MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/11/19 18:29:43
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10244 /2005.
   Cserkészpróbák könyve / [közread. a Magyar Cserkészszövetség]. - Budapest : M. Cserkészszövetség, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-8305-16-9
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 2554590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Második próba cserkészlányok részére / Ballenegger Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Ormay Józsefné. - 2005. - 96 p. : ill.
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 963-8305-18-5 fűzött : ár nélkül
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 2579728] MARC

ANSEL
UTF-810245 /2005.
   A partnerség története : Eger ünnepe, 1996-2005 / [szerk. Gál Sándor] ; [közread. az Egri Civil Kerekasztal, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet]. - Eger : Egri Civil Kerekasztal : Dobó K. Nyugdíjas Szerv., 2005. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-219-127-7 fűzött : ár nélkül
Eger - társadalmi szervezet - ünnepség - ezredforduló
061.2(439-2Eger) *** 334.012.46(439-2Eger) *** 061.7(439-2Eger)
[AN 2578202]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10246 /2005.
   50 éves az oroszlányi Városi Könyvtár, 1954-2004 / [összeáll. Kozmáné Gombkötő Hajnalka] ; [szerzők Czirják Józsefné et al.]. - Oroszlány : Műv. Közp. és Kvt., 2005. - 97 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Oroszlányi helytörténeti füzetek, ISSN 0238-3306 ; 7.)
Bibliogr.: p. 81-97.
ISBN 963-218-150-6 fűzött : ár nélkül
Művelődési Központ és Könyvtár (Oroszlány)
Oroszlány - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Oroszlány)(091)
[AN 2578953]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2005.
Pogányné Rózsa Gabriella
   A bibliográfiai adatközlés szabályai és felhasználása a könyves szakmában / Pogányné Rózsa Gabriella. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 146 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 4.)
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 963-7615-42-3 fűzött : ár nélkül
könyvtári feldolgozás - bibliográfia
025.31
[AN 2579807]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10248 /2005.
Kaposi Kis István (1927-)
   Emlékezés és vallomás / [Kaposi Kis István]. - [Budapest] : AS-B, [2005]. - 383 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7880-97-6 kötött : ár nélkül
Kaposi Kis István (1927-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár
070(439)(092)Kaposi_Kis_I.
[AN 2578218]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10249 /2005.
Kvale, Steinar
Interviews (magyar)
   Az interjú : bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba / Steinar Kvale ; [ford. Kovács Bence, Sivadó Ákos]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7052-08-9 fűzött : 2490,- Ft
kutatás - interjú-stratégia a társadalomkutatásban - egyetemi tankönyv
001.891(075.8)
[AN 2578168]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10250 /2005.
Bak Sándor (1955-)
   A bűn rövid története : a teljesség üzenete a semmiről - neked! / Bak Sándor. - [Budapest] : Novella, [2005]. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-229.
ISBN 963-9442-52-6 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2579673]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2005.
Goldberg, Bruce
Soul healing (magyar)
   Lélekgyógyítás : hozd felszínre a benned rejlő gyógyító erőt! / Bruce Goldberg ; [ford. Bisits Rita, ... Tasi Júlia] ; [... a jegyzeteket írta Zsámboki Mária]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 372 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-528-854-9 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - szuggesztió
133.25 *** 159.962
[AN 2577803]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2005.
Graf, Claudia
Das grosse Mosaik-Mondbuch (magyar)
   Holdkalendárium : életünk a Hold befolyása alatt / Claudia Graf ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : M. Kvklub, [2005], cop. 2002. - 184 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-547-579-9)
asztrológia
133.52
[AN 2575523]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2005.
Kennedy, David Daniel
Feng shui tips for a better life (magyar)
   Feng shui tippek a harmónia megteremtéséhez / David Daniel Kennedy ; Lin Yun ... előszavával. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., 2005. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86628-0-8 fűzött : ár nélkül
feng shui
133.25
[AN 2578149]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2005.
Morningstar, Sally
Moon wisdom (magyar)
   A bölcs hold : [útmutató a varázslatos és misztikus Holdhoz] / Sally Morningstar. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. Morcsányi Júlia
ISBN 963-9471-92-5 kötött : 2480,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2578414]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2005.
Parker, Julia
Parker's astrology (magyar)
   Parker asztrológia : [hiteles és praktikus útmutató az asztrológia tudományához] / Julia és Derek Parker. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Gabo : Gulliver, [2005]. - 496 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Bakay Dóra et al. - Bibliogr.: p. 490-491.
ISBN 963-9232-40-8 kötött : 8500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2575538]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2005.
Szepes Mária (1908-)
   A nevek mágiája : kozmikus morál / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-847-6 kötött : 2390,- Ft
asztrológia - számmisztika
133.52 *** 133.5 *** 51
[AN 2579637]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2005.
Virtue, Doreen
Angel medicine (magyar)
   Angyal terápia : Atlantisz angyalai és a gyógyító templom titkai : az elme és a test gyógyítása az angyalok segítségével / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Anna]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2005. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-248., 257.
ISBN 963-9436-33-X fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2577620]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2005.
Virtue, Doreen
Angel therapy (magyar)
   Angyali üzenetek : az angyalbirodalom gyógyító útmutatásai / Doreen Virtue ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-816-6 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2581240]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2005.
Wauters, Ambika
Journey of self discovery (magyar)
   Csakrák és archetípusaik : önismereti utazás és életerő tudatosság / Ambika Wauters ; [ford. Dóka Róbert]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9436-42-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2577639]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2005.
Webster, Richard
101 feng shui tips for the home (magyar)
   101 feng shui tipp a lakásban / Richard Webster ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-881-6 fűzött : 1890,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2579533]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2005.
White Eagle
Spiritual unfoldment (magyar)
   Lelki fejlődés / White Eagle ; [ford. ... Balogh Béla] ; [kiad. Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2005-. - 17 cm
okkultizmus
133
[AN 2578303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 152 p.
ISBN 963-218-908-6 kötött : 1590,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2578304] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10262 /2005.
365 super science experiments (magyar)
   365 szuper tudományos kísérlet : hétköznapi anyagok felhasználásával / Judy Breckenridge [et al.] ; ill. Frances Zweifel. - Pécs : Alexandra, 2005. - 313 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Jávor Péter
ISBN 963-369-052-8 fűzött : ár nélkül
természettudomány - kísérlet - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 5.001.4(02.053.2)
[AN 2577969]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2005.
Burnie, David
Endangered planet (magyar)
   A veszélyeztetett Föld / David Burnie ; az előszót írta Tony Juniper ; ford. Merkl Ottó. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-70-7 kötött : ár nélkül
környezetvédelem - gyermekkönyv
504.03(02.053.2)
[AN 2578403]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2005.
Churchill, E. Richard
365 science experiments (magyar)
   365 egyszerű tudományos kísérlet / [összeáll. és írta E. Richard Churchill, Louis V. Loeschnig és Muriel Mandell] ; [ill. Frances Zweifel]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 313 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Agárdi Krisztina
ISBN 963-369-051-X fűzött : ár nélkül
kísérlet - természettudomány - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 5.001.4(02.053.2)
[AN 2577960]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10265 /2005.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 16. utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2581237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 2005, cop. 1998. - 471 p. : ill.
ISBN 963-19-5491-9 fűzött : 3010,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2581238] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10266 /2005.
Federation of European Chemical Societies. Conference on organometallic chemistry (16.) (2005) (Budapest)
   XVI. Fechem Conference on Organometallic Chemistry : September 3-8, 2005. Budapest ... : book of abstracts / [org. by the] Euchems, MKE. - Budapest : [Eötvös Univ.], [2005]. - XXXII, 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös workshop series)
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9319-48-1)
fémorganikus vegyület - konferenciakiadvány
547.1'13 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2579841]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10267 /2005.
Geometikai Továbbképző Szeminárium (2004) (Sopron)
   Geomatikai Továbbképző Szeminárium : Sopron, 2004. október 28-29. / [szerk. Závoti József, Bányai László és Papp Gábor] ; szervezte MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet. - Sopron : MTA Geodéziai és Geofizikai Kut. Int., 2005. - 330 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 8.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
geodézia - geofizika - konferenciakiadvány
550.3 *** 528 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2578308]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10268 /2005.
Geo natura (magyar)
   A világ állatai : képes enciklopédia : tények és érdekességek több száz fajról / [írta Arturo Arzuffi et al.] ; [ill. Ezio Giglioli, Alessandra Razzi, Sabrina Marconi]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 640 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-392-6 kötött : ár nélkül
vadon élő állat - állatföldrajz - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.9(100)(02.053.2)
[AN 2579494]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2005.
Hungarian Congress on Plant Physiology (8.) (2005) (Szeged)
   8th Hungarian Congress on Plant Physiology, 6th Hungarian Conference on Photosynthesis : 22-25 August, 2005 Szeged, ... / ... ed. László Erdei. - Szeged : Univ. of Szeged, 2005. - 232 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Acta biologica Szegediensis, ISSN 1588-385X ; Vol. 49., No.1-2. (2005). - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
növényélettan - fotoszintézis - konferenciakiadvány
581.1 *** 581.132 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2579636]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2005.
Isépy István (1942-)
   Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus kert fásszárú növényeinek gyűjteménye / [... elkészítésében részt vett Isépy István, Orlóci László, Szedlák Orsolya] ; [a térképeket kész. Becker László]. - Budapest : [ELTE Botanikus Kert], 2004. - [50] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Botanikus Kert
Budapest - botanikus kert - fás szárú növény - jegyzék
58.006(439-2Bp.) *** 58(083.8)
[AN 2577938]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2005.
   Jelentés a vidra (Lutra lutra Linneaus, 1758) 2004. márciusa és 2005. júniusa között elvégzett magyarországi állományfelmérésének eredményéről / [szerk. Gera Pál] ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2005. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86632-4-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vidra - állatföldrajz
599.742.4 *** 591.9(439)
[AN 2579692]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2005.
Kozár Ferenc (1943-)
   Pajzstetű fajok lelőhelyei Magyarországon / Kozár Ferenc ; [közread. az] MTA Növényvédelmi Kutatóintézete. - Budapest : MTA Növényvédelmi Kutint., 2005. - 136 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 25-26. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-572-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állatföldrajz - pajzstetű - térkép
595.752.3 *** 591.9(439)(084.3)
[AN 2578295]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2005.
Madsen, Chris
Predators (magyar)
   Ragadozók és zsákmányuk / [írta Chris Madsen] ; [ford. Bíró Júlia]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D expedíció, ISSN 1787-1468)
ISBN 963-369-307-1 fűzött : ár nélkül
ragadozó emlős - ragadozó hal - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2579144]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2005.
Taylor, Barbara
Animal giants (magyar)
   Állatóriások / Barbara Taylor ; az előszót írta Robert Napier ; ford. Merkl Ottó. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-72-3 kötött : ár nélkül
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2578367]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2005.
   A vidráról és a vidráért : levelek halászoktól, horgászoktól, vadászoktól és természetjáróktól / vál. Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2005. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 963-86632-5-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vidra - alapítvány - levelezés
599.742.4 *** 061.27(439)Alapítvány_a_Vidrákért(044)
[AN 2579685]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2005.
Walker, Richard
Genes & DNA (magyar)
   A gének és a DNS / Richard Walker ; az előszót írta Steve Jones ; [ford. Merkl Ottó]. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-52-9 kötött : ár nélkül
genetika - gyermekkönyv
575(02.053.2)
[AN 2578402]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2005.
Walker, Richard
Microscopic life (magyar)
   Eleven parányok / Richard Walker ; az előszót írta Peter C. Doherty ; ford. Markó Károly. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-69-3 kötött : ár nélkül
mikrobiológia - gyermekkönyv
578(02.053.2) *** 579(02.053.2)
[AN 2578355]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2005.
Wilkes, Angela
Dangerous creatures (magyar)
   Veszélyes állatok / Angela Wilkes ; az előszót írta Steve Leonard ; [ford. Merkl Ottó]. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-51-0 kötött : ár nélkül
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2578400]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10279 /2005.
   Agnózia - az észlelés és felismerés kudarca : neurológiai megközelítés / szerk. Horváth M. Szabolcs ; írták Anwar Aimen [et al.]. - Budapest : Radnai K., 2005. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142-151.
ISBN 963-7146-16-4 fűzött : ár nélkül
elmegyógyászat - kóros lelkiállapot - érzékelés - felismerés
616.89-008.438
[AN 2578216]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2005.
Bach, Richard
Messiah's handbook (magyar)
   A messiás kézikönyve : emlékeztető a fejlett lélek számára : [az elveszettnek hitt könyv az "Illúziók"-ból] / Richard Bach ; [ford. Domokos Áron]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - [212] p. ; 19 cm
ISBN 963-528-856-5 fűzött : 2290,- Ft
életvezetés - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 2579039]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2005.
Csókay András (1956-)
   A hit nem elméleti kérdés.. : Csókay András agysebésszel beszélget Halász Zsuzsa. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 103 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 16.)
ISBN 963-7510-74-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - sebész - 20. század - kereszténység - 21. század - interjú
61(439)(092)Csókay_A.(047.53) *** 616.831-089 *** 23/28
[AN 2579121]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2005.
Daday András (1889-1973)
   Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből : gyógyvizekről, patikákról, járványokról, orvosdoktorokról, kirurgusokról, bábákról az 1740 és 1790 közötti feljegyzésekben / Daday András ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Akad. K., 2005. - 545 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 53.)
ISBN 963-05-8148-5 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - orvostörténet
61(439)(091)
[AN 2579926]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2005.
Dalet, Roger
Sauvegardez vous-même votre santé et votre beauté par simple pression d'un doigt (magyar)
   Egészség és szépség akupresszúrával / Roger Dalet ; [ford. Nyerges Mária]. - [Budapest] : Jokerex K., cop. 2005. - 160, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9368-41-5 fűzött : ár nélkül
akupunktúra
615.821.2
[AN 2578029]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2005.
   Az egészségünk napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta ; [szerzők Bayer Ilona et al.]. - Budapest : G-mentor Kft., 2004. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86376-9-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
614(439)"199/200"
[AN 2577844]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2005.
Kártyikné Benke Etka (1920-)
   A Nap és a Föld között : [erőgyűjtő és erőfejlesztő módszer] / Kártyikné Benke Etka. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 251 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-497-095-8 kötött : ár nélkül
torna
613.71
[AN 2578219]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2005.
Klukovits Anna
   Neural regulation of uterine contractility in the rat: the role of adrenergic and sensory nerves / Anna Klukovits. - Szeged : JATEPress, 2005. - [2], 40, [22] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 115.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
gyógyszerészet
615.015
[AN 2578344]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2005.
Kovács József
   A bioetika alapjai / Kovács József. Asztma gondozás / Szánthó András. Krónikus obstruktív tüdőbetegség / Somoskövi Ákos. Behálózott betegek, behálózott orvosok : tüdőgyógyász továbbképzés, 2005 / Berta Gyula. - [Törökbálint] : [AstraZeneca], 2005. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Astrazeneca studium)
Fűzött : ár nélkül
orvosi etika - tüdőgyógyászat - internet
614.253 *** 174 *** 681.324 *** 616.24
[AN 2579982]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2005.
Lux Elvira (1929-)
   Szexkontroll / Lux Elvira. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 197 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-24-9 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-7168-29-X)
nemi élet
613.88
[AN 2575567]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2005.
Márki Árpád
   Characterisation of μ, κ and δ opioid receptor selective antagonists by in vitro radioligand binding assays / Árpád Márki. - Szeged : JATEPress, 2005. - [2], 54, [45] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 114.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
gyógyszerészet - biokémia
615.01 *** 577.1
[AN 2578334]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2005.
Markus, Michèle
SOS aus dem Innenohr (magyar)
   Vészjelek a belső fülből : segítség tinnitus esetén / Michèle Markus, Alexander Hoffmann ; [ford. Szlávik Marietta]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 111 p. : ill. ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-7304-23-1 fűzött : ár nélkül
fülbetegség
616.28-008.12
[AN 2578100]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2005.
Máté Gabriella
   Egy zsarnok betegség / Máté Gabriella. - Budapest : Garbo K., 2005. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-86797-2-7 fűzött : ár nélkül
epilepszia
616.853
[AN 2579717]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2005.
Myths & realities (magyar)
   Hiedelmek és valóság : válasz a védőoltást ellenzők érveire / [ford. Oroszlán György]. - Szombathely : [Wolf Invest Kft.], [2005]. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Az eredeti mű az ausztrál Department of Health and Aged Care megbízásából kész. - Bibliogr.: p. 52-64.
ISBN 963-218-545-5 fűzött : ár nélkül
oltóanyag-bevitel
614.47
[AN 2578158]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2005.
   "Az önmagára találás mint az élet lényegi kérdése: a relaxációs és szimbólumterápiák kérdésfeltevései, lehetőségei és feladatai" : a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Nemzetközi Kongresszusa : Károli Gáspár Református Egyetem, 2005. július 7-9. - Budapest : M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyes., [2005]. - 56 p. ; 30 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és francia nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
pszichoterápia - konferenciakiadvány
615.851 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2577928]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2005.
Popper Péter (1933-)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - 7. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2005], cop. 1990. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 963-7168-28-1 fűzött : ár nélkül
mentálhigiénia - taoizmus
613.865 *** 294.527
[AN 2575569]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2005.
Rédei Dóra
   Isolation and structural characterization of new jatrophane diterpene polyesters from Euphorbia serrulata and Euphorbia mongolica / Dóra Rédei. - Szeged : JATEPress, 2005. - [3], 51, [34] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 116.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
gyógyszerészet
615.01
[AN 2578352]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2005.
Schneider Ferenc
   Fertőző betegségek gyermekkorban / Schneider Ferenc. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 87 p. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-92-7 fűzött : 1490,- Ft
gyermekgyógyászat - fertőző betegség
616.9-053.2 *** 616-053.2
[AN 2578945]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2005.
Telegdy László
   Hasnyálmirigy betegségek és diéták / Telegdy László, Nógrádi Katalin. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-9536-26-1 fűzött : 1490,- Ft
hasnyálmirigy-gyulladás - diéta - szakácskönyv
616.37-002 *** 641.563(083.12)
[AN 2578946]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10298 /2005.
   Belsőégésű motorok szerkezete és működése / szerk. Vas Attila ; [írta Gulyás László et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 443 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443.
ISBN 963-9553-49-2 fűzött : ár nélkül
belső égésű motor - egyetemi tankönyv
621.43(075.8)
[AN 2578220]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2005.
   Hol volt, hol nem volt .. : a 15-year history : 1990-2004 / [szöveg ... Energia Klub]. - [Budapest] : [Energia Klub] : [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület
Magyarország - energiagazdálkodás - természetes energiaforrás - atomenergia - egyesület
620.91 *** 621.039 *** 061.2(439-2Bp.)Energia_Klub
[AN 2578300]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2005.
   Megújuló energia piac : a 2005. április 7-i konferencia anyagai és szakirodalmi mellékletek / szerk. Bérci Gyula ; [rend.], kiad. Agrár Innovációs Szövetség ... - Budapest : Agrár Innovációs Szövets., 2005. - 95 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-218-289-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - energiagazdálkodás - konferenciakiadvány
620.9(439) *** 338.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2578933]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10301 /2005.
Nagy János, G.
   Mit kell tudni az ECDL vizsgához? / G. Nagy János, Kovácsné Cohner Judit, Ozsváth Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2005. - XII, [2], 483 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-476.
Fűzött : 2995,- Ft (hibás ISBN 963-618-327-9)
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2581947]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2005.
   Programozzunk TURBO PASCAL nyelven! : 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 : objektum-orientált programozás : [kezdőknek, középhaladóknak] / Benkő Tiborné [et al.]. - 16. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2005. - [4], X, 552 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 545-546.
Fűzött : 2992,- Ft (hibás ISBN 963-618-323-6)
programnyelv
519.682Turbo_Pascal
[AN 2581025]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2005.
Sági Gábor
   Webes adatbázis-kezelés MySQL és PHP használatával / Sági Gábor. - Budapest : BBS-Info, 2005. - 159 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9425-04-4 fűzött : 1970,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - programnyelv
681.3.016MySQL *** 519.682PHP
[AN 2578201]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2005.
Sikos László
   Stíluslapok a weben : CSS kézikönyv / Sikos László. - Budapest : BBS-Info, 2005. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9425-03-6 fűzött : 1970,- Ft
programnyelv - stíluslap
519.682CSS
[AN 2578166]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10305 /2005.
   Semiconductor nanocrystals : proceedings of the First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, Seminano 2005 : September 10-12, 2005, Budapest ... / ed. B. Pődör, Zs. J. Horváth, P. Basa ; [rend., kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA MFA, 2005. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7371-18-4 fűzött : ár nélkül
félvezető - nanotechnológia - konferenciakiadvány
621.382 *** 62-181.48 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2579041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2005. - 204, [4] p.
ISBN 963-7371-19-2
félvezető - nanotechnológia - konferenciakiadvány
62-181.48 *** 621.382 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2579043] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2005. - 420, [8] p.
ISBN 963-7371-20-6
félvezető - nanotechnológia - konferenciakiadvány
62-181.48 *** 621.382 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2579044] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10306 /2005.
Balázs György (1926-)
   Beton és vasbeton / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 1994-. - 25 cm
ISBN 963-05-6753-9
beton - vasbeton
666.972 *** 624.012.4
[AN 103626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A kutatás története II : a kutatás támogatása, a tudományos ismeretterjesztés, a tudományos képzés, akik a betonért sokat tettek. - 2005. - X, 542 p. : ill.
Bibliogr.: p. 507-514.
ISBN 963-05-8267-8 kötött : 5400,- Ft
Magyarország - beton - vasbeton - műszaki oktatás
666.972 *** 624.012.4 *** 691.328.1 *** 378.662(439)
[AN 2579795] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10307 /2005.
Tóth Géza
   Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban / [Tóth Géza] ; [a IV. 4. fejezetet Kincses Áron ... a IV. 6.3. alfejezetet Fábián József kész.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 963-215-793-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Északkelet-Magyarország - közlekedésügy - közút - regionális gazdaság
656.1(439) *** 656.1(439-18) *** 338.47 *** 332.1(439)
[AN 2579641]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10308 /2005.
Behrend, Katrin
Wohnungskatzen (magyar)
   Macska a lakásban / Katrin Behrend ; [fotók Ulrike Schanz] ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 963-7418-19-9 fűzött : 1498,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 2578257]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2005.
Birmelin, Immanuel
Meerschweinchen (magyar)
   A tengerimalac / Immanuel Birmelin ; [fotók Ulrike Schanz] ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2005. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 963-7418-18-0 fűzött : 1498,- Ft
tengerimalac - állattartás
636.93
[AN 2578253]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2005.
Birmelin, Immanuel
Wellensittiche (magyar)
   A hullámos papagáj / Immanuel Birmelin ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2005. - 57,[2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 963-7418-17-2 fűzött : 1498,- Ft
papagáj - állattartás
636.68
[AN 2578256]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2005.
Hoogvelt, Fieke
De tuin (magyar)
   A kert / Fieke Hoogvelt ; [... ford. Márkus András et al.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 416 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-029-3 kötött : ár nélkül
kertészet - kertépítés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 2579593]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2005.
McHoy, Peter
The gardening handbook (magyar)
   A hobbikertész kézikönyve / Peter McHoy. - Pécs : Alexandra, 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Márkus András
ISBN 963-369-023-4 fűzött : ár nélkül
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2579652]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2005.
Nagy Ferenc (1960-)
   Westernlovak : kézikönyv kezdőknek, haladóknak / [Nagy Ferenc]. - Győr : Nagy F., 2004. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-460-416-1 kötött : ár nélkül
lótenyésztés - lovaglás
636.1 *** 798.2
[AN 2577824]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2005.
   Pannónia szőlőskertje : monostori szőlő- és borkultúra Pannonhalmán : [Pannonhalmi Főapátság, ... 2004. március 25 - november 11. ... : [Magyar Mezőgazdasági Múzeum, ... 2004. december 1 - 2005. február 27. ...] = The vineyard of Pannonia : monastic viticulture in Pannonhalma / [tanulm.] Dénesi Tamás, Csoma Zsigmond ; [a kiállítást rend. Dénesi Tamás]. - [Pannonhalma] : [Pannonhalmi Főapátság], [2005]. - 36 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött : ár nélkül
Pannonhalma - szőlészet - borászat - bencések - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
663.2(439-2Pannonhalma)(091) *** 634.8(439-2Pannonhalma)(091) *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 061.4(439-2Pannonhalma) *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2579035]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2005.
Tabor, Roger
Understandings cats (magyar)
   Macskák / Roger Tabor ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-425-066-1 kötött : 3498,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 2579624]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2005.
   A talaj vízgazdálkodása és a környezet / szerk. Németh Tamás ; [rend., közread. az] MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA TAKI, 2005. - 178 p. : ill. ; 24 cm
A Várallyay György 70. születésnapja alkalmából 2005. szept. 6-án és 7-én Budapesten rendezett ünnepi tudományos üléseken elhangzott előadások szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-218-937-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - agrártudomány - tudós - talajvédelem - agrokémia - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - konferenciakiadvány
631.6.02(439) *** 504.53(439) *** 63(439)(092)Várallyay_Gy. *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2577890]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2005.
Tantalics Béla
   Szőlő- és borkultúra Lenti-Lendva térségében / Tantalics Béla ; [kiad. Lenti Honismereti Egyesület]. - Lenti : Lenti Honismereti Egyes., 2005. - 195 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 168-174. - Összefoglalás szlovén és német nyelven
ISBN 963-218-634-6 fűzött : ár nélkül
Lenti - Lendva - agrártörténet - szőlészet - borászat
634.8(439.121)(091) *** 663.2(439.121)(091)
[AN 2579808]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2005.
Veress István (1932-)
   Milyen jegyben született? : kutyahoroszkóp / Veress István. - Budapest : Arión, 2005. - 104 p. : ill. ; 18 cm
Kutyahoroszkóp (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9375-88-8 kötött : ár nélkül
kutya - asztrológia
636.7 *** 133.52
[AN 2578962]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10319 /2005.
Cross, Amanda
Miracle soups (magyar)
   Levesvarázs / Amanda Cross ; [... ford. Hollósi Éva]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
Borítócím: Varázslatos levesek
ISBN 963-369-001-3 fűzött : ár nélkül
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2579788]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2005.
Félix Zsuzsa
   Egészség receptek / Félix Zsuzsa, Szelekovszky Rita. - [Budapest] : Szabad Lap, 2005. - 156 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 4.)
Fűzött : 485,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2579481]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2005.
Greatest recipes (magyar)
   Különleges receptek : csaknem 150 kíváló receptkülönlegesség. - Pécs : Alexandra, 2005. - 319 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Hild Gabriella
ISBN 963-369-171-0 kötött : ár nélkül
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 2578411]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2005.
   Morzsóka szakácskönyv / [összegyűjt. Kis-Bihar Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület]. - Bakonszeg : Kis-Bihar Idegenforgalmi és Turisztikai Egy., 2005. - 80 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2577819]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2005.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   Régi ízek szakácskönyve / F. Nagy Angéla. - [Kaposvár] : Holló, 2005. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 963-684-233-7 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2578992]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2005.
Szabó Sándorné (1948-)
   Gombás ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 118 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 25.)
ISBN 963-679-365-4 fűzött : ár nélkül
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 2579101]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10325 /2005.
Lepp, Ignace
Psychoanalyse de l'athéisme moderne (magyar)
   A modern ateizmus pszichoanalízise / Ignace Lepp ; [... ford. Ferencz István]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-13-3 fűzött : 3200,- Ft
ateizmus
141.45
[AN 2578023]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2005.
   Természetfilozófia és metafizika a hellénisztikus korban és a kései antikvitásban / [... szerk. Somos Róbert]. - Pécs : Laterna Magica Egyes., 2004. - 219 p. : ill. ; 22 cm
A 2002. májusában Pécsett rendezett azonos című konferencia szerkesztett anyaga. - Passim, ISSN 1585-3802 ; 6. évf. 1. sz. (2004). - Bibliogr. az előadások végén és a jegyzetekben
Fűzött : 500,- Ft
metafizika - természetfilozófia - ókori Görögország - konferenciakiadvány
1(38)(091) *** 11 *** 113/119 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2579588]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10327 /2005.
The Biblical theology of the Old Testament (magyar)
   Az Ószövetség bibliai teológiája / Roy B. Zuck szerk. ; [ford. Gerzsenyi László] ; [közread. a TCM International Hungary] ; [a m. kiadásban közrem. a Literature and Teaching Ministries]. - Budapest : TCM ; Joplin, [Mo.] : Lit. and Teaching Ministries, 2005. - 445 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-131-X fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - teológia - Ószövetség
221.08
[AN 2577670]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2005.
Capps, Charles
God's creative power for financies (magyar)
   A Teremtő ereje az anyagi életben / Charles és Annette Capps ; [ford. Szőllősi Tibor]. - [Budapest] : Amana 7, cop. 2004. - 63 p. ; 14 cm
ISBN 963-86410-8-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2579619]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2005.
Capps, Charles
God's creative power will work for you... (magyar)
   A Teremtő ereje veled van / Charles Capps ; [ford. Dezsényi István]. - Budapest : Amana 7, 2005. - 47 p. ; 14 cm
ISBN 963-7657-01-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2579617]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2005.
Csontos Péter
   Szentkút völgye : az ősi magyar Mária-tisztelet megújulásának helyszíne / Csontos Péter. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 199 p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9568-43-0 * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9568-43-X)
Ecséd - kegyhely - kápolna
248.153.8(439-2Ecséd) *** 726.52(439-2Ecséd)
[AN 2578267]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2005.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Egyháztörténet / Gárdonyi Máté. - 2. jav. kiad. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2005-. - 21 cm
egyháztörténet - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 2579504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ókor, középkor. - 2005. - 182 p. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Könyvsorozat, ISSN 1588-9947 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
egyháztörténet - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 2579506] MARC

ANSEL
UTF-810332 /2005.
Gibson, Otis Jean
   A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása / O. J. Gibson. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002-. - 20 cm
A keresztyén hit tanulmányozása (cvált.)
kereszténység - tanfolyami jegyzet
23/28(076)
[AN 1061277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2005. - 160 p. : ill.
ISBN 963-9434-93-0 fűzött : ár nélkül
kereszténység - tanfolyami jegyzet
23/28(078)
[AN 2577781] MARC

ANSEL
UTF-810333 /2005.
Graystone, Peter
Yoyo (magyar)
   Start! : ifjúsági óravázlatok tizenéveseknek / Peter Graystone, Paul Sharpe, Pippa Turner ; [közread. a] Szentírás Szövetség. - Budapest : Szentírás Szövets., [2002]-. - 30 cm
ISBN 963-204-281-6
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072) *** 372.82(072)
[AN 975115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2005. - 64, [2] p. : ill.
ISBN 963-218-813-6 fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072) *** 372.82(072)
[AN 2579985] MARC

ANSEL
UTF-810334 /2005.
Helvigius, Andreas
Antichristus Romanus (magyar)
   A római Antikrisztus, akit saját neve árul el, mely amaz apokaliptikus számot (666) tartalmazza .. / közzétette ... Andreas Helvigius Fridlandensis ; [szerk. és az utószót írta Reisinger János] ; [ford. és ... jegyzetekkel ell. Tóth Orsolya] ; [a versek és versrészletek fordítása, ill. a ... jegyzetek készítése Lesovics István munkája]. - Felsőörs : Aeternitas, cop. 2005. - 86 p. ; 24 cm
ISBN 963-86740-2-4 kötött : 1400,- Ft
gonosz szellem - pápa
235.2 *** 262.13
[AN 2578354]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2005.
Hervay Ferenc (1919-)
   Ciszterciek / Hervay F. Levente, Legeza László, Szacsvay Péter ; [az előszót Zakar Ferenc Polikárp írta] ; [fényképezte Legeza László et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mikes, 2005. - 48 p., [64] t. : ill., színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-8130-59-8 kötött : ár nélkül
Ordo Cisterciensis
Magyarország - ciszterciták - fényképalbum
271.12(439)(084.12)
[AN 2575798]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2005.
Hervay Ferenc (1919-)
   Ciszterciek / Hervay F. Levente, Legeza László, Szacsvay Péter ; [az előszót Zakar Ferenc Polikárp írta] ; [fényképezte Legeza László et al.]. - Budapest : Mikes, 2005. - 48 p., [64] t. : ill., színes ; 30 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8130-60-1 kötött : ár nélkül
Ordo Cisterciensis
Magyarország - ciszterciták - fényképalbum
271.12(439)(084.12)
[AN 2575812]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2005.
Hervay Ferenc (1919-)
   Ciszterciek / Hervay F. Levente, Legeza László, Szacsvay Péter ; [az előszót Zakar Ferenc Polikárp írta] ; [fényképezte Legeza László et al.]. - Budapest : Mikes, 2005. - 48 p., [64] t. : ill., színes ; 30 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-8130-61-X kötött : ár nélkül
Ordo Cisterciensis
Magyarország - ciszterciták - fényképalbum
271.12(439)(084.12)
[AN 2575805]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2005.
Hidasi József
   Történetek könyve / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2005. - [182] pag. var. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 3.)
Tart.: Nyári égbolt ; Mélyrepülés
ISBN 963-460-964-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2577739]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2005.
Holl Béla (1922-1997)
   A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a l8. században / Holl Béla ; sajtó alá rend. Koltai András, Zvara Edina. - Budapest : M. Egyháztört. Enciklopédia Munkaköz., 2004. - 315 p., 1 t.fol. : ill., térk. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 48.)
ISBN 963-8472-92-8 fűzött : ár nélkül
Váci Egyházmegye
protestantizmus - 18. század - katolikus egyház - jegyzőkönyv
284(439-2)"17"(093.2) *** 282(439-03Váci_egyházmegye)"17"(093.2)
[AN 2566426]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2005.
   Képek a nagykörűi templom életéből 1944-től napjainkig / [összeáll. Simon Józsefné]. - [Nagykörű] : [Egyházközség], 2005. - [32] p. : ill. ; 22 cm
Közread. a Nagykörűi Római Katolikus Egyházközség
ISBN 963-218-794-6 fűzött : ár nélkül
Nagykörű - katolikus egyház - fényképalbum
282(439-2Nagykörű)(084.12)
[AN 2578207]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2005.
MacDonald, William
Armageddon soon? (magyar)
   Hamarosan Armageddon? : mit mond a Biblia a jövőről? / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 32 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7369-18-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7369-18-8)
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
apokalipszis - Jelenések könyve - bibliamagyarázat
236 *** 228.07 *** 244
[AN 2577888]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2005.
MacDonald, William
Living above the average (magyar)
   Rendkívüli életek : bizonyságtételek a krisztusi lelkületről / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 963-9434-99-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2577885]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2005.
MacNutt, Francis
The prayer that heals (magyar)
   A gyógyítás imája : gyógyító imádság a családban / Francis MacNutt ; [ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna]. - [Budapest] : Marana Tha, 2005. - 74 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 116.)
ISBN 963-9281-38-7 fűzött : 400,- Ft
imádkozás - gyógyítás
248.143 *** 248.214.5
[AN 2579744]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2005.
   Missziós lelkigyakorlat a Csepel Belvárosi Kisboldogasszony római katolikus főplébánia templomban, 2005. március 6-13 / kiad. a Csepel-Belváros R. K. Egyházközség. - [Budapest] : Csepel-Belváros R. K. Egyházközség, 2005. - 85, [2] p. ; 21 cm
Borítócím: Misszió
Fűzött : ár nélkül
lelkigyakorlat - prédikáció
252.4
[AN 2577919]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2005.
Mücher, Werner
Die Briefe des Apostels Paulus (magyar)
   1-2. tesszalonikai levél magyarázata / Werner Mücher. - [Budapest] : Evangéliumi K., cop. 2005. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-00-7 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - apostoli levél
227.81/.82.07
[AN 2577789]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2005.
Nan Huaijin
Tao and longevity (magyar)
   A hallhatatlanság útja : a meditáció Taoja : hiteles kalauz az úton járáshoz és az elmélyedéshez / Nan Huai-Chin kínai eredetijéből ford. Chu Wen Kuan ; [m. ford. Drimál István]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 161 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-51-7 fűzött : 1850,- Ft
taoizmus - meditáció
299.513 *** 615.89
[AN 2578230]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2005.
Nee, Watchman
The mystery of creation (magyar)
   A teremtés titka / Watchman Nee. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-91-4 fűzött : ár nélkül
teremtés - bibliamagyarázat
213 *** 231.51 *** 22.07
[AN 2577792]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2005.
   A Pentateuchos forrásművei : elkülönített szövegállományuk, valamint azonosításuk a Pentateuchos kanonikus formájában : M. Noth munkásságának alapján / Kustár Zoltán szerk. - Debrecen : DRHE, 2005. - 307 p. ; 25 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei, ISSN 1786-0814 ; 5.)
ISBN 963-8429-48-8 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
bibliakutatás - Ószövetség
222.1.06
[AN 2579083]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2005.
Pesthy Monika
   A csábítás teológiája : a kísértés fogalmának története az ókorban / Pesthy Monika. - Budapest : Kairosz, 2005. - 439, [6] p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 6.)
Bibliogr.: p. 426-439.
ISBN 963-7510-14-1 fűzött : 3600,- Ft
jó és rossz - vallásfilozófia - kereszténység - ókor - vallási erkölcs - disszertáció
248.131 *** 241.411.3 *** 21"00/04"
[AN 2578223]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Modern pünkösd / Prohászka Ottokár ; [... vál., szerk. és jegyzetekkel ell. Frenyó Zoltán]. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 571 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9372-50-1 fűzött : 2310,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
katolikus pap - 19. század - 20. század - vallásos irodalom
282(439)(092)Prohászka_O. *** 244
[AN 2578059]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2005.
Qra'ûs, Naftalî (1933-)
   Nők a Bibliában és a Talmudban : [56 elbeszélő biográfia] : [ősi forrás sorozat 14.] / Naftali Kraus. - Budapest : PolgART, 2005. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-89-4 fűzött : 2800,- Ft
Biblia
Talmud
zsidóság - nő - ókori Izrael - életrajzgyűjtemény - bibliai történet
22.046 *** 296.8 *** 929-055.2(33)
[AN 2578133]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2005.
   A remeteélet iskolájában : válogatott források és tanulmányok / szerk. Baán Izsák, Xeravits Géza. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-22-9 fűzött : ár nélkül
remeteség
291.65 *** 271
[AN 2579074]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2005.
Revestidos de Cristo (magyar)
   Krisztusba öltözötten : a Piarista Rend 45. Egyetemes káptalanja / [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Kalazancius Tanulmányi Közp., 2005. - 51 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-878-0 fűzött : ár nélkül
piaristák - krisztológia
232 *** 271.786
[AN 2579899]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2005.
Rónay Tamás
   Kanyarok után a pápai trónon : XVI. Benedek éltútja / Rónay Tamás. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 275 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 254-258.
ISBN 963-7510-52-4 fűzött : 2940,- Ft
Benedek (pápa), XVI.
pápa - 21. század - életrajz
262.13(092)Benedek,_XVI.
[AN 2578271]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2005.
Rózsa Huba (1939-)
Kezdetkor teremtette Isten (új kiadása)
   A világ és az emberiség eredete a Bibliában : a Ter 1-11. magyarázata / Rózsa Huba. - Jav. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 212 p. ; 20 cm. - (A Biblia világa, ISSN 1219-0950 ; 3.)
Bibliogr.: p. 204-212.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9318-07-8)
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliakutatás - teremtés
213 *** 22.01
[AN 2579026]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2005.
Simon Péter (1939-)
   Aki Őelőtte jár / Simon Péter ; ill. Bosnyák Mihály. - 3. bőv. kiad. - [Mohács] : [Paci-ent] ; [Budapest] : [Irástört. Kutatóint.], [2005]. - 176 p. : ill. ; 23 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 963-217-296-5 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2578235]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2005.
Sparks, T. Austin
What is man? (magyar)
   Mi az ember? : [a Biblia szerint] / T. Austin-Sparks. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 85, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-97-3 fűzött : ár nélkül
ember - kereszténység
233
[AN 2577793]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2005.
Szigeti Jenő (1936-)
   Jézus ma is köztünk van / Szigeti Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2005. - 23 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-46-1 fűzött : ár nélkül
Jézus
krisztológia - vallásos irodalom
232.9 *** 244
[AN 2575834]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2005.
   Tapasztalatok gyűjteménye / összeáll. Árokszállási Jánosné. - Budapest : Advent, 1997-. - 21 cm
A 2. kötetet kiad. az Élet és Egészség Könyvkiadó
ISBN 963-9122-15-7 *
244
[AN 284091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Emlékoszlopok. - 2004. - 111 p.
ISBN 963-9577-20-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2579867] MARC

ANSEL
UTF-810360 /2005.
Thích Nhât Hạnh
Thuong yêu theo phuong pháp but day (magyar)
   Tanítások a szeretetről / Thich Nhat Hanh ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-878-6 fűzött : 2190,- Ft
buddhizmus - szeretet
294.3 *** 177.61
[AN 2578991]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2005.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 5. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 388 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-361-707-3 fűzött : 1100,- Ft
hittankönyv
23/28(078)
[AN 2578780]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2005.
Tusor Péter (1967-)
   Purpura Pannonica : az esztergomi "bíborosi szék" kialakulásának előzményei a 17. században = Purpura Pannonica : the "cardinalitial see" of Strigonium and its antecedents in the 17th century / írta Tusor Péter. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop., 2005. - 334 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; vol. 3.)
Bibliogr.: p. 291-304. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9296-90-2 fűzött : ár nélkül
Esztergomi Érsekség
Esztergom - katolikus egyház - bíboros - érsek - 17. század
282(439-2Esztergom)"16" *** 262.122(439-2Esztergom)
[AN 2579947]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2005.
Vanyó László (1942-2003)
   Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században / Vanyó László. - 2. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 299 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Litteratura patristica, ISSN 1786-2671 ; 2.)
Bibliogr.: p. 297-299. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9318-62-0)
keresztény egyház - keresztény művészet - ókeresztény irodalom története - 4. század
27(100)"03" *** 246 *** 871(091)-97"03"
[AN 2575521]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10364 /2005.
Beke György (1927-)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm
Az 5. kötettől kiad. a Felsőmagyarország Kiadó
ISBN 963-8033-20-7
Erdély - szociográfia - határon túli magyar irodalom - publicisztika
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 213117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Székelyföld II : Nagyküküllő, Fehér-Nyikó. - [2005]. - 510 p., XVI t. : ill.
ISBN 963-9530-29-8 kötött : 3200,- Ft
Erdély - szociográfia - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - publicisztika
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 2578952] MARC

ANSEL
UTF-810365 /2005.
Brinszkyné Hidas Zsuzsanna
   Népesedési tendenciák a kelet-közép-európai fővárosokban = Demographic trends in East-Central-European capitals / [kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna, Kezán András]. - Budapest : KSH, 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi összehasonlítások, ISSN 1217-9906 ; 9.)
ISBN 963-215-832-6 fűzött : 1300,- Ft
Kelet-Közép-Európa - demográfia - statisztikai adatközlés
312(4-191-2)(083.41)
[AN 2577700]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2005.
Chapman, Gary D.
Five signs of a loving family (magyar)
   Családi összhangzattan : a családi harmónia öt jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-56-3 fűzött : ár nélkül
család - erkölcs - családi nevelés
316.356.2 *** 173 *** 37.018.1
[AN 2578733]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2005.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Gyalogjáró történelem : szociográfiák / Fűzfa Balázs. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-327-4 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - szociográfia - 20. század
308(439)"198"
[AN 2578636]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2005.
   Handbuch der Ungarndeutschen = Magyarországi németek kézikönyve / szerk. Sax Ibolya ; [közread. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata]. - Budapest : MNOÖ, 2004. - Bővíthető mappa ; 21 cm
Egyes szövegrészek csak német nyelven
Fűzetlen : ár nélkül
magyarországi németek - kisebbségi önkormányzat - egyesület
316.347(=30)(439) *** 061.2(439) *** 352(439)
[AN 2579882]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2005.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika közgazdászoknak / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : KSH, 2005. - 770 p. : ill. ; 25 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
Bibliogr.: p. 763-766. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-742-7 kötött : ár nélkül
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2581215]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2005.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok : oktatási segédlet a Statisztika közgazdászoknak című könyvhöz / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : KSH, 2005. - 48 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
ISBN 963-215-743-5 fűzött : ár nélkül
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - statisztikai táblázat - képletgyűjtemény
311(075.8) *** 330(075.8) *** 519.23(075.8)
[AN 2581212]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2005.
Kiss Balázs (1959-)
   Politika az interneten / Kiss Balázs, Boda Zsolt. - Budapest : Századvég, 2005. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr. : p. 237-248.
ISBN 963-7340-10-6 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - politika - internet - nyilvánosság - tömegkommunikáció - ezredforduló
316.77(439) *** 323(439)"200" *** 32.019.5 *** 681.324Internet *** 659.3
[AN 2579542]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2005.
Körösényi András (1959-)
   A magyar politikai rendszer / Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2003. - 641 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-824-2 kötött : 4280,- Ft
Magyarország - politikai rendszer - államjog - egyetemi tankönyv
316.334.3(439)"199"(075.8) *** 342(439)(075.8)
[AN 2575819]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2005.
Kovács András (1947-)
   A kéznél lévő idegen : antiszemita előítéletek a mai Magyarországon / Kovács András. - Budapest : PolgART, 2005. - 268 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9306-88-6 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - előítélet - antiszemitizmus - ezredforduló
316.647.8(439)"199/200" *** 323.12(=924)(439)"199/200"
[AN 2578128]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2005.
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal
KSH-stratégia, 2005-2008 (angol)
   Strategy, 2005-2008 / Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : KSH, 2005. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-215-831-8 fűzött : ár nélkül
Budapest - statisztika - közintézmény
31 *** 061.14(439-2Bp.)
[AN 2579783]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2005.
Naik, Anita
Single again (magyar)
   Újra egyedül : szabadon, függetlenül, kiegyensúlyozottan / Anita Naik ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 89, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-420-X fűzött : 1500,- Ft
mentálhigiénia - egyedülálló
316.37-058.832 *** 613.865
[AN 2575843]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2005.
Pikó Bettina (1966-)
   Lelki egészség a modern társadalomban : [pozitív pszichológia] / Pikó Bettina. - Budapest : Akad. K., 2005. - 266 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-266.
ISBN 963-05-8269-4 fűzött : 2500,- Ft
szociálpszichológia
316.6
[AN 2579453]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2005.
Vitányi Iván (1925-)
   Kultúraelméleti és művelődésszociológiai írások / Vitányi Iván ; összeáll. Agárdi Péter. - Pécs : PTE FEEFI, 2005. - 424 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - művelődésügy - szociológia - 20. század - kultúra
316.7(439)"19"
[AN 2578777]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10378 /2005.
   500 újabb találós kérdés SMS. - [Budapest] : Marsi-Média Kft., [2005]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 29.)
Fűzött : 269,- Ft
vicc
398.94
[AN 2580003]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2005.
   Heves megye népművészete / [szerk. Petercsák Tivadar és Veres Gábor] ; [szerzők Császi Irén et al.] ; [kiad. a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Dobó István Vármúzeum]. - Eger : Heves M. Múz. Szerv., 2005. - 605 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 591-600. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7223-47-9 kötött : ár nélkül
Heves (megye) - népművészet - magyar néprajz
39(=945.11)(439.133) *** 7.031.4(439.133)
[AN 2579804]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2005.
Köves József (1938-)
   A legnagyobb vicckönyv : 10000 viccel / összeáll. Köves József ; [ill. Menkó László]. - Váltl. új kiad. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - 455 p. : ill. ; 35 cm
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 963-9384-87-9 kötött : 4400,- Ft
vicc
398.94
[AN 2575526]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2005.
Szucsik-Nagy Sándor (1903-1975)
   Hóstyák népe : néprajzi tanulmány : egri vőfélyversek / Szucsik-Nagy Sándor ; [közread. az] ... Olvasó Nemzet Alapítvány. - Eger : Gonda Kvk. : Olvasó Nemzet Alapítvány, 2005. - 95 p.,[32] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85449-4-5 fűzött : 2520,- Ft
Eger - magyar néprajz - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
39(=945.11)(439-2Eger) *** 930.85(439-2Eger)"17/18"
[AN 2579802]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2005.
Vas Zoltán (1969-)
   500 SMS jótanács / összeáll. Vas Zoltán ; [ill. Basilides Gábor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2004]. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 22.)
Fűzött : 269,- Ft
vicc
398.94
[AN 2579990]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2005.
Veres Tamás
   500 iskolai aranyköpés / [gyűjt. Veres "Napóleon Junior" Tamás] ; [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : Marsi-Média Kft., [2004]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 23.)
Fűzött : 269,- Ft
diákélet - humor
398.94 *** 371.8(0:82-7)
[AN 2579996]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2005.
Veres Tamás
   500 no komplett SMS kérdés / [írta Veres Tamás]. - [Budapest] : Marsi-Média Kft., [2005]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 27.)
Fűzött : 269,- Ft
vicc
398.94
[AN 2580000]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2005.
   A zsidó humor aranykönyve / [ill. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005], cop. 2003. - 397, [2] p. : ill. ; 24 cm
Szerk. Köves József
ISBN 963-7437-17-7 kötött : 4500,- Ft
vicc
398.94
[AN 2578948]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10386 /2005.
Átányi László (1938-)
   Egy tanár töprengései / Átányi László. - Budapest : Átányi L., 2004-. - 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - belpolitika - külpolitika - aforizma
323(439)(0:82-84) *** 327(100)(0:82-84)
[AN 2568491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - [64] p.
Magyarország - belpolitika - külpolitika - aforizma
323(439)(0:82-84) *** 327(100)(0:82-84)
[AN 2579037] MARC

ANSEL
UTF-810387 /2005.
Bertalan Péter (1968-)
   A paradigmák áldozatai / Bertalan Péter, Birher Nándor. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 132 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-79-5 fűzött : ár nélkül
egyházpolitika - történetfilozófia
322 *** 930.1
[AN 2579002]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2005.
Cicero, Marcus Tullius
De re publica (magyar)
   Az állam / Cicero ; ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Hamza Gábor ; a Somnium Scipionist ford. Havas László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1995. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-05-7938-3 fűzött : 2450,- Ft
államelmélet - ókori latin irodalom
321.01 *** 871-96=945.11
[AN 2581143]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2005.
   A jóléti rendszerváltás csődje : a Gyurcsány-kormány első éve / szerkesztők Gazsó Tibor, Stumpf István. - Budapest : Századvég, 2005. - 745 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7340-17-3 fűzött : 2625,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politika - kormány - ezredforduló
32(439)"2004/2005" *** 328.13(439)"2004/2005"
[AN 2579444]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2005.
Mező Ferenc
   Hajdú-Bihar megye széleskörű választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltozástól napjainkig, 1990-2002 / Mező Ferenc ; [közread. a] Debrecen[!] Egyetem tudományegyetemi karok és Műszaki Főiskolai Kar. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 146 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-110.
Fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - választás - statisztikai adatközlés - ezredforduló - választási térkép
324(439.165)"199/200"(083.41)
[AN 2579972]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2005.
Sardá y Salvany, Félix
El liberalismo es pecado (magyar)
   A liberalizmus bűn : égető kérdések : [az egyház tanítása a liberalizmus ellen!] / Don Felix Sardá y Salvany ; [ford. Csápori Gyula] ; [... fordítást modernizálta Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2005. - 212 p. ; 21 cm
A függelékben XIII. Leó pápa Apostoli körlevele az emberi szabadságról
ISBN 963-9298-62-X fűzött : ár nélkül
liberalizmus
329.12
[AN 2579891]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2005.
Szabó András (1977-)
   Auschwitz : katarzis a teológiában / Szabó András. - Budapest : Luther K., 2005. - 71 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 70-71. és a jegyzetekben
ISBN 963-9571-38-5 fűzött : ár nélkül
holokauszt
323.12(=924)(430)"1939/1945"
[AN 2579677]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2005.
Szita Szabolcs (1945-)
Aki egy embert megment - a világot menti meg (angol)
   Trading in lives? : operations of the Jewish Relief and Rescue Committee in Budapest, 1944-1945 / by Szabolcs Szita ; [transl. by Sean Lambert]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - 237 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7326-30-8 kötött : ár nélkül
Budapesti Segély és Mentőbizottság
Magyarország - holokauszt - zsidóság
323.12(=924)(439)"1944/1945"
[AN 2578296]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2005.
Török Gábor (1971-)
   A politikai napirend : politika, média, közvélemény és az "agenda-setting" hatás / Török Gábor. - Budapest : Akad. K., 2005. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-203.
ISBN 963-05-8283-X kötött : 2200,- Ft
politika - tömegtájékoztatási eszköz - közvélemény-alakítás
32 *** 316.774 *** 659.4
[AN 2579452]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10395 /2005.
Barnes, Trevor
Archeology (magyar)
   Régészet / Trevor Barnes ; az előszót írta Tony Robinson ; ford. Szikossy Ildikó. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-71-5 kötött : ár nélkül
régészet - gyermekkönyv
902(02.053.2) *** 904(100)(02.053.2)
[AN 2578360]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2005.
Botka János (1940-)
   Tiszaföldvár város jelképei / Botka János ; [... kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság ...]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. TIT : ifj. Botka J., 2004. - 63 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 53-55. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-078-9 kötött : ár nélkül
Tiszaföldvár - címer - pecsét
929.6(439-2Tiszaföldvár)"15/19"
[AN 2579522]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2005.
Csoóri Sándor (ifj.) (1956-)
   Varázsjelek : út a magyar ősműveltséghez a zenetanulás alapján / ifj. Csoóri Sándor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Süss Fel Nap K., 2005, cop. 2003. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-2103-96-3)
magyarságkutatás - magyar népzene
930.8(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 2575564]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2005.
Dudith András (1533-1589)
   Epistulae / Andreas Dudithius ; editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. - Budapest : Akad. K., 1992-. - 25 cm
A 2. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-5736-3
Dudith András (1533-1589)
Európa - Magyarország - történelem - 16. század - püspök - katolikus egyház - levelezés
940"15"(093) *** 282(439)(092)Dudith_A.(044) *** 930.85(439)"15"(092)Dudith_A.(044)
[AN 20597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 5., 1576 / ed. Ursula Báthory ; comment. instruxit Halina Kowalska ; [... in Francogallicum transtulit Enikő Sepsi]. - 2005. - 323 p. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, ISSN 0133-6711 ; 13/5.)
Bibliogr.: p. 27-31.
ISBN 963-446-328-2 kötött : ár nélkül
Dudith András (1533-1589)
Európa - Magyarország - püspök - katolikus egyház - levelezés - 16. század - történelem
940"15"(093) *** 282(439)(092)Dudith_A.(044) *** 930.85(439)"15"(092)Dudith_A.(044)
[AN 2578979] MARC

ANSEL
UTF-810399 /2005.
Fitz Jenő (1921-)
   Gorsium-Herculia : rövid vezető a régészeti parkban / Fitz Jenő ; [fotók ... Gelencsér Ferenc]. - Székesfehérvár : Szt. István Király Múz., 2005. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 300.)
Példányszám: 1500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9279-47-1 fűzött : ár nélkül
Tác - Gorsium - Herculia - régészet - múzeumi katalógus
904(398.6-2Gorsium_Herculia)(036) *** 069(439-2Tác)
[AN 2578215]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2005.
Gernet, Jacques
Le monde chinois (magyar)
   A kínai civilizáció története / Jacques Gernet ; [ford. Antóni Csaba]. - Jav. utánny. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2001. - 626 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 547-578.
ISBN 963-389-797-1 kötött : 4200,- Ft
Kína - történelem - művelődéstörténet
951(035) *** 930.85(510)(035)
[AN 2578938]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2005.
Hahn István (1913-1984)
   A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig / írta Hahn István ; bibliai bevezetéssel és a legújabb kor történetével kieg. Raj Tamás. - 3., új, bőv. kiad. - Budapest : Makkabi, [2005]. - 229, [3] p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 963-7475-96-6 kötött : ár nélkül
zsidóság - nemzettörténelem
933 *** 930.8(=924) *** 956.94
[AN 2575522]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2005.
Holl Imre (1924-)
   Fundkomplexe des 15-17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda / Imre Holl ; [Graphik ... Sándor Ősi, Zsolt Réti] ; [Übers. Ursula Jákváry]. - Budapest : Archäologisches Inst. der UAW, 2005. - 180 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 17.)
ISBN 963-7391-86-X kötött : ár nélkül
Budapest. 1. kerület - régészet - fazekasság - lelet
904(439-2Bp.) *** 738
[AN 2579181]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2005.
   II. Ferenc Rákóczi'nin hayatı ve Türkiye'deki sürgün günleri = II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja / [red. Tibor F. Tóth] ; [yayim.] ... Macar - Türk Dostluk Derneği. - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2005. - 173 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: Rákóczi
ISBN 963-218-279-0 kötött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Törökország - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - emigráció
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"170/173" *** 325.25(=945.11)"171/173"
[AN 2578297]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2005.
Ironside, H. A.
The four hundred silent years (magyar)
   A négyszáz "csöndes" év : Malakiástól Mátéig / H. A. Ironside. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-09-0 fűzött : ár nélkül
zsidóság - nemzettörténelem - ókori Palesztina
956.94"-04/-00"
[AN 2577798]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2005.
Käfer István (1935-)
   Dona nobis pacem : magyar - szlovák kérdések / Käfer István ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 384 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9206-05-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - történelem - művelődéstörténet - szlovákok - szlovák irodalom története
930.85(439)(=854) *** 885.4(091) *** 316.356.4(=854)
[AN 2575529]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2005.
Kovács Péter (1969-)
   Marcus Aurelius esőcsodája és a markomann háborúk / Kovács Péter. - Pécs : PTE BTK Ókortört. és Régészeti Tanszék, 2005. - 349 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina nova dissertationum ex Institucio Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. Supplementum ; 5.)
Bibliogr.: p. 266-289.
ISBN 963-642-040-8 fűzött : ár nélkül
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár)
Római Birodalom - hadtörténet - uralkodó - természeti jelenség - 2. század - életrajz
937(092)Marcus_Aurelius *** 355.48(37)"01"
[AN 2578311]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2005.
Malam, John
Mummies (magyar)
   Múmiák / John Malam ; az előszót írta Joann Fletcher ; [ford. Szikossy Ildikó]. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-53-7 kötött : ár nélkül
halotti szokás - múmia - gyermekkönyv
903.5(100)(02.053.2)
[AN 2578374]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2005.
Meylan, Vincent
La véritable Elisabeth II., reine d'Angleterre (magyar)
   II. Erzsébet, Anglia királynője / Vincent Meylan ; [ford. ... Laky Krisztina]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 224 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7052-22-4 fűzött : 1990,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), II.
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - ezredforduló - életrajz
941.0(092)Erzsébet,_II. *** 941.0"195/200"
[AN 2578280]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2005.
Nemere István (1944-)
   Uralkodók mennyegzői : lagzik és botrányok / Daniel Florion. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005]. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-56-5 kötött : 1980,- Ft
Európa - uralkodó - esküvő - művelődéstörténet - életrajz
940"09/17"(092) *** 392.5 *** 930.85(4)
[AN 2577883]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2005.
   Névjegy : válogatás Kondor Katalin műsorából / [szerzők Antall István et al.] ; [közread. a] Magyar Rádió ... - Budapest : MR : Masszi : Püski, 2005-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2521035
Magyarország - híres ember - ezredforduló - rádióműsorszám - interjú
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2579873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 397 p.
ISBN 963-9454-58-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú - rádióműsorszám
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2579876] MARC

ANSEL
UTF-810411 /2005.
Orth, Maureen
The importance of being famous (magyar)
   Híresnek lenni : a hírnév mai természetrajza / Maureen Orth ; [ford. Árokszállásy Zoltán] ; [utószó Gréczy Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 252 p. ; 24 cm
ISBN 963-7525-70-X fűzött : 3200,- Ft
híres ember - 20. század - interjú
929(100)"19"(047.53)
[AN 2578399]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2005.
Spira György (1925-)
   Széchenyiről / Spira György. - Budapest : Logod Bt., cop. 2005. - 290 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86697-1-3 kötött : ár nélkül
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 2579586]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2005.
Szabó Jenőné
   Padrag évszázadai : falutörténet / Szabó Jenőné ; [kiad. Civil Fórum Padragkútért Egyesület]. - [Ajka] : Civil Fórum Padragkútért Egyes., 2005. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142-148.
ISBN 963-219-048-3 fűzött : ár nélkül
Padragkút - Ajka - helytörténet - helyismeret
943.9-2Padrag *** 908.439-2Ajka
[AN 2578994]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2005.
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
   Hód-mező-vásárhely története / ... írta Szeremlei Samu. - Repr. kiad. - [Hódmezővásárhely] : Mérai J., [2004]-. - 21 cm
Borítócím: Hódmezővásárhely története. - Eredeti kiadása: Hódmezővásárhely : a város közönsége, 1900-1913
Hódmezővásárhely - helytörténet
943.9-2Hódmezővásárhely
[AN 2531968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A leigáztatás kora, 1526-1848. - [2005]. - XXVII, 544 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-460-517-6 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - helytörténet
943.9-2Hódmezővásárhely"15/18"
[AN 2577718] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. 1. r., A közmivelődés története, 1526-1848. - [2005]. - XII, 450 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-460-518-4 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Hódmezővásárhely"15/18" *** 930.85(439)"15/18"
[AN 2577721] MARC

ANSEL
UTF-810415 /2005.
Szirácsik Éva (1971-)
   "Rákóczy levelek" : Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád Megyei Levéltárból / [összeáll. és a bev. tanulmányt írta] Szirácsik Éva. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2005. - 355, [27] p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból ; 46.)
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 963-7243-58-5 kötött : ár nélkül
Nógrád (vármegye) - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - levéltári irat - történelmi forrás
943.913.1"1703/1711"(093.2) *** 930.253(439-2Salgótarján)
[AN 2578947]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2005.
Valter Ilona (1938-)
   Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon / Valter Ilona. - 2. kiad. - Budapest : METEM, 2005. - 330 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 43.)
Bibliogr.: p. 209-211.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8472-82-0)
Nyugat-Dunántúl - régészet - Árpád-kor - templom
904(439.11)"09/12" *** 726.54(439.11)"09/12"
[AN 2575559]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2005.
   Zalai életrajzi kislexikon / [szerkbiz. Fatér Bernadett et al.] ; [mtársak Bilkei Irén et al.] ; [kiad. a Deák Ferenc Megyei Könyvtár]. - 3., jav., bőv. kiad. - Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2005. - 287 p. ; 25 cm
ISBN 963-7267-29-8 fűzött : ár nélkül
Zala (megye) - életrajzi lexikon
929(439.121):030
[AN 2575541]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10418 /2005.
   Alternatív gondolatok a régi pesti zsidónegyedről : az Óvás! Egyesület konferenciája : Budapest, Műcsarnok, 2004. október 26. / [... szerkesztői Ágoston László, Götz Eszter, Gyárfás Katalin]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2005. - 92 p. ; 24 cm
Érték és valóság, ISSN 1785-301X ; 4. füz. (2005). - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európa - Magyarország - művelődéstörténet - településtervezés - műemlékvédelem - zsidóság - konferenciakiadvány
911.375.64(=924)(439-2Bp.) *** 911.375.64(=924)(4) *** 72.025.3/.4 *** 930.85(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2579257]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2005.
   Ázsia politikai földrajza / szerk. Pap Norbert. - Pécs : Alexandra, 2005. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-369-048-X fűzött : ár nélkül
Ázsia - politikai földrajz
911.3(5) *** 32(5)
[AN 2578188]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2005.
Bausch, Peter
Côte d'Azur (magyar)
   Côte d'Azur / .... szerzője Peter Bausch ... - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5479-2 fűzött : 1990,- Ft
Côte d'Azur - útikönyv
914.494(036)
[AN 2581717]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2005.
Bläske, Gerhard
Paris (magyar)
   Párizs / ... szerzője Gerhard Bläske ... és Waltraud Pfister-Bläske ... - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5478-4 fűzött : 1990,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2581963]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2005.
Bötig, Klaus
Malta, Gozo (magyar)
   Málta, Gozo / ... Klaus Bötig írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-13-5443-1 fűzött : 1990,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2581732]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2005.
Bryant, Sue
Globetrotter travel guide Barcelona (magyar)
   Barcelona : útikalauz / Sue Bryant. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-05-3 fűzött : ár nélkül
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2577870]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2005.
   Budapest a tiéd is : Európa Kulturális Fővárosa 2010 : [pályázati koncepció] = Budapest truly yours : European Capital of Culture 2010 : concept for the competitive tender / olvasószerk. Bucsay Orsolya ; ... kidolgozásában részt vettek ... Arnold István [et al.]. - Budapest : [Budapest 2010 Európa Kult. Fővárosa Programiroda], [2005]. - 137 p. : ill., színes ; 27 cm
Közread. a Budapest 2010 Európa Kulturális Fővárosa Programiroda
ISBN 963-218-924-8 fűzött : ár nélkül
Budapest - Európai Unió - területfejlesztés - ezredforduló - kulturális élet - pályázat
908.439-2Bp. *** 316.7(4-62) *** 06.063 *** 711.1(439-2Bp.)
[AN 2579025]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2005.
Czunyiné Bertalan Judit
   Bokod : helytörténeti és települési kézikönyv / szerk., írta Czunyiné Bertalan Judit ; kiad. Bokodi Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület. - Bokod : Bokodi Hagyományőrző és Faluszépítő Egyes., 2005. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Bokod története és bemutatása
ISBN 963-218-886-1 fűzött : ár nélkül
Bokod - helyismeret
908.439-2Bokod
[AN 2578720]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2005.
Danis György
   A Borsodi-mezőség : egy táj története a régi helynevek tükrében / Danis György ; [... kiad. Tiszatáj Közalapítvány]. - [Szeged] : Tiszatáj Közalapítvány, 2005. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-98. - Példányszám: 800
ISBN 963-218-162-X fűzött : 980,- Ft
Mezőség (borsodi) - földrajzi név - helyismeret - magyar nyelv
908.439.134 *** 809.451.1-311(439.134)
[AN 2577784]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2005.
Debreczeny Miklós
   Miért szép Győr? : több száz válasz képekben! = Warum Győr schön ist? : Hunderte von Antworten in Bildern! = Why is Győr beautiful? : hundreds of answers in pictures! / Debreczeny Miklós ; [ford. ... Nagy Gergely ... Czuczor Tamás]. - [Veszprém] : Debreczeny Bt., [2005]. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-216-486-5 kötött : ár nélkül
Győr - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Győr(084.12)
[AN 2577632]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2005.
   Füzesabony, 2005 : városismertető : die Vorstellung der Stadt : town introduction / [... szerk. Sipos Attila] ; [fotók Kiss Helga et al.] ; [kiad. Füzesabony Város Önkormányzata]. - Füzesabony : Önkormányzat, 2005. - 78 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-218-757-1 fűzött : ár nélkül
Füzesabony - helyismeret
908.439-2Füzesabony
[AN 2579521]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2005.
Gallai Rezső (1939-)
   Élet a régi Tatabányán / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2005. - 99, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-55-8 fűzött : ár nélkül
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 2579049]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2005.
Horváth Tibor
   Szlovénia / Horváth Tibor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2005. - 184 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2005. jún. 30.
ISBN 963-352-838-0 fűzött : ár nélkül
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2578941]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2005.
Howarth, David
Tahiti, a paradise lost (magyar)
   Tahiti, az elveszett paradicsom / David Howarth ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2005]. - 316 p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9598-55-0 kötött : 2800,- Ft
Tahiti - helyismeret - felfedező utazás
908.963
[AN 2578621]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2005.
Insight guide France (magyar)
   Franciaország / [... Hollósi Nikolett és Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 401 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4673-4 fűzött : 5990,- Ft
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 2581988]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2005.
Jung, Wolfgang
Prag (magyar)
   Prága / ... szerzője Wolfgang Jung ... - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5441-5 fűzött : 1990,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2581735]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2005.
Korniss Péter (1937-)
Fényes Magyarország (orosz)
   Blistatelʹnaâ Vengriâ / [fot.] Peter Kornišš ; tekst Mikloš D'ërdʹ Saraz. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 203 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-208-975-8 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2578929]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2005.
   Látnivalók Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [szerzők Bedécs Gyula et al.]. - 4. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 728 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 963-9490-37-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2581037]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2005.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
Magyarország - helységnévtár
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Bács megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Lelkes György]. - 2005. - 215 p.
Bibliogr.: p. 21-23. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-215-785-0 fűzött : ár nélkül
Bács (vármegye) - 18. század - 19. század - helységnévtár
943.915.5-2"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.155-2)(035.5) *** 914.391.55-2(035.5)
[AN 2579790] MARC

ANSEL
UTF-810437 /2005.
Mandeville, John
Globetrotter travel guide Turkey (magyar)
   Törökország : útikalauz / John Mandeville. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-04-5 fűzött : ár nélkül
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 2577807]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2005.
McCarthy, Pete
McCarthy's Bar (magyar)
   McCarthy's Pub : kalandok Írországban és legjobb kocsmáiban / Pete McCarthy. - 2. kiad. - Budapest : Nádszál Kv., 2005. - 362 p. ; 20 cm
Ford. Ördögh Bálint
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-86593-1-9)
Írország - helyismeret - útleírás
908.417(0:82-922)
[AN 2581973]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2005.
Nichols, Fiona
Globetrotter trave guide Rome and the Vatican (magyar)
   Róma és a Vatikán : útikalauz / Fiona Nichols. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-02-9 fűzött : ár nélkül
Róma - Vatikán - útikönyv
914.5-2Roma(036) *** 914.563.1(036)
[AN 2577858]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2005.
Papp-Váry Árpád (1938-)
   Magyarország története térképeken / Papp-Váry Árpád. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth : Cartographia, cop. 2005. - 279 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 266-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4747-1 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - kartográfia - magyar történelem - térkép - történeti feldolgozás
912(439)(091) *** 943.9 *** 528.9(439)(091)
[AN 2575838]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2005.
Polonyi Péter (1935-)
   Kína : Hongkonggal, Makaóval, Tajvannal, Tibettel / Polonyi Péter. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2005. - 936 p., [80] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
ISBN 963-243-920-1 kötött : 4650,- Ft
Kína - útikönyv
915.10(036)
[AN 2575520]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2005.
Szabó Béla (1963-)
   Városom Győr : vallomások képekben / [fotó] Szabó Béla ; [szöveg Joó József]. - [Öttevény] : [Szabó B.], [2005]. - 78 p. : ill., színes ; 29 cm
A szöveg német, angol és francia nyelven is
ISBN 963-460-891-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - Győr - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_B.
[AN 2578272]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2005.
Váradi Péter Pál
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó ; [közread. a] Közdok. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 9., 12., 13. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8., 11. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7-13. kötetet a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Kovászna : a történelmi Orbaiszék. - 2004. - 112 p.
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-86413-1-2 kötött : 6700,- Ft
Kovászna - helyismeret - fényképalbum
908.439.21Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2577658] MARC

ANSEL
UTF-810444 /2005.
Weimer, Alois
Portugal (magyar)
   Portugália / ... Alois Weimer és Britta Weimer-Langer írta. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5350-8 fűzött : 1990,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2579928]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2005.
Zelnik Csaba Ákos
   Alsópetény : történeti emlékek, fejezetek Alsópetény múltjából / Zelnik Csaba Ákos. - Horpács : Mikszáth, cop. 2005. - 203 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-203.
ISBN 963-9126-83-7 kötött : ár nélkül
Alsópetény - helyismeret - családtörténet
908.439-2Alsópetény *** 929.52(439-2Alsópetény)
[AN 2579849]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10446 /2005.
Adler, Freda
Criminology (magyar)
   Kriminológia / Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller, William S. Laufer ; [ford. Bódig Mátyás és B. Varga Éva] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Lévay Miklós]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2000. - 588 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-793-9 kötött : 3980,- Ft
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2578781]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2005.
Almási György
   Útmutató a települési önkormányzatoknak az allergiát okozó növények pollenszennyezésének csökkentésére / [szerző Almási György] ; [ill. Járainé Komlódi Magda, Magyar Donát]. - [Budapest] : BM K., 2005. - 41 p. : ill., színes ; 29 cm
Példányszám: 3550
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzbüntetés - gyomnövény - parlagfű - útmutató
352.078.18(439)(036) *** 632.51 *** 632.93
[AN 2577935]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2005.
   Európában a megye : "uniós tagság a közigazgatás tükrében" : előadások és hozzászólások a 2004. október 21-22-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2005. - 202 p. : ill. ; 26 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven. - Példányszám: 260
ISBN 963-7187-26-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - közigazgatás - konferenciakiadvány
353(439) *** 353(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2577892]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2005.
   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / [szerzők Berke Barna et al.] ; szerk. Király Miklós. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 515 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. szept. - Bibliogr.: p. 481-488.
ISBN 963-224-743-4 kötött : ár nélkül
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 2581225]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2005.
Horváth Éva
   Nemzetközi eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás / Horváth Éva, Kálmán György. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 205 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 9.)
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-361-715-4 fűzött : 2500,- Ft
nemzetközi jog - eljárásjog
341.9 *** 347.918
[AN 2578248]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2005.
   Kézikönyv a Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005. - 119 p. ; 24 cm
ISBN 963-215-825-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - halálozás - iratminta - okirat
351.755.253(439)(083.76)
[AN 2579793]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2005.
Kovács Ferenc
   Az adóeljárási törvény magyarázatokkal / [szerzők Kovács Ferenc, Nánai Györgyné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.4. - Budapest : Saldo, 2005. - 524 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. jún. 15.
ISBN 963-638-139-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
351.713(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 2578771]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2005.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) : 2005. november 1. / [kész. a Budapesti 54. számú Ügyvédi Iroda ...]. - Budapest : Árboc, 2005. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. szept. 1.
Fűzött : 800,- Ft
Magyarország - közigazgatási eljárás - jogszabálygyűjtemény
35.077(439)(094)
[AN 2579956]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2005.
Lőrincz Lajos (1935-)
   A közigazgatás alapintézményei / Lőrincz Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 406 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7490-15-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - közigazgatás
35(439)
[AN 2579931]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2005.
   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Vince K., 2005-. - 25 cm
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 2582015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005, cop. 1997. - 255 p.
Szerzők Ádám Lóránt, Hágelmayer Istvánné, Lehoczkyné Kollonay Csilla. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-39-X kötött : 2995,- Ft
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 2582016] MARC

ANSEL
UTF-810456 /2005.
   Az ombudsmanok tíz éve, 1995-2005 = Ten years of the ombudsmen, 1995-2005 / [szerk. Komlósy Szilvia] ; [közread. az] Országgyűlési Biztos Hivatala. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hivatala, 2005. - 39 p. ; 30 cm
ISBN 963-218-676-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - köztársasági megbízott - ezredforduló
342.57.08(439)
[AN 2578997]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2005.
Sándor Tamás (1946-)
   Nemzetközi adásvétel : a Bécsi Egyezmény kommentárja / Sándor Tamás, Vékás Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 684 p. ; 24 cm
Az egyezmény angol, francia és német nyelvű szövegével. - Bibliogr.: p. 651-662.
ISBN 963-7490-08-6 kötött : 7300,- Ft
United Nations convention on contracts for the international sale of goods (1980)
nemzetközi jog - külkereskedelem - szerződés - útmutató
347.7(100)(094)(036)
[AN 2579933]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2005.
   A szerzői jog a gyakorlatban / [főszerk. id. Ficsor Mihály] ; [szerk. Kiss Zoltán, Kulcsár Eszter]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 297 p. ; 24 cm
A Szerzői Jogi Szakértő Testület véleményeinek gyűjteménye, ISSN 1215-2390, 1997/2003. évi kötete
ISBN 963-224-814-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.78(439)(094)(036)
[AN 2579239]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2005.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 656 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 12.)
Lezárva: 2005. július 15.
ISBN 963-9492-48-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - jogszabálygyűjtemény - útmutató
35.08(439)(094)(036)
[AN 2577877]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2005.
Tattay Levente (1943-)
   A szellemi alkotások joga / Tattay Levente. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 409 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-713-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 2581666]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2005.
Uitz Renáta
   Constitutions, courts and history : historical narratives in constitutional adjudication / Renáta Uitz. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - [10], 354 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-342.
ISBN 963-7326-38-3 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-32-4 fűzött : ár nélkül
alkotmányjog - jogtudomány - államelmélet
340.12 *** 342
[AN 2579609]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2005.
   Védelmi beszerzés 2003 : konferencia / [fel. szerk. M. Tóth György] ; [... kiad. ... a HM BBBH]. - [Budapest] : HM BBBH, [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
A konferenciát 2003. november 20-án tartották Budapesten
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - közbeszerzés - katonapolitika - ezredforduló
351.712.2(439) *** 355.02(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2578666]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10463 /2005.
Balló István
   Fejezetek a magyar katonai múlt történetéből / Balló István ; [a vázlatokat rajz. Csicsely János] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Hadtört Int. és Múz., 2005. - 157 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7097-20-1 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - hadtörténet - haderő - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
355(439)"194/198"
[AN 2578650]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2005.
   Az értelem bátorsága : tanulmányok Perjés Géza emlékére / szerk. Hausner Gábor ; a szerkesztésben közrem. Csákváry Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 855 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Perjés Géza műveinek bibliográfiája: p. 835-850.
ISBN 963-446-329-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Európa - hadtörténet - történettudomány - történész - 20. század - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
355.48(439) *** 355.48(4) *** 943.9 *** 930.1 *** 930.1(439)(092)Perjés_G. *** 930.85(439) *** 012Perjés_G.
[AN 2578457]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos fegyverei / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-71-5 fűzött : ár nélkül
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2581977]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2005.
Kész Barnabás
   Nagy magyar csaták képes atlasza / [írta Kész Barnabás] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 44, [2] p. : ill., színes ; 33 cm. - (Tudorka atlaszok, ISSN 1586-6815)
ISBN 963-7818-16-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - gyermekkönyv
355.48(439)(02.053.2)
[AN 2578139]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2005.
Kiss Zoltán László
   A magyar katonai elit, 1945-1989 / Kiss Zoltán László ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Szociológia - Pszichológia és Pedagógia Tanszék. - Budapest : ZMNE Egyetemi K., 2005. - 524 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 437-473.
ISBN 963-7060-10-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - katonaélet - katonatiszt - 20. század
355.333(439)"194/198" *** 355.331(439)"194/198"
[AN 2578949]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2005.
Sloane, Tony
The naked soldier (magyar)
   Francia idegenlégió : vakító árnyak / Tony Sloane ; [ford. Hámori Eszter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 264 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-305-220-3 kötött : ár nélkül
Sloane, Tony
Franciaország. Armée. Légion étrangère
Franciaország - idegenlégió - memoár
355.318.2(44)(0:82-94)
[AN 2578039]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10469 /2005.
Veress Gábor (1938-)
   A minőségügy filozófiája : érték, erkölcs, minőség, versenyképesség, kiválóság / Veress Gábor, Birher Nándor, Nyilas Mihály. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 281 p. ; 20 cm
A minőségbiztosítás filozófiája (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9318-87-6 fűzött : ár nélkül
minőségbiztosítás
65.018
[AN 2579000]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10470 /2005.
Benczúr Péter
   Economic fluctuations in Central and Eastern Europe - the facts / [Péter Benczúr, Attila Rátfai]. - Budapest : MNB, 2005. - 53 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working papers, ISSN 1419-5178 ; 2005/2.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-9383-61-9 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaság - makroökonómia - ezredforduló
338(4-11)"199/200" *** 330.101.541
[AN 2579499]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2005.
Berencz Mercedes
   EVS: kalandra fel! : Ifjúság 2000-2006 program : hasznos tanácsok, ötletek az Európai önkéntes szolgálathoz / [írta és szerk. Berencz Mercedes és Mokos Béla] ; [rajz. Balla Lajos] ; [közread. a Mobilitás Európai Ifjúsági Programiroda]. - Budapest : Mobilitás Európai Ifj. Programiroda, 2005. - 50 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-86774-1-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kisegítő tevékenység - nonprofit szervezet - ifjúság - külföldi munkavállalás
331.021.1-053.81(4-62) *** 334.012.46(4-62) *** 331.556.46(4-62)
[AN 2577925]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2005.
Cheverton, Peter
How come you can't identify your key customers? (magyar)
   A kiemelt ügyfelek meghatározása : nélkülözhetetlen útmutató a kiemelt ügyfelek kiválasztásához / Peter Cheverton. - Pécs : Alexandra, 2005. - VIII, 144 p. : ill. ; 22 cm. - (A sikeres menedzsment kulcsa...)
Ford. Schwebl Klára
ISBN 963-368-947-3 fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - szervezés - ügyfélkapcsolat
658.1.011.1 *** 658.89
[AN 2579847]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2005.
Cinnamon, Robert
How come you don't understand your accountant? (magyar)
   A vállalkozás pénzügyi folyamatainak megértése : nélkülözhetetlen útmutató a pénzügyi menedzsmenthez / Robert Cinnamon és Brian Helweg-Larsen. - Pécs : Alexandra, 2005. - VIII, 166 p. : ill. ; 22 cm. - (A sikeres menedzsment kulcsa...)
Ford. Szász Gábor
ISBN 963-368-950-3 fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - pénzügy - üzemgazdaságtan
658.14
[AN 2579848]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2005.
Darvas Zsolt (1970-)
   Fiscal divergence and business cycle synchronization: irresponsibility is idiosyncratic / [Zsolt Darvas, Andrew K. Rose, György Szapáry]. - Budapest : MNB, 2005. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working papers, ISSN 1419-5178 ; 2005/3.)
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzrendszer - gazdaságpolitika - ezredforduló
336.74(439) *** 338.2(439)"200"
[AN 2579752]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2005.
Dorner Egyed
   A többcélú kistérségi társulások gazdálkodása / [szerzők Dorner Egyed, Gurnik Ágnes, Lacó Bálint]. - Budapest : Saldo, 2005. - 72 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek, ISSN 1416-6879 ; 36.)
ISBN 963-638-133-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - kistérség - regionális gazdaság
332.14(439) *** 352(439)
[AN 2579417]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2005.
   EU-tagállamok adózása / [szerk. Bessenyei Gábor, Bokor Pál] ; [szerzők Bessenyei Gábor et al.]. - Budapest : Saldo, 2005. - 469 p. ; 29 cm + mell.
Lezárva: 2005. ápr.
ISBN 963-638-136-4 fűzött : 6200,- Ft
Európai Unió - adóügy - útmutató
336.2(4) *** 336.2(4-62)(036)
[AN 2578927]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2005.
Fóti János
   Foglalkoztatottság és munkanélküliség : információk a magyarországi cenzusok eredményeiből / Fóti János, Lakatos Miklós. - Budapest : [KSH], 2004-2005. - 5 db ; 21 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal
ISBN 963-215-643-9
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)"199/200"
[AN 1080094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Értékelések, következtetések, jövőkép. - 2005. - 124 p.
ISBN 963-215-648-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-215-658-X)
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2579789] MARC

ANSEL
UTF-810478 /2005.
   Gazdasági fejlődés, alkalmazkodás : előrejelzés 2005-re / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2005. - 136, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2005/2.)
ISBN 963-215-816-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági fejlődés - gazdasági előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
330.35(439)"2005"(083.41) *** 338.27(439)"2005"
[AN 2579777]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2005.
   Gazdasági kilátások 2005 második félévétől / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2005. - 144, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2005/3. né.)
ISBN 963-215-854-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági fejlődés - gazdasági előrejelzés - statisztikai adatközlés - 21. század
338.27(439)"2005" *** 330.35(439)"2005"(083.41)
[AN 2579781]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2005.
   Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról : kézikönyv kis- és középvállalkozóknak / [szerk. Kiss Jenő] ; [... szerzői Baticz Csaba et al.] ; [közread. a] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. - 3. átd. kiad. - Budapest : GKM, 2005. - 476 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7339-03-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - gazdaság - integráció - útmutató
339.923(4-62)(036)
[AN 2579560]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2005.
Haig, Matt
How come you don't have an e-strategy? (magyar)
   Online stratégia kialakítása : nélkülözhetetlen útmutató az internetes kereskedelemhez / Matt Haig. - Pécs : Alexandra, 2005. - V, [3], 152 p. : ill. ; 22 cm. - (A sikeres menedzsment kulcsa...)
Ford. Szász Gábor
ISBN 963-368-949-X fűzött : ár nélkül
vállalatvezetés - elektronikus kereskedelem
658.8 *** 681.324Internet *** 658.1.011.1
[AN 2579855]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2005.
Heilingbrunner Klára
   Az Európai Kutatási Térség / ... kész. Heilingbrunner Klára, Gerzsó Géza ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. - Budapest : BME OMIKK, 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-72.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - innováció
330.341.1(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2579510]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2005.
   Kerekasztal-beszélgetés az adóreformról / [szerk. Belyó Pál, Nyers József, Szabó László] ; [közrem. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2005. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN 1419-4309 ; 23.)
ISBN 963-215-836-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - gazdaságpolitika - 21. század - konferenciakiadvány
336.2(439) *** 338.2(439)"2005" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2579768]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2005.
McDonald, Malcolm H. B.
How come your marketing plans aren't working? (magyar)
   A megfelelő marketingterv elkészítése : nélkülözhetetlen útmutató a marketingtervezéshez / Malcom McDonald. - Pécs : Alexandra, 2005. - X, 198 p. : ill. ; 22 cm. - (A sikeres menedzsment kulcsa...)
Ford. Peti Balázs
ISBN 963-368-946-5 fűzött : ár nélkül
marketing - tervezés
658.8
[AN 2579857]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2005.
   Módszertani útmutató az állami szerepvállalás felülvizsgálatához / [közread. a] Miniszterelnöki Hivatal. - [Budapest] : MEH, 2005. - 52 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Lezárva: 2005. aug. - Példányszám: 300
ISBN 963-9284-94-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állam - gazdaságpolitika - finanszírozás
332.012.36.078(439) *** 354.078(439) *** 338.2(439)
[AN 2579949]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2005.
   Munkanélküliség, inaktivitás, munkahelyteremtés, foglalkoztatáspolitika : tanulmányok és körkérdés / főszerk. Schweitzer Iván ; szerk. Landau Edit, Vince Péter. - Budapest : Kopint-Datorg Konjunktúra Kut. Alapítvány, 2005. - 128 p. : ill. ; 24 cm
A Külgazdaság, ISSN 0324-4202, 2005. évi kszáma. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkanélküliség - ezredforduló
331.5(439)"199/200" *** 331.56(439)"199/200"
[AN 2578930]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2005.
   A munkavédelmi törvény magyarázata / szakmai szerk. Varga László ; [szerzők Galló Sándor et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 625 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2005. ápr. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-775-2 fűzött : ár nélkül
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Magyarország - munkavédelem - törvény - útmutató
331.45(439)(094)
[AN 2579132]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2005.
Németh Gabriella
   A foglalkoztatást terhelő járulékokról és hozzájárulási kötelezettségekről / [szerző Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2005. - 107 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-638-134-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkáltató - szakképzés - pénzügyi támogatás - útmutató
331.105.22(439) *** 369.044(439)(036) *** 377(439)(036) *** 331.363
[AN 2579421]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2005.
Piper, Nikolaus
Geschichte der Wirtschaft (magyar)
   A pénz nyomában : gazdaságtörténet diákoknak / Nikolaus Piper ; [ill. Aljoscha Blau] ; [ford. Csokonai Attila]. - Budapest : Móra, 2005. - 170, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7965-6 kötött : 2380,- Ft
gazdaságtörténet - világgazdaság - gyermekkönyv
339.9(091)(02.053.2) *** 338(091)(100)(02.053.2)
[AN 2578944]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2005.
Pitti Zoltán (1945-)
   Pályázati tanácsadó - az ötlettől a megvalósulásig : kézikönyv : [kis és középvállakozóknak] / [szerzők Pitti Zoltán, Bálint András] ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vállalkozás-fejlesztési és EU-felzárkóztatási Főosztály]. - Budapest : GKM Vállalkozás-fejlesztési és EU-felzárkóztatási Főoszt., 2005. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7339-04-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - középvállalat - kisvállalkozás - pályázat
334.72(4-62) *** 334.72(439) *** 06.063
[AN 2579547]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2005.
Sós Gabriella
   Fogyasztóvédelmi iratmintatár / Sós Gabriella. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 374, [5] p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2005. máj. 15.
ISBN 963-224-839-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fogyasztóvédelem - iratminta
366.5(439)(083.76)
[AN 2578234]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2005.
Szegedi Zoltán (1950-)
   Logisztika-menedzsment / Szegedi Zoltán, Prezenszki József ; [közrem. Salamonné Huszty Anna et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2005. - 450 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-[451].
ISBN 963-09-4777-3 kötött : 4500,- Ft
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2578251]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2005.
   A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal / [szerk. Gódor Sándorné] ; [szerzők Andrási Jánosné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.1. - Budapest : Saldo, 2005. - 581 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. máj. 31.
ISBN 963-638-138-0 fűzött : 3300,- Ft
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Magyarország - jövedelemadó - törvény - útmutató
336.272(439)(094)(036)
[AN 2578767]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2005.
Szentes Tamás (1933-)
   World economics / by Tamás Szentes. - Budapest : Akad. K., 2005-. - 25 cm
ISBN 963-05-7967-7
világgazdaság - gazdaságtan
339.9(100) *** 330.8
[AN 2575849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Comparative theories and methods of international and development economics : a historical and critical survey. - 2005, cop. 2002. - 461 p.
Bibliogr.: p. 446-[462].
ISBN 963-05-7984-7 kötött : ár nélkül
világgazdaság - gazdaságtan
339.9(100) *** 330.8
[AN 2575851] MARC

ANSEL
UTF-810495 /2005.
   Ünnepi dolgozatok : 15 éves a győri közgazdászképzés / [szerk. biz. Solt Katalin et al.] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézete]. - Győr : SZIE GTI, 2005. - 329 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7175-26-1 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan
330
[AN 2579437]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2005.
   Vállalati pénzügyek : példatár / [írták a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet Pénzügy Tanszékének és Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékének oktatói]. - 11. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2005. - 157 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-67-X fűzött : ár nélkül
pénzügy - egyetemi tankönyv - példatár
658.15(075.8)(076)
[AN 2580994]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10497 /2005.
   10 éves az Erdei óvoda programunk / [kész. az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék és Árpád tagóvodáinak munkaközössége]. - [Püspökladány] : Egyesített Óvodai Intézmény, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Püspökladány - óvoda - környezeti nevelés
373.24(439-2Püspökladány) *** 37.033 *** 37.018.526
[AN 2579961]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2005.
   Alkotás utca : a Budai Rajziskola könyve / [szerk. Lázár Zsuzsa] ; [a fotókat kész. Budai Enikő et al.]. - Budapest : Budai Rajzisk., 2005. - 79 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-218-970-1 fűzött : ár nélkül
Budai Rajziskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - szakközépiskola - művészeti iskola - képzőművészet - iskolai évkönyv
373.6:73/76(439-2Bp.)(058) *** 373.3:73/76(439-2Bp.)(058)
[AN 2578950]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 5. osztályos, kerettanterves Történelem tankönyvéhez és munkafüzetéhez / [Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 135 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az 5. osztályos történelem tantárgy tanításához
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-565-8)
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.893(072)
[AN 2575841]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2005.
Campbell, Ross
How to really love your child (magyar)
   Életre szóló ajándék : hogyan szeressük gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 3. kiad., 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 1991. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-14-8 fűzött : ár nélkül
családi nevelés
37.018.1
[AN 2580751]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2005.
   Civil történelem : a Történelemtanárok Egyletének 15 éve / szerk. Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László. - Budapest : TTE, 2005. - 212, [12] p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-218-702-4 fűzött : ár nélkül
Történelemtanárok Egylete
Történelemtanárok Országos Konferenciája (1991-2004)
Magyarország - pedagógus - történelem - társadalmi szervezet - konferenciakiadvány
37(439)(092) *** 93/99 *** 061.2(439)Történelemtanárok_Egylete *** 061.3(439-2Bp.)"199/200"
[AN 2579013]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2005.
Domokos Lászlóné Löllbach Emma (1885-1966)
   Az alkottató tanítás : Domokos Lászlóné összegyűjtött előadási és cikkei 1908-1928-ig / szerk. Áment Erzsébet. - Budapest : OPKM, 2005. - 138 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar reformpedagógiai törekvések, ISSN 1787-176X ; 3.)
ISBN 963-9315-89-3 fűzött : 1200,- Ft
pedagógia - reform - személyiségfejlesztés
371.4reformpedagógia *** 37.03
[AN 2578245]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2005.
Domokos Lászlóné Löllbach Emma (1885-1966)
   Korszerű kérdések a nevelésben : Domokos Lászlóné összegyűjtött előadásai és cikkei 1928-1941-ig / szerk. Áment Erzsébet. - Budapest : OPKM, 2005. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar reformpedagógiai törekvések, ISSN 1787-176X ; 4.)
ISBN 963-9315-90-7 fűzött : 1300,- Ft
oktatásügy - pedagógia - reform
371.4reformpedagógia *** 37.014(439)
[AN 2578250]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2005.
   Education and training 2010 conferences on implementing the EU work programme in Hungary : Budapest, 22 October and 8 November 2004 / [ed. board Magda Farkas, Krisztina Kolosy Bene, Anita Krémó] ; [org., publ. by the] Ministry of Education. - Budapest : Min. of Education, [2005]. - 127 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 37.014(4-62)
[AN 2578821]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2005.
   E-learning, 2005 / [alkotószerk. Hutter Ottó, Magyar Gábor, Mlinarics József]. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 273 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-16-6004-4 kötött : ár nélkül
e-learning - multimédia
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 2578775]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2005.
Emőkey András
   A gyakorlati oktatás : módszertani kézikönyv a gyakorlati képzést végzők számára / Emőkey András, Rakaczkiné Tóth Katalin. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2005. - 129 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek, ISSN 1787-2669 ; 4.)
ISBN 963-9553-70-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 966-9553-70-0)
iskolán kívüli oktatás - szakképzés
371.133 *** 371.388
[AN 2579108]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2005.
   In memoriam Dr. Előd István (1912-1990). - Veszprém : Sempre, cop. 2004. - 81, [14] p. : ill. ; 20 cm. - (Tanítók, tanárok, ISSN 1586-1546 ; 3.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-214-943-2 fűzött : ár nélkül
Előd István (1912-1990)
Magyarország - pedagógus - piaristák - 20. század - életrajz - emlékkönyv
37(439)(092)Előd_I. *** 271.786(439)(092)Előd_I.
[AN 2577691]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2005.
   Iskola-egészségügy : gyakorlati ismeretek oktatási intézményeket ellátó orvosok és védőnők számára / szerk. Aszmann Anna ; társszerk. Békefi Dezső ; [kiad. az] Országos Gyermekegészségügyi Intézet. - Budapest : Orsz. Gyermekeü. Int., 2005. - [2], 349 p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-218-414-9 fűzött : ár nélkül
iskola-egészségügy
371.7
[AN 2578298]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2005.
   Jubileumi évkönyv : 15 éves a győri közgazdászképzés / [fel. szerk. Farkas Szilveszter] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézete]. - Győr : SZIE GTI, 2005. - 62 p. ; 23 cm
ISBN 963-7175-27-X fűzött : ár nélkül
Széchenyi István Egyetem (Győr). Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet
Győr - gazdaságtan - egyetem - egyetemi évkönyv
378.633(439-2Győr)(058)
[AN 2579431]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2005.
Köves Gábor
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2005]-. - ill. ; 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2530102
diákélet - humor - vicc
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2005]. - 158 p.
ISBN 963-7437-24-X fűzött : 950,- Ft
diákélet - humor - vicc
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 2578331] MARC

ANSEL
UTF-810511 /2005.
Lovász Ilona
   Szemünk fénye : látássérült gyermekek integrált óvodai nevelésének tapasztalatai / Lovász Ilona, Pántya Gáborné. - Debrecen : Pedellus, 2005. - 44 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 963-9396-93-1 fűzött : ár nélkül
Debrecen - óvoda - óvodai nevelés - vak
373.24(439-2Debrecen) *** 376.32 *** 376.352
[AN 2579978]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2005.
   Magazin 20 : a Közművelődés Háza jubileumi kiadványa, 1985-2005 / [... szerk. Veizer-Sugár Gabriella, ... Fűrészné Molnár Anikó] ; [kiad. A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság, Tatabányai Múzeum]. - Tatabánya : Közműv. Háza : Tatabányai Múz., [2005]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-921-3 fűzött : ár nélkül
Tatabánya - művelődési ház
374.07(439-2Tatabánya)
[AN 2578960]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2005.
Molnár Péterné
   "Én iskolám, köszönöm most neked" : a Kunszentmiklósi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája történetének 400 éve / Molnár Péterné. - Kunszentmiklós : ÁMK Ált. Iskolája : Molnár P.-né, [2005]. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 226-227.
Fűzött : ár nélkül
Általános Művelődési Központ (Kunszentmiklós). Általános Iskola
Kunszentmiklós - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Kunszentmiklós)(091)
[AN 2577897]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2005.
Pitrik József (1948-)
   Kézikönyv : technika és életvitel, 5. osztály / Pitrik József. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 40 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 963-464-879-7 fűzött : ár nélkül
technika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.862(072) *** 372.864(072)
[AN 2581951]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2005.
Rácz István Pál (1923-1992)
   A kiszombori iskola története / Rácz István Pál ; [szerk. Rácz Géza] ; [kiad. Kiszombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete]. - Kiszombor : Önkormányzat, 2005. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Dózsa György Általános Iskola (Kiszombor)
Kiszombor - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Kiszombor)(091)
[AN 2579528]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2005.
   Tanuljunk, de hogyan!? : az iskolai szaktárgyak tanulása / szerk. Katona András, Ládi László és Victor András ; [írták ... Bodnár Gábor et al.] ; [a rajzokat kész. Sajdik Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 279 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5564-8 fűzött : 3400,- Ft
tanulás - tantárgy - felső tagozat - középfokú oktatási intézmény
371.322 *** 372.8(075.3) *** 372.8(075.2)
[AN 2578959]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2005.
   Testnevelés : kétszintű érettségi vizsga elméleti követelményei / [szerzők Grénus Gabriella et al.] ; [szerk. Halmosné Móricz Éva] ; [közread. a] Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat. - Szombathely : Vas M. Ped. Int., 2005. - 212, [2] p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-9426-12-1 fűzött : ár nélkül
testnevelés - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi tétel - tanári segédkönyv
372.879.6(075.3)(079.1) *** 372.879.6(072) *** 371.26
[AN 2581056]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2005.
Vígh Béla (1932-)
   Hogyan tanuljunk eredményesen? : tanulástechnikai alapelemek / Vígh Béla. - Budapest : Alliter, 2005. - 29 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-910-8 fűzött : ár nélkül
tanulás
371.322
[AN 2579532]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10519 /2005.
   Animals = Állatok : játék a szavakkal : [tanulj angolul Disney-vel!]. - Debrecen : TKK, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm + mell. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-366-1 kötött : 1298,- Ft
fejtörő játék - angol nyelv - rejtvény - szójáték - nyelvkönyv - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578301]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2005.
Bakos V. Ági (1966-)
   Mandala ablakképek II : matrica festékkel / graf. Vass Ági. - Budapest : Mandala Art K., 2004. - 57 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-214-716-2 fűzött : 950,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2577869]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2005.
Bányai József
   Vadászat : kiállításvezető = Hunting : exhibition guide / [a kiállítást rend. és a vezetőt írta Bányai József] ; [... transl. by Gabriella Juhász] ; [rend., közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2005. - 15, [2], 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-218-829-2 fűzött : ár nélkül
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
vadászat - múzeumi katalógus
799.2 *** 069(439-2Bp.)MMM(036)
[AN 2577815]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2005.
D'Alessio, Paolo
Glamour racing (magyar)
   Verseny és csillogás / Paolo D'Alessio ; [ford. Méhes Károly]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 185 p. : ill., színes ; 14x20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-369-264-4 kötött : ár nélkül
autósport - fényképalbum
796.71(100)(084.12)
[AN 2579648]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2005.
Dive atlas of the world (magyar)
   Búvár világatlasz : a legjobb merülőhelyek képes kalauza / szerk. Jack Jackson ; [ford. Greguss Ferenc et al.]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2005]. - 300 p. : ill., színes, részben térk. ; 33 cm
Kötött : 8980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-28-8)
búvárkodás - óceán - tenger
797.215(26)
[AN 2578415]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2005.
Edvi László
   Az első az igazi! / Edvi László ; [fényképeket kész. Derencsényi István]. - Debrecen : Blende Bt., 2005. - 290 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-218-785-7 fűzött : ár nélkül
Debreceni Vasutas Sport Club
Debrecen - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Debrecen)DVSC *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2578942]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2005.
Gladstone, Bill
North U. performance racing tactics (magyar)
   Versenyvitorlás taktika / Bill Gladstone ; [ford. Rutai István] ; [kiad. a Tihanyi Hajós Egylet]. - [Tihany] : THE, cop. 2004. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-667-1 fűzött : 4500,- Ft
vitorlázás
797.14
[AN 2577768]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2005.
Hankó László
   A medvék országa : vadász- és horgászkalandok Alaszkában / Hankó László. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM, cop. 2005. - 165, [2] p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-9369-49-7 kötött : 3000,- Ft
Alaszka - horgászat - vadászkaland
799.1(798)(0:82-992) *** 799.2(798)(0:82-992)
[AN 2578704]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2005.
Iglói Pál
   Perőcsényi vadászatok és egyebek / Iglói Pál. - Budapest : PolgART, 2005. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-9306-91-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 2578136]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2005.
Kasparov, Garri Kimovič
   Játszd így a szicíliait! / Garri Kaszparov ; összeáll. Németh Zoltán. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769)
ISBN 963-86800-0-8 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2578538]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2005.
Lazzari, Mirco
Valentino Rossi (magyar)
   Valentino Rossi / Mirco Lazzari, Marco Masetti ; [ford. Méhes Károly]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 179, [6] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 963-369-265-2 kötött : ár nélkül
ISBN 88-8058-889-3
Rossi, Valentino
Olaszország - motorkerékpársport - sportoló - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
796.72(45)(092)Rossi,_V.(084.12)
[AN 2579644]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2005.
Madarász István (1934-)
   A kézilabdázás játékszabályai és a játékvezetés / Madarász István ; [... az ábrákat ... rajz. Süveges Gyula] ; [kiad. a Magyar Kézilabda Szövetség]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : M. Kézilabda Szövets., 2005. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
kézilabda - játékszabály
796.322.063
[AN 2575846]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2005.
Mészáros András
   Hogyan támadjunk izolált gyaloggal? / Mészáros András. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2005. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769)
ISBN 963-86800-3-2 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2578531]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2005.
Nagy Alfréd
   A sport marketingkommunikációja / Nagy Alfréd ; [közread. a] Magyar Sportmenedzsment Társaság. - [Budapest] : M. Sportmenedzsment Társ., 2005. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 963-218-770-9 fűzött : ár nélkül
sport - kommunikáció - marketing
796 *** 658.8 *** 316.77
[AN 2578287]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2005.
   Németország futballtörténete : 1903-2005 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2005. - 167 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 17.)
ISBN 963-86604-4-9 fűzött : ár nélkül
Németország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(430)"19"
[AN 2579656]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2005.
Pálkövi József (1967-)
   Sakkovi : 64 Mező Országának meséi / Pálkövi József. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769)
ISBN 963-86800-4-0 fűzött : 490,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2578605]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2005.
   Philidor : a gyalog a sakkjáték lelke / összeáll. Mészáros András. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2005. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769)
ISBN 963-86800-2-4 fűzött : ár nélkül
Philidor, François André Danican
sakk
794.1
[AN 2578556]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10536 /2005.
Adams, Simon
Castles & forts (magyar)
   Várak és erődök / írta Simon Adams ; az előszót írta Neil Oliver és Tony Pollard ; [ford. Cseh Károly]. - [Szeged] : Novum, cop. 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Novum képes tudománytár)
ISBN 963-9334-54-5 kötött : ár nélkül
vár - erőd - történeti feldolgozás - gyermekkönyv
725.182(100)(091)(02.053.2) *** 728.81(100)(091)(02.053.2)
[AN 2578381]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2005.
Addiss, Stephen
How to look at Japanese art (magyar)
   Hogyan nézzük a japán művészetet? / Stephen Addiss ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 144 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A japán kert c. fejezetet írta Seo, Audrey Yoshiko. - Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 963-7525-66-1 fűzött : ár nélkül
Japán - művészettörténet
7.032.12
[AN 2579546]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2005.
   Angyalokra szükség van : tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére / szerk. András Edit ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2005. - 353 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bernáth Mária műveinek bibliográfiája: p. 323-339. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-7381-83-X kötött : 2990,- Ft
Magyarország - festészet - századforduló - 20. század - művészettörténész - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
75(439)"185/19" *** 7.072(439)"19" *** 930.85(439)"185/19" *** 012Bernáth_M.
[AN 2578401]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2005.
Bakos V. Ági (1966-)
   Angyalok : ablakképek matrica festékkel / graf. Vass Ági. - Budapest : Mandala Art K., 2004. - 62 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-217-119-5 fűzött : 950,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
748 *** 379.826
[AN 2577853]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2005.
   Ballonyi László / [szerk. ... Bakonyvári M. Ágnes]. - Budapest : Ballonyi, 2005. - 50, [13] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-460-903-1 fűzött : ár nélkül
Ballonyi László (1937-2004)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - életrajz
73/76(439)(092)Ballonyi_L.
[AN 2579962]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2005.
Csiszár József (1946-)
   A természet harmóniája, avagy Vászonra varázsolt pillanatok : bepillantás Csiszár József életébe és munkájába / [bev.] Iváncsics Lajos, Köller Joachim. - Balatonfűzfő : Csiszár J., 2005. - 118 p. : ill., színes ; 24x31 cm
Borítócím: Csiszár József. - A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-460-876-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - tájkép - állatkép
75.047 *** 75(439)(092)Csiszár_J.
[AN 2577714]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2005.
Dékán István
   Digitális fényképezés az alapoktól a szakmai ismeretekig / ... Dékán István írta. - [Budapest] : [D2 Fotóstúdió], [2005]. - 256 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Közread. a D2 Fotóstúdió
ISBN 963-217-135-7 kötött : ár nélkül
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2577583]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2005.
Dürer és kortársai (angol)
   Dürer and his contemporaries : monumental woodcuts by outstanding artists : triumph of Emperor Maximilian I. : Museum of Fine Arts, Budapest, 1 July - 9 October 2005 / [curator Szilvia Bodnár] ; [transl. Marianna Szűcs]. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2005]. - 34 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 963-7063-05-6 fűzött : ár nélkül
Dürer, Albrecht
Németország - grafika - grafikus - 15. század - 16. század - metszetkép - kiállítási katalógus
76(430)(092)Dürer,_A. *** 76(430)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2579563]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2005.
   Építésügyi és területrendezési jogszabályok / [szerk. Nagyné Gaál Éva] ; [közread.a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2005. - 343 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. máj. 4.
ISBN 963-86552-9-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - településtervezés - építésügy - jogszabálygyűjtemény
711.4(439)(094) *** 349.442(439)(094)
[AN 2576943]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2005.
   Etűdök : tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére / [szerk. Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : KÖH, 2004. - 399 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Györffy Katalin, G. műveinek bibliográfiája: p. 15-19. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-86510-0-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem - emlékkönyv - személyi bibliográfia
72.025.3/.4(439) *** 012Györffy_K.
[AN 2508493]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2005.
Evans, Duncan
Classic glamour photography (magyar)
   Klasszikus aktfotózás / Duncan Evans, Iain Banks. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 963-367-840-4 fűzött : ár nélkül
fototechnika - akt
77.041.3 *** 77
[AN 2579787]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2005.
   A Ferenczy család művei a székesfehérvári gyűjteményekben : [Székesfehérvár Csók István Képtár, 2005. augusztus 7 - szeptember 11.] = The works of the Ferenczy family in the Székesfehérvár collections / [szerk. ... Lakat Erika] ; [tanulmány ... a kiállítást rend. ... Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Király Múz., 2005. - 48 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Modern magyar művészet a székesfehérvári gyűjteményekben, ISSN 1588-2136 ; 5. A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 298.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9279-45-5 fűzött : ár nélkül
Ferenczy család
Magyarország - képzőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Ferenczy *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2579166]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2005.
Hajnal Endre
Művek (vál.)
   Hajnal Endre. - [Tatabánya] : [s.n.], [2005]. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hajnal_E.
[AN 2579968]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2005.
   Határesetek az éremművészetben III : Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége : Budapest, ... 2005. május 20 - június 1. = Borderline cases in medal art III. / a kiállítást rend. Urbán Ágnes] ; [szerk. ifj. Szlávics László]. - [Budapest] : M. Képzőműv. és Iparműv. Szöv. Érem Szakoszt., [2005]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-219-045-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szlovákia - ezredforduló - képzőművész - kisplasztika - érem - kiállítási katalógus
737.2(439) *** 737.2(437.6) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2578232]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2005.
Havadtoy, Sam
   Legends / Sam Havadtoy ; [... publ. by Galeria 56 Budapest]. - Budapest : Galeria 56, cop. 2005. - 28 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(73)(092)Havadtoy,_S.
[AN 2578850]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2005.
Havadtoy, Sam
   Love is hell / Sam Havadtoy ; [... publ. by Galeria 56 Budapest]. - Budapest : Galeria 56, cop. 2005. - 60 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(73)(092)Havadtoy,_S.
[AN 2578848]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2005.
Kertész, André (1894-1985)
The early years (magyar)
   A korai évek / André Kertész ; [szerk. Robert Gurbo és Bruce Silverstein] ; [... ford. Havas Lujza]. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 158 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9552-66-6 kötött : 2795,- Ft
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(73)(=945.11)(092)Kertész,_A. *** 061.4(73-2New_York)
[AN 2578928]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2005.
Lachaise, Gaston
A nő (angol)
   Woman : the art of Gaston Lachaise : Museum of Fine Arts, Budapest, 29 September 2005 - January 2006 / [ed. Ferenc Tóth] ; [transl. Gábor Horváth]. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2005]. - 34 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7063-10-2)
Egyesült Államok - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
72(73)(092)Lachaise,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2579551]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2005.
Lachaise, Gaston
   A nő : Gaston Lachaise művészete : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2005. szeptember 29 - 2006. január 8. / [a katalógus szerkesztője Tóth Ferenc]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2005]. - 34 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-7063-10-2 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(73)(092)Lachaise,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2579555]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2005.
   Magyarország műemlékjegyzéke / [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : KÖH, 2005-. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-86510-7-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékjegyzék
72(439)(083.8)
[AN 2571029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Nógrád megye / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [a jegyzéket összeáll. Borossay Katalin]. - 2005. - 135 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7474-00-5
Nógrád (megye) - műemlékjegyzék
72(439.131)(083.8)
[AN 2578265] MARC

ANSEL
UTF-810556 /2005.
McWhinnie, Ailsa
Complete photography manual (magyar)
   A fotózás kézikönyve : [praktikus útmutató a fényképezés alapjainak elsajátításához és felvételeink minőségének javításához] / Ailsa McWhinnie. - Pécs : Alexandra, 2005. - 218, [5] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Ford. Bogácsi Balázs
ISBN 963-368-999-6 fűzött : ár nélkül
fototechnika
77
[AN 2579597]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2005.
   A minisztérium = The ministry / [fotók ... Szüts Miklós] ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - [Budapest] : GKM, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapest - Magyarország - építészet - építész - 19. század - századforduló
72(439-2Bp.)"189" *** 72(439)(092)Pártos_Gy. *** 72(439)(092)Meinig_A.
[AN 2578840]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2005.
Pázmándi Antal (1943-)
   Munkák, 2004-1960 = Works, 2004-1960 / Pázmándi Antal ; [szövegek Wehner Tibor et al.] ; [közread. a] Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió. - Kecskemét : Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió, [2005]. - 208 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-217-734-7 kötött : ár nélkül
Pázmándi Antal (1943-)
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Pázmándi_A.
[AN 2579544]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2005.
Reich Károly (1922-1988)
Művek (vál.)
   Reich Károly / [... terv. és szerk. Sebestyén Lajos] ; [az előszót írta és a műveket vál. Kratochwill Mimi]. - Budapest : Nap K., 2005. - 109 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9402-77-X kötött : 4450,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Reich_K.
[AN 2579497]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2005.
Rum Attila
   Péterfy Lajos művészete / Rum Attila. - [Budapest] : Scholtz L., 2004. - 68 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-430-928-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-28-3)
Péterfy Lajos (1894-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Péterfy_L.
[AN 2577771]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2005.
Siklóssy László (1881-1951)
   Hogyan épült Budapest? : 1870-1930 : a Fővárosi Közmunkák Tanácsa története / írta Siklóssy László ; Rakovszky Iván előszavával. - [Budapest] : [ÉTK], [2004]. - 623 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Az 1931-ben, Budapesten a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által kiadott mű reprintje. - Közread. az Építésügyi Tájékoztatási Központ
Kötött : 4410,- Ft
Fővárosi Közmunkák Tanácsa
Budapest - településtervezés - építészet - építésügy
711.4(439Bp.)"1870/1930" *** 72(439Bp.)"1870/1930" *** 351.785(439Bp.).075.2"1870/1930"
[AN 2575525]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2005.
Sill Ferenc (1925-)
   A szombathelyi Püspöki Palota = Der Szombathelyer Bischofspalast = The Episcopal Palace in Szombathely / [írta] Sill Aba Ferenc, Konkoly István ; [fényképezte] Kovács Géza ; [ford. Hofmann Judith ..., Kappel Katalin ...]. - Szombathely : MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2004. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-217-178-0 kötött : ár nélkül
Szombathely - püspöki palota
726.92(439-2Szombathely)
[AN 2577666]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2005.
Sziráki Sándor
   A nagykörűi ecclesia templomának évszázadai / Sziráki Sándor ; [kiad. a Nagykörűi Egyházközség Képviselő-testülete]. - Nagykörű : Egyházközség, 2005. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 963-218-460-2 fűzött : ár nélkül
Nagykörű - templom
726.54(439-2Nagykörű)
[AN 2578299]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2005.
Tóth Andrej
   "Gyere be a putriba" : [Tóth Andrej ... kiállítása 2005. máj. 17 - jún. 10., K. Petrys Ház ...]. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Tóth_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2578835]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10565 /2005.
Fusz János (1777-1819)
   Lieder und Gesänge und andere weltliche Vokalwerke / Johann Evangelist Fuss ; [hrsg. von Ágnes Sas] ; [... ford. Mészáros Erzsébet, ... Bánfalvi Judit]. - Budapest : MTA ZTI, 2005. - 278 p. : ill., kotta ; 29 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 21.)
Az előszó magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 67-70.
ISBN 963-7074-89-9 kötött : ár nélkül
Fusz János (1777-1819)
Magyarország - komolyzene - zeneszerző - 18. század - 19. század - dal - életrajz
78.071.1(439)(092)Fusz_J. *** 784.3
[AN 2579006]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2005.
Herczeg Sára
   Én, Torres! / Herczeg Sára, Kirády Attila. - Pécs : Alexandra, 2005. - 238 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-369-372-1 fűzött : ár nélkül
Torres Dániel
Magyarország - dalénekes - ezredforduló - interjú
78.067.26(439)(092)Torres_D.(047.53)
[AN 2578184]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10567 /2005.
Almodóvar, Pedro
Conversations avec Pedro Almodóvar (magyar)
   Pedro Almodóvar : írások, beszélgetések / szerk. Frédéric Strauss ; [ford. Varga Emese]. - Budapest : Osiris, 2005. - 265 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 253-254. - Filmogr.: p. 249-252.
ISBN 963-389-789-0 fűzött : 2480,- Ft
Almodóvar, Pedro
Spanyolország - filmrendező - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.1(460)(092)Almodóvar,_P.(047.53)
[AN 2579669]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2005.
Jouvet, Louis
Le comédien désincarné (magyar)
   A testét vesztett színész / Louis Jouvet ; [ford. Bereczki Péter, Lombár Izabella, Matyelka Tímea]. - Budapest : Kijárat, 2005. - 237 p. ; 23 cm. - (Spectaculum, ISSN 1587-3722 ; 3.)
ISBN 963-9529-35-4 fűzött : 2100,- Ft
színházművészet - francia irodalom - esszé
792 *** 840-4=945.11
[AN 2579137]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2005.
Meyer-Stabley, Bertrand
La véritable Sophia Loren (magyar)
   Az igazi Sophia Loren / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Frankovits Judit, Reviczky Ágnes]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 261 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Filmogr.: p. 249-259.
ISBN 963-7052-21-6 fűzött : 1990,- Ft
Loren, Sophia
Olaszország - filmszínész - 20. század - ezredforduló - életrajz
791.43.071.2(45)(092)Loren,_S.
[AN 2578284]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10570 /2005.
Alberti Gábor (1963-)
   Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések / Alberti Gábor, Medve Anna. - 2. jav. kiad. - Budapest : Janus : Gondolat, 2005. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9610-15-1 fűzött : 4980,- Ft
generatív nyelvészet - magyar nyelv - mondattan
809.451.1-56
[AN 2579007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szabályok és magyarázatok. - 347 p.
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 963-9610-16-X
generatív nyelvészet - mondattan - magyar nyelv
809.451.1-56
[AN 2579009] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ágrajzok. - 300 p.
ISBN 963-9610-17-8
magyar nyelv - generatív nyelvészet - mondattan
809.451.1-56
[AN 2579010] MARC

ANSEL
UTF-810571 /2005.
   Angol - olasz - magyar informatikai szótár / [főszerk. Irimiás Zsuzsanna] ; [szerk. Sz. Banadics Éva]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-281-4 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - olasz nyelv - magyar nyelv - informatika - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00 *** 681.3
[AN 2578107]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2005.
Csernusné Tóth Annamária
   1000 francia tesztkérdés / [szerző Csernusné Tóth Annamária]. - Szeged : Maxim, 2005. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-9-2 fűzött : 1280,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2581004]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2005.
Dávid Katalin Zsuzsanna
   1000 angol tesztkérdés / [Dávid Katalin Zsuzsanna, David P. Curley]. - Szeged : Maxim, 2005. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-1-7 fűzött : 1280,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2581009]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2005.
Doró Gézáné (1949-)
   1000 olasz tesztkérdés / [szerzők Doró Gézáné, Kovács Mónika]. - Szeged : Maxim, 2005. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-2-5 fűzött : 1280,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 2581006]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2005.
Finály Henrik (1825-1898)
   A latin nyelv szótára : a kútfőkből a legjobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva / összeáll. Finály Henrik. - Repr. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2002. - X p., 2132 col. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1884
ISBN 963-05-7863-8 kötött : ár nélkül
ISBN 963-05-7937-5 b. : ár nélkül
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2581241]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2005.
Gyepes Judit (1937-)
   Útitárs : angol társalgási zsebkönyv / Siórétiné Gyepes Judit, Zoltán Erika ; [a rajzokat kész. Tényi Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Fűzött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 2575823]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2005.
Károly Krisztina (1969-)
   Angol szókincskönyv : érettségihez és középfokú nyelvvizsgához / Károly Krisztina, Szentesi Tímea. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2005. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5484-9 fűzött : 1550,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11(079.1)
[AN 2581017]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2005.
Konrád Miklós
   Magyar - francia kisszótár = Petit dictionnaire hongrois - français / Konrád Miklós. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 649, [16] p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8176-0 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2581147]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2005.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Europäische Union, internationale Beziehungen : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2005. - 124, [17] p. ; 29 cm + CD. - (Fachsprachenreihe)
ISBN 963-460-807-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - német nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33 *** 339.923(4-62)
[AN 2579942]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2005.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Gastgewerbe, Tourismus : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2005. - 136 p. : ill. ; 29 cm + CD. - (Fachsprachenreihe)
ISBN 963-460-808-6 fűzött : ár nélkül
német nyelv - idegenforgalom - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2579945]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2005.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Neue Wirtschaftsthemen : Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén ; [ill. Balázs Piri Balázs]. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, 2005. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-346-538-9)
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2582011]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2005.
Pátrovics Péter (1969-)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek = Basic English / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2005. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-394-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2578161]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2005.
Péter Krisztina
   Kulcsszavak a nemzetközi számvitelhez = Keywords to the international accountancy / [összeáll. Péter Krisztina, Somogyi Cs. Éva] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2005. - 160, 158 p. ; 23 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86511-6-4 fűzött : 5800,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - számvitel - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 657
[AN 2578156]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2005.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (8.) (2005) (Balatonalmádi)
   8th Summer School of Psycholinguistics : May 29 - June 3, 2005 : programme and abstracts = VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi : 2005. május 29. - június 3. : programfüzet és absztraktok / [ed. by ... Lengyel Zsolt és Navracsics Judit]. - Veszprém : [s.n.], 2005. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 80
Fűzött : ár nélkül
pszicholingvisztika - konferenciakiadvány
800.1 *** 159.9 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2577916]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2005.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2005. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 963-9489-22-0 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2578410]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2005.
Scheibl György
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2005. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 963-9489-23-9 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2578409]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2005.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Szeged : Maxim, 2005. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 963-86211-6-8 fűzött : 1480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2581001]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2005.
Széna Béla
   Őshaza keresés másképpen / Széna Béla. - Pécs : [Szerző], 2005. - 525 p., [1] fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3)
[AN 2577724]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2005.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Angol nyelv alapfokon / Szentiványi Ágnes, Bartáné Aranyi Edina. - Budapest : Holnap, 2005-. - 20 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 2581085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 328 p., [16] t. : ill., részben színes
A fotókat Szentiványi Iván kész.
ISBN 963-346-391-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 2581086] MARC

ANSEL
UTF-810590 /2005.
Talpainé Kremser Anna
   1000 német tesztkérdés / [szerzők Talpainé Kremser Anna, Sövényházi Edit]. - Szeged : Maxim, 2004. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-0-9 fűzött : 1280,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(078)=945.11
[AN 2581011]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2005.
Varga Katalin (1928-)
   Én, te, ő : kalandok a szófajok birodalmában / Varga Katalin ; [rajz. Görög Júlia]. - [Budapest] : Santos, 2005. - 235, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9594-14-8 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szótan - anyanyelvi nevelés - gyermekkönyv
809.451.1-2(02.053.2) *** 372.46(075.2)
[AN 2578408]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2005.
Végh Béla
   Útiszótár : magyar - francia, francia - magyar = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József, Gyükeri Mercédesz]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Akad. K., 2005. - 618, [3] p. ; 14 cm
Magyar - francia, francia - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-8288-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6304-5)
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2581233]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2005.
Végvári József (1945-)
   "És mégsem mozog..." : tanulmányok anyanyelvről, hitről, tudománytörténetről és nevelésről, világképről, szerves műveltség és hivatalos tudomány viszonyáról / Végvári József. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2005. - 196, [2] p. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 62.)
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-7051-05-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv
809.451.1
[AN 2578779]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2005.
Williams, Thomas A.
   Készüljünk a szóbeli nyelvvizsgára angolból! / [szerző Thomas A. Williams]. - Szeged : Maxim, 2005. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86211-7-6 fűzött : 1480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2581002]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10595 /2005.
Molnár Gábor Tamás (1975-)
   Világirodalom a modernség után : a kortárs elbeszélő irodalom oktatásához és értelmezéséhez / Molnár Gábor Tamás. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 181 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 5.)
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 963-7615-43-1 fűzött : ár nélkül
irodalomtörténet - műfajelmélet - regény - elbeszélés - tankönyv
82(091)-3(078) *** 82.015.19(078)
[AN 2579815]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2005.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Budapest : Holnap, [2005]. - 195 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-308-4)
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 2578710]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2005.
Szíj Rezső (1915-)
   Magam helyett / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005-. - 22 cm
Szíj Rezső (1915-)
Magyarország - irodalomtörténész - művészettörténész - 20. század - ezredforduló - életrajz
82.01(439)(092)Szíj_R. *** 7.072(439)(092)Szíj_R.
[AN 2579831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vélemények, bizonylatok, nézetek. - 2005. - 35 p.
ISBN 963-250-009-1 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - művészettörténész - 20. század - ezredforduló - életrajz
82.01(439)(092)Szíj_R. *** 7.072(439)(092)Szíj_R.
[AN 2579836] MARC

ANSEL
UTF-810598 /2005.
Tóth Sándor Attila
   Rómából a pannon Árkádiába : Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa / Tóth Sándor Attila. - Budapest : METEM, 2004. - 311 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 46.)
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 963-8472-86-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8742-86-3)
Patachich Ádám (1717-1784)
Magyarország - latin irodalom története - 18. század - érsek
871(439)(091)"17" *** 282(439)(092)Patachich_Á.
[AN 1080180]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10599 /2005.
   "Híres vagy, hogyha ezt akartad..." : József Attila recepciója külföldön / [szerk. Csontos Nóra, L'Homme Ilona és Thullner Zsuzsanna] ; [... szerzői Sophie Aude et al.] ; [közread. a] Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. - [Budapest] : Balassi M. Kult. Int., 2005. - 341 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-894-2 fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - recepcióelmélet - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2579004]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2005.
Hites Sándor (1974-)
   A múltnak kútja : tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből / Hites Sándor. - Budapest : JAK : Ulpius-ház, 2004. - 211, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 133.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9602-55-8 fűzött : 1500,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom története - angol irodalom története - recepcióelmélet - író - 19. század - történelmi regény
894.511(091)-311.6 *** 820(092)Scott,_W.
[AN 2578522]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2005.
Kovács István
   Barangolások Balassi Bálint nyomában / [írta és a képeket vál. Kovács István, Szentmártoni Szabó Géza, Várkonyi Gábor] ; [közread. a] Balassi Bálint Intézet. - Budapest : Balassi B. Int., 2005. - 231 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell.
ISBN 963-218-724-5 fűzött : ár nélkül
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - Európa - író - 16. század - országismeret
894.511(092)Balassi_B. *** 908.4
[AN 2578293]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2005.
Márkus Béla (1945-)
   Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2005. - 371 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9530-24-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 2579033]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2005.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   Sík Sándor, a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta / Máté Zsuzsanna. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 294 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 279-284. és a jegyzetekben
ISBN 963-7138-56-0 fűzött : 2200,- Ft
Sík Sándor (1889-1963)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Sík_S.
[AN 2577602]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2005.
Molnár Szilvia, Sz (1972-)
   Bevezetés a kortárs magyar irodalomba / Sz. Molnár Szilvia. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 198 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 6.)
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 963-7615-44-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2579817]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2005.
Palkó Gábor (1973-)
   A modernség alakzatai / Palkó Gábor. - Budapest : JAK : Ulpius-ház, 2004. - 287 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 134.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9602-54-X fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2578528]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10606 /2005.
Al-Nahi, Donya
Heroine of the desert (magyar)
   Elrabolt gyermekek / Donya Al-Nahi, Andrew Crofts ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2005. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-46-6 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2578032]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2005.
Blake, Jennifer
Shameless (magyar)
   Perzselő nyár / Jennifer Blake ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2005. - 318 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-330-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2579114]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2005.
Block, Lawrence
Hit list (magyar)
   Bérgyilkos célkeresztben / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-18-7 fűzött : 2180,- Ft : 8,70 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2578020]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2005.
Boulle, Philippe R.
Victorian age vampire (magyar)
   Viktoriánus vámpír / Philippe Boulle. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2578305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. k., Különös beavatás / [ford. Orosz Katalin]. - cop. 2005. - 334, [3] p. : ill.
Vámpír: a Maszkabál (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-7041-57-5 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2578306] MARC

ANSEL
UTF-810610 /2005.
Brezina, Thomas
Hexengeheimnisse! (magyar)
   Boszorkánytitok / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2005. - 260 p. : ill. ; 22 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-282-X kötött : 1999,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2579491]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2005.
Brezina, Thomas
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. r., A hárpia nagynéni. - [2005]. - 114, [3] p. + mell.
ISBN 963-9420-38-7 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2578163] MARC

ANSEL
UTF-810612 /2005.
Busch, Renate
Die Geliebte mit dem Ehering (magyar)
   Halálos ellenségem szeretem! / Renate Busch ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 174.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-56-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578185]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2005.
Buzzati, Dino
Un amore (magyar)
   Egy szerelem története / Dino Buzzati ; [ford. Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2005. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7853-X kötött : 2200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2581020]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2005.
Cajani, Franco
   A csoda parafrázisa : válogatott versek Baranyi Ferenc fordításában = Parafrasi del miracolo : poesie scelte tradotte da Ferenc Baranyi / Franco Cajani. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 158 p. : ill. ; 20 cm
A vál. és ford. az "Il mondo & la storia" (Castel Maggiore: Book, 2004) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7504-04-4 fűzött : 1500,- Ft
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 2579895]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2005.
Cervantes Saavedra, Miguel de
Don Quijote (magyar)
   Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha / Cervantes ; [Győri [!Győry] Vilmos fordítását átd. és a jegyzeteket írta Benyhe János] ; [a verseket Somlyó György ford.]. - Budapest : Európa, 2005. - 466 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Don Quijote ; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. - Don Quijote (borító- és gerinccím)
ISBN 963-07-7921-8 fűzött : 880,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2581935]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2005.
Dr. Frank und die verschollene Kollegin (magyar)
   Hová tűnt a szép Julia doktornő? : a grünwaldi orvos egy rejtély nyomában / [ford. Gaál Edit]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 177.)
ISBN 963-7042-57-1 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578182]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2005.
Dumas, Alexandre (père)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Monte Cristo grófja / Alexandre Dumas ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - Röv., átd. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9370-42-8)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2580528]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2005.
Dumas, Alexandre (père)
Les trois mousquetaires (magyar)
   A három testőr / Alexandre Dumas ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - Röv., átd. kiad. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2005]. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9370-41-X)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2580522]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2005.
   Gyermekemnek / [összeáll. Lengyel Tamás]. - Budapest : Novella, cop. 2005. - 85, [6] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9442-50-X velúr : ár nélkül
világirodalom - gyermek - antológia - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 316.37-053.6(0:82-14)
[AN 2578869]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2005.
Hale, Shannon
The goose girl (magyar)
   A suttogó : meseregény / Shannon Hale ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, cop. 2005. - 404 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9598-62-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2579493]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2005.
Halter, Marek
Tsippora (magyar)
   Czippora könyve / Marek Halter ; [ford. Karácsonyi Mária]. - [Budapest] : Jokerex K., cop. 2005. - 320 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9368-45-8 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2578289]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2005.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Égő áldozatok / [ford. Gálla Nóra]. - 2005. - 409 p. : ill.
ISBN 963-7118-17-9 fűzött : 2380,- Ft : 9,50 ?
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2578006] MARC

ANSEL
UTF-810623 /2005.
Hearn, Lian
Tales of the Otori (magyar)
   Az Otoriak története / Lian Hearn. - Budapest : Európa, 2003-2005. - 3 db ; 19 cm
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 1069103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Ragyog a hold / [ford. Tábori Zoltán]. - 2005. - 426 p.
ISBN 963-07-7869-6 kötött : 2300,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2579791] MARC

ANSEL
UTF-810624 /2005.
Hingel, Metsy
The bodyguard and the bridesmaid (magyar)
   Névtelen hívás / Metsy Hingel ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 191.)
ISBN 963-537-444-5 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2578302]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2005.
Holten, Lore von
Komm mit mir nach Florida! (magyar)
   Összezárt szívek / Lore von Holten ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 175.)
Borítócím: Összezárt szívek avagy A kíméletes kalandor
ISBN 963-7042-58-X fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578190]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2005.
Iles, Greg
Blood memory (magyar)
   Kitörölhetetlen emlék / Greg Iles ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 445 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-37-2 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2578982]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2005.
Jordan, Nicole
Seduction (magyar)
   Csábítás / Nicole Jordan ; [ford. Sipos Kitti]. - [Budapest] : Jokerex K., cop. 2005. - 341 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9368-44-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2578035]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2005.
Kästner, Erich
Als ich ein kleiner Junge war (magyar)
   Amikor én kissrác voltam / Erich Kästner ; [ford. Jeney Margit] ; [ill. Peter Knorr]. - Budapest : General Press, cop. 2005. - 225 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. "Mikor én kisfiú voltam" címmel is
ISBN 963-9598-63-1 kötött : 2500,- Ft
Kästner, Erich
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2578940]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2005.
Kästner, Erich
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier ... rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-195-2 kötött : 1500,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2580789]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2005.
Lawrence, David Herbert
Daughters of the vicar (magyar)
   A tiszteletes úr leányai ; A szűz és a cigány / David Herbert Lawrence ; [ford. Tellér Gyula, Pap Mária]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 177, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: Daughters of the vicar ; The virgin and the gipsy
ISBN 963-7138-38-2 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 2577591]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2005.
Lee, Miranda
A secret vengeance (magyar)
   Holtomiglan-holtodiglan / Miranda Lee ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 340.)
ISBN 963-537-379-1 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2577712]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2005.
Merle, Robert
Le glaive et les amours (magyar)
   Pallos és szerelem / Robert Merle ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2005. - 328 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 13. kötete
ISBN 963-07-7655-3 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2578987]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2005.
Merle, Robert
Le glaive et les amours (magyar)
   Pallos és szerelem / Robert Merle ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2005. - 344 p. ; 21 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 13. kötete
ISBN 963-07-7906-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2581210]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2005.
Merle, Robert
La pique du jour (magyar)
   A pirkadat / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1993. - 601 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 6. kötete
ISBN 963-07-7873-4 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2581221]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2005.
Merle, Robert
La violente amour (magyar)
   Szenvedélyes szeretet / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1991. - 592 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 5. kötete
ISBN 963-07-7852-1 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2580836]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2005.
   Meseözön. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 133 p. ; 25 cm
ISBN 963-7524-03-7 kötött : ár nélkül
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2581939]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2005.
Minte-König, Bianka
Handy-Liebe (magyar)
   Mobilszerelem / Bianka Minte-König ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Pápa] : Deák, 2005. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-39-5 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2578228]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2005.
Nordqvist, Sven
Tomtemaskinen (magyar)
   Lesz nemulass, Findusz! / írta és rajzolta Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2005]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9598-70-4 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2579018]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2005.
'Omīros
Odysseia (magyar)
   Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul / [Mészöly Gedeon fordításában] ; [Kodály Zoltán előszavával]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 508 p. ; 21 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-37-1 fűzött : ár nélkül
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2578089]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2005.
Puškin, Aleksandr Sergeevič
   Angelo és más költemények / Alekszandr Szergejevics Puskin ; ford. Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 111 p. ; 20 cm
Válogatással a szerző francia nyelven írott verseiből
ISBN 963-7504-10-9 fűzött : 1500,- Ft
Oroszország - orosz irodalom - francia irodalom - verses epika - vers - kétnyelvű dokumentum
882-13.02=945.11 *** 882-14.02=945.11 *** 840-14.02(47)=945.11 *** 894.511-13.032 *** 894.511-14.032
[AN 2579714]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2005.
Redfield, James
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - 6. utánny. - Pécs : Alexandra, 2005. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-369-262-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2578695]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2005.
Roberts, Nora
Divided in death (magyar)
   Halálos válás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-059-9 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2578108]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2005.
Saint-Exupéry, Antoine de
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György] ; a szerző rajz. - 24. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8110-3 kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 2581196]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2005.
Salamon Gábor (1953-)
   Ha elhagysz, veled mehetek? : ezer családias idézet = If you leave me, can I come too? : family quotes / [vál., szerk. és ford. Salamon Gábor és Zalotay Melinda] ; [... az illusztrációkat kész. Erdély Dániel]. - Budapest : Katalizátor, 2005. - 237 p. : ill. ; 20 cm. - (Need-a-book)
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-86762-3-X fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84(73).02=945.11 *** 820-84.02=945.11
[AN 2581229]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2005.
Sandford, John
Broken prey (magyar)
   Keserű hajsza / John Sandford ; [ford. Sz. Kulcsár István]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-222-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2578037]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A vámpírok hegye. - cop. 2005. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; 4.)
ISBN 963-11-8086-7 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2580839] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A halál próbái. - 2005. - 195 p. - (Vámpír könyvek ; 5.)
ISBN 963-11-8099-9 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2581150] MARC

ANSEL
UTF-810647 /2005.
Singer, Isaac Bashevis
   A félelmetes fogadó : történetek gyermekeknek / Isaac Bashevis Singer ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 276, [3] p. ; 22 cm
A ford. a "Stories for children" (New York : Farrar, Straus & Giroux, 1993) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-530-424-2 kötött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - jiddis irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-088-32(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2581938]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2005.
Szalki Bernáth Attila
   Istenkísértés húsz lépésben / Szalki Bernáth Attila műfordítás-variációi J. W.Goethe Wanderers Nachtlied (II.) című verséről. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2005. - 15 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-837-X fűzött : ár nélkül
Goethe Johann Wolfgang von. Wanderers Nachtlied II.
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2579549]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2005.
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Vojna i mir (magyar)
   Háború és béke / Lev Tolsztoj ; [ford. Makai Imre]. - Budapest : Európa, 2005. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-07-7917-X kötött : 5200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2577692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 822 p.
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2577696] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 836 p.
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2577704] MARC

ANSEL
UTF-810650 /2005.
Voltaire
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2005. - 140, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7878-5 kötött : 1900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2581922]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2005.
Das Wagnis seinen Lebens (magyar)
   Lángban edzett szerelem : egy fiatal mentőorvos válaszúton / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 176.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-54-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578171]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2005.
Weiss, Gary
Born to steal (magyar)
   Csalónak született : maffia a Wall Streeten / Gary Weiss. - 2. kiad. - Budapest : Nádszál Kv., 2005. - 408 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Ford. Draskovics Mariann
Fűzött : 2280,- Ft (hibás ISBN 963-86593-2-7)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2581981]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2005.
Wilkinson, Lee
Stand-in mistress (magyar)
   Tűz a fjordok között / Lee Wilkinson ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 339.)
ISBN 963-537-378-3 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2577709]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10654 /2005.
   Ammerúniai krónikák: Elf vérrel, holdezüsttel : fantasy antológia / Eric Muldoom és barátai ; [... szerk. Berke Szilárd] ; [... graf. Flajsz Dániel és Pozsgay Gyula]. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 279 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 117.)
ISBN 963-9566-35-7 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2579450]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2005.
Anga Mária (1955-)
   A bicegő hintaló : bükkös mesék / Anga Mária ; Jankovics Marcell rajz. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2004. - 61, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9530-18-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2578939]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2005.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje ; Buda halála / Arany János ; [a szöveggond., a kísérőjegyzetek Keresztury Dezső és Keresztury Mária munkája] ; [a szómagyarázatokat Ferencz Győző kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 301 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7920-X fűzött : 820,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2581932]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2005.
Balázs Sándor
   Ember csak / [Balázs Sándor] ; [Szabó Ágnes rajz]. - [Szentlőrinckáta] : Magánkiad., 2005. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-219-232-X kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2578448]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2005.
Balázs Sándor
   Kivágattatik / [Balázs Sándor] ; [Szabó Ágnes rajz]. - [Szentlőrinckáta] : Magánkiad., 2004. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Kivágattatik minden, aki ezüstöt mér. - Számozott példány: 300
ISBN 963-219-230-3 kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2578433]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2005.
Bálint Ágnes (1922-)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8105-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2581219]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2005.
Bartalis Imre (1931-)
   Ne hagyd abba Apa ; Mindig az igazat, csakis az igazat : újságcikkek, levelezések / írta Bartalis Imre ; [kiad. az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.]. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2005. - 135, 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A 2 rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-218-850-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 2579925]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2005.
Bottlik Nóra (1905-)
   Magasságok felé / Bottlik Nóra. - [Budapest] : Marana Tha, 2005. - 255, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 117.)
ISBN 963-9281-41-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579741]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2005.
Cziczó Attila (1970-)
   Csak az az 1 : ifjúsági regény / Cziczó Attila. - Budapest : Ef K., 2005. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-928-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2579024]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2005.
Domokos József (1944-)
   Fákon, falakon áthajoltál : [versek] / Domokos József ; [ill. ... Domokos János]. - [Budapest] : Háttér, 2005. - 199 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9365-39-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579801]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2005.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
magyar irodalom - társadalmi viselkedés - karcolat
894.511-43 *** 316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Viselkedéseink gyökerei : a totemizmustól a globalizmusig. - 2005. - 177 p.
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-460-439-0 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - vallástörténet - társadalmi viselkedés - népcsoport
930.85(100) *** 291 *** 316.6(100) *** 395(100)
[AN 2579843] MARC

ANSEL
UTF-810665 /2005.
Fási Katalin
   Dugó kalandjai : vidám történet / Fási Katalin. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 963-86628-8-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2578152]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2005.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 20. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, 2005. - [16] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-539-507-8 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2578721]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2005.
Figeczky Zsuzsa
   Híres regények dióhéjban : válogatások / [szerző Figeczky Zsuzsa]. - Budapest : Aranyhal, [2005]. - 3 db ; 20 cm
világirodalom - magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
894.511-31.05 *** 82-31.05
[AN 2580471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Világirodalom. - 80 p.
ISBN 963-348-055-8 fűzött : 249,- Ft
világirodalom - regény - tartalmi kivonat
82-31.05
[AN 2576750] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyar irodalom. - 78 p.
ISBN 963-348-053-1 fűzött : 249,- Ft
magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
894.511-31.05
[AN 2576776] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyar irodalom. - 79 p.
ISBN 963-348-056-6 fűzött : 249,- Ft (hibás ISBN 963-348-056-X)
magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
894.511-31.05
[AN 2576781] MARC

ANSEL
UTF-810668 /2005.
Gaburiné Nyíri Krisztina
   Egy roma szív / Gaburiné Nyíri Krisztina. - Budapest : Accordia, 2005. - 211, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-17-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579645]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Bibi : regény / Gárdonyi Géza. - Pomáz : Kráter, 2005. - 211 p. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 5.)
ISBN 963-7329-47-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2579733]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Égre néző lélek : Gárdonyi Géza füveskönyve 2. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 126, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-47-1 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2580720]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7926-9 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581685]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2005.
Gergely István
   Szín-mű : versek három felvonásban / Gergely István ; Várhelyi Csilla illusztrációival. - Budapest : Accordia, 2005. - 75, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8341-04-1 fűzött : 1270,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579622]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2005.
Guth Zoltán (1927-)
   Ketten a göröngyös úton... és a harmadik / Guth Zoltán. - [Gyömrő] : Magánkiad., 2005. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-905-8 fűzött : ár nélkül
Guth Zoltán (1927-)
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 2578996]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2005.
Horpácsi Sándor (1939-1997)
   Vénusz, mint anyóka : könyvkritikák / Horpácsi Sándor ; [szerk. Fecske Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - 75 p. ; 20 cm. - (Arcok eltűnőben, ISSN 1786-6731)
ISBN 963-9530-26-3 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - könyvkritika
894.511-95
[AN 2578955]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2005.
Illés Sándor (1914-)
   "Miképpen mi is megbocsátunk" / Illés Sándor. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 349 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-61-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7810-61-3)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 2578025]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2005.
Iszlai Zoltán (1933-)
   Hóbucka és Nettó, a láthatatlan oroszlán / Iszlai Zoltán ; [Kállai Nagy Krisztina rajz.]. - Budapest : Móra, 2005. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-8094-8 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2579484]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2005.
Jennys, Bridget
   Segítség! Férjhez mentem! / Bridget Jennys. - Budapest : PolgART, 2005. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9306-87-8 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2578290]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2005.
Kardos G. György (1925-1997)
   Avraham Bogatir hét napja / Kardos G. György. - 7. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1968. - 456 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2456-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2578768]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2005.
Kardos G. György (1925-1997)
   Jutalomjáték / Kardos G. György. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1993. - 327 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2459-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2578764]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2005.
Kardos G. György (1925-1997)
   A történet vége / Kardos G. György. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1977. - 390 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2458-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2578772]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2005.
Kiss Gábor (1895-1963)
   Kiss Gábor hátrahagyott versei / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Szurmay Ernő] ; [közread. a] Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. - Szolnok : Verseghy M. Kvt., 2005. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 120
ISBN 963-7613-48-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579046]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2005.
Klucsik Mari
   Egy szerencsés flótás emlékei / Klucsik Mari. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 190 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Klucsik Mari
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2579681]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2005.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1999. - 93, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-822-6 kötött : 2180,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2580805]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2005.
Kormos István (1923-1977)
Művek (vál.)
   Kormos István versei / [szerk. és a jegyzeteket írta Nagy Gáspár] ; [az életrajzi jegyzetet írta Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2005. - 195 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-782-3 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579454]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2005.
Léka Géza (1957-)
   Hegyvidéki beszéd / Léka Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 963-9530-25-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - napló
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2578935]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2005.
Lőrincz L. László (1939-)
   A Nagy Mészárlás / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2005, cop. 1993. - 515 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-15-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2580984]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2005.
Mándoki György (1952-1995)
   Mindennél távolabb : versek / Mándoki György ; [szerk. Fecske Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - 54 p. ; 20 cm. - (Arcok eltűnőben, ISSN 1786-6731)
ISBN 963-9530-27-1 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2578957]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2005.
Méhes György (1916-)
   Kolozsvári milliomosok : regény / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-67-X kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2581239]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2005.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 5. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5483-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 2581690]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2005.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (német)
   Die Jungen der Paulstrasse / Ferenc Molnár ; [ins Deutsche übertr. von Edmund Alkalay]. - Budapest : Corvina, [2005]. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5180-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=30
[AN 2581688]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2005.
Móricz Virág (1909-1995)
   Bukaresti éjszaka : válogatott novellák, elbeszélések / Móricz Virág ; [vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2005. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-37-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2578113]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2005.
Nagyajtai Kovács Zsolt
   Két nő / Nagyajtai Kovács Zsolt. - Budapest : Accordia, 2005. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-18-1 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2579646]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2005.
Németh László (1901-1975)
   Emberi színjáték : regény / Németh László. - Pomáz : Kráter, 2005. - 555 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 3.)
ISBN 963-7329-49-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581236]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2005.
Pál Tamás|
   Az irodalom visszavág / K. B. Rottring & Stanley Steel. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Excalibur, 2005. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 963-9285-26-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2581208]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2005.
Pári Mirella
   Hátsó udvar / Pári Mirella, Hellenbárt László ; ... ill. Varga Éva. - [Baja] : [Magánkiad.], 2005. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-642-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579527]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2005.
Péntek Zsuzsa (1933-)
   Hetvenkedő / Péntek Zsuzsa. - Budapest : Duna Kvk., [2005]. - 294, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86840-2-X fűzött : 1898,- Ft
Péntek Zsuzsa (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2578213]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2005.
Péter Erika
   Mindörökké mosoly / Péter Erika. - Budapest : Accordia, 2005. - 120, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-19-X fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579650]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2005.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Az apostol / Petőfi Sándor ; Petőfi apostola / Kótzián Katalin. - [Budapest] : Nap, 2005. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-9402-71-0 kötött : 1950,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849). Az apostol
Magyarország - író - 19. század - magyar irodalom - verses epika
894.511-13 *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 2578291]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2005.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 1203 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-807-2 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2582009]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2005.
Radnai Gáborné
   Ha meghal a remény / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, 2005. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-18-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2578197]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2005.
Radnai Gáborné
   Kegyetlen terápia / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, 2005. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-17-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2578199]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2005.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Válogatott versek ; Ikrek hava / Radnóti Miklós ; [vál. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Réz Pál munkája]. - Budapest : Európa, 2005. - 189 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7930-7 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2581681]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 224 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-161-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2578740]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 184 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-130-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2578744]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 238 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-202-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2578758]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2005.
Svábenszki Pál (1929-)
   Kobozhúr feszül / Svábenszki Pál. - Budapest : Accordia, 2005. - 104, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-16-5 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2579625]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2005.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Rózsás Letícia / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2005. - 205, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8093-X fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2578985]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Freskó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1958. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7860-2 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581698]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Ókút / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1970. - 250 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7859-9 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581693]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Az őz / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1959. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7854-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581022]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Tündér Lala : meseregény / Szabó Magda ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-599-0 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2581665]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2005.
Szentiday Klára (1933-)
   A sárga angyal / Szentiday Klára Mária. - Budapest : Szentiday K., 2005. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 963-460-387-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2579638]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2005.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2005, cop. 1997. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-447-0 fűzött : 890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2581978]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2005.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 107, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-346-375-0 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2581701]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2005.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Camus napsütése : olvasókönyv / Tóth Erzsébet. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - 225 p ; 21 cm
ISBN 963-9530-23-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - könyvkritika
894.511-95
[AN 2578934]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2005.
Vasas Joachim (1946-)
   Menjen, doktor elvtárs / Vasas Joachim ; [közread. az] ... Olvasó Nemzet Alapítvány. - Eger : Gonda Kvk. : Olvasó Nemzet Alapítvány, 2005. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 963-7254-02-1 fűzött : 2310,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2579666]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2005.
Vellner Gábor (1928-)
   Dióhéj : életút töretlen humorral 1928-tól napjainkig / Vellner Gábor. - Budapest : Accordia, 2005. - 134 p. ; 18 cm
ISBN 963-8341-15-7 fűzött : 890,- Ft
Vellner Gábor (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2579595]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10718 /2005.
Baxter, Nicola
My book of fairy secrets (magyar)
   Tündértitkok kiskönyve : [tündérkönyvecskével és lakattal] / írta Nicola Baxter ; az illusztrációkat kész. Cathie Shuttleworth. - Pécs : Alexandra, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 20x26 cm + mell.
Ford. Hollósi Éva
ISBN 963-368-853-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579635]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2005.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the new teacher (magyar)
   Franklin és az új tanító / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2005]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9619-03-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2578493]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2005.
Bourgeois, Paulette
Franklin plays hockey (magyar)
   Franklin és a csapatjáték / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2005]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9619-04-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2578469]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2005.
   Donald's art lesson = Donald rajzórája : olvass angolul Disneyvel! : [1. szint]. - Debrecen : TKK, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-379-3 kötött : 1198,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578310]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2005.
Edícia buvinky (magyar)
   Mesedoboz / [ford. Borbély János]. - [Szeged] : Novum, 2005. - 6 db ; 16 cm
Közös tokban
ISBN 963-9334-79-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A békakirály. - [66] p.
ISBN 963-9334-78-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581069] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gulliver Liliputban. - [66] p.
ISBN 963-9334-73-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581076] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tejeslány. - [66] p.
ISBN 963-9334-74-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581077] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Csipkerózsika. - [66] p.
ISBN 963-9334-75-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581079] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Hüvelyk Matyi. - [66] p.
ISBN 963-9334-76-6
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581080] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A rút kiskacsa. - [66] p.
ISBN 963-9334-77-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581081] MARC

ANSEL
UTF-810723 /2005.
Furry friends library (magyar)
   Csodálatos mesedoboz. - Pécs : Alexandra, 2005. - 4 db : ill., színes ; 8 cm ; 13x9x8 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-084-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579696]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Gyere és játssz velünk, Kongó! / [mese Stephanie Werner] ; [ill. Marina Fedotova]. - Lapozó (10 p.)
Come and play, Kicka Roo
ISBN 963-369-086-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579672] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Faragó Frici csodálatos találmányai / [mese Stephanie Werner] ; [ill. Marina Fedotova]. - Lapozó (10 p.)
Gizmo's great invention
ISBN 963-369-087-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579678] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Répa Rudi titkos kertje / [mese Robyn Bryant] ; [ill. Pawel Pawlak]. - Lapozó (10 p.)
Bunny Blue's secret carrot patch
ISBN 963-369-085-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579682] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Brumi Marci, az akrobata / [mese Robyn Bryant] ; [ill. Éric Plouffe]. - Lapozó (10 p.)
Bumble Paws
ISBN 963-369-088-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579687] MARC

ANSEL
UTF-810724 /2005.
   Lady runs away = Suzy világgá megy : olvass angolul Disneyvel! : [2. szint]. - Debrecen : TKK, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-373-4 kötött : 1198,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578326]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2005.
   Magic beans = Mickey és a paszuly : olvass angolul Disneyvel! : [1. szint]. - Debrecen : TKK, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-377-7 kötött : 1198,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578337]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2005.
   Mickey's holiday = Mickey vakációja : olvass angolul Disneyvel! : [1. szint]. - Debrecen : TKK, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-375-0 kötött : 1198,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578319]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek a kalhotky (magyar)
   A kisvakond nadrágja / Zdeněk Miler, Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8004-2 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581063]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek a medvědi (magyar)
   A kisvakond és a mackók / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8005-0 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581064]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2005.
My first library : fairy tales (magyar)
   Az első könyvtáram : csodálatos mesék / [... ill. Jon Goodell et al.] ; [szöveg Michelle Conway]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 12 db : ill., színes ; 8 cm ; 22x18x8 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Zárható, fogantyús dobozban
ISBN 963-367-525-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Csizmás kandúr. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-486-7
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579705] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A tyúk és barátai. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-487-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579711] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Borsószem hercegkisasszony. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-488-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579715] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A kis hableány. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-490-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579716] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Pöttöm Panna. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-496-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579720] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Csipkerózsika. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-497-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579723] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Hamupipőke. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-498-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579727] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], A Szépség és a Szörnyeteg. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-499-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579730] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], A békakirály. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-512-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579735] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Pinokkió. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-513-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579738] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Az égig érő paszuly. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-515-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579742] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], A mézeskalácsember. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-367-524-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579745] MARC

ANSEL
UTF-810730 /2005.
   Puppies in trouble = Kiskutyák a pácban : olvass angolul Disneyvel! : [2. szint]. - Debrecen : TKK, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-371-8 kötött : 1198,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578322]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2005.
Stickland, Paul
Big dig (magyar)
   Földmunka : térbeli, mozgó szerkezetek! / Paul Stickland. - Pécs : Alexandra, 2005. - [14] p. : ill, színes ; 24x28 cm
Plasztikus képeskönyv. - Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-205-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579634]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2005.
   Thomas to the rescue = Thomas a macskamentő : olvass angolul Disneyvel! : [2. szint]. - Debrecen : TKK, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-381-5 kötött : 1198,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2578324]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10733 /2005.
Acey, Mark
Garfield's guide to everything (magyar)
   Garfield kisokos / Jim Davis ötlete alapján írta Mark Acey és Scott Nickel ; [Gary Barker et al. ill.] ; [ford. Nagy Ágnes és Boronyák Rita]. - Budapest : Adoc-Semic, [2005]. - 119 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9233-72-2 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2577787]
MARC

ANSEL
UTF-8