MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:50:17
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7933 /2006.
Gerencsér Ferenc
   Modern kislexikon : [új fogalmak, új értelmezések, gyakori rövidítések] / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató, [2006]. - 207 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86399-0-3)
lexikon
030
[AN 2617814]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7934 /2006.
   Kötődéseink : Bicske barátok 20 éve / [szerk. Börcs Imre et al.] ; [... kiad. Bicske Barátok Egyesülete]. - Bicske : Bicske Barátok Egyes., 2006. - 216 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-218-458-0 kötött
Bicske Barátok Egyesülete
Bicske - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Bicske)
[AN 2617685]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7935 /2006.
Kertész Károly (1939-)
   A tapolcai könyvtárak története a kezdetektől 1956-ig / összeáll. Kertész Károly. - Tapolca : [Vár. Kvt. és Múz.], 2006. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum. - Bibiliogr.: p. 243-247.
ISBN 963-229-269-3 fűzött
Tapolca - könyvtártörténet
026/027(439-2Tapolca)(091)
[AN 2618769]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7936 /2006.
Szellő István (1967-)
   A hírvadász : [diktátorok, világsztárok, gyilkos gyerekek] / Szellő István. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 98 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9615-41-2 kötött : 2290,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - újságíró - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - memoár
070(439)(092)Szellő_I.(0:82-94) *** 070(100)"199/200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2619078]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7937 /2006.
Báger Gusztáv (1938-)
   Kutatástól az innovációig : a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon : tanulmány / [szerzők Báger Gusztáv, Goldperger István, ... Varga György]. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2005. - 167 p. : ill. ; 30 cm. - (Módszertani füzetek / Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, ISSN 1788-1080)
Bibliogr.: p. 139-140.
Fűzött
Magyarország - kutatás - fejlesztés - finanszírozás - ezredforduló
001.891(439)"200" *** 658.14(439)"200"
[AN 2617488]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2006.
Valter Ilona (1938-)
   Rómer Flóris Ferenc, 1815-1889 / [szerző Valter Ilona]. - [Budapest] : ÉTK, 2006. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar műemlékvédelem nagyjai, ISSN 1788-1331 ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-513-191-7 kötött
Rómer Flóris (1815-1889)
Magyarország - tudós - műemlékvédelem - 19. század - életrajz
001(439)(092)Rómer_F. *** 72.025.3/.4(439)
[AN 2619195]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7939 /2006.
Nemere István (1944-)
   Parajelenségek könyve : szellemek, vámpírok, űrlények / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-32-0 fűzött
jelenség
001.94 *** 133 *** 159.961
[AN 2618393]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7940 /2006.
Gyulai Iván (1952-)
   A környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a strukturális alapok felhasználásában : tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez / szerző Gyulai Iván ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2006. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-9395-38-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - támogatás - tankönyv
504.06(4-62)(078) *** 504.06(439)(078) *** 338.246.027(4-62)(078) *** 339.96(4-62)(078)
[AN 2619226]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2006.
   Human impact on the landscape : general information : concepts of anthropogeomorphology : abstracts : [IAG/AIG Working Group Meeting, May 26-28 2006 Pécs, ...] / ed. by Dénes Lóczy and János Kovács ; publ. by University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Sciences Inst. of Geography, 2006. - 58 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-642-091-2 fűzött
geomorfológia - emberi ökológia - konferenciakiadvány
504.75 *** 551.4 *** 712 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2617675]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2006.
   Környezeti nézőpontok : tanulmányok a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék 15 éves fennállása alkalmából. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Környezettud. Int. Környezetgazdaságtani és Technológiai Tansz., [2006]. - 232 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9585-54-8)
környezet-gazdaságtan - ökológia
504.03 *** 330
[AN 2618218]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7943 /2006.
Kapolyi László (1932-)
   Systems theory with applications to industry and economics / László Kapolyi. - Budapest : Mundus, 2006. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus library of natural sciences)
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 963-9501-71-9 kötött
rendszerelmélet - gazdaság - ipar
519.876 *** 338
[AN 2618630]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7944 /2006.
   Mineral behaviour at extreme conditions : university textbook / ed. by Ronald Miletich. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2005. - XIV, 488 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (European Mineralogical Union notes in mineralogy, ISSN 1417-2917 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-837-6 fűzött
ásványtan - egyetemi tankönyv - konferenciakiadvány
549(075.8) *** 061.3(430-2Heidelberg)
[AN 2618710]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7945 /2006.
   Klímaváltozás és a magyarországi kertgazdaság / szerk. Csete László, Nyéki József ; [írta Bernáth Jenő et al.] ; [kiad. az "Agro-21" Kutatási Programiroda]. - Budapest : "Agro-21" Kut. Programiroda, 2006. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-355-X fűzött
Magyarország - éghajlattan - mezőgazdaság - kertészet
551.583 *** 338.43(439) *** 635
[AN 2617543]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7946 /2006.
Borhidi Attila (1932-)
   Magyarország növényföldrajza új megvilágításban / Borhidi Attila. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 963-508-504-4 fűzött
Magyarország - növényföldrajz - székfoglaló
581.9(439)
[AN 2618364]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2006.
Csányi Vilmos (1935-)
   Az ember és a kutya viselkedési analógiája / Csányi Vilmos. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 48-51.
ISBN 963-508-505-2 fűzött
etológia - kutya - embertan - székfoglaló
591.5 *** 636.7 *** 575.8
[AN 2618371]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2006.
Gráf László (1942-)
   40 év nemzeti kutatás: az endorfinoktól az agyi tripszinig / Gráf László. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 21 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-508-507-9 fűzött
biokémia - székfoglaló
577.1
[AN 2618379]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2006.
Hornok László (1947-)
   A biológiai sokszínűség fenntartásának különleges módjai a Fusarium nemzetségben / Hornok László. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 13 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 963-508-495-1 fűzött
növénybetegség - fusarium
582.282.123 *** 632.4
[AN 2618332]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2006.
   Immunológiai technikák a klinikai kutatásban és diagnosztikában / Pálinkás László [et al.] ; [... kiad. a PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum]. - Pécs : PTE OEC, 2005. - 69 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7178-48-1 kötött
immunológia - orvosi diagnosztika
577.27 *** 612.017.1 *** 615.37 *** 616-071
[AN 2617624]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2006.
Jakab Tibor
   A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötő-fajegyütteseinek (Insecta: Odonata) összehasonlító elemzése / Jakab Tibor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 23.)
Bibliogr.: p. 108-131. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-971-1 fűzött
Tisza - Tisza-tó - állatföldrajz - szitakötő - disszertáció
595.733 *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 2617799]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2006.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
Rettet die Hoffnung! (magyar)
   Mentsétek meg a reményt! : beszélgetések Kurt Mündllel / Konrad Lorenz ; [ford. Bakay Dóra]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-42-X kötött : 2500,- Ft
Lorenz, Konrad (1903-1989)
ökológia - környezetvédelem
574 *** 504
[AN 2618432]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2006.
Orosz László (1943-)
   Géntérképektől génekig, génektől genetikai útvonalakhoz és iskolákhoz / Orosz László. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 963-508-508-7 fűzött
genetika
575.1 *** 577.21
[AN 2618362]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2006.
Pócs Tamás (1933-)
   A kryptobiotikus kéreg és szerepe a szárazföldi ökoszisztémákban / Pócs Tamás. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 32-40.
ISBN 963-508-509-5 fűzött
mikrobiológia - állatökológia - növényökológia
579 *** 581.5 *** 591.5
[AN 2618375]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2006.
   The role of culture collections at the beginning of the XXIst century with special attention to services of culture collections : research activity and culture collections : ECCO XXV : 25th Annual General Meeting of the European Culture Collections' Organization : [Corvinus University of Budapest Faculty of Food Sciences National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms, June 7-9, 2006, Budapest ...] : [proceedings ...] / [organizing comm. Judit Tornai-Lehoczki et al.]. - [Budapest] : Nat. Coll. of Agricultural and Industrial Microorganisms, [2006]. - 216 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: ECCO XXV Budapest, 2006. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-503-351-6 fűzött
baktérium - génforrás - konferenciakiadvány
579 *** 575.17 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2619051]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2006.
Schmidt János (1935-)
   A szarvasmarhák energia-, fehérje- és aminosavellátásának javítása / Schmidt János. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 10 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-498-6 fűzött
tápanyag - szarvasmarha
591.133.1 *** 636.2
[AN 2618358]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2006.
Szabó István Mihály (1925-)
   A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 963-508-510-9 fűzött
bioszféra - mikrobiológia - székfoglaló
579.26 *** 574 *** 504.72
[AN 2618373]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2006.
Varga János (1941-)
   Campylobacter fajok okozta fertőzések a háziállatokban és az emberben / Varga János. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 12 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 963-508-499-4 fűzött
baktérium - bakteriális fertőzés - háziállat - ember
579.835.12 *** 636 *** 616-022
[AN 2618330]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2006.
Weltreich der Tiere und Pflanzen (magyar)
   Az állatok és növények világa : a természet lenyűgöző csodái : [csodálatos Földünk] / [ford. Károlyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7304-89-4 kötött
fauna - flóra - vadon élő állat - fényképalbum
591.9(100)(084.12) *** 581.9(100)(084.12)
[AN 2619215]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7960 /2006.
Argelander, Hermann
Das Erstinterview in der Psychotherapie (magyar)
   Az első pszichoterápiás interjú / Hermann Argelander ; [ford. Alpár Zsuzsa] ; [az utószót írta Buda Béla]. - Budapest : SpringMed, 2006. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 963-9456-84-5 fűzött : 1980,- Ft
pszichoterápia
616.89-072.87 *** 159.964.2 *** 615.851
[AN 2619308]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2006.
Bodis-Wollner Iván (1937-)
   Vision and saccadic eye movements / Bodis-Wollner Iván. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 11 p. ; 24 cm. - (Szégfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 8-11.
ISBN 963-508-503-6 fűzött
látászavar - szemmozgás - székfoglaló
617.75 *** 612.846
[AN 2618322]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2006.
Falus András (1947-)
   Hisztamin, a metabolom része / Falus András. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 5 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-506-0 fűzött
hisztamin
612.018 *** 547.781.5
[AN 2618357]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2006.
Fuller, Geraint
Neurological examination made easy (magyar)
   Neurológiai vizsgálat egyszerűen / Geraint Fuller ; az illusztációkat kész. Matthew Gale ; [ford. Farkas Mónika]. - Budapest : Medicina, 2006. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-242-723-8 fűzött : 2600,- Ft
ideggyógyászat - vizsgálat
616.8-07
[AN 2618394]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2006.
Gaskin, Ina May
Ina May's guide to childbirth (magyar)
   Útmutató szüléshez / Ina May Gaskin ; [... ford. Huffman Szilvia, Mailáth Nóra és Palatin Eduárd]. - Budapest : Jaffa, 2006. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 963-9604-21-6 fűzött : 2940,- Ft
szülés
618.4
[AN 2619147]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2006.
Grillparzer, Marion
Glyx-Diät (magyar)
   GI-diéta : fogyás örömmel / Marion Grillparzer ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7304-70-3 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - torna
613.24 *** 613.71
[AN 2617933]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2006.
Hargreaves, Gerard
Stress management (magyar)
   Stresszkezelés / Gerard Hargreaves. - [Budapest] : Scolar, cop. 2006. - 95 p. ; 23 cm. - (Scolar önfejlesztő program, ISSN 1586-9237)
Ford. Nagy Márta
ISBN 963-9534-47-1 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia - stressz
612.06 *** 65.013
[AN 2618309]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2006.
Kiszely Gábor (1949-)
   Az autonóm személyiség / Kiszely Gábor. - Budapest : Kairosz, 2006. - 204 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 963-9642-46-0 fűzött : 2200,- Ft
pszichoterápia - öngyógyítás - agresszió
615.851.111 *** 316.647.3 *** 159.942
[AN 2618185]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2006.
Köthe, Rainer
Unser Körper (magyar)
   Természetbúvár : testünk titkai / írta Rainer Köthe ; ill. Giampietro Costa ... és Thies Schwarz ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 127 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9446-97-1 fűzött
anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2619077]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2006.
Magyar Higiénikusok Társasága. Nemzeti kongresszus (8.) (2005) (Siófok)
   Magyar Higiénikusok Társasága VIII. Nemzeti Kongresszusa : Siófok, 2005. október 4-6. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ.], [2006]. - 89 p. ; 25 cm
Fűzött
közegészségügy - higiénia - konferenciakiadvány
614 *** 613 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2618955]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2006.
Sótonyi Péter (1938-)
   A szívglikozidhatás összehasonlító morfológiája / Sótonyi Péter. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 12-16.
ISBN 963-508-500-1 fűzött
szívgyógyszer
615.22
[AN 2618337]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2006.
   Új bázisinzulin-analóg: fókuszban a Levemir / [szerk. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2006. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Literatura Medica tudásbázis)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9443-30-1 fűzött
cukorbetegség - gyógyszer - gyógyszerhatás
615.245
[AN 2618132]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2006.
Vécsei László (1954-)
   Endogén neuroprotekció neurológiai kórképekben és kísérletes modelljeikben / Vécsei László. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 22 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 18-22.
ISBN 963-508-501-X fűzött
ideggyógyászat - orvosi diagnosztika
616.8-079.4
[AN 2618403]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2006.
West, Zita
Natural pregnancy (magyar)
   Természetes várandósság : [komplementer terápiák fogamzás elött, terhesség alatt és szülés után] / Zita West ; [ford. Okos Ella]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7304-78-9 fűzött
terhesség
618.2-083
[AN 2618421]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7974 /2006.
Kovács László
   Ganz Ábrahám / Kovács László. - Budapest : OMM ÖM, 2006. - 44 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 16.)
Megj. az Öntödei Múzeum Ganz Ábrahám élete és munkássága c. kiállításának megnyitása alkalmából. - Bibliogr.: p. 42. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Ganz Ábrahám (1814-1867)
Budapest - iparvállalat - vállalkozó - 19. század - öntöde - gazdaságtörténet - történeti feldolgozás - múzeumi katalógus
62(439)(092)Ganz_Á. *** 621.74(439)(091) *** 338(091)(439)"18" *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(091) *** 069(439-2Bp.)OMM
[AN 2619281]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2006.
   Managing matured fields and wells / ed. by István Lakatos. - Budapest : Akad. K., cop. 2005. - 306 p. : ill. ; 25 cm. - (Progress in oilfield chemistry, ISSN 1585-1176 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8301-1 kötött
kőolajbányászat - kőolajfeldolgozás - kőolajkémia
622.323 *** 622.276 *** 665.6/.7
[AN 2617875]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2006.
Mosonyi Emil (1910-)
   Mosonyi Emil a vízépítés professzora / [beszélgetőtárs] Árpási Zoltán. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 316 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 963-09-4890-7 fűzött : 1980,- Ft
Mosonyi Emil (1910-)
Magyarország - mérnök - vízépítés - életútinterjú - 20. század
62(439)(092)Mosonyi_E.(047.53) *** 626/627
[AN 2618504]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2006.
Straw for energy production (magyar)
   A szalma mint energiaforrás : technológia, környezet, ökonómia / [szerzők Lars Nikolaisen et al.] ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2006. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 963-9666-10-6 fűzött : 2998,- Ft
természetes energiaforrás - szalma
662.63 *** 620.91
[AN 2617986]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7978 /2006.
DePasquale, Peter J.
Java backpack reference guide (magyar)
   Java zsebkönyv / Peter J. DePasquale ; [ford. Vlaskovits Dóra]. - Budapest : Kiskapu, 2006. - 124, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9637-10-6 fűzött : 1300,- Ft
programnyelv
519.682Java
[AN 2618766]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2006.
Morrison, Michael
Sams teach yourself XML in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt / Michael Morrison ; [ford. Büki András]. - Budapest : Kiskapu, 2006. - XX, 603 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9637-09-2 fűzött : 6980,- Ft
programnyelv - internet
519.682XML *** 681.324Internet
[AN 2617452]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2006.
Sági Gábor
   Programozás Turbo Pascal nyelven : [kezdőknek] / [szerzők ... Sági Gábor, ... Molnár Csaba]. - Budapest : BBS-Info Kft., 2006. - 231 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-7152-9 fűzött : 1190,- Ft
programnyelv
519.682Turbo_Pascal
[AN 2618596]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7981 /2006.
Kepes Ágnes
   Protokoll és etikett a gyakorlatban / Kepes Ágnes, Sille István. - Budapest : Akad K., 2006. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-05-8350-X fűzött : 2520,- Ft
rendezvényszervezés - illemtan
640.4 *** 649.9 *** 395
[AN 2617540]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2006.
   A legrégebbi pesti vendéglő : a Százéves Étterem története. - [Budapest] : [Százéves Étterem], [2006]. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Százéves Étterem (Budapest)
Budapest - étterem - helyismeret - történeti feldolgozás
640.43(439-2Bp.)(091) *** 908.439-2Bp.
[AN 2618047]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7983 /2006.
Huszár János (1924-)
   A pápai repülőtér létrejötte és első évei / Huszár János. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 44.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Pápa - repülőtér
656.71(439-2Pápa)
[AN 2618795]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7984 /2006.
Balázs Ervin (1948-)
   Növényi vírusok, vírusgének, betegségtünetek / Balázs Ervin. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 15 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 5-15.
ISBN 963-508-492-7 fűzött
növénybetegség - vírus - személyi bibliográfia
632.38 *** 012Balázs_E.
[AN 2618311]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2006.
Bíró Péter (1943-)
   Balaton halállományának anyagforgalmi szerepe és hosszú távú változásai / Bíró Péter. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 41-46.
ISBN 963-508-502-8 fűzött
Balaton - halászat - állatállomány - székfoglaló
639.3(439)(285.2Balaton)
[AN 2618407]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2006.
   Borbarátok 7x7 : 49 birtokleírás / [szerk. és a képanyagot vál. Alkonyi László] ; [szerzők Alkonyi László et al.]. - [Budapest] : Borbarát-Lap Kft., 2006. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0048-X kötött : 2900,- Ft
Magyarország - bor - borászat - ezredforduló
663.2(439)"200"
[AN 2619269]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2006.
Boyazoglu, Jean
   The European Association for Animal Production: a world-wide leader in livestock science and technology at the crossroads / Jean Boyazoglu. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 32 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 42-43. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-508-493-5 fűzött
European Association for Animal Production
Európa - állattenyésztés - egyesület - székfoglaló
636 *** 061.2(4)
[AN 2618415]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2006.
Harnos Zsolt (1941-)
   Mezőgazdasági rendszerek modellezésének néhány problémája / Harnos Zsolt. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 963-508-494-3 fűzött
mezőgazdaság - matematikai modell - székfoglaló
338.431 *** 519.86
[AN 2618376]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2006.
Horváth József (1936-)
   A Solanum-géncentrumok gazda-vírus kapcsolatai: rezisztenciavizsgálatok ex situ / Horváth József. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 58 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 49-58.
ISBN 963-508-496-X fűzött
növénybetegség - csucsorféle
632.3/.4 *** 633.49
[AN 2618410]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2006.
Karasszon Dénes (1925-)
   A magyar állatorvoslás kultúrtörténete / Karasszon Dénes ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-9276-52-9
Magyarország - állatorvostan - szakterületi történelem
619(439)(091)
[AN 2603542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az állatorvostörténet-írás szakirodalma 1944-ig. - 2005. - p. 238-456. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 39/2.)
ISBN 963-9276-54-5 kötött
Magyarország - állatorvostan - szakterületi történelem - szakbibliográfia
619(439)(091):016
[AN 2618928] MARC

ANSEL
UTF-87991 /2006.
Kürschner, Michael
Unser Hamster (magyar)
   A hörcsög : elhelyezés, tartás, gondozás, etetés, szoktatás és magatartásformák / Michael Kürschner ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006, cop. 1996. - 63 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-7314-80-6 fűzött
kisállattenyésztés - hörcsögféle
636.93
[AN 2618430]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2006.
Németh Tamás (1952-)
   Nitrogén a talaj-növény rendszerben / Németh Tamás. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 21 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 963-508-497-8 fűzött
nitrogén - talajtan - növénytermesztés - trágya
631.416 *** 631.84 *** 546.17 *** 581.133
[AN 2618344]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2006.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (18.) (2006) (Kaposvár)
   18. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2006. május 24. / összeáll. Szendrő Zsolt ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar [etc.]. - [Kaposvár] : KE Állattud. Kar, [2006]. - 224 p. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 18th Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86794-5-X fűzött
nyúltenyésztés - konferenciakiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2617598]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2006.
Seitz, Paul
Küchenkräuter (magyar)
   Fűszernövények / Paul Seitz ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2006]. - 93 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-26-X kötött : 1950,- Ft
fűszernövény - fűszer
635.7 *** 641.885
[AN 2618990]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2006.
Szikura József (1932-)
   A növényhonosítás jelentősége a múltban, napjainkban és a jövőben / Szikura József. - [Budapest] : MTA, [2006]. - 65 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 963-508-511-7 fűzött
agrotechnika - növénynemesítés - székfoglaló
631.529
[AN 2618413]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7996 /2006.
DuMonts kleines Lexikon Saucen & Dips (magyar)
   Mártások kislexikona / [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 297 p. : ill., színes ; 18 cm
Összeáll. Müller-Urban, Kristiane
ISBN 963-7304-64-9 kötött
mártás - szakácskönyv
641.887(083.12)
[AN 2618422]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2006.
Gayler, Paul
Vegetarian cookbook (magyar)
   Vegetáriánus ételek / Paul Gayler ; fotók Philip Wilkins ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 168 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7304-66-5 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2618420]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2006.
Iburg, Anne
DuMonts kleines Lexikon Essig & Öl (magyar)
   Olajok és ecetek kislexikona : eredetük, ízük, felhasználásuk receptekkel / Anne Iburg ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 299 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-7304-63-0 kötött
ecet - olaj - szakácskönyv
641.887(083.12) *** 641.55(083.12):665.327
[AN 2618231]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2006.
Kozma Ferenc (1931-2005)
   Egy konyhamalac filozofikus eszmefuttatásai, avagy Átabota gasztronómiai rendszertan / Damján Domokos (Kozma Ferenc). - [Budapest] : [Aula], [2006]. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-9585-08-4 fűzött
konyhatechnika - humoreszk
641.5(0:82-7)
[AN 2618179]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2006.
Schmedes, Christa
Lieblingskuchen einfach gut (magyar)
   A legkedveltebb sütemények : csábító finomságok / szerző Christa Schmedes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Egyszerűen finom, ISSN 1787-8497)
ISBN 963-684-259-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2619222]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2006.
Szegedi Éva
   Az előételtől a desszertig : ételallergiások receptkönyve / Szegedi Éva. - Pécs : Alexandra, 2006. - 118 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-369-275-X fűzött
allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43
[AN 2618614]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8002 /2006.
Hume, David (1711-1776)
Dialogues concerning natural religion (magyar)
   Beszélgetések a természetes vallásról / David Hume ; [ford. Harkányi András] ; [... a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Ludassy Mária]. - Budapest : Atlantisz, 2006. - 166 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
ISBN 963-9165-82-4 kötött : 2295,- Ft (hibás ISBN 963-9165-81-6)
vallásfilozófia - angol irodalom - filozófia
1(410)Hume,_D. *** 21 *** 820-96=945.11
[AN 2619134]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2006.
Mesterházi Miklós (1952-)
   Az irigységről / Mesterházi Miklós. - [Budapest] : Argumentum : MTAK Lukács Archívum, 2006. - 142 p. ; 20 cm. - (Alternatívák, ISSN 1216-1411)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-373-8 fűzött : 1500,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
filozófia - esztétika
1(430)Kant,_I. *** 111.852
[AN 2619306]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2006.
   Sziget a szárazföldön : előadások a Posticumban / szerk. Zsugán Gyula ; [szerzők Bendl Vera et al.]. - Nagyvárad : Posticum ; [Pannonhalma] : Bencés K., 2006. - 219 p. ; 24 cm
A 2001-ben, 2002-ben és 2004-ben elhangzott előadások szerkesztett változata. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9226-51-3 fűzött
filozófia - teológia - konferenciakiadvány
1 *** 21 *** 061.3(498-2Nagyvárad)
[AN 2618587]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8005 /2006.
Buji Ferenc
   Az elfelejtett evangélium : a názáreti Jézus elveszett tanításai / Buji Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2006. - 268 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9568-89-9)
Biblia. Újszövetség
evangélium - bibliamagyarázat
226.1
[AN 2618242]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2006.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hét miért / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2006]. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963-696-334-7 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2618496]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2006.
Kakucs Lajos (1944-)
   Santiago de Compostela: Szent Jakab tisztelete Európában és Magyarországon / Kakucs Lajos. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2006. - 328, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 52.)
Bibliogr.: p. 297-305.
ISBN 963-9662-04-6 fűzött
Santiago de Compostela - szent hely - zarándoklat
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2617899]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2006.
Kertész István (1942-)
   "Zur Sozialpolitik der Attaliden" : kleine Schriften zur Geschichte, Religion und Körperkultur der Antike / István Kertész. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
ógörög vallás - római vallás - sport - ókor
292 *** 796(3)
[AN 2618073]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2006.
Kiss Gergely (1971-)
   Abbatia regalia - hierarchia ecclesiastica : a királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században / Kiss Gergely. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2006. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 51.)
Bibliogr.: p. 202-217.
ISBN 963-8472-99-5 fűzött
Magyarország - bencések - egyházjog - katolikus egyház
271.1(439)"10/12" *** 348.1/.7(439)"10/12"
[AN 2617892]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2006.
Molnár Antal (1969-)
   A bátai apátság és népei a török középkorban / Molnár Antal. - Budapest : METEM, 2006. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 56.)
Bibliogr.: p. 152-162.
ISBN 963-9662-05-4 fűzött
Báta - Tolna (megye) - katolikus egyház - török hódoltság - apátság - magyar történelem - egyháztörténet - történelmi forrás
262(439)"15/16"(093) *** 282(439-2Báta)"15/16"(093) *** 726.71(439-2Báta)"15/16" *** 943.912.5"15/16"(093)
[AN 2617680]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2006.
Nagy András (1730-1777)
   A szécsényi rendház historia domusa / Nagy András ; [ford. Boros Gyevi Imre] ; [a latin szöveget sajtó alá rend. Tömösvári Emese]. - Budapest : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-87157-0-7
Ordo Fratrum Minorum. Szécsényi Rendház
Magyarország - Szécsény - nyugati keresztény szerzetesrend - franciskánusok - latin irodalom - kézirat - kétnyelvű dokumentum - történeti feldolgozás
271.3-9(439-2Szécsény) *** 871-94(439).02=945.11 *** 091Historia_Domus
[AN 2619005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 372 p. : ill. - (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, ISSN 1586-2143 ; ser. D. num. 2., 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87157-1-5 fűzött
Magyarország - Szécsény - nyugati keresztény szerzetesrend - franciskánusok - latin irodalom - kézirat - kétnyelvű dokumentum - történeti feldolgozás
271.3-9(439-2Szécsény) *** 871-94(439).02=945.11 *** 091Historia_Domus
[AN 2619023] MARC

ANSEL
UTF-88012 /2006.
Pais István (1932-)
   Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák / Pais István. - 5. kiad. - Budapest : Szerző, 2006. - 726 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-899-3 kötött
Biblia
művelődéstörténet - bibliamagyarázat
22.07 *** 930.85(100)
[AN 2618600]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2006.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   33., Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége / az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága ; [ford. Kovács Gergely]. - 2006. - 43 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-791-X fűzött
Magyarország - kegytárgy - keresztény művészet - leltározás - katolikus egyház
246 *** 247 *** 657.371(439) *** 282
[AN 2618981] MARC

ANSEL
UTF-8


   34., Irányelvek a cigánypasztorációban / Vándorlók és Utazók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa ; [... a ... fordítást kész. Forró József]. - 2006. - 60 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-807-X fűzött
lelkipásztorkodás - katolikus egyház - cigányság
253 *** 282 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2618986] MARC

ANSEL
UTF-88014 /2006.
Szabó Ferenc (1931-)
   Prohászka Ottokár időszerűsége : újabb Prohászka-tanulmányok / Szabó Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2006. - 292 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9642-38-X fűzött : 3000,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2618247]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2006.
Wommack, Andrew
Living in the balance of grace and faith (magyar)
   A kegyelem és a hit egyensúlya / írta Andrew Wommack ; [ford. Beregszászi Csaba]. - Győrzámoly : Katona Zs., [2006]. - 65 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-829-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2618238]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8016 /2006.
   Értékek és konfliktusok : Salgótarján és Nógrád megye kulturális élete a hatvanas években : történeti tanácskozás : Salgótarján, 2004. október 25. / [szerk. Bagyinszky Istvánné, Szvircsek Ferenc] ; [rend., kiad. a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2005. - 196 p. : ill. ; 25 cm
Kész. Horváth István emlékére és tiszteletére. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Horváth István műveinek bibliográfiája: p. 184-196.
ISBN 963-7224-82-3 kötött
Nógrád (megye) - kulturális élet - 20. század - személyi bibliográfia - konferenciakiadvány
316.7(439.131)"196" *** 012Horváth_I. *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 2617573]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2006.
   Gyerekek gyerekekről gyerekekért / [a riportokat kész. és az előszót írta M. Kis Ildikó] ; [kiad. Alma Mater Bercsényi Alapítvány]. - [Jászberény] : Alma Mater Bercsényi Alapítvány, 2006. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-545-5 fűzött
Magyarország - gyermek - gyermekgondozás - ezredforduló - riport
316.37-053.6(439)(047.53) *** 316.37-053.6(100)"200"
[AN 2617579]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2006.
Jelić, Tomislav
   Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj : analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj / Tomislav Jelić, Željko Holjevac. - Zagreb ; Budapest ; Bratislava : Croatica, 2006. - 298 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 292-294.
ISBN 963-9314-85-4 kötött
Szlovákia - magyarországi horvátok - nemzetiség - horvátok
316.347(=862)(439) *** 316.347(=862)(437.6)
[AN 2617569]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2006.
Kovács Katalin (1960-)
   Egészség-esélyek / Kovács Katalin. - Budapest : KSH NKI, 2006. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 1589-0570 ; 5.)
Bibliogr.: p. 167-170.
Fűzött (hibás ISBN 963-215-972)
Magyarország - közegészségügy - demográfia - ezredforduló
312.6(439)"200" *** 314.144(439)"200" *** 614(439)
[AN 2619333]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2006.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-2006. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2500545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006, cop. 2001. - 161 p.
ISBN 963-19-5279-7 fűzött : 1591,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2618582] MARC

ANSEL
UTF-88021 /2006.
Pálfalvi Zsoltné
   Panellét a Dél-Alföldön / [kész. Pálfalvi Zsoltné]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2006. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-963-2 fűzött
Dél-alföldi régió - lakótelep - panel - demográfia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.92(439Dél-Alföldi_régió)(083.41) *** 332.8(439Dél-Alföldi_régió)(083.41) *** 711.582
[AN 2619208]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2006.
   A szubjektív életminőség forrásai : biztonság és kapcsolatok / szerk. Utasi Ágnes ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2006. - 309 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7372-17-2 fűzött
Magyarország - életmód - társadalmi viselkedés - fogyasztói társadalom - siker - érzelem - ezredforduló
316.728(439)"200" *** 316.47 *** 316.62 *** 159.942
[AN 2617547]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8023 /2006.
Buber, Martin
Die Erzählungen der Chassidim (magyar)
   Haszid történetek / Martin Buber ; [ford. Rácz Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2006. - 828 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-93-X kötött : 4895,- Ft
néprajz - zsidóság - haszidizmus - legenda
398.2(=924) *** 296.67
[AN 2618374]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2006.
Dalby, Liza
Geisha (magyar)
   Gésa / Liza Dalby ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7253-82-3 fűzött : 2780,- Ft
Japán - amerikai angol irodalom - gésa - memoár
394.011(520)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2619075]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2006.
Guman István (1919-)
   Dogon mitológia és csillagászat / Guman István ; a függeléket szerk. és a dogon néprajzi bibliográfiát összeáll. Biernaczky Szilárd. - Budapest : Mundus, 2006. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Traditional cultures in modern Africa, ISSN 0237-8213 ; 2.)
Bibliogr.: p. 178-200.
ISBN 963-9501-48-4 kötött
Mali - néprajz - mitológia - csillagászat - afrikai népek
398.221(=966) *** 39(=96)(662.1) *** 299.6 *** 52(662.1)
[AN 2618617]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2006.
Jankovics Marcell (1941-)
   "Csillagok között fényességes csillag" : a Szent László-legenda és a csillagos ég / Jankovics Marcell ; [fotó Méry Gábor]. - [Budapest] : Helikon ; [Šamorin] : Méry Ratio, cop. 2006. - 164 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 161-164.
Kötött : 6900,- Ft
ISBN 80-88837-88-X
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - 11. század - magyar néprajz - mitológia - monda
398.2(=945.11) *** 398(=00) *** 943.9(092)László,_I. *** 7.046
[AN 2618606]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2006.
Katona Imre (1921-2001)
   Még nincs vége a dalnak : írások a drávaszögi, szlavóniai, bácskai és temesközi magyar folklórról / Katona Imre. - Budapest : Mundus, 2006. - 492 p. ; 23 cm. - (Mundus library of folklore studies, ISSN 1585-440X)
Bibliogr. a jegyzetekben és p. 474-492.
ISBN 963-9501-43-3 kötött
Vajdaság - magyar néprajz - folklór
398(=945.11)(497.11)
[AN 2618216]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2006.
Magyar Zoltán (1928-)
   Szent György a magyar kultúrtörténetben : a Kárpát-medence Szent György-hagyományainak néprajzi és művelődéstörténeti rétege / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2006. - 240 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 228-238.
ISBN 963-9642-31-2 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar néprajz - néphagyomány - szent
398.332.11(=945.11) *** 235.3(092)György *** 930.85(439)
[AN 2617709]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2006.
   Az mester emberek míveinek árazása / [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Néprajzi Kut. Int., 1995-. - 24 cm
ISBN 963-7762-97-3
Magyarország - magyar néprajz - kézműipar - ár - gazdaságtörténet - történelmi forrás
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"15/18" *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"15/18"(093)
[AN 132531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Szíjgyártók és nyereggyártók árszabásai, 1597-1821 / [szerk. és bev. H. Csukás Györgyi]. - 2005. - 239 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-567-033-8
Magyarország - magyar néprajz - gazdaságtörténet - kézműipar - ár - történelmi forrás
39(=945.11)(093) *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"15/18"(093) *** 338(091)(439)"15/18"
[AN 2617628] MARC

ANSEL
UTF-88030 /2006.
Richter, Ursula
Das Lächeln der Geisha (magyar)
   A gésa mosolya : titkok a fehér maszk mögött / Ursula Richter ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2006. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-92-3 kötött : 2790,- Ft
Japán - művelődéstörténet - gésa
394.011(520) *** 930.85(520)
[AN 2618532]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2006.
Szóda Kelemen Klára (1916-)
   Egy nagygazda család élete Pásztón, a XX. század első harmadában / Bogácsiné Szóda Kelemen Klára ; [kiad. Pásztó Város Önkormányzata]. - Pásztó : Önkormányzat, 2006. - 74 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-461-0 fűzött
Juhász család
Magyarország - magyar néprajz - népszokás - palócok - magyar irodalom - memoár
392(=945.11)(439Palócföld) *** 894.511-94
[AN 2617560]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
The Transylvanian Hungarian folk art (magyar)
   Az erdélyi magyar népművészet eredete és értelmezése / összeáll. czegei Wass Albert ; [ford. Kovács Attila Zoltán]. - Pomáz : Kráter, 2006. - 45, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-7329-74-9 kötött : 2000,- Ft
Erdély - népművészet - magyar néprajz
39(=945.11)(439.21) *** 7.031.4(439.21)
[AN 2619027]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8033 /2006.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Öt nemzedék, és ami előtte következik.. : a temesvári Levente-pör, 1919-1920 / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Noran, 2006. - 529, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7416-52-8 kötött : 3990,- Ft
Bánság - Temesvár - állami terror - romániai magyarság - történelem - 19. század - 20. század - koncepciós per
323.12(=945.11)(498.5)"192" *** 949.85"18/19" *** 343.301.096(498.5-2Temesvár)"192"
[AN 2617843]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2006.
   Conditions of European solidarity / ed. by Krzysztof Michalski. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Európa - Európai Unió - politika - társadalmi kapcsolat - gazdaság - integráció - ezredforduló
327.39(4-62) *** 316.4(4)"200" *** 316.7(4)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2618602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., What holds Europe together?. - 192 p.
ISBN 963-7326-48-0 fűzött
ISBN 963-7326-47-2 kötött
Európai Unió - Kelet-Európa - politika - gazdaság - integráció - jog - kulturális élet
341.17(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327.39(4-11) *** 339.923(4-62) *** 339.923(4-11)
[AN 2618607] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Religion in the new Europe. - 146 p.
ISBN 963-7326-49-9 kötött
ISBN 963-7326-50-2 fűzött
kereszténység - zsidó vallás - iszlám - társadalmi kapcsolat - integráció - kulturális beilleszkedés
28 *** 296 *** 297 *** 316.4(4)"200" *** 316.7(4)"200"
[AN 2618612] MARC

ANSEL
UTF-88035 /2006.
   Az elárult állampolgár : a magyar holokauszt emlékére : [a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása, Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum, 18. blokk] = Zdradzony obywatel : ku pamięci węgierskiego holocaustu : [wystawa zorganizowana przez Węgierskie Muzeum Narodowe w Budapeszcie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, blok 18] = The citizen betrayed : in memory of the victims of the Hungarian holocaust : [permanent exhibition of the Hungarian National Museum, Auschwitz-Birkenau State Museum, in block no. 18] / [koncepció ... Kádár Gábor et al.] ; [szöveg ... Kádár Gábor, Vági Zoltán] ; [... szerk. ... Rajk Judit, Szabó Mónika]. - Budapest : MNM, 2006. - 195, [4] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-7061-22-3 fűzött
Magyarország - Oświęcim - holokauszt - zsidóság - múzeum
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 069(438-2Oświęcim)
[AN 2619349]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2006.
   Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez : a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok / [szerk. Vizi E. Szilveszter, Teplán István, Szentpéteri József] ; [... szerzői Bácsy Ernő et al.]. - Budapest : GSZT, 2006. - 265 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-06-0046-3 fűzött
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - szociálpolitika - ezredforduló
323(439)"200" *** 338.2(439)"200" *** 364.444(439)"200"
[AN 2618747]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2006.
Fejtő Ferenc (1909-)
La social-démocratie quand même (magyar)
   Mégiscsak a szociáldemokrácia : fél évszázad reformkísérletei / Fejtő Ferenc ; [ford. Lángh Júlia]. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4875-3 kötött : 1990,- Ft
Európa - szociáldemokrácia - 20. század
329.14(4)"19"
[AN 2618472]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2006.
Franka Tibor (1952-)
   Hölgyválasz szegfűvel : [hihetetlen történetek - titkolt összefüggések] / Franka Tibor. - Budapest : Zsófialiget Kkt., 2006. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-87029-1-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - belpolitika - választás - párt - ezredforduló
323(439)"200" *** 324(439)"2006" *** 329(439)MDF
[AN 2617829]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2006.
Fricz Tamás (1959-)
   Az árok két oldalán : a magyar demokrácia természetrajza / Fricz Tamás ; [közread. a] XXI. Század Intézet. - [Budapest] : XXI. Század Int., cop. 2006. - 333 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 310-319.
ISBN 963-87154-0-5 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - belpolitika - demokrácia - rendszerváltás - ezredforduló
321.72(439) *** 323(439)"198/200"
[AN 2619125]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2006.
Konok Péter (1969-)
   "... a kommunizmus gyermekbetegsége"? : baloldali radikalizmusok a 20. században / Konok Péter. - Budapest : Napvilág, 2006. - 324 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-82-6 fűzött : 1900,- Ft
baloldali irányzat - szocialista rendszer - kommunista párt - radikalizmus - 20. század
329.15(100)"19"
[AN 2619182]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2006.
Nagy László, J. (1945-)
   Magyarország és az arab térség : kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975 / J. Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2006. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
Fűzött
Magyarország - külpolitika - 20. század - arab ország - történelem - magyar történelem
327(439)"194/197" *** 327(100)(=927)"194/197" *** 943.9"194/197" *** 930.8(=927)"194/197"
[AN 2618071]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2006.
   Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében : [a Piliscsabán 2005. április 22-én megrendezett tudományos konferencia tanulmányai] / szerk. Őze Sándor és Kovács Bálint. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Felekezet és identitás, ISSN 1787-8705 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9206-19-9 fűzött
Erdély - Magyarország - nemzetiség - örmények - művelődéstörténet - egyetem - konferenciakiadvány
323.1(=919.81)(439.21) *** 930.85(=919.81)(439) *** 378.184 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2619179]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2006.
   Országgyűlési almanach : történelmi sorozat / [főszerk. Vida István] ; [a Magyar Országgyűlés kiadása]. - Budapest : M. Országgyűlés, 1994-. - 29 cm
A 3. kötet főszerkesztője Marelyin Kiss József, Vida István. - A közreadásban közrem. a Jelenkutató Alapítvány. - Történeti almanach (gerinccím)
ISBN 963-03-3856-4
Magyarország - országgyűlés - 20. század - évkönyv
328(439)"194/198"(092):050.8
[AN 119380]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az 1947. szeptember 16-ra Budapestre összehívott Országgyűlés almanachja : 1947. szeptember 16 - 1949. április 12. / [szerk. Horváth Zsolt, Hubai László] ; [az életrajzokat írták, szerkesztették Balogh Margit et al.] ; [a tanulmányt írta Marelyn[!] Kiss József]. - 2005. - 747, [2] p. : ill. + 10 térk.
Bibliogr.: p. 739-747.
Kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - koalíciós időszak - Rákosi-korszak - évkönyv - életrajz
328(439)"194"(092):050.9
[AN 2618822] MARC

ANSEL
UTF-88044 /2006.
Őze Sándor (1963-)
   A határ és a határtalan : identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél / Őze Sándor. - Budapest : METEM, 2006. - 365 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 54.)
Bibliogr.: p. 316-346. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9662-00-3 fűzött
Magyarország - nemzettudat - 16. század - államhatár
323.1(=945.11)(439-192.2)"15" *** 316.63(=945.11)(439-192.2)"15"
[AN 2617904]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2006.
   Politika az erkölcsi minimum mércéjén : esettanulmányok / szerk. Dénes Iván Zoltán. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 170 p. ; 24 cm. - (Libri rationis rei publicae, ISSN 1786-013X ; 2.)
Bibliogr.: p. 156-163.
Fűzött
Magyarország - politika - ezredforduló - erkölcs
32(439)"200" *** 172.1
[AN 2618028]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2006.
Rábai Imre (1926-)
   Emlékkönyv a XX. századból : Rábai Imre és H. László Magda visszaemlékezései / [az interjúkat kész. Jávor István et al.] ; [közread. a] Lauder Javne. - Budapest : Lauder Javne, cop. 2005. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-526-9 fűzött
Rábai Imre (1926-)
László Magda, H. (1919-)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2617995]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2006.
Salamon Konrád (1941-)
   A harmadik út küzdelme : népi mozgalom, 1944-1987 / Salamon Konrád. - Budapest : Korona, [2006], cop. 2002. - 342 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-9376-50-7)
Magyarország - politikai mozgalom - 20. század
329.73(439)"194/198" *** 316.343.64(439)"194/198"
[AN 2618428]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2006.
Tőkés László (1952-)
   Remény és valóság : [összegyűjtött írások] / Tőkés László. - Új, jelentősen bőv. kiad. - Budapest : Mundus, 2006. - 485, [2] p. ; 24 cm. - (Protestáns művelődés Magyarországon, ISSN 1416-3160 ; 12.)
ISBN 963-9501-37-9 kötött
Románia - határon túli magyarság - egyházpolitika - ezredforduló
323.15(=945.11)(498)"199/200" *** 316.347(=945.11)(498) *** 322(=945.11)(498)"199/200"
[AN 2618204]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8049 /2006.
Aczél Tamás (1921-1994)
   Tisztító vihar : adalékok egy korszak történetéhez / Aczél Tamás, Méray Tibor. - Budapest : Noran, 2006. - 450, [4] p. ; 23 cm
ISBN 963-7416-83-8 kötött : 3699,- Ft
Magyarország - kulturális politika - magyar történelem - Rákosi-korszak
943.9"195" *** 008:323(439)"195"
[AN 2618519]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2006.
   A Da Vinci kód : kézikönyv a filmhez. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 18 p. : ill., főként színes ; 25 cm
McDowell, Josh Újszövetség-kutatóval készült interjúval
Fűzött
Brown, Dan. The Da Vinci code
művelődéstörténet - krisztológia - középkor - útmutató
930.85(100)"04/14" *** 232.9
[AN 2618079]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2006.
Flenley, John
The enigmas of Easter Island (magyar)
   A Húsvét-sziget rejtélye / John Flenley, Paul Bahn ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2006]. - 351 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 323-346.
ISBN 963-9598-82-8 kötött : 3000,- Ft
Húsvét-sziget - művelődéstörténet - régészet
903(399.7) *** 903(831.731) *** 930.85(831.731)
[AN 2619101]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2006.
Gömöri György (1934-)
   Az én forradalmam : emlékezések és írások az 1956-os forradalomról / Gömöri György. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 201, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7265-38-4 fűzött : 2320,- Ft : 9 EUR
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2618229]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2006.
   Jászok és kunok a magyarok között : ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére / [szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2006. - 499 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jászsági könyvtár, ISSN 1219-5057 ; 6.)
Bánkiné Molnár Erzsébet műveinek bibliográfiája: p. 470-487. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7113-17-7 fűzött
Jászkunság - helytörténet - jászok - kunok - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9Jászkunság *** 943.9(=915.6) *** 943.9(=943.46) *** 012Bánkiné_Molnár_E.
[AN 2618834]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2006.
Konrád György (1933-)
   Csodafigurák : portrék és pillanatfelvételek / Konrád György. - Budapest : Noran, 2006. - 284, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-92-7 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - híres ember - író - 20. század
929(100)"19" *** 894.511(092)"19"
[AN 2617704]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2006.
Kovács István (1945-)
   Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél : a XX. századi lengyel történelem sorsfordulói / Kovács István. - Budapest : Európa, 2006. - 650 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8038-0 kötött : 3800,- Ft
Lengyelország - történelem - 20. század
943.8"19"
[AN 2618510]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2006.
Kun Zsuzsa
   Élő adás : 30 beszélgetés a Klubdélelőtt műsorából / Kun Zsuzsa és Németh Kristóf ; [közread. a] Klubrádió. - [Budapest] : Klubrádió, 2006. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-547-972-7)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú - rádióműsorszám
929(439)"200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2618848]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2006.
Magyar Távirati Iroda (Budapest)
   A szakadék szélén.. : az MTI bizalmas jelentései, 1943. július 22 - 1944. március 10. / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Balogh Margit et al.] ; [előszó Z. Karvalics László] ; [utószó Varga László]. - Budapest : Napvilág : MTI, 2006. - 292 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9350-88-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - Horthy-korszak - sajtótörténet - második világháború - történelmi forrás
943.9"1943/1944"(093) *** 070(439)"1943/1944"(093)
[AN 2619048]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2006.
   Az mester emberek jó rendtartása : magyar nyelvű céhlevelek, 1722-1738 / [a levéltári szövegek átírását végezte és a bevezetést írta Tuza Csilla] ; [a jegyzeteket írta Vissi Zsuzsanna] ; [kész. a Magyar Országos Levéltárban és a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében]. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2005. - 205 p. ; 24 cm
ISBN 963-567-032-X fűzött
Magyarország - ipartörténet - céh - 18. század - céhlevél - történelmi forrás
930.253(439-2Bp.) *** 334.782(439)"172/173"(093.2)
[AN 2619173]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2006.
Mózes Mihály (1946-)
   Ausztrália története / Mózes Mihály. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 137 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 3.)
Bibliogr.: p. 128-134.
Fűzött
Ausztrália - történelem
994
[AN 2618084]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2006.
Murányi Gábor (1954-)
   Egy epizodista főszerepe : Lajos Iván történész élete és halála / Murányi Gábor. - Budapest : Noran, 2006. - 315 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
A függelékben Lajos Iván publikálatlan írásai. - Bibliogr.: p. 297-304.
ISBN 963-7416-89-7 kötött : 3999,- Ft
Lajos Iván (1906-1949)
Magyarország - történész - magyar történelem - második világháború - Horthy-korszak - külpolitika - 20. század
930.1(439)(092)Lajos_I. *** 943.9"1939/1945" *** 327(439)"192"
[AN 2617859]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2006.
Pintér Katalin (1950-)
   Jogfosztottan az élet tengerében : tények és bizonyítékok : kiegészítő kötet / Pintér Katalin. - [Budapest] : Szerző, [2006]. - 228 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-460-264-9)
magyarságkutatás - nemzettörténelem
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2618053]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2006.
Potó István
   Római caesarok titokzatos élete / Potó István, Lévai Anita. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2004. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-3-4 fűzött
Római Birodalom - uralkodó - életrajz
937(092)
[AN 2618380]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2006.
   A snagovi foglyok : Nagy Imre és társai Romániában : iratok / összeáll., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Baráth Magdolna és Sipos Levente ; [a román nyelvű szövegeket ford. Gál Mária] ; [közread. a] ... Magyar Országos Levéltár. - [Budapest] : Napvilág : MOL, 2006. - 463 p., [12] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-631-186-2 kötött : 3400,- Ft
ISBN 963-9350-86-9
Nagy Imre (1896-1958)
magyar történelem - 1956-os forradalom - koncepciós per - Kádár-korszak - jogeset - történelmi forrás
943.9"1956/1957"(093) *** 323.272(439)"1956"(093) *** 323.282(439)"1956"(093) *** 343.301(439)"1956/1957" *** 34.096(439)
[AN 2618370]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2006.
Stefka István (1943-)
   Ötvenhat 50 éve : [mivé lett 1956?] / Stefka István. - Budapest : Kairosz, 2006. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9642-27-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2618286]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2006.
   Studiosorum et librorum peregrinatio : Hungarian - Dutch cultural relations in the 17th and 18th century / ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma ; [publ. by the] Universiteit van Amsterdam, Országos Széchényi Könyvtár. - Amsterdam : Univ. van Amsterdam ; Budapest : OSZK, 2006. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-507-4 fűzött
Hollandia - kulturális kapcsolat - tanulmányút - egyetemi hallgató - egyetem - magyarság - 17. század - 18. század
930.85(439)"16/17" *** 930.85(492)"16/17" *** 378.18(492)(=945.11)"16/17" *** 378.4(492)"16/17"
[AN 2608656]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2006.
Szabó András (1954-)
   "Téged Isten dicsérünk" : Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme / Szabó András. - Budapest : Kálvin, 2006. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-558-064-9 kötött : 1350,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Magyarország - Erdély - uralkodó - 16. század - 17. század - életrajz
943.921(092)Bocskai_I. *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 943.9"157/160" *** 943.921"157/160"
[AN 2618469]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2006.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   1848-49. évi polgári forradalom és szabadságharc eseményeinek időrendi táblázata, 1848-1849 / H. Szabó Lajos. - Pápa : H. Szabó L., 2006. - 201 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Héra sorozat ; 7.)
ISBN 963-229-869-1 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történeti kronológia
943.9"1848/1849"(0:930.24)
[AN 2618838]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2006.
   Váci végrendeletek / közread. Horváth M. Ferenc. - Vác : Vác Város Lvt., 2006-. - 25 cm
Vác - helytörténet - végrendelet - történelmi forrás
943.9-2Vác(093.2) *** 347.67(439-2Vác)(093.2)
[AN 2618841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1706-1750 (-1754) / [szerk., a német szövegeket ford. és a mutatót kész. Horváth M. Ferenc] ; [az idegen nyelvű szövegeket ford. Bányai Viktória és Komoróczy Szonja Ráhel ..., Schramek László ...]. - 2006. - 388 p. : ill., főként színes. - (Váci történelmi tár, ISSN 1416-2113 ; 3.)
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.: p. 350-351.
ISBN 963-229-438-6 kötött
Vác - helytörténet - 18. század - végrendelet - történelmi forrás
943.9-2Vác"170/175"(093.2) *** 347.67(439-2Vác)"170/175"(093.2)
[AN 2618842] MARC

ANSEL
UTF-88069 /2006.
   A visegrádi fellegvár / szerk. Buzás Gergely ; szerzők Bozóki Lajos [et al.] ; [rajz. Boldizsár Péter et al.]. - Visegrád : Mátyás Kir. Múz., 2006. - 225 p. : ill. ; 30 cm. - (Visegrád régészeti monográfiái, ISSN 1218-8352 ; 6.)
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 963-7061-23-1 fűzött
Visegrád - régészet - vár
904(439-2Visegrád) *** 728.81(439-2Visegrád)
[AN 2617677]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2006.
Weider, Ben
Napoléon (magyar)
   Napóleon : az európát átformáló férfiú / Ben Weider és Émile Gueguen ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 224 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7054-26-X fűzött : 1995,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - napóleoni kor - történelem
944(092)Napóleon,_I. *** 944"179/182"
[AN 2617343]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2006.
   Zalán falukönyve : 1751. november-december - 1795. március 7. / kiad. Demeter Lajos ; szerk. és a bevezetőt írta Takács Péter. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2006. - 187 p. ; 21 cm. - (Székely falvak, ISSN 1587-0324 ; 3.)
ISBN 963-87074-2-9 fűzött
Zalán - helytörténet - történelmi forrás
943.921-2Zalán"175/179"(093) *** 908.498.4-2Zalán
[AN 2617868]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8072 /2006.
   Barangoló : a kiskőrösi kistérség / [összeáll. Supka Éva] ; [szerk. Pásztor Andrea] ; [fotók Daróczi Csaba et al.]. - Kiskőrös : Sajtó-Team Kft., 2006. - 319 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-229-872-1 kötött
Kiskőrösi kistérség - helyismeret - fényképalbum
908.439.155(084.12)
[AN 2617914]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2006.
   A hat világrész : utazások és fölfedezések / szerk. Halász Gyula. - Reprint kiad. - Budapest : Enciklopédia K., 2005-. - 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Világirodalom Könyvkiadóváll., 1922-1929
ISBN 963-8477-98-9
felfedező utazás
910.4(100)
[AN 2572962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Sir Francis Drake: Angol lobogó alatt a Föld körül / ... ford. Baktay Ervin. - 2006. - 145 p.
The world encompassed by Sir Francis Drake
Szerző Fletcher, Francis. - Silva, Nuno da, Maynarde, Thomas és Hawkins, John Sir korabeli feljegyzéseivel
ISBN 963-8477-96-2 fűzött : 2200,- Ft
Drake, Francis, Sir
Anglia - felfedező utazás - 16. század - hajókapitány
910.4(410)(092)Drake,_F. *** 910.4(100)"157"
[AN 2619097] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A Szaharán keresztül : a sivatag első átszelése Citroën-automobilon : Touggourttól Timbuktuig / G. M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil ; ... ford. Ballenegger Róbertné és Ballenegger Henrik. - 2006. - 212, [3] p. : ill.
La première traversée du Sahara en automobile
ISBN 963-9655-03-1 fűzött : 2200,- Ft
Szahara - felfedező utazás - 20. század
910.4(6-926.2)"192"
[AN 2619099] MARC

ANSEL
UTF-88074 /2006.
Járai Judit
   Különtudósító háborúról és békéről / Járai Judit. - Budapest : Kairosz, 2006. - 277 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9642-23-1 fűzött : 3300,- Ft
helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2617714]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2006.
Kisari Balla György (1932-)
   Marsigli tábornok térképei = Le mappe del generale Marsigli / Kisari Balla György ; [olasz nyelvre ford. Jandász Katalin et al.]. - Budapest : Szerző, 2005. - 540 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az előszó német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 488-500.
ISBN 963-460-761-6 kötött
Marsigli, Luigi Ferdinando
Magyarország - Itália - kartográfia - mérnök - 17. század - térkép
912(439)"168/169" *** 528.9(45)(092)Marsigli,_L._F.
[AN 2611739]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2006.
Murányi János
   Debrecen lexikon / Murányi János. - Debrecen : TKK, [2006]. - 312 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 308-312.
ISBN 963-596-469-2 kötött : 3500,- Ft
Debrecen - helyismeret - szaklexikon
908.439-2Debrecen:030
[AN 2617808]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2006.
Sediánszky János (1931-)
   Francia nyár, francia szerelem / Sediánszky János. - Budapest : Kairosz, 2006. - 201, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-29-0 fűzött : 2800,- Ft
Franciaország - helyismeret - magyar irodalom - francia irodalom - híres ember - 20. század - műfordítás - esszé - vers - interjú
908.44(0:82-992) *** 840-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 929(44)(047.53) *** 894.511-4
[AN 2618245]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2006.
Smid, Eddy
   Szemtől szemben : Nagypall tükörben = Auge in Auge : Nagypall reflektiert = Oog in oog : Nagypall weerspiegeld = Eye to eye : Nagypall reflected / Eddy Smid, Frouke Schouwstra. - Nagypall : Az Álom Kft., 2006. - 198 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-229-659-1 fűzött
Nagypall - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagypall(084.12)
[AN 2618750]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2006.
   Szülőföldünk : válogatás a bicskei újságok helytörténeti - honismereti anyagaiból / [szerk. M. Fejes Ágnes, Horváth Péter, Peterdi Ede] ; [kiad. Bicske Barátok Egyesülete]. - Bicske : Bicske Barátok Egyes., 2006. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 204-215.
ISBN 963-217-536-0 fűzött
Bicske - helyismeret - publicisztika
908.439-2Bicske(0:82-92)
[AN 2617682]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8080 /2006.
Báger Gusztáv (1938-)
   A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében : tanulmány / [szerzők Báger Gusztáv, Giday Zoltán, ... Kiss Daisy]. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2005. - 184 p. ; 30 cm. - (Módszertani füzetek / Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, ISSN 1788-1080)
Lezárva: 2005. dec. 31. - Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-229-308-8 fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - környezetvédelem - fenntartható fejlődés
349.6(439) *** 351.777(439) *** 504.06
[AN 2617495]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2006.
Csepeli Ágota
   Mit kell tudni az örökbefogadásról? / Csepeli Ágota, Benkő Zsuzsanna. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2006. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 5.)
Fűzött
Magyarország - örökbefogadás - iratminta
347.633(439)(083.76) *** 364.65-058.865(439)
[AN 2618953]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2006.
   Decentralizáció, transzparencia, elszámoltathatóság / [szerk. Vigvári András] ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2006. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Deli Lajos et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9395-40-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - helyi adó - ezredforduló
352(439)"200" *** 336.2.023(439)
[AN 2619200]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2006.
Dudás Ferenc (1955-)
   A közigazgatási eljárási törvény iratmintatára / Dudás Ferenc. - Budapest : CompLex, 2006. - 340 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-873-2 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 2619239]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2006.
   Az Európai Ügyek Bizottságának nyílt napjai, 2005-2006 : az Európai Bizottság 2006. évi jogalkotási és munkaprogramjáról, valamint a Lisszaboni stratégiáról / [szerk. Juhász-Tóth Angéla, Tamás Csaba Gergely] ; [kiad. az Európai Ügyek Bizottsága Magyar Országgyűlés] ; Open days of the Committee on European Affairs, 2005-2006 : on the European Commission's legislative and work programme for 2006, and on the Lisbon strategy. - Budapest : M. Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, 2006. - 84, 81, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86910-6-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - integráció - országgyűlés - törvényhozás - ezredforduló - konferenciakiadvány
342.536.7(439) *** 340.134(4-62) *** 327(439)"200" *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"200"
[AN 2618987]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2006.
Gál Judit
   Cégjogi iránytű / Gál Judit, Vezekényi Ursula. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 963-7490-32-9 fűzött : 6200,- Ft
Magyarország - vállalati jog - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2618778]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2006.
Hársfai Katalin (1950-)
   Bevezetés a házasságjogba / Hársfai Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 157 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 963-361-788-X fűzött : 1750,- Ft
Magyarország - családjog - házasság
347.62(439)(075.8)
[AN 2618419]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2006.
Horváth Zoltán (1961-)
   Nemzetközi szervezetek kislexikona / Horváth Zoltán, Tar Gábor. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 311 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 963-7490-36-1 fűzött : 3490,- Ft
nemzetközi szervezet - kézikönyv
341.1(100)(035) *** 061.1(100)(035)
[AN 2618774]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2006.
Kaczperné Bódis Erzsébet Teréz
   Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott adó-, jövedelem- és illetőségigazolások / [szerzők Kaczperné Bódis Erzsébet Teréz, Keresztes Tamás] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II.8. - Budapest : Saldo, 2006. - 95 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2006. febr. 28.
ISBN 963-638-162-3 fűzött
Magyarország - adóügy - bizonylat - útmutató
351.713(439) *** 657.24(036)
[AN 2619396]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2006.
   Kapcsolatügyeletek Európában / [közread. a] Kapcsolat Alapítvány, Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége. - [Budapest] : Makamosz : Kapcsolat Alapítvány, [2006]-. - 22 cm
Fűzött
Európa - peren kívüli eljárás - ezredforduló
347.919.1(4)"200"
[AN 2617658]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kapcsolatügyeletek országos találkozóinak előadásai : Berekfürdő, 2000-2004. - [2006]. - 51 p.
A IV., V. és VI. Országos Találkozó külföldi előadóinak előadásai
Európa - peren kívüli eljárás - ezredforduló - konferenciakiadvány
347.919.1(4)"200" *** 061.4(439-2Berekfürdő)
[AN 2617674] MARC

ANSEL
UTF-88090 /2006.
Kaponyi Erzsébet
   Európai közösségi jog / Kaponyi Erzsébet. - [Budapest] : Aula, 2006. - 326, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [327-328].
ISBN 963-9585-91-2 fűzött
Európai Unió - nemzetközi jog
341.17(4-62)
[AN 2618223]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2006.
Kincses Ildikó
   A szabálysértési jog / Kincses Ildikó, Kántás Péter. - Budapest : CompLex, 2006. - 326 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2006. ápr.
ISBN 963-224-874-0 fűzött
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.791(439)(036)
[AN 2618604]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2006.
Kocsis Lajos
   A csíki magánjavak története, 1869-1923 / Kocsis Lajos. - Debrecen : Erdélytört. Alapítvány, 2006. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdély-történeti könyvek, ISSN 1417-7234 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87074-1-0 fűzött
Csík (megye) - társadalmi tulajdon - földbirtok
347.238(439.21-31Csík)"186/192"
[AN 2617804]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2006.
   Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére / [szerk.] Imre Miklós, Lamm Vanda, Máthé Gábor. - [Budapest] : [Aula], cop. 2006. - 453 p. : ill. ; 25 cm
A tanulmányok váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Lőrincz Lajos műveinek bibliográfiája: p. 449-453.
ISBN 963-503-348-6 kötött
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatás - személyi bibliográfia
342(439) *** 35(439) *** 012Lőrincz_L.
[AN 2618752]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2006.
   Magyar büntetőjog : különös rész. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005-. - 24 cm
A 2. kötetet kiad. a CompLex Kiadó
ISBN 963-224-865-1
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2601970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 454 p.
Szerzők Csemáné Váradi Erika et al. - Szerk. Horváth Tibor, Lévay Miklós
ISBN 963-224-867-8 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2618624] MARC

ANSEL
UTF-88095 /2006.
   A magyar közigazgatás és az Európai Unió : konferencia-kiadvány / szerk. Szigeti Ernő ; [... szerzői Ágh Attila et al.] ; [rend., közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2006. - 112 p. ; 24 cm
A 2004. jún. 3-án Budapesten rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-9395-35-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - közigazgatás - konferenciakiadvány
35(439) *** 35(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2619194]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2006.
Magyarország. Országgyűlés
   A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve : 2006-2010-es ciklus / [szerk. Háziné Varga Mária] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2006. - 287 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. ápr. 10. - Az Országgyűlés házszabálya, 2006-2010 (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 281-287.
ISBN 963-86910-3-4 fűzött
Magyarország - országgyűlés - házszabály - ezredforduló
342.536(439)"200"(094)
[AN 2618780]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2006.
Prugberger Tamás (1937-)
   Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog / Prugberger Tamás. - Budapest : CompLex, 2006. - 607, [20] p. ; 24 cm
Közrem. Ploetz, Manfred. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-224-856-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - közszolgálat
349.2(439) *** 349.2(4-62) *** 35.08(439)(094) *** 35.08(4-62)(094)
[AN 2618542]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2006.
   Részvénytársaságok a gyakorlatban : aktuális kézikönyv a részvénytársaságok tisztségviselőinek és jogászainak / szerk. Wellmann György ; szerzők Biczi Éva [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2006. - Cserelapos mappa ; 24 cm
Lezárva: 2006. jún.
ISBN 963-9313-66-1 fűzetlen
részvénytársaság - vállalati jog - kézikönyv
347.725(439)(035) *** 334.722.85(439)(035)
[AN 2617589]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2006.
Sylvester Nóra
   Az elektronikus aláírásra, elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvények magyarázata / Sylvester Nóra, Verebics János. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 453 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jan. 31.
ISBN 963-7490-30-2 fűzött : 5040,- Ft
Magyarország - elektronikus kereskedelem - gazdasági jog - internet - törvény - útmutató
347.7(439)(094)(036) *** 621.37/.38.004.14 *** 681.3.004.14 *** 658.8 *** 681.324Internet *** 651
[AN 2618761]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2006.
   A területi államigazgatás reformja : az IDEA területi államigazgatás reformja munkacsoport 2004-2006. évben készült szakértői tanulmányai / szerk. Balázs István, Bércesi Ferenc ; [... szerzői Balás István et al.] ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2006. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9395-37-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - ezredforduló
353(439)"200"
[AN 2619198]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2006.
   A területi, személyi autonómia és a kettős állampolgárság gyakorlata az Európai Unióban ; Az európai szintű kisebbségvédelem kiépítésének lehetőségei : tanulmányok / [szerk. Ódor Bálint] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2005. - 122 p. ; 24 cm
ISBN 963-86910-4-2 fűzött
Európai Unió - kollektív jogok - kettős állampolgárság - autonómia - egyenjogúság
342.718(4-62) *** 342.724(4-62) *** 341.231(4-62) *** 341.234(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2618802]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2006.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Ugocsa megye hatóságának oklevelei, 1290-1526 / C. Tóth Norbert ; [a Magyar Tudományos Akadémia - Magyar Országos Levéltár Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport kiadványa]. - Budapest : MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, 2006. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 11-13.
ISBN 963-229-835-7 fűzött
Ugocsa (vármegye) - Zsigmond-kor - magyar történelem - oklevél
353.2(439.23-35Ugocsa)"12/15"(093.2) *** 943.923-35Ugocsa"12/15"(093.2)
[AN 2618914]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2006.
Vida Mária
   Fogalomtár az új közigazgatási eljárási törvényhez / Vida Mária. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 262 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. ápr. 30.
ISBN 963-7490-34-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - útmutató
342.924(439) *** 352.077(439)(036)
[AN 2618768]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8104 /2006.
Csák Zsófia (1947-)
   Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története, 1915-1918 / Csák Zsófia ; [kiadók Vas Megyei Temetkezési Vállalat, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata, Nagysimonyi Község Önkormányzata]. - Bőv. átd. kiad. - [Szombathely] : Vas. M. Temetkezési Váll. ; [Ostffyasszonyfa] : Önkormányzat ; [Nagysimonyi] : Önkormányzat, 2006. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az előszó olasz, orosz, román, német és angol nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-580-3 fűzött
Ostffyasszonyfa - fogolytábor - hadifogoly - első világháború
355.257.7(439-2Ostffyasszonyfa)"1915/1918"
[AN 2618615]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2006.
   Habsburg Frigyes emlékére / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [kiad. a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Városvédő Egyes., 2006. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Friedrich, Erzherzog von Österreich
Magyarország - Mosonmagyaróvár - katonatiszt - 19. század - 20. század - helyismeret - uralkodó család
355(439)(092)Habsburg_F. *** 908.439-2Mosonmagyaróvár *** 929.52(436)Habsburg
[AN 2617583]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2006.
   Honvédő város : Nógrád megye északi határainak megvédése : tudományos emlékülés a Nógrádi Történeti Múzeumban : Salgótarján, 2004. szeptember 23. / [szerk. Bagyinszky Istvánné, Szvircsek Ferenc]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2005. - 89 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussiones Neogradienses, ISSN 0236-7041 ; 8.)
ISBN 963-7224-81-5 * fűzött (hibás ISBN 963-7224-88-5)
Salgótarján - hadtörténet - helytörténet - Tanácsköztársaság - konferenciakiadvány
355.48(439-2Salgótarján)"1919" *** 943.9-2Salgótarján"1919" *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 2617788]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8107 /2006.
   A fokozatos fejlesztés / [... szerk. Parányi György] ; [szerzők Parányi György et al.]. - Budapest : Raabe, 2006. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Fűzött
vállalatvezetés - szervezés - fejlesztés
65.011.1 *** 65.016
[AN 2619071]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2006.
   Az információmenedzsment fejlettsége és a versenyképesség / Drótos György [et al.]. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 28.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
információmenedzsment - vállalat - gazdasági verseny
65.012.1/.2 *** 659.2 *** 334.72(439)"200" *** 339.137.2
[AN 2618743]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8109 /2006.
   Active labour market policies and their background in Hungary / Balázs Kóbor [et al.] ; [collab. Emőke Egyed et al.] ; [publ. by] Geo-Karrier. - [Szeged] : Geo-Karrier, [2006]. - 69 p. ; 28 cm
ISBN 963-06-0061-7 * fűzött (hibás ISBN 963-06-0006-7)
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2618720]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2006.
Adamovszky István
   Magyarország bankjegyei / Adamovszky István. - [Budapest] : Adamo, [2005]-. - ill., színes ; 33 cm
Magyarország - bankjegy
336.747(439)
[AN 2599697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A pengőrendszer, 1926-1946. - [2006]. - Bővíthető mappa + mell.
Lezárva: 2006. ápr. 25.
ISBN 963-229-125-5 fűzetlen
Magyarország - 20. század - bankjegy
336.747(439)"192/194"
[AN 2618935] MARC

ANSEL
UTF-88111 /2006.
   Adóigazgatási eljárási jog : a hatályos jogszabály alapján / [szerk. Nánai Györgyné] ; [szerzők Kovács Ferenc et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.1. - Budapest : Saldo, 2006. - 197 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-638-165-8 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078) *** 351.713(439)(036)(078)
[AN 2619355]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2006.
Bartók István
   A vállalatkormányzási helyzetkép az EU csatlakozás idején / Bartók István. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2005. - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 19.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalatvezetés - ezredforduló
334.72(439) *** 658.1.012.4
[AN 2618696]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2006.
Czimre Klára (1974-)
   Cross-border co-operation : theory and practice for geographers and geography teachers / Klára Czimre. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - [4], V, 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-146.
ISBN 963-472-978-9 fűzött
Európai Unió - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(4-62)
[AN 2617782]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2006.
Deli Zsuzsa (1975-)
   A magyar vállalatok exporttevékenysége / Deli Zsuzsa, Bernschütz Mária. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2005. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 22.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - export - ezredforduló - vállalat
334.72(439) *** 339.564(439)"200"
[AN 2618705]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2006.
Demeter Krisztina
   Marketing, termelés vagy logisztika? : melyik befolyásolja leginkább a vállalati eredményességet? / Demeter Krisztina, Kolos Krisztina. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 31.)
Bibliogr.: p. 21-24. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2618746]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2006.
Demeter Krisztina
   Termelés nemzetközi összehasonlításban / Demeter Krisztina. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 30.)
Bibliogr.: p. 27-28. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - feldolgozóipar - vállalat - termelékenység
658.1.011.4 *** 334.72(439)"200" *** 338.45(439)"200"
[AN 2618745]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2006.
Demeter Krisztina
   A termelési célok, eszközök és teljesítmények összefüggései / Demeter Krisztina. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 55 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 29.)
Bibliogr.: p. 46-47. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - termelékenység - vállalat
658.1.011.4 *** 334.72(439)"200"
[AN 2618744]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2006.
Gelei Andrea
   Partnerkapcsolatok típusai és jellemzőik az ellátási láncban / Gelei Andrea. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 23.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - ezredforduló - társadalmi kapcsolat
658.1.012.65(439)"200"
[AN 2618717]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2006.
Hatházi Alexa
   Álláskeresők útikönyve / Hatházi Alexa, Körösi Márta, Krista Zita. - Budapest : Athenaeum, cop. 2005. - 191 p. : ill. ; 25 cm + CD
ISBN 963-9615-18-8 kötött : 2990,- Ft
munkavállalás - útmutató
331.535(036)
[AN 2619056]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2006.
Hortoványi Lilla
   Pillanatfelvétel a magyarországi közép- és nagyvállalatok vállalkozási hajlandóságáról / Hortoványi Lilla, Szabó Zsolt Roland. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 27.)
Bibliogr.: p. 35-36. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - vállalat
334.72(439)"200" *** 339.137.2
[AN 2618741]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2006.
Hortoványi Lilla
   Stratégiatípusok napjainkban Magyarországon / Hortoványi Lilla, Laczkó Márk, Szabó Zsolt Roland. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 25.)
Bibliogr.: p. 37-38. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - stratégia - ezredforduló
658.1.011.1(439)"200"
[AN 2618721]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2006.
   In memoriam Kollár Zoltán / [szerk. Trautmann László]. - [Budapest] : Aula, 2006. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9585-84-X fűzött
Latin-Amerika - Európai Unió - Budapest - világgazdaság - gazdaság - felsőoktatás - gazdaságtan - egyetem - emlékkönyv
339.9(100) *** 338(8=6) *** 330 *** 378.014.5(4-62) *** 378.633(439-2Bp.).096
[AN 2618162]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2006.
Incze Emma
   A vállalatok nemzetközi terjeszkedésének jellemzői / Incze Emma. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2005. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 18.)
Bibliogr.: p. 33-35. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - export - tőkebefektetés - ezredforduló
334.72(439) *** 339.564 *** 339.727.24
[AN 2618684]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2006.
   Jogállam, gazdálkodás, kisebbség / Trautmann László szerk. - [Budapest] : Aula, 2005. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9585-74-2 fűzött
Magyarország - Szlovénia - gazdaság - gazdaságtan - regionális gazdaság - erkölcs
338(439) *** 334.72 *** 330 *** 658 *** 332.1(439) *** 332.1(497.12) *** 174
[AN 2618288]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2006.
Kapolyi László (1932-)
   Modeling and analyzing complex economic systems / László Kapolyi. - Budapest : Mundus, 2006. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus library of natural sciences)
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-9501-72-7 kötött
gazdasági rendszer - matematikai modell
330.4 *** 519.86
[AN 2618625]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2006.
Kaposi Zoltán (1960-)
   Pécs gazdasági fejlődése, 1867-2000 / Kaposi Zoltán ; [közread. a] Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. - [Pécs] : Pécs-baranyai Keresk. és Iparkamara, [2006]. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-928-0 kötött
Pécs - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század
338(091)(439-2Pécs)"18/19"
[AN 2619086]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2006.
Kecskés Zsuzsanna
   Vállalati hálózatok hatása a versenyképességre / Kecskés Zsuzsanna, Kolos Krisztina. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 24.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - együttműködés - ezredforduló
658.1.012.65(439)"200"
[AN 2618719]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2006.
   Kistérségi tervezési módszertan / [szerk. Németh Jenő]. - Budapest : Mackensen Kft., 2006. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0005-6 fűzött
Magyarország - kistérség - regionális önkormányzat - önkormányzat - regionális tervezés
332.1(439) *** 352(439) *** 353(439) *** 711.2(439)
[AN 2619203]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2006.
   A kockázati tőke világa / szerk. Makra Zsolt ; [... szerzői Bajmóczy Zoltán et al.]. - [Budapest] : Aula, 2006. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9585-94-7 fűzött
kockázati tőke
336.76 *** 330.322 *** 658.14
[AN 2618225]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2006.
Kolos Krisztina
   A marketing hozzájárulása a vállalati versenyképességhez / Kolos Krisztina, Sz. Tóth Gabriella, Gyulavári Tamás. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2005. - 66 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 21.)
Bibliogr.: p. 62-63. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - vállalat - marketing - ezredforduló
334.72(439) *** 339.138 *** 339.137.2
[AN 2618701]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2006.
   A közép-dunántúli civil szervezetek infrastrukturális helyzete : a Várfok Alapítvány kutatási zárókiadványa / Hubai Barbara [et al.]. - Veszprém : Várfok Alapítvány, 2006. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0088-9 fűzött
Dunántúl - társadalmi szervezet - infrastruktúra
334.012.46(439.11) *** 338.49(439.11)
[AN 2617831]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2006.
Matyusz Zsolt
   A vállalati funkciók közötti integráció és a teljesítmény kapcsolata / Matyusz Zsolt. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2005. - 22 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 17.)
Bibliogr.: p. 20-22. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
vállalat - szervezés
334.72 *** 65.011.1
[AN 2618662]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2006.
Nowackiné Tóth Katalin
   A partnerség elve a strukturális alapok felhasználásában : tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez / szerző Nowackiné Tóth Katalin ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2006. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-9395-39-0 fűzött
Európai Unió - pénzügyi támogatás - tankönyv
339.96(4-62)(078) *** 338.246.027(4-62) *** 332.1(4-62)
[AN 2619229]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2006.
Papanek Gábor (1938-)
   Tudásáramlás, jogbiztonság, együttműködés : a magyar gazdaság fejlődésének láthatatlan forrásai / Papanek Gábor. - [Budapest] : Aula, 2006. - 214 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-208.
ISBN 963-9585-79-3 fűzött
Magyarország - gazdasági fejlődés - disszertáció
330.34(439)
[AN 2618290]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2006.
Papp Tamás
   Vállalatfelvásárlások és -összeolvadások mint az értékteremtés eszközei / Papp Tamás, Tóth Krisztina. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 50 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 26.)
Bibliogr.: p. 46-48. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - egyesítés - ezredforduló
334.758(439)"200"
[AN 2618725]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2006.
Ramsey, Todd
On demand government (magyar)
   A szolgáltató állam : e-kormányzati kézikönyv / Todd Ramsey ; [ford. Nánási Tünde]. - Budapest : Századvég, 2006. - 207 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7340-24-6 fűzött
Magyarország - közszolgáltatás - internet
338.465(439) *** 681.324Internet
[AN 2618763]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2006.
   Rendszerváltás a gazdaságban / szerzők Bakács András [et al.]. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. : MTA VKI, 2006. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok, ISSN 1588-8894)
Bibliogr.: p. 211-219.
ISBN 963-508-488-9 fűzött : 1880,- Ft
Európai Unió - Magyarország - gazdaság - integráció - rendszerváltás - ezredforduló
339.923(4-62) *** 338(091)(439)"198/200"
[AN 2618940]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2006.
Sándor Imre (1933-)
   A marketingkommunikáció kézikönyve / Sándor Imre ; [társszerző Tasnádi József]. - [Budapest] : [Aula], 2006. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-309.
ISBN 963-9585-82-3 fűzött
marketing - egyetemi tankönyv
659.1(075.8)
[AN 2618509]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2006.
Simai Mihály (1930-)
   Az Amerikai Egyesült Államok a XXI. század globális rendszerében : "magányos békebíró vagy hegemón világhatalom" / Simai Mihály. - [Budapest] : Aula, 2006. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 963-9585-95-5 fűzött
Egyesült Államok - világgazdaság - gazdaság
339.9(100) *** 338(73)
[AN 2618172]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2006.
Szamkó Józsefné
   A kincstári körbe tartozó államháztartási szervezetek számlarendje és számviteli politikája, 2006 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, [2006]. - 200 p. ; 28 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 963-638-171-2 fűzött
számvitel - államháztartás
657 *** 336.12(439)
[AN 2617484]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2006.
Szonda Tamás
   "Végzettségek és képzettségek a Közép-Dunántúlon" : regionális civil humánerőforrás kapacitás kutatás : a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány kutatási zárókiadványa / [Szonda Tamás, Vasa László]. - Veszprém : VEHA, 2006. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0144-3 fűzött
Dunántúl - társadalmi szervezet - munkaerő - humánerőforrás-menedzsment
334.012.46(439.11) *** 658.3
[AN 2617599]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2006.
   Távol-keleti kereskedelem: Magyarország, logisztika, Európa kapuja : XII. Logisztikai Fórum és Bál : 2006. február 23-24., Budapest : [program és előadás összefoglalók] = Far Eastern trade: Hungary, logistics, access to Europe : XII. Logistics Forum and Ball : 23-24 February, 2006, Budapest : [programme and summaries of lectures] / [szervező ... MLE]. - Budapest : MLE, [2006]. - 61 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Kína - logisztika - szállítmányozás - külkereskedelem - 21. század - konferenciakiadvány
658.286 *** 339.5(439)"200" *** 339.5(510)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2618182]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2006.
   A területfejlesztés uniós finanszírozási rendszere és pályázati programjai Magyarországon / Kanalas Imre [et al.] ; [közread. a] Geo-Karrier. - Szeged : Geo-Karrier, cop. 2006. - 72 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 963-06-0299-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - területfejlesztés - ezredforduló
332.1(4-62)"200" *** 332.1(439)"200" *** 711.1(439)
[AN 2618731]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2006.
   Vállalati stratégiaalkotás / Bartek Lesi Mária [et al.] ; szerk. Könczöl Erzsébet ; [közread. a] Vállalatgazdaságtan Intézet. - [Budapest] : Vállalatgazdaságtan Int., 2006. - 217 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-350-8 fűzött
stratégiai menedzsment - vállalat - gazdasági verseny - tankönyv
658.1.012.2(078) *** 339.137.2 *** 334.72(078)
[AN 2618159]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2006.
   A vállalatközi kapcsolatok elemzése, a vállalatközi kapcsolatok egyes területein / Agárdi Irma, Kolos Krisztina szerk. - [Budapest] : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2005. - 98 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 20.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - társadalmi kapcsolat
334.75(439)
[AN 2618699]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2006.
Wallace, Thomas F.
ERP: making it happen (magyar)
   ERP - vállalatirányítási rendszerek / Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar ; [ford. ifj. Bertók Tibor]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 326 p. ; 24 cm
ISBN 963-7525-93-9 fűzött : 6500,- Ft
vállalatvezetés - szoftver
658.1.012.4 *** 681.3.06
[AN 2619323]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8147 /2006.
   A soproni Állami Szanatórium története, 1956-2006 / [szerk. Sándori Klára, Takács Gergely]. - Sopron : [Áll. Szanatórium], 2006. - 198 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az 50 éves soproni Állami Szanatórium jubileumi évkönyve (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-186-7 kötött
Állami Szanatórium (Sopron)
Sopron - szanatórium - évkönyv
364.444.046.6(439-2Sopron)(058)
[AN 2618947]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2006.
Szalai Anna
   Lakásvásárlók kézikönyve / Csák Attila ötlete alapján írta, összeáll., szerk. Szalai Anna ; [fotók Batár Zsolt]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2005. - 166 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9263-23-0 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - lakás - adásvétel - tulajdonjog - kötelmi jog - ezredforduló
365.262.1(439)"200" *** 347.232(439) *** 347.4(439)
[AN 2617594]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2006.
   A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló, 1997. évi LXXX. törvény egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) kormányrendelettel, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal / [szerk. Walchné Kremlicska Katalin] ; [szerzők Faragóné Korpássy Anita et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.10. - Budapest : Saldo, 2006. - 381 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. ápr. 7.
ISBN 963-638-175-5 fűzött
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
Magyarország - társadalombiztosítás - törvény - útmutató
369(439)(094)(036) *** 349.3(439)(094)(036)
[AN 2619392]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8150 /2006.
Baránszki Tibor (1922-)
   Szent Jakab mennyei egyszerűsége : Baránszki Tiborral beszélget Járai Judit. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 98 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 24.)
ISBN 963-9642-14-2 fűzött : 1500,- Ft
Baránszki Tibor (1922-)
Egyesült Államok - pedagógus - világnézet - kereszténység - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
37(73)(=945.11)(092)Baránszky_T.(047.53) *** 21
[AN 2618192]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2006.
Deákné B. Katalin
   Anya, taníts engem! : fejlesztési lehetőségek születéstől iskolakezdésig / Deákné Bancsó Katalin. - Átd. kiad. - [Pápa] : Deák, [2006]. - 215, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9420-47-6 fűzött : 2200,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 2618537]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2006.
Deákné B. Katalin
   Neked is lehet jobb jegyed! : tanulási módszerek, ötletek / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Deák, [2005]. - 221, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9420-28-X fűzött : 2000,- Ft
tanulás - módszertan
371.322.9
[AN 2618552]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2006.
Farkas Tünde (1957-)
   "Gondolta a fene" : verselemző kézikönyv középiskolásoknak verstani és műfajtani útmutatóval / Farkas Tünde. - Budapest : Mérték K., 2006. - 312 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-7304-72-X fűzött
magyar irodalom - középfokú oktatás - műelemzés - vers
372.889.451.1(075.3) *** 894.511(091)-14(075.3)
[AN 2617902]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2006.
Hrubos Ildikó (1943-)
   A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása : válogatott tanulmányok / Hrubos Ildikó. - [Budapest] : Aula, 2006. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9585-89-0 fűzött
felsőoktatás - intézményrendszer
378.1(100)
[AN 2618293]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2006.
Huszár János (1924-)
   Iskola a viharban : [emlékek a Pápai Tanítóképzőről] / Huszár János. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 72 p. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 45.)
Fűzött
Pápai Állami Tanítóképző Intézet
Pápa - tanárképző - Horthy-korszak - német megszállás - helyismeret
377.8(439-2Pápa)"194" *** 908.439-2Pápa
[AN 2618799]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2006.
   Huszonöt éves a Petőfi Úti Óvoda / [kiad. a ... Petőfi Úti Óvoda]. - Sárvár : Petőfi Úti Óvoda, [2006]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-837-9 fűzött
Petőfi Úti Óvoda (Sárvár)
Sárvár - óvoda
373.24(439-2Sárvár)
[AN 2618910]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2006.
Magyar György (1939-)
   Az esztergomi tanítóképzés testnevelői, 1842-2006 : biográfia / Magyar György ; [közread. a] Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola. - Esztergom : VJRKTF, 2006. - 75, [82] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 963-7291-23-7 fűzött
Esztergom - tanárképző - főiskola - pedagógus - testnevelés - életrajz
37(439-2Esztergom)(092) *** 378.637(439-2Esztergom) *** 796
[AN 2617654]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2006.
   Móczár Miklós / a bev. tanulmányt ... írta és az irodalomjegyzéket összeáll. Móczár László. - [Budapest] : OPKM, 2006. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 86-96.
ISBN 963-9315-95-8 fűzött : 1008,- Ft
Móczár Miklós (1884-1971)
Magyarország - pedagógus - tudós - biológia - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
37(439)(092)Móczár_M. *** 57(439)(092)Móczár_M. *** 012Móczár_M.
[AN 2618482]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2006.
   Örökkék ég a felhők mögött : 25 év a Rózsakertben : 25 éves a Rózsakerti Általános Iskola, 1980-2005 / [szerk. Ladányiné Sütő Tünde, Nagyné Bitter Ilona] ; [a Rózsakert[!] Általános Iskola és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közös kiadása]. - Budapest : Rózsakerti Ált. Isk. : OPKM, 2006. - 227 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-229-681-8 fűzött
Rózsakerti Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2618366]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2006.
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2006) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2006. április 5-6-7., Szeged / [szerk. Süle Zoltán, Weiczner Roland]. - [Szeged] : [SZTE], [2006]. - 164 p. ; 21 cm
Fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2618846]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2006.
   Sziltop Oktatási Kht., 1996-2006 / [szerk. Kövi Ádám]. - Budakalász : Sziltop Okt. Kht., [2006]. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Számozott példány: 2000
ISBN 963-06-0033-1 velúr
Sziltop Oktatási Kht. (Budakalász)
Magyarország - Budakalász - felnőttoktatás - vállalat - évkönyv
374.7(439) *** 061.5(439-2Budakalász)Sziltop_Oktatási_Kht.(058)
[AN 2617478]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2006.
Szőke-Milinte Enikő
   Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség : a pedagógusok kríziskommunikációjának fejlesztése / Szőke-Milinte Enikő ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2006. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 963-9315-98-2 fűzött
pedagógia - konfliktuskezelés - társadalmi beilleszkedés - pedagógiai lélektan - módszertan
37.015.3 *** 37.064.2 *** 371.3 *** 316.48 *** 37.035
[AN 2618368]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2006.
   Tények és képek : Sebészeti Műtéttani Tanszék, 2000-2005 / [szerk. Mikó Irén] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar. - Debrecen : DE OEC ÁOK, 2005. - 94 p., [47] fol. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9070-68-8 fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Sebészeti Műtéttani Tanszék
Debrecen - orvostudomány - sebészet - egyetem - tanszék - szakbibliográfia
378.661(439-2Debrecen).096(058) *** 617-089:016
[AN 2617595]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2006.
Teusen, Gertrud
Das Trotzalter (magyar)
   Nem akarom! : a dackorszak nehézségei és kezelésük / Gertrud Teusen ; [ford. Lőcze Judit]. - [Pápa] : Deák, [2006]. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9420-32-8 kötött : 1800,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2618427]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2006.
   Tulipános Általános Iskola évkönyve, 1911-2006 / [szerkbiz. ... Ragányi Gyula et al.]. - [Győr] : Tulipános Ált. Isk., [2006]. - 179 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: A tulipános iskola évkönyve
Fűzött
Tulipános Általános Iskola (Győr)
Győr - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Győr)(058)
[AN 2618738]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2006.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus szemével / Vekerdy Tamás. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2006]. - 207 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 199-207.
ISBN 963-7168-47-8 fűzött : 980,- Ft
óvodai nevelés - iskolai nevelés - pedagógiai lélektan
373.24(439) *** 373.32(439) *** 37.015.3
[AN 2618398]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8167 /2006.
Deákné B. Katalin
   Kíváncsiak könyve : intelligencia- és szókincsfejlesztő játékos feladatlapok 6-12 éves korú gyermekek számára / Deákné Bancsó Katalin. - [Pápa] : Deák, [2005]. - [116] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9420-31-X kötött : 2900,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2618549]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2006.
Keszthelyi Jánosné
   Világító képek / Keszthelyi Jánosné és Keszthelyi Anita. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 17.)
ISBN 963-9666-17-3 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2617954]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2006.
Orlóci Edit, H.
   Szabad a porond : a magyar cirkuszi testnyelvjáték, 1890-1914 / H. Orlóci Edit. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-223.
ISBN 963-7052-30-5 fűzött : 1990,- Ft
előadó-művészet - cirkusz
791.83.01
[AN 2617822]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2006.
Sde-Or, Imi (1910-1997)
Krav maga (magyar)
   Krav maga : hogyan védekezzünk fegyveres támadás ellen? / Imi Sde-Or (Lichtenfeld), Eyal Yanilov ; [... Végh Gabriella ford.]. - Budapest : Jaffa, 2006. - 241 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9604-11-9 fűzött : 3490,- Ft
Izrael - küzdősport - önvédelem
796.8(569.4)
[AN 2619162]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2006.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Elefántország : afrikai vadásznaplójegyzetek : 1932-1933, 1933-1934 / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző fényképeivel]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 159 p., [40] t. : ill. ; 22 cm
Megj. "Afrikai tábortüzek" címmel is
ISBN 963-7304-90-8 kötött
Kelet-Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(676)(0:82-94)
[AN 2618534]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2006.
   Túró Rudi : diák újságírók antológiája, 1985-2005 / [... vál. ... Kovács Tünde] ; [közread. a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium]. - [Dunaújváros] : Rudas Közgazd. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, [2006]. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - publicisztika - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-92(082)
[AN 2617827]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2006.
Vincze Eszter
   A gyöngyfűzés alapjai / Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 16.)
ISBN 963-9666-15-7 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2617920]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2006.
Walz, Inge
Fadengrafik (magyar)
   Új fonalgrafika / Inge Walz ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 18.)
ISBN 963-9666-16-5 fűzött : 798,- Ft
fonal - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 2617959]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2006.
Zákonyi Botond
   A balatoni horgászsport története a kezdetektől napjainkig : készült a Balatoni Horgászturisztikai Konferencia alkalmából, Balatonalmádi, ... 2006. június 2. ... / Zákonyi Botond. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - [24] p. ; 21 cm
Fűzött
Balaton - horgászat - történeti feldolgozás
799.1(439)(285.2Balaton)(091)
[AN 2617606]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8176 /2006.
   15 év magyar virágkötészete : a Magyar Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyesületének története, 1989-2004 / [írta és szerk. Szabó János]. - Budapest : M. Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyes., [2006]. - 187 p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-216-951-4 kötött
Magyar Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyesülete
Magyarország - virágkötészet - egyesület - fényképalbum - történeti feldolgozás
745.9(439)(084.12) *** 061.2(439)(091)
[AN 2617820]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2006.
   A Béres Béla egyháztörténeti kiállítás a Tokaji Múzeumban / szerk. Tóth Hajnalka ; [a katalógust Bencsik János és János István kész.]. - Tokaj : Tokaji Múz., 2005. - 80 p., [7] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német, angol, francia és orosz nyelven
ISBN 963-9271-49-7 fűzött
Tokaji Múzeum
Tokaj - keresztény művészet - múzeumi katalógus
069(439-2Tokaj) *** 7.046.3
[AN 2617649]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2006.
Borbély Béla
   Királyaink emléke = In memory of our kings / [a felvételeket Borbély Béla kész.] ; [a szöveget Siklósi Gyula írta] ; [az előszó Spányi Antal ... munkája] ; [... Zoltán Erika ford.]. - Budapest : Nap K., 2006. - 129, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9402-83-4 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - építészet - képzőművészet - helyismeret - középkor
72(439)"10/15" *** 73/76(439)"10/15" *** 908.439-2
[AN 2617470]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2006.
Bóta Gábor (1957-)
   Gyémántográfia / Bóta Gábor, Gyémánt László. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 286 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
ISBN 963-86969-2-3 fűzött : 4998,- Ft
Gyémánt László (1935-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
75(439)(092)Gyémánt_L.(047.53)
[AN 2617836]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2006.
Ébli Gábor (1970-)
   Magyar műgyűjtemények, 1945-2005 / Ébli Gábor. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-382.
ISBN 963-8477-95-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - műgyűjtés - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
7.074(439)"194/200" *** 73/76(100)
[AN 2615246]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2006.
Forgács Éva (1947-)
   A Duna Los Angelesben : művészeti írások / Forgács Éva. - [Budapest] : Kijárat, 2006. - 272, [15] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-42-7 fűzött : 2600,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - Magyarország - Egyesült Államok - művészet - művészettörténet - 20. század - ezredforduló - műkritika
7(4-11)"19/200" *** 7(439)"19/200" *** 7.072(73)
[AN 2619135]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2006.
Hárs Éva (1928-)
   Zsolnay, Pécs / Hárs Éva. - [Budapest] : Helikon, cop. 2006. - 174 p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad. - Bársony kötésben, porcelán plakettel, papírtokban
ISBN 963-208-494-2 kötött
Zsolnay család
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - porcelán - porcelánművészet - iparvállalat - miniatűr dokumentum - történeti feldolgozás
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.5(439-2Pécs) *** 099.1
[AN 2618650]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2006.
   Hidak Fejér megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [írták André László et al.] ; [... kiad. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság]. - [Budapest] : Útgazdálkodási és Koordinációs Ig., 2006. - 219 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Megj. a Székesfehérváron 2006-ban rendezett 47. Hídmérnöki Konferencia alkalmából. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-06-0042-0 kötött
Fejér (megye) - építészettörténet - hídépítés - híd
725.95(439.118) *** 624.21/.8(439.118)
[AN 2619008]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2006.
   Keszthely város emléktáblái és köztéri alkotásai / szerk. Pappné Beke Judit ; a fotókat kész. Pelcz István ; [kiad. a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Könyvtárpártóló Alapítványa]. - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt. Könyvtárpártoló Alapítványa, 2006. - 134 p. : ill., részben színes ; 22 cm + mell.
Lezárva: 2006. máj. 1. - Bibliogr.: p. 122.
ISBN 963-06-0066-8 fűzött
Keszthely - emlékmű
725.945(439-2Keszthely)
[AN 2617413]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2006.
Koppány Attila (1947-)
Művek (vál.)
   Koppány Attila kiállítása : Városi Művészeti Múzeum, Győr, 2006. - [Győr] : Universitas-Győr Kht., [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Mészáros Júlia, N. előszavával. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-86929-5-2 fűzött
Koppány Attila (1947-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Koppány_A. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2618042]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2006.
Loboczky János (1955-)
   Dialógusban lenni : hermeneutikai megközelítések / Loboczky János. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 177 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Németország - művészetfilozófia - hermeneutika - filozófus - 20. század
7.01 *** 165.0 *** 1(430)(092)Gadamer,_H._G.
[AN 2618066]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2006.
   Monumentalitás : kritikai antológia / [vál. és a bev. tanulmány írta] Moravánszky Ákos ; [ford. és a szerzőket bemutató szövegeket írta] M. Gyöngy Katalin. - Budapest : Terc, cop. 2006. - 216 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészetelmélet a 20. században, ISSN 1788-1471)
ISBN 963-9535-33-8 fűzött : 2800,- Ft
építészet - esztétika - monumentalitás - 20. század - ezredforduló
72.017.61 *** 72.01(100)"19/200"
[AN 2619404]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2006.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Emlékkavicsok : holocaust a magyar képzőművészetben, 1938-1945 / S. Nagy Katalin ; [a fotókat kész. Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Glória, 2006. - 342 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 318-328.
ISBN 963-9283-99-1 kötött
Magyarország - holokauszt - képzőművészet - zsidóság - második világháború - Horthy-korszak
73/76(439)(=924)"193/194" *** 323.12(=924)"1939/1945"
[AN 2619234]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2006.
Sedlmayr János (1932-2004)
   Dr. Gerő László, 1909-1995 / [szerző Sedlmayr János]. - [Budapest] : ÉTK, 2006. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar műemlékvédelem nagyjai, ISSN 1788-1331 ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-513-192-5 kötött
Gerő László (1909-1995)
Magyarország - építész - 20. század - műemlékvédelem - életrajz
72(439)(092)Gerő_L. *** 72.025.3/.4(439)
[AN 2619202]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2006.
Török Ferenc
   Faragott boldogság : Nemes Ferenc faragó, népi iparművész életműalbuma / Török Ferenc. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2006]. - 62 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-229-710-5 kötött : 2800,- Ft
Nemes Ferenc (1944-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - életrajz
73(439)(092)Nemes_F.
[AN 2619022]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2006.
   "...Újabb meglepetés... olvasóink részére!" : IV. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás : [Székesfehérvár, ... 2006. május 20 - szeptember 17.] = "...A new surprise ... for our readers!" : Fourth International Artists' Book Exhibition : [Székesfehérvár, ... 20th May - 17th September, 2006] / [... rend. ... Izinger Katalin, Kovalovszky Márta, Szűcs Erzsébet] ; [... szerk. ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2006. - 319 p. : ill., színes ; 17 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 303.)
Gerinccím: IV. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás = Fourth International Artists' Book Exhibition
ISBN 963-9279-51-X fűzött
képzőművészet - ezredforduló - könyvművészet - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 09 *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2619090]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2006.
Zsemlye Ildikó (1969-)
Művek (vál.)
   Zsemlye Ildikó / [szerk. ... Nagy T. Katalin] ; [kiad. ... Erdész Galéria]. - [Szentendre] : Erdész Galéria, [2006]. - [36] p. : ill., színes ; 14 cm
Megj. a 2006. április 19 - június 6. között Helsinkiben tartott kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-229-771-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Zsemlye_I. *** 061.4(480-2Helsinki)
[AN 2618031]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8193 /2006.
Ittzés Mihály (1938-)
   Zoltán Kodály, in retrospect : a Hungarian national composer in the 20th century on the border of East and West / Mihály Ittzés ; [publ. by the] Kodály Institute. - Kecskemét : Kodály Inst., 2006. - VIII, 285 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7295-28-3 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2618505]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2006.
Menyhárt Jenő (1959-)
   Amerika kiadó : beszélgetések Menyhárt Jenővel / Para-Kovács Imre. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 462 p., [38] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Diszkogr.: p. 405-408.
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-9787-10-9)
Menyhárt Jenő (1959-)
Magyarország - dalénekes - kulturális politika - 20. század - 21. század - Kádár-korszak - rendszerváltás - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Menyhárt_J.(047.53) *** 008:323(439)"198/199"
[AN 2619145]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2006.
   Tisztelet Kurtág Györgynek / összeáll. Moldován Domokos. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 269-279.
ISBN 963-87007-0-X kötött : 3990,- Ft
Kurtág György (1926-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - ezredforduló - diszkográfia
78.071.1(439)(092)Kurtág_Gy. *** 781.97Kurtág_Gy.
[AN 2617552]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8196 /2006.
Anger, Judy
   Peter Falk, a kétkedő hadnagy / Judy Anger. - [Budapest] : B.U.S. Press, 2006. - 191 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Filmogr.: p. 185-188. - Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-86231-7-9 fűzött : 1690,- Ft
Falk, Peter
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Falk,_P.
[AN 2619063]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2006.
Bóta Gábor (1957-)
   Agárdy / Bóta Gábor, Kárpáti György, Kőháti Zsolt ; [fotók Ács Irén et al.]. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 269 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A nemzet színészei, ISSN 1588-1695)
Filmogr.: p. 168-169.
ISBN 963-86969-9-0 kötött : 2998,- Ft
Agárdy Gábor (1922-2006)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Agárdy_G.
[AN 2617905]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2006.
Szalay Károly (1929-)
   A geg nyomában / Szalay Károly. - Budapest : Mundus, 2006-. - 23 cm. - (Szalay Károly életműsorozat)
filmművészet - filmesztétika - humoros rövidfilm - burleszk
791.43.01-7 *** 791.43-7(100)(091)
[AN 2618233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A filmkomikum anatómiája : fejezetek a filmvígjáték történetéből. - 2006. - 313 p. : ill. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 44.)
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 963-9501-59-X kötött
filmművészet - filmesztétika - humoros rövidfilm - burleszk
791.43.01-7 *** 791.43-7(100)(091)
[AN 2618234] MARC

ANSEL
UTF-88199 /2006.
Sziklavári Károly
   Operajátszás Miskolcon, 1954-2004 : az operatársulattól az operafesztiválig / [a tanulmányt írta Sziklavári Károly] ; [a bibliográfiát összeáll. Gulyás Lászlóné]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2006. - 133 p., [2] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 2.)
ISBN 963-9645-01-X fűzött
Miskolc - opera - 20. század - műsorrend
792.54(439-2Miskolc)"195/200"(083.97)
[AN 2618816]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2006.
Tahi Tóth László (1944-)
   A geg : színészkedési kézikönyv : színpadi szökellések és kéziugrások tára / Tahi Tóth László. - Pécs : Alexandra, 2006. - 156, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-369-809-X kötött
Magyarország - színházművészet - humoreszk
792(439)(0:82-7)
[AN 2617878]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8201 /2006.
Dobrai Katalin
   Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung : [gyakorlókönyv gazdasági nyelvvizsgára készülők számára] / Sümeginé Dobrai Katalin, Borgulya Istvánné, Somogyvári Márta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - 337 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 963-05-8306-2 fűzött
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2618647]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2006.
Guttmann Miklós (1944-)
   Anyanyelv, dialektus, kétnyelvűség, oktatás : cikkek, tanulmányok / Guttmann Miklós ; ... vál. és szerk. Gadányi Károly. - Szombathely : BDF Szláv Filológiai Tanszcsop., 2005. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 9.)
Bibliogr.: p. 265-276.
ISBN 963-9531-58-8 fűzött
Szlovénia - magyar nyelv - kétnyelvűség - nyelvjárás - emlékkönyv - személyi bibliográfia
800.732(=945.11)(497.12) *** 809.451.1-087 *** 012Guttmann_M.
[AN 2619233]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2006.
Hadrovics László (1910-1997)
   Szerb - magyar kisszótár = Srpsko - mađarski rečnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - 639 p. ; 15 cm
Kötött (hibás ISBN 963-05-7379-2)
szerb nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=861=945.11
[AN 2618623]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2006.
Horváth Kornélia
   A versről / Horváth Kornélia. - [Budapest] : Kijárat, 2006. - 243, [4] p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-47-8 fűzött : 2100,- Ft
verstan - retorika - irodalomelmélet - világirodalom története - vers - műelemzés
801.6 *** 82.085-1 *** 82.01-1 *** 82(091)-14
[AN 2619129]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2006.
Olaszy Kamilla (1946-)
   (Új) német helyesírás : [tesztfeladatok] / Olaszy Kamilla, Zimányi Katalin. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 134 p. ; 24 cm. - (Tesztet öltött feladatok)
ISBN 963-346-657-1 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - helyesírás - példatár
803.0-1(076)=945.11
[AN 2618082]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2006.
   Penguin egynyelvű angol szótár. - Budapest : Mérték K., 2006. - XII, 1642 p. ; 24 cm
The Penguin English dictionary = Angol értelmező szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7304-76-2 fűzött
angol nyelv - értelmező szótár
802.0-321.2
[AN 2618999]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2006.
Tölgyesi Gábor
   Magyar eredetű utónevek / Tölgyesi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2006. - 139 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 963-9604-18-6 fűzött : 1680,- Ft
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2619156]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2006.
Zádrovich Bernadett
   Govor prisike : a Peresznyén élő gradišćei horvátok ča nyelvjárása / Zádrovich Bernadett. - Szombathely : BDF Szláv Filológia Tanszékcsop., 2006. - 372 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Disszertációk / Berzsenyi Dániel Főiskola Szláv Filológiai Tanszékcsoport, ISSN 1788-1412 ; 1.)
Bibliogr.: p. 353-[373].
ISBN 963-9531-51-0 fűzött
Peresznye - horvát nyelv - nyelvjárás
808.62-087(439-2Peresznye)
[AN 2619419]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8209 /2006.
Baranyai B. István
   Egy kisebbségi kismagyar kiséletmű : Bosnyák István munkássága a kritika és bibliográfia tükrében, 1954-2004 / Baranyai B. István. - Budapest : Dotnet Kft., 2006. - 444 p. ; 21 cm. - (Baranyai B. István művei ; 1.)
ISBN 963-06-0176-1 fűzött
Bosnyák István (1940-)
Vajdaság - irodalomtörténész - újságíró - kritikus - 20. század - határon túli magyarság - ezredforduló - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
82.01(497.11)(092)Bosnyák_I.:016 *** 070(497.11)(092)Bosnyák_I.:016 *** 012Bosnyák_I.
[AN 2617427]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2006.
Borzsák István (1914-)
   Dragma : válogatott tanulmányok / Borzsák István. - [Budapest] : Telosz, 1994-. - 20 cm
ISBN 963-8458-02-X
ókori görög irodalom története - ókori latin irodalom története - magyar irodalom története
87(091) *** 894.511(091)
[AN 107039]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2006. - 428 p., : ill.
ISBN 963-8458-23-2 kötött
Római Birodalom - klasszika-filológia - művelődéstörténet - ókori latin irodalom története - ókori görög irodalom története - ókori Görögország
807 *** 87(091) *** 930.85(37/38)
[AN 2618844] MARC

ANSEL
UTF-88211 /2006.
   Cervantes és a Don Quijote / szerk. Csuday Csaba ; [... szerzői Anderson, Ellen M. et al.] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Balázs-Piri Péter et al. - A ford. a Cervantes Saavedra, Miguel de "Don Quijote de La Mancha" (Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2004) c. kiad. kísérő tanulmányaiból kész. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9206-16-4 fűzött
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). Don Quijote
Spanyolország - spanyol irodalom - irodalomtörténet - író - 16. század - 17. század - regény
860(092)Cervantes_Saavedra,_M. *** 860(091)-31"15/16"
[AN 2618498]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2006.
   Correspondances : homagge à Martonyi Éva = Kapcsolatok / szerk. Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 551 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Martonyi Éva műveinek bibliográfiája: p. 543-551.
ISBN 963-9206-17-2 fűzött
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82(091) *** 82.01 *** 894.511(091) *** 012Martonyi_É.
[AN 2618540]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2006.
Csibra Zsuzsanna
   Tenyérnyi selymen végtelen tér : kínai költők magyar fordításokban / Csibra Zsuzsanna. - Budapest : Argumentum, 2006. - 245 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 159.)
Bibliogr.: p. 228-231.
ISBN 963-446-363-0 fűzött : 1400,- Ft
kínai irodalom története - műfordítás - magyar irodalom - irodalmi hatás - műfajelmélet - disszertáció - vers
895.1(091)-14 *** 894.511-14.032 *** 894.511.091
[AN 2619315]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2006.
Földes Györgyi
   "Hadüzenet minden impresszionizmusnak..." : impresszionizmusellenesség a Vasárnapi Körnél és a magyar avantgardistáknál / Földes Györgyi. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 433, [6] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 422-433. és a jegyzetekben
ISBN 963-7486-33-X fűzött
Vasárnapi Kör
irodalomesztétika - impresszionizmus
82.015.19
[AN 2617401]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2006.
   "Now you see it, now you don't" : hiding and revealing in text and in performance / ed. by Kathleen E. Dubs. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2006. - 250 p. ; 24 cm. - (Pázmány papers in English and American studies, ISSN 1587-5938 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
angol irodalom története - amerikai angol irodalom története - dráma
820(091)-2 *** 820(73)(091)-2
[AN 2618547]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2006.
Thompson, Hunter S.
Kingdom of fear (magyar)
   A félelem birodalma : a rossz csillagzat alatt született gyermek reszketésteljes titkai az amerikai évszázad utolsó napjaiból / Hunter S. Thompson. - Budapest : Konkrét Kv., 2006. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Vágvölgyi B. András
ISBN 963-7424-16-4 fűzött : 3480,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - ezredforduló - memoár
820(73)(092)Thompson,_H._S.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2619265]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8217 /2006.
   Balassi Bálint költészete európai tükörben : nemzetközi irodalomtörténeti konferencia : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2004. szeptember 2. / [szerk. Majorossy Imre Gábor]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 143 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9206-10-5 fűzött
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Balassi_B. *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2618565]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2006.
Bónus Tibor (1972-)
   A csúf másik : a saját idegenségének irodalmi antropológiájáról : Kosztolányi Dezső: Pacsirta / Bónus Tibor. - Budapest : Ráció, 2006. - 214 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9605-18-2 fűzött : 2600,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Pacsirta
Magyarország - magyar irodalom - irodalomesztétika - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 82.01-31
[AN 2619184]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2006.
   Domonkos-symposion : tanulmányok Domonkos István műveiről / [szerk. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 2005. - 198 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Domonkos István műveinek bibliográfiája: p. 193-198.
ISBN 963-9529-45-1 fűzött : 2000,- Ft
Domonkos István (1940-)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(497.11)(092)Domonkos_I.
[AN 2619139]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2006.
Fűzfa Balázs (1958-)
   "...Sem azé, aki fut..." : Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózaetika, a hipertextualitás és a recepció tükrében / Fűzfa Balázs. - Budapest : Argumentum, 2006. - 301 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 158.)
Bibliogr.: p. 269-292.
ISBN 963-446-364-9 fűzött : 1526,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990). Iskola a határon
Magyarország - író - 20. század - narratológia - műelemzés - regény
894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01-31
[AN 2619311]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2006.
Hansági Ágnes
   Az Ixión-szindróma : identitás és kánon a romantikában és a modernségben / Hansági Ágnes. - Budapest : Ráció, 2006. - 231 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9605-17-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom története - romantika - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 82.015.14
[AN 2619187]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2006.
   Irodalomtanítás a harmadik évezredben / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerk. Fűzfa Balázs]. - Budapest : Krónika Nova, 2006. - 958 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9423-75-0 kötött
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalom - tantárgy - oktatás - módszertan
894.511(091) *** 82(091) *** 372.889.451.1 *** 371.3
[AN 2617474]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2006.
Kardos Tibor (1908-1973)
   Középkori kultúra, középkori költészet : a magyar irodalom keletkezése / Kardos Tibor. - Budapest : Mundus, 2006. - 259 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 57.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9501-46-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom története - magyar néprajz - folklór - művelődéstörténet - középkor - líra
894.511(091)-1"10/15" *** 930.85(439)"10/15" *** 398.2(=945.11)
[AN 2618206]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2006.
   Kép - írás - művészet : tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról / szerk. Kékesi Zoltán és Peternák Miklós. - Budapest : Ráció, 2006. - 213 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 6.)
Az Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében 2005. jún. 21-22-én tartott tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9605-14-X fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - képzőművészet - társadalmi kapcsolat - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
894.511.091"18/19" *** 73/76(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2618996]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2006.
Mészöly Miklós (1921-2001)
Művek (vál.)
   Mészöly Miklós / [szerk. Ambrus Lajos és Prágai Tamás]. - Budapest : Napkút K. : Cédrus Műv. Alapítvány : PIM, 2006. - 130 p., [20] t. : ill., részben színes ; 23 cm + CD. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 1.)
ISBN 963-8478-08-X kötött : 2980,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(092)Mészöly_M. *** 894.511-821
[AN 2618104]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2006.
Olasz Sándor (1949-)
   Regénymúlt, regényjelen / Olasz Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 238 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7486-23-2 fűzött : 2200,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom története - 20. század - regény
894.511(091)-31"19" *** 82.01-31
[AN 2617314]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2006.
Péter I. Zoltán (1949-)
   Ady és Léda : egy szerelem története / Péter I. Zoltán. - Budapest : Noran, 2006. - 429 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 417-422.
ISBN 963-7416-85-4 kötött : 2699,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Diósy Ödönné Brüll Adél (1872-1934)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - életrajz
894.511(092)Ady_E. *** 929(439)Brüll_A.
[AN 2617705]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2006.
Petrőczi Éva (1951-)
   Puritánia : tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról / Petrőczi Éva. - Budapest : Universitas, 2006. - 214 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 20.)
Bibliogr.: p. 177-201.
ISBN 963-9671-02-9 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - Anglia - magyar irodalom története - angol irodalom története - irodalmi élet - összehasonlító irodalomtudomány - társadalmi kapcsolat - református egyház - presbiteriánus egyház - 17. század
894.511(091)"16" *** 820(091)"16" *** 284.2(439)"16" *** 285/286 *** 894.511.091"16" *** 820.091"16"
[AN 2618997]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2006.
Rudaš Jutka (1969-)
   A szellem finom játéka : a kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai / Rudaš Jutka. - Budapest : Kijárat, 2006. - 330 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 7.)
Bibliogr.: p. 254-281. és 317-330.
ISBN 963-9529-44-3 fűzött : 2000,- Ft
Esterházy Péter (1950-). Harmonia caelestis
Esterházy Péter (1950-). Javított kiadás
Magyarország - író - 20. század - 21. század - összehasonlító irodalomtudomány - műelemzés - regény
894.511(092)Esterházy_P. *** 82.091
[AN 2619141]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2006.
Rugási Gyula (1954-)
   Korszakok párbeszéde : a zsidóság, mint szellemi hovatartozás / Rugási Gyula. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 963-7052-28-3 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom története - zsidó vallásfilozófia - regény
894.511(091)-31 *** 296.1
[AN 2617840]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2006.
Valachi Anna (1948-)
   "Amit szívedbe rejtesz..." : József Attila égi és földi szerelmei / Valachi Anna. - Budapest : Noran, 2006. - 462, [2] p., [20] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 445-454.
ISBN 963-7416-10-2 kötött : 3999,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2617867]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8232 /2006.
Brezina, Thomas
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Ló a fürdőszobában. - cop. 2006. - 144 p.
ISBN 963-9628-09-3 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2618103] MARC

ANSEL
UTF-88233 /2006.
Carrington, Tori
Indecent (magyar)
   Szívek kulcsa / Tori Carrington ; [... ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 200.)
ISBN 963-537-529-8 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2619280]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2006.
Case, John
The murder artist (magyar)
   A gyilkolóművész / John Case ; [ford. Bornai Tibor]. Rosie / Alan Titchmarsh ; [ford. Koncz Éva]. Brandenburg / Henry Porter ; [ford. Komáromy Rudolf]. Szerelmem, Nella / Adriana Trigiani ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The murder artist. Rosie. Brandenburg. The queen of the big time
ISBN 963-9562-85-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2619083]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2006.
Child, Lee
Persuader (magyar)
   Kétélű fegyver / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2006]. - 366 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-01-9 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2617323]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2006.
Coetzee, Jacobus M.
As a woman grows older (magyar)
   Mikor egy nő megöregszik / J. M. Coetzee ; [ford. Barabás András]. - Pécs : Pendulum, 2006. - 38 p. ; 18 cm
ISBN 963-229-887-X fűzött
dél-afrikai irodalom - elbeszélés
820-32(680)=945.11
[AN 2618715]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2006.
Cornwell, Bernard
Sharpe's battle (magyar)
   Sharpe csatája / Bernard Cornwell ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 359 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-092-0 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2617813]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2006.
Deaver, Jeffery
The empty chair (magyar)
   Üres szék ; Kőmajom ; A kámforrá vált ember / Jeffery Deaver ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 415 p. ; 24 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Egys. cím: The empty chair ; The stone monkey ; The vanished man
ISBN 963-9562-88-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2619149]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2006.
Drašnar, Jiří
O revolucích, tajných, společnostech a genetickém kódu (magyar)
   Forradalmakról, titkos társaságokról és a genetikai kódról / Jiří Drašnar ; [ford. Koloszár Péter]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2006. - 293 p. ; 21 cm
Kötött : 2200,- Ft : 230 SKK
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2618939]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2006.
Faludy György (1910-2006)
Erasmus of Rotterdam (magyar)
   Rotterdami Erasmus / Faludy György. - Pécs : Alexandra, 2006. - 287 p. ; 24 cm
Ford. Szőcs Noémi Imola
ISBN 963-369-808-1 kötött
Erasmus, Desiderius (1466-1536)
Németalföld - angol irodalom - tudós - 15. század - 16. század - életrajzi regény
820-312.6=945.11 *** 930.85(4)"14/15"(092)Erasmus,_D.(0:82-312.6)
[AN 2617706]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2006.
Foenkinos, David
Le potentiel érotique de ma femme (magyar)
   A feleségem erotikus potenciálja / David Foenkinos ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2006. - 185 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8012-7 kötött : 2100,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2617715]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2006.
Follett, Ken
Jackdaws (magyar)
   Vadmacskák ; Visszaszámlálás ; A Hornet útja / Ken Follett ; [ford. Barkóczi András, Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Egys. cím: Jackdaws ; Hornet flight ; Code to zero
ISBN 963-9562-89-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2619143]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2006.
Friedrich, Joachim
Bella und der Poltergeist (magyar)
   Bella és a kopogó szellem / Joachim Friedrich ; Edda Skibbe rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2006. - 177, [43] p. : ill. ; 21 cm. - (Amanda X)
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-17-4 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2617936]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2006.
Gale, Iain
The four days in June (magyar)
   Waterloo négy napja : a megnyert és elvesztett ütközet / Iain Gale ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 351 p. : ill. ; 21 cm. - (Szinkronban a világgal, ISSN 1787-8608)
ISBN 963-9644-18-8 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2617710]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2006.
Gerard, Cindy
Tempting the tycoon (magyar)
   Példátlan kapcsolat / Cindy Gerard ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 358.)
ISBN 963-537-527-1 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2619278]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2006.
Goodwin, Jason
The janissary tree (magyar)
   A janicsárfa / Jason Goodwin ; [ford. Loósz Vera és Pásztor Zoltán]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 408 p. ; 21 cm. - (Szinkronban a világgal, ISSN 1787-8608)
ISBN 963-9644-19-6 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2618300]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2006.
Gordon, Lucy
Rinaldo's inherited bride (magyar)
   Fej vagy írás? / Lucy Gordon ; [... ford. Gesztesi Tímea]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 357.)
ISBN 963-537-526-3 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2619274]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2006.
Griffin, W. E. B.
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, cop. 2005-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Titkos harcosok / [ford. Bally István]. - cop. 2006. - 372 p.
ISBN 963-425-090-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2617854] MARC

ANSEL
UTF-88249 /2006.
Guideposts for the spirit: stories of friendship (magyar)
   Történetek a barátságról / szerk. Julie Hogan ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, cop. 2005. - 266 p. : ill. ; 19 cm. - (Mérföldkövek a szívünkben)
ISBN 963-7080-17-1 kötött
amerikai angol irodalom - barátság - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 177.63(0:82-32)
[AN 2619318]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2006.
Hardy, Katherine
His emergency fiancée (magyar)
   Kockázatok és mellékhatások / Kate Hardy ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 300.)
ISBN 963-537-524-7 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2617367]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2006.
Hauptmann, Gaby
Hengstparade (magyar)
   Csődörparádé : regény / Gaby Hauptmann ; [ford. Losonc Csaba]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 963-9615-27-7 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2618377]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2006.
Hiaasen, Carl
Skinny dip (magyar)
   Meztelen fürdőzés / Carl Hiaasen. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 375 p. ; 22 cm
Ford. Kabdebó Flórián
ISBN 963-9615-24-2 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2618754]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2006.
Huxley, Aldous (1894-1963)
The human situation : lectures at Santa Barbara, 1959
   Előadások az emberről / Aldous Huxley ; [ford. és az előszót írta Kassai Melinda]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 421 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-47-8 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - tanulmány
820-4=945.11
[AN 2617712]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2006.
James, Julia
Bought by her latin lover (magyar)
   Kaszinótündér / Julia James ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 368.)
ISBN 963-537-521-2 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2617362]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2006.
Jordan, Penny
The mistress purchase (magyar)
   Illatfelhőben / Penny Jordan ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 367.)
ISBN 963-537-520-4 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2617358]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2006.
Kaminer, Wladimir
Schönhauser Allee (magyar)
   Multikulti : berlini történetek / Wladimir Kaminer ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 174, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-227-000-2 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2618501]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2006.
Kovič, Kajetan
Profesor domišljije (magyar)
   Képzelet tanár úr : ljubljanai történet / Kajetan Kovič ; [ford. Gállos Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 159 p. ; 19 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-797-2 kötött
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 2618295]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2006.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Révolutions (magyar)
   Körforgás / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Vajda Lőrinc]. - Budapest : Európa, 2006. - 561, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8000-3 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2618477]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2006.
Lyons, Nan
Someone is killing the great chefs of America (magyar)
   Ki öli meg Amerika nagy konyhafőnökeit? : [gasztro-krimi] / Nan & Ivan Lyons ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kulinária, cop. 2006. - 255 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 963-86952-3-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2617871]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2006.
Lyons, Nan
Someone is killing the great chefs of Europe (magyar)
   Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? : [gasztro-krimi] / Nan & Ivan Lyons ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2006. - 239 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 963-86952-2-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2617926]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2006.
Mazzantini, Margaret
Non ti muovere (magyar)
   Ne mozdulj! / Margaret Mazzantini ; [ford. Török Tamara]. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-95-8 kötött : 2670,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2619080]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2006.
Menandros (Kr. e. 342?-Kr. e. 292)
   Menandroy Dyskolos / edendum curavit et comment. instruxerunt Tiburtius Szepessy. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 199 p. ; 24 cm. - (Auctores Graeci et Latini, ISSN 1585-1117 ; 2.)
A forrásszöveg jegyzetanyaga csak latin, a bev. és a jegyzetek csak magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9206-12-1 fűzött
író - 3. század (Kr. e.) - görög irodalom - ókori Görögország - vígjáték
875-2 *** 875(092)Menandros
[AN 2618558]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2006.
Metcalfe, Josie
More than caring (magyar)
   Közelharc / Josie Metcalfe ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 301.)
ISBN 963-537-525-5 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 DIN : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2617370]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2006.
Pavić, Milorad
Hazarski rečnik (magyar)
   Kazár szótár : százezer szavas lexikonregény / Milorad Pavić ; [ford. Brasnyó István]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 258 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7448-30-6 kötött : 2900,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2618431]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2006.
Pickart, Joan Elliott
The royal MacAllister (magyar)
   Nem festett kép / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Debreceni Eszter]. A börtön árnyéka / Marie Ferrarella ; [... ford. Halászné Paksi Krisztina]. Tengerparti ház / Marion Lennox ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 15.)
Egys. cím: The royal MacAllister. The bride wore blue jeans. A millionaire for Molly
ISBN 963-537-519-0 fűzött : 869,- Ft : 178 SKK : 18 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2617374]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2006.
Picoult, Jodi
My sister's keeper (magyar)
   A nővérem húga / Jodi Picoult. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 371 p. ; 22 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 963-9615-28-5 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2619115]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2006.
Pileggi, Nicholas
Wiseguy (magyar)
   Nagymenők : élet egy maffiacsaládban / Nicholas Pileggi ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 373 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 963-7448-33-0 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2618128]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2006.
Ray, Jeanne
Julie and Romeo (magyar)
   Júlia és Rómeó virágai ; Szerelem első lépésre ; Édes élvezetek / Jeanne Ray ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 319 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Egys. cím: Julie and Romeo ; Step-ball-change ; Eat cake
ISBN 963-9562-90-4 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2619138]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2006.
Roberts, Nora
Irish rebel (magyar)
   A lázadó : [ír szívek] / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-593-X fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2619000]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2006.
See, Lisa
Snow flower and the secret fan (magyar)
   Hóvirág és a titkos legyező / Lisa See ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Trivium, cop. 2006. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-88-5 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2618536]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2006.
Sussman, Paul
The last secret of the temple (magyar)
   A jeruzsálemi templom titka / Paul Sussman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 421 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9644-11-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2617707]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2006.
Tokarczuk, Olga
Gra na wielu bębenkach (magyar)
   Sok dobon játszani : 19 elbeszélés / Olga Tokarczuk ; [ford. Mihályi Zsuzsa és Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2006. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 963-8478-25-X fűzött : 2490,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 2617328]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2006.
Ullrich, Hortense
Ein Kuss kommt selten allein (magyar)
   Egy csók még nem a világ! / Hortense Ullrich ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2006]. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-48-4 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 2618020]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2006.
Van Cauwelaert, Didier
L'évangile de Jimmy (magyar)
   Jimmy evangéliuma / Didier van Cauwelaert ; [ford. Radványi Éva]. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-13-5 kötött : 2670,- Ft
francia irodalom - szatirikus regény
840-313.1=945.11
[AN 2619030]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2006.
Vargas Llosa, Mario
La tentación de lo imposible (magyar)
   A lehetetlen kísértése : Victor Hugo és A nyomorultak / Mario Vargas Llosa ; [ford. Benyhe János]. - Budapest : Európa, 2006. - 223 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-8003-8 kötött : 2300,- Ft
Hugo, Victor (1802-1885). Les misérables
Peru - spanyol nyelvű irodalom - esszé
860-4(85)=945.11
[AN 2618539]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2006.
Wharton, William
Birdy (magyar)
   Madárka / William Wharton ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 377 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 963-7448-35-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2618125]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8277 /2006.
   1956 : magyar írók novellái / [gyűjt. és összeáll. Pomogáts Béla] ; [... szerzői Aczél Tamás et al.]. - Budapest : Noran, 2006. - 579 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-7416-72-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 943.9"1956"(0:82-32)
[AN 2617900]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2006.
Bálint Péter (1958-)
   Tarvágás : hegyi beszéd / Bálint Péter. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2006. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 963-86386-5-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619093]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2006.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Kommunikációs zavar : novellák, 2000-2005 / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-35-X fűzött : 1820,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618230]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2006.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Művek (vál.)
   Berzsenyi Dániel válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 197, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-346-716-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619060]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2006.
Bratka László (1949-2006)
   Az időjáró jelentéseiből / Bratka László. - Budapest : Kortárs, 2006. - 126, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9593-36-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2618576]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2006.
Bujáki Lívia (1945-)
   Álom a holdról / Bujáki Lívia ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9598-97-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2619082]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2006.
Csáji László Koppány (1971-)
   Ég az út mögöttem : képzeletgaloppok öt világtájon / Csáji László Koppány. - Budapest : Napkút K. : FISZ, 2006. - 77 p. ; 24 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 14.)
ISBN 963-8478-24-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2617347]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2006.
Czigány Ildikó (1961-)
   Vadvirágok : etűdök repülőre és karatéra / Czigány Ildikó. - [Budapest] : Papirusz Book, 2005. - 121 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9263-29-X fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2617447]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2006.
Darvasi László (1962-)
   A titokzatos világválogatott : a labdarúgás története / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2006. - 203, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2517-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618458]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2006.
drMáriás
   Egy halott naplója / drMáriás. - Budapest : Noran, 2006. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-91-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617703]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2006.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Magyar karaván Itálián keresztül / Dsida Jenő ; Pomogáts Béla bev. tanulmányával. - 2. kiad. - Budapest : Mundus, 2006. - 93 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 46.)
ISBN 963-9501-56-5 kötött
Erdély - Olaszország - határon túli magyar irodalom - helyismeret - 20. század - útleírás
894.511-992(498) *** 908.45"193"(0:82-992)
[AN 2618209]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2006.
Erdélyi János (1814-1868)
Művek (vál.)
   Erdélyi János színművei / sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Váradi Eszter ; az utószót írta T. Erdélyi Ilona és Váradi Eszter. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 423 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 5.)
Tart.: A két királyné ; Nápolyi Endre ; A velenczei hölgy
ISBN 963-9206-18-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2618563]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2006.
Fábián László (1940-)
   ...Gyanánt / Fábián László ; Segesdi György rajz. - Budapest : Mundus, 2006. - 265, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 67.)
ISBN 963-9501-76-X kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2618212]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2006.
Farsang Károly (1926-)
   Én vagyok az élet / Farsang Károly. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 84 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-16-1 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2617461]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2006.
Filip Tamás (1960-)
   Rejtett ikonok / Filip Tamás. - Budapest : Ráció, 2006. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-9605-08-5 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618994]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2006.
   Főbűnösök : hét szerző antológiája. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9475-25-4 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2619120]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2006.
Földényi F. László (1952-)
   Berlin sűrűjében / Földényi F. László. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2006. - 339, [3] p. ; 21 cm
Kötött : 2500,- Ft : 320 SKK
ISBN 80-7149-761-4
Németország - Berlin - magyar irodalom - művelődéstörténet - filmművészet - filmesztétika - helyismeret - esszé
894.511-4 *** 791.43(430) *** 791.43.01 *** 908.430-2Berlin(0:82-4) *** 930.85(430)
[AN 2618965]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2006.
Földvári-Oláh Csaba
   Rúzsa / Földvári-Oláh Csaba. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 963-9660-23-X kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2618488]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2006.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Förgeteg / Fonyódi Tibor. - [Budapest] : Kalandor, cop. 2006. - 563 p. ; 21 cm. - (A Kalandor világa. Hadak útja, ISSN 1588-5968)
ISBN 963-9557-39-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619039]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2006.
Gaál Áron (1952-)
   Ólomból zsoltár / Gaál Áron. - Budapest : Ámon, 2006. - 87 p. ; 19 cm. - (Athéne sorozat, ISSN 1788-1498)
ISBN 963-86761-3-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619304]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2006.
Gacsályi József (1944-)
   Angyalok alvó szárnya : válogatott és új versek / Gacsályi József ; [... ill. Baky Péter ...]. - Szekszárd : Babits, 2006. - 121, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9556-35-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618528]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2006.
Gálvölgyi János (1948-)
   Szeretem a focit : II. félidő / Gálvölgyi János ; [ill. Krenner István]. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 256 p. : ill. ; 23 cm
Gerinccím: A második félidő
ISBN 963-9684-02-3 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2617886]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2006.
Gere István (1949-)
   Szelídek és vadak : novellák / Gere István. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2006. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-86386-6-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2619095]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2006.
Gordon Agáta (1963-)
   Ezüstboxer ; Nevelési kisregény / Gordon Agáta. - Pécs : Alexandra, 2006. - 158 p. ; 22 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-798-0 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2618149]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2006.
Gubás Jenő (1937-)
   Magyarságtudat-hasadás / Gubás Jenő. - Budapest : Püski ; Szabadka : Aracs Társ. Szerv., 2006. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (Aracs könyvek ; 3.)
ISBN 963-9906-91-3 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(497.11)
[AN 2618025]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2006.
Gyöngy László István (1953-)
   Örökösök / Gyöngy László István. - Budapest : Partvonal, 2006. - 695 p. ; 24 cm
ISBN 963-9644-15-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617708]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2006.
Györffy Sarolta (1947-)
   Találkozások Pityuval : egy tanárnő könyve / Györffy Sarolta. - Budapest : Kairosz, 2006. - 231, [16] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9484-98-9 fűzött : 2200,- Ft
Salgótarján - magyar irodalom - helyismeret - magyar nyelv - nyelvhelyesség - memoár - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92 *** 908.439-2Salgótarján *** 809.451.1-06
[AN 2618252]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2006.
Hadobás Tibor
   Daliás idők : egy napilap szerkesztőségében a nyolcvanas évek elején / Hadobás Tibor ; [Pintér Péter rajz.]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2005. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-941-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2618166]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2006.
Harcsás Judit
   Embermesék két évszázadból / Harcsás Judit, Gallai Rezső ; [... kiad. Segítőház Alapítvány]. - Győr : Segítőház Alapítvány, 2006. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0075-7 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2617439]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2006.
Hartay Csaba (1977-)
   Éji magtár : versek / Hartay Csaba. - Celldömölk : Pauz Kvk., [2006]. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-9432-17-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618418]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2006.
Hász Róbert (1964-)
   A künde / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2006. - 418 p. ; 21 cm
ISBN 963-9593-33-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2618583]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2006.
Határ Győző (1914-)
   Plasztikzacskó : új versek / Határ Győző. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-34-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2617316]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2006.
Honfy Ágnes Ilona
   Elsőszülöttek : válogatott prózai művek / Honfy Ágnes Ilona. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0163-X fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618151]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2006.
Horgas Béla (1937-)
   A kilenckerekű almafa / Horgas Béla. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 113 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-43-X fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2617443]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2006.
Jávor Béla (1950-)
   Gyomorkeserű / Jávor Béla. - Budapest : Mundus, 2006. - 263 p. ; 22 cm. - (Antall-zsebkönyvek, ISSN 1787-9663 ; 1.)
ISBN 963-9501-75-1 kötött
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 2618622]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   A mérleg nyelve / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2002-2006]. - 3 db ; 23 cm. - (Jókai Anna művei)
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 934557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2006. - 109 p.
ISBN 963-7486-28-3 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-8277-21-1)
magyar irodalom - esszé - interjú - tanulmány
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2617634] MARC

ANSEL
UTF-88313 /2006.
   Kávéházi capricco : oktatói és hallgatói antológia / [... szerk. Csákvári Tamás, Bogdán Attila] ; [... az illusztrációkat kész. Czér Krisztina, Csákvári Tamás] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Tanítóképző Főisk. Kar, 2006. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7287-15-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2617411]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2006.
Kemény István (1961-)
   Élőbeszéd / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2006. - 76, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2510-X kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618456]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2006.
Kemény Katalin (1909-2004)
   A hely ismerője / Kemény Katalin ; [szöveggond. Szántó F. István munkája]. - Budapest : Kortárs, 2006. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 963-9593-39-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2618573]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2006.
Kis József
   Kende és Viola mondája : történeti regény, 765-850 / Kis József. - Üllő : Regun Press, [2006]. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 963-7459-18-9 kötött (hibás ISBN 963-7459-18-2)
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 2618553]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2006.
Kiss Anna (1939-)
   Az éden íze / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2006. - 266, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9593-37-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618581]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2006.
Körmendi Gitta (1952-)
   A fény dala / Körmendi Gitta. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-15-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2617457]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2006.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Ctrl+C, Ctrl+V : Winkler Róbert válogatott írásai. - [Budapest] : Tericum, cop. 2006. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 963-9633-15-1 kötött : 2570,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2619043]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2006.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   A maszk mögötti ájulat / Lászlóffy Csaba ; ... illusztrációk Ábrahám Jakab munkái ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2006. - 162, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8478-21-7 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2617325]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2006.
Lator László (1927-)
   A tér, a tárgyak / Lator László. - Budapest : Európa, 2006. - 65 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8007-0 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618538]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2006.
Lázár Balázs (1975-)
   Nézd, Lear papa / Lázár Balázs. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 100, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-84-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618544]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2006.
Lugosi Lou
   Házikó Párizsban / Lugosi Lou. - Budapest : K. u. K. Kvk., [2006]. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 963-7437-49-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2617716]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2006.
   Magyar irodalmi herbárium / szerk. Szilágyi Judit és Vajda Ágnes ; [az illusztrációkat vál. Papp Gábor]. - Budapest : General Press, [2006]. - 375 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9598-89-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - növény - művelődéstörténet - antológia
894.511-822 *** 58(0:82-822) *** 930.85(439)
[AN 2619052]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2006.
Maurits Ferenc (1945-)
   Szürkület, szürkületben : csendéletek az ötvenes évekből / Maurits Ferenc. - Budapest : Kijárat, 2006. - 143 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9529-41-9 fűzött : 1200,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.1)
[AN 2619133]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Naplójegyzetek, 1919 / Móricz Zsigmond ; sajtó alá rend., szerk., az előszót és az utószót írta Cséve Anna. - Budapest : Noran, 2006. - 341, [9] p. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-7416-35-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - Tanácsköztársaság - napló
894.511-94 *** 943.9"1919"(0:82-94)
[AN 2618305]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2006.
Nemere István (1944-)
   A babiloni biblia : Jézus tizedik küldetése / Nemere István. - Budapest : Duna Kvk., [2006]. - 266 p. ; 23 cm
ISBN 963-9684-03-1 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2617881]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2006.
Nérya
   Shába tükre / Nérya. - Pécs : Krónika, [2006]. - 212 p. ; 23 cm
ISBN 963-212-852-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617601]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2006.
Novák Valentin (1969-)
   Magyar rulett : elbeszélések / Novák Valentin. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2006. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-7486-27-5 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2617322]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2006.
Oravecz Imre (1943-)
   Egy hegy megy / Oravecz Imre. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. ; 22 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 963-369-795-6 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2618299]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2006.
Orbán János Dénes (1973-)
   Tragédiák és cipők : egy évtized írásai, 1992-2002 / Orbán János Dénes. - Pécs : Alexandra, 2006. - 527 p. ; 24 cm
ISBN 963-369-811-1 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 2618143]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2006.
Panyi Zita (1981-)
   Társas játék / Panyi Zita. - Szekszárd : Babits, 2006. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 963-9556-37-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618529]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2006.
Perjéssy-Horváth Barnabás (1965-)
   Blue irományai / Perjéssy-Horváth Barnabás ; [... Antal Pál ill.]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 277 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9642-34-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617713]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2006.
Péterfi András (1974-)
   Volt egy vécém Budapesten : novellák / Péterfi András. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-36-8 fűzött : 1680,- Ft : 6,5 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618222]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2006.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi legszebb gyermekversei / [Gábor Emese festményeivel]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2006. - [36] p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Pósa bácsi legszebb verses meséi sorozat ; 2.)
ISBN 963-86874-5-2 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - verses mese - gyermekvers
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2619067]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2006.
Prágai Noémi (1979-)
   Pókhálóbolt / Prágai Noémi. - Budapest : FISZ, 2006. - 213 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 41.)
ISBN 963-7043-22-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2618546]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2006.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Visszaút az időben : versek, 1981-2005 / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2006. - 262, [7] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2513-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618492]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2006.
Rónay Anna (1922-)
   Boldog boldogtalan szerelmek : családregény : 2. kötet / Rónay Anna. - Budapest : Duna Kvk., cop. 2006. - 136, [8] p. : ill. ; 23 cm. - (Az én könyvem, ISSN 1787-680X)
Az 1. r. "Boldog boldogtalan ifjúkor" címmel jelent meg
ISBN 963-9684-01-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2617940]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2006.
Salina, Susan
   Lelkek kútja : fantasy regény / Susan Salina. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 339 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 120.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-41-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2618998]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2006.
Schwartz, Tristan
   Katika cigányélete / Tristan Schwartz. - Budapest : K. u. K. K., 2006. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 963-7437-52-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617717]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2006.
Serfőző Simon (1942-)
   Varjúleves / Serfőző Simon ; [... ill. Urbán Tibor munkája]. - Budapest : Orpheusz ; Szolnok : Szépírás K., 2006. - 151 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86386-4-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2619089]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2006.
Sigmond István (1936-)
   Csókavész : novellák / Sigmond István. - Budapest : Kortárs, 2006. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-9593-34-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618571]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2006.
Szabó Andor
   Feltámadásaim : egy református lelkész élettörténete a 20. században és az ezredfordulón / ... Szabó Andor. - [Martonvásár] : Szabó A., 2006. - 279 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-229-863-2 fűzött
Szabó Andor
Magyarország - magyar irodalom - református egyház - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 284.2(439)"19/200"(0:82-94)
[AN 2618849]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Békekötés : hangjátékok / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006. - 222 p. ; 19 cm
Tart.: A hallei kirurgus ; Békekötés ; A rab ; Az a szép, fényes nap
ISBN 963-07-8008-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - rádiójáték
894.511-2
[AN 2618508]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2006.
Szilágyi László (1936-)
   Éber kóma / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : [Szilágyi L.], 2006. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0026-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618906]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2006.
Szirmai Imre (1942-)
   Valami ideg / Szirmai Imre. - [Budapest] : Lift Coeur, [2006]. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-86337-0-0 fűzött
magyar irodalom - orvostudomány - karcolat
894.511-43 *** 61(0:82-43)
[AN 2618943]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2006.
Thurzó Gábor (1912-1979)
   Térj vissza győztesen! : [elbeszélések] / Thurzó Gábor ; [az utószót írta Rónay László]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 307, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9642-33-9 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2617711]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2006.
Tihanyi Attila Miklós
   Turboreál : jó emberek egy szép országban / Tihanyi Attila Miklós. - [Budapest] : Protokollár, 2006. - 232 p. ; 14x14 cm. - (Művészet és társadalom sorozat, ISSN 1788-1153)
ISBN 963-7044-19-1 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2618116]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2006.
   Tiszta szívvel / [... szerk. Szondi György]. - Az 1956. évi kiad. reprintje. - Budapest : Napkút K., [2006]. - IV, 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 3.)
Az 1956-ban Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karai irodalmi és tudományos diákköreinek kiadásában megj. folyóirat egyetlen (1.évf. 1. sz.) száma. - Bev. Kabdebó Lóránt
ISBN 963-8478-18-7 fűzött
Magyarország - világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - folyóirat - antológia - vers - hasonmás kiadás
894.511-822 *** 894.511-14.032 *** 82-14=945.11 *** 094/099.07 *** 050(439)Tisztaszívvel
[AN 2618003]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2006.
Tódor János (1952-)
   Taxisofőr bajonettel : kis magyar agressziók / Tódor János. - Székesfehérvár : Árgus, 2006. - 204, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9102-80-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - agresszió - elbeszélés - memoár - interjú
894.511-32 *** 894.511-94 *** 316.647.3(047.53)
[AN 2619004]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2006.
Tóth Árpád (1886-1928)
Művek (vál.)
   Tóth Árpád versei / [vál. és szerk. Réz Pál]. - Budapest : Sziget, 2006. - 239 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-7268-23-5 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618590]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2006.
Tóth Géza (1908-)
   Bakonyér mellől : versek / Tóth Géza. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2006. - 56 p. : ill. ; 19 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 15.)
Az 1930-ban Pápán, a Főiskolai Könyvnyomda kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-87002-1-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618946]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2006.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2006. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2512-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2618381]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2006.
Tőzsér Árpád (1935-)
   Léggyökerek : új versek / Tőzsér Árpád. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 59, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-227-009-6 kötött : 1490,- Ft
Szlovákia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 2619237]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2006.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Sárguló levelek / Ujkéry Csaba. - Budapest : Dekameron Kvk., [2006]. - 320 p. ; 22 cm. - (Dekameron könyvek, ISSN 1585-9436)
ISBN 963-9331-61-9 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2617330]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2006.
Váczy Sónyi Gergely András
   Gazdanaplómból : dokumentumok és emlékek / Váczy Sónyi Gergely András. - Pécs : GeniaNet, 2006. - 196 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-229-707-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2617588]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2006.
Van Dolen, Jeanne
   Borzalmakkal teli csodás évek / Jeanne Van Dolen. - [Győr] : [Hazánk Kvk.], [2006]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-7586-94-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2617409]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2006.
Varga Virág
   Sehrezád : apokrif mesék / Varga Virág. - Budapest : Ráció, 2006. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 963-9605-13-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2618700]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2006.
Végh Alpár Sándor (1943-)
   Hó : Végh Alpár Sándor e címen adja közre feketével és szivárványszínnel írott riportjait. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2006]. - 151 p. ; 19 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-7886-32-1)
magyar irodalom - riport - publicisztika
894.511-92
[AN 2617406]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2006.
Végh Attila (1962-)
   Li mester könyve / Végh Attila ; [tusrajzok Kondor Attila]. - Budapest : Napkút K., 2006. - [35] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8478-20-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 2617342]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2006.
Zalán Tibor (1954-)
   Dünnyögés, félhangokra / Zalán Tibor ; [... kísérőrajzok Kovács Péter]. - Budapest : Kortárs, 2006. - 110 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9593-35-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2618569]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2006.
Zalka Csenge Virág
   Útban az ég felé : három regény / Zalka Csenge Virág ; Jámbor Katalin rajz. - Budapest : Mundus, 2006. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 60.)
Tart.: Alheit ; Commedia dell'arte ; Útban az ég felé
ISBN 963-9501-74-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2618214]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8363 /2006.
   Az első szótáram. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x18 cm
ISBN 963-9616-30-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2619168]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2006.
   Az első szótáram. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x18 cm
ISBN 963-9616-31-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2619170]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2006.
   Nézd csak ki lakik... a tanyán. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-21-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2619342]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2006.
   Nézd csak ki lakik... az őserdőben. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-22-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2619344]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8367 /2006.
   Adsumus IV : tanulmányok a VI. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Kaponya Zoltán] ; [rend., kiad. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2006. - 205 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát 2005. ápr. 23-24. között tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-852-X fűzött
tanulmánygyűjtemény - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2619320]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2006.
Eötvös Konferencia (7.) (2006) (Budapest)
   VII. Eötvös Konferencia : 2006. április 21-23. / [szerk. Kaponya Zoltán] ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, [2006]. - 61 p. ; 20 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2619398]
MARC

ANSEL
UTF-8