MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:47:51
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5387 /2006.
   Minden napra egy kérdés / szerk. Dornbach Mária ; szerzők S. Tóth László ... [et al.] ; rajz. Hegyi Márta és Kacsán György. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8166-9 kötött : 1980,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2611261]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5388 /2006.
Új iskola a határon (angol)
   New school at the border : summarizing publication on the events, related research results and development opportunities in the framework of the project titled "European University Institute Kőszeg" / [publ. by the] Institute for Social and European Studies Foundation. - [Szombathely] ; [Kőszeg] : Inst. for Social and European Studies Foundation, 2005. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kőszeg - kutatóintézet - ezredforduló
061.6(439-2Kőszeg)
[AN 2607715]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2006.
Új iskola a határon (német)
   Neue Schule an der Grenze : Zusammenfassung über die Veranstaltungen, die verbundenen Forschungsergebnisse, Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Projekts "Europäisches Universitätsinstitut von Kőszeg" / [Hrsg.:] Stiftung des Institutes für Gesellschaftswissenschaften und Europäische Studien. - [Szombathely] ; [Kőszeg] : Stiftung des Institutes für Gesellschaftswissenschaften und Europäische Studien, 2005. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kőszeg - kutatóintézet - ezredforduló
061.6(439-2Kőszeg)
[AN 2607706]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2006.
   Új iskola a határon : összefoglaló kiadvány a "Kőszegi Európai Egyetemi Intézet" című projekt keretén belül létrejött rendezvényekről, kapcsolódó kutatási eredményekről, fejlesztési lehetőségekről / [közread. a] Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány. - [Szombathely] ; [Kőszeg] : Társtud. és Európa-tanulmányok Int. Alapítvány, 2005. - 89 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kőszeg - kutatóintézet - ezredforduló
061.6(439-2Kőszeg)
[AN 2607689]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5391 /2006.
   Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, 1975-2005 / [szerk. T. Wágner Zita, Kelemen Lajos] ; [kiad. a Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2005. - 65, [25] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9286-10-9 fűzött
Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár). Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
Kaposvár - könyvtártörténet - képzőművészet - magyar irodalom - antológia
027.4(439-2Kaposvár)(091) *** 73/76(100) *** 894.511-822
[AN 2611605]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2006.
   Szimbólumtár : jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából / szerk. Pál József és Újvári Edit ; [... írták Andrási Dorottya et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Balassi, cop.2005. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 530-536.
ISBN 963-506-650-3 kötött : 5500,- Ft
jelkép - művelődéstörténet - szaklexikon
003.62:030 *** 316.773:030 *** 7.045:030 *** 398.3/.4:030 *** 930.85(100):030
[AN 2592829]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5393 /2006.
Czabán György (1957-)
   Barátom, Settenkedő / Czabán György Kolbász. - Budapest : Prospero Communication Kft., 2005. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Settenkedő-könyvek, ISSN 1787-8810)
ISBN 963-218-587-0 fűzött
Bakács Tibor Settenkedő (1959-)
Magyarország - újságíró - kritikus - 20. század - 21. század - interjú
070(439)(092)Bakács_T._S.(047.53)
[AN 2606755]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2006.
Szirmai Éva
   A sajtóműfajok elmélete : a Közművelődés Tanszék média szakirányú képzésében részt vevő III. és IV. éves hallgatók számára / Szirmai Éva. - Szeged : JGYF K., 2005. - 161 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7356-04-5 fűzött (hibás ISBN 7356-04-5)
műfajelmélet - sajtó - egyetemi tankönyv
070(075.8) *** 82.01-1/-9
[AN 2607749]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5395 /2006.
Huntington, Samuel P.
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1998. - 646 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-8036-4 kötött : 2800,- Ft
civilizáció - társadalmi változás - külpolitika
008 *** 304 *** 327
[AN 2610524]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2006.
Kardos István (1921-)
   Találkozások a világhírrel / Kardos István. - Budapest : Variant-Média, cop. 2005. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-217-941-2 fűzött
Magyarország - tudós - életrajz
001(439)(092)
[AN 2606885]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2006.
Mikita Gyöngyi
   Kultúra és az Euro-mediterrán partnerség : tájékoztató kiadvány / Mikita Gyöngyi, Tóth Veronika. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2006. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 2.)
ISBN 963-87094-2-1 fűzött
Európai Unió - Mediterráneum - Közel-Kelet - Észak-Afrika - kulturális politika
008:323(4-62) *** 008:323(4-015) *** 008:323(5-011) *** 008:323(61)
[AN 2611619]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5398 /2006.
Andrews, Ted
Crystal balls & crystal bowls (magyar)
   Jóseszközök / Ted Andrews ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357-[360].
ISBN 963-528-889-1 fűzött : 2790,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2607117]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2006.
Flint
   Angyalok nyelvén / Flint. - [Budapest] : Leviter.hu Kft., [2006]. - 222 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-217-411-9 kötött
okkultizmus
133.25
[AN 2606890]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2006.
Magg, Manfred
Hand und Horoskop (magyar)
   A tenyér és a horoszkóp : a tenyérelemzés és az asztrológia összefüggései / Manfred Magg ; [ford. Szász Andrea]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2006. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 963-9569-97-6 kötött : 2600,- Ft
tenyérjóslás - asztrológia
133.6 *** 133.52
[AN 2608113]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2006.
Schneider, Petra
Engel begleiten uns (magyar)
   Angyalok kísérnek minket : átfogó kézikönyv a szellemi és anyagi világ angyalairól / Petra Schneider, Gerhard K. Pieroth ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-888-3 kötött : 2690,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2607118]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2006.
Swedenborg, Emanuel
Swedenborgs drömmar (magyar)
   Álomnapló, 1743-1745 / Emanuel Swedenborg ; [magyarra ültette, jegyzetekkel ell., és az utószót írta Benedek Szabolcs]. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 83, [2] p. ; 20 cm. - (Enigma, ISSN 1787-0267)
A ford. az "Emanuel Swedenborg's journal of dreams and spiritual experiences in the seventeen hundred and forty four" (Bryn Athyn : Academy Book Room, 1918) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7265-24-4 fűzött : 1380,- Ft : 5,5 EUR
Swedenborg, Emanuel
Svédország - misztika - tudós - 18. század - svéd irodalom - álom - memoár
133.25(485)(092)Swedenborg,_E.(0:82-94) *** 248.2 *** 839.7-97=945.11 *** 159.963.3
[AN 2607384]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2006.
Szabó Judit
   Az ősi fény : az ezotéria ősi tanítása és mai irányzatai / [Szabó Judit]. - [Budapest] : Magánkiad., 2006. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-535-8 fűzött : 2000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2608458]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5404 /2006.
Kerényi Attila (1943-)
   Általános környezetvédelem : globális gondok, lehetséges megoldások / Kerényi Attila ; [közrem. Bándi Gyula, Borda Jenő, Szász Tibor]. - Szeged : Mozaik, 2006, cop. 1995. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 344-362. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-697-188-9 kötött
környezetvédelem - egyetemi tankönyv
504.06(075.8)
[AN 2606562]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5405 /2006.
   Matematika feladatgyűjtemény az általános képzéshez a tanító szak számára / [szerk. Csóka Géza] ; [szerzők Csóka Géza et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 189 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-19-5793-4 fűzött : 2599,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 2607756]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5406 /2006.
Staar Gyula (1944-)
   Fizikusok az aranykorból : beszélgetések / Staar Gyula. - Budapest : Vince K., 2006. - 424 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9552-76-3 kötött : 3995,- Ft
Magyarország - fizikus - 20. század - életútinterjú
53(439)(092)(047.53)
[AN 2608081]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2006.
Szász I. Gyula
   Physics of elementary processes : basic approach in physics and astronomy / Gyula I. Szász. - Budapest : Szász I. Gy., 2005. - [6], 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-791-7 kötött
tömegvonzás - atomfizika
531.5 *** 539.1
[AN 2607415]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5408 /2006.
Antus Sándor (1944-)
   Szerves kémia / Antus Sándor, Mátyus Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 3 db (587 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5716-0
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2611554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 120 p.
ISBN 963-19-5713-6 fűzött : 1980,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2611561] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 128-443.
ISBN 963-19-5714-4 fűzött : 4390,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2611567] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 452-587.
ISBN 963-19-5715-2 fűzött : 2290,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2611568] MARC

ANSEL
UTF-85409 /2006.
   Kémiai analízis. - Utánny. - Veszprém : VE K., [2006]-. - 24 cm
ISBN 963-9220-34-5
analitikai kémia - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2606918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nagyműszeres analízis / írta Kristóf János. - 2000 [!2006]. - 192 p. : ill.
ISBN 963-9220-35-3 fűzött
analitikai kémia - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2606927] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5410 /2006.
Fekete Zsigmond (1847-1914)
   Magyarország vizei multjának és vizépítkezésének történelme a magyarok beköltözéséig, tekintettel a művelődéstörténeti viszonyokra / irta Fekete Zsigmond ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - [6], 191 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Weiszmann Ny., 1882. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7377-09-3 fűzött
Magyarország - hidrológia - vízrendezés - népvándorlás - hasonmás kiadás
556(439)".../08" *** 626(439).../08" *** 094/097.07
[AN 2608509]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2006.
   A nyílt tervezés tapasztalatai a Rába folyógazdálkodási programban / szerk. Bera Márta. - Budapest : WWF Mo., 2005. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 25.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
Rába - vízgazdálkodás
556.18(439)(282.243.734)
[AN 2607108]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5412 /2006.
   40 éves a Magyar Parazitológusok Társasága : a jubileumi tudományos ülés előadásainak összefoglalói : 2005. március 31. / [rend., közread. a] SZIE Állatorvos-tudományi Kar. - [Budapest] : SZIE ÁTK, [2006]. - 22 p. ; 21 cm + 2 mell.
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
parazitológia - parazitás fertőző betegség - konferenciakiadvány
576.8 *** 616-002.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606427]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2006.
   Élővilág enciklopédia / szerk. Ujhelyi Péter. - [Budapest] : Kossuth, [2005-2006]. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
fauna - flóra - enciklopédia
58(035) *** 59(035)
[AN 2585141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Kárpát-medence gombái és növényei / a köt. társszerkesztője Molnár V. Attila ; [... szerzői Baráth Kornél et al.] ; [a fényképeket kész. Bauer Norbert et al.]. - cop. 2006. - 526, [2] p.
ISBN 963-09-4851-6 kötött : 9900,- Ft
Kárpát-medence - flóra - enciklopédia - gomba
581.9(4-924.55)(035)
[AN 2608635] MARC

ANSEL
UTF-85414 /2006.
Matolay Réka
   A biotechnológiai közösségek / Matolay Réka. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2005. - 49 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet,, ISBN 1786-3031 ; ; 69.)
Bibliogr.: p. 39-42. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
biológiai technológia
57.08
[AN 2606637]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2006.
Micu, Ion
   A hargitai barnamedve / Ion Micu ; [ford. Kiss Csilla, Albert Ildikó]. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, 2005. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 186-190.
ISBN 963-286-248-1 fűzött
Hargita (hegység) - állatföldrajz - medve
599.742.2 *** 591.9(498.4)(234.421.1Hargita)
[AN 2607074]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2006.
Varga Zoltán (1939-)
   Állatismeret : bevezető a hazai állatfajok meghatározásához / Varga Zoltán. - 20. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-19-5151-0 kötött
Magyarország - fauna - oktatási segédlet - állathatározó
592/599(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2611199]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5417 /2006.
Brencsán János (1923-)
   Orvosi szótár / Brencsán ; [szerk. Benjámin Katalin]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 735, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-242-990-7 kötött : 5300,- Ft
orvostudomány - magyar nyelv - latin nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
61 *** 801.323=71=945.11
[AN 2606282]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2006.
Chopra, Deepak
Magical beginnings, enchanted lives (magyar)
   Az élet mágikus kezdete : holisztikus útmutató a várandóssághoz és a gyermekszüléshez / Deepak Chopra, David Simon, Vicki Abrams ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 236, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [238].
ISBN 963-528-890-5 fűzött : 2590,- Ft
holisztikus gyógymód - terhesség - szülészet
618.4 *** 618.2 *** 615.89(540)
[AN 2609010]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2006.
Dahlke, Rüdiger
Von der Weisheit unseres Körpers (magyar)
   Testünk bölcsessége : interjú az egészséggel / Ruediger Dahlke ; [ford. Sziráki Éva]. - [Budapest] : Holistic, cop. 2006. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8080-39-6 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2607111]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2006.
   Frontális lebeny mint a neurológia és a pszichiátria közös területe : 2. Novartis Neuropszichiátriai Szimpózium anyaga / szerk. Halász Péter. - Budapest : Melinda, [2006]. - 208 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött (hibás ISBN 963-85822-7-8)
ideggyógyászat - elmegyógyászat - elülső lebeny - konferenciakiadvány
616.8 *** 616.89 *** 611.813.11 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2607195]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2006.
Gósy Mária (1952-)
   GMP-diagnosztika : a beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok / Gósy Mária. - Budapest : Nikol, 2006. - 75 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-85205-9-0 fűzött
beszéd - érzékelés - vizsgálat
616.89-008.42 *** 376.013.82
[AN 2607281]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2006.
Gregor Zoltán
Mind optimization (magyar)
   Tudat optimalizálás / Gregor Zoltán. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2006. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-674-5 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2608270]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2006.
Haupt, Evemarie
Stimmt's? (magyar)
   Hangterápia elméletben és gyakorlatban / Evemarie Haupt ; [ford. Maróthy Zsuzsanna]. - Budapest : Holnap, 2006. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-[200].
ISBN 963-346-703-9 fűzött : 2900,- Ft
logopédia - beszéd
616.89-008.434-085 *** 376.36 *** 159.946.3
[AN 2608297]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2006.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795)
ISBN 963-528-905-7 kötött : 2690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2611130]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2006.
Horváthné Smudla Mária (1945-)
   Patikusok és patikák Tatabányán / Horváthné Smudla Mária. - [Tatabánya] : H.-né Smudla M., [2006]. - 96, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-537-4 fűzött
Tatabánya - gyógyszerész - gyógyszertár - életrajz - történeti feldolgozás
615.15(439-2Tatabánya)(092) *** 614.27(439-2Tatabánya)(091)
[AN 2607251]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2006.
Jákó János (1934-)
   Angiogenesis - antiangiogenesis / Jákó János, Mikala Gábor, Vályi-Nagy István. - Budapest : Carita Bt., 2005. - 199 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 159-187.
ISBN 963-86741-4-8 fűzött
hajszálér - angiológia
612.135 *** 616.16
[AN 2606424]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2006.
Józsa László (1935-)
   Paleopathologia : elődeink betegségei / Józsa László. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-173.
ISBN 963-9656-00-3 fűzött
paleopatológia
616(091)
[AN 2608277]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2006.
   Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes 75. születésnapjára : bibliográfia / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2005. - 23 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Lányiné Engelmayer Ágnes (1930-)
gyógypedagógia - pszichoterápia - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
615.851:016 *** 376.013.82:016 *** 012Lányiné_Engelmayer_Á.
[AN 2606448]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2006.
Lehóczki György
   Kiskunhalasi patikák 1813-tól napjainkig / Lehóczki György. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2005. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86601-2-0 fűzött
Kiskunhalas - gyógyszerész - gyógyszertár - szakterületi történelem - életrajz
614.27(439-2Kiskunhalas)(091) *** 615.15(439-2Kiskunhalas)(092)
[AN 2608543]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2006.
Lenkei Gábor (1961-)
   Méltósággal megérkezni.. / Lenkei Gábor. - Budapest : Free Choice, 2005. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Free choice könyvek, ISSN 1785-5861). (A Pazar nők magazin sorozata ; 1.)
ISBN 963-218-798-9 kötött : 3900,- Ft
szülés - esszé
618.4(0:82-4)
[AN 2606801]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2006.
   Magnified surgery : handbook for residents and trainees of the general surgery residency program / [ed. by Mihály Boros, Zoltán Szabó, Andrea Szabó]. - [Szeged] : [SZTE], cop. 2006. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-482-760-8 fűzött
sebészet
617
[AN 2607663]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2006.
Martonffy Katalin
Fogászati röntgenológia (átd. kiad.)
   Fogászati radiológia / szerk. Martonffy Katalin. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Szerzők Martonffy Katalin, Ferenczy Károly. - Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-9656-01-1 kötött
fogászat - radiológia - egyetemi tankönyv
616.314-073.75(075.8)
[AN 2606540]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2006.
   A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők / szerk. Münnich Ákos ; [szerzők Bíró Gergely et al.]. - [Debrecen] : Didakt, 2005. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86653-6-X fűzött : 2880,- Ft (hibás ISBN 963-86653-6-0)
mentálhigiénia
613.8 *** 364.27
[AN 2607476]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2006.
Mohr, Bärbel
Die Mohr-Methode (magyar)
   A Mohr-módszer : a szerencse és a szakmai siker személyre szabott programja / Bärbel Mohr, Clemens Maria Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2006. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9569-95-X kötött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2608100]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2006.
   Nagyított sebészet : a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0040/1.0 projekt keretében készült gyakorlati segédanyag a sebészeti törzsképzés rezidensei, szakorvos jelöltjei számára / [szerk. Boros Mihály, Szabó Andrea]. - [Szeged] : [SZTE ÁOK SMI], cop. 2006. - 112 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet. - Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-482-759-4 fűzött
sebészet - endoszkópia - mikroszkópos vizsgálat - egyetemi tankönyv
617-089.819(075.8) *** 617-72(075.8)
[AN 2607658]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2006.
Oláh Attila
   Az optimális élmény mérésének lehetőségei: egy új szituáció-specifikus Flow kérdőív tesztkönyve / Oláh Attila. - Budapest : HI Press, 2005. - 78 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57-62.
ISBN 963-219-561-2 fűzött
életvezetés - holisztikus gyógymód
159.942 *** 17.023.34 *** 613.865
[AN 2608275]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2006.
Oláh Attila
   SZEMIQ : képes fél-projektív teszt a szociális és érzelmi intelligencia mérésére / Oláh Attila. - Budapest : HI Press, 2005. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48-55.
ISBN 963-219-562-0 fűzött
személyiségfejlesztés - érzelem - intelligenciavizsgálat
159.942 *** 613.865
[AN 2608278]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2006.
Papp Lajos (1948-)
   Verbum cordis : a szív szava / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 114 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7510-66-4 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - világnézet - vallás
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 21
[AN 2606939]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2006.
Rozsos Erzsébet
   Ápolásetikai ismeretek / Rozsos Erzsébet. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Medicina, 2006. - 250 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-039-2 fűzött : 1800,- Ft
betegápolás - foglalkozási erkölcs
614.253(075.8) *** 174(075.8) *** 616-083(075.8)
[AN 2606290]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2006.
Tepperwein, Kurt
Krise als Chance (magyar)
   Válságból fakadó új élet : hogyan oldjuk meg sérülés nélkül sorsunk kríziseit? / Kurt Tepperwein ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-74-6 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2608506]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2006.
   Tisztán és egyszerűen gyógynövényekről, ásványi anyagokról, vitaminokról / [szerk. Milesz Sándor] ; [... közrem. Bakanek György et al.]. - Budapest : M. Egyetemi K., 2005. - 229, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-86677-7-X fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény - egészséges táplálkozás - vitamin - nyomelem
615.89 *** 615.89:615.322 *** 613.2 *** 612.392.6 *** 577.16
[AN 2608443]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2006.
White, Jonathan
   Bízz magadban! : gondolatok arról, hogyan győzhetsz le minden akadályt / írta Jonathan White. - [Budapest] : Varázsládika, [2006]. - 133 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86556-6-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2608279]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5443 /2006.
Boros Árpád
   Tények és képek a diósgyőri kohászat életéből, 1770-2005 / Boros Árpád ; [a Pfliegler J. Ferenc emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - [Miskolc] : Pfliegler J. F. emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2005. - 392 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 326-330.
ISBN 963-9311-44-8 kötött
Diósgyőr - ipartörténet - vaskohászat - acélgyártás - iparvállalat
669.1(439-2Diósgyőr)(091) *** 061.5(439-2Diósgyőr)
[AN 2608990]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2006.
Hubai József
   Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary as of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 166-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-19-5722-5 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - energiagazdálkodás - természetes energiaforrás - egyetemi tankönyv
620.91(439)(075.8) *** 330.15(439) *** 504.06(439)(075.8)
[AN 2607276]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2006.
   Mechanikai technológiák / Balogh András [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - 2. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2006. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-352.
Fűzött (hibás ISBN 963-661-571-3)
mechanikai technológia - egyetemi tankönyv
621.7(075.8)
[AN 2606532]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5446 /2006.
Beginning PHP5 (magyar)
   PHP5 : bevezetés a PHP5 programozásába : könnyen is lehet! / Mercer [et al.] ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, 2006. - 1032 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-450-3 fűzött : 6900,- Ft
programnyelv
519.682PHP
[AN 2607457]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2006.
Hörcsik Imre
   Architectural Desktop tankönyv, 2006 : VIZ Render gyakorlatokkal / Hörcsik Imre. - Budapest : Hörcsik CAD Tanácsadó Kft., cop. 2006. - II, IV, 354 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Autodesk Architectural Desktop, 2006 : tankönyv, VIZ Render gyakorlatokkal
ISBN 963-229-483-1 fűzött : 7990,- Ft
program - építészet - műszaki rajz
519.688:744Autodesk_Architectural_Desktop *** 69
[AN 2608242]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2006.
Kernighan, Brian W.
The C programming language (magyar) (átd. kiad.)
   A C programozási nyelv : az ANSI szerint szabványosított változat / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. - 5. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2006. - 291 p. ; 24 cm
Ford. Molnár Ervin
Fűzött (hibás ISBN 963-16-0552-3)
programnyelv
519.682C
[AN 2606262]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2006.
Performance tuning for Linux servers (magyar)
   Linux kiszolgálók teljesítményének fokozása / [szerk.] Sandra K. Johnson, Gerrit Huizenga, Badari Pulavarty ; [ford. Rézműves László, Vlaskovits Dóra]. - Budapest : Kiskapu, 2006. - XXII, 537 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9637-06-8 kötött : 7980,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2608452]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2006.
Rung András
   Felhasználóbarát honlapok : webergonómiai tanulmányok / Rung András, Kiss Orhidea Edith. - Budapest : Gondolat, 2006. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9610-35-6 fűzött : 2490,- Ft
HTML-szerkesztés
681.324Internet
[AN 2607200]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2006.
Szabó Szilárd
   Szilágyi János emlékkönyv / [írta és összeáll. Szabó Szilárd]. - Budapest : Geometria Kft., 2005. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-219-612-0 kötött
Szilágyi János (1948-1999)
Magyarország - térinformatika - 20. század - életrajz
681.3(439)(092)Szilágyi_J. *** 911 *** 659.2
[AN 2607968]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5452 /2006.
Vadas Gábor
   Szálláshelyek, szállodák / Vadas Gábor ; [kiad. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2006. - 171 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-257-8 fűzött
szállodaügy - tankönyv
640.4(078)
[AN 2607848]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5453 /2006.
Hetényi Anasztázia
   Investigation of dynamic processes and self-organization by spectroscopic methods and molecular modelling / Anasztázia Hetényi. - Szeged : JATEPress, 2005. - V, 50, [26] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 125.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
gyógyszeripar - spektroszkópia - anyagvizsgálat
661.12 *** 543.422.3 *** 66.017 *** 615.011
[AN 2607991]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5454 /2006.
Meszlényi Zoltán (1940-2005)
   Amit a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések új, műszaki-biztonsági szabályzatáról tudni kell / Meszlényi Zoltán. - Budapest : MÉGSZ, 2006. - 32 p. ; 20 cm. - (MÉGSZ tudástár : szerelők zsebkönyve ; 2.)
Fűzött
Magyarország - gázszerelés - műszaki szabályzat - útmutató
696.2 *** 331.45(439)(036)
[AN 2607634]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2006.
Varga Pál
   A napenergia épületgépészeti hasznosítása / Varga Pál. A földhőhasznosítás módjai / Bácsai Attilla ; [közread. a] Magyar Épületgépészek Szövetsége. - Budapest : MÉGSZ, 2005. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
napenergia-hasznosítás - geotermikus energia - épületgépészet
697.7 *** 620.91
[AN 2607958]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5456 /2006.
Lakatos István
   OBD, EOBD : fedélzeti diagnosztika / Lakatos István. - Győr : Minerva-Sop, 2005. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-219-395-4 fűzött
járművizsgálat
629.113.083
[AN 2607086]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2006.
   Az UV villamosok : ötven év parádé, 1956-2006 / [szerk. Hajnal Gergely] ; [írták Bagosi Attila et al.] ; [közread. a] Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület. - Budapest : Vár. és Elővár. Közlek. Egyes., 2006. - 191 p. : ill., részben színes ; 25x27 cm
Borítócím: UV, 1956-2006. - Bibliogr.: p.191. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-229-578-1 kötött
Budapest - közúti villamosvasút - 20. század - ezredforduló
629.434(439-2Bp.)
[AN 2607972]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5458 /2006.
   Az agrárinnovációtól a társadalmi aszimmetriákig : a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés, Debrecen, 2006. április 4. / [szerk. Jávor András, Borsos János]. - Debrecen : DE ATC, 2006. - 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-95-X kötött
Magyarország - mezőgazdaság - regionális gazdaság - konferenciakiadvány - emlékkönyv
63(439) *** 338.43(439) *** 332.1(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2607258]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2006.
Böő István (1944-)
   A szarvasmarhatartás gyakorlata / Böő István. - Budapest : Szaktudás K., 2005-. - 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
szarvasmarhatartás
636.2.083
[AN 2598462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szarvasmarha-egészségügy gazdáknak. - 2006. - 230 p.
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-9553-86-7 fűzött
szarvasmarhatartás - állategészségügy
636.2.083 *** 619
[AN 2608853] MARC

ANSEL
UTF-85460 /2006.
   Bőrgyógyászat, fogászat, sebészet : Klinikus Állatorvosok Egyesülete Kisállat Szekció (HSAVA) : XIV. országos konferencia : 2005. április 23-24. - [Budapest] : [M. Klinikus Állatorvosok Egyes.], [2006]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Társrendező a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
állatbetegség - bőrgyógyászat - fogászat - sebészet - konferenciakiadvány
619:617 *** 619:616.5 *** 619:616.314 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606541]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2006.
   Bőrgyógyászati és immunológiai jellegű betegségek lovon : XIII. Lógyógyászati Kongresszus : 2005. november 3-4., Budapest : kongresszusi összefoglaló / [rend., közread. a] Magyar Klinikus Állatorvosok Egyesülete, [Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar]. - [Budapest] : M. Klinikus Állatorvosok Egyes. : SZIE Állatorvos-tudományi Kar, [2006]. - 84 p. ; 30 cm
A borítófedélen párh. címként: Immunological and skin diseases in horses. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött
állatbetegség - bőrgyógyászat - immunbetegség - konferenciakiadvány
619:616.5 *** 619:612.017.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2005" *** 636.1
[AN 2606526]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2006.
Borsos János (1936-)
   Négy és fél évtized az agrárinnováció sodrában : a visszaemlékezés tanulságai / lejegyezte Borsos János ; [közread. a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar]. - Debrecen : DE ATC, 2006. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - innováció - 20. század - ezredforduló - memoár
338.43(439)"196/200"(0:82-94) *** 330.341.1(439)
[AN 2607254]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2006.
Coppedale, Jean
   Gyerekek és állatok / Jean Coppendale. - Pécs : Alexandra, 2005. - ill., színes ; 27 cm. - (Kedvencünk gondozása)
Ford. Keresnyei Klára
állattartás - gyermekkönyv
636.6/.9(02.053.2)
[AN 2607428]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Aranyhörcsögök és futóegerek. - 32 p.
ISBN 963-369-539-2 kötött
állattartás - rágcsáló - gyermekkönyv
636.932(02.053.2)
[AN 2607440] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kiscicák. - 32 p.
ISBN 963-369-540-6 kötött
kisállattenyésztés - macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 2607442] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kölyökkutyák. - 32 p.
ISBN 963-369-541-4 kötött
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 2607466] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Nyuszik. - 32 p.
ISBN 963-369-542-2 kötött
kisállattenyésztés - nyúl - gyermekkönyv
636.92(02.053.2)
[AN 2607470] MARC

ANSEL
UTF-85464 /2006.
   Cukrásztörténelem : emlékezés a Cukrász Ipartestület centenáriumán / [összeáll. Csapó Katalin]. - [Budapest] : M. Cukrász Iparosok Orsz. Ipartestülete, 2006. - 15 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - cukrászat - cukrászda - történeti feldolgozás
664.68(439)(091) *** 640.44(439)(091)
[AN 2607861]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2006.
Eperjesi Imre (1930-)
   Borászat / Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2006, cop. 2000. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 520-538.
ISBN 963-286-262-7 kötött
borászat - egyetemi tankönyv
663.2(075.8)
[AN 2606314]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2006.
   Erdő-fa hasznosítás Magyarországon : a nemzeti erdővagyon minőségi fejlesztésének és bővítésének, valamint a fahasznosítás korszerűsítésének programja keretében végzett kutatómunka eredményei / szerk. Molnár Sándor ; [... szerzői Boronkai László et al.] ; [közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar]. - Sopron : NYME FMK, 2005. - 390 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9364-62-2 fűzött
Magyarország - fafeldolgozó ipar - erdészet
630*8(439) *** 630*6(439)
[AN 2608471]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2006.
   Az EU csatlakozás utáni időszak tapasztalatai a magyar állattenyésztésben : [Budapest, 2005. november 11.] / összeáll. és szerk. Kósa Emma ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar etc.]. - Budapest : SZIE ÁOTK, 2005. - 44 p. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - állattenyésztés - ezredforduló - konferenciakiadvány
636(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606472]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2006.
   Génmegőrzés : "hagyományos háziállatfajták genetikai és gazdasági értékének tudományos feltárása" : az OM 4/021/2002. pályázat keretében elvégzett, az OM által finanszírozott konzorciumi kutatás eredményei, 2002-2005 / szerk. Mihók Sándor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék. - Debrecen : DE ATC, 2006. - 364 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. 349-358. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-94-1 kötött
genetika - háziállat
636.082
[AN 2607798]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2006.
Himmelhuber, Peter
Wassergarten (magyar)
   Vízikert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Bálint András és Fekete Szabolcs]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2006. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-85-7 fűzött : 1298,- Ft
kertépítés
712.3/.7 *** 634
[AN 2606246]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2006.
House plants (magyar)
   Növények a lakásban / társszerk. John Brookes ; [ford. Szollát György és Farkas Balázs]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 963-530-271-1 kötött : 3500,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 2607052]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2006.
   Korszakváltás a magyar mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai : a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar, a MTA Növénytermesztési Bizottsága által rendezett tudományos ülés, Debrecen, 2005. november 8. : [Prof. Dr. Bocz Ernő 85 éves] / [szerk. Pepó Péter]. - Debrecen : DE ATC, 2005. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-89-5 kötött
Magyarország - növénytermesztés - konferenciakiadvány - emlékkönyv
631(439) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2607831]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2006.
   A kukoricakutatás és fejlesztés 30 éve / szerk. Nagy János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum MTK Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék, MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport. - Debrecen : DE ATC, 2005. - 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kukorica hibridek adaptációs képessége és termésbiztonsága (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9274-91-7 kötött
növénytermesztés - növénynemesítés - kukorica
633.15 *** 631.52
[AN 2607806]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2006.
Liddell, Alex
The wines of Hungary (magyar)
   Magyarország borai : egy világhírű borszakíró szemével / Alex Liddell ; [ford. Forró Orsolya Felícia]. - Budapest : Glória, cop. 2005. - 343 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 342-343.
ISBN 963-9587-16-8 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - borászat - ezredforduló
663.2(439)
[AN 2607407]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2006.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Jubileumi kutatási és fejlesztési tanácskozás (30.) (2006) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Jubileumi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 30 : [Gödöllő, 2006. január 24.] / összeáll. Tóth László, Magó László ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : SZIE Gépészmérnöki Kar : FVM MGI, 2006. - 3 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-438-2 fűzött
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2607345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 205 p.
ISBN 963-611-439-0
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2607353] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 321 p.
ISBN 963-611-440-4
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2607369] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 237 p.
ISBN 963-611-441-2
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2607372] MARC

ANSEL
UTF-85475 /2006.
Seitz, Wolfgang
Rosengarten (magyar)
   Rózsakert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Wolfgang Seitz ; [ford. Bálint András és Sinkó Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-86-5 fűzött : 1298,- Ft
amatőr kertészkedés - rózsa
635.92 *** 582.734
[AN 2606259]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2006.
   Személyiségek a magyar agráriumban / [szerk. Nagy János, Kovács János] ; [szerzők Bocz Ernő et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. - Debrecen : DE ATC, 2005-. - ill., főként színes ; 24 cm
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - mezőgazdaság - életrajz
63(439)(092) *** 63
[AN 2607857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 171 p.
ISBN 963-9274-92-5 kötött
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - mezőgazdaság - életrajz
63(439)(092) *** 63
[AN 2607859] MARC

ANSEL
UTF-85477 /2006.
Vadon termő és termesztett gyógynövények (új kiadása)
   Gyógy- és aromanövények / szerk. Bernáth Jenő ; [írta Bernáth Jenő et al.] ; [a növényrajzokat Székely Judit kész.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2000. - 667 p., XXVIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 593-599.
ISBN 963-286-258-9 kötött
gyógynövény
633.88 *** 615.322
[AN 2606279]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5478 /2006.
Czalbert-Halasi János (1950-)
   A magyar doktor konyhája : válogatás legjobb receptjeimből / Czalbert H. János. - [Budapest] : Mary-ker Kft., cop. 2005. - 86 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-218-852-7 kötött
magyar irodalom - konyhatechnika - anekdota - szakácskönyv
641.55(0:82-36) *** 641.55(083.12) *** 894.511-36
[AN 2608437]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2006.
Frank Júlia (1946-)
Magyar parasztkonyha (angol)
   Hungarian provincial cooking / Júlia Frank ; [photos László Csigó] ; [... transl. Elmira Mezei]. - Budapest : Corvina, 2006. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5485-7 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2607079]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2006.
Frank Júlia (1946-)
Magyar parasztkonyha (német)
   Die ungarische Bauernküche / Júlia Frank ; [Fotos László Csigó] ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : Corvina, 2006. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5492-X kötött : 2500,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2607080]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2006.
Hargitai György (1963-)
   Hungarian cuisine / György Hargitai ; [phot. by András Gabula et al.] ; [transl. by Zsuzsanna Gáspár]. - [Budapest] : Média Nova, 2006, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7408-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2606843]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2006.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (francia)
   Cuisine hongroise / György Hargitai ; [phot. András Gabula et al.] ; [trad. par György Olasz]. - [Budapest] : Média Nova, 2006, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-713-3 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2606844]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2006.
Horváth Boldizsár
   Hagyományos magyar konyha / Horváth Boldizsár ; [a fotókat Patyi Árpád ... kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2006, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5537-3 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2606838]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2006.
Horváth Boldizsár
Hagyományos magyar konyha (angol)
   Classical Hungarian dishes / Boldizsár Horváth ; [transl. Mari Horváth] ; [phot. Árpád Patyi]. - 3. printing. - Budapest : Corvina, 2006, cop. 2001. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5538-1 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2606842]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2006.
Jakab Mihályné Karácsony Vilma
   Vilma néni legújabb háztartási tanácsadója. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-17-9 fűzött
háztartás - szakácskönyv - útmutató
641.55(083.12) *** 64(036)
[AN 2607196]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2006.
Werle, Loukie
Ingredients (magyar)
   Hozzávalók : főzési alapanyagok nagykönyve / [Loukie Werle, Jill Cox] ; [ford. Piros Christa]. - Budapest : Vince K., 2006. - 384 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9552-72-0 fűzött : 4995,- Ft
étel - nyersanyag - fényképalbum
641(084.12)
[AN 2606592]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5487 /2006.
Fila Lajos (1927-)
   Bölcselettudomány / Fila Lajos. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-69-9 fűzött : 3500,- Ft
filozófia
101
[AN 2606953]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2006.
Szabó József László
   Bárka a pusztában : töprengés korunk etikájáról / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2005. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-97-4 fűzött : 3200,- Ft
erkölcs - vallási erkölcs
17 *** 241
[AN 2606956]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2006.
Traité des trois imposteurs (kieg. kiad.) (magyar)
   Spinoza élete és szelleme, avagy Értekezés a három imposztorról = La vie et l'esprit de Mr. Benoit de Spinoza / Traité des trois imposteurs / ford. és az utószót írta Balázs Péter. - Szeged : SZTE, 2005. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor, ISSN 1588-5135 ; 5.)
A ford. a "Le traité des trois imposteurs et L'esprit de Spinoza" (Oxford : Voltaire Found., 1999) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-733-0 fűzött
Spinoza, Benedictus de
Hollandia - filozófus - vallásfilozófia - 17. század
1(492)Spinoza,_B. *** 21
[AN 2607589]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5490 /2006.
Augustinus Aurelius (354-430)
De civitate Dei (magyar)
   Isten városáról / Szent Ágoston ; ford. Földváry Antal. - Budapest : Kairosz, 2005-. - 21 cm
A borítófedélen és gerincen párhuzamos címként: De civitate Dei
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2575983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., VI-X. könyv. - 2005. - 328 p.
ISBN 963-7510-78-8 kötött : 3950,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom - ókori latin irodalom
871-97=945.11 *** 276
[AN 2606912] MARC

ANSEL
UTF-85491 /2006.
Balás Béla (1941-)
   Érintések : gondolatok, kegyelmek, imák : Budapest - Kaposvár, 1975-2005 / Balás Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 158, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-607-7 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2606968]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2006.
Balás Béla (1941-)
   Ünnepek : cikkek, beszédek, nyilatkozatok : Budapest - Kaposvár, 1975-2005 / Balás Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 134, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-749-9 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - katolikus pap - püspök - vallásos irodalom - prédikáció - interjú - publicisztika
252 *** 244(0:82-92) *** 282(439)(092)Balás_B.(047.53)
[AN 2606969]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2006.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Különlenyomat a Vallomások könyve 2. Édesanyánk az egyház című kötetből / Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2006. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Az áldozatot bemutató egyház
ISBN 963-229-329-0 fűzött
szertartás - istentisztelet
264
[AN 2608348]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2006.
Békés Enikő
   A bíboros : Jean-Marie Lustiger / Békés Enikő. - Budapest : Kairosz, 2005. - 413, [11] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 403-413.
ISBN 963-7510-62-1 fűzött : 3500,- Ft
Lustiger, Jean-Marie Aaron
Franciaország - bíboros - 20. század - 21. század - életrajz
282(44)(092)Lustiger,_J-M._A.
[AN 2606931]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2006.
Beran Ferenc (1951-)
   Isten titkai Szűz Mária életében / Beran Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 55 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-734-0 fűzött : 450,- Ft (hibás ISBN 963-361-736-7)
mariológia
232.931
[AN 2607149]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2006.
Bernard de Clairvaux (1091-1153)
De consideratione ad Eugenum Papam (magyar)
   De consideratione = A megfontolásról : Jenő pápának / Clairvaux-i Szent Bernát ; [ford. Szegedi János]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 208 p. ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-7510-60-5 fűzött : 2300,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2606945]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2006.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok (magyar)
   Zsoltároskönyv / [ford., bev. és a magyarázatokat írta] Farkasfalvy Dénes. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 351 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-774-X kötött : 1900,- Ft
ószövetségi költői könyv - zsoltár
223.2.04=945.11 *** 245
[AN 2606476]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2006.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Új Testamentom, azaz A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége ; Zsoltárok könyve / m. nyelvre ford. Károli Gáspár. - Budapest : Kálvin, 2006. - 307, 74 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - Újszövetség, Zsoltárok könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-300-410-1 kötött : 1200,- Ft
Újszövetség - ószövetségi költői könyv
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 2607570]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2006.
   Boldogasszony anyánk : kétezer év legszebb Mária-imái / [... vál. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-756-1 fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 963-361-674-3)
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 2606938]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2006.
Bougaud, Louis-Émile
Histoire de Sainte Monique (magyar)
   Szent Mónika élete / Émile Bougaud ; [... Ruschek Antal ... fordításának átdolgozásával ...]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 238, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-361-750-2 fűzött : 1200,- Ft
Mónika, Szent
szent - 4. század - életrajz
235.3(092)Mónika
[AN 2607065]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2006.
Bulányi György (1919-)
   Napló / Bulányi György. - Budapest : Püski, 2003-. - 20 cm
Bulányi György (1919-)
Magyarország - kereszténység - egyesület - katolikus pap - napló
267Bokor *** 282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-94)
[AN 2506669]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 2003. - 2005. - 331 p. : ill.
Fűzött (hibás ISBN 963-9906-30-1)
Magyarország - kereszténység - egyesület - katolikus pap - 20. század - napló
267Bokor *** 282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-94)
[AN 2606663] MARC

ANSEL
UTF-85502 /2006.
Castro, Regis
Terço da libertação (magyar)
   A szabadulás rózsafüzére / Regis Castro, Maïsa Castro ; [ford. Hamar László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 178, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-361-748-0 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom - rózsafüzér
248.158 *** 244
[AN 2606985]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2006.
Deák Viktória Hedvig (1972-)
   Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia : Garinus legendája nyomában / Deák Viktória Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2005. - 486, [14] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 458-486.
ISBN 963-7510-64-8 kötött : 3800,- Ft
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Garinus de Giaco
Ordo Fratrum Praedicatorum
Franciaország - szent - egyházi személy - dominikánusok - 13. század - 14. század
235.3(092)Margit,_Árpád-házi *** 271.2(44)(092)Garinus_de_Giaco
[AN 2606987]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2006.
   Dicséretek : dalszövegek ABC-sorrendben / [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2006. - [102] p. ; 21 cm
Dicséretek 2006 : dalszövegek ABC-sorrendben (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7303-07-3 fűzött
egyházi énekeskönyv
245
[AN 2606934]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2006.
   "Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket..." : dr. Tóth Károly püspök 75. születésnapjára. - Budapest : Kálvin, 2006. - 259 p. : ill. ; 21 cm
A köszöntések váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-558-058-4 kötött
Tóth Károly (1931-)
Magyarország - vallásos irodalom - református egyház - püspök - 20. század - életrajz
284.2(439)(092)Tóth_K. *** 244
[AN 2607494]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2006.
Galambos Miklós (1906-1970)
   Ketten egy felé : Bódi Magdi útja / Galambos Miklós ; [közread. a Balatonfűzfői Jézus Szíve Plébánia]. - Balatonfűzfő : Jézus Szíve Plébánia, 2006. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Litér vértanúja, Bódi Mária Magdolna
ISBN 963-229-498-X fűzött
Bódi Mária Magdolna (1921-1945)
Magyarország - mártír - katolikus egyház - második világháború
248(092)Bódi_M.
[AN 2608265]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2006.
Görbe József
   Mint a kovász.. : az igazság megszentel / Görbe József. - Budapest : Kairosz, 2005. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-10-9 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2607270]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2006.
Hagin, Kenneth E.
What to do when faith seems weak & victory lost (magyar)
   Legyőzöttségből győzelembe / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2005. - 122, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin művei magyar nyelven ; 23.)
ISBN 963-7303-05-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2606957]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2006.
   Az igaz ember pedig hitből él : kerekasztal-beszélgetés a reformációról a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2001. október 31-én, ... a Reformáció Ünnepe alkalmából / a beszélgetést vezeti Szentmártoni Szabó Géza ; résztvevők Benkő Samu [et al.]. - Budapest : PIM, [2005]. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9401-08-0 fűzött
reformáció - konferenciakiadvány
284 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 2607881]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2006.
Ilarion (bécsi és ausztriai püspök)
Tainstvo very (magyar)
   A hit titka : bevezetés az Ortodox Egyház teológiájába és lelkiségébe / Hilarion Alfejev ; [ford. Tatárka Krisztián, Komoróczy Miklós] ; [közread. a] Magyar Ortodox Egyházmegye. - Budapest : M. Ortodox Egyhmegye, 2005. - 257, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-600-7 fűzött : 1990,- Ft
dogmatika - szentség - ortodox egyház
23 *** 265 *** 281.9
[AN 2606962]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2006.
   Imaórák a nemzet lelki megújulásáért / [... vál., írta és szerk. Gyorgyovich Miklós és Vigyázó Gabriella]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-585-2 fűzött : 460,- Ft
imádkozás - imaóra
248.159
[AN 2606971]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2006.
Jáki Szaniszló (1924-)
   A tudomány és a vallás kapcsolatának ábécéje / Jáki Szaniszló ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, [2006]. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 963-7510-95-8 fűzött : 1500,- Ft
kereszténység - vallás - tudomány
215
[AN 2606930]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2006.
Jálics Ferenc (1927-)
Ignatianische Impulse (magyar)
   A szemlélődés útja / Jálics Ferenc ; [ford. Fóthy Gyula]. - Kecskemét : Korda, 2006. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 963-9554-43-X fűzött : 700,- Ft
keresztény misztika
248.212
[AN 2608076]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2006.
Johannes de Francfordia
Theologia deutsch (magyar)
   Német teológia / Frankfurti Névtelen ; [ford. Isztray Simon]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-26-5 kötött : 2200,- Ft
teológia
23
[AN 2606950]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2006.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Az első és a második kopernikuszi fordulat : a tudomány és az istenhit újraegyesítésének sürgető parancsa az élővilág megmentéséért / Kellermayer Miklós. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 25 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 21.)
ISBN 963-361-701-4 fűzött
vallás - kereszténység - tudomány - környezetvédelem
215 *** 504.06
[AN 2607244]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2006.
Kulcsár Árpád
   Luther, aki megváltoztatta a világot! : tanulmányfüzet : javaslatok a téma feldolgozásához a film alapján / [Kulcsár Árpád] ; [kiad. a Superbook Alapítvány, Budapest Film Kft.]. - [Budapest] : Superbook Alapítvány : Budapest Film, [2005]. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 37.
Fűzött
Luther, Martin
Till, Eric. Luther
Németország - egyházi személy - reformáció - tanári segédkönyv
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2607747]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2006.
Kunkovács László (1942-)
   Kunbabák, kőemberek / Kunkovács László ; [szerk. Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, [2006]. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 13.)
A 2005. okt. 27 - nov. 27. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások magyar, angol és orosz nyelven
Fűzött
Ázsia - kultusz - bálványimádás - fényképalbum - kiállítási katalógus
291.3(5)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kunkovács_L. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 2608533]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2006.
Lohfink, Norbert
Rückblick im Zorn auf den Staat (magyar)
   Haragos visszatekintés az államra : előadások a Sámuel és Királyok könyveinek választott kulcsszövegeiről : [héber szószedettel] / Norbert Lohfink ; [ford. Kocsi György]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 164, CXI p. ; 20 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
ISBN 963-361-722-7 fűzött
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
Biblia. Ószövetség. Királyok könyve
bibliakutatás - ószövetségi történeti könyv
222.4.07 *** 222.5.07 *** 22.01
[AN 2607774]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2006.
Magyar Zoltán (1967-)
   Az Árpád-ház szentjei / Magyar Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 211 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 206-211.
Kötött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-7510-88-5)
Magyarország - szent - Árpád-házi szent
235.3(092)(439)
[AN 2606910]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2006.
   Mózes imája : sábeszi imakönyv : magyar fordítás és fonetikus átírás = Ṫepiyla leMoše : siyḋẇr leleil šaḃḃat : ḃeṫargẇm ẇbeṫaʿatiyq hẇngariy / [főszerk. ... Oberlander Baruch] ; [ford. Simon Sároni] ; [szerk. és a fonetikai átírást kész. Yochanan Posner, Köves Slomó]. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes., 2006. - LXVII, 289 p. ; 22 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul ; 7.)
ISBN 963-87035-0-4 kötött : 2900,- Ft
ISBN 963-7533-39-7
zsidó szertartás - zsidó imádság
296.381
[AN 2608695]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2006.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Hitvallás, liturgia, ikon a keleti kereszténységben / Nagymihályi Géza ; [graf. Olbert Marianna]. - Budapest : Kairosz 2000, 2005. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-601-5 fűzött : 2600,- Ft
hitvallás - szertartás - ikonográfia - görög katolikus egyház
264 *** 238.2 *** 246.5 *** 281.5.018.2
[AN 2606928]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2006.
   A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története = Historia brevis Praefecturae Apostolicae de Paoking / [szerk. és a jegyzeteket írta Kálmán Peregrin és Vámos Péter] ; [ford. Tömösvári Emese]. - [Budapest] : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, 2005. - 427 p. : ill. ; 24 cm. - (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria. Series D. Numerus 4., ISSN 1586-2143 ; 2.)
Bibliogr.: p. 419-420. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-219-915-4 fűzött : 2500,- Ft
Ordo Fratrum Minorum. Praefectura Apostolica de Paoking
Kína - Magyarország - misszió - 20. század - franciskánusok - történelem
266.2(51)"192/195" *** 271.3(439) *** 951"192/195"
[AN 2606651]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2006.
Philippe, Jacques
Du temps pour Dieu : guide pour la vie d'oraison (magyar)
   Idő Istennek : a belső ima útja / Jacques Philippe ; [ford. Csaba Ildikó] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - 3. kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2005. - 119, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-86765-1-5 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2606324]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2006.
Regnier, Adolphe
Saint Martin (magyar)
   Szent Márton élete / Regnier A. ; ford. Rogács Ferenc ; [megj. a Barnaföldi Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1913. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7377-07-7 fűzött
Martin de Tours
szent - 4. század - életrajz
235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 2608428]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2006.
Ricominciare a credere in Gesú (magyar)
   Jézusba vetett hitünk megújítása : útmutató a hit felizzításához és a keresztény beavatás teljessé tételéhez felnőtt korban / Andrea Fontana atya megjegyzéseivel. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-58-X fűzött
vallásoktatás - szentség - Don Bosco rend
268 *** 265.1 *** 271.789.1
[AN 2608655]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2006.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   30., Dignitas connubii : instrukció : az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról / Törvényszövegek Pápai Tanácsa ; [ford. Csordás Eörs]. - 2005. - 76 p.
A ford. az "Instructio dignitas connubii servanda a tribunalibus diocesanis et interdiocesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-721-9 fűzött
egyházjog - válás
348.412.78 *** 265.514.2
[AN 2608303] MARC

ANSEL
UTF-8


   31., A népi jámborság és liturgia direktóriuma : alapelvek és iránymutatók / Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció ; [ford. Domokos György]. - 2005. - 219 p.
ISBN 963-361-754-5 fűzött
kereszténység - népi vallásosság - szertartás
23/28 *** 398.3 *** 264
[AN 2608305] MARC

ANSEL
UTF-85527 /2006.
Russo, Claudio
Don Bosco incontra i ragazzi (magyar)
   Don Bosco találkozása a fiúkkal : a szalézi nevelési módszer titkai / Claudio Russo. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 116, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-30-X fűzött
Bosco, Giovanni
vallásoktatás - Don Bosco rend - módszertan - tanári segédkönyv
268(072) *** 37.017.93 *** 371.4Bosco,_G. *** 371.3
[AN 2608561]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2006.
Sághy Marianne (1961-)
   Isten barátai : szent és szentéletrajz a késő antikvitásban / Sághy Marianne. - Budapest : Kairosz, 2005. - 327, [6] p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 7.)
Bibliogr.: p. 295-327.
ISBN 963-7510-99-0 fűzött : 3500,- Ft
szerzetesség - szent - 4. század - életrajz
271(100)"03" *** 235.3(092)
[AN 2606943]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2006.
Sipos Imre
   Az önzetlenség öröme : az altruizmus természetrajza / Sipos Imre ; [kiad. a Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Szerzetesek]. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség, 2006. - 138 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 133-138.
ISBN 963-229-202-2 fűzött
vallási erkölcs - önzetlenség - törzsfejlődés - altruizmus
241.5 *** 179.9 *** 575.8(089.3)
[AN 2607913]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2006.
Szennay András (1921-)
   A kereszt titka : nagyheti elmélkedések / Szennay András. - 2. átd., bőv. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2006. - 262 p. ; 19 cm
ISBN 963-9226-50-5 fűzött
lelkigyakorlat - húsvét
264-041.5 *** 242
[AN 2606052]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2006.
   Szent János írása szerint való evangyéliom ; Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [2], 43, 7 p. ; 20 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
evangélium - apostoli levél
226.5.04=945.11 *** 227.12.04=945.11
[AN 2607690]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2006.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Istent keresve önmagunkra találni : Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia anya (Anna Maria Tauscher van den Bosch) a Jézus Isteni Szívéről nevezett Kármelita Nővérek alapítónője : lélektani és lelki arcél / Szentmártoni Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-609-3 fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-361-775-8)
Tauscher, Anna Maria
Németország - karmelita apácák - 19. század - 20. század
271.971(430)(092)Tauscher,_A._M. *** 235.5(092)Tauscher,_A._M.
[AN 2607061]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2006.
Szőke János (1927-)
   Anna és Mari a szentmisén / Szőke János ; ill. Martina Špinková. - Budapest : Don Bosco, cop. 2006. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9455-57-1 kötött
istentisztelet - gyermekkönyv - képeskönyv
264(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2608555]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2006.
Szőke János (1927-)
   Magyar szentek földi pártfogója : Szőke János atya vallomásai / [szerk. és a riportot kész.] Pajor András. - Kecskemét : Korda, 2006. - 248 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9554-42-1 fűzött : 1400,- Ft
Szőke János (1927-)
Magyarország - Kárpátalja - szent - mártír - 20. század - katolikus pap - életrajz
235.3(439)(092) *** 272(477.87)(092) *** 282(439)(092)Szőke_J.
[AN 2608122]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2006.
Tilmann, Beller
   Az új kezdet: Mária / Tilmann Beller ; [közread.] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakad.-Óbudavár Egyes., 2005. - 47 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86371-8-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2607396]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2006.
Varga László
   A csend barátja : Varga László plébánossal beszélget Heidl György. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 129 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 22.)
ISBN 963-7510-80-X fűzött : 1500,- Ft
Varga László
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Varga_L.(047.53)
[AN 2606670]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2006.
Varga Mátyás (1963-)
   Szent Márton / a szöveget Sulpicius Severus Szent Márton életrajza alapján fogalmazta Varga Mátyás ; ill. Reményi Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9226-45-9 fűzött
Martin de Tours
szent - 4. század - gyermekkönyv - képeskönyv
235.3(092)Martin_de_Tours(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2607827]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5538 /2006.
   Etnokulturális találkozások Közép-Európában : történeti és jelenkori metszetben : konferencia-kötet / [szerk. Kupa László]. - Pécs : B&D Stúdió, 2006. - 197 p. : ill. ; 25 cm
A Magyar Szociológiai Társaság Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya által 2005. nov. 11-12-én Pécsett rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-632-X fűzött
Közép-Európa - nemzetiség - kisebbség - kultúrszociológia - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.347(=00)(4-11) *** 316.7(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2607931]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2006.
   Europa im Wandel : Literatur, Werte und europäische Identität : Dokumentation der internationalen Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Andrássy-Universität und der ELTE-Universität Budapest : 3-6. März 2005 in Budapest / Michael Braun [et al.] Hrsg. - [Budapest] : Konrad-Adenauer-Stiftung, cop. 2005. - 431, [13] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9254-00-2 kötött
Európa - politika - 20. század - irodalomtörténet - kultúra - nemzettudat - konferenciakiadvány
316.7(4)"19" *** 32(4)"19" *** 82(4)(091) *** 316.63 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2607504]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2006.
Göncz László (1960-)
   Egy peremvidék hírmondói : Mura menti életképek a 20. század első feléből / Göncz László. - Budapest : M. Nyelv és Kultúra Nk. Társ., 2006. - 273, [3] p. ; 24 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-86579-4-4 fűzött : 2490,- Ft
Szlovénia - szociográfia - határon túli magyarság
308(=945.11)(497.12)
[AN 2608321]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2006.
Greive, Bradley Trevor
Dear dad (magyar)
   Drága apa : szülő, barát és hős / Bradley Trevor Greive ; [ford. Várlaki Tibor]. - [Budapest] : Gabo, [2006]. - 88 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 963-9635-08-1 kötött : 1490,- Ft
apa - szeretet - állat - humoreszk - fényképalbum
316.37-055.52-055.1(0:82-7) *** 177.61(0:82-7) *** 59(084.12)
[AN 2608045]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2006.
Havasi Éva
   A jövedelem mint az anyagi jólét és a szegénység mérőszáma / [kész. Havasi Éva, Altorjai Szilvia] ; [közrem. Szabóné Sági Júlia]. - Budapest : KSH, 2005. - 96 p. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 43.)
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 963-215-802-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - szegénység - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.344.233(439)"200"(083.41) *** 364.22(439)
[AN 2608574]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2006.
Homišinová, Mária
   Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku : teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít : upravená verzia dizertačnej práce / Mária Homišinová. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. - 350 p. ; 23 cm. - (Doktorandské práce o Slovákoch v Maďarsku, ISSN 1786-0881)
Bibliogr.: p. 315-345. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-86573-7-5 fűzött
nemzetiség - magyarországi szlovákok - magyarországi horvátok - magyarországi bolgárok - ezredforduló - disszertáció
316.347(=854)(439) *** 316.347(=862)(439) *** 316.347(=867)(439)
[AN 2608007]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2006.
Inclusive Europe? Horizon 2020 (magyar)
   Befogadó Európa? Látóhatár 2020 : előadások, hozzászólások : [Budapest, 2005. november 17-19.] / szerk. Inkei Péter, Lázár Barbara, Zongor Attila ; [közread. a] KultúrPont Iroda. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2006. - 195 p. ; 24 cm
Rend. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, European Forum for the Arts and Heritage
ISBN 963-87094-1-3 fűzött
Európa - kultúrszociológia - 21. század - konferenciakiadvány
316.7(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2607426]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2006.
   A Kárpátok magyarországi területe / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : Környzetvédelmi Minisztérium, [2006]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Környezeti információs tanulmányok, ISSN 1586-4308 ; 7.)
Lezárva: 2006. jan. 31. - Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-87073-0-5 fűzött
Észak-Magyarország - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439.13)"199/200"(083.41) *** 504.06(439.13)
[AN 2608296]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2006.
Kun József (1922-)
   A liberális vadkapitalizmus fiziognómiája / Kun József. - Miskolc : Szerző, 2006. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-722-9 fűzött
Magyarország - globalizáció - társadalmi kérdés - ezredforduló
304(439) *** 316.323.64
[AN 2607136]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2006.
   Lokális cigány közösségek Gömörben : identitásváltozatok marginalitásban / szerk. Prónai Csaba. - Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2005. - 128 p. : ill. ; 23 cm. - (Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok, ISSN 1785-4121)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-486-2 fűzött
Gömör (vármegye) - cigányság
316.347(=914.99)(437.6Gömör)
[AN 2608291]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2006.
   A magyar népesség életminősége az ezredforulón / szerk. Kopp Mária, Kovács Mónika Erika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Tudományos Iskolája. - Budapest : Semmelweis, 2006. - XI, 552 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9214-98-1 fűzött
Magyarország - életmód - betegség - ezredforduló
316.728(439)"200" *** 616
[AN 2608274]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2006.
   The register of a convent controversy, 1517-1518 : Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in contest = A körmendi kolostorper jegyzőkönyve, 1517-1518 : X. Leó pápa, Bakócz bíboros, az ágostonosok és az obszerváns ferencesek vitája / ed. by Gabriella Erdélyi. - Budapest ; Rome : PPKE Egyháztört. Kutcsop., 2006. - LXXXVII, 228 p., [10] t. : ill. ; 21 cm. - (História könyvtár. Okmánytárak, ISSN 1787-1816 ; 3.). (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., ISSN 1787-2758 ; 1.)
Bibliogr.: p. 201-208. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9206-08-3 fűzött
Körmend - társadalomtörténet - kolostor - ágostonosok - népi vallásosság - jogeset - 16. század - történelmi forrás
316.32(439-2Körmend)"151"(093) *** 271.4(439-2Körmend)"151"(093) *** 34.096 *** 348.581(439-2Körmend)"151"(093) *** 398.3(439-2Körmend)"15" *** 282(439-2Körmend)"151"
[AN 2606775]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2006.
Romain, Trevor
Bullies are a pain in the brain (magyar)
   Kötekedők : hogyan bánj velük? / írta és ill. Trevor Romain ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2006. - 96 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9563-86-2 fűzött : 890,- Ft
agresszió - humoreszk - gyermekkönyv
316.647.3(02.053.2)(0:82-7) *** 159.942(02.053.2)(0:82-7)
[AN 2607127]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2006.
Sebők László (1955-)
   Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai / összeáll. Sebők László ; [közread. a] TLA Teleki László Intézet, KSH Népszámlálás, KSH Levéltár. - [Budapest] : TLA Teleki L. Int. : KSH Népszámlálás : KSH Lvt., 2005. - XV, 280 p. ; 30 cm
Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-218-661-3 kötött
Magyarország - felekezeti statisztika - kiegyezés kora - statisztikai adatközlés
312.992(439)"186"(083.41)
[AN 2607370]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2006.
Törő István (1949-)
   A falusi életforma és változásai az 1950-60-as években a szabolcsi-szatmári-beregi vidékeken / Törő István. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2005. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86267-3-9 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - szociográfia - falu - 20. század
308(439.161-2)"195/196"
[AN 2606543]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2006.
Zonda Tamás (1940-)
   Öngyilkosság, statisztika, társadalom / Zonda Tamás. - Budapest : Kairosz, 2006. - 218 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-218.
ISBN 963-7510-71-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - öngyilkosság - szociálpszichológia - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.424.2(439)"197/200" *** 616.89-008.441.44 *** 316.6(439) *** 312.27(439)(083.41)
[AN 2607275]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5554 /2006.
   33 wedding ideas [elektronikus dok.] : a te esküvőd, a mi ötleteink = 33 ötlet az esküvődre. - Szöveg és képek. - Budapest : Balloon World Hungary Kft., cop. 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; Adobe Acrobat Reader
ISBN 963-229-064-X
esküvő - terítés - elektronikus dokumentum
392.5 *** 642.6
[AN 2608578]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2006.
Csonka-Takács Eszter (1968-)
   Az Európai Folklór Intézet története, 1995-2005 / Csonka-Takács Eszter. - Budapest : EFI, 2005. - 16 p. ; 21 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 14.)
ISBN 963-86587-2-X fűzött
Európai Folklór Intézet (Budapest)
Európa - Budapest - kutatóintézet - néprajz
39(=00)(4) *** 061.6(439-2Bp.)EFI
[AN 2607243]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2006.
   Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / szerk. Bálint Péter. - Bőv., átd. kiad. - Debrecen : Didakt, 2006. - 259 p. ; 24 cm. - (Irodalom és hagyomány, ISSN 1786-0504)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2380,- Ft (hibás ISBN 963-206-273-6)
mesekutatás
398.001 *** 398.21 *** 82.01-34
[AN 2611544]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2006.
Kriza János (1811-1875)
   Székely népmesék / Kriza János ; Marton Magda rajz. ; [... szerk. és a szöveget gond. Bencsik Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2005-. - ill., színes ; 30 cm
Kötött
székelyek - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2584720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - 103 p.
ISBN 963-86469-6-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - székelyek - mese - népmese
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2608861] MARC

ANSEL
UTF-85558 /2006.
Mészáros Ágnes (1958-)
   Kiskunhalasi hiedelmek / Mészáros Ágnes. - Kiskunhalas : Kiskunhalas Helytört. Kut. Közalapítvány, 2005. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 19.)
Bibliogr.: p. 90-92. és a jegyzetekben
ISBN 963-218-083-6 fűzött
Kiskunhalas - magyar néprajz - néphit
398.4(=945.11)(439-2Kiskunhalas) *** 398.3(=945.11)(439-2Kiskunhalas)
[AN 2608536]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5559 /2006.
Bács Pál (1928-1995)
   Bács Pál naplója [elektronikus dok.] : 1944. március 15-től 1945. július 7-ig / [előszó Szita Szabolcs]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Kandalló Kvklub, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér
ISBN 963-229-942-6
Bács Pál (1928-1995)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2608963]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2006.
Bárdos Pál (1936-)
   Dögcédulák / Bárdos Pál. - Budapest : Aura, 2006. - 175 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7913-31-9 fűzött
Bárdos Pál (1936-)
Németország - holokauszt - zsidóság - magyar irodalom - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2607912]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2006.
Bertalan Péter (1968-)
   Árny-játék a vasfüggöny mögött / Bertalan Péter. - Kaposvár : [Magánkiad.], 2006. - 92 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 963-229-690-7 fűzött
Magyarország - egyházpolitika - Kádár-korszak
322(439)"195/196" *** 261.7(439)"195/196"
[AN 2607289]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2006.
   Az Európai Unió külső határán : együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén / szerk. Baranyi Béla ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Debrecen : MTA RKK, 2005. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-169. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 963-9052-47-7)
Magyarország - Ukrajna - Románia - külpolitika - együttműködés - határ menti kapcsolat
327(439) *** 327(498) *** 327(477)
[AN 2607301]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2006.
   Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs, Szerepi Sándor]. - Hajdúböszörmény : Galenos Alapítvány, 2006. - 115 p. ; 20 cm. - (Galenos könyvek, ISSN 1787-8926 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-299-5 fűzött
globalizáció
321.8 *** 330.342.143 *** 316.323.64 *** 304(100)
[AN 2607408]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2006.
   Helyzetek és lehetőségek / [... Ördögh Szilveszter szerk.] ; [közread. a XXI. Század Társaság]. - [Budapest] : Kossuth : XXI. Század Társ., cop. 2006. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4873-7 fűzött : 1600,- Ft
Európai Unió - Magyarország - integráció - ezredforduló
327.39(4-62) *** 327(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2608398]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2006.
Kiszely Gábor (1949-)
   Mondd el fiaidnak...! : a holokauszt és Magyarország / Kiszely Gábor. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 250 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 233-248.
ISBN 963-7510-59-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - holokauszt - 20. század
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 2606949]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2006.
Kovács Imre (1913-1980)
   Virtuális Magyarország : politikai írások, 1948-1980 / Kovács Imre ; [vál., szerk., az utószót írta és a jegyzeteket kész. Szabó A. Ferenc]. - Budapest : M. Napló, 2005. - 279, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9603-16-3 kötött : 2499,- Ft
Magyarország - politika - 20. század - publicisztika
323(439)"194/197"(0:82-92) *** 327(100)"194/197"(0:82-92)
[AN 2607412]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2006.
   Magyarország a kibővülő Európai Unióban : [az Európai Unió időszerű fejleményei] / szerk. Izikné Hedri Gabriella. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-19-5790-X fűzött : 2300,- Ft
Európai Unió - Magyarország - integráció - gazdaság - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8) *** 327(439) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 2608724]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2006.
Mizsei Béla (1922-)
   Életpályám / Mizsei Béla. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 261, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4858-3 kötött : 1980,- Ft
Mizsei Béla (1922-)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz - memoár
32(439)(092)Mizsei_B.(0:82-94)
[AN 2607566]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2006.
Szloboda János (1934-)
   Zentán történt '44-ben : történelmi esszé / Szloboda János. - Pomáz : Kráter, 2005. - 364 p., [12] t. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 363.
ISBN 963-7329-38-2 fűzött : 1400,- Ft
Zenta - állami terror - második világháború - nemzetiségi tisztogatás - vajdasági magyarság
323.12(=945.11)(497.1-2Zenta)"1944"(093) *** 323.282(497.1-2Zenta)(=945.11)"1944"(093)
[AN 2606901]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2006.
Tellér Gyula (1934-)
   Cikkek, esszék, elemzések / Tellér Gyula ; [közread. a] ... Kölcsey Intézet. - [Budapest] : Kairosz : Kölcsey Int., [2006]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-7510-96-6 fűzött : 6900,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)
[AN 2606973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A rendszerváltás rendszere. - 272 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"1989/199"
[AN 2606977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A történelem főutcáján. - 279 p.
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"199/200"
[AN 2606982] MARC

ANSEL
UTF-85571 /2006.
   "Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket" : tanulmányok a zsidó történetírásról / [... szerzői Czoma László et al.]. - [Budapest] : Universitas : Judaica Alapítvány, 2005. - 232 p. ; 20 cm. - (Mórija könyvek, ISSN 1585-5988 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-803-4 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - zsidóság - történettudomány - judaisztika
323.1(=924)(439) *** 296(439) *** 930.1 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2608682]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5572 /2006.
Arató András
   Képes és képtelen enciklopédia / Arató András. - Budapest : Glória, cop. 2005. - 167 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-9283-72-X kötött : 4980,- Ft
Magyarország - híres ember - fényképalbum
929(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Arató_A.
[AN 2607420]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2006.
   Balmazújvárosi ki kicsoda / összeáll. és szerk. Király István ; [kiad. Balmazújváros Város Önkormányzata]. - Balmazújváros : Önkormányzat, 2005. - 246 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-882-4 kötött
Balmazújváros - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Balmazújváros):030
[AN 2608685]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2006.
Barta László (1936-)
   A szentesi örökváltság / Barta László. - 2. bőv. kiad. - Szentes : Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2006. - 93 p. : ill. ; 25 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 8.)
Bibliogr.: p. 89-92. és a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-7581-16-2)
Szentes - helytörténet - földesúri birtokjog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9-2Szentes *** 347.236(439-2Szentes) *** 012Barta_L.
[AN 2607577]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2006.
Bél Mátyás (1684-1749)
Notitia Hungariae novae historico-geographica (szemelv.) (magyar)
   Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt : Selmecbánya Bél Mátyás leírásában / [ford. Tóth Péter]. - Sopron : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2006. - 281 p. : ill. ; 22 cm. - (Központi Bányászati Múzeum, ISSN 1589-9799 ; 4.)
Gerinccím: Bányavárosok - Selmecbánya. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-551-X kötött
Selmecbánya - helytörténet - bányászat - bányaváros - középkor - újkor
943.922-2Selmecbánya"12/17" *** 622(439.22-2Selmecbánya)"12/17"
[AN 2607978]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2006.
Borovszky Samu (1860-1912)
   Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig [elektronikus dok.] / Borovszky Samu ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Szöveg és képek. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : MTA, 1909
Borsod (vármegye) - helytörténet - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
943.913.4 *** 094/097.07
[AN 2608556]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2006.
Buttin, Anne-Marie
La Grèce antique (magyar)
   A klasszikus Görögország / Anne-Marie Buttin ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Korona, 2006. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Korszakok kalauzai, ISSN 1787-873X)
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 963-9589-44-6 fűzött
művelődéstörténet - ókori Görögország
930.85(38)
[AN 2606761]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2006.
   Címerek / szerk. Szikszai Ernő, Kató Zsolt. - [Budapest] : Kató, 2005-. - ill., színes ; 20 cm
Magyarország - címer
929.6(439)
[AN 2608830]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 72 p. - (Magyar történelmi betekintő, ISSN 1787-890X ; 1.)
ISBN 963-86935-3-3 fűzött
Magyarország - címer
929.6(439)
[AN 2608836] MARC

ANSEL
UTF-85579 /2006.
Engel Pál (1938-2001)
   Királyok és királynék itineráriumai, 1382-1438 = Itineraria regum et reginarum, 1382-1438 / ... kész. Engel Pál ; kieg., szerk és mutatóval ell. C. Tóth Norbert. - Budapest : MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, 2005. - 187 p. ; 21 cm. - (Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához, ISSN 1787-9213 ; 1.)
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.: p. 27-34. és a jegyzetekben
ISBN 963-219-591-4 v.
magyar történelem - uralkodó - 14. század - 15. század - adattár
943.9"13/14"(093)
[AN 2608637]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2006.
Fischer Ferenc (1953-)
   A kétpólusú világ, 1945-1989 : tankönyv és atlasz / Fischer Ferenc. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2005. - 396 p., LVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Studia historiae, ISSN 1787-8985). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 377-389.
ISBN 963-9542-85-7 kötött
világtörténelem - hidegháború - 20. század
94"194/198" *** 327.54(100)"194/198"
[AN 2607473]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2006.
   Fogalomgyűjtemény történelemből / [összeáll. Farkas Judit]. - Szeged : Maxim, 2006. - 272 p. ; 21 cm. - (Van fogalmad?)
ISBN 963-9489-33-6 fűzött : 1680,- Ft
történelem - tantárgy - szaklexikon - középiskolai tankönyv
93/99:030(075.3) *** 372.893(075.3)
[AN 2608705]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2006.
Fraser, Angus
The gypsies (magyar)
   A cigányok / Sir Angus Fraser ; [ford. Béndek Péter, Vereckei Andrea, Zalotay Melinda] ; [a magyar vonatkozású jegyzeteket és kiegészítéseket kész. Derdák Tibor]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1996. - 335 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
Bibliogr.: p. 297-320.
ISBN 963-389-618-5 fűzött : 2480,- Ft
cigányság - nemzettörténelem
930.8(=914.99)
[AN 2606053]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2006.
   Gerichtsbuch = Bírósági könyv : 1423-1531 / ed. von ... Jenő Házi, János Németh. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2005. - 434 p. ; 24 cm. - (Sopron város történeti forrásai. A sorozat, ISSN 1217-6125 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-9495-75-1)
Sopron - helytörténet - törvényhatóság - 15. század - 16. század - jogtörténet - történelmi forrás
943.9-2Sopron"14/15"(093.2) *** 352(439-2Sopron)"14/15"(093.2)
[AN 2608790]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2006.
   Kiskunhalas története / [... szerkesztőbizottsága Bácskai Vera et al.] ; [Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadványa]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2000-. - 24 cm
A 3. köt. szerkbiz. nélkül
ISBN 963-00-3641-X
Kiskunhalas - helytörténet
943.9-2Kiskunhalas
[AN 459058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig / szerk. Ö. Kovács József, Szakál Aurél ; [... szerzői Alabán Péter et al.]. - 2005. - 904 p., [16] t., [3] t.fol. : ill., részben színes + 4 térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-484-8 kötött
Kiskunhalas - helytörténet - 19. század - 20. század
943.9-2Kiskunhalas"18/19"
[AN 2608358] MARC

ANSEL
UTF-85585 /2006.
   Krónika 1956 / Baráth Magdolna [et al.] ; főszerk. Izsák Lajos ; szerk. Stemler Gyula ; [közread. a] Tekintet Alapítvány. - [Budapest] : Kossuth : Tekintet Alapítvány, 2006. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 963-09-4859-1 kötött : 7990,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 323.272(439)"1956"(093)
[AN 2608524]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2006.
Lux Ágnes (1982-)
   Arcok, karcok, harcok, avagy Magyarnak lenni Európában : beszélgetések európaiságról és Magyarországról, sikerekről és zsákutcákról, útkeresésről és identitásról, itthon: Európában / Lux Ágnes ; [kiad. az Euro Info Service Kft.]. - Budapest : Euro Info Service, 2006. - 185 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-219-896-4 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2608467]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2006.
   Magyar elsők : ki, melyik, mikor és hol volt az első? / [összeáll.] Rózsa György ; [szerk. Hitseker Mária] ; [szerzők Bíró Zsuzsanna et al.] ; [a képeket vál. ... Rappai Zsuzsa]. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 211 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4856-7 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - televíziós műsorszám
930.85(439)(089.3) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2608501]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2006.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Jordánszky-kódex - kolostorépítészet / [... szerzői Ács Pál et al.] ; [a fényképeket kész. Barka Gábor et al.]. - 2006. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-506-659-7 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 2609029] MARC

ANSEL
UTF-85589 /2006.
Nemeskürty István (1925-)
   Magyar századok : gondolatforgácsok a nemzet életrajzához / Nemeskürty István. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2006. - 629, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-87061-1-2 kötött
magyar történelem - nemzettudat
943.9 *** 323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11)
[AN 2607204]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2006.
   Névjegy : válogatás Kondor Katalin műsorából / [szerzők Antall István et al.] ; [közread. a] Magyar Rádió ... - Budapest : MR : Masszi : Püski, 2005-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2521035
Magyarország - híres ember - ezredforduló - rádióműsorszám - interjú
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2579873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 338 p.
ISBN 963-9454-73-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú - rádióműsorszám
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2608563] MARC

ANSEL
UTF-85591 /2006.
Rostoványi Zsolt (1952-)
   Együttélésre ítélve : zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért / Rostoványi Zsolt. - Budapest : Corvina, 2006. - 445 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-440.
ISBN 963-13-5414-8 fűzött : 3900,- Ft
Izrael - Palesztina - történelem - politikai feszültség - konfliktus - 20. század
956.94"19" *** 327.5(569.4) *** 956.94(=927)
[AN 2608461]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2006.
   Tiltott történelmünk, 1945-1947 / szerk. Horváth János. - Budapest : Századvég, 2006. - 158 p. ; 24 cm
Vál. az Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Doktori Programja és a Történelmi Intézete által Debrecenben 2005. dec. 9-én rendezett konferencia előadásaiból
ISBN 963-7340-22-X fűzött : 987,- Ft
magyar történelem - koalíciós időszak
943.9"1945/1947"
[AN 2607935]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2006.
Tutkó József (1826?-1880)
   Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve [elektronikus dok.] / Tutkó József ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Szöveg és képek. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér. - Eredeti nyomtatott kiadása: Kassa : Werfer Károly ny., 1861
Kassa - helytörténet - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
943.9-2Kassa *** 094/097.07
[AN 2608938]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5594 /2006.
Balassa László (1908-)
   Veszprém / Balassa László, Kralovánszky Alán. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2006. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Magyar városok, ISSN 0134-1812)
ISBN 963-243-923-6 kötött : 3200,- Ft
Veszprém - útikönyv
914.39-2Veszprém(036)
[AN 2606489]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2006.
Bedécs Gyula
   Hévíz "mindent a hévíznek köszönhet" / [írta Bedécs Gyula] ; [fotó Bedécs Gyula]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., 2006. - 45 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-42-0 fűzött
Hévíz - útikönyv
914.39-2Hévíz(036)
[AN 2607143]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2006.
Bedécs Gyula
Hévíz (német)
   Hévíz "kann alles dem Thermalwasser verdanken" / [von Gyula Bedécs] ; [Photo Gyula Bedécs] ; [Übers. Koloman Brenner]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., 2006. - 52 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-43-9 fűzött
Hévíz - útikönyv
914.39-2Hévíz(036)
[AN 2607172]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2006.
Bötig, Klaus
   Athén / ... szerzője Klaus Bötig ... - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088). (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5494-6 fűzött : 1990,- Ft
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 2608410]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2006.
Brace, Charles Loring
Hungary in 1851 (magyar)
   Magyarország 1851-ben : személyes beszámolóval az osztrák rendőrségről / Charles Loring Brace ; [ford. és az utószót írták Lévai Csaba és Vida István Kornél]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 336 p. ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-62-7 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - helyismeret - 19. század - útleírás - történelmi forrás
908.439"18"(093) *** 908.439"18"(0:89-992)
[AN 2608290]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2006.
Buzurg ibn Shahriyār
'Ajā 'ib al-Hind (magyar)
   India csudálatosságai / Buzurg Ibn Sahrijár ; ... ford., a jegyzeteket és az utószót írta Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2006. - 186 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5493-8 kötött : 2990,- Ft
India - arab irodalom - útleírás
908.54(0:82-992) *** 892.7-992=945.11
[AN 2608403]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2006.
   Érmellék : egy kistérség rekonstrukciója / ... szerk. Veliky János ; Kőrösi Zoltán és Szendrei Ákos közrem. ... ; [kiad. a Hatvani István Szakkollégium]. - Debrecen : Hatvani I. Szakkollégium, 2005. - 151 p. : ill. ; 30 cm
A 2004. okt. 26-27-én Debrecenben rendezett "Konferencia az Érmellékről - egy kistérség rekonstrukciója" c. tanácskozás előadásainak szerkesztett anyaga. - Borítócím: Érmelléki kalauz. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-967-3 fűzött
Érmellék - helyismeret - konferenciakiadvány
908.439Érmellék *** 908.498.4Érmellék *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2607295]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2006.
   Hódmezővásárhely / [fotó Dömötör Mihály et al.] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - 2. jav. kiad. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2005. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 963-86668-5-4 v.
Hódmezővásárhely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hódmezővásárhely(084.12)
[AN 2606834]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2006.
   Kassai kalauz: czim-naptár, 1892 [elektronikus dok.] / [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Szöveg és képek. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér. - Eredeti nyomtatott kiadása: Kassa : Werfer Károly ny., 1892
Kassa - címtár - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
908.439-2Kassa(058.7) *** 094/097.07
[AN 2608949]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2006.
Kövesdi Kiss Ferenc (1913-2004)
   Riadóra szól a harang : a Mezőség településeinek helyzetképe, 1891-1991 / Kövesdi Kiss Ferenc. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - [536] pag.var. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7329-41-2 kötött : 3800,- Ft
Erdélyi-Mezőség - helyismeret - helytörténet - település
908.498.4Mezőség-2 *** 943.921Mezőség-2
[AN 2608093]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2006.
Merlin, Lisse
Provence (magyar)
   Provence / ... szerzői Lisse Merlin és Peter Bausch ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088). (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
ISBN 963-13-5495-4 fűzött : 1990,- Ft
Provence - útikönyv
914.491/493
[AN 2608407]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2006.
   Miskolci kirakat [elektronikus dok.] / ... szerk. Fazekas Sámuel ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Szöveg és képek. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér. - Eredeti nyomtatott kiadása: Miskolc : Ludvig ny., 1936
Miskolc - Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - helyismeret - elektronikus dokumentum - hasonmás kiadás
908.439-2Miskolc *** 908.439.134 *** 094/097.07
[AN 2608951]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2006.
Pázmándi Zsolt
Pécsi séták (angol)
   Pécs walks / [written by Zsolt Pázmándy] ; [photographs by Magdolna Krisch]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2006. - 44 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-41-2 fűzött
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 2608127]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2006.
Radics Márk (1977-)
   Vásárhely könyv / [kép] Radics Márk ; [szöveg Dömötör János, Eifert János] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2005. - [126] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm
A képjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-86668-2-X kötött
Hódmezővásárhely - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439-2Hódmezővásárhely(084.12) *** 72(439-2Hódmezővásárhely)(084.12) *** 77.04(439)(092)Radics_M.
[AN 2608346]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2006.
Sándor Róbert
   Encsi kistérség / [szerző Sándor Róbert]. - Ózd : Inka, 2005. - 174 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Lehetőségek települései, ISSN 1787-8837)
Bibliogr.: p. 164-165. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-219-289-3 kötött
Encs - Encsi kistérség - útikönyv
914.39-2Encs(036) *** 914.39Encsi_kistérség(036)
[AN 2606746]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2006.
Szabó Pál Csaba
   Városok és várostérképek a történelmi Magyarországon az 1900-as évek elején / Szabó Pál Csaba ; [Cseh Tamás előszavával]. - Budapest : M. Egyetemi K., 2005. - 191 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 33 cm. - (Kárpátia könyvek, ISSN 1588-6328)
ISBN 963-86383-6-2 kötött
Magyarország - helyismeret - századforduló - város - album
908.439-2"190"(084.1)
[AN 2608486]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2006.
Székely Tibor
   Így láttuk Rómát [elektronikus dok.] : 1999. szeptember / Székely Tibor. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Székely T.], [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Hardver 16 MB RAM; SVGA monitor (1024x768 felbontás) 12xCD-ROM; Szoftver MS Win 95/98 vagy újabb; Acrobat Reader
ISBN 963-460-462-5 műanyag tokban
Róma - útleírás - elektronikus dokumentum
908.45-2Roma(0:82-992)
[AN 2608730]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2006.
Székely Tibor
   Mediterrán kalandozások [elektronikus dok.] / Székely Tibor. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Székely T.], [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Hardver 16 MB RAM; SVGA monitor (1024x768 felbontás) 12xCD-ROM; Szoftver MS Win 95/98 vagy újabb; Adobe Acrobat Reader
ISBN 963-460-461-7 műanyag tokban
Mediterráneum - útleírás - elektronikus dokumentum
908.4-015(0:82-992)
[AN 2608726]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2006.
Székely Tibor
   Távoli földrészekről [elektronikus dok.] : Kuba, Mongólia, Vietnam / Székely Tibor. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Székely T.], [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Hardver 16 MB RAM; SVGA monitor (1024x768 felbontás) 12xCD-ROM; Szoftver MS Win 95/98 vagy újabb; Adobe Reader
ISBN 963-460-459-5 műanyag tokban
Mongólia - Vietnam - Kuba - útleírás - elektronikus dokumentum
908.517.3(0:82-992) *** 908.597(0:82-992) *** 908.729.1(0:82-992)
[AN 2608723]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2006.
Tóth Pál
   Magyarország gyöngyszemei / Tóth Pál, Czeglédi Zsolt. - Debrecen : TKK, [2006]. - 192 p. : ill., színes ; 35 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-596-161-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 2611621]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2006.
Weiss, Walter M.
Wien (magyar)
   Bécs / ... Walter M. Weiss írta. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088). (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5446-6 fűzött : 1990,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2608411]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5615 /2006.
Balogh Ágnes
   Büntetőjog : különös rész / Balogh Ágnes, Hornyák Szabolcs ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Főiskolai Szak. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
Fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2607880]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2006.
Bércesi Zoltán
   Polgári jogi alapfogalmak : bevezetés a magyar polgári jogba : oktatási segédanyag / Bércesi Zoltán, Garamvölgyi Róbert ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2005. - 244 p. ; 21 cm
Fűzött : 1570,- Ft
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2607879]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2006.
   Családi jogi jogszabálygyűjtemény : egyetemi tansegédlet / [összeáll. és szerk.] Hegedűs Andrea. - 3. átd. kiad. - Szeged : Kis-ker Bt., 2006. - 152 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. jan. 31.
ISBN 963-229-490-4 fűzött
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
347.6(439)(094)(075.8)
[AN 2611187]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2006.
Csigi Imre
   A módosult munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény, 2006 : a változások gyakorlati értelmezése - az aktuális Met. szövege / Csigi Imre, Felföldi Krisztina. - Budaörs : Infoexpressz, 2006. - 95 p. ; 20 cm. - (Infoexpressz sorozat)
Lezárva: 2006. jan. 12.
ISBN 963-229-160-3 fűzött
Magyarország - munkaügy - ellenőrzés - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 331.078.3(439)(036)
[AN 2607629]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2006.
   Egy évtized az emberi jogok védelmében : a Magyar Helsinki Bizottság tevékenysége és eredményei = A decade defending human rights : activities and achievements of the Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : M. Helsinki Biz., [2005]. - 16, 16 p. : ill. ; 20x20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyar Helsinki Bizottság
Magyarország - jogvédelem - emberi jog - egyesület - 20. század - nemzetközi szervezet - ezredforduló
341.231.14(100) *** 061.2(439)"198/200"
[AN 2607866]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2006.
Farkas Sándorné
   Önkormányzati rendelet minták [elektronikus dok.] : költségvetési- és zárszámadási rendelet, a költségvetés évközi módosítása / szerzők Farkas Sándorné, Juhász Géza. - Jav., bőv. kiad. - Szöveg. - Budapest : Saldo, [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Érvényes: 2006. évtől. - Működési követelmények: CD-ROM; MS Word; MS Excel
ISBN 963-638-153-4 (hibás ISBN 963-638-152-6)
Magyarország - helyi önkormányzat - költségvetés - iratminta - éves beszámoló - elektronikus dokumentum
352.077.6(439)(083.76) *** 352.073.521(439)(083.76)
[AN 2608531]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2006.
   Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez / Fantoly Zsanett [et al.]. - Budapest : Rejtjel, 2005-. - 24 cm
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2583434]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 198 p.
ISBN 963-7255-24-9 fűzött
Magyarország - büntetőjog - jogeset - egyetemi tankönyv - példatár
343.2(439)(075.8)(076) *** 34.096(439)(075.8)(076)
[AN 2607811] MARC

ANSEL
UTF-85622 /2006.
Fodor László (1936-)
   Környezetvédelem az alkotmányban / Fodor László. - Budapest : Gondolat ; [Debrecen] : DE ÁJK, 2006. - 205 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9859 ; 4.)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9610-30-5 fűzött : 1890,- Ft
környezetvédelmi jog - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
349.6(075.8) *** 342(075.8)
[AN 2608300]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2006.
Gurnik Ágnes
   Többcélú kistérségi társulások költségvetési határozat minták [elektronikus dok.] / szerző Gurnik Ágnes. - Jav., bőv. kiad. - Szöveg. - Budapest : Saldo, [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Érvényes: 2006. évtől. - Működési követelmények: CD-ROM; MS Word; MS Excel
ISBN 963-638-156-9 (hibás ISBN 963-638-155-0)
Magyarország - kistérség - regionális önkormányzat - költségvetés - iratminta - elektronikus dokumentum
353.073.521(439)(083.76) *** 353.077.6(439)(083.76)
[AN 2608538]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2006.
   Information booklet for international observers for the parliamentary elections of 2006 / [ed. Emília Rytkó] ; [authors Balázs Fügi et al.]. - Budapest : Min. of the Interior Nat. Election Office, 2006. - 101 p. : ill. ; 29 cm. - (Electoral guidelines, ISSN 1216-5530 ; 138.)
Fűzött
Magyarország - választás - választójog - ezredforduló - törvény
342.8(439)"2006" *** 342.8(439)(094)
[AN 2607948]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2006.
   Jog és antropológia / [szerk. és a bev. tanulmányt írta H. Szilágyi István] ; [... ford. H. Szilágyi István et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - VIII, 365 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr.: p. 339-355.
ISBN 963-361-720-0 fűzött : 3450,- Ft
jog - kulturális antropológia - egyetemi tankönyv
34(100)(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2607347]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2006.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A jog: norma és program / Kondorosi Ferenc. - Budapest : Urbis, 2006. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 963-9291-96-X * fűzött (hibás ISBN 963-9291-96)
jogtudomány
34.01
[AN 2608597]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2006.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : egységes szerkezetben a 2006 április 17. napján és 2006. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2006. - 74 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. márc. 21.
ISBN 963-9403-33-4 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094)
[AN 2606717]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2006.
Kussbach Erich (1931-)
   Nemzetközi és európai büntetőjog / Kussbach Erich. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 453 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 417-436.
ISBN 963-361-763-4 fűzött : 3300,- Ft
Európai Unió - nemzetközi büntetőjog - büntetőjog
341.4 *** 343(4-62)
[AN 2607139]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2006.
Lúzman-Najkodi Barna
   Ösztöndíj a pokolba : börtönnapló, 2003. augusztus 6 - november 5. / Lúzman-Najkodi Barna. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 224, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-54-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - börtön - ezredforduló - napló
343.8(439)(0:82-94)
[AN 2606941]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2006.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog / Mályusz Elemér ; [... sajtó alá rend. Bárány Attila] ; [a szöveget gond. Kaszás Orsolya]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 170 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-60-0 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - kegyúri jog - egyházpolitika - 15. század - zsinat
348.423.44(439)"14" *** 322(439)"14" *** 348.715.6 *** 348.327(430-2Konstanz)"141"
[AN 2608292]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2006.
Papp Gábor
   A jogerősen elítéltek társadalomstatisztikai vizsgálata, 1990-2003 / [kész. Papp Gábor]. - Budapest : KSH, 2005. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 44.)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 963-215-796-6 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - bűnügyi szociológia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
343.97(439)"199/200"(083.41)
[AN 2608576]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2006.
Szüts Korinna
   Az Alkotmánybíróság egyes határozatainak ismertetése : segédanyag a jogi szakvizsgához és az alkotmányjog záróvizsgához / Szüts Korinna, Karsai Dániel, Mándi Gábor. - Budapest : Rejtjel, 2006. - 367 p. ; 24 cm
ISBN 963-7255-23-0 fűzött
Magyarország - alkotmánybírósági határozat - egyetemi tankönyv
342.565.2(439)(094.92)(075.8)
[AN 2607882]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2006.
Tálas Miklós
   A módosult munka törvénykönyve, 2006 : a változások gyakorlati értelmezése - az aktuális Mt. szövege / Tálas Miklós. - Budapest ; Budaörs : Infoexpressz, 2006. - 229 p. ; 21 cm. - (Infoexpressz sorozat)
Lezárva: 2005. dec. 30.
ISBN 963-229-159-X fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2607632]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2006.
   A Váradi regestrum [elektronikus dok.] / értelmezi Kandra Kabos ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Szöveg és képek. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1898
Erdély - egyházjog - jogeset - 13. század - jegyzőkönyv - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
348.58(439.21)"12"(093.2) *** 343.919(439.21)"12" *** 094/097.07
[AN 2608567]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5635 /2006.
Bencze László (1933-)
   Napóleon bécsi hadjárata, 1809 / Bencze László. - Budapest : "Múlttal a Jövőért " Alapítvány : Hadtört. Lvt., 2005. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.: p. 283-285.
ISBN 963-219-411-X fűzött
Napoleon (Franciaország: császár), I.
Franciaország - Ausztria - hadtörténet - hadművelet - uralkodó - 19. század
355.48(44)(092)Napoleon,_I. *** 355.48(436)"180"
[AN 2608287]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2006.
   A honvédelem négy éve, 2002-2006 / [a szerkesztőbiz. elnöke Fapál László]. - [Orosháza] : Zrínyi, cop. 2006. - 237 p. : ill., színes ; 29 cm
Juhász Ferenc bevezetőjével
ISBN 963-327-408-7 kötött : 3980,- Ft
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédelem - ezredforduló
355(439)"200"
[AN 2607569]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2006.
   Tatabánya a II. világháborúban : dokumentumok és tanulmányok / [szerk. Ravasz Éva] ; [szerzők Fülöp Éva et al.]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Levéltára, 2006. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-229-671-0 fűzött
Tatabánya - hadtörténet - helytörténet - második világháború
355.48(439-2Tatabánya)"1944/1945" *** 943.9-2Tatabánya"1944/1945"
[AN 2607449]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2006.
   Történelmi emlékezet diákszemmel : [megyei középiskolai történelmi konferencia, 2004] : a konferencia öt előadásának anyaga / [szerk. Horváth György, Dúcz Mihály] ; [kiad. az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa]. - [Zalaegerszeg] : Ady Isk. Izsák I. Alapítványa, 2005. - 70 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
Zala (megye) - Nagykanizsa - magyar történelem - címertan - katonasír - tanuló - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
355.293(439-2Nagykanizsa)"1914/1918" *** 943.9"18/19" *** 929.6 *** 371.385 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg) *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 2607925]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2006.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
A kuruckor hősei (új kiadása)
   A kuruc kor hősei / R. Várkonyi Ágnes ; [Győrfi András ill.]. - Átd. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 333, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8152-9 kötött : 1790,- Ft
Magyarország - hadtörténet - Rákóczi-szabadságharc - katona - hadvezér - életrajz - gyermekkönyv
355.48(439)"1703/1711"(02.053.2) *** 355(439)(092)"1703/1711"(02.053.2)
[AN 2607360]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5640 /2006.
   Ki kicsoda a magyar könyvszakmában / főszerk. Kiss József ; fel. szerk. Jakab Sára. - Budapest : Kiss J. Kvk., 2005. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 963-85500-4-X kötött : 2440,- Ft
Magyarország - könyv - kultúra - életrajzi lexikon - szaklexikon
655(439):030 *** 09(439):030
[AN 2607067]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2006.
Zoltayné Paprika Zita
   Management skills and creativity / Zita Zoltay Paprika. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2006. - 10 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet,, ISSN 1786-3031 ; 70.)
Bibliogr.: p. 9-10.
Fűzött
vállalatvezetés
65.012.4
[AN 2606642]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5642 /2006.
   Adó és járulékrendszer 2006. évi változásai, valamint a 2005. évközi változások / [összeáll. Paróczai Péterné]. - Budapest : NovoSchool, 2005. - 88 p. ; 28 cm
ISBN 963-86779-3-7 fűzött
Magyarország - adó - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2607841]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2006.
Bíró Endre (1955-)
   A KCR-dimenzió : a közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályai / Bíró Endre. - Budapest : EMLA Egyes., 2005. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (NOSZA kiadványok)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 963-86712-5-4 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - közbeszerzés
334.012.46(439) *** 351.712.2(439)
[AN 2607393]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2006.
Bíró Tibor (1952-)
   A könyvvizsgálat alapjai / Bíró Tibor, Fridrich Péter, Kresalek Péter. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 177 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-656-5 fűzött : 2500,- Ft
gazdasági ellenőrzés - mérlegkimutatás - tankönyv
657.6(078)
[AN 2607755]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2006.
   A civil szféra helyzete és lehetőségei / szerk. Várszegi Dóra. - Budapest : Századvég, 2005. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - társadalmi szervezet - ezredforduló
334.012.46(439) *** 061.2(439)
[AN 2607853]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2006.
Csath Magdolna (1943-)
   Egy éve az EU-ban : ez még nem a mi Európánk / Csath Magdolna. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 251, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-32-X fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - ezredforduló
338(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2607264]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2006.
Csillag István (1951-)
   Kettős kötés : a stabilizáció és a reformok 18 hónapja / Csillag István, Mihályi Péter ; [közread. a] Globális Tudás Alapítvány. - [Budapest] : Globális Tudás Alapítvány, cop. 2006. - 144 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 963-229-809-8 fűzött : 1440,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.246(439)"200"
[AN 2608497]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2006.
   Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje : termelés, szolgáltatás, logisztika / [... szerk. Chikán Attila és Demeter Krisztina] ; [szerzők Chikán Attila et al.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Aula, 2006. - X, 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9585-21-1)
vezetés - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2611213]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2006.
Farsang Zoltán
   Helyi foglalkoztatási partnerségek létrehozása és működtetése : tankönyv / Farsang Zoltán, Hollósi Szabolcs, Kovács Péter ; [kiad. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : Orsz. Foglalkoztatási Közalapítvány, 2006. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-153-0 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika
331.5(439)
[AN 2607951]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2006.
   A foglalkoztatás és a munkanélküliség területi különbségei az elmúlt 55 évben / [kész. Fejes László et al.]. - Miskolc ; Eger ; Salgótarján : KSH Miskolci Ig., 2006. - 66 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-944-6 fűzött : 3000,- Ft
Észak-magyarországi régió - Magyarország - foglalkoztatottság - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439)"195/200"(083.41) *** 331.5(439Észak-Magyarország)"195/200"(083.41)
[AN 2604876]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2006.
Földvári Péter (1976-)
   The economic impact of the European integration on the Netherlands : a quantitative analysis of foreign trade and foreign direct investments / Péter Földvári. - Debrecen : Földvári P., cop. 2006. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-133. - Összefoglalás holland nyelven
ISBN 963-229-268-5 fűzött
Hollandia - tőkebehozatal
339.727.24(492)
[AN 2607933]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2006.
Gelei Andrea
   Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei / Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2006. - 37 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok[!Műhelytanulmányok] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 71.)
Bibliogr.: p. 36-37. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - logisztika
338.46(439) *** 338.47(439) *** 658.286 *** 658.78
[AN 2606646]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2006.
Gyulainé Zsakó Zsófia
   Banki controlling és belső ellenőrzés a gyakorlatban / Gyulainé Zsakó Zsófia, Jágerné Szentirmay Melinda. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 135 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-394-640-9 fűzött : 2900,- Ft
bank - kontrolling - ellenőrzés
336.71 *** 657.6 *** 658.1.012.7
[AN 2607757]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2006.
Hofmeister-Tóth Ágnes
   Fogyasztói magatartás / Hofmeister-Tóth Ágnes. - [Budapest] : Aula, 2006. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-337.
Fűzött (hibás ISBN 963-9478-67-9)
fogyasztói magatartás - egyetemi tankönyv
366.1(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 2611209]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2006.
Kiyosaki, Robert T.
Rich dad's success stories (magyar)
   Gazdag papa sikertörténetei : valóságos történetek valóságos emberektől, akik megfogadták a gazdag papa tanácsait / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-56-0 fűzött : 2450,- Ft
pénzügy - memoár
336.7(0:82-94)
[AN 2608413]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2006.
Kiyosaki, Robert T.
Who took my money? (magyar)
   Ki vette el a pénzem? / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 273 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdag papa)
ISBN 963-9447-64-1 fűzött : 2450,- Ft
tőkebefektetés - siker
658.152 *** 613.865
[AN 2608679]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2006.
   Könyvvizsgálat és ellenőrzés / [szerk. Bíró Tibor] ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara]. - Budapest : MKVK, 2005. - 2 db ; 29 cm
Lezárva: 2005. júl.
ISBN 963-219-648-1 fűzött
gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657.6(078)
[AN 2607835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 402 p.
Szerzők Bary László et al. - Bibliogr.: p. 402.
ISBN 963-219-649-X
gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657.6(078)
[AN 2607838] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 220 p.
Szerzők Borda József et al. - Bibliogr.: p. 220.
ISBN 963-219-650-3
gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657.6(078)
[AN 2607839] MARC

ANSEL
UTF-85658 /2006.
   Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés, 2005 : 1-2. nap / a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadványa. - Budapest : MKVK, 2005. - 291 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
gazdasági ellenőrzés - mérlegkimutatás - tankönyv
657.6(078)
[AN 2607847]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2006.
Körmendi Lajos
   A controlling elmélete és gyakorlata / Körmendi Lajos, Tóth Antal. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 963-394-639-5 fűzött : 3990,- Ft
kontrolling - tankönyv
657(078) *** 658.1.011.1(078)
[AN 2607759]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2006.
   Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén / szerk. Baranyi Béla ; [... szerzői Balcsók István et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Debrecen : MTA RKK, 2005. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-9052-50-7)
Magyarország - Ukrajna - Románia - regionális gazdaság - együttműködés - külpolitika - határ menti kapcsolat - konferenciakiadvány
332.1(439) *** 327(439) *** 327(477) *** 327(498) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2607315]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2006.
Magyari Beck István (1941-)
   Kulturális marketing és kreatológia / Magyari Beck István. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 150-156.
ISBN 963-9214-96-5 fűzött
marketing - kultúra
339.138 *** 008
[AN 2608253]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2006.
   Mérlegképes továbbképzés, 2005 : könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga ... : államháztartási szakterület / Csátaljai Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Lilliné Fecz Ildikó] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2005. - 292 p. ; 30 cm
Lezárva: 2005. ápr.
ISBN 963-86511-9-9 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 2607771]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2006.
Non-binding guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC "ATEX" (magyar) (átd. kiad.)
   Útmutató : a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeinek megvalósításával kapcsolatos jó gyakorlat nem kötelező útmutatója / [ford., írta, szerk. Molnár Jenő] ; [közread. a] Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány. - Budapest : MKK, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7142-45-2 fűzött
Magyarország - munkavédelem - robbanásvédelem - útmutató
331.45(439)(036) *** 614.83
[AN 2607754]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2006.
   Nonprofit útmutató : egyes egyéb szervezetek pénzügyi-gazdasági és számviteli ismeretei : útmutató a harmadik szektor gazdálkodásához / [szerk. György István, Baracskainé Boór Judit] ; [szerzők György István et al.]. - Budapest : NovoSchool, 2005. - 200 p. ; 29 cm
Borítócím: Non profit útmutató : egyéb szervezetek pénzügyi-gazdasági és számviteli ismeretei
ISBN 963-86779-1-0 fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - számvitel
334.012.46(439) *** 657(439)
[AN 2607844]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2006.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.). Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció (2005) (Sopron)
   XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció : Sopron, 2005. április 28. : tanulmánykötet / [főszerk. Kormányos József] ; [a szerkbiz. tagjai Gidai Erzsébet et al.] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Budapest : Akad. K., 2005. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9364-63-0 fűzött
gazdaságtan - szakkör - konferenciakiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2608580]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2006.
   Pénzügyi tájékoztató a 2006. évi országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi feladatai ellátásához a területi és helyi választási irodák részére / összeáll. Kis Csaba, Matus Sándorné. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 64 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 139.)
Fűzött
Magyarország - pénzügy - állami szerv - országgyűlési választás - ezredforduló - útmutató
336.62(439)(036) *** 342.846(439) *** 324(439)"2006"
[AN 2607767]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2006.
Ridderstråle, Jonas
Karaoke capitalism (magyar)
   Karaoke kapitalizmus / Jonas Ridderstråle, Kjell A. Nordström ; [ford. Stern Gábor, Tabák Kata]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 348 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8372-0 fűzött : 5775,- Ft
gazdaságfilozófia
330.1
[AN 2611142]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2006.
Schmidt-Kallert, Einhard
   A short introduction to micro-regional planning / by Einhard Schmidt-Kallert ; [publ. by the] Food and Agriculture Organization of the United Nations Sub-regional Office for Central and Eastern Europe. - Budapest : FAO Sub-regional Office for Central and Eastern Europe, 2005. - 42 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
területfejlesztés
332.1
[AN 2606537]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2006.
Singer, Blair
Sales dogs (magyar)
   Üzletvadászok / Blair Singer ; [ford. Pogány Judit]. - Budapest : Bagolyvár, 2005. - 226 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdag papa tanácsadók sorozat)
ISBN 963-9447-58-7 fűzött : 2450,- Ft
eladás - siker - munkalélektan
658.8 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2608674]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2006.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : Complex, 2006. - 1486 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. jan.
ISBN 963-224-870-8 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 2607304]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2006.
   Tájékoztató a muzeális intézmények, a könyvtári, a közművelődési, levéltári intézmények fenntartói és igazgatói számára "A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet" végrehajtásához / [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. - Budapest : NKÖM, 2006. - 70 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - közművelődési intézmény - továbbképzés - jogszabálygyűjtemény
331.36(439)(094) *** 069(439) *** 026/027(439) *** 374(439) *** 930.25(439)
[AN 2606328]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5672 /2006.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a magán-nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 519 p. ; 29 cm + mell. (26 p.)
ISBN 963-394-650-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - önkormányzat - társadalombiztosítás - jövedelemadó - útmutató
369(439)(036) *** 336.272(439)(036) *** 336.61(439)
[AN 2607675]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2006.
Csizmadia Ferencné (1939-)
   Keresem a páromat.. / Cs. F. Nemes Márta ; [közread.] A Családi Nevelésért Alapítvány. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2005. - 117 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-876-X fűzött
párkapcsolat - családterápia
364.044.24 *** 316.472.4
[AN 2606265]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2006.
Kovács Jolán
   Kerekesszékben ülök.. / [írta Kovács Jolán, Bucsi Bernadett] ; [ill. Rudan Mária]. - Budapest : M. Egy. K., 2005. - [20] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-86677-8-8 fűzött
mozgássérült - gyermekkönyv
364.65-056.266(02.053.2)
[AN 2608668]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2006.
Kozák László
   Liga krónika / Kozák László. - Budapest : Liga Szakszerv., 2005. - 80 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 13.)
Bibliogr.: p. 79-80.
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - ezredforduló
331.105.44(439)
[AN 2607338]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : Croatia = Prava osoba intelektualnim teškoćama : pristup obrazovanju i zapošljavanju. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 96, 84 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Izvješće o monitoringu)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Horvátország - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 331.5(497.13) *** 376.42(497.13)
[AN 2607877]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : Estonia = Vaimupuudega inimeste õigused : ligipääs haridusele ja tööhõivele : Eesti. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 100, 105 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Seire raport)
Bibliogr.: p. 100. és 105.
Fűzött
Észtország - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(474.2) *** 331.5(474.2)
[AN 2607875]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : Greece = Ta dikaiōmata tōn atomōn me noītikī kathysterīsī : ī prosvasī stīn ekpaideysī kai stīn ergasia : Ellada. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2006. - 89, 75 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Ekthesī parakoloythīsīz)
Bibliogr.: p. 89. és 75.
Fűzött
Görögország - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(495) *** 331.5(495)
[AN 2607878]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : Latvia = Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības : izglītības un nodarbinātības pieejamība : Latvija. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 98, 98 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Ziņojums)
Bibliogr.: p. 97-98. és 97-98.
Fűzött
ISBN 9984-751-93-7
Lettország - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(474.3) *** 331.5(474.3)
[AN 2607871]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : the Netherlands = Toegang tot onderwijs en arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking : Nederland. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 117, 109 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Monitoring rapport)
Bibliogr.: p. 115-117. és 106-109.
Fűzött
Hollandia - értelmi fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - nevelés - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(492) *** 331.5(492)
[AN 2607876]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2006.
Solymosi Tamás
   Mai magyar egészségügy : helyzetelemzés és kibontakozás / Solymosi Tamás. - Budapest : Védegylet, 2006. - [2], 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek, ISSN 1787-9000 ; 7.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 963-229-210-3 fűzött
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 614(439)"200"
[AN 2608874]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2006.
   A szakszervezetek jövője : a Liga Szakszervezetek konferenciájának előadásai / [szerk. Kozák László]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2005. - 62 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 12.)
Bibliogr.: p. 62.
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - ezredforduló
331.105.44(439)
[AN 2607341]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2006.
Tóth Tibor
   Gyermekeinkért Egyesület : 10 éves múlt, ami előrevisz / kész. Tóth Tibor. - Debrecen : Gyermekeinkért Egyes., [2006]. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
Gyermekeinkért Egyesület
Debrecen - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - egyesület
364.65-053.2/.6 *** 364.26 *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2607592]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5684 /2006.
   50 éves a német nyelvű gimnázium = 50 Jahre deutschsprachiges Gymnasium / [szerk. Nagyné Körmendi Ildikó] ; [szerkbiz. Scherer Gabriella et al.] ; [... kiad. ... MNÁMK]. - [Baja] : MNÁMK, [2006]. - 295 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-229-315-0 fűzött
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (Baja). Gimnázium
Baja - gimnázium - idegen nyelvű iskola - magyarországi németek - iskolai évkönyv
373.54(439-2Baja)(058) *** 376.7(=30)(439)
[AN 2608293]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2006.
   A 60 éves Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium évkönyve 1996-tól 2005-ig / szerk. Lángi Péter. - Keszthely : Nagyváthy J. Szakközépisk. és Kollégium, 2005. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9639-00-1 fűzött
Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium (Keszthely)
Keszthely - szakközépiskola - mezőgazdaság - iskolai évkönyv
373.6:63(439-2Keszthely)(058)
[AN 2607636]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2006.
   70 éves a Hunyadi Mátyás Gimnázium, 1936-2006 / [fel. szerk. Novodonszky Pál]. - [Budapest] : [Hunyadi M. Gimn.], [2006]. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Hunyadi Mátyás Gimnázium évkönyve
ISBN 963-229-695-8 fűzött
Hunyadi Mátyás Gimnázium (Budapest)
Budapest - Pestszentlőrinc - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2608651]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2006.
   Akadályok nélkül a felnőttképzésben : Grundtvig program / [szerk. Szabó Éva]. - [Pécs] : Baranya M. Kult. és Idegenforgalmi Közp., 2005. - 56 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (Módszertani füzetek / Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)
Fűzött
Európai Unió - felnőttoktatás - statisztikai adatközlés
374.7(4-62)(083.41)
[AN 2608418]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2006.
Bíró Endre (1955-)
   Jogok az iskolában - 2006 : iskolajogi problémák és jogpedagógiai kérdőjelek / Bíró Endre ; [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, cop. 2006. - 163 p. ; 24 cm
Hatályos: 2006. jan. 1-től
ISBN 963-229-602-8 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - diákjog
371.515(439)
[AN 2608295]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2006.
Bresciani Nicassio, Flora
Gioia di educare (magyar)
   A nevelés öröme : az ember nevelésének művészete / Flora Bresciani Nicassio. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-53-9 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2608568]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2006.
Csoma Gyula (1932-)
   Andragógiai szemelvények : bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába / Csoma Gyula. - Budapest : Nyitott Kv., 2005. - 413 p. ; 23 cm. - (Andragógia, ISSN 1787-8683)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-86445-5-9)
felnőttoktatás - felnőttnevelés
374.7 *** 37.013.83
[AN 2608473]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2006.
Czifra Éva (1966-)
   The art of language learning / Éva Czifra ; [transl. by Fromms Emese Réka]. - Budapest : Auth., 2005. - 95 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 963-460-642-3 fűzött
természetes nyelv - tanulás
371.322 *** 159.953.5 *** 802/809
[AN 2607670]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2006.
Démuth Ágnes
   Amit a hallgatónak tudni illik a tanulásról / Démuth Ágnes. - Szeged : SZEK JGYF K., 2005. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
tanulás
371.322.6 *** 159.953.5
[AN 2607883]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2006.
   Dr. Hatos Gyula 50 éve gyógypedagógus : bibliográfia / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2005. - 29 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Hatos Gyula (1932-)
gyógypedagógia - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
376.013.82:016 *** 012Hatos_Gy.
[AN 2606450]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2006.
   Emlékkönyv a kiskunhalasi kereskedelmi és vendéglátó szakmai képzés 50 évéről, 1955-2005 / [szerk. Tompa Lászlóné] ; [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény. - Kiskunhalas : Garbai S. Szakképző Isk. és Kollégium Keresk. és Vendéglátóip. Tagintéz., 2005. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-217-719-3 fűzött
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas). Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény
Kiskunhalas - szakközépiskola - szakiskola - kereskedelem - vendéglátóipar - iskolai évkönyv
377(439-2Kiskunhalas)(058) *** 373.6:658.6(439-2Kiskunhalas)(058) *** 373.6:640.4(439-2Kiskunhalas)(058)
[AN 2608360]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2006.
   Erdei iskola a debreceni Erdőspusztán : módszertani segédanyag az erdei iskolai neveléshez / [szerk.] Budayné Kálóczi Ildikó, Ungvári Jánosné. - Debrecen : Juventus 96, 2005. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-219-278-8 fűzött
Debrecen - erdei iskola - általános iskola - környezeti nevelés
37.018.526 *** 373.3(439-2Debrecen) *** 37.033
[AN 2607745]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2006.
Gila János
   Közszínterek, krónikák : a művelődési otthonok története Bács-Kiskun megyében 1950-től 1990-ig / Gila János. - Budapest : Napkút K., 2006. - 253, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-152. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-8478-13-6 fűzött : 2500,- Ft
Bács-Kiskun (megye) - művelődési ház - Kádár-korszak - történeti feldolgozás
374.07(439.155)"195/198"
[AN 2608140]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2006.
Gönczi Károly
   Önismereti játékok gyűjteménye 2 / Gönczi Károly ; [ill. Ács Róbert]. - Debrecen : Pedellus, 2006. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9612-08-1 fűzött
pedagógiai lélektan - önismeret - fejlesztő játék
371.78 *** 615.851.6 *** 37.015.3
[AN 2607730]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2006.
   A gyomaendrődi Városi Zene- és Művészeti Iskola 20 éve / [szerk. Holubné Hunya Anikó et al.]. - Gyomaendrőd : Vár. Zene- és Műv. Isk., 2006. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Városi Zene- és Művészeti Iskola (Gyomaendrőd)
Gyomaendrőd - általános iskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3:7(439-2Gyomaendrőd)(058)
[AN 2607119]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2006.
Hatos Pál
   Idegen nyelvű képzések és a külföldi hallgatói mobilitás a magyar felsőoktatásban / Hatos Pál, Lukács Tibor, Kohut Balázs ; [kiad. a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája]. - Budapest : MÖB Iroda, 2005. - 40 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-87018-0-3 fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - felsőoktatás - külföldi
378.18(439)(=00) *** 37.014.242(439)(=00) *** 378(439)
[AN 2607856]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2006.
   Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyek versenyszabályzata, 2005/2006 / [szerk. Ofczianka Ágnes] ; [összeáll. Csontó Béla et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, [2006]. - 40 p. ; 24 cm
ISBN 963-7469-54-0 fűzött
tanulmányi verseny - híradástechnika - informatika - versenyszabály
371.384 *** 372.865.4 *** 654 *** 372.868.13 *** 681.3
[AN 2607677]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2006.
   Kistelepülések kisiskolái : az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése / [... munkacsop. tagjai ... Hermann Zoltán et al.] ; [... jelentést Radó Péter véglegesítette]. - Budapest : SuliNova, 2006. - 60 p. : ill. ; 30 cm. - (Oktatáspolitikai elemzések, ISSN 1785-2366)
Bibliogr.: p. 59-60.
Fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - általános iskola - ezredforduló
37.014.5(439) *** 373.3(439)
[AN 2608184]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2006.
   A mesterképzés pedagógiája / Emőkey András [et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 215 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9553-90-5 fűzött
pedagógiai lélektan - szakképzés - felsőoktatás - mezőgazdaság
37.015.3 *** 377:63 *** 378.663
[AN 2608780]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2006.
   Összetartó társadalom : [oktatási programcsomag] : [alsó tagozat] / [... szerk. Kereszty Zsuzsa]. - [Budapest] : Sämling Kft., cop. 2005. - 59, 76, 84 p. : ill. ; 31 cm
Tart.: Tanári kézikönyv, 1-4. évfolyam / Esztergomi Kata [et al.]. Értékeink : projektterv, 1-4. évfolyam / Korbai Katalin, Kovács Erzsébet. Érezd jól magad! : projektterv, 1-4. évfolyam / Esztergomi Katalin. - Kapcsos borítóban
ISBN 963-86871-0-X kötött
nevelés - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.4(072) *** 37.035(072)
[AN 2606917]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2006.
   Összetartó társadalom : [oktatási programcsomag] : [felső tagozat] / [... szerk. Kereszty Zsuzsa]. - [Budapest] : Sämling Kft., cop. 2005. - 57, 117 p. : ill. ; 31 cm
Tart.: Tanári kézikönyv, 5-8. évfolyam / Galambos Henriette [et al.]. Különböző kultúrák : projektterv, 5-8. évfolyam / Albert Judit [et al.]. - Kapcsos borítóban
ISBN 963-86871-1-8 kötött
nevelés - felső tagozat - tanári segédkönyv
37.035(072) *** 372.8(072)
[AN 2606924]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2006.
   Rectores medici : Nagyszombat - Budapest / [szerkbiz. elnöke ... Monos Emil] ; [szerkbiz. ... Dános Kornél et al.] ; [szöveg ... Molnár László] ; [ford. ... Putz Monika]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2005. - 148 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9214-92-2 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - orvostudomány - vezető alkalmazott
378.113.1(439)(092) *** 378.661(439-2Bp.)(092)
[AN 2608023]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2006.
Romain, Trevor
How to do homework without throwing up (magyar)
   Leckeírás hiszti nélkül / írta és ill. Trevor Romain ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2006. - 71 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9563-85-4 fűzött : 890,- Ft
tanulás - gyermekkönyv - humoreszk
371.322(02.053.2)(0:82-7)
[AN 2607122]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2006.
   Sokszínű inklúzió : inklúziót támogató pedagógiai szakszolgálatok hálózatának kiépítése / [szerk. Csepregi András, Fekete Gabriella] ; [kiad. a] Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ. - Békéscsaba : BMHFIK, 2005. - 193 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-219-455-1 fűzött
gyógypedagógia
376
[AN 2608422]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2006.
Szászné Heszlényi Judit
   Biológia : projektmunka a középszintű érettségin és az oktatásban / Szászné Heszlényi Judit, Berczelédi Réka. - Budapest : Bölcselet Egyes., 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Éretten a világra, ISSN 1788-022X)
ISBN 963-87050-0-0 fűzött
biológia - tantárgy - érettségi vizsga
372.857(075.3)(079.1)
[AN 2607744]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2006.
Székely Gábor
   Természettudós tanárok Kecskeméten / Székely Gábor, Székelyné Kőrösi Ilona. - [Kecskemét] : Alföldi Lapok, [2006]. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr. az életrajzok végén
ISBN 963-229-519-6 fűzött
Kecskemét - pedagógus - tudós - természettudomány - életrajz
37(439-2Kecskemét)(092) *** 001(439-2Kecskemét)(092) *** 5
[AN 2608283]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2006.
Székely Tibor
   1949-1961 : szemináriumok és szeminaristák [elektronikus dok.] / Székely Tibor. - Szöveg. - [Budapest] : [Székely T.], [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Hardver 16 MB RAM; SVGA monitor (1024x768 felbontás) 12xCD-ROM; Szoftver MS Win 95/98 vagy újabb; Adobe Reader; Adobe Acrobat
ISBN 963-460-454-4 műanyag tokban
Magyarország - katolikus papképzés - egyházpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
378.628.2(439)"194/196" *** 254.4(439)"194/196"
[AN 2608686]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2006.
Tóth László (1951-)
   Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai : módszerek a fejlesztéshez / Tóth László. - Debrecen : Pedellus, 2006. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-99.
ISBN 963-9612-30-8 fűzött
pedagógiai lélektan - anyanyelvi nevelés - fogalmazástechnika - tanári segédkönyv
37.015.3(072) *** 372.880.945.11(072) *** 372.46(072) *** 894.511.08(072)
[AN 2607743]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5712 /2006.
Birkás György (1967-)
   Sakk-világ-rekordok : érdekességek, kuriózumok a sakktörténelemből / Birkás György. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2006. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 14.)
ISBN 963-87013-4-X fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2607140]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2006.
   Csehszlovákia futballtörténete, 1896-1993 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2006. - 151 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 19.)
ISBN 963-86604-6-5 fűzött
Csehszlovákia - labdarúgás - sporttörténet
796.332(437)(091)
[AN 2607772]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2006.
   Give us the chance! : Croatia Hungary bidding for UEFA EURO 2012 / [ed. Tamás Gyárfás] ; [publ. by the Croatian - Hungarian Joint Bidding Committee]. - [Budapest] : Croatian - Hungarian Joint Bidding Comittee, [2005]. - 71 p. : ill., színes ; 33 cm
Fűzött
Magyarország - Horvátország - labdarúgás - Európa-bajnokság - pályázat
796.332.093.1(4)"2012" *** 06.063(439) *** 06.063(497.13)
[AN 2607752]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2006.
Hickey, Julie
Quick and clever handmade cards (magyar)
   Üdvözlőlapok saját kezűleg : [több mint 80 ötlet gyorsan, ügyesen] / Julie Hickey ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2006]. - 105 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 963-86769-4-9 kötött : 2900,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2608634]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2006.
Horváth József
   A katalán futó tűzereje / Horváth József. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2006. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 13.)
ISBN 963-87013-3-1 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2607137]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2006.
Jakobetz László (1967-)
   Minoritás támadás : a kisebbségi gyalogroham titkai / Jakobetz László. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2006. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 4.)
ISBN 963-87013-2-3 fűzött
sakk
794.1
[AN 2607188]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2006.
Mátyus Lajos (1937-)
   Soltvadkert labdarúgása, 1927-2002 / Mátyus Lajos ; [kiad. Soltvadkert Város Önkormányzata]. - Soltvadkert : Önkormányzat, 2005. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-613-9 fűzött
Soltvadkerti Testedző Egyesület
Soltvadkert - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Soltvadkert) *** 061.2(439-2Soltvadkert)
[AN 2608362]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2006.
Németh Miklós (1986-)
   Fischer indul, és nyer / Németh Miklós. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2006. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 12.)
ISBN 963-87013-1-5 fűzött : 590,- Ft
Fischer, Bobby
Egyesült Államok - sakk - sportoló - 20. század - ezredforduló
794.1(73)(092)Fischer,_B.
[AN 2607123]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2006.
Pollack, Paul
Der Donauradweg von Passau bis Wien (magyar)
   Duna menti kerékpárút Ausztriában : Passau - Bécs - Hainburg : [összekötő szakasszal Rajkáig és Sopronig] / [... Paul Pollack]. - 4. bőv. kiad. / átd. Szokoly Enikő. - Budapest : Frigoria, 2006. - 144 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm + térk.
ISBN 963-9586-07-2 fűzött : 1890,- Ft
Ausztria - Duna - kerékpártúra - útikönyv
796.57 *** 914.36(282.243.7)(036)
[AN 2606520]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2006.
Roskelley, John
Nanda Devi (magyar)
   Nanda Devi : az India legmagasabb hegyére vezetett tragikus sorsú expedíció története / John Roskelley. - Budapest : Corbis, cop. 2006. - 253 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Ford. Bráder Éva
ISBN 963-86882-1-1 fűzött : 3180,- Ft
Himalája - alpinizmus - memoár
796.52(235.243)(0:82-94)
[AN 2607516]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2006.
Sinkovics Gábor (1960-)
   Lotharcok : Matthäus feketén-fehéren / Sinkovics Gábor, Vincze András. - [Budapest] : Ringier Nemz. Sport Kv., 2006. - 188 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7714-14-6 fűzött : 1990,- Ft
Matthäus, Lothar
Németország - Magyarország - edző - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332.071.4(430)(092)Matthäus,_L. *** 796.332(439)"200"
[AN 2608404]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2006.
Slenker Gyula
   Szudoku / Slenker Gyula. - Budapest : Egmont, 2006-. - ill. ; 21 cm. - (Rejtvénytár)
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608617]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 94 p.
ISBN 963-628-365-6 fűzött : 599,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608623] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 94 p.
ISBN 963-628-366-4 fűzött : 599,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608624] MARC

ANSEL
UTF-85724 /2006.
Smullyan, Raymond
What is the name of this book? (magyar)
   Mi a címe ennek a könyvnek? : Drakula rejtélye és más logikai feladványok / Raymond Smullyan. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 1996. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Török Judit
ISBN 963-7546-64-2 fűzött : 1650,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 510.6-8
[AN 2606240]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2006.
   Su doku kezdőknek. - Budapest : M&C Kft., 2005-. - ill. ; 18 cm
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 166 p.
ISBN 963-9663-03-4 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608721] MARC

ANSEL
UTF-85726 /2006.
   Su doku lépésről lépésre. - Budapest : M&C Kft., 2006-. - ill. ; 18 cm
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 204 p.
ISBN 963-9663-05-0 * fűzött (hibás ISBN 963-9663-05-1)
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608754] MARC

ANSEL
UTF-85727 /2006.
   Tollpihék : az Irodalmi Önképzőkör írásai, AKG / [szerk. Nádor Zsófia] ; [... szerzői Budaházy Kata et al.] ; [kiad. a Média Connection Kft.]. - Budapest : Média Connection, 2006. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-689-3 fűzött
Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Budapest). Irodalmi Önképzőkör
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-32(082)
[AN 2607941]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5728 /2006.
   Aprófauna / [... írták , rajzolták, festették és szoborták B. Tóth Klára et al.] ; [könyvbe rend. Taba Ági] ; [közread. a] Greguss Kör Egyesület. - Budapest : Greguss Kör Egyes., 2006. - [60] p. : ill., főként színes ; 10x14 cm
ISBN 963-229-730-X fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - ezredforduló - humoreszk - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 894.511-7 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2607890]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2006.
Banga Ferenc (1947-)
Művek (vál.)
   Banga Ferenc / [a Collegium Hangaricum Berlin és a Közép-európai Kulturális Intézet közös kiadványa]. - Berlin : Collegium Hungaricum Berlin ; Budapest : Közép-európai Kult. Int., 2006. - [36] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kész. a Berlinben 2006. ápr. 7 - máj. 11. ill. Budapesten 2006 máj. 26 - jún. 16. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-86499-1-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - illusztráció - kiállítási katalógus
741(439)(092)Banga_F. *** 76.056 *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 2608267]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2006.
Basics Beatrix
   A 100 éves Szent István-bazilika / [szöveg] Basics Beatrix ; [fotó] Kalmár Lajos. - Pécs : Alexandra, 2006. - 46, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-369-489-2 fűzött
Budapest - bazilika - fényképalbum
726.54(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 2607418]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2006.
Benedek Katalin (1950-)
   Emlékezés Glatz Oszkárra : pályája és hagyatéka / Benedek Katalin ; [kiad. a XII. kerületi Önkormányzat]. - [Budapest] : XII. ker. Önkormányzat, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
Borítócím: Glatz Oszkár pályája és hagyatéka
Fűzött
Velúr
Glatz Oszkár (1872-1958)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Glatz_O.
[AN 2607945]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2006.
Bode, Wilhelm von
Die Meister der holländischen und flämischen Malerschulen (magyar)
   Rembrandt és a XVII. századi holland mesterek / [Wilhelm von Bode] ; [ford. és szerk. Eisler János]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 224 p. : ill., színes ; 35 cm
Műjegyz.: p. 198-219.
ISBN 963-596-419-6 kötött : 6500,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn
Hollandia - festészet - festőművész - 17. század
75(492)"16"
[AN 2607905]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2006.
Böhringer, Hannes
   Szinte semmi : életművészet és más művészetek / Hannes Böhringer ; [vál. és szerk. Tillmann J. A.]. ; [ford. Nádori Lídia ... és Tillmann J. A.]. - Budapest : Balassi : BAE Tartóshullám, cop. 2006. - 126 p. ; 20 cm. - (Tartóshullám, ISSN 0866-6717)
A ford. a szerző 1993-ban, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozata, ill. kézirata alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-637-6 fűzött : 1800,- Ft
művészetfilozófia - kultúrszociológia
7.01 *** 316.7
[AN 2608612]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2006.
Buzás Kálmán
   A Conti kápolna históriája / Buzás Kálmán. - Budapest-Kőbánya : Pataky Művel. Közp., 2006. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kőbányai füzetek)
Borítócím: A Conti kápolna története
ISBN 963-229-534-X fűzött
Budapest - kápolna - történeti feldolgozás
726.52(439-2Bp.X.)(091)
[AN 2607238]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2006.
   A Derkovits ösztöndíj története, 1955-2005 / [szerk. Wehner Tibor]. - Budapest : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 2006. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm. - (XX. századi magyar művészeti dokumentumok, ISSN 1586-4790 ; 3.)
Bibliogr. : p. 115-117.
ISBN 963-229-434-3 kötött
Magyarország - képzőművészet - ösztöndíj - 20. század - ezredforduló
73/76(439) *** 378.34(439)
[AN 2608395]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2006.
   Felvidéki várak / szerk. Szikszai Ernő, Kató Zsolt. - [Budapest] : Kató, 2005-. - ill. ; 20 cm
Felvidék - vár
728.81(439.22)
[AN 2608841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 70 p. - (Magyar történelmi betekintő, ISSN 1787-890X ; 2.)
Fűzött (hibás ISBN 963-86935-3-3)
Felvidék - vár
728.81(439.22)
[AN 2608842] MARC

ANSEL
UTF-85737 /2006.
   Fotópoézis / [szerk. Győri Lajos] ; [kiad. Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége]. - Budapest : Mafosz, 2006. - 100 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 963-218-895-0)
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 2607908]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2006.
Gila Zsuzsanna
   Itáliai reneszánsz mesterek / Gila Zsuzsanna. - Debrecen : TKK, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
Műjegyz.: p. 95-96.
ISBN 963-596-428-5 kötött : 3500,- Ft
Botticelli, Sandro (1444?-1510)
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Raffaello Santi (1483-1520)
Itália - művészettörténet - reneszánsz
7.034(45)"14/15" *** 7(45)"14/15"
[AN 2607907]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2006.
Hagen, Rose-Marie
Pieter Bruegel (magyar)
   Pieter Bruegel, az idősebb, 1525 k. - 1569 : parasztok, bolondok és démonok / Rose-Marie és Rainer Hagen ; [... ford. Csáki Judit]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
ISBN 3-8228-4487-X
Bruegel, Pieter (1525-1569)
Németalföld - festőművész - 16. század
75(492-89)(092)Bruegel,_P.,_sen.
[AN 2606587]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2006.
   Horror vacui : [kortárs művészeti kiállítás] : [contemporary art exhibition] : [Iparművészeti Múzeum ... Budapest, 2006] / [szerk. Katona Szabó Erzsébet] ; [... kiad. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - [Budapest] ; [Gödöllő] : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, [2006]. - [36] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-229-399-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2608352]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2006.
Katona Szabó Erzsébet (1952-)
Művek (vál.)
   Katona Szabó Erzsébet / [fotók ... Bajkó Anikó et al.]. - [Gödöllő] : [Magánkiad.], [2006]. - 25, [27] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-430-821-X fűzött
Magyarország - iparművész - bőrdíszműipar - 20. század - 21. század
745(439)(092)Katona_Szabó_E. *** 745.53
[AN 2608356]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2006.
Kovács Keve (1951-)
   Üveg : Glas : glass : [színes üveg katalógus] / Kovács Keve. - Budapest : Kovács K., [2005]. - [20] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - iparművész - 20. század - 21. század - üvegfestmény
748.5(439)(092)Kovács_K.
[AN 2607987]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2006.
   Pillantás a hídra : M. Poós Gizella és Maráczi[!] Ferenc felvételei Győr hídjairól / [szerk. Jutasi Ferenc]. - [Győr] : Hazánk, 2005. - 87 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-7586-92-X kötött
Győr - híd - antológia - fényképalbum
725.95(439-2Győr)(0:82-822) *** 725.95(439-2Győr)(084.12)
[AN 2608462]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2006.
   Rajzok : MűvészetMalom, Szentendre, 2004. november 20 - 2005. február 4. - Szentendre : MűvészetMalom, [2006]. - [60] p. : ill. ; 24 cm. - (A szentendrei képzőművészet évszázada, ISSN 1589-9330 ; 5.)
Wehner Tibor bevezetőjével
ISBN 963-218-319-3 fűzött
Szentendre - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
741(439-2Szentendre)(092)"19" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2608396]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2006.
Regős István (1954-)
Művek (vál.)
   Regős István. - Szentendre : Regős I., [2006]. - [194] p. : ill., főként színes ; 27 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-460-528-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Regős_I.
[AN 2608998]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2006.
Rév Ilona
   A Bauhaustól az üvegpiramisig / Rév Ilona. - Budapest : Napvilág, 2006. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-65-6 fűzött : 1850,- Ft
Breuer Marcel Lajos (1902-1981)
Egyesült Államok - építész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - építészet
72(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L. *** 72(100)"19"
[AN 2607100]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2006.
Sáros András (1912-1983)
Művek (vál.)
   Sáros András, 1912-1983 : [Zsókavár Galéria, ... 2006. január 17 - február 6.] / [a tanulmányt írta Egri Mária... ]. - [Budapest] : Sáros és Tsa. Építésziroda, [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-229-113-1 fűzött
Sáros András (1912-1983)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Sáros_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2608018]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2006.
Szabó Margit, E. (1945-)
   Aranylemezek / E. Szabó Margit. - [Budapest] : E. Szabó M., [2006]. - 67 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-731-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szabó_M.,_E.
[AN 2608034]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2006.
   A szék : vasfaszobrok, avagy melankolikus ábrándozások / [szerk. Gubis Mihály]. - Békéscsaba : Hungária Plusz Kft., 2005. - 83 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Tevan könyvtár)
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-7278-31-9)
Gubis Mihály (1948-2006)
Magyarország - szobrász - faszobrász - ülőbútor - ezredforduló
73(439)(092)Gubis_M. *** 645.411 *** 73.023.1
[AN 2606825]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2006.
Thoenes, Christof
Raffael (magyar)
   Raffaello, 1483-1520 / Christof Thoenes ; [... ford. Solt Ágoston]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 96.
Fűzött
ISBN 3-8228-4486-1
Raffaello Santi (1483-1520)
Olaszország - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Raffaello,_S.
[AN 2606591]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2006.
Upchurch, Clarissa
   Budapest : image, poem, film : kép, vers, film / [képek] Clarissa Upchurch ; [szöveg] George Szirtes ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Corvina, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Tart.: Reel ; The lost movies of Clarissa Upchurch
ISBN 963-13-5454-7 kötött : 4900,- Ft
Nagy-Britannia - festőművész - 20. század - 21. század - angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
75(410)(092)Upchurch,_C. *** 820-14.02=945.11
[AN 2608039]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2006.
Váralljai Csocsány Jenő
   A magyar monarchia és az európai reneszánsz / Váralljai Csocsány Jenő. - Pomáz : Kráter, 2005. - 302 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7329-04-8 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század
7.034(439) *** 7(439)"14/15"
[AN 2606899]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5753 /2006.
   Felnézek a nagy égre : cigánydalok / [gyűjt. és vál. Fenyvesi Mária, Bangó Margit] ; [szerk. Szabó András, Nánásy Lajos]. - Budapest : Papp-ker, [2006]. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9418-87-0 fűzött (hibás ISBN 963-9418-87)
Magyarország - cigányság - népdal - dal - cigányzene
784.4(=914.99)(439) *** 78.067.26(=914.99)(439)
[AN 2607078]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2006.
Horváth György (1953-)
   Pénzügyőrök muzsikálnak : a vám- és pénzügyőrség kulturális életének és zenekarának emlékkönyve, 1867-2005 / Horváth György ; [színes fotók Láng-Miticzky András]. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 391 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 388-389. - Számozott példány: 300
ISBN 963-219-884-0 kötött
Magyarország - vám- és pénzügyőrség - zenekar - kulturális élet
785.1.071.2(439) *** 316.7(439) *** 336.41.075(439)"186/200"
[AN 2607082]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2006.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   A kintorna, avagy Könyv egy elfeledett hangszerről és egy megszűnt mesterségről / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 181 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 963-9352-85-3 kötött : 1990,- Ft
hangszer - zenegép - művelődéstörténet
789.9(091) *** 681.821.3 *** 930.85(100)
[AN 2608246]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2006.
Szörényi Levente (1945-)
   De ki adja vissza a hitünket?! : Szörényi Levente magyarságról, emberségről, Istenről és persze zenéről is / [szerk. és a záró beszélgetést kész. Kocsis L. Mihály]. - Budapest : M. Egyetemi K., 2005. - 560, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86677-4-5 kötött
Szörényi Levente (1945-)
Magyarország - zeneszerző - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - rockzene - interjú - publicisztika
78.071.1(439)(092)Szörényi_L.(047.53) *** 894.511-92
[AN 2608416]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5757 /2006.
Hädrich, Gerhard
Tanzstunde (magyar)
   Társastánc / Gerhard Hädrich ; [ford. Czapáriné Bognár Katalin]. - 2., átd. kiad. - Budapest : Cser K., 2006. - 142 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
Megj. Táncóra címmel is
ISBN 963-7418-99-7 fűzött : 1598,- Ft
társastánc
793.33
[AN 2608515]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2006.
Kalmár Tibor (1932-)
   Sztárok és kutyák / Kalmár Tibor ; [a fotókat kész. Ardai Viktória et al.]. - Budapest : Arión, cop. 2006. - 143 p., [11] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9375-97-7 kötött
Magyarország - színész - kutyatartás - interjú
792.028(439)(092)(047.53) *** 636.7
[AN 2607098]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2006.
King, Kate
   Varázslók titkai : Daniel, Rupert, Emma / [Kate King, Váczy András]. - [Budapest] : Ringier, 2006. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7714-11-1 fűzött : 1990,- Ft
Rowling, J. K.
Watson, Emma
Radcliffe, Daniel
Grint, Rupert
Egyesült Államok - filmszínész - író - 20. század - 21. század - játékfilm
791.43.071.1(73)(092) *** 791.43.071.2(410)(092) *** 820(092)Rowling,_J._K.
[AN 2608405]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2006.
   A teatralitás dicsérete : orosz színházelméletek a XX. század elején / [vál., szerk. és a bevezetőt írta Tompa Andrea]. - Budapest : OSZMI, 2006. - 257 p. ; 23 cm. - (Színháztudományi szemle, ISSN 0133-9907 ; 36.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9000-24-8 fűzött : 2000,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - színház - művészetelmélet - 20. század
792.01 *** 792(47)"190/193"
[AN 2608744]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5761 /2006.
Babári Ernő
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú német nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2006]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-52-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2611622]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2006.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / szerk. Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1959. - 1104 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6990-6 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2611279]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2006.
Erdélyi Margit
   Angol nyelvi tesztek : [közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek] / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-79-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2607884]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2006.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - español / Gáldi László ; [főmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7810-7 * kötött (hibás ISBN 963-7810-7)
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2611151]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2006.
Gécseg Zsuzsanna
   A francia nyelvű argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája / Gécseg Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2006. - 264 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930)
Bibliogr.: p. 251-260.
ISBN 963-05-8305-4 fűzött : 3750,- Ft
francia nyelv - nyelvészet - generatív nyelvészet
804.0-2 *** 804.0-56
[AN 2608257]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2006.
   Helyesírási tanácsadó : a magyar helyesírás szabályai. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-47-0 fűzött
magyar nyelv - helyesírás
809.451.1-1
[AN 2607132]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2006.
   Jeu, enjeu, double jeu / sous la direction de Zsuzsa Simonffy. - Pécs : UFR d'études francophones Univ. de Pécs, 2005. - VII, IV, 249 p. ; 21 cm
A Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszéke által 2001. márc. 22-24-én Pécsett rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-034-3 fűzött
nyelvfilozófia - irodalomelmélet - konferenciakiadvány
800.1 *** 82.01 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2608276]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2006.
Király Lajos (1936-)
   Somogy-zalai nyelvatlasz / Király Lajos. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2005. - 189, [221] p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 223.)
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 963-7530-77-0 fűzött
Somogy (megye) - Zala (megye) - magyar nyelv - nyelvjárási térkép
809.451.1-087(439.121)(084.3) *** 809.451.1-087(439.123)(084.3)
[AN 2607314]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2006.
Madaras Barbara
   Zertifikat + Komplett : Test- und Übungsbuch mit CD / Madaras Barbara, Rohonyi Pálné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 175 p. : ill. ; 29 cm + CD
A borítófedélen címadatként: Zertifikat Deutsch
ISBN 963-19-5725-X fűzött
német nyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2607672]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2006.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2611579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 2006. - 287 p.
ISBN 963-19-4944-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2611582] MARC

ANSEL
UTF-85771 /2006.
Simonffy Zsuzsa
   Le phénomène du vague / Zsuzsa Simonffy ; [publ. par UFR d'Études francophones] Université de Pécs. - [Pécs] : Univ. de Pécs, 2005-. - 21 cm
nyelvészet - francia nyelv - nyelvfilozófia
804.0 *** 800.1
[AN 2608261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Les enjeux. - 2005. - [4], II, 124 p.
Bibliogr.: p. 111-124.
ISBN 963-642-035-1 fűzött
francia nyelv - nyelvészet - játék - nyelvfilozófia
804.0 *** 800.1
[AN 2608264] MARC

ANSEL
UTF-85772 /2006.
   Spanyol nyelvkönyv. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2611572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006, cop. 1998. - 264 p. : ill. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
ISBN 963-19-4820-X fűzött
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2611575] MARC

ANSEL
UTF-85773 /2006.
Szabó Tibor
   1111+1 angol nyelvtani gyakorlat / Szabó Tibor. - [Nyíregyháza] : Bessenyei, 2005. - 372 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 963-7336-20-6 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-5(075.8)(076)
[AN 2607764]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2006.
Varga Józsefné
   Történeti személynevek a Rábaközből, 1690-1895 / Varga Józsefné, Horváth Mária. - Győr : VH-Famulus Bt., 2006. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-253. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-191-3 fűzött
Rábaköz - magyar nyelv - személynév - újkor
809.451.1-313(439Rábaköz)"16/18"
[AN 2608657]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5775 /2006.
Bezeczky Gábor (1955-)
   Véres aranykor, hosszú zsákutca / Bezeczky Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 220 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-653-8 fűzött : 2200,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 2608402]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2006.
Haynes, John
Images of Beckett (magyar)
   Beckett képei / John Haynes, James Knowlson ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2006. - 174 p. : ill. ; 19x25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7979-X kötött : 3400,- Ft
Beckett, Samuel (1906-1989)
Franciaország - Nagy-Britannia - Írország - író - színházi rendező - 20. század - színielőadás - fényképalbum
820(417)(092)Beckett,_S. *** 840(092)Beckett,_S. *** 792.027.2(417)(092)Beckett,_S. *** 792.091(410)(084.12)
[AN 2608436]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2006.
Muráth Ferencné (1946-)
   Szakfordítás és segédeszközök : válogatott tanulmányok a szakfordítás, a kontrasztív lexikológia, a lexikográfia és a terminológia témaköréből / Muráth Judit. - Pécs : PTE KTK, 2006. - 173 p. : ill. ; 25 cm. - (Folia linguae et communicationis, ISSN 1787-6664 ; 1.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-642-076-9 fűzött
szakfordítás - lexikológia - lexikográfia
82.03 *** 801.3
[AN 2606829]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2006.
Németh László (1901-1975)
   Írások a világirodalomról : tanulmányok, esszék, kritikák / Németh László ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Ekler Andrea]. - Budapest : M. Napló, 2005-. - 21 cm
világirodalom története
82(091)
[AN 2607225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mítosz emlőin. - 2005. - 378, [2] p.
Kötött : 3360,- Ft (hibás ISBN 963-9603-17-1)
világirodalom története
82(091)
[AN 2607227] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5779 /2006.
Bertha Zoltán (1955-)
   "Világképteremtő enciklopédizmus" : tanulmányok Németh Lászlóról / Bertha Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2005. - 174 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-33-8 fűzött : 2200,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Németh_L.
[AN 2606963]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2006.
Domokos Mátyás (1928-)
   Nem-múló múlt : esszék, tanulmányok / Domokos Mátyás. - Budapest : Nap K., 2006. - 277 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 963-9402-87-7 kötött : 2436,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - 20. század - festőművész
894.511(091)"19" *** 75(439)(092)"19"
[AN 2608598]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2006.
Gintli Tibor (1966-)
   "Valaki van, aki nincs" : személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben / Gintli Tibor. - Budapest : Akad. K., 2005. - 196 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930)
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 963-05-8302-X fűzött 3750,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - narratológia - századforduló - 20. század - disszertáció
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 2608254]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2006.
Heilmann József (1960-)
   Sorsképek az irodalom tükrében : tanulmányok, műelemzések a nemzetiségi-kisebbségi sorsról / Heilmann József ; [kiad. a Garay János Gimnázium Centenáriumi Alapítványa]. - Szekszárd : Garay J. Gimn. Centenáriumi Alapítványa, 2006. - 122 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-219-878-6 fűzött
Magyarország - magyarországi németek - író - 20. század - ezredforduló
894.511(=30)(092) *** 316.347(=30)(439)
[AN 2608337]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2006.
Kertész Imre (1929-)
   K. dosszié / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2006. - 261 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2498-7 kötött : 2490,- Ft
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
894.511(092)Kertész_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2607089]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2006.
Margittai Gábor (1973-)
   Nyugtalan klasszikusok : ars poeticák és arcpoétikák, hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében / Margittai Gábor. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 339, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 324-339.
ISBN 963-9580-46-5 fűzött : 3800,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - magyar irodalom története - író - irodalomelmélet - 20. század - esszé
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(091)-4
[AN 2607965]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2006.
Rónay László (1937-)
   Erkölcs és irodalom : a magyar irodalom rövid története / Rónay László. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 397, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-346-672-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2606534]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2006.
Varga Mihály
   Szekér Endre írói világa / Varga Mihály ; [előszó Pomogáts Béla]. - [Kecskemét] : Alföldi Lapok, [2006]. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-219-644-9 kötött
Szekér Endre (1935-)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szekér_E.
[AN 2608315]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2006.
   Villám és esti tűz : Gelléri Andor Endre emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Füzi László]. - Budapest : Nap, cop. 2006. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-85-0 kötött : 2730,- Ft
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Gelléri_A._E.
[AN 2608318]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5788 /2006.
   Aranykönyv : mindennapi bölcsességünk : bölcsességek lexikona A-tól Z-ig / [vál., szerk., ford. Szeréni György]. - 7. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 241, [10] p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 12.)
Kötött : 1390,- Ft (hibás ISBN 963-9100-79-X)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2610234]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2006.
Bach, Richard
Illusions (magyar)
   Illúziók : egy vonakodó messiás kalandjai / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a verseket ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2006, cop. 1992. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-914-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2606022]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2006.
Baricco, Alessandro
Oceano mare (magyar)
   Tengeróceán / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 197, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-208-834-4)
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2611112]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2006.
Bayer Béla (1951-)
   Resümee / Béla Bayer. - Homburg ; [Tolna] : Geograph, 2006. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-252-9 fűzött
német irodalom - külföldön élő magyar személyiség - vers
830-14
[AN 2607425]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2006.
Beckett, Samuel (1906-1989)
Molloy (magyar)
   Molloy ; Malone meghal ; A megnevezhetetlen / Samuel Beckett ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Centenáriumi kiad. - Budapest : Európa, 2006. - 583, [2] p. ; 19 cm
Egys. cím: Molloy ; Malone meurt ; L'innomable
ISBN 963-07-7980-3 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2607106]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2006.
Burke, Paul
Father Frank (magyar)
   Frank atya / Paul Burke ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - Budapest : Anonymus, 2005. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 963-7280-01-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2607093]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2006.
Clancy, Tom
Balance of power (magyar)
   Erőegyensúly / Tom Clancy ; Steve Pieczenik közrem. ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - [Debrecen] : Aquila, [2006], cop. 1999. - 395 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-457-X kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2610540]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2006.
Clancy, Tom
Debt of honour (magyar)
   Elnöki játszma / Tom Clancy ; [ford. Loósz Vera]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - 830 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-460-X kötött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2610563]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Nur wer die Sehnsucht kennt (magyar)
   A szív jogán / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 37.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-94-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610195]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Das stolze Schweigen (magyar)
   Büszke hallgatás / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kosztolányi Klára]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 36.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-89-X fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610152]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2006.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Vajda Endre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 253 p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai). (Népszabadság könyvek)
Egys. cím: Robinson Crusoe ; The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, mariner
ISBN 963-09-4801-X kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2611115]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2006.
Du Boucheron, Bernard
Court serpent (magyar)
   Ormen Korte : regény / Bernard du Boucheron ; [ford. és jegyzetekkel ell. Lombár Izabella] ; [szerk. és az utószót írta Fouilleul Jolán]. - [Felsőörs] : Aeternitas, cop. 2005. - 154 p. ; 21 cm. - (L'intérieur, ISSN 1787-3711 ; 2.)
ISBN 963-86740-5-9 kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 963-86740-4-0)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2607915]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2006.
Ellis, Bret Easton
American psycho (magyar)
   Amerikai psycho / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1994. - 567 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7989-7 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610539]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2006.
Faludy György (1910-)
   Test és lélek : a világlíra 1400 gyöngyszeme : Faludy György műfordításai. - Pécs : Alexandra, 2006. - 783 p. : ill. ; 24 cm
Ill. Kass János
ISBN 963-369-637-2 kötött
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2610251]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2006.
Freund, Peter
Laura und der Fluch der Drachenkönige (magyar)
   Laura és a sárkánykirályok átka / Peter Freund ; Tina Dreher illusztrációival ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 445 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7304-77-0 kötött
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2608508]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2006.
Gallo, Max
César imperator (magyar)
   Caesar / Max Gallo ; [ford. Berényi Pálné]. - Budapest : General Press, [2006]. - 493 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 963-9648-06-X kötött : 2800,- Ft
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2607095]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2006.
Glavinic, Thomas
Wie man leben soll (magyar)
   Hogyan éljünk? : egy félsikertörténet / Thomas Glavinic ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Kortina, 2006. - 234 p. ; 19 cm
ISBN 963-86269-5-X fűzött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - szatirikus regény
830-313.1(436)=945.11
[AN 2607249]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2006.
Grahame, Kenneth
The wind in the willows (magyar)
   Békavári uraság és barátai : kalandozások szárazon és vízen / Kenneth Grahame ; [ford. Görög Lívia] ; [ill. Patrick Benson]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "Szél lengeti a fűzfákat" címmel is
ISBN 963-539-531-0 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2610269]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2006.
Grandes, Almudena
Castillos de cartón (magyar)
   Kártyavárak / Almudena Grandes ; [ford. Vajdics Ildikó]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-70-8 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - szerelmes regény
860-312.5=945.11
[AN 2608503]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2006.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái / W. E. B. Griffin. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2562875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Őrnagyok / [ford. Würth Attila]. - cop. 2006. - 375 p.
ISBN 963-425-087-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610579] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Ezredesek / [ford. Würth Attila]. - cop. 2006. - 410 p.
ISBN 963-425-088-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610840] MARC

ANSEL
UTF-85808 /2006.
Hadewijch
   A lélek nyelvén : Hadewijch művei / [a látomásokat ... ford. és a kommentárokat írta Balogh Tamás] ; [a leveleket ... ford. és a bevezetést írta Daróczi Anikó] ; [a verseket ford. és az utószót írta Beney Zsuzsa]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 278 p. ; 20 cm. - (Középkori keresztény írók, ISSN 1419-8738 ; 5.)
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-361-397-3 kötött : 2600,- Ft
Németalföld - egyházi személy - apácarend - 13. század - holland irodalom - vallásos irodalom
839.31-97=945.11 *** 271.961(492-89)(092)Hadewijch
[AN 2606916]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2006.
Horowitz, Anthony
Ark angel (magyar)
   Harmadik Erő / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2006. - 231 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9563-90-0 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2608570]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2006.
Kenson, Stephen
The burning time (magyar)
   Lángoló idő / Stephen Kenson ; [ford. Csukás Csaba]. - Budapest : Beholder, 2006. - 216 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-8428-26-0 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2608455]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2006.
Kivirähk, Andrus
Helesinine vagun (magyar)
   Kék vagon : színmű két felvonásban / Andrus Kivirähk ; ford. Patat Bence ; szerk. és az előszót írta V. Tóth László. - Pomáz : Kráter, 2005. - 102 p. ; 17 cm
ISBN 963-7329-31-5 fűzött : 800,- Ft
észt irodalom - dráma
894.545-2=945.11
[AN 2608364]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2006.
Laforet, Carmen
Nada (magyar)
   A semmi / Carmen Laforet ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2006. - 228 p. ; 22 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 963-219-737-2 fűzött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2608414]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2006.
Leiber, Fritz
Dark ladies (magyar)
   Éjasszonyok / Fritz Leiber ; [ford. Kollár Emese]. - Budapest : Delta Vision, 2006. - 362 p. ; 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
ISBN 963-7041-85-0 fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2608400]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2006.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The great divorce (magyar)
   A nagy válás : egy álom / C. S. Lewis ; [ford. Petres Erika Lúcia]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 114 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-93-1 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2606926]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2006.
Lindo, Elvira
Pobre Manolito (magyar)
   Szegény Manolito! / Elvira Lindo ; Emilio Urberuaga rajz. ; [ford. Ruppl Zsuzsanna]. - [Budapest] : Espanexpo, cop. 2006. - 139, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pápaszemes Manolito)
ISBN 963-229-392-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 2609005]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2006.
   A magyar középkor költészete / szerk. és ford. Geréb László ; ill. Veres Dorottya. - Budapest : Kiss J. Kvk., 2006. - 171 p. : ill. ; 15x15 cm
Az utószót Pompor Zoltán írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85500-5-8 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - középkori latin irodalom - vers - antológia
871-14(439)(082)=945.11
[AN 2607069]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2006.
Marsé, Juan
Canciones de amor en Lolita's Club (magyar)
   Szerelmi dalok a Lolita Klubban / Juan Marsé ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2006. - 292 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2505-3 kötött : 2690,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2607077]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2006.
Matthews, Jessica
A white knight in ER (magyar)
   Kutyaszorító / Jessica Matthews ; [... ford. Ferencz Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 297.)
ISBN 963-537-503-4 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2608309]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2006.
Mitchell, Margaret (1900-1949)
Gone with the wind (magyar)
   Elfújta a szél / Margaret Mitchell ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Európa, 2006. - 1176 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7961-7 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610143]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2006.
Nesbit, Edith
The enchanted castle (magyar)
   Az elvarázsolt kastély / Edith Nesbit ; [ford. Törék Margit]. - Budapest : Heted7Világ : Könyvmagazin, cop. 2006. - 195 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-51-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2611219]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2006.
Papp László
   Történetek nagy emberekről / Papp László. - Debrecen : TKK, [2006]. - 88 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 963-596-436-6 kötött
híres ember - anekdota
82-36=945.11 *** 929(100)(0:82-36)
[AN 2607902]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2006.
Pelevin, Viktor Olegovič
Generation 'P' (magyar)
   Generation 'P' / Viktor Pelevin ; [ford. és az utószót írta Bratka László]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2001. - 410 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7984-6 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2610535]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2006.
Proulx, E. Annie
Close range (magyar)
   Közel s távol : wyomingi történetek / Annie Proulx ; [ford. Dezsényi Katalin et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 313, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-93-2 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2608234]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2006.
Roberts, Nora
Black rose (magyar)
   Fekete rózsa / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 436 p. ; 20 cm
A Kert trilógia 2. kötete
ISBN 963-9635-25-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2608057]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2006.
Roberts, Nora
Red Lily (magyar)
   Vörös liliom / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 411 p. ; 20 cm
A Kert trilógia 3. kötete
ISBN 963-9635-30-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2608053]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2006.
Salvatore, R. A.
The Icewind Dale trilogy (magyar)
   Jeges szelek völgye / R. A. Salvarore[!Salvatore]. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 3 db ; 18 cm
Ford. Hoppán Eszter. - Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2606643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kristályszilánk. - 316 p.
ISBN 963-7041-79-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2606669] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ezüst erek. - 301 p.
ISBN 963-7041-81-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2606673] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A félszerzet ékköve. - 307 p.
ISBN 963-7041-84-2 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2606684] MARC

ANSEL
UTF-85827 /2006.
Segal, Erich
Man, woman and child (magyar)
   Az elfelejtett kaland / Erich Segal ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : General Press, [2006]. - 246 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-95-X kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2612330]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2006.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Démontolvaj. - 2006. - 264, [4] p.
ISBN 963-11-8168-5 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2609026] MARC

ANSEL
UTF-85829 /2006.
Szalki Bernáth Attila
   Nur ein Leben : zweisprachig[!] deutsch-ungarischer Gedichtband = Csak egy élet : kétnyelvű német-magyar verskötet / Szalki Bernáth Attila versfordításai. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2006. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-372-X fűzött
német irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2607366]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2006.
Tamaro, Susanna
Rispondimi (magyar)
   Felelj nekem / Susanna Tamaro ; [ford. Pintér Edina]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2005. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-81-8 kötött : 1990,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2607088]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2006.
Taylor, Jennifer
The pregnant surgeon (magyar)
   Ha esik, ha fúj.. / Jennifer Taylor ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 296.)
ISBN 963-537-502-6 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2608311]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2006.
Túri Imre
   Neves emberek híres mondásai / Túri Imre. - Debrecen : TKK, [2006]. - 84, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-596-437-4 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2607903]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2006.
   Az út bölcsessége : az élet és az erény könyve / [vál. és ford. György Edit]. - 7. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 4.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-64-1)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2610213]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2006.
   Útravaló / [vál. Tittel Kinga] ; [ill. Győrfi András]. - Budapest : M. Kvklub, 2006. - [128] : ill. ; 12x12 cm
ISBN 963-549-262-6 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2608559]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2006.
Venturi, Maria
Il nuovo incantesimo (magyar)
   Újabb bűvölet / Maria Venturi ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Európa, 2006. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7992-7 kötött : 2300,- Ft
olasz irodalom - szerelmes regény
850-312.5=945.11
[AN 2607103]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2006.
Williams, Tennessee (1914-1983)
   Drámák / Tennessee Williams ; [vál. és szerk. Upor László] ; [ford. Bányay Geyza et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 712, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-8040-2 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 2610353]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2006.
Wilson, Jacqueline
Love lessons (magyar)
   Szerelmi leckék / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Animus, 2006. - 224 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-83-8 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2607180]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2006.
Wolniewicz, Claire
Ubiquité (magyar)
   Mimikri / Claire Wolniewicz ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 178 p. ; 19 cm
ISBN 963-9651-14-1 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2608240]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5839 /2006.
Ady Endre (1877-1919)
   Az uj Hellász / Ady Endre ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 110 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Amicus, 1920
ISBN 963-7377-11-5 kötött
magyar irodalom - esszé - hasonmás kiadás
894.511-4 *** 094/099.07
[AN 2608449]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2006.
Angster, Johannes (1921-)
   Nem így gondoltam! avagy Pillanatfelvételek és részletek egy a korra jellemző életből a huszadik század viharaiban / Johannes Angster. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-261-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2606596]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2006.
Bácskai Judit (1972-)
   Hogyan éltem túl a Karib-tengert? : romantikus kalandregény / Bácskai Judit. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-50-5 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2608282]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2006.
Bakó Elemér (1915-2000)
   Egy élet a magyarságért / Bakó Elemér ; ... összeáll. és összekötő szöveggel ell. Bakó Elemérné. - Budapest : Médiamix, 2005-. - 24 cm. - (Panoráma életmű-sorozat, ISSN 1785-5276)
Bakó Elemér (1915-2000)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2606809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Európa: 1915-1951. - 2005. - 309 p. : ill.
ISBN 963-86689-3-8 fűzött : 2950,- Ft : 25 USD
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2606815] MARC

ANSEL
UTF-85843 /2006.
Bánó Attila (1945-)
   A főnyeremény : százféle adalék a derűs életszemlélethez / Bánó Attila ; Jelenszky László karikatúráival. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9615-29-3 * kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-6915-29-3)
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2608078]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2006.
Bánrévi Jenő
   Apassionata, egy élet háza : költemények / Bánrévi Jenő. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 108, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-229-410-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606595]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2006.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Litere-túra a világ körül : miniesszék / Baranyi Ferenc. - Budapest : Szerző, 2005. - 72 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 116.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-229-397-5 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2607261]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2006.
Bóc István (1955-)
   A kriminális hetedik bé : [olvasmány felsősöknek] / Bóc István ; Kaján Tibor rajz. - Budapest : Typotex, 2005. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9548-76-6 kötött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4(02.053.2)
[AN 2606768]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2006.
Buda Ferenc (1936-)
   Isten szalmaszálán : Buda Ferenc legszebb versei / [... szerk. és az utószót írta Füzi László] ; [... ill. Bardócz Lajos]. - [Kecskemét] : Forrás, 2006. - 183 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85659-6-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608647]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2006.
   Ciróka, maróka : mondóka, vers, mese szöveggyűjtemény / [összeáll. Pósfai Ferencné, Sebestyén Bianka] ; [kiad. Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde]. - Szombathely : Nyugat-dunántúli Regionális Módszt. Bölcsőde, 2005. - 135 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-3657-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - mondóka - népmese - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2607746]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2006.
Csapody Miklós (1955-)
   A díszmagyar : jegyzetek, esszék, tanulmányok / Csapody Miklós. - Budapest : Korona, 2006. - 388 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9589-81-0 kötött
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 2608105]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2006.
Csáth Géza (1887-1919)
   Mesék, amelyek rosszul végződnek : összegyűjtött novellák / Csáth Géza ; [szerk. és sajtó alá rend. Szajbély Mihály]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 1994. - 734 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2521-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2610574]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2006.
Czakó Gábor (1942-)
   Belátó : cikkek, 2002-2005 / Czakó Gábor ; [közread. a] Boldog Salamon Kör. - Budapest : Cz. Simon Bt., 2005. - 401, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-219-407-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - politika - kulturális élet - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 32(439)"200"(0:82-92) *** 316.7"200"
[AN 2607960]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2006.
Doros Judit (1966-)
   Átkozott, édes föld / Doros Judit ; [a graf. ... Győrfi András munkája]. - Szolnok : Magellán PR, 2005. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Magellán-könyvek, ISSN 1787-8616)
ISBN 963-219-730-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2606742]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2006.
Drégely István (1935-)
   Hét X : versek / Drégely István. - Budapest : Szerző, 2005. - 59 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 114.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-229-118-2 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2607257]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2006.
Eörsi István (1931-2005)
   Emlékezés a régi szép időkre : börtönkönyv / Eörsi István. - Budapest : Noran, 2006. - 346 p., [4] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7416-65-X kötött : 2490,- Ft
Eörsi István (1931-2005)
magyar irodalom - állami terror - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2606046]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2006.
Esnagy József (1943-)
   A gyűlölet kora : versek / Esnagy József. - Budapest : Szerző, 2005. - 59 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 113.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-229-117-4 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2607228]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2006.
   A fantasy gyöngyszemei : válogatás a Beholder Kiadó legjobb regényeiből / [fel. szerk. Dani Zoltán]. - Budapest : Beholder, 2006. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 963-8428-27-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9(082)
[AN 2608995]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2006.
Ferenczy József (1919-)
   Bocsánatot kérek! : a feleségemtől is / Ferenczy. - [Debrecen] : [Fábián Bt.], [2005]. - 151, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Velúr
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2608012]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2006.
Gaál Áron (1952-)
   Európa : ad vitam aeternam / Gaál Áron. - Budapest : Ámon, 2005. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Mithrasz könyvek)
A bev. román nyelven is. - Egyes versek olasz, szerb, román, francia, holland, angol és német műfordításban is
ISBN 963-86761-1-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606881]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2006.
Gyukics Gábor (1958-)
   VersKÉPzelet : válogatott versek és képzőművészeti írások / Gyukics Gábor ; [résztvevő képzőművészek El Kazovszkij et al.]. - Budapest : Hanga K., 2005. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Irányzék ; 2.)
ISBN 963-86643-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers - műkritika
894.511-14 *** 7.01
[AN 2608672]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2006.
Halasi Mária (1931-1978)
   Az utolsó padban / Halasi Mária ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 963-11-8167-7 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2611254]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2006.
Hamvai Kornél (1969-)
   Hóhérok hava : hat színdarab / Hamvai Kornél. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 403, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Körvadászat ; Márton partjelző fázik ; Hóhérok hava ; Kitty Flynn ; Pokol ; Castel Felice
ISBN 963-7253-45-9 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2608220]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2006.
Háy János (1960-)
   Házasságon innen és túl : novellák / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 240 p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-90-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2608243]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2006.
   Hazátlanul : emigráns költők antológiája / Alföldi Géza [et al.] ; Totth Jenő előszavával ; Dobszay Károly, Gyöngyös Imre, Zas Lóránt ... ajánlásával. - Pomáz : Kráter, 2005. - 221 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7329-32-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2608332]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2006.
Jahoda Sándor (1976-)
   Etűdök üvegpoharakra / Jahoda Sándor. - Budapest : Napkút K., 2006. - 62 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8478-15-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608134]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Az úgy volt / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 53, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-8164-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2610352]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2006.
Jónás Tamás (1973-)
   Kiszámítható józanság / Jónás Tamás. - Budapest : Magvető, cop. 2006. - 58, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2502-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2607076]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2006.
Juhász Magda
   Az egérkirály / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2006]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Az egérkirály története (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9594-34-2 kötött : 1698,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 2610280]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2006.
Karczag György (1941-1978)
   A kihívott démon : regény / Karczag György ; [a szöveget gond. Kaszás Orsolya]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 963-9580-53-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2607969]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2006.
Keil Béni (1943-)
   Tollrajzok félálomban : válogatott novellák / Keil Béni ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2006. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-22-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2608228]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2006.
Kiss Csilla Andrea
   Pirkadat / Kiss Csilla Andrea. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 73, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-460-913-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606846]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2006.
Kreutz Zsolt (1968-)
   Az élet iskolája : amit az iskolában nem tanítottak meg... / Geoffrey Cross. - [Budapest] : Willtord Mo., 2006. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-193-X kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2607439]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2006.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Költő és tündér : [Krúdy Gyula ismeretlen ifjúkori írásai, 1892-1900] / [szerk. Szabó Pál Csaba]. - Budapest : M. Egy. K., 2005. - 254 p. ; 22 cm
ISBN 963-86677-3-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2608215]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2006.
László Lajos (1925-)
   Lézer lidércek / László Lajos. - Szekszárd : Babits, 2006. - 476 p. ; 25 cm
ISBN 963-9556-30-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2608341]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2006.
Lázár Zsófia
   Bogármese / Lázár Zsófia, Lázár Ervin ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma, 2006. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86877-2-X kötött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-86877-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2607241]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2006.
Megyeri Nikolett Ágnes (1982-)
   Lélekdonor / Megyeri Nikolett. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-86864-1-3 fűzött : 1982,- Ft
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 2608281]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2006.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Heted7Világ : Könyvmagazin, cop. 2006. - 106 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-66-6 * fűzött (hibás ISBN 963-9488-66-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2611251]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2006.
Molnár Ákos (1895-1945)
   Végre egy jó házasság / Molnár Ákos ; [utószó Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2006. - 270 p. ; 19 cm. - (Molnár Ákos művei ; 3.)
ISBN 963-9512-21-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2609003]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2006.
Nagy Teréz (1951-)
   Ostortánc / Nagy Teréz ; [... ill. Beőthy Élő Hajnalka]. - Győr : [Beőthy Galéria], 2006. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Beőthy Galéria
ISBN 963-229-616-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608301]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2006.
   A nő, akiért szenvedünk : világhírű szerelmestörténetek / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2006. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-93-4 kötött
világirodalom - magyar irodalom - szerelmi irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-322.5(082) *** 82-322.5=945.11
[AN 2607421]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2006.
Novotny György
   Utak és sorompók / Novotny György. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 135, [7] p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-08-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 2606966]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2006.
Oláh András (1959-)
   Fagyöngy és jégcsapok / Oláh András. - Pomáz : Kráter, 2005. - 87, [4] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Aatoth, Franyo
ISBN 963-7329-39-0 fűzött : 1080,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606880]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2006.
Pakots József (1877-1933)
   Mindenféle a folyosóról : a T. Ház humora / írta Pakots József ; Rákosi Viktor (Sipulusz) előszavával ; Bér Dezső és Linek Lajos karrikaturáival. - Budapest : M. Egyetemi K., 2005. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Az 1905-ben Budapesten, Kunossy, Szilágyi és Társa által kiadott mű reprintje
ISBN 963-86677-1-0 fűzött
magyar irodalom - országgyűlés - anekdota
894.511-36 *** 342.53(0:82-36)
[AN 2608421]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2006.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Ne fesd az ördögöt : elbeszélések és kisregények / Pálfalvi Nándor. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2006. - 411, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-229-386-X kötött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2607581]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2006.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi fényképezőgéppel / [fotó] Tóth József. - Pécs : Alexandra, 2005. - 115 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-369-487-6 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Tóth_J.
[AN 2607115]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2006.
   Régi magyar prédikációk, 16-18. század : egyetemi szöveggyűjtemény / összeáll. Szelestei N. László. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 468 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 454-468.
ISBN 963-361-737-5 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - újkor - prédikáció - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
894.511-52(075.8) *** 894.511-97(075.8) *** 894.511(091)"15/17"(075.8) *** 252
[AN 2607141]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Járőr a Szaharában ; A fehér folt / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 232 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-457-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2607563]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2006.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek ; A Sárga Garnizon ; Az ellopott század / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2006. - 302 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-447-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2607532]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2006.
Réti G. Péter
   Gutta cavat lapidem : tíz dráma / Réti G. Péter. - Budapest : [Réti G. P.], 2006. - 668, [2] p. ; 19 cm. - (Életműsorozat ; 3.)
ISBN 963-219-964-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2608636]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2006.
Riesz Tamás (1945-)
   Csákányozok / Riesz Tamás ; Kádár János Miklós illusztrációival. - [Budapest] : Allison Advertising, 2006. - 151 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-229-445-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2607904]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2006.
Röhrig Géza (1967-)
   Törvény : [versek] / Röhrig Géza. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2006. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 963-9512-20-6 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2607113]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2006.
Rónay László (1937-)
   Növekvő unokáim / Rónay László ; [Szűcs Édua rajz.]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7510-79-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2606940]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2006.
Sík Sándor (1889-1963)
   A kettős végtelen : Sík Sándor válogatott versei / vál. Rónay György. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2006. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-363-293-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606464]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2006.
Simor András (1938-)
   Palackposta a 21. századnak : versek / Simor András. - Budapest : Szerző, 2006. - 51, [3] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 115.)
Számozott példány: 300
ISBN 963-229-119-0 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2607260]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2006.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Sok a csinos lány / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 963-11-8155-3 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2611137]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2006.
Szálinger Balázs (1978-)
   A sík / Szálinger Balázs. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-44-0 kötött : 1780,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2608224]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 59, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-528-683-X kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2610284]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2006.
Tapolyai Mihály (1921-)
   Holt lelkek nyomában / Tapolyai Mihály. - Budapest : Kairosz, 2005. - 246, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7510-88-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2606942]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2006.
   Tavaszi zsongás : válogatás egyetemista, főiskolás költők, írók műveiből, Eger - Miskolc, 2006 / [szerk. Jónás Zoltán] ; [ill. Papp Norbert]. - [Eger] : EKF Líceum K., 2006. - 93, [2] p. : ill. ; 20 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola és a Miskolci Egyetem
ISBN 963-9417-34-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2608571]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2006.
Tölgyessy Miklós
   Játék-ország utolsó katonája : összegyűjtött versek, 1965-1969 / Tölgyessy Miklós ; [Várnagy Ildikó rajz.]. - Budapest : Püski, 2006. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9906-83-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606597]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2006.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Csillagigéző : gyermekversek kicsiknek és nagyoknak a téli ünnepkörből / Tóthárpád Ferenc versei ; Pápai Éva képei. - [Budapest] : Kairosz, [2006]. - 91 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9642-02-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2606925]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2006.
Utassy József (1941-)
Művek (vál.)
   Utassy József válogatott versei / Nagy Gábor válogatása. - Budapest : M. Napló, 2006. - 165 p. ; 15 cm
ISBN 963-9603-23-6 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608645]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje / Tatiosz ; [!ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - 6. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 100 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 11.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-78-1)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2610203]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2006.
Várady Eszter (1953-)
   A hasonmás / Esther G. Wood. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-19-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2608059]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2006.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 29. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8170-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2611183]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2006.
Várhelyi András (1953-)
Bocsánat! (német)
   Verzeihung / András Várhelyi ; [... übertr. von József Hargitay]. - Budapest : Kárpátok Őre, cop. 2006. - 138 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86237-8-0) : 5 EUR
magyar irodalom - 1956-os forradalom - magyar történelem - publicisztika
894.511-92 *** 943.9"1956"
[AN 2607910]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Voltam és más önéletrajzi írások / [Wass Albert] ; összeáll. és az előszót írta Turcsány Péter ; az angol nyelvű írásokat ford. Kovács Attila Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2005. - VIII, 289, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 39.)
ISBN 963-7329-51-X kötött : 2200,- Ft
ISBN 963-7329-52-8 fűzött : 1700,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - válogatott művek - memoár - esszé
894.511-821(498) *** 894.511-94(498) *** 820-4(73)=945.11
[AN 2608601]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2006.
Zas Lóránt (1938-)
   Mondom az igazat : összegyűjtött prózai írások / Zas Lóránt. - Pomáz : Kráter, 2006. - 579 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7329-57-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2606905]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2006.
Zöldi László (1945-)
   Lefülelt mondatok : művészek, politikusok, újságírók, írók, sportolók és egyebek mondták az ezredforduló előtti meg utáni évtizedben / Zöldi László ; Kaján Tibor rajz. - Budapest : Pallas Kv., 2006. - 230 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-229-184-0 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - humor - aforizma - antológia
894.511-845(082)
[AN 2608710]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5909 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
The 101 Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya / Walt Disney ; [ford. Székely Tamás]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 8.)
ISBN 963-628-442-3 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2611305]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Walt Disney ; [ford. Kun Lászlóné]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 3.)
ISBN 963-628-443-1 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2611302]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
The wild (magyar)
   Vadkaland / Disney ; [ford. Szabadfalvi András]. - Budapest : Egmont, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 47.)
ISBN 963-628-415-6 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608552]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2006.
   Hamupipőke. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Bársonyos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-420-X kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607891]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2006.
   Hófehérke és a hét törpe. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Bársonyos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-421-8 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607893]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2006.
   Hüvelyk Matyi : olvasó- és színezőkönyv. - [Tyukod] : Black & White, [2005]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9622-43-5 fűzött
kifestőkönyv
087.5(084.1)
[AN 2607669]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2006.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc Meseországban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8161-8 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607101]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2006.
   A kis hableány. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Bársonyos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-423-4 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607892]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2006.
Lawson, Peter
At the farm (magyar)
   A tanyán : használd a tömlőt, és legyél a történet részese! / [ill. Peter Lawson] ; [írta David Kinefield]. - [Pécs] : Alexandra, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x21 cm. - (Apró segédek)
Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-355-1 kötött
képeskönyv
087.5
[AN 2607403]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2006.
Lawson, Peter
At the garage (magyar)
   A szervizben : használd a tömlőt, és legyél a történet részese! / [ill. Peter Lawson] ; [írta David Kinefield]. - [Pécs] : Alexandra, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x21 cm. - (Apró segédek)
Ford. Búza Virág
ISBN 963-369-354-3 kötött
képeskönyv
087.5
[AN 2607401]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2006.
   Nyári vidámságok / A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Egy esztendő Micimackóval)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-415-3 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607900]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2006.
   Őszi levélhullás / A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Egy esztendő Micimackóval)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-416-1 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607901]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2006.
Rodríguez, Teresa
   Bambi és más mesék : 4 klasszikus mese / [szöveg Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Berkics Erika]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [66] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Legkedvesebb meséim)
Tart.: A hamelni furulyás ; Hófehérke és a hét törpe ; Bambi ; Az égig érő paszuly. - A ford. a "Cuentos dorados 4." c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-083-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608330]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2006.
Rodríguez, Teresa
   Piroska és a farkas és más mesék : 4 klasszikus mese / [szöveg Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Berkics Erika]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [66] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Legkedvesebb meséim)
Tart.: A dzsungel könyve ; Piroska és a farkas ; A három kismalac ; Pán Péter. - A ford. a "Cuentos dorados 3." c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-082-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608340]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2006.
Rodríguez, Teresa
   A rút kiskacsa és más mesék : 4 klasszikus mese / [szöveg Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Berkics Erika]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [66] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Legkedvesebb meséim)
Tart.: A három medve ; Hüvelyk Matyi ; A rút kiskacsa ; Csipkerózsika. - A ford. a "Cuentos dorados 2." c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-081-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608335]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2006.
Rodríguez, Teresa
   A vitéz szabólegény és más mesék : 4 klasszikus mese / [szöveg Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Berkics Erika]. - Pécs : Alexandra, 2005. - [66] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Legkedvesebb meséim)
Tart.: Alice Csodaországban ; A vitéz szabólegény ; Csizmás kandúr ; Hamupipőke. - A ford. a "Cuentos dorados 1." c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-080-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608338]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2006.
   A Szépség és a Szörnyeteg. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Bársonyos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-422-6 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607894]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2006.
   Tavaszi virágzás / A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Egy esztendő Micimackóval)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-414-5 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607899]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2006.
   Téli csodák / A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján. - Debrecen : TKK, [2006]. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Egy esztendő Micimackóval)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-417-X kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2607895]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5928 /2006.
Elekes Andor (1950-)
   Tényállás / Derzsi Elekes Andor. - Budapest : [Elekes A.], 2006. - 3 db ; 30 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 963-460-613-X fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2608150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [228] fol. : ill.
ISBN 963-460-614-8
Budapest - lakásügy - ezredforduló - dokumentum
351.778.5(439-2Bp.)(093)
[AN 2608155] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [147] fol.
ISBN 963-460-615-6
Budapest - ügyvédi iroda - jogeset - 20. század
347.965.8(439-2Bp.) *** 331.109.64 *** 34.096(439)(092)Rácz_L.
[AN 2608156] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [178] fol.
Egyes szövegrészek angol nyelven is
ISBN 963-460-616-4
Románia - belpolitika - állami terror - 1945 utáni időszak
323(498)"198" *** 323.282(498)
[AN 2608159] MARC

ANSEL
UTF-85929 /2006.
   A népességtől a természeti erőforrásokig : tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapjára / szerk. Kiss Éva ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME KTK, 2006. - 361 p. : ill. ; 26 cm
Rétvári László műveinek vál. bibliográfiája: p. 353-361.
ISBN 963-9364-65-7 kötött
Magyarország - földrajz - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
082 *** 911.3(439) *** 911.2(439) *** 012Rétvári_L.
[AN 2607794]
MARC

ANSEL
UTF-8