MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:46:36
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4363 /2006.
La classe poussin (magyar)
   Kicsik tudománya / sorozatszerk. Jacques Delaroche ; szerk. Émilie Beaumont ; rajz Marie-Anne Didierjean [et al.] ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képes tudománytár, képes enciklopédia, ISSN 1787-7989)
ISBN 963-228-379-1 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2604043]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-96-2
lexikon
030
[AN 100154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Földpálya - Grec. - 2006. - [4], 788 p., [20] t., [78] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-38-5 kötött
lexikon
030
[AN 2603951] MARC

ANSEL
UTF-84365 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 2006-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
lexikon
030
[AN 2603954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Hérold - Jób. - 2006. - [4], 875 p., [20] t., [36] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-36-9 kötött
lexikon
030
[AN 2603957] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4366 /2006.
   Szivárványhídon a túlsó partra : krónikás sorok, képek és vallomások a nyugdíjas klub 20. évfordulójára / [összeáll. és szerk. Sebestyén Miklós ...] ; [közread. a Hajdúnánási Nyugdíjas Klub]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Nyugdíjas Klub, 2006. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-328-2 fűzött
Aranyszalma Nyugdíjas Klub (Hajdúnánás)
Hajdúnánás - nyugdíjas - klub
061.2(439-2Hajdúnánás)-057.75
[AN 2603322]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4367 /2006.
   A könyvtári munka jogi szabályozása Magyarországon : oktatási segédlet informatikus könyvtáros szakos hallgatók számára / [szerk. Suppné Tarnay Györgyi] ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 255 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. júl. 31.
ISBN 963-472-937-1 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
02(439)(094)(075.8)
[AN 2600637]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4368 /2006.
Fleisz János (1951-)
   Az erdélyi magyar sajtó története, 1890-1940 / Fleisz János. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 186-190.
ISBN 963-9498-57-2 kötött : 2800,- Ft
Erdély - sajtótörténet - magyarság - századforduló
070(498.4)(=945.11)"189/194" *** 070(439.21)(=945.11)"189/194"
[AN 2603725]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4369 /2006.
   A foresight technikák gyakorlati alkalmazásai / szerk. Kristóf Tamás. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2005. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1785-0169 ; 6.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-345-1 fűzött
Magyarország - prognosztika - társadalomtudomány - kutatás - módszertan
008.2(439) *** 303 *** 001.891
[AN 2602977]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2006.
Nováky Erzsébet (1945-)
   A jövőkutatás paradigmáihoz kapcsolódó új módszertani megközelítések / Nováky Erzsébet. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2005. - 37 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 16.)
Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 963-503-347-8 fűzött
prognosztika - társadalomtudomány - kutatás - módszertan
008.2 *** 303 *** 001.891
[AN 2602980]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2006.
Szabó-Pap Gabriella
Egy? Kettő? Több? (angol)
   One? Two? Or more? : the levels of cultural cooperation in Europe : information publication / Gabriella Szabó-Pap ; [publ. by the Kultúrpont Iroda]. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2006. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86766-9-8 fűzött
Európa - kultúra - nemzetközi együttműködés
008(4)
[AN 2604631]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2006.
Szabó-Pap Gabriella
   Egy? Kettő? Több? : az európai kulturális együttműködés különféle szintjei : tájékoztató kiadvány / Szabó-Pap Gabriella. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2006. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 6.)
ISBN 963-86766-6-3 fűzött
Európa - kultúra - nemzetközi együttműködés
008(4)
[AN 2604569]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2006.
Umemura Yuko
   A Japán-tengertől a Duna-partig : Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében / Umemura Yuko. - Budapest : Gondolat, 2006. - 180, [18] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 123-126. - Összefoglalás japán nyelven
ISBN 963-9610-13-5 kötött : 2680,- Ft
Imaoka Jūichirō
Japán - Magyarország - tudós - kultúra - művelődéstörténet - 20. század - életrajz
001(520)(092)Imaoka_J. *** 316.7(=945.11)(520) *** 930.85(439)"19"
[AN 2603367]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4374 /2006.
Baktay Ervin (1890-1963)
   A csillagfejtés könyve : az asztrológia elmélete és gyakorlata / Baktay Ervin. - Repr. kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2005. - 350 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1942
ISBN 963-86669-2-7 kötött : 3390,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2597023]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2006.
Gassmann, Lothar
Esoterik als Lebenshilfe? (magyar)
   Az ezoterikus tan, mint segítség az életben? : mi az igazság az asztrológiával, spiritizmussal, mágiával és varázslással kapcsolatban? / Lothar Gassmann. Cikk Harry Potterről / D.[!R.] Franzke. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 64 p. ; 19 cm
Egys. cím: Esoterik als Lebenshilfe?. Die Harry-Potter-Manie
ISBN 963-7369-17-1 fűzött
okkultizmus - ezoterika - eretnekség
133 *** 273
[AN 2604658]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2006.
Owens, Elizabeth
Discover your spiritual life illuminate (magyar)
   Fedezzük fel a lelki fejlődés útját! : járjunk lelkünk ösvényein / Elizabeth Owens. - Pécs : Alexandra, 2006. - 156, [3] p. ; 21 cm
Ford. Hollósy Éva. - Bibliogr.: p. 156-[157].
ISBN 963-369-582-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2604080]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2006.
Steiner, Rudolf
Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (magyar)
   A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján / Rudolf Steiner, Ita Wegman ; [ford. Malomsoky Ildikó] ; [kiad. a] Natura-Budapest Kft. - Budapest : Natura-Budapest Kft., 2005. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-283-9 fűzött
antropozófia - öngyógyítás - ezoterika
133.25 *** 141.333 *** 615.89
[AN 2603141]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2006.
Steiner, Rudolf
Welt, Erde und Mensch deren Wesen und Entwickelung sowie ihre Spiegelung in dem Zusammenhang zwischen ägyptischem Mythos und gegenwärtiger Kultur (magyar)
   A világ, a föld és az ember lényege, fejlődése és tükröződése az egyiptomi mítosz és a jelenlegi kultúra összefüggésében : a Stuttgartban 1908. augusztus 4-étől 16-áig tartott tizenegy előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Szilágyi Jenőné] ; [... a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2006]. - 193 p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-86971-0-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2597412]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   A mennyország álkulcsa : összegyűjtött írások / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-884-0 kötött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2603207]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2006.
Váradi Tibor
   Az evangéliumok spirituális értelmezése / Váradi Tibor ; [a kislexikont összeáll. Kőhegyi Attila] ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2002-. - 21 cm
okkultizmus - bibliamagyarázat - evangélium
133.25 *** 226.07
[AN 2530664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében : 8 előadás : Budapest, 2000. október 6 - 2001. május 4. - 2002 [!2006]. - 187 p.
Bibliogr. : p. [188.]
ISBN 963-202-990-9 kötött : 2000,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
okkultizmus - bibliamagyarázat - evangélium
133.25 *** 226.4.07
[AN 2602561] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4381 /2006.
Ángyán József (1952-)
   Fenntartható, többfunkciós mezőgazdaság / Ángyán József, Balázs Katalin, Nagy Gábor. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/2.)
Bibliogr.: p. 88-99.
ISBN 963-86733-8-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - fenntartható fejlődés - mezőgazdaság
504.03 *** 338.43(439)
[AN 2603963]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2006.
   Humánökológia : a természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei / szerk. Nánási Irén ; [... szerzői Bárdos György et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2005. - 543 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-960-5 kötött : 5400,- Ft
emberi ökológia - egyetemi tankönyv
504.75(075.8)
[AN 2597500]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2006.
Iványi Anna
   Jeles napok a környezet- és természetvédelemben / Iványi Anna, Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2005. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 11.)
ISBN 963-86475-7-4 fűzött
környezetvédelem - naptári szokás
504.06(100) *** 394.268
[AN 2603582]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2006.
Környezettörténet Konferencia (2006) (Budapest)
   A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói : [Budapest, 2006. február 8-9.] / szerk. Kázmér Miklós. - Budapest : Hantken, 2006. - 112, IV p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Az Általános földtani szemle könyvtára, ISSN 1787-6192 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87015-2-8 fűzött
Magyarország - ökológia - természeti környezet - konferenciakiadvány
504(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2604145]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2006.
Moser Miklós (1930-)
   A környezetvédelem alapjai / Moser Miklós, Pálmai György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 512 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 504-506.
ISBN 963-19-4423-9 kötött : 7000,- Ft
környezetvédelem - egyetemi tankönyv
504.06(075.8)
[AN 2603754]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2006.
Pál Károlyné (1935-)
   Ólom a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/5.)
Bibliogr.: p. 105-112.
ISBN 963-86517-9-2 fűzött : 4500,- Ft
környezetszennyezés - ólom
504.05 *** 546.815
[AN 2603967]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4387 /2006.
Bach Iván (1927-)
   Formális nyelvek : egyetemi tankönyv / Bach Iván. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2005. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 253-254.
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-9132-92-6)
matematikai nyelvészet - formális nyelv - egyetemi tankönyv
519.76(075.8) *** 800.92(075.8)
[AN 2600203]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2006.
Györfi László (1947-)
   Információ- és kódelmélet / Györfi László, Győri Sándor, Vajda István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2002. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 365-368.
Fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-9132-84-5)
információelmélet - kód - egyetemi tankönyv
519.72(075.8)
[AN 2600200]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2006.
Kalmárné Németh Márta
   Diszkrét matematikai feladatok / Kalmárné Németh Márta, Katonáné Horváth Eszter, Kámán Tamás. - 2. kiad. - Szeged : Polygon, 2005. - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött
diszkrét matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 2597160]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4390 /2006.
Kovács László (1942-)
   Gábor Dénes, a mérnök-fizikus / Kovács László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2005. - 87 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 34.)
Bibliogr.: p. 51-64.
ISBN 963-9438-50-2 fűzött
Gábor Dénes (1900-1979)
Nagy-Britannia - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - személyi bibliográfia
53(410)(=945.11)(092)Gábor_D. *** 012Gábor_D.
[AN 2604139]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4391 /2006.
   Káprázatos kövek : egy királyi gyűjtemény Spanyolországból : [a világ legnagyobb drágakő-kiállítása] = Wondrous gemstones : Royal Collections E.E.I.G. Spain : [the largest gemstones exhibition in the world] / [főszerk. Ana Alcaraz] ; [rend., közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - [Budapest] : M. Termtud. Múz., cop. 2005. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7093-86-9 kötött
drágakő - kiállítási katalógus
549.091 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2604776]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4392 /2006.
Chiapponi, Francesca
Animals of the forest (magyar)
   Az erdő állatai / [írta Francesca Chiapponi és Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferraris]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Játszva tanuljunk!, ISSN 1787-811X)
Ford. Szloboda Kriszta
ISBN 963-369-234-2 kötött
vadon élő állat - erdő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2604038]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2006.
Chiapponi, Francesca
Animals of the jungle (magyar)
   A dzsungel állatai / [írta Francesca Chiapponi és Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferraris]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Játszva tanuljunk!, ISSN 1787-811X)
Ford. Szloboda Krisztina
ISBN 963-369-235-0 kötött
vadon élő állat - őserdő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2604034]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2006.
Chiapponi, Francesca
Animals of the ocean (magyar)
   Az óceán állatai / [írta Francesca Chiapponi és Marina Raffo ; [ill. Marco Ferraris]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Játszva tanuljunk!, ISSN 1787-811X)
Ford. Szloboda Kriszta
ISBN 963-369-232-6 kötött : 2499,- Ft
óceán - tengeri állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2604037]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2006.
Kovács András (1930-)
   A karcagi szikes puszták jellemző virágos növényei / Kovács András, Csízi István, Monori István. - Karcag : Shekina Grafika Bt., 2005. - 92 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 963-219-940-5 fűzött
Karcag - növényföldrajz - magvas növény - növényhatározó
582.5/.9(083.71) *** 581.9(439-2Karcag)
[AN 2603166]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2006.
Pethő Menyhért (1933-)
   Mezőgazdasági növények élettana / Pethő Menyhért. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1993. - 507 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-494.
ISBN 963-05-7945-6 kötött
növényélettan - kultúrnövény
581.1 *** 581.6
[AN 2597456]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2006.
Podani János (1952-)
   Földindulás a szárazföldi növények osztályozásában, avagy Molekulák, gének, törzsfák és a rendszerezés / Podani János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2005. - 88 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 963-463-807-4 fűzött
biológiai taxonómia - növényrendszertan
57.06 *** 582
[AN 2604673]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2006.
Prap, Lila
Zakaj? (magyar)
   Miért? / [írta és ill.] Lila Prap ; [Jelka Pogačnik a tud. magyarázatokat írta] ; [Demény Eszter ... ford.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X Budavár, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 963-86655-8-0 kötött : 1890,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2)(084.1) *** 087.5(084.1)
[AN 2603181]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4399 /2006.
   Az általános mellkassebészet tankönyve / szerk. Vadász Pál ; [... szerzői Agócs László et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2006. - XV, 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9214-64-7 kötött
mellkassebészet - egyetemi tankönyv
617.54(075.8)
[AN 2603525]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2006.
Baddeley, Alan
Human memory (magyar)
   Az emberi emlékezet / Alan Baddeley ; [ford. Racsmány Mihály]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2001. - 645 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 605-645.
ISBN 963-389-604-5 kötött : 4200,- Ft
emlékezés
159.953
[AN 2600485]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2006.
Batmanghelidj, F.
Your body's many cries for water! (magyar)
   A tested vízért kiált! / F. Batmanghelidj ; [ford. Harkai György]. - [Budakeszi] : Mandala Véda, [2006]. - 249 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudományos egyszerűsített gyógyászat, ISSN 1588-6743)
ISBN 963-9436-45-3 fűzött : 2190,- Ft (hibás ISBN 963-86202-0X)
természetgyógyászat - vízfelvétel
615.89 *** 613.31 *** 616.395
[AN 2603008]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2006.
Chemotherapy and you (magyar)
   Amit a kemoterápiáról tudni kell / [ford. Katona Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, 2005. - 59 p. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 52.
Fűzött (hibás ISBN 963-9456-25-X)
kemoterápia
615.277.3
[AN 2600586]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2006.
Chinmoy, Sri
   Boldogság / Sri Chinmoy. - 2. átd. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2006. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86752-6-8 fűzött : 1500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2597423]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2006.
Fajcsák Zsuzsanna
   A fogyás hét lakat alatt őrzött titkai / Fajcsák Zsuzsanna. - Budapest : Viva Natura World Kft., 2005. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 963-85833-7-1 fűzött
egészséges életmód - fogyókúra - táplálkozástudomány
613.24
[AN 2604783]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2006.
Goebel, Wolfgang
Kindersprechstunde (magyar)
   A nagy gyermek-kalauz : egészségnevelési tanácsadó, betegségek, az egészséges fejlődés alapfeltételei, egészség a nevelés által / Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler ; [... magyarra átültette Héjja Ágnes, Szőke Henrik] ; [... kivonatokat tartalmaz ... Petra Lange: Hausmittel für Kinder c. műveiből]. - 5. kiad. - Budapest : Szőke H., 2006. - 728 p., [58] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Futura könyvek, ISSN 1218-8042)
Bibliogr. : p. 684-701.
Kötött (hibás ISBN 963-640-822-X)
gyermekgyógyászat - gyermekgondozás - betegápolás
616-053.2 *** 613.95 *** 649.8(036)
[AN 2602830]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2006.
Göllesz Viktor (1930-1999)
   A fejlődéstan alapjai / Göllesz Viktor ; [a rajzokat Permay Vilmos kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 222 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 963-19-3943-X kötött : 3320,- Ft
egyedfejlődés - torzfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8) *** 611.012(075.8)
[AN 2603793]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2006.
Graf, Bernhard
Heilen mit Edelsteinen (magyar)
   Gyógyítás drágakövekkel / Bernhard Graf ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-298-1 kötött
drágakő - természetgyógyászat
615.89 *** 549.091
[AN 2603923]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2006.
Horváth Mihály (1924-)
   Értől az óceánig / írta és szerk. Horváth Mihály. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 17.)
ISBN 963-86570-4-9 fűzött
Horváth Mihály (1924-)
Magyarország - orvos - 20. század - szívgyógyászat
61(439)(092)Horváth_M. *** 616.1
[AN 2604129]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2006.
   Múzsák a díványon : pszichoterápia és kultúra / szerk. Füredi János és Buda Béla. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 347 p. ; 19 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Analitikus leírása: AN 23284
ISBN 963-226-005-8 fűzött : 2600,- Ft
pszichoterápia - kultúra
615.851 *** 316.7 *** 008
[AN 2600455]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2006.
   Öröm, fájdalom, tabu : boldogság és keserűség a szexben / Lux Elvira [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 186 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-49-4 fűzött : 980,- Ft
szexuálpszichológia
159.922.1
[AN 2603983]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2006.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 356 p. : ill. ; 21 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-459-5 fűzött : 2500,- Ft
nemek pszichológiája
159.922.1 *** 613.865
[AN 2585279]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2006.
Popper Péter (1933-)
   Lélek és gyógyítás : kézikönyv pályakezdőknek, érdeklődőknek és kételkedőknek a pszichoterápia lehetőségeiről és határairól / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2006], cop. 2002. - 159 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-41-9 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-7168-42-7)
pszichoterápia
615.851
[AN 2603000]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Awareness (magyar)
   Éberség : kulcs a kiegyensúlyozott élethez : [a létezés kilenc állapotának megtapasztalása] / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-851-4 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia - meditáció
613.865 *** 133.25
[AN 2605908]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a bennünk lévő erők felébresztése / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-828-X fűzött : 2290,- Ft
személyiségfejlesztés - kreativitás
159.928.238 *** 37.026.9 *** 613.865
[AN 2605934]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Intuition (magyar)
   Intuíció : a logikán túli megismerés / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-885-9 fűzött : 2490,- Ft
intuíció
159.956
[AN 2603208]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2006.
Simpson, Liz
The chakra healing (magyar)
   A csakragyógyítás könyve / Liz Simpson ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : M. Kvklub, [2005]. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-547-119-X fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2597167]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2006.
Szarvas Ferenc (1930-)
   A belgyógyászati fizikális diagnosztika alapjai / Szarvas Ferenc, Csanády Miklós. - 4. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9214-30-2)
belgyógyászat - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616-071(075.8)
[AN 2597183]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2006.
   A személyiségfejlődés zavarai : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2005. - 187 p. ; 21 cm
Fűzött
személyiség-lélektan - viselkedészavar - gyermekgyógyászat - elmegyógyászat - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
159.923.2(075.8) *** 616.89-053.6(075.8) *** 616-053.6(075.8)
[AN 2600440]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2006.
Szentágothai János (1912-1994)
   Funkcionális anatómia : egyetemi tankönyv / Szentágothai János, Réthelyi Miklós. - 8. átd., bőv. kiad. / írta Antal Miklós [et al.]. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2002. - 3 db (2082 p.) : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-242-564-2 kötött : 17800,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2602788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 704 p.
ISBN 963-242-565-0
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2602792] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 710-1351.
ISBN 963-242-566-9
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2602796] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 1358-2082.
ISBN 963-242-567-7
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2602797] MARC

ANSEL
UTF-84420 /2006.
Tepperwein, Kurt
Das Geldgeheimnis (magyar)
   A gazdagság forrása / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-886-7 fűzött : 2790,- Ft
siker
613.865
[AN 2603822]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2006.
Winkler Gábor (1938-)
   Újabb 121 kérdés - 121 felelet a klinikai diabetológiából / Winkler Gábor, Jermendy György. - [Budapest] : Tudomány K., [2006]. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 963-8194-52-9 fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2603828]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4422 /2006.
Monoki Ákos (1979-)
   Környezetbarát energiák : [biomassza-, geotermikus-, napenergia] / Monoki Ákos, Barna Tamás. - 2. jav. kiad. - Szarvas : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2005. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 10.)
Fűzött (hibás ISBN 963-00-8313-2)
természetes energiaforrás
620.91
[AN 2603760]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2006.
Sárosi György
   Veszélyes áru raktárlogisztika - korszerű követelmények / Sárosi György. - Budapest : Complex, 2006. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [258].
ISBN 963-224-869-4 * fűzött (hibás ISBN 963-224-869-1)
veszélyes anyag - logisztika - raktározás
620.26 *** 658.78
[AN 2603831]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4424 /2006.
Benkő Tiborné
   C / Benkő Tiborné, Poppe András ; [társszerző Tóth Bertalan]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2006, cop. 2004. - [2], III, 274 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-338-4 fűzött : 3220,- Ft
programnyelv
519.682C
[AN 2606009]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2006.
Blatner, David
Moving to InDesign (magyar)
   Váltsunk InDesignra! / David Blatner, Christopher Smith, Steve Warner ; [ford. Sebestyén László]. - Budapest : Panem, 2006. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem praktikus informatika, ISSN 1786-5174)
ISBN 963-545-451-1 fűzött : 2900,- Ft
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2InDesign
[AN 2604901]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2006.
Bornemissza Zsigmond
   Microsoft Excel 97 : oktatási segédanyag / kész. Bornemissza Zsigmond. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2006]. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9555-70-3 fűzött
táblázatkezelő rendszer - tankönyv
681.3.016Excel(078)
[AN 2603006]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2006.
DePasquale, Peter J.
C++ backpack reference guide (magyar)
   C++ zsebkönyv / Peter J. DePasquale ; [ford. Batiz Judit]. - Budapest : Kiskapu, 2006. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-9637-05-X fűzött : 1200,- Ft
programnyelv
519.682C++
[AN 2604757]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2006.
   Internet otthon és a patikában / Fehér Judit [et al.] ; ... előszavát írta Z. Karvalics László, ... Vincze Zoltán ; [közread. az] MKM Computer Network Kft. - [Keszthely] : MKM Computer Network Kft., 2006. - [4], 232, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-229-255-3 fűzött : 4900,- Ft
internet - gyógyszerészet
681.324Internet *** 615
[AN 2603288]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2006.
Kőhalmi Éva
   Photoshop CS2 : alapok és trükkök : [angol és magyar változathoz] / Kőhalmi Éva, Kőhalmi Mariann Tünde. - Budapest : Computerbooks, 2006. - IX, 491 p., XII t. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-340-6 kötött : 6450,- Ft
számítógépes grafika
519.688 *** 681.3.019
[AN 2603907]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2006.
Komenczi Bertalan (1947-)
   Információ és társadalom / Komenczi Bertalan. - 3. kiad. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Bibliogr.: p. 179-185.
Fűzött
információelmélet - informatika - kommunikáció - egyetemi tankönyv
007(075.8) *** 659.2(075.8) *** 681.3(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2603780]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2006.
Pintér Miklós
   AutoCAD tankönyv és példatár síkbeli és térbeli rajzokhoz : 2006-os verzió / Pintér Miklós. - Budapest : ComputerBooks, 2006. - 326 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-343-0 fűzött : 4995,- Ft (hibás ISBN 963-618-341-4)
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 2603898]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2006.
Revoly András
   Egyszerűen Fedora Linux / Revoly András. - [Budapest] : Panem, 2006. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-456-2 fűzött : 1490,- Ft
operációs rendszer
681.324.066Linux
[AN 2604718]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2006.
Timár Lajos (1944-)
   Így még könnyebb az adatmodellezés! : feladatok, megoldások és kiegészítések az "Építsünk könnyen és lassan adatmodellt!" című könyvhöz / írta Timár Lajos, Vígh Krisztina és Szigeti Judit. - Veszprém : VEK, 1997 [!2005]. - 167, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7332-63-4 fűzött
adatmodellezés - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8) *** 519.68(075.8) *** 519.876(075.8)
[AN 2600217]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2006.
Varga Tibor
   AutoCAD újdonságok a 2006 verzióban : [angol - magyar] / Varga Tibor. - Győr : Computer Studio, 2006. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-219-826-3 fűzött
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 2604741]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4435 /2006.
   Robbanásbiztos berendezések / szerk. Hankó János ; [közread. ... az ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Állomás]. - 4. mód. kiad. - Budapest : ExVÁ Kft., 2005. - [495] pag. var. : ill. ; 30 cm
Bőr (hibás ISBN 963-04-7267-8)
villamos készülék - robbanásbiztos kivitel
621.31-213.34 *** 614.83/.84
[AN 2602966]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4436 /2006.
   Az új épületenergetikai szabályozás : segédlet / Baumann Mihály [et al.] ; [... szerk. Zöld András]. - [Pécsvárad] : Bausoft Pécsvárad Kft., 2006. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2006. jan. 12.
ISBN 963-229-178-6 fűzött
energetika - épületgépészet
697
[AN 2603531]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4437 /2006.
Etzold, Hans-Rüdiger
So wird's gemacht (magyar)
   Így csináld! : ápolás, karbantartás, javítás, autóvillamosság / Hans-Rüdiger Etzold. - Budapest : SIMÜFO, 1995-. - 27 cm
Változó alcímmel
ISBN 963-85585-0-4 *
autójavítás
629.114.6.083
[AN 177591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   96. köt., Opel Omega B : limuzin és karaván. - [2005]. - 315, [2] p. : ill.
ISBN 963-85585-4-7 fűzött
autójavítás
629.114.6.083
[AN 2604123] MARC

ANSEL
UTF-84438 /2006.
Fazekas Miklós (1940-)
   Az észak-balatoni vasút története, 1909-1999 / Fazekas Miklós. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 19.)
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 963-86570-6-5 fűzött
Dunántúl - vasút - 20. század
656.2(439.11)"19"
[AN 2604133]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4439 /2006.
   Dráva menti gyümölcsészet : tanulmányok a tájhoz alkalmazkodó gyümölcsészetről / [szerk. Lantos Tamás] ; [közread. az] Ormánság Alapítvány. - Drávafok : Ormánság Alapítvány, 2005. - 216 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 216.
Fűzött (hibás ISBN 963-215-861-X)
Ormánság - gyümölcstermesztés
634(439Ormánság)
[AN 2603336]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2006.
Éles Simon (1920-)
   Egy emberöltő a házikertben.. : a dombóvári Kertbarát Kör emlékkönyve, 1972-2005 / [írta Éles Simon]. - Dombóvár : Kertbarát Egyes., [2006]. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: A dombóvári Kertbarát Kör emlékkönyve, 1972-2005
ISBN 963-229-242-1 fűzött
Kertbarát Egyesület (Dombóvár)
Dombóvár - amatőr kertészkedés - borászat - egyesület - történeti feldolgozás
634 *** 663.2 *** 061.2(439-2Dombóvár)
[AN 2603673]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2006.
   Étkezési és fűszerpaprika termesztése / szerk. Zatykó Lajos, Márkus Ferenc ; [írta Balázs Ervin et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2006. - 242 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 963-286-256-2 kötött
paprika - növénytermesztés
635.649 *** 633.842 *** 664.52
[AN 2604137]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2006.
Fritz János
   A főbb növénykultúrák termelésének 2005. évi adatai Baranya megyében : előzetes adatok / [kész. Fritz János]. - Pécs : KSH Pécsi Ig., 2006. - 15 p. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-921-7 fűzött
Baranya (megye) - növénytermesztés - szántóföldi növény - statisztikai adatközlés - ezredforduló
633(439.127)"200"(083.41)
[AN 2604128]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2006.
Fritz János
   A főbb növénykultúrák termelésének 2005. évi adatai Somogy megyében : előzetes adatok / [kész. Fritz János]. - Pécs : KSH Pécsi Ig., 2006. - 15 p. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-922-5 fűzött
Somogy (megye) - növénytermesztés - szántóföldi növény - ezredforduló - statisztikai adatközlés
633(439.123)"200"(083.41)
[AN 2604130]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2006.
Fritz János
   A főbb növénykultúrák termelésének 2005. évi adatai Tolna megyében : előzetes adatok / [kész. Fritz János]. - Pécs : KSH Pécsi Ig., 2006. - 15 p. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-923-3 fűzött
Tolna (megye) - növénytermesztés - szántóföldi növény - ezredforduló - statisztikai adatközlés
633(439.125)"200"(083.41)
[AN 2604132]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2006.
Geiger Croci, Ursula
Rotwein-Guide (magyar)
   Vörösborkalauz / Ursula Geiger Croci ; [ford. Zalai Edvin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vinotéka, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4867-2 kötött : 2200,- Ft
borászat - szőlőművelés
663.222(100) *** 641.87 *** 634.853
[AN 2603792]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2006.
   Hivatásos vadászok kézikönyve / szerk. Heltay István, Kabai Péter ; [szerzők Békés Sándor et al.] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Pusztazámor] : DNM, 2006-. - 24 cm
vadászat - vadgazdálkodás
639.1
[AN 2604147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 552 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 550-552.
ISBN 963-9369-55-1 kötött (hibás ISBN 963-9369-80-2)
vadgazdálkodás
639.1.03/.04
[AN 2604148] MARC

ANSEL
UTF-84447 /2006.
Horn Péter (1942-)
   Akvarisztika / Horn Péter, Zsilinszky Sándor ; [A leggyakoribb halbetegségek és gyógykezelésük c. fejezetet írta Békési László]. - 15. bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 342 p., VIII t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
ISBN 963-286-217-1 kötött
akvarisztika
639.34
[AN 2600475]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2006.
Karasszon Dénes (1925-)
   A magyar állatorvoslás kultúrtörténete / Karasszon Dénes ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-9276-52-9
Magyarország - állatorvostan - szakterületi történelem
619(439)(091)
[AN 2603542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Történeti áttekintés a kezdetektől a magyar állatorvosi felsőoktatás megindulásáig, figyelemmel az állatbetegségekre, külösen a járványok történelemformáló szerepére. - 2005. - 231 p., [8] t. : ill., színes. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 39.)
Bibliogr.: p. 217-231.
ISBN 963-9276-53-7 kötött
Magyarország - állatorvostan - szakterületi történelem
619(439)".../17"
[AN 2603545] MARC

ANSEL
UTF-84449 /2006.
Knoll, Rudolf
Weisswein-Guide (magyar)
   Fehérborkalauz / Rudolf Knoll, Ulrich Schweizer ; [ford. Szalay Mátyás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vinotéka, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4866-4 kötött : 2200,- Ft
bor - borászat - szőlőművelés
663.221(100) *** 641.87 *** 634.852
[AN 2603786]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2006.
   Lóbetegségek / szerk. Horváth Zoltán ; [írta Fodor László et al.] ; [az ábrákat és a képeket Farkas Róbert, Horváth Zoltán, Tóth József kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2003. - 561 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-261-9 kötött
állatbetegség - ló - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 636.1(075.8)
[AN 2600466]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2006.
Markóné Monostory Bernadett
   Állatgyógyászati szerek a környezetben / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/8.)
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 963-86733-2-X fűzött : 3000,- Ft
környezetszennyezés - gyógyszer - állatorvostan
619 *** 504.05 *** 615.4
[AN 2603970]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2006.
   Mátraaljai borok könyve / szerk. Csizmadia László ; a felvételeket kész. Szelényi Károly ; [szerzők Báryné Gál Edit et al.]. - 2. jav. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2005, cop. 2001. - 81 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 963-9439-42-8 kötött
Mátraalja - borászat - szőlőművelés
631.961(439Mátraalja) *** 663.2(439Mátraalja) *** 634.8(439Mátraalja)
[AN 2597283]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2006.
Mészáros Mihály
   Puli, pumi, mudi / Mészáros Mihály, Länger György, Szabó Zsuzsanna. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 192 p., VIII t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyatár sorozat, ISSN 1416-0676)
ISBN 963-7053-13-1 kötött : 1950,- Ft
kutya
636.7
[AN 2602858]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2006.
Oroszi Sándor (1956-)
   Az erdélyi Mezőség fásítása és egyéb közérdekű erdőtelepítések kérdése / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2005. - 171, [34] p., [10] t., [4] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 67.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8251-60-3 fűzött
Erdélyi-Mezőség - Alföld - fásítás - erdősítés - 19. század - 20. század
630*91(439.21Mezőség) *** 630*91(439.14)
[AN 2601912]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2006.
   A szőlő, a bor és a vallás : én vagyok az igazi szőlőtő... / [... összeáll., a bevezetőket és az összekötő szövegeket írta] Paska György. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 963-9498-59-9 kötött : 2800,- Ft
világirodalom - bor - magyar néprajz - folklór - antológia - bibliamagyarázat
663.2(0:82-822) *** 398(=945.11) *** 22.07 *** 82-822=945.11
[AN 2603731]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2006.
Tamás Jenő (1932-)
   A tőkétől a pohárig : [amit a szőlőről, borról tudni érdemes] / [szöveg] Tamás Jenő ; [fotók] Tamás Ervin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 285 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-369-490-6 kötött
borászat - szőlőművelés
663.2 *** 634.8
[AN 2600603]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4457 /2006.
   A 100 legjobb cigány étel / [szerk. Mózes István Miklós és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2006. - 80 p. ; 21 cm
Számozási adatként: 12
ISBN 963-9444-95-2 fűzött
nemzeti étel - ételspecialitás - cigányság - szakácskönyv
641.568(=914.99)(083.12)
[AN 2603741]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2006.
   A 100 legjobb házi savanyúság / [szerk. Mózes István Miklós és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2006. - 80 p. ; 21 cm
Számozási adatként: 24.
Fűzött (hibás ISBN 963-9266-00-0)
savanyúság - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2603768]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2006.
   A 100 legjobb recept tökfélékből / [szerk. Mózes István Miklós és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2006. - 80 p. ; 21 cm
Számozási adatként: 11
ISBN 963-9444-94-4 fűzött
tök - szakácskönyv
641.55(083.12):635.62
[AN 2603746]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2006.
   A 100 legjobb túrós recept / [szerk. Mózes István Miklós és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2006. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 3.
Fűzött (hibás ISBN 963-03-6761-0)
tejtermék - szakácskönyv
641.55(083.12):637.352
[AN 2603771]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2006.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi nagy süteményes könyve. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-72-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2603933]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2006.
Filiputti, Walter
Friuli-Venezia Giulia : via dei sapori (magyar)
   Az ízek útján : gasztronómiai utazás az olasz Friuliban / szöveg Walter Filiputti ; képek Stefano Scatà. - Pécs : Alexandra, 2005. - 280 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Nagyszerű borok, nagyszerű séfek)
Ford. Kocsis Orsolya et al. - Bibliogr.: p. 280.
ISBN 963-369-418-3 kötött
Friuli-Venezia Giulia régió - ételspecialitás - gasztronómia - művelődéstörténet - ételrecept
641.568(453.3) *** 930.85(453.3)
[AN 2604040]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2006.
Kempe, Christina
Backen (magyar)
   Mindenki süteményeskönyve : [444 recept] / Sebastian Dickhaut, Christina Kempe. - Kaposvár] : Holló, [2006]. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 963-684-295-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2603213]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2006.
Markó Róbert
   Próbáld ki magad Angliában au pairként / Markó Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., 2005. - 102 p., [8] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-229-362-2 fűzött : 1490,- Ft
Nagy-Britannia - gyermekfelügyelet - memoár
649.1(410)(0:82-94)
[AN 2603938]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2006.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to expect baby-sitter's handbook (magyar)
   Mire számítsunk? : a bébiszitter kézikönyve / írta Heidi Murkoff és Sharon Mazel ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 272 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9644-04-8 kötött
csecsemőgondozás
649.1 *** 613.95
[AN 2604222]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2006.
Nagy Antal
   A takarítás alapjai : élelmiszeripar, vendéglátóipar és közétkeztetés - a HACCP előírásai szerint, intézmények és az ipar egyéb területeire / szerző Nagy Antal ; [közread. a] Brilliance. - Budapest : Brilliance Kft., [2006]. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-270-7 fűzött
takarítás - útmutató
648(036)
[AN 2603529]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Házi sütemények / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 29.)
ISBN 963-679-385-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2603605]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Muffin 2 / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 104 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 30.)
ISBN 963-679-386-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2603612]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4469 /2006.
Evola, Julius
Il cammino del cinabro (magyar)
   A cinóberösvény / Julius Evola ; [... ford. Franco de Fraxino]. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2006. - 260, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-86489-3-7 kötött : 2990,- Ft
filozófia
1(45)Evola,_J.
[AN 2604535]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2006.
Laki János (1956-)
   A tudomány természete : Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata / Laki János. - Budapest : Gondolat, 2006. - 272 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 257-265.
ISBN 963-9610-07-0 kötött : 2890,- Ft
Kuhn, Thomas
Egyesült Államok - filozófus - tudományfilozófia - tudományos módszertan - 20. század
1(73)(092)Kuhn,_Th. *** 001 *** 167
[AN 2603366]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2006.
Neumer Katalin (1956-)
   A lélek aspektusai : Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások után / Neumer Katalin. - Budapest : Gondolat, 2006. - 239 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 963-9610-10-0 kötött : 2980,- Ft
Wittgenstein, Ludwig. Philosophische Untersuchungen
filozófia
1(430)Wittgenstein,_L.
[AN 2603364]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2006.
Zimmer, Robert
Das Philosophenportal (magyar)
   Filozófusbejáró : kulcs a klasszikus filozófiai művek jobb megértéséhez / Robert Zimmer ; [ford. Deréky Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 292, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-227-014-2 kötött : 2490,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2603460]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4473 /2006.
Adriányi Gábor (1935-)
   Nyisztor Zoltán / Adriányi Gábor, Csíky Balázs. - Budapest : Argumentum, 2005. - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae, ISSN 1418-7116 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-343-6 kötött : 3500,- Ft
Nyisztor Zoltán (1893-1979)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életrajz
282(439)(092)Nyisztor_Z.
[AN 2604135]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2006.
Alföldi M. Priszka
   Az én benső utam : istenélményeim / Alföldi M. Priszka. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 115 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 123.)
ISBN 963-9281-46-8 fűzött : 500,- Ft
lelki élet
248.3
[AN 2604557]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2006.
Amorth, Gabriele
Un esorcista racconta (magyar)
   Egy ördögűző tapasztalata / Gabriele Amorth ; [ford. Domokos György]. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2005. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 963-363-288-9 fűzött
démonológia
248.221 *** 235.2
[AN 2597032]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2006.
Brierley, Jane
Stories from the New Testament (magyar)
   Történetek az Újtestamentumból / [szöveg Jane Brierley] ; [ill. Aleksandr Lebedev]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Játszva tanuljunk!, ISSN 1787-811X)
Ford. Szloboda Kriszta
ISBN 963-369-227-X kötött : 2499,- Ft
bibliai történet - evangélium - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
226.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 2604033]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2006.
Brierley, Jane
Stories from the Old Testament (magyar)
   Történetek az Ótestamentumból / [szöveg Jane Brierley] ; [ill. Aleksandr Lebedev]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Játszva tanuljunk!, ISSN 1787-811X)
Ford. Szloboda Kriszta
ISBN 963-369-228-8 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv - Ószövetség - gyermekkönyv - bibliai történet
221.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 2604036]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2006.
   Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae / red. ... by László Dobszay ; [publ. by the] ... Institute for Musicology. - Budapest : MTA ZTI, 1990 [!1991]-. - 24 cm
CAO-ECE (gerinccím)
ISBN 963-7074-31-7 *
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 117645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/B., Esztergom - Strigonium : sanctorale / red. Andrea Kovács ; adiuvante László Dobszay et Zsuzsa Czagány. - 2006. - 479 p.
ISBN 963-7074-90-2 fűzött
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 2604692] MARC

ANSEL
UTF-84479 /2006.
Csepregi Miklós (1943-)
   El Camino : az út képekben : napló egy útról önmagunkhoz / Csepregi Miklós, Tolvaly Ferenc. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 205 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9615-22-6 kötött : 3990,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár - fényképalbum
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(084.12)(0:82-94)
[AN 2602949]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2006.
   In memoriam Karl Rahner. - Budapest : Vigilia, 2006. - 289 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 6.)
A 2004. okt. 21-22-én, Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-77-0 fűzött : 700,- Ft
Rahner, Karl
Németország - vallásfilozófia - katolikus pap - jezsuiták - filozófus - 20. század - életrajz - konferenciakiadvány
282(430)(092)Rahner,_K. *** 271.5(430)(092)Rahner,_K. *** 1(430)(092)Rahner,_K. *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2604518]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2006.
Ironside, H. A.
Praying in the Holy Spirit (magyar)
   Gondolatok az imádságról / H. A. Ironside. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 47 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-15-5 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2604647]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2006.
Jálics Ferenc (1927-)
Kontemplative Exerzitien (magyar)
   Szemlélődő lelkigyakorlat : bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába / Jálics Ferenc ; [ford. Varga Péter Pius] ; [közread. a] Manréza ... - 4. kiad. - [Dobogókő] : Manréza ; Kecskemét : Korda, 2006. - 391 p. ; 21 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9332-44-5)
lelkigyakorlat
248.12
[AN 2603937]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2006.
   Jövőnk a család. - Budapest : Új Ember, [2006]. - 2 db ; 22 cm
Fűzött
család - lelkipásztorkodás
253 *** 265.5
[AN 2603987]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A jegyesség / Olasz Püspöki Konferencia a Családpasztoráció Országos Irodája, a Fiatalok Pasztorációjának Nemzeti Szolgálata ; [ford. Huszthy Alma, Vizkelety József]. - 232 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9527-83-1
eljegyzés - család - lelkipásztorkodás
253 *** 265.51
[AN 2603988] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Családok lelkigondozása / [ford. Domonkos György]. - 151 p.
ISBN 963-9527-84-X
család - lelkipásztorkodás
253 *** 265.5
[AN 2603992] MARC

ANSEL
UTF-84484 /2006.
Keene, Michael
World religions (magyar)
   Világvallások / Michael Keene ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, [2005]. - 195 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Nagy történetek)
ISBN 963-547-918-2 kötött : 3990,- Ft
vallástudomány - összehasonlító módszer - vallástörténet
291
[AN 2597484]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2006.
   Kis misekönyv / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004-. - 17 cm
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-12 *** 282
[AN 2546342]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], "B" év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre. - 2006. - 875 p. : ill., kotta
ISBN 963-361-745-6 kötött
Fűzött (hibás ISBN 963-361-745-6)
katolikus egyház - szertartáskönyv - mise
264-12 *** 282
[AN 2603886] MARC

ANSEL
UTF-84486 /2006.
Kovács András
   Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. - 3. átd. kiad. - Szeged : Agapé, 2005. - 103 p. ; 20 cm. - (Ünnepeink, ISSN 1416-7018 ; 1.)
ISBN 963-458-312-1 fűzött
keresztény ünnep
264-04
[AN 2596938]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2006.
Langhammer, Joachim
Die Offenbarung Gottes im Heiligen Geist (magyar)
   Isten kijelenti magát / Joachim Langhammer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7369-35-X fűzött
Szentlélek Isten
231.3
[AN 2604662]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2006.
MacDonald, William
God still speaks (magyar)
   Isten még mindig szól hozzánk : bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei "életre kelnek"... / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 72 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7369-25-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2604667]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2006.
Mallász Gitta (1907-1992)
   Az angyal válaszol : dokumentum / lejegyezte Mallász Gitta ; [sajtó alá rend. és az összekötő szövegeket ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Kardos Gy. M., 2005. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-873-6 kötött : 2700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2597442]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2006.
McAll, Kenneth
Healing the family tree (magyar)
   A családfa gyógyítása : hihetetlen történetek / Kenneth McAll ; [ford. Gulyás Tamás, Fejérvári Boldizsár, Kerek Józsefné]. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 120.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9281-35-2 fűzött : 700,- Ft
gyógyítás - imádkozás - csoda
248.214.5 *** 248.143
[AN 2604553]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2006.
McCheyne, R. M.
Comfort in sorrow (magyar)
   Vigasztalás a szenvedésben / R. M. McCheyne. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-29-5 fűzött
szenvedés - vallásos irodalom
248.132 *** 244
[AN 2604648]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2006.
Meyer, Joyce
Battlefield of the mind (magyar)
   Az értelem küzdőtere : győzelem gondolataink felett / Joyce Meyer ; [ford. Thompson Beatrix]. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 226 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 121.)
ISBN 963-9281-45-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2604560]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2006.
Mireisz László
   A taoizmus és a Ji King / Mireisz László. - [Budapest] : Vizsom, cop. 2006. - 421 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Paradigma könyvek (keretcím). - Bibliogr.: p. 421.
ISBN 963-86663-1-5 kötött : 3900,- Ft
taoizmus
299.513
[AN 2604259]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2006.
Mücher, Werner
Tausend Jahre Frieden (magyar)
   Ezeréves béke : aktuális bibliai prófécia / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7369-12-0 fűzött
jövendőmondás - bibliamagyarázat
231.75 *** 22.07
[AN 2604649]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2006.
   Patachich Ádám érsek emléke : zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve : Kalocsa, 2004. november 17. / szerk. Lakatos Adél. - Kalocsa : KFL, 2005. - 126 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-066-6 fűzött
Patachich Ádám (1717-1784)
Magyarország - érsek - 18. század - kiállítási katalógus - konferenciakiadvány
282(439)(092)Patachich_Á. *** 061.3(439-2Kalocsa) *** 061.4(439-2Kalocsa)
[AN 2603374]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2006.
Peisch Ferenc (1922-)
   Vasárnapi üzenetek : Óbuda - Szemere, 1999-2000 : B év / Peisch Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2005. - 376 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-56-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 2597179]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2006.
Perger Gyula (1961-)
   "...félelemmel és aggodalommal..." : plébániák jelentései a háborús károkról a Győri Egyházmegyéből, 1945 / Perger Gyula ; [... mutatókkal ell. Vajk Ádám]. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2005. - 157 p. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86775-1-1 kötött
Győri Egyházmegye
katolikus egyház - háborús kár - második világháború - történelmi forrás
282(439-03Győri_Egyházmegye)"194"(093) *** 341.324.5(47)"1939/1945"(093)
[AN 2604641]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2006.
Raj Tamás (1940-)
   A héber betűk misztikája / Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2006. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - (Kabbala könyvek, ISSN 1585-2237 ; 4.)
ISBN 963-7088-12-1 kötött
zsidó vallás - misztika - Kabbala
296.65 *** 133
[AN 2603342]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2006.
Raj Tamás (1940-)
   Nem idegen közöttünk : a zsidóságról mindenkinek / Raj Tamás ; Domán István utószavával ; Ámos Imre rajz. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Makkabi, 2005. - 124 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7088-13-X fűzött
zsidó vallás
296
[AN 2597041]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2006.
Ravasz László (1882-1975)
   Krisztussal a viharban : igehirdetések / Ravasz László. - Budapest : Kálvin, 2006. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-693-7 fűzött : 560,- Ft
prédikáció
252
[AN 2603752]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2006.
Salvucci, Raul
Le potenze malefiche (magyar)
   A gonoszlélek hatalma : hogyan működnek? : miként győzhetők le? / Raul Salvucci ; [ford. Bobay Orsolya, Frivalszky Márk]. - [Budapest] : Marana Tha, 2005. - 162 p. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 119.)
ISBN 963-9281-42-5 fűzött : 620,- Ft
sátánizmus
235.2
[AN 2604549]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2006.
Singh, Bakth
The joy of the Lord (magyar)
   Az Úr öröme ; Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? / Bakth Szingh. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 72 p. ; 19 cm
Egys. cím: The joy of the Lord ; How to find God's will
ISBN 963-7369-28-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2604646]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2006.
Spurgeon, Charles Haddon
Sermons in candles (magyar)
   Mit beszélnek a gyertyák? / Charles H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 72 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7369-27-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2604665]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2006.
Szita Gyula
   Evangelino : "...ahol a Krisztus van..." : bizonyságtételek a börtönből / Szita Gyula. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-34-1 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2604657]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2006.
   Találkozások : Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára / [szerk. Sulyok Elemér, Varga Mátyás] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2006. - 294 p. ; 21x21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9053-71-6 fűzött
kereszténység - tanulmánygyűjtemény
23/28 *** 082
[AN 2604120]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2006.
   "Téged jöttünk köszönteni" : Máriapócs, 2005. november 21-22. : a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga / [szerk. Ivancsó István] ; [rend., kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2005. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Máriapócsi konferencia, 2005. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86650-8-4 fűzött
Máriapócs - mariológia - csoda - konferenciakiadvány
232.931.8(439-2Máriapócs) *** 248.214 *** 061.3(439-2Máriapócs)
[AN 2604119]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2006.
Warum das alles? (magyar)
   Mindez miért van? : gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben / szerk. Hartmut Jaeger. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 48 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7369-20-1 fűzött
szenvedés
248.132
[AN 2604651]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2006.
Was ist gute Theologie? (magyar)
   Milyen a jó teológia? / szerk. Wolfgang Huber ; [ford. Klemm László]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 138 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-558-049-5 fűzött : 1200,- Ft
kereszténység - teológia
23/28 *** 284
[AN 2604528]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2006.
Wilson, T. Ernest
Mystery doctrines of the New Testament (magyar)
   Isten szent titkai az Újszövetségben / T. Ernest Wilson. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 96 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 963-9434-87-6 fűzött
Biblia. Újszövetség
isten - bibliamagyarázat - Újszövetség
231 *** 225.07
[AN 2604660]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2006.
Yahya, Hârun
Evrim aldatmacasi (magyar)
   Az evolúciós csalás : a darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása / Harun Yahya. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 234, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 963-9353-43-4 fűzött : 3490,- Ft
törzsfejlődés - teremtés
213 *** 575.8
[AN 2603896]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2006.
Zimányi József (1917-1998)
   Tűzoszlopoddal jéghegyek között / Zimányi József ; [közread. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - 2. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Zimányiné Piros Erzsébet utószavával
ISBN 963-7607-85-4 fűzött
Zimányi József (1917-1998)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - memoár
284.2(439)(092)Zimányi_J.(0:82-94)
[AN 2602905]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4512 /2006.
   2005. évi mikrocenzus / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005-. - 29 cm
Mikrocenzus, 2005 (borító és gerinccím)
ISBN 963-215-851-2
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A népesség és a lakások jellemzői. - 2005. - 344 p. : ill.
ISBN 963-215-891-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2603199] MARC

ANSEL
UTF-84513 /2006.
Bielek Gábor
   Adatok és betegségek a csabai római katolikus halottak anyakönyve alapján, 1750-1895 / Bielek Gábor, Liszkai Tamás ; [kiad. a Békés Megyei Könyvtár]. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2005. - 58 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 47-48. és a jegyzetekben
ISBN 963-7141-95-2 fűzött
Békéscsaba - betegség - halálozás - 18. század - 19. század
314.424(439-2Békéscsaba)"17/18"
[AN 2603705]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2006.
Bozzi Vera
   Elsikkasztott feminizmus / Bozzi Vera, Czene Gábor. - Budapest : Osiris, 2006. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-389-849-8 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - nőmozgalom - ezredforduló - interjú
316.37-055.2(439)(047.53) *** 396(439)
[AN 2604513]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2006.
Faragó László (1953-)
   A jövőalkotás társadalomtechnikája : a közösségi tervezés elmélete / Faragó László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552). (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 963-9542-62-8 kötött : 3480,- Ft
társadalomtudomány - tervezés - térelmélet
303
[AN 2603859]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2006.
Gyémánt Richárd
   Demográfia / Gyémánt Richárd, Katona Tamás, Szondi Ildikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 248 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86736-1-3 fűzött
demográfia - magyarság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
314(=945.11)(100)"200"(075.8)
[AN 2603241]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2006.
Kapitány Ágnes (1953-)
   A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei : kommunikáció, demokrácia, média / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus ; [Budapest] : Sajtóház K., 2006. - 249 p. ; 20 cm. - (Studia mediorum, ISSN 1787-7210). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. : p. 231-248.
ISBN 963-7296-54-9 fűzött : 2480,- Ft
tömegkommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.3(075.8)
[AN 2602806]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2006.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 3. utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2602686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005, cop. 2001. - 186 p. : ill.
ISBN 963-19-5278-9 fűzött : 1748,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2602687] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4519 /2006.
Balogh Júlia (1952-)
   Szent Mihály havától Kisasszony haváig : jeles napokhoz fűződő néphagyományok / Balogh Júlia. - Debrecen : TKK, [2006]. - 169, [6] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [170-171].
ISBN 963-596-307-6 kötött
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11)
[AN 2603899]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2006.
Tari József
   Abszolút és más viccek / [összegyűjt. Tari József] ; [ill. Tari Eszter]. - Pécs : Kódex Ny., 2005. - 132 p. : ill. ; 7x5 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 963-86480-9-0 kötött
vicc - miniatűr dokumentum
398.94 *** 099.1
[AN 2603281]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2006.
   Végtisztesség : kézikönyv a kegyeleti gondoskodással összefüggő gyakorlati teendők végzéséhez / [írta és összeáll. Galló István, Pintér Ferenc]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2006. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - katonaélet - temetkezés
393 *** 355.17(439)
[AN 2602852]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4522 /2006.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   Lú-e vagy szobor? : tanulmányok tudományról, politikáról, politikatudományról / G. Fodor Gábor, Schlett István. - Budapest : Századvég, 2006. - 475 p. ; 24 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 9.)
Bibliogr.: p. 459-464.
ISBN 963-7340-14-9 kötött : 3675,- Ft
Magyarország - politológia - 19. század - 20. század
32.001(439)
[AN 2604126]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2006.
Lakoff, George
Don't think of an elephant! (magyar)
   Ne gondolj az elefántra! : a progresszív gondolkodás nélkülözhetetlen zsebkönyve / George Lakoff ; Howard Dean és Don Hazen előszavával ; [ford. Pálvölgyi Lídia]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 178 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
ISBN 963-9350-75-3 fűzött : 1900,- Ft
Egyesült Államok - politikai irányzat - politológia - ezredforduló - világnézet
329(73)"200" *** 32.001 *** 316.75(73)"200"
[AN 2603424]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2006.
Paczolay Péter (1956-)
   A politikatudomány kialakulása : a politikaelmélet története az ókortól a huszadik századig / Paczolay Péter, Szabó Máté. - Budapest : Rejtjel, 2006, cop. 1996. - 256 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 24.)
ISBN 963-7255-21-4 fűzött
politológia - államelmélet
32.001(100)(091) *** 321.01(100)(091)
[AN 2603939]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2006.
Sárközy Tamás (1940-)
   Államszervezetünk potenciazavarai : a betegség okai, a beteg állapota, a gyógyulás útjai : [javaslat egy hatékony és modern kormányzati szervezet kialakítására] / Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-7490-26-4 fűzött : 5460,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai rendszer - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 328.13(439)"199/200" *** 342.5(439)
[AN 2604537]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2006.
   Social, economic and political cohesion in the Danube region in light of EU enlargement : [proceedings of the 2nd DRC summer school, Eisenstadt 2005 and the 1st DRC winter seminar, Pécs 2005] / István Tarrósy, Gerald Rosskogler eds. ; [publ. by the Europe Centre Regional European Information and Education Centre Pbc. and the Institute for the Danube Region and Central Europe IDM]. - Pécs : Europe Centre ; [Wien] : IDM, 2006. - 223 p. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-87070-0-3 fűzött
Európai Unió - Délkelet-Európa - integráció - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327(4-12) *** 338(4-12) *** 061.3(439-2Pécs) *** 061.3(436-2Eisenstadt)
[AN 2603571]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2006.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére az országgyűlési képviselők 2006. évi választásáról / [szerzők Berta Zsolt et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 54 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 137.)
Fűzött
Magyarország - választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - útmutató
324(439)"2006"(036)
[AN 2603372]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2006.
Toroczkai László (1978-)
   Vármegyés a véres úton / Toroczkai László ; [... kiad. a Hatvannégy Vármegye Alapítvány]. - [Szeged] : Hatvannégy Vármegye Alapítvány, 2005. - 433 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-045-3 fűzött
Toroczkai László (1978-)
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
Magyarország - Kárpát-medence - Jugoszlávia - ifjúsági mozgalom - nemzetiségi kérdés - magyarság - háború - ezredforduló
329.78(439)Hatvannégy_Vármegye(092)Toroczkai_L. *** 323.15(=945.11)(4-11)"199/200" *** 355.48(497.1)"199"
[AN 2603451]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4529 /2006.
Bakonyi István (1952-)
   Vendégeim voltak, 3 : válogatott interjúk / Bakonyi István ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K. ; [Székesfehérvár] : KJF, 2005. - 193 p. ; 18 cm
ISBN 963-9530-22-0 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 2603978]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2006.
Botham, Noel
The murder of princess Diana (magyar)
   Gyilkosság vagy baleset? : Diana hercegnő halála / Noel Botham ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 275 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 963-9635-10-3 kötött : 2190,- Ft
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - híres ember - uralkodó család - nő
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 2600684]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2006.
Csorba Csaba (1946-)
   "Árpád jöve magyar néppel" : [a magyarság őstörténete és a honfoglalás] / írta Csorba Csaba ; [az illusztrációkat kész. Branczeiz Zsuzsa et al.] ; [fotók Hapák József et al.]. - Utánny. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-208-993-6 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - magyar őstörténet - honfoglalás - album
943.9".../10"(084.1) *** 930.8(=945.11)(084.1)
[AN 2600627]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2006.
Csorba Csaba (1946-)
   Árpád örökében : [Szent Istvántól III. Andrásig] / írta Csorba Csaba ; [az illusztrációkat kész. Bocz Bea et al.] ; [fotók Csorba Csaba et al.]. - Utánny. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 94 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-208-994-4 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - album
943.9"10/12"(084.1)
[AN 2600629]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2006.
Herczeg Ernő (1895?-1956)
   Szarajevótól Genfig : [kémek, gyilkosok, diplomaták, hadvezérek, áldozatok] / Herczeg Ernő ; [... szerk. Tanka László]. - Emlékkiad. - Budapest : Médiamix ; New York [N.Y.] : Mixmedia Inc., 2005. - 196 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Sylva, Livia, az író lányának visszaemlékezésével
ISBN 963-86689-2-X kötött : 1490,- Ft : 15 USD
világtörténelem - első világháború
930.9"1914/1918"
[AN 2603307]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2006.
   A középkori orosz történelem forrásai : egyetemi segédkönyv / [főszerk. Szvák Gyula] ; [vál., ford., jegyzetekkel és kommentárokkal ell. Szili Sándor]. - Budapest : Pannonica, 2005. - 318 p. ; 25 cm. - (Az orosz történelem válogatott kútfői, ISSN 1787-5331)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7319-16-6 kötött : 2990,- Ft
Oroszország - történelem - középkor - történelmi forrás
947"10/16"(093.2)
[AN 2603782]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2006.
   A kulturális statisztika módszertana és fogalmai / [összeáll. Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné]. - Budapest : KSH, 2005. - 33 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 45.)
ISBN 963-215-918-7 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - statisztika - közművelődési intézmény - terminológia
930.253(439)(083.71) *** 02(439)(083.71) *** 069(439)(083.71) *** 792(439)(083.71) *** 791(439)(083.71) *** 374(439)(083.71) *** 311
[AN 2603231]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2006.
Luxemburgi Zsigmond (francia)
   Sigismond de Luxembourg : art et culture 1387-1437 : exposition : Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18 mars - 18 juin 2006 : Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art, 13 juillet - 15 octobre 2006 / [sous la direction de Ágnes Körber] ; [texte Szilárd Papp] ; [trad. Judit Chehade]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
A "Sigismundus - rex et imperator" címmel megrendezett kiáll. katalógusa
ISBN 963-7063-23-4 fűzött
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Európa - magyar történelem - uralkodó - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Zsigmond,_I. *** 943.9"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(435.9-2Luxembourg)
[AN 2603874]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2006.
Luxemburgi Zsigmond (szlovák)
   Žigmund Luxemburský : umenie a kultúra 1387-1437 : výstava : Budapešť, Szépművészeti Múzeum, 18. marec - 18. jún 2006 : Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art, 13. júl - 15. október 2006 / [red. Ágnes Körber] ; [text Szilárd Papp] ; [prekl. Zsófia Kiss Szemán, Ivan Gerát]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
A "Sigismundus - rex et imperator" címmel megrendezett kiáll. katalógusa
ISBN 963-7063-24-2 fűzött
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Európa - magyar történelem - művelődéstörténet - uralkodó - 14. század - 15. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Zsigmond,_I. *** 943.9"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(435.9-2Luxembourg)
[AN 2603880]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2006.
Magyar Levéltárosok Egyesülete. Vándorgyűlés (2004) (Piliscsaba)
   Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi vándorgyűlése : Piliscsaba, 2004. október 26-28. / szerk. Takács Edit. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes., 2006. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-227-8 fűzött
Magyarország - levéltár - konferenciakiadvány
930.25(439) *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2603845]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2006.
   Magyar művelődéstörténet / szerk. Kósa László ; [... szerzői Bertényi Iván et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 713 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-764-5 kötött : 4980,- Ft (hibás ISBN 963-389-722-X)
Magyarország - művelődéstörténet - egyetemi tankönyv
930.85(439)(075.8)
[AN 2603924]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2006.
   Medievisztikai tanulmányok : a IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.) előadásai / szerk. Marton Szabolcs, Teiszler Éva ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2005. - 242 p. ; 23 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-758-6 fűzött
középkor - magyar történelem - konferenciakiadvány
940"10/14" *** 943.9"10/14" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2603656]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2006.
Nagy Ákos (1913-)
A kor halad, a vér marad (új kiadása)
   A kor halad, de a vér marad : a vércsoport jelentősége a magyar őstörténet kutatásában / Nagy Ákos. - 2. bőv. kiad. - Gödöllő : M. Őstört. Kut. és K., 2005. - 196 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-194. és a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-86084-7-1)
magyar őstörténet - embertan - vércsoport
930.8(=945.11) *** 572.5(=945.11) *** 612.118.221.2
[AN 2602975]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2006.
Nemere István (1944-)
   Magyar őstörténet : kezdetektől Szent István király trónralépéséig / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 118 p. ; 29 cm
ISBN 963-375-422-4 kötött
magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11) *** 943.9".../09"
[AN 2604092]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2006.
Pordány László (1945-)
   A búrok és az apartheid / Pordány László. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 258 p., XVI t. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 963-9354-44-9 kötött
Dél-afrikai Köztársaság - történelem - hollandok - faji elkülönülés
930.8(=393.6) *** 968.0(=393.6) *** 323.12(=96)(680)
[AN 2603292]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2006.
Tamás Edit (1968-)
Rákócziak dicső kora (német) (röv. kiad.)
   Die ruhmreiche Zeit der Rákóczis : Führer der ständigen Ausstellung im Rákóczi Museum des Ungarischen Nationalmuseums / [Verf. Edit Tamás] ; [Ausstellungskonzeption Jósvainé Katalin Dankó, Edit Tamás] ; [Fotos László Jaksity et al.] ; [Übers. István Feld]. - Sárospatak : [Rákóczi Museum], [2006]. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7061-14-2 fűzött
Rákóczi család
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Rákócziak dicső kora
Erdély - magyar történelem - családtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
943.921"15/17" *** 929.52(439)Rákóczi *** 069(439-2Sárospatak)(036)
[AN 2604117]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2006.
   Végvárból megyeszékhely : tanulmányok Zalaegerszeg történetéből / [szerk. Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. - 378 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 61.)
A Zalaegerszegen 2005. máj. 11-12-én azonos címmel rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 304-349.
ISBN 963-7226-57-5 fűzött : 3200,- Ft
Zalaegerszeg - helytörténet - konferenciakiadvány
943.9-2Zalaegerszeg *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2603373]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4546 /2006.
   700 év emlékei : képek és visszaemlékezések Pellérd történetéből / [szerk. Medgyesi Antal] ; [... szerzői Ácsné Vér Márta et al.] ; [kiad. Pellérd Község Önkormányzata]. - Pellérd : Önkormányzat, 2005. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-970-7 fűzött
Pellérd - helyismeret
908.439-2Pellérd
[AN 2603526]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2006.
Bárány Attila
   London / Bárány Attila, Török Orsolya. - Budapest : Cartographia, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útikalauz villámlátogatóknak, ISSN 1787-8063)
Lezárva: 2005. aug. 30. - Borítócím: Csak egy ugrás London
ISBN 963-352-820-8 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2604149]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2006.
Budai Attila
   Farkasüvöltés : mongóliai útinapló, 1971 / Budai Attila. - Pécs : Ferling PR & Communications Kft., 2005. - 324 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Mongólia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.517.3(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2603646]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2006.
Czech & Slovak republics (magyar)
   Csehország és Szlovákia / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 373 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4754-4 fűzött : 5990,- Ft
Csehország - Szlovákia - útikönyv
914.371(036) *** 914.376(036)
[AN 2597495]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2006.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Magyarország közlekedési és távközlési földrajza / Erdősi Ferenc. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 504 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 32.)
Bibliogr.: p. 485-497.
ISBN 963-9542-21-0 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - közlekedési földrajz - távközléstechnika - egyetemi tankönyv
911.3(439)(075.8) *** 656 *** 654
[AN 2603610]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2006.
Fülöp Márta
   Múlt, jelen és jövendő a József-hegy alatt : Somogyszil monográfiája / [írta Fülöp Márta, Lesz Éva és Marek János] ; [kiad. Önkormányzati Hivatal Somogyszil]. - Somogyszil : Önkormányzati Hiv., 2005. - 392 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-532-9 kötött
Somogyszil - helyismeret
908.439-2Somogyszil
[AN 2603695]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2006.
Lukács Katalin
   Párizs / Lukács Katalin, Szécsi Éva. - Budapest : Cartographia, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útikalauz villámlátogatóknak, ISSN 1787-8063)
Lezárva: 2005. aug. 30. - Borítócím: Csak egy ugrás Párizs
ISBN 963-352-821-6 fűzött
Párizs
914.4-2Paris(036)
[AN 2604152]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2006.
   Magyarország történeti földrajza / szerk. Beluszky Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2005]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Magyarország - történeti földrajz
911.3(439)
[AN 2603554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2005. - 462 p. : ill., részben térk. - (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 27.)
Szerzők Beluszky Pál et al. - Közrem. Fenyvesiné Simon Ágnes et al. - Bibliogr.: p. 445-462.
ISBN 963-9310-51-4 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - történeti földrajz - 19. század - 20. század
911.3(439)"18/19"
[AN 2603558] MARC

ANSEL
UTF-84554 /2006.
Marót Miklós (1928-2006)
   Körséták Budapesten / Marót Miklós, Marót Edit ; [Emődy Attila illusztrációival]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 226 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-346-702-0 fűzött : 2100,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2602963]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2006.
Monos János
   Kuba : útikönyv / Monos János. - 2. felfrissített, bőv. kiad. - Budapest : Dekameron, [2005]. - 279 p., [72] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
Lezárva: 2005. okt. 5.
Fűzött : 5690,- Ft (hibás ISBN 963-9331-21-X)
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 2597506]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2006.
   Nagykanizsa : városi monográfia / [szerk. Béli József, ... Rózsa Miklós és Rózsáné Lendvai Anna] ; [kiad. Nagykanizsa megyei jogú város Önkormányzata]. - Utánny. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 1994 [!2006]-. - 30 cm
ISBN 963-03-3635-9
Nagykanizsa - helyismeret
908.439-2Nagykanizsa
[AN 2600611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1994 [!2006]. - 464 p. : ill., részben térk.
Írták Cseke Ferenc et al. - Bibliogr.: p. 396-401. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-03-3636-7 kötött
Nagykanizsa - helyismeret
908.439-2Nagykanizsa
[AN 2600613] MARC

ANSEL
UTF-84557 /2006.
   Olaszország. - Budapest : Dekameron, [2006]-. - 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2603329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Puglia tartomány : hiánypótló útikönyv / Nyerges László. - [2006]. - 122, [2] p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9331-56-2 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9331-46-5)
Puglia régió - útikönyv
914.575(036)
[AN 2603332] MARC

ANSEL
UTF-84558 /2006.
   Az Osztrák - Magyar Monarchia írásban és képben / Rudolf trónörökös ... közreműködésével. - Hasonmás [kiad.]. - Budapest : Faximilex K., [2005]-. - 28 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Kir. Államny., 1888-1898
Kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - helyismeret - hasonmás kiadás
908.436/439 *** 094/099.07
[AN 2587469]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2. köt., Magyarország. - [2005]. - XVI, 526, XII, 604 p. : ill.
Számozott példány: 1000
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - művelődéstörténet - hasonmás kiadás
908.439 *** 943.9 *** 930.85(439) *** 094/099.07
[AN 2604624] MARC

ANSEL
UTF-84559 /2006.
   Regionális elemzési módszerek / szerk. Nemes Nagy József ; [szerzők ... Dusek Tamás et al.]. - [Budapest] : ELTE Regionális Földrajzi Tansz. : MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutcsop., 2005. - 284 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 11.)
A függelékben: "Regionális tudományi kislexikon". - Bibliogr.: p. 251-258., 284.
Fűzött
Magyarország - gazdaságföldrajz - regionális földrajz - elemzés
911.63(439) *** 911.3(439) *** 303.7
[AN 2603232]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2006.
Szabady János
   Ménfőcsanaki séta : Ménfőcsanak történelmi emlékhelyei / ... írta Szabady János. - 3. bőv. kiad. - Győr-Ménfőcsanak : Szabady J., Winkler Cs., 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Győr. Ménfőcsanak - helyismeret
908.439-2Ménfőcsanak
[AN 2581469]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2006.
Vaszkun Balázs
   Párizs mesél / Vaszkun Balázs. - Budapest : Dekameron, [2006]. - 196 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-60-0 fűzött : 2850,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2603376]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4562 /2006.
   Autonómiák Magyarországon, 1848-2000 / szerk. Gergely Jenő ; a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjt., a bevezetőket és a lábjegyzeteket kész. Cieger András [et al.] ; [közread. az] ELTE Történettudományok Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Törttud. Doktori Isk. : L'Harmattan, 2005. - 3 db (2391 p.) ; 24 cm
ISBN 963-7343-82-2 kötött
Magyarország - autonómia - helyi önkormányzat - kamara - egyház - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény
352(439)"18/19"(094) *** 334.788(439)"18/19"(094) *** 28(439)"18/19"(094) *** 296(439)"18/19"(094)
[AN 2603353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 797 p.
Bibliogr.: p. 263-270.
ISBN 963-7343-83-0
Magyarország - autonómia - helyi önkormányzat - kamara - egyház - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény
352(439)"18/19"(094) *** 334.788(439)"18/19"(094) *** 28(439)"18/19"(094) *** 296(439)"18/19"(094)
[AN 2603355] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [3], 806-1539. p.
ISBN 963-7343-84-9
Magyarország - autonómia - helyi önkormányzat - kamara - egyház - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény
352(439)"18/19"(094) *** 334.788(439)"18/19"(094) *** 28(439)"18/19"(094) *** 296(439)"18/19"(094)
[AN 2603359] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [3], 1546-2391. p.
ISBN 963-7343-85-7
Magyarország - autonómia - helyi önkormányzat - kamara - egyház - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény
352(439)"18/19"(094) *** 334.788(439)"18/19"(094) *** 28(439)"18/19"(094) *** 296(439)"18/19"(094)
[AN 2603361] MARC

ANSEL
UTF-84563 /2006.
Berke Gyula (1962-)
   Bevezetés a társadalombiztosítási jogba / Berke Gyula, Bankó Zoltán, Kajtár Edit. - Pécs : Justis, 2006. - 190 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. febr. 15.
ISBN 963-229-361-4 fűzött
társadalombiztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8)
[AN 2603270]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2006.
Besenyei Lajos (1937-)
   Kötelmi jogi példatár / Besenyei Lajos, Szeghő Katalin. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 118 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
A címoldalon a megjelenési év tévesen: 2005
ISBN 963-86886-6-1 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8)
[AN 2603234]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2006.
Drinóczi Tímea
   Legal changes in Hungary and in the Czech Republic : course reader / Tímea Drinóczi ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - 229 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-057-2 fűzött
Magyarország - Csehország - Csehszlovákia - alkotmányjog - történelem - magyar történelem - 20. század - egyetemi tankönyv
342(437.1)"199/200"(075.8) *** 943.71"199/200" *** 943.7 *** 342(437)(075.8) *** 943.9"194/200" *** 342(439)"194/200"(075.8)
[AN 2603266]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2006.
   Egységes európai szabályok az értékpapír forgalomba hozatal területén / Gárdos [et al.] ; [kész. Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda]. - Budapest : Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda, 2005. - 49 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi jog - rendelet - értékpapír - útmutató
347.735(439)(036) *** 347.73(4-62)(036) *** 336.763(439)(036)
[AN 2603979]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2006.
   Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve munkaadói értelmezéssel / összeáll. Geiger Tiborné és Szabóné Dénes Éva ; [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : MGYOSZ, 2006. - 222 p. ; 24 cm
Gerinccím: Munka törvénykönyve
ISBN 963-229-198-0 fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2600443]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2006.
Eike von Repgow
Sachsenspiegel (magyar)
   A Szász tükör / Eike von Repgow ; közread. Blazovich László, Schmidt József ; [a kísérő tanulmányokat németre ford. B. Csilics Éva]. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Csongrád M. Lvt., 2005. - 365 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86736-6-4 kötött
Németország - jog - középkor
34(430)(091)
[AN 2604927]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2006.
   Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára / szerk. ... Gál István László, Kőhalmi László. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 138.)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Losonczy István műveinek bibliográfiája: p. 357-359.
ISBN 963-642-071-8 kötött
büntetőjog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
343(100) *** 012Losonczy_I.
[AN 2603368]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2006.
Erdős Tibor (1928-)
   Maastrichti követelmények, adóztatás, növekedési potenciál / Erdős Tibor. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2006. - 43 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 108.)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-9284-95-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika
341.17(4-62) *** 338.2(439)
[AN 2603540]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2006.
Farkas Sándorné
   Önkormányzati rendelet minták : költségvetési- és zárszámadási rendelet, a költségvetés évközi módosítása / [szerzők Farkas Sándorné, Juhász Géza]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Saldo, [2006]. - 89 p. ; 30 cm
Érvényes: 2006. évtől
ISBN 963-638-152-6 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - iratminta - költségvetés - éves beszámoló
352.077.6(439)(083.76) *** 352.073.521(439)(083.76)
[AN 2603303]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2006.
   Gazdasági büntetőjogi tanulmányok / [szerk.] Tóth Mihály, Gál István László ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék]. - Pécs : PTE ÁJK Büntetőjogi Tansz., 2005. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-056-4 fűzött
Magyarország - büntetőjog - gazdasági jog
343.7(439)
[AN 2603263]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A magyar korona titokzatos története / Vécsey Olivér. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-82-0 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2602847]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2006.
   Globalizáció és kriminálpolitika : emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála tizedik évfordulóján / [szerk. Irk Ferenc] ; [közzéteszi az Országos Kriminológiai Intézet]. - Budapest : Okri, 2006. - 78 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7373-13-6 fűzött
Magyarország - kriminalisztika - ezredforduló - konferenciakiadvány
343.9(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2604534]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2006.
Hajdú József
   A japán munkaügyi kapcsolatok sajátosságai a kezdetektől 1995-ig / Hajdú József. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 9.)
Bibliogr.: p. 235-243.
ISBN 963-86886-3-7 fűzött
Japán - munkajog - munkaügy
349.2(520)(091) *** 331(520)
[AN 2604922]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2006.
Hajdú József
   A munkavállalók személyiségi jogainak védelme : az adatvédelem alapkérdései / Hajdú József. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 214 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 4.)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-86736-8-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - munkajog - személyiségi jog
349.2(439) *** 349.2(4-62) *** 342.7(4-62) *** 342.7(439)
[AN 2604929]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2006.
Hegedűs Andrea
   Családi jogi példatár és jogesetgyűjtemény / Hegedűs Andrea, Nagy Márta. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 189 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Lezárva: 2005. febr. 15. - Bibliogr.: p. 172-189.
ISBN 963-86736-0-5 fűzött
Magyarország - családjog - jogeset - egyetemi tankönyv
347.6(439)(075.8) *** 34.096(439)
[AN 2603235]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2006.
   Keresztmetszet : tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából / szerk. Karsai Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 215 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86736-9-9 fűzött
büntetőjog - tanulmánygyűjtemény
343(100)
[AN 2604924]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2006.
Király Lilla (1971-)
   Polgári eljárásjog / Király Lilla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2003-2006]. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 1045059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2006. - 382 p.
Lezárva: 2005. okt. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9542-55-5 fűzött : 3680,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2603751] MARC

ANSEL
UTF-84580 /2006.
Kiss Elemér (1944-)
   A szövetkezeti törvény magyarázata : iratmintákkal / [... kész. Kiss Elemér]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 119 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-70-8 fűzött : 2625,- Ft
Magyarország - mezőgazdasági jog - szövetkezet - törvény - útmutató
349.422.2(439)(036)
[AN 2604155]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2006.
Kocsis Zsolt László
   Közjogtörténeti tanulmányok / Kocsis Zsolt László. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2006. - 119 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-87037-0-9 fűzött
Magyarország - jogtörténet - országgyűlés - államjog - politikatörténet - büntetőjog
342.53(439)(091) *** 343(439)"18/19" *** 32(439)"16/17"
[AN 2603481]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2006.
Lamm Vanda (1945-)
   A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere / Lamm Vanda. - Budapest : KJK-Kerszöv : MTA Jogtud. Int., 2005. - 331 p. ; 24 cm. - (Jog és jogtudomány, ISSN 1216-6782 ; 18.)
Bibliogr.: p. 309-325.
ISBN 963-224-851-1 fűzött
International Court of Justice ('s Gravenhage)
bíróság - nemzetközi szervezet
341.6
[AN 2603588]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2006.
   A mediáció : a közvetítői tevékenység / Barinkai Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Sáriné Simkó Ágnes. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 437 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. nov. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7490-25-6 fűzött : 5880,- Ft
Magyarország - peren kívüli eljárás - útmutató
347.919.1(439)(036)
[AN 2603943]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2006.
Monory Bulcs (1949-)
   Közérthető közbeszerzés közösségi keretek között / írta Monory Bulcs. - Budapest : BM K., 2006. - 369 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2006. jan. 7.
ISBN 963-8036-90-7 fűzött : 5980,- Ft
Magyarország - közbeszerzés
351.712.2(439)
[AN 2603815]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2006.
Nagy Ferenc (1948-)
   Tanulmányok a Btk. Általános részének kodifikációjához / Nagy Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 382 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7490-22-1 fűzött : 4725,- Ft
Magyarország - büntetőjog - törvényhozás
343(439) *** 340.134
[AN 2604640]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2006.
Obersovszky Péter
   A haverok, avagy A vörös arisztokrácia tündöklése és nyomorúsága / Obersovszky Péter ; [karikatúrák Maestro]. - [Budapest] : Media Lumina, cop. 2006. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-012-7 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - gazdaság - bűnözés - belpolitika - ezredforduló
343.72(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 2603944]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2006.
Papp Tekla
   A koncesszió / Papp Tekla. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 176 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 8.)
Lezárva: 2005. máj. 31. - Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 963-9650-02-1 fűzött
koncesszió
347.192.3 *** 338.246.025.3
[AN 2604926]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2006.
   Piacgazdaság - jogállam - jogalkotás / [... szerzői Petrétei József et al.]. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2006. - 142 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87037-1-7 fűzött
Magyarország - törvényhozás - tőkebefektetés - foglalkoztatáspolitika - esélyegyenlőség
340.134(439) *** 330.322(439) *** 331.5(439) *** 342.722(439)
[AN 2603484]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2006.
Ruszoly József (1940-)
   Európa jogtörténete : az "újabb magánjogtörténet" Közép- és Nyugat-Európában / Ruszoly József. - 4. utánny. - Budapest : Püski, 2006. - 436 p. : ill. ; 20 cm. - (A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei ; 8.)
A tartalomjegyzék német nyelven is
Fűzött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-229-047-X)
Európa - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(4)(091)(075.8)
[AN 2597034]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2006.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2006. - 187 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2600355]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2006.
Tálné Molnár Erika
   A munkajogi szabályok 2006. január 1-jétől életbe lépő változásai / kész. Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, 2006. - 18 fol. ; 21 cm
Borítócím: Munkajogi megoldások első kézből
Fűzetlen
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2604338]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2006.
   Választójogi jogszabályok gyűjteménye az országgyűlési képviselők - és az Európai Parlament tagjainak - választásához : tansegédlet / [vál., összeáll. ... Fogarasi József]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., 2006. - 568 p. ; 30 cm. - (Lex-icon [paragrafus], ISSN 1787-6109 ; 3.)
Lezárva: 2006. febr. 20.
ISBN 963-9221-69-4 fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - választójog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342.8(439)(094)(075.8) *** 342.8(4-62)(094)(075.8)
[AN 2603952]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2006.
   A város gondos és felelős gazdája : 5 éve a város szolgálatában / [szerk. Csefkó Judit] ; [közread. a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - [Pécs] : PVV Zrt., 2005. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt.
Pécs - településügy - településtervezés
352(439-2Pécs) *** 711.4(439-2Pécs)
[AN 2603586]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2006.
Vókó György (1946-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 278 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2005. nov. 1.
ISBN 963-9542-08-3 fűzött : 3480,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 2596978]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4595 /2006.
Dercsényi Szilvia
   Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában / gyűjt. és vál. Dercsényi Szilvia. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 87 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 7.)
ISBN 963-7615-45-8 fűzött
könyv - értelmező szótár
655(031) *** 09(031)
[AN 2604752]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2006.
Gaál Zoltán (1947-)
   Segédlet az általános menedzsmenthez / Gaál Zoltán, Szabó Lajos. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2001 [!2005]. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
Fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8)
[AN 2600473]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2006.
Galli Katalin
   A könyv története / Galli Katalin. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2004-. - 20 cm
könyvtörténet - nyomdászattörténet - művelődéstörténet
655.1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2541776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1500-tól a 20. század közepéig. - 2005. - 290 p. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 8.)
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 963-7615-46-6 fűzött
könyvtörténet - nyomdászattörténet - művelődéstörténet
09(100)(091) *** 655.1(100)(091) *** 930.85(100)"15/19"
[AN 2604744] MARC

ANSEL
UTF-84598 /2006.
Persovits József
   A betű és környéke : 47 válogatott interjú / Persovits József. - Budapest : Tipotéka, 2005. - 135 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86186-2-0 kötött
Magyarország - nyomdász - interjú
655(439)(092)(047.53)
[AN 2604510]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4599 /2006.
   Az átmenet évei, az átmenet tényei : Magyarország 1990-2004 / [kész. Balogh András et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, 2005. - 91 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.1(439)"199/200"(083.41)
[AN 2603130]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2006.
Az átmenet évei, az átmenet tényei : Magyarország, 1990-2004 (angol)
   Change of course : Hungary 1990-2004 / [produced by András Balogh et al.] ; [transl. by András Balogh, Angéla Kátainé Marosi] ; [publ. by] Statistics Hungary. - [Budapest] : HCSO, 2005. - 91 p. ; 19x19 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.1(439)"199/200"(083.41)
[AN 2603133]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2006.
Biswas, Sugata
Management consulting (magyar)
   Menedzsment tanácsadás : teljes körű útmutató az üzletághoz / Sugata Biswas és Daryl Twitchell. - Pécs : VHE Kft., 2006. - 319 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-004-6 kötött : 4300,- Ft
vállalatvezetés - tanácsadás - menedzser
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 2603713]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2006.
Buxbaum Miklós
   Vállalati internal audit a gyakorlatban : [hogyan válaszol a belső ellenőrzés a vállalkozói szféra kihívásaira?] / Buxbaum Miklós ; [közread. az] ETK Szolgáltató Rt. - Budapest : ETK Szolgáltató Rt., 2006. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 963-86905-2-6 fűzött : 4998,- Ft
vállalat - ellenőrzés
658.1.012.7
[AN 2604112]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2006.
Dőry Tibor (1969-)
   Regionális innováció-politika : kihívások az Európai Unióban és Magyarországon / Dőry Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 261 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 30.)
Bibliogr.: p. 233-243.
ISBN 963-9542-60-1 kötött : 3480,- Ft
Európai Unió - Magyarország - innováció - regionális gazdaság - ezredforduló
330.341.1(4-62) *** 330.341.1(439) *** 332.1(4-62) *** 332.1(439)"200"
[AN 2603620]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2006.
   Eurointegration challenges in Hungarian - Ukrainian economic relations : a conference volume by the Institute for World Economics HAS (Hungary) and the Institute for Economic Forecasting NASU (Ukraine) : Budapest, 26-27 May 2005 / ed. by Gábor Fóti and Zsuzsa Ludvig. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2005. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-301-466-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - Ukrajna - integráció - gazdaság - konferenciakiadvány
339.923(4-62) *** 338(439) *** 338(477) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2604507]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2006.
Gurnik Ágnes
   Többcélú kistérségi társulások költségvetési határozat minták / [szerző Gurnik Ágnes]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Saldo, [2006]. - 40, [24] p. ; 30 cm
Érvényes: 2006. évtől
ISBN 963-638-155-0 fűzött
Magyarország - önkormányzat - költségvetés - iratminta
332.1(439)(083.76) *** 352.073(439)(083.76)
[AN 2603304]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2006.
Hanyecz Lajos (1947-)
   A controlling rendszere : az eredményorientált irányítás / [szerző Hanyecz Lajos]. - Budapest : Saldo, 2006. - 291 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 963-638-158-5 fűzött : 2990,- Ft
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2603136]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2006.
   Helyzetkép a régió városairól / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva]. - [Budapest] : KSH, 2005-. - ill. ; 29 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-877-6
Magyarország - régió - város - statisztikai adatközlés
332.1(439-2)(083.41) *** 312(439-2)(083.41) *** 911.375(439-2)(083.41)
[AN 2593788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Közép-Dunántúl / [kész. Berta Györgyné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága. - Székesfehérvár ; Tatabánya ; Veszprém : KSH Veszprémi Ig., 2005. - 116 p.
ISBN 963-215-879-2 fűzött : 3000,- Ft
Közép-dunántúli régió - regionális gazdaság - demográfia - statisztikai adatközlés
312(439Közép-Dunántúl)(083.41) *** 332.1(439Közép-Dunántúl)(083.41)
[AN 2603226] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Észak-Alföld / [kész. Ambrus Zoltánné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága. - Debrecen ; Nyíregyháza ; Szolnok : KSH Debreceni Ig., 2005. - 108 p.
ISBN 963-215-883-0 fűzött : 3000,- Ft
Észak-alföldi régió - demográfia - regionális gazdaság - statisztikai adatközlés
312(439Észa-Alföld)(083.41) *** 332.1(439Észak-Alföld)(083.41)
[AN 2603227] MARC

ANSEL
UTF-84608 /2006.
   Információk Ausztriáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött
Ausztria - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(436) *** 37.014(436) *** 369(436)
[AN 2604351]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2006.
   Információk az Egyesült Királyságról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött
Nagy-Britannia - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(410) *** 37.014(410) *** 369(410)
[AN 2604349]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2006.
   Információk Belgiumról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 56 p. ; 20 cm
Fűzött
Belgium - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(493) *** 37.014(493) *** 369(493)
[AN 2604358]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2006.
   Információk Ciprusról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 52 p. ; 20 cm
Fűzött
Ciprus - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(564.3) *** 37.014(564.3) *** 369(564.3)
[AN 2604341]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2006.
   Információk Csehországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 52 p. ; 20 cm
Fűzött
Csehország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(437.1) *** 37.014(437.1) *** 369(437.1)
[AN 2604350]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2006.
   Információk Dániáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 56 p. ; 20 cm
Fűzött
Dánia - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(489) *** 37.014(489) *** 369(489)
[AN 2604365]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2006.
   Információk Észtországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 68 p. ; 20 cm
Fűzött
Észtország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(474.2) *** 37.014(474.2) *** 369(474.2)
[AN 2604347]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2006.
   Információk Finnországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött
Finnország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(480) *** 37.014(480) *** 369(480)
[AN 2604375]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2006.
   Információk Franciaországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött
Franciaország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(44) *** 37.014(44) *** 369(44)
[AN 2604370]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2006.
   Információk Görögországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 56 p. ; 20 cm
Fűzött
Görögország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(495) *** 37.014(495) *** 369(495)
[AN 2604377]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2006.
   Információk Hollandiáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 56 p. ; 20 cm
Fűzött
Hollandia - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(492) *** 37.014(492) *** 369(492)
[AN 2604364]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2006.
   Információk Írországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 44 p. ; 20 cm
Fűzött
Írország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(417) *** 37.014(417) *** 369(417)
[AN 2604352]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2006.
   Információk Lengyelországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött
Lengyelország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(438) *** 37.014(438) *** 369(438)
[AN 2604355]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2006.
   Információk Lettországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 56 p. ; 20 cm
Fűzött
Lettország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(474.3) *** 37.014(474.3) *** 369(474.3)
[AN 2604367]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2006.
   Információk Litvániáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 44 p. ; 20 cm
Fűzött
Litvánia - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(474.5) *** 37.014(474.5) *** 369(474.5)
[AN 2604343]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2006.
   Információk Luxemburgról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 44 p. ; 20 cm
Fűzött
Luxemburg - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(435.9) *** 37.014(435.9) *** 369(435.9)
[AN 2604373]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2006.
   Információk Máltáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 44 p. ; 20 cm
Fűzött
Málta - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(458.2) *** 37.014(458.2) *** 369(458.2)
[AN 2604361]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2006.
   Információk Németországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött
Németország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(430) *** 37.014(430) *** 369(430)
[AN 2604344]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2006.
   Információk Olaszországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött
Olaszország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(45) *** 37.014(45) *** 369(45)
[AN 2604360]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2006.
   Információk Portugáliáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 64 p. ; 20 cm
Fűzött
Portugália - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(469) *** 37.014(469) *** 369(469)
[AN 2604346]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2006.
   Információk Spanyolországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött
Spanyolország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(460) *** 37.014(460) *** 369(460)
[AN 2604356]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2006.
   Információk Svédországról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 52 p. ; 20 cm
Fűzött
Svédország - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(485) *** 37.014(485) *** 369(485)
[AN 2604362]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2006.
   Információk Szlovákiáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött
Szlovákia - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(437.6) *** 37.014(437.6) *** 369(437.6)
[AN 2604345]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2006.
   Információk Szlovéniáról / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 52 p. ; 20 cm
Fűzött
Szlovénia - munkaügy - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - társadalombiztosítás - ezredforduló
331(497.12) *** 37.014(497.12) *** 369(497.12)
[AN 2604359]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2006.
   Közösségi vámkódex, 2006 / [szerkbiz. Balasi Bálint et al.]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2005]-. - 30 cm
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2592223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2006]. - 192 p.
Kötött (hibás ISBN 963-7619-54-2)
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2603960] MARC

ANSEL
UTF-84633 /2006.
   A magyar külkereskedelmi termékforgalmi statisztika módszertana / [szerk. Csizmazia Sándor] ; [közrem. Bassó Lídia et al.]. - Budapest : KSH, 2005. - 40 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 44.)
ISBN 963-215-894-6 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - külkereskedelem - kereskedelmi forgalom - termék - statisztika
339.14 *** 339.5(439) *** 658.6 *** 311
[AN 2603229]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2006.
   Munkavédelem az önkormányzatoknál / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 335 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. dec. 10.
ISBN 963-86846-9-0 * fűzött (hibás ISBN 963-8484-69-0)
Magyarország - munkavédelem - helyi önkormányzat - jogszabálygyűjtemény
331.45(439)(094) *** 352
[AN 2603524]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2006.
Samuelson, Paul A.
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Mezei György, Bock Gyula]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - XXXV, 763 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-05-8299-6 kötött : 7455,- Ft
gazdaságtan
330
[AN 2600600]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2006.
Szirácsik Éva (1971-)
   A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében, 1687-1787 [elektronikus dok.] / Szirácsik Éva. - Szöveg és képek. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 48.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér; Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr.
Papírtokban
Nógrád (vármegye) - gazdaságtörténet - nagybirtok - földesúri birtokjog - gazdálkodás - 17. század - 18. század - elektronikus dokumentum
338(091)(439.131)"16/17" *** 347.236(439)"16/17"
[AN 2603312]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2006.
   Az új adójog magyarázata, 2006 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) / Földes Gábor [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - XXVI, 838 p. ; 21 cm
Lezárva: 2005. dec. 31.
ISBN 963-7490-24-8 kötött : 14800,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 2603126]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2006.
   Várható eredmények 2005-ben, gazdasági kilátások 2006-ra / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2005. - 170 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2005/4.)
ISBN 963-215-899-7 fűzött
Magyarország - gazdaság - gazdasági előrejelzés - ezredforduló
338(439)"2005" *** 338.27(439)"2006"
[AN 2603201]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2006.
Wipperfürth, Alex
Brand hijack (magyar)
   Eltérített márkák : a marketingmentes marketing / Alex Wipperfürth ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-322.
ISBN 963-7525-71-8 fűzött : 3500,- Ft
marketing
658.8
[AN 2603662]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4640 /2006.
Antal Zoltán (1929-)
   Menekülés az életbe / Antal Zoltán ; [kiad. a Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány]. - Pécs : Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány, 2005. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-196.
ISBN 963-219-321-0 fűzött
alkoholizmus - lelki gondozás - lelkipásztorkodás
364.272 *** 613.816 *** 253
[AN 2603276]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : United Kingdom. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 202 p. ; 24 cm. - (Monitoring report)
Bibliogr.: p. 197-202.
Fűzött
Nagy-Britannia - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(410) *** 331.5(410)
[AN 2603790]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2006.
Szirtes Györgyné
   A biztosítási kötelezettség és a társadalombiztosítás fedezeti rendszere / Szirtes Györgyné. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 214 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-86736-2-1 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - egyetemi tankönyv
369(439)(075.8)
[AN 2603238]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4643 /2006.
   Add a kezed! : a mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél : a korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés programja / szerk. Rosta Katalin ; [fotók Dani Éva, Schuchné Rumpli Henriette] ; [rajz. Mooréh Eszter]. - Budapest : Logopédia K., 2005. - 352 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 341-350.
ISBN 963-86590-3-3 fűzött
értelmi fogyatékos - óvodai nevelés
376.4 *** 372.3
[AN 2603219]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2006.
Baureis, Helga
Kinder lernen leichter mit Kinesiologie (magyar)
   Hatékony tanulás kineziológiával : hogyan fejlesszük gyermekünk képességeit / Helga Baureis, Claudia Wagenmann ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2006. - 168 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9493-31-7 kötött : 1680,- Ft
tanulás - kinezilógia
371.322 *** 615.89
[AN 2603441]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2006.
   A budapesti közművelődési intézményekből - a 80-as évektől - elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2005. - 378 p. ; 20 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; 12.). (Szakmatükör, ISSN 1588-8568 ; 4.)
ISBN 963-86358-2-7 fűzött
Budapest - művelődésügy - Kádár-korszak - ezredforduló
374(439-2Bp.)"198/200"
[AN 2603221]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2006.
Ekler Ágnes, G. (1965-)
   A Waldorf-pedagógia és a korproblémák / G. Ekler Ágnes. - Budapest : Natura-Budapest Kft., [2006]. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-585-2 fűzött
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2603144]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2006.
Gömöri György (1934-)
   Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, 1526-1789 = Hungarian students in England and Scotland, 1526-1789 / Gömöri György. - Budapest : ELTE Lvt., 2005. - 116 p. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 14.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-814-7 kötött
Anglia - Skócia - egyetemi hallgató - tanulmányút - magyarság - egyetem - 16. század - 17. század - 18. század - hallgatói névjegyzék
378.18(410)(=945.11)"152/178"(083.86) *** 378.4(410)"152/178"
[AN 2603919]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2006.
   "Karácsonyi gondolatok" : Tibor bácsi '90 / [szerk. Szabó Z. Tamás]. - Budapest-Újpest : N.J. Pro Homine, 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm. - (Nevelő éveink, ISSN 1785-783X ; 2.)
ISBN 963-217-954-4 fűzött
Birtalan Tibor (1915-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439)(092)Birtalan_T.
[AN 2603371]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2006.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 1. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2006]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-9357-38-3 fűzött : 504,- Ft
német nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.880.30(072)
[AN 2600164]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2006.
Kürti György
   A ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizettek névkönyve / Kürti György. - 2. bőv. kiad. - Cegléd : Kossuth L. Gimn., 2005. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Centenáriumi füzetek, ISSN 1418-0073 ; 5.)
Fűzött
Kossuth Lajos Gimnázium (Cegléd)
Cegléd - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Cegléd)(058)
[AN 2597436]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2006.
   A modernség talánya : [a Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou gyűjteménye Párizs] : [2005. március 15 - május 15., Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Budapest] = Enigme de la modernité : [collection du Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou Paris, du 15 mars 2005 au 15 mai 2005, Ludwig Múzeum - Musée d'art contemporain Budapest] / [szerk. Želimir Koščević, Timár Katalin] ; [szerzők ... Bozóki András et al.] ; [szerv. Kortárs Művészeti Múzeum Zágráb, Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou Paris, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Budapest]. - Budapest : Ludwig Múz., [2006]. - 213, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9537-05-5 kötött
Centre Georges Pompidou (Paris). Musée national d'art moderne
Párizs - képzőművészet - 20. század - művelődési ház - kiállítási katalógus
374.07(44-2Paris) *** 061.4(439-2Bp.)"2005" *** 73/76(100)"19"
[AN 2604395]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2006.
Pogáts Ferenc
   Varga Tamás matematikai versenyek / összeáll. Pogáts Ferenc. - Budapest : Typotex, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-9326-36-4 *
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(075.2)(079.1) *** 371.384
[AN 903677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1997/98 - 2001/2002. - [2006], cop. 2003. - 216 p. : ill.
A 3. köt. társszerzője Fazakas Tünde
ISBN 963-9326-80-1 fűzött : 1800,- Ft
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(075.2)(076) *** 371.384
[AN 2602676] MARC

ANSEL
UTF-84653 /2006.
Szabó Zoltán
   Oktatási szolgáltatás - szakiskolai gyakorlati képzés : a GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Kft. 15 éves tömör története / szerző Szabó Zoltán ; közrem. Gellér Miklós, Bauecker Árpád. - [Győr] : GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Kft., 2006. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Oktatási szolgáltatás, gyakorlati képzés : a GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Kft. 15 éves tömör története
Fűzött
GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Kft. (Győr)
Győr - szakmunkásképző - építőipar
377.35:69(439-2Győr)
[AN 2603349]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2006.
   A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1995-2005 / [szerk. Bugán Olga]. - Kecskemét : Szt. Imre Katolikus Óvoda és Ált. Isk., 2005. - 131 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-718-6 kötött
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola (Kecskemét)
Kecskemét - óvoda - általános iskola - iskolai évkönyv
373.24(439-2Kecskemét)(058) *** 373.3(439-2Kecskemét)(058)
[AN 2603291]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2006.
   Tanulás Európában / [közread. a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ]. - Szeged : Csongrád M. Munkaügyi Közp. Nemz. Pályainf. Közp., 2005. - 44 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 41-42.
Fűzött
Európai Unió - oktatásügy - ezredforduló
37.014(4-62)
[AN 2604340]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2006.
Varga Júlia
   A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a püspöki szeminárium (1741-1848) hallgatósága / Varga Júlia. - Budapest : ELTE Lvt., 2006. - 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-463-753-1 fűzött
Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia
Nagyváradi Papnövelde
Nagyvárad - egyetem - egyetemi hallgató - 18. század - 19. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(439-2Nagyvárad)"178/184"(035.5) *** 378.634(439-2Nagyvárad)"178/184" *** 378.62(439-2Nagyvárad)"178/184"
[AN 2603857]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4657 /2006.
Bakos V. Ági (1966-)
   Feng shui ablakképek : matrica festékkel / graf. Vass Ági. - 3. kiad. - Budapest : Mandala Art K., 2005. - 62 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-204-561-0)
üvegművészet - feng shui - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748 *** 133.25
[AN 2600431]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2006.
Bakos V. Ági (1966-)
   Mandala ablakképek : matrica festékkel / graf. Vass Ági. - 2. kiad. - Budapest : Mandala Art K., 2005. - 58 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-204-972-1 fűzött : 950,- Ft
üvegművészet - mandala - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2600418]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2006.
Eigl, Maria
Aquarell-Malerei - romantische Winkel (magyar)
   Akvarellfestés : romantikus helyek lépésről lépésre / Maria Eigl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-335-X fűzött
akvarell - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.322
[AN 2603834]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2006.
Jittenmeier, Karin
Pastell-Malerei - das erste Bild (magyar)
   Pasztellrajzok : az első képek lépésről lépésre / Karin Jittenmeier ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-333-3 fűzött
pasztellfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.342
[AN 2603872]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2006.
Kincses Kovács Éva
   Az öt karika bűvöletében / Kincses Kovács Éva. - [Debrecen] : Szerző, [2006]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85., 87-91.
ISBN 963-460-845-0 fűzött
Magyarország - sport - olimpia
796(439) *** 796.032
[AN 2603813]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2006.
Kovács Dénes
   A vívók apostola és a vadászat szerelmese : [dr. Bay Béla] / Kovács Dénes. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM, cop. 2006. - 199 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9369-81-0 kötött : 3500,- Ft
Bay Béla (1907-1999)
Magyarország - sportoló - vívás - 20. század - életrajz
796.86(439)(092)Bay_B.
[AN 2604256]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2006.
Kovács Zsolt
   Üveglapok és -medálok festése / Kovács Zsolt ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + 2 db mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 7.)
ISBN 963-7418-97-0 fűzött : 798,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2604708]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2006.
Márton Imre
   A vadon hívó szava / Márton Imre. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM, cop. 2006. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9369-80-2 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 2604304]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2006.
Papp Márió (1948-)
   Egy pornográf történet : tanulságok sakklépésben / Papp Márió. - [Budapest] : Flaccus, 2006. - 358 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9412-42-2 fűzött : 2200,- Ft
sakk - magyar irodalom - anekdota
794.1(100)(091)(089.3) *** 894.511-36
[AN 2603819]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2006.
Piel, Nancy
Linolschnitt (magyar)
   Linómetszés / Nancy Piel ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 9.)
ISBN 963-7418-98-9 fűzött : 798,- Ft
linóleummetszet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 761
[AN 2604716]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2006.
Rudolf, Andrea
Tiere filzen mit der Nadel (magyar)
   Tűnemezelés / Andrea Rudolf, Martina Häfner-Kessler ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + 2 db mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 8.)
ISBN 963-7418-96-2 fűzött : 798,- Ft
textilművészet - nemez - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2604710]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2006.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : vadon élő állatok / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 47, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-61-7 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2597045]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2006.
Szikszó Istvánné
   Gyöngy-csodák : nyakláncok és karkötők / Szikszó Istvánné ; [az ábrák és a kézimunkák a szerző saját munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 52, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7138-62-5 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2597056]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4670 /2006.
   Baska József / szerzők Fábián László [et al.] ; [közread. az] Enst Múzeum, Montázs Studio. - Budapest : Ernst Múz. : Montázs Studio, 2005. - 110 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Megj. az Ernst Múzeumban 2005. máj. 29 - jún. 15. között rendezett retrospektív kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 106-110.
ISBN 963-7032-13-4 kötött
Baska József (1935-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Baska_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2603850]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2006.
Bosing, Walter
Hieronymus Bosch (magyar)
   Hieronymus Bosch : 1450 k.-1516 : menny és pokol között / Walter Bosing ; [... ford. Steiger Kornél]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2005. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Bosch : a festői életmű. - Bibliogr.: p. 96.
Fűzött
ISBN 3-8228-0988-8
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
Németalföld - festőművész - 15. század - 16. század
75(492-89)(092)Bosch,_H.
[AN 2597193]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2006.
El Greco, Velázquez, Goya (angol)
   El Greco, Velázquez, Goya : five centuries of Spanish masterpieces : Museum of Fine Arts, Budapest, 27 January 2006 - 30 April 2006 / [curator of the exhib. Éva Nyerges] ; [ed. Zsuzsa Hudák] ; [transl. Krisztina Sarkady, Adrian Hart]. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2006]. - 82 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7063-25-0 fűzött
Spanyolország - festészet - kiállítási katalógus
75(460) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2604322]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2006.
   El Greco, Velázquez, Goya : öt évszázad spanyol festészetének remekművei : Bucerius Kunst Forum Hamburg, 2005. május 28 - augusztus 21. : Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister Drezda, 2005. szeptember 27 - 2006. január 6. : Szépművészeti Múzeum Budapest, 2006. január 27 - április 30. / [a kiállítást rend. Nyerges Éva] ; [szerk. ... Lantos Adriána et al.] ; [szerzők Barkóczi István et al.]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 323 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 316-323.
ISBN 963-7063-16-1 fűzött
Spanyolország - festészet - kiállítási katalógus
75(460) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2604335]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2006.
Erdélyi Tibor (1932-)
Művek (vál.)
   Erdélyi Tibor a Népművészet Mestere használati tárgyai és szobrai = Tibor Erdélyi Master of folk art's personal belongings and sculptures = Tibor Erdélyi Meister der Volkskunst, seiner Gebrauchsgegenstände und Skulpturen / [... szöveg Bánszki Pál]. - Budapest : Erdélyi T., 2006. - 107 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 963-229-271-5 kötött
Magyarország - faszobrász - fafaragás - 20. század - ezredforduló
745.51(439)(092)Erdélyi_T.
[AN 2604487]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2006.
Forgács Péter (1950-)
   A dunai exodus : a folyó beszédes áramlatai : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2006. február 10 - március 19.] = The Danube exodus : the rippling currents of the river : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest, 10th February - 19th March, 2006] / Forgács Péter és a Labyrinth Project, [Marsha Kinder et al.] ; [szerk. ... Forgács Péter, Szipőcs Krisztina] ; [a kiállítás budapesti rendezője .... Szipőcs Krisztina]. - [Budapest] : Ludwig Múz., 2006. - 59 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
Bibliogr.: p. 58. - Filmogr.: p. 56-57.
ISBN 963-9537-11-X fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Forgács_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2604428]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2006.
Gaál Botond (1946-)
   Munkácsy Krisztusa : a trilógia bibliai és teológiai értelmezése / Gaál Botond ; [közread.a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : DRHE HITEK, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 15x20 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-8429-53-4 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - keresztény művészet - krisztológia
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 73/76.046.3 *** 232
[AN 2604758]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2006.
Gyukics Péter
   Hidak Magyarországon : Magyarország legszebb, legérdekesebb, legfontosabb hídjai : the most beautiful, interesting and important bridges in Hungary : samye krasivye, samye interesnye, samye važnye mosty Vengrii / Gyukics Péter, Tóth Ernő. - [Budapest] : Yuki Stúdió, 2005. - 303 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-218-975-2 kötött
Magyarország - híd - fényképalbum
725.95(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Gyukics_P.
[AN 2603546]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2006.
   Hager Ritta: Sugárzó csend : Strahlende Stille : Radiant silence / [írta és szerk. ... Kőrösiné Merkl Hilda] ; [ford. ... Káldos Zsolt, Gelley András]. - [Budapest] : Hager R., [2006]. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-440-240-2 fűzött
Hager Ritta (1931-)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - ezredforduló
745.52(439)(092)Hager_R.
[AN 2600516]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2006.
Hajas Tibor (1946-1980)
   Kényszerleszállás : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2005, június 16 - szeptember 4. = Emergency landing : Museum of Contemporary Art : 16 June - 4 September 2005 / Hajas Tibor ; [szerk. ... Baksa-Soós Vera, Üveges Krisztina]. - [Budapest] : Ludwig Múz., 2005. - [52] p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. [50].
ISBN 963-9537-06-3 fűzött
Hajas Tibor (1946-1980)
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Hajas_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2604545]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2006.
Halmy Miklós (1931-)
Művek (vál.)
   Halmy Miklós Munkácsy díjas festőművész : Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma ... 2004. augusztus - szeptember. - Sárospatak : Rákóczi Múz., [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 48.)
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Halmy_M. *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 2604140]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2006.
   Kárpit 2 : átváltozások : a szövött kárpit művészete egykor és ma : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2005. november 8 - 2006. január 8. / [... szerk. András Edit, Schilling Sára]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2006]. - 39 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a Szépművészeti Múzeum közös kiállítása
ISBN 963-7063-12-9 fűzött
textilművészet - kárpit - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2604113]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2006.
Lachaise, Gaston
   A nő : Gaston Lachaise művészete, 1882-1935 : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2005. szeptember 29 - 2006. január 8.] = Woman : the art of Gaston Lachaise, 1882-1935 : [Museum of Fine Arts, Budapest, September 29, 2005 - January 8, 2006] / [a kiállítást rend. Jerger Krisztina] ; [a katalógus szerkesztője Tóth Ferenc]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2005. - 153 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7063-10-2)
Egyesült Államok - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(73)(092)Lachaise,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2604314]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2006.
   Magdi könyve : képek és írások Kolta Magdolna (1958-2005) emlékére / [összeáll. Kincses Károly]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2005. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 40.)
Számozott példány: 100
ISBN 963-8383-56-9 kötött
Kolta Magdolna (1958-2005)
Magyarország - fotóművészet - művészettörténész - 20. század - ezredforduló
77.01(439)(092)Kolta_M.
[AN 2604656]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2006.
Menz, Nicole
Acryl-Malerei - Stillleben (magyar)
   Akrilfestés : csendéletek lépésről lépésre / Nicole Menz ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-334-1 fűzött
művészet technikája - festészet - akrilfestés
75.02
[AN 2603868]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2006.
   Moszkva tér : gravitáció : [kortárs képzőművészeti projektek a Moszkva téren] = Moszkva tér : gravitation : [contemporary art project at Moszkva tér] / [a Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum szervezésében] ; [a katalógust szerk. Hegyi Dóra]. - [Budapest] : Ludwig Múz., [2006]. - [48] p. : ill., színes ; 28 cm + 18 mell.
Dobozban
Fűzött (hibás ISBN 963-86427-5-0)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2604440]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2006.
Nagy Gergely (1957-)
   Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig / írta Nagy Gergely ; a színes felvételeket kész. Szelényi Károly. - 3. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2005, cop. 1997. - 104 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-9439-39-8 kötött
Budapest - piaci létesítmény
725.261(439-2Bp.)
[AN 2597297]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2006.
Nagy Gergely (1957-)
Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig (angol)
   Market halls in Budapest : from the turn of the century to the present / text Gergely Nagy ; coloured photographs Károly Szelényi ; [transl. Adrian Bury]. - 3. ed. - Veszprém ; Budapest : Hung. Pictures, 2005, cop. 1997. - 104 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9439-40-1 kötött
Budapest - piaci létesítmény
725.261(439-2Bp.)
[AN 2597400]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2006.
Nagy Gergely (1957-)
Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig (német)
   Markthallen in Budapest von der Jahrhundertwende bis heute / Text Gergely Nagy ; Farbfotografien Károly Szelényi ; [Übers. Michael Müller]. - 3. Aufl. - Veszprém : Budapest : Hung. Pictures, 2005, cop. 1997. - 104 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9439-41-X kötött
Budapest - piaci létesítmény
725.261(439-2Bp.)
[AN 2597395]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2006.
Rand, Harry
Hundertwasser (magyar)
   Hundertwasser / Harry Rand ; [... ford. Szilágyi Tibor ..., Havas Lujza ...]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2005. - 197, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-3106-9
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000)
Ausztria - festőművész - építész - 20. század
75(436)(092)Hundertwasser,_F. *** 72(436)(092)Hundertwasser,_F.
[AN 2597262]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2006.
Richter, Gerhard
   Áttekintés : [2005. június 9 - augusztus 7.] / Gerhard Richter ; Dieter Schwarz kommentárjaival ; [a ... kiállítás a Goethe-Institut Budapest és a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum közös szervezésében valósult meg]. - Budapest : Ludwig Múz., 2005. - 63 p. ; 25 cm
A ford. a "Gerhard Richter, Übersicht" (Köln : König, 2000) c. katalógus alapján kész. - Bibliogr.: p. 56-63.
ISBN 963-9537-07-1 fűzött
Richter, Gerhard
Németország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(430)(092)Richter,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2604425]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2006.
Szász György (1971-)
   Yógaszertár : [Ernst Múzeum Dorottya Galériája, 2006. február 14 - március 18.] / Szász György. - [Budapest] : Ernst Múz., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7032-22-3 fűzött
Magyarország - szobrász - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Szász_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2603862]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2006.
Székelyi Kati (1951-)
   Intervallum, 1985-2005 : Szent István Király Múzeum, 2005. november 19 - 2006. április 16. / [Székelyi Kati] ; [a kiállítást rend. ..., szerk. ... Szűcs Erzsébet, Székelyi Kati]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Király Múz., [2006]. - [50] p. : ill., színes ; 22x26 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 301.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9279-48-X fűzött
Magyarország - papírművészet - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.54(439)(092)Székelyi_K. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2603883]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2006.
Szilágyi Lenke (1959-)
   Fényképmoly : [kiállítás ... Collegium Hungaricum, Berlin, 2004. II. 5 - III. 17., Ernst Múzeum, Budapest, 2004. IV. 30 - V.30.] / Szilágyi Lenke ; [kiállítás szervezője Paksi Endre Lehel]. - Budapest : Ernst Múz., [2005]. - [130] p. : ill. ; 29 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 963-86419-5-9 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Szilágyi_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2004" *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 2603856]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2006.
   Vásárcsarnok - minőségét korlátlan ideig megőrzi : [... Ernst Múzeum, ... 2005. november 30 - 2006. január 1.] = Market hall - expiration date: to be determined / [... szerk. Allan Siegel, Uhl Gabriella]. - Budapest : Ernst Múz., 2005. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7032-20-7 fűzött
Európa - Magyarország - piaci létesítmény - fényképalbum - kiállítási katalógus
725.26(439)(084.12) *** 725.26(4)(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2603895]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2006.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Herend, az más : tizenöt év a Herendi Porcelánmanufaktúra életében, 1990-2005 / Vathy Zsuzsa. - Budapest : Kortárs, 2006. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-9593-29-X kötött : 1800,- Ft
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - porcelán - iparvállalat - ezredforduló
738.1(439-2Herend) *** 666.5(439-2Herend) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 2604883]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2006.
   Visual culture : a Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeumban és a budapesti Knoll Galériában 2003. szeptember 26-27-én megrendezett azonos című konferencia előadásainak és hozzászólásainak szerkesztett változata : Materialien der Konferenz vom 26. und 27. September 2003 : Museum Ludwig Budapest - Museum für zeitgenössische Kunst und Knoll Galerie, Budapest / [... szerk. Kókai Károly] ; [ford. Adamik Lajos, Szigethy Gabriella]. - Budapest : Ludwig Múz., 2005. - 356 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9537-04-7 fűzött
vizuális kultúra - konferenciakiadvány
7.017 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2604404]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2006.
Zólyom Franciska
   Medardo Rosso, 1858-1928 / Zólyom Franciska. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2005. - 59 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Szobrászati füzetek, ISSN 1787-405X ; 1.)
A képaláírások olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 963-7165-31-2 fűzött
Rosso, Medardo
Olaszország - szobrász - impresszionizmus - 20. század - 19. század - életrajz
73/76.036.2 *** 73(45)(092)Rosso,_M.
[AN 2604050]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4698 /2006.
   Flower and butterfly ; Echoes from the magical forest : twentieth century Hungarian choral works : text translated into English / [... transl. Boróka Pintér] ; [ed. by the Association of Hungarian Choirs and Orchestras]. - 2. ed. - Budapest : Rózsavölgyi, [2005]. - 36 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9261-52-1)
Magyarország - dalszöveg - kórusmű
784.3(439) *** 784.087.68
[AN 2597516]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2006.
Frank Oszkár (1922-)
   Zeneesztétika, zeneirodalom, zenemű-ismertetés dióhéjban / Frank Oszkár. - 4. kiad. - Budapest : Szerző, [2006], cop. 1994. - 145, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-[146].
ISBN 963-450-899-5 fűzött
zenetörténet - zeneesztétika - tankönyv
78.01(078) *** 78(100)(091)(078)
[AN 2600220]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2006.
   "Kodály Zoltán nyomában" : Negyedik Magyar Karvezető Konferencia a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen : Budapest, 2005. március 8-12. = "In the Footsteps of Zoltán Kodály" / [szerk. Kollár Éva]. - [Budapest] : Liszt F. Zeneműv. Egy., cop. 2006. - 60 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - karmester - énekkar - zeneszerző - 20. század - konferenciakiadvány
784.087.68.071.2 *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2604116]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2006.
Nagy Balázs
   Tekerőlantosok könyve : hasznos kézikönyv tekerőlant-játékosok és érdeklődők számára = The hurdy-gurdy handbook : a practical handbook for players and afficianados of tekerő (Hungarian hurdy-gurdy) / Nagy Balázs ; [társszerzők Bartha Ágoston, Arle Lommel] ; [... ford. Arle Lommel] ; ill. ... Nagy Benedek Gergely] ; [közread. a] Hagyományok Háza ... - Budapest : Hagyományok Háza, 2006. - 135 p. : ill., részben kotta ; 30 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-7363-10-6 fűzött
népi hangszer
681.817.4 *** 787.4
[AN 2602955]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2006.
Szamosi Lajos (1894-1977)
   A szabad éneklés útja / Szamosi Lajos ; [közread. a] Bükk Kultúrájáért Művészeti Alapítvány. - [Bélapátfalva] : Bükk Kultúrájáért Művészeti Alapítvány, 2005. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-311-3 fűzött
Szamosi Lajos (1894-1977)
Magyarország - vokális zene - művészet technikája - pedagógus - 20. század
784.02 *** 784.071.2(439)(092)Szamosi_L. *** 37(439)(092)Szamosi_L.
[AN 2597037]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4703 /2006.
   Angol - magyar szótár ; Magyar - angol szótár. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 292 p. ; 14 cm
Angol - magyar, magyar - angol kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9622-33-8 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2602840]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2006.
Dömők Szilvia
   Themenkompass : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú német nyelvvizsgára / Dömők Szilvia ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1998. - 355 p. : ill. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
ISBN 963-05-8110-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2600645]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2006.
Haider, Paul
   Spoken English test for business : a passport to success... : a guide to City & Guilds Pitman qualifications / [by Paul Haider] ; [közread. az ILS Nyelviskola]. - Szeged : ILS Nyelviskola, [2005]. - 105 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-214-612-3 fűzött
angol nyelv - gazdaság - üzleti élet - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00 *** 33 *** 658
[AN 2603004]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2006.
Kertész Lóránt
   Diccionario ilustrado para los estudiantes español - húngaro = Spanyol - magyar képes tanuló-szótár / Kertész Lóránt, Soós Tamás, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 4. kiad. - Budapest : Szultán, 2006, cop. 1996. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Yo [amo] las palabras,, ISSN 0865-7947)
ISBN 963-8373-34-2 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 2603935]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2006.
Kordásné Kenesei Andrea
   Discourse & text analysis : reader / Andrea Kenesei. - Veszprém : VE K., 2006. - 147 p. ; 24 cm
ISBN 963-9495-84-0 fűzött
hermeneutika - szövegtan
801.73 *** 82.07
[AN 2603344]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2006.
Lozsádi Károly (1935-)
   Nomen est omen : orvosi szavaink mitológiája / Lozsádi Károly. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-134.
ISBN 963-226-021-X velúr (hibás ISBN 963-242-021-X)
magyar nyelv - orvostudomány - szaknyelv - mitológia - idegen szavak szótára
809.451.1-316.4 *** 61 *** 809.451.1-316.3=00 *** 291.13
[AN 2597028]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2006.
   Magyar - német - magyar jogi szakszótár. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 478 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-713-2 kötött
magyar nyelv - német nyelv - jogtudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 34
[AN 2600227]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2006.
   Magyar szókincstár : rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára / főszerk. Kiss Gábor ; [főmtárs Temesi Viola] ; [szerk. Balázsi József Attila et al.]. - 8. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - XII, 929 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 1.)
Bibliogr.: p. XI-XII.
ISBN 963-7094-41-5 kötött : 5990,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-314.3
[AN 2603949]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2006.
Meid, Wolfgang
   Keltische Personennamen in Pannonien / Wolfgang Meid. - Budapest : Archaeolingua, 2005. - 349 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 20.)
Bibliogr.: p. 331-334.
ISBN 963-8046-56-2 fűzött
Pannonia - személynév - kelták
809.16-313.1/.2(398.6)
[AN 2601358]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2006.
   Német - magyar, magyar - német kisszótár : nyelvtani ismeretekkel kiegészítve / [szerk. Jászai Emese]. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 390 p. ; 14 cm
ISBN 963-9622-34-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2602837]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2006.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Medizin : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2006. - 137 p. : ill. ; 29 cm + CD. - (Fachsprachenreihe)
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-219-762-3 fűzött
német nyelv - szaknyelv - orvostudomány - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 61
[AN 2603999]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2006.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Rechtswissenschaft, Verwaltung : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2006. - 137 p. : ill. ; 29 cm + CD. - (Fachsprachenreihe)
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-219-764-X fűzött
német nyelv - közigazgatás - jog - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 35 *** 34
[AN 2604005]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2006.
Pálfy Mihály
   Francia - magyar, magyar - francia gazdasági szótár / Pálfy Mihály, Pálfy Miklós, Mészáros László. - Szeged : Grimm, 2005. - 253, [2] p. ; 20 cm. - (Mindennapi szakszókincs, ISSN 1786-3945)
ISBN 963-9087-95-5 kötött
gazdaság - francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40 *** 33
[AN 2603419]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2006.
Portobello Road 1 : teacher's manual (magyar)
   Portobello Road 1 : nyelvtanári útmutató : [teacher's manual] / [fel. szerk. Christoph Edelhoff] ; [ill. Steffen Gumpert] ; [ford. és alkotószerk. Ballér Piroska]. - Budapest : Dinasztia, 2005. - 152 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-657-393-X fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 2602998]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2006.
Radnai Imre
Négynyelvű lovasszótár (új kiadása)
   Lovasszótár = Horserider's dictionary = Dictonaire [!dictionnaire] équestre = Wörterbuch für Reiter / összeáll. Radnai Imre. - 3. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-286-230-9 kötött
lovassport - ló - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00 *** 636.1 *** 798.2
[AN 2600510]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2006.
Takács Mari (1971-)
   Beszél a kéz / Takács Mari, Vincze Tamás. - Budapest : Csimota, 2005-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2526922
gesztusnyelv - nagyothalló - képeskönyv
800.952 *** 376.33 *** 087.5(084.1)
[AN 2604503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - [42] p. : ill., színes
ISBN 963-86350-6-1 fűzött : 1400,- Ft
gesztusnyelv - nagyothalló - képeskönyv
800.952 *** 376.33 *** 087.5(084.1)
[AN 2604504] MARC

ANSEL
UTF-84719 /2006.
Tefner Zoltán
   Magyar - német műszaki kisszótár ; Német - magyar műszaki kisszótár / Tefner Zoltán. - Budapest : Tinta, 2005. - 196 p. ; 20 cm
Borítócím: Magyar - német, német - magyar műszaki kisszótár. - Bibliogr.: p. [197].
ISBN 963-7094-35-0 fűzött : 1960,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 62
[AN 2603877]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2006.
Varga Márta, H.
   A magyar fosztó- és tagadóképző / H. Varga Márta. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 51.)
Bibliogr.: p. 140-156.
ISBN 963-7094-52-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelvészet
809.451.1-541.112.121
[AN 2604258]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4721 /2006.
   Átjárások : fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai / szerk. Bényei Tamás. - Budapest : FISZ, 2005. - 402 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 37.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7043-17-9 fűzött
angol irodalom története - amerikai angol irodalom története - irodalomelmélet
820(091) *** 820(73)(091) *** 82.01
[AN 2604895]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2006.
Hoffmann Béla (1946-)
   La parola poetica : teoria letteraria e letteratura italiana / Béla Hoffmann ; [pubbl. Università degli studi di Udine, Berzsenyi Dániel Főiskola ...]. - Udine : Università degli studi di Udine ; Szombathely : BDF, 2005. - [4], X, 332 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9531-60-X fűzött : 2006,- Ft : 8 EUR
olasz irodalom története - irodalomelmélet
850(091) *** 82.01
[AN 2604105]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2006.
Jónás Erzsébet, Cs (1950-)
   Alakzatok és trópusok a műfordításban : Ratkó József Viszockij-fordításainak elemzése orosz eredeti szövegmellékletekkel / Cs. Jónás Erzsébet. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 48 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 18.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-19-5765-9 fűzött : 649,- Ft
Ratkó József (1936-1989)
Vysockij, Vladimir Semënovič
Oroszország - író - 20. század - orosz irodalom - verstan - kétnyelvű dokumentum - vers
882(092)Vysockij,_V. *** 882-14.02=945.11 *** 894.511.032 *** 82.03 *** 82.07
[AN 2603599]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2006.
Kocsány Piroska (1941-)
   Alakzatok : előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára / Kocsány Piroska, Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 56 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 16.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-19-5763-2 fűzött : 525,- Ft
retorika - stilisztika - lexikográfia
82.08 *** 801.3
[AN 2603590]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2006.
Lőrincz Julianna, N. (1950-)
   Petőfi-versek és műfordításaik alakzatainak kontrasztív vizsgálata / Lőrincz Julianna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 48 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 19.)
ISBN 963-19-5766-7 fűzött : 840,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - műfordítás - elmélet - angol irodalom - orosz irodalom - verstan
82.03 *** 820.032 *** 882.032 *** 82.07 *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 2603603]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2006.
Szerb Antal (1901-1945)
   A világirodalom története / Szerb Antal. - 14. utánny. - [Budapest] : Magvető, [2006], cop. 1941. - 923, [2] p. : ill. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 963-14-2239-9)
világirodalom története
82(091)
[AN 2597502]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4727 /2006.
   Áldott szép Julia : kiállítás Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik évfordulóján : Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. június 11-től 2005. február 14-ig / [... rend., ... a katalógust írta Szentmártoni Szabó Géza] ; [a katalógust szerk. Thuróczy Gergely]. - Budapest : [PIM], 2005. - 44 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-9401-22-6 fűzött
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Balassi_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2603313]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2006.
Bárdos Dávid (1985-)
   Madách Imre beszéde / Bárdos Dávid. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 95 p., [8] fol. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 47.)
A szöveg korabeli közlésének hasonmásával. - Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 963-9386-36-7 fűzött
Madách Imre (1823-1864). A felirat vagy határozat kérdésében
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 2604682]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2006.
Cséve Anna (1956-)
   Móricz Zsigmond / Cséve Anna. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 109-[110.]
ISBN 963-7053-31-X fűzött : 1750,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Móricz_Zs.
[AN 2603319]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2006.
   Emlékező levelek, írások Sántha György hagyatékából / [... anyagát Majthényiné Sántha Marianna és Sántha Tibor gyűjt. ...] ; [Sántha Melinda szerk.] ; [a fotókat Sántha Tibor kész.]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2006]. - 184 p. : ill. ; 23 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-77-2 fűzött
Sántha György (1888-1974)
Magyarország - író - 20. század - történelmi forrás
894.511(092)Sántha_Gy.(093)
[AN 2603486]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2006.
Kabán Annamária (1953-)
   Komplex alakzat és intertextualitás : Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal / Kabán Annamária. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 23 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 17.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-19-5764-0 fűzött : 289,- Ft
Dsida Jenő (1907-1938). Arany és kék szavakkal
Magyarország - író - 20. század - stilisztika - verstan
894.511(498)(092)Dsida_J. *** 82.07 *** 82.08
[AN 2603596]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2006.
Kovács Győző
   Dobos László / Kovács Győző. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 114 p. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr.: p. 113-114. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-640-6 fűzött : 1600,- Ft
Dobos László (1930-)
Felvidék - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
894.511(437.6)(092)Dobos_L.
[AN 2603175]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2006.
   Magányos csillag : in memoriam Erdélyi József / [vál., szerk., összeáll. Medvigy Endre]. - Budapest : Nap K., cop. 2006. - 388 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-69-9 kötött : 2856,- Ft
Erdélyi József (1896-1978)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(092)Erdélyi_J. *** 894.511-821
[AN 2604121]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2006.
Mezey László Miklós (1953-)
   Felelős irodalom : tanulmányok / Mezey László Miklós. - Pomáz : Kráter, 2006. - 193, [2] p. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 24.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7329-66-8 fűzött : 1500,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - nemzettudat - felvidéki magyarság
894.511(437.6)(091) *** 316.347(=945.11)(437.6) *** 316.63
[AN 2604519]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2006.
Pomogáts Béla (1934-)
   A valóság poézise : írások Takáts Gyuláról / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2006. - 179, [4] p. ; 20 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 6.)
ISBN 963-9643-02-5 fűzött : 1990,- Ft
Takáts Gyula (1911-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
894.511(092)Takáts_Gy.
[AN 2604564]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2006.
Szíj Rezső (1915-2006)
   "Debrecen ó-kikötő" : cikkek, tanulmányok, levelek / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-250-012-1 fűzött : 3600,- Ft
Gulyás Pál (1899-1944)
Kner Imre (1890-1944)
Mata János (1907-1944)
Magyarország - nyomdász - író - grafikus - 20. század
894.511(092)Gulyás_P. *** 76(439)(092)Mata_J. *** 655.1(439)(092)Kner_I.
[AN 2604636]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4737 /2006.
Aamund, Jane
Colorado drømme (magyar)
   Coloradói álmok / Jane Aamund ; [ford. Tardoskeddi Éva]. - Budapest : General Press, [2006]. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 963-9598-84-4 kötött : 2800,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2603824]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2006.
   Barátaink, az állatok. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Holló ajándékkönyvek, ISSN 1787-8047)
ISBN 963-684-318-X kötött
állat - világirodalom - aforizma
82-84=945.11 *** 59(0:82-84)
[AN 2604047]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2006.
   Barátság. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Holló ajándékkönyvek, ISSN 1787-8047)
ISBN 963-684-319-8 kötött
barátság - világirodalom - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2604048]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2006.
   Boldog születésnapot. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Holló ajándékkönyvek, ISSN 1787-8047)
ISBN 963-684-320-1 kötött
születésnap - világirodalom - aforizma - antológia
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 2604049]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2006.
Brezina, Thomas
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szélvész nem halhat meg. - cop. 2006. - 138 p.
ISBN 963-9628-07-7 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2604142] MARC

ANSEL
UTF-84742 /2006.
Cappellani, Ottavio
Chi è Lou Sciortino? (magyar)
   Ki a fene Lou Sciortino? / Ottavio Cappellani ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-06-4 kötött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 2604217]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2006.
Christie, Agatha
Murder in Mesopotamia (magyar)
   Gyilkosság Mezopotámiában / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Európa, 2006. - 303, [4] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7963-3 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2605900]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2006.
Clancy, Tom
The teeth of the tiger (magyar)
   A tigris karmai / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-411-1 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2604257]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2006.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-72-0)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2605895]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2006.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 11. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-73-9)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2605881]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2006.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 11. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2605893]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2006.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 13. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2605896]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2006.
Conrad, Linda
Slow dancing with a Texan (magyar)
   Sebbel-lobbal / Linda Conrad ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9235 ; 352.)
ISBN 963-537-497-6 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2604906]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2006.
Dieckmann, Guido
Luther (magyar)
   Luther / Guido Dieckmann ; [ford. Paulinusz Viktória, Kövér Gábor, Benczédi Klára] ; [közread. a] Superbook Alapítvány. - [Budapest] : Superbook Alapítvány, 2005. - 304 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-040-2 fűzött
Luther, Martin
Németország - német irodalom - evangélikus egyház - reformáció - egyházi személy - 16. század - életrajzi regény
830-312.6=945.11 *** 284.1(430)(092)Luther,_M.(0:82-31)
[AN 2604731]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2006.
Doyle, Stephanie
Baily's Irish dream (magyar)
   Izgató közjáték / Stephanie Doyle ; [... ford. Gärtner Zita]. Legatyásodva / Delores Fossen ; [... ford. Csató Gabriella]. Csiga-bige / Tina Wainscott ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 4.)
Egys. cím: Baily's Irish dream. Truly, madly, briefly. Driven to distraction
ISBN 963-537-483-6 fűzött : 869,- Ft : 178 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2603530]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2006.
Durrani, Tehmina
Mon seigneur et maître (magyar)
   Uram és parancsolóm : [egy pakisztáni nagyúr felesége voltam] / Tehmina Durrani ; Marie-Thérèse Cuny közreműködésével ; [ford. Balla H. Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 1996. - 399 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7253-20-3 fűzött : 2680,- Ft
Durrani, Tehmina
Khar, Mustafa
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2605210]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2006.
Eckler, Rebecca
Knocked up (magyar)
   Felcsináltak! : egy modern kismama vallomásai / Rebecca Eckler ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 369 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 963-07-7962-5 fűzött : 1900,- Ft
Kanada - anyaság - angol nyelvű irodalom - humor - memoár
820-94(71)=945.11 *** 618.2(0:82-94) *** 618.2(0:82-7)
[AN 2604029]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2006.
Fontenelle, Bernard Le Bouyer de
   Beszélgetések a világok sokaságáról / Bernard Le Bovier de Fontenelle ; ford. Lakatos Mária ; az utószót és a jegyzeteket Fehér Márta írta. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 220, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-208-996-0 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - filozófia
840-96=945.11
[AN 2603914]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2006.
Fulghum, Robert
All I really need to know I learned in kindergarten (magyar)
   Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes : tűnődések hétköznapi dolgokról / Robert Fulghum ; [ford. Havas Krisztina]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-563-X fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11
[AN 2603870]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2006.
Greene, Jennifer
Wild in the field (magyar)
   Szirmok és remények / Jennifer Greene ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9235 ; 351.)
ISBN 963-537-496-8 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2604904]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2006.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Rapunzel (magyar)
   Az aranyhajú leány / Jacob és Wilhelm Grimm ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : General Press, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Márton László
ISBN 963-9598-88-7 kötött : 2200,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2603878]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2006.
Guideposts for the spirit: stories of changed lives (magyar)
   Különös sorsok / szerk. Peggy Schaefer ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, [2006]. - 255 p. : ill. ; 19 cm. - (Mérföldkövek a szívünkben)
ISBN 963-7080-20-1 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 2604231]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2006.
Guiliano, Mireille
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajzok Almási Zétény]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 289, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9471-97-6 kötött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - diéta - humoreszk - szakácskönyv
820-7(73)=945.11 *** 641.561(083.12)
[AN 2603567]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2006.
Heine, Heinrich (1797-1856)
   Firenzei éjszakák : három elbeszélés / Heinrich Heine ; [ford. Györffy Miklós, Lakatos István, Tandori Dezső] ; [az utószót Györffy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2006. - 154, [3] p. : ill. ; 25 cm
Tart.: A nemes Schnabelewopski úr emlékirataiból ; Firenzei éjszakák ; A bacherachi rabbi : töredék. - Egys. cím: Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski ; Florentinische Nächte ; Der Rabbi von Bacherach
ISBN 963-07-7951-X kötött : 2700,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2602944]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2006.
Hermans, Rudi
Terug naar Törökbálint (magyar)
   Törökbálint messzire van / Rudi Hermans ; ford. Gera Judit. - [Budapest] : Tinta Kvk., 2005. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-7094-34-2 kötött
flamand irodalom - kisregény
839.32-31=945.11
[AN 2603184]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2006.
Holt, Victoria
The changeling (magyar)
   Az elcserélt gyerek / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-298-4 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-635-297-6)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2603409]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2006.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Adagio lamentoso / Bohumil Hrabal ; [ford. Körtvélyessy Klára et al.] ; [vál. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1997. - 263, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7986-2 kötött : 2100,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2605937]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2006.
Keith, William H.
Saga of the gray death legion (magyar)
   A szürke halál légió / William A.[!H] Keith Jr. - Budapest : Beholder, 2005-. - 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-8428-11-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2569399]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A dicsőség ára / [ford. Novák Gábor]. - 2006. - 329 p.
ISBN 963-8428-22-8 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2603975] MARC

ANSEL
UTF-84765 /2006.
Kundera, Milan
L'ignorance (magyar)
   Nemtudás / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2001. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7990-0 kötött : 1800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2605944]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2006.
LaBrecque, Jennifer
Barely decent (magyar)
   Forró jamaikai éjszakák / Jennifer LaBrecque ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 197.)
ISBN 963-537-474-7 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2603600]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2006.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The screwtape letters (magyar)
   Csűrcsavar levelei / C. S. Lewis ; [ford. Siklós József]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2005, cop. 1997. - 134, [6] p. ; 18 cm
ISBN 963-7954-88-0 fűzött
angol irodalom - szatíra
820-7=945.11
[AN 2600174]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2006.
Lindner, Irmgard
Krümel und Rosine im Tohuwabohu (magyar)
   Csipet és Bogyó kalamajkát okoz / Irmgard Lindner ; [ill. Csizmár Alícia]. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2006. - 124, [3] p. : ill. ; 25 cm
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-06-9 kötött : 1780,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2604052]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2006.
Ludlum, Robert
The Bourne supremacy (magyar)
   Bourne hatalma / Robert Ludlum ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 597 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "A fantom visszatér" címmel is
ISBN 963-635-299-2 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-635-299-9)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2603414]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2006.
Macomber, Debbie
This matter of marriage (magyar)
   Szingli-tangli / Debbie Macomber ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 383 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Fűzött : 1795,- Ft (hibás ISBN 963-537-475-5)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2603916]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2006.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Fábi, a világ leggyorsabb jobbszélsője / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2006]. - 115, [3] p.
ISBN 963-7461-04-3 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2602914] MARC

ANSEL
UTF-84772 /2006.
McFarlane, Peter
Goat boy (magyar)
   Irány a vadon! / Peter McFarlane ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 150, [2] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-498-5 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(94)(02.053.2)=945.11
[AN 2603528]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2006.
Nadʹ, Elena
   Volšebnye polëty na hvoste bumažnogo zmeâ : povestʹ-skazka / Nadʹ Elena ; risunki avtora. - [Gödöllő] : Nagy I. Z., cop. 2005. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-150-6 fűzött
orosz irodalom - ifjúsági regény
882-31(02.053.2)
[AN 2603324]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2006.
Palmer, Diana
After midnight (magyar)
   Éjfél után / Diana Palmer ; [... ford. Acsai Roland]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 239 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-494-1 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2603911]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2006.
Paolini, Christopher
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2006-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2606002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Eragon. - 2006. - 526 p. : ill.
ISBN 963-07-8043-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2606003] MARC

ANSEL
UTF-84776 /2006.
Perdue, Lewis
Daughter of God (magyar)
   Isten lánya / Lewis Perdue ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-093-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2604083]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2006.
Roberts, Nora
Survivor in death (magyar)
   Halálos menekülés / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 963-425-086-6 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2603940]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2006.
Sosnowski, Jerzy
Apokryf Agłai (magyar)
   Aglaja : apokrif / Jerzy Sosnowski ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2006. - 375 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7966-8 kötött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2603950]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2006.
Starleigh, Mary
What the cowboy prescribes (magyar)
   Karnyújtásnyira / Mary Starleigh ; [... ford. Radics Viktória]. Csúcskísérlet / Gill Sanderson ; [... ford. Bittera Dóra]. Tökéletes ellátás / Joanna Neil ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 3.)
Egys. cím: What the cowboy prescribes. Second lover. The children's doctor
ISBN 963-537-493-3 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2604908]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2006.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8154-5 kötött : 1890,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2605931]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2006.
   Szerelmes szavak. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Holló ajándékkönyvek, ISSN 1787-8047)
ISBN 963-684-321-X kötött
szerelem - világirodalom - aforizma
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2604046]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2006.
Woolf, Virginia
Three guineas (magyar)
   Három adomány / Virginia Woolf ; [ford. Séllei Nóra]. - Budapest : Európa, 2006. - 376 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7960-9 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - háború - esszé
820-4=945.11 *** 355.01
[AN 2603980]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2006.
Zweig, Stefanie
Karibu heisst Willkommen (magyar)
   Karibu - Isten hozott : regény Afrikából / Stefanie Zweig ; [ford. Wintersteinné Német Éva]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2006]. - 261 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-57-3 kötött : 2200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2603189]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4784 /2006.
Ady Endre (1877-1919)
   Válogatott versek / Ady Endre ; [vál., a jegyzeteket és az életrajzi jegyzetet írta Mesterházi Mónika]. - Budapest : Osiris, 2006. - 334 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-857-9 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2603242]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2006.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   A tóparti gyilkosság / Ambrus Zoltán ; [... szerk. Zsikai Erika, Simkó György]. - Budapest : Eri, 2006. - 104 p. ; 22 cm
Tart.: A tóparti gyilkosság ; Jancsi és Juliska
ISBN 963-9653-00-4 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2603161]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2006.
Andrássi György
   Polgárháború : [vagyunk mi és vannak ők] / Andrássi György. - Budapest : Partvonal, 2006. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-09-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2604051]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2006.
Barti Béla
   Leventesors : igaz történet két levente, Barti Béla és Barti László németországi megpróbáltatásairól a II. világháború végén / Barti Béla. - Malomsok : [Magánkiad.], 2005. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Barti Béla
Barti László
Németország - Magyarország - leventemozgalom - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 329.78(439)"194"(0:82-94) *** 355.48(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2603346]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2006.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2251-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2605927]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2006.
Bene Viki
   Eszterlánc : egy "páratlan" anya feljegyzései / Bene Viki. - Budapest : Európa, 2006. - 201 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 963-07-7958-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - egyedülálló - nő - humor - regény
894.511-31 *** 316.37-058.832-055.2(0:82-7)
[AN 2604024]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2006.
Bernáth László (1930-)
   Időmozaik : dokumentumregény / Bernáth László. - Budapest : Coldwell Kv., 2005. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-86748-1-4 fűzött : 1180,- Ft
Bernáth László (1930-)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2603757]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2006.
Bogdán József (1956-)
   Remegés : versek / Bogdán József. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 38 p. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2603536]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2006.
Cseh Károly (1952-)
   Toronyiránt : versek 1992-2004 / Cseh Károly ; [rajz. Koscsó László]. - Eger : Gonda Kvk., 2006. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85449-0-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2603814]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2006.
Csorba-Mikita István (1913-2000)
   Mit ér az ember, ha paraszt? : válasz Veres Péternek odaátra / Mikita István ; [szöveggond., jegyzetek Szabó Ferenc] ; [kiad. a Békés Megyei Könyvtár]. - Békéscsaba : Biharugra : Békés M. Kvt., 2006. - 165, [2] p. ; 22 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7141-94-4)
Csorba-Mikita István (1913-2000)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2603698]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2006.
Czéh Zoltán (1971-)
   A Pókháló csillagkép / Czéh Zoltán. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 963-86864-2-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2603621]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2006.
   Dalok szerelme : "A XXI. század szerelmes versei" című pályázat anyagából / [... vál. Ferenczi Zsolt, Nagy Sándor, Zilahi György] ; [szerk. Csáky Anna et al.] ; megj. a Beőthy Galéria gondozásában. - Győr : Beőthy Galéria, 2005. - 67, [2] p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 963-229-218-9 kötött
magyar irodalom - szerelmi irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 2603309]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2006.
Dorogi Edit
   Ne nézzenek nyúlnak! : egy szingli anya akcióba lép / Dorogi Edit. - Budapest : Európa, 2006. - 261 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 963-07-7959-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - nő - egyedülálló - humor - regény
894.511-31 *** 316.37-058.832-055.2(0:82-7)
[AN 2604026]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2006.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Profán litánia : válogatott versek / Győri D. Balázs ; szerk., az előszót írta Baranyi Ferenc. - [Budapest] : ["Balázs Mester" Alapítvány], 2006. - 82 p. : ill. ; 19 cm
Közread. a "Balázs Mester" Alapítvány
ISBN 963-229-217-0 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604532]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2006.
Éles Árpád
   Elmúlás árnyékában : válogatott versek, 2001-2006 / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2006. - 238 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-462-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604931]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Erdély / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 201, [3] p. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-7138-68-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 2604053]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2006.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   József Attila-énekek / Fenyvesi Félix Lajos ; [a szerző rajz.]. - Hódmezővásárhely : [Önkormányzat], 2005. - 169, [2] p. : ill. ; 20 cm
Közread. Hódmezővásárhely Önkormányzata
ISBN 963-86668-7-0 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)József_A.
[AN 2604786]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2006.
Finy Petra (1978-)
   Histeria grandiflora vagyis Ha az elme bimbóként kibomlik / Finy Petra ; [az illusztrációk a szerző munkái]. - Budapest : FISZ, 2005. - 85 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 38.)
ISBN 963-7043-18-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604898]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2006.
Forrai Eszter (1938-)
   Színné vált szavak, 2003-2004 : versek, naplórészlet / Forrai Eszter ; utószó Kabdebó Lóránt. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7486-13-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604391]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2006.
Frank János (1925-2004)
   Tárlatok - szertartások : portrék, visszaemlékezések, útinaplók / Frank János ; [szerk. Károlyi Csaba]. - Budapest : Élet és Irodalom, 2006. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 963-86526-5-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művészet - publicisztika
894.511-92 *** 7(439)(0:82-92)
[AN 2604540]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2006.
Grünfelder Alíz
   Hemytiai kaland / Grünfelder Alíz ; [ill. Kiel Tímea]. - Mohács : Magánkiad., 2005. - 174 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-460-931-7 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2603204]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2006.
   II. antológia : www.fullextra.com / [szerk. Hárs István, Kamarás Klára, Víg Éva]. - [Budapest] : [Talentum], 2005. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A fullextra II. antológiája
ISBN 963-86973-0-X fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2602970]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Szalmaláng / Janikovszky Éva. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8150-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2605913]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2006.
József Attila (1905-1937)
   Medvetánc : [válogatott költemények, 1922-1934] / József Attila ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2005. - 108, [2] p. ; 26 cm + mell. (44 p.)
A mellékletben "Utószó a Medvetánc-kötethez : József Attila vásárhelyi évei" címmel Tverdota György, Olasz Sándor és Kőszegfalvi Ferenc tanulmányai. - Az 1934-ben Budapesten, a Révai kiadásában megjelent mű reprintje. - Közös tokban
ISBN 963-86668-8-9 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)József_A. *** 094/099.07
[AN 2604790]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2006.
Kaposvári Bertalan (1939-)
   Kiválasztottak / Kaposvári Bertalan. - Budapest : Dekameron, [2006]. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 963-9331-14-7 kötött : 2650,- Ft (hibás ISBN 963-9331-70-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2603317]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Arany a tűzben : Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-251-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604892]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Az élet bölcselete : Kenéz Heka Etelka versei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-237-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604887]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Kenéz Heka Etelka japán haiku stílusban írt költeményei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-448-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604889]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Kenéz Heka Etelka novellái. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-469-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2604891]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   A lélek hullámán : Kenéz Heka Etelka válogatott versei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-112-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604884]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2006.
Kenéz Heka Etelka
   Szerelem szemével : Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-252-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604888]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2006.
Király Ferenc (1973-)
   A csillagok hegyén : regény / Király Ferenc. - Budapest : Print Café Kvk., 2006. - 370 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-986-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2603448]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2006.
Kis József
   Mátyás király legendás bizalmasa : történelmi regény, 1443-1490 / Kis József ; [graf. Rózsa Mátyás]. - [Budapest] : Horizont, [2006]. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2604683]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2006.
Kornis Mihály (1949-)
   Vigasztalások könyve / Kornis Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 218, [3] p. ; 19 cm + CD-ROM
Kötött : 2870,- Ft (hibás ISBN 963-8453-93-1)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2605947]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2006.
Lászlóffy Aladár (1937-)
   Harmatjáték / Lászlóffy Aladár ; [rajz. Kopacz Mária]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2006. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 963-229-093-3 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2603811]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2006.
Lengyel Géza (1941-)
   Néhány valódi : Lengyel Géza versek, 2004-05 / [grafika-ill. Lengyel Nagy Sára] ; [előszót írta Okányi Kiss Ferenc]. - Budapest : Uránusz, 2005. - 130 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9599-34-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2602907]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2006.
Lukács Imre, Sz (1934-)
   Szülém mégis utazik / Sz. Lukács Imre. - Szeged : Bába, 2005. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-60-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2600370]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2006.
Mae, Stella
   Kirké sziklája : romantikus regény / Stella Mae. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2006. - 272 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9444-87-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2603534]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2006.
Mae, Stella
   Rózsakikötő : szerelmes regény / Stella Mae. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2006. - 252 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9444-84-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2603535]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2006.
Makkai Ádám (1935-)
   Jézus és a démonok imája : összegyűjtött versek, 1952-2005 / Makkai Ádám. - Chicago [Ill.] : Atlantis-Centaur ; Budapest : Tinta K., 2005. - 566 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7094-36-9 kötött : 2850,- Ft
ISBN 1-930902-04-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2603197]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Féltékenyek : a Garrenek műve regényciklus második része / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 261, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-990-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2603470]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Féltékenyek : a Garrenek műve regényciklus második része / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 261, [3] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-208-991-X v. : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2603566]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2006.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   Csillag az égen.. : versek / Mikolai Bertics Mihály. - [Vásárosnamény] : Szerző, 2006. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-243-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2603479]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2006.
Moldova György (1934-)
   Éjféli napsütés : szatírák, karcolatok / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2006. - 185, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-9291-95-1 kötött
magyar irodalom - humoreszk - szatíra
894.511-7
[AN 2603217]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
Beszélgetés a ferde toronnyal (részlet)
   Olaszországi csavargásom / Móra Ferenc. - Budapest : Eri, 2006. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-8090-93-6 kötött : 1890,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - karcolat
894.511-992 *** 894.511-43 *** 908.45(0:82-992)
[AN 2603153]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Könnyes könyv / Móra Ferenc ; [vál. és szerk. Varga Lászlóné]. - Budapest : Heted7Világ, cop. 2005. - 135 p. ; 21 cm. - (Arany forrás, ISSN 1787-8128)
ISBN 963-9488-56-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604045]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2006.
Muhi Mária (1973-)
   Turistavízum / Muhi Mária ; [rajz. Békési József]. - [Budapest] : Médiamix ; [East Brunswick, N.J.] : Kalnoky, 2005. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86689-4-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2603308]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2006.
Oliveira, Isabel
   Halálharmad : szerelmes regény / Isabel Oliveira. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2006. - 261 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9444-96-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2603533]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2006.
Paál Zoltán (1913-1982)
   Arvisura - igazszólás : regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából / Paál Zoltán ; összeáll. és szerk. Bolyki Úr János. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 2005. - 2 db (1517 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-71-9 kötött : 7000,- Ft
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2602982]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 704 p.
ISBN 963-9906-72-7
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2602986] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 709-1517.
ISBN 963-9906-73-5
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2602990] MARC

ANSEL
UTF-84833 /2006.
Radnóti Miklós (1909-1944)
Művek (vál.)
   Radnóti Miklós összegyűjtött versei és versfordításai / [a szöveggond., az utószó és a jegyz. Ferencz Győző munkája]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 492 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-646-0 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2605906]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2006.
   Régi idők meséi / [... vál. és átd. Szladek Mihály]. - Budapest : Eventus, 2005. - 112 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-86947-1-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2604669]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 335 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-448-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605845]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-452-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605841]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 271 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-449-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605875]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 248 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-450-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605838]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 206, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-369-442-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605843]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 188, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-369-446-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605847]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-451-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2605818]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2006.
Rideg Róbert (1979-)
   Hitre éhesen : versek / Rideg Róbert ; [az illusztrációk Palásti Ágnes munkái]. - Szentes : Szerző, 2005. - 95 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-460-970-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604497]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2006.
Rubóczki László
   "Vörösbábel" a Kárpátok alatt / Rubóczki László. - [Leányfalu] : Magánkiad., [2006]. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-499-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604756]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2006.
Sebestyén Endréné Szigeti Piroska
   Tücsökbál : mondókák, versek, mesék gyerekeknek / Sebestyén Endréné Szigeti Piroska. - Nyíregyháza : Szerző, 2006. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-365-4 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2600170]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2006.
Székely János (1929-1992)
   Szerelem : Székely János versei / [vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2006. - 74, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-63-3 kötött : 1999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2604084]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2006.
Szilágyi László
   Fűszerkeverék / [Szilágyi László]. - [Hidasnémeti] : Szilágyi L., 2005. - 92 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Madarat tolláról ; Clarissa
ISBN 963-229-340-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604496]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2006.
Szilágyi László
   Vox humana 2004 / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : Szilágyi L., 2005. - 137 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-339-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604490]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2006.
Takáts Gyula (1911-)
   Öt esztendő Drangalagban, 1981-1985 : naplójegyzetek / Takáts Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 301 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9498-56-4 kötött : 2600,- Ft
Takáts Gyula (1911-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2603734]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2006.
Varga Lajos (1946-)
   Jégből oázis : válogatott versek / Varga Lajos Dániel ; [közread. a] Patrónus Közgyűjteményi Alapítvány. - Győr : Patrónus Közgyűjteményi Alapítvány, 2006. - 101, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-323-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604498]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2006.
Varga Rita
   Gyermekmosoly / Varga Rita ; [ill. Mohácsi Gábor]. - [Encs] : [Magánkiad.], [2006]. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2602903]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2006.
Végh Attila (1962-)
   Az unatkozó angyal : tizenöt esszé / Végh Attila. - Budapest : Ráció, 2006. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9605-01-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2604733]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2006.
   Veszprémi rügyek : irodalmi antológia : válogatás a Veszprémi Egyetem polgárainak verseiből és prózáiból / [vál. és szerk. Acélvári Nóra, Dominich Sándor, Salekovics Ádám]. - Veszprém : VE, 2006. - 117, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9495-85-9 fűzött
Veszprém - magyar irodalom - egyetem - antológia
894.511-822 *** 378.4(439-2Veszprém)
[AN 2604151]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2006.
Vitnyédi Németh István (1894-1948)
   Megjött a nyár : versek / Vitnyédi Németh István ; [a könyv Győri Imre és Zsebedics József munkája nyomán jött létre]. - Győr : Hazánk, 2006. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7586-90-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2604500]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4854 /2006.
   Állatóvoda. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-388-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604167]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2006.
   Bambi / ill. Van Gool ; [szöveg ... A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Gy. Szabó Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - [16] p., 2 t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás album)
ISBN 963-684-047-4 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2603504]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Mókás ABC / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-392-1 kötött
olvasókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.416.2
[AN 2604086]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2006.
   A dzsungel könyve / ill. Van Gool ; [szöveg ... A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Gy. Szabó Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás album)
ISBN 963-684-043-1 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2603494]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2006.
   Az égig érő fa / Benedek Elek nyomán. - Üllő : Regun Press, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 9.)
ISBN 963-7459-21-9 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604910]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2006.
   Erdei séta. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-390-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604170]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2006.
   Hófehérke / ill. Van Gool ; [szöveg ... A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Gy. Szabó Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - [16] p., 2 t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás album)
ISBN 963-684-046-6 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2603498]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2006.
   Ki lakik itt? : háziállatok. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-389-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604169]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2006.
   A kis hableány / ill. Van Gool ; [szöveg ... A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Gy. Szabó Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - [16] p., 2 t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás album)
ISBN 963-684-045-8 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2603492]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2006.
Kovács Barbara
   Idesüss! : mesék, versek, mondókák, dalok, feladatok : tantervkövető komplex foglalkoztató az évszakokhoz a 4-10 éves korosztálynak műsoros kazettával / írta Kovács Barbara ; rajz. Tényi Katalin. - 2. kiad. - [Szeged] : Novum, cop. 2006. - 191, [8] p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD
ISBN 963-9334-92-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-821(02.053.2)
[AN 2600590]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2006, cop. 1993. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86610-8-9 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605962]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2006, cop. 1986. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86610-7-0 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605963]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2006.
   Mesék Mátyás királyról : magyar népmesék nyomán. - Üllő : Regun Press, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 10.)
ISBN 963-7459-22-7 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604917]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2006.
Miler, Zdeněk
Krtek a orel (magyar)
   A vakond és a sas / [... ill. Zdeněk Miler] ; [szöveg Hana Doskočilová] ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 78 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-11-8142-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605992]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2006.
Paulovkin Boglárka
   A katicabogár elveszett pöttyei : Paulovkin Boglárka meséje. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X Budavár, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 963-86655-6-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2603520]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2006.
Piccolo, magico Natale (magyar)
   Karácsony : versek, mesék. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Kotcsis Orsolya
ISBN 963-369-322-5 kötött : 1699,- Ft
karácsony - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2603765]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2006.
   Pinokkió / ill. Van Gool ; [szöveg ... A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Gy. Szabó Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás album)
ISBN 963-684-044-X fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2603502]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2006.
   Piroska és a farkas / ill. Van Gool ; [szöveg ... A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Gy. Szabó Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás album)
ISBN 963-684-048-2 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2603499]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2006.
   Vidám állatversikék. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-391-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604165]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2006.
   Virgonc / Móra Ferenc nyomán. - Üllő : Regun Press, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 12.)
ISBN 963-7459-24-3 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604921]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2006.
   A vitéz szőcs / Benedek Elek nyomán. - Üllő : Regun Press, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 11.)
ISBN 963-7459-23-5 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2604918]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   A hunok útra kelnek / Wass Albert ; [ill. Sárkány Roland]. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - [24] p. : ill., színes. - (Hun mondák könyve ; 1.)
ISBN 963-7329-58-7 kötött : 1400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2603178]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4876 /2006.
Odegnál Róbert (1974-)
   A hívó / Odegnál Róbert ; [a szöveget gond. Magyarósi Gizella]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2005. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86865-0-2 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 2603847]
MARC

ANSEL
UTF-8