MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:44:07
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1897 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-39-2 *
lexikon
030
[AN 126986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Racine - Sodoma. - 2005. - [4], 875 p., [6] t., [52] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-20-2 kötött
lexikon
030
[AN 2591416] MARC

ANSEL
UTF-81898 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
lexikon
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Ottó - Racine. - 2005. - [4], 811 p., [13] t., [31] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Kötött (hibás ISBN 963-506-205-2)
lexikon
030
[AN 2591415] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1899 /2006.
   Zöld jeles napok : [módszertani kézikönyv] / szerk. Nyiratiné Németh Ibolya ; [közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - Budapest : MKNE, 2005. - 216, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86954-0-4 fűzött
természeti környezet - környezeti nevelés - világnap
061.7(439) *** 504 *** 37.033
[AN 2591395]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1900 /2006.
Buttyán Levente (1970-)
   Kriptográfia és alkalmazásai / Buttyán Levente, Vajda István. - Budapest : Typotex, 2005. - 445 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 443-445.
ISBN 963-9548-13-8 fűzött : 4300,- Ft
kriptográfia - egyetemi tankönyv
003.26(075.8) *** 659.2.012.8(075.8)
[AN 2593292]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2006.
   Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. - Budapest : Raabe, 2005. - Cserelapos mappa ; 23 cm
ISBN 963-9600-08-3 fűzetlen
Magyarország - könyvtárügy
021(439)
[AN 2593543]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2006.
Marton Veronika
   Az ékírás története / Marton Veronika. - Győr : Matrona, 2005. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 963-219-085-8 fűzött
írástörténet - ékírás
003.323(091)
[AN 2591571]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2006.
   Szülőföld, haza, Európai Unió / [... szerk. és összeáll. Kószó Andrásné, Biszvurmné Mózs Éva]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2005. - 225 p. : ill. ; 21 cm. - (Somogyi gyermekkönyvtárosok útmutatója, ISSN 0139-3685)
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 963-9286-12-5 fűzött
Európai Unió - gyermekkönyvtár - gyermekfoglalkozás - gyermekkönyv
027.625.15 *** 327.39(4-62)(02.053.2)
[AN 2592364]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2006.
   Válogatott írások megyénk iskolai könyvtárosairól, iskolai könyvtárairól / [vál. és összeáll. Zsoldos Jánosné]. - Nyíregyháza : Kölcsey F. Gimn., 2005. - 145 p. : ill. ; 50 cm. - (A Kölcsey Ferenc Gimnázium füzetei ; 6-7.)
ISBN 963-218-648-6 fűzött
könyvtárügy - iskolai könyvtár
027.8(439.161) *** 021(439.161)
[AN 2594160]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1905 /2006.
Agárdi Péter (1946-)
   A magyar kultúra és média a XXI. század elején : tanulmányok / Agárdi Péter. - Pécs : PTE FEEK, 2005. - 300 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - kultúra - művelődés - ezredforduló
791.9.096/.097(439)"200" *** 008(439)"200"
[AN 2591742]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2006.
Liska Dénes (1927-)
   A Papa, a Mama meg a többiek / Liska Dénes. - [Budapest] : Garbo K., [2005]. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86797-4-3 fűzött
rádióműsorszám
791.9.096(439)(083.97)
[AN 2592644]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2006.
   A Napló-titok / Azurák Csaba [et al.]. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - 375 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-369-478-7 kötött
Magyarország - televíziós műsorszám
791.9.097(439)
[AN 2593953]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1908 /2006.
Köthe, Rainer
Wissenschaft im Alltag (magyar)
   Természetbúvár : mindennapi tudomány / írta Rainer Köthe ; ill. Gaia Bellettini ... és Thies Schwarz ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2005. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9446-73-4 fűzött
természettudomány - élettan - műszaki tudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2594144]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2006.
Pataki Béla (1956-)
   A technológia menedzselése / Pataki Béla. - Budapest : Typotex, 2005. - 207 p. : ill. ; 16 cm. - (Gyorsuló tudomány, ISSN 1787-4009)
Bibliogr.: p. 197-207. és a jegyzetekben
ISBN 963-9548-70-7 fűzött : 1350,- Ft
stratégiai menedzsment - innováció - műszaki tudomány - műszaki fejlesztés
001.89 *** 62 *** 65.011.1 *** 330.341.1
[AN 2593479]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1910 /2006.
Bodson, Gérard
Cracking the apocalypse code (magyar)
   Az apokalipszis kódjának megfejtése / Gérard Bodson ; [ford. Kiss Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 220, [2] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-369-053-6 kötött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
133 *** 228.07
[AN 2593950]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2006.
Bogdán Tibor (1946-)
   Horoszkópos párválasztás : szerelem és horoszkóp / Bogdán Tibor. - Budapest : Duna Kvk., [2005]. - 2 db : ill., színes ; 23 cm
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2593525]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz. - 279 p., [8] t.
ISBN 963-86840-8-9 kötött : 1998,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2593526] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. - 300 p., [8] t.
ISBN 963-86969-4-X kötött : 1998,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2593528] MARC

ANSEL
UTF-81912 /2006.
Jaxon-Bear, Eli
The enneagram of liberation (magyar)
   A megszabadulás enneagramja : a fixációtól a szabadságig / Eli Jaxon-Bear ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 370 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86895-2-8 fűzött : 2850,- Ft
ezoterika - személyiségtipológia - önismeret
133.25 *** 159.923 *** 165.242.1
[AN 2592678]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2006.
Kássa László (1959-)
   Magia nigrae : adalékok a mágia kultúrtörténetéhez / G. S. Frater P. A. X. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-95-9 fűzött : 1700,- Ft
mágia
133.4
[AN 2592170]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2006.
Lem, Stanisław
Okamgnienie (magyar)
   Szempillantás : az emberi civilizáció perspektívái / Stanisław Lem ; ford. Körner Gábor. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2002. - 155 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9326-64-X kötött : 1750,- Ft
prognosztika - jelenség
001.94 *** 001.18 *** 008.2
[AN 2591400]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2006.
Omael frater
   Spirituális mágia : [a szellem teremtő ereje] / Frater Omael. - [Onga] : Hermit, [2005]. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-91-6 fűzött : 2100,- Ft
mágia
133.4
[AN 2592175]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2006.
Palcsó Brigitta
   A teremtő önismeret / Palcsó Brigitta, Sághy Enikő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 215 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-369-428-0 kötött
okkultizmus
133.25
[AN 2593666]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2006.
Szemrád Nándor
   Szabadítsuk fel a Földet! : a hazugságok rabláncából / Szemrád Nándor, Benyovszky Máté. - Budapest : Szemrád N., 2005. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 963-219-426-8 fűzött
ezoterika - jelenség
133 *** 001.94
[AN 2593514]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2006.
Szilvásy Judit
   Rendezzük át lakásunkat feng shuival egy sikeresebb életért! : ötlettár érted / Szilvásy Judit ; [kiad. az Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2005. - 155 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-86633-2-4 kötött : 2280,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2593285]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2006.
Wood, A. D.
   Varázstükör : mágikus tükör készítése és használata : [betekintés egy rejtett világba] / A. D. Wood ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-97-5 fűzött : 1900,- Ft
mágia
133.4 *** 159.961.4
[AN 2592142]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1920 /2006.
   Dabas természeti értékei. - Dabas : Reálszisztéma Ny., 2005-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Dabas - természeti környezet
502(439-2Dabas)
[AN 2593884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fák és bokrok / Czeróczki András. Öreg fák Dabason / Sztavinovszky Győző. - 2005. - 99, [4] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. [101].
Kötött
Dabas - természeti környezet - flóra
502(439-2Dabas) *** 581.9(439-2Dabas)
[AN 2593886] MARC

ANSEL
UTF-81921 /2006.
Értékőrző Magyarország (angol)
   Cherishing Hungary's heritage : national parks and world heritage sites / chief ed. János Tardy ; [ed. ... Imre Dosztányi] ; [pict. ed. Zsolt Kalotás] ; [photographics Zoltán Asztalos et al.] ; [transl. by Balázs Dániel Harcz et al.]. - 2. expanded ed. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2005. - 215 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-202-335-8 kötött
Magyarország - nemzeti park - építészet - világörökség - fényképalbum
502.4(439)(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 2593771]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2006.
Pál Szabó Ferenc
   Homokpuszták és garmadák : Fülöpháza, Orgovány és Bugac természeti értékei / Pál Szabó Ferenc. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2005. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Boróka füzetek, ISSN 1785-8291)
ISBN 963-218-828-4 fűzött
Kiskunság - Kiskunsági nemzeti park - nemzeti park - magyar néprajz - állattartás
502.4(439)Kiskunsági_Nemzeti_Park *** 636(439Kiskunság) *** 391/395(=945.11)(439Kiskunság)
[AN 2592850]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2006.
Papp Péter
   Forgácsok Noé bárkájából : [Szent István Rádió] = Stružliny o Noého archy / [riportok Papp Péter, Tikovits Ernő] ; [szerk. Gábor László] ; [közread. a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány]. - Eger : M. Kat. Rádió Alapítvány, [2005]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
környezetvédelem - rádióműsorszám - interjú
504.06(047.53) *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2591464]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2006.
Symposium on Analytical and Environmental Problems (12.) (2005) (Szeged)
   Proceedings of the 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems : Szeged, 26 September 2005 / ed by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : SZAB, [2005]. - [2], 492 p. : ill. ; 29 cm
Az előadások váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-219-675-9 fűzött
környezetvédelem - analitikai kémia - konferenciakiadvány
504.03 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2593763]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2006.
   Vidravédelem autóútjaink mentén : tények és javaslatok / összeáll. Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2005. - 34 p. ; 20 cm
ISBN 963-86632-6-X fűzött
Magyarország - állatvédelem - vidra
504.74.06(439) *** 599.742.4
[AN 2592838]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1926 /2006.
Bolla Marianna (1955-)
   Statisztikai következtetések elmélete / Bolla Marianna, Krámli András. - Budapest : Typotex, 2005. - 407 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-397.
ISBN 963-9548-41-3 fűzött : 3600,- Ft
matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)
[AN 2592619]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1927 /2006.
Feynman, Richard Phillips
The character of physical law (magyar)
   A fizikai törvények jellege / Richard Feynman ; [Paul Davies előszavával] ; [ford. Gajzágó Éva]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 963-9429-74-0 kötött : 2490,- Ft
fizika
530.1
[AN 2591370]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2006.
Wigner Jenő (1902-1995)
Művek (vál.) (magyar)
   Wigner Jenő válogatott írásai / vál. és az előszót írta Ropolyi László. - Budapest : Typotex, 2005. - 461 p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669 ; 5.)
Ford. Györgyi Géza, Szegedi Péter. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-62-6 kötött : 2150,- Ft
fizika - matematika
530.1 *** 51
[AN 2593934]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1929 /2006.
Dröscher, Vitus B.
Menschenaffen (magyar)
   Emberszabású majmok / írta Vitus B. Dröscher ; ill. Reiner Zieger ; [ford. Frenkel Éva Varga Csaba fordításának felhasználásával]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 21.)
ISBN 963-9446-67-X kötött
emberszabású majmok
599.88
[AN 2591459]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2006.
Festetics Antal (1937-)
Konrad Lorenz (magyar)
   Konrad Lorenz világa / Festetics Antal ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2005. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 963-86107-6-X * kötött (hibás ISBN 963-9610-76-X)
Lorenz, Konrad
Ausztria - tudós - biológia - 20. század - ösztön - etológia
591.512 *** 59(436)(092)Lorenz,_K.(084.12)
[AN 2593548]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2006.
Szemadám György (1947-)
   Madarak, madarászok és más csodalények / Szemadám György ; a szerző festményeivel. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 197, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7486-10-0 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - madár - memoár
598.2(439)(0:82-94)
[AN 2591543]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1932 /2006.
Adamovszky Istvánné
   Gyakorlati reflexológia, avagy Talpmasszázs, ahogyan én csinálom / Adamovszky Istvánné. - Budapest : Reflex Kft., 2005. - 119 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-218-774-1 fűzött
reflexológia - talpmasszázs - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89
[AN 2592308]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2006.
   Apáink jönnek velünk szembe / [... Herzka Ferenc és Szabó László ... filmsorozata alapján ...] ; [a fotókat Szabó László kész.]. - Budapest : Semmelweis, 2005-. - 20 cm
Magyarország - orvos - életútinterjú
61(439)(092)(047.53)
[AN 2574479]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Palkovits Miklós akadémikus, professzor emeritus. - 2005. - 129 p. : ill.
ISBN 963-9214-88-4 fűzött
Palkovits Miklós (1933-)
Magyarország - orvos - tudós - idegbiológia - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Palkovits_M.(047.53) *** 612.8
[AN 2593180] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Hámori József akadémikus, professzor emeritus. - 2005. - 88 p. : ill.
ISBN 963-9214-89-2 fűzött
Hámori József (1932-)
Magyarország - tudós - agykutatás - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
001(439)(092)Hámori_J.(047.53) *** 57(439)(092)Hámori_J.(047.53) *** 612.82
[AN 2593188] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Somogyi János nyugalmazott egyetemi tanár. - 2005. - 106 p. : ill.
ISBN 963-9214-90-6 fűzött
Somogyi János (1929-)
Magyarország - orvos - tudós - biokémia - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Somogyi_J.(047.53) *** 577.1
[AN 2593192] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Szabó Zoltán nyugalmazott intézet- és tanszékvezető, professor emeritus. - 2005. - 107 p. : ill.
ISBN 963-9214-91-4 fűzött
Szabó Zoltán (1929-|)
Magyarország - orvos - sebész - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Szabó_Z.(047.53) *** 617
[AN 2593194] MARC

ANSEL
UTF-81934 /2006.
Avlicino, A. A.
Beat the flu (magyar)
   Madárinfluenza : túlélőkalauz a világjárványhoz / A. A. Avlicino ; Mike Skinner előszavával ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 233 p. ; 19 cm
ISBN 963-203-134-2 fűzött
fertőző betegség - járványügy - influenza - állatbetegség - madár
616.921.5 *** 616.988.75 *** 636.5 *** 598.2
[AN 2593529]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2006.
Borlone, Pierfranca
Formazione professionale di educatrici pari nel campo della prostituzione (magyar)
   Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen : Fenarete program / írta Pierfranca Borlone és Grazia Macchieraldo ; a magyar változatot szerk. Forrai Judit ; kiad. a Szex Edukációs Alapítvány. - Budapest : Szex Edukációs Alapítvány, 2005. - 108 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 91-95.
Fűzött
Európai Unió - prostitúció - szexológia
613.882(4-62)(036) *** 351.764(4-62)(036) *** 392.65(4-62)(036)
[AN 2593233]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2006.
Clark, Hulda Regehr
The cure for all diseases (magyar)
   Meggyógyulhatsz : a betegségek valódi okai és gyógymódjai / Hulda Regehr Clark ; [ford. Fuferenda Márta, Kőrösi István, ... Papp Huba]. - [Budapest] : Leviter, 2005. - 2 db : ill. ; 22 cm
ISBN 963-218-444-0 fűzött
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 2591557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 334 p.
ISBN 963-218-445-9
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 2591559] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 286 p.
ISBN 963-218-446-7
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 2591561] MARC

ANSEL
UTF-81937 /2006.
Euroconference on Apoptosis (13.) (2005) (Budapest)
   13th ECDO Euroconference on Apoptosis : Budapest, ... October 1-4, 2005 : programme and book of abstracts / [org. by the] University of Debrecen Medical and Health Science Center. - Budapest : Diamond Congress, cop. 2005. - [386] p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-273-7 fűzött
sejttan - rákbetegség - konferenciakiadvány
616-006 *** 576 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2593779]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2006.
Evidence-based medicine guidelines (magyar)
   Tényeken alapuló orvostudomány : módszertani ajánlások = E.B.M.G. Evidence based medicine guidelines / [szerk. Ilkka Kunnamo et al.] ; [a m. kiad. szerkesztője Nyirkos Péter]. - Budapest : Melania, 2004-. - 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9106-88-7
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2549396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Ideggyógyászat, psychiátria, fül-orr-gégészet, szemészet, orthopédia. - 2005. - XXIV, 528 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9106-92-5 fűzött
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2593755] MARC

ANSEL
UTF-81939 /2006.
Franco, Cathy
L'imagerie le corps (magyar)
   Az emberi testről : válaszoljunk a gyerekek kérdéseire / szöveg Cathy Franco ; ill. ... G. Costa, Isabella Rognoni ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tudástár, ISSN 1786-3406)
ISBN 963-228-385-6 kötött
anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2592237]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2006.
Gladwell, Malcolm
Blink (magyar)
   Ösztönösen : a döntésről másképp / Malcolm Gladwell ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 219 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 199-206.
ISBN 963-7525-83-1 kötött : 2990,- Ft
ösztön
159.943.64
[AN 2593427]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2006.
Griffin, G. Edward
The world without cancer (magyar)
   A világ rák nélkül : a B-17 vitamin története / G. Edward Griffin. - 2. jav., aktuakizált kiad. - Budapest : VitaFree Kft., cop. 2005. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Maleczki MIklós. - Bibliogr.: p. 289-291. és a jegyzetekben
ISBN 963-219-334-2 fűzött : 2898,- Ft
rákbetegség - vitamin - gyógyítás
615.356 *** 577.164.1 *** 616-006
[AN 2592216]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2006.
Hidas György
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit ; [graf. Szyksznian Wanda]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 963-208-983-9 kötött : 2990,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
618.2 *** 615.851 *** 159.964.2
[AN 2591347]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2006.
   IX. Gottsegen Kardiológiai Nap : 2005. november 25. : előadás-összefoglalók / [... szerk. Tonelli Miklós]. - [Budapest] : Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int., 2005. - 56 p. ; 20 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött
szívgyógyászat - konferenciakiadvány
616.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2591599]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2006.
Kisfalvi Angéla (1964-)
   Jákob naplója : egy Down-szindrómás kisfiú története / [Kisfalvi Angéla]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2005. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86645-9-2 fűzött : 1890,- Ft
Kisfalvi Jákob Soma (2000-)
Down-kór - napló
616.899.65(0:82-94)
[AN 2593225]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2006.
Kolarovszky Gyöngyi
   Gátizomtorna : jógával a gátizmok egészségéért / [Kolarovszky Gyöngyi] ; [ill. Molnár Tamás]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda Kft., cop. 2005. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86851-1-5 fűzött : 1650,- Ft
jóga - vagina
613.71 *** 618.18
[AN 2593221]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2006.
Lanctôt, Ghislaine Saint-Pierre
What the hell am I doing here anyway? (magyar)
   Mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen? : önmegvalósítást! / Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt ; [ford. Korda Cecília és Szücs Károly]. - [Budapest] : Ez Van K., 2005. - IV, 266 p. : ill, részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 963-217-589-1 fűzött : 3990,- Ft : 25 EUR
életvezetés
613.865
[AN 2592309]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2006.
Littauer, Florence
Personality plus for parents (magyar)
   Személyiségünk rejtett tartalékai szülőknek : ha megértjük önmagunkat, megérthetjük gyermekeinket is / Florence Littauer ; [ford. Turcsik Zita]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2005. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 963-9333-20-4 kötött
személyiségtipológia - családi nevelés
159.923 *** 37.018.1
[AN 2592642]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2006.
Lübeck, Walter
Das Reiki-Handbuch (magyar)
   A reiki ösvényén : a gyógyító szeretet útja : tökéletes bevezetés a reiki mindennapi gyakorlatába / Walter Lübeck ; [ford. P. Szabó Klára]. - Budapest : Édesvíz, 2005, cop. 1994. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-528-897-2 fűzött : 2490,- Ft
reiki
615.89
[AN 2591413]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2006.
Marton Zsófia
   Lóherba : gyógynövények lovaknak / Marton Zsófia ; [... képeket Aknay Csaba et al. kész.]. - Budapest : Equinter, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Equinter kézikönyvek, ISSN 1787-2693)
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-218-839-X kötött
természetgyógyászat - gyógynövény - állatbetegség - ló
615.89:615.322 *** 636.1 *** 619
[AN 2593417]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2006.
Maushart, Susan
Wifework (magyar)
   Asszonysors : mit jelent a nőnek valójában a házasság / Susan Maushart ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 319 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 277-298.
ISBN 963-369-440-X fűzött
- házasság - nemek pszichológiája
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 2593624]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2006.
   "Még ép a roncs ág" : válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból / szerk. Grezsa Ferenc, Takács Péter. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2005. - 376 p. ; 20 cm. - (Mentálhigiéné, önsegítés, civil szervezetek, ISSN 1787-601X ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2593276]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2006.
Muller, Marie-France
Le dien' cham' (magyar)
   A dien cham : az arcreflexológia csodálatos módszere / Marie-France Muller, Nhuan Le Quang ; René Maurice Nault rajz. ; [ford. Nyerges Mária]. - [Budapest] : Jokerex, [2005]. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9368-48-2 fűzött
reflexológia - akupunktúra - arc
615.821.2 *** 615.814.1
[AN 2594023]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2006.
Pennebaker, James W.
Opening up : the healing power of expressing emotions (magyar)
   Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk : az őszinte beszéd és írás gyógyító ereje / James W. Pennebaker ; [ford. Ehmann Bea]. - Budapest : Háttér, 2005. - 291 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 268-282.
ISBN 963-9365-38-6 fűzött : 2100,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 2592672]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2006.
Sasso, Cinzia
Un'ora sola io vorrei (magyar)
   Csak egy órácskát kérek : gyorskalauz a jobb időbeosztáshoz / Cinzia Sasso, Susanna Zucchelli ; [ford. Máté Judit]. - Budapest : Hermes, cop. 2005. - 139 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86888-3-1 fűzött : 1690,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2591633]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2006.
Schobert Norbert (1971-)
   Update 1 : étel és mozgás receptkönyv / Schobert Norbert ; [fotók Balázs István, Karizs Tamás]. - [Budapest] : Norbi.hu Kft., 2005. - 301 p. : ill., színes ; 25 cm
A karcsúság receptjei : update 1 étel- és mozgásreceptek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-219-445-4 kötött : 4999,- Ft
diéta - fitness - szakácskönyv
613.71 *** 641.561(083.12)
[AN 2594053]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2006.
Shen, Peijian
Massage for pain relief (magyar)
   Fájdalomcsillapító masszázs lépésről lépésre / írta Peijian Shen ; [ford. Boda Tamara]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2005. - 140, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9569-85-2 fűzött : 2800,- Ft
masszázs - fájdalomcsillapító
615.82 *** 615.212
[AN 2593842]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2006.
   Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek / [szerzők Jánosi Csaba et al.] ; [fotók Balási Csaba et al.] ; [közread. az] Ars Topia Alapítvány, Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület. - Budapest : Ars Topia Alapítvány ; Csíkszereda : Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyes. ; Szombathely : B.K.L. K., 2005. - 178, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-218-003-8 fűzött
Székelyföld - fürdőhely
615.838(498.4Székelyföld)
[AN 2593309]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2006.
   Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban / szerk. Varga Katalin. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2005. - 445 p. : ill. ; 20 cm. - (Továbbképző szakanyagok / Országos Addiktológiai Intézet, ISSN 1786-6820 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-219-335-0 fűzött
pszichoterápia - szuggesztió
615.851.1
[AN 2593333]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2006.
Takács Béláné
   Terhességmegszakítások a Dél-Alföldön / [kész. Takács Béláné]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2005. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-872-5 fűzött
Dél-Alföld - művi abortusz - statisztikai adatközlés - ezredforduló
618.39-089.888.14(439Dél-Alföld)"199/200"(083.41) *** 31(439Dél-Alföld)
[AN 2592377]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2006.
Toldy Csilla (1963-)
   Kismamajóga : út a tudatos, örömteli szüléshez / [Toldy Csilla]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2005. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86851-4-X fűzött : 1650,- Ft
terhestorna - jóga
618.2-083 *** 613.71
[AN 2593217]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1961 /2006.
Köthe, Rainer
Technik (magyar)
   Technikabúvár : hétköznapi technika / írta Rainer Köthe ; ill. Bianca Johannsen és Thies Schwarz ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9446-74-2 fűzött
műszaki tudomány - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 2594137]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1962 /2006.
Debreceni Lajos
   Multimédia, videó, tömörítés, rendszerarchiválás, internetes levelezés / Debreceni Lajos ; [közread. a Dunaújvárosi Főiskola ...]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2005. - 118 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : 1100,- Ft
multimédia - számítástechnika - elektronikus posta
681.3.019 *** 681.3.016 *** 681.324Internet
[AN 2593433]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2006.
Fóthi Ákos
   Bevezetés a programozáshoz / Fóthi Ákos. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2005. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 963-463-833-3 fűzött
programozás
519.68
[AN 2592399]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2006.
Introducing Microsoft Visual Basic 2005 for developers (magyar)
   Microsoft Visual Basic 2005 fejlesztőknek / Sean Campbell [et al.] ; [ford. ... Gábriel Zoltán et al.]. - Bicske : Szak K., 2005. - XXI, 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-74-1 fűzött : 6000,- Ft
programozás - programnyelv - Visual Basic
519.682Visual_Basic
[AN 2593209]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2006.
Ketskeméty László
   Bevezetés az SPSS programrendszerbe : [módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez] / Ketskeméty László, Izsó Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2005. - 459 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 963-463-823-6 fűzött
program - statisztikai elemzés
519.688SPSS *** 519.23
[AN 2592400]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2006.
Márk Tamás (1978-)
   Biztonságosabb internetezés otthon / Márk Tamás. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. K., 2005. - 77 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Biztonságos internet otthon
Fűzött : 800,- Ft
internet - biztonságtechnika - vírusölő
681.324Internet *** 65.012.8
[AN 2593627]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2006.
   Proceedings of the 3rd PhD mini-symposium : June 20, 2005., University of Veszprém of Veszprém Information Science & Technology Phd School. - [Veszprém] : Univ. of Veszprém Information Science & Technology PhD School, cop. 2005. - 69 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9495-76-X fűzött
információtechnika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2592255]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2006.
   Technology-enhanced learning with ubiquitous applications of integrated web, digital tv and mobile technologies : ... HUBUSKA Networking Centres ... : open workshop : 6th eLearning Forum : Budapest, Hungary, 10 June, 2005 : proceedings / István Simonics, Radoslav Pavlov, Tatiana Urbanova ed. - [Budapest] : [MTA SZTAKI], [2005]. - 150 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-311-361-X fűzött
mobil számítástechnika - televíziótechnika - digitális híradástechnika - internet - konferenciakiadvány
681.324Internet *** 681.32 *** 654.197 *** 061.3(439-2Bp.)"2005" *** 621.397.743.037.37
[AN 2593783]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1969 /2006.
International Symposium on Essential Oils (36.) (2005) (Budapest)
   36th International Symposium on Essential Oils : 4-7 September, 2005 Budapest ... : programme and book of abstracts / [ed. Jenő Bernáth, Éva Németh and Anita Kozak]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., 2005. - X, 246 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-218-981-7 fűzött
növényi olaj - illóolaj - konferenciakiadvány
665.3 *** 633.81 *** 633.85 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2593665]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2006.
Klepacki, Laura
Avon (magyar)
   Avon : egy női világcég sikertörténete / Laura Klepacki ; [ford. Séllei Nóra]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86879-1-6 kötött
Avon Products Inc.
Egyesült Államok - kozmetika - vállalat
665.58 *** 061.5(73)Avon
[AN 2594006]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1971 /2006.
   Épületszigetelési kézikönyv : gyakorlati tanácsadó a hő-, hang- és nedvesség elleni szigetelésekről / szerk. Fülöp Zsuzsanna, Osztroluczky Miklós ; szerzők Barta Ferenc [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2005. - Cserelapos mappa : ill. ; 32 cm + CD-ROM
Lezárva: 2005. dec.
ISBN 963-9313-49-1 fűzetlen
épületszigetelés
699.8
[AN 2594031]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2006.
Fodor József (1922-)
   Magyarországi tégla és cserépgyártás története / Fodor József ; [... illusztrált anyagát összeáll. Fodor Józsefné]. - Veszprém : Szerző, 2005. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-978-X kötött
Magyarország - tégla- és cserépipar - történeti feldolgozás
666.71(439)(091) *** 666.74(439)(091) *** 62(439)(091)
[AN 2593266]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1973 /2006.
   Combined conference on heavy vehicles : XXXVI. Meeting of Bus and Coach Experts and Congress on Commercial Vehicles : Budapest, ... 29-31 August, 2005 : [final programme and abstracts] = Összevont gépjármű konferencia : XXXVI. Autóbusz Szakértői Tanácskozás és Haszongépjármű Konferencia : [végleges program és összefoglalók] / [ed. Voith András, Szatmári Éva] ; [org., publ. by the] Scientific Society of Mechanical Engineers, Association of the Hungarian Automotive Industry. - [Budapest] : GTE : MGSZ, [2005]. - XXXV, 124 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
gépjármű - konferenciakiadvány
629.113 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2593817]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2006.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : a vasút / [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2005. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9446-78-5 * fűzött (hibás ISBN 963-7937-78-5)
vasút - vetélkedő
629.4(076) *** 656.2(076)
[AN 2593478]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1975 /2006.
Beck Tibor
   A filoxéravész Magyarországon : a kártevő elleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilag támogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig, 1872-1910 / Beck Tibor. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2005. - 174 p. ; 24 cm. - (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, ISSN 0521-4254 ; 10.)
Bibliogr.: p. 137-146.
ISBN 963-7092-55-2 fűzött
Magyarország - szőlőművelés - növényvédelem - filoxéra - 19. század - századforduló
634.8(439)"187/190" *** 632.752.2 *** 338(091)(439)"187/190"
[AN 2593848]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2006.
Hermans, Sandra
De landschildpad (magyar)
   Teknősök : útmutató az állatok kiválasztásához, gondozásához, etetéséhez, szaporításához, egészségvédelméhez / Sandra Hermans. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kisállatkalauz, ISSN 1786-5018)
Ford. Fazekas István
ISBN 963-9471-84-4 fűzött : 1290,- Ft
teknős - kisállattenyésztés
636.983 *** 636.045
[AN 2592987]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2006.
Kovács József
   Szélmalmaink / szöveg, fotók, rajz és modell Kovács József ; közrem. Kovács Józsefné és Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2005. - 159 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 7.)
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 963-219-116-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - szélmalom - fényképalbum
664.7(439)(084.12) *** 664.7(4-11)(084.12)
[AN 2591644]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2006.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Kutya utónévkönyv / Winkler Róbert ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 142 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8453-34-6 kötött : 1970,- Ft
kutya - utónévkönyv - humoreszk
636.7 *** 894.511-7 *** 809.451.1-312.2
[AN 2591402]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2006.
Meulblok, Hans
De praktische terrariumwijzer (magyar)
   Terrárium : útmutató az állatok és növények kiválasztásához, tartásához, gondozásához, ápolásához és szaporításához / [Hans Meulblok]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kisállatkalauz, ISSN 1786-5018)
Ford. Csicsely Eszter
ISBN 963-9471-86-0 fűzött : 1290,- Ft
terrárium - hüllő - kétéltű
636.98 *** 636.045
[AN 2592991]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2006.
Neumann, Kerstin
Pferde (magyar)
   Lovak / írta Kerstin Neumann ; ill. Marta Hofmann ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - 3. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 37.)
Kötött (hibás ISBN 963-9446-02-5)
- lovaglás
636.1 *** 599.723 *** 798
[AN 2591473]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2006.
Neumann-Cosel, Isabelle von
Pferde verstehen leicht gemacht (magyar)
   Hogyan értsük meg a lovakat? / Isabelle von Neumann-Cosel ; [ford. Varga Judit] ; [fotók Jean Christen et al.]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Elektra lovasiskola, ISSN 1787-2766)
ISBN 963-7053-18-2 fűzött : 1490,- Ft

636.1
[AN 2593352]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2006.
   A schnauzer / [szerk. Szabadi Gusztáv] ; [fotók Olajos Andrea]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 88 p., [8] t. : iil., részben színes ; 21 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-7053-29-8 fűzött : 1190,- Ft
kutya
636.7
[AN 2593697]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2006.
   Szív adja szívnek szívesen : családi füzet a mézeskalács történetéről / [összeáll. Belvaracz Ibolya és Homokiné Bibor Anna]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, 2005. - 16 p. : ill. ; 30 cm + mell. - (Szórakaténusz módszertani füzetek, ISSN 0237-4676 ; 6.)
ISBN 963-7216-90-1 fűzött
mézeskalács - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
664.667 *** 379.826(02.053.2)
[AN 2593383]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1984 /2006.
Baratta, Tommy
Cooking for Jack (magyar)
   Jack konyhája / Tommy Baratta ; [Jack Nicholson előszavával] ; [ford. ... Nagy Erika]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 194 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Jack Nicholson kedvenc receptjei
ISBN 963-497-051-6 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2593949]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2006.
Birmann Erzsébet
   Finom kis jazz : muzikális és kulináris örömök / [szöveg Birmann Erzsébet, H. Magyar Kornél] ; [zene Babos Gyula et al.] ; [fotók Siklós Péter]. - Budapest : HVG K. Rt., 2005. - 142 p. : ill. ; 22 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7525-74-2 * fűzött (hibás ISBN 463-7525-74-2)
Magyarország - ezredforduló - szakácskönyv - dzsessz
641.55(083.12) *** 785.161(439)"200"
[AN 2593541]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2006.
Black, Maggie
Medieval cookbook (magyar)
   Középkori szakácskönyv / Maggie Black ; [ford. Kun József]. - Nyíregyháza : Szkíta Szarvas Kvk., cop. 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-86878-1-9 fűzött
Európa - étkezési szokás - középkor - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 392.8(4)"13/14" *** 930.85(4)
[AN 2594083]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2006.
   Gasztronómiai ajánló és szakácskönyv : [különleges asztali örömök Somogyban] / [szerkesztésben közrem. Baranyó Alíz et al.] ; [kiad. Somogy Megyei Önkormányzat]. - Kaposvár : Somogy M. Önkormányzat, 2005. - 173, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7188-13-4 fűzött
Somogy (megye) - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.123)(083.12)
[AN 2592229]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2006.
Halász János
   Jancsi bácsi szakácskönyve / Halász János. - Tapolca : Receptbazár, 2005-. - 25 cm
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2593244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Gasztronómiai kalandozások Veszprém megyében. - 2005. - 164 p. : ill., színes
Kötött (hibás ISBN 963-460-306-8)
Veszprém (megye) - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.117)(083.12)
[AN 2593246] MARC

ANSEL
UTF-81989 /2006.
Heimann, Erich H.
Selbst mit Leichtbauplatten um- und ausbauen (magyar)
   Gipszkarton lapok beltéri felhasználása / Erich H. Heimann ; [ford. Gertheis Antal]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2005. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-7418-73-3 fűzött : 1998,- Ft
burkolólap - gipsz - barkácsolás
689 *** 691.311
[AN 2591341]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2006.
Imre Andrea
   Bea : 20 étel, 20 életkép / [szerző Imre Andrea, Zsuffa Ákos, Hervé-Lóránth Ervin] ; [fotó Jurassza Zsófia, Szabó Attila]. - Budapest : Lectum Kft., cop. 2005. - 83, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-219-553-1 kötött : 2898,- Ft : 12 EUR
Gáspárné Balla Beáta
Magyarország - híres ember - nő - 20. század - 21. század - életrajz - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 929(439)Gáspárné_Balla_B.
[AN 2594128]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2006.
Lawson, Nigella
Nigella bites (magyar)
   Nigella falatozója / Nigella Lawson ; Francesca Yorke fotográfiáival ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-497-110-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2593945]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2006.
Liscsinszky Béla (1949-)
   Főzzünk magyarul / Liscsinszky Béla ; [a szerző fotóival]. - 2. kiad. - Budapest : Mérték, 2005. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7304-56-8 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2591454]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2006.
Steiger, Lydia
Waffeln (magyar)
   Gofri / Lydia Steiger ; [ford. Blahó Gabriella]. - [Budapest] : K.u.K., [2005]. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7437-32-0 kötött : 1400,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2593659]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1994 /2006.
   A jellem tekintete és a Transporter-Life-Line életfelfogás : huszonhat kortárs festőművész önarcképével / szerk. Mészáros Gábor. - [Budapest] : Huba Kft., cop. 2005. - 94 p., [30] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Huba - kortárs filozófia, ISSN 1787-453X ; 1.)
Közrem. Kissné Novák Éva. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-606-6 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - ismeretelmélet - személyiségtipológia - filozófiai antropológia - festészet - ezredforduló - arckép
165 *** 159.923 *** 73/76.041.5 *** 141.319.8 *** 75(439)"200"
[AN 2593443]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2006.
Law, Stephen
The philosophy files (magyar)
   Filozófiai fogások : [csak egy dolog biztos - hogy semmi sem az] / Stephen Law ; [ford. Babits Péter] ; [ill. Daniel Postgate]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-905-8 fűzött
filozófia - gyermekkönyv
1(02.053.2)
[AN 2593680]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2006.
Ruzsa Ferenc (1957-)
   A' meta-physica mívelésének hasznárúl / Ruzsa Ferenc ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 18 p. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-250-010-5)
metafizika - tudománytan
111 *** 001.1
[AN 2593483]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1997 /2006.
Bakos Rafael
   Isten szívének visszhangja : Lisieux-i Szent Teréz / Bakos Rafael ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség ; Budapest : M. Sarutlan Karmelita Rendtartomány, 2005. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86765-2-3 fűzött
Thérèse de l'Enfant Jésus
szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus
[AN 2592805]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2006.
Balassay József (1914-)
   Gyertyafény : meditációs versek / Balassay József. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2005-. - 21 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 918609
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2593426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2005]. - 79 p. : ill.
ISBN 963-219-626-0 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2593430] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [2005]. - 143 p. : ill.
ISBN 963-219-627-9 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2593434] MARC

ANSEL
UTF-81999 /2006.
Békés Géza (1917-)
   Jobb jövőnkért / Békés Géza ; [kiad. a KALOT Népfőiskolai Mozgalom]. - [Budapest] : KALOT, 2005-. - 20 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Békés Géza (1917-)
katolikus egyház - egyházi személy - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
282(439)(092)Békés_G.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2593816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Emlékirataim. - 2005. - 126 p. : ill.
Fűzött
katolikus egyház - egyházi személy - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
282(439)(092)Békés_G.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2593826] MARC

ANSEL
UTF-82000 /2006.
   Biogenetika és etika. - Budapest : Vigilia, 2005. - 109, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 4.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2003. nov. 15-én tartott tudományos konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-75-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - genetika - konferenciakiadvány
244 *** 575 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2592707]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2006.
Burns, Jim
The word on sex, drugs and rock n' roll (magyar)
   Szex, drogok és rock'n' roll : az Ige fényében / Jim Burns ; [ford. Bálint Ágnes]. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2005. - 130 p. ; 29 cm. - (Ifjúságépítők csoportos bibliatanulmányozó sorozat)
ISBN 963-86507-5-3 fűzött
nevelés - vallási erkölcs - ifjúság - tanári segédkönyv
267.6 *** 37.034(072) *** 268
[AN 2593487]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2006.
Carothers, Merlin
What's on your mind? (magyar)
   Mi jár az eszedben? : a gondolatok harca / Merlin R. Carothers ; [ford. Kerek Józsefné]. - [Budapest] : Marana Tha, 2005. - 125 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 118.)
ISBN 963-9281-39-5 fűzött : 500,- Ft
erkölcsteológia - vallásos irodalom
241 *** 244
[AN 2592702]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2006.
Coulombe, Charles A.
Vicars of Christ (magyar)
   Krisztus helytartói : [Szent Pétertől XVI. Benedekig] / Charles A. Coulombe ; [ford. Kozák Iván, Rákócza Richárd]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-305-231-9 kötött
pápa - életrajz
262.13(092)
[AN 2594056]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2006.
Csabai Tamás
   Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus : történetbölcselet az Írásokban : "Hegel ellen" / Csabai Tamás. - Felsőörs : Aeternitas, 2005. - 126 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86740-3-2 fűzött : 1480,- Ft
Biblia
világtörténelem - bibliamagyarázat
22.07 *** 930.9
[AN 2593332]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2006.
Dban-phyug-rdo-rje (karmapa), IX.
   Mandalafelajánlások : a négy alapgyakorlat : harmadik gyakorlat / ... szerzője 9. Gyalva Karmapa Vangcsuk Dordzse ; [... ford. Csöndes Áron]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2005. - 23 p. ; 22 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
A tibeti szöveg Wylie-féle átírásával
Fűzött
buddhizmus - meditáció - mandala
294.321
[AN 2592178]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2006.
Douglass, Klaus
Gottes Liebe feiern (magyar)
   Isten szeretetének ünnepe : az istentisztelet mai formáiról / Klaus Douglass ; [ford. Sághy Balázs]. - Budapest : Kálvin : Luther, 2005. - 294 p. ; 24 cm
ISBN 963-558-041-X fűzött : 1900,- Ft
ISBN 963-9571-40-7
istentisztelet
264
[AN 2591638]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2006.
   Evangélikus istentisztelet : liturgikus könyv / [kész. ... Szebik Imre et al.]. - Budapest : Luther, 2005. - 610 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9571-39-3 fűzött
evangélikus egyház - szertartás
264 *** 284.1
[AN 2592840]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2006.
Fila Lajos (1927-)
   A házasság értelme : teológiai, antropológiai és pszichológiai tanulmány / írta Fila Lajos. - [Bátonyterenye] : Örökmécs, 2005. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
Fűzött
házasság
265.5 *** 173
[AN 2592561]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2006.
Florenskij, Pavel Aleksandrovič
Ikonostas (magyar)
   Az ikonosztáz / Pavel Florenszkij ; [... utószót írta Szilágyi Ákos]. - Budapest : Typotex, 2005. - 223 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Ford. Kiss Ilona
ISBN 963-9548-66-9 fűzött : 2500,- Ft
orosz ortodox egyház - vallásfilozófia - ikon
246.3 *** 21 *** 281.93 *** 75.046.3(47) *** 73/76.046.3
[AN 2593469]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2006.
Flowers, Ronald
   Családok Isten családjában / írta Ronald & Karen Flowers ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyház : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 104 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 963-9577-39-1 fűzött
adventista egyház - családi élet
286.3 *** 173
[AN 2593300]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2006.
   Hitünk titkai : teológia Luther nyomán mindenkinek : előadások 2005 tavaszán / [szerk. Fabiny Tibor ifj.] ; [közread. az] Evangélikus Belmisszió Baráti Egyesület. - Budapest : EBBE, 2005. - 112 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86168-4-9 fűzött
teológia - evangélikus egyház
23/28 *** 284.1
[AN 2593237]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2006.
Hussain, Imteaz
   A zarándoklat / [... alapjául szolgáló szakdolgozatot írta Hussain Imteaz] ; [... kieg. Adel Ahmed Alsabahi] ; [... szerk. Komáromi Zsombor] ; [közread. az] Iszlám Egyház Fordító Iroda. - Budapest : Iszlám Egyh. Fordító Iroda, 2005. - 146, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86892-2-6 fűzött
mohamedán vallás - zarándoklat
297 *** 248.153.8
[AN 2591505]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2006.
In one body through the cross (magyar)
   Egy testben a kereszt által : princetoni javaslat a keresztények egységére / szerk. Carl E. Braaten és Robert W. Jenson ; [ford. Tóth Sára]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2005. - 47 p. ; 20 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 28.)
ISBN 963-86168-3-0 fűzött
ökumené
261.8
[AN 2593201]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2006.
Kocsis Attila (1930-)
   Kövek és fények : 52x52 prédikáció / Kocsis Attila ; szerk. Kocsis Istvánné, Kocsis István. - Dövény : [Magánkiad.], 2005. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-814-X fűzött
prédikáció
252
[AN 2591408]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2006.
Kovács Eleonóra
   A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története / Kovács Eleonóra. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány : Székesfehérvári Evangélikus Egyházközs., 2005. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Alba Civitas Történeti Alapítvány közlemények, ISSN 1786-528X ; 2.)
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-219-793-3 fűzött
Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet
Székesfehérvár - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
284.1(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 2592711]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2006.
Kunzler, Michael
Die Liturgie der Kirchen (magyar)
   Az egyház liturgiája / Michael Kunzler. - Szeged : Agapé, 2005. - 567 p. ; 24 cm. - (Katolikus teológiai kézikönyvek, ISSN 1416-7042 ; 10.). (Amateca ; 10.)
Ford. Szabó Katalin. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-458-300-8 fűzött
szertartás - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
264(075.8) *** 28
[AN 2593513]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2006.
Lao zi
Dao de jing (magyar)
   Tao te king = Az Út és az Erény könyve / Lao-ce ; [ford. és az utószót írta Kulcsár F. Imre]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2005], cop. 2001. - 145 p. ; 19 cm
Megj. még "Lao-ce életbölcselete" címmel is. - Függelékben: A kuotieni lelet
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9302-60-0)
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Laozi *** 895.1-96=945.11
[AN 2591507]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2006.
Leeuw van Weenen, Marco de
   Tanítványság : út a lelki érettséghez / Marco de Leeuw van Weenen ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 230 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-9390-35-6 fűzött
misszió
266.3
[AN 2593084]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2006.
   Lélektan és spiritualitás. - Budapest : Vigilia, 2005. - 189 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 5.)
2004. márc. 27--én, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott tudományos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-76-2 fűzött : 500,- Ft
vallásos irodalom - lélektan - konferenciakiadvány
244 *** 159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2592709]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2006.
Lemle Zoltán
   A lélek gyümölcsei : válogatott igehirdetések : 1996-2005 / Lemle Zoltán ; [ill. Decsi Kiss János]. - [Szekszárd] : Lemle Z., [2005]. - 184 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-460-904-X * fűzött (hibás ISBN 963-460-904)
prédikáció
252
[AN 2593524]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2006.
Magyar Zsolt
   Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből / Magyar Zsolt. - Hosszúhetény : Nemes J. Ált. Műv. Közp., 2005. - 47 p. : ill. ; 20 cm. - (Hosszúhetényi honismereti füzetek, ISSN 1416-7638 ; 5.)
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Római Katolikus Plébánia (Hosszúhetény)
Hosszúhetény - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Hosszúhetény)(091)
[AN 2593197]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2006.
Márfi Gyula (1943-)
   Az Istenkeresés útjain : gondolatok, újságcikkek, előadások / Márfi Gyula. - Veszprém ; Szeged : Codex Consulting Kft., 2005. - 212 p. ; 22 cm
ISBN 963-219-976-6 fűzött
dogmatika - erkölcsteológia - vallásos irodalom
23 *** 241 *** 244
[AN 2591456]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2006.
   A pécsi egyházmegye a 17-18. században / [... szerk. Fedeles Tamás, Varga Szabolcs]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2005. - 290 p. ; 24 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 1.)
A Pécsett 2004. szept. 27-én a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola által rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-7593-72-1)
Pécsi Egyházmegye
17. század - 18. század - konferenciakiadvány
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"16/17" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2592215]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2006.
Polgár Ernő (1954-)
   A kultúrák eredete és ősképei : bevezetés a mítoszok és a szimbólumok világába / Polgár Ernő. - [Budapest] : 3BT, cop. 2005. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ kultúrái ; 1.)
ISBN 963-86829-1-4 fűzött : 1200,- Ft
mitológia - jelkép - lexikon
291:030 *** 003.62:030
[AN 2593265]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2006.
Puskely Mária (1933-)
   Kövess engem! : Bogner Mária Margit élete / Puskely Mária. - 4. jav., bőv. kiad. - Kecskemét : Korda, 2005. - 98, [2] p., [20] t. : 17 cm
ISBN 963-9554-40-5 fűzött : 500,- Ft
Bogner Mária Margit (1905-1933)
Magyarország - egyházi személy - apácarend - napló
271.975(439)(092)Bogner_M._M.(0:82-94)
[AN 2592549]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2006.
Rohr, Richard
Hope against darkness (magyar)
   Reménység a sötétben : Assisi Szent Ferenc lélekmegújító látomása a nyugtalanság korában / Richard Rohr, John Bookser Feister ; [ford. Lisztes Gábor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 963-86895-0-1 fűzött : 2450,- Ft
Francesco d'Assisi
vallásos irodalom
244
[AN 2592688]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2006.
Szabó Ferenc (1931-)
   Csillagfényben : portrékötet Szabó Ferencről / az interjúkat kész. és a kötetet szerk. Bodnár Dániel. - Budapest : Jel, 2005. - 268 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Arcképek, vallomások, ISSN 1787-5889 ; 1.)
Szabó Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 237-254.
ISBN 963-9318-93-0 kötött
Szabó Ferenc (1931-)
Magyarország - jezsuiták - 20. század - egyházi személy - interjú
271.5(439)(092)Szabó_F.(047.53)
[AN 2593442]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2006.
Tihanyi Péter
   Csodák és gyógyulások : [tíz feledhetetlen történet] / Tihanyi Péter. - [Budapest] : Fruit Line, [2005]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-694-7 kötött
csoda - gyógyítás - imádkozás - interjú
248.143 *** 248.214.5(047.53)
[AN 2591353]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2006.
Vermes Géza (1924-)
The passion (magyar)
   A passió / Vermes Géza ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2005. - 115 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
ISBN 963-389-830-7 fűzött : 2280,- Ft
szenvedéstörténet
232.96
[AN 2592632]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2006.
Vogt, Fabian
Wo der Apostel baden ging (magyar)
   Isten hozott a Bibliában! : útikalauz a Szentíráshoz / Fabian Vogt ; [ford. Somogyi Márta]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 252, [10] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-558-038-X fűzött : 1500,- Ft
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 2592461]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2006.
Wilkerson, David R.
The vision and beyond (magyar)
   A látomás és azon túl : beteljesedett és beteljesedésre váró próféciák / David Wilkerson ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Evangéliumi Pünkösdi Közösség, [2005]. - 147 p. ; 22 cm. - (Élő víz könyvek)
ISBN 963-219-375-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2592203]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2032 /2006.
   Érthető kommunikáció / szerk. Ivaskó Lívia ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék. - Szeged : SZTE Médiatud. Tansz., 2005. - 120 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-736-5 fűzött
kommunikáció
316.77
[AN 2593491]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2006.
   Globalizáció, média, politika : a politikai kommunikáció változása a globalizáció korában / szerk. Bayer József és Bajomi-Lázár Péter ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2005. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7372-12-1 fűzött : 1750,- Ft
tömegtájékoztatási eszköz - kommunikáció - közvélemény-alakítás - politika
316.774 *** 659.3 *** 32
[AN 2592268]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2006.
Hegedűs Péter
   A szegénység és a társadalmi kirekesztődés jelzőszámai : elméleti megalapozás / Hegedűs Péter, Monostori Judit. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., 2005. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztődés, ISSN 1786-5115 ; 2.)
Bibliogr.: p. 136-143.
ISBN 963-215-842-3 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - szegénység - társadalmi elkülönülés - ezredforduló
316.344.233(439)"199/200" *** 316.344.7(439)"199/200"
[AN 2593264]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2006.
Horváth Dezső (1936-)
   A fölfedezetlen Magyarország : az ezredvég tanyáiról / Horváth Dezső. - Miskolc : Felsőmagyarország ; Szolnok : Szépírás K., 2005. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 963-86386-2-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szociográfia - tanya - ezredforduló
308(439)"200" *** 316.334.55(439)
[AN 2593146]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2006.
   Két Magyarország? / Enyedi Zsolt [et al.]. - Budapest : Osiris : Korridor, 2005. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-786-6 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - belpolitika - konfliktus - 20. század - ezredforduló
316.48(439) *** 323(439)"199/200"
[AN 2592658]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2006.
   A magyar szemiotika negyedfél évtized után / szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. ; Eger : Líceum K., 2005. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 7-8.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 1.)
A 2003. nov. 21-22-én és a 2004. okt. 16-17-én Egerben az Eszterházy Károly Főiskola által rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
szemiotika - konferenciakiadvány
316.773 *** 39 *** 165.212 *** 003.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2593454]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2006.
   Mindörökké férfi : Endrei Judit könyve / [... munkatárs. Sütő Péter] ; [fotók Bali Sándor et al.]. - Szentendre : Endrei Kv., 2005. - 348 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-219-175-7 kötött : 4990,- Ft
férfi - higiénia - művelődéstörténet - híres ember
316.37-055.1(100) *** 930.85(100) *** 613-055.1
[AN 2592245]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2006.
Szabóné Kármán Judit
   A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota / Szabóné Kármán Judit. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai Tansz., 2005. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X ; 6.)
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 963-642-058-0 fűzött
Magyarország - értelmiség - cigányság - mentálhigiénia - lelkiállapot - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 316.343.652(439)(=914.99) *** 364.264.2(439)(=914.99)
[AN 2592969]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2006.
Tarnóc András
   The dynamics of American multiculturalism : a model-based study / András Tarnóc. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 186 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-180.
ISBN 963-9417-27-0 fűzött
Egyesült Államok - multikultúra - szubkultúra
316.347(=00)(73) *** 316.723(=00)(73)
[AN 2591828]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2006.
Tomka Miklós (1941-)
   A legvallásosabb ország? : vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában / Tomka Miklós. - Budapest : Timp ; Piliscsaba : PPKE BTK Szociológia Int., 2005. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Pázmány társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 ; 1.)
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 963-9614-04-1 fűzött
Erdély - Románia - kereszténység - vallás - attitűd - ezredforduló
316.64(498.4) *** 261.6 *** 316.64(498) *** 312.992(498.4) *** 312.992(498)
[AN 2593474]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2006.
Vass Anikó
   Nyugat-Dunántúl gazdasági szervezetei, top 50 / [kész. Vass Anikó]. - Győr : KSH Győri Ig., 2005. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-892-X fűzött : 1600,- Ft
Nyugat-Dunántúl - gazdasági szervezet - statisztikai adatközlés - ezredforduló
31(439Nyugat-Dunántúl) *** 334.72(439Nyugat-Dunántúl)(083.41)
[AN 2592380]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2006.
Weber, Max
Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehenden Soziologie (magyar) (részlet)
   Vallásszociológia : a vallási közösségek típusai / Max Weber ; [ford. és a jegyzeteket kész. Erdélyi Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 367 p. ; 20 cm. - (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár, ISSN 1786-8548)
ISBN 963-208-944-8 fűzött : 2990,- Ft
vallásszociológia
316.7 *** 291.1
[AN 2593198]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2044 /2006.
Antal Imre (1935-)
   Özönvicc! : a szívderítő Antal Imre. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-346-701-2 fűzött : 790,- Ft
vicc
398.94
[AN 2592611]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2006.
Book of shadows (magyar) (szemelv.)
   A Gardneriánus Árnyak könyve / [ford. Tamás Csaba]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 120 p. ; 21 cm. - (A modern boszorkányság mesterei, ISSN 1786-6170)
Összeáll. Kelly, Aidan A. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9231-96-7 fűzött : 1700,- Ft
boszorkány
398.47
[AN 2591747]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2006.
Devecsery László (1949-)
   Ünnepi mintakönyv / Devecsery László, Király Eszter. - Budapest : Typotex, 2005. - 32 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-9548-82-0 fűzött : 1500,- Ft
naptári szokás - magyar néprajz - jelkép
398.33(=945.11) *** 003.62
[AN 2592623]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2006.
Franyó Rudolf
   Pilisszentlászló népi építészete / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Szerző, 2005. - 91 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 963-219-587-6 fűzött
Pilisszentlászló - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11)(439-2Pilisszentlászló) *** 72.031.4(439-2Pilisszentlászló)
[AN 2592300]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2006.
   Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón / szerk. Barna Gábor. - Budapest : Kairosz, 2005. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 14.)
A 2000. okt. 3-4. között rendezett V. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7510-29-X fűzött
népi vallásosság - idő - konferenciakiadvány
398(=00) *** 115 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2593995]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2006.
Müller, Paul Emanuel
Zärtlichkeit und Liebe (magyar)
   Figyelem és szeretet : útmutató mesék : lélektani értelmezések és gyakorlatok / Paul Emanuel Müller ; [ford. Kovács Krisztina] ; [ill. Szabó Dorottya]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 333 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-330.
ISBN 963-86895-1-X fűzött : 2450,- Ft
mesekutatás
398.21.001 *** 82.01-34
[AN 2592683]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2006.
Nemes Mihály (1866-1945)
   A magyar viselet története / Nemes Mihály. - Budapest : Eri, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-8090-91-X kötött : 7350,- Ft
Magyarország - viselettörténet - öltözködés - album
391(439)".../18"(084.1)
[AN 2593102]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2006.
Páll Lajos (1934-)
   Mecsekfalu ünnepei, hagyományai, hétköznapjai / Páll Lajos ; [kiad. a Mecsekfaluért Alapítvány]. - [Komló] : Mecsekfaluért Alapítvány, 2005. - 167, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-257-5 kötött
Komló. Mecsekfalu - magyar néprajz - magyarországi németek - néprajz - naptári szokás
39(=945.11)(439-2Mecsekfalu) *** 39(=30)(439-2Mecsekfalu) *** 398.33(=945.11)(439-2Mecsekfalu) *** 398.33(=30)(439-2Mecsekfalu)
[AN 2593245]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2006.
   Parasztélet, kultúra, adaptáció / szerk. Báti Anikó [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 275 p. : ill. ; 25 cm. - (Kultúrakutatás, ISSN 1786-3139)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8149-3 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - néprajz - életmód - kultúra - 19. század - 20. század
39(=945.11)"19/20" *** 316.728(439)"19/20" *** 308(439)"19/20"
[AN 2592501]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2006.
   Szolnok megye néprajzi atlasza : SZMNA / Barabás Jenő ... [et al.] közreműködésével ; szerk. Szabó László és Csalog Zsolt ; mtársak Barabás Jenő ... [et al.] ; [közread. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich Múz., 1974-. - 29 cm
A 2/1. kötettől szerk. Szabó László, Gulyás Éva, Csalog Zsolt. - A 2/1. kötettől a főcím: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) megye néprajzi atlasza. - Méretváltozata: 33x45 cm
ISBN 963-01-1127-6 *
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - magyar néprajz - néprajzi térkép
39(=945.11)(439.169)(084.3)
[AN 793608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - 2005. - VI, 213 p. : ill.
Magyar és német nyelven
ISBN 963-9273-34-1 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - magyar néprajz - néprajzi térkép
39(=945.11)(439.169)(084.3)
[AN 2592401] MARC

ANSEL
UTF-82054 /2006.
   Vietnámi mesék / [ford. Gion Gábor] ; [ill. Lunczer Anna]. - [Budapest] : Papp-Ker, [2005]. - 238, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (A világ meséi sorozat, ISSN 1586-4723)
ISBN 963-9418-82-X kötött
Vietnam - népmese
398.21(=952)
[AN 2593262]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2055 /2006.
Cesarani, David
Eichmann (magyar)
   Eichmann : élete és bűnei / David Cesarani ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 462 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 433-451.
ISBN 963-425-051-3 kötött : 2999,- Ft
Eichmann, Adolf
Németország - háborús bűnös - holokauszt - jogeset - második világháború - életrajz
323.12(=924)(430)(092)Eichmann,_A. *** 341.485(430)(092)Eichmann,_A. *** 343.337.4(430)(092)Eichmann,_A. *** 34.096(569.4)"196"
[AN 2594055]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2006.
Garaudy, Roger
Les mythes fondateurs de la politique israélienne (magyar)
   Az izraeli politikát megalapozó mítoszok / Roger Garaudy ; ford. és az előszót írta Mónus Áron. - 3. kiad. - Douglas (Isle of Man) ; Hódmezővásárhely : Interseas Editions, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-287.
Fűzött
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 2591821]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2006.
Gazdag Ferenc (1946-)
   Európai integráció és külpolitika / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 2005. - 441 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 407-420.
ISBN 963-389-784-X kötött : 4280,- Ft
Európai Unió - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(4-62)
[AN 2593139]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2006.
Márkus László (1923-2003)
   Börtön-évek / Márkus László ; [a Szent György Lovagrend kiadványa]. - Vác : Szt. György Lovagrend, 2005. - 107 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-460-940-6 kötött
Márkus László (1923-2003)
Magyarország - állami terror - börtön - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2592580]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2006.
   Nemzetközi küzdelem a terrorizmus ellen : a 2004. november 6-án rendezett országos konferencia előadásai. - Budapest : MTT Tanári Tagozat : ELTE BTK, 2005. - 105 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 36.)
Fűzött
terrorizmus - konferenciakiadvány
323.285(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2593670]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2006.
Parssinen, Terry M.
The Oster conspiracy of 1938 (magyar)
   Az Oster-összeesküvés, 1938 : a Hitler meggyilkolását és a II. világháború megakadályozását célul tűző katonai puccs története / Terry Parssinen ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 224 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-425-076-9 kötött : 2499,- Ft
Németország - Harmadik Birodalom - politikai merénylet - történelem
323.285(430)"1938" *** 943.0"193" *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 2593640]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2006.
   Újrakezdések : zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig / [szerk. Bősze Sándor] ; [szerzők Bősze Sándor et al.] ; [kiad. a Bét Olám Alapítvány és a Somogy Megyei Levéltár]. - Kaposvár : Bét Olám Alapítvány : Somogy M. Lvt., 2005. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-243., 266-271.
ISBN 963-219-542-6 kötött
Somogy (megye) - zsidóság - antiszemitizmus - zsidó vallás - 18. század - 19. század - 20. század
323.15(=924)(439.123)"17/19" *** 943.912.3(=924)"17/19 *** 316.347(=924)(439.123)"17/19" *** 296(439.123)
[AN 2592274]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2062 /2006.
   Általuk híres e föld / szerk. Ésik Sándor. - Nyíregyháza : In-Forma K., 2005-. - 30 cm. - (In-forma könyvek, ISSN 1217-3940)
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 2594168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kilencvenkilenc interjú három megyéből / Bakó Endre, Hajdú Imre, Marik Sándor. - 2005. - 436 p. : ill.
Kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - Hajdú-Bihar (megye) - Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - híres ember - 20. század - interjú
929(439.134)(047.53) *** 929(439.165)(047.53) *** 929(439.161)(047.53)
[AN 2594177] MARC

ANSEL
UTF-82063 /2006.
Bloch, Marc
Les rois thaumaturges (magyar)
   Gyógyító királyok : a királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában / Marc Bloch ; Jacques Le Goff előszavával ; [ford. Haas Lídia]. - Budapest : Osiris, 2005. - 568 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-61.
ISBN 963-389-763-7 kötött : 4200,- Ft
Franciaország - Anglia - művelődéstörténet - uralkodó - gyógyítás - csoda
930.85(410)"11/18" *** 930.85(44)"11/18" *** 941.0(092) *** 944(092) *** 133.25 *** 248.214.5
[AN 2593189]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2006.
Déry Attila (1954-)
   Pest története és művészete / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, cop. 2005. - 213 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9535-23-0 kötött : 5800,- Ft
Budapest - helytörténet - képzőművészet - építészet
943.9-2Bp."168/194" *** 73/76(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)
[AN 2592208]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2006.
Dobó Andor (1935-)
   Betekintés az óriások birodalmába / Dobó Andor ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 59 p. ; 22 cm
ISBN 963-250-014-8 fűzött : 1400,- Ft
Sándor (Macedonia: király), Nagy
Makedónia - művelődéstörténet - uralkodó - 4. század (Kr. e.)
930.85(100)(092) *** 938.1(092)Sándor,_Nagy
[AN 2592797]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2006.
Földváry Györgyi (1954-)
   Az istenek könnyei : beszélgetések / Földváry Györgyi. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 302 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-53-X kötött : 2800,- Ft
Magyarország - híres ember - vallás - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 21
[AN 2593249]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2006.
   "...a halál árnyékának völgyébe járok" : a középkori templom körüli temetők kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2003. május 13-16. között megtartott konferencia előadásai / szerk. Ritoók Ágnes, Simonyi Erika. - Budapest : MNM, 2005. - 332 p. : ill. ; 30 cm. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 6.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7061-11-8 fűzött
Magyarország - régészet - középkor - temető - konferenciakiadvány
904(439)"10/14" *** 726.8(439) *** 718(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2592731]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2006.
Hudák Krisztina, N.
Megfestett mennyország (angol)
   A fine and private place : discovering the early Christian cemetery of Sopianae/Pécs / Krisztina Hudák, Levente Nagy ; transl. by Marianne Sághy ; [phot. András em Török]. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2005. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Örökségi füzetek, ISSN 1785-4652 ; 4.)
Bibliogr.: p. 73-78.
Fűzött (hibás ISBN 963-86767-1-X)
Sopianae - Pécs - régészet - őskereszténység - római birodalom kora
904(398.6-2Sopianae) *** 904(439-2Pécs)"00/04" *** 281.4(398.6) *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 2593974]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2006.
Koczó József
   Sagh alias Twlges : Ipolytölgyes község történeti és néprajzi képe / Koczó József. - Ipolytölgyes : Önkormányzat, 2005. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 7.)
Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 963-218-816-0 fűzött
Ipolytölgyes - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Ipolytölgyes *** 39(=945.11)(439-2Ipolytölgyes)
[AN 2592726]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2006.
Konstantin József
   Sátoraljaújhely évszázadai : fejezetek a város és környéke múltjából / Konstantin József ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2005. - 214 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 963-86354-7-9 fűzött
Sátoraljaújhely - helytörténet
943.9-2Sátoraljaújhely
[AN 2593503]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2006.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Királynők vendége voltam / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-8-1 fűzött : 2100,- Ft
uralkodó család - feleség - interjú
929-055.2(100)(047.53)
[AN 2592853]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2006.
Littleton, C. Scott
From Scythia to Camelot (magyar)
   Szkítiától Camelotig : az Arthur királyról, a Kerekasztal lovagjairól és a Szent Grálról szóló legendák eredetének radikális újraértelmezése / C. Scott Littleton, Linda A. Malcor ; [ford. Bihari Gábor, Varga Ferenc]. - Nyíregyháza : Szkíta Szarvas Kvk., 2005. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-299.
ISBN 963-86878-3-5 fűzött : 2800,- Ft
művelődéstörténet - szarmaták - népvándorlás
930.85(100)Grál *** 939.81 *** 936(089.3)
[AN 2593910]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2006.
   A nagy-károlyi gróf Károlyi család és székhelyeik története. - Debrecen : Nyisztor L., 2005. - 285 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-219-781-X kötött
Károlyi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Károlyi
[AN 2592432]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2006.
Nemere István (1944-)
   A Zrínyi család / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-405-4 fűzött
Zrínyi család
Magyarország - családtörténet - történelmi személy
929.52(439)Zrínyi
[AN 2593604]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2006.
Nemes István
   "A nemzeti szín és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik" / Nemes István. - [Kisigmánd] : Magánkiad., 2005. - 134, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-219-544-2 fűzött
Magyarország - zászló - címer
929.9(439) *** 929.6(439)
[AN 2592241]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2006.
Patay Pál (1914-)
   Kupferzeitliche Siedlung von Tiszalúc / Pál Patay ; [Übers. von Albrecht Friedrich] ; [Fhotos von András Dabasi und Bence Képessy]. - Budapest : MNM, 2005. - 207 p. : ill. ; 29 cm. - (Inventaria praehistorica Hungariae, ISSN 0865-0381 ; 11.)
Bibliogr.: p. 141-147.
ISBN 963-7061-15-0 fűzött
Tiszalúc - régészet - rézkorszak
903"636"(439-2Tiszalúc)
[AN 2592730]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2006.
Perémi Ágota, S.
Avarok, honfoglalók... (angol)
   The Avar, conquerors.. : archeological relics in Veszprém county from the Avar age to the 11th century : book of the exhibition / [writer and ed. Ágota S. Perémi] ; [publ. by the Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2005. - 44 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7208-85-2)
Veszprém (megye) - régészet - avarok területe - lelet - kiállítási katalógus
904(369.2) *** 904(439)"05/10" *** 904(439.117) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2593617]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2006.
Perémi Ágota, S.
   Avarok, honfoglalók.. : Veszprém megye régészeti emlékei az avar kortól a 10-11. századig : kiállításvezető / [írta és szerk. S. Peremi Ágota] ; [kiad. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2005. - 71 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-7208-85-2 fűzött
Veszprém (megye) - régészet - avarok területe - lelet - kiállítási katalógus
904(369.2) *** 904(439)"05/10" *** 904(439.117) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2593568]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2006.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A magyar nemzet történelme : a mohácsi vésztől napjainkig : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 1993-. - 24 cm
A köteteken az egyéb címadatok feltüntetése változó
ISBN 963-8283-00-9 *
magyar történelem - egyházpolitika - katolikus egyház - uralkodó család
943.9"15/18" *** 322(439)"15/18" *** 282 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 90862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt. - 2005. - 487 p.
ISBN 963-8283-13-0 fűzött
magyar történelem - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 943.9"182/184"
[AN 2593203] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - 2005. - 600 p.
ISBN 963-8283-14-9 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi személy - életrajz
943.9"1848/1849"(092)
[AN 2593206] MARC

ANSEL
UTF-82080 /2006.
   Ráday Pál és a Rákóczi-szabadságharc / szerk. és az előszót írta Ráday-Pesthy Pál Frigyes ; ... szerzői Czigány István et al. - Budapest : Akad. K., 2005. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
A 2003. október 18-án Pécelen rendezett tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8313-5 kötött : 1500,- Ft
Ráday Pál (1677-1733)
politikus - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század - konferenciakiadvány
943.9(092)Ráday_P. *** 943.9"1703/1711" *** 061.3(439-2Pécel)
[AN 2592266]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2006.
Schoch, Robert M.
Voyages of the pyramid builders (magyar)
   A világ piramisainak rejtélye : a piramisok eredete az ókori Egyiptomtól az ősi Amerikáig / Robert M. Schoch és Robert Aquinas McNally ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 272 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-267.
ISBN 963-425-077-7 kötött : 2499,- Ft
Amerika - kultúrtörténet - piramis - ókori Egyiptom - jelenség
930.85(100)(089.3) *** 726.853(100) *** 001.94
[AN 2593955]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2006.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Győrszentmártoni olvasókönyv az 1650-1950 közötti korból / Sólymos Szilveszter. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2006. - 466 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Pannonhalmi Főapátság. - Bibliogr.: p. 441.
ISBN 963-9053-69-4 fűzött
Győrszentmárton - Pannonhalma - helyismeret - helytörténet - apátság
943.9-2Győrszentmárton *** 908.439-2Győrszentmárton *** 271.1(439-2Pannonhalma)
[AN 2591563]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2006.
Sora, Steven
Secret societies of America's elite (magyar)
   Az amerikai elit titkos társaságai : a Templomos Lovagrendtől a Skull and Bonesig / Steven Sora ; [ford. Zvara István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-296.
ISBN 963-425-073-4 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - templomosok - szabadkőművesség - történelem
973(089.3) *** 061.236.61 *** 929.712(089.3)
[AN 2593961]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2006.
Szalay István
   Homályos évszázadok / Szalay István. - [Veszprém] : [Magánkiad.], [2005]. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-219-322-9 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2593097]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2006.
Szántó Károly (1915-)
   A múlt ködbe vész, ha engedjük : írások emberekről, eseményekről, művekről / Szántó Károly. - 2. jav. kiad. - Pécs : PTE FEEK, 2005. - 156 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-642-070-X fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - magyar irodalom története - publicisztika
930.85(439)(0:82-92) *** 943.9(0:82-92) *** 894.511(091)(0:82-92) *** 081
[AN 2591730]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2006.
Wade, Judy
The truth (magyar)
   Az igazság / Judy Wade ; [ford. Sz. Kulcsár István]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 204 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-305-226-2 kötött
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - uralkodó család - híres ember - nő - 20. század
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 2593648]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2087 /2006.
Árgyelán György
   Komló / Árgyelán György ; [a szövegeket írta és vál. Pilkhoffer Mónika]. - Komló : Szerző, 2005. - 97 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-219-341-5 kötött
Komló - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Komló(084.12)
[AN 2593073]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2006.
   Balatonalmádi impressziók = Impressions of Balatonalmádi = Impressionen von Balatonalmádi / [szerk.] Győri Lajos ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2005. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-218-207-3 kötött
Magyarország - Balatonalmádi - fotóművészet - helyismeret - ezredforduló - fényképalbum
908.439-2Balatonalmádi(084.12) *** 77.04(439)"200"
[AN 2592376]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2006.
Dienes Tibor
   Albánia : útikönyv / Dienes Tibor ; [fképek Bokodi Gábor et al.]. - Budapest : Hibernia, [2005]. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2004. márc.
ISBN 963-86467-1-3 fűzött
Albánia - útikönyv
914.965(036)
[AN 2592892]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2006.
Fehér György
   Bulgária : útikönyv / [szerző Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2005]. - 263 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2004. febr.
ISBN 963-86467-0-5 fűzött
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 2592886]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2006.
Fehér György
   Dalmácia középső része : útikönyv / [szerző Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2005]. - 261 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2003. május
ISBN 963-206-754-1 fűzött
Dalmácia - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2592875]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2006.
   Fővárosi Önkormányzat, 2005 : 15 éves a Fővárosi Önkormányzat / [szerk. Galambos Ágnes]. - [Budapest] : [Fővárosi Önkormányzat], [2005]. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Budapest. Fővárosi Önkormányzat
Budapest - helyismeret - területfejlesztés - ezredforduló
908.439-2Bp. *** 711.4(439-2Bp.)
[AN 2593557]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2006.
   Gyönki emlékképek, 1948-1970. - Gyönk : Gyönki Baráti Kör, 2005. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Átélt történelem, ISSN 1787-6001)
Szerzők Benedek Imre et al.
Fűzött
Gyönk - helyismeret - 20. század - memoár
908.439-2Gyönk"19"(0:82-94)
[AN 2593327]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2006.
   Hajdúhadház egykor és ma / [szövegét írta, a kötetet összeáll. Hadházy Jenő] ; [... közrem. Antal Gyula et al.]. - Hajdúhadház : Élmény '94. Bt., 2005. - 294, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 963-86362-6-2 kötött
Hajdúhadház - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hajdúhadház(084.12) *** 943.9-2Hajdúhadház
[AN 2593499]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2006.
Kisfalusi János (1920-)
   Nagyot fordult a világ : honnan? hová? / Kisfalusi János. - Viszló : Kisfalusi J., 2005. - 192 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-219-625-2 fűzött
Torna (vármegye) - helyismeret - magyar néprajz
908.439.136 *** 39(=945.11)(439.136)
[AN 2592317]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2006.
Lantos Miklós (1930-)
   Ormánság / Lantos Miklós ; [előszó ... Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 82 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Az előszó és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-9498-49-1 kötött : 3500,- Ft
Ormánság - helyismeret - magyar néprajz - fényképalbum
908.439Ormánság(084.12) *** 39(=945.11)(439Ormánság)
[AN 2593127]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2006.
   Magyarország városai / [szerk. Karvalics László] ; [főszerk. Ágoston László et al.]. - [Budapest] : Égisz K., 1996-. - ill., színes ; 29 cm
A 3-4. köt. főszerkesztői Lányi György és Vértes Judit. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-04-6722-4 kötött : ár nélkül
914.39-2(035) *** 908.439-2(035)
[AN 216065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2005]. - 560 p.
Írta Adorján Márta et al. - Fotó Ambrus László et al.
ISBN 963-219-707-0
Magyarország - város - helyismeret
908.439-2
[AN 2592796] MARC

ANSEL
UTF-82098 /2006.
Martin, Steven
Thailand's islands & beaches (magyar)
   Thaiföld : Bangkok, szigetek, tengerpartok / Steven Martin, Joe Cummings ; [ford. Balkay Fruzsina et al.]. - 2. jav., frissített kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2005. - 527 p., 16, [12] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-530-477-3 fűzött : 6900,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2591374]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2006.
Molnár István (1906-1983)
   Apácatorna / irta Molnár István. - [Pápa] : Jókai M. Vár. Kvt., [2005]. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 14.)
Eredeti kiadása: Veszprém : Egyházmegyei Könyvny., 1942
ISBN 963-87002-0-3 fűzött
Apácatorna - helyismeret
908.439-2Apácatorna
[AN 2593860]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2006.
   Nagykanizsa, a régiók kapuja / [fotó Kotnyek István et al.] ; [bev. és képaláírás Kunics Zsuzsa] ; [... ford. Ballér Piroska, ... Modor Constance]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005]. - 160 p. : ill., színes ; 33 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9379-59-X kötött
Nagykanizsa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12)
[AN 2591539]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2006.
   Örökségünk a Fertő-táj / szerk. Horváth Attiláné ; [kiad. a Porpáczy Aladár Középiskola, Szaktanácsadó Intézmény és Kollégium]. - [Budapest] : Croatica, [2005]. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 963-9314-84-6 kötött
Fertő-vidék - helyismeret
908.439Fertő-vidék *** 908.436Fertő-vidék
[AN 2591449]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2006.
Popper Péter (1933-)
   Várj, amíg eljön az órád : rekviem Indiáért / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 210 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7168-36-2 kötött : 2480,- Ft
India - helyismeret - vallás - magyar irodalom - memoár
908.540(0:82-94) *** 294 *** 894.511-94
[AN 2592275]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2006.
Radics Zsolt (1976-)
   Süli-Zakar István / [összeáll. Radics Zsolt]. - Debrecen : Didakt, 2005. - 107 p. ; 24 cm. - (Tanszéki életrajzok ; 1.)
ISBN 963-86653-5-1 * fűzött (hibás ISBN 963-86665-5-1)
Süli-Zakar István (1945-)
Magyarország - pedagógus - tudós - földrajz - településfejlesztés - személyi bibliográfia
91(439)(092)Süli-Zakar_I. *** 37(439)(092)Süli-Zakar_I. *** 911.37:016 *** 012Süli-Zakar_I.
[AN 2592951]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2006.
Stifter, Adalbert
   Bécs és a bécsiek, életből vett képekben / Adalbert Stifter ; [ford., szerk. és az utószót írta Muth Ágota Gizella]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 255 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben" (Pest : Heckenast, 1844) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-761-8 kötött : 1480,- Ft
Bécs - helyismeret - 19. század
908.436-2Wien"18"
[AN 2592617]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2006.
Török András (1954-)
Budapest (angol)
   András Török's Budapest : a critical guide / ill. by András Felvidéki ; [... transl. by Peter Doherty and Ágnes Enyedi]. - 6. ed. - Budapest : Park, 2005. - 287 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
Budapest : a critical guide (borító- és gerinccím)
ISBN 963-530-542-7 fűzött : 3500,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2591414]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2006.
   Újbudai mozaik : hírességek a 75 éves XI. kerületről / [szerk. Teravágimov Péter] ; [az interjúkat kész. Falusy Zsigmond et al.] ; [... összeállításában részt vett György Lajosné et al.] ; [közread.] Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata. - [Budapest] : XI. kerület Újbuda Önkormányzata, 2005. - 131 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-219-484-5 kötött
Budapest. 11. kerület - helyismeret - híres ember - interjú
908.439-2Bp.XI. *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 2592054]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2107 /2006.
   Bevezetés a helyi jogalkotás és jogharmonizáció módszertanába. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2005. - 199 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
ISBN 963-219-766-6 * fűzött (hibás ISBN 936-219-766-6)
Magyarország - törvényhozás - jogharmonizáció
340.1(439)
[AN 2593010]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2006.
   Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában : Budapest / [... szerk. Barabás Tünde, Irk Ferenc, Kovács Róbert] ; [... szerzői Barabás Tünde et al.] ; [közread.] az OKRI. - Budapest : OKRI, 2005. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
Fűzött
Budapest - bűnmegelőzés - bűnügyi szociológia
343.97(439-2Bp.) *** 343.85(439-2Bp.)
[AN 2592818]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2006.
   Fenntarható fejlődés, fenntartható jogállam. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2005. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum = Kutatók emberi jogi tanulmányai, ISSN 1587-7450)
Az Igazságügyi Minisztérium által 2005. nov. 11-én Budapesten "Fenntartható fejlődés és az emberi jogok" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-767-4 * fűzött (hibás ISBN 936-219-767-4)
fenntartható fejlődés - globalizáció - emberi jog - konferenciakiadvány
342.7 *** 330.15 *** 339.9(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2592997]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2006.
   Fiúk a szőlőben : a Tokaji borcsaták per- és sajtóanyaga / [szerk. Kovács Zoltán, Tarnói Gizella] ; [... riportsorozat szerzője Rajnai Attila]. - Budapest : Élet és Irodalom, 2005. - 521 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86526-4-0 fűzött : 3200,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Élet és Irodalom Szerkesztősége (Budapest)
Magyarország - Tokaj - miniszterelnök - ezredforduló - szőlőművelés - per - folyóirat
347.7(439)"200" *** 634.8(439-2Tokaj)(092)Orbán_V. *** 050(439)Élet_és_irodalom *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2592856]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2006.
Földi Pál
   A lovasság története : az ókortól a II. világháború végéig / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2005. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 963-375-408-9 fűzött
hadtörténet - lovasság
357.1(100)(091) *** 355.48(100)(091)
[AN 2593625]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2006.
Gálik Mihály (1946-)
   Médiaszabályozás / Gálik Mihály, Polyák Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 434 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. szept. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-860-0 kötött
tömegtájékoztatási eszköz - jogrendszer - egyetemi tankönyv
342.7(100)(094)(075.8) *** 316.77(100)(094)(075.8) *** 070(100)(094)(075.8) *** 791.9.096/.097(100)(094)(075.8)
[AN 2592855]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2006.
Hamza Gábor (1949-)
Az európai magánjog fejlődése (francia)
   Le développement du droit privé européen : le rôle de la tradition romaniste dans la formation du droit privé moderne / Gábor Hamza. - Budapest : L'Univ. Eötvös L. Fac. de droit, 2005. - [4], IV, 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 11.)
Bibliogr.: p. 192-215.
ISBN 963-463-786-8 fűzött
Európa - polgári jog - jogtörténet
347(4)(091)
[AN 2592979]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2006.
Horváth Csaba
   Kegyeleti jogtár / [szerzők Horváth Csaba, Prutkay János]. - [Budapest] : PolgArt, cop. 2005. - 104 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9306-96-7 fűzött
Magyarország - jog - temetkezés - törvény
351.776(439)(094)
[AN 2594148]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2006.
   Insec : insecurities in European cities - the Hungarian case : [Hungary - Budapest] / [publ. by the] National Institute of Criminology. - Budapest : Nat. Inst. of Criminology, 2003-. - 20 cm
A 2. köteten a főcím "Insecurities in European cities"
Európa - bűnmegelőzés - igazságügyi lélektan
343.85(4) *** 343.97(4)
[AN 1071078]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Empirical analysis and summaries ; [... ed. by Róbert Kovács]. - 2005. - 184 p. : ill.
Bibliogr.: p. 146-154.
Fűzött
Budapest - bűnmegelőzés - igazságügyi lélektan
343.85(439-2Bp.) *** 343.97(439-2Bp.)
[AN 2593028] MARC

ANSEL
UTF-82116 /2006.
Kávássy Sándor (1934-)
   Rokonság, család, tulajdon Szent István törvényeiben / Kávássy Sándor ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 28 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-250-013-X fűzött : 900,- Ft
Magyarország - családjog - tulajdonjog - 11. század
347.6(439)"10" *** 347.2(439)"10"
[AN 2592792]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2006.
   A közbiztonság közös európai örökségünk / [szerk. Suba János]. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2005. - 149 p. : ill. ; 29 cm. - (Rendvédelem-történeti füzetek, ISSN 1216-6774 ; 13.)
A Párizsban 2000. márc. 19-20-án tartott tudományos konferencia előadásaival. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
Magyarország - rendvédelmi szervezet - történeti feldolgozás - konferenciakiadvány
351.74(439)(091) *** 061.3(44-2Paris)
[AN 2593621]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2006.
   Közigazgatási eljárásjog / szerk. Lőrincz Lajos ; [szerzők Lövétei István et al.] ; [... a jogeseteket Boros Anita állította össze]. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 711 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 603-608.
ISBN 963-7490-21-3 fűzött : 5040,- Ft
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - útmutató
342.924(439)
[AN 2592758]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2006.
Mink András (1965-)
   Alperes: az állam : a Magyar Helsinki Bizottság története / Mink András. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2005. - 267, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86959-0-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyar Helsinki Bizottság
Magyarország - emberi jog - nemzetközi szervezet - jogvédelem - egyesület - Kádár-korszak - ezredforduló
341.231.14(100) *** 061.2(439)"198/200"
[AN 2592340]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2006.
Nagyné Terhes Irén
   Polgári jogi ismeretek / Nagyné Terhes Irén. - [Szeged] : SZTE JGYTFK, 2005. - 127 p. ; 21 cm. - (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar szakképzési füzetek, ISSN 1588-6573 ; 7.)
Bibliogr.: 127. p.
ISBN 963-482-735-7 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2593358]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2006.
Pintz György
   Találd fel magad! : jó tanácsok szellemi alkotásunk védelméhez : [szabadalom, védjegy, oltalom] / Pintz György. - Budapest : Akad. K., 2005. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-05-8247-3 kötött : 4400,- Ft
iparjog
347.77
[AN 2592498]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2006.
Szikszai Mihály
   Jász-Nagykun-Szolnok megye közlekedéstörténete / Szikszai Mihály. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2005. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 7.)
Bibliogr.: p. 349-352.
ISBN 963-7244-10-7 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - közlekedéstörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
351.81(439.169)"18/19"(093.2) *** 656(439.169)"18/19"(093.2) *** 338.47(439.169)"18/19"(093.2)
[AN 2592360]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2006.
Tóth Lajos (1943-)
   Agrárjogi tanulmányok / Tóth Lajos ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szeged : SZTE ÁJK, 2005. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-737-3 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - mezőgazdasági jog - egyetemi tankönyv
349.42(439)(075.8)
[AN 2593440]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2006.
   A versenyjog aktuális kérdései / Bassola Bálint [et al.] ; szerk. Tóth Tihamér. - Budapest : Szilágyi P. B., 2005. - 235 p. ; 22 cm
Lezárva: 2005. szept. 29. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-460-961-9 fűzött : 2500,- Ft
gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776(100)
[AN 2593140]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2006.
Vinczéné Kárpátfalvi Erika
   Büntetni? Elfogadni? Szeretni? : tudjuk, hogyan kezeljük a graffitis gyerekeket? : útmutató pedagógusoknak és a téma iránt érdeklődőknek / [írta és szerk. Vinczéné Kárpátfalvi Erika]. - Miskolc : '96 Studio Kft., [2005]. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86439-0-0 fűzött
Magyarország - fiatalkori bűnözés - ifjúságszociológia - ezredforduló - falfirka
343.97-053.6(439) *** 75.052 *** 343.77 *** 316.346.3-053.6(439)
[AN 2591410]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2006.
Zicherman István
   Mesterlövészek : egy lövés - egy halott / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-402-X fűzött
hadtörténet - katona - lövészet - 20. század
356.161(100)"19"
[AN 2593629]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2127 /2006.
Andreas, Joel
Addicted to war (magyar)
   Háborúfüggők : miért nem tud az USA kiszállni a fegyverkezésből? / írta és ill. Joel Andreas. - [Budapest] : Független Média K., cop. 2005. - [4], 79 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86753-3-0 fűzött : 1440,- Ft
Egyesült Államok - fegyverkezés - képregény
355.014.1(73)(084.11) *** 087.6:084.11
[AN 2593710]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom csodafegyverei : a III. Birodalom titkos kísérleti fegyverei / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Gino Marcomini ... kész.]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 319 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9409-53-7 kötött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2591612]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2006.
Kovács Ilona
   Balatonberényi hősök és áldozatok, 1914-1945 / Kovács Ilona. - [Balatonberény] : [Kovács I.], 2005. - 199 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-195.
ISBN 963-219-950-2 fűzött
Balatonberény - helytörténet - hősiesség - halott - 20. század
355.293(439-2Balatonberény) *** 943.9-2Balatonberény"19"
[AN 2592250]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2006.
   A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig, 1920-2005 / [szerk.] Hajdú Ferenc, Sárhidai Gyula. - [Budapest] : HM Technológiai Hiv., 2005. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-219-666-X kötött
Magyarország. Honvédelmi Minisztérium. Technológiai Hivatal (Budapest)
Magyarország - haditechnika - 20. század
623(439)"19"
[AN 2594156]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2006.
   Misszióban jártam.. = In mission... - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 963-219-702-X kötött
Magyarország - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(100)
[AN 2592211]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2006.
Pálffy Géza (1971-)
   Egy különleges nemesi karrier a 16-17. században : Hatos Bálint pápai vicekapitány és családja története / Pálffy Géza. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2005. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 3.)
Bibliogr.: p. 102-116.
ISBN 963-86580-7-X fűzött
Hatos Bálint (1565?-1624?)
Hatos család
Magyarország - hadtörténet - családtörténet - katonatiszt - török hódoltság - végvári harcok - életrajz
355(439)(092)Hatos_B. *** 355.48(439)"158/162" *** 929.52(439)Hatos
[AN 2593263]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2133 /2006.
Dent, Fiona Elsa
The leadership pocketbook (magyar)
   Vezetői készségek / írta Fiona Elsa Dent ; rajz. Phil Hailstone. - Budapest : Manager K., 2005. - 108 p. : ill. ; 11x15 cm. - (Üzleti zsebkönyv, ISSN 1787-5951)
Ford. Loboda-Lencsés Eszter. - Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-219-758-5 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2593414]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2006.
   Kiválóan - versenyképesen : Magyarországi Tanúsított Cégek XII. Nemzeti Konferenciája : ... Balatonfüred, 2005. szeptember 8-9. : konferencia kiadvány / [rend., kiad. ISO 9000 Fórum]. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, 2005. - [450] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-091-2 fűzött
Magyarország - minőségbiztosítás - gazdasági verseny - konferenciakiadvány
65.018 *** 658.562 *** 339.137.2(439) *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2591397]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2006.
Russel-Jones, Neil
The managing change pocketbook (magyar)
   Változásmenedzsment / Neil Russell-Jones ; Phil Hailstone rajz. - Budapest : Manager K., 2005. - 106, [2] p. : ill. ; 11x15 cm. - (Üzleti zsebkönyv, ISSN 1787-5951)
Ford. Tőkés Bence
ISBN 963-219-757-7 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2593416]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2006.
Varga Katalin (1963-)
   Szöveg és tartalom az információs társadalomban : módszerek és lehetőségek az információ minőségi szelektálására / Varga Katalin. - Pécs : PTE FEEK, 2005. - 164 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 151-159.
Fűzött
tájékoztatás - információ - információkeresés
659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2591739]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2137 /2006.
Adamovszky István
   Magyarország bankjegyei / Adamovszky István. - [Budapest] : Adamo, [2005]-. - ill., színes ; 33 cm
Magyarország - bankjegy
336.747(439)
[AN 2599697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A forintrendszer, 1946-2010. - [2005]. - Bővíthető mappa + mell.
Lezárva: 2005. szept. 30.
ISBN 963-218-941-8 fűzetlen
Magyarország - 20. század - ezredforduló - bankjegy
336.747(439)"194/200"
[AN 2593780] MARC

ANSEL
UTF-82138 /2006.
Bakan, Joel
The corporation (magyar)
   The corporation : beteges hajsza a pénz és a hatalom után / Joel Bakan ; [ford. Varga Ferenc]. - [Budapest] : Független Média K., cop. 2005. - 235 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-235.
ISBN 963-86753-2-2 fűzött : 2440,- Ft
nagyvállalat
334.72.012.62(100) *** 334.726
[AN 2593635]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2006.
Bodie, Zvi
Investments (magyar)
   Befektetések / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus ; [ford. Berlinger Edina et al.]. - [Budapest] : Aula, 2005. - 1144 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9585-42-4 kötött (hibás ISBN 963-9585-56-4)
tőkebefektetés
336.76 *** 330.322
[AN 2593251]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2006.
Bódiné Vajda Györgyi
   Idegenforgalom alakulása a Nyugat-Dunántúlon / [kész. Bódiné Vajda Györgyi]. - Győr : KSH Győri Ig., 2005. - 41 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-895-4 fűzött
Nyugat-Dunántúl - idegenforgalom - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.48(439Nyugat-Dunántúl)"200"(083.41) *** 31(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 2592391]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2006.
   Civil szervezetek a Rábcatorok kistérségben / [szerk. Varga Eszter, Simon Enikő, Virágné Nagy Mária] ; [kiad. a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület]. - Börcs : Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyes., 2005. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-218-615-X fűzött
Győr-Moson-Sopron (megye) - társadalmi szervezet - kistérség
334.012.46(439Rábcatorok_kistérség) *** 061.2
[AN 2592305]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2006.
Csiby Ágnes (1965-)
   Trade marketing a mindennapokban / Csiby Ágnes, Havasiné Kátai Ildikó, Hermann Zsuzsanna. - Szentendre : Promo Power Kft., cop. 2005. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 963-219-360-1 kötött : 4900,- Ft
marketing
658.8
[AN 2593492]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2006.
Dévényi László
   Mi az MLM? / Dévényi László ; kiad. az MLM Akadémia Képzési Központ. - [Budapest] : MLM Akad. Képzési Közp., cop. 2005. - 68 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-218-783-0 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2592281]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2006.
Drábik János (1938-)
   A pénz diktatúrája : milyen haszonnal járna a közpénzrendszer visszaállítása / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2005. - 396 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 394-396.
ISBN 963-425-083-1 kötött : 2499,- Ft
pénzrendszer - globalizáció - elmélet
336.74 *** 339.9 *** 304.9
[AN 2593984]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2006.
   Emlékfüzet a Keszthelyi Ipartestület 120 éves évfordulójára / összeáll. Goldschmied István. - Keszthely : Keszthelyi Ipartest., 2005. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Emlékfüzet : Keszthelyi Ipartestület 120 éves évfordulójára rendezett Iparostörténeti kiállításról
ISBN 963-218-256-1 fűzött
Keszthelyi Ipartestület
Keszthely - ipartörténet - iparos - kiállítási katalógus
334.712(439-2Keszthely) *** 334.788(439-2Keszthely) *** 338(091)(439-2Keszthely) *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 2592249]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2006.
   Helyzetkép a régió városairól / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva]. - [Budapest] : KSH, 2005-. - ill. ; 29 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-877-6
Magyarország - régió - város - statisztikai adatközlés
332.1(439-2)(083.41) *** 312(439-2)(083.41) *** 911.375(439-2)(083.41)
[AN 2593788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Nyugat-Dunántúl / [kész. Bódiné Vajda Györgyi et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága. - Győr ; Szombathely ; Zalaegerszeg : KSH Győri Ig., 2005. - 94 p.
ISBN 963-215-880-6 fűzött : 3000,- Ft
Nyugat-Dunántúl - demográfia - régió - statisztikai adatközlés
332.1(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 312(439Nyugat-Dunántúl)(083.41)
[AN 2593795] MARC

ANSEL
UTF-82147 /2006.
   Könyvelési ABC : gyakorlati útmutató a gazdasági események elszámoláshoz : 21. aktualizálás és kiegészítés / szerzők Baloghné Gáspár Anna [et al.]. - Budapest : Dashöfer, [2005]. - Cserelapos mappa (3 köt.) ; 24 cm
Lezárva: 2005. nov.
ISBN 963-9313-18-1 fűzetlen
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2594198]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2006.
   Lakásépítések, 1990-2004 / [kész. Bakos Norbert et al.] ; [fel. szerk. Vida Judit]. - Budapest : KSH, 2005. - 70 p. : ill. ; 29 cm. - (Közlemények a budapesti agglomerációról, ISSN 0237-921X ; 12.)
ISBN 963-215-861-X fűzött : 1000,- Ft
Pest (megye) - lakásépítés - statisztikai adatközlés - ezredforduló
332.8(439.153)"199/200"(083.41) *** 31(439.153)
[AN 2592335]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2006.
   Magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok 2005 / [szerk. Fekete Imréné] ; [az anyag összeállításában részt vettek Bertáné Szabó Mária et al.] ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. - [Budapest] : MKVK Okt. Közp., [2005]. - 989 p. ; 26 cm
Lezárva: 2005. nov. - Kapcsos borítóban
ISBN 963-86989-0-X fűzetlen : 3150,- Ft
Magyarország - gazdasági ellenőrzés - mérlegkimutatás - szabvány
657.6 *** 006.7/.8(439)
[AN 2594063]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2006.
   Magyarország régiói / ... főszerk. Kasza Sándor. - Budapest : CEBA K., 2004-. - 25 cm
Magyarország - régió
332.1(439)
[AN 2507044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2/A.], Dél-dunántúli régió. Tolna megye kézikönyve / [szerk. Bunovácz Dezső] ; [szerzők Balázs Kovács Sándor et al.]. - 2005. - 585 p. : ill., részben színes
Lezárva: 2005. okt. 20. - Bibliogr.: p. 472.
Kötött (hibás ISBN 963-9479-01-X)
Tolna (megye) - helyismeret
908.439.125
[AN 2592194] MARC

ANSEL
UTF-82151 /2006.
Nyakacska Mária
   A bruttó hazai termék (GDP) alakulása a Dél-Dunántúlon / [kész. Nyakacska Mária]. - Pécs : KSH Pécsi Ig., 2005. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-897-0 fűzött
Dél-Dunántúl - GDP - statisztikai adatközlés - ezredforduló
330.55(439Dél-Dunántúl)(083.41) *** 31(439Dél-Dunántúl)
[AN 2592384]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2006.
Papp Péter
   Közös ég alatt : [Szent István Rádió] = Pod spoločńym nebom / [riportok Papp Péter, Tikovits Ernő] ; [szerk. Gábor László] ; [közread. a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány]. - Eger : M. Kat. Rádió Alapítvány, [2005]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - támogatás - pályázat - rádióműsorszám - interjú
339.96(4-62) *** 06.063 *** 504.06(047.53) *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2591472]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2006.
Sas István (1948-)
   Reklám és pszichológia / Sas István. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., cop. 2005. - 357 p. (ll., színes) ; 24 cm. - (Kommunikációs Akadémia könyvtár, ISSN 1787-6923)
Bibliogr.: p. 356-357.
ISBN 963-219-790-9 kötött
reklám - lélektan - tankönyv
659.1.013(078)
[AN 2592396]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2006.
   Világgazdaságtan. - [Budapest] : Aula, 2004-. - 24 cm
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 1071630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Elméleti és módszertani alapok / Szentes Tamás. - [2. kiad.]. - 2005. - 947 p. : ill. + mell.
Bibliogr.: p. 911-925.
ISBN 963-9215-35-X kötött
gazdaságtan - világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9.01(075.8)
[AN 2591495] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2155 /2006.
   Emlék / [összeáll. Bolczek Antalné, Nagy Gabriella] ; [... graf. Kuruczné Paál Mária]. - [Vác] : [Máltai Szeretetkórház], 2005. - 60 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Máltai Szeretetkórház
ISBN 963-219-138-2 fűzött
Máltai Szeretetkórház (Vác)
Vác - kórház - memoár
364.444.046.6(439-2Vác)(0:82-94)
[AN 2592577]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2006.
Hamzáné Farkas Mária
   Gyógyszer az öngyilkosság ellen / Hamzáné Farkas Mária. - Budapest : Accordia, 2005. - 99, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-21-1 fűzött : 1400,- Ft
öngyilkosság - memoár
364.277(0:82-94) *** 615.851
[AN 2592421]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2006.
Nouwen, Henri Josef Machiel
Adam, God's beloved (magyar)
   Adam, Isten szeretettje / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 963-86634-8-0 fűzött : 1450,- Ft
Arnett, Adam
értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - memoár
364.65-056.37(0:82-94) *** 364.65-056.26(0:82-94)
[AN 2592681]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2006.
   A váltó-ház : hajléktalan alkoholisták útja a józanodáshoz / Bartók Péter [et al.] ; szerk. Szász Anna. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2005. - 284 p. ; 20 cm. - (Mentálhigiéné, önsegítés, civil szervezetek, ISSN 1787-601X ; 2.)
Fűzött
Budapest - hajléktalan - alkoholizmus - szociális gondozás
364.252.046.6(439-2Bp.) *** 613.816
[AN 2593281]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2159 /2006.
   50 éves az erdészeti oktatás Szegeden, 1955-2005 : a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola jubileumi évkönyve / vál. és szerk. Deák György ; ... közrem. Bak István [et al.]. - Szeged : Kiss F. Erdészeti Szakközépisk., 2005. - 293 p., [22] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: A Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 1955-2005
Kötött (hibás ISBN 963-86649-3-2)
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium (Szeged)
Szeged - szakközépiskola - erdészet - iskolai évkönyv
373.6:630(439-2Szeged)(058)
[AN 2594022]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2006.
Arató Ferenc (1918-)
   A kooperatív hálózat működése / Arató Ferenc, Varga Aranka. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2005. - 82 p. : ill. ; 20 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 16.)
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-642-032-7 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - kisebbség - cigányság - kutatás
37.014.5(439) *** 376.7(=914.99)(439) *** 303
[AN 2592072]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2006.
Bajusz Klára (1973-)
   Iskolarendszerű felnőttoktatás az ezredfordulón / Bajusz Klára. - Pécs : PTE FEEK, 2005. - 208 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 197-201.
Fűzött
Dél-Dunántúl - felnőttoktatás - ezredforduló
374.7(439Dél-Dunántúl)
[AN 2591735]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2006.
Beke Pál (1943-)
   Mindannyiunk művelődési otthona : közösségi művelődési szöveggyűjtemény / Beke Pál. - Pomáz : Kráter, 2005. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-288.
ISBN 963-7329-61-7 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - művelődési ház
374.07(439)
[AN 2592664]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2006.
   "Docendo discimus" : a múltból tanulunk, a jövőnek tanítunk : 1970-2005 / [szerk. Fojtik János] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2005. - 122 p. : ill. ; 22x22 cm
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Közgazdaságtudományi Kar
Pécs - gazdaságtan - egyetem - egyetemi évkönyv
378.633(439-2Pécs)(058)
[AN 2593046]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2006.
Fischer Eszter
   Modern mostohák : a páromnak gyereke van / Fischer Eszter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 188 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-37-0 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.37-058.864
[AN 2591641]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2006.
   Graduate schools of the University of Szeged / ed. by Lajos Klukovits. - Szeged : Univ. of Szeged, 2005. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 963-482-718-7 fűzött
Szegedi Tudományegyetem
Szeged - doktori képzés - egyetem
378.4(439-2Szeged) *** 378.21(439)
[AN 2593660]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2006.
   Hári Mária, 1923-2001 / [szerk. Balogh Margit] ; [kiad. a] MPANNI. - Budapest : MPANNI, 2005. - 87 p., [5] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-85.
ISBN 963-219-825-5 fűzött
Hári Mária (1923-2001)
Magyarország - konduktív pedagógia - orvos - pedagógus - 20. század - életrajz
376.22:615.825(439)(092)Hári_M.
[AN 2591496]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2006.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2005) (Veszprém; Keszthely)
   2005. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Keszthely, 2005. november 22., Veszprém, november 23.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Szalai István et al.]. - Veszprém ; Keszthely : VE, 2005. - 171 p. ; 24 cm
Fűzött
szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Keszthely) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2592254]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2006.
Kormos Sándor (1936-)
   Közművelődési intézmények és szervezetek / Kormos Sándor. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1999. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 963-19-2786-5 fűzött : 2601,- Ft
Magyarország - művelődésügy - intézményrendszer - kulturális igazgatás - tömegkommunikáció - egyetemi tankönyv
374.07(439)(075.8) *** 061.2(439)(075.8) *** 659.3(439)(075.8) *** 351.85(439)(075.8)
[AN 2593873]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2006.
Lőrincz Györgyné
   Rendíthetetlenül hiszek a szeretet erejében / Lőrincz Györgyné ; [közread. a] Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara. - Sárospatak : ME Comenius Tanítóképző Főisk. Kar, 2005. - 43 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 42.
Fűzött
iskolai nevelés
37.018.2
[AN 2593510]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2006.
Magyar Miklós
   A tanulás = élettevékenység / Magyar Miklós ; [rajz Takács Zoltán]. - 3. bőv. kiad. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2005. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - (A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadványai, ISSN 1588-6166)
Bibliogr.: p. 74-75.
Fűzött
tanulás
371.322(075.8)
[AN 2591481]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2006.
Máté Mihály
   Tematikus bibliográfiák / Máté Mihály. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2004-. - 20 cm
Magyarország - nevelés - cigányság - szakbibliográfia
376.7(=914.99)(439):016
[AN 2578968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Cigány foglalkozások, cigány mesterségek. - cop. 2005. - 138 p. + CD. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 17.)
ISBN 963-642-061-0 fűzött
Magyarország - néprajz - foglalkozás - cigányság - szakbibliográfia
39(=914.99)(439):016 *** 331.54(439)(=914.99):016
[AN 2592074] MARC

ANSEL
UTF-82172 /2006.
Micheller Magdolna (1945-)
   Metszetek a 20. századi magyar tehetséggondozás történetéből : népi kollégiumok, népi kollégisták : tanulmányok / Micheller Magdolna ; [közread. a] TSF Gazdasági Főiskolai Kar. - Békéscsaba : TSF Gazd. Főisk. Kar, 2006. - 325 p., [20] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - népi kollégium - tehetséggondozás - 20. század
378.018.3(439)"19" *** 329.78(439)"19" *** 37.025
[AN 2592530]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2006.
Mundsack, Allan
How to study (magyar)
   Hogyan tanuljunk? : kulcs a sikeres tanuláshoz / Allan Mundsack, James Deese és Ellin K. Deese ; [ford. Tamás Anna] ; [... a m. vonatkozású részeket írta H. Nagy Anna]. - Budapest : Panem, 2006. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-430-9 fűzött : 2200,- Ft
tanulás - módszer
371.322 *** 159.953.5
[AN 2592779]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2006.
   A Nemzeti Zenede / Tari Lujza [et al.] ; [szerk. Tari Lujza, Sz. Farkas Márta] ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Budapesti Tanárképző Int., 2005. - [4], 379 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7181-39-3 kötött
Nemzeti Zenede (Budapest)
Budapest - zeneiskola - tanárképző - történeti feldolgozás
373.6:78(439-2Bp.)(091) *** 378.678(439-2Bp.)(091)
[AN 2591567]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2006.
Nyiratiné Németh Ibolya
   Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek / Nyiratiné Németh Ibolya ; szerzőtársak ... Adorján Rita [et al.] ; [közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - Budapest : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2005. - 189 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 963-86954-1-2 fűzött
környezeti nevelés - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
37.033 *** 372.850.4(072)
[AN 2591393]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2006.
   Új felismerések és kihívások az ember formálásáról / szerk. Széchy Éva. - Budapest : Gondolat, 2005. - 250 p. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9610-27-5 kötött : 2690,- Ft
nevelés - pedagógiai szociológia
37.01 *** 37.015.4
[AN 2592487]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2006.
   A váci Karolina Katolikus Általános Iskola emlékkönyve / [fel. szerk. Szalárdy József Attila]. - Vác : Karolina Kat. Ált. Isk., 2005. - 54 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: A Karolina Katolikus Általános Iskola centenáriumi emlékkönyve, 1905-2005
Fűzött
Karolina Katolikus Általános Iskola (Vác)
Vác - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Vác)(058)
[AN 2592570]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2006.
Varga Lajos, Sz (1949-)
   A konzulensi mesterség : hasznos tanácsok szakdolgozati konzulenseknek / Sz. Varga Lajos ; [közread. a] PTE PMMFK Pedagógia Tanszék. - 3. átd., bőv. kiad. - Pécs : PTE PMMFK Pedagógia Tansz., 2005. - 46 p. ; 21 cm
Fűzött
szellemi munka - módszer - szakdolgozat
378.244.2 *** 001.81
[AN 2591332]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2179 /2006.
Beregi Zsolt
   Thierry Henry / Beregi Zsolt. - Budapest : Aréna 2000, 2005. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 2.)
ISBN 963-7046-32-1 fűzött : 1990,- Ft
Henry, Thierry
Franciaország - labdarúgó - 20. század - 21. század - életrajz
796.332(44)(092)Henry,_T.
[AN 2591549]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2006.
Bleyer András (1942-)
   Sudoku / Bleyer András. - [Budapest] : Ab Ovo, 2005-. - ill. ; 20 cm
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2592096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 103 p.
ISBN 963-9378-44-5 fűzött : 885,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2592103] MARC

ANSEL
UTF-82181 /2006.
Brunszkó Tamás
   Modern női önvédelmi praktikák / by Tom Brunsz. - Budapest : Folpress, [2005]. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 963-86661-8-8 fűzött
önvédelem - nő - ázsiai küzdő- és védősport
796.85-055.2
[AN 2592279]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2006.
Csisztu Zsuzsa (1970-)
   Rivális : élsportolók szemtől szemben / Csisztu Zsuzsa és Kaszala Claudia. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 255 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Klubrádió azonos c. műsora alapján
ISBN 963-7524-08-8 kötött
Magyarország - sportoló - interjú - rádióműsorszám
796(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2591619]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2006.
Deák István
   A nagyvad és vadászata Erdélyben / Deák István. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2005. - 266, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 963-7524-10-X kötött
Erdély - vadászat - nagyvad
799.2 *** 639.111(498.4)
[AN 2592272]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2006.
Dudás Dóra Virág
   Mandaláskönyv : a természet csodája / Dudás Dóra Virág. - Budapest : BioTer, 2005. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86919-3-X fűzött
díszítőművészet - mandala - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2592388]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2006.
Erickson, Donna
Donna's day (magyar)
   Donna játszóháza : szórakoztató feladatok az egész családnak / Donna Erickson ; David Larochelle ill. ; [ford. Kiss Éva]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-497-103-2 kötött
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 2594099]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2006.
Gattinger, Klaus
Die Hohe Tatra (magyar)
   A Magas-Tátra : metszetek, gerincrajzok négynyelvű névtárral / Klaus Gattinger ; [a bevezetőt ford., a névjegyzéket ... kieg. Futó Endre] ; [az előszót, a katasztrófákkal foglalkozó fejezetet írta Pusztay Sándor]. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 280 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9353-38-8 kötött : 5990,- Ft
Magas-Tátra - alpinizmus
796.52(437.6)(234.372.43)
[AN 2592224]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2006.
Görgényi Frigyes
   Duchamp rátalált a gyalogútra / [Görgényi Frigyes]. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-9214-93-0 fűzött
Duchamp, Marcel
Franciaország - sakk - sportoló - képzőművész - 20. század
794.1(44)(092)Duchamp,_M. *** 73/76(44)(092)Duchamp,_M.
[AN 2593103]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2006.
Hoffmann, Kurt
Reitschule für Anfänger (magyar)
   Lovasiskola kezdőknek / Kurt Hoffmann ; [ford. Biró Ágnes] ; [fotók J. Christen et al.]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Elektra lovasiskola, ISSN 1787-2766)
ISBN 963-7053-28-X fűzött : 1490,- Ft
lovaglás
798.2
[AN 2593384]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2006.
Kapecska Attila
   Xing yi quan : a forma és a tudat ökle / Kapecska Attila. - [Budapest] : Kapecska A., cop. 2005. - 105 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-219-747-X fűzött : 1650,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - taoizmus
796.855 *** 299.513
[AN 2593293]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2006.
   Skócia futballtörténete, 1872-2005 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2005. - 184 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 18.)
ISBN 963-86604-5-7 fűzött
Skócia - sporttörténet - labdarúgás
796.332(411)(091)
[AN 2592814]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2006.
Smullyan, Raymond
Chess mysteries of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes sakkrejtélyei : 50 izgalmas sakknyomozás / Raymond Smullyan ; ford. Tandori Dezső. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2002. - 210 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 963-9326-58-5 fűzött : 1650,- Ft
sakk
794.1
[AN 2591311]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2006.
Szörényi Zoltán
   Alaszka : útinapló nem csak horgászoknak / Szörényi Zoltán. - Budapest : Szerző, 2005. - 117, [2] p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-219-669-4)
Alaszka - horgászat - útinapló
799.1(798)(0:82-992)
[AN 2594078]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2193 /2006.
   Art '999 : 15 éves a Tolna Megyei Képző- és Iparművészeti Egyesület. - [Szekszárd] : [Art '999 Tolna M. Képző- és Iparműv. Egyes.], [2005]. - 23 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Az előszó magyar, kínai, angol és német nyelven
Fűzött
Magyarország - Szekszárd - képzőművészet - egyesület - történeti feldolgozás
73/76(439)"199/200" *** 061.2(439-2Szekszárd)(091)
[AN 2592257]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2006.
Bakó Tihamér (1955-)
   Psychographics / Tihamér Bakó. - [Budapest] : Psycho Art, 2005-. - 23 cm
Angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz, orosz és japán nyelven
Magyarország - grafikus - 20. század - lélektan - album
741(439)(092)Bakó_T. *** 159.9(084.1)
[AN 2592966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - [102] p. : ill.
ISBN 963-86941-0-6 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - lélektan - album
741(439)(092)Bakó_T. *** 159.9(084.1)
[AN 2592978] MARC

ANSEL
UTF-82195 /2006.
Baranyai Antal
   Négy évszak Hódmezővásárhelyen / Baranyai Antal. - Hódmezővásárhely : Komplex Reklámstúdió Kft., 2005. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-219-727-5 kötött
Magyarország - Hódmezővásárhely - helyismeret - fényképész - ezredforduló - természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Baranyai_A. *** 502(439-2Hódmezővásárhely)(084.12) *** 908.439-2Hódmezővásárhely(084.12)
[AN 2593247]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2006.
Czeizing Lajos (1922-1985)
   Veduták = Views = Vues = Veduten / Czeizing Lajos ; [... vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2005. - [6], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-98-4 kötött
Budapest - helyismeret - építészet - városkép
77.04(439)(092)Czeizing_L. *** 72(439-2Bp.)(084.12) *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 77.047
[AN 2592349]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2006.
   Edelény templomai és egyházközségei az elmúlt 1000 évben / Laki-Lukács László összeállítása. - Edelény : Borsodi Földvár Kult. Alapítvány, 2005. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Borsodi téka, ISSN 1786-7266 ; 1.)
Bibliogr.: p. 147-155.
ISBN 963-218-038-0 fűzött
Edelény - templom - egyházközség - történeti feldolgozás
726.54(439-2Edelény)(091) *** 28(439-2Edelény)(091)
[AN 2593344]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2006.
Elekes Andor (1950-)
   Életjelek : képeslapok a frontról / Derzsi Elekes Andor. - Budapest : [Derzsi Elekes A.], cop. 2006. - [53] fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Számozott példány: 60
ISBN 963-229-114-X fűzött
Magyarország - katonaélet - első világháború - képes levelezőlap
769.5(439) *** 355.123(439)"1914/1918"
[AN 2592239]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2006.
Fejér Gábor (1954-)
   Fekete-Fejér Budapest = Black and white Budapest = Budapest en noir et blanc = Budapest schwarz-weiss / Fejér Gábor ; [... vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2005. - [6], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-97-6 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum - életkép
77.04(439)(092)Fejér_G. *** 77.041.7 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2592345]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2006.
Finta József (1935-)
   Az én Kalotaszegem / Finta József. - Budapest : Püski, 2005. - [226] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-219-841-7)
Magyarország - Kalotaszeg - építész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - helyismeret - vers - rajz
741(439)(092)Finta_J. *** 894.511-14 *** 73/76.047 *** 908.498.4Kalotaszeg(084.1)
[AN 2591562]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2006.
   Fotóillusztrációk József Attila verseihez / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2005. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-218-895-0 kötött
Magyarország - fotóművészet - író - 20. század - ezredforduló
77.04(439)"200" *** 894.511(092)József_A.
[AN 2592381]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2006.
Friedmann Endre (1934-)
   Emberek : budapesti életképek, 1954-1988 = City folks : snapshots of Budapest life / Friedmann Endre ; [vál. és az előszót írta Gera Mihály] ; [kiad. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala]. - [Budapest] : Városháza, 2005. - 140 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9170-93-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Budapest - fényképész - helyismeret - 20. század - életkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Friedmann_E. *** 77.041.7 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2592172]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2006.
Gábor Eszter (1937-)
   Andrássy út / Gábor Eszter. - Utánny. - Budapest : Városháza, 2005. - 69 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-91-7 fűzött : 600,- Ft
Budapest - közút - helyismeret - építészet - világörökség - városkép
72(439-2Bp.) *** 711.73(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2592365]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2006.
Gulyás Judit (1961-)
   Rét-tér / Gulyás Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2005]. - 23 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-460-784-5 fűzött
Magyarország - papírművészet - iparművész - ezredforduló
745.54(439)(092)Gulyás_J.
[AN 2592242]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2006.
Hemző Károly (1928-)
   Csak lovak = Just horses / Hemző Károly. - Budapest : Gust-Art Stúdió, 2005. - 141, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-219-079-3 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - fényképész - ló - 20. század - ezredforduló
77.04(439)(092)Hemző_K. *** 636.1
[AN 2592278]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2006.
   Karácsonyi hangulatok / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Fényképezés Alapítvány. - Budapest : Fényképezés Alapítvány, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-219-576-0 kötött
Magyarország - fotóművészet - karácsony - tél - ezredforduló
77.04(439)"200" *** 398.332.416
[AN 2592368]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2006.
Katafai-Németh József
   Vas megye kastélyai és kúriái / Katafai-Németh József. - Sárvár : Kajt-Art Kft., 2005-. - 30 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 952340
Vas (megye) - kastély - udvarház
728.82(439.111) *** 728.84(439.111)
[AN 2591404]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2. kiad.[!]. - 2005. - 355, [4] p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-107-2 kötött
Vas (megye) - kastély - udvarház
728.82(439.111) *** 728.84(439.111)
[AN 2591405] MARC

ANSEL
UTF-82208 /2006.
Kincses Károly (1954-)
   Capa : Robert Capa képei a Magyar Fotográfiai Múzeumban / Kincses Károly, Kolta Magdolna. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2005. - 154 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 37.)
Megj. a 2005. ápr. 8 máj. 22. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 141-153.
ISBN 963-8383-55-0 fűzött
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2592167]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2006.
Lackovits Emőke (1946-)
   Hímzések a Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Gyűjteményében : hímzéssel díszített kultikus és ünnepi textíliák a Bakonyból és a Balaton-felvidékről / S. Lackovits Emőke, Egervári Márta ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2005. - 99, [100] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7208-83-6 fűzött
Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém)
Bakony - Balaton-felvidék - Veszprém - magyar néprajz - népművészet - népi díszítőművészet - hímzés - múzeum
746.031.4(439.117) *** 39(=945.11)(439.117) *** 069(439-2Veszprém)
[AN 2592244]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2006.
Langley, Andrew
Leonardo (magyar)
   Leonardo da Vinci : [egy reneszánsz lángelme nyomában] / írta Andrew Langley ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 57.)
ISBN 963-530-465-X kötött : 2900,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - Európa - képzőművész - 15. század - 16. század - művelődéstörténet - reneszánsz
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(45)"14/15"(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(4)"14/15"
[AN 2592714]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2006.
   A látható kincs : az ötvenöt éves bank = Visible treasures : the fiftyfive year old bank / [szerk. Rubovszky Éva] ; [a katalógus szerzői Bellák Gábor et al.]. - [Budapest] : [MKB Bank], cop. 2005. - 343 p. : ill., színes ; 31 cm
Horváth György tanulmányával. - Közread. a Magyar Külkereskedelmi Bank
ISBN 963-219-401-2 kötött
Magyar Külkereskedelmi Bank
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - bank - 19. század - 20. század
75(439)"18/19" *** 069.017(439)MKB
[AN 2592517]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2006.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Trattato della pittura (magyar)
   Leonardo da Vinci mester, firenzei festő és szobrász könyve a festészetről / [ford., a jegyzeteket és az ábrákat kész. Gulyás Dénes]. - Szeged : Lectum, 2005. - 269, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: A festészetről
ISBN 963-9640-00-X kötött : 4800,- Ft
festészet - művészetelmélet
75.01
[AN 2594038]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2006.
   Múzeumok az európai térben : a Pécsi Városi Múzeum első állandó kiállításának 100 éves évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia előadásainak/tanulmányainak szerkesztett anyaga : Pécs, 2004. november 25-26. = Museen im europäischen Raum : schriftliche Fassung der Referate und Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Tagung anlässlich des 100. Jahrestags der ersten Dauerausstellung im Stadtmuseum Pécs : Pécs/Fünfkirchen 25-26. 11. 2004 / [szerk. Huszár Zoltán, Vándor Andrea, Walterné Müller Judit] ; [ford. Vágyi Vata] ; [fotó Füzi István] ; [közread. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Janus Pannonius Múzeum]. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig. : JPM, 2005. - 250 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A tartalomjegyzék magyar, német és angol nyelven is
ISBN 963-7211-89-6 fűzött
Pécs - Európa - muzeológia - múzeum - konferenciakiadvány
069.01(4) *** 069(439-2Pécs) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2593075]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2006.
Nádorfi Lajos
   Gyermekvilágatlasz : a világ gyermekeinek ezernyi arca = Children world atlas : all kinds of flowers in the world / Nádorfi Lajos. - Zsámbék : Piroskutya, cop. 2005. - 167 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-219-560-4 kötött
gyermek - fényképalbum - portré
77.041-053.2/.6 *** 77.04(439)(092)Nádorfi_L. *** 316.37-053.2/.6(100)(084.12)
[AN 2593131]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2006.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Országos Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia (2.) (2005) (Szeged)
   XXVII. OTDK II. Országos Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia : 2005. március 31 - április 2. : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar. - Szeged : SZTE JGYTFK, [2005]. - [112] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7356-06-1 fűzött
képzőművészet - zeneművészet - művészetelmélet - szakkör - konferenciakiadvány
73/76 *** 7.01 *** 78 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2593677]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2006.
   Pécs, Baranya fotóimpressziók : fotóművészeti nyári egyetem / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2005. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86920-0-6 kötött
Baranya (megye) - Pécs - fotóművészet - helyismeret - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 908.439-2Pécs(084.12) *** 908.439.127(084.12)
[AN 2592383]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2006.
Penalva, João
   João Penalva : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum : fordítások / João Penalva és João Fernandes beszélgetése. - Budapest : Ludwig Múz., cop. 2005. - 49 p. ; 20 cm
Kész. a 2005. nov. 3 - 2006. jan. 15. rendezett "Videók, installációk, fotók" c. kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 39-41. - Műjegyz.: p. 41-49.
ISBN 963-9537-08-X fűzött
Penalva, João
Portugália - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus - interjú
73/76(469)(092)Penalva,_J.(047.53) *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2593077]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2006.
Salber, Linde
Salvador Dalí (magyar)
   A művészet én vagyok! Salvador Dalí / Linde Salber ; [ford. Dankó Zoltán]. - Budapest : Háttér, 2005. - 212 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Háttér kismonográfiák, ISSN 1787-0887)
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 963-9365-37-8 fűzött : 1900,- Ft
Dalí, Salvador
Spanyolország - festőművész - 20. század - életrajz
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2592592]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2006.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Gömöri kerámia az Alföldön / P. Szalay Emőke. - Debrecen : DE Néprajzi Kutcsop., 2005. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 60.)
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 963-472-936-3 fűzött
Gömör (vármegye) - Alföld - népi kerámia
738.031.4(439Gömör) *** 738.031.4(439.14)
[AN 2592984]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2006.
   Szeptemberi emlék / [a szerkesztésben közrem. em Török András] ; [közread. a] Mecseki Erdészeti Rt. - [Pécs] : Mecseki Erdészeti Rt., [2005]. - 48 p. : ill., színes ; 14x14 cm
Fűzött
fotóművészet - amatőr művészet - magyar irodalom - természetkép - vers - antológia
77.047 *** 379.825-053.6(439) *** 894.511-14(082)
[AN 2593045]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2006.
Szűcs Édua (1959-)
Művek (vál.)
   Édua karikatúrák : Szűcs Édua karikatúrái. - [Budapest] : Edit & Press, 2001-. - 17x25 cm
A 3. kötetet kiad. a K. u. K. Kiadó. - A bev. és az utószó angol és német nyelven is
ISBN 963-85731-3-9
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Szűcs_É.
[AN 907698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - [104] p.
Előszó Vámos Tibor, utószó Kaján Tibor
ISBN 963-7437-36-3 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Szűcs_É.
[AN 2594120] MARC

ANSEL
UTF-82222 /2006.
   Tápai Antal / [szerk. László Anna] ; [... szerzői Tápai Antal et al.] ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum, Tápai Antal Emlékalapítvány. - Szeged : Móra F. Múz. : Tápai A. Emlékalapítvány, 2005. - 128 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Műjegyz.: p. 109-119. - Bibliogr.: p. 120-123.
ISBN 963-7217-80-0 kötött
Tápai Antal (1902-1986)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Tápai_A.
[AN 2591407]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2006.
Urbons, Klaus
Copy art (magyar)
   Copy art - fénymásolás-művészet / Klaus Urbons ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : M. Műhely, 2005. - 383 p., [24] t. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 337-343.
ISBN 963-7596-51-8 fűzött : 3500,- Ft
fénymásolás - fotóművészet - modern művészet
77.02 *** 77.036(100) *** 77.04
[AN 2592387]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2006.
   Virágcsokor nőnapra / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Fotóügynökség Kft. - Budapest : Fotóügynökség Kft., 2005. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-217-664-2 kötött
Magyarország - fotóművészet - virág - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 582.4/.9(084.12)
[AN 2592372]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2225 /2006.
Gál Róbert
   Odavagyok magáért.. : epizódok Fényes Szabolcs életéből / Gál Róbert. - Budapest : K.u.K., cop. 2005. - 201, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 963-7437-38-X kötött : 2200,- Ft
Fényes Szabolcs (1912-1986)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Fényes_Sz.
[AN 2593636]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2006.
Jávorszky Béla (1965-)
   A magyarock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Népszabadság, 2005-. - 25 cm. - (Népszabadság könyvek)
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)
[AN 2592919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A beatkezdetektől a kemény rockig. - 2005. - 446 p. + CD-ROM
ISBN 963-85600-8-8 kötött
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)"196/198"
[AN 2592923] MARC

ANSEL
UTF-82227 /2006.
Ligeti György (1923-)
"Träumen Sie in Farbe?" (magyar)
   Találkozások Ligeti Györggyel : beszélgetőkönyv / [interjú kész.] Eckhard Roelcke ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Osiris, 2005. - 250 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Zene, ISSN 1785-4466)
Bibliogr.: p. 229-243.
ISBN 963-389-790-4 fűzött : 2480,- Ft
Ligeti György (1923-)
Ausztria - zeneszerző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
78.071.1(436)(=945.11)(092)Ligeti_Gy.(047.53)
[AN 2592624]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2006.
Nagy Feró (1946-)
   Boldog szép napok / Nagy Feró. - [Őrbottyán] : Nagyferó Produkció Kft., 2005. - 190 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-219-263-X fűzött : 1990,- Ft
Nagy Feró (1946-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - könnyűzene - Kádár-korszak - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Nagy_F.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)"197/198"
[AN 2594088]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2006.
Simándy József (1916-1997)
   Simándy József újra "megszólal".. : a nagy művész nyilatkozatai, a vele készült riportok és jubileumainak dokumentumai / [... összeáll. ... szerk. Simándi Péter] ; [... kiad. a "Pro Patria, Pro Musica 1997." Hangversenyszervező Bt.]. - [Budapest] : ["Pro patria, pro musica 1997." Bt.], cop. 2005. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-219-431-4 kötött : 2800,- Ft
Simándy József (1916-1997)
Magyarország - operaénekes - 20. század - interjú
784.071.2(439)(092)Simándy_J.(047.53) *** 782.1
[AN 2593039]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2230 /2006.
   Dance and society : dancer as a cultural performer : re-appraising our past, moving into the future : 40th anniversary of Study Group on Ethnochoreology of International Council on Traditional Music : 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology : Szeged, ... 2002 / ed. by Elsie Ivancich Dunin, Anne von Bibra Wharton, László Felföldi. - Budapest : Akad. K. : European Folklore Inst., 2005. - 281, [10] p. : ill., részben kotta ; 23 cm. - (Bibliotheca traditionis Europae, ISSN 1419-7901 ; 5.)
ISBN 963-05-8273-2 fűzött
táncművészet - néptánc - kultúrszociológia - konferenciakiadvány
793.3(100) *** 394.3(=00) *** 316.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2592929]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2006.
Kaiser László (1953-)
   Dallos Szilvia titkai : életinterjú / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 99 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7504-06-0 fűzött : 1600,- Ft
Dallos Szilvia (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - interjú
792.028(439)(092)Dallos_Sz.(047.53)
[AN 2592552]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2006.
Kolozsi Béla (1947-2004)
   Múzsák bűvöletében : Kolozsi Béla válogatott írásai / [szerk. Vincze Ferenc]. - Budapest : Napkút K., 2005. - 187, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 963-8478-12-8 kötött : 2750,- Ft
Magyarország - előadóművész - ezredforduló
792.028(439)(092) *** 78.071(439)(092) *** 793.3(439)(092)
[AN 2592429]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2006.
Neuwirth Annamária
   Táncjelírás és -olvasás alapfokon : Lábán-kinetográfia / Neuwirth Annamária. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, cop. 2005. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
ISBN 963-286-242-2 fűzött
táncírás - középiskolai tankönyv
793.3.02(075.3) *** 003.62
[AN 2592936]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2006.
   Színházi jelenlét, színházi jövőkép : tanulmányok a mai magyar színházi helyzetről / [szerk. Tompa Andrea]. - Budapest : OSZMI : NKA, 2005. - 232 p. ; 23 cm. - (NKA kutatások, ISSN 1787-470X ; 1.)
ISBN 963-9000-23-X fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - színház - ezredforduló
792(439)"200"
[AN 2593462]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2006.
   Színháztörténeti képeskönyv / szerk. Belitska-Scholtz Hedvig, Rajnai Edit, Somorjai Olga ; [a szerkesztésben közrem. Both Magdolna et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 389 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
ISBN 963-389-791-2 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - színháztörténet - album
792(439)(091)(084.1)
[AN 2592854]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2006.
Várszegi Tibor (1959-)
   Az ittlét öröme : a színpadi mű hermeneutikája / Várszegi Tibor. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-198.
ISBN 963-506-641-4 fűzött : 2200,- Ft
hermeneutika - színpadi játéktechnika
792.01 *** 82.07 *** 82.01-2
[AN 2592621]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2237 /2006.
Darai Zsuzsanna
   A kompozicionalitás három dimenziója / Darai Zsuzsanna. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 177 p. ; 24 cm. - (Elméleti és kísérleti nyelvészet, ISSN 1787-3487 ; 2.)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-472-915-0 fűzött
szemantika
801.54
[AN 2593342]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2006.
Fóris Ágota (1970-)
   Hat terminológia lecke / Fóris Ágota. - Pécs : Lexikográfia, 2005. - 118 p. ; 26 cm. - (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek, ISSN 1787-4351 ; 1.)
Bibliogr.: p. 110-117. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-219-717-8 kötött : 3980,- Ft
terminológia
809.451.1-3 *** 001.4
[AN 2591803]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2006.
Győri Gábor
   Language as cognitive adaptation : from language evolution to language change / Gábor Győri ; [publ. by the] Lingua Franca Csoport. - Pécs : Lingua Franca Csop., 2005. - 254, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 228-248.
ISBN 963-642-049-1 fűzött
kognitív nyelvészet
800.1 *** 165.194
[AN 2591489]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2006.
Karakai Imre (1938-)
   220 francia nyelvtani gyakorlat megoldással / Karakai Imre. - 7., átd. kiad. - [Budapest] : Pont Nádor Kft., 2005, cop. 1988. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-703-2 fűzött : 1890,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - példatár
804.0-5(076)=945.11
[AN 2593878]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2006.
Lázár A. Péter (1957-)
   Instant angol nyelvtan / Lázár A. Péter. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 337 p. ; 22 cm. - (Helikon nyelviskola, ISSN 1419-8622)
ISBN 963-208-948-0 fűzött : 1990,- Ft
nyelvtan - angol nyelv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2593869]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2006.
   Praktische Aspekte der Lexikographie : Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest / hrsg. von Koloman Brenner und Roberta Rada. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2005. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 48.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-820-1 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - lexikográfia - konferenciakiadvány
803.0-3 *** 061.3(439-2Bp.)"2003" *** 809.451.1-3
[AN 2592359]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2006.
Rákosi Csilla
   Nyelvészet és argumentációelmélet / Rákosi Csilla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 192 p. ; 24 cm. - (Elméleti és kísérleti nyelvészet, ISSN 1787-3487 ; 1.)
Bibliogr.: p. 185-189.
ISBN 963-472-914-2 fűzött
nyelvészet - disszertáció
800.1
[AN 2593337]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2006.
   Studies in applied linguistics at OSU / ed. by Babóczkyné Szőke Edit. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2005. - 93 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9495-72-7 fűzött
pszicholingvisztika - szociolingvisztika
800.1 *** 159.9 *** 316.7
[AN 2592299]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2006.
Szirmai Monika (1960-)
   Bevezetés a korpusznyelvészetbe : a korpusznyelvészet alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában / Szirmai Monika. - Budapest : Tinta, 2005. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 46.)
Bibliogr.: p. 175-183.
ISBN 963-7094-42-3 fűzött : 2100,- Ft
nyelvészet - matematikai nyelvészet
80 *** 681.3.004.14
[AN 2594111]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2246 /2006.
Ackroyd, Peter (1949-)
Shakespeare (magyar)
   Tetszés volt célom : William Shakespeare élete / Peter Ackroyd ; [ford. Karáth Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 543 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 493-507.
ISBN 963-9644-00-5 kötött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - életrajz
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2594066]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2006.
   Der Brief in der österreichischen und ungarischen Literatur / hrsg. von András F. Balogh und Helga Mitterbauer. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2005. - 233, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 45.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-790-6 fűzött
osztrák irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi levél
830(436)(091)-6 *** 894.511(091)-6
[AN 2592338]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2006.
Mészöly Dezső (1918-)
   Angol ég alatt : esszék és fordítások / Mészöly Dezső. - Budapest : General Press, [2005]. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 963-9598-57-7 fűzött : 2200,- Ft
Anglia - író - 16. század - 17. század - műfordítás - angol irodalom - vers - antológia
820(092)Shakespeare,_W. *** 82.03 *** 820-14(082)=945.11
[AN 2592483]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2006.
   "Mindent fordítunk, és mindenki fordít" : értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben / szerk. Dobos Csilla [et al.] ; [Klaudy Kinga barátai Ajtay-Horváth Magda et al.]. - Bicske : Szak K., 2005. - 318 p. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9131-73-3 kötött
nyelvészet - műfordítás - emlékkönyv
82.03 *** 801
[AN 2593240]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2250 /2006.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001-. - 20 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 365099
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2005. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 963-9498-54-8 kötött : 2300,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - író - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 2593212] MARC

ANSEL
UTF-82251 /2006.
Csáth Géza (1887-1919)
   Emlékirataim a nagy évről : háborús visszaemlékezések és levelek / Csáth Géza ; [az írásokat, fotókat közread. és az előszót írta Dér Zoltán] ; [utószó Dévavári D. Zoltán]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 246, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7138-48-X kötött : 2200,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - író - 20. század - levelezés - magyar irodalom - memoár
894.511(092)Csáth_G.(093) *** 894.511-94
[AN 2593939]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2006.
Cséve Anna (1956-)
   Az írás gyeplője : Móricz Zsigmond szövegalakító gyakorlata / Cséve Anna. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 132, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Szó_köz, ISSN 1786-3724)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9352-79-9 fűzött : 1100,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942). Míg új a szerelem
Magyarország - író - 20. század - narratológia - regény - műelemzés
894.511(092)Móricz_Zs. *** 82.01-31
[AN 2593255]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2006.
Csorba Győző (1916-1995)
   "... hűséges baráti ölelésemet küldöm..." : Csorba Győző és Fodor András levelezése, 1947-1994 / [összeáll., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Pintér László] ; [előszó Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 440 p. ; 20 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9498-58-0 kötött : 2800,- Ft
Csorba Győző (1916-1995)
Fodor András (1929-1997)
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Csorba_Gy.(044) *** 894.511(092)Fodor_A.(044)
[AN 2593115]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2006.
Horváth József
   Csokonai csurgói új Hélikonja : emlékek, vallomások tükrében / Horváth József. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2005. - 105 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A somogyi honismeret kiskönyvtára, ISSN 1589-4487 ; 4.)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-9286-11-7 fűzött
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Csurgó - Magyarország - író - helyismeret - 18. század - 19. század
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 908.439-2Csurgó
[AN 2592363]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2006.
   Irodalmi lexikon / [főszerk. Szabó Zsolt] ; [összeáll. Cs. Nagy Zoltán et al.]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2005. - 640 p. ; 24 cm
ISBN 963-9555-28-2 kötött
irodalmi lexikon
894.511(091):030 *** 82(091):030
[AN 2594057]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2006.
Korda Eszter
   Ecset és toll : az Ottlik-próza vizuális narrációja / Korda Eszter. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 277, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Szó_köz, ISSN 1786-3724)
Bibliogr.: p. 265-277.
ISBN 963-9352-74-8 fűzött : 1480,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - narratológia - író - 20. század - műelemzés - próza
894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01-3
[AN 2593252]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2006.
   "Mester Jókai" : a Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón / szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán. - Budapest : Ráció, 2005. - 186 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 4.)
A 2004. dec. 3-4-én Révkomáromban tartott tanácskozás anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9605-10-7 fűzött : 2200,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - romantika - konferenciakiadvány
894.511(092)Jókai_M. *** 82.015.14 *** 061.3(437.6-2Komárom)
[AN 2593419]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2006.
Pomogáts Béla (1934-)
   A szigettenger költészete : magyar líra a huszadik század utolsó évtizedeiben / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 360, [7] p. ; 24 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 5.)
ISBN 963-9643-01-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - líra
894.511(091)-14"19"
[AN 2592821]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2006.
Radó György (1912-1994)
   Madách Imre : életrajzi krónika / Radó György, Andor Csaba. - 2. jav. és átd. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 702, [3] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 45.)
ISBN 963-9386-34-0 kötött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - kronológia - életrajz
894.511(092)Madách_I.(0:930.24)
[AN 2592065]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2006.
Rónay László (1937-)
   Márai Sándor / Rónay László. - Budapest : Akad. K., 2005. - 695 p. ; 21 cm. - (Nemzeti klasszikusok, ISSN 1787-5900)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8220-1 kötött : 3450,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2593234]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2006.
Sánta Gábor (1967-)
   Fekete István : tanulmányok / Sánta Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003-2005. - 2 db ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 967893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 361, [3] p. : ill. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9498-55-6 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Fekete_I.
[AN 2593108] MARC

ANSEL
UTF-82262 /2006.
   Színek, évek, állomások : in memoriam Kaffka Margit / [vál., szerk., összeáll. Bodnár György]. - Budapest : Nap K., cop. 2005. - 355 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-78-8 kötött : 2790,- Ft
Kaffka Margit (1880-1918)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - életrajz
894.511(092)Kaffka_M.
[AN 2593609]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2006.
   Szövegkönyv : tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára / szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. - Budapest : Ráció, 2005. - 382 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9605-12-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - színháztörténet - magyar történelem - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - emlékkönyv
894.511(091)"17/19" *** 792(439)(091) *** 943.9"18" *** 930.85(439)"18/19"
[AN 2592390]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2006.
   Talán a kérdezés : írások Bertók Lászlóról / [vál. és az előszót írta Ágoston Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 374 p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-543-0 kötött
Bertók László (1935-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
894.511(092)Bertók_L.
[AN 2593706]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2006.
Tóth Éva (1939-)
   Táguló körök : tanulmányok, esszék, jegyzetek, 1968-2005 / Tóth Éva. - Pomáz : Kráter, 2005. - 298, [5] p. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7329-46-3 fűzött : 2000,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 82(091)"19"
[AN 2592837]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2006.
Tverdota György (1947-)
   Határolt végtelenség : József Attila-versek elemzései / Tverdota György. - Budapest : Osiris, 2005. - 420 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-772-6 fűzött : 2480,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - műelemzés - vers
894.511(092)József_A.
[AN 2592652]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2006.
Valachi Anna (1948-)
   "Irgalom édesanyám..." : a lélekelemző József Attila nyomában / Valachi Anna. - Budapest : Háttér, 2005. - 472 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 451-464.
ISBN 963-9365-49-1 fűzött : 2500,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2592586]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2268 /2006.
Amerongen, Martin van
   Füstölgés / Martin van Amerongen ; Jan Metz előszavával ; [az előszót Balogh Tamás ford.]. - Budapest : Typotex, 2005. - 104 p. ; 17 cm. - (Európai szövegek, ISSN 1787-3029)
Ford. Daróczi Anikó
ISBN 963-9548-67-7 kötött : 1250,- Ft
holland irodalom - dohányzás - esszé
839.31-4=945.11 *** 613.84(0:82-4)
[AN 2593387]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2006.
Bernhard, Thomas
   A Hold kardja alatt : összegyűjtött versek / Thomas Bernhard ; [ford. Erdélyi Z. János]. - Budapest : Napkút K., 2005. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-8478-09-8 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 2592428]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2006.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - ill. ; 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A leckefüzet-zabáló cápa. - 2005. - 165 p.
ISBN 963-628-345-1 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2592732] MARC

ANSEL
UTF-82271 /2006.
Brezina, Thomas
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. r., Le a kilókkal!. - [2005]. - 124 p. + mell.
ISBN 963-9420-42-5 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2593619] MARC

ANSEL
UTF-82272 /2006.
Cabot, Meg
Holiday princess (magyar)
   Ünneplő hercegnő : örüljünk az ünnepeknek Miával és barátaival / Meg Cabot ; [ford. Varsányi Anna] ; [ill. Nicola Slater]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 182 p. : ill. ; 17 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-514-0 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2593685]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2006.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The man who was Thursday (magyar)
   Az ember, aki Csütörtök volt ; A jámbor Brown atya / G. K. Chesterton ; [ford. Rakovszky Zsuzsa és Bartos Tibor] ; [ill. Tettamanti Béla]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 305 p. : ill. ; 25 cm. - (A krimi gyöngyszemei, ISSN 1787-3495)
Egys. cím: The man who was Thursday ; The innocence of father Brown
ISBN 963-369-479-5 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2593486]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2006.
Clark, Mary Higgins
Nighttime is my time (magyar)
   Enyém az éjszaka / Mary Higgins Clark ; [ford. Sarlós Gábor]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-233-5 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2593931]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2006.
Collins, Jackie
Lovers & players (magyar)
   Szeretők és játékosok / Jackie Collins ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-232-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594034]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2006.
Cook, Robin
Marker (magyar)
   Fertőzés / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 476 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-498-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2593709]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2006.
Craven, Sara
The forced marriage (magyar)
   Homokszemek / Sara Craven ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 345.)
ISBN 963-537-384-8 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2592719]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2006.
Doherty, Paul C.
The season of the hyaena (magyar)
   A hiénák éve / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 342 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-071-8 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2593990]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2006.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Sherlock Holmes nyomoz / Arthur Conan Doyle ; [ford. Bokor Pál és Katona Tamás] ; [ill. Takáts Márton]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 321 p. : ill. ; 25 cm. - (A krimi gyöngyszemei, ISSN 1787-3495)
Tart.: A sátán kutyája ; Sherlock Holmes emlékiratai. - Egys. cím: The hound of the Baskervilles ; The memoirs of Sherlock Holmes
ISBN 963-369-417-5 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2593484]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2006.
Dumas, Alexandre (père)
Művek (vál.) (magyar)
   Alexandre Dumas összes D'Artagnan története. - [Szeged] : Szukits, 2003-. - 25 cm
Regények
ISBN 963-497-004-4
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1063441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Húsz év múlva ; Bragelonne vicomte vagy Tíz évvel később / [ford. Jékely Zoltán, Színi Gyula]. - cop. 2005. - 938 p.
Egys. cím: Bragelonne vicomte (1. r.)
ISBN 963-497-035-4 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2594109] MARC

ANSEL
UTF-82281 /2006.
   Az élő isten hegye : Világbeszéd antológia / szerk. Szappanos Gábor. - Pomáz : Kráter, 2005. - 158 p. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405 ; 4.)
Szerzők Alfredson, Hans et al. - Ford. Appl Mária et al.
ISBN 963-7329-50-1 fűzött : 1400,- Ft
világirodalom - próza - antológia
82-3=945.11
[AN 2592639]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2006.
Errer, Emmanuel
Le syndrome du P.38 (magyar)
   A P.38-as szindróma : pszichokrimi / Emmanuel Errer. - Budapest : Campverl., [2005]. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-594-9 fűzött
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2593615]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2006.
Fernández, Otto
   El puente del ahorcado = Az akasztott hídja / Otto Fernández. - Budapest : Simor A., 2006. - 81 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Ford. Dobos Éva, Garai Gábor, Simor András
ISBN 963-219-376-8 fűzött : 500,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
860-14.02(729.1)=945.11
[AN 2592331]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2006.
Friedrich, Joachim
4 1/2 Freunde und die Weihnachtsmann-Connection (magyar)
   4 1/2 barát és a Télapó-hadművelet / Joachim Friedrich ; Regina Kehn rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-04-2 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2593654]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2006.
Fuentes, Carlos
Diana o la cazadora solitaria (magyar)
   Diana, a magányos vadász / Carlos Fuentes ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-74-2 fűzött : 2480,- Ft
Mexikó - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 2592271]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2006.
Gibson, William
   William Gibson teljes Neurománc univerzuma / [... ford. és átd. Ajkay Örkény, ... Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 641, [2] p. ; 25 cm
Tart.: Neurománc ; Számláló nullára ; Mona Lisa overdrive. - Egys. cím: Neuruomancer ; Count zero ; Mona Lisa overdrive
ISBN 963-497-098-2 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2594061]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2006.
Grisham, John
The last juror (magyar)
   Az utolsó esküdt / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. Egy összeesküvés hálójában / Glenn Meade ; [ford. Heltai András]. Sorsfordító nyár / Susan Wilson ; [ford. Résch Éva]. Vérvörös égbolt / Steve Hamilton ; [ford. Kirschner Dávid]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The last juror. Web of deceit. Summer harbor. Blood is the sky
ISBN 963-9562-53-X kötött
amerikai angol irodalom - antológia - bűnügyi regény
820-312.4(73)(082)=945.11
[AN 2593120]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2006.
Herbert, Brian
Dune: The battle of Corrin (magyar)
   A Dűne : a corrini csata / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 480 p. ; 25 cm
A Dűne legendái trilógia 3. része
ISBN 963-497-096-6 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2592240]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2006.
Higson, Charlie
   Az ifjú Bond / Charlie Higson. - Budapest : Glória, 2005-. - 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2593698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ezüstuszony / [ford. Kovács István]. - cop. 2005. - 341 p.
ISBN 963-9587-18-4 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2593701] MARC

ANSEL
UTF-82290 /2006.
   Huszadik századi brit novellák : brit dekameron / [... összeáll. és szerk. Vajda Miklós] ; [... ford. Bart István et al.]. - Budapest : Noran, 2005. - 615, [4] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-7416-16-1 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(082)=945.11
[AN 2594116]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2006.
   Huszadik századi olasz novellák : olasz dekameron / [... összeáll. és szerk. Szénási Ferenc] ; [... ford. Aszódi Éva et al.]. - Budapest : Noran, 2005. - 494, [4] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-7416-40-4 kötött : 3900,- Ft
olasz irodalom - antológia - elbeszélés
850-32(082)=945.11
[AN 2594123]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2006.
Iggulden, Conn
Emperor (magyar)
   Az uralkodó / Con Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2005]-. - 23 cm
ISBN 963-7318-95-X
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2592393]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Róma kapui / [ford. Bihari György]. - cop. 2005. - 477 p.
ISBN 963-7318-94-1 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2592394] MARC

ANSEL
UTF-82293 /2006.
Kingsbury, Karen
A treasury of Christmas miracles (magyar)
   Karácsonyi csodák tárháza : Isten jelenlétének igaz történetei korunkból / Karen Kingsbury ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 176 p. ; 18 cm
ISBN 963-425-085-8 kötött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 244(0:82-32)
[AN 2593632]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2006.
Lennox, Marion
Dr Blake's angel (magyar)
   Csomagolás nélkül / Marion Lennox ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 289.)
ISBN 963-537-361-9 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2592723]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2006.
Ma, Jian
   A tollnok / Ma Jian ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, cop. 2005. - 201 p. ; 21 cm
A ford. a "The noodle maker" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-86879-5-9 fűzött
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 2593651]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2006.
Marciano, Francesca
Casa Rossa (magyar)
   Szerelmem, Róma : a Casa Rossa asszonyai / Francesca Marciano ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-62-9 fűzött : 2580,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2592261]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2006.
Matthews, Jessica
Lisa's Christmas assignment (magyar)
   Napfényes karácsony / Jessica Matthews ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 288.)
ISBN 963-537-360-0 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2592721]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2006.
O'Flanagan, Sheila
Far from over (magyar)
   Messze még a vég / Sheila O'Flanagan ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 544 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-500-7 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2593695]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2006.
Osváth Gábor
   Koreai nyelv és irodalom : válogatott tanulmányok = Korean language and literature : selected writings / Osváth Gábor. - [Budapest] : epl, [2005]. - 330 p. ; 25 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2006/5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9431-57-5 fűzött
koreai irodalom - koreai nyelv - író - vers - életrajz - antológia
895.7-14(082) *** 895.7(092) *** 809.57
[AN 2592701]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2006.
Perdue, Lewis
The Da Vinci legacy (magyar)
   A Da Vinci-örökség / Lewis Perdue ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-079-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2593768]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2006.
   "Remegő himnusz tudj' isten mire" : válogatás Hugo von Hofmannstahl és a bécsi modernség publicisztikájából / szerk. Kerekes Amália, Orosz Magdolna, Teller Katalin ; [ford. Bártfay Réka et al.]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 311 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-34-8 fűzött : 1980,- Ft
osztrák irodalom - művészetelmélet - esszé - antológia
830-4(436)(082)=945.11 *** 7.01
[AN 2592489]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2006.
Rice, Adrian
The mason's tongue (magyar)
   A kőműves nyelve / Adrian Rice ; [ford. Kabdebó Tamás]. - [Budapest] : epl, [2005]. - 70 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2005/10.)
ISBN 963-9431-54-0 fűzött : 2100,- Ft : 8 EUR
Írország - angol nyelvű irodalom - vers
820-14(417)=945.11
[AN 2592728]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2006.
Rice, Luanne
Beach girls (magyar)
   Érzelmek tengerében / Luanne Rice ; [ford. Sipos Kitti]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-228-9 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594029]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2006.
Roberts, Nora
The fall of Shane MacKade (magyar)
   Nyugvóponton : [a MacKade fivérek] / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 384 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-475-5 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2592823]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2006.
Rutherfurd, Edward
Dublin (magyar)
   Dublin : [az alapítás] : [1500 év történelme egy kötetben] / Edward Ruthefurd[!] ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 624 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-369-522-8 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2593948]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2006.
Serno, Wolf
Tod im Apothekenhaus (magyar)
   Halál a patikárius házában : bűnügyi történet / Wolf Serno ; [ford. Vázsonyi László]. - Pécs : Opus, cop. 2005. - 433 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-12-0 fűzött
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2592276]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2006.
Sierra i Fabra, Jordi
Amadeo Bola, detective (magyar)
   Amadeo Bola, a detektív / Jordi Sierra i Fabra. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2005-. - 20 cm
spanyol irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 2593773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A reppelő papagáj rejtélye. - 2005. - 167 p.
ISBN 963-86938-0-0 fűzött : 1700,- Ft
spanyol irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 2593775] MARC

ANSEL
UTF-82308 /2006.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-)
Krasnoe koleso (magyar)
   A vörös kerék : tizennégy augusztusa / Alekszandr Szolzsenyicin. - Budapest : Katalizátor, 2004-. - 25 cm
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2541787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. csomó. - 2005. - 477 p.
Ford. Páll Erna
ISBN 963-86762-2-1 kötött : 5500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2592913] MARC

ANSEL
UTF-82309 /2006.
Turnbull, Sarah
Almost French (magyar)
   Kezdjük újra Párizsban! / Sarah Turnbull ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-64-5 fűzött : 2480,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2592263]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2006.
Valton, Arvo
   Végjáték : válogatott elbeszélések, 1980-2000 / Arvo Valton ; vál. Jávorszky Béla ; ford. Jávorszky Béla és Fehérvári Győző. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 196, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-16-X fűzött : 1900,- Ft
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 2591530]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2006.
Waller, Robert James
Puerto Vallarta squeeze (magyar)
   Menekülés Északra / Robert James Waller. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 256 p. ; 20 cm
Ford. Lakatos Anna
ISBN 963-369-388-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2593966]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2006.
Way, Margaret
Mistaken mistress (magyar)
   Nagyfeszültség / Margaret Way ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 346.)
ISBN 963-537-385-6 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2592716]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2006.
Weis, Margaret
Dragonlance chronicles (magyar)
   Dragonlance krónikák / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [ford. Füssi-Nagy Géza] ; [versford. Hárs Ernő]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
Regény. - A 3. köteten a főcím "Sárkánydárda-krónikák". - A 3. kötetet kiad. a Delta Vision Kiadó
ISBN 963-9393-93-2 *
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 905742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A tavaszi hajnal sárkányai. - 2. jav. kiad. - cop. 2005. - 467, [8] p.
ISBN 963-7041-75-3 fűzött : 2090,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2591590] MARC

ANSEL
UTF-82314 /2006.
Weis, Margaret
Dragonlance chronicles (magyar)
   Sárkánydárda-krónikák / Margaret Weis, Tracy Hickmann ; [ford. Füssi-Nagy Géza] ; [versford. Hárs Ernő]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2591582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az őszi alkony sárkányai. - cop. 2005. - 532, [8] p.
ISBN 963-7041-73-7 fűzött : 2090,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2591583] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A téli éj sárkányai. - cop. 2005. - 496 p.
ISBN 963-7041-74-5 fűzött : 2090,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2591587] MARC

ANSEL
UTF-82315 /2006.
White, Andrea
Surviving Antarctica (magyar)
   Túlélni az Antarktiszt : valóság-show 2083-ban / Andrea White. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2005. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-86938-2-7 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2594005]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2006.
Whiting, Charles
Flight to the Reich (magyar)
   Menekülés a Birodalomba / Leo Kessler. - Budapest : Budapest-Print : Duna Kvk., [2005], cop. 2001. - 305 p. ; 23 cm
Ford. Bánki Bálint
ISBN 963-86840-3-8 kötött : 2498,- Ft (hibás ISBN 963-86840-0-3)
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2594122]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2006.
Williams, Tad
The war of the flowers (magyar)
   Virágok háborúja / Tad Williams ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 687 p. ; 24 cm
ISBN 963-369-517-1 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2593944]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2318 /2006.
   Antológia / [szerk. F. Horváth Ibolya, D. Nagy László, Gerner András] ; [ill. Bodrogi Frigyes et al.] ; [közread. a] TEBSZ[!TESZ] Tollforgatók Klubja. - Pécs : TESZ Tollforgatók Klubja, 2005. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-744-X fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Pécs)
[AN 2591476]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2006.
Átányi László (1938-)
   Éljünk Isten békéjében! / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 207 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-991-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591499]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2006.
Bittó Ákos (1975-)
   A mentőangyal / Wendy Cooper. - Budapest : Ringiert, cop. 2005. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2.)
ISBN 963-7714-08-1 fűzött : 299,- Ft : 55 SKK : 130 DIN
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2592851]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2006.
Bognár Stefánia (1937-)
   Tűz-tükrök / Bognár Stefánia. - Budapest : Accordia, 2005. - 118, [7] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-25-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592422]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2006.
Bokros László
   Összetört : prózai írások / Bokros László. - Budapest : Accordia, 2005. - 165, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-22-X fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2592424]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2006.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Kerekalma mesék / Böszörményi Gyula ; zene Alma Együttes ; rajz. Buda Gábor. - Budapest : Alma-Fun K. : Ciceró, 2005. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 963-539-526-4 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2593600]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2006.
Cserepes Andrea (1972-)
   Katicapettyegető Felicián / Cserepes Andrea ; ill. Cserepes Gabriella [et al.]. - Pécs : [Ponte Press], 2005. - 180, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7482-14-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2593047]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2006.
   Csodavárók könyve : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 84, [2] p ; 20 cm. - (Kópé könyvek, ISSN 1587-2874)
ISBN 963-8341-30-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - gyermekvers - antológia
894.511-32(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2592453]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2006.
Czékus Mihály
   A környezetvédelem Murphy törvénykönyve / Czékus Mihály ; [... ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 48 p. : ill. ; 17 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-497-115-6 kötött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2593612]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2006.
Czipott György
   Fohász teérted / Czipott György. - [Budapest] : Czipott Gy., 2005. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-800-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592302]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2006.
Dávid Antal (1913-1988)
   Háromszék nem alkuszik : történelmi regény / Dávid Antal Iván ; [közread. a] ... Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum : Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2005. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 963-446-341-X fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2591398]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2006.
Elmer István (1952-)
   Nincs emberem / Elmer István. - Pomáz : Kráter, 2005. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-7329-43-9 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2592496]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2006.
Eörsi István (1931-2005)
   Halpagár : gyerekversek / Eörsi István ; Pauer Gyula illusztrációival. - Budapest : Noran, 2005. - 56, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7416-61-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2593675]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2006.
Fahidi Éva (1925-)
   Anima rerum = A dolgok lelke / Fahidi Éva. - Budapest : Tudomány K., cop. 2005. - 288 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8194-51-0 kötött : 2980,- Ft
Fahidi Éva (1925-)
Németország - magyar irodalom - koncentrációs tábor - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(430)(0:82-94)
[AN 2592222]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2006.
Fási Katalin
   A csigaverseny / Fási Katalin ; [ill. Csizmár Alícia]. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 38, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9628-03-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2594143]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2006.
Fehér Majzik Sarolta
   Az öt fiú / Fehér Majzik Sarolta ; Laposa Zsuzsanna rajz. - Budapest : Accordia, 2005. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8341-26-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2592419]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2006.
Fekete András (1955-)
   Szerelemviharban / Fekete András ; [ill. Véghseő Klára] ; [kiad. a Lírykusok Irodalmi Műhely]. - Budapest : LIM, 2005. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86776-1-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592247]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2006.
   Firka a falra : válogatás egyetemisták és főiskolások verseiből, prózáiból és műfordításaiból / [vál. és szerk. Lutter Imre]. - [Budapest] : [MVE], [2005]. - 230 p. : ill. ; 18 cm. - (Kaleidoszkóp könyvsorozat, ISSN 1785-7317)
ISBN 963-661-687-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2592319]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2006.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Krisztus bankója / Gárdonyi Géza ; [vál., szerk. és az utószót írta Reisinger János]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 135 p. ; 19 cm. - (A Sola Scriptura Teológiai Főiskola kiadványai, ISSN 1787-4653)
ISBN 963-7427-91-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2593412]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2006.
Generál Tibor (1929-)
   Mohácstól Mekkáig : történelmi lektűr / Generál Tibor. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 470 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 467-468.
ISBN 963-7094-43-1 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2593657]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2006.
Gróh Gáspár (1953-)
   Nézve a láthatatlant / Gróh Gáspár. - Miskolc : Felsőmagyarország ; Szolnok : Szépírás K., 2005. - 176 p. ; 18 cm
ISBN 963-86386-3-X fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2593142]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Hol vagy, Gyula? : Hernádiádák / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2005. - 86, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7329-60-9 fűzött : 1200,- Ft
Hernádi Gyula (1926-2005)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592699]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Skizofrén történelem / Gyurkovics Tibor. - Budapest : Napkút K., 2005. - 147 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8478-07-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2592430]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2006.
   Havasok csöndjén túl : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 212, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-31-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2592469]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2006.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   A gótikus ház : emlékirat / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2005. - 316 p. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 6.)
ISBN 963-7329-54-4 fűzött : 1900,- Ft
Herczeg Ferenc (1863-1954)
magyar irodalom - memoár
894.511-96
[AN 2592710]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2006.
Hollós Korvin Lajos (1905-1971)
   Óbudai búcsú / Hollós Korvin Lajos. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 174 p. ; 18 cm
ISBN 963-7486-18-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591512]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2006.
Horváth Ibolya, F.
   Fényekbe tévedtem : válogatott versek / F. Horváth Ibolya ; [... az illusztrációt és a képeket kész. F. Horváth Ibolya]. - Pécs : [Magánkiad.], 2005. - 142 p., [12] t.fol. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-219-812-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591401]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2006.
Hunkár Edit
   Karácsonyok békessége / Hunkár Edit. - Budapest : Novella, cop. 2005. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 963-9442-53-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés
894.511-32 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2592762]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2006.
Husz Mariann (1945-)
   Tükörvilágom : bolyongtam a Föld nevű bolygón / Husz Mariann ; [graf. Dános Judit]. - Budapest : Háttér, [2004]-2005. - 3 db : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2529927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Latin-Amerika és a szigetvilágok. - 2005. - 478 p.
ISBN 963-9365-47-5 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2592605] MARC

ANSEL
UTF-82347 /2006.
Kászonyi László (1907-1983)
   Emlékkő az úton : válogatott versek / Kászonyi László ; [szerk. Kászonyi Ágota]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 156, [4] p ; 21 cm
ISBN 963-7486-14-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591525]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2006.
   Kinőttelek : versek kamaszoknak / [összegyűjt. és vál. Rigó Béla] ; [szerk. Szele Ágnes] ; [ill. ... Kállai Nagy Krisztina és Czétényi János]. - [Budapest] : Sziget, 2005. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7268-01-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2591605]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2006.
Király Farkas (1971-)
   f. versek / Király Farkas. - Budapest : Napkút K., 2005. - 77, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Cédrus könyvek, ISSN 1586-7560 ; 4.)
ISBN 963-8478-10-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592729]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2006.
Kocsis József (1937-)
   Hátunk mögött a hegy : prózafüzér / Kocsis József ; [az illusztrációkat D. Szántó Melánia ... anyagából vál.]. - Szentlőrinc : [Magánkiad.], 2005. - 338 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-711-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2591399]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2006.
Kolozsvári Papp László (1940-2005)
   A nagy hóemberháború / Kolozsvári Papp László ; [Sajdik Ferenc rajz.] ; [közread. a Cédrus Alapítvány ...]. - Budapest : Cédrus Alapítvány : Napkút K., 2005. - 146 p., [2] fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8478-06-3 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2592431]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2006.
Konrád György (1933-)
   Kerti mulatság / Konrád György. - 2. kiad. - Budapest : Noran, 2005. - 636, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-55-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593963]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2006.
Kopper László (1942-)
   Tso : az egymásmellettiség esete / Joe Kemenes. - Budapest : Stádium Kv., cop. 2005. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-843-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593129]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2006.
Kovács Kálmánné
   Csillagösvény hősei / Kovács Kálmánné ; [a rajzokat kész. Buka László et al.]. - [Budapest] : Folpress, [2005]. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86661-9-6 fűzött
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2592277]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2006.
   Közlegény-sorban : szeretetmorzsák egy volt országgyűlési képviselő életéből / [összeáll.] Csivonálim Acinad. - Budapest : Vincze D.-né, 2005. - 142, [5] p. ; 18 cm
ISBN 963-219-590-6 fűzött : 1480,- Ft
Kovács László (1941-2001)
Magyarország - magyar irodalom - orvos - 20. század - ezredforduló - országgyűlési képviselő - memoár
894.511-94 *** 323(439)"199"(0:82-94) *** 61(439)(092)Kovács_L.(0:82-94)
[AN 2593040]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2006.
Kürthy Lia (1954-)
   Lianderek / Kürthy Lia. - Budapest : Accordia, 2005. - 104, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-28-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592451]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2006.
Ligeti János (1895-1975)
   Hol a fenyők égig nyúlnak / Ligeti János ; [vál. és rend. B. Lenkei Irén]. - [Budapest] : Variant-Média, cop. 2006. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-428-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2593662]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2006.
Lónay Gyula
   A Gangesz ajándéka : reinkarnációs szerelmi történet a Gangesztől a Tiszáig / Lónay Gyula. - Budapest : Unisher, 2005. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 963-7375-34-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2592777]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2006.
Maczkay Zsaklin
   Játszmák / Maczkay Zsaklin. - Budapest : Accordia, cop. 2006. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-24-6 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2592418]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2006.
Marczinkó Mária (1903-1974)
   Édesanyánk : Marczinkó Mária: Napló szeretteimnek : összegyűjtött versek / [szerk.] Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2005. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-425-074-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594015]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2006.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Fekete gólya : regény / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor ; Pozsony : Kalligram, 2005. - 241, [5] p. ; 20 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 963-676-386-0 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2593124]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2006.
Molnár László (1943-)
   Elszálltak az évek / Molnár László. - Kosd : [Magánkiad.], 2005. - 128 p. ; 21 cm
fűzött (hibás ISBN 963-430-378-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592578]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mátyás az igazságos / Móra Ferenc ; [rajz. Narancsik Krisztina]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9477-95-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2594133]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2006.
   Múló évek : szépkorúak emlékei / [szerk. Hanga Mária, Koncsol Judit, Vincze Istvánné]. - [Budapest] : [MSZOSZ Nyugdíjas Szövets. Választmánya], [2005]. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Nyugdíjas Szövetség Választmánya
ISBN 963-219-700-3 fűzött
magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082)
[AN 2592264]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2006.
Nádas Péter (1942-)
   Párhuzamos történetek / Nádas Péter. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A néma tartomány. - 428, [3] p.
ISBN 963-676-373-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593258] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az éjszaka legmélyén. - 386, [3] p.
ISBN 963-676-377-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593259] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A szabadság lélegzete. - 692, [3] p.
ISBN 963-676-378-X kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593261] MARC

ANSEL
UTF-82366 /2006.
Nagy Bandó András (1947-)
   Fából vasparipát : versek gyekekenek[!gyerekeknek] és szüleiknek / Nagy Bandó András ; a szerző rajz. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 107, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-676-387-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2593043]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2006.
Nagy Gáspár (1949-)
   Közelebb az életemhez / Nagy Gáspár. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 481 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-47-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2593248]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2006.
Nagy László, D. (1953-)
   Mecseki szelek szárnyán / D. Nagy László. - Pécs : Szerző, 2005. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-140-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2591482]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2006.
Pálffy Gyula
   Proletár dekameron / Pálffy Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 539 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-52-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593065]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2006.
Parker, Cynthia
   Inkognitó / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-67-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2591628]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2006.
Pethő István (1943-)
   Szentnek született : "édesanyám emlékei" / Pethő István. - Enying : Jelenlét 2000', 2005. - 432 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7040-10-2 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2593521]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2006.
Pető Ilona, N. (1950-)
   Hétköznapjaim / 'Szigethy Ilona. - [S.l.] : [Magánkiad.], [1996]-. - 21 cm
A 2. kötetet kiad. a Jelenlét 2000' Könyvkiadó
ISBN 963-640-544-1 *
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 393898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Válogatott művek. - cop. 2005. - 67 p. : ill., színes
ISBN 963-7040-11-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2592806] MARC

ANSEL
UTF-82373 /2006.
Poliák Judit (1973-)
   Törpék között / Poliák Judit ; Takács Győző ill. - Budapest : Accordia, cop. 2006. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8341-29-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-845
[AN 2593042]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2006.
Pósa Zoltán (1948-)
   Irodalmi dandy avagy Koranyári üdvözlet / Pósa Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7486-15-1 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591535]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2006.
Reisinger Attila (1947-)
   Holtág / Reisinger Attila. - Budapest : Accordia, 2005. - 77 p. ; 18 cm
ISBN 963-8341-27-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2592447]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2006.
Reményik László
   Könnyű neked.. / Reményik László. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-12-5 fűzött : 2000,- Ft
Reményik László
magyar irodalom - vak - memoár
894.511-94 *** 364.65-056.262(0:82-94)
[AN 2592543]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2006.
Sáringer Károly
   Da Vinci szisztéma : a Szent Igazság rend titka / Don Brill. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2005. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-7524-09-6 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2592164]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2006.
Simon József (1939-)
   Más önarckép / dr. sijó. - Vác : [s.n.], 2005. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592564]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2006.
Simor András (1938-)
   Colón moderno : poemas cubanos, 1961-2005 / András Simor ; [ford. David Chericián et al.]. - Budapest : Simor A., 2006. - 60 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 963-219-831-X fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=60
[AN 2592321]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2006.
Solymosy József
   Hagyásfa ága : egy emberöltő történései / Solymosy József. - [Velence] : [Magánkiad.], 2005. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-089-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2593517]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2006.
Szabó Lajos Béla
   Tükör és árnyék / Szabó Lajos Béla ; [ill. Dankó Bernadett]. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7504-16-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592509]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2006.
Szabó Virág
   Holdfogyatkozás / Szabó Virág ; [... ill. Csáti-Ersók Péter]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2005. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-7437-34-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2594016]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2006.
Szakáli Anna
   Hajnali napköszöntő / Szakáli Anna ; [... képek Gosztola János ... munkái]. - Siófok : Balatonpress Kft., [2005]. - 103 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-519-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2593149]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2006.
Szarka János (1934-)
   Válogat a világ / Szarka János. - Kosd : [Magánkiad.], 2005. - 169 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592558]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2006.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
A 8. köt. "Szász István Tas írásai" alcímmel
ISBN 963-9242-71-3 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9 *** 081
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Kockázat : versek. - 2005. - 134, [5] p.
ISBN 963-8341-20-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592897] MARC

ANSEL
UTF-82386 /2006.
   Szavak hócsillámai : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 205, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-33-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 2592477]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2006.
Szécsi Magda (1958-)
   Időtépő / Szécsi Magda ; a szerző grafikáival. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 214 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7486-19-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591516]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2006.
Szegedi Tamás András (1986-)
   A bujaság húrjain / Szegedi Tamás András ; rajz. Szabó Tamara ; [kiad. az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium]. - Kazincbarcika : Irinyi Szakközépisk. és Kollégium, 2005. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-013-5 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers
894.511-14 *** 379.825-053.6
[AN 2591409]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2006.
Szendrey Marót Ervin
   A fénykor hajnalán / Szendrey Marót Ervin. - Budapest : Áldás, 2005. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-674-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592800]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2006.
Szép Ernő (1884-1953)
   Fehér rózsa meg piros rózsa : válogatott novellák / Szép Ernő ; [vál. Réz Pál]. - Budapest : Noran, 2005. - 392, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-7416-53-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2593959]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2006.
   Szeretetkönyv : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 146, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-34-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2592465]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2006.
Szilágyi Ferenc (1928-)
   Hon-vágy : költemények / Szilágyi Ferenc ; kiad. a Gyomai Szülőföld Baráti Kör. - Gyomaendrőd : Gyomai Szülőföld Baráti Kör, 2005. - 63 p. : ill. ; 23 cm + mell.
Számozott példány: 500
ISBN 963-219-873-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2592523]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2006.
Tabák András (1938-)
   A helvéciai próba : 7x7 novella / Tabák András. - Budapest : Szerző, 2006. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-614-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591574]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2006.
Táncos László (1956-)
   Bogaraim : 124 db bogár hiteles rajza, rövid ismertetéssel : családonként rendszerezve / Táncos Laci bácsi. - 2., jav. kiad. - Budapest : Táncos Grafika, [2005]. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3221-X fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - humor
894.511-994 *** 894.511-845 *** 74(439)(092)Táncos_L.
[AN 2593089]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2006.
Tandori Dezső (1938-)
   Írd hozzá a vért! / Nat Roid. - Budapest : Szó K., 2005. - 663 p. ; 21 cm
ISBN 963-86922-0-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2591595]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2006.
   Télidők fehér terein : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 164, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-32-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2592475]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2006.
Újszászi Benyó Illés
   Repedezett nád : elbeszélés / Újszászi Benyó Illés ; [kiad. a "Jó Pásztor" Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : "Jó Pásztor" Közhasznú Alapítvány, 2005. - 39 p. ; 17 cm
ISBN 963-86931-0-X fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2593137]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2006.
Vajay Szabolcs (1921-)
   Lánc : regény / Vajay Szabolcs. - Budapest : Háttér, 2005. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-9365-48-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2592601]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2006.
Varga Rudolf (1950-)
   A Nap kutyái / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, [2005]-. - 21 cm
ISBN 963-86799-5-6
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Csaba. - cop. 2005. - 201 p.
ISBN 963-86799-6-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593810] MARC

ANSEL
UTF-82400 /2006.
Véghné Tamási Irén
   Ez is a XX. század volt : bölcsőtől a sírig : családregény / Véghné Tamási Irén. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-440-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2592756]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2006.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Szétszabdalt fényképek : félperces novellák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2005. - 108, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-8478-11-X fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2592427]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2006.
Zalán Tibor (1954-)
   Szállás rossz ágyon / Zalán Tibor. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 165 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-48-7 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2593242]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2403 /2006.
Arredondo, Francisco
1000 animales (magyar)
   1000 állat : keresd meg és ragaszd be őket / [ill. Francisco Arredondo, ... Marcela Grez] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 47 p., [16] t. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9616-60-5 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2592089]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2006.
Raden, Matthias
   Rejtvényes barangoló / írta Matthias Raden. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2004]-. - 26 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2545654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Járművek : [úton, sínen, vízen, levegőben] / [ill. Johannes Blendinger et al.] ; [ford. Francz Magdolna]. - 2005. - 31 p.
ISBN 963-9446-45-9 fűzött
jármű - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 629(02.053.2)
[AN 2594153] MARC

ANSEL
UTF-82405 /2006.
   Régi szép mesék kicsiknek / [... graf. Jenkovszky Iván]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Piroska és a farkas ; Hófehérke és a hét törpe ; Csipkerózsika ; Hamupipőke
ISBN 963-9622-20-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594018]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2406 /2006.
Davis, Jim
   Miénk itt a tél! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2005]. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 67.)
ISBN 963-9233-69-2 fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2592836]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2006.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A 14 karátos autó / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - [Budapest] : Képes K., cop. 2005. - [2], 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 963-86964-0-0 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 2593438]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2006.
Pilcz Roland (1984-)
   Kalyber Joe / írta és rajz. Pilcz Roland. - Szeged : Factory Creative Studio Kft., 2005-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2593704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kezdet. - 2005. - [56] p.
ISBN 963-219-729-1 fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-219-727-91)
képregény
087.6:084.11
[AN 2593751] MARC

ANSEL
UTF-82409 /2006.
Ptiluc
La foire aux cochons (magyar)
   Disznóól, avagy Hogyan tálaljuk a moslékot / Ptiluc. - Budapest : Titkos Fiók K., 2005. - [94] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Meggyesi Gábor
ISBN 963-219-824-7 kötött : 3500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2591651]
MARC

ANSEL
UTF-8