MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:48:52
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

6486 /2006.
   Egy élet az igazságügyi statisztika szolgálatában : ünnepi kötet a 70 éves Vavró István tiszteletére / [... szerk. Kovacsics Józsefné]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2006. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 22.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Vavró István publikációinak jegyzéke: p. 211-226.
Fűzött
Magyarország - statisztika - kriminalisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Vavró_I. *** 312.7(439) *** 343.9(439)
[AN 2613092]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2006.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon / szerk., a kézirat szövegét gond. és a bevezetőt írta Kiss Endre József ; [a szerk. munkatársa Kováts Dániel]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2006. - 192 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 19.)
Kész. Kazinczy Ferenc "Bibliotheca antiquaria rerum Hungaricarum Francisci Kazinczyi, bibliotheco Collegii Reformator Sáros Patakiensi illata. 1807" címmel ellátott kézirata alapján. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86841-2-7 fűzött
Magyarország - magánkönyvtár - könyvritkaság - könyvtári katalógus
017.2(439)Kazinczy_F. *** 017.1(439-2Sárospatak) *** 094/099:016
[AN 2613822]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

6488 /2006.
Kozák Péter
   Csízió avagy Neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata a 2007-es esztendő minden napjára / írta és összeáll. Kozák Péter. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 507, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8477-97-0 kötött : 3500,- Ft
kalendárium - művelődéstörténet
050.9 *** 930.85
[AN 2611879]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6489 /2006.
Bőzsöny Ferenc (1931-)
   Aki a harangért szól... azaz Harangszótól a hangszórón át harangszóig, avagy Bőzsöny, azaz "mélyhangú érchegység a dumakanyarban" / Bőzsöny Ferenc. - [Szekszárd] : Schöck Bt., [2006]. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-229-785-7 kötött
Bőzsöny Ferenc (1931-)
Magyarország - előadóművész - rádiószervezet - újságíró - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.096(439)(092)Bőzsöny_F.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2610942]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2006.
Kálnoki Izidor (1863-1930)
   Újságíró-iskola / Kálnoki Izidor (Vulpes). - Szeged : Maxim, [2006]. - 127 p. ; 21 cm. - (Gradus klasszikusok, ISSN 1589-4142)
ISBN 963-86211-5-X kötött
újságírás - humoreszk
070.4(0:82-7)
[AN 2612887]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6491 /2006.
A brief history of science (magyar)
   A természettudomány rövid története / összeáll. John Gribbin ; [... szerzői David Bayley et al.] ; [Richard Dawkins előszavával] ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 224 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-7318-83-6 kötött
természettudomány - tudománytörténet
5(100)(091)
[AN 2613196]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6492 /2006.
Bényei Mária, K. (1965-)
   Tarot mindenkinek / Soror Splendor. - [Onga] : Pythia, [2006]. - 92 p. : ill. ; 16 cm. - (Kis ezotéria, ISSN 1787-8888 ; 2.)
ISBN 963-86896-4-1 fűzött : 1500,- Ft
jövendőmondás - kártyajáték
133.3
[AN 2612323]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2006.
Demetry, Nicholas C.
Apocalypse of peace (magyar)
   Az arkangyalok gyógyító ereje / Nicholas C. Demetry & Edwin L. Clonts ; [ford. Miklódy Erika]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2006. - 201 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9652-02-4 kötött : 2500,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2612658]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2006.
Dethlefsen, Thorwald
Krankheit als Weg (magyar)
   Út a teljességhez : a betegség jelentése és jelentősége / Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke ; [ford. Hajós Gabriella]. - Budapest : Mérték K., 2006, cop. 1991. - 286 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7304-69-X kötött
ezoterika - betegség
133.25 *** 616-092.11
[AN 2612701]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2006.
Kássa László (1959-)
   Reiki mindenkinek : az univerzális életenergia alkalmazásának elmélete és gyakorlata. - [Onga] : Pythia, [2006]. - 72 p. : ill. ; 16 cm. - (Kis ezotéria, ISSN 1787-8888 ; 3.)
Írta Kássa László
ISBN 963-86896-6-8 fűzött : 1700,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 2612325]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2006.
Kovács Gabriella
   Szellemtudomány, kozmológia, asztrológia, világ- és emberismeret / írta és összeáll. Kovács Gabriella. - [Budapest] : [Letter-Print], 2004-. - 24 cm
okkultizmus
133
[AN 2611237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A test: imádság. - 2005. - 325 p. : ill.
ISBN 963-9611-05-0 fűzött
okkultizmus
133.5
[AN 2611246] MARC

ANSEL
UTF-86497 /2006.
Lorelei, Lady
Gypsy fortunes (magyar)
   Cigány kártyajóslás : használjuk a cigány kártya mágiáját jövendőmondásra / Lady Lorelei ; John Woodcock illusztrációival ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm + 1 kártyacsomag
ISBN 963-7318-35-6 kötött : 2990,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2613280]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2006.
Matsuzaki Toyoko
The healing power of hado (magyar)
   Hadó : a gyógyító erő / Toyoko Matsuzaki, Natsumi Blackwell ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 153 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-528-893-X kötött : 2290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2612006]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2006.
McCormack, Kathleen
Beginner's tarot (magyar)
   Tarot / Kathleen McCormack ; John Woodcock ill. ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm + 78 kártya
ISBN 963-7318-34-8 fűzött : 2990,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2613272]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6500 /2006.
Baker, Nick
The new amateur naturalist (magyar)
   Új amatőr természetbúvár / Nick Baker ; Lee Durrell előszavával ; [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 281.
ISBN 963-9635-16-2 kötött
természeti környezet - állatökológia - növényökológia
502 *** 581.5 *** 591.5
[AN 2613262]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2006.
   A Marostól a Sárrétig : a Körösvidék természeti értékei / szerk. Rakonczay Zoltán ; [írta Bíró István et al.] ; [közread. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Mezőgazda ; Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., cop. 2006. - 294 p., XVI t. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 273-282.
ISBN 963-286-253-8 kötött
Körös-Maros nemzeti park - Magyarország - Tiszántúl - természetvédelem - nemzeti park - flóra - fauna
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park *** 591.9(439.16) *** 581.9(439.16)
[AN 2613336]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2006.
   Ökoturizmus a védett természeti területeken / [szerk. Duhay Gábor] ; [... szerzői Baczur János et al.] ; [közread. ... a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [Természetvédelmi Hivatala]. - Budapest : KVM Természetvédelmi Hiv., 2006. - 317 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86950-1-3 fűzött
Magyarország - ökoturizmus - természetvédelmi terület
502.4(439)(036) *** 796.5(439)(036)
[AN 2612556]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6503 /2006.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Differenciálegyenletek : példatár / Scharnitzky Viktor. - 8. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2006. - 337 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
Fűzött (hibás ISBN 963-16-3010-2)
differenciálegyenlet - példatár
517.91/.95(076)
[AN 2612751]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6504 /2006.
Hargittai István (1941-)
The Martians of science (magyar)
   Az öt világformáló marslakó / Hargittai István. - Budapest : Vince K., 2006. - 397 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 372-377.
ISBN 963-9552-77-1 kötött : 3995,- Ft
Kármán Tódor (1881-1963)
Szilárd Leó (1898-1964)
Wigner Jenő (1902-1995)
Neumann János (1903-1957)
Teller Ede (1908-2003)
Egyesült Államok - tudós - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - életrajz
53(73)(=945.11)(092)
[AN 2611349]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6505 /2006.
   Kémia / főszerk. Náray-Szabó Gábor ; [írták Bodor Andrea et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 743 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8240-6 kötött : 5500,- Ft
kémia - kézikönyv
54(035)
[AN 2611522]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6506 /2006.
Kerrod, Robin
Hubble (magyar)
   Hubble : ablak a Világegyetemre / Robin Kerrod ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7318-36-4 kötött
világűr - űrfényképezés - fényképalbum
524.8(084.12) *** 520.33 *** 629.78
[AN 2613228]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6507 /2006.
Jenner, Jan
Raging reptiles (magyar)
   Dühöngő hüllők! / írta Jan Jenner ; rajz. Bernard Adnet ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 22x23 cm + 54 kártya és 15 játékfigura. - (Hüllő birodalom, ISSN 1788-0130). (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
A mellékletek papírdobozban
ISBN 963-7414-04-5 kötött : 3990,- Ft
hüllő - társasjáték - gyermekkönyv
598.1(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 2613482]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2006.
Miller, Jonathan
Introducing Darwin and evolution (magyar)
   Darwin és az evolúció másképp / Jonathan Miller, Borin Van Loon ; [ford. Szakács Gergely] ; [az illusztrációkat kész. Borin Van Loon]. - Budapest : Edge 2000, 2005. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
ISBN 963-86927-0-7 fűzött : 1890,- Ft
Darwin, Charles (1809-1882)
Anglia - természettudomány - tudós - 19. század - törzsfejlődés - képregény
57(410)(092)Darwin,_Ch. *** 575.8 *** 087.6:084.11
[AN 2613814]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2006.
   Orvosi biofizika / szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János ; [... szerzők ... Csernátony Zoltán et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 632 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 611.
ISBN 963-226-024-4 kötött : 8200,- Ft
biofizika - egyetemi tankönyv
577.3(075.8)
[AN 2611439]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6510 /2006.
Adapted physical activity, sport and rehabilitation in physiotherapy (magyar)
   Mozgásra fel! : adaptált fizikai aktivitás, sportszemléletű rehabilitáció a fizioterápiában : EU Fogyatékkal élők sport általi esélyegyenlősége PHARE Twinning Light Program : 2004, október / összeáll. Jette Hammer [et al.]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 103 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 963-218-108-5 fűzött
gyógytorna - tanfolyami jegyzet
615.825(078)
[AN 2613543]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2006.
   Belgyógyászat : tömör összefoglalás / szerk. Petrányi Gyula ; [írta Bálint Géza et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2003. - 507 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-242-798-X kötött : 6200,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 2612920]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2006.
Carver, Charles S.
Perspectives on personality (magyar)
   Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; [ford. Albert Ágnes et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 590 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 509-564.
ISBN 963-389-709-2 kötött : 5980,- Ft
személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8)
[AN 2616764]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2006.
Clark, Jan
Natural menopause (magyar)
   Természetes menopauza / Jan Clark ; [ford. Németh Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7318-85-2 fűzött : 1990,- Ft
természetgyógyászat - menopauza
618.173 *** 615.89
[AN 2613317]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2006.
   Emberi kapcsolatok pszichológiája / [szerk. Csernyikné Póth Ágnes]. - [Budapest] : Rejtjel, 2006. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : 2400,- Ft
lélektan - szociálpszichológia - csoportszociológia - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 316.6(075.8) *** 316.45(075.8)
[AN 2611400]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2006.
Endacott, Jan
Fitball workout (magyar)
   Fitball : gyakorlatok labdával / Jan Endacott ; [ford. Németh Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7318-88-7 fűzött : 1990,- Ft
torna
613.71
[AN 2613299]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2006.
Gaálné Póda Bernadette
   Köszvény : diéta köszvényben szenvedők számára : purinszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1986. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-866-8 fűzött : 1200,- Ft
uricosis - diéta - szakácskönyv
616.72-002.78 *** 641.563(083.12)
[AN 2612814]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2006.
Győrffy Mária
   English for doctors : authentic consulting - room activities for doctors, dentists, students and nurses with accompanying recorded material / Mária Győrffy. - 2. ed. - Pécs : Idióma, 2005, cop. 1996. - 291 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-04-7045-4 fűzött : 7980,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - orvostudomány - tankönyv
61 *** 802.0(078)=00
[AN 2612868]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2006.
   Hematológiai betegségek atlasza : morfológia, citokémia, áramláscitometria, immunhisztokémia, citogenetika, molekuláris genetika / szerk. Matolcsy András, Udvardy Miklós, Kopper László ; [... szerzői Ádám Emma et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 380 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-026-0 kötött : 18900,- Ft
hematológia
616.15
[AN 2611639]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2006.
Hidvégi Tibor
   A metabolikus szindróma / [szerzők Hidvégi Tibor, Vértes András]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2006. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 963-86893-6-6 fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2613073]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2006.
Iványi András
   Bőrpatológia / Iványi András. - Budapest : Medicina, 2006. - 204 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 963-226-025-2 kötött : 7200,- Ft
bőrgyógyászat
616.5
[AN 2611637]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2006.
Kasser, Tim
   Az anyagiasság súlyos ára / Tim Kasser ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, cop. 2005. - 352 p. ; 23 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 4.)
A 2. r. társszerzői Kasser, Virginia Grow és Sheldon, Kennon M. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86634-4-8 kötött : 2850,- Ft
személyiség-lélektan - érték - fogyasztói társadalom - életvezetés
159.923 *** 613.865 *** 316.644 *** 316.752
[AN 2613801]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2006.
Kennedy, Michelle
Jealousy (magyar)
   Ebadta kölyke féltékeny : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2006. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-337-023-X fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2613386]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2006.
Kennedy, Michelle
Manners (magyar)
   Ebadta kölyke neveletlen : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2006. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-337-022-1 fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2613383]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2006.
Lalvani, Vimla
Yoga basics (magyar)
   Jóga alapfokon : izomnyújtás, energetizálás, stresszoldás / Vimla Lalvani ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7318-91-7 fűzött : 1990,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2613303]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2006.
Macmillan, Bonnie
Why boys are different (magyar)
   Miért mások a fiúk, s hogyan hozhatjuk ki belőlük a legjobbat? / Bonnie Macmillan ; [ford. Gáti Mariann]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7318-78-X fűzött
gyermeklélektan - fiú
159.922.7-055.1
[AN 2613247]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2006.
Makay Béla (1939-)
Fűvel-fával gyógyítás kézikönyve (új kiadása)
   Gyógyítás fűvel-fával / Makay Béla. - Debrecen : TKK, [2006]. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 963-9081-35-3 fűzött : 998,- Ft
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2610702]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2006.
Milliken, Mary Elizabeth
Essential competencies for patient care (magyar)
   Mindennapos betegápolás : az ápolónői hivatás kézikönyve / Mary Elizabeth Milliken, Gene Campbell ; [ford. Csink Lóránt et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 3 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-852-8 fűzött : 4600,- Ft
betegápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2612928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - VIII, 429 p.
ISBN 963-242-853-6
betegápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2612929] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [6], 431-855. p.
ISBN 963-242-854-4
betegápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2612964] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Munkafüzet. - VIII, 371 p.
ISBN 963-242-855-2
betegápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2612975] MARC

ANSEL
UTF-86528 /2006.
Nedley, Neil
Depression - the way out (magyar)
   Kivezető út a depresszióból / Neil Nedley ; [ford. Sonnleitner Károly] ; [közread. a] Reménység Alapítvány. - Budapest : Reménység Alapítvány, [2006]. - 286, [17] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-594-3 kötött
depresszió
616.895.4
[AN 2611886]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2006.
Népegészségügyi Tudományos Társaság. Nagygyűlés (15.) (2006) (Siófok)
   Népegészségügyi Tudományos Társaság XV. nagygyűlése : Siófok, 2006. április 26-27-28. : előadás összefoglalók / [rend., közread.] ÁNTSZ. - [Budapest] : ÁNTSZ, [2006]. - 106 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferenciakiadvány
614(439) *** 364.444(439) *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2612354]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2006.
   Neurological examination / ed. Imre Szirmai ; [auth. Imre Szirmai et al.]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2006. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9656-06-2 fűzött
ideggyógyászat - orvosi diagnosztika
616.8-07
[AN 2612082]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2006.
   Önzés és csalódás : a bennünk lakó árnyék. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 171 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Tart.: Az önzés, mint szenvedéseink forrása : a buddhizmus tanítása a szenvedésről / Mireisz László. Tranzakció-analitikus megközelítés / F. Várkonyi Zsuzsa. Hogyan választunk magunknak karaktert? / Popper Péter
ISBN 963-7168-50-8 fűzött : 980,- Ft
személyiség-lélektan - buddhizmus
159.923.2 *** 294.3
[AN 2612481]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2006.
   Orvosi szociológia / szerk. Szántó Zsuzsa és Susánszky Éva. - [2. átd. kiad.]. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9656-05-4 fűzött
orvosi szociológia - egyetemi tankönyv
616-092.11(075.8) *** 316(075.8) *** 364.444(075.8) *** 614.253(075.8) *** 364.26(075.8)
[AN 2612090]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2006.
Rajna Péter (1949-)
   Táblázatos elmegyógyászat a mindennapi háziorvosi és fogorvosi gyakorlat számára / Rajna Péter. - Budapest : MultiArt Productions Kft., 2006. - 292 p. ; 20 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 963-229-305-3 fűzött : 2950,- Ft
elmegyógyászat
616.89
[AN 2612137]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2006.
Schiffer, Howard B.
How to be the best lover (magyar)
   Hogyan szeress? : a szexualitásról fiúknak és lányoknak / Howard B. Schiffer ; [ford. Lukács Lóránt] ; [... kieg. Vészi Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 168, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-255-X fűzött : 1500,- Ft
nemi felvilágosítás - szerelem - gyermekkönyv
613.88(02.053.2) *** 392.6(02.053.2)
[AN 2612495]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2006.
Selby, Anna
Home health spa (magyar)
   Gyógyfürdő otthon / Anna Selby ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7318-86-0 fűzött : 1990,- Ft
egészséges életmód - gyógyfürdő - kozmetika
613 *** 646.7 *** 615.838
[AN 2613307]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2006.
   A szürkehályog és refraktív sebészet legújabb eredményei : SHIOL szemészeti kongresszus : a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság 16. kongresszusa : [Keszthely, 2005. március 31 - április 2.] / szerk. Biró Zsolt, Szalczer Lajos. - Pécs : [M. Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társ.], 2006. - 286 p. : ill. ; 24 cm
SHIOL szemészeti konferencia, 2005 (borító- és gerinccím). - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-229-312-6 kötött
szemészet - szürkehályog - konferenciakiadvány
617.741-004.1 *** 617.7 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2611812]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2006.
Takács Sándor (1931-)
   Az élet aminjai a vitaminok / Takács Sándor. - Budapest : Medicina, 2006. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 963-226-036-8 fűzött : 1600,- Ft
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 2611435]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2006.
Thompson, June
Spots, birthmarks and rashes (magyar)
   Anyajegyek, kiütések és más bőrproblémák : átfogó útmutató a gyermek bőrének gondozásához / June Thompson ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7054-20-0 fűzött : 1995,- Ft
bőrgyógyászat - gyermekgyógyászat
616.5-053.2
[AN 2613571]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2006.
Török László (1944-)
   A bőrtünetek diagnosztikus jelentősége / írta Török László. - Budapest : Medicina, 2006. - 363 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-028-7 kötött : 10200,- Ft
bőrgyógyászat - belgyógyászat - kóroktan
616.5 *** 616-02
[AN 2611638]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6540 /2006.
Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. az LSI Oktatóközpont]. - Budapest : INOK K., 2006. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-9625-22-1 fűzött
személyi számítógép - számítógép-architektúra - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2610893]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2006.
Cadenhead, Rogers
Sams teach yourself programming with Java in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt / Rogers Cadenhead ; [ford. Horváth Róbert et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2006. - XVI, 527 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9637-07-6 fűzött : 6980,- Ft
programnyelv
519.682Java
[AN 2613728]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2006.
Conry-Murray, Andrew
The Symantec guide to home internet security (magyar)
   Internetes biztonság otthoni felhasználóknak : gyakorlati tanácsok a Symantec szakértőitől / Andrew Conry-Murray, Vincent Weafer. - Budapest : Kiskapu, cop. 2006. - XVIII, 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9637-08-4 fűzött : 3200,- Ft
internet - biztonságtechnika
681.324Internet *** 65.012.8
[AN 2613732]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2006.
Sikos László
   Adobe Photoshop zsebkönyv / Sikos László. - [Budapest] : BBS-Info, 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9425-11-7 fűzött
számítógépes grafika - képfeldolgozás
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2612533]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2006.
Szabó László
   Adatbázis-kezelés a Delphi segítségével / Szabó László. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 963-16-2957-0 fűzött
programnyelv - adatbázis
519.682Delphi *** 681.3.016
[AN 2612806]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6545 /2006.
Műszaki Kémiai Napok (2006) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '06 : Veszprém, 2006. április 25-27. : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering / [összeáll. és szerk. Nagy Endre et al.] ; kiad. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet. - [Veszprém] : Pannon Egy. Műszaki Informatikai Kar MKKI, [2006]. - 309 p. : ill. ; 27 cm
ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9495-86-7 fűzött
műszaki kémia - konferenciakiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2611475]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6546 /2006.
Dufka, Jaroslav
Vytápění domů a bytů (magyar)
   Fűtési módok házban, lakásban / Jaroslav Dufka ; [ford. Lovász Petra]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2006. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 963-9666-02-5 fűzött : 2998,- Ft
fűtés
697
[AN 2611018]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2006.
Kádár József
   Kőbányai téglagyárak / Kádár József. - Budapest : ÚMK, 2005. - 142, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 142. és a jegyzetekben
ISBN 963-9609-16-1 fűzött : 2480,- Ft
Budapest - tégla- és cserépipar - iparvállalat - történeti feldolgozás
666.71(439-2Bp.)(091)
[AN 2611257]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2006.
Meszlényi Zoltán (1940-2005)
   Központi fűtőberendezések üzembe helyezése : gyakorlati ismeretek / Meszlényi Zoltán. - Budapest : MÉGSZ, [2006]. - 38 p. ; 20 cm. - (MÉGSZ tudástár : szerelők zsebkönyve ; 1.)
Fűzött
központi fűtőberendezés
697.3
[AN 2611907]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2006.
Póta Györgyné (1934-)
   Zajosak vagyunk / [összeáll. Póta Györgyné] ; [átd. Demeter Józsefné] ; [a rajzokat kész. Tersztyánszky Orsolya] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - 3. átd. kiad. - Budapest : KVVM, 2006. - 24 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
zajvédelem
628.517.2 *** 504.03
[AN 2611109]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6550 /2006.
Csáki Imre
   Felhőkkel táncoló : [egy nagy pilóta legendás élete] / Csáki Imre. - [Budapest] : 3.14 Kft., 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-229-603-6 fűzött
Kotrás Gábor (1925-2001)
Magyarország - pilóta - 20. század - életrajz
629.7(439)(092)Kotrás_G.
[AN 2612893]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2006.
   A kocsiszekértől a postaautóig : kalauz a balatonszemesi Postamúzeum kiállításához = From the stage-coach to the mail van : guide to the Post Museum's exhibition at Balatonszemes / [kiad. a Hírközlési Múzeumi Alapítvány]. - [Budapest] : Hírközlési Múzeumi Alapítvány, 2006. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Postamúzeum (Balatonszemes)
Magyarország - Balatonszemes - postatörténet - múzeum - kiállítási katalógus
656.8(439)(091) *** 069(439-2Balatonszemes)
[AN 2613173]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6552 /2006.
   Ártéri erdők kezelése / [szerk. Kajner Péter, Ungvári Gábor]. - Karcsa : Bokartisz Kht., 2005. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bokartisz-füzetek, ISSN 1787-8314 ; 3.)
ISBN 963-86904-2-9 fűzött
Magyarország - erdészet - ártér
630(439) *** 551.435.122(439)
[AN 2613111]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2006.
   Bioéletmód I-II : a Bioéletmód tanfolyamok 2003-2004. évi előadásai / szerk. Solti Gábor ; [közread. a] Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért. - Piliscsaba : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2005. - 128 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-218-771-7 fűzött
biogazdálkodás - bioélelmiszer - konferenciakiadvány
631.147 *** 641 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2611782]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2006.
Czáka Sarolta
   A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. - 7. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 162 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-241-4 kötött
növényvédelem
632
[AN 2610651]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2006.
Heuer, Sigrid
Zimmerpflanzen (magyar)
   Szobanövények sikeres ápolása és szaporítása / Sigrid Heuer ; [ford. Czáka Sarolta]. - 6. kiad. - Budapest : Ciceró, [2006], cop. 1992. - 83 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
ISBN 963-539-534-5 fűzött : 1590,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 2612797]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2006.
   Hivatásos vadászok kézikönyve / szerk. Heltay István, Kabai Péter ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Pusztazámor] : DNM, 2006. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
vadászat - vadgazdálkodás
639.1
[AN 2604147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 672 p.
Szerzők Ákoshegyi Imre et al. - Bibliogr.: p. 662-672.
ISBN 963-9369-86-1 kötött
vadgazdálkodás
639.1.03/.04
[AN 2611369] MARC

ANSEL
UTF-86557 /2006.
Juhász Pál (1944-)
   Emberek és intézmények : két zsákutca az agráriumban / Juhász Pál ; [a bibliográfiát kész. ... Nagy Petra]. - Budapest : ÚMK : Jelenkut. Alapítvány, 2006. - 617 p. : ill. ; 24 cm. - (Terepmunkák, ISSN 1416-7069 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9609-24-2 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - gazdaságtan - 20. század - ezredforduló
338.43.01 *** 338.43(439)"19/200"
[AN 2613448]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2006.
Kovács János
   Egyetemes és magyar agrárfejlődés / Kovács János. - 2. kiad. - Budapest : Agroinform, 2005. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 963-502-840-7 fűzött
mezőgazdaság - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
338.43(100)(091)(075.8)
[AN 2616435]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2006.
Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia (7.) (2006) (Szeged)
   A VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói : 2006. április 20. = 7th International Conference on Food Science : summaries of lectures and posters / [ed. by József Fenyvessy, Cecilia Hodúr, Erika Szücs] ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar. - [Szeged] : JATEPress, [2006]. - [12], 175 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-482-676-8)
élelmiszeripar - konferenciakiadvány
663/664 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2611390]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2006.
Növénynemesítési Tudományos Napok (12.) (2006) (Budapest)
   XII. Növénynemesítési Tudományos Napok : 2006. március 7-8., Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Budapest : összefoglalók / szerk. Veisz Ottó ; [rend., közread. az] MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága [etc.]. - [Budapest] : MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, [2006]. - 179 p. ; 30 cm
Fűzött
növénynemesítés - konferenciakiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2612176]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2006.
   Olajnövények, növényolajgyártás / szerk. Kiss Béla ; [írta Kiss Béla et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 242 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 963-286-273-2 kötött
olajmagvú növény - növényolaj-ipari termék - egyetemi tankönyv
633.85(075.8) *** 665.3(075.8)
[AN 2611633]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2006.
Richter, Gabriele
Rosen (magyar)
   Rózsák / Gabriele Richter, Thomas Proll ; [ford. Valló Ilona]. - [Budapest] : Sziget, [2006]. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-24-3 kötött : 1950,- Ft
amatőr kertészkedés - rózsa
635.9 *** 582.734
[AN 2612215]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2006.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   Gyümölcsösgazdák könyve / Sipos Béla Zoltán ; [ill. Kis László]. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2002. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-286-263-5 kötött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 2610658]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2006.
   Szántóföldi gazdálkodás az ártéri tájgazdálkodásban / [szerk. Kajner Péter]. - Karcsa : Bokartisz Kht., 2005. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bokartisz-füzetek, ISSN 1787-8314 ; 5.)
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 963-86904-4-5 fűzött
Magyarország - gazdálkodás - ártér
631.961(439) *** 551.435.122(439)
[AN 2613126]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2006.
   A zöldségtermesztés, -tárolás, -értékesítés szervezése és ökonómiája / szerk. Z. Kiss László, Rédai István ; [írta Bálint János et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-301.
ISBN 963-286-255-4 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - zöldségtermesztés - élelmiszer-kereskedelem - ezredforduló
339.166.82 *** 338.439(439) *** 635.1/.8
[AN 2611431]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6566 /2006.
Boda Zoltánné
   Gyorsételek könyve / [szerző Boda Zoltánné, Pelle Józsefné, Nagy Emília]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9555-94-0 fűzött
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2611935]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2006.
Ganz Ábrahámné
   Ganz Ábrahámné kóser szakácskönyve / [bev. Szántó András és Oláh János]. - Fakszimile kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2006. - [12], 118 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Dés : Medgyesi L. Kvny., 1928. - Számozott pld.: 50
ISBN 963-87044-1-1 kötött
ISBN 963-87044-0-3
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.568(=924)(439)(083.12) *** 094/099.07
[AN 2613724]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2006.
Géczi Zoltán
   Bográcsos ételek könyve / [szerző Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9555-88-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2611940]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   99 házi sütemény 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 5. utánny. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-430-8 kötött : 1850,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2615464]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   99 krumplis étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad., 3. utánny. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-431-6 kötött : 1850,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2615461]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2006.
Nordqvist, Sven
Pettsons och Findus kokbok (magyar)
   Mit főz ki Pettson és Findusz? / rajz. Sven Nordqvist ; Anne Tüllmann receptjeivel ; [ford. Csépányi Zsuzsanna és Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2006]. - 54 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9648-07-8 kötött : 2200,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2612423]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2006.
Rhatigan, Pamela
Soothe your baby the natural way (magyar)
   Nyugodt baba - segít a természet / Pamela Rhatigan ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7318-97-6 fűzött : 3500,- Ft
csecsemőgondozás
649.1 *** 613.22 *** 613.95
[AN 2612941]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2006.
Rondinelli, Lara
Healthy calendar diabetic cooking (magyar)
   Ízletes szívbarát ételek receptkönyve cukorbetegeknek : egyszerűen elkészíthető ételek az év minden napjára / Lara Rondinelli és Jennifer Bucko ; [ford. Klug Mária]. - [Budapest] : Viviankom-2002, cop. 2005. - 448 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86768-6-8 fűzött : 2940,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2613772]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2006.
Stanway, Penny
Feeding your baby (magyar)
   Mit egyen a baba? : kisbabánk egészséges táplálása az első három évben / Penny Stanway és Sara Lewis ; [ford. Haiman Ani]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7318-87-9 fűzött : 1990,- Ft
csecsemő - táplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 613.221
[AN 2613284]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Rizses ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 114 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 31.)
ISBN 963-679-408-1 fűzött
rizs - szakácskönyv
641.55(083.12):633.18
[AN 2611523]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6576 /2006.
Eco, Umberto (1932-)
Opera aperta (magyar)
   Nyitott mű : forma és meghatározatlanság a kortárs poétikákban / Umberto Eco ; [ford. Dobolán Katalin] ; [... a bevezetőt ford. Mártonffy Marcell]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1998. - 363 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7991-9 kötött : 2600,- Ft
esztétika - művészetesztétika - modern művészet
111.852 *** 7.01 *** 82.01 *** 7.036/.037 *** 82.015.19
[AN 2610853]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2006.
King, Peter J.
One hundred philosophers (magyar)
   Száz nagy filozófus : a világ legnagyobb gondolkodóinak élete és nézetei / Peter J. King ; [ford. Karsai Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 192 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 963-7318-45-3 kötött : 2990,- Ft
filozófus - enciklopédia
1(100)(092):030
[AN 2613253]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2006.
Reisinger János (1954-)
   A lelkiismeret / Reisinger János ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2006. - 272 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 963-7427-82-1 fűzött
erkölcs
17.024.1 *** 241.1
[AN 2615476]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2006.
Sawyer, Frank
   Filozófiai perspektívák : a teológiával párbeszédben / Frank Sawyer. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Theológiai Akad., 1999-. - 21 cm
A 2. köt. Debrecenben a Hernád Kiadónál jelent meg. - A 2. köt. egyéb címadat nélkül
ISBN 963-00-2633-3 *
filozófiatörténet - vallásfilozófia
1(100)(091) *** 21
[AN 422018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Pál apostoltól Aquinói Tamásig : a keresztyén gondolkodás első ezer éve / [ford. Rácsok Gabriella]. - 2006. - 209 p., [2] t.fol. : ill., színes. - (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 2.). (A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének kiadványai, ISSN 1788-0157 ; 5.)
Bibliogr.: p. 203-209. - Számozott példány: 100
ISBN 963-86546-3-5 fűzött
filozófiatörténet - vallásfilozófia - patrológia
1(100)"-03/13" *** 21 *** 276
[AN 2613457] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6580 /2006.
Bowker, John
World religions (magyar)
   A világ vallásai : [a nagy hitrendszerek bemutatása] / John Bowker ; [ford. Medgyessy Zsófia, Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 216 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 963-7318-44-5 kötött
vallástudomány - kultúrtörténet - vallástörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2613234]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2006.
Distort, Marco
Non solo tabu (magyar)
   Miért várjak? : házasság előtti szexualitás - hogyan bánjak vele helyesen / Marco Distort. - Budapest : Ethos Kft., cop. 2005. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-513-2 fűzött
vallási erkölcs - nemi erkölcs - nemi élet - házasság
241 *** 265.5 *** 176
[AN 2611749]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2006.
   Az élet gyöngyei : zarándokkönyv / összeáll. Kató Csaba és Ágota. - [Budapest] : Kató, 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-218-215-4 * fűzött (hibás ISBN 963-218-215-9)
zarándoklat - vallásos irodalom
248.153.8 *** 244
[AN 2613518]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2006.
Eliade, Mircea
Le mythe de l'éternel retour: archétypes et répétition (magyar)
   Az örök visszatérés mítosza avagy A mindenség és a történelem / Mircea Eliade ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1993. - 236 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7988-9 kötött : 2200,- Ft
vallásfilozófia - történetfilozófia
291 *** 930.1
[AN 2610859]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2006.
   Haggáda : Hagådåh ̧şel ̧pesạh : széder esti elbeszélés : magyar fordítással, Kohn Félix fonetikus átírásában az askenázi rítus és kiejtés szerint / Raj Ráhel rajz. - Budapest : Makkabi, 2006. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7088-16-4 fűzött
zsidó vallás - aggadikus Midrás
296.313
[AN 2611757]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2006.
Hankovszky Béla
   A Miatyánk egzegézise / Hankovszky Béla. - Budapest : Kairosz : Petőcz M. Alapítvány, 2006. - 96 p. ; 19 cm. - (Katekhon könyvtár, ISSN 1416-3217 ; 1.)
Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 963-229-714-8 fűzött : 1000,- Ft
ima - bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
226.2.07(075.8) *** 226.4.07(075.8) *** 226.91.07
[AN 2613365]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2006.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 423 p. : ill., színes ; 12 cm
Kötött (hibás ISBN 963-361-495-3)
imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 245(02.053.2) *** 282
[AN 2612818]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2006.
Joyner, Rick
The torch and the sword (magyar)
   A fáklya és a kard / Rick Joyner ; [ford. Szőcs János]. - [Budapest] : [Reménység Ajtaja Alapítvány], cop. 2005. - 155 p. ; 21 cm
Közread. a Reménység Ajtaja Alapítvány
ISBN 963-218-425-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2613550]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2006.
Kállai János (1946-)
   Aki a jelekre figyelt : a szépség magányos zarándokútja / [írta és szerk.] Kállai János ; [naplórészletek] Kiss Mariann. - Nyíregyháza : Kállai J., 2006. - 90 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-229-837-3 fűzött
Kiss Mariann (1975-)
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2612741]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2006.
Klopfer Ervin (1933-)
   A 137-es szám : a tudomány és a kabbala titka : Qaḃålåh = kabbala = 137 / Klopfer Ervin, Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2006. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Kabbala könyvek, ISSN 1585-2237 ; 5.)
Bibliogr.: p. 53. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7088-15-6 fűzött
misztika - zsidó vallás - Kabbala
296.65 *** 133.5
[AN 2611924]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2006.
Louf, André
Chemin de croix au Colisée (magyar)
   Keresztút a Kolosszeumban / André Louf ; ford. Szita Bánk. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2006. - 46 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 4.)
ISBN 963-7343-88-1 fűzött : 800,- Ft
szenvedéstörténet
232.96
[AN 2611292]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2006.
MacKillop, James
Myths and legends of the Celts (magyar)
   Kelta mítoszok és legendák / James MacKillop ; [ford. Sziebert Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 455 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 375-387.
ISBN 963-9598-83-6 kötött : 3800,- Ft
kelta vallás
299.16 *** 398.221(=916)
[AN 2613442]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2006.
Malgo, Wim
Joseph - Jesus (magyar)
   József - Jézus / Wim Malgo ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - 2. kiad. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 264, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7607-87-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2611406]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2006.
Malgo, Wim
Der letzte Sohn Israels (magyar)
   Izráel utolsó fia / Wim Malgo ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, [2006]. - 26 p. ; 18 cm
ISBN 963-7607-89-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2611411]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2006.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2006. - 127 p. ; 14 cm
Fűzött : 245,- Ft (hibás ISBN 963-558-051-7)
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2616745]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2006.
   Mitológiai ki kicsoda / [az összeállításban közrem. Hajja Attila, Marosi Judit, Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, [2006], cop. 1998. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-7054-31-6 fűzött : 1995,- Ft
mitológia - szaklexikon
291.13(031)
[AN 2611016]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2006.
Nydahl, Ole
   Ahogy a dolgok vannak : korszerű bevezetés Buddha tanításaiba / Láma Ole Nydahl ; [... ford. Lahucsky Péter] ; [közread. a] Gyémánt Út Buddhista Közösség. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2006. - 81, [2] p. : ill. ; 22 cm
A ford. a "The way things are" c. kiad. alapján kész.
Fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2616701]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2006.
Pecznyík Pál (1919-)
   Célközelben : [lélekmentő és gyülekezetépítő buzdítások mindenkinek] / Pecznyík Pál. - [Szentendre] : Nyári I., [2006]. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-331-2 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2612540]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2006.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - 5. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2006-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 2612637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hit alapjai. - 2006, cop. 1989. - 153 p.
Fűzött (hibás ISBN 963-7453-82-2)
vallásos irodalom - dogmatika
23 *** 242
[AN 2612641] MARC

ANSEL
UTF-86599 /2006.
Regős Miklós Dénes (1916-1985)
   "Maradjunk meg mindnyájan a szeretetben" : P. Regős Dénes bazilita atya emlékére / [szerk. Török István Izsák]. - [Máriapócs] : Nagy Szt. Bazil Rend, [2005]. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Baziliták sorozat, ISSN 1788-0149 ; 2.)
ISBN 963-219-670-8 fűzött
Magyarország - baziliták - prédikáció
252 *** 271.793(439)
[AN 2612882]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2006.
Sardar, Ziauddin
Introducing islam (magyar)
   Iszlám másképp / Ziauddin Sardar, Zafar Abbas Malik ; [ford. Szakács Gergely] ; [az illusztrációkat kész. Zafar Abbas Malik]. - Budapest : Edge 2000, 2005. - 177 p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-86450-7-5 fűzött : 1890,- Ft
iszlám - képregény
297 *** 087.6:084.11
[AN 2613809]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2006.
Stinissen, Wilfrid
Méditation chrétienne profonde (magyar)
   A keresztény meditáció mélységei / Wilfrid Stinissen ; [ford. Muraközi Nóra]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2005. - 274 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-202-742-6)
meditáció
248.143.2
[AN 2613351]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2006.
Sulistiya Bekti Parmanta
   Ötösfogat : [öt jóbarát hétköznapjai] : [Fülöp program fiataloknak] / az eredetit írta Sulistiya Bekti Parmanta ; írta, ill. az eredetit átd. Geszvein Erika [et al.] ; [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - Budapest : TBL Mo. Alapítvány, 2006. - 3 db : ill. ; 21 cm
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 2612295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 39 p.
ISBN 963-86856-4-6 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 2612296] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 43 p.
ISBN 963-86856-5-4 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - gyermekkönyv
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 2612298] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 44 p.
ISBN 963-86856-6-2 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 2612299] MARC

ANSEL
UTF-86603 /2006.
Zimányi József (1917-1998)
   A legfényesebb éjszaka / Zimányi József ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 27 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-86-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2611414]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6604 /2006.
Andorka Rudolf (1931-1997)
   Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf ; szerk. Spéder Zsolt. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 785 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 711-743.
ISBN 963-389-848-X kötött : 4980,- Ft
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2612830]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2006.
Benda Gyula (1943-2005)
   Társadalomtörténeti tanulmányok / Benda Gyula ; [szerk. Bácskai Vera, Gyurgyák János, Kövér György]. - Budapest : Osiris, 2006. - 566 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 558-566.
ISBN 963-389-839-0 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia
316.32(439)"17/18" *** 012Benda_Gy.
[AN 2611341]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2006.
Deák Kinga
   Több mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás : társadalmi és környezeti szempontok integrációja az üzleti működésbe : a Demos Magyarország Alapítvány tanulmánya / [... szerzői Deák Kinga, Győri Gábor]. - Budapest : Demos Magyarország Alapítvány, 2006. - 50 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 963-87057-2-8 fűzött
vállalkozás - társadalmi viselkedés
316.6 *** 334.72
[AN 2613137]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2006.
   Kommunikációkutatás Magyarországon, 2005 : [... MTA Társadalomkutató Központ..., Budapest, ... : 2005. november 24-25.] / [szerk. Szabó Levente] ; [rend., közread. a] Magyar Kommunikációtudományi Társaság. - [Budapest] : MKTT, [2005]. - 185 p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
Magyarország - kommunikáció - egyetem - konferenciakiadvány
316.77 *** 378(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2611553]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2006.
   Magára hagyott generációk : fiatalok és öregek a XXI. században. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 160 p. ; 17 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Tart.: A jövőbe veszett generációk / Csepeli György. Gondolkodj a szíveddel / Kígyós Éva. Nemzedékek sorsa és felelőssége / Popper Péter
ISBN 963-7168-51-6 fűzött : 980,- Ft
nemzedék - erkölcs - család - ifjúság - öreg - mentálhigiénia
316.346.3 *** 613.86 *** 173 *** 159.922.6-053.6 *** 159.922.6-053.9
[AN 2612485]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2006.
   Mi a magyar? / szerk. Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet. - [Budapest] : Habsburg Tört. Int. : Rubicon, cop. 2005. - 292 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86721-3-7 kötött : 3480,- Ft
nemzettudat - magyarság
316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 2611008]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2006.
   A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága / [szerk. Mészáros Aranka]. - Miskolc : Z-Press, [2006]-. - 24 cm
szociálpszichológia - munkahely
316.6 *** 331.103.1 *** 65.013
[AN 2613392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyének és csoportok. - cop. 2006. - 523 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9493-33-3 fűzött : 4750,- Ft
szociálpszichológia - munkahely
316.6 *** 331.103.1 *** 65.013
[AN 2613396] MARC

ANSEL
UTF-86611 /2006.
Nyárády Gáborné
   Közszereplés és hatni tudás / Nyárády Gáborné, Nagy Judit ; [közread. a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.]. - Székesfehérvár : Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., 2006. - 122 p. ; 24 cm
Fűzött
kommunikáció - public relations
316.77 *** 659.4
[AN 2612358]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2006.
   Politika pszichológiai tükörben : Magyarország: 1990-2005 / Lányi Gusztáv szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 421 p. ; 21 cm. - (ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpont kiadványai ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7052-26-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - belpolitika - ezredforduló - szociológia - lélektan
316.6 *** 323(439)"199/200" *** 316.334.3(439)"199/200" *** 159.9
[AN 2610139]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2006.
Strasser, Freddie
Mediation (magyar)
   Mediáció : a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai / Freddie Strasser, Paul Randolph ; [ford. Buda Júlia] ; [az utószót írta Buda Béla]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 963-86788-3-6 fűzött : 2500,- Ft
konfliktuskezelés
316.48 *** 316.6
[AN 2613565]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6614 /2006.
   Árpád népe : 1000 év magyar mondái / [szerk. Zima Szabolcs] ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 483 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-435-8 kötött
magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)
[AN 2611007]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2006.
Csorba János (1925-)
   Bár emlékezete maradjon meg.. / Csorba János ; [szerk. és a dallamokat lejegyezte Sebő Ferenc] ; [... a CD-mellékletet összeáll. Pávai István]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 274 p., [14] t. : ill., részben kotta ; 23 cm + CD
ISBN 963-227-019-3 kötött : 3490,- Ft
Csorba János (1925-)
Szék - határon túli magyarság - magyar néprajz - népzene - memoár
39(=945.11)(498.4-2Szék) *** 78.031.4(=945.11)(498.4-2Szék) *** 894.511-94(498)
[AN 2612548]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2006.
   A népi iparművészeti alkotások minősítésének szempontrendszere / [szerk. Kovács Judit] ; [közread. a] Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály. - Budapest : Hagyományok Háza Népi Iparműv. Oszt., 2006. - 75 p. ; 22 cm
ISBN 963-7363-20-3 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - műalkotás - minősítés - útmutató
39(=945.11) *** 745.031.4(439) *** 65.018(439)(036)
[AN 2613530]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2006.
   Sámánok és kultúrák / szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András. - Budapest : Gondolat, [2006]. - 465 p., XV t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : 4480,- Ft (hibás ISBN 963-9450-28-6)
sámánizmus
398.49 *** 291.612
[AN 2611881]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2006.
Sebestyén Márta - magyar népköltészet (angol)
   Márta Sebestyén - Hungarian folksongs / [ill. by Marcell Jankovics] ; [... transl. by Adam Makkai]. - Budapest : Helikon, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-227-043-6 kötött : 5990,- Ft
magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11)
[AN 2612420]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2006.
   Spanyol népmesék / Jesús Gabán rajz. ; [vál., a szövegeket adaptálta és a bevezetőt írta José Morán] ; [ford. Campos Jiménez Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 173, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9626-82-1 kötött
Spanyolország - néprajz - spanyol irodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=60)(02.053.2) *** 860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2611380]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2006.
Strong, Roy C.
Feast (magyar)
   Lakoma : a dúsan terített asztal története / Roy Strong ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : M. Narancs : Athenaeum, 2006. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-229-786-5)
művelődéstörténet - étkezési szokás
392.8(100)(091) *** 642 *** 930.85(100)
[AN 2611860]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2006.
   A tükör két oldala : bevezetés a kulturális antropológiába / Boglár Lajos [et al.]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245-254.
ISBN 963-86788-1-X fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-86788-X)
kulturális antropológia
39 *** 316.7
[AN 2613563]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2006.
Veres Emese-Gyöngyvér
   Ma leszek először házadban vendéged : felnőtté válás a barcasági csángóknál / Veres Emese-Gyöngyvér. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Néprajzi Munkacsop., 2005. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Barcasági könyvek, ISSN 1589-4312 ; 1.)
Bibliogr.: p. 229-232. - Összefoglalás német és román nyelven
ISBN 963-219-883-2 fűzött
Barcaság - bérmálás - magyar néprajz - csángók - evangélikus egyház
398(=945.11csángók)(498.4Barcaság) *** 284.1(498.4Barcaság)(=945.11) *** 265.2
[AN 2611609]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2006.
Zsigmond Győző (1959-)
   Három kismacska - kettő közülük kommunista : erdélyi politikai viccek, 1977-1997 / Zsigmond Győző ; [utószó Voigt Vilmos]. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 119 p. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
Erdélyi politikai viccek (gerinccím)
ISBN 963-7265-33-3 fűzött : 1560,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - vicc
398.94(=945.11)(498.4)
[AN 2612588]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6624 /2006.
Debeljak, Aleš
Europa brez europejcev (magyar)
   Európa európaiak nélkül / Aleš Debeljak ; [ford. Gállos Orsolya]. - Budapest : Napkút K., 2006. - 204, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-8478-19-5 fűzött : 2190,- Ft
Európa - nemzettudat - társadalmi tudat
323.1(4) *** 316.63
[AN 2611885]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2006.
   EU-tanulmányok / [főszerk. Inotai András] ; [szerk. Bognár Károly et al.] ; [kiad. Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - [Budapest] : Nemz. Fejleszt. Hiv., [2004]-. - 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2514477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - [2006]. - 999 p.
ISBN 963-87079-0-9
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2613843] MARC

ANSEL
UTF-86626 /2006.
   Fideszvalóság : diszkurzív politikatudományi értelmezések / szerk. Szabó Márton. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 277 p. ; 23 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9683-01-9 fűzött : 2250,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - politológia - párt - ezredforduló
329(439)Fidesz *** 32.001
[AN 2611273]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos expedíciói / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-00-3 fűzött
Németország - fasizmus - 20. század - okkultizmus
321.64(430)"193" *** 133 *** 329.18(430)
[AN 2612276]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2006.
Koncz János
   Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban - Magyarországról nézve : eredmények, tendenciák, következtetések / Koncz János. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2006. - 51 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 111.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9682-00-4 fűzött
Európai Unió - Ausztria - érdekérvényesítés - gazdaságpolitika
327.39(4-62) *** 327(436) *** 338.2(436) *** 328.184(4-62)
[AN 2611249]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2006.
Konrád Márta
   Az Európai Unió politikai rendszere, politikai folyamatai és politikái / Konrád Márta, Vándor János. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2006. - 46 p. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 110.)
Bibliogr.: p. 34-37.
ISBN 963-9284-99-8 fűzött
Európai Unió - politika
327.39(4-62)
[AN 2611247]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2006.
Mészáros Sándorné
   Elrabolt éveim a Gulágon / Mészáros Sándorné. - Pomáz : Kráter, 2005. - 125 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7329-28-5 fűzött : 900,- Ft
Mészáros Sándorné
Szovjetunió - állami terror - Gulag - 20. század - memoár
323.282(47)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 2610906]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2006.
   A nagy Fideszkönyv : [interjúk, dokumentumok, fényképek] / [szerk.] Bayer Zsolt. - Budapest : M. Egy. K., 2006-. - ill. ; 32 cm
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - párt - rendszerváltás - ezredforduló - történelmi forrás
329(439)Fidesz(093)
[AN 2611452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., (H)őskorszak. - 2006. - 409 p.
ISBN 963-86677-9-6 kötött
Magyarország - párt - politikus - belpolitika - rendszerváltás - ellenzék - interjú - fényképalbum - történelmi forrás
329(439)Fidesz(092)(047.53) *** 323(439)"198/199"(093)
[AN 2611453] MARC

ANSEL
UTF-86632 /2006.
Orbán Viktor (1963-)
   20 év : beszédek, írások, interjúk, 1986-2006 / Orbán Viktor. - [Budapest] : Heti Válasz K., cop. 2006. - 432 p., XVI t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9461-22-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - beszéd - interjú - publicisztika
32(439)(092)Orbán_V.(0:82-821)
[AN 2613339]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Művek (vál.)
   Prohászka Ottokár parlamenti beszédei / [összeáll. Kiss Antal] ; Barlay Ö. Szabolcs tájékoztatójával és Kiss Antal előszavával. - Székesfehérvár : [Prohászka K.], 2006. - 67 p. ; 20 cm. - (Írások Prohászkáról ; 4.)
ISBN 963-229-510-2 fűzött
Magyarország - belpolitika - 20. század - történelmi forrás - interpelláció
323(439)"191/192"(093) *** 282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2611331]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2006.
Révész Sándor (1956-)
   A múlt köde, 1998-2002 : negyvennyolc hónap a közelmúltból / Révész Sándor. - Budapest : Népszabadság Kv., 2006. - 463 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-86899-6-X kötött : 2890,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2613411]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2006.
Szabó Márton (1942-)
   Politikai idegen : a politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése / Szabó Márton. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 236 p. ; 23 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.: p. 227-237., 234-236.
ISBN 963-9683-00-0 fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9457-98-1)
politológia
32.001
[AN 2611265]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2006.
Szijártó M. István (1965-)
   Nemesi társadalom és politika : tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről / Szijártó M. István. - Budapest : Universitas, 2006. - 291 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-286. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9671-00-2 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - nemesség - 18. század
323.31(439)"17" *** 316.343.32(439)"17"
[AN 2613352]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6637 /2006.
   A 2001-2004 között megrendezett Előadások Pécs történetéből című konferenciák válogatott előadásai / szerk. Pilkhoffer Mónika, Vonyó József. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2006. - 362 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 18.)
Bibliogr. az előadások végén. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 963-85212-9-5 fűzött
Pécs - helytörténet - konferenciakiadvány
943.9-2Pécs *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2612922]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2006.
Asztalos Miklós (1899-1986)
   II. Rákóczi Ferenc és kora / írta Asztalos Miklós. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2006. - 492 p., [64] t., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1934. - Bibliogr.: p. 488-492.
ISBN 963-9556-34-3 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - 18. század - magyar történelem - hasonmás kiadás
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"170/173" *** 094/099.07
[AN 2611093]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2006.
Bernardini, Enzo
Il libro dei luoghi misteriosi (magyar)
   Rejtélyes helyek könyve : [szent helyek, szimbolikus tájak, eltűnt civilizációk] : [utazás a múlt mítoszai és rejtélyei között] / Enzo Bernardini ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 223 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 963-7318-67-4 kötött (hibás ISBN 960-7318-67-4)
régészet - művelődéstörténet - helyismeret - fényképalbum
903(100)(084.12) *** 930.85(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 2613240]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2006.
Bethlen Farkas (1639-1679)
Historia de rebus Transsylvanicis (magyar)
   Erdély története / Bethlen Farkas ; a jegyzeteket írta és a mutatókat összeáll. Pálffy Géza ; [közread. az] ... Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Budapest : Enciklopédia ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., [2000]-. - 21 cm
ISBN 963-8477-36-9
Erdély - magyar történelem
943.921
[AN 428429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Báthory Zsigmond uralkodása, 1594-1597 : VIII-IX. könyv / a VIII. könyvet Kasza Péter, a IX. könyvet S. Varga Katalin ford. ; a jegyzeteket írta Kruppa Tamás ; szerk. Jankovics József. - cop. 2006. - 200 p., XVI t. : ill.
Bibliogr.: p. 187-190. és a jegyzetekben
ISBN 963-8477-99-7 kötött : 3000,- Ft
Báthory Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1572-1613)
Erdély - magyar történelem - 16. század
943.921"1594/1597"
[AN 2611897] MARC

ANSEL
UTF-86641 /2006.
Dávid Gábor
   Segédlet a héber iratok kezeléséhez / Dávid Gábor, Toronyi Zsuzsanna ; [kiad. a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár]. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2006. - 115 p. : ill. ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-87083-0-1 fűzött
Magyarország - levéltári irat - írásrendszer - zsidóság - kézirat - útmutató
930.22(=924)(036) *** 091=924 *** 003.332.4
[AN 2613524]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2006.
   Dve imperii - tri stolicy : kulʹturno-istoričeskie paralleli i vzaimodejstviâ v konce XIX - načale XX vv. : materialy naučnoj konferencii 14 noâbrâ 2005 g., Sankt-Peterburg / [red. Dûla Svak] ; [izd.] Vengerskij institut rusistiki. - Budapešt : Veng. in-t. rusistiki, 2006. - 147 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7730-40-0 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Oroszország - Magyarország - Ausztria - művelődéstörténet - kultúrtörténet - konferenciakiadvány
930.85(436/439)"186/191" *** 930.85(47)"186/191" *** 316.7(439) *** 316.7(47) *** 316.7(436) *** 061.3(47-2Sankt-Peterburg)
[AN 2611456]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2006.
   Fertőd, Süttör-Eszterháza évszázadaiból : tanulmányok / [szerk. Bertha János] ; [... írták és összeáll. Gabrieli Gabriella et al.]. - [Győr] : Hazánk, 2006. - 298 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött (hibás ISBN 963-7586-73-3)
Fertőd - helytörténet
943.9-2Fertőd
[AN 2610895]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2006.
Fohrmann, Petra
Die Kinder des Reichsministers (magyar)
   A propagandaminiszter gyermekei : a Goebbels-gyermekek nevelőnőjének visszaemlékezései az 1943 és 1945 közötti évekre : első alkalommal megjelenő magánfényképekkel, s a Goebbels-család és alkalmazottaik által írt levelekkel / Petra Fohrmann ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest : Dóm, cop. 2006. - 88, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87049-3-4 fűzött
Goebbels család
Hübner, Käthe
Németország - Harmadik Birodalom - családtörténet - második világháború
929.52(430)Goebbels
[AN 2611891]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2006.
Lévai Anita
   Egyiptomi fáraók titokzatos élete / Lévai Anita, Potó István. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-49-9 fűzött
történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom - uralkodó
932 *** 930.85(32)
[AN 2612260]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2006.
Lukacs, John (1924-)
The end of the twentieth century and the end of the modern age (magyar)
   A XX. század és az újkor vége / John Lukacs ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1994. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8001-1 kötött : 2500,- Ft
világtörténelem - 20. század
94"19"
[AN 2612744]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2006.
Lukacs, John (1924-)
June 1941 (magyar)
   Hitler és Sztálin : 1941. június / John Lukacs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006. - 148, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-148.
ISBN 963-07-8191-3 kötött : 2200,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Németország - Szovjetunió - világtörténelem - történelem - második világháború
943.0(092)Hitler,_A. *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 943.0"1941" *** 947"1941" *** 930.9"1941"
[AN 2612639]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2006.
Mahler Ede (1857-1945)
   Ókori Egyiptom / írta Mahler Ede. - [Tyukod] : Black & White, 2006. - 330 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-51-6 fűzött
ókori Egyiptom - történelem - művelődéstörténet
932 *** 930.85(32)
[AN 2610883]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2006.
Man, John
Attila (magyar)
   Attila, a barbár király / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2006]. - 351 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 343-347.
ISBN 963-9598-80-1 kötött : 2600,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király)
uralkodó - történelem - hunok - 5. század
936.91(092)Attila *** 936.91"04"
[AN 2613415]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2006.
   Millenniumi krónika : magyar történelmi, művelődéstörténeti lexikon : érdekes és tanulságos jellemrajzok gyűjteménye / fel. szerk. Vágó Zsuzsanna ; [... szerzői Ámon Mária et al.]. - Szada : Kassák, [2005]-. - 24 cm. - (A magyar nemzet története)
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - életrajzi lexikon
930.85(439):030 *** 943.9(092):030 *** 929(439)".../18":030
[AN 2618627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - [2005]. - 776 p., [16] t. : ill.
ISBN 963-9100-87-0 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - életrajzi lexikon
930.85(439):030 *** 943.9(092):030 *** 929(439)".../18":030
[AN 2595445] MARC

ANSEL
UTF-86651 /2006.
Németh Margit
   Az aquincumi Hercules villa és a katonaváros emlékei : vezető / Németh Margit. - Budapest : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 58 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 2.)
Bibliogr.: p. 44-48. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9340-56-1 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - ókor - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036) *** 939.86-2Aquincum
[AN 2612535]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2006.
Pallai Péter
   A szabadság hullámhosszán : az 1956-os magyar forradalom története a BBC elmondásában / Pallai Péter, Sárközi Mátyás. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 286 p., [36] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-227-004-5 kötött : 4490,- Ft
Nagy-Britannia - magyar történelem - 1956-os forradalom - rádiószervezet - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 791.9.096(410)BBC
[AN 2611354]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2006.
   Pályakép-tár : CompLex interjúk / [főszerk. Jablonszky László] ; [fel. szerk. Falus Tamás] ; [az interjúkat kész. Báldy Péter et al.] ; [fotók Pozsonyi Zita]. - Budapest : CompLex, 2006. - 129 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - híres ember - politikus - jogász - közgazdász - ezredforduló - interjú
929(439)"199/200"(092)(047.53) *** 32(439)(092)(047.53) *** 34(439)(092)(047.53) *** 33(439)(092)(047.53)
[AN 2612442]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2006.
Pintér Katalin (1950-)
   Jogfosztottan az élet tengerében / Pintér Katalin. - Budapest : Szerző, 2006. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-264-9 fűzött
magyarságkutatás - antiszemitizmus
930.8(=945.11) *** 323.12(=924)
[AN 2613103]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2006.
   Reisekultur im pannonischen Raum von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg : Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2004 in Nagyatád, 29. Juni bis 2. Juli 2004 : International Historico-Cultural Symposium Mogersdorf 2004 in Nagyatád, Juni[!June] 29 to July 2, 2004 / [Red. Gyenesei István] ; [Hrsg., Org. ... Somogy Megye Közgyűlése]. - Kaposvár : Somogy M. Közgyűlése, 2005. - 136 p. : ill. ; 25 cm. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 34.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-7232-40-0)
Dunántúl - Horvátország - Szlovénia - művelődéstörténet - idegenforgalom - üdülés - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
930.85(497.12)"186/193" *** 930.85(439.11)"186/193" *** 930.85(497.13)"186/193" *** 338.48 *** 379.85 *** 061.3(439-2Nagyatád) *** 061.3(436-2Nagyfalva)
[AN 2611578]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2006.
Szlávik Gábor
   Traianus útja a hatalomba : egy antik rendszerváltás története / Szlávik Gábor. - Budapest : ÚMK, 2006. - 338 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9609-25-0 fűzött : 2480,- Ft
Traianus (Római birodalom: császár)
Római Birodalom - uralkodó - történelem
937(092)Traianus,_M._U. *** 937"00/01"
[AN 2612760]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2006.
Trassard, François
La vie des français au temps du Roi-Soleil (magyar)
   Hétköznapi élet a Napkirály korában / [... szerzői François Trassard, Dimitri Casali és Antoine Auger] ; [ford. Horváth Ágnes]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 963-13-5496-2 kötött : 5990,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
930.85(44)"16/17"
[AN 2612650]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2006.
Valuch Tibor (1963-)
   Hétköznapi élet Kádár János korában / Valuch Tibor. - Budapest : Corvina, 2006. - 191 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 963-13-5410-5 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198"
[AN 2611385]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2006.
   Várostörténeti források : Erdély és a Partium a 16-19. században / szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György és Jeney-Tóth Annamária ; [az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása]. - Debrecen : Erdély-tört. Alapítvány : DE Tört. Int., 2005. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-901-0 fűzött
Erdély - Partium - magyar történelem - várostörténet - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - újkor - történelmi forrás
943.921-2"15/18"(093.2) *** 316.32(439.21)"15/18"(093.2) *** 352(439.21)"15/18"(093.2) *** 338(091)(439.21)"15/18"(093.2)
[AN 2611569]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2006.
Zsidi Paula (1952-)
   Az aquincumi polgárváros : vezető az Aquincumi Múzeum romkertjében / Zsidi Paula. - [Budapest] : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, [2006]. - 142 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 1.)
Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 963-9340-55-3 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 2612523]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6661 /2006.
Altman, Jack
Vienna (magyar)
   Bécs / szöveg Jack Altman ; az adatokat fissítette Beryl Dhahjal ; fotók Glyn Genin ; fel. szerk. Jane Hutchings ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4844-3 fűzött : 1390,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2612628]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2006.
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / [sajtó alá rend. Tom Le Bas] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4767-6 fűzött : 3980,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 2611498]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2006.
Bennett, Lindsay
Crete (magyar)
   Kréta / szöveg Lindsay Bennett ; átd. Paul Hellander ; szerk. Jeffery Pike ; [ford. Donga György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4847-8 fűzött : 1390,- Ft
Kréta - útikönyv
914.959(036)
[AN 2612581]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2006.
Bianchi, Elena
Czech Republic (magyar)
   Csehország : az európai kultúrák találkozása / [írta Elena Bianchi] ; [fotók Marcello Libra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
Ford. Dobos Lídia
ISBN 963-9635-22-7 kötött
Csehország - helyismeret - fényképalbum
908.437(084.12) *** 77.04(45)(092)Libra,_M.
[AN 2613225]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2006.
Bolla Dezső
   Csepel : XXI. kerület / írta Bolla Dezső, Kasza Sándor. - Budapest : CEBA K., 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az Európai Unió fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9479-03-9 * kötött (hibás ISBN 963-9479-03-X)
Budapest. 21. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXI.
[AN 2611513]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2006.
Booth, Liz
Florida (magyar)
   Florida : útikalauz / Liz Booth ; [... ford. ... Bozsoky Barna]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-00-2 fűzött
Florida - útikönyv
917.59(036)
[AN 2611393]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2006.
Finetti, Fabrizio
Barcellona (magyar)
   Barcelona / Fabrizio Finetti ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 136 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 963-9635-17-0 kötött
Barcelona (Spanyolország) - helyismeret - fényképalbum
908.460-2Barcelona(084.12)
[AN 2613221]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2006.
   Határon átnyúló együttműködés elősegítése : [vendégvárók, partnerkapcsolatok lehetőségei az Érmelléken] / [szerk. Túróczi Barnabás, Nyíri Arnold, Fekete Miklós] ; [kiad. Létavértes Városi Önkormányzat]. - Létavértes : Önkormányzat, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-019-X fűzött
Érmellék - Létavértes - Álmosd - Székelyhíd - Bihardiószeg - helyismeret
908.439-2Létavértes *** 908.439-2Álmosd *** 908.498.4-2Székelyhíd *** 908.498.4-2Bihardiószeg
[AN 2612035]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2006.
Henss, Rita
Madeira (magyar)
   Madeira : Porto Santo / ... Rita Henns ... írta. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088). (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5498-9 fűzött : 1990,- Ft
Madeira-szigetek - útikönyv
914.698(036)
[AN 2611526]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2006.
   Kőbánya : X. kerület / [szerk. és átd. Kasza Sándor]. - Budapest : CEBA, 2005. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az Európai Unió fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek)
Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-9479-02-X)
Budapest. 10. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.X.
[AN 2611509]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2006.
Libero, Chiara
California (magyar)
   Kalifornia / Chiara Libero, Susanna Perozzoli ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 136 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 963-7318-10-0 kötött
Kalifornia - helyismeret - fényképalbum
908.794(084.12)
[AN 2613207]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2006.
Maurel, Martine
Mauritius (magyar)
   Mauritius : útikalauz / Martine Maurel ; [... ford. ... Bokor József]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-10-X fűzött
Mauritius - útikönyv
916.982(036)
[AN 2611395]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2006.
McKelvie, Robin
Croatia (magyar)
   Horvátország / szöveg Robin McKelvie ; átd. Jane Foster ; vezető fényképész Gregory Wrona ; szerk. Dorothy Stannard ; [ford. Sullivan Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4846-X fűzött : 1390,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2612633]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2006.
Murphy, Paul
Corfu (magyar)
   Korfu / szöveg Paul Murphy ; szerk. Jeffery Pike ; főszerk. Clare Peel ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4848-6 fűzött : 1390,- Ft
Korfu - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 2612577]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2006.
Pálffy József
   Velem és Szent-Vid története / Pálffy József. - [Velem] : Pálffy J., cop. 2006. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-653-2 fűzött
Velem - helyismeret
908.439-2Velem
[AN 2613700]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2006.
Rizzi, Silvana
Provence (magyar)
   Provence / Silvana Rizzi ; [ford. Veres Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 135 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 963-7318-09-7 kötött
Provence - helyismeret - fényképalbum
908.449.1/.3(084.12)
[AN 2613201]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2006.
Scandinavian Europe (magyar)
   Skandinávia : Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország / Paul Harding [et al.] ; [ford. Béresi Csilla et al.] ; [magyar vonatkozásokkal kieg. Kántor Barbara]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 582 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-530-599-0 fűzött : 7500,- Ft
Skandinávia - útikönyv
914.8(036)
[AN 2611573]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2006.
Schultz, Patricia
Rome (magyar)
   Róma / szöveg Patricia Schultz ; szerk. Roger Williams ; [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4845-1 fűzött : 1390,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2612591]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2006.
Skinner, Peter
Beautiful Ireland (magyar)
   Gyönyörű Írország / [szöveg Peter Skinner] ; [ford. Veres Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes ; 37 cm
Gerinccím: Írország
ISBN 963-7318-43-7 kötött
Írország - helyismeret - fényképalbum
908.417(084.12)
[AN 2612961]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2006.
Szász Géza
   Le récit de voyage en France et les voyages en Hongrie : XVIIIe-XIXe siècles / Szász Géza. - Szeged : JATEPress, 2005. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-186.
Fűzött
Magyarország - Franciaország - felfedező utazás - helyismeret - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
910.4(44)(092)"17/18" *** 908.439"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 2612329]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2006.
Török András (1954-)
Budapest (francia)
   Budapest ma ville : guide du flâneur, 2006 / András Török ; traduit ... par Florence La Bruyère ; illustré par András Felvidéki. - Budapest : Park, 2006. - 260 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
ISBN 963-530-567-2 fűzött : 3500,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2612844]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6682 /2006.
Csőke Sándor
   Emlékirat a tiszagyenda-kormópusztai kényszermunkatáborról / Csőke Sándor. - Tatabánya : Szerző, 2006. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0009-9 fűzött
Tiszagyenda - állami terror - kényszermunka - internálótábor - Rákosi-korszak - életútinterjú
343.262(439-2Tiszagyenda)"195" *** 323.282(439)"195"(047.53)
[AN 2613277]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2006.
Czerny Róbert (1973-)
   Jog és erkölcs az állatok védelmében : szöveggyűjtemény felsőoktatási intézmények számára a vadászati törvény megalkotásának 10. évfordulóján / Czerny Róbert ; Lenkovics Barnabás előszavával. - Budapest : Rejtjel, 2006. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7255-28-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - vadászati jog - állatvédelem - vadgazdálkodás - publicisztika
347.246(439)(0:82-92) *** 639.1(439) *** 504.74.06(439)
[AN 2612348]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2006.
   Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére. - Budapest : ELTE ÁJK Polgári Jogi Tansz., 2005. - 237 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Lontai Endre szakirodalmi publikációinak jegyzéke: p. 227-237.
ISBN 963-463-829-5 fűzött
Magyarország - polgári jog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
347(439) *** 012Lontai_E.
[AN 2612930]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2006.
Futó Gábor (1953-)
   A gazdasági társaságok tagjainak társadalombiztosítási jogállása - különös tekintettel az üzletvezetőre és az ügyvezetőre - az új gazdasági törvény tükrében : munkaviszony, megbízás, vagy valami más? / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 103 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. ápr. 1.
ISBN 963-9427-49-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - vállalati jog - útmutató
349.3(439)(036) *** 347.72(439)(036)
[AN 2611379]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2006.
Hatzfeld, Jean
Une saison de machettes (magyar)
   A bozótvágó kések évszaka : a ruandai gyilkosok vallanak / Jean Hatzfeld ; [ford. Lángh Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 293 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7253-04-1 fűzött : 2780,- Ft
Ruanda - népirtás - ezredforduló - memoár
341.485(675.98)"199"(0:82-94)
[AN 2612439]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2006.
   Jogállam - emberi jogok: program és minőség. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2006. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87037-2-5 fűzött
törvényhozás - emberi jog
340.134 *** 342.7
[AN 2611937]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2006.
Jogász Vándorgyűlés (23.) (2005) (Pécs)
   Huszonharmadik Jogász Vándorgyűlés : Pécs, 2005. október 27-29. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Jogász Egylet. - Budapest : MJE, 2005. - 254 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - jog - konferenciakiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2613401]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2006.
Juhász Géza
   Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája és számlarendje, 2006 / [szerzők[!] Juhász Géza]. - Budapest : Saldo, 2006. - 200 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 963-638-168-2 fűzött
helyi önkormányzat - pénzügy - számvitel
352.073.5(439)(036) *** 657.24(036) *** 657.4(036)
[AN 2613666]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2006.
Kégler Ádám
   Érdekérvényesítés az Európai Unióban / Kégler Ádám ; [kiad. Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete]. - Budapest : MTA PTI, cop. 2006. - 196 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 177-183.
ISBN 963-7372-27-X kötött : 4800,- Ft
Európai Unió - politikai intézményrendszer - gazdaság - nemzetközi jog - érdekérvényesítés
342(4-62) *** 341.17(4-62) *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 328.184(4-62)
[AN 2612254]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2006.
Kerezsi Klára (1952-)
   A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai : kutatási beszámoló / kész. Kerezsi Klára, Kó József ; [közread. a] Budapesti Szociális Forrásközpont, [Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága]. - Budapest : BSZF : IM OBMB Titkársága, 2006. - 146 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7027-50-5 fűzött
Magyarország - felügyelet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
343.848.3(439)"199/200"(083.41)
[AN 2611751]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2006.
   Liber amicorum : studia Ida Hágelmayer dedicata : ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére / [szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla és Petrovics Zoltán]. - Budapest : ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, 2005. - 2 db ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 23.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-826-0 fűzött
Magyarország - munkajog - emlékkönyv
349.2(439)
[AN 2613319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 370 p.
Magyarország - munkajog - emlékkönyv
349.2(439)
[AN 2613333] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 243 p.
Magyarország - munkajog - emlékkönyv
349.2(439)
[AN 2613335] MARC

ANSEL
UTF-86693 /2006.
Petrovics Zoltán
   Munkajog / Petrovics Zoltán. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2006. - 273 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Lezárva: 2006. márc. 1. - Bibiliogr.: p. 273.
ISBN 963-7343-98-9 fűzött : 2300,- Ft
munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8)
[AN 2612734]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2006.
   A polgárőrség 15 éve : polgárőr almanach / [szerk. Szántó Gábor]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2006]. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Gerinccím: Polgárőr almanach, 2006
ISBN 963-7619-73-9 fűzött
Országos Polgárőr Szövetség
Magyarország - polgárőrség - évkönyv
351.743(439)(058)
[AN 2613740]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2006.
Polman, Linda
'k Zag twee beren (magyar)
   Nem tettünk semmit : miért nem derül ki az igazság, mikor az ENSZ bevonul / Linda Polman ; [ford. Barabás János]. - Budapest : M. Narancs : Athenaeum, 2006. - 214 p. ; 21 cm
Fűzött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-218-079-8)
United Nations
ezredforduló - békefenntartó erő
341.123"199/200" *** 355.357(100)"199/200"
[AN 2611855]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2006.
Punka György
Hungarian eagles (magyar) (bőv. kiadása)
   Magyar sasok : a Magyar Királyi Honvéd Légierő, 1920-1945 / Punka György, Sárhidai Gyula ; [színes graf. Gulyás Máté, Kozlik Viktor]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2006. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 963-7437-51-7 kötött
Magyarország. Honvédség. Honvéd Légierő
Magyarország - légierő - 20. század
358.4(439)"192/194"
[AN 2612205]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2006.
   Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből : tanulmánykötet / szerk. Kengyel Miklós és Simon Károly László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK : Dialóg Campus, 2005. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 963-7296-03-4 fűzött
Európai Unió - polgári eljárás
347.9(4-62)
[AN 2612163]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2006.
Tátrai Miklós
   Szent György védelmében : interjúk az országos rendőrfőkapitányokkal / Tátrai Miklós. - Budapest : BM Palota és K., 2006. - 153 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-8036-92-3 fűzött : 1580,- Ft
ISBN 963-8036-91-5 kötött
Magyarország - rendőr - ezredforduló - életútinterjú - vezető alkalmazott
351.74(439)(092)(047.53)
[AN 2611397]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2006.
Ugróczky Mária
   Alkotmányos alapismeretek : segédanyag az alkotmányos alapismeretek vizsgára készülő nem magyar állampolgárok számára / [Ugróczky Mária]. - Budapest : BM K., 2006. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2005. dec. 20.
ISBN 963-8036-89-3 fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - helyismeret
342(439) *** 908.439
[AN 2612408]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2006.
   Választójogi kézikönyv : jogszabályok és joggyakorlat / összeáll. és szerk. Berta Zsolt. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 520 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2006. jan. 1.
ISBN 963-7296-32-8 fűzött : 4480,- Ft
Magyarország - Európai Unió - választójog - jogszabálygyűjtemény - kézikönyv
342.8(439)(094)(035) *** 342.8(4-62)(094)(035)
[AN 2612311]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2006.
Verasztó Antal (1936-)
   Móringkönyv, 1788-1835 : Orosháza kézírásos emlékezete / Verasztó Antal ; [kiad. az Orosházi Evangélikus Gyülekezet Levéltára]. - Orosháza : Orosházi Evangélikus Gyülekezet Lvt., 2006. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-161.
ISBN 963-218-484-X fűzött
Orosháza - hozomány - 18. század - 19. század
347.626(439-2Orosháza)"178/183"
[AN 2613368]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2006.
   The Visegrad states on the EU's Eastern frontier : consular and visa cooperation in East Central Europe for residents of Ukraine and Moldova / Piotr Kaźmierkiewicz [et al.]. - Budapest : CPS CEU, 2006. - 86 p. ; 24 cm. - (Policy studies series, ISSN 1785-4377)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86569-7-2 fűzött
Közép-Európa - Európai Unió - vízumügy - külpolitika - ezredforduló
351.756(4-11) *** 327.39(4-62)"200" *** 327(4-62)"200"
[AN 2612484]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2006.
Visegrády Antal (1950-)
   A jogi szabályozás eredményessége / Visegrády Antal. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 168 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 963-7296-67-0 fűzött : 1980,- Ft
jogkövetkezmény
34.004.15
[AN 2611909]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6704 /2006.
Batchelor, John
The complete encyclopedia of flight (magyar)
   A repülés enciklopédiája / [ill.] John Batchelor, [szöveg] Malcolm V. Lowe ; [ford. és a m. kiegészítésekkel ell. Zsille Péter]. - [Budapest] : Gabo, 2005-. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
repülőgép
623.746 *** 629.73
[AN 2613237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1848-1939. - cop. 2005. - 303 p.
Bibliogr.: p. 300.
ISBN 963-7318-81-X kötött
repülőgép
629.73 *** 623.746
[AN 2613238] MARC

ANSEL
UTF-86705 /2006.
Fowler, Will
Stalingrad: the vital 7 days (magyar)
   Sztálingrád : a sorsdöntő 7 nap / Will Fowler ; [ford. Bilik Péter és Eiben György]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 192 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-7054-21-9 kötött : 3998,- Ft
Sztálingrád - hadtörténet - második világháború - harci cselekmény
355.48(47-2Stalingrad) *** 355.48(430)"1942/1943"
[AN 2612088]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A legyőzhetetlen Messerschmitt / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2002. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-92-8 fűzött
Németország - vadászrepülőgép - második világháború
355.489(430)"1939/1945" *** 623.746(430)"1939/1945"
[AN 2612778]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2006.
   Katonaiskola a nyugati határon : jubileumi visszaemlékezések : in memoriam Matók Leó / [szerk. biz. Szmodis Lóránt et al.] ; kiad. a Hunyadi Mátyás Baráti Kör. - [Kőszeg] : Hunyadi M. Baráti Kör, 2006. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Katonaiskola a kőszegi határon / Szentimrey Béla. Kőszegi éveim, 1938-1942 / Tirts Tibor. Matók Leó írásai
Fűzött
Magyar Királyi "Hunyadi Mátyás" Honvéd Reáliskolai Nevelőintézet (Kőszeg)
Kőszeg - katonai iskola - magyar irodalom - második világháború - memoár
355.231(439-2Kőszeg)(0:82-94) *** 373.6:355(439-2Kőszeg)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2611799]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6708 /2006.
Verzuh, Eric
The fast forward MBA in project management (magyar)
   Projektmenedzsment / Eric Verzuh ; [ford. Nagy Veronika]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-77-7 fűzött : 5200,- Ft
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 2613341]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6709 /2006.
Antalóczy Györgyné
   Adózási ismeretek, 2006 / Antalóczy Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., cop. 2006. - 296 p. ; 23 cm
Lezárva: 2006. márc. 10.
ISBN 963-637-260-8 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2616442]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2006.
Carlton, Dennis W.
Modern industrial organization (magyar)
   Modern piacelmélet / Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff ; [ford. Újhelyi Gergely]. - Budapest : Panem, 2006. - 871 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 753-802.
ISBN 963-545-341-8 kötött : 6900,- Ft
gazdaság - piac - egyetemi tankönyv
339.13(075.8)
[AN 2611645]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2006.
Francsovics Anna
   Vállalati gazdaságtan / Francsovics Anna, Kadocsa György. - Átd. kiad. - [Budapest] : Amicus, 2005. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.:p. 227-229.
Fűzött (hibás ISBN 963-8026-07-3)
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658(075.8)
[AN 2610624]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2006.
Hajós Réka Zita (1980-)
   Az ír csoda : Írország gazdasági fejlődése a függetlenné válástól napjainkig / Hajós Réka Zita. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2006. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 112.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9682-01-2 fűzött
Írország - gazdaság - gazdasági fejlődés - 20. század - ezredforduló
338.2(417)"19/200" *** 330.34(417)"19/200"
[AN 2612858]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2006.
   Kolozs vármegyei parasztvallomások 1820-ból / [sajtó alá rend.] Takács Péter. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2006. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-87074-0-2 fűzött
Kolozs (vármegye) - úrbérrendezés - reformkor - gazdaságtörténet - történelmi forrás
338(091)(439.21-35Kolozs)"182"(093.2) *** 347.268(439.21-35Kolozs)"182"(093.2)
[AN 2611473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 416 p. - (Források Erdély történetéhez, ISSN 1587-8848 ; 6/A.)
Kolozs (vármegye) - úrbérrendezés - gazdaságtörténet - reformkor - történelmi forrás
338(091)(439.21-35Kolozs)"182"(093.2) *** 347.268(439.21-35Kolozs)"182"(093.2)
[AN 2611476] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 426 p. - (Források Erdély történetéhez, ISSN 1587-8848 ; 6/B.)
Kolozs (vármegye) - úrbérrendezés - reformkor - gazdaságtörténet - történelmi forrás
338(091)(439.21-35Kolozs)"182"(093.2) *** 347.268(439.21-35Kolozs)"182"(093.2)
[AN 2611478] MARC

ANSEL
UTF-86714 /2006.
Levinson, Jay Conrad
Guerilla marketing (magyar)
   Gerillamarketing : az üzleti siker kézikönyve / Jay Conrad Levinson ; [ford. Dohy Gábor és Koperveisz Ágnes]. - Budapest : Haszon Lapk., 2005. - 221 p. ; 21 cm. - (Haszon könyvek)
ISBN 963-219-088-2 fűzött
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2612916]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2006.
Mészáros Antónia
   Az Unió nomádjai / Mészáros Antónia. - Budapest : Népszabadság Kv., 2006. - 343 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-86899-7-8 kötött : 2790,- Ft
Európai Unió - külföldi munkavállalás
331.556.46(4-62)
[AN 2613355]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2006.
Nagy Emil (1931-)
   Az adózás gyakorlati kérdései, 2006 / [szerző Nagy Emil]. - Budapest : Saldo, 2006. - 224 p. ; 24 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-163-1 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 2613829]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2006.
   Pénzügyek és globalizáció / szerk. Botos Katalin. - Szeged : JATE Press, 2005. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533 ; 2005/2.)
A Szegeden, 2004. nov. 20-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-725-X fűzött
pénzügy - globalizáció - konferenciakiadvány
336 *** 330.342.143 *** 339.9 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2611447]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2006.
Péterfy Lajos
   A munkavédelmi képviselők feladatai / Péterfy Lajos. - Budapest : Liga Szakszerv., 2005. - 64 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 11.)
Bibliogr.: p. 63-64.
Fűzött
Magyarország - munkavédelem
331.45(439)
[AN 2612223]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2006.
Ságvári Bence (1977-)
   A kreatív gazdaságról - Európa és Magyarország a kreatív korban / Ságvári Bence, Desseffy Tibor ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2006. - 62 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87057-1-X fűzött
Európai Unió - gazdasági helyzet - kreativitás - statisztikai adatközlés
338.2(4-62)(083.41) *** 159.928.238
[AN 2611747]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2006.
   Sorsfordító esztendő : a 42. közgazdász-vándorgyűlés előadásai / [szerk. Csík Ágnes, Stecz Mária] ; [... szerzői Antal László et al.] ; [... rend., közread. a Magyar Közgazdasági Társaság ...]. - Budapest : TAS-11 : MKT, cop. 2005. - 453 p., [4] t. : ill., színes ; 23 cm
A vándorgyűlést 2004. aug. 26-28. között Egerben tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86705-2-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2613556]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2006.
Sztanó Imréné
   Adók, illetékek, járulékok és vámok, 2006 / Sztanó Imréné. - Budapest : Saldo, 2005 [!2006]. - 332 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. márc. - Bibliogr.: p. 331-[333].
ISBN 963-638-166-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - adóügy - vámügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 2613511]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2006.
   Tréningkörkép HR-szemmel : HR-szakos Hallgatók II. Országos Konferenciája ... Pécs, 2006. május 2-3. / [... szerk. Bagoly Ágnes, Dina Miletta] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - [Pécs] : PTE FEEK, [2006]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
humánerőforrás-menedzsment - konferenciakiadvány
658.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2612409]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6723 /2006.
Szabó Gyula
   Eszközös rehabilitáció : gyógyászati segédeszköz ellátás társadalombiztosítási támogatással : továbbképzési jegyzet egészségügyi felsőfokú végzettségűeknek / kész. Szabó Gyula ; [közread. a] Meditor Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság. - Budapest : Meditor Eü. és Szolg. Bt., 2005. - 54 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-229-070-4 fűzött
Magyarország - gyógyászati eszköz - tankönyv
369.223.25(439)(078)
[AN 2612335]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2006.
Szirtes Györgyné
   A biztosítási kötelezettség és a társadalombiztosítás fedezeti rendszere / Szirtes Györgyné. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 232 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-9650-06-4 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - egyetemi tankönyv
369(439)(075.8)
[AN 2616621]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2006.
Tisch Ferenc (1972-)
   Gyertyaláng : híd a cunami felett / Tisch Ferenc ; [a fotókat kész. Benkő Andrea et al.]. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 291 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9633-10-0 kötött : 2870,- Ft
természeti katasztrófa - magyar irodalom - esszé
364.255(100)(0:82-94) *** 894.511-4
[AN 2611004]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2006.
Ulsamer, Bertold
Ohne Wurzeln keine Flügel (magyar)
   Gyökerek nélkül nem lehet repülni : családfelállítás Bert Hellinger terápiás módszerével / Bertold Ulsamer ; [ford. Bak Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2006. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 963-9569-93-3 fűzött : 1900,- Ft
családterápia
364.044.24 *** 316.356.2
[AN 2612514]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6727 /2006.
   Diszkalkuliáról - pedagógusoknak / [szerk. Mesterházi Zsuzsa] ; [szerzők Bernáthné Nagy Ágnes et al.] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYFK, 1999 [!2006]. - 207, [59] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [263-265].
Fűzött (hibás ISBN 963-17-5519-8)
diszkalkulia - egyetemi tankönyv
371.321.8(075.8) *** 372.851(072)
[AN 2610928]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2006.
   Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában / szerk. Kozma Tamás és Rébay Magdolna. - Budapest : Felsőokt. Kutint. : Új Mandátum, 2006. - 202 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 30.)
Bibliogr.: p. 185-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9609-23-4 fűzött : 2590,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - felsőoktatás - minősítés - ezredforduló
378(4-11) *** 378(4-191) *** 37.014.256(4-11) *** 37.014.256(4-191)
[AN 2611356]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2006.
Hegyi Ildikó
   A nevelés "tízparancsolata" : tíz jótanács gyermekneveléshez / Hegyi Ildikó. - [Budapest] : OKKER, 2006. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 963-8088-11-7 fűzött : 2000,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2613577]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2006.
Hentig, Hartmut von
Warum muss ich zur Schule gehen? (magyar)
   Miért kell iskolába járnom? : levelek Tobiashoz / Hartmut von Hentig ; [ford. Nádori Lídia]. - Szeged : Mozaik, 2006. - 93 p. ; 22 cm
ISBN 963-697-512-4 kötött
iskoláskor - családi nevelés - gyermekkönyv
37.018.1 *** 372.4(02.053.2)
[AN 2611357]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2006.
   Ismerj meg,... hogy megérts! : ismeretek a sajátos nevelési igényű gyermekeket gondozó és nevelő szakemberek és családok részére / [szerk. Várkonyi Ágnes] ; [írta Nagy Göngyi[!Gyöngyi] Mária et al.] ; [közread. a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar]. - [Budapest] : SE EFK, [2006]. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 963-7152-52-0 fűzött
gyógypedagógia
376
[AN 2611882]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2006.
Körmöci Katalin (1948-)
   Óvodapedagógiai kislexikon I. és II. kötet / [összeáll. és szerk. Körmöci Katalin] ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. - Budapest : OKKER, 2005. - 159 p. ; 21 cm
Tart.: A helyes gondolkodásra nevelés logikája ; Az óvodai tanulás. - Bibliogr.: p. 159.
Fűzött
óvodapedagógia - szaklexikon - egyetemi tankönyv
372.3:030(075.8)
[AN 2613696]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2006.
Ludányi Ágnes
   Ismeret - önismeret : tanuláshoz, önismeret-fejlesztéshez pedagógusoknak / Ludányi Ágnes. - Budapest : OKKER, 2006. - 140 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-140.
ISBN 963-8088-09-5 fűzött : 1200,- Ft
pedagógiai lélektan - személyiségfejlesztés - önismeret - tanári segédkönyv
37.037(072) *** 37.015.3(072)
[AN 2613690]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2006.
Maturáné Rátkai Rita
   Tanári kézikönyv a School bus 2-höz / Maturáné Rátkai Rita, Szénásiné Steiner Rita ; [rajzok Szász Zsuzsanna]. - Székesfehérvár : Lexika, [2005]. - 34 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9357-37-5 fűzött : 588,- Ft
angol nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2613206]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2006.
Mesterházi Zsuzsa (1936-)
   A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése / Mesterházi Zsuzsa ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYFK, 1998 [!2006]. - 335, [12] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-294. - A tartalomjegyzék angol, német és francia nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 963-7151-12-6)
tanulási nehézség - egyetemi tankönyv
371.322.9(075.8)
[AN 2610986]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2006.
   A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók jegyzéke, 1921-1951 / [szerk. és a bevezetést írta Molnár László] ; [összeáll. Baloghné Medvegy Teréz és Magasházyné Székesvári Ildikó]. - Budapest : Semmelweis K., 2006. - 392 p. ; 21 cm. - (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1787-8934 ; 3.). (A Semmelweis Egyetem promóciós könyvei, ISSN 1787-8942 ; 3.)
ISBN 963-9214-99-X fűzött
Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest). Orvostudományi Kar
Budapest - egyetem - orvostudomány - hallgatói névjegyzék
378.661(439-2Bp.):050.8 *** 614.23(439)"19":050.8 *** 37.04(439-2Bp.)"192/195"
[AN 2611517]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2006.
   A pedagógusképzés megújítása : a Reformpedagógiai Kutatócsoport kiadványa / szerk. Kopp Erika. - Budapest : Gondolat, 2006. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék közleményei, ISSN 1416-7050)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9610-32-1 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - pedagógusképzés - ezredforduló
371.13(439)"200"
[AN 2613467]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2006.
Szalmáné Faragó Éva
   A makói József Attila Emlékbizottság története, 1967-1974 / Szalmáné Faragó Éva. - Makó : Marosvidéki Baráti Társ., 2006. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 2.)
Fűzött
József Attila Emlékbizottság
Makó - művelődésügy - Kádár-korszak
374(439-2Makó)"196/197"
[AN 2611586]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2006.
Tatai Zoltán (1928-)
   A közösségi nevelésről : tanulmányok, interjúk, emlékezések / Tatai Zoltán. - Budapest : OKKER, 2005. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 963-8088-06-0 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - pedagógus - kollégium - 20. század - életrajz
37(439)(092) *** 37.018.3(439)
[AN 2613657]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2006.
   A Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola jubileumi emlékkönyve 2006 / [szerk. Ravazdi László] ; [szerzők Gerencsér Éva et al.] ; [közread. a Szigetvári Közösségi Iskola Alapítvány]. - Szigetvár : Szigetvári Közösségi Iskola Alapítvány, 2006. - 130 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-229-993-0 fűzött
Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola (Szigetvár)
Szigetvár - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szigetvár)(058)
[AN 2611793]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2006.
Zoltán István (1946-)
   Az iskola nem csavargyár / Zoltán István. - Budapest : Calin, 2006. - 87 p. ; 17 cm
ISBN 963-229-253-7 fűzött
Magyarország - oktatásügy - röpirat
37.014(439)(041)
[AN 2611253]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2006.
Zsigmond Anna (1941-)
   Amerika: társadalom és oktatás : fordulópontok az amerikai oktatáspolitikában / Zsigmond Anna. - Budapest : Gondolat, 2005. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 252-257. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9610-29-1 fűzött : 2480,- Ft
Egyesült Államok - oktatáspolitika - történeti feldolgozás
37.014.5(73)(091)
[AN 2611878]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6743 /2006.
Applewhaite, Charles
Improve your tennis IQ (magyar)
   Tenisz haladóknak : [pályán kívüli edzés a képességek javításáért] / Charles Applewhaite ; ill. Richard Burgess és Andrew Green ; [fotók Ian Howes] ; [ford. Majoross Bea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-7318-58-5 kötött : 3990,- Ft
tenisz
796.342
[AN 2612940]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2006.
Arriens, Sandra
Window color - Bordüren im Jugendstil (magyar)
   Üvegfestés : bordűrök / Sandra és Sabine Arriens ; [ford. Galotti Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2006. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/76.)
ISBN 963-7418-95-4 fűzött : 698,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2612767]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2006.
Ayres, David
Improve your golf IQ (magyar)
   Golf haladóknak : [hogyan alkalmazkodjunk a pályához?] / David Ayres és John Cook ; ill. Graham Gaches ; [fotók Bob Atkins] ; [ford. Majoross Bea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-7318-56-9 kötött : 3990,- Ft
golf
796.352
[AN 2612939]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2006.
Dénes Tamás (1963-)
   Háromoroszlánosok / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., 2006. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86739-4-X fűzött : 2200,- Ft
Nagy-Britannia - labdarúgó - életrajz
796.332(410)(092)
[AN 2613782]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2006.
Gifford, Clive
The Kingfisher football encyclopedia (magyar)
   Futball enciklopédia / Clive Gifford ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Adoc-Semic, 2006. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9233-85-4 kötött : 4950,- Ft
labdarúgás
796.332
[AN 2613567]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2006.
Hornyákné Sebestyén Éva
   Új gyöngyállatkák / Hornyákné Sebestyén Éva. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 15.)
ISBN 963-9666-14-9 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2612923]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2006.
Jánoska Antal (1954-)
   Rablóulti : a kártya és az ultijáték története, szabályai, ultilexikon / Jánoska, Levente, Zsigri. - Budapest : Herz Armatura Hungária Kft., 2006. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-229-466-1 kötött : 3730,- Ft : 14,50 EUR
kártyajáték
794.41
[AN 2612160]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2006.
   Magyar hegyisport és turista enciklopédia / [szerk. Neidenbach Ákos és Pusztay Sándor] ; [... írta Futó Endre et al.]. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 488 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9353-39-6 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - természetjárás - alpinizmus - szaklexikon
796.5(439):030 *** 796.52(439):030
[AN 2612428]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2006.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Álmomban pisztrángot fogtam : horgász-, vadásznovellák / Matula Gy. Oszkár. - [Budapest] : Matula Press, 2006. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85934-5-8 fűzött
magyar irodalom - horgászat - vadászkaland - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 799.2(0:82-32)
[AN 2612025]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2006.
Ribeiro, André
A magia da camisa 10 (magyar)
   A 10-es mez varázsa / André Ribeiro és Vladir Lemos ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Corbis, cop. 2006. - 221 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-86882-3-8 kötött : 3180,- Ft
labdarúgó - 20. század - ezredforduló - életrajz
796.332(100)(092)
[AN 2612172]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2006.
Sinka Zoltán
   Bűvész-képző : 50+1 bűvészmutatvány / Sinka Zoltán ; [ábrák Nagy Tamás]. - Budapest : Sinka Z., 2006. - 66, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-906-X fűzött : 2200,- Ft
bűvészkedés
793.8
[AN 2612855]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2006.
   Sportági szabályok : atlétika, kézilabdázás, kosárlabdázás, röplabdázás, labdarúgás, úszás, versenyrendezés / [összeáll. Bokor Judit et al.] ; [a rajzokat kész. Nádasiné Sipos Zsuzsanna]. - Szombathely : BDF : Szombathelyi Főisk. Sportegyesülete, 2005. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Berzsenyi Dániel Főiskola sporttudományi tanszékeinek kiadványai)
ISBN 963-9017-97-3 fűzött
játékszabály - versenyszabály
796.063
[AN 2612638]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2006.
Szacsky Mihály
   Európai önvédelem / Szacsky Mihály, Pálinkás Gábor ; kiad. a Sárkányos Lovagrend. - [Budapest] : Sárkányos Lovagrend, 2005. - 100 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 963-229-417-3 fűzött
Európa - sporttörténet - küzdősport
796.8(4)(091)
[AN 2612170]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2006.
Tanos Pál (1843-1912)
   Erdőzúgás : képek az erdők világából / Tanos Pál. - [Pusztazámor] : DNM, 2006. - 242 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 18.)
ISBN 963-9369-72-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 2613660]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2006.
   Torino 2006 : a XX. téli olimpiai játékok könyve / szerk. Ferkai Marcell ; [mtársak. Margay Sándor et al.]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-64-X kötött : 5980,- Ft
Torino - olimpia
796.032(45-2Torino)"2006"
[AN 2611363]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2006.
Wood, Dorothy
Simply sensational glass beading (magyar)
   Varázslatos gyöngyfűzés / Dorothy Wood ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 131 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 963-7046-66-6 kötött : 3490,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2612763]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6759 /2006.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Paál László / írta és összeáll. Bakó Zsuzsanna ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-09-4853-2 kötött : 2900,- Ft
Paál László (1846-1879)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Paál_L.
[AN 2611368]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2006.
Barskaâ, Anna Grigorʹevna
Paul Gauguin (magyar)
   Paul Gauguin / Anna Barskaya ; [ford. Gebauer Imola]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 53., 153-157.
ISBN 963-7318-59-3 kötött
Gauguin, Paul (1848-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Gauguin,_P.
[AN 2613164]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2006.
Bojár Iván András (1964-)
   Budapest, a kreatív város - a lehetőségek kapujában : egy XXI. századi európai főváros víziója / Bojár Iván András ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, [2006]. - 58 p. ; 24 cm
ISBN 963-87057-0-1 fűzött
Budapest - területfejlesztés - ezredforduló
711.4(439-2Bp.)"200"
[AN 2611615]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2006.
Cséfalvay Pál (1934-)
Az esztergomi bazilika, kincstár és vármúzeum (angol)
   Esztergom: the cathedral, the treasury and the castle museum / Pál Cséfalvay ; [photos by Attila Mudrák] ; [transl. ... by László Boros]. - Budapest : Helikon, 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Artistic guides, ISSN 1216-7878)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 963-208-268-0 fűzött
Esztergom - bazilika - ötvösség - múzeumi katalógus
726.54(439-2Esztergom) *** 739(100) *** 069(439-2Esztergom)
[AN 2611021]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2006.
Cséfalvay Pál (1934-)
Az esztergomi bazilika, kincstár és vármúzeum (német)
   Die Basilika, der Domschatz und der Burgberg zu Esztergom / Pál Cséfalvay ; [Aufnahmen Attila Mudrák] ; [... Übertr. Ulrike Mudrák]. - Budapest : Helikon, 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kunstführer, ISSN 1216-786X)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 963-208-253-2 fűzött
Esztergom - bazilika - ötvösség - múzeumi katalógus
726.54(439-2Esztergom) *** 739(100) *** 069(439-2Esztergom)
[AN 2611020]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2006.
Don Péter
   Új magyar művésznévtár : [festők és grafikusok] / Don Péter, Lovas Dániel, Pogány Gábor. - [Kecskemét] : Panton Bt. : Cs. B. Bt., cop. 2006. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 2.)
ISBN 963-87095-0-2 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - szaklexikon
75(439)(092):030 *** 76(439)(092):030
[AN 2613491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - 568 p.
ISBN 963-87095-1-0
Magyarország - festőművész - grafikus - szaklexikon
75(439)(092):030 *** 76(439)(092):030
[AN 2613494] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Zs. - 557 p.
ISBN 963-87095-2-9
Magyarország - festőművész - grafikus - szaklexikon
75(439)(092):030 *** 76(439)(092):030
[AN 2613497] MARC

ANSEL
UTF-86765 /2006.
   Expositio : művészek, műtermek, művek / [... a Magyar Nemzeti Galéria ... kiadványa]. - Budapest : Vince : MNG, [2006]-. - 24 cm
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"(092)
[AN 2611462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Borsos Mihály fotográfiái / [szerk. Gosztonyi Ferenc] ; [tanulmányok Horváth György]. - cop. 2006. - 239 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9552-79-8 fűzött : 4995,- Ft
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - műterem - arckép - fényképalbum
73/76(439)"200"(092) *** 77.041.5 *** 643.55(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Borsos_M.
[AN 2611469] MARC

ANSEL
UTF-86766 /2006.
Farkas Ferenc (1958-)
Művek (vál.)
   Farkas Ferenc szobrászművész / [fotók Zóka Gyula]. - [Zalaegerszeg] : Edu-art Bt., 2005. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. tanulmányt Kostyál László írta. - Az előszó és a bev. tanulmány angol nyelven is
ISBN 963-229-014-3 fűzött
Farkas Ferenc (1958-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Farkas_F.
[AN 2612919]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2006.
Farkas Zsuzsa
   Rippl-Rónai József / írta és összeáll. Farkas Zsuzsa ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-09-4855-9 kötött : 2900,- Ft
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 2611365]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2006.
German, Mihail Ûr'evič
Marc Chagall (magyar)
   Marc Chagall / [szöveg Mikhail Guerman, Sylvie Forestier] ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 963-7318-71-2 kötött
Chagall, Marc (1887-1985)
Franciaország - festőművész - 20. század
75(44)(092)Chagall,_M.
[AN 2613154]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2006.
German, Mihail Ûr'evič
Vasily Kandinsky (magyar)
   Vaszilij Kandinszkij, 1866-1944 / Mihail Guerman ; [ford. Gebauer Imola]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 158 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-7318-54-2 kötött
Kandinskij, Vasilij Vasilʹevič (1866-1944)
Oroszország - festőművész - századforduló - 20. század
75(47)(092)Kandinskij,_V._V.
[AN 2613171]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2006.
Gönczi Gebhardt Tibor (1902-1994)
Művek (vál.)
   Gönczi Gebhardt Tibor grafikusművész, 1902-1994 / [... szerk., a könyvet és a kiállítást tervezte Molnár Gyula]. - [Budapest] : [Moholy-Nagy Műv. Egy.], 2006. - 118 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem. - Megj. a 2006. ápr. 26-án a Ponton Galériában megnyílt kiállítás alkalmából
ISBN 963-7164-85-5 fűzött
Gönczi Gebhardt Tibor (1902-1994)
Magyarország - grafikus - 20. század - alkalmazott grafika - kiállítási katalógus
76(439)(092)Gönczi_Gebhardt_T. *** 766(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2611440]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2006.
Hérics Nándor (1956-)
   Zenészportrék / Hérics Nándor ; [előszó Bródy János] ; [művtört. tanulm. Wehner Tibor] ; [zenetört. összefogl. Zoltán János] ; [reprod. Sulyok Miklós]. - Budapest : Hérics Neon Design Kft., 2006. - 171, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-229-542-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - könnyűzenei előadó - album
75(439)(092)Hérics_N. *** 78.067.26.036.7(439)(092)(084.1)
[AN 2612076]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2006.
Kovács Orsolya
   Zsolnay Etüden : eine Auswahl aus der Zsolnay-Sammlung des Janus-Pannonius-Museums : [Collegium Hungaricum, 3. Mai - 2. Juni 2005 ... Wien, ...] / [... Katalogtext und Red. Orsolya Kovács]. - Pécs : Jannus P. Museum, 2005. - 21, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7211-88-8 fűzött
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - kiállítási katalógus
738(439)Zsolnay *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.4(436-2Wien)
[AN 2613402]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2006.
Kriszt György
   Nagycenk, Széchenyi-mauzóleum / [Kriszt György]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 15 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 400.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-428-6)
Nagycenk - mauzóleum - útmutató
726.822(439-2Nagycenk)(036)
[AN 2616514]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2006.
   Magyar plakát, 1885-2005 / szerk. Cseh Mária. - Budapest : Osiris, 2006. - 271 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
ISBN 963-389-836-6 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - plakátművészet
769.91(439)"188/200"
[AN 2612685]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2006.
   Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig, 1904-1914 : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2006. március 21 - július 30. / [... rend. Passuth Krisztina, Szücs György, Barki Gergely] ; [a katalógust szerk. Passuth Krisztina, Szücs György]. - [Budapest] : MNG, [2006]. - 333 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2006/1.)
Fűzött
Magyarország - festészet - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2612096]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2006.
Nagy Béla (1941-|)
   A település, az épített világ / Nagy Béla. - [Budapest] : B+V K., 2005. - 486, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
Bibliogr.: p. 458-463.
ISBN 963-9536-01-6 kötött : 6990,- Ft
településtervezés
711.4
[AN 2612199]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2006.
   Rajziskola / [összeáll. Sebők Zsolt]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2006. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9555-83-5 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 2611388]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2006.
Rózsás József
   A bólyi mauzóleum / Rózsás József ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Bóly : Önkormányzat, 2006. - 83 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-229-556-0 fűzött
Bóly - mauzóleum - útmutató
726.822(439-2Bóly)(036)
[AN 2611843]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2006.
Spivey, Nigel
How art made the world (magyar)
   Világteremtő művészet / Nigel Spivey ; [ford. Szabados Levente]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 963-9635-09-X kötött
művészettörténet - művészetelmélet
7(100)(091) *** 7.01
[AN 2612931]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2006.
   A szombathelyi Smidt Múzeum = Das Museum Smidt in Szombathely = The Smidt Museum in Szombathely / [szerk. Smidt Erzsébet] ; a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiadványa. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2006. - 71 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-7206-95-7 fűzött
Smidt Múzeum (Szombathely)
Magyarország - Szombathely - képzőművészet - műgyűjtés - 20. század - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
069.017(439)Smidt-gyűjtemény *** 73/76(100) *** 7.074(439)(092)Smidt_L. *** 069(439-2Szombathely)
[AN 2611995]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2006.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   Szinyei Merse Pál / írta és összeáll. Szvoboda Dománszky Gabriella ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 963-09-4854-0 kötött : 2900,- Ft
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092)Szinyei_Merse_P.
[AN 2611370]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2006.
Tibol László (1940-2002)
Művek (vál.)
   Tibol László / [szerk. Géger Melinda]. - Kaposvár : Tibol L.-né, 2006. - 215 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Műjegyz.: p. 206-215.
ISBN 963-229-200-6 kötött
Tibol László (1940-2002)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tibol_L.
[AN 2612418]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2006.
Triceps (1955-)
   Éhségkönyv : [az éhezőművész naplója] / Triceps. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 237, [3] p. : ill. ; 21 cm
Gáspárházi János et al. írásaival. - Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 963-86788-9-5 fűzött : 2980,- Ft
Triceps (1955-)
Vajdaság - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - határon túli magyar irodalom - próza
73/76(497.11)(=945.11)(092)Triceps *** 894.511-994(497.11)
[AN 2613539]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2006.
Varšavskaâ, Maria
Peter Paul Rubens (magyar)
   Peter Paul Rubens : az élet szépsége / Maria Varsavszkaja, Xenia Jegorova ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 160 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Rubens (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 16., 157-160.
ISBN 963-7318-65-8 kötött
Rubens, Peter Paul
Németalföld - festőművész - 16. század - 17. század
75(492-89)(092)Rubens,_P._P.
[AN 2613180]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2006.
Vasarely, Victor (1906-1997)
Művek (vál.)
   Victor Vasarely : Werke aus dem Vasarely Museum Pécs, Ungarn : [dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung Victor Vasarely im Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm 30. Oktober 2003 bis 30. Januar 2004] / [Red. József Sárkány] ; [Hrsg. Janus Pannonius Museum]. - Pécs : Janus P. Museum ; Ulm : Donauschwäbisches Zentralmuseum, [2006]. - [80] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7211-79-9 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 061.4(430-2Ulm)
[AN 2613191]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6786 /2006.
Bodza Klára (1942-)
   Magyar népi énekiskola / Bodza Klára, Paksa Katalin ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2004-. - ill., kotta ; 21 cm
A 4. kötet szerzői Bodza Klára és Vakler Anna
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv
784.4(=945.11)(072)
[AN 2550903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2005. - 256 p. + 2 CD. - (Énekes hagyományaink)
Bibliogr.: p. 237-242.
ISBN 963-7363-08-4 fűzött
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv
784.4(=945.11)(072)
[AN 2611344] MARC

ANSEL
UTF-86787 /2006.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Az érzelmek papnője : Pitti Katalin életútja / Ézsiás Erzsébet. - 3. átd. kiad. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2006. - 135 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-7437-44-4 kötött : 2200,- Ft
Pitti Katalin (1951-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század
784.071.2(439)(092)Pitti_K.
[AN 2610824]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2006.
   Petar Stojanović, 1877-1957 : iz muzičke prošlosti Budimpešte, Beča i Beograda = Petar Stojanović, 1877-1957 : Budapest, Bécs és Belgrád zenetörténetéből / sastavio Petar Lastić. - Budimpešta : Srpska samouprava u Budimpešti : Zadužbina J. Ig�atovića, 2005. - 33 p. : ill. ; 25 cm. - (Znameniti Srbi iz Budima i Pešte)
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 963-219-867-0 fűzött
Stojanović, Petar
Jugoszlávia - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(497.1)(092)Stojanović,_P.
[AN 2612462]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2006.
Vargyas Lajos (1914-)
   A magyarság népzenéje / Vargyas Lajos. - 2. jav. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, [2006], cop. 2002. - 709 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 627-640.
ISBN 963-286-276-7 kötött
magyar néprajz - népzene
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2612891]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2006.
   Villő Énekegyüttes - magyar népénekek : [Krisztus virágunk] / [fotóill. Olasz Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-227-044-4 kötött : 4490,- Ft
egyházi népének
783.65
[AN 2611024]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6791 /2006.
Buñuel, Luis (1900-1984)
Mon dernier soupir (magyar)
   Utolsó leheletem / Luis Buñuel ; [ford. Xantus Judit]. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 218 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9683-02-7 fűzött : 2200,- Ft
Buñuel, Luis (1900-1984)
Spanyolország - filmrendező - 20. század - memoár
791.43.071.1(460)(092)Buñuel,_L.(0:82-94)
[AN 2612840]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2006.
   Herskó : interjúkötet / szerk. Muhi Klára. - Budapest : Korona, cop. 2006. - 265, [2] p. : ill. ; 25 cm
Filmogr.: p. 246-251.
ISBN 963-9589-86-1 kötött
Herskó János (1926-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
791.43.071.1(439)(092)Herskó_J.(047.53)
[AN 2612079]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2006.
Matyasovszki József
   Vásárhelyi László : emlékkönyv egy izzó szenvedélyű táncos életéről / Matyasovszki József ; [közread. a Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - [Budapest] : Mezőgazda : Planétás ; [Nyíregyháza] : Vásárhelyi L. Alapfokú Művészetokt. Intézmény, cop. 2006. - 216, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 963-286-246-5 kötött
Vásárhelyi László (1925-2002)
Magyarország - táncművész - 20. század
793.31.071.2(439)(092)Vásárhelyi_L.
[AN 2613332]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2006.
   Még mindig veri az ördög a feleségét : András Ferenc filmrendező / [szerk. Kelecsényi László] ; [az előszót írta Zalán Vince] ; [... interjúkat kész. Ozsda Erika] ; [fotósok B. Müller Magda et al.] ; [közread. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - Budapest : MFFA, cop. 2006. - 167 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Filmogr.: p. 162-163.
ISBN 963-229-723-7 fűzött
András Ferenc (1942-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - ezredforduló - életrajz
791.43.071.1(439)(092)András_F.
[AN 2612192]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2006.
Novák Ferenc (1931-)
   Elmondtam én... Novák Ferenc, Tata / összeáll. Farkas László. - 2. kiad. - Budapest : Planétás, 2006, cop. 2000. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9414-02-6 kötött
Novák Ferenc (1931-)
Magyarország - táncművész - ezredforduló - 20. század - koreográfia - memoár
793.31.02(439)(092)Novák_F. *** 894.511-94
[AN 2610834]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2006.
Pándy Lajos (1922-)
   Súgópéldány : [prológus és három monológ] / Pándy Lajos. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Mundus, 2006. - 243 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 963-9501-67-0 kötött
Pándy Lajos (1922-)
Magyarország - színházi élet - 20. század - színész - memoár
792(439)"196/198" *** 894.511-94 *** 792.028(439)(092)Pándy_L.(0:82-84)
[AN 2610877]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2006.
   Pannon freskó : a Magyar Állami Népi Együttes, 1998-2005 / [szerk. Mihályi Gábor] ; [mtársak. Léránt Zsuzsanna, Németh Zsuzsanna, Sebő Ferenc] ; [kiad. Hagyományok Háza]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2006. - [174] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7363-17-3 kötött
Magyar Állami Népi Együttes
Magyarország - néptánc - táncegyüttes - fényképalbum
793.31.071(439)(084.12)
[AN 2613534]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2006.
Pannon freskó (angol)
   Pannonian fresco : the Hungarian State Folk Dance Ensemble, 1998-2005 / [ed. Gábor Mihályi] ; [ed. ass. Zsuzsanna Léránt, Zsuzsanna Németh, Ferenc Sebő] ; [... transl. by Philip Barker] ; [publ. by Hungarian Heritage House]. - Budapest : Hung. Heritage House, 2006. - [174] p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött (hibás ISBN 963-7363-17-3)
Magyar Állami Népi Együttes
Magyarország - néptánc - táncegyüttes - fényképalbum
793.31.071(439)(084.12)
[AN 2613536]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2006.
   Vándormozi, 2004-2005 / [szerk. Halmos Ádám] ; [közread. a] Fény-Árnyék Művészeti Egyesület, Palantír Film Alapítvány. - [Budapest] : Fény-Árnyék Műv. Egyes. : Palantír Film Alapítvány, cop. 2005. - 112, [11] p : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-218-784-9 fűzött
Magyarország - filmművészet - cigányság - ezredforduló
791.43(439)"200" *** 791.43-92(439) *** 791.43.077(439)Vándormozi *** 316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439)
[AN 2613833]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6800 /2006.
Anglais (magyar)
   Angol útiszótár / [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Angol szavak és kifejezések
ISBN 963-09-4850-8 fűzött : 1390,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2612567]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2006.
Barta Éva
   Gazdasági írásbeli feladatok : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Fűzött (hibás ISBN 963-05-7864-6)
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2612219]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2006.
Belák Erzsébet (1946-)
   Szóalkotástan / Belák Erzsébet. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 308 p. ; 24 cm
Borítócím: Szóalkotástan az orvosi terminológiában. - Bibliogr.: p. 292-295.
ISBN 963-9214-95-7 fűzött
latin nyelv - ógörög nyelv - szóalkotás - orvostudomány - szaknyelv
801.316.3=71 *** 801.316.3=75 *** 801.316.4 *** 61
[AN 2612017]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2006.
Collin, P. H.
   Angol - magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár : magyar - angol szószedettel / [ford. Barna Judit]. - Budapest : Panem, 2006. - 711 p. ; 20 cm
Kész. Collin, P. H. "Dictionary of law" és "Dictionary of government and politics" c. műveinek felhasználásával
ISBN 963-545-389-2 kötött : 4500,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - jogtudomány - politika - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=20 *** 34 *** 32 *** 001.4
[AN 2611336]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2006.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : munkafüzet / Jobbágy Ilona, Kelemen Ferenc. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1997. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3901-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2612910]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2006.
László Sarolta (1946-)
   Magyar - német igei vonzatok / László Sarolta, Szanyi Gyula. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 9.
ISBN 963-19-2802-0 fűzött
német nyelv - ige - vonzatszótár
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 2610709]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2006.
   Magyar nyelv / főszerk. Kiefer Ferenc ; [a főszerk. mtársa Siptár Péter] ; [írták Bakró-Nagy Marianne et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 1111 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8324-0 kötött : 5500,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - kézikönyv
809.451.1(035)
[AN 2611501]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2006.
   Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas / [a cura di Andrea Kollár]. - Szeged : JATEPress, 2006. - 340 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva olasz, angol, francia és magyar nyelven. - Farkas Mária műveinek bibliográfiája: p. 10-14. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
olasz nyelv - olasz irodalom története - személyi bibliográfia
805.0 *** 850(091) *** 012Farkas_M.
[AN 2612367]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2006.
Molnár Ferenc, A. (1942-)
   A legkorábbi magyar szövegemlékek : olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia / A. Molnár Ferenc. - Debrecen : DE BTK Klasszika-filológiai Tansz., 2005. - 188 p. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 17.). (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok, ISSN 1587-6276 ; 8.)
Bibliogr.: p. 172-186. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-904-5 fűzött
régi magyar irodalom - magyar nyelv - Árpád-kor - nyelvemlék
809.451.1-82"11/13" *** 894.511-022-822
[AN 2612869]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2006.
   Német - magyar és magyar - német régészeti kifejezések szótára = Deutsch - ungarisches und ungarisch - deutsches Fachwörterbuch für Archäologie / összeáll. Tulok Magda ; Makkay János közrem. - Budapest : Makkay J., 2006. - 430 p. ; 20 cm
Régészeti kifejezések szótára = Fachwörterbuch für Archäologie (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-229-406-8 kötött : 5000,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - régészet - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 903/904
[AN 2611927]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2006.
Osipova, Irina A.
   Klûč : rabočaâ tetrad' : propisi upražneniâ i zadaniâ grammatičeskie kommentarii na vengerskom âzyke / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - Budapest : Corvina, 2006. - 47 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-13-5536-5 fűzött : 750,- Ft
orosz nyelv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2612341]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2006.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Brigit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9641-07-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2612700]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2006.
Rácz Endre (1922-1992)
   Mondattani elemzések / Rácz Endre, Szemere Gyula. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 385 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-2154-9 fűzött : 3190,- Ft
magyar nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv - példatár
809.451.1-56(075.8)(076)
[AN 2612630]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2006.
Rovere-Fenati, Beatrice
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : olasz : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Beatrice Rovere-Fenati ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9641-08-1 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0(075)=945.11
[AN 2612693]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2006.
   Slovarʹlingvističeskih terminov marijskogo âzyka = Marla jylmyšanče terminologij muter = Wörterbuch der sprachwissenschaftlichen Termini des Tscheremissischen / [slovarʹ podgotovlen na kafedre marijskogo âzyka Marijskogo gosudarstvennogo universiteta ; [ideâ, naučnoe rukovodstvo, redaktirovanie i predislovie Ivanov I. G.]. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2005. - 184 p. ; 15 cm. - (Vocabularia terminologiae, ISSN 1786-9803 ; 1.)
Orosz és mari nyelven
ISBN 963-9531-50-2 fűzött
mari nyelv - orosz nyelv - nyelvészet - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 801.323=945.21=82 *** 80
[AN 2611595]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6815 /2006.
   Híres írók, költők műveinek elemzése. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-49-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - műelemzés
82(091) *** 894.511(091)
[AN 2610633]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6816 /2006.
Balogh László (1919-1997)
   József Attila / Balogh László ; [közread. a] Déri Múzeum ... - Debrecen : Déri Múz. : Kossuth Egy. K., 2005. - 282, [2] p. : ill. ; 19 cm
Lakner Lajos utószavával. - Bibliogr.: p. 261-274.
ISBN 963-472-925-8 fűzött : 850,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2610918]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2006.
Hernádi Mária
   Egy találkozás története : ontológiai dialogicitás Nemes Nagy Ágnes költészetében / Hernádi Mária. - Szeged : SZTE Modern M. Irod. Tansz., 2005. - 115 p. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. XX-XXI. század, ISSN 1788-0068 ; 1.)
Bibliogr.: p. 112-115.
ISBN 963-482-709-8 fűzött
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - vers
894.511(092)Nemes_Nagy_Á.
[AN 2612271]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2006.
Kovács Sándor Iván (1937-)
   Az író Zrínyi Miklós / Kovács Sándor Iván. - Budapest : Akad. K., 2006. - 304, [18] p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzeti klasszikusok, ISSN 1787-5900)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8320-8 kötött : 2750,- Ft (hibás ISBN 963-05-8220-1)
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 2611442]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2006.
   Magyar irodalmi alkotások elemzése / [vál. Marosi Judit]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-50-0 fűzött
magyar irodalom - 20. század - líra - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 2610631]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2006.
Mészáros Tibor (1965-)
   Képek és tények Márai Sándor életéről / [... írta és összeáll. Mészáros Tibor] ; [közread. a] ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : Helikon : PIM, 2006. - 175 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 163-169.
ISBN 963-227-015-0 kötött : 5990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század - fényképalbum - életrajz
894.511(092)Márai_S.(084.12)
[AN 2613389]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2006.
Nádas Péter (1942-)
   Nádas Péter: Párhuzamos történetek. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 38 p. ; 19 cm
Nádas Péterrel beszélget Károlyi Csaba
Fűzött
Nádas Péter (1942-). Párhuzamos történetek
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Nádas_P.(047.53)
[AN 2612411]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2006.
Polcz Alaine (1922-)
   Egész lényeddel / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 176, [5] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 3.)
ISBN 963-676-393-3 fűzött : 1900,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Mészöly_M.(0:82-94)
[AN 2611933]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2006.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Erdélyi ősz / Szakolczay Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2006. - 577, [14] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8478-16-0 fűzött : 3190,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század
894.511(498)(091)"19"
[AN 2611888]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2006.
Tüskés Tibor (1930-)
   Nagy László pályaképe / Tüskés Tibor ; [a fényképeket ... kész. Harmath István et al.]. - [2. kiad.]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9498-62-9 kötött : 2500,- Ft
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nagy_László
[AN 2611920]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2006.
   Vers, ritmus, szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből / [... szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin]. - [Budapest] : Kijárat, 2005. - 678 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-38-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - irodalomelmélet - líra - műelemzés
894.511(091)-14"19" *** 82.01-1
[AN 2611565]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6826 /2006.
Amado, Jorge (1912-)
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (magyar)
   Galád Kandúr és Fecske kisasszony : egy szerelem története / Jorge Amado ; [ford. Imrei Andrea] ; [... a verseket ford. Benyhe János]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2006. - 69, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7343-90-3 kötött : 2000,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - mese
869.0-34(81)=945.11
[AN 2611871]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2006.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Borsószem hercegkisasszony : Andersen legszebb meséi / [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-266-3 fűzött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2612555]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2006.
Anderson, Kevin J.
Jedi search (magyar)
   Új rend : [a Jedi Akadémia-trilógia 1. kötete] / Kevin J. Anderson ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cp. 2006. - 370 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-119-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2616750]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2006.
Ayşe
Scheherazades Tochter (magyar)
   Seherezádé lánya : a szüleim ítéltek halálra / Ayşe ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-52-3 fűzött : 2580,- Ft
Ayşe
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2611862]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2006.
   Ballagás. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Holló ajándékkönyvek, ISSN 1787-8047)
ISBN 963-684-344-9 kötött
világirodalom - ballagás - aforizma
82-84=945.11 *** 371.383
[AN 2612473]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2006.
Bell, Hilari
The Goblin Wood (magyar)
   Kobolderdő / Hilari Bell ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Animus, 2006. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-91-9 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2612690]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2006.
Bondurant, Matt
The third translation (magyar)
   A harmadik változat / Matt Bondurant ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 499 p. ; 23 cm
ISBN 963-9635-32-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2612902]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2006.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Passing events (magyar)
   Napi események ; Mina Laury / Charlotte Brontë ; [ford. Németh Anikó]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 177 p. ; 21 cm. - (Charlotte Brontë művei)
Egys. cím: Passing events ; Mina Laury
ISBN 963-7138-80-3 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2613846]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2006.
Bukiet, Melvin Jules
Strange fire (magyar)
   Vak Izrael / Melvin Jules Bukiet ; [ford. B. Siklós Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 436 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-44-2 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2612501]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2006.
Bush, Nancy
Scandal's darling (magyar)
   A botrány kedvese / Nancy Bush ; [ford. Török Józsefné]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 317 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-443-X fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2616634]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2006.
Camus, Albert (1913-1960)
L'étranger (magyar)
   Közöny ; A bukás / Albert Camus ; [ford. Gyergyai Albert, Szávai Nándor] ; [a jegyzeteket írta Pap Éva]. - Budapest : Európa, 2006. - 197, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: L'étranger ; La chute
ISBN 963-07-8061-5 fűzött : 800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2615421]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2006.
Capote, Truman (1924-1984)
In cold blood (magyar)
   Hidegvérrel / Truman Capote ; [ford. Szíjgyártó László] ; [a jegyzeteket Gy. Horváth László kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 437 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8054-2 fűzött : 950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2616678]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2006.
Čar, Aleš
Pasji tango (magyar)
   Kutyatangó / Aleš Čar ; [ford. Lanczkor Gábor]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2006. - 223 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 45.)
ISBN 963-7343-91-1 fűzött : 2100,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 2611295]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2006.
Clancy, Tom
Executive orders (magyar)
   Utolsó parancs / Tom Clancy ; [ford. Kőrös László]. - [Debrecen] : Aquila, [2006], cop. 2000. - 1031 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-461-8 kötött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2615788]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2006.
Clancy, Tom
Rainbow six (magyar)
   Szivárvány-kommandó / Tom Clancy ; [ford. Tótisz András]. - [Debrecen] : Aquila, [2006], cop. 1999. - 837 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-458-8 kötött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2615772]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2006.
Clancy, Tom
Red rabbit (magyar)
   A gonosz birodalma / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - 685 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-459-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2615798]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2006.
Clancy, Tom
The sum of all fears (magyar)
   A rettegés arénája / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, [2006], cop. 2003. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-462-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2615467]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2006.
Clark, Lucy
Emergency (magyar)
   Ellopott évek / Lucy Clark ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 299.)
ISBN 963-537-514-X fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2612287]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2006.
Clement, Peter
Critical condition (magyar)
   Tiltott kísérletek / Peter Clement ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2006]. - 351 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-75-5 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2613803]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Da sah er eine blonde Frau (magyar)
   Titkos szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Wirth Irén]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 38.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-97-0 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2615479]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Frau Majas Glück (magyar)
   Maja boldogsága / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Boda Ferenc]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 140 p. ; 19 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-95-4 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2615645]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2006.
Craven, Sara
The bedroom barter (magyar)
   Előbb a kötelesség! / Sara Craven ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 365.)
ISBN 963-537-509-3 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2611081]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2006.
DeLillo, Don
White noise (magyar)
   Fehér zaj / Don DeLillo ; [ford. Bart István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 444 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-03-3 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2612432]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2006.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Válogatott misztikus elbeszélések / Arthur Conan Doyle ; Tandori Dezső fordításában. - Budapest : Eri, 2006-. - 25 cm
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2611919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gázember. - 2006. - 136 p.
ISBN 963-9653-02-0 kötött : 2310,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2611922] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Múmiák meg médiumok. - 2006. - 112 p.
ISBN 963-9653-03-9 kötött : 2100,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2611926] MARC

ANSEL
UTF-86850 /2006.
Dyk, Viktor
Krysař (magyar)
   A patkánybűvölő / Viktor Dyk ; [ford. Cséfalvay Eszter] ; [a vers Balla Kálmán fordítása] ; [... a belső illusztrációk František Kysela művei]. - 2. kiad. - Budapest : Eri, 2006. - 111 p. : ill. ; 17 cm
Megj. "A patkányirtó" címmel is
ISBN 963-8090-97-9 kötött : 1680,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2612249]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2006.
   És a Dráva csak folyt : szlavóniai horvát rövidprózák / [vál., szerk., az előszót és az életrajzi jegyzeteket írta Helena Sablić Tomić] ; [ford. Beszédes István et al.] ; [közread. a] Jelenkor Alapítvány. - Pécs : Jelenkor Alapítvány, 2005. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-673-7 kötött
horvát irodalom - elbeszélés - antológia
886.2-32(082)=945.11
[AN 2611807]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2006.
Feist, Raymond E.
Rise of merchant prince (magyar)
   A kalmárfejedelem titka : A kígyóháború legendájának második kötete / Raymond E. Feist ; [ford. Baitrok [!Baittrok] Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2006. - 409 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-8428-31-7 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2616743]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2006.
Flynn, Vince
Memorial day (magyar)
   Emlékezés napja / Vince Flynn ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 362 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-96-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2611842]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2006.
Forbes, Emily
The consultant's temptation (magyar)
   Forró kása / Emily Forbes ; [... ford. Radeczki Gizella]. Hamis ragyogás : Szent Erzsébet Gyermekklinika / Helen Shelton ; [... ford. Feketéné Kósa Annamária]. Tengeri csillag / Margaret Barker ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 4.)
Egys. cím: The consultant's temptation. Engaging Kieran. The Greek doctor's bride
ISBN 963-537-516-6 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2612277]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2006.
Galgóczy Árpád (1928-)
   Furcsa szerelem : három évszázad orosz költészete / Galgóczy Árpád ; [a költők életrajzát Szilágyi Ákos és Szőke Katalin írta]. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Valo-Art, 2005. - 661 p. ; 25 cm
Margócsy István előszavával
ISBN 963-86915-0-6 kötött
orosz irodalom - vers - antológia
882-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2610733]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2006.
Galitz, Cathleen
Tall, dark... and framed? (magyar)
   Alibi nélkül / Cathleen Galitz ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Lehorgonyozva / Justine Davis ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Küldetésben / Emilie Rose ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 14.)
Egys. cím: Tall, dark... and framed?. Midnight seduction. Cowboy's million-dollar secret
ISBN 963-537-508-5 fűzött : 869,- Ft : 178 SKK : 18 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2611190]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2006.
Givert, Yvon
   Gyümölcsök pálinkában : versek / Yvon Givert ; ford., [vál. és utószóval ell.] Lackfi János. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 108, [4] p. ; 17 cm
ISBN 963-7486-17-8 fűzött : 900,- Ft
Belgium - francia nyelvű irodalom - vers
840-14(493)=945.11
[AN 2613712]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2006.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Die Leiden des jungen Werthers (magyar)
   Az ifjú Werther szenvedései / Goethe ; [ford. ... Bor Ambrus]. - Budapest : Európa, 2006. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8065-8 fűzött : 700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2615414]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2006.
Gracie, Anne
An honourable thief (magyar)
   Dáma lábujjhegyen / Anne Gracie ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 368 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-512-3 fűzött : 1095,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2611841]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2006.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Az ördög három aranyhajszála : a Grimm testvérek legszebb meséi / [ford. Béres Deák Rita és Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-267-1 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2612551]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2006.
Gulland, Sandra
The last great dance on earth (magyar)
   Adieu, Bonaparte! : az utolsó tánc / Sandra Gulland ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-98-2 kötött : 2870,- Ft
Jozefin (Franciaország: császárné)
Kanada - angol nyelvű irodalom - életrajzi regény
820-312.6(71)=945.11
[AN 2613353]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2006.
Hart, Jessica
Her boss's baby plan (magyar)
   Lenn a mélyben / Jessica Hart ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 356.)
ISBN 963-537-518-2 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2612281]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2006.
Hayder, Mo
Tokyo (magyar)
   Tokió / Mo Hayder ; [ford. Bobory Dóra]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2006. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 963-8453-99-0 fűzött : 2570,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2611347]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2006.
   Híres háborús történetek / [fordítók B. Nagy László et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 431 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 963-9546-90-9 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - elbeszélés - történelmi elbeszélés - antológia
82-32(082)=945.11 *** 82-321.6(082)=945.11
[AN 2612737]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2006.
   Híres írók híres regényei. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-48-9 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
82-31.05 *** 894.511-31.05
[AN 2610636]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2006.
   Híres szerelmi történetek / [ford. Benyhe János et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 431 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 963-9546-91-7 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 894.511-32(082)
[AN 2612747]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2006.
Hooper, Mary
Petals in the ashes (magyar)
   Szirmok a hamuban / Mary Hooper ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2006. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-86930-2-9 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2613364]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2006.
Korman, Gordon
Island (magyar)
   Sziget! / Gordon Korman ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Egmont, 2006. - 3 db ; 19 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2611628]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hajótöröttek. - 156 p.
ISBN 963-628-386-9 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2611630] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A vadon. - 166 p.
ISBN 963-628-387-7 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2611631] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kiút. - 166 p.
ISBN 963-628-388-5 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2611632] MARC

ANSEL
UTF-86869 /2006.
Lee, Miranda
Sold to the sheikh (magyar)
   Hideg fej, forró szív / Miranda Lee ; [... ford. Halasi Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 366.)
ISBN 963-537-510-7 fűzött : 399,- Ft : 81,5 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2611214]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2006.
Levin, Ira
Son of Rosemary (magyar)
   Rosemarynek nagyfia van / Ira Levin ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Kalandor, cop. 2006. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 963-9557-33-1 kötött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2613407]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2006.
Linderman, Frank Bird
Red mother (magyar)
   Csinos Pajzs : a varjú indiánok orvosságos asszonya / Frank B. Linderman ; [ford. Geréby Zsófi]. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 216 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9633-09-7 kötött : 2170,- Ft
Pretty-shield
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - néprajz - indiánok - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11 *** 39(=971.5)(73)(0:82-312.6)
[AN 2611298]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2006.
London, Jack (1876-1916)
   Fehérek és színesek / Jack London. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 253, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9497-84-3 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2615402]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2006.
May, Karl (1842-1912)
   A sikertelen hajsza : [Winnetou kalandjai] / Karl May ; [ford. Guthy Béla]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 238 p. ; 20 cm
Megj. Hajsza címmel is
ISBN 963-9497-85-1 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2615399]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2006.
May, Karl (1842-1912)
   Winnetou kalandjai / Karl May ; [ford. Hegedüs Arthur]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 437, [2] p. ; 29 cm
Tart.: A haramia ; A bosszú. - "A haramia" megjelent "Old Wabble", "A bosszú" "Jefferson Cityben" címmel is
ISBN 963-9497-81-9 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2615808]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2006.
Mayle, Peter
Chasing Cézanne (magyar)
   Hajsza a Cézanne-ért / Peter Mayle ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 267 p. ; 21 cm
Fűzött : 2580,- Ft (hibás ISBN 963-9475-89-0)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2616531]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2006.
McLinn, Patricia
The unexpected wedding guest (magyar)
   Asszony lesz a lányból / Patricia McLinn ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 184.)
ISBN 963-537-511-5 fűzött : 399,- Ft : 81,5 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2611217]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2006.
Meyrink, Gustav
   Az órás : válogatott elbeszélések és szatírák / Gustav Meyrink ; Tandori Dezső fordításában ; [... ill. Carl Olaf Petersen]. - Budapest : Eri, 2006. - 154 p. : ill. ; 16x18 cm
ISBN 963-9653-07-1 kötött : 2940,- Ft
német irodalom - elbeszélés - humoreszk
830-32=945.11 *** 830-7=945.11
[AN 2612196]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2006.
Moriarty, Sinéad
The baby trail (magyar)
   Babablues / Sinéad Moriarty ; [ford. Ruttkay Zsófia]. - Budapest : Európa, 2006. - 362 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 963-07-7978-1 fűzött : 1900,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2611548]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2006.
Morris, William (1834-1896)
The wood beyond the world (magyar)
   A világ-túlja erdő / William Morris ; Tandori Dezső fordítása. - Budapest : Eri, 2006. - 191 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-8090-95-2 kötött : 2940,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2611931]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2006.
Mortimer, Carole
His bid for a bride (magyar)
   Az utolsó csepp / Carole Mortimer ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 355.)
ISBN 963-537-517-4 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2612285]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2006.
Munro, Alice
Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage (magyar)
   Szeret, nem szeret.. : kilenc történet / Alice Munro ; ford. Borbás Mária. - [Budapest] : Park, cop. 2006. - 357 p. ; 22 cm
Kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-530-603-2)
Kanada - angol nyelvű irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 2611001]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2006.
Murakami Haruki
Supūtoniku no koibito (magyar)
   Szputnyik, szívecském! : [misztikus történet a szerelem hatalmáról] / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 237 p. ; 21 cm
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 963-9574-71-6 kötött : 2490,- Ft
japán irodalom - szerelmes regény
895.6-312.5=945.11
[AN 2612645]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2006.
Orwig, Sara
Oregon Brown (magyar)
   Bársonyos éjszakák / Sara Orwig ; [ford. Batiz Erika]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 231 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-441-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615685]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2006.
Paver, Michelle
Wolf brother (magyar)
   Farkastestvér / Michelle Paver ; [ford. Nemes Péter]. - [Szentendre] : Cephalion, 2006. - 244 p. ; 22 cm. - (Ősidők krónikái)
ISBN 963-86897-0-6 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2612185]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2006.
Poulain, Claude
Les chevauchées de l'an mil (magyar)
   Az ezredvég lovagjai / Claude Poulain ; [ford. Takács M. József]. - [Diósd] : Panta Rhei, [2005]-. - 21 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2612375]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2005. - 309 p. : ill.
ISBN 963-219-616-3 kötött : 2690,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2612379] MARC

ANSEL
UTF-86886 /2006.
Rahlens, Holly-Jane
Wie man richtig küsst (magyar)
   Csóksuli / Holly-Jane Rahlens ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Móra, 2006. - 255, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8177-4 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2612652]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2006.
Roberts, Alison
Twice as good (magyar)
   Ami nem helyettesíthető / Alison Roberts ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 298.)
ISBN 963-537-513-1 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2612290]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2006.
Russo, Richard
Empire falls (magyar)
   A múlt fogságában / Richard Russo ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 454 p. ; 25 cm
ISBN 963-87043-9-X kötött : 3780,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2612245]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2006.
Schröder, Patricia
Eine magische Clique (magyar)
   Varázsbagázs / Patricia Schröder ; Dagmar Geisler illusztrációival. - Budapest : Egmont, 2006-. - ill. ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2612240]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Beütött a mágia! / [ford. Szabó Zsuzsa]. - 2006. - 152 p.
ISBN 963-628-393-1 kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2612241] MARC

ANSEL
UTF-86890 /2006.
Schubert, Ulli
Fussballgeschichten (magyar)
   Focitörténetek / Ulli Schubert ; Silvio Neuendorf rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2006]. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 963-7461-12-4 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2611451]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2006.
Serno, Wolf
Der Chirurg von Campodios (magyar)
   A campodiosi seborvos : regény / Wolf Serno ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Opus, cop. 2006. - 688 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-15-5 fűzött
német irodalom - kalandregény
830-311.3=945.11
[AN 2612507]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2006.
Sizemore, Susan
Wings of the storm (magyar)
   A vihar szárnyai / Susan Sizemore ; [ford. Rozman Katalin]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 319 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-439-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615654]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2006.
Slade, Arthur G.
Tribes (magyar)
   Törzsek / Arthur Slade ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Animus, 2006. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-92-7 kötött : 1790,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2612691]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2006.
Smith, Joan
Dangerous dalliance (magyar)
   Veszélyes viszony / Joan Smith ; [ford. André Viktória]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 248 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
ISBN 963-679-442-1 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2615733]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2006.
Stifter, Adalbert
Brigitta (magyar)
   Brigitta / Adalbert Stifter ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Eri, 2006. - 94 p. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 11.)
ISBN 963-8090-92-8 kötött : 1680,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2612050]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2006.
Theroux, Paul
Dark star safari (magyar)
   Afrika, fekete csillag : Kairótól Fokvárosig / Paul Theroux ; ford. Szántó Judit. - Budapest : Park, cop. 2006. - 500, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-530-564-8 fűzött : 3900,- Ft
Afrika - amerikai angol irodalom - helyismeret - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 908.6(0:82-992)
[AN 2611471]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2006.
Tolkien, John Ronald Reuel
The hobbit (magyar)
   A hobbit : "Egyszer oda, aztán vissza" / J. R. R. Tolkien ; a szerző és más művészek illusztrációival ; jav., bőv. és jegyzetekkel ell. Douglas A. Anderson ; [... ford. Szobotka Tibor] ; [a verseket ford. Tótfalusi István] ; [az előszót ... Füzessy Tamás írta]. - Budapest : Ciceró, cop. 2006. - 376 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. "A babó" címmel is. - Bibliogr.: p. 355-373.
ISBN 963-539-515-9 kötött : 4950,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2612250]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2006.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins opens the door (magyar)
   A csudálatos Mary kinyitja az ajtót / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Székely Magda]. - Budapest : Ciceró, [2006], cop. 2002. - 194 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-541-8 kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-539-373-3)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2616439]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2006.
Wallace, Lewis
Ben-Hur (magyar)
   Ben Hur / Lewis Wallace ; [ford. Szekrényi Lajos]. - Budapest : Könyvmíves K., [2006]. - 526 p. : ill. ; 23 cm
Ill. Pataky László
ISBN 963-9497-83-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2615396]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2006.
Wilder, Thornton (1897-1975)
The bridge of San Luis rey (magyar)
   Szent Lajos király hídja / Thornton Wilder ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Európa, 2006. - 130 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8057-7 fűzött : 750,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2616672]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2006.
Zahn, Timothy
The last command (magyar)
   Az utolsó parancs : [a Thrawn-trilógia 3. kötete] / Timothy Zahn ; [ford. Nemes István és Szegi György]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 461 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-118-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2616758]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6902 /2006.
   Állatmesék kicsiknek : olvasásra és felolvasásra / [ill. Csukás Csaba, Bakos József György és Bernáth Krisztina]. - [Debrecen] : CASH, 2006-. - 30 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2606325
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2613573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2006]. - 30, [2] p. : ill., színes
ISBN 963-86958-2-X kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2613574] MARC

ANSEL
UTF-86903 /2006.
Almási Mihály (1945-)
   A nagy kaland = The great adventure / Almási Mihály ; [ford. Gerzsenyi László] ; [graf. Gulyás Boglárka] ; [közread. a Jó Pásztor Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : Jó Pásztor Alapítvány, cop. 2006. - 61, 61 p. : ill. ; 18 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86931-2-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02(02.053.2)=20
[AN 2612063]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2006.
   Álomba ringató mesék. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 132, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-7524-28-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2612728]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2006.
   Altató : versek, mondókák, dalok / [... vál. Havas Katalin] ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 83, [7] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-711-X kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2611905]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   A szív könyve / Benedek Elek. - Budapest : Heted7világ, cop. 2005. - 164 p. ; 21 cm. - (Arany forrás, ISSN 1787-8128)
ISBN 963-9488-71-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2612755]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2006.
Berkovics Jenő
   Kőbányán, kinn a negyedben : regény / Berkovics Jenő. - Budapest : Makkabi, 2005. - 102 p. ; 22 cm
ISBN 963-7088-14-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2611755]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2006.
Bernáth Zoltán
   Aforizmák / Bernáth Zoltán. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2006. - 126 p. ; 17 cm
ISBN 963-7524-23-1 velúr
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2612529]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2006.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 963-9492-74-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 2612162]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2006.
Csizmadia Éva
   Véges és végtelen / Csizmadia Éva. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9353-48-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616741]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2006.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Válogatott versek ; Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak ; Dorottya, vagyis A dámák diadalma a fársángon / Csokonai Vitéz Mihály ; [vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2006. - 263, [5] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Gerinccím: Csokonai Vitéz Mihály válogatott művei
ISBN 963-07-8062-3 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2615411]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2006.
Czímer Istvánné (1929-)
   Alma meg a fája : versek / Czímer Istvánné. - Tiszaalpár : Czímer I.-né Vincze T., 2005. - 228 p. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2612303]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2006.
Dorth, Diana
   Kábulat / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-17-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2612413]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2006.
Fable, Vavyan
   Apád, anyád ide lőjön! / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen K., 2006. - 504 p. ; 20 cm
ISBN 963-9300-16-0 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2612465]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2006.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Csí és Vit meg az emberek / ifj. Fekete István ; [Budai Tibor ill.]. - Budapest : Móra, 2006. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8178-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2613575]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2006.
Géczy Gábor
   Gyémántkönny / G. G. Asyron. - Budapest : Beholder, 2006. - 377 p. ; 19 cm
ISBN 963-8428-23-6 fűzött : 2298,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2612488]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2006.
Green, Theodora
   Randevú Párizsban : szerelmes regény / Theodora Green. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2006. - 266 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9444-97-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2604435]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2006.
Györe Balázs (1951-)
   Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni / Györe Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006, cop. 1996. - 113 p. ; 20 cm. - (Györe Balázs művei ; 5.)
ISBN 963-9386-391-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2612721]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2006.
György József (1952-)
   Egy József története / György József ; [... szerk., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Árpás Károly] ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2006. - 110, [4] p. ; 14 cm
ISBN 963-9386-38-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2611790]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2006.
Gyukin Milován (1985-)
   A népek harca / Gyukin Milován. - [Deszk] : Gyukin M., 2006. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-691-5 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2611803]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2006.
Hajdrik József (1951-)
   Népi gyogy(ó)módok : hasznos tanácsok az emberek leépülésére, II. rész / Hajdrik József most, mint: Kuruzs Lóránt ; [... ill. Hangodi Lajos János]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2005. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Előzménye Népi gyógyítások címmel jelent meg
ISBN 963-86457-1-7 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2613794]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2006.
Hajdrik-Pató József
   Bíborfény : [Rózsa Krisztián és Bíbor Hajnal szerelmi levelezése 77 versben] / [Hajdrik-Pató József, Hajdrik-Pató Selam]. - [Törökszentmiklós] : Divius Lux MM, 2006. - 61 p. ; 21 cm
ISBN 963-86457-9-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2613709]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2006.
Hedry Mária
   Ébredés : versek / Hedry Mária. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 66, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7486-31-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2613717]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2006.
Hegedüs Anikó
   Csak azért.. / Hegedüs Anikó. - Budapest : Új Aranyhíd Kft., 2005. - 50 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-85499-0-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2611941]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2006.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Anton & Miriana / Magdalena Hodonyi-Ickler. - 2. kiad. - [Debrecen] : Szerző, 2006. - 56 p. ; 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
Borítócím: Anton és Miriana
Fűzött (hibás ISBN 963-640-965-X)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616523]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2006.
Horváth Tamás (1940-)
   Majdnem boldogan : válogatott versek, 1964-1974 / Benedikty Tamás. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 117, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-26-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2613713]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2006.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa ; A debreceni lunátikus / Jókai Mór ; [a szó- és névmagyarázatokat Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 116 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8049-6 fűzött : 650,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2616666]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2006.
Jones, Emily
   Ha felkel a nap.. / Emily Jones. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-15-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2612415]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2006.
József Attila (1905-1937)
   Válogatott versek / József Attila ; [vál. Ferencz Győző] ; [a szöveggondozás Stoll Béla munkája]. - Budapest : Európa, 2006. - 234 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8067-4 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2615408]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2006.
Kányádi Sándor (1929-)
Művek (vál.)
   Kányádi Sándor válogatott versei / Bertha Zoltán válogatása. - 3. kiad. - Budapest : M. Napló, 2006. - 227, [8] p. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 963-9603-26-0 fűzött : 945,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2616728]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2006.
Kányádi Sándor (1929-)
Virágon vett vitéz (angol)
   A knight for a flower / Sándor Kányádi ; [ill. Emma Heinzelmann] ; [transl. by Erzsébet Csicsery-Rónay and Paul Sohar]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 223, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-704-7 kötött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)(498)=20
[AN 2611425]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2006.
Kemény Dezső (1925-2002)
   A titokzatos kecskebak : [fantasztikus bűnesetek] / Kemény Dezső. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 230, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-66-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - gyermekirodalom
894.511-322.4(02.053.2) *** 894.511-322.9(02.053.2)
[AN 2612305]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2006.
Koszorúsné Tóth Katalin
   Ovimese : óvodai beilleszkedést elősegítő mesesorozat / Koszorúsné Tóth Katalin, Hajdúné Hazay Annamária, Tánczos Erika ; Hermann-né Eger Márta rajz. - [Budapest] : [Mednexus Kft.], 2006. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-229-597-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2612069]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2006.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő ; Aranysárkány / Kosztolányi Dezső ; [a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2006. - 541 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8055-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616673]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2006.
Ladányi-Turóczy Csilla (1971-)
   Sárkánynyelv / Ladányi-Turóczy Csilla ; [közread. a] Palimpszeszt. - [Budapest] : Palimpszeszt, cop. 2006. - 92 p. ; 14x15 cm
ISBN 963-86524-6-2 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2611306]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2006.
László György
   Az ige felmutat : versek / László György. - [Türje] : Szerző, 2005. - 75 p., [5] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-778-X fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2611404]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2006.
Lőrincz L. László (1939-)
   Három sötét király / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2006. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9591-22-X fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2612009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 303 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2612011] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 471 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2612014] MARC

ANSEL
UTF-86938 /2006.
Márton László (1959-)
   Minerva búvóhelye : regény / Márton László. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 963-676-389-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2611806]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2006.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Humor a kortesmezőkön / Mikszáth Kálmán ; [vál. és az előszót írta Szávai Géza] ; [ill. Jankó János ...]. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2005. - 134, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 963-7265-236-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2612576]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2006.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 181, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-9388-36-X fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2616519]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó / Móra Ferenc ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az életrajzi jegyzetet írta Császtvay Tünde]. - Budapest : Osiris, 2006. - 456, [3] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-860-9 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616630]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön ; Rab ember fiai / Móra Ferenc ; [a jegyzeteket Tarján Tamás írta]. - Budapest : Európa, 2006. - 235 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8051-8 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2616661]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2006.
   A nevető Erdély : tréfás mesék / [vál., szerk. és jegyzetekkel ell.] Kovács Attila Zoltán ; Barcsa Dániel és Kovács Dániel rajz. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - 175 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-7329-73-0 kötött : 2100,- Ft
Erdély - magyar irodalom - magyar néprajz - folklór - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 398.2(=945.11)(498.4)
[AN 2611948]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2006.
Nyirő József (1889-1953)
   Isten igájában / Nyirő József. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 310, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-87-0 kötött : 2400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2616457]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a Pokol Kapuja / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur, 2006. - 206 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-44-7 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9285-45-5)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2615397]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2006.
Parker, Cynthia
   Lázadó lelkek / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-80-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2612810]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2006.
Radnai Gáborné
   Tiltott szerelem / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2006, cop. 1997. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-27-X fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2615453]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2006.
Sasvári István
   Iskolánkba kapaszkodva : a bilincs szorításában - préda az ország : a hazugság örvényein át - a múlt és a jelen útvesztői : 1920-1945-1956-1990... : a Szentlőrinci Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum 1961-1965-ben végzett évfolyamának történetéből / Sasvári István. - [Kaposvár] : Szerző, [2006]. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-588-9 fűzött
Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola (Szentlőrinc)
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - mezőgazdaság - 20. század - életútinterjú - memoár
894.511-94 *** 943.9"19" *** 63(439)(092)(047.53)
[AN 2611767]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2006.
Selmeczi Tibor (1948-)
   Három per hármaskönyv : velünk van a térerő / Selmeczi Tibor. - [Budapest] : Glória Press, cop. 2006. - 152 p. ; 21 cm
Kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 963-8200-09-X)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2613376]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2006.
Slater, Lucy
   Szerelem ajándékba / Lucy Slater & Rose Braming. - Budapest : Ringier, cop. 2006. - 97 p. ; 21 cm. - (Tini love sorozat, ISSN 1788-0122 ; 2006/1.)
ISBN 963-7714-12-X fűzött : 349,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2613371]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2006.
Szabó István (1938-)
   Rokonok : filmforgatókönyv / Móricz Zsigmond ; forgkv. Vészits Andrea, Szabó István ; rend. Szabó István ; [közread. az] Objektív Filmstúdió. - [Budapest] : Objektív Filmstúdió, 2005. - 116 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)Szabó_I.
[AN 2611374]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2006.
   A szegény csizmadia és a Szélkirály : válogatás a legszebb magyar népmesékből / [szerk. Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-336-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2612561]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2006.
Szélesi Sándor (1969-)
   Árnyak ébredése / Anthony Sheenard. - Budapest : Graal Kv., cop. 2006. - 334 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-229-641-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2612469]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2006.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Divertimento : változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére / Szentkuthy Miklós. - 4. váltl. utánny. - Budapest : Magvető, 2006. - 660 p. ; 21 cm. - (Önarckép álarcokban ; 2.)
ISBN 963-14-2142-2 kötött : 3990,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - magyar irodalom - zeneszerző - 18. század - memoár
894.511-94 *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.(0:82-94)
[AN 2612060]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2006.
Tamási Áron (1897-1966)
   Árnyas szülőföld / Tamási Áron ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 222, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-86-2 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2612416]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2006.
Tamási Áron (1897-1966)
   Jégtörő Mátyás / Tamási Áron ; [ill. Vida Győző]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 199, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-539-535-3 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2616447]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2006.
Tamási Áron (1897-1966)
   Szűzmáriás királyfi / Tamási Áron. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-09-5 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2616680]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2006.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Pinty és ponty / Tamkó Sirató Károly ; Banga Ferenc rajz. - Budapest : General Press, [2006]. - 38, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9598-98-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2613752]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2006.
Tandori Dezső (1938-)
   Válogatott versek / Tandori Dezső ; [vál., a jegyzeteket ... írta Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2006. - 218 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-859-5 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2612302]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2006.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Illatos levélkék / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Eri, 2006. - 93, [3] p. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 12.)
ISBN 963-8090-99-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2612056]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2006.
Tisza Kata (1980-)
   Reváns / Tisza Kata. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 167, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-76-9 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2612437]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2006.
   Tiszazugi verselők / [ill. Varga Ilona]. - Cibakháza : Mary & Kate, 2005-. - ill. ; 17 cm
Tiszazug - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439Tiszazug)(082)
[AN 2612364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 72 p.
ISBN 963-219-660-0 fűzött
Tiszazug - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439Tiszazug)(082)
[AN 2612372] MARC

ANSEL
UTF-86963 /2006.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Hová mennek a kacsák? / Tokaji Zsolt. - Budapest : Korona, cop. 2006. - 288 p. ; 21 cm. - (Kultúrsokk)
ISBN 963-9589-84-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2611418]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2006.
Vágó Csaba
   Banditák nyolc óránál! / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. ; 20 cm
Társszerző Szöllősi Péter
ISBN 963-9409-59-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2612267]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2006.
Végh Attila (1962-)
   Útravaló : 500 haiku / Végh Attila. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2006. - 134 p. ; 17 cm
ISBN 963-7524-24-X velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2612522]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Szerencsés Pista / Wass Albert ; Rényi Krisztina és Szinte János ill. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Válogatott magyar népmesék sorozat ; 1.)
ISBN 963-7329-59-5 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese
894.511-34(02.053.2)(498) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2613349]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6967 /2006.
   Aladdin. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-78-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612781]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2006.
   Az aranyfürtű kislány. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-88-X fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612785]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2006.
Burgan, Michael
Dino-might! (magyar)
   Dínó-dili / írta Michael Burgan ; rajz. Bernard Adnet ; ill. Gregory Wenzel ; ford. Huszti Gergely. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 22x22 cm + játéktábla, 1 garnitúra kártya és 16 játékfigura. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
A mellékletek papírdobozban
ISBN 963-7414-01-0 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2613142]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2006.
Busquets, Carmen
Aprende las horas (magyar)
   Hány óra van? / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9616-90-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2611413]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2006.
Busquets, Jordi
   Boszorkányok / Jordi Busquets rajz. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Olvasom és látom)
ISBN 963-9606-98-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612845]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2006.
Busquets, Jordi
   A három kismalac / [graf. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Papírházikók)
ISBN 963-9606-17-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612768]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2006.
Busquets, Jordi
   Jancsi és Juliska / [graf. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Papírházikók)
ISBN 963-9606-16-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612770]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2006.
Busquets, Jordi
   Manók / Jordi Busquets rajz. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Olvasom és látom)
ISBN 963-9606-99-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612854]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2006.
Busquets, Jordi
   Az orgok / Jordi Busquets rajz. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Olvasom és látom)
ISBN 963-9616-02-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612865]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2006.
Busquets, Jordi
   Óriások / Jordi Busquets rajz. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Olvasom és látom)
ISBN 963-9616-01-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612851]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2006.
Busquets, Jordi
   Piroska és a farkas / [graf. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Papírházikók)
ISBN 963-9606-14-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612773]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2006.
Busquets, Jordi
   A rút kiskacsa / [graf. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Papírházikók)
ISBN 963-9606-15-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612771]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2006.
Busquets, Jordi
   Sárkányok / Jordi Busquets rajz. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Olvasom és látom)
ISBN 963-9616-03-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612848]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2006.
Busquets, Jordi
   Tündérek / Jordi Busquets rajz. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Olvasom és látom)
ISBN 963-9616-00-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612862]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2006.
Cleyet-Merle, Laurence
   Bújócskázzunk! : kukucska bújócska / [ill. Laurence Cleyet-Merle] ; [írta David Kinefield]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 963-86461-7-9 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612945]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2006.
Cleyet-Merle, Laurence
   Rakjunk rendet! : kukucska bújócska / [ill. Laurence Cleyet-Merle] ; [írta David Kinefield]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 963-86461-8-7 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612943]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2006.
Constanza
   Klasszikus mesék / [rajz. Constanza]. - Budapest : Napraforgó, [2006]-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2006]. - 120 p.
ISBN 963-9626-77-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612319] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - [2006]. - 120 p.
ISBN 963-9626-78-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612322] MARC

ANSEL
UTF-86984 /2006.
Davies, Kate
   Kamion Kornél kalandjai / [ill. Kate Davies]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 963-7414-00-2 kötött : 1350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2613260]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2006.
Davies, Kate
   Traktor Tomi kalandjai / [ill. Kate Davies]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 963-86461-9-5 kötött : 1350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2613208]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2006.
   A dzsungel könyve. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-81-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612780]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2006.
   A farkas és a hét kisgida. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-83-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612776]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2006.
Finn, Rebecca
Land, ahoy! (magyar)
   Föld a láthatáron! / [rajz. Rebecca Finn] ; [írta Gaby Goldsack] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, cop. 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Körutazások). (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 963-7414-13-4 kötött : 1250,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2612270]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2006.
Finn, Rebecca
Let's go! (magyar)
   Gyerünk! / [rajz. Rebecca Finn] ; [írta Gaby Goldsack] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, cop. 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Körutazások)
ISBN 963-7414-14-2 kötött : 1250,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2612264]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2006.
Guerra, Carmen
   Hercegnő mesék / [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, 2005. - 125, [4] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rózsák meséi)
Tart.: Csipkerózsika ; Hamupipőke ; Hófehérke ; Szépség és Szörnyeteg ; A kis hableány ; Borsószem hercegnő
ISBN 963-9616-44-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612774]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2006.
Guerra, Carmen
   Tündérmesék / [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, 2005. - 127, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rózsák meséi)
Tart.: Szépség és Szörnyeteg ; A csizmás kandúr ; Csipkerózsika ; Hamupipőke ; Pinokkió ; A kis hableány
ISBN 963-9616-45-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612775]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2006.
   A hamelni patkányfogó. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-90-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612783]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2006.
   A három kismalac. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-82-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612779]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2006.
   Játssz és tanulj a vadon állataival : [milyen a hangjuk?] / [graf. M. Grez] ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Napraforgó, 2005. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
Hangutánzó melléklettel
ISBN 963-9606-05-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612228]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2006.
   Képes szótár. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9626-47-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2612183]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2006.
   A kis hableány. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-79-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612782]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2006.
   Merlin, a varázsló. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-87-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612841]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2006.
Miler, Zdeněk
Krtek a jaro (magyar)
   A kisvakond és a tavasz / Zdeněk Miler, Kateřina Lovis, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-11-8165-0 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612211]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2006.
Moon, Jo
   Berta, a boci : az állatok kedvenc csemegéi / [ill. Jo Moon] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Figuratív alakú, plüss kiegészítéssel
ISBN 963-86461-3-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612889]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2006.
Moon, Jo
   Tomi, a tigris : változatos állatvilág / [ill. Jo Moon] ; [írta Gaby Goldsack]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Figuratív alakú, plüss kiegészítéssel
ISBN 963-86461-4-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612878]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2006.
   Az ólomkatona. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-89-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612838]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2006.
   Óz, a varázsló. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-84-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612784]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2006.
Pospíchal, Josef
Dvor plný zvířátek (magyar)
   Állatokkal teli az udvar / [ill.] Josef Pospíchal. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2006. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 963-9379-75-1 kötött : 870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2613798]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2006.
   A rátarti egérkisasszony. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-86-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612843]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2006.
Soria, Esperanza
   A kiscica / [Esperanza Soria rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x17 cm. - (Karton tanya sorozat)
Figuratív alakú
ISBN 963-9626-55-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612766]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2006.
Soria, Esperanza
   A kiscsikó / [Esperanza Soria rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x17 cm. - (Karton tanya sorozat)
Figuratív alakú
ISBN 963-9626-53-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612762]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2006.
Soria, Esperanza
   A kiskutya / [Esperanza Soria rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x18 cm. - (Karton tanya sorozat)
Figuratív alakú
ISBN 963-9626-56-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612759]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2006.
Soria, Esperanza
   A kisnyuszi / [Esperanza Soria rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x18 cm. - (Karton tanya sorozat)
Figuratív alakú
ISBN 963-9626-54-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612765]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2006.
   A Szépség és a Szörnyeteg. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Harlequin mesék)
ISBN 963-9606-80-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2612777]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2006.
Thomas, Delphine
   Otthon : kitt, katt, mosolyogj! / [ill. Delphine Thomas] ; [írta David Kinefield]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x12 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Figuratív alakú
ISBN 963-7414-03-7 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2613266]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2006.
Thomas, Delphine
   A városban : kitt, katt, mosolyogj! / [ill. Delphine Thomas] ; [írta David Kinefield]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x12 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Figuratív alakú
ISBN 963-7414-02-9 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2613268]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Évszakok teremtése / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tavak könyve mesesorozat ; 3.)
ISBN 963-7329-63-3 kötött : 1800,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2613344]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7013 /2006.
Rufledt, Hubertus
Die Abrafaxe und Robin Hood (magyar)
   Az Abrafaxok és Robin Hood / [... Hubertus Rufledt mesélte] ; [Lucio Leoni rajz.] ; [Emanuela Negrin tussal kihúzta] ; [Ingrid Behm színezte] ; [ford. Szalay Kristóf]. - Budapest : Ratius, 2006-. - ill., színes ; 30 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 922653
képregény
087.6:084.11
[AN 2610963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Vitorlát fel, Robin!. - 2006. - 48 p.
ISBN 963-86883-6-X kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 2610977] MARC

ANSEL
UTF-8