MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:49:22
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7014 /2006.
Aczél László Zsongor (1942-)
   Parázs a hamu alatt : dokumentumok és visszaemlékezések a pécsi cserkészek katakombaéletéből, (1947) - 1952 - 1965... / Aczél László Zsongor ; [társszerzők Arató László et al.]. - Budapest : Új Ember - Márton Á. K., 2005. - 339 p. : ill. ; 20 cm. - (A XX. századi katakombakorszak Pécsett, ISSN 1788-0475 ; 1.)
ISBN 963-9527-69-6 fűzött : 1600,- Ft
Pécs - cserkészet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
061.213cserkészet(439-2Pécs)"194/196"
[AN 2614932]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7015 /2006.
Kemp, Barry
100 hieroglyphs (magyar)
   100 hieroglifa : a világ egyiptomi szemmel / Barry Kemp ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, [2006]. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5509-8 fűzött : 3200,- Ft
hieroglifa
003.322
[AN 2614493]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7016 /2006.
Kolosi Péter (1971-)
   A kereskedelmi televíziózás Magyarországon / Kolosi Péter. - Budapest : Corvina, 2006. - 114 p. : ill. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-13-5512-8 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - televízió-műsor - televíziószervezet - ezredforduló
791.9.097(439)"200" *** 654.197
[AN 2614850]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7017 /2006.
Braun Tibor (1932-)
   Hírem a világban : egy tudományos kutató és szakirodalmi hírszerző alig kódolt üzenetei / Braun Tibor. - Budapest : Akad. K., 2006. - 311 p. : ill. ; 21 cm. - (A tudomány körül, ISSN 1786-9358)
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-05-8214-7)
tudománypolitika - kutatás
001.89(439)
[AN 2614745]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2006.
   Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban : tanulmánykötet / szerk. Hideg Éva ; [írta Gáspár Tamás et al.] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2005. - 121 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-350-8 fűzött
prognosztika - idő - matematikai tér
008.2 *** 114 *** 115
[AN 2613896]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7019 /2006.
Bô Yin Râ
Das hohe Ziel (német, magyar)
   A magas cél = Das hohe Ziel / Bô Yin Râ. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Tarsoly, 2005. - 183 p. ; 19 cm
Ford. Zsók Ottó
ISBN 963-9570-18-4 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 2614134]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2006.
Bô Yin Râ
Über die Gottlosigkeit (német, magyar)
   Az istentelenségről = Über die Gottlosigkeit / Bô Yin Râ. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Tarsoly, 2005. - 192 p. ; 18 cm
Ford. Zsók Ottó
ISBN 963-9570-17-6 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 2614138]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2006.
Polzer-Hoditz, Ludwig
Das Mysterium der europäischen Mitte (magyar)
   Az európai közép misztériuma : világtörténelmi sorselmélkedés Rudolf Steiner két fejtegetésével és tíz képpel / Ludwig Polzer-Hoditz ; [ford. Terényi Éva] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., 2006. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87143-0-1 fűzött
Ausztria - Európa - misztika - filozófus - 19. század - történelem
133.25 *** 1(436)Steiner,_R. *** 940
[AN 2614787]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2006.
Váradi Tibor
   Az evangéliumok spirituális értelmezése / Váradi Tibor ; [a kislexikont összeáll. Kőhegyi Attila] ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2002-2006. - 4 db ; 21 cm
ezoterika - bibliamagyarázat - evangélium
133.25 *** 226.07
[AN 2530664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében : 8 előadás : Budapest, 1998. október 10 - 1999. május 07. - 2. utánny. - 2006, cop. 2003. - 191, [3] p.
ISBN 963-210-104-9 kötött : 2000,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
ezoterika - evangélium - bibliamagyarázat
133.25 *** 226.2.07
[AN 2614845] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7023 /2006.
   Kitaibel Pál Útinaplójából : soproni út 1806 / [szerk. Andrássy Péter] ; [... ford. Andrássy Péter ... Szabó T. Attila ... Szabó Renáta]. - [Sopron] : Soproni Erdőkért Környezetkult. Alapítvány, 2006. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-229-955-8 fűzött
Kitaibel Pál (1757-1817)
Magyarország - flóra
504.73(439)
[AN 2616234]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2006.
Pomázi István (1954-)
   A társadalmi metabolizmus : a fejlett gazdaságok anyagáramlása / Pomázi István, Szabó Elemér. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 194 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 159-171.
ISBN 963-7343-61-X fűzött : 2100,- Ft
környezetvédelem - környezetszennyezés - társadalmi változás - fenntartható fejlődés
504.03(100) *** 316.42
[AN 2613463]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2006.
   State of the environment in Hungary / [publ. by the] Ministry of Environment and Water. - Budapest : Min. of Environment and Water, 2005. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7048-18-9)
Magyarország - környezetvédelem
504.06(439) *** 504.03(439)
[AN 2614223]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7026 /2006.
   Matematika, fizika, számítástechnika főiskolai oktatók XXIX. konferenciája és szakmai továbbképzés [elektronikus dok.] : 2005. augusztus 29-31. / szerk. Herendi István. - Multimédia. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar. - Főcím a címképernyőről. - Fizika, matematika, számítástechnika főiskolai oktatók XXIX. konferenciája (cvált.). - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; MS WinWord; MS PowerPoint; Adobe Acrobat Reader
ISBN 963-7356-08-8
matematika - fizika - informatika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
51 *** 53 *** 681.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2595953]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2006.
Peretti, Aldo
   Several "star" problems in analytic number theory / auth. Aldo Peretti, Malvina Baica. - Budapest : BUTE PAMM-Centre, 2005. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN 1417-278X ; 31.)
Bibliogr.: p. 112-115.
ISBN 963-420-845-2 fűzött
analitikus számelmélet
511.3
[AN 2615809]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2006.
Retter Gyula (1922-)
   Fuzzy, neurális genetikus, kaotikus rendszerek : bevezetés a "lágy számítás" módszereibe / Retter Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2006. - XIII, 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8353-4 fűzött : 3999,- Ft
matematikai logika - egyetemi tankönyv
510.6(075.8)
[AN 2614660]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7029 /2006.
Csom Gyula (1932-)
   Atomerőművek üzemtana : egyetemi tankönyv / Csom Gyula. - [Budapest] : Műegyetemi K., 1997-. - 25 cm
ISBN 963-420-514-3
atomerőmű
621.039(075.8)
[AN 242524]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./1. r., Az energetikai atomreaktorok üzemtana. - 2005. - IV, 510 p. : ill.
Bibliogr.: p. 467-494.
ISBN 963-420-828-2 kötött
atomreaktor - egyetemi tankönyv
621.039.5-5(075.8)
[AN 2615041] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./2. r., Az energetikai atomreaktorok üzemtana. - 2005. - IV, 468 p. : ill.
Bibliogr.: p. 409-442.
ISBN 963-420-829-0 kötött
atomreaktor - egyetemi tankönyv
621.039.5-5(075.8)
[AN 2615044] MARC

ANSEL
UTF-87030 /2006.
Röthlein, Brigitte
Das Innerste der Dinge (magyar)
   A dolgok legbelseje : bevezetés az atomfizikába / Brigitte Röthlein ; [Nadine Schnyder ... illusztrációival] ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 111 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 6.)
ISBN 963-9542-65-2 fűzött : 1980,- Ft
atomfizika
539.1
[AN 2615302]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2006.
   Workshop on applied mathematics and computational physics : Budapest University of Technology and Economics, aboard the Pest-Buda, March 18, 2005 / org. Gábor Domokos ; [... ed. András Árpad[!] Sipos]. - [Budapest] : [BUTE], 2005. - 23 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-807-X fűzött
alkalmazott matematika - fizika - számítástechnika - konferenciakiadvány
53 *** 681.3 *** 51-7 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615148]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7032 /2006.
Magyar Aeroszol Konferencia (8.) (2006) (Siófok)
   A VIII. Magyar Aeroszol Konferencia : Siófok-Szabadifürdő, 2006. május 25-26. : program és előadáskivonatok / szerk. Salma Imre. - [Budapest] : [M. Aeroszol Társ.], 2006. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Magyar Aeroszol Társaság. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-463-858-9 fűzött
aeroszol - vegyipari technológia - konferenciakiadvány
54-138 *** 66-911.38 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2615030]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7033 /2006.
   Európai összefogás a vizek jó állapotáért : a Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyűjtőkerületben / [szerk. Gayer József]. - [Budapest] : [KVVM] : [Vituki Kht.], 2005. - 99 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Közread. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Vituki Kht.
ISBN 963-85511-9-4 fűzött
Duna - Magyarország - vízgazdálkodás - vízügy - vízvédelem
556.18(4-62) *** 504.45.06(439) *** 626/627(439)
[AN 2613916]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2006.
Péczely György (1929-1984)
   Éghajlattan / Péczely György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 336 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-324.
ISBN 963-19-3938-3 kötött : 3500,- Ft
éghajlattan - egyetemi tankönyv
551.58(075.8)
[AN 2614708]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7035 /2006.
Hornung, Helmut
Schwarze Löcher und Kometen (magyar)
   Fekete lyukak és üstökösök : bevezetés a csillagászatba / Helmut Hornung ; [Nadine Schnyder ... illusztrációival] ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 145 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 5.)
ISBN 963-9542-74-1 fűzött : 1980,- Ft
csillagászat
52
[AN 2615301]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7036 /2006.
Cloke, Rene
   Állatok és kicsinyeik / rajz. Rene Cloke ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Nagykanizsa] : Canissa, cop. 2005. - [50] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9379-63-8 kötött : 1980,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2614029]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2006.
Csányi Vilmos (1935-)
   Van ott valaki? : válogatott írások / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Typotex, 2005. - 254 p. ; 20 cm. - (Válogatott írások, ISSN 1787-1298)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9132-81-0 fűzött : 1950,- Ft
ökológia - társadalmi viselkedés
591.5 *** 504.75 *** 316.62
[AN 2614532]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2006.
Offenberger, Monika
Von Nautilus und Sapiens (magyar)
   Nautilus és Sapiens : bevezetés az evolúcióelméletbe / Monika Offenberger ; [Nadine Schnyder ... illusztrációival] ; [ford. Draskóczy Piroska]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 4.)
ISBN 963-9542-71-7 fűzött : 1980,- Ft
törzsfejlődés
575.8
[AN 2615299]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2006.
   Ragadozók / Brehm Alfréd [alapján] ; [a szöveget szerk. Balázs Gyula és Csiffáry Tamás]. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86976-3-6 kötött
ragadozó emlős
599.74
[AN 2615027]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2006.
Takács Erika
   Növények képeskönyve / Christine Nordmann. - Budapest : Fix K., 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Vízi és szárazföldi növények képeskönyve
ISBN 963-86843-2-1 kötött
dísznövény - flóra - művelődéstörténet
581.9(100) *** 635.9 *** 930.85(100)
[AN 2615208]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7041 /2006.
Balogh Zoltán (1934-)
   A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével / Balogh Zoltán. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kairosz, 2006-. - 24 cm
Hévízi-tó - gyógyfürdő
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó)
[AN 2618246]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Küzdelem a megmaradásért. - 2006. - 211 p. : ill.
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-7510-75-3)
Hévízi-tó - Nyirád - gyógyfürdő - bauxitbányászat - karsztvíz - vízvédelem
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó) *** 504.43.05 *** 622.349.2(439Nyirád)
[AN 2618248] MARC

ANSEL
UTF-87042 /2006.
Baukó Mária
   Az ápolás alapjai / Baukó Mária, Kujalek Éva, Wetzelné Gál Anna. - [Budapest] : ETI, 2006. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 963-86605-7-0 fűzött
betegápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2614714]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2006.
Booth, Martin
Opium (magyar)
   Az ópium története / Martin Booth ; [ford. Pászthy Orsolya]. - Budapest : Nyitott Kvműhely : NDI, 2005. - 388 p. : ill. ; 21 cm. - (Szenvedélyek, ISSN 1787-4467)
Bibliogr.: p. 380-383.
ISBN 963-86788-2-8 fűzött : 2900,- Ft
ópium - kábítószer - művelődéstörténet
613.83 *** 663.991 *** 930.85(100)
[AN 2613546]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2006.
Boros Mária
   Pszichológia, mentálhigiéné / Boros Mária. - [Budapest] : ETI, 2006. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 78. és a fejezetek végén
ISBN 963-9661-04-X fűzött
lélektan - mentálhigiénia - tankönyv
159.9(078) *** 613.865(078)
[AN 2614711]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2006.
   Diagnosztikai és terápiás evidenciák a családorvoslásban : Csakosz V. kongresszusa : Pécs, ... 2006. február 24-25. : program és összefoglalók. - [Pécs] : Csakosz, [2006]. - 32 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
orvosi diagnosztika - háziorvosi ellátás - konferenciakiadvány
616-07 *** 614.23 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2615334]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2006.
Érdi-Krausz Zsuzsa
   Mindenki gyógytestnevelése : eredményes módszerek és gyakorlatok a gerincfájdalmak megelőzésére és korrigálására / Érdi-Krausz Zsuzsa ; rajz Ömböly Attila. - 2. bőv. kiad. - BudapestI : OKKER, 2005. - 303 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8088-05-2 fűzött : 2500,- Ft
gyógytorna
615.825
[AN 2614841]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2006.
Evidence-based medicine guidelines (magyar)
   Tényeken alapuló orvostudomány : módszertani ajánlások = E.B.M.G. Evidence based medicine guidelines / [szerk. Ilkka Kunnamo et al.] ; [a m. kiad. szerkesztője Nyirkos Péter]. - Budapest : Melania, 2004-. - 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9106-88-7
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2549396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Onkológia, haematologia, bőrgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, rheumatologia. - 2005. - XXIV, 409 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9106-91-7 fűzött
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2615127] MARC

ANSEL
UTF-87048 /2006.
Frankel, Alona
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv / írta és rajz. Alona Frankel. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2006. - [40] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Demény Eszter
ISBN 963-87140-0-X kötött : 1490,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 2615427]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2006.
Friedeberger, Julie
Office yoga (magyar)
   Jóga az irodában / Julie Friedeberger ; [ford. Jurenák Éva]. - Budapest : Animus, 2006. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
ISBN 963-9563-95-1 fűzött : 1490,- Ft
torna
613.71
[AN 2614613]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2006.
Galambos László (1950-)
   A nordic walking élménye és jelentősége / Galambos László. - [Balatonkenese] : Galambos L., 2005. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-882-5 fűzött
torna
613.71
[AN 2613955]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2006.
   Gerinctorna : játékos, testtartást javító gyakorlatok / összeáll. Kovács Jolán, Bucsi Bernadett ; [fényképezte Kovács Péter]. - Budapest : M. Egy. K., 2006. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld velem!, ISSN 1217-8675)
ISBN 963-87115-0-7 fűzött
torna
613.71(02.053.2)
[AN 2614723]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2006.
Halmos Tamás (1931-)
   Diabetológiai ismeretek ápolók részére / Halmos Tamás, Halmos Tamásné. - [Budapest] : ETI, 2006. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 963-9661-03-1 fűzött
cukorbetegség - tankönyv
616.379-008.64(078)
[AN 2614702]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2006.
Handley, Rima
Homeopathy for women (magyar)
   Homeopátiáról - nőknek / Rima Handley ; [ford. Heiczman Ágnes]. - 3. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2006. - 200 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-7746-98-6)
homeopátia - nőgyógyászat
615.015.32-055.2 *** 618
[AN 2614701]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2006.
   Környezet - pszichológia / szerk. Dúll Andrea és Szokolszky Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2006. - 206 p. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8380-1 fűzött : 2600,- Ft
lélektan
159.922.2
[AN 2614739]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2006.
Kováts Árpád
   Csontkovácsolás eltitkolt műveletei : bevált csontkovács gyógymódok / Kováts Árpád. - [Budapest] : [Kováts Á.], [2006]. - 132 p. : ill., főként színes ; 30 cm + DVD
ISBN 963-229-149-2 kötött
izületi betegség - természetgyógyászat
616.72 *** 615.89
[AN 2613909]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2006.
   Lábtorna kicsiknek - nagyoknak, nemcsak lúdtalpasoknak / összeáll. Kovács Jolán, Bucsi Bernadett. - Budapest : M. Egy. K., 2006. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld velem!, ISSN 1217-8675)
ISBN 963-87115-1-5 fűzött
gyógytorna - gyermek - láb
615.825-053.2 *** 617.586.58
[AN 2614652]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2006.
Leary, Timothy
Turn on, tune in, drop out (magyar)
   Belső utazások : alapítsd meg a saját vallásodat! / Timothy Leary ; [ford. Békési József]. - Budapest : Nyitott Kvműhely : NDI, 2005. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (A drogtörténet klasszikusai, ISSN 1589-9969)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-869-6 fűzött : 2500,- Ft
lelkiállapot - kábítószer
159.96 *** 613.83
[AN 2614377]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2006.
   Légzőtorna mindenkinek / összeáll. Kovács Jolán, Bucsi Bernadett ; [fényképezte Kovács Péter]. - Budapest : M. Egy. K., 2006. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld velem!, ISSN 1217-8675)
ISBN 963-87115-2-3 fűzött
torna
615.82
[AN 2614722]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2006.
Magyar Nőorvos Társaság. Nagygyűlés (28.) (2006) (Szeged)
   A Magyar Nőorvos Társaság XXVIII. Nagygyűlése : Szeged, 2006. május 25-26-27. : absztrakt füzet. - Szeged : Congress & Hobby Service Kft., [2006]. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0034-X fűzött
nőgyógyászat - konferenciakiadvány
618 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2614165]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2006.
   Nemzeti rákellenes program / [kiad. ... az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet]. - Budapest : Eü. Szakképző és Továbbképző Int., 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - rákbetegség - egészségügy
616-006 *** 312.6(439) *** 364.444(439)
[AN 2614715]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2006.
Palágyi Edit
   Gyógyvíz kalauz / Palágyi Edit. - [Budapest] : Szabad Lap, 2006. - 124 p., [16] t. : ill., színes ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 10.)
Fűzött : 485,- Ft
Magyarország - balneológia - gyógyfürdő - útmutató
615.838(439)(036) *** 613.41
[AN 2615504]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Body mind balancing (magyar)
   Test és elme kiegyensúlyozása / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 206 p. ; 21 cm + CD
ISBN 963-528-894-8 kötött : 3290,- Ft (hibás ISBN 963-528-885-9)
mentálhigiénia - meditáció
613.865 *** 133.25
[AN 2615455]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2006.
Sadler, Thomas W.
Langman's medical embryology (magyar)
   Langman orvosi embryologia / T. W. Sadler ; [az ábrákat rajz. Jill Leland] ; [ford. Hadházy Csaba, Lévai Géza]. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1999. - 466 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-035-7 fűzött : 7300,- Ft
embriológia - fejlődési rendellenesség - egyetemi tankönyv
616-007(075.8) *** 611.013(075.8) *** 612.64(075.8)
[AN 2614992]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2006.
Sears, William
Nighttime parenting (magyar)
   Éjszakai gondoskodás : hogyan altassuk el a kisbabát? / William Sears ; [ford. Mihályi Zsuzsa] ; [... ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - XVI, 205, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86877-5-4 fűzött : 2500,- Ft
alvás - csecsemőgondozás
613.79 *** 613.95
[AN 2614831]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2006.
Soma (1966-)
   Ébresztő! : Soma Mamagésa levelei / [ill. Szolnoki Rita Borzoj]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja c fé)
ISBN 963-86877-3-8 kötött : 2500,- Ft
párkapcsolat - házasság - levelezés
613.89(044)
[AN 2614753]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2006.
Steiner, Rudolf
   A táplálkozásról / Rudolf Steiner ; [összeáll. Rita Leroi-von May] ; [ford. Scherak Mari]. - [Budapest] : Új Mani-fest K., 2006. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-86578-3-9 fűzött
táplálkozás - okkultizmus
613.2 *** 133
[AN 2614403]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2006.
Szirmai Ágnes
   Az egyensúlyzavarok differenciáldiagnosztikája és terápiája / Szirmai Ágnes. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-9656-03-8 fűzött
szédülés
616.28-008.5
[AN 2615459]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2006.
Zinberg, Norman E.
Drug, set, and setting (magyar)
   Függőség és kontroll : drog, egyén, társadalom / Norman E. Zinberg ; [ford. Békési József]. - Budapest : Nyitott Kvműhely : NDI, 2005. - 359 p. ; 21 cm. - (Szenvedélyek, ISSN 1787-4467)
Bibliogr.: p. 338-348.
ISBN 963-218-109-3 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-212-109-3)
kábítószer - szenvedélybetegség
613.83 *** 613.99 *** 364.272
[AN 2613558]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7069 /2006.
Boetius, Henning
Die Wasserstoffwende (magyar)
   Hidrogén-forradalom : az energiaellátás új formája / Henning Boetius. - Budapest : Corvina, 2006. - 133 p. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Mesés Péter. - Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 963-13-5511-X fűzött : 1600,- Ft
energiagazdálkodás - hidrogén - tüzelőanyag
620.9 *** 546.11 *** 662.769
[AN 2614849]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7070 /2006.
   Készüljünk a vizsgára : ECDL, érettségi, OKJ. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki K., [2006]-. - ill. ; 24 cm
számítástechnika - példatár
681.3(079.1)
[AN 2614847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Operációs rendszerek, szövegszerkesztés, információ és kommunikáció, információ-technológiai alapismeretek / Bozó Mária, Gubán Miklós, Makó Zsolt. - cop. 2006. - 510 p.
Bibliogr.: p. 510-[511].
ISBN 963-16-2923-6 kötött
számítástechnika - példatár
681.3(079.1)
[AN 2614848] MARC

ANSEL
UTF-87071 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (14 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-515-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2617844]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-516-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint *** 681.3.019
[AN 2617849]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (8.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-517-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2617850]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : testre szabás : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-518-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2617852]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Excel 2003 [elektronikus dok.] : feladatok és megoldások : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-144-0
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 2617855]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office FrontPage 2003 [elektronikus dok.] : alapok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (8.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-48-3
HTML-szerkesztés - program - elektronikus dokumentum
519.688FrontPage *** 681.324Internet
[AN 2617839]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office FrontPage 2003 [elektronikus dok.] : táblázatoktól a testre szabásig : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-606-148-3
HTML-szerkesztés - program - elektronikus dokumentum
519.688FrontPage *** 681.324Internet
[AN 2617842]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2006.
Sharp, John
Microsoft Visual C# 2005 step by step (magyar)
   Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre / John Sharp ; [ford. ... Baksáné Varga Erika et al.]. - Bicske : Szak K., 2005. - XXIX, 616 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9131-79-2 fűzött : 8500,- Ft
programnyelv
519.682Visual_C#
[AN 2615038]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2006.
Sziray József (1945-)
   Szakértői rendszerek alapjai / Sziray József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr, 2006. - 134 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-86929-4-4 fűzött
szakértői rendszer - mesterséges intelligencia - informatika - egyetemi tankönyv
681.3.01(075.8) *** 519.688(075.8) *** 681.3.06(075.8) *** 165.0.001.572(075.8)
[AN 2614697]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7080 /2006.
   77 Elektronika : egy magyar családi vállalkozás története, 1986-2006 : 20 éves jubileumi könyv / [szerk. Gubcsi Anikó]. - [Budapest] : 77 Elektronika, 2006. - 56 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
77 Elektronika Kft. (Budapest)
Magyarország - elektronika - vállalat
621.38 *** 061.5(439)77_Elektronika
[AN 2614490]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2006.
   Mikroelektronika és technológia / főszerk. Mojzes Imre ; [szerzők Bársony István et al.]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Műegy. K., 2005. - 508 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 489-494.
ISBN 963-420-847-9 kötött
mikroelektronika - egyetemi tankönyv
621.37/.39.049.77(075.8)
[AN 2615141]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7082 /2006.
   Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása : konferencia : 2005. május 19. / [rend. az] MTA Vegyipari Műveletek Munkabizottsága [etc.]. - Budapest : Műegy. K., [2006]. - 24 p. ; 24 cm
ISBN 963-420-841-X fűzött
oldószer - konferenciakiadvány
66.061.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615690]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7083 /2006.
   Keep concrete attractive : proceedings of the fib Symposium, Budapest ... 23 to 25 May 2005 / ed. by György L. Balázs, Adorján Borosnyói ; [org. by the] Hungarian Group of fib, Hungarian Academy of Sciences ; [publ. by the Budapest University of Technology and Economics]. - [Budapest] : BUTE, 2005. - 2 db (1217 p.) : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-837-1 kötött
beton - konferenciakiadvány
691.32 *** 666.972 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615098]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - XX, 609 p.
ISBN 963-420-838-X
beton - konferenciakiadvány
691.32 *** 666.972 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615100] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - p. XVI, 613-1217.
ISBN 963-420-839-8 (hibás ISBN 963-420-838-X)
beton - konferenciakiadvány
691.32 *** 666.972 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615101] MARC

ANSEL
UTF-87084 /2006.
Ujhelyi János (1925-)
   Betonismeretek : egyetemi tankönyv / írta Ujhelyi János. - [Budapest] : Műegy. K., 2005. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-346.
ISBN 963-420-833-9 fűzött
beton - egyetemi tankönyv
691.32(075.8) *** 666.972(075.8)
[AN 2615150]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7085 /2006.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 2. kiad. - [Budaörs] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2006. máj.
ISBN 963-9518-25-5 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2617800]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2006.
Horváth Imre (id.)
   Balatoni Hajózási Rt. hajósai : történetünk 1846-tól napjainkig / [írta id. Horváth Imre]. - [Siófok] : Balatoni Hajózási Rt., 2005. - 88 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Balatoni Hajózási Rt. (Siófok)
Balaton - hajózás - vállalat - történeti feldolgozás - életrajz
656.65(439)(285.2Balaton)(091) *** 656.65.071.11(439)(285.2Balaton)(092)
[AN 2614140]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7087 /2006.
Dég (német)
   Dég : Schloss Festetics und sein Park / [Red. Gábor Alföldy, Terézia Bardi] ; [Übers. Krisztina Kovács]. - [Budapest] : MÁG, 2006. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (MÁG Denkmalführer, ISSN 1787-971X)
ISBN 963-87099-1-X fűzött
Dég - kastély - park - útmutató
712.3/.7(439-2Dég) *** 728.82(439-2Dég)(036)
[AN 2615614]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2006.
   Egri borút = Eger wine route = Die Weinstrasse von Eger / [fotók ... Nemes Róbert et al.] ; [... transl. Christopher Claris et al.] ; [közread. az] Egri Borút Egyesület. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9439-46-0 fűzött
Eger - bor - borászat - útikönyv
663.2(439-2Eger) *** 914.39-2Eger(036)
[AN 2615781]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2006.
   A gyümölcsök termesztése 2 / szerk. Papp János ; [írta Bubán Tamás et al.] ; [rajz. Kis László]. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2004. - 553 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 25 cm
1. része "Gyümölcstermesztési alapismeretek" címmel jelent meg. - Bibliogr.: p. 541-553.
ISBN 963-286-284-8 kötött
gyümölcstermesztés - egyetemi tankönyv
634.1(075.8)
[AN 2620084]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2006.
Herriot, James
   Az állatorvos is nős ember / James Herriot. - Jav. utánny. - Budapest : Könyvfakasztó, 2005. - 485 p. ; 20 cm
Ford. Szász Imre és Árokszállásy Zoltán. - A ford. a "Let sleeping vets lie" és a "Vet in harness" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-00-9029-5 fűzött : 3000,- Ft
állatorvostan - angol irodalom - memoár
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2618251]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2006.
Herriot, James
   A repülő állatorvos / James Herriot. - Jav. utánny. - Budapest : Könyvfakasztó, 2005, cop. 2002. - 486 p. ; 20 cm
Ford. Bori Erzsébet. - A ford. a "Vets might fly" és a "Vet in a spin" c. kiad. alapján kész.
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-202-599-7)
állatorvostan - angol irodalom - memoár
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2618256]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2006.
   Jász-Nagykun-Szolnok megye vadgazdálkodása képekben / [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász Szövetség, Országos Magyar Vadászkamara JNSZ Megyei Területi Szervezete, FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatala]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Vadász Szövets. : OMVK JNSZ M. Területi Szerv. : FVM Jász-Nagykun-Szolnok M. Földművelésügyi Hiv., 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-229-715-6 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - vadgazdálkodás - fényképalbum
639.1.03/.04(439.169)(084.12)
[AN 2613883]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2006.
Király Klára
   Jagdterrier / Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005 Bt., [2006]. - 95 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-229-541-2 fűzött : 1490,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2615410]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2006.
Mierswa, Dietrich
Gewächshäuser (magyar)
   A hobbikertész üvegháza / Dietrich Mierswa ; [ford. Alföldy-Boruss Istvánné]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (Kertész 1x1, ISSN 1785-8968)
ISBN 963-286-247-3 kötött
amatőr kertészkedés - növényház
635.91
[AN 2613736]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2006.
Pasaréti Gyula
   Akvarisztika : korszerű haltartás kezdőknek és haladóknak / Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba] ; [ill. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay, 2006. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9677-01-9 fűzött
akvarisztika
639.34
[AN 2614789]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2006.
   "A sikerben hinni kell" : "... egy álom megvalósulása" : 20 éves a Tutti Kft., 1986-2006 / [Prohászka Ottó, Bári Zoltán és Molnár János visszaemlékezései alapján írta és szerk. Gál Krisztina]. - Rábapatona : Tutti Élelmiszerip. Kft., 2006. - 118 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-229-971-X kötött
Tutti Élelmiszeripari Kft. (Rábapatona)
Rábapatona - élelmiszeripar - vállalat - történeti feldolgozás
663/664 *** 061.5(439-2Rábapatona)
[AN 2614445]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2006.
   Telivér kancacsaládok. - Budapest : Pendragon Pedigre Service, 2006-. - 29 cm. - (Pendragon könyvek, ISSN 1586-7692)
Magyarország - ló - lóverseny
636.12 *** 798(439)
[AN 2615620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Amorától Zahmatováig / [... szerzői Laky Ferenc, Horváth József, Vesztényi Gábor]. - 2006. - 76 p. : ill.
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-00-2856-5)
Magyarország - ló - lóverseny
636.12 *** 798(439)
[AN 2615628] MARC

ANSEL
UTF-87098 /2006.
Theilig, Sigrid
Unsere Katze (magyar)
   A macska / Sigrid és Harald Theilig ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006, cop. 1999. - 62 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9205-40-0 fűzött
állattartás - macska
636.8
[AN 2617790]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2006.
Torrès, Olivier
La guerre des vins, l'affaire Mondavi (magyar)
   Borháború : tradíció vagy globalizáció? / Olivier Torrès ; Dorothée Yaouanc közreműködésével ; [ford. és a ... lábjegyzeteket írta Mandják Ágnes]. - Budapest : Alinea, cop. 2006. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9659-02-9 kötött : 2950,- Ft
Mondavi, Robert
Franciaország - borászat - szőlőművelés - globalizáció
663.2(44) *** 339.9(100) *** 634.8
[AN 2614473]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2006.
   A vadgazdálkodás és a vadászat az Európai Unióban / [összeáll. és szerk. Csányi Sándor] ; [kész. a Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékén ...]. - Gödöllő : SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, 2005. - 18 p. ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - vadászat - vadgazdálkodás - jogszabálygyűjtemény
639.1(4-62)(094)
[AN 2613899]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2006.
Weinbau (magyar)
   Szőlősgazdák könyve : integrált szőlőtermesztés / szerk. Karl Bauer ; [írta Horst Amann et al.] ; [átd. és a m. kiadást szerk. Lefler Péter és Varga István] ; [ford. Mikulásné Ferencz Zsuzsanna, Mikulás Józsefné, Mikulás József]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006]. - 277 p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 274-277.
ISBN 963-286-191-4 kötött
szőlőművelés - integrált termelési rendszer
634.8 *** 631.151
[AN 2614750]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7102 /2006.
Dr. Oetker - Garen in der Hülle (magyar)
   Sütés, párolás burokban - Dr. Oetker : [alufóliában vagy sütőzacskóban] / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2006. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-26-8 kötött : 1890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.523
[AN 2614818]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2006.
Frank Júlia (1946-)
   Óriás szakácskönyv kezdőknek és haladóknak / Frank Júlia. - Budapest : Corvina, 2006. - 952 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5545-4 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2619947]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2006.
Kerekes Judit
   Babatáplálás kézikönyve : picik és kicsik receptkönyve 0-3 éves korig / szerző Kerekes Judit. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 313 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86851-9-0 fűzött : 3850,- Ft
csecsemő - étel - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2615018]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2006.
Monspart Éva (1944-)
   Főzni jó! : szakácskönyv gyerekeknek / Monspart Éva ; [Molnár Iscsu István rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2004. - 119 p. : ill. ; 17x17 cm
ISBN 963-286-288-0 kötött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2620050]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2006.
Pasteten (magyar)
   Pástétomok és aszpikos finomságok / [ford. Fazekas Anna]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2006. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dr. Oetker saját készítésű, ISSN 1787-520X)
ISBN 963-9485-29-2 kötött : 1500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2614851]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Sajtos ételek / [írta Szabó Sánorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 17.)
ISBN 963-679-325-5 fűzött
sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3
[AN 2619564]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Sertéshúsból készült ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 16.)
ISBN 963-679-306-9 fűzött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2619565]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Tészták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004 [!2006]. - 119 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 3.)
ISBN 963-679-234-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2619559]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Ünnepi sütemények / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2004 [!2006]. - 127 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 11.)
ISBN 963-679-280-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2619561]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7111 /2006.
Kiss Lajos András
   Teóriák hálójában : filozófiai tanulmányok / Kiss Lajos András. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-93-8 fűzött : 2200,- Ft
filozófiatörténet - 20. század
1(100)(091)"19"
[AN 2613453]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2006.
Németh Dezső (1975-)
   A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata / Németh Dezső. - Budapest : Akad. K., 2006. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [46.])
Bibliogr.: p. 137-149.
ISBN 963-05-8322-4 fűzött : 3750,- Ft
emlékezés - kognitív nyelvészet - pszicholingvisztika - disszertáció
165.194 *** 159.953 *** 800.1
[AN 2614658]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2006.
O'Donnell, Kevin
A history of ideas (magyar)
   Eszmék története / Kevin O'Donnell ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 174 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Nagy történetek)
ISBN 963-549-267-7 kötött : 3990,- Ft
filozófiatörténet - vallásfilozófia - művelődéstörténet
1(100)(091) *** 291 *** 008(100)(091)
[AN 2615528]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2006.
Sartre, Jean-Paul
L'être et le néant (magyar)
   A lét és a semmi : egy fenomenológiai ontológia vázlata / Jean-Paul Sartre ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2006. - 747 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
ISBN 963-7343-46-6 fűzött : 4200,- Ft
Franciaország - filozófus - fenomenológia - egzisztencializmus - 20. század
1(44)Sartre,_J.-P. *** 165.62 *** 141.32
[AN 2613506]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7115 /2006.
   150, 15 : 1856-2006, 1991-2006 / [főszerk. Lang György]. - [Budapest] : [M. Kolping Szövets.], [2006]. - 23 p. : ill. ; 21x30 cm
Közread. a Magyar Kolping Szövetség
Fűzött
Magyar Kolping Szövetség
Magyarország - egyesület
267Magyar_Kolping_Szövetség
[AN 2615343]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2006.
Ágoston Sándor (1894-1972)
   "Pénzt? Vagy életet?!" / Ágoston Sándor ; [közread. az Ágoston Sándor Baráti Kör]. - Budapest : Ágoston S. Baráti Kör, 2006-. - 21 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2614994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - p. 308-582., [30]
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2614997] MARC

ANSEL
UTF-87117 /2006.
Biblia. Újszövetség (magyar) (vál.)
   Biblia, Újtestamentum : válogatás a Vizsolyi Bibliából / [ford. Károlyi Gáspár] ; [sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2006. - 333 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8059-3 fűzött : 850,- Ft
Biblia
225.04=945.11
[AN 2619517]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2006.
Böjte Csaba (1959-)
   Kevesebb pátoszt és több áldozatot! / Böjte Csaba. - Budapest : Szt. Gellért K., [2006]. - 170, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-696-314-2 kötött : 1800,- Ft
Erdély - egyházi személy - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - szociális gondozás - árvagondozás
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs. *** 364.442-058.862(498.4)
[AN 2614854]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2006.
Bolberitz Pál (1941-)
   Győzedelmes hit : elmélkedések, tanulmányok / Bolberitz Pál ; [közread. a] Magyar Kolping Szövetség. - Budapest : M. Kolping Szövets., 2005. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-094-1 kötött
Magyarország - vallásos irodalom - vallásfilozófia - filozófus - meditáció - 20. század - ezredforduló
244 *** 242 *** 1(439)Bolberitz_P. *** 21
[AN 2613891]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2006.
Derrida, Jacques
Foi et savoir (magyar)
   Hit és tudás : a "vallás" két forrása a puszta ész határain / Jacques Derrida ; [ford. Boros János és Orbán Jolán]. - Pécs : Brambauer, cop. 2006. - 102 p. ; 20 cm. - (Filozófia éppen most, ISSN 1787-2839)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86833-1-7 fűzött
vallásfilozófia
21
[AN 2614251]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2006.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2006. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 963-300-896-4 kötött : 900,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2618313]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2006.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2006. - 624 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-300-972-3 kötött : 1050,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2619936]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2006.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 15. kiad. - Budapest : Luther, 2006. - 808 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-9571-44-X v. : 1050,- Ft
evangélikus egyház - vallásos ének
245 *** 284.1
[AN 2618308]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2006.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 14. kiad. - Budapest : Luther, 2006. - 808 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 963-9571-45-8 v. : 1050,- Ft
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 2618296]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2006.
Grün, Anselm
Fasten, Beten mit Leib und Seele (magyar)
   Böjt : test és lélek imája / Anselm Grün ; [ford. Kun Éva]. - 2. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 95 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 5.)
ISBN 963-9226-38-6 fűzött
böjt
248.153.4
[AN 2614694]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2006.
Guardini, Romano
Der Herr (magyar)
   Az Úr Krisztus : elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről / Romano Guardini ; Márton Áron ford. ; [szerk. és az utószót írta Hidvégi Máté] ; [Joseph Ratzinger előszavával]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 627 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-361-794-4 kötött : 2800,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 2614832]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2006.
Gyürki László (1932-)
   Zarándoklatok és keresztény jelenlét a Szentföldön / Gyürki László. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jeruzsálemi füzetek, ISSN 1787-3185 ; 1.)
ISBN 963-361-729-4 fűzött : 600,- Ft
zarándoklat - középkori Palesztina - történeti feldolgozás
248.153.8(569.4)(091)
[AN 2614077]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2006.
Institutio primorum monachorum (magyar)
   Az első monachusok nevelése : a Kármel ősi írásaiból / [... ford. Diós István]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2006. - 63 p. ; 14 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Fűzött
erkölcsteológia - karmeliták
271.73 *** 241
[AN 2614212]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2006.
Jany János (1969-)
   Klasszikus iszlám jog : egy jogi kultúra természetrajza / Jany János. - Budapest : Gondolat, 2006. - 521 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 500-509.
ISBN 963-9610-05-4 kötött : 4290,- Ft
iszlám egyházjog
297 *** 348.97 *** 34:297
[AN 2615009]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2006.
   A harc : tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról / [... szerk. Pánczél Hegedűs János]. - Poggibonsi : Casa Ed. "La Magione" ; Budapest : Miles Christi [Szerk.], 2006. - 292 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-586-2 fűzött
katolikus egyház - római szertartás - egyházi hagyomány
264.041 *** 262.7 *** 282
[AN 2614834]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2006.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Mere Christianity (magyar)
   Keresztény vagyok / C. S. Lewis ; [... Várhidy Gyula ... fordításának felhasználásával kész.]. - Budapest : Harmat, 2006. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 963-9564-52-4 kötött
hitvita - kereszténység
239
[AN 2614472]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2006.
Liu Yiming
Zhou yi chan zhen (magyar)
   Taoista Ji king / Liu Ji-ming ; [ford. Drasny József]. - Budapest : Szenzár, 2006. - 351 p. ; 24 cm
ISBN 963-7014-09-8 kötött : 3990,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 895.1-96=945.11
[AN 2614484]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2006.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos beszámoló közgyűlés (2006) (Szigetszentmiklós)
   A magyarországi baptisták 161. évi országos beszámoló közgyűlése : 2006. április 22., Szigetszentmiklós : beszámoló-gyűjtemény. - [Budapest] : [Mo. Baptista Egyh.], [2006]. - 136 p. ; 20 cm
Szerk. Mészáros Kornél
Fűzött
Magyarország - baptista egyház - konferenciakiadvány
286.15(439) *** 061.3(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 2615255]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2006.
   Az őrködés éjszakája : Peszáchi hággádá : Hagådåh ş̌ȩl ṗ̧ȩsaḥ / Róth Emil fordításával és magyarázataival ; [... sajtó alá rend. Borsányi Schmidt Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : OR-ZSE, 2006. - [8], 187, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 2.)
OR-ZSE hággádá (borító- és gerinccím). - Eredetileg a "Javne könyvek" c. sorozat 4. tagjaként jelent meg. - Az 1943-ban Budapesten, Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége által megjelentetett mű reprintje. - Csak belső terjesztésre
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-217-200-0)
zsidó vallás - szertartáskönyv - hasonmás kiadás - aggadikus Midrás
296.313 *** 094/097.07
[AN 2619930]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2006.
Schaeffer, Sebastian
Adolph Kolping der Gesellenvater (magyar)
   Kolping Adolf életrajza / Schaeffer Sebestyén ; a Magyar Kolping Szövetség kiadványa. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : M. Kolping Szövets., 2006. - [8], VII, VII, 460 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Ruschek Antal. - Eredeti kiadása: Budapest : Szent István Társ., 1887
Fűzött
Kolping, Adolf
Németország - szent - katolikus egyház - ifjúsági mozgalom - 19. század - életrajz - hasonmás kiadás
235.3(092)Kolping,_A. *** 267.6(100)Kolping *** 061.213(100)Kolping *** 094/099.07
[AN 2613687]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2006.
Schmatovich János (1942-)
   Üdvözítőnk érkezése : a várakozás beteljesedése / Schmatovich János. - Győr : Győri Hittud. Főisk., 2006. - 139, [3] p. ; 24 cm. - (Studia theologica Jaurinensia, ISSN 1788-0319)
Bibliogr.: p. 139-[140].
ISBN 963-229-307-X fűzött
Biblia. Újszövetség
evangélium - bibliamagyarázat
226.07
[AN 2614382]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2006.
Vass Tamás (1934-1988)
   Personal pastoralis = Személyreszabott lelkipásztorkodás / Vass Tamás ; [szerk. és jegyzetekkel ell. Ádám Márta]. - [Verőce] : [Magánkiad.], 2005. - 122 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-460-883-3 fűzött
lelkipásztorkodás
253
[AN 2614761]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7138 /2006.
Bódiné Vajda Györgyi
   A jövedelem és fogyasztás regionális különbségei / [kész. Bódiné Vajda Györgyi]. - Győr : KSH Győri Igazgatósága, 2006. - 37 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-951-9 fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.344.233(439)"200"(083.41) *** 312.5(439)"200"(083.41)
[AN 2614154]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2006.
Erdős Márta, B.
   A nyelvben élő kapcsolat : egy öngyilkosság-megelőző sürgősségi telefonszolgálat beszélgetéseinek vizsgálata / B. Erdős Márta. - Budapest : Typotex, 2006. - 317 p. : ill. ; 20 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.: p. 277-294.
ISBN 963-9548-75-8 fűzött : 2500,- Ft
pszicholingvisztika - öngyilkosság - kommunikációtudomány
316.77 *** 616.89-008.441.44 *** 159.9
[AN 2614391]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2006.
Havasréti József (1964-)
   Alternatív regiszterek : a kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban / Havasréti József. - Budapest : Typotex, 2006. - 329 p. : ill. ; 20 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.: p. 301-319.
ISBN 963-9548-78-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szubkultúra - disszertáció - Kádár-korszak - avantgárd - művelődéstörténet
316.723(439)"196/198" *** 7.037(439)"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2614246]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2006.
Orbán Annamária (1963-)
   Community action for collective goods : an interdisciplinay [!interdisciplinary] approach to the internal and external solutions to collective action problems : the case of Hungarian condominiums / Annamária Orbán. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [49.])
Bibliogr.: p. 275-278. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8331-3 fűzött
Magyarország - lakásügy - társadalmi csoport - disszertáció - statisztikai adatközlés
316.35(439)(083.41) *** 332.8(439)(083.41) *** 316.334.5
[AN 2614655]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2006.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 963-530-715-2 kötött : 3900,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 2614833]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2006.
Theissen, Gerd
Die Jesusbewegung (magyar)
   A Jézus-mozgalom : az értékek forradalmának társadalomtörténete / Gerd Theissen ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 326 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-558-053-3 kötött : 2700,- Ft
társadalomtörténet - szociálpszichológia - őskereszténység - ókori Izrael
316.32(33) *** 316.6(33) *** 281
[AN 2614860]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2006.
Turcsán Anna
   Az üvegfalon túlról.. : HIV, AIDS / Turcsán Anna. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2006. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-270-7 kötött : 2490,- Ft
beteg - AIDS - interjú
316-056.24(047.53) *** 616.97:578.828:612.017.1
[AN 2614381]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2006.
Zrinszky László (1927-)
   Fejlesztő kommunikáció és kommunikációfejlesztés : pedagógiai és andragógiai kommunikációelmélet / Zrinszky László. - Pécs : PTE FEEFK, 2005. - 303 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 286-297.
Fűzött (hibás ISBN 963-642-073-4)
kommunikációtudomány - felnőttnevelés
316.77 *** 37.013.83 *** 374.7
[AN 2615422]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7146 /2006.
Guarnieri, Rossana
Le grandi fiabe d'Europa (magyar)
   Európa legszebb meséi / Rossana Guarnieri adaptációjában ; Nyikolaj Usztyinov illusztrációival ; [ford. Tőkés Bence]. - Budapest : Egmont, 2005. - 190, [2] : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-628-278-1 kötött : 2999,- Ft
Európa - népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2614379]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2006.
Gubskaâ, Marina
Chorošie manery (magyar)
   Illemország / rajz. Marina Gubszkaja ; [ford. Simon Mónika]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2006]. - 55 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9379-54-9 kötött : 1800,- Ft
illemtan - gyermekkönyv - képeskönyv
395(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2614031]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7148 /2006.
   18 év Fidesz : kis médiatükör : füzetek a Polgári Magyarországért, 1. kötet / [összeáll. és szerk. ... Ujváry Gábor et al.]. - [Budapest] : Polgári Magyarországért Alapítvány, [2006]. - 208 p. ; 21 cm. - (Polgári Magyarországért Alapítvány kiskönyvtára, ISSN 1788-0203 ; 1.)
Lezárva: 2006. febr. 11.
ISBN 963-229-668-0 fűzött
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - párt - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - történeti kronológia
329(439)Fidesz(0:930.24) *** 323(439)"198/200"
[AN 2613845]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2006.
Czike László
   Sándor András, a szabadgondolkodó : emlékezés az íróra, esszékben / Czike László. - Budapest : Heraldika, [2006]. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9204-49-8 fűzött
Sándor András (1923-1997)
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - író - 20. század - publicisztika
323(439)"199"(0:82-92) *** 894.511(092)Sándor_A.
[AN 2613975]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2006.
   Döntéshozatali mechanizmus a külpolitikában : az Amerikai Egyesült Államok példája : szöveggyűjtemény / [... szerk. Galló Béla, Dérer Miklós, Kiszelly Zoltán]. - Budapest : MTA PTI, [2006]. - 246 p. ; 20 cm. - (Európa tanulmányok, ISSN 1219-0640 ; 9.)
Angol nyelven
ISBN 963-7372-25-3 fűzött
Egyesült Államok - Európai Unió - külpolitika - ezredforduló
327(73)"199/200" *** 327(4-62)
[AN 2613967]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2006.
Farkas Attila Márton
   Arrobori : a honi politikai közbeszéd természetrajza / Farkas Attila Márton. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 329 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9363-41-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - esszé
323(439)"200"(0:82-4)
[AN 2615511]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2006.
Guizot, François
   Válogatott politikai írások / François Guizot ; [ford. Szász Géza] ; [a szöveget vál., ... az utószót írta Szénási Éva]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2005. - 174 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
ISBN 963-7343-05-9 fűzött : 1950,- Ft
politológia - liberalizmus
32.001 *** 329.12
[AN 2613488]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2006.
Horváth Zoltán (1961-)
Kézikönyv az Európai Unióról (angol)
   Handbook on the European Union / Zoltán Horváth ; [transl. by Péter Szűcs]. - 2. ed. - [Budapest] : HVG-ORAC, 2005. - 652 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 650-652.
ISBN 963-7490-19-1 fűzött : 5500,- Ft
Európai Unió
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2619523]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2006.
Monostori Márton (1899-1990)
   A hűség ára : ártatlanok pokoljárása a II. világháború végén / [Monostori (Maász) Márton]. - [Mezőberény] : Monostori E., [2006]. - 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-025-9 fűzött
Monostori Márton (1899-1990)
Mezőberény - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.12(=30)(439-2Mezőberény)"194"(0:82-94) *** 325.254(=30)(439-2Mezőberény)"194"(0:82-94)
[AN 2614460]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2006.
   Országgyűlési képviselők, 2006 : képviselői almanach / [szerk. Rytkó Emília] ; [összeáll. és szerk. Ladikné Szabó Marianna et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 142.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - képviselő - ezredforduló - életrajz
328.1(439)"2006"(092) *** 342.534(439)"2006"(092)
[AN 2614654]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2006.
Pomogáts Béla (1934-)
   Mécsvilág : közéleti krónika 1991-1995 / Pomogáts Béla. - [Budapest] : Közdok, 2005. - 153, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-552-385-8 fűzött
Közép-Európa - határon túli magyarság - magyar irodalom - rendszerváltás - publicisztika
323.15(=945.11)(4-11)"199"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2614800]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2006.
Szabadi Béla (1948-)
   A háló : két leszámolás / Szabadi Béla. - [Budapest] : Magánkiad., [2006]. - 494 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-363-0 fűzött : 2990,- Ft
Szabadi Béla (1948-)
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Magyarország - belpolitika - párt - ezredforduló - memoár
323(439)"2000/2001"(0:82-94) *** 329(439)FKGP"200"(0:82-94)
[AN 2615026]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7158 /2006.
   255 szekszárdi arcképvázlat / [szerk. Szepesi László, Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, [2006]. - 158, [7] p. : ill. ; 25 cm. - (Polgármustra, ISSN 1785-6833)
Fűzött : 1990,- Ft
Szekszárd - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Szekszárd)"200":030
[AN 2615317]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2006.
Andersen, Christopher
Diana's boys (magyar)
   Diana kis hercegei : Vilmos, Harry és imádott édesanyjuk / Christopher Andersen ; [ford. Dobos Lídia. - [Budapest] : Gabo, [2005], cop. 2002. - 298 p., [28] t. : ill. ; 24 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-7318-14-3 kötött
William, Prince of Windsor
Henry, Prince of Windsor
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - uralkodó család - ezredforduló - híres ember - nő
929(410)Diana,_Princess_of_Wales *** 929.52(410)Windsor
[AN 2614517]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2006.
Banfi, Florio (1899-1967)
Ricordi ungheresi in Italia (magyar) (bőv., átd. kiadása)
   Magyar emlékek Itáliában : magyar-olasz tanulmányok : studi e documenti italo-ungheresi / Florio Banfi ; szerk. Kovács Zsuzsa és Sárközy Péter ; [ford. ... Kovács Zsuzsa] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszék. - Bőv., átd. kiad. - Szeged : SZTE BTK Olasz Tansz., 2005. - 380 p. ; 24 cm
A ford. az Annuario : studi e documenti italo-ungheresi, ISSN 1122-049X 2005. évi kszáma alapján kész. - Bibliogr.: p. 17-28.
ISBN 963-482-762-4 fűzött
Olaszország - művelődéstörténet - magyarság - emlékhely - katalógus
930.85(=945.11)(45):016 *** 930.85(45):016
[AN 2614957]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2006.
Blasszauer Róbert
   Kis-Svábtörökország / Blasszauer Róbert, Kardné Hettesheimer Mária. - Keszthely : Balaton Akad., 2006. - 398, [21] p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 63.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86991-5-9 fűzött
Schwäbische Türkei - Baranya (megye) - helytörténet - magyarországi németek
943.912.7(=30)
[AN 2614754]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2006.
Csiffáry Tamás
   II. Rákóczi Ferenc élete / Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix K., 2005. - 119 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Borítócím: II. Rákóczi Ferenc fejedelem
ISBN 963-86843-5-6 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar történelem - uralkodó - 17. század - 18. század - album
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(084.1)
[AN 2615196]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2006.
Csiffáry Tamás
   A magyar királyság kincsei és történelmi emlékei : [Árpádok kora, vegyes-házi királyok kora, a Habsburgok kora] / Csiffáry Tamás. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 119 p : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86976-4-4 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - képzőművészet - iparművészet
930.85(439) *** 73/76(439) *** 745(439)
[AN 2615036]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2006.
Deary, Terry
The wicked history of the world (magyar)
   A kegyetlen világ krónikája / Terry Deary ; [ill.] Martin Brown ; [ford. Makayné Forgács Melinda és Makay László]. - [Budapest] : Egmont, 2006. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 963-628-357-5 kötött : 2999,- Ft
világtörténelem - angol irodalom - szatíra - gyermekkönyv
930.8(0:82-7) *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 2614980]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2006.
Dent, Bob
   Budapest 1956 : locations of drama / Bob Dent. - Budapest : Európa, 2006. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Előszó Rainer M. János. - Bibliogr.: p. 406-422.
ISBN 963-07-8033-X kötött : 5500,- Ft
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Bp."1956" *** 711.5(439-2Bp.)"1956"
[AN 2614136]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2006.
Dent, Bob
Budapest 1956 (magyar)
   Budapest, 1956 : a dráma színterei / Bob Dent ; [ford. Rácz Katalin és Tedeschi Mária] ; [... az előszót írta Rainer M. János]. - Budapest : Európa, 2006. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 382-397.
ISBN 963-07-8006-2 kötött : 4500,- Ft
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Bp."1956" *** 711.5(439-2Bp.)"1956"
[AN 2614215]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2006.
Farkas Zoltán
   Erdély meséje / [szerzők Farkas Zoltán és Sós Judit] ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2006. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-87090-0-6 kötött : 1990,- Ft
Erdély - történelem - gyermekkönyv
943.921(02.053.2) *** 949.84(02.053.2)
[AN 2615441]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2006.
Glibonjski, Milan
   Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével : Milan Glibonjski visszaemlékezései / ford., a bevezetőt, a jegyzeteket és a névmutatókat írta, ... szerk. Hornyák Árpád. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2006. - 141 p. ; 20 cm. - (Források Pécs történetéből, ISSN 1787-7679 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85212-8-7 fűzött
Baranya (megye) - Szerbia - Pécs - magyar történelem - megszállás - trianoni békeszerződés - államhatár - fehérterror - memoár
943.912.7"191/192" *** 341.222(439)"1920" *** 341.324(439.127)"1918/1921"(0:82-94) *** 341.324(497.11)"1918/1921"(0:82-94)
[AN 2615509]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2006.
Kinder, Hermann
dtv-Atlas Weltgeschichte (magyar)
   Világtörténelem / Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Manfred Hergt ; rajz. Harald és Ruth Bukor, Werner Wildermuth ; [ford. Ferenczi Attila et al.]. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 668 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 14.)
ISBN 963-9615-04-8 kötött : 6490,- Ft
világtörténelem - szaklexikon - történeti kronológia
930.9:030
[AN 2614404]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2006.
Kiszely István (1932-)
   Sírok, csontok, emberek (és egy ember) : történeti embertan / Kiszely István ; [a rajzokat kész. Balogh Gyula, Bánó Attila, Egyed Endre]. - Budapest : Püski, 2006. - 624 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A Föld népei c. kiadv. 6. kieg. köteteként. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9906-84-0 kötött : 5460,- Ft
embertan - lelet
903/904 *** 572 *** 569.9
[AN 2614511]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2006.
   Levéltár és helytörténet : a Komáromi Levéltáros Szakmai Nap előadásai, 1994-2004 = Archív a regionálna história : prednášky na Komárňanských odborných dňoch archivárov, 1994-2004 / [szerk. ... Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina]. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 2005. - 368 p. ; 24 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 14.)
Rend. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Komáromi Fióklevéltára. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7234-19-5 fűzött
Felvidék - Komárom-Esztergom (megye) - Komárom - helytörténet - levéltár - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
943.911.5"18/19" *** 930.253(439-2Komárom) *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2614104]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2006.
Malam, John
Ancient Egypt (magyar)
   Az ókori Egyiptom : [utazás egy titokzatos birodalomban] / John Malam ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Gabo, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 1788-0335)
Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 963-7318-57-7 kötött : 3500,- Ft
ókori Egyiptom - történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
932(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2614735]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2006.
Pataki Vidor (1901-1973)
   Magyar történelem / előadta Dr. Pataki Vidor a rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1946/47. és 1947/48. tanéveiben ; [kiad. a] Magyar Kolping Szövetség. - [Budapest] : M. Kolping Szövets., 2006, cop. 1983. - 285 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 2614173]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2006.
Szvák Gyula (1953-)
   Oroszország helye Eurázsiában : historiográfiai tanulmányok, 1999-2006 / Szvák Gyula. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2006. - 175 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7319-24-7 fűzött : 1490,- Ft
Oroszország - Európa - Ázsia - történelem
947"10/18" *** 940 *** 95
[AN 2614859]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2006.
Takács Erika
   Az emberiség titkai : [titkok, legendák, misztériumok] / Dorothy Millson. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86976-1-X kötött
művelődéstörténet - régészet - rejtély
930.85(100) *** 904(100) *** 001.94
[AN 2615667]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások a Kelet csodáinak titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86743-8-5 kötött
Ázsia - művelődéstörténet
930.85(5)
[AN 2615031]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások a nyugat csodáinak titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86743-9-3 kötött
kultúrtörténet - építészet
930.85(100) *** 72(100)
[AN 2615285]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások a világ csodáinak titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Titán Computer, cop. 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86743-3-4 kötött
művelődéstörténet - építészet - régészet
930.85(100) *** 72(100) *** 904(100)
[AN 2615279]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások Ázsia titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86976-2-8 kötött
Ázsia - művelődéstörténet - építészet
930.85(5) *** 72(5)
[AN 2615029]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2006.
Takács Erika
   Nagy képes gyerekszótár / Sheila Ford. - Budapest : Fix-Term, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86843-0-5 kötött
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 2615192]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2006.
Takács Erika
   A világ 8 csodája / Chrisitine Nordmann. - Budapest : Fix-Term, 2006. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86843-7-2 kötött
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2615194]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2006.
Takács Erika
   A világ 105 csodája / Angelica Ralphstone. - Budapest : Fix K., 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86843-3-X kötött
művelődéstörténet - építészet - régészet
930.85(100) *** 72(100) *** 904(100)
[AN 2615209]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2006.
Thoma, Helga
Ungeliebte Königin (magyar)
   Boldogtalan királynék : tragikus királyi házasságok / Helga Thoma ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 267 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 963-7318-15-1 kötött : 2190,- Ft
uralkodó család - nő - híres ember
940(092)(089.3) *** 929-055.2(100)(089.3)
[AN 2613527]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2006.
   Tiszaigar helytörténetéből / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2006. - 121 p. ; 21 cm
Fűzött
Tiszaigar - helytörténet - magyar nyelv - szókincs - nyelvjárás - történelmi forrás
943.9-2Tiszaigar(093) *** 809.451.1-087(439-2Tiszaigar) *** 809.451.1-321.1
[AN 2614810]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2006.
   Történelmi lexikon : személyek, események, tárgyak, helyek és fogalmak A-tól Z-ig / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 963-9497-71-1 kötött
magyar történelem - szaklexikon
943.9:030
[AN 2615289]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2006.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1719-1722 / Tóth Krisztina. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 2005. - 164 p. ; 24 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 13.)
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 963-7234-18-7 fűzött
Esztergom - helytörténet - 18. század - történelmi forrás - önkormányzati irat - jegyzőkönyv
943.9-2Esztergom"171/172"(093.2) *** 352(439-2Esztergom)"171/172"(093.2)
[AN 2613951]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2006.
Vocelka, Karl
Österreichische Geschichte (magyar)
   Ausztria története / Karl Vocelka. - Budapest : Corvina, 2006. - 151 p. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Liska Endre. - Bibliogr.: p. 140-146.
ISBN 963-13-5510-1 fűzött : 1600,- Ft
Ausztria - Habsburg Birodalom - történelem
943.6 *** 943.6/.9
[AN 2614914]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7188 /2006.
Ardito, Stefano
Trekking nelle Alpi (magyar)
   Alpok : [túrázóknak] / [Stefano Ardito] ; [az útvonalak illusztrációi Mina Carpi] ; [... térk. Luigi Siclari] ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-7318-16-X kötött : 3990,- Ft
Alpok - alpinizmus - útikönyv
914(234.3)(036) *** 796.52(4)(234.3)
[AN 2614749]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2006.
Bajomi-Lázár Dávid (1975-)
   Marokkó : útikönyv és térkép, 2005-2006 / Bajomi-Lázár Dávid, Simek Zuzana. - 2. kiad. - Budapest : Tábla és Penna, 2005. - 304 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86520-8-X fűzött : 3990,- Ft
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 2614335]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2006.
Bennett, Lindsay
Prague (magyar)
   Prága / írta Lindsay Bennett ; átd. Jeroen van Marle ; [ford. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4843-5 fűzött : 1390,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2612618]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2006.
Bertolazzi, Alberto
Portogallo (magyar)
   Portugália / [írta Alberto Bertolazzi] ; [a köt. fotóit kész. Antonio Attini et al.]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
Ford. Todero Anna
ISBN 963-7318-12-7 kötött : 4500,- Ft
Portugália - helyismeret - fényképalbum
908.469(084.12)
[AN 2614266]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2006.
Cséfalvay Ildikó
   Prága / Cséfalvay Ildikó. - Budapest : Panoráma, 2006. - 640 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panoráma városkalauzok, ISSN 1416-3187)
ISBN 963-243-853-1 fűzött : 6300,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2611465]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2006.
Dobrossy István (1946-)
   A Palotaszálló és Lillafüred 75 éve / Dobrossy István. - Miskolc : Lézerpont Stúdió, 2006. - 207 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-229-852-7 kötött
Lillafüred - helyismeret - szálloda
908.439-2Lillafüred *** 640.41(439-2Lillafüred)
[AN 2619945]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2006.
Farkas Barbara (1984-)
   Bosznia-Hercegovina : útikönyv és térkép / Farkas Barbara, Kiss Péter. - Budapest : Tábla és Penna, 2005. - 260 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86520-6-3 fűzött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-86710-0-9)
Bosznia-Hercegovina - útikönyv
914.971.5(036)
[AN 2614361]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2006.
Ferencz Vilmos
   Erdélyi utazások kézikönyve / Ferencz Vilmos. - [Budapest] : Közdok, [2006]. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-552-363-7 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 2613776]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2006.
Figari, Franco
Finlandia (magyar)
   Finnország / [írta Franco Figari]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 125, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
Ford. Todero Anna
ISBN 963-7318-11-9 kötött : 4500,- Ft
Finnország - helyismeret - fényképalbum
908.480(084.12)
[AN 2614284]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2006.
France (magyar)
   Franciaország / Nicola Williams [et al.] ; [ford. Káldos Zsolt et al.] ; [magyar vonatkozásokkal kieg. Cserba Júlia és Kántor Barbara]. - [Budapest] : Park, cop. 2006. - 1083 p., [10] t. : ill., részben színes, főként térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-530-569-9 fűzött : 9500,- Ft
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 2614768]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2006.
Gál László (1947-)
   "Csak a szépre..." : Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekből / Gál László. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 223 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9352-81-0 kötött : 4800,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum - életkép
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.041.7
[AN 2615454]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2006.
Gorio, Nino
Olanda (magyar)
   Hollandia / [írta Nino Gorio]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 125, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
Ford. Dobos Lídia
ISBN 963-7318-13-5 kötött : 4500,- Ft
Hollandia - helyismeret - fényképalbum
908.492(084.12)
[AN 2614277]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2006.
Gottlieb, Daniela
   Bécs : útikönyv / Daniela Gottlieb, Belényi Dániel. - Budapest : Dekameron, cop. 2005. - 160 p., [48] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-30-9 fűzött : 2990,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2615217]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2006.
Gyócsi László (1947-)
   Akit elenged azt visszavárja : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2006. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-229-509-9 fűzött : 990,- Ft
Erdély - helyismeret - útleírás
908.498.4(0:82-992)
[AN 2613893]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2006.
Jousiffe, Ann
Tunisia (magyar)
   Tunézia : útikalauz / Ann Jousiffe. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-12-6 fűzött
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2615118]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2006.
   Látnivalók Nógrád megyében : [Nógrád megye útikönyve felvidéki kirándulásokkal és praktikus tanácsokkal] / [... főszerk. Csongrády Béla] ; [fotók Rigó Tibor]. - 2. jav., bőv. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2006. - 232 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2006. márc. 1.
ISBN 963-9490-49-0 fűzött : 3200,- Ft
Nógrád (megye) - útikönyv
914.391.31(036)
[AN 2614838]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2006.
Nagy Ferenc
   Régi idők nyomában : Győrszemere / Nagy Ferenc ; [kiad. Győrszemere Polgármesteri Hivatala]. - Győrszemere : Polgármesteri Hiv., 2006. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Győrszemere - helyismeret
908.439-2Győrszemere
[AN 2614440]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2006.
   Nagycenk : ismerkedés Széchenyi István falujával / [összeáll. Huiber Edit] ; [fotó Krisch Miklós, Németh Béla]. - [Sopron] : Escort Tourist, cop. 2006. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-46-3 fűzött
Nagycenk - helyismeret - útikönyv
908.439-2Nagycenk(036)
[AN 2613933]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2006.
Németh István Péter (1960-)
   Tündéres Badacsony : 40 képeslap / Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad., 2006. - 179 p. : ill. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 62.)
ISBN 963-219-853-0 fűzött
Badacsony-hegy - helyismeret - író - 19. század - 20. század - életrajz
908.439(234.373Badacsony) *** 894.511(092)"18/19"
[AN 2614747]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2006.
Rajnics Viktória (1977-)
   Szlovénia : útikönyv és térkép / Rajnics Viktória. - Budapest : Tábla és Penna, 2006. - 260 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86710-2-5 fűzött : 3990,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2614345]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2006.
Régi Tamás (1975-)
   Egyiptom : útikönyv és térkép / Régi Tamás. - Budapest : Tábla és Penna, 2006. - 208 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86710-4-1 fűzött : 3990,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2614367]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2006.
Spain (magyar)
   Spanyolország / Damien Simonis [et al.] ; [ford. Keresztes Ágnes et al.] ; [a m. kiadás munkálataiban közrem. Dornbach Mária ..., Kántor Barbara]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 1076 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-530-714-4 fűzött : 9500,- Ft
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2615412]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2006.
Számadó Emese
   40 éves a komáromi Klapka György Múzeum : jubileumi kiállítás Kecskés László halálának 10. évfordulója tiszteletére / [írta, kiállítást rend. Számadó Emese]. - Komárom : Önkormányzat, 2005. - 40 p. : ill. ; 25 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-121-8 fűzött
Kecskés László (1913-1995)
Klapka György Múzeum (Komárom)
Komárom - helyismeret - múzeum
908.439-2Komárom *** 069(439-2Komárom)
[AN 2613921]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2006.
Takács Erika
   Utazás a világ körül / Christine Nordmann. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86976-5-2 kötött
művelődéstörténet - helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2615286]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2006.
Takáts József (1962-)
   Európa kulturális fővárosa, 2010 = European capital of culture, 2010 = Kulturhaupstadt Europas, 2010 / [szöveg Takáts József] ; [kiad. az Európa Centrum Kht.]. - Pécs : Európa Centrum Kht., 2005. - [16] p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 963-218-360-6 fűzött
Európai Unió - Pécs - helyismeret - kulturális élet - pályázat
908.439-2Pécs *** 316.7(4-62) *** 06.063
[AN 2614959]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7213 /2006.
   Bevezetés az európai uniós támogatások rendszerébe helyi önkormányzatok részére : a strukturális alapok és a kohéziós alap / [szerk. Barna Zoltán, Molnár Anna] ; [szerzők Barsi Orsolya et al.] ; a Municipium Magyarország Alapítvány és a Magyar Közigazgatási Intézet kiadásában. - Budapest : Municipium Mo. Alapítvány : M. Közigazgatási Int., 2003 [!2006]. - [4], III, 170 p. ; 24 cm
Fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi támogatás - helyi önkormányzat
352(439) *** 339.96(4-62)
[AN 2619926]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2006.
Bíró Endre (1955-)
   Jogi szótár : a hatályos magyar jogszabályok és EU jogi normák szakkifejezéseinek szótára / Bíró Endre. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 539 p. ; 19 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
ISBN 963-7296-63-8 kötött : 2980,- Ft
jog - szaklexikon
34:030
[AN 2615392]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2006.
Butler, Rupert
The Gestapo (magyar)
   A Gestapo : Hitler titkosrendőrségének története, 1933-1945 / Rupert Butler ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 251 p. : ill. ; 26 cm. - (Nagy történetek)
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 963-549-268-5 kötött : 3990,- Ft
Németország. Geheime Staatspolizei
Németország - politikai rendőrség - második világháború - történelem - állami terror
351.746.1(430)"193/194" *** 323.282(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 2615526]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2006.
Chronowski Nóra
   "Integrálódó" alkotmányjog / Chronowski Nóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 367 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 355-364. és a jegyzetekben
ISBN 963-7296-05-0 kötött : 3980,- Ft
Európai Unió - Magyarország - alkotmányjog - jogharmonizáció - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8) *** 340.137(075.8) *** 342(4-62)(075.8)
[AN 2615383]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2006.
Ernyes Mihály (1951-)
   Pécs-Baranya rendőrsége / Ernyes Mihály. - Pécs : Teromo Bt., 2005-. - 25 cm
Baranya (megye) - rendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439.127)(091)
[AN 2615584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az állami rendőrség története. - 2005. - 248 p., [26] t. : ill.
ISBN 963-214-445-7 kötött
Baranya (megye) - rendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439.127)(091)
[AN 2615586] MARC

ANSEL
UTF-87218 /2006.
   "Globalizáció, avagy a nemzetközi folyamatok hatása a magyar jogrendszerre" / [szerk. Hegedűs Bulcsú]. - Budapest : KGRE ÁJK, 2006. - 123 p. : ill. ; 30 cm. - (Doktoranduszok és fiatal kutatók konferenciája, ISSN 1787-7016)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
Magyarország - törvényhozás - globalizáció - egyetem - konferenciakiadvány
340.134(439) *** 339.9(100) *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2614843]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2006.
Horváth M. Tamás (1960-)
   Közmenedzsment / Horváth M. Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 326 p. : ill. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 319-324.
ISBN 963-7296-07-7 kötött : 3980,- Ft
közigazgatás - szervezés - egyetemi tankönyv
35.077(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2615403]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2006.
Jenei Károly
   A bűn küszöbén : vagányság vagy bűnözés?! : megelőző felvilágosítás tizenéveseknek / [írta és szerk. Jenei Károly] ; [közread. a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Szolgálata]. - [Miskolc] : BAZ M. Bűnmegelőzési Alapítvány : BAZ M. Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Szolgálat, 2005. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-04-9818-9 fűzött
bűncselekmény - bűnmegelőzés - ifjúság
343.3/.7(02.053.2) *** 343.85(02.053.2)
[AN 2615032]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2006.
Józsa Zoltán
   Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció / Józsa Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 288 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 283-288. és a jegyzetekben
ISBN 963-7296-06-9 kötött : 3480,- Ft
önkormányzat - közigazgatás
35 *** 352
[AN 2615381]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2006.
Kajtár István (1951-)
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 368 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7296-12-3 kötött : 3980,- Ft
államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(100)(091)(075.8) *** 34(100)(091)(075.8)
[AN 2615385]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2006.
Kecskés László (1953-)
   Polgári jog : a személyek joga / Kecskés László. - Átd. és bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 365 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 359-365. és a jegyzetekben
ISBN 963-7296-64-6 kötött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9542-31-8)
polgári jog - jogi személy - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.19(439)(075.8)
[AN 2615387]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2006.
   Közbeszerzési segédlet, 2006. - Budapest : DFT-Hungária, [2005]. - 256 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - jogszabálygyűjtemény
351.712.2(439)(094)
[AN 2615370]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2006.
   A megújult bírósági végrehajtás / Balogh Olga [et al.] ; [szerk. Sáriné Simkó Ágnes]. - 3. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 766 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 963-7490-33-7 kötött : 8400,- Ft
Magyarország - bírósági végrehajtás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.952(439)(036)
[AN 2619573]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2006.
   Munkaügy a közoktatásban. - Juta : Figyelő-Info 2000. Közigazgatási Bt., 2006. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-87026-1-3 fűzött (hibás ISBN 693-87026-1-3)
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 2613895]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2006.
Nagyné Terhes Irén
   Alkotmányjogi ismeretek / Nagyné Terhes Irén. - 3. átd. kiad. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2005. - 74 p. ; 21 cm. - (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar szakképzési füzetek, ISSN 1588-6573 ; 6.)
ISBN 963-7356-12-6 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2619996]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2006.
Perge Bertalanné
   A bűn hálójában : van-e esélyünk az áldozattá válás elkerülésére? / [írta és szerk. Perge Bertalanné] ; [közread. a] B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Bűnmegelőzési Szolgálat. - [Miskolc] : BAZ M. Bűnmegelőzési Alapítvány : BAZ M. Bűnmegelőzési Szolg., 2005. - 76 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-5066-8 fűzött
viktimológia - bűnmegelőzés - gyermek
343.988-053.2
[AN 2614461]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2006.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000-2006. - 3 db ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
A 3. köt. társszerzői Chronowski Nóra et al.
ISBN 963-9310-12-3 *
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 798868]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alapvető jogok. - cop. 2006. - 623 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9542-35-0 kötött : 4980,- Ft
emberi jog - egyetemi tankönyv
342.7(439)(075.8)
[AN 2615508] MARC

ANSEL
UTF-87230 /2006.
Pistone, Joseph D.
Donnie Brasco (magyar)
   Fedőneve: Donnie Brasco / Joseph D. Pistone és Richard Woodley. - Pécs : Alexandra, 2006. - 412 p. ; 22 cm
Ford. Bedő Csaba
ISBN 963-369-643-7 kötött
Pistone, Joseph D.
Egyesült Államok - szervezett bűnözés - memoár
343.974(73)(0:82-94)
[AN 2620107]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2006.
Ruszoly József (1940-)
   "és így is a mi korunk" : írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez, 1944-1949 / Ruszoly József. - Budapest : Püski, 2006. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-229-207-3)
Magyarország - jogtörténet - alkotmány - 20. század - történelmi forrás
342(439)"194"(093)
[AN 2614487]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2006.
   Testamentum : magyar végrendeletek gyűjteménye / Csiffáry Gabriella válogatásában. - Budapest : Vince K., 2006. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9552-63-1 kötött : 3595,- Ft
Magyarország - híres ember - történelmi forrás - végrendelet
347.67(439)"16/19"(093) *** 929(439)
[AN 2614853]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2006.
Vadál Ildikó (1968-)
   A közigazgatási jog kodifikációja : stabil kormányzás, változó közigazgatás / Vadál Ildikó. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 278 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 267-278.
ISBN 963-7296-65-4 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2613828]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2006.
Vókó György (1946-)
   Európai büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 392 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 383-392. és a jegyzetekben
ISBN 963-9542-77-6 kötött : 3980,- Ft
Európai Unió - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(4-62)(075.8)
[AN 2615379]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7235 /2006.
Livesey, Anthony
Great commanders and their battles (magyar)
   Nagy hadvezérek, nagy csaták / Anthony Livesey ; Sir John Hackett tábornok előszavával ; [ford. Félix Pál]. - [Budapest] : Gabo, [2005], cop. 2000. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 963-7318-31-3 kötött
harci cselekmény - hadtörténet - hadvezér
355.48(100)(092) *** 355.48(100)
[AN 2615003]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2006.
Macdonald, John
Great battles of World War II (magyar)
   A II. világháború nagy csatái / John Macdonald ; [ford. Magyarics Tamás] ; Sir John Hackett tábornok előszavával. - [Budapest] : Gabo, [2005], cop. 1998. - 192 p., VIII t. : ill., főként színes, részben térk. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-7318-30-5 kötött
harci cselekmény - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 2615006]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2006.
   A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás aktuális kérdései / [szerk. Szánki László, Lusták Péter]. - [Budapest] : MH Térképész Szolgálat, 2005. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Térképészeti és katonaföldrajzi tájékoztató, ISSN 1786-2868 ; 3.)
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 963-257-003-0 fűzött
katonaföldrajz - kartográfia
355.47 *** 528.7 *** 623.64
[AN 2615648]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7238 /2006.
   Alma mater sorozat az információ- és tudásfolyamatokról = Alma mater series on information and knowledge processes. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2006. - [6], 322 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386 ; 10. = 6. évf. 1. sz.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-421-579-3 fűzött
információmenedzsment - rendszerelmélet
659.2 *** 681.3 *** 681.3.004.14
[AN 2614659]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7239 /2006.
Deli Zsuzsa (1975-)
   Nemzetközi marketing : egyetemi tankönyv / írta Deli Zsuzsa ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar. - [Budapest] : Műegy. K., 2005. - V, 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-420-836-3 fűzött
marketing - külkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 2615361]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2006.
Gaál Béla (1947-)
   Marketing az Európai Unióban : [kézikönyv kis- és középvállalkozóknak] / Gaál Béla ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2005. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - marketing - élelmiszeripar
339.138(4-62) *** 338.439(439)
[AN 2614119]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2006.
   Gazdasági növekedés Magyarországon : [Budapest, 2005. szeptember 1-2.] : [konferenciakötet] / [szerk. Dombi Ákos] ; [rend. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaság- és Üzletpolitikai Tanszék]. - Budapest : Műegyetemi K., 2005. - [10], 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-420-848-7 fűzött
Magyarország - gazdasági növekedés - 21. század - konferenciakiadvány
330.35(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615149]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2006.
   Kísérleti közgazdaságtan / [szerzők Dobricza Anikó et al.]. - Győr : Széchenyi Egy. GTTI, 2005. - 102 p. ; 21 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, ISSN 1589-2697 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
gazdaságtan
330.88
[AN 2613961]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2006.
Kollár Csaba (1971-)
   Marketing kicsiknek és nagyoknak / Kollár Csaba. - [Budapest] : [Protokollár], 2006. - 97 p. ; 21 cm. - (Kicsiknek és nagyoknak sorozat)
Fűzött
marketing - tankönyv
339.138(078) *** 658.8(078)
[AN 2614378]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2006.
   Közvetítők és döntőbírók : Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat / [szerk. Kántor Raimund]. - Budapest : Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolg., 2006. - 88 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - munkaügy - testület - vita - szakértő - működési szabályzat
331.109(439)(092) *** 331.109(439)(036)
[AN 2614707]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2006.
Kurtán Lajos (1946-)
   Közgazdaságtan / Kurtán Lajos. - 2. utánny. - [Budapes]t : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-463-617-9 fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2619566]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2006.
Madarasiné Szirmai Andrea
   A számvitel időszerű kérdései, 2006 : [a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez] / Madarasiné Szirmai Andrea, Sztanó Imre, Sztanó Imréné. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 253 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-664-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - számvitel - jogszabálygyűjtemény - tankönyv
657(439)(094)(078)
[AN 2618063]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2006.
   Magyarország holnap után - a hazai jövőkép aktualizálása / Hideg Éva [et al.]. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tanszék, 2005. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 22.)
ISBN 963-503-349-4 fűzött
Magyarország - gazdasági előrejelzés - ezredforduló
338.27(439)"200"
[AN 2614097]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2006.
   Makro egyensúly és gazdasági növekedés / kiad. a Central European Management Intelligence. - [Budapest] : CEMI, 2006. - 140 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
Fűzött
Magyarország - makrogazdaságtan - gazdasági növekedés - ezredforduló
330.5(439)"199/200" *** 330.35(439)"199/200"
[AN 2614814]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2006.
Németh Gabriella
   A társasházi törvény magyarázata : iratmintákkal / [... kész. Németh Gabriella, Patyi András]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 143 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-71-6 fűzött : 1155,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
társasház - lakásjog - törvény - útmutató
332.871.3(439)(094)(036)
[AN 2615626]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2006.
   A Páneurópa mozgalomtól az euróig / [... szerk. Lukács Eszter] ; [szerzők Csizmadia Szilárd et al.]. - Győr : Széchenyi I. Egy. GTTI, 2005. - 194 p. ; 21 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, ISSN 1589-2697 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európa - Magyarország - integráció - gazdaságtörténet - 20. század - ezredforduló
338.2(439)"198/199" *** 339.923(4)"192/200" *** 338(091)(4)"192/200"
[AN 2614314]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2006.
Poór József (1949-)
   HR mozgásban - nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben : [kézikönyv] / Poór József. - Budapest : MMPC, 2006. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-336.
ISBN 963-219-073-4 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2614018]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2006.
Prozessmanagement umsetzen (magyar)
   Folyamatmenedzsment a gyakorlatban : árbevétel-növelés és költségcsökkentés tartósan jó folyamatteljesítménnyel / [... szerzői Ralph Becker et al.] ; [ford. Czibulka Ágnes et al.] ; [közread. az] IFUA Horváth & Partners Management Consultants. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, cop. 2006. - 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 963-06-0099-4 kötött : 4950,- Ft
teljesítménymenedzsment
658.1.011.4 *** 658.1.012.122
[AN 2614497]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2006.
   Régiók és települések versenyképessége / szerk. Horváth Gyula ; [... szerzői Barta Györgyi et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2006. - 480 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 465-480.
ISBN 963-9052-57-4 kötött
Magyarország - regionális gazdaság - gazdasági verseny - gazdaságföldrajz - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 339.137.2(439)"200" *** 911.3(439)"200"
[AN 2615395]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2006.
Rönicke, Frank
Deutsche Motorräder, 1945-1960 (magyar)
   Német motorkerékpárok, 1945-1960 / Frank Rönicke ; [ford. Kováts Miklós]. - Budapest : Maróti, 2006. - 326 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 963-9005-71-1 kötött : 5500,- Ft
Németország - ipartörténet - motorkerékpár
338.45(430)"194/195" *** 629.118.6(430)"194/195"
[AN 2613877]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2006.
   The state of infrastructural development in Hungary, 1990-2002 / [by Éva Ehrlich et al.]. - Budapest : MEH : Nemz. Fejlesztési Hiv., 2006. - 201 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; ksz.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9284-97-1 fűzött
Magyarország - infrastruktúra - ezredforduló
338.49(439)"199/200"
[AN 2614101]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2006.
   Stratégiai emberi erőforrás menedzsment / Bakacsi Gyula [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 357 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-357. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8339-9 fűzött : 4672,- Ft
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 2617951]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2006.
   Tegyük sikeressé Magyarországot! : új távlatok hazánk előtt / [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - Budapest : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - támogatás - fejlesztés
339.96(4-62) *** 330.34(439)
[AN 2614114]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2006.
   Tegyük sikeressé Magyarországot! : új távlatok hazánk fejlődése előtt / [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - Budapest : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - támogatás - fejlesztés
339.96(4-62) *** 330.34(439)
[AN 2614117]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2006.
   Tények és tévhitek a társadalomtudományi kutatásban : Magyar Tudomány Ünnepe, 2005 / [szerzők Barta Györgyi et al.] ; [rend. a Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet]. - Győr : Universitas-Győr Kht., 2006. - 260 p. ; 20 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, ISSN 1589-2697 ; 10.)
A konferenciát Győrben 2005. novemberében tartották. - Borítócím: Tudomány Napja, 2005. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
társadalomtudomány - gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 316 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2615243]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7260 /2006.
   50 éves Országos Traumatológiai Intézet, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet : jubileumi évkönyv, 1956-2006 / [főszerk. Renner Antal] ; [szerk. Szentirmai Annamária, Kádas István]. - [Budapest] : OBSI, cop. 2006. - 271 p. : ill. részben színes ; 31 cm
Borítócím: Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Országos Traumatológiai Intézet : jubileumi évkönyv, 1956-2006
ISBN 963-229-645-1 kötött
Országos Traumatológiai Intézet (Budapest)
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (Budapest)
Budapest - kórház - traumatológia - történeti feldolgozás - intézeti évkönyv
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617
[AN 2613851]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2006.
Hegedűs Katalin (1946-)
   A hospice ellátás elmélete / Hegedűs Katalin. - [Budapest] : ETI, 2006. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-9661-01-5 fűzött
ápolás - házi gondozás - haldoklás - tankönyv
364.444.046.24(078) *** 616-036.88
[AN 2614706]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2006.
Hüse Lajos
   A semmi ágán : hátrányos helyzetű csoportok sérelmére elkövetett cselekmények kutatása / Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Fábián Gergely ; [közread. a] Periféria Egyesület. - Nyíregyháza : Periféria Egyes., 2006. - 81 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 963-229-136-0 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - hátrányos helyzetű - hajléktalan - bűnmegelőzés - ezredforduló
364.65-058.5(439.161)"200" *** 343.85(439) *** 364.252
[AN 2615416]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2006.
   Kolozsvári ispotály-számadások. - Budapest : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2006-. - 23 cm. - (Transsylvania emlékei, ISSN 1788-0394)
Kolozsvár - menedékhely - 17. század - történelmi forrás
364.444(439.21-2Kolozsvár)"16"(093) *** 338(091)(439.21-2Kolozsvár)"16"(093)
[AN 2615607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Szentlélek ispotály számadáskönyvei, 1601-1650 / a számadások szövegét közzéteszi Márton Tünde és Mihály Ágnes ; ... szerk., jegyzetekkel ell. és a mutatót kész. Flóra Ágnes ; a bevezetőt írta Rüsz-Fogarasi Enikő. - 2006. - 304 p.
ISBN 963-229-916-7 fűzött : 2200,- Ft
Kolozsvár - menedékhely - kórház - gazdálkodás - 17. század - történelmi forrás
338(091)(439.21-2Kolozsvár)"16"(093) *** 364.444(439.21-2Kolozsvár)"16"(093)
[AN 2615615] MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7264 /2006.
   35 éves a Studium Generale. - [Budapest] : [Studium Generale], 2005. - 28 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Studium Generale
Budapest - egyetem - gazdaság - felvételi vizsga - előkészítés - történeti feldolgozás
373.576(439-2Bp.)(091) *** 378.633(439-2Bp.)
[AN 2613928]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2006.
   A 35. tanév krónikája : Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Mezőtúr / [szerk. Nagyné Sallai Erzsébet]. - Mezőtúr : Keresk. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, [2006]. - 87 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 963-219-953-7 fűzött
Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Mezőtúr)
Mezőtúr - szakközépiskola - szakiskola - kereskedelem - iskolai évkönyv
373.6:658.6(439-2Mezőtúr)(058) *** 377.35(439-2Mezőtúr)(058)
[AN 2614864]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2006.
   Az 55 éves Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakközépiskola évkönyve : 2005-2006. tanév / szerk. Alföldyné Dobozi Eszter. - [Kecskemét] : [Kodály Isk.], [2006]. - 126 p., [14] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakközépiskola (Kecskemét)
Kecskemét - általános iskola - gimnázium - szakközépiskola - zeneművészet - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Kecskemét)(058) *** 373.54(439-2Kecskemét)(058) *** 373.6:78(439-2Kecskemét)(058)
[AN 2615316]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2006.
   Alma mater / [összeáll. Pap Zsolt] ; [szerzőink Dobó Andor et al.] ; [közread. a] Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága. - Budapest : SZÖBT, 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-057-7 fűzött : kvker forgalomba nem kerül
Budapest - diákélet - tanulmánygyűjtemény
371.8(439-2Bp.) *** 082
[AN 2614127]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2006.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-710-3 fűzött
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2620073]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2006.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 3. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 42-44., 49.
ISBN 963-464-715-4 fűzött
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2620066]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2006.
   Civil szervezetek és hallgatói öntevékenység a hazai felsőoktatásban / szerk. Kucseráné Gerstmayer Márta ; szerzők Honti Csaba [et al.] ; [közread. a] HÖOK a Hallgatókért Alapítvány. - [Budapest] : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2005. - 98 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-692-3 fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - felsőoktatás
378.37(439) *** 378(439) *** 334.012.46(439)
[AN 2615356]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2006.
Czigléné Farkas Katalin
   Kézikönyv a 4. osztályos Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához / Czigléné Farkas Katalin. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-732-4 fűzött
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2620078]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2006.
Devecsery László (1949-)
   Tanári kézikönyv : magyar irodalom 8. osztály / Devecsery László. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 32 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-714-6 fűzött
alapfokú oktatás - felső tagozat - irodalom - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.889.451.1(072)
[AN 2620062]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2006.
Duró Zsuzsa
   Tehetségfejlesztés a családban / Duró Zsuzsa. - Budapest : Codex Print, [2006]. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 963-9247-24-3 fűzött
tehetséggondozás - képességfejlesztés
376.545 *** 37.025 *** 159.928
[AN 2614123]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2006.
   Emlékkönyv Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézete ...]. - Veszprém ; Pápa : VE Ped. Kutint., 2006. - 193, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Orosz Sándor műveinek bibliográfiája: p. 179-193.
ISBN 963-9495-81-6 fűzött
pedagógia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
37 *** 012Orosz_S.
[AN 2615021]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2006.
Fonódiné Vidovics Katalin
   Kézikönyv a Nyitott szemmel 1. és 2. osztályos környezetismeret munkáltató tankönyvhöz / Fonódiné Vidovics Katalin, Pete Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 88 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-869-X fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2620061]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2006.
Gráberné Bősze Klára
   A Veres Pálné Gimnázium története / Gráberné Bősze Klára ; [közread. a] Veres Pálné Gimnázium. - Budapest : Veres P.-né Gimn., 2006-. - 24 cm
ISBN 963-229-592-7
Veres Pálné Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - neveléstörténet - névjegyzék
373.54(439-2Bp.):050.8
[AN 2615643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az Országos Nőképző Egyesület tanintézetei és a leánygimnázium, 1869/70 - 1947/48. - 2006. - 377 p., 9 t. : ill. - (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár, ISSN 1788-0572 ; 1.)
ISBN 963-229-593-5 fűzött
Budapest - gimnázium - neveléstörténet - 19. század - 20. század - névjegyzék
373.54(439-2Bp.):050.8
[AN 2615647] MARC

ANSEL
UTF-87277 /2006.
   A Hild József Építőipari Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 2006 / [szerk. Kiss Imre, Józsa Tamás, Sebők Tibor]. - Győr : Hild. J. Építőip. Szakközépisk., 2006. - 107 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 963-06-0093-5 kötött
Hild József Építőipari Szakközépiskola (Győr)
Győr - szakközépiskola - építőipar - iskolai évkönyv
373.6:69(439-2Győr)(058)
[AN 2614452]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2006.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a környezetismeret tanításához : 3. évfolyam / Horváth Miklós, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 88 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-731-6 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2620064]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2006.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv a 3-4. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 72 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 3-4. osztály számára
Fűzött (hibás ISBN 963-464-270-5)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.4:796(072)
[AN 2620067]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2006.
Huga Ibolya
   Kézikönyv a könyv- és könyvtárhasználat tanításához : 1-2. osztály / Huga Ibolya. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 16 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-719-7 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - könyvtárhasználat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.802(072)
[AN 2620081]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2006.
   A komlói gyógypedagógia fél évszázada, 1956-2006 / szerk. Fazekas Imre ; [írták Bors Zoltánné et al.] ; [kiad. a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona]. - Komló : BMÖ Óvodája, Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, 2006. - VI, 142 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-229-892-6 fűzött
Komló - gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - 20. század
376.4 *** 37.013.82(439-2Komló)"195/200"
[AN 2614763]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2006.
   A Leonardo program mint a szakmai tanár(tovább)képzés eszköze : a 2005. december 8-i Leonardo disszeminációs konferencia kiadványa = The Leonardo programme as a tool for the in-service training of VET teachers : documents of the Leonardo dissemination conference held on 8 December 2005 / [ed. Péter Tordai, Bianka Hajdu] ; [publ. by the Tempus Public Foundation, Leonardo National Agency]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2006. - 43, 45 p. ; 25 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86699-1-8 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - útmutató - konferenciakiadvány
371.14(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2614111]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2006.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 4. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 88 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-717-0 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2620076]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2006.
   Napközis ötlettár. - [Budapest] : Fazekas M. Főv. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 2005. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Fazekas módszertan, ISSN 1788-0459)
Fűzött
napközi otthon - tanári segédkönyv
37.018.54(072)
[AN 2614947]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2006.
Németh József (1938-)
   A Műegyetemtől a világhírig : képes egyetemtörténet = From the BME to world renown : history in pictures / írta és a képeket vál. ... Németh József ; [ford. Szűcs Andrea]. - Budapest : Műegy. K., 2005. - 226 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-420-812-6 kötött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest - egyetem - műszaki tudomány - tudós - történeti feldolgozás - életrajz
378.662(439-2Bp.)(091) *** 378.662(439-2Bp.)(092)
[AN 2615186]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2006.
Perjés István (1965-)
   Társadalompedagógia / Perjés István. - [Budapest] : Aula, 2005. - 196 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 185-196.
ISBN 963-9585-77-7 kötött
pedagógia
37.013.78
[AN 2613854]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2006.
Reszkető Péter (1948-)
   Főiskola Szarvason, 1970-2005 : 35 éves a főiskolai szintű agrár-szakképzés Szarvason / Reszkető Péter. - Szarvas : TSF MVKFK, 2006. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 13.)
Fűzött
Tessedik Sámuel Főiskola (Szarvas). Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar
Szarvas (Békés megye) - főiskola - mezőgazdaság
378.663(439-2Szarvas)
[AN 2614503]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2006.
   A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 10 éve : jubileumi évkönyv, 1996-2006 / [szerk. Almási Gergelyné et al.]. - Gyomaendrőd : Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Isk., 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd)
Gyomaendrőd - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Gyomaendrőd)(058)
[AN 2614502]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2006.
Szentirmainé Brecsok Mária
   Tanári kézikönyv a földrajztanításhoz : 7. évfolyam / Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 106 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-729-4 fűzött
alapfokú oktatás - felső tagozat - földrajz - tantárgy - tanári segédkönyv
372.891(072)
[AN 2620070]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2006.
   Tíz éves a Tempus Közalapítvány, 1996-2006 / [szerk. Győrpál Zsuzsanna, Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2006. - 47 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Tempus Közalapítvány
Európai Unió - Közép-Európa - felsőoktatás - közalapítvány
378(4-62) *** 378(4-11) *** 061.27(4-62)
[AN 2613925]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7291 /2006.
Kellermann-Rietl, Hilda
Window color - Tiere im Wald (magyar)
   Üvegfestés : állatok az erdőben / Hilda Kellermann-Rietl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-341-4 fűzött
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2615483]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2006.
Moras, Ingrid
Klangspiele mit window color & Draht (magyar)
   Szélcsengők üvegmatricából és drótból / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-342-2 fűzött
lakásművészet - díszítőművészet - dísztárgy - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 645.5 *** 747
[AN 2615486]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2006.
Vogelsang, Christel
Window color - Blumenfenster (magyar)
   Virágos ablakok üvegfestéssel / Christel Vogelsang ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-343-0 fűzött
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2615478]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2006.
Wright, Martin
Super sudoku (magyar)
   Mágneses szudoku : [több mint 200 rejtvénnyel - kezdő, haladó, mester, nagymester szinten] / Martin Wright és Mohammed Miah ; [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2006. - 48 p. : ill. ; 20x20 cm + mell.
Mágneses táblával és számokkal
ISBN 963-628-364-8 kötött : 2499,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2614398]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7295 /2006.
Archivum regni - regnum archivi (angol)
   Archivum regni - regnum archivi : the Hungarian National Archives / ed by. Géza Érszegi ; photographed by Károly Szelényi ; [with the assistance of Ágota É. Sin, ... Éva Nyulászi Straub ... and Miklós Sölch ...] ; [transl. by Brian McLean]. - Budapest : Hung. Pictures : Hung. Nat. Archives, 2006. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 963-9439-44-4 kötött
Magyar Országos Levéltár (Budapest)
Budapest - levéltár - építészet
727.8(439-2Bp.)
[AN 2615761]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2006.
The art of watercolor (magyar)
   Vízfestmény lépésről lépésre / [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 144 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
Írta Powell, William F. et al.
ISBN 963-628-204-8 kötött : 2999,- Ft
vízfestés - művészet technikája
75.021.322
[AN 2614968]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2006.
   Coolhunters : fiatalok média és piac között : youth cultures between media and the market : [2006. március 23 - május 28.] / [szerk. ... Nagy Edina] ; [rend., közread. a Műcsarnok.]. - Budapest : Műcsarnok, 2006. - [90] p. : ill., színes ; 13x21 cm
Fűzött
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2615258]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2006.
Dávid Katalin (1923-)
   A római Santa Maria Maggiore 5. századi újszövetségi mozaikjainak ikonográfiája az Efezusi Zsinat tükrében : székfoglaló 2004. február 20. / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 34 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 10.)
Bibliogr.: p. 32. és a jegyzetekben
Fűzött
Róma - templom - ikonográfia - 5. század - mozaik - keresztény művészet
726.54(45-2Roma)"04" *** 246.5 *** 738.5(45-2Roma)"04" *** 73/76.046.3
[AN 2615701]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2006.
Dég (angol)
   Dég : Festetics house and park / [ed. by Gábor Alföldy, Terézia Bardi]. - [Budapest] : MÁG, 2006. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (MÁG heritage guides, ISSN 1787-9701)
ISBN 963-87099-2-8 fűzött
Dég - park - kastély - útmutató
728.82(439-2Dég)(036) *** 712.3/.7(439-2Dég)
[AN 2615602]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2006.
   Dég : Festetics-kastély és park / [szerk. Alföldy Gábor, Bardi Terézia]. - [Budapest] : Műemlékek Áll. Gondnoksága, [2006]. - 24 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 18 cm. - (MÁG műemlék-kalauzok, ISSN 1788-0351)
ISBN 963-87099-0-1 * fűzött (hibás ISBN 963-870099-0-1)
Dég - kastély - park
728.82(439-2Dég) *** 712.3/.7(439-2Dég)
[AN 2614370]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2006.
Dercsényi Balázs (1940-2003)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - 5. kiad. - Budapest : Officina '96, 2006. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9464-96-1 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2620056]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2006.
   DLA 2005 : Guttman, Korodi, Nyári, Varga / [kiad. ... a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola]. - Pécs : PTE Műv. Kar Képzőműv. Mesterisk., 2005. - [48] p. : ill., színes ; 21x22 cm
A 2005. dec. 9. és 2006. jan. 14. között Pécsett, a Hattyúház Kiállítóteremben rendezett mestermunka kiállítás katalógusa
ISBN 963-642-066-1 fűzött
Guttman Barbara (1974-)
Korodi János (1971-)
Nyári Zsolt (1969-)
Varga Rita (1973-)
Magyarország - Pécs - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - egyetem - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs) *** 378.67(439-2Pécs)
[AN 2615313]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2006.
   Európa Szoborpark I : Vetési Albert Gimnázium = European Sculpture Park I. = European Sculpture Park II. ; Európa Szoborpark II : Kittenberger Kálmán Vadaspark / kurátor Ézsiás István ; [kiad. Művészeti Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Műv. Műhely Alapítvány, 2006. - 47, 42, [6] p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-229-857-8 fűzött
Veszprém - szobrászat - 20. század - múzeum
73(100)"19"(092) *** 069(439-2Veszprém)
[AN 2614892]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2006.
Hardy, William
A guide to Art Nouveau style (magyar)
   Art Nouveau, szecesszió, Jugendstil / William Hardy ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Gabo, [2005], cop. 1997. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7318-50-X kötött
szecesszió
7.035.93
[AN 2615050]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2006.
   Időn túl : a festészet vállalt hagyománya : [Szombathelyi Képtár ... 2006. március 16 - április 29.] / [... szerk. László Dániel, Muladi Brigitta] ; [... rend. Szepes Hédi]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, cop. 2006. - 124 p. : ill., színes ; 28 cm
A tanulmányok angol nyelven is
ISBN 963-8368-59-4 fűzött
Sensaria Egyesület
Magyarország - festészet - ezredforduló - művészcsoport - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.2(439)Sensaria_Egyesület *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2614132]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2006.
Kalmár Ágnes
   Antoni Rozi és Nádas László ipari formatervező művészek / Kalmár Ágnes, Trencsényiné Tóth Edina, Virág-Nagyné Laczai Erzsébet. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, 2006. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményei, ISSN 1589-2891 ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7216-92-8 fűzött
Antoni Rozália (1939-)
Nádas László (1936-)
Magyarország - iparművész - formatervezés - 20. század - 21. század - játék - múzeumi kiadvány
745(439)(092)Antoni_R. *** 745(439)(092)Nádas_L. *** 658.512.23 *** 688.72 *** 069(439-2Kecskemét)
[AN 2614125]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2006.
Kovács Antal Kalliszt (1923-)
   A Sümegi Ferences Rendház és kegytemplom története / Kovács Kalliszt ; [kiad. a Sümegi Ferences Rendház]. - Sümeg : Sümegi Ferences Rendház, 2005. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-453-X fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Sümegi Rendház
Sümeg - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Sümeg)(091) *** 271.3(439-2Sümeg)
[AN 2615011]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2006.
Kürti Katalin, Sz (1940-)
   Munkácsy Mihály élete és kultusza = La vie et le culte de Mihály Munkácsy = The life and cult of Mihály Munkácsy / Sz. Kürti Katalin ; [kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - 2. kiad. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2006, cop. 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 25-26. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-7219-59-5 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2620034]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2006.
Majtényi György
   Erzsébet-kilátó / Majtényi György, Szatucsek Zoltán ; [a Felújítás c. fejezetet Balázs Attila írta]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Tarsoly K., 2005. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
ISBN 963-9570-19-2 fűzött
Budapest. 12. kerület - kilátó
725.944(439-2Bp.)(036) *** 908.439-2Bp.XII.
[AN 2614653]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2006.
Moizer Zsuzsa (1979-)
   Fénylő szív : Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros, ... 2005. május 6-27. / Moizer Zsuzsa ; a kiállítást rend. Petrányi Zsolt ; [kiad. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, cop. 2005. - 24 p. : ill., színes ; 15 cm
Borítócím: Moizer. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-86859-2-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75(439)(092)Moizer_Zs. *** 75.021.322 *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2615312]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2006.
   Művészeti kislexikon / szerk. Végh János ; [... írták Balla Gabriella et al.]. - Budapest : Corvina, 2006. - 238, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5534-9 kötött : 4400,- Ft
művészet - szaklexikon
7:030
[AN 2614862]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2006.
Nagy Endre
   Őrségi népi műemlékegyüttes a szalafői Pityerszeren / [szöveg Nagy Endre] ; [fotó Boda László, Nagy Endre]. - Szombathely : B.K.L. K., 2006. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
ISBN 963-7334-13-0 fűzött
Őrség - Szalafő - magyar néprajz - népi építészet - falumúzeum - útmutató
069(439-2Szalafő)(036) *** 72.031.4(439Őrség)(036) *** 39(=945.11)(439Őrség)
[AN 2614683]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2006.
Orbán Róbert
   Történelmi épületek a történelmi Őrségben és a szomszédos településeken / [szöveg Orbán Róbert] ; [fotó Boda László, Németh József, Orbán Róbert]. - Szombathely : B.K.L. K., 2006. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
ISBN 963-7334-14-9 fűzött
Őrség - építészet - útmutató
72(439Őrség)(036)
[AN 2614693]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások a barokk festészet világában / Christine Nordmann. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kalandozások a barokk titokzatos világában (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86976-7-9 kötött
barokk - művészettörténet - festészet
75(100)"15/17" *** 73/76.034.7
[AN 2615275]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások a reneszánsz festészet világában / Christine Nordmann. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kalandozások a reneszánsz titokzatos világában (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86976-8-7 kötött
művészettörténet - reneszánsz - festészet
7.034(100) *** 75(100)"14/15"
[AN 2615277]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2006.
Takács Erika
   Kalandozások Európa kincseinek titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Fix Kvk., 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86843-4-8 kötött
Európa - építészet - képzőművészet - régészet
72(4) *** 73/76(4) *** 904(4)
[AN 2615215]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2006.
Takács Erika
   Régiségek képes enciklopédiája / Dorothy Millson. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86743-7-7 kötött
iparművészet - művelődéstörténet
745 *** 930.85(100)
[AN 2615034]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2006.
Trogmayer Ottó (1934-)
   Hétezer éves kerámiaművészet : "Az újkőkor és a rézkor művészete" című hódmezővásárhelyi állandó régészeti kiállítás (1970-2003) tárgyainak katalógusa = Seven thousand years old ceramic art : catalogue of the permanent archaeological exhibition "Art of the Neolithic and the Copper Age" in Hódmezővásárhely, 1970-2003 / Trogmayer Ottó, Koncz Margit, Paluch Tibor ; [... ford. Seleanu Magdaléna]. - Hódmezővásárhely : [Tornyai J. Múz.] ; [Szeged] : Móra Múz., 2005. - 120 p. : ill. ; 29 cm. - (Múzeumi műhely, ISSN 1588-3027 ; 4.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 963-7217-85-1 kötött
Magyarország - kerámiaművészet - régészet - kőkorszak - rézkorszak - lelet - múzeumi katalógus
738(439) *** 903(439) *** 069(439-2Hódmezővásárhely)(083.8)
[AN 2614034]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7319 /2006.
Bixley, Donovan
Faithfully, Mozart (magyar)
   Őszinte híve, Mozart : Wolfgang Amadeus Mozart elképzelt levelei / Donovan Bixley ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2005. - 121, [8] p. : ill., színes ; 27x31 cm + CD
ISBN 963-628-239-0 kötött : 4999,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - illusztráció
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 76(931)(092)Bixley,_D. *** 76.056
[AN 2614649]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2006.
Kesztler Lőrinc (1892-1978)
   Összhangzattan : a klasszikus zene összhangrendjének elmélete / írta Kesztler Lőrinc. - Budapest : EMB, [2005]. - 342 p. : ill., kotta ; 24 cm
Az 1952-ben Budapesten, az Editio Musica által kiadott mű reprintje
Fűzött
ISMN M 080-01184-3
összhangzattan - hasonmás kiadás
781.4 *** 094/099.07
[AN 2614846]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7321 /2006.
Bagó Bertalan (1962-)
   Vadászat angolokra : irodalmi forgatókönyv / Bagó Bertalan és Schmidt László ötletéből írta Csaplár Vilmos ; [rend. Bagó Bertalan] ; [közread. a VidArt Stúdió]. - Budapest : VidArt Stúdió, [2006]. - [4], 77 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Bagó_B. *** 894.511-293.7
[AN 2614806]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2006.
Howard, Ron
The Da Vinci code illustrated screenplay (magyar)
   A Da Vinci-kód : illusztrált forgatókönyv : a film kulisszatitkai / Akiva Goldsman ; előszó Dan Brown, Ron Howard és Brian Grazer ; utószó John Calley. - Budapest : Gabo ; New York [N.Y.] : Broadway Books, cop. 2006. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
Rend. Howard, Ron. - Ford. Bori Erzsébet
ISBN 963-9635-41-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(73)(092)Goldsman,_A *** 820-293.7(73)=945.11
[AN 2615432]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2006.
Irvin, John
   A hold és a csillagok : játékfilm forgatókönyv = The moon and the stars / [közread. a] Focus Film Filmgyártó és Forgalmazó Kft. - Budapest : Focus Film, 2005. - 95 fol. ; 30 cm
Rend. Irvin, John. - Spirál fűzéssel. - Csak magyar nyelven
Fűzött
angol irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(410)(092)Irvin,_J. *** 820-293.7=945.11
[AN 2614777]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2006.
Lambertini, Lamberto
Fuoco su di me (magyar)
   A szívemre célozzatok : forgatókönyv = Fuoco su di me / írta Lamberto Lambertini ; [közread. a] Focus Film Filmgyártó és Forgalmazó Kft. - Budapest : Focus Film, [2006]. - 80 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Csak magyar nyelven
Fűzött
olasz irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(45)(092)Lambertini,_L. *** 850-293.7=945.11
[AN 2614778]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2006.
   Mediawave '2005 : fényírók fesztiválja - another connection : Nemzetközi Művészeti Fesztivál, április 22 - május 1., Fesztivál Centrum Győr : [film, foto] ; Mediawave '2005 : fényírók fesztiválja - another connection : Nemzetközi Művészeti Fesztivál, április 22 - május 1., Fesztivál Centrum Győr : [music, dance, theater, exhibiton] / [rend.] kiad. a Mediawave Nemzeti [!Nemzetközi] Vizuális Művészeti Alapítvány. - [Győr] : Mediawave Nk. Vizuális Műv. Alapítvány, [2006]. - 89, 21 p. : ill. ; 30 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
filmművészet - fesztivál
791.43(100) *** 061.7(439-2Győr)
[AN 2614615]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2006.
Negrin, Alberto
Gino Bartali - l'intramontabile (magyar)
   "Gino Bartali - az acélember" : forgatókönyv / írta Giancarlo Governi [et al.] ; [közread. a] Focus Film Filmgyártó és Forgalmazó Kft. - Budapest : Focus Film, [2006]. - 2 db ; 30 cm
Rend. Negrin, Alberto. - Spirál fűzéssel
Fűzött
olasz irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(45)(092)Negrin,_A. *** 850-293.7=945.11
[AN 2615515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 128 fol.
olasz irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(45)(092)Negrin,_A. *** 850-293.7=945.11
[AN 2615517] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 114 fol.
olasz irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(45)(092)Negrin,_A. *** 850-293.7=945.11
[AN 2615519] MARC

ANSEL
UTF-87327 /2006.
Pavis, Patrice
   Színházi szótár / Patrice Pavis ; [ford. Gulyás Adrienn et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2005. - 552 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 501-532.
ISBN 963-7343-74-1 fűzött : 3800,- Ft
színházművészet - szaklexikon
792:030
[AN 2613788]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2006.
Sombogaart, Ben
Kruistocht in spijkerbroek (magyar)
   "Keresztes hadjárat farmerban" : forgatókönyv : moziváltozat / [közread. a] Focus Film Filmgyártó és Forgalmazó Kft. - Budapest : Focus Film, [2006]. - 110 fol. ; 30 cm
Rend. Sombogaart, Ben. - Spirál fűzéssel. - Csak magyar nyelven
Fűzött
holland irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(492)(092)Sombogaart,_B. *** 839.3-293.7=945.11
[AN 2614775]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2006.
Vecsernyés János
   Emelet : technikai forgatókönyv, 23. változat / Kertész Imre kisregénye alapján írta Radnai Annamária, Háy János és Vecsernyés János ; [közread. a] Szupermodern Stúdió Kft. - [Budapest] : Szupermodern Stúdió Kft., [2006]. - 96 fol. ; 30 cm
Rend. Vecsernyés János. - Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század - magyar irodalom - technikai forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Vecsernyés_J. *** 894.511-293.7
[AN 2614774]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7330 /2006.
Angelini, Maria Teresa
   Gyakorlati olasz nyelvtan / Maria Teresa Angelini, Móritz György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1987. - 356 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3820-4 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 2614971]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2006.
Angelini, Maria Teresa
   Olasz igei vonzatok = Reggenze dei verbi italiani / Angelini M. Teresa, Fábián Zsuzsanna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 963-18-8381-7 fűzött
olasz nyelv - ige - vonzatszótár - egyetemi tankönyv
805.0-561.834(075.8)=945.11
[AN 2614766]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2006.
   Angol írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. és a feleletválasztós tesztek írója Dezsényi István]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2006. - 124 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 963-05-8333-X fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2614380]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2006.
Budai László (1934-)
   Kevés szóval angolul / Budai László ; [az illusztrációkat Tényi Katalin kész.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1994. - 255 p. : ill. ; 20 cm + hangk.
ISBN 963-19-5398-X fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2617762]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2006.
Csiffáry Tamás
   Magyar német útiszótár ; Német - magyar útiszótár / Csiffáry Tamás, Török Szabolcs. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2005. - 110, [2], 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-76-2 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2615424]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2006.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2006. - 578 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 576.
ISBN 963-219-937-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2613901]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2006.
Dömők Szilvia
   Hören : halláskészség-fejlesztő gyakorlókönyv / Dömők Szilvia ; [rajz. Megyeri Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (Wie geht das?, ISSN 1785-752X)
ISBN 963-19-5387-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2620043]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2006.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol nyelvtan / Faluba Kálmán, Horányi Mátyás. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-19-5503-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2619973]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2006.
Ferenczi Attila (1962-)
   Latin nyelvkönyv / Ferenczi Attila, Monostori Martina. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-5108-1 fűzött
latin nyelv - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11
[AN 2618068]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2006.
Fülei-Szántó Endre (1924-1995)
   Német társalgás / Fülei-Szántó Endre, Meláth Ferenc. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 173 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3819-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 2614826]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2006.
Katona Lucia
   Gyakorlókönyv az angol szóbeli nyelvvizsgához : közép- és felsőfok / Katona Lucia. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2003. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-ROM. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2317-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2615024]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2006.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8117-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2617835]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2006.
   Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások / Bolla Kálmán szerk. - Budapest : ÚMK : ZSKF, 2005-. - 24 cm. - (Művelődés és kultúra, ISSN 1787-1905 ; 1.)
ISBN 963-9609-00-5
Magyarország - nyelvész - memoár - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)(0:82-94) *** 012
[AN 2573054]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 691 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9559-27-X fűzött
Magyarország - nyelvész - memoár - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)(0:82-94) *** 012
[AN 2614375] MARC

ANSEL
UTF-87343 /2006.
Papp Katalin, G.
   Győr utcanevei / G. Papp Katalin. - Győr : Hazánk, 2006. - 219, [15] p. : ill. ; 23 cm + térk.
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-7586-93-8 fűzött
Győr - utcanév - magyar nyelv - helyismeret
809.451.1-311.154(439-2Győr) *** 908.439-2Győr
[AN 2614408]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2006.
Pavlenko, Aleksander
   Angol - magyar 50 társalgási téma kezdőknek : speciális gyakorlatokkal / [szerző Pavlenko Alexander] ; [tananyagot kész. Antipina Szvetlana] ; [ford. Szücs Gina, Lengyel Tibor]. - Budapest : Malex : Timp, [2006]-. - 21 cm. - (Folyamatos beszédképzés)
angol nyelv - társalgás - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2616001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2006. - 209 p.
ISBN 963-87024-0-0 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - társalgás - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2616011] MARC

ANSEL
UTF-87345 /2006.
Pavlenko, Aleksander
   Angol - magyar párbeszédek kezdőknek : speciális gyakorlatokkal / [szerző Pavlenko Alexander] ; [tananyagot kész. Pavlenko Jelena, Antipina Szvetlana] ; [ford. Szücs Gina, Lengyel Tibor]. - [Budapest] : Malex : Timp, [2006]-. - 21 cm. - (Folyamatos beszédképzés)
angol nyelv - társalgás - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2616013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2006. - 193 p.
ISBN 963-87024-2-7 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - társalgás - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2616021] MARC

ANSEL
UTF-87346 /2006.
Pavlenko, Aleksander
   Angol társalgási tesztek kezdőknek : speciális gyakorlatokkal / [szerző Pavlenko Alexander]. - Budapest : Malex : Timp, [2006]-. - 21 cm. - (Folyamatos beszédképzés)
angol nyelv - társalgás - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2616023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2006. - 159 p.
ISBN 963-87024-4-3 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - társalgás - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2616025] MARC

ANSEL
UTF-87347 /2006.
Rousseau, Pascale
Pons grosser Anfängerkurs, Französish (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2006. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9641-01-4 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2613763]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2006.
Szendrő Borbála
   A British and American English - Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol - magyar képes tanuló-szótár / Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 14. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., [2006]. - 267, [41] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Én [szeretem] a szavakat = I [love] words,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár. - Bibliogr.: p. [307-308].
ISBN 963-8373-33-4 fűzött : 2450,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2619982]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2006.
Takács Erika
   Képes angol szótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9497-77-0 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 2615297]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2006.
Takács Erika
   Magyar - angol útiszótár ; Angol - magyar útiszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2005. - 111, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-75-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2615420]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2006.
Tomory Zsuzsa
   A hét vezér nevének kapcsolatai : a Szem család turul ága / Tomory Zsuzsanna. - Budapest : Heraldika, cop. 2005. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63.
Fűzött (hibás ISBN 963-6204-36-6)
magyar nyelv - személynév - magyar őstörténet
809.451.1-313(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2605284]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2006.
Török Szabolcs
   Képes német szótár / Török Szabolcs. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9497-78-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 2615295]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2006.
Tóth Zsigmond
   Divine antiquities : az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények / Tóth Zsigmond ; összeáll. Bajusz Gyula. - Budapest : Heraldika, cop. 2005. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9204-39-0 fűzött
Nagyszentmiklós - nyelvészet - magyar nyelv - etruszk nyelv - régészet - ötvösség - avarok területe - magyarságkutatás - lelet
809.451.1(089.3) *** 809.199.4(089.3) *** 904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(369.2) *** 930.8(=945.11)
[AN 2605280]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2006.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István ; [főmtárs. Rátz Ottó]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - holland szótár (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-05-6500-5)
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2618048]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7355 /2006.
Bécsy Tamás (1928-)
   A cselekvés lehetősége : a drámai akció története Shakespeare-től a 19. század végéig / Bécsy Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 429 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Theatrology, ISSN 1418-1282)
Bibliogr.: p. 429-[430]. és a jegyzetekben
ISBN 963-7296-66-2 fűzött : 3480,- Ft
drámaelmélet - világirodalom
82.01-2
[AN 2614547]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2006.
Goldmann Márta
   James Joyce kritikai fogadtatása Magyarországon / Goldmann Márta. - Budapest : Akad. K., 2005. - 226 p. ; 19 cm. - (Modern filológiai füzetek, ISSN 0076-9967 ; 59.)
Bibliogr.: p. 201-[227].
ISBN 963-05-8319-4 fűzött : 3450,- Ft
Joyce, James (1882-1941)
Írország - író - 20. század - magyar irodalom - irodalmi kölcsönhatás
820(092)Joyce,_J. *** 894.511.091"19"
[AN 2615235]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2006.
Häntzschel, Hiltrud
Brechts Frauen (magyar)
   Brecht asszonyai / Hiltrud Häntzschel ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2006. - 416, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 368-374.
ISBN 963-07-7715-0 kötött : 2600,- Ft
Brecht, Bertolt (1898-1956)
Németország - író - 20. század - nő
830(092)Brecht,_B. *** 316.37-055.2
[AN 2614852]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2006.
Jens, Inge
Frau Thomas Mann (magyar)
   Frau Thomas Mann : Katharina Pringsheim élete / Inge és Walter Jens ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Európa, 2006. - 452, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 421-432.
ISBN 963-07-7993-5 kötött : 2600,- Ft
Mann, Katia
Mann, Thomas (1875-1955)
Németország - író - századforduló - 20. század - életrajz
830(092)Mann,_Katia *** 830(092)Mann,_Th.
[AN 2613880]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2006.
Kardos Gy. József (1940-)
   A 12 Nagy Könyv / írta és szerk. Kardos Gy. József ; [kiad. a Fejér György Városi Könyvtár ...]. - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2006. - 128 p. ; 24 cm
Borítócím: Top 12. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9639-05-2)
világirodalom - magyar irodalom - televízió-műsor - műelemzés
82(091) *** 894.511(091) *** 791.9.097
[AN 2614840]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2006.
Klaudy Kinga (1945-)
   Bevezetés a fordítás elméletébe / Klaudy Kinga. - Utánny. - [Budapest] : Scholastica, 2006. - 208 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 173-204.
ISBN 963-85912-6-9 fűzött
műfordítás
82.03
[AN 2614507]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2006.
Majorossy Imre Gábor
   "Amors es bona volontatz" : chapitres de la mystique de la poésie des troubadours / Imre Gábor Majorossy. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 236 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [47.])
Bibliogr.: p. 229-233.
ISBN 963-05-8321-6 fűzött
trubadúr-költészet - provanszál irodalom története - középkor
849.0(091)-1"10/13"
[AN 2614656]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2006.
Szegedy-Maszák Mihály (1943-)
   Az értelmezés történetisége / Szegedy-Maszák Mihály. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 93 p. ; 23 cm. - (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 1.). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 85-90.
ISBN 963-9498-61-0 fűzött : 1500,- Ft
hermeneutika - művészetesztétika - zeneesztétika - festészet
82.07 *** 75.01 *** 78.01
[AN 2614926]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7363 /2006.
Bíró Béla (1947-)
   A Tragédia paradoxona / Bíró Béla. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány ; Kolozsvár : Polis Kvk., 2006. - 247 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 214-229. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 963-9363-45-6 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 973-8341-72-X)
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Madách_I.
[AN 2615448]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2006.
   Búcsúszavak : magyar írók, költők és színészek búcsúzó és búcsúztató szavai, írásai / vál., szerk. és jegyzetekkel ell. Csiffáry Gabriella. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 361, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9633-08-9 kötött : 2870,- Ft
Magyarország - író - színész - magyar irodalom - antológia - memoár
894.511(092)(0:82-94) *** 792.028(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-822
[AN 2615007]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2006.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Mesterek kortárs szemmel / Páskándi Géza ; [szerk. Gáspár György]. - Pomáz : Kráter, 2005. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 963-7329-27-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 2614760]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2006.
Pataki László, T. (1934-)
   Kit szerettél, Ádám? : írások a Madách családról / T. Pataki László. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 159 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 49.)
ISBN 963-9386-41-3 fűzött
Madách család
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - családtörténet - 19. század
894.511(092)Madách_I. *** 929.52(439)Madách
[AN 2614149]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7367 /2006.
Almodóvar, Pedro
Patty Diphusa (magyar)
   Patty Diphusa / Pedro Almodóvar ; [ford. Mester Yvonne]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 217, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-08-7 fűzött : 2290,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2614228]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2006.
Amat, Núria
Reina de América (magyar)
   A kokainkirálynő / Nuria Amat ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Leányfalu : Patak Kv., 2006. - 167 p. ; 22 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 963-229-388-6 fűzött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2613541]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2006.
Atkins, Dawn
Wilde for you (magyar)
   Bagoly mondja.. / Dawn Atkins ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 199.)
ISBN 963-537-515-8 fűzött : 399,- Ft, 81,5 SKK : 175 CSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2613716]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2006.
Atxaga, Bernando
Gizona bere bakardadean (magyar)
   A magányos ember / Bernardo Atxaga ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2006. - 298 p. ; 22 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 963-229-387-8 fűzött
baszk irodalom - bűnügyi regény
891.69-312.4=945.11
[AN 2613544]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2006.
Baricco, Alessandro
City (magyar)
   City / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 963-227-017-7 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2614835]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2006.
Bernhard, Thomas (1931-1989)
Frost (magyar)
   Fagy / Thomas Bernhard ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 434 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-26-8 kötött : 3300,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2617633]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2006.
Blake, Jennifer
Challenge to honor (magyar)
   Becsület / Jennifer Blake ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 963-679-446-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615472]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2006.
Blake, Jennifer
Louisiana dawn (magyar)
   Az árva / Jennifer Blake ; [ford. Bartha Réka]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 382 p. ; 20 cm
Megj. "Simogató hajnal" címmel is
ISBN 963-679-445-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615468]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2006.
Blake, Jennifer
Silver-tongued devil (magyar)
   Kísértő / Jennifer Blake ; [ford. Palkó Ágnes]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 333 p. ; 20 cm
Megj. "Démoni szenvedély" címmel is
ISBN 963-679-444-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615475]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2006.
Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
Il decamerone (magyar) (vál.)
   Dekameron : válogatott novellák / Boccaccio ; [ford. Révay József] ; [vál., az utószót és a jegyzeteket írta Madarász Imre]. - Budapest : Európa, 2006. - 172 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8060-7 fűzött : 700,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2618145]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2006.
Brezina, Thomas
Hexen auf der Schulbank (magyar)
   Boszik az iskolapadban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-223-4)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2617838]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2006.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2618200]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Takarítani szigorúan tilos!. - 2006. - 159 p. : ill.
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-176-9)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2618202] MARC

ANSEL
UTF-87379 /2006.
Brezina, Thomas
Ein Hund muss her! (magyar)
   Boszorkányok kutyaszorítóban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 178 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-237-4 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2617845]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2006.
Brezina, Thomas
Lehrer verhexen? Kein Problem! (magyar)
   Elvarázsolni a tanár urat? - Nem gond! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-277-3)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2617862]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2006.
Brezina, Thomas
Unsere total normal verrückte Familie (magyar)
   Micsoda lökött família! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-174-2)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2618194]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2006.
Brezina, Thomas
Der verflixte Liebeszauber (magyar)
   Az a boszorkányos szerelem! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-255-2)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2617846]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2006.
Brückner, Julia
Das Geheimnis des siebten Zimmers (magyar)
   A hetedik szoba / Julia Brückner ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2006. - 144 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-348-6 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2614393]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2006.
Burroughs, William S. (1914-1997)
Cities of the red night (magyar)
   A vörös éjszaka városai / William Burroughs ; [ford. Tornai Szabolcs]. - 2. átd. kiad. - Páty : Katalizátor, 2006. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 963-86762-4-8 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2619965]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2006.
Coleman, Loren L.
Threads of ambition (magyar)
   A becsvágy hálójában / Loren L. Coleman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2006. - 264 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567). (Kapellán megoldás ; 1.)
ISBN 963-8428-28-7 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2614989]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2006.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol : az Isteni színjáték első része / Dante Alighieri ; [ford. Babits Mihály] ; [az utószót és a jegyzeteket Madarász Imre írta]. - Budapest : Európa, 2006. - 212, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8063-1 fűzött : 750,- Ft
olasz irodalom - eposz
850-131=945.11
[AN 2618127]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2006.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe : regény / Daniel Defoe ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1996. - 337 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Robinson Crusoe ; The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, mariner
ISBN 963-07-8064-X fűzött : 850,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2618157]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2006.
Diamant, Anita
The last days of Dogtown (magyar)
   Szajhák és boszorkányok avagy Kutyafalva végnapjai / Anita Diamant ; [ford. Lakatos Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 247 p. ; 22 cm
ISBN 963-9615-26-9 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2614855]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2006.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Sherlock Holmes és a sussexi vámpír : a mesterdetektív rejtélyes esetei / Sir Arthur Conan Doyle ; [... vál. és ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, cop. 2006. - 327 p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
ISBN 963-7080-26-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2613706]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2006.
Driscoll, Laura
Vidia and the fairy crown (magyar)
   Vidia és a tündérkorona / írta Laura Driscoll ; ill. Judith Holmes Clarke ... ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - [8], 112 p. : ill., színes ; 20 cm
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-628-371-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2614581]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2006.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Napoléon Bonaparte (magyar)
   Napoleon élete / Alexandre Dumas ; [ford. Bölöni György]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 249, [2] p. ; 19 cm. - (Regényes történelem, ISSN 1788-053X)
ISBN 963-9578-85-1 kötött : 2590,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - francia irodalom - uralkodó - 18. század - 19. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 944(092)Napóleon,_I.
[AN 2614964]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2006.
Eliassen, Ruben
Ibenholtpyramiden (magyar)
   Az ében gúla / Ruben Eliassen ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 159 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-349-4 fűzött : 1249,- Ft
norvég irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.6-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2614984]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2006.
Ferdinandy György (1935-)
Chica, Claudine, Cali, trois filles dans le monde (magyar) (részlet)
   Chica : trópusi lány / Ferdinandy György. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 82 p. : ill., részben színes ; 15x17 cm
ISBN 963-9596-13-2 fűzött : 1700,- Ft
Puerto Rico - francia irodalom - szociográfia - nők a társadalomban - regény - szociofotó
840-31=945.11 *** 308-055.2(729.5)(0:82-31) *** 77.044
[AN 2613905]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2006.
Gaarder, Jostein
Sirkusdirektørens datter (magyar)
   A történetárus / Jostein Gaarder ; [ford. Bán Anikó]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 208 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-272-3 kötött : 2490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2614383]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2006.
Gehm, Franziska
Die wilde Lilly (magyar)
   Lili, a vadóc / Franziska Gehm ; [ford. Zsidányi Lilla] ; [... ill. Iris Hardt]. - Budapest : Egmont, 2006-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2615331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Mi a szösz van a szöszikkel?. - 2006. - 145 p.
ISBN 963-628-326-5 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2615335] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Színpadra, szöszik!. - 2006. - 136 p.
ISBN 963-628-327-3 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2615337] MARC

ANSEL
UTF-87396 /2006.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; [ford., ... és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-18-7 kötött : 2600,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2617661]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2006.
Holt, Victoria
Light on Lucrezia (magyar)
   Találkozás Lucreziával / Victoria Holt ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-306-9 fűzött : 1500,- Ft
Borgia, Lucrezia
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2613516]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2006.
Hornby, Nick
A long way down (magyar)
   Hosszú út lefelé / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006. - 395 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8004-6 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2614836]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2006.
Kava, Alex
One false move (magyar)
   Egy rossz mozdulat / Alex Kava ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 336 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-599-9 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2615516]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2006.
Kesey, Ken (1935-)
One flew over the cuckoo's nest (magyar)
   Száll a kakukk fészkére / Ken Kesey ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2006. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8084-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2620115]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2006.
Kim, Elizabeth
Ten thousand sorrows (magyar)
   Tízezer könnycsepp : egy távol-keleti nő emlékiratai / Elizabeth Kim ; [ford. Nagy Imre]. - 3. kiad. - Budapest : Trivium, cop. 2006. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-91-5 kötött
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2619520]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2006.
Kristof, Agota (1935-)
   Trilógia / Agota Kristof ; [ford. Bognár Róbert és Takács M. József]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 465 p. ; 21 cm
Tart.: A nagy füzet ; A bizonyíték ; A harmadik hazugság. - Egys. cím: La grand cahier ; La preuve ; Le troisième mensonge
ISBN 963-9578-95-9 kötött : 2690,- Ft
svájci irodalom - francia irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 2617795]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2006.
Le Gloahec, Françoise
Une année à la ferme (magyar)
   Évszakok a tanyán / írta Françoise Le Gloahec ; ill. Carlos Busquets ; [ford. Vida Enikő]. - Budapest : Egmont, 2005. - 116 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-628-260-9 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2614612]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2006.
Ludlum, Robert
The Bourne ultimatum (magyar)
   Bourne ultimátum / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 597 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "Ultimátum" és "A fantom ultimátuma" címmel is
ISBN 963-635-303-4 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2613522]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2006.
Manicka, Rani
The rice mother (magyar)
   A kígyó szíve / Rani Manicka ; [ford. Gazdag Diana]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 590 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-54-6 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2615463]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2006.
McDonald, Megan
Judy Moody gets famous (magyar)
   Durrbele Dorka híres lesz / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2006. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 2.)
ISBN 963-628-083-5 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2617957]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2006.
   A muravidéki és rábavidéki kortárs szlovén irodalom antológiája / Zágorec-Csuka Judit fordításában ; [... szerk. ... Székely András Bertalan] ; [közread. a] Magyar - Szlovén Baráti Társaság. - Budapest ; Szentgotthárd : M. - Szlovén Baráti Társ., 2006. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 963-229-546-3 fűzött
Magyarország - szlovén irodalom - antológia
886.3-822=945.11 *** 886.3-822(439)=945.11
[AN 2614002]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2006.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh seasons (magyar)
   Tappancs veszélyben / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2006. - 187 p. ; 22 cm
A regénysorozat 2. része
ISBN 963-628-466-0 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2617865]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2006.
Never fairies from A to Z (magyar)
   Sohaország tündérei / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2006. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-628-363-X kötött : 3299,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2614587]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2006.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2006. - 479, [4] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8066-6 fűzött : 950,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2618133]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2006.
Rabinovič, Osip
Istorìâ o tomʺ, kak reb ʺHaimʺ-Šulimʺ Fejgisʺ putešestvovalʺ izʺ Kišineva vʺ Odessu, i čto sʺ nimʺ slučilosʹ (magyar)
   Történet arról, hogyan utazott reb Hájim-Sulim Fejgisz Kisinyovból Odesszába, és mi történt vele / Oszip Rabinovics ; Hetényi Zsuzsa fordítása ; [ill. Henter Csaba]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2006. - 149 p. : ill. ; 17 cm
Hogyan utazott reb Hájim-Sulim Odesszába (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7319-20-4 kötött : 1500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2614824]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2006.
Remarque, Erich Maria
Der schwarze Obelisk (magyar)
   A fekete obeliszk : egy megkésett ifjúság története / Erich Maria Remarque ; [ford. Villányi György]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 393 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-881-2 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2619508]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2006.
Roberts, Nora
   Nyári szerelmek / Nora Roberts. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 463 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Szívélyes fogadtatás / [... ford. Várnai Péter] ; Új műsor / [... ford. Radics Viktória]. - Egys. cím: The welcoming ; The name of the game
ISBN 963-537-598-0 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615513]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2006.
Saramago, José
A caverna (magyar)
   A barlang / José Saramago ; [ford. és az utószót írta Lukács Laura]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 352 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866 ; 4.)
ISBN 963-9651-15-X kötött : 3190,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2614757]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2006.
Schröder, Patricia
Eine magische Clique (magyar)
   Varázsbagázs / Patricia Schröder ; Dagmar Geisler illusztrációival. - Budapest : Egmont, 2006-. - ill. ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2612240]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Banya bonyodalom / [ford. Szabó Zsuzsa]. - 2006. - 147 p.
ISBN 963-628-394-X kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2614822] MARC

ANSEL
UTF-87416 /2006.
Sebald, Winfried G.
Die Ausgewanderten (magyar)
   Kivándoroltak / W. G. Sebald ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : Európa, 2006. - 262, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7459-3 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - életrajzi elbeszélés
830-322.6=945.11
[AN 2615444]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2006.
Sienkiewicz, Henryk
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Murányi Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 2 db ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai)
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 2615576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 255 p. - (Népszabadság könyvek ; 17.)
ISBN 963-09-4804-4 kötött : 990,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 2615580] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 255 p. - (Népszabadság könyvek ; 18.)
ISBN 963-09-4805-2 kötött : 990,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 2618592] MARC

ANSEL
UTF-87418 /2006.
Simon, Francesca
Horrid Henry's haunted house (magyar)
   Rosszcsont Peti és a kísértetház / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9307-80-7 fűzött : 598,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2617891]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2006.
Stasiuk, Andrzej
Jadac do Babadag (magyar)
   Útban Babadagba / Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2006. - 344 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2506-1 kötött : 2690,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2614820]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2006.
Thorpe, Kiki
The trouble with Tink (magyar)
   Csingiling bajban van / írta Kiki Thorpe ; ill. Judith Holmes Clarke ... ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - [8], 109 p. : ill., színes ; 20 cm
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-628-372-9 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2614572]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2006.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Voskresenie (magyar)
   Feltámadás / Lev Tolsztoj ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : Európa, 2006. - 508 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-8024-0 kötött : 3400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2619946]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2006.
Toole, John Kennedy
A confederacy of dunces (magyar)
   Tökfilkók szövetsége / John Kennedy Toole ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Cartaphilus, 2006, cop. 1989. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-43-8 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2617825]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2006.
Vargas Llosa, Mario
Quién mató a Palomino Molero? (magyar)
   Ki ölte meg Palomino Molerót? / Mario Vargas Llosa ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1989. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8019-4 kötött : 2100,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2619932]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2006.
   Világirodalmi lexikon : a legrégibb irodalmi emlékektől kezdve / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 963-9497-87-8 kötött
világirodalom - szaklexikon
82:030
[AN 2615442]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2006.
Woolf, Virginia
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1971. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8073-9 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2620046]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7426 /2006.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Mélységiszony : esszék, beszélgetések / Aniszi Kálmán. - [Budapest] : Közdok, 2006. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 963-552-389-0 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2614803]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2006.
Asperján György (1939-)
   A Labancz Anna gyilkosság : regény / Asperján György. - Budapest : Aspy Stúdió, 2006. - 383 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87086-0-3 kötött : 2580,- Ft
Labancz Anna (1946-1970)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2614856]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-680-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2620051]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2006.
Bíró András (1925-)
   Hazajöttem / Bíró András. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 169 p. ; 22 cm
ISBN 963-7343-76-8 fűzött : 1900,- Ft
Bíró András (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2613462]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2006.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi az iskolában / Bodó Béla ; [az illusztrációkat Szávay Edit kész.]. - Budapest : Holnap, 2006. - 200, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-713-6 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2620030]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2006.
Bodor Pál (1930-)
   Búcsúlevél nincs / Bodor Pál. - [Budapest] : Saxum, [2006], cop. 1981. - 208 p. ; 19 cm
Megj. "Kék folt" címmel is
ISBN 963-7168-44-3 kötött : 1480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2614239]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2006.
Buda Ferenc (1936-)
   Túl a falon : az én ötvenhatom / Buda Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 64, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-346-720-9 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2615004]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2006.
Darvas Ferenc (1936-)
   Pamcsi maci kalandja / Darvas Ferenc ; [a rajzokat kész. Ocsovai Tina]. - Szekszárd : [Magánkiad.], 2006. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Anyu mesélj...)
ISBN 963-229-561-7 fűzött : 940,- Ft (hibás ISBN 963-460-634-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2614756]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2006.
Doncsev Toso (1944-)
   Ica néném elátkozott boldogsága : családi krónika / Doncsev Toso. - Budapest : Qualiton, 2006. - 150, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 963-219-901-4 fűzött : 2400,- Ft
Doncsev család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2614608]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2006.
Esterházy Péter (1950-)
   Utazás a tizenhatos mélyére / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, cop. 2006. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2516-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2614481]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2006.
Fejes Endre (1923-)
Művek (vál.)
   Fejes Endre / vál., szerk. és a bevezetőt írta Stuber Andrea. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 381, [2] p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 14.)
Bibliogr.: p. 381-[382].
ISBN 963-369-504-X kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2613562]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2006.
Fekete Gyula (1922-)
   Bodrog-parti szerelmeink / Fekete Gyula. - [Budapest] : Trikolor, [2006]. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 963-87139-0-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619949]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Lutra : egy vidra regénye / Fekete István ; [Szecskó Péter rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 282 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8184-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617917]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2006.
Gábor György (1954-)
   Abszolút tenger : tanulmányok, esszék, kritikák / Gábor György. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9656-04-6 fűzött
magyar irodalom - tanulmány - esszé
894.511-4
[AN 2614129]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Akár hiszed, akár nem / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8189-8 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2617877]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2006.
Jónás Tamás (1973-)
   Als ich noch Zigeuner war : Erzählungen / Tamás Jónás ; aus dem Ungarischen von Clemens Prinz. - Budapest : Kortina, cop. 2006. - 220 p. ; 19 cm. - (Literaturwunderland Ungarn, ISSN 1788-0327 ; 1.)
A ford. a "Cigányidők" (Szombathely : Bár Szerk., 1997.) és a "Bánom, hogy a szolgád voltam" (Budapest : Romano Kher - Cigányház, 2002.) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-86269-6-8 fűzött : 10 EUR
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=30
[AN 2614886]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2006.
Karner Ottó (1944-)
   Enyhén ívelt kanyarok / Karner Ottó. - Budapest : [s.n.], 2006. - 107 p. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2613848]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2006.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2006. - 157 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8068-2 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - dráma - esszé
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 2618174]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2006.
Katona-Koós Kincső
   Ezüstkék / Katona-Koós Kincső. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 345 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-269-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2614458]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2006.
Kemenes Kálmán (1919-)
   Fogságom, 1945-1948 / Kemenes Kálmán ; Lányi Ottó ... emlékrajzaival. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Közdok, 2006. - 135 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-552-388-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2614794]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2006.
   Kicsi vagyok én : mondókák, versek / [vál. és szerk. Pobozsnyi Ágnes] ; rajz. Győrfi András. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 89, [6] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-346-585-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2620055]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2006.
Kiss Attila
   Altináj / Kiss Attila. - Budapest : Móra, 2006. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8179-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2614231]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2006.
   Magyar gondolatok : minden magyarnak, bárhol is éljen a világon / [összeáll. és szerk. Tanka László]. - [Budapest] : Médiamix, [2006]. - 108 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-86689-5-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2614385]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2006.
   Magyar irodalmi lexikon : a legrégibb irodalmi emlékektől kezdve / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 963-9497-86-X kötött
magyar irodalom - szaklexikon
894.511:030
[AN 2615287]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2006.
Magyar László András (1956-)
   A repülő dervis : elbeszélések / Magyar László András. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-80-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2614121]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2006.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak és a szürke ló / Mándy Iván ; [... Réber László illusztrációinak felhasználásával kész.]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9651-23-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2617780]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 383 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
Tart.: A mészáros ; Eszter hagyatéka ; Déli szél ; Szívszerelem
ISBN 963-227-037-1 v.
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2620112]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Föld, föld!.. / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 481 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-039-8 * v. : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-27-0039-8)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2620114]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Föld, föld!.. : [emlékezések] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 481 p. ; 19 cm
ISBN 963-227-038-X kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2620113]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 510 p. ; 19 cm
ISBN 963-227-040-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620110]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 508 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-041-X v. : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620111]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2006.
Mestyán Ádám (1979-)
   A magyar helyesírás szabályai / Mestyán Ádám. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 963-9683-05-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2613456]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 176, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8191-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2620041]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Válogatott elbeszélések / Móricz Zsigmond ; [vál. és a jegyzeteket írta Szappanos Balázs]. - Budapest : Európa, 2006. - 333 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8069-0 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618094]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2006.
Nagy Gáspár (1949-)
   1956 fénylő arcai / Nagy Gáspár versei ; Kiss Iván rajzai. - Budapest : Püski, 2006. - 117 p. : ill. ; 23x26 cm
ISBN 963-9906-90-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Kiss_I.
[AN 2614412]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2006.
Németh László (1901-1975)
   Gyász : regény / Németh László. - Pomáz : Kráter, 2006. - 207 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 4.)
ISBN 963-7329-71-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619571]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2006.
Odze György (1949-)
   A tökéletes bejárónő : 44 különleges történet / Odze György ; [ill. Győrfi András]. - Budapest : M. Kvklub, 2006. - 290 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-549-271-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - karcolat - memoár
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 2615450]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2006.
Oravecz Imre (1943-)
   Halászóember : Szajla, töredékek egy faluregényhez, 1987-1997 / Oravecz Imre. - 2. átd., jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2006, cop. 1998. - 539, [11] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-388-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620091]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
Továbbélők (német)
   Die Weiterlebenden : Roman / Géza Ottlik ; aus dem Ungarischen von Éva Zádor. - Budapest : Kortina, cop. 2006. - 206 p. ; 19 cm. - (Literaturwunderland Ungarn, ISSN 1788-0327 ; 2.)
ISBN 963-86269-7-6 fűzött : 10 EUR
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 2614888]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2006.
Pákovics Miklós
   Holnap emigrálunk / Pákovics Miklós. - [Győr] : [Magánkiad.], [2006]. - 197 p. ; 19 cm
ISBN 963-229-961-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2614432]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2006.
Pálfy Julianna (1950-)
   Egy kölyökkutya naplója / Pálfy Julianna ; [Gyólai Gabriella rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-8186-3 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2617895]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2006.
Pusztai János (1934-)
   Nagy álomkönyv / Pusztai János ; [közread. az] Összmagyar Testület. - [Budapest] : Összmagyar Test., 2000-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Codex Print Kiadó
ISBN 963-00-4054-9
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 445343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2006. - 434 p.
ISBN 963-9247-23-5 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2614093] MARC

ANSEL
UTF-87468 /2006.
Radnai Gáborné
   Egymásnak teremtve / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-28-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2618259]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2006.
Remete Tamás
   Kettőnk könyve : versek / Remete Tamás. - [Budapest] : [Hirsch T.], cop. 2006. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-850-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2615405]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2006.
Romhányi József (1921-1983)
   Doktor Bubó / Romhányi József ; Ternovszky Béla rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-8187-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2617869]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2006.
Simó Márton (1963-)
   Bozgor, avagy Kísérlet egy szó értelmezésére : második próbálkozás / Simó Márton. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2005. - 286 p. ; 21 cm. - (Erdélyi műhely könyvek)
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 963-87009-0-4 fűzött : 2380,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2619938]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2006.
Szántó György (1893-1961)
   Stradivari : regény / Szántó György. - Budapest : Mundus, 2006. - 419 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 45.)
Pomogáts Béla utószavával
ISBN 963-9501-52-2 kötött
Stradivari, Antonio (1644-1737)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2618240]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2006.
Szép Ernő (1884-1953)
   Fiú, leány : elfeledett drámák / Szép Ernő ; [vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Győrei Zsolt] ; [a szerk. mtársa Végh Ildikó]. - Budapest : Európa, 2006. - 470, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7706-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2614218]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2006.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; [Zórád Ernő rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 130, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-8188-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2619514]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2006, cop. 1997. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-528-926-X kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2620040]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2006.
Szigethy András (1944-)
   Teniszregény / Szigethy András. - [Budapest] : Saxum, [2006]. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 963-7168-46-X kötött : 1480,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2614242]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2006.
Szilágyi Domokos (1938-1976)
   Összegyűjtött versek / Szilágyi Domokos ; [... szerk., sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Szilágyi Zsófia Júlia]. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 780 p. ; 25 cm
ISBN 963-9352-84-5 kötött : 3880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2615014]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2006.
   Toronyőrök : publicisztikai antológia / szerk. Arany Lajos ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2006-. - 21 cm
magyar irodalom - publicisztika - antológia
894.511-92(082)
[AN 2615677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 308 p.
Fűzött
magyar irodalom - publicisztika - antológia
894.511-92(082)
[AN 2615684] MARC

ANSEL
UTF-87479 /2006.
Vámos Miklós (1950-)
   Zenga zének / Vámos Miklós. - 33. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, [2006], cop. 1996. - 259 p. ; 24 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-7853-56-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617681]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2006.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin. - 39. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Ill. Lukáts Kató, K.
ISBN 963-11-8206-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2620082]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2006.
Varga Katalin (1928-)
   A zöld torony / Varga Katalin ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 183, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 963-11-8190-1 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2619487]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2006.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Versek ; Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [vál. és a szómagyarázatokat összeáll. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Martinkó András munkája]. - Budapest : Európa, 2006. - 282 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8071-2 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - vers - drámai költemény
894.511-14 *** 894.511-121
[AN 2618168]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Voltam és más önéletrajzi írások / [Wass Albert] ; összeáll. és az előszót írta Turcsány Péter ; angol nyelvű tanulmányok Kovács Attila Zoltán fordítása. - 2. bőv. kiad. - Pomáz : Kráter, 2006. - VIII, 428, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; 39.)
ISBN 963-7329-68-4 kötött : 2400,- Ft
ISBN 963-7329-67-6 fűzött : 1900,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - válogatott művek - memoár - esszé
894.511-821(498) *** 894.511-94(498) *** 820-4(73)=945.11
[AN 2619948]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7484 /2006.
3 minute Pooh stories (magyar)
   3 perces mesék Micimackóról / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 159 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-628-286-2 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614401]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2006.
Adair, Amy
Dreamy stories (magyar)
   Álomszép mesék / írta Amy Adair ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Muzsikáló kincsestár)
Disney princess (keretcím). - Zenélő szerkezettel
ISBN 963-628-287-0 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614976]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2006.
Auerbach, Annie
The big game (magyar)
   A nagy meccs / az eredeti történetet átd. Annie Auerbach ; ford. Szabadfalvi András. - Budapest : Egmont Hungary, 2005. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
Csodacsibe (keretcím)
ISBN 963-628-321-4 fűzött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614597]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2006.
Bartos Erika
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PxB K., 2006. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-87140-5-0 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2617751]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2006.
Brown, Allison
Left hand, right hand (magyar)
   Bal kéz, jobb kéz / [írta Allison Brown] ; [ill. Frank Endersby] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2006. - Lapozó (8, 8 p.) : ill., színes ; 21x25 cm
ISBN 963-628-307-9 kötött : 1299,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614635]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2006.
Brownlow, Michael
Builders (magyar)
   Járművek az építkezésen / ill. Mike Brownlow. - Budapest : Egmont, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x32 cm. - (Tekerd, emeld, mozgasd!)
Mozgatható képekkel
ISBN 963-628-329-X kötött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614428]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2006.
Brownlow, Michael
Farm (magyar)
   Járművek a tanyán / ill. Mike Brownlow. - Budapest : Egmont, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x32 cm. - (Tekerd, emeld, mozgasd!)
Mozgatható képekkel
ISBN 963-628-330-3 kötött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614422]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2006.
Covi, Hildrun
   Blöki zűrös napja / [ill. Hildrun Kovi] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Pelenkás pöttömök). (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 963-7414-12-6 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2615338]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2006.
Covi, Hildrun
   Cirmi nagy kalandja / [ill. Hildrun Kovi] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Pelenkás pöttömök)
ISBN 963-7414-11-8 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2615344]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2006.
Crystal, Claire
   Ki az én anyukám? / [ill. Claire Crystal] ; [írta Cathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x23 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Válassz egy képet!)
ISBN 963-86461-6-0 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614907]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2006.
Crystal, Claire
   Ki vagyok? / [ill. Claire Crystal] ; [írta Cathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x23 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Válassz egy képet!)
ISBN 963-86461-5-2 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614902]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2006.
Cser Gábor
   A Dörmi kastély rejtélye : a Dörmögő Dömötör játékos, kalandos, rejtvényes kifestője / [írta és szerk. Cser Gábor] ; [grafikai munkák Bérczi Ottó et al.]. - Budapest : Adoc-Semic, [2006]. - 40 p. : ill. ; 27 cm. - (Dörmögő Dömötör foglalkoztató füzetek)
ISBN 963-9233-48-X fűzött : 475,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614626]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2006.
Davis, Guy
Friendly stories (magyar)
   Mesék a barátságról / írta Guy Davis ; ill. Gil DiCicco és a Disney storybook művészei ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Muzsikáló kincsestár)
Disney Micimackó (keretcím). - Zenélő szerkezettel
ISBN 963-628-288-9 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614973]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Baby's book of Winnie the Pooh (magyar)
   Nagy Micimackó könyv piciknek / Disney ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2006. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-352-4 kötött : 3799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614399]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Many adventures with Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó újabb kalandos történetei : öt történet a Százholdas pagonyból / Disney ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - 141 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-362-1 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614402]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2006.
Emmons, Katherine
The wild (magyar)
   Vadkaland / adaptáció Katherine Emmons ; ford. Szabadfalvi András. - Budapest : Egmont Hungary, 2006. - [24] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-628-419-9 fűzött : 519,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614592]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2006.
First look and find Disney best friends (magyar)
   Igaz barátok / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 31 cm. - (Képkereső könyvem)
ISBN 963-628-285-4 kötött : 3499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614741]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2006.
Harvey, Robert
Get inside: the farm (magyar)
   Körös-körül az állatok : [különleges képeskönyv matricákkal] / [írta Robert Harvey] ; [rajz. Rebecca Elliott és Ali Lodge] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - Leporelló (48 p.) : ill., színes ; 28 cm
Papírtokban
ISBN 963-628-200-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614505]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2006.
Harvey, Robert
Get inside: the sea (magyar)
   Körös-körül a tenger : [különleges képeskönyv matricákkal] / [írta Robert Harvey] ; [rajz. Rebecca Elliott] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - Leporelló (48 p.) : ill., színes ; 28 cm
Papírtokban
ISBN 963-628-201-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614530]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2006.
Heller, Sarah E.
Disney's 5-minute adventure stories (magyar)
   Disney ötperces mesék : kalandos történetek / [írta Sarah Heller] ; [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-399-0 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614796]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2006.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc Afrikában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla ; [a Sicc a vadonban című történetet Kálmán Jenő ötlete alapján Székely Dezső írta]. - Budapest : Móra, 2006. - [45] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8180-4 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614475]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2006.
Lee, Brian
Pirate ship (magyar)
   Térbeli kalózhajó / ill. Brian Lee ; [szöveg Robin Wright & Pat Hegarty] ; [makett Keith Finch] ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2006. - [6] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-628-356-7 kötött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614639]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2006.
Magical melodies (magyar)
   Énekelj a hercegnőkkel! / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 33 cm
Disney princess (keretcím). - Zenélő szerkezettel
ISBN 963-628-248-X kötött : 4999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614641]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   A csúnya kislány / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 963-11-8185-5 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2617701]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2006.
Pooh's musical party (magyar)
   Micimackó muzsikál / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
Zenélő szerkezettel
ISBN 963-628-251-X kötött : 3999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2614535]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2006.
Read me a story (magyar)
   Nagy Disney mesekönyv / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2005. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-628-249-8 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614465]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2006.
Ross, Tony
I don't want to go to bed! (magyar)
   Nem akarok lefeküdni! / Tony Ross. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2006. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Polyák Béla
ISBN 963-87140-3-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614406]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2006.
Ross, Tony
I want a sister (magyar)
   Kishúgot akarok! / Tony Ross. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2006. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Polyák Béla
ISBN 963-87140-2-6 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614409]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2006.
A very blustery day (magyar)
   Egy szélfútta nap : mesekönyv 3 dimenziós képekkel / [ford. Lukóczky Orsolya]. - [Budapest] : Egmont, [2006]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-156-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614480]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2006.
Where are you Roo? (magyar)
   Zsebibaba, hol vagy? : térbeli zenélő könyv / a képeket terv. Casey Sanborn ; ill. Bob Berry ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 31 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-628-250-1 kötött : 4499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2614648]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7514 /2006.
Hegen, Hannes
Fliegende Teppiche (magyar)
   Repülő szőnyegek / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2005. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 2.)
ISBN 963-86883-3-5 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2607472]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2006.
   Tavaszi Szél, 2006, Kaposvár : konferenciakiadvány / [Doktoranduszok Országos Szövetségének kiadványa]. - [Budapest] : DOSZ, [2006]. - 516 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-229-773-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2613969]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2006.
Vance, William
Là où va l'Indien (magyar)
   Kövesd az indiánt / W. Vance, J. Van Hamme ; [ford. Karinthy Vera]. - [Budapest] : KRAK, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (XIII ; 2.)
ISBN 963-217-964-1 fűzött : 1495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2613936]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2006.
Vance, William
Spads (magyar)
   Spads / W. Vance, J. Van Hamme ; [ford. Mihálszki Zsuzsa]. - [Budapest] : KRAK, 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (XIII ; 4.)
ISBN 963-86948-0-7 fűzött : 1495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2613945]
MARC

ANSEL
UTF-8