MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/05 12:56:56
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1002 /2006.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Rac - Sy / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Antal Emánuel et al.]. - 2005. - 895 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9556-26-2 kötött
lexikon
030
[AN 2590319] MARC

ANSEL
UTF-8




02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

1003 /2006.
Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa)
   A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár nyomdatermékei, 1987-2005 / [összeáll. Vargáné Sipos Terézia]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 109 p., [64] t. : ill., részben színes ; 8x6 cm
Borítócím: JMVK. - Bibliofil kiad.
ISBN 963-86580-6-1 kötött
Pápa - miniatűr dokumentum - könyvtári katalógus - könyvkatalógus
017.4(439-2Pápa) *** 017.1(439-2Pápa) *** 099.1
[AN 2590216]
MARC

ANSEL
UTF-8




03   Sorozatok. Folyóiratok

1004 /2006.
   Nemzetközi konferencia a Magyar közlöny megjelenésének 60. évfordulója alkalmából : 2005. május 27-29. = International conference on the occasion of the 60th anniversary of the Hungarian official journal : 27-29 May 2005 / [rend. a] Magyar Hivatalos Közlönykiadó. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2005. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten tartották
Fűzött
Magyar közlöny, ISSN 0076-2407
Magyarország - folyóirat - jogszabály - konferenciakiadvány
050(439)Magyar_közlöny *** 34(439)(094) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2589388]
MARC

ANSEL
UTF-8




04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1005 /2006.
Berényi Mária (1959-)
   Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare, 1995-2005 = Gozsdu öröksége a román és a magyar sajtó tükrében, 1995-2005 / Maria Berényi ; [publ. a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta]. - Budapesta : Soc. Culturale a Românilor din Budapesta, 2005. - 425 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 963-218-477-7 fűzött
Gozsdu Manó (1802-1870)
Magyarország - Románia - alapítvány - ügyvéd - 19. század - cikkgyűjtemény
061.27(439)Gozsdu(091) *** 061.27(498)Gozsdu(091) *** 34(439)(=590)(092)Gozsdu_M. *** 070(439)"1995/2005" *** 070(498)(=945.11)"1995/2005"
[AN 2588699]
MARC

ANSEL
UTF-8




05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1006 /2006.
Dénes Tamás, T.
   Titoktan trilógia / T. Dénes Tamás. - Budapest : Bagolyvár, 2002-. - 24 cm
kriptográfia
003.26
[AN 974871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Újkori rejtények : rejtélyek és tények a titkosításról. - 2005. - 224 p. : ill.
Bibliogr.: p. 212-216.
ISBN 963-9447-77-3 fűzött : 1950,- Ft
technikatörténet - híres ember - feltaláló - kriptográfia
929(100) *** 003.26
[AN 2589453] MARC

ANSEL
UTF-8



1007 /2006.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Tárgyak szimbolikája / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : ÚMK, 2005. - 246, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9609-07-2 fűzött : 2890,- Ft
jelkép - művelődéstörténet
003.62 *** 930.85
[AN 2589350]
MARC

ANSEL
UTF-8



1008 /2006.
   Közös katalogizálás Magyarországon : múlt, jelen, jövő / [összeáll. és szerk. Tompa Zsoltné és Poór Attila] ; [kiad. a Nyugat-Magyarországi Egyetem]. - Sopron : NYME, 2005. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 963-9364-60-6 fűzött
Magyarország - könyvtári rendszer - program - katalógus
025.3(439) *** 519.688
[AN 2590507]
MARC

ANSEL
UTF-8




06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1009 /2006.
Agárdi Péter (1946-)
   Bródy Sándor utca 5-7 : [rádió és médiapolitika a századforduló Magyarországán] / Agárdi Péter. - Budapest : ÚMK, 2005. - 286 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 16.)
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 963-9609-09-9 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - rádiószervezet - belpolitika - ezredforduló
791.9.096(439) *** 316.774(439) *** 323(439)"199/200"
[AN 2589348]
MARC

ANSEL
UTF-8



1010 /2006.
   Egy cseppben az ember : Lengyel Anna leveleskönyve / összeáll. Rados Péter. - Budapest : Jaffa, 2005. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9604-19-4 fűzött : 2490,- Ft
Lengyel Anna
Egy csepp emberség
Magyarország - public relations - levelezés - erkölcs - rádióműsorszám
791.9.096(439)(044) *** 659.4 *** 17
[AN 2588698]
MARC

ANSEL
UTF-8



1011 /2006.
Nagy Andor (1932-)
   Médiaandragógia : a médiumok vélt és valós szerepe, lehetőségei a felnőtt személyiség alakulásában / Nagy Andor József. - Budapest : Urbis, 2005. - 167 p. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Bibliogr.: p. 111-116.
ISBN 963-9291-92-7 kötött
tömegtájékoztatási eszköz - személyiségfejlesztés
791.9.096/.097 *** 159.923.2
[AN 2589532]
MARC

ANSEL
UTF-8



1012 /2006.
Szalóczy Pál (1945-)
   A leírt szöveg felolvasandó : mikrofontörténetek a Magyar Rádió hőskorából / Szalóczy Pál ; [közread. a] ... Magyar Rádió. - Budapest : Athenaeum 2000 : M. Rádió, 2005. - 206, [2] p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 963-9615-03-X kötött : 3980,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - rádiószervezet - 20. század
791.9.096(439)Magyar_Rádió"198"
[AN 2589508]
MARC

ANSEL
UTF-8




08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1013 /2006.
Chinmoy, Sri
Forgiveness (magyar)
   Megbocsátás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2005. - 102 p. ; 18 cm
ISBN 963-86752-3-3 fűzött : 1100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2589042]
MARC

ANSEL
UTF-8



1014 /2006.
Encausse, Gérard
Reincarnation (magyar)
   A reinkarnáció : filozófiai tanulmány a misztika köréből / Papus ; [ford. Oláhné Nemcsik Judit]. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 95 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9231-94-0 fűzött : 2700,- Ft
lélekvándorlás - okkultizmus
133 *** 129.4
[AN 2589373]
MARC

ANSEL
UTF-8



1015 /2006.
Hall, Judy
The crystal zodiac (magyar)
   Kristály zodiákus / Judy Hall ; [ford. Hevesi Mirtill]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 141 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9569-66-6 fűzött : 2800,- Ft
asztrológia - kristály - drágakő
133.52 *** 549 *** 548
[AN 2590453]
MARC

ANSEL
UTF-8



1016 /2006.
Lamy, Matt
100 strangest mysteries of the unexplained (magyar)
   100 megmagyarázhatatlan rejtély / Matt Lamy ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Sziget, 2005. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7268-15-4 kötött : 2800,- Ft
jelenség - rejtély
001.94
[AN 2589994]
MARC

ANSEL
UTF-8



1017 /2006.
   Necronomicon : a halott nevek könyve / [összeáll. ... Nagy András Pál]. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 145 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9231-92-4 fűzött : 3500,- Ft
Lovecraft, Howard Phillips. Necronomicon
mágia
133.4
[AN 2589364]
MARC

ANSEL
UTF-8



1018 /2006.
Steiner, Rudolf
Anweisungen für eine esoterische Schulung (magyar) (szemelv.)
   Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz : a megvilágosodás ösvénye / Rudolf Steiner ; [szerk. és a kötetet összeáll. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 55 p. ; 20 cm
ISBN 963-9231-99-1 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2589371]
MARC

ANSEL
UTF-8



1019 /2006.
Waite, Arthur Edward
The pictorial key to the tarot (magyar)
   Képes ismertető a Tarot szimbólumaihoz / Arthur Edward Waite ; [ford. Volcz Dénes]. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-93-2 fűzött : 2300,- Ft
jövendőmondás - kártyajáték - jelkép
133.3 *** 003.62
[AN 2589360]
MARC

ANSEL
UTF-8




09   A természet. Környezetvédelem

1020 /2006.
Dely Ferenc
   Környezetgazdaságtan / írta és szerk. Dely Ferenc ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Gazdasági Tanszék. - [Szombathely] : Oskar, 2005-. - 21 cm
környezetgazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2588739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. fej., Globális környezeti problémák, a magyar környezeti szabályozás "direkt" és közgazdasági eszközei, a hulladékgazdálkodás. - 2005. - 145 p.
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 963-8122-65-X kötött
környezetgazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2588742] MARC

ANSEL
UTF-8



1021 /2006.
   Fedezze fel az Ócsai Tájvédelmi Körzetet! = Explore the Ócsa Protected Landscape Area! = Erkennen Sie das Ócsaer Landschaftsschutzgebiet! / [szerk. Kővári Anita] ; [írta Csörgő Tibor et al.] ; [kiad.a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2005. - 28 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-6-7 fűzött
Ócsa - Ócsai tájvédelmi körzet - Duna-Ipoly nemzeti park - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Ócsai_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park
[AN 2590771]
MARC

ANSEL
UTF-8



1022 /2006.
Margóczi Katalin
   Természetvédelmi biológia / Margóczi Katalin. - Szeged : JATEPress, 2005. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 963-482-228-2 fűzött
természetvédelem - biológia - egyetemi tankönyv
502.7(075.8) *** 574(075.8)
[AN 2588539]
MARC

ANSEL
UTF-8



1023 /2006.
Nádudvari Zoltán
   Az elhasználódott autó gazdasági és környezeti kérdései / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/9.)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 963-86733-5-4 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - hulladékgazdálkodás - személygépkocsi
504.064.47(4-62) *** 629.114.6
[AN 2590504]
MARC

ANSEL
UTF-8




10   Matematika

1024 /2006.
Barrow, John D.
The book of nothing (magyar)
   A semmi könyve : [a nulla kialakulásától a kvantumvákuumig] / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-75-9 kötött : 2990,- Ft
matematikai filozófia - nulla - művelődéstörténet - fizikatörténet - szám
510.21(091) *** 511.11 *** 119 *** 930.85(100) *** 53(091)
[AN 2590318]
MARC

ANSEL
UTF-8




11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1025 /2006.
   A Fazekasban kezdődött.. : összeállítás a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Iskola régi diákjainak fizikával kapcsolatos írásaiból / [szerk. a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Fizika Munkaközössége]. - Budapest : Fazekas M. Főv. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 2005. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
fizika
53
[AN 2589632]
MARC

ANSEL
UTF-8




13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1026 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los dinosaurios (magyar)
   Keresd meg a dinoszauruszokat! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Keresd az állatokat!)
ISBN 963-9616-38-9 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5
[AN 2589282]
MARC

ANSEL
UTF-8




15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1027 /2006.
Alexay Zoltán (1937-)
   Évszakok : képek és írások hazai növényekről és állatokról / Alexay Zoltán. - Szombathely : B.K.L. K., 2005. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-7334-11-4 kötött
Magyarország - fauna - flóra
591.9(439) *** 581.9(439) *** 77.04(439)(092)Alexay_Z.
[AN 2590571]
MARC

ANSEL
UTF-8



1028 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales de la granja (magyar)
   Keresd meg a tanya állatait! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Keresd az állatokat!)
ISBN 963-9621-31-5 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2589277]
MARC

ANSEL
UTF-8



1029 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales de la selva (magyar)
   Keresd meg a vadon állatait! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Keresd az állatokat!)
ISBN 963-9621-32-3 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2589271]
MARC

ANSEL
UTF-8



1030 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales de la tierra (magyar)
   Keresd meg a föld állatait! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Keresd az állatokat!)
ISBN 963-9621-33-1 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2589284]
MARC

ANSEL
UTF-8



1031 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales de tu ciudad (magyar)
   Keresd meg a város állatait! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Keresd az állatokat!)
ISBN 963-9621-30-7 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2589276]
MARC

ANSEL
UTF-8



1032 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales del zoo (magyar)
   Keresd meg az állatkert lakóit! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Keresd az állatokat!)
ISBN 963-9616-39-7 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2589274]
MARC

ANSEL
UTF-8



1033 /2006.
Csányi Vilmos (1935-)
   Bukfenc és Jeromos : hogyan gondolkodnak a kutyák? / Csányi Vilmos. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vince K., 2005. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-288.
ISBN 963-9552-67-4 kötött : 2495,- Ft
kutya - etológia
591.51 *** 636.7
[AN 2588499]
MARC

ANSEL
UTF-8




16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1034 /2006.
Balogh Zoltán (1934-)
   A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével / Balogh Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2005]-. - 24 cm
Hévízi-tó - gyógyfürdő
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó)
[AN 2589097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Küzdelem a megmaradásért. - [2005]. - 211 p. : ill.
ISBN 963-7510-75-3 fűzött : 2800,- Ft
Hévízi-tó - Nyirád - gyógyfürdő - bauxitbányászat - karsztvíz - vízvédelem
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó) *** 504.43.05 *** 622.349.2(439Nyirád)
[AN 2589098] MARC

ANSEL
UTF-8



1035 /2006.
Barbira-Freedman, Françoise
Yoga for pregnancy, birth, and beyond (magyar)
   Jóga kismamáknak szülés előtt és után / Françoise Barbira Freedman ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7304-47-9 fűzött
terhesség - torna - jóga
615.851.86 *** 613.71-055.26 *** 618.2-083
[AN 2590214]
MARC

ANSEL
UTF-8



1036 /2006.
Dürr, Josef
Experimental-Dämonologie (magyar)
   Démonomágia : kísérleti démonológia : részletes útmutató démonidézéshez : [az alvilág kulcsa] / Josef Dürr ; [ford. Kecskés Anita]. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Démonmágia
ISBN 963-9231-98-3 fűzött : 1500,- Ft
démonológia - okkultizmus
159.961.4 *** 133
[AN 2589363]
MARC

ANSEL
UTF-8



1037 /2006.
Freund Tamás (1959-)
   "...az agy a Teremtő műve..." : Freund Tamás agykutatóval beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 145 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 23.)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9642-05-3) (hibás ISBN 963-7510-56-7)
Freund Tamás (1959-)
Magyarország - kereszténység - világnézet - agykutatás - orvos - 20. század - 21. század - interjú
61(439)(092)Freund_T.(047.53) *** 21 *** 612.8
[AN 2588898]
MARC

ANSEL
UTF-8



1038 /2006.
Goleman, Daniel
Destructive emotions (magyar)
   Romboló érzelmek : hogyan legyünk úrrá rajtuk? : tudományos beszélgetések a Dalai Lámával / Daniel Goleman ; Richard J. Davidson [et al.] közrem. ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Trivium, cop. 2005. - 395 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9367-83-4 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - északi buddhizmus - lámaizmus
613.865 *** 294.321
[AN 2590352]
MARC

ANSEL
UTF-8



1039 /2006.
Gonda István
A szépség szimfóniája (új kiadása)
   Dallamok Gonda István & Illés Csilla A szépség szimfóniája című albumából. - Budapest : Pontifex, 2005. - 120 p. : ill. ; 17 cm
Dallamok A szépség szimfóniájából (borító- és gerinccím)
ISBN 963-219-773-9 kötött
szexuálpszichológia - szépség - szerelem - idézetgyűjtemény
159.922.1(0:82-84) *** 392.6 *** 111.85 *** 316.7
[AN 2589493]
MARC

ANSEL
UTF-8



1040 /2006.
Greive, Bradley Trevor
The meaning of life (magyar)
   Az élet értelme / Bradley Trevor Greive ; [ford. Várlaki Tibor]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - XV, 121, [3] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 963-7318-89-5 kötött : 1490,- Ft
életvezetés - állat - fényképalbum
613.865 *** 59(084.12)
[AN 2590460]
MARC

ANSEL
UTF-8



1041 /2006.
   "Gyógynövények napjaink gyógyszerészetében - tradíciók és újdonságok" : XI. Magyar Gyógynövény Konferencia : Dobogókő, 2005. október 13-15. : program és előadás-összefoglalók / a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának konferenciája. - [Budapest] : M. Gyógyszerésztud. Társ. Gyógynövény Szakoszt., [2005]. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
gyógynövény - konferenciakiadvány
615.322 *** 633.88 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2589587]
MARC

ANSEL
UTF-8



1042 /2006.
   "Gyógyszerészettörténet a XXI. században" : IX. Gyógyszerészettörténeti Konferencia : Dobogókő, 2005. október 20-21. : [program és előadás-összefoglalók] / a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztály konferenciája. - [Budapest] : M. Gyógyszerésztud. Társ. Gyógyszerésztört. Szakoszt., [2005]. - 28 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - konferenciakiadvány
615(439)(091) *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2589591]
MARC

ANSEL
UTF-8



1043 /2006.
   A győri tűzoltóság története képekben, 1870-2005 / [színes fotók Lendvai Imre] ; kiad. Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága. - Győr : Tűzoltóság, 2005. - [168] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága
Győr - tűzoltóság - történeti feldolgozás - fényképalbum
614.842.83(439-2Győr)(091)(084.12)
[AN 2589442]
MARC

ANSEL
UTF-8



1044 /2006.
Helle, Eva
Aloe vera (magyar)
   Aloe vera : az egészség és a szépség csodaszere : [természetes út a testi-lelki jólléthez] / Eva Helle ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-261-2 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322 *** 582.572.226
[AN 2589465]
MARC

ANSEL
UTF-8



1045 /2006.
Introduction to psychology (magyar)
   Pszichológia / Atkinson & Hilgard [et al.] ; [ford. Boross Ottilia et al.] ; [... átd. Boross Ottilia]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 847 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Atkinson & Hilgard pszichológia (cvált.). - Bibliogr.: p. 756-825.
ISBN 963-389-713-0 kötött : 5980,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2588558]
MARC

ANSEL
UTF-8



1046 /2006.
Jung, Carl Gustav
   A psziché él és hat / C. G. Jung műveiből vál. Jolande Jacobi ; ford. Bodrog Miklós. - Budapest : Kairosz, 2005. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 963-9642-00-2 fűzött : 1300,- Ft
pszichoanalízis
159.964.26Jung,_C._G.
[AN 2588942]
MARC

ANSEL
UTF-8



1047 /2006.
Kelemen József
   Zöld ágra vergődni : önmenedzselés, boldogulás, siker / Kelemen József. - Feldebrő : Kelemen J., 2005. - 56 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-705-4 fűzött
önismeret - személyiségfejlesztés - illemtan
613.865 *** 395
[AN 2589124]
MARC

ANSEL
UTF-8



1048 /2006.
Kenéz Kíra
   Az első 12 hónap titkai : [gyermekünk fejlődése hónapról hónapra] / [szerző Kenéz Kíra]. - 2. kiad. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, 2005. - 215 p. ; 21 cm
Fűzött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-86645-0-9)
gyermeklélektan - csecsemő
613.95 *** 159.922.7
[AN 2593900]
MARC

ANSEL
UTF-8



1049 /2006.
   Kismamák és kisbabák új egészségkönyve / [szerk. Koronczai Magdolna, Hollósi Nikolett] ; [... szerzői ... Czeizel Endre et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4760-9 kötött : 5990,- Ft
csecsemőgondozás - terhesség
618.2-083 *** 613.95
[AN 2590360]
MARC

ANSEL
UTF-8



1050 /2006.
Koronkai Bertalan (1925-)
   Tanítások tanítója : Dr. Koronkai Bertalan tanulmányainak gyűjteménye / [kiad. az Animula ...]. - Budapest : Animula, 1995-2005. - 2 db ; 24 cm
A 2. köt. alcíme: A ma is tanító Dr. Koronkai Bertalan előadásainak és tanulmányainak gyűjteménye. - A 2. kötetet közreadja a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület
ISBN 963-408-010-3 * fűzött : ár nélkül
pszichoterápia
615.851 *** 616.89
[AN 162245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 319 p. : ill.
Szerk. és jegyzetekkel ell. Szautner Erika. - Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 963-219-226-5
pszichoterápia
615.851 *** 616.89
[AN 2588638] MARC

ANSEL
UTF-8



1051 /2006.
Larousse de la santé au féminin (magyar)
   Larousse az egészséges nőkért / [... közrem. Corinne Antoine et al.] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Mérték, 2005. - 415 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-7304-25-8 kötött
nők egészsége
613.99
[AN 2590218]
MARC

ANSEL
UTF-8



1052 /2006.
McKeith, Gillian
You are what you eat (magyar)
   Az vagy, amit megeszel : étrend, amely megváltoztatja életünket / Gillian McKeith. - Pécs : Alexandra, 2005. - 223 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-308-X fűzött
étrend - fogyókúra
613.24
[AN 2589518]
MARC

ANSEL
UTF-8



1053 /2006.
   Radiokemoterápia = Radiochemotherapy / szerk. Mayer Árpád. - [Budapest] : Főv. Onkoradiológiai Közp., 2005. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-204-220-4)
rákbetegség - orvosi radiológia - kemoterápia
616-073.75 *** 616-006
[AN 2588688]
MARC

ANSEL
UTF-8



1054 /2006.
Rosen, Wilhelm
Praktische Numerologie (magyar)
   Gyakorlati numerológia : [kulcs az élet nagy kérdéseihez és apró problémáihoz, önismereti játék a számokkal] / Wilhelm Rosen ; [ford. Volcz Dénes]. - [Onga] : Pythia, [2005]. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-86896-1-7 fűzött : 2400,- Ft
számmisztika
159.961.335 *** 133 *** 51-78
[AN 2589366]
MARC

ANSEL
UTF-8



1055 /2006.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - 3. utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., 2005, cop. 2003. - 161 p. ; 23 cm
Lezárva: 2003. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-637-220-9 fűzött
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - táplálkozástudomány - vendéglátás - élelmiszer-kereskedelem - útmutató
614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036) *** 613.2 *** 640.4 *** 339.166.82
[AN 2591732]
MARC

ANSEL
UTF-8



1056 /2006.
Szendi Gábor (1954-)
   Depresszióipar / Szendi Gábor ; az utószót írta Buda Béla. - Budapest : Sík K., 2005. - 305 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-299.
ISBN 963-9270-19-9 fűzött : 2700,- Ft
gyógyszeripar - nyugtató - depresszió - placébo
615.214.32 *** 615.039
[AN 2589044]
MARC

ANSEL
UTF-8



1057 /2006.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2003-. - 21 cm
ISBN 963-212-373-5
természetgyógyászat
615.89
[AN 1053636]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2005. - 239 p. : ill.
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 963-86961-0-9 kötött : 2000,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2590712] MARC

ANSEL
UTF-8



1058 /2006.
Xu Ming-tang
   A Chi Kung világa / Mingtang Xu, Berend Róbert. - 2. átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 531 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9569-73-9 kötött : 3600,- Ft
testkultúra - torna
613.71
[AN 2590079]
MARC

ANSEL
UTF-8




17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1059 /2006.
Bobok Elemér (1938-)
   Megújuló energiák / Bobok Elemér, Tóth Anikó. - [Miskolc] : ME K., 2005. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 963-661-671-X fűzött
megújuló energiaforrás - egyetemi tankönyv
620.91(075.8)
[AN 2590499]
MARC

ANSEL
UTF-8



1060 /2006.
Kacskovics Lajos (1806-1891)
   Az alsó-magyarországi ércmívelésről / Kacskovics Lajos ; [szerk. ... Hadobás Sándor] ; [a bev. tanulmányt írta Tóth Álmos] ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2005. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86575-6-1 fűzött
Felvidék - ércbányászat - 19. század - történelmi forrás
622.34(439.22)"18"(093)
[AN 2589441]
MARC

ANSEL
UTF-8




18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1061 /2006.
Gottdank Tibor
   Szemantikus web : bevezetés a tudásalapú internet világába / Gottdank Tibor. - Budapest : ComputerBooks, 2005. - [6], IV, 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 963-618-339-2 fűzött : 4500,- Ft
internet - informatika - szemantika - adatfeldolgozás
681.3.01 *** 801.541.2 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 2589423]
MARC

ANSEL
UTF-8



1062 /2006.
Holczer József
   Webszerkesztés egyszerűen / Holczer József ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2005. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86514-9-0 fűzött : 1974,- Ft
HTML-szerkesztés
681.324Internet
[AN 2588990]
MARC

ANSEL
UTF-8



1063 /2006.
Hosszú Gábor
   Az internetes kommunikáció informatikai alapjai / Hosszú Gábor. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 638 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 575-585.
ISBN 963-9442-51-8 kötött : 4990,- Ft
internet
681.324Internet
[AN 2589077]
MARC

ANSEL
UTF-8



1064 /2006.
Kis Balázs (1971-)
   Windows Server 2003 rendszergazdáknak : a magyar és az angol nyelvű változathoz is / Kis Balázs, Lovassy Zsolt. - 2. kiad. - Bicske : Szak K., 2005. - 616 p. : ill. ; 24 cm
BIbliogr.: p. 601-602.
ISBN 963-9131-77-6 fűzött : 5900,- Ft
számítógép-hálózat - operációs rendszer
681.324.066Windows_Server
[AN 2594059]
MARC

ANSEL
UTF-8



1065 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 4 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-141-6
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 2594500]
MARC

ANSEL
UTF-8



1066 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 4 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (5.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-142-4
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop_Elements *** 681.3.019
[AN 2594490]
MARC

ANSEL
UTF-8



1067 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 4 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testre szabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-143-2
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 2594504]
MARC

ANSEL
UTF-8



1068 /2006.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.] ; [szerk. Bedi Anikó]. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-497-X fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2588490]
MARC

ANSEL
UTF-8



1069 /2006.
Szirmay-Kalos László
   Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés / Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc. - Budapest : Computerbooks : Leonardo SNS Kft., 2006, cop. 2003. - [4], XII, 494 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 465-472.
ISBN 963-618-303-1 kötött : 5496,- Ft
számítógépes grafika
681.3.019
[AN 2593852]
MARC

ANSEL
UTF-8



1070 /2006.
   Tanulj velünk! : számítástechnikai ismeretek gyakorlati felhasználóknak / [szerzők Czenky Márta et al.]. - Budapest : Computer Books, 2005-2006. - 2 db : ill. ; 24 cm
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2575830]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - VI, 209 p.
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-618-335-X fűzött
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2589426] MARC

ANSEL
UTF-8



1071 /2006.
Toporek, Chuck
Mac OS X Tiger (magyar)
   Mac OS X Tiger zsebkönyv / Chuck Toporek ; [ford. Sütő Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 228 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-09-4783-8 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Mac_OS
[AN 2590347]
MARC

ANSEL
UTF-8




19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1072 /2006.
Jákó Péter
   Digitális hangtechnika / Jákó Péter. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 424 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. [415].
Fűzött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-09-4717-X)
hangtechnika - digitális technika
681.846.5 *** 681.327.8 *** 681.335.2 *** 534.861
[AN 2588481]
MARC

ANSEL
UTF-8



1073 /2006.
Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Vándorgyűlés (52.) (2005) (Eger)
   Magyar Elektrotechnikai Egyesület 52. Vándorgyűlés : 2005. augusztus 24-26., Eger : előadás kivonatok. - [Budapest] : MEE, [2005]. - 98 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
elektrotechnika - konferenciakiadvány
621.3 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2590827]
MARC

ANSEL
UTF-8




20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1074 /2006.
Saly Noémi (1956-)
   Törzskávéházamból zenés kávéházba : séta a budapesti körutakon / Saly Noémi. - Budapest : Osiris, 2005. - 263 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-389-792-0 kötött : 4200,- Ft (hibás ISBN 369-389-792-0)
Budapest - művelődéstörténet - kávéház - 20. század
640.43/.44(439-2Bp.)"19" *** 930.85(439-2Bp.)"19"
[AN 2589741]
MARC

ANSEL
UTF-8



1075 /2006.
Szalai Antal
   Szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak, mézeskalácsosok, cukrászok / Szalai Antal. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 42.)
Fűzött
Pápa - étterem - szálloda - kávéház - cukrászda
640.4(439-2Pápa)
[AN 2590302]
MARC

ANSEL
UTF-8




23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1076 /2006.
Háy György
Repülők, műszerek, emberek (új kiadása)
   Amit a repülésről tudni kell / Háy György ; [ill. Háy Ágnes]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Typotex, 2005. - 306 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9548-72-3 kötött : 4600,- Ft
légi közlekedés - repülőgép
629.73 *** 656.7
[AN 2589697]
MARC

ANSEL
UTF-8



1077 /2006.
Platt, Richard
Pirates (magyar)
   Kalózok / Richard Platt ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2005. - 31 p. : ill. ; 31 cm + mell. - (Kalandos)
ISBN 963-628-181-5 kötött : 1999,- Ft
kalóz - művelődéstörténet - gyermekkönyv
656.61.086.26(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 2589295]
MARC

ANSEL
UTF-8




24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1078 /2006.
Bálint György (1919-)
   A kíváncsi kertész / [Bálint György]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 251 p. : ill. ; 21 cm + DVD
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-286-243-0 kötött
kertészet - kertépítés
635 *** 712.3/.7
[AN 2590568]
MARC

ANSEL
UTF-8



1079 /2006.
Heltay István
   Vadászatszervezés, vadászetika / Heltay István, Rácz Fodor Gábor ; [kiad. a Hubertus Vadkereskedelmi Kft.]. - [Budapest] : Hubertus, cop. 2005. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
Kötött (hibás ISBN 963-9369-62-4)
vadászat
639.1
[AN 2590016]
MARC

ANSEL
UTF-8



1080 /2006.
Johnson, Hugh
Hugh Johnson's pocket wine book 2006 (magyar)
   Borzsebkönyv, 2006 / Hugh Johnson. - Pécs : Alexandra, 2005. - 340 p. : ill., térk. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 963-369-521-X kötött
borászat - szőlőművelés
663.2(100) *** 634.8(100)
[AN 2590351]
MARC

ANSEL
UTF-8



1081 /2006.
Klören, Hans
De zebravink (magyar)
   Zebrapinty : útmutató a madár tartásához és elhelyezéséhez, etetéséhez, tenyésztéséhez és gondozásához / [Hans Klören]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kisállatkalauz, ISSN 1786-5018)
Ford. Bory Endre László
ISBN 963-9471-85-2 fűzött : 1290,- Ft
kisállattenyésztés - pinty
636.6 *** 598.825.2
[AN 2590276]
MARC

ANSEL
UTF-8



1082 /2006.
Koch-Kostersitz, Manfred
400 Ratschläge für den Hundefreund (magyar)
   400 tanács kutyabarátoknak / Manfred Koch-Kostersitz ; [átd. Keleti Zoltán, Kisbán Gyula] ; [ill. Hans Preusse]. - 2. kiad. - [Budapest] : Fiesta, [2005]. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Aradszky Gézáné. - Megjelent "400 tanács kutyakedvelőknek" és "Tanácsok kutyakedvelőknek" címmel is
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-8133-86-4)
kutyatartás
636.7
[AN 2588485]
MARC

ANSEL
UTF-8



1083 /2006.
Laposa József (1948-)
   Borospincék mélyén : nevezetes magyar borpincék / írta Laposa József ; fényképezte Dékány Tibor. - Budapest : Corvina, 2005. - 101, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5466-0 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - borospince
663.28(439)
[AN 2589710]
MARC

ANSEL
UTF-8



1084 /2006.
Molnár Géza
   Az ártéri tájgazdálkodás : elmélet és gyakorlati megvalósítás terve egy konkrét mintaterületen / Molnár Géza ; [kiad. a Bokartisz Kht.]. - Karcsa : Bokartisz Kht., 2005. - 24, [2] p., : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86904-0-2 fűzött
Bodrogköz - gazdálkodás - ártér
631.961(439Bodrogköz) *** 551.435.122(439Bodrogköz)
[AN 2590833]
MARC

ANSEL
UTF-8



1085 /2006.
Strauss, Friedrich
Easy Zimmerpflanzen (magyar)
   Könnyen : szobanövények : tapasztalatok nélkül növényparadicsomot teremthetünk / Friedrich Strauss, Dorothée Waechter. - Budapest : Mérték K., 2005. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Imre Ferenc
ISBN 963-7304-61-4 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2590207]
MARC

ANSEL
UTF-8



1086 /2006.
   Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás / szerk. Kádár Aurél ; [... szerzői Bihari Ferenc et al.]. - [Budapest] : Kádár A., cop. 2005. - 348 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-219-280-X fűzött
növénytermesztés - gyomirtás - gyomirtó szer
633 *** 632.954 *** 634 *** 635
[AN 2590698]
MARC

ANSEL
UTF-8




25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1087 /2006.
Brotaufstriche (magyar)
   Szendvicskrémek / [ford. Hajagos Mária]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2005. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Dr. Oetker saját készítésű, ISSN 1787-520X)
ISBN 963-9485-22-5 kötött : 1500,- Ft
szendvics - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 2590399]
MARC

ANSEL
UTF-8



1088 /2006.
Félix Zsuzsa
   Sütemény kavalkád / Félix Zsuzsa, Szelekovszky Rita. - [Budapest] : Szabad Lap, 2005. - 130 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 7.)
Fűzött : 485,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2589224]
MARC

ANSEL
UTF-8



1089 /2006.
Halzer Dorottya (1970-)
   Feng shui iskolák titkai : feng shui a gyakorlatban : kezdőknek és haladóknak lépésről lépésre, esettanulmányokkal, valós történetekkel / Halzer Dorottya ; [ ; ... ill. Halzer Györgyi és Komáromy Zoltán]. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2005. - 269 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-86423-8-6 kötött : 3990,- Ft
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 2590484]
MARC

ANSEL
UTF-8



1090 /2006.
Liköre und eingelegte Früchte (magyar)
   Likőrök és alkoholban eltett gyümölcsök / [ford. Hajagos Mária]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dr. Oetker saját készítésű, ISSN 1787-520X)
ISBN 963-9485-23-3 kötött : 1500,- Ft
ital - befőtt - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 2590402]
MARC

ANSEL
UTF-8



1091 /2006.
Pesto Chutneys & Relishes (magyar)
   Pesto : chutneyk és ízletes mártások / [ford. Hajagos Mária]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dr. Oetker saját készítésű, ISSN 1787-520X)
ISBN 963-9485-24-1 kötött : 1500,- Ft
mártás - szakácskönyv
641.887(083.12)
[AN 2590404]
MARC

ANSEL
UTF-8



1092 /2006.
Rondinelli, Lara
Healthy calendar diabetic cooking (magyar)
   Ízletes szívbarát ételek receptkönyve cukorbetegeknek : egyszerűen elkészíthető ételek az év minden napjára / Lara Rondinelli és Jennifer Bucko ; [ford. Klug Mária]. - [Budapest] : Viviankom-2002, cop. 2005. - 4 db : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86893-2-3 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2590036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., I. negyedév. - 119 p., [4] t.
ISBN 963-86768-8-4
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2590044] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., II. negyedév. - 119 p., [4] t.
ISBN 963-86768-9-2
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2590058] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., III. negyedév. - 120 p., [4] t.
ISBN 963-86893-0-7
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2590061] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., IV. negyedév. - 120 p., [4] t.
ISBN 963-86893-1-5
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2590064] MARC

ANSEL
UTF-8




26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1093 /2006.
Kiss Szabolcs
   Elmeolvasás / Kiss Szabolcs. - Budapest : ÚMK, 2005. - 155 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 8.)
Bibliogr.: p. 137-155.
ISBN 963-9609-03-X fűzött : 2280,- Ft
ismeretelmélet - törzsfejlődés
165.0 *** 575.8
[AN 2589349]
MARC

ANSEL
UTF-8



1094 /2006.
Platōn
Művek (magyar)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Apokrif dialógusok / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Brunner Ákos, ... Mészáros Tamás]. - 2005. - 266 p.
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 963-9165-87-5 kötött : 2195,- Ft (hibás ISBN 963-9165-81-6)
ókori latin irodalom - dialógus - filozófia
1(38)Platōn *** 875-83=945.11
[AN 2590502] MARC

ANSEL
UTF-8



1095 /2006.
   Rend és szabadság a mindenségben : 6. Tudomány és Teológia Konferencia, Debrecen = Order and Freedom in the Universe = Ordnung und Freiheit in dem Universe / szerk. Gaál Botond, Végh László ; [rend., közread.a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : DRHE HITEK, 2005. - 173 p. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
rend - vallásfilozófia - konferenciakiadvány
124.1 *** 21 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2589651]
MARC

ANSEL
UTF-8




27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1096 /2006.
Baldermann, Ingo
Helles Licht in dunkler Nacht (magyar)
   Tündöklő fény a sötét éjszakában : bibliai elbeszélések a karácsonyról / Ingo Baldermann ; [ill. Isabella Gresser] ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 60 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-558-028-2 kötött : 1400,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2589273]
MARC

ANSEL
UTF-8



1097 /2006.
Balthasar, Hans Urs von
Herrlichkeit (magyar)
   A dicsőség felfénylése : teológiai esztétika / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2004-. - 23 cm
ISBN 963-214-388-4
teológia
2
[AN 2581282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./2. r., Teológiai stílusok : laikusok. - 2005. - p. 372-895.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86830-1-5 kötött : 3480,- Ft
vallásfilozófia - filozófiatörténet
21 *** 141.4 *** 1(100)(092)
[AN 2589099] MARC

ANSEL
UTF-8



1098 /2006.
Bartók István (1955-)
   Mennyek Királynője / Bartók István. - Budapest : Helikon, 2005. - 165 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Paletta, ISSN 1786-3619)
Bibliogr.: p. [166].
ISBN 963-208-982-0 fűzött : 2990,- Ft
mariológia - magyar néprajz - népi vallásosság
232.931 *** 39(=945.11)
[AN 2588644]
MARC

ANSEL
UTF-8



1099 /2006.
Boulad, Henri
Die tausend Gesichter des Geistes (magyar)
   A Szentlélek ezer arca / Henri Boulad ; [ford. Szabóné Révész M. Magdolna]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 2 db ; 19 cm
vallásos irodalom - isten
231 *** 244
[AN 2562357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 233 p.
ISBN 963-7510-58-3 fűzött : 3200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2589036] MARC

ANSEL
UTF-8



1100 /2006.
The Candlestand Statement (magyar)
   "Aki a hét arany gyertyatartó között jár" : a karizmatikus mozgalomról református szemmel / [ford. Mikesi Károly]. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2005. - 55 p. ; 21 cm
Fűzött
református egyház - katekizmus
238 *** 284.2
[AN 2589164]
MARC

ANSEL
UTF-8



1101 /2006.
   Az élet nyomában : kérdések és dilemmák a családról keresztény szemmel / [szerk. biz. Laczkó István et al.]. - Szeged : Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány, 2005. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Remény Háza füzetek, ISSN 1787-4998)
ISBN 963-219-569-8 fűzött
vallásos irodalom - család
244 *** 173
[AN 2589024]
MARC

ANSEL
UTF-8



1102 /2006.
   Értünk élnek : vallomások a lelkipásztori szeretet gazdagságáról / [szerk. és sajtó alá rend. Beran Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-753-7 fűzött : 870,- Ft
Magyarország - katolikus pap - papság - memoár
254 *** 282(439)(092)(0:82-94)
[AN 2588996]
MARC

ANSEL
UTF-8



1103 /2006.
   Fedezd fel az Iszlámot! / [... szerk. ... Czink Ibolya Beatrix] ; [... ford. Komáromi Zsombor] ; [... kieg. Adel Ahmed Alsabahi] ; [közread. az] Iszlám Egyház Fordító Iroda. - Budapest : Iszlám Egyh. Ford. Iroda, 2005. - 98 p. ; 21 cm
A ford. a "Discover Islam" c. 13 részből álló szórólap alapján kész.
ISBN 963-86892-0-X fűzött : 990,- Ft
iszlám
297
[AN 2588799]
MARC

ANSEL
UTF-8



1104 /2006.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mélységeken át - az öröm titkáig / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2005]. - 132, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-327-4 * fűzött (hibás ISBN 963-696-627-4)
vallásos irodalom
244
[AN 2589415]
MARC

ANSEL
UTF-8



1105 /2006.
Jelenits István (1932-)
   "Szelíd kezedben csillagok..." : Jelenits Istvánnal beszélget Mohay Tamás. - Budapest : Kairosz, 2005. - 131 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 18.)
ISBN 963-9642-07-X fűzött : 1500,- Ft
Jelenits István (1932-)
kereszténység - világnézet - piaristák - egyházi személy - 20. század - ezredforduló - interjú
271.786(439)(092)Jelenits_I.(047.53) *** 21
[AN 2588892]
MARC

ANSEL
UTF-8



1106 /2006.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota]. - Budapest : Luther K., 2005. - 111, [2] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9571-08-3 fűzött
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 2593812]
MARC

ANSEL
UTF-8



1107 /2006.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Keresd a békét, és járj utána! : Korzenszky Richárddal beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2005. - 95 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 19.)
ISBN 963-9642-06-1 fűzött : 1500,- Ft
Korzenszky Richárd (1941-)
Magyarország - kereszténység - világnézet - bencések - egyházi személy - 20. század - 21. század - interjú
271.1(439)(092)Korzenszky_R.(047.53) *** 21
[AN 2588893]
MARC

ANSEL
UTF-8



1108 /2006.
   Egy "kultusz" a XXI. században : a Mindszenty-tisztelet története, 1975-2005 / összeáll. Mészáros István. - Budapest : Kairosz, 2005. - 461 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyetekben
ISBN 963-7510-43-5 fűzött : 3800,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 2588932]
MARC

ANSEL
UTF-8



1109 /2006.
   Lelkem áldott vendége : vallomások, elmélkedések, gondolatok az Oltáriszentségről / [szerk. Erdő Zsuzsa]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2005. - 260 p. ; 20 cm
A 2005. szept. 17-én Budapesten rendezett Nemzeti Eucharisztikus Konferencia beszédeivel
ISBN 963-696-324-X fűzött
oltáriszentség - konferenciakiadvány
265.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2589362]
MARC

ANSEL
UTF-8



1110 /2006.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   Az eljövendő világ erejével e világban : János apostol leveleinek magyarázata / Lenkeyné Semsey Klára. - Budapest : Kálvin, 2005. - 335 p. ; 24 cm
A levelek görög nyelven is
ISBN 963-558-036-3 kötött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség. János levelei
bibliamagyarázat - apostoli levél
227.94.07
[AN 2589995]
MARC

ANSEL
UTF-8



1111 /2006.
   A mátyásföldi egyház története / [összeáll. Végh Aladár]. - Budapest : Scripto Pharma Bt., 2005. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-060-2 fűzött
Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség (Budapest)
Mátyásföld - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Bp.XVI.)(091) *** 282(439-2Mátyásföld)(091)
[AN 2588595]
MARC

ANSEL
UTF-8



1112 /2006.
Nagy Tibor
   Uram, ha akarod.. : csendespercek a próbatételek napjaiban / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2005. - 23 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-993-6 fűzött : 130,- Ft (hibás ISBN 963-300-992-8)
imakönyv
243
[AN 2593806]
MARC

ANSEL
UTF-8



1113 /2006.
Nérya
   Gyógyító szimbólumok / Zubor Erika Nérya. - [Debrecen] : [Önmegvalósítás Kft.], [2005]. - 62 p. : ill. ; 15 cm
Közread. az Önmegvalósítás Kft.
ISBN 963-219-330-X fűzött : 2940,- Ft
amulett - okkultizmus
291.337 *** 133
[AN 2589503]
MARC

ANSEL
UTF-8



1114 /2006.
Petri, Catharose de
De driebond van het licht (magyar)
   A világosság hármas szövetsége / Catharose de Petri ; [... kiad. Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, [2005]. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-7420-36-3 kötött
gnoszticizmus
273.1
[AN 2590677]
MARC

ANSEL
UTF-8



1115 /2006.
Piper, Sophie
God makes the world (magyar)
   Isten megteremti a világot / Sophie Piper ; [rajz.] Estelle Corke ; ford. Ungváry Zsolt. - Budapest : Simon K., cop. 2005. - [26] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek bibliai időkből)
ISBN 963-9338-48-6 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2588798]
MARC

ANSEL
UTF-8



1116 /2006.
Piper, Sophie
Noah and the flood (magyar)
   Noé és az özönvíz / Sophie Piper ; [rajz.] Estelle Corke ; ford. Ungváry Zsolt. - Budapest : Simon K., cop. 2005. - [26] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek bibliai időkből)
ISBN 963-9338-49-4 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2588801]
MARC

ANSEL
UTF-8



1117 /2006.
   Püspökök könyve / [az életút-elbeszéléseket rögzítette és szerk. Edelényi Judit és Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2005. - 656, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-696-315-0 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - püspök - katolikus egyház - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
282(439)(092)(047.53)
[AN 2589417]
MARC

ANSEL
UTF-8



1118 /2006.
Rijckenborgh, Jan van
De gnostieke mysterien van de Pistis Sophia (magyar)
   A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai : magyarázatok a Pistis Sophia első könyvéhez / Jan van Rijckenborgh ; az előszót írta Catharose de Petri ; [közread. az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája]. - Úny : Arany Rózsakereszt Nk. Iskolája, 2005. - 505 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9862-8 kötött
gnoszticizmus - szabadkőművesség
273.15 *** 061.236.5
[AN 2590702]
MARC

ANSEL
UTF-8



1119 /2006.
Schwarz, Andrea
Und im Dunkeln strahlt ein Licht (magyar)
   És a sötétségben fény sugárzik : karácsonyi gondolatok / Andrea Schwarz ; [ford. Huszár Pál]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 59 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 963-558-033-9 kötött : 900,- Ft
vallásos irodalom - karácsony
244 *** 398.332.416
[AN 2590372]
MARC

ANSEL
UTF-8



1120 /2006.
Szabó Attila (1956-)
   Természet és ember : a Biblia és a költészet tükrében / [szöveg] Szabó Attila ; [a fotókat kész.] Takács Gábor. - 2. átd. kiad. - Győr : Veritas Műhely, 2005. - 163, [3] p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 963-219-497-7 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - fényképész - 20. század - 21. század
244 *** 77.04(439)(092)Takács_G.
[AN 2589437]
MARC

ANSEL
UTF-8



1121 /2006.
Szabó Csaba (1967-)
   A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években / Szabó Csaba ; [közread. a] ... Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Szt. István Társ. : MOL, 2005. - 506 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 501-505.
ISBN 963-361-757-X kötött : 2900,- Ft
Magyarország - Vatikán - külpolitika - Kádár-korszak - történelmi forrás
262.13"196"(093) *** 327(439)"196"(093) *** 322(439)"196"(093)
[AN 2589430]
MARC

ANSEL
UTF-8



1122 /2006.
Szabó Ferenc (1931-)
   Kegyelem, győzelem / Szabó Ferenc. - [Földeák] : Szabó F., 2005. - 147 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-219-530-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2590088]
MARC

ANSEL
UTF-8



1123 /2006.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Bizony, javamra vált a nagy keserűség" : elmélkedések betegeknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2005. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-987-1 fűzött : 80,- Ft
szenvedés - imakönyv
248.132 *** 243
[AN 2593822]
MARC

ANSEL
UTF-8



1124 /2006.
Teres Ágoston (1931-)
   Biblia és asztronómia : [mágusok és a csillag Máté evangéliumában] / Teres Ágoston. - 4. jav. kiad. - Kecskemét : Korda, 2005. - 340 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 329-334.
ISBN 963-9554-37-5 kötött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
csillagászat - bibliamagyarázat - evangélium
226.2.07 *** 215 *** 52
[AN 2588501]
MARC

ANSEL
UTF-8



1125 /2006.
Tozer, Aiden Wilson
The pursuit of God (magyar)
   Isten utáni vágy : az ember vágyakozása Isten után / A. W. Tozer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-04-X fűzött
vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 2577801]
MARC

ANSEL
UTF-8



1126 /2006.
Wray, William
Sayings of the Buddha (magyar)
   Buddha bölcsessége : minden napra egy gondolat / William Wray ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; Popper Péter ajánlásával. - [Budapest] : Saxum, [2005]. - 426 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-7168-38-9 kötött : 2500,- Ft
Buddha
buddhizmus - idézetgyűjtemény
294.3(0:82-84)
[AN 2589549]
MARC

ANSEL
UTF-8



1127 /2006.
Yogananda, Paramahansa
   A Mester mondta : tanítások az élet dolgairól / Paramahansa Jogananda ; [... összeáll. és szerk. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Pythia, [2005]. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-86896-0-9 fűzött : 1800,- Ft
jóga
294.527
[AN 2589368]
MARC

ANSEL
UTF-8




28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1128 /2006.
   Bölcsőtől a koporsóig : szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához / szerk. Faragó Tamás. - Budapest : ÚMK, 2005. - 407 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9494-85-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - demográfia - történeti feldolgozás
314.148(439)
[AN 2589452]
MARC

ANSEL
UTF-8



1129 /2006.
Csányi Vilmos (1935-)
   Etológia és társadalom : apró írások / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Ulpius-ház : Alibi Kv., 2005. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-89-0 fűzött : 3500,- Ft
társadalmi viselkedés - etológia - ember
316.6 *** 599.9 *** 591.5
[AN 2590394]
MARC

ANSEL
UTF-8



1130 /2006.
   Életminőség - holisztikus szemlélettel : Nádasdy Akadémia szimpóziumok 2005-ben : a Nádasdy Alapítvány rendezvényei : angol összefoglalókkal = The quality of life - a holistic view : Nádasdy Academy Symposia in 2005 : organised by the Nádasdy Fundation : with summaries in English / [szerk. ... Gáthy Vera]. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2005. - 180 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-219-377-6 fűzött
Magyarország - életmód - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.728(439)"200" *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 2589312]
MARC

ANSEL
UTF-8



1131 /2006.
   Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében : nemzetközi tudományos konferencia, 2004. augusztus 26-28. / [szerk. Klamár Zoltán] ; [... rend. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Petőfi Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete]. - Aszód ; [Szentendre] : Pest M. Múz. Ig., 2005. - 296 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek / Petőfi Múzeum Aszód, ISSN 0580-3705 ; 53.)
A konferenciát Aszódon tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9590-12-6 fűzött
Kárpát-medence - nemzetiség - határon túli magyarság - 20. század - konferenciakiadvány
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.347(=00)(4-191) *** 061.3(439-2Aszód)
[AN 2588653]
MARC

ANSEL
UTF-8



1132 /2006.
Ferber Katalin (1952-)
   A felkelő nap árnyéka : Kozák Gyula beszélget Ferber Katalinnal. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 220, [4] p. ; 24 cm
Az önéletrajz japán nyelven
ISBN 963-506-645-7 fűzött : 2200,- Ft
Ferber Katalin (1952-)
Japán - Magyarország - oktatásügy - kultúrszociológia - tudós - 20. század - 21. század - interjú
316(439)(092)Ferber_K.(047.53) *** 37.014(520)(047.53) *** 316.7(520)(047.53)
[AN 2589086]
MARC

ANSEL
UTF-8



1133 /2006.
Hammer Ferenc
   Miért utálják a politikát Magyarországon : a Demos Alapítvány jelentése, 2005. október 15. / Hammer Ferenc ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, [2005]. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-219-751-8 fűzött
Magyarország - közvélemény-kutatás - ezredforduló - politika
316.65(439)"200" *** 32
[AN 2589186]
MARC

ANSEL
UTF-8



1134 /2006.
   Inclusive Europe? Horizon 2020 : [Budapest, 17-19 November 2005] / ed. by Yudhishthir Raj Isar ; [publ. by the] KultúrPont Iroda. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2005. - [4], 146 p. ; 24 cm
Rend. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a European Forum for the Arts and Heritage. - Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86766-4-7 fűzött
Európai Unió - kultúrszociológia - prognosztika - 21. század - konferenciakiadvány
316.7(4-62) *** 008.2(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2588608]
MARC

ANSEL
UTF-8



1135 /2006.
   Az internetkorszak kommunikációja : tanulmányok / szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2005. - 354 p. : ill. ; 20 cm. - (Információ és társadalom, ISSN 1786-0024)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9610-24-0 fűzött : 2480,- Ft
kommunikáció - internet - mobiltelefon
316.77 *** 681.324Internet *** 621.396.218 *** 681.3.004.14
[AN 2590468]
MARC

ANSEL
UTF-8



1136 /2006.
Lengyel Nagy Anna (1942-)
   Fehér ember a lyukban / Lengyel Nagy Anna. - Budapest : Athenaeum, cop. 2005. - 291 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9615-00-5 kötött : 2490,- Ft
Ausztrália - szociográfia - riport - bányászat - opál - magyar irodalom
308(94) *** 622(94)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2590517]
MARC

ANSEL
UTF-8



1137 /2006.
   Magyar médiahelyzet / szerk. Antal Zsolt, Gazsó Tibor. - Budapest : Századvég, 2005. - 394 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7340-18-1 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz
316.774(439) *** 659.3(439) *** 791.9.096/.097(439)
[AN 2589085]
MARC

ANSEL
UTF-8



1138 /2006.
Mérő László (1949-)
   Maga itt a tánctanár? : pszichológia, moralitás, játék és tudomány / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2005. - 198 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8453-97-4 kötött : 2370,- Ft
társadalmi viselkedés - erkölcs
316.6 *** 17
[AN 2589689]
MARC

ANSEL
UTF-8



1139 /2006.
   Nómenklatúra Magyarországon, 1957-1989 / [... szerk. Kiss László]. - Budapest : ELTE Tátk, 2005. - 372 p. : ill. ; 24 cm. - (Történeti elitkutatások, ISSN 0866-3157)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-809-0 fűzött
Magyarország - káderpolitika - politikai elit - fegyveres testület - politikai intézményrendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
316.334.3(439)"195/198" *** 316.343.65(439)"195/198" *** 329.15(439)"195/198" *** 351.74(439)"195/198"
[AN 2589061]
MARC

ANSEL
UTF-8



1140 /2006.
Rézler Gyula (1911-2001)
   Rézler Gyula válogatott tanulmányai, 1938-1944 / ... vál. és a bevezetést írta Tóth Pál Péter ; [... gond. Mészáros József]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-224. és a jegyzetekben
ISBN 963-9610-25-9 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - szociológia - munkaügy - 20. század
316(439)"193/194" *** 331.101
[AN 2590117]
MARC

ANSEL
UTF-8



1141 /2006.
Scruton, Roger
   A nemzetek szükségességéről : két tanulmány / Roger Scruton ; [ford. Pásztor Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 223 p. ; 19 cm
Tart.: A nyugat és a többi: a globalizáció és a terrorveszély ; A nemzetek szükségességéről. - Egys. cím: The West and the rest: globalization and the terrorist ; The need for nations. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-989-8 kötött : 2990,- Ft
társadalmi kérdés - nemzet - államelmélet - globalizáció
304 *** 323.1 *** 321.01
[AN 2589987]
MARC

ANSEL
UTF-8



1142 /2006.
Sévillia, Jean
Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours (magyar)
   Az értelmiség terrorizmusa, 1945-től napjainkig / Jean Sévillia ; [ford. Buzogány Orsolya]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-98-2 fűzött : 3200,- Ft
Franciaország - Európa - értelmiség - közvélemény-alakítás - világnézet - 20. század - ezredforduló
316.343.652(100)"194/200" *** 316.334.3(44)"194/200" *** 316.75(100)"194/200" *** 316.658 *** 32.019.51
[AN 2588994]
MARC

ANSEL
UTF-8



1143 /2006.
A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai (új kiadása)
   Beszélő viszony : személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatában / [szerk.] T. Kiss Tamás. - 3. átd., jav. kiad. - Budapest : ÚMK, 2005. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-430.
ISBN 963-9609-06-4 fűzött : 3480,- Ft
kommunikáció - személyes kapcsolat
316.47 *** 316.77
[AN 2589353]
MARC

ANSEL
UTF-8



1144 /2006.
   Tanulmányok a szórványról / szerk. Ilyés Zoltán, Papp Richárd. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2005. - 128 p. ; 24 cm. - (Magyar világok, ISSN 1786-5603 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9610-31-3 fűzött : 1650,- Ft
Kárpát-medence - szórványmagyarság - ezredforduló
316.347(=945.11)(4-191)
[AN 2590516]
MARC

ANSEL
UTF-8




29   Néprajz. Etnológia

1145 /2006.
   Hegedül a kisegér .. : mondókák, énekek, tréfás dalok óvodásoknak : oktatási segédlet / Timkóné Sebestyén Izabella gyűjtése. - Nyíregyháza : Tim-Duó Bt., 2002 [!2005]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-00-6818-4)
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2591727]
MARC

ANSEL
UTF-8



1146 /2006.
   A hóoroszlán meséi : tibeti mesék / [... összeáll., ford. és átd. Ábrahám Linda és Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 252, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9442-57-7 kötött : 1990,- Ft
Tibet - néprajz - népmese
398.21(=954.1)
[AN 2590353]
MARC

ANSEL
UTF-8



1147 /2006.
Hoppál Mihály (1942-)
   Sámánok Eurázsiában / Hoppál Mihály. - Budapest : Akad. K., 2005. - 303 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 963-05-8295-3 kötött : 6750,- Ft
Ázsia - Európa - sámánizmus
398.49(5) *** 398.49(4) *** 291.612
[AN 2589756]
MARC

ANSEL
UTF-8



1148 /2006.
Kallós Zoltán (1926-)
   Válaszút vándora : Kallós Zoltánnal beszélget Benkei Ildikó / [előszó Sólyom László]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 134, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 7.)
ISBN 963-9642-05-3 fűzött : 1500,- Ft
Kallós Zoltán (1926-)
Erdély - etnográfus - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - interjú
39.001(498.4)(=945.11)(092)Kallós_Z.(047.53)
[AN 2588884]
MARC

ANSEL
UTF-8



1149 /2006.
Lammel Annamária (1953-)
   Parasztbiblia : magyar népi biblikus történetek / [gyűjt.] Lammel Annamária, Nagy Ilona. - Budapest : Osiris, 2005. - 371 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-368.
ISBN 963-389-787-4 kötött : 3480,- Ft
magyar néprajz - bibliai történet
398.222(=945.11) *** 22.046
[AN 2588494]
MARC

ANSEL
UTF-8



1150 /2006.
Leland, Charles G.
Aradia or The gospel of the witches (magyar)
   Aradia, avagy A boszorkányok evangéliuma / Charles G. Leland ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 161, VI, [2] p. ; 21 cm. - (A modern boszorkányság mesterei, ISSN 1786-6170)
ISBN 963-9231-87-8 fűzött : 2500,- Ft
Olaszország - boszorkány
398.47(=50)
[AN 2589361]
MARC

ANSEL
UTF-8



1151 /2006.
   Palóc mese-beszéd : népmesék betűre, képre és emberi hangra / [szerk. ... Valentin Andrea] ; [... ill. Szilágyi Eszter Mária]. - Budapest : Allprint, cop. 2005. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 963-9575-09-7 kötött : 4500,- Ft
Palócföld - magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439Palócföld)(02.053.2)
[AN 2590270]
MARC

ANSEL
UTF-8



1152 /2006.
Platt, Richard
Knights and castles (magyar)
   Lovagok és várak / Richard Platt ; [ill. Ron Samuel] ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Kalandos)
ISBN 963-628-182-3 kötött : 1999,- Ft
művelődéstörténet - lovagrend - udvari élet - vár - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 728.81(100)(02.053.2) *** 930.85(02.053.2) *** 929.71(02.053.2)
[AN 2589293]
MARC

ANSEL
UTF-8



1153 /2006.
Szolnoky Erzsébet
   A művészetek és hajviseletek története / Szolnoky Erzsébet ; [rajz és fotó Anda Balázs]. - Győr : Beato Angelico, [2005]. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9440-28-0 fűzött
művészettörténet - hajviselet - történeti feldolgozás
391.5(100)(091) *** 7(100)(091)
[AN 2589444]
MARC

ANSEL
UTF-8




30   Politika

1154 /2006.
   Bevezetés az Európai Unió politikáiba / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 1359 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. júl. 10. - Bibliogr.: p. 1339-[1360].
ISBN 963-224-848-1 kötött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 341.17(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2589263]
MARC

ANSEL
UTF-8



1155 /2006.
Bihari Mihály (1943-)
   Magyar politika, 1944-2004 : politikai és hatalmi viszonyok / Bihari Mihály. - Budapest : Osiris, 2005. - 485 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-785-8 kötött : 4280,- Ft
Magyarország - belpolitika - 20. század - ezredforduló - egyetemi tankönyv
323(439)"1944/2004"(075.8)
[AN 2589750]
MARC

ANSEL
UTF-8



1156 /2006.
Borókai Gábor (1961-)
   Mennyország és pokol határain / Borókai Gábor, Kondor Katalin, Sajgó Szabolcs. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2005. - 163 p. ; 21 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 2.)
ISBN 963-86538-6-8 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - interjú
323(439)"199/200"(047.53)
[AN 2589268]
MARC

ANSEL
UTF-8



1157 /2006.
Castro, Fidel
En la memoria del joven que es (magyar)
   Fidel : ifjú éveim : önarcképek Fidel Castrótól / [ford. Dornbach Mária] ; [Gabriel García Márquez előszavával]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 215, [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7253-80-7 fűzött : 2580,- Ft
Castro, Fidel
Kuba - államfő - politikus - 20. század - ezredforduló - memoár
32(729.1)(092)Castro,_F.(0:82-94) *** 972.91"195/200"
[AN 2589082]
MARC

ANSEL
UTF-8



1158 /2006.
   Civil társadalom: elmélet és gyakorlat / [szerk. Szabó Máté]. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE Állam és Jogtudományi Kar Politológiai Doktori Iskola könyvsorozata, ISSN 1787-3479 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7255-16-8 fűzött
Magyarország - civil társadalom
323.21(439) *** 321.72
[AN 2590386]
MARC

ANSEL
UTF-8



1159 /2006.
Drexler András
   Az Európai Unió - Latin-Amerika kapcsolatrendszer : Spanyolország szerepvállalása / Drexler András. - Budapest : Ashaninka Kv., 2005. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 963-86713-1-9 fűzött
Európai Unió - Spanyolország - Latin-Amerika - külpolitika - együttműködés
327(460) *** 327.39(4-62) *** 327(8=6)
[AN 2589013]
MARC

ANSEL
UTF-8



1160 /2006.
Kotek, Joël
Le siècle des camps (magyar)
   A táborok évszázada : fogva tartás, koncentrálás, megsemmisítés : a radikális bűn száz éve / Joël Kotek, Pierre Rigoulot ; [ford. Szilágyi András, Vajda Lőrinc]. - Budapest : Nagyvilág, [2005]. - 655, [2] p. : ill., térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 641-655.
ISBN 963-86602-5-2 kötött : 4600,- Ft
állami terror - koncentrációs tábor - fogolytábor - internálótábor - 20. század
323.282(100)"19" *** 343.819.5(100) *** 355.257.7(100)
[AN 2590081]
MARC

ANSEL
UTF-8



1161 /2006.
Litván György (1929-)
Jászi Oszkár (angol)
   A twentieth-century prophet: Oscar Jászi, 1875-1957 / by György Litván. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2006. - XIX, 550 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 963-7326-42-1 kötött
Jászi Oszkár (1875-1957)
Magyarország - politikus - 20. század - politológia - tudós - életrajz
32(439)(092)Jászi_O. *** 32.001(439)(092)Jászi_O.
[AN 2589474]
MARC

ANSEL
UTF-8



1162 /2006.
Rózsás János (1926-)
   Leventesors : a leventeintézmény története, 1921-1945 / Rózsás János ; [kiad. a Hármas Halom Baráti Kör, ... Trianon Társaság Nagykanizsai Szervezete]. - Nagykanizsa : Hármas Halom Baráti Kör : Trianon Társ. Nagykanizsai Szervezete, 2005. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153.
Fűzött (hibás ISBN 963-218-909-1)
Magyarország - leventemozgalom - Horthy-korszak
329.78(439)"1944/1945" *** 356-053.6(439)"1944/1945"
[AN 2589374]
MARC

ANSEL
UTF-8



1163 /2006.
Schmidt Mária (1953-)
   A titkosszolgálatok kulisszái mögött : hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században / Schmidt Mária ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., 2005. - 317, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 302-317.
ISBN 963-86784-1-0 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - titkosszolgálat - hidegháború - koncepciós per
327.84(47)"194/198" *** 327.54(100)"194/198" *** 327.84(439)"194/195"
[AN 2588747]
MARC

ANSEL
UTF-8




31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1164 /2006.
Ágoston István (1931-)
   A Biblia : hitünk és életünk zsinórmértéke / Ágoston István. - Budapest : Kairosz, 2005. - 164 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-7510-86-9 fűzött : 2600,- Ft
Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660)
Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648)
Biblia
Erdély - protestantizmus - református egyház - uralkodó - 17. század - életrajz
943.921(092)Lorántffy_Zs. *** 943.921(092)Rákóczi_Gy.,_I. *** 22 *** 284.2(439.21)"16"
[AN 2588992]
MARC

ANSEL
UTF-8



1165 /2006.
Alinei, Mario
Etrusco: une forma arcaica di ungherese (magyar)
   Ősi kapocs : a magyar-etruszk nyelvrokonság / Mario Alinei ; [ford. Puskár Krisztián]. - Budapest : Allprint, cop. 2005. - 511 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 499-[512.]
ISBN 963-9575-12-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar őstörténet - magyar nyelv - etruszk nyelv
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 809.199.4(089.3)
[AN 2590439]
MARC

ANSEL
UTF-8



1166 /2006.
   A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában / szerk. Árvay Viktor, Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor ; [... szerzői Ágoston Magdolna et al.]. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 308 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
A 2004. november 10-11. között Debrecenben rendezett konferencia előadásainak bővített, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-7504-13-3 fűzött : 1800,- Ft
Balkán - történelem - külpolitika - 18. század - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
949.7"17/19" *** 327(100) *** 327(497) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2588686]
MARC

ANSEL
UTF-8



1167 /2006.
Cantor, Norman F.
The last knight (magyar)
   Az utolsó lovag / Norman F. Cantor ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2005]. - 271 p., [8] t. : ill. ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9598-31-3 kötött : 2700,- Ft
John of Gaunt, Duke of Lancaster
Anglia - történelmi személy - 14. század - uralkodó család - életrajz
942.0(092)John_of_Gaunt *** 942.0"13"
[AN 2590533]
MARC

ANSEL
UTF-8



1168 /2006.
García de Cortázar, Fernando
Breve historia de España (magyar)
   Spanyolország története / Fernando García de Cortázar, José Manuel González Vesga ; [ford. Lakatos Zsuzsa, Renteria Anna-Mária ] ; [a versidézeteket ford. Szőnyi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2005. - 516 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. [499]-501.
ISBN 963-389-795-5 kötött : 4200,- Ft
Spanyolország - történelem
946.0
[AN 2588556]
MARC

ANSEL
UTF-8



1169 /2006.
Habsburg Történeti Intézet (Budapest)
   Habsburg Történeti Intézet = Institute of Habsburg History / [szerk. Hegybíró Éva] ; [ford. Alen[!] Campbell]. - Budapest : Habsburg Tört. Int., 2005. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
Habsburg Történeti Intézet (Budapest)
Habsburg Birodalom - Budapest - történelem - magyar történelem - uralkodó család - kutatóintézet
943.6/.9 *** 929.52(436)Habsburg *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 2589726]
MARC

ANSEL
UTF-8



1170 /2006.
Hahner Péter (1954-)
   A régi rend alkonya : egyetemes történet, 1648-1815 / Hahner Péter. - Budapest : Panem, 2006. - 551 p. : ill., főként térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 519-530.
ISBN 963-545-428-7 kötött : 4200,- Ft
világtörténelem - újkor - egyetemi tankönyv
930.9"1648/1815"(075.8)
[AN 2589673]
MARC

ANSEL
UTF-8



1171 /2006.
   Időugrások / szerk. Heribert Illig. - Budapest : Allprint, cop. 2005. - 340 p. : ill. ; 20 cm
Vál. a Zeitensprünge, ISSN 0947-7233, 2002-2004. évi cikkeiből. - Bibliogr.: p. 307-340.
ISBN 963-9575-24-0 fűzött : 2800,- Ft
művelődéstörténet - hipotézis
930.85(100)(089.3)
[AN 2590709]
MARC

ANSEL
UTF-8



1172 /2006.
Ila Bálint (1903-1975)
   Monostorapáti és a jelenlegi területén valaha volt elpusztult falvak / Ila Bálint, Kovacsics József. - Budapest : Kovacsics J.-né, 2005. - 24 p. ; 24 cm
Borítócím: Monostorapáti. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-460-717-9 fűzött
Tapolcai kistérség - helytörténet
943.911.7
[AN 2589179]
MARC

ANSEL
UTF-8



1173 /2006.
Jenkins, Roy
Churchill (magyar)
   Churchill / Roy Jenkins ; [ford. Magyarics Tamás]. - Budapest : Európa, 2005. - 2 db ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7889-0 kötött : 6500,- Ft
Churchill, Winston Spencer
Nagy-Britannia - miniszterelnök - történelem - 20. század - politikus - életrajz
941.0(092)Churchill,_W._S. *** 941.0"19"
[AN 2590051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 732 p.
Nagy-Britannia - politikus - miniszterelnök - történelem - 20. század - életrajz
941.0(092)Churchill,_W._S. *** 941.0"19"
[AN 2590052] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 505 p.
Nagy-Britannia - politikus - miniszterelnök - 20. század - történelem - életrajz
941.0(092)Churchill,_W._S. *** 941.0"19"
[AN 2590053] MARC

ANSEL
UTF-8



1174 /2006.
   Kijevtől Kalocsáig : emlékkönyv Boba Imre tiszteletére / szerk. Petrovics István. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2005. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Metem könyvek, ISSN 1217-2669 ; 50.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Boba Imre műveinek bibliográfiája: p. 301-307.
ISBN 963-8472-96-0 fűzött
Boba Imre (1919-1996)
Magyarország - történész - 20. század - történelem - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.1(439)(092)Boba_I. *** 93/99 *** 012Boba_I.
[AN 2588774]
MARC

ANSEL
UTF-8



1175 /2006.
Kollányi Károly (1905-1993)
   Kárpáti trilógia / Kollányi Károly. - Pomáz : Kráter, 2005. - 492, [12] p. : ill. ; 22 cm
Tart.: A trianoni boszorkánykonyha : cikkek, tanulmányok ; Régi Felvidékünk és a Kárpátalja magyar múltjának elrablása ; A Kárpát-medence Európában
ISBN 963-7329-56-0 kötött : 3000,- Ft
Kárpátalja - Felvidék - magyar történelem - trianoni békeszerződés - helyismeret
943.9"1920" *** 908.439.22 *** 908.439.23 *** 908.477.87 *** 908.437.6
[AN 2590449]
MARC

ANSEL
UTF-8



1176 /2006.
   A körmendi levéltár missilis levelei / [a kézirat anyagát rend., ... a ... szerkesztést végezte Vizi László]. - Körmend : Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány : Csaba J. Honismereti Egyes., 2005-. - 25 cm
A leírás a 2. r. alapján kész.
Körmend - levéltári repertórium - 16. század - 17. század
930.253(439-2Körmend)(083.8)
[AN 2588723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1526-1700. - 2005. - 335 p. - (Körmendi füzetek, ISSN 0133-5987 ; 6.)
Fűzött
Körmend - levéltári repertórium - 16. század - 17. század
930.253(439-2Körmend)"152/170"(083.8)
[AN 2588724] MARC

ANSEL
UTF-8



1177 /2006.
Lénárt Levente
   Churchill és az európai gondolat / Lénárt Levente. - Pomáz : Marconi Kft., 2005. - 159 p., [4] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-148.
ISBN 963-219-364-4 fűzött : 1680,- Ft
Churchill, Winston Spencer
Nagy-Britannia - Európai Unió - politikus - miniszterelnök - 20. század - integráció
941.0(092)Churchill,_W._S. *** 941.0"19" *** 327.39(4-62)
[AN 2589448]
MARC

ANSEL
UTF-8



1178 /2006.
Mak, Geert
In Europa (magyar)
   Európa : XX. századi utazások / Geert Mak ; [ford. Balogh Tamás, Bérczes Tibor, Fenyves Miklós]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 779 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 765-779.
ISBN 963-05-8300-3 kötött : 3850,- Ft
Európa - történelem - 20. század - esszé
940"19"(0:82-4)
[AN 2589462]
MARC

ANSEL
UTF-8



1179 /2006.
Nagy András (1956-)
   A Bang-Jensen ügy : '56 nyugati ellENSZélben / Nagy András. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2005. - 399 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2481-2 kötött : 3490,- Ft
Bang-Jensen, Povl
United Nations
Dánia - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikus - külképviselet - életrajz
943.9"1956" *** 32(489)(092)Bang-Jensen,_P. *** 341.123"195"
[AN 2588735]
MARC

ANSEL
UTF-8



1180 /2006.
Nemeskürty István (1925-)
   A gyökerektől a koronáig : Nemeskürty Istánnal beszélget Molnár Pál. - Budapest : Kairosz, 2005. - 111 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 5.)
ISBN 963-7510-77-X fűzött : 1500,- Ft
Nemeskürty István (1925-)
Magyarország - történész - 20. század - ezredforduló - interjú
930.1(439)(092)Nemeskürty_I.(047.53)
[AN 2588881]
MARC

ANSEL
UTF-8



1181 /2006.
Németh Zsolt
   A Képes Krónika miniatúráinak átfogó értelmezése / Németh Zsolt ; [kiad. a] Nemzeti Kincseinkért Egyesület. - Kecskemét : Nemz. Kincseinkért Egyes., 2005. - 81, [3] p. : ill. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 81-[82].
ISBN 963-86923-0-8 kötött
Képes krónika
magyar történelem - krónika - történelmi forrás - illusztráció
943.9".../13"(093) *** 75.056(439)"13"
[AN 2588706]
MARC

ANSEL
UTF-8



1182 /2006.
Oplatka, Andreas (1942-)
Graf Stephan Széchenyi (magyar)
   Széchenyi István / Oplatka András. - Budapest : Osiris, 2005. - 545 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 523-537.
ISBN 963-389-758-0 kötött : 3980,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 2589675]
MARC

ANSEL
UTF-8



1183 /2006.
Phillips, Charles
The illustrated encyclopedia of Aztec & Maya (magyar)
   Aztékok és maják képes enciklopédiája : Mexikó és Közép-Amerika ősi népeinek történelme, kultúrája, legendái és mítoszai / Charles Phillips ; szakértő David M. Jones. - Budapest : Athenaeum, cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Hegedűs Gyula, Reviczky Béla, Romhányi Attila
ISBN 963-9471-90-9 kötött : 7490,- Ft
maják - aztékok - művelődéstörténet
930.85(399.7)
[AN 2589983]
MARC

ANSEL
UTF-8



1184 /2006.
Platt, Richard
Egyptians (magyar)
   Egyiptom / Richard Platt ; az illusztrációkat L. R. Galante és Andrea Orani kész.... ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Kalandos)
ISBN 963-628-180-7 kötött : 1999,- Ft
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 2589287]
MARC

ANSEL
UTF-8



1185 /2006.
Ploutarhos
Bioi parallēloi (magyar)
   Párhuzamos életrajzok / Plutarkhosz ; [ford. Máthé Elek] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Hegyi Dolores] ; [a Homérosz-sorokat Devecseri Gábor, az egyéb versidézeteket Kárpáthy [!Kárpáty] Csilla ford.]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2001. - 2 db ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
ISBN 963-389-808-0 kötött : 8200,- Ft
Római Birodalom - ókori Görögország - ókori görög irodalom - életrajz
937(092) *** 938(092) *** 875-94=945.11
[AN 2588751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1066 p.
ISBN 963-389-827-7
Római Birodalom - ókori Görögország - ókori görög irodalom - életrajz
937(092) *** 938(092) *** 875-94=945.11
[AN 2588771] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1054 p.
Bibliogr.: p. 1053-1054.
ISBN 963-389-828-5
Római Birodalom - ókori Görögország - ókori görög irodalom - életrajz
938(092) *** 937(092) *** 875-94=945.11
[AN 2588773] MARC

ANSEL
UTF-8



1186 /2006.
Rácz Sándor (1933-)
   Parázsló szándék : emlékek és tények 1956-ból / Rácz Sándor. - [Izsák] : Rácz S. és Rácz A., 2005. - 265 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-219-370-9 fűzött
Rácz Sándor (1933-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2589548]
MARC

ANSEL
UTF-8



1187 /2006.
Radó Bálint (1969-)
   (VI.) I. Jakab király politikai teológiája / Radó Bálint ; [közread. a] Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2005. - 351 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-351.
Fűzött (hibás ISBN 963-7593-71-3)
Jakab (Anglia: király), I.
Anglia - Skócia - uralkodó - 16. század - 17. század
941.0(092)Jakab,_I. *** 941.0"1603/1625" *** 941.1(092)Jakab,_VI. *** 941.1"1567/1625"
[AN 2588770]
MARC

ANSEL
UTF-8



1188 /2006.
Seebergi Sasváry Zoltán
   Amikor Nagyszeben (Hermannstadt) az erdélyi szászok városa volt / Seebergi Sasváry Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2005. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
Fűzött (hibás ISBN 963-9585-72-6)
Nagyszeben - helytörténet
943.921-2Nagyszeben
[AN 2588780]
MARC

ANSEL
UTF-8



1189 /2006.
Seidel Ignác (1797-1881)
   Chronologische Erzählung der Ereignisse und Begebenheiten in der Herrschaft Csókakő-Móor im Stuhlweissenburger Comitat in Ungarn = A csókakő-móri uradalom történéseinek és eseményeinek időrendi elbeszélése / gesamm. Ignaz Seidel ; [ford. Erdei Krisztián] ; [szerk. Erdős Ferenc]. - Mór : Német Önkormányzat ; Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 2005. - 96 p. ; 25 cm. - (Fejér Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0238-4116 ; 32.)
Az eredetileg 1898-ban Steyrnél német nyelven megj. mű hasonmás kiadásával
ISBN 963-7233-34-2 kötött : 1000,- Ft
Csókakő - Mór - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Csókakő(093) *** 943.9-2Mór(093)
[AN 2588722]
MARC

ANSEL
UTF-8



1190 /2006.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-)
Dvesti let vmeste, 1795-1995 (magyar)
   Együtt / A. I. Szolzsenyicin. - Budapest : Allprint, [2004-2005]. - 2 db ; 20 cm
Oroszország - történelem - zsidóság - 18. század - 19. század - 20. század
947(=924)"177/19" *** 316.347(=924)(47)"177/19"
[AN 1082939]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Oroszok és zsidók a Szovjetunióban / [ford. Palásthy M. György]. - cop. 2005. - 574 p.
Bibliogr.: p. 557-574.
ISBN 963-9575-13-5 fűzött : 3500,- Ft
Szovjetunió - történelem - zsidóság - 20. század
947(=924)"19" *** 316.347(=924)(47)"19"
[AN 2590331] MARC

ANSEL
UTF-8



1191 /2006.
Szántó Richárd
   Európai dinasztiák / Szántó Richárd. - Szeged : JATEPress, 2005. - 109 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-109.
ISBN 963-482-743-8 fűzött
Európa - családtörténet - uralkodó család - családfa
940(092) *** 929.52(4)
[AN 2589148]
MARC

ANSEL
UTF-8



1192 /2006.
Szűcs László, D. (1934-)
   1956 a debreceni cívis városban / D. Szűcs László ; [társszerző Szűcs - Sz. Horváth Erzsébet]. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
Fűzött (hibás ISBN 963-86707-3-8)
Debrecen - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Debrecen"1956"(0:82-94)
[AN 2588787]
MARC

ANSEL
UTF-8



1193 /2006.
Volovik, Oleg
   Velikaâ knâginâ Aleksandra Pavlovna : staršaâ dočʹ gosudarâ imperatora Pavla I. : semʹâ, žiznʹ, sudʹba, pamâtʹ : velikosvetskij dinastičeskij brak v zerkale političeskih sobytij v Evrope XVIII veka : istoriâ i sovremennostʹ / Oleg Volovik ; [per. istoričeskih materialov i dokumentov ... Marina Hegeduš i dr.]. - Budapešt : Interpressfakt ; Moskva : Alvo, 2005. - 527 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Rossijskie korni v Evrope, ISSN 1787-4912)
Bibliogr.: p. 508-519.
ISBN 963-218-146-8 kötött
Alexandra (József nádor felesége) (1783-1801)
magyar történelem - uralkodó család - nő - 18. század - életrajz
929(439)Alexandra
[AN 2589608]
MARC

ANSEL
UTF-8



1194 /2006.
Vurm, Bohumil
Tajné dějiny Evropy (magyar)
   Európa titkos története / Bohumil Vurm ; [ford. Barna Ottilia]. - [Budapest] : Sziget, [2002]-. - 24 cm
Európa - művelődéstörténet - okkultizmus
930.85(4)".../14" *** 133.25
[AN 945355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A XX. század. - 2005. - 256 p. : ill.
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 963-7268-11-1 kötött : 2800,- Ft
Európa - művelődéstörténet - okkultizmus
133 *** 930.85(4)
[AN 2589457] MARC

ANSEL
UTF-8



1195 /2006.
Winkler, Heinrich August
Der lange Weg nach Westen (magyar)
   Németország története a modern korban / Heinrich August Winkler ; [ford. D. Molnár Judit]. - Budapest : Osiris, 2005. - 2 db ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-689-4 kötött : 7200,- Ft
Németország - történelem - 19. század - 20. század
943.0"18/19"
[AN 2589759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 577 p.
ISBN 963-389-690-8
Németország - történelem - 19. század - 20. század
943.0"18/1933"
[AN 2589762] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 668 p.
ISBN 963-389-691-6
Németország - történelem - 20. század
943.0"1933/1990"
[AN 2589764] MARC

ANSEL
UTF-8




32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1196 /2006.
Das Erbe der Welt (magyar)
   A világörökség : a Föld 788 leglenyűgözőbb védett kulturális és természeti értéke az UNESCO egyezménye alapján / [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 422 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7304-60-6 kötött
világörökség - helyismeret - építészet - természeti környezet - kultúrtörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 2590225]
MARC

ANSEL
UTF-8



1197 /2006.
Göncz József
   Templomok, iskolák Sopron vármegyében kordokumentumokon és képeslapokon : a sorozat nyolcadik albuma / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2005. - 163 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-86868-1-2 * kötött (hibás ISBN 963-86868-1-7)
Sopron (vármegye) - helyismeret - templom - iskolaépület - képes levelezőlap - album
908.439.114(084.12) *** 769.5(439) *** 726.54(439) *** 727.1(439)
[AN 2590343]
MARC

ANSEL
UTF-8



1198 /2006.
   A hat világrész : utazások és fölfedezések / szerk. Halász Gyula. - Reprint kiad. - Budapest : Enciklopédia K., 2005-. - 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Világirodalom Könyvkiadóváll., 1922-1929
ISBN 963-8477-98-9
felfedező utazás
910.4(100)
[AN 2572962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magalhaes: a Föld első körülhajózása : Fernao de Magalhaes életrajzával, arcképével és térképpel / ford. Baktay Ervin. - 2005. - 158, [6] p. : ill., térk.
Primo viaggio intorno al globo terracqueo
Szerző: Pigafetta, Antonio. - Az életrajzot írta Halász Gyula
ISBN 963-8477-91-1 fűzött : 2200,- Ft
Magalhães, Fernão
Portugália - felfedező utazás - 16. század
910.4(100)(092)Magalhães,_F.
[AN 2590506] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A mai Szovjetoroszország : egy tanulmányút élményei / Popper József ; Pásztor Árpád előszavával. - 2005. - 283 p. : ill., térk.
ISBN 963-8477-94-6 fűzött : 2200,- Ft
Szovjetunió - magyar irodalom - útleírás
908.47(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2590508] MARC

ANSEL
UTF-8



1199 /2006.
Heltai Nándor (1930-)
   Hunyadiváros : utcák, terek, kertek, épületek, családok, sorsok / Heltai Nándor. - Kecskemét : Hunyadvárosi Részönkormányzat : Kecskeméti Lapok, 2005. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-74-8 fűzött
Kecskemét - helyismeret
908.439-2Kecskemét
[AN 2590511]
MARC

ANSEL
UTF-8



1200 /2006.
Heltai Péter (1962-)
   Athéna : görög örömök / Heltai Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-78-5 kötött : 2580,- Ft
Görögország - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.495(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2589517]
MARC

ANSEL
UTF-8



1201 /2006.
Huber András (1928-)
   Töredékek Huber András és Györköny, Jerking életéből / mesélte Huber András ; lejegyezte Huber Andrásné Gyuriczki Anna. - [Györköny] : Szerző, 2005. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Huber család
Györköny - Magyarország - helyismeret - családtörténet - memoár
908.439-2Györköny(0:82-94) *** 929.52(439)Huber
[AN 2589171]
MARC

ANSEL
UTF-8



1202 /2006.
   Kor-képek, 1938-1945 / [főszerk. Vince Mátyás] ; [a szerkesztésben közrem. Féner Tamás et al.] ; [közread. a] Magyar Távirati Iroda. - Budapest : MTI, 2005. - 360 p. : ill. ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-219-071-8 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - helyismeret - életkép - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.041.7
[AN 2590650]
MARC

ANSEL
UTF-8



1203 /2006.
   Közös útjaink : fejezetek két testvértelepülés életéből : Tiszarád ; Közös útjaink : fejezetek két testvértelepülés életéből : Kígyós / [szerk. Dajka Imre et al.] ; [kiad. Tiszarád Község Önkormányzata]. - Tiszarád : Önkormányzat, 2005. - 48, 52 p. : ill., színes ; 20 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött (hibás ISBN 963-219-361-X)
Tiszarád - Kígyós (|Bereg vármegye) - helyismeret
908.439-2Tiszarád *** 908.477.87-2Kígyós
[AN 2589459]
MARC

ANSEL
UTF-8



1204 /2006.
Palin, Michael
Full circle (magyar)
   Utazás a Csendes-óceán körül / Michael Palin ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 314, [2] p., [16] t. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-7318-33-X kötött : 2500,- Ft
országismeret - angol irodalom - útleírás
910.4(100) *** 908.100(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 2590026]
MARC

ANSEL
UTF-8



1205 /2006.
Palin, Michael
Pole to pole (magyar)
   Sarkig tárt világ / Michael Palin ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 278, [2] p., [16] t. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-7318-32-1 kötött : 2500,- Ft
országismeret - angol irodalom - útleírás
910.4(100) *** 908.100(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 2590050]
MARC

ANSEL
UTF-8



1206 /2006.
Ridgeway, Rick
The shadow of Kilimanjaro (magyar)
   A Kilimandzsáró árnyéka : gyalogszerrel Kelet-Afrikán át / Rick Ridgeway ; [ford. Bráder Éva]. - Budapest : Corbis, cop. 2005. - 318 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86882-0-3 kötött
Kenya - Kelet-Afrika - helyismeret - útleírás
910.4(676) *** 908.676.2(0:82-992)
[AN 2590315]
MARC

ANSEL
UTF-8



1207 /2006.
Die Schätze Europas (magyar)
   Európa kincsei : az "öreg kontinens" páratlan kulturális és természeti látnivalói / [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Mérték K., cop. 2005. - 176 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 963-7304-42-8 kötött
Európa - világörökség - helyismeret - építészet - művelődéstörténet - természeti környezet - fényképalbum
908.4(084.12) *** 72(4) *** 930.85(4) *** 502.4(4)
[AN 2590222]
MARC

ANSEL
UTF-8



1208 /2006.
Szebeni András (1946-)
   Debrecen / Szebeni András ; Cserhalmi György írásával. - Pécs : Alexandra, 2005. - 173, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Látott dolgok... ; 5.)
ISBN 963-369-531-7 kötött
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 2589535]
MARC

ANSEL
UTF-8



1209 /2006.
Takáts József (1962-)
A határtalan város (angol)
   Borderless city : European capital of culture - Pécs, 2010 / [text József Takáts] ; [... transl. András Bocz] ; [photos András Pesti et al.] ; [publ. by the ... Europe Centre Pbc.]. - Pécs : Europe Centre, [2005]. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Pécs - Európai Unió - helyismeret - kulturális élet - pályázat
908.439-2Pécs *** 316.7(4-62) *** 06.063 *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 2592413]
MARC

ANSEL
UTF-8



1210 /2006.
   Üdvözlet Békés-Csabáról : Chaba-városa régi képes üdvözlőlapokon, 1897-1935 / közread. Dobrotka Pál ; [a képeket közlésre bocsátotta Zsibrita Zoltán] ; [... ismertető szöveggel ell. Gécs Béla] ; [... szerk. Barabás Ferenc]. - Békéscsaba : Typografika Kft., 2005. - 115 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A képeslapjegyzék angol és szlovák nyelven is
ISBN 963-86937-0-3 kötött
Békéscsaba - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Békéscsaba(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2589730]
MARC

ANSEL
UTF-8



1211 /2006.
Urbán Miklósné
   Fekete János élete és munkássága : bibliográfia / Urbán Miklósné ; [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár]. - 2. átd., bőv. kiad. - Kiskunfélegyháza : Móra Közművel. Egyes. : Petőfi Vár. Kvt., 2005. - 134 p. : ill. ; 23 cm
Fekete János életrajzát Luchmann Zsuzsanna írta. - Lezárva: 2004. - Borítócím: Fekete János bibliográfia
ISBN 963-202-720-5 fűzött
Fekete János (1924-)
Kiskunfélegyháza - helyismeret - helytörténet - személyi bibliográfia
908.439-2Kiskunfélegyháza *** 943.9-2Kiskunfélegyháza *** 012Fekete_J.
[AN 2589174]
MARC

ANSEL
UTF-8



1212 /2006.
Válek Tibor
   Szülővárosunk Nyírlugos / írta és összeáll. Válek Tibor, Válek Bertalanné. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 199 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-219-269-9 kötött
Nyírlugos - helyismeret
908.439-2Nyírlugos
[AN 2588789]
MARC

ANSEL
UTF-8



1213 /2006.
Váradi Péter Pál
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 9., 12-14. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8., 11. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7-14. kötetet a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Sepsiszentgyörgy és vidéke. - 2005. - 123 p.
Bilbiogr.: p. 121.
ISBN 963-86413-3-9 kötött : 6700,- Ft
Sepsiszentgyörgy - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2588828] MARC

ANSEL
UTF-8




33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1214 /2006.
Bodrogi Péter
   Nagy magyar kitüntetéskönyv : a magyar állam rendjelei és kitüntetései : a Szent György-rendtől a Nagy Imre-érdemrendig / Bodrogi Péter, Molnár József, Zeidler Sándor ; [fotó Gottl Egon]. - [Budapest] : Rubicon-kv., 2005. - 287 p. : ill., színes ; 30 cm
A képjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 963-86721-1-0 kötött : 8920,- Ft
Magyarország - kitüntetés - történeti feldolgozás
35.089.7(439) *** 355.134.22(439) *** 737.22(439)
[AN 2589733]
MARC

ANSEL
UTF-8



1215 /2006.
Dickie, John
Cosa Nostra (magyar)
   Cosa Nostra : a szicíliai maffia története / John Dickie ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 473-485.
ISBN 963-7318-98-4 kötött : 3990,- Ft
Szicília - szervezett bűnözés - maffia - történeti feldolgozás
343.974(450.82)(091)
[AN 2590001]
MARC

ANSEL
UTF-8



1216 /2006.
   Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás és Szűcs Tamás ; [... szerzői Balázs Péter et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 888 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 839-854.
ISBN 963-389-796-3 kötött : 5500,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - integráció - egyetemi tankönyv
341.17(4-62)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 2588492]
MARC

ANSEL
UTF-8



1217 /2006.
Fekete Zsuzsanna
   A Legfelsőbb Bíróság civilisztikai iránymutatásai : munkajog / [szerzők Fekete Zsuzsanna, Tallián Blanka]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 204 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. okt. 21.
ISBN 963-224-859-7 kötött
bírósági határozat - munkajog - irányelv
347.991(439)(094.92) *** 349.2(439)(094.92)
[AN 2589251]
MARC

ANSEL
UTF-8



1218 /2006.
Galsi Zoltán
   Kuncze Imre emlékkönyv : Törökszentmiklós legjobb fia emlékének / [írta és a korabeli sajtó alapján összeáll. Galsi Zoltán] ; [kiad. a] Városvédő és -szépítő Egyesület ... - Törökszentmiklós : Városvédő és -szépítő Egyes., 2005. - 124, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-219-388-1 kötött
Kuncze Imre (1834-1911)
Törökszentmiklós - helytörténet - közigazgatási testület - vezető alkalmazott - 19. század - századforduló - emlékkönyv - életrajz
352(439-2Törökszentmiklós)(092)Kuncze_I. *** 943.9-2Törökszentmiklós"18/191"
[AN 2589195]
MARC

ANSEL
UTF-8



1219 /2006.
Hargitai József
   Jogi fogalomtár / Hargitai József. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2005. - 1712 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. dec. 31.
ISBN 963-9221-62-7 kötött : 8399,- Ft
Magyarország - jog - szaklexikon
34(439):030
[AN 2589381]
MARC

ANSEL
UTF-8



1220 /2006.
Jogász Vándorgyűlés (22.) (2005) (Sopron)
   Huszonkettedik Jogász Vándorgyűlés : Sopron, 2005. május 19-20. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Jogász Egylet. - Budapest : MJE, 2005. - 264 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - jog - konferenciakiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2589197]
MARC

ANSEL
UTF-8



1221 /2006.
   A Királyi Törvényháztól a Fegyház és Börtönig : a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön centenáriumi évkönyve : [1905-2005] / Csintalan János [et al.] ; [szerk. Estók József]. - Sátoraljaújhely : Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 2005. - 364 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-360.
ISBN 963-219-039-4 fűzött
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sátoraljaújhely - büntetés-végrehajtó intézet - történeti feldolgozás
343.812(439-2Sátoraljaújhely)(091) *** 725.6(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 2589198]
MARC

ANSEL
UTF-8



1222 /2006.
   A Legfelsőbb Bíróság civilisztikai iránymutatásai : polgári jog, gazdasági jog / [szerzők Murányi Katalin et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 680 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. okt. 21.
ISBN 963-224-858-9 kötött
Magyarország - bírósági határozat - polgári jog - gazdasági jog - irányelv
347.991(439)(094.92) *** 347(439)(094.92) *** 347.7(439)(094.92)
[AN 2589249]
MARC

ANSEL
UTF-8



1223 /2006.
Nagy Árpád, V. (1927-)
   Egy lelkiismeret lázadása : a BM operatív főtisztje megszólal / V. Nagy Árpád. - Budapest : Kairosz, 2005. - 219, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7510-45-1 fűzött : 3200,- Ft
Nagy Árpád. V. (1927-)
Magyarország - politikai rendőrség - kémelhárítás - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
351.746.1(439)"194/197"(0:82-94) *** 323.282(439)"194/197"(0:82-94)
[AN 2589029]
MARC

ANSEL
UTF-8



1224 /2006.
   Regionális reformok Európában / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [kiad. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége]. - Budapest : Timp Kft., 2005. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9614-05-X fűzött
Európai Unió - regionális önkormányzat
353(4-62)
[AN 2589629]
MARC

ANSEL
UTF-8



1225 /2006.
Riester Árpád
   A Magyar Szent Korona, mint az első számú közjogi méltóság : tanulmány / Riester Árpád. - Pápa-Borsosgyőr : Horváth K., [2005]. - 67 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
Fűzött
Magyarország - állami szimbólum - koronázási jelvény
342.22(439) *** 342.519.8(439)
[AN 2590213]
MARC

ANSEL
UTF-8



1226 /2006.
   Szerződés európai alkotmány létrehozásáról : I-II. rész = Traktato pri estigo de Eŭropa konstitucio : I-II. partoj / [szerk. Molnár Lajos]. - Budapest : Saluton Ny., 2005. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-358-4 fűzött
Európai Unió - integráció - alkotmányjog - törvénytervezet
342.4(4-62)(094) *** 341.17(4-62)(094)
[AN 2588628]
MARC

ANSEL
UTF-8



1227 /2006.
   Treaty establishing a constitution for Europe : parts I-II = Traktato pri estigo de Eŭropa konstitucio : I-II-a partoj / [ed. by Lajos Molnár]. - Budapest : Saluton, 2005. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 963-86799-3-X fűzött
Európai Unió - integráció - alkotmányjog - törvénytervezet
342.4(4-62)(094) *** 341.17(4-62)(094)
[AN 2588632]
MARC

ANSEL
UTF-8



1228 /2006.
   Tűzvédelmi törvény, OTSZ / [szerk. Koch Mária]. - Budapest : Népszava Kv., 2005. - 68 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005 okt. 15.
ISBN 963-323-129-9 fűzött
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Magyarország - tűzvédelem - törvény
351.78(439)(094) *** 614.84(439)(094)
[AN 2588796]
MARC

ANSEL
UTF-8



1229 /2006.
Vincze János (1941-)
   Magyarország új alkotmányának tervezete / Vincze János ; [társsz. Vincze-Tiszay Gabriella, Vadai Mihály Zsolt]. - Budapest : NDP K., 2005. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86707-4-6 fűzött
Magyarország - alkotmány - törvénytervezet
342.4(439)
[AN 2588757]
MARC

ANSEL
UTF-8




34   Hadtudomány. Haditechnika

1230 /2006.
Keegan, John
Intelligence in war (magyar)
   A háborús felderítés : az ellenség megismerése Napóleontól az al-Kaidáig / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2005. - 761 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 689-720.
ISBN 963-07-7897-1 kötött : 3700,- Ft
katonai hírszerzés - hadtörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló
355.40(100)"179/200" *** 355.48(100)
[AN 2589272]
MARC

ANSEL
UTF-8



1231 /2006.
Páles Lajos
   A karancslejtősi ellenállás : [az események hiteles története az ellenállás 60. évfordulója jegyében] / Páles Lajos ; [... a szerző fotóival] ; [kiad. a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete, Balassi Bálint Megyei Könyvtár ...]. - Salgótarján : MEASZ Nógrád M. Szerv. : BBMK, 2005. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107. és a jegyzetekben
ISBN 963-219-309-1 fűzött
Karancs-vidék - második világháború - ellenállási mozgalom - partizán
355.425(439Karancs-vidék)"1944"
[AN 2589422]
MARC

ANSEL
UTF-8



1232 /2006.
Petrik Zoltán
   Csókol Kezó : II. világháborús hadinapló a Bug - Dnyeper és Don mellől / Petrik Zoltán ; [szerk. Károssy Csaba]. - [Szombathely] : Oskar, 2005. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8122-63-3 kötött
Szovjetunió - fogolytábor - 20. század - magyar irodalom - napló
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2588605]
MARC

ANSEL
UTF-8




35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1233 /2006.
Bencsik Andrea (1956-)
   Menedzsment- és projekttechnikák / Bencsik Andrea. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2005. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 963-9495-68-9 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2593862]
MARC

ANSEL
UTF-8



1234 /2006.
Ernyei György (1948-)
   Minőségmenedzsment = Quality management / Ernyei György, Sipos László. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 281 p., : ill. ; 26 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 272-281.
ISBN 963-286-250-3 fűzött
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 2589989]
MARC

ANSEL
UTF-8



1235 /2006.
Febvre, Lucien
L'apparition du livre (magyar)
   A könyv születése : a nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; [ford. Csernus Anikó és Szász Géza]. - Budapest : Osiris, 2005. - 379 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-831-5 kötött : 4200,- Ft
Európa - könyvtörténet - nyomdászattörténet
655.1(4)(091)
[AN 2589506]
MARC

ANSEL
UTF-8



1236 /2006.
Schönberger, Margit
Mein Chef ist ein Arschloch, Ihrer auch? (magyar)
   A főnököm egy... seggfej : munkahelyi túlélőtréning / Margit Schönberger ; [ford. Lángfalvy Anna]. - Budapest : Alinea, cop. 2005. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-86651-6-5 fűzött : 1950,- Ft
munkalélektan - vezető alkalmazott
65.013 *** 65.012.4
[AN 2588959]
MARC

ANSEL
UTF-8




36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1237 /2006.
Armstrong, Michael
Reward management (magyar)
   Javadalmazás-menedzsment : stratégia és gyakorlat / Michael Armstrong, Helen Murlis ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 593 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-847-3 kötött
bér - vezetés
331.225 *** 331.215.22 *** 658.322.5
[AN 2589261]
MARC

ANSEL
UTF-8



1238 /2006.
Carlaw, Peggy
The big book of customer service training games (magyar)
   Ügyfélszolgálati tréninggyakorlatok nagykönyve / Peggy Carlaw, Vasudha Kathleen Deming ; [ford. Német Anikó Annamária]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2005. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9493-28-7 fűzött : 5250,- Ft
ügyfélszolgálat
651.459.2
[AN 2589461]
MARC

ANSEL
UTF-8



1239 /2006.
Ehrlich Éva (1932-)
   Az infrastruktúra fejlettsége Magyarországon, 1990-2002 / írta Ehrlich Éva, Szigetvári Tamás ; közrem. Révész Gábor ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : MTA VKI, 2005. - 211 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 963-301-467-0 fűzött
Magyarország - infrastruktúra - ezredforduló
338.49(439)"199/200"
[AN 2589046]
MARC

ANSEL
UTF-8



1240 /2006.
   Az Európai Unió agrárrendszere / szerk. Halmai Péter ; [írta Elekes Andrea et al.] ; [a Budapesti Agrárkamara ... kiadása]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda : Budapesti Agrárkamara, [2005], cop. 2002. - 345 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 336-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-174-4 fűzött
Európai Unió - mezőgazdaság
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 2591823]
MARC

ANSEL
UTF-8



1241 /2006.
Fancsali József
   Nyugat-Dunántúl ipara - ipari parkok / [kész. Fancsali József]. - Győr : KSH Győri Ig., 2005. - 59 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-866-0 fűzött
Dunántúl - Magyarország - ipar - ipari park - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.45(439.11)"200"(083.41) *** 658.2(439.11)
[AN 2589285]
MARC

ANSEL
UTF-8



1242 /2006.
Gondi Judit
   Marketing / írta Gondi Judit, Ivánkai Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 5. utánny. - Budapest : KIT, 2005, cop. 2001. - 131 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-223-3 fűzött
marketing - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 2591728]
MARC

ANSEL
UTF-8



1243 /2006.
   A hely és a fej : munkapiac és regionalitás Magyarországon / szerk. Fazekas Károly ; [írta Faluvégi Albert et al.]. - Budapest : MTA KTI, 2005. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9588-47-4 fűzött
Magyarország - munkaerő-gazdálkodás - regionális gazdaság - ezredforduló
331.52(439) *** 332.1(439)"199/200"
[AN 2590520]
MARC

ANSEL
UTF-8



1244 /2006.
   Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004 / szerk. Bekker Zsuzsa ; [a szerzők Ambrus Attila et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 927 p. ; 28 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-840-6 kötött
gazdaság - Nobel-díj - személyi bibliográfia
330(100)(092) *** 061.27Nobel *** 012
[AN 2589260]
MARC

ANSEL
UTF-8



1245 /2006.
   Magyar Superbrands : áttekintés Magyarország vezető márkáiról, 2005 / [főszerk. Kozma Zsolt] ; [szerzők Ambrus Judit et al.]. - Budapest : PrintXBudavár, [2005]. - 95 p. : ill., részben színes ; 35 cm
ISBN 963-86759-5-0 kötött
Magyarország - vállalat - védjegy - termék - ezredforduló
658.626(439) *** 347.772 *** 061.5(439)
[AN 2589472]
MARC

ANSEL
UTF-8



1246 /2006.
   Munkavédelmi ismeretek az építőiparban dolgozó egyéni vállalkozók részére / [közread. a] Vállalkozók Ipartestülete. - Dunaújváros : Vállalkozók Ipartestülete, 2005. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-967-1 fűzött
munkavédelem - építőipar - útmutató
331.45(036) *** 69
[AN 2589347]
MARC

ANSEL
UTF-8



1247 /2006.
Sobel, Milo
MBA in a nutshell (magyar)
   MBA dióhéjban / Milo Sobel ; [ford. Gyimesi Csaba, Lengyel István] ; [... a m. részeket írta Takácsné Lengyel Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 963-7525-76-9 kötött : 4200,- Ft
üzemgazdaságtan
658
[AN 2590565]
MARC

ANSEL
UTF-8



1248 /2006.
Tóthné Sikora Gizella
   Oktatási segédlet Humán erőforrások gazdaságtana tantárgyhoz / Tóthné Sikora Gizella, Uglyai György ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Európa Gazdaságtana Intézet Humán Erőforrás Tanszék. - Miskolc : ME, 2005. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2591734]
MARC

ANSEL
UTF-8



1249 /2006.
Uglyai György (1973-)
   Személyzeti marketing / Uglyai György. - Budapest : Akad. K., 2005. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [43.])
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-05-8296-1 fűzött : 2450,- Ft
munkaerő - humánerőforrás-menedzsment - disszertáció
658.3
[AN 2589091]
MARC

ANSEL
UTF-8




37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1250 /2006.
Dittrich Anna, R. (1966-)
   Rácsok a gyerekszoba ablakán / R. Dittrich Anna. - Győr : Hazánk, 2005. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7586-89-X fűzött
Dittrich Anna, R. (1966-)
állami gondozott - magyar irodalom - memoár
364.65-053.6(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2589001]
MARC

ANSEL
UTF-8



1251 /2006.
Frenkl Róbert (1934-)
   Töprengéseim : egészségügy: értékek és veszteségek / Frenkl Róbert. - Budapest : Literatura Medica, cop. 2005. - 219, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9443-17-4 fűzött
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"199/200" *** 614(439)"199/200"
[AN 2589440]
MARC

ANSEL
UTF-8



1252 /2006.
   Mentorok a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központban / a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ kiadványa. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Munkaügyi Közp., 2005. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron (megye) - szociális gondozás - munkanélküliség
364.62(439.114) *** 331.53(439.114) *** 331.567
[AN 2591708]
MARC

ANSEL
UTF-8



1253 /2006.
   Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika : bemutatkozó : Barabás Villa, 2005. október 26. / [... az ismertetőt összegyűjtögette ... Hartyánszky István et al.]. - [Budapest] : Semmelweis Egy. Ér- és Szívsebészeti Klinika, 2005. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Ér- és Szívsebészeti Klinika
Budapest - kórház - szívsebészet - konferenciakiadvány
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 616.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2590778]
MARC

ANSEL
UTF-8



1254 /2006.
Vereb István
   Törött szárnyú angyalok / Vereb István ; [... graf. Nemes Nagy Ágnes] ; [kiad. a Reika Alapítvány]. - [Kiskunfélegyháza] : Reika Alapítvány, [2005]. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-478-0 fűzött
Magyarország - hajléktalan - ezredforduló - interjú
364.252(439)"200"(047.53)
[AN 2589161]
MARC

ANSEL
UTF-8




38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1255 /2006.
   50 éves a gödöllői Török Ignác Gimnázium : jubileumi tanulmánykötet / [szerk. ... Csikósné Hunics Györgyi]. - Gödöllő : Török I. Gimn., 2005. - 180 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-219-050-5 fűzött
Török Ignác Gimnázium (Gödöllő)
Gödöllő - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Gödöllő)(058)
[AN 2588612]
MARC

ANSEL
UTF-8



1256 /2006.
Balázsné Szűcs Judit
   A gyermekközpontú vizuális nevelés / Balázsné Szűcs Judit. - Budapest : Szort Bt., 2005. - 310 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-673-2 fűzött
vizuális nevelés - gyermekrajz
37.036 *** 159.922.75
[AN 2590340]
MARC

ANSEL
UTF-8



1257 /2006.
   Fél évszázad tükrében : Deák úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Sátoraljaújhely : [1955-2005] / [... szerk. Bájer Gáborné, Jesztrebszkiné Brandhuber Éva, Vincze Tamásné] ; [mtársak Alakszai Mária et al.]. - Sátoraljaújhely : Deák úti Ált. Isk., Speciális Szakisk. és Ped. Szakszolgálat, [2005]. - 31, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - gyógypedagógiai iskola - iskolatörténet
376.4(439-2Sátoraljaújhely)(091)
[AN 2589458]
MARC

ANSEL
UTF-8



1258 /2006.
Molnár János (1919-)
   Baja város oktatás- és iskolatörténete / Molnár János. - [Baja] : Szerző, [2005]-. - 24 cm
Főcím a gerincről
Baja - neveléstörténet
37(439-2Baja)(091)
[AN 2589104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Baja város oktatás- és iskolatörténete a 19. század végéig. - [2005]. - 299 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-933-4 fűzött
Baja - neveléstörténet - 19. század
37(439-2Baja)"18"
[AN 2589108] MARC

ANSEL
UTF-8



1259 /2006.
   A pákai Öveges József Általános Iskola és Óvoda jubileumi évkönyve / [szerk. Gyenese Ferencné] ; [... összeállításban közrem. Balláné Rudas Olga et al.]. - Páka : Czupi, 2005. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-86289-5-2 fűzött
Öveges József Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Páka)
Páka - általános iskola - óvoda - iskolai évkönyv
373.3(439-2Páka)(058) *** 373.24(439-2Páka)(058)
[AN 2589372]
MARC

ANSEL
UTF-8



1260 /2006.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (14.) (2004) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XIV-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 27-28 noiembrie 2004 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2005. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86530-2-7 fűzött
Románia - magyarországi románok - nemzetiség - oktatásügy - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
376.7(=590)(439) *** 316.347(=590)(439) *** 930.85(498) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2588625]
MARC

ANSEL
UTF-8



1261 /2006.
   Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium jubileumi évkönyve, 1955-2005 / [szerk. Bognárné Kocsondi Andrea]. - [Szeged] : SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimn., [2005]. - 139 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Kötött
Szegedi Tudományegyetem. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
Szeged - gimnázium - gyakorlóiskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Szeged)(058)
[AN 2590233]
MARC

ANSEL
UTF-8



1262 /2006.
Villányi Attila (1958-)
   Ötösöm lesz kémiából / Villányi Attila. - 11. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk. : Calibra Kv., cop. 2005. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-16-2380-7 fűzött
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 2591950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Példatár. - 231 p.
ISBN 963-16-2381-5 (hibás ISBN 963-16-2382-3)
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 2591954] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Megoldások. - 497, [3] p.
ISBN 963-16-2382-3
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 2591956] MARC

ANSEL
UTF-8



1263 /2006.
Zalánné Szablyár Anna
   Német szókincskönyv : érettségihez és középfokú nyelvvizsgához / Szablyár Anna, Fazekas Johanna ; [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2005, cop. 2001. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5490-3 fűzött : 1300,- Ft
német nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvvizsga - érettségi vizsga - nyelvkönyv
372.880.30(079.1) *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 2588509]
MARC

ANSEL
UTF-8




39   Sport. Játék. Szórakozás

1264 /2006.
Damaszkin Arzén (1854-1914)
   A maszáj fennsíkon : [magyar vadászok Afrikában] / Damaszkin Arzén ; [... átd., jegyzetekkel kieg. és a vadászexpedíció térképét elkész. Tordai Gábor]. - [Pusztazámor] : DNM, 2005. - 310 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-9369-54-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2590027]
MARC

ANSEL
UTF-8



1265 /2006.
Földi László (1956-)
   Új vadregény : vadászélmények Csantavértől Afrikáig / Földi László. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 163, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9490-46-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2590126]
MARC

ANSEL
UTF-8



1266 /2006.
Gyimesi György (1935-)
   Vadászataim a Kárpátokban / Gyimesi György. - [Pusztazámor] : DNM, 2005. - 305 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9369-73-X kötött : 4800,- Ft
Kárpát-medence - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(4-11)(0:82-992)
[AN 2590033]
MARC

ANSEL
UTF-8



1267 /2006.
Hegyi Iván
   Labdarúgó VB könyv / Hegyi Iván. - Budapest : Népszabadság, 2005. - 222 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-86899-4-3 kötött : 5800,- Ft
labdarúgás - világbajnokság
796.332.093(100)"1930/2002"
[AN 2590445]
MARC

ANSEL
UTF-8



1268 /2006.
Kerecsényi Zoltán (ifj.)
   Fél évszázad : az Elekthermax Pápai Vasas Sportegyesület 50 éve, 1953-2003 / ifj. Kerecsényi Zoltán. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 41.)
Fűzött
Elekthermax Pápai Vasas Sportegyesület
Pápa - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Pápa)(091) *** 061.2(439-2Pápa)(091)
[AN 2590285]
MARC

ANSEL
UTF-8



1269 /2006.
Kováts Andor
Keresztrejtvény lexikon (új kiadása)
   Képes kvíz- és rejtvényszótár / Kováts Andor. - 10. kiad. - Debrecen : Alföldi Ny., 2005. - 960 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8216-41-7 kötött
adattár - rejtvény
793.7 *** 030
[AN 2589553]
MARC

ANSEL
UTF-8



1270 /2006.
Laws of the game 2005 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2005-2006 : ... a FIFA "Laws of the Game 2005" c. kiadványának hivatalos fordítása / [szerk.] Győri, Hegyi ; [ford. Hegyi Péter]. - [Szeged] : Medical Science Bt., [2005]. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Labdarúgó Szövetség
ISBN 963-219-525-6 fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 2589127]
MARC

ANSEL
UTF-8



1271 /2006.
   A Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályzata és versenyrendezési útmutatója / [összeáll. Gál László et al.]. - Budapest : MASZ, 2005. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
atlétika - versenyszabály
796.42/.43.063
[AN 2589420]
MARC

ANSEL
UTF-8



1272 /2006.
Markos Ede
   Sudoku : a mi bűvös négyzetünk / Markos Ede. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Füles könyvek)
ISBN 963-86877-1-1 fűzött : 980,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2590344]
MARC

ANSEL
UTF-8



1273 /2006.
Országos Sporttudományi Kongresszus (4.) (2003) (Szombathely)
   IV. Országos Sporttudományi Kongresszus : Szombathely, 2003. október 17-18., Berzsenyi Dániel Főiskola / szerk. Mónus András ; [rend., kiad. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-091-7 fűzött
sportelmélet - konferenciakiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2575833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Iskolai testnevelés, utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás. - 290, [2] p.
ISBN 963-218-093-3
sportelmélet - konferenciakiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2589202] MARC

ANSEL
UTF-8



1274 /2006.
Patkó Norbert
   Jó fej vagy? : szórakoztató logikai feladványok / Patkó Norbert. - Budapest : Animus, 2005. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-60-9 kötött : 1990,- Ft
logikai fejtörő
793.73 *** 51-8
[AN 2589528]
MARC

ANSEL
UTF-8




40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1275 /2006.
Borbély Ferenc Gusztáv (1948-)
   Tükörképek, árnyképek / Borbély Ferenc Gusztáv. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 36 p. : ill., részben színes ; 16x17 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Borbély_F._G.
[AN 2590837]
MARC

ANSEL
UTF-8



1276 /2006.
Csikós Ilona
Művek (vál.)
   Csikós Ilona. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [2] p., [28] t. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Csikós_I.
[AN 2590335]
MARC

ANSEL
UTF-8



1277 /2006.
Csorba László (1952-)
   Az Országház / [szöveg] Csorba László, Sisa József ; [fényképek] Szalay Zoltán. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2005]. - 45, [2] p., [72] t. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 23, [47.]
ISBN 963-337-018-3 kötött
Budapest - országház - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z.
[AN 2590496]
MARC

ANSEL
UTF-8



1278 /2006.
Czétényi Piroska, A. (1934-)
   A Szent István-bazilika = Die Heilige Stephan Basilika = Saint Stephen's Basilica / szöveg ... Czétényi Piroska, Szabó Géza ; fotó ... Kürthy András ; [... ford. ... Kürthy Andrásné, ... Koller Éva]. - [Budapest] : Di-Color Studio, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Borítócím: 100 éves a Szent István-bazilika
ISBN 963-219-537-X kötött
Budapest - bazilika - fényképalbum
726.54(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kürthy_A.
[AN 2589727]
MARC

ANSEL
UTF-8



1279 /2006.
Darázs Mária (1934-)
Művek (vál.)
   Darázs. - Győr : Palatia, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
A bev. és a képaláírások német, francia, angol és olasz nyelven is
ISBN 963-7692-03-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Darázs_M.
[AN 2589434]
MARC

ANSEL
UTF-8



1280 /2006.
Egry József (1883-1951)
Művek (vál.)
   Egry / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Gopcsa Katalin. - Budapest : Corvina, 2005. - 56 p., [73] t. : ill., színes ; 33 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 963-13-5450-4 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Egry_J.
[AN 2590069]
MARC

ANSEL
UTF-8



1281 /2006.
Ehrman, Hugh
The Ehrman needlepoint book (magyar)
   Hugh Ehrman gobelinjei / Kaffe Fassett, Candace Bahouth és Elian McCready mintaterveivel ; fotók Tim Hill ; [ford. Pocsai Mária]. - Budapest : Foltvarázs, cop. 2005. - 144 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-218-159-X kötött
Nagy-Britannia - gobelin - képzőművész - 20. század - 21. század
745.52(410)(092)Ehrman,_H. *** 746.311
[AN 2588841]
MARC

ANSEL
UTF-8



1282 /2006.
Gorka Lívia (1925-)
Művek (vál.)
   Gorka Lívia kiállítása : 2005. június 25 - augusztus 14., Gorka Kerámiamúzeum, Verőce / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Klemmné Németh Zsuzsa]. - [Szentendre] : [PMMI], [2005]. - [12] p. : ill., színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 11.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9590-07-X fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
738(439)(092)Gorka_L. *** 061.4(439-2Verőce)
[AN 2589311]
MARC

ANSEL
UTF-8



1283 /2006.
Halászné Szilasi Ágota (1960-)
   Földi Péter / [írta és szerk. ... H. Szilasi Ágota]. - [Salgótarján] : [Földi P.], cop. 2005. - 361, [14] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [373-375.]. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-460-929-5 kötött
Földi Péter (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Földi_P.
[AN 2590119]
MARC

ANSEL
UTF-8



1284 /2006.
   Joyce Ulysses : a nagy könyv : Dāblín No. 7 : [Szombathely, 2005. június 16.] / [szerk. Bonyhádi Károly et al.] ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szombathely : Önkormányzat, [2005]. - [43] p. : ill. ; 47 cm
ISBN 963-86801-0-5 fűzött
Joyce, James. Ulysses
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - illusztráció
73/76(439)"200" *** 76.056
[AN 2589359]
MARC

ANSEL
UTF-8



1285 /2006.
Kemény Mária
   A Szent István-bazilika : egy templomépítés története / Kemény Mária. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 72 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-9535-41-9 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - bazilika
726.54(439-2Bp.)
[AN 2590444]
MARC

ANSEL
UTF-8



1286 /2006.
   Kép a képben : művész és közönség öt évszázad grafikusművészetében Burgkmairtól Picassóig : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2005. december 1 - 2006. március 27. = Pictures within pictures : the artist and the public over five centuries of graphic art from Burgkmair to Picasso : Museum of Fine Arts, Budapest, 1 December 2005 - 27 March 2006 / [... rend. és a katalógust írta ... Gonda Zsuzsa]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2005]. - 184, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-181.
ISBN 963-7063-13-7 fűzött
Európa - grafika - kiállítási katalógus
76(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2589468]
MARC

ANSEL
UTF-8



1287 /2006.
Kerékgyártó István (1951-)
   Péli Tamás, 1948-1994 / Kerékgyártó István ; [kiad. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - Budapest : M. Filmtört. Fotógyűjt. Alapítvány, 2005. - 130 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 963-219-380-6 kötött
Péli Tamás (1948-1994)
Magyarország - festőművész - 20. század - cigányság
75(=914.99)(439)Péli_T.
[AN 2590348]
MARC

ANSEL
UTF-8



1288 /2006.
   Kulturális közegek : médiumok a 20. század első felében Magyarországon : [felsőoktatási szöveggyűjtemény] / szerk. Bednanics Gábor és Bónus Tibor ; [... válogatásában közrem. Bednanics Gábor et al.]. - Budapest : Ráció, 2005. - 446 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 3.)
ISBN 963-9605-06-9 kötött : 3500,- Ft
művészetelmélet - publicisztika
7.01(0:89-92)
[AN 2590391]
MARC

ANSEL
UTF-8



1289 /2006.
Leonardo (magyar)
   Leonardo : művészet és tudomány / [főszerk. Claudio Pescio] ; [szöveg Luca Antoccia et al.] ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : Allprint, cop. 2005. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9575-25-9 fűzött : 4500,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - tudós - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2590294]
MARC

ANSEL
UTF-8



1290 /2006.
   A magyar festészet rejtőzködő csodái : válogatás magyar magángyűjteményekből = The hidden treasures of Hungarian painting : selection from Hungarian private collections / [szerk. ... Virág Judit, Törő István] ; [társszerk. Kaszás Gábor] ; [közread. a] Mű-Terem Galéria. - Budapest : Mű-Terem Galéria, 2004-. - ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-216-929-8 kötött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - magángyűjtemény
75(439)"185/198" *** 069.017(439)
[AN 2589560]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1853-1919 / [tanulm. ... Sinkó Katalin] ; [ford. Pásztor Péter]. - 2004. - 335 p.
Műjegyz.: p. 301-317.
ISBN 963-216-930-1
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - magángyűjtemény
75(439)"185/191" *** 069.017(439)
[AN 2589563] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1920-1984 / [ford. Slater Dorottya]. - 2005. - 336 p.
Műjegyz.: p. 297-317.
ISBN 963-216-931-X
Magyarország - festészet - 20. század - magángyűjtemény
75(439)"192/198" *** 069.017(439)
[AN 2589565] MARC

ANSEL
UTF-8



1291 /2006.
Magyar művészet 1900-1950 (angol)
   Hungarian art 1900-1950 : Radnai collection, Győr / [ed. Marianna Kolozsváry] ; [sel. ... Marianna Kolozsváry and Péter Molnos] ; [... transl. by Péter Pásztor] ; [publ. by. ... Kieselbach Gallery]. - Budapest : Kieselbach, 2005. - 289, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 274. - Műjegyz.: p. 276-289.
ISBN 963-86932-1-5 kötött
Városi Művészeti Múzeum (Győr). Radnai-gyűjtemény
Magyarország - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény - múzeumi kiadvány
73/76(439)"190/194" *** 069.017(439)Radnai-gyűjtemény *** 069(439-2Győr)
[AN 2589650]
MARC

ANSEL
UTF-8



1292 /2006.
   Magyar művészet 1900-1950 : Radnai-gyűjtemény, Győr / [szerk. Kolozsváry Marianna] ; [a képeket vál. ... Kolozsváry Marianna, Molnos Péter] ; [kiad. ... Kieselbach Galéria]. - Budapest : Kieselbach, 2005. - 289, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 274. - Műjegyz.: p. 276-289.
ISBN 963-86932-0-7 kötött
Városi Művészeti Múzeum (Győr). Radnai-gyűjtemény
Magyarország - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
73/76(439)"190/194" *** 069.017(439)Radnai-gyűjtemény *** 069(439-2Győr)
[AN 2589649]
MARC

ANSEL
UTF-8



1293 /2006.
Miller, Judith
20th century glass (magyar)
   A huszadik századi üveg / Judith Miller ; Frankie Leibe és Mark Hill közrem. ; fényképezte Graham Rae [et al.] ; ford. Juhász Viktor. - Budapest : Helikon, 2005. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Gyűjtők könyve)
ISBN 963-208-952-9 kötött : 5990,- Ft
üvegművészet - 20. század
748(100)"19"
[AN 2589070]
MARC

ANSEL
UTF-8



1294 /2006.
Nagy Előd (1942-)
Művek (vál.)
   Nagy Előd. - Szeged : Grimm, [2005]. - 158 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7460-08-X kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_E.
[AN 2590540]
MARC

ANSEL
UTF-8



1295 /2006.
Nagy Kálmán (1956-)
Művek (vál.)
   Nagy Kálmán. - [Zalaegerszeg] : [Nagy K.], 2005. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_K.
[AN 2590784]
MARC

ANSEL
UTF-8



1296 /2006.
Nagy Tamás (1969-)
   Save before closing? : Nagy Tamás fényképei : photographs by Tamás Nagy / [szöveg Csoszó Gabriella] ; [kiad. Váci Mihály Városi Művelődési Központ és Gyermekcentrum]. - Nyíregyháza : Váci M. Vár. Művel. Közp. és Gyermekcentrum, 2005. - 19 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-219-373-3 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század
77.04(439)(092)Nagy_T.
[AN 2590847]
MARC

ANSEL
UTF-8



1297 /2006.
Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé (8.) (2005) (Győr)
   8. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé, Győr : 2005. szeptember 17 - november 6. = 8th International Drawing and Print Biennal : Győr ..., 17th September - 6th November 2005 / [szerk. ... N. Mészáros Júlia] ; [rend, közread. a Városi Művészeti Múzeum]. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2005. - 270 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86831-1-2 fűzött
rajzművészet - grafika - kiállítási katalógus
76(100)"199/200" *** 741(100)"199/200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2590811]
MARC

ANSEL
UTF-8



1298 /2006.
Pelzo (1972-)
   Szent Imre emlékezetének templomában : Vadkert felől félúton / Pelzo. - Soltvadkert : Péli, 2005. - 100 p., [20] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 963-219-076-9 fűzött : 1800,- Ft
Soltvadkert - templom
726.54(439-2Soltvadkert)
[AN 2589369]
MARC

ANSEL
UTF-8



1299 /2006.
   Reading in absence : an international exhibition of the Studio of Young Artists' Association : Trafó Gallery, 9 October - 15 September 2005 = A hiány nyomában : a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület nemzetközi csoportos kiállítása : Trafó Galéria, 2005. szeptember 15 - október 9. / [szerk. ... Lázár Eszter]. - [Budapest] : FKSE, [2005]. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Európa - fotóművészet - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(4) *** 73/76(4)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2590856]
MARC

ANSEL
UTF-8



1300 /2006.
Sipos Endre (1951-)
   m. Sipos Mátyás / írták Sipos Endre és Veress Ágnes. - [Budapest] : K&P Kft., [2005]. - 131 p. : ill. ; 28 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-219-899-9 kötött
Sipos Mátyás, m. (1980-2003)
Magyarország - képzőművész - ezredforduló
73/76(439)(092)Sipos_M.,_m.
[AN 2590538]
MARC

ANSEL
UTF-8



1301 /2006.
Szalkai Károly (1966-)
   Képek, 1992-2005 / Szalkai Károly. - Győr : Palatia, 2005. - [32] p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szalkai_K.
[AN 2590498]
MARC

ANSEL
UTF-8



1302 /2006.
Szegedi Nyári Tárlat (33.) (2005)
   XXXIII. Nyári Tárlat : Szeged, 2005. július 16 - szeptember 16. / [... rend. Tóth Attila] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Szeged] : Önkormányzat, [2005]. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
ISSN 0230-9313 = Szegedi Nyári Tárlat. - Szuromi Pál előszavával. - Az előszó angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2589470]
MARC

ANSEL
UTF-8



1303 /2006.
Székely András (1942-)
   Akt magyar ecsettel = Nude by Hungarian painters = Akt in der Malerei Ungarns / írta és a képeket vál. Székely András. - Budapest : Képzőműv. K., 2005. - 133 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-336-985-1 kötött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - akt
75(439)"18/19" *** 7.041.3
[AN 2590733]
MARC

ANSEL
UTF-8



1304 /2006.
   Szepezdi Művésztelep : progresszív térélménytár / [előszó ... Antall István]. - [Balatonfüred] : Szepezdi Művésztelep, 2005. - 23 p. : ill., főként színes ; 15x16 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-219-220-6 fűzött
Szepezdi Művésztelep (Balatonszepezd)
Balatonszepezd - Magyarország - szobrászat - iparművészet - művésztelep - ezredforduló
73(439)"200" *** 745.51(439)"200" *** 061.28(439-2Balatonszepezd)
[AN 2590755]
MARC

ANSEL
UTF-8



1305 /2006.
Szobotka Imre (1890-1961)
Művek (vál.)
   Szobotka Imre, 1890-1961 : a zebegényi művészkolónia 1928-42 között / [... szerk. ... rend. Klemmné Németh Zsuzsa]. - [Szentendre] : [PMMI], [2005]. - [20] p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 11.[!12.])
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9590-09-6 fűzött
Magyarország - Zebegény - festőművész - 20. század - festészet - művésztelep - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szobotka_I. *** 75(439)"192/194" *** 061.28(439-2Zebegény) *** 061.4(439-2Zebegény)
[AN 2589334]
MARC

ANSEL
UTF-8



1306 /2006.
   Térjel : fiatal győri építészek kiállítása : [Győr, 2005. november 4 - december 2. Városi Művészeti Múzeum Képtára ..., Budapest, 2006. január 9 - január 20. MÉSZ Székháza ..., Pécs, 2006 január 27 - február 17. Művészetek Háza ...] / [a kiállítást szervezte ... Tárkányi Sándor]. - [Győr] : Tárkányi S., [2005]. - [48] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-219-520-5 fűzött
Győr - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439-2Győr)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(439-2Győr) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2590744]
MARC

ANSEL
UTF-8



1307 /2006.
Vukoszávlyev Zorán (1972-)
   Kortárs holland építészet / Vukoszávlyev Zorán. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 207 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 963-9535-34-6 fűzött : 4800,- Ft (hibás ISBN 963-530-331-9)
Hollandia - építészet - ezredforduló
72(492)"199/200"
[AN 2590442]
MARC

ANSEL
UTF-8



1308 /2006.
Wehner Tibor (1948-)
   Melocco Miklós / Wehner Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 294 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Borítócím: Melocco. - Műjegyz.: p. 273-276. - Bibliogr.: p. 277-293. - A bev. tanulmány és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-208-981-2 kötött : 6990,- Ft
Melocco Miklós (1935-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - életrajz
73(439)(092)Melocco_M.
[AN 2589717]
MARC

ANSEL
UTF-8




41   Zene. Hangszerek

1309 /2006.
Cseres, Jozef
Hudobné simulakrá (magyar)
   Zenei szimulákrumok / Jozef Cseres ; [ford. Pénzes Tímea]. - Budapest : M. Műhely, 2005. - 198 p. : ill. ; 21 cm. - (Szünetjel könyvek, ISSN 1787-5137 ; 3.)
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 963-7596-48-8 fűzött : 2200,- Ft
zeneesztétika
78.01
[AN 2590383]
MARC

ANSEL
UTF-8



1310 /2006.
Gryllus Dániel (1950-)
   "Kimuzsikálva a versből a dallamot" : Gryllus Dániellel beszélget Lengyel Anna és Rados Péter. - Budapest : Kairosz, 2005. - 114 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 21.)
ISBN 963-7510-56-7 fűzött : 1500,- Ft
Gryllus Dániel (1950-)
Magyarország - kereszténység - világnézet - dalénekes - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26(439)(092)Gryllus_D.(047.53) *** 21
[AN 2588895]
MARC

ANSEL
UTF-8



1311 /2006.
   Kálmáncsai graduál / [a graduált átírta, jegyzetekkel ell. és tanulmányt írt Ferenczi Ilona] ; [szerk. és tanulmányt írt Pap Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Kincseinkért Egyesület. - Hasonmás kiad. - Kecskemét : Nemz. Kincseinkért Egyes., 2005. - 296 p. : ill. ; 34 cm + tanulmköt. és CD (139 p.)
Kész. a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium könyvtárában őrzött példány alapján. - Közös tokban. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-219-156-0 kötött
ISBN 963-219-157-9 kötött (mell.)
graduale - egyházi énekeskönyv - hasonmás kiadás
783.23 *** 264-17 *** 091.07
[AN 2589210]
MARC

ANSEL
UTF-8



1312 /2006.
Prévost, Edwin
No sound is innocent (magyar)
   Nincsen ártatlan hang : az AMM és az öninvenció gyakorlata, metazenei narratívák, esszék / Edwin Prévost ; [ford. Szekeres Andrea]. - Budapest : M. Műhely, 2005. - 214 p. ; 21 cm. - (Szünetjel könyvek, ISSN 1787-5137 ; 1.)
Bibliogr.: p. 211-214. - Diszkogr.: p. 207-210.
ISBN 963-7596-45-3 fűzött : 2500,- Ft
AMM (együttes)
zeneesztétika
78.01
[AN 2590378]
MARC

ANSEL
UTF-8



1313 /2006.
Sebők János (1951-)
   A Dakota-ház fantomja : John Lennon eltitkolt élete és halála : az amerikai évek / Sebők János. - Budapest : Népszabadság Kv., 2005. - 305, [5] p. ; 25 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. [307.]
ISBN 963-86899-3-5 kötött : 2290,- Ft
Lennon, John
Nagy-Britannia - dalénekes - 20. század - beatzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Lennon,_J.
[AN 2590694]
MARC

ANSEL
UTF-8



1314 /2006.
   Szokolay : emlékkönyv a zeneszerző 75. születésnapjára / [... sajtó alá rend., a fotókat vál., ... szerk.] Radics Éva. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2005. - 354 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német, finn és angol nyelven
ISBN 963-7510-73-7 fűzött : 3980,- Ft
Szokolay Sándor (1931-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - memoár
78.071.1(439)(092)Szokolay_S.(0:82-94) *** 012Szokolay_S.
[AN 2588940]
MARC

ANSEL
UTF-8




42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1315 /2006.
Dobray György (1942-)
   Gólyamese / rend. Dobray György ; [közread. a] Filmplus. - [Budapest] : Filmplus, 2005. - 31 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Dobray_Gy. *** 894.511-293.7
[AN 2589383]
MARC

ANSEL
UTF-8



1316 /2006.
Gold, Maya
   Az erotika üdvöskéje / Maya Gold. - [Budapest] : Blikk Kv., cop. 2005. - 224 p., [48] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-7714-04-9 fűzött : 2900,- Ft
Gold, Maya
Magyarország - pornográfia - filmszínész - memoár
791.43-993(439)(092)Gold,_M.(0:82-94)
[AN 2590526]
MARC

ANSEL
UTF-8



1317 /2006.
Koltay Gábor (1950-)
   Légy te a jel, ki új útra talál : Koltay Gáborral beszélget Benkei Ildikó / Nemeskürty István előszavával. - Budapest : Kairosz, 2005. - 147 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 2.)
ISBN 963-9642-08-8 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-7510-12-5)
Koltay Gábor (1950-)
Magyarország - rendező - 20. század - 21. század - interjú
792.027.2(439)(092)Koltay_G.(047.53)
[AN 2588877]
MARC

ANSEL
UTF-8



1318 /2006.
   Színház és szociológia határán / [... szerk. Demcsák Katalin és Imre Zoltán]. - Budapest : Kijárat, 2005. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Hippodrom, ISSN 1785-3303 ; 2.)
Bibliogr.: p. 129-131. és a jegyzetekben
ISBN 963-9529-36-2 fűzött : 1400,- Ft
színházművészet - szociológia - kultúra
792.01 *** 316.7
[AN 2589530]
MARC

ANSEL
UTF-8




43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1319 /2006.
5 language visual dictionary (magyar)
   5 nyelvű képes szótár : [magyar, angol, német, spanyol, olasz] / [m. változat Körmendi Ágnes]. - Budapest : Mérték K., cop. 2005. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7304-46-0 kötött
többnyelvű szótár - képes szótár
801.321.19=00=945.11
[AN 2590137]
MARC

ANSEL
UTF-8



1320 /2006.
Blas Nieves, Amelia
   Español.hu : libro de ejercicios de español intermedio y avanzado / Amelia Blas Nieves, Tóth Eszter. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 316 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-346-674-1 fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2589775]
MARC

ANSEL
UTF-8



1321 /2006.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2005-. - ill., részben színes ; 29 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2594186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad., utánny. - 2005, cop. 2002. - 171 p. + CD-ROM
ISBN 963-05-8303-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2594202] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kiegészítő kötet / [... összeáll. Berényi Katalin et al.]. - 2. jav. kiad., jav. utánny. - 2005, cop. 2002. - 260 p.
Fűzött (hibás ISBN 963-25-8107-8)
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2594209] MARC

ANSEL
UTF-8



1322 /2006.
Karakai Imre (1938-)
   Francia nyelvtan magyaroknak / Karakai Imre. - 5. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Pont Nádor, 2005. - 234 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-204-4 fűzött : 1980,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 2588554]
MARC

ANSEL
UTF-8



1323 /2006.
Kiss Judit
   Lerne gerne Deutsch! : segédkönyv német szóbeli nyelvvizsgákhoz / Kiss Judit, Papp László, Csatlós Judit. - 2. jav. kiad., utánny. - Debrecen : Panoráma Nyelvstúdió, 2005, cop. 2000. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nyelvkönyvek sorozat, ISSN 1217-1093)
A borítón számozási adatként: 1.
ISBN 963-7748-16-4 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2594030]
MARC

ANSEL
UTF-8



1324 /2006.
Nagy Péter
   Angol - magyar pénzügyi szótár : magyar - angol mutatóval = English - Hungarian dictionary of finance : with Hungarian - English word index / Nagy Péter, Varga Jenő. - Budapest : Akad. K., 2005. - [16], 962 p. ; 25 cm + CD ROM
ISBN 963-05-8224-4 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - pénzügy - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 336.7
[AN 2589265]
MARC

ANSEL
UTF-8



1325 /2006.
Osipova, Irina
   Klûč : učebnik russkogo âzyka dlâ načinaûŝih / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - Budapest : Corvina, 2005. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5455-5 fűzött : 3150,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2589776]
MARC

ANSEL
UTF-8



1326 /2006.
   Oxford - Duden magyar - angol, angol - magyar képes szótár / [a m. változatot szerk. Ányos László] ; [az angol szöveget szerk. John Pheby ... Roland Breitsprecher et al. közreműködésével] ; [ill. Jochen Schmidt]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1994. - [858] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-05-6660-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2589234]
MARC

ANSEL
UTF-8



1327 /2006.
Szőke Andrea
   1000 questions, 1000 answers : gastronomy - tourism : társalgási gyakorlatok a gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Szőke Andrea, Viczena Andrea. - Székesfehérvár : Lexika, 2005. - 448 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 963-9357-54-5 fűzött : 1575,- Ft
angol nyelv - gasztronómia - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 641 *** 338.48
[AN 2589267]
MARC

ANSEL
UTF-8



1328 /2006.
   Zweisprachiger Unterricht in den deutschen Nationalitätengrundschulen in Ungarn : sprachliche, fachliche und methodische Voraussetzungen : Dokumentation der Fortbildung, 2005 / zsgest. von Petőcz Jánosné ; [Hrsg.] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : Apor V. Kat. Főisk., 2005. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7306-39-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2588599]
MARC

ANSEL
UTF-8




44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1329 /2006.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   A haza mint kert / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap K., 2005. - 227 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9402-81-8 kötött : 2440,- Ft
Kelet-Európa - irodalomtörténet
82(4-11)(091)
[AN 2588954]
MARC

ANSEL
UTF-8



1330 /2006.
   Russica Hungarica : issledovaniâ po russkoj literature i kulʹture : rusistika v Budapeštskom universitete imeni Ètveša Loranda / [... red. Hetényi Zsuzsa, ... Atanaszova-Szokolova Denise]. - Budapest : [ELTE] ; Moskva : Vodolej, 2005. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-816-3 kötött
ISBN 5-902312-66-3
Oroszország - Szovjetunió - orosz irodalom története - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
882(091)"18/19" *** 930.85(47)
[AN 2589207]
MARC

ANSEL
UTF-8



1331 /2006.
Sudár Balázs (1972-)
   A Palatics-kódex török versgyűjteményei : török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban / Sudár Balázs. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 29.)
A versek török eredetiben és magyar fordításban. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-639-2 fűzött : 2500,- Ft
török irodalom története - 17. század - török irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - kódex
894.35(091)-14"16" *** 894.35-14.02=945.11 *** 091.14Palatics
[AN 2589094]
MARC

ANSEL
UTF-8



1332 /2006.
   Visszhang : Madarász Imre könyvei a kritika tükrében / [szerk. Szappanos Gábor]. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 331 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar és olasz nyelven
ISBN 963-7504-03-6 fűzött : 1900,- Ft
Madarász Imre (1962-)
Magyarország - olasz irodalom története - irodalomtörténész - 20. század - 21. század
82.01(439)(092)Madarász_I. *** 850(091)
[AN 2588675]
MARC

ANSEL
UTF-8




45   Magyar irodalomtörténet

1333 /2006.
Asztalos István (1934-)
   Petőfi és Aszód / Asztalos István. - Aszód : Gradus Stúdió, 2005. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Galga menti műhely, ISSN 0237-594X ; 10.)
Bibliogr.: p. 160-163. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
ISBN 963-218-778-4 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Aszód - Magyarország - író - helytörténet - 19. század - életrajz
894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439-2Aszód
[AN 2588685]
MARC

ANSEL
UTF-8



1334 /2006.
Bartos Csaba (1980-)
   Szent Varecza élete : próza, interjú, versek : [a trilógia 2. kötete] / Bartos Csaba. - [Székesfehérvár] : Bartos Cs., [2005]. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-889-2 fűzött
Varecza Laci (1936-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - vers - interjú
894.511(092)Varecza_L.(047.53) *** 894.511-14
[AN 2588678]
MARC

ANSEL
UTF-8



1335 /2006.
Farkas Árpád (1944-)
   Ecce poeta! : Farkas Árpáddal beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2005. - 151 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 6.)
ISBN 963-9642-09-6 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9642-09-06)
Farkas Árpád (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(498)(092)Farkas_Á.(047.53)
[AN 2588882]
MARC

ANSEL
UTF-8



1336 /2006.
Ferencz Győző (1954-)
   Radnóti Miklós élete és költészete : kritikai életrajz / Ferencz Győző. - Budapest : Osiris, 2005. - 810 p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (Osiris monográfiák, ISSN 1588-8126)
Bibliogr.: p. 757-784.
ISBN 963-389-743-2 kötött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Radnóti_M. *** 012Radnóti_M.
[AN 2589744]
MARC

ANSEL
UTF-8



1337 /2006.
Garai László (1935-)
   József Attila identitásai : alkotáspszichológiai esettanulmány / Garai László ; [közread. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - Budapest : M. Filmtört. Fotógyűjt. Alapítvány, 2005. - 170 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-733-X fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - személyiség
894.511(092)József_A. *** 159.923.2
[AN 2590249]
MARC

ANSEL
UTF-8



1338 /2006.
Hankiss János (1893-1959)
   Európa és a magyar irodalom : a honfoglalástól a kiegyezésig / Hankiss János. - Pomáz : Kráter, 2005. - 573 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7329-42-0 kötött : 2800,- Ft
Európa - magyar irodalom története - irodalomtörténet
894.511(091)"08/186" *** 82(4)(091) *** 82.01
[AN 2590101]
MARC

ANSEL
UTF-8



1339 /2006.
Hubert Ildikó (1949-)
   Arcok és művek a magyar múltból : tanulmányok / Hubert Ildikó ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Budapest ; Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 200 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86580-9-6 fűzött
magyar irodalom története - vallásos irodalom
894.511(091) *** 894.511(091)-97
[AN 2590230]
MARC

ANSEL
UTF-8



1340 /2006.
Madarász Imre (1962-)
   "Legendák ébredése" : Karczag György, az ismeretlen remekíró / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 103 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7504-08-7 fűzött : 1200,- Ft
Karczag György (1941-1978)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Karczag_Gy.
[AN 2588680]
MARC

ANSEL
UTF-8



1341 /2006.
Valachi Anna (1948-)
   József Jolán, az édes mostoha : egy önérvényesítő nő a huszadik század első felében / Valachi Anna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Papirusz Book, 2005. - 339 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 313-316.
ISBN 963-9263-24-9 fűzött
József Jolán (1899-1950)
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - híres ember - nő - életrajz
894.511(092)József_A. *** 929(439)József_J.
[AN 2588503]
MARC

ANSEL
UTF-8




46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1342 /2006.
ʾAṗęlpęld, ʾǍharon
Siṗẇr kayiym (magyar)
   Egy élet története / Aharon Appelfeld ; ... ford. Stöckl Judit. - [Budapest] : Park, cop. 2005. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-530-532-X kötött : 2500,- Ft
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2589365]
MARC

ANSEL
UTF-8



1343 /2006.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Mesék / Hans Christian Andersen ; Nikolaus Heidelbach rajz. ; [... vál. Hans-Joachim Gelberg és Nikolaus Heidelbach] ; ... ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2005. - 316, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-316-5 kötött : 7500,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2589708]
MARC

ANSEL
UTF-8



1344 /2006.
Appleyard, Diana
A class apart (magyar)
   Egy gazdag lány panaszai / Diana Appleyard ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 336 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-15-8 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2589449]
MARC

ANSEL
UTF-8



1345 /2006.
Beard, Philip
Dear Zoe (magyar)
   Kedves Zoe! : egy kamasz lány naplója / Philip Beard ; [ford. Nagy Veron]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 963-9633-02-X kötött : 2170,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589684]
MARC

ANSEL
UTF-8



1346 /2006.
BeauSeigneur, James
Birth of an age (magyar)
   Új kor születik : a Krisztus küldetése trilógia második kötete / James BeauSeigneur ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 256 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-523-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589240]
MARC

ANSEL
UTF-8



1347 /2006.
Boccaccio, Giovanni
Il decamerone (magyar)
   Dekameron / Giovanni Boccaccio ; [ford. Révay József] ; [a verseket ford. Jékely Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 2 db ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2587461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 397 p. - (A világirodalom klasszikusai ; 6.)
ISBN 963-09-4789-7 kötött : 990,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2590365] MARC

ANSEL
UTF-8



1348 /2006.
Boulle, Philippe R.
Victorian age vampire (magyar)
   Viktoriánus vámpír / Philippe Boulle. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2578305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Papok tébolya / [ford. Orosz Kata, Szabó Máté]. - cop. 2005. - 330, [2] p.
World of darkness (keretcím) ; Vámpír: a Maszkabál (keretcím)
ISBN 963-7041-66-4 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588717] MARC

ANSEL
UTF-8



1349 /2006.
Burgess, Melvin
Doing it (magyar)
   Nem mondod! / Melvin Burgess ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2005. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 963-86640-9-6 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588963]
MARC

ANSEL
UTF-8



1350 /2006.
Busch, Wilhelm
   Max und Moritz : eine Bubengeschichte in sieben Streichen = Max és Móric : gézengúz történet hét csínyben / Wilhelm Busch ; [Gyimóthy Gábor ford.]. - 6. ed. - [Budapest] : epl, [2005]. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2005/3.)
ISBN 963-9431-53-2 fűzött : 1050,- Ft : 4 EUR
német irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
830-93.02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2593850]
MARC

ANSEL
UTF-8



1351 /2006.
Čehov, Anton Pavlovič
   Unalmas történet : elbeszélések, 1887-1891 / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.] ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2005. - 735 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-774-2 kötött : 4580,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2589739]
MARC

ANSEL
UTF-8



1352 /2006.
Cooper, James Fenimore
   Nagy indián könyv / J. F. Cooper ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005-. - 21 cm
Borítócím: Nagy indiánkönyv
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2590237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vadölő. - 2005. - 330, [3] p.
ISBN 963-7253-70-X fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2590241] MARC

ANSEL
UTF-8



1353 /2006.
   Csepp a tengerből : latin közmondások, híres idézetek és szólásmondások az ókorból, a középkorból és az újkorból / [szerk. Boros Zoltán, Edelényi Judit, Szőke Ágnes]. - [Budapest] : Novella : Szt. Gellért K., [2005]. - 285 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-696-316-9 kötött : 1980,- Ft
latin irodalom - idézetgyűjtemény
871-84=945.11
[AN 2589275]
MARC

ANSEL
UTF-8



1354 /2006.
Cunningham, Elaine
Counselors and kings (magyar)
   Királyok és tanácsadók / Elaine Cunningham ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 3 db ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2572956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Varázslóháború. - cop. 2005. - 305 p.
ISBN 963-7041-71-0 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588690] MARC

ANSEL
UTF-8



1355 /2006.
Di Robilant, Andrea
A Venetian affair (magyar)
   Szerelem Velencében / Andrea Di Robilant ; [ford. Sümegi Balázs]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-05-4 kötött : 2670,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589690]
MARC

ANSEL
UTF-8



1356 /2006.
Dickens, Charles
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér / Charles Dickens ; [ford. Szentkuthy Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 447 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 7.)
ISBN 963-09-4790-0 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2590369]
MARC

ANSEL
UTF-8



1357 /2006.
Dickens, Charles
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér / Charles Dickens ; [ford. Bálint György] ; [átd. Ottlik Géza]. - [Budapest] : Lektűr, [2005]. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 963-9451-28-2 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2593964]
MARC

ANSEL
UTF-8



1358 /2006.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Besy (magyar)
   Ördögök / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Makai Imre]. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1972. - 729, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-310-0 kötött : 3400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2593917]
MARC

ANSEL
UTF-8



1359 /2006.
Doyle, Arthur Conan, Sir
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája / Arthur Conan Doyle ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 218, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-72-8 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2589220]
MARC

ANSEL
UTF-8



1360 /2006.
Dragonlance heroes (magyar)
   Hősök sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Megj. "Dragonlance hősök" címmel is. - Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Viharpenge / Nancy Varian Berberick ; [ford. Zarándy Beáta]. - cop. 2005. - 382 p.
Stormblade
ISBN 963-7041-68-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588704] MARC

ANSEL
UTF-8



1361 /2006.
Drinkwater, Carol
The olive season (magyar)
   Érzékek és Provence : szerelem, új élet és megint olajfák / Carol Drinkwater ; [ford. Feldmár Terézia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-81-5 kötött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2590455]
MARC

ANSEL
UTF-8



1362 /2006.
Ellis, Bret Easton
Lunar park (magyar)
   Holdpark / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005. - 500 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7891-2 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2590356]
MARC

ANSEL
UTF-8



1363 /2006.
   Esti mesék a boldogságról / összeáll. Boldizsár Ildikó ; ill. Rényi Krisztina és Szinte János. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 142, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Esti mesék, ISSN 1587-5091)
ISBN 963-9442-26-7 kötött : 2490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2589208]
MARC

ANSEL
UTF-8



1364 /2006.
Eugenides, Jeffrey
Middlesex (magyar)
   Egy test, két lélek, avagy Egy lánynak született fiú története / Jeffrey Eugenides ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 558 p. ; 20 cm
ISBN 963-9633-04-6 kötött : 2870,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589691]
MARC

ANSEL
UTF-8



1365 /2006.
Faber, Michel
The crimson petal and the white (magyar)
   A bíbor szirom és a fehér / Michel Faber ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 816 p. ; 25 cm
ISBN 963-7318-60-7 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2589551]
MARC

ANSEL
UTF-8



1366 /2006.
Fairstein, Linda
Cold hit (magyar)
   Telitalálat / Linda Fairstein ; [ford. Palkó Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 432 p. ; 22 cm
ISBN 963-9421-70-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2590024]
MARC

ANSEL
UTF-8



1367 /2006.
Fairstein, Linda
The deadhouse (magyar)
   A halottasház / Linda Fairstein ; [ford. Ligeti Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 496 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7318-28-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2590021]
MARC

ANSEL
UTF-8



1368 /2006.
Faulkner, William (1897-1962)
Absalom, Absalom! (magyar)
   Fiam, Absolon! / William Faulkner ; [ford. Göncz Árpád] ; [szerk. és az utószót írta Géher István]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 424 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866 ; 2.)
ISBN 963-9578-71-1 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2591749]
MARC

ANSEL
UTF-8



1369 /2006.
Flynn, Nick
Another bullshit night in suck city (magyar)
   Mocsokváros utcáin / Nick Flynn ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Magvető, 2005. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2483-9 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2588734]
MARC

ANSEL
UTF-8



1370 /2006.
Gibson, William
The difference engine (magyar)
   A gépezet / William Gibson, Bruce Sterling ; [ford. ... Juhász Viktor]. - Budapest : Nagual Publishing, 2005. - 443 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 963-86936-0-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2590390]
MARC

ANSEL
UTF-8



1371 /2006.
Grimm, Jacob
Kinder- und Hausmärchen (magyar)
   Gyermek- és családi mesék / Jacob és Wilhelm Grimm ; [ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László] ; [... Ludwig Richter ill. ...]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 1989. - 678 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2229-1)
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2591943]
MARC

ANSEL
UTF-8



1372 /2006.
Grimm, Jacob
Művek (vál.) (magyar)
   Grimm mesék / Békés Rozi rajz ; [ford. és vál. Adamik Lajos és Márton László]. - Budapest : Osiris, 2005. - 118, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-777-7 kötött : 2480,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2589679]
MARC

ANSEL
UTF-8



1373 /2006.
Grimm, Wilhelm
   Grimm-mesék képeslapokon / [szerzők Wilhelm Carl Grimm, Jacob Ludwig Carl Grimm] ; [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - Budapest : Alap K., [2005]. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-219-369-5 * kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-219-369-4)
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képes levelezőlap
830-34(02.053.2)=945.11 *** 769.5
[AN 2590440]
MARC

ANSEL
UTF-8



1374 /2006.
Hamsun, Knut
Markens grøde (magyar)
   Áldott anyaföld / Knut Hamsun ; [ford. Nagy Zoltán]. - Budapest : Allprint, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
Megj. "Az anyaföld kincse" címmel is
ISBN 963-9575-14-3 fűzött : 2600,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2590293]
MARC

ANSEL
UTF-8



1375 /2006.
Heym, Stefan
Der König David Bericht (magyar)
   Dávid király krónikája / Stefan Heym ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 963-86879-4-0 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2593968]
MARC

ANSEL
UTF-8



1376 /2006.
Hilton, James
Lost horizon (magyar)
   A Kék Hold völgye / James Hilton ; [ford. Déry Tibor] ; [utószó Sári László]. - Budapest : Kelet K., 2005, cop. 1937. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-347-4 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2591826]
MARC

ANSEL
UTF-8



1377 /2006.
Hosseini, Khaled
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok : hazatérés Afganisztánba / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-00-3 kötött : 2670,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589687]
MARC

ANSEL
UTF-8



1378 /2006.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7923-4 fűzött : 850,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2591682]
MARC

ANSEL
UTF-8



1379 /2006.
Lazányi Zoltán
   Cross currents in the literature / [Zoltán Lazányi]. - [S.l.] : [s.n], [2005]. - LIX p. ; 15 cm
Angol és német nyelven
Fűzött
angol irodalom - német irodalom - válogatott művek
820-821 *** 830-821
[AN 2590367]
MARC

ANSEL
UTF-8



1380 /2006.
Leclaire, Day
The baby gift (magyar)
   Függő beszéd / Day Leclaire ; [... ford. Kiss Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 355.)
ISBN 963-537-336-8 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2589316]
MARC

ANSEL
UTF-8



1381 /2006.
Levine, Gail Carson
   Prilla, a hőstehetség / Gail Carson Levine ; ill. David Christiana ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Egmont, 2005. - 188, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-261-7 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2589302]
MARC

ANSEL
UTF-8



1382 /2006.
L'Homme, Érik
Le livre des étoiles (magyar)
   A csillagok könyve / Erik L'Homme ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2004]-. - ill. ; 21 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2539009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Sha nagyúr. - [2005]. - 232, [4] p.
ISBN 963-7168-30-3 * kötött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-7168-30-0)
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2589052] MARC

ANSEL
UTF-8



1383 /2006.
Mai, Manfred
Detektivgeschichten (magyar)
   Detektívtörténetek / Manfred Mai ; Wilfried Gebhard rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2005]. - 57, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-7461-10-8 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-322.4(02.053.2)=945.11
[AN 2589451]
MARC

ANSEL
UTF-8



1384 /2006.
Makine, Andreï
La femme qui attendait (magyar)
   Várakozás : regény / Andreï Makine ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 137 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-41-0 kötött : 1950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2590094]
MARC

ANSEL
UTF-8



1385 /2006.
Maxwell, Robin
Virgin (magyar)
   A szűz : előjáték a trónhoz / Robin Maxwell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-01-1 kötött : 2570,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2589681]
MARC

ANSEL
UTF-8



1386 /2006.
McCaffrey, Anne
Dragonflight (magyar)
   Sárkányröpte / Anne McCaffrey ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 355 p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-69-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588702]
MARC

ANSEL
UTF-8



1387 /2006.
Mian Mian
Tang (magyar)
   Selyemcukor / Mian Mian ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 245 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
ISBN 963-7318-08-9 fűzött : 1990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 2590291]
MARC

ANSEL
UTF-8



1388 /2006.
Montgomery, Lucy Maud
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2589230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 167 p.
ISBN 963-9492-69-8 kötött : 1999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2589232] MARC

ANSEL
UTF-8



1389 /2006.
Mortimer, Carole
To marry McAllister (magyar)
   A szerelmes festő / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 356.)
ISBN 963-537-337-6 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2589317]
MARC

ANSEL
UTF-8



1390 /2006.
'Omīros
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2005. - 479, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7862-9 kötött : 2800,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2591963]
MARC

ANSEL
UTF-8



1391 /2006.
Pamuk, Orhan
Kar (magyar)
   Hó / Orhan Pamuk ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-7253-86-6 fűzött : 3980,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2589242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 337 p.
ISBN 963-7253-18-1
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2589243] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 379 p.
ISBN 963-7253-19-X
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2589245] MARC

ANSEL
UTF-8



1392 /2006.
Pearl, Matthew
The Dante Club (magyar)
   A Dante-kör : regény / Matthew Pearl ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 556 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-92-5 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589997]
MARC

ANSEL
UTF-8



1393 /2006.
Peet, Mal
Keeper (magyar)
   Őrző / Mal Peet ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2005. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-86640-8-8 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588964]
MARC

ANSEL
UTF-8



1394 /2006.
Proust, Marcel
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust. - Budapest : Atlantisz, 1995-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Regényciklus. - Az 1-3. köt. 1961-1983 között az Európa Könyvkiadónál jelent meg
ISBN 963-7978-71-2 *
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 168260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6]., Albertine nincs többé : a szökevény / [ford. Jancsó Júlia] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Karafiáth Judit]. - 2005. - 333 p.
ISBN 963-9165-84-0 kötött : 2495,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2590500] MARC

ANSEL
UTF-8



1395 /2006.
Rathbone, Julian
The last English king (magyar)
   Az utolsó angol király : [egy letűnt korszak tanújának története] / Julian Rathbone ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 540 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-441-8 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2589525]
MARC

ANSEL
UTF-8



1396 /2006.
Rees, Celia
The wish house (magyar)
   Vágyak évadja / Celia Rees ; [ford. Báti Júlia]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2005. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 963-86640-7-X kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2590667]
MARC

ANSEL
UTF-8



1397 /2006.
Rhodes, Dan
The little white car (magyar)
   Kicsi fehér kocsi : [egy alagútban Diana hercegnővel] / Danuta de Rhodes ; [ford. Kabdebó Flórián]. - Budapest : Athenaeum, 2005. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-9615-06-4 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588695]
MARC

ANSEL
UTF-8



1398 /2006.
Rimmer, Christine
Scrooge and the single girl (magyar)
   Karácsonyéji álom / Christine Rimmer ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 179.)
ISBN 963-537-460-7 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2589321]
MARC

ANSEL
UTF-8



1399 /2006.
Schätzing, Frank
Der Schwarm (magyar)
   Raj : regény / Frank Schätzing ; [ford. Losonc Csaba]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2005. - 1022 p. ; 23 cm. - (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
ISBN 963-9471-29-1 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2588758]
MARC

ANSEL
UTF-8



1400 /2006.
Sienkiewicz, Henryk
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 690 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8031-3 fűzött : 980,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 2591922]
MARC

ANSEL
UTF-8



1401 /2006.
Steel, Danielle
The ghost (magyar)
   A szellem / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-139-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2593893]
MARC

ANSEL
UTF-8



1402 /2006.
Steel, Danielle
His bright light : the story of Nick Traina (magyar)
   Hullócsillagom : fiam, Nick Traina élete és halála / Danielle Steel ; [ford. Bánki Bálint]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 339 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-203-141-5 fűzött
Traina, Nick
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2593954]
MARC

ANSEL
UTF-8



1403 /2006.
Steel, Danielle
The long road home (magyar)
   Hosszú az út hazáig / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-140-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2593956]
MARC

ANSEL
UTF-8



1404 /2006.
Steel, Danielle
Season of passion (magyar)
   Szenvedély / Danielle Steel ; [ford. Vas Júlia]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-130-X fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2593942]
MARC

ANSEL
UTF-8



1405 /2006.
Steel, Danielle
Sunset in St. Tropez (magyar)
   Naplemente Saint Tropez-ban / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-142-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2593936]
MARC

ANSEL
UTF-8



1406 /2006.
Stendhal
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete / Stendhal ; [ford. Illés Endre] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 573 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8030-5 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2591976]
MARC

ANSEL
UTF-8



1407 /2006.
Summers, Essie
No legacy for Lindsay (magyar)
   Távoli utazás / Essie Summers ; [... ford. Szabóné Pánt Julianna]. Angyali történet / Margaret Way ; [... ford. Radics Viktória]. Fogadj örökbe! / Judith Lyons ; [... ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 12.)
Egys. cím: No legacy for Lindsay. Outback angel. Lt Kent
ISBN 963-537-459-3 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2589345]
MARC

ANSEL
UTF-8



1408 /2006.
Sutarski, Konrad
   Kettős hazában / Konrad Sutarski ; [vál. Konrad Sutarski] ; [gond. Szentmártoni János] ; [... ill. Wanda Szyksznian] ; [... költő-műfordítói Bari Károly et al.] ; [az utószó írói Pomogáts Béla, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Szakolczay Lajos]. - Budapest : M. Napló, 2005. - 165 p. : ill. ; 20 cm
A vál. a "Na podwójnej ziemi" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p 159-160.
ISBN 963-9603-19-8 fűzött : 1500,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 2588835]
MARC

ANSEL
UTF-8



1409 /2006.
Sutarski, Konrad
   Na podwójnej ziemi = Kettős hazában / Konrad Sutarski ; [wybór Konrad Sutarski] ; [red. Ewa Słaba Rónay] ; [... il. Wanda Szyksznian] ; [autorzy posłowia Béla Pomogáts, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Lajos Szakolczay] ; [... przekład posłowia Ewa Słaba Rónay]. - Budapeszt : M. Napló, 2005. - 186, 165 p. : ill. ; 20 cm
A lengyel és magyar nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 181-182., 159-160.
ISBN 963-9603-15-5 fűzött
lengyel irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
884-14.02=945.11
[AN 2588837]
MARC

ANSEL
UTF-8



1410 /2006.
Sutarski, Konrad
   Na podwójnej ziemi / Konrad Sutarski ; [wybór Konrad Sutarski] ; [red. Ewa Słaba Rónay] ; [... il. Wanda Szyksznian] ; [autorzy posłowia Béla Pomogáts, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Lajos Szakolczay] ; [... przekład posłowia Ewa Słaba Rónay]. - Budapeszt : M. Napló, 2005. - 186 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 963-9603-20-1 fűzött
lengyel irodalom - vers
884-14
[AN 2588833]
MARC

ANSEL
UTF-8



1411 /2006.
Tennant, Emma
Elinor and Marianne (magyar)
   Elinor és Marianne : Jane Austen Értelem és érzelem című művének folytatása / írta Emma Tennant ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-82-7 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - levélregény
820-312.7=945.11
[AN 2589021]
MARC

ANSEL
UTF-8



1412 /2006.
Thoma, Ludwig
Heilige Nacht (magyar)
   Karácsony éjszakája : legenda / Ludwig Thoma ; Tandori Dezső fordítása ; Wilhelm Schulz rajz. - Budapest : Eri, 2005. - 63 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8090-89-8 kötött : 3150,- Ft
német irodalom - vallásos irodalom - vers
830-14=945.11 *** 244
[AN 2589996]
MARC

ANSEL
UTF-8



1413 /2006.
Trautvetter, Janet
Toreador (magyar)
   Középkor. Toreador / Janet Trautvetter ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 372 p. : ill. ; 18 cm. - (Klánregények ; 9.)
World of darkness (keretcím) ; Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 963-7041-72-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588716]
MARC

ANSEL
UTF-8



1414 /2006.
Twain, Mark (1835-1910)
The tragedy of Pudd'nhead Wilson (magyar)
   Puddingfejű Wilson / Mark Twain ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-25-4 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2593865]
MARC

ANSEL
UTF-8



1415 /2006.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2285-2 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2591937]
MARC

ANSEL
UTF-8



1416 /2006.
Voltaire
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2005. - 140, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8026-7 fűzött : 680,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2591974]
MARC

ANSEL
UTF-8



1417 /2006.
War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Feltámadás / Paul S. Kemp ; [ford. Zarándy Beáta, Vitális Szabolcs]. - cop. 2005. - 387, [2] p.
Resurrection
ISBN 963-7041-70-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2588718] MARC

ANSEL
UTF-8




47   Magyar szépirodalom

1418 /2006.
Ágai Ágnes (1932-)
   Önarckép fintorokkal / Ágai Ágnes ; [... rajzokat kész. Kaján Tibor]. - [Budapest] : Prexton : Saluton, cop. 2005. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86799-2-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588760]
MARC

ANSEL
UTF-8



1419 /2006.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   A diadalmas világnézet / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 259 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7510-72-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2588935]
MARC

ANSEL
UTF-8



1420 /2006.
Bächer Iván (1957-)
   Hatlábú : ebkönyv / Bächer Iván ; Teknős Miklós fényképeivel. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7253-84-X kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2589079]
MARC

ANSEL
UTF-8



1421 /2006.
   Biga-csiga gyűjtötte, szép csokorba kötötte : verses könyv / ill. Varga Norbert. - Székesfehérvár : Siklósi Kft., [2005]-. - ill., színes ; 21 cm. - (Csiga sorozat, ISSN 1787-498X)
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2588720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2005]. - 47 p.
ISBN 963-219-254-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2588721] MARC

ANSEL
UTF-8



1422 /2006.
Bíró Kriszta (1970-)
   Fiókregény / Bíró Kriszta. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 226 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-43-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2590097]
MARC

ANSEL
UTF-8



1423 /2006.
Bódás Istvánné
   Játssz velem! / Bódás Istvánné ; ill. Varga Norbert. - Székesfehérvár : Siklósi Kft., [2005]. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csiga sorozat, ISSN 1787-498X)
ISBN 963-219-253-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - óvodai nevelés - iskolai színjátszás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.3(072) *** 371.383.3
[AN 2588719]
MARC

ANSEL
UTF-8



1424 /2006.
Boros Bálint (1932-)
   Újabb igazmesék / Boros Bálint. - Győr : Hazánk, 2005. - 229, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-7586-88-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2588987]
MARC

ANSEL
UTF-8



1425 /2006.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomvámpírok / Böszörményi Gyula ; [... ill. Fábián Noémi]. - Budapest : Jonathan Miller, 2005-. - 22 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2589454]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 451 p.
ISBN 963-86901-1-9 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2589455] MARC

ANSEL
UTF-8



1426 /2006.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Rúvel hegyi legenda / Böszörményi Gyula ; [a ... verseket írta Dobó Mariann]. - Budapest : Beholder, 2005. - 361 p. ; 21 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-8428-17-1 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2591903]
MARC

ANSEL
UTF-8



1427 /2006.
   Coccolino mesekönyv / Csukás István előszavával ; Elek Lívia rajz. ; [a meséket írták Szűcs Teri et al.]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 92, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-410-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2589715]
MARC

ANSEL
UTF-8



1428 /2006.
Csató László
   Beléndek / Csató László. - Budapest : 3Bt. K., 2005. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-592-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588781]
MARC

ANSEL
UTF-8



1429 /2006.
Csukás István (1936-)
   Mirr-Murr, Oriza-Triznyák és a többiek / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2005. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9591-16-5 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2589469]
MARC

ANSEL
UTF-8



1430 /2006.
Dallos Sándor (1901-1964)
   Aranyecset : életrajzi regény / Dallos Sándor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 541 p. ; 21 cm. - (Festői sorsok)
ISBN 963-9492-55-8 kötött : 2245,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2589598]
MARC

ANSEL
UTF-8



1431 /2006.
Dallos Sándor (1901-1964)
   A nap szerelmese : életrajzi regény / Dallos Sándor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 501 p. ; 21 cm. - (Festői sorsok)
ISBN 963-9492-54-X kötött : 2245,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2589593]
MARC

ANSEL
UTF-8



1432 /2006.
Demeter József
   Zsongás / Demeter József és Demeter Kinga. - [Budapest] : Di-Vig Bt., [2005]. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-460-663-6)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2589385]
MARC

ANSEL
UTF-8



1433 /2006.
Dombyné Szántó Melánia
   Falfirkák : [versek és képversek] / Dombyné Szántó Melánia Longhera. - Budapest : Dombyné Szántó M., [2005]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - képvers
894.511-14 *** 76(439)(092)Dombyné_Szántó_M.
[AN 2593922]
MARC

ANSEL
UTF-8



1434 /2006.
Esterházy Péter (1950-)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 12. utánny. - Budapest : Magvető, [2005], cop. 2001. - 711 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2496-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591819]
MARC

ANSEL
UTF-8



1435 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Karácsony éjjel / Fekete István ; [összeáll. és szerk. Horváth József]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 190, [4] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-7138-64-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2593983]
MARC

ANSEL
UTF-8



1436 /2006.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Égig érő szélmalom : mesék, versek / Fenyvesi Félix Lajos ; a szerző rajz. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 77 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9212-98-9 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2588957]
MARC

ANSEL
UTF-8



1437 /2006.
Hidasi József
   Világok harca : [versek és történetek könyve] / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2006. - [204] pag. var. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 4.)
ISBN 963-219-903-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2590236]
MARC

ANSEL
UTF-8



1438 /2006.
   Imák és kételyek könyve / [vál. Fekete András] ; [szerk. Háy János]. - Budapest : Barrus, cop. 2005. - 223 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86725-3-6 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - antológia - ima
894.511-822 *** 243
[AN 2588745]
MARC

ANSEL
UTF-8



1439 /2006.
   Egy irodalomtanár a versek tükrében : a 80 esztendős Mohácsy Károly tiszteletére. - Budapest : Krónika Nova, 2005. - 78 p. ; 25 cm
ISBN 963-9423-68-8 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2589496]
MARC

ANSEL
UTF-8



1440 /2006.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8027-5 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593876]
MARC

ANSEL
UTF-8



1441 /2006.
Jones, Aletta
   Összefonódott sorsok / Aletta Jones. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 262 p. ; 21 cm. - (Utazó könyvtár, ISSN 1787-4904)
ISBN 963-9555-17-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2589464]
MARC

ANSEL
UTF-8



1442 /2006.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila válogatott versei / Tverdota György válogatása. - Budapest : M. Napló, 2005. - 270, [6] p. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 963-9603-21-X fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588948]
MARC

ANSEL
UTF-8



1443 /2006.
Kelemen Zoltán (1972-)
   Korkórkörtérkép : kétperces mesék felnőtteknek / Kelemen Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-05-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2588684]
MARC

ANSEL
UTF-8



1444 /2006.
Kiss Irén (1947-)
   Az asszony napba öltözik : válogatott versek / Kiss Irén. - Pomáz : Kráter, 2005. - 109, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7329-45-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588657]
MARC

ANSEL
UTF-8



1445 /2006.
Kocsis Csaba (1959-)
   Ezüstkert : színjáték három felvonásban Bessenyei György bihari éveiről / Kocsis Csaba ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2005. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 963-86887-2-6 fűzött : 898,- Ft
Bessenyei György (1747-1811)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2589499]
MARC

ANSEL
UTF-8



1446 /2006.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Művek (vál.)
   Kosztolányi Dezső versei / [vál. és szerk. Réz Pál]. - Budapest : Sziget, 2005. - 294 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-7268-16-2 kötött : 2380,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2590471]
MARC

ANSEL
UTF-8



1447 /2006.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Európa, 2005. - 404 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7922-6 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591701]
MARC

ANSEL
UTF-8



1448 /2006.
Lajta Erika (1964-)
   A Pompadour szocialista brigád / Lajta Erika. - Budapest : Korona, 2005. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 963-9589-73-X fűzött
magyar irodalom - humoreszk - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 2590113]
MARC

ANSEL
UTF-8



1449 /2006.
Lajtner Tamás
   Hány kiló vagy? : politikai kisregény / Lajtner Tamás. - [Budapest] : Dover International Kft., [2005]. - 116, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-218-565-X fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2588737]
MARC

ANSEL
UTF-8



1450 /2006.
Lázár Zsófia
   A pillangó lelke : novellák / Lázár Zsófia. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-09-5 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2588681]
MARC

ANSEL
UTF-8



1451 /2006.
Mácz István (1934-)
   Megmentett mondatok / Mácz István. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 90 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-746-4 fűzött : 940,- Ft (hibás ISBN 963-361-746-0)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2588999]
MARC

ANSEL
UTF-8



1452 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   A szegények iskolája : [kézikönyv] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-986-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2591575]
MARC

ANSEL
UTF-8



1453 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Vasárnapi krónika / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 307 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-208-963-4 v. : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2591672]
MARC

ANSEL
UTF-8



1454 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Zendülők / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 253 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
A Garrenek műve regényciklus 1. része
ISBN 963-208-966-9 v. : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591580]
MARC

ANSEL
UTF-8



1455 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Zendülők : a Garrenek műve regényciklus első része / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-967-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591565]
MARC

ANSEL
UTF-8



1456 /2006.
Marofka Imre
   Ó, Uram, Teremtőm! : versek / Marofka Imre. - Tokaj : Szerző, 2005-. - 21 cm
A leírás a 6. köt. alapján kész.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588803]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2005. - 100 p.
ISBN 963-430-802-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588805] MARC

ANSEL
UTF-8



1457 /2006.
Méhes György (1916-)
   Szikra Ferkó / Méhes György ; Arz Helmut rajz. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 221 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7253-71-8 kötött : 2980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 2590092]
MARC

ANSEL
UTF-8



1458 /2006.
Miklós Elemér (1935-)
   Lázálomban / Miklós Elemér. - Vásárosnamény : [Magánkiad.], 2005. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-459-4 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2589545]
MARC

ANSEL
UTF-8



1459 /2006.
Molnár János
   Sebzett turul / Molnár János. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 159 p. ; 21 cm. - (Utazó könyvtár, ISSN 1787-4904)
Fűzött (hibás ISBN 963-237-137-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588904]
MARC

ANSEL
UTF-8



1460 /2006.
Molnár László Gábor (1946-)
   Ősz, avar, kórház, temető : változatok az elmúlásra 60 szonettben / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2005. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-836-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2588783]
MARC

ANSEL
UTF-8



1461 /2006.
Molnár László Gábor (1946-)
   Poéta Pannóniában : 56 elperelhetetlen hungaricum / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2005. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-282-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588768]
MARC

ANSEL
UTF-8



1462 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mondák és mesék / Móra Ferenc ; [a vál. Sulyok Magda munkája] ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-508-6 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2)
[AN 2593981]
MARC

ANSEL
UTF-8



1463 /2006.
Nádas Péter (1942-)
   Egy családregény vége / Nádas Péter. - 6. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1977. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 963-676-384-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593914]
MARC

ANSEL
UTF-8



1464 /2006.
Nádas Péter (1942-)
   Minotaurus : válogatott elbeszélések / Nádas Péter. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1979. - 484 p. ; 22 cm
ISBN 963-676-385-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2593905]
MARC

ANSEL
UTF-8



1465 /2006.
Németh István Péter (1960-)
   Versliget : egy florista diáriumából / Németh István Péter. - Tapolca : Szerző, 2005. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-488-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2589492]
MARC

ANSEL
UTF-8



1466 /2006.
   Nemzeti kalendárium : hit, haza, hagyomány / [összeáll.] Kozma László. - Kecskemét : Korda, 2005. - 408 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9554-39-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2590450]
MARC

ANSEL
UTF-8



1467 /2006.
Nikolits Árpád (1937-)
   Hétköznapi ugatás / Nikolits Árpád ; [ill. Ferenczy Béla]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2005. - 124 p. : ill. ; 17 cm
Számozott példány: 80
ISBN 963-86257-5-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2589081]
MARC

ANSEL
UTF-8



1468 /2006.
Nikolits Árpád (1937-)
   Szárnyvonalak utasai / Nikolits Árpád ; [ill. Ferenczy Béla]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2005. - 204, [14] p. : ill. ; 18 cm
Számozott példány: 80
ISBN 963-86257-3-2 * fűzött (hibás ISBN 963-86257-4-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2589084]
MARC

ANSEL
UTF-8



1469 /2006.
Nikolits Árpád (1937-)
   Szeptember Kisasszony inkognitója : szerelmes bedekker / Nikolits Árpád ; [... ill. Ferenczy Béla]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2005. - 176 p. : ill. ; 17 cm
Számozott példány: 80
ISBN 963-86257-4-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2589083]
MARC

ANSEL
UTF-8



1470 /2006.
   Óda a fényhez : vak és gyengénlátó költők és írók antológiája / [szerk. Körmendi Lajos] ; [közread. a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége]. - Utánny. - Budapest : Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövetsége, 2005. - 393, [6] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1992. - Analitikus leírása: AN 52163
Fűzött (hibás ISBN 963-03-3436-4)
magyar irodalom - vak - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 364.65-056.262
[AN 2588506]
MARC

ANSEL
UTF-8



1471 /2006.
Örkény István (1912-1979)
   Elsárgult kéziratok : írások a hagyatékból / Örkény István ; [szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 226 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 963-9578-87-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2589051]
MARC

ANSEL
UTF-8



1472 /2006.
Pál Dániel Levente (1982-)
   Sortűz a körkörös éjszakára / Pál Dániel Levente. - Pomáz : Kráter, 2005. - 108, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7329-48-X fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588652]
MARC

ANSEL
UTF-8



1473 /2006.
Pethő Sándor (1885-1940)
   A magyar Capitoliumon : Pethő Sándor válogatott publicisztikája / vál., sajtó alá rend., a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Závodszky Géza. - Budapest : Akad. K., 2005. - 959 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-8166-3 kötött : 4700,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2589427]
MARC

ANSEL
UTF-8



1474 /2006.
Petőcz András (1959-)
   Sárga virág a feleségem / Petőcz András. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 963-9352-82-9 fűzött : 750,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2588971]
MARC

ANSEL
UTF-8



1475 /2006.
Pflanczer István (1926-)
   Csökönyös szókinccsel : magyar-amerikai versek / Pflanczer István. - Budapest : Műegy. K., 2005. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 963-420-851-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2590018]
MARC

ANSEL
UTF-8



1476 /2006.
Pietsch Miklós (1934-)
   Kárpáti csúcsokon.. ; Lidércfények : versek és feljegyzések / Pietsch Miklós ; [kiad. a Kráter Műhely Egyesület]. - Pomáz : Kráter, 2005. - 111 p. ; 22 cm
ISBN 963-7329-36-6 fűzött : 1200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2588655]
MARC

ANSEL
UTF-8



1477 /2006.
Polgár Ernő (1954-)
   Hogyan lettem anya : magzatbeültetés, örökbefogadás, dajkaanya : dokumentumregény / Polgár Ernő. - [Budapest] : 3BT, cop. 2005. - 154 p. ; 21 cm. - (Polgár Ernő prózai művei ; 1.)
ISBN 963-86829-0-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588692]
MARC

ANSEL
UTF-8



1478 /2006.
Rácz Pista
   Ördögfija Pisze Matyi : Rózsa Sándor betyárkirály kiváló cinkosának ifjabb kori üzelmeiről, a verespofájú kanördöggel kötött sötét szövetségirül / Rácz Pista. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 140 p. ; 21 cm. - (Utazó könyvtár, ISSN 1787-4904)
ISBN 963-9555-23-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588908]
MARC

ANSEL
UTF-8



1479 /2006.
Rácz Pista
   Rózsa Sándor gatyamadzagja : a hírhedett szögedi betyárkapitány, bizonyos Rózsa Sándor nevezetű bűvös gatyamadzagjárul, rettenetes palajbászárul meg tizenkettő csámpás lelkületű szeretőjirül / Rácz Pista. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 163 p. ; 21 cm. - (Utazó könyvtár, ISSN 1787-4904)
ISBN 963-9555-24-X fűzött
Rózsa Sándor (1813-1878)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588925]
MARC

ANSEL
UTF-8



1480 /2006.
Richter Ilona (1928-)
   Szemlélődés / Richter Ilona ; [a szerző grafikáival]. - Nógrádsáp : P. Athéné, 2005. - 59, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-218-734-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2590090]
MARC

ANSEL
UTF-8



1481 /2006.
Rónay György (1913-1978)
   Élet-mozaik : glosszák, jegyzetek / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 322 p. ; 21 cm. - (Rónay György művei)
ISBN 963-361-752-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - glossza
894.511-43
[AN 2588951]
MARC

ANSEL
UTF-8



1482 /2006.
Salamon Pál (1930-)
   Fellebbezés a siralomházból / Salamon Pál. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 963-9633-06-2 kötött : 2370,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2590561]
MARC

ANSEL
UTF-8



1483 /2006.
Schäffer Erzsébet
   Lábujjhegyen : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-7-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2589315]
MARC

ANSEL
UTF-8



1484 /2006.
Schmidt Pál
   Magyar kiáltás / [Schmidt Pál]. - Budapest : Szalai Műhely, 2005. - 219, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-683-X kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2590085]
MARC

ANSEL
UTF-8



1485 /2006.
Sinkó Ferenc (1912-1990)
   A szamár királysága : fabulák / Sinkó Ferenc ; [ill. Sinkó Veron]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 74, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-747-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - állatmese
894.511-35
[AN 2589004]
MARC

ANSEL
UTF-8



1486 /2006.
Somlyó György (1920-)
   Írjak? Ne írjak? / Somlyó György. - Budapest : Nap K., 2005. - 235 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 963-9402-79-6 kötött : 2540,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2588955]
MARC

ANSEL
UTF-8



1487 /2006.
Somlyó György (1920-)
Művek (vál.)
   Somlyó György / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Tomaji Attila. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 421 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 12.)
Bibliogr.: p. 409-415.
ISBN 963-369-472-8 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2589463]
MARC

ANSEL
UTF-8



1488 /2006.
Somlyó György (1920-)
   Rámpa ; Árnyjáték : két regény / Somlyó György. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-208-971-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény - regény
894.511-312.6 *** 894.511-31
[AN 2589526]
MARC

ANSEL
UTF-8



1489 /2006.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   A pirossapkás kislány / Somogyvári Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2005. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 963-7780-97-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2590120]
MARC

ANSEL
UTF-8



1490 /2006.
Szávay László (1982-)
   Messiás-szakadék / Szávay László ; [... a grafikákat Kovács Tamás, Görög Ferenc Gábor és Pintér Gábor ... kész.]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7510-89-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588930]
MARC

ANSEL
UTF-8



1491 /2006.
Szerb Antal (1901-1945)
   Budapesti kalauz marslakók számára / Szerb Antal. - [Budapest] : Magvető, 2005, cop. 1935. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-14-2434-0 kötött : 2290,- Ft
Budapest - helyismeret - magyar irodalom - karcolat
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 2591715]
MARC

ANSEL
UTF-8



1492 /2006.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Tengerecki hazaszáll / Tamkó Sirató Károly ; Banga Ferenc rajz. ; [szerk. Benda Luca]. - Budapest : General Press, [2005]. - 38 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9598-50-X kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2590006]
MARC

ANSEL
UTF-8



1493 /2006.
Temesi Ferenc (1949-)
   Kölcsön idő : alapíttatott 1990-ben / Temesi Ferenc. - [Budapest] : Helikon, 2005-. - 28 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., XI-XIII. évfolyó (10 szám). - 2005. - 528 p. : ill.
ISBN 963-208-928-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589476] MARC

ANSEL
UTF-8



1494 /2006.
Varga Domokos (1922-2002)
   Édesanyám sok szép szava : kis magyar századelő / Varga Domokos. - Budapest : Hét Krajcár, 2005. - 227, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 963-9596-09-4 fűzött : 1480,- Ft
Vargha Tamásné (1898-1993)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2588714]
MARC

ANSEL
UTF-8



1495 /2006.
Varga Ilona
   Dínók között / Varga Ilona. - Budapest : Kairosz, 2005. - 191 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7510-87-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2588938]
MARC

ANSEL
UTF-8



1496 /2006.
Varga Rudolf (1950-)
   Bitangidő / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2005. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 963-86799-0-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588659]
MARC

ANSEL
UTF-8



1497 /2006.
Varga Rudolf (1950-)
   Farkasvadászat / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2005. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-86799-1-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588665]
MARC

ANSEL
UTF-8



1498 /2006.
Varga Rudolf (1950-)
   Leltárhiány / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2005. - 101, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-86799-4-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588662]
MARC

ANSEL
UTF-8



1499 /2006.
Zeke László (1965-)
   Döbrögi újra száguld! / Zeke László ; [az ill. ... a szerző munkái]. - [Budapest] : Új Mandátum, cop. 2005. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9609-14-5 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589370]
MARC

ANSEL
UTF-8




48   Gyermekkönyvek

1500 /2006.
Barbie and the magic pegasus (magyar)
   Barbie és a bűvös pegazus / [átd. Susan Marenco] ; [Cliff Ruby és Elana Lesser ... mesefilmje alapján] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [16] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-628-283-8 fűzött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2590815]
MARC

ANSEL
UTF-8



1501 /2006.
Bartos Erika
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2005. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86655-5-6 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589342]
MARC

ANSEL
UTF-8



1502 /2006.
Dans la maison de Tom et Lili (magyar)
   Sürgés-forgás otthon : vidám, készségfejlesztő képeskönyv 6 forgatható koronggal!. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-153-X kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589305]
MARC

ANSEL
UTF-8



1503 /2006.
Dans la nature avec Tom et Lili (magyar)
   Forgó-pörgő természet : vidám, készségfejlesztő képeskönyv 6 forgatható koronggal!. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-154-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589304]
MARC

ANSEL
UTF-8



1504 /2006.
Gervais, Ricky
Flanimals (magyar)
   Zselények / Ricky Gervais ; Rob Steen rajz. ; ford. Tandori Dezső. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - [64] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9378-40-2 : 1960,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2590009]
MARC

ANSEL
UTF-8



1505 /2006.
Inaraja, Javier
Fito el travieso cochecito (magyar)
   Az autó : Fercsi, a kerge kis kocsi / [graf. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Formás történetek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-19-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589335]
MARC

ANSEL
UTF-8



1506 /2006.
Inaraja, Javier
Pepón el barquito bonachón (magyar)
   A hajó : Janó, a békés kis hajó / [graf. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Formás történetek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-18-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589336]
MARC

ANSEL
UTF-8



1507 /2006.
Inaraja, Javier
Rita la valiente maquinita (magyar)
   A vonat : Ágoston, a bátor kis mozdony / [graf. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Formás történetek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-21-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589340]
MARC

ANSEL
UTF-8



1508 /2006.
Inaraja, Javier
Timó l'avionet campió (magyar)
   A repülő : Benő, a bajnok repülő / [graf. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Formás történetek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-20-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589338]
MARC

ANSEL
UTF-8



1509 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2005. - [36] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-86655-4-8 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589343]
MARC

ANSEL
UTF-8



1510 /2006.
Tóth Zoltán
   Zokni macska (Nyau Mau, Cic Mic, Macsek, Macsesz, Cila Mila, Mókuscica...) kalandos utazása a városba, és ott hogyan lett tévésztár? / rajz. ... Tóth Zoltán ; [szöveg Rétfalvi Erika]. - Budapest : Mérték K., cop. 2005. - [48] p. : ill., színes ; 23x25 cm
Gerinccím: Hogyan lett Zokni tévésztár?
ISBN 963-7304-62-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589504]
MARC

ANSEL
UTF-8



1511 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Tókirály és Szille / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2005. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tavak könyve mesesorozat ; 1.)
ISBN 963-7329-33-1 kötött : 1400,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2588715]
MARC

ANSEL
UTF-8




49   Vegyes tartalmú könyvek

1512 /2006.
Sfar, Joann
Le chat du rabbin (magyar)
   A rabbi macskája / Joann Sfar ; színek Brigitte Findakly. - [Budapest] : Vándorkő, 2005-. - ill., színes ; 30 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2589309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bár-micva / [ford. Teisenhoffer Viola]. - 2005. - 48 p.
ISBN 963-218-940-X kötött : 2920,- Ft : 12 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2589310] MARC

ANSEL
UTF-8