MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/05 12:54:55
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1 /2006.
Balaton Symposium (6.) (2005) (Siófok)
   6th Balaton Symposium on high-performance separation methods : September 7-9, 2005, Siófok ... : book of abstracts / [org. by Hungarian Society for Separation Sciences]. - [Budakalász] : [Research Inst. for Medicinal Plants], cop. 2005. - [182] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Gyógynövénykutató Intézet. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-053-X fűzött
analitikai kémia - konferenciakiadvány
061.3(439-2Siófok) *** 543
[AN 2585993]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2006.
   Betekintő a dél-alföldi ifjúsági civil szervezetek életébe / szerk. Tölcsér Tímea ; [közread. a] Szegedi Ifjúsági Ház. - Szeged : Szegedi Ifj. Ház, 2005. - 99, [3] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Dél-Alföld - ifjúsági szervezet - társadalmi szervezet - konferenciakiadvány
061.213(439Dél-Alföld) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2585402]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2006.
   The Hungarian Academy of Sciences: a new introduction / [ed. by Miklós Hernádi] ; [transl. by Hajnal Csatorday, Miklós Hernádi] ; [publ. by Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : HAS, 2005. - 64 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-508-482-X fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - tudományos akadémia
061.12(439)
[AN 2585419]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2006.
   Tizenöt esztendő : a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány története, 1990-2005 / szerk. Nemoda István. - Budapest : Pest M. Gyermek- és Ifj. Alapítvány, [2005]. - 85 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
Pest (megye) - ifjúsági szervezet - alapítvány - ezredforduló
061.213(439.153) *** 061.27(439.153)
[AN 2585494]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5 /2006.
Fischer Károly Antal (1838-1926)
   A hun - magyar írás és annak fennmaradt emlékei / Fischer Károly Antal. - Megújított kiad. - Budapest : HUN-idea, 2005. - 190 p. : ill. ; 20 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86369-7-1 fűzött : 2250,- Ft
őstörténet - rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2585448]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2006.
Funke, Fritz
Buchkunde (magyar)
   Könyvismeret : könyvtörténeti áttekintés / Fritz Funke ; [ford. Magyar István]. - Budapest : Osiris, 2005. - 487 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 443-457.
ISBN 963-389-816-1 kötött : 4280,- Ft
könyvtörténet - könyvművészet
09(100)(091)
[AN 2588602]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2006.
   "Hess Andrástól Landererig ..." : német hatások a magyar könyves kultúrában a Somogyi-könyvtár régi és ritka gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2005. július 18 - október 22. / [a kiállítást rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., [2005]. - 23 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-659-012-5 fűzött
Magyarország - Szeged - Németország - művelődéstörténet - nyomdászattörténet - megyei könyvtár - régi nyomtatvány - könyvritkaság - kiállítási katalógus
655.4/.5(430) *** 655.4/.5(439) *** 930.85(439)"14/18" *** 094/099 *** 027.53(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2585398]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2006.
   Magyar Könyvtárosok Egyesülete 37. Vándorgyűlés [elektronikus dok.] / összeáll. Seres József ; kiad. a Szent István Egyetem. - Interaktív multimédia. - Gödöllő : SZIE, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A József Attila centenárium keretében 2005. január 7-én Gödöllőn tartott "Virrasztás" c. emlékműsor részleteivel. - Működési követelmények: CD-ROM; egér
József Attila (1905-1937)
Magyarország - könyvtárügy - író - 20. század - megemlékezés - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
02 *** 894.511(092)József_A. *** 394.46(439-2Gödöllő) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2587230]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9 /2006.
Kondor Katalin (1946-)
   Lészen csillagfordulás : Kondor Katalinnal beszélget Fazekas Valéria. - Budapest : Kairosz, 2005. - 109 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 4.)
ISBN 963-7510-90-7 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - újságíró - rádiószervezet - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.9.096(439)(092)Kondor_K.(047.53) *** 070(439)(092)Kondor_K.(047.53)
[AN 2584591]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2006.
   SÉTA : sajtó és tanulás : oktatási melléklet az Axel Spinger-Magyarország Kft. médiapedagógiai programjához / [szerk. Kamarás Katalin]. - Tatabánya : Axel Springer-Magyarország, 2005. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-9631-00-0 fűzött (hibás ISBN 963-9631-00-00)
újságíró - tömegtájékoztatási eszköz - tankönyv
070(078) *** 659.3(078) *** 316.774(078)
[AN 2585563]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2006.
   Történelem fényképekben : a Pesti napló archívumából = History in photographs : from the Pesti napló archives / [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2005. - [64] p. : ill. ; 23 cm
Bev. Stemlerné Balog Ilona
ISBN 963-86889-1-2 fűzött : ár nélkül
Pesti napló
Magyarország - Horthy-korszak - hírlap - sajtófotó
070(439)Pesti_napló"192/193" *** 77.044
[AN 2584988]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12 /2006.
Knight, Christopher
Civilization one (magyar)
   Szupercivilizáció : a történelem előtti idők szupertudománya / Christopher Knight és Alan Butler ; [ford. Zvara István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 304 p., [8] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-425-063-7 kötött : 2499,- Ft
mértékrendszer - ókor - hipotézis
001.5(100)"639" *** 389(089.3)
[AN 2584531]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2006.
   A tudomány egésze [elektronikus dok.] : a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje / vál. és összeáll. Zsolnai József ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézete. - Szöveg. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. : Arcanum ; Pápa : VE Ped. Kutatóintézete, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98/ME/NT/2000/XP
Műanyag tokban
tudománytan - elektronikus dokumentum
001.1
[AN 2589041]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

14 /2006.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 104 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 963-9569-87-9 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2585735]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2006.
Barta Judit
   Horoszkóp 2006 / [írta Barta Judit]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 12 db ; 16 cm
Fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2584505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kos : március 21 - április 20. - 62 p.
 (hibás ISBN 963-679-290-9)
asztrológia
133.52
[AN 2584506] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Bika : április 21 - május 20. - 62 p.
 (hibás ISBN 963-679-291-7)
asztrológia
133.52
[AN 2584507] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ikrek : május 21 - június 21. - 61 p.
 (hibás ISBN 963-679-292-5)
asztrológia
133.52
[AN 2584508] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Rák : június 22 - július 22. - 61 p.
 (hibás ISBN 963-679-293-3)
asztrológia
133.52
[AN 2584509] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Oroszlán : július 23 - augusztus 23. - 62 p.
 (hibás ISBN 963-679-294-1)
asztrológia
133.52
[AN 2584510] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Szűz : augusztus 24 - szeptember 23. - 62 p.
 (hibás ISBN 963-679-295-X)
asztrológia
133.52
[AN 2584511] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Mérleg : szeptember 24 - október 23. - 62 p.
 (hibás ISBN 963-679-296-8)
asztrológia
133.52
[AN 2584512] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Skorpió : október 24 - november 22. - 62 p.
 (hibás ISBN 963-679-297-6)
asztrológia
133.52
[AN 2584513] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Nyilas : november 23 - december 21. - 63 p.
 (hibás ISBN 963-679-298-4)
asztrológia
133.52
[AN 2584515] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Bak : december 22 - január 20. - 63 p.
 (hibás ISBN 963-679-299-2)
asztrológia
133.52
[AN 2584516] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Vízöntő : január 21 - február 20. - 63 p.
 (hibás ISBN 963-679-301-8)
asztrológia
133.52
[AN 2584517] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Halak : február 21 - március 20. - 63 p.
 (hibás ISBN 963-679-300-X)
asztrológia
133.52
[AN 2584518] MARC

ANSEL
UTF-816 /2006.
Chopra, Deepak
The book of secrets (magyar)
   Titkok könyve : fedezd fel életed rejtett dimenzióit! / Deepak Chopra ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-866-2 fűzött : 2990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2585304]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2006.
Goswami, Amit
The visionary window (magyar)
   Képzelt ablak : egy kvantumfizikus útmutatója a megvilágosodáshoz / Amit Goswami ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 366 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 350-[367].
ISBN 963-528-850-6 fűzött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2585305]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2006.
Mark, Barbara
Heaven & beyond (magyar)
   Mennyország és másvilág : beszélgetések a túlvilágra távozó lelkekkel / Barbara Mark és Trudy Griswold ... - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 175 p. ; 20 cm
Ford. Bokor Erzsébet
ISBN 963-86628-9-1 kötött : 1700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2584536]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2006.
Millman, Dan
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-749-6 fűzött : 3490,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 2589151]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2006.
   Misztikus történetek : testen kívüli tapasztalatok. - [Tyukod] : Black & White, [2005]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-08-7 fűzött
jelenség - okkultizmus
001.94 *** 133
[AN 2584526]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Sex matters (magyar)
   Szexügyek : a szextől a magasabb rendű tudatosságig / Osho ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-860-3 fűzött : 2980,- Ft
ezoterika - nemi erkölcs
133.25 *** 176
[AN 2585302]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2006.
Than, Ricky
   Szerencsenapok évkönyve : Tung Shu : 2006 a Kutya éve / [Ricky Than és Raymond Lo] ; [ford. Csáky Ida és Merkl Tamás] ; [kiad. az Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2005. - 160 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The Chinese almanac" (Tung Shu) c. kiad. alapján kész. - Borítócím: Szerencsenapok évkönyve : 2006 a Tűz Kutya éve : havi és napi horoszkóp személyre szabottan
ISBN 963-86633-3-2 fűzött : 1980,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2585867]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2006.
Verma, Surendra
The Tunguska Fireball (magyar)
   A tunguzkai tűzgömb : a 20. század egyik legnagyobb rejtélyének nyomában / Surendra Verma ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 286 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-276.
ISBN 963-86879-2-4 kötött
Szibéria - jelenség - meteorit - századforduló
001.94 *** 523.681(47)"1908"
[AN 2584568]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

24 /2006.
Haidekker Borbála
   Növényvédő szerek a környezetben / Haidekker Borbála. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/7.)
ISBN 963-86733-0-3 fűzött
környezetszennyezés - növényvédőszer
504.05 *** 632.95
[AN 2585084]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2006.
Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia (7.) (2005) (Eger)
   VII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia : Eger, 2005. október 4-6. : program és előadás-összefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Társaság Környezetvédelmi Szakosztály. - [Budapest] : MKE KATT, [2005]. - 64 p. ; 24 cm
ISBN 963-9319-51-1 fűzött
analitikai kémia - környezetvédelem - konferenciakiadvány
504.06 *** 543 *** 061.4(439-2Eger)
[AN 2585063]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2006.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : nature (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : természet / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-628-263-3 kötött : 3299,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2588693]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

27 /2006.
Bárczy Barnabás
   Differenciálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 13. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 279 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött (hibás ISBN 963-16-3038-2)
differenciálszámítás - példatár
517.2(076)
[AN 2587803]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2006.
Denkinger Géza (1930-)
   Valószínűségszámítási gyakorlatok / Denkinger Géza. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 340 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék orosz, angol és német nyelven is
ISBN 963-19-4211-2 fűzött : 3400,- Ft
valószínűségszámítás - egyetemi tankönyv - példatár
519.21(075.8)(076)
[AN 2588015]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

29 /2006.
   Fizika. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - ill. ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 963-19-5719-5)
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 2585357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Klasszikus mechanika / Demény András [et al.] ; [szerk. Erostyák János és Litz József]. - 2005. - 400 p.
Bibliogr.: p. 393.
ISBN 963-19-5577-X
mechanika - egyetemi tankönyv
531/534(075.8)
[AN 2585359] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Termodinamika és molekuláris fizika : elektromosság és mágnesség / Litz József. - 2005. - 659 p., IV t.
Bibliogr.: p. 641-642.
ISBN 963-19-5446-3
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 2585362] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

30 /2006.
Hungarian - Italian Symposium on Spectrochemistry (12.) (2005) (Pécs)
   XII Hungarian - Italian Symposium on Spectrochemistry: environmental pollution and human health : Pécs, 23-27 October 2005 : abstract book / ed. by Viktor Gábor Mihucz and Gyula Záray ; [org., by the] Istituto superiore di sanità [etc.]. - Budapest : ELTE, 2005. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 963-463-800-7 fűzött
analitikai kémia - spektroszkópia - környezetszennyezés - konferenciakiadvány
543.4 *** 504.05 *** 504.03 *** 614 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2585067]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

31 /2006.
Bánfalvi Gáspár (1943-)
   Molekuláris sejtbiológia / Bánfalvi Gáspár. - 2. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
molekuláris biológia - sejttan - egyetemi tankönyv
577.2(075.8) *** 576.3(075.8)
[AN 2588911]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2006.
   Élővilág enciklopédia / szerk. Ujhelyi Péter. - [Budapest] : Kossuth, 2005-. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
fauna - flóra - enciklopédia
58(035) *** 59(035)
[AN 2585141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Kárpát-medence állatai / [... szerzői Bőhm András et al.]. - cop. 2005. - 526 p.
ISBN 963-09-4745-5 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - fauna - enciklopédia
592/599(035) *** 591.9(439)(035) *** 591.9(4-924.55)(035)
[AN 2585145] MARC

ANSEL
UTF-833 /2006.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : animals (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : állatok / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - 194 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-628-262-5 kötött : 3299,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2588694]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2006.
   Összehasonlító metszetanatómiai atlasz / Zboray Géza [et al.] ; [fényképezte Kriska György] ; [... rajz. Molnár Kinga]. - [Budapest] : Nemzeti Tankvk., 2005. - 302 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-19-4479-4 kötött : 13000,- Ft
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv - anatómiai atlasz
591.4(084.4)(075.8) *** 592/599(075.8)
[AN 2584904]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2006.
Valéro, Maria José
   Minden napra 365 érdekes állat / [szöveg Maria José Valéro] ; [ill. Francisco Arredondo, Fernando Fernandez, ...] ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Napraforgó, 2005. - 197 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9616-33-8 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2586264]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

36 /2006.
Balogh Tibor (1948-)
   Piaget szinkretizmusa / Balogh Tibor. - Szeged : Bába, 2005. - 87 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 81-87.
ISBN 963-7337-44-X fűzött
Piaget, Jean
Svájc - lélektan - pszichológus - 20. század
159.9(44)(092)Piaget,_J.
[AN 2585318]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2006.
Bánki M. Csaba (1947-)
   Tesztelje önmagát! : intelligencia, önismeret, párkapcsolat / Bánki M. Csaba. - [Budapest] : Pro Die, [2005]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-134-X fűzött : 2600,- Ft
teszt - intelligenciavizsgálat
159.9.072
[AN 2584564]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2006.
Bosporus-Bled-Baltic-Balaton Conference on Pharmaceutical Sciences (1.) (2005) (Siófok)
   1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences : September 26-28, 2005, Siófok : [programme book] / [org., publ. by the] Hungarian Society for Pharmaceutical Sciences [etc.]. - [Budapest] : Hung. Soc. for Pharmaceutical Sciences, [2005]. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
gyógyszerészet - konferenciakiadvány
615 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2585237]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2006.
Csendes Éva
   Tanári kézikönyv a Beszéljünk erről... című szexuális ismeretterjesztő könyv oktatásához / [írta Csendes Éva]. - Miskolc : Medlili, [2005]. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 5-6.
ISBN 963-86625-3-0 fűzött
nemi felvilágosítás - tanári segédkönyv
613.88(072)
[AN 2584706]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2006.
Dahlke, Rüdiger
Krankheit als Symbol (magyar)
   A betegség mint szimbólum : a pszichoszomatika kézikönyve : betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke [et al.] közreműködésével ; [ford. Szőke Orsolya, Koczor Piroska]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 525 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-865-4 kötött : 5990,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.52
[AN 2586118]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2006.
Deáky Zita
   Minden dolgok kezdete : a születés kultúrtörténete Magyarországon, XVI-XX. század / Deáky Zita, Krász Lilla. - Budapest : Századvég, 2005. - 383 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: 363-371.
ISBN 963-7340-16-5 kötött : 7875,- Ft
Magyarország - szülés - szülészet - művelődéstörténet - magyar néprajz - történeti feldolgozás
618(439)"15/19" *** 930.85(439)"15/19" *** 614.253.58(439)"15/19" *** 392.1(=945.11)
[AN 2586106]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2006.
Feichtinger Sándor (1817-1907)
   Feichtinger Sándor doktor önéletírása : élményei és működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti, valamint társadalmi és politikai téren / a sajtó alá rendezés szakmai irányítója Szállási Árpád ; a szöveggond. Gazda István munkája ; [a német szövegrészeket gond. Dörnyei Sándor] ; [... ford. Paczolay Gyula, ... Magyar László András]. - Piliscsaba : Mati, 2005. - 175, [5] p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 47.)
Bibliogr.: p. 11. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-51-0 fűzött
Feichtinger Sándor (1817-1907)
Magyarország - orvos - 19. század - századforduló - memoár
61(439)(092)Feichtinger_S.(0:82-94)
[AN 2585426]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2006.
Höjer, Dan
Lilla snippaboken (magyar)
   Kis puncikönyv / Dan Höjer ; [ill.] Gunilla Kvarnström ; [ford. Szappanos Gábor]. - [Budapest] : Presskontakt, cop. 2005. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9503-13-4 kötött : 1890,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 2585677]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2006.
   "Integrált minőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek kiépítése és működése a V4 országokban" : tudományos konferencia és kiállítás : Szentes, 2005. október 3-4-5. : előadások összefoglalói = A scientific conference and an exhibition titled "The structure and operation of systems on integrated quality control and food safety in the Visegrad countries" : summaries of the lectures / kiad. Csongrád Megyei Önkormányzat Marketing Iroda. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat Marketing Iroda, 2005. - [106] p. ; 30 cm
Fűzött
élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - konferenciakiadvány
614.31 *** 641 *** 65.018 *** 061.3(439-2Szentes)
[AN 2585182]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2006.
Iyengar, B. K. S.
Light on prānāyāma (magyar)
   Pránájáma új megvilágításban : pránájáma dípiká : [átfogó útmutatás a jógalégzéshez] / B. K. S. Iyengar ; Yehudi Menuhin előszavával ; [ford. Sitkéry Zoltán]. - Budapest : Filosz, 2005. - 351, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Jóga vidjá)
ISBN 963-86577-7-4 kötött : 3500,- Ft
jóga - légzés
615.851.86
[AN 2585188]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2006.
Kováts Mihály (1762-1851)
   Magyar patika azaz Magyar- és Erdély-országban termő patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben : a' falusi külorvosoknak, főldesuraknak és lelkitanítóknak számokra, hogy a' falusi ügyefogyott, beteg adózó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek ; Magyar patika kalauza : ó és uj chémiai szótár : orvosi terhek és mértékek : patika vizsgálat / szerzé Kováts Mihály. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - [18], 487, 152, [3] p. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
A Pesten 1835-1836-ban Eggenberger által 3 részben kiadott mű reprintje
ISBN 963-09-4757-9 fűzött
Bőr
gyógynövény - gyógyszerészet - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 615 *** 094/097.07
[AN 2586043]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2006.
Lévai Borbála
TÁDÉ gyulladáscsökkentő méhviaszgyertya (szlovák)
   TÁDÉ : sviečka z včelieho vosku s protizápalovým účinkom / Borbála Lévai. - [Hévíz] : [TÁDÉ Bioház Kft.], [2005]. - 192 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Liek budúcnosti: samoliečenie (borító- és gerinccím)
ISBN 963-219-715-1 * fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2585979]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2006.
Lowe, Sheila
Handwriting of the famous and infamous (magyar)
   Árulkodó írások : híres emberek a grafológia tükrében / Sheila Lowe ; a magyar személyiségek értékeléseit Agárdi Tamás írta. - Budapest : Athenaeum, 2005. - 160 p. : ill. ; 29 cm
Ford. Fazekas István. - Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-9615-01-3 kötött : 3980,- Ft
híres ember - grafológia
159.925.6 *** 929(100)
[AN 2585421]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2006.
Módszertani segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához (angol)
   Guidance on the implementation of regional and local tasks for the prevention of major accidents involving dangerous substances / [aut. Julianna Ősz Bíróné et al.] ; [prepared by the Central and East European Environment Developmental Institution ...]. - [Budapest] : [Közép- és Kelet-európai Környezetfejleszt. Int.], 2005. - 114 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-112-9 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - veszélyes anyag - útmutató
614.8(439)(036) *** 355.58 *** 620.26
[AN 2585159]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2006.
Mohás Lívia (1928-)
   Ismerd meg önmagad / Mohás Lívia ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : M. Kvklub, 2005. - 423 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-549-248-0 fűzött : 2290,- Ft
életvezetés - személyiség
613.865 *** 159.923
[AN 2585695]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2006.
Mohr, Bärbel
Der kosmische Bestellservice (magyar)
   Kozmikus Csomagküldő Szolgálat avagy Mitől működnek a csodák? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9569-84-4 kötött : 2300,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2585738]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2006.
Nagy Mária Edit
   Elsősegélynyújtás gépjármű-vezetők részére / Nagy Mária Edit. - Püspökladány : Kotra Kft., 2005. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-218-948-5 fűzött : 800,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2584726]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2006.
   Orvosunk a természet. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-18-4 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2584703]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2006.
   Pécs megyei jogú város stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében, 2005 / [szerk. Posta János] ; [... közrem. Kunszt Márta et al.] ; [közread. a Pécsi Kábítószerellenes Egyeztető Fórum]. - [Pécs] : Pécsi Kábítószerellenes Egyeztető Fórum, 2005. - 78, [40] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Pécs - káros szenvedély - kábítószer
613.83 *** 364.272(439-2Pécs)
[AN 2585948]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2006.
Pethes József
   Csodás gyógyulások / Pethes József. - [Budapest] : Szabad Lap, 2005. - 126, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 6.)
Fűzött : 485,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2586229]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2006.
Popper Péter (1933-)
   Mi az élet étterme? : Popper Péter beszélgető szakácskönyve, kétségekkel fűszerezett étel- és életreceptjei az Ájurvéda ősi indiai hagyománya alapján, és néha vitatkozva vele. - Budapest : Jonathan Miller, 2005. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 963-86901-0-0 kötött : 2980,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozástudomány - ezoterika
615.89 *** 613.2 *** 294.118.5 *** 133
[AN 2585390]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2006.
Rőszer Tamás
   Dinamikus szövettan = Histologia dinamica / Rőszer Tamás ; [az illusztrációkat rajz. Nagy Olivér és Vasas István]. - 2. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 240 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 224-230.
Fűzött
szövettan - egyetemi tankönyv
611.018(075.8)
[AN 2587645]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2006.
Strachowitz, Michael
Das alltägliche Gift (román)
   Otrava noastră zilnică : inamicii succesului / Michael Strachowitz ; [trad. Andreea Pol]. - Budapesta : [Sebesvíz 4 Kft.], 2005. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-556-6 fűzött
életvezetés - üzleti élet - siker
613.865 *** 65.013
[AN 2585973]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2006.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (30.) (2005) (Keszthely)
   XXX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : Keszthely, 2005. május 3-5. = 30th Annual Meeting on Radiation Protection : May 3-5, 2005 Keszthely... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2005]. - 41, 41 p. ; 21 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferenciakiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2585559]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2006.
Szakály Sándor (1937-)
   Étrendi kalcium és humánegészség : a Tejmineral jótéteményei / írta és szerk. Szakály Sándor. - Budapest : MÉTE K., 2005. - 68 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 63-68.
ISBN 963-218-716-4 fűzött
táplálkozás - tápanyag - kalcium
613.2 *** 612.392.63 *** 637.1
[AN 2585442]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2006.
Szekanecz Zoltán (1964-)
   Reumatoid artritisz : sokízületi gyulladás / Szekanecz Zoltán. - [Budapest] : SpringMed, 2005. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 963-9456-46-2 fűzött : 1680,- Ft
reuma - reumatológia
616.72-002.77
[AN 2586212]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2006.
Xu Ming-tang
Čžun Ûanʹ cigun (magyar)
   Csung Jüan csikung : a felemelkedés iskolája / Hszü Ming-tang, Tamara Martinova. - Budapest : 8 Kincs K., 2005. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-214-5
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2569588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Második szint : elérni a Csendet : elmélet és gyakorlat / [ford. Cseh Artúr]. - 2005. - 168, [22] p.
ISBN 963-86731-2-5 fűzött : 2300,- Ft
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2585186] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

63 /2006.
Zsámboki László (1935-)
   Selmeci ezüst, körmöci arany : válogatott tanulmányok a szerző születésének 70. évfordulója tiszteletére / Zsámboki László ; [közread. Érc- és Ásványbányászati Múzeum, MTA MAB Bányászattörténeti Munkabizottsága, OMBKE Egyetemi Osztálya]. - Rudabánya ; Miskolc : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2005. - 332 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86575-5-3 fűzött
Magyarország - bányászat - kohászat - mérnök - felsőoktatás - történeti feldolgozás - emlékkönyv
622(439)(091) *** 669(439)(091) *** 378.662(439)(091)
[AN 2585691]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

64 /2006.
Bain, Steve
CorelDRAW 12 (magyar)
   CorelDRAW 12 : referenciakönyv / Steve Bain, Nick Wilkinson ; [ford. Dreilinger Tímea]. - Budapest : Panem, 2005. - 728 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-545-426-0 fűzött : 5900,- Ft
számítógépes grafika
519.688:744CorelDRAW
[AN 2585631]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2006.
Barta Zoltán
   Alkalmazásfejlesztés Perlben / Barta Zoltán. - Budapest : Panem, 2005. - 447 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Webvilág, ISSN 1419-0958)
Bibliogr.: p. 441-442.
ISBN 963-545-415-5 fűzött : 3490,- Ft
programnyelv
519.682Perl
[AN 2585943]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2006.
Gagyi Endre
   Képszerkesztés : [digitális fényképek feldolgozása számítógéppel] / Gagyi Endre. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 343 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-09-4782-X fűzött : 4990,- Ft
fototechnika - digitális technika - számítógépes grafika - képszerkesztő
681.327 *** 681.3.019 *** 77
[AN 2585601]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2006.
International Conference on Software Maintenance (21.) (2005) (Budapest)
   ICSM 2005 : International Conference on Software Maintenance 2005 : Budapest, ... 26-29 September, 2005 : industrial & tool proceedings. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2005]. - 92 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztés Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-460-980-5 fűzött
szoftver - konferenciakiadvány
681.3.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585839]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2006.
International Conference on Software Maintenance (21.) (2005) (Budapest)
   ICSM 2005 : International Conference on Software Maintenance 2005 : Budapest, ... 26-29 September, 2005 : poster proceedings. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2005]. - 86 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztés Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-460-981-3 fűzött
szoftver - konferenciakiadvány
681.3.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585832]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-27-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589121]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-28-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589126]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.0 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-29-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589129]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-30-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589131]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-31-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589133]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-32-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589135]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-33-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589137]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-34-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589139]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-35-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589140]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.0 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-36-X
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2589141]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2006.
Sikos László
   Macromedia Flash : MX 2004 és 8 verziók / Sikos László. - Budapest : BBS-Info, 2005. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9425-06-0 fűzött : 1970,- Ft
számítógépes grafika
519.688:744Flash
[AN 2584739]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

80 /2006.
   A digitális televízió szolgáltatásai : bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok / szerk. Hazay István ; szerzők Ágoston György [et al.] ; [kiad. az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet ...]. - Budapest : ORTT AKTI : Typotex, 2005. - 468 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-856-9 fűzött : 3800,- Ft
digitális híradástechnika - televíziótechnika - műsorszórás
621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2584986]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2006.
Fischer, Walter
Digital television (magyar)
   A digitális műsorszórás alapjai : gyakorlati útmutató mérnökök számára / Walter Fischer ; ford. Szombathy Csaba ; [kiad. az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet]. - Budapest : ORTT-AKTI, 2005. - 386 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355-357.
ISBN 963-216-857-7 kötött : 4800,- Ft
televíziótechnika - digitális híradástechnika - műsorszórás
621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2585686]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2006.
Komáromi Zsombor
   Házimozi-enciklopédia / Komáromi Zsombor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4724-2 fűzött : 5990,- Ft
szórakoztató elektronika - DVD-lejátszó - digitális technika - televíziótechnika - szaklexikon
621.397:030 *** 681.77 *** 681.327.68
[AN 2585608]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

83 /2006.
Stróbl Alajos (1939-)
   Termikus hulladékhasznosítás / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004-. - 21 cm
Európa - égetés - szemétgyűjtés - környezetvédelem
628.474(4) *** 504.064.47
[AN 2530760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A veszélyes hulladékok égetésének korszerű irányzatai - energetikai értékesítés. - 2005. - 40 p. : ill. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/7B.)
Bibliogr.: p. 35-38.
Fűzött (hibás ISBN 963-86517-5-X)
szemétgyűjtés - égetés - környezetvédelem
628.474 *** 504.064.47
[AN 2585091] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

84 /2006.
Bajsz Gábor
   A 7-es villamos : a szeged-kiskundorozsmai közúti vasútvonal története / Bajsz Gábor. - Szeged : Új Dorozsmai Napló Egyes., 2005. - 29 p. : ill. ; 20 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 2.)
ISBN 963-460-229-0 fűzött
Kiskundorozsma - vasúti közlekedés - közúti villamosvasút
656.2(439-2Kiskundorozsma)
[AN 2585434]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2006.
Wallington, Neil
The world encyclopedia of fire engines and firefighting (magyar)
   A tűzoltóautók és a tűzoltás világenciklopédiája : tűzoltás és mentés - a világ tűzoltóinak képes atlasza több mint 700 képpel az egykori és a legújabb eszközökről / Neil Wallington. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Márkus János
ISBN 963-9471-88-7 kötött : 7490,- Ft
tűzoltás - tűzoltó berendezés - történeti feldolgozás
629.114.77(100) *** 614.84(100)(091)
[AN 2585311]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

86 /2006.
Adams, Janine
How to say it to your cat (magyar)
   Hogyan beszéljünk a macskánkkal : szüntessük meg viselkedési gondjait / Jamine Adams ; [ford. Dienes-Nagy Erika]. - [Debrecen] : Tipo-Copy, [2005]. - 200 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-219-096-3 fűzött : 1598,- Ft
macska - állattartás - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 2584525]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2006.
Bradley, Steven
Autumn in the garden (magyar)
   Ősz a kertben : [metszés, védelem és egyéb szezonális feladatok] : [20 kertészeti ötlet lépésról lépésre] / Steven Bradley ; fotók Anna Hyde ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
ISBN 963-549-195-6 kötött : 4900,- Ft
amatőr kertészkedés
635.9
[AN 2586277]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2006.
Bradley, Steven
Summer in the garden (magyar)
   Nyár a kertben : [mit tegyünk, hogy kertünk folyamatosan virágozzon?] : [20 kertészeti ötlet lépésről lépésre] / Steven Bradley ; fotók Anne Hyde ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-194-8 kötött : 4900,- Ft
amatőr kertészkedés
635.9
[AN 2586283]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2006.
Columella, Lucius Iunius Moderatus
De re rustica (magyar)
   A mezőgazdaságról / Lucius Iunius Moderatus Columella ; ford., a jegyzeteket és az utószót írta Hoffmann Zsuzsanna. - Szeged : Lectum, 2005. - 489 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "L. Iuni Moderati Columellae Opera quae exstant" (Upsaliae : Eranos, 1897-1968) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86649-8-3 kötött : 4990,- Ft (hibás ISBN 978-963-86649-8-3)
latin irodalom - mezőgazdaság
63 *** 871-96=945.11
[AN 2584544]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2006.
Kern, Andrea
Gärtnertricks aus alter Zeit (magyar)
   Régi idők kerti fortélyai : vetés és palántázás, trágyázás és növényápolás, betakarítás és tárolás / Andrea Kern ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-55-X fűzött
amatőr kertészkedés
634 *** 631.5 *** 635.92
[AN 2584607]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

91 /2006.
Buday Péter (1963-)
   Majd a Buday! : a mesterszakács, aki a háziasszonyok nyelvén beszél / Buday Péter. - Budapest : Kulinária, cop. 2005. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-219-308-3 kötött : 3390,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2585715]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2006.
   Dunán innen, Dunán túl... a Dunán : utazás a magyar gasztronómia múltjában / [szerk. Nováczki Éva] ; [... összeáll. Tancsik Gyula et al.] ; [a köt. illusztrációit Bukta Imre kész.]. - [Budapest] : A38 Kult. Kht., 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Budapesten, az A38 hajón 2005. aug. 19-27. között rendezett Gasztronómiai Hét alkalmából. - Az étlapok angol és német nyelven is
Fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv - elbeszélés
641.568(439)(083.12) *** 641.55(0:82-32)
[AN 2585934]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2006.
   Édes ízek könyve : [finomságok gyűjteménye]. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-09-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2584712]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2006.
Frank Júlia (1946-)
   Óriás szakácskönyv kezdőknek és haladóknak / Frank Júlia. - Budapest : Corvina, 2005. - 952 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5428-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2585395]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2006.
Kieslich, Sabine
Brot backen (magyar)
   Kenyérsütés otthon / Sabine Kieslich ; [ford. Molnár Rita]. - Utánny. - [Budapest] : K. u. K. K., [2005]. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7437-19-3 kötött : 1400,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2587956]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   99 kímélő étel 33 színes ételfotóval / Lajos Mari, Hemző Károly. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2005. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-262-3 kötött : 1750,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2584614]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2006.
   Muffinok, kenyerek és péksütemények / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2005. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-399-6 fűzött
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 2584922]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2006.
Oliver, Jamie
Jamie's dinners (magyar)
   Jamie vacsorái / Jamie Oliver ; fényképezte David Loftus és Chris Terry ; graf. Marion Deuchars és Rácz Júlia ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2005. - XII, [2], 321 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-530-257-6 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2585703]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Koktélok / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 117 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 28.)
ISBN 963-679-367-0 fűzött
koktél - szakácskönyv
641.87(083.12)
[AN 2584943]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Torták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 120 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 27.)
ISBN 963-679-366-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2584941]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Ünnepi ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 112 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 26.)
ISBN 963-679-368-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2584940]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2006.
Szenes Iván
   Szarvasi szilváskönyv : a legeslegjobb szilvás receptek / Szenes Iván, Szenes János. - Szarvas : Magánkiad., 2005. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szarvas - nemzeti étel - ételspecialitás - szilva - szakácskönyv
641.55(083.12):634.22 *** 641.568(439-2Szarvas)(083.12)
[AN 2586126]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2006.
Tóth Endre
   Mit főzzünk ma? : főzzük ki együtt újra! / Tóth Endre ; [... ételfotók Patócs Róbert Máté, ... Hajdu János, Kutassy Csaba]. - [Budapest] : MediaM, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. műsora alapján
ISBN 963-219-217-6 kötött : 3500,- Ft
szakácskönyv - televíziós műsorszám
641.55(083.12) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2584804]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

104 /2006.
Barcsi Tamás
   Az ember méltósága : filozófiai-etikai tanulmány / Barcsi Tamás. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 309, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 298-309.
ISBN 963-9580-45-7 fűzött : 2400,- Ft
erkölcs
177
[AN 2585057]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2006.
Brandenstein Béla (1901-1989)
   Kierkegaard : tanulmány / Brandenstein Béla. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 150, [3] p. ; 19 cm. - (Brandenstein Béla válogatott művei ; 1.)
ISBN 963-7510-63-X fűzött : 2200,- Ft
Kierkegaard, Søren
Dánia - filozófus - 19. század
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 2585368]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2006.
Horváth Barna (1896-1973)
   Az erkölcsi norma természete / Horváth Barna ; [... szerk. ... Cs. Kiss Lajos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 229, [5] p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 6.). (Bibliotheca iuridica. Opera classica, ISSN 1587-3862)
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 963-958-036-8 fűzött : 1900,- Ft
erkölcs
17.023
[AN 2585137]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2006.
Ortega y Gasset, José
La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva (magyar)
   Elmélkedések Leibnizről : az alapelv fogalma és a deduktív elmélet fejlődése / José Ortega y Gasset ; [ford. Csejtei Dezső és Juhász Anikó]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 380 p. : ill. ; 22 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-50-3 v. : 4200,- Ft
Leibniz, Gottfried Wilhelm
filozófia
1(430)Leibniz,_G._W.
[AN 2585176]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

108 /2006.
Borbély János
   A lélekmadár röpte : [amiről a református templomok mesélnek...] / Borbély János meséi ; Ekhardt Júlia fotóival. - Tiszatardos : Index Marketing Műhely, 2005. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-219-238-9 kötött
Magyarország - vallásos irodalom - templom - gyermekirodalom - fényképalbum
244(02.053.2) *** 726.54(439)(084.12)
[AN 2584916]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2006.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
Universal responsibility and the good heart (magyar)
   Egyetemes felelősségtudat / Tenzin Gyaco Őszentsége XIV. dalai láma ; [ford. Szántai Zsolt] ; [a verseket ford. Szegedi Mónika] ; [közread. a] Milarepa Tibeti Kultúra Központ ... - Budapest : Milarepa Tibeti Kult. Közp. : Trajan, cop. 2005. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-86624-7-6 kötött : 1890,- Ft
északi buddhizmus
294.321
[AN 2586114]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2006.
Chinmoy, Sri
Kundalini: the mother-power (magyar)
   Kundalini, az anya-erő / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2005. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86752-2-5 fűzött : 1400,- Ft
jóga - okkultizmus
294.527 *** 133.25
[AN 2585869]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2006.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
The pressure's off (magyar)
   Új élet - valódi szabadság / Larry Crabb ; [ford. Czövek Tamás] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-27-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2584929]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2006.
Cseri Kálmán (1939-)
   Csendes csodák : Cseri Kálmán református lelkésszel beszélget Bene Éva. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 148 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 17.)
ISBN 963-7510-36-2 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - kereszténység - világnézet - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - ezredforduló - interjú
284.2(439)(092)Cseri_K.(047.53) *** 21
[AN 2584593]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2006.
David, Rosalie
Religion and magic in ancient Egypt (magyar)
   Vallás és mágia az ókori Egyiptomban / Rosalie David ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 395 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 368-385.
ISBN 963-425-053-X * kötött : 2499,- Ft (hibás ISBN 963-425-53-X)
ókori Egyiptom - vallás - mágia - kultúrtörténet
299.31 *** 133.4(32) *** 930.85(32)
[AN 2584600]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2006.
Dillow, Linda
The blessing book (magyar)
   Áldások könyve / Linda Dillow ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 119 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-30-5 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2584932]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2006.
Drasny József
   A Ji king elfeledett világképe : a Ji-gömb / Drasny József. - Budapest : Szenzár, 2005. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-7014-07-1 fűzött : 2250,- Ft
kínai ősi vallások
299.511.8
[AN 2585581]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2006.
Fülep Sándor (1933-)
   Igei elmélkedések : az úri ima / Fülep Sándor. - Berettyóújfalu : Fülep S., 2005. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-826-4 fűzött
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 2586233]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2006.
Grüll Tibor
   "A gyökér és az ágak" : tanulmányok az ókori zsidóság és kereszténység történetéből / Grüll Tibor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2005. - 338 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-317.
ISBN 963-9438-45-6 fűzött : 2900,- Ft : 20 EUR
művelődéstörténet - zsidó vallás - ókori Izrael
296(33) *** 930.85(=924)
[AN 2585217]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2006.
Harada Shodo
   Bódhidharma ösvényén / Sódó Harada ; [ford. ... Dettre Gábor]. - Budapest : Filosz, 2005. - 325 p. ; 20 cm. - (A zen oszlopai, ISSN 1588-9548)
ISBN 963-86577-5-8 fűzött : 2480,- Ft
Bodhidharma
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 2585489]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2006.
Jones, Kenneth
   A lélek gyógyítója : bibliatanulmányok Máté evangéliumának 8. és 9. fejezete alapján / Kenneth Jones ; [ford. Fanton Zsuzsa]. - [Budapest] : TBL Magyarország Alapítvány ; [S.l.] : '4H' - Magyar Misszió ; [Orgovány] : Örömhír Alapítvány, 2005. - 32 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányozó sorozat ; 2.)
ISBN 963-86856-2-X fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 2585794]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2006.
Jones, Kenneth
   Pál apostol filippibeliekhez írott levelének tanulmánya / Kenneth Jones. - [Budapest] : TBL Magyarország Alapítvány ; [S.l.] : '4H' - Magyar Misszió ; [Orgovány] : Örömhír Alapítvány, 2005. - 51 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányozó sorozat ; 3.)
ISBN 963-86856-1-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.6.07
[AN 2585859]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2006.
Kovácsné Sz Ildikó
   Jézus törődik a nőkkel / Kovács Gézáné Ildikó ; [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - Budapest : TBL Mo. Alapítvány, cop. 2005. - [4], 31 p. ; 21 cm
ISBN 963-86856-3-8 fűzött
vallásos irodalom - nők a társadalomban
244 *** 316.37-055.2
[AN 2585121]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2006.
László Levente
   Mithras és misztériumai / [... szerzői László Levente, ... Nagy Levente, ... Szabó Ádám] ; szerk. László Levente ; [ford. Kendeffy Gábor et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Kultusz és logosz ; 4.[!3.])
Fűzött : 4300,- Ft
perzsa vallás
295 *** 291.214
[AN 2584978]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 276, [3] p.
ISBN 963-7510-05-2
perzsa vallás
295 *** 291.214
[AN 2584991] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 315, [19] p.
Bibliogr.: p. 192-243.
 (hibás ISBN 963-7510-06-0)
perzsa vallás
295 *** 291.214
[AN 2584994] MARC

ANSEL
UTF-8123 /2006.
Nichols, Ross
In the grove of the Druids (magyar)
   A druidák ligetében : Ross Nichols druidatanai / [a szövegeket vál.] Philip Carr-Gomm ; [előszó Ronald Hutton] ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 270 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261.
ISBN 963-425-042-4 kötött : 2499,- Ft
kelta vallás - vallástudomány
299.16 *** 291
[AN 2584546]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Soliloquia : napló / Prohászka Ottokár. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2004-. - 17 cm
Barlay Ö. Szabolcs előszavával
Prohászka Ottokár (1858-1927)
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 2501191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Esztergom, 1883-1890. - 2005. - 196 p.
Gerinccím: Prohászka naplója, 1883-1890
ISBN 963-460-790-X fűzött
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 2587686] MARC

ANSEL
UTF-8125 /2006.
Vitális Ilona
   Gyere velünk a Biblia korába! : otthon, mesterségek, foglalkozások / Vitális Ilona ; [ill.] Gaál Éva ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : Porszem K. : KIA, 2005. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9390-31-3 kötött
ókori Izrael - művelődéstörténet - gyermekkönyv
22(02.053.2) *** 930.85(33)(02.053.2)
[AN 2585406]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2006.
   Wosinsky Mór : "...a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós...", 1854-1907 / [szerk. Gaál Attila] ; [közread. a] Wosinszky Mór Megyei Múzeum. - Szekszárd : Wosinsky Múz., 2005. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7209-23-9 kötött
Wosinsky Mór (1854-1907)
Magyarország - katolikus pap - régészet - 19. század - 20. század
282(439)(092)Wosinsky_M. *** 902(439)(092)Wosinsky_M.
[AN 2584939]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

127 /2006.
Donáth Blanka, G.
   Futamok a Halljad Izráel!-hez / G. Donát Blanka. - Budapest : Arktisz, 2005. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 963-8189-12-6 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - zsidóság - identitás
316.347(=924)(439) *** 323.15(=924)(439)
[AN 2585428]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2006.
   "Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt" : szöveggyűjtemény a faluszociológia tanulmányozásához / vál. és szerk. Fürj Zoltán ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE ATC Agrárgazd. és Vidékfejleszt. Kar, 2005. - 262 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1908,- Ft
Magyarország - faluszociológia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
316.334.55(439)(075.8) *** 316.1 *** 308(439-22)(082)
[AN 2585510]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2006.
   Esettanulmányok : a "Diszkrimináció-ellenes és kapcsolatépítő program családgondozók és roma családok között" című projekt záródolgozatai / [szerk. Diósi Ágnes] ; [közread. a] Fővárosi Tegyesz ... - Budapest : Főv. Tegyesz : Tündérrózsa, 2005. - 141, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-218-945-0 fűzött
Magyarország - cigányság - szociális gondozás - családvédelem - ezredforduló - esettanulmány
316.347(=914.99)(439)"200" *** 364.442.044.24(439)
[AN 2585639]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2006.
Fehér Zoltán (1931-)
   "Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam" : Bátya társadalma a 20. században életrajzok, emlékezések és egyéb népi szövegek alapján / Fehér Zoltán. - Bátya : Szerző, 2005. - 237 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
Fűzött (hibás ISBN 963-8189-13-4)
Bátya - magyar néprajz - szociográfia - 20. század - interjú
308(439-2Bátya) *** 39(439-2Bátya)
[AN 2585431]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2006.
Goudsblom, Johan
Het regime van de tijd (magyar)
   Időrezsimek / Johan Goudsblom. - Budapest : Typotex, 2005. - 252 p. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Ford. Fenyves Miklós. - Bibliogr.: p. 223-246.
ISBN 963-9548-65-0 fűzött : 2800,- Ft
társadalom - civilizáció - kultúrtörténet
316 *** 930.85(100) *** 008
[AN 2585872]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2006.
Jánosa András
   Adatelemzés számítógéppel : alkalmazott számítástechnika / Jánosa András. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 271 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 963-394-636-0 fűzött : 2800,- Ft
statisztika - számítástechnika - adatmodellezés
311 *** 681.3
[AN 2585367]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2006.
Kamarás Ferenc (1943-)
   Fiatal házaspárok életútja Németországban és Magyarországon : két házassági longitudinális vizsgálat összehasonlító elemzése / Kamarás Ferenc, Kapitány Balázs, Vaskovics László. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., 2005. - 97 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 81. = 2005/4.)
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 963-9597-08-2 fűzött
Magyarország - Németország - házasság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.3(439)"199/200"(083.41) *** 312.3(430)"199/200"(083.41)
[AN 2584949]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2006.
Li Zhongqiang
Leisa duonaohe (magyar)
   Szerencsevadászok : kínaiak Magyarországon / Li Csung-csiang ; ... ford., előszóval és jegyzetekkel ell. Polonyi Péter. - Budapest : Marco Polo Kvk., 2005. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-029-7 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - bevándorlás - kisebbség - kínaiak
316.347(=951)(439)"199" *** 325.14(=951)(439)"199"
[AN 2584524]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2006.
Máté-Tóth Andrásné
   Gyálarét társadalma / Máté-Tóth Andrásné, Német[!Németh] Zsolt, Takács Anita. - Szeged-Gyálarét : Bába, 2005. - 140 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-7337-52-0 fűzött
Szeged - településszociológia - helyismeret - társadalmi mobilitás - lakóhelyi közösség - 20. század
316.334.55/.56(439-2Szeged)"19" *** 314.92(439-2Szeged) *** 316.444(439-2Szeged) *** 908.439-2Szeged
[AN 2585331]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2006.
Spéder Zsolt (1961-)
   Poverty and deprivation: assessing demographic and social structural factors / by Zsolt Spéder, Balázs Kapitány. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2005. - 56 p. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 8.)
Bibliogr.: p. 48-51.
ISBN 963-9597-07-4 fűzött
Magyarország - szegénység - szegénygondozás - ezredforduló
316.344.233-058.34(439)"200" *** 364.22(439)"200"
[AN 2585733]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

137 /2006.
Bohatta, Ida
Weihnachten mit Ida Bohatta (magyar)
   Karácsonyi album / [rajz.] Ida Bohatta. - Budapest : Simon K., 2005. - 71 p. : ill., színes, részben kotta ; 29 cm
Ford. Csillag Éva
ISBN 963-9338-50-8 kötött
karácsony - gyermekirodalom - képeskönyv - antológia
398.332.416(0:82-822)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2585717]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2006.
Cattrall, Kim
Sexual intelligence (magyar)
   Szexuális intelligencia / Kim Cattrall ; [ford. Montanus]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 963-336-999-1 kötött
művelődéstörténet - erotika
392.6 *** 930.85
[AN 2585225]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2006.
   Mit rejtenek az álmaink : [álmoskönyv]. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-07-9 fűzött
álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2584533]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2006.
Péter László (1926-)
   Néprajz, népműveltség : két tanulmány, 1948, 1949 / Péter László. - Szeged : Bába, 2005. - 220, [3] p. ; 18 cm
Tart.: A népkultúra értéke ; Magyar etnoszociológia. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7337-49-0 fűzött
néprajz
39.001
[AN 2585178]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2006.
Pozsony Ferenc (1955-)
   A moldvai csángó magyarok / Pozsony Ferenc. - Budapest : Gondolat : EFI, 2005. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 213-230.
ISBN 963-9610-00-3 fűzött : 2890,- Ft
Csángóföld - magyar néprajz - határon túli magyarság - moldvai csángók
39(=945.11)(498.3)
[AN 2585875]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2006.
Pusztai János
   Konferenciaszervezés / Pusztai János ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2005. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9558-43-5 fűzött
rendezvényszervezés - konferencia - egyetemi tankönyv
395(075.8) *** 061.7
[AN 2584982]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2006.
   Skót legendák és mesék / [vál. és ford. Farkas Bíborka] ; [ill. Gröb Tamás]. - Budapest : General Press, [2005]. - 301 p. : ill. ; 21 cm
A vál. és a ford. a "Scottish fairy tales" (New York : Random House, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9459-95-X kötött : 2200,- Ft
Skócia - néprajz - angol irodalom - legenda
398.2(=916.3) *** 820-343.4=945.11
[AN 2584794]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2006.
Szojka Emese (1955-)
   A sárközi bútor = The furniture of the Sárköz / Szojka Emese ; [a fényképeket kész. ... Roboz László, Sarnyai Krisztina, ... Deim Péter]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 144 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 10.)
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 963-9540-11-0 fűzött
Sárköz - magyar néprajz - népművészet - tárgyi néprajz - bútor - múzeumi katalógus
39(=945.11)(439Sárköz) *** 749.1.031.4(439Sárköz) *** 069(439-2Bp.)NM(036)
[AN 2585742]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

145 /2006.
Balogh Margit (1961-)
   Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005 : dokumentumok / Balogh Margit, Gergely Jenő. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2005. - 2 db (1505 p.) ; 25 cm. - (História könyvtár. Okmánytárak, ISSN 1787-1816 ; 2.)
ISBN 963-8312-99-8 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - jogszabálygyűjtemény
322(439)"1790/2005"(094) *** 28(439) *** 296(439)
[AN 2584782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1790-1944. - 776 p.
Magyarország - egyházpolitika - 18. század - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény
322(439)"1790/1944"(094) *** 28(439) *** 296(439)
[AN 2584787] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1944-2005. - p. 781-1505.
Bibliogr.: p. 1497-1502.
Magyarország - egyházpolitika - 20. század - ezredforduló - jogszabálygyűjtemény
322(439)"1945/2005"(094) *** 28(439) *** 296(439)
[AN 2584789] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2006.
Bárdos-Féltoronyi Miklós (1935-)
   Tudományelméleti kalandozások : ember- és társadalomképek a politológiában és a gazdaságtanokban / Bárdos-Féltoronyi Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 212 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 963-7343-54-7 fűzött : 1950,- Ft
politológia - gazdaságtan - tudománytan
32.001 *** 330.8 *** 001.5
[AN 2585826]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2006.
Föld S. Péter (1951-)
   Bolsik, ne emeljétek a sajtos pogi árát, mert baj lesz! / Föld S. Péter ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2005. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7437-08-8 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - humoreszk
323(439)"199/200"(0:82-7)
[AN 2584642]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2006.
Lendvai, Paul (1929-)
Reflexionen eines kritischen Europäers (magyar)
   A világ egy kritikus európai szemével / Paul Lendvai ; [ford. Laczházi Gyula, Glavina Zsuzsa]. - Budapest : Napvilág, 2005. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 963-9350-72-9 kötött : 3400,- Ft
politika - ezredforduló - osztrák irodalom - publicisztika
32(100)"200"(0:82-92) *** 830-92(436)=945.11
[AN 2585500]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2006.
Nagy István
   "...a fiatal szívek forradalma" : a szegedi pedagógiai főiskolások 1956-ban / Nagy István. - Szeged : Bába : SZTE Juhász Gy. Felsőokt. K., 2005. - 220 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 204-212.
ISBN 963-7337-39-3 fűzött
Szeged - ifjúsági mozgalom - 1956-os forradalom - magyar történelem
329.78(439-2Szeged)"1956"
[AN 2585323]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2006.
Ṣẇr, R°'ẇben (1932-)
Bȩriḥåh mȩhǎgȩṭŵ (magyar)
   Menekülés a gettóból : egy nagyváradi zsidó család története / Reuven Tsur ; [ford. Vázsonyi Ágnes]. - Budapest : Noran, 2005. - 183 p. ; 19 cm. - (Várad, villanyváros, ISSN 1419-7405)
ISBN 963-7416-38-2 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - Izrael - antiszemitizmus - holokauszt - irodalomtörténész - 20. század - héber irodalom - memoár
323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94) *** 892.4-94=945.11 *** 82.01(569.4)(=945.11)(092)Ṣẇr,_R.(0:82-94)
[AN 2584612]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2006.
Várdy Béla (1936-)
   Újvilági küzdelmek : az amerikai magyarok élete és az óhaza / Várdy Béla, Várdy Huszár Ágnes ; [szerk. és a mutatókat összeáll. Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2005. - 370 p. ; 25 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9501-22-0 kötött
emigráció - amerikai magyarság - történeti feldolgozás
325.25(=945.11)(73)
[AN 2584548]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

152 /2006.
Aussführliche und warhafftige Beschreibung wie es mit denen Criminal-Processen, und darauff erfolgten Executionen wider die drey Graffen Frantzen Nadassdi, Peter von Zrin und Frantz Christophen Frangepan, eigentlich hergangen (magyar, német)
   A Wesselényi-összeesküvés : beszámoló a perről és a kivégzésekről / [szerk. W. Salgó Ágnes] ; [a kísérő tanulányt írta G. Etényi Nóra] ; [az eredeti német művet ... ford. Magyar László András] ; [a kísérő tanulmányt ... ford. Rákóczi Katalin, ... Kovács László]. - [Budapest] : Helikon : OSZK, cop. 2005. - 224 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyar Helikon, ISSN 1786-3848)
Az eredeti mű 1671-ben Bécsben M. Cosmeroviusnál megj. hasonmásával és magyar fordításával. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár App. H. 959 jelzetű példánya alapján. - A kísérő tanulmány magyar, német és horvát nyelven
ISBN 963-208-959-6 kötött : 6990,- Ft
Nádasdy Ferenc (1623-1671)
Zrínyi Péter (1621-1671)
Frangepán Ferenc Kristóf (1643-1671)
magyar történelem - per - 17. század - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"1671"(093) *** 343.322(439)"166" *** 73/76.041.5 *** 094/099.07
[AN 2586297]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2006.
Balázs Éva, H. (1915-)
   Életek és korok : válogatott írások / H. Balázs Éva ; szerk. Krász Lilla. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2005. - 344 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 37.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9627-00-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem
930.85(439) *** 943.9
[AN 2586315]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2006.
Barabási László (1943-)
   Hol vagytok székelyek? / Barabási László. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2005. - 479 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86588-4-3 fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-86588-5-1)
magyarságkutatás - székelyek
930.8(=945.11székelyek)
[AN 2585422]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2006.
Bates, Brian
The real Middle-Earth (magyar)
   Az igazi Középfölde : mágia és misztérium a sötét középkorban / Brian Bates ; [ford. Ferencz Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 269 p., [12] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-425-062-9 kötött : 2499,- Ft
Nyugat-Európa - művelődéstörténet - középkor
930.85(4-15)"04/14"
[AN 2584610]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2006.
Beniczky Gáspár (16??-17??)
   II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja : Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma, 1707. május 24 - 1710. február 28. / [sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre]. - Budapest : Nap, 2005. - 284 p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Rákóczi források)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9402-76-1 kötött : 2950,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - 17. század - 18. század - magyar irodalom - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - memoár - történelmi forrás
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(093) *** 943.9"170"(093) *** 894.511-94
[AN 2584965]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2006.
Bessenyei József (1949-)
   A Nádasdyak / Bessenyei József ; [... a képanyagot vál. Szvoboda Dománszky Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2005. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151-153. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9598-65-8 kötött : 9800,- Ft
Nádasdy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Nádasdy
[AN 2585271]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2006.
Cartledge, Paul
Alexander the Great (magyar)
   Nagy Sándor, a hódító / Paul Cartledge ; [ford. Barna László]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2005. - 277 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9368-43-1 kötött
Sándor (Macedonia: király), Nagy
Hellén Birodalom - uralkodó - 3. század (Kr. e.) - életrajz
938.1(092)Sándor,_Nagy *** 938.1"-03"
[AN 2584683]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2006.
   Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum : Ungarn / [Hrsg.] Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. - Budapest : Akaprint : Archäologisches Inst. der UAW, 2005-. - 30 cm
Kelet-Európa - régészet - római birodalom kora - lelet
904(398) *** 904(4-12)"00/04"
[AN 2585150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd 1., Komitat Szolnok / bearb. von Andrea Vaday unter Mitwirkung von Friderika Horváth. - 2005. - VI, 154, [28] p., [4] t. : ill., részben színes
ISBN 963-8046-60-0 kötött
Szolnok (megye) - Dacia - régészet - római birodalom kora - lelet
904(439.169)"00/04" *** 904(398.2)
[AN 2585155] MARC

ANSEL
UTF-8160 /2006.
Czenthe Huba
   Pétervására története / Czenthe Huba ; [kiad. Pétervására Város Önkormányzata]. - Pétervására : Önkormányzat, 2005. - 303 p., [34] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 963-219-477-2 kötött
Pétervására - helytörténet
943.9-2Pétervására
[AN 2586239]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2006.
Drábik János (1938-)
   1956, a magyarok harmadik útja : kiút a kommunizmus és a pénzuralom zsákutcájából / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2005. - 418 p. ; 22 cm
A magyarok harmadik útja (borító- és gerinccím)
ISBN 963-425-050-5 kötött : 2499,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2584553]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2006.
Forgó István
   Csanytelek története a kezdetektől / Forgó István ; [kiad. "Európai Csanytelekért" Közalapítvány ...]. - Szeged : "Európai Csanytelekért" Közalapítvány : Bába, 2005. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-219.
ISBN 963-7337-46-6 fűzött
Csanytelek - helytörténet
943.9-2Csanytelek
[AN 2585378]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2006.
Gardner, Laurence
The Magdalene legacy (magyar)
   Mária Magdolna öröksége : a Jézus és Mária vérvonala ellen szőtt összeesküvés / Laurence Gardner ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 334 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315-324.
ISBN 963-425-043-2 kötött : 2499,- Ft
művelődéstörténet - középkor - okkultizmus
930.85(100)Grál *** 232.9 *** 133.25
[AN 2584714]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2006.
Goldschmied István
   A keszthelyi zsidóság története, 1699-2005 / Goldschmied István, Szarka Lajos ; [kiad. Keszthelyi Izraelita Hitközség]. - Keszthely : Keszthelyi Izraelita Hitközs., 2005. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-776-8 fűzött
Keszthely - magyar történelem - zsidóság
943.9-2Keszthely(=924) *** 296(439-2Keszthely)(091)
[AN 2585807]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2006.
Graham, Caroline
Camilla and Charles (magyar)
   Camilla, Károly és Diana : szerelmi háromszög / Caroline Graham ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 315 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-305-224-6 kötött
Camilla,, Duchess of Cornwall
Charles, Prince of Wales
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - történelem - uralkodó - híres ember - nő - 20. század - 21. század
941.0(092)Charles,_Prince_of_Wales *** 929(410)Diana,_Princess_of_Wales *** 929(410)Camilla,_Duchess_of_Cornwall
[AN 2584684]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2006.
Gubcsi Anikó
   A lét lámpásai / Gubcsi Anikó. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 308 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-243-X kötött : 2490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2585372]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2006.
Harsányi Ildikó
   Fekete magyarok - fehér magyarok / Harsányi Ildikó. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2005. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86588-7-8 fűzött : 1500,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2585417]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2006.
   Hétköznapok vénuszai / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Hódmezővásárhely : [Szeged] : Móra F. Múz., 2005. - 294 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kész. a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum állandó régészeti kiállításának megnyitása alkalmából. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7217-77-0 kötött
Alföld - régészet - újabb kőkor - múzeumi katalógus
903(439.14)"634" *** 069(439-2Hódmezővásárhely)(036)
[AN 2586254]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2006.
Hétköznapok vénuszai (angol)
   Everyday Venuses : late 7th millennium mid - 5th millennium BC : guide to the permanent archaeological exhibition of the Tornyai János Museum / [org. Tibor Paluch, Katalin Tóth, Ferenc Horváth] ; [ed. Lívia Bende and Gábor Lőrinczy] ; [publ. by Móra Ferenc Múzeum]. - Hódmezővásárhely ; [Szeged] : Móra F. Múz., 2005. - 43 p. : ill.főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7217-81-9 fűzött
Alföld - régészet - újabb kőkor - múzeumi katalógus
903(439.14)"634" *** 069(439-2Hódmezővásárhely)(036)
[AN 2586049]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2006.
   Hétköznapok vénuszai : az újkőkor az Alföldön : [kalauz a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum állandó régészeti kiállításához] / [rend. Paluch Tibor, Tóth Katalin és Horváth Ferenc] ; [szerk. Bende Lívia és Lőrinczy Gábor] ; [szöveg Dani Imre] ; [graf. Koncz Margit]. - Hódmezővásárhely ; [Szeged] : Móra F. Múz., 2005. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek gyerekeknek, ISSN 1585-5120 ; 4.)
ISBN 963-7217-79-7 fűzött
Alföld - régészet - újabb kőkor - gyermekkönyv - múzeumi katalógus
903(439.14)"634"(02.053.2) *** 069(439-2Hódmezővásárhely)(036)
[AN 2586218]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2006.
   Hétköznapok vénuszai : Kr. e. 7. évezred vége - Kr. e. 5. évezred közepe : a Tornyai János Múzeum állandó régészeti kiállításának vezetője / [rend. Paluch Tibor, Tóth Katalin, Horváth Ferenc] ; [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Hódmezővásárhely : [Szeged] : Móra F. Múz., 2005. - 43 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7217-78-9 fűzött
Alföld - régészet - újabb kőkor - múzeumi katalógus
903(439.14)"634" *** 069(439-2Hódmezővásárhely)(036)
[AN 2586026]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2006.
History of Europe (magyar)
   Európa története / főszerk. John Stevenson ; [közrem. Peter Liddel et al.] ; [ford. Dezső Tamás, Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 512 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4693-9 kötött : 9990,- Ft
Európa - történelem
940
[AN 2585708]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2006.
Hopkins, Marilyn
Rex Deus (magyar)
   Rex Deus : Rennes-le-Château és Jézus dinasztiájának igaz rejtélye / Marilyn Hopkins, Graham Simmans és Tim Wallace-Murphy. - Pécs : Alexandra, 2005. - 301 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 298-[302]. és a jegyzetekben
ISBN 963-367-857-9 kötött
Ordo Militiae Crucis Templi
művelődéstörténet - templomosok - okkultizmus
930.85(100)(089.3) *** 133 *** 929.712
[AN 2584574]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2006.
Kecskés Lajos
   Családok, emberek, események Cece múltjából : XVIII-XIX. század : helytörténeti tanulmány / Kecskés Lajos. - Pécs : Kecskés L., 2005. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Cece - helytörténet - családtörténet
943.9-2Cece *** 929.52(439-2Cece)
[AN 2584983]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2006.
Maclellan, Alec
The secret of the spear (magyar)
   A lándzsa titka : Longinus lándzsájának rejtélye / Alec Maclellan ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 206 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 963-425-080-7 kötött : 1999,- Ft
művelődéstörténet - misztika
930.85(100)(089.3) *** 133
[AN 2584573]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2006.
Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület. Konferencia (2.) (2005) (Göd)
   A Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület II. gödi konferenciája / [összeáll. Erdélyi István] ; [szerk. Szigeti Antal]. - [Göd] : M. Őstörténeti Munkaköz. Egyes., 2005. - [2], 32 p. ; 21 cm. - (Őstörténeti füzetek, ISSN 1785-0851 ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
magyarság - őstörténet - konferenciakiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Göd)
[AN 2585945]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2006.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Turóc megye kialakulása / Mályusz Elemér ; [... sajtó alá rend. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-40-6 fűzött : 1900,- Ft
Turóc (vármegye) - helytörténet
943.922-35Turóc
[AN 2585142]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2006.
   Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - [6], 407, [6] p. : ill. ; 28 cm + mell. (84 p. ; 22 cm). - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Nádasdy Ferenc ajánlásával. - A szöveg latin verzióját Avancinus, Nicolaus kész. - Német ford. Birken, Siegmund von. - A mellékletet ford. Klemm László. - Gerinccím: Mausoleum, a magyar királyok és hercegek arcképcsarnoka. - Eredeti kiadása: Norimbergae : Endteros, 1664
ISBN 963-09-4758-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - latin irodalom - életrajzgyűjtemény - rézmetszet - alkalmi költemény - hasonmás kiadás
943.9(092)(084.1) *** 943.9"10/16" *** 094/097.07 *** 73/76.041.5 *** 871-193.6(439)
[AN 2586039]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2006.
Mesterházy Zsolt (1951-)
   Honfoglalások kora : Kr. e. 2200 - Kr. u. 1250, avagy A Kárpát-medencei népek összeolvadásának története / Mesterházy Zsolt. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2005. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86588-8-6 fűzött : 1500,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet - honfoglalás
930.8(=945.11)(089.3) *** 936
[AN 2585413]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2006.
Meyer-Stabley, Bertrand
Juan Carlos et Sophie (magyar)
   János Károly és Zsófia királyné : a spanyol uralkodó pár / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 222, [3] p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7052-23-2 fűzött : 1990,- Ft
János Károly (Spanyolország: király), I.
Zsófia (Spanyolország: királyné)
Spanyolország - uralkodó - 20. század - 21. század
946.0(092)János_Károly *** 946.0(092)Zsófia
[AN 2584686]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2006.
Nemere István (1944-)
   Magyarország története : 989 év krónikája : az államalapítástól a XX. század végéig / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 710 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-375-368-6 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 2584648]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2006.
Newman, Sharan
The real history behind the Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód a történész szemével / Sharan Newman ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 335 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-425-064-5 kötött : 1999,- Ft
Brown, Dan. The Da Vinci code
művelődéstörténet - okkultizmus - középkor
930.85(100)Grál *** 930.85(100)"04/14" *** 929.71 *** 061.236.64
[AN 2584716]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2006.
Picknett, Lynn
The Templar revelation (magyar)
   A templomosok titka : Krisztus valódi kilétének titkos őrzői / Lynn Picknett és Clive Prince ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 410 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 394-400.
ISBN 963-425-065-3 kötött : 2499,- Ft
művelődéstörténet - középkor - templomosok
930.85(100)"00/09" *** 232.9 *** 133.25 *** 061.236.64 *** 929.71
[AN 2584709]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2006.
Pilisi Lajos (1878-1918)
   A megrohant és felszabadított Erdély / Pilisi Lajos ; [... jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Raffay Ernő]. - Budapest : Auktor, 2005. - 211 p. ; 19 cm
ISBN 963-7780-96-3 fűzött : 1700,- Ft
Erdély - magyar történelem - 20. század - regény
943.921"191"(0:82-31)
[AN 2584921]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2006.
Pletl Rita
   A döblingi Széchenyi eszmevilága és stílusa / Pletl Rita. - [Budapest] : Kölcsey Int., 2005. - 315 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 15.)
Bibliogr.: p. 309-313.
ISBN 963-86571-7-0 fűzött : 1050,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század - stilisztika
943.9(092)Széchenyi_I. *** 82.08
[AN 2585491]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2006.
   Republic of letters, humanism, humanities : selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999 / ed. by Marcell Sebők. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, cop. 2005. - [4], 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Workshop series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study, ISSN 1416-227X ; 15.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9293-08-3 fűzött
Erasmus, Desiderius
Németalföld - tudós - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - humanizmus - konferenciakiadvány
930.85(4)"14/15"(092)Erasmus,_D. *** 930.85(4)"14/15" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 2585910]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2006.
Sciacovelli, Antonio
   Lineamenti di storia d'Italia : questioni e problemi : corso di Storia dei popoli, delle istituzioni e del territorio d'Italia : dispensa ad uso degli studenti universitari / Antonio Donato Sciacovelli. - Szombathely : [BDF], 2005. - 89 p. ; 20 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
Fűzött
Itália - Olaszország - történelem
945
[AN 2585260]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2006.
Semsey Viktória (1954-)
   A polgári átalakulás Spanyolországban, 1808-1868 / Semsey Viktória. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 185 p. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 173-181.
ISBN 963-7343-56-3 fűzött : 1850,- Ft
Spanyolország - történelem - forradalom - 19. század
946.0"18" *** 323.272(460)"18"
[AN 2585897]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2006.
The seventy great inventions of the ancient world (magyar)
   Hetven fontos találmány régi korokból / szerk. Brian M. Fagan. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 304 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Ford. Fazekas István és Fejérvári Boldizsár. - Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-9471-91-7 kötött : 6990,- Ft
művelődéstörténet - technikatörténet - találmány - őskor - ókor
930.85(3) *** 001.894(3)
[AN 2585312]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2006.
   Sopron szabad királyi város címereslevele, 1840 / [szerk., az ismertetőt és a címerleírást írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft., 2005. - 39 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (A magyar királyság szabad királyi városainak címeres kiváltságlevelei a XVIII-XIX. században)
A címereslevél hasonmása, betűhív átírása és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 37. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-86872-0-7 velúr
Sopron - szabad királyi város - 19. század - címer - történelmi oklevél - fakszimile kézirat
943.9-2Sopron"18"(093.2) *** 930.22(439-2Sopron)"18"(093.2) *** 929.6(439-2Sopron)"18"(093.2) *** 091.07
[AN 2585988]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2006.
Vámos Miklós (1950-)
   Hogy volt / Vámos Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-42-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - híres ember - kultúra - karcolat
929(100)(0:82-43) *** 894.511-43 *** 316.7
[AN 2585860]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2006.
Weissensteiner, Friedrich
Frauen um Kronprinz Rudolf (magyar)
   Rudolf trónörökös és a nők : Erzsébet császárnétól Vetsera Máriáig / Friedrich Weissensteiner ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Sziget, 2005. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7268-09-X kötött : 2300,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Magyarország - uralkodó család - 19. század
943.6/.9(092)Rudolf
[AN 2585762]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

193 /2006.
Beluszky Pál (1936-)
   Magyar városhálózat a 20. század elején / Beluszky Pál, Győri Róbert. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2005. - 232 p. : ill. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 963-9542-61-X fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - város - településföldrajz - 20. század
911.375(439)"190/191"
[AN 2585131]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2006.
Csiszár Attila
   Fejezetek Edve történetéből és néprajzából / Csiszár Attila ; [fotó Bödecsné Horváth Gyöngyi et al.] ; [rajz Csiszár Attila] ; [kiad. Edve Község Önkormányzata]. - Edve : Önkormányzat, 2005. - 197 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 132-138.
ISBN 963-218-125-5 fűzött
Edve - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Edve *** 39(=945.11)(439-2Edve)
[AN 2586517]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2006.
Csontos Gábor (1927-)
   A Hortobágy szélén : nádudvari beszélgetések : társadalomrajz / Csontos Gábor. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-06-X fűzött : 1400,- Ft
Nádudvar - helyismeret - szociográfia
908.439-2Nádudvar *** 308(439-2Nádudvar)
[AN 2585446]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2006.
Elek Emil
   Képes utazás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Journey in pictures around Szabolcs-Szatmár-Bereg county = Illûstrirovannaâ poezdka no oblasti Sabolč-Satmr[!Satmar]-Bereg / [fotók] Elek Emil ; [szöveg Balogh Géza]. - Nyíregyháza : Life-Trend, 2005. - 136 p. : ill., színes ; 24x29 cm
ISBN 963-219-386-5 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.161(084.12)
[AN 2584746]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2006.
   Értékek az utak mentén : az országos főútvonal hálózat jelentős részén látható és elérhető turisztikai nevezetességek, műemlékek, természeti, történeti és jelentős műtárgyak / [szerzők Berg Tamás et al.] ; [kiad. ... az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság]. - [Budapest] : ÁKMI, 2005. - 119 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-219-483-7 fűzött
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2585399]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2006.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / Durkó Károly [et al.] ; [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, [2004]-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A gyulai kolbász története = Die Geschichte der Gyulaer Wurst / [ford. Tóth Gizella]. - [2005]. - 148 p.
ISBN 963-219-346-6 kötött
Gyula - húsfeldolgozás
637.523(439-2Gyula)
[AN 2585711] MARC

ANSEL
UTF-8199 /2006.
McGregor, Ewan
Long way round (magyar)
   A hosszabb úton : árnyékunk nyomában a Föld körül / Ewan McGregor és Charley Boorman ; Robert Uhlig közrem. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 253 p. : ill., térk. ; 24 cm
Ford. Szieberth Ádám
ISBN 963-7424-13-X kötött : 3680,- Ft
útleírás
910.4(100)
[AN 2586158]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2006.
Mészáros László (1939-)
   A Duna / Mészáros László [fotó] ; [Száraz Miklós György szöveg]. - Budapest : Officina, cop. 2005. - 245, [7] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9464-67-8 kötött : 7990,- Ft
Duna - Európa - Magyarország - helyismeret - kultúrtörténet - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 930.85(4)(282.243.7) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 2585456]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2006.
Pacsuné Fodor Sára (1926-)
   A Kossuth utca és lakói / Pacsuné Fodor Sára és Szabadi Béla írásai. - Várpalota : Krúdy Gy. Vár. Kvt., 2005. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Várpalotai füzetek, ISSN 1218-6368 ; 6.)
Fűzött
Várpalota - helyismeret
908.439-2Várpalota
[AN 2585921]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2006.
Pálfayné Dan Ildikó
   Szíria : a civilizáció bölcsője : második otthonom / Pálfayné Dan Ildikó. - [Celldömölk] : [Apáczai], [2005]. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-464-963-7 fűzött
Szíria - helyismeret
908.569.1
[AN 2586131]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2006.
Stefánka László
Barangolások Kőszegen (német)
   Streifzüge durch Kőszeg/Güns / [von Stefánka László] ; [Übers. Koloman Brenner] ; [Foto Miklós Krisch]. - [Sopron] : Escort Tourist, cop. 2005. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 963-7034-40-4 fűzött
Kőszeg - útikönyv
914.39-2Kőszeg(036)
[AN 2589153]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2006.
Strehó Ágnes
   Városfelfedező séták Párizsban / írta Strehó Ágnes ; ill. Donován Mária. - Szombathely : B.K.L. K., 2005. - 180 p. : ill. ; 20 cm. - (Rendhagyó útikalauz)
ISBN 963-7334-10-6 fűzött
Párizs - magyar irodalom - útikönyv - útleírás
914.4-2Paris(036) *** 894.511-992
[AN 2585187]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2006.
   Az Újpesti Városvédő Egyesület története / [írta és szerk. Kadlecovits Géza]. - [Budapest] : Újpesti Városvédő Egyes., cop. 2005. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-218-749-0 kötött
Újpesti Városvédő Egyesület
Budapest. 4. kerület - városvédelem - helyismeret - egyesület
908.439-2Bp.IV. *** 061.2(439-2Bp.IV.)
[AN 2585384]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

206 /2006.
Bálint László
   Fedőneve: "Bán László" / Bálint László. - Szeged : Bába, 2005. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-50-4 fűzött
Bálint László (1919-1952)
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak
351.746.1(439)"195" *** 323.282(439)"195"(092)Bálint_L.
[AN 2585180]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2006.
Benacchio, Giannantonio
   A common law for Europe / by Gian Antonio Benacchio and Barbara Pasa ; transl. by Lesley Orme. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - VIII, 320 p. ; 24 cm. - (A guide to European private law, ISSN 1815-0764)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7326-33-2 kötött
ISBN 963-7326-34-0 fűzött
Európai Unió - polgári jog - jogharmonizáció
347(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2585012]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2006.
Chronowski Nóra
   Constitution and constitutional principles in the EU / Nóra Chronowski. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2005. - 176 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Európai uniós szakkönyvek, ISSN 1785-5888)
Bibliogr.: p. 165-176.
ISBN 963-7296-48-4 fűzött : 2980,- Ft
Európai Unió - alkotmányjog
341.17(4-62) *** 342(4-62)
[AN 2585125]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2006.
Csehi Zoltán
   Diké kísértése : magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok / Csehi Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2005. - 525 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 963-9500-33-X kötött : 3690,- Ft
polgári jog
347(100)
[AN 2585675]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2006.
   Európa kisebbsége : a roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban / szerk. Majtényi Balázs, Vizi Balázs ; [ford. Császár Henrietta et al.]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 209 p. ; 24 cm
ISBN 963-9610-08-9 fűzött : 2490,- Ft
Európa - nemzetközi jog - kollektív jogok - cigányság - jogszabálygyűjtemény
341.234(=914.99)(4)(094) *** 342.724(=914.99)(4)(094) *** 316.347(=914.99)(4)(094)
[AN 2585911]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2006.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 407 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. márc. 31. - Bibliogr.: p. 399-[408].
ISBN 963-224-749-3 kötött
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2587666]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2006.
Helfers, John
Alpha Bravo Delta guide to the U.S. Navy (magyar)
   Kézikönyv az Egyesült Államok haditengerészetéről / John Helfers ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - (Alpha, bravo, delta, ISSN 1786-4445)
Bibliogr.: p. 305-307.
ISBN 963-425-049-1 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok. Navy
Egyesült Államok - haditengerészet
359(73) *** 355.46(73)
[AN 2584609]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2006.
   Kistérségi módszertan : a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai önértékelésének és ágazati vizsgálatának tapasztalatai / [szerk. Németh Jenő, Kádár Krisztián] ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2005. - 246 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9395-34-X fűzött
Magyarország - önkormányzat - kistérség
352(439) *** 353(439) *** 332.1(439)
[AN 2585266]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2006.
Kozári Monika (1960-)
   A dualista rendszer, 1867-1918 / Kozári Monika. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 319 p. ; 24 cm. - (Modern magyar politikai rendszerek, ISSN 1787-3134)
Bibliogr.: p. 310-313.
ISBN 963-7319-12-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - államjog - dualizmus - alkotmány - monarchia
342(439)"1867/1918" *** 321.727(439)"1867/1918"
[AN 2585972]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2006.
   A közigazgatási eljárási törvény kommentárja / szerk. ... Kilényi Géza ; [szerzők Bende-Szabó Gábor et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 519 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
ISBN 963-224-849-X kötött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2587662]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2006.
Pasa, Barbara
   The harmonization of civil and commercial law in Europe / by Barbara Pasa and Gian Antonio Benacchio ; transl. by Lesley Orme. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - X, 567 p. ; 24 cm. - (A guide to European private law, ISSN 1815-0764)
Bibliogr.: p. 552-556.
ISBN 963-7326-35-9 kötött
ISBN 963-7326-36-7 fűzött
Európai Unió - polgári jog - gazdasági jog - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 347.7 *** 347
[AN 2585374]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2006.
   Polgári perjog különös rész / Gáspárdy László [et al.] ; [szerk. Wopera Zsuzsa]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 281 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. aug. 31. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-855-4 fűzött
polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2588013]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2006.
   Rethinking the rule of law after communism / ed. by Adam Czarnota, Martin Krygier and Wojciech Sadurski. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - [6], 383 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7326-21-9 kötött
ISBN 963-7326-22-7 fűzött
államelmélet - jogtudomány
340.12 *** 342.5(100)"198/200"
[AN 2585007]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2006.
Szil Péter (1951-)
   Miért bántalmaz? Miért bántalmazhat? / Szil Péter ; [közread. a] Habeas Corpus Munkacsoport. - Budapest : Habeas Corpus Munkacsop., 2005-. - 16 cm
erőszak - család
343.54
[AN 2585593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A családon belüli erőszak: a férfiak felelőssége. - 2005. - 63 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-720-2 fűzött
erőszak - család
343.54
[AN 2585597] MARC

ANSEL
UTF-8220 /2006.
Tóth Tibor
   50 év a miniszterelnökség szolgálatában, 1953-2003 : Tóth Tibor emlékezései. - Budapest : Tóth T., 2005. - 137 p., [31] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-416-0 fűzött : 525,- Ft
Tóth Tibor
miniszterelnöki hivatal - köztisztviselő - belpolitika - szocialista rendszer - memoár
354.1(439)"195/200"(0:82-94) *** 323(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 2584987]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2006.
   Ünnepi tanulmányok Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére / [szerk. Mezey Barna]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 31.). (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kovács Kálmán műveinek bibliográfiája: p. 125-130.
ISBN 963-9610-03-8 fűzött
Magyarország - jogtörténet - jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34(439) *** 012Kovács_K.
[AN 2583893]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

222 /2006.
Korchmáros István (1927-)
   A birodalom markában, 1944-1948 : hadifogoly életünk mindennapjai Szevasztopolban / Korchmáros István. - Budapest : [Szerző], 2005. - 283, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-167-6 kötött (hibás ISBN 963-219-167-9)
Szovjetunió - hadifogoly - második világháború - memoár
355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 2585366]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2006.
Lucas, James
Hitler's commanders (magyar)
   Hitler harcosai / James Lucas ; [ford. Fazekas István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 237 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9441-05-8 kötött
Németország - katonatiszt - második világháború - hadtörténet - életrajz
355.48(430)"1939/1945"(092) *** 355(430)(092)"19" *** 355.333(430)(092)
[AN 2584604]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

224 /2006.
   Módszertan a teljesítmény-ellenőrzéshez / [szerk. Kemény Emil, Karsainé Dömsödi Éva] ; [közrem. Bank Lajos et al.]. - [Budapest] : ÁSZ, 2005. - 140 p. ; 24 cm. - (ÁSZ módszertani kiadványok, ISSN 1787-4645)
Lezárva: 2005. júl. 31.
ISBN 963-219-367-9 fűzött
gazdasági ellenőrzés - útmutató
65.012.7(036)
[AN 2586290]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

225 /2006.
   Amit a tolmácsolásról tudni kell : útmutató tolmácsoknak / szerzők Gulyás Róbert [et al.] ; szerk. Környei Tibor. - Budapest : MFE, 2005. - 84 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159 ; 2.)
ISBN 963-218-960-4 fűzött
fordítás
651.926
[AN 2585425]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2006.
Bartal Anna Mária (1961-)
   Nonprofit elméletek, modellek, trendek / Bartal Anna Mária. - Budapest : Századvég, 2005. - 314 p. : ill. ; 24 cm. - (Civil társadalom, ISSN 1786-2280)
Bibliogr.: p. 291-302.
ISBN 963-7340-04-1 fűzött : 3150,- Ft
nonprofit szervezet
334.012.46
[AN 2586308]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2006.
   Development plan : Ister - Granum Euroregion / [project chief László Kulcsár]. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Ister-Granum Eurorégió (|) - regionális gazdaság - gazdasági tervezés - határ menti kapcsolat
332.1(439Ister-GranumEurorégió) *** 332.1(437.6Ister-GranumEurorégió)
[AN 2582470]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2006.
   Értékalapú stratégiák : a pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje / Becker Pál [et al.] ; [szerk. ... Varsányi Judit]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 963-05-8278-3 kötött : 3990,- Ft
stratégiai menedzsment - teljesítménymenedzsment - pénzügy - vállalat
658.1.011.1 *** 65.011.44 *** 658.15
[AN 2584915]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2006.
Fekete Antal
   A vámeljárások és az áfa / [szerző Fekete Antal]. - Budapest : Saldo, 2005. - 48 p. ; 24 cm
Vám és biztosítás (keretcím)
ISBN 963-638-144-5 fűzött
Magyarország - vámügy - fogyasztási adó - útmutató
336.41(439)(036) *** 336.22(439)(036)
[AN 2585748]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2006.
Fodorné Sz Éva
   Idegenforgalmi ügyintézői és referensi ismeretek : utazásszervezés és -értékesítés / írta Fodorné Sz. Éva, Szűcs László. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 260 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-336-996-7 fűzött
idegenforgalom - utazási iroda - tankönyv
338.48(078) *** 656.072.14(078)
[AN 2585637]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2006.
Junkertné Szűcs Zsuzsanna
   A közhasznú társaságok gazdálkodásának egyes kérdéseiről / [szerző Junkertné Szűcs Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, 2005. - 92 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. aug. 15. - Gazdálkodási kézikönyvek (keretcím). - Bibliogr.: p. 92.
ISBN 963-638-142-9 fűzött
Magyarország - közhasznú társaság - útmutató
334.012.46(439)(094)(036)
[AN 2586258]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2006.
   Local government and economic development / ed. by Soňa Čapková ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI, 2005. - VIII, 208, [7] p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-84-2 fűzött
Kelet-Európa - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
332.14(4-11)
[AN 2586152]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2006.
   Magyarország - Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 = Madžarska - Slovenija Program Phare CBC Sklad za Male Projekte 2002 = Hungary - Slovenia Program Phare CBC Small Project Fund 2002 / [kiad. a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság]. - Budapest : Váti, [2005]. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - Szlovénia - Magyarország - regionális gazdaság - támogatás - fejlesztés
339.96(4-62) *** 332.1(439) *** 332.1(497.12)
[AN 2585965]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2006.
   A nemzetközi fejlesztési együttműködés a XXI. században : ENSZ-akadémia 2004/2005 / szerk. Gömbös Ervin ; [rend., közread. a] Magyar ENSZ Társaság, Hunida Kht. - [Budapest] : M. ENSZ Társ. : Hunida Kht., 2005. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-86322-2-4 fűzött
fejlődő ország - támogatás - gazdasági helyzet - nemzetközi együttműködés - 21. század - konferenciakiadvány
339.96(100) *** 338(100-773)"20" *** 061.3(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2584905]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2006.
   Osztrák magyar kistérségi foglalkoztatási paktum = Österreich-ungarische grenzüberschreit de[!grenzüberschreitende] kleinregionale Beschäftigungspakt / [közread. az Alpokalja Kistérségi Iroda]. - Lövő : Alpokalja Kistérségi Iroda, [2005]. - 42 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Ausztria - Győr-Moson-Sopron (megye) - külföldi munkavállalás - kistérség - határ menti kapcsolat
331.556.4(436) *** 331.556.4(439.114)
[AN 2585963]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2006.
Pokol Béla (1950-)
   Globális uralmi rend / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2005. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7510-91-5 fűzött : 2400,- Ft
globalizáció - uralom
339.9(100) *** 321.015
[AN 2584586]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2006.
Strachowitz, Michael
Die Basics im Network-Marketing (magyar)
   A network marketing alapjai / Michael Strachowitz ; [ford. Kőszegi Péter]. - Budapest : Sebesvíz 4 Kft., 2005. - 144 p. ; 21 cm
Fűzött
marketing
658.8
[AN 2585475]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2006.
Szalai Erzsébet (1948-)
Első válaszkísérlet (angol)
   Socialism : an analysis of its past and future / by Erzsébet Szalai ; [transl. by Vera Gáthy]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005. - 81 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 75-81.
ISBN 963-7326-29-4 fűzött
szocializmus
330.342.151 *** 321.74
[AN 2585409]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2006.
Zeiler Júlia
   Régiók és támogatások az Európai Unióban / [szerző Zeiler Júlia]. - Budapest : Saldo, 2005. - 143 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-143-7 fűzött : 2700,- Ft
Európai Unió - Magyarország - regionális gazdaság - gazdaságpolitika - támogatás - ezredforduló
339.96(4-62) *** 332.14(439) *** 332.14(4-62)
[AN 2585665]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

240 /2006.
   Belgyógyászat, kardiológia a Szabolcs utcában, 1889-2005 : Zsidókórház, orvostovábbképző, egyetem / szerk. Préda István ; [kiad. a História Alapítvány]. - Budapest : História Alapítvány, 2005. - 310 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-490-X fűzött
Országos Gyógyintézeti Központ. Kardiológia és Belgyógyászati Osztály
Budapest - belgyógyászat - szívgyógyászat - kórház - felsőoktatás - orvos
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 378.661(439-2Bp.) *** 616.1 *** 616
[AN 2585369]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2006.
   Emlékkönyv : a Szociális Gondozási Központ elmúlt 25 éve / [... szerk. Kabainé Szabó Róza, Szűcs Zsuzsanna, Tapasztó Szabolcs]. - Kisújszállás : Szociális Gondozási Közp., 2005. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 17.)
Fűzött (hibás ISBN 963-460-892-2)
Szociális Gondozási Központ (Kisújszállás)
Kisújszállás - szociális gondozás - nyugdíjasotthon
364.442.046.6(439-2Kisújszállás) *** 364.65-053.9(439)
[AN 2585542]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2006.
Hegedűs Gabriella
   Az örökbefogadás ajándéka / Hegedűs Gabriella. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-549-252-9 fűzött : 1290,- Ft
Magyarország - örökbefogadás
364.65-058.865(439) *** 347.633(439)
[AN 2585698]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2006.
   A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztése / szerk. Hegedűs Katalin ; [a külföldi tanulmányokat ford. Bíró Zsuzsanna, Kalló Barbara] ; [kiad. a] Magyar Hospice-Palliatív Egyesület. - Budapest : M. Hospice-Palliatív Egyes., 2005. - 89 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-219-111-0 fűzött
Európa - Magyarország - egészségügyi szolgáltatás - betegápolás - házi gondozás - halál - ezredforduló
364.444.046.24(439) *** 364.444.046.24(4) *** 616-036.88
[AN 2585371]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

244 /2006.
Ádám Sándorné
   Negyedszázad krónikája : 8. Számú Óvoda Hajdúnánás, 1980-2005 / [írta és szerk. Ádám Sándorné]. - Hajdúnánás : 8. Számú Óvoda, 2005. - 179, [13] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-219-479-9 fűzött
Óvoda (8.) (Hajdúnánás)
Hajdúnánás - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Hajdúnánás)(058)
[AN 2585129]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2006.
   Baranya megye középfokú szakképzésének fejlesztési programja és a Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kamarai szakképzési feladatokról, 2004. évben / [szerk. László Gyula] ; [közread. a] Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs ... Önkormányzata, Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. - Pécs : Pécs-baranyai Keresk. és Iparkamara, 2005. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Baranyai szakképzési jelentés és fejlesztési program, 2004 (borító és gerinccím)
Fűzött
Baranya (megye) - szakképzés - kamarai tájékoztató
377(439.127) *** 371.214(439) *** 334.788
[AN 2585492]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2006.
Baricz Zsoltné
   Évszázadok sodrásában : fejezetek a Rókusi Iskola történetéből / [... írta Baricz Zsoltné]. - Szeged : Rókusi Isk., 2005. - 160, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [161-162].
ISBN 963-219-314-8 fűzött
Rókusi Általános Iskola (1.) (Szeged)
Szeged - általános iskola - neveléstörténet - történeti feldolgozás
373.3(439-2Szeged)(091) *** 37(439-2Szeged)(091)
[AN 2585407]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2006.
Buda József (1935-)
   A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Tanári Testületének arcképcsarnoka / [írta, ... szerk. Buda József]. - Pécs : PTE EFK, 2005. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 963-642-014-9 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Egészségügyi Főiskolai Kar
Magyarország - orvos - pedagógus - főiskola - 20. század - ezredforduló - életrajz
378.661(439-2Pécs) *** 61(439)(092)"19/200"
[AN 2584985]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2006.
Csikósné Marton Lívia
   My English book : class 6 : tanári kézikönyv / Csikósné Marton Lívia. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 58 p. ; 30 cm
ISBN 963-464-941-6 fűzött
angol nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2586055]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2006.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Ballér Endre et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 2003. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5296-7 kötött : 4500,- Ft
didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2588713]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2006.
   Esélyek és kihívások az Európai Unióban : Apáczai-napok 2004 : nemzetközi tudományos konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Varga Józsefné] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Tanítóképző Főisk. Kar, 2005. - 553 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7287-14-0 fűzött
Európai Unió - oktatás - kultúra - konferenciakiadvány
37 *** 316.7(4-62) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2584897]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2006.
   Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése 2010/2011-ig / [szerk. Szurmainé Silkó Mária, Kovács Gyula] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2005. - 300 p. ; 30 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-7194-18-5 fűzött
Hajdú-Bihar (megye) - oktatásügy - oktatáspolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
37.014(439.165)"200"(083.41)
[AN 2585633]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2006.
   I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet a második évszázad küszöbén : krónika, 2001-2005 / [összeáll. Kopper László]. - [Budapest] : Semmelweis, [2005]. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-102.
Fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet (1.)
Budapest - kutatóintézet - kórtan - rákbetegség
378.661(439-2Bp.).096(091) *** 616-091 *** 616-006
[AN 2585080]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2006.
Kotzné Havas Erika
   Konfetti : tanári kézikönyv / Kotzné Havas Erika, Szendy Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 63 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a Konfetti című német tankönyvhöz
ISBN 963-19-5276-2 fűzött
német nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.880.30(072)
[AN 2585274]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2006.
   Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány : V. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2005. október 6-8. : program, tartalmi összefoglalók / [szerk. Falus Iván, Rapos Nóra] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., [2005]. - 396 p. ; 24 cm
Fűzött
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585970]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2006.
Kuknyó János (1935-)
   Oktatásirányítás, oktatásszolgáltatás : tanulmányok / Kuknyó János ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete]. - Nyíregyháza : MPKKI, 2005. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9277-01-0 fűzött
Magyarország - Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - oktatáspolitika - ezredforduló - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Kuknyó_J. *** 37.014(439.161)"199/200" *** 012Kuknyó_J.
[AN 2584896]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2006.
Mechanikát Oktatók Hazai Rendezvénye (7.) (2005) (Pécs)
   VII. MOHR : Mechanikát Oktatók Hazai Rendezvénye : Pécs, 2005. szeptember 23-24. / [szerk. Orbán Ferenc, ... Glöckler László]. - [Pécs] : [PTE], [2005]. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
mechanika - oktatás - konferenciakiadvány
378.147 *** 531/533 *** 624.07 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2585071]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2006.
Yuen, Shirley
Three virtues of effective parenting (magyar)
   A hatékony gyermeknevelés három erénye : Konfuciusz intelmei emberségről, bölcsességről és bátorságról / [Shirley Yuen] ; [ford. Wágner Edina]. - Budapest : Libruna, 2005. - XVII, 146 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
Fűzött : 1450,- Ft (hibás ISBN 963-86839-3-7)
családi nevelés - erkölcs
37.035 *** 37.018.1 *** 299.512
[AN 2585069]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2006.
   Zöld kalendárium : ötletek öt napra óvodások és általános iskolások környezeti neveléséhez / Vargáné Biharvári Gabriella gyűjtése és Lapisné Winter Katalin összeállítása alapján szerk. Bíró Réka. - Szolnok : Tisza Klub, 2005. - 135, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Pásztortáska füzetek, ISSN 1416-2032 ; 2.)
ISBN 963-218-836-5 fűzött
környezeti nevelés - erdei iskola - tanári segédkönyv
37.033 *** 37.018.526 *** 504.03(072)
[AN 2585449]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

259 /2006.
Advanced sudoku (magyar)
   Szudoku haladóknak és más japán fejtörők : lebilincselő, gondolkodást fejlesztő számrejtvények és logikai feladványok egyenesen Japánból. - Pécs : Alexandra, 2005. - 11, [174] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-369-467-1 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2584603]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2006.
Bársony István (1855-1928)
   Az erdők könyve / Bársony István. - [Pusztazámor] : DNM K., 2005. - 172 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 17.)
ISBN 963-9369-71-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 2585079]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2006.
Garai János (1936-)
   Szegedi rejtvény / Garai János. - Szeged : Bába, 2005. - 188 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-54-7 fűzött
keresztrejtvény
793.73
[AN 2585077]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2006.
Liang, Shou-Yu
Xingyiquan: theory, applications, fighting tactics and spirit (magyar)
   Xingyiquan : teória, gyakorlat, küzdőtaktika és szellemiség = Xingyiquan / Liang Shou-Yu & Yang Jwing-Ming ; [ford. Héjjas Balázs]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-52-5 fűzött : 3350,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
796.85
[AN 2584616]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2006.
The original sudoku (magyar)
   Szudoku kezdőknek : lebilincselő, gondolkodást fejlesztő számrejtvények egyenesen Japánból. - Pécs : Alexandra, 2005. - 12, [160] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-369-466-3 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2584601]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2006.
Simon, Christian
Leichtathletik (magyar)
   Atlétika : futótechnikai variációs edzések / Christian Simon, Ralf Kramer ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Iskolai testnevelés és sport, ISSN 1589-2670)
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 963-9542-83-0 fűzött : 2980,- Ft
futás - mozgástan - edzés
796.422.012
[AN 2585983]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2006.
   Skandi rejtvények és más fejtörők. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 93, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-679-328-X fűzött
rejtvény
794
[AN 2585944]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2006.
Sterbetz István (1924-)
   Puskával a Nagypusztán / Sterbetz István. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM, cop. 2005. - 119 p., [24] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-74-8 kötött : 3000,- Ft
Alföld - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(439.14)(0:82-992)
[AN 2584901]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2006.
   Szabadidősport, játékmix / [szerk.] Horváth Zoltán ; [szerzők Gál László et al.] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola, [a Szombathelyi Főiskola Sportegyesülete]. - Szombathely : BDF : Szombathelyi Főisk. Sportegyesülete, 2005. - 228, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [231].
ISBN 963-9531-52-9 fűzött
szabadidősport - játék szabadban
796.2/.3 *** 379.8
[AN 2585411]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2006.
Szekrényessy Attila (1968-)
   A Balaton-átúszások története / Szekrényessy Attila. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 294. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-460-600-8 fűzött
Balaton - átúszás - történeti feldolgozás
797.21(439)(285.2Balaton)(091)
[AN 2584995]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

269 /2006.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Bank : építőművészet Magyarországon : architectural art in Hungary : Baukunst in Ungarn / Bagyinszki Zoltán felvételeivel ; [szöveg ... Gerle János, ... Szegő György ...]. - [Érd] : Bristol 94 Rt., [2005]. - 208 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-219-268-0 kötött
Magyarország - építőművészet - bank - fényképalbum
725.24(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 2584923]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2006.
   Bronzba zárt imák [elektronikus dok.] = Prayers locked in bronze / szerző Ruzsa György ; [rend., közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Képek és szöveg. - Budapest : Iparműv. Múz., 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Az Iparművészeti Múzeumban 2005. április 26 - július 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Működési követelmények: Minimális Pentium 4 vagy AMD Athlon; 256 MB RAM; Win 95/98/98SE/ME/XP; 24xCD-ROM
Oroszország - keresztény művészet - bronzszobrászat - ikon - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
73(47)"11/19" *** 73.023.3(47) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2587229]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2006.
Duliskovich Bazil (1969-)
   Sokaság : kiállítás : 2005. február 22 - március 19. az Ernst Múzeum Dorottya Galériájában = Multitude : exhibition : 22 February - 19 March 2005 at the Ernst Museum's Dorottya Gallery. - [Budapest] : [Ernst Múz.], cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Duliskovich Bazil. - Főcím a hátsó borítófedélről
ISBN 963-7032-11-8 fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(477.87)(=945.11)(092)Duliskovich_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585966]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2006.
Kovalovszky Márta (1939-)
   A modern magyar festészet remekei, 1896-2003 / Kovalovszky Márta. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 223 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5434-2 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - festészet - modern művészet - századforduló - 20. század - ezredforduló
75(439)"189/200" *** 75.036(439)
[AN 2585727]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2006.
Lossonczy Tamás (1904-)
Művek (vál.)
   Lossonczy Tamás : [2005. október 5 - november 13.] / [kurátor, szerk. ... Andrási Gábor, Pataki Gábor] ; [a kiállítás és a katalógus létrejöttében közrem. ... Pál Éda] ; [kiad. a ... Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2005. - [20] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9506-06-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lossonczy_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585003]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2006.
   Magyar groteszk "Vigyázzon, az élet halált okoz" : VI. Országos Groteszk Képző-, Iparművészeti és Fotópályázat : Vaszary Képtár, Kaposvár, 2005. 05. 27 - 07. 09. / [a kiállítást rend. ... Vörös András] ; [a katalógust szerk. Halmos Klára] ; [kiad. a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület]. - Kaposvár : Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes., [2005]. - [44] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Groteszk 6
ISBN 963-216-901-8 fűzött
Magyarország - fotóművészet - képzőművészet - iparművészet - groteszk - pályázat - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 06.063 *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2585968]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2006.
   Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia idején : rajzok és grafikák / [szerk. Tóth Emese] ; [a bev. tanulmányt írta és a képanyagot a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből összeáll. Hessky Orsolya] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2005. - 159 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-09-4761-7 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - rajzművészet - grafika - helyismeret - századforduló - album
741(439)"188/190" *** 76(439)"188/190" *** 908.439"188/190"(084.1)
[AN 2585706]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2006.
Majoros Valéria (1957-)
   Farkasházy / Majoros Valéria Vanília ; [a válogatásban közrem. ... Bánó András]. - Budapest : Glória : Cello Press, 2005. - 255 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9587-12-5 kötött : 9800,- Ft
Farkasházy Miklós (1895-1964)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Farkasházy_M.
[AN 2584626]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2006.
Makovecz Imre (1935-)
   Az országépítő : Makovecz Imre építésszel beszélget Molnár Pál. - Budapest : Kairosz, 2005. - 152 p. : ill. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 3.)
ISBN 963-7510-57-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
72(439)(092)Makovecz_I.(047.53)
[AN 2584588]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2006.
   Művészet és hatalom : a Kádár-korszak művészete / szerk. Kisantal Tamás, Menyhért Anna. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 188 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 139.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-59-8 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - művészet - irodalom - kulturális politika - Kádár-korszak
7(439)"196/198" *** 894.511(091)"196/198" *** 316.7(439)"196/198"
[AN 2585901]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2006.
Nagy Gabriella (1968-)
   Festmények, 2002-2004 = Paintings, 2002-2004 / Nagy Gabriella. - [Debrecen] : Két G Kft., [2005]. - 48 p. : ill., színes ; 20x29 cm
ISBN 963-217-704-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_G.
[AN 2585961]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2006.
   A Nyolcak és az aktivisták : válogatás az Antal-Lusztig-gyűjteményből / [rend., kiad. a Debrecen 2010 Programiroda]. - Debrecen : Debrecen 2010 Programiroda, 2005. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
A debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban 2005. aug. 10-én kezdődő azonos című kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - avantgárd - művészeti gyűjtemény - kiállítási katalógus
73/75(439)"191/192" *** 7.036.7(439) *** 069.017(439-2Debrecen)Antal-Lusztig *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2585952]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2006.
Pagano, Angelo
   L'età di Giotto : dispensa relativa al corso di Grandi periodi dell' arte italiana : ad uso degli studenti universitari / Angelo Pagano. - Szombathely : [BDF], 2005. - 87 p. ; 20 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék. - Bibliogr.: p. 86-87.
Fűzött
Giotto di Bondone
Itália - festőművész - művészet - 13. század - 14. század
75(45)(092)Giotto_di_Bondone *** 7(45)"12/13"
[AN 2585220]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2006.
   Patikai emlékek : kerámiaedények / [szerk. Szarvasházi Judit] ; [fotó Vékás Magdolna]. - Budapest : Galenus, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Tudomány, hagyomány, olvasmány, ISSN 1785-458X)
ISBN 963-7157-01-8 kötött
Európa - Magyarország - kerámiaművészet - edény - gyógyászati eszköz
738(439) *** 738(4) *** 615.47
[AN 2585930]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2006.
   Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj : Bérczi Zsófia, Elek Judit Katalin, Gyenis Tibor, Szabó Sarolta = József Pécsi Grant / [kiad. a Magyar Fotográfusok Háza] ; [szerk. ... Csizek Petra]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2005. - 31 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A 2005. márc. 7-27. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-86589-4-0 fűzött : ár nélkül
Bérczi Zsófia (1976-)
Elek Judit Katalin (1977-)
Gyenis Tibor (1970-)
Szabó Sarolta (1975-)
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 06.063 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585000]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2006.
   Prayers locked in bronze : russian metal icons / [catalogue by] S. Gnutova, Gy. Ruzsa, E. Zotova ; [main curator György Ruzsa] ; [org., publ. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Museum of Applied Arts, 2005. - 247 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2005 ápr. 26 - júl. 10. között a budapesti Iparművészeti Múzeumban tartották. - Váltakozva angol és orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 233-247.
ISBN 963-7098-93-3 kötött
Oroszország - bronzszobrászat - keresztény művészet - ikon - kiállítási katalógus
73(47)"11/19" *** 73.023.3(47) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2585061]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2006.
Révész Emese
   A magyar historizmus / Révész Emese. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 168-169. és a jegyzetekben
ISBN 963-13-5451-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - historizmus - 19. század
7(439)"19" *** 7.035(439)
[AN 2585134]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2006.
   Tisza-parti staféta : a Szegedi Tanárképző Főiskolán végzett írók, költők, képző- és iparművészek albuma / [szerk. Döbör András] ; [az életrajzokat összeáll. Bába Nándor]. - Szeged : "Ages Quod Agis", 2005. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-218-503-X kötött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - antológia
73/76(439)"19/200" *** 894.511-822
[AN 2585185]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2006.
   Az ürömi Szent Alexandra sírkápolna, 1802-2004 / [... összeáll. Vidákovits Tibor] ; [fényképeket kész. Gálos Mihály, Vidákovits Tibor] ; [... az ürömi Polgármesteri Hivatal kész.]. - [Üröm] : Polgármesteri Hiv., 2005. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
József (nádor) (1776-1847)
Alexandra (József nádor felesége) (1783-1801)
Üröm - kripta
726.81(439-2Üröm)
[AN 2585227]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2006.
Az ürömi Szent Alexandra sírkápolna, 1802-2004 (orosz)
   Ûremskij hram-usypalʹnica Svâtoj Aleksandry, 1802-2004 / [... összeáll. Vidákovits Tibor] ; [fényképeket kész. Gálos Mihály, Vidákovits Tibor] ; [... az ürömi Polgármesteri Hivatal kész.]. - [Üröm] : Polgármesteri Hiv., 2005. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
József (nádor) (1776-1847)
Alexandra (József nádor felesége) (1783-1801)
Üröm - kripta
726.81(439-2Üröm)
[AN 2585230]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2006.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (52.) (2005) (Hódmezővásárhely)
   52. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2005. október 2 - november 27. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Vera]. - [Hódmezővásárhely] : Tornyai J. Múz., [2005]. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 963-7217-74-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2585955]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2006.
Vydareny Iván (1887-1982)
Művek (vál.)
   A festőművész Vydareny Iván / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Gassama-Szabó Bernadett] ; [szöveg Cs. Plank Ibolya, Gassama-Szabó Bernadett] ; [kiad. a Kuny Domokos Megyei Múzeum]. - Tata : Kuny Domokos M. Múz., 2005. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A 2005. okt. 28 - 2006. márc. 31. között Tatán, ill. a 2005. aug. 19 - okt. 15. között Budapesten tartott kiállítás anyagából. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7110-41-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vydareny_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2005" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 2585119]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

291 /2006.
Balázs István
Középiskolai zenei lexikon (új kiadása)
   Zenei lexikon / Balázs István. - Átd., kibőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2005. - 316 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-13-5453-9 kötött : 4400,- Ft
zenei lexikon
78:030
[AN 2585394]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2006.
Breslin, Herbert
The king & I (magyar)
   Pavarotti meztelen : egy impresszárió vallomása az öntörvényű világsztárról / Herbert Breslin és Anne Midgette ; [ford. Zalán Magda]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 296 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7253-79-3 kötött : 2980,- Ft
Pavarotti, Luciano
Olaszország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(45)(092)Pavarotti,_L.(0:82-94) *** 782.1
[AN 2586162]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2006.
Kiedis, Anthony
Scar tissue (magyar)
   Scar tissue : [csili a sebre] : [a Red Hot Chili Peppers frontemberének önéletrajza] / Anthony Kiedis és Larry Sloman. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 368 p., [34] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Dudich Ákos, László István
ISBN 963-7424-11-3 kötött : 3980,- Ft
Kiedis, Anthony
Egyesült Államok - dalénekes - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Kiedis,_A.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2586066]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2006.
Sciacovelli, Antonio
   Grandi compositori italiani : corso di Storia della musica e della cultura musicale in Italia : dispensa ad uso degli studenti universitari / Antonio Donato Sciacovelli. - Szombathely : [BDF], 2005. - 92 p. ; 21 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
Fűzött
Olaszország - zeneszerző - opera - életrajz
78.071.1(45)(092) *** 782.1(45)
[AN 2585258]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2006.
Solymosi Ferenc
   Magyarország orgonái / Solymosi Ferenc, Czár Attila ; [közread. a] Magyarországi Orgonák Alapítvány. - Kiskunhalas : Mo. Orgonák Alapítvány, 2005. - 360 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 355.
ISBN 963-218-094-1 kötött
Magyarország - templom - orgona hangszer
681.816.6(439) *** 726.54(439)
[AN 2585716]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

296 /2006.
Astin, Sean
There and back again (magyar)
   Csavardi Samu története : a Gyűrűk Ura egy színész szemével / Sean Astin, Joe Layden ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Európa, 2005. - 320 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-07-7883-1 kötött : 3500,- Ft
Jackson, Peter. The Lord of the Rings
Egyesült Államok - filmszínész - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Jackson,_P. *** 791.43.071.2(73)(092)Astin,_S.
[AN 2585355]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2006.
Chandler, Charlotte
It's only a movie (magyar)
   Ez csak egy film.. : Hitchcock életrajza / Charlotte Chandler ; [ford. Barna László]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2005. - 343 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Filmogr.: p. 339-343.
ISBN 963-9368-47-4 kötött
Hitchcock, Alfred
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - életrajz
791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A.
[AN 2584559]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2006.
Lóránth Zoltán
   Producerek : magyar, siker, történetek... / Lóránth Zoltán. - Budapest : Magánkiad. : TV-FAN Bt., 2005. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-163-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - filmgyártás - menedzser - televíziós műsorszám - interjú
791.44.075(439)(092)(047.53) *** 791.9.097.075(439)(092)(047.53)
[AN 2585356]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2006.
   Magyar színháztörténet / főszerk. Székely György ; kész. a Magyar Színházi Intézetben. - Bp. : Akad. K., 1990-. - 25 cm
A 2. kötettől kiad. a Magyar Könyvklub. - A közreadó neve 1990-től Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - A 3. kötettől főszerk. Bécsy Tamás és Székely György. - A 3. köt. közreadó nélkül
ISBN 963-05-5647-2
Magyarország - színháztörténet
792(439)(091)
[AN 584233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1920-1949 / szerk. Gajdó Tamás ; [... szerzői Alpár Ágnes et al.] ; [a mutatót kész. Molnár Klára]. - [2005]. - 1496 p. : ill.
Bibliogr.: p. 1246-1317.
ISBN 963-549-241-3 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - színháztörténet - 20. század
792(439)"192/194"
[AN 2585520] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

300 /2006.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Román - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6876-4 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 2588611]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2006.
Bolla Zsuzsanna
   Bibliai eredetű utónevek / Bolla Zsuzsanna. - Budapest : Jaffa, 2005. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9604-02-X fűzött : 1680,- Ft
személynév - magyar nyelv - bibliakutatás
809.451.1-313.1 *** 22
[AN 2585763]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2006.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-346-219-3)
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 2588712]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2006.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kisszótár = Dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1968. - 464 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Francia - magyar szótár (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-05-6392-4)
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2588614]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2006.
   Ellenőrzési szakkifejezések és magyarázatuk : szótár és glosszárium / [szerk. Giday Zoltán] ; [összeáll. Ákos Endre et al.]. - [Budapest] : ÁSZ, 2005. - 133 p. ; 30 cm. - (ÁSZ módszertani kiadványok, ISSN 1787-4645)
Lezárva: 2005. máj. 18. - Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-216-591-8 fűzött
pénzügy - gazdasági ellenőrzés - többnyelvű szótár - értelmező szótár - szakszótár
801.323=00 *** 336.1/.5(439) *** 657.6
[AN 2586288]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2006.
   Első szótáram : magyar - angol : 190 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9606-43-X fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 2585606]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2006.
   Első szótáram : magyar - német : 190 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9606-44-8 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv - kétnyelvű szótár
801.321.19=30=945.11(02.053.2)
[AN 2585604]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2006.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - español / Gáldi László ; [főmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7810-7 * kötött (hibás ISBN 963-7810-7)
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2587798]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2006.
Gósy Mária (1952-)
   Pszicholingvisztika / Gósy Mária. - Budapest : Osiris, 2005. - 401 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-773-4 kötött : 4180,- Ft
pszicholingvisztika - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.77(075.8) *** 159.9
[AN 2585523]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2006.
Király Klára
   Olasz tesztkönyv a megoldások magyarázatával és levelezési minták : közép- és felsőfok / Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005 Bt., [2005]. - 314 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-714-8 fűzött : 1950,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 2585896]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2006.
Kövecses Zoltán (1946-)
Metaphor (magyar)
   A metafora : gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe / Kövecses Zoltán ; [ford. Várhelyi Gabriella, Kövecses Zoltán]. - Budapest : Typotex, 2005. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 263-272.
ISBN 963-9548-55-3 fűzött : 2900,- Ft
metafora - kognitív nyelvészet
801.541.25 *** 165.194
[AN 2585078]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2006.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1995. - 418 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Angol - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6942-6 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2588618]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2006.
Scheili Gabriella
   Német - magyar, magyar - német politikai zsebszótár = Deutsch - ungarisches, ungarisch - deutsches Taschenwörterbuch für Politik / Scheili Gabriella ; az európai uniós szókincs Horváth Zsolt munkája. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2005. - 210 p. ; 15 cm. - (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
ISBN 963-9542-57-1 kötött : 2480,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - politika - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 32
[AN 2585113]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

313 /2006.
Bataille, Georges
La littérature et le mal (magyar)
   Az irodalom és a rossz / Georges Bataille ; [ford. Dusnoki Katalin]. - Budapest : Nagyvilág, 2005. - 244 p. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86602-7-9 fűzött : 2200,- Ft
világirodalom története - irodalomelmélet
82(091) *** 82.01
[AN 2584894]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2006.
   Hedypathetica : tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből / szerk. Krähling Edit. - Budapest : Szenzár, 2005. - 398 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86369-8-X fűzött
ókori görög irodalom története - ókori latin irodalom története - hellenisztika
871(091) *** 875(091)
[AN 2585514]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2006.
Ortega y Gasset, José
   Regény, színház, zene : esszék a művészetről / José Ortega y Gasset ; [ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó és Scholz László]. - Budapest : Nagyvilág, 2005. - 209, [2] p. ; 21 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751). (José Ortega y Gasset válogatott művei ; 4.)
A ford. az "Obras completas" (Madrid : Ed. Alianza, 1983) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86718-0-7 fűzött : 2200,- Ft
irodalomelmélet - irodalomesztétika - művészetesztétika - zeneesztétika - színház
82.01-31 *** 792.01 *** 78.01
[AN 2585981]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2006.
Pagano, Angelo
   Due secoli di dialoghi, lumi e furori : dispensa relativa al corso di Storia della letteratura italiana: il Seicento e il Settecento : antologia della critica : ad uso degli studenti universitari / Angelo Pagano. - Szombathely : [BDF], 2005. - 90 p. ; 21 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
Fűzött
olasz irodalom története - 17. század - 18. század
850(091)"16/17"
[AN 2585259]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2006.
Pagano, Angelo
   Due secoli di dialoghi, lumi e furori : dispensa relativa al corso di Storia della letteratura italiana: il Seicento e il Settecento : schede biografiche e antologia di testi : ad uso degli studenti universitari / Angelo Pagano. - Szombathely : [BDF], 2005. - 87 p. ; 21 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
Fűzött
olasz irodalom története - 17. század - 18. század
850(091)"16/17"
[AN 2585265]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2006.
Sciacovelli, Antonio
   Orlandeide ovvero Roland-Orlando nell'epica italiana : antologia di testi e critica : dispensa per il corso di Storia della letteratura italiana III / Antonio Donato Sciacovelli ; [pubbl.] Dipartimento di italianistica Facultà di lettere e filosofia Scuola di studi superiori Dániel Berzsenyi. - Szombathely : Dipartimento di italianistica Facultà di lettere e filosofia Scuola di studi superiori D. Berzsenyi, 2005. - 89 p. ; 21 cm
Fűzött
Ariosto, Ludovico. Orlando furioso
Itália - író - 15. század - 16. század
850(092)Ariosto,_L.
[AN 2585453]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2006.
   Visszaperelt idő : beszélgetések Szerb Antalról / [... összeáll., a beszélgetéseket kész. és lejegyezte, az utószót, ... a jegyzeteket írta Wágner Tibor]. - Budapest : Krónika Nova, 2005. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9423-66-1 kötött
Szerb Antal (1901-1945)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - interjú - memoár - emlékkönyv
82.01(439)(092)Szerb_A.(047.53) *** 82.01(439)(092)Szerb_A.(0:82-94) *** 894.511(439)(092)Szerb_A.(047.53) *** 894.511(439)(092)Szerb_A.(0:82-94)
[AN 2584967]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

320 /2006.
   "Életem regénye" : kísérő kiadvány a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz Zsigmond születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett kiállításához / [összeáll. és szerk. Hegyi Katalin]. - Budapest : PIM : Gondolat, 2005. - 32 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-9401-29-3 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Móricz_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2585669]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2006.
Győrei Zsolt (1970-)
   Heltai Jenő drámai életműve / Győrei Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 174, LXX p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. XXXIII-LXX. - Heltai Jenő műveinek vál. bibliográfiája: p. X-XXXI.
ISBN 963-7343-40-7 fűzött : 2100,- Ft
Heltai Jenő (1871-1957)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Heltai_J.
[AN 2586294]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2006.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   A szellemi nevelés fórumai : Kassák Lajos, Tamási Lajos, Kárpáti Kamil "körei" / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 320 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9596-07-8 fűzött : 1980,- Ft
Kassák Lajos (1887-1967)
Tamási Lajos (1923-1992)
Kárpáti Kamil (1929-)
író - magyar irodalom története - 20. század - irodalmi élet
894.511(092)Kassák_L. *** 894.511(092)Tamási_L. *** 894.511(092)Kárpáti_K. *** 894.511(092)"19"
[AN 2585564]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2006.
   Köszöntésformák : Ilia Mihály tanár urat köszöntik tanítványai / szerk. Ócsai Éva, Urbanik Tímea ; [közread. a] Pompeji. - Szeged : Pompeji Alapítvány, 2005. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-090-4 fűzött
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - műelemzés
894.511(092)"19"
[AN 2585830]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

324 /2006.
Abnett, Dan
Ghostmaker (magyar)
   Szellemgyártó / Dan Abnett ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2005]. - 355 p. ; 20 cm
Warhammer 40000 (keretcím)
ISBN 963-497-105-9 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2584567]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2006.
Aisōpos
Művek (vál.) (magyar)
   Aiszóposz száz története / Ecsedi István átírásában. - Szeged : Bába, 2005. - 63, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-7337-53-9 fűzött
görög irodalom - mese
875-34=945.11 *** 894.511-34.032
[AN 2585333]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2006.
Allyn, John
The forty-seven ronin story (magyar)
   A negyvenhét ronin története / John Allyn ; [ford. Orbán István]. - Budapest : Libruna, 2005. - 188 p. ; 21 cm
A 47 ronin története (borító- és gerinccím)
Fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-86839-2-9)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2585177]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2006.
Austen, Jane
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Csanak Dóra]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-51-X kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2587960]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2006.
Austen, Jane
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Réz Ádám]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-12-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588630]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2006.
Balzac, Honoré de
La peau de chagrin (magyar)
   A szamárbőr / Honoré de Balzac ; [ford. Rónay György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 235 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 4.)
ISBN 963-09-4787-0 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2587978]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2006.
Baricco, Alessandro
Castelli di rabbia (magyar)
   Harag-várak / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-880-8 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2587988]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2006.
Baxter, Nicola
Fairy princesses (magyar)
   Tündér hercegnők : mesék a bűvös és titokzatos tündérvilágról / írta Nicola Baxter ; ill. Beverlie Manson ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-628-257-9 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2585760]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyalmafa : válogatás a világ legszebb népmeséiből / Benedek Elek ; [... az illusztrációkat Bányai Éva kész.]. - Budapest : General Press, [2005]. - 174, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-81-X kötött : 2500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 2584799]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2006.
Brandenburg, Barbara
Liebeskummer im Schlosshotel (magyar)
   Jó idők, rossz idők / Barbara Brandenburg ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 176.)
ISBN 963-7042-61-X fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2585059]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2006.
Brown, Sandra
Demon Rumm (magyar)
   Érzelmek csapdája / Sandra Brown ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2005. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-382-4 kötött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2584606]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2006.
Cabot, Meg
All American girl (magyar)
   Egy igazi amerikai lány / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Cicero, 2005-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 979362
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2584762]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A meztelen igazság. - 2005. - 246 p.
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-539-507-8)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2584767] MARC

ANSEL
UTF-8336 /2006.
Cabot, Meg
Teen idol (magyar)
   Tinibálvány / Meg Cabot ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 231 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-503-5 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2584611]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2006.
Casati Modignani, Sveva
Qualcosa di buono (magyar)
   Éjféli uzsonnák / Sveva Casati Modignani ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2005. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-123-7 fűzött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2584602]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2006.
Cicero, Marcus Tullius
Philippicae (magyar)
   Philippicák Marcus Antonius ellen / Marcus Tullius Cicero ; ford., az utószót és a jegyzeteket írta Maróti Egon. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 257, [13] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-497-099-0 kötött : 2190,- Ft
Antonius, Marcus
latin irodalom - szónoklat
871-5=945.11
[AN 2587716]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2006.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 15. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2587982]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2006.
Coelho, Paulo
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat : [egy mágus naplója] / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2005, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" főcímmel is
ISBN 963-9261-27-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
869.0-31(81)=945.11 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2585375]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2006.
Coelho, Paulo
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 309 p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9471-75-5)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2588050]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2006.
Connelly, Michael
Lost light (magyar)
   Fény az alagút végén / Michael Connelly. - Pécs : Alexandra, 2005. - 314, [3] p. ; 22 cm
Ford. Morvay Krisztina
ISBN 963-369-436-1 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2584854]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2006.
Cornwell, Bernard
Rebel (magyar)
   A lázadó / Bernard Cornwell ; [ford. Moise Gabriella]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 377 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-060-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2584547]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Adoptivtochter (magyar)
   A fogadott lány / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 204 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 40.)
ISBN 963-7042-48-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2585068]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Deines Bruders Weib (magyar)
   Más felesége / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 31.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-69-5 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2587684]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Du bist meine Heimat (magyar)
   Te vagy a mindenem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szirmai Éva]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 30.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-63-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2587678]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2006.
A cup of comfort for mothers & daughters (magyar)
   Egy csésze vigasz anyáknak és lányoknak : történetek egy különleges kapcsolatról / szerk. Colleen Sell ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 963-369-431-0 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 2584528]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2006.
Deaver, Jeffery
The coffin dancer (magyar)
   A koporsótáncos / Jeffery Deaver ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 428 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-437-X fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2584851]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2006.
Ellis, Bret Easton
Glamorama (magyar)
   Glamoráma / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2000. - 655 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7890-4 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589144]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2006.
Fischer, Tibor (1959-)
The thought gang (magyar)
   A gógyigaleri / Tibor Fischer ; [ford. Széky János]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-247-2 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2587784]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2006.
Fischer, Tibor (1959-)
Under the frog (magyar)
   A béka segge alatt / Tibor Fischer ; [ford. Bart István]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-246-4 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2587790]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2006.
Follett, Ken
Paper money (magyar)
   Papírpénz / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 963-7318-52-6 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588886]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2006.
Follett, Ken
Whiteout (magyar)
   Az ördög műve / Ken Follett ; [ford. Barkóczi András]. Mindörökre / Ronald Anthony ; [ford. Tóth Melinda]. Hazug ígéret / Howard Roughan ; [ford. M. Nagy Miklós]. Tengerparti rém / Karen Robards ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Whiteout. The forever year. The promise of a lie. Beachcomber
ISBN 963-9562-41-6 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény - kalandregény
820-31=945.11 *** 820-311.3(73)=945.11
[AN 2585940]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2006.
French, Patrick
Tibet, Tibet (magyar)
   Tibet, az elveszett ország : szubjektív napló egy letűnt világról / Patrick French ; [ford. Nagy Veron]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-03-8 kötött : 2570,- Ft
Tibet - angol irodalom - országismeret - útleírás
820-992=945.11 *** 908.515(0:82-992)
[AN 2585525]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2006.
Friedrich, Joachim
4 1/2 Freunde (magyar)
   4 1/2 barát / Joachim Friedrich ; Regina Kehn rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-00-X kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2584560]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2006.
Geagley, Brad
Year of the hyenas (magyar)
   Hiénák éjszakája / Brad Geagley ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 963-425-061-0 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2584530]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2006.
Harris, Joanne
Holy fools (magyar)
   Szent bolondok / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin et al.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-69-6 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2585906]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2006.
Irisarri, Ángeles de
Diez relatos sobre Goya y su tiempo (magyar)
   Goya-arcok : tíz elbeszélés Goyáról és koráról / Ángeles de Irisarri ; [ford. Cserháti Éva]. - Budapest : Mikes, 2005. - 93, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8130-63-6 fűzött : 1590,- Ft
Goya y Lucientes, Francisco José de
spanyol irodalom - elbeszélés
860-32=945.11
[AN 2585393]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2006.
Jordan, Robert
The eye of the world (magyar)
   A világ szeme / Robert Jordan ; [ford. Würth Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2005-. - ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2589175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2005. - 361 p.
ISBN 963-8428-14-7 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2589177] MARC

ANSEL
UTF-8360 /2006.
Keyes, Daniel
Flowers for Algernon (magyar)
   Virágot Algernonnak / Daniel Keyes ; [ford. Szepessy György]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-518-X kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2588944]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2006.
King, Stephen
The Tommyknockers (magyar)
   A rémkoppantók / Stephen King ; [ford. Szántó Péter]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1992. - 948, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7825-4 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588636]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2006.
Kishont Ferenc (1924-2005)
   A szerencsés flótás : szatirikus regény / Ephraim Kishon ; [... ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 234 p. ; 22 cm
A ford. a Die Glückspilz c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-05-8294-5 kötött : 2940,- Ft
héber irodalom - szatirikus regény
892.4-313.1=945.11
[AN 2585524]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2006.
Kleinbaum, N. H.
Dead Poets Society (magyar)
   Holt Költők Társasága / N. H. Kleinbaum ; [ford. Feleki Ingrid]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-52-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2587718]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2006.
Koontz, Dean R.
Cold fire (magyar)
   Hideg tűz / Dean R. Koontz ; [ford. Nemes István]. - 3. kiad. - Budapest : Animus, 2005. - 637 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-77-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2588689]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2006.
Larsen, Viola
Die geplatzte Verlobung (magyar)
   Konok szerelem / Viola Larsen ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 177.)
ISBN 963-7042-65-2 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2585065]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2006.
Lindner, Irmgard
Krümel und Rosine in Schwierigkeiten (magyar)
   Csipet és Bogyó a pácban / Irmgard Lindner ; [ill. Csizmár Alícia]. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-01-8 kötött : 1780,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2584608]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2006.
London, Jack
Smoke Bellew (magyar)
   Aranyásók Alaszkában / Jack London ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 205 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 3.)
ISBN 963-09-4785-4 kötött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2587725]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2006.
Luzsénszky, Guy (1909-1994)
Guy Luzsenszky, moine (magyar)
   A remény zarándoka / Guy Luzsénszky ; [ford. Karácsonyi Mária]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 277, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-305-225-4 fűzött
Luzsénszky, Guy (1909-1994)
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2584523]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2006.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
Theatre (magyar)
   Színház / Somerset Maugham ; [ford. Szerb Antal]. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-698-9 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588609]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2006.
Merle, Robert
Complots et cabales (magyar)
   Ármány és cselszövés / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2005. - 430 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 12. kötete
ISBN 963-07-7910-2 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2587633]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2006.
Merle, Robert
La gloire et les périls (magyar)
   Veszedelem és dicsőség / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2005. - 422 p. : ill. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 11. kötete
ISBN 963-07-7898-X kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2587628]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2006.
Michaels, David
Tom Clancy's splinter cell (magyar)
   A sejt / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 319 p. ; 21 cm
Clancy, Tom videójátéka alapján írta Michaels, David
ISBN 963-679-381-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2584532]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2006.
   Minden napra 365 mese / [ford. Béla Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, 2005. - 197 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9616-32-X kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2586269]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2006.
Montgomery, Lucy Maud
Anne of Avonlea (magyar)
   Anne az élet iskolájában / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-67-1 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2588883]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2006.
Möring, Marcel
Modelvliegen (magyar)
   Műrepülés / Marcel Möring ; [ford. Gera Judit]. - Budapest : Noran, 2005. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 963-7416-60-9 fűzött : 1600,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2584699]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2006.
Nach einem Sommer mit Stefanie (magyar)
   Egy felejthetetlen nyár / [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 178.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-62-8 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2585033]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2006.
'Omīros
Odysseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2005. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7861-0 kötött : 2600,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2588627]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2006.
Panizza, Oskar
Eine Mondgeschichte (magyar)
   Holdtörténet / Oskar Panizza ; Tandori Dezső fordítása. - Budapest : Eri, 2005. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-8090-84-7 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2585743]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2006.
Parker, Robert B.
Gunman's rhapsody (magyar)
   Ballada hatlövetűre / Robert B. Parker ; [ford. Gazdag Tea]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-549-225-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2585693]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2006.
Pasek, Jan Chryzostom
Pamiętniki (magyar)
   Emlékiratok / Jan Chryzostom Pasek ; [ford. Szenyán Erzsébet] ; [a jegyzeteket és az utószót Kovács István írta]. - 2. jav. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 288 p. ; 20 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 1.)
ISBN 963-9580-41-4 fűzött : 2400,- Ft
Pasek, Jan Chryzostom
Lengyelország - lengyel irodalom - 17. század - memoár - történelmi forrás
884-94=945.11 *** 943.8"16"(093)
[AN 2585774]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2006.
Pinter, Harold
   Drámák / Harold Pinter ; [vál. és szerk. Upor László] ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2005. - 552 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-8025-9 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2588056]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2006.
Qi zhen zhuan (magyar)
   A hét taoista mester / [kínaiból ford.] Eva Wong ; [ford. Kiss Zoltán]. - Budapest : Libruna, 2005. - XXIV, 195 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-86839-0-2)
taoizmus - magyar irodalom - regény
895.1-31=945.11 *** 299.513(0:82-31)
[AN 2585070]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2006.
Remarque, Erich Maria
Arc de Triomphe (magyar)
   A Diadalív árnyékában / Erich Maria Remarque ; [ford. Mészáros Klára]. - Pécs : Alexandra, [2005], cop. 1979. - 479 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-520-1 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2589130]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2006.
Remarque, Erich Maria
Die Nacht von Lissabon (magyar)
   Éjszaka Lisszabonban / Erich Maria Remarque ; [ford. Szíjgyártó László]. - Pécs : Alexandra, [2005], cop. 1979. - 285 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-519-8 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2589132]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2006.
Rilke, Rainer Maria
Geschichten vom lieben Gott (magyar)
   Történetek a Jóistenről / Rainer Maria Rilke ; [Bor Pál rajz.] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Eri, 2005. - 130 p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 963-8090-87-1 kötött : 2520,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 2585745]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2006.
Roberts, Adam
The Va Dinci cod (magyar)
   A Va Dinci-kód / A.R.R.R. Roberts ; [ford. Békési József]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 176 p. : ill. ; 16 cm
Címvált.: A Va Dinci kód vagy Az Eda Vinci-kód vagy A hal fincsi volt
ISBN 963-369-391-8 kötött
amerikai angol irodalom - paródia
820-311.5(73)=945.11
[AN 2584846]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2006.
Roberts, Nora
Visions in death (magyar)
   Halálos látomás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-075-0 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2584605]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2006.
Ruiz Zafón, Carlos
La sombra del viento (magyar)
   A szél árnyéka / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Vajdics Anikó]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 595 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-86-X kötött : 2980,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2585694]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2006.
Salzman, Mark
Iron and silk (magyar)
   Acél és selyem / Mark Salzman ; [ford. Brutyó Endre]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 217 p. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-54-1 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2584620]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2006.
Scheerbart, Paul
Lesabéndio (magyar)
   Lesabéndio : egy kalandregény / Paul Scheerbart ; ford. Tandori Dezső ; Alfred Kubin rajz. - Budapest : Eri, 2005. - 271 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-8090-80-4 kötött : 2520,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2585423]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2006.
Scott, Douglas
The hanged man (magyar)
   Ellenséges vonalak / Douglas Scott ; [ford. Vallató Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-383-2 kötött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2584543]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2006.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Démonmester. - 2005. - 249, [7] p.
ISBN 963-11-8114-6 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585457] MARC

ANSEL
UTF-8393 /2006.
Sharpe, Tom
The Wilt alternative (magyar)
   Wilt alternatív lesz / Tom Sharpe ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 963-86879-0-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2584576]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2006.
Sharpe, Tom
Wilt (magyar)
   Wilt / Tom Sharpe ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-9-1 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2584575]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2006.
Sienkiewicz, Henryk
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - Budapest : Európa, 2005. - 628 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7899-8 kötött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 2589145]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2006.
Sillitoe, Alan
Birthday (magyar)
   Születésnap / Alan Sillitoe ; [ford. Kiss Árpád]. - Budapest : Sawasawa : Sziget, [2005]. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-447-X kötött : 2300,- Ft
ISBN 963-7268-14-6
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2585764]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2006.
Simenon, Georges
Maigret et l'affaire Nahour (magyar)
   Maigret és a hazudós szeretők / Georges Simenon ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2005. - 163 p. ; 18 cm. - (Maigret)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-530-361-0)
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2585316]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2006.
Simenon, Georges
Maigret hésite (magyar)
   Maigret habozik / Georges Simenon ; ford. Wessely László. - Budapest : Park, cop. 2005. - 181 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-341-6 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2585315]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2006.
Simenon, Georges
Maigret se défend (magyar)
   Maigret védekezik / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2005. - 159 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-325-4 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2585314]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2006.
Simenon, Georges
La patience de Maigret (magyar)
   Maigret türelmes / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2005. - 165 p. ; 18 cm. - (Maigret)
Megj. "A türelmes Maigret" címmel is
ISBN 963-530-331-9 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2585313]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2006.
Smith, Wilbur
When the lion feeds (magyar)
   Amikor az oroszlán zabál / Wilbur Smith ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Delej, [2005]. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-48-6 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2588894]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2006.
Steel, Danielle
Vanished (magyar)
   Eltűnt! / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-128-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2587635]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2006.
Stirling, S. M.
T2 : infiltrator (magyar)
   Terminator : a hasonmás / S. M. Stirling ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 963-497-100-8 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2584624]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2006.
Süskind, Patrick
Das Parfüm (magyar)
   A parfüm : egy gyilkos története / Patrick Süskind ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-8-3 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2587719]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2006.
Der Tag, als Maria ins Doktorhaus kam (magyar)
   Maria titka / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 179.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-67-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2585046]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2006.
Travers, Pamela Lyndon
   Mary Poppins a Cseresznyefa utcában / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cicero, 2005, cop. 2002. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Tart.: Mary Poppins a Cseresznyefa utcában ; Mary Poppins meg a szomszéd ház. - Egys. cím: Mary Poppins in Cherry tree lane ; Mary Poppins and the house next door
ISBN 963-539-356-3 kötött : 1600,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2587866]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2006.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins in the park (magyar)
   Mary Poppins a parkban / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Mary Shepard]. - Budapest : Ciceró, 2005, cop. 1999. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-486-1 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2587953]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2006.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [Lengyel Tamás fordításában]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-85-0 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2587961]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2006.
Waltari, Mika
Sinuhe, egyptiläinen (magyar)
   Szinuhe / Mika Waltari ; [ford. Gombár Endre]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1964. - 720, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7900-5 kötött : 2800,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2589136]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2006.
Wedekind, Frank
   A szerelem elvakít / Frank Wedekind ; Karinthy Frigyes és Tandori Dezső ford. - Budapest : Eri, 2005. - 96 p. : ill. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 9.)
ISBN 963-8090-86-3 v. : 2100,- Ft
német irodalom - vers - elbeszélés
830-14=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 2585741]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2006.
Wilson, Jacqueline
Best friends (magyar)
   Jó barátok / Jacqueline Wilson ; Nick Sharratt rajz. ; [ford. Karnis Andrea]. - Budapest : Animus, 2005. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-71-4 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2585471]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2006.
Witcher, Moony
Nina e il misterio dell' ottava nota (magyar)
   A nyolcadik hangjegy rejtélye / Moony Witcher ; [ford. Németh Ágnes] ; [az illusztrációkat kész. ... Ilaria Matteini]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2005. - 306, [27] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-118-8 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2584557]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2006.
Zahn, Timothy
Dark force rising (magyar)
   Sötét erők ébredése : [a Thrawn-trilógia 2. kötete] / Timothy Zahn ; [ford. Nemes István és Szegi György]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 402 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
Fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-497-108-3)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588668]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2006.
Zahn, Timothy
Heir to the Empire (magyar)
   A birodalom örökösei : [a Thrawn-trilógia 1. kötete] / Timothy Zahn ; [ford. Novák Csanád]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 390 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-108-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588645]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

415 /2006.
Adamkó Fanni (1970-)
   Exszeregy / Adamkó Fanni. - Budapest : Noran, 2005. - 442 p. ; 19 cm
ISBN 963-7416-46-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584542]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2006.
Babits Mihály (1883-1941)
   Válogatott versek / Babits Mihály ; [vál., a jegyzeteket és az életrajzi jegyzeteket írta Kelevéz Ágnes]. - Budapest : Osiris, 2005. - 350 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-778-5 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2585757]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 74, [4] p. : ill. ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-680-6 kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-680-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2588907]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2006.
Béres Melinda (1981-)
   Semminden / Béres Melinda ; Béres Merse rajz. - Budapest : Akovita, 2005. - 140, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött : 2390,- Ft (hibás ISBN 963-218-842-X)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2585732]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2006.
Béres Merse
   Bobojka, Zsiri és Fifi a három mesehős / Béres Merse ; Béres Melinda rajz. - Budapest : Akovita, 2005. - 37, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-218-842-X fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2585557]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2006.
Bihari Péter (1975-)
   Ártatlan vér avagy Újra látlak Mexikóban / Peter Sanawad. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 213 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259 ; 17.)
ISBN 963-9566-29-2 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2585306]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2006.
Borbély László (1968-)
   A lándzsa Longinusa ; Az utca napos oldalán : két kisregény / Borbély László. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-08-6 fűzött : 1350,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2585572]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2006.
Borsi István (1938-)
   Vezérállásban / Borsi István. - Szeged : Bába, 2005. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-41-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2585330]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2006.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A "Fehér Tigris Szellemének" harcosa / Cey-Bert Róbert Gyula. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-55-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584583]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2006.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Kép a fán : szakrális szerelem a dzsungelháborúban : gerilla-líra II. / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : HUN-idea, 2005. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7014-06-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2585498]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2006.
Cselenyák Imre (1957-)
   A halál vámszedője / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 236 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9320-54-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587946]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2006.
Dobos Hajnalka
   Az ezüsthegedű és más mesék / Dobos Hajnalka ; [a rajzokat kész. Bartos Ildikó]. - Szeged : Bába, 2005. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-7337-57-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2585183]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2006.
   Éjszakai állatkert : antológia a női szexualitásról / [szerk. ... Forgács Zsuzsa Bruria, ... Gordon Agáta, ... Bódis Kriszta ...]. - Budapest : Jonathan Miller : Artizánok, 2005. - 671 p. ; 21 cm. - (Kitakart Psyché ; 1.)
ISBN 963-86785-9-3 kötött : 3180,- Ft
magyar irodalom - nő - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.2(0:82-822)
[AN 2586272]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2006.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Kamasznapló / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Papirusz Book, 2005. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 963-9263-26-5 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2585452]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2006.
Fable, Vavyan
   Szennyből az Angyal / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2005, cop. 1995. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 963-9300-14-4 fűzött : 1598,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2588623]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2006.
Fejes Ernő (1943-)
   Vigyázat, kezdő vagyok / Fejes Ernő. - Szeged : Bába, 2005. - 116, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-45-8 fűzött
Fejes Ernő (1943-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2585320]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Emberek között / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 227 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7138-26-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588915]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2006.
Field, Andrew
   Démonvirág : fantasy regény / Andrew Field. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 247 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 119.)
ISBN 963-9566-37-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2585310]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2006.
   Friss tinta! : mai gyerekversek / [szerk. Banyó Péter et al.] ; [... szerzői Barak László et al.] ; Takács Mari ill. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Csimota, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86350-7-X kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2585802]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2006.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Te Berkenye / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 175 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-83-7 fűzött : 1090,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2585753]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2006.
Gülch Csaba (1959-)
   Profán zsoltár / Gülch Csaba. - Győr : [Magánkiad.], 2005. - 97 p. ; 21 cm + CD
ISBN 963-219-240-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2585820]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2006.
Gyöngyösi Zoltán
   Ez rettenetes / Gyöngyösi Zoltán. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2005. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 963-7437-33-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584529]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2006.
   A Havas dicsérete : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [életrajzi jegyz. Balogh Tamás]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 239, [3] p. ; 21 cm
Analitikus leírása: AN 950707
ISBN 963-7138-35-8 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082)
[AN 2588913]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2006.
Horváth Judit
   Sárkánymesék / Horváth Judit ; Kovács Orsolya rajz. - Budapest : K.u.K., [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7437-31-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2584647]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2006.
   Hungary, 9 authors, 9 works : six top translators recommend / Krúdy [et al.] ; [the translators John Batki et al.] ; [publ. by the Hungarian Book Foundation]. - Budapest : Hung. Book Foundation, 2005. - 142 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - antológia - fordítás
894.511-822=20
[AN 2585074]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2006.
Hüse Lajos (1970-)
   A tűz napjai : Bajnokok kardja ciklus III. : Míra könyve / Colin J. Fayard. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 282 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 118.)
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-32-2 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2585307]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2006.
   Innen és túl : versek az Isten-kereső emberről / [Dékány Endre és Rónay László közreműködésével vál., szerk. és bevezetővel ell. Lukács László] ; [a kísérő tanulm. Sőtér István ...]. - 3. kiad. - Budapest : Vigilia, 2005. - 795 p. ; 19 cm. - (Vigilia-könyvek, ISSN 0231-3081)
Kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-02-3063-1) (hibás ISBN 963-02-3063-3)
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 2585899]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2006.
Iván Magda
   A csodát tévő szeretetgarasok : gyermekversek / Iván Magda ; [ill. Iván Magda]. - Szeged : Bába, 2005. - 102, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7337-51-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2585184]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2006.
Jálics Izabella (1902-2004)
   Csodálatos fonal : Jálics Izabella önéletrajza. - Kecskemét : Korda, 2005. - 152 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9554-38-3 fűzött
Jálics Izabella (1902-2004)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2585916]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8111-1 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2588507]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (angol)
   If I were a grown-up / Éva Janikovszky ; pictures by László Réber ; [... transl. Elizabeth Szász]. - 4. ed. - Budapest : Móra, cop. 2005. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8113-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2588505]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (német)
   Grosse dürfen alles / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übers. Irene Kolbe]. - 4. Aufl. - Budapest : Móra, cop. 2005. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8112-X kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 2588510]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2006.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Mária évei / Kaffka Margit. - Budapest : Eri, 2005. - 207 p. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 10.)
ISBN 963-8090-90-1 v. : 2520,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588059]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2006.
Kardos Éva, D. (1924-)
   Szerelem ösvényein / D. Kardos Éva. - [Budapest] : Papirusz Book, 2005. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-9263-27-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2585519]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2006.
Kikli Tivadar (1921-)
   Tódorka úr történetei III. és más elbeszélések / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2005. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-7337-42-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2585321]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2006.
   Kóc, kóc / [a verseket vál. Lengyel Anna] ; Bródy Vera, Győrfi András, Urai Erika illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 161, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Analitikus leírása: AN 933029
ISBN 963-346-523-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2588905]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2006.
Kócsóné Dékány Piroska (1929-)
   Ég és föld között / Kócsóné Dékány Piroska. - Szeged : Bába, 2005. - 328, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-56-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2585336]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2006.
Kovács Berta (1973-)
   Az elátkozott vándor útinaplója / Quasar Berta ; [... az ill. a szerző munkái]. - [Szeged] : Szerző, cop. 2005. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-185-5 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2584920]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2006.
Krasznahorkai László (1954-)
   Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1989. - 346 p. ; 25 cm
ISBN 963-14-2475-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587837]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2006.
Krasznahorkai László (1954-)
   Sátántangó / Krasznahorkai László. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1985. - 273 p. ; 25 cm
ISBN 963-14-2474-X kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587854]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2006.
Lackfi János (1971-)
   Bögre család / Lackfi János ; [ill.] Pap Kata. - [Budapest] : Csimota, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-86350-5-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2584925]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2006.
László-Kovács Gyula (1957-)
   A hold leánya / László-Kovács Gyula. - [Szekszárd] : Kerényi, 2005. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 963-8242-38-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2584938]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   A fehér tigris ; A Franka Cirkusz : hangjátékok / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2005. - 361 p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-776-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - rádiójáték - regény
894.511-31 *** 894.511-23
[AN 2585701]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2006.
   Lélektánc : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2005. - 485 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 59.)
ISBN 963-9566-36-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9(082)
[AN 2585877]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2006.
Lőrincz L. László (1939-)
   Szádhuk : a hosszú álom / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2005. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9591-17-3 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2584979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 367 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2584980] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 392 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2584981] MARC

ANSEL
UTF-8460 /2006.
Lovas Lajos (1967-)
   Agydobás / Lovas Lajos. - Budapest : Országút K., 2005. - 221, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-218-947-7 fűzött : 1940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2584992]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2006.
Mihályi Antal
   Egbert egér intézkedik / Mihályi Antal ; [Buzay István ill.]. - Üllő : Regun, [2005]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7459-12-X fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2588970]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2006.
Miklós Elemér (1935-)
   Vágyak, várakozások / Miklós Elemér. - [Vásárosnamény] : [Magánkiad.], 2005. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-458-6 * fűzött (hibás ISBN 963-219-459-4)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2586091]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mátyás, az igazságos : Móra Ferenc meséi. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-97-4 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - magyar néprajz - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2584693]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mesék Mátyás királyról / Móra Ferenc. - [Budapest] : Anno, [2005]. - 95 p. ; 29 cm
ISBN 963-375-376-7 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2584652]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sündisznócska lovagol : állatmesék Móra Ferenc és Gárdonyi Géza tollából. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-96-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2584692]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 317, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-346-693-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587793]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Novellák, 1906-1942 : válogatás / Móricz Zsigmond ; [vál. és a műelemző tanulmányt írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 410 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-43-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2584857]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2006.
Nagy Zoltán (1924-)
   Bóra és sirokkó / Nagy Zoltán. - Szeged : Bába, [2005]. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-47-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2585179]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2006.
Nyirő József (1889-1953)
   Az én népem / Nyirő József. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-24-2 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2587712]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2006.
   Az ördög étlapja : irodalmi szakácskönyv / [kész Réz Pál ötlete nyomán] ; [szerk. Szele Ágnes] ; [fotók Réz Mihály]. - [Budapest] : Sziget, 2005. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-7268-00-6 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - táplálkozás - elbeszélés - szakácskönyv - antológia
894.511-32(082) *** 641.55(083.12) *** 392.8(0:82-32)
[AN 2585765]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2006.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor. - Üllő : Regun, [2005]. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7459-16-2 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2588952]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2006.
Radnai Gáborné
   Szeretni mindenáron / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., [2005], cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-15-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2587723]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2006.
Schneider Izabella
   Hordalék / Ïsa Schneider. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-7437-23-1 kötött : 1900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2584644]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2006.
Somkuti Gabriella (1929-)
   Ajándék mégis : versek / Somkuti Gabriella ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2005. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 963-200-499-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2584791]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2006.
Szalay Lenke (1911-1997)
   Mogyoró / Szalay Lenke ; [ill. Réber László]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 200 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-512-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2587949]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2006.
Szilágyi Zsuzsa (1941-)
   Üzenet a kalapdobozból / Szilágyi Zsuzsa. - [Budapest] : Papirusz Book, 2005. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9263-28-1 fűzött : 2250,- Ft
Szilágyi Zsuzsa (1941-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2585681]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2006.
Tar Sándor (1941-2005)
   Szürke galamb : [bűnregény] / Tar Sándor. - 2. kiad, utánny. - Budapest : Magvető, 2005. - 289 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2129-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588010]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2006.
   Újabb erdélyi elbeszélők / ... Nagy Pál vál. ; [... szerzői Bodor Ádám et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 475 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-69-X kötött : 2900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)(498)
[AN 2585705]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2006.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 21. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, [2005], cop. 2000. - 447, [2] p. ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 963-7853-93-6)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588590]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2006.
Varga Katalin
   Kisbence vasárnapja / Varga Katalin ; rajz. Koltai Éva. - [Budapest] : Santos, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9594-15-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2584743]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2006.
Visy Gábor
   A csillagok a felhők mögött is ragyognak : politikai dokumentumjáték / Visy Gábor. - Szeged : Bába, 2005. - 141 p. ; 24 cm
ISBN 963-7337-48-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2585181]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2006.
Weinrauch Katalin (1944-)
   Versek az Ószövetséghez / Weinrauch Katalin. - [Kiskunfélegyháza] : Magánkiad., [2005]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-734-9 fűzött
Biblia. Ószövetség
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(477.87) *** 221(0:82-14) *** 73/76.046.3
[AN 2584993]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2006.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   A Dukay család : regény / Zilahy Lajos. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - 3 db ; 21 cm
ISBN 963-7437-27-4 kötött : 7980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bíbor évszázad, 1814-1914. - 422 p.
ISBN 963-7437-28-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587693] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rézmetszet alkonyat, 1914-1939. - 686 p.
A kötet első része "Ararát" címmel önállóan is megjelent
ISBN 963-7437-29-0
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587702] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A dühödt angyal, 1939-1948. - 297, [2] p.
ISBN 963-7437-30-4
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587707] MARC

ANSEL
UTF-8484 /2006.
Zsiga Edward
   Brutál István kalandjai / Zsiga Edward ; [... a rajzokat Simkó Zsolt kész.]. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2005. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-988-4 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-132
[AN 2588838]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

485 /2006.
   Az 1-ső szavaim : matricákkal / [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [32] p., [6] fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9606-62-6 fűzött
ISBN 963-9606-63-4 fűzött
anyanyelvi nevelés - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.461.1
[AN 2585548]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2006.
Amazing adventures (magyar)
   Kalandok hősei / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + mell.
23 mágnesfigurával. - Mágikus mágnesek (keretcím)
ISBN 963-628-252-8 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585731]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2006.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
De vilde svaner (magyar)
   A vadhattyúk / írta Hans Christian Andersen ; eredeti szöveg Naomi Lewis ; rajz. Anne Yvonne Gilbert ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - [47] p. : ill., színes ; 24x30 cm + CD-ROM
ISBN 963-628-242-0 kötött : 2999,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2585712]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2006.
Barbie and the magic of pegazus board book (magyar)
   Barbie és a bűvös pegazus : egy izgalmas kaland / [Cliff Ruby és Elana Lesser ... mesefilmje alapján] ; [átd. Judy Katschke] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-628-221-8 kötött : 2149,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585903]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2006.
Barbie-movie theatre (magyar)
   Barbie mozi : mesekönyv és vetítő / átd. Merry North ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2005. - 46 p. : ill., színes ; 32x33 cm + 1 diavetítő, 10 dialemez
ISBN 963-628-075-4 kötött : 4699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586000]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Erdőszéli látogató / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-679-375-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2584669]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Hópihécske vándorútja / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-679-374-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2584671]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Kelep és a hóesés / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-679-377-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2584667]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Kis kobold a nagy hóban / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-378-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2584672]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Mackó nem tud elaludni / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-679-376-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2584661]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Téli mondókák / Berényi Nagy Péter rajz. - [Debrecen] : Aquila, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-679-373-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2584666]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2006.
Bernier, Jean-Pierre
Forest (magyar)
   A titokzatos erdő / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-627-516-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589158]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2006.
Biro, Val (1921-)
   Hans Christian Andersen legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
Kész. a Hans Christian Andersen's fairy tales c. kiad. alapján
ISBN 963-628-229-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585868]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2006.
Busch, Wilhelm
   A szélpuska : három csínysorozat versben-rajzban / Wilhelm Busch ; Rudnyánszky Gyula fordítása. - Budapest : Eri, 2005. - [81] p. : ill., színes ; 16x17 cm
Tart.: A szélpuska ; Ugri Matyi, a bajszerző holló ; A szombat esti fürdés. - Egys. cím: Das Pusterohr ; Hans Huckebein der Unglücksrabe ; Das Bad am Samstag Abend
ISBN 963-8090-82-0 kötött : 2310,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 830-13(02.053.2)=945.11
[AN 2585454]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2006.
Disney, Walt
Bambi (magyar)
   Bambi / [Disney] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 963-628-241-2 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585750]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2006.
Disney, Walt
Chicken little (magyar)
   Csodacsibe / Disney ; [ford. Szabadfalvi András]. - Budapest : Egmont, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 45.)
ISBN 963-628-273-0 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585504]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2006.
Disney, Walt
   Micimackó kalandos történetei / Disney ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: A fakeresés ; Malacka és az éjszaka fényei ; A kézműves délután ; A kevenc évszakom ; A nagy rovarvadászat. - A ford. a "Many adventures of Winnie the Pooh" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-628-269-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585709]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2006.
Disney, Walt
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / [Disney] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm + CD-ROM
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-240-4 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585723]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2006.
Disney, Walt
Winnie the Pooh busy day clock book (magyar)
   Mókás óra : egy zsúfolt nap / Disney ; [ford. Lukóczy[!Lukóczky] Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm
Játékórával
ISBN 963-628-210-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586031]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2006.
Disney, Walt
Winnie-the-Pooh: how to catch a woozle (magyar)
   Hogyan ejtsünk el egy elefántot? / Walt Disney ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-166-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2588703]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2006.
   Első szavaim : 190 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9606-42-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.461.1
[AN 2585599]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2006.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2003-. - 30 cm
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 971511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 4. kiad. - 2005. - 95 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-87-0 kötött
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2587674] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 6. kiad. - 2005. - 98 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-86-2 kötött
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2587675] MARC

ANSEL
UTF-8507 /2006.
Hubbard, Louise
Magnetic counting fun (magyar)
   Mágneses számolókönyv / [írta Louse[!] Hubbard] ; [ill. Jo-Ann[!] Shillian] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm + 50 mágnesfigura
ISBN 963-628-193-9 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2586012]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2006.
Inaraja, Javier
   Tanulságos történetek / [graf. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 166, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9606-73-1 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2586093]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2006.
   Játssz és tanulj a tanya állataival : [milyen a hangjuk?] / [graf. M. Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
Hangutánzó melléklettel
ISBN 963-9606-04-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586155]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2006.
Koeppel, Ruth
Cinderella's tea party (magyar)
   Hamupipőke teadélutánja : mesekönyv és játék / [írta Ruth Koeppel] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - [12] p. : ill., színes ; 28 cm + 4 játékmell.
Disney princess (keretcím) ; Kicsi hercegnők (keretcím)
ISBN 963-628-195-5 kötött : 3699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586021]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2006.
Lovable animals (magyar)
   Legkedvesebb állathőseink / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + mell.
24 mágnesfigurával. - Mágikus mágnesek (keretcím)
ISBN 963-628-253-6 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2585725]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2006.
   Magyar népmesék / [rajz. Jenkovszky Iván] ; [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra : Óperencia Kv., 2005. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött (hibás ISBN 963-2371-54-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587855]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Camping in the forest (magyar)
   A bátor sátortábor / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-516-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589155]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Flowers (magyar)
   Virágok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-605-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589156]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
The garden of flowers (magyar)
   A virágoskert / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött (hibás ISBN 963-627-605-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589157]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2006.
Miler, Zdeněk
Jak krtek cestoval (magyar)
   A kisvakond utazik / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Josef Brukner ; [Balázs Andrea fordítása alapján versbe szedte Kántor Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 963-11-7959-1 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586122]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2006.
Miler, Zdeněk
   Kisvakond reggeltől estig / Zdeněk Miler. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 963-11-8079-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2588607]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2006.
Miler, Zdeněk
Krtek jde do školy (magyar)
   A kisvakond iskolába megy / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Michal Černík ; [Balázs Andrea fordítása nyomán versbe szedte Kántor Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 963-11-7958-3 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586124]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2006.
Music player storybook (magyar)
   Zenélő mesekönyv / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 38 p. : ill., színes ; 32x33 cm + 4 CD, 1 zenelejátszó
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-222-6 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2588832]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2006.
Otway, Helen
Where is everybody? (magyar)
   Kukucs! Hol vannak a barátaim? / [írta Helen Otway]. - [Budapest] : Egmont, [2005]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 25 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-228-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586015]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2006.
Pairman, Sarah
Magnetic dressing up (magyar)
   Mágneses öltöztetőkönyv / [írta Sarah Pairman] ; [ill. Jo-Ann[!] Shillian] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm + 34 mágnesfigura
ISBN 963-628-192-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2586003]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2006.
Scarry, Richard
Best Christmas book ever (magyar)
   Tesz-vesz Város karácsonya / Richard Scarry. - [Budapest] : Lilliput, [2005], cop. 1991. - [44] p. : ill., színes, részben kotta ; 28 cm
Ford. Kristóf Eszter
ISBN 963-9619-12-4 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589160]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   A bölcs bölömbika / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2005. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tavak könyve mesesorozat ; 2.)
ISBN 963-7329-55-2 kötött : 1400,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2584907]
MARC

ANSEL
UTF-8