MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:43:05
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10734 /2005.
   Helmut Eisendle: Colibri : zweimal Minutentexte von A bis Z : Facetten eines Textes : Tagungsband zur Konferenz am Lehrstuhl für Deutsch der Kodolányi-János-Gesamthochschule Székesfehérvár, 19. und 20. September 2003 / Melitta Becker, László Kovács Hg. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Gesamthochschule, [2005]. - 101 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Germanistica Albensia ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9558-33-8 fűzött : ár nélkül
Eisendle, Helmut. Colibri
Ausztria - író - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány - műelemzés
061.3(439-2Székesfehérvár) *** 830(436)(092)Eisendle,_H.
[AN 2580440]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2005.
   K.I.N.D : régiók közötti együttműködés az ifjúsági munkában / [írta és szerk. Kovács Erzsébet et al.] ; [kiad. Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért]. - Börcs : Ifj. Szövets. a Kisalföldi Régióért, 2005. - 39 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 963-218-616-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ifjúsági szervezet
061.213(439) *** 329.78(439)
[AN 2581419]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10736 /2005.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 2003-. - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
könyvtártudomány
02(035)
[AN 959216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Határterületek. - Jav. utánny. - 2005, cop. 2002. - 429 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-801-3 kötött : 3880,- Ft
könyvtártudomány
02(035)
[AN 2577544] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10737 /2005.
   Television across Europe: regulation policy and independence : monitoring reports / [publ. by the] Open Society Institute EU Monitoring an Advocacy Program, Network Media Pogram. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 4 db ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Európa - televíziószervezet - felügyelet - tömegtájékoztatási eszköz - sajtószabadság
791.9.097(4) *** 654.197(4)(094) *** 316.77 *** 342.732(4)
[AN 2581336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Overview : Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia. - 621 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 1-891385-35-6
Európa - televíziószervezet - tömegtájékoztatási eszköz - sajtószabadság - felügyelet
791.9.097(4) *** 654.197(4)(094) *** 316.77 *** 342.732(4)
[AN 2581339] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Poland. - p. 627-1152.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 1-891385-36-4
Európa - televíziószervezet - tömegtájékoztatási eszköz - felügyelet - sajtószabadság
791.9.097(4) *** 654.197(4)(094) *** 316.77 *** 342.732
[AN 2581342] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Republic of Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, United Kingdom. - p. 1155-1662.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 1-891385-47-X
Európa - televíziószervezet - tömegtájékoztatási eszköz - sajtószabadság - felügyelet
791.9.097(4) *** 654.197(4)(094) *** 316.77 *** 342.732
[AN 2581343] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Summary. - 338 p.
ISBN 1-891385-37-2
Európa - televíziószervezet - tömegtájékoztatási eszköz - felügyelet - sajtószabadság
654.197(4)(094) *** 791.9.097(4) *** 342.732(4) *** 316.77
[AN 2581345] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10738 /2005.
   Közös múlt és közös jövő: szellemi kézfogás az egyesült Európáért : [debreceni konferencia, Debreceni Egyetem, 2004. április 23-24.] / [összeáll. és szerk. Borbély Györgyné]. - Debrecen : DE, 2005. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - Debrecen - kultúra - művelődés - egyetem - konferenciakiadvány
008(4-62) *** 008(439) *** 378.4(439-2Debrecen) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2581481]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10739 /2005.
Albert, Volker
Feng Shui im Spiegel der Persönlichkeit (magyar)
   Számmisztika és feng shui : a születési dátum elemzése a belső fejlődés és a tartós siker érdekében / Volker Albert, Edith Baillieu ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-846-8 fűzött : 2290,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2581576]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2005.
Christian, A. J.
   A teljesség tekintete / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-862-X kötött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2581159]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2005.
Horváth Mária (1950-)
   Feng shui a konyhában / Horváth Mária. - Szentendre : Endrei Kv., 2005. - 259 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 963-218-897-7 kötött : 4300,- Ft
feng shui - gasztronómia - szakácskönyv
133.25 *** 641.55(083.12) *** 641/642
[AN 2580341]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2005.
Pósa Ferenc (1968-)
   Spirituális útmutató szellemi vándoroknak / Pósa Ferenc. - 7. kiad. - Szeged : [Szerző], 2004. - 194 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-6507-68-6)
okkultizmus
133
[AN 2575893]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2005.
Redfield, James
The celestine prophecy : an experiential guide (magyar)
   A mennyei prófécia : gyakorlati útmutató / James Redfield, Carol Adrienne ; [ford. Révbíró Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 330 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-369-261-X kötött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2580053]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2005.
Redfield, James
The celestine vision (magyar)
   A mennyei látomás : az új spirituális tudatosság átélése / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - 4. utánny. - Pécs : Alexandra, 2005. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-369-263-6 kötött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 2580057]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2005.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope for 2006 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2006 - mit tartogat számunkra a Kutya éve? / Neil Somerville ; [ford. Simon Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 317 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806)
ISBN 963-528-849-2 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2581744]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2005.
Whitehouse, Maggy
Living kabbalah (magyar)
   Az élő kabbala / Maggy Whitehouse ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 133 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9569-64-X fűzött : 2700,- Ft
okkultizmus - Kabbala
133 *** 296.65
[AN 2581595]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10747 /2005.
Neubert, Hanns-Joachim
Die schönsten 100 Nationalparks der Welt (magyar)
   100 legszebb nemzeti park a világon : utazások öt földrészen / [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 207 p. : ill., színes ; 35 cm
Szerző Neubert, Hanns-Joachim és Maass, Winfried
ISBN 963-09-4691-2 kötött : 6990,- Ft
nemzeti park - természetvédelmi terület - fényképalbum
502.4(100)(084.12)
[AN 2581007]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10748 /2005.
   Computer algebra systems and dynamic geometry systems in mathematics teaching : proceedings of Sprout-Selecting Conference : Pécs, ... May 21-22, 2004 / ed. by Csaba Sárvári ; [org., publ. by the] University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering. - Pécs : Univ. of Pécs Pollack M. Fac. of Engineering, 2005. - 144 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-642-051-3 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - algebra - geometria - konferenciakiadvány
519.67 *** 681.3.004.14 *** 512 *** 514 *** 371.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2581105]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10749 /2005.
Ledneczki István (1976-)
   Superacidic catalysis in organic syntheses / István Ledneczki. - Szeged : JATE Press, 2005. - [93] pag.var. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 119.)
Bibliogr.: p. 46-52. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
alkilezés - szerves kémia - katalízis - gyógyszerészet - disszertáció
541.128 *** 615.01 *** 66.095.253 *** 661.7
[AN 2581733]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10750 /2005.
Geonómia az ezredforduló után (angol) (röv. kiad.)
   Geonomy : the synthesizing geoscience for the 21st century / [sci. ed. Endre Dudich] ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Subcommission on Geonomy. - Püspökladány : Uniconstant, 2005. - 81 p. : ill. ; 29 cm
Szerzők Benkő Ferenc et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86401-8-9 kötött : ár nélkül
földtudomány
55
[AN 2581853]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2005.
Kordos László (1950-)
   Sárkánygyíkok / [írta] Kordos László ; [ill.] Sipos Norbert. - Kisújszállás : Tengerszem Kv., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9551-93-7 kötött : ár nélkül
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2577717]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2005.
   Ősgerincesek állandó kiállítása Bérbaltaváron / [szerk. Szakály Ferenc ... a kiállítás létrehozója] ; [... kiad. a Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület]. - Bérbaltavár : Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyes., 2005. - [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-888-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-8888-8)
Bérbaltavár - ősállattan - gerinces - múzeumi katalógus - útmutató
566 *** 069(439-2Bérbaltavár)(036)
[AN 2581421]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10753 /2005.
Burton, Robert
RSPB birdfeeder guide (magyar)
   Madarak a kertben / Robert Burton ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9491-40-3 kötött : ár nélkül
madár
598.2 *** 504.74
[AN 2581568]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2005.
Coombes, Allen J.
Trees (magyar)
   Fák / Allen Coombes ; [ford. Szerdahelyi Tibor]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Határozó zsebkönyvek, ISSN 1786-5409)
ISBN 963-9491-36-5 fűzött : 2700,- Ft
Európa - fa - növényhatározó
581.9(4) *** 581.412 *** 582(4)(083.71)
[AN 2581691]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2005.
Evans, Shelley
Fungi (magyar)
   Gombák / Shelley Evans, Geoffrey Kibby ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 296 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Határozó zsebkönyvek, ISSN 1786-5409)
ISBN 963-9491-37-3 fűzött : 2700,- Ft
Európa - gomba - növényhatározó
582.28(4)(083.71) *** 635.8(4)(083.71) *** 581.9(4)
[AN 2581700]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2005.
Fletcher, Neil
Wild flowers (magyar)
   Vadvirágok / Neil Fletcher ; [ford. Láng György]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 296 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Határozó zsebkönyvek, ISSN 1786-5409)
ISBN 963-9491-34-9 fűzött : 2700,- Ft
Európa - virág - vadon termő növény - növényhatározó
582.4/.9(4)(083.71) *** 581.9(4)
[AN 2581674]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2005.
   A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival / szerk. Husvéth Ferenc ; [írta Bárdos László et al.] ; [rajz. Bárdos László et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2000. - 653 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625-627.
ISBN 963-286-233-3 kötött : ár nélkül
állatélettan - állatanatómia - egyetemi tankönyv
591.4(075.8) *** 591.1(075.8)
[AN 2580399]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2005.
Harka Ákos (1941-)
   Magyarország halfaunája : képes határozó és elterjedési tájékoztató / Harka Ákos, Sallai Zoltán. - Szarvas : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2004. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 18.)
Bibliogr.: p. 240-247. - Példányszám: 3000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86475-3-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - hal - fauna - állathatározó
591.9(439) *** 597(439)(083.71)
[AN 2580352]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2005.
Hume, Rob
RSPB birdwatching (magyar)
   Madárlesen / Rob Hume ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9491-33-0 kötött : ár nélkül
Európa - madár - életmód
591.5 *** 598.2(4) *** 504.74
[AN 2581569]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2005.
   Nagy képes állatenciklopédia / [írta és szerk. Dönsz Judit et al.] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7818-17-0 kötött : ár nélkül
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2581544]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2005.
Sterry, Paul
Butterflies and moths (magyar)
   Lepkék / Paul Sterry, Andrew Mackay ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Határozó zsebkönyvek, ISSN 1786-5409)
ISBN 963-9491-35-7 fűzött : 2700,- Ft
Európa - lepke - állathatározó
595.78(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 2581680]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2005.
Vágvölgyi Ágnes
   Immunológiai alapismeretek / Vágvölgyi Ágnes. - Budapest : Kádix, 2005. - 56 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5334-9 fűzött : ár nélkül
immunológia
577.27
[AN 2580400]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2005.
Werner, Stephanie
Life cycles of nature (magyar)
   Az élet körforgása a természetben : lapozz és tanulj! / [összeáll. és írta Stephanie Werner] ; [ill. Petr Zhilichkin és Nastya Arkhipova] ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [16] p. : ill., színes ; 21x32 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-093-5 fűzött : ár nélkül
állattan - növénytan - gyermekkönyv
58(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 2581585]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10764 /2005.
Bettelheim, Bruno
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - 6. kiad. - Budapest : Corvina, 2005, cop. 1985. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 963-13-5474-1 fűzött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 2582736]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2005.
Clay, James H.
Basic clinical massage therapy (magyar)
   Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés integrálása / James H. Clay, David M. Pounds ; a fényképeket kész. Vicki Overman ; ill. David M. Pounds ; [ford. Fedina László, Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2005. - 436 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 423.
ISBN 963-242-995-8 fűzött : 6250,- Ft
masszázs - gyógyítás - anatómia - egyetemi tankönyv
615.82(075.8) *** 611(075.8)
[AN 2580998]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2005.
Csőglei István (1930-)
   Tűzoltó lettem s nem katona : életem leltára, 1930-2005 / Csőglei István. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 121 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Csőglei István (1930-)
Magyarország - tűzoltóság - 20. század - memoár
614.842.83(439)(092)Csőglei_I.(0:82-94)
[AN 2581012]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2005.
Czigler István (1946-)
   A figyelem pszichológiája / Czigler István. - Budapest : Akad. K., 2005. - 234 p. : ill. ; 25 cm
Kísérlet, teória, alkalmazás (keretcím). - Bibliogr.: p. 207-226.
ISBN 963-05-8237-6 kötött : 2520,- Ft
figyelem - kísérleti pszichológia
159.952 *** 159.9.07
[AN 2580603]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2005.
Dahlke, Margit
Frauen-Heil-Kunde (magyar)
   Női egész-ség : [a női betegségek üzenetei] / Margit és Rüdiger Dahlke, Volker Zahn ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2005. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - nőgyógyászati betegség
618 *** 613.865
[AN 2581597]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2005.
Dahlke, Rüdiger
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária, Sarankó Márta]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, [2005], cop. 1996. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-683-3 kötött : ár nélkül
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 2577706]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2005.
Gagnon, Michelle
The incredible human body (magyar)
   A bámulatos emberi test : lapozz és tanulj! / [összeáll. és írta Michelle Gagnon, Wm. Mersereau] ; [ill. Moy Shing Yaw, Philip Fong] ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [3] t.fol., 12 p. : ill., színes ; 21x32 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-103-6 fűzött : ár nélkül
élettan - anatómia - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 2581587]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2005.
Gedey Szilvia
   Application of (Sb (B-amino acids in lipase-catalysed kinetic resolution and in combinatorial syntheses / Szilvia Gedey. - Szeged : JATEPress, 2005. - [2], 51, [47] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 118.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
disszertáció - gyógyszerészet - lipáz - aminosav
615.01 *** 577.15 *** 577.112.3
[AN 2581731]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2005.
Győrfi Adrienne
   Professzionális fogfehérítés / Győrfi Adrienne. - Budapest : Medicina, 2006. - 156 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-993-1 kötött : 8700,- Ft
fogászat - fogápolás - fehérítés
616.314-008.4-089.844 *** 646.73
[AN 2580913]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2005.
Harcsás Judit
   Ovivár / Harcsás Judit ; [... kiad. Segítőház Alapítvány]. - Győr : Segítőház Alapítvány, 2005. - 143 p. : ill. ; 16x23 cm
ISBN 963-219-098-X fűzött : 1850,- Ft
csecsemőgondozás - anyaság - memoár
613.95(0:82-94) *** 649.1
[AN 2581113]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2005.
   Harrison belgyógyászati kézikönyv / szerk. Eugene Braunwald [et al.] ; [ford. Farkas Mónika, Noll Judit, Farkas Péter]. - Budapest : Medicina, 2005. - XV, 1275 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a "Harrison's principles of internal medicine" c. köt. 15. amerikai kiadása alapján
ISBN 963-242-996-6 kötött : 7900,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 2580901]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2005.
   Jász-Nagykun-Szolnok megyei tűzoltó almanach. - [Jászkisér] : [Önkéntes Tűzoltó Egyes.], 2005. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Fűzött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - tűzoltóság - címtár
614.842.83(439.169):050.8
[AN 2580015]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2005.
Jung, Carl Gustav
Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion (magyar)
   A nyugati és a keleti vallások lélektanáról / C. G. Jung ; [ford. Pressing Lajos]. - Budapest : Scolar, 2005. - 672 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 11.)
Bibliogr.: p. 603-616.
ISBN 963-9534-25-0 kötött : 7500,- Ft
vallástudomány - valláslélektan - összehasonlító módszer - pszichoanalízis
159.964.26Jung,_C._G. *** 291
[AN 2581158]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2005.
Kende Péter (1952-)
   Mik vagytok ti, istenek? : orvosi műhibák / Kende Péter. - Gyűjteményes új kiad. - Budapest : Hibiszkusz, [2005]. - 525 p. ; 22 cm
ISBN 963-8233-12-5 kötött : ár nélkül
orvosi műhiba
614.256 *** 343.618
[AN 2575890]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2005.
Kiss Árpád
Szövettan (angol)
   Histology : a colour atlas / Árpád Kiss, Miklós Réthelyi. - Budapest : General Press, cop. 2005. - 216 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9598-60-7 fűzött : 6200,- Ft
szövettan - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611.018(084.12)(075.8)
[AN 2581586]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2005.
Kiss Árpád
   Szövettan : atlasz / Kiss Árpád, Réthelyi Miklós. - Budapest : General Press, cop. 2005. - 216 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9598-53-4 fűzött : 6200,- Ft
szövettan - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611.018(084.12)(075.8)
[AN 2581584]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2005.
   Klinikai reumatológia / szerk. Gömör Béla ; [... szerzői Apáthy Ágnes et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 895 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-896-X kötött : 9850,- Ft
reumatológia - egyetemi tankönyv
616.72-002.77(075.8)
[AN 2580993]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2005.
Lapis Károly (1926-)
   A központi idegrendszer daganatai / Lapis Károly. - [Szeged] : [s.n.], [2005]. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
központi idegrendszer - daganat
616.831-006
[AN 2581000]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2005.
Lerner, Harriet Goldhor
Fear and other uninvited guests (magyar)
   Hívatlan vendégeink : félelem, szorongás, szégyen / Harriet Lerner ; [ford. Siklós Márta] ; [ill. Barka Ferenc]. - [Budapest] : Park, cop. 2005. - 289 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-463-3 fűzött : 2500,- Ft
félelem - érzékenység - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 616.891.6
[AN 2581116]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2005.
   A magyar patológia története / szerk. Bodó Miklós [et al.]. - [Budapest] : Medicina, 2005. - 283 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 267-270.
ISBN 963-242-994-X kötött : 4800,- Ft
Magyarország - kórtan - orvos - orvostörténet - kórbonctan
616-091 *** 61(439)(091) *** 61(439)(092)
[AN 2580914]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2005.
Markus, Harold H.
Ich fühle mich krank und weiss nicht, warum (magyar)
   Betegnek érzem magam, és nem tudom miért : Candida albicans, a rejtőzködő betegség : élesztőgomba elleni kontroll-diétával / Harold H. Markus, Hans Finck ; [ford. Szabóné Szebenyi Georgina]. - 2. kiad. - Budapest : Holistic, 2005. - 119 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 963-8080-37-X fűzött : ár nélkül
gombás megbetegedés
616-002.828.223
[AN 2575976]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2005.
Popper Péter (1933-)
   Lelkek és göröngyök : pszichológiai írások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-34-6 kötött : 3500,- Ft
lélektan
159.9
[AN 2582079]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2005.
   Prof. dr. Tóth Csaba és munkatársai úttörő tevékenysége a hazai urológiában, 1964-2005. - Debrecen : [s.n.], 2005. - 55 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Tóth Csaba (1940-)
Magyarország - urológia - orvos - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Tóth_Cs. *** 616.6
[AN 2581491]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2005.
Solymár Magdolna
   Enzymatic kinetic resolution of (Sb (B-amino and (Sb (B-hydroxy acid derivatives / Magdolna Solymár. - Szeged : JATEPress, 2005. - [2], 51, [36] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 117.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Pélányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
gyógyszerészet - aminosav - enzimológia - hidroxivegyület
615.01 *** 577.15 *** 577.112.3
[AN 2581727]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2005.
Strašnij, Aleksandr
   Természetgyógyászat : ép testben ép lélek / Alexander Sztrasnij ; [az orosz kéziratot ford. Lendvai Endre és Petrovné Ráti Lilla] ; [az előszót írta Klein Sándor] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 3. kiad. - Budapest : SHL Hungary : Edge 2000, 2005. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-86450-9-1 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat
615.89
[AN 2580268]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2005.
Tepperwein, Kurt
Die Kunst der Partnerschaft (magyar)
   A párkapcsolat művészete : a szeretet, a szexualitás és a harmonikus kapcsolat titkai / Kurt Tepperwein ; [ford. Szabados Kinga]. - [Budapest] : Holistic, cop. 2005. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-8080-38-8 fűzött : ár nélkül
párkapcsolat - nemek pszichológiája - szerelem - mentálhigiénia
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.865 *** 392.6
[AN 2581957]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2005.
Tőkés Ildikó
   Nagy a te hatalmad! : az élősködőktől való megszabadulás lehetőségei / Tőkés Ildikó. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2005. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-460-968-6 fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat
615.89
[AN 2581300]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2005.
   A vállalkozó orvos : jogi ismerettár. - [Budapest] : Viviankom, [2003]-. - 20 cm
ISBN 963-202-678-0
Magyarország - orvos - vállalkozásismeret - jog - útmutató
614.25(439)(036) *** 334.722.2(439)(036)
[AN 950723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége a gyakorlatban orvosi műhiba esetén / [szerző Kománovics Ibolya]. - cop. 2005. - 23 p.
ISBN 963-86502-9-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - orvosi műhiba - felelősség - kártérítés - útmutató
614.256 *** 347.56(439)(036) *** 616-08 *** 347.51(439)(036)
[AN 2580490] MARC

ANSEL
UTF-810792 /2005.
Vértes Péter
   Tanácsok és receptek a csontritkulás kezeléséről és a megelőzéséről / [szerző Vértes Péter]. - [Budapest] : Viviankom, 2005. - 42 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86768-4-1 fűzött : ár nélkül
csontritkulás - diéta - szakácskönyv
616.71-083 *** 641.563(083.12)
[AN 2580332]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2005.
Weber, Thomas
Memorix : Zahnmedizin (magyar)
   Memorix : fogászat / Thomas Weber ; [ford. Ecsedy Melinda, Kalocsai Katalin]. - Budapest : Dental Press, 2004. - XXI, 421 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 405-411.
ISBN 963-217-250-7 fűzött : ár nélkül
fogászat
616.314
[AN 2581302]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10794 /2005.
Paulinyi Oszkár (1899-1982)
   Gazdag föld - szegény ország : tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából / Paulinyi Oszkár ; szerk. Buza János és Draskóczy István. - Budapest : Corvinus Egy. : BKTE Alapítvány ; [Miskolc] : ME, 2005. - 427 p. : ill. ; 23 cm. - (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek, ISSN 1587-4508 ; 3.)
Bibliogr.: p. 417-423. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 963-503-341-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bányászat - gazdaságtörténet - középkor - újkor - történész - 20. század - személyi bibliográfia
622(439)"14/15" *** 338(439)"10/16" *** 930.1(439)(092)Paulinyi_O. *** 012Paulinyi_O.
[AN 2581117]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2005.
   Szélenergia és természetvédelem / összeáll. Fiskus Olga, Duhay Gábor és Csőszi Mónika ; kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala. - Budapest : KVVM Természetvédelmi Hiv., 2005. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 963-218-718-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szélenergia - szélerőmű - környezetvédelem
620.91(439) *** 621.311.245(439) *** 504.06
[AN 2581489]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2005.
Tóth László
   Géprajz / Tóth László, Zahola Tamás. - Dunaújváros : Főisk. K., 2005. - 419 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 417-419.
Fűzött : ár nélkül
géprajz - egyetemi tankönyv
621(075.8) *** 744(075.8)
[AN 2581394]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10797 /2005.
Bautts, Tony
Linux network administrator's guide (magyar)
   Linux hálózati adminisztrátorok kézikönyve / Tony Bautts, Terry Dawson, Gregor N. Purdy ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 357 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4749-8 fűzött : 4200,- Ft
operációs rendszer - kézikönyv
681.324.066Linux
[AN 2581386]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2005.
Efkovács Ferenc
   Vizsgapéldatár : az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai : [ECDL] / [... szerzői Efkovács Ferenc, Mohai István, Váradi Zsolt] ; [kész. a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ... együttműködésében]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 649 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4794-3 fűzött : 6900,- Ft
számítástechnika - példatár
681.3(079.1)
[AN 2580346]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2005.
Fried Katalin (1958-)
   A problémamegoldás számítógépes iskolája / Fried Katalin és Simonovits Miklós. - Budapest : Typotex, 2005. - 420 p. : ill. ; 24 cm
Speciális matematika tankönyvek (keretcím). - Bibliogr.: p. 415-416.
ISBN 963-9548-50-2 fűzött : 2800,- Ft
problémamegoldás - számítástechnika
519.68 *** 167.7
[AN 2581395]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2005.
   Az Internet francia szemmel : válogatás Éric Guichard és munkatársai írásaiból / [szerk. Pajor Enikő] ; [ford. Szabó Enéh]. - Budapest : KI, 2005. - 168 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
A vál. a "Comprendre les usages de l'Internet" (Paris : Guichard, 2001) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 963-201-616-5 fűzött : ár nélkül
internet
681.324Internet
[AN 2581748]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2005.
Networkshop (2004) (Győr)
   Networkshop 2004 [elektronikus dok.] : Győr, 2004. április 5-7. / [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program]. - Szöveg. - [Budapest] : NIIF Program, cop. 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Előadások. - Működési követelmények: CD-ROM; Internet böngésző; egér. - Összefoglalás angol nyelven
internet - tartalomszolgáltatás - informatika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2580291]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2005.
Networkshop (2004) (Győr)
   Networkshop 2004 Konferencia : Győr, Széchenyi István Egyetem, 2004. április 5-7. : tutoriálok, 2004. április 4. : program / [szerk. Fulajtár Pál] ; [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda]. - [Budapest] : NIIF Iroda, cop. 2004. - 137 p. ; 24 cm
Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
internet - tartalomszolgáltatás - informatika - konferenciakiadvány
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2580402]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2005.
Pere László
   GNU/LINUX rendszerek üzemeltetése / Pere László. - Pécs : Kiskapu, 2005. - 2 db ; 24 cm
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2560989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hálózatok. - 322 p. : ill.
Bibliogr.: p. 293-307.
ISBN 963-9301-98-1 fűzött : 3200,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2580436] MARC

ANSEL
UTF-810804 /2005.
Raffai Mária (1945-)
   UML 2 modellező nyelvi szabvány / Raffai Mária. - [Győr] : Palatia, cop. 2005. - X, 442 p. : ill. ; 26 cm
Az Objektumtechnológia sorozat 4. kötete. - Bibliogr.: p. 416-420.
ISBN 963-7692-01-0 fűzött : ár nélkül
operációkutatás - matematikai modell - program - folyamatszabályozás
681.3.004.14 *** 519.688UML *** 65.012.122
[AN 2581162]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2005.
Thomas, Tom
Network security first-step (magyar)
   Hálózati biztonság / Tom Thomas ; [ford. Ketler Iván]. - Budapest : Panem, 2005. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 963-545-425-2 fűzött : 3900,- Ft
internet - számítógép-hálózat - védelem
681.324Internet *** 65.012.8
[AN 2580361]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10806 /2005.
   A vendéglátó-ipari dolgozók betanítása és továbbképzése : oktatási segédlet : betanítás és tanulás munkavállalók elméleti oktatásához / [szerző Dagmar Engel et al.]. - Budapest : Raabe, 2005-. - Bővíthető mappa : ill., főként színes ; 26 cm
Fűzetlen : ár nélkül (hibás ISBN 963-86178-5-3)
munkaegészségügy - vendéglátóipar - tankönyv
640.4(078) *** 613.6(078)
[AN 2581656]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

10807 /2005.
Pallagi Edina (1978-)
   New possibilities for the development of iron(II) sulphate containing solid products with substained drug release / Edina Pallagi. - Szeged : JATE Press, 2005. - [6], 50, [54] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 120.)
Bibliogr.: p. 46-50. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
vas - szulfát - olvasztás - technológia - disszertáció - gyógyszerészet
661.872.532-12.046.5 *** 615.01
[AN 2581734]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10808 /2005.
   Települési önkormányzatok hulladékgazdálkodása [elektronikus dok.] / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Szöveg. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-86755-6-X : ár nélkül
Magyarország - hulladékgazdálkodás - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
628.4(439)(094)(036)
[AN 2580313]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2005.
   Térségek, kapcsolatok, hidak : 110 éves a Mária Valéria híd / [írták Kazatsay Zoltán et al.] ; [fotók Kovács Melinda et al.] ; [... kiad. az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság]. - [Budapest] : Útgazdálkodási és Koord. Ig., 2005. - 95 p. : ill., főként színes ; 22x28 cm
Az előszó szlovák nyelven is
Kötött : ár nélkül
Esztergom - híd
624.21/.8(439-2Esztergom) *** 725.95(439-2Esztergom)
[AN 2580974]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10810 /2005.
Barlay, Stephen (1930-)
Cleared for take-off (magyar)
   Fekete doboz : a repülés kulisszatitkai / Stephen Barlay. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - 504 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Ford. Fazekas András
ISBN 963-7437-25-8 kötött : 2900,- Ft
légi közlekedés
656.7 *** 629.7 *** 351.814(100)
[AN 2580027]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2005.
   HunFila 2005 Pápa : Nemzetközi Bélyegkiállítás, 78. Bélyegnap, XV. Nemzetközi Játékfesztivál : 2005. június 17-19. : [katalógus] = HunFila 2005 Pápa : International Stamp Exhibition, 78th Stamp Day, 15th International Game Festival : 17 to 19 June 2005-05-18 / [szerk. Molnár László]. - [Budapest] : [Mabéosz], [2005]. - 35 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége. - Az előszó angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835.91(100) *** 061.43(439-2Pápa)
[AN 2570434]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2005.
Rive Box, Rob de la
Dream cars (magyar)
   Álomautók : [klasszikus és modern autócsodák] / Rob de la Rive Box & Mirco de Cet ; [ford. Hegedűs Miklós Mátyás]. - Budapest : Glória, cop. 2005. - 320 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-9587-14-1 kötött : 7490,- Ft
személygépkocsi
629.114.6
[AN 2581818]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2005.
Somogyi Zoltán
   A pápai bélyegzések nyomában / összeáll. Somogyi Zoltán ; kiad. ... a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 18 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Pápa - bélyeggyűjtés - pecsét
656.848.353(439-2Pápa)
[AN 2581413]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2005.
   Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve a C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E kategóriás járművezetői vizsgákhoz / főszerk. Tordai Ferenc] ; [... írták Duka Gyula et al.]. - Budaörs : Transport Média, cop. 2005. - 271 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9518-20-4 fűzött : 3490,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - autóbusz - tankönyv
656.135.052(078) *** 656.132.052(078)
[AN 2580482]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10815 /2005.
   Agrárgazdálkodás, kutatás, oktatás újabb feladatai az Európai Unióban : Nyíregyháza, 2005. szeptember 8. / [szerk. Iszályné Tóth Judit] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató Központ Nyíregyháza. - Nyíregyháza : DE ATC Kut. Közp., 2005. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
338.43(4-62) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2581488]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2005.
   Agrárgazdaság, vidékfejlesztés, agrárinformatika : nemzetközi konferencia : AVA 2 : Debrecen 2005. április 7-8. = International conference on agricultural economics, rural development and informatics / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE ATC AVK, 2005. - 122 p. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
területfejlesztés - mezőgazdaság - informatika - konferenciakiadvány
338.43 *** 332.1 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2581484]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2005.
Bényei Ferenc (1946-)
   Szőlőtermesztés / Bényei Ferenc, Lőrincz András, Sz. Nagy László ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1999. - 432 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-[433].
ISBN 963-286-234-1 kötött : ár nélkül
szőlőművelés
634.8
[AN 2580511]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2005.
Davis, Caroline
Essential cat (magyar)
   Macskatartók nagykönyve : [a legfontosabb tudnivalók a macska gondozásáról] / Caroline Davis. - Pécs : Alexandra, 2005. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-008-0 kötött : ár nélkül
állattartás - macska
636.8
[AN 2579875]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2005.
Davis, Caroline
Essential dog (magyar)
   Kutyatartók nagykönyve : a legfontosabb tudnivalók a kutya gondozásáról / Caroline Davis. - Pécs : Alexandra, 2005. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-009-9 kötött : ár nélkül
kutyatartás
636.7
[AN 2579870]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
   Borpincék / [szöveg] Dlusztus Imre ; [fotó] Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-618-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - szőlőművelés - borospince - fényképalbum
663.28(439)(084.12) *** 634.8(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2581275]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
   Borpincék / [szöveg] Dlusztus Imre ; [fotó] Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-407-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szőlőművelés - borospince - fényképalbum
634.8(439)(084.12) *** 663.28(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2581280]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
Borpincék (angol)
   Wine cellars / [text] Imre Dlusztus ; [photos] Ottó Kaiser ; [transl. Anna Kovács]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-405-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - szőlőművelés - borospince - fényképalbum
663.28(439)(084.12) *** 634.8(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2581277]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
Borpincék (angol)
   Wine cellars / [text] Imre Dlusztus ; [photos] Ottó Kaiser ; [transl. Anna Kovács]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-408-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szőlőművelés - borospince - fényképalbum
634.8(439)(084.12) *** 663.28(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2581278]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
Borpincék (német)
   Weinkeller / [Text] Imre Dlusztus ; [Aufnahmen] Ottó Kaiser ; [Übers. Csaba Gloner]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-406-X kötött : ár nélkül
Magyarország - szőlőművelés - borospince - fényképalbum
663.28(439)(084.12) *** 634.8(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2581276]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2005.
Dlusztus Imre (1960-)
Borpincék (német)
   Weinkeller / [Text] Imre Dlusztus ; [Aufnahmen] Ottó Kaiser ; [Übers. Csaba Gloner]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-409-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szőlőművelés - borospince - fényképalbum
634.8(439)(084.12) *** 663.28(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2581279]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2005.
   Gyümölcsfaiskola : a gyümölcsfák szaporításának elmélete és gyakorlata / szerk. Hrotkó Károly ; [írta Andor Domonkos[!] et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1999. - 550 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 507-529.
ISBN 963-286-232-5 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-286-036-5)
gyümölcstermesztés - faiskola - egyetemi tankönyv
631.53.037(075.8) *** 634.1(075.8)
[AN 2576208]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2005.
Orlóci László (1932-)
   Örökzöldek és fenyők / Orlóci László ; [a fotókat Mészáros Melinda kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - VI, 92 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-227-9 kötött : ár nélkül
fenyő - örökzöld - kertészet
635.9 *** 582.47
[AN 2581019]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2005.
Skinner, Matt
Thirsty work (magyar)
   Borra bort / Matt Skinner ; Jamie Oliver előszavával ; Chris Terry fotóival ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-530-269-X kötött : 3900,- Ft
bor - borászat
663.2
[AN 2581101]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2005.
Somlyay István
   Gyakorlati borászat : kémiai alapokon / Somlyay István. - Utánny. - Budapest : Szaktudás K., 2001 [!2005], cop. 1998. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 963-9553-56-5 kötött : ár nélkül
borászat - élelmiszer-biokémia
663.2
[AN 2576166]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2005.
Sulzberger, Robert
Der winterfeste Garten (magyar)
   Növények teleltetése : növényápolás, téli védelem, növénytakarási ötletek / Robert Sulzberger ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2005. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-65-2 fűzött : 1298,- Ft
amatőr kertészkedés
635.9
[AN 2581151]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2005.
Tóth Imre
   Szőlőfajták / Tóth Imre, Pernesz György ; [fényképezte Tóth Imre]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2001. - 134 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-286-235-X kötött : ár nélkül
szőlő
634.84 *** 631.526
[AN 2579986]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10832 /2005.
Arabadzisz Iliászné
   Gasztronómiai alapismeretek / írta Arabadzisz Iliászné, Oriskó Ferenc, Tomis Anna. - 2. kiad. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2005. - 124 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-336-939-8)
gasztronómia - művelődéstörténet - magyar néprajz - étkezési szokás - minőségbiztosítás
641(100)(091) *** 392.8(=945.11) *** 930.85(100) *** 65.018
[AN 2576044]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2005.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi nagy szakácskönyve. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-73-1 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2580303]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2005.
Die besten Nudelsalate & Kartoffelsalate - Dr. Oetker (magyar)
   Burgonya- és tésztasaláták - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-19-5 kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9485-18-7)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2581466]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2005.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / von Károly Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 29. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 93 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5486-5 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2582733]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2005.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (francia)
   La cuisine hongroise / Károly Gundel ; revue et remaniée par ... Ferenc Gundel et Imre Gundel. - 22. éd. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 92 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Herman, Janine
ISBN 963-13-5487-3 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2582731]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2005.
   Gyorsételek : ötletes & új. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Az ízek varázsa, ISSN 1787-369X)
ISBN 963-369-075-7 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2581764]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2005.
Hargitai György (1963-)
   Házi tészták & sütemények / Hargitai György ; [fényképezte Gabula András]. - [Budapest] : Média Nova, 2005. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-5113-3 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2578275]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2005.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (német)
   Ungarische Küche / György Hargitai ; [die Fotos stammen von András Gabula et al.] ; [Übertr. aus dem Ungarischen Helga Szőke-Buchholz]. - [Budapest] : Média Nova, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7407-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2575978]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2005.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (olasz)
   Cucinare ungherese / György Hargitai ; [fot. di András Gabula et al.] ; [trad. di Mariarosaria Sciglitano]. - [Budapest] : Média Nova, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-011-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2575991]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2005.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (orosz)
   Vengerskaâ kuhnâ / Dërdʺ Hargitai ; [fot. Andraš Gabula i dr.] ; [per. Irina Tiškina]. - [Budapest] : Média Nova, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-711-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2575989]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2005.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (spanyol)
   Cocina húngara / György Hargitai ; [fotografías András Gabula et al.] ; [trad. Zsuzsanna Komlódi]. - [Budapest] : Média Nova, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-012-X kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2575992]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2005.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (svéd)
   Ungerskt kök / György Hargitai ; [fotografier av András Gabula et al.] ; [översatt av Hajnal Seres]. - [Budapest] : Média Nova, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-712-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2575979]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2005.
Holubár Zita
   Egyszerűen szép / Zita Holubár. - Budapest : Panem, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-545-445-7 fűzött : ár nélkül
testápolás - kozmetika
646.7
[AN 2581500]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2005.
Holubár Zita
Egyszerűen szép (horvát)
   Jednostavno prekrasno / [autor Zita Holubár]. - Budimpešta : Panem, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-545-448-1 fűzött : ár nélkül
kozmetika - testápolás
646.7
[AN 2581502]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2005.
Holubár Zita
Egyszerűen szép (szlovák)
   Jednoduše krásná / [autorka Zita Holubár]. - Budapest : Panem, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-545-446-5 fűzött : ár nélkül
testápolás - kozmetika
646.7
[AN 2581510]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2005.
Holubár Zita
Egyszerűen szép (szlovén)
   Preprosto lepi / [avtor Zita Holubár]. - Budimpešta : Panem, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-545-449-X fűzött : ár nélkül
kozmetika - testápolás
646.7
[AN 2581507]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2005.
   Karácsonyi szakácskönyvem / [szerk. Demeter Györgyi Csilla és Póder Pálné] ; [fotók Demeter Györgyi Csilla]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 47 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7818-21-9 kötött : ár nélkül
karácsony - gyermekkönyv - szakácskönyv
641.55(083.12)(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2581551]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2005.
Knittel, Elke
Weihnachtsgebäck (magyar)
   Karácsonyi aprósütemények : népi receptek / Elke Knittel ; Rolf Maurer 70 fényképével ; [ford. Ágoston Szabina]. - [Budapest] : Zagora, [2005]. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 963-86459-2-X fűzött : ár nélkül
karácsony - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2580372]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2005.
Ein Menü für jeden Tag (magyar)
   Minden napra egy menü / [receptek Anke Rabeler, Christiane Steinfeld] ; [fotók Heino Banderob, Richard Stradtmann] ; [ford. Haisch Gabriella]. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2005. - Leporelló (62, 62, 62 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-8296-69-0 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2581455]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2005.
Pasta (magyar)
   Tésztaételek : új mediterrán receptek. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Az ízek varázsa, ISSN 1787-369X)
ISBN 963-369-074-9 kötött : ár nélkül
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2581761]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2005.
Simon Elemérné Bolemán Ilona
   Eredeti kunsági szakácskönyv / saját tapasztalatai alapján összeáll. Simon Elemérné dezséri Bolemán Ilona Kisújszálláson. - 5. jav. kiad. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 168, [22] p. ; 20 cm
Kunsági szakácskönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9504-45-9 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2578242]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2005.
Smallwood, Vicki
One hundred bread machine handbook (magyar)
   Száz recept kenyérsütő géphez / Vicki Smallwood ; [ford. Mike Veronika]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-368-757-8 fűzött : ár nélkül
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2579943]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2005.
Wok-Rezepte schnell & frisch (magyar)
   Wok-receptek : gyorsan, frisset. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Az ízek varázsa, ISSN 1787-369X)
ISBN 963-369-073-0 kötött : ár nélkül
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2581766]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10855 /2005.
Faragó-Szabó István (1947-)
   Az újkori szkepticizmus története / Faragó-Szabó István. - Budapest : Áron, 2005. - 252 p., 6 t.fol. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244-252.
ISBN 963-9210-44-7 fűzött : 2480,- Ft
szkepticizmus - filozófiatörténet
165.72 *** 1(100)(091)
[AN 2581320]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2005.
   Mind in world : essays on John McDowell's Mind and world / János Boros ed. ; [the auth. Allen, Barry et al.]. - Pécs : Brambauer, 2005. - 205, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsi filozófiai tanulmányok, ISSN 1786-3791)
Az 1998. máj. 1-2-án Pécsett rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-482-3 fűzött : ár nélkül
McDowell, John. Mind and world
Egyesült Államok - filozófus - 20. század - konferenciakiadvány
1(73)McDowell,_J. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2581174]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2005.
   Túl az iskolafilozófián : a 21. század bölcseleti élménye / szerk. Nyíri Kristóf, Palló Gábor. - Budapest : Áron, 2005. - 484 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-43-9 fűzött : 2860,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2581322]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2005.
Weiss János (1957-)
   A kor - gondolatokban megragadva : társadalomelméleti tanulmányok / Weiss János. - Budapest : Áron, 2005. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 317-335.
ISBN 963-9210-45-5 fűzött : 2840,- Ft
társadalomfilozófia - szociológia
130.2 *** 316
[AN 2581318]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10859 /2005.
Balthasar, Hans Urs von
Herrlichkeit (magyar)
   A dicsőség felfénylése : teológiai esztétika / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2004-. - 23 cm
ISBN 963-214-388-4
teológia
2
[AN 2581282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az alak szemlélése. - 2004. - 638 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-389-2 kötött : 3880,- Ft
teológia - isten - esztétika
231 *** 111.852
[AN 2581284] MARC

ANSEL
UTF-810860 /2005.
Bán Zoltán Elizeus
   Kapcsolatunk az elhunytakkal : a purgatórium és a communio sanctorum összefüggése / Bán Zoltán Elizeus. - Bőv. kiad. - Budapest : Efo K., 2005. - 263 p. ; 20 cm. - (Zirci könyvek, ISSN 1586-5797 ; 2.)
Bibliogr.: p. 241-246. és a jegyzetekben
ISBN 963-8243-41-4 fűzött : ár nélkül
eschatologia
236.5
[AN 2581759]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2005.
Cywiński, Bohdan
Ogniem próbowane (magyar)
   Tűzpróba : egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában / Bohdan Cywiński. - Piliscsaba : PPKE BTK, 1999-2005. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége. - A 2. köt. sorozaton kívül
ISBN 963-03-8043-9
Kelet-Európa - egyháztörténet - egyházpolitika - katolikus egyház - 20. század
27(4-11)"19" *** 322(4-11)"19" *** 261.7(4-11)"19"
[AN 417043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "...titeket is üldözni fognak" : 1944-1958 / [ford. Marosz Diána és Szesztay Ádám] ; [az utószót írta Illés Pál Attila] ; [a térképeket Sasi Attila kész.]. - 2005. - 463 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 445-451.
ISBN 963-8472-95-2 fűzött : 1900,- Ft
Közép-Európa - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházpolitika - 1945 utáni időszak
27(4-11)"194/195" *** 322(4-11)"194/195" *** 261.7(4-11)"194/195"
[AN 2580632] MARC

ANSEL
UTF-810862 /2005.
Erdő Péter (1952-)
   Eucharisztia : az áldozat, a találkozás és a jelenlét szentsége : levél az Esztergom-budapesti Főegyházmegye papjaihoz, híveihez és minden itt élő, jóakaratú emberhez : Budapest, 2005. szeptember 16. / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-361-732-4 fűzött : ár nélkül
oltáriszentség
265.3
[AN 2581114]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2005.
Feldbush, Jim
Hiking with Jesus (magyar)
   Kirándulás Jézussal : mindennapi áhítatok a 6-10 éves gyerekek számára / Jim Feldbush ; [ford. Hegyes Horváth Csilla] ; [... ill. Dan Sharp]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 2 db (375 p.) : ill. ; 21 cm
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2581311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 192 p.
ISBN 963-9577-30-8 fűzött : ár nélkül
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2581313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 193-375.
ISBN 963-9577-32-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9577-30-8)
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2581315] MARC

ANSEL
UTF-810864 /2005.
I figli: famiglia e società nel nuovo millennio (magyar)
   A gyermekek: család és társadalom az új évezredben : Nemzetközi Pasztorálteológiai Kongresszus, Vatikánváros, 2000. október 11-13. / [rend.] a Család Pápai Tanácsa ; [... sajtó alá rend. Harsányi Ottó és Somorjai Ádám] ; [ford. Czakó István, Harsányi Ottó, Somorjai Ádám]. - Budapest : Püspökkari Családpasztorációs Biz., 2005. - 452 p. ; 20 cm. - (Családpasztorációs füzetek, ISSN 1417-6351 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-862-9 fűzött : 2500,- Ft
család - gyermek - vallási erkölcs - konferenciakiadvány
241 *** 173 *** 316.356.2 *** 061.3(456.31)
[AN 2580795]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2005.
Fogarasi Éva
   Vem har förhäxat er? : om Bibeln och kristendomen på ett annat sätt / Eva Fogarasi Hensfelt. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 128 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-460-939-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9542-21-3)
kereszténység - hitvita
239 *** 23/28
[AN 2582041]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2005.
Fogassy Judit (1949-)
   A katekumenátus kézikönyve : a katekumenátus elméleti és gyakorlati elemei / Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 203 p. ; 24 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953 ; 4.)
Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 963-361-723-5 fűzött : 1300,- Ft
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268 *** 372.82(072)
[AN 2580809]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2005.
Fowler, John M.
Ephesians (magyar)
   Efézusi levél : az emberi kapcsolatok evangéliuma / John M. Fowler ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - [Pécel] : Hetednapi Adventista Egyház ; Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 120 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 963-9577-34-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.5.07
[AN 2581372]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2005.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Amikor erősen fújt a Lélek : "Az apostolok cselekedetei" magyarázata, harminchét elmélkedésben / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2005]. - 244, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-308-8 kötött : 2200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat - Apostolok cselekedetei
226.6.07
[AN 2581369]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2005.
Gyulay Endre (1930-)
   Félelem nélkül : Szerdahelyi Csongor beszélgetése a hetvenöt éves Gyulay Endrével / Gyulay Endre. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 212, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 2.)
ISBN 963-361-689-1 kötött : 1580,- Ft
Gyulay Endre (1930-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - ezredforduló - interjú
282(439)(092)Gyulai_E.(047.53)
[AN 2581720]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2005.
Hagin, Kenneth E.
The triumphant Church (magyar)
   Győzedelmes gyülekezet : uralom a sötétség minden ereje felett / Kenneth E. Hagin. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2005. - 409 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86409-2-8)
démonológia
235.2
[AN 2577965]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2005.
   Hit és tudomány : tanulmányok dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony ötvenévi teológiai tanári és kutatói munkája jubileumára / [szerk. Győri István] ; [kiad. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekciója, Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. - Debrecen : DRHE Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekció ; Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2005. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Lenkeyné Semsey Klára műveinek bibliográfiája: p. 322-337. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86841-0-0 fűzött : ár nélkül
református egyház - személyi bibliográfia
23/28 *** 284.2 *** 012Semsey_K.
[AN 2581904]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2005.
Huntington, Noelle
The angel Bible (magyar)
   Angyalok a Bibliában / írta Noelle Huntington ; ill. Gustavo Mazali. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (61 p.) : ill., színes ; 16 cm
Ford. Leyer Ginda
ISBN 963-369-095-1 kötött : ár nélkül
Biblia
angyal - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 235(02.053.2)
[AN 2579950]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2005.
Kabai István
   Béküljetek meg Istennel / Kabai István ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2005. - 97 p. ; 18 cm
ISBN 963-7607-80-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2574160]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2005.
Kahler Frigyes (1942-)
   Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével : Brenner János volt rábakethelyi káplán meggyilkolásának körülményei és az ügy utóélete : pappá szentelésének 50. évfordulójára / Kahler Frigyes ; [... az életrajzot és a névmutatót kész. Soós Viktor Attila] ; [kiad. a Brenner János Emlékhely Alapítvány]. - Szentgotthárd : Brenner J. Emlékhely Alapítvány, 2005. - 249 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-598-6 fűzött : ár nélkül
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - gyilkosság
282(439)(092)Brenner_J. *** 343.611(439)"1957"
[AN 2581361]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2005.
Kákonyi Konstantina (1908-1998)
   Margitka királyleány / Kákonyi Konstantina, Szedő Dénes ; [a szöveget gond. Hidász Ferenc]. - Budapest : Editio Franciscana, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-217-831-9 fűzött : ár nélkül
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
vallásos irodalom - magyar irodalom - szent - gyermekkönyv - gyermekvers
244(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 235.3(092)Margit,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 2580634]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2005.
Kókai-Kuun Zoltán
   Az isteni szikra : szatirikus kérdések az Istenről, a világegyetemről és az emberiség prófétáin keresztül a vallásokról : [időszerű gondolatok történelmi háttérben] / Kókai-Kuun Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 122, [2] p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-701-2 fűzött : ár nélkül
vallásfilozófia
21
[AN 2582007]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2005.
Küng, Hans
The catholic church (magyar)
   A katolikus egyház rövid története / Hans Küng ; [ford. Zalán Péter]. - Budapest : Európa, 2005. - 288 p. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
ISBN 963-07-7834-3 kötött : 2500,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház
282(091)
[AN 2581375]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2005.
   Lourdes-i imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2005]. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
mariológia - imakönyv
243 *** 248.159.4 *** 232.931
[AN 2582112]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2005.
Mayer Mihály (1941-)
   Szabadon elkötelezve : Elmer István beszélgetése Mayer Mihály megyés püspökkel / Mayer Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 225, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 1.)
ISBN 963-361-683-2 kötött : 1580,- Ft
Mayer Mihály (1941-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Mayer_M.(0:82-94)
[AN 2581716]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2005.
McDowell, Josh
Building your self-image (magyar)
   Az vagyok, akinek mások mondanak? / Josh McDowell ; [közread. a] Timóteus Társaság. - 3. kiad. - Budapest : Timóteus Társ., 2005. - 207 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-217-979-X fűzött : ár nélkül
életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 2576120]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2005.
Mészáros István
   Prímások, pártok, politikusok, 1944-1945 : adalékok a Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéhez / Mészáros István. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-669-7 fűzött : 1460,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - második világháború - történelmi forrás - napló
282(439)"1944/1945"(093)
[AN 2580758]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2005.
Olesen, Cecilie
My first handy Bible (magyar)
   Első kis Bibliám / írta Cecilie Olesen ; ill. Gustavo Mazali. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (61 p.) : ill., színes ; 16 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-094-3 kötött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2579955]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2005.
Pallos László (1926-)
   Sorsunk : "látlelet" Kis László egyetemi lelkészről és az Egyházközségi Népi Diákotthonokról / [kutatta, összeáll., az előszót és bevezetőt írta Pallos László]. - Budapest : Püski : 2005. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-219-169-2)
Kis László (1916-1970)
Magyarország - katolikus pap - állami terror - népi kollégium - diákotthon - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életrajz - történelmi forrás
282(439)(092)Kis_L. *** 323.282(439)"196"(093.2) *** 37.018.3(439)"194"
[AN 2581962]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2005.
Qra'ûs, Naftalî (1933-)
   Mit mond a háláchá? : a modern élet kérdéseiről : [ősi forrás sorozat 15.] / Naftali Kraus. - Budapest : Adoc-Semic, 2005. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 963-9233-75-7 kötött : 5990,- Ft
Tóra - bibliamagyarázat - Halacha
296.5
[AN 2581371]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2005.
Rózsa Huba (1939-)
   Mi a Biblia? : bevezetés a Biblia ismeretébe / Rózsa Huba. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (A Biblia világa, ISSN 1219-0950)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9318-12-4)
Biblia
bibliakutatás
22
[AN 2580477]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2005.
Storia religiosa dell'Austria (magyar) (röv. kiad.)
   A katolikus egyház Ausztriában / szerk. Ferdinando Citterio és Luciano Vaccaro ; [... ford. R. Vida Ilona és Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konferencia Egyháztört. Biz., 2005. - 306 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Ecclesia sancta, ISSN 1215-699X ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-97-9 fűzött : 2200,- Ft
Ausztria - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet
282(436)(091) *** 930.85(436)
[AN 2580521]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2005.
   Szent Rita imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2005]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
Rita da Cascia
szent - imakönyv
243 *** 235.3(092)Rita_da_Cascia
[AN 2582110]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2005.
Thomas a Kempis
Hortulus rosarum (magyar)
   Isten felé : kis rózsakert / Kempis Tamás ; szerk., a fordítást átd. és az előszót írta Sarbak Gábor ; [... ford. Farkas Lajos]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 75 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-568-2 fűzött : 490,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2580633]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10889 /2005.
Csepeli György (1946-)
   Szociálpszichológia / Csepeli György. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1997. - 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 535-558.
ISBN 963-389-814-5 kötött : 3980,- Ft
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 2577534]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2005.
   Devianciák és ifjúság : szöveggyűjtemény / szerk. Papp János. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 17.)
Bibliogr.: p. 251-255. és a jegyzetekben
ISBN 963-472-913-4 fűzött : ár nélkül
deviancia - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
316.624(075.8)
[AN 2581013]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2005.
Héra Gábor
   Módszertan : bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába / Héra Gábor, Ligeti György. - Budapest : Osiris, 2005. - 371 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-788-2 kötött : 4280,- Ft
szociológia - módszertan
316 *** 303
[AN 2580065]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2005.
Matussné Lendvai Márta
   Sztálinvárosi nők / Matussné Lendvai Márta ; [közread. az] Intercisa Múzeum. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2005. - 96 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-219-108-0 fűzött : ár nélkül
Dunaújváros - női munka - nők a társadalomban - Rákosi-korszak - helyismeret - fényképalbum
316.37-055.2(439-2Dunaújváros)"195"(084.12) *** 908.439-2Dunaújváros"195"(084.12) *** 77.044
[AN 2580512]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2005.
Petkova, Adriana
   Razgovori s bʺlgari ot Ungariâ = Beszélgetések magyarországi bolgárokkal / Adriana Petkova Papadopulos ; [prev. Peter Papadopulos, Dora Papadopulos] ; [izdatel] Bʺlgarski kulturen forum. - Budapeŝa : Bʺlgarski kulturen forum, 2005. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-719-9 fűzött : ár nélkül
magyarországi bolgárok - interjú
316.347(=867)(439)(047.53)
[AN 2580506]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2005.
   Szezonális kiigazítás / [összeáll. Bauer Péter, Földesi Erika] ; [közrem. Berki Natália, Fábián László]. - Budapest : KSH, 2005. - 96 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 43.)
Bibliogr.: p. 89-91. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-827-X fűzött : 1100,- Ft
statisztikai elemzés - ingadozás
311.17
[AN 2581745]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2005.
Valuch Tibor (1963-)
   Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében / Valuch Tibor. - Budapest : Osiris, 2005. - 389 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-813-7 kötött : 4180,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
316.32(439)"1945/199"(075.8)
[AN 2577551]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2005.
   Whose culture is it? : trans-generational approaches to culture : a report from the CIRCLE round table celebrated 17th-18th December 2004, Barcelona, Spain / [... comp. by Diane Dodd]. - [Budapest] : CIRCLE, [2005]. - 157 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 12. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-675-3 fűzött : ár nélkül
kultúrszociológia - ifjúságszociológia - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.7-053.6(100) *** 316.346.3-053.6(100) *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 2581773]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10897 /2005.
Blau Lajos (1861-1936)
   Az ózsidó bűvészet / írta Blau Lajos ; [bev. Oláh János]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2005. - VII, 148 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar zsidó tudományok ; 1.)
Eredeti kiadása: Budapest : Pozsony : Alkalay Ny., 1898. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám összesen: 250, ebből 50 számozott
ISBN 963-218-844-6 b. : ár nélkül
ISBN 963-218-845-4 kötött : ár nélkül
néprajz - hiedelem - zsidóság - hasonmás kiadás
398.3/.4(=924) *** 094/097.07
[AN 2579893]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2005.
Boronkai Iván (1933-1995)
   Római regék és mondák / feld. Boronkay Iván ; Trencsényi-Waldapfel Imre előszavával. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 249, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8071-9 kötött : 1490,- Ft
római mitológia
398.221(37) *** 292.21
[AN 2575998]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2005.
Czárán Eszter (1967-)
   Világnak virága : magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és nagyoknak / Czárán Eszter. - [Budapest] : Szerző, 2005-. - 30 cm
ISBN 963-460-906-6
magyar néprajz - naptári szokás - népmese
398.332(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2581553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az őszi napéjegyenlőségtől (szeptember 23.) a téli napfordulóig (december 21.). - 2005. - 347 p. : ill., részben színes
Gerinccím: Ősz. - Bibliogr.: p. 337.
ISBN 963-460-908-2 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - naptári szokás - őszi ünnepi szokás - népmese
398.332.3/.4(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2581554] MARC

ANSEL
UTF-810900 /2005.
Dömötör Tekla (1914-1987)
   Germán, kelta regék és mondák / feldolg. és az előszót írta Dömötör Tekla. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 242, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [243-244].
ISBN 963-11-8089-1 kötött : 1490,- Ft
germán népek ősvallása - kelta vallás
398.221(=3) *** 398.221(=916) *** 293 *** 299.16
[AN 2580388]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2005.
Huszka József (1854-1934)
   A székely ház / írta Huszka József ; függelékét Az árják és ugorok érintkezéséről irta Fiók Károly. - [Debrecen] : Főnix Kvműhely, [2005]. - XIII, 186 p. XXXVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Főnix téka, ISSN 1588-4813 ; 11.)
Az 1895-ben Budapesten, a Pesti Könyvnyomda-Részvény-társaságnál megj. kötet szöveghű kiadása
ISBN 963-8644-99-0 kötött : ár nélkül
Székelyföld - magyar néprajz - népi építészet - népi fafaragás
39(=945.11)(498.4Székelyföld) *** 745.51.031.4(498.4Székelyföld) *** 72.031.4(498.4Székelyföld)
[AN 2581524]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2005.
   Japán regék és mondák / [ford. Bazsó Dénes] ; [... előszót írta Ferenczy László]. - Budapest : Móra, 2005. - 478 p. ; 21 cm
A ford. a "Japanese tales" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-11-8098-0 kötött : 1980,- Ft
japán irodalom - mese - monda
398.2(=956)=945.11 *** 895.6-34=945.11
[AN 2580761]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2005.
Lázár Katalin (1955-)
   Népi játékok / Lázár Katalin ; [a rajzokat Katona Ágnes kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, cop. 2005. - 234 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 963-286-231-7 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék - egyetemi tankönyv
394.3-053.2(=945.11)(075.8)
[AN 2580079]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2005.
   A poncihterek élete és ételei / [... szerk. Táp Ferencné] ; [... fotók Jéhn Antal et al.] ; [... receptek Gálos István ...]. - [Sopron] : [s.n.], [2005]. - 17, 19 fol. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzetlen : ár nélkül
Sopron - magyarországi németek - néprajz - ételspecialitás - szőlőművelés - borászat - szakácskönyv
39(=30)(439-2Sopron) *** 641.568(=30)(439-2Sopron)(083.12) *** 634.8(439-2Sopron) *** 663.2(439-2Sopron)
[AN 2581021]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2005.
Solymos Ede (1926-)
   Dunai halászat : hagyományos halászat a magyar Dunán / Solymos Ede. - 2., bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2005. - 369 p. : ill. ; 25 cm
Víz - hal - ember (keretcím). - Bibliogr.: p. 311-320. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-05-8228-7 kötött : 3490,- Ft
Duna - halászat - magyar néprajz - tárgyi néprajz - értelmező szótár
39(=945.11)(439)(282.243.7) *** 639.2.081.1 *** 639.2(439)(282.243.7) *** 809.451.1-316.4
[AN 2580587]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2005.
   "Szent ez a föld ..." : néprajzi írások az Alföldről / szerk. Barna Gábor, Mód László, Simon András. - Szeged : SZTE Néprajzi Tansz., 2005. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 5.)
Kész. Bálint Sándor tiszteletére. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-482-727-6 fűzött : ár nélkül
Bálint Sándor (1904-1980)
Alföld - Magyarország - néprajz - etnográfus - 20. század - emlékkönyv
39(=00)(439.14) *** 39.001(439)(092)Bálint_S.
[AN 2581737]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10907 /2005.
Bayer József (1946-)
   A politikai gondolkodás története : bevezetés / Bayer József. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1998. - 420 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 407-416.
ISBN 963-389-794-7 kötött : 3980,- Ft
politikai eszme - politikatörténet
32.001(100)(091)
[AN 2576259]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2005.
Cseresnyés Ferenc (1954-)
   Migráció az ezredfordulón : a népességmozgások társadalmi és politikai következményei Közép-Európában / Cseresnyés Ferenc. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 233 p. : ill. ; 20 cm. - (Európai uniós szakkönyvek, ISSN 1785-5888). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia sociologica, ISSN 1786-4887)
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 963-9123-39-0 fűzött : 2980,- Ft
Közép-Európa - Európai Unió - migráció - ezredforduló
325.1(4-11)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2581175]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2005.
   Effective democratic governance at local and regional level : Zagreb, Croatia, 25-26 October 2004 : proceedings of the South-Eastern Europe Regional Ministerial Conference : with reports on The state of local and regional democracy in South-Eastern Europe and Fiscal decentralisation in South-Eastern Europe / ... org. by the Council of Europe, The Stability Pact for South Eastern Europe, The Government of Croatia ; [publ. by Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute]. - Budapest : LGI : OSI, 2005. - 149 p. ; 24 cm
ISBN 963-9419-82-6 fűzött : ár nélkül
Délkelet-Európa - politika - regionális gazdaság - önkormányzat - ezredforduló - konferenciakiadvány
323(4-12)"200" *** 352(4-12)"200" *** 332.1(4-12) *** 061.3(497.13-2Zágráb)
[AN 2581391]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2005.
Eisner, Will
The plot (magyar)
   Az összeesküvés : Cion bölcseinek jegyzőkönyve : az igazság / Will Eisner ; Umberto Eco előszavával ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 148 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 963-7253-66-1 fűzött : 2980,- Ft
antiszemitizmus - világnézet - képregény
323.12(=924) *** 087.6:084.11 *** 316.75(100)"18/19"
[AN 2581269]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2005.
Füzi László (1955-)
   Párbeszéd a történelemmel : Szárszó, 1943, Szárszó, 2005 / [... írta Füzi László]. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 19 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Balatonszárszó - Magyarország - konferencia - ellenzék - népi irodalom - második világháború
323.22(439)"194" *** 329.73(439)"194" *** 894.511.015.12"194" *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 2581412]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2005.
Hamant, Yves
Alexandre Men, un témoin pour la Russie de ce temps (magyar)
   Boldogok, akiket üldöznek az igazságért : egy orthodox pap véres tanúságtétele / Yves Hamant ; [ford. Hidász Ferenc] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - [Budapest] : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2005. - 200 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86765-0-7 fűzött : ár nélkül
Men, Aleksandr
Szovjetunió - ortodox egyház - egyházi személy - 20. század - politikai merénylet - egyházpolitika - életrajz
322(47)"192/199" *** 281.93(092)Men,_A. *** 323.285(47)"199"
[AN 2580954]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2005.
László, Leslie (1925-)
Church and state in Hungary, 1919-1945 (magyar)
   Egyház és állam Magyarországon, 1919-1945 / László T. László ; [ford. ... Molnár Piroska és a szerző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - [4], V, 379 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-373.
ISBN 963-361-677-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - egyháztörténet - disszertáció - Horthy-korszak
322(439)"191/194" *** 261.7(439)"191/194" *** 28(439)"191/194"
[AN 2580610]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2005.
   Magyar sorsok a XX. század közepén. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-460-097-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-360-97-2)
Egyesült Államok - emigráció - magyarság - 20. század - életrajzgyűjtemény
325.25(73)(=945.11)(092)
[AN 2582046]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2005.
Molnár Tamás (1921-)
The counter-revolution (magyar)
   Az ellenforradalom / Molnár Tamás ; [ford. és az előszót írta Turgonyi Zoltán]. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-51-6 kötött : 2200,- Ft
ellenforradalom - konzervativizmus
323.273 *** 329.11
[AN 2580197]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2005.
Nagymáthé Béla
   Öröködbe Uram pogányok jöttek : az abaújszántói zsidó mártírok 1944-ben történt elhurcolása / Nagymáthé Béla. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-444-7 fűzött : 600,- Ft
Abaújszántó - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439-2Abaújszántó)"1944"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1944"(093)
[AN 2582013]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2005.
Nemere István (1944-)
   Castro : szabálytalan életrajz : [egy diktátor a huszonegyedik században] / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-97-1 fűzött : ár nélkül
Castro, Fidel
Kuba - politikus - államfő - 20. század - ezredforduló
32(729.1)(092)Castro,_F. *** 972.91"195/200"
[AN 2580331]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2005.
   Világpolitikai lexikon, 1945-2005 / szerk. Horváth Jenő ; [szerzők Csicsmann László et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 671 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 657-671.
ISBN 963-389-783-1 kötött : 5500,- Ft
politika - világtörténelem - 20. század - szaklexikon
327(100)"194/200":030 *** 94"194/200":030
[AN 2580117]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10919 /2005.
   20. századi egyetemes történet / szerk. Németh István ; [az időrendi áttekintést és az életrajzi ismertetést összeáll. Arany Éva]. - Budapest : Osiris, 2005. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-759-9 kötött : 6500,- Ft
világtörténelem - 20. század
930.9"19" *** 93/99"19"
[AN 2580070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Európa / [írta Egedy Gergely et al.]. - 530 p.
Bibliogr.: p. 491-508.
ISBN 963-389-760-2
Európa - történelem - 20. század
94"19"
[AN 2580077] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Európán kívüli országok / [írta Anderle Ádám et al.]. - 388 p.
Bibliogr.: p. 367-375.
ISBN 963-389-761-0 * (hibás ISBN 963-389-761-2)
világtörténelem - 20. század
95/99"19"
[AN 2580087] MARC

ANSEL
UTF-810920 /2005.
Ács Irén (1924-)
   "Őrizd meg..." / elmondta Ács Irén ; lejegyezte és szerk. Levendel Júlia ; a képeket gyűjt. Ács Irén és Somogyi Magda ; utószó Praznovszky Mihály. - 2. kiad. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2005. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Japán technikával
ISBN 963-9363-34-0 fűzött : 1800,- Ft
Szécsény - zsidóság - holokauszt - magyar irodalom - memoár
943.9-2Szécsény"193/194"(=924) *** 894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 2575995]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2005.
Bajkán László
   Fehér lovakról : hét írás / Bajkán László. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2005. - 85 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 63.)
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 963-7051-04-X fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet
930.85(100)(089.3)
[AN 2581496]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Gróf Széchenyi István / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 190 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 963-464-951-3 kötött : ár nélkül
Széchenyi István (1791-1860)
magyar történelem - politikus - 19. század - album
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"182/185"
[AN 2580935]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2005.
Béres Dezső
   Kőszegfalvi Ferenc helytörténész, bibliográfus bibliográfiája / [... összeáll. Béres Dezső] ; [kész. a Németh László Városi Könyvtárban ...]. - Hódmezővásárhely : [Németh L. Vár. Kvt.], 2005. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Kőszegfalvi Ferenc (1937-)
Hódmezővásárhely - Magyarország - helytörténész - helyismeret - 20. század - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Kőszegfalvi_F. *** 908.439-2Hódmezővásárhely *** 012Kőszegfalvi_F.
[AN 2581907]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2005.
Breton, Guy
Histoires d'amour de l'histoire de France (magyar)
   Francia szerelmi históriák / Guy Breton. - Budapest : Európa, 2004-. - 24 cm
Franciaország - uralkodó - történelem
944(092)
[AN 2537501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Szerelem a guillotine árnyékában / [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - 2005. - 335, [7] p.
ISBN 963-07-7780-0 kötött : 2800,- Ft
történelem - uralkodó - nő
944(092) *** 316.37-055.2
[AN 2581178] MARC

ANSEL
UTF-810925 /2005.
Engel Pál (1938-2001)
   Magyarország története, 1301-1526 / Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2002. - 419 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-815-3 kötött : 4200,- Ft
magyar történelem - 14. század - 15. század - 16. század - egyetemi tankönyv
943.9"13/15"(075.8)
[AN 2578211]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2005.
   Folyamatok a változásban : a hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században / [szerk. Ablonczy Balázs, Fedinec Csilla] ; [rend., közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2005. - 449 p. : ill. ; 24 cm
A 2004. szept. 30. és okt. 1. között Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7081-09-7 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - történelem - 20. század - határon túli magyarság - történettudomány - konferenciakiadvány
940-11"19" *** 930.1 *** 316.347(=945.11)(4-11)"194/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2581388]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2005.
Gallagher, John
Geisha (magyar)
   Gésák : a hagyományok, az elegancia és a művészet világa / John Gallagher ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 963-09-4651-3 kötött : 6990,- Ft
Japán - művelődéstörténet - gésa
930.85(520) *** 394.011(520)
[AN 2581449]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2005.
   Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig / Hegyi Dolores [et al.] ; [szerk. Németh György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2002. - 404 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-799-8 kötött : 3980,- Ft
történelem - ókori Görögország - egyetemi tankönyv
938(075.8)
[AN 2577556]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2005.
Horváth Richárd
   Győr megye hatóságának oklevelei, 1328-1525 / Horváth Richárd. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2005. - 162 p. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, tanulmányok, ISSN 1786-6480 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-217-839-4 kötött : ár nélkül
Győr (vármegye) - helytörténet - önkormányzati irat - történelmi forrás
943.911.4"132/152"(093.2)
[AN 2581120]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2005.
Hudák Krisztina, N.
   Megfestett mennyország : barangolás a pécsi ókeresztény temetőben / Hudák Krisztina, Nagy Levente ; [fotók em Török András]. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2005. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Örökségi füzetek, ISSN 1785-4652 ; 4.)
Bibliogr.: p. 73-77. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86767-1-X fűzött : ár nélkül
Pécs - Pannonia - régészet - őskereszténység - római birodalom kora - művelődéstörténet
904(398.6-2Sopianae) *** 904(439-2Pécs)"00/04" *** 930.85(439-2Pécs)"00/04" *** 281.4(398.6)
[AN 2581153]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2005.
Kákosy László (1932-2003)
Ré fiai (új kiadása)
   Az ókori Egyiptom története és kultúrája / Kákosy László. - Budapest : Osiris, 2005. - 434 p., [130] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 399-406.
ISBN 963-389-818-8 kötött : 4280,- Ft
történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom
932 *** 930.85(32)
[AN 2577708]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2005.
Kék vér, fekete tinta (angol)
   Blue blood, black ink : book collections of aristocratic families from 1500 to 1700 : international travelling exhibition Zagreb, Martin, Bratislava, Budapest, Burg Forchtenstein, fall 2005 - fall 2007 / [ed. ..., introd. ..., main curator István Monok] ; [essays and descriptions by Eva Frimmová et al.] ; [maps ... by Katalin Plihál, Balázs Mihályi] ; [curators Klára Komorová, Ivan Kosić, Stefan Körner] ; [... org. by Országos Széchényi Könyvtár etc.]. - [Budapest] : OSZK, [2005]. - 183 p. : ill., részben térk. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-498-1 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - művelődéstörténet - kultúra - könyv - magángyűjtemény - 16. század - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
930.85(4-191)"15/17" *** 09(4-191)"15/17" *** 027.1(4-191)"15/17" *** 061.4(4-191)
[AN 2580785]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2005.
   Kék vér, fekete tinta : arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700 : nemzetközi vándorkiállítás Zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein, 2005 ősz - 2007 ősz / [szerk., ... bev. tanulmány, ... kurátor Monok István] ; [a tanulmányok és tárgyleírások szerzői Eva Frimmová et al.] ; [térk. ... Mihályi Balázs, Plihál Katalin] ; [kurátorok Klára Komorová, Ivan Kosić, Stefan Körner] ; [rend. az Országos Széchényi Könyvtár etc.]. - [Budapest] : OSZK, [2005]. - 179 p. : ill., részben térk. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-497-3 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - művelődéstörténet - kultúra - könyv - magángyűjtemény - 16. század - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
930.85(4-191)"15/17" *** 09(4-191)"15/17" *** 027.1(4-191)"15/17" *** 061.4(4-191)
[AN 2580771]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2005.
Kun Miklós (1946-)
   Oroszország válaszúton / Kun Miklós. - Budapest : Akad. K., 2005. - 399 p., [12] t. : ill. ; 25 cm
A diktatúra természetrajza (keretcím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8177-9 kötött : 3490,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelem - sztálinizmus - diktatúra - 19. század - 20. század
947"18/19" *** 321.74(47)"192/195"
[AN 2580582]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2005.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - lexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Falkonéta - halászat / [... szerzői Ács Pál et al.] ; [a fényképeket kész. Bertalan Vilmos et al.]. - 2005. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-605-8 kötött : 5700,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - lexikon
930.85(439):030
[AN 2580976] MARC

ANSEL
UTF-810936 /2005.
   Magyarország története a 19. században / szerk. Gergely András ; [írta Csorba László et al.]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2003. - 556 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 963-389-817-X kötött : 3980,- Ft
magyar történelem - 19. század - egyetemi tankönyv
943.9"18"(075.8)
[AN 2576112]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2005.
   Millenniumi magyar történet : Magyarország története a honfoglalástól napjainkig / [szerk. Tóth István György] ; [szerzők Ágoston Gábor et al.] ; [a bibliográfiát és a kronológiát kész. Kocsis Gabriella]. - Budapest : Osiris, 2002 [!2005], cop. 2001. - 733 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 697-710.
ISBN 963-389-812-9 kötött : 7980,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2580495]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2005.
Oberling Éva
   Kőszegi beszélgetések, 2002-2005 / Oberling Éva. - [Kőszeg] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 145 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-927-9 fűzött : ár nélkül
Kőszeg - híres ember - interjú
929(439-2Kőszeg)(047.53)
[AN 2581348]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2005.
Rónai Mihály András (1913-1992)
   Hódolat Károlyi Mihálynak / Rónai Mihály András. - Budapest : Glória, cop. 2004. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9587-07-9 fűzött : 980,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 20. század
943.9(092)Károlyi_M. *** 32(439)(092)Károlyi_M. *** 943.9"191/195"
[AN 2581816]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2005.
Széchenyi István (1791-1860)
   Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához / [összeáll., a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Fenyő Ervin] ; [előszó Gergely András] ; [ford. Váradi József, Soltész Gáspár, Kovács Ilona]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 185, [2] p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Széchenyi Béla leveleivel, írásaival. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-573-9 kötött : 1100,- Ft
Magyarország - politikus - 19. század - levelezés - arisztokrácia - nevelés - német irodalom
943.9(092)Széchenyi_I.(044) *** 376.622(0:82-96) *** 830-96(439)=945.11
[AN 2581384]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2005.
Szelepcsényi Sándor
   Rákoskert története / Szelepcsényi Sándor. - 2., bőv. kiad. - [Budapest] : [Szelepcsényi S.], 2005. - 224 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-460-523-0 kötött : ár nélkül
Budapest. 17. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XVII.
[AN 2580288]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2005.
Szombathy Zoltán
   Humor és szabadosság a középkori arab kultúrában : a szólásszabadság antropológiája / Szombathy Zoltán. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2005. - [6], 258 p. ; 24 cm. - (Documenta et monographiae / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0886 ; 4.)
Bibliogr.: p. 239-252.
ISBN 963-86359-6-7 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - arabok - arab irodalom - humor
930.85(=927) *** 892.7(091) *** 297 *** 398.94 *** 82.01-7
[AN 2580819]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2005.
Tóth Dóra
   Fejezetek a magyar történelemből / [írta és szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 89, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-34-1 kötött : ár nélkül
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 2580520]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2005.
Zamarovský, Vojtěch
Dějiny psané Římem (magyar)
   Róma történelmet írt / Vojtech Zamarovský ; [ford. Bártfai László] ; [az illusztrációkat Otakar Pok kész.]. - Átd. kiad. - Budapest : General Press, [2005]. - 317 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-[318].
ISBN 963-9598-29-1 kötött : 4800,- Ft
Római Birodalom - történelem
937
[AN 2581464]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10945 /2005.
Austria (magyar)
   Ausztria / főmtársak Teresa Czerniewicz-Umer, Joanna Egert-Romanowska and Janina Kumanieczka ; [ford. Magyarics Péter, Takács Éva] ; [térképek Magdalena Polak, Olaf Rodowald, Dariusz Romanowski] ; [fotók Wojciech and Katarzyna Mędrzakowie]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 384 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-27-6 fűzött : ár nélkül
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 2581577]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2005.
   A Borsodi-dombság. - [Kazincbarcika] : [Önkormányzat], 2005. - 113 p. : ill., színes ; 21 cm
Kiad. Kazincbarcika Város Önkormányzata. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kazincbarcikai kistérség - útikönyv
914.391.34(036)
[AN 2581407]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2005.
Budapeszt (magyar)
   Budapest / főmunkatárs Tadeusz Olszański ; [fényképek Gábor Barka, Dorota és Mariusz Jarymowiczowie] ; [rajzok Piotr Zubrzycki, Pawel Mistewicz] ; [ford. ifj. Asztalos András, Dunay Katalin, Várnai Dorota]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 262 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-13-6 fűzött : ár nélkül
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2582357]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2005.
Csabai István
   Jász-Nagykun-Szolnok megye / [fotó] Csabai István ; [szöveg Jenei Gyula] ; [... kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, 2005. - 215 p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. és a képaláírások angol, német és francia nyelven is
ISBN 963-7204-32-6 kötött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.169(084.12) *** 77.04(439)(092)Csabai_I.
[AN 2580199]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2005.
Davenport, Coral
Athen (magyar)
   Athén / Coral Davenport, Jane Foster ; [ford. Belley Kinga]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9491-19-5 fűzött : ár nélkül
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 2581520]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2005.
   Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros fényképeken / [szerk. Matussné Lendvai Márta et al.] ; [közrem. Kismoni László]. - Dunaújváros : Meritum Text, 2005. - 343 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A bev. angol és német nyelven is. - Példányszám: 2000
ISBN 963-218-664-8 kötött : ár nélkül
Dunaújváros - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Dunaújváros(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2581555]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2005.
Egypt (magyar)
   Egyiptom / [mtársak ... Jo Doran et al.] ; [ford. Thomka István] ; [fényképek Max Alexander, Jon Spaull, Peter Willson[!] ; [ill. Gary Cross et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 352 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-02-0 fűzött : ár nélkül
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2581580]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2005.
Fitzpatrik, Liam
Hongkong (magyar)
   Hongkong / Liam Fitzpatrick, Jason Gagliardi és Andrew Stone ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9491-24-1 fűzött : ár nélkül
Hongkong - útikönyv
915.10-2Hongkong(036)
[AN 2581523]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2005.
France (magyar)
   Franciaország / [főszerk. Rosemary Bailey] ; [szerk. Tanya Colbourne et al.] ; [ford. Lorschy Katalin, Tóth Árpád, Tamás Anna] ; [fényképezte Joe Cornish et al.] ; [ill. Stephen Conlin et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 672 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-06-3 fűzött : ár nélkül
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 2581578]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2005.
Gallai Rezső (1939-)
   Nyitott emlékkapuk / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 2581108]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2005.
Gauldie, Robin
Crete (magyar)
   Kréta / Robin Gauldie ; [ford. Natonek Klára és Tóth Árpád]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9491-20-9 fűzött : ár nélkül
Kréta - útikönyv
914.959(036)
[AN 2581522]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2005.
Göncz József
   Emlékek, események Sopronban kordokumentumokon és képeslapokon : a sorozat hetedik albuma / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2005. - 137 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-86868-0-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86868-0-0)
Sopron - helyismeret - album - képes levelezőlap - történelmi forrás
908.439-2Sopron(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2581463]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2005.
Göncz József
   Szép várvidékünk történelmi képeslapokon : a sorozat negyedik albuma = Unser schönes Burgenland in historischen Bildern : das vierte Album der Reihe / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2005. - 171 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-218-846-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-846-1)
Nyugat-Dunántúl - helyismeret - képes levelezőlap
908.439.26(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2581458]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2005.
Great Britain (magyar)
   Nagy-Britannia / [... Bánházi Eszter Virág szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 422 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4637-8 fűzött : 5990,- Ft
Nagy-Britannia - útikönyv
914.10(036)
[AN 2580945]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2005.
Great Britain (magyar)
   Nagy-Britannia / főmunkatárs Michael Leapman ; [főszerk. Marian Broderick] ; [ford. Thomka István, Tamás Anna, ... Maráczi Orsolya ...] ; [fényképezte Joe Cornish et al.] ; [ill. Gary Cross et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 672 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-11-X fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - útikönyv
914.10(036)
[AN 2581571]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2005.
Hajnal László Endre
   Városképek : Berriat (Grenoble) és Terézváros (Budapest) : 2004. november 30 - 2005 április 10. = Un air de famille / [fotók Hajnal László Endre, Michel Gasarian] ; [a kiállítást rend. és a katalógust írta Szántó Diána, Komjáthy Zsuzsanna, Udvarhelyi Éva Tessza]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 12.)
ISBN 963-9540-13-7 fűzött : ár nélkül
Franciaország - Magyarország - Budapest. 6. kerület - Grenoble (|) - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.439-2Bp.VI.(084.12) *** 908.44-2Grenoble(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajnal_L._E. *** 77.04(44)(092)Gasarian,_M. *** 77.044 *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2580299]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2005.
Ireland (magyar)
   Írország / főmunkatárs Lisa Gerard-Sharp és Tim Perry ; [ford. Vass Tamás, ... Avar Hajnalka, Bezuk Zsolt] ; [fényképek Joe Cornish, Tim Daly, Alan Williams]. - Budapest : Panemex : Grafo, cop. 2004. - 384 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-12-8 fűzött : ár nélkül
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2582524]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2005.
Italy (magyar)
   Olaszország / [főmunkatársak Ros Belford et al.] ; [ford. Thomka István et al.] ; [fényképezte John Heseltine] ; [rajzolók Stephen Conlin et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 672 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-29-2 fűzött : ár nélkül
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2581581]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2005.
   Jenő község története, 1257-2005 / [szerk. Németh Istvánné]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., [2005]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86639-5-2 fűzött : ár nélkül
Jenő - helyismeret
908.439-2Jenő
[AN 2580977]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2005.
Kennedy, Jeffrey
Mallorca (magyar)
   Mallorca / Jeffrey Kennedy ; [ford. Bódis Krisztina]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9491-18-7 fűzött : ár nélkül
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2581513]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2005.
   Kisközségtől az eurorégióig : Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye / [szerk. Czimre Klára]. - Debrecen : Didakt, 2005. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86653-4-3 fűzött : ár nélkül
Kelet-Magyarország - területfejlesztés - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - emlékkönyv
911.3(439-11) *** 332.1(439-11)
[AN 2581480]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2005.
Krisch Magdolna
   Séták Sopronban : egy idegenvezető bemutatja a várost / [... Krisch Magdolna] ; [fotó Hirschlerné Anikó]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., 2005. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-04-8187-1 fűzött : ár nélkül
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 2577990]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2005.
Kugler József (1955-)
   Határ mentén : Békés és Arad megyék határ menti települései együttműködésének 10. évfordulóján : Békés megye, 2005 = De-a lungul frontierei : la aniversarea a 10 ani de colaborare între localităţile de frontieră ale judeţelor Békés şi Arad : judeţul Békés = Határ mentén : Arad és Békés megyék határ menti települései együttműködésének 10. évfordulóján : Arad megye, 2005 / [szerzők Kugler József, Szabó Ferenc] ; [Gyula részt írta Czeglédi Imre] ; [ford. Gujdár Gabriella et al.]. De-a lungul frontierei : la aniversarea a 10 ani de colaborare între localităţile de frontieră ale judeţelor Arad şi Békés : judeţul Arad, 2005 / [aut. ... Peter Hügel et al.] ; [trad. Gujdár Gabriella et al.]. - [Békéscsaba] : Typografika Kft., 2005]. - 175, 159 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 109-110. - Összefoglalás angol, német, szerb és szlovák nyelven
ISBN 963-86574-7-2 kötött : ár nélkül
ISBN 973-00-4040-0
Békés (megye) - Arad (megye) - helyismeret - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság
908.439.175 *** 908.498.44 *** 332.1
[AN 2580344]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2005.
Leidig, Michael
Vienna (magyar)
   Bécs / Michael Leidig, Irene Zoech ; [ford. Magyarics Péter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9491-17-9 fűzött : ár nélkül
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2581516]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2005.
London (magyar)
   London / főmunkatárs Michael Leapman ; [ford. Veronica Garami-Burger, Szilágyi Péter, ... Bódis Krisztina] ; [ill. Brian Delf, Trevor Hill, Robbie Polley] ; [fényképezte Max Alexander et al.]. - Aktualizált kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-08-X fűzött : ár nélkül
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2582505]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2005.
Márián Katalin
   A mi világunk / [írta Márián Katalin] ; [ill. Szendrei Tibor et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 45, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-7818-22-7 kötött : ár nélkül
leíró földrajz - gyermekkönyv
913(100)(02.053.2)
[AN 2581612]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2005.
Mezey István (1945-)
   Városom, Kazincbarcika / Mezey István ; [közread. Kazincbarcika Város Önkormányzata]. - Kazincbarcika : Önkormányzat, 2005. - [76] fol. : ill. ; 11x12 cm
Kötött : ár nélkül
Kazincbarcika - helyismeret - rajz - album
908.439-2Kazincbarcika(084.11) *** 76(439)(092)Mezey_I.
[AN 2581398]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2005.
   Monor : látnivalók / [írta Bernula Béla Péter et al.] ; [szerk. Kiss Attila, Marunák Ferenc]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 19 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 725.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-554-493-6)
Monor - helyismeret
908.439-2Monor
[AN 2580340]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2005.
Obrusánszky Borbála
   Mongólia : útikönyv / Obrusánszky Borbála. - Budapest : Dekameron, [2005]. - 108 p., [24] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-46-5 fűzött : 2990,- Ft
Mongólia - útikönyv
915.173(036)
[AN 2581921]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2005.
Portugal with the Madeira & the Azores (magyar)
   Portugália Madeirával és az Azori-szigetekkel / főmunkatárs Martin Symington ; [ford. Vass Tamás és Magyarics Tamás] ; [rajz. Richard Draper et al.] ; [térk. David Murphy et al.] ; [fényképezte Joe Cornish et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 480 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-23-3 fűzött : ár nélkül
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2582367]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2005.
Prague (magyar)
   Prága / [főmunkatárs Vladimír Soukup] ; [ford. Varga Csaba, Bakki Boglárka] ; [fényképezte Jiří Doležal et al.] ; [rajz. Gillie Newman et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-28-4 fűzött : ár nélkül
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2582542]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2005.
Rome (magyar)
   Róma / [főmunkatársak Olivia Ercoli, Ros Belford, Roberta Mitchell] ; [ford. Rózsa György, Vass Tamás] ; [fényképezte John Heseltine, Mike Dunning, Kim Sayer]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-30-6 fűzött : ár nélkül
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2582545]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2005.
Spain (magyar)
   Spanyolország / [főmunkatársak John Ardagh et al.] ; [ford. Vass Tamás, Nagyné Dávid Krisztina] ; [fényképezte Max Alexander et al.] ; [rajzolók Stephen Conlin et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 672 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-10-1 fűzött : ár nélkül
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2582345]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2005.
Stefánka László
   Barangolások Kőszegen / [írta Stefánka László] ; [fotó Krisch Miklós]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., 2005. - 44 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [45].
ISBN 963-04-9943-6 fűzött : ár nélkül
Kőszeg - útikönyv
914.39-2Kőszeg(036)
[AN 2578031]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2005.
Stefánka László
   Séták Sárváron / [írta Stefánka László] ; [fotó Krisch Miklós]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 43 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-36-6 fűzött : ár nélkül
Sárvár - útikönyv
914.39-2Sárvár(036)
[AN 2580329]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2005.
   Terület- és településfejlesztés / szerk. Pap Norbert, Tóth József. - Pécs : Alexandra, 2005-. - 25 cm
területfejlesztés - település - egyetemi tankönyv
911.37(075.8)
[AN 2581752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A terület- és településfejlesztés alapjai / [szöveg ... Golobics Pál et al.]. - 2005. - 232 p. : ill. - (Terület- és településfejlesztési szakkönyvek, ISSN 1787-324X ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-368-810-8 kötött : ár nélkül
területfejlesztés - település - egyetemi tankönyv
911.37(075.8)
[AN 2581753] MARC

ANSEL
UTF-810981 /2005.
The travel book (magyar)
   Föld körüli könyv : szavak és képek csodás bolygónk minden országáról / [ford. Székely G. János]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 444 p. : ill., színes, ; 37 cm
Szerk. Hopkins, Roz
ISBN 963-530-383-1 kötött : 14900,- Ft
országismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2581099]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2005.
Trigan, Elaine
Sicily (magyar)
   Szicília / Elaine Trigan ; [ford. Thomka Judit, Thomka István]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2004. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9491-21-7 fűzött : ár nélkül
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2581511]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2005.
Turk, Frank
   Utazás az Orientre / Frank Turk. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 234,[2] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-250-5)
Ázsia - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
908.5(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2581948]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2005.
USA (magyar)
   USA / [főszerk. Aruna Ghose] ; [munkatársak Vandana Mohindra et al.] ; [ford. Lorschy Katalin ... és Bódis Krisztina] ; [térképek Uma Bhattacharza, Alok Pathak] ; [fotók Andy Holligan, Jon Spaull, Peter Wilson]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 798 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-22-5 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - útikönyv
917.3(036)
[AN 2581575]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2005.
Varley, Carol
The Usborne geography encyclopedia (magyar)
   Földrajzi kisenciklopédia / írta Carol Varley és Lisa Miles ; rajz. Guy Smith [et al.] ; ford. Lóczy Dénes. - 8. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Tolnai tankönyv (keretcím)
ISBN 963-530-455-2 kötött : 2700,- Ft
földrajz - gyermekkönyv
91(031)(02.053.2)
[AN 2582886]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2005.
Veresegyháziné Kovács Jolán
   A régi Magyarország vármegyéi és városai ABC rendben : régi magyar települések kislexikona / Veresegyháziné Kovács Jolán és Veresegyházi Béla. - [Budapest] : Anno, 2005. - 224, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-375-386-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vármegye - város - helyismeret - helységnévtár
908.439-2:030 *** 908.439.2-2:030
[AN 2580004]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2005.
Vienna (magyar)
   Bécs / főmtárs Stephen Brook ; [ford. Magyarics Péter és Tamás Anna] ; [graf. Richard Draper et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 288 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9491-41-1 fűzött : ár nélkül
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2582549]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10988 /2005.
Ádám György (1921-)
   Egységes és kétséges igazságszolgáltatás / Ádám György. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2005. - 95 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-135-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - igazságszolgáltatás
347.96/.99(439) *** 343.1(439)
[AN 2581826]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2005.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2004-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 1070485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapfogalmak, alkotmányos intézmények / Dezső Márta [et al.] ; szerk. Kukorelli István. - 2005, cop. 2002. - 575 p.
Bibliogr.: p. 531-549.
ISBN 963-389-804-8 kötött : 4480,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2577557] MARC

ANSEL
UTF-810990 /2005.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2005-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2577388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogok / Sári János. - 3. átd. kiad. - 2005. - 358 p.
A bibliográfiát kész. Balázs Ágota, Somody Bernadette, Szabó Máté. - Bibliogr.: p. 343-358. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-811-0 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2577382] MARC

ANSEL
UTF-810991 /2005.
Bernáth Mihály
   Polgárőr kézikönyv : bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök részére / [írta és szerk. Bernáth Mihály, Krug Gusztáv] ; a Vas Megyei Polgárőr Szövetség kiadványa. - Szombathely : Vas M. Polgárőr Szövets., 2005. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-356-8 fűzött : ár nélkül
polgárőrség - bűnmegelőzés - kézikönyv
351.743 *** 343.85(036)
[AN 2581352]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2005.
   Büntetőjog : általános rész / Bárd Károly [et al.] ; [szerk. Wiener A. Imre]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 357 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 30. - Bibliogr.: p. 337-346.
ISBN 963-224-726-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - útmutató
343(439)(036)
[AN 2582727]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2005.
   Az értelmezett alkotmány / [szerk. Holló András ..., Balogh Zsolt ...]. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., 2005. - 1024 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. dec. 31.
ISBN 963-9221-64-3 fűzött : 8832,- Ft
Magyarország - alkotmánybíróság - bírósági határozat
342.4(439)(094) *** 342.565.2(439)(094.92)
[AN 2580328]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2005.
Fazekas Judit (1957-)
   Az európai integráció története, az Európai Unió intézmény- és jogrendszere : egyetemi tansegédlet / Fazekas Judit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 4. átd. kiad. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2004. - 269 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. okt. 15. - Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 963-9360-27-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - tanári segédkönyv
341.17(4-62)(072)
[AN 2577720]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2005.
Herdegen, Matthias
Europarecht (magyar)
   Európai jog / Matthias Herdegen ; [ford. Tubik Zoltán] ; [... a szöveget aktualizálta Vincze Attila]. - Budapest : Budapesti Fórum Európáért Alapítvány, [2005]. - 381 p. ; 20 cm. - (Budapesti Fórum Európáért könyvek, ISSN 1787-2065 ; 1.)
Bibliogr.: p. 25-27. és a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-218-978-7 kötött : ár nélkül
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 2581769]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2005.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig / Homoki Nagy Mária. - Szeged : JATEPress, 2005, cop. 2001. - 106 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - jogtörténet
347(439)"..../1848"
[AN 2580380]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2005.
   Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és tűzvédelem a települési önkormányzatoknál [elektronikus dok.] / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Szöveg. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-86846-0-7 : ár nélkül
Magyarország - honvédelem - polgári védelem - katasztrófavédelem - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
351.78(439)(094) *** 351.86(439)(094) *** 355.58(439)(094) *** 614.84(439)(094)
[AN 2580314]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2005.
   Közalkalmazotti jogviszony magyarázattal [elektronikus dok.] / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Szöveg. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-86755-2-7 * : ár nélkül (hibás ISBN 86755-2-7)
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2580308]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2005.
   A magyar büntetőjog különös része / Kereszty Béla [et al.] ; [szerk. Nagy Ferenc]. - 2., átd. kiad. - Budapest : Korona, 2005. - 844 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. máj. 27. - Bibliogr.: p. 843-844.
ISBN 963-9589-60-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2581601]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2005.
   Magyar magánjog / főszerk. Szladits Károly ; írták Almási Antal [et al.]. - Pécs : Ponte Press, 1999-. - 23 cm
Az 1938 és 1942 között Budapesten, Grill Károly által kiadott mű reprintje
ISBN 963-85758-9-1
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 422753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Öröklési jog. - 2005. - IX, 583 p.
ISBN 963-7482-02-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - öröklési jog
347.65/.68(439)
[AN 2581095] MARC

ANSEL
UTF-811001 /2005.
Nguyên Quôc Dinh
Droit international public (magyar) (átd. kiad.)
   Nemzetközi közjog / Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet ; [átd. és ford.] Kovács Péter. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1997. - 566 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-389-826-9 kötött : 4280,- Ft
nemzetközi jog - államjog - egyetemi tankönyv
341.1/.8(075.8)
[AN 2578058]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2005.
   Szabálysértés, 2005 [elektronikus dok.] / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Szöveg. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-86755-4-3 : ár nélkül
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
343.791(439)(094)(036)
[AN 2580295]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2005.
Szántay Antal
   Regionalpolitik im alten Europa : die Verwaltungsreformen Josephs II. in Ungarn, in der Lombardei und in den österreichischen Niederlanden : 1785-1790 / Antal Szántay. - Budapest : Akad. K., 2005. - 490 p. : ill., térkép ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-481.
ISBN 963-05-8219-8 kötött : ár nélkül
Habsburg Birodalom - történelem - közigazgatás - 18. század
35(439)"1785/1790" *** 35(436)"1785/1790" *** 35(450.25)"1785/1790" *** 943.6/.9"1785/1790"
[AN 2580573]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2005.
   Válogatás az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből : a munkavállalók jogai / [szerk.] Bankó Zoltán [et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 316 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. júl. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-845-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - nemzetközi bíróság - munkajog - bírósági ítélet
341.64 *** 349.2(4-62)(094.92)
[AN 2580383]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2005.
Warren, Peter
Cyber alert (magyar)
   Az internet sötét oldala : vírusírók, adatrablók, hackerek - és amit tehetünk ellenük / Peter Warren és Michael Streeter ; [ford. ... Petneki Ábel, ... Lengyel István, ... Gyimesi Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-7525-81-5 fűzött : 3200,- Ft
bűnözés - számítógép - internet
343.721 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 2581471]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11006 /2005.
Deák Péter (1931-)
   A félelem ellen : biztonságpolitikai írások / Deák Péter. - Budapest : Zrínyi, 2005. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-399-4 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - külpolitika - honvédség - ezredforduló
355(439)"199/200"
[AN 2579886]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2005.
Erdey Sándor (1920-)
   Buda ostromától a recski táborig : naplórészletek / Erdey Sándor. - Budapest : Püski, 2005. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-66-2 fűzött : 680,- Ft
Budapest - Magyarország - hadtörténet - második világháború - állami terror - 1945 utáni időszak - memoár
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94)
[AN 2582047]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legyőzhetetlen katonái / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-64-2 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - kitüntetés - katona - második világháború
355(73)"1939/1945"(092) *** 355.134.2(73)"1939/1945"
[AN 2580326]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2005.
Géczi Zoltán (1975-)
   A könyörtelen Waffen-SS / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-27-8 fűzött : ár nélkül
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - hadtörténet - második világháború - katonai egység története
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 2580325]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2005.
   A Magyar Honvédség katonanői konferenciája / [szerk. Kónya Zsuzsanna] ; [a kiadv. összeállításában közrem. Ballainé Krikker Zsuzsanna, Muzsay Ildikó, Endresz Ernő] ; [... kiad. Honvédelmi Minisztérium]. - [Budapest] : HM, 2004. - 80 p. : ill., ; 20 cm
A konferenciát 2004. nov. 11-én Budapesten tartották
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - honvédség - nő - konferenciakiadvány
355(439) *** 316.37-055.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2579979]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2005.
   A magyar szárazföldi haderő / [szerk. Tőrös István] ; [... Kovács Attila et al. közreműködésével]. - Budapest : Zrínyi, 2005. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2005. aug. 23.
ISBN 963-327-390-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - szárazföldi hadsereg - ezredforduló
355.31(439)"200"
[AN 2580971]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2005.
Szalai Lajos
   831 nap szovjet hadifogság / Szalai Lajos. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-426-9 fűzött : 1500,- Ft
Szovjetunió - hadifogoly - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2582039]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2005.
Turnbull, Stephen
Samurai (magyar)
   Szamurájok : Japán nemes harcosainak története / Stephen Turnbull ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Kossuth, cop. 2005. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 963-09-4652-1 kötött : 6990,- Ft
Japán - hadtörténet - művelődéstörténet - szamuráj
355.318.1(520) *** 355.48(520) *** 930.85(520)
[AN 2581452]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11014 /2005.
Farkas Ferenc (1949-)
   Változásmenedzsment / Farkas Ferenc. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 963-05-8266-X fűzött : 3990,- Ft
vezetés - változásmenedzsment
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 2576258]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2005.
Frankel, Lois P.
The nice girls don't get the corner office (magyar)
   A rendes lányokból miért nem lesz főnök? : 101 hiba amivel a nők elvágják a karrierjüket / Lois P. Frankel. - [Budapest] : Illia, cop. 2005. - 255 p. ; 24 cm
Ford. Loósz Vera
ISBN 963-218-620-6 fűzött : 2490,- Ft
vállalatvezetés - nő - siker
65.013 *** 613.865 *** 658.3-055.2
[AN 2580345]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11016 /2005.
   "...a birtokolt föld ... a szabadság maga" : tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából : Debrecen, 2005. március 18. / [szerk. Fürj Zoltán, Jávor András] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. - [Debrecen] : DE ATC, [2005]. - 220 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9274-84-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - földügy - földreform - 1945 utáni időszak
332.2(439)"1945" *** 332.021.8(439)"1945" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2581485]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2005.
Csikós-Nagy Béla (1915-2005)
   Közgazdaságtan a globalizáció világában / Csikós-Nagy Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA TKK, 2005. - 2 db ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 3950,- Ft (hibás ISBN 963-508-638-8)
gazdaságtan - globalizáció
330 *** 339.9(100)
[AN 2576000]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Klasszikus közgazdaságtan. - XX, 212 p.
 (hibás ISBN 963-508-639-6)
gazdaságtan
330
[AN 2576001] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gazdasági globalizáció. - 470 p.
Összefoglalás angol nyelven
 (hibás ISBN 963-508-370-X)
globalizáció
339.9(100)
[AN 2576035] MARC

ANSEL
UTF-811018 /2005.
   Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után : a VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai : Pécs, 2004. október 21-22. / [... a kötet szerkesztőbizottsága Bagó Eszter et al.] ; [rend., közread. az] MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága [etc.]. - [Budapest] : MTA IX. Oszt. Ipar- és Vállalatgazd. Biz., [2005]. - 510 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7128-56-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - ipar - gazdasági verseny - konferenciakiadvány
338.45(439) *** 339.923(4-62) *** 339.137.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2581486]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2005.
Gyöngyösy Zoltán
   Stratégia, termékpolitika, termékdesign / Gyöngyösy Zoltán, Lissák György. - Budapest : Akad. K., 2005. - 181 p. : ill. ; 25 cm
Marketingpolitika (keretcím). - Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 963-05-8208-2 kötött : 3360,- Ft (hibás ISBN 963-05-8198-1)
marketing - stratégiai menedzsment - formatervezés
339.138 *** 338.33 *** 658.512.2 *** 658.1.011.1
[AN 2580591]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2005.
Kiss Gábor, P.
   Mind the gap - international comparison of cyclical adjustment of the budget / [Gábor P. Kiss, Gábor Vadas]. - Budapest : MNB, 2005. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working papers, ISSN 1419-5178 ; 2005/4.)
Bibliogr.: p. 24-25.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - államháztartás
336.127.1(439)
[AN 2580975]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2005.
   Kistérségi társulások [elektronikus dok.] / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Szöveg. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2005. júl. 30. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-86755-8-6 : ár nélkül
Magyarország - kistérség - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
332.14(439)(094)(036) *** 352
[AN 2580304]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2005.
Lewis, Michael
Liar's poker (magyar)
   Brókerpóker : [a leleplezett Wall Street] / Michael Lewis ; [ford. Varga Ferenc András]. - Budapest : Alinea, cop. 2005. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 963-86651-7-3 kötött : 2950,- Ft
Egyesült Államok - tőzsde - amerikai angol irodalom - memoár
336.76(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2580640]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2005.
Little, Edward
Relationship marketing management (magyar)
   Kapcsolati marketing / Ed Little, Ebi Marandi ; [ford. Pollák Tamás]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 224 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8282-1 kötött : 4200,- Ft
marketing
658.8
[AN 2581768]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2005.
Mankiw, N. Gregory
Macroeconomics (magyar)
   Makroökonómia / N. Gregory Mankiw ; [ford. Vojnits Tamás]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1999. - 564 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-825-0 kötött : 4500,- Ft
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2577767]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2005.
   A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága : [Pfau Ernő professzor 70. születésnapja tiszteletére] / [szerk. Jávor András] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE ATC AVK, 2005. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-896-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - beruházás - tőkebefektetés - gazdaságosság - emlékkönyv
330.322(439) *** 338.43(439)
[AN 2581479]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2005.
   A munkáltatók legfontosabb munkavédelmi feladatai / [szerk. Koch Mária]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Népszava, 2005. - 36 p. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Lezárva: 2005. júl. 31.
Fűzött : ingyenes
Magyarország - munkavédelem
331.45(439)
[AN 2582899]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2005.
Sztanó Imre (1947-)
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - Budapest : Perfekt, 2000 [!2005]. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-394-412-0 fűzött : 448,- Ft
számvitel - értelmező szótár
657(031)
[AN 2580487]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11028 /2005.
   Faológia / [szerk. Boros Julianna, Szemenyei Mariann] ; [szerzők Balog Klára et al.] ; [közread. a] Faág Baráti Kör Egyesület. - Pécs : Faág Baráti Kör Egyes., 2005. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67. - Példányszám: 200
ISBN 963-216-759-7 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye) - állami gondozott - gyermekvédelem - társadalmi helyzet - statisztikai adatközlés
364.65-053.2/.6 *** 316.344.7(439.127)(083.41)
[AN 2581289]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2005.
   Kihívások és válaszok : a "Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye szerepe a pszichiátriai betegek ellátásában : tízéves az újszászi Kastély Otthon : a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata / [összeáll. és szerk. Szalóki Miklós, Tóth István]. - Szolnok : Repro Studio, 2005. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Belső használatra!
Fűzött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Újszász)
Újszász - szenvedélybetegség - orvosi rehabilitáció - szociális gondozás - konferenciakiadvány
364.442.046.6(439-2Újszász) *** 616.89-008.44 *** 061.3(439-2Újszász)
[AN 2580500]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2005.
Tóth Miklós
   Házasságterápia / Tóth Miklós. - Budapest : Medicina, 2005. - 293 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 287-[294].
ISBN 963-242-965-6 fűzött : 2400,- Ft
családterápia
364.044.24 *** 364.286 *** 615.851
[AN 2578241]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11031 /2005.
   25 éves a faipari képzés a 120 éves iskolában : jubileumi könyv / [szerk. Faragó Sándor] ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium. - Sopron : NYME Roth Gy. Gyakorló Szakközépisk. és Kollégium, 2005. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-218-986-8 fűzött : ár nélkül
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron). Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
Sopron - szakközépiskola - faipar - iskolai évkönyv
373.6:674(439-2Sopron)(058)
[AN 2581600]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2005.
   Az Alapműveleti Matematikaverseny feladatai. - 2. kiad. - Marcali : Mikszáth K. Utcai Ált. Isk., 2005-. - 25 cm
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2582752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2001-2004 / [... szerzői Enhofferné Vörös Mária et al.]. - 2005. - 160 p. : ill. - (Módszertani füzetek / Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola, ISSN 1585-065X ; 3.)
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9442-1)
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2582754] MARC

ANSEL
UTF-811033 /2005.
Albertné Balogh Márta
   Útmutató a Harmadik és Negyedik daloskönyvem használatához / Albertné Balogh Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 44, [3] p. ; 21x29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-653-0)
zeneművészet - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2576110]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2005.
Campbell, Ross
How to really know your child (magyar)
   A szülői hivatás : hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 2. kiad., 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 1994. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-7954-49-X fűzött : ár nélkül
családi nevelés
37.018.1
[AN 2580093]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2005.
   Demokrácia és állampolgárság : a közösségi tevékenységből való tanulás : szemelvények és módszertani segédletek / [szerk. Berencz Mercedes, Lehotzky Zsuzsanna] ; [közread. a] Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. - Budapest : DIA, 2005. - 155 p. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-218-428-9 fűzött : ár nélkül
állampolgári ismeret - tantárgy - kisegítő tevékenység
372.83 *** 331.021.1
[AN 2580028]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2005.
Dóróné Taskó Éva
   Apró léptek, piciny csodák : az óvodapedagógus dilemmái egy autista gyermek óvodai befogadása és fejlesztése során / Dóróné Taskó Éva ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., 2005. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-8325-43-7 fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - óvodai nevelés - autizmus - tanári segédkönyv
376.4(072) *** 616.89-008.45 *** 372.3(072)
[AN 2580005]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2005.
   Gondolatok a kollégiumban / [alkotószerk. Benedek István] ; [kiad. az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium]. - Budapest : Ady E. Főv. Gyakorló Kollégium, 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (Budapest)
Budapest - didaktika - kollégium - szakközépiskola - szakképzés - gazdaság
37.018.3(439) *** 371.3 *** 373.6:33(439-2Bp.)
[AN 2582092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 215 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-219-160-9 fűzött : ár nélkül
Budapest - didaktika - szakközépiskola - szakképzés - gazdaság - kollégium
37.018.3(439) *** 371.3 *** 373.6:33(439-2Bp.)
[AN 2582093] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Foglalkozási tervek az alapprogram témaköreihez. - 249 p.
ISBN 963-218-657-5 fűzött : ár nélkül
Budapest - didaktika - szakközépiskola - szakképzés - kollégium - gazdaság
37.018.3(439) *** 371.3 *** 373.6:33(439-2Bp.)
[AN 2582096] MARC

ANSEL
UTF-811038 /2005.
Hegedűs Judit (1975-)
   Javítóintézeti neveltek Aszódon 1945-1950 között / Hegedűs Judit. - Budapest : Önkonet, 2005. - 135 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-86623-3-6 fűzött : ár nélkül
Aszód - nevelőintézet - 20. század - történeti feldolgozás
376.58(439-2Aszód)"1946/1950"
[AN 2580359]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2005.
   Jubileumi kiadvány a Sopronkövesdi Általános Iskola alapításának 100. évfordulójára / [szerk. Szőke Katalin]. - Sopronkövesd : Ált. Isk., 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-296-6 fűzött : ár nélkül
Általános Iskola (Sopronkövesd)
Sopronkövesd - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Sopronkövesd)(058)
[AN 2581574]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2005.
Kovács György (1928-)
   Játékpedagógiai ismeretek / Kovács György, Bakosi Éva. - Debrecen : Kovácsné Bakosi É., 2005. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-258.
ISBN 963-460-912-0 fűzött : ár nélkül
tanulás - játék
371.382
[AN 2581483]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2005.
Mező Ferenc (1973-)
   Tanulási stratégiák fejlesztése : az IPOO-modell alapján, 2005 / Mező Ferenc, Mező Katalin. - Debrecen : Tehetségvadász Stúdió : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2005. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 963-218-957-4 fűzött : ár nélkül
tanulás
371.322
[AN 2581497]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2005.
   Módszertani füzet értékelő esetmegbeszélésekhez : általános iskolák számára / [összeáll., szerk. Vizi Timea] ; [közrem. Bene Lászlóné et al.] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógisi[!Pedagógiai] Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó ; Polgár : Vásárhelyi P. Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Diákotthon, [2005]. - 25 p. ; 29 cm
ISBN 963-8325-41-0 fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - személyiségfejlesztés - alapfokú oktatás - vizsgálat
37.015.3 *** 159.923.2 *** 373.3 *** 371.264
[AN 2580048]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2005.
   Módszertani füzet értékelő esetmegbeszélésekhez : középiskolák számára / [összeáll., szerk. Vizi Timea] ; [közrem. Bene Lászlóné et al.] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó ; Polgár : Vásárhelyi P. Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Diákotthon, [2005]. - 29 p. ; 29 cm
ISBN 963-8325-42-9 fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - személyiségfejlesztés - középfokú oktatás - vizsgálat
37.015.3 *** 159.923.2 *** 373.5 *** 371.264
[AN 2580055]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2005.
Nánay István (1938-)
   Tanodától - egyetemig : az intézményes magyar színház- és filmművészképzés száznegyven éve / Nánay István. - Budapest : Színház- és Filmműv. Egy., 2005. - 338 p., [30] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 312-315.
ISBN 963-218-805-5 kötött : 2500,- Ft
Színház- és Filmművészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - filmművészet - színházművészet - történeti feldolgozás
378.679.2(439-2Bp.)(091) *** 378.679.143(439-2Bp.)(091)
[AN 2581894]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2005.
Oroszlány Péter
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 10. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2005, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
371.322.6(075.3) *** 37.025(075.3) *** 159.953.5(075.3)
[AN 2580386]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2005.
   A paksi Vak Bottyán Gimnázium hatodik évtizede, 1995-2005 / [főszerk. Rosner Gyuláné] ; [a szerkbiz. tagjai Binder Klára et al.]. - Paks : [Vak Bottyán Gimn.], 2005. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Vak Bottyán Gimnázium (Paks)
Paks - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Paks)(058)
[AN 2581010]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2005.
Pethőné Nagy Csilla
   Módszertani kézikönyv az irodalomkönyv 9-12. és az irodalomtankönyv a szakközépiskolák számára 9-12. című tankönyvcsaládhoz / Pethőné Nagy Csilla. - Budapest : Korona, 2005. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-307.
ISBN 963-9589-05-5 fűzött : ár nélkül
didaktika - tantárgy - irodalom - középfokú oktatási intézmény - tanári segédkönyv
372.882(072) *** 371.3(072)
[AN 2580967]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2005.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005)
   Kudarc nélkül.. : válogatott írások / Porkolábné Balogh Katalin. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2005. - 231 p. : ill. ; 22 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 8.)
ISBN 963-86751-2-8 fűzött : ár nélkül
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - szociológia - személyi bibliográfia - memoár
37(439)(092)Porkolábné_Balogh_K.(0:82-94) *** 012Porkolábné_Balogh_K. *** 316(439)(092)Porkolábné_Balogh_K.(0:82-94)
[AN 2581494]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2005.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005)
   Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára / Porkolábné Balogh Katalin. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és Továbbképzési Közp., 2005. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 17.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-446-316-9)
tanulási nehézség - képességfejlesztés
37.015.3 *** 37.025 *** 376
[AN 2580102]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2005.
Pukánszky Béla (1954-)
   A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben / Pukánszky Béla. - Pécs : Iskolakultúra, 2005. - 252 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 28.)
Bibliogr.: p. 241-252.
ISBN 963-86745-2-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - gyermeklélektan - 19. század - gyermekkép
37(439)"18" *** 159.922.7 *** 37.04-053.5 *** 371.671.12
[AN 2581148]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2005.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők lettünk : az élet első hat éve / Ranschburg Jenő. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2005], cop. 2003. - 192 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-32-X fűzött : 980,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2576215]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2005.
Rogge, Jan-Uwe
Kinder brauchen Grenzen (magyar)
   Kell a gyereknek a korlát : azért mégsem állhat feje tetejére a világ / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-416-1 fűzött : 1900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2576214]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2005.
   Személyiségfejlődési füzet értékelő esetmegbeszélésekhez : 1-4. évfolyam / [összeáll., szerk. Vizi Timea] ; [közrem. Bene Lászlóné et al.] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó ; Polgár : Vásárhelyi P. Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Diákotthon, [2005]. - 62 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8325-38-0 fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - személyiségfejlesztés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - vizsgálat
37.015.3 *** 159.923.2 *** 373.32 *** 371.264
[AN 2580063]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2005.
   Személyiségfejlődési füzet értékelő esetmegbeszélésekhez : 5-8. évfolyam / [összeáll., szerk. Vizi Timea] ; [közrem. Bene Lászlóné et al.] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó ; Polgár : Vásárhelyi P. Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Diákotthon, [2005]. - 66 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8325-39-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8325-39-0)
pedagógiai lélektan - személyiségfejlesztés - alapfokú oktatás - felső tagozat - vizsgálat
37.015.3 *** 159.923.2 *** 373.34 *** 371.264
[AN 2580073]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2005.
   Személyiségfejlődési füzet értékelő esetmegbeszélésekhez : 9-12. évfolyam / [összeáll., szerk. Vizi Timea] ; [közrem. Bene Lászlóné et al.] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó, Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Ped. Int. és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó ; Polgár : Vásárhelyi P. Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Diákotthon, [2005]. - 70 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8325-40-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9325-40-2)
pedagógiai lélektan - személyiségfejlesztés - középfokú oktatás - vizsgálat
37.015.3 *** 159.923.2 *** 373.5 *** 371.264
[AN 2580086]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2005.
   Tanterv [elektronikus dok.] / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Szöveg. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-86755-1-9 : ár nélkül
Magyarország - tanterv - elektronikus dokumentum
371.214(439)
[AN 2580309]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2005.
   A tantervi szabályozásról és a bolognai folyamatról, 2003-2004 : az Országos Köznevelési Tanács jelentése / szerk. Loránd Ferenc ; [közread. az] Oktatási Minisztérium, Országos Köznevelési Tanács. - Budapest : OM : OKNT, 2005. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - oktatásügy - reform - ezredforduló - tanterv
378.014.5(4-62) *** 371.214(439) *** 37.014(439)"200"
[AN 2580434]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2005.
   Tízéves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara : ünnepi kötet / [fel. szerk. Bándi Gyula] ; [szerk. Horváth Attila, Koltay András]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 343 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-361-727-8 kötött : 2490,- Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Jog- és Államtudományi Kar
Budapest - egyetem - jog - egyetemi évkönyv
378.634(439-2Bp.)(058)
[AN 2580641]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11059 /2005.
Asztalos Lajos (1889-1956)
   A sakkjáték elemei / Asztalos Lajos, Bán Jenő ; [... kieg. Földi József]. - 8. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 317, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-09-4676-9 fűzött : 2800,- Ft
sakk
794.1
[AN 2576167]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2005.
Feghelm, Stephanie
Window color - fröhlich-bunte Kindermotive (magyar)
   Üvegfestés : vidám, színes minták / S. Feghelm, S. Reichardt ; [ford. Varga Istvánné]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/6.)
ISBN 963-7418-48-2 fűzött : 698,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2577733]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2005.
Freese, Anja
Plastisch schöne Perlentiere (magyar)
   Gyöngyállatkák / Anja Freese ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/68.)
ISBN 963-9560-34-0 fűzött : 698,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2577730]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2005.
Giehrl, Josef
Richtig schwimmen (magyar)
   Úszás / Josef Giehrl, Michael Hahn ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2005. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-7418-26-1 fűzött : ár nélkül
úszás
797.2
[AN 2581146]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2005.
Gőghné Virágh Margit
   Rafia- és csuhémunkák / Gőghné Virágh Margit. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/85.)
ISBN 963-7418-49-0 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2577729]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2005.
Gyenge Balázs (1978-)
   FC Porto / Gyenge Balázs, Harmos Zoltán. - Budapest : Aréna 2000, 2005. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 19.)
ISBN 963-7046-16-X fűzött : 1990,- Ft
Futebol Clube do Porto
Portugália - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(469)FC_Porto(091) *** 061.2(469)
[AN 2580493]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2005.
Hayes, Sophie
Body painting (magyar)
   Testfestés : technikák, ötletek, sablonok / Sophie Hayes. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm + 5 zselés toll
Ford. Bajusz Judit
ISBN 963-369-054-4 kötött : ár nélkül
testfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91
[AN 2579965]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2005.
   "Hogyha el is választ minket néhány határ".. : válogatás a Kárpát-medencei amatőr versíró pályázat alkotásaiból / [... vál. Bozó Lake Norbert et al.] ; [... illusztrációkat kész. Koliger Endre] ; [közread. a] Márton Áron Szakkollégium. - Budapest : Márton Á. Szakkollégium, 2005. - 49, [2] p., : ill. ; 21 cm
Példányszám: 350
ISBN 963-219-122-6 fűzött : 600,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - vers - antológia
379.825 *** 894.511-14(082) *** 06.063
[AN 2581008]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2005.
Kapeller, Sabine
   Zselégyertyák / Sabine Kapeller és Annette Kunkel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/134.)
A ford. a "Weihnachtliches Kerzen-Gel" és a "Gelwachs" c. művek alapján kész.
ISBN 963-7418-62-8 fűzött : 698,- Ft
gyertya - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 665.14
[AN 2581169]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2005.
Keszthelyiné Varga Ibolya
   Képeslapok dombortechnikával / Keszthelyiné Varga Ibolya ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/137.)
ISBN 963-7418-63-6 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - képes levelezőlap - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 769.5
[AN 2581173]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2005.
Kipp, Angelika
Winterlich filigran (magyar)
   Karácsonyi ablakdíszek / Angelika Kipp ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 29, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/135.)
ISBN 963-7418-52-0 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 745.54
[AN 2581170]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2005.
Makoldi Sándorné
   Betlehemes játék / Makoldi Sándorné. - Budapest : Cser K., 2005. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/136.)
ISBN 963-7418-53-9 fűzött : 698,- Ft
karácsony - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - betlehemes játék
379.826 *** 398.332.416 *** 745.55
[AN 2581171]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2005.
Meesters, Annelie
Adventsfloristik (magyar)
   Adventi díszcsodák / Annelie Meesters ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 21. ksz.)
ISBN 963-7418-60-1 fűzött : 1098,- Ft
karácsonyi szokás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.414 *** 745.5
[AN 2581167]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2005.
Mikulka Ferenc
   Gyöngyszövött karkötők / Mikulka Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/80.)
ISBN 963-7418-59-8 fűzött : 698,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2581024]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2005.
Nádori László (1923-)
   Edzés, versenyzés címszavakban / Nádori László ; [... közrem. Gyetvai György et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 142, [3] p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 963-9542-97-0 fűzött : 1980,- Ft
sport - edzés - értelmező szótár
796(031)
[AN 2581177]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2005.
   Nemzetközi sakk- és versenyszabályok / [kész. a FIDE 75. Kongresszusa ... határozatai alapján ...]. - Budapest : Tazo, 2005. - 179 p. : ill. ; 21 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 2.)
Lezárva: 2005. július 1.
ISBN 963-86800-1-6 fűzött : ár nélkül
sakk - versenyszabály
794.1.021
[AN 2581392]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2005.
Peterdi Pál (1925-2000)
   Gyarmati sors avagy Egy bal kéz története / Peterdi Pál. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 275 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9354-36-8 fűzött : ár nélkül
Gyarmati Dezső (1927-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - életrajz
797.253(439)(092)Gyarmati_D.
[AN 2578072]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2005.
Pólya Zoltán (ifj.)
   Szalagszövés / ifj. Pólya Zoltán ; [fotók Kleb Attila] ; [rajz. Beke András]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/133.)
ISBN 963-7418-54-7 fűzött : 698,- Ft
szövés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2581168]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2005.
Sági Gábor
   Szabadegyháza sportjának 80 éve / Sági Gábor, Sztupa Ferenc. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., 2005. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86639-4-4 fűzött : ár nélkül
Szabadegyháza - sporttörténet
796(439-2Szabadegyháza)(091)
[AN 2580986]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2005.
Somerville, Louisa
General knowledge (magyar)
   Általános műveltség : zseniális egyperces kérdéssorok. - Pécs : Alexandra, 2005. - [96] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tesztmánia)
Ford. Leyrer Ginda. - Szerző Somerville, Louisa. - Spirál fűzéssel. - Homokórával
ISBN 963-368-917-1 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - vetélkedő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 2581711]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2005.
Somerville, Louisa
People & places (magyar)
   Emberek és helyek : zseniális egyperces kérdéssorok. - Pécs : Alexandra, 2005. - [96] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tesztmánia)
Szerző Somerville, Louisa. - Ford. Leyrer Ginda. - Spirál fűzéssel. - Homokórával
ISBN 963-368-916-3 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - vetélkedő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 2581713]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2005.
Szöllősi György
   Puskás / Szöllősi György. - [Budapest] : Ringier, cop. 2005. - 205, [3] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [207].
ISBN 963-7714-03-0 kötött : 7900,- Ft
Puskás Ferenc (1927-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló
796.332(439)(092)Puskás_F.
[AN 2581453]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2005.
   Ünnepi ötletcsodák : [barkácsötletek gyerekeknek] / [összeáll. Rakács Eszter] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7818-26-X kötött : ár nélkül
ünnep - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 398.332(02.053.2)
[AN 2580966]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2005.
Zubály Sándor (1968-)
   A sárkány vére : fantasztikus játékkönyv / Garry Hamilton. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - [216] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 53.)
ISBN 963-9566-34-9 fűzött : 998,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2581139]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11083 /2005.
Bányai István (1949-)
Zoom (magyar)
   Zoom / Bányai István. - [Budapest] : PXB, [2005]. - [32] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86759-4-2 kötött : 2350,- Ft
Egyesült Államok - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
76(73)(=945.11)Bányai_I.
[AN 2581271]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2005.
Ceelen, Vicky
Best friends (magyar)
   A legjobb barátom / Vicky Ceelen ; [ford. Moldova Júlia]. - [Budapest] : Jonathan Miller, [2005]. - [80] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 963-86785-7-7 kötött : 2490,- Ft
Franciaország - fényképész - csecsemő - kutya - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(44)(092)Ceelen,_V. *** 77.041-053.3 *** 77.042
[AN 2580157]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2005.
Ceelen, Vicky
I love you (magyar)
   Szeretlek : szoptatós könyv / Vicky Ceelen ; [ford. Tóth Krisztina]. - [Budapest] : Jonathan Miller, [2005]. - [80] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 963-86785-8-5 kötött : 2490,- Ft
Franciaország - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - fényképalbum
77.04(44)(092)Ceelen,_V. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12)
[AN 2580142]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2005.
Csíkszentmihályi Róbert (1940-)
Művek (vál.)
   Csíkszentmihályi Róbert / [szerk. ... Nagy T. Katalin]. - [Szentendre] : Csíkszentmihályi R., 2005. - 281 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 963-460-855-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Csíkszentmihályi_R. *** 737.2(439)(092)Csíkszentmihályi_R.
[AN 2580315]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2005.
Csorba Csaba (1946-)
   Regélő váraink / Csorba Csaba ; [az alaprajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 320 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 305-314.
ISBN 963-208-945-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - vár
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 2578069]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2005.
Debreceni Tavaszi Tárlat (14.) (2005)
   XIV. Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2005. március 15 - április 17. / [... rend. Fátyol Zoltán] ; [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : [Önkormányzat], [2005]. - [64] p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2581410]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2005.
Főzy Vilma (1953-)
   Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete / [írta és összeáll. Főzy Vilma, Gyarmati János]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 16 mell. - (Az én gyűjteményem, ISSN 1589-8911 ; 2.)
Megj. a 2005. jún. 25 - okt. 23. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-9540-16-1 fűzött : ár nélkül
Ecuador - művészet - dél-amerikai indiánok - régészet - kiállítási katalógus - gyermekkönyv
7(399.7)(02.053.2) *** 904(399.7)(02.053.2) *** 904(866)(02.053.2) *** 7.031.8(866)(02.053.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2580281]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2005.
Főzy Vilma (1953-)
   Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete : kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2005. június 25 - október 23. : kiállításvezető / [a bevezetőt írta Főzy Vilma és Gyarmati János] ; [a kiállítást rend. Gyarmati János]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9540-15-3 fűzött : ár nélkül
Ecuador - művészet - dél-amerikai indiánok - régészet - kiállítási katalógus
7(399.7) *** 904(399.7) *** 904(866) *** 7.031.8(866) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2580294]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2005.
Gyergyádesz László (1972-) (ifj.)
   Kecskemét : a főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei / ifj. Gyergyádesz László ; fotó Ujvári Sándor. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2005. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 963-7813-68-3 kötött : ár nélkül
Kecskemét - építészet - emlékmű
72(439-2Kecskemét) *** 725.945(439-2Kecskemét)
[AN 2581941]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2005.
   Hidak Somogy megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [írták Hajós Bence et al.]. - [Kaposvár] : [Somogy M. Áll. Közútkezelő Kht.], 2005. - 164 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Megj. a Siófokon tartott 46. Hídmérnöki Konferencia alkalmából. - Közread. a Somogy Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-218-959-0 kötött : ár nélkül
Somogy (megye) - hídépítés - híd - építészettörténet
725.95(439.123) *** 624.21/.8(439.123)
[AN 2580432]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2005.
Holzhey, Magdalena
Victor Vasarely (magyar)
   Victor Vasarely : 1906-1997 : a tiszta látás / Magdalena Holzhey ; [... ford. Havas Lujza]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 96.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-4221-4
Vasarely, Victor (1906-1997)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V.
[AN 2580547]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2005.
Honnef, Klaus
Pop art (magyar)
   Pop art / Klaus Honnef ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : 2795,- Ft
ISBN 3-8228-4485-3
képzőművészet - 20. század - modern művészet
73/76(100)"195/198" *** 73/76.037(100)
[AN 2580531]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2005.
Klingsöhr-Leroy, Cathrin
Surrealismus (magyar)
   Szürrealizmus / Cathrin Klingsöhr-Leroy ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Koppány Márton]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : 2795,- Ft
ISBN 3-8228-4220-6
szürrealizmus
73/76.036.75(100) *** 73/76(100)"19"
[AN 2580526]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2005.
Koltai-Dietrich Gábor (1964-)
   Elefántcsont torony / Koltai-Dietrich Gábor, Németh Árpád, Orvos András. - [Vác] : [s.n.], [2005]. - [24] p. : ill., színes ; 11 cm
Megj. a 2005. júl. 29 - aug. 31. között a váci Lyra Könyvesház Torony Galériájában rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Koltai-Dietrich_G. *** 75(439)(092)Németh_Á. *** 75(439)(092)Orvos_A. *** 061.4(439-2Vác)
[AN 2581400]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2005.
Konecsni György (1908-1970)
   Ellentétek szintézise : Konecsni György plakátművészete, 1932-1948 / [... rend. Bakos Katalin és Zsákovics Ferenc] ; [a katalógust összeáll. Bakos Katalin] ; [... szerk. Róka Enikő és Gosztonyi Ferenc]. - [Budapest] : MNG, [2005]. - 23 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2005/5.)
A kiállítást 2005. okt. 20 - 2006. márc. 12. között tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 20. század - kiállítási katalógus
769.91(439)(092)Konecsni_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2581623]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2005.
Kovács Gergelyné
   Nagy Ferenc / ... írta Kovács Gergelyné ; a képeket kész. Gránitz Miklós. - Budapest : Akovita, 2005. - 119 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-843-8 kötött : ár nélkül
Nagy Ferenc (1920-1998)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - 20. század
745.51(439)(092)Nagy_F.
[AN 2580360]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2005.
Mueller von der Haegen, Anne
Toskana (magyar)
   Toscana / Anne Mueller von der Haegen, Ruth Strasser. - Budapest : Vince K., 2005. - 626 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Béresi Csilla, Tasnádi Ágnes. - Bibliogr.: p. 618-619.
ISBN 963-9552-51-8 kötött : 5995,- Ft
Toscana - művészet - útikönyv
7(450.52)(036) *** 914.505.2(036)
[AN 2581709]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2005.
Németh László
   A magyarok római kápolnája / [írta és szerk. Németh László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 51, [6] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-361-728-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Róma - kápolna - szobrászat - 20. század - dombormű
726.52(45-2Roma) *** 73(439)"19" *** 73.027.2 *** 7.046.3
[AN 2580635]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2005.
   Önarcképek / Ádám Zoltán [et al.] ; [előszó Pataki Gábor] ; [... a 2B Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : 2B Alapítvány, 2005. - 46 p. : ill. ; 17 cm
Kész. a 2B Galériában 2005. szeptember 26-án azonos címmel nyílt kiállítás alkalmából
ISBN 963-219-203-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2581090]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2005.
Pataky Tamás
   Amiről a szőnyegek mesélnek / Pataky Tamás. - [Budapest] : Nyomtatvány Kft., 2004. - 109 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-216-889-5 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - szőnyeg - szőnyegszövés
745.522(100) *** 930.85(100)
[AN 2580638]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2005.
Sámánszobrok és kőjaguárok (angol)
   Clay shamans and stone jaguars : the ancient art of Ecuador : exhibition in the Museum of Ethnography, 25 June - 23 October, 2005 : catalogue / [curator, catalogue text János Gyarmati]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 239 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 963-9540-18-8 fűzött : ár nélkül
Ecuador - dél-amerikai indiánok - művészet - régészet - kiállítási katalógus
7(399.7) *** 7.031.8(866) *** 904(399.7) *** 904(866) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2580382]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2005.
   Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete : kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2005. június 25 - október 23. : katalógus / [a kiállítást rend., a katalógust írta Gyarmati János]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 239 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 963-9540-14-5 fűzött : ár nélkül
Ecuador - művészet - dél-amerikai indiánok - régészet - kiállítási katalógus
7(399.7) *** 7.031.8(866) *** 904(399.7) *** 904(866) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2580319]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2005.
Stremmel, Kerstin
Realismus (magyar)
   Realizmus / Kerstin Stremmel ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Béresi Csilla]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-4219-2
festészet - 20. század - realizmus
75(100)"19" *** 75.036.1(100)
[AN 2580535]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2005.
Szeifert Judit (1968-)
   Borgó / Szeifert Judit. - Budapest : B-Humanitas, 2005. - 94 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kortárs magyar képzőművészek, ISSN 1585-969X ; 4.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-216-961-1 fűzött : 1650,- Ft
Borgó György Csaba (1950-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Borgó
[AN 2581740]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2005.
   A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai / [szerk. Koltai András] ; [írták Koltai András et al.] ; [fényképezte Hávor Csilla, Takách Ágnes] ; [közread. a] Budapest-felsővízivárosi Szent Anna Plébánia. - Budapest : Budapest-felsővízivárosi Szt. Anna Plébánia, 2005. - 176 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-218-737-7 fűzött : ár nélkül
Víziváros - Budapest. 1. kerület - katolikus egyház - templom
726.54(439-2Bp.I.) *** 282(439-2Bp.I.)
[AN 2580637]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2005.
Szilvási Csaba
   A kéz, az ész és a szív : mesterségek nyomában / Szilvási Csaba ; [fotók Antal Sándor et al.]. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-8103-54-X kötött : ár nélkül
Magyarország - iparművészet - ezredforduló
745(439)"199/200"
[AN 2581111]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2005.
   Télen fűt - nyáron hűt : nemezruhák és kiegészítők nemzetközi kiállítása : Magyar Iparművészeti Múzeum : [2004.08.10 - 29.] = Warm in winter - cool in sommer : international exhibition of felt clothing and accessories : Museum of Applied Arts = Warmt[!] in Winter - kühlt im Sommer : Filz Bekleidungen und Zubehör internazionale[!] Austellung : Angewandte[!] Kunstmuseum / Vidák Anna szerk. ; [... rendezők ... Szőke Imre, Vidák Anna]. - Budapest : M. Iparműv. Múz., 2004. - 68, [3] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 963-217-007-5 fűzött : ár nélkül
textilművészet - nemez - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(100)"199/2000" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2581401]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2005.
Terranova, Antonino
Grattacieli (magyar)
   Felhőkarcolók / Antonino Terranova ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 312 p. : ill., főként színes ; 38 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 963-368-497-8 kötött : 9990,- Ft
építészet - magas ház
72.011.27 *** 72(100)
[AN 2579896]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2005.
Through the 'net (magyar)
   A hálón át : tanulmányok Jochen Gerz "A művészet antológiájá"-ról / szerk. Horant Fassbinder ; [ford. Weber Katalin és Merán Madeleine]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 138 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-99-6 fűzött : ár nélkül
Gerz, Jochen. Anthology of art
művészetelmélet
7.01
[AN 2581621]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2005.
   A történeti város és vidéke : XXII. Országos Műemléki Konferencia : 2004. április 14-17., Sopron / [fel. szerk. Kovács Erzsébet] ; [rend., kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Budapest] : KÖH ; Sopron : Önkormányzat, [2005]. - 163 p. ; 24 cm
Borítócím: XXII. Országos Műemléki Konferencia és Műemléki Világnap 2004
ISBN 963-7474-06-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem - konferenciakiadvány
72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2580987]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2005.
Tóth Csaba (1940-)
   Pillanatok / Tóth Csaba. - [Budapest] : Medicina, 2005. - 216 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 963-242-992-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép
77.04(439)(092)Tóth_Cs. *** 77.042/.043
[AN 2580910]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2005.
   Az uj magyar művészet önarcképe : Anna Margit, Ámos Imre, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Bán Béla, Bokros-Birman Dezső, Czóbel Béla, Egry József, Forgács-Hann Erzsébet, Gadányi Jenő, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás, Martyn Ferenc, Márffy Ödön, Vilt Tibor önéletrajza és önarcképe. - Repr. kiad. - [Budapest] : [2B Alapítvány], 2005. - 32 p. : ill. ; 17 cm
Közread. a 2B Alapítvány. - Kész. a budapesti 2B Galéria Önarcképek c. 2005. szept. 26-án nyílt kiállítása alkalmából. - Eredeti kiadása: Művészbolt : Budapest, 1946
ISBN 963-219-202-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2581093]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2005.
Walther, Ingo F.
Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh : a festői életmű / Ingo F. Walter, Rainer Metzger ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 740 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Van Gogh : a festői életmű (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 721-725.
Kötött : ár nélkül
ISBN 3-8228-3367-3
Gogh, Vincent van
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2580454]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2005.
Watercolours (magyar)
   Akvarellfestés : lépésről lépésre / [közreműködő művészek Harold Bartram et al.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 255 p. : ill., színes ; 30 cm
Szerk. Hercun, Deborah. - Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-174-5 kötött : ár nélkül
vízfestés
75.021.322
[AN 2579881]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2005.
   XX/YX kiállítás : exhibition : Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros : Institute of Contemporary Art .... : 2004. március 9 - április 16. .... / [szerk. ... Fehérvári Tamás] ; [közread. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, [2005]. - [64] p. : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 963-216-727-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2581399]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2005.
Zamki, dvorcy (magyar)
   Varázslatos kastélyok és paloták / [... szerzői M. Albedil et al.] ; [a fotókat kész. Sz. Cisztobajev et al.]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Lieberman Mária, Golub Xénia
Kötött : 6490,- Ft (hibás ISBN 963-9471-54-2)
kastély - palota
728.82(100) *** 725.17(100)
[AN 2581532]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2005.
Zoloto mira (magyar)
   Varázslatos arany / [... szerzői Roman Amoszov et al.] ; [a fotókat kész. Mihail Anfinger et al.] ; [... kieg. Bognár László]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Fazekas István
ISBN 963-9471-93-3 kötött : 6490,- Ft
művelődéstörténet - ötvösség - ékszerészet - arany
739.1 *** 739.2 *** 622.342.1 *** 930.85(100)
[AN 2581537]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11120 /2005.
Bradányi Iván (1930-)
   Édes kis Valentine : Richard Rodgers élete / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, cop. 2005. - 260 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 963-7459-15-4 fűzött : ár nélkül
Rodgers, Richard
Egyesült Államok - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(73)(092)Rodgers,_R.
[AN 2581155]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2005.
Bradányi Iván (1930-)
   Ismerlek, szép baszk : Cole Porter élete / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, cop. 2005. - 321 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 254-259.
ISBN 963-7459-14-6 fűzött : ár nélkül
Porter, Cole
Egyesült Államok - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(73)(092)Porter,_C.
[AN 2581156]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Ünnepekre : gyermekdalok / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa ; kotta Kovács Attila. - 2. kiad. - Budapest : Urbis, 2005. - 93, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9291-72-2 kötött : ár nélkül
gyermekdal
784.67(02.053.2)
[AN 2580405]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2005.
Kertész Iván (1930-)
Aidától Zerlináig (új kiadása)
   Operakalauz / Kertész Iván ; [a mutatókat összeáll. Császár Györgyi]. - Új bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 518 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-25-7 kötött : 3500,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 2580390]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2005.
Winkler Gábor (1938-)
   Barangolás az operák világában : kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tudomány K., [2005]-. - ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8194-47-2
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 2582778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Zeneszerzők A - G-ig. - cop. 2005. - 800 p.
Bibliogr.: p. 793-800.
ISBN 963-8194-48-0 v. : ár nélkül
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 2582874] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11125 /2005.
Balázs Béla (1884-1949)
Der sichtbare Mensch, oder die Kultur des Films (magyar)
   A látható ember ; A film szelleme / Balázs Béla ; [A film szelleme II.-VII. fejezetét ford. Berkes Ildikó]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 222 p., [16] t. : ill. ; 25 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Egys. cím: Der sichtbare Mensch, oder die Kultur des Films ; Der Geist des Films
ISBN 963-9578-66-5 kötött : 2900,- Ft
filmesztétika
791.43.01
[AN 2582085]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2005.
Horváth Gyula (1930-)
   "Én a komédiát lejátsztam..." / Horváth Gyula. - Budapest : Püski, 2005. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-64-6 fűzött : 600,- Ft
Horváth Gyula (1930-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Horváth_Gy.(0:82-94)
[AN 2582049]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2005.
Luceno, James
Star wars episode III. : visual dictionary (magyar)
   Star wars : a Sith-ek bosszúja : képes enciklopédia / írta James Luceno ; a különleges tárgyakat kész. Robert E. Barnes és John Goodson ; az új fényképeket Alex Ivanov kész. ; [ford. Bodrogi Bence Péter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9491-43-8 kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 2581518]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2005.
Saxton, Curtis
Star wars episode III. : incredible cross sections (magyar)
   Star wars : a Sith-ek bosszúja : fantasztikus gépezetek / írta Curtis Saxton ; ill. Hans Jenssen & Richard Chasemore ; [ford. Bodrogi Bence Péter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 963-9491-42-X kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 2581512]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11129 /2005.
Bart István (1944-)
   La Hongrie et les Hongrois : les mots-clés de l'histoire et de la vie quotidienne : dictionnaire abrégé des faits et des croyances, des mythes et des coutumes / par István Bart. - 2. publ. - Budapest : Corvina, 2005. - 199 p. ; 20 cm
Ford. Defourny, Camille és Fáber András
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-13-5130-0)
magyar nyelv - francia nyelv - frazeológia - kétnyelvű szótár - értelmező szótár
801.323=945.11=40 *** 809.451.1-318=40 *** 930.85(439)(031)
[AN 2575896]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2005.
Budai László (1934-)
   Angol hibaigazító : gyakorlókönyv kulccsal / Budai László. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 125 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5458-X fűzött : 1350,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvhelyesség
802.0-5(078)=945.11 *** 802.0-06(078)=945.11
[AN 2579994]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2005.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2005-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2582894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Angol nyelvkönyv : kezdőknek : starter / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2005, cop. 1998. - 220 p. : ill.
ISBN 963-13-5489-X fűzött : 1350,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2582892] MARC

ANSEL
UTF-811132 /2005.
Davies, Helen
   Kezdők görög nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kállay Gabriella ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, 2005. - 134 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-356-4 kötött : 1500,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=774=945.11
[AN 2577417]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2005.
Davies, Helen
   Kezdők holland nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Hantosné Reviczky Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-216-9 kötött : 1500,- Ft
holland nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=393.1=945.11
[AN 2577420]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2005.
Hargitai György (1933-)
   Nyelvi elsősegély turistáknak : magyar, deutsch, English, français, italiano, español. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 179 p. ; 14 cm
Szerk. Hargitai György és Koronczai Magdolna
ISBN 963-09-4703-X fűzött : 990,- Ft
többnyelvű szótár
801.323=00
[AN 2576170]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2005.
   Interkulturális menedzsment : magyar - német faipari értelmező szótár / [szerk. Molnárné Posch Paula, Pakainé Kováts Judit, Kalcsú Zoltán] ; [szerzők Bejó László et al.] ; [ford. Markovits Natália, Kőrösi Ferenc] ; [közread. a] Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. - Zalaegerszeg : Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2005. - 176 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-009-2 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - faipar - szakszótár - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 674
[AN 2580275]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2005.
Körtvély Erika
   Verb conjugation in Tundra Nenets / Erika Körtvély ; [transl. Anna Fenyvesi]. - Szeged : SZTE Finnugor Tansz., 2005. - 178 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 46.)
Bibliogr.: p. 167-178.
ISBN 963-482-710-1 fűzött : ár nélkül
nyenyec nyelv - ige - ragozás - disszertáció
809.441.1-552
[AN 2581599]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2005.
   Pannon nyelvvizsga : gyakorlókönyv az alap- és középfokú angol nyelvvizsgához : szóbeli, írásbeli / Dókus [et al.] ; [alkotó szerk. Dókus Tünde, Szilágyi Anikó]. - Veszprém ; Sopron : Padlás Nyelvisk., 2005. - 143 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Gerinccím: Gyakorlókönyv az alap- és középfokú angol nyelvvizsgához
ISBN 963-86722-3-4 fűzött : 2800,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2581609]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2005.
   Pannon nyelvvizsga : gyakorlókönyv az alap- és középfokú német nyelvvizsgához : szóbeli, írásbeli / Bakai-Rottländer [et al.] ; [alkotó szerk. Dókus Tünde, Szilágyi Anikó]. - Veszprém ; Sopron : Padlás Nyelvisk., 2005. - 142 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Gerinccím: Gyakorlókönyv az alap- és középfokú német nyelvvizsgához
ISBN 963-86722-4-2 fűzött : 2800,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2581604]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2005.
Péri Benedek (1966-)
   Az indiai timuridák és a török nyelv: a török írás- és szóbeliség a mogul-kori Indiában / Péri Benedek. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2005. - [10], 148 p. ; 24 cm. - (Documenta et monographiae / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0886 ; 3.)
Bibliogr.: p. 136-142.
ISBN 963-86359-5-9 fűzött : ár nélkül
India - művelődéstörténet - csagatáj nyelv
809.437-06(540) *** 894.37(091) *** 930.85(540)"152/18"
[AN 2580817]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2005.
Ruzsiczky Éva (1928-)
   Szinonimaszótár diákoknak / Ruzsiczky Éva. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 176 p. ; 25 cm
ISBN 963-208-978-2 kötött : 1990,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2577531]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2005.
Sára Péter
   A magyar - török nyelvrokonság bizonyítékai : nyelvünk kétirányú kötődései / Sára Péter. - Budapest : Püski, 2005. - 30 p. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9906-70-0 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - török nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-52 *** 809.43-52
[AN 2582045]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2005.
Szalai Nóra
   5 perc angol nyelvtan / Szalai Nóra. - Budapest : 5 perc Angol Kv. és Lapk. Társ., 2005-. - 30 cm
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2581668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Igeidők. - 2005. - 151 p. : ill., színes
ISBN 963-217-918-8 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - ige - nyelvtan
802.0-559.1(078)=945.11
[AN 2581671] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11143 /2005.
Bollobás Enikő (1952-)
   Az amerikai irodalom története / Bollobás Enikő. - Budapest : Osiris, 2005. - 874 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 775-832.
ISBN 963-389-771-8 kötött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom története - recepcióelmélet - egyetemi tankönyv
820(73)(091)(075.8)
[AN 2580059]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2005.
Nemeskürty István (1925-)
   Mi végre vagyok a világon / Nemeskürty István ; a beszélgetőtárs Koltay Gábor. - Budapest : Akad. K. : Szabad Tér K., 2005. - 443, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-441.
ISBN 963-05-8245-7 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - történész - filmesztétika - 20. század - ezredforduló - életrajz - interjú - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Nemeskürty_I.(047.53) *** 930.1(439)(092)Nemeskürty_I.(047.53) *** 791.43.072.2(439)(092)Nemeskürty_I.(047.53) *** 012Nemeskürty_I.
[AN 2580578]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2005.
   Spaces in transition / ed. by Erzsébet Barát. - Szeged : JATEPress, 2005. - 106 p. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
irodalomelmélet - világirodalom története - nő
82(091) *** 316.37-055.2 *** 82.01
[AN 2581110]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2005.
   Sub rosa : köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére : [in honorem Lenae Szilárd] / [... szerk. Atanaszova-Szokolova Denise] ; [szerkbiz. tagjai Han Anna és Hollós Attila] ; [kiad. az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola]. - Budapest : ELTE BTK Irodalomtud. Doktori Isk., 2005. - 652 p. ; 25 cm
Váltakozva orosz, angol, lengyel, szerb és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Szilárd Léna munkáinak vál. bibliográfiája: p. 641-646.
ISBN 963-463-754-X kötött : ár nélkül
orosz irodalom története - irodalomelmélet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
882(091) *** 82.01 *** 012Szilárd_L.
[AN 2580615]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11147 /2005.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Babits Mihály levelezése, 1907-1909 / sajtó alá rend. Szőke Mária. - Budapest : Akad. K., 2005. - 511, [22] p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.: p. 431-438.
ISBN 963-05-8233-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - levelezés - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 2580626]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2005.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Babits Mihály levelezése, 1909-1911 / sajtó alá rend. Sáli Erika, Tóth Máté. - Budapest : Akad. K., 2005. - 471, [19] p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.: p. 421-425.
ISBN 963-05-8253-8 kötött : 3360,- Ft
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 2580630]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2005.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Fekete Istvánra emlékezve.. / ifj. Fekete István. - Budapest : Móra, 2005. - 368, [3] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8096-4 kötött : 1980,- Ft
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 2581274]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2005.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Nyitás a Végtelenre : irodalmi tanulmányok / Hegedűs Loránt. - 2. kiad. - Budapest : B-Média Kft., 2005. - 228 p. ; 24 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
Fűzött : 1100,- Ft (hibás ISBN 963-206-897-1)
magyar irodalom története - vallásos irodalom - 19. század - 20. század
894.511(091)-97"18/19"
[AN 2575899]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2005.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Magyarország Tündérország : Pósa Lajos ébresztése : válogatás Pósa Lajos verseiből / szemelvények Andrássy Gyuláné [et al.] Az én újságom c. gyermeklapban megjelent írásaiból ; [szerk. Kun Miklós Jenő]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 184 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 963-7510-18-4 kötött : 3000,- Ft
Pósa Lajos (1850-1914)
magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - gyermekvers - személyi bibliográfia - válogatott művek
894.511(092)Pósa_L.:016 *** 894.511-14(02.053.2) *** 012Pósa_L.
[AN 2580198]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11152 /2005.
   Ahol a marcipánmalac túr.. : a Főnix Ház mesetára / [a meséket átd. Ternai András és Simon Sarolta] ; [a ... marcipán-maketteket Izsák Tünde ... és Trembeczki Anikó ... alkották]. - Kőszeg ; [Budapest] : Garbo K., 2005. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86797-1-9 kötött : ár nélkül
Szamos Marcipán Mesegaléria (Kőszeg)
Kőszeg - Magyarország - világirodalom - gyermekirodalom - cukrászat - múzeum - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 664.14(439)(092)Szamos_M. *** 069(439-2Kőszeg)
[AN 2581098]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2005.
Andersen, Hans Christian
   Téli mesék / Hans Christian Andersen ; Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Zachar Viktor]. - Budapest : Egmont, 2005. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: A Hókirálynő ; A fenyőfa ; A kis gyufaáruslány. - Egys. cím: Snedronningen ; Grantraeet ; Lille pige med svovlstikkerne. - Kész. a "H. Ch. Andersen erzählt Wintermärchen" c. kiad. alapján
ISBN 963-628-279-X kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2580355]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2005.
Anderson, Pamela
Star (magyar)
   Star : szex és Hollywood / Pamela Anderson ; [ford. Nagy Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 296 p. ; 24 cm
A főcímben az "a" betű szimbólummal jelölve
ISBN 963-7253-39-4 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2581572]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2005.
Austen, Jane
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-73-8 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2582698]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2005.
Binchy, Maeve
The glass lake (magyar)
   Az üvegtó / Maeve Binchy ; [ford Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2005. - 811 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7714-2 fűzött : 2600,- Ft
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2580428]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2005.
Borges, Jorge Luis
   Bábeli könyvtár : válogatott prózaművek / Jorge Luis Borges ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Scholz László] ; [ford. Benczik Vilmos et al.]. - Budapest : Európa, 2005. - 285 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7844-0 fűzött : 920,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés - esszé
860-32(82)=945.11 *** 860-4(82)=945.11
[AN 2580421]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2005.
Carrington, Tori
The woman for Dusty Conrad (magyar)
   Tüzes viszonyok / Tori Carrington ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 177.)
ISBN 963-537-448-8 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2580260]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2005.
Christie, Agatha
Absent in the spring (magyar)
   Távol telt tőled tavaszom / Mary Westmacott (Agatha Christie) ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-7-5 kötött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2578655]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2005.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-72-0)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2582234]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2005.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-73-9)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2582337]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2005.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2582236]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2005.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 11. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2582339]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2005.
Dante Alighieri
Művek (vál.)
   Dante szonettjei / Rónai Mihály András fordításában és bev. tanulmányával. - Hasonmás kiad. - Budapest : Glória, cop. 2005. - 110, X p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szöllősy, 1943
ISBN 963-9587-13-3 fűzött : 1290,- Ft
Itália - író - 13. század - 14. század - olasz irodalom - vers - hasonmás kiadás
850-14=945.11 *** 850(092)Dante_A. *** 094/097.07
[AN 2581817]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2005.
Dische, Irene
Esterhazy : eine Hasengeschichte (magyar)
   Esterházy : egy házy nyúl csodálatos élete / Irene Dische, Hans Magnus Enzensberger ; Michael Sowa képeivel ; ford. és átd. Esterházy Péter. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1996. - [31] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-14-2033-7 kötött : ár nélkül
német irodalom - mese
830-34=945.11 *** 894.511-34.032
[AN 2580403]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2005.
Dumas, Alexandre (père)
La San-Felice (magyar)
   Luisa San Felice / Alexandre Dumas ; [ford. Görög Lívia] ; [az utószót írta Somló Vera]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 733 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-70-3 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2581811]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2005.
Fielding, Liz
Baby on loan (magyar)
   Kölcsöngyerek visszajár / Liz Fielding ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 351.)
ISBN 963-537-332-5 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2580243]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2005.
Follett, James
A forest of eagles (magyar)
   Kémcsapda / James Follett ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, 2005. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-485-8 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2581723]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2005.
A friend.. (magyar)
   Barátok : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Sziklai istván. - Papírtokban
ISBN 963-367-612-6 kötött : ár nélkül
világirodalom - barátság - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 099.1
[AN 2580115]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2005.
A gift of calm (magyar)
   Derű és nyugalom : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [368] p. : ill., részben színes ; 6 cm
Ford. Sziklai István. - Papírtokban
ISBN 963-367-631-2 kötött : ár nélkül
elégedettség - világirodalom - miniatűr dokumentum - aforizma
82-84=945.11 *** 099.1 *** 159.942(0:82-84)
[AN 2580112]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2005.
A gift of happiness (magyar)
   A boldogság öröme : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Sziklai István. - Papírtokban
ISBN 963-367-600-2 kötött : ár nélkül
világirodalom - boldogság - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 159.942(0:82-84) *** 099.1
[AN 2580099]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2005.
Gillespie, Jane
Uninvited guests (magyar)
   Hívatlan vendégek : Jane Austen A klastrom titka című művének folytatása / írta Jane Gillespie ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-78-9 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2581593]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2005.
Goethe, Johann Wolfgang von
Művek (vál.)
   Goethe és Schiller versei / [vál. és a jegyzeteket írta Lator László] ; [ford. Babits Mihály et al.]. - Budapest : Európa, 2005. - 221 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7842-4 fűzött : 780,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2580416]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2005.
Goldoni, Carlo
   Három komédia / Carlo Goldoni ; [ford. és a jegyzeteket írta Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2005. - 287 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Két úr szolgája ; A hazug ; A fogadósnő. - Egys. cím: Servitore di due padroni ; Il bugiardo ; La locandiera
ISBN 963-07-7841-6 fűzött : 850,- Ft
olasz irodalom - vígjáték
850-22=945.11
[AN 2580424]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2005.
Hannay, Barbara
A bride at birralee (magyar)
   Fronthatás / Barbara Hannay ; [... ford. Hanny Norbert]. Hírbe hozva / Ryanne Corey ; [... ford. Mészáros Eszter]. Zöld szemű szörnyeteg / Diana Hamilton ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422)
Egys. cím: A bride at birralee. Lady with a past. Claiming his wife
ISBN 963-537-447-X fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2580261]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2005.
Hunter, Maddy
Alpine for you (magyar)
   Túlélőtúra Svájcban / Maddy Hunter. - Budapest : Nádszál Kv., 2005. - 269 p. ; 20 cm. - (Útlevél a halálba)
Ford. Béresi Csilla
ISBN 963-86593-4-3 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2580498]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2005.
Jeier, Thomas
Sie hatten einen Traum (magyar)
   Volt egy álmuk / Thomas Jeier ; [ford. F. Kárpát Kinga]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2005]. - 247 p. ; 22 cm
ISBN 963-7461-06-X kötött : 2390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2580196]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2005.
Kimpton, Diana
The pony-mad princess (magyar)
   A pónibolond hercegnő / Diana Kimpton ; ill. Lizzie Finlay ; [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, 2005-. - ill. ; 20 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2573633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ellie nyomozásba kezd. - [2005]. - 89 p.
ISBN 963-684-284-1 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2581651] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Ellie és a holdvilág hangjai. - [2005]. - 92 p.
ISBN 963-684-285-X fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2581652] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Mit szólsz hozzá, Ellie?. - [2005]. - 93 p.
ISBN 963-684-286-8 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2581654] MARC

ANSEL
UTF-811179 /2005.
King, Stephen
On writing (magyar)
   Az írásról / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2005. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7823-8 fűzött : 1700,- Ft
King, Stephen
amerikai angol irodalom - fogalmazástechnika - memoár
820-94(73)=945.11 *** 82.081
[AN 2580311]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2005.
Kingsley, Maggie
Dr. Mathieson's daughter (magyar)
   Meglepő hagyaték / Maggie Kingsley ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 285.)
ISBN 963-537-357-0 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2581930]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2005.
Krentz, Jayne Ann
Light in shadow (magyar)
   Fény vagy árnyék / Jayne Ann Krentz ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2005. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7835-1 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2580335]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2005.
Krentz, Jayne Ann
Truth or dare (magyar)
   Igaz vagy hamis / Jayne Ann Krentz ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2005. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7836-X fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2580426]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2005.
Le Carré, John
Absolute friends (magyar)
   Jó barátok / John Le Carré ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2005. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7775-4 fűzött : 2100,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2580429]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2005.
Lennox, Marion
Dangerous physician (magyar)
   Őrangyal két keréken / Marion Lennox ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 284.)
ISBN 963-537-356-2 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2581925]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2005.
Maupassant, Guy de
Une vie (magyar)
   Egy asszony élete / Guy de Maupassant ; [ford. Illés Endre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 206 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 1.)
ISBN 963-09-4778-1 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2581719]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2005.
McCarthy, Pete
The road to McCarthy (magyar)
   McCarthyval a világ körül / Pete McCarthy ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Nádszál Kv., 2005. - 430 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86593-3-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - humor - helyismeret - útleírás
820-992(0:82-7)=945.11 *** 908.100(0:82-7)
[AN 2581726]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2005.
McKenna, Juliet E.
Southern fire (magyar)
   Déli tűz / Juliet E. McKenna ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2005. - 2 db ; 19 cm. - (Aldabreshi csillag)
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-8428-06-6
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2575766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 297 p.
ISBN 963-8428-08-2 fűzött : 2298,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2580524] MARC

ANSEL
UTF-811188 /2005.
Molière
L'avare (magyar)
   A fösvény ; Képzelt beteg ; Tartuffe / Molière. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 254 p. ; 22 cm
Egys. cím: L'avare ; Le malade imaginaire ; Tartuffe. - Ford. Illyés Gyula, Vas István
ISBN 963-549-233-2 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2582867]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2005.
Mortimer, Carole
To marry McKenzie (magyar)
   Kicsi fazék hamar felforr / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 352.)
ISBN 963-537-333-3 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2580259]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2005.
Olbracht, Ivan
Golet v údolí (magyar)
   Átokvölgye ; Nikola Suhaj / Ivan Olbracht ; Márai Sándor recenziójával ; [ford., ... az előszót írta Zádor András]. - Budapest : General Press, [2005]. - 424 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Egys. cím: Golet v údolí ; Nikola Šuhaj loupežník
ISBN 963-9598-52-6 kötött : 2800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2581472]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2005.
Palmer, Diana
A man of means (magyar)
   Ruha teszi? / Diana Palmer ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 341.)
ISBN 963-537-380-5 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2581933]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2005.
Paolini, Christopher
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2005-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2581382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Eragon. - 2005. - 526 p. : ill.
ISBN 963-07-7865-3 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2581383] MARC

ANSEL
UTF-811193 /2005.
Parker, Robert B.
Black story (magyar)
   Sötét múlt / Robert B. Parker ; [ford. Péterné Oravecz Elvira]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-226-X fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2580374]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2005.
Redfield, James
The secret of Shambhala (magyar)
   Shambhala titka : a tizenegyedik felismerés nyomában / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-369-260-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2580049]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2005.
Rice, Anne
Memnoch the Devil (magyar)
   Memnoch, a Sátán : vámpírkrónikák 5. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, cop. 2005. - 349 p. ; 24 cm
ISBN 963-86583-3-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2580354]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2005.
Rimington, Stella
At risk (magyar)
   Végveszélyben / Stella Rimington ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-41-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2582082]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2005.
   Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae = Középkori prédikációk Szent László királyról / [szerk.] Madas Edit. - Kétnyelvű kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 346 p. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 15.)
Bibliogr.: p. 329-335. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-472-884-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 93-472-884-7)
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
középkori latin irodalom - vallásos irodalom - szent - 11. század - prédikáció - kétnyelvű dokumentum
871-97.02=945.11 *** 252 *** 235.3(092)László,_I.(0:82-97)
[AN 2581014]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2005.
Serno, Wolf
Die Hitzkammer (magyar)
   Az örökké égő tűz : regény / Wolf Serno ; [ford. Vándor Andrea]. - Pécs : Opus, cop. 2005. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-13-9 fűzött : ár nélkül
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2580292]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2005.
Stendhal
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 393 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 2.)
ISBN 963-09-4786-2 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2581721]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2005.
Summers, Essie
Where no roads go (magyar)
   Isten háta mögött / Essie Summers ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 342.)
ISBN 963-537-381-3 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2581934]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2005.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 117, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8075-1 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2576168]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2005.
Venturi, Maria
Incantesimo (magyar)
   Bűvölet / Maria Venturi ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Európa, 2005. - 307 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7867-X kötött : 2200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2581370]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11203 /2005.
Baán Tibor (1946-)
   Szárnyvonal / Baán Tibor. - Budapest : Püski, 2005. - 92, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-74-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2582050]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2005.
   Balladák földje: Erdély : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [életrajzi jegyzetek Balogh Tamás]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 245, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-27-7 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia - elbeszélés
894.511-32(498)(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2580431]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2005.
Barsi Dénes (1905-1968)
   Isten a magyar mezőn / Barsi Dénes ; [szerk. Kocsis Csaba]. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2005. - 46, [6] p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 26.)
Bakó Endre tanulmányával
ISBN 963-86657-5-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86657-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581879]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Figurás-mókás történetek / Benedek Elek. - Budapest : Eri, 2005. - 112 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-83-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2581911]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2005.
Berger, Laszlo
   Magna Hungaria : regény / [Laszlo Berger]. - Budapest : Alterra, 2005-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az elhivatottak. - 2005. - 440 p.
ISBN 963-9324-63-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581887] MARC

ANSEL
UTF-811208 /2005.
Birszki Krisztina
   Az elítélt : regény / [Birszki Krisztina]. - Budapest : Alterra, 2005. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-61-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2581828]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2005.
   Bohóckodó : mesék, versek bohócokról / Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Urbis, 2005. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9291-83-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2581821]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2005.
Csendes Istvánné
   Edgár : egy kisegér kalandjai / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-82-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2580965]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2005.
   Az élet diktálta : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2005. - 499 p. ; 23 cm
ISBN 963-9324-60-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2581900]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2005.
   A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú : válogatás a legszebb állatmesékből / [szerk. Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-265-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2580469]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Matula és egyebek / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 201 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-7138-39-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2580348]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Szalma Edit rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
ISBN 963-11-8106-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2582570]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2005.
Gál Halász Anna (1938-)
   A falu mindent tud / Gál Halász Anna. - Felsőzsolca : Smart Contact Bt., 2005. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-113-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2580273]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2005.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   A nefelejcs dala / Gazdag Erzsi ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2005]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9598-48-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2581461]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2005.
Gyékényesi György (1932-1973)
   Csillagének / Gyékényesi György. - Budapest : Püski : 2005. - 196, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-67-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581976]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2005.
Háy János (1960-)
   Xanadu : föld, víz, levegő ; A völgyhíd / Háy János. - 2. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 411 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9578-67-3 kötött : 2800,-Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581616]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2005.
Hegyi Gyula (1951-)
   A szélkerék dala : esszék, útirajzok / Hegyi Gyula. - Budapest : Urbis, 2005. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 963-9291-82-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika - memoár - útleírás
894.511-92 *** 894.511-94 *** 894.511-992
[AN 2582051]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 85, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-8107-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2582650]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2005.
Katona B. Katalin
   Hullócsillagok : verseskötet / [Katona B. Katalin] ; [... ill. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2005. - 62 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9324-62-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581835]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2005.
Kocsis Lajos (1925-)
   Légy jó, kisfiam! / Kocsis Lajos. - 2. bőv. kiad. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., 2005. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86639-3-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2580940]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2005.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Éljen a művészet! Éljen a bor! : [Michelangelo Caravaggio festőművész élete, 1574-1610] / [Komlóssy Viktor]. - Budapest : Alterra, 2005. - 243, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9324-56-6 fűzött : 2500,- Ft
Caravaggio
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2581830]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2005.
   "Lecsukott szemeden át látom" : kortárs magyar női szerelmes líra / [szerk. és az utószót írta Pálmai Nóra] ; [... az illusztrációkat kész. Hermann Zoltán]. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], 2005. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-52-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 2581106]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2005.
Lenhardtné Bertalan Emma (1927-)
   Őszi szivárvány : emlékek 1956-ból és más írások / Lenhardtné Bertalan Emma. - Nagykanizsa : Czupi, 2005. - 332 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86289-4-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2580379]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Vasárnapi krónika : [hírlapi cikkek] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 307 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-934-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2582646]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2005.
   Mátyás király és az öreg szántóvető : válogatás a legszebb Mátyás mesékből / [szerk. Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-264-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2580475]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2005.
Meadow, Marcus
   Vér a véremből / Marcus Meadow. - Budapest : Beholder, 2005. - 441 p. ; 19 cm
ISBN 963-8428-13-9 fűzött : 1998,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2582052]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A Noszty fiú esete Tóth Marival (angol)
   The Noszty boy's affair with Mari Tóth / Kálmán Mikszáth ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 415 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-13-5421-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2581390]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok ; Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 408 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-232-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2581590]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2005.
Mohás Lívia (1928-)
   Az oroszlános kert ; Zuhog, zuhog a hó / Mohás Lívia. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 455, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-446-336-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581945]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sétálni megy Panka.. / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8102-2 kötött : 1350,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2582658]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2005.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Papirusz Duola, 2005. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86205-8-7 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2582881]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2005.
Nagymáthé Huba
   Ki választ? : profán vallomás nőkről / Nagymáthé Huba. - New York ; Budapest : [Magánkiad.] : 2004. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-443-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - párkapcsolat - memoár
894.511-94 *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 2581968]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2005.
   Népi költők Köröstarcsán / [szerk.] Nyíri László. - [Köröstarcsa] : Köröstarcsáért Barátok Egyesülete Helytört. Gyűjt., 2005. - 31 p. ; 21 cm. - (Örökségünk, értékeink, ISSN 1589-5246 ; 3.)
Példányszám: 200
ISBN 963-219-239-7 fűzött : ár nélkül
Köröstarcsa - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Köröstarcsa)(082)
[AN 2581937]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2005.
Pál Sándor
   Ich grüsse Europa / Pál Sándor. - Kőszeg : Szerző, 2005. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: P 13. - Német és magyar nyelven
ISBN 963-460-599-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=30
[AN 2581379]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2005.
Pál Sándor
   Költői Kőszeg / Pál Sándor. - Kőszeg : Szerző, 2005. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 11.
ISBN 963-460-508-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581376]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2005.
Pál Sándor
   Szeptember elején / Pál Sándor. - Kőszeg : Szerző, 2005. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 12.
ISBN 963-460-509-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581378]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2005.
Rakács Eszter
   Tappancs nagy mesekönyve / [írta Rakács Eszter] ; [ill. Bera Károly, Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph Art, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-7818-18-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2580898]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2005.
Rott József (1964-)
   Megszállók és megszállottak : válogatott novellák és elbeszélések / Rott József. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2005. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-9145-42-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2581097]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2005.
Rozanich István (1912-1984)
   Selected poems = Válogatott versek / István Rozanich ; [transl. by Niall Brennan and Krisztina Rozanich] ; [ed. by Thomas Kabdebo]. - Budapest : Argumentum, cop. 2005. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 963-446-337-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 2581943]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2005.
Sarusi Mihály (1944-)
   Alföldi képek / Sarusi Mihály. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2005. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 963-9145-41-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - anekdota
894.511-32 *** 894.511-36
[AN 2581096]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2005.
Sugár Róbert (1955-)
   Édes történetek : cukorbetegek is olvashatják / Sugár Róbert ; [megj. a Telerádió Kft. kiadásában]. - [Budapest] : Telerádió Kft., [2005]. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-820-9 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2581103]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2005.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Megérjük a pénzünket! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8104-9 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2582691]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2005.
Szarka László (1954-)
   Soproni pár-beszéd : hit- és közéleti írások a Kisalföld c. napilap Hatszög rovata (1994-2004) számára / Szarka László, Vladár Gábor. - Sopron : Vladár G. : Szarka L., 2005. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-460-875-2 fűzött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron (megye) - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439.113"200"(0:82-92)
[AN 2580999]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2005.
Szirtes I. János (1947-)
   A terror kéme : a H-008 újabb kalandjai : kémregény a magyar hírszerzés világából / Szirtes I. János ; [az illusztrációkat Szász József kész.]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 361 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-549-231-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2580330]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2005.
Szöllősi Mátyás (1984-)
   Halálba menő : versek / [Szöllősi Mátyás]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Alterra, 2005. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 963-9324-58-2 * kötött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-93-58-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581297]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2005.
Szomjas-Schiffert György (1910-2004)
   Káprázat : válogatott versek / Szomjas Schiffert György. - Budapest : Püski, 2005. - 84, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-68-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581972]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2005.
Szőnyi Ferenc
   Angyali szeretet / Szőnyi Ferenc. - Budapest : Révai Digitális K., [2005]. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-123-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2581827]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2005.
Takaró Mihály (1954-)
   Kánaán felé : versek / Takaró Mihály. - Budapest : Püski, 2004. - 78, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9592-00-5 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2581965]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2005.
Terék Nándor (1984-)
   Felsírás : [novellák] / [Terék Nándor]. - Budapest : Alterra, 2005. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-59-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2581843]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2005.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Szólítsatok Brad Pittnek! : életrajzi lektűr / Tokaji Zsolt. - Budapest : Korona, 2005. - 418 p. ; 21 cm. - (Kultúrsokk)
ISBN 963-9589-74-8 fűzött : ár nélkül
Tokaji Zsolt (1971-)
Kína - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.510(0:82-94)
[AN 2581602]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2005.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Vesztesek / Ujkéry Csaba. - Kaposvár : Közgyűlés, 2005. - 84 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 28.)
ISBN 963-86732-1-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - Rákosi-korszak - állami terror - memoár
894.511-94 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2581499]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2005.
Vágó Csaba
   A Szentföld oroszlánja / Christian Rosenkrautz. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-66-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2580327]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2005.
   VersüzeNET / [... szerzői Antalffy Emil-Zsolt et al.]. - [Nyúl] : VPM, 2005. - 215 p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 4.)
ISBN 963-86793-1-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2581144]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2005.
Wass Albert (1908-1998)
   Bulámbuk / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2005. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 2.)
ISBN 963-7329-53-6 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(498)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2581468]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2005.
Weaver, Andrea
   Angyalom?! / Andrea Weaver. - [Budapest] : Enzír, 2005. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-866-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2580465]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11258 /2005.
Animaux de la ferme (magyar)
   A farm állatai. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Gyermekek kiskönyve)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-010-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581596]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2005.
Bébés animaux (magyar)
   Kicsinyek. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Gyermekek kiskönyve)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-011-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581592]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2005.
Chauveau, Dominique
   Állatlesen a világ körül : 6 óriás kirakóval! / [... írta Dominique Chauveau és Andrée Letendre] ; [ill. Andrej Troskov és Olga Zobnyina] ; [... ford. Bank Szilvia]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
A ford. az "Animals of the world" (Montreal : Tormont, 2004) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-092-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2579941]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2005.
Compter avec les animaux (magyar)
   Számoljunk az állatokkal. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Gyermekek kiskönyve)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-012-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581594]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2005.
   Első társítások : képek és szavak. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [58] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Gyermekvilág sorozat)
ISBN 963-9606-51-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2582123]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2005.
Fairy tales (magyar)
   Tündérmesék. - Pécs : Alexandra, 2005. - 17 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Tart.: Hamupipőke ; Az égig érő paszuly. - Egys. cím: Cinderella ; Jack and the beanstalk. - Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-056-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581704]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2005.
Fairy tales (magyar)
   Tündérmesék. - Pécs : Alexandra, 2005. - 17 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Tart.: A mézeskalács emberke ; Csipkerózsika. - Egys. cím: Gingerbread man ; Sleeping Beauty. - Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-057-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581702]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2005.
   Gyermekvilág : képek és szavak. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [58] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Gyermekvilág sorozat)
ISBN 963-9606-49-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2582117]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2005.
   Gyermekvilág képekben és szavakban. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [58] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Gyermekvilág sorozat)
ISBN 963-9606-50-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2582120]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2005.
Juhász Magda
   Rosszcsont Peti / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9594-18-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581917]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2005.
Koltai Éva
   Mikulásnak szeretettel / írta és rajz. Koltai Éva. - [Budapest] : Santos, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9594-19-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581920]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2005.
Lieve dieren (magyar)
   Állatok. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kicsik képeskönyve)
Figuratív alakú
ISBN 963-369-069-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581708]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2005.
Ons huis (magyar)
   Otthon. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kicsik képeskönyve)
Figuratív alakú
ISBN 963-369-067-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581706]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2005.
Papp Viktória
   Bogárünnep / Papp Viktória ; rajz. Papp Anikó Míra. - [Budapest] : Santos, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9594-16-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581914]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2005.
Papp Viktória
   Macik, cicák.. / Papp Viktória ; rajz. Papp Anikó Míra. - [Budapest] : Santos, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9594-17-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581916]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2005.
   Párok társítása a gyermekvilágban. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [58] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Gyermekvilág sorozat)
ISBN 963-9606-52-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2582125]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2005.
Scarry, Richard
Huckle cat's busiest day ever! (magyar)
   Kerekes kalandok Tesz-vesz városban / Richard Scarry ; [m. szöveg Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2005. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9619-01-9 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581447]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2005.
Speelgoed (magyar)
   Játékok. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kicsik képeskönyve)
Figuratív alakú
ISBN 963-369-068-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581705]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2005.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   A három kiscica / V. Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8054-9 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2580163]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2005.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   Kispipi és Kisréce / V. Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8023-9 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2580167]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2005.
Theobalds, Prue
   Boldog szülinapot! Lackó Mackó / [írta és rajz.] Prue Theobalds. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm + 2 mell.
Kiszedhető képekkel
ISBN 963-228-378-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581582]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2005.
Woordjes leren (magyar)
   Szavak. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kicsik képeskönyve)
Figuratív alakú
ISBN 963-369-070-6 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2581710]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11280 /2005.
Davis, Jim
   Végre dirigálhatok! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Adoc-Semic, [2005]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; ; 66.)
Fűzött : 465,- Ft (hibás ISBN 963-9233-68-7)
képregény
087.6:084.11
[AN 2581373]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2005.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elátkozott part / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. ... Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 963-218-190-5 kötött : ár nélkül
képregény
087.6:084.11
[AN 2576133]
MARC

ANSEL
UTF-8