MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:43:36
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

11282 /2005.
   Általános kislexikon / [főszerk. Bárány Lászlóné] ; [kötetszerk. Rostás Sándor, Szlávik Tamás]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2005. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9257-23-0 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2584421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 2005. - 968, VII p.
ISBN 963-9257-24-9
lexikon
030
[AN 2584423] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Z. - 2005. - 970 p., XXXV t.
ISBN 963-9257-25-7
lexikon
030
[AN 2584425] MARC

ANSEL
UTF-811283 /2005.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-96-2
lexikon
030
[AN 100154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Dúc - Etele. - 2005. - [4], 787 p., [16] t., [50] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-23-7 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2582208] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Sodoma - Tarján. - 2005. - [4], 875 p., [16] t., [34] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-27-X kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2582210] MARC

ANSEL
UTF-811284 /2005.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1993-2005. - 21 db ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-64-4
lexikon
030
[AN 47823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Kontúr - Lovas. - 2005. - [4], 875 p., [21] t., [50] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-52-0 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2582213] MARC

ANSEL
UTF-811285 /2005.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1998-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-9015-59-8 *
lexikon
030
[AN 275833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Jób - Kontúr. - 2005. - [4], 875 p., [22] t., [37] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-26-1 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2582215] MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Mons - Ottó. - 2005. - [4], 916 p., [30] t., [54] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-15-6 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2582216] MARC

ANSEL
UTF-811286 /2005.
Scarry, Richard
Richard Scarry's storybook dictionary (magyar)
   Tesz-vesz szavak : képes értelmező szótár gyerekeknek / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2005]. - 125 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9619-09-4 kötött : 2790,- Ft (hibás ISBN 963-9619-09-8)
képes szótár - értelmező szótár - gyermekkönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2582164]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

11287 /2005.
Abonyi Magdolna
   Kéziratok az Egyetemi Központi Könyvtárban / [szerk. Abonyi Magdolna, Malmarits Tamás] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár. - Budapest : ZMNE EK, [2005]-. - 29 cm
Budapest - hadtudomány - kéziratkatalógus - szakbibliográfia
017.1(439-2Bp.) *** 355:016
[AN 2583310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szakdolgozatok. - [2005]. - 288 p.
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - katonai felsőoktatás - hadtudomány - kéziratkatalógus - szakdolgozat - szakbibliográfia
017.1(439-2Bp.) *** 378.244.2 *** 355:016
[AN 2583314] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11288 /2005.
Fűr Zoltán
   A magyar rovásírás ABC-s könyve / Fűr Zoltán. - 7. kiad. - Budapest : Püski, 2004. - 56 p. : ill. ; 21 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 963-9906-52-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - rovásírás
003.335.9(=945.11)
[AN 2582980]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11289 /2005.
Bedő Iván (1952-)
   Hírkönyv / Bedő Iván. - 3. átd. kiad. - Budapest : ÚMK, 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9494-78-X fűzött : 2280,- Ft
sajtó - hír
070.431 *** 791.9.096/.097
[AN 2581438]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2005.
Simándi Irén (1965-)
   Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán, 1951-1956 / Simándi Irén. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2005. - 346, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 319-323.
ISBN 963-9610-11-9 fűzött : 2680,- Ft
Radio Free Europe (München)
Magyarország - rádió-adóállomás - hidegháború - belpolitika - Rákosi-korszak
791.9.096SZER"195" *** 32.019.5(439) *** 323(439)"195"
[AN 2582499]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11291 /2005.
Craig, Annabel
The Usborne science encyclopedia (magyar)
   Természettudományi kisenciklopédia / írta Annabel Craig és Cliff Rosney ; Chris Lyon, John Shackell és Ian Jackson rajz. ; [ford. Both Előd]. - 10. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
Korábbi kiadásainak címe: Usborne természettudományi kisenciklopédia
ISBN 963-530-430-7 kötött : 2700,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 2583188]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2005.
   Nádasdy Akadémia : szimpóziumok 2004-ben : a Nádasdy Alapítvány rendezvényei = Nádasdy Academy : symposia in 2004 / [szerk. ... Gáthy Vera]. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2004-. - 30 cm
Magyarország - kultúra - művelődés - környezetvédelem - konferenciakiadvány
008(439) *** 316.7(439) *** 504.06 *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 2559688]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Általános és közéleti műveltség: egészségvédelem, mint környezetünk része = General culture and public life: the protection of health as part of our environment = Individual and society - the restoration of confidence ; Egyén és társadalom: a bizalom helyreállítása. - 2004. - 84 p. : ill.
A 2004. júl. 24-én és aug. 7-én rendezett szimpózium előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-217-426-7 fűzött : ár nélkül
higiénia - egészségügy - környezetvédelem - társadalom - konferenciakiadvány
613/614 *** 504.06 *** 316.32 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2583309] MARC

ANSEL
UTF-811293 /2005.
Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület
   Tudomány- és technológiapolitika Magyarországon: helyzetértékelés és kitörési lehetőségek : a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület 2004. évi jelentése. - Budapest : TTTT, 2005. - 32 p. ; 25 cm
ISBN 963-219-152-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudománypolitika - innováció - kutatás - ezredforduló
001.89(439)"200" *** 330.341.1(439)"200"
[AN 2583548]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11294 /2005.
Bowman, Catherine
Crystal awareness (magyar)
   Kristály tudatosság : gyógyító meditációk, kristály-programozás, a belső én megnyitása / Catherine Bowman ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budapest : Mandala-Seva, cop. 2005. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Kristálytudat" címmel is
ISBN 963-86760-2-7 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133
[AN 2583400]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2005.
Dedopulos, Tim
Kabbalah (magyar)
   Kabbala : a zsidó miszticizmus titkos tanainak kézikönyve / Tim Dedopulos ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 128 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-7319-09-3 kötött : ár nélkül
okkultizmus - zsidó vallás - misztika - Kabbala
133 *** 296.65
[AN 2583144]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2005.
MacGregor, Trish
Soul mate astrology (magyar)
   Párhoroszkóp : találjuk meg lelki társunkat a csillagok segítségével / Trish MacGregor ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 230, [2] p., [4] fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7054-17-0 fűzött : 1995,- Ft
asztrológia - párkapcsolat
133.52 *** 316.472.4
[AN 2583114]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2005.
Myss, Caroline
Why people don't heal and how they can (magyar)
   Miért nem gyógyulnak az emberek, ha lehetnének egészségesek is? / Caroline Myss ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budapest : Mandala-Veda, cop. 2005. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-32-1 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - gyógyítás
133 *** 613
[AN 2583421]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2005.
Prophet, Mark L.
Saint Germain on alchemy (magyar)
   Saint-Germain az alkímiáról : az önátalakítás tudománya / Mark L. Prophet, Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 174 p. ; 16 cm
ISBN 963-528-836-0 fűzött : 1990,- Ft
Saint-Germain, Claude-Louis de
alkímia
133.5 *** 54
[AN 2583588]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2005.
Takács Tibor (1959-)
   A fejlődés iskolája : [asztrológiai kézikönyv] / Takács Tibor ; [ill. Berta Aranka]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2005. - 378 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9569-82-8 kötött : 2800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2583269]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2005.
Tolle, Eckhart
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-739-9 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2585308]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2005.
Tulku, Tarthang
Kum nye relaxation (magyar)
   Dinamikus nyugalom / Tarthang Tulku ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 356 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-769-0 fűzött : 2980,- Ft
mentálhigiénia - meditáció
133.25 *** 613.865
[AN 2582915]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2005.
Virtue, Doreen
Earth angels (magyar)
   Földangyalok : testet öltött angyalok, elementálok, csillagemberek, lélekváltók és bölcs lelkek / Doreen Virtue ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 193 p. ; 16 cm
ISBN 963-528-863-8 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2582498]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11303 /2005.
   Agrár-környezetvédelmi lehetőségek a dévaványai érzékeny természeti területen / Sallai R. Benedek szerk. ; [fotó Röfler János et al.]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2004. - 34 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 9.)
ISBN 963-86377-8-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Körös-Maros Nemzeti Park - nemzeti park - mezőgazdaság - környezetvédelem
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park *** 338.43(439) *** 504.06
[AN 2584149]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2005.
   Fenntartható fejlődés, környezeti nevelés, környezetvédelem / szerk. Pádár Tibor ; [közread. a] Térségünkért Egyesület Környezetvédelmi Műhelye. - Karcag : Térségünkért Egyes., 2005. - [4], 60 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - fenntartható fejlődés - környezeti nevelés
504.06 *** 37.033 *** 330.34
[AN 2582468]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2005.
   Tiszta, egészséges Ipoly mentéért : szennyezőforrás-felmérés és -felszámolási program az Ipoly mente alsó folyamán : zárókiadvány / szerk. Kelemen Zoltán ; [közread. a] Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány. - Vác : Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2005. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-219-043-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szlovákia - Ipoly mente - környezetvédelem - ezredforduló
504.06(439)(282.243.739) *** 504.06(437.6)(282.243.739)
[AN 2582976]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2005.
Végh László (1948-)
   Fenntartható élet a Földön / Végh László ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 2005. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-219-075-0 fűzött : ár nélkül
fenntartható fejlődés
504.03
[AN 2582282]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11307 /2005.
Jáki Szaniszló (1924-)
   A mennyiségek drámája / Jáki Szaniszló ; [ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág, 2005. - VIII, 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-86463-5-7 fűzött : ár nélkül
Galilei, Galileo
Gödel, Kurt
Wiener, Norbert
Itália - Ausztria - Egyesült Államok - matematikus - tudománytörténet - 16. század - 17. század - 20. század
51(45)(092)Galilei,_G. *** 51(436)(092)Gödel,_K. *** 51(73)(092)Wiener,_N. *** 001(100)(091)
[AN 2582547]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2005.
Kalmár László (1905-1976)
   Kalmárium : Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal / összeáll. Szabó Péter Gábor. - Szeged : SZTE Bolyai Int., 2005. - IV, 476 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Kötött : ár nélkül
Magyarország - matematikus - 20. század - levelezés
51(439)(092)Kalmár_L.(044)
[AN 2583414]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2005.
   Matematika példatár : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / szerk. Szelezsán János ; [... szerzői Kupcsikné Fitus Ilona et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2005. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9625-07-8 fűzött : ár nélkül
matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 2581418]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2005.
Stachó László (1950-)
   Bevezetés a többváltozós komplex függvénytanba / Stachó László. - Szeged : Polygon, 2005. - III, 181 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Gerinccím: Többváltozós komplex függvénytan. - Bibliogr.: p. 175-176.
Fűzött : ár nélkül
többváltozós függvény - egyetemi jegyzet
517.55(075.8)
[AN 2583571]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2005.
Tusnády Gábor (1941-)
   Sztochasztika : egy kaland / Tusnády Gábor. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 963-9548-23-5 kötött : 1800,- Ft
sztochasztikus folyamat - memoár
519.216(0:82-94)
[AN 2583798]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11312 /2005.
Gergely Pál (1947-)
   Általános és bioszervetlen kémia : egyetemi tankönyv / Gergely Pál, Erdődi Ferenc, Vereb György ; szerk. Gergely Pál. - 6. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 326 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 963-9214-82-5 kötött : ár nélkül
kémia - biokémia - egyetemi tankönyv
54(075.8) *** 577.118(075.8)
[AN 2581570]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2005.
Pál Károlyné (1935-)
   Vanádium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/6.)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 963-86517-8-4 fűzött : 3000,- Ft
vanádium - környezetszennyezés
546.881 *** 504.05
[AN 2582377]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11314 /2005.
Sümegi Pál (1960-)
   Loess and Upper Paleolithic environment in Hungary : an introduction to the environmental history of Hungary / Pál Sümegi ; [... transl. ... by Sándor Gulyás]. - Nagykovácsi : Aurea, 2005. - 312 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 261-293.
ISBN 963-218-212-X kötött : ár nélkül
Magyarország - földtörténet - őskőkor - lösz
551.79"632"(439) *** 551.311.3"632"(439)
[AN 2583361]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11315 /2005.
Bon, Pierre
L'univers (magyar)
   Világegyetem / szöveg, ill. Pierre Bon ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-244-2 kötött : ár nélkül
csillagászat - gyermekkönyv
524.8(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 2583194]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11316 /2005.
Alberts, Andreas
Die Baum- und Strauchapotheke (magyar)
   Fák, bokrok gyógyító ereje : az áfonyától a zsályáig / Andreas Alberts, Peter Mullen, Margot Spohn ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Sziget, 2005. - 246 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 963-7268-10-3 kötött : 2980,- Ft
gyógynövény - növényhatározó
582(083.71) *** 615.89:615.322
[AN 2582930]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2005.
Burnie, David
Animal kingdom (magyar)
   Az állatok világa / írta David Burnie [et al.] ; [ford. Garai Attila et al.]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 375 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú enciklopédia)
ISBN 963-530-240-1 kötött : 7900,- Ft
fauna
59
[AN 2582536]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2005.
   A drávai táj természeti értékei : mit veszíthetünk a Drávára tervezett horvát erőművel?... / szerk. Sallai Zoltán ; [a kötet szerzői Ábrahám Levente et al.]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2004. - 220 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1588-6344 ; 3.)
Bibliogr.: p. 156-180. - Példányszám: 10000. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-154-3)
Magyarország - Dráva mente - flóra - fauna
581.9(439)(282.243.741) *** 591.9(439)(282.243.741)
[AN 2583848]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2005.
Hámori Zoltán
   Tanösvények a Budai Arborétumban / Hámori Zoltán ; [további szerzők Schmidt Gábor, ... Facsar Géza] ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke]. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Kertészettud. Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, cop. 2004. - 156 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-179-4)
Budapest - természetvédelmi terület - botanikus kert - tanösvény
58.006(439-2Bp.)(036) *** 502.4(439)Budai_Arborétum
[AN 2583452]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2005.
Hollósi Miklós (1941-)
   Biomolekuláris kémia : [felsőoktatási tankönyv] / Hollósi Miklós, Laczkó Ilona, Asbóth Bence. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
molekuláris biokémia - egyetemi tankönyv
577(075.8)
[AN 2582884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 303 p. : ill.
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 963-19-5698-9 fűzött : ár nélkül
molekuláris biokémia - egyetemi tankönyv
577(075.8)
[AN 2582888] MARC

ANSEL
UTF-811321 /2005.
Radnik, Miro
   A madarak világa / [szöveg Miro Radnik] ; [ford. és szerk. Gellér Tibor]. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - [48] p. : ill., színes ; 35 cm + CD-ROM. - (Ablak a világra)
ISBN 963-9334-67-7 kötött : ár nélkül
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 2582351]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2005.
Radnik, Miro
   Velünk élő állatok / [szöveg Miro Radnik] ; [ford. és szerk. Gellér Tibor]. - [Szeged] : Novum, [2005], cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 35 cm + CD-ROM. - (Ablak a világra)
ISBN 963-9334-57-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9334-42-1)
háziállat - gyermekkönyv
599.75(02.053.2) *** 636(02.053.2)
[AN 2586132]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2005.
   A vidra (Lutra lutra) múltja, jelene, jövője / írta Gera Pál [et al.] ; szerk. Kemenes Ildikó ; [közread. a] Fővárosi Állat- és Növénykert. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2005. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-94.
ISBN 963-217-723-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állatvédelem - vidra
599.742.4 *** 504.74(439)
[AN 2583301]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11324 /2005.
   Az alkoholbeteg ellátása a háziorvosi gyakorlatban / összeáll. Környey Edith, Vandlik Erika, Csabai Ibolya ; [szerk. Török Tivadarné]. - Budapest : Oali, [2005]. - 40 p. ; 21 cm. - (Oali kiadványsorozat, ISSN 1787-3797)
Fűzött : ár nélkül
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 2582361]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2005.
Bodrogi Andrea
   A depresszió és a szorongásos zavarok korai felismerése és kezelése / Bodrogi Andrea. - Budapest : Oali, [2005]. - 24 p. ; 21 cm. - (Oali kiadványsorozat, ISSN 1787-3797)
Fűzött : ár nélkül
depresszió
616.895.4 *** 364.264.2
[AN 2582375]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2005.
Chalko, Thomas J.
The joy of perfect health (magyar)
   A tökéletes egészség öröme : minden betegségünk oka és végső gyógymódja / [Tom J. Chalko] ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 108 p. : ill. ; 19 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 963-9219-53-3 fűzött : 1480,- Ft
egészséges táplálkozás - egészséges életmód - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 2584824]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2005.
Chödrön, Pema
The places that scare you (magyar)
   Közelíts a félelemhez! : útmutató a negatív érzések átalakításához / Pema Chödrön ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 963-528-758-5 fűzött : 2490,- Ft
személyiségfejlesztés - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 2583497]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2005.
   Diabetes mellitus : a gyógyszerészi gondozás alapelvei / [szerk. Baranyi Éva, Samu Antal, Winkler Gábor] ; [... szerzői Baranyi Éva et al.]. - Budapest : Galenus, 2005. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-218.
ISBN 963-7157-05-0 kötött : ár nélkül
cukorbetegség - egyetemi tankönyv
616.379-008.64(075.8)
[AN 2583862]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2005.
   Életciklusok / szerk. Pető Katalin ; [rend., közread. a] Magyar Pszichoanalitikus Egyesület. - Budapest : Animula, [2005]. - 216 p. ; 24 cm
A 2004. okt. 15-16-án Budapesten tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9410-68-3 fűzött : 1900,- Ft
pszichoanalízis - konferenciakiadvány
159.964 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2583382]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2005.
Fodor Miklós
   Addiktológia és drogkönyv / Fodor Miklós. - [Budapest] : Fodor M., 2005. - 251 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-460-856-6 fűzött : ár nélkül
szenvedélybetegség - kábítószer - alkoholizmus
613.81 *** 613.83 *** 364.272
[AN 2583277]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2005.
Forrai Judit
   Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből : a fogászat rövid kultúrtörténete / Forrai Judit. - Budapest : Dental Press Hungary, 2005. - 294 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 292-294.
ISBN 963-86809-3-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86809-3-81)
orvostörténet - fogászat
616.314(100)(091)
[AN 2582559]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2005.
Freitag, Erhard F.
Hilfe aus dem Unbewussten (magyar)
   Szövetségesünk, a tudattalan : a sikerhez segítő szellemi út / Erhard F. Freitag ; [ford. Szende Béla]. - Budapest : Mérték, 2005, cop. 1996. - 253 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-45-2 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia
613.865
[AN 2581525]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2005.
Gawain, Shakti
Meditations (magyar)
   Fedezd fel benső kreatív forrásodat! : [a férfi- és női én, az intuíció és a bennünk élő gyermek megismerése] / Shakti Gawain ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-796-8 fűzött : 1890,- Ft
személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2583574]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2005.
   Geriátria a háziorvosi gyakorlatban / összeáll. Gabányi József, Császár Albert ; [szerk. Balogh Sándor]. - Budapest : Oali, 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Oali kiadványsorozat, ISSN 1787-3797)
Bibliogr.: p. 59.
Fűzött : ár nélkül
geriátria
613.98 *** 612.67
[AN 2582352]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2005.
Gonda Nagy Henriette
   A Heni étkező asztala. - [Budapest] : Inner Voices Kft., 2005. - 196 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-234-6 fűzött : ár nélkül
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 2584024]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2005.
   A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok / szerk. Juhász Angéla ; [rend., közread. a] Magyar Pszichoanalitikus Egyesület. - Budapest : Animula, [2005]. - 144 p. ; 24 cm
A 2003. október 24-25. között Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9410-67-5 fűzött : ár nélkül
pszichoanalízis - konferenciakiadvány
159.964.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2583378]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2005.
Hachinski, Vladimir
Stroke (magyar)
   Stroke : alapvető ismeretek az agyvérzésről és az agyi infarktusról / Vladimir Hachinski, Larissa Hachinski ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 171 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-7054-02-2 fűzött : 1995,- Ft
agyvérzés
616.831-005
[AN 2583242]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2005.
   Hasznos ismeretek a drogokról háziorvosoknak, védőnőknek / Almási Kitty [et al.]. - Budapest : Oali, 2005. - 32 p. ; 21 cm. - (Oali kiadványsorozat, ISSN 1787-3797)
Fűzött : ár nélkül
káros szenvedély - kábítószer
613.83 *** 364.272
[AN 2582378]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2005.
   A kardiovaszkuláris betegségek prevenciója: szűrés és intervenció : Cardionet program / szerk. Jávor András [et al.]. - Budapest : Oali, [2005]. - 12 p. : ill. ; 21 cm. - (Oali kiadványsorozat, ISSN 1787-3797)
Fűzött : ár nélkül
keringési betegség - megelőzés
616.1-084
[AN 2582364]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2005.
   Kardiovaszkuláris preventív útmutató és kezelési stratégia a családorvosi praxisban : közös akcióterv kialakítása a kardiovaszkuláris rizikóbecsléssel foglalkozó munkacsoport és az Országos Alapellátási Intézet (OALI) részvételével / Kékes Ede [et al.] ; [szerk. Balogh Sándor]. - Budapest : Oali, [2005]. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Oali kiadványsorozat, ISSN 1787-3797)
Bibliogr.: p. 13.
Fűzött : ár nélkül
keringési rendszer
613 *** 616.1
[AN 2582369]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2005.
Klaus, Marshall H.
Your amazing newborn (magyar)
   A csodálatos újszülött / Marshall H. Klaus, Phyllis H. Klaus ; [ford. Homok Szilvia]. - Budapest : Jaffa, 2005. - 106 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9604-01-1 fűzött : 2490,- Ft
csecsemő
613.95 *** 316.37-053.31
[AN 2582879]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2005.
Koltainé Balázs Éva
   A lágyrész-mobilizáció elmélete és gyakorlata / Koltainé Balázs Éva ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2005. - 65, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [67].
ISBN 963-7152-62-8 fűzött : ár nélkül
gyógytorna - masszázs - izombetegség
615.82 *** 616.74
[AN 2582938]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2005.
   Kombinált fogpótlások / szerk. Róth Lajos ; [szerzők Axel Mühlhauser et al.]. - Budapest : Dental Press Hungary, [2005]. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Fogtechnika sorozat, ISSN 1787-1948)
ISBN 963-86809-1-1 kötött : ár nélkül
fogtechnika - protézis
616.314-77
[AN 2583962]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2005.
   Kórélettan : egyetemi tankönyv / szerk. Szollár Lajos ; [... írták Boda Zoltán et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 500 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9214-83-3 kötött : ár nélkül
kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8)
[AN 2583282]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2005.
Lukács Dénes
   Párkapcsolat, szexualitás, pszichoanalízis / Lukács Dénes. - Budapest : Animula, cop. 2005. - 162 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 963-9410-65-9 fűzött : ár nélkül
nemek pszichológiája - párkapcsolat - nemi élet
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2583372]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2005.
Márki Anita
   Otthon szültem : a szülés titkos Bibliája / Márki Anita ; [a rajzokat a szerző kész.]. - [Budapest] : [Márki A.], cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-289-4 fűzött : 1890,- Ft
szülés - memoár
618.4(0:82-94)
[AN 2583358]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2005.
Mohás Lívia (1928-)
   Ki tudja, mi a siker? / Mohás Lívia ; [az illusztrációkat Olajos György kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2005, cop. 1986. - 221 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-547-635-3)
siker - életvezetés - individuálpszichológia
159.923.2
[AN 2582188]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2005.
Niven, David
The 100 simple secrets of happy people (magyar)
   Egyszerű titkok a boldogsághoz : [mit csinálnak a boldog emberek másképp, mint a boldogtalanok?] / David Niven ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-715-1 fűzött : 2490,- Ft
önismeret - életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2583590]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
The book of ego (magyar)
   Az ego könyve : szabadulás az illúzióktól / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Amrita, 2005. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-19-2 fűzött : 1990,- Ft
önismeret - individuálpszichológia - ezoterika
613.865 *** 159.923 *** 133.25
[AN 2582289]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2005.
   Sors mint döntés : az érzelmek felfedezése és felszabadítása / szerk. Járó Katalin. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 2 db (919 p.) : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : pszichológia, ISSN 1417-8818)
ISBN 963-208-912-X kötött : 6490,- Ft
érzelem - tranzakcióanalízis - lélektan - társadalmi kapcsolat
159.942 *** 159.964 *** 316.47
[AN 2584059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 534 p.
érzelem - tranzakcióanalízis - lélektan - társadalmi kapcsolat
159.942 *** 316.47 *** 159.9
[AN 2584075] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - p. 537-919.
Bibliogr.: p. 858-890.
pszichoterápia - tranzakcióanalízis
615.851 *** 159.942
[AN 2584086] MARC

ANSEL
UTF-811351 /2005.
Tepperwein, Kurt
Die geistigen Gesetze (magyar)
   A szellemi törvények : felismerni, megérteni, alkalmazni tudni / Kurt Tepperwein ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : Mérték, 2005. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-44-4 kötött : ár nélkül
mentálhigiénia
613.865
[AN 2581543]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2005.
   Üzenet a múltból / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2005. - 168 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-7157-03-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszertár - album - képes levelezőlap
614.27(439)(084.1) *** 769.5(439)
[AN 2583967]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2005.
Vadász Imre
   Könnyebb letenni a cigarettát, ha a doktor is segít! : tájékoztató háziorvosok számára / Vadász Imre. - Budapest : Oali, [2005]. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Oali könyvek, ISSN 1787-3797)
Borítócím: A dohányzásról való leszoktatás az alapellátásban
Fűzött : ár nélkül
káros szenvedély - dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 2582356]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2005.
   Vagabund IQ : intelligencia teszt / [szerk. Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, [2005]. - 205, [3] p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: I.Q. : intelligencia teszt
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86005-6-X)
intelligenciavizsgálat - teszt
159.95.072
[AN 2586167]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2005.
   Véradás-szervezés / írta és szerk. Gál György ; [kiad. a Humán Gyógyszergyártó Részvénytársaság]. - Gödöllő : Humán Rt., 2005. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 963-218-807-1 fűzött : ár nélkül
vérellátás - munkaszervezés - véradás
614.885:615.38 *** 65.012.4
[AN 2583562]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11356 /2005.
Agg Géza (1949-)
   Műszaki alapismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Agg Géza ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - 5. átd. kiad. - Budapest : LSI IOMAK, 2005. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 420-421.
ISBN 963-9625-01-9 fűzött : ár nélkül
műszaki tudomány - egyetemi tankönyv
62(075.8)
[AN 2581405]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2005.
Kováts Miklós (1935-)
   Dízel befecskendező rendszerek / Kováts Miklós, Nagyszokolyai Iván, Szalai László. - Budapest : Maróti, 2005. - 295 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 963-9005-25-8 kötött : 4480,- Ft
dízelmotor
621.436
[AN 2583136]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11358 /2005.
   Bevezetés a számítástechnikába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda [et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2005. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-218-752-0 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2581422]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2005.
Bíró Szabolcs
   Szövegfeldolgozás XML alapokon / Bíró Szabolcs ; [közread. a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ]. - Budapest : Neumann-ház, cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. p. 194-201.
ISBN 963-218-740-7 fűzött : 2400,- Ft
XML - internet - szövegszerkesztő
519.682XML *** 681.324Internet
[AN 2583288]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2005.
Fóti Marcell (1969-)
   Small Business Server 2003 : webkönyv / Fóti Marcell és Szerényi László ; [kiad. a NetAcademia Oktatóközpont]. - Budapest : NetAcademia Oktatóközp., 2005. - VI, 301 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-650-2 fűzött : 4900,- Ft
program
519.688
[AN 2582591]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2005.
Kónya László
   Számítógép-hálózatok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kónya László ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2005. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-259.
ISBN 963-9625-02-7 fűzött : ár nélkül
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 2581456]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2005.
Lantos Béla (1941-)
   Irányítási rendszerek elmélete és tervezése / Lantos Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2005-. - 24 cm
irányítástechnika - egyetemi tankönyv
681.5(075.8) *** 621.316.7(075.8)
[AN 2583295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyváltozós szabályozások. - 2005, cop. 2001. - 491 p. : ill.
Bibliogr.: p. 489-491.
ISBN 963-05-8249-X fűzött : 4600,- Ft
irányítástechnika - egyetemi tankönyv
681.5(075.8) *** 621.316.7(075.8)
[AN 2583296] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11363 /2005.
Kovács Magda (1931-)
   Technológia : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda, Ember György ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2005. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-9625-03-5 fűzött : ár nélkül
mikroelektronika - elektronikai gyártástechnológia - egyetemi tankönyv
621.37/.39(075.8)
[AN 2581406]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11364 /2005.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Vályogházak : építés, korszerűsítés, átalakítás / Mednyánszky Miklós ; [... ábráit a szerző és Schlammer Zsuzsanna rajz.]. - [Budapest] : Terc, cop. 2005. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 963-9535-31-1 fűzött : 3600,- Ft
ház - építés - vályog
69 *** 691.41 *** 624.012.81
[AN 2583012]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2005.
   Települési önkormányzatok hulladékgazdálkodása / [kiad. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 255 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 30.
ISBN 963-86755-5-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - hulladékgazdálkodás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
628.4(439)(094)(036)
[AN 2582172]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11366 /2005.
Elek György (1961-)
   A karcagi posta története : [1935-2005] / Elek György. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 15 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Karcagi Postahivatal
Karcag - postatörténet
656.8(439-2Karcag)(091)
[AN 2583297]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2005.
   A Nyírvidéki Regionális Kisvasút piac- és versenyképességének helyreállításához szükséges műszaki-gazdasági fejlesztések megtervezése : kutatási pályázat / [tanulmányt kész. Bödecs Barnabás et al.] ; [közread. a] Műegyetem. - [Budapest] : BME, 2004. - 154 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 154.
Fűzött : ár nélkül
Nyírség - kisvasút - helyreállítás - pályázat
656.331(439)Nyírvidéki_Regionális_Kisvasút *** 06.063
[AN 2583441]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2005.
White, Charles
Fault codes manual (magyar)
   Hibakódok : benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek : személygépkocsik és kis-haszonjárművek / Charles White és Martynn Randall ; [ford. Elek Péter]. - Budapest : Maróti, 2005. - 408 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9005-68-1 kötött : 6000,- Ft
műszaki diagnosztika - járművizsgálat
629.113.083
[AN 2583948]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11369 /2005.
   Cross-sectional CT and MR anatomy atlas of the domestic pig / Gábor Bajzik [et al.] ; ed. by Péter Horn, Péter Sótonyi, Imre Repa ; [publ. ... Institute of Diagnostic Imaging and Radiation Oncology University of Kaposvár]. - [Kaposvár] : Ins. Diagnostic Imaging and Radiation Oncology Univ. of Kaposvár, [2005]. - 144 p. : ill. ; 33 cm + CD-ROM
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 133-134.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8054-15-8)
állatorvostan - sertés - anatómiai atlasz
619:611(084.1) *** 636.4
[AN 2583036]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2005.
   Az egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományok / [szerk. Balogh Lajos, Kovács Gábor, Tímár Gábor] ; [közread. az] Állami Erdészeti Szolgálat. - Budapest : ÁESZ, 2005. - 371, [2] p. ; 14x20 cm
Példányszám: 1800
Fűzött : ár nélkül
erdősítés - talaj - táblázat
630*23(083.4) *** 630*424(083.4)
[AN 2582516]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2005.
Fehér György (1928-)
   A háziállatok funkcionális anatómiája / Fehér György ; [ill. Csavlek András és Szunyoghy András]. - Budapest : Mezőgazda, [2005]-. - 30 cm
állatanatómia - háziállat - egyetemi tankönyv
636 *** 591.4(075.8)
[AN 2583298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mozgás szervei. - cop. 2005. - 244 p.
Bibliogr.: p. [245.]
ISBN 963-286-240-6 fűzött : ár nélkül
állatanatómia - mozgásszerv - háziállat - egyetemi tankönyv
591.47(075.8) *** 636
[AN 2583300] MARC

ANSEL
UTF-811372 /2005.
Grosser, Wolfgang
Mein Kräutergarten (magyar)
   Gyógynövények, fűszernövények : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Wolfgang Grosser ; [ford. Bálint András és Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-64-4 fűzött : 1298,- Ft
gyógynövény - fűszernövény
633.88 *** 635.7
[AN 2582139]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2005.
Kilcommons, Brian
Metro dog (magyar)
   Aszfaltbetyárok : a városi kutyatartás kalauza / Brian Kilcommons és Sarah Wilson ; [ford. Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Saxum, [2005]. - 299 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7168-23-0 kötött : 2500,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2583753]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2005.
Kingsbury, Noel
Gardens by design (magyar)
   Művészi kertek / Noel Kingsbury ; Nicola Browne fotóival ; [... ford. Agárdi Kriszta és Kiss Viktória]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 963-9574-52-X kötött : 5990,- Ft
kertépítés
712.3/.7
[AN 2584207]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2005.
Molitorisz Pál (1944-)
   A Szőrhalmi Legeltetési Társulat története / Molitorisz Pál. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2005. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 12.)
Fűzött : ár nélkül
Szőrhalmi Legeltetési Társulat
Szarvas - legelőgazdálkodás - gazdasági társaság - történeti feldolgozás
631.585(439-2Szarvas) *** 061.2(439-2Szarvas)(091)
[AN 2582223]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2005.
Tomlinson, Harry
Pocket encyclopedia of bonsai (magyar)
   Bonsai / Harry Tomlinson ; [ford. Preininger Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 963-530-027-1 kötött : 3200,- Ft
bonsai
712.3/.7.032.12
[AN 2583192]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2005.
   Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátkör, 1970-2005 / [szerk. Petrovics László] ; [írások Buti Sándor et al.] ; [fotók Csizsekné Bukovina Irén et al.]. - Várpalota : VSP Ny., [2005]. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-704-0 fűzött : ár nélkül
Várpalotai-pétfürdői Kertbarátkör
Várpalota - Pétfürdő - kertészet - egyesület
634 *** 061.2(439-2Várpalota) *** 061.2(439-2Pétfürdő)
[AN 2583533]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11378 /2005.
Die besten Schüttel- & Tassenmuffins - Dr. Oetker (magyar)
   Muffin - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, 2005. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-20-9 kötött : 1890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2583939]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2005.
Casual occasions cookbook (magyar)
   Hétköznapi ünnepek / [kész. a] Williams-Sonoma ; menüjavaslatok és receptek Joyce Goldstein ; fotók Allan Rosenberg és Allen V. Lott ; [... ford. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9574-39-2 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2584220]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2005.
Cookies (magyar)
   Aprósütemények : 1001 ínycsiklandozó süteményrecept a világ minden tájáról / [szöveg Pamela Egan et al.] ; [fotók Marco Lanza] ; [ford. Ősz Katalin, Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 360 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4692-0 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2583153]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2005.
   Az egészséges táplálkozás : útmutató a helyes étkezési szokások kialakításához. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-11-7 fűzött : ár nélkül
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2584727]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2005.
   Kezdő háziasszonyok szakácskönyve : hasznos tanácsokkal. - [Tyukod] : Black & White, [2005]. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-10-9 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2584807]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2005.
Lajos Mari (1943-)
   66 torta / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-221-6 kötött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2584768]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2005.
Nemere Ilona
   Főznivalók abc-je / Nemere Ilona. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-57-5 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2584806]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2005.
   Változatos finom ételek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-06-0 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2584775]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11386 /2005.
Botton, Alain de
The consolations of philosophy (magyar)
   A filozófia vigasza / Alain de Botton ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Európa, 2005. - 312 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7876-9 fűzött : 2600,- Ft
filozófia
1
[AN 2583397]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2005.
   Emberismeret és etika / [szerk. Beran Ferenc] ; [... szerzői Jelenits István et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 998,- Ft (hibás ISBN 963-361-328-0)
erkölcs - vallási erkölcs - nevelés
17 *** 241 *** 37.034
[AN 2582928]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2005.
Karácsony András (1957-)
   Filozófia - társadalomelmélet / Karácsony András. - Budapest : Rejtjel, 2005-. - 24 cm
filozófia - társadalomtudomány - elmélet
1 *** 316
[AN 2582455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 88 p.
Bibliogr.: p. 86-88.
ISBN 963-7255-14-1 fűzött : ár nélkül
filozófia - társadalomtudomány - elmélet
1 *** 316
[AN 2582456] MARC

ANSEL
UTF-811389 /2005.
Kissné Novák Éva
   A szellem arisztokratája : Böhm Károly értékelmélete / Kissné Novák Éva. - Budapest : Kossuth, 2005. - 214, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Böhm Károly műveinek bibliográfiája: p. 196-200.
ISBN 963-09-4741-2 kötött : 1980,- Ft
Böhm Károly (1846-1911)
Magyarország - filozófus - értékelmélet - 19. század - századforduló
1(439)(092)Böhm_K.
[AN 2583950]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2005.
Makai Mihály (1947-)
   Merre vagy szellem napvilága? : a megismerés rögös útjai / Makai Mihály. - Budapest : Typotex, 2004. - 429 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-19-7 fűzött : 3800,- Ft
metafizika
111
[AN 2583842]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2005.
Sarnyai Tibor
   Valódi műhely : a Szegedi Lukács Kör története, 1979-2004 / Sarnyai Tibor. - Budapest : Áron, 2005. - 227 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9210-42-0 fűzött : 2200,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Szegedi Lukács Kör
Magyarország - Szeged - marxizmus - filozófus - egyesület - történeti feldolgozás
1(439)(092)Lukács_Gy. *** 141.82 *** 061.2(439-2Szeged)
[AN 2583577]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11392 /2005.
Álló Géza (1931-)
   A kék madár nyomában : tetralógus végső kérdésekről / Álló Géza. - Szentendre : [Szerző], 2005. - 468 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-430. és a jegyzetekben
ISBN 963-219-305-9 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - vallási erkölcs
244 *** 241
[AN 2583506]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2005.
Baatz, Ursula
Buddhismus (magyar)
   Buddhizmus / Ursula Baatz ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 118 p. ; 17 cm. - (Világvallások)
Bibliogr.: p. 113-114. és a jegyzetekben
ISBN 963-9569-76-3 kötött : 1250,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2582240]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2005.
Balthasar, Hans Urs von
Herrlichkeit (magyar)
   A dicsőség felfénylése : teológiai esztétika / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2004-. - 23 cm
ISBN 963-214-388-4
teológia
2
[AN 2581282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./1. r., Teológiai stílusok : klerikusok. - 2005. - 359 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86830-0-7 kötött : 2880,- Ft
szent - egyházi személy - patrológia
254 *** 235.3(092) *** 276
[AN 2582153] MARC

ANSEL
UTF-811395 /2005.
Benedek (pápa), XVI.
L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture (magyar)
   Benedek Európája : a kultúrák válságában / Joseph Ratzinger ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-730-8 * kötött : 1300,- Ft
keresztény egyház - kultúra
261.6(4)
[AN 2583398]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2005.
Benedek (pápa), XVI.
Salz der Erde (magyar)
   A föld sója : kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón / Joseph Ratzinger ; a bíborossal Peter Seewald beszélget ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-688-3 fűzött : 1400,- Ft
Benedek (pápa), XVI.
keresztény egyház - pápa - 21. század - interjú
261.7 *** 262.13(092)Benedek,_XVI.(047.53)
[AN 2582924]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2005.
   Bibliai nevek és fogalmak. - Budapest : Evangéliumi K., [2005]. - 301 p. ; 22 cm
A névjegyzéket kész. Babits Antal
ISBN 963-7369-24-4 fűzött : ár nélkül
Biblia
szaklexikon
22(031)
[AN 2582124]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2005.
Centi, Tito S.
Girolamo Savonarola (magyar)
   Girolamo Savonarola : aki felforgatta Firenzét / Tito Sante Centi ; ford. Viz László. - Budapest : Ecclesia, 2005. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-363-291-9 fűzött
Savonarola, Girolamo
Itália - egyházi személy - dominikánusok - 15. század - életrajz
271.2(45)(092)Savonarola,_G.
[AN 2583420]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2005.
Duschinszky Mihály (1871-1939)
   Duschinszky Mihály rákospalotai főrabbi válogatott beszédei = Mub°hår ḋ°råšŵt meʾet hårab yiṣ°ḥåq Miykåʾel Ḋẇšiyn°s°qiy raḃåh šȩl q°hiylat Raqŵš°ṗalŵṭåh, Hẇn°ġar°yåh / szerk. Haim Genizi, Yehuda Friedländer, Frojimovics Kinga. - Budapest : M. Zsidó Lvt., 2005. - 240, 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Makor, ISSN 1417-6777 ; 6.)
Magyar, német és héber nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-156-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - rabbi - századforduló - 20. század - zsidó vallás - ünnepi beszéd
296.45 *** 296(439)(092)Duschinszky_M.
[AN 2583279]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2005.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2005. - 733 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 963-300-961-8 kötött : 710,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2585322]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2005.
Gunturu, Vanamali
Hinduismus (magyar)
   Hinduizmus / Vanamali Gunturu ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 118 p. ; 17 cm. - (Világvallások)
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 963-9569-77-1 kötött : 1250,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 2582239]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2005.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Az ősök nagy csarnoka / Hamvas Béla. - Budapest : Medio, 2003-. - 19 cm
ősvallás - nem keresztény vallás
292/299
[AN 1064128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2005. - 367 p. - (Hamvas Béla művei ; 21.)
ISBN 963-9240-26-5 v. : ár nélkül
egyiptomiak ókori vallása - zsidó vallás - szufizmus - ókori görög irodalom - ókori filozófia - apokrif irat - Kabbala
299.31 *** 229.913.1 *** 296.65 *** 141.336 *** 1(38)(091) *** 875-96=945.11
[AN 2583662] MARC

ANSEL
UTF-811403 /2005.
Hession, Roy
The calvary road (magyar)
   A megújulás útján ; Teljetek meg Lélekkel! / Roy Hession ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, cop. 2005. - 142 p. ; 18 cm
Egys. cím: The calvary road ; Be filled now
ISBN 963-9564-42-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2582178]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2005.
Hofmann, Murad Wilfried
Islam (magyar)
   Iszlám / Murad Hofmann ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 141 p. ; 17 cm. - (Világvallások)
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 963-9569-78-X kötött : 1400,- Ft
iszlám
297
[AN 2582238]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2005.
Ilk, Anton-Joseph (1951-)
   ... és ti is élni fogtok tovább : temetési prédikációk / Ilk Antal-József, Ardai László Attila. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2005]. - 291 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-291. - Összefoglalás német és román nyelven
ISBN 963-7573-22-4 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - temetkezés - prédikáció
252 *** 264-75 *** 282
[AN 2583422]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2005.
Jakubinyi György (1946-)
   Hirdesd az igét! : gondolatok a vasárnapi és ünnepnapi szentírási szakaszokhoz / Jakubinyi György. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 489 p. ; 25 cm
ISBN 963-361-606-9 kötött : 2800,- Ft
katolikus egyház - homiletika
251 *** 282
[AN 2582313]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2005.
   Jézus Krisztus, életünk ura / [... összeáll. Soós Attila et al.]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 136 p. ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2005/3.)
ISBN 963-7493-02-6 fűzött : 340,- Ft
krisztológia - adventista egyház - bibliamagyarázat
232 *** 22.07 *** 286.3
[AN 2582143]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2005.
Johnson, Paul
A history of christianity (magyar)
   A kereszténység története / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2001. - 711 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 683-695.
ISBN 963-07-7857-2 kötött : 3600,- Ft
kereszténység - vallástörténet
27(100)
[AN 2583164]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2005.
   "Jöjj el!" : Váci Egyházmegye Eucharisztikus Találkozója : Nógrádsáp, 2005. június 24-25. - [Vác] : Váci Egyházm., [2005]. - 50 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
rendezvény - oltáriszentség - szertartás
265.3 *** 264 *** 282(439-03Váci_egyházmegye) *** 061.7(439-2Nógrádsáp)
[AN 2582471]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2005.
Joyner, Rick
The final quest (magyar)
   Krisztus ítélőszéke előtt / Rick Joyner ; [ford. Szőcs Borbála] ; [közread. a] Reménység Ajtaja Alapítvány. - 3. kiad. - Budapest : Reménység Ajtaja Alapítvány, 2005. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-9344-6)
vallásos irodalom
244
[AN 2581428]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2005.
Kindergarten Bible study guide (magyar)
   A kezdetektől Ábrahámig : bibliatanulmányok óvodásoknak / [szerzők Audrey Boyle Anderson et al.] ; [ill. Dan Sharp, Mary Bausman] ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kincsestársorozat, ISSN 1787-3991 ; 1.)
ISBN 963-9577-31-6 fűzött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2583937]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2005.
Konkoly István (1930-)
   "Hirdessétek az evangéliumot..." : válogatás Konkoly István szombathelyi püspök főpásztori szolgálata alatt elhangzott beszédeiből, előadásaiból és interjúiból, 1987-2004 / [szerk. Rába Imre] ; [közread. a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság, 2005. - 2 db : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-218-005-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - előadás
282(439)(092)Konkoly_I.(042)
[AN 2583271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 412 p., [48] t.
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - előadás
282(439)(092)Konkoly_I.(042)
[AN 2583272] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 362 p., [36] t.
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - előadás
282(439)(092)Konkoly_I.(042)
[AN 2583273] MARC

ANSEL
UTF-811413 /2005.
Máté Imre (1934-)
   Yotengrit : a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka / Máté Imre ; [... rajz. Darázs Mária]. - Győr : Palatia, 2004-2005. - 2 db : ill. ; 23 cm
A 2. kötetet kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-86305-7-4
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2517518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 208,[3] p.
ISBN 963-9906-61-1 fűzött : 1680,- Ft
Rábaköz - magyar néprajz - magyar ősvallás - sámán
299.4(=945.11) *** 398.4(=945.11)(439Rábaköz)
[AN 2581940] MARC

ANSEL
UTF-811414 /2005.
Norberta nővér
   Csobánkai napló : Norberta nővér feljegyzései Prohászkáról, 1907-1927 / szerk. Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2005. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-838-8 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
katolikus egyház - püspök - 19. század - 20. század - memoár
282(439)(092)Prohászka_O.(0:82-94)
[AN 2584454]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2005.
Obereder, Ingeborg
Unter den Strahlen der Liebe (magyar)
   A szeretet sugárzásában : gondolatok a szentségimádáshoz / Ingeborg Obereder ; [ford. Dóczy Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2005. - 49 p. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 85.)
Fűzött : 300,- Ft (hibás ISBN 963-7878-01-8)
vallásos irodalom
244
[AN 2581364]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2005.
   Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez / [... összeáll. Várkonyi András et al.]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 136 p. ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2005/4.)
ISBN 963-7493-08-5 fűzött : 340,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - apostoli levél
227.5.07
[AN 2582149]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Az ondavai vámos : Prohászka Ottokár elbeszélése. Az ondavai vámos a retorika nagyítója alatt : Kiss Antal tanulmánya / [Barlay Ö. Szabolcs előszavával]. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2005. - 19 p. ; 20 cm. - (Írások Prohászkáról ; 3.)
ISBN 963-460-919-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2584489]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2005.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Soliloquia : napló / Prohászka Ottokár. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 17 cm
Barlay Ö. Szabolcs előszavával
Prohászka Ottokár (1858-1927)
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 966828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Esztergom, 1891-1904. - 2005. - 199 p.
Gerinccím: Prohászka naplója, 1891-1904
ISBN 963-460-944-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 2584467] MARC

ANSEL
UTF-811419 /2005.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a házasságról / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2005]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-99-6 fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom - házasság
244 *** 265.5
[AN 2582155]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2005.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az imádságról / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2005]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 963-7493-03-4 fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 2582151]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2005.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az istentiszteletről / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2005]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-7493-04-2 fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom - istentisztelet
244 *** 264
[AN 2582146]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2005.
Reisinger János (1954-)
   Miről szól a Jelenések könyve? / Reisinger János ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-7493-01-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat - Jelenések könyve
228.07
[AN 2582183]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2005.
Santini, Alceste
Giovanni Paolo II. (magyar)
   II. János Pál apostoli útjai / Alceste Santini ; [ford. Babics Zsófia et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 288 p. : ill., részben színes ; 38 cm
ISBN 963-09-4725-0 kötött : 9990,- Ft
János Pál (pápa), II.
pápa - misszió - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II. *** 266.2(100)
[AN 2582844]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2005.
Smullyan, Raymond
The tao is silent (magyar)
   A tao hallgat / Raymond M. Smullyan. - Budapest : Typotex, 2005. - 259 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. György Katalin. - Bibliogr.: p. 251-259.
ISBN 963-9548-64-2 fűzött : 1850,- Ft
dialógus - taoizmus
299.513(0:82-83)
[AN 2582231]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2005.
Soósné Szász Ágnes
   Hazafelé : az időskorról mindenkinek / Soósné Szász Ágnes ; [kiad. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-123. és a jegyzetekben
ISBN 963-7427-98-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - öreg
244 *** 612.67 *** 364.65-053.9
[AN 2582203]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2005.
Spurgeon, Charles Haddon
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 7. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2005], cop. 1988. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 963-7369-23-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 2583157]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2005.
Tóth Gábor
   Gyógyulás és gyógyítás : az egészségügyi megújulás jelentősége / Tóth Gábor ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2004. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-7427-97-X fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - mentálhigiénia - bibliamagyarázat
22.07 *** 613.2 *** 613.865
[AN 2582181]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2005.
Trausch Liza (1917-1999)
   "...én az Úrtól vettem..." / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-431-3 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2584125]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2005.
Vankó Zsuzsa
   A Biblia a küzdő imádságról / Vankó Zsuzsa ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2005]. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 963-7493-06-9 fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 2582154]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2005.
Wehr, Gerhard
Christentum (magyar)
   Kereszténység / Gerhard Wehr ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 111 p. ; 17 cm. - (Világvallások)
Bibliogr.: p. 86-89. és a jegyzetekben
ISBN 963-9569-80-1 kötött : 1250,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 2582241]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2005.
Wehr, Gerhard
Judentum (magyar)
   Judaizmus / Gerhard Wehr ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 119 p. ; 17 cm. - (Világvallások)
Bibliogr.: p. 109-110. és a jegyzetekben
ISBN 963-9569-79-8 kötött : 1250,- Ft
zsidó vallás
296
[AN 2582242]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11432 /2005.
   15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku : pamätnica venovaná Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku, 1990-2005 = A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve : a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete jubileumi kiadványa, 1990-2005 / zost. Anna Divičanová, Alžbeta Uhrinová. - Békešska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2005. - 459 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-86573-5-9 fűzött : ár nélkül
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (Békéscsaba)
Békéscsaba - nemzetiség - magyarországi szlovákok - kutatóintézet
316.347(=854)(439) *** 061.6(439-2Békéscsaba)
[AN 2582616]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2005.
Balla Bálint (1928-)
   Szociológia és kultúra / Balla Bálint. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2005. - 303, [8] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-85171-7-4 fűzött : 2500,- Ft
szociológia - kultúrszociológia
316 *** 316.7
[AN 2583623]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2005.
Koós Szabolcs
   Általános statisztika / Koós Szabolcs. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7255-13-3 fűzött : ár nélkül
statisztika - tankönyv
311(078)
[AN 2583430]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2005.
Lazar, Judith
La science de la communication (magyar)
   A kommunikáció tudománya / Lázár Judit ; [ford. Pongrácz Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 135 p. ; 18 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-652-X fűzött : 1500,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 2581326]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2005.
Sasson, Jean
Desert Royal (magyar)
   Királyi sivatag : [egy teljesen új fejezettel és Szultána hercegnő levelével] / Jean Sasson ; [ford. Somló Ágnes]. - Új kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-49-6 fűzött : 1490,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban
316.37-055.2(532)
[AN 2586163]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2005.
Vámosi Zoltán (1943-)
   Szociológia : aspektusok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Vámosi Zoltán ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI OKtatóközp., 2005, cop. 2001. - [2], 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 963-9625-08-6 fűzött : ár nélkül
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2581377]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2005.
   Vándorlás és népességfogyás : interjúk a magyarok Magyarországra vándorlásáról / szerk. Tóth Pál Péter. - Budapest : Lucidus, 2005. - 355 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 963-9465-31-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - bevándorlás - népességfogyás - interjú
314.83(439) *** 314.742(439)(092)(047.53)
[AN 2582848]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11439 /2005.
Bali János (1970-)
   A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza / Bali János. - Budapest : Akad. K., 2005. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 249-265.
ISBN 963-05-8255-4 fűzött : 2835,- Ft
Börzsöny-vidék - magyar néprajz - magyarországi szlovákok - gyümölcstermesztés - málna
39(=945.11)(234.373.33) *** 39(=854)(234.373.33) *** 634.711
[AN 2582180]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2005.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Közmondások : 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - XIII, 171, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 1.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-40-7 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2585093]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2005.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások : 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - XIII, 231 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 2.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-39-3 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2585095]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2005.
Frazer, James George
The golden bough (magyar) (vál.)
   Az aranyág / James G. Frazer ; [vál. és az utószót írta Bodrogi Tibor] ; [ford. Bodrogi Tibor és Bónis György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1998. - 521 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
Bibliogr.: p. 515-517.
ISBN 963-389-798-X fűzött : 2980,- Ft
folklór - mitológia - összehasonlító néprajz
398.3/.4 *** 398.1
[AN 2581354]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2005.
Gately, Iain
Planet party (magyar)
   Bolygóbuli : az ünneplés világa - fesztiválok nyomában a Föld körül / Iain Gately ; [ford. Agárdi Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 220 p., XV t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-78-5 fűzött : 3200,- Ft
népünnepély
394.2(100)
[AN 2582538]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2005.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-89-0)
illemtan
395
[AN 2583760]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2005.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 11. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2005, cop. 1999. - 281, [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-[282].
Kötött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-06-8)
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 2583763]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2005.
   A hozomány : szemelvények a malomipar, a molnárság históriájából, különös tekintettel a 120 éves hajdúnánási Csiha-malom történetére / [összeáll., szerk. Rigó Tamásné]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, 2005. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 16.)
ISBN 963-218-982-5 fűzött : ár nélkül
Csiha-malom (Hajdúnánás)
Hajdúnánás - magyar néprajz - malomipar - malom
39(=945.11)(439-2Hajdúnánás) *** 664.7
[AN 2582227]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2005.
Kriza János (1811-1875)
   Székely népmesék / Kriza János ; Marton Magda rajz. ; [... szerk. és a szöveget gond. Bencsik Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2005-. - ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
magyar néprajz - székelyek - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2584720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2005. - 96 p.
ISBN 963-86469-3-4
magyar néprajz - székelyek - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2584721] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 96 p.
ISBN 963-86469-4-2
magyar néprajz - székelyek - gyermekirodalom - magyar irodalom - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2584722] MARC

ANSEL
UTF-811448 /2005.
   Az mester emberek míveinek árazása / [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Néprajzi Kut. Int., 1995-. - 24 cm
ISBN 963-7762-97-3
Magyarország - magyar néprajz - kézműipar - ár - gazdaságtörténet - történelmi forrás
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"15/18" *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"15/18"(093)
[AN 132531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Lakatosok, puskaművesek, csiszárok, kötélgyártók árszabásai, 1626-1821 / [szerk. és bev. H. Csukás Györgyi]. - 2005. - 231 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-567-031-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar néprajz - gazdaságtörténet - kézműipar - ár - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"16/18" *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"16/18"(093)
[AN 2582304] MARC

ANSEL
UTF-811449 /2005.
Percheron, Maurice
La légende héroique du Japon (magyar)
   Japán hősi legendája / Maurice Percheron. - Budapest : Torii K., 2005. - 182, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Novák Petra, Ambrus Kata
ISBN 963-218-281-2 fűzött : ár nélkül
Japán - monda
398.22(=956)
[AN 2583484]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2005.
Soga monogatari (magyar)
   A Szoga fivérek krónikája / [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2005. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7014-00-4 kötött : 2990,- Ft
néprajz - japánok - monda
398.223(=956)
[AN 2582933]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2005.
Zsíros Zoltán
   Kemenceépítés és kenyérsütés : ahogy mi csináljuk / Zsíros Zoltán. - Pénzesgyőr : Pangea Egyes., 2005. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Pangea füzetek, ISSN 1419-8657)
ISBN 963-86549-3-7 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - kemence - sütés - kenyér
39(=945.11) *** 664.65 *** 683.94
[AN 2582398]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11452 /2005.
Brook-Shepherd, Gordon
Uncrowned emperor (magyar)
   A megkoronázatlan király : Habsburg Ottó élete és kora / Gordon Brook-Shepherd ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005]. - 275 p. : ill. ; 25 cm
Nagy emberek - nagy történetek (keretcím)
ISBN 963-549-230-8 kötött : 3990,- Ft
Habsburg, Otto von (1912-)
Európa - politikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
32(4)(092)Habsburg,_O._von
[AN 2583790]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2005.
Gyöngyössy Márton
   Országgyűlési és önkormányzati választások Rákosmentén, 1920-1944 / Gyöngyössy Márton. - Budapest : Erdős Renée Ház, 2005. - 65 p. : ill. ; 19 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek, ISSN 1785-3044 ; 3/1.)
Bibliogr.: p. 63-65. - Példányszám: 500
ISBN 963-218-953-1 fűzött : ár nélkül
Budapest. 17. kerület - választás - Horthy-korszak
324(439-2Bp.XVII.)"192/194"
[AN 2584471]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2005.
Horváth Zoltán (1961-)
   Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 652 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 20. - Bibliogr.: p. 650-652.
ISBN 963-7490-10-8 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2586151]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2005.
Horváth Zoltán (1961-)
   Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán ; [közread. a] Magyar Országgyűlés. - 6. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2005. - 652 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 20. - Bibliogr.: p. 650-652.
ISBN 963-86683-7-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2586143]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2005.
Horváth Zoltán (1961-)
Kézikönyv az Európai Unióról (francia)
   Manuel sur l'Union européenne / Zoltán Horváth ; [trad. ... Krisztina Domján et al.] ; [publ.] Assemblée nationale hongroise. - [Budapest] : Assemblée nat. hongr., 2005. - 652 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. - Bibliogr.: p. 650-652.
ISBN 963-86683-8-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2582466]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2005.
Juhász-Tóth Angéla
   A nemzeti parlamentek és a kormányok együttműködése európai uniós ügyekben Magyarországon és az Európai Unió többi új tagállamában / Juhász-Tóth Angéla ; [közread. a] Magyar Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága. - Budapest : M. Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, 2005. - 154 p. ; 21 cm
Lezárva: 2005. aug. 31. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol és francia nyelven is
ISBN 963-86910-0-X kötött : ár nélkül
Közép-Európa - Európai Unió - parlamenti ellenőrzés - integráció - kormány - országgyűlési bizottság
327.39(4-62) *** 328.36(4-11) *** 342.51(4-11) *** 342.53(4-11)
[AN 2582465]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2005.
Korsós Antal (ifj.)
   Politikus jogászok : Bánk Attila, Boross Péter, Demszky Gábor, Deutsch Tamás, Fodor Gábor, Gál Zoltán, Gálszécsy András, Horváth Balázs, Kiss Elemér, Toller László, Torgyán József / ifj. Korsós Antal. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 218, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-208-955-3 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - politikus - jogász - rendszerváltás - életútinterjú
32(439)(092)(047.53) *** 34(439)(092)(047.53)
[AN 2582569]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2005.
Kuliffay Hanna
   Hazugságok szárnyain : politikai reflexiók / Kuliffay Hanna. - [Budapest] : M. Ház : Artamondo Kft., 2005. - 161 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-219-188-9 fűzött : 1900,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
327(73)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2583830]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2005.
Loury, Glenn C.
   Előítélet, megkülönböztetés, színvakság : válogatás Glenn C. Loury írásaiból / [... vál. Bús Lívia, Gerhardt Erik] ; [... ford. Baráth Ákos et al.] ; [közread. a] Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Rajk László Szakkoll. : Ráday Könyvesház, 2005. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86866-1-8 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - rasszizmus - faji egyenjogúság - hátrányos megkülönböztetés - afroamerikaiak - gazdaságtan - ezredforduló
323.12(=96)(73) *** 330
[AN 2582413]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2005.
   Rajtunk múlik! : hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? / Bodorkós Barbara [et al.] ; szerk. Kajner Péter ; [közread. a] Közösségfejlesztők Egyesülete. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2005. - 101 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-911-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - lakóhelyi közösség - érdekérvényesítés
323.21(439)
[AN 2582273]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2005.
Szalay Klára
   Scrutiny of EU affairs in the national parliaments of the new member states : comparative analysis / Klára Szalay ; [publ. by the] Hungarian National Assembly. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2005. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86910-1-8 kötött : ár nélkül
Európai Unió - Kelet-Európa - parlamenti ellenőrzés - kormány - integráció
328.36(4-11) *** 342.51(4-11) *** 327.39(4-62) *** 342.53(4-11)
[AN 2582463]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2005.
   Telepessors / szerk. Saád József ; térkép- és képszerk. Landauer Attila. - Budapest : Gondolat, 2005. - 368 p. : ill., részben térk., részben színes ; 25 cm + térk.
Bibliogr.: p. 346-350.
ISBN 963-9567-87-6 kötött : 3890,- Ft
magyar történelem - Rákosi-korszak - kitelepítés
323.282(439)"195"
[AN 2585326]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11464 /2005.
   19. századi egyetemes történelem, 1789-1914 / szerk. Vadász Sándor ; [írta Balogh András et al.] ; [a névmutatót kész. Magyar Zoltán]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Korona, 2005. - 872 p. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9036-60-9)
világtörténelem - 19. század - egyetemi tankönyv
93/99"18"(075.8)
[AN 2583263]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2005.
   Abhivādana : tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére / szerk. Felföldi Szabolcs ; [a Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének kiadványa]. - Szeged : SZTE Ókortört. Tansz., 2005. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Wojtilla Gyula műveinek bibliográfiája: p. 367-376.
ISBN 963-482-711-X fűzött : ár nélkül
ókor - történelem - tanulmánygyűjtemény - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
931 *** 930.85(100) *** 082 *** 012Wojtilla_Gy.
[AN 2583554]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2005.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   A sorsdöntő államalapítás / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2005. - 427 p. : ill. ; 23 cm. - (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9335-25-8 kötött : ár nélkül
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9"09/10"(089.3)
[AN 2583283]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2005.
Balogh Ferenc (1944-)
   Bölcsőtől a halhatatlanságig : családfában az utódokért / Balogh Ferenc. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 275 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Balogh
[AN 2583403]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2005.
Borbola János
   A magyarok istene / Borbola János. - [Budapest] : reCeLL Kft., 2005. - 127 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-215-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyarságkutatás - koronázási jelvény
930.8(=945.11) *** 342.22(439) *** 342.519.8(439)
[AN 2582873]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2005.
Chippindale, Christopher
Stonehenge complete (magyar)
   Stonehenge : az ötezer éves rejtély / Christopher Chippindale ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 311 p., [8] t. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9598-56-9 kötött : 5800,- Ft
Nagy-Britannia - művelődéstörténet - őskor - építmény
930.85(410) *** 001.94(410)
[AN 2582219]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2005.
Dänzer-Kantof, Boris
La vie des français au temps de Napoléon (magyar)
   Hétköznapi élet Napóleon korában / Boris Dänzer-Kantof ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 191 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 963-13-5409-1 kötött : 5990,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - napóleoni kor - 19. század
930.85(44)"178/181"
[AN 2584444]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2005.
Estók János (1958-)
   Királynék könyve : Magyarország királynői, királynéi, kormányzónéi és fejedelemasszonyai / Estók János. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 169, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-208-946-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - uralkodó család - nő - életrajz
943.9(092) *** 929-055.2(439)
[AN 2581556]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2005.
Font Márta (1952-)
   Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek / Font Márta. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2005. - 330 p. : ill. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 21.)
Bibliogr.: p. 271-303.
ISBN 963-482-726-8 fűzött : ár nélkül
Árpád-ház
Rurik-ház
Halics - Kijevi Nagyfejedelemség (|) - történelem - magyar történelem - uralkodó család - 12. század - 13. század
943.9"11/12" *** 947"11/12" *** 929.52(439)Árpád-ház *** 929.52(47)Rurik
[AN 2583764]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2005.
Gardner, Laurence
Bloodline of the Holy Grail (magyar)
   A Szent Grál vérvonala : Jézus titkos családjának leleplezése / Laurence Gardner ; [ford. Zvara István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 417 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-425-036-X kötött : 2499,- Ft
művelődéstörténet - okkultizmus
930.85(100)(089.3) *** 133.4
[AN 2584819]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2005.
Giroud, Françoise
Jenny Marx ou La femme du diable (magyar)
   Jenny Marx, avagy Az ördög felesége / Françoise Giroud ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2005. - 224 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-07-7870-X kötött : 2100,- Ft
Marx, Jenny
Marx, Karl
Németország - híres ember - nő - filozófus - közgazdász - 19. század - életrajz
929(430)Marx,_J. *** 330.85(430)(092)Marx,_K. *** 1(430)(092)Marx,_K.
[AN 2583387]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2005.
Gregory, Martyn
Diana (magyar)
   Diana utolsó napjai / Martyn Gregory ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 310 p. ; 24 cm
ISBN 963-7318-82-8 kötött : 2500,- Ft
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - híres ember - uralkodó család - nő - 20. század
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 2583947]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2005.
   Habsburg Mária, Mohács özvegye : a királyné és udvara, 1521-1531 : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. szeptember 30 - 2006. január 9. : Slovenská národná galéria, 2006. február 2 - április 30. / [a katalógust szerk. Réthelyi Orsolya et al.] ; [... szerzői Basics Beatrix et al.]. - Budapest : BTM, 2005. - 295 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 274-292.
ISBN 963-9340-50-2 fűzött : ár nélkül
Mária (Magyarország: királyné) (1505-1558)
magyar történelem - művelődéstörténet - uralkodó - 16. század - kiállítási katalógus
943.9"15" *** 930.85(439)"15" *** 943.9(092)Mária *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006" *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 2582572]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2005.
Illésfalvi Péter (1970-)
   Erdély a hadak útján, 1940-1944 / Illésfalvi Péter, Szabó Péter, Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 215 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-9477-75-3 kötött : ár nélkül
Erdély - Románia - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború - hadtörténet - történelem
943.921"1940/1944" *** 949.84"1940" *** 355.48(439.21)"1944" *** 341.222(439.21)"1940"
[AN 2584757]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2005.
   Iratok Bocskai István és kora történetéhez / [... bev. tanulmányát és az adattárat kész. Nagy László]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat Hajdú-Bihar M. Lvt., 2005. - 257 p. ; 24 cm. - (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója, ISSN 1786-1446 ; 6.)
ISBN 963-7194-19-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 17. század - történelmi forrás
943.9(092)Bocskai_I.(093.2) *** 943.9"160"(093.2)
[AN 2582852]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2005.
Isépy Dezső
   A magyar fegyverszünet tragédiája, 1944 október 15 / írta és vál. Isépy Dezső. - 2. bőv. kiad. - Sátoraljaújhely : [Magánkiad.], 2005. - 51 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 33-48.
Fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 963-430-296-3)
Horthy Miklós (1868-1957)
magyar történelem - Horthy-korszak - nyilas uralom
943.9"1944" *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 2582224]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2005.
Johnson, Paul
A history of the Jews (magyar)
   A zsidók története / Paul Johnson ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2001. - 760, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 709-749.
ISBN 963-07-7856-4 kötött : 3600,- Ft
zsidóság - nemzettörténelem
933 *** 930.8(=924) *** 956.94
[AN 2582094]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2005.
Kenrick, Donald
Gypsies (magyar)
   Cigányok: a Gangesztől a Dunáig és a Temzéig / Donald Kenrick ; ford. Novák György. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Interface sorozat, ISSN 1587-2823 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7265-20-1 fűzött : 2750,- Ft : 11 ?
cigányság - nemzettörténelem - cigány nyelv - romológia
930.8(=914.99) *** 809.149.9
[AN 2583729]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2005.
Kristó Gyula (1939-2004)
   A székelyek eredete / Kristó Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 171-[175].
ISBN 963-506-617-1 fűzött : 1800,- Ft
székelyek - magyarságkutatás
930.8(=945.11székelyek) *** 930.8(=945.11)(439.21)
[AN 2581368]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2005.
Marafkó László (1944-)
   Múltidőző : világhírességek a Kárpát-medence tájain / Marafkó László. - Budapest : Ma-holnap, 2005. - 181 p. ; 18 cm
ISBN 963-219-402-0 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - helyismeret - híres ember
929(100) *** 908.439
[AN 2584283]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2005.
Molnár Miklós (1938-)
   Rendkívüli emberek : háromdimenziós fotók = Exceptional persons : three dimensional photos / Molnár Miklós. - Budapest : Scolar, cop. 2005. - 167 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 963-9534-40-4 kötött : 4450,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - fényképész - 20. század - életrajz - arckép
929(439)"200"(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Molnár_M.
[AN 2583490]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2005.
Ormos Mária (1930-)
   A történelem vonatán : Európa és Magyarország a 20. században / Ormos Mária. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 277 p. ; 22 cm
ISBN 963-9512-18-4 fűzött : 2300,- Ft
Európa - Magyarország - történelem - hadtörténet - 20. század
940"19" *** 943.9"19" *** 355.48(4)"19" *** 355.48(439)"19"
[AN 2584411]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2005.
Renfrew, Colin
Archaeology : theories, methods and practice (magyar)
   Régészet : elmélet, módszer, gyakorlat / Colin Renfrew, Paul Bahn ; [... szerk. Kalla Gábor] ; [ford. Dezső Tamás ..., Vicze Magdolna ..., Benczik Vera]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1999. - 643 p. : ill., részben térk. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 553-601. és a fejezetek végén
ISBN 963-389-809-9 kötött : 5500,- Ft
régészet - egyetemi tankönyv
902(075.8)
[AN 2581552]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2005.
Romsics Ignác (1951-)
   Helyünk és sorsunk a Duna-medencében / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Osiris, 2005. - 378 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-810-2 fűzött : 2280,- Ft
magyar történelem - 19. század - külpolitika
943.9"19" *** 327.2"19"
[AN 2581351]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2005.
   Sződ község történeti monográfiája, 1255-2005 / szerk. Volentics Gyula ; [társszerzők Bíró Károly et al.] ; [fotók Szabados Ferenc et al.] ; [kiad. Sződ Község Polgármesteri Hivatala]. - Sződ : Polgármesteri Hiv., 2005. - 632 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 609-615. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-218-926-4 kötött : ár nélkül
Sződ - helytörténet
943.9-2Sződ
[AN 2584412]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11489 /2005.
   100 éve született Mendöl Tibor : emlékkötet / [szerk. Perczel György, Szabó Szabolcs]. - [Budapest] : Trefort, 2005. - 245 p., [4] t. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok, ISSN 1787-4068 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-446-335-5 fűzött : ár nélkül
társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - emlékkönyv
911.3
[AN 2584433]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2005.
Bedécs Gyula
   Szlovénia : Isonzó, Doberdó : magyar emlékek és látnivalók / [írta Bedécs Gyula] ; [fotó Bedécs Gyula et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2005. - 186 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Ami az útikönyvekből kimaradt, ISSN 1786-6855)
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 963-7334-07-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szlovénia - Isonzó - Doberdo - hadtörténet - első világháború - útikönyv
914.971.2(036) *** 914.5(234.3Doberdo)(036) *** 355.48(497.12)"1915/1918" *** 355.48(45)"1915/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 2584094]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2005.
Belényi Dániel
   Jordánia minden évszakban / [Belényi Dániel] ; [fotó Kállai Márton] ; [térképek Györfi János]. - Budapest : Dekameron, [2005]. - 152 p., [33] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-64-3 fűzött : 2990,- Ft
Jordánia - útikönyv
915.695(036)
[AN 2582262]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2005.
   A common European countryside? : change and continuity, diversity and cohesion in an enlarged Europe : XXI. Congress European Society for Rural Sociology : Keszthely, ... 22-26 August 2005 : book of abstracts, congress information / [editorial matter, selection Zsuzsanna Bacsi & András Csite]. - [Gyenesdiás] : Csite A., [2005]. - [4], 216 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-460-902-3 fűzött : ár nélkül
Európa - területfejlesztés - konferenciakiadvány
911.37(4) *** 061.3(439-2Keszthely)"2005"
[AN 2583459]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2005.
Csipka Rozália
   Budapešť : prechádzka mestom / Rozália Čipková ; [ill. Adriana Bútorová]. - [Budapest] : Sikerx Bt., 2005. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Edícia magister, ISSN 1787-2480 ; 3.)
ISBN 963-7082-09-3 fűzött : ár nélkül
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2582233]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2005.
Fekete György
   Győr / fotó ... Fekete György, Szabó Béla ; szöveg ... Winkler Gábor ; [deutsche Übers. Balázs Birkás] ; [English transl. Kis-Dózsai András]. - 9. jav. kiad. - Budapest : Interpress, 2005. - 135 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-219-276-1 kötött : ár nélkül
Győr - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Fekete_Gy.
[AN 2583305]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2005.
Gönczi Ambrus
   Ferencváros metszeteken = Ferencváros in prints / szerk. és írta ... Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán ; [... ford. ... Gönczi Ambrus]. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2002-. - 25 cm. - (Ferencváros képi ábrázolásokon)
ISBN 963-204-718-4
Budapest. 9. kerület - helyismeret - metszetkép - album
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 1042718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 103 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 103. - Példányszám: 1000
ISBN 963-218-502-1 fűzött : ár nélkül
Budapest. 9. kerület - helyismeret - metszetkép - album
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 2582294] MARC

ANSEL
UTF-811496 /2005.
   Győr 2010 : Európa kulturális fővárosa : technika, kultúra és környezet: a jövő harmóniája / [a 2. forduló pályázatát kész. Bagarus Nikolett et al.] ; [kész. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából]. - [Győr] : Önkormányzat, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Kötött : ár nélkül
Győr - Európai Unió - helyismeret - kulturális élet - pályázat
908.439-2Győr *** 06.063 *** 061.7(439-2Győr) *** 316.7(4-62)
[AN 2581728]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2005.
Horváth József (1930-)
   Évek Csesztregen / Horváth József ; [kiad. Csesztreg Községért Közalapítvány]. - [Csesztreg] : Csesztreg Községért Közalapítvány, 2005. - 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-191-9 fűzött : ár nélkül
Csesztreg - helyismeret - helytörténet
908.439-2Csesztreg *** 943.9-2Csesztreg
[AN 2583404]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2005.
Krizsán László (1929-)
   A sivatag titkait kutatta : Almássy Lászlóról / Krizsán László. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2005. - 101 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86652-3-8 kötött : 1350,- Ft
Almásy László (1895-1951)
Afrika - Magyarország - felfedező utazás - 20. század
910.4(61)(092)Almásy_L.
[AN 2583124]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2005.
London (magyar)
   London / [sajtó alá rend. Brian Bell] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4701-3 fűzött : 3980,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2582546]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2005.
   Magyarok krónikája 2000-2005 / [főszerk. Hegedüs István] ; [... közrem. Árvay Sándor et al.]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 255 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Lezárva: 2005. aug. 31.
ISBN 963-549-245-6 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - helyismeret - ezredforduló
908.439"200"(089.3)
[AN 2583775]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2005.
Molnár Gyula
   Paks feketén-fehéren : Molnár Gyula fotói. - 2. jav. kiad. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2005. - 172 p. : ill. ; 12x14 cm
A képaláírások német és angol nyelven is. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Paks - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Paks(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_Gy.
[AN 2583177]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2005.
Paris (magyar)
   Párizs / [sajtó alá rend. Clare Griffths] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4699-8 fűzött : 3980,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2582528]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2005.
Reis József
   Pilis város évszázadai / Reis József ; [kiad. a Pilis Város Önkormányzata]. - Pilis : Önkormányzat, 2005-. - 24 cm
Pilis - helyismeret
908.439-2Pilis
[AN 2584106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2005. - 136 p., [8] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 963-219-124-2 fűzött : ár nélkül
Pilis - helyismeret
908.439-2Pilis
[AN 2584110] MARC

ANSEL
UTF-811504 /2005.
Rome (magyar)
   Róma / [sajtó alá rend. Cathy Muscat] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4700-5 fűzött : 3980,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2582530]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2005.
Zsiga György (ifj.)
   Portugália / ifj. Zsiga György. - Budapest : Dekameron, cop. 2005. - 262, [2] p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-59-7 fűzött : 2990,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2582268]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11506 /2005.
Becchi, Paolo
Gaetano Filangieri und die europäische Aufklärung (magyar)
   Gaetano Filangieri és az európai felvilágosodás / Paolo Becchi, Kurt Seelmann ; [ford. Utassy Viktória]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 32.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 24.)
Bibliogr.: p. 84-90.
ISBN 963-9610-02-X fűzött : 1290,- Ft
Filangieri, Gaetano
Itália - jogtudomány - tudós - 18. század - felvilágosodás - büntetőjog
34(45)(092)Filangieri,_G. *** 343 *** 930.85(4)"17"
[AN 2583894]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2005.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 5. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 702 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 701-702.
ISBN 963-7490-13-2 fűzött : 7100,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2586135]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2005.
Burszán Judit
   Ügyintézés elektronikus úton / Burszán Judit. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Budapest - önkormányzati igazgatás - elektronikus szolgáltatás - ügyvitel
352.077(439-2Bp.) *** 651 *** 681.3.004.14
[AN 2582330]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2005.
Csepeli Ágota
   Gyermekvédelmi kalauz a rendőrség munkatársai számára / Csepeli Ágota, Nádasiné Nemes Erzsébet. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - ügyvitel - rendőrség - útmutató
347.64(439)(036) *** 351.74(439)(078) *** 364.65-053.2/.6(439)(036)
[AN 2582333]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2005.
Czeglédi János (1946-)
   Authentic administrative software equivalence to laws and regulations / [János Czeglédi] ; [publ. by the] Institute For Strategic Research. - Nagykovácsi : Inst. for Strategic Research, cop. 2005. - 51 p. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 31-36.
ISBN 963-86860-4-9 fűzött : ár nélkül
közigazgatás - számítógépes ügyviteltechnika
35.077 *** 681.3.004.14
[AN 2583308]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2005.
   Egyetemes jogtörténet / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2584937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 620 p.
ISBN 963-19-4572-3 fűzött : 4500,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2584944] MARC

ANSEL
UTF-811512 /2005.
Erdő Péter (1952-)
   Egyházjog / Erdő Péter. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 878 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 7.)
Bibliogr.: p. 811-836.
ISBN 963-361-716-2 kötött : 4300,- Ft
egyházjog - katolikus egyház
348.1/.7(035)
[AN 2581433]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2005.
   Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez / Fantoly Zsanett [et al.]. - Budapest : Rejtjel, 2005-. - 24 cm
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2583434]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 184 p.
ISBN 963-7255-15-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2583435] MARC

ANSEL
UTF-811514 /2005.
   Gazdaság és jog : Szakács István ünnepi tanulmánykötet / szerk. Steiger Judit. - Budapest : ELTE ÁJK : Gondolat, 2005. - 231 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-785-X fűzött : ár nélkül
ISBN 963-9610-26-7 * (hibás ISBN 963-86102-6-7)
jogtudomány - gazdaság - konferenciakiadvány
34 *** 33 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2582419]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2005.
Gelencsér István
   A jogi logika tudománya / Gelencsér István. - Budapest : Rejtjel, 2005-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 940443
jogtudomány - logika
34.01 *** 16
[AN 2582451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Korszerű módszerek alkalmazása a jogban. - 2005. - 152 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
jogtudomány - logika
34.01 *** 16
[AN 2582454] MARC

ANSEL
UTF-811516 /2005.
   Gyámügyi igazgatás kézikönyve / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda, 2005. - 463 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
ISBN 963-86755-0-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyámügy - jogszabálygyűjtemény
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094) *** 351.84(439)(094)
[AN 2583270]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2005.
   Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és tűzvédelem a települési önkormányzatoknál / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda, 2005. - 358 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. aug. 10.
ISBN 963-86755-9-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - honvédelem - polgári védelem - tűzvédelem - katasztrófavédelem - jogszabálygyűjtemény
351.78(439)(094) *** 351.86(439)(094) *** 355.58(439)(094) *** 614.84(439)(094)
[AN 2583261]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2005.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog / Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 395 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 10.)
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-361-714-6 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2585066]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2005.
Kapusi Krisztián
   Keresztezett életutak: Halmay Béla és Honti Béla miskolci polgármesterek / Kapusi Krisztián ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Pfliegler J. Ferenc emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány közös kiadványa]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt. : Pfliegler J. Ferenc emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, [2005]. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 963-9311-45-6 fűzött : ár nélkül
Halmay Béla (1881-1953)
Honti Béla (1904-1987)
Miskolc - polgármester - 20. század - életrajz
352.075.31(439-2Miskolc)(092)Honti_B. *** 352.075.31(439-2Miskolc)(092)Halmay_B.
[AN 2582901]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2005.
   A köztisztviselői jogviszony szabályai / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 325 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. márc. 18.
ISBN 963-218-099-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - köztisztviselő - jogszabálygyűjtemény
35.08(439)(094)
[AN 2583266]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2005.
Lessig, Lawrence
Free culture (magyar)
   Szabad kultúra : a kreativitás természete és jövője / Lawrence Lessig ; [ford. Antal Ferenc]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2005. - XXXII, 313 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9637-00-9 fűzött : 3600,- Ft
Egyesült Államok - szerzői jog - internet - kultúrszociológia - ezredforduló
347.78(73) *** 681.324Internet *** 316.7(73)
[AN 2582230]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2005.
Masika Edit (1952-)
   A szabadság, biztonság, jog európai térségének reformja az európai alkotmányozás tükrében : tanulmány / Tóth Árpádné Masika Edit. - Budapest : MEH, 2004. - 81 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 97.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - nemzetközi jog
341.17(4-62)
[AN 2582393]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2005.
Monoki Ákos (1979-)
   "Zöld határ" : fokozott figyelemmel határainkon / Monoki Ákos. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2004. - 26 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 7.)
Példányszám: 1500
ISBN 963-86377-5-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - védett állat - csempészet
343.775 *** 343.359.3(439)
[AN 2584140]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2005.
Rakvács József
   Az ingatlanforgalmazók kézikönyve : jogi ismeretek / Rakvács József. - 3. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 263 p. ; 20 cm
Lezárva:2005. jún. 30.
ISBN 963-7490-11-6 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - ingatlan - tulajdonjog - útmutató
347.214.2(439)(094)(036)
[AN 2581367]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2005.
Stein, Peter
Römisches Recht und Europa (magyar)
   A római jog Európa történetében / Peter Stein ; [ford. Földi Éva]. - Budapest : Osiris, 2005. - 197 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Jogtudomány, ISSN 1219-1485)
Bibliogr.: p. 174-182.
ISBN 963-389-766-1 fűzött : 2280,- Ft
Európa - római jog - jogtörténet
34(37) *** 34(4)(091)
[AN 2582344]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2005.
   Szabálysértés 2005 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 278 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. máj. 20.
ISBN 963-86755-3-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 2583264]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2005.
Vándor Károly
   Soviet air force in Hungary and Austria = A szovjet légierő Magyarországon és Ausztriában / Károly Vándor. - 2. átd. kiad. - Budapest : VPP Bt., 2004. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-217-380-5 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - Magyarország - Ausztria - légierő - támaszpont - 1945 utáni időszak
358.4(47)"1944/1991" *** 355.76(439)"1944/1991" *** 355.76(436)"194/195"
[AN 2582601]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11528 /2005.
   A Dontól a Marosig..., 1943-1944 : a X. és XI. Makói Honvédnap és Találkozó, 2003, 2004 / [a szöveget gond. Hoffmann Éva]. - Makó : Önkormányzati Képviselő-testület, 2005. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 104.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-938-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - második világháború - konferenciakiadvány
355.48(439)"194" *** 061.3(439-2Makó)
[AN 2582906]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2005.
   Egyetemi almanach : a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és jogelőd intézményei fennállásának 85. évfordulójára / [összeáll. Szilágyi Tivadar] ; [szerk. Gőcze István]. - Budapest : ZMNE, 2005. - 185 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 185. - Példányszám: 300
ISBN 963-7060-13-8 fűzött : ár nélkül
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Budapest)
Budapest - neveléstörténet - katonai akadémia
355.232(439-2Bp.)(091)
[AN 2582551]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2005.
Farkas Ferenc
   Én is csatáztam Zsolcánál : Sáfrány Mihály 1848-as tüzér hadnagy emlékére / Farkas Ferenc. - [Celldömölk] : [Apáczai], [2005]. - 51 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 963-464-959-9 fűzött : ár nélkül
Sáfrány Mihály (1828-1903)
Magyarország - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1848/1849"(092)Sáfrány_M.
[AN 2582609]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2005.
Eine Frau in Berlin (magyar)
   Egy nő Berlinben : naplójegyzetek 1945. április 20-tól június 22-ig / Anonyma ; Kurt W. Marek utószavával ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Magvető, 2005. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2482-0 kötött : 2690,- Ft
Németország - második világháború - német irodalom - hadtörténet - napló
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2583933]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2005.
Gárdi Balázs (1975-)
   EUFOR-misszió : Bosznia-Hercegovina : Gárdi Balázs fényképei = EUFOR mission : Bosnia and Herzegovina. - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 75 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 963-327-396-X kötött : ár nélkül
European Union. Force in Bosnia and Herzegovina
Magyarország - Bosznia-Hercegovina - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(497.15)
[AN 2582321]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2005.
Gárdi Balázs (1975-)
   ISAF-misszió : Afganisztán : Gárdi Balázs fényképei = ISAF mission : Afghanistan. - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 75 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 963-327-394-3 kötött : ár nélkül
United Nations. International Security Assistance Force
Magyarország - Afganisztán - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(581)
[AN 2582249]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2005.
Gárdi Balázs (1975-)
   KFOR-misszió : Koszovó : Gárdi Balázs fényképei = KFOR Mission : Kosovo. - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 75 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 963-327-395-1 kötött : ár nélkül
North Atlantic Treaty Organization. Kosovo Force
Magyarország - Koszovó - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(497.11-32Koszovó)
[AN 2582314]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2005.
Jackson, Robert
The world's great fighters (magyar)
   A világ híres vadászgépei : 1914-től napjainkig / Robert Jackson ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-7054-15-4 kötött : 4998,- Ft
vadászrepülőgép - 20. század
623.746.3(100)"19"
[AN 2582332]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2005.
Kosaras Péter Ákos
   Magyarok a Waffen-SS kötelékében / Kosaras Péter Ákos. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2005. - 250 p., [47] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 963-86489-2-9 kötött : 2990,- Ft
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - második világháború - katonai egység története - magyarság
355.318(430)(=945.11) *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 2582571]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11537 /2005.
Csath Magdolna (1943-)
   Minőségstratégia - TQM : [felsőoktatási tankönyv] / Csath Magdolna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-[224].
ISBN 963-19-5697-0 fűzött : ár nélkül
minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
65.018(075.8) *** 658.562(075.8)
[AN 2583035]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2005.
Dinya László (1949-)
   Szervezetek sikere és válsága / Dinya László. - Budapest : Akad. K., 2005. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8274-0 fűzött : 4410,- Ft
testület - vállalat - siker
65.011.1
[AN 2582310]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2005.
Maier, Corinne
Bonjour paresse (magyar)
   Jó reggelt, lustaság! : a vállalati munka minimalizálásnak művészete / Corinne Maier ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 104 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-7525-84-X fűzött : 1800,- Ft
munkahely - humor - munkalélektan
65.013(0:82-7) *** 658.3(0:82-7)
[AN 2582535]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2005.
   Az ötlettől a megvalósításig / [szerzők Tomcsányi Péter et al.] ; [közread. a] Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség. - [Budapest] : M. Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség, 2005. - 94 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-217-991-9 fűzött : ár nélkül
nyomdatechnika
655.1
[AN 2582527]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11541 /2005.
   Borsod vármegye adózása a török korban / [bev., az 1641. évi vizsgálat és a függelékek összeállítása Bodnár Tamás] ; [az 1582. és 1596. évi vizsgálat fordítása Tóth Péter]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2005. - 251 p. : ill. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 44.)
ISBN 963-9311-42-1 fűzött : ár nélkül
Borsod (vármegye) - adó - török hódoltság - történelmi forrás
336.2(439.134)"15/16"(093.2)
[AN 2583935]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2005.
Cheverton, Peter
How come your brand isn't working hard enough? (magyar)
   A márkaimázs felépítése : nélkülözhetetlen útmutató a pénzügyi menedzsmenthez / Peter Cheverton. - Pécs : Alexandra, 2005. - 174 p. : ill. ; 22 cm. - (A sikeres menedzsment kulcsa...)
Ford. Szász Gábor. - Borítócím: Nélkülözhetetlen útmutató a márkamenedzsmenthez
ISBN 963-368-948-1 fűzött : ár nélkül
marketing - védjegy
339.138 *** 658.62
[AN 2584235]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2005.
Darvas Zsolt (1970-)
   A new method for combining detrending techniques with application to business cycle synchronization of the new EU members / [Zsolt Darvas, Gábor Vadas]. - Budapest : MNB, 2005. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working papers, ISSN 1419-5178 ; 2005/5.)
Bibliogr.: p. 21-22.
Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - gazdaság - ezredforduló - input-output analízis
338.2(4-11)"199/200" *** 330.44
[AN 2582174]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2005.
Dudás Jánosné
   Számviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szakon, 2005 / Dudás Jánosné, Herich György, Nagy Katalin. - Pécs : Penta Unió, 2005. - 298 p. ; 23 cm
Borítócím: Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szakon, 2005. - Gerinccím: Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2005. - Bibliogr.: p. 297-298.
Fűzött : ár nélkül
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2584862]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2005.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-491-0 fűzött : 2490,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2581454]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2005.
Gádor János
   Munkavédelem az EU-ban és Magyarországon / [szerzők Gádor János, ... Páva Hanna]. - Budapest : MKIK, 2005. - 164 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 25.)
Lezárva: 2005. jún. - Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 963-9008-82-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - munkavédelem
331.45(4-62) *** 331.45(439)
[AN 2583285]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2005.
Kerekes Anikó
   Beszámoló, adóbevallás, 2004 / Kerekes Anikó. - Budapest : Kerekes Iroda Kft., 2005. - 90 p. ; 24 cm. - (Mérték, adó, mérték, ISSN 1216-0679)
ISBN 963-86750-0-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóbevallás - számvitel - útmutató
336.2.027(439)(036) *** 657.37(036)
[AN 2583294]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2005.
Kerekes Anikó
   Jövedelemkifizetés járulék- és adóterhei, 2005 / Kerekes Anikó, Palik Vera. - Budapest : Kerekes Iroda Kft., 2005. - 43 p. ; 25 cm. - (Mérték, adó, mérték, ISSN 1216-0679)
ISBN 963-86750-1-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adó - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2583291]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2005.
   A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai / közread. Benda Gyula. - Budapest : Népr. Múz., 1988 [!1989]-. - 24 cm
ISBN 963-7106-05-7 *
Keszthely
338(091)(439-2Keszthely)(093.2) *** 39(439)(093.2)
[AN 181969]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szőlőhegyek, falvak. - 2005. - 672 p. - (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 7.)
ISBN 963-9540-17-X fűzött : ár nélkül
Keszthely - magántulajdon - földbirtok - levéltári irat - 19. század - hagyaték
943.9-2Keszthely"180/184"(093.2) *** 332.24.012.32(439-2Keszthely)"180/184"(093.2) *** 347.669(439-2Keszthely)"180/184"(093.2)
[AN 2582173] MARC

ANSEL
UTF-811550 /2005.
Lőrinczi Gyula
   Vállalkozások gazdaságtana / Lőrinczi Gyula. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7255-12-5 fűzött : ár nélkül
üzemgazdaságtan - tanfolyami jegyzet
658.1(078)
[AN 2582513]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2005.
Nyikos László (1943-)
   Az Európai Unió legfontosabb pénzügyi jogszabálya (a pénzügyi rendelet) és hatása az államháztartás reformjára / Nyikos László. - Budapest : MEH : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 50 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 101.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - Magyarország - pénzügy - államháztartás
336.12(439) *** 336(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2582389]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2005.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-487-2 kötött : 2750,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 2582925]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2005.
Szakács Imre
   Számvitel A-tól Z-ig / Szakács Imre. - 8. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 833 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-846-5 kötött : ár nélkül
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2581567]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11554 /2005.
   Jubileumi évkönyv, 1885-2005 : 120 éves a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika, a volt Fehér Kereszt Gyermekkórház / [... szerk. Fekete György] ; [összeáll. Sólyom János et al.]. - Budapest : SE Ált. Orvostud. Kar II. Gyermekklinika, 2005. - 236 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 193-236.
ISBN 963-9129-61-5 kötött : ár nélkül
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Gyermekklinika (2.)
Budapest - gyermekkórház - évkönyv
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616-053.2
[AN 2583676]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2005.
   Magyar Máltai Szeretetszolgálat : Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Területi Szervezete és Pécsi Csoportja, Csilla Gondviselés Háza. - Pécs : M. M. Sz. Pécsi Területi Szerv., [2005]. - 33 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Magyar, német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Pécsi Területi Szervezet
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Pécsi Területi Szervezet. Pécsi Csoport
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Pécsi Területi Szervezet. Csilla Gondviselés Háza
Pécs - szociális gondozás - szeretetszolgálat
364.4(439-2Pécs) *** 258 *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 2583476]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11556 /2005.
Antal Judit
   Mentálhigiéné az óvodában / Antal Judit ; [közread. a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., [2005]. - 71 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 963-8325-16-X fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - mentálhigiénia
373.213(072) *** 373.217.8(072)
[AN 2583257]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2005.
   Content-based language teaching in Hungary and beyond / [ed. Judit Kovács] ; publ. of IATEFL-Hungary Young Learners Special Interest Group. - [Budapest] : IATEFL-Hungary YL SIG, 2005. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - nyelvoktatás - angol nyelv
372.880.20 *** 371.3
[AN 2582346]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2005.
Farkas Olga
   Demokráciára nevelés : tréningek tanároknak és diákoknak / [Farkas Olga]. - Szeged : Chro Kft., 2005. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 963-219-067-X fűzött : ár nélkül
állampolgári ismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.83(072)
[AN 2583564]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2005.
Fogarasi Ferencné
   Segíthetek? : matematika szülőknek, gyermekeknek, nevelőknek / Fogarasi Ferencné. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 182 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
tantárgy - matematika - alapfokú oktatás - felső tagozat (forma)
372.851(075.2)
[AN 2583355]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2005.
Giussani, Luigi
Il rischio educativo (magyar)
   A nevelés kockázata / Luigi Giussani ; [ford. Kisdi Ágnes]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 123 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 5.)
Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 963-361-738-3 fűzött : 960,- Ft
nevelés
37.03
[AN 2582175]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2005.
Gutkin, Terry B.
   Az iskolai konzultáció elmélete és technikái / T. B. Gutkin, M. J. Curtis ; ismert. Balogh B. Márton. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp. : Trefort, 2005. - 47 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 10.)
A "The handbook of school psychology" c. mű "School-based consultation" c. fejezetének bő tartalmi kivonata
ISBN 963-446-332-0 fűzött : 1200,- Ft
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2582994]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2005.
Kalmár Hajnalka
   Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés / Kalamár[!Kalmár] Hajnalka. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 53 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 18.)
ISBN 963-446-334-7 fűzött : 1200,- Ft
személyiségfejlesztés - tanulás
371.322.9 *** 37.015.324
[AN 2585060]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2005.
Kovács György (1928-)
   Óvodapedagógia / Kovács György, Bakosi Éva. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Kovácsné Bakosi É., 2005-. - 24 cm
óvodai nevelés
373.213.82
[AN 2582142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Játékos óvodai tanulás. - 2005. - 192 p.
Borítócím: Játékos tanulás az óvodában. - Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 963-460-737-3 fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - játék
373.213 *** 371.382
[AN 2582144] MARC

ANSEL
UTF-811564 /2005.
Molitorisz Pál (1944-)
   A szarvasi Középfokú Gazdasági Tanintézet létesítésének története / Molitorisz Pál. - Szarvas : TSF MVKFK, [2005]. - 35 p. : ill. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 11.)
Fűzött : ár nélkül
Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet (Szarvas)
Szarvas - szakközépiskola - mezőgazdaság - Horthy-korszak - történeti feldolgozás
373.6:63(439-2Szarvas)"192/193"
[AN 2583906]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2005.
Nemzeti alaptanterv - NAT (angol) (röv. kiad.)
   Hungarian national core curriculum : abridged version / [publ. by the] Ministry of Education. - [Budapest] : Min. of Education, [2005]. - 47 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - oktatáspolitika - ezredforduló - tanterv
371.214(439)"200" *** 37.014.3(439)"200"
[AN 2582469]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2005.
Szabó János (1920-)
   Találkozás önmagammal / Szabó János. - Szarvas : TSF MVKFK, [2005]. - 83 p. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 10.)
Fűzött : ár nélkül
Szabó János (1920-)
Magyarország - agrártudomány - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Szabó_J.(0:82-94) *** 63(439)(092)Szabó_J.(0:82-94)
[AN 2583905]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2005.
Szabó Z. Tamás
   Igazgatói iroda / Szabó Z. Tamás. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2005. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - ("Könyves" tanári, ISSN 1786-8025 ; 1.)
ISBN 963-86751-0-1 fűzött : ár nélkül
Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - vezető alkalmazott - 20. század - iskolai évkönyv - életrajzgyűjtemény
373.54(439-2Bp.)(058) *** 37(439)(092) *** 371.113.1(439-2Bp.)
[AN 2582338]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2005.
   Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért : nemzetközi kutatási konferencia, Budapest, 2004. november 18-19. : tanulmánykötet = Vocational and adult education research for the future : international research conference, Budapest, November 18-19, 2004 : a volume of studies / [alkotó szerk. Bruckner László] ; [rend., kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZI : NFI, 2005. - 115, 119 p. ; 25 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7469-03-6 fűzött : ár nélkül
felnőttoktatás - szakképzés - oktatáspolitika - konferenciakiadvány
374.7(439) *** 377(439) *** 37.014(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2583486]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2005.
Szitó Imre
   A tanulási stratégiák fejlesztése / Szitó Imre. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbfejlesztési Közp. : Trefort, 2005. - 59 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 2.)
ISBN 963-446-331-2 fűzött : 1200,- Ft
tanulás - módszertan
371.322 *** 159.953.5
[AN 2582986]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2005.
   Tanulási készség tréning serdülők számára / Fürcht László [et al.]. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp. : Trefort, 2005. - 79 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 14.)
Analitikus leírása: AN 692030
ISBN 963-446-333-9 fűzött : 1200,- Ft
tanulás - módszertan
371.3 *** 371.322
[AN 2583001]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2005.
   Válogatott tanulmányok / [szerk. ... Kissné Korbuly Katalin] ; [közread. a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar]. - Hajdúböszörmény : DE Hajdúböszörményi Ped. Főisk. Kar, 2003-. - 24 cm
pedagógia
37
[AN 1070199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 190 p. : ill., részben kotta
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-907-4 fűzött : ár nélkül
pedagógia
37
[AN 2584469] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11572 /2005.
Bottlik Iván (1934-)
   Kis magyar sakktörténet / Bottlik Iván. - [Budapest] : Bánházi I., cop. 2004. - 136 p. : ill. ; 24 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-460-268-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - sporttörténet - sakk
794.1(439)(091)
[AN 2582383]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2005.
Enterfeldt, Lars Lajos
Praktiska slutspel (maggyar)
   Végjátékok svédasztalon / Lars Lajos Enterfeldt. - Budapest : M. Sakkvilág [Szerk.], 2004. - 326 p. : ill. ; 25 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 1.)
ISBN 963-217-547-6 kötött : ár nélkül
sakk
794.1
[AN 2582342]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2005.
Hardicsay Péter (1952-)
   Miért gondolkodik másként a sakkozó? : hogyan hasznosíthatjuk ezt a sportban és a magánéletben? / Hardicsay Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Spirál Kvk., 2005. - [4], 55 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 44-46.
ISBN 963-217-663-4 fűzött : ár nélkül
sakk
794.1 *** 159.955
[AN 2586123]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2005.
Holl, Sieglinde
Scoubidou - Spass mal anders (magyar)
   Ékszerek térfonással : karkötők, nyakláncok, fülbevalók : scoubidou technika mindenkinek / Sieglinde Holl, Stephanie [Göhr] ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-85-9 fűzött : 590,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2583399]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2005.
Huber, Elke
Weihnachtliche Fenster-Deko (magyar)
   Karácsonyi ablakdíszek hullámkartonból és dróthálóból / Elke és Norbert Huber ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-280-9 fűzött : ár nélkül
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 394.26 *** 745.5
[AN 2583525]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2005.
Kiss Miklós
   A versenyúszás alapjainak oktatása / Kiss Miklós ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2005. - 272 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86514-8-2 kötött : 4830,- Ft
sportoktatás - úszás
797.21 *** 371.3
[AN 2584418]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2005.
Lengyel Mihály (1932-)
   A derűsebb időskorért / Lengyel Mihály. - Földes : Önkormányzat, 2005. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-405-5 fűzött : ár nélkül
Földes - nyugdíjasház - idősek klubja - helyismeret - emlékkönyv
379.818.3-057.75(439-2Földes)(058) *** 908.439-2Földes
[AN 2583278]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2005.
Moras, Ingrid
Perlensterne zur Weihnachtszeit (magyar)
   Gyöngycsillagok karácsonyra / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-279-5 fűzött : ár nélkül
gyöngyfűzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 394.26 *** 746.5
[AN 2583528]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2005.
Moras, Ingrid
Weihnachtliche Deko-Ideen mit Papier (magyar)
   Karácsonyi dekorációs ötletek papírból, drótból, filcből és üvegmatricából / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-281-7 fűzött : ár nélkül
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 394.26
[AN 2583511]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2005.
Sárdi Lajos
   Magyar sikerek a nyári olimpiákon, 1896 - 2004 / Sárdi Lajos ; [közread. a] Magyar Olimpiai Akadémia, Magyar Diáksport Szövetség. - Budapest : M. Olimpiai Akad. : MDSZ, [2005]. - 118 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - olimpia - sportoló
796.032(100)"1896/2004" *** 796(439)(092)
[AN 2582949]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2005.
Szűcs Katalin
   Hennafestés / Szűcs Katalin. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 48, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-33-1 fűzött : 450,- Ft
testfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91
[AN 2583379]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2005.
Täubner, Armin
Blüten-Fenster (magyar)
   Az én virágoskertem : színes, ablakra festhető virágminták / Armin Täubner ; [a m. változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-83-2 fűzött : 590,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2583409]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2005.
Varga Dóra
   Nemezelés / Varga Dóra. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 57, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-34-X fűzött : 450,- Ft
textilművészet - nemez - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 677.026.24 *** 745.52
[AN 2583376]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11585 /2005.
Bailey, Anthony
Vermeer (magyar)
   Vermeer : "Delft látképe" / Anthony Bailey ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 267 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 263-267.
ISBN 963-208-943-X kötött : 3990,- Ft
Vermeer, Johannes
Hollandia - festőművész - 17. század - életrajz
75(492)(092)Vermeer,_J.
[AN 2583392]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2005.
Batár Attila
   Láthatatlan építészet / Batár Attila. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 315 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315.
ISBN 963-9378-33-X kötött : 2750,- Ft
építészet - esztétika
72.01 *** 72.017
[AN 2583339]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2005.
Beeri, David (1951-)
Művek (vál.)
   David Beeri grafikái / [közread. a Misztika Galéria]. - Debrecen : Misztika Galéria, 2005. - 83 p. : ill. ; 28 cm
Magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-218-804-7 fűzött : ár nélkül
Beeri, David (1951-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Beeri,_D. *** 069(439-2Debrecen)(036)
[AN 2584014]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2005.
Beeri, David (1951-)
Művek (vál.)
   Egy misztikus művész, David Beeri / [a bevezetőt írta és ... szerk. Székelyhidi Ágoston] ; [Bényei József et al. írásai] ; [kiad. a Misztika Galéria]. - Debrecen : Misztika Galéria, 2005. - 168 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-218-803-9 kötött : ár nélkül
Beeri, David (1951-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Beeri,_D. *** 76(439)(092)Beeri,_D.
[AN 2584008]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2005.
Bitó János (1938-)
   Lakóházak tervezése / Bitó János. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 184 p. : ill. ; 31 cm
Kötött : 4980,- Ft (hibás ISBN 963-7746-77-3)
lakóépület - építőipari tervezés - egyetemi tankönyv
728.1.011(075.8)
[AN 2584811]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2005.
Deimling, Barbara
Sandro Botticelli (magyar)
   Sandro Botticelli : 1444/45-1510 / Barbara Deimling ; [ford. Adamik Lajos]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 96 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Borítócím: Botticelli
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-0989-6
Botticelli, Sandro
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Botticelli,_S.
[AN 2582032]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2005.
Düchting, Hajo
Wassily Kandinsky (magyar)
   Vaszilij Kandinszkij, 1866-1944 : forradalom a festészetben / Hajo Düchting ; [ford. Orbán Balázs]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 95 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Borítócím: Kandinszkij
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-0996-9
Kandinskij, Vasilij Vasilʹevič
Oroszország - festőművész - 20. század - századforduló
75(47)(092)Kandinskij,_V._V.
[AN 2582044]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2005.
Gulyás Zoltán (1930-2000)
Művek (vál.)
   Gulyás Zoltán építészete, 1930-2000 / szerk. Ferkai András. - [Budapest] : HAP, cop. 2005. - 165 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-885-3 fűzött : ár nélkül
Gulyás Zoltán (1930-2000)
Magyarország - építész - 20. század - életrajz
72(439)(092)Gulyás_Z.
[AN 2583006]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2005.
Hokusai Katsushika
   Fujiyama : a japán szépség Hokusai, Hiroshige fametszetein és fényképeken : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2005. október 12 - 2005. november 13. = Fujiyama : the Japanese beauty on woodcuts of Hokusai, Hiroshige and on photos : exhibition at the Hungarian National Gallery : 12 October 2005 - 13 November 2005. - [Budapest] : MNG, 2005. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2005/4.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2005/4.)
Tomitsuka Haruo fényképeivel
Fűzött : ár nélkül
Japán - grafikus - fényképész - 18. század - 19. század - 20. század - hegy - tájkép - kiállítási katalógus
76(520)(092)Hokusai_K. *** 76(520)(092)Hiroshige_U. *** 77.04(520)(092)Tomitsuka_H. *** 7.032.12 *** 7.047 *** 502(520)(235.4Fuji) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2583315]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2005.
   Illés Árpád emlékkönyv / [összeáll. és szerk. Illés Eszter]. - [Budapest] : Orpheusz, 2005. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 963-9377-66-X fűzött : 3000,- Ft
Illés Árpád (1908-1980)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Illés_Á.
[AN 2583216]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2005.
Karczagi Annamária
   Az otthonos lakás : új ötletek a lakás díszítéséhez / Karczagi Annamária ; Darabos György fotóival. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-13-5452-0 kötött : 4400,- Ft
lakásművészet
747
[AN 2582926]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2005.
   Kép-hangok : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2004-2005 : [Komárno, Budapest, Kismaros, Szekszárd, Dunajská Streda, Komárom] = Bilder-Stimmen : Ausstellungsreihe des Vereins Freundeskreis Murgebiet, 2004-2005 / [szerk. ... Győrffy Sándor]. - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2005. - 55 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-86754-2-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86752-X)
Magyarország - Pilisvörösvár - képzőművészet - munkacsoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Pilisvörösvár) *** 061.4(439)"2004/2005" *** 061.4(437.6)
[AN 2583326]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2005.
Die Kunst der Romanik (magyar)
   Román stílus : építészet, szobrászat, festészet / [összeáll. és szerk. Rolf Toman ..., Birgit Beyer, Angelika Gundermann ...] ; [a m. kiadást Végh János szerk.] ; [ford. Havas Lujza, Körber Ágnes, ... Prékopa Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2005, cop. 1998. - 480 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 470-475.
ISBN 963-9552-57-7 kötött : ár nélkül
román stílus
7.033.4
[AN 2582197]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2005.
Lampé László (1929-)
   Medicina in nummis Debreceniensis / Lampé László, Szállási Árpád ; [angol ford. Jánossyné Nagy Jusztina és Csapó József]. - 2. ed. - Debrecen : [DE OEC], 2005. - 558 p. : ill., színes ; 25 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 549-550.
ISBN 963-460-877-9 kötött : ár nélkül
Debrecen - orvos - orvostörténet - éremkatalógus
737.2(439) *** 61(439-2Debrecen)(092) *** 61(439-2Debrecen)(091)
[AN 2581655]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2005.
Márkus Éva, D.
   Hímzés keresztöltéssel / D. Márkus Éva, Dulai Sándor. - [Budapest] : Szabad Lap, 2005. - 121, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 5.)
Bibliogr.: p. 119-120.
Fűzött : 485,- Ft
keresztszemes hímzés
746.311
[AN 2582541]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2005.
   A megfestett fény : díszüvegmunkák a történelmi Magyarország építészetében 1945-ig = Light captured in colour : glass painting in Hungarian architecture before 1945 / Szűcs Endre [et al.]. - [Szentendre] : Geobook, 2005. - 245, [3] p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [246].
ISBN 963-86438-8-9 kötött : 7980,- Ft
Magyarország - 19. század - 20. század - üvegfestmény
748.5(439)"18/19"
[AN 2582350]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2005.
Meggyesi Tamás (1936-)
   A 20. század urbanisztikájának útvesztői / Meggyesi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 282-283.
ISBN 963-9535-25-7 kötött : 4800,- Ft
urbanisztika - településtervezés - modern művészet - város - építés - 20. század - ezredforduló
711.4(100)"19/200" *** 711.4.036 *** 911.375
[AN 2582459]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2005.
Muszbek Zoltán
   Műemlék templomok Észak-Magyarországon : útikalauz középkori templomok felfedezéséhez / Muszbek Zoltán ; a Kitekintés Szlovákiába c. zárófejezet Ruda Gábor összeállítása ; [közread. az] Észak-Kelet Régió Alapítvány. - Jósvafő : Észak-Kelet Régió Alapítvány, 2005. - 111 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-218-523-4 fűzött : ár nélkül
Észak-Magyarország - templom - műemlék
726.54(439.13) *** 7.025.3/.4(439.13)
[AN 2583183]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2005.
Pryce, Will
Architecture in wood (magyar)
   Fa a világ építészetében / Will Pryce ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 314-317.
ISBN 963-09-4698-X kötött : 8990,- Ft
építészet - faszerkezet
72(100)(091) *** 691.11
[AN 2582322]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2005.
Richter Sára (1969-)
   Holdaskönyv / [Weöres Sándor és Pásztor Béla Holdaskönyv című versciklusa alapján hímezte Richter Sára]. - [Budapest] : Napkút K., 2004. - [104] p. : ill., színes ; 20x22 cm + mell.
Bev. Szakolczay Lajos
ISBN 963-86365-9-9 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - textilművészet - iparművész - ezredforduló - 21. század
745.52(439)(092)Richter_S.
[AN 2583368]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2005.
Sebők Éva (1954-)
Művek (vál.)
   Sebők Éva, 2000-2004. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [34] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Muladi Brigitta bevezetőjével. - Japán technikával. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Sebők_É. *** 76(439)(092)Sebők_É.
[AN 2583428]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2005.
Sisa József (1951-)
   A dégi Festetics-kastély / Sisa József. - Budapest : Műemlékek Áll. Gondnoksága, 2005. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Épített örökségünk, ISSN 1786-0903)
Bibliogr.: p. 108., 126-127.
ISBN 963-86512-9-6 fűzött : ár nélkül
Dég - kastély
728.82(439-2Dég)
[AN 2583179]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2005.
Thury Levente (1941-)
   Talán egy gólem-történet? = A golem story may be? / Thury Levente. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2005. - 95 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-86866-0-X kötött : ár nélkül
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Thury_L.
[AN 2582937]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2005.
Winckelmann, Johann Joachim
   Művészeti írások / Johann Joachim Winckelmann ; ford. Rajnai László, Tímár Árpád ; vál. és az utószót írta Tímár Árpád. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 219, [4] p. ; 17 cm
ISBN 963-208-974-X kötött : 1990,- Ft
művészetesztétika
7.01
[AN 2583117]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11609 /2005.
Csoóri Sándor (ifj.) (1956-)
   Zeneszavak : 277 magyar pentaton népdal képzeletfejlesztő képekkel / ifj. Csoóri Sándor. - [Budapest] : Süss Fel Nap K., 2004. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-614-X fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - népzene - népdal
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 2583416]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2005.
Mason, Nick
Inside out (magyar)
   Pink Floyd : inside out - kifordítva : az én történetem / Nick Mason ; szerk. Philip Dodd ; [ford. Ottlik András] ; [kiad. a] Rock Hard. - Budapest : Rock Hard Kft., cop. 2005. - 349, [11] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-218-892-6 kötött : 14500,- Ft
Mason, Nick
Pink Floyd (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - rockzene
78.067.26.036.7(410)Pink_Floyd
[AN 2582359]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2005.
Morgan, Emma
The Robbie Williams story (magyar)
   Robbie Williams sikersztori : eredeti & hiteles / Emma Morgan. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 114, [14] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Dorner Helga
ISBN 963-7319-10-7 kötött : ár nélkül
Williams, Robbie
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - ezredforduló - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Willams,_R.
[AN 2583138]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2005.
Sass Sylvia (1951-)
   Sass Sylvia : hangok és képek / [írta és szerk. Mentler Krisztina]. - [Budapest] : Geopen, cop. 2004. - 52, [32] p. : ill., részben színes ; 31 cm + CD
ISBN 963-9574-30-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - operaénekes - festőművész - 20. század - 21. század
784.071.2(439)(092)Sass_S. *** 782.1 *** 75(439)(092)Sass_S.
[AN 2584204]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2005.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Magyar jazzdiszkográfia, 1905-2000 = Hungarian jazz discography, 1905-2000 / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2005. - 1156 p. ; 25 cm
ISBN 963-219-002-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - zenetörténet - 20. század - dzsessz - zeneművek katalógusa
78.067.26.036.5 *** 781.97(439)
[AN 2584336]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11614 /2005.
Hellstern, Melissa
How to be lovely (magyar)
   Audrey Hepburn világa : a kedvesség művészete / Melissa Hellstern ; [ford. Kiss Réka]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 963-305-223-8 kötött : ár nélkül
Hepburn, Audrey
Egyesült Államok - színész - 20. század
791.43.071.2(73)(092)Hepburn,_A.
[AN 2584832]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2005.
Selmeczi Mari
   Kellett nekem rongybicikli? : kis moziskönyv / Selmeczi Mari. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2005. - 219, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-7437-00-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - filmművészet - filmszínház - 20. század - memoár
791.43(439)"197/199"(0:82-94)
[AN 2584428]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2005.
Smith, Matthew
Victim (magyar)
   Marilyn Monroe, az áldozat / Matthew Smith ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2005. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 963-9368-42-3 kötött : ár nélkül
Monroe, Marilyn
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Monroe,_M.
[AN 2584257]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2005.
Szebeni András (1946-)
   Bevilágítás : kamaraszínházi kéziábécé / [fotó] Szebeni András, [szöveg] Forgách András ; szerk. Sóvári Zsuzsa ; [közread. a] Budapesti Kamaraszínház. - [Budapest] : Bp. Kamaraszínház, 2005. - 179, [4] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-219-018-1 kötött : 4800,- Ft
Budapesti Kamaraszínház
Budapest - színház - fényképalbum
792(439-2Bp.)Budapesti_Kamaraszínház(084.12)
[AN 2582554]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11618 /2005.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2004]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1.], Lehrbuch 1. - cop. 2004. - 83 p. : ill., főként színes + 2 kazetta, 1 CD
ISBN 963-9572-43-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583022] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2.], Arbeitsbuch 1. - cop. 2004. - 143 p. : ill.
ISBN 963-9572-44-6 fűzött : ár nélkül
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2583023] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/3.], Lehrerhandbuch 1. - cop. 2005. - 114 p.
ISBN 963-9572-45-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - tanári segédkönyv
803.0(072)=00
[AN 2583025] MARC

ANSEL
UTF-811619 /2005.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar nagyszótár = Grand dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor, Oláh Tibor ; [szerk. Aradi Péter et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - XXVII, 1459 p. ; 27 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7776-3 kötött : ár nélkül
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2586156]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2005.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 637 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8093-4 kötött : ár nélkül
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2586169]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2005.
Fazekasné Bartha Mária (1940-)
   Slovenčina pre začiatočníkov = Kezdők szlovák nyelvkönyve / Mária Barthová Fazekasová. - Budapest : Sikerx Bt., 2005. - 159, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Edícia magister, ISSN 1787-2480 ; 2.)
ISBN 963-7082-08-5 fűzött : ár nélkül
szlovák nyelv - nyelvkönyv
808.54(078)=945.11
[AN 2582232]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2005.
Kóczián Nóra
   PLUS Lesen : der Abiturtrainer / Kóczián, Szklenár. - Budapest : Klett, cop. 2004. - 120 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9572-52-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - példatár - nyelvkönyv
803.0(076)=945.11
[AN 2583032]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2005.
Mukics Ferenc
   Porabsko-knjižnoslovensko - madžarski slovar / Francek Mukič ; [izd. Zveza Slovencev na Madžarskem]. - Szombathely : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2005. - VI, 445 p. ; 25 cm
ISBN 963-217-762-2 kötött : ár nélkül
szlovén nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
808.63-087 *** 801.323=863=945.11
[AN 2583333]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2005.
   Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek / szerk. Tóth Szergej, B. Székely Gábor, Galgóczi László. - Szeged : Generalia, 2005. - 37, [2] p. ; 23 cm. - (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai ; 5.)
A 2002 márc. 28-án Szegeden azonos címmel tartott kerekasztal szerkesztett előadásai. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-7356-09-6 fűzött : ár nélkül
Horger Antal (1872-1946)
Klemm Imre Antal (1883-1963)
Mészöly Gedeon (1880-1960)
Nyíri Antal (1907-2000)
Magyarország - nyelvész - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
80.001(439)(092) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2584452]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2005.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2005]. - 253, [3] p. ; 21 cm
Párhuzamos cím a gerincen: 1000 kérdés 1000 felelet
ISBN 963-9092-94-0 fűzött : 1652,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2581457]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2005.
Pete István (1928-)
   Morfologiâ russkogo âzyka : dlâ rusistov-inostrancev / Ištvan Pete ; [izd.] Szláv Intézet. - 5. ispravlennoe, dopolnennoe izd. - Szeged : SZTE BTK Szláv Int., 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - alaktan - egyetemi jegyzet
808.2-55(075.8)
[AN 2583643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 222 p.
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 963-482-720-9
orosz nyelv - alaktan - egyetemi jegyzet
808.2-55(075.8)
[AN 2583644] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 253 p.
Bibliogr.: p. 246-252.
ISBN 963-482-721-7
orosz nyelv - alaktan - egyetemi jegyzet
808.2-55(075.8)
[AN 2583649] MARC

ANSEL
UTF-811627 /2005.
Roberts, Andrew
   From good king Wenceslas to the good soldier Švejk : a dictionary of Czech popular culture / Andrew Roberts. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - XIII, 207 p. ; 24 cm
ISBN 963-7326-26-X kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-27-8 fűzött : ár nélkül
Csehország - művelődéstörténet - cseh nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - lexikon
801.323=850=20 *** 808.50-318=20 *** 930.85(437.1):030
[AN 2584116]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2005.
Törkenczy Miklós
   Practical Hungarian grammar / Miklós Törkenczy. - 2. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2005, cop. 2002. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5473-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 2583287]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2005.
Udvari István (1950-)
   Magyar - ukrán szótár = Ugorsʹko - ukraïnsʹkij slovnik / Udvari István ; [főmtárs Kótyuk István] ; [mtársak Hegyes Angéla, Musketik Leszja] ; [közrem. Abonyi Andrea et al.]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2005-. - 25 cm
magyar nyelv - ukrán nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=83
[AN 2582517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - Ly = A - Lʹ. - 2005. - 915 p. - (Glossarium Ukrainicum, ISSN 1418-6667 ; 8.)
ISBN 963-7336-08-7 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - ukrán nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=83
[AN 2582520] MARC

ANSEL
UTF-811630 /2005.
Udvari István (1950-)
   Sobraine istočnikov dlâ izučeniâ rusinskoj pisʹmennosti = Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához / Ištvan Udvari ; [... az előszót írta Kercsa Igor]. - Nireďhaza : Nyíregyházi Főisk., 2005-. - 21 cm
ISBN 963-9385-16-6
Magyarország - nyelvtörténet - ukrán nyelv - kárpátukránok - cirill írás - nyelvemlék - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
808.75-053(075.8) *** 003.349(=875)(075.8) *** 808.75-8(439)(075.8)
[AN 2582388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Episkopy Gavriil Blažovskij, Manuil Olʹšavskij, Ioann Bradač i ih vremâ = Blazsovszky Gábor, Olsavszky Mihály Manuel, Bradács János püspökök és koruk. - 2005. - 223, [3] p. : ill. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 17.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás orosz, angol és magyar nyelven
ISBN 963-7336-24-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nyelvtörténet - ukrán nyelv - kárpátukránok - cirill írás - nyelvemlék - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
808.75-053(075.8) *** 003.349(=875)(075.8) *** 808.75-8(439)(075.8)
[AN 2582390] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11631 /2005.
   A "boldog Bábel" : tanulmányok az irodalmi fordításról / szerk. Józan Ildikó, Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Gondolat, 2005. - 407 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-06-2 fűzött : 2980,- Ft
műfordítás - elmélet
82.03
[AN 2582501]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2005.
Greenblatt, Stephen
Will in the world (magyar)
   Géniusz földi pályán : Shakespeare módszere / Stephen Greenblatt ; [ford. G. István László] ; [... utószó Géher István ... ]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-310.
ISBN 963-7525-72-6 kötött : 3950,- Ft
Shakespeare, William
Anglia - író - 16. század - 17. század - életrajz
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2582319]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2005.
Hesse, Hermann
   Pillantás a káoszba : tanulmányok / Hermann Hesse ; [ford. Ács Edina et al.] ; [az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-03-8 kötött : 2800,- Ft
világirodalom története - német irodalom - esszé
82(091) *** 830-4=945.11
[AN 2581470]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2005.
   Holokauszt a világirodalomban / [... szerk. Horváth Rita]. - Budapest : ELTE BTK Holokauszt-tanulmányok Program, 2005. - 58 p. ; 21 cm. - (Maamakim, ISSN 1787-3118 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
világirodalom története - holokauszt - zsidóság - 20. század
82(091)"194/199" *** 323.12(=924)"1939/1945"
[AN 2584206]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2005.
   Irodalmi lexikon : A-Z. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-13-3 fűzött : ár nélkül
irodalmi lexikon
82(091):030(075.3) *** 894.511(091):030(075.3)
[AN 2584820]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2005.
Nagy Pál (1934-)
   A virágnak - agyara van! : tanulmányok az avantgárdról / Nagy Pál ; [vál. és szerk. Kada Júlia]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2005. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9377-73-2 fűzött : 3800,- Ft
irodalomelmélet - világirodalom története - magyar irodalom története - művészettörténet - avantgárd - 20. század
82.01 *** 894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 7.036/.037(100)
[AN 2583203]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2005.
   New directions in English and American studies / [ed. by Éva H. Stephanides] ; [publ. by the] Kodolányi János University College. - Székesfehérvár : KJF, 2005. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9558-45-1 fűzött : ár nélkül
angol irodalom története - amerikai angol irodalom története - nyelvtörténet - angol nyelv
820(091) *** 802.0 *** 802.0(73) *** 820(73)(091)
[AN 2583352]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2005.
Rákosi Marianna
   Miguel de Cervantes Saavedra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha magyar kiadásai / Rákosi Marianna ; [közread. az] SZTE Hispanisztika Tanszék. - Szeged : SZTE Hispanisztika Tanszék, 2005. - 31 p. ; 19 cm
Márai Sándor "Cervantes" c. írásával
ISBN 963-482-734-9 fűzött : ár nélkül
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote
Spanyolország - Magyarország - író - 16. század - 17. század - könyvkiadás - szakbibliográfia
860(092)Cervantes_Saavedra,_M.:016 *** 655.41(439)
[AN 2584093]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2005.
   Szombathelyi Joyce = The Joyce of Szombathely / [szerk. Orbán Róbert]. - Szombathely : [Önkormányzat], 2005. - 34, 28 p. : ill. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-218-558-7 fűzött : ár nélkül
Joyce, James
Írország - Magyarország - író - 20. század - helyismeret
820(092)Joyce,_J. *** 908.439
[AN 2583217]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2005.
Tornai József (1927-)
   Villámsújtotta kor : XX. századi próza és vers : kisesszék / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2005. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 963-9610-28-3 fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-9610-06-2)
világirodalom története - 20. század
82(091)"19"
[AN 2582502]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11641 /2005.
Burger Barna
   Fej vagy írás : 92 magyar író portréja / Burger Barna. - [Budapest] : PrintXBudavár, cop. 2005. - [207] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86759-2-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - író - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
894.511(092)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Burger_B.
[AN 2582525]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2005.
   Halhatatlan csillagok : in memoriam Gárdonyi Géza / [vál., szerk., összeáll. Z. Szalai Sándor]. - Budapest : Nap K., cop. 2005. - 315 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-73-7 kötött : 2590,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 2584751]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2005.
Lengyel András (1950-)
   "...gondja kél a gondolatban" : az értekező József Attiláról / Lengyel András. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 273 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8496-41-X fűzött : 2100,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2583599]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2005.
   A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században : a Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai / szerk. Ötvös Péter [et al.] ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékén]. - Szeged : SZTE, 2005. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-712-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - költészet - 17. század - konferenciakiadvány
894.511(091)-14"16" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2582385]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2005.
   Századvégi történetek : tanulmányok Sándor Iván műveiről / [összeáll. Ménesi Gábor]. - [Szeged] : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 368 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.: p. 367-368.
ISBN 963-8496-40-1 kötött : ár nélkül
Sándor Iván (1930-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Sándor_I.
[AN 2583600]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11646 /2005.
Allen, Roger MacBride
Isaac Asimov's Utopia (magyar)
   Utópia : a Kalibán-trilógia harmadik kötete : Asimov nyomán / Roger MacBride Allen ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 358 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-102-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2584446]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2005.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Der Schatten (magyar)
   Az árnyék : Hans Christian Andersen meséi - Günter Grass szemével / [ford. Kúnos László, Rab Zsuzsa] ; [... utószavát ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2005. - 278 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-07-7875-0 kötött : ár nélkül
Németország - dán irodalom - grafikus - 20. század - mese
839.8-34=945.11 *** 741(430)(092)Grass,_G.
[AN 2583159]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2005.
Archer, Catherine
Dragon's dower (magyar)
   A sárkány vére / Catherine Archer ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 367 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-455-0 fűzött : 1095,- Ft : 215 SKK
Kanada - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 2583537]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2005.
Bain, Francis William
A mine of faults (magyar)
   A hibák bányája : hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán / F. W. Bain ; ford. Baktay Ervin ; [közread.] A Tan Kapuja. - [Budapest] : A Tan Kapuja, 2005. - 191 p. ; 12 cm
ISBN 963-86513-4-2 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2584082]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2005.
   Balkáni kulcs : harminchat macedóniai elbeszélő / [szerk. Király Farkas] ; [ford. Hász Magdolna] ; [közread. a] Cédrus Alapítvány. - Budapest : Cédrus Alapítvány : Napkút K., 2005. - 302 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-8478-05-5 fűzött : 1490,- Ft
macedón irodalom - elbeszélés - antológia
886.6-32(082)=945.11
[AN 2583363]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2005.
Ball, David
China run (magyar)
   Harc egy gyermekért / David Ball ; [ford. Gazdag Diana]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 595 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-29-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2583502]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2005.
   Bölcsek ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - 2. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005], cop. 2001. - 209, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7437-20-7 kötött : ár nélkül
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2582130]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2005.
   Bölcsek szíves ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2005. - 215 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7437-21-5 kötött : 2600,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2583395]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2005.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lánytesók és más földön kívüliek. - 2005. - 163 p. : ill.
ISBN 963-628-314-1 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2583847] MARC

ANSEL
UTF-811655 /2005.
Brezina, Thomas
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mennyit ér egy kutyaélet?. - cop. 2005. - 142 p.
Megj. "Milli és Robin" címmel is
ISBN 963-9628-02-6 kötött : ár nélkül
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584733] MARC

ANSEL
UTF-811656 /2005.
Brown, Sandra
A whole new light (magyar)
   Megtaláltalak! / Sandra Brown ; [ford. Varga Monika]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2005. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-132-6 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2584809]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2005.
Christie, Agatha
Giant's bread (magyar)
   Az óriás kenyere / Agatha Christie Mary Westmacott ; [ford. Vallasek Márta]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-5-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2584409]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2005.
Clements, Toby
The Asti Spumante code (magyar)
   Az Asti Spumante-kód : paródia / Toby Clements ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 208 p. ; 15 cm
ISBN 963-369-357-8 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - paródia
820-311.5=945.11
[AN 2584403]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2005.
Conrad, Linda
Desperado Dad (magyar)
   Csempészáru pelenkában / Linda Conrad ; [ford. ... Tandori Dezső]. Csokoládészív / Laura Wright ; [... ford. Bakay Dóra]. Régi adósság / Dixie Browning ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2005/11.)
Egys. cím: Desperado Dad. Cinderella & the playboy. Beckett's Cinderella
ISBN 963-537-398-8 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2584249]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2005.
Conrad, Linda
The Gentrys: Cal (magyar)
   Rejtőzködő lány / Linda Conrad ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 192.)
ISBN 963-537-449-6 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2583890]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2005.
Crichton, Michael
State of fear (magyar)
   Félelemben / Michael Crichton ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 510, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 490-[511].
ISBN 963-679-342-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2584808]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2005.
Davis, Anna
Cheet (magyar)
   A taxi hátsó ülésén / Anna Davis ; [ford. Szilágyi Katalin]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 307 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-14-X fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2583945]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2005.
Defoe, Daniel
Robinson Crusoe (magyar) (átd. kiad.)
   Robinson Crusoe / írta Daniel Defoe ; átd. Sean Price ; az illusztrációkat Kenneth Landgraf kész. - Pécs : Alexandra, 2005. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
Ford. Bocz András
ISBN 963-368-891-4 kötött : ár nélkül
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2584223]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2005.
Dickens, Charles
Oliver Twist (magyar) (átd. kiad.)
   Twist Olivér / írta Charles Dickens ; átd. Kathleen Costick ; [az illusztrációkat Marcel Laverdet kész.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
Ford. Bocz András
ISBN 963-368-890-6 kötött : ár nélkül
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2584212]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2005.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Večnyj muž (magyar)
   Örök férj / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Makai Imre]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 181, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-40-4 kötött : 2000,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2583381]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2005.
Doyle, Arthur Conan, Sir
The adventures of Sherlock Holmes (magyar) (átd. kiad.)
   Sherlock Holmes kalandjai / írta Arthur Conan Doyle ; átd. Kathy Wilmore ; az illusztrációkat Ned Butterfield kész. - Pécs : Alexandra, 2005. - 182, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
Ford. Bocz András
ISBN 963-368-889-2 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - ifjúsági irodalom
820-322.4(02.053.2)=945.11
[AN 2584209]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2005.
Finder, Joseph
Paranoia (magyar)
   Alapos kiképzés / Joseph Finder ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 364 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-38-0 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2583576]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2005.
Germain, Patrick
Charles et Zita (magyar)
   Károly és Zita : az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodópárja / Patrick Germain ; Ausztriai Rudolf főherceg előszavával ; [ford. Novák Petra]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 359 p. : ill., térk. ; 25 cm
ISBN 963-208-947-2 kötött : 3490,- Ft
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Zita (Magyarország: királyné) (1892-1989)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2583858]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2005.
   Gondolatok a könyvről / [gyűjt és összeáll. Mészáros József] ; [átd. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 121,[2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-59-5 kötött : 1400,- Ft
világirodalom - könyv - aforizma
82-84=945.11 *** 002(0:82-84)
[AN 2583386]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2005.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Közelharc / [ford. Bally István]. - cop. 2005. - 393 p.
ISBN 963-425-057-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2584272] MARC

ANSEL
UTF-811671 /2005.
Griffin, W. E. B.
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, cop. 2005-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az utolsó hősök / [ford. Bally István]. - cop. 2005. - 375 p.
ISBN 963-425-058-0 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2584325] MARC

ANSEL
UTF-811672 /2005.
Ġẇr, Nåʿomiy
ʾAhabåh š°pẇyåh
   Inkább vele, mint nélküle : aforizmák a tartós, boldog házasságról / Nomi Gur ; [ford. Frojmovich Kinga]. - [Budapest] : Papirusz Book ; [S.l.] : Sztenogram, cop. 2005. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 963-9263-30-3 kötött : ár nélkül
zsidó irodalom - házasság - aforizma
892.4-84=945.11 *** 392.5(0:82-84)
[AN 2584103]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2005.
Higgins, Jack
Bad company (magyar)
   Rossz társaság / Jack Higgins ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 220 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-424-8 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2583586]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2005.
Hoag, Tami
Cry wolf (magyar)
   Aki farkast kiáltott / Tami Hoag ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-423-X kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2583583]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2005.
Holt, Victoria
The miracle at St Bruno's (magyar)
   Csoda a kolostorban / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-293-3 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2582225]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2005.
Horowitz, Anthony
Eagle strike (magyar)
   A sas lecsap / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2005. - 223 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9563-69-2 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2582156]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2005.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Vetélytársak / [ford. Romics Katalin]. - cop. 2005. - 120 p.
ISBN 963-286-229-5 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2583412] MARC

ANSEL
UTF-811678 /2005.
Kemeny, Tomaso (1939-)
La Transilvania liberata, 1985-2004 (magyar)
   Erdély aranypora = La Transilvania liberata, 1985-2004 / Tomaso Kemeny ; ford. Szkárosi Endre. - Kolozsvár ; Budapest : A Dunánál Kvk., 2005. - 90 p. : ill. ; 24 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 973-7648-00-5
olasz irodalom - eposz
850-13=945.11
[AN 2583515]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2005.
Kubin, Alfred
Die andere Seite (magyar)
   A másik oldal / Alfred Kubin ; [ford. és az utószót írta Tálasi István]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2005. - 289, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-74-0 fűzött : 3000,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2583275]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2005.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
A grief observed (magyar)
   A bánatról / C. S. Lewis ; [ford. Kertai Barbara]. - Budapest : Harmat, 2005. - 81 p. ; 20 cm
ISBN 963-9564-49-4 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bánat - gyászolás - esszé
820-4=945.11 *** 242 *** 159.942
[AN 2583924]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2005.
Ludlum, Robert
The Chancellor manuscript (magyar)
   A Chancellor-kézirat / Robert Ludlum ; [ford. Fenyő Imre]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 597 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-294-1 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2586153]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2005.
Lusseyran, Jacques
Et la lumìere fut (magyar)
   És lőn újra világosság / Jacques Lusseyran ; [ford. Hevesi Mihály]. - Szeged : Szépnap Kv., cop. 2005. - 263, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-218-890-X fűzött : 2190,- Ft
francia irodalom - vak - memoár
840-94=945.11 *** 617.751.98(0:82-94)
[AN 2582245]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2005.
Mayle, Peter
Encore Provence (magyar)
   Még mindig Provence / Peter Mayle ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-49-1 kötött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2583572]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2005.
McDonald, Megan
Judy Moody declares independence (magyar)
   Durrbele Dorka kikiáltja függetlenségét / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 6.)
ISBN 963-628-308-7 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2583214]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2005.
Merle, Robert
L'enfant-roi (magyar)
   A gyermekkirály / Robert Merle ; [ford. Pór Judit]. - Budapest : Európa, 2005. - 500 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 8. kötete
ISBN 963-07-7886-6 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2583802]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2005.
Merle, Robert
Le lys et la pourpre (magyar)
   Liliom és bíbor / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1998. - 521 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 10. kötete
ISBN 963-07-7893-9 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2583815]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2005.
Merle, Robert
Les roses de la vie (magyar)
   Az élet rózsái / Robert Merle ; [ford. Pór Judit ..., Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1996. - 435 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 9. kötete
ISBN 963-07-7887-4 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2583817]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2005.
Merle, Robert
La volte des vertugadins (magyar)
   Libben a szoknya / Robert Merle ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1995. - 584 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 7. kötete
ISBN 963-07-7880-7 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2585058]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2005.
Messadié, Gerald
Orages sur le Nil (magyar)
   Viharok a Níluson / Gerald Messadié. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2584735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Nefertiti szeme / [ford. Szabó Beáta]. - [2005]. - 314 p. : ill.
ISBN 963-425-052-1 kötött : 1999,- Ft
Nofretete (Egyiptom: királynő)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2584736] MARC

ANSEL
UTF-811690 /2005.
Mortimer, Carole
To marry McCloud (magyar)
   Az ismeretlen vendég / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 354.)
ISBN 963-537-335-X fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2584245]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2005.
Nöstlinger, Christine
Lillis Supercoup (magyar)
   Lilli nagy dobása / Christine Nöstlinger ; [ford. Zachar Viktor]. - Budapest : Animus, 2005. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-70-6 kötött : 1980,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2582167]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2005.
Palmer, Michael
Fatal (magyar)
   Gyilkos dózis : végzetes tévedés / Michael Palmer ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, 2005. - 444 p. ; 20 cm
ISBN 963-86817-0-5 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2582243]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2005.
Pozzessere, Heather Graham
Dead on the dance floor (magyar)
   Halál a táncparketten / Heather Graham ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 400 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-451-8 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2583565]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2005.
Putney, Mary Jo
Thunder and roses (magyar)
   Vihar és rózsák / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2005]. - 350 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-46-1 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2583568]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2005.
Quick, Amanda
Wait until midnight (magyar)
   Mire éjfélt üt az óra / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2005. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-124-5 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2584829]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2005.
Roberts, Nora
The hearth of Devin MacKade (magyar)
   A szabadság íze : [a Mackade fivérek] / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 367 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-453-4 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2583111]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2005.
Roberts, Nora
A little magic (magyar)
   A mágia útjai / Nora Roberts ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 333 p. ; 20 cm
Tart.: Megbabonázva ; Mindörökké ; Az álmok birodalmában ; Spellbound ; Ever after ; In dreams
ISBN 963-425-055-6 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2584813]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2005.
Roberts, Nora
   Téli álmok / Nora Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 464 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Jégvirág ; Nem vagyunk fából. - Egys. cím: Gabriel's angel ; First impressions
ISBN 963-537-450-X fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2583549]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2005.
Różewicz, Tadeusz
   Anya elmegy / Tadeusz Różewicz ; [ford. Keresztes Gáspár] ; [az előszot ford. Körner Gábor]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2004. - 125 p. : ill. ; 22 cm
A ford. a "Matka odchodzi" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-214-804-5 fűzött : 1500,- Ft
lengyel irodalom - válogatott művek
884-821=945.11
[AN 2582408]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2005.
Santini, Francesca
Zypressenmond (magyar)
   Tanúnk a hold / Francesca Santini ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 470 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-244-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2583929]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2005.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., A lelkek tava. - 2005. - 237 p. - (Vámpír könyvek ; 10.)
ISBN 963-11-8100-6 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2583800] MARC

ANSEL
UTF-811702 /2005.
Sparks, Nicholas
The wedding (magyar)
   Eltékozolt évek / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - Budapest : General Press, [2005]. - 268 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-45-3 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2582539]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2005.
Spindler, Erica
All fall down (magyar)
   Testreszabott gyilkosságok / Erica Spindler ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 415 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-452-6 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2583567]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2005.
Stevenson, Robert Louis
Treasure island (magyar) (átd. kiad.)
   A kincses sziget / írta Robert Louis Stevenson ; átd. Barbara Green ; [az illusztrációkat Marcel Laverdet kész.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 181, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
Ford. Bocz András
ISBN 963-368-892-2 kötött : ár nélkül
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2584214]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2005.
Stroud, Jonathan
Bartimaeus trilogy (magyar)
   Bartimaeus trilógia / Jonathan Stroud ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004-. - 22 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2540349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gólem szeme / [ford. Pék Zoltán]. - 2005. - 527 p.
ISBN 963-9563-72-2 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2583172] MARC

ANSEL
UTF-811706 /2005.
Teitelbaum, Michael
   Garfield, a kémapó / Jim Davis ötlete alapján írta Michael Teitelbaum ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Adoc-Semic, [2005]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9233-76-5 fűzött : 598,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2583888]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2005.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura / J. R. R. Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1985. - 1276, [3] p., [50] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-07-7881-5 kötött : 6000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2584868]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2005.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; ill. Ted Nasmith ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1991. - 378 p., [18] t.fol. : ill. ; 24 cm
Sajtó alá rend. Tolkien, Christopher
ISBN 963-07-7882-3 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - regény
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 2584903]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2005.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar) (átd. kiad.)
   Huckleberry Finn kalandjai / írta Mark Twain ; átd. Suzanne McCabe ; az illusztrációkat Richard Lauter kész. - Pécs : Alexandra, 2005. - 188, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
Ford. Bocz András
ISBN 963-368-893-0 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2584219]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2005.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar) (átd. kiad.)
   Tom Sawyer kalandjai / írta Mark Twain ; átd. Tracy Christopher ; az illusztrációkat Ned Butterfield kész. - Pécs : Alexandra, 2005. - 182, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
Ford. Bocz András
ISBN 963-368-894-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2584210]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2005.
Vonnegut, Kurt
Breakfast of champions (magyar)
   Bajnokok reggelije / Kurt Vonnegut ; [ford. Békés András] ; [a szerző rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 295 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-203-133-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2583823]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2005.
Woolf, Virginia
Between the acts (magyar)
   Felvonások között / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2005. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7896-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2585297]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2005.
Wylie, Trish
The bridal bet (magyar)
   A tó szépe / Trish Wylie ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 353.)
ISBN 963-537-334-1 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2584243]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11714 /2005.
   36 fokos lázban : 12 magyar költő = 36 degrees of fever : 12 Hungarian poets / [szerk. Jónás Tamás]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2005. - 174 p. : ill. ; 22 cm
Angol, francia, olasz, észt, német, román, spanyol, holland, szlovák, szlovén, cigány és lengyel nyelvű műfordításokkal
ISBN 963-218-133-6 fűzött : 2000,- Ft
József Attila (1905-1937)
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - többnyelvű dokumentum
894.511-14.02(082)=00
[AN 2582418]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2005.
   Árnyékfogó : gyermekversek / szerk. Góg János ; rajz. Piti Katalin. - Csongrád : Raszter, 2005. - 28 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-8013-38-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2583560]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2005.
Asperján György (1939-)
   Fogadj szívedbe : József Attila életregénye / Asperján György ; [... bevezetőt írta Tverdota György]. - Utánny. - Budapest : ASPY Stúdió, 2005. - 787 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-183-8 kötött : 3990,- Ft
József Attila (1905-1937)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2583923]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2005.
Báger Gusztáv (1938-)
   A tükör éle / Báger Gusztáv. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 81 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-45-2 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2583603]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2005.
Baka István (1948-1995)
   Próza, dráma / [Baka István] ; [a szöveget gond. és az utószót írta Bombitz Attila]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 337 p. ; 20 cm. - (Baka István művei). (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-46-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 2583609]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2005.
Balogh József
   Feleségemnek / [írta Balogh József] ; [fotó Kézdi Anna]. - Szombathely : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-86382-8-1 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2584117]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2005.
Bánki Éva (1966-)
   Aranyhímzés : egy Gellért-legenda : regény / Bánki Éva. - Budapest : Magvető, 2005. - 181, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2479-0 kötött : 2290,- Ft
Gellért, Szent (980-1046)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2583926]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2005.
Baranyi Ferenc (1937-)
   "Vestnik rassveta" i drugie stihi / Ferenc Barani ; sost. i per. ... Laslo Miller. - Budapešt : Hungarovoks, 2005. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-07-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=82
[AN 2583521]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Székelyföldi mondák és mesék / Benedek Elek ; [ az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 94, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-549-249-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2584273]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi / Benedek Elek ; [a rajzokat kész. Rusz Lívia]. - 7. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2005. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-030-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2584278]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2005.
Benő Attila (1968-)
   Egy nap és a többi / Benő Attila. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2005. - 68 p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 12.)
ISBN 973-8045-53-3
ISBN 963-7043-15-2 kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2583230]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2005.
   Bolond Istók bölcsessége / közread. Molnár Miklós. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2005. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 963-86652-2-X kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - mondás - anekdota
894.511-84 *** 894.511-36
[AN 2583128]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2005.
Borsos Margit (1915-)
   Úton / Borsos Margit ; [graf. Kőrössy Ilona, Borsos Miklós] ; [fotók Váli Dezsőné]. - [Veszprém] : [Magánkiad.], 2005. - 97 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-460-896-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2583580]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2005.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Vanda örök / Böszörményi Zoltán. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-63-7 kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2583570]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2005.
Burus János Botond (1981-)
   Pethő Marcit elhagyja az Isten / Burus János Botond. - Budapest : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2005. - 128 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X). (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 973-8045-51-7
ISBN 963-7043-13-6 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2583219]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2005.
Dóka Péter
   Hogyan lettem médiasztár? / Dóka Péter. - Budapest : Móra, 2005. - 157, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8109-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2583113]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2005.
Ember Mária (1931-2001)
   Naplónak indult / Ember Mária ; [... az utószót írta Murányi Gábor]. - Budapest : Noran, 2005. - 127 p. ; 20 cm. - (Ember Mária művei)
ISBN 963-7416-45-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584730]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2005.
   Éneklem a tavaszt : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2005. - 258 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-219-033-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - festészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 75(439)"200"
[AN 2583348]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Fancsikó és Pinta : írások egy darab madzagra fűzve / Esterházy Péter. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1976. - 133, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2471-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2583860]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   Pápai vizeken ne kalózkodj! / Esterházy Péter. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1977. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2472-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2584129]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Almárium : Fekete István füveskönyve / [... vál., összeáll. és az utószót írta Bányász Banas István]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 115 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-[116].
ISBN 963-7138-58-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2583385]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2005.
Ferdinandy György (1935-)
   Magányos gerle : próza / Ferdinandy György. - Budapest : Orpheusz, 2005. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-69-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2583215]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : a házi olvasmány legfontosabb részletei, csomópontjai és szerkezeti ívei / Gárdonyi Géza ; [összeáll. és az összekötő szövegeket írta Biró Mária]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 159 p. ; 20 cm + CD. - (Kötelező olvasmányok sorozat, ISSN 1787-2014)
ISBN 963-19-5659-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - szemelvény
894.511-31
[AN 2584240]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2005.
Góg János (1951-)
   Sárból tapasztott város / Góg János ; [... graf. Krasznai János ...]. - [Csongrád] : Raszter, [2005]. - 144 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-8013-36-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2583559]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2005.
Horváth József Elek (1784-1835)
   Szombathely' évei / írta Horváth József Elek. - Hasonmás kiad. - [Szombathely] : [Önkormányzat], 2005. - 38, [6] p. ; 25 cm
Közread. Szombathely Önkormányzata. - Eredeti kiadása: Szombathely : Perger F., 1825
ISBN 963-86801-1-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika - hasonmás kiadás
894.511-13 *** 094/099.07
[AN 2583121]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már megint / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8108-1 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2583839]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2005.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ráadás / Janikovszky Éva ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 140, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8101-4 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2584188]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2005.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai : a házi olvasmány legfontosabb részletei, csomópontjai és szerkezeti ívei / Jókai Mór ; [összeáll. és az összekötő szövegeket írta Biró Mária]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 159 p. ; 20 cm + CD. - (Kötelező olvasmányok sorozat, ISSN 1787-2014)
ISBN 963-19-5658-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - szemelvény
894.511-31
[AN 2584237]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2005.
Keresztes Ágnes (1937-)
   Ügyetlen gyémántköszörűs / Keresztes Ágnes. - Budapest : Orpheusz Kv., 2005. - 124 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-68-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2583276]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2005.
Keszthelyi Rezső (1933-)
   Hasonmások / Keszthelyi Rezső. - Budapest : Orpheusz, cop. 2005. - 103, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-70-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2583204]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2005.
Krasznahorkai László (1954-)
   Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 2003. - 143 p. ; 25 cm
ISBN 963-14-2318-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584936]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2005.
Krasznahorkai László (1954-)
   Háború és háború : regény / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1999. - 227, [4] p. ; 25 cm
ISBN 963-14-2125-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2583770]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2005.
Kun Erzsébet (1926-1996)
   Családmesék : a szeretet tankönyve / Kun Erzsébet. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]. - 294, [2] p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 2200,- Ft
Kunitzer család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2583142]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2005.
   A lila ciklámen : történetek gyermekekről, fiatalokról / [gyűjt. és szerk. Reisinger János]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Oltalom-könyvek, ISSN 1217-1468)
ISBN 963-7493-05-0 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - gyermek - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 392.34(0:82-32)
[AN 2582206]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2005.
Majthényi László (1966-)
   Kedvesemnek / [írta Majthényi László] ; [fotó Molnár Géza]. - Szombathely : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-7334-01-7 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2584113]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2005.
Merklin Tímea
   Szüleimnek / [írta Merklin Tímea]. - Szombathely : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., részben színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-7334-00-9 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2584121]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Az én jeles mondatom : Mikszáth Kálmán füveskönyve / [... vál., összeáll. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 128, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-44-7 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2585085]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2005.
Molnár Edit
   Férjemnek / [írta Molnár Edit] ; [fotó Németh József]. - Szombathely : B.K.L. K., [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 12x12 cm. - (Ajándék könyvecske, ISSN 1786-3627)
ISBN 963-86382-9-X kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2584114]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2005.
Nagy Antal
   Kréta felé a hajón / Nagy Antal. - [Szentendre] : [Magánkiad.], [2005]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-643-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2583202]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2005.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Az öt fenyő / Nemes Nagy Ágnes. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 113 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-43-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2583607]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2005.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Édes MunyiMunyi! / Nógrádi Gábor. - Budapest : Presskontakt, cop. 2005. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 963-9503-14-2 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2583868]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2005.
O'Connor, Alan
   Csillagvető / Alan O'Connor. - [Budapest] : Tuan, [2005]. - 317 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86568-4-0 fűzött : 1890,- Ft : 7,6 ?
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2582163]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2005.
   Párizs nem ereszt el : magyar írók Párizs-élménye 1900-1939 / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. E. Csorba Csilla] ; [szerk. Cséve Anna] ; [írta Beke László, E. Csorba Csilla, Tverdota György] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2005. - 79 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
A kiállítást 2004. márc. 29 - aug. 15. között tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-9401-26-9 fűzött : ár nélkül
Párizs - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - irodalomtudományi forrás - kultúra - 20. század - antológia
894.511-822 *** 930.85(=945.11)(44)"190/193" *** 908.44-2Paris(093) *** 008(44)"190/193"
[AN 2582582]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2005.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Hősöm tere : a Tisztabúza éjszakája / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 2000. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2208-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584189]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2005.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A hullámzó Balaton : waldtrockenkammeri átiratok / Parti Nagy Lajos. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2005. - 221, [9] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2486-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2584132]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2005.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [Róna Emy rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
ISBN 963-11-8092-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2586168]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2005.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi a ruszin nép nyelvén : Petőfi Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája / [összeáll.] Medve Zoltán ; [szerk. és az előszót írta Udvari István]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2005. - 175 p. ; 20 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 18.)
Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 963-7336-29-X fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - magyar irodalom - ukrán irodalom - műfordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=875 *** 808.75 *** 82.03 *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 2582158]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2005.
Popper Péter (1933-)
   Holdidő / Popper Péter. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-31-1 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2581557]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2005.
Reichardt György (1929-)
   Csepreg titokzatos kincse = Csepregs geheimnisvoller Schatz / Reichardt György. - Csepreg : Reichardt Gy., 2005. - 91 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8237-0-23)
Magyarország - történelmi személy - nő - 16. század - 17. század - magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.511-322.9.02=30 *** 929(439)Báthory_E.
[AN 2583218]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2005.
Rigó Béla (1942-)
   Mézga Aladár különös kalandjai / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla ; [ill. Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós]. - Budapest : Móra, 2005. - 139, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-8097-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - animációs film - humoreszk - televíziós műsorszám
894.511-7 *** 791.9.097 *** 778.534.66
[AN 2583112]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2005.
Sebestyén István (1938-)
   A fekete könnycsepp : versek / Sebestyén István ; [ill. Piti Katalin]. - Csongrád : Raszter, 2005. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8013-35-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2583557]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2005.
Szávai Géza (1950-)
   A Zöld Sivatag vőlegénye, avagy Koko Samuék vándorútja : meseregény / Szávai Géza ; Keresztes Dóra ill. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7265-04-X kötött : 1980,- Ft : 8 ?
magyar irodalom - mese - gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 2583509]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2005.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni Hetedhétországban / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 129 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-528-864-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2584268]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2005.
Tandori Dezső (1938-)
   A honlap utáni : tanulmányozások / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 283 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-44-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2583596]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2005.
Toldi Zsuzsanna
   Kételyek : novellák / Toldi Zsuzsanna ; [a grafikákat kész. Csík Béla]. - Csongrád : Raszter, 2005. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8013-37-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2583575]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2005.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoli történetek : Tvrtko könyve. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - 342 p. : ill. ; 22 cm
Közrem. Nógrádi Gergely
ISBN 963-369-477-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2583652]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11770 /2005.
Bérczi Ottó
   Mikulástól karácsonyig : verses mesék könyve / [írta, rajz. ... Bérczi Ottó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-371-9 kötött : ár nélkül
téli ünnepi szokás - magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2) *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 2584764]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2005.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2005-. - 30 cm
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2553990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 12. kiad. - 2005. - 94 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-85-4 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2586165] MARC

ANSEL
UTF-811772 /2005.
   Mesebeli álom : kedvenc verseink a télről / Gábor Enikő rajz. - [Budapest] : Gekonet, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Cinegér könyvek)
ISBN 963-217-327-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2582523]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2005.
   Találd ki! / [rajz.] Gábor Enikő. - [Budapest] : Gekonet, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm. - (Cinegér könyvek)
ISBN 963-217-328-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2582521]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11774 /2005.
Buzzati, Dino
Poema a fumetti (magyar)
   Szerelem utolsó látásra : képes poéma / Dino Buzzati ; [Telegdi Polgár István ... fordítását felhasználva ... ford. ... Dánél Mónika]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 222 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 963-86788-5-2 fűzött : 2890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2583370]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2005.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az arany ember / Jókai Mór ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2005. - 58 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 3.)
ISBN 963-218-989-2 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2582409]
MARC

ANSEL
UTF-8