MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:45:05
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

2891 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-39-2 *
lexikon
030
[AN 126986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Kiegészítés: A - Z. - 2006. - [8], 856 p., [29] t., [41] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-02-4 kötött
lexikon
030
[AN 2602219] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2892 /2006.
Benyó Barbara
   Dedinszky Gyula bibliográfiája, 1905-1994 [elektronikus dok.] / összeáll. Benyó Barbara ; [közread. a] Békés Megyei Könyvtár. - Szöveg. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; MS Winword
Dedinszky Gyula (1905-1995)
személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
012Dedinszky_Gy.
[AN 2589123]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2893 /2006.
   Digitalizálási stratégiák : szakirodalmi szemle / [összeáll. és ford. Hegyközi Ilona]. - Budapest : KI, 2005. - 93 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-201-621-1 fűzött
Európa - könyvtárügy - ezredforduló - digitalizált dokumentum
021(4) *** 681.327.004.14
[AN 2596175]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2006.
   Esélyteremtés könyvtári eszközökkel : európai elvek és tapasztalatok. - Budapest : KI, 2005. - 104 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 963-201-622-X fűzött
Európa - könyvtár - könyvtárügy - ezredforduló
02(4)
[AN 2596178]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2006.
   Közös katalogizálás Magyarországon [elektronikus dok.] : múlt, jelen, jövő / összeáll. Tompa Zsoltné ; szerk. Poór Attila ; kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg és képek. - Sopron : NYME, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: CD-ROM; egér
Műanyag tokban (hibás ISBN 963-9364-60-6)
Magyarország - könyvtári feldolgozás - program - könyvtári katalógus - elektronikus dokumentum
025.3(439) *** 681.3.004.14
[AN 2595761]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2006.
   Librarianship in the information age : proceedings : the 13th BOBCATSSS Symposium, 31 January - 2 February 2005 in Budapest ... / [eds. Marte Langeland et al.] ; [org. by] Eötvös Loránd University, Oslo University College. - [Budapest] : [ELTE], [2005]. - 536 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: BOBCATSSS 2005. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-758-2 fűzött
könyvtárügy - konferenciakiadvány
021 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2596294]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2006.
Szilassy Sándor (1921-)
Barnagtól Miamiig (angol)
   Life in a whirlwind / Sandor Szilassy. - [Veszprém] : [Magánkiad.], [2005], cop. 1999. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-85134-9-7)
Szilassy Sándor (1921-)
emigráns - külföldön élő magyar személyiség - könyvtáros - 20. század - ezredforduló - memoár
02(73)(=945.11)(092)Szilassy_S.(0:82-94) *** 325.252(=945.11)(73)(092)Szilassy_S.(0:82-94)
[AN 2596315]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2898 /2006.
Karvalics László, Z. (1961-)
   A Magyar Távirati Iroda története, 1945-1948 / írta Z. Karvalics László és Andreides Gábor. - Budapest : Napvilág : MTI, 2006. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141. és a jegyzetekben
ISBN 963-9350-76-1 fűzött : 1700,- Ft
Magyar Távirati Iroda (Budapest)
Magyarország - hírügynökség - 20. század
070.431.2(439)"194"
[AN 2596082]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2899 /2006.
Kliment Emilia
   Névmágia : hogyan befolyásolja a név személyiségünket / Kliment Emilia. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, 2005. - 415 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 414-415.
ISBN 963-86851-5-8 fűzött : 3500,- Ft
okkultizmus - személynév - híres ember - életrajz
133.5 *** 802/809-313.1 *** 929(100)
[AN 2596237]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2006.
Myss, Caroline
Invisible acts of power (magyar)
   Az erő láthatatlan tettei : inspirációk a tartalmas élethez / Caroline Myss ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-861-1 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2596378]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2006.
Webster, Richard
Chinese numerology (magyar)
   Kínai jóslás, számmisztika : a jólét és beteljesülés útja / Richard Webster ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 337 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-875-1 fűzött : 2790,- Ft
számmisztika - jövendőmondás
133.5(510)
[AN 2595390]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2902 /2006.
Bartha Csaba
   A Lázbérci Tájvédelmi Körzet és a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet / Bartha Csaba, Ilonczai Zoltán ; [a fotókat kész. Baráz Csaba, Bartha Csaba, Szitta Tamás] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86854-0-9 fűzött
Lázbérci tájvédelmi körzet - Tarnavidéki tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Lázbérci_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(439)Tarnavidéki_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2596368]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2006.
Borbáth Péter
   A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet / Borbáth Péter, Tóth László, Schmotzer András ; [a fotókat kész. Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86854-3-3 fűzött
Hevesi füves puszták tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Hevesi_Füves_Puszták_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2596367]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2006.
Cattaneo, Marco
The world heritage sites of Unesco (magyar)
   Unesco világörökség / [Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni]. - Pécs : Alexandra, 2004-. - ill., színes ; 36 cm
világörökség - építészet - természeti táj - művelődéstörténet
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 2511751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az emberiség kincsei / [ford. H. Prikler Renáta, ... Hoffmann Gyula]. - [2005]. - 512 p.
ISBN 963-369-293-8 kötött : 11990,- Ft
világörökség - természeti táj - építészet - művelődéstörténet
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 2595729] MARC

ANSEL
UTF-82905 /2006.
Dávid Lóránt
   Természetvédelmi, ökológiai és ökoturisztikai fejlesztési koncepció a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Dávid Lóránt, Tóth Csaba. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 963-218-995-7 fűzött
Bükki nemzeti park - természetvédelmi terület - ökológia - ökoturizmus - fejlesztés
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 504.06 *** 504.7 *** 338.48(439)Bükki_Nemzeti_Park
[AN 2596365]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2006.
Drexler Szilárd
   A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet és a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet / Drexler Szilárd, Stadler Árpád ; [a fotókat kész. Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86854-1-7 fűzött
Karancs-Medves tájvédelmi körzet - Kelet-Cserhát tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Karancs-Medves_Tájvédelmi_Körzet(036) *** 502.4(439)Kelet-Cserhát_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2596364]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2006.
György Lajos (1926-)
   Fölforgató konzervativizmus - ökológiai alapelvek / György Lajos ; [közread. a] Zöld Érdek Alapítvány. - Budapest : Zöld Érdek Alapítvány, 2005. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 963-218-881-0 fűzött
környezetvédelem - globalizáció
504.06 *** 339.9(100)
[AN 2596624]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2006.
Szarvas Imre
   Nógrád megye világhírű védett területei : az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és a Hollókői Tájvédelmi Körzet / Szarvas Imre ; [a fotókat kész. Baráz Csaba, Szarvas Imre] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és a Hollókői Tájvédelmi Körzet. - Bibliogr.: p. 40. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86854-2-5 fűzött
Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület - Hollókői tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Ipolytarnóci_Ősmaradványok_Természetvédelmi_Terület *** 502.4(439)Hollókői_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2596363]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2006.
   Védett területek és természetvédelmi fejlesztések a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén : természetvédelmi monitoring rendszer kialakítása, élőhely, tanösvény és bemutatóközpont fejlesztése a magyar-szlovák határrégióban / [összeáll. Burai Péter]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm + térk. (42x59 cm)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86854-5-X fűzött
Bükki nemzeti park - nemzeti park - természetvédelem
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 502.7
[AN 2596355]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2006.
   A Zempléni Tájvédelmi Körzet és a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet / Béres István [et al.] ; [szerk. Baráz Csaba, Dudás György] ; [a fotókat kész. Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86854-4-1 fűzött
Zempléni tájvédelmi körzet - Tokaj-Bodrogzug tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Zempléni_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(439)Tokaj-Bodrogzug_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2596360]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2911 /2006.
Ferenczi Miklós (1947-)
   Valószínűségszámítás és alkalmazása : feladatgyűjtemény / Ferenczy [!Ferenczi] Miklós. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1998. - 408 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-5780-2 fűzött
valószínűségszámítás - egyetemi tankönyv - példatár
519.21(075.8)(076)
[AN 2594242]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2006.
   Practical applications of machine translation : 10th EAMT Conference, 30-31 May 2005 : conference proceedings / org. by the Faculty of Information Technology Pázmány Péter Catholic University in association with MorphoLogic Ltd. ; [John Hutchins, Balázs Kis, Gábor Prószéky ed.]. - Budapest : Dep. of Inform. Technology Pázmány P. Catholic Univ., 2005. - VII, 304 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9206-04-0 fűzött
gépi fordítás - konferenciakiadvány
519.768 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2596270]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2913 /2006.
Novák Lajos (1937-)
   Szerves kémia : egyetemi tankönyv / Novák Lajos, Nyitrai József. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2005. - 548, X p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-420-555-0)
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2594289]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2914 /2006.
Bergen, David
Life-size dinosaurs (magyar)
   Életnagyságú dinoszauruszok / David Bergen ; [ill. Martin Knowelden]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 36 cm
Ford. Torda Gergely
ISBN 963-369-303-9 kötött
dinosaurus
568.19
[AN 2595906]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2915 /2006.
Nándori Ottó (1953-)
   Gömb és fény avagy Isten univerzuma : a világegyetem valóságos kozmikus arculata még a tudósok előtt is rejtély! / Nándori Ottó. - [Budapest] : Nándori O., cop. 2005. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-219-469-1 fűzött : 2820,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 2596514]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2916 /2006.
Brakel, Johannes
Moschus, Buntspecht und Delphine (magyar)
   Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek : így élnek az állatok / Johannes F. Brakel, Herbert[!Gerbert] Grohmann ; [ford. Kökéndy Ákos]. - Budapest : Kláris, cop. 2005. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984 ; 3.)
ISBN 963-86658-4-X fűzött : 1500,- Ft
állatökológia - gyermekkönyv
591.5(02.053.2)
[AN 2595409]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2006.
Curtsinger, Bill
Natura estrema (magyar)
   Végtelen mélység : [az óceánok csodálatos világa] / [képek és szöveg] Bill Curtsinger. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 407 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-257-1 kötött
óceán - fauna - fényképalbum
591.9(26)(084.12)
[AN 2595898]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2006.
Mesterházy Zsolt (1951-)
   The conifer treasury of the world 2.0 [elektronikus dok.] : [a living conifer taxonomy with 200.000 images] = A fenyők kincsestára 2.0 : [a Föld fenyői és kertészeti változataik] : [élő fenyőrendszertan 200.000 ábrával] / Mesterházy Zsolt. - Szöveg és képek. - Budapest : Orlóci L., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; internet böngésző
ISBN 963-460-895-7
fenyő - elektronikus dokumentum
582.47
[AN 2595705]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2006.
Mojetta, Angelo
Red Sea underwater paradise (magyar)
   Vörös-tenger : víz alatti paradicsom / [szöveg Angelo Mojetta] ; [halillusztrációk Monica Falcone] ; [a képek készítői Marcello Bertinetti et al.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 94 p. : ill., színes ; 25 cm + mell.
Ford. Mészáros Tünde, Böszörményi Péter
ISBN 963-369-324-1 fűzött
Vörös-tenger - flóra - fauna - fényképalbum
591.9(267.33)(084.12) *** 581.9(267.33)(084.12)
[AN 2595886]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2920 /2006.
Bagdy Emőke (1941-)
   Öröm, harmónia, boldogság / Bagdy Emőke, Daubner Béla, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, cop. 2005. - 240 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-04-4 fűzött : 980,- Ft
boldogság - öröm
159.942 *** 17.023.34
[AN 2597189]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2006.
Baker, Robin
Sperm wars (magyar)
   Spermaháború : hűtlenség, szexuális konfliktus és egyéb hálószobai csaták : [párkapcsolati biopszichológia] / Robin Baker ; [ford. ... Liptay Orsolya] ; [... kiad. ISSIHIA, Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet]. - Budapest : Issihia : Transzperszonális Pszichológia és Légzés Int., 2005. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-042-4 fűzött
nemek pszichológiája - nemi élet - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.88
[AN 2596620]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2006.
Bor Erika
   Insulinpumpás tapasztalataim [elektronikus dok.] / Bor Erika. - Szöveg és képek. - [Békéscsaba] : [Bor E.], 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS WinWord
ISBN 963-219-361-X
cukorbetegség - memoár - elektronikus dokumentum
616.379-008.64(0:82-94)
[AN 2595747]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2006.
Borvendég János (1935-)
   A főszerkesztő rovata : beköszöntők prof. Dr. Borvendég János tollából : Gyógyszereink 1996-2004 között kiadott számaiban megjelent főszerkeszői beköszöntők összegyűjtött kiadása / [... sajtó alá rend. Eggenhofer Judit, Terplánné Balogh Mária, Abádiné Erdei Ildikó] ; [az Országos Gyógyszerészeti Intézet ... kiadványa]. - Budapest : OGYI : Melania K., 2005. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
Gyógyszereink, ISSN 1218-2095
Magyarország - gyógyszerészet - folyóirat - ezredforduló
615 *** 050(439)Gyógyszereink
[AN 2596306]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2006.
Brealey, Erica
The spirit of meditation (magyar)
   Meditáció / Erica Brealey ; az előszót írta B. K. S. Iyengar ; [ford. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4755-2 kötött : 6990,- Ft
meditáció - vallás
615.851.8 *** 613.865 *** 291
[AN 2596965]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2006.
Clayton, Victoria
Fearless pregnancy (magyar)
   Terhesség félelem nélkül / Victoria Clayton, Stuart Fischbein, Joyce Weckl ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 963-7054-18-9 fűzött : 1995,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 2596381]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2006.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
Connecting (magyar)
   Kapcsolódás : szemléletváltás a lelkigondozásban / Lawrence Crabb ; [ford. Buda Júlia]. - Budapest : Harmat, 2005. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-9564-47-8 fűzött
lelki gondozás - pszichoterápia - társadalmi kapcsolat
615.851 *** 316.472.4 *** 241
[AN 2595400]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2006.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
Connecting (magyar)
   Kapcsolódás : szemléletváltás a lelkigondozásban / Lawrence Crabb ; [ford. Buda Júlia]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2006. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-9564-47-8 fűzött
lelki gondozás - pszichoterápia - társadalmi kapcsolat
615.851 *** 316.472.4 *** 241
[AN 2602155]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2006.
Efficacy and tolerability of glimepiride in daily practice (magyar)
   A glimepirid hatékonysága és tolerálhatósága a mindennapi klinikai gyakorlatban : beavatkozás nélküli, megfigyelésen alapuló kohorszvizsgálat / Gerhard H. Scholz [et al.]. - Budapest : Literatura Medica, [2005]. - p. 597-604. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 604. - Különlenyomat-fordítás a Clinical drug investigation, ISSN 1173-2563, 2001. évi 9. számából
ISBN 963-7715-47-9 fűzött
gyógyszer - cukorbetegség
615.252.349
[AN 2596641]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2006.
Eisler Olga
   Mindennapi memóriánk / Eisler Olga. - 3. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2006], cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-7168-41-9)
emlékezés
159.953
[AN 2601322]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2006.
Fekete Péter (1960-)
   Szerencsejáték életre-halálra / Fekete Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 170 p. ; 20 cm. - (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X)
ISBN 963-7343-44-X fűzött : 1500,- Ft
játékszenvedély
616.89-008.446
[AN 2596878]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2006.
   Fókuszban a neurológia és a pszichiátria : hatóanyagok, készítmények, terápia / főszerk. Bereczki Dániel, Bánki M. Csaba ; [szerzők Ágoston Gabriella et al.]. - Budapest : Melinda, [2006]. - XXV, 477 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött (hibás ISBN 963-85822-2-7)
gyógyszer - ideggyógyászat
615.21 *** 616.8-085
[AN 2597047]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2006.
Foppe, John P.
What's your excuse? (magyar)
   Vállalod? : kifogások helyett: élj! / John P. Foppe ; [ford. Budavári Bernadett]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2005. - 179, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7491-07-4 fűzött : 1990,- Ft
Foppe, John P.
testi fogyatékos - önismeret - életvezetés
613.865 *** 364.65-056.26
[AN 2596674]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2006.
Fövényi József (1936-)
   A cukorbaj és a metabolikus szindróma / Fövényi József. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 164 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-9536-32-6 fűzött : 1490,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2596134]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2006.
Garton, Jane
Aromatherapy (magyar)
   Természetes aromaterápia : [kézikönyv] / Jane Garton, Petsa Kaffens, Raje Airey. - Pécs : Alexandra, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm + mell.
Ford. Belénessy Réka. - Műanyag dobozban, 3 üveg illóolajjal és egy csomag potpourry-val
ISBN 963-369-250-4 fűzött
természetgyógyászat - illóolaj
615.89 *** 665.52/.54
[AN 2596150]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2006.
   Gyermekgyógyászati farmakoterápia / szerk. Fekete Ferenc, Gyurkovits Kálmán ; írták Ablonczy László [et al.]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2006. - 551 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 535-536.
ISBN 963-7746-64-1 kötött : 4980,- Ft
gyermekgyógyászat - gyógyszerészet
616-053.2 *** 615-053.2
[AN 2597016]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2006.
   Gyógyító Buddha : meditáció. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2005. - 23 p. ; 16 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Fűzött
buddhizmus - meditáció
615.89 *** 294.3
[AN 2596327]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2006.
International Society for Clinical Biostatistics. Annual conference (26.) (2005) (Szeged)
   ISCB 26 : Annual Conference International Society for Clinical Biostatistics, 2005 Szeged ... 21-25th August : abstract book : final programme / [ed. Júlia Singer, Krisztina Boda, Michael Schemper]. - Szeged : [s.n.], cop. 2005. - 207 p. ; 30 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött
egészség - orvosi diagnosztika - statisztika - konferenciakiadvány
616-07 *** 519.24 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2595508]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2006.
Kenéz Kíra
   Várandósok könyve : [40 hét, amiről tudnod kell!] / [szerző Kenéz Kíra]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda Kft., 2006. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-86851-7-4 fűzött : 2950,- Ft
terhesség - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 2596299]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2006.
Kovács Ágnes
   A doktor néni könyve : leendő és gyakorló szülőknek / Kovács Ágnes. - 3. kiad. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2006. - [6], 254 p. ; 25 cm
ISBN 963-9464-81-3 kötött : 2450,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - gyermekgyógyászat
613.95 *** 616-053.2
[AN 2602228]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2006.
Lőrincz András (1950-)
   Bridging cortical structure and function : artificial neural network architecture for separation, identification, control and optimization of processes / András Lőrincz. - Singapore ; Budapest : ELTE Eötvös K., 2005. - XII, 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-230.
ISBN 963-463-832-5 fűzött
idegrendszer
612.8
[AN 2596664]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2006.
Lysycia, Jacqueline May
Pilates (magyar)
   Pilates : munkacsomag / Jacqueline May Lysycia. - Pécs : Alexandra, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm + mell.
Ford. Tasi Zsuzsa. - Műanyag dobozban gumiszalaggal és játék golyóval
ISBN 963-369-253-9 fűzött
torna
613.71
[AN 2596184]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2006.
Németh Attiláné
   Az élet csírájában : segítség több minőségben / Németh Attiláné ; [fotó Bémer Miklós]. - Csanytelek : Szerző, 2005. - 92, [22] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-219-710-0 fűzött : 2200,- Ft
növényi eredetű élelmiszer - növénycsíra - egészséges táplálkozás
613.26 *** 581.142
[AN 2596447]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Everyday Osho (magyar)
   Mindennapra : 365 meditáció az "itt és most" megéléséhez / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-806-9 fűzött : 2890,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2602293]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2006.
A randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety study of quetiapine or lithium as monotherapy for mania in bipolar disorder (magyar)
   A monoterápiában adott quetiapin vagy lítium hatásosságának és biztonságosságának vétlen besorolásos, kettős, vak, placebokontrollos vizsgálata a bipoláris zavar mániás fázisában / Charles L. Bowden [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2005. - p. 111-122. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 121-122. - Különlenyomat-fordítás a The journal of clinical psychiatry, ISSN 0160-6689, 2005. évi 1. számból
ISBN 963-9443-02-6 fűzött
gyógyszeralkalmazás - depresszió
616.895.1 *** 615.214
[AN 2596632]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2006.
Schuler László
   Térlátás 0, 1, 2 és több szemmel / írta Schuler László. - [Budaörs] : [Magánkiad.], [2006]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100-102. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-219-968-5 fűzött
látás
612.84 *** 159.931
[AN 2596660]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2006.
A spasso nel corpo umano (magyar)
   Fedezzük fel az emberi testet!. - Pécs : Alexandra, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Deák Viktória
ISBN 963-369-256-3 kötött
élettan - anatómia - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2595683]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2006.
   Tizenöt év a sztómásokért : a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei ILCO Klub, 1989-2004 / [szerk. ... Kovács Istvánné]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. ILCO Klub, 2005. - 22, [2] p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A mi tizenöt évünk, 1989-2004
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei ILCO Klub (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - beteg - végbélkivezetés - egyesület
616.34-089.86 *** 061.2(439-2Nyíregyháza)
[AN 2596487]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2948 /2006.
   Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei / [szerk.] Lukács Gergely Sándor ; [szerzők Lukács Gergely Sándor et al.] ; [közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : Károly Róbert Főisk., 2005. - 240 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 963-219-998-7 fűzött
Heves (megye) - energiagazdálkodás - biológiai energia
620.95(439.133) *** 631.57
[AN 2597149]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2006.
   Wissenschaftliche Mitteilungen der 17. Frühlingsakademie : 4. Mai 2005 - 8. Mai 2005, Balatonfüred ... / [... Red. Tamás Urbancsek] ; [Hrsg.:] Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest Institut für Ingenieurweiterbildung. - Budapest : Logod, 2005. - XXII, 23-157 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86697-3-X fűzött
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2595927]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2950 /2006.
Davies, Joseph
Deploying secure 802.11 wireless networks with Microsoft Windows (magyar)
   Biztonságos vezeték nélküli hálózatok : Microsoft Windows alatt az IEEE 802.11 szabvány szerint / Joseph Davies ; [ford. ... Nagy Gábor et al.]. - Bicske : Szak K., 2005. - XX, 459 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-75-X fűzött : 8000,- Ft
számítógép-hálózat - biztonságtechnika
681.324.066Windows *** 681.3.001.25
[AN 2596305]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2006.
   Az elektronikus hírközlésről szóló törvény magyarázata / [szerk. Aranyosné Börcs Janka et al.] ; [szerzők Ádám Szilveszter et al.]. - Budapest : CompLex, 2006. - 702 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2005. nov. 15.
ISBN 963-224-864-3 kötött
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
Magyarország - elektronikus posta - internet - törvény - útmutató
681.324Internet *** 651.7(439)(094)(036)
[AN 2597103]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2006.
International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (6.) (2005) (Budapest)
   6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence : proceedings : 2005. November 18-19, Budapest : Magyar Kutatók 6. Nemzetközi Szimpóziuma / [org., publ. by the] Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association. - [Budapest] : BMF : M. Fuzzy Társ., [2005]. - 752 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of the 6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computer Intelligence. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7154-43-4 fűzött
mesterséges intelligencia - algoritmus - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2595324]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2006.
Loney, Kevin
Oracle Database 10g (magyar)
   Oracle Database 10g : teljes referencia / Kevin Loney ; [ford. Agócs László et al.]. - Budapest : Panem, 2006. - 1448 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-545-439-2 kötött : 8900,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016ORACLE
[AN 2596772]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2006.
Russell, Stuart J.
Artificial intelligence (magyar)
   Mesterséges intelligencia : modern megközelítésben / Stuart J. Russell, Peter Norvig ; John F. Canny [et al.] közreműködésével ; [ford. Antal Péter et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2005. - 1206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1115-1172.
ISBN 963-545-411-2 kötött : 7900,- Ft
mesterséges intelligencia
681.3.01 *** 165.0.001.572
[AN 2594303]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2955 /2006.
Taylor, Nigel
The video camera handbook (magyar)
   Videokamerások kézikönyve : amit csak tudni akarunk a digitális videózásról / Nigel Taylor. - Pécs : Alexandra, 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 963-369-251-2 fűzött
videotechnika - digitális technika - videokamera
621.397.42 *** 681.772 *** 681.327
[AN 2595775]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2956 /2006.
Haider Edit (1939-)
   Pipagyűjtemény a tápiószelei Blaskovich Múzeumban / Haider Edit, Ridovics Anna. - Szentendre : PMMI, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 9.)
Bibliogr.: p. 222-223. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9590-05-3 fűzött
Blaskovich család
Blaskovich Múzeum (Tápiószele)
Tápiószele - pipa - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
688.93 *** 069.017(439)Blaskovich-gyűjtemény *** 069(439-2Tápiószele)(036)
[AN 2585822]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2957 /2006.
   Építőipari költségbecslési segédlet, 2005 / [szerk. ... Szeredi Istvánné] ; [kész. a Hunginvest Mérnöki Iroda Kft.] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2005. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 963-513-185-2 fűzött
építőipar - árajánlat - kalkuláció
69.003.12(083.78)
[AN 2596635]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2006.
   Hulladék mennyiségének csökkentése feldolgozással Kőszegen : zárókonferencia, 2005. október 20. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Kőszeg - hulladékfeldolgozás - ezredforduló - konferenciakiadvány
628.477(439-2Kőszeg) *** 061.3(439-2Kőszeg)
[AN 2596577]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2006.
   Iparosított technológiával készült épületek felújítása / szerk. Csermely Gábor ; [szerzők Ambró Péter et al.] ; [közread. az] ÉMI Kht. - Budapest : ÉMI Kht., 2005. - 117 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 963-218-869-1 fűzött
panel - lakásfelújítás
69.056.5 *** 69.059.2 *** 72.025.3/.4
[AN 2597044]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2960 /2006.
Bancsi Péter
   BMW autók kicsiben / Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-460-833-7 fűzött
Bayerische Motoren-Werke (München)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)BMW(091)
[AN 2596597]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2006.
Burton, Anthony
The Orient Express (magyar)
   Az Orient Expressz története 1883-tól 1950-ig / Anthony Burton ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy történetek)
ISBN 963-549-257-X kötött : 3990,- Ft
Európa - vasút - vonat - századforduló - 20. század
656.2(4)"188/198" *** 629.4(4)"188/198"
[AN 2595410]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2006.
Unterwegs auf der Strasse (magyar)
   Közlekedés az utcán. - Pécs : Alexandra, 2005. - [10] p. : ill., színes ; 20x23 cm
ISBN 963-369-380-2 kötött
közlekedés - gyermekkönyv - képeskönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2595913]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2006.
Unterwegs mit dem Auto (magyar)
   Közlekedés autóval. - Pécs : Alexandra, 2005. - [10] p. : ill., színes ; 20x23 cm
ISBN 963-369-379-9 kötött
közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2595910]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2964 /2006.
Bolle-Kleinbub, Ingrid
Der Westie (magyar)
   A westie / Ingrid Bolle-Kleinbub ; [ford. Kenéz Ákos] ; [fotók Sally Anne Thompson et al.] ; [az ábrákat rajz. György Jankovics]. - Budapest : Cser K., 2006. - 68 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 963-7418-20-2 fűzött : 1498,- Ft
öleb - kutyatartás
636.7
[AN 2597125]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2006.
Czáka Sarolta
   A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László ; [ill. Krasznainé Imre Katalin]. - 12. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2000. - 150 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-260-0 * kötött (hibás ISBN 963-286-260-1)
növénymetszés
631.542
[AN 2602159]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2006.
   Élelmiszeripari kis-, és középvállakozások szervezettségének komplex vizsgálata / Kajári Karolina [et al.] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Élelmiszertud. Kar Élelmiszerip. Gazdaságtan Tansz., 2005. - 90 p : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 963-503-344-3 fűzött
élelmiszeripar - vállalkozás
663/664 *** 658.1.011.1
[AN 2596176]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2006.
Győrffyné Molnár Júlia (1946-)
   Négy évszak növényvédelme : kertészkedők kézikönyve / Györffyné Molnár Júlia ; [fényképeket kész. Koroknai Balázs]. - Veszprém : Viza Kft., 2005. - 178 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 963-86607-7-5 fűzött
növényvédelem
632
[AN 2596593]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2006.
Johnson, Hugh
The story of wine (magyar)
   A bor története / Hugh Johnson ; [ford. Káldos Zsolt és Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 255 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-530-043-3 kötött : 9800,- Ft
bor - szőlőművelés - művelődéstörténet
663.2 *** 634.8 *** 930.85(100)
[AN 2596201]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2006.
   Környezet és gazdálkodás : útmutató az eredményes agrár-környezetgazdálkodáshoz / szerk. Várnagy Dávid ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : MTVSZ, 2005. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86870-1-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - biogazdálkodás - területfejlesztés - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 631.147 *** 711.3(439)
[AN 2596287]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2006.
Mills, Dick
You & your aquarium (magyar)
   Akvarista kézikönyv : az akvárium berendezése és az akváriumi halak tartása / írta Dick Mills ; [ford. Forró László] ; [a magyar kiadást átd. ... Vida Antal]. - 5. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2005. - 287 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 963-530-560-5 kötött : 3500,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 2594337]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2006.
   Növénytermesztéstan / [főszerk. Antal József]. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 2 db ; 25 cm
növénytermesztés - egyetemi tankönyv
633(075.8)
[AN 2594662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A növénytermesztés alapjai / szerk. Antal József ; [... szerzői Antal József et al.] ; Gabonafélék / szerk. Jolánkai Márton ; [... szerzői Csajbók József et al.] ; [a növényrajzokat Bíró Krisztina kész.]. - cop. 2005. - 391 p. : ill.
Bibliogr.: p. 375-379.
ISBN 963-286-205-8 kötött
növénytermesztés - gabonatermesztés - egyetemi tankönyv
633.1(075.8)
[AN 2595475] MARC

ANSEL
UTF-82972 /2006.
Stadelmann, Peter
Das Aquarium (magyar)
   Az akvárium / Peter Stadelmann ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2006. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 963-7418-77-6 fűzött : 1498,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 2597112]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2006.
Titchmarsh, Alan
How to be a gardener : secrets of success (magyar)
   Kertész leszek : a siker titkai / Alan Titchmarsh ; Jonathan Buckley fotóival. - Pécs : Alexandra, 2005. - 312 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Trócsányi Balázs
ISBN 963-369-422-1 kötött
amatőr kertészkedés
635.9
[AN 2597158]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2006.
Tóth Gyula, P.
   Születtem a Nagykunságon, gulyás lettem Hortobágyon : Kisújszállás Redemptus Közbirtokosságának gazdálkodása Hortobágy-Tiszacsegén / P. Tóth Gyula. - Kisújszállás : Városvédő és Szépítő Egyes., 2005. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 16.)
ISBN 963-219-481-0 fűzött
Tóth Gyula, P.
Hortobágy - Nagykunság - állattartás - magyar irodalom - magyar néprajz - 20. század - ezredforduló - életrajz - memoár
636.083.5(439)(092)Tóth_Gy.,_P.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 39(=945.11)(439.16)
[AN 2595468]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2975 /2006.
Griffiths, Amanda
One thousand sweaters (magyar)
   1000 kötött pulóver : kombinálható elemekből kialakítható, divatos ruhadarabok / Amanda Griffiths. - Pécs : Alexandra, 2005. - 128 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Lakatos Anna. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-208-3 kötött
kézimunka - textilkötés
646.26 *** 746.42
[AN 2595732]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2006.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Szárnyas ételek / Kútvölgyi Mihály. - Budapest : Timp, 2005. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Megőrzött ízek, ISSN 1786-2612 ; 5.)
ISBN 963-86478-8-4 kötött : 3800,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2596907]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2006.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Szárnyas ételek (angol)
   Poultry / Mihály Kútvölgyi ; [transl. ... Mihály Benkő, Katalin Horling]. - Budapest : Timp, 2005. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lasting flavours, ISSN 1786-4836 ; 5.)
ISBN 963-86478-9-2 kötött : 3800,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2596917]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2006.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Szárnyas ételek (német)
   Geflügelgerichte / Mihály Kútvölgyi ; [... übertragen von Boglárka Solymosy]. - Budapest : Timp, 2005. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Überlieferte Gastronomie, ISSN 1786-4844 ; 5.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-86678-0-X kötött : 3800,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2596877]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   99 magyaros étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2005. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-261-5 kötött : 1750,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2594354]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2006.
Paul-Prössler, Ute
Käse - entdecken & geniessen (magyar)
   Sajtok a világ minden tájáról : 47 recepttel / Ute Paul-Prössler ; a fényképeket ... kész. Wolfgang és Christel Feiler ; [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 190 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 963-09-4634-3 kötött : 6500,- Ft
sajt - kultúrtörténet - szakácskönyv
641.854 *** 641.55(083.12):637.3 *** 930.85(100)
[AN 2596973]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2006.
Sós Péter János (1949-)
   Nagymamától, szeretettel! : egy egészen másféle szakácskönyv / Sós Péter János. - Budapest : B. Swan Partners, 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-805-0 fűzött : 1950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2597035]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
Sütemények és torták (új kiadása)
   500 kedvenc süteményünk / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-679-407-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2602276]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2006.
Sztudva Mónika
   Teakönyv : teák a belső harmóniáért / [Sztudva Mónika]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda Kft., cop. 2005. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86851-8-2 fűzött : 1650,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - tea - szakácskönyv
641.87:663.95 *** 641.87(083.12) *** 615.89:615.322
[AN 2596727]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2006.
Yabsley, Charmaine
Miracle juices (magyar)
   Varázslatos italok : 60 recept az egészséges életért / Charmaine Yabsley és Amanda Cross ; [... ford. Bajusz Judit]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-369-000-5 fűzött
egészséges életmód - ital - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 2595923]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2985 /2006.
Horváth Andrea
   Karma és reinkarnáció : miért kell újjászületnünk? / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2005. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-414-3 fűzött
lélekvándorlás - okkultizmus
129.4 *** 133.25
[AN 2596529]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2006.
Mundy Lea
   Miért vagyok? Honnan jöttem? Merre tartok? : fejtegetések Rudolf Steiner nyomán / Mundy Lea. - Budapest : Kulcsár S., [2005]. - 104 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-219-619-8 fűzött
Steiner, Rudolf
Ausztria - antropozófia - okkultizmus - filozófus
141.333 *** 133.25 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2596617]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2006.
Pascal, Blaise
   A korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel és egyéb kisebb írások, közöttük nővére, madame Gilberte Périer Fivérem, Blaise Pascal című életrajzi írása / Blaise Pascal ; [ford. Bede-Fazekas Enikő, Csabai Tamás, Reisinger János]. - Felsőörs : Aeternitas, cop. 2005. - 158 p. ; 17 cm
A ford. az "Oeuvres complètes" (Paris : Éditions du Seuil, 1963) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-86740-1-6 kötött : 1260,- Ft
Pascal, Blaise
Franciaország - filozófus - vallásos irodalom - 17. század - életrajz
1(44)(092)Pascal,_B. *** 244
[AN 2596310]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2006.
Steiner, Rudolf
Die Apokalypse des Johannes (magyar)
   János apokalipszise : tizenkét előadás, egy bevezető előadással : Nürnberg, 1908. június 17-30. / Rudolf Steiner ; [... a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2006]. - 239, 7 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-86446-9-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Ausztria - antropozófia - okkultizmus - filozófus
141.333 *** 133.25 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2596610]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2006.
   Vándorló elmélet : angolszász írások Lukács Györgyről / [vál., szerk. és az előszót írta Kiséry András és Miklósi Zoltán] ; [ford. Adorján István et al.]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2005. - 484 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-742-3 fűzött : 2200,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század - életrajz
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 2598115]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2990 /2006.
   Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1957-es esztendőben történtekhez : dokumentumok a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetéből / ... szerk., a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat vál., a jegyzeteket kész. Ladányi Sándor ... ; a szöveget gond. L. Kozma Borbála. - Budapest : Kálvin, 2006. - 524 p. ; 25 cm
ISBN 963-558-052-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - egyházpolitika - református egyház - 1956-os forradalom - történelmi forrás
284.2(439)"1956/1957"(093.2) *** 322(439)"1956/1957"(093.2)
[AN 2596774]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2006.
Bárány Éva (1942-)
   Ikonográfia : jelképeink összefüggései / Bárány Éva. - Budapest : Uránusz, 2005. - 90 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 18.)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9599-16-6 fűzött
ikonográfia
246
[AN 2596397]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2006.
Barsi Balázs (1946-)
   "Neked adom az élet koronáját" : a Jelenések könyvének magyarázata / Barsi Balázs. - Sümeg : Barsi B., 2005. - 245 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-811-5 fűzött : 750,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
228.07
[AN 2596155]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2006.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2006. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 20 cm
ISBN 963-300-913-8 kötött : 2400,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2602193]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2006.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ; [... Eleonore Beck magyarázataival]. - 5. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2006, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Szentírás (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-85980-8-5)
Biblia
22.04=945.11
[AN 2602186]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2006.
Borza Tünde
   Istenek és játékaik / Borza Tünde ; [a képeket kész. Bancsi Péter et al.]. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2005. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-219-261-3 fűzött
mitológia - római vallás - ógörög vallás
292.11 *** 291.13 *** 292.21
[AN 2596600]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2006.
Császár István (1968-)
Magyar Tarzíciusz (német)
   Der ungarische Tarsitius : Märtyrer Christi - das Leben und Martyrium von János Brenner, 1931-1957 / [István Császár, Viktor Attila Soós] ; [... übertr. von Maura Zátonyi] ; [Photos József Németh] ; [Ausg. der Stiftung "Gedenkstätte János Brenner"]. - [Szentgotthárd] : Stiftung "Gedenkstätte János Brenner", [2005]. - 261 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - katolikus pap - mártír - 20. század - életrajz
282(439)(092)Brenner_J.
[AN 2596413]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2006.
Dóka Zoltán (1929-2000)
   Márk evangéliuma / írta Dóka Zoltán ; [közread. a] Hévizgyörki Evangélikus Egyházközség. - 2. kiad. - [Hévizgyörk] : Hévizgyörki Evangélikus Egyházközség, 2005. - XXVII, 361 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 354-357.
Fűzött (hibás ISBN 963-85128-9-X)
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 2594276]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2006.
Gégény István (1978-)
   Átlépni a halál küszöbén : egy mennyei születésnap krónikája / Gégény István. - [Budapest] : Angeli, 2005. - 109, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-219-429-2 fűzött : 430,- Ft
Róma - zarándoklat - ezredforduló
248.153.8(45-2Roma)
[AN 2596153]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2006.
Giochiamo con Gesù (magyar)
   Kéz a kézben Jézussal : [ablak az égre]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Deák Viktória
ISBN 963-369-173-7 kötött : 1999,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2595939]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2006.
Kentenich, Joseph
   Köszöntünk, Mária! / P. Kentenich József ; [összeáll. és ford. Csermák Kálmán és Alice]. - Óbudavár : Családakad.-Óbudavár Egyes., 2005. - 63 p. ; 18 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 14.)
ISBN 963-86371-6-1 fűzött
vallási erkölcs - család
241 *** 173
[AN 2596272]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2006.
Kentenich, Joseph
   Személyes eszmény, különleges jófeltétel, lelki napirend : szemelvények Kentenich atya előadásaiból / P. Kentenich József ; [összeáll. és ford. Csermák Kálmán és Alice]. - Óbudavár : Családakad.-Óbudavár Egyes., 2005. - 71 p. ; 18 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 15.)
ISBN 963-86371-7-X fűzött
vallási erkölcs
241
[AN 2596275]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2006.
Luther, Martin
De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium (magyar)
   Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske / Luther Márton ; [ford., bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ell. Masznyik Endre]. - Felsőörs : Aeternitas, 2005. - 126 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86740-0-8 kötött : 1480,- Ft
evangélikus egyház - katolikus egyház - hitvita - szentség - reformáció
265 *** 239 *** 284.1 *** 282
[AN 2596308]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2006.
   Márton Áron emlékkötet / [közread. a] Márton Áron Szakkollégium. - Budapest : Márton Á. Szakkollégium, 2005-. - 30 cm
Márton Áron (1896-1980)
Magyarország - püspök - 20. század - kollégium - ünnepség
282(439)(092)Márton_Á. *** 37.018.3(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2005"
[AN 2595344]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Névadónk jubileuma : Márton Áron püspök halálának 25. évfordulóján tartott intézményi jubileumi ünnepségek emlékkötete / [... összeáll. Drescher J. Attila, Nagy Andrea]. - 2005. - 44 p. : ill.
ISBN 963-229-076-3 fűzött
Magyarország - püspök - 20. század - kollégium - ünnepség
282(439)(092)Márton_Á. *** 37.018.3(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2005"
[AN 2595348] MARC

ANSEL
UTF-83004 /2006.
Molnár Gyula (1914-1989)
   A reformáció nyomai Esztergomban és környékén : az esztergom-dorogi evangélikus gyülekezet élete, 1921-1984 / Molnár Gyula ; [szerk. Kliment Mihály] ; [közread. az] Esztergomi Evangélikus Egyházközség. - Esztergom : Esztergomi Evangélikus Egyházközs., 2005. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355-366.
Kötött
Esztergomi Evangélikus Gyülekezet
Dorogi Evangélikus Gyülekezet
Esztergom - egyháztörténet - evangélikus egyház - reformáció - 20. század
284.1(439-2Esztergom)"19" *** 284(439-2Esztergom)"15/16"
[AN 2596309]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2006.
   Rationality from Saint Augustine to Saint Anselm : proceedings of the International Anselm Conference : Piliscsaba ... 20-23 June 2002 / ed. by Coloman Viola and Joseph Kormos ; [org., publ. by the] Pázmány Péter Catholic University ... Philosophical Institue. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2005. - 321 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, francia, német és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9206-11-3 fűzött
Anselm, Szent, Canterburyi
Augustinus Aurelius (354-430)
szent - patrológia - 11. század - 4. század - konferenciakiadvány
235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 276(092)Augustinus_Aurelius *** 235.3(092)Anselm,_Szent,_Canterburyi *** 276(092)Anselm,_Szent,_Canterburyi *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2596668]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2006.
Sánta Lászlóné Csépe Klára (1913-1985)
   Fallóskút : jelenések a Mátrában. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 77, [18] p. : ill. ; 21 cm. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 9.)
Szerző Sánta Lászlóné Csépe Klára
ISBN 963-9454-69-9 fűzött : 990,- Ft
Fallóskút - misztika - Szűz Mária megjelenése - csoda
232.931.7(439-2Fallóskút) *** 248.214(439-2Fallóskút)
[AN 2596399]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2006.
   A Szent László (Pestszentlőrinc, Havanna lakótelep) Templom - Plébánia története : [1935-2005] / [szerk. Nagy Károly et al.]. - Budapest : Szt. László Templom - Plébánia, 2005. - 169, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Szent László Plébánia (Budapest)
Budapest - katolikus egyház - templom - történeti feldolgozás
282(439-2Bp.XVIII.)(091) *** 726.54(439-2Bp.XVIII.)
[AN 2596508]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2006.
   A szentek köztünk élnek : P. Dr. Huszár Jeromos OFM 90. születésnapjára / [összeáll.] Rácz Piusz. - Zalaegerszeg : Ferences Kolostor, 2005. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Ferences írások, ISSN 1786-0512 ; 2.)
ISBN 963-219-862-X fűzött
Huszár Jeromos (1915-)
Magyarország - franciskánusok - katolikus pap - 20. század
271.3(439)(092)Huszár_J.
[AN 2596264]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2006.
Szentjóby Szabó Andor
   Egy új egyházközség születése : Monor-Újtelep : Szentjóby Szabó Zoltán református lelkipásztor emlékezetére / Szentjóby Szabó Andor. - Albertirsa : [Magánkiad.], 2005. - 109 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-835-3 fűzött
Szentjóby Szabó Zoltán (1905-1962)
Magyarország - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.2(439)(092)Szentjóby_Szabó_Z.
[AN 2596692]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2006.
Tang, Tong Gyalpo
   Szerető szemek : meditáció / kész Tang Tong Gyalpo. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2005. - 19 p. ; 16 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2596322]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2006.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Uram, nincs emberem" : (János 5,7) : elmélkedések időseknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2005. - 35 p. ; 14 cm
ISBN 963-558-042-8 fűzött : 120,- Ft
lelkigyakorlat - öreg
242 *** 613.98
[AN 2594297]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2006.
Toma (spliti főesperes) (1200-1268)
Historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium (latin, angol)
   Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum = History of the bishops of Salona and Split / Thomae Spalatensis ; ed., transl. and annot. by Damir Karbic, Mirjana Matijevic Sokol and James Ross Sweeney ; latin text by Olga Perić. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2006. - XLIV, 404 p. : ill. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 4.)
Bibliogr.: p. 381-388.
ISBN 963-7326-59-6 kötött
Split - történelem - egyháztörténet - katolikus egyház - középkor
282(497.13-2Split)"04/12" *** 949.713"04/12" *** 27(497.13)"04/12"
[AN 2597055]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2006.
Tyndale, William
A pathway into the Holy Scripture (angol, magyar)
   A Szentíráshoz vezető ösvény = A pathway into the Holy Scripture / William Tyndale ; [ford. Ecsedy Ágnes]. - [Budapest] : Mo. Luther Szövets., 2005. - 85, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar Luther füzetek, ISSN 1217-7520 ; 9.)
ISBN 963-86168-7-3 fűzött
Anglia - protestáns egyház - 16. század - bibliamagyarázat - történelmi forrás
22.07 *** 284(410)"15"(093)
[AN 2596276]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2006.
Zászkaliczky Pál (1966-)
   Isten követségében : emlékezés Zászkaliczky Pál fóti evangélikus lelkészre / ifj. Zászkaliczky Pál ; [közread. a] Fóti Evangélikus Egyházközség. - Fót : Fóti Ev. Egyházközs., 2005. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-424-1 fűzött
Zászkaliczky Pál (1905-1962)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Zászkaliczky_P.
[AN 2596210]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3015 /2006.
   15 évünk : Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete, 1989-2004 / [szerk. Christ László]. - [Kaposvár] : Nyugdíjasok Kaposvári Egyes., [2006]. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-217-342-2 fűzött
Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete
Kaposvár - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 364.65-057.75 *** 061.2(439-2Kaposvár)
[AN 2597174]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2006.
Baby girl! (magyar)
   Kislány : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. ; [... ford. Hudák Tímea]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [90] p. : ill., színes ; 12x12 cm
ISBN 963-369-271-7 kötött
világirodalom - gyermek - lány - aforizma
316.37-055.25(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2596136]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2006.
Csepeli György (1946-)
   A meghatározatlan állat : szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak / Csepeli György. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2005. - 324 p. ; 21 cm
BIbliogr.: p. 323-324.
ISBN 963-7052-25-9 fűzött : 2590,- Ft
szociálpszichológia
316.6
[AN 2594349]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2006.
Elias, Norbert
Die höfische Gesellschaft (magyar)
   Az udvari társadalom : a királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai jellemzőinek vizsgálata / Norbert Elias ; [ford. Gellériné Lázár Márta, Harmathy Veronika, Németh Zsuzsa]. - Budapest : Napvilág, 2005. - 365 p. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.: p. 347-351.
ISBN 963-9350-43-5 fűzött : 3400,- Ft
Franciaország - szociológia - uralkodó - udvari élet - 17. század - 18. század
316.344.43(44)"16/17"
[AN 2595884]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2006.
Jankovics Éva
   A fiam öngyilkos lett / Jankovics Éva. - [Budapest] : Garbo K., [2005]. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Öngyilkos lett a fiam (borító-és gerinccím)
ISBN 963-86797-3-5 fűzött
öngyilkosság - memoár
316.37-053.6(0:82-94) *** 364.65-053.6(0:82-94) *** 179.7
[AN 2592637]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2006.
Ladányi János (1949-)
   Szociális és etnikai konfliktusok : tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából, 1987-2005 / Ladányi János. - Budapest : ÚMK, 2005. - 504 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9494-87-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - társadalmi réteg - konfliktus - cigányság - 20. század
316.344(439)"198/200" *** 316.347(=914.99)(439) *** 316.48(439)"198/200"
[AN 2596755]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2006.
Székelyi Mária
   Túlélőkészlet az SPSS-hez : többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára / Székelyi Mária, Barna Ildikó. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2002. - 453 p. : ill. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalomkutatásban, ISSN 1787-3584)
Bibliogr.: p. 452-453.
ISBN 963-9326-42-9 fűzött : 3900,- Ft
vizsgálati eljárások a társadalomkutatásban
303
[AN 2594448]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2006.
   Társadalmi térben : a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 20. évfordulójára rendezett emlékülésen elhangzott előadások / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Budapest : BME Szociológia és Kommunikáció Tansz., 2005. - 358 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát 2004. okt. 28-án Budapesten tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-852-5 fűzött
Magyarország - társadalom - kultúrszociológia - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.7(439) *** 316.32(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2596337]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3023 /2006.
Barabás Jenő (1920-1994)
   Magyar népi építészet / Barabás Jenő, Gilyén Nándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2004. - 191 p. : ill. ; 29 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 166-176. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-286-257-0 kötött
Magyarország - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11) *** 72.031.4(439)
[AN 2601266]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2006.
   Hegyek, manók, tündérek : európai népek meséi / [... vál. és a kötetet alkotószerk. Ballér Piroska] ; [ill. Takács Márta]. - Budapest : Dinasztia, 2005. - 176 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-657-394-8 kötött
Európa - gyermekirodalom - népmese
398.21(=00)(4)(02.053.2)
[AN 2596681]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2006.
Huszka József (1854-1934)
   A székely ház / irta Huszka József ; függelékét Az árják és ugorok érintkezéséről irta Fiók Károly. - Pomáz : Kráter, cop. 2005. - VII, 96 p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 34 cm
Az 1895-ben Budapesten, a Pesti Könyvny. által kiadott mű reprintje
ISBN 963-7329-44-7 kötött : 3800,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - népi építészet - népi fafaragás
39(=945.11)(498.4Székelyföld) *** 745.51.031.4(498.4Székelyföld) *** 72.031.4(498.4Székelyföld)
[AN 2596191]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2006.
Szabó T. Attila (1941-)
   Ezerjófű [elektronikus dok.] : etnobotanikai útmutató = Centarium : ethnobotanical guide book / Szabó T. Attila, Péntek János. - Szöveg és képek. - Veszprém : VE K., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm. - (BioTár electronic, ISSN 1787-1476). (Gramma, ISSN 1787-1344)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; Internet Explorer. - A főrész csak magyar nyelven
Kalotaszeg - magyar néprajz - növénytan - névtan - elektronikus dokumentum
39(=945.11)(498.4Kalotaszeg) *** 58 *** 809.451.1-312.1(498.4Kalotaszeg)
[AN 2595690]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3027 /2006.
Artner Annamária (1961-)
   New modes of governance and EU structural and cohesion policy in Estonia, Latvia and Lithuania / Annamária Artner. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 165.)
ISBN 963-301-469-7 fűzött
Európai Unió - Észtország - Litvánia - Lettország - külpolitika - integráció
327.39(4-62) *** 327(474.2) *** 327(474.3) *** 327(474.5)
[AN 2596998]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2006.
   A biographical dictionary of women's movements and feminisms : Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries / ed. and with introd. by Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - XXI, 678 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az életrajzok végén
ISBN 963-7326-39-1 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - nőmozgalom - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
329.7-055.2(4-11)"18/19"(092):030 *** 316.37-055.2(4-11)"18/19"(092):030
[AN 2596947]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2006.
Deák András
   Az orosz külpolitikai gondolkodás története, 1992-1997 / Deák András. - Budapest : Akad. K., 2005. - 168 p. ; 20 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [41.])
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-05-8276-7 fűzött : 2750,- Ft
Oroszország - külpolitika - ezredforduló - disszertáció
327(47)"199"
[AN 2596564]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2006.
   Doctoral studies in political science : a European comparison / Michael Goldsmith (ed.). - Rome : Polis Episteme ; Budapest : EpsNet CEU, 2005. - 70 p. ; 30 cm. - (EPSNet reports, ISSN 1762-696X ; 10.)
ISBN 963-86790-1-8 fűzött
Európa - politológia - disszertáció - ezredforduló
32.001(4)
[AN 2595494]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2006.
Farkas Péter (1955-)
   Egymásba kapaszkodva : település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában / Farkas Péter. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 197 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-197.
ISBN 963-7343-68-7 fűzött : 2100,- Ft
civil társadalom - globalizáció - közösségfejlesztés - szociálpolitika - regionális önkormányzat
323.21 *** 339.9 *** 364 *** 353
[AN 2596897]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2006.
   A hagyomány elmélete : tanulmányok a konzervativizmus tárgyköréből / szerk. Békés Márton, Majoros István ; [közread. az] Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Művelődéstörténeti Tansz., 2005. - 139 p. ; 21 cm
A 2005. máj. 11-én Budapesten "A konzervatívek" - tudományos referátumok a konzervativizmus tárgyköréből címmel megtartott konferencia előadásainak bővített változata. - Bibliogr.: p. 135-139 és a jegyzetekben
ISBN 963-463-817-1 fűzött
konzervativizmus - konferenciakiadvány
329.11 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2597040]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2006.
   Konzervatív gondolkodók / [Körtvélyesi Vanda szerk.]. - Budapest : Író Gergely Alapítvány, 2005. - 89 p. ; 22 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 16. = 5/2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Magyarország - politikus - 19. század - 20. század - konzervativizmus
32(439)(092)"18/19" *** 943.9(092)"18/19" *** 329.11
[AN 2595658]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2006.
Pankovits József (1941-)
   Fejezetek a magyar - olasz politikai kapcsolatok történetéből, 1956-1977 / Pankovits József. - Budapest : Gondolat, 2005. - 164 p. ; 24 cm. - (Magyarország és a világ, ISSN 1787-3940)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás olasz és angol nyelven
ISBN 963-9610-18-6 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - Olaszország - diplomácia - 20. század
327(439)"1956/77" *** 327(45)"1956/77"
[AN 2595500]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2006.
Pünkösti Árpád (1936-)
   Szeplőtelen fogantatás : történelmi szociográfia / Pünkösti Árpád. - 2. kiad. - Budapest : Népszabadság Rt., 2005. - 525 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. 498-502.
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-86899-2-7)
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - párt - belpolitika - ezredforduló - rendszerváltás
323(439)"198/200" *** 329(439)Fidesz
[AN 2601309]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2006.
   Regimes and transformations : Hungary in the twentieth century / ed. by István Feitl and Balázs Sipos ; [publ. by the Institute of Political History]. - Budapest : Napvilág : Inst. of Political History, 2005. - 464 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-74-5 fűzött
Magyarország - belpolitika - magyar történelem - 20. század
323(439)"19" *** 943.9"19"
[AN 2596118]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2006.
   Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5566-4 fűzött : 6000,- Ft
Kelet-Közép-Európa - demokrácia - hatalom - szociálpszichológia - rendszerváltás
321.72(4-11)"198/199" *** 321.01 *** 323.2 *** 316.6
[AN 2596910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A bizalmat érdemlő állam építése a posztszocialista átmenet időszakában / szerk. Kornai János és Susan Rose-Ackerman. - 256 p.
Kelet-Közép-Európa - demokrácia - hatalom - szociálpszichológia - rendszerváltás
321.72(4-11)"198/199" *** 321.01 *** 323.2 *** 316.6
[AN 2596949] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A társadalmi bizalom megteremtése a posztszocialista átmenet időszakában / szerk. Kornai János, Bo Rothstein és Susan Rose-Ackerman. - 264 p.
Kelet-Közép-Európa - demokrácia - hatalom - rendszerváltás - szociálpszichológia
321.72(4-11)"198/199" *** 321.01 *** 323.2 *** 316.6
[AN 2596958] MARC

ANSEL
UTF-83038 /2006.
Tölgyesi József (1940-)
   Vázsonyi Vilmos emlékezete / írta és szerk. Tölgyesi József. - Sümeg : Városvédő és -szépítő Egyes., 2005. - 136 p. ; 18 cm. - (Sümegi írások, ISSN 0865-0594 ; 11.)
Szemelvényekkel Vázsonyi Vilmos beszédeiből és írásaiból. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-206-748-7 fűzött
Vázsonyi Vilmos (1868-1926)
Magyarország - politikus - belpolitika - századforduló - 20. század - magyar irodalom - publicisztika - történelmi forrás
32(439)(092)Vázsonyi_V. *** 894.511-92 *** 323(439)"188/192"(093.2)
[AN 2596319]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2006.
Torgyán József (1932-)
   Választási trükkök és titkok 2006 : ki nyeri meg a választásokat, és mi lesz utána? / Torgyán József. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-66-4 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - választás - választási csalás - ezredforduló
324(439)"199/200" *** 324(439)"2006"
[AN 2596536]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3040 /2006.
   1945 a világtörténelemben : milyen jövőt képzelt magának a világ? : tanulmányok / szerk. Feitl István, Földes György. - Budapest : Napvilág, 2005. - XII, 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-73-7 fűzött : 3200,- Ft
világtörténelem - külpolitika - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak
943.9"194" *** 94"194" *** 327(100)"194"
[AN 2596102]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2006.
   Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai [elektronikus dok.] / [szerk.] Szluha Márton. - Szöveg. - Budapest : Heraldika : Arcanum, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-14-0 műanyag tokban
Magyarország - családtörténet - nemesség - elektronikus dokumentum
929.52(439)
[AN 2595772]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2006.
Bánó Attila (1945-)
   Régi magyar családok - mai sorsok / Bánó Attila. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2006]. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9471-47-X kötött : 2980,- Ft
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 2602308]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2006.
Bolla Dezső
   Csepel 1956 : [tények és dokumentumok] / Bolla Dezső ; kiad. Budapest-Csepel Önkormányzatának '56-os Emlékbizottsága. - 2. kiad. - Budapest-Csepel : Budapest-Csepel Önkormányzatának '56-os Emlékbizottsága, 2005. - 85 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-219-706-2 * fűzött (hibás ISBN 973-219-706-2)
Budapest. 21. kerület - 1956-os forradalom - magyar történelem - történelmi forrás
943.9-2Bp.XXI."1956"(093.2)
[AN 2596759]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2006.
Csorba Csaba (1946-)
   Magyarország képes története : [a kezdetektől napjainkig] / Csorba Csaba, Estók János, Salamon Konrád ; [szerk. és a képeket vál. Karádi Ilona]. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 254 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 963-208-976-6 kötött : 7490,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2594476]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2006.
Csorba Csaba (1946-)
Magyarország képes története (angol)
   Illustrated history of Hungary : [from ancient times to the present] / Csaba Csorba, János Estók, Konrád Salamon ; [transl. by Gabriella Baksa-Schön]. - 2. rev. ed. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 254 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 963-208-977-4 kötött : 9900,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2594481]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2006.
Domonkos László (1951-)
   Kommandó a Kárpátokban : a Maderspach-történet / Domonkos László. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 228 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9454-65-6 fűzött : 1980,- Ft
Maderspach család
Magyarország - családtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
929.52(439)Maderspach
[AN 2596533]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2006.
   Az erdélyi fejedelmek oklevelei, 1560-1689 [elektronikus dok.] : erdélyi királyi könyvek / szerk. Gyulai Éva ; [közread. a] Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara. - Szöveg. - Miskolc : ME BTK ; Budapest : Arcanum, 2005. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Működési követelmények: Win 95/98/ME/NT/2000/XP; DVD-ROM
ISBN 963-7374-12-4 műanyag tokban
Erdély - magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
930.253.4 *** 943.921(093.2) *** 930.253(439-2Bp.)MOL
[AN 2595955]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2006.
The eternal army (magyar)
   A terrakotta hadsereg : az első kínai császár agyaghadserege / szerk. Roberto Ciarla. - Pécs : Alexandra, 2005. - 287 p. : ill., színes ; 37 cm
Ford. Leyrer Ginda. - Bibliogr.: p. 281-282., 287.
ISBN 963-369-273-3 kötött
Qin Shi Huangdi (Kína : császár)
Kínai Császárság - történelem - régészet - uralkodó - 3. század (Kr. e.) - szobrászat
931.5".../-02" *** 931.5(092)Qin_Shi_Huangdi *** 904(315) *** 930.85(315) *** 73.032.112.1
[AN 2595726]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2006.
Forrai György (1930-)
   Örömlányok a Bibliában és más érdekességek : kultúrtörténeti írások / Forrai György. - Budapest : Uránusz, 2005. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 19.)
ISBN 963-9599-17-4 fűzött
művelődéstörténet
930.85(100)(089.3)
[AN 2596395]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2006.
Friedman, Norman
The cold war experience (magyar)
   A hidegháború kora : [1945-1991] / Norman Friedman. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 64 p. : ill., részben színes ; 27x31 cm + DVD, 36 mell.
Ford. Gebula Judit, Bank Szilvia
ISBN 963-369-288-1 kötött
hidegháború - világtörténelem
94"194/198" *** 327.54(100)"194/198"
[AN 2595685]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2006.
Gudenus János József (1947-)
   A magyarországi főnemesség 20. századi genealógiája [elektronikus dok.] / Gudenus János József. - Szöveg. - Budapest : Heraldika : Arcanum, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-15-9 műanyag tokban
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - 20. század - elektronikus dokumentum
929.52(439)"19"
[AN 2595810]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2006.
Hudi József (1956-)
   Olaszfalu története : egy magas-bakonyi község múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] ; [mtársak Rainer Pál, ... Sonnevend Imre] ; [kiad. Olaszfalu Község Önkormányzata]. - Olaszfalu : Önkormányzat, 2005. - 441 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 410-417. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-219-768-2 kötött
Olaszfalu - helytörténet
943.9-2Olaszfalu
[AN 2596302]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2006.
   Idővel paloták.. : magyar udvari kultúra a 16-17. században / szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 660, [4] p., VII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-647-3 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - udvari élet - 16. század - 17. század
930.85(439)"15/16" *** 394.012(439)"15/16"
[AN 2596990]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2006.
James, Thomas Garnet Henry
The great pharaohs (magyar)
   A nagy fáraók / T. G. H. James. - Pécs : Alexandra, 2005. - 640 p. : ill., színes ; 37 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál
ISBN 963-369-259-8 kötött
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó)
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II.
uralkodó - művelődéstörténet - régészet - ókori Egyiptom
932(092) *** 930.85(32) *** 904(32)
[AN 2595937]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2006.
Karácsony István
   Lipót község története : a vizek népe / Karácsony István ; [közread.] Lipót Város Önkormányzata. - Lipót : Önkormányzat, 2005. - 366 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-360.
ISBN 963-219-681-3 fűzött
Lipót - helytörténet
943.9-2Lipót
[AN 2597248]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2006.
Kisvarga Lajos
   Sármellék története a feudalizmus végéig / Kisvarga Lajos. Sármellék a polgári korban / Kisvarga Zoltán. - Zalaegerszeg : Zala-Lap K., 2005. - 118 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 84, 118.
Fűzött
Sármellék - helytörténet - régészet
943.9-2Sármellék *** 904(439-2Sármellék)
[AN 2596198]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2006.
Klima László (1957-)
   Finnugor történeti chrestomathia / Klima László. - Budapest : ELTE Finnugor Tansz. : Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, 1999-. - 20 cm
ISBN 963-463-287-4
930.8(=945)(075.8)
[AN 372911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - 88, [2] p. : ill. - (Budapesti finnugor füzetek, ISSN 1219-9249 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-806-6 fűzött : 900,- Ft
Epifanij, Premudryj. Žitie Stefana Permskogo
Stefan (permi püspök), Szent
őstörténet - permi finnek - egyetemi tankönyv
930.8(=945.3)(087.5)
[AN 2596572] MARC

ANSEL
UTF-83058 /2006.
   Magyarország középkori digitális okmánytára [elektronikus dok.] = Collectiones digitales diplomaticae Hungariae / [közread. a] Magyar Országos Levéltár, Jókai Könyvtár. - Szöveg. - Budapest : Arcanum : MOL ; Pápa : Jókai Kvt., 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98/2000/ME/XP
ISBN 963-86580-8-8 műanyag tokban
magyar történelem - középkor - levéltári irat - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9(093.2) *** 930.253.4(439)
[AN 2595957]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2006.
Szabó T. Attila (1906-1987)
   Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése / [kész. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai és Szociolongvisztikai Tanszékén] ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-7530-65-7
943.921-35-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35-2)(035.5) *** 914.392.1-35-2(035.5)
[AN 929304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Udvarhelyszék / ... közzéteszi Hajdú Mihály és Bárth M. János. - 2005. - 253 p. : ill.
ISBN 963-7530-75-4 fűzött
Udvarhelyszék - magyar nyelv - történeti földrajz - földrajzi név - adattár
943.921-35Udvarhelyszék-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35Udvarhelyszék-2)(035.5) *** 914.392.1-35Udvarhelyszék-2(035.5)
[AN 2596034] MARC

ANSEL
UTF-8


   7/A., Maros-Torda megye / ... közzéteszi Hajdú Mihály és Sófalvi Krisztina. - 2005. - 413 p.
ISBN 963-7530-78-9 fűzött
Maros-Torda vármegye - magyar nyelv - történeti földrajz - földrajzi név - adattár
943.921-35Maros-Torda-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35Maros-Torda-2)(035.5) *** 914.392.1-35Maros-Torda-2(035.5)
[AN 2596035] MARC

ANSEL
UTF-8


   7/B., Maros-Torda megye / ... közzéteszi Hajdú Mihály és Sófalvi Krisztina. - 2005. - p. 415-811. : ill.
ISBN 963-7530-78-9 fűzött
Maros-Torda vármegye - magyar nyelv - történeti földrajz - földrajzi név - adattár
943.921-35Maros-Torda-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35Maros-Torda-2)(035.5) *** 914.392.1-35Maros-Torda-2(035.5)
[AN 2596051] MARC

ANSEL
UTF-83060 /2006.
Todorov, Tzvetan
Mémoire du mal, tentation du bien (magyar)
   A rossz emlékezete, a jó kísértése : mérlegen a XX. század / Tzvetan Todorov ; [ford. Bethlen József]. - Budapest : Napvilág, 2005. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-54-0 fűzött : 3300,- Ft
történetfilozófia - diktatúra - állami terror - holokauszt - 20. század
930.1(100)"19" *** 321.64 *** 323.282(100)"19" *** 323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 2596113]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2006.
Tóth Jenő
   Segesd község hősei és áldozatai : emlékkönyv / Tóth Jenő, Tóth Jenőné Szalai Ilona ; [... kiad. Segesd Község Önkormányzata]. - Segesd : Önkormányzat, 2005. - 89 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86972-1-0)
Segesd - helytörténet - halott - hősiesség
943.9-2Segesd *** 929(439-2Segesd)"194"
[AN 2596957]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3062 /2006.
Birkhold, Roland
Finnland (magyar)
   Finnország / ... Roland Birkhold írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-13-5526-8 fűzött : 1990,- Ft
Finnország - útikönyv
914.80(036)
[AN 2602010]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2006.
Cattaneo, Marco
The great cities of the world (magyar)
   A világ nagyvárosai / [szöveg Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni] ; [szerk. Valeria Manferto de Fabianis]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 319 p. : ill., színes ; 36 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 963-369-282-2 kötött
helyismeret - város - fényképalbum
908.100-2(084.12) *** 77.047
[AN 2595934]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2006.
Goerdeler, Carl D.
Brasilien (magyar)
   Brazília / ... Carl D. Goerdeler írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5391-5 fűzött : 1990,- Ft
Brazília - útikönyv
918.1(036)
[AN 2602180]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2006.
   Győr-Moson-Sopron megye települései képeslapokon / [... szerk. Szabó József]. - Győr : Hazánk, 2005. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, német, angol és francia nyelven
ISBN 963-7586-85-7 kötött
Győr-Moson-Sopron (megye) - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.114-2(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2597250]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2006.
Hámori Gábor (1954-)
   Pécs madártávlatból = Pécs from above = Pécs vom Vogelschau / Hámori Gábor. - Pécs : Alexandra, 2006. - 167 p. : ill., színes ; 25x25 cm
Ford. Tóth Katalin, Hegyi László
ISBN 963-369-564-3 kötött
Pécs - helyismeret - fényképalbum - városkép
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Hámori_G. *** 77.047
[AN 2596125]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2006.
Kocsis Éva
   Búcsúszentlászló képekben / Kocsis Éva. - Zalaegerszeg : Gura Ny., 2005. - [48] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-219-736-4 fűzött
Magyarország - Bucsuszentlászló - helyismeret - fényképész - ezredforduló - fényképalbum
908.439-2Bucsuszentlászló(084.12) *** 77.04(439)(092)Kocsis_É.
[AN 2596247]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2006.
Mészáros T. László
   Zalaegerszeg : múlt - jelen - jövő / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Műhely K., 2005. - 64 p. : ill., színes ; 11x15 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-219-423-3 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2596283]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2006.
   Milyen a magyar...? : 50 hungarikum / [a szócikkeket írta Bakody Csilla et al.] ; [főszerk. Bori István]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 963-7343-65-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - helyismeret - szociográfia
908.439 *** 308(439)
[AN 2596901]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2006.
   Pannon enciklopédia : a magyarság kézikönyve / [főszerk. Halmos Ferenc] ; [szerk. Kuszák Ágnes, Mézes Márta] ; [... szerzői Aradi Nóra et al.]. - Budapest : Urbis, 2005. - 630, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9334-82-0)
Magyarország - helyismeret - enciklopédia
908.439:030
[AN 2595384]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2006.
   Prága : útikalauz sörivóknak / [szerzők Kocsis Péter et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Hibernia, [2005]. - 202 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Sörmentén, ISSN 1589-4010)
Lezárva: 2005. máj. 31.
ISBN 963-7617-01-9 fűzött
Prága - italbolt - sör - útikönyv
914.371-2Praha(036) *** 640.44(437.1-2Praha)(036) *** 663.4(437.1)(091)
[AN 2594441]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2006.
Saly Sándor
   Édesapám kovácsmesterségének története / Saly Sándor. Dr. Sántha Lajos élettörténete / Diós Henrietta. Máté László családjának története / Máté Lászlóné Bíró Julianna. A Fekete család története / Faragó Balázs. - Dévaványa : Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, 2005. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 4.)
Fűzött
Sántha Lajos (1939-1985)
Fekete család
Máté család
Saly Kálmán (1909-19??)
Dévaványa - helyismeret - családtörténet
908.439-2Dévaványa *** 929.52(439-2Dévaványa)
[AN 2596167]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2006.
Serra, Carla
Around the world in 80 wonders (magyar)
   80 csoda a Föld körül / [szöveg Carla Serra, Silvia Bombelli]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 303 p. : ill., színes, részben térk. ; 37 cm
Ford. Czigány Szabolcs, Csapó János, Nagyváradi László
ISBN 963-369-284-9 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2595730]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2006.
Tóth József
   Málta és Gozó : a napfény szigete / [írta Tóth József]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda., cop. 2005. - 142 p., [24] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-86645-3-3 fűzött : 3500,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2596311]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2006.
Tóth Vali
   Itt London / [írta] Tóth Vali ; [fotók] Barakonyi Szabolcs ; [kiad. az Art-And Kulturális és Szolgáltató Bt.]. - [Budapest] : Art-And Bt., cop. 2005. - 125, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-219-491-8 fűzött : 3700,- Ft
London - helyismeret - fényképalbum - sajtófotó
908.410-2London(084.12) *** 77.044 *** 77.04(439)(092)Barakonyi_Sz.
[AN 2595439]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2006.
Wilkinson, Philip
Yangtze (magyar)
   Jangce / Philip Wilkinson ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 160 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4756-0 kötött : 5990,- Ft
Jangce - Kína - helyismeret - kultúrtörténet - fényképalbum
908.510(282.252.3)(084.12) *** 930.85(510)
[AN 2596976]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2006.
Wöbcke, Manfred
Irland (magyar)
   Írország / ... Manfred Wöbcke írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5346-X fűzött : 1990,- Ft
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2602157]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3078 /2006.
Ambach, Georg
   Die strafrechtliche Entwicklung der Republik Estland in der ersten Seite des zwanzigen Jahrhunderts / von Georg Ambach. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 17 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 34.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Észtország - büntetőjog - 20. század
343(474.2)
[AN 2597463]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2006.
Becchi, Paolo
   Hegel und Kodifikationsstreit in Deutschland am Anfang des 19. Jahrhunderts / von Paolo Becchi. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 16 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 36.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Németország - törvényhozás - filozófus - 19. század
340.134(430) *** 1(430)(092)Hegel,_G._W._F.
[AN 2597469]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2006.
Beliznay Kinga (1966-)
   Gefängniswesen in Ungarn und Siebenbürgen im 16-18. Jahrhundert / von Kinga Beliznai. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 10 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 7.)
ISBN 963-462-911-3 fűzött
Magyarország - szabadságvesztés - 16. század - 17. század - 18. század
343.26(439)"15/17"
[AN 2597148]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2006.
Brauneder, Wilhelm
   Grundrechtsentwicklung in Österreich / von Wilhelm Brauneder. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 11 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 3.)
ISBN 963-462-907-5 fűzött
Ausztria - tulajdonjog
349.41(436)
[AN 2597108]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2006.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2006. - 627 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jan. 5.
ISBN 963-87019-1-9 fűzött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2602266]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2006.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2006. - [2], 333 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
jogtudomány - konferenciakiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2597051]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2006.
Horváth Attila
   Die privatrechtliche und strafrechtliche Verantwortung in dem mittelalterlichen Ungarn / von Attila Horváth. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 7 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 9.)
Fűzött (hibás ISBN 963-462-913-X)
Magyarország - büntetőjog - felelősség - középkor
343.222(439)"10/14"
[AN 2597161]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2006.
Jerouschek, Günter
   Skandal um Goethe? / von Günter Jerouschek. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 14 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 32.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Goethe, Johann Wolfgang von
Németország - gyermekgyilkosság - író - 18. század
343.622(430) *** 830(092)Goethe,_J._W.
[AN 2597396]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2006.
Köhler, Michael
   Entwicklungslinien der deutschen Strafrechtsgeschichte / von Michael Köhler. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 12 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 8.)
ISBN 963-462-912-1 fűzött
Németország - büntetőjog
343(430)
[AN 2597151]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2006.
Magyarország. Legfőbb Ügyészség
   Az ügyészség a harmadik évezred első éveiben : 2000-2005 / [szerk. Székely István] ; [... közrem. Beck Károly et al.]. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, [2005]. - 117, [22] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-219-780-1 fűzött
Magyarország - ügyészség - ezredforduló
347.963(439)"200"
[AN 2596441]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2006.
Máthé Gábor (1941-)
   Der bürgerliche Rechtsstaat in Ungarn / von Gábor Máthé. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 10 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 35.)
Fűzött
Magyarország - jogállam - kapitalista rendszer - 19. század - 20. század
340.155(439)
[AN 2597468]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2006.
Mezey Barna (1953-)
   Kerker und Arrest : Anfänge der Freiheitsstrafe in Ungarn / von Barna Mezey. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 38 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-462-908-3 fűzött
Magyarország - szabadságvesztés
343.26(439)
[AN 2597113]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2006.
Nagyné Terhes Irén
   Alkotmányjogi ismeretek / Nagyné Terhes Irén. - 3. átd. kiad. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2005. - 72 p. ; 21 cm. - (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar szakképzési füzetek, ISSN 1588-6573 ; 3.)
ISBN 963-7356-12-6 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2594268]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2006.
   Polgári perjog általános rész / Gáspárdy László [et al.] ; [szerk. Wopera Zsuzsa]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 402 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. aug. 31. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-854-6 fűzött
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2601328]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2006.
Ranschburg Jenő (1935-)
   A meghitt erőszak / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 963-7168-40-0 kötött : 2480,- Ft
család - erőszak
343.54
[AN 2597163]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2006.
Rüping, Hinrich
   Anwaltsgeschichte als juristische Zeitgeschichte / von Hinrich Rüping. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 23 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 37.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Németország - jogtörténet - ügyvéd - 20. század
347.965(430)"193/194"
[AN 2597473]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2006.
Schulze, Rainer
   Die Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte : zu den gemeinsamen Grundlagen europäischer Rechtskultur / von Reiner Schultze. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 29 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-462-910-5 fűzött
Európa - jogtörténet - alkotmány
34(4)(091) *** 342(4)(091)
[AN 2597115]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2006.
Seelmann, Kurt
   Feuerbachs Lehre vom "psychologischen Zwang" und ihre Entwicklung aus Vertragsmetaphern des 18. Jahrhunderts / von Kurt Seelmann. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 15 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 6.)
ISBN 963-462-909-1 fűzött
Feuerbach, Paul Johann Anselm von
Németország - jogtörténet - igazságügyi lélektan - jogász - 18. század - 19. század
343.95 *** 34(430)(092)Feuerbach,_P._J._A.,_von
[AN 2597142]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2006.
Seelmann, Kurt
   Hegels Versuche einer Legitimation der Strafe in seiner Rechtsphilosophie von 1820 / von Kurt Seelmann. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 16 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 1.)
ISBN 963-462-905-9 fűzött
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Németország - jogtudomány - filozófia - filozófus - igazságosság - büntetés
340.12(410)"18" *** 343.24(430)"18" *** 1(430)(092)Hegel,_G._W._F.
[AN 2597091]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2006.
Sellert, Wolfgang
   Der Beweis und die Strafzumessung im Inquisitionsprozess / von Wolfgang Sellert. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 31 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 2.)
ISBN 963-462-906-7 fűzött
Németország - jogtörténet - eretnekség - büntetőeljárás
343.1(430)(094) *** 348.583.622(430)
[AN 2597100]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2006.
Szalma József (1948-)
   Haupttendenzen im ungarischen (Deliktrecht) Haftpflichtrecht / von József Szalma. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2005. - 21 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 33.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - polgári jog - felelősség - kártérítés
347.51(439)
[AN 2597404]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2006.
Szántó László
   A Kaposvári Városi Tanács testületi üléseinek napirend-katalógusa, 1950-1990 / Szántó László. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 2005. - 374 p. ; 24 cm. - (Somogy megye múltjából. Segédletek, ISSN 1785-7872 ; 2.)
Fűzött
Kaposvár - helyi önkormányzat - 20. század - jegyzék - önkormányzati irat
352(439-2Kaposvár)"1950/1990"(083.86)
[AN 2597106]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2006.
Szente Zoltán (1966-)
   The issue of superiority: national versus community legislation / Zoltán Szente. - Budapest : Legal History Research Group of the HAS at the Department of Hung. Legal History Eötvös L. Univ., 2005. - 21 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge = Lectures on legal history, ISSN 1218-4942 ; 31.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Európai Unió - törvényhozás - jogrendszer
341.17(4-62) *** 340.134(4-62)
[AN 2597385]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2006.
Tatham, Allan
   Parliamentary reform 1832-1911 in England / von Allan F. Tatham. - Budapest : Research Group for Legal History of the HAS at the Department of Hungarian Legal History Eötvös L. Univ., 2005. - 21 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge = Lectures on legal history, ISSN 1218-4942 ; 10.)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 963-462-914-8 fűzött
Nagy-Britannia - országgyűlés - reform - 19. század - 20. század
342.53(410)"183/191" *** 328(410)"183/191"
[AN 2597164]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3102 /2006.
Bona Gábor (1948-)
   Tábornokok és törzstisztek, hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban [elektronikus dok.] / Bona Gábor. - Szöveg. - Budapest : Heraldika : Arcanum, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-13-2 műanyag tokban
Magyarország - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - elektronikus dokumentum
355.332(439)(092)"1848/1849"
[AN 2595954]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2006.
Hartink, A. E.
The complete encyclopedia of hunting rifles and shotguns (magyar)
   Golyós és sörétes vadászfegyverek enciklopédiája / A. E. Hartink ; [ford. ... Komáromy István]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 448 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-369-252-0 kötött
vadászfegyver
623.442.6
[AN 2595725]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2006.
   Hol vannak a katonák? : szemelvények a Don-kanyart megjártak vallomásaiból és korabeli hadijelentésekből / [szerk. Tál Gizella és Raffai István] ; [... elő- és utószót írt Szabó Péter ... Stark Tamás]. - Veszprém : Új Horizont, 2005. - 384 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8246-20-0 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború - riport
355.48(439)"1942/1943"(093)
[AN 2596221]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2006.
Marosi Endre (1946-)
   Harcra hív a kürt / Marossy Endre. - Budapest : Coldwell Kv., 2005. - 288 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 963-86506-4-8 kötött : 3380,- Ft
Magyarország - hadtörténet
355.48(439)
[AN 2596451]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3106 /2006.
Bakacsi Gyula (1959-)
   Szervezeti magatartás és vezetés / Bakacsi Gyula. - [Budapest] : Aula, cop. 2006. - 344 p. : ill. ; 24 cm
A 10. fejezetet írta Bokor Attila. - A címoldalon a megjelenés éve: 2004. - Bibliogr.: p. 323-344.
ISBN 963-9585-49-1 fűzött
vezetés - szervezeti kultúra
65.01 *** 65.012.4 *** 316.45
[AN 2602240]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2006.
Gonda Zsuzsanna
   Repülési informatika / Gonda Zsuzsanna. - Bicske : Szak K., 2005. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9131-81-4 kötött : 3500,- Ft
informatika - légi közlekedés - repülőtéri berendezés
659.2 *** 681.3.004.14 *** 656.7
[AN 2596209]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2006.
Weiss, Carol H.
Evaluation (magyar)
   Értékelés / Carol H. Weiss ; [ford. Hanula Erika] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - [Budapest] : OKI, 2005. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-340.
ISBN 963-682-553-X fűzött
értékelés
65.012.12
[AN 2596644]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3109 /2006.
Barro, Robert J.
Determinants of economic growth (magyar)
   A gazdasági növekedést meghatározó tényezők : országok összehasonlító ökonometriai elemzése / Robert J. Barro ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 113-119.
ISBN 963-19-5277-0 fűzött : 2176,- Ft
gazdasági növekedés
330.35
[AN 2597020]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2006.
Bogár László (1951-)
   Magyarország európai integrációjának történeti aspektusai / Bogár László. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2006. - 67 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 107.)
Fűzött (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Magyarország - Európai Unió - gazdaságtörténet - integráció - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
338(091)(439)"1945/198" *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2595470]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2006.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2005) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2005. november. - [Budapest] : [BGF], 2005. - 105 p. ; 30 cm
Fűzött
gazdaság - főiskola - szakkör - konferenciakiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2595531]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2006.
Csikai Miklós (1948-)
   Útravaló internyúzóktól / Csikai Miklós, Kelemen András. - [Budapest] : Presskontakt, cop. 2005. - 267 p. ; 21 cm
Kéri László előszavával
ISBN 963-9503-19-3 fűzött : 1890,- Ft
karrier - munkaközvetítés
658.353.5
[AN 2596203]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2006.
Czagány Ferenc
   A sátoraljaújhelyi szőlők felujításának tiz éves története / ... írta Czagány Ferencz ; [kiad. a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön]. - Hasonmás kiad. - [Sátoraljaújhely] : Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 2005. - 39 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Sátoraljaújhely : Zemplén Könyvnyomtató, 1906
ISBN 963-219-363-6 fűzött
Sátoraljaújhely - gazdaságtörténet - századforduló - szőlészet
338(091)(439)"189/190" *** 663.2(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 2596750]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2006.
Eichengreen, Barry
Financial crises and what to do about them (magyar)
   Pénzügyi válságok : mit tehetünk ellenük? / Barry Eichengreen ; [ford. Békés Gábor és Rózsás Sarolta]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 254 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 229-243
ISBN 963-19-5495-1 fűzött : 4270,- Ft
pénzügyi válság
338.124.4 *** 336.74
[AN 2597024]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2006.
Erdősi Ferenc (1934-)
   A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői / Erdősi Ferenc. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2005. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 3.)
Bibliogr.: p. 117-120. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-642-072-6 fűzött
Balkán - közlekedésügy - 20. század - ezredforduló
338.47(497)
[AN 2597137]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2006.
Fehérné Brandisz Katalin
   Hármas Duna-vidék Eurorégió főbb jellemzői, 2000-2003 / [kész. Fehérné Brandisz Katalin]. - Győr : KSH Győri Ig., 2005. - 37 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-837-7 fűzött : 1800,- Ft
Győr-Moson-Sopron (megye) - Csallóköz - Mátyusföld - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - statisztikai adatközlés
332.1(439.114)(083.41) *** 332.1(437.6Mátyusföld)(083.41) *** 332.1(437.6Csallóköz)(083.41)
[AN 2596449]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2006.
   Helyzetkép a régió városairól / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva]. - [Budapest] : KSH, 2005-. - ill. ; 29 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-877-6
Magyarország - régió - város - statisztikai adatközlés
332.1(439-2)(083.41) *** 312(439-2)(083.41) *** 911.375(439-2)(083.41)
[AN 2593788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Dél-Dunántúl / [kész. Bálint Lajos et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága. - Pécs ; Kaposvár ; Szekszárd : KSH Pécsi Ig., 2005. - 142 p.
ISBN 963-215-881-4 fűzött : 3000,- Ft
Dél-Dunántúl - demográfia - statisztikai adatközlés
332.1(439Dél-Dunántúl)(083.41) *** 312(439Dél-Dunántúl)(083.41)
[AN 2595455] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Észak-Magyarország / [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága. - Miskolc ; Eger ; Salgótarján : KSH Miskolci Ig., 2005. - 142 p.
ISBN 963-215-882-2 fűzött : 3000,- Ft
Észak-Magyarország - demográfia - statisztikai adatközlés
332.1(439Észak-Magyarország)(083.41) *** 312(439Észak-Magyarország)(083.41)
[AN 2595458] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Pest megye / [kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna, Kezán András, Pásztor László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Főosztály Területi Tájékoztatási Osztály. - Budapest : KSH Tájékoztatási Főoszt. Ter. Tájékoztatási Oszt., 2005. - 66 p.
ISBN 963-215-878-4 fűzött : 3000,- Ft
Pest (megye) - demográfia - statisztikai adatközlés
332.1(439.153)(083.41) *** 312(439.153)(083.41)
[AN 2595461] MARC

ANSEL
UTF-83118 /2006.
Karácsony Imréné
   A béren kívüli juttatások, a költségtérítések és az adókedvezmények elszámolásának 2006. évi szabályai / [szerző Karácsony Imréné]. - Budapest : Keriorg, 2006. - 288 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
ISBN 963-9359-15-7 fűzött
Magyarország - jövedelemadó - adókedvezmény - útmutató
336.2.027.55(439)(036)
[AN 2596371]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2006.
Kurtán Lajos (1946-)
   Közgazdaságtan / Kurtán Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2005, cop. 2003. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-463-617-9 fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2594237]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2006.
   Nonprofit szervezetek analízise a Nyugat-dunántúli régióban, 2004-2005 / [szerk. Baksa József] ; [kiad. a Humán Európa Szövetség]. - Zalaegerszeg : Humán Európa Szövets., [2005]. - 151 p. ; 21 cm
Borítócím: Civil szervezeti helyzetkép a Nyugat-dunántúli régióban
ISBN 963-218-824-1 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - társadalmi szervezet - címtár
334.012.46(439.11):050.8 *** 061.2(439.11):050.8
[AN 2596277]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2006.
   Regisztrált mérlegképes könyvelők kézikönyve : vállalkozási szak / [szerzők Boris Szilvia et al.]. - Budapest : Saldo, 2005. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2005. aug. 25.
ISBN 963-638-141-0 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2602129]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2006.
Stiglitz, Joseph E.
The roaring nineties (magyar)
   A viharos kilencvenes évek : a világ eddigi legprosperálóbb tíz évének új története / Joseph E. Stiglitz ; [ford. Gavora Zsuzsanna]. - Budapest : Napvilág, 2005. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-53-2 fűzött : 3800,- Ft
világgazdaság - globalizáció - ezredforduló
339.9(100)"199"
[AN 2596087]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2006.
Szanyi Miklós (1961-)
   Do multinationals "misuse" corporate income-tax holidays? : an analysis based on Hungarian balance-sheet figures / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 164.)
ISBN 963-301-468-9 fűzött
Magyarország - jövedelemadó - ezredforduló
336.272(439)"199/200"
[AN 2596994]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2006.
Szigeti Péter (1951-)
   Világrendszernézőben : globális "szabad verseny" - a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma / Szigeti Péter. - Budapest : Napvilág, 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 273-[288].
ISBN 963-9350-64-8 fűzött : 2500,- Ft
kapitalista rendszer - globalizáció
330.342.14(100) *** 339.9(100)
[AN 2595888]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2006.
   Szolgáltatóközpont vagy átjáróház? : a logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára : az MLBKT XIII. kongresszusa, 2005. november 16-18. Siófok ... : előadáskötet. - [Budapest] : MLBKT, [2005]. - 309 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Az MLBKT XIII. kongresszusa : előadáskötet
Fűzött
logisztika - konferenciakiadvány
658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2596242]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2006.
Umenhoffer Ferenc
   A társasági adó és számvitele, 2006 : ábrákkal, példákkal, magyarázatokkal / Umenhoffer Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 265 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-46-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - gazdasági társaság - adó - törvény - útmutató
336.271.5(439)(094)(036) *** 657(036)
[AN 2596740]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2006.
   Vállalkozások társadalmi felelőssége az EU-ban és Magyarországon / [szerzők Zolnai László et al.]. - Budapest : MKIK, 2005. - 95 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 26.)
Bibliogr.: p. 92-95.
ISBN 963-9008-84-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - vállalkozás - társadalmi változás - ezredforduló
334.72(439)"200" *** 334.72(4-62) *** 316.4
[AN 2596553]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2006.
Zeller Gyula (ifj.) (1954-)
   A pénzügyek alapjai / ifj. Zeller Gyula. - Pécs : PTE FEEFK, 2005. - 290 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 2594249]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3129 /2006.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2006 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásra jogosultság, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 349 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. dec. 31.
ISBN 963-9427-47-0 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2596735]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3130 /2006.
   10 éves az Első Magyar - Dán Termelőiskola : [egy évtized a hátrányos helyzetű fiatalok szolgálatában] / [szerk. Gál Veronika] ; [... szerzői Antal Lívia et al.] ; [kiad. Első Magyar - Dán Termelőiskola Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : Első Magyar - Dán Termelőisk. Alapítvány, 2005. - 102 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Első Magyar - Dán Termelőiskola (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - szakmunkásképző - iskolai évkönyv
377.35(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 2596280]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2006.
   80 év emlékei a Baross Gábor Általános Iskolában / [szerk. Monostoriné Szeleczky Gabriella]. - Budapest : Baross G. Ált. Isk., [2006]. - 152 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Baross Gábor Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2596599]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2006.
Bábosik István (1940-)
   Neveléstan / Bábosik István, Mezei Gyula. - Budapest : Telosz, 2005. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-8458-05-4)
nevelés - oktatásügy
37.03 *** 37.014
[AN 2594345]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2006.
   A budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium 50 éves jubileumi évkönyve, 1955-2005 / [... szerk. Ágoston Klára et al.]. - Budapest : Móricz Zs. Gimn., 2005. - 240 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-579-023-6 fűzött
Móricz Zsigmond Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2596439]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2006.
Császi Ildikó, N.
   Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához : [2-8. osztály] / N. Császi Ildikó. - 4. jav. kiad. - Budapest : Trezor, 2005. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 963-8144-04-1 fűzött : 478,- Ft (iskolai ár) : 582,- Ft (bolti ár)
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - példatár
372.880.945.11(072)(076)
[AN 2594273]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2006.
   Értékelés: a tanulás minősége - a minőség tanulása / szerk. Baráth Tibor, Várady Eszter ; [szerzők Annási Ferenc et al.] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI ; Szeged : Qualitas T&G Kft., 2005. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-564-5 fűzött
iskolai nevelés - minőségbiztosítás - konferenciakiadvány
371 *** 65.018 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2596626]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2006.
   Évkönyv, 2005 : 180 éves Magyarországon a vak gyermekek oktatása, 1825-2005 / [szerk. Szőllősi Ferenc] ; [kiad. a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona]. - Budapest : Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona, 2005. - [4], 101 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-219-353-9 fűzött
Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Budapest)
Budapest - vak - oktatás - gyengénlátók és vakok iskolája
376.32(439-2Bp.)
[AN 2596637]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2006.
Föglein Gizella (1954-)
   Etnikum és educatio : a magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása, 1945-1985 / Föglein Gizella. - Budapest : Napvilág, 2006. - 210 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 22.)
Bibliogr.: p. 187-210. és a jegyzetekben
ISBN 963-9350-71-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - oktatásügy - alapfokú oktatás - nemzetiség - 20. század
376.7(=00)(439) *** 373.3(439)"194/198" *** 351.851(439)"194/198" *** 316.347(=00)(439)
[AN 2595890]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2006.
   Fókuszban a roma többségű iskolák : fenntartói elképzelések, konfliktuskezelés az iskolákban / szerk. Mayer József és Németh Szilvia. - Budapest : OKI, 2005. - 200 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-562-9 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - iskolafelügyelet - hátrányos helyzetű - cigányság - önkormányzat
37.014(439) *** 376.74(=914.99)(439) *** 351.851(439) *** 352(439)
[AN 2596402]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2006.
Formative assessment (magyar)
   Fejlesztő értékelés : a tanulást fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban / [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - [Budapest] : OKI, 2005. - 301 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Zsebe Márta. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-561-0 fűzött
iskolai értékelés - középfokú oktatás
371.26 *** 373.5
[AN 2596652]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2006.
Gajdos András
   Az ember énekel : Waldorf daloskönyv / Gajdos András. - Budapest : Kláris K., cop. 2005. - 357 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984 ; 4.)
ISBN 963-86658-6-6 fűzött : 2600,- Ft
tantárgy - zeneművészet - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2595407]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2006.
   Hagyomány és korszerűség / [szerk. Kováts Dániel]. - Sárospatak : MECTFK, 2005. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 24.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7299-08-4 fűzött
Magyarország - oktatásügy - pedagógus - író
37(439)(092) *** 894.511(092) *** 37.014(439)"200"
[AN 2596714]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2006.
Horne, Rick
Scorners and mockers (magyar)
   Gúnyolódók és csúfolódók : hogyan fékezhető meg hatásuk az iskolában / Rick Horne ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] ACSI Keresztény Alapítvány. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2006. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-211-1 fűzött
pedagógiai lélektan
37.015.3 *** 37.064.3 *** 241.666
[AN 2597153]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2006.
   Jubileumi évkönyv, 2005 : 110. évforduló : [110 éves a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola] / [szerk. Schrancz Sándorné, Kissné Botos Hajnalka, Müller Klára]. - [Budapest] : [Németh L. Angol Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.], [2005]. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2596279]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2006.
   Külvárosi tankör : iskola a híd alatt / [szerk. Katulic László] ; [fotók Bakos István et al.] ; [közread. a] Periféria Alapítvány. - Budapest : Periféria Alapítvány, [2006]. - 74 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest - oktatás - iskolán kívüli oktatás - hátrányos helyzetű
376.6-058.5(439-2Bp.) *** 374
[AN 2596671]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2006.
   "Legyen a zene mindenkié!" : 50 éves a Táncsics Mihály Általános Iskola ének-zene tagozata, 1955-2005 / [az anyaggyűjtésben közrem. Béres Károly et al.]. - Cegléd : [Táncsics M. Ált. Isk.], 2005. - 93 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-218-302-9 fűzött
Táncsics Mihály Általános Iskola (Cegléd)
Cegléd - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Cegléd)(058)
[AN 2596731]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2006.
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati szintvizsga feladatai: energiaipar / szerk. és a bevezetőt írta Pális Ferenc. - Budapest : MKIK, 2005. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
villanyszerelés - vizsga
371.27 *** 696.6
[AN 2595792]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2006.
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati szintvizsga feladatai: építőipar / szerk. és a bevezetőt írta Pális Ferenc. - Budapest : MKIK, 2005. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vizsga - építőipar
371.27 *** 69
[AN 2595858]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2006.
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati szintvizsga feladatai: faipar / szerk. és a bevezetőt írta Pális Ferenc. - Budapest : MKIK, 2005. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
asztalosság - kárpitosipar - vizsga
371.27 *** 684
[AN 2595856]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2006.
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati szintvizsga feladatai: könnyűipar / szerk. és a bevezetőt írta Pális Ferenc. - Budapest : MKIK, 2005. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vizsga - bőripar - szabóság
371.27 *** 675 *** 687.1
[AN 2595851]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2006.
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati szintvizsga feladatai: szolgáltatóipar / szerk. és a bevezetőt írta Pális Ferenc. - Budapest : MKIK, 2005. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
kozmetika - fodrászat - vizsga
371.27 *** 687.5
[AN 2595849]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2006.
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati szintvizsga feladatai: vendéglátás-idegenforgalom / szerk. és a bevezetőt írta Pális Ferenc. - Budapest : MKIK, 2005. - 116 p. ; 21 cm
Fűzött
vendéglátóipar - vizsga
371.27 *** 640.4
[AN 2595861]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2006.
   A második esély iskolái / [szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI, 2005. - 152 p. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-548-3 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - oktatás - statisztikai adatközlés
376.63(439)(083.41)
[AN 2596404]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2006.
   Neveléselmélet gyakorlatközelben : a Majzik-jelenség / [szerk. Budai Ágnes]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Írták Báthory Zoltán et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-4041-8 kötött
Majzik Lászlóné (1912-1999)
Magyarország - pedagógus - nevelés - 20. század
37(439)(092)Majzik_L. *** 37
[AN 2595391]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2006.
   Önkormányzat és közoktatás 2004 : Szekszárd, 2004. november 11-12. / szerk. Palotás Zoltán ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2005. - 174 p. ; 24 cm
ISBN 963-682-557-2 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - oktatásügy - önkormányzat - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 352(439)"200" *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2596647]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2006.
Orbán István (1938-)
   A gyermekekért / Orbán István ; [a fotókat Schiszler Károly kész.] ; [kiad. a Pro Educatione Sociale Alapítvány]. - Kaposvár : Pro Educatione Sociale Alapítvány, [2006]-
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1074059
Somogy (megye) - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - nevelőintézet
376.64(439-2Kaposvár) *** 364.65-053.2/.6(439.123)
[AN 2597165]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2006]. - 328 p. : ill., részben színes
Fűzött (hibás ISBN 963-210-210-X)
Somogy (megye) - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - nevelőintézet
376.64(439-2Kaposvár) *** 364.65-053.2/.6(439.123)
[AN 2597168] MARC

ANSEL
UTF-83156 /2006.
Schultheisz Emil (1923-)
   Orvosképzés a Nagyszombati Egyetemen, 1769-1777 / Schultheisz Emil, Magyar László András ; az ajánlást írta Vizi E. Szilveszter ; ... sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2005. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 55.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-50-2 kötött
Universitas Tyrnaviensis
Nagyszombat - orvostudomány - egyetem - 18. század
378.661(439.22-2Nagyszombat)
[AN 2596157]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2006.
   A Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 10 éves jubileumi évkönyve, 1995-2005 / [szerk. Kazár Ágnes] ; [a fotókat kész. Fodor Edit, Laza István, Zsoldi Bálint]. - Gyömrő : Telgisz, [2005]. - 103 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola (Gyömrő)
Gyömrő - gimnázium - szakközépiskola - informatika - iskolai évkönyv
373.54(439-2Gyömrő)(058) *** 373.6:681.3(439-2Gyömrő)(058)
[AN 2596695]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2006.
   Vörösmarty Mihály Általános Iskola .. / [... szerk. Kovács Ilona] ; [a szerk. mtársai Csernai Szilvia et al.]. - Budapest : [Vörösmarty M. Ált. Isk.], 2005. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2596410]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3159 /2006.
Bácsalmási Gábor
   Tanulj meg kosárlabdát tanítani! / Bácsalmási Gábor, Bácsalmási László. - Budapest : [Bácsi Kkt.], 2005-. - 24 cm
sportoktatás - kosárlabda
796.323
[AN 2596345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 208 p. : ill.
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-218-688-5 fűzött
sportoktatás - kosárlabda
796.323
[AN 2596348] MARC

ANSEL
UTF-83160 /2006.
Balogh Csaba
   60 tanulságos bástyavégjáték / Balogh Csaba. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 9.)
ISBN 963-86800-6-7 fűzött : 490,- Ft
sakk
794.1
[AN 2595859]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2006.
Crouchley, Claire
The beader's bible (magyar)
   A gyöngyszövők bibliája : több mint 300 remek minta gyöngyszövőknek / Claire Crouchley. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Leyrer Ginda. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 963-369-229-6 kötött
kézimunka - gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.52
[AN 2595975]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2006.
Domján Anita
   Csuhé-tündérek : ...és más szerzetek / összeáll. és fényképezte Domján Anita. - Budapest : Mandala Art K., 2005. - 40 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-86802-0-2 fűzött : 980,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2596719]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2006.
Eddy, Celia
The quilter's block bible (msgyar)
   Folt hátán folt : [a foltmozaikvarrók nélkülözhetetlen kézikönyve 100 hagyományos és mai mintával: fényképekkel és ábrákkal illusztrálva] / Celia Eddy. - Pécs : Alexandra, 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tasi Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-230-X kötött
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.41
[AN 2596070]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2006.
   Emléküket őrizzük : elhunyt olimpiai bajnokaink / [szerk. Győr Béla] ; a Magyar Olimpiai Akadémia kiadványa. - Budapest : MOA, 2005. - 127 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - olimpikon - 20. század - temetkezési hely
796.032(100)(091) *** 796(439)(092)
[AN 2596504]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2006.
Feller, Jan C.
Mein Stecktier-Zoo aus Papier (magyar)
   Az én állatkertem : mókás állatfigurák papírból / Jan C. Feller ; [a magyar változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2005]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-82-4 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2595474]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2006.
Forgács József (1956-)
   A sakkharcos lelkivilága / Forgács József ; [ill. ... Boda Péter]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2005. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 3.)
Bibliogr.: p. 210.
ISBN 963-86800-7-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 2596120]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2006.
Mészáros András
   Vezéráldozatok / Mészáros András. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 10.)
ISBN 963-86800-9-1 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2595870]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2006.
   New social conditions in sport, 1990-2005 : selected papers by PhD students / ed. by Gyöngyi Szabó Földesi and Andrea Gál ; [közread. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2005. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-218-091-7)
Magyarország - sport - szabadidősport - marketing - ezredforduló
796(439)"199" *** 379.85 *** 371.7 *** 658.8
[AN 2596292]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2006.
Pintér József
   300 fejtörő / Pintér József. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 11.)
ISBN 963-87013-0-7 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2595874]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2006.
Szálka Róbert (1949-)
   Kalandozások az ismeretlen Máramarosban / Szálka Róbert. - Dabas : Szálka Bt., 2005. - 213, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-219-211-7 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 2596387]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2006.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Hengergő homok : sivatagi vadásznapló / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző felvételeivel]. - Budapest : Mérték, 2005. - 116 p., [46] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7304-51-7 kötött
Szahara - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(61)(212.7)(0:82-94)
[AN 2594355]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2006.
Tremaine, Jon
   Bűvésztrükkök : [olvass és játssz!] / Jon Tremaine ; [ford. Gabos Erika]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm + bűvészfelszerelés
Dobozban
ISBN 963-86781-3-5 fűzött : 1600,- Ft
bűvészkedés - gyermekkönyv
793.8(02.053.2)
[AN 2596816]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2006.
Tremaine, Jon
   Csodalufik : olvass és játssz! / Jon Tremaine ; [ford. Gabos Erika]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm + 20 léggömb
Dobozban
ISBN 963-86781-1-9 fűzött : 1600,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2596798]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2006.
Végh Endre
   A figurák korlátozása / Végh Endre. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2005. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 8.)
ISBN 963-86800-5-9 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2595855]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3175 /2006.
Babinszky Csilla (1970-)
   Cream / Babinszky Csilla. - Budapest : M. Műhely, 2006. - [16] p., [45] fol. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 4.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 963-7596-53-4 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Babinszky_Cs.
[AN 2596550]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2006.
   El Greco, Velázquez, Goya : öt évszázad spanyol festészetének remekművei : Szépművészeti Múzeum, Budapest : 2006. január 27 - 2006. április 30. / [a kiállítást rend. Nyerges Éva] ; [a katalógus szerzői Nyerges Éva et al.] ; [... szerk. Türk Timea]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2006]. - 82, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 13-15.
ISBN 963-7063-17-X fűzött
Spanyolország - festészet - kiállítási katalógus
75(460) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2596748]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2006.
Elekes Andor (1950-)
   Életjelek [elektronikus dok.] : képeslapok a frontról / Derzsi Elekes Andor. - Képek. - [Budapest] : [Derzsi Elekes A.], cop. 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord; képmegjelenítő szoftver
ISBN 963-229-115-8
Magyarország - katonaélet - első világháború - képes levelezőlap - elektronikus dokumentum
769.5(439) *** 355.123(439)"1914/1918"
[AN 2595724]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2006.
Gopcsa Katalin (1947-)
   Bognár Zoltán / Gopcsa Katalin ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - [Veszprém] : Veszprém M. Múz. Ig., 2005. - 89 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7208-87-9 fűzött
Bognár Zoltán (1924-1992)
Magyarország - grafikus - 20. század - rézmetszet
76(439)(092)Bognár_Z. *** 762.2
[AN 2596194]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2006.
Katona Júlia
   Kreatív díszítőművészeti mintakönyv / rajz és szöveg Katona Júlia. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2001. - 32 p. : ill. ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 3.
ISBN 963-9326-23-2 fűzött : 1500,- Ft
díszítőművészet - művészeti motívum
7.048 *** 7.03
[AN 2594423]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2006.
   Kézikönyv film- és tévéalkotóknak / [összeáll. Vagyóczky Tibor] ; [... kiad. a Magyar Operatőrök Társasága]. - [Budapest] : M. Operatőrök Társ., 2005. - 398 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 30.
ISBN 963-00-9213-1 fűzött
filmtechnika - videotechnika
778.53
[AN 2594235]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2006.
Kovács Péter (1939-)
   Maulbertsch Székesfehérvárott : a karmelita templom freskói és oltárképei = Maulbertsch in Székesfehérvár : the frescoes and altarpieces of the Carmelite Church : die Fresken und Altarbilder der Karmeliterkirche / [szöveg] Kovács Péter ; [fotó] Szelényi Károly. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2005. - 82 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 963-9439-43-6 kötött
Maulbertsch, Franz Anton
Ausztria - Székesfehérvár - festőművész - 18. század - oltárkép - templom - falfestmény
75(436)(092)Maulbertsch,_F._A. *** 726.54(439-2Székesfehérvár) *** 75.046.3(439-2Székesfehérvár) *** 75.052(439-2Székesfehérvár)
[AN 2596129]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2006.
Light on the Earth (magyar)
   Fény a Földön : [az "Év természetfotósa" két évtized nyertes képei] / [főszerk. Rosamund Kidman Cox] ; [ford. Schmidt András]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-369-367-5 kötött
ezredforduló - pályázat - természetkép - fényképalbum
77.04(100)"199/200" *** 77.042/.043 *** 77.047 *** 06.063
[AN 2595872]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2006.
   Nagy design könyv / [... szerk. Bakonyi Gyöngyi és Angyalffy Péter]. - [Budapest] : Perla-Press, 2005. - 400 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-219-089-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - lakásművészet - ezredforduló
747(439)"200" *** 747(100)"200"
[AN 2596512]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2006.
   A Nagy-Magyarország-emlékmű Nagykanizsán / [szerk. Rajnai Miklós, Rózsás János, Szemenyey-Nagy Tibor] ; [közread.] a Nagy-Magyarország-emlékmű Szoborbizottsága. - 8. átd., bőv. kiad. - [Nagykanizsa] : Nagy-Magyarország-emlékmű Szoborbiz., 2006. - 127 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-219-584-1 fűzött
Nagykanizsa - emlékmű - történelmi forrás
725.945(439-2Nagykanizsa)(093)
[AN 2602270]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2006.
Németh Katalin, H. (1945-)
   A szemmagasság a jó : beszélgetőkönyv 59 képzőművésszel : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minősített művészei / H. Németh Katalin. - Nyíregyháza : [Kollázs Műv. Egyes.], 2005. - 394 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Kollázs Művészeti Egyesület
ISBN 963-218-018-6 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - képzőművész - interjú
73/76(439.161)(092)(047.53)
[AN 2596723]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2006.
Piranesi, Giovanni Battista
Művek (vál.)
   Giovanni Battista Piranesi : válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának grafikai gyűjteményéből, valamint hallgatói reflexiók Piranesi műveire = Giovanni Battista Piranesi : selection from the graphic collection of the library at Hungarian University of Fine Arts and students' reflections on works by Piranesi / [szerk. Lázár Eszter, Kőnig Frigyes]. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy., 2005. - 77 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2005. júl. 16 - szept. 15. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-7165-29-0 fűzött
Itália - Magyarország - Budapest - képzőművész - 18. század - festészet - ezredforduló - szakkönyvtár - művészeti gyűjtemény - rézmetszet - kiállítási katalógus
762(45)(092)Piranesi,_G._B. *** 026(439-2Bp.) *** 73/76(45)(092)Piranesi,_G._B. *** 75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2596697]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2006.
Pryke, Paula
Classic Paula Pryke : timeless floral design (magyar)
   A virágkötés művészete / Paula Pryke ; fényképezte Kevin Summers ; [ford. Szathmáry Erzsébet]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4744-7 kötött : 7800,- Ft
virágkötészet
745.93
[AN 2596979]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2006.
Rainer, Arnulf
   Előszó önmagamhoz : szövegek, grafikák, 1949-2004 = Selbstbevorwortung : Texte, Graphiken / Arnulf Rainer ; ford. Cseuz Judit ; [szerk. és a képeket vál. ... Hannelore Ditz, Szikszai Károly] ; [közread. az] Irodalom Kft. - Budapest : Irod. Kft., 2005. - 261, [6] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-86526-3-2 kötött : 4950,- Ft : 20 Eur
Ausztria - grafikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
76(436)(092)Rainer,_A.
[AN 2595452]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2006.
Spencer-Churchill, Henrietta
Classic design styles (magyar)
   Klasszikus lakberendezés / Henrietta Spencer-Churchill. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Kézdy Beatrix
ISBN 963-9574-40-6 kötött : 6990,- Ft
lakásművészet - lakberendezés
747 *** 643/645
[AN 2596596]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2006.
Ypma, Herbert
Hip hotels : budget (magyar)
   Hip szállók : fényűzés takarékon / Herbert Ypma ; [ford. Fenyves Katalin és Götz Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 254 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-530-251-7 fűzött : 7500,- Ft
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2595926]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3191 /2006.
The illustrated encyclopedia of opera (magyar)
   Opera : képes enciklopédia / összeáll. Stanley Sadie ; [ford. Draskóczy Piroska, Andó Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 963-09-4690-4 kötött : 9800,- Ft
opera - zeneszerző - életrajz - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 2596968]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2006.
Rákócza Richárd (1963-)
   Könyvet akartatok? Nesztek! / Rákócza Richárd & Dopeman. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2005. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9557-38-2 fűzött : 2000,- Ft
Dopeman
Magyarország - dalénekes - ezredforduló - popzene
78.067.26.036.7(439)(092)Dopeman(047.53)
[AN 2596498]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2006.
   Singt mit uns / [... Hrsg. Magdolna Krisch] ; [Hrsg. von dem Deutschen Kulturklub Sopron/Ödenburg und Umgebung]. - Sopron : Escort Tourist, 2006. - 51, [4] p. : ill. színes ; 17 cm
Borítócím: Sing mit uns
ISBN 963-7034-07-2 fűzött
néprajz - magyarországi németek - dal
784 *** 398.8(=30)(439)
[AN 2601194]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3194 /2006.
Berkes Ildikó (1949-)
   Az amerikai film : mitől amerikai az amerikai film? / Berkes Ildikó, Nemes Károly. - Budapest : Uránusz, 2006. - 162 p. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 19. [!20.])
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9599-38-7 fűzött
Egyesült Államok - filmművészet
791.43(73)(091)
[AN 2596393]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2006.
Csongrádi Kata (1953-)
   Ne add fel! / Csongrádi Kata ; [... fényképeket ... kész. Árvai Béla et al.]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 277 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-86760-1-9)
Csongrádi Kata (1953-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
792.028(439)(092)Csongrádi_K.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2595403]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2006.
Kovács András Bálint (1959-)
   A modern film irányzatai : az európai művészfilm, 1950-1980 / Kovács András Bálint. - 2. jav. kiad. - Budapest : Palatinus, 2006. - 468 p., [1] fol. : ill. ; 25 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Bibliogr.: p. 461-467. - Filmogr.: p. 423-447.
Kötött : 3400,- Ft (hibás ISBN 963-9578-34-7)
Európa - filmművészet - 20. század
791.43(4)"195/198"
[AN 2602013]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2006.
Urbán Erika (1949-)
   Az én Kabosom / Urbán Erika ; [szerk. és az előszót írta Raj Tamás]. - Budapest : Makkabi, 2005. - 117 p. : ill., főként színes ; 24 cm + CD
ISBN 963-7088-10-5 kötött
Kabos László (1923-2004)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
791.43.071.2(439)(092)Kabos_L.(0:82-94)
[AN 2596187]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2006.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (2.) (2005) (Budapest)
   Verzió2 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2005. 12. 01-04. / [ed. by Oksana Sarkisova and Zsuzsanna Zádori] ; [publ. by the Open Society Archives at Central European University]. - Budapest : OSA CEU, 2005. - 55, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86569-6-4 fűzött
emberi jog - dokumentumfilm - filmfesztivál
791.43(100) *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2005"
[AN 2597253]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3199 /2006.
Constantinovitsné Vladár Zsuzsa
   A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai / Constantinovitsné Vladár Zsuzsa. - Budapest : Akad. K., 2005. - 174 p. ; 20 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [42.])
Bibliogr.: p. 163-171.
ISBN 963-05-8275-9 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - latin nyelv - nyelvtörténet - nyelvtan - terminológia - disszertáció
809.451.1-53 *** 807.1-53(439)
[AN 2596570]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2006.
Dezsényi István
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : angol 4. : alapfok / [szerző Dezsényi István]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2005, cop. 1998. - 158 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött (hibás ISBN 963-05-7550-7)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2594424]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2006.
Dúró Erzsébet
   Nemere, Tomcat, Galeb és MiG-25 : a repülőgépnevek / Dúró Erzsébet. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 43 p. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 194.)
Fűzött
tulajdonnév - repülőgép
801.316.4 *** 629.73
[AN 2595842]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2006.
Kurtucz Mihály
   Személynevek Kisiratoson / Kurtucz Mihály. - Budapest : ELTE, 2005. - 66 p. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 191.)
Bibliogr.: p. 65.
Fűzött
Kisiratos - magyar nyelv - személynév
809.451.1-313(498.4-2Kisiratos)
[AN 2595833]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2006.
Lengyel Boglárka
   A dunántúli állatkertek állatelnevezéseinek vizsgálata / Lengyel Boglárka. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 54 p. ; 22 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 197.)
Bibliogr.: p. 53.
Fűzött
Dunántúl - magyar nyelv - állatnév - állatkert
809.451.1-312.2(439.11) *** 59.006(439.11)
[AN 2595845]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2006.
Magyar László
   Játszva angolul / írta Magyar László. - 10. utánny. - Kecskemét : Korda, 2006. - 186 p. ; 18 cm
Az 1946-ban Budapesten, a "Korda nyelvkönyvek" c. sorozatban megjelentetett mű reprintje
ISBN 963-9554-25-1 fűzött : 500,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2601264]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2006.
Mihályfalvi László (1941-)
   Vállalom : 175+1 írás anyanyelvünkért, magyarságunkért / Mihályfalvi László. - Kaposvár : AS-M Kft., [2006]. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-010-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség - publicisztika
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 2597171]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2006.
Minya Károly (1963-)
   Rendszerváltás - normaváltás : a magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig / Minya Károly. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 146 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 45.)
Bibliogr.: p. 99-104.
ISBN 963-7094-38-5 fűzött : 1680,- Ft
nyelvművelés - nyelvhelyesség - magyar nyelv - ezredforduló
809.451.1-06 *** 80.001(439)(091)"198/200" *** 800.6
[AN 2595899]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2006.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Background to English pronunciation : phonetics, phonology, spelling for students of English at Hungarian teacher training institutions / Ádám Nádasdy. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5791-8 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - kiejtés - nyelvkönyv
802.0-15(075.8)
[AN 2602304]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2006.
Simoncsics Péter (1946-)
   Paradigmaváltás légüres térben : Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben / Simoncsics Péter. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 120 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 47.)
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 963-7094-45-8 fűzött : 1680,- Ft
Karácsony Sándor (1891-1952)
Lotz János (1913-1973)
Laziczius Gyula (1896-1957)
magyar nyelvészet - magyar nyelvtan - nyelvészet - 20. század
801 *** 809.451.1-5 *** 80.001(439)(091)"193"
[AN 2595902]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2006.
Stany, Spote
   Lizi az állatkertben / Spote Stany ; [ford. Tittel Kinga]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-86890-0-5 kötött : 1780,- Ft
Belgium - gyermekirodalom - francia nyelvű irodalom - mese - képeskönyv
804.0-34(493)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2595405]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2006.
Szilvás Izabella
   Exam-fright killer : 50 advanced topics / Izabella Szilvás. - [Zalaegerszeg] : [Szerző], cop. 2005. - 230 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-460-938-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2596419]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2006.
Szopos András (1974-)
   Csíkszemtimre helynevei, 1602-2000 / Szopos András. - Nyíregyháza ; [!Budapest] : ELTE M. Nyelvészeti Tanszcsop. Névkut. Mköz., 2004. - 39 p. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 193.)
Bibliogr.: p. 37-38.
Fűzött
Csíkszentimre - magyar nyelv - földrajzi név
809.451.1-311(498.4-2Csíkszentimre)
[AN 2595839]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2006.
Varga Józsefné
   Győr-Moson-Sopron megye településnév-rendszere / Varga Józsefné. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 61, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 195.)
Bibliogr.: p. 49.
Fűzött
Győr-Moson-Sopron (megye) - magyar nyelv - földrajzi név - település
809.451.1-311.11(439.114)
[AN 2595843]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2006.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [alkotószerk. Szalai Elek]. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2006-. - ill. ; 30 cm
ISBN 963-9357-58-8
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2602250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant = Francia nyelvkönyv kezdőknek. - 2006. - 239 p.
ISBN 963-9357-59-6 fűzött : 1995,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2602252] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3214 /2006.
Vadon Lehel (1942-)
   Walt Whitman: a Hungarian bibliography / [collected, ed. ... by] Lehel Vadon ; [publ. by the] Department of American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : Dep. of American Studies Eszterházy K. College, 2005. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9417-26-2 fűzött
Whitman, Walt
Egyesült Államok - író - 19. század - személyi bibliográfia
820(73)(092)Whitman,_W.:016 *** 820-14:016 *** 012Whitman,_W.
[AN 2597231]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3215 /2006.
Bence Lajos (1956-)
   Identitás és entitás : esszék, tanulmányok, kritikák. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes. ; Lendva : M. Nemzetiségi Művel. Int., cop. 2005. - 138 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85834-8-7 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 85834-8-7)
Muravidék - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - művészettörténet - képzőművészet - szlovéniai magyarság
894.511(497.12)(091) *** 73/76(497.12)(=945.11)(091)
[AN 2578592]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2006.
Bombitz Attila (1971-)
   Akit ismerünk, akit sohasem láttunk : magyar prózaszeminárium / Bombitz Attila. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2005. - 371, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 352-371.
Kötött : 1990,- Ft : 210 SK
ISBN 80-7149-772-X
magyar irodalom története - narratológia - ezredforduló - próza - műelemzés
894.511(091)-3"199" *** 82.01-3
[AN 2597240]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2006.
   József Attila Párizsban = Attila József à Paris / [... Szabolcsi Miklós szerk. ...] ; [... Günther L. Schreiber ford.]. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9352-80-2 kötött : 2800,- Ft : 10 EUR
József Attila (1905-1937)
Magyarország - irodalomtudományi forrás - író - 20. század
894.511(092)József_A.(093)
[AN 2596296]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2006.
Komlós Aladár (1892-1980)
   Irodalmunk társadalmi háttere / Komlós Aladár ; [az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2006. - 124 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9512-19-2 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - kultúrszociológia
894.511(091) *** 316.7(439)
[AN 2596408]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3219 /2006.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Illusztrált mesék / Hans Christian Andersen. - Pécs : Alexandra, 2005. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
Ford. Galamb Zoltán, Szabó Kata, Szántai Zsolt. - A ford. az "Illustrated fairytales" (Copenhagen : Scandinavia, 2001) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-382-9 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2595789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 416 p.
ISBN 963-369-384-5
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2595790] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 417 p.
ISBN 963-369-383-7
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2595791] MARC

ANSEL
UTF-83220 /2006.
   Az anyák halhatatlanok : édesanyámnak szeretettel / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán, Libor Kriszta]. - Kisújszállás : Újhold, 2005. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9555-52-5 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2601319]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2006.
Austen, Jane
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-65-X kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2601181]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2006.
Baby boy! (magyar)
   Kisfiú : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. ; [... ford. Hudák Tímea]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 963-369-272-5 kötött
világirodalom - gyermek - fiú - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.15(0:82-84)
[AN 2596133]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2006.
Baldacci, David
Absolute power (magyar)
   Államérdek / David Baldacci ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1997. - 586 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7939-0 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2601116]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2006.
Blake, Jennifer
Golden fancy (magyar)
   Aranyláz / Jennifer Blake ; [ford. Palkó Ágnes]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 963-679-415-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602265]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2006.
Blake, Jennifer
Love and smoke (magyar)
   Az özvegy / Jennifer Blake ; [ford. Vass Anikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 319 p. ; 20 cm
Megj. "Füst és szerelem" címmel is
ISBN 963-679-416-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602260]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2006.
Blake, Jennifer
Perfume of Paradise (magyar)
   Édenkert / Jennifer Blake ; [ford. Barta Réka]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 319 p. ; 20 cm
Megj. "Az éden illata" címmel is
ISBN 963-679-417-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602181]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2006.
Blake, Jennifer
Tigress (magyar)
   Karnevál / Jennifer Blake ; [ford. Németi Anita]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 315 p. ; 20 cm
Megj. "Tigrisnő" címmel is
ISBN 963-679-418-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602190]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2006.
Brezina, Thomas
Hexe hoch zu Ross (magyar)
   Nyeregbe, boszorkányok! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 173 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-344-3 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2596375]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2006.
Canetti, Elias
Die Blendung (magyar)
   Káprázat / Elias Canetti ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1973. - 714, [6] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7945-5 kötött : 3500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2602255]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2006.
Card, Orson Scott
Alvin journeyman (magyar)
   Vándorlegény / Orson Scott Card ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2005. - 437 p. ; 21 cm. - (Teremtő Alvin meséi)
ISBN 963-9557-35-8 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2596483]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2006.
Coelho, Paulo
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 309 p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9471-75-5)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2602261]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2006.
Cortázar, Julio
   Átjárók / Julio Cortázar ; [ford. Barta Zsuzsa et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 291 p. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 963-7343-64-4 fűzött : 2300,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-31(82)=945.11
[AN 2596892]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Dein ist mein Herz (magyar)
   Kettős vonzásban / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Becher Ákos]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 35.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-85-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2602150]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2006.
Dad (magyar)
   Apu : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. ; [... ford. Sziklai István]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 963-369-279-2 kötött
világirodalom - apa - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-84)
[AN 2596138]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2006.
   Az égig érő mesefa : 3-7 évesek számára / [vál. és szerk. Hegedűs Kálmánné, Jakab Gusztávné] ; [... rajz. Szabóné Pethő Gyöngyi]. - Nyíregyháza : Írisz-Book, [2006]. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9515-36-1 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2596686]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2006.
Erskine, John
The brief hour of François Villon (magyar)
   A boldogtalan Villon boldog napjai : regény / John Erskine ; [ford. Erdődy Elek] ; [... ill. Győrfi András]. - 2. kiad. - Budapest : K. u. K. K., [2006]. - 310 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7437-43-6 kötött : 2500,- Ft
Villon, François
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2602271]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2006.
Findley, Nigel
2XS (magyar)
   LX-IR / Nigel Findley ; [ford. Serflek Szabolcs]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2006. - 329 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-8428-20-1 fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2601343]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2006.
Hrabal, Bohumil
   Macska-maszkabál, avagy Gyónás feloldozás nélkül / Bohumil Hrabal ; [vál. V. Detre Zsuzsa] ; [ford. Kiss Szemán Róbert, Körtvélyessy Klára, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1999. - 280, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7954-4 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2601262]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2006.
Jordan, Penny
The sheikh's virgin bride (magyar)
   Sejtelmes viszonyok / Penny Jordan ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 359.)
ISBN 963-537-476-3 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2597220]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2006.
King, Stephen
Dreamcatcher (magyar)
   Álomcsapda / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2002. - 747, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7950-1 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2601185]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2006.
King, Stephen
Gerald's game (magyar)
   Bilincsben / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1994. - 387 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-07-7941-2 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2601191]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2006.
King, Stephen
The girl who loved Tom Gordon (magyar)
   Tom Gordon, segíts! / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2000. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7942-0 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2601318]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2006.
King, Stephen
Skeleton crew (magyar)
   Csontkollekció / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2002. - 708, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7943-9 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 2601183]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2006.
Knight, Bernard
The poisoned chalice (magyar)
   Méregpohár : John koroner nyomoz / Bernard Knight ; [ford. Kamper Gergely]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2005. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-9557-32-3 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2596500]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2006.
   Komatál : ünnepi könyv Domokos Péter professzor 70. születésnapjára / szerk. Simon Valéria ; [ford. Bárány Borbála et al.] ; [közread. az] ELTE Finnugor Tanszék. - Budapest : ELTE Finnugor Tansz., 2006. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Észt, karél, lapp, mordvin, cseremisz, vojtják és osztják nyelvű eredetiben és magyar fordításban
ISBN 963-463-834-1 fűzött
finnugor népek irodalma - antológia - többnyelvű dokumentum - emlékkönyv
894.5-822.02=945.11
[AN 2596507]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2006.
London, Jack
White Fang (magyar)
   Fehér Agyar / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Arión, 2005. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-95-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2602241]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2006.
Maupassant, Guy de
L'héritage (magyar)
   Az örökség / Guy de Maupassant ; [ford. Illés Endre] ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 127 p. ; 15 cm
ISBN 963-9386-32-4 fűzött
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 2596766]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2006.
Mortimer, Carole
Keeping Luke's secret (magyar)
   A színésznő életrajza / [Carole Mortimer] ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 360.)
ISBN 963-537-477-1 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2597195]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2006.
Mum (magyar)
   Anyu : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. ; [... ford. Tomka Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [90] p. : ill., színes ; 12x12 cm
ISBN 963-369-280-6 kötött
világirodalom - anya - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 2596137]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2006.
Nietzsche, Friedrich
   Gedichte = Versek / Friedrich Nietzsche ; [vál. és szerk. Dobos Tamás] ; [... fordítói Csorba Győző et al.]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 219, [2] p. ; 21 cm
A vál. a "Sämtliche Gedichte" (Zürich : Manesse Verl., 1999) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7138-54-4 kötött : 2200,- Ft
német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02=945.11
[AN 2595394]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2006.
Poe, Edgar Allan
   Elbeszélések / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály, Pásztor Árpád és Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 207 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-09-4793-5 kötött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2596703]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2006.
Rees, Gwyneth
Fairy dreams (magyar)
   Tündéri álmok : varázslatos utazás Tündérországba / Gwyneth Rees ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2006. - 144 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-270-6 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2596374]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2006.
Rimmer, Christine
His executive sweatheart (magyar)
   Búcsúajándék / Christine Rimmer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 181.)
ISBN 963-537-478-X fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2597227]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2006.
Robinson, Patrick
Scimitar SL-2 (magyar)
   Tűzerő : atomtámadás az USA ellen / Patrick Robinson. - Pécs : Alexandra, 2005. - 559 p. ; 18 cm
Ford. Lancz Edina, Kopp Lukács
ISBN 963-369-530-9 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2596382]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2006.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Half-Blood Prince (magyar)
   Harry Potter és a Félvér Herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 963-9563-75-7 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2596369]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2006.
Rudan, Vedrana
Uho, grlo, nož (magyar)
   Fül, gége, kés / Vedrana Rudan ; [ford. Halmos Ádám]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2006. - 168 p. ; 20 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542)
ISBN 963-7343-67-9 fűzött : 1800,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2596885]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2006.
Saunders, Kate
A spell of witches (magyar)
   Két égetnivaló boszorkány / Kate Saunders ; [ill. Tony Ross] ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 108, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kótyagos boszorkák)
ISBN 963-9492-64-7 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2595393]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2006.
Simmons, Deborah
My lady de Burgh (magyar)
   A zárda kulcsa / Deborah Simmons ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harleqiun, cop. 2006. - 335 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-479-8 fűzött : 1095,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2597050]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2006.
Sparks, Nicholas
The guardian (magyar)
   Az őrangyal / Nicholas Sparks ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2005]. - 422 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-77-1 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595466]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2006.
Streit, Jakob
Kindheitslegenden (magyar)
   Karácsonyi legendák : [Jézus születése, gyermekkora és más legendák] / Jakob Streit ; [ford. Hegedűs Miklós] ; [ill. Marikovszky Andrea]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86890-1-3 kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-8690-1-3)
svájci irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)(494)=945.11 *** 244
[AN 2595397]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2006.
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Gde lûbovʹ, tam i bog (magyar)
   Tolsztoj, karácsony / [... fényképezte és ill.] Bohony Beatrix. - Budakeszi : Bohony Kvk., [2005]. - [44] p. : ill. ; 17 cm
Pánov bácsi karácsonya (cvált.)
ISBN 963-218-887-X kötött : 990,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2595330]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2006.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna
Vesëlye pohorony (magyar)
   Vidám temetés / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2484-7 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2602256]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2006.
Vargas Llosa, Mario
Conversación en la Catedral (magyar)
   Négy óra a Catedralban / Mario Vargas Llosa ; [ford. Gulyás András]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1973. - 810 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7934-X kötött : 3500,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2602244]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2006.
Villon, François
Művek (vál.) (magyar)
   Villon / [graf. Telkes Tamás]. - [Szentendre] : E-Rendszerház, [2005]. - [128] p. : ill., színes ; 41 cm
ISBN 963-218-462-9 velúr
francia irodalom - vers
840-14=945.11 *** 75(439)(092)Telkes_T.
[AN 2596415]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2006.
Way, Margaret
Strategy for mariage (magyar)
   Szerződéses szerelem / Margaret Way ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Brianne báránya / Marie Ferrarella ; [... ford. Kánya Krisztina]. A szultán asszonya / Tracy Sinclair ; [... ford. Debreceni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 13.)
Egys. cím: Strategy for mariage. Cowboys are for loving. The sultan's wives
ISBN 963-537-473-9 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2597194]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2006.
Wedding (magyar)
   Esküvő : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. ; [... ford. Frigyik László]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 963-369-276-8 kötött
világirodalom - esküvő - antológia
82-822=945.11 *** 392.5(0:82-822)
[AN 2596139]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2006.
Wells, Rebecca
Divine secrets of the Ya-Ya Sisterhood (magyar)
   Vagány nők klubja : a Ya-Ya Testvériség isteni titkai / Rebecca Wells ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2001. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-56-2 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2601115]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2006.
Woolf, Virginia
To the lighthouse (magyar)
   A világítótorony / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2006. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7496-8 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2602172]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2006.
Zweig, Stefan
   Csillagórák : portrék / Stefan Zweig ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 283 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7902-1 kötött : 2500,- Ft
osztrák irodalom - híres ember - 19. század - 20. század - életrajz
830-94(436)=945.11 *** 929(100)"18/19"
[AN 2596782]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2006.
Zweig, Stefan
   Sakknovella : elbeszélések / Stefan Zweig ; [ford. Dánel Anna et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 471 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7901-3 kötött : 2600,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 2596785]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3271 /2006.
Aszódi Imre (1921-)
   Körös-parti történetek : az elfelejtett múlt / Aszódi Imre. - Budapest : Uránusz, 2005. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-25-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2596442]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2006.
Balog Gábor (1950-)
   A szerelem arca / Balog Gábor. - Budapest : Tazo Kkt., 2005. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-86800-8-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596168]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2006.
Bartis Ferenc (1936-)
   Arccal a falnak : kínvallatók alvilága / Bartis Ferenc. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-68-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2596540]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2006.
Bayer Ferenc (1965-)
   Bebörtönzött igazság / Bayer Ferenc. - 2. kiad. - [Hajdúdorog] : Szerző, [2005]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-999-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594275]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2006.
Békés Pál (1956-)
   Doktor Minorka Vidor nagy napja / Békés Pál ; [Réber László ill.]. - Budapest : Móra, 2006. - 121 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8132-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2601315]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2006.
Bene Zoltán (1973-)
   Legendák helyett : 11 történet / Bene Zoltán ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 118, [5] p., [2] t.fol. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9386-33-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2596769]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2006.
Blair, Jessie
   Lina és az ördög medalionja / Jessie Blair. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 254 p. ; 21 cm. - (Boszorkányszombat sorozat)
ISBN 963-9492-63-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2595480]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2006.
Blaskó Tímea
   Origamipegazusaim : szövegek / Blaskó Tímea. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-86972-8-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2597038]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2006.
Bosnyák László (1941-)
   Itt vagyok : versek / Bosnyák László. - Budapest : Uránusz, 2005. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-31-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596429]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2006.
Bősze Éva (1941-)
   Az út vége : 1 kisregény, 3 elbeszélés / Bősze Éva. - Budapest : Uránusz, 2005. - 73 p. ; 21 cm
Tart.: Az út vége ; Az a pici tábla ; Még egyszer a drága nagymama ölébe.. ; Az álom
ISBN 963-9599-32-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2596438]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2006.
Bruckner Tibor
   A létezés pillanatai / Bruckner Tibor ; [... a Sugó-kör gondozásában ...]. - Baja : Sugó-kör, 2006. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86700-3-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596704]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2006.
Chitz Klára, R. (1888-1965)
   Muzsikus Péter Hangszerországban / R. Chitz Klára ; Kassovitz Félix rajz. - Budapest : Music Trade ; Budaörs : Polifon, 2005. - 71 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - hangszer - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 78(02.053.2)
[AN 2596470]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2006.
Dalkóné Molnár Mária (1943-)
   Az élet sodrában : versek / Dalkóné Molnár Mária. - Budapest : Uránusz, 2005. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-19-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596350]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2006.
Demeter Sándor (1932-)
   Életmorzsák / Demeter Sándor. - Nyírtura : Demeter S., 2006. - [82] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-229-245-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2597131]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2006.
Devecseri Gábor (1917-1971)
   Állatkerti útmutató / Devecseri Gábor ; [Boros Györgyi rajz.]. - Budapest : Papirusz Duola, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7452-04-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2602164]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2006.
   "Az emberek között a magány üldözött" / [... ill. Záborszky Gábor, Palicz Hajnalka] ; [megjelentette a Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Egyesülete]. - Nyíregyháza : Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Érdekvédelmi Egyes., 2005. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32
[AN 2596513]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Almárium : Fekete István füveskönyve / [... vál., összeáll. és az utószót írta Bányász Banas István]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 115, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-[116].
ISBN 963-7138-75-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2602174]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8135-9 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2602264]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2006.
Filip Tamás (1960-)
   Mentés másképpen / Filip Tamás. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2005. - 148 p. ; 15 cm
ISBN 963-86866-2-6 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2596576]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2006.
Forrai György (1930-)
   Császár őfelsége ruha nélkül : pikáns felnőtt mesék / Forrai György ; [ill. ... Horváth Andrea]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 167, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-18-2 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2596461]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2006.
Gaburi Edith (1961-)
   Nyílt ösvény : válogatott versek / Gaburi Edith ; [ill. Paulovkin Boglárka]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-21-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596458]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2006.
Gál Halász Anna (1938-)
   Kávé a teraszon / Gál Halász Anna. - Felsőzsolca : Smart Contact, [2006]. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-104-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2597180]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2006.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Joe Coldwell. - Budapest : Melania, 2001-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Coldwell Könyvek. - Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-9106-51-8 *
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 907128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], A sárkány álma. - 2005. - 271 p.
ISBN 963-86748-2-2 kötött : 1880,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2596491] MARC

ANSEL
UTF-83294 /2006.
Göndi Gréta
   A búvópatak : regény / Göndi Gréta ; [ill. V. Horváth Anna]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-28-X fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2596457]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2006.
   Görbülő fény : a hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése / szerk. L. Simon László. - Budapest : M. Műhely, 2005. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7596-52-6 fűzött : 2200,- Ft
Bujdosó Alpár (1935-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - képzőművészet - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200" *** 894.511(092)Bujdosó_A.
[AN 2596595]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2006.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2006. - 319, [2] p. ; 22 cm
Kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-14-2449-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602205]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2006.
Györgypál Katalin (1949-)
   Tettenért-tűnő gondolatok : próza / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2005. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-33-6 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2596454]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2006.
Györke Seres Klára (1933-)
   Álomkert : válogatott versek / Györke Seres Klára. - Budapest : Uránusz, 2005. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-29-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596430]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2006.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Karnevál : regény / Hamvas Béla. - Szentendre : Medio : Editio M, cop. 2005. - 3 db ; 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 512 p. - (Hamvas Béla művei ; 11.)
ISBN 963-9240-09-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601325] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 496 p. - (Hamvas Béla művei ; 12.)
ISBN 963-9240-10-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601326] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 475 p. - (Hamvas Béla művei ; 13.)
ISBN 963-9240-13-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601327] MARC

ANSEL
UTF-83300 /2006.
Hant Laura
   Jómagam gondolatokban / Hant Laura. - Budapest : [Hant L.], 2005. - 22 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-847-6 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2596698]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2006.
Hegyi Ferenc (1947-)
   Hatalomvágy / Hegyi Ferenc. - [Sopron] : [Magánkiad.], [2005]. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-219-2 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2595389]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2006.
Horváth EÖ Tamás (1959-)
   Vizek fészke : novellák / Horváth (EÖ) Tamás ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2005. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-17-1 fűzött : 882,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2596284]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2006.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.] ; [... a köt. meséit Banó István et al. vál.]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-8131-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2601214]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2006.
Iszáj Fruzsina
   Széteső álmok / Iszáj Fruzsina. - Nyíregyháza : Iszáj F., [2005]. - 44 p. ; 18 cm
ISBN 963-219-992-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2595329]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2006.
Iszlai Zoltán (1933-)
   Sarolta köztünk járt : családkönyv háromszékiekről / Iszlai Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 963-9643-00-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2594288]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2006.
Jezsó Ákos
   Tűzből pattant történetek : [az árokparti kismanó meséi] / Jezsó Ákos ; [a rajzokat kész. Takács Júlia és Hegedűs Boglárka]. - Budapest : Coldwell Kv., 2005. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86748-3-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2596463]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2006.
Jóry Judit
   Vetkőztetik a menyasszonyt : képek egy regényből / Jóry Judit. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2005. - 292, [4] p. ; 20 cm
Kötött : 1900,- Ft : 220 SKK
ISBN 80-7149-762-2
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2597236]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2006.
Juhász Sándor (1938-)
   Törékeny percek : válogatott versek / Juhász Sándor ; [ill. Enyedi Sándor ..., Simon M. Veronika]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9599-22-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596427]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2006.
Kabai Gábor (1973-)
   A magyar változat / Kabai Gábor. - Budapest : Uránusz, 2005. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-23-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596421]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2006.
Kamarás Klára
   Arcok a múltból / Kamarás Klára. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 118, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86972-7-X fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2597048]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2006.
Kövér Balázs (1924-)
   Összegyűjtött versek / Kövér Balázs. - Sajóvelezd ; Budapest : Révai Digitális K., 2005. - 142 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1999
ISBN 963-86972-0-2 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek - vers
894.511-14
[AN 2597042]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2006.
Krúdy Gyula (1878-1933)
Művek (vál.)
   Krúdy Gyula munkái [elektronikus dok.] : 6 teljes regény 60 óra MP3 hanganyagként, 24 kötet kereshető adatbázisban, 24 kötet Adobe eBook formában / felolvasók Bereznay Éva, Korompai Vali és Virágh Tibor. - Szöveg és hangzóanyag. - Budapest : Arcanum, 2005. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Arcanum életműsorozat, ISSN 1589-9691)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win98/ME/2000/XP
ISBN 963-7374-19-1 műanyag tokban
magyar irodalom - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 2595956]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2006.
Kuncz Aladár (1886-1931)
   Fekete kolostor : feljegyzések a francia internáltságból / Kuncz Aladár. - Budapest : Palatinus, 2006. - 551 p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-00-1 kötött : 2900,- Ft
Franciaország - internálótábor - első világháború - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 341.34(44)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 2602008]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2006.
Kunfalvi András (1919-)
   Kitárom a szívemet : válogatott versek / Kunfalvi András. - Budapest : Uránusz, 2005. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-24-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596343]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2006.
   A "Látok, érzek, segítek..." című irodalmi pályázatra beérkezett pályaművek kötete / [... szerk. Graf Ádám] ; [kiad. a Mentőöv Alapítvány és Sopron Megyei Jogú Város Családsegítő Intézetének Családsegítő Szolgálata]. - Sopron : Mentőöv Alapítvány : Családsegítő Int. Családsegítő Szolg., 2005. - 31 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-564-7 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - vers - antológia
894.511-32(082) *** 06.063 *** 379.825
[AN 2595386]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2006.
Libik, André (1932-)
   Szép lányok és terroristák : egy kalandos élet / André Libik. - 2. átd. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 215 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : 1180,- Ft (hibás ISBN 963-9320-15-3)
Libik, André (1932-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 791.43.071.1(439)(092)Libik,_A.(0:82-94)
[AN 2594356]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2006.
Lőrincz L. László (1939-)
   Négy fekete koporsó / Lőrincz L. László (Frank Cockney). - 2. kiad. - Budapest : Gesta, 2006. - 261, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9591-20-3 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2602210]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2006.
Lőrincz Lajos
   Köd-rianás / Lőrincz Lajos ; [kiad. Zalai Írók Egyesülete]. - [Nagykanizsa] : Zalai Írók Egyes., cop. 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-86555-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596258]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2006.
Marosi Károly (1947-)
   Múlt-kór / Marosi Károly ; Bugyács Sándor rajz. ; [közread. az] Észak-Kelet Régió Alapítvány. - Jósvafő : Észak-Kelet Régió Alapítvány, 2005. - 117, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-610-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2596650]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2006.
Méhes György (1916-)
   Orsolya / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-91-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602168]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2006.
Murinai Kató
   Idő-tér : versek / Murinai Kató ; [... ill. Mranivác Dóra]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-30-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596459]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2006.
Níedermayer Anna
   Nem veszett el : versek / Níedermayer Anna. - Budapest : Uránusz, 2005. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-39-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596444]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2006.
Okányi Kiss Ferenc (1938-)
   Termékenyítő gondolatok : művészeti írások irodalomról, képzőművészetről, színházról / Okányi Kiss Ferenc. - Budapest : Uránusz, 2005. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-20-4 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítás - megnyitó - irodalomkritika - színházi kritika
894.511-95 *** 73/76(439)"19/200"(092) *** 792(439)"199/200"(0:82-95) *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 2596417]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2006.
Pákh Tibor (1924-)
   Szálegyedül / Pákh Tibor. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 234, [36] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Tart.: Hadifogsági emléktöredékek ; Moszkva befolyása a hazai igazságszolgáltatásra ; Jóvátétel és adósságszolgálat
ISBN 963-9454-67-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2596542]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2006.
Pál Sándor
   Kőszeg felemelkedéséért / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2006. - 26 p. ; 21 cm
A borítón számozási adatként: 15.
ISBN 963-229-164-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596581]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2006.
Pál Sándor
   Versvirágok / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2006. - 26 p. ; 21 cm
A borítón számozási adatként: 14.
ISBN 963-229-163-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596580]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2006.
Radnai Gáborné
   Rontás virága / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-21-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2602291]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2006.
Radnai Gáborné
   Vízió / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-20-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2602283]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2006.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Bori notesz / Radnóti Miklós ; [a kísérőtanulmány Ortutay Gyula munkája]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 31 p. ; 16 cm + mell. ([28] p.)
Az eredeti kézirat hasonmásával. - Közös tokban
ISBN 963-208-940-5 kötött
magyar irodalom - vers - szerzői kézirat - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 091.5.07
[AN 2596790]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2006.
Schuler László
   Harácsoló pénzemberek megfékezése életmódváltással / írta Schuler László. - [Budaörs] : [Magánkiad.], [2006]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-967-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-994 *** 894.511-94
[AN 2596654]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2006.
Solymos Tamás Géza
   Szerpentin / Solymos Tamás Géza. - [Veszprém] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 117 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-460-763-2 fűzött (hibás ISBN 963-460-73-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596197]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2006.
Spiró György (1946-)
   Három dráma / Spiró György ; [fotók Fábián József et al.]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2006. - 223 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Az imposztor ; Csirkefej ; Kvartett
ISBN 963-9534-08-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2601203]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Mézescsók Cerberusnak / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1999. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7946-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2602208]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2006.
Szabó Napsugár (1989-)
   Szelinda, a Föld szíve / Szabó Napsugár. - Budapest : Coldwell Kv., 2005. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 963-86748-0-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - regény
894.511-31 *** 379.825-053.6
[AN 2596706]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2006.
Szádváry Margit (1943-)
   Zűrös kamaszkor : ifjúsági regény / Szádváry Margit. - Budapest : Uránusz, 2005. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-26-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2596455]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2006.
Szalay Ildikó, B. (1940-)
   Fények és árnyak : válogatott versek / B. Szalay Ildikó ; [ill. B. Szalay Ildikó és Balogh Krisztina]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-36-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596460]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2006.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
Az utószót írta Hegedüs Géza
ISBN 963-14-2460-X kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602137]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2006.
Szerb Antal (1901-1945)
   Szerelem a palackban / Szerb Antal. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 1963. - 402 p. ; 18 cm
Az utószót írta Poszler György
ISBN 963-14-2522-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2602147]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2006.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2463-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602140]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2006.
Szerb Antal (1901-1945)
   VII. Olivér / Szerb Antal. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 1943. - 233 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2508-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602145]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2006.
Szőke István Atilla
   Gyökérhűség : [száz szárba szökkenő szonett] / Szőke István Atilla ; B. Reszler Gábor rajz. - Kárpát-medence : [Szőke I. A.], 2006. - 112, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-474-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2596607]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2006.
Szöllősy Árpád (1918-)
   Csillagóráim : XX. századi találkozások / Szöllősy Árpád ; [közread. az] Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. - Veszprém : Új Horizont ; Basel : EPMSZ, 2005. - 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8246-21-9 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2596215]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2006.
Tarsoly Beke Tamás
   Szeretet, szerelem, imádság : versek / Tarsoly Beke Tamás. - [Sopron] : [Magánkiad.], 2005. - 84, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-219-750-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2595388]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2006.
Tóth Krisztina (1967-)
   Porhó : új és válogatott versek / Tóth Krisztina. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 2001. - 102, [5] p. ; 21 cm
Kötött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-14-2244-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2602300]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2006.
Varga József (1930-)
Tudatformáló idők (magyar)
   Časi oblikovanja zavesti / József Varga ; [ill. Tímea Varga] ; [prev. Peter Oletič] ; [publ.] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2006. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86754-5-4 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32(497.12)=886.3
[AN 2597186]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2006.
Varga József (1930-)
   Vallomás = Ispoved = Geständnis / Varga József ; [ford. ... B. Nagy Zsuzsanna, Ruda Gábor, Sólyom Zsuzsanna] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2005. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 963-86754-4-6 fűzött
magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=863=30
[AN 2596615]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2006.
Varga Katalin (1928-)
   Barátom, Bonca / Varga Katalin ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 172, [3] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Legyél te is Bonca! ; Barátom, Bonca
ISBN 963-11-8129-4 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2601210]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2006.
Varga Mátyás (1924-)
   Összegyűjtött versek = Gedichte / Varga Mátyás ; [az illusztációkat kész. Koch Aurél] ; [kiad. Széchenyi István Művelődési Ház]. - Tatabánya : Széchenyi I. Művel. Ház, [2005]. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-881-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14 *** 830.111.4-14(439)
[AN 2596172]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2006.
Várhelyi András (1953-)
   Elmondó : novellák, elmondások / Várhelyi András. - [Budapest] : Kárpátok Őre, cop. 2005. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-866-2 * fűzött : 880,- Ft (hibás ISBN 963-279-866-2)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2596331]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2006.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 17. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2465-0 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602296]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3351 /2006.
3D books in a bag (magyar)
   Háromdimenziós könyvek. - Pécs : Alexandra, 2005. - 3 db : ill., színes ; 46 cm + 2 szemüveg
Ford. Bank Szilvia. - Főcím a dobozról. - Zárható, fogantyús műanyag dobozban
ISBN 963-369-148-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596372]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Bogarak és más apró rémségek!. - [10] p.
ISBN 963-369-145-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596376] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A Naprendszer. - [10] p.
ISBN 963-369-146-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596383] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Dinoszauruszok. - [10] p.
ISBN 963-369-147-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596386] MARC

ANSEL
UTF-83352 /2006.
   Állatkölykök. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
ISBN 963-367-082-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595921]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2006.
   Az állatok. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 963-369-135-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596128]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2006.
   Állatok a tanyán. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
Kötött (hibás ISBN 963-367-085-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595918]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2006.
Beat the clock : junior activities (magyar)
   Dönts rekordot! : kicsik rejtvénykönyve : 128 mókás feladat / [ill. Jean-Pierre Beaulieu et al.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [256] p. : ill. ; 26x26 cm
Ford. Nagy Katalin. - Közös papírdobozban stopperórával és három színes ceruzával
ISBN 963-369-090-0 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2595478]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2006.
Bernal, Richard
Bedtime stories (magyar)
   Esti mesék : 8 keménytáblás könyvecske / [ill. Richard Bernal, ... Debbie Pinkey]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 8 db : ill., színes ; 22x20x4 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Ford. Búza Virág. - Zárható, fogantyús dobozban. - Változó mérettel
ISBN 963-369-209-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A kis Cincogi. - Lapozó (8 p.) ; 9x11 cm
ISBN 963-369-210-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596036] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Pöttyös, a kölyökkutya. - Lapozó (8 p.) ; 11 cm
ISBN 963-369-211-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596041] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Cédrus, a kismókus. - Lapozó (8 p.) ; 14 cm
ISBN 963-369-212-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596045] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Pöttöm, a kisliba. - Lapozó (8 p.) ; 16 cm
ISBN 963-369-213-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596048] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Gyapjas, a kisbárány. - Lapozó (8 p.) ; 9x11 cm
ISBN 963-369-214-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596052] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Csíkos, a kistigris. - Lapozó (8 p.) ; 11 cm
ISBN 963-369-215-6
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596054] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Páncél, a kisteknős. - Lapozó (8 p.) ; 14 cm
ISBN 963-369-216-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596058] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Pirkó, a szajkó. - Lapozó (8 p.) ; 16 cm
ISBN 963-369-217-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596060] MARC

ANSEL
UTF-83357 /2006.
Bernal, Richard
Stories that go! (magyar)
   Száguldó történetek / [ill. Richard Bernal, ... Debbie Pinkey]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 8 db : ill., színes ; 20x21 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Ford. Búza Virág. - Figuratív alakú. - Zárható, fogantyús dobozban
ISBN 963-369-218-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Jeromos, a járőr. - Lapozó (10 p.) ; 9 cm
ISBN 963-369-219-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595745] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Bella, a kis busz. - Lapozó (10 p.) ; 9 cm
ISBN 963-369-223-7
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595749] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Tóbiás, a tűzoltó. - Lapozó (10 p.) ; 11 cm
ISBN 963-369-220-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595751] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Vili, a vontatóhajó. - Lapozó (10 p.) ; 14 cm
ISBN 963-369-221-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595753] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Róbert, a repülő. - Lapozó (10 p.) ; 15 cm
ISBN 963-369-222-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595754] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Száguldó járművek. - Lapozó (10 p.) ; 13 cm
ISBN 963-369-225-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595755] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Behemót, a buldózer. - Lapozó (10 p.) ; 11 cm
ISBN 963-369-224-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595757] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Pöfögő Panka. - Lapozó (10 p.) ; 16 cm
ISBN 963-369-226-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595759] MARC

ANSEL
UTF-83358 /2006.
Busquets, Jordi
Mis primeras 1000 palabras (magyar)
   A szavak színes világa / [ill. Jordi Busquets, José Manuel Veiga]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 32 cm
Megj. "Az első ezer szó piciknek" címmel is. - Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-427-2 : kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596186]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2006.
Construction crew (magyar)
   Építőbrigád. - Pécs : Alexandra, 2005. - 3 db : ill., színes ; 20x25 cm. - (Olvass és robogj)
Ford. Bernhardt-Zseli Krisztina. - Figuratív alakú. - Közös tokban
ISBN 963-369-301-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Buldózerek. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595892] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A brigád. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595893] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Biztonság. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595895] MARC

ANSEL
UTF-83360 /2006.
   Dinoszauruszok : [olvass és játssz!] / [ford. Gabos Erika]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - [30] p. : ill., színes ; 18 cm + állatfigurák
Dobozban
ISBN 963-86781-2-7 fűzött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596806]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2006.
   Az első leckéim / [fotó ... Brian Warling]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 12 db : ill., színes ; 8x8 cm ; 22x18x9 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Fogantyús dobozban
ISBN 963-369-198-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Zöld. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-186-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595777] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Zene. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-187-7
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595778] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Számok. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-188-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595779] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Sárga. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-190-7
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595780] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Piros. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-191-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595781] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Négyzetek. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-192-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595782] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Narancssárga. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-193-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595783] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Körök. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-194-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595784] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Kék. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-195-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595785] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Formák. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-197-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595786] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Első szavak. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-203-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595787] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Állatok. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-369-204-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595788] MARC

ANSEL
UTF-83362 /2006.
   Az első szavak. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 963-369-138-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596130]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2006.
Farmyard animals (magyar)
   A tanya állatai. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
ISBN 963-367-081-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596152]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2006.
Flamini, Lorella
I sgretti della fattoria (magyar)
   Kirándulás a tanyán : képeskönyv gyerekeknek / [ill. Lorella Flamini]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Lapozó (40 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Szloboda Kriszta
ISBN 963-369-304-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595764]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2006.
Flamini, Lorella
Magie di Natale (magyar)
   Karácsonyi varázslat / [Lorella Flamini]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (40 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Kotcsis Orsolya
ISBN 963-369-323-3 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - képeskönyv - mese - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2595768]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2006.
   Formák és színek. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 963-369-140-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596126]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2006.
   Hányan vannak? : állatok a ház körül : olvass és játssz! / [ford. Gabos Erika]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - [30] p. : ill., színes ; 18 cm + állatfigurák
Dobozban
ISBN 963-86781-0-0 fűzött : 1600,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2596813]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2006.
   A járművek. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 963-369-139-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596124]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2006.
   A játékok. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 963-369-137-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596094]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2006.
Martin, Stuart
Nursery rhymes (magyar)
   Vidám versek / Stuart Martin rajz. - Pécs : Alexandra, 2005. - 17 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. N. Komlós Zsuzsa
ISBN 963-369-059-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595762]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2006.
Moseley, Dudley
It's Santa! (magyar)
   Itt a karácsony! : képeskönyv nyitható-csukható, térbeli elemekkel / [ill. Dudley Moseley] ; [írta Nicola Baxter]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [12] p. : ill., színes ; 25x31 cm
Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-315-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595882]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2006.
Rescue squad (magyar)
   Mentőosztag. - Pécs : Alexandra, 2005. - 3 db : ill., színes ; 18 cm. - (Olvass és robogj)
Ford. Vincze Mariann. - Közös tokban. - Figuratív alakú
ISBN 963-369-300-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A mentőautó. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595737] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A tűzoltóautó. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595739] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A rendőrautó. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595741] MARC

ANSEL
UTF-83373 /2006.
Rodríguez, Teresa
   Időtlen mesék / rajz. Carlos Busquets. - Pécs : Alexandra, 2005. - [130] p. : ill., színes ; 32 cm
Tart.: Piroska és a farkas ; A hamelini furulyás ; Csizmás kandúr ; Jancsi és Juliska. - Szöveg Rodríguez, Teresa. - A ford. a "Cuentos clásicos II. (Ed. Saldaña, 2004)" alapján kész. - Ford. Berkics Erika
ISBN 963-369-421-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595678]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2006.
   A tanya. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 963-369-136-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596131]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2006.
Tugault, Frédérique
Bonne nuit Doudou! (magyar)
   Szép álmokat, Babanyuszi! / [szöveg Frédérique Tugault] ; [ill. France Brassard] ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 32 cm
Elemes, zenélő és világító műanyag holddal és csillaggal
ISBN 963-369-089-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595497]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2006.
Unterwegs mit dem Fahrrad (magyar)
   Közlekedés kerékpárral. - Pécs : Alexandra, 2005. - [10] p. : ill., színes ; 20x23 cm
ISBN 963-369-378-0 kötött
közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.1.05(02.053.2)
[AN 2595911]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2006.
Volke, Gordon
Learn with Bee (magyar)
   Tanulj Zümivel : színek, számok, formák, ellentétek / [Gordon Volke, Stuart Martin]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 4 db : ill., színes ; 20 cm ; 21x15x5 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Ford. Nagy Katalin. - Zárható, fogantyús dobozban
ISBN 963-369-024-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Zümi és a piros sál : ellentétek. - Lapozó (16 p.)
ISBN 963-369-025-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596011] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Zümi és a katicabogarak : számok. - Lapozó (16 p.)
ISBN 963-369-026-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596017] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Zümi festeni tanul : színek. - Lapozó (16 p.)
ISBN 963-369-027-7 * (hibás ISBN 963-369-026-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596021] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Zümi kedvenc játéka : formák. - Lapozó (16 p.)
ISBN 963-369-028-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596024] MARC

ANSEL
UTF-83378 /2006.
What's in the garage? (magyar)
   Egy nap a műhelyben. - Pécs : Alexandra, 2005. - 6 db : ill., színes ; 8 cm ; 19x18x9 cm (doboz)
Ford. Ivancsics Irma. - Főcím a dobozról. - Zárható dobozban
ISBN 963-369-236-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Benzinkút. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595943] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Karbantartás. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595944] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Járművek. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595946] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Szerszámok. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595947] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Autóalkatrészek. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595948] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Emberek. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595949] MARC

ANSEL
UTF-83379 /2006.
What's on the farm? (magyar)
   Egy nap a tanyán. - Pécs : Alexandra, 2005. - 6 db : ill., színes ; 8x8 cm ; 18x16x10 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Ford. Ivancsics Irma. - Zárható dobozban
ISBN 963-369-245-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Munkaeszközök. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595995] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Tyúkól. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595997] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Tanyai munkák. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2595999] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Állatok. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596001] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Épületek. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596003] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Termények. - Lapozó (12 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2596005] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3380 /2006.
Beatty, Scott
Batman begins: the official movie adaptation (magyar)
   Batman: kezdődik! : a film hivatalos képregényváltozata / [írta Scott Beatty] ; [ceruzarajz Kilian Plunkett] ; [tusrajz Serge Lapointe] ; [... ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Adoc-Semic, 2005. - [64] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9233-73-0 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2596638]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2006.
   A Márton Áron Szakkollégium tudományos felolvasó ülésének tanulmányai : [PhD-felolvasó ülés, a Tudomány Napja, 2005. november 10.] / [szerkbiz. ... Fodor Szabolcs, Drescher J. Attila, Nagy Andrea] ; [... szerzői Eizert Enikő Helga et al.]. - Budapest : Márton Á. Szakkollégium, 2006. - 118 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-229-079-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2596741]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2006.
Miller, Frank
Batman: year one (magyar)
   Batman: az első év / írta Frank Miller ; rajz. David Mazzucchelli ; ford. Galamb Zoltán ; Bob Kane, Bill Finger és Jerry Robinson művei nyomán. - Budapest : Adoc-Semic, 2005. - [92] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9233-74-9 fűzött : 795,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2596640]
MARC

ANSEL
UTF-8