MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:47:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4877 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-39-2 *
lexikon
030
[AN 126986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Sodoma - Tarján. - 2006. - [4], 875 p., [16] t., [34] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-27-X kötött
lexikon
030
[AN 2608304] MARC

ANSEL
UTF-84878 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
lexikon
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Tarján - Vár. - 2006. - [4], 788 p., [65] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-55-5 kötött
lexikon
030
[AN 2608306] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4879 /2006.
   Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből, 1952-2002 / [közread. a] Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2004-. - ill. ; 25 cm
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - könyvtártörténet
026/027(439.161)(091)
[AN 2575845]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Felsőoktatási-, iskolai- és szakkönyvtárak / [szerk. Kovács Tibor et al.] ; [... szerzői Bihari Albertné et al.]. - 2005. - 560 p. : ill.
Bibliogr.: p. 506-542. és a fejezetek végén
ISBN 963-7281-52-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - könyvtártörténet - iskolai könyvtár - egyetemi könyvtár - szakkönyvtár
027.7(439.161)(091) *** 027.8(439.161)(091) *** 026(439.161)(091)
[AN 2605874] MARC

ANSEL
UTF-84880 /2006.
   Laikus olvasók? : a nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei / szerk. Lóránd Zsófia [et al.] ; [... szerzői Arató László et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 382 p. : ill. ; 22 cm. - (Dayka könyvek, ISSN 1589-1925 ; 4.)
A Dayka Gábor Társaság által 2004. máj. 13-14. között "Laikus olvasás és populáris kultúra" címmel Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-87-3 fűzött : 3100,- Ft
recepcióelmélet - olvasáskutatás - irodalomelmélet - irodalomesztétika - konferenciakiadvány
028 *** 82.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2605581]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2006.
   Tárgyszójegyzék / [összeáll. Dévai Péter] ; [kiad. a] KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolgálat, 2005. - 50 p. ; 25 cm
ISBN 963-215-812-1 fűzött
tárgyszójegyzék
025.343.1
[AN 2591202]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4882 /2006.
Beksics Gusztáv (1846-1906)
Művek (vál.)
   Beksics Gusztáv / vál., sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Müller Rolf. - Budapest : Új Mandátum, 2005. - 234 p. ; 24 cm. - (Magyar panteon, ISSN 1585-3098 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-96-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - újságíró - magyar irodalom - belpolitika - 19. század - publicisztika
070(439)(092)Beksics_G. *** 894.511-92 *** 323(439)"18"(0:82-92)
[AN 2605560]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4883 /2006.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 105 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
Kötött : 2440,- Ft (hibás ISBN 963-9569-38-0)
okkultizmus
133.25
[AN 2607571]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2006.
Christian, A. J.
   Mit keresett Isten a hálószobában? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 334 p. ; 23 cm
ISBN 963-528-803-4 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2607939]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2006.
Müller Péter (1936-)
   Kígyó és kereszt / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 291, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-781-X kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2608269]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Courage (magyar)
   Bátorság : a veszélyes élet élvezete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 240 p. ; 21 cm
A borítófedélen egyéb címadatként: A félelemnélküliség művészete
ISBN 963-528-773-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2609909]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2006.
   Van-e természetfölötti? : pillantás az anyag függönye mögé / [szerk. Isvara Krisna dász (Tasi István)]. - Somogyvámos : Lál, 2005. - 146 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143-146. és a jegyzetekben
ISBN 963-86772-4-4 fűzött : 1190,- Ft
okkultizmus - lélekvándorlás
133.25 *** 129.4
[AN 2605746]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4888 /2006.
   Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció : tanulmánykötet : az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján, 2005. április 28., Komárom / [... a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata és a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete szervezésében] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola és az MTA Veszprémi Területi Bizottság]. - Székesfehérvár : KJF : MTA Veszprémi Területi Biz., 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9558-48-6 fűzött
fenntartható fejlődés - globalizáció - regionális gazdaság - konferenciakiadvány
504.03 *** 330.34 *** 339.9 *** 332.1 *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2605262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 358 p.
Szerk. Beszteri Béla
fenntartható fejlődés - globalizáció - üzemgazdaságtan - jog - konferenciakiadvány
504.03 *** 330.34 *** 332.1 *** 658 *** 34 *** 339.9 *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2605265] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 252 p.
Szerk. Beszteri Béla, Szabó Péter
Magyarország - fenntartható fejlődés - globalizáció - mezőgazdaság - felsőoktatás - marketing - konferenciakiadvány
504.03 *** 339.9 *** 338.43(439) *** 378(439) *** 339.138 *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2605267] MARC

ANSEL
UTF-84889 /2006.
   A Káli-medence / [szerk. Futó János] ; [írták Bauer Norbert et al.] ; [fotók Bauer Norbert et al.]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2005. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Balaton-felvidék természeti értékei, ISSN 1586-3441 ; 5.)
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 963-218-066-6 fűzött
Káli-medence - nemzeti park
502(439Káli-medence) *** 502.4(439)Balaton-felvidéki_Nemzeti_Park(036)
[AN 2605920]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2006.
Kiss Ferenc (1958-)
   Környezet-tudomány-történet / Kiss Ferenc és Szabó Árpád. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2005. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 963-7336-21-4 fűzött
környezetvédelem - tudománytörténet
504.05(091) *** 001(100)(091)
[AN 2605507]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4891 /2006.
Csákány Béla (1932-)
   Diszkrét matematikai játékok / Csákány Béla. - Szeged : Polygon, 2005. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071 ; 7.)
Bibliogr.: p. 225-227.
Fűzött
játékelmélet - diszkrét matematika
519.83 *** 519.813 *** 51-8
[AN 2603236]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2006.
   Formális módszerek az informatikában / Bartha Tamás [et al.] ; szerk. Pataricza András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2006. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.: p. 299-308.
ISBN 963-9548-90-1 fűzött : 3800,- Ft
matematikai logika - matematikai modell - egyetemi tankönyv
510.6(075.8) *** 519.86(075.8)
[AN 2605373]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2006.
Hajnal Péter (1965-)
   Elemi kombinatorikai feladatok / Hajnal Péter. - 2. jav. kiad. - Szeged : Polygon, 2005. - 460 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071 ; 4.)
Bibliogr.: p. 459-460.
Fűzött
kombinatorika - példatár
519.1(076)
[AN 2603230]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2006.
Herceg, Dragoslav
Matematičke formule (magyar)
   Matematikai képlettár / Dragoslav Herceg ; [rajz. Đorđe Herceg] ; [ford. Irena Čomić] ; ... a m. matematikai szimbólumrendszerhez alakította Koromné Beck Zsuzsanna. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - 54, [2] p. : ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9334-89-8 fűzött
matematikai képlet
51(083)
[AN 2605435]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2006.
Megyesi László
   Bevezetés a számelméletbe / Megyesi László. - Szeged : Polygon, 2005. - V, 186 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590 ; 7.)
Bibliogr.: p. 185-186.
Fűzött
számelmélet - egyetemi tankönyv
511(075.8)
[AN 2603228]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2006.
Szabó László Imre
   Ismerkedés a fraktálok matematikájával / Szabó László Imre. - 2. jav. kiad. - Szeged : Polygon, 2005. - IV, 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071 ; 3.)
Fűzött
fraktál
510.22 *** 514
[AN 2603244]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2006.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus II. példatár / Szabó Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - [Szeged] : Polygon, cop. 2006. - [8], 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590 ; 22.)
Fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2603246]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2006.
Urbán János
   Határérték-számítás : példatár / Urbán János. - 4. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2006. - 451 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3072-2 fűzött
határérték - példatár
517.382(076)
[AN 2609588]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4899 /2006.
Molnár Ferenc
   Opak ásványok mikroszkópos vizsgálata : egyetemi tankönyv / Molnár Ferenc, Szentpéteri Krisztián. - Budapest : Hantken, 2005. - 191, IV p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Hantken tankönyvek, ISSN 1787-8233)
ISBN 963-219-607-4 fűzött
ásványtan - mikroszkópos vizsgálat - opakásvány - egyetemi tankönyv
549.086(075.8) *** 549.903.5
[AN 2605508]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4900 /2006.
Lóczy Dénes (1954-)
   Geomorfológia / Lóczy Dénes, Veress Márton. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2006]-. - 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 963-7296-24-7
geomorfológia - egyetemi tankönyv
551.4(075.8)
[AN 2605485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Földfelszíni folyamatok és formák. - cop. 2006. - 335 p., [53] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7296-25-5 kötött : 4980,- Ft
geomorfológia - egyetemi tankönyv
551.4(075.8)
[AN 2605487] MARC

ANSEL
UTF-84901 /2006.
Walpole, Brenda
The Sun rises and other questions about time and seasons (magyar)
   Miért kel fel a nap? : kérdések és válaszok az időről és az évszakokról / Brenda Walpole ; [ford. Kiss Bálint Dániel]. - [Szeged] : Novum, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Félezer miért)
Fősorozata: Félezer miért.
ISBN 963-9334-83-9 fűzött
időjárás - idő - gyermekkönyv
551.5(02.053.2) *** 529.7(02.053.2)
[AN 2605492]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4902 /2006.
Hunnivári Zoltán
   A végső visszaszámlálás : napfogyatkozások Caesartól Diocletianus koráig : hungár naptár, archeocsillagászat : 200 év, amely megrendíti a világot = The final countdown / Hunnivári Zoltán. - Budapest ; [Fertőszentmiklós] : Soproni Anzsu Kft., 2005. - 99 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 98.
Kötött (hibás ISBN 963-464-972-6)
naptár
529
[AN 2605510]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4903 /2006.
Kertész József
   A Bertényi Miklós Füvészkert és Erdészeti Bemutatóterület sétakalauza / írta Kertész József ; fotók Békefiné Moór Györgyi ; [a Pilisi Parkerdő Rt. kiadványa]. - Visegrád : Pilisi Parkerdő Rt., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pilisi Parkerdő Rt. (Visegrád). Bertényi Miklós Füvészkert és Erdészeti Bemutatóterület
Visegrád - botanikus kert - útmutató
58.006(439-2Visegrád)(036)
[AN 2605911]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2006.
Tóth Sándor (1932-)
   Magyarország csípőszúnyog-faunája : Diptera: Culicidae : in memoriam Mihályi Ferenc, 1906-1997 = The fauna of mosquitoes in Hungary : Diptera: Culicidae / Tóth Sándor. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2006]. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 6.)
Bibliogr.: p. 319-322. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-43-4 fűzött
Magyarország - fauna - szúnyog
595.771 *** 591.9(439)
[AN 2605912]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4905 /2006.
   10 éves a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete / [összeáll. Jászberényi Zsombor] ; [szerk. Vargovics Miklós]. - [Nagykanizsa] : Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete, [2006]. - 16 p. ; 22 cm
Fűzött
Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
Nagykanizsa - cukorbetegség - egyesület
616.379-008.64 *** 061.2(439-2Nagykanizsa)
[AN 2607012]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2006.
Alföldi Sándor
   A kora reggeli cardiovascularis kockázat kezelése hypertoniában / [szerzők ... Alföldi Sándor, Vértes András]. - [Budapest] : Viviankom, 2006. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Kész. Kario Kazuomi: Early morning management in hypertension c. műve felhasználásával. - Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-86893-5-8 fűzött
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 2605577]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2006.
   Alkalmazott pszichológia / szerk. Bagdy Emőke, Klein Sándor. - Budapest : Edge 2000, 2006. - 451 p. : ill. ; 25 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86927-4-X fűzött : 4290,- Ft
lélektan
159.9.004.14
[AN 2606576]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2006.
Allende, Isabel
Afrodita (magyar)
   Aphrodité : mesék, ételreceptek és egyéb afrodiziákumok : [utazás az érzéki emlékezet tájain] / Isabel Allende ; Robert Shekter illusztrációival ; Panchita Llona receptjeivel. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 358 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Székely Ervin
ISBN 963-9574-56-2 kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-9574-56-7)
izgatószer - szerelem - nemi élet - szakácskönyv
615.256.22 *** 613.88 *** 392.6 *** 641.55(083.12)
[AN 2605191]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2006.
An alternative algorithm for dosing transdermal fentanyl for cancer-related pain (magyar)
   Fentanyl tapasz orális morfin helyett - hogyan állítsuk át betegeinket? : konszenzusvélemény az átszámításról Breitbart W. és munkatársai közleménye (Alternatív algoritmus a transdermalis fentanyl adagolásához a rákos fájdalom kezelésében) alapján. - Budapest : Literatura Medica, [2005]. - 7 p. ; 24 cm
Különlenyomat-fordítás az Oncology, ISSN 0890-9091, 14. évf. 2000. évi 5. számából
Fűzött
fájdalomcsillapító - daganat
615.21 *** 616-006-085
[AN 2606107]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2006.
Consensus on drug treatment, definition and diagnosis for insomnia (magyar)
   Konszenzusnyilatkozat az insomnia gyógyszeres kezeléséről, definíciójáról és diagnosztikájáról / [E. Estivill et al.]. - Budapest : Literatura Medica, [2005]. - p. 352-387. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 383-387. - Különlenyomat-fordítás a Clinical drug investigation, ISSN 1173-2563, 2003. évi 23. köt. 6. számából
ISBN 963-7715-79-7 fűzött
gyógyszeralkalmazás - alvászavar
615.214.24
[AN 2606111]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2006.
   "Egészségmegőrzés - jó közérzet - prevenció" : XII. Primer Prevenciós Fórum : Budapest, 2005. május 19. ..., Fodor József Országos Közegészségügyi Központ ... : az előadások kivonatai. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., [2005]. - [62] p. ; 30 cm
Fűzött
közegészségügy - megelőzés - egészséges életmód - konferenciakiadvány
614 *** 613 *** 616-084 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606182]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2006.
   Egészségügyi szakdolgozók tüdőgyógyászati kézikönyve / szerk. Magyar Pál, Pálfy Lajosné, Bártfai Zoltán ; [írta Bánhegyi Dénes et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 424 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-971-0 kötött : 4800,- Ft
tüdőgyógyászat - ápolás - tankönyv
616.24-083(078)
[AN 2605056]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2006.
   Az értelemkérdés sodrában : Viktor Frankl születésének centenáriumán = In der Strömung der Sinnfrage : zum 100. Geburtstag von Viktor Frankl / szerk. Sárkány Péter ; [... szerzői Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Jel, 2005. - 189 p. : ill. ; 20 cm
A 2005. ápr. 16-án Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetemen rendezett tudományos ülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Egyes előadások német nyelven is. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9318-94-9 fűzött
Frankl, Viktor E.
Ausztria - filozófus - 20. század - pszichoterápia - lelki gondozás - lélektan - konferenciakiadvány
615.851 *** 1(436)(092)Frankl,_V. *** 159.95 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606318]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2006.
Gallagher-Mundy, Chrissie
Body sculpting (magyar)
   Testszobrászat : [alakformálás és feszesítés 6 hét alatt!] / Chrissie Gallagher-Mundy ; [fényképezte Peter Pugh-Cook]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 128 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-397-7 fűzött
torna
613.71-055.2
[AN 2604905]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2006.
   Gyógynövényekkel az egészségért : gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete / [szerk. Kéry Ágnes] ; [írták Kéry Ágnes et al.] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2005, cop. 2000. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-201-2 fűzött
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2607224]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2006.
Hofmann, Albert
LSD - mein Sorgenkind (magyar)
   LSD : bajkeverő csodagyerekem : egy "varázsszer" felfedezése / Albert Hofmann ; [ford. Bereczky Tamás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Edge 2000 : NDI, 2006, cop. 2003. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (Drogtörténet klasszikusai, ISSN 1589-9969)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86927-1-5 fűzött
kábítószer
613.83
[AN 2603564]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2006.
Horváth László
   Egészségfejlesztés / Horváth László. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2005. - 140 p. ; 24 cm. - (Pedagógusmesterség ; 16.)
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 111-118.
ISBN 963-7336-32-X fűzött
egészségnevelés - higiénia - egyetemi tankönyv
613.8(075.8)
[AN 2605583]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2006.
Hulke, Waltraud-Maria
Das grosse Handbuch der Magnetheilung (magyar)
   Mágnesterápia : praktikus kézikönyv / Waltraud-Maria Hulke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-528-857-3 fűzött : 2290,- Ft
természetgyógyászat - mágnes
615.847.8 *** 615.89
[AN 2604854]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2006.
Kállai Ildikó
   Bye-bye háj : sztárdiéták - mindenkinek / Kállai Ildikó, Kőbán Rita, Pesuth Rita ; [... közrem. Nógrádi Gergely] ; [... kiad. az A'la Gastroyal Kft. ...]. - [Budapest] : Presskontakt Bt. : A'la Gastroyal Kft., cop. 2006. - 135 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 963-229-475-0 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - egészséges táplálkozás - diéta - vállalat - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12) *** 061.5(439)Gastroyal
[AN 2604827]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2006.
Le Calloc'h, Bernard
   Orvostörténeti tanulmányok / Bernard Le Calloc'h ; [közread. a] Magyar Orvostörténelmi Társaság, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : M. Orvostört. Társ. : OPKM, 2006. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9315-96-6 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - orvostörténet - felfedező utazás - művelődéstörténet - 19. század - életrajz
61(100)(092) *** 910.4(100)(092) *** 910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 930.85(100)
[AN 2604863]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2006.
Millard, Anne-Marie
Firm abs flat stomach in only 30 days (magyar)
   Karcsú derék, feszes has 30 nap alatt / Anne-Marie Millard. - Pécs : Alexandra, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 963-369-463-9 fűzött
torna - diéta - egészséges táplálkozás
613.71 *** 613.24
[AN 2605019]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2006.
Millman, Dan
Living on purpose (magyar)
   Élj cél-tudatosan! : egyenes válaszok az élet nehéz kérdéseire / Dan Millman ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 165, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-528-887-5 fűzött : 2290,- Ft
mentálhigiénia - személyiség
613.865 *** 159.923
[AN 2605121]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2006.
Muijsers, Richard B. R.
Montelukast (magyar)
   Montelukast terápiás potenciáljának áttekintése a kettő - tizennégy éves asthmás gyermekek kezelésében / [Richard B. R. Muijsers, Stuart Noble]. - Budapest : Literatura Medica, [2005]. - p. 124-141. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 137-141. - Különlenyomat-fordítás a Pediatric drugs, ISSN 1174-5878, 4. évf. 2002. évi 2. számából
Fűzött
gyermekgyógyászat - asztma - gyógyszeralkalmazás
615.234 *** 616.248-053.2 *** 616-053.2
[AN 2606020]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2006.
Nagy József
   Pozitron emissziós tomográfia : egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal / kész. Nagy József, Odhiambo Raymond, ifj. Vittay Pál. - Budapest : ESKI, 2005. - 66 p. ; 30 cm. - (ESKI füzetek, ISSN 1787-8438 ; 1.)
Bibliogr.: p. 42-49.
ISBN 963-86789-6-8 fűzött
tomográfia
616-073.756.8
[AN 2605494]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2006.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - 5. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2005. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2608055]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2006.
Nagy Margit
   1400 kcal / Nagy Margit. - 5. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2005. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2608032]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2006.
Novák Mária
   Grafológia : história és doktrína / Novák Mária. - Zalaegerszeg : Ramorg, 2005. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-88., 163.
ISBN 963-218-361-4 fűzött
grafológia - tankönyv - történeti feldolgozás
159.925.6(100)(091) *** 159.925.6(078)
[AN 2605007]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2006.
Selby, Anna
The 28-day vitality plan (magyar)
   Szülessünk újjá 28 nap alatt! : [részletes étrend, méregtelenítés és edzésprogram a karcsú, feszes testért] / Anna Selby. - Pécs : Alexandra, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szabó Zsuzsa
ISBN 963-369-365-9 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - torna - méregtelenítés - természetgyógyászat
613.24 *** 613.71 *** 615.89
[AN 2605013]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2006.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - 4. utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., 2006, cop. 2003. - 161 p. ; 23 cm
Lezárva: 2003. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-637-220-9 fűzött
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - táplálkozástudomány - vendéglátás - élelmiszer-kereskedelem - útmutató
614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036) *** 613.2 *** 640.4 *** 339.166.82
[AN 2607731]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2006.
   Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés : egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal / kész. Borcsek Barbara [et al.] ; szerk. Nagy József. - Budapest : ESKI, 2005. - 55 p. ; 30 cm. - (ESKI füzetek, ISSN 1787-8438 ; 3.)
Bibliogr.: p. 37-41.
ISBN 963-86852-0-4 fűzött
besugárzás
615.849
[AN 2605498]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2006.
Tipsord-Klinkhammer, Beverley
Quick reference for emergency nursing (magyar)
   Sürgősségi kórképek : felismerés, ellátás, ápolás / Beverley Tipsord-Klinkhammer, Colleen P. Andreoni ; [ford. Aisa Elias Karsheh]. - Budapest : Medicina, 2006. - X, 302 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-207-4 fűzött : 2200,- Ft
oxiológia
616-08-039.74
[AN 2605140]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4932 /2006.
Machine safety in the European Community (magyar)
   Gépbiztonság az Európai Közösségben : gépgyártók és gépkezelők, tervezőmérnökök és biztonsági szakemberek kézikönyve / [összeáll.] Defren, Kreutzkampf ; [szerk. Frank Schmidt] ; [a szerzők Friedrich Adams et al.] ; [ford. Walz Géza] ; [kiad. Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány]. - Budapest : Munkavédelmi Kut. Közalapítvány, 2005. - 320 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-7142-44-4 kötött
Európai Unió - géptan - védőberendezés - szabvány
621-78 *** 006.7/.8(4-62)
[AN 2605431]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2006.
   Szerencse fel! Szerencse le! : ilyen a bányász élete ... : a borsodi szénbányászat 220 éves történetéből / [a katalógust írta Rémiás Tibor ... és Spóner Péter] ; [szerk., a kiállítást rend. Rémiás Tibor] ; [kiad. a Herman Ottó Múzeum]. - Miskolc : HOM, [2006]. - 39 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A miskolci Herman Ottó Múzeumban 2005. szept. 2-án megnyított kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 38.
ISBN 963-9271-45-4 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - Borsodi-medence - szénbányászat - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
622.33(439.134)(091) *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2604820]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4934 /2006.
Agárdi Gábor
   IBM PC gyakorlati assembly : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Agárdi Gábor. - Budapest : INOK K., 2006. - 212 p. ; 24 cm + floppy
Gerinccím: Gyakorlati assembly
ISBN 963-9625-18-3 fűzött
programnyelv
519.682Assembly
[AN 2609540]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2006.
Csörnyei Zoltán
   Fordítóprogramok / Csörnyei Zoltán. - Budapest : Typotex, 2006. - 326 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 963-9548-83-9 fűzött : 3600,- Ft
fordítóprogram - egyetemi tankönyv
519.681(075.8)
[AN 2605371]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2006.
Doob, Michael
A gentle introduction to TEX (magyar)
   TEX könnyedén : kézikönyv önálló tanuláshoz / Michael Doob ; ford. és kieg. Makay Géza. - 2. jav. kiad. - Szeged : Polygon, 2005. - [4], VI, 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071 ; 16.)
Fűzött
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2Tex
[AN 2603239]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2006.
Dreilinger Timea
   Egyszerűen Microsoft Office PowerPoint 2003 / Dreilinger Tímea. - [Budapest] : Panem, 2006. - 320 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-459-7 fűzött : 1490,- Ft
prezentációs grafika - tankönyv
519.688PowerPoint(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2605221]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2006.
   HungaroLogo tíz : válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból / összeáll. Farkas Károly. - [Budapest] : [NJSZT], 2005. - 197 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8431-93-8 fűzött
programnyelv - informatika - tantárgy - konferenciakiadvány
519.682Logo *** 372.868.13 *** 061.3(439)
[AN 2605730]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2006.
Kónya László
   Számítógép-hálózatok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kónya László. - Budapest : INOK K., 2006. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 963-9625-16-7 fűzött
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 2610059]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Bemutatkozik a Photoshop CS2 / Pétery Kristóf. - [Budapest] : Inok, 2005. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Adobe Photoshop CS2 (gerinccím)
ISBN 963-9625-11-6 fűzött
számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2606261]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4941 /2006.
Szász Gábor
   Kommunikációs rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szász Gábor, Kun István, Zsigmond Gyula ; [közread. az LSI Oktatóközpont]. - Budapest : INOK K., 2006. - IV, 297 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 963-9625-17-5 fűzött
híradástechnika - egyetemi tankönyv
621.39(075.8)
[AN 2609537]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4942 /2006.
Timkó György
   Vaskolléga : a szedőgépek másfél évszázados története / Timkó György. - [Budapest] : [Kossuth Ny.], 2005. - 392, [4] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 384-385.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
betűszedő gép - történeti feldolgozás
681.616(091)
[AN 2605433]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4943 /2006.
Deák György (1926-)
   A tartószerkezeti tervezés alapjai : tervezés az Eurocode alapján / szerzők Deák György, Erdélyi Tamás, Visnovitz György. - Budaörs : Springer Media, [2005]. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 33.
Fűzött (hibás ISBN 963-86129-5-9)
tartószerkezet
624.072.2.04
[AN 2605656]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2006.
Dulácska Endre (1930-)
   Statikai kisokos : segédlet tartószerkezetek tervezéséhez / Dulácska Endre. - 2. kiad. - Budaörs : Springer Media, 2005. - [71] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-86129-5-9 fűzött
tartószerkezet - statikai számítás - képletgyűjtemény
624.04(083.5)
[AN 2605650]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2006.
Keahey, John
Venice against the sea (magyar)
   Velence a tenger ellen : az ostromlott város / John Keahey ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 300 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 296-300.
ISBN 963-9598-81-X kötött : 2900,- Ft
Velence (Olaszország) - Adriai-tenger - árvízvédelem - helytörténet
627.5(45-2Venezia) *** 945-2Venezia *** 551.46(262.3)
[AN 2605356]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4946 /2006.
Horváth Ferenc (1924-)
   A magyar vasút építési és fenntartási szervezetének története, 1827-2004 / Horváth Ferenc. - Budapest : MÁV Rt. Vezérig., 2005-. - 24 cm. - (Vasúthistória könyvek, ISSN 1215-2110)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - szakterületi történelem - vasút
656.2(439)(091)
[AN 2605489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1945-2004. - 2005. - 317 p. : ill.
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 963-7085-90-4 fűzött
Magyarország - szakterületi történelem - vasút - 20. század
656.2(439)"194/200"
[AN 2605499] MARC

ANSEL
UTF-84947 /2006.
Mozdonyvezetők Szakszervezete
   Almanach / Mozdonyvezetők Szakszervezete. - [Budapest] : MOSZ, 2005. - 873 p. : ill. ; 27 cm
Kötött
Magyarország - mozdonyvezető - szakszervezet - évkönyv
656.2.071 *** 331.105.44(439):050.9
[AN 2605633]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2006.
Sannia, Alessandro
Fiat 500 (magyar, angol)
   Fiat 500 : az apró, mégis óriási legenda / Alessandro Sannia. - Pécs : Alexandra, 2005. - 183, [2] p. : ill., részben színes ; 14x20 cm
Ford. Zsuzsics Renáta és Davies, Stephen. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-369-555-4 kötött
Olaszország - személygépkocsi - vállalat - történeti feldolgozás
629.114.6 *** 061.5(45)Fiat
[AN 2605298]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4949 /2006.
Die 500 besten Gartenpflanzen vom Fachmann empfohlen (magyar)
   Az 500 legszebb kerti növény / szerk. Annette Timmermann ; [a ... fordítást kész. Horváthné Buchert Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 408 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 963-369-071-4 kötött
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2605055]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2006.
Die 500 besten Pflanzen für Balkon und Terrasse (magyar)
   Az 500 legfontosabb konténernövény : ablakokba, erkélyekre, belső udvarokba / szerk. Andrea Rausch és Annette Timmermann ; [... ford. Márkus András, Szloboda Kriszta, Szloboda Anita]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 407 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 963-369-072-2 kötött
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2605286]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2006.
   Ártéri gyümölcsészet / [szerk. Kajner Péter, Ungvári Gábor] ; [... szerzők ... Akucs Anna et al.]. - Karcsa : Bokartisz Kht., 2005. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bokartisz-füzetek, ISSN 1787-8314 ; 2.)
ISBN 963-86904-1-0 fűzött
gazdálkodás - ártér - gyümölcstermesztés
631.961 *** 634.1 *** 551.435.122
[AN 2605505]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2006.
   Dr. Horn Miklós, 1899-1965 / [szerk. Hoffmann Borbála]. - Keszthely : [VE GMK], 2005. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 19.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Fűzött (hibás ISBN 963-9096-89-X)
Horn Miklós (1899-1965)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - 20. század - növénynemesítés
63(439)(092)Horn_M. *** 631.52
[AN 2605334]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2006.
Franke, Wolfram
Mischkulturen (magyar)
   Biokert : az öngyógyító vegyeskert / Wolfram Franke ; [ford. Alföldy-Borus Istvánné]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
ISBN 963-286-228-7 kötött
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 634
[AN 2606516]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2006.
Galambosi Bertalan
88 színes oldal a fűszer- és gyógynövényekről (új kiadása)
   Fűszernövények és gyógynövények / Galambosi Bertalan ; fényképezte Wenszky Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2004. - VIII, 91, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-280-5 kötött
gyógynövény - fűszernövény
635.7 *** 633.88
[AN 2609999]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2006.
Haas, Hansjörg
Obstgehölze schneiden (magyar)
   Gyümölcstermő növények metszése : zamatos gyümölcsök a kertből / szerző Hansjörg Haas ; képek Hansjörg Haas [et al.] ; ill. Heidi Janiček ; [ford. Fekete Szabolcs]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-301-5 fűzött
gyümölcstermesztés - növénymetszés
634.1 *** 631.542
[AN 2605397]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2006.
Haraszti Gyula
   Tokaji borok / Haraszti Gyula. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar vinotéka, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4864-8 kötött : 2200,- Ft
Tokaj-Hegyalja - borászat - szőlőművelés
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 641.87 *** 634.8(439Tokaj_Hegyalja)
[AN 2603287]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2006.
Haraszti Gyula
Tokaji borok (angol)
   Tokaj wines / Gyula Haraszti ; [transl. Joanna Meszaros]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hungarian vinoteca, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4865-6 kötött : 2200,- Ft
Tokaj-Hegyalja - borászat - szőlőművelés
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 641.87 *** 634.8(439Tokaj_Hegyalja)
[AN 2603290]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2006.
Haraszti Gyula
   Villányi borok / Haraszti Gyula. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar vinotéka, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4862-1 kötött : 2200,- Ft
Villány - borászat - szőlőművelés
634.8(439-2Villány) *** 663.2(439-2Villány) *** 641.87
[AN 2603272]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2006.
Haraszti Gyula
Villányi borok (angol)
   Villány wines / Gyula Haraszti ; [transl. Joanna Mészáros]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hungarian vinoteca, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4863-X kötött : 2200,- Ft
Villány - borászat - szőlőművelés
663.2(439Villányi_borvidék) *** 641.87 *** 634.8(439Villányi_borvidék)
[AN 2603285]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2006.
Kovács József (1927-)
   Berke Péter professzor élete és munkássága, 1899-1986 / [írta és szerk. Kovács József]. - Keszthely : [VE GMK], 2005. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 18.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Berke Péter műveinek bibliográfiája: p. 88-89.
ISBN 963-9639-02-8 fűzött
Berke Péter (1899-1986)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - állatorvos - állattenyésztés - 20. század
63(439)(092)Berke_P. *** 619(439)(092)Berke_P.
[AN 2605311]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2006.
   Közép-Európa mezőgazdasága - lehetőségek és kockázatok : XLVII. Georgikon Napok és 15. ÖGA találkozó : Keszthely, 2005. szeptember 29-30. = Agriculture in Central Europe - potentials and risks : 47th Georgikon Scientific Conference and 15th ÖGA Annual Meeting / [szerk. Palkovics Miklós, Weisz Miklós]. - [Keszthely] : [VE Georgikon Mezőgazdtud. Kar], [2006]. - 285 p. ; 29 cm
Rend., közread. a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - Előadáskivonatok, poszterek
ISBN 963-9096-99-7 fűzött
Közép-Európa - mezőgazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
338.43(4-11)"200" *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2605592]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2006.
Kutas Gábor
   Kutya a családban : családtagok és falkatársak / Kutas Gábor ; [fotók ... Tollár Eszter et al.]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 72 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-7053-33-6 fűzött : 1190,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2604915]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2006.
Romhányi Attila (1940-)
   A papagájok tartása és tenyésztése / Romhányi Attila ; [a szerző felvételeivel] ; [a rajzokat kész. Romhányiné Nagy Márta]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2006, cop. 2000. - 85 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
ISBN 963-539-533-7 fűzött : 1590,- Ft
állattenyésztés - papagáj
636.68
[AN 2609331]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2006.
Szabó Kata
   A shih-tzu, a pekingi palotakutya és más ázsiai törpekutyák / Szabó Kata ; [fotók ... Olajos Andrea et al.]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 96 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-7053-45-X fűzött : 1190,- Ft
öleb - kutyatartás
636.76
[AN 2604911]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2006.
Taudte-Repp, Beate
Immergrüne Gärten (magyar)
   Örökzöld kertek : hozzuk létre, és tartsuk fenn könnyen / írta Beate Taudte-Repp ; fotók Ursel Borstell [et al.] ; [ford. Fekete Szabolcs]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-300-7 fűzött
amatőr kertészkedés - örökzöld
635.051.8 *** 635.9
[AN 2605395]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2006.
Vainer Attila
   Dr. Vau : az állatorvos egészségügyi és tartási tanácsai / Vainer Attila ; [... fényképeket a szerző és Fülöp Zoltán kész.]. - Budapest : Mezőgazda : Szerző, cop. 2006. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 963-286-254-6 kötött
állatbetegség - kutya
636.7 *** 619
[AN 2605153]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2006.
   Vizes élőhelyek kezelése az ártéri tájgazdálkodásban / [szerk. Kajner Péter] ; [... szerzők ... Bardócz Tamás et al.]. - Karcsa : Bokartisz Kht., 2005. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bokartisz-füzetek, ISSN 1787-8314 ; 4.)
ISBN 963-86904-3-7 fűzött
gazdálkodás - ártér - halgazdaság
631.961 *** 551.435.122 *** 639.2
[AN 2605506]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4968 /2006.
1000 Cocktails aus aller Welt (magyar)
   1000 koktél a világ minden részéről : hozzávalók, elkészítés, díszítés. - Pécs : Alexandra, 2005. - 336 p. : ill., színes ; 30 cm
Szerk. Breuer, Antje és Höschen, Ulrich. - Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 963-369-374-8 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2605051]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2006.
Barbecue (magyar)
   Grillek : a Kreatív konyha legjobb receptjei grillezéshez. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-274-1 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 2605042]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2006.
Be healthy, be slim (magyar)
   Egészséges ételek : a Kreatív konyha rendkívül ízletes, mégis alacsony zsír- és cukortartalmú fogásai. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-278-4 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2605048]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2006.
Bellefontaine, Jacqueline
Bread machine - 100 great recipes (magyar)
   100 újabb recept kenyérsütő géphez / Jacqueline Bellefontaine. - Pécs : Alexandra, 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-430-2 fűzött
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.852(083.12)
[AN 2604919]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2006.
Cheese (magyar)
   Sajtos ételek : a Kreatív konyha legfinomabb, sajtból készült levesei, felfújtjai és más sajtételei. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-268-7 kötött
sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3
[AN 2605041]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2006.
Corelli, Igles
Selvaggina (magyar)
   Vadételek : új ízek nyomában / Igles Corelli ; Pia Passalacqua és Carlo Vischi írásával ; fotók Maurizio Bonora, Vincenzo Lonati, Christian Sappa. - Pécs : Alexandra, 2005. - 197, [3] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 963-369-536-8 kötött
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 2605037]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2006.
   Hamisítatlan ízek Kelet-Európából : nemzetközi szakácskönyv = Genuine Eastern European flavors : international cook book / [fotózta Oravecz István]. - Budapest : Áll. Ny., 2005. - [34] p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 963-85674-5-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Kelet-Európa - Közép-Európa - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-11)(083.12)
[AN 2605439]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2006.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (orosz)
   Vengerskaâ kuhnâ / Dërdʺ Hargitai ; [fot. Andraš Gabula i dr.] ; [per. Irina Tiškina]. - [Budapest] : Média Nova, 2006, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-711-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2607593]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2006.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (spanyol)
   Cocina húngara / György Hargitai ; [fotografías András Gabula et al.] ; [trad. Zsuzsanna Komlódi]. - [Budapest] : Média Nova, 2006, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-012-X kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2607595]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2006.
Horváth Ildikó (1960-)
Kedvenc receptjeink (új kiadása)
   500 kedvenc receptünk / Horváth Ildikó, Szabó Sándorné. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 320 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-679-422-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2603341]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2006.
Kempe, Christina
Lieblings-Muffins (magyar)
   A legkedveltebb muffinok : [új receptek - ínycsiklandóan sokfélék] / szerző Christina Kempe ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Egyszerűen finom, ISSN 1787-8497)
ISBN 963-684-235-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2605451]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2006.
Mediterranean cuisines (magyar)
   Mediterrán konyha : Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Észak-Afrika, Közel-Kelet, Törökország, Görögország, Balkán / [szöveg Carla Bardi et al.] ; [fotók Marco Lanza, Walter Mericchi] ; [ford. Bárány Borbála]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4623-8 kötött : 6500,- Ft
Mediterráneum - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 2605723]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2006.
Oven dishes (magyar)
   Sütőben sültek : a Kreatív konyha legropogósabb vagy éppen legomlósabb sült ételeinek receptjei. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-267-9 kötött
sütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.2
[AN 2605045]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2006.
Poultry (magyar)
   Szárnyasételek : a Kreatív konyha legízletesebb szárnyasfogásainak receptjei. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-266-0 kötött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2605038]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2006.
Quick & delicious (magyar)
   Gyorsan elkészíthető ételek : a Kreatív konyha pillanatok alatt elkészíthető ínyencségeinek receptjei. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-270-9 kötött
szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2605050]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2006.
Stahl Judit (1968-)
   Gyorsan, valami finomat! : 35 perces ételek / Stahl Judit. - 5. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2006. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-530-706-3 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2607210]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2006.
Szepessy Vilma
   Borral, sörrel, mézzel készült ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 76 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 3.)
ISBN 963-679-405-7 fűzött
méz - bor - sör - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2 *** 641.55(083.12):663.4 *** 641.55(083.12):638.16
[AN 2605718]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2006.
Szepessy Vilma
   Finom magokkal készült ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 76 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 2.)
ISBN 963-679-398-0 fűzött
csonthéjas gyümölcs - mag - szakácskönyv
641.55(083.12):634.5
[AN 2605715]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2006.
Szepessy Vilma
   Gyümölcsös fogások / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 78 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 4.)
ISBN 963-679-402-2 fűzött
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 2605719]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2006.
Szepessy Vilma
   Marhahúsos ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 76 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 1.)
ISBN 963-679-397-2 fűzött
szarvasmarha - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2605713]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2006.
Szepessy Vilma
   Sertéshúsos ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 78 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 6.)
ISBN 963-679-401-4 fűzött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2605726]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2006.
Szepessy Vilma
   Szárnyasokból készült ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 76 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 5.)
ISBN 963-679-406-5 fűzött (hibás ISBN 963-679-405-7)
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2605724]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2006.
   Vendégváró finomságok ünnepre és hétköznapra / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2006/1.)
Fűzött : 440,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2605642]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4991 /2006.
Blumenberg, Hans
   Hajótörés nézővel : metaforológiai tanulmányok / Hans Blumenberg ; [ford. Király Edit]. - Budapest : Atlantisz, 2006. - 388 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-81-6 kötött : 2995,- Ft
filozófia
1(430)Blumenberg,_H.
[AN 2605283]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2006.
Frenyó Zoltán (1955-)
   Jacques Maritain : tanulmányok / Frenyó Zoltán, Turgonyi Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 117 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 109-116. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-60-1 fűzött : 1500,- Ft
Maritain, Jacques
Franciaország - filozófus - 20. század - vallásfilozófia
1(44)(092)Maritain,_J. *** 21
[AN 2605549]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2006.
   Megismerésünk korlátai / szerk. Kubinyi Enikő, Miklósi Ádám. - Budapest : Gondolat, 2006. - 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszék rendezésében 2004. jan. 6-án Tihanyban tartott 12. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9610-40-2 fűzött : 2980,- Ft
ismeretelmélet - konferenciakiadvány
165.194 *** 001 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2605268]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2006.
Tatarkiewicz, Władysław
Dzieje sześciu poj̮́c (magyar)
   Az esztétika alapfogalmai : hat fogalom története / Władysław Tatarkiewicz ; [ford. Sajó Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 295 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-283.
ISBN 963-09-4820-6 kötött : 3400,- Ft
esztétika
111.852
[AN 2603306]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4995 /2006.
Baldermann, Ingo
Steh auf und geh! (magyar)
   Kelj fel és járj! : Jézusról szóló történetek gyerekeknek / Ingo Baldermann ; [ford. Csoma Judit] ; [ill. Isabella Gresser]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-558-051-7 kötött : 1900,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 232.9(02.053.2)
[AN 2605335]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2006.
Belon Gellért (1911-1987)
   Jézus lelkülete / Belon Gellért. - 2. kiad. - Budapest : M. Máltai Szeretetszolgálat, 2005. - 391 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek)
ISBN 963-219-456-X kötött
lelkigyakorlat - krisztológia
242 *** 232
[AN 2605308]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2006.
De Mello, Anthony
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 7. utánny. - Kecskemét : Korda, 2006. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-20-0 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 2608984]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2006.
De Mello, Anthony
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc[!Péter]]. - 9. utánny. - Kecskemét : Korda, 2006, cop. 1998. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-10-3 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2608988]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2006.
De Mello, Anthony
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2006. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-29-4 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2608983]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2006.
De Mello, Anthony
A way to God (magyar)
   Úton Isten felé : a test és lélek gyakorlatai / Anthony de Mello ; [ford. Puskely Mária]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2006. - 200 p. ; 20 cm
Megj. "Test és lélek imája" címmel is
ISBN 963-9554-23-5 fűzött : 700,- Ft
meditáció - imádkozás
242 *** 248.143
[AN 2609175]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2006.
Debuyst, Frédéric
Le génie chrétien du lieu (magyar)
   A hely szelleme a keresztény építészetben / Frédéric Debuyst ; [ford. Szilágyi Klára]. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 199 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 2.)
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-9226-46-7 fűzött
keresztény művészet - egyházi épület
246.1 *** 726.5/.7
[AN 2605731]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2006.
Deman, Thomas
Le traitement scientifique de la morale chrétienne selon Saint Augustin (magyar)
   Szent Ágoston tanítása a keresztény erkölcsről / Thomas Deman ; [ford. Odrobina László]. - Budapest : Jel, 2005. - 170 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-98-1 fűzött
Augustinus Aurelius (354-430)
patrológia - szent - 4. század - erkölcsteológia
276(092)Augustinus_Aurelius *** 235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 241
[AN 2606546]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2006.
   Elmélet és gyakorlat a zsidó-keresztény gondolkodás történetében / szerk. Xeravits Géza, Ódor Balázs. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2005. - 190 p. ; 23 cm. - (Horizontok, ISSN 1786-2094 ; 2.)
A 2004. okt. 16-án Pápán tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-94-9 fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 936-9457-94-9)
kereszténység - zsidó vallás - vallástudomány - konferenciakiadvány
23/28 *** 296 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2605587]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2006.
Fekete Ágnes
   Rádióhéjban : válogatás a Kossuth Rádió Református félóra című műsorában elhangzott áhítatokból / Fekete Ágnes. - Budapest : Fekete Á., 2005-. - 13x13 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 949807
református egyház - prédikáció - rádióműsorszám
252 *** 284.2 *** 791.9.096
[AN 2605443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyermekrajzok ihletésében. - 2005. - 84 p. : ill., színes
ISBN 963-219-784-4 fűzött
református egyház - prédikáció - rádióműsorszám
252 *** 284.2 *** 791.9.096
[AN 2605445] MARC

ANSEL
UTF-85005 /2006.
Ferrero, Bruno
I dieci comandamenti raccontati ai bambini (magyar)
   Tízparancsolat gyermekszemmel / Bruno Ferrero ; [ill. Antonio Lapone és Cristina Stella]. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 46 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9455-39-3 fűzött
vallásos irodalom - erkölcs - gyermekkönyv
241.6(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2609859]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2006.
Gánóczy Sándor (1928-)
Einführung in die katholische Sakramentenlehre (magyar)
   Bevezetés a katolikus szentségtanba / Gánóczy Sándor ; [ford. Palkó Balázs Dávid]. - Pannonhalma : Bencés K., 2006. - 310 p. : ill. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 3.)
Bibliogr.: p. 287-299.
ISBN 963-9226-47-5 fűzött
szentség - dogmatika - katolikus egyház
265 *** 282
[AN 2605736]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2006.
Grün, Anselm
50 Engel für die Seele (magyar)
   A lélek ötven angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2005. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-9318-96-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2606323]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2006.
Grün, Anselm
Menschen führen - Leben wecken (magyar)
   Életet fakasztó vezetés : a vezetés elvei Szent Benedek Regulájában / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - 2. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 159 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 38.)
Megjelent "Életre vezetni" címmel is. - Bibliogr.: p. 156.
ISBN 963-9226-39-4 fűzött
szent - 5. század - 6. század - vezetés - bencések - szabályzat
235.3(092)Benedetto_da_Norcia *** 271.1-4 *** 65.012.4
[AN 2605566]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2006.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Krisztus levele vagyok! / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2006]. - 160, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-331-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2605219]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2006.
Horváth Kálmán
   Prohászka a szívekben / Horváth Kálmán ; szerk. Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2006. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-213-8 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2609187]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2006.
   Igehírdetést támogató segédanyagok az eucharisztikus évhez / [szerk. Kajtár Edvárd és Takács Gábor]. - [Pécs] : [Fény Kft.], 2005. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyházmegyei lelkipásztori sorozat ; 1.)
A "Jó hír : a Pécsi Egyházmegye lapja" 2005. évi melléklete
Fűzött (hibás ISBN 963-218-103-4)
prédikáció
252 *** 263
[AN 2606118]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2006.
Imre Mihály (1946-)
   A Vizsolyi Biblia egyik forrása, Petrus Martyr / Imre Mihály ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - [Debrecen] : Tiszántúli Ref. Egyházker., cop. 2006. - 156 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött
Vermigli, Pietro Martire
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
Olaszország - egyházi személy - protestáns egyház - 16. század - bibliakutatás - kézirat - ószövetségi történeti könyv - történelmi forrás
22=03 *** 23(45)(092)Vermigli,_P._M. *** 222.4.04=945.11 *** 22.04=945.11(093) *** 091=945.11"15" *** 222.4.04=71
[AN 2604825]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2006.
Moltmann, Jürgen
Im Ende - der Anfang (magyar)
   Minden végben kezdet rejtezik : kis reménytan / Jürgen Moltmann ; [ford. Gromon András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 303 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 1.)
ISBN 963-9226-49-1 fűzött
vallásos irodalom - eschatologia
244 *** 236
[AN 2605727]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2006.
Peale, Norman Vincent
Faith (magyar)
   Hit : a hit szavai Norman Vincent Peale tolmácsolásában / [a történeteket vál. Peggy Schaefer] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, [2006]. - 40 p. : ill. ; 14 cm. - (A hit magvai)
ISBN 963-7080-19-8 kötött
vallásos irodalom - vallás
244 *** 241.511
[AN 2605739]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2006.
Peale, Norman Vincent
Love (magyar)
   Szeretet : a hit szavai Norman Vincent Peale tolmácsolásában / [a történeteket vál. Peggy Schaefer] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, [2006]. - 48 p. : ill. ; 14 cm. - (A hit magvai)
ISBN 963-7080-18-X kötött
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 241.513
[AN 2605742]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2006.
Pilgrim, Walter E.
Uneasy neighbors (magyar)
   Kényelmetlen szomszédok? : Jézus és az apostolok az egyház-állam viszonyról / Walter E. Pilgrim. - Budapest : Ökumenikus Tanulm. Közp., 2006. - 152 p. ; 21 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 20.)
Ford. Kiss Emil et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-454-8 fűzött : 1400,- Ft
keresztény egyház - államhatalom - Újszövetség - bibliamagyarázat
261.7 *** 225.07
[AN 2605892]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2006.
Ramin, Lotfi
   A perzsa fundamentalizmusról / Lotfi Ramin. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 87 p. ; 18 cm. - (Ismerd meg!, ISSN 1785-3818)
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 963-9651-03-6 fűzött : 990,- Ft
Irán - iszlám fundamentalizmus - 20. század - ezredforduló
297(55) *** 291.7(55) *** 321.152(55)
[AN 2606180]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2006.
Schmitz, Philibert
Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît (magyar) (részlet)
   A bencések civilizációs tevékenysége / Philibert Schmitz ; ford. Somorjai Gabi. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 1998-. - 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9053-32-5 * fűzött : ár nélkül
Ordo Sancti Benedicti
Európa - bencések - művelődéstörténet
271.1(100)(091) *** 930.85(4)
[AN 321471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kezdetektől a XII. századig. - 2006. - 483 p. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 10.)
ISBN 963-9053-70-8 fűzött
Európa - művelődéstörténet - bencések
271.1(100)(091) *** 930.85(4)
[AN 2598053] MARC

ANSEL
UTF-85019 /2006.
Szalai Miklós (1964-)
   Létezik-e Isten? : ateista érvek a mai angolszász filozófiában / Szalai Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 220 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 963-7343-70-9 fűzött : 2100,- Ft
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - vallásfilozófia - ateizmus - filozófiatörténet
211.5 *** 141.45(100=20)
[AN 2605350]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2006.
Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközség. Zsinat (2.) (2005) (Szentendre)
   A Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközség II. zsinata : Szentendre, 2005 május 19-21. / [... szerk. Kovács Attila]. - [Szentendre] : [Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközség], [2006]. - 116 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Szentendre - katolikus egyház - egyházközség - zsinat
262.46 *** 262.2(439-2Szentendre) *** 282
[AN 2605214]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5021 /2006.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2603375]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 8. kiad. - 231 p.
Szerzők Havasy György et al.
ISBN 963-19-5507-9 fűzött : 1680,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2603513] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 6. kiad. - 299 p.
Szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika
ISBN 963-19-5508-7 fűzött : 2930,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2603559] MARC

ANSEL
UTF-85022 /2006.
Bindorffer Györgyi (1953-)
   "Wir Schwaben waren immer gute Ungarn" / Györgyi Bindorffer. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2005. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Ungarndeutsches Archiv, ISSN 1418-1959 ; 8.)
Bibliogr.: p. 161-168.
ISBN 963-463-760-4 fűzött : 1600,- Ft : 7 EUR
magyarországi németek - nemzetiség
316.347(=30)(439)
[AN 2606126]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2006.
Csizmadia Ferencné (1939-)
Boldogságreceptek (angol)
   Recipes for happiness : solve conflicts by talking English! / Márta Cs. Nemes ; transl. by Éva Rácz ; [publ. by] The Fundation For Family Education. - Budapest : The Foundation For Family Education, 2005. - 117, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-219-875-1 fűzött
család - boldogság - konfliktuskezelés
316.356.2 *** 316.48 *** 17.022.133.2
[AN 2607021]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2006.
   Felvi rangsor 2006 : egyetemek, főiskolák mérlegen ; [... közrem. Bőhm Júlia et al.] ; [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Országos Felsőoktatási Információs Központ]. - [Budapest] : Educatio : OFIK, [2005]. - 182 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-219-642-2 fűzött : 1260,- Ft
Magyarország - közvélemény-kutatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - felvételi tájékoztató
316.65(439)"200"(083.41) *** 378.141.2
[AN 2606216]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2006.
Gángó Gábor (1966-)
   Eötvös József uralkodó eszméi : kontextus és kritika / Gángó Gábor. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2006. - 350 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 5.)
Bibliogr.: p. 299-336.
ISBN 963-446-360-6 kötött : 2900,- Ft
Eötvös József (1813-1871). A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra
Európa - Magyarország - eszmetörténet - 19. század - államelmélet - író - politikus
316.75(4)"18" *** 321.01 *** 894.511(092)Eötvös_J. *** 32(439)(092)Eötvös_J.
[AN 2606189]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2006.
Gyémánt Richárd
   Demográfia / Gyémánt Richárd, Katona Tamás, Szondi Ildikó. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86886-0-2 fűzött
demográfia - magyarság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
314(=945.11)(100)"200"(075.8)
[AN 2609946]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2006.
Hollóné Fodor Éva
   Időskorúak helyzete Észak-Magyarországon / [kész. Hollóné Fodor Éva, Nagy Erzsébet]. - Eger : KSH Miskolci Ig., 2006. - 27 p. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-934-9 fűzött
Észak-magyarországi régió - demográfia - öreg - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.982-053.9(439Észak-Magyarország)"200"(083.41)
[AN 2605558]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2006.
Király József (1925-)
   Kommunikáció az idegenforgalomban / írta Király József ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 5. utánny. - Budapest : KIT, 2006, cop. 2001. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-637-197-0 fűzött
kommunikáció - idegenforgalom - tankönyv
316.77(078) *** 640.4(078) *** 649.9(078) *** 159.9(078)
[AN 2607416]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2006.
Kovács Erzsébet (1954-)
   Pénzügyi adatok statisztikai elemzése : egyetemi tankönyv / Kovács Erzsébet ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tanszék Kft., 2006. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159.
Fűzött
statisztikai elemzés - egyetemi tankönyv
311.2(075.8)
[AN 2607161]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2006.
Majtényi György (1974-)
   A tudomány lajtorjája : "társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után / Majtényi György ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Gondolat : MOL, 2005. - 266 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 244-265.
ISBN 963-9610-33-X fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - értelmiség - társadalmi mobilitás - káderpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
316.334.3(439)"194/196" *** 316.343.65(439)"194/196" *** 316.444(439)"194/196"
[AN 2605204]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2006.
Murányi István
   Identitás és előítélet / Murányi István. - Budapest : ÚMK, 2006. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-179.
ISBN 963-9609-17-X fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - ifjúságszociológia - nemzettudat - előítélet - szocializáció - magyarság - rendszerváltás
316.63(439)"198/199" *** 316.736 *** 323.1(=945.11) *** 316.346.3-053.6(439)"198/199" *** 316.647.8(439)"198/199"
[AN 2605541]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2006.
Pogár Demeter
   A latin szerelő : bepillantás az olaszok "valódi" világába / Pogár Demeter. - Budapest : Világóceán, 2006. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-670-2 fűzött : 1980,- Ft
Olaszország - szociográfia
308(45)
[AN 2605546]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2006.
Sidanius, Jim
Social dominance (magyar)
   A társadalmi dominancia : a társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete / Jim Sidanius, Felicia Pratto ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Hunyady György] ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 500 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia második évszázada, ISSN 1589-3715)
Bibliogr.: p. 453-500. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-835-8 fűzött : 2880,- Ft
társadalmi rétegződés - konfliktus
316.34 *** 316.48
[AN 2606447]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5034 /2006.
Bagyinszki József
   No komplett locsolóversek / Bagyinszki József. - Budapest : Marsi-Média Kft., 2006. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 30.)
Fűzött : 269,- Ft
húsvéti szokás - humor
398.332.12 *** 398.94
[AN 2607008]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2006.
   Folklór és irodalom / szerk. Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2005. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - (Folklór a magyar művelődéstörténetben, ISSN 1787-8241)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8311-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar néprajz - folklór - népköltészet - magyar irodalom története - konferenciakiadvány
398(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2004" *** 894.511(091)
[AN 2605863]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2006.
   Hagyomány és változás a népi kultúrában : tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére / [szerk. Szabó Sarolta] ; [... ford. Vraukó Tamás, ... Müller Michael]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2005. - 612 p. : ill. ; 24 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 58.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben. - Dám László műveinek bibliográfiája: p. 595-602. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7220-57-7 fűzött
Dám László (1945-)
magyar néprajz - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 012Dám_L.
[AN 2605534]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2006.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 260, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-8160-X kötött : 1690,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2609231]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2006.
Kardos László (1918-1980)
   Az Őrség népi táplálkozása : az 1943-ban megjelent könyv új formában / Kardos László. Az Őrség népi táplálkozása : a Kardos László munkáját hűségesen követő, 1997-ben lezárt kutatás összefoglalása / Pogány Mária. - Budapest : Zöld Sugár, 2006. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-229-487-4 fűzött : 1800,- Ft
Őrség - magyar néprajz - étkezési szokás
39(=945.11)(439Őrség):641/642 *** 392.8(=945.11)(439Őrség)
[AN 2606295]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2006.
   Magyar népi ékszerek : Néprajzi Múzeum 2005. május 31 - október 30. : Palóc Múzeum Balassagyarmat, 2006. január 23 - május 21. = Hungarian folk jewellery / [a kiállítást rend. Katona Edit] ; [a katalógust írta Balogh Jánosné Horváth Terézia, Katona Edit]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 93 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 13.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9540-19-6 fűzött
Magyarország - népművészet - ékszer - kiállítási katalógus
391.7(=945.11) *** 739.2.031.4(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2005" *** 061.4(439-2Balassagyarmat)
[AN 2605449]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2006.
Péter László (1926-)
   Népköltészet és irodalom / Péter László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 216 p. : ill. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-49-5 fűzött : 1950,- Ft
magyar néprajz - folklór - népköltészet - magyar irodalom története - népiesség - könyvkritika
398(=945.11) *** 894.511(091) *** 82.015.12 *** 894.511-95
[AN 2606366]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2006.
Sabján Tibor (1954-)
   Öntöttvas kályhák / Sabján Tibor, L. Kiss Katalin, Lengyel Károly ; [a fényképeket H. Csukás Györgyi et al. kész.] ; [a könyv ábráit rajz. Sabján Tibor]. - Budapest : Terc, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9535-38-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar néprajz - kovácsolt termék - öntöttvas - kályha
39(=945.11) *** 683.94 *** 739.4
[AN 2605414]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5042 /2006.
   Gyakoroljuk a demokráciát! : hogyan szervezzünk Állampolgári Tanácsot? / [szerk. Simon Ildikó és Őry Beáta] ; [szerzők Bodó Péter et al.] ; [kiad. a] Cromo Alapítvány. - Budapest : Cromo Alapítvány, 2005. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-387-3 fűzött : 950,- Ft
Magyarország - civil társadalom - demokrácia - közösségfejlesztés
323.21(439) *** 321.7 *** 364.46 *** 061.2
[AN 2604885]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2006.
Lengyel László (1950-)
   Illeszkedés vagy kiválás / Lengyel László. - Budapest : Osiris, 2006. - 297 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-297.
ISBN 963-389-636-3 kötött : 2480,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - 20. század - Kádár-korszak - rendszerváltás
323(439)"198/200" *** 327(100)195/200"
[AN 2606260]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2006.
Lipovecz Iván (1946-)
   Puharendszerváltás : 1987-2005 : válogatás 18 év HVG-s írásaiból / Lipovecz Iván ; [közread. a] Globális Tudás Alapítvány. - [Budapest] : Globális Tudás Alapítvány, cop. 2006. - 352 p. ; 25 cm
ISBN 963-229-555-2 kötött : 1890,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 2606312]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2006.
Magyar Szocialista Párt
   Erős köztársaság, sikeres Magyarország : biztonság, igazságosság, bátorság : a Magyar Szocialista Párt választási programja. - [Budapest] : MSZP Orsz. Közp., [2006]. - 38 p. ; 18 cm
Fűzött
Magyarország - szocialista párt - pártprogram
329(439)MSZP
[AN 2605890]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2006.
   Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében / szerk. Bakó Boglárka, Szoták Szilvia. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2005. - 235 p. ; 24 cm. - (Magyar világok, ISSN 1786-5603 ; 3.)
Bibliogr.: p. 229-235. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9610-37-2 fűzött : 1980,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzettudat
323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63(=945.11)(4-11)
[AN 2605332]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2006.
Tomka Ferenc (1942-)
   Halálra szántak, mégis élünk! : egyházüldözés 1945-1990 és az ügynök-kérdés / Tomka Ferenc. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 503 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 482-490.
ISBN 963-361-759-6 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - állami terror - egyházpolitika - római katolikus egyház - megfigyelés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198"
[AN 2607583]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5048 /2006.
Arató Erzsébet
   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Vésztőn, az 1873-as kolerajárvány a településen / [írták Arató Erzsébet, Krajcsó Erzsébet, Jámbor János]. - Vésztő : Sinka I. Művel. Közp., Műv. Isk. és Városi Kvt. : VÉTE, 2005. - 28 p. : ill. ; 23 cm. - (Vésztői füzetek, ISSN 1787-6648 ; 1.)
Fűzött
Vésztő - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - járvány - kolera - történelmi forrás
943.9-2Vésztő"1848/1849" *** 943.9-2Vésztő(093) *** 614.4(439-2Vésztő)"18" *** 616.932
[AN 2605589]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2006.
   Batthyányak évszázadai : [Szombathelyi Képtár, ... Körmend, Batthyány-kastély, ... 2005. augusztus 19 - november 30.] / [a katalógust szerk. Zsámbéky Mónika] ; [a katalógus szerzői Bíró Csilla et al.] ; [a Szombathelyi Képtár kiadványa]. - Szombathely ; Körmend : Szombathelyi Képtár, 2005. - 252 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A borítófedélen és a gerincen párhuzamos címként: Die Jahrhunderte der Batthyány's. - A bev. és a tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-8368-58-6 fűzött
Batthyány család
Magyarország - magyar történelem - családtörténet - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
943.9(092) *** 943.9"16/17" *** 929.52(439)Batthyány *** 061.4(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 2605591]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2006.
Csendes Fichtl Tünde (1970-2006)
   Konstancia magyar királyné, az aragóniai király lánya / Csendes Fichtl Tünde ; [kiad. az] N. J. Pro Homine. - Újpest : N. J. Pro Homine, 2006. - 55 p ; 17 cm
ISBN 963-86751-5-2 fűzött
Konstancia (Magyarország: királyné) (1180-1222)
Imre (Magyarország:király) (1174-1204)
Árpád-ház
Magyarország - uralkodó - uralkodó család - művelődéstörténet - 12. század - 13. század - életrajz
943.9(092)Konstancia *** 943.9(092)Imre *** 943.9"11/12" *** 930.85(439)"11/12"
[AN 2606570]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2006.
Czövek István (1946-)
   Fejezetek a hosszú 19. század történetéből / Czövek István. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2005. - 260 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-255. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-7336-34-6 fűzött
világtörténelem - 19. század
94"18"
[AN 2605520]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2006.
   Évek és színek : tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából / [szerk. Steinert Ágota]. - Budapest : Kortárs, 2005. - 493 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Fábri Anna műveinek bibliográfiája: p. 481-493.
ISBN 963-9593-31-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85(439)"18/19" *** 894.511(091)"18/19" *** 012Fábri_A.
[AN 2606249]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2006.
Földiák András (1948-)
   A szakma dicsérete / Földiák András. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2005. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-csillagok, ISSN 1588-3833 ; 9.)
ISBN 963-218-441-6 fűzött
Magyarország - Budapest - híres ember - gimnázium - életrajz
929(439) *** 373.54(439-2Bp.)(092) *** 37.063
[AN 2605291]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2006.
   Halis-év-könyv / szerk. Czupi Gyula ; [kiad. a Halis István Városi Könyvtár]. - Nagykanizsa : Halis I. Vár. Kvt., 2005. - 200 p., [20] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-229-085-2 fűzött
Halis István (1855-1927)
Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa)
Magyarország - Nagykanizsa - történész - 19. század - 20. század - városi könyvtár - művelődéstörténet
930.1(439)(092)Halis_I. *** 027.52(439-2Nagykanizsa) *** 930.85(439-2Nagykanizsa)
[AN 2606172]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2006.
Hohnen, David
Hamlet's castle and Shakespeare's Elsinore (magyar)
   Hamlet vára, Shakespeare Helsingőre / David Hohnen ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2006]. - 223 p. : ill., részben színes ; 17x17 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 963-9598-85-2 kötött : 2700,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - Dánia - író - 16. század - 17. század - történelem - vár
948.9 *** 728.81(489-2Helsingør) *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2604236]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2006.
Huss, Frank
Die kleinen Ticks der grossen Herrscher (magyar)
   Kékvérű kórság / Frank Huss ; [ford. Fekete Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 295 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 292-295.
ISBN 963-549-259-6 fűzött : 2290,- Ft
uralkodó - művelődéstörténet - életrajz
929(100) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2606360]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2006.
László Gyula (1910-1998)
   A honfoglaló magyar nép élete / László Gyula. - Budapest : Püski, 2006. - 384, [2] p., XLV t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 376-384.
ISBN 963-9906-82-4 kötött
magyar történelem - régészet - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 943.9"08/09" *** 903/904(439)".../09"
[AN 2603187]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2006.
Macdonald, Fiona
100 things you should know about Vikings (magyar)
   Vikingek / [m. szöveg Rácz Hilda]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Macdonald, Fiona
ISBN 963-9619-18-3 kötött : 1650,- Ft
normannok - gyermekkönyv
904(368)(02.053.2) *** 936.8(02.053.2)
[AN 2605442]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2006.
Minois, Georges
Histoire du mal de vivre (magyar)
   Az életfájdalom története : a melankóliától a depresszióig / Georges Minois ; [ford. Albert Sándor]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2005. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5459-8 fűzött : 3500,- Ft
művelődéstörténet - kultúra - kóros lelkiállapot
930.85(100) *** 316.7(100) *** 159.97
[AN 2605421]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2006.
Nagy István
   Élet a halál után : az egyiptomi halotti kultusz emlékei : válogatás a 100 éves Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének anyagából : Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum, 2006. március 8 - április 9. : Keszthely, Balatoni Múzeum, 2006. április 30 - július 16. : Pécs, Művészetek Háza, 2006. augusztus 1 - szeptember 30. / a kiállítást rend. és a katalógust írta Nagy István. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Remekművek vendégségben, ISSN 1787-8586)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-7063-26-9 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Egyiptomi Gyűjtemény
régészet - ókori Egyiptom - halotti szokás - egyiptomiak ókori vallása - kiállítási katalógus
904(32) *** 393(32) *** 299.31 *** 061.4(439-2Keszthely) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2605782]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2006.
Nemeskürty István (1925-)
Művek
   Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Budapest] : Szabad Tér, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9201-04-9
Magyarország - magyar történelem - magyar irodalom története - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439) *** 894.511(091) *** 081
[AN 405118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Ezredvég. - 2006. - 379 p. : ill.
ISBN 963-87061-0-4 kötött
magyar történelem - magyar irodalom története - világirodalom története - filmművészet
943.9 *** 894.511(091) *** 82(091) *** 791.43(100)
[AN 2605559] MARC

ANSEL
UTF-85062 /2006.
   Nemzetek és birodalmak : tanulmányok Dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára / szerk. Czövek István. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2005. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Kávássy Sándor műveinek bibliográfiája: p. 207-227.
ISBN 963-7336-25-7 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - Európa - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.916.1 *** 940 *** 930.85 *** 012Kávássy_S.
[AN 2605513]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2006.
Pap Gábor (1939-)
   Mag hó alatt : télutón / Pap Gábor. - Budapest : Püski, 2003 [!2006]. - 592 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 555-576.
ISBN 963-9906-03-4 v. : 3960,- Ft
magyarságkutatás - magyar néprajz - népművészet
930.8(=945.11) *** 39(=945.11) *** 7.031.4(439)
[AN 2603256]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2006.
Tóth Imre
   A nyugat-magyarországi kérdés, 1922-1939 : diplomácia és helyi politika a két háború között / Tóth Imre. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2006. - 271 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Dissertationes Sopronienses, ISSN 1787-2987 ; 2.)
Bibliogr.: p. 229-244.
ISBN 963-8327-25-1 fűzött
Nyugat-Magyarország - Burgenland - Ausztria - Magyarország - magyar történelem - disszertáció - külpolitika - 20. század
943.926"192/193" *** 943.63"192/193" *** 327(439)"192/193" *** 327(436)"192/193"
[AN 2606848]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2006.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Összegyűjtött tanulmányok / Várkonyi Nándor ; [szerk. Mezey Katalin]. - [Budapest] : Széphalom Kvműhely., [2006]-. - 25 cm
művelődéstörténet - összegyűjtött művek
930.85 *** 081
[AN 2605339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyar katonaköltők ; Az üstökös csóvája ; Dunántúl. - cop. 2006. - 528 p., [24] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7486-22-4 kötött : 4950,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Dunántúl - író - 19. század - magyar irodalom története - 16. század - 17. század - helyismeret
894.511(091)"15/16" *** 894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439.11
[AN 2605344] MARC

ANSEL
UTF-85066 /2006.
Wessely Gábor (1957-)
   Magyar fanyar : tizenöt év glosszái, 1989-2004 : a keleti tömb szétesésétől az EU-s csatlakozásig / Wessely Gábor ; [Gyöngy Kálmán rajz.]. - [Tolna] : Geográf K., 2006. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyszínű füzetek : türkizkék ; 10.)
ISBN 963-229-248-0 fűzött : 999,90 Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - ezredforduló
930.85(439)"19/200"
[AN 2606530]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2006.
Zeepvat, Charlotte
The camera and the tsars (magyar)
   Ablak egy elveszett világra : a Romanov-család fotóalbuma / Charlotte Zeepvat ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 326 p. : ill. ; 25 cm
Nagy emberek - nagy történetek (keretcím)
ISBN 963-549-260-X kötött : 3990,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodó család - fényképalbum
947"16/19"(084.12) *** 929.52(47)Romanov(084.12)
[AN 2606278]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5068 /2006.
Baktay Ervin (1890-1963)
   A boldog völgy országa : barangolások Kasmírban / Baktay Ervin. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 249, [2] p., [48] t. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin Társulat, 1934
ISBN 963-9651-01-X kötött : 2900,- Ft
Baktay Ervin (1890-1963)
Kasmír - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.546.1(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2606247]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2006.
Balogh Ferenc
   Magyarország : országismeret / Balogh Ferenc ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., 2006, cop. 2004. - 404 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 963-637-222-5 fűzött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2607400]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2006.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Sopron vármegye leírása = Descriptio Comitatus Semproniensis / Bél Mátyás ; [szerk., a mutatókat és a tárgyi jegyzeteket kész. ... Kincses Katalin Mária] ; [a latin szöveget gond. és ford. ... Déri Balázs, Földváry Miklós, Tóth Gergely] ; [német ford. ... Tuza Csilla] ; [szövegkritikai jegyzetek Déri Balázs]. - Sopron : Soproni Lvt., 2001-. - 24 cm
A Notitia Hungariae novae historico geographica kéziratos anyagából. - A 2. és 3. köt. latin szövegét gond. és ford., a szövegkritikai jegyzeteket kész. Tóth Gergely
Sopron (vármegye) - helyismeret - helytörténet - történelmi forrás
908.439.113".../17"(093) *** 943.911.3".../17"(093)
[AN 925620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 280 p. - (Sopron város történeti forrásai. C sorozat, ISSN 1219-1159 ; 3.)
Bibliogr.: p. 223-241.
ISBN 963-8327-23-5 fűzött : 2200,- Ft
Sopron (vármegye) - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás
908.439.113".../17"(093) *** 943.911.3".../17"(093)
[AN 2606494] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 339 p. - (Sopron város történeti forrásai. C sorozat, ISSN 1219-1159 ; 4.)
Bibliogr.: p. 291-309.
ISBN 963-8327-24-3 * fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-8327-23-5)
Sopron (vármegye) - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás
908.439.113".../17"(093) *** 943.911.3".../17"(093)
[AN 2606498] MARC

ANSEL
UTF-85071 /2006.
Benda Péter
   Budapest CD album / [Benda Péter fényképeivel]. - [Érd] : Aldina Print Bt., [2006]. - 132 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD-ROM
A képaláírások magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-219-574-4 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Benda_P.
[AN 2604823]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2006.
Csibor Zoltán
   Horváthország nagy útikönyve / Csibor Zoltán, Vakulya Norbert. - Budapest : Dekameron, [2006]. - 495 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-49-X fűzött : 3990,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2606421]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2006.
Fekete Valéria
   Randevú.. : képeskönyv haladóknak és túlélőknek / [szöveg] Fekete Vali ; [fotók] Sébastien Péchenart. - Budapest : [Fekete V.], 2006. - 107 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-229-484-X kötött : 3800,- Ft
Budapest - helyismeret - magyar irodalom - fényképalbum - memoár
908.439-2Bp.(084.12) *** 894.511-94 *** 77.04(44)(092)Péchenart,_S.
[AN 2605419]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2006.
Gál Edit, B.
   Gyöngyös : városkalauz : guide book : Stadtführer / [írta] B. Gál Edit ; [a felvételeket kész.] Szelényi Károly. - 2. jav. kiad. - [Veszprém] ; [Budapest] : M. Képek, 2005. - 138 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-9439-37-1 fűzött
Gyöngyös - útikönyv
914.39-2Gyöngyös(036)
[AN 2609595]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2006.
Ibn Baṭṭūṭaẗ Muḥammad ibn ʿAbd Allâh
Tuḥfat al-nuẓẓār fī ġarāʾib al-amṣār wa-ʿaǧāʾib al-asfār (magyar) (részlet)
   Utazás / Ibn Battúta. - [Budapest] : [Serdian], 2005. - 115 p. ; 20 cm. - (Non-profit books, ISSN 1785-5195 ; 2005/1.)
Ford. Prileszky Csilla, Boga István
ISBN 963-9431-33-8 fűzött : 1050,- Ft : 3,7 EUR
arab irodalom - 14. század - útleírás
910.4(100)"13" *** 892.7-992=945.11
[AN 2607045]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2006.
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
   A megváltozott Afrika / Nagybányai Horthy Jenő közreműködésével írta Kittenberger Kálmán. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 301 p., [52] t. : ill. ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 963-9651-02-8 kötött : 3500,- Ft
Kelet-Afrika - magyar irodalom - helyismeret - vadászkaland - útleírás
908.676(0:82-992) *** 799.2(676)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2606698]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2006.
Lévai József György (1935-)
   Kaposvári történetek / Lévai József György ; a Kaposvári Városszépítő Egyesület kiadása. - [Kaposvár] : Kaposvári Városszépítő Egyes., 1995-. - 20 cm
ISBN 963-04-5532-3
Kaposvár - helyismeret
908.439-2Kaposvár
[AN 142405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Hölgyek, urak és csodabogarak : a Zselic útjain. - 2005. - 145 p. : ill.
ISBN 963-217-936-6 fűzött
Kaposvár - helyismeret - híres ember - 19. század - 20. század - életrajz
929(439-2Kaposvár) *** 908.439-2Kaposvár
[AN 2605887] MARC

ANSEL
UTF-85078 /2006.
New York (magyar)
   New York / [sajtó alá rend. Martha Ellen Zenfell] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4766-8 fűzött : 3980,- Ft
New York - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 2606629]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2006.
Piranesi, Giovanni Battista
   Róma bűvöletében : Giovanni Battista Piranesi rézkarcai : kiállítás a 100 éves Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményéből : Szolnok, Szolnoki Galéria, 2006. március 2 - április 2. : Győr, Városi Művészeti Múzeum, Váczy Péter Gyűjtemény, 2006. április 7 - május 30. / a kiállítást rend. és a katalógust írta Czére Andrea. - Budapest : Szépműv. Múz., 2006. - 66 p. : ill. ; 24 cm. - (Remekművek vendégségben, ISSN 1787-8586)
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 963-7063-27-7 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Grafikai Gyűjtemény
Róma - Olaszország - grafikus - 18. század - helyismeret - rézmetszet - kiállítási katalógus
908.45-2Roma(084.1) *** 76(45)(092)Piranesi,_G._B. *** 796.2 *** 061.4(439-2Győr) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 2605771]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2006.
Portugal (magyar)
   Portugália / [... szerk. Pam Barrett] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 395 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4769-2 fűzött : 5990,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2604841]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2006.
Répay Lajos (1901-1976)
   Kadarkút : községtörténeti tanulmányok / Répay Lajos, Puskás Béla. - Kaposvár ; [Kadarkút] : [Önkormányzat], 2005. - 480 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Kadarkút Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 963-218-972-8 kötött
Kadarkút - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kadarkút *** 943.9-2Kadarkút
[AN 2605752]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2006.
Salamin András (1944-)
   Inkák földjén / Salamin András ; [térképek, grafikák Salamin Gergő]. - Budapest : Infotop, cop. 2005. - 2 db : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 963-219-014-9 kötött
Peru - helyismeret - művelődéstörténet - inkák - régészet - fényképalbum
908.85(084.12) *** 930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 2605374]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 340 p. - (Bolygónk gyöngyszemei sorozat, ISSN 1787-842X ; 1/1.)
ISBN 963-219-015-7
Peru - Inka Birodalom - helyismeret - régészet - művelődéstörténet - inkák - fényképalbum
908.85(084.12) *** 930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 2605387] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 392 p. - (Bolygónk gyöngyszemei sorozat, ISSN 1787-842X ; 1/2.)
Bibliogr.: p. 388.
ISBN 963-219-016-5
Peru - helyismeret - művelődéstörténet - régészet - inkák
908.85(084.12) *** 930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 2605388] MARC

ANSEL
UTF-85083 /2006.
   Séták a zsidónegyedben = Walks in the Jewish quarter / [fényképezte ... Kapolka Gábor] ; [szerk. ... Várnai Vera] ; [ford. ... Rácz Katalin]. - Budapest : Vince K., 2006. - 231 p. : ill., főként színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9552-68-2 kötött : 2795,- Ft
Budapest. 7. kerület - zsidóság - művelődéstörténet - útikönyv
914.39-2Bp.VII.(036) *** 316.347(=924)(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)(=924) *** 77.04(439)(092)Kapolka_G.
[AN 2606251]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2006.
Vígh Béla (1932-)
   Jógit kerestem Indiában / Vígh Béla. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 251 p., [66] t. : ill. ; 23 cm. - (Világok arca, ISSN 1589-6021)
ISBN 963-7343-62-8 fűzött : 2600,- Ft
Vígh Béla (1932-)
India - útleírás
908.540(0:82-992)
[AN 2605341]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2006.
Vincze Zita
   India gyógyszálló : Hamaranna blogja / Vincze Zita. - Budapest : Népszabadság Kv., 2006. - 192 p : ill., színes ; 17 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-86899-5-1 kötött : 3290,- Ft
India - útleírás
908.540(0:82-992)
[AN 2605253]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2006.
Vízy László (1943-)
   Lipót-emlékek a Belváros-Lipótvárosban / Vízy László ; [kiad. ... a Budapesti Városvédő Egyesület]. - Budapest : Budapesti Városvédő Egyes., 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest. 5. kerület - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp.V. *** 930.85(439-2Bp.V.)
[AN 2607025]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5087 /2006.
Balassa Balázs
   Iratmintatár a közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.) alkalmazásához / szerző Balassa Balázs, Gelencsér József, Révész Judit. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2005. - 369 p. ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 30.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 31.)
Lezárva: 2005. nov. 10.
ISBN 963-86965-0-8 * fűzött (hibás ISBN 968-69765-0-8)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 2606712]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2006.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.) : egységes szerkezetben a 2006. július 1. napjától hatálybalépő módosításokkal. - Budapest : Novissima, 2006. - 79 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. márc. 21.
Fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-86096-9-9)
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény
347.6(439)(094)
[AN 2607490]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2006.
Horinka Melinda
   Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan / Horinka Melinda, Luttenberger Zoltán. Biztosítási jog / Zavodnyik József. Ágazati biztosítástan / Adorján Zsolt [et al.]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 352 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-641-7 fűzött : 4200,- Ft
biztosításügy - biztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.3(075.8) *** 368(075.8)
[AN 2608074]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2006.
Kengyel Miklós (1953-)
   Európai polgári eljárásjog / Kengyel Miklós, Harsági Viktória. - Budapest : Osiris, 2006. - 610 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-842-0 kötött : 4480,- Ft
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárás - útmutató
347.9(4-62)(036)
[AN 2606235]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2006.
Kiss Barnabás
   Alkotmányjogi alapismeretek / Kiss Barnabás. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 162 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-86886-7-X fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2609966]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2006.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről : 2006. január 1. - Budapest : Novissima, 2006. - 117 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. márc. 20.
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-86096-8-0)
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2607541]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2006.
   Orvosok és jogászok a büntető igazságszolgáltatásban : Dezső László emlékkönyv / szerk. Tremmel Flórián, Mészáros Bence, Fenyvesi Csaba ; [... szerzői Dezső László et al.]. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - [6], III, 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 137.)
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-060-2 kötött
kriminalisztika - igazságügyi orvostan - szakértői vélemény - emlékkönyv
340.66 *** 343.148
[AN 2605331]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2006.
   Segédlet a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényhez : KTV, 2006. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2006. - 184 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036)
[AN 2603321]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2006.
   A szociális igazgatás jogi alapkérdései. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 2 db ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Magyarország - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2609956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 329 p.
Szerző Farkas Kornélia
ISBN 963-86886-5-3 fűzött
Magyarország - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2609958] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 260 p.
Szerző Fülöp Viktória. - Bibliogr.: p. 155-156., 251-252.
ISBN 963-86886-9-6 fűzött
Magyarország - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
351.84(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2609962] MARC

ANSEL
UTF-85096 /2006.
   Az új büntetőeljárási törvény első éve : konferencia-előadások : Debrecen, 2004. október 16. / [szerk. Szabó Krisztián] ; [... szerzői Bíró Gyula et al.]. - Debrecen : [DE ÁJK], 2005. - 99 p. ; 20 cm. - (Debreceni konferenciák, ISSN 1589-6153 ; 4.)
Rend. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-966-5 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - törvény - útmutató - konferenciakiadvány
343.1(439)(094)(036) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2605926]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5097 /2006.
Tóth György
   Radarok a végeken / Tóth György ; társszerző Puskás Béla. - [Kaposvár] : [Radar Alapítvány], 2005. - 168 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Radar Alapítvány
ISBN 963-219-313-X kötött
Kaposvár - katonai egység története - rádiótechnika - 20. század
355.486(439-2Kaposvár) *** 623.61
[AN 2605751]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2006.
   Von der Revolution zur Reaktion : Quellen zur Militärgeschichte der ungarischen Revolution 1848-49 / bearb. von Róbert Hermann [et al.] ; hrsg. von Christoph Tepperberg und Jolán Szijj ... - Budapest ; Wien : Argumentum, 2005. - CX, 878 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. LVII-CIII.
ISBN 963-446-361-4 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - történelmi forrás
355.48(439)"1848/1849"(093) *** 943.9"1848/1849"(093)
[AN 2607028]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5099 /2006.
Roóz József (1944-)
   Vezetésmódszertan / Roóz József. - Budapest : Perfekt, [2006]. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-428-7 kötött : 2780,- Ft
vezetés - tankönyv
65.012.4(078)
[AN 2603218]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2006.
   Szervezeti formák és vezetés / Dobák Miklós [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-[263].
ISBN 963-05-8340-2 fűzött : 4620,- Ft
szervezéstechnika - vezetéstudomány
65.012.3 *** 65.012.4 *** 658.1
[AN 2607943]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5101 /2006.
   Adjusting to enlargement : materials of research program / ed. Tibor Palánkai ; [org., publ. by the] Hungarian European Community Studies Association, Hellenic University Association for European Studies, Associazione universitaria de studi Europei. - [Budapest] : HECSA, 2005. - 155 p. : ill. ; 24 cm
A 2004. okt. 18-án Pusztazámorban tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
Európai Unió - Kelet-Közép-Európa - gazdaságpolitika - konferenciakiadvány
339.923(4-62) *** 338(4-11) *** 061.3(439-2Pusztazámor)
[AN 2605185]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2006.
Bakos Norbert
   Beruházások a Közép-Magyarországi régióban, 2001-2004 / [kész. Bakos Norbert]. - Budapest : KSH Tájékoztatási Főoszt. Ter. Tájékoztatási Oszt., 2006. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-924-1 fűzött
Közép-magyarországi régió - beruházás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.322(439.153)"200"(083.41)
[AN 2605358]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2006.
Bálint Györgyi
   A kiállítás gyakorlata : a sikeres kiállítás és vásár előkészítése, lebonyolítása és utómunkái / Bálint Györgyi. - Kecskemét : G50 K., 2006. - 150 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 963-229-144-1 fűzött : 3700,- Ft
vásár - marketing - kiállításszervezés
658.8 *** 061.4 *** 395
[AN 2605276]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2006.
Baricz Rezső (1941-)
   Könyvviteltan / Baricz Rezső, Róth József ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli Tanszék. - Utánny. - [Budapest] : Aula, 2006. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9585-38-6 fűzött
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2607597]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2006.
Fellegi Miklós (1961-)
   Pénzügytan / Fellegi Miklós. Pénzügyi és biztosításmatematikai ismeretek / Bozsik Sándor, Korándi Márta, Németh Norbert. Pénzügyi tervezés / Luttenberger Zoltán, Németh Rita. - Átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 280 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-634-4 fűzött : 2900,- Ft
pénzügy - biztosításügy - alkalmazott matematika - egyetemi tankönyv
336(075.8) *** 368(075.8) *** 51(075.8)
[AN 2608084]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2006.
Fellegi Tamás
   Bárki lehet tőzsdés : egy befektető kalandjai a valutapiactól a tőzsdéig / Fellegi Tamás. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9659-00-2 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - tőzsde - ezredforduló
336.76(439)"199/200"
[AN 2607575]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2006.
   A fenntartható gazdaság felé : a neoliberális globalizáció megkérdőjelezése / [ford. Síklaky István]. - Budapest : MTVSZ, 2005. - 24 p. ; 24 cm. - (Globalizáció füzetek, ISSN 1786-7312 ; 5.)
ISBN 963-86870-3-7 fűzött
globalizáció - közgazdasági neoliberalizmus - fenntartható fejlődés
330.831.8 *** 339.9 *** 504.06
[AN 2605571]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2006.
Fodor László (1950-)
   Marketing és üzleti kommunikáció / Fodor László, Vályogos Győző. Számítástechnikai ismeretek / Laczkó Krisztina. - Átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 963-394-635-2 fűzött : 2900,- Ft
marketing - kommunikáció - számítástechnika - egyetemi tankönyv
659.1(075.8) *** 681.3(075.8)
[AN 2607131]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2006.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-491-0 fűzött : 2490,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2607066]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2006.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - Budapest : Perfekt, [2006]. - 204 p. : 24 cm
Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások (borító- és gerinccím)
ISBN 963-394-652-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel - jogszabálygyűjtemény
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439) *** 657(439)(094)
[AN 2610058]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2006.
Gubányi Lászlóné
   Segédlet az államháztartás szervezetei 2006. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 158 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-651-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - gazdasági szervezet - főkönyvi számla - útmutató
336.61(439) *** 657.4(036) *** 657.34(036)
[AN 2607176]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2006.
Hirn, Wolfgang
Herausforderung China (magyar)
   Kína, a nagy falat : miként változtatja meg életünket Kína felemelkedése / Wolfgang Hirn ; [ford. Kozma Géza]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 198 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 963-7525-48-3 fűzött : 3200,- Ft
Kína - gazdaság - külpolitika - világgazdaság - ezredforduló
339.9(510) *** 327(510) *** 338(510)"200"
[AN 2605416]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2006.
Kadocsa György
   Menedzsment mérnöki alapismeretek / Kadocsa György. - [Budapest] : Amicus, [2006]. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-206.
Fűzött (hibás ISBN 963-8026-01-6)
szervezés - vezetés
658.1.011.1
[AN 2609903]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2006.
   Marketinglogisztika : utak a vevőhöz / [szerk.] Komáromi Nándor ; [szerzők Komáromi Nándor et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 231 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 963-05-8291-0 kötött : 4200,- Ft
logisztika - marketing
658.286 *** 658.78 *** 658.8
[AN 2605250]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2006.
   Mérlegképes továbbképzés, 2005 : könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2005. - XIII, 172 p. ; 30 cm
Lezárva: 2005. márc.
ISBN 963-86511-7-2 fűzött : 2700,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 2607837]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2006.
   A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2004. évi Foglalkoztatási Világjelentését megalapozó tanulmányok vitája konferencián elhangzott előadások anyagai / [szerk. Fári László] ; [.... kiad. a Nemzeti ILO Tanács]. - Budapest : Nemz. ILO Tcs., 2006. - 176 p. ; 30 cm
A borítófedélen egyéb címadatként: Termelékenység, foglalkoztatás, szegénység
Fűzött
foglalkoztatottság - konferenciakiadvány
331.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2604897]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2006.
   NGO sustainability in Central Europe: Helping Civil Society Survive / ed. by Katalin E. Koncz. - Budapest : LGI OSI, 2005. - X, 251 p. ; 24 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-89-3 fűzött
Közép-Európa - társadalmi szervezet - pénzügy - finanszírozás
334.012.46(4-11) *** 658.14
[AN 2605337]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2006.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Mikor leszel milliomos? : az üzletépítés kézikönyve kezdőknek és újrakezdőknek / Nógrádi Bence. - 4. utánny. - Budapest : Rhino Training, 2005-. - 22 cm
marketing
658.8
[AN 2607823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 216, [13] p. : ill.
ISBN 963-216-844-5 fűzött : 2940,- Ft : 14,95 USD : 11,95 EUR
marketing
658.8
[AN 2607826] MARC

ANSEL
UTF-85119 /2006.
Noonan, David C.
Aesop & the CEO (magyar)
   Ezópusi mesék üzleti tanulságokkal / David C. Noonan ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2006. - 235 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9493-30-9 kötött : 2100,- Ft
üzleti élet - görög irodalom - mese
658.1 *** 875-34=945.11
[AN 2605500]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2006.
Paróczai Péterné
   Adó, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 297 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-654-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - adóügy - társadalombiztosítás - példatár - tankönyv
336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 2610051]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2006.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-487-2 kötött : 2750,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 2607085]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2006.
   Tiltandó támogatások : környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / szerk. Kiss Károly ; [a háttértanulmányok szerzői Ángyán József et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 299 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Lezárva: 2004. nov. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7343-69-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - környezetvédelem - ezredforduló - pénzügyi támogatás
338.246.027(439)"200" *** 504.05(439)"200"
[AN 2605574]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5123 /2006.
   Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában / kész. Borbás Ilona [et al.]. - Budapest : ESKI, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (ESKI füzetek, ISSN 1787-8438 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86789-3-3 fűzött
Kelet-Európa - egészségügy
364.444(4-11)
[AN 2605496]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2006.
   Idősbarát önkormányzatok / [szerk. Sütő Teréz, Perity Ilona, Szabó Judit Ágnes] ; [közread. az] Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. - Budapest : ICSSZEM, 2005. - 376 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371-374.
Fűzött
Magyarország - szociális gondozás - öreg - önkormányzat - ezredforduló - pályázat
364.65-053.9(439) *** 352(439) *** 06.063 *** 353(439)
[AN 2606167]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5125 /2006.
   35 éves a Lajtha László Zeneiskola, 1970-2005 : az állami zeneiskolától a Lajtha László Zeneiskoláig : jubileumi emlékkönyv / [írta és szerk. Gombai Éva]. - Tamási : Lajtha L. Zeneisk., Alapfokú Művészetokt. Intéz., 2006. - 102 p., [25] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Jubileumi emlékkönyv
ISBN 963-229-229-4 kötött
Lajtha László Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Tamási)
Tamási (Tolna megye) - zeneiskola - iskolai évkönyv
377.2:78(439-2Tamási)(058)
[AN 2606816]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2006.
   Ballagás / [szerk. Mentler Krisztina] ; [... az ill. Vetlényi Zsolt munkája]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2006]. - 59 p. : ill. ; 15 cm
Velúr (hibás ISBN 963-440-757-9)
ballagás - magyar irodalom - antológia
371.383 *** 894.511-822
[AN 2607423]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2006.
Balogh László (1944-)
   Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban / Balogh László. - Budapest : Urbis, 2006. - 369 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Bibliogr.: p. 341-366.
ISBN 963-9291-94-3 kötött
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2605585]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2006.
Bednorz, Peter
Einführung in die Lernpsychologie (magyar)
   Bevezetés a tanulás lélektanába / Peter Bednorz, Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2006. - 374 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 342-358.
ISBN 963-226-033-3 kötött : 3700,- Ft
tanulás - lélektan - módszertan
371.322 *** 159.953.5
[AN 2605306]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2006.
Deákné B. Katalin
   Kiskamaszok akcióban / Deákné B. Katalin ; [rajz. Frumen Gergő]. - Pápa : Deák, [2006]. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9420-36-0 kötött : 1850,- Ft
nevelés - erkölcs - magyar irodalom - gyermekirodalom
37.034(0:82-93) *** 894.511-93
[AN 2605764]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2006.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Ballér Endre et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2003. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5296-7 kötött : 4500,- Ft
didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2610010]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2006.
   Digitális esély: közösség és hálózat : változtassuk meg a világot! / [... szerk. Gáspár Mátyás] ; [szerzők Gáspár Mátyás et al.] ; [... kiad. a Teleház Szövetségek Európai Uniója, IT-mentor Programiroda]. - Budapest : Teleház Szövetségek Európai Uniója ; [Budaörs] : IT-mentor Programiroda, 2006. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-229-612-5 fűzött
Magyarország - Budaörs - teleház - helyi önkormányzat - informatika
374.07(439) *** 681.3.004.14 *** 352(439-2Budaörs)
[AN 2605851]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2006.
Dráviczki Sándor (1960-)
   Tanítóképzés Szabolcs megyében / Dráviczki Sándor. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2005. - 129 p. ; 24 cm. - (Pedagógusmesterség)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7336-22-2 fűzött
Szabolcs (megye) - pedagógusképzés
377.8(439.161)(091) *** 378.637.332(439.161)(092)
[AN 2605584]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2006.
   Évkönyv, 2005 : az agrárium szolgálatában : FVM Képzési- és Szaktanácsadási Intézet, 1995-2005 / [szerk. Soós Beatrix] ; [összeáll. Lengyel Sándor et al.]. - Budapest : FVM KSZI, 2005. - 197 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-197.
ISBN 963-9317-73-X fűzött
FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - ezredforduló
377:63(439) *** 378.663(439)
[AN 2606223]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2006.
   A felvételi eljárás rendje, 2006 : felsőoktatási intézmények / [összeáll. Bakos Károly et al.]. - [Budapest] : [OM] : [OFIK], [2005]. - 95 p. ; 21 cm
Közread. az Oktatási Minisztérium, Országos Felsőoktatási Információs Központ
Fűzött
Magyarország - Felsőoktatási intézmény - felvételi tájékoztató
378.141.2(439)
[AN 2606193]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2006.
   A felvételi eljárás rendje, 2006 : középiskolák / [összeáll. Bakos Károly et al.]. - [Budapest] : [OM] : [OFIK], [2005]. - 111 p. ; 21 cm
Közread. az Oktatási Minisztérium, Országos Felsőoktatási Információs Központ
Fűzött
Magyarország - középfokú oktatási intézmény - felvételi tájékoztató
371.212(439)
[AN 2606196]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2006.
Gelencsér Katalin, B. (1941-)
   Az időskorúak művelődése és közösségi formái Magyarországon : tájékoztató kiadvány / Gelencsér Katalin. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2006. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 5.)
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-86766-7-1 fűzött
Magyarország - művelődésügy - öreg - ezredforduló
374-053.9(439)"200"
[AN 2606757]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2006.
Győrfi Bernadett (1974-)
   Józsefváros közoktatása : az alapfokú oktatás története 1777-től 1994-ig / Győrfi Bernadett, Szontagh Pál ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2006. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9315-97-4 fűzött
Budapest. 8. kerület - általános iskola - neveléstörténet
373.3(439-2Bp.VIII.)(091)
[AN 2604867]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2006.
Hadinger, Boglarka
Mut zum Leben machen (magyar)
   Bátorság az élethez : hogyan bátorítsuk gyermekeinket önbecsülésük erősítésére? / Boglarka Hadinger ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - Budapest : Jel, 2006. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 12.)
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 963-9670-03-0 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 37.03 *** 159.922.7
[AN 2606555]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2006.
   How to teach political science? : the experience of first-time university teachers / ed. by Gabriela Gregušová. - Budapest : EPSNet ; Rome : Univ. of Rome Tor Vegata ; Paris : Sciences Po Paris, 2005-. - 21 cm
didaktika - felsőoktatás - politológia - konferenciakiadvány
378.147 *** 32.001 *** 061.3
[AN 2606603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2005. - 92 p. - (Teaching political science series, ISSN 1815-2457 ; 1.)
A 2004. jún. 18-án Prágában az "EPSNet Workshop for Young University Teachers" címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-399-1 fűzött
felsőoktatás - didaktika - politológia - konferenciakiadvány
378.147 *** 32.001 *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 2600188] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2005. - 160 p. - (Teaching political science series, ISSN 1815-2457 ; 2.)
A 2005. jún. 18-án Párizsban a "2nd EPSNet Workshop for Young University Teachers" címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86790-2-6 fűzött
didaktika - felsőoktatás - politológia - konferenciakiadvány
378.147 *** 32.001 *** 061.3(44-2Paris)
[AN 2600221] MARC

ANSEL
UTF-85140 /2006.
   Jubileumi évkönyv : 175 éves a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium / [szerk. Bódor Mária]. - Szolnok : Fotogruppe K., 2006. - 150, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-85749-8-4 kötött
Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
Szolnok - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Szolnok)(058)
[AN 2605858]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2006.
Kálmán András
   Érettségi történelem : kulcsszavak / Kálmán András. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2006, cop. 2004. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5533-0 fűzött : 950,- Ft
történelem - tantárgy - érettségi vizsga - középiskolai tankönyv
372.893(079.1)
[AN 2609901]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2006.
   A könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és jövője : tanulmányok / [a kiad. elkészítésében részt vettek Celler Zsuzsanna, Csík Tibor, Cziráky Istvánné] ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2005. - 174 p. : ill. ; 24 cm
A 2003. október 16-17-én Budapesten a "Tudás alapú társadalom - információs műveltség" címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-86-9 fűzött
Magyarország - könyvtártudomány - felsőoktatás - konferenciakiadvány
378.602(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2604871]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2006.
   Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése / [írta Kelecsényi László Zoltán et al.]. - 11. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Corvina, 2006. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 963-13-5337-0 fűzött : 1500,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - érettségi vizsga - műelemzés
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 2607063]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2006.
   Közoktatási jogszabályok könyve. - Juta : Figyelő-Info 2000. Közigazgatási Bt., 2006. - 366 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. febr. 28.
ISBN 963-87026-0-5 fűzött
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Magyarország - oktatásügy - jogszabálygyűjtemény
37.014(439)(094)
[AN 2605211]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2006.
   Külfödi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben = Foreign students in Hungarian higher educations institutions ... = Ausländische Studenten an ungarischen Hochschulen und Universitäten / szerk. és a bevezetőt írta Heilauf Zsuzsanna. - Budapest : MTA Egyetemtört. Albiz. : ELTE Lvt., 2006-. - 24 cm
Magyarország - egyetemi hallgató - külföldi - adattár
378.18(439)(=00)(035.5) *** 378.4(439)
[AN 2605090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1635-1919 / az anyaggyűjtést végezte Acsai János [et al.]. - 2006. - 492 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 3.)
Az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-835-X fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - külföldi - adattár
378.18(439)(=00)"163/191"(035.5) *** 378.4(439)
[AN 2605091] MARC

ANSEL
UTF-85146 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-8156-1 kötött : 1480,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 2607763]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2006.
Murátiné Szél Edit
   Tanítói kézikönyv : tanmenetjavaslattal : sokszínű matematika 2 / Murátiné Szél Edit. - Szeged : Mozaik, 2006. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-697-457-8 fűzött
matematika - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.47(072)
[AN 2605831]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2006.
   Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyek versenyszabályzata, 2005/2006 / [szerk. Ofczianka Ágnes] ; [összeáll. Bartusné Szabó Eleonóra et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - [Budapest] : NSZI, [2005]. - 120 p. ; 24 cm
ISBN 963-7469-51-6 fűzött
Magyarország - tanulmányi verseny - szakképzés - versenyszabály
371.384 *** 377(439)
[AN 2607096]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2006.
   Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének rendszere és eszköztára. - Debrecen : Pedellus, 2005-. - ill., színes ; 28 cm
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 372.3(072)
[AN 2606205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gyermek megismerésének első lépései / [Fonay Tiborné, Kissné Takács Erika, Rákóczi Zoltánné]. - 2005. - 56 p.
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 963-9396-99-0 fűzött
óvodai nevelés - képességvizsgálat - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 372.3(072) *** 159.922.7(072)
[AN 2606213] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Testi érettség, motoros képességek / [Kissné Takács Erika, Rákóczi Zoltánné]. - 2005. - 67 p.
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-9612-21-9 fűzött
iskolaérettség - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.36(072)
[AN 2606214] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Értelmi képességek / [Kissné Takács Erika, Rákóczi Zoltánné]. - 2005. - 74 p.
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 963-9612-22-7 fűzött (hibás ISBN 963-9396-22-7)
óvodai nevelés - intelligencia - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 372.3(072) *** 159.952(072)
[AN 2606217] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Érzelmi-akarati képességek / [Kissné Takács Erika, Miskolcziné Borsos Anikó, Rákóczi Zoltánné]. - 2005. - 47 p.
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-9612-23-5 fűzött (hibás ISBN 963-9396-23-5)
óvodai nevelés - érzelem - akarat - intelligencia - tanári segédkönyv
37.025.3(072) *** 37.025.4(072) *** 372.3(072)
[AN 2606225] MARC

ANSEL
UTF-85150 /2006.
   Tanítói kézikönyv a szociális kompetencia fejlesztéséhez : 1-12. évfolyam / [szerk. Kereszty Zsuzsa] ; [szerzők Fehér Márta et al.] ; [közread. a] SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. - Budapest : SuliNova, [2006]. - 71, [2] p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [73].
Fűzött
nevelés - társadalmi viselkedés - tanulás - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.035(072) *** 371.322.6(072) *** 37.025(072)
[AN 2605750]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2006.
   Virtual learning environments : training material / [ed. by Pál Pentelényi]. - [Budapest] : Ligatura, 2006. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86113-1-6 fűzött
távoktatás - számítógépes oktatás
37.018.43 *** 681.3.004.14
[AN 2607015]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2006.
   Virtuális tanulási környezetek a mérnöktanár képzésben és a műszaki szakképzésben / szerk. Varga Lajos. - [Budapest] : Ligatura, 2006. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86113-3-2 fűzött
távoktatás - számítógépes oktatás - pedagógusképzés
37.018.43 *** 371.13 *** 681.3.004.14
[AN 2606831]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2006.
Zsidi Vilmos (1963-)
   A Budapesti királyi magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Dékáni hivatala iratainak (1920-1934) és a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dékáni hivatala iratainak (1934-1948) tematikus időrendi jegyzéke / összeáll. Zsidi Vilmos. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy., 2005. - 165 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1787-887X ; 10.)
Borítócím: A Budapesti Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalának iratai, 1920-1948 : mutató
ISBN 963-9639-04-4 fűzött
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest). Közgazdaságtudományi Kar
Budapest - gazdaságtan - egyetem - 20. század - ügyviteli dokumentum - jegyzék
378.633(439-2Bp.)(083.8)
[AN 2606620]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5154 /2006.
   Együtt sikerülhet! : Croatia Hungary bidding for UEFA Euro 2012. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Samo zajedno cemo uspjeti! = Csak együtt sikerülhet! = We can only win together!. - Magyar, angol és horvát nyelven
Fűzött
Magyarország - Horvátország - Európa-bajnokság - labdarúgás - 21. század - pályázat
796.332.093.1(4)"2012" *** 06.063(439) *** 06.063(497.13)
[AN 2605871]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2006.
Fehér Diána
   Fúziós divatékszerek / Fehér Diána ; [fotó Fehér Diána és Dékány Zsolt]. - [Pécs] : Fehér Kft., cop. 2005. - 33 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Zsugorka ; 2.)
ISBN 963-219-453-5 fűzött
díszítőművészet - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 739.2
[AN 2605526]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2006.
Hoffmann, Susanne
Berühmte Meisterwerke (magyar)
   Szalvétatechnika művészképekkel / Susanne Hoffmann és Martina Lammel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 11.)
ISBN 963-9666-01-7 fűzött : 798,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2606413]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2006.
   Kártya-kódex / Jókai Mór [et al.] közreműködésével szerk. Szomaházy István. - Budapest : M. Egy. K., 2005. - [4], 212 p. ; 16 cm
Korda György előszavával
ISBN 963-86677-2-9 kötött
kártyajáték - magyar irodalom - anekdota - karcolat
794.4 *** 894.511-36 *** 894.511-43 *** 094/097.07
[AN 2609009]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2006.
Kispál Zsuzsanna
   Anyák napi ajándékok / Kispál Zsuzsanna, Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 12.)
ISBN 963-9666-09-2 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - anyák napja - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 394.268.22
[AN 2606416]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2006.
Milbourne, Anna
Drawing animals (magyar)
   Rajzoljunk állatokat! : internet-linkekkel / Anna Milbourne ; ... ill. Jan McCafferty [et al.] ; [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Lépésről lépésre haladó utasításokkal..., ISSN 1787-8500)
ISBN 963-684-208-6 kötött
rajzoktatás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 741(02.053.2)
[AN 2605471]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2006.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Testnevelés és Sporttudományi Szekció (2005) (Nyíregyháza)
   XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés és Sporttudományi Szekciójának rezümé kötete : Nyíregyháza, 2005. március 23-24. / [szerk. Máté János, Kokovay Ágnes, Budaházi Erika] ; [rend., kiad. a Nyíregyházi Főiskola]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2005. - 98 p. ; 23 cm
ISBN 963-7336-16-8 fűzött
sportelmélet - testnevelés - szakkör - konferenciakiadvány
796.01 *** 372.879.6 *** 378.184 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2605440]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2006.
Padberg, Anna
Schachteltiere (magyar)
   Dobozállatkák / Anna Padberg ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 10.)
ISBN 963-9666-00-9 fűzött : 798,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2606330]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2006.
Rebicek Gerd
   Goju-kai karate-do : elméleti és gyakorlati útmutató / Rebicek Gerd ; [... a fotókat kész. Barhács Sándor]. - [Budapest] : Tres Print Kft., cop. 2005. - 255 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-219-914-6 fűzött
ázsiai küzdő- és védősport
796.853.2
[AN 2605504]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2006.
   A sportpedagógia és sportpszichológia alapkérdései / szerk. Horváth László, Prisztóka Gyöngyvér. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2005. - 244 p. ; 25 cm
Bibliogra.: p. 239-244.
ISBN 963-7336-33-8 fűzött
sport - sportlélektan - módszertan - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 371.3(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2605509]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2006.
Vakulya Norbert (1975-)
   Eleven falak : fantasztikus játékkönyv / Winston Northenlight. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - [221] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 54.)
ISBN 963-9566-39-X fűzött : 1190,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2605490]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2006.
Watt, Fiona
The Usborne book of arts projects (magyar)
   Művészsuli : változatos technikák kicsiknek és nagyoknak / Fiona Watt ; ... ill. Antonia Miller [et al.] ; [ford. Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Lépésről lépésre haladó utasításokkal..., ISSN 1787-8500)
ISBN 963-684-269-8 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 745.55
[AN 2605475]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5166 /2006.
Balázs János (1904-1927)
Művek (vál.)
   Balázs János festőművész emlékkiállítása (1904-1927) a művész születésének 100. évfordulóján : Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, 2005. január 5 - március 31. / [... rend., a katalógust írta és szerk. Horváth János] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2006]. - 110 p. : ill., részben színes ; 22x21 cm
Bibliogr.: p. 56. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-44-2 fűzött
Balázs János (1904-1927)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Balázs_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2605792]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2006.
Barreto, Gilson
A arte secreta de Michelangelo (magyar)
   Az igazi Michelangelo-kód : anatómialecke a Sixtus-kápolnában / Gilson Barreto, Marcelo G. de Oliveira ; [ford. Tittel Kinga]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 227 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Nagy történetek)
ISBN 963-549-258-8 kötött : 4990,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Olaszország - 15. század - 16. század - festőművész - szobrász - anatómia
75(45)(092)Michelangelo *** 73(45)(092)Michelangelo *** 743
[AN 2605561]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2006.
Bátai Sándor (1955-)
Művek (vál.)
   Bátai Sándor. - [Kaposvár] : [Magánkiad.], cop. 2005. - [54] p. : ill., színes ; 18 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-664-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - papírművészet - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Bátai_S. *** 745.54
[AN 2606163]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2006.
Benedek Katalin (1950-)
   Pituk József művészete / Benedek Katalin. - Budapest : Argumentum, 2006. - 156 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 963-446-366-5 kötött : 3500,- Ft
Pituk József (1906-1991)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Pituk_J.
[AN 2606327]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2006.
Csernus Tibor (1927-)
Művek (vál.)
   Csernus Tibor retrospektív kiállítása : [Kogart, 2006. január 6 - máricus 12.] / [szerk. Fertőszögi Péter, ... Apró Bernadett] ; [kiad. Kogart Ház]. - Budapest : Kogart Ház, [2006]. - 149 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-229-065-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Csernus_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2605390]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2006.
Elekes Károly (1951-)
   Tunning : [Ernst Múzeum Dorottya Galériája, 2006. március 21 - április 22.] / Elekes Károly ; [tanulmány ... Sturcz János]. - Budapest : Ernst Múz. : M. Műhely, 2006. - 59 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összefoglaló angol nyelven
ISBN 963-7032-23-1 fűzött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(498)(=945.11)(092)Elekes_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2606157]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2006.
Fényi Tibor (1954-)
   Róth Miksa üvegfestményei : a historizmustól a szecesszióig / Fényi Tibor ; [közread. a] Róth Miksa Emlékház. - [Budapest] : Róth M. Emlékház, cop. 2005. - 109 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A képjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-790-3 fűzött
Róth Miksa (1865-1944)
Magyarország - iparművész - századforduló - 20. század - üvegfestmény
748.5(439)(092)Róth_M. *** 75.021.335
[AN 2605852]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2006.
   Fery Antal élete, munkássága, alkotásainak jegyzéke / [szerk. Fery Veronika] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2005. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bev. Soós Imre. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-9271-48-9 fűzött
Fery Antal (1908-1994)
Magyarország - grafikus - 20. század - műjegyzék
76(439)(092)Fery_A.(083.8)
[AN 2606239]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2006.
Fodor József (1935-)
Művek (vál.)
   Fodor József kiállítása, 2005 / [... rend. Hegedűsné Dékány Magdolna, Hegedűs Imre] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Hódmezővásárhely] : Önkormányzat, 2005. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-86994-0-X fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fodor_J. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2606019]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2006.
Geddes, Anne
Pure (magyar)
   Tisztaság / Anne Geddes. - Pécs : Alexandra, 2005. - [221] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Ford. Vincze Mariann
ISBN 963-369-396-9 fűzött
Ausztrália - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - fényképalbum
77.04(94)(092)Geddes,_A. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12)
[AN 2605027]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2006.
Geszler Mária (1941-)
   Women line = Női vonal / Geszler Mária Garzuly. - Szombathely : Geszler M. Garzuly, [2005]. - [84] p. : ill., főként színes ; 22x23 cm
Egyes szövegek japán nyelven is
ISBN 963-229-287-1 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Geszler_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2606171]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2006.
Haász Ágnes (1951-)
   Térfigurák / Haász Ágnes. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2005. - [24] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 963-460-641-5)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - elektrofotográfia
73/76(439)(092)Haász_Á. *** 772.93
[AN 2605917]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2006.
   Hungarian folk pottery : [a selection from the ethnographic collection of the Janus Pannonius Museum, Pécs] = Magyar népi kerámia : [válogatás a pécsi Janus Pannonius Múzeum néprajzi gyűjteményéből] / [catalogue aut. and ed. Andrea Vándor]. - Pécs : JPM, 2006. - 36 p. : ill., főként színes ; 20 cm
A Riihimäkiben 2006. márc. 3 - máj. 21. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-7211-91-8 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népi kerámia - fazekasság - kiállítási katalógus
738.031.4(439) *** 39(439) *** 061.4(480-2Riihimäki)
[AN 2606058]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2006.
Huszka József (1854-1934)
Művek (vál.)
   Huszka József, a rajzoló gyűjtő : kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2005. május 14 - 2006. március 5. : katalógus = József Huszka, collector and sketch artist : exhibition at the Museum of Ethnography, 14 May 2005 - 5 March 2006 : catalogue / szerk. ... Fejős Zoltán] ; [a kiállítást rend., a katalógust írta Bata Tímea et al.]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2006. - 315 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 284-297.
ISBN 963-9540-21-8 fűzött
Huszka József (1854-1934)
Magyarország - Székelyföld - grafikus - etnográfus - 19. század - 20. század - magyar néprajz - népi díszítőművészet - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
741(439)(092)Huszka_J. *** 39.001(439)(092)Huszka_J. *** 39(=945.11)(439.21Székelyföld) *** 7.048(=945.11) *** 069.017(439)Huszka-gyűjtemény *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2605426]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2006.
Kocsis András (1905-1976)
Művek (vál.)
   Kocsis András / [szerk. és a bevezetőt írta Mojzes Ildikó] ; [kiad. a Rákospalotai Múzeum]. - Budapest : Rákospalotai Múz., 2005. - [34] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Kocsis_A.
[AN 2605988]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2006.
Koncz András (1953-)
   Új művek és még.. : new works and more : Koncz András kiállítása : Budapest Galéria, 2005-2006. - [Budapest] : Budapest Galéria, [2005]. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-229-199-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Koncz_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2606176]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2006.
Kovács András (1946-)
   Késő reneszánsz építészet Erdélyben, 1541-1720 / Kovács András ; [a fényképeket Buzogány Dezső et al. kész.] ; [az alaprajzok Karácsony István munkái] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2006. - 215 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 175-180. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 963-86388-6-9 kötött : 3450,- Ft
ISBN 973-8341-28-0
Erdély - építészet - reneszánsz - 16. század - 17. század
72(439.21)"15/16" *** 72.034(439.21)
[AN 2608302]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2006.
Kovács Attila (1938-)
   Az átalakuló plasztikusság.. : művészet és matematika... : alapelvek és következtetések..., 1967-2005 / Kovács Attila ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2005. - 182 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 145-152.
ISBN 963-7165-30-4 kötött
modern művészet - művészetelmélet - alkalmazott matematika
7.01 *** 681.3.019 *** 7.036 *** 51-78
[AN 2604958]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2006.
   Kunffy Lajos / [a kiállítást rend., a katalógust írta és szerk. Horváth János] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2006]. - 177 p. : ill., főként színes ; 22x21 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. 59-62. - Műjegyz.: p. 168-176. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7212-45-0 fűzött
Kunffy Lajos (1869-1962)
Kunffy Lajos Emlékmúzeum és Képtár (Somogytúr)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - emlékmúzeum - múzeumi kiadvány
75(439)(092)Kunffy_L. *** 069(439-2Somogytúr)
[AN 2605760]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2006.
Lukács Tibor (1960-)
   Szerelem, idő : Lukács Tibor kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2005. szeptember 9 - december 15. = Love, time : exhibition of Tibor Lukács in the Skanzen Galéria of the Hungarian Open Air Museum, 9th September - 15th December 2005 = Liebe, Zeit : Ausstellung von Tibor Lukács in der Skanzen Galéria der Ungarischen Freilichtmuseum, 9. September - 15. Dezember 2005 = Zeit, Liebe : Ausstellung von Zoltán Ries in der Skanzen Galéria der Ungarischen Freilichtmuseum, 9. September - 15. Dezember 2005 = Time, love : exhibition of Zoltán Ries in the Skanzen Galéria of the Hungarian Open Air Museum, 9th September - 15th December 2005. Idő, szerelem : Ries Zoltán kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2005. szeptember 9 - december 15. / [... rend. B. Horváth Jenő ; ... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2006]. - [24] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7376-43-7 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - elektrofotográfia - kiállítási katalógus
76(439)(092)Reis_Z. *** 76.021:655.392 *** 75(439)(092)Lukács_T. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2604858]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2006.
Mújdricza Péter (1955-)
   Mikropolisz : térszövegek / Mújdricza Péter. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 328 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-460-505-2 fűzött
Magyarország - építészet - elmélet - építész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - publicisztika
72.01 *** 72(439)"19/200" *** 72(439)(092)Mújdricza_P. *** 894.511-92
[AN 2604890]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2006.
   Pelso 2005 : V. Országos Kerámia és Gobelin Biennálé : [Keszthelyi Balatoni Múzeum, 2005. május 8 - június 10.] / [a kiállítás rendezői Laczkó Ibolya... Marton Vince] ; [kiad. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - Budapest : MAOE, [2006]. - [144] p. : ill., színes ; 21 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-86667-1-4 * fűzött (hibás ISBN 963-8666-1-4)
Magyarország - kerámiaművészet - textilművészet - gobelin - kiállítási katalógus
738(439) *** 746.311 *** 745.52(439) *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 2605919]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2006.
Petrik Adrien
   Asszony és a háza, avagy Az én Toszkánám / Petrik Adrien ; [fotók Székely Péter et al.]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2005. - 238 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Otthon könyvek)
ISBN 963-86877-0-3 kötött : 5300,- Ft
Magyarország - építész - lakáskultúra - kertépítés - 21. század - memoár
72(439)(092)Petrik_A.(0:82-94) *** 747 *** 712.3/.7
[AN 2605848]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2006.
   Poussin: Bacchanália : az élet érzéki örömei - egy letűnt aranykor igézetében : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006. március 31 - 2006. május 21. = Poussin: Bacchanal : enchantment and pleasures - evoking a bygone golden age : March 31, 2006 - May 21, 2006 / [a katalógust szerk. ... Hudák Zsuzsa] ; [a kiállítást rend. ... Németh István, Szigethi Ágnes]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2006]. - 107, [3] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Géniuszok és remekművek, ISSN 1787-6680)
ISBN 963-7063-28-5 fűzött
Európa - 17. század - 18. század - festészet - kiállítási katalógus
75(4)"16/17" *** 73/76.041.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2606847]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2006.
   Regula oculorum : fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából : photographs from the legacy of Benedictine monks / [... szerkesztői és az utószó szerzői ... Bogdán Melinda, Bán András] ; [a kiállítást a Pannonhalmi Főapátság Kulturális és Turisztikai Igazgatósága szervezte] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság ; 2006. - 109 p. : ill. ; 16 cm
Kész. a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményéből 2006. márc. 21 - nov. 11. között "Regula oculorum" címmel Pannonhalmán megrendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Az előszó francia nyelven is
ISBN 963-9053-72-4 fűzött
Pannonhalmi Főapátság Gyűjteménye
Pannonhalma - fotóművészet - bencések - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"19" *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 2606794]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2006.
   Rejtett szépségek : a nő ábrázolása a 19. század kezdetétől a századfordulóig : festmények, szobrok, grafikák a 100 éves Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből : Szombathely, Szombathelyi Képtár, 2005. december 16 - 2006. február 19. : Kaposvár, Művészetek Kincsesháza - Vaszary Képtár, 2006. február 24 - 2006. április 8. : Debrecen, Kölcsey Kongresszusi Központ, 2006. április 11 - 2006. június 2. : Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2006. szeptember 15 - 2006. november 19. / [a bevezetőt írta és a katalógust szerk. Varga Ágota] ; [a műveket ... a katalógusba vál., ... a kiállítást rend. Papp Katalin] ; [szerzők Gaboda Péter et al.]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2005]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Remekművek vendégségben, ISSN 1787-8586)
ISBN 963-7063-15-3 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
képzőművészet - 19. század - nő - emberábrázolás - kiállítási katalógus
73/76(100)"18" *** 73/76.041-055.2 *** 061.4(439-2)
[AN 2605799]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2006.
   "Rohanjunk a rohanó időkkel..." : a reklámplakát kezdetei, 1885-1920 / [a kiállítást rend., a katalógust írta és szerk. Ihász István]. - Budapest : MNM, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Rejtett ritkaságaink, ISSN 1787-8322 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - plakátművészet - századforduló - kiállítási katalógus
769.91(439)"188/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2605885]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2006.
Sturcz János (1958-)
   A heroikus ego lebontása : a művész teste mint metafora a magyar művészetben a nyolcvanas évek közepétől napjainkig / [Sturcz János] ; [kiad. Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy., [2006]. - 156 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144-149.
ISBN 963-7165-27-4 fűzött (hibás ISBN 963-7032-02-9)
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - emberábrázolás
77.041 *** 73/76(439)"196/200" *** 73/76(100)"196/200"
[AN 2604925]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2006.
Szalma Edit (1964-)
   Illusztrációk, festmények / Szalma Edit. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 36 p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szalma_E.
[AN 2606057]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2006.
Szunyoghy András (1946-)
Művészeti állatanatómia : a ló (új kiadása)
   A ló művészeti anatómiája = Anatomy of the horse for artists = Anatomie des Pferdes für Künstler / Szunyoghy András ; szöveg ... Fehér György, Fáncsi Tibor ; [... ford. Kovács György, Fehér György]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 195 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-09-4821-4 kötött : 5600,- Ft
képzőművészet - állatanatómia - ló
743 *** 599.723
[AN 2603363]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2006.
Szunyoghy András (1946-)
   Portré- és kézrajzolás / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 141 p. : ill. ; 33 cm + 2 mell.
ISBN 963-09-4612-2 kötött : 4990,- Ft
rajzművészet - anatómia - arc - kéz
743 *** 73/76.041.5
[AN 2605346]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2006.
Varnusz Xavér
   Időutazás / Varnusz Xavér. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - [64] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Varnusz_X.
[AN 2605860]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2006.
   Város, táj, beavatkozás : Dorottya Galéria ... 2006. január 10 - február 11. = Stadt, Landschaften, Eingriffe : 10. Jänner - 11. Februar 2006 / Fekete Zsolt [et al.] ; [szerk. ... Simon Kati] ; [kiad. Ernst Múzeum Kht.]. - [Budapest] : Ernst Múz., 2006. - [16] p. : ill., színes ; 11x21 cm
ISBN 963-7032-21-5 fűzött
Ausztria - Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(436)"200" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2606066]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5199 /2006.
Bacon, Tony
The ultimate guitar book (magyar)
   Nagy gitárkönyv / Tony Bacon ; [ford. Schmidt Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, [2006], cop. 2002. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-9090-62-X kötött : 5500,- Ft
gitár
681.817.61
[AN 2603360]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2006.
Eötvös József (1962-)
   Gondolatok J. S. Bach zenéjéről és lantműveinek előadásáról / Eötvös József. - Pécs : PTE Műv. Kar, 2005. - 168 p. : ill., kotta ; 21 cm. - (A PTE Művészeti Karának kiadványai, ISSN 1589-7532 ; 3.)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 115-124.
Fűzött (hibás ISBN 963-642-046-7)
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - zenei interpretálás - 18. század - lantra írt zenemű - egyetemi tankönyv
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S. *** 787.62(075.8) *** 781.68(075.8)
[AN 2605427]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2006.
Miller, Jonathan
Stripped: Depeche Mode (magyar)
   Stripped: Depeche Mode / Jonathan Miller ; [ford. Bálint Bianka és Nemcsik Balázs]. - Budapest : ShowTime, 2006. - 533 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-494. - Diszkogr.: p. 495-533.
ISBN 963-219-920-0 kötött : 6500,- Ft
Depeche Mode (együttes)
Nagy-Britannia - együttes
78.067.26.036.7(410)Depeche_Mode
[AN 2605429]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2006.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék / Tótfalusi István. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8159-6 kötött : 1890,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 2609498]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5203 /2006.
Desperate housewifes (magyar)
   Született feleségek : zárt ajtók mögött. - Pécs : Alexandra, 2006. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 963-369-644-5 fűzött
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - szappanopera - televíziós műsorszám - fényképalbum
791.43.071.2(73)(092)(084.12) *** 791.9.097(73)
[AN 2605150]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2006.
Süveges András
   ...de neked csak Feri! : Cigányértől az Óceánig / írta Süveges András ; [fotók Aranyász Judit et al.]. - [Budapest] : Mind Kft., 2005. - 141, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-219-476-4 kötött : 2500,- Ft
Bessenyei Ferenc (1919-2004)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Bessenyei_F.
[AN 2605423]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5205 /2006.
   101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére / szerk. Mártonfi Attila, Papp Kornélia és Slíz Mariann. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 656, [3] p., [8] t.fol. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-446-359-2 kötött : 3900,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - emlékkönyv
809.451.1
[AN 2606175]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2006.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Átd., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2004 [!2006]. - 237, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-01-4 fűzött : 1652,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2607090]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2006.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2006. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 963-9489-26-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2609928]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2006.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések szótára / Bakos Ferenc ; [szerk. Zigány Judit et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 723 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7875-1 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2607738]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2006.
Becze Ákosné
   Belkereskedelem, külkereskedelem : gyakorlókönyv : német középfok, B2 / Becze Ákosné, Kovács Bernadette ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Jav. utánny. - [Budapest] : KIT, 2005. - 197 p., [12] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-256-X fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - kereskedelem - szaknyelv - példatár
803.0(079.1)=00 *** 339
[AN 2608158]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2006.
Becze Ákosné
   Vendéglátás, idegenforgalom : gyakorlókönyv : német középfok, B2 / Becze Ákosné ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Jav. utánny. - [Budapest] : KIT, 2005. - 205 p., [12] t. : ill., színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-255-1 fűzött
német nyelv - vendéglátás - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00 *** 649.9 *** 338.48
[AN 2608154]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2006.
Darabos Zsuzsanna
   Vizsgára készülök : 66 készségfejlesztő gyakorlat franciául tanulóknak : olvasott szövegértés - B1/B2 ; Vizsgára készülök : 66 készségfejlesztő gyakorlat franciául tanulóknak : hallott szövegértés - B1/B2 / Darabos Zsuzsánna, Kovács Péterné. - Veszprém : Nodus, [2006]. - 101, 75 p. ; 30 cm + 2 CD-ROM
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-441-360-9 fűzött
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2605886]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2006.
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia (7.) (2005)
   A Dunaújvárosi Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátusa által ... megrendezett VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia : Dunaújváros, 2005. április 28-30. = VII. International Conference of Language Examination, Applied and Medicinal Linguistics : Dunaújváros, 28-30 April 2005 / [főszerk. Kukorelli Katalin]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2005. - 284 p. : ill. ; 25 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei, ISSN 1586-6785)
Borítócím: VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia : Dunaújváros, 2005. április 28-30. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött (hibás ISBN 963-00-4800-0)
nyelvészet - nyelvvizsga - konferenciakiadvány
80 *** 371.27 *** 802/809 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2605859]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2006.
Fodor Zója (1942-)
   Delovoj russkij : teksty i zadaniâ / Zoâ Fodor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 963-19-5803-5 fűzött : 1720,- Ft
orosz nyelv - példatár - egyetemi tankönyv
808.2(075.8)(076)=945.11
[AN 2605738]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2006.
Király Rudolf (1906-1988)
   Portugál - magyar szótár = Dicionário português - húngaro / Király Rudolf. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1978. - 728 p. ; 21 cm
Portugál - magyar kéziszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6495-5 kötött
portugál nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=690=945.11
[AN 2603318]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2006.
Loós Monika
   Von Rechts wegen.. : német jogi nyelv magyaroknak / Monika Loós. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 149, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [151].
ISBN 963-346-707-1 fűzött : 3500,- Ft
német nyelv - szaknyelv - jog - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 34
[AN 2605857]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2006.
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario húngaro - español / [szerk. ... Agócs Károly et al.]. - Szeged : Grimm, 2006. - XII, 862 p. ; 21 cm
ISBN 963-7460-12-8 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2605279]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2006.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Practice book in English phonetics and phonology / Ádám Nádasdy. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 963-19-4565-0 fűzött : 1530,- Ft
angol nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-4(075.8)(076)=00
[AN 2603211]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2006.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : társalgási gyakorlatok felsőfokú nyelvvizsgákra és emeltszintű szóbeli érettségire / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2005 [!2006]. - 272 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 963-9357-53-7 fűzött : 1575,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2607998]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2006.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú angol nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2006], cop. 1993. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Társalgási szituációk, képleírások az angol nyelvvizsgákra
ISBN 963-9092-92-4 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2607867]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2006.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / Pálfy Miklós ; [szerk. ... Farkas Ildikó]. - 6. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2006. - XXX, 1189 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 963-7460-13-6 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2609509]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2006.
Rácz Endre (1922-1992)
   Kis magyar nyelvtan / Rácz Endre, Takács Etel. - 15. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2006. - 334, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9429-82-1 fűzött : 798,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 2603314]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2006.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Váltl. utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 305 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 963-05-8281-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 2605502]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2006.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2006. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 963-9489-24-7 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2610007]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2006.
Sándor Anna
   Holland nyelvkönyv / Sándor Anna. - Utánny. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 157, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-506-603-1 fűzött : 2000,- Ft
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 2609469]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2006.
Sarkadi Zsolt
   Angol ismétlőkönyv = English review book / Sarkadi Zsolt. - [Miskolc] : Sarkadi Zs., cop. 2005. - 154 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-229-606-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2607017]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2006.
Somló Katalin
   Schrittweise 3 : haladóknak / Somló Katalin, Andreas Kentsch. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-3865-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2610068]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2006.
   Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt : Beiträge der internationalen Konferenz, 6-7. November 2003 / hrsg. von József Tóth. - Szombathely : BDF ; Wien : Praesens Verl., 2005. - 443 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
ISBN 3-7069-0334-2
német nyelv - német irodalom története - konferenciakiadvány
803.0 *** 830(091) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2605609]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2006.
Szabó Tibor
   Angol - magyar vonzatszótár / Szabó Tibor. - Székesfehérvár : Lexika, 2005. - 476, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [477-479].
ISBN 963-9357-29-4 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - frazeológia - tankönyv
802.0-561.83(078)=945.11
[AN 2605368]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2006.
   Szakszó, szaknyelv, szakmai kommunikáció / szerk. Kassai Ilona. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2005. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvészeti doktorandusz füzetek, ISSN 1589-8237 ; 3.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-9074-22-5)
szaknyelv - kommunikáció - egyetemi tankönyv
800.866(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2605579]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2006.
Székely András
   Šag za šagom : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Székely András, Székely Nyina ; [ill. Pintér Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4952-4 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2610064]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2006.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit. - Székesfehérvár : Lexika, 2003 [!2006]. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 963-9357-27-8 fűzött : 1652,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 2608308]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2006.
   Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch / Sümeginé Dobrai Katalin [et al.] ; [szerk. Sümeginé Dobrai Katalin]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2004. - 276 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Előszó magyar nyelven is. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8304-6 fűzött
német nyelv - gazdaságtan - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 33
[AN 2610053]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5233 /2006.
Vircondelet, Alain
Antoine et Consuelo de Saint Exupéry (magyar)
   Egy legendás szerelem : Consuelo és Antoine de Saint Exupéry / Alain Vircondelet, José Martinez Fructuoso ; [ford. Várkonyi Benedek]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 196 p. : ill. ; 25 cm
Nagy emberek - nagy történetek (keretcím)
ISBN 963-549-239-1 kötött : 3990,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de
Saint-Exupéry, Consuelo de
Franciaország - író - 20. század
840(092)Saint-Exupéry,_A._de *** 840(092)Saint-Exupéry,_C._de
[AN 2606284]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5234 /2006.
Gróh Gáspár (1953-)
   Határ. Ok nélkül / Gróh Gáspár. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2006. - 355 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 963-85171-8-2 fűzött : 2700,- Ft (hibás ISBN 963-85782)
Közép-Európa - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511(4-11)(091)"19/200" *** 894.511(091)"19/200" *** 894.511-95
[AN 2605269]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2006.
   Induló modernség - kezdődő avantgárd / szerk. Bednanics Gábor és Eisemann György ; [a névmutatót B. Árvai Ildikó állította össze]. - Budapest : Ráció, 2006. - 283 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9605-16-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - avantgárd - századforduló - 19. század
894.511(091)"180" *** 894.511.015.19
[AN 2606627]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2006.
Kántor Lajos (1937-)
   A mennyei kapu, avagy Az apokrif kerekasztal : 20-21. század / Kántor Lajos. - Budapest : Korona, 2006. - 251 p., [20] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9589-56-X fűzött
határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története
894.511(498)(091)
[AN 2605359]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2006.
   "Különös emberi háló" : ami a Babits család levelezéséből kimaradt / [a leveleket összegyűjt., vál., sajtó alá rend. Buda Attila] ; [a szülőház történetét írta Lovas Csilla]. - Budapest : Universitas, 2006. - 723, [16] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-99-X fűzött : 3990,- Ft
Babits család
Magyarország - író - levelezés - 20. század - családtörténet
894.511(092)Babits_M.(044) *** 929.52(439)Babits(044)
[AN 2606616]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2006.
Madách Szimpózium (13.) (2005) (Szeged etc)
   XIII. Madách Szimpózium : [Szeged, 2005. május 27., Csesztve - Balassagyarmat - Salgótarján, 2005. szeptember 23-24.] / [szerk. Bene Kálmán] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 244 p., [5] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 48.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9386-37-5 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)"2005"
[AN 2605880]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2006.
   "Mint gondolatjel, vízszintes a tested..." : tanulmányok József Attiláról / szerk. Prágai Tamás ; ... a Mindentudás Egyeteme kiadása. - Budapest : Kortárs : Mindentudás Egyeteme, 2005. - 227 p. : ill. ; 20 cm
2005. május 6-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban azonos címmel rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-028-3 fűzött : 1420,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)József_A. *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2604688]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2006.
   Tapasztalatcsere : esszék és tanulmányok Bodor Ádámról / szerk. Scheibner Tamás és Vaderna Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 281 p. ; 22 cm. - (Dayka könyvek, ISSN 1589-1925 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-15-6 fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-3734-15-6)
Bodor Ádám (1936-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Bodor_Á.
[AN 2606257]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5241 /2006.
Andrews, Sarah
An eye for gold (magyar)
   Az aranylátó szem / Sarah Andrews. - Pécs : Alexandra, 2006. - 431 p. ; 22 cm
Ford. Kökéndy Zoltán
ISBN 963-368-828-0 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2606304]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2006.
Auster, Paul
The music of chance (magyar)
   A véletlen zenéje / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1995. - 306 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7975-7 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2607983]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2006.
Babies with love (magyar)
   Kisbabák : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2005. - 63 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Fodor Enikő
ISBN 963-369-326-8 kötött : 1799,- Ft
világirodalom - csecsemő - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-053.3(0:82-84)
[AN 2605299]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2006.
Baresch, Martin
Entdeckergeschichten (magyar)
   Kalandos történetek / Martin Baresch ; Heribert Schulmeyer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2006]. - 57 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-7461-11-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2606365]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2006.
Be true to yourself (magyar)
   Légy hű önmagadhoz : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Angela Kerr]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Frigyik László. - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 963-369-309-8 kötött
világirodalom - mentálhigiénia - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 613.865(0:82-84) *** 099.1
[AN 2605318]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2006.
Beckett, Samuel (1906-1989)
Művek (vál.) (magyar)
   Samuel Beckett összes drámái : Eleutheria / [ford. Bart István et al.]. - Centenáriumi kiad. - Budapest : Európa, 2006. - 709 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7976-5 fűzött : 3000,- Ft
angol irodalom - francia irodalom - dráma
820-2=945.11 *** 840-2=945.11
[AN 2604850]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2006.
Beckett, Simon
The chemistry of death (magyar)
   A halál kémiája / Simon Beckett ; [ford. Kiss Viktória]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 328 p. ; 21 cm. - (Szinkronban a világgal, ISSN 1787-8608)
ISBN 963-9644-07-2 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2605749]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2006.
   A boldog élet titka : töredékek az emberi boldogságról / [vál. és ford. György Edit]. - 9. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 95 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 2.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-54-4)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2609991]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2006.
Boulle, Philippe R.
Victorian age vampire (magyar)
   Viktoriánus vámpír / Philippe Boulle. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2578305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Megsebzett király / [ford. Orosz Kata, Szabó Máté]. - cop. 2006. - 418 p.
World of darkness (keretcím) ; Vámpír: a Maszkabál (keretcím)
ISBN 963-7041-67-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2605897] MARC

ANSEL
UTF-85250 /2006.
Brezina, Thomas
Zeitspringer (magyar)
   Időkapu / Thomas Brezina ; ill. Nora Nowatzyk. - Budapest : Egmont, 2006-. - ill. ; 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2605479]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A T. rex vére / [ford. Zachar Viktor]. - 2006. - 120 p.
ISBN 963-628-309-5 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2605483] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Fekete Herceg / [ford. Zachar Viktor]. - 2006. - 119 p.
ISBN 963-628-310-9 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2605484] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kalózok kincse / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - 2006. - 131 p.
ISBN 963-628-311-7 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2605486] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A vikingek köve / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - 2006. - 120 p.
ISBN 963-628-312-5 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2605488] MARC

ANSEL
UTF-85251 /2006.
Carducci, Giosuè (1835-1907)
Giambi ed epodi (magyar, olasz)
   Jambusok és epodoszok : másféle rímes versek = Giambi ed epodi : rime nuove / Giosue Carducci ; ford. Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 364, [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 72.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-28-4 fűzött
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 2606558]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2006.
Christie, Agatha
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1980. - 281, [5] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7964-1 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2607988]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2006.
Dragonlance heroes (magyar)
   Hősök sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Megj. "Dragonlance hősök" címmel is. - Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Menyét szerencséje / Michael Williams ; [ford. Zarándy Beáta]. - cop. 2006. - 397 p.
Weasel's luck
ISBN 963-7041-80-X fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2605825] MARC

ANSEL
UTF-85254 /2006.
Faletti, Giorgio
Io uccido (magyar)
   Én gyilkolok / Giorgio Faletti ; [ford. Józsa Judit]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 462 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-465-5 kötött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 2604845]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2006.
Field, Sandra
On the tycoon's terms (magyar)
   Gyógyító tekintet / Sandra Field ; [... ford. Kissné Kosztolányi Klára]. Jöhet bárki / Lynne Graham ; [... ford. Erdélyi Margit]. Elfeledett bűnök / Robyn Donald ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 14.)
Egys. cím: On the tycoon's terms. The Italian's wife. Forgotten sins
ISBN 963-537-498-4 fűzött : 869,- Ft : 178 SKK : 18 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2605909]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2006.
Fluke, Joanne
Hannah Swensen mystery (magyar)
   Hannah Swensen titokzatos esetei / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, [2006]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egzotikus csók és gyilkosság. - cop. 2006. - 303 p.
Ford. Sacher Stefánia
ISBN 963-86823-4-5 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605624] MARC

ANSEL
UTF-85257 /2006.
Forster, Edward Morgan (1879-1970)
A passage to India (magyar)
   Út Indiába / Edward Morgan Forster ; [ford. és az utószót írta Göncz Árpád]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 395 p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-88-6 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2607157]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2006.
Friends with love (magyar)
   Barátok : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2005. - 63 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Fodor Enikő
ISBN 963-369-327-6 kötött : 1799,- Ft
barátság - világirodalom - aforizma
82-84=945.11 *** 316.647.2(0:82-84)
[AN 2605301]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2006.
García Lorca, Federico
   Hat színjáték / Frederico García Lorca ; [vál. Upor László] ; [ford. András László et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 341, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Don Perlimplin és Belisa szerelme a kertben ; A közönség ; Vérnász ; Yerma ; Rosita leányasszony vagy A virágnyelv ; Bernarda Alba háza. - Egys. cím: Amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardin ; El público ; Bodas de sangre ; Yerma ; Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores ; La casa de Bernarda Alba
ISBN 963-07-7973-0 fűzött : 2700,- Ft
spanyol irodalom - dráma
860-2=945.11
[AN 2606363]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2006.
A gift of hope (magyar)
   A remény ajándéka : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Angela Kerr]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Frigyik László. - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 963-369-310-1 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 099.1
[AN 2605330]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2006.
Herbert, James
Nobody true (magyar)
   Senki sem hű hozzád : [nyomozás a halálon túlról] / James Herbert ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-578-3 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2604831]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2006.
Hofmann, Corinne
Die weisse Massai (magyar)
   Afrikai szeretők / Corinne Hofmann ; [ford. Bucher Franciska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-42-4 fűzött : 2580,- Ft
német irodalom - svájci irodalom - szerelmes regény
830-312.5(494)=945.11
[AN 2609046]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2006.
Holt, Victoria
Madonna of the seven hills (magyar)
   A hét domb madonnája / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-302-6 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2605109]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2006.
Hurley, Graham
Sabbathman (magyar)
   Hétvégi gyilkosság : [ki végzi el a piszkos munkát?] / Graham Hurley ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 551 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-568-6 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2604834]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2006.
Jackson, Lisa
Strangers (magyar)
   Idegenek / Lisa Jackson ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2006]. - 391 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-79-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2606319]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2006.
Jonas, George (1935-)
Vengeance (magyar)
   Megtorlás : egy izraeli antiterrorista csoport igaz története / George Jonas ; [ford. Szántó Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Partvonal, 2006, cop. 1990. - 454 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-01-3 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2603245]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2006.
Kennedy, A. L.
So I am glad (magyar)
   Hát boldog vagyok / A. L. Kennedy ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 322 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 43.)
ISBN 963-7343-31-8 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2605552]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2006.
Koontz, Dean R.
Icebound (magyar)
   Jégcsapda / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2006. - 319 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-82-X fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605473]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2006.
Kundera, Milan
Kniha smíchu a zapomnění (magyar)
   A nevetés és felejtés könyve / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1993. - 287, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7995-1 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2609895]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2006.
Lawrence, Kim
The Italian playboy's proposition (magyar)
   Kell ennél több? / Kim Lawrence ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 363.)
ISBN 963-537-499-2 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2605899]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2006.
Lee, Miranda
Mistress for a month (magyar)
   Borítékolt győzelem / Miranda Lee ; [... ford. Huszovszky Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 364.)
ISBN 963-537-500-X fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2605904]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2006.
Lenhard, Elizabeth
The fire of friendship (magyar)
   A tűz hatalma / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 147 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 4.)
ISBN 963-628-429-6 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2609467]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2006.
Lenhard, Elizabeth
The four dragons (magyar)
   A négy sárkány / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 139 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 9.)
ISBN 963-628-340-0 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2604943]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2006.
London, Jack
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London ; [ford. Réz Ádám]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2006. - 123 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-84-8 fűzött : 598,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2609156]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2006.
Lovers (magyar)
   Szerelmesek : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2005. - 63 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Fodor Enikő
ISBN 963-369-325-X kötött
világirodalom - szerelem - aforizma
82-84=945.11 *** 316.474(0:82-84)
[AN 2605300]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2006.
Mai, Manfred
Schulgeschichten (magyar)
   Iskolai történetek / Manfred Mai ; Sabine Kraushaar rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2006]. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-7461-09-4 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2606364]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2006.
Marriage - the great gift (magyar)
   Házasság - a legszebb ajándék : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Frigyik László. - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 963-369-311-X kötött
világirodalom - házasság - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 392.5(0:82-84) *** 099.1
[AN 2605327]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2006.
McCartney, Paul
High in the clouds (magyar)
   A felhők fölött / Paul McCartney, Geoff Dunbar és Philip Ardagh ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Móra, 2006. - 91, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-11-8163-4 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2606321]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2006.
Morrell, David
Creepers (magyar)
   Settenkedők / David Morrell ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-301-8 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605114]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2006.
My tiny treasury of stories and rhymes (magyar)
   Mesék és versikék apró kincsestára / írta és vál. Nicola Baxter ; rajz. Cathie Shuttleworth. - Pécs : Alexandra, 2005. - 320 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Ivancsics Irma, Mike Veronika
ISBN 963-369-398-5 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - antológia
820-34(02.053.2)=945.11 *** 820-14(02.053.2)(082)=945.11
[AN 2605293]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2006.
Nicholson, William
The society of others (magyar)
   Rokon lelkek társasága / William Nicholson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006. - 260 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7948-X kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2605132]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2006.
Pagnol, Marcel
La gloire de mon père (magyar)
   Apám dicsősége / Marcel Pagnol ; [ford. Sashegyi Gábor]. - Budapest : Móra, 2006. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8148-0 kötött : 1690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2605495]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2006.
Preston, Douglas
Dance of death (magyar)
   A halál tánca / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2006]. - 391 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-93-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2606316]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2006.
Saunders, Kate
Cat and the stinkwater war (magyar)
   Cicus és a Büdös Macskák háborúja / Kate Saunders ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Stower, Adam rajz.
ISBN 963-9492-41-8 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2609997]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2006.
Semprun, Jorge (1923-)
Le grand voyage (magyar)
   A nagy utazás / Jorge Semprun ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1964. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7971-4 kötött : 1900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2607219]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2006.
Seneca, Lucius Annaeus
   Óvakodj a haragtól! / Lucius Annaeus Seneca. Tanítások könyve / Marcus Aurelius ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - 5. kiad. - Szada : Kassák, 2006. - 119 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 18.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-72-2)
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 875-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A. *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 2609974]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2006.
Smith, Karen Rose
Which child is mine? (magyar)
   Melyik gyerek az enyém? / Karen Rose Smith ; [... ford. Gondáné K. Éva]. Védett szívek / Bonnie K. Winn ; [... ford. Acsai Roland és Szalai Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 7. ksz.)
Egys. cím: Which child is mine?. Protected hearts
ISBN 963-537-495-X fűzött : 869,- Ft : 183,5 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2605905]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2006.
   Te, ki életet adtál.. / [vál. Kiss Judit] ; [ill. Győrfi András]. - Budapest : M. Kvklub, 2006. - 208 p : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-549-261-8 kötött : 2490,- Ft
világirodalom - anya - elbeszélés
82-32=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 2606361]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2006.
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Anna Karenina (magyar)
   Anna Karenina / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László]. - Budapest : Európa, 2006. - 921 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7965-X kötött : 4000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2608255]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Zsenik könyve : a lángész bölcsessége : zsenik kislexikona A-tól Z-ig / [ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - 5. bőv., átd. kiad. - Szada : Kassák, 2006. - 97 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 7.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-82-X)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2609978]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2006.
Vātsyāyana
Kāmasūtra (magyar)
   A teljes, illusztrált Káma-Szútra / szerk. Lance Dane. - Pécs : Alexandra, 2005. - 320 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Cserháti Eszter, Házas Nikoletta, Lomb Éva. - Szerző Vātsyāyana
ISBN 963-369-400-0 kötött
szanszkrit irodalom - nemi élet - nemi felvilágosítás
891.2-96=945.11 *** 392.6 *** 613.88
[AN 2605313]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2006.
Waggoner, Tim
Gangrel (magyar)
   Középkor. Gangrel / Tim Waggoner ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 332 p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 10.)
World of darkness (keretcím) ; Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 963-7041-82-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2605833]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2006.
White, Stephen
Critical conditions (magyar)
   Versenyfutás az idővel / Stephen White ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2006]. - 399 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-76-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2604938]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2006.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 231, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-77-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2609930]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2006.
Wilson, Jacqueline
Girls in love (magyar)
   Szerelmes lányok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2006. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-88-9 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2609905]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5296 /2006.
   Állatmesék kicsiknek : olvasásra és felolvasásra / [ill. Csukás Csaba, Bakos József György és Bernáth Krisztina]. - [Debrecen] : CASH, [2006]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86958-1-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2606325]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2006.
Arany László (1844-1898)
   Szép magyar népmesék / Arany László ; [Reich Károly rajz.] ; [szerk. Székely Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 158, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-11-8143-X kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2608299]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2006.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és Szamóca / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2006. - 205, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 963-11-8133-2 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2604828]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2006.
Balla László János
   Versek / Balla László János. - [Budapest] : SUMMA Kv., 2005-. - 21 cm
Közread. az Új Magyar Művészetért Alapítvány
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - VI, 106 p.
ISBN 963-218-862-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605879] MARC

ANSEL
UTF-85300 /2006.
Balogh Béni (1922-2000)
   Magyar regék és mondák / Balogh Béni ; [ill. Győrfi András]. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2006. - 187 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-539-527-2 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2)
[AN 2609471]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2006.
Berg Judit
   Micsoda idő! : Panka és Csiribí / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X Budavár, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86655-7-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - mese - képeskönyv - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2605480]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2006.
Böröndi Lajos (1954-)
   Megváltásra várva : versek / Böröndi Lajos. - Győr : Palatia, 2006. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 963-7692-04-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606511]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2006.
Borsos Roland (1979-)
   Vissza a helyére / Borsos Roland. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 83 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 26.)
ISBN 963-86735-7-5 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605336]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2006.
Carasoni J.
   A követség árnyai / J. Carasoni. - Budapest : Tasnádi J.-né, 2006. - 256 p. ; 18 cm
ISBN 963-229-342-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2605119]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8162-6 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2609898]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8158-8 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2609508]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2006.
Feuerabend Zoltán
   Őszi napfény / Feuerabend Zoltán. - Nyíregyháza : Feuerabend Z., 2005. - 135, [3] p. : ill. ; 21 cm
Graf. Szabados István
ISBN 963-460-802-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605539]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2006.
Iszlai Zoltán (1933-)
   A leányzó fekvése : tünetmentes Dekameron / Iszlai Zoltán. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-11-6 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2606169]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felnőtteknek írtam / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8153-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2607174]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Krónikásének, 1956-2006 : több szólamban / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 20 p. ; 25 cm
Japán technikával
ISBN 963-7486-24-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605206]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2006.
   Kavicsok : Örkény nyomában karcolatokkal, rövid novellákkal. - Csongrád : Raszter, [2006]. - 96 p. ; 17 cm
Kész. az Alföld Művészeti Egyesület pályázatára beadott alkotásokból
ISBN 963-8013-41-9 fűzött
magyar irodalom - karcolat - antológia
894.511-43(082)
[AN 2606267]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2006.
Kis Pál István
   Mirtuszlevelek Bakkhosz szekszárdi kertjéből : kortyadagoló időmértékek jeles alkalmakra / Kis Pál István ; [... graf. Baky Péter]. - 2., jav. kiad. - Szekszárd : Babits, [2006], cop. 2000. - 79 p. : ill. ; 15x17 cm
ISBN 963-9556-29-7 kötött
magyar irodalom - epigramma
894.511-193
[AN 2604797]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2006.
Konczek József (1942-)
   A tájjal maradtam : versek, 1962-2002 / Konczek József. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-10-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606245]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2006.
Kristóf Attila (1938-)
   Sztálin utolsó álma / Kristóf Attila. - Budapest : Nemzet Lap- és Kvk., 2006. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 963-86773-4-1 kötött : 2420,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2605145]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2006.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Az összes nevem / Krusovszky Dénes. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-20-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605209]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2006.
Lévai József György (1935-)
   Küzdelmes évek : életrajzi regény / Lévai József György. - [Kaposvár] : Szerző, 2005. - 167 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-219-732-1 kötött
Lévai József György (1935-)
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - újságíró - memoár
894.511-94 *** 943.9"194/199"(0:82-94) *** 070(439)(092)Lévai_J._Gy.(0:82-94)
[AN 2605849]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 383 p. ; 19 cm
Tart.: A mészáros ; Eszter hagyatéka ; Déli szél ; Szívszerelem
ISBN 963-227-036-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2609028]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Vendégjáték Bolzanóban / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 276, [3] p. ; 20 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-035-5 v. : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2609434]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A cinegekirály : válogatott elbeszélések / Móra Ferenc ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2006. - 62 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 963-697-498-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2606308]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2006.
Nagyálmos Ildikó (1978-)
   Félmozdulat : versek / Nagyálmos Ildikó ; [graf. Dinyés László]. - Arad : IJK ; Budapest : FISZ, 2005. - 77, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 36.). (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 963-7043-16-0 kötött
ISBN 973-7648-03-X
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605493]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2006.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Ermi furulyája / Nemeshegyi Péter. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2006. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-8004-49-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2609099]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2006.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gyerünk haza! / Nógrádi Gábor ; [Molnár Gyula rajz.]. - Utánny. - Budapest : Presskontakt, 2006, cop. 2004. - 169 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9503-05-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2609872]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2006.
Nyirő József (1889-1953)
   Madéfalvi veszedelem : regény / Nyirő József ; [... az utószót írta Medvigy Endre]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 474 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7510-84-2 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2607032]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a Mormon Kannája / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur Kvk., 2006, cop. 2001. - 216 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-37-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2608924]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és az alkatrazi fogoly / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur Kvk., 2006, cop. 2002. - 218 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-38-2 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9285-38-0)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2608966]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és az epeköve / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur Kvk.., [2006]. - 192 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-928-536-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2608931]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2006.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi legszebb verses meséi / [Gábor Emese festményeivel]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2006-. - 30 cm
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2605477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Állatmesék. - 2006. - [32] p. : ill., színes
ISBN 963-86874-2-8 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2605503] MARC

ANSEL
UTF-85328 /2006.
   Rákóczi harangja, Hunyadi kardja : a legszebb magyar történelmi elbeszélések / [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 223 p. ; 25 cm
ISBN 963-361-782-0 kötött : 1650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(02.053.2)(082) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2605310]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt ; A drótnélküli gyilkosság ; Akik életet cseréltek / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 303 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-445-0 fűzött
magyar irodalom - regény - kalandregény
894.511-311.3 *** 894.511-311.5
[AN 2605223]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 224 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-456-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2607921]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-454-X fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2607874]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-455-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 2607929]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-453-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2607926]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 280 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-458-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2607934]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2006.
Róka Lászlóné
   Kisfaludy Károly, 1788-1830 : bibliográfia / [összeáll. Róka Lászlóné] ; [kiad. a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár]. - Győr : Kisfaludy M. Kvt., 2005. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 963-7541-50-0 fűzött
Kisfaludy Károly (1788-1830)
Magyarország - író - 19. század - személyi bibliográfia
894.511Kisfaludy_K.:016 *** 012Kisfaludy_K.
[AN 2603316]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2006.
Simon József
   Álmok völgye : kantibuk : vérző szűvek, és más tört énekek : novellák / Simon József. - [Szombathely] : Magánkiad., cop. 2006. - 141 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2005
ISBN 963-229-059-3 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-059-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2605200]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2006.
Simon Ottó (1947-)
   Égikék : versek, 2002-2004 / Simon Ottó. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-362-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606173]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 422, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-528-906-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31 *** 133.25
[AN 2609908]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2006.
Tischler Hugo (1934-)
   Elfeledve / Tischler Hugo. - Budapest : Aftalion, 2005. - 352 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-211-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2605745]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2006.
Tisza Kata (1980-)
   Pesti kínálat / Tisza Kata ; [... illusztrációit ... Török Gáspár ... kész.]. - 5. kiad. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-218-119-0)
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 2608972]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2006.
Van Dyke, Kate
   Csontgolyó / Kate Van Dyke. - Pécs : Alexandra, 2006. - 380, [2] p. ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 963-369-493-0)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2604843]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2006.
Vargha Gyula (1853-1929)
   A végtelen felé : válogatott versek és fordítások / Vargha Gyula ; [a vál. és szerk. Mészöly Dezső munkája]. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 390 p. ; 23 cm
ISBN 963-9596-12-4 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9596-12-2)
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2609472]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2006.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Ő / Vaszary Gábor ; a szerző illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 332 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-227-013-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2608918]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2006.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Gólyavirág, gólyahír / Zelk Zoltán ; [Damó István illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2006. - 21, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-11-8134-0 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2606362]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5345 /2006.
   Andersen-mesék : Hans Christian Andersen történetei nyomán. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2005]-. - ill., színes ; 29 cm. - (Mesés mesék, ISSN 1787-8489)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A rút kiskacsa ; A kis gyufaárus lány ; A fülemüle. - cop. 2005. - [48] p.
ISBN 963-7053-20-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605463] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tűzszerszám ; A kis hableány ; A kiskondás. - cop. 2005. - [48] p.
ISBN 963-7053-21-2 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605466] MARC

ANSEL
UTF-85346 /2006.
   Autók az utakon. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 14 cm
ISBN 963-369-328-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605297]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2006.
   Autók munkában. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 14 cm
ISBN 963-369-329-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605296]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2006.
Bernier, Jean-Philippe
All kinds of friends (magyar)
   A méz mindenkiért, mindenki a mézért / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-418-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610037]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2006.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-627-418-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610019]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2006.
Bernier, Jean-Pierre
Colours (magyar)
   A szivárvány színei / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-704-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610024]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2006.
Bernier, Jean-Pierre
Fly South! (magyar)
   Vándormadarak / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-421-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610041]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2006.
   A csillagok alatt : mini puzzle-könyv / [A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-362-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605247]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2006.
   Disney hercegnők : fantasztikus formák : foglalkotatókönyv [!foglakoztatókönyv] matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-311-4 kötött : 3490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605598]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2006.
   Disney hercegnők : óriás puzzle-könyv : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
Dobozban
ISBN 963-596-334-3 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605950]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2006.
   Disney hercegnők : puzzle-könyv : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., főként színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-330-0 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605603]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2006.
   Disney Micimackó : fantasztikus formák : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-314-9 kötött : 3490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605600]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2006.
   Disney Micimackó : óriás puzzle-könyv. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm + kirakó, matricák
Dobozban
ISBN 963-596-333-5 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605985]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2006.
   Disney Micimackó : puzzle-könyv : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-329-7 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605604]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Walt Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2006. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-888-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610014]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
The Lady and the Tramp (magyar)
   Susi és Tekergő / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-574-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609533]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
   Micimackó : kalandok a Százholdas Pagonyban / Walt Disney ; [ford. Húsvéti Árpád]. - 3. kiad. - [Budapest] : Egmont, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 23.)
ISBN 963-628-427-X kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607808]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2006.
Elek Lívia (1954-)
   Formák : 4 kirakós játékkal / [ill. Elek Lívia]. - [Szeged] : Novum, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 963-9334-81-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605465]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2006.
Elek Lívia (1954-)
   Színek : 4 kirakós játékkal / [ill. Elek Lívia]. - [Szeged] : Novum, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill. színes ; 22x23 cm
ISBN 963-9334-80-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605469]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2006.
   Énekelj és zongorázz! : 12 könnyen lejátszható bibliai ének. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
Elemes játék zongorával
ISBN 963-369-231-8 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - vallásos ének
087.5 *** 783.6(02.053.2)
[AN 2605022]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2006.
   Évszakok : mini puzzle-könyv / [A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-365-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605244]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2006.
Ferraris, Marco
   Állati kalandok : matricás mesekönyvcsomag / [ill. Mario [!Marco] Ferraris, Andrej Troshkov és Olga Zobnina] ; [szöveg Nathalie Vallière]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 33 cm + 4 mell.
Közös tokban
ISBN 963-369-339-X kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605035]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2006.
   Hamupipőke : mini puzzle-könyv. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x23 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-398-X kötött : 990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605261]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2006.
   Hófehérke : mini puzzle-könyv. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-397-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605263]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2006.
   A kis hableány : mini puzzle-könyv. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-396-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605270]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Birds (magyar)
   Madarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-627-421-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610021]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Golden treasure (magyar)
   Kincsvadászat / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött (hibás ISBN 963-627-704-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610042]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2006.
   Némó nyomában : fantasztikus formák. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm + matricák, színes ceruzák
ISBN 963-596-312-2 kötött : 3490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605616]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2006.
   Némó nyomában : puzzle-könyv : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-331-9 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605605]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2006.
Nyulász Péter
   Zsubatta! : beszédfejlesztő mondókáskönyv / Nyulász Péter ; [Krizbai Judit rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 36, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-8169-3 kötött : 1590,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2609906]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2006.
   Az Oroszlánkirály : fantasztikus formák : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-313-0 kötött : 3490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605612]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2006.
   Az Oroszlánkirály : puzzle-könyv : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-332-7 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605614]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2006.
Parent, Nancy
   Barátok kincse / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-360-2 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605391]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2006.
Parent, Nancy
   Barátság születik / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-354-8 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605385]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2006.
Parent, Nancy
   Milyen erős a szél? / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-359-9 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605378]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2006.
Parent, Nancy
   Mondd csak, Nyuszi! / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-358-0 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605380]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2006.
Parent, Nancy
   Rovarlesen / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-357-2 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605369]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2006.
Parent, Nancy
   Varázslatos esküvő / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-353-X kötött 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605381]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2006.
   Perrault-mesék : Charles Perrault történetei nyomán. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2005]-. - ill., színes ; 29 cm. - (Mesés mesék, ISSN 1787-8489)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605454]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hamupipőke ; Hüvelyk Matyi ; Csipkerózsika. - cop. 2005. - 48 p.
ISBN 963-7053-22-0 kötött 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605456] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csizmás kandúr ; Piroska és a farkas ; Tarajos János. - cop. 2005. - 48 p.
ISBN 963-7053-23-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605459] MARC

ANSEL
UTF-85384 /2006.
Scarry, Richard
Mr Frumble's worst day ever! (magyar)
   Kalapos kalandok Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2006. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9619-15-9 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2605482]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2006.
   Szépség : mini puzzle-könyv. - Debrecen : TKK, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x23 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-399-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2605266]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2006.
Turgeon, Stéphane
   Elvarázsolt kastély : matricás mesekönyvcsomag / [ill. Stéphane Turgeon]. - Pécs : Alexandra, 2005. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 33 cm + 4 mell.
Közös tokban
ISBN 963-369-337-3 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2605030]
MARC

ANSEL
UTF-8