MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:46:05
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

3893 /2006.
   La N.R.F. et Nyugat: deux projects culturels à revisiter / [... réunis par Judit Karafiáth] ; [org. par le Centre interuniversitaire d'études françaises et l'Institut d'études littéraires de l'Académie des sciences de Hongrie]. - Budapest : Dép. d'études françaises de l'Univ. Eötvös L. : Centre interuniversitaire d'études françaises de l'Univ. Eötvös L., 2005. - 249 p. ; 24 cm
Revue d'études françaises, ISSN 1416-6399 ; 10. (2005). - A Budapesten 2004. november 8-9. között azonos címen rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : 1250,- Ft
Nyugat
La nouvelle revue française
Magyarország - Franciaország - magyar irodalom története - francia irodalom története - 20. század - folyóirat
050(439)Nyugat *** 894.511(091)"190/193" *** 840(091)"190/193" *** 050(44)N.R.F.
[AN 2603298]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2006.
   Szemlélő : a Spectator fordítása, 1783 / sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Balázs Péter és Labádi Gergely. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz. : SZTE Francia Nyelvi és Irod. Tanszék, 2005. - 104 p. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. XVIII-XIX. század, ISSN 1787-6842 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-731-4 fűzött
Spectator
Nagy-Britannia - folyóirat - 18. század
050(410)Spectator"178"
[AN 2601916]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3895 /2006.
Waliczky Tamás (1959-)
   Válogatott munkák, 1986-2003 : [Jövő Háza kiállítás, Pixel Galéria, 2005. december 18 - 2006. január 20.] = Selected works, 1986-2003 / Waliczky Tamás ; [a katalógus szerkesztője Erőss Nikolett] ; [rend., kiad. a Millenáris Kht.]. - Budapest : Millenáris Kht., 2005. - 62 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 963-219-775-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2005/2006" *** 73/76(439)(092)Waliczky_T.
[AN 2601218]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3896 /2006.
Arató Erzsébet
   A városi könyvtár története / [írták Arató Erzsébet, Szabó Béláné, Vári-Szalayné Szabó Katalin]. - Vésztő : Sinka I. Művel. Közp., Műv. Isk. és Városi Kvt., 2005. - 66 p. : ill. ; 24 cm. - (Vésztői füzetek, ISSN 1787-6648 ; 2.)
Fűzött
Sinka István Művelődési Központ, Művészeti Iskola és Városi Könyvtár (Vésztő)
Vésztő - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Vésztő)(091)
[AN 2600880]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2006.
Droppánné Debreczeni Éva
   Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története : különös tekintettel a könyvtári gyűjtemény alakulására / Droppánné Debreczeni Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : OPKM, 2005-. - 21 cm
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest)
Budapest - könyvtártörténet - múzeum
026(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)OPKM(091)
[AN 2605319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1877-1933. - 2005. - 147 p. : ill.
Bibliogr.: p. 117-125. - Összefoglalás angol, francia, német és orosz nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-9315-68-0)
Budapest - könyvtártörténet - múzeum
026(439-2Bp.)"187/193" *** 069(439-2Bp.)OPKM"187/193"
[AN 2605321] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3898 /2006.
Baloghné Tóth Erika (1956-)
   Antal Imre krízisben / Baloghné Tóth Erika. - Budapest : Timp, 2006. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9614-08-4 fűzött : 1990,- Ft
Antal Imre (1935-)
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)(092)Antal_I.(0:82-94)
[AN 2601238]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3899 /2006.
Bartens, Werner
Lexikon der Medizin-Irrtümer (magyar)
   Orvosi tévhitek lexikona : előítéletek, féligazságok, kétes kezelések / Werner Bartens ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-311.
ISBN 963-9644-02-1 kötött
orvostudomány - hiedelem
001.98 *** 61
[AN 2601410]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2006.
Borbély Csaba (1969-)
   Módszertani tanácsok a szakdolgozat elkészítéséhez / Borbély Csaba, Varga Gyula ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - [Kaposvár] : Kaposvári Egy. Gazdaságtud. Kar, 2006. - 43 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
szellemi munka - módszer - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 2602701]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2006.
   A magyar kultúrpolitika története, 1920-1990 / [szerk., bev. tanulm.] Drabancz M. Róbert, Fónai Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2005. - 262 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-260-211-0 kötött : 2480,- Ft
kulturális politika - Horthy-korszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - szöveggyűjtemény - történelmi forrás
008:323(439)"192/198"(093) *** 316.7
[AN 2601609]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2006.
   A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején : "Helyzet" nemzetközi konferencia : 2005. május 30-31. / [rend., közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. - Budapest : MKISZ, 2005. - 263 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-218-782-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - kulturális politika - művészet - ezredforduló
008:323(439)"199/200" *** 008:323(4-62)"199/200"
[AN 2601502]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2006.
Standeisky Éva (1948-)
   Gúzsba kötve : a kulturális elit és a hatalom / Standeisky Éva ; [közread. az] 1956-os Intézet, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : 1956-os Int. : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2005. - 450 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: 423-433.
ISBN 963-86635-3-7 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - kulturális politika - magyar irodalom története - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
008:323(439)"194/197" *** 894.511(091)"194/197"
[AN 2600568]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3904 /2006.
Astrop, John
Secrets of divination (magyar)
   Jóslások / John Astrop ; [ford. Gaál Katalin]. - Budapest : Scolar, 2005. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 963-9534-30-7 fűzött : 1330,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2602072]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2006.
Chinmoy, Sri
Compassion (magyar)
   Részvét / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2006. - 94 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86752-7-6 fűzött : 990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2601259]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2006.
Christian, A. J.
   A teljesség hangja / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 129, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-528-869-7 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2601255]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2006.
Däniken, Erich von
Im Namen von Zeus (magyar)
   Zeusz nevében / Erich von Däniken ; [ford. Sz. Együd Éva]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 282, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 261-270.
ISBN 963-679-410-3 fűzött : 1999,- Ft
jelenség
001.94
[AN 2601204]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2006.
Jehle, Markus
Wenn Venus lockt und Neptun zaubert (magyar)
   Bolygók a házakban : 144 égi történet / Markus Jehle ; [ford. Makra Júlia]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2006. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 963-9652-00-8 fűzött : 1900,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2600922]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2006.
Kecser István (1938-)
   A kék bolygó titkai nyomában / Kecser István. - [Budapest] : Szerző, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-219-809-3 fűzött
okkultizmus - történelem - zsidóság
133.25 *** 930.8(=924)(089.3)
[AN 2601303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A világhajnal háborúja árnyékában. - 2005. - 243 p.
okkultizmus - történelem - zsidóság
133.25 *** 930.8(=924)(089.3)
[AN 2601305] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Birodalmak tündöklése és összeomlása. - 2006. - 261 p.
okkultizmus - történelem - zsidóság
133.25 *** 930.8(=924)(089.3)
[AN 2601308] MARC

ANSEL
UTF-83910 /2006.
Nemere István (1944-)
   Atlantisz ma is él / Nemere István. - Debrecen : TKK, [2006]. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-596-412-9 fűzött
Atlantisz - jelenség
001.94
[AN 2602496]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2006.
Ni Hua-ching
The book of changes and the unchanging truth (magyar)
   I Ching : a változások könyve és a változatlan igazság = Tien di bu ji zhi jing / Ni Hua-Ching ; [ford. Erdei Edit és Edelényi Gyula]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2006. - 669 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9219-57-6 kötött : 7650,- Ft
jövendőmondás - kínai ősi vallások
133.3 *** 299.511.8
[AN 2601498]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2006.
West, Peter
Secrets of palmistry (magyar)
   Tenyérjóslás / Peter West ; [ford. Kovács Beáta]. - Budapest : Scolar, 2005. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 963-9534-31-5 fűzött : 1330,- Ft
tenyérjóslás
133.6
[AN 2602066]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2006.
Yin, Amorah Quan
The Pleiadian workbook (magyar)
   Szellemi átalakulás és öngyógyítás a Plejádok fényküldötteitől : [energetikai feltöltődés Ka-csatornáink megnyitásával] / Amorah Quan Yin ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 345 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: A Plejádok fényküldöttei. - Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 963-528-873-5 fűzött : 3290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2602055]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3914 /2006.
Arany Ildikó
   Csatlakoztunk, hogyan tovább? : az Élőhelyvédelmi irányelv megvalósításának következő lépései : Natura 2000 / [szerzők Arany Ildikó, Hajdu Klára, Krolopp András] ; [közread. a CEEWEB]. - Budapest : CEEWEB, 2005. - 16 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-229-154-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelem - ezredforduló - természetvédelmi terület
504.06(439) *** 502.4(439) *** 504.06(4-62)
[AN 2600444]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2006.
   Dabas természeti értékei / [szerk.biz. Czeróczki András et al.] ; [ill. Nagy László] ; megj. Dabas Város Önkormányzatának gondozásában. - Dabas : Önkormányzat, [2005]-. - 20 cm
Dabas - természeti környezet
502(439-2Dabas)
[AN 2593884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2005]. - 56, [8] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 55-56.
Kötött
Dabas - természeti környezet
502(439-2Dabas)
[AN 2600633] MARC

ANSEL
UTF-83916 /2006.
Mayer Zoltán
   Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Mayer Zoltán ..., Dragos Tibor ...] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : MTVSZ, 2005. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 963-86870-2-9 fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - környezetszennyezés
504.03(439) *** 349.6(439)
[AN 2600591]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2006.
   Vasúti környezetvédelmi lexikon : [A-tól Z-ig] / [főszerk. Debreczeni Katalin] ; [... szerzői Balogh István et al.] ; [közread. a] Magyar Államvasutak ZRt. - Budapest : MÁV Zrt., 2006. - 439 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-204-125-9 kötött
környezetvédelem - vasút - szaklexikon
504.06:030 *** 656.2 *** 629.4
[AN 2601832]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3918 /2006.
Freud Róbert (1947-)
   Lineáris algebra / Freud Róbert. - 5. utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 518 p. ; 24 cm
ISBN 963-463-471-0 fűzött
lineáris algebra - egyetemi tankönyv - példatár
512.64(075.8)(076)
[AN 2605340]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2006.
Kovács Péter
   Általános statisztika : képletgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor, Szondi Ildikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 23 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-86736-4-8 fűzött
matematikai statisztika - képletgyűjtemény - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)
[AN 2601751]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3920 /2006.
   Hidrodinamikai és transzportmodellezés / [közread. a] Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék ... - [Miskolc] : ME MFK : GÁMA-GEO Kft. ; [Szeged] : SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2004-. - 25 cm
ISBN 963-661-636-1
hidrodinamika - matematikai modell
532.5 *** 519.24
[AN 2549408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Processing Modflow és Surfer for Windows környezetben / Kovács Balázs, Szanyi János. - 2005. - 213 p. : ill.
Bibliogr.: p. 203-210.
ISBN 963-661-638-8 fűzött
hidrodinamika - matematikai modell
532.5 *** 519.24
[AN 2601201] MARC

ANSEL
UTF-83921 /2006.
Symposium of AER (15.) (2005) (Znojmo)
   Proceedings of the Fifteenth Symposium of AER : Znojmo, Czech Republic, 3-7 October, 2005 / [kiad. az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : KFKI AEKI, [2006]. - 782 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-372-632-8 fűzött
atomenergia - konferenciakiadvány
621.039 *** 061.3(437.1-2Znojmo)
[AN 2601125]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3922 /2006.
   Karsztfejlődés / [szerk. Veress Márton]. - Celldömölk : Pauz, 1995-. - 24 cm
1998-tól közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Természetföldrajzi Tanszéke Szombathelyen. - A közeadó neve 2000-től Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszék. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7173-93-5
karszt
551.435.8
[AN 389431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2005. - 371 p. : ill.
A 2005. márc. 18-19-én Szombathelyen rendezett 8. "Karsztfejlődés" konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-9531-54-5 fűzött
karszt - konferenciakiadvány
551.435.8 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2600630] MARC

ANSEL
UTF-83923 /2006.
   Tapolca barlangjai. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2003-. - 20 cm
Tapolca - Tavasbarlang - barlang
551.44(439-2Tapolca)
[AN 2602564]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Tavasbarlang második ötven éve : szemelvények a korabeli újságokból, dokumentumokból / összeáll. Szilaj Rezső. - 2005. - 87 p. : ill. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 31.)
ISBN 963-218-645-1 fűzött
Tapolca - Tavasbarlang - barlang
551.44(439-2Tapolca)
[AN 2602591] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3924 /2006.
Plihál Katalin (1948-)
   Kartográfia - história : első magyar nyelvű iskolai atlaszok Debrecenből, 1800 és 1801 / [írta és összeáll. Plihál Katalin]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 63 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 63. és a jegyzetekben
ISBN 963-337-019-1 kötött
földrajz - tantárgy - kartográfia - szakterületi történelem - 18. század - földrajzi atlasz
528.9(439-2Debrecen)"180" *** 371.673 *** 372.891 *** 912(100)"180"
[AN 2601096]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3925 /2006.
   Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében : VII. országos konferencia : Debrecen, 2006. 02. 24-26. / [szerk. Molnár V. Attila et al.]. - Deberecen : DE TTK Növénytani Tansz., 2006. - 100 p. ; 24 cm
Kitaibelia, ISSN 1219-9672 ; 11. évf. 1. sz. (2006). - Előadáskivonatok. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
Kárpát-medence - flóra - konferenciakiadvány
581.9(1-924.55) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2600847]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2006.
   Javaslat az európai vidra (Lutra lutra Linneaus, 1758) 2006 és 2011 közötti időszakra vonatkozó védelmi stratégiájának irányelveire és azok megvalósítására Magyarországon / szerk. Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2005. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 963-86632-3-5 fűzött
Magyarország - állatvédelem - vidra
599.742.4 *** 504.74.06(439)
[AN 2601288]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2006.
The new encyclopedia of mammals (magyar)
   Emlősök / szerk. David Macdonald. - [Szeged] : Novum, [2005]-. - 30 cm
emlős - enciklopédia
599
[AN 2600944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ragadozók, tengeri emlősök / ford. Sóskuthy György. - 2005. - 289, XXXII p. : ill., főként színes. - (Novum állatvilág enciklopédia ; 1.)
ISBN 963-9334-88-X kötött
ragadozó emlős - tengeri emlős - enciklopédia
599.74 *** 599.5
[AN 2600947] MARC

ANSEL
UTF-83928 /2006.
   The protein world : 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference : Budapest, ... 2-7 July 2005 : late abstract book. - Budapest : M. Biokémiai Egyes., 2005. - 52 p. ; 30 cm
Biokémia, ISSN 0133-8455 ; Vol. 29. Suppl. 1 (2005)
Fűzött
biokémia - konferenciakiadvány
577.112 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2600616]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3929 /2006.
The Aladdin factor (magyar)
   Az Aladdin faktor / [írta és vál.] Jack Canfield és Mark Victor Hansen ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 2 db : ill. ; 20 cm
mentálhigiénia
613.865
[AN 2602431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 150 p.
ISBN 963-9447-54-4 fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2602434] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 178 p.
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 963-9447-55-2 fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2602438] MARC

ANSEL
UTF-83930 /2006.
Allen, David
Getting things done (magyar)
   Intézz el mindent! : a stresszmentes eredményesség művészete / David Allen ; [ford. Frank Benedek]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-59-5 fűzött : 2450,- Ft
munkalélektan - mentálhigiénia
613.865 *** 65.013
[AN 2602344]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2006.
Bittleston, Jennie
Secrets of yoga (magyar)
   Jóga / Jennie Bittleston ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2006. - 223 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 963-9534-38-2 fűzött : 1330,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2602038]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2006.
Charlish, Anne
Secrets of reiki (magyar)
   Reiki / Anne Charlish, Angela Robertshaw ; [ford. Szegő Nóra]. - Budapest : Scolar, 2005. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 963-9534-35-8 fűzött : 1330,- Ft
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133
[AN 2602075]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2006.
Czeizel Endre (1935-)
   Élet/leltár : [a magzatok védelmében] / Czeizel Endre ; Borus Judit közrem. - [Budapest] : Arktisz, 2005. - 335 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 334-335.
ISBN 963-8189-11-8 fűzött : 2980,- Ft
Czeizel Endre (1935-)
Magyarország - orvos - genetika - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
61(439)(092)Czeizel_E. *** 575 *** 012Czeizel_E.
[AN 2601824]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2006.
   Farmakológia / szerk. Fürst Zsuzsanna ; [írta Bitter István et al. ]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2004. - 1248 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 1214-1218.
ISBN 963-226-007-4 kötött : 11700,- Ft
gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
615(075.8)
[AN 2605396]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2006.
Fricker, Janet
Secrets of hypnotherapy (magyar)
   Hipnoterápia / Janet Fricker, John Butler ; [ford. Deák Krisztina és Várszegi Sarolta]. - Budapest : Scolar, 2006. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 963-9534-37-4 fűzött : 1330,- Ft
hipnózis
612.821.7
[AN 2602058]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2006.
Gácser Magdolna
   Gyermekpszichiátria : óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus hallgatók és gyakorló pedagógusok számára / Gácser Magdolna. - Gyula : APC-Stúdió, [2006]. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-9135-76-3 fűzött
gyermekpszichiátria - tanári segédkönyv
616.89-053.2(072)
[AN 2601251]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2006.
Heinze, Roderich
NLP (magyar)
   NLP : a tudattalan erőforrás a sikeres, örömteli életért / Roderich Heinze, Sabine Vohmann-Heinze ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-262-0 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2600957]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2006.
   A hypertoniabetegség kezelésének szakmai irányelvei : a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása / szerk. Kiss István. - 7. mód., kieg. kiad. - Budapest : Anonymus K., [2006]. - 50 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Medicus anonymus, ISSN 1217-5056, 2006. februári számának melléklete
Fűzött
magas vérnyomás
616.12-008.331.1-085
[AN 2603841]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2006.
   II. magyar terápiás konszenzus a kardiovaszkuláris betegségek megelőzéséről és preventív kezeléséről. - [Budapest] : [Locksley Hall Media], 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Metabolizmus, ISSN 1589-7311 ; 4. évf. Suppl. A (2006. jan.). - A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége interdiszciplináris fóruma keretében 2005. nov. 3-án Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
keringési betegség - megelőzés - konferenciakiadvány
616.1-084 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2600588]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2006.
Lengyel Mária (1938-)
   Mindennapi echokardiográfia : [alapismeretek] / Lengyel Mária. - [Budapest] : Viviankom-2002, cop. 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 963-86893-4-X fűzött
szívgyógyászat - orvosi diagnosztika - ultrahang
616.12-073.432.19
[AN 2600986]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2006.
Litman, Mike
Conversations with millionaires (magyar)
   Beszélgetések milliomosokkal : miként szerzik vagyonukat a milliomosok - amiről sosem tanultál az iskolában! / Mike Litman, Jason Oman ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-75-7 fűzött : 2450,- Ft
Egyesült Államok - siker - vezetéslélektan - híres ember - vezetéstudomány - interjú - rádióműsorszám
613.865 *** 929(100)(047.53) *** 65.013 *** 65.012.4 *** 791.9.096(73)
[AN 2602365]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2006.
Lützner, Hellmut
Wie neugeboren durch Fasten (magyar)
   Böjtölés : jótékony a testnek és a léleknek / Hellmut Lützner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Megj. "A gyógyító böjt" címmel is
ISBN 963-684-297-3 kötött
természetgyógyászat - egészséges életmód - diéta - fogyókúra
613.24 *** 615.89 *** 641.561
[AN 2600968]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2006.
Miller, John G.
QBQ! (magyar)
   KKM! : kérdés a kérdés mögött : mi az, amit valóban kérdezned kell magadtól, hogy elkerüld mások hibáztatását, a panaszkodást és a halogatást? / John G. Miller ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-76-5 fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia - munkalélektan
613.865 *** 65.013
[AN 2602350]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2006.
   Mit tehetünk magunkért? : az ember belső lehetőségei. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2005. - 185 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Tart.: A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. "Miért siettél, ha elmaradtál?..." / Popper Péter
ISBN 963-7168-11-7 fűzött : 980,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2600716]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2006.
Norris, Stephanie
Secrets of colour healing (magyar)
   Színterápia / Stephanie Norris ; [ford. Deák Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2005. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 963-9534-33-1 fűzött : 1330,- Ft
színterápia - ezoterika
615.831.6 *** 133
[AN 2602068]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2006.
Page, Susan
If we're so in love, why aren't we happy? (magyar)
   Ha annyira szeretjük egymást, miért nem vagyunk boldogok? : valós problémák megoldása spirituális eszközökkel és a szenvedély újraébresztése / Susan Page ; [ford. Izsák Julianna]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 298, [6] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [301-302].
ISBN 963-227-002-9 fűzött : 2990,- Ft
önismeret - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2602499]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2006.
Pease, Barbara
Why man can only do one thing at a time and women never stop talking (magyar)
   Miért nem tud többfelé figyelni a férfi? Miért nem áll be a nő szája? ; Illünk egymáshoz? : párkapcsolati ki mit tud / Barbara és Allan Pease ; [ford. Sóvágó Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 215 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Egys. cím: Why man can only do one thing at a time and women never stop talking ; How compatible are you?. - Borítócím: Illünk egymáshoz? : párkapcsolati ki mit tud
ISBN 963-530-556-7 fűzött : 1900,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - teszt
159.922.1 *** 159.9.072 *** 316.472.4
[AN 2600731]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2006.
Scheinfeld, Robert
The incvisible path to success (magyar)
   Láthatatlan ösvény a sikerhez : hét lépés az életedet alakító láthatatlan erők megértéséhez és irányításához / Robert Scheinfeld ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-57-9 fűzött : 1650,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2602373]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2006.
Searle, Sally
Secrets of Pilates (magyar)
   Pilates / Sally Searle, Cathy Meeus ; [ford. Hargitai Rita]. - Budapest : Scolar, 2005. - 224 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 963-9534-32-3 * fűzött : 1330,- Ft (hibás ISBN 963-9534-30-7)
torna
613.71
[AN 2602043]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2006.
Somfay Attila
   Fulladok, köhögök - COPD-s vagyok? / Somfay Attila. - Budapest : SpringMed, 2005. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Pulmonológia, ISSN 1787-4297)
ISBN 963-9456-77-2 fűzött : 1680,- Ft
tüdőbetegség
616.24
[AN 2602201]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2006.
   Tájékoztatás a gyermekkori reumás megbetegedésekről / [közread. a Poediatric[!]Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (Printo) in collab. with PRES ...] ; kiad. A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány. - [Budapest] : A M. Reumatológia Haladásáért Alapítvány, [2006]-. - 21 cm
gyermekgyógyászat - reuma
616.72-002.77 *** 616-053.2
[AN 2600656]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyermekkori idiopátiás artritisz, gyermekkori spondilartropátia. - [2006]. - 26 p.
Fűzött
gyermekgyógyászat - reuma
616.72-002.77 *** 616-053.2
[AN 2600669] MARC

ANSEL
UTF-83952 /2006.
Tempelhof, Siegbert
Osteopathie (magyar)
   Oszteopátia : gyengéd érintéssel a fájdalom ellen / Siegbert Tempelhof ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-263-9 kötött
masszázs - természetgyógyászat
615.82 *** 615.89
[AN 2600964]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2006.
Tracy, Brian
Get paid more and promoted faster (magyar)
   Több fizetés, gyors karrier : 21 sikerkulcs a karrierépítéshez / Brian Tracy ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-65-X fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés - munkalélektan
613.865 *** 65.013
[AN 2602355]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2006.
Vértes András
   Tanácsok és receptek a szív- és érbetegségek megelőzésére / [szerző Vértes András]. - [Budapest] : Viviankom, 2006. - 59 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86893-3-1 fűzött
szívgyógyászat - érbetegség
616.1
[AN 2600989]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2006.
Warrier, Gopi
Secrets of ayurveda (magyar)
   Ajurvéda / Gopi Warrier, Harish Verma, Karen Sullivan ; [ford. Soós Emil]. - Budapest : Scolar, 2006. - 223 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 963-9534-36-6 fűzött : 1330,- Ft
egészséges életmód - ázsiai gyógymód - életvezetés - védizmus
613.71 *** 613.2 *** 615.89(540) *** 613.865 *** 294.118.5
[AN 2602063]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2006.
Wattles, Wallace D.
The science of becoming excellent (magyar)
   A kiválóság bölcsessége / Wallace D. Wattles ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-68-4 fűzött : 1450,- Ft
személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2602360]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3957 /2006.
Antal Péter
   Informatikai alapismeretek / Antal Péter, Bóta László, Szabó Bálint. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Fűzött
informatika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2602059]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2006.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows XP részletesen / Bártfai Barnabás. - [Budapest] : BBS-Info, 2006. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9425-05-2 fűzött : 1970,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2601593]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2006.
Bornemissza Zsigmond
   Windows XP / Bornemissza Zsigmond. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9555-84-3 fűzött
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2600754]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2006.
Gécseg Ferenc (1939-)
   Automaták és formális nyelvek / Gécseg Ferenc. - Szeged : Polygon, 2005. - V, 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött
programnyelv - formális nyelv - egyetemi tankönyv
519.682(075.8) *** 519.713(075.8)
[AN 2601412]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2006.
Kutzler, Bernhard
Introduction to Derive 5 (magyar)
   Bevezetés a DERIVE 5 szoftver használatába / Bernhard Kutzler, Vlasta Kokol-Voljc ; [... ford. Süli István]. - Budapest : Új Calculus Számítógép-alkalmazási Bt., [2006]. - [4], 329 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-297-3 fűzött
program - matematika
519.688Derive *** 51
[AN 2601847]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2006.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (3.) (2005) (Szeged)
   MSZNY 2005 : III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : Szeged, 2005. december 8-9. / [szerk. Alexin Zoltán és Csendes Dóra] ; [... rend., kiad. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport]. - Szeged : SZTE Informatikai Tanszékcsop., 2005. - 461 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
matematikai nyelvészet - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2601989]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2006.
Sikos László
   Internet mindenkinek / Sikos László. - [Budapest] : BBS-Info, 2006. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9425-08-7 fűzött : 1430,- Ft
internet
681.324Internet
[AN 2601585]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3964 /2006.
Fodor Tamás
   Mechanika : végeselem-módszer : elmélet és alkalmazás / Fodor Tamás, Orbán Ferenc, Sajtos István. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 963-9553-48-4 fűzött
végeselem-módszer - mechanika
624.07 *** 517.927-7
[AN 2602558]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2006.
Kováts Gábor (1938-)
   Szolgáljatok örömmel / Kováts Gábor ; [... ill. Holler László]. - Budapest : Logod Bt., [2006]. - 54 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86697-4-8 fűzött
vízépítés - publicisztika
626/627(0:82-92)
[AN 2601446]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2006.
Virág Árpád (1928-)
   A Sió és a Balaton közös története, 1055-2005 / Virág Árpád ; [... a kiadásban közrem. a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény]. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt. : Közdok, 2005. - 549 p. : ill., részben színes ; 27 cm + 3 térk.
Bibliogr.: p. 503-511. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-229-165-4 kötött
Balaton - Sió-csatorna - vízrendezés - vízcsatorna - történeti feldolgozás
626.1(439)(282.5Sió-csatorna)(091) *** 627.175(439)(285.2Balaton)(091)
[AN 2601240]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3967 /2006.
Kerecsényi Zoltán (ifj.)
   Pápáról a világűrbe : Farkas Bertalan pápai kötődéséről, felkészüléséről, a nagy eseményről és vissza-visszatéréseiről / Kerecsényi Zoltán. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 89 p., [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 43.)
Bibliogr.: p. 85-86.
Fűzött
Farkas Bertalan (1949-)
Magyarország - űrhajózás - híres ember - katonatiszt - életrajz
629.78(439)(092)"1980"Farkas_B. *** 355(439)(092)Farkas_B.
[AN 2602152]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3968 /2006.
   Biológiai növényvédelem hajtató kertészeknek : integrált termesztés / szerk. Budai Csaba ; [írta Budai Csaba et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 149 p., XX t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 963-286-155-8 kötött
növényvédelem - dísznövény - biogazdálkodás
632.91/.93 *** 631.147 *** 635.9
[AN 2601439]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2006.
Copp, David
   Hungary: its fine wines and winemakers / by David Copp ; with an introd. by Michael Broadbent ... ; [photos Bianca Otero et al.]. - Budapest : PrintXBudavár, cop. 2006. - 271 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 963-86759-6-9 kötött : 9500,- Ft 40 EUR 45 USD 27,5 GBP
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2602117]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2006.
Csizmazia Zoltán (1937-)
   A növényvédelem gépei / Csizmazia Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 963-286-150-7 kötött
növényvédő gép
631.34
[AN 2601436]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2006.
Fader, Werner
Wein im Garten (magyar)
   Szőlő a kertben : a legjobb fajták : nevelés, metszés, feldolgozás / Werner Fader ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-58-4 fűzött
szőlőművelés
634.8
[AN 2601569]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2006.
Flehmig, Anja
Pflanzen vermehren (magyar)
   A növények szaporítása / Anja Flehmig ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-18-9 kötött : 1650,- Ft
kertészet - szaporítás
635.9 *** 631.53
[AN 2600949]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2006.
Manke, Elisabeth
Kakteen und andere Sukkulenten (magyar)
   Kaktuszok és más pozsgások : gondozásuk, teleltetésük, szaporításuk / Elisabeth Manke ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7304-65-7 fűzött
kaktusz - dísznövény - amatőr kertészkedés
635.9 *** 582.85
[AN 2601565]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2006.
   A mezőgazdaság földrajza / szerk. Szabó Lajos ; [írta Helyes Lajos et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9553-46-8 fűzött
mezőgazdasági földrajz - egyetemi tankönyv
338.43(100)(075.8) *** 911.3(100)(075.8)
[AN 2602199]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2006.
   Mezőgazdasági tér-képek : térhatású fotók a Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításairól : 3D / [... szerk. Csók Márta és Kovács Dóra] ; [a képeket kész. Felvinczi Sándor]. - Budapest : [M. Mezőgazd. Múz.], 2005. - [24] p. : ill. ; 21 cm + szemüveg
Fűzött
Budapest - mezőgazdaság - múzeum
63 *** 069(439-2Bp.)MMM
[AN 2602887]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2006.
   A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei / vez. szerk. Hajós László ; szerk. Dimény Judit, Dolmány Ferenc, Kertész János ; [írta Alpár György et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-362.
ISBN 963-9553-45-X fűzött
mezőgazdaság - egyetemi tankönyv
63(075.8)
[AN 2602204]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2006.
   A szécsényi II. Rákóczi Ferenc Kertbarátkör három évtizedes története, 1976-2006 / [szerk. Galcsik Zsolt, Varga Jánosné]. - Szécsény : II. Rákóczi F. Kertbarátkör, 2006. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 18.)
Fűzött
II. Rákóczi Ferenc Kertbarátkör (Szécsény)
Szécsény - kertészet - egyesület - évkönyv
634 *** 061.2(439-2Szécsény)(058)
[AN 2602082]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2006.
   Veszélyes 48 : veszélyes, nehezen irtható gyomnövények és az ellenük való védekezés / szerk. Benécsné Bárdi Gabriella [et al.] ; [rajz. Bíró Krisztina et al.]. - 2. kiad. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum Kft., 2005. - 293 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-218-120-4 fűzött
gyomnövény - gyomirtó szer
632.51 *** 632.954
[AN 2602584]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2006.
Waechter, Dorothée
Schattenplätze (magyar)
   Árnyékos kert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Dorothée Waechter ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9560-02-2 fűzött : 1298,- Ft
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2602290]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3980 /2006.
   Főzzünk olcsón finomat. - [Tyukod] : Black & White, 2006. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-48-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2601479]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2006.
Frank Júlia (1946-)
   Könnyed magyar konyha / Frank Júlia receptjeivel ; [ételfotók Csigó László] ; [közread. az] Egészséges Településekért Alapítvány. - Budapest : Egészséges Településekért Alapítvány : Corvina, 2006. - 186 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-13-5502-0 kötött : 1490,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 613.2
[AN 2601622]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2006.
Greifenstein, Gina
1 Teig - 50 Torten (magyar)
   1 tészta - 50 torta : egyszerűen mennyei / szerző Gina Greifenstein ; fotós Micheal Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-294-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2600638]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2006.
   Hagyományos és modern menüsorok / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2005. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2005/2.)
Fűzött : 440,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2601862]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2006.
Harich, Ellen A.
Brotbackautomat (magyar)
   Kenyérsütés géppel : mindig friss kenyér és pékáru / szerző Ellen A. Harich ; fotós Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-293-0 fűzött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2600649]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2006.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Kecske ételek / Kútvölgyi Mihály, Viga Gyula. - [Budapest] : Timp, 2005. - 87 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Megőrzött ízek, ISSN 1786-2612 ; 6.)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9614-02-5 kötött : 3800,- Ft
kecske - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 636.39
[AN 2601416]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2006.
   Mindennapok szakácskönyve. - [Tyukod] : Black & White, 2005. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-49-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2601476]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2006.
Sator, Günther
Feng shui (magyar)
   Feng shui : harmóniában élni és lakni / Günther Sator ; [ford. Kovács Ágnes]. - Bőv. és aktualizált kiad. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-299-X kötött
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 2600952]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3988 /2006.
Hauschka, Rudolf
Substanzlehre (magyar)
   Szubsztanciatan : a fizika, a kémia és az anyagok gyógyászati hatásainak megértéséhez / Rudolf Hauschka ; [ford. Szabó Attila] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány ... - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., [2006]. - XIV, 340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-933-1 fűzött
antropozófia - természettudomány
141.333 *** 5
[AN 2601398]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2006.
Karácsony András (1957-)
   Filozófia - társadalomelmélet / Karácsony András. - Budapest : Rejtjel, 2005-. - 24 cm
filozófia - társadalomtudomány - elmélet
1 *** 316
[AN 2582455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 95 p.
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 963-7255-22-2 fűzött
társadalomfilozófia - történetfilozófia - kultúrfilozófia
141.7 *** 130.2 *** 930.1
[AN 2601213] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3990 /2006.
Ampe, Jeremy
   Kinek van üdvössége? / Jeremy Ampe ; [közread. a] Golgota. - Kaposvár : Golgota Keresztény Gyülekezet, [2006]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 963-229-127-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2601229]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2006.
Balla Péter (1962-)
   Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története : bevezetéstani alternatívák / Balla Péter ; [közread. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszék]. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 2005. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 256-279.
Fűzött (hibás ISBN 963-85785-7-2)
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - Újszövetség
225.01
[AN 2601806]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2006.
Bhakti Sundar Govinda Mahārāj
   Isteni útmutatás / Sríla Bhakti Szundar Góvinda Dév-Gószvámi Mahárádzs ; [ford. Zsoldos Mariann] ; [közread. a] Harmónia Irodalmi, Filozófiai, Zenetörténeti Hagyományőrző Kulturális Alapítvány. - [Szeged] : Harmónia Alapítvány, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
A ford. a "Divine guidance" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-219-889-1 fűzött : 1990,- Ft
hinduizmus - jóga
294.515 *** 294.527
[AN 2601345]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2006.
Capps, Charles
When Jesus prays through you (magyar)
   Amikor Jézus imádkozik rajtad keresztül / Charles Capps ; [ford. Dezsényi István]. - Budapest : Amana 7, 2006. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 963-7657-02-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2600820]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2006.
Jones, Kenneth
   A Biblia örömhíre / Kenneth Jones ; [ford. Burjan Tamás]. - [Orgovány] : Örömhír Alapítvány ; [S.l.] : '4H' - M. Misszió, [2006]. - 80 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányozó sorozat ; 4.)
ISBN 963-87025-0-8 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2602666]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2006.
Jones, Kenneth
   Ki Jézus Krisztus? / Kenneth Jones ; [ford. Kiss Eszter]. - [Orgovány] : Örömhír Alapítvány ; [S.l.] : '4H' - M. Misszió, [2006]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányozó sorozat ; 5.)
ISBN 963-87025-1-6 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 2602672]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2006.
Kalmár Sándor
   Evangéliumi ösvény / Kalmár Sándor. - [Gyüre] : Kalmár S., 2006. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-046-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2601786]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2006.
Limbacher Gábor (1958-)
   "Kegyelmekkel tündöklő boldog anya" : Szent Anna tisztelete és a palóc búcsú / [... írta és összeáll. Limbacher Gábor] ; [kiad. a Térségi Muzeális Gyűjtemény]. - Balassagyarmat ; Balatonakali : Térségi Muzeális Gyűjt., 2005. - 272 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Gerinccím: Szent Anna tisztelete, palóc búcsú. - Bibliogr.: p. 265-271.
Fűzött (hibás ISBN 963-460-764-0)
Magyarország - Balassagyarmat - búcsú - szent - magyar néprajz - palócok - néphit - képzőművészet
235.3Anna *** 398.3(=945.11)(439Palócföld) *** 73/76(439) *** 394.6(=945.11)(439-2Balassagyarmat)
[AN 2602036]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2006.
   Liturgia Claudiopolitana : a református istentiszteletek rendje Kolozsvárott 1670 táján / [sajtó alá rend., szerk., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Fekete Csaba]. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz. : DRHE Liturgiai Kutint., 2005. - 105 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének kiadványai, ISSN 1787-5854 ; 1.). (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok, ISSN 1587-6276 ; 9.). (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-944-4 fűzött
Kolozsvár - református egyház - szertartás - 17. század
264 *** 284.2(439.21-2Kolozsvár)"167"
[AN 2601990]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2006.
Lorber, Jakob
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / kinyilatkoztatás útján leírta Lorber Jakab ; [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
23/28
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jakab evangéliuma : [Jézus gyermekkora, Jézus ifjúkora és függelék]. - 2006. - [2], 330 p. : ill.
ISBN 963-229-431-9 fűzött
Jézus
krisztológia - vallásos irodalom - kinyilatkoztatás
232.92 *** 244 *** 231.7
[AN 2601873] MARC

ANSEL
UTF-84000 /2006.
Nyári István (1955-)
   Fedetlen arccal : szellemi átformálódás : igei útmutatás a gyakorlati hívő élethez / Nyári István. - [Szentendre] : Nyári I., [2006]. - 396, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-704-6 fűzött
vallásos irodalom
248
[AN 2600746]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2006.
   Párbeszéd a testvériségről : a Testvériség Napja - Budapest 2006 : fórumok, kerekasztal-beszélgetések, baráti találkozók / [szerk. Körmendy Imre et al.] ; [rend. a] Fokoláre Mozgalom ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2005. - 48 p. ; 21 cm
A rendezvény időpontja 2006. szept. 16.
Fűzött
kereszténység - egyesület - vallásos irodalom
244 *** 267Fokoláre
[AN 2602880]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2006.
Romaine, L. E.
Second (magyar)
   Másodiknak lenni : [alázattal segíteni a vezetőket] / L. E. Romaine ; [ford. Németh László és Egri Dániel] ; [kiad. a Golgota Keresztény Gyülekezet]. - Kaposvár : Golgota Keresztény Gyülekezet, [2006]. - 30 p. ; 17 cm
ISBN 963-218-851-9 fűzött
lelkipásztorkodás
253
[AN 2601174]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2006.
Sándor Endre (1945-)
   Az Úrnak szentelt élet : Sámuel próféta élete és üzenete / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2006. - 194 p. ; 17 cm
ISBN 963-558-046-0 fűzött : 640,- Ft
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
vallásos irodalom - ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
244 *** 222.4.07
[AN 2600818]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2006.
Tarjányi Zoltán (1951-)
   Morálteológia / Tarjányi Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2005-. - 20 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
erkölcsteológia - egyetemi tankönyv
241(075.8)
[AN 2601053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az erkölcsteológia története és alapfogalmai. - 2005. - 158 p.
Bibliogr.: p. 154-[159].
ISBN 963-361-739-1 fűzött
erkölcsteológia - egyetemi tankönyv
241(075.8)
[AN 2601061] MARC

ANSEL
UTF-84005 /2006.
Tello, Antonio
Atlas básico de las religiones (magyar)
   A világ vallásainak atlasza / [szöveg Antonio Tello, Jean-Pierre Palacio, Daniel Coma-Cros] ; [ford. Karácsonyi Zita]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-684-229-9 fűzött (hibás ISBN 963-684-199-3)
vallástörténet
291
[AN 2601643]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2006.
Vivekananda Swami
   Rádzsa-jóga, avagy Belső természetünk meghódítása / Szvámí Vivékánanda ; [ford. Malik Tóth István]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 233 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Raja Yoga or conquering the internal nature (Kolkata : Advaita Ashrama, 2004)" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7138-66-8 kötött : 2400,- Ft
jóga
294.527
[AN 2601486]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4007 /2006.
   Általános statisztika / Katona Tamás [et al.]. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 225 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-86736-5-6 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2601755]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2006.
Bertho-Lavenir, Catherine
La démocratie et les médias au 20e siècle (magyar)
   A demokrácia és a média a 20. században / Catherine Bertho Lavenir ; [ford. Freytag Orsolya ..., Miklós Eszter ..., Szabó Etelka ...]. - Debrecen : Csokonai, 2005. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-296.
ISBN 963-260-217-X fűzött : 2450,- Ft
politika - politikai propaganda - médiatörténet - tömegtájékoztatási eszköz - 20. század - ezredforduló
316.77(100)"19/200" *** 32(100)"19/200" *** 32.019.5 *** 323.23 *** 659.3 *** 791.9.096/.097
[AN 2601602]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2006.
   A Bethlen Gábor Alapítvány negyedszázada : 1980-2005 : alapítvány a nemzet javára / összeáll. Bakos István ; Szécsi Árpád tanulmányával. - Budapest : Püski : Bethlen G. Alapítvány, 2005. - 312, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140-150.
ISBN 963-9906-80-8 kötött
Bethlen Gábor Alapítvány
nemzettudat - magyarság - alapítvány - történeti feldolgozás
316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 061.27(439)Bethlen_Gábor_Alapítvány
[AN 2601159]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2006.
   Diversity and multicultural education / Zsuzsanna Benkő, ... Klára Tarkó ed. ... - Szeged : JGYF K., 2005. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Írták Belfields, Trish et al. - A címoldalon további megjelenési helyként: Crewe, Lüneburg. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-7356-19-3 fűzött (hibás ISBN 963-7356-93)
Magyarország - multikultúra - társadalmi viselkedés - oktatásügy
316.7 *** 316.62 *** 371.3(439) *** 371.3(410)
[AN 2601923]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2006.
   Az Európai Unió / [összeáll. Kátainé Marosi Angéla et al.]. - Budapest : KSH, 2005. - XV, 267 p. : ill. ; 17 cm
A Nemzetközi statisztikai zsebkönyv, ISSN 0231-3677, 2005. évi kötete
Fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - statisztikai adatközlés
31(4-62) *** 908.4-62(083.41)
[AN 2603791]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2006.
   Feketén, fehéren : Tárki monitor jelentések 2005 / szerk. Szivós Péter, Tóth István György ; [... kész. Dencső Blanka et al.]. - Budapest : Tárki, 2006. - 187 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.5(439)"199/200"(083.41)
[AN 2602657]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2006.
Gadó János (1958-)
   A zsidó iskolák végzettjei, 2005 / Gadó János. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 16 p. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - demográfia - zsidóság - tanuló - ifjúság - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)(=924)(083.41) *** 373.54-053.6(439)(=924)(083.41)
[AN 2600602]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2006.
Gonda Nagy Henriette
   Hogyan szeressetek bennünket férfiak / A Heni ; [a grafikákat kész. Makai Imre]. - [Budapest] : Inner Voices Kft., 2006. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-319-3 fűzött
párkapcsolat - szerelem - nő
316.472.4 *** 392.6 *** 316.37-055.2
[AN 2601171]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2006.
Gyémánt Richárd
   A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai / Gyémánt Richárd, Szondi Ildikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 262 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86886-2-9 fűzött
Kárpát-medence - demográfia - társadalomstatisztika - határon túli magyarság - ezredforduló
314(4-191)(=945.11)"199/200" *** 312(4-191)(=945.11)"199/200"
[AN 2601766]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2006.
   Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban / Pikó Bettina szerk. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 216 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Elméletek - modellek, ISSN 1787-7393 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-57-1 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - demográfia - egészség - káros szenvedély - életmód - ifjúság - ezredforduló - statisztikai táblázat
312.6-053.6(439)"200"(083.41)
[AN 2602708]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2006.
   Intercultural training program / Bordás Sándor [et al.] ; [publ. by the] Hungarian Pax Romana. - [Budapest] : HPR, 2005. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - cigányság - nevelés - tanácsadás - ezredforduló
316.347(=914.99)(439) *** 374.3(439) *** 061.7(439)"200"
[AN 2600582]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2006.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Kölcsönhatások : a kultúraközvetítés néhány elméleti kérdéséről / T. Kiss Tamás ; [közread. a ] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : PTE FEEFK, 2006. - 145 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140-143. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-642-073-4 fűzött
kultúrszociológia - művelődéstörténet
316.7(100) *** 930.85(100)
[AN 2601804]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2006.
Kovács Péter
   Általános statisztika : feladatgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor, Szondi Ildikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-86736-3-X fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2601762]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2006.
   Közép-dunántúli regionális ifjúsági helyzetelemzés, 2005 / Domokos Tamás [et al.] ; [kiad. ... a Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány]. - Veszprém : Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány, 2005. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-86967-1-0)
Közép-dunántúli régió - ifjúságszociológia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.346.3-053.6(439Közép-Dunántúl)(083.41)
[AN 2600887]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2006.
Kun István (1941-)
   Paloták a vadmacskásban : [pillantás a munka alvilágára] / Kun István. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 963-7437-40-1 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - Nyírség - szociográfia - munkaerő-gazdálkodás - feketegazdaság - rendszerváltás - ezredforduló
308(439.161Nyírség)"199/200" *** 331.5(439)"199/200" *** 331.526.8(439)"199/200"
[AN 2601287]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2006.
Melegh Attila
   On the east-west slope : globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe / by Attila Melegh. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-213.
ISBN 963-7326-24-3 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - világnézet - globalizáció
316.75(4-11)"19" *** 339.9(100) *** 32.001
[AN 2602015]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2006.
   Nők a modernizálódó magyar társadalomban / szerk. Gyáni Gábor, Séllei Nóra. - Debrecen : Csokonai, [2006]. - 320 p. ; 20 cm. - (Artemisz könyvek, ISSN 1585-5643)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-260-210-2 fűzött : 1448,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - emancipáció - egyesület
316.37-055.2(439) *** 316.66-055.2 *** 342.7-055.2(439) *** 061.2-055.2(439)
[AN 2602095]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2006.
   Politika és házasság : menyegzőre hivogató levelek a 16. századi Erdélyből / sajtó alá rend. Horn Ildikó, Kreutzer Andrea, Szabó András Péter. - Budapest : ELTE BTK, 2005. - 249 p. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-778-7 fűzött
Magyarország - esküvő - nemesség - társadalomtörténet - 16. század - levelezés - művelődéstörténet - történelmi forrás
316.343.32(439)"15"(093) *** 392.5(=945.11)(439)"15" *** 930.85(439)"15"(044) *** 894.511(092)(044) *** 929(439)"15"(044)
[AN 2602113]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2006.
Popper Péter (1933-)
   Egy illúzió halála : keserű gyógykönyv gyanakvó fiataloknak és csalódott öregeknek / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-39-7 kötött : 2480,- Ft
művelődéstörténet - társadalmi viselkedés
316.6 *** 930.85(100)
[AN 2601035]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2006.
Rudas Tamás (1953-)
Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? (új kiadása)
   Közvéleménykutatás : értelmezés és kritika / Rudas Tamás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2006. - 136 p. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
ISBN 963-13-5501-2 fűzött : 1600,- Ft
közvélemény-kutatás
303.425.6(049.5) *** 659.4.012.12
[AN 2601809]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2006.
Szántó Richárd (1967-)
   Derby grófság települései, birtokrendszere és társadalma : 14-15. század / Szántó Richárd. - Szeged : JATE Press, 2005. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-106.
ISBN 963-482-745-4 fűzött
Anglia - Derbyshire - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - földbirtok - középkor - disszertáció
316.32(410)"13/14" *** 338(091)(410)"13/14" *** 338(425)"13/14"
[AN 2601963]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2006.
   Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon : siker és válság / [szerk. Varga László] ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet. - [Budapest] : Pannonica : Habsburg Tört. Int., cop. 2005. - 291 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7319-18-2 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - zsidóság - 19. század - századforduló - identitás
316.347(=924)(439)"18/191" *** 316.63(=924)
[AN 2601784]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4029 /2006.
   Babonás könyvem / szerk. Kemenyeczki Edit. - [Szentendre] : E-Rendszerház, [2006]. - 228 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-218-617-6 fűzött
babona
398.3
[AN 2601391]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2006.
Berente Ági
   Az álomfejtés kézikönyve : A-Z / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-70-7 fűzött
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2600789]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2006.
Czárán Eszter (1967-)
   Világnak virága : magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és nagyoknak / Czárán Eszter. - [Budapest] : Szerző, 2005-. - 30 cm
ISBN 963-460-906-6
magyar néprajz - naptári szokás - népmese
398.332(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2581553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A tavaszi napéjegyenlőségtől (március 21.) a nyári napfordulóig (június 21.). - 2005. - 382 p. : ill., részben színes
Gerinccím: Tavasz. - Bibliogr.: p. 371.
ISBN 963-460-910-4 kötött
magyar néprajz - tavaszi ünnepi szokás - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.332.1(=945.11)
[AN 2602475] MARC

ANSEL
UTF-84032 /2006.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Virágos Kalotaszeg / Kútvölgyi Mihály ; [előszó Török Ildikó]. - [Budapest] : Timp, 2005. - 131 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 963-9614-01-7 kötött : 3990,- Ft
Kalotaszeg - magyar néprajz - népi fafaragás - népi építészet - fényképalbum
39(=945.11)(498.4Kalotaszeg)(084.12) *** 745.51.031.4(498.4Kalotaszeg)(084.12) *** 72.031.4(498.4Kalotaszeg)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kútvölgyi_M.
[AN 2601430]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2006.
   Nagy mondókáskönyv : versikék, dalok, találós kérdések. - Debrecen : TKK, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-432-3 kötött : 2998,- Ft
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2602488]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2006.
   A tréfás farkas : magyar népmesék / [Keresztes Dóra ill.]. - Budapest : Noran, 2005. - 108, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Noran mesél, ISSN 1416-0323)
ISBN 963-7416-41-2 kötött
népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2600677]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2006.
Voigt Vilmos (1940-)
   Europäische Linien : Studien zur Finnougristik, Folkloristik und Semiotik / Vilmos Voigt. - Budapest : Akad. K., 2005. - 274 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies in ethnology, ISSN 1786-2418 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8195-7 kötött
Magyarország - magyar néprajz - folklór - finnugrisztika - művelődéstörténet - szemiotika
398(=945.11) *** 809.45 *** 930.85(439) *** 316.773.2
[AN 2602212]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4036 /2006.
Berecz János (1930-)
   Az én rendszerváltásom / Berecz János. - Budapest : Okina Bt., [2006]. - 399 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-219-774-7 kötött : 3000,- Ft
Berecz János (1930-)
Magyarország - belpolitika - politikus - rendszerváltás - memoár
323(439)"1988/1989"(0:82-94) *** 32(439)(092)Berecz_J.(0:82-94)
[AN 2601633]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2006.
Élőlánc Magyarországért (testület)
   Élőlánc Magyarországért : az Élőlánc Magyarországért választási programja, 2006 / [... szerzői Ács Sándorné et al.]. - [Budapest] : [Élőlánc Magyarországért], [2006]. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött : 100,- Ft
Magyarország - ezredforduló - párt - fenntartható fejlődés - választási kiadvány
329(439)Élőlánc_Magyarországért"2006" *** 504.03
[AN 2601087]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2006.
Ferenczi Krisztina (1950-)
   Szüret : az Orbán-vagyonok nyomában / Ferenczi Krisztina. - [Budapest] : [Diario Kft.], 2006. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-223-5 fűzött : 1990,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - miniszterelnök - ezredforduló
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2601641]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2006.
Füzes János (1948-)
   A Toller-jelenség : a pécsi polgármester portréja / Füzes János. - Pécs : Alexandra, 2006. - 206, [2] p., XVI t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-369-563-5 kötött
Toller László (1950-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Toller_L. *** 352(439-2Pécs)Toller_L.
[AN 2601384]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A CIA titkos katonai akciói / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-75-8 fűzött
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló
327.84(73)(091) *** 355.40(73)(091)
[AN 2600784]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2006.
Kádár Gábor
   Hullarablás : a magyar zsidók gazdasági megsemmisítése / Kádár Gábor, Vági Zoltán ; [közread. a] Hannah Arendt Egyesület. - Budapest : Hanna Arendt Egyes. : Jaffa, 2005. - 432 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-421.
ISBN 963-9604-16-X kötött : 2940,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - zsidóság - 19. század - 20. század
323.12(=924)(439)"18/19"
[AN 2601772]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2006.
Kende Péter (1952-)
   Az igazi Orbán : a Viktor2 / Kende Péter. - [Budapest] : Hibiszkusz, 2006. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 963-8233-13-3 kötött : 2500,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2600980]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2006.
Klein, Edward
The truth about Hillary (magyar)
   Az igazi Hillary : amerika első női elnöke? / Edward Klein ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : JLX K., cop. 2005. - 359 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357-359.
ISBN 963-305-234-3 kötött
Clinton, Hillary Rodham
Egyesült Államok - 20. század - 21. század - politikus - életrajz
32(73)(092)Clinton,_H.
[AN 2601424]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2006.
   Liberty and the search for identity : liberal nationalisms and the legacy of empires / ed. by Iván Zoltán Dénes. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - XV, 509 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7326-44-8 kötött
Európa - társadalmi tudat - nacionalizmus - liberalizmus - 19. század - 20. század
329.12(4)"18/19" *** 329.17(4)"18/19" *** 316.63
[AN 2601953]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2006.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   Hogyan készül a történelem? : a kommunizmus mint lehetséges evolúciós adaptáció / Marosán György. - Budapest : Money-Plan Kft., cop. 2006. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-[240.]
ISBN 963-229-188-3 fűzött : 2900,- Ft
tudományos szocializmus - világnézet - prognosztika
321.74 *** 001.18 *** 316.75
[AN 2601790]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2006.
Medgyessy Péter (1942-)
   Polgár a pályán / Medgyessy Péter. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 247 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-09-4831-1 kötött : 2400,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
Magyarország - miniszterelnök - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Medgyessy_P.(0:82-94) *** 323(439)"196/200"(0:82-94)
[AN 2601779]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2006.
Meško, Zoltán G.
Zamlčané sprisahanie (magyar)
   A csendes összeesküvés : a politikai tisztogatás kommunista modellje a pozsonyi szlovák egyetemen a második világháború után / Meskó G. Zoltán ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2006. - 242 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 235-240. és a jegyzetekben
ISBN 963-07-7940-4 kötött : 2000,- Ft
Univerzita Komenského (Bratislava). Lekárska fakulta (Martin)
Pozsony - állami terror - szocialista rendszer - sztálinizmus - orvostudomány - egyetem - 1945 utáni időszak
323.282(437)"194/195" *** 378.661(437.6-2Pozsony)
[AN 2601365]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2006.
Molnár Gizella, T. (1957-)
   Kollektív bűnösség? : a német nemzetiség a Duna-Tisza közén a második világháború után / T. Molnár Gizella. - Szeged : JGYF K., 2005. - 179 p. ; 24 cm. - (PhD, ISSN 1589-1380)
Bibliogr.: p. 119-123. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7356-10-X fűzött
Hajós - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
323.12(=30)(439-2Hajós)"1945/1947"
[AN 2601821]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2006.
   Új iskola a határon : Kőszegi Európai Egyetemi Intézet : a Magyarország-Ausztria Phare CBC-program 2002. évi alapja által támogatott projekt kutatásait bemutató jelentés / [... közrem. Blahó András et al.] ; [közread. a] Társadalomtudományok és Európa Tanulmányok Intézete Alapítvány. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int. Alapítvány, 2005. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Európai Unió - Nyugat-dunántúli régió - regionális gazdaság - együttműködés - kulturális politika - civil társadalom - határ menti kapcsolat - kutatási és fejlesztési jelentés
327.39(4-62) *** 008:323(4-62) *** 316.7(4-62) *** 332.1(439.11-15) *** 316.344.8 *** 061.2(439)
[AN 2601835]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4050 /2006.
   Antiquitas Hungarica : tanulmányok a Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény és a Liber antiquitatis történetéről / szerk. Szentesi Edit és Szilágyi János György. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, [2006]. - 300 p., [60] t. : ill. ; 21 cm. - (Workshop series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study, ISSN 1416-227X ; 16.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9293-09-1 fűzött
régészet - ókor - magángyűjtemény
904(3)(084.1) *** 7(3)(084.1) *** 069.017(439)Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény
[AN 2601261]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2006.
   A demokrácia reménye : Magyarország, 1945 / [szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva]. - Budapest : 1956-os Int., 2005. - 277 p. ; 24 cm
Évkönyv - 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete, ISSN 1216-7851 ; 13. (2005). - Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány által 2005. június 8-án rendezett konferencia tanulmánnyá bővített előadásai. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86635-4-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar történelem - koalíciós időszak - konferenciakiadvány
943.9"1945/1948" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2603249]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2006.
   Életrajzok, párhuzamok / [szerk. Ésik Sándor]. - Nyíregyháza : InForma, 2005. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (In-forma könyvek, ISSN 1217-3940)
Szabolcs-szatmár-beregi almanach, ISSN 1219-0853 ; 20. (2005)
ISBN 963-8174-22-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - életrajzi lexikon
929(439.161):030
[AN 2600714]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2006.
   Az "Ezeréves ruszin - magyar együttélés a történelem tükrében" című konferencia szerkesztett előadásai, leadott tanulmányai, 2004. március 19-20 / [... elkészítésében részt vettek Donáth Lehel et al.] ; [rend., közread. a Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat]. - Budapest : Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2005. - 101 p., [2] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-021-6 fűzött
Kárpátalja - magyar történelem - magyarországi rutének - konferenciakiadvány
943.9(=875) *** 943.923(=875) *** 943.9 *** 316.347(=875)(439.23) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2600598]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2006.
Gyuricza Eszter
   "Árny és fény együtt jár" : Széchenyi elmebetegsége és halála a kulturális emlékezetben / Gyuricza Eszter. - Pécs : PTE BTK Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2006. - 56 p. ; 23 cm. - (Kommunikáció és kultúra, ISSN 1588-757X ; 4.)
Bibliogr.: p. 53-56. és a jegyzetekben
ISBN 963-642-080-7 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - politikus - 19. század - kultusz - történettudomány - művelődéstörténet
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.1(439) *** 394.944 *** 930.85(439) *** 316.7(439)
[AN 2601799]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2006.
Habsburg Mária, Mohács özvegye (angol)
   Mary of Hungary : the Queen and her court, 1521-1531 : Budapest History Museum, 30 September 2005 - 9 January 2006 : Slovenská národná galéria, 2 February - 30 April 2006 / [ed. Orsolya Réthelyi et al.] ; [authors ... Basics, Beatrix et al.]. - Budapest : Budapest History Museum, 2005. - 308 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 288-305.
Fűzött (hibás ISBN 963-9340-50-2)
Mária (Magyarország: királyné) (1505-1558)
magyar történelem - művelődéstörténet - uralkodó - 16. század - udvari élet - kiállítási katalógus
943.9"15" *** 930.85(439)"15" *** 943.9(092)Mária *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006" *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 2600604]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2006.
Horn Ildikó
   Tündérország útvesztői : tanulmányok Erdély történelméhez / Horn Ildikó ; [a mutatókat kész. Makai Ágnes et al.]. - Budapest : ELTE BTK, 2005. - 344 p. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-777-9 fűzött
Erdély - magyar történelem - 16. század - 17. század - politikus - művelődéstörténet
943.921"15/16" *** 930.85(439.21)"15/16" *** 32(439)"15/16"(092)
[AN 2602112]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2006.
International Congress of Roman Frontier Studies (19.) (2003) (Pécs)
   Limes XIX : proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003 / ed. by Zsolt Visy. - Pécs : Univ. of Pécs, 2005. - 1004 p. : ill. ; 31 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti és Régészeti Tanszék Régészeti Szeminárium. - Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-642-053-X kötött
Magyarország - régészet - konferenciakiadvány
904(439) *** 904(398.6) *** 061.3(439-2Pécs) *** 355.457.1(398.6)
[AN 2589203]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2006.
Kertész Károly
   Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2003-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 801505
Tapolca - életrajzi lexikon
929(439-2Tapolca):030
[AN 1045908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 198 p. : ill.
Lezárva: 2005. nov. 20. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-229-374-6 fűzött
Tapolca - életrajzi lexikon
929(439-2Tapolca):030
[AN 2601323] MARC

ANSEL
UTF-84059 /2006.
Kiszelka Ferenc (1926-)
   Mozgatórugók : életutam ösztönzői és tanulságai / írta Kiszelka Ferenc ; szerk. Tuba László. - Mosonmagyaróvár : Mosoni Polgári Kör, 2006. - 85 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mosonmagyaróvári helytörténeti füzetek, ISSN 0237-4102 ; 11.)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 963-229-167-0 fűzött
Kiszelka család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kiszelka
[AN 2600920]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2006.
Kováts J. István (1880-1965)
   Társadalmunk krisztusi alapjai / Kováts J. István. - Budapest : Károli G. Ref. Egy., 2005. - 198 p. ; 24 cm
Studia Caroliensia, ISSN 1419-1334 ; 6.évf. 2-3.sz. (2005). - Bibliogr.: p. 195-198.
Fűzött
történetfilozófia - társadalomtudomány - államelmélet - diktatúra
930.1 *** 316 *** 321.01(100)(091) *** 321.64 *** 321.74
[AN 2603220]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2006.
Kozsdi Tamás
   A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép / Kozsdi Tamás. - Budapest : Gondolatház-2004 Bt., cop. 2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Gondolatház könyvek, ISSN 1787-7288)
Arvisura lexikonnal. - Bibliogr.: p. 204.
ISBN 963-219-668-6 fűzött : 2180,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2601885]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2006.
Leczki Lajos
   Magyarságról - a magyarságnak : közéleti útjelzők / Leczki Lajos. - Budapest : Püski, [2006]. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9906-79-4 fűzött
magyar történelem - nemzettudat
943.9 *** 323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11)
[AN 2601157]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2006.
   Levéltári közlemények. Mutató, 1994-2004 / összeáll. Szabó Anikó. - Budapest : MOL, 2005. - 62 p. ; 24 cm
Bev. angol nyelven is
ISBN 963-631-179-X fűzött
Levéltári közlemények, ISSN 0024-1512
archivalisztika - szakfolyóirat - repertórium
930.25:016 *** 050(439)Levéltári_közlemények"1994/2004":014.3
[AN 2600859]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2006.
Luxemburgi Zsigmond (angol)
   Sigismund of Luxemburg : art and culture 1387-1437 : exhibition : Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18 March - 18 June 2006 : Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art, 13 July - 15 October 2006 / [ed. Ágnes Körber] ; [text Szilárd Papp] ; [transl. Alan Campbell]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
A "Sigismundus - rex et imperator" címmel megrendezett kiáll. katalógusa
ISBN 963-7063-21-8 fűzött
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Európa - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Zsigmond,_I. *** 943.9"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(435.9-2Luxembourg)
[AN 2602115]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2006.
   Luxemburgi Zsigmond : művészet és kultúra 1387-1437 : kiállítás : Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2006. március 18 - június 18. : Luxemburg, Musée national d'histoire et d'art, 2006. július 13 - október 15. / [szerk. Körber Ágnes] ; [szöveg Papp Szilárd]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
A "Sigismundus - rex et imperator" címmel megrendezett kiáll. katalógusa
ISBN 963-7063-20-X fűzött
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Európa - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Zsigmond,_I. *** 943.9"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(435.9-2Luxembourg)
[AN 2602114]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2006.
Luxemburgi Zsigmond (német)
   Sigismund von Luxemburg : Kunst und Kultur 1387-1437 : Ausstellung : Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18 März - 18 Juni 2006 : Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art, 13 Juli - 15 Oktober 2006 / [Red. Ágnes Körber] ; [Text Szilárd Papp] ; [Übers. Tamás Szántó]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
A "Sigismundus - rex et imperator" címmel megrendezett kiáll. katalógusa
ISBN 963-7063-22-6 * fűzött (hibás ISBN 963-7063-22-2)
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Európa - magyar történelem - művelődéstörténet - uralkodó - 14. század - 15. század - kiállítási katalógus
943.9"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 943.9(092)Zsigmond,_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(435.9-2Luxembourg)
[AN 2602116]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2006.
Töpler Iván (1894-1972)
   Történelem könyv utódaimnak / Töpler Iván ; [... Mező Péterné Kiss-Márton Zsuzsa és Mező Péter gondozásában]. - Siófok : Töpler I., 2005. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 963-460-839-6 * fűzött (hibás ISBN 963-480-839-6)
világtörténelem - magyar történelem
930.9 *** 943.9
[AN 2600624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ókortól a mohácsi vészig. - 343 p.
ISBN 963-460-840-X * (hibás ISBN 963-480-840-X)
világtörténelem - középkor - ókor - magyar történelem
930.9".../15" *** 943.9".../15"
[AN 2600625] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1526-1848-ig. - 368 p.
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 963-460-841-8 * (hibás ISBN 963-480-841-8)
világtörténelem - újkor - magyar történelem
930.9"15/18" *** 943.9"15/18"
[AN 2600628] MARC

ANSEL
UTF-84068 /2006.
Ujházy László (1855-1906)
   A magyar nemzet történelme / írta Ujházy László. - Hasonmás kiad.[!]. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 293 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-45-1 fűzött
magyar történelem
943.9".../18"
[AN 2601468]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2006.
Villacampa, Vicente
Atlas básico de historia universal (magyar)
   Világtörténelmi atlasz / [Vicente Villacampa] ; [... közrem. Lluis Borrás, Cristina Vilella, Rafael Marfil] ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-684-230-2 fűzött
világtörténelem
930.9
[AN 2601645]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2006.
World heritage in young hands (magyar) (átd., bőv. kiad.)
   Világörökség ifjú kezekben : ismerd meg, becsüld meg és cselekedj! : oktatócsomag tanárok számára / [kiad. a Magyar Unesco Bizottság]. - A magyar világörökségi helyszínekkel bőv. kiad. / ... szerk. Kalydy Balázs. - Budapest : M. Unesco Biz., cop. 2005. - 238 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2005. jan.
ISBN 963-7364-02-1 fűzött
világörökség - tanári segédkönyv
930.85(100)(072) *** 502.4(100)(072) *** 72(100)
[AN 2602254]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4071 /2006.
Davies, Paul Harcourt
Cyprus (magyar)
   Ciprus : útikalauz / Paul Harcourt Davies ; [... ford. ... Bokor József]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-86603-9-2 fűzött
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 2602619]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2006.
Gyócsi László (1947-)
   Zamatában fürdik a táj : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2005. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-219-227-3 fűzött : 1800,- Ft
Görögország - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.495(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2601613]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2006.
   Kéziratos térképek Bács-Kiskun megyéből : kiállításvezető / [... rend. Sóber Péter, Szabó Bence, Tánczos-Szabó Ágota] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2006. - 16 p. : ill., térk. ; 21 cm
Megj. a Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában 2006. jan. 23 - dec. 22. között rend. kiállítás alkalmából
Fűzött
Bács-Kiskun (megye) - 18. század - 19. század - 20. század - térkép - kiállítási katalógus
912(439.155) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2602897]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2006.
Lovas Dániel (1954-)
   Kecskemét / [írta és szerk.] Lovas Dániel ; [fotó] Walter Péter. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2005]. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-7813-75-6 kötött
Kecskemét - helyismeret
908.439-2Kecskemét
[AN 2600701]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2006.
   Pápa ábrázolások a Jókai Mór Városi Könyvtárban. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 74 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-87002-2-X fűzött
Pápa - helyismeret - metszetkép - látkép - album
908.439-2Pápa(084.1) *** 76.047
[AN 2601945]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2006.
Pethő Bertalan (1935-)
   Japán út/viszony : előzetes a XXI. századból / Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, 2003-. - 20 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
ISBN 963-86061-8-5
Japán - helyismeret
908.520
[AN 1067377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 379 p.
Bibliogr.: p. 367-376.
ISBN 963-86061-9-3 fűzött
Japán - filozófia
1(520)
[AN 2601320] MARC

ANSEL
UTF-84077 /2006.
Rozvány György (1939-)
   Egyesült Arab Emirátusok : Dubai, az arab világ gyöngyszeme / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2005. - 271 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-369-401-9 fűzött
Arab Emírségek - útikönyv
915.362
[AN 2601509]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4078 /2006.
   Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény / [szerk. Hajas Barnabás]. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 284 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. okt. 26.
ISBN 963-7255-19-2 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342(439)(094)(075.8)
[AN 2601180]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2006.
Bogár Péter
   Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban / [szerzők Bogár Péter ..., Margitán Éva ..., Vaskuti András ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 230, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-764-7 fűzött
Magyarország - büntetőjog - fiatalkorú bűnözés
343.915(439) *** 343.97(439)
[AN 2600609]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2006.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2006 / Breznay Tibor. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 520 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
ISBN 963-9427-45-4 kötött : 5500,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2601795]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2006.
Breznay Tibor
   Munkajogi ismeretek ügyintézőknek, 2006 / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 217 p. ; 30 cm
ISBN 963-9427-48-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2601395]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2006.
   Historia ante portas : l'histoire en droit international : history in international law / Péter Kovács sous la dir. ... ; contributions de ... Tamás Vince Ádány [et al.]. - Miskolc : Bíbor K., [2006]. - 364 p. ; 24 cm. - (Studia iuris gentium Miskolcinensia, ISSN 1589-5637 ; 2.)
Váltakozva francia, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-84-0 fűzött
nemzetközi jog - jogtörténet
341 *** 34(100)(091)
[AN 2601097]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2006.
   Innovatív önkormányzat - dinamikus városfejlesztés / szerk. Gonda Tibor ; kiad. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Pécs : Önkormányzat, 2006. - 156 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-101-8 fűzött
Pécs - Baranya (megye) - városfejlesztés - önkormányzati igazgatás - regionális gazdaság - közigazgatási reform
352(439-2Pécs) *** 332.1(439.127) *** 711.4(439-2Pécs)
[AN 2601837]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2006.
   Közigazgatási jog / [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - [Budapest] : Virtuóz, 2005-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(075.8)
[AN 2601037]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyar közigazgatási jog : általános rész II. / [szerk. Kalas Tibor] ; [szerzők Kalas Tibor et al.]. - 2005. - 199 p.
Fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2601042] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Európai közigazgatás / [szerk. Torma András] ; [szerzők Kalas Tibor et al.]. - 2005. - 215 p.
Bibliogr.: p. 209-214.
Fűzött
Európai Unió - közigazgatási jog
342.9(4-62)
[AN 2601049] MARC

ANSEL
UTF-84085 /2006.
   Magyar büntetőjog : különös rész. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005-. - 24 cm
ISBN 963-224-865-1
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2601970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 277 p.
Szerző Fehér Lenke, Horváth Tibor, Lévay Miklós. - Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 963-224-866-X fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2601978] MARC

ANSEL
UTF-84086 /2006.
   Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi egyyüttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos] ; [szerzők Kormos Erzsébet et al.]. - Budapest : CompLex, 2006. - 517 p. ; 25 cm
Lezárva: 2005. nov. 17. - Bibliogr.: p. 511-[518].
ISBN 963-224-868-6 kötött
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.9(4-62)(094)(036)
[AN 2601737]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2006.
Püski Levente (1965-)
   A Horthy-rendszer, 1919-1945 / Püski Levente. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2006. - 302 p. ; 25 cm. - (Modern magyar politikai rendszerek, ISSN 1787-3134)
Bibliogr.: p. 294-297.
ISBN 963-7319-13-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - politikai rendszer - államjog - Horthy-korszak
342(439)"1919/1945" *** 321.727(439)"1919/1945"
[AN 2601808]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2006.
Sasvári Rudolf
   Üzleti hírszerzés, avagy Az ügynöktartás ábécéje / Sasvári Rudolf. - Budapest : Agave Kv., 2006. - 137, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7118-26-8 fűzött : 1580,- Ft : 6,30 EUR
ipari kémkedés - adatvédelem
347.775 *** 659.2.012.8 *** 343.534
[AN 2602209]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2006.
Serrano Cadena, Rosso José
Jaque mate (magyar)
   Sakk-matt : hogyan adott mattot a rendőrség a Sakkjátékosnak és a drogkartelleknek / Rosso José Serrano Cadena ; Santiago Gamboa közrem. ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 222 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-38-8 fűzött : 2480,- Ft
Kolumbia - kábítószer - nyomozás - memoár
343.575(861)(0:82-94) *** 343.98
[AN 2600762]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2006.
   Tanulmányok a "Határőrség a minőség útján" című tudományos konferenciáról / szerk. Hautzinger Zoltán. - Pécs : M. Hadtudományi Társ. Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2005. - 326 p. : ill. ; 23 cm
Pécsi határőr tudományos közlemények, ISSN 1589-1674 ; 4. sz. (2005). - A konferenciát a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja rendezte Pécsett, 2005. jún. 22-én. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
idegenrendészet - határőrség - konferenciakiadvány
351.756(439) *** 355.457(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2603742]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2006.
Varga Csaba (1941-)
   A jogi gondolkodás paradigmái / Varga Csaba. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 504 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-558-5 kötött : 2980,- Ft
jogtudomány - egyetemi tankönyv
34.01(075.8)
[AN 2605363]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2006.
Zámbó Géza (1945-)
   A gyermekvédelmi gyámság : történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek / Zámbó Géza. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 315 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 305-314.
ISBN 963-86886-1-0 fűzött
Magyarország - gyámügy - gyermekvédelem - történeti feldolgozás
347.64(439) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 2601769]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4093 /2006.
   Emberi történetek : a budai vár 1945-ös ostromának krónikája / szerk. Koncz Mária. - Budapest : Litea Könyvesbolt és Teázó, 2006. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a 2005. júl. 29-én a Budavári Önkormányzat szervezésében azonos címmel tartott konferencia és találkozó alkalmából
ISBN 963-229-303-7 fűzött
Budapest - hadtörténet - második világháború - ostrom - memoár - konferenciakiadvány
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2602327]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2006.
Fowler, Will
Kursk: the vital 24 hours (magyar)
   Kurszk : a legfontosabb 24 óra : [harckocsik gigászi ütközete Prohorovkánál, 1943. július 12.] / Will Fowler ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 192 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-7054-22-7 kötött : 3998,- Ft
Kurszk - hadtörténet - 20. század - második világháború - páncélos fegyvernem
355.48(47-2Kurszk)"1943" *** 355.483(47-2Kurszk)"1943" *** 358.119
[AN 2602468]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legnagyobb katonai kudarcai / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 206, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-65-0 fűzött
második világháború - hadtörténet
355.48(100)"1939/1945"
[AN 2600792]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2006.
   Háború, hadsereg, összeomlás : Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban / [szerk. Markó György] ; [a képeket vál. Illésfalvi Péter]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 223 p. : ill. ; 30 cm
A 2005. máj. 5-6. között a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban "Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban" címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-327-401-X kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - katonapolitika - második világháború - konferenciakiadvány
355.02(439)"1939/1945" *** 943.9"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2600605]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2006.
Veszélyhelyzet Menedzsment Technológia Konferencia, (2005) (Balatonfüred)
   Veszélyhelyzet Menedzsment Technológia Konferencia [elektronikus dok.] : Balatonfüred, 2005. október 24-25. / szerk. Rohács József, Kovács Ákos András. - Szöveg és képek. - Budapest : eR-Group Bt., cop. 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repülőgépek és Hajók Tanszék. - Működési követelmények: CD-ROM; Win 95/98/98SE/2000/XP; Adobe Acrobat Reader; MS PowerPoint
ISBN 963-219-396-2
katasztrófavédelem - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
355.58 *** 614.8 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2598607]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4098 /2006.
Edler, Richard
If I knew then what I know now (magyar)
   Bárcsak akkor tudtam volna, amit most tudok! / Richard Edler ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-29-3 fűzött : 1850,- Ft
vezetéstudomány - siker
65.012.4 *** 613.865
[AN 2602368]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4099 /2006.
   Állami vagyon, privatizáció, gazdasági rendszerváltozás / [szerk. Patkós Anna]. - Budapest : ÁPV Rt., 2005. - 139 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Az azonos címmel Budapesten 2004. dec. 10-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86980-3-9 fűzött
Magyarország - privatizáció - gazdaságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - konferenciakiadvány
338.246.025.88(439)"199/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2601663]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2006.
   Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal / [szerk. Sike Olga] ; [szerzők Csátaljay Zsuzsanna et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I V.2. - Budapest : Saldo, 2005. - 649 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. szept. 15.
ISBN 963-638-148-8 fűzött : 3500,- Ft
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2600950]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2006.
Crom, J. Oliver
The sales advantage (magyar)
   Üzletkötő-kalauz / Dale Carnegie and Associates Inc. J. Oliver Crom, Michael Crom ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 317 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-46-3 fűzött : 2950,- Ft
eladás
658.846 *** 339.178.5
[AN 2602343]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2006.
   Fejlődés, versenyképesség, globalizáció / Szentes Tamás és munkaközössége. - Budapest : Akad. K., 2005-. - 24 cm
ISBN 963-05-8317-8 * (hibás ISBN 963-05-8317)
globalizáció - gazdaságtan - gazdasági verseny
339.9 *** 339.137.2 *** 338
[AN 2602091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 410 p. : ill.
Bibliogr.: p. 399-[411].
ISBN 963-05-8315-1 kötött : 3675,- Ft
globalizáció - gazdasági verseny - gazdaságpolitika
339.9(100) *** 339.137.2 *** 338.2
[AN 2602092] MARC

ANSEL
UTF-84103 /2006.
Gulya András
   Hol és mit az Európai Uniótól? Az ötlettől a pénzig : EU-programok és finanszírozási eszközök magyar kis- és középvállalatok támogatására : útmutató a "dzsungelben" : [felsőoktatási tankönyv] / Gulya András, Gulya Viktória. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 76 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 68-76.
ISBN 963-19-5792-6 fűzött : 800,- Ft
Európai Unió - Magyarország - támogatás - vállalkozás - pályázat
339.96(4-62) *** 334.72(439) *** 06.063(4-62)
[AN 2601626]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2006.
Kim, W. Chan
Blue ocean strategy (magyar)
   Kék óceán stratégia : a verseny nélküli piaci tér / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; [ford. Molnár László Gábor]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 302, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-286.
ISBN 963-530-549-4 * kötött : 4500,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2601782]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2006.
Király Júlia (1957-)
   Egy bank, amely közel állt Önhöz : a Postabank privatizációjának története, 2002-2003 / Király Júlia. - Budapest : ÁPV Rt., 2005. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-86980-2-0 fűzött
Postabank és Takarékpénztár Rt.
Magyarország - privatizáció - bank
338.246.025.88(439) *** 336.7(439)
[AN 2601667]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2006.
Maxwell, John C.
The 17 essential qualities of a team player (magyar)
   A csapatjátékos 17 nélkülözhetetlen tulajdonsága : hogyan váljunk olyan személyiséggé, akire bármelyik csapatnak szüksége van? / John C. Maxwell ; [ford. Üzl Etelka, Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-63-3 fűzött : 1650,- Ft
csoportmunka - munkaszervezés
331.103.244 *** 658.310.324
[AN 2602389]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2006.
Maxwell, John C.
Equipping 101 (magyar)
   Felkészítés 101 : amit mindenkinek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-62-5 fűzött : 1450,- Ft
vállalatvezetés - munkaszervezés
658.1.012.4 *** 331.103
[AN 2602384]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2006.
Maxwell, John C.
Relationship 101 (magyar)
   Kapcsolatok 101 : amit mindenkinek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-61-7 fűzött : 1450,- Ft
vállalatvezetés - csoportmunka - társadalmi kapcsolat
331.103.244 *** 316.47 *** 658.1.012.4
[AN 2602388]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2006.
Mihályi Péter (1953-)
   A privatizáció szellemi előkészítése / Mihályi Péter. - Budapest : ÁPV Rt., 2005. - 279 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 265-279.
ISBN 963-86980-1-2 fűzött
Magyarország - privatizáció - 20. század
338.246.025.88(439)"199"
[AN 2601665]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2006.
Sárközy Tamás (1940-)
   A privatizáció jogi szabályozása Magyarországon, 1988-2004 / Sárközy Tamás. - Budapest : ÁPV Rt., 2005. - 144 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 963-86980-0-4 fűzött
Magyarország - privatizáció - gazdasági jog
338.246.025.88(439)(094)
[AN 2601664]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2006.
Schreiter, Tom
Big Al's how to build MLM leaders for fun & profit (magyar)
   Big Al - szórakoztató és hasznos módszerek MLM-vezetők képzésére / Tom Schreiter ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 114 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Gerinccím: Szórakoztató és hasznos módszerek MLM-vezetők képzésére
ISBN 963-9447-73-0 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2602408]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2006.
Schreiter, Tom
Big Al's how to create a recruiting explosion (magyar)
   Big Al - hogyan érjük el, hogy berobbanjon a hálózat? / Tom Schreiter ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 119 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Gerinccím: Hogyan érjük el, hogy berobbanjon a hálózat?
ISBN 963-9447-72-2 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2602404]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2006.
Schreiter, Tom
Big Al's super prospecting (magyar)
   Big Al : szuper jelöltkutatás : speciális ajánlatok és gyors-start módszerek / Tom Schreiter ; [ford. Sárvári Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, [2006]. - 144 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - Gerinccím: Szuper jelöltkutatás
ISBN 963-9447-74-9 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2602413]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2006.
Schreiter, Tom
Big Al's Turbo MLM (magyar)
   Big Al és a Turbo MLM / Tom Schreiter ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 113 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Gerinccím: ...és a Turbo MLM
ISBN 963-9447-71-4 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2602398]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2006.
Summey, Mike
Weekend millionaire mindset (magyar)
   Hétvégi milliomos gondolkodásmód : hogyan érhetnek el hétköznapi emberek nem hétköznapi sikereket / Mike Summey, Roger Dawson ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell, 2006. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 963-87038-0-6 fűzött : 3480,- Ft
beruházás - siker
658.152 *** 613.865
[AN 2601471]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2006.
   Számviteli kézikönyv, 2006 / [szerzők Bíró Tibor et al.]. - Budapest : Unió, [2006]. - 821 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-388-492-6 fűzött : 9600,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2601840]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2006.
   A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon : kutatási zárótanulmány / Futó Péter [et al.]. - Budapest : NFI, 2005. - 131 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 1.)
Bibliogr.: p. 112-113.
Fűzött
Magyarország - gazdaság - nonprofit szervezet - felnőttoktatás - ezredforduló
334.012.46(439) *** 374.7(439)
[AN 2600486]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2006.
   Vendégváró Baranya 2005 : turisztikai konferencia : Pécs, 2005. április 12. : Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ ... / [szerk. Bokor Béla]. - [Pécs] : Dél-dunántúli Regionális Idegenforg. Biz., 2005. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Dél-dunántúli turizmus kiskönyvek, ISSN 1787-100X)
ISBN 963-229-061-5 fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
Baranya (megye) - turista-idegenforgalom - konferenciakiadvány
338.48(439.127) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2601805]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2006.
Williams, Jessica
Fifty facts that should change the world (magyar)
   Merre tart a világ? : 50 tény, amely megrengethetné a világot / Jessica Williams ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. jav. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 375 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7525-95-5 fűzött
globalizáció - szociográfia - ezredforduló
339.9(100) *** 308(100)"200"
[AN 2605547]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2006.
Ziglar, Zig
Selling 101 (magyar)
   Eladás 101 : [amit minden értékesítőnek tudnia kell] / Zig Ziglar ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-66-8 fűzött : 1450,- Ft
marketing - eladás
658.8
[AN 2602380]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4121 /2006.
   Children and young people: social inclusion and exclusion, issues and debates / Zsuzsanna Benkő, ... Mary Issitt ed. ... - Szeged : JGYF K., 2005. - 117 p. ; 24 cm
Írták Cserey Gyula et al. - A címoldalon további megjelenési helyként: Crewe, Lüneburg. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7356-17-7 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - gyermek - családjog
364.65-053.2/.6(439) *** 347.63(100)
[AN 2601925]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2006.
Croft, Tom
Social inclusion (magyar)
   Egyenlő esély fiataloknak : a fiatalok társadalmi és közösségi részvételét, együttműködését fejlesztő módszertan / [... szerzői Tom Croft, Veronique Crolla, Benoît Mida-Briot ; [ford. Porcsalmy Izabella]. - Budapest : Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2005. - 111 p. ; 30 cm. - (T-kit, ISSN 1589-8857 ; 8.)
ISBN 963-86774-7-3 fűzött
ifjúságvédelem - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - tanári segédkönyv
364(072) *** 376(072)
[AN 2602715]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2006.
Forgó Györgyné
   Családtámogatási ellátások és a gyermekek után járó ellátások, kedvezmények / Forgó Györgyné. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 120 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-44-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - családvédelem - szociális támogatás - útmutató
364.422(439)(036) *** 364.442.044.24
[AN 2601793]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2006.
International voluntary service (magyar)
   Nemzetközi önkéntes szolgálat : képzési segédanyag / [... szerzői Luis Amorim et al.] ; [ford. Berencz Mercedes, Egry Zsuzsanna]. - Budapest : Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2005. - 99 p. ; 30 cm. - (T-kit, ISSN 1589-8857 ; 5.)
ISBN 963-86774-4-9 fűzött
Európai Unió - szociális gondozás - ifjúságvédelem - társadalmi kapcsolat - hátrányos helyzetű - tankönyv
364.65-053.2/.6(4-62)(078) *** 364.044.66(4-62) *** 364.2 *** 316.472.4
[AN 2602713]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2006.
Nagy Henrietta
   Az erőszak a családban marad? : gyermekbántalmazás / Nagy Henrietta. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2006. - 84 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-229-020-8 fűzött
Magyarország - kiskorúak elleni erőszak - gyermek - családjog - család - erőszak
364.65-053.2/.6(439) *** 343.62-053.2/.6 *** 342.7-053.2/.6 *** 347.637
[AN 2601408]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4126 /2006.
Antalovits Miklós (1945-)
   Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére : kutatási zárótanulmány / Antalovits Miklós. - Budapest : NFI, 2005. - 94 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 14.)
Bibliogr.: p. 59-60.
Fűzött
felnőttoktatás - pedagógusképzés - szakképzés
374.7 *** 371.321 *** 331.363
[AN 2600515]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2006.
   Background for the knowledge society : vocational education and training in Hungary : detailed information / [... publ. by the Hungarian National Observatory]. - Budapest : Hung. Nat. Observatory, 2006. - 87 p. : ill. ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 963-229-394-0 fűzött
Magyarország - szakképzés - ezredforduló
377(439)"199/200"
[AN 2602231]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2006.
Csapó Benő (1953-)
   Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése : kutatási zárótanulmány / Csapó Benő. - Budapest : NFI, 2005. - 105 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 16.)
Bibliogr.: p. 98-105.
Fűzött
felnőttoktatás - értékelés
374.7 *** 371.26
[AN 2600641]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2006.
Dryden, Gordon
The learning revolution (magyar)
   A tanulás forradalma / Gordon Dryden és Jeanette[!] Vos ; [ford. Fehér Judit, Polyánky Balázs]. - Budapest : Bagolyvár, 2004-2005. - 2 db (533 p.) : ill. ; 24 cm
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 2543817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az iskolai és a munkahelyi tanulás forradalmi módszerei. - 2005. - p. 268-533.
Bibliogr.: p. 522-533.
ISBN 963-9447-52-8 fűzött : 2450,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 2602289] MARC

ANSEL
UTF-84130 /2006.
   A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény / [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2006. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
Magyarország - felsőoktatás - törvény
378(439)(094)
[AN 2602183]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2006.
   Health promotion / Zsuzsanna Benkő, ... Peter Paulus and Thomas Petzel ed. ... - Szeged : JGYF K., 2005. - 249 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon további megjelenési helyként: Crewe, Lüneburg
ISBN 963-7356-18-5 fűzött
iskola-egészségügy
371.7
[AN 2601921]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2006.
   Iskolai egészségfejlesztés : szakmai és módszertani írások egészségterv készítéséhez / [szerk.] Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára ; [... szerzői Benkő Zsuzsanna et al.]. - Szeged : JGYF K., 2005. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Egészségfejlesztés, ISSN 1785-8577)
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 963-7356-05-3 fűzött
egészségnevelés - tanári segédkönyv
37.03(072) *** 371.7(072)
[AN 2601877]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2006.
Kálmán Anikó (1959-)
   A felnőttoktatásban és -képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága : kutatási zárótanulmány / Kálmán Anikó. - Budapest : NFI, 2005. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 13.)
Bibliogr.: p. 52-60.
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - képességfejlesztés - kutatási és fejlesztési jelentés
374.7(439) *** 37.025
[AN 2600513]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2006.
Koltai Dénes (1947-)
   Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről : országos és regionális elemzés : kutatási zárótanulmány / Koltai Dénes. - Budapest : NFI, 2005. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 21.)
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - statisztikai adatközlés
374.7(439)(083.41)
[AN 2600661]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2006.
Koltai Dénes (1947-)
   Felmérés a hazai felnőttképzési szervezetek akkreditált programjainak helyzetésről : kutatási zárótanulmány / Koltai Dénes. - Budapest : NFI, 2005. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 20.)
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - statisztikai adatközlés
374.7(439)(083.41)
[AN 2600672]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2006.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Continuatio admonitionis fraternae de temperando charitate zelo (latin, magyar)
   Comenius apológiája / ford. és az előszót írta Ősz Ferenc. - Piliscsaba ; Esztergom : PPKE BTK Szlavisztika - Közép Európa Int. Nyugati Szláv Kult. Kutatócsop., 2005. - 92, [8], 48 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Fontes, ISSN 1785-5225 ; 3.)
A mű 1669-ben, Amszterdamban Johannes van Sommeren Könyvkiadónál megj. hasonmásával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9206-13-X fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - pedagógus - 17. század - latin irodalom - hasonmás kiadás - memoár
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 871(437.1)-94.02=945.11
[AN 2599373]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2006.
Köpeczi Bócz Tamás (1967-)
   Kutatás a felnőttoktatás-, és képzés nemzetközi cél-, és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében / Köpeczi Bócz Tamás. - Budapest : NFI, 2005. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 7.)
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - ezredforduló
374.7(439)
[AN 2600497]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2006.
   Mobile Europe : improving faculty and student mobility conditions in Europe / Erkki Berndtson ed. - Budapest ; Rome ; Paris : EPSNet, 2005. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - (EPSNet reports, ISSN 1762-696X ; 9.)
ISBN 963-86790-0-X fűzött
Európai Unió - oktatáspolitika - mobilitás - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014.5(4-62) *** 061.3(4)
[AN 2601110]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2006.
Molnár Anna, Sz
   Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei : kutatási zárótanulmány, háttértanulmányok / Sz. Molnár Anna ; [a kutatásban részt vettek Arapovics Mária et al.]. - Budapest : NFI, 2005. - 126 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 15.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
felnőttoktatás
374.7
[AN 2600606]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2006.
Pálfy Zoltán
   National controversy in the Transylvanian academe : the Cluj/Kolozsvár University in the first half of the 20th century / Zoltán Pálfy. - Budapest : Akad. K., cop. 2005. - 324 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-324.
ISBN 963-05-8312-7 fűzött
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
Erdély - Kolozsvár - Románia - Magyarország - egyetem - kisebbség - oktatáspolitika - kulturális politika
378(439.21-2Kolozsvár) *** 378(498.4-2Kolozsvár) *** 37.014(439) *** 37.014(498) *** 323.15(439.21)"18/19" *** 008:323(439)
[AN 2602027]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2006.
Papp Péter
   A felnőttképzés EU-konform fejlesztése céljából a felnőttképzés EU trendjeinek vizsgálata / Papp Péter. - Budapest : NFI, 2005. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 5.)
Fűzött
Európai Unió - felnőttoktatás
374.7(4-62)
[AN 2600494]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2006.
Péter László (1926-)
   Feleségem pályaképe : Péter Lászlóné Lakatos Klára Aranka élete és halála / Péter László. - Szeged-Szőreg : Szerző, 2005. - 15 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
Péter Lászlóné Lakatos Klára Aranka (1926-2005)
Magyarország - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439)(092)Péter_Lászlóné
[AN 2602728]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2006.
Radácsi Imre
   A termelőiskolai program magyarországi adaptálása : kutatási zárótanulmány / Radácsi Imre, Benedek Andrásné. - Budapest : NFI, 2005. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 17.)
Bibliogr.: p. 59-60.
Fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - szakképzés
377.35(439) *** 376.6(439)
[AN 2600643]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2006.
   A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának jubileumi évkönyve / összeáll. Sinkóné Tóth Zsuzsanna. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Gimn. és Ált. Isk., 2006. - 126, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9490-48-2)
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája
Sárospatak - általános iskola - gimnázium - kollégium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sárospatak)(058) *** 373.3(439-2Sárospatak)(058) *** 373.552(439-2Sárospatak)(058)
[AN 2602274]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2006.
   Speciális didaktika. - [Szeged] ; [Gyula] : APC-Stúdió, 2005-. - 25 cm
didaktika - értelmi fogyatékos - egyetemi tankönyv
376.4(075.8) *** 37.02(075.8)
[AN 2601312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek tanítása / szerk. Varga Imre. - 2005. - 179 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9135-75-5 fűzött
didaktika - értelmi fogyatékos - egyetemi tankönyv
376.4(075.8) *** 37.02(075.8)
[AN 2601313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanulók foglalkoztatástana / Vágó Éva Anna. - 2006. - 248 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 223-237.
Fűzött (hibás ISBN 963-9135-76-3)
didaktika - értelmi fogyatékos - egyetemi tankönyv
376.4(075.8) *** 37.02(075.8)
[AN 2601317] MARC

ANSEL
UTF-84146 /2006.
Szalai Ákos (1971-)
   Az egyéni képzési számlák rendszere Magyarországon / Szalai Ákos ; a második és a harmadik fejezet Homoly Dániel, az ötödik fejezet Sóstói András háttértanulmányai alapján kész. - Budapest : NFI, 2005. - 136 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 9.)
Bibliogr.: p. 133-136.
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - finanszírozás
374.7(439) *** 37.014.543(439)
[AN 2600500]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2006.
Szilágyi Klára (1943-)
   A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei : kutatási zárótanulmány / Szilágyi Klára. - Budapest : NFI, 2005. - 117 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési kutatási füzetek, ISSN 1787-6982 ; 12.)
Bibliogr.: p. 114-117.
Fűzött
Magyarország - pályaválasztás - kutatási és fejlesztési jelentés
37.048(439)
[AN 2600508]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2006.
   Tiszaújvárosi Közoktatási Ellátási Körzet, 1997-2005 / [szerk. Szabóné Fónagy Erzsébet, Pataki Imréné]. - [Tiszaújváros] : Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet, 2006. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Tiszaújváros Körzetközpontú Közoktatási Ellátási Körzet
Tiszaújváros - oktatásügy - iskolafelügyelet - ezredforduló
37.014(439-2Tiszaújváros) *** 351.851(439-2Tiszaújváros)
[AN 2602679]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2006.
   Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv : dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához / [összeáll. és magyarázatokkal ell.] Szabolcs Ottó, Katona András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 614 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-5695-4 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - történelemtanítás - didaktika - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
372.893(075.8) *** 371.3(439)(091)
[AN 2601635]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4150 /2006.
Acsai Ferenc
   Kreatív ötletek kenderezéssel / Acsai Ferenc, Horváth Piroska. - Szeged : Kenderfonó és Zsineggyártó Kft., [2006]. - 28, [2] p. : ill.,színes ; 24 cm. - (Kenderezés ; 3.)
ISBN 963-218-865-9 fűzött : 689,- Ft
díszítőművészet - kender - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 633.522
[AN 2601450]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2006.
Hegyi Iván
   Labdarúgó VB könyv / Hegyi Iván. - 2. kiad. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 222 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Népszabadság könyvek)
Kötött (hibás ISBN 963-86899-4-3)
labdarúgás - világbajnokság
796.332.093(100)"1930/2002"
[AN 2605348]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2006.
Kasparov, Garri Kimovič
Checkmate! (magyar)
   Sakk-matt! : első sakk-könyvem / Garri Kaszparov ; [... ill. Horatio Monteverde]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill. ; 21x21 cm
Ford. Cserepes Judit
ISBN 963-369-516-3 kötött
sakk
794.1
[AN 2601273]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2006.
Róka Sándor
   Fejtörő logi-sztorik / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2005]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-321-1 fűzött : 1200,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2602400]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4154 /2006.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Magyar kastélyok = Ungarische Schlösser = Hungarian castles and mansions / [szerk. és fotó Bagyinszki Zoltán] ; [... ford. Kosztyu Jánosné, ... George & Edit Seel]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 191 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-431-5 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12) *** 728.82(4-191)(084.12)
[AN 2602498]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2006.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Magyar várak / [fotó] Bagyinszki Zoltán ; [szövegszerk.] Tóth Pál ; [... ford. Kosztyu Jánosné, ... Szilágyi Balázs]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 191 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [192].
ISBN 963-596-430-7 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12) *** 728.81(4-191)(084.12)
[AN 2602493]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2006.
   Balassi Bálint emlékkönyv : [Balassa Bálint élete és költészete, kortárs grafikai és kárpitművészeti alkotói pályázat és kiállítás] : [2004 szeptember 5 - október 5. grafika, 2005. szeptember 29 - október 30. kárpitművészet] / [... rend. Kontsek Ildikó]. - Esztergom : [Keresztény Múz.], 2005. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Keresztény Múzeum
ISBN 963-7129-17-0 fűzött
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - textilművészet - kárpit - grafika - ezredforduló - író - 16. század - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 745.52(439)"200" *** 894.511(092)Balassi_B. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2602524]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2006.
Basics Beatrix
   Betlér és Krasznahorka : az Andrássyak világa / írta és a képeket vál. Basics Beatrix ; fényképezte Gottl Egon ; a kieg. tanulmányokat írták Hermann Róbert [et al.]. - Budapest : Rubikon-kv., 2005. - 272 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Történelmi családok - történelmi várak, kastélyok, ISSN 1787-5390)
ISBN 963-86721-2-9 kötött : 6920,- Ft
Andrássy család
Betlér - Krasznahorkaváralja - Magyarország - vár - kastély - családtörténet
728.82(439.22-2Betlér) *** 728.81(439.22-2Krasznahorka) *** 929.52(439)Andrássy
[AN 2602721]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2006.
Chagall, Marc (1887-1985)
   Odüsszeia : Móra Ferenc Múzeum - Vármúzeum, Szeged, 2005. szeptember 16 - október 30. : Művészetek Háza, Pécs, 2005. november - december : Déri Múzeum, Debrecen, 2006. január - február : Városi Művészeti Múzeum - Váczy Péter Gyűjtemény, Győr, 2006. február 15 - március 15. / Chagall ; [a szegedi kiállítást rend. és a katalógust szerk. Nagy Imre] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., [2006]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 963-7217-75-4 fűzött
Franciaország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Chagall,_M. *** 061.4(439)
[AN 2602000]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2006.
Czimra Gyula (1901-1966)
Művek (vál.)
   Czimra Gyula (1901-1966) emlékkiállítása : [2006. január 28 - február 26., MűvészetMalom] / [a katalógust összeáll. ... Tóth Antal]. - Szentendre : MűvészetMalom, 2006. - 11, [15] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-229-244-8 fűzött
Czimra Gyula (1901-1966)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Czimra_Gy. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2601291]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2006.
Dalí, Salvador (1904-1989)
   Aranykor : [Műcsarnok, Budapest, Hősök tere, 2005. április 1 - május 29.] = Golden age / Dalí ; [szöveg ... Baranyai Judit et al.]. - Budapest : Műcsarnok, [2006]. - [56] p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 963-9506-01-X fűzött
Spanyolország - grafikus - 20. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76.056 *** 76(460)(092)Dali,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2600940]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2006.
Don Péter
   Új magyar szignótár : aukciós magyar festők és grafikusok válogatott aláírásai és kézjegyei / Don, Lovas, Pogány ; [az aláírásokat összegyűjt. ... Kováts Borbála]. - [Kecskemét] : Panton Bt. : Cs. B. Bt. : Kecskeméti Lapok, [2006]. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 1.)
ISBN 963-219-930-8 kötött
Magyarország - képzőművész - aláírás-gyűjtemény
73/76(439)(092) *** 091.5 *** 003.076
[AN 2602167]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2006.
Farkas Zsuzsa
   Festő-fényképészek, 1840-1880 / Farkas Zsuzsa. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2005. - 247, [15] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 38.)
Megj. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2005. jún. 10. és júl. 31. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. [249-259]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-54-2 kötött
fotóművészet - 19. század - arckép
77.04(439)"184/188" *** 77.023"184/188"
[AN 2602689]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2006.
   "Fölszállott a páva..." / [közread. a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola]. - Solymár : Hunyadi M. Német Nemzetiségi Ált. és Műv. Alapisk., 2005. - [15] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - zománcművészet - amatőr művészet - gyermek - ezredforduló
738.4(439) *** 379.825-053.2
[AN 2602631]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2006.
Gyergyádesz László (ifj.) (1972-)
   Félbeszakadt prófécia : Lantos Ferenc zománcművészeti alkotásai, 1967-1976 = The interrupted prophecy : Ferenc Lantos's enamel works, 1967-1976 / ifj. Gyergyádesz László ; [... kiad. a Bács-Kiskun-Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2006. - 29 p., [32] t. : ill., főként színes ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7216-91-X kötött
Lantos Ferenc (1929-)
Magyarország - zománcművészet - képzőművész - 20. század
738.4(439)(092)Lantos_F.
[AN 2602014]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2006.
   Hetey Katalin / [... szerk. Körösényi Tamás]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2005. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X ; 7.)
Kész. a 2005. márc. 22- április 20. között Budapesten rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7165-28-2 fűzött
Hetey Katalin (1924-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Hetey_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2602292]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2006.
Horváth Ernő
   A petőházi templom, iskola és temetőkert históriája / Horváth Ernő ; [kiad. Petőháza Község Önkormányzata]. - Budapest : Horváth E. ; [Petőháza] : Önkormányzat, 2005. - 98 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 963-229-201-4 fűzött
Petőháza - katolikus egyház - templom - általános iskola - síremlék - történeti feldolgozás
726.54(439-2Petőháza)(091) *** 373.3(439-2Petőháza)(091) *** 726.82(439-2Petőháza)
[AN 2601166]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2006.
Ilosvai Varga István (1895-1978)
Művek (vál.)
   Ilosvai Varga István (1895-1978) emlékkiállítása / [rend., közread. a] MűvészetMalom. - Szentendre : MűvészetMalom, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 23 cm
A 2005. febr. 20. és ápr. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ilosvai_Varga_I. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2601299]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2006.
Kmetty János (1889-1975)
Művek (vál.)
   Kmetty János (1889-1975) emlékkiállítása / [a katalógust összeáll. ... Kratochwill Mimi]. - [Szentendre] : MűvészetMalom, 2005. - 19 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A MűvészetMalomban 2005. jún. 4. és júl. 24. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-218-765-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kmetty_J. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2601295]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2006.
Lossonczy Tamás (1904-)
Művek (vál.)
   Lossonczy Tamás : [Magyar Képzőművészeti Egyetem, ... 2004. május 17-29.] : [Hungarian University of Fine Arts, ... May 17-29, 2004]. - [Budapest] : [MKE], [2006]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7165-26-6 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - papír - kiállítási katalógus
745.54(439)(092)Lossonczy_T. *** 73(439)(092)Lossonczy_T. *** 73.023.7 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2602418]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2006.
Mednyánszky László (1852-1919)
Művek (vál.)
   Mednyánszky : a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria gyűjteményéből : Móra Ferenc Múzeum, Szeged, ... 2006. január 27 - március 26. : Koszta József Múzeum, Szentes, ... 2006. április 7 - május 28. / [... rend. Alexandra Homol'ová és Katarina Beňová]. - Szeged : Móra F. Múz., [2006]. - 85 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7217-83-5 fűzött
Mednyánszky László (1852-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 069(437.6-2Pozsony) *** 061.4(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 2602007]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2006.
Pethő Bertalan (1935-)
   Lét-kép / Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, 2005. - [103] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-86246-0-4 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 20. század - portré
77.04(439)(092)Pethő_B. *** 77.041.5
[AN 2600902]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2006.
Pethő Bertalan (1935-)
Lét-kép (angol)
   Being image / Bertalan Pethő. - Budapest : Platon, cop. 2005. - [103] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-86061-5-0 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 20. század - portré
77.04(439)(092)Pető_B. *** 77.041.5
[AN 2600908]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2006.
   Die Sammlung Gracza : Ausstellung im Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart, 23. September 2005 bis 28. Oktober 2005. - Stuttgart : Kulturinst. der Republik Ungarn ; Vác : Nalors, cop. 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ungarische Malerei in baden-württembergischen Privatsammlungen ; 1.)
ISBN 963-218-933-7 fűzött
Magyarország - Baden-Württemberg - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439.127)Gracza-gyűjtemény *** 061.4(430-2Stuttgart)
[AN 2601066]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2006.
   Die Sammlung Lützenburger : Ausstellung im Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart, 4. November 2005 bis 12. Januar 2006 : Ausstellung in der Galerie UngArt, Collegium Hungaricum, Wien, 25. Januar 2006 bis 24. Februar 2006 = Lützenburger Gyűjtemény / [Red. Gábor Ébli]. - Stuttgart : Kulturinst. der Republik Ungarn ; Vác : Nalors, cop. 2005. - 60 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ungarische Malerei in baden-württembergischen Privatsammlungen = Magyar festészet a baden-württenbergi magángyűjteményekben ; 2.)
A bev. magyar nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 963-218-933-7)
Magyarország - Baden-Württemberg - festészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 069.017(430.127)Lützenburger-gyűjtemény *** 061.4(430-2Stuttgart)
[AN 2601057]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2006.
   Die Sammlung Wehinger : Ausstellung im Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart, von 20. Januar 2006 bis 10. März 2006 = Wehinger Gyűjtemény / [Red. György Várkonyi]. - Stuttgart : Kulturinst. der Republik Ungarn ; Vác : Nalors, cop. 2005. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ungarischen Malerei in baden-württembergischen Privatsammlungen = Magyar festészet a baden-württenbergi magángyűjteményekben ; 3.)
ISBN 963-86476-9-8 fűzött
Magyarország - Baden-Württemberg - festőművész - magángyűjtemény - ezredforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gyarmathy_T. *** 069.017(430.127)Wehinger-gyűjtemény *** 061.4(430-2Stuttgart)
[AN 2601070]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2006.
Szilágyi István (1938-2005)
   A selmecbányai kálvária és ábrázolásai / Szilágyi István ; [... sajtó alá rend. Zombori István] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai[!] Munkaközösség]. - Budapest : METEM, 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-9662-03-8 fűzött
Selmecbánya - helyismeret - képzőművészet - építészet - 17. század - 18. század - kálvária - album
726.95(439-2Selmecbánya) *** 908.439-2Selmecbánya(084.1) *** 246.7(439) *** 72(439)"16/17" *** 73/76(439)"17"
[AN 2601994]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2006.
   Tengeri csaták : a festői látásmód Veronese, Turner és Kandinszkij művészetében : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006. február 1 - 2006. március 15. = Sea battles : the view of painting in the art of Veronese, Turner and Kandinsky : Februar[!] 1. 2006 - March 15. 2006 / [a kiállítást rend. ... Tóth Ferenc] ; [a katalógust szerk. ... Tatai Erzsébet]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.], [2006]. - 58 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Géniuszok és remekművek, ISSN 1787-6680)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7063-18-8 fűzött
Veronese, Paolo
Turner, Joseph Mallord William
Kandinskij, Vasilij Vasilʹevič
Európa - festészet - kiállítási katalógus
75(4)"15/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2602716]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2006.
   Terület- és településfejlesztés Tolna megyében / szerk Pap Norbert ; [írta Aubert Antal et al.]. - Szekszárd : Babits, 2005. - 427, [2] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9556-28-9 kötött
Tolna (megye) - területfejlesztés - ezredforduló
711(439.125) *** 911.37(439.125)
[AN 2601270]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2006.
Tóth József (1918-)
   Tapolca templomai és temetői : a meglévő, vagy már elpusztult templomok, temetők és egyéb szakrális emlékek / Tóth József, Hangodi László. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2005. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 30.)
ISBN 963-218-514-5 fűzött
Tapolca - templom - temető
726.54(439-2Tapolca) *** 718(439-2Tapolca)
[AN 2602607]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4180 /2006.
Becker, Max
Chronik Bildbiografie Wolfgang Amadeus Mozart (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart élete és műve / Max Becker és Stefan Schickhaus ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4816-8 kötött : 4990,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus
Ausztria - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 2601780]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2006.
Dobos Kálmán (1931-)
   Viski János élete és művészete / Dobos Kálmán. - Budapest : Püski, 2005. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Műjegyz.: p. 65-66.
ISBN 963-9906-50-6 fűzött : 1250,- Ft
Viski János (1906-1961)
Magyarország - zeneszerző - zeneoktatás - pedagógus - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Viski_J. *** 78.071.4(439)(092)Viski_J. *** 781.97Viski_J.
[AN 2601139]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2006.
Szűcs Judith (1955-)
   Táncolsz velem? : fiatalságom titkai / Szűcs Judith ; [szerk., a beszélgetést lejegyezte Sipeki Kata]. - [Budapest] : Szűcs J. K., 2005. - 193 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-219-275-3 kötött : 2990,- Ft
Szűcs Judith (1955-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Szűcs_J.(0:82-94)
[AN 2601246]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4183 /2006.
Esztergályos Károly (1941-)
   Meztelen képernyő : a TV aranykora / Esztergályos Károly ; [fotó Inkey Alice, Kiss Júlia, Kende Tamás]. - Budapest : Sirály! K., cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7276-19-X fűzött : 2980,- Ft
Esztergályos Károly (1941-)
Magyar Televízió (Budapest)
Magyarország - filmrendező - tévéfilm - 20. század - memoár - fényképalbum
791.43.071.1(439)(092)Eszergályos_K.(0:82-94) *** 791.43(439)"196/198"(0:82-94)
[AN 2601637]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2006.
Földes Anna (1930-)
   Törőcsik Mari : film - színház - szerepek / Földes Anna, Kőháti Zsolt. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 302 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 284-287.
ISBN 963-86969-0-7 kötött : 2998,- Ft
Törőcsik Mari (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M. *** 792.028(439)(092)Törőcsik_M.
[AN 2601599]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4185 /2006.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Francia - magyar kisszótár = Petit dictionnaire français - hongrois / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 2006. - [16], 687 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8326-7 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2602022]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2006.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Deutsche Stilistik : Arbeitsmaterialen für den Unterricht des Deutschen als Fremdsprache / Erzsébet Forgács. - Szeged : JGYF K., 2005. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7356-22-3 fűzött (hibás ISBN 963-7356-22-2)
német nyelv - stilisztika
803.0-5 *** 830.08
[AN 2601986]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2006.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Nyelvi játékok : kreativitás a viccekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben és az irodalmi szövegekben / Forgács Erzsébet. - Szeged : SZEK JGYF K., 2005. - 290 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-290.
ISBN 963-7356-21-5 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - nyelvi játék
809.451.1 *** 803.0 *** 793.7
[AN 2601831]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2006.
Horváth Krisztina
   Sell it all! : [angol szakmai nyelvkönyv kereskedőknek] / Horváth Krisztina. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 456 p., [1] t.fol. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [457.]
ISBN 963-337-020-5 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339
[AN 2600824]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2006.
Kálmán László (1957-)
   Bevezetés a nyelvtudományba / Kálmán László, Trón Viktor. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 48.)
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 963-7094-26-1 fűzött : 1890,- Ft
nyelvészet - magyar nyelvészet - egyetemi tankönyv
809.451.1(075.8) *** 80(075.8)
[AN 2601740]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2006.
Keszler Borbála (1939-)
   Írásjel-használati gyakorlókönyv : az írásjelhasználat szabályai, problémái és története / Keszler Borbála. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202-208.
ISBN 963-19-5778-0 * fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-18-5778-0)
írás - magyar nyelv - nyelvtörténet - egyetemi tankönyv
809.451.1-19-53(075.8) *** 003.081=945.11(075.8)
[AN 2601639]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2006.
Máriáss László
   Fénymagos ékesszólás : képírás a Szent Koronán / Máriáss László. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2005. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 65.)
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 963-7051-07-4 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvészet - koronázási jelvény
809.451.1(089.3) *** 739.2 *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 2601797]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2006.
Martin Csaba
   Romeo and Jane / Martin Csaba. - [Budapest] : Dotkom Media Bt., 2005. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-884-X * fűzött : 1790,- Ft : 8,50 EUR (hibás ISBN 963-217-884-4)
Egyesült Államok - angol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0(73)-318 *** 802.0(73)-086
[AN 2601844]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2006.
Orsós Anna
   Felkészülési segédanyag a Profex Nyelvvizsgaközpont beás nyelvvizsgájához : hangzó anyag és mintatesztek megoldásokkal / Pálmainé Orsós Anna ; [közread. a] PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2005. - 215, [4] p. ; 30 cm + CD
Bibliogr.: p. 215.
Fűzött
cigány nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 2599650]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2006.
Péter Mihály (1928-)
   Izbrannye statʹi po russkomu âzyku = Válogatott orosz nyelvészeti tanulmányok / Mihaj Peter. - Budapest : ELTE Ukrán Filológiai Tansz. : Argumentum, 2005. - 259 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis, ISSN 1787-3665 ; 1.)
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 251-258 és a jegyzetekben
ISBN 963-463-812-0 fűzött
ruszisztika - elmélet - fordítás - személyi bibliográfia
808.2 *** 894.511.032 *** 012Péter_M.
[AN 2602253]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2006.
Péter Mihály (1928-)
   Nyelv, stílus, költői beszéd : válogatott tanulmányok / Péter Mihály. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2005. - 215 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 49.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-48-2 fűzött : 2100,- Ft
nyelvészet - magyar nyelvészet - magyar irodalom - stilisztika
80 *** 809.451.1 *** 82.08 *** 894.511.08
[AN 2601493]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2006.
Széna Béla
   Őshaza keresés másképpen / Széna Béla. - Jav. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2006. - 529 p., [1] fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 528.
ISBN 963-229-402-5 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3)
[AN 2605370]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2006.
   Tanulmányok a beszédprodukció és a beszédpercepció területeiről / szerk. Gósy Mária. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. : Kempelen F. Beszédkutató Laboratórium, 2005. - 188 p. : ill. ; 21 cm
A Beszédkutatás, ISSN 1218-8727, 2005. évi száma. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
fonetika - beszéd - magyar nyelv
801.4 *** 809.451.1-4
[AN 2600691]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2006.
   Uráli grammatizáló : 2003. szeptember 4-6. / [szerk. Oszkó Beatrix és Sipos Mária]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2005. - 293 p. ; 24 cm. - (Budapesti Uráli Műhely, ISSN 1588-712X ; 4.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9074-37-3 fűzött
uráli nyelvek - nyelvtan - nyelvtörténet - konferenciakiadvány
809.44/.45-53 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2601669]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4199 /2006.
   Hat vita / szerk. Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. - [Budapest] : Platon, 2005. - 425 p. ; 24 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
Tart.: A filozófia híg mosléka ; Századfordulónk - kontextusban ; Tíz év - "A posztmodern Amerikában" és itthon, 1991-2001 ; Kód és rettentés ; Magyarország és a globalizáció ; Hová lett a Bartók-modell?
ISBN 963-214-367-1 fűzött
Magyarország - posztmodern - irodalomelmélet - filozófia - marxizmus - globalizáció - művészetfilozófia - ezredforduló - konferenciakiadvány
82.015.19 *** 141.82 *** 1(100)"199/200" *** 304(439) *** 7.01(439) *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 2600894]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4200 /2006.
   József Attila - hatások és párhuzamok. - Budapest : Thalassa Alapítvány, 2005. - 216 p. ; 22 cm
Thalassa, ISSN 0865-9362 ; 16. évf. 2-3. sz. (2005). - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1200,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - pszichoanalízis - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A. *** 159.964.2
[AN 2603333]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2006.
   Kisfaludy Károly halálának 175. évfordulója : emlékülés : Győr, 2005. november 22. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2005. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Arrabona, ISSN 0571-1304, 43. évf. 2. sz. (2005). - Rend. a Xántus János Múzeum. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Kisfaludy Károly műveinek bibliográfiája: p. 138-173. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Kisfaludy Károly (1788-1830)
Magyarország - író - festőművész - 19. század - életrajz - konferenciakiadvány
894.511(092)Kisfaludy_K. *** 75(439)(092)Kisfaludy_K. *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2603038]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2006.
Pethő József
   Krúdy-tanulmányok / Pethő József ; [ill. Havasi Tamás]. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-44-X kötött
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 2601723]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4203 /2006.
Ahlberg, Allan
The man who wore all his clothes (magyar)
   Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi / Allan Ahlberg ; ill. Katharine McEwen. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Rakovszky Zsuzsa
ISBN 963-9492-50-7 fűzött : 1399,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom
820-93=945.11
[AN 2601267]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2006.
Alcott, Louisa May
Little men (magyar)
   Fiatalurak / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-78-1 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2600809]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2006.
Arold, Marliese
Gespensterpark (magyar)
   Szellempark / Marliese Arold ; [ill. Barbara Scholz]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005-. - ill. ; 21 cm
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2601268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A titkos ajtó / [ford. Bosnyák Viktória]. - 2005. - 108, [2] p.
ISBN 963-9492-71-X kötött : 1499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2601269] MARC

ANSEL
UTF-84206 /2006.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes science fiction univerzuma : encyclopedia galactica alternativa. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
Az 1-5. köt. az "Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot-univerzuma" címmel jelent meg
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2567958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Az űrvadász. Az aszteroidák kalózai. A Vénusz óceánjai. A Merkúr óriás napja. A Jupiter holdjai. A Szaturnusz gyűrűi / [ford. Benedek Mihály, Kiss Marianne]. - cop. 2005. - 521, [9] p.
Egys. cím: Lucky Starr and the pirates of the asteroids ; Lucky Starr and the oceans of Venus ; Lucky Starr and the big sun of Mercury ; Lucky Starr and the moons of Jupiter ; Lucky Starr and the rings of Saturn
ISBN 963-497-111-3 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2601672] MARC

ANSEL
UTF-84207 /2006.
Baldacci, David
Hour game (magyar)
   Órajáték / David Baldacci ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Európa, 2006. - 584 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7938-2 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2600888]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2006.
Bayer Béla (1951-)
   Herausforderungen : Kurzprosa / Béla Bayer. - Homburg ; [Tolna] : Geograph, 2006. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 963-219-944-8 fűzött
Magyarország - német irodalom - elbeszélés
830-32(439)
[AN 2601276]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2006.
Blake, Jennifer
Royal passion (magyar)
   Mara / Jennifer Blake ; [ford. Németi Anita]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 364 p. ; 20 cm
Megj. "Királyi szenvedély" címmel is
ISBN 963-679-419-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2601252]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2006.
Both, Sabine
Liebe geteilt durch zwei (magyar)
   Szerelem osztva kettővel / Sabine Both ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Deák, [2006]. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-43-3 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2601443]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2006.
Brand, Christianna
Nurse Matilda (magyar)
   Nanny McPhee, a varázsdada / Christianna Brand ; [Edward Ardizzone rajz.] ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Móra, 2006. - 138, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8151-0 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2601233]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2006.
Brezina, Thomas
Die Knickerbocker-Bande (magyar)
   Térdnadrágos detektívek klubja / Thomas Brezina ; [ford. Schaufler Jurányi Andrea]. - Pápa : Deák, [2005]-. - ill. ; 18 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2601010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., A megmérgezett delfin : 15 megoldásra váró rejtély. - [2005]. - 117 p.
ISBN 963-9420-40-9 fűzött : 1500,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2600709] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Fékezd meg dr. Medúzát! : a detektív te vagy!. - [2005]. - 139 p.
ISBN 963-9420-41-7 fűzött : 1500,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2600723] MARC

ANSEL
UTF-84213 /2006.
Brown, Sandra
Hello, darkness (magyar)
   Üdvözlégy, sötétség! / Sandra Brown ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 963-203-136-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2601399]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2006.
Canetti, Elias (1905-1994)
   Feljegyzések / Elias Canetti ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket írta Halasi Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006. - 370 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7944-7 fűzött : 1800,- Ft
német irodalom - aforizma
830-84=945.11
[AN 2601503]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2006.
Cicero, Quintus Tullius
Commentariolum petitionis (magyar)
   Hogyan nyerjük meg a választásokat? : a hivatalra pályázók kézikönyve / Quintus Tullius Cicero ; ford., a jegyzeteket, az előszót és az utótanulmányt írta Nótári Tamás ; szerk. és a kísérő tanulmányt írta Németh György. - Szeged : Lectum, 2006. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155. és a jegyzetekben
ISBN 963-9640-03-4 fűzött : 1390,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - köztisztviselő - választás - politikai propaganda
871-96=945.11 *** 871(092)Cicero,_Q._T. *** 35.08(37)(093) *** 324.019.5(37)(093)
[AN 2601484]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2006.
Clark, Mary Higgins
Nighttime is my time (magyar)
   Éjjeli bagoly / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. Mindent a szerelemért / Kristin Hannah ; [ford. Hetzer Zita]. Végveszélyben / Stella Rimington ; [ford. M. Nagy Miklós]. Charlie St Cloud halála és élete / Ben Sherwood ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2006. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Nighttime is my time. The things we do for love. At risk. The death and life of Charlie St Cloud
ISBN 963-9562-57-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2602559]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Glückshunger (magyar)
   Szerelemvágy / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 44.)
ISBN 963-7042-81-4 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601296]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Sei tapfer, Erika! (magyar)
   Erika / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 43.)
ISBN 963-7042-76-8 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601292]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Die verstossene Tochter (magyar)
   A kitagadott lány / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Gémesi Róbert]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 34.)
ISBN 963-7042-80-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601372]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2006.
Cowell, Stephanie
Marrying Mozart (maqyar)
   Mozart asszonyai : [az egyik legnagyobb zenei zsenit megihlető szerelem története] / Stephanie Cowell ; [ford. Agárdi Kriszta]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-68-6 kötött : 2490,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2602045]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2006.
Delahaye, Gilbert
Martine et le chaton vagabond (magyar)
   Márti és a kóbor kiscica / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-684-268-X kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601657]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2006.
Delahaye, Gilbert
Martine et les marmitons (magyar)
   Márti és a kis kukták / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Kondorayné Németh Szilvia]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9388-08-4 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601658]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2006.
Delahaye, Gilbert
Martine la nuit de noël (magyar)
   Márti karácsonyi kalandja / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-684-282-5 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601654]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2006.
Delahaye, Gilbert
Martine la surprise (magyar)
   Márti meglepi kis vendégét / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; szöveg Jean Louis Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-684-283-3 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601660]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2006.
Delahaye, Gilbert
Martine le leçon de dessin (magyar)
   Márti rajzórára jár / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Kondorayné Németh Szilvia]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9388-09-2 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601659]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2006.
DeMille, Nelson
Night fall (magyar)
   Éjszakai zuhanás / Nelson DeMille. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 496 p. ; 22 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 963-369-529-5 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2601226]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2006.
Dick, Philip K.
Do androids dream of electric sheep? (magyar)
   Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 217 p. ; 21 cm
Bényei Tamás "Az utolsó krimi", Nagy Péter, H. "Descartes és az evolúció" és Tillmann J. A. "Orcus neontüzében" c. tanulmányával. - Megj. "Szárnyas fejvadász" címmel is
ISBN 963-7118-21-7 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820(73)(092)Dick,_P._K.
[AN 2602211]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2006.
Dick, Philip K.
   Lenn a sivár Földön / Philip K. Dick ; [ford. Benczik Vera et al.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 398 p. ; 21 cm
A ford. a "The collected stories of Philip K. Dick" vol. 1-5. (Los Angeles [Calif.] : Underwood, 1987) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7118-23-3 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 2602218]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2006.
Donald, Robyn
The millionaire's virgin mistress (magyar)
   Utólag kézbesítve / Robyn Donald ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 361.)
ISBN 963-537-489-5 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602267]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2006.
Dujmov, Dragomir
   Voz savesti : [roman] / Dragomir Dujmov ; [izd. Zadužbina Jakova Ig�atovića, ... Srpska samouprava u Budimpešti]. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska samouprava u Budimpešti, 2005. - 212 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-219-449-7 fűzött
Magyarország - szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 2601254]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2006.
Falconer, Colin
Feathered serpent (magyar)
   A hódító ágyasa / Colin Falconer ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Lektűr, [2006]. - 395, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9451-23-1 kötött : 2390,- Ft
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 2601359]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2006.
Feist, Raymond E.
Conclave of shadows (magyar)
   Árnyak Tanácsa sorozat / Raymond E. Feist. - Budapest : Beholder, 2004-. - 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-77-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2510605]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A száműzött visszatér / [ford. Kőműves Erika]. - 2006. - 281 p. : ill.
ISBN 963-8428-21-X fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2602051] MARC

ANSEL
UTF-84233 /2006.
Forsyth, Frederick
The dogs of war (magyar)
   A háború kutyái / Frederick Forsyth. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - 430 p. ; 22 cm
Ford. Rakovszky Zsuzsa
ISBN 963-369-493-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2605289]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2006.
Friedrich, Joachim
4 1/2 Freunde und die verschwundene Bio-Lehrerin (magyar)
   4 1/2 barát és az eltűnt biosztanárnő / Joachim Friedrich ; Regina Kehn rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-05-0 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2601442]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2006.
Greene, Graham (1904-1991)
The human factor (magyar)
   Az emberi tényező / Graham Greene ; [ford. Ungvári Tamás]. - Budapest : General Press, [2006]. - 337 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
ISBN 963-9598-91-7 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2605197]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2006.
Gyimesné Szekeres Ágnes
   66 irodalmi szállóige / Gyimesné Szekeres Ágnes ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 125, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-226-6 kötött : 1200,- Ft
világirodalom - szállóige
82-84=945.11
[AN 2602481]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2006.
   A halál betegsége : modern francia elbeszélések / [ford. Barta András et al.]. - Budapest : Nagyvilág, 2005. - 235 p. ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
ISBN 963-9175-27-7 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - elbeszélés - antológia
840-32(082)=945.11
[AN 2600774]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2006.
Henri de Ferrières
Le Roy Modus et la royne Ratio. Livre de chasse (magyar)
   Modus király vadászkönyve / a párizsi Bibliotèque nationale Fr. 12399 számú kézirata alapján franciából németre ford. Max Haehn ; németből magyarra ford. Hopp Eszter ; [kiad. Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Zrt., 2006. - 134 p. : ill., színes ; 30 cm
Szerző Henri de Ferrières
ISBN 963-229-330-4 kötött
francia irodalom - középkor - vadászat
840-022-96=945.11 *** 799.2
[AN 2601967]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2006.
   A híd, amely összeköt bennünket : gondolatok az emberi kapcsolatokról / [összeáll. Kecze István, Madarász Gyöngyvér]. - Kisújszállás : Újhold, 2005. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9555-56-8 kötött
világirodalom - magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - antológia
82-84=945.11 *** 894.511-84(082)
[AN 2600822]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2006.
   Híres latin mondások / [összeáll. Kiss Sebestyén]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-341-6 kötött : 750,- Ft
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - antológia - kétnyelvű dokumentum
871-84.02(082)=945.11
[AN 2602542]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2006.
Ihr Herz brach, als er sie verliess (magyar)
   Törődj velem...! / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 183.)
ISBN 963-7042-84-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601370]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2006.
James, Arlene
Fortune finds florist (magyar)
   Szárba szökkent szerelem / Arlene James ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0864-9235 ; 182.)
ISBN 963-537-470-4 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602284]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2006.
Kinsella, Sophie
Can you keep a secret? (magyar)
   Tudsz titkot tartani? / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kelly, cop. 2006. - 314, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-86817-3-X fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2600974]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2006.
Komorn, Julie
The light of meridian (magyar)
   Meridián fénye / Julie Komorn adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 147 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 7.)
ISBN 963-628-324-9 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602105]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2006.
Larsen, Viola
Die aufgeschobene Hochzeitsnacht (magyar)
   Elhalasztott nászéjszaka / Viola Larsen ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 181.)
ISBN 963-7042-83-0 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601377]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2006.
Lee, Miranda
A rich man's revenge (magyar)
   Csalhatatlanul / Miranda Lee ; [... ford. Szalai Annamária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 362.)
ISBN 963-537-490-9 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602277]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2006.
Lenhard, Elizabeth
The disappearance (magyar)
   A megdöbbentő eltűnés / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 147 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 2.)
ISBN 963-628-413-X fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2605382]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2006.
Lenhard, Elizabeth
Illusion and lies (magyar)
   Illúziók és hazugságok / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 151 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 6.)
ISBN 963-628-323-0 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602104]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2006.
Lenhard, Elizabeth
The last tear (magyar)
   Az utolsó könnycsepp / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 150 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 5.)
ISBN 963-628-322-2 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602103]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2006.
Lenhard, Elizabeth
The power of five (magyar)
   Az erő egysége / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 151 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 1.)
ISBN 963-628-412-1 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2605379]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2006.
Lévy, Marc
Et si c'était vrai... (magyar)
   Mint a mennyben : ha igaz volna... / Marc Levy[!]. - Budapest : Kelly, 2006. - 239 p. ; 20 cm
Ford. Szántó Judit. - Megj. a "Ha igaz volna..." címmel is
ISBN 963-86817-7-2 fűzött : 2480,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2600607]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2006.
Lovecraft, Howard Phillips
Művek (vál.) (magyar)
   H. P. Lovecraft összes művei / [ford. Bihari György et al.]. - Budapest : Valhalla Páholy, 2001-[2005]. - 3 db ; 25 cm
Howard Phillips Lovecraft összes művei (borító- és gerinccím). - A 3. kötetet kiad. a szegedi Szukits Könyvkiadó
ISBN 963-9393-41-X
amerikai angol irodalom - összegyűjtött művek
820-1/-9(73)=945.11
[AN 908924]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2005. - 551, [2] p.
ISBN 963-497-061-3 kötött
amerikai angol irodalom - válogatott művek
820-821(73)=945.11
[AN 2601671] MARC

ANSEL
UTF-84253 /2006.
Macourek, Miloš
Mach a Šebestová ve škole (magyar)
   Mach és Sebesztova az iskolában / [írta] Miloš Macourek ; [ill.] Adolf Born. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 148, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-9492-70-1 kötött : 2499,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601458]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2006.
Der Mann, der 1000 Wünsche weckte (magyar)
   Nem az vagyok, akinek hiszel / [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 182.)
ISBN 963-7042-79-2 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601368]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2006.
McCullough, Colleen
The touch (magyar)
   A gránitember / Colleen McCullough ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 662, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7858-0 kötött : 2800,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2602111]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2006.
McMullan, Kate
Dragon slayers' academy (magyar)
   Sárkányvadász Akadémia / írta Kate McMullan ; ill. Bill Basso ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Ciceró, 2005-. - ill. ; 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Új fiú a suliban. - 2005. - 109 p.
ISBN 963-539-500-0 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602107] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sárkánylédi visszavág. - 2005. - 120 p.
ISBN 963-539-501-9 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602108] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kalandtúra a Sötét Vadonban. - 2005. - 109 p.
ISBN 963-539-502-7 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2602109] MARC

ANSEL
UTF-84257 /2006.
Nimier, Marie
La reine du silence (magyar)
   Csendkirálynő : regény / Marie Nimier ; [ford. és az utószót írta Füzesi Piroska]. - Felsőörs : Aeternitas, 2005. - 139 p. ; 21 cm. - (L'intérieur, ISSN 1787-3711)
ISBN 963-86740-4-0 fűzött : 1600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2602163]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2006.
Odoevskij, Vladimir Fedorovič
   Az improvizátor : Vlagyimir Odojevszkij válogatott elbeszélései / ford. Antal Magdolna ; [vál., az utószót és a jegyzeteket írta Zöldhelyi Zsuzsa]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 197 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 69.)
Oktatási segédanyag. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7338-13-6 fűzött
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2601878]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2006.
Roberts, Alison
A courageous doctor (magyar)
   Vérpezsdítő találkozás / Alison Roberts ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 295.)
ISBN 963-537-492-5 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602299]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2006.
Roberts, Nora
Blue dahlia (magyar)
   Kék dália / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 447 p. ; 20 cm
A Kert trilógia 1. kötete
ISBN 963-9635-14-6 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602248]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2006.
Roberts, Nora
Irish thoroughbred (magyar)
   Pamela rózsája : [ír szívek] / Nora Roberts ; [... ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 240 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-469-0 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2601196]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2006.
Scott, Walter, Sir
Ivanhoe (magyar)
   Ivanhoe / Walter Scott ; [ford. Bart István] ; [a versbetéteket ford. Weöres Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 2 db ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2601813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 256 p. - (A világirodalom klasszikusai ; 11.)
ISBN 963-09-4798-6 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2601815] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 255 p. - (A világirodalom klasszikusai ; 12.)
ISBN 963-09-4799-4 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2602960] MARC

ANSEL
UTF-84263 /2006.
Shaw, Irwin
The young lions (magyar)
   Oroszlánkölykök / Irwin Shaw ; [ford. Vajda Miklós]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 643 p. ; 24 cm
ISBN 963-9644-03-X kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2605342]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2006.
Silva, Daniel
Prince of fire (magyar)
   A bosszú / Daniel Silva ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-49-0 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2601393]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2006.
Smith, Wilbur
Eagle in the sky (magyar)
   Égi sas / Wilbur Smith ; [ford. Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2006], cop. 2000. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-21-4 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2605183]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2006.
Smith, Wilbur
Shout at the devil (magyar)
   Kiálts rá az ördögre! / Wilbur Smith ; [ford. Széky (Székely) János]. - [Budapest] : Delej, cop. 2006. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-7696-84-9 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2605196]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2006.
Steel, Danielle
Miracle (magyar)
   Csoda / Danielle Steel ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-135-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2601316]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2006.
Stilton, Geronimo
Il fantasma del metro (magyar)
   A metró fantomja / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 117, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-363-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601463]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2006.
Stilton, Geronimo
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton (magyar)
   A nevem Stilton, Geronimo Stilton / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 111, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-491-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601465]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2006.
Stilton, Geronimo
Il misterioso del tresoro scomparso (magyar)
   Az eltűnt kincs rejtélye / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2005. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-362-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2601460]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2006.
   Várd ezt a napot... és minden holnapot : gondolatok ballagó diákoknak / [összeáll. Kecze István, Madarász Gyöngyvér]. - Kisújszállás : Újhold ; Debrecen : Tóth Kvk., 2005. - [46] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9555-50-9 kötött
világirodalom - magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - antológia
82-84=945.11 *** 894.511-84(082)
[AN 2600797]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2006.
Warden, Ruth von
Dann erfuhr sie seinen Namen (magyar)
   A szív nem válogat / Ruth von Warden ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 180.)
ISBN 963-7042-78-4 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2601375]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2006.
Webber, Meredith
Daisy and the doctor (magyar)
   A puding próbája / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 294.)
ISBN 963-537-491-7 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2602294]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2006.
Winegardner, Mark
The godfather returns (magyar)
   A keresztapa visszatér : Mario Puzo regényhőseinek további története / Mark Winegardner. - [Budapest] : Geopen, 2005-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2587053
ISBN 963-9574-72-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2601190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2005. - 236, [2] p.
ISBN 963-9574-67-8 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2601193] MARC

ANSEL
UTF-84275 /2006.
Woolf, Virginia
The years (magyar)
   Az évek / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2006. - 479 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7895-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2601265]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2006.
Zola, Émile (1840-1902)
Nana (magyar)
   Nana / Émile Zola ; [ford. Vajthó László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 347 p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai). (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-09-4800-1 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2605176]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4277 /2006.
Árpási Zoltán (1946-)
   Otthon lenni itthon / Árpási Zoltán. - Békéscsaba ; [Budapest] : Axel Springer, 2006. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9631-01-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 2601935]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Lepke az írógépen / Bálint Ágnes ; [Németh Ferenc rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 56, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-624-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2605361]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2006.
Barnás Ferenc (1959-)
   A kilencedik / Barnás Ferenc. - Budapest : Magvető, 2006. - 214 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2499-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601788]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kacor király / Benedek Elek ; [Füzesi Zsuzsa rajz.]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9622-36-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2601389]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek meséi és más történetek / [ill. Jenkovszky Iván]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2006. - 399 p., [16] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9555-53-3 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2601418]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2006.
Bodor Ádám (1936-)
   A részleg / Bodor Ádám. - Budapest : Magvető, 2006. - 38 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2524-X v. : 970,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2601777]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2006.
Boldogh Dezső (1967-)
   Gyalogbeszéd / Boldogh Dezső. - Budapest : Tipp Cult, 2005. - 85, [2] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 24.)
ISBN 963-86735-4-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2600619]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2006.
Bozó "Lake" Norbert (1979-)
   Mezítelen hasonmás / Bozó Lake Norbert ; [ill. Péter László]. - Budapest : Timp, 2005. - 208 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-86678-3-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2601311]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2006.
Buda Ferenc (1936-)
   Árapály / Buda Ferenc. - Budapest : Nap K., 2005. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 963-9402-72-9 kötött : 2150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2601642]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2006.
Budaháziné Hargitai Irén (1928-)
   Kisiklott életek : ifjúsági regény / Budaháziné Hargitai Irén. - Pécs : Alexandra, 2005. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-509-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601364]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2006.
Csapó Endre (1921-)
   Ilyen a világ : Csapó Endre újságcikkei. - Budapest : Püski, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-9906-26-3
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1044030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., 1991-1997. - 2005. - 313 p.
ISBN 963-9906-69-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2601321] MARC

ANSEL
UTF-84288 /2006.
Csáth Géza (1887-1919)
   Válogatott novellák / Csáth Géza ; [vál. és az utószót írta Tidrenczel Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-99-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2601285]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2006.
Delarosa, Nicola
   A Galéria-hadművelet / Nicola Delarosa. - Debrecen : TKK, [2006]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-418-8 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2602578]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2006.
   eger2005 parnasszus.hu : az egri Parnasszus Műhelytalálkozó antológiája : [IV. Parnasszus Műhelytalálkozó, Eger, 2005. július 5-8.]. - Budapest ; Eger : Tipp Cult, 2005. - 311, [7] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 25.)
ISBN 963-86735-6-7 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - irodalomelmélet - magyar irodalom - líra - antológia - konferenciakiadvány
894.511-822 *** 82.01-1 *** 894.511(091)-14"19" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2600621]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2006.
   Egy élet a kezedben.. : tanítómnak, tanáromnak szeretettel / [összeáll. Kecze István, Libor Kriszta, Madarász Gyöngyvér]. - Kisújszállás : Újhold ; Debrecen : Tóth Kvk., 2005. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9555-51-7 kötött
világirodalom - magyar irodalom - aforizma - antológia
894.511-84(082) *** 82-84=945.11
[AN 2600929]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2006.
Elmer István (1952-)
   Ti is voltatok sellők : novellák / Elmer István. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 291, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-346-706-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2601282]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2006.
Faragó Töreky Péter (1946-)
   Drámák / Faragó Töreky Péter. - Budapest : Literátor, 2005. - 343 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-791-6 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2601734]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2006.
Fésüs Éva (1926-)
   Hamupipőke cipőjében / Fésűs Éva. - Kaposvár : Közgyűlés, 2006. - 127 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 29.)
ISBN 963-86732-2-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511-821(02.053.2)
[AN 2601207]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2006.
Frank Oszkár (1922-)
   Vidám történetek : egy 50 éve munkálkodó zenetanár visszaemlékezései / Frank Oszkár. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2006]. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-918-9 fűzött
Frank Oszkár (1922-)
Magyarország - magyar irodalom - zeneoktatás - 20. század - memoár
894.511-94 *** 78.071.4(439)"19"(0:82-94)
[AN 2601630]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2006.
Furmann Imre (1951-)
   Visszaszámlálás / Furman Imre ; látvány Dettre Gábor. - Budapest : Véka és Korsó K., 2005. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-911-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2600587]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2006.
Füzes János (1948-)
   Tépett tollú madár / Füzes János. - Pécs : Alexandra, 2005. - 285 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-814-0 kötött
Lajos Iván (1906-1949)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2601489]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2006.
Giró-Szász András (1970-)
   Kettős látás : Giró-Szász András és Török Gábor agendája a Heti válaszban / [... szerk. és az interjúkat kész. Ablonczy Bálint]. - [Budapest] : Heti Válasz K., 2006. - 244, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9461-21-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2602285]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2006.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   7 és hó : szójátékversek és nyelvtörők : könyv és interaktív CD / Gyimóthy Gábor. - Budapest : Gekonet, cop. 2005. - 102, [10] p. ; 20 cm + CD
ISBN 963-86982-0-9 fűzött
magyar irodalom - vers - szójáték
894.511-193
[AN 2601725]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2006.
Hargittai István (1941-)
Teller Ede tragédiája (angol)
   The tragedy of Edward Teller / István Hargittai ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : HAS, 2005. - 90 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-508-484-6 fűzött
Teller Ede (1908-2003)
magyar irodalom - dráma - fordítás
894.511-2=20
[AN 2601905]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2006.
Hidasi József
   Édentől nyugatra : kisregény / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2006. - [216] pag.var. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 5.)
ISBN 963-229-347-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2602654]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2006.
Horányi Katalin (1947-)
   Kacér / Horányi Katalin ; Szyksznian Wanda rajz. - Budapest : Timp, 2005. - 136 p. : ill. ; 11 cm
ISBN 963-9614-03-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2600578]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2006.
Iller Ferenc
   Szélkakas / Iller Ferenc. - [Győr] : Patrevian K., 2006. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 963-219-714-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2605246]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Cvikkedli / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-8140-5 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2605307]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2006.
Jósika Miklós (1794-1865)
   A nagyszebeni királybíró / Jósika Miklós. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 207, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-71-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601310]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2006.
Kanyó Leona, Sz (1934-1984)
   A Tiszától az Adriáig : [válogatott versek] / Sz. Kanyó Leona ; [vál. és az utószót írta Székely András Bertalan] ; [ill. ... Kanyó Laura] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2006. - 85 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86754-6-2 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.12)
[AN 2601163]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2006.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Szatírák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - esszé - szatíra
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2538473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., 1931. - cop. 2005. - 262 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 24.)
ISBN 963-9429-80-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - esszé - szatíra
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2602646] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., 1931. - cop. 2005. - 262 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 25.)
ISBN 963-9429-81-3 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - esszé - szatíra
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 2602650] MARC

ANSEL
UTF-84308 /2006.
Kassovitz László (1954-)
   Pamacs elszökik / Kassovitz László ; ill. Péter László. - [Budapest] : Timp, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9614-07-6 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2601307]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2006.
Kiss Dénes (1936-)
   Agy-Magyarország : eszmeképzők - szó-ját-szók / Kiss Dénes. - Budapest : Püski, 2005. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-75-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2601128]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2006.
Kiss Dénes (1936-)
   Szauruszok hajnalban : hetven év - hetven új vers, 2001-2005 / Kiss Dénes ; [graf. Bakallár József]. - Budapest : Tiszavirág, 2005. - 126 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-229-029-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2599996]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2006.
Kiss Medgyesi László
   Az Úr benézett a Varga utcába / Kiss Medgyesi László. - Budapest : I+B Média Kft., 2005. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-735-0 fűzött : 2460,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2602224]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2006.
Lukáts János (1943-)
   Börtöncella a kártyavárban : elbeszélések / Lukáts János. - Budapest : Mundus, 2005. - 186 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 42.)
ISBN 963-9501-25-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2601507]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2006.
Marsh, Evelyn
   Hamis játszma / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2006. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 963-8296-71-2 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2600816]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2006.
Mézes Gergely (1978-)
   Miféle nyár / Mézes Gergely. - Budapest : Tipp Cult, 2005. - 77, [2] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 23.)
ISBN 963-86735-3-2 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2600617]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2006.
Mézesné Kovács Eta (1912-)
   Dérütötte avaron : összegyűjtött versek / Mézesné Kovács Eta. - [Debrecen] : Magánkiad., 2005. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-898-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2601928]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2006.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Klinika az őserdőben : Cserepkáék missziója a bolíviai indiánok között : ifjúsági regény / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2006. - 126, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Cikcakk könyvek, ISSN 1787-7237)
ISBN 963-9564-50-8 fűzött
Cserepka János (1919-1999)
Cserepka Jánosné Ilonka Margit (1929-)
magyar irodalom - ifjúsági regény - életrajzi regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 2602156]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2006.
   Mondák Mátyás királyról. - Gyöngyös : Pallas, 2005. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7524-04-5 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2600991]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések / Móra Ferenc ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2005]. - 110 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-339-4 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2602439]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2006.
   Nagymama legszebb meséi / [rajzok Füzesi Zsuzsa]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Arany Lacinak / Petőfi Sándor. A didergő király / Móra Ferenc
ISBN 963-9622-37-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2601597]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2006.
Nemere István (1944-)
   Fehér lótuszvirág : szerelmes regény / Palma Patton. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2006. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-02-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2600813]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2006.
Nemere István (1944-)
   Holdfény hotel : [szerelmes regény] / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-413-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2601472]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2006.
Nemere István (1944-)
   Időhajó : fantasztikus regény / Nemere István. - Eger : Nézőpontok K., 2005. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-473-X fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2602309]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2006.
Nyilas Atilla (1965-)
   Item : versek / Nyilas Atilla ; ["A természetről" jegyzeteit K. Kabai Lóránt írta]. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2005. - 158 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 22.)
ISBN 963-86735-5-9 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2600614]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2006.
Pál Tamás|
   Turmix3 : fájdalmak / Stanley Steel. - [Szeged] : Excalibur, 2005. - 166 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-30-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2597595]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2006.
Radnai Annamária
   Rettegés / Annmary. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-24-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2601455]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2006.
Radnai Gáborné
   Halálfélelem / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, 2006. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-22-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2601447]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2006.
Radnai Gáborné
   A szív parancsára / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-23-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2601451]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2006.
Raffai Éva, K.
   Egyszer volt.. : Babszi kutya kalandjai : mese 3-6 éveseknek / K. Raffai Éva ; [rajz. Szűcs István]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2005-. - ill. ; 25 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2602088]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2005. - 18 p.
ISBN 963-460-880-9 kötött : 1150,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2602089] MARC

ANSEL
UTF-84329 /2006.
Raffai Éva, K.
   Emlékek útján : hagyományok, családi szokások az 1900-as évek elején, 1890-1944 / K. Raffai Éva. - 2. bőv. kiad. - [Szeged] : [Szerző], cop. 2005. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-662-8 fűzött
Alföld - magyar irodalom - magyar néprajz - népszokás - memoár
894.511-94 *** 392(=945.11)(439.14)(0:82-94)
[AN 2601984]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2006.
Roób Gusztáv (1924-)
   Orémusz : novellák, elbeszélések / Roób Gusztáv. - Budapest : Püski, 2005. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-78-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2601129]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2006.
Sánta Gábor (1967-)
   Pálya kezdőknek : irodalmi bírálatok / Sánta Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-7138-60-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2601278]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2006.
Shaga
Művek (vál.)
   Shaga és Zolewee. - Budapest : Shaga : Zolewee, 2006. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-314-2 fűzött : 1970,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2601941]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2006.
Sohonyai Edit
   Le a pasikkal! avagy Velem nem stimmel valami? / Sohonyai Edit. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 206 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-8141-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2605323]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2006.
Soós Gábor (1978-)
   Reményről fantáziál : versek / Soós Gábor. - [S.l.] : [Magánkiad.], cop. 2006. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-162-X fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2601617]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Disznótor ; Kígyómarás / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1960. - 311 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7969-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2605171]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 77 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-528-902-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2605302]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2006.
Tas András
   Rejtőzködő / Tas András. - Budapest : Püski, 2006. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-81-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601142]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2006.
Tóth József
   Kristálytengerek gyöngye / Tóth József ; P. Boros Ilona rajz. - [Budapest] : Zarándok, 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
ISBN 963-86778-1-3 kötött : 1100,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Boros_I.,_P.
[AN 2602243]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2006.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Életnek világossága : novellák bibliai témákra / Tóth-Máthé Miklós ; [... ill. Komiszár János ...]. - 2. kiad. - Debrecen : Méliusz, 2005. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-85741-4-3)
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 244
[AN 2605329]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2006.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Sátánkoktél, avagy Kis magyar mitológia / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2005. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-76-X fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2601126]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2006.
Vágó Csaba
   Menekülés Hispániából / Christian Rosenkrautz. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 204, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-84-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2600771]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2006.
Vágó Csaba
   Szindróma / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-90-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2600779]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2006.
Virány Gábor (1933-2005)
   Az újabbik "Balogh" / Virány Gábor. - Budapest : Crea Print, 2006. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-279-4 fűzött
Budapest - zsidóság - 20. század - holokauszt - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439-2Bp.)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2602297]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2006.
Zsuga Miklós (1921-)
   A három tökmag és más mesék / Zsuga Miklós ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2006. - 83 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8341-23-8 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2601286]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4345 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Chicken little (magyar)
   Csodacsibe / Disney ; [ford. Makay László]. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-313-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2602698]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Little Hiawatha (magyar)
   Kicsi Hiawatha / Disney ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-337-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2602688]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2006.
   Hófehérke. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-9391-88-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2601021]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2006.
   A levegő állatai / [ford. Balázs Mari]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-7053-15-8 kötött : 1490,- Ft
állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2601025]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2006.
Il libro della giungla (magyar)
   A dzsungel könyve. - [Budapest] : Elektra, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-9391-89-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2601028]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2006.
   Méz, méz, méz.. : bábkönyv / [... alapja A. A. Milne és E. H. Shepard ... művei]. - Debrecen : TKK, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-347-5 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2602617]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2006.
   Mikulás nagy bulija. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-26-3 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2600999]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2006.
Morandi, Andrea
Animali del mare (magyar)
   A tenger állatai / [ford. Balázs Mari]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
Szerző Morandi, Andrea
ISBN 963-7053-16-6 kötött : 1490,- Ft
tengeri állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 2601031]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2006.
Morandi, Andrea
Animali della fattoria (magyar)
   A tanya állatai / [ford. Balázs Mari]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
Szerző Morandi, Andrea
ISBN 963-7053-14-X kötött : 1490,- Ft
háziállat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 636(02.053.2)
[AN 2601014]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2006.
Morandi, Andrea
Animali della giungla (magyar)
   A dzsungel állatai / [ford. Balázs Mari]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
Szerző Morandi, Andrea
ISBN 963-7053-17-4 kötött : 1490,- Ft
állat - erdő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(253)(02.053.2)
[AN 2601004]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2006.
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-7053-27-1 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2601026]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2006.
Pollicion (magyar)
   Hüvelyk Matyi. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Puzzle-könyvek)
ISBN 963-9391-86-7 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2601033]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2006.
   Rudolf, hová tűntél?. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-24-7 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2600995]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2006.
   Ugrálj Tigrissel! : bábkönyv / [... alapja A. A. Milne és E. H. Shepard ... művei]. - Debrecen : TKK, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-348-3 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2602609]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4359 /2006.
Davis, Jim
   Ez már fánk mennyország? / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2006]. - [88] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 68.)
ISBN 963-9233-78-1 fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2602554]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2006.
Gróf Balázs (1976-)
   Képregények / Gróf Balázs. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 189 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 963-86788-4-4 fűzött : 2800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2601853]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2006.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2006. - 37 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 4.)
ISBN 963-86964-1-9 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2602685]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2006.
Miller, Mike S.
The hedge knight (magyar)
   Kóbor lovag / George R. R. Martin ; [... képregényre átdolg. Ben Avery] ; [Mike S. Miller rajz.] ; [ford. Békési József és Varga Péter]. - [Budapest] : Delta Vision, 2006. - [152] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7041-86-9 fűzött : 2950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2602062]
MARC

ANSEL
UTF-8