MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:51:13
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

8858 /2006.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Sz - Toa / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Ajkavölgyi Emőke et al.]. - 2006. - 912 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9556-36-X kötött
lexikon
030
[AN 2621314] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

8859 /2006.
Tóth Gergely (1977-)
   Bél Mátyás kéziratai a Pozsonyi Evangélikus Líceum könyvtárában : katalógus = Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur / összeáll. ... Tóth Gergely. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2006. - XXIX, 159 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-504-X fűzött
Bél Mátyás (1684-1749)
Slovenská akadémia vied (Bratislava). Ústredná knižnica. Lyceálna knižnica
Pozsony - Magyarország - közkönyvtár - kézirat-katalógus - tudós - 18. század - személyi bibliográfia
012Bél_M. *** 091.5Bél_M. *** 001(439)(092)Bél_M. *** 017.1(439.22-2Pozsony)
[AN 2622719]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8860 /2006.
   Egyetemes Tizedes Osztályozás : UDC Publ. No. P057 / [... szerk. és bev. Barátné Hajdu Ágnes] ; [... közrem. Ackermanné Kelő Kamilla et al.] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet. - Budapest : KI, 2005. - 3 db ; 29 cm
Kész. a UDC Consortium Master Reference File adatbázisának fordítása nyomán
ISBN 963-201-609-2 kötött : 12000,- Ft
könyvtári osztályozási rendszer
025.45=945.11
[AN 2621236]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt./1. r., Táblázatok : segédtáblázatok és főtáblázati számok 0/599.89. - 536 p.
ISBN 963-201-610-6
könyvtári osztályozási rendszer
025.45=945.11
[AN 2621247] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt./2. r., Táblázatok : főtáblázati számok 6/94(94).05. - 554 p.
ISBN 963-201-619-X
könyvtári osztályozási rendszer
025.45=945.11
[AN 2621248] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Betűrendes mutató. - 843 p.
ISBN 963-201-611-4
könyvtári osztályozási rendszer - mutató
025.45=945.11(083.86)
[AN 2621251] MARC

ANSEL
UTF-88861 /2006.
Zvara Edina (1971-)
   Labore et constantia : Monok István 50. születésnapjára : bibliográfia, 1977-2006 / szerk. Zvara Edina. - [Budapest] : Balassi, 2006. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Jankovics József előszavával
ISBN 963-506-672-4 fűzött
Monok István (1956-)
könyvtártudomány - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
02:016 *** 012Monok_I.
[AN 2621730]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8862 /2006.
   A média hatása a gyermekekre és fiatalokra III : Balatonalmádi, 2005 / szerk. Gabos Erika ; [rend. a] Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolg. M. Egyes., 2006. - 392 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 5.)
Az előadások váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-229-403-3 fűzött
televíziónézés - gyermeklélektan - konferenciakiadvány
791.9.097 *** 316.774 *** 159.922.7 *** 159.922.8 *** 316.37-053.2/.6 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2621107]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8863 /2006.
Pászka Imre (1949-)
   Fordított folyamatok struktúrái : eszme- és tudástörténeti tanulmányok, esszék / Pászka Imre. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 360 p. ; 19 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9573-14-0 fűzött
tudománytörténet - szociológia - történettudomány
001(091) *** 316.1 *** 930.1
[AN 2621425]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8864 /2006.
Ballentine, Rudolph
Transition to vegetarianism (magyar)
   Úton az egészséges táplálkozás felé : egy újabb evolúciós lépés / Rudolph Ballentine ; [ford. Kiss Adrien, Gazdik Ágnes]. - Budapest : Mandala-Veda, cop. 2006. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9436-38-0 fűzött : 2750,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend
133.25 *** 613.865 *** 613.261
[AN 2622746]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2006.
Feldmann, Gail Carr
Releasing the mother goddess (magyar)
   A bennünk élő Anyaistennő : szakrális anyaság / Gail Carr Feldman, Eve Adamson ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2006. - 315 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9436-47-X kötött : 2750,- Ft
terhesség - ezoterika
133.25 *** 618.2-083
[AN 2622745]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2006.
Kovács Judit, B.
   Júdás ev-angel-iuma a magyar néphez. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 424 p. ; 24 cm + 8 mell.
Szerző Kovács Judit, B. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-352-5 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2621496]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2006.
Lamb, William
The secrets of your rising sign (magyar)
   A felkelőjegy titkai : asztrológiai útmutató céljaink megvalósításához / William Lamb ; Webb Harris közrem. ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 238, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7054-28-6 fűzött : 1995,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2622722]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2006.
Nemere István (1944-)
   Az előző emberiség : [megoldódnak a régészeti rejtélyek?] / Nemere István. - Budapest : Allprint, 2006. - 223 p. ; 21 cm. - (Titkolt tények, ISSN 1788-1749)
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 963-9575-07-0 fűzött : 2200,- Ft
jelenség
001.94
[AN 2621139]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8869 /2006.
Mertens, Dietmar
Ausgestorbene und bedrohte Tiere (magyar)
   Fogyatkozó állatvilág / írta Dietmar Mertens ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 93.)
ISBN 963-9446-80-7 kötött
vadon élő állat - állatvédelem
504.74.06 *** 59
[AN 2621434]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2006.
   A sikeres város titka : válogatás az V. Nemzetközi Konferencia az Autómentes Városokért előadásaiból : Budapest, 2005. július 19-20. / [szerk.] Madarassy Judit ; [rend., közread. a] Levegő Munkacsoport, Magyar Közlekedési Klub. - Budapest : Levegő Munkacsop. : MKK, 2006. - 42 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-229-291-X fűzött
Budapest - környezetvédelem - levegőszennyezés - konferenciakiadvány
504.06(439) *** 629.114 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2622554]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8871 /2006.
Lovász László (1948-)
Discrete mathematics (magyar)
   Diszkrét matematika / Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin. - Budapest : Typotex, 2006. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-9664-02-2 fűzött : 3200,- Ft
diszkrét matematika - egyetemi tankönyv
510.8(075.8)
[AN 2622315]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2006.
   Matematika példatár : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / szerk. Szelezsán János ; [... szerzői Kupcsikné Fitus Ilona et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - Budapest : GDF : INOK Kft., 2006. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9625-07-8 fűzött
matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 2624899]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2006.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Mátrixszámítás : példatár / Scharnitzky Viktor. - 10. kiad. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 339 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött (hibás ISBN 963-16-3005-6)
mátrix - példatár
512.643(076)
[AN 2624779]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2006.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 16. utánny. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3037-4 fűzött
valószínűségszámítás - példatár
519.21(076)
[AN 2624557]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8875 /2006.
Kaku, Michio
Hyperspace (magyar)
   Hipertér : [a párhuzamos univerzumok, az időelhajlás és a tizedik dimenzió világa] / Michio Kaku ; [ford. Egry Győző és Sallay Zoltán]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2006. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 357-358. és a jegyzetekben
ISBN 963-9429-76-7 kötött : 2990,- Ft
fizika - asztrometria - kozmológia - idő
530.1 *** 521.91 *** 524.85 *** 524.882
[AN 2622606]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2006.
Köthe, Rainer
Tessloffs erstes Experimentierbuch (magyar)
   Első kísérletek könyve / írta Rainer Köthe ; ill. Isabelle Dinter ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9657-00-X kötött
kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2621406]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2006.
Taylor, Edwin Floriman
Spacetime physics (magyar)
   Téridőfizika / Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler ; ford. Abonyi Iván. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2006. - 362 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9548-86-3 fűzött : 4200,- Ft
fizika - idő - dimenzióelmélet - egyetemi tankönyv
531.111(075.8)
[AN 2622599]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8878 /2006.
Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés (49.) (2006) (Miskolc)
   49. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés : Miskolc, 2006. július 10-12. : program, az előadások összefoglalói / szerk. Galbács Gábor ; [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Spektrokémiai Társaság [etc.]. - [Budapest] : MKE, [2006]. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9319-56-2 fűzött
spektroszkópia - konferenciakiadvány
543.42 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2621368]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8879 /2006.
Huber, Hanke
Gebirge (magyar)
   Hegységek / írta Hanke Huber ; ill. Marion Wieczorek ; [ford. Szabady Márta]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 92.)
ISBN 963-9446-79-3 kötött
hegység
551.4.035
[AN 2621432]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2006.
Köthe, Rainer
Höhlen (magyar)
   Barlangok / írta Rainer Köthe ; Phil Piayda, Wilgard Waechter és Andreas Weihs közrem. ; ill. Marion Wieczorek, Filippo Pietrobon és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 26.)
ISBN 963-9446-83-1 kötött
barlang
551.44
[AN 2621446]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2006.
Monostori Miklós (1941-)
   Magyarország ősmaradványai : kainozoós ősállatok : egyetemi tankönyv / Monostori Miklós. - Budapest : Hantken, 2006. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Hantken tankönyvek, ISSN 1787-8233)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-219-608-2 fűzött
kainozoikum - ősállattan - egyetemi tankönyv
551.77(439) *** 562/569(075.8)
[AN 2622404]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2006.
Nagy Béla (1941-|)
   Szádeczky-Kardoss Elemér / Nagy Béla. - Budapest : Akad. K., 2006. - 179 p., [1] t.fol. : ill. ; 14 cm. - (A múlt magyar tudósai, ISSN 0133-1884)
Szádeczky-Kardoss Elemér műveinek bibliográfiája: p. 147-179.
ISBN 963-05-8374-7 kötött : 1250,- Ft
Szádeczky-Kardoss Elemér (1903-1984)
Magyarország - földtudomány - tudós - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
55(439)(092)Szádeczky-Kardoss_E. *** 001(439)(092)Szádeczky-Kardoss_E. *** 012Szádeczky-Kardoss_E.
[AN 2621116]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2006.
Pálfy József (1962-)
   A triász végi és a kora jura tömeges kihalás / Pálfy József. - Budapest : Hantken, 2006. - 76 p. : ill. ; 29 cm. - (Az Általános földtani szemle könyvtára, ISSN 1787-6192 ; 1.)
Bibliogr.: p. 65-76.
ISBN 963-87015-1-X fűzött
földtörténet - triász - jura - paleontológia - kihalás
551.761 *** 551.762 *** 56
[AN 2621714]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2006.
Ricz István
   Better chances for national and cross-European stakeholders via integrated water resource management / Ricz István. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 2005. - 18 p. ; 25 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 25.)
Bibliogr.: p. 16. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
vízgazdálkodás - fenntartható fejlődés
556.18 *** 504.03
[AN 2621504]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2006.
Ricz István
   Környezeti érdekek a Víz keretirányelv végrehajtása során / Ricz István. - Pécs : PTE Földr. Int., 2005-. - 25 cm
Magyarország - vízgazdálkodás - környezetvédelem - hidroszféra
556.18(439) *** 504.4(439)
[AN 2621506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 15 p. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 27.)
Bibliogr.: p. 13-14. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Magyarország - vízgazdálkodás - hidroszféra - környezetvédelem
556.18(439) *** 504.4(439)
[AN 2621507] MARC

ANSEL
UTF-88886 /2006.
Sóki Imre
   Sólyom Ferenc / Sóki Imre. Játékos Pál / Molnár József ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - [Tatabánya] : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2006. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0237-7 fűzött
Sólyom Ferenc (1914-1998)
Játékos Pál (1912-1989)
Magyarország - Tatabánya - geológia - tudós - sportoló - futás - 20. század - életrajz
55(439)(092)Sólyom_F. *** 796.422(439)(092)Játékos_P.
[AN 2620783]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2006.
Székely Ferenc (1943-)
   A háromdimenziós kúthidraulikai modellezési módszer és gyakorlati alkalmazása / Székely Ferenc. - Budapest : Vituki, 2006. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Vituki, ISSN 1216-1519 ; 79.)
Bibliogr.: p. 76-78. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
hidraulika - kút - matematikai modell
556.34.072
[AN 2621483]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8888 /2006.
Magyar Növényanatómiai Szimpózium (12.) (2006) (Budapest)
   XII. Magyar Növényanatómiai Szimpózium : Sárkány Sándor emlékére : 2006. június 22-23. / [szerk. Mihalik Erzsébet] ; [rend. ... ELTE Növényszervezettani Tanszék, SOTE Farmakognóziai Intézet, SZTE Növénytani Tanszék és Füvészkert]. - Szeged : JATE Press, 2006. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-767-5 fűzött
növényanatómia - konferenciakiadvány - emlékkönyv
581.4 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2620370]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2006.
Molnár V. Attila (1969-)
   Kétszikűek / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Budapest : Kossuth, [2004]-. - 20 cm. - (Élővilág könyvtár)
Magyarország - Kárpát-medence - flóra - kétszikű - növényhatározó
582.6/.9(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 1079754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Érdeslevelűek, ajakosak, tátogatók és rokonaik a Kárpát-medencében. - cop. 2006. - 112 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4907-5 fűzött : 2200,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - kétszikű - flóra - növényhatározó
582.6/.9(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 2621717] MARC

ANSEL
UTF-88890 /2006.
   Özönnövények : biológiai inváziók Magyarországon / szerk. Botta-Dukát Zoltán és Mihály Botond. - Budapest : [KVVM], 2006-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2506769
gyomnövény - elterjedés
581.522.6 *** 632.51
[AN 2622473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 412 p. : ill., színes. - (A KVVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, ISSN 1589-4622 ; 10.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-87073-2-1 fűzött
gyomnövény - elterjedés
581.522.6 *** 632.51
[AN 2622475] MARC

ANSEL
UTF-88891 /2006.
Pusztai Árpád
   A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága / Pusztai Árpád, Bardócz Zsuzsa ; [közread. a] Természetesen Alapítvány. - 2. átd. kiad. - Budapest : Természetesen Alapítvány, 2006. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 963-229-735-0 fűzött : 1450,- Ft
élelmiszer - biológiai technológia - klón
575.08 *** 631.523 *** 581.169.08 *** 663/664
[AN 2624915]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2006.
Tiere (magyar)
   Állatok. - [Pécs] : Alexandra, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 37 cm. - (Gyermekatlasz)
ISBN 963-369-664-X kötött
állat - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 2621522]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8893 /2006.
Bárdos György (1949-)
   Viselkedés-élettan / Bárdos György. - Budapest : Scolar, 2003-. - 25 cm
élettan - viselkedés - egyetemi tankönyv
612.821(075.8) *** 159.91(075.8)
[AN 1044001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az élet árnyoldalai: fájdalom, öregedés, halál. - 2006. - 293 p. : ill.
Bibliogr.: p. 249-261., 263-265.
ISBN 963-9534-51-X fűzött : 2950,- Ft
fájdalom - élettani öregedés - halál - pszichofiziológia - egyetemi tankönyv
616-009.7(075.8) *** 612.67(078) *** 159.9
[AN 2621556] MARC

ANSEL
UTF-88894 /2006.
Busa János
   Komárom-Esztergom megye tűzvédelmének és tűzoltóságainak története / Busa János ; [kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség]. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Tűzoltó Szövets., [2006]. - 2 db : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0024-2 fűzött
Komárom-Esztergom (megye) - tűzoltóság - tűzvédelem - történeti feldolgozás
614.84(439.115)(091)
[AN 2620810]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 443 p.
Komárom-Esztergom (megye) - tűzoltóság - tűzvédelem - történeti feldolgozás
614.84(439.115)(091)
[AN 2620812] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 395 p.
Bibliogr.: p. 185-190.
Komárom-Esztergom (megye) - tűzoltóság - tűzvédelem - történeti feldolgozás
614.84(439.115)(091)
[AN 2620816] MARC

ANSEL
UTF-88895 /2006.
Coral calcium (magyar)
   Coral calcium : japán korallzátonyairól származó, népszerű étrendkiegészítő teljes története / [... ford. ... Ládi Szabolcs]. - Budapest : VitaFreeNet Kft., cop. 2006. - 32 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-229-661-3 fűzött
egészséges táplálkozás - szerves üledékes kőzet - kalcium
612.392.63 *** 552.58
[AN 2621601]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2006.
   Differenciáldiagnosztikai kalauz / szerk. Szarvas Ferenc. - 3. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 686 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 643-646.
ISBN 963-242-897-8 kötött : 6900,- Ft
orvosi diagnosztika
616-079.4
[AN 2622851]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2006.
   Fejezetek a pszichológia alapterületeiből / szerk. Oláh Attila és Bugán Antal ; [... szerzői Barkóczi Ilona et al.]. - 2. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 592 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-478-8 fűzött
lélektan
159.9
[AN 2622894]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2006.
Frankl, Viktor E.
   Értelem és egzisztencia : előadások és tanulmányok / Viktor E. Frankl ; [ford. Csiki Huba ... és Sárkány Péter] ; [... szerk. és a Függeléket írta Alexander Batthyány és Sárkány Péter]. - Budapest : Jel, 2006. - 122 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 5.)
A ford. a "Der Wille zum Sinn" (München : R. Piper, 1991) és a "Logotherapie und Existenzanalyse" (München : R. Piper, 1987) c. kiadványok alapján kész. - Bibliogr.: p. 119-122. és a fejezetek végén
ISBN 963-9670-02-2 fűzött
pszichoterápia - filozófus
159.964.26(092)Frankl,_V._E. *** 615.851
[AN 2622634]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2006.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (magyar)
   Bevezetés a pszichoanalízisbe / Sigmund Freud ; [ford. Hermann Imre]. - [Budapest] : Akkord : Gabo, cop. 2006. - 377 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9635-33-2 kötött : 2990,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 2622934]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2006.
Fromm, Erich
Zen Buddhism and psychoanalysis (magyar) (röv. kiad.)
   Zen-buddhizmus és pszichoanalízis / Erich Fromm, Daisetz Teitaro Suzuki ; [a Fromm-tanulmányt Várady Szabolcs, a Suzuki-tanulmányt Gy. Horváth László ford.] ; [az utószót Miklós Pál írta]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 232 p. ; 17 cm
Fromm, Erich előszavával
ISBN 963-227-047-9 kötött : 1990,- Ft
zen buddhizmus - pszichoanalízis
159.964.2 *** 294.321(520)
[AN 2622839]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2006.
Frontiers of cognitive therapy (magyar)
   A kognitív terápia térhódítása / szerk. Paul M. Salkovskis. - Budapest : Animula, [2006]. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9410-70-5 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 2622553]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2006.
Gray, Gregory E.
Concise guide to evidence-based psychiatry (orosz)
   Kratkoe rukovodstvo po dokazatelʹnoj psihiatrii / Gregory E. Gray ; [per. R. V. Ahapkina]. - Budapest : Lélekben Otthon K., [2006]. - XXIV, 239 p. ; 17 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött (hibás ISBN 963-86539-1-4)
elmegyógyászat
616.89
[AN 2622492]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2006.
The handbook of constructive therapies (magyar)
   A konstruktív terápiák kézikönyve : a terápiás gyakorlat mestereinek újító törekvéseiből / Michael F. Hoyt szerkesztésében ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, [2006]. - 340 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9410-71-3 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 2622561]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2006.
   Human evolution: facts and factors / ed. by Éva B. Bodzsár and Charles Susanne. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2006. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Biennial books of EAA, ISSN 1586-3468 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-836-8 fűzött
embertan - törzsfejlődés
572 *** 575.8
[AN 2622792]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2006.
Jurányi Róbert (1927-)
   Általános kórtan, immunitástan, járványtan / Jurányi Róbert, Vágvölgyi Ágnes. - [Budapest] : ETI, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 963-9661-00-7 fűzött
fertőző betegség - kórtan - járványtan - immunológia - tankönyv
614.4(078) *** 612.017(078) *** 616.9(078) *** 616(078)
[AN 2621728]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2006.
Kovács Ágota (1936-)
   Gyulladásos bélbetegségek : colitis ulcerosa és Crohn-betegség / Kovács Ágota. - Budapest : SpringMed, 2006. - 102 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 963-9456-88-8 fűzött : 1680,- Ft
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 2624710]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2006.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegség-ipar futószalagján / Lenkei Gábor. - 9. jav. kiad. - Budapest : Free Choice Books, 2006, cop. 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Free choice könyvek, ISSN 1785-5861)
Bibliogr.: p. 178-206.
Kötött : 2700,- Ft (hibás ISBN 963-217-929-3)
közegészségügy - gyógyszeripar
614 *** 661.12
[AN 2624759]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2006.
Lukas, Elisabeth
Urvertrauen gewinnen (magyar)
   Hol találod oltalmadat? : az életigenlés logoterápiai irányelvei / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - Budapest : Jel, 2006. - 232 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-97-3 fűzött
pszichoanalízis - logoterápia
615.851.135
[AN 2622632]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2006.
Magyar Pszichiátriai Társaság
   Magyar Pszichiátriai Társaság terápiás irányelvei. - Budapest : Lélekben Otthon Kft., [2006]. - 415 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86798-7-5 fűzött
lélektan - gyógyítás - elmegyógyászat
616.89-085
[AN 2621612]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2006.
Mann, James
A case-book in time-limited psychotherapy (magyar)
   Esetleírások az időkorlátos dinamikus terápia köréből / James Mann, Robert Goldman. - Budapest : Animula, [2006]. - 131 p. ; 24 cm
Bibliográfia a jegyzetekben
ISBN 963-9410-76-4 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 2622562]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2006.
Mentzos, Stavros
Neurotische Konfliktverarbeitung (magyar)
   A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai : pszichoanalitikus neurózistan klasszikus és új megközelítésben / Stavros Mentzos ; [ford. Szegő Andrea és Kotsis Ádám]. - Budapest : Lélekben Otthon K., [2006]. - 330 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 963-86798-6-7 fűzött
pszichoanalízis - neurózis - konfliktuskezelés
159.964.2 *** 615.851.1 *** 616.891
[AN 2621643]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2006.
Miller, Geoffrey
The mating mind (magyar)
   A párválasztó agy : a párkapcsolat szerepe az emberi agy evolúciójában / Geoffrey Miller ; ford. Vassy Zoltán. - Budapest : Typotex, 2006. - 455 p. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 420-444.
ISBN 963-9548-85-5 fűzött : 3300,- Ft
szexuálpszichológia
159.922.1
[AN 2621607]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2006.
   Negyvenéves a Magyar Traumatológus Társaság : jubileumi évkönyv / szerk. Ács Géza ; [kiad. a Magyar Traumatológus Társaság]. - Debrecen : M. Traumatológus Társ., 2006. - 342 p. : ill., főkélnt színes ; 31 cm
ISBN 963-06-0395-0 kötött
Magyar Traumatológus Társaság
Magyarország - traumatológia - egyesület - történeti feldolgozás
616-001 *** 061.2(439)(091)
[AN 2622726]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2006.
   Orvosi felelősség / szerk. Sótonyi Péter ; [írták Busch Béla et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2006. - XII, 336 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9656-20-8 kötött
orvosi etika
614.256
[AN 2621405]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2006.
   Pszichoterápia és vallás - újraközeledés / szerk. Székely Ilona. - Budapest : Animula, cop. 2006. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9410-83-7 fűzött (hibás ISBN 963-9410-33-0)
pszichoterápia - vallás
615.851 *** 215
[AN 2622535]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2006.
Schmierer, Don
An ounce of prevention (magyar)
   Megelőzés! Megelőzés! Megelőzés! : a homoszexuális állapot megelőzése fiatalkorban / Don Schmierer ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2006. - 252 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-245. és a jegyzetekben
ISBN 963-86507-7-X fűzött
homoszexualitás - gyermek - családi nevelés
613.885-053.6 *** 316.37-055.3 *** 37.018.1
[AN 2622812]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2006.
The social self (magyar)
   A társas én : az önmegismerés szociálpszichológiája / szerk. Joseph P. Forgas, Kipling D. Williams ; [... szerzői Aron, Art et al.] ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 437 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9642-10-X fűzött : 4800,- Ft
személyiség-lélektan - szociálpszichológia
159.923 *** 316.6
[AN 2622518]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2006.
Symington, Neville
   Hogyan válasszunk pszichoterapeutát? / szöveg Neville Symington ; rajzok Joan Symington ; [ford. Molnár Judit]. - Budapest : Lélekben Otthon Kft., 2005. - V, 62 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-86987-0-5 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 2621634]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2006.
Szilágyi Tibor
   Hungry for Hungary: examples of tobacco companies' expansionism : case studies from Hungary / Tibor Szilágyi ; [publ. by the] Health 21 Hungarian Foundation. - Érd : Health 21 Hung. Found., 2006. - 52 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87171-0-6 fűzött
Magyarország - dohányzás - dohányipar
613.84 *** 663.97(439)
[AN 2621573]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2006.
Treatment companion to the DSM-IV-TR casebook (magyar)
   Kezelési kézikönyv a DSM-IV-TR esettanulmányokhoz / szerk. Robert L. Spitzer [et al.] ; [közrem. Martin M. Antony et al.] ; [ford. Moukhtar Lucia, Molnár Judit]. - Budapest : Lélekben Otthon Kft., 2005. - XIII, 345 p. ; 23 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86798-5-9 kötött
elmegyógyászat - orvosi diagnosztika
616.89-079.4
[AN 2621611]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2006.
   Women's mental health : Central European collaborative research discourse / ed. by Uriel Halbreich, Peter Gaszner, Berndt Saletu ; [publ. by the Section of Interdisciplinary Collaboration of the World Psychiatric Association]. - Budapest : Sect. of Interdisciplinary Collab. of WPA, 2006. - 151 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Közép-Európa - depresszió - nők egészsége
616.895.4-055.2(4-11) *** 613.86-055.2(4-11)
[AN 2622653]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8922 /2006.
Gallai Rezső (1939-)
   A Központi Műhely-üzemtől az ASG Gépgyártó Kft.-ig, 1956-2006 / Gallai Rezső ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - [Tatabánya] : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, [2006]. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-937-X fűzött
ASG Gépgyártó Kft. (Tatabánya)
Tatabánya - gépgyártás - vállalat - történeti feldolgozás
621(439-2Tatabánya)(091) *** 061.5(439-2Tatabánya)
[AN 2620781]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2006.
Horváth István (1942-)
   Időkerék : Horváth István visszaemlékezései / [kiad. Technika Alapítvány]. - Budapest : Technika Alapítvány, 2006. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 963-06-0167-2 fűzött
Dunaújváros - kohászat - vállalat - ezredforduló - memoár
669.1(439-2Dunaújváros)"199/200"(0:82-94) *** 061.5(439-2Dunaújváros)
[AN 2622590]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8924 /2006.
   Bevezetés a számítástechnikába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda [et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - Budapest : GDF : INOK Kft., 2006. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-218-752-0 fűzött
számítástechnika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2624905]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2006.
Workshop on System Identification and Control Sytems (2005) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on System Identification and Control Systems : in honor of László Keviczky on his 60th birthday / J. Bokor and K. M. Hangos (eds.) ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Advanced Vehicles and Vehicle Control Knowledge Center. - Budapest : AVVC, 2006. - XV, 272 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2005. júl. 11-én Budapesten tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-421-586-6 fűzött
irányítástechnika - szabályozás - konferenciakiadvány - emlékkönyv
681.3.004.14 *** 681.5.015 *** 681.518.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2621551]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8926 /2006.
Balassa, Konstantin
Der Hufbeschlag (magyar)
   Az eröszak nélkül való patkolás, okosságon, és a' lónak lélek tudományán (psychologia) alapodott értekezés / Balassa Konstantin után németböl fordítva. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 54 p., [6] t.fol. : ill. ; 21 cm
Ford. Hoffner József. - Eredeti kiadása: Pesten : Hartleben C.A., 1828
ISBN 963-7377-13-1 kötött
patkolás - állattartás - ló - hasonmás kiadás
682.1 *** 636.083.42 *** 094/097.07
[AN 2621682]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2006.
Rouse, Andrew C.
   The British pub / Andrew C. Rouse ; [ill. Borbás Zoltán]. - 2. átd., bőv. kiad. - Pécs : Opus, 2005. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (The English learner's library, ISSN 0864-7909)
ISBN 963-7080-10-4 fűzött
Nagy-Britannia - italbolt
640.44(410)
[AN 2622896]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8928 /2006.
FATIPEC Congress (28.) (2006) (Budapest)
   XXVIIIth FATIPEC Congress : June 12-14, 2006, Budapest ... : book of abstracts / org. by Hungarian Chemical Society, Polish Assiciation of Chemical Engineers and Research Institute for Paint Industry Ltd. - [Budapest] : MKE, [2006]. - XII, 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9319-55-4 fűzött
festékipar - konferenciakiadvány
667 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2621374]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8929 /2006.
Dóka Klára (1944-)
   A Körös- és Berettyó-völgy gazdálkodása az ármentesítés előtt és után / Dóka Klára. - Gyula : Békés M. Lvt., 2006. - 271, [11] p. : ill. ; 25 cm. - (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, ISSN 0238-2849 ; 10.)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 258-260.
ISBN 963-7239-47-2 fűzött
Tiszántúl - folyószabályozás - 18. század - 19. század - mezőgazdaság
627.42(439.16)"17/18" *** 338.43(439.16)"17/18"
[AN 2621066]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2006.
Kápolnás Mária, V.
   A Duna megregulázása - a bátai szivattyútelep / V. Kápolnás Mária, Horváth Emil. - Báta : Bátáért Egyes., 2006. - 40 p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Múltunk cserepei, ISSN 1787-0240 ; 2.)
Bibliogr.: p. 40. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-06-0263-6 fűzött
Duna - Báta - folyószabályozás - szivattyútelep - 18. század - 19. század - 20. század
627.42(439)(282.243.7)"17/19" *** 627.534(439-2Báta)
[AN 2621542]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2006.
Pozsgai Lajos (1932-)
   Nádfedés az ezredfordulón / Pozsgai Lajos. - Budapest : Cser K., 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-9666-11-4 fűzött : 2100,- Ft
nádfedés
692.415 *** 624.011.72
[AN 2621153]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2006.
   A vakolatarchitektúra gondozása, megőrzése : a történeti vakolat, mint örökség érték : szakmai helyzetértékelő szeminárium, 2002. szeptember 27. ... / szerk. Vukov Konstantin ; [rend., közread. a Porta Speciosa Egyesület]. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2006. - 46, [2] p., [8] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-87054-0-X fűzött
vakolat - konferenciakiadvány
691.55 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2620777]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8933 /2006.
Horváth Lajos
   Csehszlovák postaigazgatás Kárpátalján, 1919-1939 / Horváth Lajos. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai postatörténeti füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 55.
Fűzött
Kárpátalja - postatörténet - 20. század
656.8(437.7)"191/193"
[AN 2621438]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2006.
Horváth Lajos
   Kronológia Kárpátalja postatörténetéhez, 1914-2004 / Horváth Lajos. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2005. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai postatörténeti füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 27.
Fűzött
Kárpátalja - postatörténet - kronológia
656.8(437.7)(0:930.24) *** 656.8(439.23)(0:930.24) *** 656.8(477.87)(0:930.24)
[AN 2621433]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2006.
Langewiesche, William
The outlaw sea (magyar)
   A törvényen kívüli tenger : a szabadság, a káosz és a bűn világa / William Langewiesche ; [ford. Boreczky Elemér]. - Budapest : M. Narancs : Athenaeum 2000, 2006. - 207 p. ; 21 cm
Fűzött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-218-080-1)
kalóz - vízi rendészet - tengerhajózás
656.61.086.26(100) *** 351.749.2(100) *** 656.61(100)
[AN 2620786]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8936 /2006.
Béládi Katalin
   A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2004-ben / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert] ; [közrem. Benkő Béla et al.]. - Budapest : AKI, 2005. - 230 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2005/4.)
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.433(439)"200"(083.41) *** 631.16 *** 658.15
[AN 2621514]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2006.
Böswirth, Daniel
Rasenprobleme (magyar)
   A pázsit gondozása / Daniel Böswirth, Alice Thinschmidt ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2006. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9666-22-X fűzött : 1998,- Ft
gyep - amatőr kertészkedés
635.928
[AN 2620910]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2006.
Greiner, Karin
Zimmepflanzen (magyar)
   Szobanövények : minden lényeges tudnivaló több mint 200 kedvelt és népszerű szobanövényről : [nagy növénytanácsadó] / Karin Greiner és Angelika Weber ; Anette Hempfling [et al.] fotóival ; [ford. Honfi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 190 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 963-684-253-1 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2622311]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2006.
Heynitz, Krafft von
Kompost im Garten (magyar)
   Kerti komposztálás / Krafft von Heynitz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2006. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9666-40-8 fűzött : 1998,- Ft
komposztálás
631.879.4
[AN 2620921]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2006.
   Juhtenyésztés A-tól Z-ig / szerk. Jávor András, Kukovics Sándor, Molnár Györgyi ; [írta Árnyasi Mariann et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 375, [2] p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 358-366.
ISBN 963-286-275-9 kötött
juhtenyésztés
636.32/.38 *** 636.03
[AN 2622805]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2006.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   A tesztüzemek 2004. évi gazdálkodásának eredményei / [szerző Keszthelyi Szilárd] ; [közrem. Balogh Marianna et al.]. - Budapest : AKI, 2005. - 137 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2005/1.)
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2004"(083.41)
[AN 2621508]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2006.
László Erika
   Hű társad a macska : az Alapítvány a Macskákért kalauza a boldog és egészséges macskaélethez / [írta László Erika] ; [fotók Böhm Zsuzsanna és Jane Burton]. - Budapest : Alapítvány a Macskákért, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0233-4 fűzött : 99,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 2620843]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2006.
   A magyarországi szikes talajok felszíni sóásványai = Salt minerals on surfaces of salt-affected soils in Hungary / szerk. ... Szendrei Géza és Tóth Tibor. - Miskolc : HOM, 2006. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Topographia mineralogica Hungariae, ISSN 1215-9581 ; 9.)
Bibliogr.: p. 91-103. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9271-50-0 fűzött
Magyarország - szikes talaj
631.445.52/.54(439)
[AN 2620902]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2006.
Maniak István (1971-)
   Development of new optical sensor for weed monitoring / Maniak S., Neményi M., Mesterházi P. Á. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 2005. - 15 p. : ill. ; 25 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 26.)
Bibliogr.: p. 13-14. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
gyomnövény - monitoring
632.51 *** 632.914
[AN 2621502]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2006.
   Szaporodásbiológiai alapismeretek / szerk. Látits György ; [írta Bedő Sándor et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 223 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 963-286-249-X fűzött
állattenyésztés - szaporodás
636.082.2
[AN 2622754]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8946 /2006.
Cramm, Dagmar von
Kochen für Gäste und Feste (magyar)
   A család nagy szakácskönyve vendégváráshoz és ünnepekre : több mint 300 jól bevált recept / szerző Dagmar von Cramm ; fotók Barbara Bonisolli és Michael Brauner ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 238 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-684-248-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2620835]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2006.
The essential Asian cookbook (magyar)
   Nélkülözhetetlen ázsiai szakácskönyv / [... szerk. Jane Bowring és Jane Price] ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : Vince K., cop. 2006. - 304 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9552-74-7 fűzött : 4595,- Ft
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2622550]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2006.
Grillen - Dr. Oetker (magyar)
   Grillezés - Dr. Oetker : szabadban vagy lakásban / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2006. - 91 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-27-6 kötött : 1890,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 2621307]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2006.
Polgár Ernő (1954-)
   Kleopátra vitorlása : gasztronómiai utazások / Polgár Ernő. - [Budapest] : 3BT, cop. 2006. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ kultúrái)
ISBN 963-86829-8-1 * fűzött (hibás ISBN 963-86829-6-5)
gasztronómia
641
[AN 2622544]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2006.
Telegdy László
   Epebetegségek és -diéták / Telegdy László, Nógrádi Katalin. - [Budapest] : B+V K., cop. 2006. - 146 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-9536-27-X fűzött : 1490,- Ft
epebetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616.361/.366
[AN 2621708]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8951 /2006.
Losonci Miklós (1929-)
   Magyar esztétika / Losonci Miklós. - Szentendre ; [Budapest] : Biró, 2005. - 432 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 426-430.
ISBN 963-7365-15-X fűzött
esztétika
111.852 *** 7.01 *** 82.01
[AN 2622701]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8952 /2006.
Bakos Attila
   Kőtörő fű / Bakos Attila ; [... ill. Egedi-Kovács Melinda]. - [Budapest] : Mandala-Seva, cop. 2006. - 336 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-86760-4-3 kötött : 2990,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2622749]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2006.
Béky Gellért (1924-)
   Szent József / [Jean Galot nyomán átd.] Béky Gellért. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2006]. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 963-7573-26-7 kötött : 780,- Ft
Fűzött : 580,- Ft
József názáreti
szent - ókori Izrael - életrajz
235.3(092)József,_názáreti
[AN 2622781]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2006.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2006. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 963-300-956-1 kötött : 1950,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2624887]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2006.
Card, Michael
Scribbling in the sand (magyar)
   Homokfirkák : Krisztus és kreativitás / Michael Card ; [ford. Székely György] ; [ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, 2006. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9564-03-6 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2622759]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2006.
Csépány László (1927-)
   Párbeszéd Istennel : imakönyv katolikus híveknek / írta és szerk. Csépány László, Keszthelyi Ferenc, Szabó Géza. - 11. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2006. - 638 p. : ill. ; 15 cm
Ill. Csiby Mihály. - Gerinccím: Imakönyv
ISBN 963-363-285-4 kötött
imakönyv
243 *** 282
[AN 2622845]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2006.
Dolhai Lajos (1952-)
   A szentelési szertartások : a diakónus, a pap és a püspök szentelési szertartása és magyarázata / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2006. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9670-00-6 fűzött
katolikus egyház - megszentelés
264-78 *** 265.9 *** 282
[AN 2622622]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2006.
Farkas József
   Eretnek evangélium : a kockázatos szabadság : nyolc evangelizáció, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1969 őszén hangzott el / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2005. - 78 p. ; 18 cm
ISBN 963-7635-05-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2621028]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2006.
Farkas József
   Holtak között az élő : a kereszt teológiája : öt evangelizáció és két húsvéti igehirdetés, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1973 és 1979 tavaszán hangzott el / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2006. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 963-7635-08-4 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció
244 *** 252
[AN 2620971]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2006.
Farkas József
   Jézus Istene : "Én és az Atya egy vagyunk" : öt evangélizáció, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1977 őszén hangzott el / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2005. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 963-7635-06-8 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció
244 *** 252
[AN 2621031]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2006.
Farkas József
   Vegyetek erőt! : Advent, Karácsony : tíz prédikáció, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1970 és 1992 között hangzott el / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2005. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 963-7635-07-6 * fűzött (hibás ISBN 963-7635-06-8)
prédikáció
252
[AN 2621035]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2006.
   "Hűséged megálljon!" : a kálvinista magyarság kiskátéja / [... szerk. Szilágyi Ferenc, Fekete Károly ...] ; a Békési Református Egyházközség ... kiadványa. - 2. bőv. kiad. - Békés : Reform. Egyházközs., 2006. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0016-1 fűzött
református egyház - nemzettudat - útmutató
284.2(036) *** 323.1(=945.11)(036)
[AN 2620817]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2006.
Hybels, Bill
Too busy not to pray (magyar)
   Ki nem ér rá imádkozni? : vegyünk vissza a tempóból, hogy Istennel beszélhessünk / Bill Hybels és La Vonne Neff ; [ford. Czövek Tamás] ; [... közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2006. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-36-4 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2622721]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2006.
Ivancsó István (1953-)
   Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2006-. - 21 cm
ISBN 963-86650-9-2
Magyarország - görög katolikus egyház - szertartás-irodalmi dokumentum - könyvkatalógus
281.5.018.2(439) *** 017.4
[AN 2621740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Nyomtatásban megjelent művek. - 2006. - XXXII, 1019 p. : ill. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 14.)
ISBN 963-87101-0-1 kötött
Magyarország - görög katolikus egyház - könyvkatalógus - szertartás-irodalmi dokumentum
281.5.018.2(439) *** 017.4
[AN 2621741] MARC

ANSEL
UTF-88965 /2006.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
   Egészen a Tiéd : II. János Pál pápa imái / [vál. Kindelmann Győző] ; [... Diós István et al. ... ford. ...]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2006]. - 104 p. ; 17 cm
ISBN 963-7573-27-5 kötött : 780,- Ft
Fűzött : 480,- Ft (hibás ISBN 963-7573-27-5)
imakönyv
243
[AN 2622779]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2006.
Joyner, Rick
The apostolic ministry (magyar)
   Az apostoli szolgálat / Rick Joyner ; [ford. Szőcs Zoltán]. - Budapest : [Reménység Ajtaja Alapítvány], 2006. - 224 p. ; 21 cm
Közread. a Reménység Ajtaja Alapítvány
ISBN 963-229-823-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2622269]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2006.
Keveházi László (1928-)
   Szorongató igék : Gyenesdiás, 2004. június 15-17. - [Győr] : [Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker.], [2006]. - 37 p. ; 21 cm. - (Egyházkerületi füzetek, ISSN 1788-1773 ; 2.)
Szerzők Keveházi László és Zászkaliczky Péter
Fűzött
lelkészképzés - prédikáció
252 *** 254.4
[AN 2621552]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2006.
Klīmīs o Alexandreys
Protreptikōs prōs 'Ellīnas (magyar)
   Protreptikosz = Buzdítás a görögökhöz / Alexandriai Kelemen ; [... ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Tóth Vencel]. - Budapest : Jel, 2006. - 188 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 10.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 963-9670-04-9 kötött
patrológia - ókori görög irodalom - ókeresztény irodalom - vallásos irodalom
276 *** 875-97=945.11
[AN 2621935]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2006.
Németh Gábor (1977-)
   A halálos bűn, mint morálteológiai probléma / Németh Gábor. - Budapest : Jel, 2006. - 293 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 4.)
Bibliogr.: p. 277-293.
ISBN 963-9670-06-5 fűzött
vallási erkölcs
241.41
[AN 2621965]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2006.
Prazsák László
   24 órás dicsőítés és ima / Prazsák László ; [közread. az] Imádság Háza a Nemzetekért Szolgálat. - Budapest : Imádság Háza a Nemzetekért Szolgálat, 2006. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-814-4 fűzött
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 2622300]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2006.
Segarra, Mercè
Gaudeix amb la Bíblia (magyar)
   Játékosan a Bibliáról : [43 bibliai történet] : [szórakoztató feladatok és bibliai tanulságok gyermekeknek] / Mercè Segarra, Francesc Rovira ; [ford. Mucsi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-558-055-X fűzött : 3500,- Ft
Biblia
gyermekkönyv - bibliai történet - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2621649]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2006.
   Tisztaszívűek : szent életutak a 70 éves pécsi Kármel történetéből / [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2006. - 336 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: Áldozat a megfeszített áldozattal : a Szentlélekről nevezett Mária Erzsébet nővér, 1899-1957 / Puskely Mária írása. Az arc tanúja : Urunk Színeváltozásáról nevezett Marie-Elisabeth nővér, 1948-1999 / a magyarszéki Kármelita Nővérek összeállítása
ISBN 963-87151-0-3 kötött
Mária Erzsébet nővér (1899-1957)
Marie-Elisabeth nővér
Magyarország - Franciaország - karmelita apácák - 20. század - életrajz
271.971(44)(092)Marie-Elisabeth_nővér *** 271.971(439)(092)Mária_Erzsébet_nővér
[AN 2621441]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2006.
Torkington, David
How to pray (magyar)
   Hogyan imádkozzunk? : gyakorlati útmutató az imaélethez / David Torkington. - Szeged : Agapé, 2006. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-458-318-0 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2622758]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2006.
Vásárhelyi Judit, P. (1950-)
   Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai : előzmények és fogadtatás / P. Vásárhelyi Judit. - Budapest : Universitas, 2006. - 245 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 21.)
Bibliogr.: p. 204-218. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9671-03-7 kötött : 2100,- Ft
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Magyarország - bibliakutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - hermeneutika - író - 16. század
22.014 *** 809.451.1-731.1 *** 894.511(092)Szenczi_Molnár_A.
[AN 2621402]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2006.
Wallenkampf, Arnold W.
   A Szentlélek / Arnold W. Wallenkampf ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyh. : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 963-9577-43-X fűzött
Szentlélek Isten - adventista egyház
231.3 *** 286.3
[AN 2622757]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2006.
Xeravits Géza (1971-)
   Zsoltártanulmányok / Xeravits Géza. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2006-. - 20 cm
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
zsoltár - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 2621903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Zarándokénekek : (Zsolt. 120-134). - 2006. - 119 p. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 3.)
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 963-7343-75-X fűzött : 1250,- Ft
zsoltár - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 2611278] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8977 /2006.
Artner Annamária (1961-)
   Globalizáció alulnézetben : elnyomott csoportok, lázadó mozgalmak / Artner Annamária. - Budapest : Napvilág, 2006. - 279 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 267-279.
ISBN 963-9350-66-4 fűzött : 2200,- Ft
társadalmi elkülönülés - globalizáció - kapitalista rendszer - konfliktus - ezredforduló
316.48(100)"200" *** 339.9(100) *** 330.342.14 *** 316.344.7(100)"200"
[AN 2620905]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2006.
Castells, Manuel
Conversations with Manuel Castells (magyar)
   A tudás világa : Manuel Castells : Manuel Castells és Martin Ince beszélgetése / [ford. Árokszállássy[!] Zoltán]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 158 p. ; 22 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 963-9350-77-X fűzött : 2500,- Ft
Castells, Manuel
Spanyolország - szociológia - tudós - 20. század - ezredforduló - interjú
316(460)(092)Castells,_M.(047.53)
[AN 2622348]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2006.
Fancsali József
   Nyugdíjasok, nyugdíjak a nyugat-dunántúli régióban / [kész. Fancsali József]. - Győr : KSH Győri Igazgatósága, 2006. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-974-8 fűzött : 1500,- Ft
Nyugat-dunántúli régió - nyugdíjas - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.983-057.75(439.11)"200"(083.41)
[AN 2622415]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2006.
Fuller, Steve
The intellectual (magyar)
   Az entellektüel : [a negatív gondolkodás pozitív ereje] / Steve Fuller ; [ford. Árvay Alica]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-9350-78-8 fűzött : 1990,- Ft
értelmiség - társadalmi szerep
316.343.652 *** 316.663
[AN 2620807]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2006.
Gál Norbert
   Magyarországi kisebbségek / Gál Norbert, Hurton Zsuzsanna. - Kiskunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2005. - 72 p. : ill. ; 16 cm. - (Fejjel, ISSN 1585-3780 ; 5.)
Fűzött
Magyarország - kisebbség - 20. század
316.347(=00)(439)"194/199"
[AN 2621526]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2006.
   A halandóság területi jellemzői Békés megyében, 1980-2004 / [szerk. Bölcsföldi Erszébet] ; [kész. Kovács Györgyné et al.]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2006. - 94 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-993-4 fűzött : 5000,- Ft
Békés (megye) - halálozás - 20. század - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.2(439.175)"198/200"(083.41)
[AN 2622738]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2006.
Hamp Gábor (1964-)
   Kölcsönös tudás : kommunikáció és megismerés / Hamp Gábor. - Budapest : Typotex, 2006. - 154 p. ; 20 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 963-9548-81-2 fűzött : 2500,- Ft
kommunikációtudomány
316.77
[AN 2622620]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2006.
Pokol Béla (1950-)
   Társadalomtudományi trilógia / Pokol Béla. - Budapest : Századvég, 2004-2006. - 3 db ; 24 cm
szociológia - államelmélet - politológia
316 *** 340.12 *** 32.001 *** 082.1
[AN 2542781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Politikaelmélet. - 2006. - 425 p.
Bibliogr.: p. 415-425.
ISBN 963-7340-25-4 kötött : 5040,- Ft
politológia
32.001
[AN 2621608] MARC

ANSEL
UTF-88985 /2006.
Sanford, Timothy L.
I have to be perfect (magyar)
   "Muszáj tökéletesnek lennem" és egyéb paplakbeli tévtanok : lelkészgyerekek kézikönyve a szent tévtanokról, amelyek közepette felnőttek, és arról, hogyan találhatnak vissza az igazsághoz / Timothy L. Sanford ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2006. - 161 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-86507-8-8 fűzött
szülő - egyházi személy - gyermeklélektan - memoár
316.37-058.85(0:82-94) *** 253 *** 159.922.7
[AN 2622813]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2006.
   Zsombékok : középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig : társadalomtörténeti tanulmányok / szerk. Kövér György ; [... szerzői Bácskai Vera et al.]. - Budapest : Századvég, 2006. - 851 p., [8] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7340-21-1 kötött : 4935,- Ft
Magyarország - középosztály - oktatás - 19. század - 20. század
316.343.65(439)"18/19" *** 37(439)"18/19"
[AN 2621610]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8987 /2006.
Darmos István
   Füzér táncai és táncélete / Darmos István ; [közread. Füzér település Önkormányzata]. - Sárospatak[!Füzér] : Önkormányzat, 2006. - 101, [62] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93-101.
ISBN 963-229-072-0 fűzött
Füzér - néprajz - táncmulatság - népviselet - tánc
394.3(=00)(439-2Füzér) *** 793.31(439-2Füzér) *** 391(=00)(439-2Füzér)
[AN 2620898]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2006.
   A népművészet a 19-20. század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen : tudományos konferencia a Gödöllői Városi Múzeumban, 2004. június 10-11. / [szerk. Őriné Nagy Cecília]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2006. - 227 p. : ill. ; 21 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86659-3-9 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - művészet - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 7(439)"18/19" *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2621397]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2006.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   A Barkóság és népe / Paládi-Kovács Attila ; [közread. a Herman Ottó Múzeum]. - 2. bőv. kiad. - Miskolc : HOM, 2006. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-176. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9271-52-7 fűzött
Barkóság - magyar néprajz
39(=945.11)(439Barkóság)
[AN 2622877]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2006.
Rouse, Andrew C.
   My Christmases / Andrew C. Rouse ; [ill. Borbás Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Pécs : Opus, 2005. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (The English learner's library, ISSN 0864-7909)
ISBN 963-7080-21-X fűzött (hibás ISBN 963-7080-21-4)
Nagy-Britannia - karácsonyi szokás
398.332.416(410)
[AN 2622895]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2006.
   Szavak szivárványa : a VI. Duna-Tisza közi Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai / szerk. Bárth János ; [rend., kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete ... és a Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány ...]. - Baja : Bács-Kiskun M. Nemzetiségi Alapítvány ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2006. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német, horvát, angol és szlovák nyelven. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-7216-93-6 fűzött
Duna-Tisza köze - néprajz - konferenciakiadvány
39(=945.11)(439.15) *** 39(=00)(439.15) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2622783]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2006.
Tóthné Litovkina Anna
   Old proverbs never die, they just diversify : a collection of anti-proverbs / Anna T. Litovkina and Wolfgang Mieder ; [ill. by Olga Mirenska] ; [publ. by the] University of Vermont, Pannonian University of Veszprém. - Burlington, [Vt.] : Univ. of Vermont ; Veszprém : Pannonian Univ. of Veszprém, 2006. - XVII, 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-357. és a jegyzetekben
ISBN 963-9495-82-4 fűzött
frazeológia - angol nyelv - közmondásgyűjtemény - egyetemi tankönyv
398.9(075.8) *** 802.0-318(075.8)
[AN 2621592]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2006.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8236-3 kötött : 1790,- Ft
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 2624862]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2006.
Viszóczky Ilona
Matyó népélet (angol)
   Matyó folk life : tradition living in objects : guide to the permanent exhibition of the Matyó Museum, Mezőkövesd / [text Ilona Viszóczky, Gyula Viga] ; [... transl. Elayne Antalffy] ; [publ. by the Borsod-Abaúj-Zemplén County Museum Directorate]. - Miskolc : BAZ County Mus. Directorate, 2006. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Fűzött (hibás ISBN 963-9271-53-5)
Matyó Múzeum (Mezőkövesd)
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - múzeum
39(=945.11matyók) *** 746.3.031.4(=945.11matyók) *** 069(439-2Mezőkövesd)
[AN 2622470]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2006.
Viszóczky Ilona
Matyó népélet (lengyel)
   Życie ludu matyó : tradycja żyjaça w przedmiotach : wprowadzenie do stałej wystawy Muzeum Matyó w Mezőkövesd / [tekst Ilona Viszóczky, Gyula Viga] ; [tł. ... Elżbieta Fekete] ; [wyd. Dyrekcja Muzeum Wojewódzkiego Borsod-Abaúj-Zemplén]. - Miskolc : Dyrekcja Muz. Wojewódzkiego BAZ, 2006. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Fűzött (hibás ISBN 963-9271-53-5)
Matyó Múzeum (Mezőkövesd)
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - múzeum
39(=945.11matyók) *** 746.3.031.4(=945.11matyók) *** 069(439-2Mezőkövesd)
[AN 2622472]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2006.
Viszóczky Ilona
Matyó népélet (német)
   Das Volksleben der Matyós : in den Gegenständen lebendige Tradition : Führer durch die ständige Ausstellung des Matyó-Museums Mezőkövesd / [Text Ilona Viszóczky, Gyula Viga] ; [... Übers. von Albrecht Friedrich] ; [hrsg. von Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2006. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Fűzött (hibás ISBN 963-9271-53-5)
Matyó Múzeum (Mezőkövesd)
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - múzeum
39(=945.11matyók) *** 746.3.031.4(=945.11matyók) *** 069(439-2Mezőkövesd)
[AN 2622466]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2006.
Viszóczky Ilona
   Matyó népélet : tárgyakban élő hagyomány : vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához / [katalógusszöveg Viszóczky Ilona, Viga Gyula] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2006. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
ISBN 963-9271-53-5 fűzött
Matyó Múzeum (Mezőkövesd)
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - múzeum
39(=945.11matyók) *** 746.3.031.4(=945.11matyók) *** 069(439-2Mezőkövesd)
[AN 2622465]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8998 /2006.
Bálint László
   Különös szervezkedések Szegeden és környékén, 1945-1953 : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái / Bálint László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2005. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 7.)
ISBN 963-9573-09-4 fűzött
Csongrád (megye) - ellenállási mozgalom - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
323.26(439.181)"1945/195"
[AN 2621150]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2006.
Bondor Gyula
   Egy országzászló életútja / Bondor Gyula ; [... az ... Attila Kulturális és Ismeretterjesztő Kör gondozásában jelent meg]. - Baja ; [Üröm] : Attila Kult. és Ismterj. Kör, 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-06-0086-2 fűzött
Vaskút - Szlovákia - Taksonyfalva - Taksony - kitelepítés - magyarság - trianoni békeszerződés - 1945 utáni időszak - helyismeret - memoár
325.254.6(=945.11)(437.6)"192/194"(0:82-94) *** 908.439-2Vaskút *** 908.437.6-2Taksony *** 908.437.6-2Taksonyfalva
[AN 2621733]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2006.
   Életképek, 1944-1948 / [kész. Andrási Zoltánné et al.]. - [Diósberény] : Diósberényért Egyes., 2006. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Átélt történelem, ISSN 1787-6001 ; 2.)
Életképek, 1944-48 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-06-0181-8 fűzött
magyarországi németek - kitelepítés - felvidéki magyarság - székelyek - betelepítés - második világháború - koalíciós időszak - interjú
323.12(=30)(439.125)"194"(047.53) *** 325.27(=945.11)(439.125)"194"(047.53)
[AN 2621744]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2006.
Forró Katalin
   A szociáldemokrácia története Vácott / Forró Katalin ; [kiad. Váci Regionális Ifjúsági Klub Egyesület]. - Vác : Váci Regionális Ifj. Klub Egyes., 2006. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A szociáldemokrácia 100 éve Vácott. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Vác - szociáldemokrácia - politikatörténet
329.14(439-2Vác)(091)
[AN 2622619]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2006.
Gergely Jenő (1944-)
   Being Hungarian, Christian, European / Gergely Jenő. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK, 2006. - 322 p. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 3.)
A tanulmányok váltakozva olasz, magyar, német, francia és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9683-10-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - keresztény egyház - 19. század - 20. század
322(439)"18/19" *** 28(439)"18/19"
[AN 2622734]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2006.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Giddens professzor úrnak pedig azt válaszolom.. : Gyurcsány Ferenccel beszélget Rádai Eszter. - [Budapest] : Mozgó Világ, cop. 2006. - 158 p. ; 20 cm
Gerinccím: Gyurcsány Ferenccel beszélget Rádai Eszter
ISBN 963-06-0170-2 fűzött : 2000,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - miniszterelnök - 20. század - 21. század - interjú
32(439)(092)Gyurcsány_F.(047.53)
[AN 2622815]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2006.
Hódos Mária
   Kétezren voltak / Hódos Mária. - [Budapest] : [Saluton], cop. 2006. - 419 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 415-418.
ISBN 963-87033-0-X fűzött
Rákosmente - helytörténet - zsidóság - holokauszt
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 316.347(=924)(439Rákosmente) *** 943.9Rákosmente(=924)"194" *** 929(=924)(439Rákosmente)
[AN 2622539]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2006.
Lévai Katalin (1954-)
   Táncrend nélkül / Lévai Katalin. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-45-7 fűzött : 2780,- Ft
Lévai Katalin (1954-)
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - memoár
32(439)(092)Lévai_K.(0:82-94)
[AN 2622275]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2006.
Nagy Zsuzsa, L. (1930-)
   Egy politikus polgár portréja : Rassay Károly, 1886-1958 / L. Nagy Zsuzsa. - Budapest : Napvilág, 2006. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 963-9350-87-7 fűzött : 2100,- Ft
Rassay Károly (1886-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Rassay_K.
[AN 2620785]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2006.
   Rögös utakon = Auf steinigen Wegen / [a visszaemlékezéseket összegyűjt., vál., szerk. ... Kovács József László]. - Budaörs : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2005. - 195 p. : ill. ; 29 cm. - (Regélő múlt, ISSN 1587-7108 ; 5.)
ISBN 963-229-099-2 kötött
Magyarország - Budaörs - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - Horthy-korszak - helyismeret - memoár
325.254(=30)(439-2Budaörs)"194"(0:82-94) *** 323.12(=30)(439-2Budaörs)"194" *** 908.439-2Budaörs"192/194"
[AN 2622579]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2006.
   [sic!] : válogatott kövek a református egyház és az állam kapcsolatának medréből / [szerk., sajtó alá rend. Ladányi Sándor, Keresztes Dániel és Hamarkay Ede]. - Erdőkertes : Exodus, 2006. - 573 p. ; 25 cm
ISBN 963-87166-0-6 fűzött
Magyarország - egyházpolitika - református egyház - 20. század - történelmi forrás
322(439)"19"(093.2) *** 284.2(439)"19"(093.2)
[AN 2621310]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2006.
Szak István
   A szenvedések országútján : fogolynapló, 1983 / Szak István ; [... kiad. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány]. - [Hódmezővásárhely] : Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány, [2006]. - 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86994-1-8)
Szak István
Szovjetunió - Gulag - sztálinizmus - állami terror - hadifogoly - magyar irodalom - memoár
323.282(47)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.72(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2621667]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2006.
Szerdahelyi István (1934-)
   A sosem létezett szocializmus : fogalmi elemzés / Szerdahelyi István. - Budapest : Saluton : Eötvös J. K., 2005. - 226 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-226.
ISBN 963-86799-9-9 fűzött
szocializmus - eszmetörténet
329.15(100) *** 321.74(100) *** 141.82
[AN 2622546]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2006.
   Távolabb a médiától : 2004 politikai kampányai / [szerk. Kiss Balázs] ; [szerzők Englert György et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 246 p. : ill. ; 23 cm. - (Politikai kommunikáció, ISSN 1787-9825)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9683-12-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Európai Unió - választási kampány - ezredforduló
324(439)"2004" *** 324(4-62) *** 659.4
[AN 2621407]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2006.
Tőkéczki László (1951-)
   Vázsonyi Vilmos eszmei-politikai arca / Tőkéczki László ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., 2005. - 298 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-132-8 fűzött : 2480,- Ft
Vázsonyi Vilmos (1868-1926)
Magyarország - politikus - századforduló - 20. század - belpolitika
32(439)(092)Vázsonyi_V. *** 323(439)"188/192"
[AN 2620869]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2006.
Vásárhelyi Miklós (1917-2001)
   A történelemben : Vásárhelyi Miklós válogatott beszédei és írásai a nyolcvanas-kilencvenes évekből / sajtó alá rend. Vásárhelyi Júlia ; az előszót írta Kenedi János. - Budapest : Élet és Irodalom, 2006. - 309 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86526-6-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - publicisztika
323(439)"198/199"(0:82-92)
[AN 2621448]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9014 /2006.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Fejezetek Sárpils[!Sárpilis] történetéből / Balázs Kovács Sándor. - [Sárpilis] : [Sárpilisi "Gerlice madár" Hagyományőrző Néptánc Egyes.], 2006. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Sárpilisi "Gerlice madár" Hagyományőrző Néptánc Egyesület. - Bibliogr.: p. 157-166.
ISBN 963-06-0407-8 kötött
Sárpilis - helytörténet
943.9-2Sárpilis
[AN 2622707]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2006.
Béla Vali
   Leporolt riportok / Béla Vali. - Békéscsaba : Szerző, 2006. - 189, [3], XVI p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-420-3 fűzött
Magyarország - híres ember - politikus - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - interjú - publicisztika
929(439)(047.53) *** 32(439)(092)(047.53) *** 894.511-92
[AN 2622258]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2006.
Bolla Márton (1751-1831)
Dissertatio de Valachis (latin, magyar)
   Az oláhok eredetük szerint hun-bolgárok : latinul és első ízben magyar fordításban / Bolla Márton ; bev. tanulmánnyal ell. Zajti Ferenc. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 171 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1931. - Eredetileg a "Veszta-könyvtár" c. sorozat 17. tagjaként jelent meg. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7377-14-X fűzött
őstörténet - románok - hasonmás kiadás
930.8(=590) *** 094/097.07
[AN 2621168]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2006.
Buza Péter (1942-)
   Balatonfenyves : egy fele más falu kalandos ifjúsága / írta Buza Péter ; [kiad. Balatonfenyves Község Önkormányzata]. - Balatonfenyves : Önkormányzat, 2006. - 244 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-229-873-X kötött
Balatonfenyves - helytörténet - 20. század
943.9-2Balatonfenyves"194/199"
[AN 2621354]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2006.
Crummenerl, Rainer
Piraten (magyar)
   Kalózok / írta Rainer Crummenerl ; ill. Udo Kruse-Schulz és Nyikolaj Szmirnov ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 94.)
ISBN 963-9446-81-5 kötött
művelődéstörténet - kalóz
930.85(26) *** 656.61.086.26(100)(091)
[AN 2621436]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2006.
   Előkészületek Bonyhád monográfiájához : előadások a IV. Völgységi Konferencián, 2005. november 26. = Arrangements for monograph of Bonyhád : IV. Conference of Völgység = Vorbereitungen zu der Monographie Bonyhád : IV. Völgységer Konferenz / szerk. László János, Szőts Zoltán ; [kiad. a Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága, a Völgységi Múzeum]. - Bonyhád : MTT Dél-Dunántúli Csoportja : MTA Pécsi Akad. Bizottsága Város- és Helytört. Munkabiz. : Völgységi Múz., 2006. - 133 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-06-0011-0 fűzött
Bonyhád - helytörténet - konferenciakiadvány
943.9-2Bonyhád *** 061.3(439-2Bonyhád)
[AN 2621415]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2006.
Földesi Margit (1961-)
   Egy másik vesztes, Olaszország, 1943-1947 / Földesi Margit, Stella Szonja. - Budapest : Kairosz, 2006. - 232 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 216-223.
ISBN 963-9642-24-X kötött
Olaszország - történelem - második világháború - 20. század
945"194"
[AN 2622540]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2006.
   Francia emlékek : Napóleon és Vasvármegye : francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében / ... szerk. Köbölkuti Katalin, Nagy Éva ; [... szerzői Ábrahám-Ködmen Zoltán et al. ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Önkormányzat : Berzsenyi D. Kvt., 2005. - 182 p. : ill. ; 25 cm
Kész. a 2004. máj. 20-án, Szombathelyen tartott "Sohasem késő a múltat tanúként megidézni" c. konferencia előadásai alapján. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-7621-85-7 kötött
Vas (megye) - Franciaország - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - konferenciakiadvány
930.85(44) *** 930.85(439.111)"17/18" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2622412]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2006.
   Friedensbuch : Europäischer Studienzirkel für Frieden und globales Lernen = Peace issues reader : European study circle for peace and global learning / Björn Freiberg Hg. ... - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 140 p., 8 t. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Európa - művelődéstörténet - kultúra - politika - 20. század - ezredforduló
930.85(4)"19/200" *** 316.7(4)"19/200" *** 32(4)"19/200"
[AN 2622736]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2006.
Germer, Renate
Mumien aus aller Welt (magyar)
   Múmiák a világ minden tájáról / írta Renate Germer ; [ford. Dubovitz Péter]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 7.)
ISBN 963-9446-86-6 kötött
múmia
903.5(100) *** 393.3 *** 614.64
[AN 2621445]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2006.
Haag, Michael
The rough guide to The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód világa : [történelem, legendák, helyszínek] / írta ... Michael Haag és Veronica Haag ; közrem. James McConnachie ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 284 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 227-235.
ISBN 963-9635-49-9 fűzött : 1999,- Ft
Brown, Dan. The Da Vinci code
Egyesült Államok - művelődéstörténet - kereszténység - író - 20. század - 21. század - helyismeret
930.85(100) *** 23/28 *** 820(73)(092)Brown,_D. *** 908.100
[AN 2622295]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2006.
Jároli József
   Békés a reformkorban és 1848-49-ben / Jároli József. - Békés : [Önkormányzat], 2006. - 128 p. ; 24 cm
Közread. Békés Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 963-87145-0-6 fűzött
Békés - helytörténet - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9-2Békés"182/194" *** 943.9-2Békés"1848/1849"(093)
[AN 2621572]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2006.
Kecskeméti Károly (1933-)
   Notes, rapports et témoignages français sur la Hongrie, 1717-1809 / par Charles Kecskeméti. - Paris : Inst. hongr. ; Budapest ; Szeged : Bibl. nat. Széchényi, 2006. - 388, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Documenta Hungarorum in Gallia, ISSN 1588-6034 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-509-0 kötött
Franciaország - magyar történelem - történelem - külpolitika - 18. század - napóleoni kor - történelmi forrás
943.9"171/180"(093) *** 940"171/180"(093) *** 327(44)"171/180"(093)
[AN 2621560]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2006.
   Kereskedők Sallában = Commercianti di Salla / [szerk. Redő Ferenc]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig. ; Zalalövő : Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 2005-. - 25 cm
Zalalövő - Pannonia - régészet - kereskedelem - római birodalom kora
904(439-2Zalalövő) *** 904(398.6-2Salla) *** 339(398.6-2Salla)
[AN 2621698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Terra sigillata / [írta Gabler Dénes] ; [olasz szöveg Harsányi Eszter]. - 2005. - 48 p. : ill., színes. - (Zalalövő öröksége, ISSN 1589-8377 ; 3.)
Olasz és magyar nyelven
ISBN 963-7205-42-X fűzött
Zalalövő - Pannonia - régészet - kereskedelem - római birodalom kora
904(439-2Zalalövő) *** 904(398.6-2Salla) *** 339(398.6)
[AN 2621701] MARC

ANSEL
UTF-89028 /2006.
Király Péter (1917-)
   A honalapítás vitás eseményei : a kalandozások és a honfoglalás éve / Király Péter ; [... az előszót írta Udvari István]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Tansz., 2006. - 259 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7336-23-0 fűzött
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - kalandozások kora
930.8(=945.11) *** 943.9"08/09"
[AN 2621041]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2006.
Markó László
   A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig / Markó László. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 483, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-208-970-7 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - uralkodó - államférfi - politikus - szaklexikon
943.9(092)(031)
[AN 2622855]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2006.
Monok István (1956-)
   A bibliás Rákócziak / [írta és összeáll.] Monok István ; [a felvételeket kész.] Hapák József ; [az utószót írta Dienes Dénes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 130, : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 963-09-4891-5 kötött
Rákóczi család
családtörténet - bibliakutatás
929.52(439)Rákóczi *** 22
[AN 2620890]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2006.
Németh Endre (1946-|)
   Kóstoló Győrújbarát történetéből / Németh Endre ; [kiad. Győrújbarát község Önkormányzata]. - Győrújbarát : Önkormányzat, 2006. - 412 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 400-408.
ISBN 963-06-0225-3 fűzött
Győrújbarát - helytörténet
943.9-2Győrújbarát
[AN 2620821]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2006.
Németh Margit
   Az aquincumi Fürdő Múzeum és a legiotábor emlékei : vezető / Németh Margit. - [Budapest] : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 61 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 963-9340-58-8 fűzött
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 2622821]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2006.
Palotás Pál (1915-)
   Kelet népe vagyunk / Palotás Pál ; [összeáll. és sajtó alá rend. S. Király Béla]. - Budapest : [Király B., S.], 2006. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0068-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 20. század - belpolitika - magyar irodalom - publicisztika
943.9"19"(0:82-92) *** 323(439)"19"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2622660]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2006.
Pozsgai József (1926-)
Der Preis der Wende (magyar)
   A rendszerváltás haszonélvezői : a fordulat ára / Joseph Pozsgai. - Budapest : Kairosz, 2006. - 312 p. ; 20 cm
Ford. Titkos Borbála. - Bibliogr.: p. 307-309.
ISBN 963-9642-16-9 fűzött : 3990,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - rendszerváltás
940-11"191/199" *** 323(4-11)"191/199"
[AN 2622513]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2006.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : a középkor / [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9657-03-4 fűzött
művelődéstörténet - középkor - vetélkedő
930.85(4)"04/14" *** 793.73
[AN 2621410]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2006.
Regan, Geoffrey
First crusader (magyar)
   Az első keresztes vitéz / Geoffrey Regan ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2006]. - 376 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p 369-375. és a jegyzetekben
ISBN 963-9648-04-3 kötött : 3000,- Ft
Īrakleios (Bizánci Birodalom: császár) (575?-641)
Bizánci Birodalom - történelem - uralkodó - 7. század - hadtörténet
949.502"06/10" *** 355.48(495.02)"06/10" *** 949.502(092)Īrakleios
[AN 2622810]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2006.
Secrets of angels and demons (magyar)
   Az Angyalok és démonok titkai / Dan Burstein, Arne De Keijzer ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2006]. - 448 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9598-86-0 kötött : 3000,- Ft
Brown, Dan. Angels & demons
művelődéstörténet - okkultizmus - titkos társaság
930.85(100) *** 133 *** 061.236(100)
[AN 2622796]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2006.
Seiler, Signe
Indianer (magyar)
   Indiánok / írta Signe Seiler ; ill. Jörn Hennig és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 36.)
ISBN 963-9446-77-7 kötött
indiánok - művelődéstörténet - néprajz
930.8(=97) *** 39(=97)(7)
[AN 2622892]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2006.
Seiler, Signe
Der Mensch (magyar)
   Az ember / írta Signe Seiler és Rainer Köthe ; [ford. Frenkel Éva Süvegh Veronika fordításának felhasználásával] ; ill. Jörn Hennig. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 28.)
ISBN 963-9446-76-9 kötött
művelődéstörténet - ember - embertan
930.85(100) *** 572.1/.4 *** 008 *** 504.75
[AN 2622893]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2006.
Valuch Tibor (1963-)
   Metszetek : válogatott tanulmányok / Valuch Tibor ; [közread. az] ... 1956-os Intézet. - [Budapest] : Argumentum : 1956-os Int., 2006. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-377-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - 1956-os forradalom - magyar történelem - politikus - 20. század - társadalom
943.9"1956" *** 943.9"19" *** 316.32(439)"195/197" *** 32(439)(092)"19"
[AN 2622605]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2006.
Várnagy Enikő
   Töhötöm nyomában / Várnagy Enikő ; [kiad. Keszi Alapítvány]. - [Budakeszi] : Keszi Alapítvány, 2006. - 265 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-262.
ISBN 963-06-0271-7 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2622259]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2006.
   Visegrád / [szerk. Buzás Gergely] ; [szerzők Bozóki Lajos et al.]. - 2. átd. kiad. - Visegrád : Mátyás Király Múz., 2005. - 44 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Altum castrum, ISSN 1215-1289 ; 5.)
Bibliogr.: p. 40-44.
Fűzött
Visegrád - helytörténet - régészet - vár - palota
943.9-2Visegrád *** 904(439-2Visegrád) *** 728.82(439-2Visegrád) *** 728.81(439-2Visegrád)
[AN 2622860]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2006.
Visegrád (angol)
   Visegrád / [ed. Gergely Buzás] ; [auth. Lajos Bozóki et al.] ; [... transl. Dóra Sallay]. - 2. rev. ed. - Visegrád : King Matthias Mus., 2005. - 44 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Altum castrum, ISSN 1215-1289 ; 5.)
Bibliogr.: p. 40-44.
Fűzött
Visegrád - helytörténet - régészet - palota - múzeum
943.9-2Visegrád *** 904(439-2Visegrád) *** 728.81(439-2Visegrád) *** 069(439-2Visegrád)
[AN 2621747]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2006.
   Volt egyszer egy Laza Klub : beszélgetőkönyv / [összeáll. és szerk.] Ottovayné Ecsedi Kati, Mayer Vivian. - Budapest : FSZEK, 2006. - 373, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közleményei, ISSN 1588-421X ; 3.)
ISBN 963-581-435-6 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"199/200"(047.53)
[AN 2622616]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9045 /2006.
   10 éves a területfejlesztés Heves megyében / [szerk. Szucsik István] ; [közread. a] Heves Megyei Területfejlesztési Tanács. - Eger : Heves M. Területfejlesztési Tanács, [2006]. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm
Kész. az Egerben, 2006. márc. 2-án tartott azonos című konferencia alkalmából
Fűzött
Heves (megye) - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság
911.3(439.133) *** 332.1(439.133)
[AN 2622593]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2006.
   Abaligettől Bükkösdig : ellentétes metaforák szorításában : Magyarország képi felfedezése - egy fotóstábor színhelyei / [fényképezte Ács Irén et al.] ; [a bevezető tanulmányt írta Szuhay Péter]. - [Budapest] : Nap, 2006. - 240 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9402-91-5 kötött
Baranya (megye) - Magyarország - helyismeret - fotóművészet - életkép - fényképalbum
908.439.127(084.12) *** 77.041.7 *** 77.04(439)"200"
[AN 2620882]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2006.
Bedécs Gyula
   Szerbia a Vajdasággal ; Bosznia és Hercegovina : magyar emlékek és látnivalók / [írta Bedécs Gyula] ; [fotó Ballagi Farkas et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2006. - 249, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ami az útikönyvekből kimaradt, ISSN 1786-6855)
Bibliogr.: p. [251].
ISBN 963-7334-17-3 fűzött
Szerbia - Bosznia - helyismeret - helytörténet - magyar történelem - útikönyv
908.497.15 *** 914.971.1(036) *** 908.497.11 *** 914.971.5(036) *** 943.955
[AN 2621087]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2006.
Csirmazné Cservenyák Ilona
   Mezőkövesd és vidéke : válogatott honismereti bibliográfia / összeáll. Csirmazné Cservenyák Ilona, Ongainé Juhász Mónika ; [kiad. Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Mezőkövesd : Önkormányzat ; Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2005. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 963-9271-44-6 fűzött
Mezőkövesd - helyismeret - szakbibliográfia
908.439-2Mezőkövesd:016
[AN 2579934]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2006.
Dürr, Bettina
Italien Nord (magyar)
   Észak-Olaszország / ... Bettina Dürr írta ... - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-13-5569-1 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2624885]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2006.
Gerrard, Mike
Corfu (magyar)
   Korfu : útikalauz / Mike Gerrard ; [a ... fordítást kész. Kiss Katalin]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9613-15-0 fűzött
Korfu - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 2621737]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2006.
Kanizsa József (1942-)
   Zajki verses emlékképeim / Kanizsa József ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2005. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-8082-54-2 fűzött
Zajk - Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - vers
908.439-2Zajk *** 894.511-14 *** 894.511(439)(092)Kanizsa_J.
[AN 2622688]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2006.
Körmendi Géza (1929-)
   Fejezetek Tardos község történetéből / Körmendi Géza, Motil László. - Tardos : Önkormányzat : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2005. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1588-6603 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 963-219-114-5 kötött
Tardos - helyismeret
908.439-2Tardos
[AN 2621603]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2006.
Kubinszky Mihály (1927-)
   A régi soproni Lőver : egy lőverlakó építész feljegyzései / Kubinszky Mihály. - Tatabánya : Zékány-Máthé, 2005. - 227 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 963-219-265-6 kötött : 5000,- Ft
Sopron - helyismeret
908.439-2Sopron
[AN 2622608]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2006.
   Monori fények és árnyak / [szerk. Dobos György] ; [közread. a] Monor Helytörténeti Kör. - Monor : Monor Helytört. Kör, 2006. - 325 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-229-565-X kötött
Monor - helyismeret
908.439-2Monor
[AN 2620776]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2006.
Prakfalvi Péter
   Salgótarján egykori fürdői és vízellátásuk, 1916-1965 / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polár Stúdió, 2006. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 963-229-995-7 fűzött
Salgótarján - fürdő - helyismeret
908.439-2Salgótarján *** 615.838(439-2Salgótarján)
[AN 2622630]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2006.
   Rehabilitating the brownfield zones of Budapest / by Györgyi Barta [et al.]. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2006. - 71, [4] p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 51.)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 963-9052-61-2 fűzött
Budapest - urbanisztika - tömbrehabilitáció - ipari park - városökológia
911.375.6(439-2Bp.) *** 711.554(439-2Bp.) *** 332.1(439-2Bp.)
[AN 2621517]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2006.
Rouse, Andrew C.
   Tales from watchet / Andrew C. Rouse ; [ill. Borbás Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Pécs : Opus, 2006. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (The English learner's library, ISSN 0864-7909)
Fűzött (hibás ISBN 963-7080-21-4)
Watchet - helyismeret - legenda
908.410-2Watchet(0:82-343)
[AN 2622897]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2006.
Sáros László (1947-)
   CanyoNewyork / Sáros László. - Budapest : Officina '96 : Sáros Építésziroda, cop. 2006. - 173 p. : ill., színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9464-79-1 kötött
Egyesült Államok - országismeret - fényképalbum
908.73(084.12) *** 77.04(439)(092)Sáros_L.
[AN 2621363]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2006.
Száraz György (1930-1987)
A Budai Várnegyed (angol)
   Buda Castle : a district set in time / [... text György Száraz ...] ; [... transl. Judith Sollosy] ; [phot. Ágnes Bakos et al.]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2006. - 49, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5514-4 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 1. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.I.(036)
[AN 2621303]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2006.
Száraz György (1930-1987)
A Budai Várnegyed (német)
   Das Budaer Burgviertel : im Spiegel der Zeit / [Text ... György Száraz] ; [deutsche Übers. Vilmos Velinszky] ; [Fotos Ágnes Bakos et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2006. - 49, [4] : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5515-2 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 1. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.I.(036)
[AN 2621300]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2006.
Száraz György (1930-1987)
   A Budai Várnegyed : történelmi séta / [szöveg Száraz György ...] ; [a felvételeket kész. Bakos Ágnes et al.]. - [Budapest] : Corvina, [2006]. - 49, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5513-6 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 1. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.I.(036)
[AN 2621305]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2006.
Szebeni András (1946-)
Debrecen (angol)
   Debrecen / András Szebeni ; text by György Cserhalmi. - Pécs : Alexandra, 2006. - 173 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Things seen... ; 5.)
ISBN 963-369-533-3 kötött
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 2621084]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2006.
Szebeni András (1946-)
Debrecen (német)
   Debrecen / András Szebeni ; mit Texten von György Cserhalmi ; [Deutsch von Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 173 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Ersehenes... ; 5.)
ISBN 963-369-532-5 kötött
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 2621082]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2006.
Szekrényessy Attila (1968-)
   Egy borsodi udvarház története / Szekrényessy Attila. - Budapest ; [Edelény] : Edelényi Vár. Kvt. és Múz., 2006. - 166 p. : ill. ; 23 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 35.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-229-008-9 fűzött
Szekrényessy család
Borsod - Magyarország - helyismeret - családtörténet - földbirtokos - 19. század - udvarház
908.439-2Borsod *** 929.52(439)Szekrényessy *** 63(439)(092)Szekrényessy_Á. *** 728.82(439-2Borsod)
[AN 2621048]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2006.
Die Welt (magyar)
   Világunk. - [Pécs] : Alexandra, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 37 cm. - (Gyermekatlasz)
ISBN 963-369-665-8 kötött
helyismeret - gyermekkönyv
908.100(02.053.2)
[AN 2621519]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2006.
Zaptcioglu, Dilek
Türkische Südküste (magyar)
   Törökország : déli tengerpart / ... Dilek Zaptcioglu és Jürgen Gottschlich írta ... ; [... ford. Szántó Tamás]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5544-6 fűzött : 1990,- Ft
Törökország - útikönyv
915.603(262.2)(036)
[AN 2622816]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9067 /2006.
   Autonomien in Ungarn, 1848-2000 : Studienband / verfasst von András Cieger [et al.]. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK, 2006. - 374 p. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 5.)
Bibliogr.: p. 364-374.
ISBN 963-9683-22-1 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - autonómia - helyi önkormányzat - kamara - egyház - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény
352(439)"18/19"(094) *** 334.788(439)"18/19"(094) *** 28(439)"18/19"(094) *** 296(439)"18/19"(094)
[AN 2622735]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2006.
Böszörményi Géza (1924-2004)
   Recsk, 1950-1953 : egy titkos kényszermunkatábor története / Böszörményi Géza ; [szerk. Kiczenko Judit]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2006]. - 502, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 8.)
ISBN 963-7486-21-6 kötött
Recsk - Magyarország - állami terror - internálótábor - Rákosi-korszak - memoár
343.819.5(439-2Recsk)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"
[AN 2622841]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2006.
Böszörményi Géza (1924-2004)
   Recsk, 1950-1953 : egy titkos kényszermunkatábor története / Böszörményi Géza ; [szerk. Kiczenko Judit]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2006]. - 502, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 8.)
ISBN 963-7486-35-6 fűzött : 3700,- Ft
Recsk - Magyarország - állami terror - internálótábor - Rákosi-korszak - memoár
343.819.5(439-2Recsk)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"
[AN 2622843]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2006.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2006]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. júl. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2624935]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2006.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2006]. - 116 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. júl. 1.
Fűzött : 950,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2624938]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2006.
Burián László (1954-)
   Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : európai jogi kitekintéssel / Burián László, Kecskés László, Vörös Imre. - Budapest : Krim Bt., 2006. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 963-217-507-7 fűzött
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 2624873]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2006.
Czeglédi János (1946-)
   Administrative robotics / by János Czeglédi. - Budapest : Pro Toto Kv., cop. 2006. - 28 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-86914-6-8 fűzött
számítógépes ügyviteltechnika
35.077(439) *** 651 *** 681.3.004.14
[AN 2622478]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2006.
   Elektronikus ügyintézés és a "Ket." / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 284 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. okt. 10.
ISBN 963-86846-1-5 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
közigazgatás - eljárásjog - számítógépes ügyviteltechnika - elektronikus szolgáltatás
35.077 *** 681.3.004.14 *** 651 *** 35(439)(094)(036)
[AN 2622262]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2006.
Ipolyi Arnold (1823-1886)
   A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása / ... írta Ipolyi Arnold. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, 2005. - XIV, 233 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1886. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7377-04-2 kötött
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2621225]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2006.
   Kézikönyv a Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2006. - 123 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. máj. 31.
ISBN 963-215-983-7 fűzött
Magyarország - halálozás - iratminta - okirat
351.755.253(439)(083.76)
[AN 2624711]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2006.
   A "Kjt" és magyarázata / kiad. ... Közigazgatási Iroda Kft. - 4. átd. kiad. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2006. - 245 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. febr. 20.
ISBN 963-87062-0-1 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2622264]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2006.
   A munka törvénykönyve magyarázata / [szerzők Berki Katalin et al.]. - Budapest : CompLex, 2006. - 1024 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2006. máj. 20.
ISBN 963-224-782-5 kötött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2622706]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2006.
Pecze Ferenc (1922-)
   Magyar államhatárok XX. századi változásainak alkotmánytörténeti mérlege / Pecze Ferenc. - Budapest : Societas Hunyadiana, 2006. - 256 p. ; 21 cm. - (A Hunyadi Szövetség füzetei, ISSN 1217-968X ; 12.)
ISBN 963-87194-0-0 kötött
Magyarország - államhatár - 20. század - jogtörténet
34(439)(091)"19" *** 341.222(439)"19"
[AN 2621137]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2006.
Sári Monika
   A lakásmaffia-jelenség, avagy Egy rendőrtisztviselő harca a közigazgatással és a bűnözőkkel / Sári Monika ; [ill. Róth Pál Géza]. - Budapest : Annata K., 2006. - 101 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-229-219-7 fűzött
ingatlan - bűncselekmény
343.74
[AN 2621254]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9081 /2006.
Mezey Gyula (1944-)
   Bevezetés összetett veszélyhelyzetek kezelésébe : igazgatási aspektusok / Mezey Gyula ; [kiad. a Polgári Védelemért Alapítvány]. - Budapest : Polgári Védelemért Alapítvány, 2006. - 101 p. ; 30 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7365-27-3)
Magyarország - katasztrófavédelem
355.58(439) *** 614.8(439)
[AN 2622725]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9082 /2006.
Ambrus Tibor (1946-)
   Humán controlling számítások / Ambrus Tibor, Lengyel László. - Budapest : Complex, 2006. - 236 p. : ill. ; 19 cm + mell.
Bibliogr.: p. 235-[237].
ISBN 963-224-879-1 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - munkaerő - kontrolling
658.3 *** 657 *** 331.108
[AN 2622411]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2006.
   Atypical forms of employment expansion - experience of the Visegrád countries / ed. by Tésits Róbert, Tóth József, Vonyó János ; [transl. by Huszanagics Melinda] ; [publ. by the] Doctoral School of Earth Sciences, Baranya Country Labour Centre. - Pécs : Doctoral School of Earth Sciences, Univ. of Pécs : Baranya Country Labour Centre, 2005. - 254 p. : ill. ; 24 cm + mell. (56 p.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-642-065-3 kötött
Közép-Európa - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5(4-11)"200"
[AN 2621295]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2006.
Berzeviczy Gergely (1763-1822)
   A közgazdaságról / Berzeviczy Gergely ; a bevezetőt írta és a m. nyelvű fordítást korszerűsítette Horváth László. - Budapest : Aula, cop. 2006. - 130 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar közgazdasági klasszikusok, ISSN 1587-5636)
A ford. a "De oeconomia publico politica" c. kézirat és Gál Jenő: Berzeviczy Gergely élete és művei (Politzer, 1902) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-9585-93-9 velúr
Magyarország - gazdaságtan - közgazdász - 18. század - 19. század
330 *** 330.821(439)(092)Berzeviczy_G.
[AN 2622560]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2006.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk. Farkas Ferenc et al.] ; [szerzők Borgulya Istvánné et al.]. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : CompLex, 2006. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. - Bibliogr.: p. 553-569.
Kötött (hibás ISBN 963-224-724-8)
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2624929]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2006.
Heller Farkas (1877-1955)
   Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? / Heller Farkas ; a bevezetőt írta és a szövegeket vál. Madarász Aladár. - Budapest : Aula, cop. 2006. - 302 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar közgazdasági klasszikusok, ISSN 1587-5636)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9585-85-8 velúr
gazdaságtan - erkölcs
330 *** 172
[AN 2622556]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2006.
   Hidak vagy sorompók? : a határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban / Kaiser Tamás szerk. - Budapest : ÚMK, 2006. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9609-36-6 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - regionális gazdaság - 21. század
332.14(439) *** 339.923(4-62)
[AN 2621147]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2006.
   A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva]. - [Budapest] : KSH, 2006-. - ill. ; 29 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-953-5 * fűzött (hibás ISBN 963-215-953)
Magyarország - kistérség - gazdasági helyzet - társadalom - statisztikai adatközlés
332.1(439)(083.41) *** 911.3(439)(083.41)
[AN 2619712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Közép-Magyarország / [kész. Bakos Norbert et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Főosztály Területi Tájékoztatási Osztály. - Budapest : KSH Tájékoztatási Főoszt. Területi Tájékoztatási Oszt., 2006. - 72 p.
ISBN 963-215-954-3 : 3000,- Ft
Pest (megye) - Közép-magyarországi régió - kistérség - gazdaság - társadalom - területfejlesztés - statisztikai adatközlés
911.3(439.153)(083.41) *** 332.1(439.153)(083.41) *** 332.1(439Közép-Magyarország)(083.41)
[AN 2620940] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Közép-Dunántúl / [kész. Berta Györgyné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága. - Veszprém : KSH Veszprémi Ig., 2006. - 116 p.
ISBN 963-215-955-1 : 1000,- Ft
Közép-dunántúli régió - kistérség - gazdaság - társadalom - területfejlesztés - statisztikai adatközlés
911.3(439.11)(083.41) *** 332.1(439.11)(083.41)
[AN 2620943] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Nyugat-Dunántúl / [kész. Bódiné Vajda Györgyi et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága. - Győr : KSH Győri Ig., 2006. - 74 p.
ISBN 963-215-956-X : 3000,- Ft
Nyugat-dunántúli régió - kistérség - gazdaság - társadalom - területfejlesztés - statisztikai adatközlés
911.3(439.11)(083.41) *** 332.1(439.11)(083.41)
[AN 2620948] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Dél-Dunántúl / [kész. Bálint Lajos et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága. - Pécs : KSH Pécsi Ig., 2006. - 121 p.
ISBN 963-215-957-8 : 3000,- Ft
Dél-Dunántúl - gazdaság - társadalom - statisztikai adatközlés
911.3(439.11)(083.41) *** 332.1(439.11)(083.41)
[AN 2620953] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Dél-Alföld / [kész. Bozsikné Vadai Anna et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2006. - 108 p.
ISBN 963-215-960-8 : 3000,- Ft
Dél-alföldi régió - kistérség - gazdaság - társadalom - statisztikai adatközlés - területfejlesztés
911.3(439.14)(083.41) *** 332.1(439.14)(083.41)
[AN 2620954] MARC

ANSEL
UTF-89089 /2006.
Kovácsné Báthori Zsuzsa
   A regisztrált könyvviteli szolgáltatók oktatási segédlete : vállalkozói szak, 2006 / Báthori Zsuzsanna, Zelenka Józsefné. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 111 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-53-5 fűzött : 2000,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2624766]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2006.
Lámfalusi Ibolya
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2004 / [szerző Lámfalusi Ibolya] ; [közrem. Székelyné Raál Éva]. - Budapest : AKI, 2005. - 33 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2005/3.)
Fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - pénzügy - statisztikai adatközlés
658.15(439)(083.41) *** 338.439(439)(083.41)
[AN 2621510]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2006.
Langer Katalin
   Üzleti kommunikáció / Langer Katalin, Raátz Judit. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5419-6 fűzött
kommunikáció - üzleti élet - tankönyv
658.1.012.63(078) *** 65.013(078)
[AN 2624902]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2006.
Leányfalusi Károly (1934-)
   A korona-fillér pénzrendszer : Magyarország fém- és papírpénzei, 1892-1925 / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Budapest : MÉE, 2006. - 162 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 11-12., 161-162. - A tartalomjegyzék és az összefoglalás német és angol nyelven is
ISBN 963-229-523-4 fűzött
Magyarország - pénzrendszer - századforduló - fémpénz - papírpénz
336.746(439)"189/192" *** 336.747(439)"189/192"
[AN 2622782]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2006.
Lengyel István (1929-)
   Országok az Atlasz vonzásában : a Maghreb Arab Unió esélyei / Lengyel István. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-471.
ISBN 963-7510-53-2 fűzött : 2800,- Ft
Észak-Afrika - Maghreb-ország - integráció - gazdaság - iszlám - arab ország
339.923(61) *** 327.39(61) *** 297
[AN 2622514]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2006.
   Logisztikai rendszerek / szerk. Cselényi József, Illés Béla ; [szerzők ... Cselényi József et al.]. - Utánny. - [Miskolc] : ME K., 2006-. - 24 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2624768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 369, [8] p. : ill.
Bibliogr.: p. 351-369.
Fűzött
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2624769] MARC

ANSEL
UTF-89095 /2006.
Mezei István (1951-)
   Chances of Hungarian-Slovak cross-border relations / by István Mezei. - Pécs : Center for Regional Studies of the HAS, 2006. - 76 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 49.)
Bibliogr.: p. 74-76.
ISBN 963-9052-58-2 fűzött
Szlovákia - Magyarország - határ menti kapcsolat - közigazgatás - gazdasági helyzet
338.2(437.6) *** 35(437.6) *** 332.1(437.6) *** 332.1(439)
[AN 2622607]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2006.
   Munkavédelem az oktatási intézményekben / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 334 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. nov. 10.
ISBN 963-86846-5-8 fűzött
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Magyarország - munkavédelem - oktatási intézmény - törvény
331.45(439)(094) *** 37
[AN 2622267]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2006.
   A nők munkaerőpiaci reintegrációja - munka és család : osztrák-magyar konferencia, 2005. május 11-13., Szombathely = Arbeitsmarktpolitische Reintegration der Frauen - Arbeit und Familie : Österreichisch-Ungarische Konferenz, 11-13. Mai 2005, Szombathely / [szerk. Éder Géza] ; ... szervezői a Vas Megyei Munkaügyi Központ [etc.]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismterj. Egyes., [2006]. - 114, 112 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-218-833-0 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - nő - ezredforduló - konferenciakiadvány
331.5-055.2(439)"200" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2621288]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2006.
   A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon / szerk. Kanalas Imre és Kiss Attila ; [... szerzői Bajmócy Péter et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. - Kecskemét : MTA RKK ATI, 2006. - 264 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 246-260.
ISBN 963-87155-0-2 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - szegénység - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 330.342.21 *** 316.344.233(439)
[AN 2622784]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2006.
Törőcsik Mária (1953-)
   Fogyasztói magatartástrendek : új fogyasztói csoportok / Törőcsik Mária. - Budapest : Akad. K., 2006. - 359 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 347-354.
ISBN 963-05-8330-5 kötött : 4200,- Ft
fogyasztói magatartás - marketing - egyetemi tankönyv
366.1(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 2622858]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2006.
Umenhoffer Ferenc
   Útmutató a nonprofit szervezetek adózásához és számviteléhez / Umenhoffer Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 223 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jún. 12.
ISBN 963-9427-52-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - nonprofit szervezet - számvitel - adóügy - útmutató
334.012.46(439) *** 336.271.5(439)(036) *** 657(439)
[AN 2621703]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2006.
   A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 526 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 525-526.
ISBN 963-394-657-3 fűzött : 4200,- Ft
gazdasági elemzés - vállalkozás - tankönyv
658.1.012.12(078)
[AN 2622876]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2006.
Zavodnyik József
   A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata / [szerző Zavodnyik József]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 2 db (846 p.) ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-72-4 fűzött : 3675,- Ft
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
Magyarország - biztosításügy - törvény - útmutató
368(439)(094)(036)
[AN 2622612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 437 p.
ISBN 963-9221-73-2
Magyarország - biztosításügy - törvény - útmutató
368(439)(094)(036)
[AN 2622613] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 441-846.
Bibliogr.: p. 839-840.
ISBN 963-9221-74-0
Magyarország - biztosításügy - törvény - útmutató
368(439)(094)(036)
[AN 2622614] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9103 /2006.
   A 10. Ferenczi György Nevelőintézeti Tudományos Napok keretében, a Perspektíva Alapítvány szervezésében megrendezésre került A javítóintézet, mint esély című konferencián a Rákospalotai Javítóintézetben 2005. november 16-17-én elhangzott előadások és szekciók anyagai. - [Budapest] : Perspektíva Alapítvány, 2006. - 100 p. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - nevelőintézet - konferenciakiadvány
364.65-053.2/.6 *** 376.58(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2621258]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2006.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázatlan egészség / Lenkei Gábor. - Budapest : Free Choice Books K., 2006-. - 20 cm
Magyarország - egészségügy - ezredforduló - vitamin
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2622827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2006. - 495 p.
ISBN 963-87224-0-1 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - egészségügy - vitamin - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2622828] MARC

ANSEL
UTF-89105 /2006.
May, Gerald G.
Addiction and grace (magyar)
   Függőség és kegyelem / Gerald G. May ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Harmat, 2006. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9564-36-2 fűzött
szenvedélybetegség - kegyelemteológia
364.272 *** 234.1
[AN 2622743]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9106 /2006.
Antalné Szabó Ágnes (1960-)
   Magyar nyelv és kommunikáció a 7-8. évfolyam számára : tanári kézikönyv / Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. - Átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-[120].
ISBN 963-19-2486-6 fűzött
magyar nyelv - általános iskola - felső tagozat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 2622462]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2006.
Duró Lajos (1928-)
   A pedagógiai gyakorlat pszichológiája : nevelés és értékkutatás / Duró Lajos, Kékes Szabó Mihály, Pigler László. - Budapest : BBS-Info K., 2005. - 196, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 963-9425-01-X fűzött : 1970,- Ft
pedagógiai lélektan - érték - vizsgálat
37.015.3 *** 316.752 *** 159.9.072
[AN 2622711]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2006.
   Emlékkönyv a szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapításának 50. évfordulója alkalmából, 1956-2006 / [szerk. Kocsondi Antónia Márta, Tvaruskóné Szmák Edit]. - [Szeged] : Fodor J. Élelmiszerip. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2006. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: 1956-2006
ISBN 963-229-371-1 fűzött
Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Szeged)
Szeged - gimnázium - szakközépiskola - szakmunkásképző - élelmiszeripar - iskolai évkönyv
373.54(439-2Szeged)(058) *** 373.6:663/664(439-2Szeged)(058) *** 377.35(439-2Szeged)(058)
[AN 2622786]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2006.
   A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata / [szerk. Dombi Alice]. - Gyula : APC-Stúdió, 2006. - 184 p. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9135-78-X fűzött
értelmi fogyatékos - gyógypedagógia - egyetemi tankönyv - konferenciakiadvány
376.4(075.8) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2622595]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2006.
   Jubileumi évkönyv, 1991-2006 : III. Béla Szakképző Iskola, Szentgotthárd / [főszerk. ... Molnár László] ; [szerk. Bedics Sándor et al.] ; [írták Bartakovics Andrea et al.]. - Szentgotthárd : III. Béla Szakképző Isk. ; Nagykanizsa : M-M Bt., [2006]. - 141 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Örökség és megújulás : 100/15, jubileumi évkönyv 2006
ISBN 963-87108-0-2 fűzött
III. Béla Szakképző Iskola (Szentgotthárd)
Szentgotthárd - szakmunkásképző - szakközépiskola - iskolai évkönyv
377.35(439-2Szentgotthárd)(058) *** 373.6(439-2Szentgotthárd)(058)
[AN 2622652]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2006.
Ködöböcz József (1913-2003)
   Életem / Ködöböcz József ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Kováts Dániel] ; [a kiadást gond. ... a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2006. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86354-9-5 fűzött
Ködöböcz József (1913-2003)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Ködöböcz_J.(0:82-94)
[AN 2620894]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2006.
Komáromi Lajosné
   A játék természetes örömével : ének-zenei nevelés óvodai gyakorlatomban / Komáromi Lajosné. - Lakitelek : Antológia, 2006. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 963-9354-45-7 fűzött
óvodai nevelés - zeneoktatás - óvodapedagógia - művészeti nevelés - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 37.036 *** 372.3 *** 371.382
[AN 2621548]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2006.
Lutter-Walther, Martina
Erlebnislandschaften in der Turnhalle (magyar)
   Élménypályák a tornateremben : [játékok, gyakorlatok, ötletek, technikák] / Martina Lutter-Walther, Anje Stock ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Iskolai testnevelés és sport, ISSN 1589-2670)
ISBN 963-9542-82-2 fűzött : 1980,- Ft
testnevelés - alapfokú oktatás - tantárgy - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 2621745]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2006.
Pap József (1928-)
   Cara mihi sedes : az 1947/48-ban érettségizett osztályok tanárai / Pap József. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2005. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - ("Könyves" tanári, ISSN 1786-8025 ; 2.)
ISBN 963-86751-1-X fűzött
Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest)
Budapest - Magyarország - gimnázium - második világháború - Horthy-korszak - pedagógus
373.54(439-2Bp.)"193/194" *** 37(439)(092)"19"
[AN 2622733]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2006.
Pintérné Tasnádi Ágnes
   Mozgásfoglalkozások az óvodában : a Kovács-módszer alkalmazása / Pintérné Tasnádi Ágnes. - Budapest : Trefort, 2006. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pedagógusok pedagógusoknak, ISSN 1786-7371)
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 963-446-379-7 fűzött : 2300,- Ft
óvodai nevelés - mozgásos játék - nevelési rendszer - tanári segédkönyv
372.363(072) *** 371.4Kovács
[AN 2622621]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2006.
Szász Lídia Sára
   Kézikönyv a Második rajzkönyvem tanításához / Szász Lídia Sára. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 62 p. : ill., részben színes ; 20x29 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 963-464-665-4 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - tantárgy - rajz - tanári segédkönyv
372.4:74(072)
[AN 2622785]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2006.
   Szombathelyi tudós tanárok / [szerk. Köbölkuti Katalin] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár]. - Szombathely : Berzsenyi M. Kvt., 2002-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 321853. - A közreadó neve 2002-től Berzsenyi Dániel Könyvtár
Szombathely - pedagógus - életrajz
37(439-2Szombathely)(092)
[AN 927487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 208 p. : ill.
Bibliogr.: p. 153-195.
ISBN 963-7621-84-9 kötött
Magyarország - Szombathely - pedagógus - bölcsészettudomány - 18. század - 19. század - 20. század
37(439)(092)"17/19" *** 37(439-2Szombathely)(092) *** 009(439-2Szombathely)(092) *** 009(439)(092)"17/19"
[AN 2622464] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9118 /2006.
   A Bajánsenyei Sportegyesület 60 éves / szerk. biz. ... Kálmán György [et al.]. - Bajánsenye : Bajánsenyei Sportegyes., [2006]. - [12] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Bajánsenyei Sportegyesület
Bajánsenye - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Bajánsenye) *** 061.2(439-2Bajánsenye)
[AN 2620848]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2006.
Bausenwein, Christoph
Fussballbuch (magyar)
   Futballkönyv / írta Christoph Bausenwein ; ill. Uli Knauer ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 129 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 963-9446-75-0 kötött
művelődéstörténet - labdarúgás
796.332 *** 930.85(100)
[AN 2621384]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2006.
   Copa América története / [szerk. Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2006-. - ill. ; 21 cm
ISBN 963-86604-7-3
Dél-Amerika - labdarúgás - nemzetközi verseny - történeti feldolgozás
796.332.093(8)(091)
[AN 2621074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1910-1942. - 2006. - 40 p.
ISBN 963-86604-8-1 fűzött
Dél-Amerika - labdarúgás - nemzetközi verseny - történeti feldolgozás
796.332.093(8)"191/194"
[AN 2621076] MARC

ANSEL
UTF-89121 /2006.
   Csillagösvényen : gyermekírók antológiája 2006 / [szerk. Pósfai János] ; [a vál. Balogh József et al. munkája] ; [kiad. az Oladi Művelődési Központ és a Simon István Utcai Általános Iskola]. - Szombathely : Oladi Művel. Ház : Simon I. utcai Ált. Isk., 2006. - 118, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-533-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-822
[AN 2621319]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2006.
Die deutsche Reitlehre. Das Pferd (magyar)
   A jól képzett ló / Michael Düle[!Düe] [et al.] ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 163 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 13.)
ISBN 963-286-141-8 kötött
lovaglás - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 2622755]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2006.
   Fejlődés, fizikai aktivitás, egészség : az ELTE testnevelés szakos hallgatóinak kutatási tapasztalatai / [szerk. Pápai Júlia]. - Budapest : [ELTE], 2006. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
sport - lélektan - élőlény-növekedés - testalkat - gyermekgondozás - gyermek
796.011.1 *** 612.65 *** 613.95 *** 572.512-053.2/.6
[AN 2620784]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2006.
Horváth József (1964-)
   Sakkolimpia / Horváth József. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 46, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 17.)
Borítócím: Olimpia testközelből
ISBN 963-87170-2-5 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-87170-2-3)
sakk
794.1
[AN 2620963]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2006.
Horváth József
   A sündisznó tüskéi / Horváth József. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 46, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 15.)
ISBN 963-87013-9-0 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-87013-9-8)
sakk
794.1
[AN 2620959]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2006.
Kontra Beatrix
   Hűtőmágnesek / Kontra Beatrix ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 21.)
ISBN 963-9666-21-1 fűzött : 798,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 2620931]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2006.
Märcz Róbert
   Hajrá, Pécs! / Märcz Róbert. - Pécs : Müller Bt., 2006-. - 24 cm
Pécs - sporttörténet
796(439-2Pécs)(091)
[AN 2622644]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 367 p. : ill.
Bibliogr.: p. 363.
ISBN 963-218-528-5 kötött
Pécs - sporttörténet
796(439-2Pécs)(091)
[AN 2622645] MARC

ANSEL
UTF-89128 /2006.
Mehrgardt, Jens
Öl-Malerei - Still-Leben (magyar)
   Olajfestés : csendéletek lépésről lépésre / Jens Mehrgardt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-359-7 fűzött
festészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.321
[AN 2620967]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2006.
Mészáros András
   Megnyitási csapdák : [250 csel és útvesztő a sakktáblán] / Mészáros András. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 5.)
ISBN 963-87013-8-2 * fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-87013-8-1)
sakk
794.1
[AN 2620924]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2006.
Moras, Ingrid
Filigraner Fensterschmuck (magyar)
   Filigrán ablakdíszek : [szalvétatechnikával] / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-358-9 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2620964]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2006.
Moras, Ingrid
Window color - zarte Blüten (magyar)
   Törékeny virágok üvegfestéssel / Ingrid Moras ; [ford. Albrecht Tímea]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-360-0 fűzött
festés - üvegfestmény - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2620966]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2006.
Nemes Júlia
   Xenophón: Peri hippikés : a lovaglás művészete az ókori Athénban / Nemes Júlia. - Budapest : Akad. K., 2006. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 26.)
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-05-8373-9 fűzött : 2500,- Ft
Xenofōn. Peri ippikīs
lovaglás - ókori Görögország
798.2(38)
[AN 2622617]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2006.
Nemes-Molnár Margaréta
   Ékszerórák / Nemes-Molnár Margaréta ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 20.)
ISBN 963-9666-20-3 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - óra - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 681.114
[AN 2620935]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2006.
Pedevilla, Pia
Löffelkerlchen Kasperletheater (magyar)
   Fakanál bábszínház / Pia Pedevilla ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-86-7 fűzött : 590,- Ft
textilművészet - báb - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 688.721.253
[AN 2622681]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2006.
Péter Ferenc
   A röplabda játék alapjainak oktatása kezdők részére / Péter Ferenc. - Szolnok : Magánkiad., 2006. - 38 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-06-0467-1 fűzött
röplabda - edzés
796.325.015.4
[AN 2622336]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2006.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : futball-VB / [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9657-11-5 fűzött
labdarúgás - világbajnokság - vetélkedő
796.332.093(100) *** 793.73
[AN 2621409]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2006.
Sárdi Tibor
   Sudoku ; Wordoku / összeáll. Sárdi Tibor. - [Győr] : Kisalföld Kv., 2006. - [134], [126] p. ; 14 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-06-0473-6 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2622723]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2006.
Schmitt, Gudrun
Kreative Dosen (magyar)
   Konzervdobozból ötletesen / Gudrun Schmitt ; [a magyar változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-88-3 fűzött : 590,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2622680]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2006.
   Squadra azzurra : az olasz labdarúgó-válogatott hivatalos mérkőzései / [szerk.] Lőrincsik László, Nagy Zoltán. - Salgótarján : Fortinvest, 2006-. - ill. ; 21 cm
ISBN 963-87204-0-9
Olaszország - labdarúgás - nemzetközi verseny
796.332.093(45)
[AN 2621068]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1910-1938. - 2006. - 28 p.
ISBN 963-87204-1-7 fűzött
Olaszország - labdarúgás - 20. század - nemzetközi verseny
796.332.093(45)"191/193"
[AN 2621071] MARC

ANSEL
UTF-89140 /2006.
Szabady János
   "Régi idők focija" : szemelvények Győr futballtörténetéből : részletek a testedzés első évtizedeiből / ... írta Szabady János. - Győr : Szabady J. : Winkler Cs., 2006. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Győr - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Győr)
[AN 2620969]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2006.
Szekeres Éva
   Sablonfestés / Szekeres Éva ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 19.)
ISBN 963-9666-19-X fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2620938]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2006.
Tompa János (1947-)
   Minőség minden változatban / Tompa János. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 46, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 16.)
ISBN 963-87170-1-7 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-87170-16)
sakk
794.1
[AN 2620962]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2006.
Yagyu Munenori
   Az életet adó kard : titkos tanítások a sógun házából = Heiho kadenso / Jagjú Munenori ; [ford. Ambrus Kata]. - Budapest : Torii, cop. 2005. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-219-418-7 fűzött : 2950,- Ft
zen buddhizmus - ázsiai küzdő- és védősport
796.859 *** 294.321(520)
[AN 2621584]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9144 /2006.
Bálványos Anna (1969-)
   Szoldatics Ferenc : festőművész, 1820-1916 / Bálványos Anna ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem BTK Olasz Tanszék]. - Szeged : SZTE BTK Olasz Tansz., 2005. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-768-3 kötött
Szoldatics Ferenc (1820-1916)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Szoldatics_F.
[AN 2621739]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2006.
Bodonyi Csaba (1943-)
Művek (vál.)
   Bodonyi Csaba. - [Budapest] : Kijárat, cop. 2006. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811)
ISBN 963-9529-40-0 kötött : 3000,- Ft
Bodonyi Csaba (1943-)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - életrajz
72(439)(092)Bodonyi_Cs.
[AN 2622479]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2006.
A budapesti Szépművészeti Múzeum (angol)
   The Museum of Fine Arts Budapest : guide / ed. by Szilvia Bodnár ; contributors Szilvia Bodnár [et al.] ; [transl. by Anna Nilsen] ; [publ. ... by the Museum of Fine Arts]. - 3. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2006. - 219 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7063-19-6 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 2622879]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2006.
Cserba Júlia (1948-)
   Magyar képzőművészek Franciaországban, 1903-2005 / Cserba Júlia. - Budapest : Vince, cop. 2006. - 363 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 313-347. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-9552-73-9 kötött : 6495,- Ft
Franciaország - festőművész - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - életrajz
75(44)(=945.11)(092) *** 73(44)(=945.11)(092)
[AN 2621355]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2006.
Doorman, Maarten
De romantische orde (magyar)
   A romantikus rend / Maarten Doorman. - Budapest : Typotex, 2006. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Balogh Tamás, Fenyves Miklós. - Bibliogr.: p. 247-272.
ISBN 963-9548-99-5 fűzött : 2800,- Ft
romantika - művelődéstörténet - művészet - irodalom
7.035 *** 930.85(100)"17/19" *** 82.015.14
[AN 2622609]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2006.
Elger, Dietmar
Dadaismus (magyar)
   Dadaizmus / Dietmar Elger ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Borus Judit]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill, főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-5234-1
képzőművészet - 20. század - dadaizmus
73/76(100)"191/192" *** 73/76.037.4
[AN 2622530]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2006.
   Építészeti értékeink megőrzése : a X. Szakközépiskolai Építészeti Diákkonferencia : Kecskemét, 2004. április 29 - május 2. / [szerk. Seenger Pál és Sitkei András] ; [rend., közread. a] Porta Speciosa Közhasznú Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Közhasznú Egyes., [2006]. - 65 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-217-701-0 fűzött
Kecskemét - építészet - szakkör - konferenciakiadvány
72(439-2Kecskemét) *** 378.184 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2620779]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2006.
   Az epreskerti kálvária : egy kétszázötven éves barokk műemlék újjászületésének története / ... szerk. Buza Péter ; fotó Ágg Károly, Szomolányi Péter ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - Budapest : BVE, 2006. - 23 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7537-13-9 fűzött
Budapest - kálvária
726.95(439-2Bp.)
[AN 2621366]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2006.
Faludi Ildikó
   A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum = Das Königliche Schlossmuseum von Gödöllő = Le Musée du château royal de Gödöllő = The Museum of the Royal Palace of Gödöllő / írta Faludi Ildikó ; fotó Kresz Albert, Hapák József, Tóth László ; kiad. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság. - 6. bőv. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Kht., 2006. - 56 p. : ill., színes ; 15x23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5414-4)
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
Gödöllő - kastély - múzeum - útmutató
728.82(439-2Gödöllő) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 2624931]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2006.
   Farbenfreude und Exotik : Ungarische Jugendstilkeramik der Manufaktur Zsolnay, Pécs : Ausstellung im Bröhan-Museum vom 2. Juni bis 3. September 2006 / [Red. Claudia Kanowski, Corinna Päpke ...] ; [Org., Hrsg.:] Bröhan-Museum, Janus Pannonius Museum. - [Berlin] : Bröhan-Museum ; Pécs : Janus Pannonius Museum, [2006]. - 24 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
ISBN 3-9807894-6-2
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - Pécs - kerámiaművészet - porcelán - kiállítási katalógus
738(439)Zsolnay *** 666.5(439-2Pécs) *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 2620827]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2006.
Ganteführer-Trier, Anne
Kubismus (magyar)
   Kubizmus / Anne Ganteführer-Trier ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Hernádi Miklós]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-4484-5
képzőművészet - 20. század - kubizmus
73/76(100)"190/191" *** 73/76.037.2
[AN 2622531]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2006.
Heil József (1929-)
   Beszélnek a képek / Johe. - Almáskeresztúr ; [Budapest] : Biró, 2005. - 163 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7365-13-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - karcolat
75(439)(092)Heil_J. *** 894.511-43
[AN 2622678]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2006.
Iparraguirre de las Casas, Ute
Dekorativer Raumschmuck mit Windowcolor (magyar)
   Lakásdíszítés üvegmatrica-festékkel / Ute Iparraguirre De las Casas, Gudrun Schmitt ; [a magyar változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-90-5 fűzött : 590,- Ft
üvegfestés - lakásművészet - díszítőművészet - dísztárgy - foglalkoztatókönyv
748 *** 645.5 *** 379.826 *** 747 *** 745.55
[AN 2622682]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2006.
Katafai-Németh József
   Vas megye kastélyai és kúriái / Katafai-Németh József ; [fotók Horváth István, Katafai-Németh József, Novák Zsuzsa]. - 2. jav., bőv. kiad. - Sárvár : Kajt-Art Kft., 2006-. - 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Vas (megye) - kastély - udvarház
728.82(439.111) *** 728.84(439.111)
[AN 2621155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 456 p., [8] t. : ill., részben színes
ISBN 963-229-672-9 kötött
Vas (megye) - kastély - udvarház
728.82(439.111) *** 728.84(439.111)
[AN 2621156] MARC

ANSEL
UTF-89158 /2006.
Langley, Andrew
Leonardo da Vinci and the renaissance (magyar)
   Leonardo da Vinci és a reneszánsz / Andrew Langley. - Pécs : Alexandra, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kincsesláda)
Ford. Babits Péter. - Közös tokban műanyag modellekkel
ISBN 963-369-524-4 kötött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - Európa - képzőművész - reneszánsz - művelődéstörténet - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(4)"14/15" *** 930.85(45)"14/15"(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2621528]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2006.
Lőrincz Zoltán (1951-)
   A református templom Kőszegen / Lőrincz Zoltán. - Szombathely : B.K.L. K., 2006. - 37 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7334-19-X fűzött
Kőszeg - templom
726.54(439-2Kőszeg)
[AN 2622353]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2006.
   Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig, 1904-1914 : családi vezető / [a kiállítást rend. Szücs György, ... Passuth Krisztina és Barki Gergely ...] ; [... szerk. Szücs György]. - Budapest : MNG, [2006]. - [20] p. : ill., főként színes ; 17x21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2006/2.)
A kiállítást 2006. márc. 21-től júl. 30-ig tartották
Fűzött
Magyarország - festészet - századforduló - fauvizmus - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 73/76.037.1 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2621341]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2006.
Marzona, Daniel
Minimal art (magyar)
   Minimal art / Daniel Marzona ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Szikra Renáta]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 94 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-5235-X
képzőművészet - 20. század - modern művészet
73/76(100)"195/196" *** 73/76.037
[AN 2622532]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2006.
   Nemzeti kincsek Németországból : Luthertől a Bauhausig : a Magyar Nemzeti Galéria és a Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen kiállítása / [a katalógus szerzői Stephan Augustin et al.]. - Budapest : MNG, 2006. - 142 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2006/3.)
A kiállítást 2006. júl. 25 - okt. 15. között tartották. - Bibliogr.: p. 140-142.
Fűzött
Németország - képzőművészet - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
73/76(430)"15/19" *** 930.85(430)"15/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2622565]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2006.
   The Nineteenth-century process of "musealization" in Hungary and Europe / ed. by Ernő Marosi and Gábor Klazinczay in collab. with Ottó Gecser. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 2006. - 408 p. : ill. ; 21 cm. - (Workshop series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study, ISSN 1416-227X ; 17.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9293-10-5 fűzött
Magyarország - Európa - muzeológia - 19. század
069.01(439)"18" *** 069.01(4)"18"
[AN 2622737]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2006.
Pál Mihály (1936-)
   Múltra tárt ajtóm : Pál Mihály írásai és szobrai. - Budapest : Animus, 2006. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9563-87-0 fűzött : 1290,- Ft
szobrász - 20. század - 21. század - magyar irodalom - válogatott művek - emlékkönyv
73(439)(092)Pál_M. *** 894.511-821
[AN 2622549]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2006.
Pápai Éva (1951-)
   Útiképek akvarellben : Peking és környéke / [képek] Pápai Éva ; [szöveg] Nagy Endre. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9642-41-X fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - Peking - festőművész - 20. század - helyismeret - 21. század - akvarell
75.021.322 *** 75(439)(092)Pápai_É. *** 908.510-2Peking
[AN 2622517]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2006.
Petőcz Lajos (1919-)
   Groteszk / Petőcz Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 69 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Petőcz_L.
[AN 2622728]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2006.
Simon Zoltán
   Füzér vára / Simon Zoltán. - Budapest : Históriaantik Könyvesház K., 2006. - 61 p. : ill. ; 24 cm. - (Vártörténeti kismonográfiák ; 1.)
ISBN 963-06-0110-9 fűzött
Füzér - vár
728.81(439-2Füzér)
[AN 2622655]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2006.
Szilágyi István (1938-|)
   Szombathely városépítés- és építészettörténete a dualizmus korában / Szilágyi István ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szombathely : Önkormányzat, 2005. - 256 p. : ill. ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 224-236. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86801-2-1 kötött
Szombathely - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - építészet
72(439-2Szombathely)"186/191"
[AN 2622414]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2006.
Szinte Gábor (1928-)
   Szabad szemmel : önarckép tegnapelőttből a holnapba / Szinte Gábor. - Budapest : Kairosz, 2006. - 250 p., [28] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9642-20-7 kötött : 3800,- Ft
Szinte Gábor (1928-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - önéletrajz
75(439)(092)Szinte_G. *** 894.511-94
[AN 2622541]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2006.
   Szinyei Merse Pál Társaság Egymásra nézve című kiállítása : 2006. Kolozsvár. - Budapest : SZMPT, 2006. - 46, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Pogány Gábor előszavával. - Az előszó román és angol nyelven is
ISBN 963-06-0031-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - testület - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.2(439-2Bp.) *** 061.4(498-2Kolozsvár)
[AN 2621359]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2006.
   Tichon super Balatin 1055 / [szerk.] Korzenszky Richárd ; [fényképezte] Molnár László ; [írta Entz Béla et al.] ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2005. - 153 p. : ill., színes ; 24x33 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-87004-0-8 kötött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Tihanyi Apátság
Tihany - apátság - helyismeret - fényképalbum
726.7(439-2Tihany)(084.12) *** 908.439-2Tihany(084.12)
[AN 2621588]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2006.
Varga Győző (1929-)
   Önéletrajz : autobiografika / Varga Győző. - [Budapest] : Varga Gy. K., 2006. - 220 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Vargarajz (gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-04-9292)
Varga Győző (1929-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - memoár
76(439)(092)Varga_Gy.(0:82-94)
[AN 2621364]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2006.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A nagymágocsi kastély / Verrasztó Gábor ; [közread. a Kulturális Kapcsolatok Egyesülete]. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2006. - 117 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 108-114.
ISBN 963-87048-4-5 fűzött : 800,- Ft
Károlyi család
Nagymágocs - kastély - 20. század - családtörténet
728.82(439-2Nagymágocs) *** 929.52(439)Károlyi
[AN 2621140]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2006.
Vízi Béla (1936-)
   Kémiai teremtés = Chemical creation / [írta és a szobrokat kész.] Vízi Béla. - Felsőörs : [Magánkiad.], 2006. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 963-06-0211-3 fűzött
Magyarország - szobrász - kémia - 20. század - 21. század
73(439)(092)Vízi_B. *** 54
[AN 2621579]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2006.
Wolf, Norbert
Expressionismus (magyar)
   Expresszionizmus / Norbert Wolf ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Kézdy Beatrix]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-4489-6
képzőművészet - 20. század - expresszionizmus
73/76(100)"191/194" *** 73/76.036.7
[AN 2622528]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9176 /2006.
Bartók Béla (1910-1994)
   Apám életének krónikája / ifj. Bartók Béla ; [a szerző munkatársa Gomboczné Konkoly Adrienne]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 488 p. ; 19 cm
ISBN 963-227-048-7 kötött : 3490,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 2622838]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2006.
Jansen, Johannes
Wolfgang Amadeus Mozart (cseh, angol, magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 / Johannes Jansen ; [English transl. Sally Schreiber ; [z němčiny přeložila Jitka Kňourková] ; [m. ford. Tasnádi Ágnes]. - Köln : Taschen ; Prága : Slovart ; Budapest : Vince K., [2006]. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Cseh, angol és magyar nyelven
Fűzött
ISBN 3-8228-3676-1
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 2622533]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2006.
Liszt Ferenc (1811-1886)
   Csengj halkan, dalom : 87 megzenésített vers két nyelven : [dalszövegek] / Liszt Ferenc ; ford. Hárs Ernő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 197 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 74.)
Oktatási segédanyag. - A versek olasz, német, francia, orosz és angol eredetiben és magyar fordításban
ISBN 963-7338-33-0 fűzött
Magyarország - világirodalom - zeneszerző - 20. század - dal - dalszöveg - többnyelvű dokumentum
784.3 *** 82-192.02=945.11 *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 2622600]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9179 /2006.
Csongrádi Kata (1953-)
   Millió rózsaszál : szeress úgy, mint a nap! / Csongrádi Kata. - Budapest : Mandala-Seva, cop. 2006. - 281 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
ISBN 963-86760-5-1 kötött : 2990,- Ft
Csongrádi Kata (1953-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
792.028(439)(092)Csongrádi_K.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2622748]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2006.
Gosztonyi János (1926-)
   És téged is láttalak, és téged is elmeséllek : arcképek és emlékezések / Gosztonyi János. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 963-446-380-0 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - színész - memoár
792.028(439)(092)(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 2622604]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2006.
Pacskovszky József (1961-)
   Digital world comedy : játékfilm forgatókönyv / írta Pacskovszky József, Pacskovszky Zsolt ; [közread. a] Filmart. - [Budapest] : Filmart, 2005. - 73 fol. ; 30 cm
Rend. Pacskovszky József. - Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Pacskovszky_J. *** 894.511-293.7
[AN 2622571]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9182 /2006.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-211-8 kötött : 1900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2624677]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2006.
Davies, Helen
   Kezdők horvát nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Szilágyi Eszter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-217-7 kötött : 1900,- Ft
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=862=945.11
[AN 2624725]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2006.
Davies, Helen
   Libro di lingua ungherese per principianti / Helen Davies e Agnes Banhidi Agnesoni ; ed. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-663-6 kötött : 2400,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=50
[AN 2624566]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - LII, 967 p. ; 24 cm + CD-ROM
Kötött (hibás ISBN 963-05-7880-8)
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2624891]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2006.
Krausz Piroska
   Schritte 1 : alapfokú német feladatgyűjtemény / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 146 p. : ill. ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 963-19-4970-2 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2624924]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2006.
Lázár Györgyné
   Wortwörtlich : tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Lázár Györgyné ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - 4. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-4971-0 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - nyelvkönyv - tematikus szótár
803.0-3(078)=945.11
[AN 2624918]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2006.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1978. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-6843-8 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2624894]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2006.
Oláh Tibor (1940-)
   Dictionnaire visuel thématique français - hongrois = Francia - magyar tematikus képes tanuló-szótár / Oláh Tibor, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2006, cop. 2002. - 261, [26] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = J'[aime] les mots,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes francia - magyar szótár
Fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-8373-30-X)
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 2624715]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2006.
Purosz Alexandrosz
   Görög : kompakt útiszótár / Purosz Alexandrosz. - Szeged : Maxim, [2006]. - 255 p. ; 14 cm
ISBN 963-9489-93-X fűzött : 1280,- Ft
magyar nyelv - újgörög nyelv - útiszótár
801.323=945.11=774 *** 801.323=774=945.11
[AN 2622777]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2006.
Somló Katalin
   Schritte 2 : német feladatgyűjtemény középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-4973-7 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2624927]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2006.
Vámbéry Ármin (1832-1913)
   A magyarság bölcsőjénél : a magyar-török rokonság kezdete és fejlődése / írta Vámbéry Ármin. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 223 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt, 1912
ISBN 963-7377-10-7 kötött
török nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-52 *** 809.435-52
[AN 2621311]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9193 /2006.
Bartkó János
   Un prédicateur français au Moyen Age : les Sermons modèles de Hugues de Saint-Cher (1263) / János Bartkó. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2006. - 182 p. ; 24 cm. - (Études françaises, ISSN 1788-0238 ; 3.)
Bibliogr.: p. 172-180.
ISBN 963-9495-90-5 fűzött
Hugues de Saint-Cher
Franciaország - író - francia irodalom története - 13. század - prédikáció
840(092)Hugues_de_Saint-Cher *** 840(091)-52"12" *** 252
[AN 2621513]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2006.
Mezősi Miklós
   Zene, szó, dráma - színjátékok és szín(e)változások : a történelem szemantikája Puskin és Muszorgszkij művészi szkepszisében : az orosz krónikás színmű műfajpoétikai kérdései / Mezősi Miklós. - Budapest : Kijárat, 2006. - 278, [7] p. : ill., részben kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 257-278. - Diszkogr.: p. [281].
ISBN 963-9529-46-X fűzött : 2200,- Ft
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881)
Oroszország - író - zeneszerző - 19. század - műelemzés
882(092)Puškin,_A._S. *** 78.071.1(47)(092)Musorgskij,_M._P.
[AN 2622301]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2006.
Rawlinson Zsuzsa
   "The sphinx of Bloomsbury" : the literary essays and biographies of Lytton Strachey / Zsuzsa Rawlinson. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 208 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [50.])
Bibliogr.: p. 195-205.
ISBN 963-05-8351-8 fűzött
Strachey, Lytton
Nagy-Britannia - irodalomtudomány - kritikus - 20. század
82.01(410)(092)Strachey,_L.
[AN 2621940]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2006.
Szabó Tibor (1945-)
   A sokszólamú Dante : értelmezéstörténeti viták / Szabó Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 146 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-141. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-7504-31-1 fűzött : 1500,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század - magyar irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - 20. század
850(092)Dante_A. *** 894.511.091"19"
[AN 2622495]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9197 /2006.
Baán Tibor (1946-)
   Fények a labirintusban : esszék és tanulmányok / Baán Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-19-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2622497]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2006.
Bitó László (1934-)
   Ahogy láttam.. : 2004-2006: két reményteljes, nehéz év / Bitó László. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 164 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 157-164.
ISBN 963-446-382-7 fűzött : 2000,- Ft
Bitó László (1934-)
Magyarország - író - 20. század - belpolitika - ezredforduló - interjú - publicisztika
894.511(092)Bitó_L.(047.53) *** 323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2622610]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2006.
Cserjés Katalin
   Hajnóczy Péter: Pókfonál szövegének elemzése / Cserjés Katalin ; [... kiad. ... a Bibó István Gimnázium]. - Kiskunhalas : Bibó I. Gimn., 2006. - 24 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-266-9 fűzött
Hajnóczy Péter (1942-1981). Pókfonál
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Hajnóczy_P.
[AN 2621599]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2006.
Czigány György (1931-)
   Ahol mindörökre nyár van : portrékötet Czigány Györgyről / az interjúkat kész. és a kötetet szerk. Elmer István. - Budapest : Jel, 2006. - 243 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Arcképek, vallomások, ISSN 1787-5889 ; 2.)
ISBN 963-9670-01-4 kötött
Czigány György (1931-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - életrajz
894.511(092)Czigány_Gy.
[AN 2622476]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2006.
Onagy Zoltán (1952-)
   Tavaszi iramlás ősszel : Babits-szexregény : Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról - egyebekről / Onagy Zoltán. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 110 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 963-7265-37-6 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
Babits Mihály (1883-1941)
Török Sophie (1895-1955)
Magyarország - író - magyar irodalom története - 20. század - életrajz
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(092)Török_S. *** 894.511(091)"190/194"(089.3)
[AN 2618227]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2006.
Poszler György (1931-)
   Ars poetica - ars teoretica : válogatott tanulmányok / Poszler György. - Budapest : Magvető, 2006. - 936, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2500-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2622822]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2006.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Kikötő : ezredvégi napló irodalomról, színházról, képzőművészetről, operáról / Szakolczay Lajos. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-32-X fűzött : 2200,- Ft
Erdély - Magyarország - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - 20. század - művelődéstörténet
894.511(091)"19" *** 894.511(498.4)(091)"19" *** 930.85(439)"19" *** 930.85(498.4)(=945.11)"19"
[AN 2622534]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2006.
Szávai Dorottya
   Bűn és imádság : a Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról / Szávai Dorottya. - Budapest : Akad. K., 2005. - 355 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [48.])
Bibliogr.: p. 343-352.
ISBN 963-05-8325-9 fűzött : 3750,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Camus, Albert (1913-1960)
Kafka, Franz (1883-1924)
Magyarország - Ausztria - Franciaország - író - 20. század - disszertáció - műelemzés
894.511(092)Pilinszky_J. *** 840(092)Camus,_A. *** 830(436)(092)Kafka,_F.
[AN 2621938]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2006.
Töttős Gábor (1954-)
   Szép literatúrai ajándék : irodalmi tanulmányok / Töttős Gábor ; [kiad. az Illyés Gyula Megyei Könyvtár]. - Szekszárd : Illyés Gy. M. Kvt., 2006. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87167-0-3 fűzött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2621595]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2006.
Újvári Katalin
   Kézfogás az irodalomban : [Kertész Imre Jegyzőkönyv és Esterházy Péter Élet és irodalom című művének szövegtani-stilisztikai összehasonlítása] / Újvári Katalin. - Kiskunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2006. - 47 p. ; 15 cm. - (Fejjel, ISSN 1585-3780 ; 6.)
Bibliogr.: p. 45-46.
Fűzött
Kertész Imre (1929-). Jegyzőkönyv
Esterházy Péter (1950-). Élet és irodalom
Magyarország - író - 20. század - 21. század - stilisztika
894.511(092)Eszterházy_P. *** 894.511(092)Kertész_I. *** 82.08
[AN 2621539]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9207 /2006.
Acts of dog (magyar)
   Az isteni kutya : [ausztrál szerzők kutyatörténetei] / szerk. Debra Adelaide ; [ford. Zsova Krisztina]. - [Budapest] : Novella, 2006. - 253, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kutyatörténetek, ISSN 1587-2696)
ISBN 963-9442-65-8 kötött : 1590,- Ft
kutya - ausztrál irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(94)(082)=945.11 *** 636.7(0:82-822)
[AN 2621090]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2006.
Adler, Elizabeth
Summer in Tuscany (magyar)
   Egy nyár Toszkánában / Elizabeth Adler ; [ford. Nagy Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 381 p. ; 20 cm
Toszkánai nyár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7253-51-3 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2622276]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2006.
Anderson, Catherine
My sunshine (magyar)
   A nap fénye / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2006]. - 364 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9648-03-5 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2622793]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2006.
Boiardo, Matteo Maria (1441-1494)
Orlando innamorato (magyar)
   Orlando szerelemre lobbanása : a szerelmes Orlando / Matteo Maria Boiardo ; ford. Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 848, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 73.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-7338-31-4 fűzött
olasz irodalom - eposz
850-131=945.11
[AN 2621963]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2006.
Bonnerjea, René
   Poèmes inspirés par l'histoire Hongroise et poésies diverses / René Bonnerjea. - Budapest ; London : Biró, 2006. - 168 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7365-29-X fűzött
francia irodalom - vers
840-14
[AN 2622739]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2006.
Bradford, Barbara Taylor
Unexpected blessings (magyar)
   Váratlan áldás / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2006. - 438, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7768-1 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2622801]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2006.
Brezina, Thomas
Die Austauschhexe (magyar)
   A csereboszi / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2006. - 169 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-164-5 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2624736]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2006.
Brezina, Thomas
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2618200]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lánytesók és más földön kívüliek. - 2. kiad. - 2006. - 163 p. : ill.
ISBN 963-628-314-1 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2624544] MARC

ANSEL
UTF-89215 /2006.
Brezina, Thomas
Verhexte Ferien (magyar)
   Nyár, tesók, zűrzavar.. / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-178-5)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2624748]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2006.
Brezina, Thomas
Zwei allerbeste Feindinnen (magyar)
   Te vagy a kedvenc ellenfelem / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Kötött : 1599,- Ft (hibás ISBN 963-628-238-2)
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2624751]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2006.
Capella, Anthony
The food of love (magyar)
   A szerelem étke / Anthony Capella ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8072-0 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2622257]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2006.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   Válogatott elbeszélések / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Garam Ágnes et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 187, [2] p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai ; 20.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-09-4807-9 kötött : 990,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2621724]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2006.
Cook, Glen
The white rose (magyar)
   A Fehér Rózsa : [a Fekete Sereg harmadik krónikája] / Glen Cook ; [ford. Sellei György]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 963-497-092-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2622358]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2006.
Cornwell, Bernard
Wildtrack (magyar)
   Vad vizek hajósa / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 380 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-761-1 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2622797]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2006.
Cunningham, Michael
A home at the end of the world (magyar)
   Otthon a világ végén / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-80-7 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2624774]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2006.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar) (átd. kiad.)
   Robinson Crusoe / írta Daniel Defoe ; átd. Sean Price ; [ford. Bocz András] ; az illusztrációkat Kenneth Landgraf kész. - Pécs : Alexandra, 2006. - 157, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
ISBN 963-368-891-4 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624679]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2006.
Dovlatov, Sergej Donatovič
Zona (magyar)
   A zóna ; A bőrönd / Szergej Dovlatov ; [ford. Goretity József, Szőke Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 384, [3] p. ; 19 cm ; Čemodan
ISBN 963-07-8021-6 kötött : 2600,- Ft
orosz irodalom - regény - elbeszélés
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 2621424]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2006.
Dunbar, Fiona
Chocolate wishes (magyar)
   Lulu és a kívánságsüti / Fiona Dunbar ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - 240 p. ; 18 cm
ISBN 963-628-411-3 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2622817]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2006.
Eco, Umberto (1932-)
Baudolino (magyar)
   Baudolino / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2006. - 542, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-8105-0 kötött : 2800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2624565]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2006.
France, Anatole (1844-1924)
Le lys rouge (magyar)
   A vörös liliom / Anatole France ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 223 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A világirodalom klasszikusai ; 22.)
ISBN 963-09-4809-5 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2624550]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2006.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2055-8 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2624755]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2006.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Doce cuentos peregrinos (magyar)
   Tizenkét vándor novella / Gabriel García Márquez ; [ford. Egry Katalin et al.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 1998. - 171 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2202-X kötött : 2290,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(861)=945.11
[AN 2624760]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2006.
Garwood, Julie
Slow burn (magyar)
   Lassú izzás / Julie Garwood ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-39-1 fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-963-9635-39-1)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2622627]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2006.
Gibson, William
All tomorrow's party (magyar)
   A holnap tegnapja / William Gibson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Metropolis Media, 2006. - 279 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
A Híd-trilógia 3. kötete
ISBN 963-86936-2-2 fűzött : 2370,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2621160]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2006.
Gjalski, Ksaver Šandor (1854-1935)
Pod starim krovovima (magyar)
   Ódon tetők alatt : elbeszélések / Ksaver Šandor Gjalski ; ford. Lőkös István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 247 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 75.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-38-1 fűzött
horvát irodalom - elbeszélés
886.2-32=945.11
[AN 2621959]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2006.
Gulik, Robert Hans van
Murder in Kanton (magyar)
   Gyilkosság Kantonban / Robert van Gulik ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : Európa, 2006. - 272 p. : ill. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8016-X kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2621742]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2006.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Kiki és a filmsztár / [ford. Zsilinszky Fanni]. - cop. 2006. - 113 p.
ISBN 963-286-070-5 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2622756] MARC

ANSEL
UTF-89234 /2006.
Hugo, Victor (1802-1885)
Les misérables (magyar)
   A nyomorultak / Victor Hugo ; ford. Lányi Viktor, Révay József, Szekeres György ; a jegyzeteket Szekeres György írta. - Budapest : Tazo, [2006]-. - 2 db ; 21 cm. - (Világirodalmi klasszikusok, ISSN 1788-2028)
ISBN 963-87013-5-8 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2622323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 584 p.
ISBN 963-87013-6-6
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2622324] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 430 p.
ISBN 963-87013-7-4
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2622329] MARC

ANSEL
UTF-89235 /2006.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8223-1 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624910]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2006.
Kemp, Paul S.
Twilight falling (magyar)
   Alkonyat : [Erevis Cale története 1. kötet] / Paul S. Kemp ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 371, [2] p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-98-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2621165]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2006.
Kenson, Stephen
Born to run (magyar)
   Született vadász / Stephen Kenson ; [ford. Csukás Csaba]. - Budapest : Beholder, 2006. - 248 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-8428-33-3 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2622819]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2006.
Kerouac, Jack (1922-1969)
On the road (magyar)
   Úton / Jack Kerouac ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1983. - 352 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8094-1 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2624703]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2006.
Korman, Gordon
Everest (magyar)
   Everest! / Gordon Korman ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Egmont, 2006. - 3 db ; 19 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2621077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Versengés. - 167 p.
ISBN 963-628-383-4 kötött : 1599,- Ft
Kanada - amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2621078] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Út a csúcsra. - 176 p.
ISBN 963-628-384-2 kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2621081] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A csúcson. - 2006. - 180 p.
ISBN 963-628-385-0 kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2622335] MARC

ANSEL
UTF-89240 /2006.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1992. - 403 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8183-2 kötött : 2300,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2624782]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2006.
Mankell, Henning
Den femte kvinnan (magyar)
   Az ötödik asszony / Henning Mankell ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Mérték, 2006. - 538, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-79-7 kötött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2621400]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2006.
Mather, Anne
In the Italian's bed (magyar)
   Itáliai vakáció / Anne Mather ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 372.)
ISBN 963-537-543-3 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2622751]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2006.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Fort comme la mort (magyar)
   Erős, mint a halál / Guy de Maupassant ; [ford. Király György] ; [... az utószót írta Nagy Péter]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 963-9651-07-9 kötött : 2290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2624776]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2006.
McDonald, Megan
Judy Moody saves the world (magyar)
   Durrbele Dorka megmenti a világot / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2006. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 3.)
ISBN 963-628-085-1 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2624542]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2006.
Naylor, Phyllis Reynolds
Saving Shiloh (magyar)
   Tappancs megmentése / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2006. - 214 p. ; 22 cm
A regénysorozat 3. része
ISBN 963-628-486-5 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2624753]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2006.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8216-9 kötött : 1890,- Ft
orosz irodalom - mese - gyermekkönyv
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2624548]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2006.
Preston, Douglas
Jennie (magyar)
   Jennie / Douglas Preston ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Palatinus, 2006, cop. 1997. - 354 p. ; 20 cm
Megj. "Dzseni" címmel is
ISBN 963-9651-12-5 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2624783]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2006.
Salvatore, R. A.
Promise of the witch-king (magyar)
   A Boszorkánykirály ígérete / R. A. Salvatore ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 411 p. ; 18 cm
A "Zsoldosok" c. sorozat 2. kötete. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9679-00-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2621166]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2006.
Schofield, Sandy
Big game (magyar)
   Nagy játszma / Sandy Schofield ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 236 p. ; 20 cm
Predator (keretcím)
ISBN 963-497-121-0 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2622461]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2006.
Schröder, Patricia
Laura: Hexerei and Liebeskummer (magyar)
   Varázslat és szívfájdalom / Patricia Schröder ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2006. - 158 p. ; 22 cm. - (Csajszik.hu)
ISBN 963-628-390-7 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2622318]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2006.
Schröder, Patricia
Sophie, total verknallt (magyar)
   Szonja első nagy szerelme / Patricia Schröder ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2006. - 160 p. ; 22 cm. - (Csajszik.hu)
ISBN 963-628-389-3 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2621488]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2006.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A vámpír herceg. - 2006. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; 6.)
ISBN 963-11-8218-5 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2624771] MARC

ANSEL
UTF-89253 /2006.
Stephens, Susan
The Greek's seven-day seduction (magyar)
   Aranyhal / Susan Stephens ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 371.)
ISBN 963-537-542-5 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2622750]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2006.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar) (átd. kiad.)
   A kincses sziget / írta Robert Louis Stevenson ; átd. Barbara Green ; [ford. Bocz András] ; az illusztrációkat Marcel Laverdet kész. - Pécs : Alexandra, 2006. - 163, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Illusztrált klasszikusok kincsestára, ISSN 1787-291X)
ISBN 963-368-892-2 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624686]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2006.
Stolze, Greg
A hunger like fire (magyar)
   Ha mardos az éhség / Greg Stolze ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 381 p. ; 18 cm. - (Vámpír: Rekviem ; 1.)
Sötétség birodalma (keretcím)
ISBN 963-7041-97-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2621487]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2006.
Wassermann, Jakob (1873-1934)
Caspar Hauser, oder die Trägheit des Herzens (magyar)
   Kaspar Hauser, avagy Az emberi szív restsége / Jakob Wassermann ; [ford. Zsigmond Gyula]. - Budapest : Európa, 2006. - 477, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8098-4 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2624547]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2006.
Woods, Sherryl
Daniel's desire (magyar)
   Legyen a vendégem! / Sherryl Woods ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 187.)
ISBN 963-537-544-1 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2622753]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2006.
Zweig, Stefan
Joseph Fouché (magyar)
   A rendőrminiszter : Fouché élete / Stefan Zweig ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Budapest : Európa, 2006. - 263, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8023-2 kötött : 2500,- Ft
Fouché, Joseph
Franciaország - osztrák irodalom - politikus - 18. század - életrajzi regény
830-312.6(436)=945.11 *** 944(092)Fouché,_J.
[AN 2621316]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2006.
Zweig, Stefan
Maria Stuart (magyar)
   Stuart Mária / Stefan Zweig ; [ford. ... Kelen Ferenc, ... Horváth Zoltán] ; [a ... műfordításokat Rónay György kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 482 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8022-4 kötött : 2800,- Ft
Mária (Skócia: királynő) (1542-1587)
német irodalom - történelmi regény
830-312.6(436)=945.11
[AN 2622881]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9260 /2006.
Amoni, Thomas (1973-)
   Amonsonia felfedezése / Thomas Amoni. - [Pécs] : Animare, [2006]. - 450 p. ; 18 cm. - (Amonsonia trilógia ; 1.)
ISBN 963-87147-0-0 fűzött : 2856,- Ft (hibás ISBN 963-87147-4-3)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2621561]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2006.
Arany János (1817-1882)
Toldi (eszperantó)
   Toldi : epika poemo / János Arany ; trad. ... Márton Fejes ; [il. Károly Mühlbeck]. - Budapest ; [Ócsa] : M. Fejes, 2006. - 65 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-902-2 fűzött
magyar irodalom - fordítás - verses epika
894.511-13=089.2
[AN 2622646]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2006.
Babits Mihály (1883-1941)
   Halálfiai / Babits Mihály ; sajtó alá rend. Szántó Gábor András, Némediné Kiss Adrien, T. Somogyi Magda. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-446-378-9 kötött : 7500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621953]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 925 p. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása, regényei ; 4.)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621955] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 650 p., [12] t. : ill. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása, regényei ; 5.)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621956] MARC

ANSEL
UTF-89263 /2006.
Bakó Krisztián (1974-)
   Új mesék / Bakó Krisztián ; [Péterfai Levente rajz.]. - Szeged : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2006. - 124, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Ius primae noctis, ISSN 1585-8944)
ISBN 963-87051-0-8 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2621480]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8217-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2624763]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2006.
Barcs János (1927-)
   Lila bádog / Barcs János. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-11-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2622494]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2006.
Bekes Dezső
   Írjuk a magunkét / Bekes Dezső, Gyarmati Béla. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 94, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-9634-19-0 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2621696]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2006.
Belankó Zsuzsa Klára (1953-)
   Ölelkező rímek : egymásról, egymásnak, egymásért / Belankó Zsuzsa Klára, Molnár László Gábor. - Budapest : Szerzők, 2005. - 104 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-86829-3-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622505]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2006.
Bigley, Christina
   Józsua / Christina Bigley, Carol Bigley. - [Budapest] : Novella, [2006]. - 157 p. ; 20 cm. - (Kutyatörténetek, ISSN 1587-2696)
ISBN 963-9442-64-X kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - kutya - elbeszélés
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2621095]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2006.
Bíró József (1951-)
   Tükörmáglya : 55 vers / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 77 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7504-27-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622649]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2006.
Busquets, Carlos
   Nyári kalandok / [ill.] Carlos Busquets ; [szöveg Bartos Erika]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [85] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-369-693-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2620595]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2006.
Busquets, Carlos
   Samu és Bonifác kalandjai / [ill.] Carlos Busquets ; [szöveg Bartos Erika]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [85] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-369-692-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2620598]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2006.
buSzabó Dezső (1941-)
   A víz kékje : gyermekversek / BuSzabó Dezső ; [ill. Molnár Ottó]. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7504-22-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2622499]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2006.
Cecei-Horváth Tibor (1945-)
   Testament : versek, vallomások / Cecei-Horváth Tibor ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2005. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-8082-59-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622673]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2006.
Csató László
   Alci / Csató László. - Budapest : 3BT, 2005. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-86829-5-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622503]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2006.
Csató László
   Dillinger / Csató László. - Budapest : 3BT, 2006. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-86829-9-X fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622508]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2006.
Csépán Dániel
   Hercegnő(k) / Csépán Dániel. - Budapest : Biró, 2006. - 164 p. ; 19 cm. - (Hómező-könyvek ; 5.)
ISBN 963-7365-20-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622656]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2006.
Demeter József (1947-)
   Magyardellői napdalok : lírai szociográfia / Demeter József. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-20-6 fűzött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2622496]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2006.
Dobos Marianne (1942-)
   "... nekünk a vihart állni kell" / Dobos Marianne. - Miskolc : I és É Bt., 2006. - 264 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0336-5 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2621490]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2006.
Dohányosné Gulyás Zsuzsanna
   Gyöngyszemek / Dohányosné Gulyás Zsuzsanna ; [... graf. Dohányos Ágnes]. - [Nagybánhegyes] : [Magánkiad.], [2006]. - 34 p. : ill. ; 19 cm
Borítócím: Gyöngyszemek avagy Egy asszony gondolatai versben és prózában
ISBN 963-06-0196-6 * fűzött (hibás ISBN 936-06-0196-6)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2622382]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2006.
Eszes Mária
   Árnyékból a fényre / Eszes Mária ; [... ill. Besztercei Miklós]. - Komló : Eszes M., 2006. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A címlapon megj. évként: 2005
ISBN 963-229-665-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2621555]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2006.
Farkas Eleonóra (1967-)
   Lélekből nőtt ágak : versek az életről és életből / Farkas Eleonóra. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2006. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-7573-25-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622760]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Aranymálinkó : Fekete István hátrahagyott versei / [szerk. Gáspár János] ; [... a rajzokat kész. Csabai Tibor] ; kiad. a Fekete István Irodalmi Társaság. - 3. mód. kiad. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2006. - 83 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-03-6159-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2621123]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2006.
Fenyő Miksa (1877-1972)
   Jézus is D. P. volt / Fenyő Miksa. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 422 p. ; 24 cm
Az utószót Hegedős Mária írta
ISBN 963-446-354-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622602]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2006.
Garamvölgyi László (1956-)
   A humánus bérgyilkos / Leslie Valley. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-41-X fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2622302]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2006.
Gergely Ágnes (1933-)
   Útérintő : összegyűjtött versek / Gergely Ágnes. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 512 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-446-375-4 kötött : 3700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622637]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2006.
Gerzsenyi Sándor (1933-)
   A századik / Gerzsenyi Sándor ; [... grafikáit kész. Gulyás Boglárka] ; [kiad. a Jó Pásztor Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Pásztor Alapítvány, cop. 2006. - 214 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86931-3-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2622545]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2006.
Győri Magda (1952-)
   Zenére várva / Győri Magda. - Debrecen : Ars et Sanitas, 2006. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0212-1 fűzött
magyar irodalom - opera - szövegkönyv
894.511-293.1 *** 782.1.089.1
[AN 2622709]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2006.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Silentium ; Titkos jegyzőkönyv ; Unicornis / Hamvas Béla. - [Szentendre] : Medio K., cop. 2006. - 349 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 17.)
V. (hibás ISBN 963-85693-9-5)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2622847]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2006.
Hencsei Kálmán
   Drága Nagysád, tudja mi a trén? / Hencsei Kálmán. - [Budapest] : Dover Intern. Kft., 2006. - 143 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-976-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar történelem - első világháború - második világháború - levelezés - magyar irodalom - dráma
894.511-2 *** 943.9(092)"1939/1945"(044) *** 943.9(092)"1914/1918"(044)
[AN 2622506]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2006.
   Hetvenhét : sci-fi és fantasy antológia / [szerk. Kleinheincz Csilla és Járdán Csaba] ; [szerző Csigás Gábor et al.]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 332, [3] p. ; 18 cm. - (Delta Műhely, ISSN 1788-1765)
77 (hetvenhét) (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7041-95-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2621141]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2006.
Horváth László, P. (1930-)
   Dühös imák / P. Horváth László. - [Budapest] : Biró, 2006. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 963-7365-28-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622683]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2006.
Horváth László, P. (1930-)
   Egy szál napfény : négy dráma, tanulmány / P. Horváth László. - Budapest : Biró, 2005. - 221 p. ; 21 cm
Tart.: Újezer ; Egy szál napfény ; Haláli piknik ; Flóra szabadsága
ISBN 963-7365-09-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - dráma - tanulmány
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 2622685]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2006.
Horváth László, P. (1930-)
   Fohász haragért : 1997-2004 / P. Horváth László. - [Budapest] : Biró, cop. 2005. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-7365-08-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622684]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2006.
Hubai Gruber Miklós
   Altatódal / Hubai Gruber Miklós. - [Budapest] ; Eger : M. Rádió : Xénia, 2005. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-86532-1-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2622547]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2006.
Illyés Terézia (1938-)
   Csapások : regény / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2005. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-7365-16-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622659]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8215-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2624733]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A nagy zuhé / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-8219-3 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2624545]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2006.
Kanizsa József (1942-)
   Vinni tovább : hit, hazaszeretet / Kanizsa József ; [az illusztrációkat kész. Simon M. Veronika] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2005. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-56-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622687]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2006.
   Káosz és rend : fantasy antológia / [... illusztrációkat Szendrei Tibor kész.]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Cherubion, 2006, cop. 1999. - 393 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 31.)
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-42-X kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 2624939]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2006.
Káplár János (1939-)
   Mennyi titok : versek, 2004 / Káplár János. - Pécs : [Magánkiad.], 2006. - 135 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2621264]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2006.
Kartali-Deák Mihály (1940-2005)
Művek (vál.)
   Kartali-Deák Mihály versei / [... szerk. Sári Katalin] ; [az illusztrációkat kész. Kapuné Lengyel Julianna] ; [kiad. a Galgamenti Művészek Egyesülete]. - [Bag] : Galgamenti Művészek Egyes., 2005-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Én magam a lelkemmel. - 2005. - 81 p. : ill.
ISBN 963-219-435-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622826] MARC

ANSEL
UTF-89302 /2006.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Gyönyörű nyár / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Móra, 2006. - 171, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 963-11-8209-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2622814]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2006.
Király Lajos (1947-)
   Profán imádság : válogatott és új versek / Király Lajos ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2005. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 963-8082-55-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622670]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2006.
Király Lajos (1947-)
   Zsengék : válogatott írások, 1962-1965 / Király Lajos ; [... a grafikákat Simon M. Veronika kész.] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2005. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-58-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622671]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2006.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mondák könyve : hun és magyar mondák / Komjáthy István ; [Boromisza Zsolt rajz.]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 396, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-8204-5 kötött : 1980,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2622926]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2006.
Koppány Zsolt (1955-)
   Feltámadás és az élet, avagy Az apokrif sírbatétele : regény, tetézve drámatöredékkel / Koppány Zsolt. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-85-5 fűzött : 1955,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622679]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2006.
Kunfalvi András (1919-)
   A varázslat bűvöletében / Kunfalvi András. - Budapest : [Biró], 2006. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-26-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622675]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2006.
László György
   Ciriburiék kertje : meseversek / László György ; a képeket ... kész. ... Rakuschinecz Laura [et al.]. - [Budapest] : Szerző, [2006]. - 40, [6] fol. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-06-0085-4 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 2621658]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2006.
László Klára (1950-)
   Az imádott férfi : versek két tételben / László Klára ; [... ill. Bor István Iván]. - Budapest : Biró, 2005. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-17-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622677]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2006.
Lente István
   Kis köpeny könyv / Festina Lente István. - Budapest : Harmat, 2006. - [109] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9564-53-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2622742]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2006.
Losonci Miklós (1929-)
   Haraszti évek : önéletrajzi napló / Losonci Miklós ; [grafikai ill. ... Losonci Lilla ...]. - Dunaharaszti ; [Budapest] : Biró, 2005. - 90 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7365-22-2 fűzött
Losonci Miklós (1929-)
Dunaharaszti - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Dunaharaszti
[AN 2622699]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2006.
Losonci Miklós (1929-)
   Magból erdő : Losonci breviárium : válogatott tanulmányok / Losonci Miklós. - Szentendre ; [Budapest] : Biró, 2006. - 740 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-7365-25-7 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2622718]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2006.
Losonci Miklós (1929-)
   Őszirózsa Wágner Mariskának / Losonci Miklós. - Szentendre ; [Budapest] : Biró, 2005. - 183 p. ; 24 cm
ISBN 963-7365-21-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622700]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2006.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (német)
   Die Tragödie des Menschen / Imre Madách ; Textbuch von Kriszti(na) Horváth. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 100, [30] p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042)
A szövegkönyv a Hun-Ger Deutsch - Ungarischer Theaterverein 2005-ös müncheni előadására kész.
ISBN 963-9386-42-1 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=30
[AN 2621711]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2006.
Magyar Elemér
   Fekete fehér / Magyar Elemér. - [Budapest] : [BBS Info Kft.], cop. 2005. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 963-9425-02-8 fűzött : 870,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2622704]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2006.
   Magyar verskoszorú = A wreath of Hungarian poems / az angol fordítást kész. René Bonnerjea. - Budapest ; London : Biró, 2005. - 296 p. ; 25 cm
ISBN 963-7365-14-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(082)=20
[AN 2622720]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2006.
Marosits József
   Életfogytiglan / Marosits József. - Szombathely : Szignatúra, cop. 2005. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8237-03-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622390]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2006.
Márton Gyöngyvér (1953-)
   Átkelő : második könyv / Márton Gyöngyvér. - Lakitelek : Antológia, 2006. - 85 p. ; 23 cm
ISBN 963-9354-46-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2621408]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2006.
Meadow, Marcus
   A neuralgikus ponty, avagy Intézkedési ötletek nem csak rendőröknek / Marcus Meadow. - Budapest : Beholder, 2006. - 233 p. ; 19 cm
ISBN 963-8428-35-X fűzött : 1798,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 2622288]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2006.
Molnár László Gábor (1946-)
   Költő a műszakiról / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2005. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-86829-4-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622511]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2006.
Molnár László Gábor (1946-)
   Költő a műszakiról / Molnár László Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2006. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-226-X fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-86829-4-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626171]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Árvácska (német)
   Niemandsblume : Roman / Zsigmond Móricz ; [aus dem Ungarischen von Ruth Futaky] ; [... Nachw. von Ildikó Mándi-Fazekas und Ruth Futaky]. - [Budapest] : Corvina, 2006. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5522-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 2622798]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2006.
Nagy Emília
   Porszem sikoly / Nagy Emília. - Szombathely : B.K.L. K., 2006. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 963-7334-16-5 kötött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2621313]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2006.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   More one minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy ; pref. Péter Esterházy. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 208 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5523-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 2622799]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2006.
Orosz Katalin (1949-)
   56-ban kezdtem / Orosz Katalin. - Budapest : Szerző, 2006. - 159 p. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-86829-7-3) (hibás ISBN 963-86829-7-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622537]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2006.
Pápé Hajnalka (1976-)
   Legkedvesebb verseim / Pápé Hajnalka. - [Zsana] : Pápé H., 2006. - 62, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-229-663-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2621598]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2006.
Papp Emil (1924-)
   Szárnyaló képzelet : Papp Emil versei, meséi, emlékezései. - [Budapest] : Biró, 2005. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 963-7365-23-0 fűzött
magyar irodalom - mese - memoár - vers
894.511-14 *** 894.511-34 *** 894.511-94
[AN 2622676]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2006.
Pass Ferenc
   Hulló csillagok / Pass Ferenc. - Budapest : 3BT, 2006. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 963-87132-0-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2622509]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2006.
Pethő Ilona
   Az ámulat hullámhosszán : Magyarország, Kanada, Európa / Pethő Ilona. - Kecskemét : [Magánkiad.], 2006. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-728-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2621600]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2006.
Petri György (1943-2000)
   Összegyűjtött versek / Petri György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 2003. - 642 p. : ill. ; 19 cm. - (Petri György munkái ; 1.)
ISBN 963-14-2355-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624942]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2006.
Pirkó József (1959-)
   Elveszett emberiség : a homo saurus legendája / Szentgyörgyi Pirkó József. - Eger : Nézőpontok K., 2006. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-504-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2622543]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2006.
Porubszky Ildikó, T. (1950-)
   Szellemidéző szellemtánc / Porubszky Ildikó ; [... illusztrációk Galgóczy György ... munkái] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2006. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-61-5 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2622686]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2006.
Pótó Judit
   Telerekesz üzlete és más mesék / [szöveg Pótó Judit]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-369-702-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2620878]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2006.
Pozsgai Györgyi
   A hetedik ajtó : esszék / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-21-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2622498]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2006.
Radosza Sándor
   Diana's tale / Fitzgerald McDonald ; [ill. by Zoltan Balazs]. - [Maglód] : Green Hungary, cop. 2006. - 199 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-219-771-2 kötött : 12,90 EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 2622624]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2006.
Rammer G. Éva
   Karácsony varázsa : versek, mesék az ünnepre / Rammer G. Éva, Molnár D. Kati. - [Budapest] : Bomer Kft., [2006]. - 81 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-219-682-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2622714]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2006.
Reichert Henrik (1926-)
   Úgy, ahogy volt.. : kortörténet Veszprémből, 1926-1951 / Reichert Henrik. - Veszprém : Szerző, 2006. - 262, [6] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86607-9-1)
Reichert Henrik (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2622775]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2006.
Reinthaller Katalin
   Tárgyak könnyei / Reinthaller Katalin. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-29-X fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622500]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2006.
Salinger Richárd (1975-)
   A szerelem könyvei / Salinger Richárd. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 260, [8] p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-70-X fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2622274]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2006.
Sári Gál Imre (1923-)
   Csoda Mária kútjánál / Sári Gál Imre ; [kiad. az Összmagyar Testület - A CÉH]. - Budapest : Összmagyar Test. - A CÉH, 2005. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86598-2-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2622703]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2006.
Sári Gál Imre (1923-)
   Modern stadion : válogatott versek / Sári Gál Imre ; ]kiad. az Összmagyar Testület - A CÉH]. - Budapest : Összmagyar Test. - A CÉH, 2006. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86598-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2622702]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2006.
Sáringer Károly
   Megható történetek. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, [2006]. - 247 p. ; 20 cm
Szerző Sáringer Károly
ISBN 963-7524-22-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2622279]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2006.
Schwartz, Alexander
   Tündérvilág / Alexander Schwartz ; [ill. Borbás P. Zsuzsa]. - Budapest : Szerző, 2005. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-948-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2622662]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2006.
Solymár József (1929-)
   Fejedelmi örökség : Rákóczi Ferkó munkácsi évei / Solymár József ; [... az illusztrációk Szilágyi Katalin munkái]. - Budapest : OK, 2006. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-627-3 fűzött : 1600,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2622510]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2006.
Somossy Tamás (1937-)
   Meséim : tanmesék minden magyar gyermeknek / Somossy Tamás ; [... ill. a szerző munkái]. - [Budapest] : [Biró], [2006]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-10-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2622741]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2006.
Stancsics Erzsébet (1944-)
   Csöndes merészen : válogatott prózai írások : novellák, kritikák, gondolatok / Stancsics Erzsébet ; [... graf. Simon M. Veronika]. - Budapest : Biró, 2005. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-18-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2622690]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Sziluett ; A lepke logikája / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2000. - 361 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8086-0 kötött : 2300,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - színjáték - esszé
894.511-2 *** 894.511-4 *** 894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 2624705]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2006.
Szalai-Kocsis Tamás
   Tüske a köröm alatt / I. M. Brod. - Budapest : Graal Kv., cop. 2006. - 262 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 963-06-0152-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2622320]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2006.
   A szerelem : ahogyan a kortárs művészek az elnyomást és a szabadságot látják / [főszerk. Krepsz Ágnes]. - Budapest : Művészképző, 2005. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabadság antológia sorozat ; 2.)
ISBN 963-217-985-4 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2622665]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2006.
Szirmay Sarolta (1901-1990)
   A csillagnéző ember : válogatott versek / Szirmay Sarolta ; [szerk., vál. és az előszót írta Kaiser László]. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-30-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622502]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2006.
   Szolnoki mártírköltők verses hagyatéka / [az anyagot gyűjt., szerk., a bevezetőt és a ... tanulmányokat írta Szurmay Ernő] ; [ill. László Cecília]. - Szolnok : Verseghy Kör : Verseghy F. Kvt., 2005. - 117, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Verseghy kiskönyvtár, ISSN 1786-2906 ; 3.)
ISBN 963-7613-51-X fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2621112]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2006.
Törő István (1949-)
   A győzelem íze : székelyföldi szonettek, életképek ..., vendégsorok ... / Törő István ; [... fotók Pecséri Gizella]. - Budapest : Biró, 2005. - 205 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7365-12-5 kötött
magyar irodalom - szonett - karcolat
894.511-193.3 *** 894.511-43
[AN 2622667]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2006.
Törő István (1949-)
   Napló a tavaszból / Törő István ; [... fotók Pecséri Gizella]. - Budapest : Biró, 2006. - 203 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7365-24-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622666]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2006.
Turcsányi Lajos
   Ez is én vagyok : versek, dalszövegek / Turcsányi Lajos. - Békésszentandrás : Turcsányi L., 2006. - 212, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-828-4 kötött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 2621679]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2006.
Usztics Mátyás (1949-)
Esküdtek (új kiadása)
   Elátkozott szeretők / Usztics Mátyás. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-36-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622542]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2006.
Vadász Piroska, A. (1935-)
   Hársfák : válogatott versek / A. Vadász Piroska. - Pécs ; [Budapest] : [Biró], 2005. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-7365-19-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622689]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2006.
Vágó Csaba
   Influenzavírus / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-50-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2622299]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2006.
Vágó Csaba
   Műtéti hiba / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-91-X fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2622298]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2006.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Az élet szép ajándékai : útra bocsátó könyv életről, szeretetről, bölcsességről / Tatiosz ; [!ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, 2006. - 163 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 21.)
ISBN 963-9100-91-9 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 2622744]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2006.
Vágvölgyi Jenő
   Érkezés / Vágvölgyi Jenő ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 963-9386-40-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2621693]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2006.
Varga József (1930-)
   Misi és a csodaegér = Miši in čudežna miška / Varga József ; [ford. Peter Oletič] ; [... ill. Varga Tímea] ; [kiad. ... Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy, 2006. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8082-60-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34.02(02.053.2)=863
[AN 2622674]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2006.
Varga Rudolf (1950-)
   Csillagom, hol vagy? / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2006. - 97, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-87033-1-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622512]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2006.
Varga Rudolf (1950-)
   A Nap kutyái / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, [2005]-. - 21 cm
ISBN 963-86799-5-6
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vazul. - cop. 2006. - 183 p.
ISBN 963-86799-7-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2622548] MARC

ANSEL
UTF-89364 /2006.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   A szőkékkel mindig baj van / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 963-227-055-X kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621704]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2006.
Végh László (1944-)
   Ikertestvérek / Végh László. - Pécs : Szerző, 2006. - 142, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-229-525-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2621261]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2006.
Véghelyi Balázs
   Fán függ a világ / Véghelyi Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-18-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2622501]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2006.
Vörös Mihály (1758-1830)
   A bajnokok Vég-Gyula várában / írattatott ... nemes Vörös Mihály által ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és a bibliográfiát kész. Szentmártoni Szabó Géza]. - Gyula : Békés M. Lvt., 2005. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7239-46-4 fűzött
Magyarország - író - magyar irodalom - 18. század - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 894.511(092)Vörös_M.
[AN 2622488]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2006.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Remény s emlékezet : válogatott művek = Nadežda i pamet : izbrani tvorbi / Vörösmarty Mihály ; összeáll. és ... ford. Gencso Hrisztozov ; [ill. Bazsonyi Arany]. - [Budapest] : Hollósy Galéria, 2006. - 107, 115 p. : ill. ; 21 cm. - ("Versek és képek", ISSN 1587-1290 ; 2.)
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-229-579-X fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=867 *** 894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 2622724]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2006.
Wöller István (1929-)
   Tizenötévesen Németországban : Wöller István levente naplójából. - Veszprém : Viza Kft., 2006. - 265 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86607-8-3 fűzött
Wöller István (1929-)
Magyarország - magyar irodalom - leventemozgalom - második világháború - memoár
894.511-94 *** 356-053.6(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 329.78(439)"194"(0:82-94)
[AN 2622761]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2006.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Az ősmagyarok hitvilága / írta Zajti Ferenc. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7377-16-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek - hasonmás kiadás
894.511-821 *** 094/099.07
[AN 2622878]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2006.
Zsíros-Simon Mária (1963-)
   "Dal szárnyán szőtt szerelem" : 2. kötet / Zsíros-Simon Mária ; [ill. Erdeiné Erdős Tímea]. - [Nagykőrös] : Szerző, 2005. - 98 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-937-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2621604]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2006.
Zsíros-Simon Mária (1963-)
   Lúdas Matyi visszatér / Zsíros Simon Mária ; [ill. Márkusné Zsíros Barbara]. - [Nagykőrös] : [Magánkiad.], 2006. - [22] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-699-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2621559]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9373 /2006.
Gibbs, Lynne
My first book of cars (magyar)
   Autók / [szöveg Lynne Gibbs] ; [ill. Mark Turner]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Első képeskönyvem)
Ford. Tóth Katalin
ISBN 963-369-696-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2621428]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2006.
Gibbs, Lynne
My first book of diggers (magyar)
   Markoló / [szöveg Lynne Gibbs] ; [ill. Mark Turner]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Első képeskönyvem)
Ford. Tóth Katalin
ISBN 963-369-697-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2621427]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2006.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc az iskolában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8220-7 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2624695]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2006.
Miler, Zdeněk
Krtek a autičko (magyar)
   A vakond autója / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2006. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-8211-8 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624917]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2006.
   Rejtvényes barangoló. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2004]-. - 26 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2545654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Találmányok : [felfedezések, híres tudósok, tudomány, technika] / írta Sibylle Faber ; [ill. Gaia Bellettini et al.] ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - 2006. - 31, [2] p. : ill., színes
Erfindungen
ISBN 963-9657-10-7 fűzött
találmány - foglalkoztatókönyv
001.894 *** 087.5
[AN 2621447] MARC

ANSEL
UTF-8