MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/05 12:57:36
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1513 /2006.
   Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999]-. - 22 cm
A kiadó neve 2000-től: Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7 *
szaklexikon
030
[AN 357704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Biblia / Annemarie Ohler ; az ábrákat Jan-Martin Löhndorf közrem. Tom Menzel rajz. ; [ford. Körber Ágnes]. - 2005. - 251 p. : ill., színes, részben térk.
dtv-Atlas Bibel
ISBN 963-9471-96-8 kötött : 3990,- Ft
Biblia
ókori Izrael - judaisztika - kereszténység - bibliamagyarázat - szaklexikon
22.01:030 *** 933:030 *** 22.07:030 *** 23/28:030 *** 296:030
[AN 2591634] MARC

ANSEL
UTF-81514 /2006.
Hegedűs Ferencné
   Szóbúvár / Hegedűs Ferencné ; [ill. Pállay Szilvia]. - 5. jav. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 240 p. : ill. ; 30 cm
Kötött (hibás ISBN 963-464-661-1)
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2595637]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1515 /2006.
Jónás Erzsébet, Cs (1950-)
   Ismerkedjünk a szemiotikával! / Cs. Jónás Erzsébet. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Krúdy, 2005. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 963-86702-2-3 fűzött
szemiotika
003.62 *** 316.773.2
[AN 2590871]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2006.
Peternainé Juhász Zsuzsa (1961-)
   Bán Imre könyvtára / összeáll., a családtörténetet írta, a mutatókat kész. Peternainé Juhász Zsuzsa. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 480 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 963-472-926-6 fűzött
Bán Imre (1905-1990)
Magyarország - magánkönyvtár - irodalomtörténész - 20. század - könyvtári katalógus
027.1(439)Bán_I. *** 017.2(439)Bán_I. *** 82.01(439)Bán_I.
[AN 2591211]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1517 /2006.
Buzinkay Géza (1941-)
   A magyar sajtó története / Buzinkay Géza, Kókay György. - Budapest : Ráció, 2005-. - 20 cm
Magyarország - sajtótörténet
070(439)
[AN 2592366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.köt., A kezdetektől a fordulat évéig. - 2005. - 225 p. - (Sajto.com sorozat, ISSN 1787-5226 ; 1.)
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 963-9605-11-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - 18. század - 19. század - 20. század
070(439)"170/1948"
[AN 2592367] MARC

ANSEL
UTF-81518 /2006.
   Hallótávolság : nyolcvan év a Magyar Rádióban / Ács Gábor [et al.] ; [fel. szerk. Morvai Katalin] ; [kiad. a Magyar Rádió Rt.]. - Budapest : MR, 2005. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7058-46-X kötött : 2600,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - rádiószervezet - történeti feldolgozás
791.9.096(439)"1925/2005"
[AN 2591788]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2006.
   Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig / szerk. Bajomi-Lázár Péter. - Budapest : Akad. K., 2005. - 368 p., [24] t. : ill. ; 24 cm. - (Erasmus könyvek, ISSN 1585-812X)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8293-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - médiatörténet - ezredforduló
791.9.096/.097(439)"197/200" *** 070(439)"197/200"
[AN 2591858]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2006.
   La télévision en Europe: regulation, politiques et indépendance : rapport ďenquête : France / [publ.] Open Society Institute EU Monitoring and Advocacy Program, Network Media Program. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 291 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
Fűzött
Európai Unió - televíziószervezet - tömegkommunikáció
791.9.097(4-62) *** 659.3(4-62)
[AN 2592313]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1521 /2006.
Erdei Zoltán
   Antispiritualitás és modern "ezotéria" / Erdei Zoltán. - Debrecen : Kvintesszencia K., [2005]. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86027-7-5 fűzött : 1950,- Ft
ezoterika
133.25 *** 141.339
[AN 2591333]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1522 /2006.
Németh Gyula
   A székesfehérvári Pénzintézetek Vértes Meteor SE Természetbarát Egyesület 50 éve / [írta és összeáll. Németh Gyula]. - Székesfehérvár : Pénzintézetek VMSE, [2005]. - 172 p., [12] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-890-5 fűzött
Pénzintézetek Vértes Meteor Sportegyesület. Természetbarát Egyesület
Székesfehérvár - természetjárás - egyesület
502/504 *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 2592146]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2006.
   A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek / szerk. Marjainé Szerényi Zsuzsanna ; [szerzők Csutora Mária et al.] ; a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötete. - Budapest : KVVM Természetvédelmi Hiv., 2005. - 155 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 963-218-307-X fűzött
környezetvédelem - gazdasági elemzés
504.06 *** 338.26
[AN 2591218]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1524 /2006.
   A panorama of Hungarian mathematics in the twentieth century / János Horváth ed. - Budapest : Bolyai Mathemathical Soc. ; Berlin [etc.] : Springer, [2006]-. - 25 cm
Magyarország - matematikatörténet - 20. század
51(439)"19"
[AN 2593210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2006. - 639 p. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 14.)
Bibliogr.: p. 609-621.
ISBN 3-540-28945-3
ISBN 963-9453-04-8 kötött
Magyarország - matematikatörténet - 20. század
51(439)"19"
[AN 2591173] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1525 /2006.
   Atommagfizika / szerk. Fényes Tibor ; társszerzők Fényes Tibor [et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 640 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-890-1 fűzött : 3000,- Ft
magfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8)
[AN 2591723]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1526 /2006.
Buggisch, Werner
Mineralien und Gesteine (magyar)
   Ásványok és kőzetek / írta Werner Buggisch és Christian Buggisch ; ill. Arno Kolb ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 45.)
ISBN 963-9446-64-5 kötött
ásvány - kőzet
552 *** 549
[AN 2590774]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2006.
Crummenerl, Rainer
Eiszeiten (magyar)
   A jégkorszak / írta Rainer Crummenerl ; ill. Elisabetta Ferrero ... ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 88.)
ISBN 963-9446-63-7 kötött
jégkorszak
551.793
[AN 2590794]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2006.
   A területi vízrajzi munkát irányítók kézikönyve / [szerk.biz. Bartha Péter et al.] ; [szerzők Bartha Péter et al.] ; [kiad. ... a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutatóintézet Közhasznú Társaság]. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutatóint., 2005. - 220, 49 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A címoldalon kiadási évként: 2003. - A függelékben: "Vízrajzi fogalomtár". - Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 963-511-147-9 fűzött
vízrajz
551.579
[AN 2592078]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1529 /2006.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des animaux (magyar)
   Nézd, milyenek az állatok! / Émilie Beaumont ; képek Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; [ford. Marczisovszky Márton]. - Új, átd. kiad. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-383-X kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2589194]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2006.
   A DNS-től a globális felmelegedésig : a 70 éves Vida Gábor köszöntése / szerk. Jordán Ferenc. - Budapest : Scientia, 2005. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8326-35-2 fűzött
genetika - ökológia - emlékkönyv
575 *** 504
[AN 2591873]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2006.
Hangay György (1941-)
   100 jó kérdés Ausztrália különös állatairól / Hangay György. - Budapest : Arión, 2005. - 112 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9375-94-2 kötött
Ausztrália - fauna
591.9(94)
[AN 2591952]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2006.
Herrmann, Heike
Wildblumen (magyar)
   Vadvirágok / írta Heike Herrmann és Andreas Zeugner ; ill. Cinzia Antinori ; [ford. Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 89.)
ISBN 963-9446-62-9 kötött
virág - vadon termő növény
582.4/.9
[AN 2590797]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2006.
Hornyánszky Balázs
   A természet IQ-ja / Hornyánszky Balázs, Tasi István. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 157 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-9353-09-4 kötött : 3498,- Ft
etológia - törzsfejlődés - teremtés
591.5 *** 575.8 *** 213
[AN 2589396]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2006.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Nagyvárosi természetbúvár / Winkler Róbert. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 225, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-8453-60-5 kötött : 3170,- Ft
állatföldrajz - város
591.52(1-2)
[AN 2589376]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2006.
Schmidt Egon (1931-)
   Mozaikok a természetből / Schmidt Egon ; Bécsy László fotóival. - Budapest : Új Ember, 2005. - 286, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9527-70-X kötött
Magyarország - madár - memoár
598.2(439)(0:82-94)
[AN 2591226]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1536 /2006.
   Amit az óvónőnek észre kell venni : tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről / Aszalai Anett [et al.]. - Budapest : Flaccus, 2005. - 236 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 963-9412-41-4 fűzött : 2800,- Ft
óvodapedagógia - gyermeklélektan - képességvizsgálat
159.922.7.072 *** 372.3
[AN 2592155]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2006.
Bleich, Kirsten
Der menschliche Körper (magyar)
   Az emberi test / írta Kirsten Bleich és Stefan Bleich ; ill. Davide Bonadonna ; [ford. Kirják Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 91.)
ISBN 963-9446-65-3 kötött
élettan
612
[AN 2590812]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2006.
Csikai Erzsébet (1948-)
   A reflexológia alapjai / Csikai Erzsébet, Nagyné Halász Anna. - Debrecen : [Magánkiad.], 2005. - 286 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
Fűzött
reflexológia - masszázs
615.821.2 *** 615.89
[AN 2591460]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2006.
Cziráki Attila
   A hipertónia gyógyszeres kezelése egyéb, társuló kardiovaszkuláris betegségek esetében / Cziráki Attila ; [közread. az] Egis Cardiovascularis Club. - Budapest : Egis Cardiovascularis Club, 2005. - 12 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 10-11.
Fűzött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás
616.12-085 *** 615.225
[AN 2591866]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2006.
Farsang Csaba (1943-)
   Az angiotenzinkonvertáló enzim (ACE) gátlók, angiotenzin AT₁-receptor-blokkolók (ARB) és klinikai alkalmazásuk / Farsang Csaba. - Budapest : Medintel, 2005. - 308 p. ; 20 cm
ACE-gátlók és angiotenzinreceptor-blokkolók (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: 263-301.
ISBN 963-8433-28-0 kötött
gyógyszer - keringési rendszer
615.22
[AN 2589356]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2006.
Fonyó Attila (1927-)
   Élettan gyógyszerészhallgatók részére / Fonyó Attila. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 677 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-989-3 kötött : 8900,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 2589397]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2006.
Haas Anna
   A feleséged vagyok, nem a cseléded / Haas Anna. - Budapest : Arsenicum K., 2005. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-326-1 fűzött : 1980,- Ft
nemek pszichológiája - férfi - humoreszk
159.922.1-055.1(0:82-7) *** 316.37-055.1(0:82-7)
[AN 2591972]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2006.
Hadsell, Helene
In contact with other realms (magyar)
   Két valóság peremén / Helene Hadsell ; [ford. Dunay Diána és Dunay Frank]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2005. - 147 p. ; 17 cm
ISBN 963-7491-06-6 fűzött : 1490,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2590879]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2006.
Hamperger Anita
   A betűk históriája : írástörténet és grafológiatörténet / Hamperger Anita, Nemes Antónia, T. Zuggó Tünde ; [közread. a] Grafológiai Intézet Kft. - [Budapest] : Grafológiai Int., [2005]. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-217-746-0 fűzött
írástörténet - grafológia - történeti feldolgozás
159.925.6(100)(091) *** 003(091)
[AN 2591439]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2006.
Hauck, Paul
Calm down (magyar)
   Fő a nyugalom! : hogyan küzdjük le frusztrációnkat és dühünket? / Paul Hauck ; [ford. Dezsényi Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2005. - 152, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-469-2 fűzött : 1500,- Ft
mentálhigiénia - indulat
613.865 *** 316.647.3
[AN 2589201]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2006.
   Mérei élet-mű : tanulmányok. - Budapest : ÚMK, 2006. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Szerk. Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György. - Szerzők Ajtony Árpád et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Mérei Ferenc írásai és a róla szóló irodalom: p. 293-307.
ISBN 963-9609-13-7 kötött : 4200,- Ft
Mérei Ferenc (1909-1986)
Magyarország - pszichológus - lélektan - szociálpszichológia - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
159.9(439)(092)Mérei_F. *** 159.9 *** 316.6 *** 012Mérei_F.
[AN 2591245]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2006.
Pascoe, Lee
Faites comme si! (magyar)
   Tégy úgy, mintha...! : életed megváltoztatásának varázslatos titka / Lee Pascoe ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2005. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-7491-05-8 fűzött : 1980,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2590866]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2006.
Süveges Julianna (1956-)
   Együtt is távol : segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal / Süveges Julianna. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 96 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 11.)
Bibliogr.: p. 90-94.
ISBN 963-9318-86-8 fűzött
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 2591328]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2006.
Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System (13.) (2005) (Balatonöszöd)
   13th Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System : Balatonöszöd, September 7-11, 2005 : an EFIS symposium : program / org. by the Hungarian Society for Immunology and the Hungarian Academy of Sciences. - [Balatonöszöd] : [Hung. Soc. for Immunology], [2005]. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
immunitás - konferenciakiadvány
612.017.1 *** 616-056 *** 061.3(439-2Balatonöszöd)
[AN 2591345]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2006.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Már százszor megmondtam.. / F. Várkonyi Zsuzsa. - 7. kiad. - Budapest : Mérték K., 2005, cop. 1986. - 178 p. ; 22 cm
Borítócím: Már 100x megmondtam...
ISBN 963-7304-57-6 kötött
családi nevelés - család - lélektan
159.922-055.5/.7 *** 37.018.1
[AN 2589191]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2006.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-346-339-4)
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 2589183]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1552 /2006.
Hornok Ernő
   Verespatak / [fotó] Hornok Ernő ; [szöveg Hornok Ernő, Balogh Szabolcs]. - Gyomaendrőd : Rekline Stúdió, 2005. - 87 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-219-503-5 kötött : 2990,- Ft
Verespatak - ércbányászat - fényképalbum
622.342(498.4-2Verespatak)(084.12) *** 77.04(439)(092)Hornok_E.
[AN 2591796]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2006.
   International scientific conference : celebrating the 40 year jubilee of the cooperation between the Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg and the University of Miskolc / ed. by Lajos Besenyei, József Cselényi, László Kalmár ; publ. by the University of Miskolc. - Miskolc : ME, 2005. - 126 p. : ill. ; 30 cm + CD-ROM
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 963-661-530-6 fűzött
Miskolc - Magdeburg - műszaki tudomány - egyetem - konferencia
62 *** 669 *** 378.662(439-2Miskolc) *** 378.662(430-2Magdeburg) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2591177]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2006.
   Kőolaj- és földgázbányászati emlékhelyek Magyarországon : az olajipar kiemelkedő személyiségeinek tiszteletére állított emlékek és egyéb ipari emlékhelyek / [szerk. Dallos Ferencné]. - Budapest : Montan-Press Kft., 2005. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 963-86876-0-6 fűzött
Magyarország - szénhidrogénipar - múzeum - emlékhely - útmutató
622.323/.324(439) *** 665.6/.7(439) *** 725.945(439) *** 069(439)(036)
[AN 2589039]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2006.
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
   Egy közép-európai mérnöksors: Benedikt Ottó / Szentgyörgyi Zsuzsa ; Benedikt Szvetlána utószavával. - Budapest : Typotex, 2005. - 138 p., [4] t. : ill. ; 21 cm. - (Életutak)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-71-5 kötött : 1400,- Ft
Benedikt Ottó (1897-1975)
Magyarország - mérnök - villamosság - 20. század - életrajz
62(439)(092)Benedikt_O. *** 537
[AN 2591915]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1556 /2006.
Louis, Dirk
Jetzt lerne ich Java 5 (magyar)
   Java 5 : belépés a programozás világába / Dirk Louis, Peter Müller ; [ford. Ila László, Kovács Balázs és Kovács Gergely]. - Budapest : Panem, 2006. - 448 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Webvilág, ISSN 1419-0958)
ISBN 963-545-454-6 fűzött : 4200,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 2591227]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2006.
Murdock, Kelly L.
3ds max 7 bible (magyar)
   3ds max 7 biblia / Kelly L. Murdock ; [ford. Antal Ferenc et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2005. - 2 db (1505 p.) ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9637-01-7 fűzött : 16000,- Ft
felhasználói program - számítógépes grafika
519.688:7443DStudioMAX
[AN 2591989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXX, 753 p. : ill.
ISBN 963-9637-02-5
felhasználói program - számítógépes grafika
519.688:7443DStudioMAX
[AN 2591991] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XVI, 758-1505. p., XVI t. : ill., részben színes
ISBN 963-9637-03-3
felhasználói program - számítógépes grafika
519.688:7443DStudioMAX
[AN 2591994] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1558 /2006.
Csordás Gábor
   Fázisvilág : Magyarország villamos átviteli hálózata képekben / [fotó ... Csordás Gábor] ; [közread. a] Magyar Villamos Művek Rt. - [Budapest] : MVM Rt., [2005]. - 206 p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. angol nyelven is
Kötött
Magyarország - villamos hálózat - ezredforduló - fényképalbum
621.311(439)(084.12) *** 621.316.1(439)(084.12)
[AN 2592149]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1559 /2006.
Meyer-Bohe, Walter
Selbst Treppen planen und einbauen (magyar)
   Lépcsők tervezése és kivitelezése / Walter Meyer-Bohe ; [ford. Cserny Rudolf]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2005. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-7418-70-9 fűzött : 1998,- Ft
lépcső - barkácsolás
692.6 *** 689
[AN 2589395]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1560 /2006.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des transports (magyar)
   Nézd, milyenek a járművek! / szöveg Émilie Beaumont, Marie-Renée Guilloret ; ill. Raffaella Cosco [et al.] ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-384-8 kötött
művelődéstörténet - jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 2591308]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2006.
   Tízéves a Vasutas Nyugdíjpénztár : 1995-2005 / [szerk. Szabó Gyula]. - [Budapest] : Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár, [2005]. - 75 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - vasutas - nyugdíjbiztosítás - biztosítópénztár - ezredforduló
656.2 *** 369.5(439)"199/200"
[AN 2591854]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1562 /2006.
Dlusztus Imre (1960-)
   A szép magyar bor / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Dlusztus Imre. - 2. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-481-7 kötött
Magyarország - szőlőművelés - borászat
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2589400]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2006.
   Az emberi környezet növényegészségügyi problémái : 40 esztendő az entomológia szolgálatában : 10. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum : előadások - proceedings : Debrecen, 2005. október 18-20. / [szerk. biz. ... Kövics György et al.] ; [rend. a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar etc.]. - Debrecen : DE ATC MTK, [2005]. - XVII, 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-90-9 fűzött
növényvédelem - konferenciakiadvány
632 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2591076]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2006.
Friedl, Ludwig Wolf
Was fehlt denn meinem Hund? (magyar)
   Kutyabetegségek felismerése, kezelése, megelőzése / Ludwig Wolf Friedl ; [ford. Kürti Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 242 p. : ill. ; 20 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
ISBN 963-286-220-1 kötött
állatbetegség - kutya
636.7 *** 619
[AN 2589188]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2006.
Lu Yu
Cha jing (kínai, magyar)
   Teáskönyv : a teázás szent könyve a nyolcadik századi Kínából / Lu Jü ; [ford. és a záró tanulmányt írta Nyiredy Barbara, Tokaji Zsolt] ; [a verseket ford., a jegyzeteket írta és a mutatót kész. Tokaji Zsolt]. - Budapest : Terebess, 2005. - 108 p. : ill. ; 24 cm
A függelékben a mű eredeti kínai szövege. - Bibliogr.: p. 97.
ISBN 963-9147-69-9 kötött
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85(100)
[AN 2591296]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2006.
   Nagy Sándor GYOE intéző, megyei főkertész születésének 100. évfordulója / [összeáll. és szerk. Pethő Ferenc] ; [kiad. Újfehértói Gyümülcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht.]. - Újfehértó : Újfehértói Gyümölcstermesztési Kut. és Szaktanácsadó Kht., 2005. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-977-9 fűzött
Magyarország - agrotechnika - gyümölcstermesztés - emlékkönyv
634(439)(092)Nagy_S. *** 634(439)
[AN 2591073]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2006.
Quinten-Graef, Doris
Was fehlt denn meiner Katze? (magyar)
   Macskabetegségek felismerése, kezelése, megelőzése / Doris Quinten-Graef ; [ford. Kürti Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
ISBN 963-286-221-X kötött
állatbetegség - macska
636.8 *** 619
[AN 2589190]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2006.
Simon, Philippe
L'imagerie des petits gourmands (magyar)
   Képes mindentudó az élelmiszerekről / szöveg Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; ill. Colette Hus-David, Isabelle Rognoni ; [ford. Rényi Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-390-2 kötött
élelmiszer - táplálkozás - gyermekkönyv
663/664(02.053.2)
[AN 2591301]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2006.
   Szőlőhegyek Edelényben / Laki-Lukács László összeáll. ; [fotók Koleszár Krisztián] ; [... kiad. Edelény Hegyközség]. - Edelény : Edelény Hegyközség, 2005. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-313-4 fűzött
Edelény - borászat
663.2(439-2Edelény)
[AN 2579695]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1570 /2006.
Erdei Sándorné
   "Süssünk, süssünk valamit..." : Erdei Sándorné és Balogh Lászlóné összegyűjtött receptjei. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-9555-39-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2595469]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2006.
Jenkins, Nancy Harmon
The essential Mediterranean (magyar)
   Mediterrán ízek : a világ legjobb fogásai, ahogyan a Földközi-tenger térségének szakácsai készítik / Nancy Harmon Jenkins ; [ford. ... vál. ... Halász Zoltán] ; [ill. Kathleen Edwards]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 254 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-539-511-6 kötött : 3500,- Ft
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 2591263]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2006.
   Nagyrábéi ízek : ahogy elődeinktől tanultuk / [összeáll.] Lőrinc Istvánné Borsós Judit ; [közread. a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület]. - Nagyrábé : Nagyrábéi Baráti Kör és Egyes., 2005. - 89 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-219-317-2 fűzött
Nagyrábé - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Nagyrábé)(083.12)
[AN 2591437]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1573 /2006.
Burckhardt, Titus
Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam (magyar)
   Bevezetés a szúfi doktrínába / Titus Burckhardt ; [ford. Medve István]. - Érpatak : Sophia Perennis, 2005. - 187, [2] p. ; 21 cm. - (Libri traditionis Perennis, ISSN 1787-1182)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-893-4 fűzött
szufizmus
141.336
[AN 2590913]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2006.
Diogenīs Laertios
Biōn kai gnōmōn tōn en filosofia eydokimīsantōn, tōn eis deka to grōton (magyar)
   A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben / Diogenész Laertiosz ; görögből ford., az előszót, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Rokay Zoltán. - Budapest : Jel, 2005-. - 21 cm
filozófiatörténet - filozófia - görög irodalom - ókori Görögország - történelmi forrás
1(38)(093) *** 875-96=945.11
[AN 2591385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., I-V. könyv. - 2005. - 259 p.
ISBN 963-9318-85-X kötött
filozófiatörténet - filozófia - görög irodalom - ókori Görögország - történelmi forrás
1(38)(093) *** 875-96=945.11
[AN 2591386] MARC

ANSEL
UTF-81575 /2006.
Frank, Semën Ludvigovič
   A társadalom szellemi alapjai : bevezetés a társadalomfilozófiába / Szemjon L. Frank ; Szombath Attila bev. tanulmányával [és fordításában]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 329 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-15-X fűzött
Oroszország - társadalomfilozófia - filozófus - 20. század
1(47)Frank,_S._L. *** 1(47)(092)Frank,_S._L. *** 141.7 *** 316.2
[AN 2591647]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2006.
Heller Ágnes (1929-)
   Megtestesülés : filozófiai esszék / Heller Ágnes. - Debrecen : Csokonai, cop. 2005. - 138 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 18.)
ISBN 963-260-215-3 fűzött
filozófia - esszé
1(0:82-4)
[AN 2591325]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2006.
   Kínai filozófia : ókor : szöveggyűjtemény / vál., ford., a bevezetéseket és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc ; [... szerk. ... Kósa Gábor]. - Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. - 3 db ; 21 cm
A 3. kötetben még: Kínai buddhista filozófia. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-751-7
Kína - ókori filozófia - kínai irodalom - antológia
1(315) *** 895.1-96(082)=945.11
[AN 2566874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 472 p. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 3.)
ISBN 963-217-754-1 kötött : 2800,- Ft
Kína - ókori filozófia - kínai irodalom - antológia
1(315) *** 895.1-96(082)=945.11
[AN 2592008] MARC

ANSEL
UTF-81578 /2006.
Leibniz, Gottfried Wilhelm
   A Leibniz-Clarke levelezés / [ford. Bálint Péter]. - Budapest : L'Harmattan : SZTE Filozófia Tansz., 2005. - 118 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
A ford. a "The Leibniz-Clarke correspondence" (Manchester : Manchester Univ. Press, 1956) és a "Correspondenz mit Caroline" (Hildesheim ; New York : G. Olms Verl., 1973) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-55-5 fűzött : 1500,- Ft
Németország - Anglia - filozófus - levelezés - 18. század
1(430)(092)Leibniz,_G._W.(044) *** 1(410)(092)Clarke,_S.(044)
[AN 2591335]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2006.
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Noveaux essais sur l'entendement humain (magyar)
   Újabb értekezések az emberi értelemről / Gottfried Wilhelm Leibniz ; [ford. Boros Gábor et al.]. - Budapest : L'Harmattan : SZTE Filozófia Tansz., 2005. - 523 p. : ill. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.: p. 12-13. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-38-5 fűzött : 4200,- Ft (hibás ISBN 963-7343-46-6)
filozófia - ismeretelmélet - dialógus
1(430)Leibniz,_G._W. *** 165
[AN 2591331]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2006.
Platōn
Művek (magyar)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 2005-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2589391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ión ; Menexenosz / [ford. Kövendi Dénes ... és Ritoók Zsigmond ...] ; [a jegyzeteket és az utószót ... Steiger Kornél ... és ... Ritoók Zsigmond írta]. - 2005. - 103 p.
Egys. cím: Menexenos. - Bibliogr.: p. 41., 97-98.
ISBN 963-9165-48-4 kötött : 1895,- Ft
filozófia - ókori görög irodalom
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2589390] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A lakoma / [Telegdi Zsigmond fordítását ... jav. Horváth Judit] ; [... a jegyzeteket összeáll. és az utószót írta Steiger Kornél]. - 2005. - 129 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-40-9 kötött : 1895,- Ft
filozófia - ókori görög irodalom
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2589393] MARC

ANSEL
UTF-81581 /2006.
Powell, Arthur E.
The etheric double (magyar)
   Az éterikus test : csakrák, prána, egészség / Arthur E. Powell ; [ford. ... Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társaulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2005. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85807-2-0 fűzött
teozófia - ezoterika
141.332 *** 133.25
[AN 2590752]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2006.
Waldenfels, Bernhard
Grenzen der Normalisierung (magyar)
   A normalizálás határai : tanulmányok az idegen fenomenológiájáról / Bernhard Waldenfels ; [ford. Csatár Péter ... és Kukla Krisztián]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2005. - 350 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 15.)
Bibliogr.: p. 335-350.
Fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-216-561-6) (hibás ISBN 963-9380-79-2)
filozófia - fenomenológia
165.62 *** 1(430)Waldenfels,_B.
[AN 2591509]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1583 /2006.
Benedek (pápa), XVI.
   A kölni ifjúsági világtalálkozó : XVI. Benedek pápa beszédei Kölnben, a XX. Ifjúsági Világnap alkalmából, 2005. augusztus 18-21. / [... Diós István és Stift Hildegard ford.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-361-730-8)
Köln - lelkigyakorlat - világtalálkozó - ifjúság
242 *** 061.7(430-2Köln)
[AN 2591572]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2006.
Bertalan Imre
   "Ott ülék ... ő közöttük" / Bertalan Imre. - Budapest : For You Bt., 2005. - 252 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-190-0 fűzött
református egyház - magyarság
284.2(73)(=945.11)"195/200"
[AN 2590978]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2006.
Calvo, Gabriel
Hacia adentro y más allá (magyar)
   Tükrön innen, tükrön túl : őszintén keresőknek önismeretről, Istenről / Gabriel Calvo ; [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. a MÉCS Családközösségek]. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2005. - 212 p. ; 21 cm
A ford. a "Within and beyond" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-218-274-X fűzött
önismeret - vallásos irodalom
244 *** 159.9.072 *** 165.242.1
[AN 2591339]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2006.
Capps, Charles
God's creative power for healing (magyar)
   A Teremtő ereje meggyógyít / Charles Capps ; [ford. Szöllősi Tibor]. - 3. utánny. - Budapest : Amana 7, 2005. - 70 p. ; 14 cm
ISBN 963-86410-0-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2596659]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2006.
Glasenapp, Helmuth von
Die fünf Weltreligionen (magyar)
   Az öt világvallás : bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám / Helmuth von Glasenapp ; [ford. Pálvölgyi Endre]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 443 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-73-2 kötött : 2790,- Ft
vallástörténet - vallástudomány - összehasonlító módszer
291
[AN 2589394]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2006.
Graduale Romanum (latin, magyar)
   Kulcs a graduáléhoz : a Graduale Romanum énekszövegei latinul és magyarul / [Szunyogh Xavér Ferenc és Nádasi Alfonz fordításának felhasználásával és részbeni átdolgozásával szerk. Lindeisz Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 450, [2] p. ; 15x21 cm
ISBN 963-361-697-2 kötött
graduale - egyházi énekeskönyv
264-17 *** 783.23
[AN 2591570]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2006.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Apokalipszis most és mindörökké : Kálvin-téri igehirdetések : a Jelenések könyve teológiai, szellem-, társadalom- és természettudományos szempontjai ma - utoljára / írta Hegedűs Loránt ; Albert Dürer metszeteivel. - Budapest : Püski, 2005. - 454, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-77-8 kötött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
prédikáció
252
[AN 2592297]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2006.
Henze, Winfried
Glauben ist schön (magyar)
   Hinni szép : a hit életünk fénye, ereje és szépségének titka : katolikus családi katekizmus / Winfried Henze ; [... ford. Kalász Vilmos]. - Budapest : Szt. József K., 2005. - 189 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-7872-29-9 fűzött
katolikus egyház - katekizmus
282 *** 238.1
[AN 2591277]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2006.
Hess, Andreas
   Isten dicsősége az élő ember : igehirdetések / Andreas Hess ; [ford. Békefy Röhrig Klaudia, Békefy Lajos]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 963-558-045-2 kötött : 1600,- Ft
prédikáció
252
[AN 2592130]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2006.
János Pál (pápa), II.
Memoria e identità (magyar)
   Emlékezet és azonosság : beszélgetések az ezredfordulón / II. János Pál ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2005. - 188 p. ; 22 cm
ISBN 963-07-8032-1 kötött : 2000,- Ft
pápa - 20. század - ezredforduló - interjú
262.13(092)János_Pál,_II.(047.53)
[AN 2592030]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2006.
Knevel, Andries Gerrit
De wereld in huis (magyar)
   A világ a szobánkban : a keresztyén család és a televízió / A. G. Knevel ; ... ford. Kiss Károly. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-21-X fűzött : 1480,- Ft : 6 EUR
vallásos irodalom - televízió-műsor
244 *** 791.9.097
[AN 2592016]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2006.
   Magyar református egyházak javainak tára : a határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga / [főszerk. ... Tenke Sándor] ; [kiad. az Országos Református Gyűjteményi Tanács]. - Budapest : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 1999-. - 24 cm
Az 5. és 6. köt. alcíme: A határontúli református gyülekezetek iparművészeti emlékei. - Gerinccím: A magyar református egyházak gyűjteményi összeírása
ISBN 963-00-4460-9
Kelet-Európa - református egyház - kegytárgy
284.2(4-11) *** 247(4-11)
[AN 905168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Református Keresztyén Egyház. Szerbia-Montenegro / [szerk. P. Szalay Emőke] ; szerzők Felhősné Csiszár Sarolta [et al.]. - 2005. - 341 p. : ill.
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 963-218-712-1 fűzött
Délvidék - református egyház - kegytárgy
284.2(439.2-13) *** 247
[AN 2591763] MARC

ANSEL
UTF-81595 /2006.
Marycz Elemér (1905-1975)
   A szedresi templom téglái : Marycz Elemér atya emlékére / [összeáll., az interjúkat kész. Fejős Károlyné] ; [szerk. T. Murányi Erika]. - Szekszárd : Babits, 2005. - 245 p. : ill., részben ; 29 cm
ISBN 963-9556-27-0 kötött
Marycz Elemér (1905-1975)
Szedres - katolikus pap - templom - memoár
282(439)(092)Marycz_E. *** 726.54(439-2Szedres)(0:82-94)
[AN 2591564]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2006.
Mészáros István (1927-)
   Mindszenty a Sándor-palotában : hat tanulmány / írta Mészáros István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 226 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7338-17-9 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus egyház - bíboros - hercegprímás - 20. század - életrajz
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 2591470]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2006.
Németh Norbert
   A buddhizmus eszméi / Németh Norbert. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2005. - 232, [4] p. : ill. ; 20 cm
A függelékként részletek Csögyal Namkhai Norbu: "Dzogcsen, az öntökéletes állapot" c. művéből. - Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-86027-6-7 fűzött : 2200,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2591336]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2006.
Osteen, Joel
Your best life now (magyar)
   Életigenlők könyve : hét lépés a bőség és a siker útján / Joel Osteen ; [ford. Lakatos Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2005. - 403 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 963-9615-02-1 kötött : 2690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2591975]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2006.
Papp Vilmos
   Beszélgetések a keresztségről / Papp Vilmos. - Budapest : Kálvin, 2005. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-887-5 fűzött : 250,- Ft
keresztség
265.1
[AN 2589196]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2006.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Az istenes élet dicsérete : Pázmány-breviárium a keresztény erkölcsről / szerk. és a lábjegyzeteket írta Patyi Beáta. - Budapest : Jel, 2005. - 334 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai források, ISSN 1785-6094 ; 3.)
Bibliogr.: p. 328-334. és a jegyzetekben
ISBN 963-9318-95-7 fűzött
erkölcsteológia - magyar irodalom - vallásos irodalom
241 *** 894.511-97
[AN 2591321]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs]. - 14. kiad. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2005-. - 17 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2595539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Advent - karácsony. - 2005. - 206 p.
ISBN 963-219-712-7 fűzött
karácsony - vallásos irodalom
244 *** 264-041.1 *** 264-041.2
[AN 2595540] MARC

ANSEL
UTF-81602 /2006.
Streit, Jakob
Ich will dein Bruder sein (magyar)
   Hadd legyek a testvéred : tizenkét szent legendája / Jakob Streit ; [ford. Buza Sarolta, Petericsák Judit, Székely Anikó] ; [az illusztrációkat kész. Kőhalmi Ákos]. - Budapest : Öregmalom, 2005. - 177 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-219-248-6 kötött : 2890,- Ft
szent - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 2591868]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2006.
Szabó Ferenc (1931-)
   Ez a mi hitünk : a katolikus hit bemutatása / Szabó Ferenc. - Budapest : Új Ember, 2005. - 93 p. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9527-75-0 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 2591300]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2006.
Thérèse de l'Enfant Jésus
Manuscrits autobiographiques (magyar)
   Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza / ford. Kis Monika. - 4. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2005. - 345 p., [16] t. ; 19 cm
ISBN 963-363-292-7 fűzött
Thérèse de l'Enfant Jésus
szent - 19. század - memoár
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jesus(0:82-94)
[AN 2589382]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2006.
Thomas, Claude Anshin
At hell's gate (magyar)
   A pokol kapujában : [egy vietnámi veterán útja az erőszak örületéből a békéig, a buddhista szerzetességig] / Claude Anshin Thomas. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 191 p. ; 20 cm
Ford. Tótisz András
ISBN 963-9367-80-X fűzött : 1990,- Ft
Thomas, Claude Anshin
buddhizmus - amerikai angol irodalom - memoár
294.3(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2590618]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2006.
   Tobit/Tóbiás könyve : szöveg, hagyomány, teológia / ... szerk. Xeravits Géza és Zsengellér József. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2005. - X, 185 p. ; 20 cm. - (Deuterocanonica, ISSN 1785-5403 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86763-0-2 fűzött
Biblia. Ószövetség. Tóbiás könyve
deutero-kanonikus könyv - bibliamagyarázat
229.21.07
[AN 2591344]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1607 /2006.
   2005. évi mikrocenzus / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005-. - 29 cm
ISBN 963-215-851-2
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Területi és választókerületi adatok. - 2005. - 280 p.
ISBN 963-215-852-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591176] MARC

ANSEL
UTF-81608 /2006.
Bukodi Erzsébet (1968-)
   A társadalmi rétegződés aspektusai / [Bukodi Erzsébet, Altorjai Szilvia, Tallér András]. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., 2005. - 286 p. : ill. ; 29 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 45.)
Bibliogr.: p. 168-172.
ISBN 963-215-830-X fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-215-796-6)
Magyarország - társadalmi rétegződés - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.993(439)"200"(083.41) *** 316.344.2(439)"200"(083.41)
[AN 2590997]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1609 /2006.
   Emlékkönyv : 100 éves a penyigei ballada, 1905-2005 / szerk. Kormány Margit ; [kiad. Penyige Önkormányzat Képviselőtestülete]. - Penyige : Képviselőtestület, 2005. - 253 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
ISBN 963-218-489-0 kötött
Penyige - magyar néprajz - népballada
398.87(=945.11)(439-2Penyige)
[AN 2591687]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2006.
Füvessy Anikó (1944-)
   Válogatott kerámiatanulmányok, 1979-2005 : az Alföld népi fazekassága / Füvessy Anikó. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2005. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok közleményei, ISSN 1215-2285 ; 59.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9273-31-7 fűzött
Alföld - fazekasság - magyar néprajz
39(=945.11)(439.14) *** 738.031.4(439.14)
[AN 2591650]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2006.
Hankóczi Gyula
   Foszlányok az alföldi duda emlékeiből / Hankóczi Gyula. - Tiszafüred-Örvény : Szerző, 2005. - 191 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-183. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-460-918-X kötött
Alföld - népi hangszer - magyar néprajz - népzene
39(=945.11)(439.14) *** 681.818 *** 785.031.4(=945.11)
[AN 2591250]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2006.
Novák László (1947-)
   Fejfa monográfia = Monography of wooden grave post / Novák László Ferenc. - Nagykőrös : PMMI Arany J. Múz., 2005. - 363 p. : ill. ; 30 cm. - (Az Arany János Múzeum kismonográfiái, ISSN 0230-1288 ; 16.)
Bibliogr.: p. 159-175.
ISBN 963-7215-99-9 kötött
magyar néprajz - fejfaállítás
393(=945.11) *** 247.3
[AN 2591754]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2006.
Surányi Béla
   A Kárpát-medence népi földművelő gazdálkodása, XVIII. sz. - 1950 : ökológiai feltételek és történelmi hagyományok / Surányi Béla. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2005. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 47.)
Bibliogr.: p. 191-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-880-4 kötött
Kárpát-medence - paraszti gazdálkodás - magyar néprajz - növénytermesztés - kultúrnövény - tájökológia
39(=945.11) *** 633 *** 631.963.3(439) *** 504.54
[AN 2591630]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2006.
   Tájházak a Nagykunság vidékén / [szerk. Bartha Júlia, Benedek Csaba] ; [fotó Kozma Károly] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2005. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9273-28-7 fűzött
Nagykunság - magyar néprajz - múzeumi kiadvány
39(=945.11)(439Nagykunság) *** 069(439Nagykunság)(036)
[AN 2591448]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1615 /2006.
Botlik József (1949-)
   Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján / Botlik József ; [... az előszót írta Udvari István] ; [a mutatókat kész. Kótyuk Erzsébet]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke. - A tartalomjegyzék angol és orosz nyelven is
ISBN 963-9385-80-8 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - nemzetiségi politika - közigazgatás - 20. század
323.15(=00)(477.87) *** 35(477.87)"19"
[AN 2556930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Magyarországhoz történt visszatérés után, 1939-1945. - 445 p. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 9.)
Bibliogr.: p. 349-375.
Kárpátalja - nemzetiségi politika - második világháború
323.15(=945.11)(477.87)"1939/1945"
[AN 2590949] MARC

ANSEL
UTF-81616 /2006.
Koltay Gábor (1950-)
   A bukaresti Trianon-vita / Koltay Gábor ; Raffay Ernő bev. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2005. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 963-86756-9-1 fűzött
Magyarország - Románia - magyar történelem - trianoni békeszerződés - belpolitika - dokumentumfilm - 20. század - ezredforduló - interjú
327.5(4)"1920"(047.53) *** 791.43(439)"200"(047.53) *** 943.9"1920"(047.53) *** 323(439)"200"(047.53) *** 323(498)"200"(047.53)
[AN 2591805]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2006.
Michalski, Cezary
Ezoteryczne źródła nazizmu (magyar)
   A nácizmus ezoterikus forrásai / Cezary Michalski ; [ford. Keresztes Gáspár]. - Budapest : Európa, 2005. - 167 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr.: p. 167-[168.]
ISBN 963-07-7790-8 fűzött : 1400,- Ft
Németország - Európa - fasiszta párt - ezoterika - titkos társaság - századforduló - 20. század
329.18(430) *** 133(430)"18/19" *** 061.236(4)"189/19"
[AN 2591272]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2006.
   Út Európába : 15 éves a Lungo Drom / [szerk. Paksi Éva] ; [kiad. a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség]. - Szolnok : Lungo Drom, 2005. - 151 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-219-652-X kötött
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Magyarország - cigányság - érdekképviselet
323.15(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 061.2(439)Lungo_Drom
[AN 2591236]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2006.
Vallató Géza (1940-)
   A lovagbecsülettől a partizánbosszúig / Vallató Géza. - Budapest : Kairosz, 2005. - 188 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-34-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - kommunista párt - diktatúra - 20. század - életrajz
329.15(439)(092) *** 323.282(439)"19"
[AN 2591622]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1620 /2006.
Bachman Zoltán (1945-)
   A világörökség része: Sopianae-i ókeresztény temetőegyüttes = Part of the world heritage: the early Christian cemetery in Sopianae = Teil des Weltkulturerbes: der Friedhofskomplex von Sopianae / Bachman Zoltán, Bachmann Bálint ; [... transl. Märcz Róbert, ... Klingenberg Anette] ; [fotók ... Benedek Barna, Pintér Attila]. - [Pécs] : Pécs/Sopianae Örökség Kht. : Pécs TV Kommunikációs Kft., 2005. - 31 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Fűzött
Pécs - Sopianae - régészet - római birodalom kora - világörökség
904(398.6-2Sopianae)"00/04" *** 904(439-2Pécs)"00/04"
[AN 2591361]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2006.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Magyar Biblia / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház : Artamondo Kft., 2005. - 93 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 10.). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Kötött : 3300,- Ft (hibás ISBN 963-210-127-8) (hibás ISBN 963-7317-06-6)
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2592098]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2006.
Bíró Lajos (1961-)
   Székely őstörténet és ősvallás / dályai Bíró Lajos. - Debrecen : Magánkiad., 2005. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-978-2 fűzött
magyarságkutatás - székelyek - ősvallás
930.8(=945.11székelyek) *** 299.4(=945.11)
[AN 2591216]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2006.
Egyed Ákos (1929-)
   Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije / Egyed Ákos ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványa]. - Debrecen : Multiplex Media - DUP, 2005. - 256 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Mikó Imre műveinek válogatott bibliográfiája: p. 240.
ISBN 963-219-806-9 kötött : 1848,- Ft
Mikó Imre (1805-1876)
Erdély - Magyarország - politikus - államférfi - 19. század - kulturális politika - életrajz
943.9(092)Mikó_I. *** 32(439)(092)Mikó_I. *** 930.85(439.21)(092)Mikó_I.
[AN 2591362]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2006.
   Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára / szerk. Angi János és ifj. Barta János ; [közread. a] ... Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. - Debrecen : Multiplex Media - DUP : DE Tört. Int., 2005. - 450 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437-446. és a jegyzetekben
ISBN 963-218-640-0 kötött
magyar történelem - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9 *** 930.85 *** 012Orosz_I.
[AN 2591390]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2006.
   GM kalauz. - [Budapest] : Detour Brigade, cop. 2005. - [32] p. : ill. ; 17 cm
Megj. a 2005. okt. 20 - okt. 30. között Budapesten a Vármegye Galériában tartott Ganz-Mávag Tour dok. kiállításra
Fűzött
Budapest - művelődéstörténet - iparvállalat - Kádár-korszak - ezredforduló - fényképalbum - kiállítási katalógus
930.85(439-2Bp)"197/200" *** 621 *** 061.4(439-2Bp.)"2005" *** 061.5(439-2Bp.)Ganz-Mávag(084.12)
[AN 2591905]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2006.
Grant, Neil
Everyday life in medieval Europe (magyar)
   Így éltek a középkori Európában / Neil Grant ; ill. Manuela Cappon [et al.] ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 46 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 31 cm. - (Pillantás a múltba, ISSN 1785-4776)
ISBN 963-9446-52-1 kötött
Európa - művelődéstörténet - középkor
930.85(4)"04/14"
[AN 2591011]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2006.
Háriné Poór Ildikó
   Kalandozás az ódon falak között : Fehérvár ifjú polgárainak / Háriné Poór Ildikó. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2005. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-460-745-4 * fűzött (hibás ISBN 963-460)
Székesfehérvár - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Székesfehérvár *** 930.85(439-2Székesfehérvár)
[AN 2591221]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2006.
Jósa Miklós
   A németszőgyéni és bánházi Jósa család története / Jósa Miklós, Ulrich Attila. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2005. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 3.)
Bibliogr. p. 176-179. - Összefogló angol és német nyelven
ISBN 963-7218-48-3 fűzött
Jósa család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Jósa
[AN 2579501]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2006.
Kovács György (1928-|)
   Emlékiratok egy középvezető látószögéből / Kovács György. - [Budapest] : FilmTrans, 2005. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-880-8 kötött
Magyarország - értékesítési szövetkezet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életrajz - memoár
929(439)Kovács_Gy.(0:82-94) *** 334.735(439)"195/198"
[AN 2591551]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2006.
Közgyűjteményi Tudományos Napok (1.) (2003) (Budapest)
   Közgyűjteményi Tudományos Napok I., Sopron : a 2003. október 16-i konferencia előadásai Budapest, Országos Széchényi Könyvtár / szerk. Ekler Péter. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2005. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-200-496-5 fűzött
Sopron - helytörténet - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
943.9-2Sopron *** 930.85(439-2Sopron) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2591388]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2006.
   Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna, 1817-1854 : dokumentumok a Kossuth család életéből / [összegyűjt., a német nyelvű iratokat ford., a jegyzetek zömét írta, sajtó alá rend.] Rabati Magda. - Budapest : Novoprint Bt., 2005. - 379 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86662-0-X * kötött (hibás ISBN 963-96662-0-X)
Kossuth család
Kossuth Zsuzsanna (1817-1854)
Magyarország - családtörténet - politikus - 19. század - levelezés - történelmi forrás
943.9(092)Kossuth_L.(093) *** 929.52(439)Kossuth(093) *** 929(439)Kossuth_Zs.(044)
[AN 2590989]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2006.
   A Mikeczek / [szerk. Bene János]. - Budapest : Mikecz L., 2005. - 194 p., XIII t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
Kötött (hibás ISBN 963-7220-58-5)
Mikecz család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Mikecz
[AN 2592127]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2006.
Morris, Neil
Everyday life in ancient Egypt (magyar)
   Így éltek az ókori egyiptomiak / Neil Morris ; ill. Daniela Astone [et al.] ; [ford. Győrvári Borbála]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 46 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 31 cm. - (Pillantás a múltba, ISSN 1785-4776)
ISBN 963-9446-51-3 kötött
művelődéstörténet - ókori Egyiptom
930.85(32)
[AN 2591002]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2006.
   "Nagyasszony, meghajtom látod, előtted főmet" : nemzetközi tudományos felolvasó ülés Zrínyi Ilona halálának 300. évfordulója tiszteletére, 2003. február 18. / [szerk. Halász Magdolna, Noszályné Bodnár Ágnes]. - Sárospatak : Zrínyi I. Vár. Kvt., 2005. - 89 p. : ill. ; 28 cm. - (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5342 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-217-591-3 fűzött
Zrínyi Ilona (1643-1703)
Magyarország - történelmi személy - arisztokrácia - 17. század - konferenciakiadvány
943.9(092)Zrínyi_I. *** 943.9"16" *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 2591248]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2006.
Nemere István (1944-)
   Művészkrimik / Nemere István. - Budapest : Hermész, [2005]. - 269, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86888-0-7 fűzött
életrajz
929(100)
[AN 2591205]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2006.
Orbánné Szegő Ágnes
   A Tiszafüredi Múzeum- és Könyvtáregylet története, 1877-1949 / Orbánné Szegő Ágnes. - [Tiszafüred] : [Tariczky Alapítvány], 2005. - 36 p. : ill. ; 17 cm. - (Tiszafüredi füzetek, ISSN 1588-1709 ; 7.)
Fűzött
Tiszafüredi Múzeum- és Könyvtáregylet
Tiszafüred - régészet - múzeum - közkönyvtár - egyesület - történeti feldolgozás
902/904 *** 069(439-2Tiszafüred) *** 027.52(439-2Tiszafüred) *** 061.2(439-2Tiszafüred)
[AN 2591846]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2006.
Peschke, Hans-Peter von
Mittelalter (magyar)
   A középkor / írta Hans-Peter von Peschke ; ill. Nyikolaj Szmirnov ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 90.)
ISBN 963-9446-58-0 kötött
Európa - művelődéstörténet - középkor
930.85(4)"04/14"
[AN 2590809]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2006.
Száraz Miklós György (1958-)
   Magyarország csodái : csavargások régmúlt időkben / Száraz Miklós György ; [fotók Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Helikon, 2005. - 287 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-208-956-1 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 2589401]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2006.
Szirmay Gábor (1947-)
   A szirmai és szirmabesenyői Szirmay család története / Szirmay Gábor. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2005. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 4.)
Bibliogr.: p. 226-231. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7218-50-5 fűzött
Szirmay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szirmay
[AN 2591640]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1640 /2006.
Antall Péter (1964-)
   II. kerület : a természet és történelem ölelkezésében / [fotó Antall Péter] ; [... bev. R. Várkonyi Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 93, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
Az összefoglalás, az előszó és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-09-4818-4 kötött : 3800,- Ft
Budapest. 2. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.II.(084.12) *** 77.04(439)(092)Antall_P.
[AN 2591527]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2006.
Batár Zsolt Botond
   Észak-, Nyugat-, Dél-Ausztrália : útikalauz / Batár Zsolt Botond. - [Budapest] : Batár Zs. B., cop. 2005. - 611 p., [26] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Batár útikönyvek, ISSN 1786-6049)
ISBN 963-460-411-0 fűzött : 5460,- Ft
Ausztrália - útikönyv
919.4(036)
[AN 2591373]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2006.
Catta, Nicole
Sizilien (magyar)
   Szicília / Nicole Catta ; [ford. Major Judit]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2005. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-9458-24-4 fűzött
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2590748]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2006.
Deraime, Sylvie
Les grandes explorations (magyar)
   Felfedezőutak / szöveg Sylvie Deraime ; rajz ... Giampietro Costa ; térk. Jacques Dayan ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-387-2 kötött
felfedező utazás - gyermekkönyv
910.4(100)(091)(02.053.2)
[AN 2591082]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2006.
Hamel, Christine
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár / Christine Hamel ; [ford. Bíró Ágnes]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2005. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-9458-42-2 fűzött
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 2590718]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2006.
   Kisgyőr : történelem és néphagyomány / [szerk. Pap János]. - [Mezőkövesd] : Legatum, 2005. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-969-8 kötött
Kisgyőr - helyismeret
908.439-2Kisgyőr
[AN 2590956]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2006.
Koubé, Caroline
Florence and Tuscany (magyar)
   Firenze és Toszkána : útikalauz / Caroline Koubé. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-01-0 fűzött
Toscana - Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036) *** 914.505.2(036)
[AN 2590696]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2006.
Lamberti, Stefania
Maldives (magyar)
   Maldív-szigetek : útikalauz / Stefania Lamberti. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-07-X fűzött
Maldív-szigetek - útikönyv
915.488.2(036)
[AN 2590700]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2006.
Mead, Rowland
Gran Canaria (magyar)
   Gran Canaria : útikalauz / Rowland Mead. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-06-1 fűzött
Kanári-szigetek - útikönyv
914.685(036)
[AN 2590687]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2006.
   Nők lapja nosztalgia : a nyolcvanas évek / [szerk. Erdélyi Z. Ágnes]. - Budapest : Sanoma, cop. 2005. - 224 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-9-X * kötött : 4900,- Ft
Nők lapja, ISSN 0029-0963
Magyarország - helyismeret - hetilap - publicisztika
908.439(0:82-92) *** 070(439)Nők_lapja
[AN 2591987]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2006.
Reményi Mihály (1926-)
   Emlékmorzsák / Reményi Mihály ; [közread. a Városvédő Egyesület]. - Nyíregyháza : Városvédő Egyes., 2005. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 963-219-192-7 fűzött
Nyíregyháza - helyismeret - publicisztika
908.439-2Nyíregyháza(0:82-92)
[AN 2591035]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2006.
Sinclair, Mick
California (magyar)
   Kalifornia : útikalauz / Mick Sinclair. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2005]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-03-7 fűzött
Kalifornia - útikönyv
917.94(036)
[AN 2590681]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1652 /2006.
Bayer Judit (1974-)
   A háló szabadsága : az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében / Bayer Judit. - Budapest : ÚMK : ZSKF, 2005. - 213 p. ; 24 cm. - (Kommunikáció és média, ISSN 1786-8092 ; 2.)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 963-9609-08-0 fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9609-07-2)
szólásszabadság - internet
342.727(100) *** 681.324Internet
[AN 2591847]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2006.
Dóka Zsolt
   A Közbeszerzési Döntőbizottság legújabb joggyakorlata : a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság által jogorvoslati eljárások során hozott határozatok tematikus feldolgozása / szerzők Dóka Zsolt, Kirschhof Attila ; [közread. a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.]. - Szentendre : Perfectus, 2005-. - Bővíthető mappa ; 24 cm
Kapcsos borítóban
ISBN 963-219-592-2 kötött
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2591961]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2006.
Fülöp Ágnes
   A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban / Fülöp Ágnes, Major Róbert. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 523 p. : ill ; 20 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 520-523.
ISBN 963-7490-18-3 fűzött : 6700,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogszabálygyűjtemény - útmutató
351.811(439)(094)(036) *** 656.1.05(439)(094)(036)
[AN 2590763]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2006.
   Jogszabályok - jogszokások : Jászkunság kutatása, 2005 : konferencia a Kiskun Múzeumban / szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz. Baráti Köre, 2005. - 403 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Cumanica, ISSN 1417-6947 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7112-06-5 fűzött
Jászkunság - jogtörténet - történelem - konferenciakiadvány
34(439Jászkunság)(091) *** 943.9Jászkunság *** 061.3(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 2591350]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2006.
Kahler Frigyes (1942-)
   Jogállam és diktatúra : tanulmányok és előadások / Kahler Frigyes. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 225 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-44-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - jog - diktatúra - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - személyi bibliográfia
34(439)"194/198" *** 323.282(439)"194/198" *** 012Kahler_F.
[AN 2591576]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2006.
Sarkady Ildikó
   Médiajogi írások / Sarkady Ildikó. - Budapest : ÚMK, 2005. - 299 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9609-12-9 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - jog - tömegtájékoztatási eszköz - reklám
347.777(439) *** 791.9.096/.097(439) *** 070(439)
[AN 2591340]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2006.
Szmodis Jenő
   A jog realitása : az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig / Szmodis Jenő. - Budapest : Kairosz, 2005. - 307 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 295-307.
ISBN 963-7510-48-6 fűzött : 2600,- Ft
jogtudomány - római jog
34.01 *** 34(37)
[AN 2591600]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2006.
Tar Gábor
   Útmutató az Európai Unió hivatalos dokumentumaihoz / írta és szerk. Tar Gábor ; [közread. az] Országgyűlési Könyvtár. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Országgyűlési Kvt., 2005. - 64 p. ; 21 cm
Lezárva: 2005. okt. 10. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-219-408-X fűzött
Európai Unió - dokumentumgyűjtemény - útmutató
341.17(4-62)(036)
[AN 2595488]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1660 /2006.
Chant, Chris
Tanks (magyar)
   Harckocsik : több mint 250 harckocsi és páncélozott harcjármű / Chris Chant ; [ford. Lakati Tibor]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-327-393-5 kötött : 6980,- Ft (hibás ISBN 963-327-398-6)
hadtörténet - páncélozott harci jármű - 20. század
355.48(100)"19" *** 623.438(100)"19"
[AN 2591887]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom ászai : [a Führer legkiválóbb katonái, akik a legtöbb győzelmet aratták] : [Erich Hartmanntól Hans Ulrich Rudelig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-8-5 fűzött
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)"193/194"(092)
[AN 2589344]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1662 /2006.
Stealing the network (magyar)
   A Háló kalózai : hogyan lopjunk kontinenst / 131ah [et al.] ; [szerk. Ryan Russell] ; [ford. Pártos Balázs]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2005. - XXIV, 411 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9301-99-X fűzött : 4500,- Ft
hacker - internet - adatbiztonság
659.2.012.8 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 343.721
[AN 2592028]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1663 /2006.
Ácsné Molnár Judit
   Példatár : alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, országos érdekképviseleti szervezet, egyház, egyházi intézmény, közhasznú társaság 2005. évi társasági adófizetés, adómentesség, korrekciós tételek, társadalombiztosítás, személyi jövedelemadó, valamint adományozó kedvezménye, tartós adományozás és nem teljesítésének következményei / [szerző Ácsné Molnár Judit, Matlné Kisari Erika, Szűcs Józsefné]. - Budapest : Noviring, 2005. - 84 p. ; 24 cm. - (Non-profit könyvek, ISSN 1417-197X)
Lezárva: 2005. jan. 15. - Borítócím: Nonprofit törvény és a kedvezmények : példatár
ISBN 963-217-749-5 fűzött : 1995,- Ft
Magyarország - nonprofit szervezet - adóügy - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2591376]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2006.
Beck, Ulrich
Was ist Globalisierung? (magyar)
   Mi a globalizáció? : a globalizmus tévedései - válaszok a globalizációra / Ulrich Beck ; ford. G. Klement Ildikó ; [... az utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2005. - 190 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 184-185. és a jegyzetekben
ISBN 963-9573-16-7 fűzött
globalizáció
339.9(100)
[AN 2592088]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2006.
Czagány László (1943-)
   Nemzetközi közgazdaságtan / Czagány László. - Szeged : JATE Press, 2005. - 89 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2592152]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2006.
Deák Antal András (1941-)
   Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai / Deák Antal András, Amelie Lanier. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 199 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 963-7343-35-0 fűzött : 2100,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Sina György (1783-1856)
Magyarország - tőkebefektetés - bankár - reformkor - politikus - gazdaságtörténet
338(091)(439)"183"(092) *** 330.322(439)(092)Sina_Gy. *** 943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 2591316]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2006.
   Döntésorientált marketing = Decision-oriented marketing / Józsa [et al.] ; [alkotószerk. Józsa László, Piskóti István]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 413, 413 p. : ill. ; 26 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-784-1 kötött
marketing - döntés
339.138 *** 658.8 *** 519.816
[AN 2591041]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2006.
   Az Európai Unió gazdasága : minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell / [szerk. Marján Attila] ; [szerzők Balázs Péter et al.]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 832 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 791-813.
ISBN 963-7525-79-3 fűzött : 6500,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügy
339.923(4-62) *** 336(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 2591861]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2006.
Fazakas Gergely
   Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba / Fazakas Gergely, Gáspár Bencéné, Soós Renáta. - Budapest : Tanszék Kft., 2005. - 664 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-296-8 fűzött
pénzügy - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2591264]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2006.
   A határon átívelő együttműködés perspektívái - a nemzetközi logisztikai hálózat kialakítása = Perspektivy transgraničnogo sotrudničestva - formirovanie meždunarodnoj logističeskoj seti = The prospects of cross-border cooperation - formation of an international logistics network / [szerk. Láczay Magdolna] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási Szak. - [Nyíregyháza] : NYF GTFK, 2005. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7336-36-2 fűzött
Kelet-Magyarország - Kelet-Európa - regionális gazdaság - együttműködés - logisztika
332.1(439-11) *** 332.1(4-11) *** 658.78 *** 658.286
[AN 2591752]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2006.
Jaksity György (1967-)
A pénz természete (röv. kiad.)
   A pénz könnyelmű természete / Jaksity György. - 3. átd., röv. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2005. - 395 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86651-8-1 fűzött : 2900,- Ft
pénzelmélet
336.741.2
[AN 2595465]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2006.
Józsa László (1960-)
   Marketingstratégia = Marketing strategy / Józsa László ; [cases by Luiz Moutinho] ; [transl. by Ádám Németh]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 360, 350 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 356-360., 346-350.
ISBN 963-05-8290-2 kötött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2591981]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2006.
   "Kihívások és jövőképek a XXI. században" : Ecostat konferencia, 2005. október 28. : előadások / [szerk. Nyers József, Belyó Pál] ; [szerzők Pukli Péter et al.]. - Budapest : Ecostat, 2005. - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN 1419-4309 ; 24.)
ISBN 963-215-876-8 fűzött
gazdasági előrejelzés - 21. század - konferenciakiadvány
338.27(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2591174]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2006.
   Kistérségi társulások / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 259 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. júl. 30.
ISBN 963-86755-7-8 fűzött
Magyarország - kistérség - jogszabálygyűjtemény - útmutató
332.14(439)(094)(036) *** 352
[AN 2591208]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2006.
   Közösségi vámkódex, 2006 / [szerkbiz. Balasi Bálint et al.]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2005]-. - 30 cm
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2592223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2005]. - 444 p.
Lezárva: 2005. okt. 31.
Kötött : 4200,- Ft (hibás ISBN 963-7619-54-2)
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2592233] MARC

ANSEL
UTF-81676 /2006.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József ; [közread. a] Logisztikai Fejlesztési Központ ... - 6. kiad., utánny. - Budapest : Logisztikai Fejl. Közp., 2005-. - 24 cm
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 2596685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Módszerek, eljárások / [szerzők Dauber, Franz-Josef et al.]. - 2005. - 563 p. : ill.
A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 963-03-6740-8)
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 2596687] MARC

ANSEL
UTF-81677 /2006.
Palik Vera
   Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban / Palik Vera, Kovács Dénes. - Baja : Forint-Soft Kft., 2005. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-645-7 fűzött
Magyarország - illeték - környezetvédelem - útmutató
336.28(439)(036)
[AN 2591026]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2006.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói. - [Budapest] : Perfekt, 2005-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1062255
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2591793]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A beszámoló összeállítása / [szerk. Csuka Tünde] ; [szerzők Baloghné Gáspár Anikó et al.]. - 2005. - 367 p. : ill.
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 963-394-631-X fűzött : 3890,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2591795] MARC

ANSEL
UTF-81679 /2006.
Pringle, Hamish
Celebrity sells (magyar)
   A sztárok is ezt ajánlják! : hírességek a márkák szolgálatában / Hamish Pringle ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Geomédia, 2005. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Marketing és kommunikáció, ISSN 1585-3160)
ISBN 963-9508-08-X fűzött : 4400,- Ft
marketing - védjegy - híres ember
658.8 *** 658.62
[AN 2592151]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2006.
   A prioritások és a konvergencia kölcsönhatása a magyar gazdaságban : tudományos konferencia : Magyar Tudomány Napja, 2005. november 10-11. : programfüzet / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - Budapest : BGF, [2005]. - 139 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2591358]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2006.
   Számviteli törvény, 2006 : változás-indokolásokkal / szerk. Garajszki Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 110 p. ; 29 cm
ISBN 963-7490-20-5 fűzött : 3990,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2591052]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2006.
   Tizenöt éves az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség / [szerk. Tóth László]. - Budapest : OTSZ, 2005. - 62 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség
Magyarország - takarékszövetkezet - ezredforduló
336.72(439) *** 334.732.2(439)
[AN 2591179]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2006.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus / írta Tőkei Ferenc. - Budapest : Magiszter Társtud. Alapítvány, 2005. - 382 p. ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-542-0 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-217-751-7)
Ázsia - gazdaságtörténet - hűbéri rendszer - árutermelés - ókor
330.342.112 *** 338(091)(5/7) *** 321.1 *** 330.85
[AN 2592010]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2006.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Társadalmi formák és közösségek / írta Tőkei Ferenc. - Budapest : Magiszter Társtud. Alapítvány, 2005. - 353 p. ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-543-9 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-217-751-7)
társadalmi rendszer - gazdasági rendszer
330.85 *** 330.342 *** 316.323
[AN 2592012]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2006.
Varian, Hal R.
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon : egy modern megközelítés / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán, Temesi József]. - Budapest : Akad. K., 2005. - XXVIII, 745 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-8308-9 kötött : 5640,- Ft
mikroökonómia
330.101.542(035)
[AN 2595613]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2006.
Vigvári András (1955-)
   Közpénzügyeink / Vigvári András. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 387 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-863-5 kötött
Magyarország - állami költségvetés - pénzügy - ezredforduló
336.1/.5(439)"200"
[AN 2591067]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1687 /2006.
   Mozaik : készült a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Tanszékének lelkigondozó szakirányú továbbképzése számára / szerk. Buczholczné Szombathy Mária és Midling Andrea. - Budapest : SE Mentálhigiéné Tansz. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2004-. - 24 cm
szociális gondozás - családvédelem - egyetemi tankönyv
364.442.044.24(075.8) *** 364.044.24(075.8)
[AN 2561229]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Válogatott tanulmányok a kórházi betegek segítő szolgálatát végzők számára / [a bev. tanulmányt írta Midling Andrea]. - 2005. - 335 p. - (Tanulmányok fókuszban, ISSN 1786-2353 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7166-84-X kötött
szociális gondozás - kórházi ellátás - egyetemi tankönyv
364.442.046.4(075.8)
[AN 2591610] MARC

ANSEL
UTF-81688 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilites : acces to education and employment : monitoring report : Hungary = Értelmi fogyatékossággal élő emberek jogai : oktatási és foglalkoztatási lehetőségek : országjelentés : Magyarország / [publ. by the Open Society Institute]. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 135, 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-135., 139-140.
Fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 2592307]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2006.
Temesvári Tibor
   Szociálpolitika, egészségügyi ellátás és munkavállalás az Európai Unióban / Temesvári Tibor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Pécs : PTE EFK, 2005. - 142 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
Fűzött
Európai Unió - szociálpolitika - munkavállalás - egyetemi tankönyv
364.444(4-62)(075.8) *** 331.556.46(4-62)(075.8)
[AN 2591896]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1690 /2006.
   101 ötlet innovatív tanároknak / szerk. Merényi Ádám, Szabó Vince, Takács Attila ; [szerzők Burghetti Mónika et al.] ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87000-0-9 fűzött
tantárgy - módszertan - linkgyűjtemény - tanári segédkönyv
372.8(072) *** 371.3
[AN 2591877]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2006.
Adorján Katalin
   Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére / [írta és szerk. Adorján Katalin]. - 3. bőv., jav. kiad. - Budapest : Meixner-módszer Alapítvány, [1999]-. - 29 cm. - (Meixner-módszer könyvek)
ISBN 963-03-8102-8
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - diszlexia - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.41(072) *** 616.89-008.434.53
[AN 914252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2005. - 193 p.
ISBN 963-04-9869-3 fűzött
írás- és olvasástanítás - diszlexia - alapfokú oktatás - tantárgy - alsó tagozat - példatár
372.41(076) *** 376.36(076) *** 616.89-008.434.53
[AN 2591901] MARC

ANSEL
UTF-81692 /2006.
Bundáné Gyöngyösi Mária
   Hajdúnánás óvodatörténete / Bundáné Gyöngyösi Mária ; [... kiad. ... II. sz. Óvodai Egység]. - Hajdúnánás : II. sz. Óvodai Egység, 2005. - 93 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 963-219-539-6 kötött
Hajdúnánás - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Hajdúnánás)(091)
[AN 2591441]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2006.
Dinnyés István
   50 éves az orosházi zeneiskola / Dinnyés István ; [kiad. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ...]. - Orosháza : Liszt F. Alapfokú Műv. Isk., 2005. - 104 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (Orosháza)
Orosháza - zeneiskola - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Orosháza)(058)
[AN 2591224]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2006.
Gyomaendrődi Óvodapedagógiai Fórum (1.) (2005)
   A gyomaendrődi Selyem Úti Óvoda által szervezett Óvodapedagógiai Fórum előadásainak anyaga. - Gyomaendrőd : [Selyem Úti Óvoda], 2005. - 40 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
óvodapedagógia - egészségnevelés - konferenciakiadvány
373.213 *** 372.363 *** 37.03 *** 061.3(439-2Gyomaendrőd)
[AN 2592119]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2006.
   Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma : a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : Kiss Á. Archivum Kvt. : DE Neveléstud. Tansz., 2005. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 3.)
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke és a Magyar Pedagógiai Társaság. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-924-X fűzött
Magyarország - oktatásügy - pedagógia - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2592289]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2006.
Karády Viktor (1936-)
   A Francia Egyetem Napóleontól Vichyig / Karády Viktor. - Budapest : Felsőokt. Kutint. : Új Mandátum, 2005. - 212 p. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 29.)
Bibliogr.: p. 209-212. és a jegyzetekben
ISBN 963-9609-04-8 fűzött : 1980,- Ft
Franciaország - oktatásügy - felsőoktatás - 19. század - 20. század
37.014(44) *** 378(44)
[AN 2591348]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2006.
   A Kisfaludy Károly Gimnázium Mohács, 1935-2005 : 70 / [szerk. Kedves Ferenc]. - Mohács : Kisfaludy K. Gimn., 2005. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-840-9 fűzött
Kisfaludy Károly Gimnázium (Mohács)
Mohács - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Mohács)(058)
[AN 2591944]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2006.
   Ritmus és kompozíció / [alkotószerk. Sándor Zsuzsa]. - Sárospatak : Felsőokt. Vizuális Nevelési Kollégium, 2005. - 97 p. : ill., részben kotta ; 30 cm. - (Módszertár, ISSN 1587-4214 ; 6.)
ISBN 963-218-576-5 fűzött
vizuális nevelés - művészeti nevelés - egyetemi tankönyv
372.87(075.8) *** 37.036(075.8)
[AN 2591258]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2006.
Székely Lajos
   Egészségpedagógia : komplex egészségi és környezeti nevelés óvodában : óvodapedagógiai főiskolai kézikönyv / Székely Lajos ; [kiad. az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata és a Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelése]. - Budapest : Egészségesebb Óvodák Nemz. Hálózata : Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat Eü. Szolgálat Egészségnevelése, 2005. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
óvodai nevelés - egészségnevelés - környezeti nevelés
372.32 *** 372.363
[AN 2592100]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2006.
Széplaki Sándorné
   Visszapillantás, kitekintés, helyzetértékelés és a jövő.. : 25 éves jubileumi kiadvány / Széplaki Sándorné ; [közread. a] Gyermekek Háza Óvoda. - Nyíregyháza : Gyermekek Háza Óvoda, 2005. - 40 p., [12] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-219-990-1 fűzött
Nyíregyháza - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2591167]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2006.
Vágó Éva Anna
   Értelmileg akadályozott tanulók iskolai foglalkoztatástana / Vágó Éva Anna ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2005. - 3 db ; 23 cm
ISBN 963-463-802-3 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - nevelés
376.4
[AN 2592134]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 73 p.
Bibliogr.: p. 70-73.
ISBN 963-463-803-1
gyógypedagógia - nevelés - értelmi fogyatékos
376.4
[AN 2592138] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 66 p.
Bibliogr.: p. 62-66.
ISBN 963-463-804-X
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - nevelés
376.4
[AN 2592140] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 81 p.
Bibliogr.: p. 77-81.
ISBN 963-463-805-8
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - nevelés - iskolai értékelés
371.26 *** 376.4
[AN 2592141] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1702 /2006.
Donát Tamás
   Veszprém megye olimpikonjai Athéntól Athénig / Donát Tamás. - [Veszprém] : Donát Bt., cop. 2005. - 280, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-218-228-6 kötött
Veszprém (megye) - olimpikon - életrajz
796.032(439.117)(092)
[AN 2591063]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2006.
   Karinthológia avagy Így írunk mi : [1996-2005, a Karinthy Frigyes Gimnázium első húsz éve] : [válogatás a tanulók munkáiból] / [szerk. Bognár Anikó]. - Budapest : KFG K., 2005. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-86591-4-9 fűzött (hibás ISBN 978-963-86591-4-9)
amatőr művészet
379.825-053.6
[AN 2592001]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2006.
   Logikai egypercesek : az elme játékai / [szerk. Katona Renáta] ; [a grafikákat kész. Bikics Bogdán]. - Budapest : DFT-Hungária, 2005-. - ill. ; 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2559268
logikai fejtörő
793.73 *** 51-8
[AN 2591783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 100 p.
ISBN 963-9473-80-4 fűzött : 987,- Ft
logikai fejtörő
793.73 *** 51-8
[AN 2591809] MARC

ANSEL
UTF-81705 /2006.
   Nyomozó Budapesten : [könyvjáték] / [a történeteket kotyvasztották Jagasics Gergő et al.] ; [alapötlet Csikesz Tamás ...]. - Budapest : DFT-Hungária, 2005. - 106 p., [6] t. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9473-91-X fűzött : 1995,- Ft
társasjáték
793/794
[AN 2591759]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2006.
Sinden, Pete
The little book of sudoku (magyar)
   A sudoku kiskönyve : [több mint 200 rejtvény!] / Pete Sinden ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Budapest] : Park, cop. 2005. - 2 db ; 15 cm
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2590632]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [224] p.
ISBN 963-530-699-7 fűzött : 700,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2590635] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [226] p.
Fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-530-704-7)
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2590637] MARC

ANSEL
UTF-81707 /2006.
   Szeretném, ha vadalmafa lennék.. : gyermekrajzok József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából / [a szerk. biz. tagjai Kalányos Katalin et al.] ; [kiad. a Csorba Győző Megyei Könyvtár]. - Pécs : Csorba Gy. M. Kvt., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - amatőr művészet - író - 20. század - gyermekrajz
379.825-053.2 *** 894.511(092)József_A. *** 741.071-053.2
[AN 2591357]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2006.
Vikor Dániel
   Vikor Dani bridzsiskolája : a jó bridzselés fortélyai kezdőknek és haladóknak. - Budapest : Athenaeum, 2005. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 963-9615-09-9 kötött : 2990,- Ft
bridzs
794.41
[AN 2591792]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1709 /2006.
Alföldi Tárlat (34.) (2005) (Békéscsaba)
   XXXIV. Alföldi Tárlat : Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeuma : Békéscsaba, 2005. október 8 - november 20. / [a kiállítás ... rendezője, valamint a katalógus szerkesztője Gyarmati Gabriella]. - [Békéscsaba] : Munkácsy M. Múz., [2005]. - 183 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7219-57-9 kötött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2591354]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2006.
Baróthy Anna
   FZS_sshk / [tervező Baróthy Anna] ; [építész Kelner Krisztián]. - Budapest : Arcus Műhely, [2005]. - [36] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Összefoglalás francia, angol és német nyelven
Fűzött
Magyarország - építész - iparművész - üvegművészet - ezredforduló - 21. század
72(439)(092)Kelner_K. *** 748(439)(092)Baróthy_A. *** 7.017.2
[AN 2591168]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2006.
   Celldömölk és környéke numizmatikai emlékei : katalógus : 2005. július 23-24., Celldömölk / [... összeáll. Hollósy István] ; [... kiad. a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Celldömölki Csoportja]. - [Celldömölk] : MÉE Celldömölki Csop., [2005]. - [16] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Celldömölk - numizmatika - kiállítási katalógus
737(439-2Celldömölk) *** 061.4(439-2Celldömölk)
[AN 2591334]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2006.
Duliskovich Bazil (1969-)
   Magányosok dicsősége : [kiállítás ... 2005. okt. 25 - nov. 28. K. Petrys Ház ...] = Glory of the lonely ones / Duliskovich Bazil. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2005. - [24] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött
Kárpátalja - festőművész - ezredforduló - 21. század - határon túli magyarság - kiállítási katalógus
75(477.87)(=945.11)(092)Duliskovich_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2591169]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2006.
   Dürer és kortársai : művészóriások óriásmetszetei : I. Miksa császár diadala : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2005. július 1 - október 9. / [... rend. Bodnár Szilvia] ; [Sebő Judit közrem.]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2005]. - 34 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7063-03-X)
Dürer, Albrecht
Németország - grafikus - grafika - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus - metszetkép
76(430)(092)Dürer,_A. *** 76(430)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2596761]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2006.
   Festőművészeink a korabeli sajtó írásaiban : válogatott írások / [... gyűjt. és szerk. Wittek Zsolt] ; [... írta és gyűjt. Gassama-Szabó Bernadett]. - Budapest : Orlikon, 2005. - 231 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-324-5 fűzött : 7955,- Ft
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - publicisztika
75(439)"18/19"(0:82-92)
[AN 2591286]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2006.
Freeman, Julian
Art (magyar)
   Művészet / Julian Freeman. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2005. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mű-értő sorozat)
Ford. Molnár Magda
ISBN 963-337-010-8 kötött
képzőművészet
73/76(100)
[AN 2591923]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2006.
Halmi-Horváth István (1973-)
Művek (vál.)
   Halmi-Horváth István. - [Hegyeshalom] : [Halmi-Horváth I.] : [2005]. - [16] p. : ill. ; 21x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-571-0 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Halmi-Horváth_I.
[AN 2591319]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2006.
   Jegyzett magyar festőművészek almanachja, 1800-1914 : adattár / szerk. Wittek Zsolt. - [Budapest] : Orlikon, 2005. - 319, [8] p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. [320-321].
ISBN 963-218-118-2 kötött : 6455,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajzi lexikon - szaklexikon
75(439)(092)"180/191":030
[AN 2591844]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2006.
   Kárpit 2 : átváltozások : a szövött kárpit művészete egykor és ma : [Szépművészeti Múzeum, Budapest 2005. november 8. - 2006. január 8.] = Tapestry 2 : metamorphoses : the art of woven tapestry past and present / [... szerk. András Edit] ; [szerzők András Edit et al.] ; Szépművészeti Múzeum ... és a Magyar Kárpitművészek Egyesülete ... közös kiadványa. - Budapest : Szépműv. Múz. : MKE, [2005]. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7063-11-0 fűzött
textilművészet - kárpit - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(100)"16/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2591246]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2006.
Köves Szilvia
   Rónai : a Róma-villa titka : 64 különleges korabeli recepttel / Köves Szilvia ; [... közrem. ... Balázs Éva] ; [receptek Horváth Dezső]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 195 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 963-9574-59-7 kötött : 6990,- Ft
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz - szakácskönyv
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 641.55(083.12)
[AN 2591934]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2006.
Kucsora Márta (1979-)
Művek (vál.)
   Kucsora Márta. - Budapest : Kucsora M., 2005. - [32] p. : ill., színes ; 21x22 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol és francia nyelven
ISBN 963-460-570-2 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Kucsora_M.
[AN 2591327]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2006.
   Lumen Galéria = Lumen Gallery / [szerk. ... László Gergely] ; [bev. ... Csatlós Judit] ; [kiad. a Lumen Fotóművészeti Alapítvány]. - Budapest : Lumen Fotóműv. Alapítvány, 2005. - 126 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-219-629-5 fűzött
Lumen Galéria (Budapest)
Magyarország - fotóművészet - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 77.04(100)"200" *** 73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2591864]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2006.
   Mesélő harisnyák : Textilmúzeum, Budapest, 2005. február 25 - 2006. március 12. = Telltale stockings : Textile Museum, Budapest 25 February 2005 - 12 March 2006 / [rend. Winter Péterné] ; [a katalógust összeáll. Ecker Károlyné et al.] ; [... kiad. Textilmúzeum Alapítvány]. - Budapest : Textilmúzeum Alapítvány, [2005]. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 963-86924-0-5 fűzött
textilművészet - harisnya - kiállítási katalógus
745.52(100) *** 687.254 *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2592209]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2006.
Örsi Julianna (1950-)
   Hazatérés : Gy. Vad Erzsébet festőművész gyűjteményes kiállítása : kiállításvezető / [a katalógust írta, a kiállítást rend. Örsi Julianna]. - Túrkeve : Finta Múz. : Túrkevei Kult. Egyes. : Finta Múzeumért Alapítvány, 2005. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Finta Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1589-3863 ; 6.)
ISBN 963-86540-8-2 fűzött
Vad Erzsébet, Gy (1925-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vad_E.,_Gy. *** 061.4(439-2Túrkeve)
[AN 2591365]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2006.
Sisa József (1951-)
   Steindl Imre / Sisa József. - Budapest : Holnap, 2005. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 193-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-346-696-2 kötött : 9900,- Ft
Steindl Imre (1839-1902)
Magyarország - építész - 19. század - századforduló - életrajz
72(439)(092)Steindl_I.
[AN 2591631]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2006.
   A szecesszió vidéke - a vidék szecessziója : [a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége Vándorkiállítása, 2005-2008 : katalógus] = Provinces of the secession - provincial secession = Sezession in der Provinz - der ungarische Jugendstil / [... szerk. Kárpáti László, Kostyál László, Veres László] ; [a bev. tanulmányt írta Kostyál László] ; [... kiad. ... Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2005. - 283 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-9273-33-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - szecesszió - századforduló - kiállítási katalógus
73/76.035.93(439) *** 73/76(439)"189/191" *** 061.4(439)
[AN 2591240]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2006.
Szegedy-Maszák György (1904-1984)
   Vázlatfüzet / Szegedy-Maszák György ; [a bevezetőt írta Szegedy-Maszák Zsuzsanna]. - Budapest : Gondolat, 2005. - [178] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9610-36-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - rajz
75(439)(092)Szegedy-Maszák_Gy. *** 741.021.2
[AN 2591852]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2006.
   Toronyvigyázó : Debreczeni László műhelye / összeáll., szerk. és az előszót írta Sas Péter. - Budapest : Mundus, 2005. - 464 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar építőművészet. B. sorozat, ISSN 1787-534X ; 1.)
Bibliogr.: p. 457-464.
ISBN 963-9501-38-7 kötött
Debreczeni László (1903-1986)
Erdély - grafikus - határon túli magyarság - 20. század - építészet - képzőművészet - életrajzi bibliográfia
741(498)(=945.11)(092)Debreczeni_L. *** 73/76(498.4) *** 72(498.4) *** 012Debreczeni_L.
[AN 2592301]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2006.
Vitéz Ferenc (1965-)
   A mozdulat halála éltet / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Ethnica, 2005. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-871-5 kötött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítás - megnyitó
73/76(439)"19/200"(092) *** 061.4(439)
[AN 2591231]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1729 /2006.
Davis, Stephen
Jim Morrison (magyar)
   Jim Morrison élete, legendája, halála / Stephen Davis ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 521, [16] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 517-521.
ISBN 963-7448-02-0 kötött : 4980,- Ft
Morrison, Jim
Egyesült Államok - zenész - 20. század - életrajz - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Morrison,_J.
[AN 2590670]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2006.
Dylan, Bob
Chronicles (magyar)
   Krónikák / Bob Dylan. - Budapest : Park, 2005-. - 22 cm
Dylan, Bob
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Dylan,_B.(0:82-94)
[AN 2591995]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2005. - 266 p.
Ford. Révbíró Tamás
ISBN 963-530-242-8 * kötött : 2900,- Ft
Dylan, Bob
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Dylan,_B.(0:82-94)
[AN 2591997] MARC

ANSEL
UTF-81731 /2006.
Schumacher, Michael
Crossroads (magyar)
   Crossroads : Eric Clapton élete / Michael Schumacher ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 425, [16] p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 385-418.
ISBN 963-7448-16-0 kötött : 4980,- Ft
Clapton, Eric
dalénekes - könnyűzene - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Clapton,_E.
[AN 2590651]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2006.
Thompson, Dave
Red Hot Chili Peppers (magyar)
   By the way : Red Hot Chili Peppers / Dave Thompson ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 367, [8] p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 343-356.
ISBN 963-7448-01-2 kötött : 4980,- Ft
Red Hot Chili Peppers (együttes)
Egyesült Államok - zenekar - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)Red_Hot_Chili_Peppers
[AN 2590641]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2006.
Weeks, Marcus
Music (magyar)
   Zene / Marcus Weeks. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2005. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mű-értő sorozat)
Ford. Petrányi Judit
ISBN 963-337-011-6 kötött
zeneművészet
78(100)
[AN 2591931]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1734 /2006.
   Díszlet-jelmez, 1995-2005 : magyar szcenográfia : Hungarian stage design / [szerk. ... Gáspár Zsuzsa, Szala Boglárka, Szikói Gábor] ; [bev. tanulmányok ... Forgách András, Koltai Tamás]. - Budapest : Göncöl, 2005. - 325 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9183-56-3 kötött : 9975,- Ft
Magyarország - díszlet - jelmez - ezredforduló
792.021.4(439)"199/200" *** 792.024.2(439)"199/200"
[AN 2591948]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2006.
Miklós Tibor (1947-)
   Rock és Musical Színház története, társulata, produkciói / [írta Miklós Tibor] ; [szerk. Buzás Kálmán] ; [fotó Kanyó Béla, Ottmár Attila, Papp Dezső] ; [kiad. A Rock és Musical Társulatért Művészeti Alapítvány]. - [Budapest] : A Rock és Musical Társulatért Műv. Alapítvány, 2005. - 56 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-219-247-8 fűzött
Rock és Musical Színház (Budapest)
Budapest - színház - zeneművészet
792.57(439-2Bp.)
[AN 2591241]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1736 /2006.
   Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához : három közelítés / szerk. Petőfi S. János. - [Debrecen] : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2005. - 123 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 11.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-906-1 fűzött
magyar nyelvészet - szövegtan
809.451.1-73
[AN 2591387]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2006.
Bátki Piroska
   Vuelta a España : spanyol nyelvtani gyakorlókönyv / Bátki Piroska. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-5458-7 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár
806.0-5(076)=945.11
[AN 2592157]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2006.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies und Lajos Adamik ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-221-5)
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 2595632]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2006.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2000. - XV, 1086 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7635-X kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2595656]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2006.
   Idegen szavak és kifejezések szótára / [szerk. Pintér Zoltán et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2005]. - 507 p. ; 25 cm
ISBN 963-9555-29-0 kötött : 3490,- Ft
idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2595491]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2006.
Kálnási Árpád (1943-)
   Debreceni cívis szótár / Kálnási Árpád. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 830 p. ; 25 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 83.)
ISBN 963-472-875-8 kötött
Debrecen - magyar nyelv - nyelvjárás - értelmező szótár
809.451.1-087(439-2Debrecen) *** 809.451.1-321.1
[AN 2591709]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2006.
Karácsonyi László Tamás
   Lückentext : feladatgyűjtemény : német alap-, közép- és felsőfok / Karácsonyi László Tamás ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2005. - 260 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-252-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2592153]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2006.
   A korreferencialitás poliglott megközelítése / szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma. - [Debrecen] : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2005. - 133 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-907-X fűzött
nyelvészet - szövegtan
801.73
[AN 2591389]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2006.
Kovács Andrásné
Enjoy your food (német)
   Guten Appetit : német szakmai nyelvkönyv szakácsok, cukrászok számára : A2 B1 / [Kovács Andrásné, Vajda Tibor] ; ... ford. Rudolf Radenhausen ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2005. - 380 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-250-0 fűzött
német nyelv - szaknyelv - cukrászat - konyhatechnika - főzés - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 664.68 *** 641.5
[AN 2592148]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2006.
   Settlement names in the uralian languages / ed. by Sándor Maticsák ; [transl. Viktória Kovács, Pál Lieli]. - Debrecen : [DE M. Nyelvtud. Int.] ; Helsinki : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], 2005. - 182 p. ; 25 cm. - (Onomastica Uralica, ISSN 1586-3719 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-905-3 fűzött
földrajzi név - nyelvtörténet - uráli nyelvek
809.44/.45-311
[AN 2591170]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2006.
Tóth Imre, H. (1932-)
   A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig : csomópontok és átvezető szálak / H. Tóth Imre. - 2. bőv. kiad. - Szeged : JATEPress, 2005. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-284.
Fűzött
nyelvészet - történeti feldolgozás
80.001(100)".../18"
[AN 2591645]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2006.
Uzonyi Pál (1954-)
   Német nyelvtan (nem csak) középiskolásoknak / Uzonyi Pál ; [az illusztrációkat kész. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankv., 2005. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [328].
ISBN 963-19-2197-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2592160]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1748 /2006.
Coleridge, Samuel Taylor
   Shakespeare / S. T. Coleridge ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2005. - 446 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 16.)
A ford. a "Literary remains" (London : Everyman's Library, 1907) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 443-444. és a jegyzetekben
ISBN 963-216-561-6 fűzött : 2400,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2591550]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2006.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   Hermeneutikai szakadékok / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Debrecen : Csokonai, cop. 2005. - 214 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-208-0 fűzött : 980,- Ft
hermeneutika
82.07
[AN 2591314]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2006.
Lőrinszky Ildikó
   Utazás Karthágóba : kelet és mítosz Flaubert műveiben, a fiatalkori írásoktól a Szalambóig / Lőrinszky Ildikó. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 297 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 13.)
Bibliogr.: p. 271-285.
ISBN 963-472-885-5 fűzött : 1500,- Ft
Flaubert, Gustave
Franciaország - író - 19. század
840(092)Flaubert,_G.
[AN 2591425]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2006.
Lukács István (1958-)
   Közel s távol : szlovén-magyar irodalomtörténeti tanulmányok / Lukács István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2005. - 188 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-821-X fűzött
Szlovénia - Magyarország - szlovén irodalom története - magyar irodalom története
886.3(439)(091) *** 894.511(497.12)(091)
[AN 2592063]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2006.
Lukovszki Judit
   Ionesco képei / Lukovszki Judit. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 171 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 14.)
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 963-472-889-8 fűzött : 1300,- Ft
Ionesco, Eugène
Franciaország - író - 20. század
840(092)Ionesco,_E.
[AN 2591427]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2006.
   Mozart és Salieri / szerk. Fonalka Mária ; a tanulmányokat az eredetivel egybevetette Jagusztin László és Fonalka Mária. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 278 p. ; 19 cm. - (Az orosz posztmodern, ISSN 1586-8524 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-932-0 fűzött : 850,- Ft
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - 20. század
882(091)"18/19" *** 82.01
[AN 2591391]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2006.
   A regény nyelvei : tanulmányok : az első Veszprémi Regénykollokvium : Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2003. november 20-22. / szerk. Kovács Árpád. - Budapest : Argumentum : ELTE Orosz Irod. és Irodkut. Doktori Program, 2005. - 378 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-339-8 fűzött : 2600,- Ft
európai irodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet - regény - konferenciakiadvány
82.01-31 *** 894.511(091)-31 *** 82(4)(091)-31 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2592069]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2006.
Stepanović, Predrag
   A régi szerb irodalom története / Stepanović Predrag. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2005. - 198 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-822-8 fűzött
szerb irodalom története
886.1(091)
[AN 2592067]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2006.
Vígh Éva
   Virtutes elocutionis & virtutes morales : retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezésirodalmában / Vígh Éva. - Szeged : JATEPress, 2005. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-267.
Fűzött
olasz irodalom története - erkölcs - retorika - 16. század - 17. század
850(091)-96"15/16" *** 17 *** 82.085
[AN 2592143]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1757 /2006.
   Döbrentei Gábor : akadémiai titoknok és az író / szerk. Polgárdi Sándor ; [közread. a] Somlószőlősi Evangélikus Egyházközség ... - Pápa : Somlószőlősi Ev. Egyházközs. : Floppy 2000 Kft., 2005. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
Fűzött
Döbrentei Gábor (1785-1851)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Döbrentei_G.
[AN 2592027]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2006.
   "Én, József Attila, itt vagyok...!" : a költő vásárhelyi világa / szerk. és részben írták Kőszegfalvi Ferenc, Szigeti János. - Hódmezővásárhely ; Budapest : Máyer Ny. & Kvk., 2005. - 183 p. : ill. ; 20 cm. - (Vásárhelyi téka, ISSN 1217-0968 ; 16.)
ISBN 963-86783-0-5 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - Hódmezővásárhely - író - helyismeret - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A. *** 908.439-2Hódmezővásárhely
[AN 2590990]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2006.
   "Föl a szívvel..." : az istenkereső József Attila : versek, tanulmányok / [... szerk., ... vál. és az előszót írta Sárközy Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-726-X fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-361-726-0)
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers
894.511(092)József_A. *** 894.511-14
[AN 2591586]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2006.
Horváth Györgyi (1974-)
   A hiányzó B : tanulmányok, kritikák / Horváth Györgyi. - [Budapest] : Anonymus, 2005. - 143, [3] p. ; 21 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7966-97-8 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82(091)"19"
[AN 2591326]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2006.
   József Attila, a stílus művésze : tanulmányok József Attila stílusművészetéről : a József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 2005. április 11-én Debrecenben megtartott stilisztikai tanácskozás anyaga / [szerk. Szikszainé Nagy Irma]. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 84.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-908-8 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - stilisztika
894.511(092)József_A. *** 894.511.08
[AN 2591731]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2006.
Molnár Ferenc, A. (1942-)
   Balassi-kommentárok / A. Molnár Ferenc. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2005. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok, ISSN 1587-6276 ; 6.)
Bibliogr.: p. 154-155. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-895-2 fűzött
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század
894.511(092)Balassi_B. *** 809.451.1-085.3
[AN 2591461]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2006.
Petri György (1943-2000)
   Összegyűjtött interjúk / Petri György. - Budapest : Magvető, 2005. - 661, [7] p. : ill. ; 19 cm. - (Petri György munkái ; 3.)
ISBN 963-14-2478-2 kötött : 3490,- Ft
Petri György (1943-2000)
Magyarország - író - művész - ezredforduló - életrajz - interjú
894.511(092)(047.53) *** 894.511(092)Petri_Gy.(047.53) *** 7(439)(092)(047.53)
[AN 2592144]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2006.
   A prózaíró Németh László / ... szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 306 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 34.)
A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottság által 2004. novemberében Debrecenben rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-472-888-X fűzött : 1200,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Németh_L. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2591367]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2006.
Saly Noémi (1956-)
   Pesti csodabogarak / Saly Noémi. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9378-39-9 kötött : 2550,- Ft
Magyarország - író - híres ember - 19. század - 20. század
894.511(092) *** 929(439)
[AN 2591947]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2006.
Szili József (1929-)
   Irodalomtudat-hasadás : az irodalom interkulturális elmélete / Szili József. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 292 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-646-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet
894.511(091) *** 82.01
[AN 2592083]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1767 /2006.
   An anthology of medieval English literature / ed. Katalin Halácsy ; [publ. by the] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 231 p. ; 29 cm
Fűzött
angol irodalom története - középkor - líra - antológia
820-023-1(082) *** 820-022-1(082)
[AN 2592159]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2006.
Auster, Paul
Moon Palace (magyar)
   Holdpalota / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2006. - 471 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7937-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2596725]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2006.
   Azok a csodálatos cicák : világhírű macskatörténetek / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2005. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-92-6 kötött
világirodalom - macska - antológia - elbeszélés
82-32=945.11 *** 636.8(0:82-32)
[AN 2591958]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2006.
Cabot, Meg
The mediator (magyar)
   A mediátor / Jenny Carroll. - Budapest : Ciceró, 2003-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1060291]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A legsötétebb óra / [ford. Szabó Mária]. - 2005. - 237 p.
ISBN 963-539-513-2 fűzött : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-539-492-6)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2591275] MARC

ANSEL
UTF-81771 /2006.
Calmel, Mireille
Le bal des louves (magyar)
   A farkasok bálja / Mireille Calmel. - Budapest : Mérték, 2005-. - 22 cm
ISBN 963-7304-52-5
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2592000]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az elátkozott szoba / [ford. Takács Márta]. - 2005. - 350 p.
ISBN 963-7304-53-3 kötött
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2592002] MARC

ANSEL
UTF-81772 /2006.
Chinmoy, Sri
   Isten soha nem alszik / Sri Chinmoy ; ill. Máthé Ludmilla ; [ford. Székely Máté]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-86752-4-1 kötött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2591797]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2006.
Christie, Agatha
After the funeral (magyar)
   Temetni veszélyes / Agatha Christie ; [ford. Kovács György]. - Budapest : Európa, 2006. - 328 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7936-6 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2596722]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2006.
Christie, Agatha
Nemesis (magyar)
   Nemezis / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Európa, 2006. - 289 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7935-8 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2596724]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2006.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 16. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2596753]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2006.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-72-0)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2596758]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2006.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2596756]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich lasse dich nicht (magyar)
   Nincs visszaút / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kosztolányi Klára]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 33.)
ISBN 963-7042-75-X fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2595437]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Eine ungeliebte Frau (magyar)
   Egy boldogtalan asszony / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fürst Anna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 32.)
ISBN 963-7042-70-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2595425]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2006.
Dickens, Charles
David Copperfield (magyar) (részlet)
   Copperfield Dávid : gyermekévek, ifjúság / Charles Dickens ; [ford. Finnai[!Szinnai] Tivadar]. - Budapest : Lektűr, [2005]. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 963-9451-29-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2595462]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2006.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 463 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 10.)
ISBN 963-09-4792-7 kötött : 990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2596746]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2006.
Drinkwater, Carol
The olive farm (magyar)
   Szerelem és Provence / Carol Drinkwater ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9602-77-9 kötött : 2480,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2594225]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2006.
Flaubert, Gustave
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné / Gustave Flaubert ; [ford. Gyergyai Albert]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 315, [2] p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 8.)
Megj. "Madame Bovary : vidéki erkölcsök" címmel is
ISBN 963-09-4791-9 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2596739]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2006.
Goscinny, René
Histoires inédites du petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas kiadatlan kalandjai / René Goscinny és Jean-Jacques Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Sík K., 2005. - 636 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9270-18-0 kötött : 3700,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom
840-93=945.11
[AN 2592052]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2006.
Green, Jane
Babyville (magyar)
   Nők városa / Jane Green ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-79-6 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2591588]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2006.
Hemingway, Ernest
The old man and the sea (magyar)
   Az öreg halász és a tenger : kisregény / Ernest Hemingway ; [ford. Ottlik Géza]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 90 p. ; 21 cm
Takács Ferenc utószavával
ISBN 963-9492-60-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2595520]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2006.
Hopkins, Cathy
Mates, dates and Portobello princesses (magyar)
   Lányok, randik és Portobello hercegnői / Cathy Hopkins ; [ford. E. Gábor Éva]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 165 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-504-3 * fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-569-504-3)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2591295]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2006.
Hrabal, Bohumil
   Egy osztályismétlő emlékezései / Bohumil Hrabal ; [vál. V. Detre Zsuzsa] ; [ford. Körtvélyessy Klára, Varga György, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2001. - 304, [3] p. ; 19 cm
A ford. a "Kdo jsem" (Praha : Pražská Imaginace, 1995) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7949-8 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2595536]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2006.
Joubert, Joseph
   Gondolatok / Joseph Joubert ; [vál. és ford. Réz Pál]. - [Szentendre] : Kairosz, [2005]. - 126, [4] p. ; 17 cm
ISBN 963-85632-1-4 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - aforizma
840-84=945.11
[AN 2589380]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2006.
   Kedvenc meséim. - [Pápa] : M.R.O. International, [2005]-. - ill., színes ; 29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1066163
világirodalom - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2591566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2005]. - 120 p.
ISBN 963-218-817-9 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - mese - képeskönyv - gyermekkönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2591569] MARC

ANSEL
UTF-81791 /2006.
Kovács Előd (1969-)
   Ardakhsír perzsa nagykirály : a perzsa krónika és a magyar népballadák / Kovács Előd. - Debrecen : Ethnica, 2005. - 112 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 104-109.
ISBN 963-472-912-6 kötött
perzsa irodalom - néprajz - népballada - összehasonlító irodalomtudomány - krónika
891.5-94=945.11 *** 398.87(=00) *** 82.091
[AN 2591310]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2006.
Leroux, Gaston
Le fantôme de l'opéra (magyar)
   Az operaház fantomja / Gaston Leroux ; [ford. és a szerzőt bemutatja Pelle János] ; [ill. Orosz István]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 309 p. : ill. ; 25 cm. - (A krimi gyöngyszemei, ISSN 1787-3495)
ISBN 963-369-525-2 v.
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2596796]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2006.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The horse and his boy (magyar)
   A ló és kis gazdája / C. S. Lewis ; [ford. K. Nagy Erzsébet] ; [átd. Háy János]. - [Budapest] : M & C Kft., [2006]. - 265 p. : ill. ; 18 cm. - (Narnia krónikái ; 3.)
ISBN 963-7342-52-4 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2596696]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2006.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Prince Caspian (magyar)
   Caspian herceg / C. S. Lewis ; [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : M & C Kft., [2006]. - 294, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Narnia krónikái ; 4.)
ISBN 963-7342-53-2 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2596699]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2006.
Lowry, Lois
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-42-0 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2596609]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2006.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; ford. és átd. Karinthy Frigyes ; [E. H. Shepard rajz.]. - 24. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 963-11-8122-7 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2596634]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2006.
Poseidippos
   A pellai Poszeidipposz epigrammái / [görög szövegalakítás, a bev., a magy. és a ... műford.] Németh Béla. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 70.)
Az epigrammák magyar és görög nyelven. - Bibliogr.: p. 14-19.
ISBN 963-7338-12-8 fűzött
görög irodalom - epigramma - kétnyelvű dokumentum
875-193.2.02=945.11
[AN 2591468]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2006.
Quevedo y Villegas, Francisco Gómez de
   Héró és Leandrosz alsóneműben = Hero y Leandro en paños menores / Franciso de Quevedo ; ford., [előszóval és jegyzetekkel ell.] Simor András] ; [... az illusztrációkat kész. Dorota Żbikowska]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 232, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 71.)
Oktatási segédanyag. - A ford. a "Poesía varia" (Madrid : Cátedra, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7338-27-6 fűzött
spanyol irodalom - gúnyvers - kétnyelvű dokumentum
860-17.02=945.11
[AN 2591466]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2006.
Robinson, John
Nobody's child (magyar)
   Senki kölyke / John Robinson és Brenda Sloggett ; [ford. Szabóné Kovács Adrienne] ; [közread. a] ... Menedék. - Budapest : Harmat : Menedék, 2005. - 149, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9564-48-6 fűzött
Robinson, John
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2591849]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2006.
Sachar, Louis
Sixth grade secrets (magyar)
   Laura titkos társasága / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 213, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-02-1 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2596633]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2006.
Serageldin, Samia
The Cairo house (magyar)
   A Kairó-ház / Samia Serageldin ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-73-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2590623]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2006.
Steel, Danielle
Going home (magyar)
   Hazafelé / Danielle Steel ; [ford. Keszthelyi Klára]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-129-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595411]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2006.
Steel, Danielle
The kiss (magyar)
   A csók / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-138-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595412]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2006.
Steel, Danielle
Leap of faith (magyar)
   Ugrás a sötétbe / Danielle Steel ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-145-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595415]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2006.
Steel, Danielle
Mirror image (magyar)
   Tükörkép / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-144-X fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595413]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2006.
Steel, Danielle
Secrets (magyar)
   Titkok / Danielle Steel ; [ford. Fencsik Flóra]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-143-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595414]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2006.
Takiguchi Yasuhiko
   Harakiri : Takigucsi Jaszuhiko elbeszélései / ford. és az előszór írta Erdős György. - Budapest : Terebess, 2005. - 108 p. ; 24 cm
A ford. a "Jōiuchi kokoroe" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9147-67-2 kötött
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2591298]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2006.
Téglás Zsolt (1976-)
   Kultur und Tradition im Deutschunterricht / Zsolt Téglás ; Notenschrift, Ill. und Samml. der Witze unter Mitarbeit von Szilárd Téglás. - Sárospatak : Téglás Zs., 2005. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-671-7 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - antológia - gyermekdal
830-822(02.053.2) *** 784.67
[AN 2591239]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2006.
Tőrey Zoltán (1929-)
Out of darkness (magyar)
   Emlékirat a sötétségből / Tőrey Zoltán ; [ford. Kiss Katalin]. - Budapest : Európa, 2005. - 300, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7872-6 kötött : 2200,- Ft
Tőrey Zoltán (1929-)
ausztrál irodalom - memoár
820-94(94)=945.11
[AN 2591262]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2006.
   A tudás kiskönyve : út a bölcsességhez / [ford. és szerk. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, 2006. - 141 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 14.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-76-5)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2596622]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2006.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna
Vesëlye pohorony (magyar)
   Vidám temetés / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, cop. 2005. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2484-7 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2591904]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2006.
Vonnegut, Kurt
   A hamvaskék sárkány / Kurt Vonnegut ; [ford. Békés András et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 395 p. ; 20 cm
A ford. a "Bagombo snuff box" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-203-137-7 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2596715]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2006.
Yoshimoto Banana
   Csipkerózsika-álom : három elbeszélés az éjszakáról / Banana Yoshimoto ; ford. Kóbor Márta. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 160 p. ; 21 cm
A ford. a "Dornröschenschlaf" (Zürich : Diogenes Verl.) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9367-82-6 kötött : 1990,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2591589]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1814 /2006.
Asztalos Dezső
   Kultusz és áldozat : a debreceni Csokonai Kör / Asztalos Dezső, Lakner Lajos, Szabó Anna Viola ; [kiad. ... a Déri Múzeum Debreceni Irodalmi Múzeuma]. - Debrecen : Déri Múz. Debreceni Irod. Múz. : Kossuth Egy. K., 2005. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-472-894-4 fűzött
Csokonai Kör
Debrecen - irodalmi élet - magyar irodalom - egyesület
894.511 *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2591835]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2006.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa / Babits Mihály. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2004. - 174 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-653-3 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2595530]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2006.
Bacsik Katalin
   Életrezdülés : válogatott elbeszélések / Bacsik Katalin ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2005. - 328 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-724-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2590945]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2006.
Balogh Gyula
   Az utolsó párttitkár : elbeszélések / Balogh Gyula, Bíró Gyula, Kocsis Csaba. - Berettyóújfalu : Szerzők, 2005. - 30 p. ; 15 cm
ISBN 963-219-548-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591228]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2006.
Barócsi Tibor
   Attila mindörökké : Irnák és Priszka : regény / Barócsi Tibor. - [Hévíz] : Magánkiad., [2005]. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-949-X kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2591609]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2006.
Barta András (1973-)
   A vidéki fiatalok Budapesten / Barta András (Kovács István). - 2. jav., röv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 318 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-395-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589402]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csillagszemű juhász / Benedek Elek gyűjtése. - Budapest : Anno, [2005]. - 103 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9066-37-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2595472]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2006.
Bernhart Tibor
   Korpafüvek / Berti. - Budapest : Kairosz, 2005. - 139, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-92-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591616]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2006.
Bertók László (1935-)
   Platón benéz az ablakon : versek, 1954-2004 / Bertók László. - Budapest : Magvető, cop. 2005. - 659 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-14-2477-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591804]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2006.
Casey, Joel B.
   Vártam rád = I waited for you / Joel B. Casey. - [Érd] : Bit, [2005]. - 245 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-85803-7-2 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2590902]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2006.
Császár Péter
   A Nagy Szolnoki közbelép! : [egy pesti betyár és nőcsábász kacagtató históriái] / Császár Péter. - Budapest : [Császár P.], 2005. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-385-7 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2591593]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2006.
Csécsy Magda (1921-)
   A Dunától a Szajnáig : negyven év Franciaországban / Csécsy Magda. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 362, [5] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-208-969-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2591080]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2006.
Csepei Zoltán
   Frici és Fanni / Csepei Zoltán ; [Benyák Gabriella rajz.]. - Budapest : Calin, 2005. - [35] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-219-119-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2591210]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2006.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 241 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9492-42-6)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2595538]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2006.
Dezső Károly, A. (1960-)
   Térdeplő csend / A. Dezső Károly ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2005. - 95 p. ; 15 cm
ISBN 963-86294-9-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591178]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2006.
Dobos László (1947-)
   Vérig sértesz, ha a rágalmam mérgét kiállod : dráma két felvonásban / Dobos Tas László. - Budapest : Kairosz, 2005. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-04-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2591627]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2006.
   Emberek, akik Istent keresik : magyar írók bibliai történetei / vál. és összeáll. D. Szabó Mária. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 439 p. ; 21 cm
Analitikus leírása: AN 974057
ISBN 963-9578-98-3 kötött : 2970,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 22.046(0:82-32)
[AN 2595464]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2006.
   Éretlen értettségi : diákok és tanárok bakijai / [szerk. Katona Renáta] ; [a grafikákat kész. Bikics Bogdán]. - Budapest : DFT-Hungária, [2005]. - 67 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9473-90-1 fűzött : 693,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2591444]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2006.
Fáy András (1786-1864)
   A Bélteky-ház / Fáy András ; a jegyzeteket és az utószót írta T. Erdélyi Ilona ; sajtó alá rend. Horváth Zsuzsa ; a szöveg gondozásában közrem. Nógrádi Cecília. - 2. jav. kiad. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 393 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 1.)
Fűzött (hibás ISBN 963-9296-62-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589384]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Hajnal Badányban / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8120-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2596627]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2006.
Füst Milán (1888-1967)
   A Parnasszus felé : [regény] / Füst Milán. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 390 p. ; 21 cm
Fazakas István utószavával
ISBN 963-9352-76-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2596663]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2006.
Gőgös Károly
   Meghalt Máté és Bernadett / Gőgös Károly. - [Veszprém] : [OOK-Press], [2005]. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 963-86156-1-3 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2596643]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2006.
Gönczy Monika
   Márkus Béla publikációi : 1969. január 1 - 2005. november 30. / összeáll. és a mutatót kész. Gönczy Monika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 206 p. ; 21 cm
Borítócím: Márkus Béla bibliográfia
Fűzött
Márkus Béla (1945-)
magyar irodalom - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
894.511:016 *** 012Márkus_B.
[AN 2591212]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2006.
Győrei Zsolt (1970-)
   A passzív apaszív : öt eredeti színmű / Győrei Zsolt, Schlachtovszky Csaba ; [ill. Szántói Krisztián]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 270, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 141.)
Tart.: A Danaidák ; A passzív apaszív ; Bem, a debreceni gács ; A Leukokitoszisz-család ; A rom
ISBN 963-7343-66-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2591271]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2006.
Halmai Tamás (1975-)
   Amsterdam blue : versek, prózák / Halmai Tamás. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 119 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 136.)
ISBN 963-7343-42-3 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2591265]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2006.
   Hiány és hűség : Kertész László emlékezete / [... összeáll. Csiha László, Gyulai Sándor] ; [megj. ... a Bocskai István Gimnázium és a Kertész László Városi Könyvtár ... gondozásában]. - Hajdúböszörmény : Bocskai I. Gimn. : Kertész L. Vár. Kvt., [2005]. - 280 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-927-8 kötött
Kertész László (1935-1971)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - esszé - életrajz
894.511-14 *** 894.511-4 *** 894.511(092)Kertész_L.
[AN 2592029]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2006.
Ircsik Vilmos (1944-)
   Negyven év némaság : életrajzi regény / Ircsik Vilmos. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2005. - 122 p. ; 21 cm. - (Önképünk az ezredfordulón, ISSN 1585-6305)
ISBN 963-86887-0-X fűzött : 1120,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2592057]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2006.
Jaksity György (1934-)
   Meseház az erdő közepén / Ivánfy Jaksity György ; Takács Ildikó Beáta ill. - Budapest : Alinea, cop. 2005. - 70 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86651-9-X kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2591801]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2006.
   Jégvirágok : a bajai Ady Endre Könyvtár városi irodalmi körének karácsonyi antológiája / [szerk., összeáll. Michna Ottóné Ablonczy Ágnes]. - [Baja] : Ady E. Kvt., 2005. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 963-86700-4-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2592021]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Bolyongások a felhőkben : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bolyongás a felhőkben (borító- és gerinccím)
ISBN 963-460-850-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591681]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Csillagok vonzalma : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-849-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591664]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Énemmel beszélgetek : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-851-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591679]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Érzelmi ábrándok : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-651-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591677]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Ezotérikus és álom versek : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Ezotér és álom vers (borító- és gerinccím)
ISBN 963-219-848-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591685]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Ezotérikus misztérium : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Ezotér misztérium (borító- és gerinccím)
ISBN 963-219-849-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591659]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Fénysorompó : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-032-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591690]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Gondolat szárnyán : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-974-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591665]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   A Hold vonzalma : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-650-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591653]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Kenéz Heka Etelka sumér mitológiai költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-977-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591656]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   A lélek mágiája : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-848-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591675]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Mágikus erő : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-976-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591666]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Naplemente : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-185-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591669]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Régi idők dalai versben : népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-184-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591673]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Slágerek / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Régi idők dalai versben : slágerek és saját szerzemények (borító- és gerinccím)
ISBN 963-460-975-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591667]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Szellő, mely simogat : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-649-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591658]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   A tűz költeménye : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-033-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591683]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Viharok foglya : Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2005]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-978-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591661]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2006.
Kersák József
   Mélység és magasság / Kersák József. - [Komló] : [Kersák J.], 2005. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-564-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591913]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2006.
Királyhegyi Pál (1900-1981)
   Ami sürgős, az ráér / Királyhegyi Pál ; [szerk. és az előszót írta Torda István] ; [... fényképeket Ács Irén ... kész.]. - [Budapest] : Jövendő K., 2005. - 173 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 963-86508-3-4 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2591859]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2006.
Kutas József (1963-)
   A bagoly árnyéka / Kutas József. - [Budapest] : Anonymus, 2005. - 303, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7280-02-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591312]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2006.
Lanczkor Gábor (1981-)
   A tiszta ész / Lanczkor Gábor. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 79 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 137.)
ISBN 963-7343-41-5 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591267]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2006.
Leszkai András (1907-1988)
   Moha bácsi meséi / ... szerk. Süveges Gergő. - [Budapest] : Új Ember K., [2002]-. - 21 cm
Szerző Leszkai András
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 955047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A három doboz / [ill. Rudan Mária]. - cop. 2005. - 109 p. : ill., színes
ISBN 963-9527-76-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2591306] MARC

ANSEL
UTF-81866 /2006.
   Limerick : úgy is jó a limerick, ha külföldiről rímelick / [a verseket vál., átd. és szerk. Magyar Szilárd] ; [... közrem. Jagasics Gergő] ; [szerzők Bagi Péter et al.]. - Budapest : DFT-Hungária, cop. 2005. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 963-9473-68-5 kötött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2591247]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2006.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 205 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-389-623-1)
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 2595534]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004-2005. - 3 db ; 19 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2516254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A régi szerető : 1938-1947. - 2005. - 373, [3] p.
ISBN 963-208-965-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591288] MARC

ANSEL
UTF-81869 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004-2005. - 3 db ; 20 cm. - (Márai Sándor művei)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2504655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A régi szerető : 1938-1947. - 2005. - 373, [3] p.
ISBN 963-208-964-2 v. : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591283] MARC

ANSEL
UTF-81870 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   A szerelem három arca / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 387 p. ; 19 cm
Tart.: Eszter hagyatéka ; A gyertyák csonkig égnek ; Válás Budán
ISBN 963-208-988-X kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591269]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2006.
Mogyorósi László (1976-)
   Ugyanaz a szépség / Mogyorósi László. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 102 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 138.)
ISBN 963-7343-43-1 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591268]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2006.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Molnár Péter rajz.]. - 43. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8123-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2595517]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2006.
Nagy Lehel (1927-)
   Így láttam és értem meg a bolsevizmus rémuralmát Magyarországon / kisléghi Nagy Lehel. - Debrecen : Magánkiad., 2005. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-400-5 kötött
Nagy Lehel (1927-)
állami terror - magyar történelem - Rákosi-korszak - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 943.9"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2591429]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2006.
Négyesi Mária
   Szabadon csapongó gondolataim / Négyesi Mária. - [Mezőtúr] : Szűcs K. L., [2005]. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-872-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592055]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2006.
Ötvös László (1930-)
   Mester és tanítvány : korábbi és újabb versek, 1946-2005 / Ötvös László ; [az illusztrációkat Bényi Árpád kész.] ; [kiad. a Doktorok Collégiuma Irodalmi Szekciója]. - Debrecen : Doktorok Collégiuma Irodalmi Szekciója, 2005. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-083-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Ötvös_L.
[AN 2591232]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2006.
Pál Tamás|
   Csillagok (h) borúja / K. B. Rottring & Stanley Steel. - [Szeged] : Első M. Kvk., 2005. - 181 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-7069-09-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2595662]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2006.
Paládi Zsolt (1968-)
   Kiskapitalista kalauz és szótár / Paládi Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 312, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-82-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591584]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2006.
Pilinszky János (1921-1981)
   Válogatott versek / Pilinszky János ; [vál. és a jegyzeteket kész. Hafner Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 136 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-549-9 fűzött : 620,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2595535]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2006.
Pozsonyi Ádám
   Jönnek a kispolgárok : elbeszélések / Pozsonyi Ádám. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 963-219-563-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591880]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2006.
Stone, Julia
   A sors útjai / Julia Stone. - Szombathely : Sylvester, 2005. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-85402-1-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2591203]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2006.
Sztrilich Ágnes (1942-)
   Aranyhíd : meditációk, imák, versek / Sztrilich Ágnes ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Új Ember, 2005. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9527-82-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591214]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2006.
   Törékeny / [szerk. Iványi Róbert és Tomasek Ilona] ; [kiad. a Varázshegy Egyesület]. - [Budapest] : Varázshegy Egyes., 2005. - [2], 39, [3] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2591244]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Életbölcsességek / Tatiosz. - 10. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2005. - 106 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 8.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-83-8)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2596618]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2006.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Hárman egymás ellen / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 963-227-012-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2596717]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2006.
Végh László (1944-)
   Morzsák életemből / Végh László. - Pécs : Szerző, 2005. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-595-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591910]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2006.
   Volt egy ember, 2005 : válogatás egyetemista, főiskolás költők, írók műveiből / [szerk. Jónás Zoltán]. - Miskolc : ME ; Eger : EKF Líceum K., 2005. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola
ISBN 963-9417-22-X fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2591213]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2006.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Művek (vál.)
   Vörösmarty Mihály válogatott versei / ... összeáll. és az utószót írta Borbély Szilárd. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 229 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9578-68-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591845]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Voltam / Wass Albert ; [szerk Takaró Mihály] ; [közread. a] ... Czegei Wass Foundation. - [Budapest] : Szabad Tér : Czegei Wass Foundation, cop. 2005. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86756-8-3 kötött
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2591789]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2006.
Wizner Vég Balázs (1972-)
   Az argentin nő : regény három felvonásban / Wizner Vég Balázs. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 166 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 140.)
ISBN 963-7343-63-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591270]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1890 /2006.
Busquets, Carmen
   100 szavam állatokkal : az én világom : [120 matricával] / [ill. Carmen Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [24] p. : ill. ; 32 cm + 2 mell.
ISBN 963-9606-64-2 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2591889]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2006.
Busquets, Carmen
   100 szavam állatokkal : kalandok... : [120 matricával] / [ill. Carmen Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - [24] p. : ill., színes ; 32 cm + 2 mell.
ISBN 963-9606-65-0 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2591886]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2006.
Eeyore has a birthday (magyar)
   Füles születésnapja / [kész. Karinthy Frigyes fordításának felhasználásával]. - Budapest : Móra, 2005. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm
Kész. Milne, Alan Alexander történetei alapján
ISBN 963-11-8088-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2592024]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2006.
   Kedvenc verseim. - [Pápa] : M.R.O. International, [2005]. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-218-818-7 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2591606]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - Utánny. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., [2005], cop. 2002. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-204-267-0 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2595541]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2006.
Pooh goes visiting (magyar)
   Micimackó látogatóba megy / [kész. Karinthy Frigyes fordításának felhasználásával]. - Budapest : Móra, 2005. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm
Kész. Milne, Alan Alexander történetei alapján
ISBN 963-11-8087-5 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2592026]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1896 /2006.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület. Közgyűlés (13.) (2004) (Nyíregyháza)
   A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIII. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai : Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2004. október 1-2. / [szerk. Kókai Sándor]. - [Nyíregyháza] : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., 2005. - 449 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - tanulmánygyűjtemény - kutatóintézet - tudományos akadémia - konferenciakiadvány
082 *** 061.12(439.161) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2591780]
MARC

ANSEL
UTF-8