MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:49:52
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7518 /2006.
   Az első lexikonom [elektronikus dok.] : általános enciklopédia gyerekeknek. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
enciklopédia - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
030(02.053.2)
[AN 2613597]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2006.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 32. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 185 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8205-3 kötött : 2198,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2621803]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7520 /2006.
   Kiből lesz az olvasó? : ötletek, módszerek szülőknek, pedagógusoknak / [összeáll. és szerk. Fenyő D. György]. - Budapest : Animus, 2006. - 159 p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-93-5 fűzött : 1490,- Ft
olvasás
028.6
[AN 2616289]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7521 /2006.
Hammer Ferenc (1963-)
   Közbeszéd és társadalmi igazságosság : a Fókusz szegénységábrázolásának értelmezése / Hammer Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2006. - 357 p., [10] t.fol. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 293-306.
ISBN 963-9610-47-X fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - kultúrszociológia - szegénység - ezredforduló - televíziós műsorszám
791.9.097 *** 316.7(439)"200" *** 316.344.233(439)
[AN 2617012]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7522 /2006.
Chikán Ágnes (1946-)
   Levelek a tudás fájáról : beszélgetések hívő természetkutatókkal / Chikán Ágnes. - Budapest : Agroinform, 2005. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-841-5 fűzött
Magyarország - tudós - természettudomány - ezredforduló - vallás - interjú
5(439)(092)"200"(047.53) *** 244
[AN 2616185]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7523 /2006.
   Paranormális jelenségek [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
jelenség - rejtély - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 2613581]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2006.
Prophet, Elizabeth Clare
Alchemy of the heart (magyar)
   A szív alkímiája : hogyan adjunk és fogadjunk el több szeretetet? / Elizabeth Clare Prophet, Patricia R. Spadaro ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 309 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-867-0 fűzött : 2290,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2616130]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2006.
Prophet, Elizabeth Clare
The art of practical spirituality (magyar)
   A gyakorlati spiritualitás művészete / Elizabeth Clare Prophet, Patricia R. Spadaro ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 188 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-868-9 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2616124]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2006.
Webster, Richard
Communicating with the Archangel Raphael for healing & creativity (magyar)
   Rafael arkangyal / Richard Webster ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 145 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-896-4 kötött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-528-886-4)
okkultizmus
133.25
[AN 2616137]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7527 /2006.
   Helyi fenntarthatósági esettanulmányok / [közread. a] Környezettudományi Központ. - [Budapest] : Környezettud. Közp., [2006]. - 143 p. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - társadalmi változás - szociális gondozás
504.03(439) *** 316.42 *** 364
[AN 2617451]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2006.
Jávor Benedek (1972-)
   Mielőtt odaláncolod magad : útmutató a városi zöldfelületek és fák védelméhez / Jávor Benedek, Várady Tibor, Toma Gábor. - Budapest : Védegylet, 2006. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek, ISSN 1787-9000 ; 8.)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-87081-1-5 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - fa
504.06(439) *** 581.412
[AN 2617072]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2006.
   Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet / [szerk. Tolnai Krisztina] ; [fotó Alexay Zoltán, Horváth Lajos, Pőcze Vilmos] ; [kiad. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság]. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., [2006]. - 8 p. : ill., színes ; 20 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-202-967-4 fűzött
Pannonhalmi tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Pannonhalmi_Tájvédelmi_Körzet(036)
[AN 2616217]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2006.
   Parlagisas-védelem a Kárpát-medencében, 2002-2005 : a LIFE02NAT/H/8627 összefoglaló jelentése / [összeáll. Demeter Iván, Horváth Márton, Kovács András] ; [közread. az] MME. - Budapest : MME, [2006]. - 14 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - állatvédelem - sas
504.74.06(439) *** 598.915.3
[AN 2616815]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2006.
Parlagisas-védelem a Kárpát-medencében, 2002-2005 (angol)
   Conservation of the imperial eagle in the Carpathian basin, 2002-2005 : Layman's report of the LIFE02NAT/H/8627 project / [comp. by Iván Demeter, Márton Horváth, András Kovács] ; [publ. by the] MME. - Budapest : MME, [2006]. - 14 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - állatvédelem - sas
504.74.06(439) *** 598.915.3
[AN 2616816]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2006.
   Soproni Tájvédelmi Körzet / [szerk. Tolnai Krisztina] ; [fotó Andrássy Péter et al.] ; [kiad. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága]. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., [2006]. - 8 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-206-427-5 fűzött
Soproni tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület - útmutató
502.4(439)Soproni_Tájvédelmi_Körzet(036)
[AN 2616221]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7533 /2006.
Fazekas Ferenc (1922-)
   Short biography of the PAMM / ... by Ferenc Fazekas. - 4. ampler ed. - Budapest : BUTE PAMM-Centre, 2005. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Society life of PAMM ; 5.)
Fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pannonian Applied Mathematical Meetings Centre
Közép-Európa - alkalmazott matematika - konferencia - történeti feldolgozás
51-7 *** 061.3(4-191)(091)
[AN 2617130]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2006.
   More sets, graphs and numbers : a salute to Vera Sós and András Hajnal / Ervin Győri, Gyula O. H. Katona, László Lovász (eds.). - Berlin [etc.] : Springer ; Budapest : Bolyai Mathematical Soc., cop. 2006. - 405 p. : ill. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 15.)
A 2001. január 5-10. között Budapesten a Bolyai János Matematikai Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete által rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9453-05-6 kötött
ISBN 3-540-32377-5
kombinatorika - gráfelmélet - konferenciakiadvány
519.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 2617260]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7535 /2006.
Najmányi László (1946-)
   Theremin : dokumentumregény / írta Najmányi László. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 119 p. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 116. - Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 963-9655-04-X fűzött : 2100,- Ft
Thérémin, Léon (1896-1993)
Szovjetunió - fizikus - hangszer - 20. század - életrajz
53(47)(092)Theremin,_L. *** 681.82
[AN 2616908]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2006.
Zátonyi Sándor (1928-)
   Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival / Zátonyi Sándor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-19-5734-9 fűzött
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2617480]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7537 /2006.
   Dinoszauruszok [elektronikus dok.] : időutazás az ősállatok világába. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
dinosaurus - elektronikus dokumentum
568.19
[AN 2613582]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7538 /2006.
   Discovery [elektronikus dok.] : általános információk a naprendszerről. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
csillagászat - elektronikus dokumentum
52
[AN 2613584]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7539 /2006.
Brehm, Alfred Edmund (1829-1884)
Tierleben in einem Band (magyar)
   Az állatok világa : egy kötetben / Brehm Alfréd. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006], cop. 2003. - 964, [11] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9497-82-7 kötött
állat - kézikönyv
592/599(035)
[AN 2616355]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2006.
Éberhardt Béla
   A mi fáink / Éberhardt Béla, Szendrődi Tibor ; [foto Éberhardt Béla et al.]. - Dunaújváros : Meritum Text, 2005. - 264 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 963-86857-2-7 kötött
Dunaújváros - növényföldrajz - fa
581.412 *** 581.9(439-2Dunaújváros)
[AN 2616659]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2006.
Mesterházyné Egenhoffer Olga
   Állatok képeskönyve / [Mesterházyné Egenhoffer Olga, Nagy Miklós]. - Budapest : Fix-Term Kvk., cop. 2005. - 144 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86654-5-9 kötött
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2616332]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2006.
Mesterházyné Egenhoffer Olga
   Az állatok nagy enciklopédiája / [Mesterházyné Egenhoffer Olga, Nagy Miklós]. - Budapest : Titán Computer, 2005. - 239 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kész. "A tenger állatvilága" és "Az állatvilág atlasza" c. művek alapján
ISBN 963-86976-0-1 kötött
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2616179]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2006.
Mesterházyné Egenhoffer Olga
   A tenger állatvilága / [Angelica Ralphstone]. - Budapest : Fix Term Kvk., [2005]. - 141 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86654-7-5 kötött
tengeri állat - fényképalbum
591.9(26)(084.12)
[AN 2616175]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7544 /2006.
   Allergia [elektronikus dok.] : a fejlett világ járványa. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
allergia - elektronikus dokumentum
616-056.43
[AN 2613580]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2006.
Berente Ági
   A gyógyító természet : [gyógymódok, gyógynövények és gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek, fürdők és gyógykúrák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-88-X fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2616639]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2006.
Bordás Imre
   Mérgező növények, növényi mérgek : gyógynövények, fűszerek, teák, tünetek / Bordás Imre és Tompa Anna ; [a VI. fejezetet összeáll. Solymári Anett] ; [közread. az] Országos Kémiai Biztonsági Intézet. - Budapest : OKBI, 2006. - 71 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-210-038-7)
mérgező növény - gyógynövény
615.918 *** 615.322 *** 581.192.6
[AN 2621775]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2006.
Csépe Valéria (1951-)
   Az olvasó agy : [olvasás, beszéd és az agy] / Csépe Valéria. - Budapest : Akad. K., 2006. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 203-220.
ISBN 963-05-8336-4 kötött : 2940,- Ft
olvasás - diszlexia
159.946.4 *** 616.89-008.434.53
[AN 2617047]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2006.
Czuriga István
   Szívelégtelenség : klinikai bizonyítékok / Czuriga István. - Budapest : Medicina, 2006. - 252 p. : ill. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.: p. 211-245.
ISBN 963-226-044-9 fűzött : 2600,- Ft
szívgyógyászat
616.12-008.46
[AN 2616525]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2006.
Dawkins, Richard
The ancestor's tale (magyar)
   Az Ős meséje : zarándoklat az élet hajnalához / Richard Dawkins ; Yan Wong közrem. ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 528 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 510-515.
ISBN 963-9644-08-0 kötött
törzsfejlődés - származástan - embertan
572.1/.4 *** 575.8 *** 599.9 *** 569.9
[AN 2615768]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2006.
   Egészséges egyén, beteg társadalom? : a hamis illúziók biztonsága. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 161 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
Tart.: Százezer lépésnyi fájdalom a hitelesség megszerzésének útján / Csernus Imre. Fertőzi-e egymást az egyéni és a társadalmi betegség? / Popper Péter. A "századik majom" / Mohás Lívia
ISBN 963-7168-54-0 fűzött : 980,- Ft
mentálhigiénia - szociálpszichológia
613.865 *** 316.6
[AN 2616572]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2006.
   Inkontinencia : diagnosztika, terápia, rehabilitáció / szerk. Katona Ferenc, Hamvas Antal, Klauber András ; [szerzők Balogh Ildikó et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 343 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-043-0 kötött : 2800,- Ft
inkontinencia
616.62-008.22
[AN 2616478]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2006.
Maslow, Abraham H.
   Bevezetés a transzperszonális pszichológiába : válogatás Abraham H. Maslow, Roberto Assagioli, Ken Wilber írásaiból / [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2006. - 283 p. : ill. ; 23 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86895-6-0 kötött : 3200,- Ft
lélektan - okkultizmus
159.9.015.133 *** 133.25
[AN 2616530]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2006.
   A meddőség korszerű diagnosztikája és kezelése / szerk. Steven G. Kaáli ; társszerk. Bernard Artúr, Kovács Péter. - Budapest : Medicina, 2006. - 270 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-042-2 kötött : 3200,- Ft
nőgyógyászat - terméketlenség
618.177
[AN 2616482]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2006.
Mérai, Magdolna
Grands-parents, charmeurs d'enfants (magyar)
   Bűbájos nagyszülők : a bántalmazás többgenerációs átörökítése / Magdolna Mérai ; [ford. Böhm Judit]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 227 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7052-29-1 fűzött : 1790,- Ft
gyermeklélektan - család - kiskorúak elleni erőszak - családjog
159.922.7 *** 347.6 *** 392.3 *** 343.62-053.2 *** 316.37-055.5/.7
[AN 2615907]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2006.
Nixon, Victoria
Supermodels' diet secrets (magyar)
   Topmodellek titkos diétái / Victoria Nixon ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 240 p ; 20 cm
ISBN 963-9368-52-0 fűzött
fogyókúra - egészséges életmód - manöken
613.24 *** 79.071.2
[AN 2615725]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2006.
Pfliegler György (1949-)
   A vérképző- és immunrendszer betegségeiben szenvedők ápolása / Pfliegler György, Szarvasné Kecskés Magdolna. - [Budapest] : ETI, 2006. - 112 p. : ill ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-86605-8-9 fűzött
vérképző szervek betegsége - immunbetegség - ápolás - tankönyv
616.15-083(078) *** 616-056-083(078) *** 612.017.1
[AN 2617017]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2006.
Sásik Csaba
   Amit a kábítószerekről tudni érdemes.. / [írta Sásik Csaba] ; [közread. a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet]. - [Budapest] : MH Egészségvédelmi Int., [2006]. - 88 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
kábítószer
613.83 *** 364.272(439)
[AN 2616560]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2006.
   Táplálkozás enciklopédia [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
táplálkozástudomány - elektronikus dokumentum
613.2
[AN 2613595]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2006.
Vajda Zsuzsanna (1949-)
   A gyermek pszichológiai fejlődése / Vajda Zsuzsanna. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 332 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : pszichológia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 305-322.
ISBN 963-208-992-8 kötött : 3490,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2616150]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2006.
West, Zita
Guide to getting pregnant (magyar)
   Gyereket szeretnénk, avagy Hogyan essünk teherbe? / Zita West ; [ford. Lorschy Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 342 p. ; 24 cm
ISBN 963-9644-17-X kötött
anyaság - terhesség
612.63 *** 618.2 *** 612.663
[AN 2615936]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2006.
Zalán Zita
   Syntheses and ring-closures of difunctional tetrahydroisoquinolines / Zita Zalán. - Szeged : JATEPress, 2006. - VIII, 63, [53] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 128.)
Bibliogr.: p. 57-61.
Fűzött
gyógyszerkémia
615.011.5
[AN 2616210]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7562 /2006.
   Szénbányászat Izsófalván : tények, képek, hagyományok / [összeáll., és szerk. Hadobás Sándor] ; [kiad. az Izsó Miklós Általános Iskola és az Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház]. - Izsófalva : Izsó M. Ált. Isk. : Izsó M. Művel. Ház, Kvt. és Emlékház, 2006. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 76-83.
ISBN 963-229-923-X fűzött
Izsófalva - bányászat - helyismeret - történeti feldolgozás
622.33(439-2Izsófalva)(091) *** 908.439-2Izsófalva
[AN 2616696]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7563 /2006.
Battelle, John
The search (magyar)
   Keress! : hogyan alakítja át kultúránkat, üzleti életünket a Google és az internetes keresés / John Battelle ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 280 p. ; 23 cm
ISBN 963-7525-87-4 fűzött : 3600,- Ft
internet - információkeresés - üzemgazdaságtan
681.324Internet *** 658.1
[AN 2616653]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2006.
   Határon túli magyarok informatikai kézikönyve / [szerk. Antal Andrea et al.] ; [közread. az Informatikai és Hírközlési Minisztérium]. - Budapest : IHM, cop. 2006. - 84 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
informatika - határon túli magyarság
681.3.004.14(4-191) *** 659.2(4-191) *** 304(4-191)
[AN 2616625]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2006.
Tóth Tibor (1942-)
   Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban / Tóth Tibor. - Utánny. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2006. - III, 244, VII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. I-VII.
ISBN 963-661-339-7 fűzött
termelésszervezés - informatika - folyamatirányítás - egyetemi tankönyv
681.51(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 2616242]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2006.
Vörös Tamás (1979-)
   PIC - kezdőknek / írta és összeáll. Vörös Tamás. - Budapest : Rádióvilág Kft., 2006. - 112 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Hobby elektronika füzetek, ISSN 0865-7343 ; 3.)
Fűzött : 2590,- Ft
mikroelektronika - mikrokontroller - processzor - tankönyv
681.326.32(078)
[AN 2616084]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7567 /2006.
Ágoston Lajos (1945-)
   Audiofil-varázs / Ágoston, Bereti, Pruzsinszky. - Budapest : Rádióvilág Kft., 2005-. - 29 cm
hangtechnika
681.84
[AN 2617148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 128 p. : ill., részben színes. - (Hobby elektronika füzetek, ISSN 0865-7343 ; 2.)
Fűzött : 2590,- Ft
rádióelektronika - hangtechnika - erősítő - elektroncső
621.385 *** 621.375 *** 681.84
[AN 2617175] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7568 /2006.
   Hardwood research and utilisation in Europe - new challenges : the Second European Conference on Hardwood : September 6, 2005, University of West Hungary Faculty of Wood Sciences Sopron ... : proceendings / ed. by Lászlo Bejo. - Sopron : Univ. of West Hung. Faculty of Wood Sciences, [2006]. - VI, 176 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
faipar - keményfa - konferenciakiadvány
674.031.1 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2616341]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2006.
Pati Nagy Elemér
   Zsámbék, Lámpamúzeum / [Parti Nagy Elemér, W. Hajdi Márta]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 491.)
"A kiállítás és a gyűjtemény ismertetése" c. részt Borus Ferenc írta. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-277-1)
lámpa - múzeumi katalógus
683.8 *** 749.25 *** 069(439-2Zsámbék)(036)
[AN 2616277]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7570 /2006.
Kiss Diána
   Guideline on the implementation of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise / [írta és szerk. Kiss Diána] ; [publ. by the] Central European Initiative, Ministry of Environment and Water of Hungary. - Budapest : CEI : Min. of Environment and Water of Hungary, 2005. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
Közép-Európa - zajvédelem - környezetvédelem
628.517.2 *** 504.03(4-11)
[AN 2617473]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2006.
Zöld András (1939-)
   Az épületek nyári felmelegedése elleni védekezés természetes lehetőségei : tervezési segédlet / Zöld András ; [közread. az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, VÁTI Kht.]. - [Budapest] : OLÉH : VÁTI Kht., 2006. - 75 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
Fűzött
szellőzéstechnika - klímatechnika
697.952 *** 628.83
[AN 2616068]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7572 /2006.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 2. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2006. - 457 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2006. ápr.
ISBN 963-9518-26-3 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2621761]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7573 /2006.
   3D akváriumtervezés [elektronikus dok.] : tengervízi, édesvízi. - Multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: Minimális Win 98/NT/2000/XP; Pentium processzor; 60 MB HDD; 64 MB RAM; DVD-ROM
Műanyag tokban
akvarisztika - elektronikus dokumentum
639.34
[AN 2613603]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2006.
   Agráralkalmazkodás a változó gazdasághoz [elektronikus dok.] : X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok : Gyöngyös, 2006. március 30-31. : a tudományos napok előadásai és poszterei = Anpassung der Agrarsphäre an die sich verändernde Wirtschaft : X. Wissenschaftliche Tage für Agrarökonomie : Gyöngyös, 30-31. März 2006 : Vorträge der wissenschaftliche[!] Tage = Adjustment of agriculture to a changing economy : 10th International Scientific Days of Agricultural Economics : Gyöngyös, March 30-31, 2006 : presentations of the scientific days / szerk. ... Magda Sándor, Dinya László ; szerv. Károly Róbert Főiskola, FAO Sub-regional Office for Central and Eastern Europe. - Szöveg. - Gyöngyös : Károly R. Főisk., 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows, MS-Word, Internet Explorer. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-229-623-0
agroökonómia - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
338.43 *** 631.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2615221]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2006.
   Akváriumi halak [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
akvarisztika - elektronikus dokumentum
639.34
[AN 2613585]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2006.
Bedő Zoltán (1951-)
   Kalászos gabonafélék ökológiai termesztése és nemesítése / Bedő Zoltán, Kovács Géza. - Budapest : Agroinform, 2006. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-502-843-1 fűzött
gabonatermesztés - agrotechnika - organikus mezőgazdaság
633.1 *** 631.5 *** 631.147
[AN 2616159]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2006.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Bortörténeti breviárium : magyar borföldrajz kicsiknek, nagyoknak, kelettől nyugatig, északtól délig / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, [2006]. - 291 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-849-0 kötött
Magyarország - borászat - szőlőművelés - művelődéstörténet
663.2(439) *** 634.8(439) *** 930.85(439)
[AN 2616173]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2006.
Király István Szabolcs (1942-)
   Mezőgazdasági termelőszövetkezetek Somogyban, 1948-1989 / Király István Szabolcs. - Kaposvár : Király I. Sz., 2006. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 198-201. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-948-5 kötött
Somogy (megye) - mezőgazdasági termelőszövetkezet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - mezőgazdaság - gazdaságtörténet
338.43(439.123)"194/198" *** 631.115.8(439.123)"194/198" *** 338(091)(439.123)"194/198"
[AN 2617321]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2006.
   Kutyavilág [elektronikus dok.] : lexikon a négylábúak világáról. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
kutya - elektronikus dokumentum
636.7
[AN 2613583]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2006.
Maier, Hans-Peter
Balkon und Terrasse (magyar)
   Erkélyek és teraszok kertjei / Hans-Peter Maier ; [ford. Suszter-Pártay Timea]. - [Budapest] : Sziget, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-25-1 kötött : 1650,- Ft
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2616527]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2006.
Mayer, Joachim
Balkon & Kübelpflanzen (magyar)
   Balkon- és dézsás növények : [nagy növénytanácsadó] / Joachim Mayer ; Jutta Schneider [et al.] fotóival ; Heidi Janiček rajz. ; [ford. Kohut Ildikó]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-684-228-0 kötött
amatőr kertészkedés
635.92
[AN 2616797]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2006.
   Mezőgazdasági biotechnológia / [szerk.] Heszky László, Fésüs László, Hornok László ; [szerzők Bősze Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Agroinform, 2005. - 366 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-502-837-7 fűzött
biológiai technológia - agrártudomány - egyetemi tankönyv
631.523(075.8) *** 636.082(075.8)
[AN 2616161]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2006.
Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia (7.) (2006) (Szeged)
   A VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia előadásai [elektronikus dok.] = 7th International Conference on Food Science : 20th of April 2006 : proceedings / [rend. a] Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar. - Szöveg. - Szeged : JATE Press, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM, inetrnet-böngésző, Adobe Acrobat Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
 (hibás ISBN 963-482-577-X)
élelmiszeripar - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
663/664 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2615237]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2006.
Polgár József
   ... és a rottweilerek / Polgár József. - Nagykanizsa : [Magánkiad.], 2006. - 155 p. ; 23 cm
ISBN 963-229-974-4 fűzött
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 2616144]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2006.
Ross, John
Adoptable dog (magyar)
   Fogadjunk örökbe kutyát! : nélkülözhetetlen kalauz a legújabb családtaghoz / John Ross, Barbara McKinney ; [ford. Tukacs Tamás]. - [Debrecen] : Tipo-Copy, [2006]. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-865-9 fűzött : 1598,- Ft
kutyatartás
636.7.083
[AN 2615774]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2006.
Tasnádi Róbert
   Haltakarmányozás a gyakorlatban / Tasnádi Róbert. - Budapest : Agroinform, 2005. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-502-847-4 fűzött
halászat - takarmányozás
639.2 *** 636.084
[AN 2616172]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2006.
Urch, David
Aloe vera, nature's gift (magyar)
   Aloe vera, a természet ajándéka : háziállataink egészsége : az orvosi aloé alkalmazása az állatorvosi gyakorlatban / írta David Urch ; [ford. Székely András]. - [Budapest] : Duna Kvk., [2006]. - 249 p., [48] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 963-86969-3-1 fűzött : 3998,- Ft
háziállat - állatbetegség - természetgyógyászat - gyógynövény
636 *** 619 *** 615.89:615.322 *** 582.572.226
[AN 2615710]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7588 /2006.
101 cakes & bakes (magyar)
   101 torta és sütemény : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Mary Cadogan. - Pécs : Alexandra, 2006. - 210, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-707-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2616391]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2006.
101 cheap eats (magyar)
   101 olcsó étel : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Orlando Murrin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 210, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-706-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2616425]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2006.
101 hot & spicy dishes (magyar)
   101 csípős és fűszeres étel : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Orlando Murrin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 215 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Tasi Zsuzsa. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-591-0 fűzött
fűszer - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.885 *** 664.5
[AN 2616393]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2006.
Blaskó Zsuzsa
   Nők és férfiak - keresőmunka, házimunka : a "család" tematikájú ISSP 2002-es adatfelvétel elemzése / Blaskó Zsuzsa. - Budapest : KSH NKI, 2006. - 116 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 82. = 2006/1.)
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-215-941-1 fűzött
Magyarország - háztartási munka - ezredforduló - statisztikai adatközlés
64.047(439)"200"(083.41)
[AN 2617278]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2006.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (magyar)
   Kis magyar szakácskönyv / Gundel Károly ; átd. ... Gundel Ferenc és Gundel Imre. - 9. kiad. - Budapest : Corvina, [2006]. - 87 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5541-1 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2616169]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2006.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (orosz)
   Malaâ vengerskaâ povarennaâ kniga / Karoj Gundelʹ ; [pereveli s vengerskogo M. Poganʹ-Redei i N. Aretinskaâ]. - 13. izd. - [Budapest] : Korvina, 2006. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Átd. Gundel Ferenc és Gundel Imre
ISBN 963-13-5540-3 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2616419]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2006.
   Kalóriák és testsúly : hizlaló ételek nyomában : [éljünk M-értékkel] / [ford. Jaksits Attila]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 127 p. ; 16 cm
Kész. a "Klevers Kompass Kalorien & Fette" 2005/2006. sz. alapján
ISBN 963-9519-48-0 kötött
táplálkozástudomány - tápérték - táblázat
641.1(083.4) *** 613.2(083.4)
[AN 2617224]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2006.
   A Kisalföld receptjei : az olvasók szájíze szerint / [szerk. ... Szabó Csilla]. - [Szeged] : Lapcom Kft., [2006]. - 155 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-229-742-3 kötött
Kisalföld - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Kisalföld)(083.12)
[AN 2617203]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   66 saláta / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. utánny. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 2000. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-316-6 kötött : 2980,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2616206]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   99 vendégváró 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-429-4 kötött : 1850,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2615958]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2006.
Máger József
   Édes élet cukorbetegeknek : diabetikus sütemények házi készítése / Máger József, Gézsiné Márta ; [graf. Helyes István]. - Budapest : Print-Tech Kft., 2006. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-912-4 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2616515]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2006.
Müller-Urban, Kristiane
Brote und Brötchen (magyar)
   Házi kenyerek és péksütemények : [100 új ötlet a kenyerek, stanglik és zsemlék sütéséhez] / szerző Kristiane Müller-Urban ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 144 p. : ill. ; 28 cm. - (Egyszerűen finom, ISSN 1787-8497)
ISBN 963-684-278-7 kötött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2616754]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2006.
Savill, Julie
101 bathrooms (magyar)
   101 fürdőszoba : ötletek különféle stílusban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-614-3 fűzött
fürdőszoba-berendezés - lakberendezés - lakásművészet
643.52 *** 747
[AN 2616388]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2006.
Savill, Julie
101 bedrooms (magyar)
   101 hálószoba : ötletek különféle stílusban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-595-3 fűzött
hálófülke - lakberendezés - lakásművészet
643.51 *** 747
[AN 2616395]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2006.
Szabó Sándorné (1948-)
   Zöldséges ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 13.)
ISBN 963-679-304-2 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 635.1/.8
[AN 2615799]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2006.
Szepessy Vilma
   Hidegtálak / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 77 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 10.)
ISBN 963-679-399-9 fűzött
hidegkonyha - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 2615789]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2006.
Szepessy Vilma
   Karcsúsító fogások / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 78 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 9.)
ISBN 963-679-404-9 fűzött
egészséges táplálkozás - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2615785]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2006.
Szepessy Vilma
   Mikróban készült ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 77 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 7.)
ISBN 963-679-400-6 fűzött
mikrohullámú sütő - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.539
[AN 2615779]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2006.
Szepessy Vilma
   Vadas ételek / [írta Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 76 p. ; 20 cm. - (Ízek világa ; 8.)
ISBN 963-679-403-0 fűzött
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.55
[AN 2615782]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7607 /2006.
Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
   Lélekfilozófiai írások / Arisztotelész ; [Steiger Kornél fordítását átdolg. Brunner Ákos és Bodnár István]. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 253 p. ; 22 cm. - (Filozófiai írók tára, ISSN 0071-4984)
A ford. a "De anima" (Oxford : Clarendon Press, 1961) és a "Parva Naturalia" (Oxford : Clarendon Press, 1955) c. kiadások alapján kész. - Bibliogr.: p. 214-218. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8385-2 kötött : 2880,- Ft
filozófia - ókori görög irodalom
1(38)Aristotelīs *** 875-96=945.11
[AN 2616794]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2006.
Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
Peri geneseōs kai fthoras (magyar)
   A létrejövés és a pusztulás / Arisztotelész ; [ford., jegyzetek, elemzés Bognár László] ; [közread. a] ME BTK Filozófiatörténeti Tanszék. - Miskolc : ME BTK Filozófiatört. Tansz. ; Budapest : Lestár, 2006. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-973-6 fűzött
természetfilozófia - ókori görög irodalom - filozófia
113/119 *** 875-96=945.11 *** 1(38)Aristotelīs
[AN 2616226]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2006.
Hawking, Stephen W.
A briefer history of time (angol)
   Az idő még rövidebb története : a klasszikus ismeretterjesztő mű még közérthetőbb változata / Stephen Hawking és Leonard Mlodinov ; ford. Both Előd. - Budapest : Akkord, 2006. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9429-85-6 kötött : 3400,- Ft
kozmológia - idő
115 *** 524.8
[AN 2616119]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2006.
Heidegger, Martin (1889-1976)
Holzwege (magyar)
   Rejtekutak / Martin Heidegger ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Pongrácz Tibor]. - Budapest : Osiris, 2006. - 337 p. ; 20 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
ISBN 963-389-841-2 kötött : 3980,- Ft
metafizika
111 *** 1(430)Heidegger,_M.
[AN 2616216]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2006.
Hume, David (1711-1776)
A treatise of human nature (magyar)
   Értekezés az emberi természetről / David Hume ; ford. Bence György. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - XXVI, 629 p. ; 22 cm. - (Filozófiai írók tára, ISSN 0071-4984)
ISBN 963-05-8381-X kötött : 3980,- Ft
filozófia
1(410)Hume,_D.
[AN 2616791]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7612 /2006.
Brierley, John
A pilgrim's guide to the Camino de Santiago (magyar)
   A Szent Jakab-út : a középkori Camino Francés néven ismert zarándokút leírása : a Szent Jakab-út St. Jean Pied de Porttól Santiago de Composteláig : zarándok útikalauz : gyakorlati és lelki útmutató napjaink zarándokai számára / írta John Brierley ; [ford. Koczka Terézia]. - Budapest : PartGroup Kft., cop. 2006. - 327 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 963-06-0032-3 fűzött
Spanyolország - Santiago de Compostela - zarándoklat - útikönyv
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 914.60-17(036)
[AN 2616976]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2006.
Daniélou, Jean
Essai sur le mystère de l'histoire (magyar)
   A történelem misztériuma / Jean Daniélou ; [ford. Bárdos Zsuzsa]. - Budapest : Kariosz, 2006. - 385 p. ; 20 cm. - (Hit és tudomány, ISSN 1787-1727 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9642-15-0 fűzött : 4500,- Ft
teológia - kereszténység - történettudomány - megváltás
21 *** 930.1 *** 234
[AN 2616434]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2006.
Eliade, Mircea
Mythes, rêves et mystères (magyar)
   Mítoszok, álmok és misztériumok / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 337 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7448-14-4 kötött : 2980,- Ft
vallástörténet - misztika - jelkép
291 *** 291.37
[AN 2617381]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2006.
Kollár János
   Megy a csiga hazafelé : személyes napló a Santiago de Compostelába vezető Szent Jakab-zarándokútról / Kollár János ; [a fotókat Kollár János kész.]. - Budapest : Panoráma, 2006. - 231 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-243-928-7 fűzött : 2600,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2616489]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2006.
Kreppold, Guido
Krisen - Wendezeiten im Leben (magyar)
   A válságok - életünk fordulópontjai / Guido Kreppold ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 2. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2006. - 113 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 41.)
ISBN 963-9226-52-1 fűzött (hibás ISBN 963-9226-44-0)
vallásos irodalom
244
[AN 2621806]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2006.
   Krisztust hirdetjük mindenkinek : segédanyag a Magyar Katolikus Egyház kommunikációs programjához ifjúsági és felnőttcsoportok számára / [... szerk. Nobilis Márió] ; [közread. az] Országos Lelkipásztori Intézet. - [Budapest] : OLI, 2006. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
misszió - katolikus egyház - kommunikáció
266 *** 282 *** 316.7
[AN 2617463]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2006.
Kunkovács László (1942-)
   Táltoserő = Shaman power = Šamanskaâ sila / Kunkovács László. - Budapest : Masszi, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9454-78-8 fűzött : 3990,- Ft
urál-altaji népek ősvallása - táltos - sámánizmus
299.4(=941/=945) *** 291.612 *** 398.3/.4(=944/945)
[AN 2616554]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2006.
   Mitológia [elektronikus dok.] : kalandozás a távoli múltban. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
görög mitológia - elektronikus dokumentum
292.11
[AN 2613596]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2006.
Nydahl, Ole
Die vier Grundübungen (magyar)
   A négy alapgyakorlat : ngöndro : első lépések a Gyémánt Út buddhizmusban / Ole Nydahl ; [kiad. a Gyémánt Út Buddhista Közösség]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2006. - 105 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-85526-6-2 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2616595]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2006.
   Őrállók : a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete gyülekezeteinek története / szerk. Detre János. - Budapest : Luther, 2006. - 588 p. ; 24 cm
ISBN 963-9571-46-6 fűzött
Magyarországi Evangélikus Egyház. Északi Egyházkerület
Észak-Magyarország - evangélikus egyház - egyházközség - egyháztörténet
284.1(439-03Északi_Egyházkerület)
[AN 2616705]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2006.
Pannenberg, Wolfhart
Systematische Theologie (magyar)
   Rendszeres teológia / Wolfhart Pannenberg. - Budapest : Osiris, 2005-. - 25 cm
Ford. Görföl Tibor
dogmatika - egyetemi tankönyv
23(075.8)
[AN 2572819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 467 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-847-1 kötött : 4200,- Ft
dogmatika - egyetemi tankönyv
23(075.8)
[AN 2616031] MARC

ANSEL
UTF-87623 /2006.
Potthoff, Norbert
Im Labyrinth der Scientologie (magyar)
   A szcientológia labirintusában / Norbert Potthoff ; [ford. Csuporné Hertei Annamária]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 236 p. ; 20 cm
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-7510-31-1)
szcientológia - memoár
289(0:82-94) *** 061.234
[AN 2615729]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2006.
   Az Úrnak zengjen az ének : ifjúsági énekeskönyv / [... szerk. Berkesi Sándor] ; [ill. Debreczeni László, Huszka József]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 536 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 512-515.
ISBN 963-558-035-5 kötött : 1800,- Ft
egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2)
[AN 2616075]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7625 /2006.
Debord, Guy
La société du spectacle (magyar)
   A spektákulum társadalma / Guy Debord ; [ford. Erhardt Miklós]. - Budapest : Balassi : BAE Tartóshullám, cop. 2006. - 158, [2] p. ; 20 cm. - (Tartóshullám, ISSN 0866-6717)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-648-1 fűzött : 1900,- Ft
társadalmi viselkedés - politika - 20. század
316.64(100)"19" *** 316.325(100)"19" *** 32(100)"19"
[AN 2616564]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2006.
Dirie, Waris
Desert children (magyar)
   A sivatag lányai / Waris Dirie ; [ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-13-7 kötött
Európa - iszlám - nő - testi sértés
316.37-055.2(4)(=927) *** 391.92-055.2 *** 343.615 *** 297
[AN 2615764]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2006.
Hankiss Elemér (1928-)
Az emberi kaland (új kiadása)
   Félelmek és szimbólumok : egy civilizációelmélet vázlata / Hankiss Elemér. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 414 p. : ill. ; 20 cm. - (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
Bibliogr.: p. 387-405.
ISBN 963-389-845-5 kötött : 3480,- Ft
társadalmi viselkedés - kulturális élet - ezredforduló
316.6 *** 316.7"200"
[AN 2615987]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2006.
   Az információs társadalom dimenziói / szerk. Balogh Gábor. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2006. - 293 p. : ill. ; 23 cm. - (Információ és társadalom, ISSN 1786-0024)
Bibliogr.: p. 272-291.
ISBN 963-9610-41-0 fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-9610-41-00)
információs társadalom
316.77 *** 659.2
[AN 2617065]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2006.
Keresztély Tibor
   Statisztika közgazdászoknak : példatár és feladatgyűjtemény / Keresztély, Sugár, Szarvas. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 965873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - p. 121-299.
ISBN 963-19-5628-8 fűzött : 2350,- Ft
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 2609207] MARC

ANSEL
UTF-87630 /2006.
Kiss Endre (1947-)
   A globális falutól a tudás társadalmáig / Kiss Endre, Hudra Árpád. - Budapest : Aranykönyv K., 2006. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (eVilág kiskönyvtár sorozat, ISSN 1785-4318 ; 3.)
ISBN 963-229-826-8 fűzött : 1300,- Ft
információs társadalom - tömegtájékoztatási eszköz - globalizáció
316.77 *** 659.2 *** 339.9(100)
[AN 2617394]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2006.
Zentai István
   Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban / Zentai István. - Budapest : Medicina, 2006. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-226-022-8 fűzött : 2600,- Ft
társadalmi kapcsolat - kommunikáció - lélektan
316.47 *** 316.77
[AN 2616485]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7632 /2006.
Csipes Antal (1953-)
   Divattükör / Csipes Antal. - Budapest : Osiris, 2006. - 347 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 963-389-837-4 kötött : 6500,- Ft
divattörténet - divattervezés - művelődéstörténet
391(100)"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 2616141]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2006.
Czárán Eszter (1967-)
   Világnak virága : magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és nagyoknak / Czárán Eszter. - [Budapest] : Szerző, 2005-. - 30 cm
ISBN 963-460-906-6
magyar néprajz - naptári szokás - népmese
398.332(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2581553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A nyári napfordulótól (június 21.) az őszi napéjegyenlőségig (szeptember 23.). - 2006. - 376 p. : ill., főként színes
Gerinccím: Nyár. - Bibliogr.: p. 365-370.
ISBN 963-460-911-2 kötött
magyar néprajz - naptári szokás - nyári ünnepi szokás - őszi ünnepi szokás - népmese
398.332.2(=945.11) *** 398.332.3(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2616359] MARC

ANSEL
UTF-87634 /2006.
Falvay Károly (1924-)
   Nagyboldogasszony : női szerepkör a magyar ősvallás tükrében / Falvay Károly. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Püski, cop. 2006. - 495 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 491-[496].
ISBN 963-9906-60-3 kötött
magyar néprajz - hiedelem - magyar ősvallás - nő
398.3/.4(=945.11)-055.2 *** 299.4(=945.11)
[AN 2616645]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2006.
Ipolyi Arnold (1823-1886)
   A tengeri kisasszony : Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról, 1846-1858 / közread. Benedek Katalin ; [... közrem. Forrai Ibolya]. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 1012 p. ; 21 cm. - (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 8.). (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 6.)
Bibliogr.: p. 977-980.
ISBN 963-506-656-2 kötött : 4500,- Ft
magyar néprajz
398(=945.11) *** 091.5Ipolyi_A.
[AN 2615843]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2006.
   Tréfás és csúfolódó erdélyi népköltészet / [szerk. és a szöveget gond. Szabó Zsolt]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 963-9651-10-9 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar néprajz - népmese - gúnyvers - népdal
398.93(=945.11)(498.4) *** 398.21(=945.11)(498.4) *** 398.8(=945.11)(498.4)
[AN 2616637]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2006.
Vajda Mária
   "Komádiba, Tótiba, bocskorban jár a liba" : bosszantó folklórhagyományok / Vajda Mária. - Budapest : Gondolat, 2006. - 270 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 238-254. és a jegyzetekben
ISBN 963-9567-90-6 fűzött : 1890,- Ft
Debrecen - magyar néprajz - disszertáció - gúnyvers
398.93(=945.11)(439-2Debrecen)
[AN 2616988]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7638 /2006.
Atkáry Arisztid (1926-)
   Kém voltam, lebuktam, megszöktem : a Szabad Európa Rádió tudósítójának kalandos élete / Atkáry Arisztid. - Budapest : Auktor, 2006. - 205 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7780-99-8 fűzött : 1700,- Ft
Atkáry Arisztid (1926-)
Magyarország - hírszerzés - Rákosi-korszak - magyar irodalom - memoár
327.84(439)"195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2615720]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2006.
   Családok munkatáborokban / szerk. Hantó Zsuzsa. - [Budapest] : M. Ház, 2006-. - 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Magyarország - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439)"195"(0:82-94)
[AN 2616752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 504 p. : ill., részben színes. - (Kitaszítottak, ISSN 1587-4095 ; 3.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9335-33-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439)"195"(0:82-94)
[AN 2616756] MARC

ANSEL
UTF-87640 /2006.
Debreczeni József (1955-)
   Az új miniszterelnök / Debreczeni József. - Budapest : Osiris, 2006. - 460 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-389-844-7 kötött : 3980,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - miniszterelnök - belpolitika - 20. század - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Gyurcsány_F. *** 323(439)"199/200"
[AN 2615994]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2006.
Elekes Andor (1950-)
   Metapolisz [elektronikus dok.] : választás / Derzsi Elekes Andor. - Képek. - Budapest : Derzsi Elekes A., 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; Windows
ISBN 963-229-987-6
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - rendezvény - fényképalbum - elektronikus dokumentum
324(439)"2006"(084.12) *** 061.7(439-2Bp.)"200"
[AN 2615198]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2006.
Fekete Pál (1928-)
   Cseppek a tengerből : Békés megye mártírjai és áldozatai a második világháború alatt és után / Fekete Pál. - Budapest : Püski, 2006. - 445, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-88-3 kötött : 3200,- Ft
Békés (megye) - állami terror - áldozat - mártír - második világháború - 1945 utáni időszak - életrajz
323.282(439.175)"194/195"(092)
[AN 2616999]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2006.
   Határok és csatárok és más történetek a bevándorlókról ; [közread. a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány]. - Budapest : Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, 2006. - 189, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-528-5 fűzött
bevándorlás - képregény
325.14 *** 087.6:084.11
[AN 2616720]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2006.
Horváth Péter
   "Oly távol és mégis közel" : a "török kérdés" hatása a francia belpolitikában / Horváth Péter. Törökország az európai uniós csatlakozási tárgyalások kezdetén / Szigetvári Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2006. - 32 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 72.)
Bibliogr.: p. 31-32. és a jegyzetekben
ISBN 963-301-478-6 fűzött
Európai Unió - Törökország - Franciaország - integráció - belpolitika
327.39(4-62) *** 327(560) *** 323(44)"200"
[AN 2617124]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2006.
Huszár Tibor (1930-)
   Kádár : a hatalom évei, 1956-1989 / Huszár Tibor ; [... az annotált névmutatót, a rövidítések jegyzékét és a kutatott levéltárak jegyzékét összeáll. Némethné Vágyi Karola] ; [a bibliográfiát összeáll. Győri László]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 356 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-350.
ISBN 963-13-5469-5 fűzött : 3500,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"1956/1989"
[AN 2616539]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2006.
Magyar Igazság és Élet Pártja
   A rend programja : a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai a 2006-os országgyűlési választásokra / [... megfogalmazta Csurka István]. - [Budapest] : MIÉP, [2005]. - 16 p. ; 21 cm
Borítócím: Gyarapodni
Fűzött
Magyarország - pártprogram
329(439)MIÉP
[AN 2617486]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2006.
Patrubány Miklós (1952-)
   Gyújtatlan gyulladjék : gondolatok a 2004. december 5-i népszavazási kísérletről / Patrubány Miklós. - [Budapest] : Patrubány M., 2005. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-036-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - kettős állampolgárság - ezredforduló - történelmi forrás
323(439)"200"(093) *** 342.718(439)
[AN 2616596]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2006.
Przewoźnik, Andrzej
   Polacy w królestwie Węgier, 1939-1945 / Andrzej Przewoźnik. - Budapest : [Print Páros Bt.], 2006. - 86 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Lengyel menekültek Magyarország területén, 1939-1945. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86671-4-1 fűzött
Magyarország - menekült - internálás - második világháború - lengyelek
325.254(=84)(439)"1939/1945" *** 355.257.7(439)(=84)"1939/1945"
[AN 2616563]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2006.
Ripp Zoltán (1952-)
   Rendszerváltás Magyarországon, 1987-1990 / Ripp Zoltán ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - Budapest : Napvilág, cop. 2006. - 587 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 559-569.
ISBN 963-9350-60-5 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"1987/1990"
[AN 2616729]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2006.
Sashalmi Endre (1964-)
   A nyugat-európai államfejlődés vázlata : 1000-1700 / Sashalmi Endre. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2006. - 188, [3] p. ; 20 cm. - (Pannonica kiskönyvtár, ISSN 1418-5423)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7319-19-0 fűzött : 1490,- Ft
Nyugat-Európa - államelmélet - középkor - újkor
321.01(4-15)"10/16"
[AN 2616669]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2006.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Isten malmai / Szentmihályi Szabó Péter. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 2005. - 214 p. ; 23 cm
ISBN 963-86184-3-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
323(439)"199/200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2616167]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2006.
   Távol és közel : tanulmányok a nemzetközi kapcsolatok körében : [intézeti évkönyv] / szerk. Bayer József, Vasali Zoltán ; [közread. a] Zsigmond Király Főiskola [Nemezetközi és Politikai Tanulmányok Intézete]. - Budapest : ZSKF, 2006. - 270 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
külpolitika
327 *** 339
[AN 2616818]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7653 /2006.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Ballada / Badiny Jós Ferenc ; A magyarság eredete és a Boldogasszony ; Nyelvtudomány és őstörténet ; Szabadkőmíves volt Badini uram ; Indiánok Nógrádban ; Az utolsó nógrádi indián ; Rege a Palóchercegről : önállóan megjelent kisebb írások. - Budapest : M. Ház, 2006. - 401 p. ; 23 cm. - (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 11.). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-35-5 kötött (hibás ISBN 963-210-127-8)
magyar őstörténet - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)
[AN 2616869]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2006.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Messze az édes hazától / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2006-. - 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2617053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ősi Gyökér című folyóirat 1973. 1-6. számában megjelent írások. - 2006. - 224 p. : ill. - (Badiny Jós Ferenc életműsorozat, ISSN 1418-7426 ; 12.)
ISBN 963-9335-28-2 kötött (hibás ISBN 963-210-127-8)
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2617056] MARC

ANSEL
UTF-87655 /2006.
Bodó József, H.
   A hársfa virága : különös sorsok, igaz történetek / H. Bodó József. - Budapest : Hetessy Bt., 2006. - 303 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-229-833-0 kötött : 2400,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2616896]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2006.
Csizmadia Éva
   Garden-party a Hold utcában / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9353-47-7 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - művész - memoár
929(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2616821]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2006.
Ember Mária (1931-2001)
   Mindent késve : 1956-os naplójegyzetek és feljegyzések / Ember Mária ; [... az utószót írta Murányi Gábor]. - Budapest : Noran, 2006. - 192 p. ; 20 cm. - (Ember Mária művei)
ISBN 963-7416-88-9 kötött : 2499,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - napló
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2616747]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2006.
Evans,, Peter
Nemesis (magyar)
   A first lady titka / Peter Evans ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 304 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9667-12-9 kötött : 2980,- Ft
Onassis, Jacqueline Kennedy
Onasīs, Aristotelīs (1906-1975)
Kennedy család
Egyesült Államok - Görögország - híres ember - nő - 20. század
929(73)Onassis,_J._K. *** 929(495)Onassis,_A. *** 929.52(73)Kennedy
[AN 2616454]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2006.
Fanthorpe, Lionel
Mysteries and secrets of the templars (magyar)
   Templomos rejtélyek és titkok : a Da Vinci-kód történelmi háttere / Lionel és Patricia Fanthorpe ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 270 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-425-099-8 kötött : 1999,- Ft
művelődéstörténet - templomosok
930.85(100)(089.3) *** 929.712
[AN 2615889]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2006.
Hegyi Borbála
   Az elsüllyedt világok titkai : [kalandozások a régészet világában] / Angelica Ralphstone. - Budapest : Fix-Term, cop. 2005. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-86654-6-7 kötött
régészet - művelődéstörténet - ókor
903/904(3) *** 930.85(3)
[AN 2616336]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2006.
Hegyi Borbála
   A világ 101 csodája / [Angelica Ralphstone]. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86976-6-0 kötött
művelődéstörténet - építészet - természeti környezet
930.85(100) *** 72(100) *** 502.4(100)
[AN 2616187]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2006.
   "Hol vagy, István király?" : a Szent István-hagyomány évszázadai / szerk. Bene Sándor. - Budapest : Gondolat, 2006. - 329 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
A Tihanyi Bencés Apátságban 2000. szept. 27-30. között megrendezett "Szent István alakja a régi magyar és európai irodalomban, művészetben és történetírásban" c. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-57-7 kötött : 3980,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - művelődéstörténet - kultusz - konferenciakiadvány
930.85(439)(092)István,_I. *** 394.944 *** 316.738 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2616810]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2006.
   A hosszú 19. század rövid története / Bebesi György szerk. ; [társszerk. Vitári Zsolt] ; [... szerzői Bank Barbara et al.]. - Pécs : Comenius, 2005. - 387 p. ; 24 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-86711-1-4 fűzött
világtörténelem - 20. század - egyetemi tankönyv
930.9"19"(075.8)
[AN 2616139]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2006.
Kurucz János (1937-)
   Terebélyes családfánk a kun-magyar erdőben / Kurucz János. - Karcag : [Magánkiad.], 2005-. - 25 cm
ISBN 963-229-571-4
Magyarország - Kisújszállás - családtörténet
929.52(439-2Kisújszállás)Kurucz *** 929.52(439)
[AN 2617061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 406 p. : ill., részben színes
ISBN 963-229-572-2 fűzött
Magyarország - Kisújszállás - családtörténet
929.52(439-2Kisújszállás)Kurucz *** 929.52(439)
[AN 2617063] MARC

ANSEL
UTF-87665 /2006.
Láng Judith Veronika
   Mindenütt jó, de a legjobb máshol = It's good everywhere but better somewhere else / [Láng Judith Veronika] ; [m. ford. Láng Judith Veronika]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 304 p. : ill. ; 19 cm
Vál. a "The Budapest sun", ISSN 1217-0771 interjúiból
ISBN 963-227-011-8 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - bevándorlás - ezredforduló - angol irodalom - interjú - publicisztika - kétnyelvű dokumentum
929(=00)(439)"199/200"(047.53) *** 314.742(=00)(439)"199/200"(047.53) *** 820-92.02=945.11
[AN 2616024]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2006.
   Magyar királyok könyve : portrék és lexikon / [szerk. Csiffáry Tamás]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006], cop. 1999. - 398 p. ; 23 cm
ISBN 963-9262-87-0 kötött
Magyarország - uralkodó
943.9(092)
[AN 2616209]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2006.
Mayer Emese
   Kemence egyházas hely története / Mayer Emese. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 67 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Kemence - helytörténet - egyháztörténet - templom
943.9-2Kemence) *** 726.54(439-2Kemence)(091) *** 282(439-2Kemence)(091)
[AN 2617593]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2006.
   Naplók, interjúk '56-ról / összeáll. és szerk. Sümegi György ; [az interjúk elkészítésében és szerkesztésében részt vett Sümeginé Tóth Piroska]. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9655-00-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - napló - interjú
943.9"1956"(0:82-94) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 2616971]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2006.
Poór Miklós
   Az ősmagyarok hadi művészete / Poór Miklós. - Budapest : Masszi, cop. 2006. - 305, [46] p. : ill. ; 30 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 189-190., 305.
ISBN 963-9454-71-0 fűzött : 4490,- Ft
magyar őstörténet - harcászat - íjászat
930.8(=945.11) *** 355.48(439)"08/09" *** 623 *** 623.446.4
[AN 2616551]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2006.
Réti Balázs
   A brit haditengerészet és a Mediterráneum a korabeli magyar források tükrében, 1935-1939 / Réti Balázs. - Budapest : Gondolat, 2006. - 271 p. ; 24 cm. - (Magyarország és a világ, ISSN 1787-3940)
Bibliogr.: p. 242-268.
ISBN 963-9610-48-8 fűzött : 2480,- Ft
Mediterráneum - Nagy-Britannia - történelem - külpolitika - 20. század
941.0"193" *** 327(410)"193" *** 327(4-015)"193" *** 940-015"193"
[AN 2617036]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2006.
Scott, Darrell
Rachel's tears (magyar)
   Rachel könnyei : Rachel Scott, a Columbine iskolai lövöldözés mártírja / Darrell Scott és Beth Nimmo ; Steve Rabey közrem. ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2006. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 963-9564-54-0 fűzött
Scott, Rachel
Egyesült Államok - 20. század - híres bűneset - áldozat - életrajz
929(73)Scott,_R. *** 343.919(73)
[AN 2616782]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2006.
Szilágyi István (1950-)
   Portugália és Spanyolország : történelem és politika a 20. században / Szilágyi István ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006. - 291 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87056-1-2 fűzött
Portugália - Spanyolország - történelem - 20. század
946.9"19" *** 946.0"19"
[AN 2616134]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2006.
Takács Erika
   A világ 102 csodája / Angelica Ralphsone[!Ralphstone.]. - Budapest : Fix-term Kft., 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86843-9-9 kötött
művelődéstörténet - építészet - természeti környezet
930.85(100) *** 72(100) *** 502.4(100)
[AN 2616183]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2006.
Totman, Conrad
A history of Japan (magyar)
   Japán története / Conrad Totman ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2006. - 856 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 782-814.
ISBN 963-389-840-4 kötött : 5500,- Ft
Japán - történelem
952.0
[AN 2616129]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2006.
Varga Gabriella
   Önzetlenül : interjúk / Varga Gabriella. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2006. - 196, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
Beszélgetőtársak Nagy Sári Attila et al.
ISBN 963-229-258-8 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2617219]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7676 /2006.
Beregi-Nagy Edit
   Múltunk meséi, korunk emberei : az Inforádió Barangoló című magazinműsorának riportjai alapján készült útikönyv / Beregi-Nagy Edit. - Budapest : Hena-Art Bt., 2006-. - 23 cm
Magyarország - útikönyv - rádióműsorszám
914.39(036) *** 791.9.096(439)
[AN 2617043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ízelítő a Felső-Tisza-vidék, a Bodrogköz és a Nyírség látnivalóiból. - 2006. - 176 p. : ill., színes
ISBN 963-219-526-4 fűzött
Felső-Tisza-vidék - útikönyv - rádióműsorszám
914.391.61(036) *** 791.9.096(439)
[AN 2617049] MARC

ANSEL
UTF-87677 /2006.
   Beszélő nevek : biatorbágyi közterületek és névadóik / szerk. Horváth Imre, Palovics Lajos. - Biatorbágy : Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 2006. - 204 p., [6], IV t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1588-9963 ; 2.)
Bibliogr.: p. 199-201. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-229-949-3 kötött
ISBN 963-229-950-7 fűzött
Magyarország - Biatorbágy - helyismeret - magyar nyelv - utcanév - híres ember
908.439-2Biatorbágy *** 929(439) *** 809.451.1-311.1(439-2Biatorbágy)
[AN 2616222]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2006.
Csordás Gábor
   Fénylő Hunnia : fotóalbum / Csordás Gábor. - [Budapest] : Folpress, [2006]. - [134] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-86885-2-1 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Csordás_G.
[AN 2616191]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2006.
Csötönyi Bálint
   Szülőföldismeret - Alsónyék / gyűjt. és írta Csötönyi Bálint ; [kiad. Alsónyék Község Önkormányzata]. - 2. kiad. - Alsónyék : Önkormányzat, [2006]. - 182 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182.
Fűzött
Alsónyék - helyismeret
908.439-2Alsónyék
[AN 2616029]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2006.
Duthie, Beth
Canada (magyar)
   Kanada : [észak távoli határa] / [írta Beth és Peter Duthie] ; [ford. Vas Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, 2006. - 123, [5] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
ISBN 963-9635-31-6 kötött
Kanada - helyismeret - fényképalbum
908.71(084.12)
[AN 2616399]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2006.
Eder, Christian
Wien (magyar)
   Bécs / Christian Eder ; [ford., átd. Jónyer Edit]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-18-7 fűzött : 1980,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2616785]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2006.
   Expedíció [elektronikus dok.] : a felfedezők nyomában. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
felfedező utazás - elektronikus dokumentum
910.4(100)
[AN 2613594]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2006.
Friedmann Endre (1934-)
   A pillanatból élek : fényképek az életműből, 1954-1979 = Living for the moment : shots from a lifetime of photography, 1954-1979 / Friedmann Endre ; [kiad. a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporteri Szakosztálya ...]. - [Budapest] : Folpress, 2005. - 273 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-86885-3-X kötött
helyismeret - fényképalbum - életkép
908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Friedmann_E. *** 77.041.7
[AN 2616329]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2006.
Gaál Zoltán (1953-)
   Budapest, Dunakanyar / [fotó Gaál Zoltán] ; [szöveg Székely András]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86885-1-3 fűzött
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2616354]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2006.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (francia)
   Budapest, la Courbe du Danube / [photos Zoltan Gaál] ; [texte András Székely] ; [trad. Abigél Varga]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86885-1-3)
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2616347]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2006.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (német)
   Budapest, Donauknie / [Fotos Zoltán Gaál] ; [Text András Székely] ; [aus dem Ungarischen übertr. Helga Szőke-Buchholz]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86885-1-3)
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2616352]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2006.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (olasz)
   Budapest, l' Ansa del Danubio / [foto Zoltán Gaál] ; [testi András Székely] ; [traduzione ... Mariarosaria Sciglitano]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86885-1-3)
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2616349]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2006.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (orosz)
   Budapešt, Izlučina Dunaâ / [fot. Zoltan Gaal] ; [avt. teksta Andraš Sekej] ; [per. Irina Tiškina]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86885-1-3)
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2616357]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2006.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (spanyol)
   Budapest, Recodo del Danubio / [fot. Zoltán Gaál] ; [textos András Székely] ; [trad. Zsuzsanna Komlódi]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86885-1-3)
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2616344]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2006.
Harrer, Heinrich (1912-2006)
Wiedersehen mit Tibet (magyar)
   Visszatérés Tibetbe / Heinrich Harrer ; [ford. Horváth Sára]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7448-04-7 kötött : 2800,- Ft
Tibet - helyismeret - német irodalom - útleírás
908.515(0:82-992) *** 830-992=945.11
[AN 2617372]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2006.
Hinze, Peter
Istrien (magyar)
   Isztria : Észak-Horvátország / Peter Hinze ; [ford., átd. Martonné Lányi Anikó]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-15-2 fűzött : 1980,- Ft
Isztria - útikönyv
914.971.3(036) *** 914.971.2(036)
[AN 2616778]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2006.
Jaeckel, E. Katja
Athen (magyar)
   Athén / E. Katja Jaeckel ; [ford., átd. Rixer Márta]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-20-9 fűzött : 1980,- Ft
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 2616784]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2006.
Király István
   Irány London : tippek és ötletek munkavállalóknak : [útikönyv utazóknak és kalandvágyóknak] / [szerző Király István]. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 71 p., [12] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Odysseia útikönyvsorozat, ISSN 1785-0843)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-87058-0-9 fűzött : 1850,- Ft
London - munkavállalás - útikönyv
914.10-2London(036) *** 331.556.46(410-2London)(=945.11)
[AN 2615794]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2006.
Monteath, Colin
Nuova Zelanda (magyar)
   Új-Zéland : [a viharos szél országa] / [Colin Monteath]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 126, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
Ford. Todero Anna
ISBN 963-9237-15-9 kötött
Új-Zéland - helyismeret - fényképalbum
908.931(084.12)
[AN 2616403]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2006.
Smith, Duncan J. D.
   Only in Budapest : a guide to hidden corners, little-known places and unusual objects / Duncan J. D. Smith. - Budapest : Jel-Kép ; [Wien] : Brandstätter, cop. 2006. - 243 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-87090-1-4 fűzött
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 2616371]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2006.
Smith, Duncan J. D.
Only in Budapest (német)
   Nur in Budapest : ein Reiseführer zu sonderbaren Orten, geheimen Plätzen und versteckten Sehenswürdigkeiten / Duncan J. D. Smith ; aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer. - [Budapest] : Jel-Kép ; Wien : Brandstätter, cop. 2006. - 243 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 2616274]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2006.
Vajdai Ágnes
   Kastélybéli históriák a Grassalkovichok idejéből / Vajdai Ágnes ; [... a bevezetőt írta Varga Kálmán] ; [ill. Szentgáli-Varga Szilárd]. - Gödöllő : D-Stúdió Kft., 2006. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0030-7 kötött : 2200,- Ft
Grassalkovich család
Gödöllő - helyismeret - családtörténet - 18. század - 19. század
908.439-2Gödöllő"17/18" *** 929.52(439)Grassalkovich
[AN 2616373]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7698 /2006.
Németh István, H. (1971-)
   Kassa város archontológiája : bírák, belső és külső tanács, 1500-1700 / H. Németh István. - Budapest : Szentpétery I. Törttud. Alapítvány, 2006. - 326 p. ; 22 cm. - (Fons könyvek, ISSN 1588-4457 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
ISBN 963-06-0062-5 fűzött
Kassa - archontológia - 16. század - 17. század - névjegyzék
352.075.3(439.22-2Kassa)"15/16":050.8
[AN 2616693]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2006.
Nyitrai Péter, M.
   Nemzetközi és európai büntetőjog / M. Nyitrai Péter. - Budapest : Osiris, 2006. - 592 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 587-592.
ISBN 963-389-765-3 kötött : 4280,- Ft
Európai Unió - nemzetközi büntetőjog - egyetemi tankönyv
341.4(075.8) *** 343(4-62)(075.8)
[AN 2616053]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2006.
   Az Ön kormányzata : 40 év Veresegyház szolgálatában / [szerk. Kelemenné Boross Zsuzsa] ; [kiad. ... a Váci Mihály Művelődési Ház]. - Veresegyház : Váci M. Művel. Ház, 2005. - 215 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-229-130-1 fűzött
Pásztor Béla (1938-)
Veresegyház - helyismeret - polgármester
352.075.31(439-2Veresegyház)(092)Pásztor_B. *** 908.439-2Veresegyház
[AN 2616174]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2006.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2005]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2616411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Államszervezet. - cop. 2005. - 350 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-92-1 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342.5(439)(075.8)
[AN 2616412] MARC

ANSEL
UTF-87702 /2006.
Rakvács József
Kézikönyv az új lakástörvény, a helyiségbérleti jogviszony magyarázatához (új kiadása)
   Lakások és helyiségek bérlete / Rakvács József. - 4., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 314 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. ápr. 30.
ISBN 963-7490-35-3 fűzött : 5040,- Ft
Magyarország - lakásjog - bérbeadás
349.444(439)(094) *** 347.254(439)(094) *** 347.453.3(439)(094)
[AN 2617340]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2006.
Sarkady Sándor (ifj.) (1964-)
   Országgyűlési választások és képviselők Sopronban, 1848-2004 : életrajzi tanulmányok / ifj. Sarkady Sándor, Tóth Imre. - Sopron : Hillebrand Ny., 2005. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 963-217-108-X kötött
Sopron - országgyűlési választás - képviselő - életrajz
352.074.1(439)(092) *** 324(439-2Sopron)"184/200"
[AN 2616228]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2006.
Szente Zoltán (1966-)
   Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, 1945-2005 / Szente Zoltán. - Budapest : Osiris, 2006. - 723 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 29.). (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 690-711.
ISBN 963-389-843-9 kötött : 4980,- Ft
Európa - jogtörténet - alkotmány - parlamentarizmus - egyetemi tankönyv
342(4)(091)(075.8) *** 940(075.8) *** 328(4)(091)(075.8)
[AN 2616334]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2006.
   Társasági törvény, cégtörvény, 2006 / Fischer Judit [et al.] ; szerk. Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 843 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
ISBN 963-7490-29-9 kötött : 9975,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2617256]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7706 /2006.
Batchelor, John
The complete encyclopedia of flight (magyar)
   A repülés enciklopédiája / [ill.] John Batchelor ; [szöveg] Malcolm V. Lowe ; [ford. és a magyar kiegészítésekkel ell. Zsille Péter]. - [Budapest] : Gabo, 2005-. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
repülőgép
623.746 *** 629.73
[AN 2613237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1939-1945. - cop. 2006. - 328 p.
Bibliogr.: p. 324.
ISBN 963-9635-27-8 kötött
katonai repülőgép - második világháború
629.73 *** 623.746 *** 358.4(100)"1939/1945"
[AN 2616164] MARC

ANSEL
UTF-87707 /2006.
Benedek Sándor (1921-1985)
   Frontnapló : Benedek Sándor fronton töltött ideje és kalandjainak nehézségei : 1943. május hó 15 - 1944. december hó 21. / szerk. Sallai Károlyné Benedek Katalin ; [kiad. a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2006. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87011-6-1 fűzött
Benedek Sándor (1921-1985)
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - napló
355.48(439)"1943/1944"(0:82-94)
[AN 2616577]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2006.
Szurmay Sándor (1860-1945)
   A magyar katona a Kárpátokban : élmények és tapasztalatok a világháborúból / Szurmay Sándor ; [az előszót írta, ... összeáll. Pap Krisztián]. - Budapest : N.R.G.-COM, 2005. - 349 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-217-967-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - hadtörténet - első világháború - magyar történelem - magyar irodalom - memoár
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 943.9"1914/1918" *** 894.511-94
[AN 2615840]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2006.
Zicherman István
   A csecsen háború / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-363-5 fűzött
Csecsenföld - Oroszország - hadtörténet - 20. század - nemzetiségi kérdés - történelem
355.48(470.66)"199" *** 323.15(=946.1)(47)"199" *** 947.066"199"
[AN 2615691]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7710 /2006.
   5 év - a Phare programoktól a strukturális alapokig / [szerk. Köves Alexandra, Torda Ildikó, Nemes Katalin] ; [közread. az] ESZA. - Budapest : ESZA, 2006. - 133, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-87185-0-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi támogatás - ezredforduló
339.96(4-62) *** 338(439)
[AN 2616975]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2006.
Alexa Noémi
   Mindentudó internet kalauz a strukturális alapokhoz / [szerzők Alexa Noémi, Csiky Katalin] ; [közread. a] Transparency International. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2006. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 963-86890-8-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - internet - ezredforduló
339.96(4-62) *** 681.324Internet
[AN 2616561]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2006.
   At a turning point? : the Southeast European economies / András Inotai [et al.]. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 40 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 167.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-473-5 fűzött
Dél-Európa - gazdasági fejlődés
338.2(4-12)"200"
[AN 2617128]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2006.
Bergstrom, Theodore C.
Workouts in intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómiai gyakorlatok / Theodore C. Bergstrom, Hal R. Varian ; [ford. Badics Judit et al.]. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2002 [!2006]. - [6], III, 490 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9495-00-X fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.542(075.8)(076)
[AN 2615983]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2006.
Csaba László (1954-)
The new political economy of emerging Europe (magyar) (bőv. kiad.)
   A fölemelkedő Európa / Csaba László. - Budapest : Akad. K., 2006. - 482 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8328-3 kötött : 4499,- Ft
Kelet-Európa - Európai Unió - gazdaság - ezredforduló
338.2(4-62)"199/200" *** 338.2(4-11)"199/200"
[AN 2617016]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2006.
   Dél-Dunántúl / szerk. Hajdú Zoltán ; [szerzők Erdősi Ferenc et al.]. - Budapest ; Pécs : MTA RKK : Dialóg Campus, 2006. - 499 p. : ill. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 3.)
Bibliogr.: p. 480-499.
ISBN 963-9052-48-5 kötött (hibás ISBN 963-9052-33-7)
Dél-dunántúli régió - regionális gazdaság - helyismeret
332.1(439Dél-Dunántúl) *** 908.439Dél-Dunántúl
[AN 2616795]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2006.
Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciája (2006) (Szolnok)
   Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciája : Szolnok, 2006. április 26-28. : rezümékötet / [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : Szolnoki Főisk., 2006. - [2], 311 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
gazdaság - szakkör - főiskola - konferenciakiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 2616105]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2006.
Jacsó Tamás
   Az ügyfélkapu és az eBEV használata / [szerző Jacsó Tamás]. - Budapest : Saldo, 2006. - 55 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 963-638-178-X fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - adóbevallás - elektronikus szolgáltatás - ügyfélkapcsolat - útmutató
336.2.027(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 2617247]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2006.
    fordító/tolmács holtig tanul : Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája : 2005. szeptember 30. : [Szent Jeromos-napi találkozások] : [előadások szövege] = A good translator never stops learning : Translators and Interpreters Autumn Conference : 30th September 2005 : [Saint Jerome's day encounters] : [proceedings of the conference] / [... kiad. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete]. - Budapest : MFE, 2006. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nyelvi Intézet és a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-945-0 fűzött
fordítás - konferenciakiadvány
651.926 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2615806]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2006.
   A kiigazítások éve : a gazdasági egyensúly 2006-ban / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2006. - 170 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2006/1.)
ISBN 963-215-945-4 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.2(439)"200"(083.41)
[AN 2617275]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2006.
Miklósyné Ács Klára
   A mezőgazdasági vállalkozások számviteli elszámolásának sajátosságai / [szerzők Miklósyné Ács Klára, Siklósi Ágnes, Simon Szilvia]. - Budapest : Saldo, 2006. - 240 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-164-X fűzött : 3900,- Ft
számvitel - mezőgazdaság
657 *** 338.43
[AN 2617354]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2006.
Ogilvy, David
Ogilvy on advertising (magyar)
   Ogilvy a reklámról / David Ogilvy ; [ford. Török András]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 221 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221.
Kötött : 5900,- Ft (hibás ISBN 963-530-522-2)
reklám
659.1
[AN 2616212]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2006.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-394-644-1
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2617500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 630 p.
Szerző Éva Katalin
ISBN 963-394-645-X fűzött : 4800,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2617503] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 541 p.
Szerzők Himber Péter, Kapásiné Buza Mária, Kovácsné Soós Piroska
ISBN 963-394-646-8 fűzött : 4500,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2617505] MARC

ANSEL
UTF-87723 /2006.
Szanyi Miklós (1961-)
   Competitiveness and industrial renewal via production relocation by global multinational networks : post-1990s development in Hungary's electrical industry / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 23 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences ; 166.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-301-470-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdasági verseny - multinacionális vállalat - gazdaságpolitika - ezredforduló - elektrotechnika
339.137(4-62)"200" *** 334.726(4-62)"200" *** 338.2(439)"200" *** 621.3
[AN 2617126]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2006.
Weiner Csaba
   Russian FDI in Central and Eastern European countries : opportunities and threats / Csaba Weiner. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 46 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 168.)
Bibliogr.: p. 34-44. és a jegyzetekben
ISBN 963-301-476-X fűzött
Közép-Európa - Oroszország - tőkebefektetés - ezredforduló
339.727.22(4-11)"200" *** 339.727.24(470)"200"
[AN 2617129]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7725 /2006.
   Amit a nyugdíj ügyintézésről tudni kell / szerk. Kiss Sándor ; [szerzők Gerencsér László et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 505 p. ; 25 cm
ISBN 963-7490-27-2 kötött : 7980,- Ft (hibás ISBN 963-7490-29-9)
Magyarország - nyugdíjügy - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2617250]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7726 /2006.
   50 év : Dunaferr Szakközép- és Szakiskola : jubileumi évkönyv / [szerk. Dukai Mária, Varga László, Pallos László]. - Dunaújváros : Dunaferr Szakközép- és Szakisk., [2006]. - 244 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-219-746-1 kötött
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros)
Dunaújváros - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6:669(439-2Dunaújváros)(058) *** 377.35(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 2616708]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2006.
Bánki István
   Tanári kézikönyv az Irodalom 8. tankönyvhöz / Bánki István. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 55 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-747-2 fűzött
alapfokú oktatás - felső tagozat - tantárgy - irodalom - tanterv - tanári segédkönyv
372.889.451.1(072)
[AN 2621750]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2006.
   Bárczi Gusztáv évkönyv, 2005 / [szerk. Cataluccio Andrea]. - Budapest : Bárczi G. Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakisk., 2005. - 67 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: 25. jubileumi évkönyv : Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Fűzött
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Budapest)
Budapest - óvoda - általános iskola - szakiskola - értelmi fogyatékos - iskolai évkönyv
373.24(439-2Bp.)(058) *** 373.3(439-2Bp.)(058) *** 377(439-2Bp.)(058) *** 376.4
[AN 2616627]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2006.
Furákné Mózes Lilla
   Játszd újra...! : képességfejlesztő játékgyűjtemény a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek 12 éves korig / Furákné Mózes Lilla ; [kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete]. - Tatabánya : K-EMÖPI, 2006. - 25 p. ; 30 cm
A borítón a megjelenés éve: 2005. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 963-217-779-7 fűzött
tanulási nehézség - alapfokú oktatás - fejlesztő játék - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.322.9(072) *** 371.382(072)
[AN 2617423]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2006.
Hegedűs Katalin
   A 150 éves Eötvös József Gimnázium története : az iskolaépület története / Hegedűs Katalin ; [kiad. a Reáltanoda Alapítvány]. - [Budapest] : Reáltanoda Alapítvány, 2006. - 309 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-229-617-6 kötött
Eötvös József Gimnázium (Budapest)
Budapest - épület - gimnázium - történeti feldolgozás
373.54(439-2Bp.) *** 371.6 *** 72(439-2Bp.)"17/19"
[AN 2616494]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2006.
   Jubileumi évkönyv, 1906-2006 : készült a Hunyadi János Általános Iskola megalapításának 100 éves évfordulójára / [fel. szerk. Karlné Purczeld Erika] ; [kiad. a Hunyadi János Általános Iskola ...]. - Dunaharaszti : Hunyadi J. Ált. Isk., [2006]. - 107 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Hunyadi János Általános Iskola (Dunaharaszti)
Dunaharaszti - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Dunaharaszti)(058)
[AN 2616904]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2006.
Kerékgyártó Éva
   A tanulás tanítása, tanulása : szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, fejlesztése az 1-4. osztályban / szerzők Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné ; kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Tatabánya : K-EMÖPI, 2006. - 71 p. ; 21x30 cm
A borítón a megjelenés éve: 2002. - Spirál fűzéssel
Fűzött
tanulás - képességfejlesztés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - módszertan - tanári segédkönyv
372.8.025(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2617433]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2006.
Kontra Edit, H.
   Topics in the methodology of teaching EFL / Edit H. Kontra. - Budapest : Okker, 2006. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8088-12-5 fűzött : 1500,- Ft
angol nyelv - nyelvoktatás - tanári segédkönyv
371.3 *** 802.0(072)=00
[AN 2617118]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2006.
   Egy negyedszázados nevelő-fejlesztő munka tapasztalatai, 1981-2006 : az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ tanulmánykötete / szerk. Rosta Katalin ; [... szerzői Alkonyi Mária et al.]. - Budapest : Logopédia K., 2006. - 398 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 382-392. és a tanulmányok végén
ISBN 963-86590-4-1 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
óvodai nevelés - logopédia - értelmi fogyatékos - módszertan
372.3 *** 376.3 *** 376.4 *** 371.3
[AN 2617344]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2006.
   "Óvodánk 30 éve" : jubileumi emlékkönyv / [... szerk. Ábri Kálmánné, Ponyokainé Rab Judit]. - Kisújszállás : Vár. Óvodai Intézmény Pitypang Óvoda, 2006. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 19.)
ISBN 963-229-997-3 fűzött
Városi Óvodai Intézmény (Kisújszállás). Pitypang Óvoda
Kisújszállás - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Kisújszállás)(058)
[AN 2616205]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7736 /2006.
Bleyer András (1942-)
   Sudoku és barátai : [kakuro, edel, szamuráj, latin négyzet] / Bleyer András. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9378-45-3 kötött : 1450,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2616806]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2006.
Carmichael, Chris
The ultimate ride (magyar)
   Csúcsformában / Chris Carmichael és Jim Rutberg. - Pécs : Alexandra, 2006. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Soós András
ISBN 963-369-527-9 kötött
kerékpársport - edzés
796.61.015
[AN 2615947]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2006.
Cordell, Bruce R.
   Vér és varázs : mágusok és varázslók útmutatója / Bruce R. Cordell és Skip Williams ; ... ill. Wayne Reynolds ; ford. Habony Gábor. - [Budapest] : Delta Vision, [2006]. - 120 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-70-3 fűzött : 2490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2616276]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2006.
   Croatia Hungary bidding for UEFA EURO 2012 / [prepared by the Croatian - Hungarian Bidding Committee of the European Football Championship of the year 2012 ...] ; [publ. by Gyárfás Tamás ... et al.]. - [Zagreb] ; [Budapest] : Croat. - Hung. Bidding Comm. of the Europ. Football Championship of the year 2012, 2006. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
A terjesztési változat díszdobozban, CD-vel
Kötött
Magyarország - Horvátország - labdarúgás - Európa-bajnokság - pályázat
796.332.093.1(4)"2012" *** 06.063(439) *** 06.063(497.13)
[AN 2616877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2006]. - 463 p. : ill., színes
 (hibás ISBN 963-06-0097-8)
Magyarország - Horvátország - labdarúgás - Európa-bajnokság - pályázat
796.332.093.1(4)"2012" *** 06.063(439) *** 06.063(497.13)
[AN 2616879] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Appendix. - [2006]. - 463 p.
 (hibás ISBN 963-06-0098-6)
Magyarország - Horvátország - labdarúgás - Európa-bajnokság - pályázat
796.332.093.1(4)"2012" *** 06.063(439) *** 06.063(497.13)
[AN 2616881] MARC

ANSEL
UTF-87740 /2006.
   Édesvízi horgászat [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
horgászat - elektronikus dokumentum
799.1(28)
[AN 2613587]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2006.
   Europa : kempingek és üdülőfalvak / ed. in chief Marco Lissoni. - [Pécs] : Alexandra, [2006]. - 624 p. : ill., színes, térk. ; 24 cm
ISBN 963-368-842-6 fűzött
Európa - kemping - útmutató
796.54(4)(036)
[AN 2621830]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2006.
Gőbel Orsolya
   Mozgás a képzelet szárnyán : stresszcsökkentö, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Klaus W. Vopel alapötletét adaptálta Gőbel Orsolya. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 1.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 963-7343-97-0 kötött : 2000,- Ft
játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
793/794 *** 372.3(072)
[AN 2617400]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2006.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás a császári Kína és Japán díszítő motívumaiból : Kína és Japán / Halzer Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2006. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 3.)
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-86423-2-7)
Kelet-Ázsia - díszítőművészet - művészeti motívum - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.032.1
[AN 2615923]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2006.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás a letűnt civilizációk és az ősi Európa díszítő motívumaiból : Afrika, Ausztrália, Észak- és Dél-Amerika, Kis-Ázsia, Európa / Halzer Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2006. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 1.)
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-86423-0-0)
díszítőművészet - művészeti motívum - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.031.2
[AN 2615886]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2006.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás bizánci, perzsa és iszlám díszítő motívumokból : Közel-Kelet, Észak-Afrika és Belső-Ázsia / Halzer Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2006. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 2.)
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-86423-1-9)
díszítőművészet - művészeti motívum - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.033.2 *** 745.033.3
[AN 2615914]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2006.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás európai díszítő motívumokból, a X. századtól a XIX. század elejéig : Európa / Halzer Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2006. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 4.)
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-86423-3-5)
díszítőművészet - művészeti motívum - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745(4)"09/18"
[AN 2615976]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2006.
   Lelki útravaló a pedagógusnak. - Dabas : [Polgármesteri Hiv.], 2006. - 48 p. : ill., színes ; 15x21 cm
A szövegeket és a rajzokat a dabasi általános iskolák tanulói és az óvódák óvodásai kész. - Közread. Dabas város Polgármesteri Hivatala
Kötött
pedagógus - amatőr művészet - gyermek
379.825-053.2 *** 371.12
[AN 2616964]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2006.
   Tengervízi horgászat [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
Európa - horgászat - tenger - elektronikus dokumentum
799.1(4)(26)
[AN 2613586]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7749 /2006.
   Archaikus és modern : kiállítás a Raum-gyűjteményből az óbudai Kassák Múzeumban, 2006.06.24 - 2006.09.10. / [... rend. Csaplár Ferenc] ; [fel. szerk. Ébli Gábor]. - [Budapest] : [Kassák Múz.], cop. 2006. - 47 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Magyarország - magángyűjtemény - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 069.017(439)Raum-gyűjtemény *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2617241]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2006.
   Art research. - Budapest : Jelenlét, 2006. - 50 p. : ill. ; 21 cm
A 2005. okt. 20-21-én Budapesten a Magyar Szépművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke által rendezett szimpózium szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-229-696-6 fűzött
művészetelmélet - konferenciakiadvány
7.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2616565]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2006.
Buzás Gergely (1965-)
   Visegrád, fellegvár / [Buzás Gergely, Szőke Mátyás]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 24 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 250.)
Fűzött (hibás ISBN 963-554-258-5)
Visegrád - vár - útmutató
728.81(439-2Visegrád)(036)
[AN 2616292]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2006.
   Dargay Lajos szobrászművész / [szerzők Hangyel Orsolya et al.]. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2006]. - 62 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-337-028-0 kötött
Dargay Lajos (1942-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Dargay_L.
[AN 2616722]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2006.
   Decsi Ilona festő- grafikusművész / [közread. a] Galéria' 13 Soroksár. - Budapest : Galéria' 13 Soroksár, 2006. - [18] p. : ill., színes ; 20x30 cm
Váltakozva magyar, német, francia és angol nyelven
ISBN 963-229-611-7 fűzött
Decsi Ilona (1950-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Decsi_I. *** 76(439)(092)Decsi_I.
[AN 2616254]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2006.
Dercsényi Dezső (1910-1987)
   Zsámbék, templomrom / [Dercsényi Dezső, Valter Ilona]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 184.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-193-7)
Zsámbék - templom - útmutató
726.54(439-2Zsámbék)(036)
[AN 2616245]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2006.
Dezső Tamás (1978-)
   Józsefváros = Joseph Town / Dezső Tamás ; [közread. a] Városháza. - [Budapest] : Városháza, cop. 2006. - 93 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9170-96-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - életkép
77.04(439)(092)Dezső_T. *** 77.041.7
[AN 2616215]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2006.
Fabricius Gábor
   Bulvária : "szentek" a 21. században : Fabricius & Kollmann médiaművészek kiállítása. - [Budapest] : [Republic Galéria], [2005]. - [33] p. : ill., színes ; 21 cm
A 2006. ápr. 10. és jún. 16. között a Republic Galériában rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - tömegtájékoztatási eszköz - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 659 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2617509]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2006.
Fekete Józsefné Seres Emília
   Csuhé és gyékény / írta és gyűjt. Fekete Józsefné Seres Emília. - Debrecen : TKK, [2006]. - 117 p. : ill., részben színes ; 16x17 cm. - (Kézművesek nyomában, ISSN 1418-9461)
ISBN 963-596-479-X kötött : 1999,- Ft
Magyarország - iparművészet - gyékénytermék - ezredforduló
745.55.031.4(439)
[AN 2616779]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2006.
   Gróf Andrássy Dénes : egy műpártoló és műkedvelő arisztokrata, 1835-1913 : Budapesti Történeti Múzeum, Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, 2006. május 12 - augusztus 21. = Gróf Dionýz Andrássy : mecén a milovník umenia, 1835-1913 / [szöveg ... Basics Beatrix et al.]. - [Budapest] : BTM ; [Bratislava] : Slovenské národné múz., [2006]. - 121 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 32-33.
Fűzött
Andrássy Dénes (1835-1913)
Magyarország - grafikus - műgyűjtés - műpártolás - 19. század - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
741(439)(092)Andrássy_D. *** 7.074(439)(092)Andrássy_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 2616966]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2006.
   A "Híd" Egyesület első 10 éve, 1995-2005 : a közös akaratból valóság lesz / [fel. szerk. Szente Tünde] ; [szerzők Bródi Emília et al.]. - [Dunaújváros] : "Híd" Egyes., 2005. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 963-219-795-X kötött
Híd Dunaújváros és Környéke Egyesület
Dunaújváros - területfejlesztés - híd - egyesület
711.4(439-2Dunaújváros) *** 624.21 *** 061.2(439-2Dunaújváros)
[AN 2616731]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2006.
Kaiser Ottó (1953-)
   Kép a képben : pécsi műtermek / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Várkonyi György. - Pécs : Alexandra, 2006. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-928-7 kötött
Pécs - Magyarország - képzőművészet - műterem - 20. század - 21. század - arckép - fényképalbum
73/76(439-2Pécs)(092) *** 643.55(439)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Kaiser_O. *** 21
[AN 2616522]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2006.
König Róbert (1951-)
   Ulmer Schachtel / König Róbert ; [közread. a Galéria '13 Soroksár]. - Budapest : Galéria' 13 Soroksár, [2006]. - [16] p. : ill., részben színes ; 21x31 cm
A bev. német nyelven is
ISBN 963-229-846-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - fametszet
761.1(439)(092)König_R.
[AN 2616263]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2006.
Lakner László (1936-)
Művek (vál.)
   László Lakner "real" : Budapest - Berlin, 1956-2006 : Bilder aus deutschen und ungarischen Sammlungen : képek német és magyar gyűjteményekből : 19. Mai - 18. Juni 2006, Collegium Hungaricum Berlin / [Kuratorin der Ausstellung und Autorin des Katalogs Katalin S. Nagy] ; [Hrsg.: Collegium Hungaricum Berlin, Ministerium für Nationales Kulturerbe]. - [Berlin] : Collegium Hungaricum Berlin ; [Budapest] : Min. für Nat. Kulturerbe, 2006. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86521-8-7 fűzött
Lakner László (1936-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Lakner_L. *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 2616358]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2006.
   Lantos Ferenc / [... szerk. Pinczehelyi Sándor] ; [szöveg Fábián László et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 239 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 963-369-639-9 kötött
Lantos Ferenc (1929-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Lantos_F.
[AN 2616486]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2006.
Magasi Németh Gábor (1883-1953)
Művek (vál.)
   Magasi Németh Gábor festőművész, 1883-1953 : emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban, 2006. április 30 - október 1., Esztergom / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Kontsek Ildikó]. - Esztergom : Keresztény Múz., 2006. - 60 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7129-18-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Magasi_Németh_G. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2616339]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2006.
Mallász Gitta (1907-1992)
Gitta Mallasz, le scribe des anges (magyar, francia)
   Mallász Gitta, az "angyalok írnoka" = Gitta Mallasz, le "scribe des anges". - [Budapest] : Kardos Gy. M., [2006]. - 47 p. ; 20 cm
Az 1992-ben azonos címmel forgatott film szövege. - A filmet kész. Cazenave, Michel
Fűzött
Mallász Gitta (1907-1992)
Franciaország - iparművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - angyal - vallásos irodalom - interjú
73/76(44)(=945.11)(092)Mallász_G. *** 235.1 *** 244 *** 791.43.071.1(44)(092)Meny,_Jacques
[AN 2615837]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2006.
Móser Zoltán (1946-)
   Ajándék : [képeken át Nagy Lászlóhoz] / Móser Zoltán. - Budapest : Korona, cop. 2006. - [96] p. : ill. ; 19 cm
Lászlóffy Aladár utószavával
ISBN 963-9589-85-3 fűzött
Magyarország - fényképész - író - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 894.511(092)Nagy_László
[AN 2616814]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2006.
Németh Miklós Attila (1955-)
   Kő Pál, a szárnykészítő / Németh Miklós Attila ; [fényképek Nemes Péter]. - Budapest : Masszi, 2006. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Teremtők, ISSN 1788-103X ; 1.)
ISBN 963-9454-79-6 kötött : 3990,- Ft
Kő Pál (1941-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - interjú
73(439)(092)Kő_P.(047.53)
[AN 2617397]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2006.
   Önvallomás : Második Kortárs Önarckép Biennálé, 2006 : Csili Művelődési Központ, ... Budapest / [szerk. Lehoczki Henrikné]. - Budapest : Csili Művel. Közp., [2006]. - [41] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-229-803-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - önarckép - kiállítási katalógus
73/76.041.53 *** 73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2615831]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2006.
Prenkiewicz, Artur
   Mert nagy az Úr és méltó a dicséretre! : [elmélkedés a teremtett világ szépségéről] / [Artur Prenkiewicz fotóival] ; [a fotókat és a szentírási idézeteket vál., ... szerk. Mustos Edit]. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2006. - [60] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 963-229-529-3 kötött
Lengyelország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép - tájkép
77.04(438)(092)Prenkiewicz,_A. *** 77.047
[AN 2616900]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2006.
   Die Sammlung Gracza : Ausstellung im Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart, 23. September 2005 bis 28. Oktober 2005. - Stuttgart : Kulturinst. der Republik Ungarn ; Vác : Nalors, cop. 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ungarische Malerei in baden-württembergischen Privatsammlungen ; 1.)
ISBN 963-218-933-7 fűzött
Magyarország - Baden-Württemberg - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439.127)Gracza-gyűjtemény *** 061.4(430-2Stuttgart)
[AN 2601066]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2006.
Szász András
   Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme / [fényképezte és írta] Szász András. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, 2006. - 187 p. : ill. ; 30 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 963-7813-80-2 kötött
Erdély - építészet - helyismeret - fényképalbum
72(439.21)(084.12) *** 908.498.4(084.12)
[AN 2621800]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2006.
Széll János
   Faművesség / Széll János. - [Békéscsaba] : Békés M. Művel. Közp., Kézműves Szakisk. és Alapfokú Műv. Isk. : Békés M. Népműv. Egyes., 2006-. - 24 cm. - (Békési műhely)
Magyarország - népi fafaragás
745.51.031.4(439)
[AN 2617069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az egy tömbből vájással történő famegmunkálás kézikönyve. - 2006. - 94 p. : ill.
Bibliogr.: p. 74-83.
ISBN 963-229-963-9 fűzött
Magyarország - népi fafaragás
745.51.031.4(439)
[AN 2617070] MARC

ANSEL
UTF-87773 /2006.
   A titokzatos férfi : Tiziano: Szürke szemű férfi képmása : Szépművészeti Múzeum Budapest, 2006. június 2 - július 16. = The enigmatic man : Titian: Portrait of a man with blue-green eyes : Szépművészeti Múzeum, Budapest June 2, 2006 - July 16. 2006 / [kurátor ... Vécsey Axel] ; [a katalógust szerk. ... Körber Ágnes]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2006]. - 77, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Géniuszok és remekművek, ISSN 1787-6680)
ISBN 963-7063-29-3 fűzött
Itália - festőművész - reneszánsz - festészet - arckép - kiállítási katalógus
75(45)"14/15" *** 75.041.5(45)"14/15" *** 75(45)(092)Tiziano,_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2617266]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2006.
Tschürtz Nándor
   A soproni evangélikus temetők története és síremlékei : Csipkés Kálmán forrásanyaga levéltári dokumentumokkal kiegészítve / Tschürtz Nándor. - Sopron : Tschürtz N., 2006. - 263 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 260.
ISBN 963-229-332-0 fűzött
Sopron - temető - síremlék - evangélikus egyház
726.82(439-2Sopron) *** 284.1(439-2Sopron)
[AN 2616149]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7775 /2006.
Braunbehrens, Volkmar
Mozart in Wien (magyar)
   Mozart : a bécsi évek / Volkmar Braunbehrens ; [ford. Győri László] ; [a verseket ford. Báthori Csaba]. - Budapest : Osiris, 2006. - 587 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 563-577.
ISBN 963-389-862-5 kötött : 3480,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 2616028]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2006.
Dalos László (1924-)
   Sóspereccel kezdődött : egy színházi hírhajhász feljegyzései : [történetek filmről, színházról, muzsikáról] / Dalos László ; [Kaján Tibor rajz.]. - [Budapest] : Arión, [2006]. - 216 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9375-99-3 kötött
Magyarország - filmművészet - színházi élet - zenei élet - 20. század - memoár
78.05(439)"19"(0:82-94) *** 791.43(439)"19"(0:82-94) *** 792(439)"19"(0:82-94)
[AN 2616886]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2006.
Hulett, Ralph
Whole Lotta Led (magyar)
   Whole Lotta Led : repülés a Led Zeppelinnel / Ralph Hulett & Jerry Prochnicky ; [ford. Göbölyös N. László]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 271, [15] p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 270.
ISBN 963-7448-32-2 kötött : 3800,- Ft
Led Zeppelin (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - 20. század - rockzene
78.067.26.036.7(410)Led_Zeppelin
[AN 2617377]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7778 /2006.
Bagi Iván (1976-)
   A megkerült boldogság / Bagi Iván ; [Albert Györgyi interjújával]. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 203 p., [12] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86969-8-2 kötött
Bagi Iván (1976-)
Magyarország - előadóművész - ezredforduló - 21. század - magyar irodalom - állami gondozott - memoár
792.73(439)(092)Bagi_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2615897]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2006.
   A betonon is kinő a fű : tanulmányok a táncházmozgalomról / szerk. Sándor Ildikó ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7363-21-1 fűzött
Magyarország - kultúrszociológia - táncház - 20. század
793.31.05(439)"197/198" *** 316.7(439)"197/198"
[AN 2616569]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2006.
   Életben tartott terek = Spaces kept alive / [közread. a] MASZK Egyesület. - Szeged : MASZK Egyes., 2006-. - 24 cm
épület - színielőadás - fényképalbum
792.091(100)(084.12) *** 721.05(439)(084.12)
[AN 2617405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szegedi Régi Zsinagóga = The Old Synagogue, Szeged / [fotók és képszerk. ... Révész Róbert]. - cop. 2006. - 67 p. : ill., részben színes
ISBN 963-8359-12-9 fűzött
Szeged - zsinagóga - színielőadás - fényképalbum
792.091(100)(084.12) *** 726.3(439-2Szeged)(084.12)
[AN 2617407] MARC

ANSEL
UTF-87781 /2006.
Esztergályos Károly (1941-)
   Férfiakt : technikai forgatókönyv / írta, rend. Esztergályos Károly ; [közread. a] Centrál Filmstúdió. - [Budapest] : Centrál Filmstúdió, 2005. - 101 fol. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - rendező - 20. század - 21. század - technikai forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Esztergályos_K. *** 894.511-293.7
[AN 2616369]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2006.
   Gyerekszínházak Magyarországon : tanulmányok, elemzések, beszélgetések az elmúlt 15 évről / [szerk. Sándor L. István] ; [közread. az] Assitej Magyar Központ. - Budapest : Assitej M. Közp., 2006. - 176 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-964-7 fűzött
Magyarország - színházművészet - gyermek - ezredforduló
792(439)"199/200"
[AN 2616510]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2006.
   Szabálytalan portrék Várkonyi Zoltán Vígszínházából : 110 éves a Vígszínház / [szerk. Kővári Orsolya, Radnóti Zsuzsa] ; [a fotókat kész. Keleti Éva]. - [Budapest] : [Vígszínház], [2006]. - 112 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-229-866-7 fűzött : 2200,- Ft
Vígszínház (Budapest)
Budapest - Magyarország - színház - színész - memoár
792(439-2Bp.)Vígszínház *** 792.028(439)(092)(0:82-94)
[AN 2616315]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7784 /2006.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Budapest : Akad K., 2006. - 736 p. ; 15 cm + CD
ISBN 963-05-8357-7 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2617238]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2006.
   Angol képes szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 2613598]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2006.
Bagi Zsolt (1975-)
   Az irodalmi nyelv fenomenológiája / Bagi Zsolt. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 278, [2] p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-638-4 fűzött : 2100,- Ft
irodalom - nyelvi rendszer
800.853
[AN 2616667]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2006.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések : diákszótár / Bakos Ferenc ; [vez. szerk. Csábi Szilvia] ; [... összeáll. Kulcsár Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - XII, 547 p. ; 20 cm
ISBN 963-05-8390-9 fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2621766]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2006.
   Francia képes szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=40=945.11
[AN 2613579]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2006.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György, Tímár Imola]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Akad. K., 2006. - 457, [3] p. ; 14 cm
Magyar - spanyol, spanyol - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-8356-9 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 2621760]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2006.
Kiséry István
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. Kiséry István]. - Budapest : Akad K., 2006. - 795 p. ; 15 cm + CD
ISBN 963-05-8358-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2617234]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2006.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XVI, 672 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7877-8 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2621758]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2006.
Lázár A. Péter (1957-)
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Lázár A. Péter, Varga György. - 8. jav. kiad. - Budapest : Aquila, cop. 2006. - XVI, 1498 p. ; 22 cm. - (SzóTér könyvek, ISSN 1586-5479)
Kötött (hibás ISBN 963-679-125-2)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2616406]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2006.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2000. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-8389-5 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2621762]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2006.
Nagy Mária
   Magyar - olasz, olasz - magyar zsebszótár = Dizionario tascabile : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Nagy Mária]. - Budapest : Akad K., 2006. - 667 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8355-0 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2617232]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2006.
   Német képes szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 2613599]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2006.
   Nyelvtanfolyam : kezdő angol [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 3 db ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2620765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 DVD-i
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2613591] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 DVD-i
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2613592] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 DVD-i
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2613593] MARC

ANSEL
UTF-87797 /2006.
   Nyelvtanfolyam : kezdő német [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 3 db ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2620757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 DVD-i
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2613588] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 DVD-i
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2613589] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 DVD-i
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2613590] MARC

ANSEL
UTF-87798 /2006.
   Olasz képes szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=50=945.11
[AN 2613601]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2006.
   Orosz képes szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=82=945.11
[AN 2613600]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2006.
   Spanyol képes szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 DVD-i ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali dvd; sony playstation 2.; microsoft x-box; apple macintosh
Műanyag tokban
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=60=945.11
[AN 2613602]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2006.
Tóth Etelka
   Magyar helyesírás : diákszótár / szerk. Tóth Etelka. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - VIII, 549 p. ; 20 cm
ISBN 963-05-8391-7 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2621764]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2006.
Varga György
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Varga György, Lázár A. Péter. - 8. jav. kiad. - Budapest : Aquila, cop. 2006. - X, 1391 p. ; 22 cm. - (SzóTér könyvek, ISSN 1586-5479)
Kötött (hibás ISBN 963-679-126-0)
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2616408]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2006.
Zsoldosné Kovács Lívia
   Strange but true : anekdoták, érdekességek az angolszász kultúrkörből / Zsoldosné Kovács Lívia ; [ill. Illés Anna]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2002. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-19-2390-8 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - nyelvkönyv - anekdota
802.0(078)=945.11 *** 820-36=945.11 *** 820-36(73)=945.11
[AN 2616204]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7804 /2006.
Ehrman, Bart D.
Truth and fiction in The Da Vinci code (magyar)
   Tények és tévedések a Da Vinci-kódban : a történettudomány álláspontja Jézusról, Mária Magdolnáról és Constantinusról / Bart D. Ehrman ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 963-425-098-X kötött : 1999,- Ft
Brown, Dan. The Da Vinci code
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - krisztológia - apokrif irat
820(73)(092)Brown,_D. *** 232.9 *** 229
[AN 2615705]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2006.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Szabadkikötő : esszék a világirodalomról / Kosztolányi Dezső ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Réz Pál]. - Budapest : Osiris, 2006. - 488 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-854-4 kötött : 4200,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom - esszé - publicisztika
82(091) *** 894.511-92 *** 894.511-4
[AN 2616120]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2006.
Popper Péter (1933-)
   Kizökkent az idő : drámaügyi mosolygások és mérgelődések / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-48-6 kötött : 2480,- Ft
irodalomtörténet - irodalomesztétika - dráma
82(091)-2 *** 82.01
[AN 2616448]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7807 /2006.
Földes Anna (1930-)
   Örkény a színpadon / Földes Anna. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 382 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9578-83-5 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9651-21-2)
Örkény István (1912-1979)
Magyarország - író - színész - rendező - 20. század - interjú
894.511(092)Örkény_I. *** 792.028(439)(047.53) *** 792.075(439)(047.53)
[AN 2616655]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2006.
Fried István (1934-)
   Szomjas Gusztáv hagyatéka : elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben / Fried István. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 328 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9651-17-6 kötött : 2800,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 2616643]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2006.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Illyés Gyula József Attiláról / [... szerk. Domokos Mátyás]. - Budapest : Nap, cop. 2006. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 963-9402-96-6 kötött : 2688,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - válogatott művek
894.511(092)József_A.(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 2616812]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2006.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila levelezése / [összeáll. H. Bagó Ilona, Hegyi Katalin, Stoll Béla]. - Budapest : Osiris, 2006. - 799 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Bibliogr.: p. 597-750.
ISBN 963-389-775-0 kötött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)József_A.(044)
[AN 2616123]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2006.
Kaiser Ottó (1953-)
   Határtalan irodalom : magyar irodalom a határon túl / Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, 2006. - 304 p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-369-806-5 kötött
Európa - író - külföldön élő magyar személyiség - fényképalbum
894.511(4)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2616182]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2006.
Kiss Kálmánné
   Kisúji harangszó : Kisújszállás irodalmi hagyományai és kapcsolatai / Kiss Kálmánné. - Kisújszállás : Arany J. Vár. Kvt. : Anyanyelvápolók Szöv. Kisújszállási Csop. : Városvédő és -szépítő Egyes., 2006. - 263 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 18.)
ISBN 963-06-0028-5 fűzött
Kisújszállás - magyar irodalom története - író
894.511(439-2Kisújszállás)(091) *** 894.511(439-2Kisújszállás)(092)
[AN 2616307]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2006.
Schein Gábor (1969-)
   Nevetők és boldogtalanok : Füst Milán művészete, 1909-1927 / Schein Gábor. - Budapest : Akad. K., 2006. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8343-7 fűzött : 2450,- Ft
Füst Milán (1888-1967)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Füst_M.
[AN 2617052]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7814 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 19.)
ISBN 963-09-4806-0 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2621809]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
   Szerelem és barátság és más korai művek / Jane Austen ; [ford. és a jegyzeteket kész. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 175 p. ; 21 cm
Tart.: Szerelem és barátság ; A Lesley-kastély ; Anglia története ; A három nővér. - Egys. cím: Love and friendship ; Lesley Castle ; The history of England ; The three sisters. - A ford. a "Love and friendship and other early works" (London : Women's Press, 1978) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7138-79-X kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2615748]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2006.
Bingham, Charlotte
The chestnut tree (magyar)
   A gesztenyefa árnyékában / Charlotte Bingham ; [ford. Kolláth Edina]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2006. - 265 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-273-1 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2616295]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2006.
Brown, Dan
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód / Dan Brown. - Illusztrált díszkiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 515 p. ; 26 cm
Ford. Bori Erzsébet
ISBN 963-9635-44-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2621778]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2006.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény. - A 4 1/2. kötetet ford. Bosnyák Viktória. - A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., Bulihercegnő. - 2006. - 278, [2] p.
ISBN 963-539-538-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2615968] MARC

ANSEL
UTF-87819 /2006.
Chaudière, Frédéric
Tribulations d'un stradivarius en Amérique (magyar)
   Egy hegedű viszontagságai Itáliától Amerikáig / Frédéric Chaudière ; [ford. Nagy István]. - Budapest : M. Kvklub, 2006. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 963-549-264-2 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2616148]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2006.
Cohen, Leonard
Beautiful losers (magyar)
   Szépséges lúzerek / Leonard Cohen ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-17-9 kötött : 2980,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2617383]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2006.
Collins, Max Allan
Body of evidence (magyar)
   Gyilkos vágy / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 319 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők : Las Vegas)
CSI: crime scene investigation (keretcím)
ISBN 963-305-236-X fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2615736]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2006.
Cornwell, Bernard
Copperhead (magyar)
   A szimpatizáns / Bernard Cornwell ; [ford. Moise Gabriella]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 375 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-091-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2615940]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2006.
Crais, Robert
Hostage (magyar)
   A rettegés háza / Robert Crais ; [ford. Zsolnai Lajos]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 963-9667-05-6 kötött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2616623]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2006.
Cunningham, Michael
Specimen days (magyar)
   Jellegzetes napok / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-24-6 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2616257]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2006.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Sherlock Holmes történetei = Adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szolga Emese]. - Szeged : Lingvaport Fordítóiroda, [2006]-. - 20 cm. - (Bilingvaport könyvespolc)
A ford. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" (Harmondsworth : Penguin B., 1981) c. kiad. alapján kész.
angol irodalom - bűnügyi regény - kétnyelvű dokumentum
820-312.4.02=945.11
[AN 2616737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2006. - 204 p.
Tart.: Botrány Csehországban ; A Vörös Liga ; Az elmaradt esküvő. - Egys. cím: A scandal in Bohemia ; The Red-headed League ; A case of identity
ISBN 963-229-932-9 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - kétnyelvű dokumentum
820-312.4.02=945.11
[AN 2616740] MARC

ANSEL
UTF-87826 /2006.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001]-2006. - 8 db ; 22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-368-180-4 *
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A jég dala. - 2006. - 111 p.
ISBN 963-369-505-8 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2616035] MARC

ANSEL
UTF-87827 /2006.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El mundo según Gabriel García Márquez (magyar)
   A világ, ahogy Gabriel García Márquez látja / Piedad Bonnett válogatása ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2006. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2507-X kötött : 1990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
860-84(861)=945.11
[AN 2617058]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2006.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn
Cousin Phillis (magyar)
   Phillis / Elizabeth Gaskell ; [ford. Molnár Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-92-7 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2616493]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2006.
Gavalda, Anna
Ensemble, c'est tout (magyar)
   Együtt lehetnénk / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2006. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2514-2 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2616983]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2006.
Gerritsen, Tess
In their footsteps (magyar)
   Párizs árnyai / Tess Gerritsen ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 320 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-600-6 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2616381]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2006.
   Govori glasno! / [gyűjt. és összeáll. Horváth Istvánné, Timárné Skrapits Anna] ; [kiad. a HKÖ]. - Szentpéterfa : HKÖ, [2006]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
horvát irodalom - gyermekvers
886.2-14(02.053.2)
[AN 2616703]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2006.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ponorné říčky (magyar)
   Búvópatakok / Bohumil Hrabal ; [ford. Kiss Szemán Róbert]. - 2. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 248 p. ; 20 cm
Megj. "Levelek Áprilkának" címmel is
ISBN 963-7448-46-2 kötött : 2500,- Ft
Clifford, April
cseh irodalom - irodalmi levél
885.0-6=945.11
[AN 2617335]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2006.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Rózsalovag : elbeszélések / Bohumil Hrabal ; [ford. Körtvélyessy Klára, Kiss Szemán Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-11-X kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2617337]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2006.
Jacq, Christian
Les mystères d'Osiris (magyar)
   Ozirisz titkai / Christian Jacq ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2005-2006. - 4 db ; 24 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2576160]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A tűz útja. - 2006. - 380 p. : ill.
ISBN 963-07-8010-0 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2616383] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A nagy titok. - 2006. - 419 p. : ill.
ISBN 963-07-8011-9 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2616386] MARC

ANSEL
UTF-87835 /2006.
Kavafis, Konstantinos Petros (1863-1933)
   Hazatérés Hellászból : Kavafisz-átiratok / [ford.] Kovács András Ferenc. - Budapest : Magvető, 2006. - 267, [6] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2515-0 kötött : 2490,- Ft
újgörög irodalom - vers
877.4-14=945.11
[AN 2616996]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2006.
Kerr, Peter
A basketful of snowflakes (magyar)
   Egy tavasz Mallorcán, avagy Egy kosárnyi hópihe / Peter Kerr ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-12-7 kötött : 2570,- Ft
Mallorca - angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94=945.11 *** 908.467.5(0:82-94)
[AN 2616018]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2006.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Kozmikus trilógia / C. S. Lewis. - Budapest : Harmat, 2006-. - 20 cm
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2616819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csendes bolygó / [ford. Molnár István]. - 2006. - 252 p.
ISBN 963-9564-56-7 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2616820] MARC

ANSEL
UTF-87838 /2006.
Ludlum, Robert
The Ambler warning (magyar)
   Ambler figyelmeztetés / Robert Ludlum ; [ford. Sinka Erika]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 495 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-307-7 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2616786]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2006.
Marciano, Francesca
Rules of the wild (magyar)
   Szerelmem, Afrika / Francesca Marciano ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-29-9 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2621788]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2006.
Masini, Beatrice
A passo di danza (magyar)
   Tánclépésben / Beatrice Masini ; [... graf. ... Sara Not] ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Móra, 2006. - 123, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Rózsaszín balettcipő ; 1.)
ISBN 963-11-8183-9 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2616789]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2006.
Mayle, Peter
Hotel Pastis (magyar)
   Hotel Pastis / Peter Mayle ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-48-3 fűzött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2616590]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2006.
McDonald, Megan
Judy Moody predicts the future (magyar)
   Durrbele Dorka, a látnok / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2006. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 4.)
ISBN 963-628-084-3 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2621782]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2006.
Merle, Robert (1908-2004)
Fortune de France (magyar)
   Francia história / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1982. - 398 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 1. kötete
ISBN 963-07-8178-6 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2621836]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2006.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Speak, memory (magyar)
   Szólj, emlékezet! / Vladimir Nabokov ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2006. - 339 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7998-6 kötött : 2400,- Ft
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Oroszország - Egyesült Államok - író - amerikai angol irodalom - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 882(092)Nabokov,_V._V.(0:82-94) *** 820(73)(092)Nabokov,_V._V.(0:82-94)
[AN 2616201]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2006.
Orwell, George (1903-1950)
Burmese days (magyar)
   Tragédia Burmában / George Orwell ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 373 p. ; 20 cm
Megj. "Burmai napok" címmel is
ISBN 963-7448-39-X kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2617388]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2006.
Perry, Steve
   Aliens / Steve Perry. - [Szeged] : Szukits, [2005-2006]. - 3 db ; 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Ripley háborúja / [ford. Szántai Zsolt]. - cop. 2006. - 267 p.
ISBN 963-497-117-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2616823] MARC

ANSEL
UTF-87847 /2006.
Pilcher, Rosamunde
The empty house (magyar)
   Ház a tengerparton / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 963-9651-16-8 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2621790]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2006.
Putney, Mary Jo
The diabolical baron (magyar)
   Könnyelmű ígéret / Mary Jo Putney ; [ford. Sziebert Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 278 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-99-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2616379]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2006.
Roberts, Adam
McAtrix derided (magyar)
   McÁtrix újratöltve / Robertski Brothers. - Pécs : Alexandra, 2006. - 287 p. : ill. ; 16 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 963-369-679-8 kötött
amerikai angol irodalom - paródia
820-311.5(73)=945.11
[AN 2615686]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2006.
Roberts, Nora
Origin in death (magyar)
   Halálos származás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 963-426-001-2 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2615915]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2006.
Skala, Martina
Strado & Varius (magyar)
   Strado & Varius / Martina Skala. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2006. - 56, [4] p. : ill., színes ; 21x29 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Ford. Körtvélyessy Klára
ISBN 963-87140-1-8 kötött : 2350,- Ft
cseh irodalom - mese
885.0-34=945.11
[AN 2617207]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2006.
Steel, Danielle
Toxic bachelors (magyar)
   Szerelmes agglegények / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-147-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2615697]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2006.
Stilton, Geronimo
La maratona piu pazza del mondo! (magyar)
   A világ legőrültebb maratonja / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 104, [20] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-703-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2615762]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2006.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver utazásai / Jonathan Swift ; [ford. Szentkuthy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006. - 433 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8070-4 fűzött : 900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2618161]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2006.
Tan, Amy
The Joy Luck Club (magyar)
   A Mennyei Örömök Klubja / Amy Tan ; [... ford. Arató Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 364, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-73-2 kötött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2616377]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2006.
Treuberg, Maria
Doppelgängerin gesucht! (magyar)
   Melletted bármi áron / Maria Treuberg ; [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 184.)
ISBN 963-9681-02-4 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2616047]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2006.
Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer abroad (magyar)
   Tom Sawyer léghajón ; Tom Sawyer, a detektív / Mark Twain ; [ford. Dezsényi Katalin és Révbíró Tamás] ; [ill. Barczánfalvi Ferenc]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Egys. cím: Tom Sawyer abroad ; Tom Sawyer, detective
ISBN 963-539-532-9 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2615973]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2006.
Updike, John (1932-)
The same door (magyar)
   Ugyanaz az ajtó / John Updike ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8009-7 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2616145]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2006.
Vian, Boris
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok / Boris Vian. - Utánny. - Budapest : Merhávia, 2006. - 191 p. ; 19 cm
Ford. Bajomi Lázár Endre
ISBN 963-9172-25-1 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2621814]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2006.
Vonnegut, Kurt (1922-)
Player piano (magyar)
   Gépzongora / Kurt Vonnegut ; [ford. Molnár István]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 364 p. ; 20 cm
Megj. "Utópia" címmel is
ISBN 963-203-148-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2616142]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2006.
Weiner, Jennifer
In her shoes (magyar)
   Egy cipőben / Jennifer Weiner ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 963-9667-00-5 fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-9442-61-5)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2616631]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2006.
Wenn ein Kind zu einsam ist (magyar)
   Katharina anyukát keres / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 186.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9681-00-8 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2616040]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2006.
Whiting, Charles
Convoy to catastrophe (magyar)
   Hajókaraván a katasztrófába / Leo Kessler ; [... ford. Sipka János]. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 302 p. ; 23 cm
ISBN 963-86969-6-6 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2616014]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2006.
Witcher, Moony
Nina e la maledizione del serpente piumato (magyar)
   Nina és a tollas kígyó átka / Moony Witcher ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina] ; [az illusztrációkat kész. ... Ilaria Matteini]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2006. - 325, [20] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86938-1-9 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2617006]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2006.
Zìnčenko, Valentina
   Malʹvi na rušniku / Valentina Zìnčenko ; [vyd. Tovaristvo ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugorŝinì]. - Budapešt : TUKU, 2005. - 181, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-237-5 fűzött
Magyarország - ukrán irodalom - vers
883-14(439)
[AN 2616375]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7866 /2006.
Almádi Sándor
   Labdarúgó kisokos(kodó) : Murphy-törvények és egyéb bölcsességek a fociról / Almádi Sándor ; [graf. Zocskár András]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2006. - 110 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-86639-8-7 fűzött
labdarúgás - humoreszk
894.511-7 *** 796.332
[AN 2616194]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Az elvarázsolt egérkisasszony / Bálint Ágnes ; az illusztrációkat Reich Károly kész. - Budapest : Holnap, 2006. - 151, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-722-5 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2621792]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - Budapest : Holnap, 2006. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-723-3 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2621796]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2006.
Ballai László (1963-)
   Tajvan / Ballai László. - Budapest : Mágus, 2006. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-9433-41-1 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2616508]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2006.
Banga Zsuzsa (1985-)
   Vágyálom / [!]szerk. Banga Zsuzsa ; [... ill. Szabó János] ; [kiad. a Lírikusok Irodalmi Műhely]. - Budapest : LIM, 2006. - 64, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-229-506-4 fűzött : 750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616374]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2006.
   Csíksomlyói legenda : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 198, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-90-0 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082)
[AN 2615751]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2006.
Csikváry István (1933-)
   Emlékeim / Csikváry István. - [Lovasberény] : [Csikváry I.], [2006]-. - 21 cm
ISBN 963-460-063-8
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2621784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1933-1956. - [2006]. - 119 p. : ill.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2621787] MARC

ANSEL
UTF-87873 /2006.
Csurka István (1934-)
   Az esztéta / Csurka István. - Budapest : K. O.-média Kft., 2006. - 313 p. ; 22 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 963-87164-0-1 fűzött : 1995,- Ft
Csurka István (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2616602]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2006.
Dalos György (1943-)
   A körülmetélés ; A nagy buli / Dalos György. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006. - 220 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-47-X kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2616809]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2006.
Deák László (1946-)
   Emlékkönny / Deák László ; [... a rajzok Deák László művei]. - Budapest : Nap, 2006. - 140 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9402-95-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616662]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2006.
Emőd Gyula (1908-1996)
   Holttá nyilvánítva / Emőd Gyula ; [szerk. Szabó Zsolt Roland]. - Budapest : Emőd J., 2006. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-318-5 fűzött
Emőd Gyula (1908-1996)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2616959]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2006.
Flamming, Susanne
   Első a szerelem / Susanne Flamming. - Budapest : Ringier, cop. 2006. - 98 p. ; 21 cm. - (Tini love sorozat, ISSN 1788-0122 ; 2006/2.)
ISBN 963-7714-17-0 fűzött : 349,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2616776]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2006.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Tillárom-versek : érzelmek rímekben / Gyimóthy Gábor. - [Budapest] : Gekonet, 2006. - 116, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-86982-1-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616154]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Két regény / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2006. - 452, [3] p. ; 22 cm. - (7 fátyol ; 9.)
Tart.: Isten nem szerencsejátékos ; Szolgálat
ISBN 963-7329-72-2 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616676]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2006.
Haklik Norbert (1976-)
   Big Székely Só : [ez vagy valami, vagy mén valahová...] / Haklik Norbert. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-34-5 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616591]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2006.
Hidasi József
   A mennyei nap kapujában : versek és novellák / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2006. - [210] p. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 6.)
ISBN 963-06-0125-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2616862]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2006.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Hiram és Marih / Magdalena Hodonyi-Ickler. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Szerző, 2006. - 67 p. ; 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
Fűzött (hibás ISBN 963-440-343-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616157]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2006.
István László, G. (1972-)
   Amíg alszom, vigyázz magadra / G. István László. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 963-9651-25-7 * kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9651-25-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616650]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2006.
Jánosi György (1954-)
   Bukott angyalok / Jánosi György. - Budapest : Korona, 2006. - 69, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9589-45-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616799]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2006.
Jolsvai András (1953-)
   Szépen vagyunk : kisvárosi történetek / Jolsvai András. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006. - 162, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-48-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2616808]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2006.
Julesz János (1943-)
   Csak játszom a szavakkal / Julesz János. - Budapest : Medicina, 2006. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-226-047-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616476]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2006.
Kapecz Zsuzsa (1956-)
   Mutus Liber : néma könyv / Kapecz Zsuzsa. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006. - 541, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-46-1 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616801]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2006.
   Kettős hangzat / [szerk. Péntek Imre]. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes. ; Lendva : M. Nemzetiségi Művel. Int., cop. 2005. - 51, 48 p. ; 18 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Tart.: Időfák alatt / Kardos Ferenc. Szétszakadt táj / Zágorec-Csuka Judit. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-85834-9-5 * fűzött (hibás ISBN 85834-9-5)
Szlovénia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-14(497.12)
[AN 2616427]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2006.
Kisszőlősi Szánthó Lóránt
   Alulnézetből : Kisszőlősi Szánthó Lóránt válogatott versei / [vál. ... Fülöp Lajos] ; [... graf. Kurta Zsolt]. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7524-31-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616578]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2006.
Kótzián Katalin (1926-)
   Dalok őszidőn : válogatott versek és műfordítások / Kótzián Katalin. - Budapest : Nap, 2006. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 963-9658-03-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14=945.11
[AN 2616664]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2006.
Legéndy Jácint (1976-)
   Központi zóna / Legéndy Jácint. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 63, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-506-663-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616663]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2006.
Lénárd József (1938-)
   A táncoló képzelet : gondolatok, versek / Lénárd József. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Krúdy K., 2006. - 78, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-430-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2621815]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2006.
Lukács Sándor (1947-)
   Az elűzött álom : válogatott és új versek / Lukács Sándor. - Budapest : Nap, 2006. - 130 p. ; 19 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 963-9402-93-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2617022]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2006.
   A magyar esszé antológiája : sorskérdések / vál., és szerk. Domokos Mátyás. - Budapest : Osiris, 2006. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-851-X kötött : 8500,- Ft
magyar irodalom - magyarság - nemzet - magyar történelem - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 943.9(0:82-4)
[AN 2616094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 999 p.
ISBN 963-389-852-8
magyar irodalom - magyarság - nemzet - magyar történelem - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 943.9(0:82-4)
[AN 2616102] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 959 p.
ISBN 963-389-853-6
magyar irodalom - magyarság - nemzet - magyar történelem - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 943.9(0:82-4)
[AN 2616104] MARC

ANSEL
UTF-87895 /2006.
Méhes György (1916-)
   Bizalmas jelentés egy fiatalemberről / Méhes György. - Átd. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 963-9602-84-1 kötött : 2480,- Ft
Méhes György (1916-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 2616607]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2006.
Miklós Gergely (1961-)
   Mashat kedvenc színe az ég / Miklós Gergely. - Budapest : Quóta Bt., 2005. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-823-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616080]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2006.
Miklós Gergely (1961-)
   Mashatnak még mindig kék az ég : regény / Miklós Gergely. - Budapest : Quóta Bt., 2006. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-011-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616083]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2006.
Miklós Gergely (1961-)
   Triola total : regény / Miklós Gergely. - Budapest : Quóta Bt., 2006. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0040-4 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616085]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2006.
Nádas Péter (1942-)
   Párhuzamos történetek / Nádas Péter. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005 [!2006]. - 3 db ; 21 cm + mell. (38 p.)
A mellékletben Károlyi Csaba "Mindig más történik" c. interjújával
Kötött : 7900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A néma tartomány. - 428, [3] p.
ISBN 963-676-391-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621753] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az éjszaka legmélyén. - 386, [3] p.
ISBN 963-676-392-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621754] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A szabadság lélegzete. - 692, [3] p.
 (hibás ISBN 963-676-393-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621756] MARC

ANSEL
UTF-87900 /2006.
Nagy Bandó András (1947-)
   Sosemvolt Toscana : regény / Nagy Bandó András. - Orfű : Szoba K., [2006]. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-845-4 * kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-229-845-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2615925]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2006.
Nemere István (1944-)
   Búvár Kund : történelmi regény / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-425-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2615716]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2006.
Nemere István (1944-)
   A Fáraó futára : regény az ókori Egyiptomból / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 210, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-18-5 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2616474]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2006.
Nemere István (1944-)
   Gyilkosság a piramis árnyékában / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-19-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2616465]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2006.
Nemere István (1944-)
   Lövészezred : a II. világháború bemutatása és a Wermacht veresége ez alkalommal a Vöröshadseregben harcoló katonák szemével / P. Sz. Alihanov. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 221 p. ; 19 cm. - (CCCP regények)
ISBN 963-679-436-7 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2616790]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2006.
Nógrádi Kovács György
   Anekdoták, aforizmák, hihetetlen történetek / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2006]. - 127 p. ; 17 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-430-572-5)
anekdota - aforizma - elbeszélés
894.511-84 *** 894.511-36 *** 894.511-32
[AN 2616069]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2006.
Nógrádi Kovács György
   Kutyasétáltatás : kisregény és elbeszélések / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2006]. - 167 p. ; 17 cm
ISBN 963-214-250-0 fűzött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2616065]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2006.
Nógrádi Kovács György
   Vadonc, az árva gyerek : ifjúsági regény / Nógrádi Kovács György ; [rajz. Kovács Gábor]. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2006]. - 119 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-500-70-78)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2616072]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2006.
Oláh Gábor (1938-)
   Gumikötél : regény / Oláh Gábor. - Budapest : Noran, 2006. - 336 p. ; 19 cm
ISBN 963-7416-80-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2615743]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2006.
Orbán János Dénes (1973-)
   Búbocska : ördögregény / Orbán János Dénes ; [az ördögöket ... megörökítette Csillag István]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 176, [6] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-369-746-8 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2616309]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2006.
Pásztor Bertalan (1931-)
   Virágom, virágom / Pásztor Bertalan, Pásztor Attila ; ill. Pleidell János. - Dunaújváros : Meritum Text, cop. 2005. - 54 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86857-1-9 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2616679]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2006.
Petőcz András (1959-)
   A születésnap : regény / Petőcz András. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 963-9651-20-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2616647]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2006.
Réti G. Péter
   Fogd ahol éred : három dráma / Réti G. Péter. - Budapest : [Réti G. P.], 2006. - 368 p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 4.)
Tart.: Play Hamlet back ; Fogd, ahol éred ; Biberach, lézengő ritter
ISBN 963-229-891-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2617259]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2006.
Réti Helga
   Életfogytig talárban / Réti Helga, Teller Richárd. - Budapest : Európa, 2006. - 703 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 963-07-8002-X fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2615758]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2006.
Ripp Gábor
   Révület / Gabriel Wraith. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 275 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259 ; 18.)
ISBN 963-9566-40-3 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2616773]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2006.
Sajó László (1956-)
   Szünetjelek az égből : válogatott versek / Sajó László ; [vál. és szerk. Várady Szabolcs]. - Budapest : Osiris, 2006. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 963-389-855-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616008]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2006.
Somssich-Szőgyény Béla (1918-)
   Alaprajz / Somssich-Szőgyény Béla ; [közread. a] Nagyatádi Múzeumért Alapítvány. - [Nagyatád] : Nagyatádi Múzeumért Alapítvány, 2006. - 60 p., XXVIII t. : ill, részben színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0027-7 kötött
Somssich család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2616443]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2006.
Spánn Gábor (1938-)
   Ne szólj szám?! : derűs rádiójegyzetek / Spánn Gábor. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 204 p. ; 23 cm
ISBN 963-9615-40-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2616891]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2006.
Tóth Gézáné (1924-)
   Nagyanyó emlékkönyve : T. Kelemen Margit válogatott versei és grafikái. - Biatorbágy : Kégli T., 2006. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-514-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616211]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2006.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Hiányod hűsége : versek / Tóth-Máthé Miklós. - Debrecen : Méliusz, 2006. - 65 p. ; 19 cm
ISBN 963-85741-5-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2616557]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2006.
   Utolsó bástyánk: Erdély : erdélyi antológia : [erdélyi magyar írók történelmi elbeszélései] / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-91-9 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(498)(082)
[AN 2616633]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2006.
Woods, Susan
   Válassz engem! / Susan Woods. - Budapest : Ringier, cop. 2006. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 4.)
ISBN 963-7714-16-2 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2616762]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7922 /2006.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát : tengeri kaland, űrutazás / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony : P&B, 2006. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-87140-4-2 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2617216]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2006.
Bohatta, Ida
Bei den Wurzelmännlein (magyar)
   Gyökérmanók / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., 2006. - 19 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-55-9 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2616361]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2006.
Bohatta, Ida
Besuch beim lieben Jesulein (magyar)
   Látogatás a kis Jézusnál / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., 2006. - 19 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-52-4 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2616362]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2006.
Bohatta, Ida
Bunte Flüglein (magyar)
   Tarka szárnyak / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., 2006. - 21 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-53-2 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2616368]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2006.
Bohatta, Ida
Die fleissigen Sparer (magyar)
   Fürge mókusok / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., 2006. - 19 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-54-0 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2616364]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2006.
Crosbie, Duncan
3 minutes animal strories (magyar)
   3 perces állatmesék / [szöveg Duncan Crosbie] ; [ford. Béres Deák Rita]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 125 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-684-270-1 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2616177]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2006.
   Malacka és az árvíz. - Budapest : Móra, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 963-11-8117-0 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2616196]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2006.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Pooh and mee (magyar)
   Micimackó és én : zenés verseskönyv / A. A. Milne. - Budapest : Móra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Papp Gábor Zsigmond. - Ill. Windle, Paul. - Zenélő szerkezettel
ISBN 963-11-8121-9 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2616199]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2006.
   Tigris reggelije. - Budapest : Móra, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 963-11-8118-9 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2616189]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7931 /2006.
Hegen, Hannes
Die schöne Fatima (magyar)
   A szép Fatima / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2006. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 3.)
ISBN 963-86883-4-3 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2617332]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2006.
Szabó László Róbert
   Hé, Dodó! : Marabu Dodóskönyve 1-100. - [Budapest] : Adoc-Semic, 2006. - 95 p. : ill. ; 17x20 cm
ISBN 963-9233-86-2 kötött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2616304]
MARC

ANSEL
UTF-8