)
[AN 2570785]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2005.
   Borzalmak könyve. - Budapest : Arión, 2005. - 256 p. ; 20 cm. - (A világ legjobb bűnügyi novellái, ISSN 1589-8520 ; 4.)
Ford. Selmeczi Kálmán et al.
ISBN 963-9375-81-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9375-64-0)
angol irodalom - francia irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11 *** 840-322.9(082)=945.11
[AN 2571480]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2005.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - ill. ; 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Lökött lufik légi háborúja. - 2005. - 175 p.
ISBN 963-628-236-6 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2570853] MARC

ANSEL
UTF-88589 /2005.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., A különös új lány. - 2005. - 111 p. + mell.
ISBN 963-9420-33-6 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2571050] MARC

ANSEL
UTF-88590 /2005.
Carroll, Lewis
   Alice's adventures in Wonderland = Alice Csodaországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [a fordítást ... átd. Szobotka Tibor]. - Budapest : Noran, 2005, cop. 1996. - 223, [3] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 8.)
ISBN 963-7416-28-5 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(02.053.2)=945.11
[AN 2574332]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2005.
Carroll, Lewis
Through the looking-glass and what Alice found there (magyar)
   Alice Tükörországban / Lewis Carroll ; [ford. Révbíró Tamás] ; [a versbetéteket Tótfalusi István ford.] ; [ill. ifj. Szecskó Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-484-5 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2574286]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2005.
Christie, Agatha
A daughter's a daughter (magyar)
   A lányom mindig a lányom / Mary Westmacott (Agatha Christie) ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-2-4 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5=945.11
[AN 2574415]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2005.
Christie, Agatha
The rose and the yew tree (magyar)
   A rózsa és a tiszafa / Mary Westmacott (Agatha Christie) ; [ford. Vallasek Mária [!Márta]]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-3-2 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5=945.11
[AN 2574420]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Wir sind allzumal Sünder (magyar)
   Mind bűnösök vagyunk / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Torontály Enikő]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 27.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-51-2 fűzött : 288,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2574340]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2005.
Darcy, Emma
The bridal bargain (magyar)
   Vágyak vitorlái / Emma Darcy ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 335.)
ISBN 963-537-374-0 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2571389]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2005.
Darcy, Lilian
The doctor's mistress (magyar)
   Ír a sebre / Lilian Darcy ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 278.)
ISBN 963-537-350-3 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2571374]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2005.
Dumas, Alexandre (fils)
La dame aux camélias (magyar)
   A kaméliás hölgy / ifj. Alexandre Dumas ; [ford. Csergő Hugó]. - Budapest : Míves Céh, cop. 2005. - 239 p. ; 20 cm. - (Míves klasszikusok, ISSN 1787-1263)
ISBN 963-218-427-0 fűzött : 1260,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2571511]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2005.
Dumas, Alexandre (père)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Monte Cristo grófja / Alexandre Dumas ; [ford. Csetényi Erzsi]. - Budapest : M. Kvklub, [2005]. - 1142 p. ; 24 cm
ISBN 963-549-224-3 kötött : ár nélkül
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2571064]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2005.
Durrell, Gerald
Catch me a colobus (magyar)
   Fogjál nekem kolóbuszt! / Gerald Durrell ; [ford. Bakó] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1999. - 194 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7830-0 fűzött : 1600,- Ft
angol irodalom - útleírás
820-992=945.11
[AN 2574279]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2005.
Eken, Cecilie
The wells of fog (magyar)
   Ködkutak / írta Cecilie Eken ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-096-7 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2570758]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2005.
   Erkenntnisse 2000 : Ungarndeutsche Anthologie. - Budapest : VUdAK, 2005. - 215 p. : ill. ; 21 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 9.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-8333-11-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - német irodalom - antológia
830-822(439)
[AN 2571346]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2005.
Feist, Raymond E.
Shadow of a dark queen (magyar)
   A sötét királynő árnyéka : A kígyóháború legendájának első kötete / Raymond E. Feist ; [ford. Baitrok [!Baittrok] Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2005. - 442 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-8428-03-1 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574301]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2005.
Fisher, Mark
Le millionnaire : un conte sur la magie de l'esprit (magyar)
   Mese a passzív jövedelmekről és a szabadságról / Mark Fisher ; [ford. Kmoskóné Alföldi Zsófia]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2005. - 134 p. ; 18 cm
ISBN 963-9493-25-2 fűzött : 990,- Ft
Kanada - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(71)=945.11
[AN 2571158]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2005.
Fox, Susan
Her forbidden bridegroom (magyar)
   Olaj a tűzre / Susan Fox ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 336.)
ISBN 963-537-375-9 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2571385]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2005.
Frank, Anne
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-530-417-X fűzött : 1800,- Ft
Frank, Anne
holland irodalom - napló
839.31-94=945.11
[AN 2569552]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2005.
Gemmell, David
Quest for lost heroes (magyar)
   Kallódó hősök / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 314, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-59-1 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2571066]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2005.
Gutiérrez, Pedro Juan
Animal tropical (magyar)
   Trópusi állat / Pedro Juan Gutiérrez ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2005. - 306, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-78-X fűzött : 2490,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 2571321]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2005.
   Gyönyörű gyönyörök : erotikus versek / [szerk. és a szöveget vál. Erki Edit]. - Budapest : Officina '96, 2004. - 359 p. ; 12 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 963-9464-48-1 kötött : 1950,- Ft
világirodalom - vers - antológia
82-14(082)=945.11
[AN 2569710]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2005.
Hannay, Barbara
The wedding dare (magyar)
   Csinálj bohócot belőlem! / Barbara Hannay ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 345.)
ISBN 963-537-326-0 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570323]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2005.
Hart, Jessica
The wedding challenge (magyar)
   Városi lány / Jessica Hart ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 346.)
ISBN 963-537-327-9 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570316]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2005.
Kafka, Franz
   Ein Bericht für eine Akademie : Erzählungen = Jelentés az Akadémiának : elbeszélések / Franz Kafka ; [ford. Győrffy Miklós, Tandori Dezső]. - Budapest : Noran, 2005, cop. 1997. - 257, [3] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 13.)
ISBN 963-7416-27-7 fűzött : 1990,- Ft
Csehország - német irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
830-32.02(437.1)=945.11
[AN 2574326]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2005.
Káli, Vitório
   Tupáriz : A megevett szív, Az emberfa és más elbeszélések / Vitório Káli ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Ladányi-Turóczy Csilla] ; [közread. a] Palimpszeszt. - Budapest : Palimpszeszt, 2005. - 234, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-86524-5-4 fűzött : 1400,- Ft
portugál irodalom - elbeszélés
869.0-32=945.11
[AN 2569603]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2005.
Kava, Alex
At the stroke of madness (magyar)
   Dermesztő őrület / Alex Kava ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 367 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-432-1 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2570509]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2005.
Keller, Christian
Wer ist der Dieb von Adlerfels? (magyar)
   Aski : egy indiánfiú története / Christian Keller ; [graf. Tóth Éva]. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7369-08-2 fűzött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2572119]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2005.
Kerr, Peter
One Mallorcan summer (magyar)
   Egy nyár Mallorcán, avagy Mañana, mañana / Peter Kerr ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-92-3 kötött : 2570,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2570283]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2005.
Keyes, Marian
Watermelon (magyar)
   Görögdinnye / Marian Keyes ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-7253-53-X fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2571799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 253 p.
ISBN 963-7253-54-8
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2571800] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 254 p.
ISBN 963-7253-55-6
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2571801] MARC

ANSEL
UTF-88617 /2005.
King, Stephen
Needful Things (magyar)
   Hasznos Holmik / Stephen King ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1993. - 711 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7824-6 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2574296]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2005.
Knaak, Richard A.
Dragonlance heroes (magyar)
   Hősök sorozat / Richard A. Knaak. - 2. jav kiad. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Megj. "Dragonlance hősök" címmel is. - Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Huma legendája / [ford. Kiss Mariann]. - cop. 2005. - 414 p.
ISBN 963-7041-60-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574444] MARC

ANSEL
UTF-88619 /2005.
Kubitschek, Ruth Maria
Das Wunder der Liebe (magyar)
   A szerelem csodája : regény / Ruth Maria Kubitschek ; [ford. Ballér Piroska]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005]. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-55-7 kötött : 2200,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2570775]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2005.
Kundera, Milan
Život je jinde (magyar)
   Az élet máshol van / Milan Kundera ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1991. - 321, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7838-6 kötött : 2300,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2574451]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2005.
Lem, Stanisław
DiLEMaty (magyar)
   DiLEMmák : írások a 21. századból / Stanisław Lem ; [ford. Keresztes Gáspár]. - Budapest : Typotex, 2005. - 329 p. ; 17 cm
ISBN 963-9548-45-6 kötött : 1850,- Ft
lengyel irodalom - publicisztika
884-92=945.11
[AN 2570439]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2005.
Maltz, Albert
A long day in a short life (magyar)
   Holnap is nap lesz / Albert Maltz ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : General Press, [2005]. - 374 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
ISBN 963-9598-25-9 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2574378]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2005.
Mangold, Maud
The flame of clarity (magyar)
   A Világosság Tüze / Maud Mangold ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 127 p., [8] t. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-230-7 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2570754]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2005.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Denisz, a lokomotív. - [2005]. - 110, [2] p.
ISBN 963-86484-7-3 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2570675] MARC

ANSEL
UTF-88625 /2005.
Matthews, Jessica
Prescriptions and promises (magyar)
   Vény nélkül kapható / Jessica Matthews ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 279.)
ISBN 963-537-351-1 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2571376]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2005.
Olshan, Joseph
Nightswimmer (magyar)
   Éjszakai fürdés / Joseph Olshan ; [ford. Megyeri Andrea]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-37-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2571364]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2005.
Ottesen, Josefine
Isblomsten (magyar)
   A jégvirág / Josefine Ottesen ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 112 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-095-9 fűzött : 1249,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2570761]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2005.
Palmer, Diana
Once in Paris (magyar)
   Sivatagi vihar / Diana Palmer ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 303 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-433-X fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570809]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2005.
Paul, Susan Spencer
The prisoner bride (magyar)
   Nem boszorkányság - szerelem / Susan Spencer Paul ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 351 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-435-6 fűzött : 1095,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570474]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2005.
Power, Edmund
The last chapter (magyar)
   Az utolsó fejezet / Edmund Power ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 298 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-35-6 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2571863]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2005.
Queneau, Raymond
   Exercices de style = Stílusgyakorlatok / Raymond Queneau ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Noran, 2005, cop. 1996. - 211, [10] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 2.)
ISBN 963-7416-29-3 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - humoreszk - kétnyelvű dokumentum
840-7.02=945.11
[AN 2569563]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2005.
Roberts, Nora
   Nyáréjszakák / Nora Roberts ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Pengeélen ; Fedezet nélkül. - Egys. cím: The right path ; Impulse
ISBN 963-537-431-3 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570510]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2005.
   Slávnosti v škole : zborník príležitostných básní / [zost. Rozália Békésiová-Néveryová] ; [ill. Adriana Bútorová]. - [Budapest] : Sikerx Bt., 2004. - 167 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 25 cm. - (Edícia magister, ISSN 1787-2480 ; 1.)
ISBN 963-86417-0-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szlovák irodalom - gyermekvers - antológia
885.4-14(02.053.2)(082) *** 885.4-14(439)(02.053.2)(082)
[AN 2571320]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2005.
Temte, Myrna
Seven months and counting... (magyar)
   A kispapa / Myrna Temte ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 174.)
ISBN 963-537-434-8 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2571395]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2005.
Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra : a szerelem tankönyve / Vátszjájana ; [ford. Baktay Ervin] ; [a jegyzeteket összeáll. Vekerdi József] ; [... ill. Göblyös Róbert]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7138-36-6 kötött : 2200,- Ft
szanszkrit irodalom - nemi élet - nemi felvilágosítás
891.2-96=945.11 *** 392.6 *** 613.88
[AN 2570025]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2005.
Vatsyayana
Kama-sutra (magyar) (vál.)
   Kámaszútra / [a szöveget Baktay Ervin fordítása alapján vál., szerk. és a képaláírásokat ford. Résch Éva]. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2004. - 2 db : ill., színes ; 23 cm
Közös tokban
ISBN 963-9464-00-7 kötött : 3990,- Ft
szanszkrit irodalom - nemi élet - nemi felvilágosítás
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 2566111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A szerelmes férfi. - 63 p.
ISBN 963-9464-01-5
szanszkrit irodalom - nemi élet - nemi felvilágosítás
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 2566119] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az érzéki nő. - 63 p.
ISBN 963-9464-02-3
szanszkrit irodalom - nemi élet - nemi felvilágosítás
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 2566127] MARC

ANSEL
UTF-88637 /2005.
Vysockij, Vladimir Semenovič
   Farkasösvényen / Vlagyimir Viszockij ; szerk. Viczai Péter. - Budapest : ÚMK, 2005. - 158 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Baka István et al.
ISBN 963-9494-94-1 fűzött : 2280,- Ft
orosz irodalom - vers - dalszöveg
882-14=945.11 *** 882-192=945.11
[AN 2569663]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2005.
Williams, Cathy
His convenient mistress (magyar)
   Levegőváltozás / Cathy Williams ; [... ford. Erdélyi Margit]. Csalafintaságok / Renee Roszel ; [... ford. Csató Gabriella]. Női fortélyok / Sharon Kendrick ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám ; 2005/9.)
Egys. cím: His convenient mistress. The Greek's secret passion. Surrender to a playboy
ISBN 963-537-392-9 fűzött : 829,- Ft : 179 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2570326]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2005.
Woolf, Virginia
Jacob's room (magyar)
   Jacob szobája / Virginia Woolf ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2005. - 211 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7711-8 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2570362]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8640 /2005.
   Ábránd és valóság : válogatás pszichiátriai betegek írásaiból / szerk. Pető Zoltán ; [közread. az "Egymással a gyógyulás útján" Rehabilitációs Alapítvány]. - Szeged : "Egymással a gyógyulás útján" Rehabilitációs Alapítvány, 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-671-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32
[AN 2571208]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2005.
   Ámortól pszichénkig : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2004. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1083176
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2573719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 191 p.
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-9324-42-6)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2570913] MARC

ANSEL
UTF-88642 /2005.
Bienerth János
   Vihar után : [antifasiszta színmű 3 felvonásban] / Bienerth János és Garzó Zoltán. - [Budapest] : [Bienerth J.], [2005]. - 39 p. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2570655]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2005.
Börcsök Mária (1944-)
   Romeo és Rozália / Börcsök Mária. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2005. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-79-0 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2571069]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2005.
Both Balázs (1976-)
   Árnyéktalan pillanat : versek / Both Balázs ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2005. - 53, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-218-340-1 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570053]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2005.
Csányi-Molnár Magdolna (1966-)
   Csillagok között / Csányi-Molnár Magdolna. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM., 2005. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-719-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2571062]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2005.
   A Dunakanyar költészete / [a verseket vál., a kötetet összeáll. Péter Péter] ; [... szerzői Balaskó Jenő et al.]. - [Vác] : [Kucsák Kvkötészet és Ny.], 2005. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-048-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2570639]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2005.
Erki Edit (1933-2004)
   Magyar idézetek könyve / [szerk. és a szöveget vál. Erki Edit]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Officina '96, 2004. - 574 p. ; 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 963-9464-46-5 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2569723]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2005.
Fazekas Imre Pál
   Tér látlelet : szerelem, történelem a XXI. század kezdetén : Fazekas Imre Pál válogatott versei, írásai. - Dunaújváros : Fazekas I. P., 2004. - [10], 499 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-321-1 fűzött : 1500,- Ft : 6 ?
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 2571857]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2005.
Ferenczes István (1945-)
   Székely tántorgó : esszék, tárcák, vallomások / Ferenczes István ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2005. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-341-X fűzött : 840,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(498)
[AN 2570056]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2005.
Földes László (1945-)
   Csavargók tízparancsolata / Hobo. - 2. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9303-95-X kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192 *** 78.067.26.036.7
[AN 2570374]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Földre néző szem : Gárdonyi Géza füveskönyve. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 97, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-99-1 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2564628]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2005.
Göncz Árpád (1922-)
   Kristályrács : hat dráma / Göncz Árpád. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2005. - 368 p. ; 21 cm. - (Életműsorozat ; 3.)
Tart.: Magyar Médeia ; Sarusok ; Rácsok ; Mérleg ; Pesszimista komédia ; Perszephoné
ISBN 963-7253-42-4 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2570812]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2005.
Gyöngyösi István (1629-1704)
   Új életre hozatott Chariclia / Gyöngyösi István ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Jankovics József, Nyerges Judit] ; [az utószót írta Jankovics József]. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 529, [3] p. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Források, ISSN 1216-6251 ; 14.)
Bibliogr.: p. 460-461. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-625-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2570478]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2005.
Győrffy László (1940-)
   Szabad a vásár : elbeszélések / Györffy László. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-21-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2570547]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2005.
Hargitai Zsigmond (1942-2004)
   Parasztbabám : versek, prózák / Hargitai Zsigmond ; [közread. az] Ars Démonium. - Székesfehérvár [etc.] : Ars Démonium, 2005. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-774-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2570356]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2005.
Határ Győző (1914-)
Művek (vál.)
   Határ-breviárium / Határ Győző munkáiból összeáll. Szente Imre. - [Budapest] : [Serdián], [2005]. - 267 p. ; 20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2005/8.)
ISBN 963-9431-51-6 fűzött : 3150,- Ft : 12 ?
Határ Győző (1914-)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2570300]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2005.
Határ Győző (1914-)
   A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések / Határ Győző. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2005. - 1207 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-321-5 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2571152]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2005.
Hegedüs Géza (1912-1999)
Előszó a hőskölteményhez (új kiadása)
   Vergilius ifjúsága / Hegedüs Géza ; Győrfi András rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-346-633-4 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2569514]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2005.
Hopkó Tatjána
   Jércetojás és nohabor ; Vadkörte befőtt / Hopkó Tatjána. - Vác : Via-Art Bt., 2005. - 99, 107 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-129-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2570601]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [az életrajzi jegyzetet írta Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2005. - 558 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-832-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2574448]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Lenci fráter és más elbeszélések / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 250 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 113.)
ISBN 963-427-530-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2570595]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   Magnéta és más elbeszélések / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2005. - 275, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 114.)
ISBN 963-427-531-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 2570598]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2005.
Kalász László (1933-1999)
   A világ dallama : Kalász László versei / [szerk. Kalász Antónia] ; [... az utószót írta Jánosi Zoltán]. - [Miskolc] : Bíbor K., 2005. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 963-9466-97-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570826]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2005.
Kecskés Júlianna
   Kavicsok a porban... gyöngyök a szóval : földhözragadt gondolatok / Kecskés Júlianna. - [Vác] : [Magánkiad.], 2005. - 121 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570649]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2005.
   Kincses Erdély : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [életrajzi jegyz. Balogh Tamás]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-28-5 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082)
[AN 2570232]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2005.
Kőrösi Zoltán (1962-)
   Budapest, nőváros / Kőrösi Zoltán ; [... Czabán György fényképeivel ...]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2004. - 220 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 2490,- Ft : 290 SKK
ISBN 80-7149-633-2
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2545985]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2005.
Kovács Dániel (1979-)
   A falánk fű / Kovács Dániel. - [Verőce] : Arcus, 2005. - 34 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569695]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2005.
Kozma László (1949-)
   Karácsony üzenete : karácsonyi történetek, versek, dallamok / Kozma László ; [zenei átd. Kasznár József]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 136 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-9332-41-0 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - antológia - dal
894.511-821 *** 394.26(0:82-821) *** 784
[AN 2569505]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2005.
Kulcsár Lajos (1914-)
   Márton élete : ifjúkora, szerelme és kalandjai / Kulcsár Lajos. - [Budapest] : [Fotogold Szolgáltató Kft.], 2005. - 135, [8] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-217-796-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2571809]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2005.
Kurucz Rita (1955-)
   Áthallások / Kurucz Rita. - [Verőce] : Arcus, 2005. - 55, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86476-3-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569582]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2005.
Lakner Artúr (1893-1944)
   Édes mostoha / Lakner Artúr ; Róna Emy rajz. - 8. kiad. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 165 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86628-4-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2574350]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2005.
Langer Mór (1900-1968)
   Élijáhu kincse : regény / Langer Mose ; Raj Tamás előszavával ; Balla Margit rajz. - Budapest : Makkabi, 2005. - 116 p., [4] fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7088-06-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - hasonmás kiadás
894.511-31 *** 094/097.07
[AN 2569606]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2005.
Magyari Mónika
   Holtbiztos, avagy Suicide motel welcome! / Magyari Mónika. - Budapest : La Ventana, 2005. - 253 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86465-6-X kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2571053]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2005.
Mándy Iván (1918-1995)
   Regények / Mándy Iván ; [... összeáll. Kiss Bori és Pádár Eszter]. - [Budapest] : Palatinus, 2005-. - 21 cm. - (Mándy Iván művei)
ISBN 963-9578-57-6 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - összegyűjtött művek
894.511-31
[AN 2571331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 609 p.
Tart.: A huszonegyedik utca ; Francia kulcs ; Fabulya feleségei ; A pálya szélén
ISBN 963-9578-58-4
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571333] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 675 p.
Tart.: Régi idők mozija ; Egy ember álma ; Mi az, öreg? ; Zsámboky mozija ; Álom a színházról
ISBN 963-9578-59-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2571334] MARC

ANSEL
UTF-88675 /2005.
Mezei András (1930-)
   Manhattan kiáltása : [himnusz a szabadsághoz] / Mezei András ; [ill. So-Ky Sos László, Kemény Éva]. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2005. - 58 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9114-78-2 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9114-77-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2571067]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2005.
Mohás Lívia (1928-)
   Álomkönyv / Mohás Lívia. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 279 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 279.
ISBN 963-446-314-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - álom - kisregény
894.511-31 *** 159.963.3
[AN 2571149]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2005.
Moldova György (1934-)
   A napló / Moldova György. - Budapest : Unikornis, 2005. - 512 p. ; 20 cm
ISBN 963-9291-73-0 kötött : ár nélkül
Guevara, Ernesto Che
Kuba - magyar irodalom - forradalmár - politikus - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 929(82)Guevara,_E. *** 32(729.1)(092)Guevara,_E.
[AN 2569752]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Üllő : Regun, [2005]. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7459-09-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2574380]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-84-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2574323]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Budapest : Heted7Világ : Könyvmagazin, cop. 2005. - 134 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-44-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2574375]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2005.
Nádudvari Anna (1946-)
   Kimberly angyala : kalandregény / Nádudvari Anna. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2005. - 283 p. ; 21 cm
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-446-239-1)
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2571150]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2005.
Nagy László (1925-1978)
   Életem / Nagy László. Nagy László szülővilága, emlékháza / Ágh István ; [közread. a] Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány. - Iszkáz : Nagy L. Szellemi Öröksége Alapítvány, 2005. - 60, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-547-1 fűzött : ár nélkül
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - memoár - életrajz
894.511-94 *** 894.511(092)Nagy_László
[AN 2571970]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2005.
   Napkitörés : Lírykusok Irodalmi Műhely 2004-es antológiája / szerk. Putnoki A. Dávid. - Budapest : LIM, 2004. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-239-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2571938]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2005.
Németh István, H. (1926-2005)
   Emberek Jézus körül / H. Németh István. - Szekszárd : Babits, 2005. - 216, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9556-24-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2571065]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2005.
   A névjegyen II : [tizenkét fiatal szerző] : antológia / [... szerk. és az interjúkat kész. Papp Endre] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., cop. 2004. - 324, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9603-00-7 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - ezredforduló - antológia - interjú
894.511-822 *** 894.511(091)"200" *** 894.511(092)(047.53)
[AN 2571300]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2005.
Pálffy Győző
   Az anyaföld hívó szava / Pálffy Győző. - [Táplánszentkereszt] : [Magánkiad.], [2005]. - 167 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-460-656-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2571441]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2005.
Penckófer János (1959-)
   Boldogasszony-tenyere : sétaminta érc- és cimbalomhangzatban huszonegy számozott helymegjelöléssel : versek / Penckófer János ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány : KMPSZ, 2005. - 83, [9] p. ; 21 cm
ISBN 963-218-342-8 fűzött : 840,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2570064]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2005.
Serdián Miklós György (1954-)
   Lipót-alsó : szleng-regény / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [Serdián], 2005. - 151 p. ; 20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2005/6.)
ISBN 963-9431-52-4 fűzött : 2100,- Ft : 8 ?
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2570298]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2005.
Simon Cili
   Kutyabőrben : a 21. század halálgyárai / Simon Cili ; Dézsy Zoltán előszavával. - Budapest : Makkabi, 2005. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 963-7088-05-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - állat - kísérlet - kozmetikai ipar - elbeszélés
894.511-32 *** 59.084(0:82-32) *** 665.5.001.4(0:82-32)
[AN 2569609]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2005.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 154, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8074-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2574427]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2005.
Szabó Lajos (1939-)
   Őszi citeraszó : verseskötet / Szabó Lajos. - Budapest : Alterra, 2004. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-52-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569628]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 456, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8066-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2574454]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2005.
Szakonyi Károly (1931-)
Művek (vál.)
   Szakonyi Károly / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Farkas László. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 365 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 11.)
Bibliogr.: p. 361-364.
ISBN 963-369-189-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma - elbeszélés - válogatott művek
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 2570432]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2005.
Szántai János (1969-)
   Sziszüphosz továbblép : novellák / Szántai János. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2005. - 138 p. ; 20 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 11.)
ISBN 963-7043-07-1 fűzött : ár nélkül
ISBN 973-8045-68-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2570848]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2005.
Szép Ernő (1884-1953)
   Szegény, grófnővel álmodott / Szép Ernő ; [Erich Schütz illusztrációival]. - Budapest : Eri, 2005. - 78 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 8.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-63-4 v. : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569900]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2005.
   Szeretlek kedvesem : szerelmes versek / [szerk. és a szöveget vál. Erki Edit]. - Budapest : Officina '96, 2004. - 327 p. ; 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 963-9464-47-3 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 2569719]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2005.
Szöllősi Nagy Klotild
   Torlasz Ruandában / Szöllősi Nagy Klotild. - Budapest : Accordia, 2005. - 90 p. ; 18 cm. - (Kék szemmel Afrika, ISSN 1786-8327)
ISBN 963-8341-01-7 fűzött : 1200,- Ft
Ruanda - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.675.98(0:82-992)
[AN 2571341]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2005.
Tercsi Mihály (1949-)
   Pengeélen / Tercsi Mihály. - Kecskemét : Tercsi M., cop. 2005. - 99 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2571360]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2005.
Thuróczy Katalin (1948-)
   Vízöntő / Thuróczy Katalin. - [Budapest] : [Tivoli-Filmprodukció Kft.], cop. 2005. - 39 p. ; 18 cm
Közread. a Tivoli-Filmprodukció Kft.
ISBN 963-218-754-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2572117]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2005.
   Tovatűnt percek / [összeáll. Kocsis Lilla]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 94 p. ; 14 cm
ISBN 963-9489-32-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2570206]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2005.
Vágó Márta (1903-1976)
   József Attila / Vágó Márta ; sajtó alá rend. Takács Olga ; az utószót és a jegyzeteket kész. Fehér Erzsébet. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Noran, 2005. - 516 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7416-09-9 kötött : 2990,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511József_A.
[AN 2569908]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2005.
Várady Eszter (1953-)
   Az örökös / Esther G. Wood ; [!ford. Várady Eszter]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 406 p. ; 20 cm
A címlap hátoldalán címadatként: The successor
ISBN 963-7318-23-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2570836]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2005.
Zimányi Tibor (1922-)
   Történelmi tudatunk : egy életöltő tapasztalatai cikkek és tanulmányok tükrében / Zimányi Tibor. - [Budapest] : Püski, 2005. - 175 p. ; 23 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86646-0-6)
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2571109]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2005.
Zsidó Ferenc (1976-)
   Csigaterpesz / Zsidó Ferenc. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2005. - 139, [3] p. ; 20 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 10.)
ISBN 963-7043-08-X fűzött : ár nélkül
ISBN 973-8045-67-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2570847]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8705 /2005.
Barber, Shirley
Fairytale : jigsaw book (magyar)
   Tündérmesék : puzzle könyv / Shirley Barber ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-184-X kötött : 2599,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2570880]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2005.
Barber, Shirley
Martha B. Rabbit : jigsaw book (magyar)
   Nyuszkó Márti : puzzle könyv / Shirley Barber ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-183-1 kötött : 2599,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2570875]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2005.
Barber, Shirley
Tales from Martha B. Rabbit (magyar)
   Nyuszkó Márti kalandjai / írta és rajz. Shirley Barber ; [ford. Lukóczky Orsolya] ; [a meséket elmondja Hámori Gabriella]. - Budapest : Egmont, 2005. - [64] p. : ill., színes ; 31 cm + CD
ISBN 963-628-185-8 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570763]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2005.
Barbie : ballet dreams (magyar)
   Barbie : balettálmok / [magyar nyelvre átültette Rutterschmid Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-628-081-9 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570696]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2005.
Barbie : Fairytopia (magyar)
   Barbie : Fairytopia / [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-628-143-2 fűzött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570709]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2005.
Barbie : mermaid dreams (magyar)
   Barbie : sellőálmok / [magyar nyelvre átültette Rutterschmid Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-628-080-0 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570705]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2005.
Barbie : movie star! (magyar)
   Barbie : filmsztár! / [magyar nyelvre átültette Rutterschmid Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-628-078-9 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570691]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2005.
Barbie: pop star! (magyar)
   Barbie: popsztár! / [magyar nyelvre átültette Rutterschmid Gábor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-628-079-7 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570703]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2005.
Barbie stencil book (magyar)
   Barbie rajzkönyv. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 30 cm + 4 színes ceruza
ISBN 963-628-104-1 kötött : 2299,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2570767]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2005.
Camino, Isabella
   Mesék világa : új barátok a tanyán / [írta Isabella Camino és Delphine Lacarron] ; [rajz. Isabella Camino]. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2005]-. - ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-86708-8-6
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Messziről jött madarak. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86708-9-4 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571132] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Éjszakai repülés. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86737-0-2 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571134] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Béci, a madárijesztő. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86737-1-0 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571136] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Vadászat a vadászra. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86737-2-9 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571140] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A karácsonyi őzike. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86737-3-7 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571142] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., SOS, kiscicák veszélyben!. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86737-4-5 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571145] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Mindenki a porondra!. - [2005]. - [16] p.
ISBN 963-86737-5-3 fűzött : 215,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571146] MARC

ANSEL
UTF-88715 /2005.
Carry along treasury (magyar)
   Hordozható kincsestár : különleges pillanatok gyűjteménye a kedvenc hercegnőid meséiből / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-135-1 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570823]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2005.
Damon, Emma
All kinds of beliefs (magyar)
   A vallások : [ablakos könyv] / [ill.] Emma Damon ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Aréna 2000, 2005. - [12] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Sokszínű világunk)
Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-27-5 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571308]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2005.
Damon, Emma
All kinds of people (magyar)
   Az emberek : [ablakos könyv] / [ill.] Emma Damon ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Aréna 2000, 2005. - [12] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Sokszínű világunk)
Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-23-2 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571310]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2005.
Disney princess collection (magyar)
   Kedvenc hercegnős történeteim : hat mese / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-225-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570905]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2005.
Disney, Walt
Dumbo (magyar)
   Dumbó / Disney ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 963-628-158-0 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570808]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2005.
Disney, Walt
Finding Nemo 2 (magyar)
   Némó nyomában : cápa a pácban / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-205-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571865]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2005.
Disney, Walt
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Bajomi András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Egmont, 2005. - [96] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 40.)
ISBN 963-628-226-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564221]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2005.
Disney, Walt
Let's play! (magyar)
   Hajóra fel! / Disney ; [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2005. - [24] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-628-142-4 fűzött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571010]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2005.
The dragon chronicle (magyar)
   Sárkánykrónikák : puzzle könyv a Nagy Varázsló, Septimus Agorius elveszett naplójából / [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-077-0 kötött : 2599,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2570813]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2005.
Driscoll, Laura
   Micimackó ötperces történetei / írta Laura Driscoll ; ill. Josie Yee ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 49 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-628-162-9 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570731]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2005.
Gaisey, Christopher
Petit chat et les chiffres (magyar)
   Marci cica és a számok / ill. Christopher Gaisey. - [Budapest] : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-207-2 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570737]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2005.
Gaisey, Christopher
Petit chien et les formes (magyar)
   Morzsi és a formák / ill. Christopher Gaisey. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-209-9 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570642]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2005.
Gaisey, Christopher
Petit lapin et les couleurs (magyar)
   Ugri nyuszi és a színek / ill. Christopher Gaisey. - [Budapest] : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-206-4 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570742]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2005.
Gaisey, Christopher
Petit mouton et les bébés animaux (magyar)
   Barika és az állatkölykök / ill. Christopher Gaisey. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-628-208-0 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570734]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2005.
Jeffrey, Sean
Franklin's big search-and-solve flap book (magyar)
   Franklin és a nagy áfonyarejtély / [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm
Írta Jeffrey, Sean. - Ill. Jeffrey, Sean, Southern, Shelley és Sisic, Jelena
ISBN 963-9166-75-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571319]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2005.
Marenko, Susan
1, 2, 3, go! (magyar)
   Micimackó és a Zelefánt : egy, kettő, három, rajt! / [írta Susan Marenko] ; [ill. Angel Rodriguez] ; [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2005. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-628-110-6 fűzött : 300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571438]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2005.
Miler, Zdeněk
Jak krtek ke kalhotkám přišel (magyar)
   A vakond nadrágja / ... ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-8069-7 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2574426]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2005.
   Mozi : Micimackó vetítős mesekönyve / átd. Merry North ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2005. - 46 p. : ill., színes ; 32x33 cm + 1 filmvetítő, 10 színes korong
Disney Micimackó (keretcím). - Borítócím: Micimackó mozi : mesekönyv és vetítő
ISBN 963-628-074-6 kötött : 4699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570670]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2005.
Pooh's playtime (magyar)
   Micimackó mókás matricái. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm + 2 mell.
ISBN 963-628-161-0 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570722]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2005.
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke / [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Hófehérke és a hét törpe (borító- és gerinccím) ; Disney princess (keretcím) ; Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 963-628-157-2 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570806]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2005.
Sticker fun book (magyar)
   Mókás matricák. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm + 2 mell.
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-160-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570721]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2005.
Stockham, Jess
Peek-a-boo! Animals (magyar)
   Bújócskázó állatok / [ill. Jess Stockham]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 31 cm
Holografikus képekkel
ISBN 963-628-088-6 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570650]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2005.
Stockham, Jess
Peek-a-boo! Teddies (magyar)
   Bújócskázó játékmackók / [ill. Jess Stockham]. - Budapest : Egmont, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 31 cm
Holografikus képekkel
ISBN 963-628-087-8 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570645]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2005.
   Teddy mackó a hóember / magyar nyelvre átd. Juhász Magda. - Budapest : Pro Junior, [2005]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Ill. Guile, Gill. - A ford. a "Christmas storybook" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9579-24-6 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2571312]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2005.
Trimble, Irene
The sweetest of hearts (magyar)
   Szívek kedves titkai : térbeli mesekönyv mozgatható képekkel / [írta Irene Trimble] ; [ill. Mike Peterkin]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-151-3 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570720]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2005.
Wax, Wendy A.
Music player storybook (magyar)
   Zenélő mesekönyv / írta Wendy A. Wax ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2005. - 38 p. : ill., színes ; 32x33 cm + 4 CD, 1 zenelejátszó
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-071-1 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2570672]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2005.
Zimmermann, Natalie
The magic shout (magyar)
   A mézrém-űző varázsige / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-419-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2574456]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8742 /2005.
Davis, Jim
   Vigyázz! Támadnak az ételmaradékok! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2005]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 64.)
ISBN 963-9233-66-8 fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2570311]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2005.
   [4.], Medical science. - 2005. - [2], 277 p. : ill.
ISBN 963-661-680-9
orvostudomány - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2570694]
MARC

ANSEL
UTF-8