MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:50:43
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

8369 /2006.
Emődi András (1970-)
   Kapucinusok és könyvtáruk Nagyváradon a 18. században, 1727-1785 / Emődi András ; [közread. az] Egyházmegyei Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Partiumi Keresztény Egyetem. - Nagyvárad : Egyházmegyei Kvt. [etc.] ; Budapest : OSZK, 2006. - XCII, 131 p., [2] t. : ill., színes ; 30 cm
A forrásszöveg csak latin nyelven, a bev. és a tartalomjegyzék román és német nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
ISBN 973-86394-5-X
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum
Nagyvárad - egyházi könyvtár - 18. század - kapucinusok
017.1(439-2Nagyvárad) *** 027.6(439-2Nagyvárad) *** 271.36(439)(17)
[AN 2620648]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8370 /2006.
Bradley, Michael
The secret societies handbook (magyar)
   Titkos társaságok könyve / Michael Bradley. - Pécs : Alexandra, 2006. - 144 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 963-369-579-1 fűzött
titkos társaság - történeti feldolgozás
061.236(100)(091)
[AN 2620386]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2006.
   Cserkészpróbák könyve / [közread. a Magyar Cserkészszövetség]. - Budapest : M. Cserkészszövetség, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-8305-16-9
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 2554590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Harmadik próba cserkészlányok részére / Ballenegger Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Ormay Józsefné. - 2006. - 96 p. : ill.
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-8305-20-7 fűzött
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 2619898] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8372 /2006.
Horányi Özséb (1942-)
Jel, jelentés, információ (új kiadása)
   Jel, jelentés, információ, kép / Horányi Özséb. - Budapest : General Press, cop. 2006. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-9598-90-9 fűzött : 2000,- Ft
jel - alakzat - információ
003
[AN 2619644]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2006.
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
   A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár / [szöveg Urbán Gusztávné] ; [fotók Hapák József]. - [Zirc] : OSZK Reguly A. Műemlékkvt., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87213-0-8)
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
Zirc - egyházi könyvtár - katolikus egyház - ciszterciták - építészet - útmutató
027.6(439-2Zirc)(036) *** 282(439-2Zirc) *** 271.12(439-2Zirc) *** 72(439-2Zirc)
[AN 2620722]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2006.
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár (angol)
   Antal Reguly Historical Library, Zirc / [text Mrs. Gusztáv Urbán] ; [photos József Hapák] ; [transl. Elayne Antalffy]. - [Zirc] : Nat. Széchényi Libr. A. Reguly Historical Libr., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87213-1-6)
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
Zirc - egyházi könyvtár - katolikus egyház - építészet - ciszterciták - útmutató
027.6(439-2Zirc)(036) *** 282(439-2Zirc) *** 72(439-2Zirc) *** 271.12(439-2Zirc)
[AN 2620728]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2006.
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár (francia)
   La Bibliothéque Antal Reguly de Zirc / [texte Mme Gusztáv Urbán] ; [photo József Hapák]. - [Zirc] : Bibl. nat. Széchényi Bibl. patrimoniale A. Reguly, 2006. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87213-3-2)
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
Zirc - egyházi könyvtár - katolikus egyház - építészet - ciszterciták - útmutató
027.6(439-2Zirc)(036) *** 282(439-2Zirc) *** 72(439-2Zirc) *** 271.12(439-2Zirc)
[AN 2620734]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2006.
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár (német)
   Antal-Reguly-Bibliothek, Zirc / [Text Urbán, Gusztávné] ; [Fot. József Hapák]. - [Zirc] : Széchényi-Nationalbibl. A.-Reguly-Bibl., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87213-2-4)
Reguly Antal Műemlék Könyvtár (Zirc)
Zirc - egyházi könyvtár - katolikus egyház - építészet - ciszterciták - útmutató
027.6(439-2Zirc)(036) *** 282(439-2Zirc) *** 72(439-2Zirc) *** 271.12(439-2Zirc)
[AN 2620742]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8377 /2006.
Tóbiás Áron (1927-)
   Visszajátszás : a Magyar Rádió regénye : emberek, történetek, dokumentumok, 1990-2005 / Tóbiás Áron ; [... előszó Gömöri Endre írása] ; [közread. a] Magyar Rádió Közalapítvány. - [Budapest] : MR Közalapítvány, [2006]. - 616 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-455-6 fűzött
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - rádiószervezet - ezredforduló - memoár
791.9.096(439)"199/200"(0:82-94)
[AN 2619537]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8378 /2006.
   Magyarországi tudósok levelezése a 18. században : tanulmányok / [szerk. Szelestei N. László] ; [kész. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Intézetében és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztályán]. - Budapest : Szenal, 2006. - 136 p. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0065-X fűzött
Magyarország - tudománytörténet - 18. század - levelezés
001(439)"17"(044)
[AN 2619597]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8379 /2006.
Blumrich, Josef F.
Da tat sich der Himmel auf (magyar)
   Ezékiel űrhajói / Josef F. Blumrich. - Budapest : Allprint, 2006. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 963-9575-23-2 fűzött : 2400,- Ft
Biblia. Ószövetség. Ezékiel könyve
űrhajózás - jelenség
001.94 *** 629.78 *** 224.4
[AN 2620002]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2006.
Chinmoy, Sri
The wisdom of Sri Chinmoy (magyar)
   Sri Chinmoy bölcsessége / [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2006. - [14], 432 p. ; 24 cm
ISBN 963-87174-0-8 fűzött : 2700,- Ft
Egyesült Államok - okkultizmus - hinduizmus - egyházi személy - ezredforduló - interjú
133.25(73)(092)Chinmoy,_S.(047.53) *** 294.5
[AN 2619640]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2006.
Dubravszky László (1905-1999)
   A Megismerés titka : okkultizmus és beavatás napjainkban / Dubravszky László ; [kiad. a Dubravszky László Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Dubravszky Alapítvány, 2006-. - 25 cm
okkultizmus
133
[AN 2620420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 442 p. : ill.
Kötött (hibás ISBN 963-210-711-X)
okkultizmus
133
[AN 2620421] MARC

ANSEL
UTF-88382 /2006.
Krishnamurti, Jiddu
The first & last freedom (magyar)
   Végső szabadság / Krishnamurti ; Aldous Huxley előszavával ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-848-4 kötött : 3590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2620072]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2006.
Mikuska Janka
   Hang nélküli harangszó / Mikuska Janka. - [Budapest] : Szerafin K., [2006]. - 191 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-516-7 * fűzött : 1700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2619628]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2006.
Millman, Dan
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-749-6 fűzött : 3490,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 2624698]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8385 /2006.
Living world (magyar)
   Élőhelyek / írta Susanna Van Rose [et al.] ; [ford. Főzy István et al.]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 375 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szemtanú enciklopédia, ISSN 1788-1625)
ISBN 963-530-709-8 kötött : 7900,- Ft
természeti környezet - biotóp
502
[AN 2620198]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8386 /2006.
Faddeev, D. K.
Sbornik zadač po vysšej algebre (magyar)
   Felsőfokú algebrai példatár / D. K. Fagyejev, I. Sz. Szominszkij. - 3. kiad. - Budapest : Typotex, 2006. - 372 p. ; 20 cm. - (Felsőfokú példatárak, ISSN 1788-1609)
Ford. Szolcsányi Endre
Fűzött : 3150,- Ft (hibás ISBN 963-9132-77-2)
algebra - egyetemi tankönyv - példatár
512(075.8)(076)
[AN 2620163]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2006.
Kőszeghy Attila
   Metaformák : mindenható-geometria, relatív reveláció / Kőszeghy Attila. - Debrecen : T4Terv, 2006. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 963-229-019-4 fűzött
geometria - művelődéstörténet - képzőművészet
514 *** 73/76(100) *** 930.85(100)
[AN 2620521]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2006.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a m. kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - Budapest : Typotex, 2006-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2620016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 351 p.
Ford. Csaba Ferenc, Gerner József
ISBN 963-9548-84-7 fűzött : 3500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2620017] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8389 /2006.
Dobó Andor (1935-)
   Vákuum és éter : mítosz és valóság / Dobó Andor ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2006. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-250-017-2 fűzött : 1600,- Ft
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - tudomány - hamisítás - 20. század
53(430)(092)Einstein,_A. *** 001.98
[AN 2619782]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8390 /2006.
Hall, Judy
The crystal bible (magyar)
   Kristálybiblia : amit a kristályokról tudni érdemes / Judy Hall ; [ford. Beke Csilla]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-369-149-4 fűzött
holisztikus gyógymód - kristály
548 *** 133.4
[AN 2620379]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8391 /2006.
   A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok : KVVM - MTA "VAHAVA" projekt összefoglalása : a magyarországi klímapolitika alapjai / [a ... projekt tud. tanácsa ... Láng István et al.]. - Budapest : KVVM : MTA, 2006. - 66 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - éghajlattan - mezőgazdaság
551.583 *** 338.43(439)
[AN 2619378]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8392 /2006.
Dulevant, Stefano
Fiori (magyar, angol)
   Virágok = Flowers / Stefano Dulevant fotóival. - [Pécs] : Alexandra, [2006]. - 765 p. : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 963-369-570-8 kötött
virág - fényképalbum
582.4(084.12) *** 77.043 *** 77.04(45)(092)Dulevant,_S.
[AN 2620378]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2006.
   Az éghajlati változékonyság és az agroökoszisztémák / Varga-Haszonits Zoltán [et al.] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Matematika-Fizika Tanszék. - Mosonmagyaróvár : NYME MÉK, 2006. - 410 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
éghajlattan - ökológia - agrártudomány - növénytermesztés
574 *** 551.58 *** 63 *** 633
[AN 2620591]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2006.
   Fejezetek a genomléptékű biológiából és orvostudományból / szerk. Falus András ; [ábrák Ángyán Gergő]. - Budapest : Semmelweis, 2006. - Cserelapos mappa : ill. ; 33 cm
Szerzők Buzás Edit et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9656-19-4 fűzetlen
gén - orvostudomány - kutatás
575.113 *** 61 *** 001.891
[AN 2620180]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2006.
Gera Pál (1963-)
   Nemszeretem ragadozó emlőseink: hazánk menyétféléi : szakirodalmi tallózás / összeáll. Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2006. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 963-86632-7-8 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - állatföldrajz - menyétféle - szakbibliográfia
599.742.4(439):016 *** 591.9(439):016
[AN 2619789]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2006.
Grünert, Helmut
Pilze (magyar)
   Gombák / Helmut és Renate Grünert ; [ford. Forró László] ; ill. Fritz Wendler. - Budapest : Mérték, 2006. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
ISBN 963-7304-75-4 fűzött
Magyarország - gomba - határozó
582.28(439)(083.71)
[AN 2620325]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2006.
Kremer, Bruno P.
Bäume (magyar)
   Fák : őshonos és betelepített fafajok Európában / Bruno P. Kremer ; [ford. Dani Tivadar] ; ill. Hans Held. - Budapest : Mérték, 2006, cop. 1995. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
ISBN 963-7304-80-0 fűzött
Európa - fa - növényhatározó
581.412(4)(083.71)
[AN 2620324]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2006.
Reichholf, Josef H.
Säugetiere (magyar)
   Emlősök / Josef Reichholf ; [ford. Schmidt András] ; ill. Fritz Wendler. - Budapest : Mérték, 2006, cop. 1996. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Bibliogr.: p. 284.
ISBN 963-7304-81-9 fűzött
Európa - emlős - állathatározó
599(4)(083.71)
[AN 2620326]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2006.
Terofal, Fritz
   Édesvízi halak / Fritz Terofal ; ill. Fritz Wendler. A halakról általában. A sporthorgászat Európában / Claus Militz ; Domonique Rebourgeron[!] ... rajz. ; [ford. Schmiedt Egon]. - Budapest : Mérték, 2006, cop. 1997. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
A ford. a "Süsswasserfische in europäischen Gewässern" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 284.
ISBN 963-7304-94-0 fűzött
Európa - hal - állathatározó
597(083.71) *** 799.1
[AN 2620309]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8400 /2006.
Antalffy Tibor (1933-)
   Szeretném, ha sokáig dobognál / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Novella, cop. 2006. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9442-66-6 fűzött : 1890,- Ft
szívbetegség
616.12
[AN 2619582]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2006.
Baron-Cohen, Simon
The essential difference (magyar)
   Elemi különbség : férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy / Simon Baron-Cohen ; [ford. Ivády Rozália Eszter]. - Budapest : Osiris, 2006. - 294 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 264-288.
ISBN 963-389-770-X fűzött : 2480,- Ft
szexuálpszichológia
159.922.1 *** 316.37-055
[AN 2619637]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2006.
Bevan, James
A pictorial handbook of anatomy and physiology (magyar)
   Anatómia, élettan : illusztrált kézikönyv / James Bevan ; a bevezetőt írta Sir Richard Bayliss. - Pécs : Alexandra, 2005. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Megj. "Képes anatómia..." címmel is. - Ford. Pollák Edit
ISBN 963-369-534-1 kötött
anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 2620616]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2006.
Bodzsár Éva (1947-)
   Humánbiológia. Fejlődés: növekedés és érés / Bodzsár Éva. - 3. utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-610-1 fűzött
fizikai antropológia - egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
612.65(075.8) *** 572.5(075.8)
[AN 2620318]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2006.
Brown, Christina
The yoga bible (magyar)
   Jógabiblia : kezdőtől a haladó szintig / Christina Brown. - Pécs : Alexandra, 2005. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 963-369-426-4 fűzött
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2620381]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2006.
Campbell, Stuart
Your pregnancy (magyar)
   Terhesség napról napra / Stuart Campbell és Alison Mackonochie. - Pécs : Alexandra, 2006. - 304 p. : ill., színes ; 14x19 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-369-587-2 kötött
terhesség
618.2
[AN 2620485]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2006.
Central European Gastroenterology Meeting (4.) (2006) (Visegrád)
   4th Central European Gastroenterology Meeting (Ceurgem) : Visegrád, ... 29 June - 2 July, 2006. - [Budapest] : [M. Gasztroenterológiai Társ.], [2006]. - 60 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Fűzött
gasztroenterológia - konferenciakiadvány
616.32/.38 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 2620727]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2006.
   Családi patika 2006 : gyógyszerek és gyógytermékek mindenkinek / [szerk. Varró Mihály]. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2006. - 276 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. ápr. 30.
ISBN 963-7437-53-3 kötött : 1800,- Ft
gyógyszer - útmutató
615(036)
[AN 2619510]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2006.
Dahlke, Rüdiger
Krankheit als Symbol (magyar)
   A betegség mint szimbólum : a pszichoszomatika kézikönyve : betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke [et al.] közreműködésével ; [ford. Szőke Orsolya, Koczor Piroska]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 525 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-865-4 kötött : 5990,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.52
[AN 2623696]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2006.
Fleischhacker, W. Wolfgang
   A szövetség programja : betegeknek és hozzátartozóknak ajánlott kötet / [kidolg. W. Wolfgang Fleischhacker and Martina Hummer] ; [... ford. Tényi Tamás] ; [közread. a Pfizer]. - Budapest : Pfizer Kft., [2006]. - 88 p. ; 30 cm
Fűzött
szkizofrénia
616.895.8
[AN 2620556]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2006.
   Fókuszban a gasztroenterológia / főszerk. Nemesánszky Elemér ; [szerzők Beró Tamás et al.]. - Budapest : Melinda K., [2006]. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Hatóanyagok, készítmények, terápia, ISSN 1788-2362)
Lezárva: 2006. máj. 8. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött (hibás ISBN 963-85822-2-7)
gasztroenterológia - gyógyszer
616.32/.38 *** 615.24
[AN 2616859]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2006.
   Gleichgewichtsstörungen : moderne Diagnostik, neue Krankheitsbilder / I. Bitter [et al.] ; hrsg. von B. Büki, H. Jünger. - Budapest : Medicina, 2006. - 260 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-046-5 fűzött
szédülés - orvosi diagnosztika
616.28-008.5-07
[AN 2620225]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2006.
Grabhorn, Lynn
Excuse me, your life is waiting (magyar)
   A vonzás hatalma : gondolataink és érzéseink bámulatos ereje / Lynn Grabhorn ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-748-8 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2624700]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2006.
Gradvohl Edina (1976-)
   Sóranos / Gradvohl Edina. - Budapest : ÚMK, 2006. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 8.)
Sōranos: Peri gynaikeiōn pathōn c. műve 1. könyvének fordításával. - Bibliogr.: p. 162-167.
ISBN 963-9609-26-9 fűzött : 1980,- Ft
Sōranos
ókori latin irodalom - nőgyógyászat - disszertáció
618 *** 871-96=945.11
[AN 2620519]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2006.
   "...ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja" : PSYrodalmi szöveggyűjtemény / [szerk.] Németh Attila, Moretti Magdolna. - Budapest : Medicina, 2006. - 543 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-030-9 kötött : 5600,- Ft
elmegyógyászat - világirodalom - szöveggyűjtemény
616.89 *** 82-822=945.11
[AN 2620154]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2006.
Kiss Árpád
Szövettan (német)
   Histologie : ein farbiger Atlas / Árpád Kiss, Miklós Réthelyi. - Budapest : General Press, cop. 2005. - 216 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9598-71-2 fűzött : 6200,- Ft
szövettan - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611.018(084.12)(075.8)
[AN 2619999]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2006.
Leel-Őssy Lóránt (1927-)
   A klinikai neuropatológia alapjai / Leel-Őssy Lóránt. - Budapest : Medicina, 2006. - 216 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 963-242-655-X kötött : 2950,- Ft
ideggyógyászat - kórtan - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 2620174]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2006.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Dél-magyarországi Területi Szervezet. Tudományos ülés (2006) (Kiskunhalas)
   Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-magyarországi Területi Szervezetének 2006. évi tudományos ülése : Kiskunhalas, 2006. június 2-3. : programfüzet és összefoglalók. - [Kiskunhalas] : [MGYT Dél-mo. Ter. Szerv.], [2006]. - 93 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekgyógyászat - konferenciakiadvány
616-053.2 *** 061.3(439-2Kiskunhalas)
[AN 2619338]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2006.
Márkus Attila
   Neurológia : pszichológia szakos hallgatók számára / Márkus Attila. - Budapest : Akad K., 2006. - 291 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8362-3 kötött : 3450,- Ft
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 2619959]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2006.
Matthews, Andrew
Being happy! (magyar)
   Élj vidáman! / írta és ill. Andrew Matthews ; [ford. Gálai Éva]. - [Budapest] : Varázsládika, [2006], cop. 2004. - 132, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [134].
ISBN 963-86556-0-7 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés
613.865
[AN 2624809]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2006.
Mirnyj, Sergej
Živaâ sula (magyar)
   Az élőerő : csernobili mesék : dokumentumregény / Szergej Mirnij ; [ford. Bazsó Márton]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-11-7 kötött : 2700,- Ft
Černobylʹ - Szovjetunió - Ukrajna - katasztrófa - atomerőmű - radioaktív sugárzás - orosz irodalom - memoár
614.876(477-2Černobil') *** 621.311.25(477-2Černobil') *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-94) *** 882-94=945.11
[AN 2620701]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2006.
Nékám Kristóf (1944-)
   Allergiáról mindenkinek : mi köze a parlagfűnek a görögdinnyéhez? / [szerzők Nékám Kristóf, Endre László] ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság ...]. - [Budapest] : OEFI : MAKIT, 2006. - 62 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-86672-3-0 fűzött
allergia
616-056.43
[AN 2620012]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2006.
Powell, Michael
101 illnesses you don't want to get (magyar)
   101 szörnyű kór : a világ legborzasztóbb betegségei / Michael Powell és Oliver Fischer. - Pécs : Alexandra, 2006. - 143 p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Pollák Edit
ISBN 963-369-586-4 fűzött
fertőző betegség
614.4 *** 616.9
[AN 2620388]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2006.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban / Ranschburg Jenő. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 213, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
ISBN 963-19-2700-8 fűzött
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan
616.89-053.2 *** 159.922.7
[AN 2623676]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2006.
Rogers, Carl R.
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvy László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - Utánny. - Budapest : Edge 2000, 2006. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 963-210-401-3 fűzött : 3490,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 2623922]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2006.
Stringer, Chris
The complete world of human evolution (magyar)
   Az emberi evolúció világa / Chris Stringer, Peter Andrews. - Pécs : Alexandra, 2005. - 240 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Győrvári Borbála. - Bibliogr.: p. 230-233.
ISBN 963-369-537-6 kötött
törzsfejlődés - származástan - embertan - régészet - őstörténet - paleoantropológia
572.1/.4 *** 575.8 *** 599.9 *** 569.9 *** 903(100)
[AN 2620704]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2006.
Szabó Norbert
   Lelki problémák és gyógyításuk : Bach-virágterápia a mindennapokban / Szabó Norbert, Várhelyi Gábor ; [fényképezte Hegedűs László, Köteles Ferenc, Szabó Norbert]. - Budapest : Virágesszencia Bt., 2006. - 279 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-279.
ISBN 963-06-0053-6 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény - mentálhigiénia - ezoterika
615.89:615.322 *** 613.865 *** 133
[AN 2620555]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2006.
Tepperwein, Kurt
Loslassen, was nicht glücklich macht (magyar)
   Ha nem boldogít, engedd el! : út a belső szabadsághoz / Kurt Tepperwein ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 157 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-93-2 kötött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2619880]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2006.
Trevelyan, Joanna E.
Your baby planner (magyar)
   Felkészülés a babavárásra / Joanna Trevelyan és Lauren Floodgate. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 2 db : ill., színes ; 22 cm + mell.
Ford. Bank Szilvia. - A mellékletben terhességi határidőnaplóval. - Főcím a dobozról. - Közös tokban
ISBN 963-369-321-7
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95 *** 649.1
[AN 2620491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Babavárás lépésről lépésre. - 127 p.
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 123-125.
Fűzött
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 2620498] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ötlettár. - 127 p.
Spirál fűzéssel
Fűzött
csecsemőgondozás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 649.1
[AN 2620502] MARC

ANSEL
UTF-88429 /2006.
Vass Zoltán
   A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai : projekció, kifejezés, mintázatok / Vass Zoltán. - Budapest : Flaccus, 2006. - 927 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 854-875.
ISBN 963-9412-43-0 kötött : 5800,- Ft
lélektan - kísérleti pszichológia - elmegyógyászat - kóros lelkiállapot - rajz - egyetemi tankönyv
159.9.072(075.8) *** 159.946.4(075.8) *** 616.89-008.435(075.8)
[AN 2620161]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2006.
Xu Ming-tang
Čžun Ûanʹ cigun (magyar)
   Csung Jüan csikung : a felemelkedés iskolája / Hszü Ming-tang, Tamara Martinova. - Budapest : 8 Kincs K., 2005. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-214-5
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2569588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Második szint : elérni a Csendet : gyógyulás és gyógyítás. - 2006. - 207 p.
ISBN 963-86731-3-3 fűzött : 2300,- Ft
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2619828] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8431 /2006.
Meyer, Eric A.
CSS pocket reference (magyar)
   CSS zsebkönyv : webtartalmak formázása stíluslapokkal / Eric A. Meyer ; [ford. Antal Ferenc]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2006. - XII, 147 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9637-11-4 fűzött : 2200,- Ft
HTML-szerkesztés - internet
681.324Internet
[AN 2619834]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2006.
Purdy, Gregor N.
Linux iptables (magyar)
   Linux iptables : zsebkönyv : tűzfalak, címfordítás, forgalomszámlálás / Gregor N. Purdy ; [ford. Nagy Daniella]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2006. - [4], 121 p. ; 18 cm
ISBN 963-9637-12-2 fűzött : 1800,- Ft
operációs rendszer - adatbiztonság - hálózat
681.3.066Linux *** 681.324 *** 659.2.012.8
[AN 2620356]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8433 /2006.
Ilonka Mária
   A Holdig pislákoló fény : az izzólámpa és az Egyesült Izzó Rt. születése / Ilonka Mária. - Budapest : Novella, cop. 2006. - 158 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-9442-59-3 fűzött : 1490,- Ft
Tungsram Rt. (Budapest)
Budapest - iparvállalat - testülettörténet - izzólámpa
621.326 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 2619547]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8434 /2006.
   Kalauz a kerekes szék használatához. - Budapest : Literatura Medica, cop. 2006. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Gerincfüzetek, ISSN 1785-8119 ; 2.)
ISBN 963-9443-38-7 fűzött
jármű - rokkant - útmutató
685.38(036)
[AN 2620683]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8435 /2006.
Arbeitsschutzgerechte Planung späterer Arbeiten an baulichen Anlagen (magyar)
   Építmények üzemeltetésének és karbantartásának munkabiztonsági tervezése / [szerzők Gunter Weber et al.] ; [ford. Walz Géza] ; [közread. a] Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány. - Budapest : MKK, 2006. - 100, 668 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 963-7142-46-0 fűzött
munkavédelem - épület-karbantartás - útmutató
69.059 *** 624.004.53 *** 331.45(036)
[AN 2619975]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2006.
   A dunaújvárosi Duna-híd / [... összeáll. Pesti Gyula et al.] ; [közread. a] DunaÚj-híd Konzorcium. - [Dunaújváros] : DunaÚj-híd Konzorcium, [2006]. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Dunaújváros - híd
624.21/.8(439-2Dunaújváros)
[AN 2619347]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2006.
A dunaújvárosi Duna-híd (angol)
   The Danube-bridge at Dunaújváros / [... assembled by Gyula Pesti et al.] ; [publ. by the] DunaÚj-híd Konzorcium. - [Dunaújváros] : DunaÚj-híd Konzorcium, [2006]. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Dunaújváros - híd
624.21/.8(439-2Dunaújváros)
[AN 2619348]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2006.
   Az ivóvíz honfoglalása : a közműves ivóvízellátás fejlődése Magyarországon a római kortól napjainkig / [szerk. Bertók László et al.] ; [közread. a] MaVíz. - Budapest : MaVíz, 2006. - 258 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 963-06-0118-4 kötött
Magyarország - ivóvíz - vízellátás - vízügy - csatornázás - közegészségügy - történeti feldolgozás
628.1/.2(439)(091) *** 628.1.033 *** 614.777(439) *** 658.265 *** 351.79(439)
[AN 2620497]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8439 /2006.
1000 Lokomotiven (magyar)
   1000 mozdony : történet, klasszikusok, technika. - Pécs : Alexandra, 2006. - 367 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Horváth Judit et al.
ISBN 963-369-572-4 kötött
közlekedéstörténet - mozdony
629.42(100)(091)
[AN 2620651]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2006.
1000 Traktoren (magyar)
   1000 traktor : történelem, klasszikusok, technika. - Pécs : Alexandra, 2006. - 336 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Markwarth Zsófia, Horváth Judit
ISBN 963-369-560-0 kötött
közlekedéstörténet - traktor
629.114.2(075.8)
[AN 2620689]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2006.
Kubinszky Mihály (1927-)
   Régi magyar villamosok : a történelmi Magyarország közúti vasutai a kezdettől a II. világháború végéig / Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György ; [kiad. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - Budapest : Bp. Városvédő Egyes., [2006]. - 362 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Az előszót Ráday Mihály írta. - Bibliogr.: p. 361-362. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7537-11-2 kötött
Magyarország - közúti villamosvasút - történeti feldolgozás
656.34(439)(091)
[AN 2620425]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2006.
Rive Box, Rob de la
Dream cars (magyar)
   Álomautók : [klasszikus és modern autócsodák] / Rob de la Rive Box & Mirco de Cet ; [ford. Hegedűs Miklós Mátyás]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 320 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-9587-14-1 kötött : 7490,- Ft
személygépkocsi
629.114.6
[AN 2624708]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8443 /2006.
Bacchella, Adriano
Cani (magyar, angol)
   Kutyák = Dogs / Adriano Bacchella. - Pécs : Alexandra, 2006. - 665 p. : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. Szabados Tamás
ISBN 963-369-569-4 kötött
kutya - fényképalbum
636.7(084.12) *** 77.04(45)(092)Bacchella,_A. *** 77.042
[AN 2620373]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2006.
   Bakonyi erdők, bakonyi évszázadok : válogatás két évszázad írásaiból : készült az Országos Erdészeti Egyesület 2006. évi bakonyi, 137. vándorgyűlése alkalmából / szerk. Oroszi Sándor ; ... vál. Bús Mária és Sonnevend Imre. - Veszprém : Viza, 2006. - 192 p., [1] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 68.)
ISBN 963-87173-0-0 fűzött
Bakony - erdészet
630(234.373.1)
[AN 2619967]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2006.
Béres Mihályné Márki Piroska (1947-)
   "Mintha pásztortűz ég..." : emlékek az 1950-es évek karcagi juhászatáról / elmesélte Béres Mihályné Márki Piroska ; lejegyezte, szerk. Cselényi Barnabásné ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2006. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87193-0-3 fűzött : 600,- Ft
Karcag - állattartás - magyar néprajz - memoár
636.083.5(439-2Karcag)(0:82-94) *** 39(=945.11)(439-2Karcag)
[AN 2620643]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2006.
   Gyümölcs- és szőlőfajták / [szerk. Kissné Szabó Fruzsina, Marosi Roland] ; [kiad. a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete]. - Budapest : M. Kertészeti Árudák Egyes., [2006]. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 963-229-145-X fűzött
gyümölcs - szőlő
634
[AN 2619928]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2006.
   Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből, 1626-1828 / közread. Égető Melinda ; mtársak Dominkovits Péter és ifj. Hermann István. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 267 p., [20] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Szőlőhegyek történetének forrásai, ISSN 1588-4112 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-86-5 fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9457-86-5)
Veszprém (vármegye) - mezőgazdasági jog - hegyközség - szőlőművelés - 17. század - 18. század - 19. század - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
634.8(439.117)"16/18"(093) *** 352.9(439.117)"16/18"(094) *** 349.422.3(439.117)"16/18"(094)
[AN 2620542]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2006.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Borutak : Magyarország 22 borvidéke, 50 borásza / [írta és szerk. L. Kelemen Gábor]. - Budapest : LKG, 2006. - 160 p. : ill., színes ; 15 cm. - (LKG útikönyvek, ISSN 1585-7239)
ISBN 963-86908-2-8 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - borvidék - útmutató
663.2(439)(036) *** 634.8(439)(036)
[AN 2620286]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2006.
   Pálinkafőzés / szerk. Békési Zoltán, Pándi Ferenc ; [írta Bikfalvi Istvánné et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006]. - 190 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 963-286-283-X kötött
pálinkafőzés
663.5
[AN 2623879]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2006.
Robinson, Peter
Rock & water gardening (magyar)
   Kerti tavak és sziklák : gyakorlati útmutató a tervezéstől a megvalósításig / Peter Robinson ; fényképezte Peter Anderson. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 963-369-573-2 kötött
kertépítés - sziklakert
712.3/.7 *** 635.923
[AN 2620629]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2006.
   Stark Adolf szőlőnemesítő, 1834-1910 : 170 : emlékünnepség : Békéscsaba, 2005. január 14. / [szerk. Sicz György] ; [a fényképeket kész. Csicsely László, Sicz György, Vakulya Nándor] ; [rend., kiad. a Békés Megyei Könyvtár]. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt., [2006]. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7141-96-0 fűzött
Stark Adolf (1834-1910)
Magyarország - szőlészet - növénynemesítés - gazdálkodó - 19. század - századforduló - életrajz - konferenciakiadvány
631.52 *** 63(439)(092)Stark_A. *** 634.8 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2619977]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2006.
Toomer, Simon
Trees for the small garden (magyar)
   Kis kertek fái / Simon Toomer. - Pécs : Alexandra, 2005. - 176 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Márkus András. - Bibliogr.: p. 172.
ISBN 963-369-497-3 kötött
kertépítés - fa - amatőr kertészkedés
712.413 *** 635.055
[AN 2620624]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8453 /2006.
   Balassa Ágnes szakácskönyve a XVIII. század végéről / [sajtó alá rend.] Füreder Balázs. - Salgótarján : Palócföld : [BBMK], 2006. - 110 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Kész. a "Külömb-féle nád mézzel és más ahoz alkalmaztatott elegyítésekkel izesített sütemények, melyeket Ms. N. Báró Balassa Ágnes asszony-nak német nyelvrül magyarra forditott ... Száblik Istvány" c., az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának Quart. Hung. 1373. jelzetű kézirata alapján. - Bibliogr.: p. 105-107. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7284-45-1 fűzött
Magyarország - konyhatechnika - természetgyógyászat - művelődéstörténet - 18. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(439)"17" *** 615.89 *** 930.85(439)"17"
[AN 2619290]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2006.
Brambilla, Fabio
Party food (magyar)
   Pompás falatok : nagyszerű fogások apró adagokban / Fabio Brambilla és Marco Perez ; fotó Vincenzo Lonati. - Pécs : Alexandra, 2006. - 190, [6] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Bíró Júlia
ISBN 963-369-642-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2620632]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2006.
Eis (magyar)
   Fagylaltok : szörbetek, parfék / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2006. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dr. Oetker saját készítésű, ISSN 1787-520X)
ISBN 963-9485-30-6 kötött : 1500,- Ft
fagylalt - szakácskönyv
641.856(083.12)
[AN 2619314]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2006.
   Házi praktikák : otthonunk ápolása környezetkímélő módon / [szerk. Lencsés Brigitta] ; [kiad. az E-misszió Egyesület, Ökoszolgálat Alapítvány]. - [Nyíregyháza] : E-misszió Egyes. ; [Budapest] : Ökoszolgálat Alapítvány, [2006]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
takarítás - környezetvédelem - útmutató
648.5(036) *** 504.06
[AN 2620251]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2006.
   Mediterrán táplálkozás, mediterrán étrend / szerk. Rodler Imre. - Budapest : Medicina, 2006. - 219 p. : ill. ; 20 cm. - (Új diétáskönyvek, ISSN 1786-3783)
Bibliogr.: 215 p.
ISBN 963-226-045-7 fűzött : 1800,- Ft
Mediterráneum - nemzeti étel - ételspecialitás - diéta - táplálkozástudomány - tápérték - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12) *** 641.563(083.12) *** 613.2(083.4) *** 641.1(083.4) *** 663/664.017(083.4)
[AN 2620143]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2006.
Nagy Elvira
   Gyümölcsös, zöldséges ételek könyve / [szerző Nagy Elvira, Pelle Józsefné]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 23 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9555-93-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2619966]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2006.
Nagy Elvira
   Torták könyve / [szerző Nagy Elvira, Pelle Józsefné]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 23 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9555-87-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2619969]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2006.
   Perecvilág : történetek, hagyományok, receptek a Kárpát-medencéből / [fel. szerk. Babucs Bernadett]. - Szombathely : Régiófókusz, 2006. - 78 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-06-0154-0 fűzött
néprajz - péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 392.81(=945.11)
[AN 2620006]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2006.
Ward, Elizabeth M.
The low-carb bible (magyar)
   A diétázás bibliája / [szöveg Elizabeth M. Ward]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Benkő Ferenc
ISBN 963-369-475-2 kötött
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24
[AN 2620579]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2006.
Wright, Janet
Perfect bride (magyar)
   A tökéletes menyasszony : [szépségápolás, diéta és tornagyakorlatok a visszaszámlálás idejére] / Janet Wright. - Pécs : Alexandra, 2006. - 128 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 963-369-574-0 fűzött
testápolás - egészséges életmód
646.7 *** 613
[AN 2620657]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8463 /2006.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Nietzsche - a nőkről / a szövegeket vál. és kommentálta Klaus Goch ; [ford. Romhányi Török Gábor] ; [a verseket ford. Kalász Márton et al.]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 265, [2] p. ; 19 cm
A vál. és a ford. a "Über die Frauen" (Frankfurt am Main ; Leipzig : Insel Verl., 1992) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 247-265.
ISBN 963-346-715-2 kötött : 2300,- Ft
Németország - filozófus - 19. század - nő
1(430)Nietzsche,_F. *** 316.37-055.2
[AN 2619972]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2006.
Nyírő Miklós (1960-)
   Nyelviség és nyelvfeledtség : Hans-Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája / Nyírő Miklós. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 227 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 221-227.
ISBN 963-7343-77-6 fűzött
Gadamer, Hans-Georg
Németország - filozófus - nyelvfilozófia - hermeneutika
1(430)(092)Gadamer,_H._G. *** 800.1 *** 165.0
[AN 2620398]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8465 /2006.
Belon Gellért (1911-1987)
   Élet a halálból : a feltámadás misztériuma / Belon Gellért. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Ember, 2006. - 101 p. ; 18 cm
ISBN 963-9527-87-4 fűzött
meditáció
242
[AN 2620175]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2006.
Benedek (pápa), XVI.
Werte in Zeiten des Umbruchs (magyar)
   Értékek az átalakulás idején : helytállás a jövő kihívásaival szemben / Joseph Ratzinger ; [... ford. ... Zentai Attila, Nagy Brigitta és Szénáné Szakály Mária ...]. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9455-59-8 fűzött : 1100,- Ft
Európai Unió - vallási erkölcs - kereszténység - globalizáció - egyházügy - ezredforduló - külpolitika
241 *** 339.9(100) *** 322(100)"200" *** 327(4-62)
[AN 2620691]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2006.
Carothers, Merlin
Power in praise (magyar)
   A dicsőítésben rejlő erő : hogyan forradalmasítja a dicsőítés lelki dinamikája az emberek életét? / Merlin Carothers ; [ford. Horváth Lajos]. - 2. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 171 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 40.)
Fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-7878-41-6)
imádkozás
248.143
[AN 2620415]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2006.
Carothers, Merlin
Prison to praise (magyar)
   A börtöntől a dicsőségig / Merlin R. Carothers ; [ford. Tomposné Erdeős Éva]. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 132 p. ; 19 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 124.)
ISBN 963-9281-47-6 fűzött : 500,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2619790]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2006.
DeGrandis, Robert
Intergenerational healing (magyar)
   Nemzedékek gyógyítása : bensőséges utazás a megbocsátáshoz / Robert DeGrandis ; [ford. Törökné Sztankovics Ágnes, Dulka Erika és A. A.]. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 122.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9281-43-3 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2619777]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2006.
Dulles, Avery
Models of revelation (magyar)
   A kinyilatkoztatás modelljei / Avery Dulles ; [ford. Kató Eszter]. - Budapest : Vigilia, 2005. - 371 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-78-9 fűzött : 2500,- Ft
kinyilatkoztatás - katolikus egyház
234.23 *** 282
[AN 2619800]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2006.
Filipowicz, Akwina
   Albert testvér : az irgalmasság védőszentje / Akwina Filipowicz. - Szeged : Szt. Gellért Egyh. K., 2006. - 31 p. ; 15 cm
ISBN 963-86837-2-4 fűzött
Chmielowski, Adam
szent - 19. század - 20. század - életrajz
235.3(092)Chmielowski,_A.
[AN 2619599]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2006.
Fitch, Ann Ross
Take the first step - forgive! (magyar)
   Bocsáss meg! / Ann Ross Fitch és Paul Robert DeGrandis ; [ford. Somhegyi Béláné]. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 74 p. ; 17 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 58.)
Megj. "Tedd meg az első lépést - bocsáss meg!" címmel is
Fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 963-7878-64-5)
vallásos irodalom
244
[AN 2620417]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2006.
Gritsch, Eric W.
Martin - God's court jester (magyar)
   Isten udvari bolondja : Luther Márton korunk perspektívájából / Eric W. Gritsch ; [ford. Böröcz Enikő]. - Budapest : Luther, 2006. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-331.
ISBN 963-9571-43-1 fűzött : 2750,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - evangélikus egyház - reformáció - egyházi személy - 16. század - életrajz
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2619653]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2006.
Hausmann, Jutta
Rut (magyar)
   Ruth / Jutta Hausmann. - Budapest : ÚMK, 2006. - 121 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 6.)
Ford. Kuntz Nóra. - Bibliogr.: p. 116-121.
ISBN 963-9609-27-7 fűzött : 1980,- Ft
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve
művelődéstörténet - ószövetségi történeti könyv
222.32 *** 930.85(100)
[AN 2620514]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2006.
Hilberath, Bernd Jochen
Karl Rahner (magyar)
   Karl Rahner : az ember - Isten titkához rendelt lény / Bernd Jochen Hilberath ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 177 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 963-7343-72-5 fűzött : 2000,- Ft
Rahner, Karl
Németország - vallásfilozófia - katolikus pap - jezsuiták - filozófus - 20. század
271.5(430)(092)Rahner,_K. *** 282(430)(092)Rahner,_K. *** 1(430)(092)Rahner,_K.
[AN 2620395]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2006.
Lucián (karmelita)
   Szűz Mária Szeplőtelen Szívének kis zsolozsmája / P. Lucián. - 3. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2006. - 31 p. ; 17 cm
Borítócím: Szűz Mária Szeplőtelen Szívének zsolozsmája
ISBN 963-363-295-1 fűzött
ájtatosság - mariológia
248.159.4
[AN 2620430]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2006.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Pob - Sep. - 2006. - LXXXVIII, 89-1020 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-800-2 kötött : 5900,- Ft
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 2619908] MARC

ANSEL
UTF-88478 /2006.
Malik Tóth István
   Az isteni hattyú : Srí Rámakrisna Paramahansza élete és tanítása / Malik Tóth István. - [Budapest] : Ursus Libris, 2006. - 260 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 963-86895-5-2 fűzött : 2200,- Ft
Ramakrishna
India - Krisna-tudatúak felekezete - 19. század - életrajz
294.55
[AN 2619795]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2006.
Nouwen, Henri Josef Machiel
The wounded healer (magyar)
   A sebzett gyógyító : lelkiszolgálat korunk társadalmában / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2006. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 963-86895-3-6 fűzött : 1450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2619773]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2006.
   Pálosok / Aczél László Zsongor [et al.] ; [angolra ford. Jäger Valéria és Vékey Ádám]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mikes, 2006. - 48 p., [72] t. : ill., színes ; 30 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 47-48. - Az összefoglalás és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-8130-66-0 kötött : 3900,- Ft
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - Kárpát-medence - pálosok - kolostor
271.791(439)(091) *** 726.7(439)(036)
[AN 2620423]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2006.
Reisinger János (1954-)
   A Júdás-rejtély / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., 2006. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7493-14-X kötött
Júdás, iskarióti (apostol)
apokrif irat
229.8
[AN 2619960]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2006.
Santier, Michel
Le renouveau au coeur de l'église (magyar)
   Megújulás az egyház szívében / Michel Santier ; [ford. Nagyné Csikai Gabriella]. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2006. - 40 p. ; 17 cm. - (Megújulás és karizmák, ISSN 1587-8716 ; 5.)
Bibliogr.: p. 34-38.
ISBN 963-86765-4-X fűzött
vallásos irodalom - karizma
244 *** 248.21
[AN 2620137]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2006.
Sion, Victor
Pour un réalisme spirituel (magyar)
   Élj a jelenben! : a pillanat kegyelme / Victor Sion ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2006. - 54, [3] p. ; 17 cm. - (Lelki realizmus ; 1.)
ISBN 963-86765-5-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2619961]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2006.
Strobel, Lee
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2006. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-348. és a jegyzetekben
ISBN 963-9564-38-9 kötött
Jézus
krisztológia
232
[AN 2623919]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2006.
Tubán József
   Az úrvacsora mint a Krisztusban való egység szentsége : miért választ el, aminek össze kellene kötnie? / Tubán József. - [Győr] : [Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker.], 2006. - 89 p. ; 21 cm. - (Egyházkerületi füzetek, ISSN 1788-1773 ; 3.)
Bibliogr.: p. 86-89.
Fűzött
úrvacsora
265.3
[AN 2619842]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2006.
Vajta Vilmos (1918-1998)
Die "diakonische Theologie" im Gesellschaftssystem Ungarns (magyar)
   A diakóniai teológia a magyar társadalmi rendszerben / Vajta Vilmos ; [ford. Gazdag Zsuzsanna]. - Budapest : Luther, 2006. - 210 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9571-48-2 fűzött : 650,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439)"196/198"
[AN 2619655]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8487 /2006.
Balogh István (1936-)
   Igazságosság és politika / Balogh István. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2006. - 441 p. ; 21 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1786-237X)
Bibliogr.: p. 417-435. és a jegyzetekben
ISBN 963-9683-13-2 fűzött : 3100,- Ft
társadalomtudomány - államelmélet - igazságosság
316.2 *** 321.01 *** 165.023.1
[AN 2620530]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2006.
   Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 : texts and commentaries / [ed. comm. Ahmet Ersoy et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-7326-51-0
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - 18. század - 19. század - 20. század
316.63(4-191)"17/19" *** 316.63(4-12)"17/19" *** 323.1(=00)
[AN 2620751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Late enlightenment : emergence of the modern "national idea" / ed. by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček. - 2006. - X, 351 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7326-52-9 kötött
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat
316.63(4-191) *** 316.63(4-12) *** 323.1(=00)
[AN 2620762] MARC

ANSEL
UTF-88489 /2006.
Don, Yehuda (1930-)
   A magyarországi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete a 19-20. században : tanulmányok / Jehuda Don ; [ford. Frojimovics Kinga et al.]. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutközp. : Élet és Irodalom, 2006. - 249 p. : ill. ; 20 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-515-X fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - zsidóság - 19. század - 20. század - társadalomtörténet - gazdaságtörténet
316.347(=924)(439)"18/19" *** 338(091)(439)(=924) *** 316(439)"18/19"
[AN 2619758]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2006.
Eszenyi Miklós (1969-)
   "Férfi a férfival, nő a nővel" : homoszexualitás a történelemben, a társadalomban és a kultúrában / Eszenyi Miklós. - Budapest : Corvina, 2006. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5508-X fűzött : 3200,- Ft
kultúrszociológia - homoszexualitás
316.7(100)(091) *** 613.885
[AN 2620075]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2006.
Farkas Péter (1955-)
   A szeretet közössége : a családszociológia alapjai / Farkas Péter. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 198 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 963-9683-08-6 fűzött : 2100,- Ft
családszociológia
316.356.2
[AN 2620297]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2006.
Fiske, Susan T.
   A társak és a társadalom megismerése / Susan T. Fiske, David L. Hamilton, John A. Bargh ; [vál. és szerk. Hunyady György] ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Budapest : Osiris, 2006. - 578 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia klasszikusai, ISSN 1586-443X)
Bibliogr.: p. 527-576.
ISBN 963-389-846-3 fűzött : 2480,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi kapcsolat
316.6 *** 316.472.3
[AN 2619635]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2006.
Gerő Zsuzsa (1940-1999)
   Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola / Gerő Zsuzsa, Csanádi Gábor, Ladányi János. - Budapest : ÚMK, 2006. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9609-31-5 fűzött : 1980,- Ft
városszociológia - lélektan - értelmi fogyatékos - gyógypedagógia - 20. század - gyermekrajz
316.334.56(439)"197" *** 159.946.4 *** 376.4(439)"197"
[AN 2620436]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2006.
High points in anthropology (magyar)
   Mérföldkövek a kulturális antropológiában / szerk. és a bevezetést írta Paul Bohannan és Mark Glazer ; [a m. kiadást szerk. ... Sárkány Mihály] ; [ford. Ádám Péter et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Panem, 2006. - 741, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-545-463-5 kötött : 5900,- Ft
kulturális antropológia - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
316.7(100)(091)(075.8) *** 39
[AN 2620036]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2006.
   Te beshas varekaj : pecipi = Lakni valahol : történetek = To live somewhere : stories / [ed. ... Bernáth Gábor] ; [kon phusenas[!phushenas] ... Theodoros Alexandridis et al.] ; [boldas ... Pallai Nicole, ... Mohácsi Edit ...] ; [fotovura ... Bernáth Péter et al.]. - Budapest : RSK, 2005. - [8], 372, [2] p. : ill. ; 16x23 cm. - (Roma Sajtóközpont könyvek, ISSN 1585-8901 ; 4.)
Fűzött (hibás ISBN 963-202-283-1)
Közép-Európa - Magyarország - cigányság - 20. század
316.347(=914.99)(4-11)"19" *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2619277]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8496 /2006.
Barrett-Hirschhaut, Jaclyn C.
Your wedding organizer (magyar)
   Esküvőtervező : három részből álló, praktikus kalauz esküvőszervezéshez / Jaclyn Hirschhaut és Lauren Floodgate. - Pécs : Alexandra, 2005. - 2 db : ill., színes ; 22 cm + mell.
Ford. Bank Szilvia. - A mellékletben esküvői határidőnaplóval. - Főcím a dobozról. - Közös tokban
ISBN 963-369-150-8
esküvő
392.5
[AN 2620512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Esküvőszervezés lépésről lépésre. - 127 p.
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 124-127.
Fűzött
esküvő - útmutató
392.5
[AN 2620523] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Esküvői ötlettár. - 127 p.
Spirál fűzéssel
Fűzött
esküvő - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 392.5
[AN 2620528] MARC

ANSEL
UTF-88497 /2006.
   Elődeink öröksége képekben = Naslijeđe naših predaka u slikama / szerk. Sipos Tünde ... ; [a beköszöntőt írta Vargyas Gábor] ; [közread. a] Magyar Egyesületek Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék. - Budapest : L'Harmattan ; Pélmonostor : M. Egyes. Szövets. ; Pécs : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2006. - 159 p. : ill. ; 18x24
ISBN 963-9683-14-0 kötött
Horvátország - magyar néprajz - népviselet - fényképalbum
391(=945.11)(497.13)(084.12)
[AN 2620710]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2006.
   Emlékek a boldogházi tanyavilágról / [... szerk. Veliczky Józsefné] ; [közread.] Jászboldogháza Község Önkormányzata. - Jászboldogháza : Önkormányzat, 2006. - 415 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-06-0169-9 fűzött
Jászboldogháza - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Jászboldogháza) *** 908.439-2Jászboldogháza
[AN 2619660]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2006.
Hoppál Mihály (1942-)
   Hiedelem és hagyomány / Hoppál Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-25-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar néprajz - hiedelem - néphit - babona
398.3/.4(=945.11)
[AN 2620397]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2006.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 249, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8212-6 kötött : 1580,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2624683]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2006.
Sebő Ferenc (1947-)
   Vikár Béla népzenei gyűjteménye / Sebő Ferenc ; [kész. a Hagyományok Háza és a Néprajzi Múzeum közös kiadásában]. - Budapest : Hagyományok Háza : Néprajzi Múz., 2006. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-267.
ISBN 963-7363-18-1 kötött
Vikár Béla (1859-1945)
zenetudós - néprajz - népzene - magyar néprajz
39.001(439)(092)Vikár_B. *** 78.072.2(439)(092)Vikár_B. *** 398.8(439) *** 784.4(=00)
[AN 2619284]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2006.
Szigeti Andor
   Népi konyha : a palócok, a matyók, a bodrogköziek, a Felső-Tisza vidékiek, a hajdúságiak, a nyírségiek és a sárrétiek ételei / Szigeti Andor. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 384 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 367-384.
ISBN 963-286-142-6 kötött
Magyarország - étkezési szokás - ételspecialitás - szakácskönyv
392.8(=945.11)(075.8) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2620427]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2006.
Szilágyi József
   A tököli rácok története és népszokásai / Szilágyi József. - [Tököl] : Szilágyi J., [2006]. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 963-229-885-3 fűzött
Tököl - néprajz - népszokás - helytörténet - magyarországi szerbek - nemzetiség
39(=861)(439-2Tököl) *** 943.9-2Tököl(=861)
[AN 2619619]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2006.
Ujházy Kolos
   Napból vagy, porrá leszel : a fehér ember esete Indiánföld lakóival / Ujházy Kolos ; [... fotókat kész. Nemerkényi Antal, Nemerkényi Zsombor, Ujházy Kolos]. - Budapest : Panoráma, 2006. - 354, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-243-927-9 kötött : 4500,- Ft
Dél-Amerika - néprajz - helyismeret - dél-amerikai indiánok - regény
39(=98)(0:82-31) *** 908.8
[AN 2619943]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8505 /2006.
   A 2006. évi országgyűlési képviselő-választás hivatalos végeredménye / [összeáll. és szerk. Zubor András Pál]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 194 p. : ill. ; 21x29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 143.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2619636]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2006.
Brown, George
   I survived the nazis hell / by George Brown. - Nyíregyháza : Kelet Press, 2006, cop. 1993. - 133 p. : ill. ; 19 cm
A címoldalon a megjenelés éve: 2005
ISBN 963-85241-3-8 fűzött
Brown, George
holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2623699]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2006.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Koncepciós per, 1947 / írta Csicsery-Rónay István, Cserenyey Géza ; szerk. Palasik Mária. - Budapest : Occidental Press, 2006. - 101, [2] p. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; 19-20.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7871-27-6 fűzött : 750,- Ft
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Magyarország - koncepciós per - párt - koalíciós időszak - jogeset
329(439)FKGP"194" *** 323.281(439)"194" *** 343.301.096(439)"1947"
[AN 2620713]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2006.
Habermas, Jürgen
Die postnationale Konstellation (magyar)
   A posztnemzeti állapot : politikai esszék / Jürgen Habermas ; [ford. Ruzsacz István]. - Budapest : L'Harmattan : Zsigmond Kir. Főisk., 2006. - 155 p. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-48-2 fűzött : 2000,- Ft
politológia
32.001
[AN 2620539]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2006.
Kővári Béla (1923-1946)
   Magyar holokauszt : Kővári Béla naplója / [szöveggond. Lukáts János]. - Pomáz : Kráter, 2006. - 104, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7329-80-3 fűzött : 1700,- Ft
Kővári Béla (1923-1946)
állami terror - 20. század - magyar irodalom - napló
323.282(47)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2619608]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2006.
Magyarország. Kormány
   Új Magyarország : szabadság és szolidaritás : a Magyar Köztársaság kormányának programja a sikeres, modern és igazságos Magyarországért, 2006-2010. - [Budapest] : [M. Hivatalos Közlönyk.], [2006]. - 50 p. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - politika - kormány - pártprogram - ezredforduló
32(439)"200"
[AN 2620256]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2006.
   Az Országgyűlés feladatai és működése / [a bevezetőket írta Soltész István] ; [összeáll. és szerk. Soltész István és Kubovicsné Borbély Anett] ; [kiad. a Parlamenti Módszertani Iroda]. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Parlamenti Módszertani Iroda, 2006. - 272 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2006. ápr.
ISBN 963-8420-19-7 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - útmutató
328(439)(036) *** 342.53(439)(036)
[AN 2620317]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8512 /2006.
Bartosiewicz László (1954-)
   Régenvolt háziállatok : bevezetés a régészeti állattanba / Bartosiewicz László. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 223 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca archaeologica, ISSN 1786-7460)
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 963-7343-49-0 fűzött : 2800,- Ft
régészet - állattan - háziállat - egyetemi tankönyv
902(075.8) *** 636 *** 59
[AN 2620533]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2006.
Benson Vilmos
   Szolnoki srácok : [1956] / Benson Vilmos ; [ill. Megyes László Vendel]. - [Budapest] : Tipp Cult, [2006]. - 229, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037 ; 2.)
ISBN 963-87131-1-9 fűzött
Szolnok - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Szolnok"1956"(0:82-94)
[AN 2620049]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2006.
Görcsös Mihály (1923-1999)
   Debrőd története és népi gazdálkodása / Görcsös Mihály ; [... közrem. Simon András]. - Putnok : Gömöri Múz. és Baráti Köre, 2006. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Múzeumi könyvtár, ISSN 1416-8286 ; 14.)
Bibliogr.: p. 277-281.
Fűzött
Debrőd - helytörténet - mezőgazdasági munka
943.922-2Debrőd *** 631.5(439.22-2Debrőd)
[AN 2620547]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2006.
Hámori Istvánné
   Pécs-Somogy története / Hámori Istvánné, Vókó János. - [Pécs] : Pécs-somogyi Kult. és Környezetvédelmi Egyes. : Pro Pannónia, 2006. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 963-9498-63-7 kötött
Pécs - Somogy - helytörténet
943.9-2Somogy *** 943.9-2Pécs
[AN 2620540]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2006.
   "Ihr Männer auf, jetzt ruft die Zeit" : Deutsche Texte aus Ungarn zur Revolution und zum Freiheitskampf 1848/1949 / Ausw., Einl. und Nachw. von Mária Rózsa ; Hrsg. von András F. Balogh und László Tarnói. - Budapest : Argumentum, 2006. - 401 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Deutschsprachige Texte aus Ungarn, ISSN 1416-4159 ; 5.)
Bibliogr.: p. 385-388.
ISBN 963-446-350-9 kötött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093)
[AN 2619923]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2006.
Kocsis Péter
   Prágai capriccio / Kocsis Péter ; [... illusztrációit Vincenc Morstadt ... metszeteiből vál.]. - Budapest : Korona, 2006. - 246, [2] p., [12] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Kulturális útikalauz, ISSN 1788-1633)
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-9589-29-2 kötött
Prága - művelődéstörténet - helyismeret - útleírás
930.85(437.1-2Praha) *** 908.437.1-2Praha(0:82-992)
[AN 2620527]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2006.
   Magyarok Európában / szerk. Glatz Ferenc ; [kiad. ... a História Alapítvány]. - Budapest : História Alapítvány : Holnap, 2001-. - 25 cm
ISBN 963-346-446-3
Európa - történelem - magyar történelem
943.9
[AN 805716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Virágkor és hanyatlás, 1440-1711 / Szakály Ferenc. - 2006. - 292 p.
ISBN 963-346-615-6 kötött : 3600,- Ft
Európa - magyar történelem - történelem - középkor - újkor
940"14/17" *** 943.9"13/16"
[AN 2620428] MARC

ANSEL
UTF-88519 /2006.
   Mohács / [szerk. B. Szabó János] ; [a térképeket kész. Sebők László] ; [ford. Boronkainé Bellus Ibolya et al.]. - Budapest : Osiris, 2006. - 637 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 613-632.
ISBN 963-389-838-2 kötött : 8980,- Ft
Mohács - Magyarország - magyar történelem - 16. század - hadtörténet - történelmi forrás
943.9"1526"(093) *** 355.48(439-2Mohács)"1526"(093)
[AN 2620009]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2006.
Sebestyén Kálmán, Cs (1959-)
   A múlt üzenete / Cs. Sebestyén Kálmán ; [... ill. ... Orbán György János]. - Salgótarján : [Baglyasalja Barátainak Köre], 2006. - 20 p. : ill. ; 19 cm. - (Baglyasi mesélő)
ISBN 963-229-862-4 fűzött
Baglyasalja - helytörténet
943.9-2Baglyasalja *** 943.9-2Salgótarján
[AN 2620044]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8521 /2006.
   Amerikától Óceániáig : XIX. századi magyar utazók / [a szemelvényeket vál., szerk. és az életrajzokat írta Dornbach Mária]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 534, [4] p., [36] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 963-530-710-1 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - felfedező utazás - 19. század
910.4(100)(=945.11)(092)
[AN 2619309]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2006.
Antal Miklós (1933-)
   Itt élünk.. : felső-szabolcsi-beregi útikönyv / [szöveg Antal Miklós, Miklós Elemér] ; [fotó Elek Emil] ; [közread. az Itt Élünk Szerkesztősége]. - Vásárosnamény : Itt Élünk Szerk. : 2006. - 103, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-229-208-1 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - útikönyv
914.391.61(036)
[AN 2619806]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2006.
Ardito, Stefano
Trekking in Himalaya (magyar)
   A Himalája meghódítása : túrák a legszebb útvonalak mentén / [Stefano Ardito]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 167 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Ford. Márkus András, Szloboda Krisztina
ISBN 963-369-459-0 fűzött
Himalája - alpinizmus - útikönyv
915(235.243)(036) *** 796.52(235.243)
[AN 2620705]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2006.
   Három határ mentén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségei számokban és képekben / [szerk.] Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. ; [közrem. Filepné Nagy Éva et al.] ; [fotók Elek Emil et al.] ; [kiad. a] Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2006. - 50 p. : .ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.161(084.12)
[AN 2620295]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2006.
   Hazai utazók Erdélyben / Csokonai Vitéz Mihály ... és mások erdélyi útirajzai ; Molter Károly előszavával ; [a szöveget gond. Ugrin Aranka]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-22-2 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás - antológia
908.439.21"18"(0:82-992) *** 894.511-992(082)
[AN 2620696]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2006.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Nyaralóhelyek : a világ 21 legvonzóbb üdülőközpontja : térképekkel, hasznos tanácsokkal / [írta és szerk. L. Kelemen Gábor]. - Budapest : LKG, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 15 cm. - (LKG útikönyvek, ISSN 1585-7239)
ISBN 963-85663-9-6 fűzött : 2100,- Ft
útikönyv
914/919-2(036)
[AN 2620276]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2006.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Üdülőparadicsomok : a világ 21 legkülönlegesebb helye : térképekkel, hasznos tanácsokkal / [írta és szerk. L. Kelemen Gábor]. - Budapest : LKG, 2005. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (LKG útikönyvek, ISSN 1585-7239)
ISBN 963-86908-0-1 fűzött : 2200,- Ft
útikönyv
914/919-2(036)
[AN 2620282]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2006.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Városról városra : a világ 21 legizgalmasabb helye : térképekkel, hasznos tanácsokkal / [írta és szerk. L. Kelemen Gábor] ; [fotók L. Kelemen Gábor et al.]. - Budapest : LKG, 2005. - 128 p. : ill., színes ; 15 cm. - (LKG útikönyvek, ISSN 1585-7239)
ISBN 963-85663-8-8 fűzött : 1500,- Ft
útikönyv
914/919-2(036)
[AN 2620261]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2006.
Lacika, Ján
Slovensko (magyar)
   Szlovákia : turisztikai útikalauz / Ján Lacika. - Pécs : Alexandra, 2005. - 207 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Buzás Gábor
ISBN 963-369-153-2 fűzött
Szlovákia - útikönyv
914.376(036)
[AN 2620375]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2006.
   Rácalmás nevezetességei túristaszemmel = Die Sehenswürdigkeiten von Rácalmás aus Ansicht der Touristen / [... a Rácalmási Faluvédő Egyesület gondozásában kész.]. - [Rácalmás] : Rácalmási Faluvédő Egyes., [2006]. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Rácalmás - helyismeret - útikönyv
914.39-2Rácalmás(036) *** 908.439-2Rácalmás
[AN 2619465]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2006.
Somlyódy Sándorné Pfeil Edit (1964-)
   Changes in the organisational framework of cooperation within urban areas in Hungary / by Edit Somlyódyné Pfeil. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2006. - 63 p. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 48.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-9052-55-8 fűzött
Magyarország - városagglomeráció - urbanizáció - regionális önkormányzat
911.375.453(439) *** 332.1(439) *** 314.727(439) *** 353(439)
[AN 2620718]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2006.
Turchia (magyar)
   Törökország : Isztambul és Ankara, Trója, Pergamon, Kappadókia és az Égei-tenger partvidéke / [ford. Zöldi Mihály]. - Budapest : Merhavia, 2006. - 392 p., [1] t. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Világvándor, ISSN 1786-9854)
ISBN 963-9172-59-6 kötött
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 2619937]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2006.
   Üdvözlet Gyuláról : [Gyula város története régi képes üdvözlőlapokon, 1899-1960] / [a képeket közlésre bocsátotta Wlassits Nándor] ; [... ismertető szöveggel ell. Jároli József, Wlassits Nándor] ; [szerk. Barabás Ferenc] ; [... a bevezetőt összeáll. Krasznahorkai Géza]. - Békéscsaba : Typografika Kft., 2006. - 112 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-86937-2-X kötött
Gyula - helyismeret - századforduló - 20. század - helytörténet - képes levelezőlap - fényképalbum
908.439-2Gyula"189/196"(084.12) *** 943.9-2Gyula"189/196" *** 77.047
[AN 2620171]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2006.
   Üdvözlet Rákospalotáról és Pestújhelyről : régi rákospalotai és pestújhelyi képeslapok, 1899-1945 / vál. és magyarázatokkal ell. Mojzes Ildikó ; [közread. a] Rákospalotai Múzeum. - [Budapest] : Rákospalotai Múz., 2005. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 80.
ISBN 963-219-741-0 kötött
Budapest - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439-2Rákospalota(084.12) *** 908.439-2Pestújhely(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2620176]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2006.
   Újhartyáni képeskönyv / [szerk. Varga László] ; [kiad. Újhartyán Község Önkormányzata]. - Újhartyán : Önkormányzat, 2006. - 360 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar, német és angol nyelven, a képaláírások csak magyar nyelven
ISBN 963-229-607-9 kötött
Újhartyán - helyismeret - album
908.439-2Újhartyán(084.12)
[AN 2610600]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2006.
Vörös István (1881-1972)
Rajzok Szolnok város múltjából és Szolnok rendezett tanácsú város története (új kiadása)
   Rajzok Szolnok város múltjából / Vörös István ; [szerk. Kósa Károly] ; [ill. Meggyes László Vendel]. - 2. ill. kiad. - Szolnok : Verseghy Kör : Verseghy F. Kvt. : Hild V. Vár. Kvt., 2005. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - (Verseghy kiskönyvtár, ISSN 1786-2906 ; 2.)
ISBN 963-7613-50-1 fűzött
Szolnok - helyismeret - 18. század - 19. század
908.439-2Szolnok"17/18"
[AN 2620687]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8537 /2006.
   Amit az örökbefogadásról tudni kell : írások leendő örökbefogadó szülőknek / szerk. Majoros Mária. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mózeskosár Egyes., 2006. - 31 p. ; 24 cm. - (Füzetek az örökbefogadásról, ISSN 1219-9745 ; 2.)
Fűzött (hibás ISBN 963-04-6478-0)
Magyarország - örökbefogadás - útmutató
347.633(439)(036) *** 364.65-058.865
[AN 2620418]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2006.
Czine Ágnes
   Az előzetes döntéshozatali eljárás a büntető ügyszakban / Czine Ágnes, Szabó Sándor, Villányi József. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 633 p. ; 20 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 17-26.
ISBN 963-7490-23-X fűzött : 5300,- Ft
Európai Unió - Magyarország - büntetőjog - perrendtartás - eljárásjog
343.1(439) *** 343(4-62)
[AN 2619271]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2006.
   Elsőfokú építési eljárások / Rimóczi Gabriella szerk. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2006. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 6.)
Fűzött
Magyarország - építésügy - településtervezés - jogszabálygyűjtemény
349.442(439)(094) *** 69(439)(094) *** 721(439)(094)
[AN 2619854]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2006.
   Igazságtétel jogállamban : német és cseh dokumentumok / szerk. Varga Csaba ; [... ford. Udvaros Judit, ... Bába Iván]. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 240 p. ; 19 cm. - (A Windsor Klub könyvei, ISSN 1218-9243 ; 1.)
Bibliogr.: p. 21-34.
ISBN 963-361-796-0 fűzött : 1750,- Ft
Németország - Csehország - állami terror - elévülés
343.4(430) *** 323.282(430)"194/1989" *** 343.4(437.1) *** 323.282(437.1)"1945/199"
[AN 2620316]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2006.
   A jogi gondolkodás paradigmái : szövegek / [szerk. Varga Csaba] ; [ford. Varga Koppány, Varga Csaba, ... Takács Péter]. - Utánny. - Budapest : PPKE Jogbölcseleti Int., 2006. - III, 71 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest. III., Fasciculi, ISSN 1416-4639 ; 2.)
Szerzők Villey, Michel et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-361-425-2)
jogtudomány - egyetemi tankönyv
34.01(075.8)
[AN 2620426]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2006.
   A képviselők jogállása és tiszteletdíja / [összeáll. Karsai József] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2006. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-171.
ISBN 963-86910-5-0 fűzött
Magyarország - országgyűlési képviselő - munkajog - útmutató
342.534(439) *** 349.2(439)(036)
[AN 2620305]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2006.
Kogon, Eugen
Der SS-Staat (magyar)
   Az SS-állam : a koncentrációs táborok rendszere / Eugen Kogon ; [ford. Vörös Eszter]. - Budapest : Coldwell Kv., 2006. - 477, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86748-4-9 fűzött : 2480,- Ft
Németország - Harmadik Birodalom - koncentrációs tábor - második világháború - fasizmus - diktatúra - népirtás - állami terror
341.485(430)"193/194" *** 343.819.5(430)"193/194" *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2619939]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2006.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Egyesületek / Lomnici Zoltán. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 515 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jan.
ISBN 963-7490-28-0 fűzött : 4305,- Ft
Magyarország - közhasznú szervezet - bírósági határozat
347.19(439)(036) *** 340.142
[AN 2620319]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2006.
Magyar Mária
   Építésügyi hatósági eljárások / [szerző Magyar Mária]. - Budapest : Complex, 2006. - 253 p. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 7.)
ISBN 963-224-871-6 fűzött
Magyarország - építésügy - hatóság - eljárás
351.785(439) *** 349.442(439)
[AN 2620641]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2006.
   Módszerek a bűnmegelőzésben : tanulmányok a veszélyeztetett fiatalok bűnelkövetésének megelőzéséről és visszaesésük elkerüléséről / [szerk. Baranyi Éva]. - [Budapest] : BMK, 2006. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
ISBN 963-86358-3-5 fűzött
bűnmegelőzés - fiatalkori bűnözés
343.85 *** 343.915
[AN 2619763]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2006.
   Munka- és szociális jog / Károlyi Géza [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Jog Tanszék. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 156 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. ápr. 30.
Fűzött
munkajog - szociális jog - társadalombiztosítás - egyetemi tankönyv
349.2(075.8) *** 349.3(075.8) *** 369(075.8)
[AN 2619386]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2006.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004-2006. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2554709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 349 p.
Írta Békés Balázs et al. - Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 963-9585-88-2 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2620322] MARC

ANSEL
UTF-88549 /2006.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - [Budapest] : Aula, 2006-. - 24 cm
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2620320]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 417 p.
Írta Békés Balázs, Halász Zsolt, Klicsu László
ISBN 963-9585-73-4 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2620321] MARC

ANSEL
UTF-88550 /2006.
Pintér Mihályné
   Gondolatok... 2005 : egy polgármester felesége voltam / Pintér Mihályné. - [Pilis] : Pintér M.-né, [2006]. - 82 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Pintér Mihály (1942-2005)
Pilis - polgármester - ezredforduló - életrajz
352.075.31(439-2Pilis)(092)Pintér_M.(0:82-94)
[AN 2619934]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2006.
   Tízéves az Adatvédelmi Biztos Irodája, 2006 / [ed. Attila Péterfalvi]. - Budapest : Adatvédelmi Biztos Irodája, 2006. - 338 p. ; 23 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Ten years DP&FOI Commissioner's Office. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-229-793-8 kötött
Magyarország - köztársasági megbízott - adatvédelem - személyiségi jog
342.57.08(439) *** 342.7 *** 65.012.8
[AN 2619276]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8552 /2006.
   Banküzemtan : egyetemi tankönyv / [szerk. Ligeti Sándor és Sulyok-Pap Márta] ; [... szerzői Baka Istvánné ... et al.] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Tanszék Kft., 2006. - 350 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-04-9827-8 fűzött
bankügylet - egyetemi tankönyv
336.717(075.8)
[AN 2623710]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2006.
   Egy délután Kornaival : beszélgetés a A gondolat erejéről[!] című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben / összeáll. Laki Mihály. - Budapest : MTA KTI, 2006. - 60 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 7.)
ISBN 963-9588-68-7 fűzött
Kornai János (1928-). A gondolat erejével
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló - életrajz
330(439)(092)Kornai_J.
[AN 2619889]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2006.
   Európai gazdasági és szociális modell / [Michael Ehrke et al.] ; [közread. a Friedrich Ebert Alapítvány]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, [2006]. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Európai Unió - gazdaság - szociális ellátás
339.923(4-62) *** 364(4-62)
[AN 2619502]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2006.
Európai gazdasági és szociális modell (angol)
   European economic and social model / [Michael Ehrke et al.] ; [publ. by the Friedrich Ebert Foundation]. - Budapest : Friedrich Ebert Foundation, [2006]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Európai Unió - gazdaság - szociális ellátás
339.923(4-62) *** 364(4-62)
[AN 2619490]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2006.
   Fair trade lapozó / [írta és szerk. Andacs Noémi és Gazdag Rita] ; [ford. Barta Tamás et al.] ; [kiad. a Planet Alapítvány]. - [Budapest] : Planet Alapítvány, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 23.
Fűzött
globalizáció - ökológia - fogyasztói magatartás
339.9(100) *** 504 *** 366.1
[AN 2619360]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2006.
Galántainé Máté Zsuzsa
   Adó(rendszer)tan : EU-konform magyar adók / Galántainé Máté Zsuzsanna. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2005. - XI, 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 963-9585-64-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8) *** 336.2(4-62)(075.8)
[AN 2620312]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2006.
Galántainé Máté Zsuzsa
   Adó(rendszer)tan : EU-konform magyar adók / Galántainé Máté Zsuzsanna. - 3. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2006. - 377 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 963-9585-83-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8) *** 336.2(4-62)(075.8)
[AN 2620313]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2006.
Insights into IFRS, 2005/2006 (magyar)
   IFRS-ek nagyító alatt : KPMG-kiadvány a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok értelmezéséről és alkalmazásáról, 2005/6 / [szerkbiz. tagjai David Littleford, Mary Tokar, Andrew Vlasman] ; [szerzők Waleerat Akkarasrisawad et al.] ; [... fordítását végezték Berezvay Dániel et al.] ; [közread.] a KPMG Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Csoportja. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2006. - XXVI, 954 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-665-4 kötött : 49990,- Ft
számvitel - szabályozás
657
[AN 2619931]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2006.
   A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva]. - [Budapest] : KSH, 2006-. - ill. ; 29 cm
Változó közreadókkal. - Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-953-5 * fűzött (hibás ISBN 963-215-953)
Magyarország - kistérség - gazdasági helyzet - társadalom - statisztikai adatközlés
332.1(439)(083.41) *** 911.3(439)(083.41)
[AN 2619712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Észak-Magyarország / [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága. - Miskolc : KSH Miskolci Ig., 2006. - 107 p.
ISBN 963-215-958-6 : 3000,- Ft
Észak-magyarországi régió - kistérség - gazdasági helyzet - társadalom - statisztikai adatközlés
332.1(439Észak-Magyarország)(083.41) *** 911.3(439Észak-Magyarország)(083.41)
[AN 2619717] MARC

ANSEL
UTF-88561 /2006.
Kotler, Philip
Marketing management (magyar)
   Marketingmenedzsment / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [ford. Németh Ádám, Dóczy Balázs, Doubravszky Júlia]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 985 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8345-3 kötött : 5900,- Ft
marketing - tankönyv
339.138(078) *** 658.8(078)
[AN 2620000]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2006.
   Közösségi vámkódex, 2006 / [szerkbiz. Balasi Bálint et al.]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2005]-. - 30 cm
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2592223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mellékletek. - [2006]. - 456 p.
Lezárva: 2006. máj. 19.
Kötött (hibás ISBN 963-7619-54-2)
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2619652] MARC

ANSEL
UTF-88563 /2006.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése : oktatási anyag : vállakozási szakterület / [szerzők Kapásiné Buza Mária et al.]. - [Budapest] : Hessyn Informatikai és Okt. Kft., 2006. - 120 p. ; 30 cm
ISBN 963-06-0184-2 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2620703]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2006.
Rechnitzer János (1952-)
   Regional characteristics of human resources in Hungary during the transition / by János Rechnitzer, Melinda Smahó. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2006. - 97 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 50.)
Bibliogr.: p. 94-97.
ISBN 963-9052-59-0 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - munkaerő - ezredforduló
331.101.262(439) *** 658.3(439) *** 332.1(439)
[AN 2620721]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8565 /2006.
   Esélyek Háza 2006 : országos esélyegyenlőségi hálózat / [szerk. Landau Edit, Szalai Ibolya] ; [... kiad. a Veled - Érted Egyesület]. - Budapest : Veled - Érted Egyes., 2006. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-229-702-4 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - ezredforduló
364.65(439)
[AN 2619634]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2006.
   Szeretlek?! : szakmai kiadvány a szülők számára a családon belüli erőszak megelőzéséhez és kezeléséhez / szerk. Döbör Ágota, Halustyik Éva, Petróczy Gábor ; [kiad. Orosháza Város Önkormányzata és a Bűnmegelőzési Egyeztető Fórum]. - Orosháza : Önkormányzat : Bűnmegelőzési Egyeztető Fórum, [2006]. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6(439) *** 343.62(439)
[AN 2619417]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2006.
   Szeretlek?! : szakmai kiadvány az észlelő és jelzőrendszer tagjai számára a családon belüli erőszak megelőzéséhez és kezeléséhez / szerk. Döbör Ágota, Halustyik Éva, Petróczy Gábor ; [kiad. Orosháza Város Önkormányzata és a Bűnmegelőzési Egyeztető Fórum]. - Orosháza : Önkormányzat : Bűnmegelőzési Egyeztető Fórum, [2006]. - 29 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6(439) *** 343.62(439)
[AN 2619406]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2006.
Vincze Mária
   Ajánlások a csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok számára / Vincze Mária ; [... az illusztrációkat Pap Klára kész.] ; [... kiad. Csecsemőket és Kisgyermekeket Befogadó Otthonok Országos Szövetsége]. - Budapest : CSOSZ, 2006. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0101-X fűzött
szociális gondozás - gyermekotthon - csecsemőgondozás - oktatási segédlet
364.442-053.2(072) *** 364.046.6(072) *** 613.95
[AN 2619275]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8569 /2006.
   40 éves a Pollack / [főszerk. Zippenfénig Zoltánné]. - [Kazincbarcika] : [Pollack M. Ált. Isk.], [2006]. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-844-6 fűzött
Pollack Mihály Általános Iskola (Kazincbarcika)
Kazincbarcika - általános iskola
373.3(439-2Kazincbarcika)
[AN 2620366]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2006.
Antalné Szabó Ágnes (1960-)
   Magyar nyelv és kommunikáció a 11-12. évfolyam számára : tanári kézikönyv / Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. - Átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 96 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-19-2488-2 fűzött
magyar nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 2623677]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2006.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 3. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné ; [graf. Tax Zsófia]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 253, [2] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-464-64-6)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.47(072)
[AN 2623880]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2006.
   Ballagás / [szerk. Mentler Krisztina] ; [... az ill. Vetlényi Zsolt munkája]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2006]. - 59 p. : ill. ; 15 cm
Velúr (hibás ISBN 963-440-758-7)
ballagás - magyar irodalom - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 2624797]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2006.
   E-competences for life employment and innovation : proceedings of the EDEN 2006 Annual Conference : Vienna, ... 14-17 June, 2006 / ed. by András Szűcs and Ingeborg Bø. - Budapest : EDEN Secretariat, [2006]. - XV, 765 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-06-0063-3 fűzött
távoktatás - e-learning - multimédia - konferenciakiadvány
37.018.43 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(436-2Wien)
[AN 2619272]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2006.
Kurucz Istvánné (1956-)
   Tantárgyi program az 1. osztályos matematika tantárgy tanításához / Kurucz Istvánné, Varga Lívia. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 96 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tantárgyi program : matematika : 1. osztály
ISBN 963-464-704-9 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2623918]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2006.
   Minőségfejlesztés az oktatásban : gyakorlati útmutató oktatási intézmények számára / szerk. Bálint Julianna ; szerzők Bálint Julianna [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2006. - Cserelapos mappa : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2006. máj. - Bibliogr.
ISBN 963-9313-65-3 fűzetlen
oktatási intézmény - minőségbiztosítás - útmutató
371 *** 65.018(036)
[AN 2619267]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2006.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János ill.]. - Budapest : Holnap, 2006. - 57 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-346-326-2 fűzött : 1700,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
376.36 *** 087.5
[AN 2623960]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2006.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó Hatodik daloskönyvem tanításához / Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 89 p. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv a Hatodik daloskönyvem tanításához
ISBN 963-464-938-6 fűzött
zeneművészet - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2620314]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2006.
Süle Ferenc (1941-)
   Kézikönyv az Első - Második daloskönyvemhez / Süle Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 44 p. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 963-464-702-2 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - tantárgy - zeneművészet - tanári segédkönyv - tanterv
372.878(072)
[AN 2623883]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2006.
Szász Lídia Sára
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat a Harmadik rajzkönyvemhez / Szász Lídia Sára. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 88 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-464-726-X fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - tantárgy - rajz - tanterv - tanári segédkönyv
372.874(072)
[AN 2623916]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2006.
   Tanári kézikönyv : matematika 6. évfolyam : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 239 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-464-574-7 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2623942]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2006.
   Tanári kézikönyv : matematika 6. évfolyam : II. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotószerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 227 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Fűzött (hibás ISBN 963-464-720-0)
matematika - tantárgy - felső tagozat - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2623943]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2006.
   Tanári kézikönyv : matematika 7. osztály : II. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 223 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-464-694-8 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2623945]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2006.
   A térségi kulturális együttműködés 20 éve Kazincbarcikán és környékén / [szerk. Dienes Mária] ; [közread. az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár]. - Kazincbarcika : Egressy B. Művel. Közp. és Kvt., [2006]. - 42 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Kazincbarcika - művelődésügy - 20. század - ezredforduló
374(439-2Kazincbarcika)
[AN 2620368]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2006.
Tóth Ferencné
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat Az én matematikám 2. osztályos matematikakönyvhöz / Tóth Ferencné, Flór Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 118, [10] p. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 963-464-892-4 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2623876]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2006.
   "Zenés" történet : 50 év. - Csongrád : Raszter, 2006. - 16 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-8013-42-7 fűzött
Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Csongrád)
Csongrád - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Csongrád)(058)
[AN 2619625]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8586 /2006.
1000 Fussballer (magyar)
   1000 focista : minden idők legjobb játékosai. - Pécs : Alexandra, 2006. - 336 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Szilágyi Gyula, Kántor Tamás
ISBN 963-369-561-9 kötött
labdarúgó - életrajzi lexikon
796.332(100):030
[AN 2620658]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2006.
A-Z of ribbon embroidery (magyar)
   A szalaghímzés ábécéje. - Pécs : Alexandra, 2005. - 132 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford.: Bank Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-403-5 fűzött
hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 2620478]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2006.
Bailey, John
John Bailey's complete guide to fishing (magyar)
   A horgászat nagykönyve : halak, felszerelések, módszerek / John Bailey ; Chris Tarrant előszavával. - Pécs : Alexandra, 2006. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Márkus András
ISBN 963-369-558-9 kötött
horgászat
799.1
[AN 2620608]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2006.
Braibanti, Fabio
Vele (magyar, angol)
   Vitorlázás = Sailing / [fotók] Fabio Braibanti ; [szöveg Valeria Serra]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 669 p. : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 963-369-571-6 kötött
vitorlázás - fényképalbum
797.14(084.12) *** 77.04(45)(092)Braibanti,_F.
[AN 2620374]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2006.
Dénes Tamás (1963-)
   VB kalauz 2006 : a XVIII. Labdarúgó Világbajnokság könyve / Dénes Tamás, Rochy Zoltán. - Dunakeszi : Poligráf, cop. 2006. - 375 p. ; 23 cm
ISBN 963-86345-3-7 fűzött : 2222,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - ezredforduló
796.332.093(100)"2006"
[AN 2619870]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2006.
Halls, Monty
Dive (magyar)
   Merülés : kalauz a világ 60 legjobb merülőhelyéhez / Monty Halls. - Pécs : Alexandra, 2006. - 318 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Badár Balázs
ISBN 963-369-604-6 fűzött
búvárkodás - tenger - útikönyv
797.215(26) *** 913(26)(036)
[AN 2620584]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2006.
Lebherz, Heike
Just fun - Reitkurs für Kinder (magyar)
   Lovasiskola gyerekeknek / Heike Lebherz ; [ford. Lelkes Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 132 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-286-201-5 kötött
lovaglás - gyermekkönyv
798.2(02.053.2)
[AN 2620463]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2006.
Paillot, Jim
Create your own slimy gooey gunk (magyar)
   Otthon készíthető nyálkás, ragacsos borzalmak / ill. Jim Paillot. - Pécs : Alexandra, 2005. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Merényi Adrienn. - Dobozban, műanyag kiegészítőkkel, notesszel és tollal
ISBN 963-369-470-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2620602]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2006.
Preuss, Holger
The economics of staging the Olympics (magyar)
   Az olimpiai játékok gazdasági háttere : az 1972-2008. évi játékok összehasonlítása / Holger Preuss. - Budapest : Sanoma, [2006]. - XIII, 359 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 327-352.
ISBN 963-86877-7-0 kötött : 4500,- Ft
olimpia - gazdaság - 20. század - ezredforduló
796.032 *** 338.4
[AN 2619670]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2006.
Sigloch, Benno
ABC des Angelns (magyar)
   A horgászok ABC-je : kézikönyv kezdőknek és haladóknak / Benno Sigloch. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kántor Tamás
ISBN 963-369-717-4 kötött
horgászat
799.1
[AN 2620615]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2006.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : állatfigurák / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 44, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9690-18-X fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2623870]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2006.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : ékszerek / Szeghalmy Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : Lazi, [2005]-. - ill. ; 24 cm
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2564642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2006. - 46, [3] p.
ISBN 963-9690-26-0 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 2623871] MARC

ANSEL
UTF-88598 /2006.
   Tesztek egészséges testnek, 2006 / [szerk. Kislászló Csaba] ; [kiad. az Ózdi Életmód Klub, B-A-Z Megyei Szabadidősport Szövetség, Tiszaújváros Térsége Területfejlesztési Társulás]. - Ózd : Ózdi Életmód Klub ; Miskolc : BAZ M. Szabadidősport Szövets. ; Tiszaújváros : Tiszaújváros Térsége Területfejleszt. Társulás, [2006]. - [2], 99 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99.
Fűzött (hibás ISBN 963-216-154-8)
sportteljesítmény - teszt
796.015.865
[AN 2620363]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8599 /2006.
   A 45 éves Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület Ex libris kisgrafika című jubileumi kiállítása / [szerk. Ürmös Péter] ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - [14] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - grafika - ex libris - ezredforduló - kiállítási katalógus
769.3 *** 76(439)"200" *** 097 *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 2619330]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2006.
Andrássy Kurta János (1911-)
   Egy marék siker / Andrássy Kurta János. - Budapest : Szerző, 2006. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0069-2 fűzött
Andrássy Kurta János (1911-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - memoár
73(439)(092)Andrássy_Kurta_J.(0:82-94)
[AN 2623962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 318 p.
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - memoár
73(439)(092)Andrássy_Kurta_J.(0:82-94)
[AN 2623966] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 217, [2] p.
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - memoár
73(439)(092)Andrássy_Kurta_J.(0:82-94)
[AN 2623968] MARC

ANSEL
UTF-88601 /2006.
   Apró falvak segítői : a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falugondnoki hálózat, 1990-2005 / [szerk. Nagy Andrea és Horzsáné Sándor Zsuzsa] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete. - [Miskolc] : BAZ M. Tanya- és Falugondnokok Egyesülete, [2006]. - 99 p., [11] t. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-229-554-4 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - településtervezés - falugondnok - ezredforduló
711.437(439.134)
[AN 2619562]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2006.
Bárdosi József
   Tulajdonságok nélküli művészet / Bárdosi József. - Budapest : Orpheusz, 2005. - 363 p., [46] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9377-67-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - művészetesztétika - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
7.01 *** 73/76(439)"19/200"
[AN 2620302]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2006.
Buza Péter (1942-)
   Fürdőző Budapest : kétezer éve nyakig a vízben... sőt! / Buza Péter. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 160 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Mesél a város, ISSN 1788-1617)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-346-719-5 kötött : 4900,- Ft
Budapest - fürdő - helyismeret
725.73(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2619991]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2006.
Csupor István (1952-)
   Fazekaskönyv / Csupor István, Csuporné Angyal Zsuzsa ; [a rajzokat Csupor István kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2006], cop. 1998. - 187 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 963-286-259-7 kötött
fazekasság - magyar néprajz
738.02 *** 738.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 2620315]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2006.
   Ezüstgerely 2006 / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Szabó Lajos]. - [Budapest] : [M. Testnevelési és Sportmúz.], [2006]. - [45] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást 2006. május 6 - június 18. között a Magyar Testnevelési és Sportmúzeumban tartották
ISBN 963-212-726-9 fűzött
képzőművészet - sport - pályázat - sajtófotó - kiállítási katalógus
73/76.044 *** 77.044 *** 06.063 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2619351]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2006.
   A fény : OKIT országos kiállítása : 2005. augusztus 6-21., Újpest, Polgár Centrum / [rend. Pilaszanovits[!Pilaszanovich] Irén]. - [Érd] : OKIT, 2005. - 45 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 963-219-838-7 fűzött
Magyarország - Érd - képzőművészet - ezredforduló - egyesület - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.2(439-2Érd) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2620275]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2006.
Geddes, Anne
Fairy wings & wishes (magyar)
   Tündérszárnyakon / Anne Geddes képeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - [40] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Barrie, James Matthew et al. verseivel. - Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-597-X kötött
Ausztrália - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - világirodalom - vers - fényképalbum
77.04(94)(092)Geddes,_A. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12) *** 82-14=945.11
[AN 2620383]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2006.
Geddes, Anne
Flowers petals & posies (magyar)
   A szeretet virágai / Anne Geddes képeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - [40] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Csonka Ágnes. - Lai, Agatha et al. verseivel
ISBN 963-369-596-1 kötött
Ausztrália - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - világirodalom - vers - fényképalbum
77.04(94)(092)Geddes,_A. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12) *** 82-14=945.11
[AN 2620384]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2006.
Geddes, Anne
Forever friends (magyar)
   Barátok mindörökre / Anne Geddes képeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - [40] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Neal, Anne et al. verseivel. - Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-598-8 kötött
Ausztrália - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - világirodalom - fényképalbum - vers
77.04(94)(092)Geddes,_A. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12) *** 82-14=945.11
[AN 2620385]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2006.
Geddes, Anne
My little angel (magyar)
   Én kicsi angyalom / Anne Geddes képeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - [40] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
McKenzie, Catherine et al. verseivel. - Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-589-9 kötött
Ausztrália - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - világirodalom - vers - fényképalbum
77.04(94)(092)Geddes,_A. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12) *** 82-14=945.11
[AN 2620382]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2006.
   Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep, 1996-2006 / [szerk. Pardi Sándor és Tamus István] ; [kiad. Derecske Város Önkormányzata]. - Derecske : Önkormányzat, 2006. - 48 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-06-0210-5 fűzött
Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep (Derecske)
Hajdú-Bihar (megye) - grafika - művésztelep - ezredforduló
76(439.165)"200"(092) *** 061.28(439-2Derecske)
[AN 2619343]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2006.
Hands, Geoffrey
The handbook of digital photography (magyar)
   A digitális fotózás kézikönyve / [Geoffrey Hands]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Bogácsi Balázs
ISBN 963-369-566-X fűzött
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2620480]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2006.
   IV. "Csak tiszta forrásból..." fotókiállítás : 2006. március 15 - április 14., Békéscsaba / rend. a Lencsési Közösségi Ház és a Békéscsabai Márvány Fotóműhely. - [Békéscsaba] : [Lencsési Közösségi Ház], [2006]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2619336]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2006.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Intézménymimika / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : ÚMK, 2006-. - 21x29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 701536
Magyarország - közintézmény - vizuális kultúra - album
72.017 *** 72.017(439)(084.12)
[AN 2620706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 302 p. : ill.
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 963-9609-40-4 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - közintézmény - vizuális kultúra - album
72.017 *** 72.017(439)(084.12)
[AN 2620707] MARC

ANSEL
UTF-88615 /2006.
   A kultúra átváltozásai : kép, zene, szöveg / szerk. Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 398 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-668-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - művészettörténet - irodalomtörténet - művészetesztétika - 19. század - 20. század
7.01 *** 7(439)"18/19" *** 894.511(091)"18/19"
[AN 2619572]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2006.
Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig, 1904-1914 (angol) (röv. kiad.)
   Hungarian Fauves from Paris to Nagybánya, 1904-1914 : exhibition in the Hungarian National Gallery, 21 March - 30 July, 2006 / [curators Krisztina Passuth, György Szücs, Gergely Barki] ; [catalogue ed. Krisztina Passuth, György Szücs] ; [... transl. Ervin Dunay, Zsuzsa Gábor]. - Budapest : MNG, 2006. - 246 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2006/1.)
Bibliogr.: p. 240-242.
Fűzött
Magyarország - festészet - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2620709]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2006.
Máté Gabriella
   Képek és történetek / Máté Gabriella, Gy. Dobos Mariann. - [Budapest] : Garbo, [2006]. - 163 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 963-86797-9-4 fűzött
Magyarország - művész - ezredforduló - életútinterjú
7(439)(092)(047.53)
[AN 2619756]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2006.
   Mikulás tárlat : dunaújvárosi képző- és iparművészek árusítással egybekötött kiállítása, 2005 : [2005. december 9-30., Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros] / [szervező Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyesülete] ; [a katalógust szerk. ... Várnai Gyula]. - [Dunaújváros] : Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyes., [2006]. - 65 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-229-804-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2619345]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2006.
   Művészet határtalanul : ... 2005. november 18. III. "Művészet határtalanul" konferencia, Orosháza, 2006. január 20. IV. "Művészet határtalanul" konferencia, Arad / [szerk. Olasz Sándor, Serban Dumitru, Kocsis Rudolf] ; [közread. a] Kulturális Kapcsolatok Egyesülete. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., cop. 2006. - 59 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Artă fără hotare = Art across borders. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 33.
ISBN 963-87048-2-9 fűzött
Orosháza - Arad - építészet - fotóművészet - képzőművészet - művészetesztétika - településtervezés - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
77.04(439-2Orosháza) *** 7.01 *** 72(498.4-2Arad) *** 73/76 *** 061.3(498-2Arad) *** 72(439.21-2Arad) *** 711.4(498.4-2Arad) *** 061.3(439-2Orosháza) *** 711.4(439.21-2Arad)
[AN 2620477]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2006.
   Művészet határtalanul : ... Orosházán, a Városi Képtárban 2005. november 18-án és Aradon, a Delta Galériában 2006. január 20-án kiállító képzőművészek bemutatkozó albuma / [szerk. Olasz Sándor, Serban Dumitru, Kocsis Rudolf] ; [kiad. a] Kulturális Kapcsolatok Egyesülete. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., cop. 2006. - 59 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Artă fără hotare = Art across borders
ISBN 963-87048-0-2 fűzött
Békés (megye) - Arad (megye) - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(498.4) *** 73/76(439.175) *** 061.4(439-2Orosháza) *** 061.4(498-2Arad)
[AN 2620472]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2006.
Nagy László (1942-)
Emlékhelyek az Üllői úti bázison (új kiadása)
   Emlékművek és emlékhelyek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Üllői úti bázisán / [szerző, ... Nagy László, Vörös Béla] ; [fotókat kész. Nagy Lajos] ; [kiad. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar]. - [Budapest] : ZMNE BJKMK, 2005. - 98 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
Fűzött
Budapest - emlékmű - katonai akadémia
725.945(439-2Bp.) *** 355.232(439-2Bp.)
[AN 2619476]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2006.
Nagy Róbert (1936-)
   Vendégségben Borsos Miklósnál húsz éven át / Nagy Róbert. - [Balassagyarmat] : Nagy R., [2006]. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-326-6 fűzött
Borsos Miklós (1906-1990)
Magyarország - grafikus - 20. század - életrajz
76(439)(092)Borsos_M.
[AN 2620369]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2006.
   Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület = Open Structures Art Society, OSAS / [szerk. ... Maurer Dóra, Prosek Zoltán] ; [szöveg ... Forgács Éva et al.]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2006. - 49 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-06-0156-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - egyesület - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 061.2(439)OSAS
[AN 2620267]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2006.
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Művek (vál.)
   Rembrandt 400 : rézkarcok és rajzok : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006. június 29 - szeptember 25. : etchings and drawings : [Museum of Fine Arts, Budapest, 29 June - 25 September 2006] / a kiállítást rend. és a katalógust írta Gerszi Teréz ; [közrem. ... Gila Zsuzsanna] ; [szerk. ... Körber Ágnes]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2006]. - 108, [4] p. : ill. részben színes ; 28 cm
Műjegyz.: p. 100-108. - Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-7063-30-7 fűzött
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - grafikus - 17. század - életrajz - kiállítási katalógus
741(492)(092)Rembrandt,_H._v._R. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2620203]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2006.
Rózsa Gyula (1941-)
   Kokas Ignác / írta és összeáll. Rózsa Gyula ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Galéria. - Budapest : Kossuth : MNG, cop. 2006. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-09-4892-3 kötött : 2900,- Ft
Kokas Ignác (1926-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Kokas_I.
[AN 2620038]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2006.
Szilágyi Rita
   Irodalmi séta a Fiumei úti sírkertben / [szöveg Szilágyi Rita] ; [fotók Tamási Gábor]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Séták a Fiumei úti sírkertben ; 3.)
ISBN 963-7082-12-3 fűzött
Magyarország - Budapest - síremlék - író - 19. század - 20. század - útmutató
726.82(439-2Bp.)(036) *** 894.511(092)"18/19"
[AN 2620124]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2006.
Szilágyi Rita
   Képzőművészeti séta a Fiumei úti sírkertben / [szöveg Szilágyi Rita] ; [fotók Tamási Gábor]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2006]. - 27 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Séták a Fiumei úti sírkertben ; 5.)
ISBN 963-7082-14-X fűzött
Magyarország - Budapest - síremlék - képzőművészet - útmutató
726.82(439-2Bp.)(036) *** 73/76(439)(092)
[AN 2620128]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2006.
Szilágyi Rita
   Műemléki és szoborséta a Fiumei úti sírkertben / [szöveg Szilágyi Rita] ; [fotók Tamási Gábor]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2006]. - 27 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Séták a Fiumei úti sírkertben ; 6.)
ISBN 963-7082-15-8 fűzött
Budapest - Magyarország - síremlék - temető - szobrászat - híres ember - útmutató
726.82(439-2Bp.)(036) *** 718(439-2Bp.)(036) *** 73(439) *** 929(439)
[AN 2620129]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2006.
Szilágyi Rita
   Történelmi séta a Fiumei úti sírkertben / [szöveg Szilágyi Rita] ; [fotók Tamási Gábor]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Séták a Fiumei úti sírkertben ; 1.)
ISBN 963-7082-10-7 fűzött
Budapest - síremlék - magyar történelem - politikus - híres ember - útmutató
726.82(439-2Bp.)(036) *** 943.9"17/200"(092)
[AN 2620122]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2006.
Szilágyi Rita
   Tudománytörténeti séta a Fiumei úti sírkertben / [szöveg Szilágyi Rita] ; [fotók Tamási Gábor]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2006]. - 26 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Séták a Fiumei úti sírkertben ; 4.)
ISBN 963-7082-13-1 fűzött
Magyarország - Budapest - síremlék - tudós - útmutató
726.82(439-2Bp.)(036) *** 001(439)(092)
[AN 2620126]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2006.
Szilágyi Rita
   Zene- és színházművészeti séta a Fiumei úti sírkertben / [szöveg Szilágyi Rita] ; [fotók Tamási Gábor]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2006]. - 25 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Séták a Fiumei úti sírkertben ; 2.)
ISBN 963-7082-11-5 fűzött
Magyarország - Budapest - síremlék - színházművészet - zeneművészet - híres ember - útmutató
726.82(439-2Bp.)(036) *** 792(439)(092) *** 78.071(439)(092)"18/19"
[AN 2620123]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2006.
Szilárd Klára (1921-)
   Utak a térben : Szilárd Klára üvegtervező festő- és szobrászművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2006. június 9 - július 16. = Ways in space : exhibition of Claire Szilard in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum, 09th June - 16th July 2006 = Chemins dans l'espace : exposition de Claire Szilard peintre, sculpteuse à la Galérie de Skanzen Musée etnographique en plein air, du 9 juin au 16 juillet 2006 / a kiállítást rend. Szepes Hédi ; ... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2006]. - 23 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-7376-45-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szilárd_K. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2620287]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8633 /2006.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Opera-b-c : operák, operisták, operaházak / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-26-5 fűzött : 1500,- Ft
opera - operaénekes
782.1(100) *** 784.071.2(100)(092)
[AN 2619621]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2006.
Böttger, Dirk
Wolfgang Amadeus Mozart (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart / Dirk Böttger ; [ford. Haynal Katalin]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2006. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - (Portré, ISSN 1788-1595)
Bibliogr.: p. 182-185.
ISBN 963-227-018-5 fűzött : 1990,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 2619981]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2006.
Gerő András (1952-)
   A Csárdáskirálynő : egy monarchikum története / Gerő András, Hargitai Dorottya, Gajdó Tamás ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet. - [Budapest] : Habsburg Tört. Int. : Pannonica, cop. 2006. - 171, [4] p., [48] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Jenbach Béla és Stein, Leo szövegkönyvével Gábor Andor, ill. Békeffi István és Kellér Dezső fordításában. - Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 963-7319-23-9 kötött : 3490,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953). Die Csárdásfürstin
Magyarország - zeneszerző - 20. század - operett - színháztörténet - magyar irodalom - osztrák irodalom - előadás - szövegkönyv
78.071.1(439)(092)Kálmán_I. *** 792.56(439)(091) *** 894.511-293.22 *** 782.8 *** 830-293.22(436)=945.11
[AN 2620168]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2006.
Kardos Pál (1927-1978)
   Intonation and vocal training in choir : three studies / Pál Kardos ; [... ed. Ittzés Mihály] ; [... transl. by Kontra Zsuzsanna] ; [publ. by the] Kodály Institute. - Kecskemét : Kodály Inst., 2005. - 107 p. ; 24 cm
ISBN 963-7295-30-5 fűzött
énekkar - hanglejtés
784.96 *** 784.087.68
[AN 2620249]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2006.
Volkov, Solomon Moiseevič
Shostakovich and Stalin (magyar)
   Sosztakovics és Sztálin / Szolomon Volkov ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 309 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-80-X kötött : 3700,- Ft
Šostakovič, Dmitrij Dmitrievič (1906-1975)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - zeneszerző - politikus - sztálinizmus - 20. század
78.071.1(47)(092)Šostakovič,_D._D. *** 947(092)Stalin,_I._V.
[AN 2619286]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8638 /2006.
Darvay Nagy Adrienne (1958-)
   A kor foglalatjai : Hamlet az ezredfordulón / Darvay Nagy Adrienne. - Budapest : Holnap, [2006]. - 242 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-346-718-7 fűzött : 2500,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, prince of Denmark
Anglia - színháztörténet - író - 16. század - 17. század
792(100)(091) *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2619941]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2006.
Gelencsér Gábor (1961-)
   Káoszkeringő : Gothár Péter filmjei / Gelencsér Gábor. - [Budapest] : Novella, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Filmesek kiskönyvtára, ISSN 1786-4860)
Bibliogr.: p. 195-207. - Filmogr.: p. 183-194.
ISBN 963-9442-31-3 fűzött : 1490,- Ft
Gothár Péter (1947-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század - filmográfia
791.43.071.1(439)(092)Gothár_P.
[AN 2619779]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2006.
   Látvány-színház : performativitás, műfaj, test / szerk. Mestyán Ádám és Horváth Eszter. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 228 p. : ill. ; 22 cm. - (Dayka könyvek, ISSN 1589-1925 ; 5.)
ISBN 963-9683-20-5 fűzött : 2200,- Ft
művészetesztétika - színházművészet
792.01
[AN 2620531]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2006.
Renoir, Jean (1894-1979)
   Életem és filmjeim / Jean Renoir ; [ford. Morvay Zsuzsa és Simon Vanda] ; [összeáll., a leveleket vál., szerk. Zalán Vince]. - Budapest : Osiris, 2006. - 395 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film, ISSN 1219-1124)
A vál. és a ford. a "Ma vie et mes films" etc. kiadványok alapján kész. - Filmogr.: p. 379-382. - Bibliogr.: p. 369-378.
ISBN 963-389-861-7 fűzött : 2480,- Ft
Renoir, Jean (1894-1979)
Franciaország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(44)(092)Renoir,_J.
[AN 2619622]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8642 /2006.
   Cultivateur de son jardin : hommage à Imre Vörös, ancien directeur du Département d'études françaises de l'Université de Budapest, à l'occasion de son 70e anniversaire / [... réunis par Istvan Cseppentő] ; [par Anikó Ádám et al.] ; [publ. par] Université Eötvös Loránd Département d'études françaises, Université Eötvös Loránd Centre Interuniversitaire d'études françaises. - Budapest : Univ. Eötvös L. Dép. d'études françaises : Univ. Eötvös L. Centre Interuniv. d'études françaises, 2006. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Vörös Imre műveinek bibliográfiája: p. [7-12.]
ISBN 963-463-857-0 fűzött
francia nyelv - francia irodalom története - személyi bibliográfia
804.0 *** 840(091) *** 012Vörös_I.
[AN 2619992]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2006.
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgázatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia (8.) (2006)
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által ... 2006. május 4-5. között megrendezett VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia programfüzete = VIII. International Conference of Language Examination, Applied and Medicinal Linguistics : Dunaújváros, 4-5 May 2006 : conference programme. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., [2006]. - 32 p. ; 26 cm
Fűzött
nyelvészet - nyelvvizsga - konferenciakiadvány
80 *** 371.27 *** 802/809 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2620284]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2006.
Fischer-Mitziviris, Anni
   So geht's zum ZD : Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch : Testbuch / Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou. - Budapest : Klett, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9572-35-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 2620711]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2006.
Galambos Imre
   Orthography of early Chinese writing: evidence from newly excavated manuscripts / Imre Galambos. - Budapest : Dep. of East Asian Studies Eötvös L. Univ., 2006. - VIII, 183 p. : ill. ; 23 cm. - (Budapest monographs in East Asian Studies, ISSN 1787-7482 ; 1.)
Bibliogr.: p. 177-183.
ISBN 963-463-811-2 fűzött
kínai nyelv - helyesírás - írásrendszer
809.51-021-1 *** 003.324
[AN 2620052]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2006.
Pollmann Teréz
   Navigando s'impara : viaggio, virtuale, sui, siti, italiani / Pollmann Teréz, Székely Gábor Balázs. - Budapest : Polibella, 2006. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-229-708-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2619380]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2006.
Portobello Road 2 : teacher's manual (magyar)
   Portobello Road 2 : nyelvtanári útmutató / [fel. szerk. Christoph Edelhoff] ; [ill. Steffen Gumpert] ; [ford. és ... szerk. Ballér Piroska]. - Budapest : Dinasztia, 2006. - 159 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-657-399-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 2619550]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2006.
Princz Oszkár (1947-2004)
   Eszperantó nyelvkönyv : magántanulók és tanfolyamok számára / Princz Oszkár ; [... szerk. és kieg. Heé Veronika]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Peranto, cop. 2006. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7397-12-4 fűzött
eszperantó - nyelvkönyv
800.892(078)=945.11
[AN 2623861]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2006.
   Spanyol nyelvkönyv. - 5. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2623683]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006, cop. 1999. - 263 p. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Orenga, Ana
ISBN 963-19-5105-7 fűzött
spanyol nyelv - tantárgy - középiskolai tankönyv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2623684] MARC

ANSEL
UTF-88650 /2006.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2006, cop. 1997. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 963-05-7414-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2623686]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2006.
Zimányi Katalin (1957-)
   Szórend / Zimányi Katalin. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 95 p. ; 24 cm. - (Tesztet öltött feladatok)
ISBN 963-346-656-3 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2620457]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8652 /2006.
Emond, Paul
Une forme du bonheur (magyar)
   A boldogság egy formája / Paul Emond ; [ford. Károly Judit]. - Budapest : Bábel Kvk., 2006. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-155.
ISBN 963-87144-0-9 fűzött : 1850,- Ft
Emond, Paul
Belgium - író - 20. század - 21. század
840(493)(092)Emond,_P.
[AN 2619662]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2006.
Kenner, Hugh
Flaubert, Joyce and Beckett: the stoic comedians (magyar)
   Flaubert, Joyce és Beckett: a sztoikus komédiások / Hugh Kenner ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Pomáz : Kráter, 2006. - 163 p. : ill. ; 19 cm
Ill. Davenport, Guy
ISBN 963-7329-76-5 fűzött : 1400,- Ft
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Joyce, James (1882-1941)
Beckett, Samuel (1906-1989)
Franciaország - Írország - író - 20. század - 19. század
840(092)Flaubert,_G. *** 840(092)Beckett,_S. *** 820(417)(092)Beckett,_S. *** 820(092)Joyce,_J.
[AN 2619557]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2006.
Nagy István
   A szabadító költő : Marina Cvetajeva Puskin-olvasata / Nagy István. - Budapest : Argumentum : ELTE Orosz Irod. és Irodkut. Doktori Program, 2006. - 194 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-446-371-1 fűzött : 2100,- Ft
Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941)
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Oroszország - író - orosz irodalom története - 19. század - műelemzés
882(092)Puškin,_A._S. *** 882(091) *** 882(092)Cvetajeva_M._I. *** 82.01
[AN 2620208]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2006.
Vadon Lehel (1942-)
   Mark Twain: a Hungarian bibliography / Lehel Vadon ; [publ. by the] Department of American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : Dep. of American Studies Eszterházy K. College, 2006. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9417-25-4 fűzött
Twain, Mark (1835-1910)
Egyesült Államok - író - 19. század - századforduló - személyi bibliográfia
820(73)(092)Twain,_M.:016 *** 012Twain,_M.
[AN 2620646]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8656 /2006.
Ács Pál (1954-)
   "Elváltozott idők" : irányváltások a régi magyar irodalomban / Ács Pál. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Tanulmányok, ISSN 1216-6316 ; 6.)
Bibliogr.: p. 165-189.
ISBN 963-506-669-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 16. század - 17. század
894.511(091)"15/16"
[AN 2619822]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2006.
Baka István (1948-1995)
   Publicisztikák, beszélgetések / [Baka István] ; [a szöveget gond. és az utószót írta Bombitz Attila]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 352 p. ; 20 cm. - (Baka István művei). (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-51-7 kötött : 2850,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - orosz irodalom története - író - 20. század - interjú - publicisztika
894.511(091)"19"(0:82-92) *** 894.511(092)Baka_I.(047.53) *** 882(091)"19"(0:82-92)
[AN 2619781]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2006.
Balázs Tibor (1958-)
   A romániai magyar létköltészet története, 1919-1989 / Balázs Tibor. - Budapest : Accordia, 2006. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-329.
ISBN 963-8341-35-1 fűzött : 2790,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - 20. század - líra - műelemzés
894.511(498)(091)-14"19"
[AN 2619649]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2006.
Bedecs László (1974-)
   Beszélni nehéz : tanulmányok Tandori Dezső költészetéről / Bedecs László. - Budapest : Kijárat, 2006. - 212 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Tandori Dezső műveinek bibliográfiája: p. 207-212.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9529-38-9)
Tandori Dezső (1938-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Tandori_D.
[AN 2619769]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2006.
Bodor Béla (1954-)
   Alakok / Bodor Béla. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 338 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86735-8-3 fűzött : 980,- Ft
költészet - magyar irodalom története - ezredforduló
894.511(091)-14"200"
[AN 2619288]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2006.
Bölöni György (1882-1959)
   Párizstól Pocsolyavárosig : Bölöni György és Itóka levélnaplója, 1906-1912 / [vál., a jegyzeteket és az előszót írta Nagy Csaba] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2005. - 124 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9401-25-0 fűzött
Bölöni György (1882-1959)
Bölöni Györgyné (1873-1951)
Magyarország - író - híres ember - nő - 20. század - levelezés - életrajz
894.511(092)Bölöni_Gy.(044) *** 929(439)Bölöni_Gy.-né(044)
[AN 2620371]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2006.
Horváth Béla, N. (1953-)
   Egyéniség és valóság : tanulmányok József Attiláról / N. Horváth Béla. - Budapest : Nap K., 2006. - 247 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 240-245.
ISBN 963-9402-82-6 kötött : 2520,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2620032]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2006.
Jankovits László (1964-)
   Hazugok, fecsegők, álmodozók : tanulmányok a régi magyar költészetről / Jankovits László. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 128 p. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Tanulmányok, ISSN 1216-6316 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-667-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - költészet - középkor
894.511(091)-14"11/15"
[AN 2619892]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2006.
   Jobbladák : Lázár Ervin hetvenedik születésnapjára, szívbéli cimboráktól / [... szerk. Gyutai Zsuzsanna ...]. - [Budapest] : Novella, 2006. - 47, [17] p., [4] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9442-61-5 fűzött : 1000,- Ft
Lázár Ervin (1936-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Lázár_E.
[AN 2619554]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2006.
Kissné Kovács Adrienne
   Mi marad? : irodalmi és néprajzi tanulmányok, esszék / Kissné Kovács Adrienne. - Budapest : M. Irodtört. Társ., 2006. - 243 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ("Csak tiszta forrásból". A Magyar Irodalomtörténeti Társaság "Tanulmányok"-sorozata, ISSN 1786-108X ; 2.)
ISBN 963-85187-9-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom története - magyar néprajz
894.511(091) *** 39(=945.11)
[AN 2620206]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2006.
Körmendi Lajos (1946-2005)
   Körmendi és Sarusi szabad csapat : K. Lajos S. Mihályról, S. Mihály K. Lajosról. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2006. - 80, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 963-9145-43-2 fűzött
Körmendi Lajos (1946-2005)
Sarusi Mihály (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Körmendi_L. *** 894.511(092)Sarusi_M.
[AN 2620184]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2006.
   Modern - magyar - irodalom - történet : tanulmányok / [szerk. Kolozsi Orsolya, Urbanik Tímea]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 241 p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-50-9 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2619784]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2006.
Molnár Gábor Tamás (1975-)
   "barátilag megfelezni a dolgot" : irodalmi tanulmányok, értelmezések / Molnár Gábor Tamás. - Budapest : Anonymus, 2006. - 216, [2] p. ; 21 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7280-03-0 fűzött
világirodalom története - magyar irodalom története - hermeneutika - 20. század
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 82.07
[AN 2620544]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2006.
Nádas Péter (1942-)
   Nincs mennyezet, nincs födém : beszélgetés Nádas Péterrel / Mihancsik Zsófia. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 384 p. ; 22 cm
ISBN 963-676-402-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Nádas_P.(047.53)
[AN 2620101]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2006.
Németh István Péter (1960-)
   "Kalitkám is madár" : Czigány György költészete / Németh István Péter. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 184 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
Czigány György műveinek bibliográfiája: p. 181-182.
ISBN 963-7504-25-7 fűzött : 1800,- Ft
Czigány György (1931-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Czigány_Gy.
[AN 2619511]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2006.
   Reminiszcencia : a hetvenéves Papp Tibor köszöntése / szerk. L. Simon László. - Budapest : M. Műhely, 2006. - 147 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7596-55-0 fűzött : 1800,- Ft
Papp Tibor (1936-)
Magyarország - író - ezredforduló - képzőművészet - fotóművészet - magyar irodalom - antológia
894.511(092)Papp_T. *** 73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 894.511-822
[AN 2620524]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2006.
Sümegi István
   A boldogság íze : Ottlik Géza történetei / Sümegi István. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 311 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-401-8 kötött : 2300,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01-3
[AN 2620103]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2006.
   Zeng a magosság : in memoriam Tamási Áron / [vál., szerk., összeáll. Tamás Menyhért]. - Utánny. - [Budapest] : Nap, 2006. - 361 p., [12] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-8116-23-4 kötött : 2400,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 894.511-822
[AN 2620424]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8674 /2006.
Agnello Hornby, Simonetta
La zia marchesa (magyar)
   A márkiné / Simonetta Agnello Hornby ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 963-208-999-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2620108]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2006.
Aiolli, Valerio
Io e mio fratello (magyar)
   Én és a bátyám / Valerio Aiolli ; [ford. Szokács Kinga]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2006. - 179 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 46.)
ISBN 963-9683-15-9 fűzött : 1950,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2620476]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2006.
Alcott, Louisa May
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-88-0 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2623712]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2006.
Alcott, Louisa May
An old-fashioned girl (magyar)
   Régimódi lány / Louisa May Alcott ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 310 p. ; 20 cm
Megj. "Régimódi kisasszony" címmel is
ISBN 963-9602-59-0 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2623721]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2006.
Atkins, Dawn
Wedding for one (magyar)
   Időtlen időkig / Dawn Atkins ; [... ford. Mészáros Éva]. Hibás program / Lori Wilde ; [... ford. Kis Z. Margit]. Jóból is megárt a sok / Jennifer McKinlay ; [... ford. Török Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 6.)
Egys. cím: Wedding for one. Eager, eligible and Alaskan. Thick as thieves
ISBN 963-537-528-X fűzött : 869,- Ft : 178 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2619775]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
Lady Susan (magyar)
   Lady Susan / Jane Austen ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-60-4 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - levélregény
820-6=945.11
[AN 2623815]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 963-9651-27-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2623867]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2006.
Beagle, Peter S.
   A karakoszki varázsló / Peter S. Beagle ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, 2006. - 264, [3] p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Szirit Biar utolsó éneke ; A karakoszki varázsló ; A zsiril csepűrágóinak tragikus története ; Lal és Szoukian ; Csousi-vai meséje ; Óriáscsontok. - Egys. cím: The last song of Sirit Byar ; The Magician of Karakosk ; The tragical historie of Jiril's play ; Lal and Soukyan ; Chousi-Wai's story ; Giant bones
ISBN 963-7041-88-5 fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 2619894]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2006.
Bradford, Barbara Taylor
Emma's secret (magyar)
   Emma titka / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2006. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-8171-9 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623735]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2006.
Braun, Jackie
The game show bride (magyar)
   Cseréljünk életet! / Jackie Braun ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 186.)
ISBN 963-537-533-6 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2620389]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2006.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2004-. - ill. ; 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2528065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A világ legdilisebb vicce. - 2006. - 164 p.
ISBN 963-628-467-9 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2619768] MARC

ANSEL
UTF-88685 /2006.
Brezina, Thomas
Schwesterherz, du spinnst! (magyar)
   Kiakasztasz, tesó! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-468-7 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2620716]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2006.
Brontë, Anne (1820-1849)
Agnes Grey (magyar)
   Agnes Grey / Anne Brontë ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-40-8 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2623722]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2006.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
The professor (magyar)
   A különös tanítvány : regény / Charlotte Brontë ; [ford. Bányai Geyza ..., Gellért György ...] ; [a verseket ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-47-7 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2623714]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2006.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : Európa, 2006. - 510 p. ; 20 cm
A jegyzeteket Enyedy György írta
ISBN 963-07-8181-6 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2624816]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2006.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : Európa, 2006. - 510 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A jegyzeteket Enyedy György írta
ISBN 963-07-8195-6 fűzött : 980,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2623752]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2006.
Byrne, Julia
The Viking's captive (magyar)
   A hódító / Julia Byrne ; [... ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 368 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-534-4 fűzött : 1095,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2620717]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2006.
Cabot, Meg
The mediator (magyar)
   A mediátor / Jenny Carroll. - Budapest : Ciceró, 2003-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1060291]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Veszélyes háromszög / [ford. Szabó Mária]. - 2006. - 184 p.
ISBN 963-539-529-9 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2620195] MARC

ANSEL
UTF-88692 /2006.
Calmel, Mireille
Le bal des louves (magyar)
   A farkasok bálja / Mireille Calmel. - Budapest : Mérték, 2005-. - 22 cm
ISBN 963-7304-52-5
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2592000]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Isabeau bosszúja / [ford. Takács Márta]. - 2006. - 414 p.
ISBN 963-7304-54-1 kötött
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2619963] MARC

ANSEL
UTF-88693 /2006.
Christie, Agatha
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [ford. Szabó Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1987. - 363 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8103-4 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2623687]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2006.
Christie, Agatha
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2006. - 266 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8077-1 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2623690]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2006.
Christie, Agatha
They do it with mirrors (magyar)
   Nem csalás, nem ámítás / Agatha Christie ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006. - 248 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Szemfényvesztés" és "Tükrökkel csinálják" címmel is
ISBN 963-07-8017-8 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2619310]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2006.
Christie, Agatha
Three blind mice (magyar)
   Három vak egér / Agatha Christie ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Európa, 2006. - 129 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8121-2 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2623695]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2006.
Cortázar, Julio (1914-1984)
   Itt és most / Julio Cortázar ; [ford. Imrei Andrea et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 111 p. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 963-7343-71-7 fűzött : 1700,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 2620432]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2006.
Cunningham, Michael
The hours (magyar)
   Az órák / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-06-8 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2624738]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2006.
Dan, Vasile
   A szív valahol fenn dobog = Inima sună undeva sus / Vasile Dan ; [... műford. Gaál Áron]. - Budapest : Ámon, 2006. - 107 p. ; 21 cm. - (Metamorphosis könyvek, ISSN 1788-148X)
ISBN 963-86761-2-4 fűzött
román irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
859.0-14.02=945.11
[AN 2619401]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2006.
Dragonlance heroes (magyar)
   Hősök sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Megj. "Dragonlance hősök" címmel is. - Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Kaz, a minotaurusz / Richard A. Knaak ; [ford. Zarándy Beáta]. - cop. 2006. - 329 p.
Kaz the minotaur
ISBN 963-9679-11-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2619896] MARC

ANSEL
UTF-88701 /2006.
Dunbar, Fiona
Cupid cakes (magyar)
   Lulu és a szerelemsüti / Fiona Dunbar ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - 232 p. ; 18 cm
ISBN 963-628-410-5 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2619838]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2006.
Dunbar, Fiona
The truth cookie (magyar)
   Lulu és az igazságsüti / Fiona Dunbar ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - 192 p. ; 18 cm
ISBN 963-628-409-1 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2619844]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2006.
Ende, Michael
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [a szerző rajz.] ; [ford. Kalász Márton]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8213-4 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2624664]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2006.
Evans, Nicholas
The horse whisperer (magyar)
   A suttogó / Nicholas Evans ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1996. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8087-9 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2624662]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2006.
Fielding, Liz
A family of his owen (magyar)
   Kertelés nélkül / Liz Fielding ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 370.)
ISBN 963-537-532-8 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2620392]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2006.
Fontane, Theodor (1819-1898)
Effi Briest (magyar)
   Effi Briest / Theodor Fontane ; [ford. Hessky Orsolya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 254 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 21.)
ISBN 963-09-4808-7 kötött : 990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2623679]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2006.
Galitz, Cathleen
Warrior in her bed (magyar)
   Harcos az ágyban / Cathleen Galitz ; [... ford. Gärtner Zita]. Mintadarab - nem eladó! / Laura Wright ; [... ford. Farkas Judit]. Bevetés után / Amy J. Fetzer ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 15.)
Egys. cím: Warrior in her bed. Hearts are wild. The seal's surprise baby
ISBN 963-537-530-1 fűzött : 869,- Ft : 178 SKK : 18 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2620393]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2006.
Grünbein, Durs
   Koponyaalaptantárgy / Durs Grünbein ; [ford. Borbély Szilárd et al.]. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 142, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-399-2 kötött
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2620181]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2006.
   Hársvirág hercegnő és más mesék / [ill. Nyirő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-694-1 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2620621]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2006.
Hartley, Leslie Poles
The go-between (magyar)
   A szerelmi postás / L. P. Hartley ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2006. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-93-7 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2623813]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2006.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Hap Béla]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1979. - 136 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-8179-4 kötött : 1800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2623740]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2006.
Hurley, Graham
Angels passing (magyar)
   Angyal szállt el felettünk / Graham Hurley. - Pécs : Alexandra, 2006. - 439 p. ; 22 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-727-1 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2620069]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2006.
Jančar, Drago
Katarina, pav in jezuit (magyar)
   Katarina, a páva és a jezsuita : regény / Drago Jančar ; [ford. Gállos Orsolya]. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 410, [2] p. ; 21 cm. - (Kiseurópa, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-390-9 fűzött : 2800,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 2620100]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2006.
Jordan, Robert
Knife of dreams (magyar)
   Álmok tőre / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2006-. - 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2620215]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 361 p. - (Az idő kereke sorozat ; 11.)
ISBN 963-8428-36-8 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2620217] MARC

ANSEL
UTF-88715 /2006.
   Lélekbölcsességek / [szerk. Szeréni György] ; [a görög szerzőket Vágó Zsuzsanna ford.]. - 5. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 110 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 15.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-80-3)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2623894]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2006.
A little book for my daughter (magyar)
   Kislányomnak / [vál. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2006]. - [92] p. : ill., színes ; 8x8 cm
Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad.
ISBN 963-9648-09-4 kötött : 950,- Ft
világirodalom - lány - gyermek - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 316.37-055.62-055.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2619791]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2006.
A little book for my grandma (magyar)
   Nagymamámnak / [vál. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2006]. - [92] p. : ill., színes ; 8x8 cm
Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad.
ISBN 963-9648-11-6 kötött : 950,- Ft
világirodalom - nagyszülő - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2619788]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2006.
A little book for my husband (magyar)
   Férjemnek / [vál. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2006]. - [92] p. : ill., színes ; 8x8 cm
Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad.
ISBN 963-9648-10-8 kötött : 950,- Ft
világirodalom - férj - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2619794]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2006.
Marchetta, Melina
Looking for alibrandi (magyar)
   Pizza és kapucsínó / Melina Marchetta ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-540-X fűzött : 1980,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2620086]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2006.
Marciano, Francesca
Casa Rossa (magyar)
   Szerelmem, Róma : a Casa Rossa asszonyai / Francesca Marciano ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-62-9 fűzött : 2580,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2623718]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2006.
Marinelli, Carol
The billionaire's contract bride (magyar)
   Magánszám / Carol Marinelli ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 369.)
ISBN 963-537-531-X fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2620391]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2006.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Lóri, a felmentősereg / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2006]. - 134 p.
ISBN 963-7461-13-2 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2620020] MARC

ANSEL
UTF-88723 /2006.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 2 db ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-38-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2623946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 536 p.
ISBN 963-9492-39-6
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2623948] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 541 p.
ISBN 963-9492-40-X
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2623950] MARC

ANSEL
UTF-88724 /2006.
McCaffrey, Anne
Dragonquest (magyar)
   Sárkányhajsza / Anne McCaffrey ; [ford. Polgár Patrícia]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 448, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-87-7 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2619895]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2006.
Moorcock, Michael
The eternal champion (magyar)
   Az Örökkévaló Bajnok / Michael Moorcock ; [ford. Héjj Katalin]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 227, [2] p. ; 18 cm. - (Moorcock-sorozat)
ISBN 963-9679-01-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2619904]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2006.
Nance, John J.
Saving cascadia (magyar)
   A rettegés szigete / John J. Nance ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2006]. - 431 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-02-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2619942]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2006.
O'Nan, Stewart
The good wife (magyar)
   A hű feleség / Stewart O' Nan ; [ford. Friedmann Károly]. - Budapest : Novella, [2006]. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 963-9442-56-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2619772]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2006.
Orwell, George (1903-1950)
Coming up for air (magyar)
   Légszomj / George Orwell ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2003. - 298 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8091-7 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2624795]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2006.
Oufkir, Malika
La prisonnière (magyar)
   A hercegnők útja : húsz év egy sivatagi börtönben / Malika Ufkir Michèle Fitoussi közreműködésével ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 461 p. ; 19 cm
ISBN 963-9602-49-3 fűzött : 2780,- Ft
Oufkir, Malika
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2623746]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2006.
Parker, Barbara
Suspicion of deceit (magyar)
   Nyomasztó múlt / Barbara Parker ; [ford. Bárdos Éva]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 494 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-581-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2619940]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2006.
Pirates of the Carribean (magyar)
   A Karib-tenger kalózai : holtak kincse : a film képeskönyve / ... átd. Catherine McCafferty ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-422-9 kötött : 2549,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2620209]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2006.
   Piszkos kezek : modern francia drámák / ford. Keil Béni. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 377 p. ; 24 cm
ISBN 963-9377-83-X fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - dráma - antológia
840-2(082)=945.11
[AN 2620301]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2006.
Salamon Gábor (1953-)
   Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni : fejszabadító idézetek = Stop the world! I want to get off / [vál., szerk. és ford. Salamon Gábor és Zalotay Melinda] ; [... az illusztrációkat kész. Erdély Dániel]. - Jav. kiad. - Páty : Katalizátor, 2006. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 963-86762-0-5 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02=945.11
[AN 2620414]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2006.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Two weeks in another town (magyar)
   Egy amerikai Rómában / Irwin Shaw ; [ford. Odze György]. - Pécs : Alexandra, [2006], cop. 1993. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-884-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2624660]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2006.
Simenon, Georges
Maigret et l'homme du banc (magyar)
   Maigret és a padon üldögélő ember / Georges Simenon ; ford. Révfy Tivadar. - 2. átdolg. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 188 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-576-1 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2619452]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2006.
Simenon, Georges
Maigret et l'indicateur (magyar)
   Maigret és a törpe / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2006. - 161 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-598-2 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2619443]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2006.
Simenon, Georges
Les scrupules de Maigret (magyar)
   Maigret aggályai / Georges Simenon ; ford. Vargyas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2006. - 172 p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 963-530-721-7 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2619447]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2006.
Strachey, Lytton
Elizabeth and Essex (magyar)
   Erzsébet és Essex : történelmi életrajz / Lytton Strachey ; [ford. Szinnai Tivadar]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 282 p. ; 19 cm. - (Regényes történelem, ISSN 1788-053X)
ISBN 963-9651-24-9 kötött : 2490,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I.
Essex, Robert Devereux, Lord of
angol irodalom - történelmi regény
820-312.6=945.11
[AN 2624796]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2006.
   Szerelmes gondolatok : a szerelem könyve / [vál., ford. és szerk. György Edit]. - 6. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 156 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 13.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-71-4)
világirodalom - szerelem - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6
[AN 2623897]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2006.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Anna Karenina (magyar)
   Anna Karenina / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László] ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 2 db ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8056-9 fűzött : 1500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2623952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 562 p.
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2623953] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 494 p.
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2623955] MARC

ANSEL
UTF-88741 /2006.
Turnbull, Sarah
Almost French (magyar)
   Kezdjük újra Párizsban! / Sarah Turnbull ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-64-5 fűzött : 2480,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2623719]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Ördögi gondolatok, emberi bölcsességek / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 6. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 99 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 5.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-73-0)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2623888]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 7. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 93 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 3.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-74-9)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2623885]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2006.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 337, [5] p. ; 21 cm
Kötött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-346-287-8)
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2623881]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2006.
Vojnovič, Vladimir
Moskva 2042 (magyar)
   Moszkva 2042 / Vlagyimir Vojnovics ; [ford. Hetényi Zsuzsa, Abonyi Réka, Egeres Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 963-9635-51-0 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2619283]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2006.
West, Cameron
The Medici dagger (magyar)
   A Medici-tőr / Cameron West ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 303 p. ; 23 cm
ISBN 963-9635-38-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2619282]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2006.
Wolf, Klaus-Peter
Felix und die Kunst des Lügens (magyar)
   Félix és a hazugság művészete / Klaus-Peter Wolf ; [ford. Túri Cecília]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2005]-. - 21 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2564032]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Hogyan legyünk Hojurani-mesterek ... anélkül, hogy tudnánk varázsolni. - cop. 2006. - 106 p.
ISBN 963-7461-07-8 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2620029] MARC

ANSEL
UTF-88748 /2006.
Wolfe, Gene
The book of the new sun (magyar)
   Az Új Nap könyve / Gene Wolfe. - Budapest : Delta Vision, 2006-. - 20 cm. - (A képzelet mesterei)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2624192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kínvallató árnya / [ford. Tamás Gábor]. - 2006. - 315, [8] p.
ISBN 963-7041-91-5 fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2620057] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8749 /2006.
Ady Endre (1877-1919)
   Egy keresztvetés története : zsidó történetek / Ady Endre ; [vál., szerk. és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2006. - 273, [3] p. ; 18 cm. - (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501)
ISBN 963-9512-22-2 kötött : 2950,- Ft
író - 20. század - magyar irodalom - zsidóság - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511(092)Ady_E. *** 894.511-14 *** 316.347(=924)
[AN 2619316]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2006.
Albert Béla
   A képmás : elbeszélések / Albert Béla. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 301 p. ; 21 cm
Tart.: A képmás ; A vezérigazgató ; A zuhanás ; Ének a kórteremből
ISBN 963-7504-28-1 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2619593]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2006.
Albert Gábor (1929-)
   ...mi pedig itt maradtunk : regény / Albert Gábor. - Budapest : Pont : Ikerhold, cop. 2006. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0109-5 kötött : 2540,- Ft
ISBN 963-7265-34-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620310]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2006.
Átányi László (1938-)
   Istenhez száll hő imánk! / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 104 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-229-815-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2619913]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2006.
Átányi László (1938-)
   Vezesd még egyszer győzelemre néped! / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 192 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-229-656-7 fűzött
magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2619917]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2006.
Átányi László (1938-)
   Zsoci és a szitakötők / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0157-5 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2619890]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2006.
Babay Bernadette
   Anyám hapsija / Babay Bernadette. - Budapest : Ciceró, 2006. - 203 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-536-1 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2620194]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2006.
Babits Mihály (1883-1941)
   Aranygaras : mesék / Babits Mihály ; [... az illusztrációkat Faltisz Alexandra kész.] ; [... utószót írta Fenyő Ervin]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 120, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázslatos mesék, ISSN 1788-151X)
ISBN 963-346-717-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2619324]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2006.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Írás a panelfalon : válogatott és új versek / Balajthy Ferenc. - [Nagykanizsa] : Zalai Írók Egyes., 2006. - 213 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 963-86555-6-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619645]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8207-X kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2623678]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8214-2 kötött : 1580,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2624821]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2006.
Balogh P. Ferenc (1961-)
   K.-ban, a vidéki kisvárosban : ...és más történetek / Balogh P. Ferenc ; [a graf. ... Győrfi András munkája]. - Szolnok : Magellán PR, 2006. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Magellán-könyvek, ISSN 1787-8616)
ISBN 963-229-734-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2620191]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2006.
Bárdos Pál (1936-)
   Mindenféle tünemények / Bárdos Pál. - Budapest : Bábel, 2006. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-87144-2-5 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619506]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2006.
Bartha Richard
   Az alvó cápa / Bartha Richárd. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 135, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-78-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620300]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2006.
Bartos Erika (1974-)
   Hanna utazásai / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2006. - 108, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-683-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2620612]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2006.
Békés József (1923-2006)
   Sándor, József, Benedek : [kópéregény] / Békés József. - Budapest : Littera Nova, 2006. - 141 p. ; 19 cm
ISBN 963-9643-03-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619830]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Testamentum és hat levél / Benedek Elek. - Budapest : M. Egy. K., 2006. - 108 p. ; 16 cm
Az 1927-ben Budapesten, Singer és Wolfner által megjelentetett mű reprintje
ISBN 963-87115-3-1 kötött
magyar irodalom - filozófia - hasonmás kiadás
894.511-96 *** 094/099.07
[AN 2619997]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2006.
Berkes Péter (1931-)
A bánya réme (új kiadása)
   Az öreg bánya titka / Berkes Péter ; [ill. Szőnyi Gyula]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005, cop. 1970. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9492-29-9)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2624655]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2006.
Bódis Kriszta (1967-)
   Artista : regény / Bódis Kriszta. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 309, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-676-403-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620189]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2006.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; az illusztrációkat Szávay Edit kész. - Budapest : Holnap, 2006. - 182, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-724-1 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2624754]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2006.
Csák Gyula (1930-)
   Vallomás : a szerző válogatása életművéből / Csák Gyula. - [Budapest] : Trikolor, 2006. - 351 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
Bibliogr.: p. 349.
ISBN 963-86189-4-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2619455]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2006.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 3. kiad. - Szeged : Jonatán Könyvmolyképző K., 2006, cop. 1973. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9492-27-2)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2624659]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2006.
Dalos Margit (1938-)
   Kődünnyögések / Dalos Margit. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 193, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-76-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2620296]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2006.
Déry Tibor (1894-1977)
   A befejezetlen mondat / Déry Tibor. - Budapest : Ciceró, 2006. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-539-542-6 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 511 p.
ISBN 963-539-543-4
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620093] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 581 p.
ISBN 963-539-544-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620095] MARC

ANSEL
UTF-88773 /2006.
Domokos József (1944-)
   A világon kívül élek / Domokos József. - [Budapest] : Háttér, 2006. - 231 p. ; 18 cm
ISBN 963-9365-56-4 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619785]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2006.
Domokos Tamás (1974-)
   Türelmetlen nemzedékem példaképei / Cvetity Milán ; [grafikák Dienes Jenő] ; [kiad. a Fiatal Szegedi Írók Köre]. - Szeged : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2006. - 69 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-229-156-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2620359]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2006.
Erdélyi Ágnes (1944-)
   Türkiz álom / Erdélyi Ágnes ; Drippey Veronika rajz. - [Fót] : Négyfolyó Kft., [2006]. - 100, [4] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-219-498-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2620692]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2006.
Farsang Károly (1926-)
   Én vagyok az élet / Farsang Károly. - 2. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-18-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2623704]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2006.
Fekete Gyula (1922-)
   Kóstoló : a szerző válogatása életművéből / Fekete Gyula. - [Budapest] : Trikolor, [2006]. - 352 p. : ill. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 963-86189-3-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511-821 *** 012Fekete_Gy.
[AN 2619475]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2006.
Gál Mária, L.
   ...csendben kettesben / L. Gál Mária ; a szerző ill. - Kótaj : [Magánkiad.], 2006. - 122 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-229-718-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619646]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2006.
Garay János (1812-1853)
   Az obsitos / Garay János ; [... graf. Kutas Ágnes]. - [Budapest] : [Filum], [2006]. - 40 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8347-16-3 kötött : 960,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2619920]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2006.
Görgey Gábor (1929-)
   Volt egyszer egy Felvidék : utolsó jelentés Atlantiszról / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-7053-65-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620119]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Magán-magyar : a szerző válogatása életművéből / Gyurkovics Tibor. - [Budapest] : Trikolor, 2006. - 378 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
Bibliogr.: p. 377-378.
ISBN 963-86189-6-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511-821 *** 012Gyurkovics_T.
[AN 2619471]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2006.
Hame'iyriy, 'Abiygdor (1890-1970)
   A daloló máglya : Ady és a Biblia : versek, cikkek 1916-ig / Avigdor Hameiri ; [összeáll., szerk. és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2006. - 377 p. ; 18 cm. - (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501). (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9512-23-0 kötött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-9512-22-2)
Hame'iyriy, 'Abiygdor (1890-1970)
Ady Endre (1877-1919)
Biblia
Magyarország - magyar irodalom - héber irodalom - 20. század - író - századforduló - vers - válogatott művek
894.511-821 *** 892.4(439)(092)Hame'iyriy,_A. *** 894.511(092)Ady_E. *** 892.4-14=945.11
[AN 2619322]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2006.
Horváth Béla (1956-)
   Vallomásaim / Horváth Béla. - Budapest : Accordia, 2006. - 92, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-38-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619551]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2006.
Jenei Gyula (1962-)
   Ha kérdenéd / Jenei Gyula. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 74 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 26.)
ISBN 963-87131-0-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619285]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2006.
Jenei László (1964-)
   Szarvas a temetőben / Jenei László. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 273, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-396-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620182]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   A mérleg nyelve : a szerző válogatása életművéből / Jókai Anna. - [Budapest] : Trikolor, 2006. - 333 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
Bibliogr.: p. 327-329.
ISBN 963-86189-9-X fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - esszé - interjú - személyi bibliográfia
894.511-4 *** 894.511(092)Jókai_A.(047.53) *** 012Jókai_A.
[AN 2619460]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2006.
Kajlik-Békési Márta (1949-)
   Pisze-történetek / Kajlik-Békési Márta ; [az ... illusztrációkat Egyházi Tünde kész.]. - Budapest : Accordia, 2006. - 71, [2] p. : ill. ; 20 cm
Pisze, a palotapincsi (borító- és gerinccím)
ISBN 963-8341-42-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kutya - elbeszélés - állatirodalom
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2619643]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2006.
Kalász Márton (1934-)
   Atossza királynő álma : tanulmányok, esszék, kritikák, 1966-2005 / Kalász Márton. - Budapest : Kortárs, 2006. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9593-21-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 2620444]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2006.
Kállai R. Gábor (1953-)
   Elvtársalgó / Kállai R. Gábor. - Budapest : Új Mandátum, 2006. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9609-33-1 fűzött : 1968,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620290]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2006.
Kányádi Sándor (1929-)
Művek (vál.)
   Kányádi Sándor válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 176 p. ; 19 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-374-2)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2624745]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2006.
Kara Kocsis Gabriella
   Pipitérország / Kara Kocsis Gabriella. - [Zalaegerszeg] : Zalai Írók Egyes., [2006]. - 349 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 963-87165-1-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619724]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2006.
Kardos Ferenc (1964-)
   Nézz rám : régi és új versek / Kardos Ferenc. - Nagykanizsa : Zalai Írók Egyes., 2006. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 963-87165-0-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619744]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2006.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Nyitott átjáróház : a szerző válogatása életművéből / Kárpáti Kamil. - [Budapest] : Trikolor, 2006. - 352 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 963-86189-5-7 fűzött
magyar irodalom - vers - regény - személyi bibliográfia
894.511-14 *** 894.511-31 *** 012Kárpáti_K.
[AN 2619464]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2006.
Kastélyos Péter (1939-)
   Családi fénykép csatlakozás után : hosszú expozícióval, önkioldóval / Kastélyos Péter. - Budapest : Osiris, 2006. - 195 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 963-389-850-1 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - Európai Unió - magyar irodalom - családtörténet - ezredforduló - integráció - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)"200" *** 339.923(4-62)"200"
[AN 2619658]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2006.
Kemsei István (1944-)
   Immanuel Kant hálósipkája / Kemsei István. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-81-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620298]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2006.
Kerék Dávid
   Csillagének / Kerék Dávid ; Bátori Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2006]. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kerek a világ könyvek)
ISBN 963-9598-87-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620188]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2006.
Konczek József (1942-)
   Napozik a dongó : versek gyerekeknek / Konczek József ; Rácz Gabi rajz. - Salgótarján : Palócföld : [BBMK], 2006. - 54 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-06-0124-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2619289]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2006.
Kontra Ferenc (1958-)
   Wien : a sínen túl / Kontra Ferenc. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 963-227-001-0 kötött : 2490,- Ft
Horvátország - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.13)
[AN 2620186]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2006.
Körmendi Gitta (1952-)
   A fény dala / Körmendi Gitta. - 2. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-17-X fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2623702]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2006.
Körmendi Lajos (1946-2005)
   Az álom fonákja : válogatott írások / Körmendi Lajos ; [szerk. Bartha Júlia]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2006. - 492 p. ; 23 cm
ISBN 963-9145-45-9 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2620492]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2006.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1999. - 93, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-822-6 kötött : 2180,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2624799]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2006.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében ; Vackor világot lát / Kormos István ; [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1997. - 116, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-823-4 kötött : 2280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2624800]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2006.
Kulcsár István (1901-1986)
   Zsidó gyónás / Körmendi Balázs (Kulcsár István) ; [az előszót írta Bárdos Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2006. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-446-376-2 fűzött : 2200,- Ft
Kulcsár István (1901-1986)
magyar irodalom - zsidóság - memoár
894.511-94 *** 316.347(=924)(439)(0:82-94)
[AN 2620422]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2006.
Marafkó László (1944-)
   Búcsúregény / Marafkó László. - [Budapest] : Széphalom Kvműhely, 2006. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 963-7486-29-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619749]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az idegenek : A Garrenek műve regényciklus harmadik része / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 252, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-227-027-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620167]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az idegenek : A Garrenek műve regényciklus harmadik része / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 252 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-028-2 v. : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2620170]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1943-1944 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 419 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-968-5 kötött : 4490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2620165]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2006.
Mátyus Aliz (1948-)
   Kőmadár Zuglóban / Mátyus Aliz. - Budapest : Orpheusz, cop. 2005. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-77-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2620293]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2006.
Nagy László (1925-1978)
Művek (vál.)
   Nagy László válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 133, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-346-425-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624747]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2006.
Nagyajtai Kovács Zsolt
   Bölcs vagyok nagyon.. : [versek, aforizmák, prózai írások] / Nagyajtai Kovács Zsolt ; [a ... rajzokat Gendrovics Zsolt kész.]. - Budapest : Accordia, 2006. - 116, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8341-41-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-84 *** 894.511-32
[AN 2619556]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2006.
Németh László (1901-1975)
   Napló / Németh László ; [összeáll., ... gond. és az utószót írta Németh Ágnes]. - [Szeged] : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 451 p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-52-5 kötött : 2980,- Ft
Németh László (1901-1975)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2619815]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2006.
Nyitray Péter (1945-)
   Ordíts, fenyőfa! : versek / Nyitray Péter. - Budapest : Accordia, 2006. - 70, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-36-X fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619596]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2461-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2624822]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2006.
Paládi József
   A bánat hegedűje : novellák / Paládi József. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-24-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2619770]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2006.
Paudits Zoltán (1966-)
   Hószárnyú pillangó / Paudits Zoltán ; [ill., fotók Csanádi Judit]. - [Budapest] : Háttér, 2006. - 130 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9365-55-6 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619496]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2006.
Péli Zsófia (1969-)
   Tíz rózsaszirom : novellák / Péli Zsófia. - [Budapest] : Garbo, cop. 2006. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-86797-5-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2619528]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2006.
Pethő István (1943-)
   Szentnek született : "édesanyám emlékei" / Pethő István. - 2. mód. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 402 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7040-14-5 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2623708]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2006.
Polgár Ernő (1954-)
   Egy asszony második élete / Polgár Ernő. - 4. jav. kiad. - Budapest : 3BT K., cop. 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Polgár Ernő prózai művei)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-86829-7-3)
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-94
[AN 2623819]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2006.
Posta Marianna (1983-)
   Szemhatárátkelés / Posta Marianna ; [ill. Hetényi Zsolt Péter]. - Eger : Líceum K., 2006. - 67 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9417-36-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620433]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2006.
Pótó Judit
   A hegyes-hegyi Nagyerdő meséi / [szöveg Pótó Judit]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-369-701-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2619883]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2006.
Rapai Ágnes (1952-)
   Arc poétika / Rapai Ágnes ; [Kozma György illusztrációival]. - Budapest : Novella, cop. 2006. - 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9442-62-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619786]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2006.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Csendes csodák : egy lángot adok, ápold, add tovább / Reményik Sándor ; [vál. és szerk. Varga Lászlóné]. - 2. kiad. - Budapest : Heted7világ : Könyvmagazin, 2006. - 175 p. ; 18 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 963-9488-73-9 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2624812]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2006.
Renn Oszkár (1933-)
   Az utolsó cserkésztábor : gyerekek és ifjak a múlt század derekán / Renn Oszkár ; [a szerző rajz.]. - Eger : Gonda Kvk., 2006. - 214 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7254-16-1 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2619536]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2006.
Ross Károly (1954-)
   Harték / Ross Károly. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-665-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619617]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2006.
   Sába : ő is egy ember volt, olyan, mint a többi / közzéteszi Balla Sándor. - Budapest : [Balla S.], 2006-. - 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619901]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 183 p.
ISBN 963-229-286-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619903] MARC

ANSEL
UTF-88826 /2006.
Sárándi József (1945-)
   Birtokviszony : versek / Sárándi József ; [ill. Czirok Ferenc]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2006. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9145-44-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620177]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2006.
Sass Ervin (1929-)
   Merre hé? / Sass Ervin ; [... Ioan Kett-Groza ... grafikái] ; [közread. a] Kulturális Kapcsolatok Egyesülete. - [Orosháza] : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2006. - 58 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-87048-3-7 fűzött : 450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619604]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2006.
Sollth György (1959-2005)
   Léten túli igék : [hátrahagyott versek] / Sollth György. - Budapest : Accordia, 2006. - 118, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-37-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619552]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2006.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   A hadtest hű marad / Somogyváry Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2006. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 413-[415].
ISBN 963-7780-98-X kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2619279]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2006.
Soós József (1953-)
   Kincs a fűben / Soós József ; [ill. Koszti István Miklós]. ; [közread. a] Zalai Írók Egyesülete. - [Nagykanizsa] : Zalai Írók Egyes., 2006. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86555-9-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619736]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2006.
Sugár S. András
   Én memóriám / Sugár S. András. - Budapest : Szerző, 2006. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2619797]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2006.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Barbara, ez több a soknál! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 172, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8208-8 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2623865]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Zeusz küszöbén / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1968. - 294 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8074-7 kötött : 2200,- Ft
Görögország - magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 2623682]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2006.
Szakonyi Károly (1931-)
   Ítéletnapig : a szerző válogatása életművéből / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Trikolor, 2006. - 351 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 963-86189-2-2 fűzött
magyar irodalom - műjegyzék - válogatott művek
894.511-821 *** 012Szakonyi_K.
[AN 2619480]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2006.
Szecsődy Péter
   Csak egy költő : regény / írta Szecsődy Péter. - [Budapest] : Garbo, [2006]. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-86797-7-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619533]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2006.
Széll Tibor
   Amikor a kuvik dörömböl / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2006. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-807-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619985]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2006.
Szemerei Gábor
   Serdüljetek énhozzám! : gyermekversek nem csak felnőtteknek / Szemerei Gábor. - Budapest : Luther, 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Szemerei Panka
ISBN 963-9571-47-4 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2619576]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az iskolában : Panni naplója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 75, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-528-927-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2624811]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2006.
Szoliva János (1936-)
   Más időkből ami látszik : válogatott és új versek / Szoliva János. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., cop. 2006. - 75 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 963-86555-8-5 * fűzött (hibás ISBN 963-8655-8-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619729]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2006.
Szöllősy Tibor (1940-)
   A platánoknak örökké élni kell! / Szőllősy Tibor. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2005. - 234 p. ; 19 cm
ISBN 963-86720-1-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2619979]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2006.
Szűgyi Zoltán (1953-)
   Vagyok, aki vagyok / Szűgyi Zoltán. - Budapest : Új Mandátum, 2006. - 81, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9609-28-5 kötött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - képvers
894.511-14(497.11) *** 76(497.11)(=945.11)(092)Szűgyi_Z.
[AN 2620435]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2006.
Thassy Jenő (1920-)
   Veszélyes vidék / Thassy Jenő. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 546 p., [7] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-506-662-7 kötött : 3000,- Ft
Thassy Jenő (1920-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2620429]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2006.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Láncok a csuklón / Tóth Erzsébet. - Budapest : Kortárs, 2006. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 963-9593-38-9 kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9597-38-9)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2620443]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2006.
Turányi Tamás (1966-)
   Kerek Szeptember : versek / Turányi Tamás. - Budapest : JAK, 2006. - 78, [3] p. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 1216-1276 ; 142.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9683-07-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620461]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2006.
Udud István (1937-)
   Zsebállatkert : versek állatokról gyerekeknek / Udud István ; [... az illusztrációk László Enikő munkái] ; [kiad. a ... Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár]. - Fehérgyarmat : Móricz Zs. Vár. Művel. Ház és Kvt., 2006. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-646-X fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2619632]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2006.
Ungár Róbert (1935-)
   Mondolatok : gondolatok, versek, aforizmák, szójátékok, elbeszélések / Ungár Róbert. - Budapest : Novella, cop. 2006. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 963-9442-60-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2619783]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Életbölcsességek / Tatiosz. - 11. bőv. kiad. - [Szada] : Kassák, 2006. - 106 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 8.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-83-8)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2623899]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2006.
Varga Mátyás (1963-)
   A leghosszabb út / Varga Mátyás. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 61 p. ; 18 cm
ISBN 963-676-398-4 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2620179]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2006.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 2003. - 205, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2348-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 2624704]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2006.
Vértes Miklós (1927-)
   Csillaghullás : versek, illusztrációk, képek / Vértes Miklós. - Budapest : Ex Libris, 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86490-3-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2619578]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2006.
Wass Albert (1908-1998)
   Csoda történt : elbeszélések, válogatás 1945-1998 / Wass Albert ; szerk. és az előszót írta Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2006. - VI, 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 40.)
ISBN 963-7329-70-6 kötött : 1680,- Ft
ISBN 963-7329-69-2 fűzött : 1180,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2619916]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2006.
Zsitvainé Borsos Irén (1945-)
   Tavaszi tüzek : regény / Zsitvainé Borsos Irén. - Budapest : Accordia, 2006. - 197 p. ; 19 cm
ISBN 963-8341-43-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2619612]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8853 /2006.
Cooper, Gill
At the doctors (magyar)
   A doktor bácsinál / [rajz. Gill Cooper] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Első lépések)
ISBN 963-7414-15-0 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2620304]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2006.
Cooper, Gill
Having a baby (magyar)
   Kisbaba születik / [rajz. Gill Cooper] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Líra és Lant, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Első lépések)
ISBN 963-7414-16-9 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2620306]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Cars (magyar)
   Verdák / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750)
ISBN 963-628-414-8 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2620207]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2006.
Whiting, Sue
Speed machines (magyar)
   Száguldó járművek : [térbeli, 3D-s szerkezetek] / Sue Whitting, Rob Paes. - Pécs : Alexandra, 2005. - [13] p. : ill., színes ; 25x31 cm
Ford. Nagy Kata
Kötött : 2999,- Ft (hibás ISBN 963-369-225-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2620633]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8857 /2006.
   Szíj Rezső 90 éves : írások az ünnepelt tiszteletére / szerk. Csohány János ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 2 db (747 p.) ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2619586]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 337 p. : ill.
ISBN 963-250-011-3 fűzött : 4940,- Ft
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2619588] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 345-747.
Fűzött : 4940,- Ft (hibás ISBN 963-250-016-4)
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2619591] MARC

ANSEL
UTF-8