MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:48:22
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5930 /2006.
Czike László
   A pokol legalsóbb bugyra : a Magyar Közszolgálati Televízió : Peták István elnök főtanácsadója voltam 1997-ben : kortörténeti esszégyűjtemény időrendi sorban elbeszélve / Czike László. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2006. - 312 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-096-3 kötött : 2499,- Ft
Magyar Televízió (Budapest)
Magyarország - televíziószervezet - ezredforduló
791.9.097(439)MTV"199" *** 654.197
[AN 2609913]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2006.
Marinov Iván
   Legendavadászat : szóbeszédek, tévhitek, átverések nyomában / [Marinov Iván, Dezső András, Pál Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 963-7525-86-6 fűzött : 3200,- Ft
újságírás - internet - művelődéstörténet - ezredforduló - magyar irodalom - kommunikáció - publicisztika
070(100)"200"(089.3) *** 681.324 *** 930.85(100)(089.3) *** 177.24 *** 316.77 *** 894.511-92
[AN 2609622]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5932 /2006.
Constant, Alphonse Louis
Livre des splendeurs (magyar)
   A ragyogás könyve : [bevezetés a hermetikus hagyományba] : [a tarot, a kabbala, a számmágia és a szabadkőművesség belső misztériumai] / Eliphas Lévi ; [ford. Kozma Mihály, Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 963-9654-03-5 fűzött : 2500,- Ft
misztika - zsidó vallás - Kabbala
133 *** 296.65
[AN 2609566]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2006.
Emoto Masaru
Mizu wa kotae o shitte iru (magyar)
   A víz rejtett bölcsessége / Masaru Emoto ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 213 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-528-844-1 fűzött : 2590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2615096]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2006.
   A fehérmágia titka : [receptek és praktikák varázsláshoz] / [szerk. és összeáll. Császári Éva]. - [Onga] : Pythia, [2006]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-86896-7-6 fűzött : 2500,- Ft
mágia
133.4
[AN 2609572]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2006.
Guénon, René
Initiation et réalisation spirituelle (magyar)
   Beavatás és spirituális megvalósítás / René Guénon ; [ford. Bencze Tamás]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2006. - 237, [2] p. ; 20 cm
A függelékben Julius Evola: A beavatási "regularitás" határairól és László András: A metafizikai megvalósítás regularitása és lényege c. tanulmányával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86027-8-3 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2608806]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2006.
Guénon, René
Le règne de la quantité et les signes des temps (magyar)
   A mennyiség uralma és az idők jelei / René Guénon ; [ford. Buji Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2006. - 313, [5] p. ; 20 cm
Megj. "A hagyomány és a transzcendencia iskolája" címmel is
ISBN 963-86027-9-1 fűzött : 2400,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2608804]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2006.
Jaxon-Bear, Eli
Sudden awakening (magyar)
   Mit akarsz valójában? : [a felébredés élménye] / Eli Jaxon-Bear ; [ford. Vörös Ákos]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-891-3 kötött : 2490,- Ft
okkultizmus - személyiség-lélektan
133.25 *** 159.923
[AN 2609476]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2006.
Kássa László (1959-)
   Titkos gyakorlatok a csakrák mágikus felébresztéséhez / G. S. Frater P. A. X. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 57 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9654-04-3 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2609563]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2006.
The Kybalion (magyar)
   A Kybalion : három beavatott tolmácsolásában. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9654-02-7 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2609577]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2006.
Mathews, Patrick
Never say goodbye (magyar)
   Sohase mondd, hogy vége! : egy médium történetei arról, hogyan léphetünk kapcsolatba eltávozott szeretteinkkel / Patrick Mathews ; [ford. Vincze Judit Andrea]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-369-494-9 fűzött
szellemidézés
133.9
[AN 2610358]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2006.
Müller Péter (1936-)
   Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 293 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-782-8 kötött : 2980,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2615091]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2006.
Steiner, Rudolf
   Az imáról : a Miatyánk ezoterikus jelentése / Rudolf Steiner ; [ford. Ladányi Lóránt]. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 101 p. ; 20 cm
A vál. és a ford. az "Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9654-05-1 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika - kereszténység - ima
133.25 *** 243 *** 226.91
[AN 2609547]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2006.
Ursinyi Julianna Ágnes
   Virrasztok a világ felett / Ursinyi Julianna Ágnes ; [fotók Helli Hajnalka]. - [Budakalász] : Tellusz Kft., [2006]. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-633-8 fűzött : 1980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2609642]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2006.
Virtue, Doreen
Chakra clearing (magyar)
   Csakra tisztítás : spirituális képességeink felélesztése a gyógyítás és tudás érdekében / Doreen Virtue ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2006. - 81 p. ; 22 cm + CD
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9436-39-9)
ezoterika
133.25
[AN 2609755]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5945 /2006.
Bodnár László (1940-)
   Nemzeti parkok a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus Bt., 2006. - 267 p., [76] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 963-229-233-2 kötött
Kárpát-medence - nemzeti park
502.4(4-11)
[AN 2611077]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2006.
Gőri Szilvia
Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja (angol)
   Restoration of pannonic steppes and marshes : LIFE-Nature project in the Hortobágy National Park, 2002-2005 / [text Szilvia Gőri, István Kapocsi] ; [photos Szilvia Gőri et al.] ; [ill. Gyula Nagy] ; [map Tamás Gábor] ; [ed. Hortobágy National Park Directorate]. - Debrecen : Hortobágy Nat. Park Directorate, [2006]. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - tájalakítás - környezetvédelem - nemzeti park
504.54(439Hortobágy) *** 502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 504.06(439Hortobágy)
[AN 2610136]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2006.
Gőri Szilvia
   Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja : LIFE-Nature program a Hortobágyi Nemzeti Parkban, 2002-2005 / [írta Gőri Szilvia és Kapocsi István] ; [fotók Gőri Szilvia et al.] ; [rajzok Nagy Gyula] ; [térk. Gábor Tamás] ; [kiad. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság]. - Debrecen : HNP, [2006]. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - tájalakítás - környezetvédelem - nemzeti park
504.54(439Hortobágy) *** 502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 504.06(439Hortobágy)
[AN 2610673]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2006.
Mojetta, Angelo
Mediterranean sea (magyar)
   A Földközi-tenger / [szöveg Angelo Mojetta] ; [ill. Alessandra Arnoletti et al.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Víz alatti világ)
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-369-462-0 fűzött
Földközi-tenger - természeti környezet - tenger
502(262)
[AN 2609450]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5949 /2006.
Eperjesi Ferencné
   Gazdasági matematika / Eperjesi Ferencné, Jámbor Balázs ; szerk. Csernyák László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Felsőfokú szakképzés (keretcím)
ISBN 963-19-5801-9 fűzött : 3860,- Ft
gazdasági matematika - egyetemi tankönyv
51-7(075.8) *** 519.86(075.8) *** 33(075.8)
[AN 2609774]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2006.
Kovács Péter (1978-)
   Válogatott fejezetek statisztikából : többváltozós statisztikai módszerek / Kovács Péter, Petres Tibor, Tóth László. - Szeged : JATEPress, 2006. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
Fűzött
statisztikai elemzés - egyetemi tankönyv
519.237(075.8)
[AN 2609848]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2006.
Lukács Ottó (1933-1995)
   Matematikai statisztika : példatár / Lukács Ottó. - 5. utánny. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 569 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Bibliogr.: p. 560-564.
ISBN 963-16-3036-6 fűzött
matematikai statisztika - példatár
519.22(076)
[AN 2608372]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5952 /2006.
Király Béla (1928-)
   Dinamika : kinematika, kinetika, rezgéstan / Király Béla. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2006. - VI, 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-661-721-X fűzött
dinamika - egyetemi tankönyv
531.3(075.8)
[AN 2610583]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5953 /2006.
   Káprázatos kövek : egy királyi gyűjtemény Spanyolországból : a világ legnagyobb csiszolt drágakő-kiállítása / [szerk. Holler Judit] ; [a kiállítás létrehozásában közrem. ... Ana Alcaraz et al.] ; [rend., közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Termtud. Múz., cop. 2005. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7093-87-7 fűzött
drágakő - kiállítási katalógus
549.091 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2609186]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5954 /2006.
   A Balaton / szerk. Szlávik Lajos. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Int., 2005. - 477 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Vízügyi közlemények, ISSN 0042-7616, 2005. évi kszáma. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
Balaton - vízgazdálkodás - vízrendezés
556.18(439)(282.2Balaton) *** 626/627
[AN 2611508]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2006.
   Földtani és felszínalaktani értékek védelme : a 2002. október 4-5-én az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke szervezésében megrendezett Geomorfológus Találkozó előadásai / szerk. Dobos Anna, Ilyés Zoltán ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola Földrajzi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék]. - Eger : EKF Földrajz Tansz. : EKF Környezettud. Tansz., 2005. - 382 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9417-28-9 fűzött
geomorfológia - tájökológia - konferenciakiadvány
551.4 *** 504.54 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2608774]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2006.
Péntek Kálmán (1956-)
   Karsztosodó mészkő térszínek lepusztulásának matematikai leírása : a lineáris modell / Péntek Kálmán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2005. - 44 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 32.)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-9438-44-8 fűzött
karsztosodás - mészkő - differenciálegyenlet - disszertáció
551.435.8 *** 552.54 *** 517.962.2
[AN 2608913]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5957 /2006.
Bécsy László (1943-)
   Magyarország legszebb pillangói / Bécsy László. - [Budapest] : Anno, 2006. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-404-6 kötött
Magyarország - állatföldrajz - lepke
595.78 *** 591.9(439)
[AN 2610063]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2006.
Gabbi, Giorgio
Shells (magyar)
   Kagylók és csigák : útmutató a tenger ékszereihez / írta Giorgio Gabbi ; rajz. Monica Falcone ; ford. Rácz Éva. - Pécs : Alexandra, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Víz alatti világ)
ISBN 963-369-461-2 fűzött
csiga - kagyló - fauna - óceán
594.1/.3 *** 591.9(26)
[AN 2609432]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2006.
Mojetta, Angelo
The coral reef (magyar)
   A korallzátonyok / [Angelo Mojetta]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Víz alatti világ)
Ford. Badár Balázs
ISBN 963-369-460-4 fűzött
tengeri állat
591.9(26) *** 551.351
[AN 2609442]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2006.
Mojetta, Angelo
Sharks (magyar)
   Cápák / [szöveg Angelo Mojetta] ; [rajz. Monica Falcone, Elisabetta Ferrero]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Víz alatti világ)
Ford. Adorján Gábor
ISBN 963-369-502-3 fűzött
cápa
597.31
[AN 2609425]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2006.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / [írta és fényképezte] Rimóczi Imre. - Budapest : Szépia, 1993-. - ill., színes ; 20 cm
Kiad.: 3. köt. Tudomány Kiadó, 4. köt. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 5. köt.- Szaktudás Kiadó Ház. - Az első köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 28508
ISBN 963-7849-10-6 *
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 51896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2005. - 154 p.
ISBN 963-9553-82-4 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2611106] MARC

ANSEL
UTF-85962 /2006.
Szentágothai János Tudásközpont (Budapest)
Molekuláris és info-bionikai kutatások a medicinában (angol)
   Molecular biology and info-bionics in medical research : annual report 2005 / Szentágothai János Knowledge Centre. - [Budapest] : Szentágothai J. Knowledge Centre, [2005]. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
molekuláris biológia - bionika - kórtan
577.2 *** 573.7 *** 62 *** 616
[AN 2609163]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2006.
Szentágothai János Tudásközpont (Budapest)
   Molekuláris és info-bionikai kutatások a medicinában : szakmai beszámoló 2005 / Szentágothai János Tudásközpont. - [Budapest] : Szentágothai J. Tudásközp., [2005]. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
molekuláris biológia - bionika - kórtan
577.2 *** 573.7 *** 62 *** 616
[AN 2609101]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2006.
Würtz, Maurizio
Dolphins and whales (magyar)
   Delfinek és bálnák / [szövegek és ábrák Maurizio Würtz, Nadia Repetto] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Víz alatti világ)
ISBN 963-369-503-1 fűzött
tengeri emlős
599.5
[AN 2609307]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5965 /2006.
   Aktualitások a kardiológiában : XI. Debreceni Kardiológiai Napok : 2006. március 1-4. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : [DE], [2006]. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9070-66-1 fűzött
szívgyógyászat - konferenciakiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2608877]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2006.
Bényei Mária, K. (1965-)
   Numerológia mindenkinek : a számok titkos üzenete / Soror Splendor. - [Onga] : Pythia, [2006]. - 58 p. : ill. ; 16 cm. - (Kis ezotéria, ISSN 1787-8888 ; 1.)
ISBN 963-86896-3-3 fűzött : 1300,- Ft
számmisztika
159.961.335 *** 133
[AN 2599134]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2006.
Beythe András (1564-1599)
   Fives könüv : fiveknek és faknac nevökröl, termezetökröl es hasznokrul / irattatot ... Dioscoridesnek es Matthiolusnak ... irasokbul Beythe Andras altal. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - [8] p., 135 fol., [24] p. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Az 1595-ben Németújváron, Manlius János által nyomtatott mű reprintje. - Kétoldalas nyomással
ISBN 963-09-4841-9 fűzött
Magyarország - gyógynövény - 16. század - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 615.89(439)"15" *** 094/099.07
[AN 2609814]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2006.
Dános Béla (1929-)
   Farmakobotanika : a gyógynövénytan alapjai : kemotaxonómia / Dános Béla. - 3. jav. kiad. - Budapest : Argumentum, 2006. - 484 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 443-449.
Kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-446-204-9)
gyógynövény - egyetemi tankönyv - növényhatározó
615.322(075.8) *** 582(083.71)
[AN 2608374]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2006.
   Egészségügy a határon innen és túl : magyar és kárpátaljai egészségügyi dolgozók találkozója : határmenti régiós szakmai együttműködés, továbbképzés : [2005. május 25-től - 2005. szeptember 21-ig] / [rend., közread. a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő]. - Fehérgyarmat : Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő, [2006]. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és ukrán nyelven
ISBN 963-219-543-4 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - Magyarország - Kárpátalja - orvostudomány - egészségügy - pályázat - konferenciakiadvány
61 *** 06.063 *** 061.3(477-2Beregszász) *** 364.444(439.161) *** 364.444(477.87)
[AN 2609812]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2006.
Feldmár András (1940-)
   Apró részletekben = Minute particulars / Feldmár András. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2006. - 200, [2] p. ; 20 cm
Ford. Révbíró Tamás. - Csak magyar nyelven
Fűzött : 2680,- Ft (hibás ISBN 963-216-802-X)
lélektan - pszichoterápia
159.9 *** 615.851
[AN 2615053]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2006.
Feuer Mária (1951-)
   Gyermekrajzok vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben / Feuer Mária ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2006. - 107 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 99-105.
ISBN 963-463-801-5 fűzött
gyermeklélektan - gyermekrajz
159.922.75
[AN 2610899]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2006.
Fülöp József (1908-1986)
   A csípőizület reumás megbetegedéseinek röntgendiagnosztikája / Fülöp József ; [szerk., a szöveget gond. és kiegész.] Réti G. Péter. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-960-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
csípő - reuma - izületi betegség - röntgendiagnosztika
616.728.2-002.77-073.75
[AN 2609871]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2006.
Goodall, Jane
Harvest for hope (magyar)
   A remény gyümölcsei : kalauz az ésszerű táplálkozáshoz / Jane Goodall ; Gary Mc Avoy és Gail Hudson közreműködésével. - Budapest : Athenaeum, [2006]. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Kövesdi Miklós
ISBN 963-9615-19-6 kötött : 2690,- Ft
egészséges táplálkozás - biogazdálkodás - ökológia
613.2 *** 631.147 *** 504.75
[AN 2610426]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2006.
   Hatóanyagok, készítmények, terápia : fókuszban a diabetológia / főszerk. Winkler Gábor ; [szerzők Balogh Zoltán et al.]. - Budapest : Melinda K., [2006]. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Fókuszban a diabetológia. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött (hibás ISBN 963-85822-2-7)
cukorbetegség - gyógyszer
616.379-008.64 *** 615.245
[AN 2610429]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2006.
Höjer, Dan
Lilla snippaboken (magyar)
   Kis puncikönyv / Dan Höjer ; [ill.] Gunilla Kvarnström ; [ford. Szappanos Gábor]. - Utánny. - Budapest : Presskontakt, 2006. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9503-13-4 kötött : 1890,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 2611998]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2006.
Horányi Katalin (1947-)
   Életfilozófia : személyiségünk koronája / Horányi Katalin. - Budapest : Mérték K., 2006. - 318 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 316-318.
ISBN 963-7304-71-1 fűzött
önismeret - személyiségfejlesztés - lelki élet
613.865 *** 159.922
[AN 2610173]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2006.
   Legjobb gyógymód a megelőzés : életmód tanácsadó és szakácskönyv / [szerk. ... Suller Attila] ; [szerzők Mojzesné Székely Katalin et al.] ; [közread. a] Fény Felé Alapítvány. - Debrecen : Fény Felé Alapítvány, 2006. - 131 p., [13] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-229-468-8 kötött
India - nemzeti étel - egészséges táplálkozás - ételspecialitás - védizmus - életvezetés - szakácskönyv
613.2 *** 294.118 *** 641.568(540)(083.12)
[AN 2609884]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2006.
Milassin Márta (1948-)
   Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről : IV. számú, hivatalos lista, 2006 / írta és összeáll. Milassin Márta, Pechó Zoltán ; [kiad. a] "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya. - Budapest : "Johan Béla" Orsz. Epidemiológiai Közp., 2006. - 163 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - egészségügyi szolgáltatás - fertőző betegség - fertőtlenítőszer - jegyzék
614.48 *** 615.28(439)(083.74)
[AN 2609824]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2006.
Orloff, Judith
Positive energy (magyar)
   Pozitív energia / Judith Orloff ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 411 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [412].
ISBN 963-528-892-1 fűzött : 3190,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2609837]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2006.
Preparing for adolescence - group guide (magyar)
   Felkészülés a serdülőkorra : tanfolyam, mely segít a fiataloknak átvészelni az előttük álló változás éveit : munkafüzet / [közread. az Új Remény Alapítvány]. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2006. - 143 p. : ill. ; 29 cm
Kész. Dobson, James azonos c. könyve alapján
ISBN 963-86507-6-1 fűzött
serdülőkor
613.96
[AN 2611019]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2006.
Rácz Gábor (1928-)
   Aromaterápia mindenkinek / Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet. - Budapest : Aromax Rt., 2005. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 963-00-4831-0 fűzött
illóolaj - természetgyógyászat
615.89 *** 665.52/.54
[AN 2608371]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2006.
Rama Swami
Yoga and psychotherapy (magyar)
   Jóga és pszichoterápia : a tudat evolúciója / Szvámí Ráma, R. Ballentine, Szvámí Adzsaja ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2006. - 380 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9436-40-2 kötött : 2490,- Ft
jóga - pszichoterápia
615.851.86
[AN 2609758]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2006.
Singer Magdolna (1952-)
   Asszonyok álmában síró babák : születés és gyász / Singer Magdolna. - Budapest : Jaffa, 2006. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-9604-20-8 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia - vetélés - művi abortusz - anya
613.865 *** 618.39 *** 316.37-055.26
[AN 2609616]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2006.
Soesman, Albert
De twaalf zintuigen (magyar)
   Tizenkét érzék : bevezetés az antropozófiai gondolkodásmódba Rudolf Steiner érzékszervekről írott tanulmánya alapján / Albert Soesman ; [ford. Hegedűs Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Kláris, cop. 2006. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984)
ISBN 963-86658-9-0 fűzött : 1500,- Ft
érzékelés - lélektan - antropozófia
159.937 *** 141.333 *** 612.821.8
[AN 2609790]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2006.
Tápainé Bajnay Márta
   Gátizomtorna : vizelettartási zavarok kezelése gyógytornával / Tápainé Bajnay Márta, Friedrichné Nagy Andrea, Kovácsics Anikó. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., 2006. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 109-110.
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-7746-99-4)
gyógytorna - vizelés
615.825 *** 616.62-008.22 *** 613.71
[AN 2615136]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2006.
   Vascularis neurologia / szerk. Nagy Zoltán ; [szerzők Baraczka Krisztina et al.]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2006. - 572 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : 9990,- Ft (hibás ISBN 963-7746-52-8)
agyvérzés - kézikönyv
616.831-005(035)
[AN 2611094]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2006.
Wu Bin Jiang
Dr. Wu's head massage (magyar)
   Dr. Wu-féle fejmasszázs : öregedést lassító holisztikus gyógyterápia / Wu Bin Jiang ; [ford. Gervai Miklós András]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2006. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-60-6 fűzött : 2380,- Ft
Kína - természetgyógyászat - masszázs - fej
615.82 *** 615.89(510)
[AN 2610077]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2006.
Zweig, Stefan
Die Heilung durch den Geist (magyar)
   A lélek orvosai : Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud / Stefan Zweig ; [... fordítói ... Szegő István, ... Kovács György, ... Horváth Zoltán]. - [Budapest] : Kairosz, [2006]. - 386 p. ; 20 cm. - (Orvostörténeti ritkaságok, ISSN 1786-0628 ; 3.)
ISBN 963-7510-20-6 fűzött : 3900,- Ft
Mesmer, Friedrich Anton
Eddy, Mary Baker-
Freud, Sigmund (1856-1939)
Németország - Egyesült Államok - Ausztria - orvos - pszichiáter - pszichológus - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
61(73)(092)Baker-Eddy,_M. *** 61(430)(092)Mesmer,_F._A. *** 159.964.2(436)(092)Freud,_S. *** 616.89 *** 159.9
[AN 2610740]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5989 /2006.
Sziklavári János (1921-)
   A forrasztott vasgyártás korszaka Diósgyőrben, 1170-1880 / Sziklavári János. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt. : Pfliegler J. F. Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2005. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 16.)
Bibliogr.: p. 215-217.
Fűzött
Diósgyőr - vaskohászat - acélgyártás - iparvállalat - 18. század - 19. század
669.1(439-2Diósgyőr)"17/18" *** 669.18 *** 061.5(439-2Diósgyőr)(091)
[AN 2609856]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5990 /2006.
Benkő Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus módszerek : kezdőknek, középhaladóknak / Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan. - 14. jav. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2006, cop. 2004. - [4], X, 555 p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 549-550.
ISBN 963-618-322-8 fűzött : 2968,- Ft
programnyelv - C
519.682C
[AN 2615352]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2006.
Networkshop (2006) (Miskolc)
   Networkshop 2006 : Miskolci Egyetem, Miskolc, 2006. április 19 - április 21. : tutoriálok, 2006. április 18. : konferencia anyag. - [Budapest] : [NIIF Iroda], [2006]. - 150 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Iroda. - Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
Fűzött
számítógép-hálózat - tartalomszolgáltatás - konferenciakiadvány
681.324 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2609797]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2006.
Nógrádi László (1960-)
   Acces XP alapokon : ECDL adatbázis-kezelés modul / Nógrádi László. - Győr : Nógrádi PC Suli, 2005. - 144 p. : ill. ; 29 cm
ECDL tananyag (keretcím)
ISBN 963-86949-0-4 fűzött : 1290,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access(078)
[AN 2609716]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2006.
Nógrádi László (1960-)
   PC suli XP alapokon : [ECDL tananyag] / Nógrádi László ; [közread. a Nógrádi PC Suli Kft.]. - [Győr] : Nógrádi PC Suli, 2004-. - 29 cm
ISBN 963-216-687-6
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2545289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 334 p. : ill.
ISBN 963-216-689-2 fűzött : 2490,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2609717] MARC

ANSEL
UTF-85994 /2006.
Nógrádi László (1960-)
   PowerPoint XP alapokon : ECDL prezentáció modul / Nógrádi László. - Győr : Nógrádi PC Suli, 2006. - 40 p. : ill. ; 29 cm
ECDL tananyag (keretcím)
ISBN 963-86949-1-2 fűzött : 490,- Ft
prezentációs grafika - tankönyv
519.688PowerPoint_XP(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2610309]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2006.
Weinmann, Elaine
Photoshop CS2 for Windows and Macintosh (magyar)
   Photoshop CS2 : Windows és Macintosh / Elaine Winmann[!Weinmann] és Peter Lourekas ; [ford. Mohai Gábor]. - Budapest : Panem, 2006. - 575 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-453-8 fűzött : 4900,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2610411]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5996 /2006.
Frössel, Frank
   Falak utólagos víztelenítése és szigetelése / Frank Frössel ; [ford. Csukás Judit et al.]. - [Budapest] : Terc, cop. 2006. - 220 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9535-35-4 fűzött : 4900,- Ft
épületszigetelés
699.82
[AN 2609659]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2006.
   Mit, mennyiért? : építőipari költségbecslési egységárgyűjtemény / [közrem. Temesvári Jenő]. - Budapest : M. Mediprint, cop. 2006. - 135 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8114-45-2 fűzött : 2800,- Ft
építőipar - becslés - árajánlat
69.003.12(083.78)
[AN 2611280]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2006.
Országos Közművesítési Konferencia (7.) (2006) (Székesfehérvár)
   VII. Országos Közművesítési Konferencia : építés-felújítás : Székesfehérvár, 2006. március 30. / szerv. Magyar Társaság a Feltárásnélküli Közműtechnológiákért. - [Budapest] : MTF Közműtechnológiákért, [2006]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
közmű - felújítás - konferenciakiadvány
696.059 *** 624.1 *** 711.8 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2609033]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5999 /2006.
Dulin Jenő (1936-)
   A Sirocco / Dulin Jenő. - [Budapest] : "Dimenzió" Ingatlan Kft., cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-219-879-4 kötött
Magyarország - vitorlás hajó
629.125.12 *** 797.14(439)
[AN 2610020]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6000 /2006.
Balikó Sándor
   A szója termesztése / Balikó Sándor, Bódis László, Kralovánszky U. Pál. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 217 p., IV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 963-286-272-4 kötött
növénytermesztés - szója
633.34 *** 635.655
[AN 2609787]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2006.
   Házikerti kézikönyv / szerk. Lelkes Lajos ; [írta Bálint Katalin et al.] ; [... közrem. Mezei Ottóné, Sárközy Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2000. - 460 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-264-3 kötött
kertészet
634
[AN 2613830]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2006.
Jacobi, Karlheinz
Rosen (magyar)
   Rózsák gondozása / Karlheinz Jacobi ; [ford. Mőcsényi Mihályné]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2006], cop. 1993. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
Megj. "Rózsák" címmel is
ISBN 963-286-281-3 kötött
amatőr kertészkedés - rózsa
635.9 *** 582.734
[AN 2613855]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2006.
Lászay György
88 színes oldal az évelőkről (új kiadása)
   Évelő virágok / írta Lászay György ; a ... felvételeket Wenszky Béla kész. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2004. - VII, 93 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-279-1 kötött
évelő növény - virágkertészet
635.9
[AN 2612381]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2006.
Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület. Országos tudományos diákköri konferencia (16.) (2006) (Mosonmagyaróvár)
   A MÉTE XVI. Országos tudományos diákköri konferenciája előadásainak összefoglalói : Mosonmagyaróvár, 2006. április 19. / [szerk. Krász Ádám] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. - Mosonmagyaróvár : NYME MÉTE, [2006]. - 73 p. ; 21 cm
Fűzött
élelmiszeripar - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
663/664 *** 378.184 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2611242]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2006.
Manke, Elisabeth
1x1 der Zimmerpflanzenpflege (magyar)
   Szobanövények gondozása / Elisabeth Manke ; [ford. Lászay György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2006]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
Megj. "Szobanövény-ápolási 1x1" címmel is
ISBN 963-286-282-1 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2613849]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2006.
Mihók Sándor (1950-)
   Lófajták / Mihók Sándor, Pataki Balázs. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2003. - 146 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 963-286-277-5 kötött

636.1
[AN 2613672]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2006.
Nagy József (1938-)
   A sárga- és görögdinnye / Nagy József ; [társszerzők Bisztray György et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 390 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 367-383.
ISBN 963-9553-81-6 kötött
dinnye
635.611 *** 635.615
[AN 2610876]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2006.
   Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2005 : nyolcadik Magyarországi Mezőgazdasági Előrejelzési Konferencia / [szerk. Popp József, Potori Norbert] ; [szerzők Erdész Ferencné et al.] ; [rend., közread. az Agrárgazdasági Kutató Intézet]. - [Budapest] : AKI, 2005. - 107 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 43, 107.
ISBN 963-491-474-8 fűzött
mezőgazdaság - kereskedelem - piac - statisztikai adatközlés
338.43(100)(083.41) *** 339.5(100)(083.41)
[AN 2610923]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2006.
   Ökológiai gazdálkodás a felsőfokú szakképzés hallgatói számára / [szerkbiz. ... Radics László et al.] ; [szerzők Bálint János et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 262-279.
ISBN 963-9553-83-2 fűzött
biogazdálkodás - tankönyv
631.147(078)
[AN 2609916]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2006.
Sulzberger, Robert
Kompost, Erde, Düngung (magyar)
   Komposzt, föld, trágya : az egészséges kerti talaj, a növények tápanyagellátása és trágyázása / Robert Sulzberger ; [ford. Miklódy Dóra]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-59-2 fűzött
komposztálás
631.879.4
[AN 2609932]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2006.
Szántó Matild
88 színes oldal az egy- és kétnyári virágokról (új kiadása)
   Egy- és kétnyári virágok / Szántó Matild. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2004. - VIII, 91 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-278-3 kötött
kertészet - dísznövény
635.92
[AN 2613852]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2006.
   Termelői szerveződések, termelői csoportok a mezőgazdaságban / [szerk. Dorgai László] ; [szerzők Dorgai László et al.]. - Budapest : AKI, 2005. - 106 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2005/4.)
Bibliogr.: p. 87-89. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-477-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - szövetkezet
338.436(439) *** 334.73
[AN 2610979]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6013 /2006.
101 simple suppers (magyar)
   101 egyszerű vacsora : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Orlando Murrin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 210, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-705-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2609949]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2006.
101 veggie dishes (magyar)
   101 vegetáriánus étel : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Orlando Murrin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 210, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-590-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2609960]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2006.
   A család szakácskönyve / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2005. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-426-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2610312]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2006.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegség és diéta : az inzulinnal és az inzulin nélkül kezelt cukorbetegek táplálkozási útmutatója / Fövényi József, Papp Rita ; [a tápanyagtáblázatot Székely Katalin állította össze]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2002. - 199 p. ; 20x20 cm
ISBN 963-242-936-2 fűzött : 1890,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[AN 2611869]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2006.
Hargitai György (1963-)
   33 recept mikrohullámmal lépésről lépésre / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-590-262-X fűzött
mikrohullámú sütő - szakácskönyv
641.539 *** 641.55(083.12)
[AN 2609839]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2006.
Hargitai György (1963-)
   Befőzés lépésről lépésre : 33 recept / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 33 befőzés lépésről lépésre
ISBN 963-590-257-3 fűzött
befőtt - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 2608317]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2006.
Hargitai György (1963-)
   Édesség lépésről lépésre : 33 recept / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 33 édesség lépésről lépésre
ISBN 963-590-258-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2609841]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2006.
Hargitai György (1963-)
   Sajtos finomság lépésről lépésre : 33 recept / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 33 sajtos finomság lépésről lépésre
ISBN 963-590-259-X fűzött
sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3
[AN 2609804]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2006.
Hargitai György (1963-)
   Saláta lépésről lépésre : 33 recept / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 33 saláta lépésről lépésre
ISBN 963-590-261-1 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2609834]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2006.
Hargitai György (1963-)
   Szárnyas finomságok lépésről lépésre : 33 recept / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 33 szárnyas finomság lépésről lépésre
ISBN 963-590-260-3 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2609798]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2006.
Kugler Géza
   A legteljesebb nagy házi cukrászat. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 390, [2] p. : ill. ; 23 cm
Szerző Kugler Géza. - Legújabb nagy házi cukrászat (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9622-52-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2610096]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Tojásos ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 117 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 32.)
ISBN 963-679-409-X fűzött
tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.4
[AN 2609964]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2006.
Szelekovszky Rita
   Gyümölcs könyv / Szelekovszky Rita, Valló László. - [Budapest] : Szabad Lap, 2006. - 137 p., [16] t. : ill., színes ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 9.)
Fűzött : 485,- Ft
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 2609888]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6026 /2006.
Biróné Kaszás Éva
   Felelősség a világért : Hannah Arendt gondolkodói útja a totalitarizmus elméletének kidolgozásáig / Biró-Kaszás Éva. - Debrecen : Vulgo, 2005. - 255 p. ; 21 cm. - (Memento könyvek, ISSN 1787-9809 ; 2.)
Bibliogr.: p. 243-255.
ISBN 963-219-926-X fűzött : 2400,- Ft
Arendt, Hannah
Németország - filozófus - 20. század
1(430)(092)Arendt,_H.
[AN 2610630]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2006.
Calder, John
The philosophy of Samuel Beckett (magyar)
   Samuel Beckett filozófiája / John Calder ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Európa, 2006. - 259 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7974-9 fűzött : 1800,- Ft
Beckett, Samuel (1906-1989)
Franciaország - Írország - író - filozófia - 20. század
1(44)(092)Beckett,_S. *** 840(092)Beckett,_S. *** 820(417)(092)Beckett,_S.
[AN 2610347]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2006.
Dávid Katalin (1923-)
   A szép teológiája, mint a művészeti érték megközelítésének módszere / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 150 p., [26] t. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-772-3 fűzött : 1400,- Ft
esztétika - teológia - művészetfilozófia - szépség
111.852 *** 21 *** 7.01
[AN 2610436]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2006.
   Megidézett reneszánsz : Hanák Tibor születésének 75. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia anyaga : [Hanák Tibor emlékkötet] / [szerk. Veres Ildikó]. - Miskolc : [ME BTK], 2006. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 9.)
A 2004. szept. 9-11. között a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszéke által azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Hanák Tibor műveinek bibliográfiája: p. 247.
ISBN 963-661-696-5 fűzött
Hanák Tibor (1929-1999)
Magyarország - filozófus - 20. század - filozófiatörténet - konferenciakiadvány - emlékkönyv
1(439)(092)Hanák_T. *** 1(439)(091) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2610470]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2006.
Schedius Lajos János (1768-1847)
   Doctrina pulcri : Schedius Lajos János széptani írásai / szerk. és a jegyzeteket kész. Balogh Piroska. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 437 p. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 12.)
Schedius Lajos János széptani írásai (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 425-428.
ISBN 963-472-962-2 fűzött : 2100,- Ft
esztétika
111.852 *** 82.01
[AN 2610845]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2006.
Steiner, Rudolf
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
antropozófia
1(436)Steiner,_R.
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Ritmusok a kozmoszban és az emberben ; Hogyan jutunk el a szellemi világ látásához? : 16 előadás : Dornach, 1923. május 30 - szeptember 22. / [ford. Drahos Sándor]. - 2006. - 256 p. : ill.
Egys. cím: Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?
ISBN 963-86578-2-0 kötött
antropozófia
141.333
[AN 2611015] MARC

ANSEL
UTF-86032 /2006.
   A totalitarizmus és a magyar filozófia : tanulmányok / [szerk. Valastyán Tamás]. - Debrecen : Vulgo, 2005. - 283 p. ; 21 cm. - (Memento könyvek, ISSN 1787-9809 ; 1.)
Az MTA-DE Vulgo Kutatócsoport és a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság Filozófia Munkabizottsága által, 2005. ápr. 29-30-án Debrecenben azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-925-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - diktatúra - filozófiatörténet - 20. század - konferenciakiadvány
1 *** 321.64 *** 32.001(439)"19" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2610628]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6033 /2006.
   200 éve született Ranolder János veszprémi püspök : Ranolder-emléknap, Veszprém, 2006. április 26. / [szerk. Trosits András] ; [közread. a] Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2006]. - 48 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Ranolder Emléknap, Veszprém, 2006
ISBN 963-86974-1-5 fűzött
Ranolder János (1806-1875)
Magyarország - püspök - 19. század - konferenciakiadvány
282(439)(092)Ranolder_J. *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2609967]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2006.
Almási Mihály (1945-)
   Kegyelem minden : [önéletrajzi írások, magyarság- és családtörténeti jegyzetek, egyház- és missziótörténeti adalékok] / Almási Mihály ; [kiad. a Jó Pásztor Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Pásztor Alapítvány, cop. 2005. - 783 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-218-419-X kötött
Almási Mihály (1945-)
Magyarország - baptista egyház - egyházi személy - memoár
286.15(439)(092)Almási_M.(0:82-94)
[AN 2610362]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2006.
Böjte Csaba (1959-)
   A fénygyújtogató : Böjte Csaba atyával beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 127 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 8.)
ISBN 963-7510-46-X fűzött : 1500,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - egyházi személy - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53)
[AN 2609911]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2006.
Catechesi preparatorie per il V. Incontro mondiale delle famiglie (magyar)
   Előkészítő katekézis a családok ötödik világtalálkozójára / [ford. Kató Eszter]. - Budapest : Új Ember, 2006. - 45 p. ; 21 cm
Közread. a Pontificium Consilium pro Familia
ISBN 963-9527-98-X fűzött
katolikus egyház - lelkipásztorkodás - katekizmus
268 *** 253 *** 282
[AN 2608808]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2006.
Dávid Katalin (1923-)
   Kereszténység és kultúra / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 100 p. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-771-5 fűzött : 1000,- Ft
kereszténység - művelődéstörténet - keresztény művészet
23/28 *** 930.85(100) *** 246
[AN 2610428]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2006.
   Emeljük fel a szívünket! : Imalánc Magyarországért. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 24 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2611255]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2006.
Fejtő Ferenc (1909-)
Dieu, l'homme et son diable (magyar)
   Isten, ember, ördög : elmélkedés a rosszról és a történelemről / Fejtő Ferenc ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 194 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-346-712-8 fűzött : 2300,- Ft
jó és rossz - történetfilozófia - sátánizmus
216 *** 930.1 *** 235.2
[AN 2609748]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2006.
Hagin, Kenneth E.
El Shaddai (magyar)
   El Shaddai : [Isten, aki több mint elegendő, Isten, aki hosszú élettel elégít meg] / Kenneth E. Hagin. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2005. - 48 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven)
ISBN 963-7303-02-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2608463]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2006.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A Második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 963-558-059-2 fűzött : 520,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 2615355]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2006.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
Exercicios espirituales (magyar)
   Lelkigyakorlatok / Loyolai Szent Ignác ; [Hugo Rahner Szent Ignác-életrajzával] ; [Szabó Ferenc bev. tanulmányával] ; [Hevenesi János kommentár-összeállításával]. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2006. - 223 p. ; 18 cm
Ford. Hitter József
Fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 963-9332-69-0)
lelkigyakorlat
248.121
[AN 2608751]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2006.
Jálics Ferenc (1927-)
Cambios en la fe (magyar)
   Fejlődik a hitünk / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné]. - 3. m. kiad. - Kecskemét : Korda, 2006. - 120 p. ; 20 cm
Megj. "Változik a hitünk?" címmel is
Fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-8004-79-7)
világnézet - kereszténység
234.2
[AN 2608900]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2006.
Kandra Kabos (1843-1905)
Magyar mythologia (új kiadása)
   Magyar mitológia / Kandra Kabos. - [Budajenő] : M. Ház, 2006. - 527 p. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9335-19-3 kötött : 3900,- Ft
magyar ősvallás - magyar néprajz - népszokás
299.4(=945.11) *** 398.3(=945.11)
[AN 2610386]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2006.
Kenyon, Essek William
The wonderful name of Jesus (magyar)
   Jézus csodálatos neve : jogaink és kiváltságaink az imában / E. W. Kenyon. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2005. - 134 p. ; 19 cm. - (E. W. Kenyon művei magyar nyelven ; 2.)
ISBN 963-86426-9-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2610541]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2006.
Leloup, Jean-Yves
Introduction aux "vrais philosophes" (magyar)
   Bevezetés az igazi filozófusokhoz : a görög atyák avagy a nyugati gondolkodás elfelejtett tartománya / Jean-Yves Leloup ; [ford. Nagy Zsolt Péter]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 292, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-65-6 fűzött : 3500,- Ft
patrológia - filozófiatörténet - római birodalom kora - kora középkor
276(092) *** 1(3)"00/05"
[AN 2609945]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2006.
Magyar Pál (1959-)
   Az adoráció / [írta Magyar Pál]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2005. - 48 p. ; 15 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-460-566-4)
imádkozás
248.143
[AN 2609320]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2006.
   A mantrák gyógyító ereje : [az univerzum rezonanciája] / [... szerk. ... Ladányi Ákos]. - [Onga] : Pythia, [2006]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-86896-5-X fűzött : 2300,- Ft
imádkozás - indiai vallás - ezoterika
294 *** 291.31 *** 133
[AN 2609556]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2006.
Newbigin, Lesslie
The Gospel in a pluralist society (magyar)
   Evangélium a pluralista társadalomban / Lesslie Newbigin ; [ford. Boros Attila]. - Budapest : Harmat, 2006. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-9564-41-9 fűzött
keresztény egyház - társadalom - együttműködés - evangélium
261 *** 226 *** 316.7
[AN 2609785]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2006.
Nyíri Tamás (1920-1994)
   Lelkünk démonai és angyalai / Nyíri Tamás ; [szerk. Neubauer Irén] ; [... rajz. König Róbert] ; [közread. az] Egyházfórum Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Egyházfórum Alapítvány, 2006. - 223 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1575,- Ft (hibás ISBN 963-8156-32-5)
vallási erkölcs
241
[AN 2612511]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2006.
   Örökké illatozó rózsafüzérek / [összeáll. és átd. Kerekes József]. - Átdolg. kiad. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, [2006]. - 191 p. : ill. ; 15 cm
Kész. Varga Lajos 1910-ben kiadott művének felhasználásával
Fűzött (hibás ISBN 963-460-603-2)
rózsafüzér - ájtatosság
248.158 *** 248.159
[AN 2609722]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Legyetek világító emberek! / Prohászka Ottokár ; [szerk. Kerekes József]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2006. - 63 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-229-169-7 fűzött
katolikus egyház - prédikáció
252 *** 282
[AN 2609326]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2006.
Regőczi István (1915-)
   Az Isten vándora / Regőczi István ; [sajtó alá rend. és szerk. Dobos Marianne]. - [Budapest] : " Táborhegyen" Kútvölgyi Engesztelő Kápolna, [2006]. - 492 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-360-804-X)
Regőczi István (1915-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - memoár
282(439)(092)Regőczi_I.(0:82-94)
[AN 2608482]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2006.
Shaw, Scott
Nirvana in a nutshell (magyar)
   Nirvána dióhéjban : 157 zen meditáció / Scott Shaw ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2006. - 198 p. ; 11 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-59-2 fűzött : 990,- Ft
meditáció - zen buddhizmus
294.321
[AN 2610237]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2006.
   A szentek kincsesháza : szentek és boldogok imái az év minden napjára / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 436 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-778-2 kötött : 1600,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - ima
243 *** 82-97=945.11 *** 82-141=945.11
[AN 2610425]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2006.
Szigeti Jenő (1936-)
   Megtaláljuk sebzett lelkünk gyógyírját / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7Világ, cop. 2006. - 23 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-72-0 fűzött
vallási erkölcs
241
[AN 2611009]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2006.
Turcsik György (1971-)
   Családok imafüzete / [írta Turcsik György]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2006. - 39 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-861-1 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2609325]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2006.
Turcsik György (1971-)
   Édesapák imafüzete / [írta Turcsik György]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2005. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-153-6 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2609322]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2006.
Turcsik György (1971-)
   II. János Pál pápa és a szenvedés / [írta Turcsik György]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2005. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-460-700-4)
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
szenvedés - pápa
248.132 *** 262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 2609323]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2006.
Turcsik György (1971-)
   Legyetek jók, ha tudtok! : gondolatok Néri Szent Fülöp szellemében / [írta Turcsik György]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2006. - 31 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-913-8 fűzött
vallási erkölcs
241
[AN 2609327]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2006.
Turcsik György (1971-)
   Nagyszülők imafüzete / [írta Turcsik György]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2005. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 963-219-154-4 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2609316]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2006.
Turcsik György (1971-)
   A szeretet tíz parancsolata / [írta Turcsik György] ; [rajz. Filei Nikoletta]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2005. - 48 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-155-2 fűzött
szeretet - vallási erkölcs
241.513 *** 241.6
[AN 2609319]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6063 /2006.
   Bihar vármegye az úrbérrendezés idején / szerk. ifj. Barta János és Papp Klára ; [az Erdély-történeti Alapítvány, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár kiadása]. - Debrecen : Erdély-tört. Alapítvány : DE Tört. Int. : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2005. - 386 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-900-2 fűzött
Bihar (vármegye) - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - földesúri birtokjog - úrbérrendezés - történelmi forrás
316.32(439.173)"17" *** 338(091)(439.173)"17"(093) *** 347.268(439.173)"17"(093) *** 930.253(439-2Debrecen)
[AN 2608863]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2006.
Brinszkyné Hidas Zsuzsanna
   Népesedési folyamatok a budapesti agglomerációban / [kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna]. - Budapest : KSH Tájékoztatási Főoszt. Ter. Tájékoztatási Oszt., 2006. - 62 p. : ill. ; 30 cm. - (Közlemények a budapesti agglomerációról, ISSN 0237-921X ; 13.)
ISBN 963-215-940-3 fűzött : 1000,- Ft
Pest (megye) - Budapest - demográfia - városagglomeráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439.153)"199/200"(083.41)
[AN 2609844]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2006.
   Dél-dunántúli regionális ifjúsági helyzetelemzés, 2005 / Makkos Viktória [et al.]. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2005. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9573-17-5 fűzött
Dél-dunántúli régió - ifjúságszociológia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.346.3-053.6(439Dél-Dunántúl)(083.41) *** 304-053.46(439Dél-Dunántúl)(083.41)
[AN 2609874]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2006.
   A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel / szerk. Séllei Nóra. - Debrecen : Csokonai, [2006]. - 344 p. ; 20 cm. - (Artemisz könyvek, ISSN 1585-5643)
Bibliogr.: p. 301-342. és a jegyzetekben
ISBN 963-260-219-6 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-260-216-9)
nőmozgalom - irodalomesztétika - posztmodern
316.37-055.2 *** 396 *** 82.015.19
[AN 2609012]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2006.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   A gentleman születése és hanyatlása : válogatott eszmetörténeti tanulmányok, 1990-2005 / Horkay Hörcher Ferenc. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 206 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : eszmetörténet, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-208-998-7 kötött : 2990,- Ft
eszmetörténet
316.75 *** 14
[AN 2607525]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2006.
Keresztély Tibor
   Statisztika közgazdászoknak : példatár és feladatgyűjtemény / Keresztély, Sugár, Szarvas. - [Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 299 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-5629-6 fűzött : 3600,- Ft
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2609191]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2006.
Radnai Gáborné
   Anyák könyve / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 233, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-25-3 kötött
Magyarország - anya - memoár
316.37-055.52-055.2(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 2610261]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2006.
Síklaki István (1950-)
   Vélemények mélyén : a fókuszcsoport módszer, a kvalitatív közvélemény-kutatás alapmódszere / Síklaki István. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 187 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-09-4857-5 kötött : 3400,- Ft
közvélemény-kutatás - marketing - egyetemi tankönyv
303.425.6(075.8) *** 658.8
[AN 2610406]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2006.
Szabó István
   Bevezetés a szociálpszichológiába / Szabó István. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-19-5490-0 fűzött : 2030,- Ft
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 2615133]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6072 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Mondókák / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-393-X kötött
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2610263]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2006.
   A gömöri magyarság néprajza / szerk. Ujváry Zoltán ; [közread. a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2001-. - 25 cm
ISBN 963-472-516-3
Gömör (vármegye) - magyar néprajz - helytörténet
39(=945.11)(439.134) *** 943.913.4
[AN 925150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2006. - 464 p. : ill.
Bibliogr.: p. 443-460.
Kötött (hibás ISBN 963-472-930-4)
Gömör (vármegye) - magyar néprajz - helytörténet
39(=945.11)(439.134) *** 943.913.4
[AN 2610641] MARC

ANSEL
UTF-86074 /2006.
Kovács Előd (1969-)
   Török népdalok Európától Szibériáig : a magyar népköltészet török kapcsolatairól / Kovács Előd. - Debrecen : Ethnica, 2005. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-350.
ISBN 963-472-921-5 * kötött (hibás ISBN 963-472-921)
néprajz - népköltészet - török népek - magyar néprajz
398(=943) *** 398(=945.11)
[AN 2608866]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2006.
Kriza Ildikó (1939-)
   Ünnepeink : hagyományos népszokások, kalendáriumi ünnepek / Kríza Ildikó. - [Miskolc] : Fabula Humán Szolgáltató Bt., cop. 2006. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-235-9 fűzött
magyar néprajz - népszokás
398.3(=945.11)
[AN 2609737]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2006.
Pivárcsi István
   Boszorkányok könyve / Pivárcsi István. - Budapest : Noran, 2006. - 247, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-7416-68-4 kötött : 1999,- Ft
boszorkány - művelődéstörténet
398.47 *** 930.85(100)
[AN 2610086]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2006.
Szabó László (1939-)
   Gömör és Kishont vármegye paraszti társadalma / Szabó László. - Debrecen : [DE], 2005. - 464 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.: p. 443-460.
ISBN 963-472-930-4 kötött
Gömör és Kishont - magyar néprajz - parasztság
39(=945.11)(439.134) *** 316.343.64(439.134)
[AN 2610565]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2006.
   Szájról szájra, kézről kézre / ... szerk. Papp Kornélia ; [a rajzokat kész. Bereznai Péterné]. - Szentendre : Geobook Hungary, 2006-. - ill. ; 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 926734
magyar néprajz - óvodai nevelés - mozgásos játék - néptánc - mondóka - gyermekkönyv - tanári segédkönyv - népi játék
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 372.363(072) *** 394.3-053.2(=945.11)(072)
[AN 2611100]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 170 p. + 60 mell.
ISBN 963-87093-0-8 fűzött : 1995,- Ft
magyar néprajz - óvodai nevelés - mozgásos játék - néptánc - mondóka - gyermekkönyv - tanári segédkönyv - népi játék
372.363(072) *** 394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2611101] MARC

ANSEL
UTF-86079 /2006.
   A szállást kérő róka : magyar népmesék / rajz. Szendrei Tibor. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 93, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-394-8 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2610088]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2006.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2006], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-286-274-0 kötött
magyar néprajz - naptári szokás - egyetemi tankönyv
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 2613847]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6081 /2006.
   A civil összefogás dilemmái : a Soros Alapítvány konferenciája, 2005. december 8. / [szerk. Szőke Katalin és Nizák Péter]. - [Budapest] : Soros Alapítvány, cop. 2005. - 75 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9049-37-9 fűzött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi szervezet - konferenciakiadvány
323.21(439) *** 061.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2610881]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2006.
Dalmi Sándor
   Vörös polip / Dalmi Sándor. - [Debrecen] : Dalmi S., [2006]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-624-9 fűzött : 999,- Ft
Magyar Szocialista Párt
Hajdú-Bihar (megye) - párt - ezredforduló - per
329(439.165)MSZP"200" *** 347.7(439)"200"
[AN 2609637]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2006.
   Etnikai identitás, politikai lojalitás : nemzeti és állampolgári kötődések / szerk. Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Tér és terep, ISSN 1588-8525 ; 4. (2005). - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-506-654-6 fűzött : 2900,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - magyarság - határon túli magyarság - identitás - kisebbség
323.1(=945.11)(4-11) *** 316.63(=945.11) *** 316.347(=00)(439)
[AN 2611398]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2006.
   Holland - magyar kerekasztal a kormányzati kommunikációról : beszámoló a Budapesten 2005 tavaszán tartott két informális megbeszélésről, a magyar és a holland központi kormányzat kommunikációs szakértőinek részvételével = Dutch - Hungarian round table on government communication : report on two informal meetings in Budapest of communication experts from central government in Hungary and the Netherlands, spring 2005 / szerk. Keltai Ágnes, Vági Péter és Fred Volmer ; [közread. a] Miniszterelnöki Hivatal. - Budapest : MEH, 2006. - 199 p. ; 19 cm
Fűzött
Hollandia - Magyarország - politikai propaganda - tömegkommunikáció - kormány - konferenciakiadvány
328.13.019.5(439) *** 328.13.019.5(492) *** 316.77 *** 659.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2610572]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2006.
Kornfeld Móric (1882-1967)
   Trianontól Trianonig : tanulmányok, dokumentumok / Kornfeld Móric ; közread. Széchenyi Ágnes. - Budapest : Corvina, 2006. - 471 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5370-2 fűzött : 3500,- Ft
Kornfeld Móric (1882-1967)
Magyarország - belpolitika - gazdaságtörténet - politikus - Horthy-korszak - 20. század - levelezés - esszé
323(439)"192/195"(0:82-4) *** 338(091)(439)"192/195"(0:82-4) *** 338(439)(092)Kornfeld_M.(044)
[AN 2610949]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2006.
Kraus, Ota
Továrna na smrt (magyar)
   Hitler halálgyárai : [a fasizmus rémtettei hiteles dokumentumok alapján]. - [Tyukod] : Black & White, 2006. - 307, [4] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Balassa László. - Megj. "Halálgyár" címmel is. - Szerzők Kraus, Ota és Kulka, Erich
ISBN 963-9622-35-4 fűzött
Németország - népirtás - második világháború - koncentrációs tábor
323.12(=924)"1939/1945" *** 341.485(430)"1939/1945" *** 343.819.5(430)"1939/1945"
[AN 2609998]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2006.
Markó György (1954-)
   A Kalef : a Moszkva téri galeri, 1964-1965 / Markó György. - Budapest : H&T, 2005. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Állambiztonság, ügynökök, akták, ISSN 1787-9779 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-410-1 fűzött
Magyarország - ifjúsági mozgalom - ellenállási mozgalom - Kádár-korszak - történelmi forrás
329.78-058.53(439)"196"(093.2)
[AN 2610809]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2006.
Nemere István (1944-)
   Rudolf Hess titokzatos életei és halálai / Stefan Niemayer. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-423-2 fűzött
Hess, Rudolf (1894-1987)
Németország - politikus - 20. század - életrajz
32(430)(092)Hess,_R. *** 943.0"19"
[AN 2610046]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2006.
Nemere István (1944-)
   Szudoplatov, Sztálin bérgyilkosa : egy KGB-tábornok élettörténete / Henry Hamilton. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 222 p. ; 19 cm
ISBN 963-679-438-3 fűzött
Sudoplatov, Pavel
Szovjetunió - terrorista - gyilkosság - 20. század - életrajz
323.285(47)(092)Sudoplatov,_P.
[AN 2610193]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2006.
Nemere István (1944-)
   A zsidóüldözések története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-418-6 fűzött
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 2609907]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2006.
   A politikus Antall József - az európai úton : tanulmányok, esszék, emlékezések a kortársaktól / szerk. Jeszenszky Géza, Kapronczay Károly, Biernaczky Szilárd. - Budapest : Mundus, 2006. - 570 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 20.)
Bibliogr.: p. 545-563.
ISBN 963-9501-41-7 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - rendszerváltás
32(439)(092)Antall_J. *** 323(439)"1989/199"
[AN 2610074]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2006.
   Sodródás helyett.. : a Százak Tanácsa ajánlásai a politikának / [szerk. Szijártó István] ; [Somogyi Győző grafikáival]. - Budapest : [Százak Tanácsa], 2006. - 339, [3] p. : ill. ; 21 cm
A 2004. novembere és 2005. decembere között Budapesten tartott előadássorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-100-X fűzött
Magyarország - nemzettudat - belpolitika - ezredforduló - kultúra - konferenciakiadvány
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 323(439)"200" *** 316.7(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2609868]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2006.
   The United States and Hungary in the twentieth century : part II / ed. by Nándor Dreisziger. - [Toronto] : Hung. Studies Assoc. of Canada ; [Budapest] : Nat. Széchényi Libr., 2005. - 148 p. ; 23 cm
Hungarian studies review, ISSN 0713-8083 ; Vol. 32., nos. 1-2. (2005). - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - külpolitika - amerikai magyarság - 20. század - sajtóügy
327(439)"19" *** 327(73)"19" *** 325.25(=945.11)(73)"19" *** 316.347(=945.11)(73) *** 050(73)"19"
[AN 2611392]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2006.
   A zsidóság és Európa : új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről / Grüll Tibor, Répás László szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7052-27-5 fűzött : 2490,- Ft
zsidóság - antiszemitizmus - történelem - konferenciakiadvány
323.12(=924) *** 930.8(=924)(100) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2610270]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6095 /2006.
Alföldi András (1895-1981)
   Keresztény császárok, pogány Róma / Alföldi András ; [szerk. Patay-Horváth András és Forisek Péter]. - Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 206, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9580-58-9 fűzött : 1900,- Ft
Konstantin (Római Birodalom: császár), I., Nagy
Római Birodalom - uralkodó - egyházpolitika - kereszténység - 4. század
937(092)Konstantin,_I. *** 937"03" *** 322(37)"03"
[AN 2610512]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2006.
Arany Magyar Zsuzsanna (1949-)
   Fejér vármegye levéltára, 1692-1849 / [írta és összeáll. Arany Magyar Zsuzsanna, Erdős Ferenc]. - Székesfehérvár : [Fejér M. Lvt.], 2005. - 182 p. ; 25 cm. - (Fejér megyei történeti évkönyv, ISSN 0301-7532 ; 26.)
Kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-7233-35-0)
Fejér (megye) - levéltár - helytörténet - 17. század - 18. század - 19. század - fondjegyzék
930.253(439-2Székesfehérvár)(083.8) *** 943.911.8"16/18"
[AN 2609172]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2006.
Bejczi Szilvia (1978-)
   Dobrev Klára / Bejczi Szilvia. - [Budapest] : Ringier, 2006. - 126 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Tina könyvek)
ISBN 963-7714-15-4 fűzött : 2990,- Ft
Dobrev Klára (1972-)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)Dobrev_K.(047.53)
[AN 2609792]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2006.
Bogdanos, Matthew
Thieves of Bagdad (magyar)
   Bagdadi tolvajok : hajtóvadászat az Iraki Nemzeti Múzeum eltűnt kincsei után / Matthew Bogdanos ; William Patrick közrem. ; [Bozai Ágota ford.]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 963-7525-91-2 fűzött : 3500,- Ft
Mezopotámia - Bagdad - múzeumi gyűjtemény - műtárgy - rablás
904(358) *** 745 *** 7.074 *** 343.712(567) *** 069(567-2Bagdad)
[AN 2609626]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2006.
Csiffáry Tamás
   A magyar nemzet története : a Szent Korona 1000 éve / Csiffáry Tamás. - Budapest : Titán Computer, [2006], cop. 2004. - 119 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86743-4-2 kötött (hibás ISBN 963-86687-2-5)
magyar történelem
943.9
[AN 2615180]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2006.
Dávid Katalin (1923-)
   Mózes : gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 67 p., [10] t. : ill., főként színes ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-773-1 fűzött : 1100,- Ft
Freud, Sigmund. Der Mann Moses und die monotheistische Religion
Mózes (próféta)
Ausztria - pszichológus - 20. század - zsidó vallás
930.8(=924)(092)Mózes *** 159.964.2(436)(092)Freud,_S. *** 296 *** 299.24
[AN 2610430]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2006.
   Iratok Mezőtúr város török kori történetének időszakából : 1526-1699 / összegyűjt., a latin fordítást elvégezte és közread. Benedek Gyula ; [a jegyzeteket kieg. és a mutatókat kész. Tolnay Gábor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2005. - 377 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 9.)
Bibliogr.: p. 301-304. és a jegyzetekben
ISBN 963-9273-35-X fűzött
Mezőtúr - helytörténet - török hódoltság - történelmi forrás
943.9-2Mezőtúr"15/16"(093.2) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 2608970]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2006.
Kertész István (1942-)
   Hellén államférfiak / írta Kertész István. - Debrecen : TKK, [2006]. - 95 p. : ill ; 24 cm
ISBN 963-596-308-4 kötött
államférfi - ókori Görögország - történelem
938(092)
[AN 2608823]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2006.
Kristó Gyula (1939-2004)
   Magyarország története, 895-1301 / Kristó Gyula ; [a térképeket Sebők László kész.]. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 316 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 963-389-506-5 kötött : 3480,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - Árpád-kor - egyetemi tankönyv
943.9"08/1301"(075.8)
[AN 2608810]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2006.
Marschalek Ákos
   Vászoly és Imre herceg : a hatalom árnyékában / Marschalek Ákos. - Budapest : Westprodukt Kft., 2006. - [4], 223, [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 197-210.
ISBN 963-229-179-4 kötött
Vazul, Árpád-házi (11. sz)
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Árpád-ház
magyar történelem - államalapítás - családtörténet
929.52(439)Árpád-ház *** 943.9"09/10"
[AN 2610423]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2006.
Poór János (1953-)
   Az osztrák örökösödési háború / Poór János ; [a térképeket rajz. Nagy Béla]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 227, [11] p. ; 19 cm + 2 térk.
ISBN 963-203-146-6 fűzött
Európa - Ausztria - történelem - 18. század - hadtörténet
943.6"171/174" *** 940"171/174" *** 355.48(4)"171/174"
[AN 2610277]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2006.
Robert, Jean-Noël
Rome (magyar)
   Az ókori Róma / Jean-Noël Robert ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Korona, 2006. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Korszakok kalauzai, ISSN 1787-873X)
Bibliogr.: p. 300-303.
ISBN 963-9589-49-7 fűzött
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 2609528]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2006.
Sándor György (1924-)
   Sorsunk, Közép-Európa / írta és összeáll. Sándor György. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-7265-30-9 fűzött : 2180,- Ft : 9 EUR
Közép-Európa - történelem
940-191
[AN 2610438]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2006.
Sisa István (1918-)
   Magyarságtükör : nemzet határok nélkül / Sisa István. - Budapest : Püski, 2001 [!2006]. - X, 390 p. : ill. ; 30 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9337-49-8)
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 2608902]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2006.
Smith, Sally Bedell
Grace and power (magyar)
   Hatalom és tisztesség : Jackie és JFK titkos magánélete a Fehér Házban / Sally Bedell Smith ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 531 p., [48] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9368-50-4 kötött
Kennedy, John Fitzgerald
Onassis, Jacqueline Kennedy
Egyesült Államok - politikus - híres ember - nő - 20. század
973(092)Kennedy,_J._F. *** 929(73)Onassis,_J._K.
[AN 2610245]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2006.
Torda István (1942-)
   Professzorok, redaktorok, kalandorok : Pest-budai arcélek / Torda István. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 261 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7437-39-8 kötött : 2700,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - tudós - író - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
930.85(439-2Bp.)"17/19"(092) *** 001(439)"17/19"(092) *** 894.511(092)"17/19"
[AN 2610267]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2006.
Tóth Borbála
   Családfánk, sorsunk rejtett mintázata : genogram a pszichoterápiában / Tóth Borbála. - Budapest : Kairosz, 2006. - 205, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9642-32-0 fűzött : 3200,- Ft
pszichoterápia - családterápia - családtörténet
929.51 *** 615.851 *** 364.044.24
[AN 2610303]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2006.
Végh András (1964-)
   Buda város középkori helyrajza / Végh András. - Budapest : BTM, 2006-. - 29 cm
Buda - helytörténet - középkor - topográfia - történelmi forrás
943.9-2Bp."10/15"(093) *** 911.375(439-2Bp.)"10/15"(093)
[AN 2609793]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 352 p. - (Monumenta historica Budapestinensia, ISSN 0077-1430 ; 15.)
Bibliogr.: p. 337-352.
ISBN 963-9340-54-5 fűzött
Budapest - helytörténet - középkor - történelmi forrás
943.9-2Bp."10/15"(093)
[AN 2609794] MARC

ANSEL
UTF-86113 /2006.
Wittner Mária (1937-)
   "Angyal, vigyél hírt a csodáról!" : Wittner Máriával beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2006. - 123 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 9.)
ISBN 963-9642-13-4 fűzött : 1500,- Ft
Wittner Mária (1937-)
Magyarország - 1956-os forradalom - forradalmár - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
943.9"1956"(092)Wittner_M.(047.53)
[AN 2610349]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2006.
Zeke László (1919-1992)
   Nem mondhattam el senkinek.. : vallomás 1956-ról / Zeke László ; szerk., a jegyzeteket összeáll., valamint a bevezetőt írta Filep Tibor ; [közread. az] Őrváros Debrecen Közalapítvány. - [Debrecen] : Őrváros Debrecen Közalapítvány, [2006]. - 105 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-910-3 kötött
Debrecen - 1956-os forradalom - magyar történelem - helytörténet - memoár
943.9-2Debrecen"1956"(0:82-94)
[AN 2608771]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6115 /2006.
   Bawaz : Geschichte - Brauchtum - Sprache / [Red. Katharina Wild] ; [Autoren Monika Ambach et al.] ; [Hrsg. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Babarc]. - Bawaz : Deutsche Minderheitenselbstverwaltung, 2006. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-577-3 kötött
Babarc - helyismeret - nemzetiség - emigráció - néprajz - magyarországi németek
908.439-2Babarc(=30) *** 316.347(439-2Babarc)(=30) *** 325.25(439-2Babarc)(=30) *** 39(=30)(439-2Babarc)
[AN 2610117]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2006.
Buzás Balázs
   Nepál : a világ teteje / [szöveg Buzás Balázs, Nádai László]. - [Budapest] : Merhavia, cop. 2006. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9172-74-X fűzött
Nepál - útikönyv
915.413.5(036)
[AN 2610929]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2006.
Dávid Katalin (1923-)
   Róma / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 127 p., [18] t. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 963-361-770-7 fűzött : 1200,- Ft
Róma - helyismeret - művészet
908.45-2Roma *** 7(45-2Roma)
[AN 2610434]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2006.
Elekes Andor (1950-)
   Andrássy út [elektronikus dok.] / Derzsi Elekes Andor. - Képek. - Budapest : Derzsi Elekes A., 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-229-878-0
Budapest - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Elekes_A.
[AN 2609133]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2006.
Fábián Róbert
   Lengyelország : útikönyv és térkép / Fábián Róbert ; [... közrem. Bajomi-Lázár Dávid et al.] ; [fotó Bajomi-Lázár Dávid, Fábián Borbála, Visontay Péter] ; [térk. Rémai Csaba]. - [Budapest] : Tábla és Penna, 2006. - 315 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86710-3-3 fűzött : 3990,- Ft
Lengyelország - útikönyv
914.38(036)
[AN 2610517]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2006.
Faix Dóra
   Geografía de América Latina / Faix Dóra. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 255 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-250.
ISBN 963-7338-14-4 fűzött
Latin-Amerika - helyismeret - földrajz
918(=6) *** 908.8(=6)
[AN 2609178]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2006.
   Felvidéki városok / gyűjt., összeáll. és szerk. Sas Péter. - Budapest : Noran, 2006. - 309 p. : ill. ; 29 cm + 8 képeslap. - (Mesélő képeslapok, ISSN 1785-3362)
A kötet szerzői Aixinger László et al. - Bibliogr.: p. 305.
ISBN 963-7416-59-5 kötött : 6500,- Ft
Felvidék - helyismeret - képes levelezőlap
908.439.22-2 *** 769.5(439)
[AN 2610049]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2006.
   Földrajz és turizmus : tanulmánykötet dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére / szerk. Kókai Sándor ; [szerzők Abonyiné Palotás Jolán et al.] ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Földrajz Tanszéke]. - Nyíregyháza : NYF TTFK Földrajz Tansz., 2006. - 394, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Hanusz Árpád műveinek bibliográfiája: p. 391-394.
ISBN 963-7336-31-1 kötött
Magyarország - Északkelet-Magyarország - földrajz - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - idegenforgalom - személyi bibliográfia - emlékkönyv
911.3(439) *** 332.1(439-18) *** 338.48(439) *** 91(439) *** 012Hanusz_Á.
[AN 2608838]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2006.
Hajdu Imre (1947-)
   Hegymenetben : Tiszaújváros, 1999-2000 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu Vinpress, 2006. - 427 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-425.
ISBN 963-86226-7-9 fűzött
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2610597]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2006.
Hajdu Imre (1947-)
   Otthon, Európában : Tiszaújváros, 2001-2004 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu Vinpress, 2006. - 453 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 446-449.
ISBN 963-87055-0-7 fűzött
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2610594]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2006.
Mácsai Anetta
   Magyar vadászutazók a Magyar Földrajzi Múzeumban : [múzeumpedagógiai füzet a Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításhoz] / Mácsai Anetta ; [Preparálás c. fejezetet írta Sipos György] ; [ill. Pál János]. - Érd : M. Földrajzi Múz., 2006. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-229-444-0 fűzött
Magyarország - vadász - felfedező utazás - múzeumi katalógus
910.4(439)(092) *** 799.2(439)(092) *** 069(439-2Érd)(036)
[AN 2610602]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2006.
Meng Zhuande
   Magyarország, ahol élek = Wo sheng huo de xiongyali / szerzők Meng Chuande, Szeremi Anna. - Budapest : Meng Ch., 2005-. - 21 cm
A 2. köteten a főcím: "Magyarország, ahol élek sorozat". - A 2. köt. szerzői Meng Zhuande, Szeremi Anna, Szervánszky Józsefné
Magyarország - helyismeret - kisebbség - kínaiak
908.439 *** 316.347(=951)(439)
[AN 2573038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kínai - magyar cégvilág = Hua xiong gongsi shijie. - 2006. - 149 p.
ISBN 963-229-705-9 fűzött
Magyarország - kínaiak - szolgáltatóipar - vállalat - gazdasági jog - útmutató
338.46(439) *** 908.439 *** 316.347(=951)(439) *** 347.7(439)(094)(036) *** 061.5(439)
[AN 2609751] MARC

ANSEL
UTF-86127 /2006.
Mittelbach, Oliver
Dan Browns thriller-Schauplätze als Reiseziel (magyar)
   Dan Brown könyveinek nyomában / Oliver Mittelbach ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 151 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9644-16-1 fűzött
Brown, Dan. The Da Vinci code
Brown, Dan. Angels & demons
Brown, Dan. Digital fortress
Európa - Egyesült Államok - művelődéstörténet - író - 20. század - 21. század - útikönyv
914(036) *** 820(73)(092)Brown,_D. *** 930.85
[AN 2610297]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2006.
Müller, Traute
Tunesien (magyar)
   Tunézia / ... Traute Müller írta ; [ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5348-6 fűzött : 1990,- Ft
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2612489]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2006.
   Ötvenhat író Esztergomról / összeáll. és szerk. Onagy Zoltán. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 233, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-7265-32-5 fűzött : 2420,- Ft
Esztergom - helyismeret - antológia
908.439-2Esztergom(0:82-822)
[AN 2610363]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2006.
Száraz György (1930-1987)
   Budapest : a city set in time / [text by György Száraz] ; [transl. Judith Sollosy] ; [photographs László Csigó et al.]. - 4. ed. - Budapest : Corvina, 2006, cop. 1999. - 115 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-13-5535-7 kötött : 5600,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Csigó_L.
[AN 2608906]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2006.
Vidovszky Gábor
   Utazás Erdélyben 2005-ben / Vidovszky Gábor ; [a fényképeket kész. Péntek Márta]. - [S.l.] : [Magánkiad.], 2006. - 80, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 963-218-812-8 fűzött
Erdély - helyismeret - útleírás
908.498.4(0:82-992)
[AN 2610920]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6132 /2006.
Ágh Attila (1941-)
   Magyarország az Európai Unióban : az aktív Európa-politika kezdetei / Ágh Attila. - Budapest : Századvég, 2006. - 226 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 10.)
Bibliogr.: p. 209-226.
ISBN 963-7340-19-X fűzött : 2625,- Ft
Európai Unió - Magyarország - integráció - politikai intézményrendszer - ezredforduló - egyetemi tankönyv
341.17(4-62) *** 327.39(4-62)"200" *** 327(439)"200" *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 2608919]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2006.
   Bírósági végrehajtás. - Budapest : Árboc, [2006]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 9.
Fűzött : 700,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 2609413]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2006.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2006]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2609373]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2006.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2006]. - 108 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 12.
Fűzött : 950,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2609418]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2006.
   Családjogi törvény : módosított végrehajtási rendeletekkel egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc, [2006]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 400,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény
347.6(439)(094)
[AN 2609408]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2006.
Delarue, Jacques
Histoire de la Gestapo (magyar)
   A Gestapo története. - [Tyukod] : Black & White, [2006], cop. 2001. - 277, [17] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Széll Jenő. - Szerző Delarue, Jacques
Fűzött (hibás ISBN 963-9330-41-8)
Németország. Geheime Staatspolizei
Németország - politikai rendőrség - második világháború - állami terror
351.746.1(430)"193/194" *** 323.282(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 2608851]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2006.
Dux László
   Az Európai Unió alapintézményei / Dux László. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9650-00-5 fűzött : 1200,- Ft
Európai Unió - politikai intézményrendszer - gazdaság - nemzetközi jog
341.17(4-62) *** 342(4-62) *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2609538]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2006.
Farkas Csaba
   Társasági jogi alapismeretek / Farkas Csaba. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 169 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 963-86886-8-8 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2609521]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2006.
   Gyámügyi ügymenetmodellek : jegyzői gyermekvédelmi hatósági intézkedések / összeáll. Molnár Gyula Árpádné ; [közread. a] Közigazgatási Információs Iroda. - [Budapest] : KII, [2006]. - [4], 162 p. ; 30 cm
Lezárva: 2006. jan. 30.
Fűzött
Magyarország - gyámügy - ügyvitel - gyermekvédelem - útmutató
347.642(439)(036) *** 35.077(439)
[AN 2610004]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2006.
   Igazságügyi orvostan / szerk. Sótonyi Péter ; [... írta Buris László et al.]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 509 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9214-639-9 kötött
igazságügyi orvostan - egyetemi tankönyv
340.66(075.8)
[AN 2608834]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2006.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2006]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 550,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2609402]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2006.
Juhászné Zvolenszki Anikó
   Polgári eljárásjogi ismeretek / Juhászné Zvolenszki Anikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2005. - 264 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 263-264. és a jegyzetekben
ISBN 963-86886-4-5 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2609541]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2006.
   A közbeszerzési törvény : 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről / [közread. a] Magyar Közbeszerzési Társaság. - [Budapest] : M. Közbeszerzési Társ., 2006. - 144 p. ; 30 cm
Fűzött
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 2609093]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2006.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2006]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 550,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - jogszabálygyűjtemény
352.077(439)(094)
[AN 2609386]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2006.
Kuminetz Géza (1959-)
   Az egyház megszentelő feladata / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2005-. - 20 cm
A leírás a 4. köt. alapján kész.
katolikus egyház - kánonjog - egyetemi tankönyv
348.41(075.8)
[AN 2609301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A megszentelés egyéb eszközei. - 2005. - 148 p. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. I., Institutiones, ISSN 1419-5577 ; 6/1.)
Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 963-361-577-1 fűzött : 1300,- Ft
katolikus egyház - kánonjog - egyetemi tankönyv
348.41(075.8)
[AN 2609303] MARC

ANSEL
UTF-86147 /2006.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2006]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 650,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2609378]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2006.
Nemere István (1944-)
   A maffiák titkai / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-99-0 fűzött
szervezett bűnözés
343.974 *** 343.341.2(100)
[AN 2610093]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2006.
Nemere István (1944-)
   Náci bűnösök nyomában / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-98-2 fűzött
Németország - háborús bűnös - holokauszt - második világháború - népirtás
341.322.5(430)"194" *** 323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 343.337.5(430)"194"
[AN 2610094]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2006.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2006]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2609397]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2006.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2006]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. márc. 1.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2609421]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2006.
   The refugee law reader : cases, documents and materials / ed.-in-chief Rosemary Byrne ; ed. board. Maryellen Fullerton [et al.] ; [publ. by the Hungarian Helsinki Committee]. - 3. ed. - Budapest ; Dublin : Hung. Helsinki Comm., 2006. - 124 p. ; 16 cm
ISBN 963-86959-2-7 fűzött
menedékjog
341.43
[AN 2610420]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2006.
   Szabálysértés. - Budapest : Árboc, [2006]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. márc. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 2609457]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2006.
Tamás András (1941-)
   A közigazgatási jog elmélete / Tamás András. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 499 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-758-8 fűzött : 3900,- Ft
közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(075.8)
[AN 2608569]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2006.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2006]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. júl. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2609465]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2006.
Tóth Bálint Péter
   Szög a zsákból : [egy (f)ideális házasság története] / Tóth Bálint Péter. - [Budapest] : Mayer A., 2006. - 247 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-652-4 fűzött
Mayer Aranka (1958-)
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - per - miniszterelnök - színész - ezredforduló - interjú
347.7(439)"200" *** 32(439)(092)Orbán_V. *** 792.028(439)(092)Mayer_A.(047.53)
[AN 2609875]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2006.
Vadász János (1951-)
   Közszolgálati reform : a közszolgálat emberi erőforrásainak megújítása / Vadász János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-301.
ISBN 963-09-4878-8 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - közszolgálat - emberi erőforrás-kezelés
35.08(439) *** 658.3(439)
[AN 2610324]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6158 /2006.
   "Defence technology 2004" [elektronikus dok.] : IIIrd International Symposium on Defence Technology : 19-20 Apr. 2004, Budapest, ... : symposium proceedings = "Haditechnika 2004" : III. Nemzetközi Haditechnikai Szimpózium : Budapest, 2004. ápr. 19-20. / [ed. by László Fecsó] ; [org., publ. by the] Department of Weapon Systems Bolyai János Military Technical College Faculty of Zrínyi Miklós National Defence University. - Szöveg. - Budapest : ZMNE BJKMF, [2006]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 2000/XP. - Csak angol nyelven
haditechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
623 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2609232]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2006.
Földi Pál
   Harc a tengereken / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 98, 97 p. ; 20 cm
Tart.: Skagerrak, 1916 ; Csuzima, 1905. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-416-X fűzött
Oroszország - Japán - Németország - Nagy-Britannia - hadtörténet - tengeri hadművelet - századforduló - első világháború
355.49(47)"1905" *** 355.49(520)"1905" *** 355.49(430)"1916" *** 355.49(410)"1916"
[AN 2610040]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2006.
Horváth Csaba
   A magyar katonai felderítés története : a kezdetektől 1945-ig / Horváth Csaba. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 220-221. és a jegyzetekben
ISBN 963-9477-74-5 fűzött
Magyarország - hírszerzés - történeti feldolgozás
355.40(439)".../194"
[AN 2610011]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2006.
Massoneri, Gustavo
Cenni storici della guerra dell'indipendenza d'Ungheria nel 1848-49 (magyar)
   Történelmi adalékok az 1848-49-es magyarországi függetlenségi háborúról / Gustavo Massoneri ; [... ford. Száraz Orsolya] ; [a függelékben szereplő szövegeket ford., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Pete László]. - Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 361, [3] p. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-63-5 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem
355.48(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 2610746]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2006.
Nemere István (1944-)
   Skorzeny, Hitler kommandósa : Európa legveszélyesebb emberének regényes életrajza / Stefan Niemayer. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 963-679-437-5 fűzött
Skorzeny, Otto
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)(092)Skorzeny,_O.
[AN 2610187]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2006.
Pintér István (1959-)
   Görgei szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai csatában / Pintér István ; [közread. Zürichi Magyar Történelmi Egyesület]. - Budapest : Heraldika ; [Zürich] : Zürichi M. Tört. Egyes., cop. 2005. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-56.
ISBN 963-9204-43-9 fűzött
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - életrajz
355(439)(092)Görgey_A. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2608881]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2006.
Zicherman István
   Tengerészgyalogosok és harceszközeik : a deszanthajók története / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 963-375-420-8 fűzött
Egyesült Államok - haditengerészeti technika - tengerészgyalogság
623.8/.9(73) *** 359.31(73) *** 355.46(73)
[AN 2610006]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6165 /2006.
   Adótan és példatár : adózási ismeretek / [szerk. ... Vámosi-Nagy Szabolcs] ; [szerzők Hetényi István et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - Budapest : Saldo, 2006. - 448 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-161-5 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078)
[AN 2615333]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2006.
Bauer András
   Marketing / Bauer András, Berács József. - Budapest : Aula, 2006. - XIX, 658 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 641-658. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9585-04-1 fűzött
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2612279]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2006.
The big moo (magyar)
   Mi a bőgés? : ne akarj tökéletes lenni, legyél inkább látható! / a 33-ak csoportja ; szerk. Seth Godin ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 220 p. ; 18 cm
Szerzők Webber, Alan et al.
ISBN 963-7525-90-4 kötött : 2900,- Ft
beruházás - siker - marketing - karrier
658.152 *** 658.8 *** 613.865
[AN 2610962]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2006.
Blanchard, Olivier
The economics of post-communist transition (magyar)
   A posztkommunista átmenet közgazdaságtana / Olivier Blanchard ; [ford. Elek Péter]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 166 p. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 963-19-5496-X fűzött : 2720,- Ft
Kelet-Európa - gazdasági reform - ezredforduló
338.244.021.8(4-11)"199" *** 334.012.3(4-11)
[AN 2610468]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2006.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Aula, 2005, cop. 2003. - 576 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 535-548.
Kötött (hibás ISBN 963-9478-74-1)
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 2612248]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2006.
Égető Emese (1939-)
   Pénz és a pénzrendszer fejlődése : alapfogalmak : oktatási segédanyag a pénzügyi rendszer tanulmányozásához / Égető Emese ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. - [Szeged] : SZTE GTK, 2006. - 120 p. ; 24 cm
Fűzött
pénzrendszer - egyetemi tankönyv
336.74(075.8)
[AN 2611288]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2006.
   Az egyéni vállalkozás alapismeretei, 2006 / összeáll. Zugorné Rácz Éva ; [szerk. Rét Anna]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2006. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 963-337-027-2 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - egyéni vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 2615271]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2006.
Friedman, Thomas L.
The world is flat (magyar)
   És mégis lapos a Föld : a XXI. század rövid története / Thomas L. Friedman ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 390 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-85-8 kötött : 4190,- Ft
globalizáció - társadalmi változás - gazdasági fejlődés
339.9(100) *** 316.42(100)
[AN 2609631]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2006.
Fülöp Sándor
   Példatár a Vállalkozásgazdálkodási ismeretekhez : ügyintézők részére / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-659-X fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2609757]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2006.
   A globális gazdasági és demográfiai változások hatása az agrár-külkereskedelemre / [szerzők Kartali János et al.]. - Budapest : AKI, 2005. - 149 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2005/2.)
Bibliogr.: p. 99-102. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-475-6 fűzött
világgazdaság - mezőgazdaság - külkereskedelem - élelmiszer-fogyasztás - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 338.43(100) *** 339.5 *** 339.133
[AN 2610973]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2006.
   "Gondolkodjunk együtt" : a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fejlesztési javaslatai a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez / [összeáll. Volford László, Németh Zoltán]. - [Szeged] : CSMKIK, 2006. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Csongrád (megye) - gazdasági tervezés - ezredforduló
338.26(439.181)
[AN 2611245]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2006.
Herich György (1953-)
   Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció / Herich György, Tóth Mihály, Zettisch Nándor ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2006. - 195 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
Fűzött
adótanácsadás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2615342]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2006.
   Housing finance : new and old models in Central Europe, Russia, and Kazakhstan / ed. by József Hegedüs and Raymond J. Struyk ; [publ. by Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute ...]. - Budapest : LGI OSI, 2005. - XX, 365 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-361.
ISBN 963-9419-90-7 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Ázsia - lakásépítés - finanszírozás - hitelügy - gazdaságszociológia
332.834 *** 336.77 *** 316.334.2(100)
[AN 2610475]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2006.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2006]. - 36 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 2609381]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2006.
   A külföldi tőke szerepe és a gazdálkodás eredményességére gyakorolt hatása a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban / [szerk. Rontóné Nagy Zsuzsanna] ; [szerzők Antal Katalin et al.]. - Budapest : AKI, 2005. - 131 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2005/1.)
Bibliogr.: p. 101-105. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-473-X fűzött
Magyarország - tőkebefektetés - mezőgazdaság - élelmiszeripar
330.322(439) *** 338.43(439) *** 663/664(439)
[AN 2610970]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2006.
Losoncz Miklós (1954-)
   EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon / Losoncz Miklós. - Budapest : MEH : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2006. - 50 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 109.)
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-9284-98-X fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - integráció
338.2(439) *** 327.39(4-62)
[AN 2610609]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2006.
   Mikroökonómia : gyakorló feladatok / szerk. Major Iván ; [szerzők Badics Judit et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - Veszprém : VEK, 2005 [!2006]. - 138 p. ; 24 cm
ISBN 963-9495-39-5 fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.542(075.8)(076)
[AN 2612479]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2006.
Neményiné Gyimesi Ilona
   Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? / Neményiné Gyimesi Ilona. - Utánny. - Budapest : Akad. K:, 2006. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Buda Béla előszavával. - Ill. Farkas Tamás, F. - Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 963-05-8347-X fűzött : 3045,- Ft
kommunikáció - üzleti etikett
658.1.012.63 *** 65.013
[AN 2611978]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2006.
   Piaci erőviszonyok alakulása a belföldi élelmiszerpiac szereplői között / [szerk. Juhász Anikó] ; [szerzők Béládi Katalin et al.]. - Budapest : AKI, 2005. - 141 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2005/3.)
Bibliogr.: p. 113-117. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-476-4 fűzött
Magyarország - piac - mezőgazdaság
339.13(439) *** 338.43(439)
[AN 2610976]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2006.
   Praktikák könyvelőknek : adózási, munkaügyi, társadalombiztosítási, számviteli és egyéb jogi ismeretek / szerk. Teszéri-Rácz Ildikó ; szerzők Karácsony Imréné [et al.]. - Budapest : InfoMedia, 2006. - Cserelapos mappa ; 23 cm
ISBN 963-229-538-2 fűzetlen
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2608985]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2006.
Rezsabek Angéla
   Munkafüzet a kettős könyvvitel tanulásához / Rezsabek Angéla ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2005-. - 30 cm
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2610621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1]. r. - 2005. - 127 p.
ISBN 963-86511-4-8 fűzött : 2500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2610622] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2.], 1. rész megoldása. - 2005. - 106 p.
ISBN 963-86511-5-6 fűzött : 2400,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2610626] MARC

ANSEL
UTF-86186 /2006.
Takács Béla (1930-1997)
   Debrecen vonzásában : egyháztörténeti, várostörténeti és ipartörténeti tanulmányok / Takács Béla ; [... vál., sajtó alá rend. és ... szerk. Bolvári-Takács Gábor] ; [megj. ... a Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek gondozásában]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjt., 2005. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-960-X fűzött
Debrecen - művelődéstörténet - ipartörténet
338.45(439-2Debrecen)"14/18" *** 930.85(439-2Debrecen)
[AN 2608812]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2006.
   Üzletépítő hálózatok : vállalkozásfejlesztési szervezetek hálójában Magyarországon és az EU-ban / kész. Primom Alapítvány - Euro Info Centre ; [szerk. ... Haraszti Andrea, Jászai Menyhért, Dedics Adél]. - Nyíregyháza : Primom Alapítvány, [2005]. - 80 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - vállalkozásfejlesztés - testület - címtár
334.72(439) *** 334.72(4-62) *** 061(4-62) *** 058.7
[AN 2611264]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2006.
Várady Judit
   Út az érvényesüléshez : hogyan lehetsz sikeres munkavállaló? : módszertani segédkönyv pályakezdőknek / [írta és szerk. Várady Judit] ; [ped. mtárs ... Buzánszky Éva és Zakor Ferenc] ; [közread. a] Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. - [Budapest] : M. Vegyip., Energiaip. és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszerv. Szövets., cop. 2006. - 200 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-229-096-8 fűzött
munkavállalás - útmutató
331.535(036)
[AN 2608669]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6189 /2006.
   Gyermekszegénység elleni nemzeti program : rövid program / [... kész. Ferge Zsuzsa et al.] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája]. - [Budapest] : MTA Gyermekprogram Iroda, 2006. - 78 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - szegénység - szociálpolitika - gyermek - ezredforduló
364.22-053.2/.6(439) *** 364.4(439)
[AN 2609019]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : Bulgaria = Prava na horata s umstveni uvreždaniâ : dostʺp do obrazovanie i zaetost : Bʺlgariâ. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 102, 92 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Doklad ot monitoring)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Bulgária - értelmi fogyatékos - nevelés - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(497.2)"200" *** 331.5(497.2)"200"
[AN 2610417]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2006.
   Rights of people with intellectual disabilities : access to education and employment : Poland = Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną : dostęp do edukacji i zatrudnienia : Polska. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2005. - 137, 134 p. ; 24 cm. - (Monitoring report = Raport)
Bibliogr.: p. 135-137., 132-134.
Fűzött
Lengyelország - értelmi fogyatékos - nevelés - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
364.65-056.37 *** 376.42(438)"200" *** 331.5(438)"200"
[AN 2610413]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6192 /2006.
   10 éves a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány, 1995-2005. - [Veszprém] : VEHA, 2006. - 24 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány
Veszprém - alapítvány - egyetem
378.4(439-2Veszprém) *** 061.27(439-2Veszprém)
[AN 2609264]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2006.
101 ötlet innovatív tanároknak (angol)
   101 ideas for innovative teachers / ed. by Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács ; [authors Mónika Burgetti[!Burghetti] et al.] ; [publ. by the] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2006. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87000-1-7 fűzött
tantárgy - módszertan - számítógépes oktatás - tanári segédkönyv
372.8(072) *** 371.3 *** 681.3.004.14
[AN 2610144]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2006.
   Ambassadors of Hungarian culture : cultural institutes in the world = A magyar kultúra követei : kulturális intézetek a világban / [publ. by Ministry of Cultural Heritage Directorate of Hungarian Cultural Institutes Abroad]. - 2. kiad. - [Budapest] : NKÖM Külföldi M. Kult. Int. Ig., 2006. - 115 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Magyarország - közművelődési intézmény - kultúra
374(100)(=945.11) *** 008(439) *** 061.6(100)(=945.11)
[AN 2609059]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2006.
Benke József (1937-)
Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeum (magyar)
   Universität Pécs, Universitätsgeschichtliches Museum / [József Benke]. - Pécs : [PTE], 2005. - 32 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Egyetemtörténeti Múzeum
Pécs - múzeum - egyetem - útmutató
378.4(439-2Pécs) *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 2610891]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2006.
Benke József (1937-)
Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeum (magyar)
   University of Pécs, Museum of University History / [József Benke]. - Pécs : [PTE], 2005. - 32 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Egyetemtörténeti Múzeum
Pécs - múzeum - egyetem - útmutató
378.4(439-2Pécs) *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 2610885]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2006.
   Biológia [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
A tokon számozási adatként: 1. - Főcím a címképernyőről. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
biológia - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.857(075.3)(079.1)
[AN 2609188]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2006.
Dékány Csaba
   Ciszterci indíttatású mozgalmakról a szorongattatás éveiben, 1949-1989 / Dékány Csaba ; [közread. a] Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. - Budapest : Budai Ciszterci Szt. Imre Gimn., 2005. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Ciszterci mozgalmakról, 1949-1989 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-229-257-X fűzött
Budapest - gimnázium - egyházi iskola - cserkészet - egyházpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
373.54(439-2Bp.)"194/198"(0:82-94) *** 271.12(439) *** 061.213cserkészet(439-2Bp.)(0:82-94) *** 322(439)"194/198"
[AN 2610364]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2006.
   Dr. Horváth Márton professzor 75. születésnapjára ; [közread. az] ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszéke. - [Budapest] : ELTE PPK Pedagógiatört. Tansz., 2005. - 8 p. ; 20 cm
Horváth Márton műveinek vál. bibliográfiája: p. 5-6.
Fűzött
Horváth Márton (1929-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
37(439)(092)Horváth_M. *** 012Horváth_M.
[AN 2611139]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2006.
   Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által támogatott "Kulcs a jövőhöz" integrációt elősegítő iskolai kísérleti program zárótanulmánya / [szerk. Fejtiné Haraszti Judit, Kerek Melinda] ; [közrem. Sándor Zoltán, Szántai Ibolya] ; [kiad. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola]. - [Sajószentpéter] : Pattantyús-Ábrahám G. Szakképző Isk., 2006. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-229-634-6 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - különleges csoportok nevelése - ezredforduló
376.7(=914.99)(439)"200"
[AN 2609259]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2006.
   Fizika [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A tokon számozási adatként: 2. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
fizika - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.853(075.3)(079.1)
[AN 2609197]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2006.
   Földrajz [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A tokon számozási adatként: 3. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
földrajz - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.891(075.3)(079.1)
[AN 2609198]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2006.
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna
   Informatika kisiskolásoknak : 2. évfolyam : módszertani kézikönyv / Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna, Ridzi Gizella ; [rajz. Balogh Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5324-6 fűzött
informatika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.868.13(072)
[AN 2609865]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2006.
Gordon, Thomas
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Assertiv, 2006. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 963-86210-8-7 fűzött : 2400,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2615102]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2006.
Horváth Katalin
   Kézikönyv A képzelet világa 2 : rajz és vizuális kultúra középiskolai könyvhöz / Horváth Katalin, Imrehné Sebestyén Margit. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 143 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-464-962-9 fűzött
vizuális nevelés - tantárgy - középfokú oktatás - rajz - tanári segédkönyv
372.874(072) *** 37.036(072)
[AN 2609653]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2006.
Imrehné Sebestyén Margit
   Kézikönyv A képzelet világa 1 : rajz és vizuális kultúra középiskolai könyvhöz / Imrehné Sebestyén Margit. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 136 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-464-961-0 fűzött
vizuális nevelés - tantárgy - középfokú oktatás - rajz - tanári segédkönyv
372.874(072) *** 37.036(072)
[AN 2609647]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2006.
   Informatika [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
A tokon számozási adatként: 4. - Főcím a címképernyőről. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
informatika - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.868.13(075.3)(079.1)
[AN 2609200]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2006.
   Irodalom [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
A tokon számozási adatként: 5. - Főcím a címképernyőről. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
irodalom - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.889.451.1(075.3)(079.1)
[AN 2609203]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2006.
   Kémia [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A tokon számozási adatként: 6. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
kémia - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.854(075.3)(079.1)
[AN 2609204]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2006.
   Kíméletes kémia : [környezetbarát kémiatanítás] / [szerk. Bagári Kinga] ; [közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - Budapest : MKNE, 2005. - 149 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86954-2-0 fűzött
kémia - környezeti nevelés - tantárgy - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.854(072) *** 37.033(072)
[AN 2609803]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2006.
Kiss Judit
   Érettségi nyelvtan : kulcsszavak / Kiss Judit. - 3. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2006, cop. 2003. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5532-2 fűzött : 980,- Ft
magyar nyelv - tantárgy - érettségi vizsga - középfokú oktatás
372.880.945.11(075.3)(079.1)
[AN 2608380]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2006.
Kőrössy Judit
   Gyerekek - ahogy a felnőttek látják őket : vélekedések a gyermek természetéről és fejlődéséről / Kőrössy Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 258, [2] p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 245-258.
ISBN 963-7338-30-6 fűzött
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - szülő - disszertáció
37.015.3 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2609181]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2006.
   Nyelvtan [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A tokon számozási adatként: 7. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
magyar nyelv - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.880.945.11(075.3)(079.1)
[AN 2609206]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2006.
   Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium : emlékkönyv, 1985-2006 / [szerk. Kulcsár Klára]. - [Győr] : Petz L. Eü. Középisk. és Kollégium, 2006. - 70 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium (Győr)
Győr - szakközépiskola - egészségügy - iskolai évkönyv
373.6:61(439-2Győr)(058)
[AN 2610911]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2006.
Pivárcsi István
   Játékos történelmi feladatok minden évfolyam számára / Pivárcsi István ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - Budapest : FPI, 2005. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-501-198-9 fűzött
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - játék - tanári segédkönyv
372.893(072) *** 371.382(072)
[AN 2611291]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2006.
Plattner, Elisabeth
Die ersten Lebensjahre (magyar)
   A nevelés mindennapi művészete : hogyan bánjunk derűs és ördögien rossz gyermekeinkkel? / Elisabeth Plattner ; mtárs Martin Derrez ; [ford. Héjja Ágnes]. - Budapest : Szőke H., 2005. - 544 p. ; 20 cm. - (Futura könyvek, ISSN 1218-8042)
ISBN 963-650-178-5 kötött
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2608785]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2006.
   Reading is for everyone / [ed. Gabi Ambrus] ; publ. of IATEFL-Hungary Young Learners Special Interest Group. - [Budapest] : IATEFL-Hungary YL SIG, 2006. - 39 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
alapfokú oktatás - nyelvoktatás - angol nyelv
372.880.20 *** 371.3
[AN 2611160]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2006.
   Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa - Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen / Hrsg. Ehrenhard Skiera, András Németh, György Mikonya. - Budapest : Gondolat, 2006. - 435 p. : ill. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; [7.])
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9610-49-6 fűzött : 2980,- Ft : 30 EUR
Magyarország - pedagógia - reform - nevelési rendszer
37.014.3(439) *** 371.4
[AN 2610120]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2006.
Sauvageot, Béatrice
Vive la dyslexie! (magyar)
   Hurrá, diszlexia! / Béatrice Sauvageot, Jean Métellus ; [ford. Burján Mónika] ; [... utószó Jeneiné Fenyvesi Erzsébet]. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 247 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7437-41-X fűzött : 2400,- Ft
diszlexia - írás- és olvasástanítás - anyanyelvi nevelés - iskolán kívüli oktatás
376.36 *** 372.41/.45 *** 372.46 *** 374
[AN 2609873]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2006.
   Történelem [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A tokon számozási adatként: 8. - Érettségi 2006 (keretcím). - Működési követelmények: Minimális Pentium processzor; 100 MB szabad HDD; hangkártya; Win 98/NT/ME/XP/2000
Műanyag tokban
történelem - tantárgy - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.893(075.3)(079.1)
[AN 2609213]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2006.
Varga Kovács Amarilla
   Dr. Mann Miklós történész munkáinak bibliográfiája / [... szerk. Varga Kovács Amarilla] ; [közread. az] ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszéke. - [Budapest] : ELTE PPK Pedagógiatört. Tansz., 2005. - 16 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 30.
Fűzött
Mann Miklós (1935-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - neveléstörténet - életrajz - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
37(439)(092)Mann_M. *** 37(439)(091):016 *** 012Mann_M.
[AN 2611132]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6222 /2006.
Mikulka Ferenc
   Új csomózott karkötők / Mikulka Ferenc. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 13.)
ISBN 963-9666-03-3 fűzött : 798,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 2611012]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2006.
Pieper, Anne
Taschen filzen (magyar)
   Filctáskák / Anne Pieper ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 14.)
ISBN 963-9666-13-0 fűzött : 798,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2611013]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2006.
Róka Sándor
   Hány éves a kapitány? : [példatár alsósoknak] / Róka Sándor. - Budapest : Typotex, 2006. - 165 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9548-69-3 fűzött : 1450,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2610742]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2006.
Ruh, Angelika
Glamour pur (magyar)
   Swarovski gyöngyékszerek / Angelika Ruh ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 6.)
ISBN 963-7418-88-1 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2609277]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2006.
Sainte Maman (magyar)
   Szent Mamámnak : a gyerekek rég nem gyerekek már, de mamák még mindig vannak... / ... összegyűjt. Laurence Jyl ; ill. Olivier Jedwab ; [ford. Nényey Kata]. - Budapest : Mérték K., 2006. - [58] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7304-67-3 kötött
anya - humor - gyermek
379.825-053.2 *** 82-7(082)=945.11 *** 316.37-055.26(0:82-7) *** 398.94
[AN 2610294]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2006.
Smullyan, Raymond
Alice in Puzzle-land (magyar)
   Alice Rejtvényországban : carolli mesék nyolcvan év alatti gyermekeknek / Raymond M. Smullyan ; Martin Gardner bevezetőjével és Greer Fitting illusztrációival. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2006, cop. 2001. - 201 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 963-9548-87-1 fűzött : 1650,- Ft
logikai fejtörő
793.7
[AN 2608378]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2006.
Täubner, Armin
Tolle Tiere mit Scoubidou (magyar)
   Térfonott állatkák : scoubidou / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 5.)
ISBN 963-7418-87-3 fűzött : 798,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 2609269]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2006.
Tóthné Pálmai Katalin
   Hobbiszövés kiskereten / Tóthné Pálmai Katalin ; [fotók Köfler Andrea, Klár Regina]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hobbiművész-sorozat, ISSN 1786-6863 ; 2.)
ISBN 963-7510-83-4 fűzött : 820,- Ft
szövés - textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2610819]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6230 /2006.
Albert Ádám (1975-)
   Identify yourself / Albert Ádám. - [Veszprém] : Albert Á., cop. 2005. - 36 p. : ill., színes ; 15x21 cm
A 2005. szeptemberében a veszprémi Művészetek Háza Csikász Galériájában rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-922-8 fűzött
Magyarország - grafikus - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Albert_Á. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2609249]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2006.
   Amator artium : művészet szerelmesei : XIX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat : Esszencia Kiállítás : [2006. április 02 - április 23. Olof Palme Ház Millenium Szalon, ... Budapest ...] / [... rend. Pilaszanovich Irén] ; [szerk. ... Fekete Márta]. - Budapest : M. Művel. Int., 2006. - 300 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Amator artium könyvek, ISSN 1587-2521 ; 3.)
ISBN 963-651-456-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - amatőr művészet - kiállítási katalógus
73/76.077(439)"200" *** 745.077(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2608284]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2006.
Bein Klára (1941-)
Művek (vál.)
   Bein Klára : textilművész : textile artist. - [Budapest] : Bein K., [2005]. - [52] p. : ill., főként színes ; 26 cm
A bev. tanulmányt Torday Alíz írta
ISBN 963-229-142-5 fűzött
Bein Klára (1941-)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Bein_K.
[AN 2609089]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2006.
Csorba Csaba (1946-)
   Legendás váraink / Csorba Csaba ; [az alaprajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 344 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 329-338.
ISBN 963-208-995-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - vár
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 2608681]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2006.
Czeglédi Júlia (1952-)
Művek (vál.)
   Czeglédi Júlia textilművész. - [Budapest] : Czeglédi J., [2006]. - [71] p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-460-486-2 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Czeglédi_J.
[AN 2609245]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2006.
Dolányi Anna (1935-)
   Ötletes könyv nem csak foltvarróknak : számtalan modell, számos új technika / Dolányi Anna ; [... rajzok Wéberné Amrein Ágnes]. - Debrecen : Szerző, 2005. - 80 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-219-352-0 kötött
foltvarrás
746.41
[AN 2608869]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2006.
Drozsnyik István (1951-)
Művek (vál.)
   Drozsnyik István / [szerk. Vámosi Katalin] ; a tanulmányok szerzői N. Mészáros Júlia [et al.] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és az Észak-magyarországi Múzeumbaráti Kör Alapítvány]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig. : Észak-magyarországi Múzeumbaráti Kör Alapítvány, 2005. - 215 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Egyes szövegrészek angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 963-9271-46-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Drozsnyik_I.
[AN 2608873]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2006.
Elekes Andor (1950-)
   Nagycsarnok, délben [elektronikus dok.] / Derzsi Elekes Andor. - Képek. - Budapest : Derzsi Elekes A., cop. 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
ISBN 963-229-116-6
Budapest - piaci létesítmény - fényképalbum - elektronikus dokumentum
725.261(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Elekes_A.
[AN 2609130]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2006.
Gyöngy Enikő (1963-)
Művek (vál.)
   Gyöngy Enikő ötvösművész. - Debrecen : Gyöngy E., 2005. - [30] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - ötvösség - képzőművész - 20. század - 21. század
739(439)(092)Gyöngy_E.
[AN 2609024]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2006.
   Gyűjtők és kincsek : kiállításvezető = Collectors and treasures : exhibition guide / [a kiállítást rend. és a katalógus bev. szövegeit írta] Horváth Hilda ; [a műtárgyleírásokat Ács Piroska et al. kész.] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - [Budapest] : Iparműv. Múz., 2006. - 78 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7098-95-X fűzött
Budapest - iparművészet - múzeum - kiállítási katalógus
745(100) *** 069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum
[AN 2609218]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2006.
Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep (26.) (2005) (Hortobágy)
   26. Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep : 2005. - Debrecen : [Hortobágyi Nk. Művésztelep], 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-229-234-0 fűzött
Hortobágy - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.28(439-2Hortobágy) *** 061.4(439-2Hortobágy)
[AN 2609098]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2006.
   In memoriam.. : festészeti bemutató az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban : [válogatás a XX. században élt szegedi fetőművészek közgyűjteményekben megőrzött műveiből] : [Ópusztaszer, ... 2006. március 4 - 2007. február 4-ig] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Szeged] : Önkormányzat, [2006]. - [20] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szeged - festőművész - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
75(439-2Szeged)(092) *** 061.4(439-2Ópusztaszer)
[AN 2609070]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2006.
   A kép a médiaművészet korában / [szerk. Nagy Edina] ; [... szerzői Oskar Bätschmann et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 246 p. : ill. ; 23 cm. - (Láthatatlan múzeum, ISSN 1787-9760)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-53-9 fűzött : 2200,- Ft
művészet - tömegtájékoztatási eszköz
7.036 *** 791.9.097 *** 681.324Internet *** 070
[AN 2610559]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2006.
Kernács Gabriella (1943-)
   Sajdik / Kernács Gabriella. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 963-346-708-X kötött : 5990,- Ft
Sajdik Ferenc (1930-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Sajdik_F.
[AN 2609740]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2006.
   Kortárs művészet, Pécs / [szöveg Aknai Tamás et al.] ; [fotó Kalmár Lajos ...]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 247 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-369-389-6 kötött
Pécs - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439-2Pécs)"199/200"
[AN 2611111]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2006.
Kortárs művészet, Pécs (angol)
   Contemporary art, Pécs / [text Tamás Aknai et al.] ; [photo Lajos Kalmár] ; [... transl. Colin Foster]. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - 247 p. : ill., színes ; 34 cm + CD, DVD
ISBN 963-369-390-X kötött
Pécs - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439-2Pécs)"199/200"
[AN 2609597]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2006.
Kurtág Judit (1975-)
Művek (vál.)
   Judit Kurtág : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art / [szövegek ... Kincses Károly, Scherter Judit] ; [a kiállítás kurátora ... Néray Katalin] ; [a katalógust szerk. ... Judit Kurtág, Néray Katalin]. - [Budapest] : Ludwig Múz., [2006]. - 27 p. : ill. ; 19x22 cm
A Budapesten 2006. febr. 15 - márc. 19. között "Videó-munkák" címmel megrendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9537-10-1 fűzött
Hollandia - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(492)(=945.11)(092)Kurtág_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2609225]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2006.
Magalhåes, Roberto Carvalho de
The little big art book (magyar)
   Európai festészet : a kezdetektől a 20. század elejéig / Roberto Carvalho de Magalhåes ; [ford. Bakó Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 976 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-09-4770-6 kötött : 3990,- Ft
Európa - festészet
75(4)".../190"
[AN 2609581]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2006.
Martin Gábor (1953-)
   Álometűdök : [fotográfiák és versek a szerelemről, az életről] / Martin Gábor. - [Békéscsaba] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 94 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-219-304-0 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers - fényképalbum
77.04(439)(092)Martin_G. *** 894.511-14
[AN 2606263]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2006.
   Munkácsy / [szerk., ... a képeket vál. és rend. Szemenkár Mátyás] ; [bev. tanulm., ... bibliogr. és műtárgyjegyzék Bakó Zsuzsanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Szemimpex, [2006]. - 323 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Tokban. - Magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 320-323.
Bőr (hibás ISBN 963-9225-11-8)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2613913]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2006.
Sieverding, Katharina
   Close up : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum ..., 2006. március 31 - május 28. ...] / Katharina Sieverding ; [szerk. ... Baksa-Soós Vera, Balázs Kata]. - [Budapest] : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2006. - [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Németország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(430)(092)Sieverding,_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2609239]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2006.
Szabó Virág (1976-)
Művek (vál.)
   Szabó Virág szobrászművész. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2006. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 963-219-979-0 fűzött
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század
73(439)(092)Szabó_V. *** 73.023.3
[AN 2609219]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2006.
   A tárgyiasult zene : Wolfgang Amadeus Mozart, Bartók Béla : Bartók 32 Galéria, 2006 / [Barabás Márton et al.]. - Budapest : Karinthy Szalon, 2006. - [60] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2609043]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2006.
Tatai Erzsébet (1958-)
   Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években / Tatai Erzsébet. - Budapest : Praesens, 2005. - 231 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Praesens könyvek, ISSN 1787-6060 ; 3.)
Bibliogr.: p. 216-223.
ISBN 963-219-962-6 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - modern művészet - ezredforduló
7.036(439)"199" *** 7(439)"199"
[AN 2610637]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2006.
Varga Ágnes, Sz (1959-)
   Megnyíló fényterek : Sz. Varga Ágnes Kabó festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2006. március 31 - május 28. = Opening lightspaces : exhibition of Ágnes Sz. Varga Kabó in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum, 31st March, 2006 - 28th May, 2006 = Aufgehende Lichträume : Ausstellung von Ágnes Sz. Varga Kabó in der Skanzen Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums, 31. März - 28. Mai 2006 / ... rend. B. Horváth Jenő ; ... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2005]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-7376-44-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Varga_Á.,_Sz. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2609252]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6255 /2006.
Bono
Bono on Bono (magyar)
   Bono Bonóról : beszélgetések Michka Assayasszal / [ford. Megyeri Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2006. - 367 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7981-1 kötött : 3400,- Ft
Bono
Írország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(417)(092)Bono(047.53)
[AN 2610405]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2006.
Horváth Viktor
   Az opera kistükre : szavakba öntött dallamok / [... Horváth Viktor] ; [graf. Simó Katalin]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2006. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9555-80-0 fűzött
operakalauz
782.1(036)
[AN 2609892]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6257 /2006.
Brando, Marlon
Brando : songs my mother taught me (magyar)
   E dalra tanított anyám / Marlon Brando ; Robert Lindsey közreműködésével ; [ford. és a jegyzeteket írta Upor László]. - Budapest : Európa, 2006. - 553 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7967-6 kötött : 3950,- Ft
Brando, Marlon
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - ezredforduló - memoár
791.43.071.2(73)(092)Brando,_M.(0:82-94)
[AN 2610065]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2006.
Kezich, Tullio
Federico fellini, la vita e i film (magyar)
   Federico, avagy Fellini élete és filmjei / Tullio Kezich ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2006. - 506 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
ISBN 963-07-7987-0 kötött : 3900,- Ft
Fellini, Federico (1920-1993)
Olaszország - filmrendező - 20. század - életrajz
791.43.071.1(45)(092)Fellini,_F.
[AN 2610395]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2006.
   Néptáncaink tanítása / szerk. Zórándi Mária. - 2. kiad. - Budapest : Planétás, [2005]-. - 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
magyar néprajz - néptánc - egyetemi tankönyv
793.31(=945.11)(075.8)
[AN 2608847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ugrós táncaink / [írta Kiss Zsuzsanna et al.]. - 2005. - 171 p. : ill.
Fűzött (hibás ISBN 963-286-245-7)
magyar néprajz - néptánc - egyetemi tankönyv
793.31(=945.11)(075.8)
[AN 2608848] MARC

ANSEL
UTF-86260 /2006.
Norwich, Grace
Daniel Radcliffe (magyar)
   Daniel Radcliffe, a nem mindennapi varázsló / Grace Norwich ; [ford. Tótfalusi István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 94 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9492-75-2 fűzött : 999,- Ft
Radcliffe, Daniel
Anglia - filmszínész - 21. század - életrajz
791.43.071.2(410)(092)Radcliffe,_D.
[AN 2609743]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2006.
Vaz, Mark Cotta
The lost chronicles (magyar)
   Lost : az eltűntek krónikája : [a sorozat hivatalos kézikönyve] / Mark Cotta Vaz. - Pécs : Alexandra, 2006. - 171, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Fehér Fatime. - Kész. az American Broadcasting Companies azonos című sorozata alapján
ISBN 963-369-636-4 fűzött
Lost
Egyesült Államok - ezredforduló - folytatásos tévéfilm - kalandfilm
791.44(73)"200"
[AN 2609992]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6262 /2006.
   Âzykovaâ situaciâ i âzykovaâ politika v finno-ugorskih respublikah Volgo-Kamskogo regiona : materialy meždunarodnoj konferencii : Sombathej, 27-28 maâ 2004 g. = Die sprachliche Situation und Sprachpolitik in den finnisch-ugrischen Republiken der Volga-Kama-Region : Materialen einer internationalen Konferenz : Szombathely, 27-28. Mai 2004 / pod redakciej ... Margarita Kuznetsova, János Pusztay. - Savariae : BDF, 2005. - 211 p. : ill. ; 22 cm. - (Specimina Sibirica, ISSN 0865-7505 ; 22.)
Rend. a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Uralisztikai Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9531-48-0 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - finnugrisztika - autonómia - konferenciakiadvány
809.45 *** 316.347(=945)(47) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2610199]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2006.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések : diákszótár / Bakos Ferenc ; [vez. szerk. Csábi Szilvia] ; [... összeáll. Kulcsár Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - XI, 568, 15 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-8025-X fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2608736]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2006.
Csűry István (1966-)
   Kis könyv a konnektorokról / Csűry István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 13.)
Bibliogr.: p. 183-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-946-0 fűzött
nyelvészet - szövegtan - kötőszó
801.73 *** 801.28
[AN 2608929]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2006.
Erdélyi Margit
   Német nyelvi tesztek : [közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek] / Erdélyi Margit. - [Budapest : Puedlo, [2006]. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-80-X fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2608673]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2006.
Fekete János
   Magyar - angol, angol - magyar közlekedésbiztonság szakmai szótár = Hungarian - English, English - Hungarian technical dictionary of traffic safety / Fekete János. - Budapest : Spirit(us), 2006. - 396 p. ; 17 cm. - (Spirit(us) szótárak)
ISBN 963-86406-5-0 fűzött
közlekedésbiztonság - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 656.08
[AN 2608981]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2006.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3366-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2612537]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2006.
Kiejtési Konferencia (2.) (2005) (Eger)
   II. Egri Kiejtési Konferencia : 2005. október 22. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 136 p. ; 24 cm
A konferenciát rend. az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Anyanyelvápolók Szövetsége. - Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a magyar nyelvről, ISSN 1785-6906 ; 33. (2006). - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
nyelvészet - magyar nyelv - kiejtés - köznyelv - konferenciakiadvány
809.451.1-15 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2611503]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2006.
Martin Csaba
   Bloody tests : [intermediate] / Martin Csaba. - [Budapest] : Dotkom Media Bt., 2005. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-946-9 fűzött : 990,- Ft : 5,9 EUR
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2611259]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2006.
   Német - magyar, magyar - német szótár. - [Tyukod] : Black & White, 2006. - 812 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-53-2 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2610085]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2006.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2006]. - 253, [3] p. ; 21 cm
Párhuzamos cím a gerincen: 1000 kérdés 1000 felelet
ISBN 963-9092-94-0 fűzött : 1652,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2615350]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2006.
   Nyelvvizsga 1. Angol nyelvoktató szoftver [elektronikus dok.] : kezdő. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2609217]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2006.
   Nyelvvizsga 1. Német nyelvoktató szoftver [elektronikus dok.] : kezdő. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2609223]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2006.
   Nyelvvizsga 2. Angol nyelvoktató szoftver [elektronikus dok.] : középhaladó. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2609220]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2006.
   Nyelvvizsga 2. Német nyelvoktató szoftver [elektronikus dok.] : középhaladó. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2609224]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2006.
   Nyelvvizsga 3. Angol nyelvoktató szoftver [elektronikus dok.] : haladó. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2609222]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2006.
   Nyelvvizsga 3. Német nyelvoktató szoftver [elektronikus dok.] : haladó. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB szabad HDD terület; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2609226]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2006.
   Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat : a 2005. október 20-21-i somorjai konferencia előadásai / szerk. Vörös Ferenc ; [rend. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság [etc.]. - Budapest [etc.] : M. Nyelvtud. Társ. [etc.], 2005. - 163 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 224.)
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
ISBN 80-8062-288-4
magyar nyelv - nyelvjárás - felvidéki magyarság - konferenciakiadvány
809.451.1-087 *** 316.347(=945.11)(437.6) *** 061.3(437.6-2Somorja)
[AN 2610854]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2006.
   A társadalomtudományok szerepe a változó világban. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 85 p. ; 19 cm
A Budapesten 2003. nov. 13-14-én "Múlt, jelen, jövő" címmel tartott konferencia előadásaiból. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7094-51-2 fűzött : 900,- Ft
nyelvészet - színházművészet - irodalomtudomány - konferenciakiadvány
800.1 *** 82.01 *** 792 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2610181]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2006.
Tomori Lajosné
   Šag za šagom : munkafüzet / Tomori Lajosné. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5382-3 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2615327]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2006.
Tótfalusi István (1936-)
   Kiejtési szótár : idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 520 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 11.)
ISBN 963-7094-28-8 kötött : 4990,- Ft
kiejtési szótár
802/809-15(036)
[AN 2610090]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2006.
Tóth Etelka
   Magyar helyesírás : diákszótár / szerk. Tóth Etelka. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - VIII, 648, 20 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-8065-9 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2608684]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2006.
   Vallanak a neveink múltról és jelenről : magyar névtani kutatások Szlovákiában : névtani konferencia Nyitrán, 2005. június 2-4. / szerk. Vörös Ferenc ; [rend., közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság, Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ. ; Nyitra : Konstantin Egy. Közép-európai Tanulmányok Kara, 2006. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 225.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
ISBN 80-8050-943-3
Szlovákia - névtan - magyar nyelv - konferenciakiadvány
809.451.1-311/313(437.6) *** 061.3(437.6-2Nyitra)
[AN 2611120]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2006.
Vujovits Inessza (1932-)
   Èto nado znatʹ : orosz nyelvtani feladatgyűjtemény / Vujovits Inessza, Dancz Péter ; [a rajzokat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3367-9 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan - példatár
808.2-5(078)(076)=945.11
[AN 2615329]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2006.
Zsigri Gyula (1960-)
   Magyar mássalhangzószabályok / Zsigri Gyula. - Szeged : JATEPress, 2006. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-94.
Fűzött
magyar nyelv - fonetika
809.451.1-442
[AN 2609846]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6286 /2006.
Éles Csaba (1951-)
   A megélt és megírt múlt : emlékiratok, önéletrajzok, vallomások / Éles Csaba. - Budapest : Napkút K., [2006]. - 20 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8478-17-9 fűzött
világirodalom - műfajelmélet - önéletrajz
82(091)-94 *** 82.01-94
[AN 2610739]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2006.
   Ki kicsoda az irodalmi művekben / [szerk. Gergyel Antal]. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-417-8 fűzött
világirodalom - irodalmi alak - szaklexikon
82-1/-9(092):030
[AN 2610002]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2006.
Köpeczi Béla (1921-)
   Francia művelődés- és irodalomtörténeti tanulmányok / Köpeczi Béla. - Budapest : Akad. K., 2006. - 269 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8323-2 kötött : 3450,- Ft
Franciaország - francia irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - művelődéspolitika - francia forradalom
840(091) *** 840.091 *** 894.511.091 *** 008:323(44)"17/18" *** 944"178/179"
[AN 2610612]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2006.
   Nemzet, identitás, irodalom : a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban / ... szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 527 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 35.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-927-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - nemzettudat - magyarság - újkor
82.01 *** 894.511(091)"15/18" *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 2608993]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2006.
Viczai Péter (1967-)
   Vengerskie stranicy žizni i tvorčestva Vladimira Vysockogo / Peter Vicai. - Eger : Gonda Kvk., 2006. - 175 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 119-174.
ISBN 963-7254-14-5 fűzött : 1995,- Ft
Vysockij, Vladimir Semënovič
Magyarország - Oroszország - író - 20. század - irodalmi hatás
882(092)Vysockij,_V. *** 894.511.091 *** 908.439
[AN 2610479]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6291 /2006.
Bárdos László (1955-)
   Vörösmarty Mihály / Bárdos László. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-7053-46-8 kötött : 1750,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 2610474]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2006.
   "Et in Arcadia ego" : a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése / ... szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 543 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 36.)
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék [etc.] által 2005. jan. 26-28. között Debrecenben rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-899-5 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - író - 18. század - 19. század - műelemzés - konferenciakiadvány
894.511(091)"17/18" *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2609002]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   A sas repülni vágyik : Gyurkovics Tiborral beszélget Fazekas Valéria. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 99 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 10.)
ISBN 963-9642-22-3 fűzött : 1500,- Ft
Gyurkovics Tibor (1931-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Gyurkovics_T.(047.53)
[AN 2609912]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2006.
   Lélektől lélekig : in memoriam Tóth Árpád / [vál., szerk., összeáll. Márkus Béla]. - Budapest : Nap K., cop. 2006. - 396 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-94-X kötött : 2730,- Ft
Tóth Árpád (1886-1928)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Tóth_Á.
[AN 2610091]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2006.
Magyar Ferenc (1945-)
   Mai magyar drámák : drámákról két percben érettségizőknek, színházkedvelőknek / Magyar Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 80 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Fűzött : 1480,- Ft : 6 EUR (hibás ISBN 963-9438-33-2)
magyar irodalom - ezredforduló - dráma - műelemzés
894.511(091)-2"200"
[AN 2609745]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2006.
   A magyar irodalom története / [megindította és vezeti Beöthy Zsolt] ; [szerk. Badics Ferenc]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Babits, 2006. - 2 db : ill. ; 25 cm
Magyar irodalomtörténet (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1906-1907
ISBN 963-9556-31-9 kötött
magyar irodalom története - hasonmás kiadás
894.511(091)".../186" *** 094/099.07
[AN 2610613]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A legrégebbi időktől Kisfaludy Károly fellépteig. - 923 p.
ISBN 963-9556-32-7
magyar irodalom története - kézikönyv - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511(091)".../181"
[AN 2610616] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig. - 706 p.
ISBN 963-9556-33-5
magyar irodalom története - 19. század - hasonmás kiadás
894.511(091)"181/186" *** 094/099.07
[AN 2610619] MARC

ANSEL
UTF-86297 /2006.
   Megváltás : in memoriam Pap Károly / [vál., szerk., összeáll. Csűrös Miklós]. - Budapest : Nap K., cop. 2006. - 326 p., [4] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9402-68-0 kötött : 2856,- Ft
Pap Károly (1897-1945)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Pap_K.
[AN 2610351]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2006.
Nikolits Árpád (1937-)
   Kozmikus csendből.. / Nikolits Árpád. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2006-. - 20 cm
Erdély - író - határon túli magyarság - interjú
894.511(498)(092)(047.53)
[AN 2610433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Önirónia palástjában. ...A vulkán sem kérdezi, hogy akarjuk-e, hogy kitörjön.. - 2006. - 209 p. : ill.
Beszélgetések Horváth Imrével, Horváth Margittal, valamint Nagy Ilonával. - A felvételek 1985. szept. 12. és 24. között és 1986. decemberében készültek
ISBN 963-86257-6-7 fűzött
Erdély - író - határon túli magyarság - interjú
894.511(498)(092)Horváth_I.(047.53) *** 894.511(498)(092)Nagy_I.(047.53)
[AN 2610435] MARC

ANSEL
UTF-86299 /2006.
   Spiró György Fogság : széljegyzetek / [összeáll. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2006. - 95 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Részletekkel Spiró György "Pilátus, a helytartó" c. esszéjéből. - Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 963-14-2525-8 fűzött : 1290,- Ft
Spiró György (1946-). Fogság
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Spiró_Gy.
[AN 2609734]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2006.
Szabó Sándor Géza (1945-1980)
   Debreceni dac : tanulmányok Debrecen irodalmáról / Szabó Sándor Géza ; [vál., szerk. és a jegyzeteket gond. Szabó Anna Viola]. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Múz. Ig.], 2006. - 161 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 58.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7218-51-3 fűzött
Debrecen - magyar irodalom története - 20. század - író
894.511(439-2Debrecen)(091)"19" *** 894.511(439-2Debrecen)(092)
[AN 2611124]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2006.
   "száz év magány" : József Attila-tanulmányok / szerk. Barták Balázs és Antonio Sciacovelli. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2005. - 283 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-51-0 fűzött : 1937,- Ft : 8 EUR
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2609491]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2006.
   Változatok a gyermeklírára / szerk. Bálint Péter, Bódis Zoltán. - Debrecen : Didakt, 2006. - 167 p. ; 24 cm. - (Irodalom és hagyomány, ISSN 1786-0504)
A 2004. októberében a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai Kar Irodalmi, Kommunikációs és Kulturális Antropológia Tanszéke által rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-86653-8-6 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-86659-8-6)
magyar irodalom története - irodalomelmélet - gyermekvers - konferenciakiadvány
894.511(091)-14 *** 894.511(091)-93 *** 061.3(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 2610933]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6303 /2006.
   Albores de la literatura moderna en España : antología de los siglos XVIII-XIX / sel. por Gabriella Menczel. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 246 p. ; 24 cm
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-7338-15-2 fűzött
spanyol irodalom - 18. század - 19. század - antológia
860-822 *** 860(091)"17/18"
[AN 2609166]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2006.
Am Ende eines Liebestraumes (magyar)
   Ajándék mózeskosárban / [ford. Maros Magdolna]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 184.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-91-1 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610098]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2006.
Angulo, Jaime de
Indian tales (magyar)
   Indián mesék / Jaime de Angulo ; [a szöveget Varró Zsuzsanna, ... verseket Varró Dániel ford.]. - Budapest : Jaffa, 2006. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9604-10-0 fűzött
Észak-Amerika - amerikai angol irodalom - folklór - indiánok - mese
820-34(73)=945.11 *** 398(=97)(794)
[AN 2609789]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2006.
Auster, Paul
The Brooklyn follies (magyar)
   Brooklyni balgaságok / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7982-X kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610397]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2006.
Baldacci, David
Split second (magyar)
   Tizedmásodperc / David Baldacci ; [ford. Kovács Attila]. Diplomás konyhatündér / Sophie Kinsella ; [ford. Résch Éva]. Veszélyességi pótlék / Will Thomas ; [ford. Révbíró Tamás]. A fény völgye / Terry Kay ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2006. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Split second. The undomestic goddes. Some danger involved. The valley of light
ISBN 963-9562-82-3 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2610551]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2006.
Banks, Iain
Consider Phlebas (magyar)
   Emlékezz Phlebasra / Iain M. Banks ; [ford. Olasz Csaba, Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 553 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-15-2 fűzött : 2480,- Ft : 9,95 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2609594]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2006.
   Bölcseletek : latin - magyar. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-413-8 velúr
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum - antológia
871-84.02(082)=945.11
[AN 2610211]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2006.
Brezina, Thomas
Hexengeheimnisse! (magyar)
   Boszorkánytitok / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 260 p. : ill. ; 22 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1999,- Ft (hibás ISBN 963-628-282-X)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2611971]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2006.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A jó jegyek veszélyesek!. - 2006. - 163 p. : ill.
ISBN 963-628-432-6 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2612467] MARC

ANSEL
UTF-86312 /2006.
Brezina, Thomas
Die Knickerbocker-Bande (magyar)
   Térdnadrágos detektívek klubja / Thomas Brezina. - Pápa : Deák, [2005]-. - ill. ; 18 cm
Ill. Birck, Jan
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2601010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A pokol szalamandráinak háza / [ford. Havas Zsuzsanna]. - [2006]. - 167 p.
ISBN 963-9420-46-8 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2610337] MARC

ANSEL
UTF-86313 /2006.
Brezina, Thomas
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. r., Menő cuccok? Jöhetnek!. - [2006]. - 119 p. + mell.
ISBN 963-9420-44-1 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2610334] MARC

ANSEL
UTF-86314 /2006.
Brezina, Thomas
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Delfinkaland és nyelvtanulás. - cop. 2006. - 145 p.
ISBN 963-9628-08-5 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2610060] MARC

ANSEL
UTF-86315 /2006.
Bürger, Gottfried August (1747-1794)
Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen (magyar)
   Münchhausen báró kalandjai / Gottfried August Bürger ; Gustave Doré illusztrációival ; [ford. és átd. Tordon Ákos] ; [az utószót írta Kovács Ágnes]. - Budapest : General Press, [2006]. - 150, [2] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-9598-94-1 kötött : 2800,- Ft
Franciaország - német irodalom - grafikus - 19. század - elbeszélés
830-32=945.11 *** 76(44)(092)Doré,_G.
[AN 2613856]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2006.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
Művek (vál.) (magyar)
   Byron, Shelley és Keats versei / [ford. Babits Mihály et al.] ; [vál., szerk., a jegyzeteket összeáll. Ferencz Győző]. - Budapest : Európa, 2006. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8053-4 fűzött : 850,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 2613486]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2006.
Cabré, Jaume
Les veus del Pamano (magyar)
   A Pamano zúgása / Jaume Cabré ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2006. - 837, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7983-8 kötött : 3500,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2610052]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2006.
Charitōn
Ta peri Chairean kai Kallirroīn (magyar)
   Kallirhoé : ógörög szerelmi történet / Kharitón ; [ill. Xantus Géza]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2006. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Orosz Ágnes
ISBN 963-7437-48-7 kötött : 2800,- Ft
ókori görög irodalom - regény
875-31=945.11
[AN 2610141]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2006.
Christie, Agatha
Appointment with death (magyar)
   Találkozás a halállal / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 258 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7863-7 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2615055]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2006.
Christie, Agatha
Sleeping murder (magyar)
   Szunnyadó gyilkosság / Agatha Christie ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Európa, 2006. - 272 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-7864-5 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2615185]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2006.
Coetzee, Jacobus M.
Elizabeth Costello (magyar)
   Elizabeth Costello / J. M. Coetzee ; [ford. Barabás András]. - [Pécs] : Art Nouveau, 2005. - 364, [3] p. ; 18 cm
Kötött (hibás ISBN 963-368-951-1)
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 2609940]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2006.
Collins, Max Allan
Grave matter (magyar)
   Holtjáték / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 328 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők : Las Vegas)
CSI: crime scene investigation (keretcím)
ISBN 963-305-235-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2610223]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2006.
Cook, Robin
Blindsight (magyar)
   Vakság / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 4. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2006], cop. 2002. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-305-0 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2613821]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2006.
Cooper, Jilly
Riders (magyar)
   Lovasok / Jilly Cooper ; [... Perlényi-Chapman Eszter ford.]. - Budapest : Jaffa, 2006. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 963-9604-17-8 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2609795]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich werde deine Frau (magyar)
   Hozzád megyek feleségül / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 141 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 46.)
ISBN 963-7042-86-5 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610101]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2006.
A cup of comfort for courage (magyar)
   Egy csésze vigasz, nehéz helyzetekre : egy kötet a mindennapok hőseinek erejéről, győzelméről és hősiességéről / szerk. Colleen Sell ; [ford. Bárdos Péter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 312 p. ; 19 cm
ISBN 963-369-433-7 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 2610054]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2006.
De Blasi, Marlena
A thousand days in Tuscany (magyar)
   Ezer nap Toszkánában : [keserédes kaland] / Marlena de Blasi ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kulinária, cop. 2006. - 247 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 963-86952-1-8 fűzött : 2490,- Ft
Toscana - amerikai angol irodalom - helyismeret - nemzeti étel - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 908.450.52(0:82-992) *** 641.568(450.52)
[AN 2609968]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2006.
Donnelly, Micky
Doubletime (magyar)
   Ikeridő / Micky Donnelly ; [ford. Dragomán György]. - Budapest : Noran, 2006. - 218, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-82-X fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2610178]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2006.
Dr. Frank und die Fremde von Zimmer 7 (magyar)
   A kisfiamért mindent megteszek!, avagy A hetes szoba titokzatos betege / [ford. Szilágyi Eszter]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 185.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-93-8 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610097]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2006.
Dunant, Sarah
In the company of the courtesan (magyar)
   A kurtizán és a törpe : bujaság és intrika a reneszánsz Velencében / Sarah Dunant ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 963-9615-23-4 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2610391]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2006.
Dylan, Bob
Lyrics, 1962-2001 (angol, magyar)
   Lyrics, 1962-2001 = Dalok, 1962-2001 / Bob Dylan ; [vál. és ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2006. - 121 p. ; 25 cm
ISBN 963-07-7736-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum
820-192.02(73)=945.11
[AN 2609914]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2006.
Eddy, Paul
Mandrake (magyar)
   A Mandragóra-összeesküvés / Paul Eddy ; [ford. Bana Szilvia]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 558 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-404-3 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2610186]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2006.
Erdélyi Margit
   Bízz bennem : szerelmes regény / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-419-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2610000]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2006.
Fowles, John
The French lieutenant's woman (magyar)
   A francia hadnagy szeretője / John Fowles ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsanna ford.]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1983. - 432 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-8013-5 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2615171]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2006.
Friedrich, Joachim
Amanda und die Detektive (magyar)
   Amanda és a detektívek / Joachim Friedrich ; Edda Skibbe rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2006. - 213, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Amanda X)
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-16-6 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2610274]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2006.
Gemmell, David
Winter warriors (magyar)
   A tél harcosai / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 379 p. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
Drenai saga (keretcím)
ISBN 963-7041-76-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2610720]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2006.
Gibbins, David
Atlantis (magyar)
   Atlantisz / David Gibbins ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-05-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2609938]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2006.
   Gondolatok. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-412-X velúr
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2610208]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2006.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., Ellenséges vonalak mögött / [ford. Bally István]. - cop. 2006. - 460 p.
ISBN 963-425-089-0 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610078] MARC

ANSEL
UTF-86340 /2006.
Halliday, Candy
Are men from Mars? (magyar)
   Furcsa madár. Kézen állva jövök hozzád / Candy Halliday ; [... ford. Fülöp Villő]. Időnként lefagy*** / Lori Wilde ; [... ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 5.)
Egys. cím: Are men from Mars?. How could you?. Sexy, single and searching
ISBN 963-537-504-2 fűzött : 869,- Ft : 178 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2610823]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2006.
Hein, Christoph
Landnahme (magyar)
   Honfoglalás / Christoph Hein ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2006. - 398 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7994-3 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2610404]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2006.
Hornby, Nick
High fidelity (magyar)
   Pop, csajok, satöbbi / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1998. - 284 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8005-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2615155]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2006.
Hubbard, L. Ron
Mission Earth (magyar)
   Földi küldetés / L. Ron Hubbard ; [ford. Radnai Csaba]. - [Pécs] : Alexandra, [1997]-. - 10 db ; 18 cm
Fantasztikus regény. - A 9. könyvet kiad. a Nézőpontok Kft. - A 9. könyvet ford. Sarkadi Zsolt
ISBN 963-367-283-X *
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 240319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Győzedelmes gazság. - [2006]. - 516 p. : ill.
ISBN 963-229-741-5 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2611022] MARC

ANSEL
UTF-86344 /2006.
Hudson, Jan
Her texan tycoon (magyar)
   Eleven képmás / Jan Hudson ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 354.)
ISBN 963-537-507-7 fűzött : 399,- Ft : 81,5 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2610837]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2006.
Hugo, Victor (1802-1885)
Notre-Dame de Paris (magyar)
   A párizsi Notre-Dame / Victor Hugo ; [ford. Vázsonyi Endre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 462 p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai). (Népszabadság könyvek ; 16.)
ISBN 963-09-4803-6 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2615204]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2006.
   Huszadik századi német novellák : német dekameron / [... összeáll. és szerk. Györffy Miklós] ; [... ford. Adamik Lajos et al.]. - Budapest : Noran, 2006. - 644, [4] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-7416-77-3 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - elbeszélés - antológia
830-32(082)=945.11
[AN 2610082]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2006.
   Huszadik századi orosz novellák : orosz dekameron / [... összeáll. és szerk. M. Nagy Miklós] ; [... fordítói Abonyi Réka et al.]. - Budapest : Noran, 2006. - 640, [4] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-7416-76-5 kötött : 3900,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - antológia
882-32(082)=945.11
[AN 2610081]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2006.
Jamyang Norbu
The mandala of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes Tibetben : az elveszett évek nyomában : regény / Jamyang Norbu ; a könyvhöz Hurree Chunder Mookherjee visszaemlékezései szolgáltak alapul ... ; ford. Narancsik Gábor] ; [utószó Sári László]. - Budapest : Írás K., 2006. - 318, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8417-10-2 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2609842]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2006.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 24. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8173-1 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2612003]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2006.
Koontz, Dean R.
Mr. Murder (magyar)
   Mr. Murder / Dean R. Koontz ; [ford. Süle Gábor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Animus, 2006. - 421 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-89-7 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2613675]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2006.
Krauss, Nicole
The history of love (magyar)
   A szerelem története / Nicole Krauss ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2006. - 341 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2503-7 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2610596]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2006.
Kundera, Milan
Směšné lásky (magyar)
   Nevetséges szerelmek / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1995. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7996-X kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2611893]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2006.
Lang, Andrew
Prince Prigio and Prince Ricardo (magyar)
   Maflázia / Andrew Lang ; ford. Göncz Árpád ; Réber László rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 163, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-346-714-4 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2611863]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2006.
Larsen, Viola
Die Jugendfreundin ihres Mannes (magyar)
   Lady Cranston / Viola Larsen ; [ford. Váry Alíz]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 182.)
ISBN 963-7042-90-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610099]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2006.
Le Fanu, Joseph Sheridan
   Fogadó a repülő sárkányhoz és más kísértethistóriák / Joseph Sheridan Le Fanu ; [ford. Borbás Mária et al.] ; [ill. Békés Rozi]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 304 p. : ill. ; 25 cm. - (A krimi gyöngyszemei, ISSN 1787-3495)
A ford. az "In a glass darkly" (Oxford : Oxford Univ. Press, 1981) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-369-609-7 kötött
írországi angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11 *** 820-322.9(417)=945.11
[AN 2610886]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2006.
Lem, Stanisław (1921-2006)
DiLEMaty (magyar)
   DiLEMmák : írások a 21. századból / Stanisław Lem ; [ford. Keresztes Gáspár]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2006. - 329 p. ; 17 cm
ISBN 963-9548-89-8 kötött : 1950,- Ft
lengyel irodalom - publicisztika
884-92=945.11
[AN 2615086]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2006.
Madl, Linda
A tender magic (magyar)
   Gyengéd varázslat / Linda Madl ; [ford. Engi Csilla]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 317 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-420-0 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2611814]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2006.
Mai, Mukhtar
Déshonorée (amagyar)
   Megbecstelenítve / Mukhtar Mai ; Marie-Thérèse Cluny[!Cuny] közreműködésével ; [ford. ... Kertész János]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2006. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 963-7437-45-2 fűzött : 1980,- Ft
Mai, Mukhtar
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2610095]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2006.
McAllister, Heather
Never say never (magyar)
   Házi őrizet / Heather McAllister ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 198.)
ISBN 963-537-505-0 fűzött : 399,- Ft : 81,5 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2610830]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2006.
Michaels, Leigh
The takeover bid (magyar)
   Színes álmok / Leigh Michaels ; [... ford. Juhász Zoltánné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 353.)
ISBN 963-537-506-9 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2610833]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2006.
Montgomery, Lucy Maud
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2614981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2005. - 210 p.
ISBN 963-9492-34-5 kötött : 1990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2614657] MARC

ANSEL
UTF-86362 /2006.
Mora, Terézia (1971-)
Alle Tage (magyar)
   Nap mint nap : regény / Terézia Mora ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Magvető, 2006. - 511 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2504-5 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2610317]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2006.
Morsi, Pamela
Garters (magyar)
   Ártatlan szenvedély / Pamela Morsi ; [ford. Palkó Ágnes]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 317 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-421-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2611816]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2006.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita : regény / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1987. - 419, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7997-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2613470]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2006.
O'Connor, Joseph
Star of the Sea (magyar)
   A Tenger Csillaga : búcsú a régi Írországtól / Joseph O'Connor ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006. - 555 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7977-3 kötött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2610230]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2006.
Paasonen, Ranya
Auringon asema (magyar)
   A nap állása / Ranya Paasonen ; [ford. Győrffy Éva]. - [Budapest] : [Valo-Art Bt.], 2006. - 170 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 963-86915-1-4 fűzött
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2609551]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2006.
Pelevin, Viktor Olegovič
Svâŝennaâ kniga oborotnâ (magyar)
   A metamor szent könyve / Viktor Pelevin ; [ford. és az utószót írta Bratka László]. - Budapest : Európa, 2006. - 428 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7985-4 kötött : 2700,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2610400]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2006.
Pierce, Tamora
Song of the lioness (magyar)
   A nőstényoroszlán éneke / Tamora Pierce ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 4 db ; 18 cm
A főcím a borítófedélről. - A nőstényoroszlán dala (cvált.)
ISBN 963-9574-62-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2599066]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az álruhás lovag. - 2006. - 260, [5] p. : ill.
ISBN 963-9574-63-5 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2609293] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az istennő kezében. - 2006. - 257, [6] p. : ill.
ISBN 963-9574-64-3 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2609298] MARC

ANSEL
UTF-86369 /2006.
Poe, Edgar Allan
   A Morgue utcai kettős gyilkosság és más rejtelmes történetek / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály et al.] ; [előszó Kállay G. Katalin] ; [ill. Felvidéki András]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 294, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (A krimi gyöngyszemei, ISSN 1787-3495)
ISBN 963-369-340-3 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2610879]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2006.
Potok, Chaim (1929-2002)
The gift of Asher Lev (magyar)
   Asher Lev öröksége / Chaim Potok ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2002. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-81-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2613412]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2006.
Potok, Chaim (1929-2002)
My name is Asher Lev (magyar)
   A nevem Asher Lev / Chaim Potok ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2000. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-04-X fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2613408]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2006.
Reymont, Władysław Stanisław
Chłopi (magyar)
   Parasztok / Władysław Stanisław Reymont ; [ford. Tomcsányi János] ; [az utószót írta Kiss Gy. Csaba]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 1179 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866 ; 3.)
ISBN 963-9578-89-4 kötött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2609535]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2006.
Roberts, Nora
Irish rose (magyar)
   Vadvirágok : [ír szívek] / Nora Roberts ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 400 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-594-8 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2609624]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2006.
Saunders, Kate
Mendax, the mystery cat (magyar)
   Mendax, a titokzatos macska / Kate Saunders ; [ill. Tony Ross] ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kótyagos boszorkák)
ISBN 963-9492-76-0 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2609771]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2006.
Semprún, Jorge (1923-)
Veinte años y un día (magyar)
   Húsz év, egy nap / Jorge Semprún ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2006. - 292 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7972-2 kötött : 2200,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2610169]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2006.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 515 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és Júlia ; Julius Caesar ; Hamlet, dán királyfi ; Szentivánéji álom ; Vízkereszt vagy Amit akartok. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Julius Caesar ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; Twelfth-night or What you will
ISBN 963-07-8052-6 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2613481]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2006.
Sheldon, Sidney
Bloodline (magyar)
   Vérvonal / Sidney Sheldon ; [ford. Szalai Ágnes]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-304-2 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615056]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2006.
Slonczewski, Joan
The children star (magyar)
   Génszimfónia : [elízium-univerzum: Prokarion] / Joan Slonczewski ; [ford. Kollárik Péter]. - Budapest : Metropolis Media, 2006. - 335 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 963-86936-1-4 fűzött : 2370,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2610802]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2006.
Staub, Wendy Corsi
Voodoo moon (magyar)
   Vudu hold : [a rémület éjszaka érkezik] / a regényt Constance M. Burge Something wicca this way comes című Bűbájos boszorkák epizódja-alapján Wendy Corsi Staub írta ; [ford. Búzás Gábor]. - Budapest : M&C Kft., 2005. - 153 p. ; 18 cm. - (Bűbájos boszorkák)
ISBN 963-7342-92-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2610066]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2006.
Stilton, Geronimo
Il misterioso ladro di formaggi (magyar)
   A titokzatos sajttolvaj / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 117, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-641-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2609900]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2006.
Stilton, Geronimo
Quattro topi nella giungla nera (magyar)
   Négy egér a Fekete dzsungelben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 114, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-364-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2609904]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2006.
Turgenev, Ivan Sergeevič
Vešnie vody (magyar)
   Tavaszi vizek ; Első szerelem / Ivan Szergejevics Turgenyev ; [ford. Áprily Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 190 p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai ; 15.). (Népszabadság könyvek)
Egys. cím: Vešnie vody ; Pervaâ lûbovʹ
ISBN 963-09-4802-8 kötött : 990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2610956]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2006.
Tyran, Ingeborg
Wenn Liebe blind macht (magyar)
   Ha elvakít a szerelem / Ingeborg Tyran ; [ford. Bethlen Katalin]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 183.)
ISBN 963-7042-92-X fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2610100]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2006.
Valdés, Zoé
El pie de mi padre (magyar)
   Apám lába / Zoé Valdés ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Európa, 2006. - 201, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7774-6 kötött : 1900,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 2610092]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2006.
   A varázslatos iskolabusz : tudományos kalandregény. - [Budaörs] : M &C Kft., 2002-. - 20 cm
A 13. kötettől egyéb címadatként: Kalandregény
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 951603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Út a vulkánhoz / [írta Judith Stamper] ; [ill. John Speirs] ; [ford. Galántai Rita]. - 2006. - 87 p. : ill.
Voyage to the volcano
ISBN 963-9663-11-5 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2609586] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Pillangó-hadművelet / [írta Nancy White] ; [ill. Hope Gangloff] ; [ford. Galántai Rita]. - 2006. - 80 p. : ill.
Butterfly battle
ISBN 963-9663-12-3 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2609590] MARC

ANSEL
UTF-86386 /2006.
Vogl, Christl
Mijn leukste elfenverhaaltjes (magyar)
   Kedvenc meséim erdei tündérekről és manókról / Christl Vogl ; [ford. Szép Erzsébet]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2005. - 189 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-264-1 kötött : 2699,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 2615145]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2006.
Webb, Peggy
Standing bear's surrender (magyar)
   Egyik szemem sír.. / Peggy Webb ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 183.)
ISBN 963-537-501-8 fűzött : 399,- Ft : 81,5 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2610816]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2006.
Whybrow, Ian
   A Kisfarkas / lejegyezte Ian Whybrow ; rajz. Tony Ross. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., 2006-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2610102]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nagy gonosztettek kiskönyve / Tandori Dezső fordítása. - cop. 2006. - 127 p.
ISBN 963-9492-62-0 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2610103] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6389 /2006.
Bak Zsuzsanna (1985-)
   Tanulmányok, avagy Miért szebb állat a teve, mint a ló / Bak Zsuzsanna ; [graf. Pész Zsófia]. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - ("Magoncok sorozat", ISSN 1787-9914)
ISBN 963-86864-5-6 fűzött : 1985,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2610550]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2006.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Mindkettő emberül : száz szerelmes vers, 1954-2004 / Baranyi Ferenc ; Gyurcsek Ferenc rajz. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 128 p. ; 27 cm
ISBN 963-7437-46-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2610313]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2006.
Barok Márk (1976-)
   Hajmeresztő történetek / Barok Márk ; [ill. Szalai Attila]. - Budapest : Napkút K., [2006]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 1.)
ISBN 963-8478-14-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2610737]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2006.
Benda Gyuláné Imrik Margit (1891-1990)
   Egy váradi úrilány : Benda Gyuláné Imrik Margit emlékezései / [összeáll., szerk. és az utószót írta Sebők Magda]. - Budapest : Noran, 2006. - 182 p., [16] t. : ill. ; 19 cm. - (Várad, villanyváros, ISSN 1419-7405)
ISBN 963-7416-84-6 fűzött : 1999,- Ft
Benda Gyuláné Imrik Margit (1891-1990)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2610355]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Magyar népmesék / Benedek Elek ; Zugor Zoltán illusztrációival ; [összeáll. Csörgő Anikó]. - [Budapest] : Csodaország ; [Szeged] : Novum, 2006. - 252, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9180-44-0 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - mese - népmese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2609330]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2006.
Bódi László (1965-)
   A 67-es úton : bizonyos daloknak szövegei / Bódi László Cipő ; [... ill. Vetlényi Zsolt ...]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2006]. - 54 p. : ill. ; 15 cm
Velúr (hibás ISBN 963-550-697-X)
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 2608459]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2006.
buSzabó Dezső (1941-)
   Új kalligrammák : oda-vissza / BuSzabó Dezső. - Pomáz : Kráter, 2005. - 43 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7329-34-X fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - képvers
894.511-14 *** 76(439)(092)Szabó_D.
[AN 2608329]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2006.
Csathó Kálmán (1881-1964)
   Szarvasbőgés / Csathó Kálmán. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 189, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7138-67-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - útleírás - vadászkaland
894.511-992 *** 799.2(0:82-992)
[AN 2609783]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2006.
Dugonics András (1740-1818)
   Trója' veszedelme / mellyet a' régi vers-szerzőknek irásiból egybe szedett, és versekbe foglalt Dugonics András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - [20], 280 p. : ill. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Az 1774-ben Posonyban, Landerer Mihály betűivel nyomtatott mű reprintje
ISBN 963-09-4842-7 fűzött
magyar irodalom - eposz - hasonmás kiadás
894.511-131 *** 094/099.07
[AN 2609807]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2006.
Falcsik Mária (1956-)
   Változatok a szabadságra / Falcsik Mari. - Budapest : Magvető, 2006. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2501-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2609735]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2006.
Faludy György (1910-)
   Karoton / Faludy György ; [ford. Szőcs Noémi Imola] ; [átd. Orbán János Dénes]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 254 p. ; 24 cm
ISBN 963-369-638-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2609994]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Tíz szál gyertya / Fekete István ; [Lipták György rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 182 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8175-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2611900]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2006.
Futaky István (1926-)
   Utam a Dossziéhoz : emlékezések, 1950-1956 / Futaky István. - Budapest : Noran, 2006. - 127, [3] p., [8] t. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7416-81-1 kötött : 1800,- Ft
Futaky István (1926-)
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
894.511-94 *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2610080]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2006.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; Biczó András színes képeivel és rajzaival ... - Budapest : Helikon, 2006. - 609 p., [5] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-227-042-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2612528]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2006.
Gömöri György (1934-)
   Versek Marinak = Poems for Mari / Gömöri György ; ford. Clive Wilmer és Gömöri György ; a "Hasonlatok" és "Ünnepi csokrok" című verseket Gömöri György és Mari ford. - Budapest : Pont ; [Sf. Gheorghe] : Pontfix, cop. 2006. - 53, [6] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-7265-28-7 fűzött : 1500,- Ft : 6 EUR
ISBN 973-86851-7-6
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 2610461]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2006.
Gondos Gyula (1939-)
   Marasztó rímhajlatok, 2000-2005 / Gondos Gyula ; [... az illusztrációk Szabados István munkái] ; [az előszót Moré Csaba József írta]. - [Kisvárda] : Szerző, [2006]. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-905-7 * fűzött (hibás ISBN 963-219-905-J)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608910]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2006.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2006. - 191, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2497-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2615176]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2006.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Pro libertate! : regény / Herczeg Ferenc. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 455, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-77-0 kötött : 2900,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2615054]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 92, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (A Móra Kiadó klasszikusai, ISSN 1787-9787)
ISBN 963-11-8157-X kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2610752]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-8172-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2612353]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 54, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-8171-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2612464]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2006.
Jász Attila (1966-)
   Fékezés : improvizációk ugyanarra és másokra / Jász Attila. - Pécs : Alexandra, 2006. - 103 p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-710-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2610342]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2006.
    pár pajzán limerick, lányok, fiúk s neveik / szerzők Bagi Péter [et al.] ; [szerk. Jagasics Gergő és Magyar Szilárd]. - Budapest : DFT-Hungária, 2006. - 97 p. ; 19 cm
ISBN 963-9473-92-8 fűzött : 987,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-993(082)
[AN 2608801]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek : regény / Jókai Anna. - 18. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 342 p. ; 23 cm. - (Jókai Anna művei)
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-8277-21-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2613748]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Szegény Sudár Anna / Jókai Anna. - 3. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 335 p. ; 23 cm
ISBN 963-7486-30-5 kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9028-33-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2613688]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2006.
Kányádi Sándor (1929-)
Talpas történetek (német)
   Spiegel-spiele mit Teddy Tapselmann / Sándor Kányádi ; [mit Zeichnungen von Emma Heinzelmann] ; [aus dem Ungarischen von Paul Kárpáti]. - Budapest : Holnap, 2006. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-705-5 kötött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)(498)=30
[AN 2610075]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2006.
Kányádi Sándor (1929-)
   Zümmögő / Kányádi Sándor ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 118, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-346-631-8)
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 2611981]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2006.
Karácsonyi Zsolt (1977-)
   A nagy kilometrik / Karácsonyi Zsolt. - Budapest : Magvető, 2006. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2523-1 kötött : 1690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2610601]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2006.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Irgalmasvérnő / Kiss Judit Ágnes. - Pécs : Alexandra, 2006. - 86, [2] p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-709-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2610344]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2006.
Koroda Miklós (1909-1978)
   A világ csak hangulat : Reviczky Gyula életének regénye / Koroda Miklós. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 963-7437-47-9 kötött : 2600,- Ft
Reviczky Gyula (1855-1889)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2610079]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2006.
   Králisok : [károlis útikalauz stopposoknak] / összeáll. Dubics Ákos, Kovács Tibor, Szommer Andrea ; [közread. a Gáspár Hallgatói Egyesület]. - [Budapest] : Gáspár Hallgatói Egyes., 2005. - 188, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-218-686-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2611078]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2006.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Régi szüretek / Krúdy Gyula ; [... ill. Zórád Ernő]. - Veszprém : Prospektus Ny., 2005. - 71 p. : ill. ; 17 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 14.)
Fűzött
magyar irodalom - szüretelés - elbeszélés
894.511-32 *** 634.8(0:82-32)
[AN 2611119]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2006.
Kun István
   Remete kíváncsisága / Kun István. - [Kaposvár] : Magánkiad., 2006. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-979-5 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2610875]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   Hét szeretőm : válogatott novellák / Lázár Ervin ; [vál. és szerk. Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2006. - 335, [3] p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-856-0 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2611875]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2006.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sziget a ködben / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2006, cop. 1995. - 407, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-21-1 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2615169]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Március : Márai Sándor összegyűjtött írásai / [... szerk., a szöveget gond., és a bev. tanulmányt írta Kakuszi B. Péter]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 275 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 963-7138-88-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2609781]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2006.
Markovits Rodion (1884-1948)
   Reb Ancsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák / írta Markovits Rodion ; sajtó alá rend., szerk. és az utószót írta Sas Péter ; [... Balla Margit ill.]. - Budapest : Noran, 2006. - 136 p., [5] t.fol. : ill. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-7416-64-1 kötött : 1999,- Ft
Markovits Rodion (1884-1948)
Erdély - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - író - 20. század - elbeszélés - memoár
894.511-32(498) *** 894.511(498)(092)Markovits_R.(0:82-94)
[AN 2610354]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2006.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város / Mikszáth Kálmán ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Világos Beatrix]. - Budapest : Európa, 2006. - 501, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8050-X fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2613460]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2006.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A kékszemű / Molnár Ferenc ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-346-543-5 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2615183]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2006.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Kovács Péter]. - 44. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 158 p., [11] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (A Móra Kiadó klasszikusai, ISSN 1787-9787)
ISBN 963-11-8149-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2610753]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 44. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8176-6 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2612457]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2006.
Nemere István (1944-)
   Borzalom / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-29-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2613568]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2006.
Noel Péter (1977-)
   Hernyó / Noel Peter. - Budapest : Partvonal, 2006. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-10-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2609942]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2006.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Egy szoknya, egy nadrág.. / forgatókönyv Nógrádi Gábor, Litkai Gergely, Gyöngyössy Bence. - [Budapest] : [Cinemastar Kft.] : [Europa 2000 Kft.], [2006]. - 100 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)Gyöngyössy_B.
[AN 2608871]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2006.
   Nyulam-bulam : húsvéti mesék és versek. - [Tyukod] : Black & White, [2006], cop. 2004. - 19 p. : ill. ; 29 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9544-54-X fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - húsvét - vers
894.511-14(02.053.2) *** 398.332.12(02.053.2)
[AN 2609081]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2006.
Pakots József (1877-1933)
   Mindenféle a folyosóról : a T. Ház humora / írta Pakots József ; Rákosi Viktor (Sipulusz) előszavával ; Bér Dezső és Linek Lajos karrikaturáival. - Budapest : M. Egyetemi K., 2005. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Az 1905-ben Budapesten, Kunossy, Szilágyi és Társa által kiadott mű reprintje
ISBN 963-86677-1-0 fűzött
magyar irodalom - országgyűlés - anekdota
894.511-36 *** 342.53(0:82-36)
[AN 2608421]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a vámpírok bálja / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur, 2006. - 213 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-40-4 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9285-540-0)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2611821]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2006.
Para-Kovács Imre (1965-)
   A mamut dala / Para Kovács Imre. - Pécs : Alexandra, 2006. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-695-X fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2609881]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2006.
Passuth László (1900-1979)
   Sasnak körme között / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 581 p. ; 22 cm
ISBN 963-9615-30-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2612357]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2006.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Ferenczi György - Petőfi / [ill. Petheő Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 40 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-997-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2611023]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2006.
Pusztay János (1948-)
   Beszakadt aranyhíd / Pusztay János ; [... rajzok Masszi Ferenc]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2005. - 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-39-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608915]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2006.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Csonkatornyok / Reményik Sándor ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-89-7 kötött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2609773]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2006.
Robertson, Shannon
   A szerelem szigetén / Shannon Robertson. - Budapest : Ringier, cop. 2006. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 3.)
ISBN 963-7714-10-3 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2610466]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2006.
Romhányi József (1921-1983)
   Nagy szamárfül / Romhányi József ; [vál. és szerk. Rigó Béla] ; [ill. Nagy Péter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-368-984-8 kötött
magyar irodalom - humor - vers
894.511-17
[AN 2610166]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2006.
Schneider Izabella
   Judit szimfóniája / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-7437-42-8 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2610057]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2006.
Slachta Etelka (1821-1876)
   "... kacérkodni fogok vele" : Slachta Etelka soproni úrileány naplója / [a naplót közread. Katona Csaba] ; kiad. Mediawave Alapítvány. - Győr : Mediawave Alapítvány, 2004-. - 24 cm
Slachta Etelka (1821-1876)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 1082646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1840 december - 1841 augusztus. - 2006. - 181, [17] p. : ill., részben színes
ISBN 963-229-894-2 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2611010] MARC

ANSEL
UTF-86445 /2006.
Szabó Era (1959-)
   Mondóka móka : mondókák és gyermekversek / Szabó Era ; [Kállay Zsolt rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2006. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-539-530-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2610307]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2006.
Szászy Brooser Gábor (1927-)
   Kenyereim története : naplótöredékek, 1930-2000 / Szászy Brooser Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tudomány K., cop. 2006. - 224, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-8194-53-7 fűzött : 880,- Ft
Szászy Brooser Gábor (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2613477]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2006.
Szigethy Gábor (1942-)
   Múltkóstoló / Szigethy Gábor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 963-9438-47-2 fűzött : 2500,- Ft : 10 EUR
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 930.85(439)(0:82-4)
[AN 2609485]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2006.
Szikszai Sándor
   Annak, akinek van szeme, hogy lásson, annak, akinek van füle, hogy halljon! Hogyan legyünk itt és most - vagy egy kicsit később és távolabb - boldogok : módszertani útmutató?!?. - [Pécs] : [Magánkiad.], 2006. - [66] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Szikszai Sándor
ISBN 963-229-395-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-994
[AN 2610903]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2006.
Szilágyi László (1936-)
   Mennyben és földön / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : [Magánkiad.], 2006. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-658-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2609860]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2006.
   Szökés a halálból : magyar írók az öngyilkosságról / [gyűjt. és összeáll. Kőrössi P. József] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - Budapest : Noran, 2006. - 312 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-7416-07-2 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - öngyilkosság - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 364.277(0:82-32)
[AN 2610089]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2006.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2006, cop. 1997. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-447-0 fűzött : 890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2613566]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2006.
Temesi Ferenc (1949-)
   Kölcsön idő : alapíttatott 1990-ben / Temesi Ferenc. - [Budapest] : Helikon, 2005-. - 28 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., XIII-XV. évfolyó (10 szám). - 2006. - 599 p. : ill.
ISBN 963-227-008-8 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2610647] MARC

ANSEL
UTF-86453 /2006.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Aeterna Hungaria - örök Magyarország / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 243 p. ; 21 cm
Örök Magyarország (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7138-70-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2609878]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2006.
Tusnády László (1940-)
   Idő-tündér vendégsége / Tusnády László. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2610477]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2006.
Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820)
   "Szépet szépen" : válogatott költemények / Ungvárnémeti Tóth László ; [vál. és a szöveget gond. János István] ; [Csomós Zoltán rajz.]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2005. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Poétai gyűjtemény, ISSN 1586-5517 ; 4.)
ISBN 963-9271-47-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2608977]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2006.
Varga Katalin (1928-)
   Kisbence / Varga Katalin ; [Kállai Nagy Krisztina ill.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 108, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-8181-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2615142]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2006.
Varsányi József
   Mondák a néhai jó Petőfi Sándor példás életéből / Varsányi József. - Budapest : Anyukák és Nevelők K., 2006. - 47 p. ; 17 cm. - (Anyukák és nevelők könyvei)
ISBN 963-229-301-0 fűzött : 700,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 2610935]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2006.
Vay Sarolta (1859-1918)
   Európa bál : tárcák és elbeszélések / Vay Sarolta ; vál. és az előszót írta Szávai Géza ; [ill. Gergely Imre et al.]. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 963-7265-31-7 fűzött : 1740,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés - hírlapi tárca
894.511-32 *** 894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2610465]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2006.
Villányi László (1953-)
   Volna a szerelem / Villányi László. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2006. - 61, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-9377-79-1 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2611089]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2006.
Zöldi László (1945-)
   Orbán breviárium / Zöldi László ; Pápai Gábor rajz. - Budapest : Corvest Kft., 2006. - 158 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-229-570-6 fűzött : 1490,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 32(439)(092)Orbán_V.(0:82-84)
[AN 2610735]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6461 /2006.
Balogh Andrea (1970-)
   Piroska és a farkas / [ill. ...] Balogh Andrea. - Budapest : Csimota, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-87016-2-5 kötött : 865,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609484]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2006.
Baranyai András (1974-)
   Piroska és a farkas / [ill. ...] Baranyai András. - Budapest : Csimota, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-87016-0-9 kötött : 865,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609493]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2006.
Barbie Fairytopia - Mermaidia (magyar)
   Mermaidia : varázslatos utazás a tenger mélyén. - Budapest : Egmont, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-367-2 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2615371]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2006.
Berényi Nagy Péter
   A katica és a gomba / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-424-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609984]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2006.
Berényi Nagy Péter
   A kis kobold és a tündérpor / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-426-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609983]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Samu mackó és a tavasz / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-425-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609989]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Zümi korán kel / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-423-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609986]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Bambi (magyar)
   Bambi / Disney. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006-. - ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 921471
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az erdő királya / [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - 2006. - [44] p.
ISBN 963-628-361-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608824] MARC

ANSEL
UTF-86469 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
A Northern expedition (magyar)
   Expedíció az Északi-sarkra / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-343-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608926]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Scamp (magyar)
   Betyár kutyus : minden jó, ha a vége jó / Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-403-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2608923]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2006.
Eszes Hajnal
   Erdőország meséi : [árva cica és bagoly doktor kalandjai]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [96] p. : ill., színes ; 28 cm
Tart.: Az árva ; Dr. Füles Engelbert rendel. - Írta Eszes Hajnal
ISBN 963-369-429-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610730]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2006.
Goldsack, Gaby
   Építkezés : kukkants be az ablakokon! / [írta Gaby Goldsack] ; [ill. Jan Smith] ; [ford. Melis Pálma]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nézz körül!)
ISBN 963-86781-7-8 kötött : 1295,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610755]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2006.
Goldsack, Gaby
   Repülőtér : kukkants be az ablakokon! / [írta Gaby Goldsack] ; [ill. Jan Smith] ; [ford. Melis Pálma]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Nézz körül!)
ISBN 963-86781-9-4 kötött : 1295,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610754]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2006.
Goldsack, Gaby
   Tanya : kukkants be az ablakokon! / [írta Gaby Goldsack] ; [ill. Jan Smith] ; [ford. Melis Pálma]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Nézz körül!)
ISBN 963-86781-6-X kötött : 1295,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610756]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2006.
Goldsack, Gaby
   Tűzoltóság : kukkants be az ablakokon! / [írta Gaby Goldsack] ; [ill. Jan Smith] ; [ford. Melis Pálma]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Nézz körül!)
ISBN 963-86781-8-6 kötött : 1295,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610757]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2006.
Karacs Sándorné Dobos Erzsébet
   Kacor király / [a verset írta Karacs Sándorné Dobos Erzsébet] ; [rajz. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-395-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609979]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2006.
Karacs Sándorné Dobos Erzsébet
   A kecskegidák / [a verset írta Karacs Sándorné Dobos Erzsébet] ; [rajz. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-396-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609975]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2006.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Piroska és a farkas / [ill. ...] Kárpáti Tibor. - Budapest : Csimota, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-86350-9-6 kötött : 865,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609489]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2006.
Lawson, Peter
   Mini állatmentő / [rajz. Peter Lawson] ; [írta Kathryn Smith] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Forgatható játékkormánnyal
ISBN 963-7414-05-3 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609619]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2006.
Lawson, Peter
   Mini teherautó / [rajz. Peter Lawson] ; [írta Gaby Goldsack] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Forgatható játékkormánnyal
ISBN 963-7414-06-1 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609613]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Laci és az oroszlán / Marék Veronika ; [a szerző rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 963-11-8174-X kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2613869]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2006.
   Piroska és a farkas. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-424-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2610087]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2006.
Rutkai Bori (1973-)
   Piroska és a farkas / [ill. ...] Rutkai Bori. - Budapest : Csimota, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-87016-1-7 kötött : 865,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609477]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2006.
Takács Mari (1971-)
   Piroska és a farkas / [ill. ...] Takács Mari. - Budapest : Csimota, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-86350-8-8 kötött : 865,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2609482]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6485 /2006.
Davis, Jim
   Kifogások ügyosztálya / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2006]. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 69.)
ISBN 963-9233-79-X fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2609910]
MARC

ANSEL
UTF-8