MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:52:49
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

9912 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-39-2 *
lexikon
030
[AN 126986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Kiegészítés: Bér - Zsolt. - 2006. - [4], 851, XXI p. : ill., részben térk.
ISBN 963-8318-70-8 kötött
lexikon
030
[AN 2627284] MARC

ANSEL
UTF-89913 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
lexikon
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Vár - Zsüri : kiegészítés: Aachen - Beöthy. - 2006. - [6], 866 p., [7] t., [34] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-65-2 kötött
lexikon
030
[AN 2627278] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

9914 /2006.
Bokrosné Stramszky Piroska
   Lengyel László : válogatott bibliográfia, 1989-2006 / [... összeáll. Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné Lenkefi Ildikó]. - Miskolc : [II. Rákóczi F. M. Kvt.], 2006. - 40 p. ; 21 cm
Közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Borítócím: Illeszkedés vagy kiválás
Fűzött
Lengyel László (1950-)
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
012Lengyel_L. *** 323(439)"198/200":016
[AN 2625886]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9915 /2006.
Barbier, Frédéric
Histoire du livre (magyar)
   A könyv története / Frédéric Barbier ; [ford. Balázs Péter]. - Budapest : Osiris, 2006. - 400 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 397-400. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-723-8 kötött : 3800,- Ft
könyvtörténet
09(100)(091) *** 02(100)(091) *** 655(100)(091)
[AN 2627224]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2006.
   A magyar könyvtárosság etikai kódexe - magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel / [... összeáll. Papp István] ; [... gond. Hangodi Ágnes]. - Budapest : KI, 2006. - 128 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr.: p. 121-122. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-623-8 fűzött
könyvtárügy - foglalkozási erkölcs
02(439) *** 174
[AN 2625409]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2006.
   Philostratus corvina, 1487-1490 [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : OSZK MEK, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Digitális kincstár, ISSN 1788-1188)
Főcím a címképernyőről. - Mikó Árpád tanulmányával. - Philostratus Flavius és Philostratus Lemnius művei Bonfini, Antonio fordításában latin nyelven. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Cod. Lat. 417 jelzetű példány alapján. - Működési követelmények: Minimális rendszerigény Pentium processzor; MS Win 98 SE/ME/2000/XP; 64 MB RAM; 256 MB ajánlott; 60 MB HDD; Internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 963-200-510-4 műanyag tokban
Magyarország - 15. század - kódex - elektronikus dokumentum
091.14(439)"14"
[AN 2623944]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9918 /2006.
   Magyarok a nagyvilágban : 350 éves a Magyar encyclopaedia / [szerk. Kovátsné Németh Mária]. - Győr : M. Ped. Társ. Győr-Moson-Sopron M. Tag., 2006. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Társasági füzetek / Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata, ISSN 1418-754X ; 3.)
ISBN 963-7123-13-X fűzött
Apáczai Csere János (1625-1659). Magyar encyclopaedia
Magyarország - Kárpát-medence - tudós - 17. század - oktatásügy - neveléstörténet - felsőoktatás - magyarság - konferenciakiadvány
001(439)(092)Apáczai_Csere_J. *** 378(4-11) *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2625189]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2006.
   A tudománykommunikáció értelme/értéke : a Mindentudás Egyeteme és a World Science Forum Budapest elméleti tanulságai : [tanulmányok és szöveggyűjtemény] / szerk. Fábri György. - Budapest : Tudástársadalom Alapítvány, 2006. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány - kommunikáció - társadalom, ISSN 1416-3624 ; 1.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0047-1 fűzött
tudománytan - ismeretterjesztés - kommunikáció - tanulmánygyűjtemény
001.1 *** 001.9 *** 316.77 *** 082
[AN 2625779]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9920 /2006.
Buckland, Raymond
Buckland's complete book of witchcraft (magyar)
   A boszorkányság nagykönyve / Raymond Buckland ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 457 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-528-516-7 kötött : 3200,- Ft
mágia
133.4
[AN 2627217]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2006.
Dee, Jonathan
   Tarot : [bevezetés a tarot titokzatos és lenyűgöző világába] / Jonathan Dee ; [ford. Szikra Renáta]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2006. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm + 78 tarot-kártya. - (Olvass és játssz!)
Dobozban
ISBN 963-87091-1-1 fűzött : 1600,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2626030]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2006.
Feng shui (magyar)
   Feng shui : ház és kert. - Pécs : Alexandra, 2006. - 288 p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 963-369-565-1 kötött
feng shui - kertépítés
133.25 *** 643/645 *** 712.3/.7
[AN 2624881]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2006.
Machynka, Josef
Ibis Tarot (magyar)
   Íbisz Tarot / Joseph Machynka ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2006. - 137 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9652-06-7 fűzött
jövendőmondás - kártyajáték
133.3 *** 159.961.324
[AN 2625321]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2006.
Tolle, Eckhart
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-739-9 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2627478]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9925 /2006.
Vojnits András (1941-)
Magyarország nemzeti parkjai (angol)
   National parks of Hungary : a brief guide / [text András Vojnits] ; [... transl. Bernard Adams] ; [photographs Béla Berta et al.]. - Budapest : Corvina, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5517-9 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - nemzeti park - útmutató
502.4(439)(036)
[AN 2625452]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2006.
Vojnits András (1941-)
Magyarország nemzeti parkjai (német)
   Die Nationalparks Ungarns : geschützte Landschaften / [Text András Vojnits] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain] ; [Fotos Béla Berta et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5518-7 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - nemzeti park - útmutató
502.4(439)(036)
[AN 2625456]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2006.
Vojnits András (1941-)
   Magyarország nemzeti parkjai : országjáró séták / [szöveg Vojnits András] ; [fotók Berta Béla et al.]. - [Budapest] : Corvina, [2006]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5516-0 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - nemzeti park - útmutató
502.4(439)(036)
[AN 2625448]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9928 /2006.
   Pro Math Debrecen 2005 : problem solving in mathematics education : proceedings of the ProMath 6 Meeting / Tünde Kántor ed. ; [org., publ. by the] Institute of Mathematics University of Debrecen ... - Debrecen : Inst. of Mathematics Univ. of Debrecen, 2006. - [6], 101 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-977-0 fűzött
matematika - tantárgy - konferenciakiadvány
51 *** 372.851 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2625556]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2006.
Róka Sándor
   2000 feladat az elemi matematika köréből / Róka Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Typotex, 2006. - 378 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségek példatára)
ISBN 963-9548-97-9 fűzött : 2600,- Ft
matematika - tantárgy - példatár
51(076) *** 372.851(076)
[AN 2625387]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9930 /2006.
Patkós András (1947-)
   Sugárzás és részecskék : bevezetés az elemi részek fizikájába / Patkós András, Polónyi János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2006, cop. 2000. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
ISBN 963-9548-94-4 fűzött : 3500,- Ft
elméleti fizika - sugárzás - részecskefizika - egyetemi tankönyv
539.12(075.8) *** 530.145(075.8)
[AN 2625112]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2006.
Workshop on In-Medium Hadron Physics (2004) (Giessen)
   Workshop on In-Medium Hadron Physics : November 11-13, 2004, Giessen ... / ed. by U. Mosel. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Acta physica Hungarica. A, Heavy ion physics, ISSN 1219-7580 ; vol. 26. no. 1. (2006). - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
molekuláris fizika - konferenciakiadvány
539.1 *** 061.3(430-2Geissen)
[AN 2626830]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9932 /2006.
Dunlop, Storm
Weather (magyar)
   Időjárás / Storm Dunlop. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 288 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Greguss Ferenc
ISBN 963-9615-32-3 kötött : 9990,- Ft
Föld - időjárás - fényképalbum
551.5(084.12) *** 502(084.12)
[AN 2625231]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2006.
   Felszín alatti vizeink : tájékoztató : [kármentesítési program] / [összeáll.] Liebe Pál ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Budapest : KVM, 2006-. - 29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1072995
Magyarország - hidrológia - felszín alatti víz
556.3(439)
[AN 2625798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 72 p. : ill., színes + mell.
Fűzött (hibás ISBN 963-03-7675-X)
Magyarország - hidrológia - felszín alatti víz
556.3(439)
[AN 2625804] MARC

ANSEL
UTF-89934 /2006.
   Mérések a lokális skálától a globális folyamatokig - de miért is? : Meteorológus TDK Iskola, Balatonalmádi, 2006. augusztus 28-31. / szerk. Weidinger Tamás, Tarczay Klára és Bartholy Judit. - Budapest : ELTE Meterológiai Tansz., 2006. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 20.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-874-0 fűzött
meteorológia - konferenciakiadvány
551.5 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2625793]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9935 /2006.
Arredondo, Francisco
250 curiosidades de los animales (magyar)
   250 érdekesség az állatokról / [ill. Francisco Arredondo és Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 249 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 963-9616-99-0 kötött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2625667]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2006.
Bagoly Ilona
   Medvék : [kalandos utazás a mackók világában] / [írta és szerk. Bagoly Ilona] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 27, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-71-5 kötött
medve - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 2624888]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2006.
Bagoly Ilona
   Tengeri állatok : [élet a partvidékeken és a kék mélységben] / [írta és szerk. Bagoly Ilona] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 29 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-68-5 kötött
tengeri állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 2624886]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2006.
Kothe, Hans
Lexikon der Pilze (magyar)
   Gombalexikon. - Pécs : Alexandra, 2006. - 288 p. : ill., színes ; 18 cm
Írta Kothe, Hans. - Ford. Schmalczné Marék Györgyi
ISBN 963-369-600-3 kötött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2624879]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2006.
   Varázslatos állatvilág / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
Megj. "Csodálatos állatvilág" címmel is
ISBN 963-7818-80-4 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2624409]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2006.
Vilcinskas, Andreas
1000 Fische (magyar)
   1000 hal. - Pécs : Alexandra, 2006. - 384 p. : ill., színes ; 31 cm
Szerző Vilcinskas, Andreas. - Ford. Forró László. - Borítócím: 1000 hal szórakoztató és szakszerű leírása, továbbá egy fejezet bálnákról és delfinekről
ISBN 963-369-848-0 kötött
állatföldrajz - hal - fényképalbum
597 *** 591.9(100)(084.12)
[AN 2624859]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2006.
Zsúdel László (1944-)
   Biofizika / Zsúdel László. - [Budapest] : ETI, 2006. - 116 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
ISBN 963-86605-9-7 fűzött
tankönyv
577.3(078)
[AN 2625379]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9942 /2006.
Babor, Thomas F.
Brief intervention for hazardous and harmful drinking (magyar)
   Rövid intervenció a kockázatos és ártalmas ivás kezelésében : alapellátási kézikönyv / Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle ; [ford. Nagy István Miklós, Szabó József, Tóth Szilvia]. - Budapest : OAI, 2006. - 84 p. : ill. ; 18 cm. - (Az addiktológia gyakorlati kérdései ; 1.)
Bibliogr.: p. 82-84.
Fűzött
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 2626188]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2006.
Bálint János
   Destressz jóga : jógagyakorlatok stressz ellen / [Bálint János]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 54, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-87058-2-5 fűzött : 1650,- Ft
jóga - stressz
612.06 *** 613.71
[AN 2625200]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2006.
Barrett, Deirdre
The pregnant man (magyar)
   Esetek és sorsok : egy hipnoterapeuta feljegyzései / Deirdre Barrett ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Animus, 2006. - 246 p. ; 22 cm. - (Orvosok írják, ISSN 1786-917X)
ISBN 963-9563-97-8 kötött : 2290,- Ft
pszichoterápia - hipnózis - gyógyítás
615.851.2 *** 159.962
[AN 2625192]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2006.
Baumann, Sigurd
Mannschaftspsychologie (magyar)
   Csapatpszichológia : módszerek és technikák / Sigurd Baumann ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 206 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 963-9310-74-3 kötött : 3480,- Ft
edzés - lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 796.015.4 *** 796.01(075.8)
[AN 2625637]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2006.
Berend Róbert
   Önfejlesztő meditációk / Berend Róbert. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 419 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 416-418.
ISBN 963-528-916-2 kötött : 3990,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 2626020]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2006.
   Biopolitika - drogprevenció : tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről / szerk. Bíró Judit. - Budapest : L'Harmattan : ELTE TTK, 2006. - 228, [7] p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Elméletek - modellek, ISSN 1787-7393 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-92-X fűzött : 2150,- Ft
Magyarország - kábítószer - megelőzés - iskolai nevelés - ifjúságvédelem
613.83 *** 364.465 *** 371.78:613.83 *** 364.272(439) *** 364.65-053.6
[AN 2626121]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2006.
Byron, Tanya
Little angels (magyar)
   Kicsi angyalkák : [nélkülözhetetlen kézikönyv családi életünk átformálásához, hogy a gyermekeinkkel eltöltött idő örömtelibb legyen] / Tanya Byron & Sasha Baveystock. - Pécs : Alexandra, 2006. - 191 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Vince Judit Andrea
ISBN 963-369-682-8 fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2625751]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2006.
Cole, Michael
The development of children (magyar)
   Fejlődéslélektan / Michael Cole, Sheila R. Cole ; [ford. ... Kéri Rita et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 805 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 713-774.
ISBN 963-389-473-5 kötött : 5980,- Ft
fejlődéslélektan - egyetemi tankönyv
159.922.6/.8(075.8) *** 159.922.7(075.8)
[AN 2624377]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2006.
Dános Béla (1929-)
   Farmakobotanika : gyógynövényismeret / Dános Béla. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 332 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 963-9656-10-0 fűzött : 6400,- Ft
gyógynövény - egyetemi tankönyv - növényhatározó
615.322(075.8) *** 582(083.71)
[AN 2624404]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2006.
Deans, Anne
Your pregnancy bible (magyar)
   A terhesség ABC-je / szaktanácsadó Anne Deans ; [ford. Ivancsics Irma és Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 392 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-369-476-0 kötött
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 2624883]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2006.
   Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg : elemzések foucault-i perspektívából / Rácz József, Takács Ádám szerk. - Budapest : L'Harmattan : ELTE Társtud. Kar, 2006. - 163 p. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Elméletek - modellek, ISSN 1787-7393 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-94-6 fűzött : 1800,- Ft
Foucault, Michel (1923-1984)
Franciaország - kábítószer - kábítószer-rendészet - filozófus - 20. század - szociológia
613.83 *** 663.99 *** 614.28 *** 1(44)(092)Foucault,_M. *** 316
[AN 2625681]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2006.
Ébert Jenő (1946-)
Gefahr: Arzt! (magyar)
   Vigyázat: orvos! : hogyan gyógyuljak meg a kezelés ellenére? / Ébert Jenő ; [ford. Kertész Gabriella]. - Budapest : Mérték, 2006. - 303 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-302.
ISBN 963-7304-98-3 kötött
orvosi etika - homeopátia - gyógyszeralkalmazás - öngyógyítás
614.253 *** 615.015.32 *** 616-085 *** 615.89
[AN 2624936]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2006.
Effect on survival and hospitalization of initiating treatment for chronic heart failure with bisoprolol followed by enalapril, as compared with the opposite sequence (magyar)
   A krónikus szívelégtelenség bisoprollal kezdett, majd enalaprillal folytatott kezelésének hatása a túlélésre és a kórházi felvételek gyakoriságára, összehasonlítva a fordított sorrendű kezeléssel : a véletlen besorolásos cardiac insufficiency bisoprolol study (CIBIS) III eredményei / Ronnie Willenheimer [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2006. - p. 2426-2436. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 2435-2436. - Különlenyomat-fordítás a Circulation, ISSN 0009-7322, 2005. évi 112. köt. 16. számából
ISBN 963-9443-31-X fűzött
szívgyógyászat - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.46 *** 615.22
[AN 2625971]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2006.
   Élelmiszer-mikrobiológiai minőségellenőrzés : mikróbák kimutatásának, azonosításának fenntartásának szerepe az élelmiszer-mikrobiológiai minőségellenőrzés területén / szerk. Lehoczkiné Tornai Judit. - Budapest : BCE Élelmiszertudományi Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 105 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 963-286-304-6 fűzött
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-mikrobiológia - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
614.31(075.8) *** 663/664.017(075.8) *** 579.67(075.8)
[AN 2625484]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2006.
European Congress on Telepathology (8.) (2006) (Budapest)
   8th European Congress on Telepathology and 2nd International Congress on Virtual Microscopy : programme and book of abstracts : [6-8 July, 2006, Budapest ...] / [org. by the] Magyar Pathologusok Társasága, International Academy of Telepathology. - [Budapest] : M. Pathologusok Társ., [2006]. - 105 p. ; 24 cm
Fűzött
kórtan - mikroszkópos vizsgálat - számítógép-hálózat - konferenciakiadvány
616 *** 616-076 *** 681.324 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2625205]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2006.
Foltynie, Thomas
Parkinson's disease (magyar)
   Parkinson-kór / Thomas Foltynie, Simon Lewis, Roger A. Barker ; [ford. Járosi István]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2005. - [10], 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 963-86798-9-1 fűzött
Parkinson-kór
616.858
[AN 2625428]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2006.
Fordham, John N.
Osteoporosis (magyar)
   Oszteoporózis / John N. Fordham ; [ford. Szakács Ferenc]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2005. - [10], 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: 193-204.
ISBN 963-86798-1-6 fűzött
csontritkulás
616.71-007.234
[AN 2625139]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2006.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Zur Psychopathologie des Alltagslebens (magyar)
   A mindennapi élet pszichopatológiája : elfelejtésről, elszólásról, elvétésről, babonáról és tévedésekről / Sigmund Freud ; [ford. ... Gergely Erzsébet, ... Lukács Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 335 p. ; 21 cm
Bev. Szalai Sándor. - Bibliogr.: p. 332-335.
ISBN 963-9635-34-0 kötött : 2990,- Ft
mélylélektan
159.964.2
[AN 2624249]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2006.
Gordon, Richard
Great medical disasters (magyar)
   Nagy orvosi baklövések : "az orvosok olyan hivatásos gyilkosok, akiknek erről diplomájuk van" / Richard A. Gordon. - Pécs : Alexandra, 2006. - 190 p. ; 21 cm
Ford. Molnár Tamás
ISBN 963-369-764-6 fűzött
orvosi műhiba - orvostörténet
614.256 *** 343.618 *** 61(100)(091)(089.3)
[AN 2625734]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2006.
Hajdi György
   Intrauterin és neonatalis fertőzések / Hajdi György. - Budapest : Eos Kft., 2006. - XVII, 388 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-219-987-1 kötött
fertőző betegség - embrió - csecsemő
616-022 *** 618.33 *** 616-053.31
[AN 2625077]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2006.
Hallström, Cosmo
Depression (magyar)
   Depresszió / Cosmo Hallström, Nicola McClure ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2006. - [8], 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: 237-238.
ISBN 963-86987-1-3 fűzött
depresszió
616.895.4
[AN 2625436]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2006.
Hamilton, Gregory N.
Self and others (magyar)
   Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban / N. Gregory Hamilton ; [ford. Ármos Magdolna, Barát Katalin, Biró Sándor]. - Budapest : Animula, [2006]. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 963-408-015-4 fűzött
elmegyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2
[AN 2624245]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2006.
Hammond, Claudia
Emotional rollercoaster (magyar)
   Érzelmi hullámzások : utazás az érzelmek birodalmában / Claudia Hammond ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-357.
ISBN 963-9644-24-2 kötött
érzelem - élettan - szociálpszichológia
159.942 *** 612 *** 316.6
[AN 2625861]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2006.
Hankey, Graeme J.
Stroke (orosz)
   Insulʹt / Grèm Dž. Hènki ; [per. G. N. Levickij]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2005. - VIII, 381 p. : ill. ; 20 cm. - (Otvety na vaši voprosy, ISSN 1788-2486)
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 329-348.
ISBN 963-86798-2-4 fűzött
agyvérzés
616.831-005
[AN 2625439]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2006.
   Hány lépés az élet? : tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, a szexualitásról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésről, a spiritualitásról, a kezelési és megelőzési lehetőségekről... / szerk. Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. - Budapest : OKKER, 2006. - 577 p. ; 21 cm. - (Ifjú-kór, ISSN 1785-4008 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8088-13-3 fűzött : 2800,- Ft
kábítószer - gyermekvédelem - káros szenvedély - ifjúság
613.83 *** 364.272 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2625736]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2006.
Harding, Jennie
Secrets of aromatherapy (magyar)
   Aromaterápia / Jennie Harding ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2006. - 223 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 963-9534-45-5 fűzött
természetgyógyászat - illóolaj - masszázs
615.89 *** 665.52/.54 *** 615.82
[AN 2625912]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2006.
Harmath T. Melinda
   Magamba zárva : megrendítő és igaz történet a depresszióról, a betegség okairól és a gyógyulás lehetőségeiről / Harmath T. Melinda. - Pécs : Alexandra, 2006. - 203, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-369-843-X kötött
depresszió - memoár
616.895.4(0:82-94)
[AN 2625762]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2006.
Hartmann, Thom
Attention deficit disorder (magyar)
   Betegség vagy adottság? : a figyelemzavar és a hiperaktivitás új értelmezése : ADHD, figyelemzavar-szindróma, hiperaktivitás / Thom Hartmann ; [ford. Kleyer Éva]. - Budapest : Pro Novum, 2006. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 963-06-0298-9 fűzött
hiperaktivitás
616.89-008.47 *** 616.89-008.481
[AN 2625792]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2006.
Iam, Mabel
Sex and the perfect lover (magyar)
   Szex és a tökéletes szerető : tao, tantra és kámaszutra / Mabel Iam ; [ill. ... Jonathan Hunt]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 171, [2] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 963-369-681-X fűzött
nemi élet - tantra - taoizmus
613.88 *** 294.55 *** 299.513
[AN 2625753]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2006.
International Brain Research Organization. Workshop (2006) (Budapest)
   Abstracts of the IBRO Workshop 2006 : Budapest, 26-28 January 2006 = Az IBRO Nemzetközi Konferencia absztraktjai / org. Miklós Palkovits. - Budapest : Literatura Medica, 2006. - 72 p. ; 28 cm
Ideggyógyászati szemle, ISSN 0019-1442 ; 59. évf. 1. ksz. (2006)
Fűzött : 980,- Ft
ideggyógyászat - konferenciakiadvány
616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626537]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2006.
Jeffreys, Diarmuid
Aspirin (magyar)
   Aszpirin : egy csodagyógyszer fantasztikus története / Diarmuid Jeffreys ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-14-5 kötött
fájdalomcsillapító - lázcsillapító - gyógyszer - történeti feldolgozás
615.212(091)
[AN 2625859]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2006.
Kékes Ede (1932-)
   Az anginaszindróma értelmezése - a kezelési stratégia kiterjesztése / Kékes Ede ; [közread. az Egis Gyógyszergyár Nyrt.]. - Budapest : Egis Gyógyszergyár, 2006. - 204 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-983-3 fűzött
szívgyógyászat - szívbetegség
616.127-005.4
[AN 2625506]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2006.
Korte, Antje
Pilates (magyar)
   Pilates : fitnesztréning testnek és léleknek / Antje Korte ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-338-4 kötött
torna
613.71
[AN 2625269]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2006.
Magyar Belgyógyász Társaság. Dunántúli Szekció. Vándorgyűlés (53.) (2006) (Sopron)
   A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LIII. Vándorgyűlése : előadás- és poszter-összefoglalók : Sopron, 2006. június 1-3. - Budapest : Tud. K., 2006. - 192 p. ; 28 cm
Magyar belorvosi archívum, ISSN 0133-5464 ; 59. évf. 2. suppl. (2006). - Magyar és angol nyelven
Fűzött
belgyógyászat - konferenciakiadvány
616 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2626655]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2006.
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Kongresszus (21.) (2006) (Debrecen)
   A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXI. Kongresszusa : előadás- és poszter-összefoglalók : Debrecen, 2006. május 18-20. - Budapest : Tud. K., 2006. - 80 p. ; 28 cm
Magyar belorvosi archívum, ISSN 0133-5464 ; 59. évf. 1. suppl. (2006)
Fűzött
endokrinológia - konferenciakiadvány
612.43 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2626678]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2006.
   Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi falun : néprajzi kiállítás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában a Kiállítási Dominó 2006 keretében, 2006. augusztus 25 - október 8. = "Have a wash! - Hygiene in the 20th century village" : ethnographic exhibition in the Skanzen Galéria of the Hungarian Open Air Museum in the confines of the series Domino Exhibition 2006 25th of August - 8th of October / a katalógust írta Juhász Katalin ; a kiállítást rend. B. Horváth Jenő, Hugyecsek Balázs. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2006]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-7376-46-1 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - tisztálkodás - testápolás - kiállítási katalógus
613.4 *** 391.6(=945.11)(439) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2625917]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2006.
Nácsa János (1972-)
   Kispapa születik avagy Egy babaváró apajelölt kalandjai / Nácsa János ; [ill. Kelemen István]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 138, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-369-779-4 kötött
terhesség - memoár - humoreszk
618.2(0:82-7) *** 618.2(0:82-94)
[AN 2625598]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2006.
   Népegészségügyi alkoholpolitika : WHO, Eurocare, EU és más szakanyagok, külföldi és hazai állásfoglalások / szerk. Buda Béla ; [ford. Félix Pál, Varga Lászlóné]. - Budapest : OAI, 2006. - 340 p. ; 20 cm. - (Alkoholpolitikák, ISSN 1786-6812 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-229-267-7 fűzött
Magyarország - közegészségügy - alkoholizmus
613.81 *** 614(100) *** 614(439) *** 364.272
[AN 2625906]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2006.
Ness, Caro
Secrets of dreams (magyar)
   Álomfejtés / Caro Ness ; [ford. Deák Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2006. - 223 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 963-9534-46-3 fűzött
álom - álmoskönyv
159.963.3
[AN 2625913]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2006.
Newby, David E.
Coronary heart disease (magyar)
   Koszorúér-betegség / David E. Newby, John R. Cockroft[!Cockcroft], Ian B. Wilkinson ; [ford. Keltai Katalin]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2005. - VIII, 229 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 963-86798-8-3 fűzött
szívbetegség - szívgyógyászat
616.132.2
[AN 2625122]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2006.
   Az oki kezelés gyógyszeres lehetősége diabeteszes neuropathiában : benfotiaminnal és alfa-liponsavval végzett hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményeinek áttekintése. - Budapest : Tudomány K., [2006]. - 48 p. ; 28 cm
Diabetologia Hungarica, ISSN 1217-372X ; 14. évf. 3. suppl. (2006). - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
cukorbetegség - gyógyítás
616.379-008.64-085
[AN 2625773]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2006.
Penner, Clifford
The gift of sex (magyar)
   A szexualitás ajándéka / Clifford és Joyce Penner ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2006. - 390 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9564-57-5 kötött
nemi élet - vallási erkölcs
613.88 *** 241
[AN 2624218]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2006.
Pető Zoltán (1941-)
   Rehabilitáció / Pető Zoltán, Stifánné Alexi Mária, Szűcsné Domonkos Anikó. - [Budapest] : ETI, 2006. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: 175-177. p.
ISBN 963-9661-02-3 fűzött
orvosi rehabilitáció - szociális rehabilitáció - tankönyv
616-036.82(078) *** 615.851.3(078) *** 364.048.6(078)
[AN 2625382]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2006.
Pfeiffer, Amrei
Magen und Darm natürlich behandeln (magyar)
   A gyomor és a bélrendszer természetes kezelése / Amrei Pfeiffer ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-339-2 kötött
emésztőszervi betegség - természetgyógyászat
616.3 *** 615.89
[AN 2625270]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2006.
PhD Tudományos Napok (8.) (2006) (Budapest)
   VIII. PhD Tudományos Napok, 2006 : Budapest, 2006. április 13-14. : [Semmelweis Egyetem Doktori Iskola]. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2006]. - 112 p. ; 21 cm
Borítócím: PhD Tudományos Napok 2006
Fűzött
orvostudomány - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2625204]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2006.
Preuschoff, Gisela
Raising girls (magyar)
   Hogyan neveljük a lányokat? : miért mások a lányok, mit tegyünk, hogy boldog, egészséges nők lehessenek? / Gisela Preuschoff ; [ford. Hertendi Márta] ; [Steve Biddulph előszavával]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9644-23-4 kötött
gyermeklélektan - családi nevelés - lány
159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.37-055.25
[AN 2625835]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2006.
   Pszichológia / szerk. Juhász Márta és Takács Ildikó. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2006. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Szerzők Bali Krisztina et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9664-05-7 fűzött : 2200,- Ft
lélektan - munkalélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 2626077]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2006.
Sárközi András
   Divat vagy egészség? : az öltözködés élettani hatásai / Sárközi András ; [ill. Halasi Éva]. - Kecskemét : [Sárközi A.], 2006. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-06-0487-6 fűzött
hőleadás - öltözködés - életvezetés
612.521.1 *** 613.865
[AN 2625531]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2006.
Smith, Helen E.
Allergy (magyar)
   Allergia / Helen E. Smith, Anthony J. Frew. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2005. - [10], 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 963-86539-8-1 fűzött
allergia
616-056.43
[AN 2625438]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2006.
Trökes, Anna
Yoga für Rücken, Schulter und Nacken (magyar)
   Jóga a hát, a váll és a nyak egészségéért / Anna Trökes ; [ford. Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-337-6 kötött
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2625266]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2006.
Turner, Trevor
Anxiety (magyar)
   Szorongás / Trevor Turner ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Lélekben Otthon K., [2005]. - VIII, [2], 178 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-86539-7-3 fűzött
félelem
616.89-008.441 *** 616.891.6
[AN 2625117]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2006.
   A tűzoltóegylettől a hivatásos tűzoltóságig : 140 éve alakult meg a Soproni Torna és Tűzoltó Egyesület / [szerk. Kovács János]. - [Sopron] : Quint, 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-9033-11-1 kötött
Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Sopron - tűzoltóság - helytörténet - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Sopron)(091) *** 943.9-2Sopron"15/200"
[AN 2626041]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2006.
Vedral, Joyce L.
My teenager is driving me crazy (magyar)
   Megőrjít ez a kamasz! : útmutató szülőknek, hogyan vészeljék át okosan a nehéz éveket / Joyce L. Vedral. - Pécs : Alexandra, 2006. - 192 p. ; 22 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 963-369-680-1 fűzött
családi nevelés - serdülőkor
159.922.8 *** 37.018.1
[AN 2625764]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2006.
Wilkinson, Ian B.
Hypertension (magyar)
   Hypertonia / Ian B. Wilkinson, W. Stephen Waring, John R. Cockcroft ; [ford. Halmai Zsuzsa]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2005. - 213 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86798-4-0 fűzött
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 2625433]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2006.
Winkler Gábor (1938-)
   Cukorbetegek kézikönyve / Winkler Gábor, Baranyi Éva. - [Budapest] : SpringMed, 2006. - 216 p. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia, ISSN 1787-8829)
ISBN 963-9456-95-0 fűzött : 2480,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2625385]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9997 /2006.
   "Mobility of engineers" : 7th WFEO World Congress on Engineering Education : March 4-8, 2006, Budapest, ... : presentations / [ed. János Ginsztler]. - Budapest : Logod Bt., 2006. - 349, [6] p. : ill. ; 29 cm
Bibliog. az előadások végén
ISBN 963-86697-6-4 fűzött
mérnök - felsőoktatás - konferenciakiadvány
62 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2625530]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2006.
Porkoláb László
   Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez, 1920-2005 / Porkoláb László. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt. : OMM Kohászati Múz., 2006. - 375 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 13.)
Fűzött
DAM 2004 Acél- és Hengermű Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (Miskolc)
Diósgyőr - vaskohászat - ipartörténet - iparvállalat - történelmi forrás
669.1(439-2Diósgyőr)(093) *** 061.5(439-2Diósgyőr)(093)
[AN 2625725]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9999 /2006.
Cohen, Sandee
InDesign CS2 for Macintosh and Windows (magyar)
   InDesign CS2 : Windows és Macintosh : könnyen is lehet! / Sandee Cohen ; [ford. Szabó Csilla et al.]. - Budapest : Panem, 2006. - X, 566 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-452-X fűzött : 4900,- Ft
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2InDesign *** 681.3.019
[AN 2625272]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2006.
Hundhausen, Richard
Working with Microsoft Visual studio 2005 team system (magyar)
   Fejlesztői csoportmunka : Microsoft Visual studio 2005 team system / Richard Hundhausen ; [ford. ... Gábriel Zoltán et al.]. - Bicske : Szak K., 2006. - XIX, 353 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-82-2 fűzött : 7000,- Ft
fejlesztő rendszer
681.3.06
[AN 2625206]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2006.
   PC mágus : könnyen, gyorsan, egyszerűen / szerk. Gyarmati László. - Budapest : InfoMedia, 2006. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD
ISBN 963-87175-0-5 fűzetlen
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2625811]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2006.
Tanenbaum, Andrew S.
Structured computer organization (magyar)
   Számítógép-architektúrák / Andrew S. Tanenbaum ; [ford. Bohus Mihály et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2006. - 815 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 684-695.
ISBN 963-5454-57-0 kötött : 6900,- Ft
számítástechnika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2624373]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10003 /2006.
Sikos László
   Videoszerkesztés házilag / Sikos László. - [Budapest] : BBS-Info, 2006. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9425-12-5 fűzött : 1970,- Ft
videotechnika - képszerkesztő
621.397.037.37 *** 681.3.019
[AN 2625987]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10004 /2006.
   Élelmiszer-ipari vizek minőségének javítása : élelmiszer-ipari vizek minőségének javítása és a keletkező szennyvíz kezelése, illetve visszaforgatása korszerű megoldásokkal / szerk. Márki Edit ; [... szerzői Beczner Judit et al.]. - Budapest : BCE Élelmiszertudományi Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 104-108.
ISBN 963-286-309-7 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - vízvédelem - szennyvíztisztítás - egyetemi tankönyv
628.1/.3(439)(075.8) *** 614.31(075.8) *** 663/664(439)
[AN 2625486]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2006.
   Hidak a középpontban : VI. Vasúti Hidász Találkozó : Dobogókő, 2006. július 5-7. / [rend. a] MÁV. - Budapest : MÁV, 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Sínek világa, ISSN 0139-3618, 2006. évi kszáma. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 550,- Ft
vasútépítés - hídépítés - vasúti híd - konferenciakiadvány
624.21 *** 625.1 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2626530]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2006.
Szennyvíz, Szennyvíziszap Konferencia (4.) (2006) (Budapest)
   Szennyvíz, Szennyvíziszap Konferencia előadás-összefoglalói : Europa Congress Center, ... Budapest, 2006. április 25-26. / [rend., közread. a] Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. - [Budapest] : KSZGYSZ, [2006]. - 53, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-578-9 fűzött
szennyvíztisztítás - szennyvíziszap - konferenciakiadvány
628.3 *** 628.336 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2625554]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2006.
Tóth Ernő (1924-)
   Dr. Gáll Imre (1909-2006), a hídtörténet-kutatás nagy alakja / [írta Tóth Ernő]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2006]. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 11.)
Fűzött
Gáll Imre (1909-2006)
Magyarország - mérnök - hídépítés - 20. század - ezredforduló - életrajz
624.21/.8 *** 62(439)(092)Gáll_I.
[AN 2625664]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10008 /2006.
Edsall, Larry
Legendary cars (magyar)
   Legendás autók : az autótörténelem legkiemelkedőbb gyártmányai a kezdetektől napjainkig / [Larry Edsall]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 287 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Király Róbert. - Bibliogr.: p. 284.
ISBN 963-369-787-5 kötött
személygépkocsi - sportkocsi - fényképalbum
629.114(100)(084.12)
[AN 2624874]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2006.
   Hajózási szabályzat. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., [2006]. - 216 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2006. júl. 18.
ISBN 963-9221-59-7 fűzött : 3255,- Ft
Magyarország - vízi közlekedés - közlekedési szabály - jogszabálygyűjtemény
656.6.05(439)(094)
[AN 2626561]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2006.
Metzger, Wolfgang
Alles über Autos (magyar)
   Az autók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2005. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 7.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 963-9534-39-0 kötött : 2950,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2625914]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2006.
   Oldtimer katalógus : klasszikus és veterán motorkerékpárok : árak forintban és euróban, műszaki adatok, típusazonosítás : több mint 60 amerikai és európai, köztük 9 magyar motorkerékpár-márka / [a katalógus magyar változatát szerk. Ocskay Zoltán] ; [a ... fordítást kész. Szente Gyula és Rátosi Melinda]. - Budapest : Oldtimer Média, 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A ford. az Oldtimer Markt "Motorrad spezial" c. különszáma alapján kész.
ISBN 963-229-772-5 kötött
motorkerékpár - ipartörténet - termékkatalógus
629.118.6(100)(091)(084.12)
[AN 2626098]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10012 /2006.
Binder, Egon
Räuchern (magyar)
   Füstölés : hús, kolbászféleségek, hal / Egon Binder ; [... ford. Sulán Zsófia]. - Utánny. - Budapest : Gazda, 2005. - 124 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 963-7445-39-0 fűzött : 1680,- Ft
füstölés
664.92
[AN 2624396]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2006.
Dobrossy István (1946-)
   A bükki promontórium ékessége, a miskolci Avas / Dobrossy István ; [közread. az] István Nádor Borlovagrend. - Miskolc-Lillafüred : István Nádor Borlovagrend, [2006]. - 140 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 138-140. - Összefoglalás angol, szlovák, ukrán, német, francia és olasz nyelven
Kötött
Avas-hegység - borászat - szőlőművelés - helyismeret - borvidék - magyar néprajz - ivószokás
634.8(439Avas) *** 663.2(439Avas) *** 908.439Avas *** 392.86(=945.11)(439Avas)
[AN 2626005]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2006.
   Élelmiszerek analitikai vizsgálata : korszerű analitikai módszerek az élelmiszer-hamisítás és -szennyezés kimutatására / szerk. Amtmann Mária ; [... szerzői Amtmann Mária et al.]. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-286-306-2 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - élelmiszer-biokémia - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8) *** 543(075.8)
[AN 2625483]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2006.
   Hungarian contributions to the 18th International Congress of Soil Science / ed.-in-chief György Várallyay. - Budapest : Akad. K., 2006. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Agrokémia és talajtan, ISSN 0002-1873 ; Vol. 55. No. 1. (2006). - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
talajtan - agrokémia - konferenciakiadvány
631.4 *** 631.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626836]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2006.
Nagy György
   Harminc év szóban és írásban a városért / Nagy György ; [kész. ... az "Alapítvány a Városért" ... kiadásában]. - Mosonmagyaróvár : Alapítvány a Városért, 2006. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0424-8 fűzött
Mosonmagyaróvár - tájalakítás - kertészet - 20. század - helyismeret
712.3/.7(439-2Mosonmagyaróvár)"19" *** 908.439-2Mosonmagyaróvár
[AN 2625534]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2006.
Oroszi Sándor (1956-)
   Egyházi és iskolai erdők Erdélyben / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2006. - 133 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 69.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8251-61-1 fűzött
Erdély - Magyarország - erdészet - gazdaságtörténet - egyház - 19. század - 20. század
630(439.21) *** 348.73(439.21)"18/19" *** 338(091)(439)"18/19"
[AN 2625334]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2006.
Plumptre, George
Royal gardens of Europe (magyar)
   Fejedelmi kertek Európában / George Plumptre. - Pécs : Alexandra, 2006. - 208 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Szloboda Krisztina, Márkus András
ISBN 963-369-602-X kötött
Európa - díszkert - park - fényképalbum
712.3/.7(4)(084.12)
[AN 2624869]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2006.
Resnick, Jane
International connoisseur's guide to cigars (magyar)
   Nemzetközi szivarkalauz : a szivarozás és a szivarvásárlás művészete / Jane Resnick ; ... kieg. Michael Lewis ; fotók George W. Wieser ; [ford. Szilágyi Katalin ..., Havas Lujza ...]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Vince K., 2006. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9552-78-X kötött : 2495,- Ft
szivar
663.975
[AN 2624239]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2006.
Scherf, Gertrud
Wildfrüchte und Wildkräuter (magyar)
   Vadon termő zöldségek és gyümölcsök : felismerésük, gyűjtésük, elkészítésük / Gertrud Scherf ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-86-X fűzött
vadon termő gyümölcs - szakácskönyv - növényhatározó
634.1/.7 *** 631.963.2(083.71) *** 641.55(083.12)
[AN 2625772]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2006.
Stein, Siegfried
Alte Pflanzenschätze wieder entdeckt (magyar)
   Elfeledett kerti növények : dísz- és haszonnövények nagyanyáink kertjéből / Siegfried Stein ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-95-9 fűzött
dísznövény - zöldségtermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8 *** 635.9
[AN 2625766]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2006.
Sulzberger, Robert
Bauerngärten (magyar)
   Falusi kertek : tervezés és kialakítás, a növények kiválasztása és gyakorlati tanácsok / Robert Sulzberger ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-96-7 fűzött
kertépítés - kertészet
712.3/.7 *** 635
[AN 2625774]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10023 /2006.
101 low-fat feasts (magyar)
   101 diétás lakoma : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Orlando Murrin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 210, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-704-2 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2625726]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2006.
101 pasta & noodle dishes (magyar)
   101 tésztaétel : kipróbált és bevált receptek / szerk. Jeni Wright. - Pécs : Alexandra, 2006. - 215 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 963-369-714-X fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2625723]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2006.
101 seasonal salads (magyar)
   101 friss saláta : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Angela Nilsen. - Pécs : Alexandra, 2006. - 215 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - Good Food magazine (keretcím)
ISBN 963-369-713-1 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2625721]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2006.
Ambrus Krisztina
   Enni vagy nem enni? avagy 139 recept laktózérzékenyeknek : puffadás, hasmenés, teltségérzet elkerülésére / Ambrus Krisztina. - [Budapest] : Ambruska Okt.- és Egészségműhely, 2006. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0216-4 fűzött : 1490,- Ft
diéta - tejérzékenység - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 2624908]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2006.
Constantino, Maria
Handbook of energy drinks (magyar)
   Energiaitalok kézikönyve : [több mint 200 egészséges gyümölcs- és zöldségkoktél receptjével] / Maria Costantino[!Constantino]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Bajusz Judit. - Bibliogr.: p. 256.
ISBN 963-369-700-X fűzött
ital - egészséges életmód - gyümölcslé
641.87(083.12) *** 663.8 *** 613.3
[AN 2624860]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2006.
Dickhaut, Sebastian
Backen (magyar)
   Mindenki süteményeskönyve : [444 recept] / Sebastian Dickhaut, Christina Kempe ; [ford. Kiszlinger Henrietta, Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, 2006-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2603213
sütemény - pékáru - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 2626065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kenyerek, muffinok, pizzák. - [2006]. - 344 p.
ISBN 963-684-296-5 fűzött
sütemény - pékáru - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 2626066] MARC

ANSEL
UTF-810029 /2006.
Gergely Anikó (1938-)
Ungarische Spezialitäten (magyar)
   Magyar kóstoló : gasztronómiai utazás / írta Gergely Anikó ; fényképezte Christoph Büschel, Ruprecht Stempell. - Budapest : Vince K. ; [Köln] : Könemann, cop. 2006. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Culinaria)
Bibliogr.: p. 305-306.
ISBN 963-9552-84-4 kötött : 4995,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2624413]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2006.
Karmel, Annabel
New complete baby and toddler meal planner (magyar)
   Babaétrend : 200 egészséges recept picinyeknek / Annabel Karmel ; ill. Nadine Wickenden ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9644-21-8 kötött
csecsemő - étel - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2625837]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2006.
   Kímélő ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-04-8 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2625980]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2006.
Larsson, Eva-Lena
Pyssla med Findus (magyar)
   Egész évben Findusszal / írta Eva-Lena Larsson és Kennert Danielsson ; [... ill.] Sven Nordqvist ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, 2006. - 59 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9648-15-9 kötött : 2300,- Ft
barkácsolás - amatőr kertészkedés - gyermekkönyv
689(02.053.2) *** 634(02.053.2)
[AN 2625612]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2006.
Savill, Julie
101 ideas for upstairs (magyar)
   101 ötlet az emeletre : hálók és fürdőszobák / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-594-5 fűzött
lakberendezés - lakásművészet - hálószoba - fürdőszoba
643.51 *** 643.52 *** 643/645 *** 747
[AN 2625715]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2006.
Savill, Julie
101 kitchens (magyar)
   101 konyha : ötletek különféle stílusban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 222 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-612-7 fűzött
lakberendezés - konyha
643.3
[AN 2625714]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2006.
Savill, Julie
101 living rooms (magyar)
   101 nappali : ötletek különféle stílusban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-592-9 fűzött
lakberendezés - lakásművészet
643.53 *** 747
[AN 2625712]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2006.
Szigeti Andor
   Népi konyha : dunántúli tájak ételei : ételek, ételkészítési és étkezési szokások, ünnepek / Szigeti Andor. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, cop. 2006. - 380 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 360-369.
ISBN 963-286-287-2 kötött
Dunántúl - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439.11)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439.11)
[AN 2624253]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2006.
Szovátai Vass
   Muffinsütés / [írta Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 78 p. ; 20 cm. - (Ízek világa, ISSN 1788-280X ; 23.)
ISBN 963-679-466-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2626180]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2006.
Sztudva Mónika
   Kávékönyv : zamatos ízek, friss ébredések, jó beszélgetések / [Sztudva Mónika]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-87058-1-7 fűzött : 1650,- Ft
kávé - szakácskönyv
641.87:663.93 *** 641.87(083.12) *** 663.93
[AN 2625202]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10039 /2006.
Berkeley, George (1685-1753)
   Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások / George Berkeley ; [a bevezetést írta és ... jegyzetekkel ell. Faragó-Szabó István] ; [vál. Altrichter Ferenc] ; [... ford. Faragó-Szabó István, Fehér Márta, Vámosi Pál] ; [a tárgy- és névmutatót kész. Hosszú Tamás]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 390 p. : ill. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
A ford. a "The works of George Berkeley bishop of Cloyne" (London [etc.] : Nelson and Sons Ltd., 1948-1951) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 383-384. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-89-X fűzött : 3100,- Ft
empirizmus - ismeretelmélet - filozófia
1(420)Berkeley,_G. *** 165
[AN 2626057]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2006.
Madarász Tiborné (1928-)
   A logika elemei / Madarász Tiborné, Pólos László, Ruzsa Imre. - Budapest : Osiris, 2006. - 215 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-708-4 kötött : 2980,- Ft
logika - egyetemi tankönyv
16(075.8)
[AN 2627222]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2006.
Plimmer, Martin
Beyond coincidence (magyar)
   A véletlen játékai : történetek fantasztikus véletlenekről, a háttérükben megbúvó rejtélyről és matematikáról / Martin Plimmer, Brian King. - Budapest : Partvonal, 2006. - 332 p. ; 21 cm
Ford. Lorschy Katalin
ISBN 963-9644-25-0 kötött
véletlen esemény - prognosztika - elmélet
123.11 *** 519.216.3
[AN 2625862]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2006.
Pólik József (1969-)
   Levél Foudayba / Pólik József. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2006. - 487 p. : ill. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87096-0-X fűzött : 2800,- Ft
filozófia - művészetesztétika - festészet
1(100)(092) *** 75.01
[AN 2625668]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2006.
Tallár Ferenc (1950-)
   ... és ... : struktúra és communitas / Tallár Ferenc. - Budapest : M. Daseinanalitikai Egyes. : L'Harmattan, 2006. - 158 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9683-09-4 fűzött
fenomenológia - filozófiatörténet
165.62 *** 1(091)
[AN 2625158]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10044 /2006.
Armstrong, Karen
A short history of myth (magyar)
   A mítoszok rövid története / Karen Armstrong ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 143 p. ; 20 cm. - (Mítosz-sorozat, ISSN 1788-1978 ; 1.)
Bibliogr.: p. 135-142.
ISBN 963-9651-18-4 fűzött : 2200,- Ft
mitológia - történeti feldolgozás
291.13(100)(091)
[AN 2625480]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2006.
Bálint József (1916-)
   Korszakváltások viharaiban és jubileumaiban : visszatekintés a XX. századra / Bálint József ; [kiad. a KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom]. - Budapest : KALOT, 2006. - 407 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
vallásos irodalom - vallásfilozófia - magyar irodalom - memoár
244 *** 21 *** 894.511-94
[AN 2625576]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2006.
Fila Lajos (1927-)
   A dinamikus létfogalom teológiai alkalmazása : a doktori disszertáció átdolgozott változata / Fila Lajos. - [Budapest] : Örökmécs, [2006]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
Fűzött
lételmélet - kinyilatkoztatás
231.74 *** 111.1
[AN 2625585]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2006.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2006. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-986-3 fűzött : 210,- Ft
lelkigyakorlat - evangélium - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 2627219]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2006.
Hagee, John
The seven secrets (magyar)
   Bibliai sikerkalauz / John Hagee ; [ford. Joób Viktória]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2006. - 335 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9617-07-5 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés - életmód
244 *** 316.728 *** 613.865
[AN 2625348]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2006.
Heller Ágnes (1929-)
   Ímhol vagyok : a Genezis könyvének filozófiai értelmezései / Heller Ágnes ; [Ámos Imre rajz.]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2006. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-292.
ISBN 963-9512-26-5 fűzött : 3200,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
vallásfilozófia - filozófia - bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.11.07 *** 1 *** 21
[AN 2625070]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2006.
Herczeg Pál
   Krisztusról és az egyházról szólok / Herczeg Pál. - Budapest : Kálvin, 2006. - 226 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-558-062-2 fűzött : 2700,- Ft
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat - Újszövetség
232 *** 225.07
[AN 2625323]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2006.
   Igazság és kiengesztelődés : az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései : előadások 2005 őszén / [szerk. Fabiny Tibor ifj.] ; [rend., közread. az] Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület. - Budapest : EBBE, 2006. - 140, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-517-X fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - egyházpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
284.1(439)"1945/198" *** 261.7(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198"
[AN 2625223]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2006.
   "Jöjj el!" : II. Váci Egyházmegyei Találkozó az imaév jegyében nemzetünk lelki megújulásáért : Mende, 2006. június 30 - július 1. - [Vác] : [Váci Egyházm.], [2006]. - [40] p. : ill., térk. ; 21 cm
Fűzött
katolikus egyház - szertartás - konferenciakiadvány
264 *** 282 *** 061.3(439-2Mende)
[AN 2625582]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2006.
Katona Pál
   Makó után Földeákon : Historia domus / Katona Pál. - Földeák : Római Katolikus Plébánia, 2006. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Földeáki történetek, ISSN 1788-2621 ; 1.)
ISBN 963-229-788-1 fűzött
Katona Pál
Magyarország - Földeák - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - egyházi hivatal - helyismeret
282(439)(092)Katona_P. *** 726.91(439-2Földeák) *** 908.439-2Földeák
[AN 2625339]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2006.
   Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció : Jesenius konferencia, 2005 / [szerk. Kodácsy Tamás] ; [... szerzői Béres Tamás et al.] ; [rend. a Tudomány és Hit Jesenius Központ]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 165 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten 2005. szept. 30 - okt. 1. között azonos címmel rendezett tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-558-067-3 fűzött : 1400,- Ft
teológia - természettudomány - konferenciakiadvány
215 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2626190]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2006.
Mize, Jackie
Supernatural childbirth (magyar)
   Gyermekszületés természetfeletti módon : Isten ígéreteinek megtapasztalása a fogamzásra és a szülésre vonatkozóan / [Jackie Mize] ; [ford. Hajekné Bolla Borbála]. - [Győr] : [Hajekné Bolla B.], [2006]. - 128 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-440-956-3 fűzött
vallásos irodalom - terhesség
244 *** 618.2
[AN 2624248]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2006.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2006. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-951-0 fűzött : 310,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 2627557]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2006.
Pákozdi István (1955-)
   A vőlegényé a menyasszony.. : Pákozdi Istvánnal beszélget Jákliné Ullrich Beáta. - Budapest : Kairosz, 2006. - 103 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 26.)
ISBN 963-9642-53-3 fűzött : 1500,- Ft
Pákozdi István (1955-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Pákozdi_I.(047.53)
[AN 2626257]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2006.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 963-558-006-1 fűzött : 520,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 2627402]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2006.
   Protestáns népi látomások a XVIII. századból / közread. Szigeti Jenő. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2006-. - 23 cm
Magyarország - látomás - magyar néprajz - hiedelem - protestáns egyház - 18. század
248.213 *** 284.2(439)"17" *** 398.3/.4(=945.11)
[AN 2626059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 179 p. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-96-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - látomás - magyar néprajz - hiedelem - református egyház - 18. század
248.213 *** 398.3/.4(=945.11) *** 284.2(439)"17"
[AN 2626062] MARC

ANSEL
UTF-810060 /2006.
Seregély István (1931-)
   A mi vendégünk története : hittanregény / Seregély István ; [ill. Rékassy Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 236 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-361-469-4)
vallásos irodalom - gyermekirodalom - regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2624389]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2006.
   "A Te utaidat, Uram, mutasd meg nekem..." (Zsolt. 24,4) : az esztergom-mátraverebély-szentkúti gyalogos zarándoklat kísérő könyve / [szerk. Varga Kapisztrán et al.] ; [közread. a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, 2006. - 379 p. : ill., kotta ; 17 cm
Az esztergom-mátraverebély-szentkúti gyalogos zarándoklat útikönyve (borító- és gerinccím)
Fűzött
Mátraverebély - katolikus egyház - zarándoklat - szent hely - egyházi énekeskönyv
245 *** 282 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 2625579]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2006.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Eljövök és magam mellé veszlek" : útravaló betegeknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2006. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-992-8 fűzött : 100,- Ft
utolsó kenet
265.7
[AN 2627218]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2006.
Wheat, Ed
Love life for every married couple (magyar)
   Szerelemről minden házaspárnak / Ed Wheat és Gloria Okes Perkins ; [ford. Köves Gábor] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2006. - 293 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-04-7107-8)
házasság - vallási erkölcs
265.5 *** 173.1 *** 241
[AN 2624236]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10064 /2006.
   Cigány világok Európában / szerk. Prónai Csaba. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2006. - 494 p. ; 24 cm. - (Kulturális antropológia)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86788-6-0 fűzött : 3600,- Ft
Európa - cigányság - kulturális antropológia - néprajz - könyvkritika
316.347(=914.99)(4) *** 316.7(=914.99)(4) *** 39(=914.99)(4) *** 894.511-95
[AN 2625472]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2006.
Csepeli György (1946-)
   Szociálpszichológia / Csepeli György. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1997. - 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 535-558.
ISBN 963-389-814-5 kötött : 3980,- Ft
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 2627221]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2006.
Forgó István
   Búcsú Erdei Ferenctől / Forgó István ; [fotó Horváth István]. - Makó : Erdei F. Társ., 2006. - 89, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 18.)
ISBN 963-229-781-4 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - szociológia - 20. század - tudós - életrajz
316(439)(092)Erdei_F.
[AN 2625333]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2006.
Héra Gábor
   Módszertan : bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába / Héra Gábor, Ligeti György. - Budapest : Osiris, 2006. - 371 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-788-2 kötött : 4280,- Ft
szociológia - módszertan
316 *** 303
[AN 2627225]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2006.
Kóka Rozália (1943-)
   Hegyen s földön járogatok vala : csángómagyarok közt hegyeken innen, hegyeken túl / Kóka Rozália. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 132, [2] p., [32] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9352-89-6 kötött : 2500,- Ft
Moldva - csángók - szociográfia - 20. század
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 308(=945.11csángók)(498.3)"196/197"
[AN 2624904]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2006.
   A másokról alkotott kép a Pannon térségben, érzelmek és tények, forma és funkció : Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersdorf 1996, Kőszeg = Das Bild vom Anderen im pannonischen Raum, Gefühle und Fakten, Form und Funktion = Podoba soseda v panonskem prostoru, predstave in dejstva, oblike in pojavi = Slika "drugoga" u panonskom prostoru, osjećaji i činjenice, oblici i funkcije. - Szombathely : Vas M. Önkormányzati Hiv. Művel. és Sport Titkárság, 2006. - 173 p. ; 21 cm. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 26.)
Az előadások magyar, német, horvát és szlovén nyelven. - Symposion Mogersdorf 26 (gerinccím). - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7183-13-2 fűzött
Közép-Európa - nemzettudat - kultúrtörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
316.7(4-11)"17/19" *** 930.85(4-11)"17/19" *** 316.63(4-11)"17/19" *** 323.1(=00)(4-11)"17/19" *** 061.3(436-2Nagyfalva) *** 061.3(439-2Kőszeg)
[AN 2625417]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2006.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Közösségek rejtett hálózata : szociometriai értelmezés / Mérei Ferenc. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 346 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 323-334.
ISBN 963-389-458-1 fűzött : 2480,- Ft
társadalmi kapcsolat - szociometria
316.47 *** 303.682
[AN 2627441]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2006.
   A és hivatása : szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből / [szerk. Fábri Anna, Borbíró Fanni és Szarka Eszter]. - Budapest : Kortárs, 2006-. - 23 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 396915
Magyarország - nők a társadalomban - 18. század - 19. század
316.37-055.2(439)"17/18" *** 396(439)"17/18"
[AN 2625704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1866-1895 / [...a bevezetőket írták Merényi Hajnalka et al.]. - 2006. - 400 p.
Bibliogr.: p. 375-387.
ISBN 963-9593-40-0 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - 19. század
316.37-055.2(439)"186/189" *** 396(439)"186/189"
[AN 2625722] MARC

ANSEL
UTF-810072 /2006.
Őrszigethy Erzsébet (1946-)
   A nép keveredik, a falu kerekedik : találkozások Környén / Őrszigethy Erzsébet. - Budapest : ÚMK : Jelenkut. Alapítvány, 2006. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Terepmunkák, ISSN 1416-7069 ; 2.)
Bibliogr.: p. 287-289.
ISBN 963-9609-42-0 fűzött : 2890,- Ft
Környe - szociográfia - helytörténet - 20. század
308(439-2Környe)"19" *** 943.9-2Környe
[AN 2625900]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2006.
   Sine ira et studio : magyar - a génektől a viseletig / [szerk. Jahn Ágnes]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozat, 2006. - 167 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 44.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0115-X fűzött
nemzettudat - magyarság
316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 2626011]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2006.
   Szociológia / szerk. S. Nagy Katalin. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2006. - 208 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9664-09-X fűzött : 2200,- Ft
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2626186]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10075 /2006.
Borza, Lucia
   "Jerebetu" : din folclorul chitighăzean / Lucia Borza. - 2. rev., compl. ed. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 136 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-18-10860)
Békés (megye) - folklór - magyarországi románok - nemzetiség
398(=590)(439.175)
[AN 2624423]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2006.
Caselton, Margaret
Wedding inspirations (magyar)
   Esküvő : ötletek, hogy a nagy nap felejthetetlen legyen / Margaret Caselton ; szöveg Antonia Swinson ; fotó Polly Wreford. - Pécs : Alexandra, 2006. - 143 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 963-369-732-8 kötött
esküvő - útmutató
392.5
[AN 2624863]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2006.
Fügedi Márta (1949-2000)
   Matyó kincsestár / Fügedi Márta ; [szerk. Dobrossy István] ; [kiad. "Pfliegler J. Ferencz" Alapítvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért]. - [Miskolc] : "Pflieger J. Ferencz" Alapítvány a BAZ M. Levéltárért, 2005. - 223 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 211-218.
ISBN 963-9311-41-3 kötött
magyar néprajz - matyók
39(=945.11matyók)
[AN 2626006]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2006.
Gaff, Jackie
   Lovagok / Jackie Gaff ; [ill. James Field] ; [... ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2006. - 32 p. : ill., színes ; 18 cm + 7 játékfigura. - (Olvass és játssz!)
Dobozban
ISBN 963-87091-2-X fűzött : 1600,- Ft
középkor - művelődéstörténet - lovagrend - gyermekkönyv
394.7(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2)
[AN 2626031]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2006.
Gyimesné Szekeres Ágnes
   200 szólás és közmondás / Gyimesné Szekeres Ágnes ; [ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 121, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-482-X kötött
magyar nyelv - magyar néprajz - szólás - közmondás - gyermekkönyv
398.9(=945.11)(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 2625780]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2006.
   Japán regék és mondák / [ford. Bazsó Dénes] ; [... előszót írta Ferenczy László]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 478 p. ; 21 cm
A ford. a "Japanese tales" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-11-8239-8 kötött : 1980,- Ft
japán irodalom - mese - monda
398.2(=956)=945.11 *** 895.6-34=945.11
[AN 2627520]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2006.
Komjáthy István (1917-1963)
   A Hortobágy krónikája / Komjáthy István. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 201 p. ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 3.)
ISBN 963-9580-71-6 fűzött : 2400,- Ft
Hortobágy - magyar néprajz
39(=945.11)(439Hortobágy)
[AN 2625371]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2006.
   Teremtés : szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére / szerk. Ekler Andrea, Mikos Éva, Vargyas Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 620 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Nagy Ilona műveinek bibliográfiája: p. 17-41. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7343-51-2 fűzött : 3900,-Ft
magyar néprajz - folklór - folklorisztika - emlékkönyv
398(=945.11) *** 398.001 *** 012Nagy_Ilona
[AN 2626122]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10083 /2006.
   15 years, 1991-2006 : Association of Central and Eastern European Election Officials = 15 let AOVCVE, 1991-2006 : Associacii organizatorov vyborov stran Centralʹnoj i Vostočnoj Evropy / [ed.-in-chief István Zsuffa]. - [Budapest] : ACEEEO, [2006]. - 248, 256 p., VIII t. : ill., színes ; 24 cm
Az angol és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Association of Central and Eastern European Election Officials
Közép-Európa - Kelet-Európa - választás - választójog - 20. század - ezredforduló
324(4-11)"1991/2006" *** 342.8(4-11)"1991/2006"
[AN 2625558]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2006.
   A 2004. évi európai parlamenti választások : pártok és szavazói magatartás nemzetközi összehasonlításban : tankönyv / szerk. Tóka Gábor és Bátory Ágnes ; [ford. Simon Eszter et al.] ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, ... Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet. - Budapest : Demokrácia Kutatások M. Központja Közhasznú Alapítvány : Századvég : BCE Poltud. Int., 2006. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-310.
ISBN 963-7340-20-3 kötött : 2898,- Ft
European Parliament
Európai Unió - Magyarország - választás - ezredforduló
327.39(4-62) *** 328.187(439) *** 324(439)"2004"
[AN 2625606]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2006.
Benkes Mihály (1944-)
   Helyzetkép Fekete-Afrikáról : politikai afrikanisztikai tanulmányok / Benkes Mihály. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozat, 2006. - 151 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 43.)
Bibliogr.: p. 119-128.
ISBN 963-9223-12-3 fűzött
Afrika - politika - 20. század - ezredforduló
32(6)
[AN 2626015]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2006.
Duray Miklós (1945-)
   Riadó! : vágják alattunk a fát! : beszédek és értekezések, 2005-2006 / Duray Miklós. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2006. - 399 p. ; 24 cm
ISBN 963-87061-2-0 kötött
Szlovákia - magyarság - kisebbség - határon túli magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323.15(=945.11)(437.6) *** 323(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92(437.6)
[AN 2625100]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2006.
Fisichella, Domenico
Lineamenti di scienza politica (magyar)
   A politikatudomány alapvonalai : fogalmak, problémák, elméletek / Domenico Fisichella ; [ford. Soltész Erzsébet]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2000. - 321 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 297-308.
ISBN 963-389-605-3 kötött : 3180,- Ft
politológia
32.001(075.8)
[AN 2627215]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2006.
Földi Pál
   A Hitlerjugend története, 1922-1945 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-375-434-8 fűzött
Hitlerjugend
Németország - ifjúsági szervezet - 20. század
329.78(430)Hitlerjugend *** 061.213(430)Hitlerjugend
[AN 2625963]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2006.
Kádár Lynn Katalin
   Eckhardt Tibor amerikai évei, 1941-1972 / Kádár Lynn Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 963-9683-28-0 fűzött : 2300,- Ft
Eckhardt Tibor (1888-1972)
Magyarország - Egyesült Államok - politikus - emigráns - 20. század
32(439)(092)Eckhardt_T. *** 325.252(=945.11)(73)(092)Eckhardt_T.
[AN 2626055]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2006.
   Konzervativizmus régen és ma / [összeáll. Lánczi András] ; [szerk. Körmendy Zsuzsanna] ; [... előadások szövegét ford. Zalotay Melinda]. - Budapest : XXI. Század Int., 2006. - 177 p. : ill. ; 23 cm
A Korrajz, ISSN 1786-2833, 2005. évi kötete. - A XXI. Század Intézet rendezésében 2004. okt. 21-22-én Budapesten tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1490,- Ft
konzervativizmus - politológia - konferenciakiadvány
329.11 *** 32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2625863]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2006.
Moldova György (1934-)
   Kádár János / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2006. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9706-00-0 kötött
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Kádár_J.
[AN 2626021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 239, [16] p.
ISBN 963-9706-01-9
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Kádár_J.
[AN 2626022] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 223, [16] p.
ISBN 963-9706-02-7
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Kádár_J.
[AN 2626023] MARC

ANSEL
UTF-810092 /2006.
Paksy Zoltán
   Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között / Paksy Zoltán ; [közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006-. - 24 cm
Zala (megye) - belpolitika - levéltári irat - Horthy-korszak - történelmi forrás
323(439.121)"191/193"(093) *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2625083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1918-1931. - 2006. - 479, [4] p. : ill., térk. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 62.)
Bibliogr.: p. 421-426. és a jegyzetekben
ISBN 963-7226-60-5 fűzött : 2800,- Ft
Zala (megye) - belpolitika - Horthy-korszak - levéltári irat - történelmi forrás
323(439.121)"191/193"(093) *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2625087] MARC

ANSEL
UTF-810093 /2006.
Tálas Péter (1958-)
Az "új Európa" és a nemzetközi Irak-vita (angol)
   The "new Europe" and the international debate over Iraq / Péter Tálas. - Budapest : ZMNDU CSDS, 2005. - 99 p. ; 21 cm. - (Defence studies, ISSN 1216-4704 ; 60.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9517-08-9 fűzött
Kelet-Európa - Európai Unió - Irak - külpolitika - háború - ezredforduló
327.5(567)"200" *** 327(4-11)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2625328]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2006.
Táncsics Mihály (1799-1884)
   Királyista és republikánus : beszélgetések / a munkásnép számára írta Táncsics Mihály ; [szerk. Simor András, Szentgáli Zsolt]. - [Budapest] : [Budai Középiskola Táncsics M. Angol Kéttannyelvű Gimn.], 2006. - 108 p. ; 24 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 22.)
ISBN 963-219-713-5 fűzött : 1000,- Ft
köztársaság - politológia - magyar történelem - önkényuralom időszaka (1848-1867) - magyar irodalom - dialógus - történelmi forrás
329.23(439)"185"(093) *** 943.9"185"(093) *** 894.511-83
[AN 2625583]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2006.
Wildmann János
   Gyakorlati teo-trilógia / Wildmann János ; [kiad. az Egyházfórum Alapítvány]. - [Budapest] : Egyházfórum, [2005]-. - 20 cm
Európai Unió - Magyarország - integráció - katolikus egyház - ezredforduló
327.39(4-62) *** 327(439) *** 282(439)"200"
[AN 2568449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egy reformzsinat üzenete : kriteológia. - 2006. - 286 p.
Bibliogr.: p. 271-279.
ISBN 963-8156-35-X fűzött : 1680,- Ft
katolikus egyház - zsinat - ezredforduló
260.1 *** 262.5Vat.,_II. *** 282
[AN 2625344] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10096 /2006.
   20. századi egyetemes történet / szerk. Németh István ; [az időrendi áttekintést és az életrajzi ismertetést összeáll. Arany Éva]. - Budapest : Osiris, 2006. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-759-9 kötött : 6500,- Ft
világtörténelem - 20. század
930.9"19" *** 93/99"19"
[AN 2627263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Európa / [írta Egedy Gergely et al.]. - 530 p.
Bibliogr.: p. 491-508.
ISBN 963-389-760-2
Európa - történelem - 20. század
94"19"
[AN 2627273] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Európán kívüli országok / [írta Anderle Ádám et al.]. - 388 p.
Bibliogr.: p. 367-375.
ISBN 963-389-761-0 * (hibás ISBN 963-389-761-2)
világtörténelem - 20. század
95/99"19"
[AN 2627275] MARC

ANSEL
UTF-810097 /2006.
Arday Attila
   Vér és aranyak '56 : sport, forradalom, olimpia, emigráció / Arday Attila, L. Pap István, Thury Gábor. - [Budapest] : Ringier, cop. 2006. - 205, [3] p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-7714-09-X * kötött : 5900,- Ft (hibás ISBN 963-7714-09-2)
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - sportoló - olimpia - sporttörténet
943.9"1956" *** 796(439)"1956"(092) *** 796.032(94-2Melbourne)"1956"
[AN 2625443]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2006.
   Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956 : tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére : a kiadvány a Központi Bányászati Múzeumban 2006. augusztus 25-én megrendezett konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza / [szerk. Bircher Erzsébet és Schuller Balázs]. - [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2006. - 375, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (A Központi Bányászati Múzeum közleményei, ISSN 1589-9799 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-06-0544-9 fűzött
magyar történelem - bányászat - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 622(439)"1956"
[AN 2625673]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2006.
Bátorfi József
   Göd, a régi jó régió : Göd története római-kortól napjainkig / [írta Bátorfi József] ; [fotózta Hohner Miklós] ; [kiad. Göd Város Önkormányzata ...]. - Göd : Önkormányzat, [2006]. - 40 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött
Göd - helytörténet
943.9-2Göd
[AN 2625537]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2006.
Bielek Gábor
   Békéscsabai katolikus családlexikon, 1750-1895 : 50 család krónikája / Bielek Gábor ; [kiad. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - [Békéscsaba] : Önkormányzat, 2006. - 302 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-06-0566-X fűzött
Békéscsaba - családtörténet - magyarországi szlovákok - nemzetiség
929.52(439-2Békéscsaba) *** 943.9-2Békéscsaba(=854)(093)
[AN 2624408]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2006.
Brandreth, Gyles
Charles & Camilla (magyar)
   Károly és Kamilla : egy szerelem története / Gyles Brandreth ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 323 p., [40] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 318-320.
ISBN 963-9635-58-8 kötött : 2190,- Ft
Charles, Prince of Wales
Camilla,, Duchess of Cornwall
Diana, Princess of Wales
Nagy-Britannia - uralkodó család - nő - híres ember - életrajz
941.0(092)Charles,_Prince_of_Wales *** 929(410)Diana,_Princess_of_Wales *** 929(410)Camilla,_Duchess_of_Cornwall
[AN 2626169]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2006.
   A Buhim-völgyi Szalon, 50 : 2000-2006 / [összeáll. és szerk. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó] ; [fotók Andrónyi András et al.] ; [kiad. a Buhim-völgyi Szalon Kulturális Egyesület]. - Veszprém : Buhim-völgyi Szalon Kult. Egyes., [2006]. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-06-0602-X * fűzött (hibás ISBN 963-03-0302-X)
Buhim-völgyi Szalon Kulturális Egyesület
Veszprém - társasági rendezvény - művészeti élet - híres ember - évkönyv
930.85(439)"200" *** 929(439) *** 316.7(439) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2625291]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2006.
Concha Győző (1846-1933)
   A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik : irodalomtörténeti vázlat / Concha Győző ; [... sajtó alá rend. ... Szegő Yvette]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 182 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-34-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar történelem - 18. század - felvilágosodás
943.9"179"
[AN 2625273]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2006.
Csák Leventéné (1947-)
   Dobrossy István tudományos munkássága : bibliográfia, 1966-2006 / [szerk. és összeáll. Csák Leventéné] ; [a Herman Ottó Múzeum és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadványa]. - Miskolc : HOM : BAZ M. Lvt., 2006. - 115 p. ; 24 cm
ISBN 963-9311-48-0 fűzött
Dobrossy István (1946-)
Magyarország - Miskolc - helytörténész - 20. század - 21. század - helyismeret - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Dobrossy_I. *** 908.439-2Miskolc *** 012Dobrossy_I.
[AN 2625538]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2006.
Erdélyi László (1868-1947)
   A magyar lovagkor társadalma és művelődése : 1205-1526 ; A magyar lovagkor nemzetségei : 1200-1408 / Erdélyi László. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 181, [8] p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 10.)
A magyar lovagkor (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9580-47-3 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - társadalomtörténet - nemesség - középkor
930.85(439)"12/15" *** 929.732(439)"12/14" *** 316.32(439)"12/15"
[AN 2625377]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2006.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Az Árpád-ház mítoszai / Ferdinandy Mihály ; [szerk. és sajtó alá rend. Török Péter]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 175 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 12.)
ISBN 963-9580-54-6 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9580-54-5)
Árpád-ház
magyar történelem - uralkodó - életrajz
943.9(092) *** 943.9"08/12"
[AN 2625374]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2006.
   Füzitői életrajzok / [szerk.] Kaptay György ; [Füzitő Barátainak köre kiadványa]. - Almásfüzitő : Füzitő Barátainak Köre, 2006-. - 25 cm
Előzménye Az Almásfüzitői Timföldgyár története életrajzokban címmel jelent meg
Almásfüzitő
929(439-2Almásfüzitő)
[AN 2629958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2006. - 171 p. : ill.
ISBN 963-06-0640-2 fűzött
Almásfüzitő - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(439-2Almásfüzitő)
[AN 2626127] MARC

ANSEL
UTF-810108 /2006.
Gati, Charles (1934-)
Failed illusions (magyar)
   Vesztett illúziók : Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom / Charles Gati ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Osiris, 2006. - 254 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-248.
ISBN 963-389-866-8 kötött : 3200,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - Szovjetunió - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikus - külpolitika
943.9"1956" *** 943.9(092)Nagy_I. *** 323.272(439)"1956" *** 327(439)"1956" *** 327(47)"1956" *** 327(73)"1956"
[AN 2626032]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2006.
Hammond, Beate
Jugendjahre grosser Kaiserinnen (magyar)
   Mária Terézia, Erzsébet, Zita : nagy császárnék fiatal lány korukban / Beate Hammond ; [ford. Simon László] ; [a verseket ford. Sári Júlia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 210-215.
ISBN 963-9635-59-6 kötött : 2190,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Zita (Magyarország: királyné) (1892-1989)
uralkodó - uralkodó család - nő - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
943.6(092)Mária_Terézia *** 943.6(092)Zita *** 943.6(092)Erzsébet
[AN 2626163]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2006.
Hausel Sándor (1954-)
   Szendehely története / Hausel Sándor ; [kiad. Szendehely Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei Levéltár]. - Szendehely : Önkormányzat ; [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt., 2006. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280-283.
ISBN 963-7243-62-3 kötött
Szendehely - helytörténet
943.9-2Szendehely
[AN 2625613]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2006.
Kiss Erika
   Jászberényi múltidéző / Kiss Erika. - Jászberény : Pro Domine Bt., 2006. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-06-0171-0 kötött
Jászberény - helytörténet - Horthy-korszak
943.9-2Jászberény"191/194"
[AN 2625998]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2006.
Kovács-Schneider Magdolna
   Újrakezdés a nagy világégés után, 1943-2002 : Ádánd / Kovács-Schneider Magdolna. - Siófok : Balatonpress Kft., 2006. - 264 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-229-596-X kötött
Ádánd - helytörténet - 20. század - ezredforduló
943.9-2Ádánd"194/200"
[AN 2625384]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2006.
Lantos Antal (1929-)
   Rákosszentmihály története a régmúlttól 1950-ig : beszélgetések fiammal / Lantos Antal és Lantos-Lyka Antal beszélgetése alapján írta Lantos Antal. - 2. kiad. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2002 [!2006]. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 3.)
Bibliogr.: p. 102-103.
Fűzött (hibás ISBN 963-2043-25-1)
Rákosszentmihály - helytörténet
943.9-2Rákosszentmihály
[AN 2624363]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2006.
   Levéltáros elődeink : Degré Alajos és Szabó Béla munkássága : a 2004. április 7-én és 2005. szeptember 29-én Zalaegerszegen rendezett emlékülések előadásai / [szerk. Molnár András] ; [rend., közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-58-3 fűzött : 1200,- Ft
Degré Alajos (1909-1984)
Szabó Béla (1905-1984)
Magyarország - levéltáros - történész - levéltárügy - 20. század - személyi bibliográfia - konferenciakiadvány
930.25(439)(092)Degré_A. *** 930.1(439)(092)Degré_A. *** 930.25(439)(092)Szabó_B. *** 930.25(439) *** 012Degré_A. *** 012Szabó_B. *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2625035]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2006.
Meyer-Stabley, Bertrand
La véritable princesse Soraya (magyar)
   Soraya, az elátkozott hercegnő : a perzsa sah második feleségének életregénye / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 231 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7052-34-8 fűzött : 1990,- Ft
Esfandiary-Bakhtiary, Soraya
Irán - uralkodó család - nő - 20. század - életrajz
929(55)(092)Esfandiary-Bakhtiary,_S.
[AN 2625794]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2006.
Micheller Magdolna (1945-)
   '56-os elítéltek munkalehetőségei / Micheller Magdolna ; [kiad. a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar]. - Békéscsaba : TSF GFK, 2006. - 136 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
Fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - foglalkoztatási megkülönböztetés
943.9"1956" *** 331.54(439)"195/196"
[AN 2625591]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2006.
Móricz Péter
   Bárány László, Magyarszecsőd helytörténetének kutatója / Móricz Péter. Egyházasszecsőd, Németszecsőd (Tarródszecsőd) és Terestyénszecsőd lakossága, 1526-1848 / Benczik Gyula. - Magyarszecsőd : Magyarszecsődi Faluszépítő és Kult. Egyes., 2006. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyarszecsődi füzetek, ISSN 1788-1048 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0213-X fűzött
Bárány László (1925-1999)
Magyarszecsőd - Magyarország - helytörténész - 20. század - történelmi forrás
930.1(439)(092)Bárány_L. *** 943.9-2Magyarszecsőd(093)
[AN 2625441]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2006.
Parks, Tim
Medici money (magyar)
   A Mediciek aranya : pénz, lélek és művészet a 15. századi Firenzében / Tim Parks ; [ford. Karáth Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9644-20-X kötött
Medici-ház
Firenze - Itália - helytörténet - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - családtörténet
929.52(45)Medici *** 945-2Firenze *** 930.85(45)"13/14"
[AN 2625838]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2006.
   Ponencias presentadas en el II EncUEntro en Pécs de Investigadores del Mundo Iberoamericano - Coloquio Internacional : Pécs, el 2 y el 3 de mayo de 2005 / ed. Ferenc Fischer, Gábor Kozma, Domingo Lilón. - Pécs : Univ. de Pécs Centro Iberoamericano, 2006. - 753 p. : ill. ; 21 cm
Iberoamericana Quinqueecclesiensis, ISSN 1785-7716 ; 4. (2006). - Rend. a Pécsi Tudományegyetem Latin-Amerika Központ. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Latin-Amerika - történelem - külpolitika - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
98(=6) *** 327(8=6) *** 930.85(8=6) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2626238]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2006.
Raffay Ernő (1948-)
   Magyar tragédia : [Trianon] / Raffay Ernő. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 2006. - 233, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-85-9 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés
943.9"1920" *** 327.5(4)"1920"
[AN 2624391]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2006.
Renfrew, Colin
Before civilization (magyar)
   A civilizáció előtt : a radiokarbon-forradalom és Európa őstörténete / Colin Renfrew ; [ford. Dezső Tamás] ; [... az utószót írta Raczky Pál]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1995. - 319 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 300-310. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-695-9 fűzött : 2480,- Ft
Európa - őstörténet
903(4)
[AN 2627416]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2006.
Stein, Frank N.
Rasputin (magyar)
   Raszputyin : szerzetescsuhába bújt ördög / Frank N. Stein ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 265 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9635-60-X kötött : 2190,- Ft
Rasputin, Grigorij Efimovič
Oroszország - történelmi személy - századforduló - életrajz
947(092)Rasputin,_G._E.
[AN 2626168]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2006.
Tóth Endre (1944-)
   Itineraria Pannonica : római utak a Dunántúlon / Tóth Endre ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2006. - [2], 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-208.
ISBN 963-7061-25-8 fűzött
Pannonia - közút - régészet - római birodalom kora
904(398.6) *** 711.73(398.6)
[AN 2625546]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10124 /2006.
Brügge, Dirk ter
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / Dirk ter Brügge ; [ford., átd. Regényi Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-16-0 fűzött : 1980,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 2625395]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2006.
Carstensen, Heidede
London (magyar)
   London / Heidede Carstensen ; [ford., átd. Gyárfás Edit]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-21-7 fűzött : 1980,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2625403]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2006.
Dahms, Martin
Andalusien (magyar)
   Andalúzia / ... szerzője Martin Dahms ... ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5500-4 fűzött : 1990,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 2624385]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2006.
Fekete György
   Győr / fotó ... Fekete György, Szabó Béla ; szöveg ... Winkler Gábor ; [deutsche Übers. Balázs Birkás] ; [English transl. Kis-Dózsai András]. - 9. jav. kiad. - Budapest : Interpress, 2006. - 135 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-219-276-1 kötött
Győr - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Fekete_Gy.
[AN 2627450]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2006.
Hansen, Jakob
Kopenhagen (magyar)
   Koppenhága / Jakob Hansen ; [ford., átd. Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-19-5 fűzött : 1980,- Ft
Koppenhága - útikönyv
914.89-2Kopenhagen(036)
[AN 2625406]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2006.
   Két évtized városunkért / [szerk. Cserei Pál] ; [közread. a] Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. - 2. kiad. - Békéscsaba : Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyes., 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
Békéscsaba - helyismeret - városvédelem - egyesület
908.439-2Békéscsaba *** 061.2(439-2Békéscsaba)
[AN 2627458]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2006.
Klöcker, Harald
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Harald Klöcker ; [ford., átd. Gyárfás Edit]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-22-5 fűzött : 1980,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2625408]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2006.
Le Calloc'h, Bernard (1925-)
   Magyar emlékhelyek Franciaországban : történeti útikönyv kulturális ínyenceknek / Bernard Le Calloc'h ; kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2006. - 164 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-978-7 fűzött
Franciaország - művelődéstörténet - helyismeret - magyarság
908.44 *** 930.85(=945.11)(44)
[AN 2625588]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2006.
Rozvány György (1939-)
   Szíria, a kultúra bölcsője / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2006. - 259 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-369-863-4 fűzött
Szíria - útikönyv
915.691(036)
[AN 2625684]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2006.
Rozvány György (1939-)
   Tunézia : múzeum a Szahara kapujában / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2006. - 305 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-369-862-6 fűzött
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2625685]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2006.
Sachau, Susanne
Dalmatinische Küste (magyar)
   Dalmát tengerpart / ... Susanne Sachau ... írta ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5497-0 fűzött : 1990,- Ft
Dalmácia - útikönyv
914.971.3(262.3)(036)
[AN 2624379]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2006.
   Tiszakécske / [szerk. Bagota József] ; [kiad. Tiszakécske Város Önkormányzata]. - Tiszakécske : Önkormányzat, [2006]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Tiszakécske - útikönyv
914.39-2Tiszakécske(036)
[AN 2625515]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2006.
Török Orsolya
   Barcelona, Costa Brava / Török Orsolya, Kádár Éva. - Budapest : Cartographia, cop. 2006. - 176 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2006. ápr. 30.
ISBN 963-352-167-X fűzött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2625465]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2006.
   Török riviéra és Isztambul / [szerk. Warga Éva]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 178 p., [36] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Winterthur útikönyvek utazóknak és napimádóknak)
ISBN 963-86645-4-1 fűzött : 3500,- Ft
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 2626048]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2006.
   Toszkána : varázslatos napsütötte tájak / [szerk. Kliment Emilia, Tóth József]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 163 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Winterthur útikönyvek utazóknak és napimádóknak)
ISBN 963-87058-4-1 fűzött : 2950,- Ft
Toscana - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2626033]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2006.
Tóth József
   Horvátország tengerpartja : Adria / [írta Tóth József]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 155 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Winterthur útikönyvek utazóknak és napimádóknak)
ISBN 963-86645-5-X fűzött : 3500,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(262.3)(036)
[AN 2626051]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2006.
Veszelits, Thomas
Prag (magyar)
   Prága / Thomas Veszelits ; [ford., átd. Regényi Zsóka]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 963-9624-17-9 fűzött : 1980,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2625411]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10141 /2006.
Adachi Masakatsu
   Entwicklung der Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert aus japanischer Sicht / von Masakatsu Adachi. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2006. - 12 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 38.)
Fűzött
Japán - államhatalom - alkotmányjog - 19. század - 20. század
342(520)"18/19" *** 323.1(=956)"18/19"
[AN 2625292]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2006.
   Ajánlás a munkahelyi kollektív szerződések megkötéséhez, illetve módosításához, 2006 / [szerk. Fogarasi László] ; [kész. ... Bálint Adrienn et al.] ; [kiad. a Vasas Szakszervezeti Szövetség Képzési Irodája]. - Budapest : Vasas Szakszerv. Szövets., [2006]. - 78 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - munkajog - kollektív szerződés - törvény - útmutató
349.222.4(439)(094)(036) *** 331.106.24
[AN 2625926]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2006.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2006-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2627226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogok / Sári János. - 3. átd. kiad. - 2006. - 358 p.
A bibliográfiát kész. Balázs Ágota, Somody Bernadette, Szabó Máté. - Bibliogr.: p. 343-358. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-811-0 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2627227] MARC

ANSEL
UTF-810144 /2006.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetjog / Bándi Gyula. - 5. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 605 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-879-X kötött : 4980,- Ft
Magyarország - környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
349.6(439)(075.8)
[AN 2627447]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2006.
Berger, Vincent
Jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme (magyar)
   Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, különös tekintettel a fair eljárás követelményeire / Vincent Berger és Kondorosi Ferenc ; [ford. Bartha Péter et al.] ; [szerk. Tóth Károly]. - Budapest : [Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány], 2006. - XXI, 769 p. ; 24 cm
Közread. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány. - Bibliogr.: p. 575-630. és a fejezetek végén
ISBN 963-87037-3-3 kötött
Council of Europe. European Court of Human Rights
Európai Unió - emberi jog - nemzetközi bíróság - döntvénytár
342.7(4-62)(094.91) *** 341.645.544(094.91)
[AN 2625523]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2006.
   Bűnmegelőzés / [szerk., ... graf. ... Sós László, Kemény Éva] ; [... kiad. József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : József A. Műv. Centrum Közhasznú Alapítvány, 2006. - 42, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: Bizalom
ISBN 963-06-0531-7 kötött
Magyarország - bűnmegelőzés - ezredforduló - fényképalbum
343.85(439)(084.12)
[AN 2625738]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2006.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 11. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. és a fejezetek élén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-19-5889-2 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 2627511]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2006.
   Gyakorlati munkajogi kézikönyv : hatékony felkészülés a munkaügyi ellenőrzésekre / ... szerk. Breznay Tibor, Tálné Molnár Erika ; szerzők Berkó Katalin [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2006. - Cserelapos mappa ; 24 cm
Lezárva: 2006. aug.
ISBN 963-9313-64-5 fűzetlen
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2625810]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2006.
Horváth Zita
   Paraszti vallomások Zalában / Horváth Zita. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2001-2006. - 2 db ; 24 cm
Zala (megye) - úrbérrendezés - 18. század - magyar néprajz - levéltári irat
347.268(439.121)"17"(093) *** 39(439.121)"17" *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 918970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye egerszegi, lövői és muraközi járásában. - 2006. - 540 p. : ill., térk. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 60.)
ISBN 963-7226-54-0 fűzött : 2100,- Ft
Zala (megye) - úrbérrendezés - parasztság - gazdaságtörténet - 18. század - helyismeret - levéltári irat - történelmi forrás
347.268(439.121)"17"(093) *** 338(091)(439.121)"17"(093) *** 908.439.121"17"(093) *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2625081] MARC

ANSEL
UTF-810150 /2006.
Illés Viktor
   Die Rolle der Nationalkomissionen in der Aufstellung der Volksgerichte bis Februar 1945 / von Viktor Illés. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2006. - 16 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 40.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - bíróság - politika - 20. század
343.197.2(439)"194"
[AN 2625296]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2006.
   Jog, értékek, erkölcs / [... szerzői Renato Raffaele Martino et al.]. - Budapest : Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány, 2006. - 97 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87037-4-1 fűzött
jogtudomány
34.01
[AN 2625908]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2006.
Kapa Mátyás (1975-)
   Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban / Kapa Mátyás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 191 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 963-7296-71-9 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - hitelügy - bírósági végrehajtás - útmutató
347.457(439)(036) *** 347.952(439) *** 347.27(439)
[AN 2625628]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2006.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 8. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 688 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-878-1 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2627220]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2006.
Máthé Gábor (1941-)
   Die Bedeutung der Lehre von der Heiligen Stephanskrone für die ungarische Verfassungsentwicklung / von Gábor Máthé. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2006. - 14 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 41.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - jogtörténet - államelmélet - koronázási jelvény
340.12(439)(091) *** 342.22(439) *** 321.01(100)(091)
[AN 2625297]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2006.
Rüping, Hinrich
   Politische und rechtliche Schuld nach Systemumbrüchen im Europa des 20 Jahrhunderts / von Hinrich Rüping. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2006. - 25 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 42.)
Bibliogr.: p. 20-23. és a jegyzetekben
Fűzött
Európa - bűncselekmény - 20. század
343.23(4)"19"
[AN 2625298]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2006.
Schmitt, Carl
Legalität und Legitimität (magyar)
   Legalitás és legitimitás / Carl Schmitt ; [ford. Mulicza Katalin et al.] ; [... az utószót írta Karácsony András]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 133, [2] p. ; 20 cm. - (Bibliotheca iuridica. Opera classica, ISSN 1587-3862)
ISBN 963-9580-67-8 fűzött : 1900,- Ft
Németország - államelmélet - államjog - 19. század - 20. század
340.12(430)"18/19" *** 321.01
[AN 2625369]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2006.
Steinberg, Georg
   Aufklärerische Tendenzen im ungarischen Strafrecht / von Georg Steinberg. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2006. - 21 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 39.)
Bibliogr.: p. 16-19.
Fűzött
Magyarország - büntetőjog - 16. század - 17. század - 18. század
343(439)"15/18"
[AN 2625295]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2006.
   Szerzői jogdíj / [összeáll. Kiss Zoltán] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 2005. - 19 p. ; 21 cm
ISBN 963-9157-43-0 fűzött
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.78(439)(036)
[AN 2627455]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2006.
Szigeti Péter (1951-)
   Norma és valóság : válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a politikaelmélet köréből / Szigeti Péter. - [Győr] : Universitas-Győr, 2006. - 387 p. ; 21 cm. - (Győri egyetemi kiadványok, ISSN 1785-9735 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7372-37-7 fűzött
államelmélet - alkotmányjog - politológia
340.12 *** 342 *** 32.001
[AN 2625818]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2006.
   Választójogi jogszabályok gyűjteménye II. a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásához : tansegédlet / [vál., összeáll. ... Fogarasi József]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., 2006. - 504 p. ; 30 cm. - (Lex-icon [paragrafus], ISSN 1787-6109 ; 4.)
Lezárva: 2006. aug. 1.
ISBN 963-9221-95-3 fűzött : 3570,- Ft
Magyarország - választójog - képviselő - kisebbségi önkormányzat - polgármester - helyi önkormányzat - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342.8(439)(094)(075.8) *** 352/353.082.32(439) *** 323.15(=00)(439)
[AN 2625882]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10161 /2006.
   Bajtársiasság, szolidaritás / [... szerkesztője Horváth István]. - [Budapest] : ZMNE, 2006. - 181 p. : ill. ; 24 cm
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Társadalomtudományi Intézete és a Stratégiai Védelmi Kutató Központ által 2006. jan. 27-én Budapesten "A testületi szellem és a professzionalizmus dillemmái" címmel megrendezett konferencia anyaga. - Társadalom és honvédelem, ISSN 1417-7293 ; 10. évf. 2. ksz. (2006). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - honvédség - hivatásos hadsereg - foglalkozási erkölcs - ezredforduló - konferenciakiadvány
355.13 *** 355.2(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626635]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2006.
Forty, George
The world encyclopedia of tanks (magyar)
   Tankok világenciklopédiája : a világ tankjainak képes története és részletes leírása a korábbi és a modern harckocsik több mint 500 fotójával / George Forty. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Weiszhár Attila
Kötött : 7490,- Ft (hibás ISBN 963-203-131-8)
páncélozott harci jármű - hadtörténet - történeti feldolgozás
623.438(100)(091) *** 355.48(100)
[AN 2625207]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom páncélosai : [típusleírás] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-04-6 fűzött
Németország - haditechnika - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(430)"1939/1945"
[AN 2625314]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2006.
   "New challenges in the field of military sciences 2005" : 3rd International Conference. - Budapest : ZMNE, 2005. - 89 p. ; 24 cm
A konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar rendezte Budapesten. - A Bolyai szemle, ISSN 1416-1443, 2005. évi kszáma. - Az előadáskivonatok váltakozva angol és magyar nyelven
Fűzött
hadtudomány - konferenciakiadvány
355/359 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2625768]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2006.
Pethő Sándor (1885-1940)
   Görgey Artur / Pethő Sándor ; [a hadműveleteket leírta Julier Ferenc]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 322, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 2.)
Bibliogr.: p. 317-320.
ISBN 963-9580-65-1 fűzött : 3600,- Ft
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - katonatiszt - 19. század - 20. század - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(439)(092)Görgey_A. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2625271]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2006.
Pongrácz György
   Gépesített tatárjárás Közép-Európában : katonai előzmények, politikai és társadalmi következmények / Pongrácz György. - Budapest : Militaria, 2006. - 103 p. : ill. ; 21 cm
A Militaria, ISSN 1416-2288, 2006. évi kszáma. - Bibliogr.: p. 103.
Fűzött
hadtörténet - magyar történelem - második világháború
355.48(439)"1939/1945" *** 943.9"194"
[AN 2625771]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2006.
   Robothadviselés 5 : tudományos konferencia : 2005. november 24. / ... rendezői ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar Informatikai Tanszék, MHTT Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály. - Budapest : ZMNE BJKMK, 2006. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bolyai szemle, ISSN 1416-1443 ; 16. évf. 1. sz. (2006). - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
hadtudomány - robotika - elektronika - informatika - konferenciakiadvány
623.98 *** 681.5 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2626804]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2006.
Scott, Walter G.
   Az elrabolt csodafegyverek / Walter G. Scott. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-05-4 fűzött
Németország - haditechnika - katonai repülőgép - második világháború
623.746(430)"1939/1945"
[AN 2625317]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2006.
The seventy great battles in history (magyar)
   Hetven döntő csata az ókortól napjainkig / szerk. Jeremy Black. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 304 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Ford. Weiszhár Attila, Márkus János. - Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-9615-15-3 kötött : 6990,- Ft
harci cselekmény - hadtörténet
355.48(100)(091)
[AN 2625260]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2006.
Tóth István
   Üres sírok : magyar rendőrök ENSZ-misszióban / Tóth István. - Budapest : BM Duna Palota és K., 2006. - 467, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8036-93-1 fűzött : 2990,- Ft
Koszovó - békefenntartó erő - ezredforduló - memoár
355.357(497.11)(0:82-94) *** 947.911"200"(0:82-94)
[AN 2624916]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2006.
Zicherman István
   Az afgán háború / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-430-5 fűzött
Afganisztán - Szovjetunió - hadtörténet - háború - partizán - 20. század
355.48(581) *** 355.48(47)"198"
[AN 2625975]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10172 /2006.
Adoranti, Frank
How to lie, cheat and steal your way to the top (magyar)
   Hogyan hazudd, csald és lopd fel magad a csúcsra : útmutató lusta vezetőknek : [60 jótanács munkahelyi küzdőknek] / Frank Adoranti ; [ford. Kiss Viktória]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 120 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9644-22-6 fűzött
munkahely - munkalélektan - humor
65.013(0:82-7)
[AN 2625858]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2006.
Gaál Zoltán (1947-)
   Általános menedzsment / Gaál Zoltán. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Veszprém : VEK, 2001 [!2006]. - [10], 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
Fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2624394]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2006.
   A minőségmenedzsment alapjai / szerk. Kövesi János és Topár József ; írta Erdei János [et al.]. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2006. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-9664-11-1 fűzött : 2600,- Ft
minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
65.018(075.8) *** 658.562(075.8)
[AN 2626074]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2006.
Srića, Velimir
Inventivni menadžer u 100 lekcija (magyar)
   100 lecke menedzsereknek / Velimir Srića ; [ford. Szendrey Jaszmina, Dörfler Viktor]. - [Budapest] : Myrror Media, 2006. - 336 p. : ill. ; 25 cm. - (Eszes könyvek, ISSN 1785-4679)
Bibliogr.: p. 329-333.
ISBN 963-229-516-1 kötött : 4599,- Ft
vállalatvezetés - vezetőképzés - menedzser
65.012.4 *** 658.1.012.4
[AN 2625167]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10176 /2006.
   Az 50 legígéretesebb magyar cég. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 82 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Népszabadság top, ISSN 1787-5633)
ISBN 963-86899-9-4 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - vállalat - ezredforduló
658.1(439)
[AN 2625986]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2006.
   Az adózásra vonatkozó fontosabb törvények és az illetéktörvény hatályos szövege. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 520 p. ; 29 cm
A Magyar közlöny, ISSN 0076-2407, 2006. évi kszáma. - Lezárva: 2006. júl. 17.
Fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)
[AN 2625778]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2006.
   Átalakulási folyamatok Közép-Európában / szerk. Rechnitzer János. - Győr : SZE JGK Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, 2006. - 486 p. : ill. ; 23 cm
Az azonos címmel 2005. december 2-3-án Győrött rendezett konferencia válogatott előadásai. - Évkönyv / Széchenyi István Egyetem Jog-és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, ISSN 1787-9698 ; 2005. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Közép-Európa - gazdaságpolitika - gazdasági verseny - ezredforduló - konferenciakiadvány
338.2(4-11)"200" *** 339.137.2(4-11) *** 378.184 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2626042]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2006.
Grosz András
   Clusterisation processes in the Hungarian automotive industry / by András Grosz. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2006. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 52.)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 963-9052-62-0 fűzött
Magyarország - gépjárműipar - ezredforduló - személygépkocsi - vállalat
334.72(439)"200" *** 629.114.6
[AN 2625788]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2006.
   Az IFRS-ek rendszere : a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok rendszere : előírások - fogalmak és összefüggések, értelmezési és alkalmazási kérdések / Balázs [et al.] ; [szerk. ... Boros Judit, Bosnyák János, Kováts Erzsébet] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2006. - 917 p. ; 23 cm
Lezárva: 2005. dec. - Nemzetközi számvitel tankönyv : IFRS-ek rendszere (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86989-1-8 fűzött : 15600,- Ft
számvitel - szabályozás - tankönyv
657(078)
[AN 2625615]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2006.
Kása Katalin
   Lakáspiaci körkép a Nyugat-Dunántúlon / [kész. Kása Katalin]. - Győr : KSH Győri Ig., 2006. - 41 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató : területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 963-215-994-2 fűzött : 1500,- Ft
Nyugat-Dunántúl - lakáspiac - ezredforduló - statisztikai adatközlés
332.8(439.11)"199/200"(083.41)
[AN 2625661]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2006.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-626-3 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár - tankönyv
658.14(078)(076)
[AN 2626542]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2006.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - pénzügy - számvitel - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 2626545]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2006.
   Passport, útlevél a világhoz : bevezetés a turizmus iparágba : tanári könyv / [ford. Szabó Emese] ; [közread. az Iskolafejlesztési Alapítvány]. - Budapest : IF Alapítvány, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
turista-idegenforgalom - tantárgy - tanári segédkönyv
338.48(072) *** 379.85(072)
[AN 2625935]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2006.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói. - [Budapest] : Perfekt, 2006-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2627567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A beszámoló összeállítása / [szerk. Csuka Tünde] ; [szerzők Baloghné Gáspár Anikó et al.]. - 2006. - 368 p. : ill.
Bibliogr.: p. 366.
ISBN 963-394-631-X fűzött : 3890,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2627568] MARC

ANSEL
UTF-810186 /2006.
Stanek, William R.
Microsoft Exchange Server 2003 (magyar)
   Microsoft Exchange Server 2003 : a rendszergazda zsebkönyve / William R. Stanek ; [ford. ... Csomay Dávid et al.]. - Bicske : Szak K., 2006. - XXIII, 598, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9131-84-9 fűzött : 7500,- Ft
program - ügyvitel
651.011.56 *** 519.688Exchange
[AN 2625220]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2006.
Szeles Nóra
   Sui generis, avagy A tőzsdesztori : emberközeli történetek a magyar tőkepiacról / Szeles Nóra. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2006. - 421 p. : ill. ; 24 cm
Tőzsdesztori (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 401-413.
ISBN 963-9659-01-0 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - tőzsde - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás
336.76(439)"199/200"
[AN 2627517]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2006.
Ujvári Géza
   Az új társasági és cégtörvény számvitele : alapítás, átalakulás, végelszámolás, felszámolás / [szerző Ujvári Géza]. - Budapest : NovoSchool, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-86779-5-3 fűzött
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - számvitel - társasági törvény - tankönyv
657(078) *** 347.72(439)(078)
[AN 2625916]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10189 /2006.
   Adatok a váci szociális gondoskodás történetéhez : az Idősek Otthona élete sajtócikkek tükrében, 1945-2005 / [közread. Vác Város Önkormányzatának Idősek Otthona és Klubja]. - Vác : Idősek Otthona és Klubja, 2006. - 84 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Idősek Otthona és Klubja (Vác)
Vác - szociális gondozás - 20. század - ezredforduló - repertórium
364.442(439-2Vác)"194/200" *** 014.3
[AN 2625561]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2006.
Szafkó Zoltánné
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve / Szafkó Zoltánné, Szirtes Györgyné, Tóth Liboriuszné. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 491 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-655-7 fűzött : 7400,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2627471]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2006.
   Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában : válogatás az angol nyelvű irodalomból / vál. és szerk. Bányai Emőke. - Budapest : Hilscher R. Szociálpol. Egyes. : ELTE TáTK Szociális Munka és Szociálpol. Tansz., 2006. - 332 p. ; 20 cm. - (A szociális munka szupervíziója, ISSN 1588-3272)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-862-7 fűzött : 1800,- Ft
szociális munka
364.62
[AN 2624896]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2006.
   Tíz éves a Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége. - [Felsőgöd] : [Halmozottan Sérültek Szülőszövets.], [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Halmozottan Sérültek Szülöszövetsége : 10. éves jubileumi kiadvány
Fűzött
Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége
hátrányos helyzetű - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - szülő - egyesület - évkönyv
364.26 *** 061.2(439)
[AN 2625594]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2006.
   Zöld könyv az egészségügyről : többen, jobban, tovább. - [Budapest] : [MEH], [2006]. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Miniszterelnöki Hivatal. - Borítócím: Zöld könyv : magyar egészségügy
Fűzött
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 614(439)"200"
[AN 2625550]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10194 /2006.
Ádámné Farkas Beáta
   "Jó szóval oktasd, játszani is engedd..." : az általános iskola története / Ádámné Farkas Beáta, Fülöp Magdolna Judit. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2006. - 191 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 11.)
ISBN 963-06-0534-1 * fűzött (hibás ISBN 96-06-0534-1)
József Attila Általános Iskola (Pusztaszabolcs)
Pusztaszabolcs - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 2625503]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2006.
   Az Alapműveleti Matematikaverseny feladatai. - Marcali : Mikszáth K. Utcai Ált. Isk., 2004-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 434233
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2543627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 2005-2006 / [... szerzői Enhofferné Vörös Mária et al.]. - 2006. - 84 p. : ill. - (Módszertani füzetek / Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola, ISSN 1585-065X ; 4.)
Fűzött (hibás ISBN 963-03-9442-1)
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny
372.851(076) *** 371.384
[AN 2625621] MARC

ANSEL
UTF-810196 /2006.
Dombi Alice (1952-)
   Tanári minta - mintatanár / Dombi Alice. - 2. kiad. - Gyula : APC-Stúdió, [2006]. - 114 p. ; 24 cm. - (Pedagógus mesterség, ISSN 1585-535X ; 1.)
Bibliogr.: p. 109-113. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-9135-27-5)
pedagógus - viselkedés - személyiségfejlesztés
371.135
[AN 2624246]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2006.
   Európai Unióról és oktatásáról. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozat, 2006. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 40.)
A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara által 2006. máj. 13-án rendezett országos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - oktatásügy - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014.5(4-62) *** 37.014.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626016]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2006.
Fábián Róbert
   Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai szexedukációs események értékelése : HIV/AIDS-prevenció, az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése / Fábián Róbert, Simich Rita. - [Budapest] : OEFI, 2006. - 54, [28] p. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 8.)
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 963-86672-6-5 fűzött
nemi felvilágosítás - nemi erkölcs - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 613.88(072)
[AN 2625422]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2006.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hogyan tartsunk gyermek-bibliaórát? : kis módszertan / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - Budapest : Kálvin, 2006. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-300-994-4)
vallásoktatás - módszertan
371.3 *** 372.82
[AN 2627398]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2006.
Horváth Tihamér
   Tanári kézikönyv az 5-6. osztályos testneveléshez / Horváth Tihamér. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 88 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-919-X fűzött
testnevelés - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.879.6(072) *** 371.3
[AN 2624251]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2006.
   Az "inkluzív nevelés" mesterfokú képzés európai tanterve : felsőoktatási tantervfejlesztési program a Socrates Erasmus keretében = EUMIE - European masters in inclusive education / [szerk. Feyerer, Ewald, Schaffhauser Franz] ; [ford. Schiffer Csilla]. - Budapest : Schaffhauser F., 2005. - 96 p. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 963-219-630-9 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - tudományos továbbképzés - társadalmi beilleszkedés
371.214(4-62) *** 378.014.5(4-62) *** 378.147 *** 37.035
[AN 2624912]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2006.
Juhász András (1948-)
   A 2006. évi emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatai / Juhász András, Görbe László. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2006]. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges könyvek ; 5.)
ISBN 963-86576-4-2 fűzött
tantárgy - fizika - érettségi vizsga - példatár
372.853(079.1)
[AN 2625625]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2006.
   Katolikus közoktatás Magyarországon : óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakiskolák, szakközépiskolák, alapfokú művészeti oktatási intézmények, kollégiumok / [közread. a] Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet. - 2. kiad. - Budapest : KPSZTI, 2006. - 297 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-229-334-7 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - egyházi iskola - katolikus egyház - címtár
37.014.521(439) *** 373(439):050.8 *** 378(439):050.8 *** 282(439)
[AN 2625568]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2006.
Kőfalvi Tamás (1971-)
   e-tanítás : információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban : alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára / Kőfalvi Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 117 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanári tudástár)
ISBN 963-19-5846-9 fűzött : 1500,- Ft
e-learning - multimédia - egyetemi tankönyv
371.333(075.8) *** 371.68(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 2625482]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2006.
Meleg Csilla (1947-)
   Az iskola időarcai / Meleg Csilla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 239 p. ; 25 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Bibliogr.: p. 223-239.
ISBN 963-7296-35-2 kötött : 3480,- Ft
pedagógiai szociológia - oktatásügy - életmód - mentálhigiénia
37.015.4 *** 37.014.7 *** 316.728 *** 316.7 *** 613.8
[AN 2625631]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2006.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 8. osztályos egészségtan tantárgy tanításához / Nagyné Horváth Emília. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 31 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 963-464-761-8 fűzött
higiénia - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.861.3(072)
[AN 2625487]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2006.
   Nemzedékről nemzedékre : 40 éves a Móra Kollégium. - Szeged : JATEPress, 2006. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Móra Ferenc Kollégium
Szeged - egyetem - kollégium - memoár
378.4(439-2Szeged)(0:82-94) *** 37.018.3(439-2Szeged)(0:82-94)
[AN 2625996]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2006.
Newmark, Gerald
How to raise emotionally healthy children (magyar)
   A sikeres nevelés titkai : mit tehet a szülő a gyermek érzelmi egyensúlyáért / Gerald Newmark. - Pécs : Alexandra, 2006. - 191 p. ; 22 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-935-5 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2625687]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2006.
Óbudai Közoktatási Konferencia (14.) (2005) (Budapest)
   XIV. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2005. - 180 p. : ill. ; 21 cm
A 2005. aug. 23-24-én "Pedagógus szerepváltozás a képességfejlesztésben, a tudás közvetítésében, a tudásalapú társadalom iskolájában" címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0199-0 fűzött
oktatásügy - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2625737]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2006.
Odzené Szemenyei Márta
   Kézikönyv az angol nyelv tanításához : 1-2. osztály / Odzené Szemenyei Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 40 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-874-6 fűzött
angol nyelv - tantárgy - alsó tagozat - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2624252]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2006.
   A szakképzés-pedagógia alapkérdései / szerk. Benedek András. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2006. - 218 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Szerzők Bábosik Zoltán et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9664-06-5 fűzött : 2200,- Ft
pedagógusképzés - módszertan - mérnök - közgazdász - egyetemi tankönyv
371.13(075.8) *** 371.3(075.8) *** 62 *** 330
[AN 2626068]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2006.
Szili Katalin
   Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához : a magyart idegen nyelven oktató tanároknak / Szili Katalin. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 215 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9655-01-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar nyelv - tantárgy - módszertan - nyelvtan - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072) *** 371.3 *** 809.451.1-5(072)
[AN 2625405]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2006.
   Tanárképzés, szociális képzés, gyermekvédelem : tudományos konferencia, Eger, 2005. november 10-11. / szerk. Estefánné Varga Magdolna ; [rend., közread. az] Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás. - [Eger] : EKF Líceum K., 2006. - 260, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
pedagógiai lélektan - módszertan - pedagógusképzés - gyermekvédelem - konferenciakiadvány
37.015.3 *** 371.3 *** 371.13 *** 364.65-053.2 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2625597]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2006.
Veres András (1959-)
   A nevelés hatása a lelkiismeretre és a személyiség alakulására / Veres András. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2006]. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek, ISSN 1788-2753 ; 3.)
ISBN 963-86576-5-0 fűzött
vallási erkölcs - nevelés
37.017.93
[AN 2625894]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2006.
Winnicott, D. W.
The family and individual development (magyar)
   Az egyén fejlődése és a család / D. W. Winnicott. - Budapest : Animula, [2006]. - 168 p. ; 20 cm. - (Szociális szakmai gyűjtemény, ISSN 1788-2648 ; 2.)
ISBN 963-9410-80-2 fűzött
családi nevelés - fejlődéslélektan - gyermekgondozás - gyermek
37.018.1 *** 159.922.6/.8 *** 364.65-053.2/.6 *** 613.95
[AN 2625386]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10216 /2006.
Beke Mária
   Játék a papírral / Beke Mari, Bubcsó Klári. - Budapest : Mérték K., 2006. - 55 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-7304-82-7 kötött
papírművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 2624250]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2006.
Csoknya Mária (1939-)
   A sportmozgások biológiai alapjai / Csoknya Mária, Wilhelm Márta. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2006]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
mozgástan - egyetemi tankönyv
796.012(075.8)
[AN 2625638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Anatómia, élettan, egészségtan. - cop. 2006. - 264 p. : ill.
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 963-7296-37-9 kötött : 3680,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611.7(075.8)
[AN 2625641] MARC

ANSEL
UTF-810218 /2006.
   Dječji snovi : antologija dječjih radova : iz školske radionice Literarni pokušaji učenika 3-4. razreda Osnovne škole Miroslava Krleže i učiteljice Marije Pavlov / [ured. Jolanka Tišler] ; [izd. Hrvatske državne samouprave]. - Budimpěsta : Croatica, 2006. - 105 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-9314-86-2 fűzött
amatőr művészet - gyermek - magyarországi horvátok - antológia
379.825-053.2 *** 316.347(=862)(439)
[AN 2625741]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2006.
Fehérné Mérey Ildikó
   Mérd magad! : egészség, fittség tudatosan : mini hungarofit / Fehérné Mérey Ildikó. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 133, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-06-0680-1 fűzött
sportteljesítmény - egészséges életmód - statisztikai adatközlés
796.015.865(083.41) *** 613.72
[AN 2625407]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2006.
Fekete Kálmán (1951-)
   Cigány, a vagány : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2006. - 152 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 11.)
ISBN 963-369-768-9 fűzött
Varga Zoltán (1964-)
Magyarország - autósport - sportoló - 20. század - 21. század - interjú
796.71(439)(092)Varga_Z.(047.53)
[AN 2625802]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2006.
Ferenczi Attila (1959-)
   A Barcelona (2-3-2-3) játékrendszer, avagy A négyesláncok és a rombusz / Ferenczi Attila. - [Budapest] : ["Holland Komplex Labdarúgó Isk." Alapítvány], [2006]. - 342 p. : ill. ; 21 cm. - (Rendszerjáték sorozat)
Fűzött
labdarúgás - sportelmélet
796.332.012.66
[AN 2625731]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2006.
Ferenczi Attila (1959-)
   Futball-filozófiák, I. rész és "Így írtok ti!" I. rész / Ferenczi Attila. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2005. - 370 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 370.
Fűzött
labdarúgás - sportelmélet
796.332.01(100)
[AN 2625294]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2006.
Heim, Gisela
Paint a pad! : Mousepads aus Windowcolor (magyar)
   Egérpadok üvegmatrica-festékkel / Gisela Heim ; [a m. változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-84-0 fűzött : 590,- Ft
díszítőművészet - íróasztal - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 747 *** 645.442
[AN 2625479]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2006.
Mess Béla (1927-)
   Vadász tanmesék / Mess Béla. - Pécs : Alexandra, 2006. - 190 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-369-769-7 kötött
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2625758]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2006.
Neumann, Georg
Ernährung im Sport (magyar)
   Sportolók táplálkozása : [táplálkozásélettan, edzésterhelés] / Georg Neumann ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 192 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Bibliogr.: p. 175-182.
ISBN 963-9542-84-9 kötött : 3480,- Ft
sportelmélet - táplálkozástudomány - táplálkozás-élettan
796.011 *** 613.2
[AN 2625633]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2006.
Trucco, Ursula
1019 Spiel- und Übungsformen mit dem Gymball (magyar)
   1019 gymball játék és gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek] / Ursula Trucco ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 189 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
ISBN 963-9542-81-4 fűzött : 3480,- Ft
fit-ball - tantárgy - labdajáték - testnevelés - tanári segédkönyv
796.328 *** 372.879.6(072)
[AN 2625596]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2006.
Williams, Gareth
Chess (magyar)
   Sakk : könnyen érthető, illusztrált kalauz a népszerű játék fortélyainak elsajátításához / Gareth Williams ; [ford. Szikra Renáta]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2006. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm + sakkfigurák és sakktábla. - (Olvass és játssz!)
Dobozban
ISBN 963-87091-0-3 fűzött : 1600,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2626026]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10228 /2006.
   A 14 segítő szent tisztelete Sümegen / [összeáll. Kovács Kalliszt]. - Sümeg : [Sümegi Ferences Rendház], 2006. - 46 p. : ill., színes ; 17 cm
A domborművek Kocsis István alkotásai. - Közread. az Ordo Fratrum Minorum Sümegi Rendház
ISBN 963-229-818-7 fűzött
Magyarország - Sümeg - képzőművész - 20. század - dombormű - templom - szent
73(439)(092)Kovács_A. *** 73.027.2 *** 726.54(439-2Sümeg) *** 235.3
[AN 2625225]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2006.
1000 graphic elements (magyar)
   1000 grafikai ötlet : nyitott szemmel a részletekre / [a könyvet tervezte] Wilson Harvey, London ; [ford. ... Herhoff Katalin, Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2006. - 307, [13] p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 963-9534-41-2 fűzött : 5995,- Ft
alkalmazott grafika
766 *** 655
[AN 2625498]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2006.
Clifton-Mogg, Caroline
French country living (magyar)
   A francia vidéki stílus / Caroline Clifton-Mogg ; fényképezte Christopher Drake. - Pécs : Alexandra, 2006. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 963-369-730-1 kötött
Franciaország - lakásművészet - belsőépítészet - lakberendezés
747(44) *** 643/645
[AN 2624867]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2006.
Clifton-Mogg, Caroline
Italian country living (magyar)
   Az olasz vidéki stílus / Caroline Clifton-Mogg ; fényképezte Chris Tubbs. - Pécs : Alexandra, 2006. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Császár László
ISBN 963-369-731-X kötött
Olaszország - lakásművészet - belsőépítészet - lakberendezés
747(45) *** 643/645
[AN 2624865]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2006.
Csutak Magda (1945-)
   Azonos - önálló : Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum : [2006. május 25 - július 23.] = Gleich - individuell : die Hauptstädtische Gemäldegalerie - Museum Kiscell, Budapest 2006 / Csutak Magda ; [a kiállítás kurátora ... Sasvári Edit]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2006. - Leporelló (6 p.) : ill., színes ; 30x30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 136.)
ISBN 963-9340-59-6 fűzetlen
Erdély - keramikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(498)(=945.11)(092)Csutak_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2625677]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2006.
Gabler Dénes (1939-)
   Terra sigillata, a rómaiak luxuskerámiája / Gabler Dénes. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 186 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mouseion sorozat, ISSN 1419-1997 ; 6.)
Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 963-9655-02-3 fűzött : 1900,- Ft
Római Birodalom - edény - kereskedelem - gazdaságtörténet - történeti feldolgozás
738(37)(091) *** 339(37)(091) *** 338(37)(091)
[AN 2625404]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2006.
Gardner, Bill
LogoLounge (magyar)
   Logótár : 2000 válogatott logó nemzetközileg elismert tervezőktől / Bill Gardner, Catharine Fishel ; [ford. Soós Emil]. - Budapest : Scolar, cop. 2006. - 356 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9534-44-7 fűzött : 3950,- Ft
alkalmazott grafika - embléma
766(100) *** 003.62
[AN 2625500]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2006.
   Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete, 2000-2005 / [szerk. Tamus István, László János, Lente István]. - Debrecen : Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyes., cop. 2005. - [80] p. : ill., főként színes ; 26 cm
A bev. tanulmány angol és német nyelven is
Fűzött
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete
Magyarország - Debrecen - grafika - ezredforduló - művészeti csoport
76(439)"200" *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2625920]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2006.
Horgas Judit (1974-)
   Faltól falig : budapesti épületek / szöveg Horgas Judit ; fotó Ács Irén. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 129, [2] p. : ill. ; 15x15 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9363-42-1 fűzött : 1800,- Ft
Budapest - építészet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
72(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 77.04(439)(092)Ács_I.
[AN 2626233]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2006.
   Ismerjük meg a Ráday Múzeumot! / [szerk. Fogarasi Zsuzsa, Kozmács István] ; [szerzők Fogarasi Zsuzsa et al.]. - Kecskemét : Ráday Múz., 2006. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87085-1-4 fűzött
Ráday Múzeum (Kecskemét)
Kecskemét - múzeum - útmutató - tanári segédkönyv
069.12(072) *** 069(439-2Kecskemét)(036)
[AN 2625888]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2006.
Kürti Katalin, Sz (1940-)
   Munkácsy-ereklyék és -dokumentumok a békéscsabai múzeumban / Sz. Kürti Katalin ; [... mtársa Szmolnik Irén]. - 2. jav., átd. kiad. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2006, cop. 1994. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (A Békés megyei múzeumok közleményei, ISSN 0139-0090 ; 29.)
Bibliogr.: p. 107-110. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-7219-60-9 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 2624247]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2006.
Romsics Imre
   "Ember, egész ember akarok lenni..." : doromlási Pintér József, 1909-1978 / Romsics Imre. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2006. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kalocsai múzeumi közlemények, ISSN 0238-8251 ; 5.)
ISBN 963-229-834-9 fűzött
Pintér József (1909-1978)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Pintér_J.
[AN 2625075]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2006.
Savill, Julie
101 creative touches (magyar)
   101 színes ötlet : ötletek különféle stílusban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 222 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-613-5 fűzött
lakásművészet - díszítőművészet
747 *** 643/645
[AN 2625718]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2006.
Savill, Julie
101 ideas for downstairs (magyar)
   101 ötlet a földszintre : konyhák, étkezők és nappalik / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-593-7 fűzött
lakberendezés - lakásművészet
747 *** 643/645
[AN 2625717]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2006.
Savill, Julie
101 ways with flowers (magyar)
   101 kreatív virágkompozíció : ötletek különféle stílusban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2006. - 222 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 963-369-605-4 fűzött
virágkötészet
745.93
[AN 2625719]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2006.
Sawahata, Lesa
Color harmony workbook (magyar)
   Színharmónia a gyakorlatban : útmutató a színek tudatos és kreatív alkalmazásához / [írta Lesa Sawahata] ; [ford. ... Herhoff Katalin, Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2006. - 184, [8] p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 963-9534-43-9 fűzött : 4950,- Ft
színtan
7.017.41 *** 535.6
[AN 2625488]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2006.
Seidel, Matthias
Ägypten (magyar)
   Egyiptom / Matthias Seidel és Regine Schulz ; Abd al-Hafár Sedid és Martina Ullmann kiegészítéseivel ; [ford. Székely András, Varga Edith]. - Budapest : Vince K., 2006. - 608 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Bibliogr.: p. 596-597.
ISBN 963-9552-70-4 kötött : 5995,- Ft
Egyiptom - művészet - régészet - művelődéstörténet - ókori Egyiptom - útikönyv
7(620)(036) *** 916.20(036) *** 904(32) *** 930.85(32)
[AN 2626073]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2006.
   Sínvarázs : képek a magyar vasutakról = Magie de rail : des images du chemin de fer hongrois = Rail magic : pictures of the Hungarian railway = Schienenzauber : Bilder der ungarischen Eisenbahn / [... szerk. ... Molnár Géza et al.] ; [... szerzői ... Ágg Károly et al.]. - [Szombathely] : B.K.L. K., [2006]. - 148 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-7334-15-7 kötött
Magyarország - fotóművészet - vasút - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"199/200" *** 656.2(439)(084.12)
[AN 2625485]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2006.
Starobinski, Jean
1789, les emblèmes de la raison (magyar)
   1789 : az értelem jelképei / Jean Starobinski ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2006. - 286 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 257-280.
ISBN 963-07-7831-9 kötött : 2400,- Ft
Európa - művészettörténet - 18. század - eszmetörténet
7(4)"177/179" *** 316.75(4)"17"
[AN 2626019]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2006.
   Temetők és bűnügyek / szerk. Benedek Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2005. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 2.)
Fűzött (hibás ISBN 963-00-3080-2)
Budapest. 16. kerület - temető - helyismeret
718(439-2Bp.XVI.) *** 908.439-2Bp.XVI.
[AN 2624365]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2006.
Urbán György (1936-)
Művek (vál.)
   Urbán György / [... kiad. ... a Magyar Nemzeti Galéria]. - [Budapest] : MNG, [2006]. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7432-94-9 kötött
Urbán György (1936-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Urbán_Gy.
[AN 2625067]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10249 /2006.
Markó Miklós (1865-1933)
   Czigányzenészek albuma : 45 elhalt és 65 fővárosi és vidéki élő primás arczképével, életrajzával, 13 zenekari képpel és 180 segédzenész arczképével / irta Markó Miklós. - Hasonmás kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - [10], 129, [7] p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1896
ISBN 963-9680-03-6 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - cigányzenész - életrajz - hasonmás kiadás
78.067.26(=945.11)(439)(092) *** 094/099.07
[AN 2625221]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2006.
Vargyas Lajos (1914-)
   A magyarság népzenéje [elektronikus dok.] = Folk music of the Hungarians / Vargyas Lajos. - 2. jav. kiad. - Szöveg, képek és hangzó anyag. - Budapest : Arcanum, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-11-6 műanyag tokban
magyar néprajz - népzene - elektronikus dokumentum
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2625108]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2006.
Wallace, Max
Love & death (magyar)
   Szerelem & halál : [Courtney Love és a Nirvanás Kurt Cobain végzetes szerelme] / Max Wallace, Ian Halperin ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX K., cop. 2006. - 285 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-305-240-8 kötött
Cobain, Kurt
Egyesült Államok - zenész - 20. század - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Cobain,_K.
[AN 2625829]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10252 /2006.
Bényei József (1934-)
   Debreceni komédiások : arcélek a színház közelmúltjából / Bényei József. - Debrecen : TKK, [2006]. - 308 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-596-495-1 kötött
Csokonai Színház (Debrecen)
Debrecen - színész - 20. század - színházi élet - életrajz
792.028(439)(092) *** 792(439-2Debrecen)(091)"19"
[AN 2625781]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2006.
Meyer-Stabley, Bertrand
La véritable Ingrid Bergman (magyar)
   Az igazi Ingrid Bergman / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Baranyai Judit]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 237 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Filmogr.: p. 230-235.
ISBN 963-7052-36-4 fűzött : 1990,- Ft
Bergman, Ingrid (1915-1982)
Svédország - színész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(485)(092)Bergman,_I.
[AN 2625790]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2006.
Plazy, Gilles
La véritable Marlene Dietrich (magyar)
   Az igazi Marlene Dietrich / Gilles Plazy ; [ford. Laky Krisztina]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 223 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Filmogr.: p. 209-212. - Diszkogr.: p. 213. - Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 963-7052-35-6 fűzött : 1990,- Ft
Dietrich, Marlene (1901-1992)
Németország - színész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(430)(092)Dietrich,_M.
[AN 2625787]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10255 /2006.
   Angol - magyar informatikai szótár / főszerk. Iványi Antal ; [szerk. Abonyi-Tóth Andor et al.]. - Budapest : Tinta, 2006. - 379, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 7-12.
ISBN 963-9372-79-X kötött : 4000,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - informatika - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 681.3
[AN 2625878]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2006.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-5760-8 fűzött
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11 *** 34
[AN 2627514]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2006.
Dóra Zoltán
   Nyelvemben élek : újabb nyelvi írások / Dóra Zoltán. - Vác : [Magánkiad.], 2006. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-743-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 2625560]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2006.
Fischer-Mitziviris, Anni
   So geht's : Fertigkeitentraining Grundstufe Deutsch / Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou. - Stuttgart : Klett Intern. ; Budapest : Klett, 2006. - 184 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9641-14-6 fűzött
ISBN 3-12-675576-3
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2625921]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2006.
Fischer-Mitziviris, Anni
   So geht's : Fertigkeitentraining Grundstufe Deutsch : [mit Lösungen] / Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou. - Stuttgart : Klett Intern. ; Budapest : Klett, 2006. - 239 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9641-15-4 fűzött
ISBN 3-12-675575-5
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2625922]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2006.
Iker Bertalan
   Dizionario figurato tematico metodologico italo - ungherese = Olasz - magyar módszertani tematikus képes szótár / Iker Bertalan, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 6. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2006, cop. 1999. - 253, [28] p. : ill. ; 24 cm. - (Io [amo] le parole = Én [szeretem] a szavakat, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes olasz - magyar szótár
Fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-8373-29-6)
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 2627561]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2006.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4949-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2626823]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2006.
   Német írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2)] : [felsőfok (C1)] / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2006. - 131 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 963-05-8334-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2625383]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2006.
Pinker, Steven
The language instinct (magyar)
   A nyelvi ösztön : hogyan hozza létre az elme a nyelvet? / Steven Pinker. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2006, cop. 1999. - 496 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Ford. Bocz András. - Bibliogr.: p. 450-478.
ISBN 963-9664-04-9 fűzött : 3800,- Ft
pszicholingvisztika - kognitív nyelvészet
800.1 *** 165.181
[AN 2624402]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2006.
Pusztay János (1948-)
   Nyelvével hal a nemzet : az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban / Pusztay János. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2006. - 317 p. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 28.)
Bibliogr.: p. 287-311.
ISBN 963-7081-10-0 kötött
Oroszország - finnugrisztika - kisebbség - finnugorok
809.45(470) *** 316.347(=945)(47)
[AN 2626054]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2006.
Reboul, Anne
La pragmatique aujourd'hui (magyar)
   A társalgás cselei : bevezetés a pragmatikába / Anne Reboul, Jacques Moeschler ; [ford. Gécseg Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2006. - 210 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Nyelvészet, ISSN 1218-9812)
Bibliogr.: p. 197-210.
ISBN 963-389-700-9 fűzött : 2480,- Ft
nyelvészet - kommunikáció
800.1 *** 316.77
[AN 2627421]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2006.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Angol nyelv alapfokon / Szentiványi Ágnes, Bartáné Aranyi Edina. - Budapest : Holnap, 2003-2006. - 2 db : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 970018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az új típusú A, B és C nyelvvizsgához / [a fotókat Szentiványi Ivánné kész.]. - 2006. - 375 p., [15] t.
ISBN 963-346-395-5 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2624411] MARC

ANSEL
UTF-810267 /2006.
   Szótárak és használóik / szerk. Magay Tamás ; [írták Fábián Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 213 p. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 2.)
Bibliogr.: p. 183-213.
ISBN 963-05-8341-0 fűzött : 2625,- Ft
lexikográfia - magyar nyelv
809.451.1-3 *** 801.3
[AN 2625191]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2006.
   Tanulmányok a kognitív szemantika köréből / ... szerk. Kertész András és Pelyvás Péter. - Budapest : Akad. K., 2005. - 307, [2] p. ; 24 cm
Az Általános nyelvészeti tanulmányok, ISSN 0569-1338, 21. kötete. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-05-8318-6)
kognitív nyelvészet - szemantika
801.541.2 *** 165.194 *** 159.953
[AN 2625881]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2006.
Trujillo, Eduardo
   Szótár : magyar - angol / [ill. Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 248 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 963-9621-00-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 2625470]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10270 /2006.
   Bán Imre emlékezete / szerk. Fazakas Gergely Tamás, Hollósi Gábor. - [Debrecen] : DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2006. - 86 p. ; 24 cm
Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből, ISSN 1787-3142 ; 3. (2006). - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Bán Imre (1905-1990)
Magyarország - irodalomtörténész - pedagógus - 20. század - emlékkönyv
82.01(439)(092)Bán_I. *** 37(439)(092)Bán_I.
[AN 2626118]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2006.
Bell, Cory
Literature (magyar)
   Világirodalom / Cory Bell. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2006. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mű és mestere, ISSN 1788-0114)
Ford. Molnár Magda
ISBN 963-337-030-2 kötött
világirodalom története
82(091)
[AN 2625478]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2006.
Bollobás Enikő (1952-)
   Az amerikai irodalom története / Bollobás Enikő. - Budapest : Osiris, 2006. - 874 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 775-832.
ISBN 963-389-771-8 kötött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom története - recepcióelmélet - egyetemi tankönyv
820(73)(091)(075.8)
[AN 2627223]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2006.
Katona Gábor
   Beatricétől Laviniáig : komparatisztikai tanulmányok az olasz és angol reneszánsz irodalomból / Katona Gábor. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 242 p. ; 20 cm. - (Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320 ; 3.)
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 963-9580-61-9 fűzött : 2400,- Ft
olasz irodalom története - angol irodalom története - reneszánsz - összehasonlító irodalomtudomány
850(091)"12/15" *** 820(091)"13/15" *** 850.091 *** 820.091
[AN 2625363]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2006.
Meyers, Jeffrey
Married to genius (magyar)
   A szenvedélytől a széthullásig : híres írók műhely- és hálószobatitkai / Jeffrey Meyers ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 317, [3] p ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-310. és a jegyzetekben
ISBN 963-369-949-5 kötött
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - Oroszország - író - 19. század - 20. század - életrajz
820(092)"18/19" *** 820(73)(092)"19" *** 882(092)Tolstoj,_L._N.
[AN 2625602]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2006.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Esztétika a régi Kínában / Tőkei Ferenc ; [... szerk. ... Kósa Gábor]. - Budapest : Magiszter Társtud. Alapítvány, 2006. - 718 p. ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87156-0-X kötött : 3600,- Ft
Kína - kínai irodalom története - esztétika - műfajelmélet - költészet - zeneelmélet - történeti feldolgozás
895.1(091)-1 *** 111.852(510) *** 82.01-1(510)(091) *** 78.01(510)
[AN 2626145]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10276 /2006.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   A könyvek lelke : irodalmi nevelés / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ell. Kövendi Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 359 p. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 9.)
ISBN 963-7486-25-9 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - esszé
894.511(091) *** 82.01(0:82-4)
[AN 2625820]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2006.
   Kortárs magyar regények elemzése / szerk. Thimár Attila. - Budapest : Ráció, 2006-. - 20 cm
magyar irodalom története - ezredforduló - műelemzés - regény
894.511(091)-31"199/200"
[AN 2625823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az elbeszélés könnyed lebegése. - 2006. - 196 p. - (Közös tükrünk, ISSN 1788-2672 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9605-20-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - műelemzés - regény
894.511(091)-31"199/200"
[AN 2625814] MARC

ANSEL
UTF-810278 /2006.
   "Rám tekint, pártfogón, e század..." : makói kortársak József Attiláról / sajtó alá rend. Tóth Ferenc ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2006. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 963-86933-2-0 fűzött
József Attila (1905-1937)
Makó - Magyarország - író - helyismeret - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A. *** 908.439-2Makó
[AN 2625548]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2006.
Szörényi László (1945-)
   Dugonics Argonauticája = Dugonics' Argonautica / Szörényi László. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 58, [9] p. : ill. ; 20 cm
Megj. az International Association for Neo-Latin Studies 13. konferenciája alkalmából. - A függelékben latin nyelvű részletek. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-675-9 fűzött (mell.)
Dugonics András (1740-1818). Argonautica
Magyarország - író - 18. század - műelemzés - próza
894.511(092)Dugonics_A.
[AN 2624930]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2006.
Tóth Ferenc
   "Az otthonom pedig hát ott, Makón van" : József Attila makói évei / Tóth Ferenc ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2005. - 504 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-86933-0-4 kötött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - Makó - író - 20. század - helyismeret
894.511(092)József_A. *** 908.439-2Makó"191/195"
[AN 2625544]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2006.
Vendel-Mohay Lajosné
   "Áll a régi ház még..." / Vendel-Mohay Lajosné. - 3. kiad. - Szekszárd : [Béri Balogh Múz.], 1998 [!2006]. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek, ISSN 0230-9823)
Fűzött (hibás ISBN 963-01-5179-01)
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - múzeumi kiadvány
894.511(092)Babits_M. *** 069(439-2Szekszárd)
[AN 2624339]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10282 /2006.
Adler, Elizabeth
The Hotel Riviera (magyar)
   Riviéra Hotel / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-72-6 fűzött : 2580,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625312]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2006.
Atkins, Dawn
Tattoo for two (magyar)
   Szemenszedett hazugság / Dawn Atkins ; [... ford. Győry Hajnalka] ; Férfi a készletből ; A zűrös Azure / Pamela Browning ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 7.)
Egys. cím: Tattoo for two ; Life is a beach ; A real-thing fling
ISBN 963-537-548-4 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625462]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2006.
Baricco, Alessandro
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-821-2 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2627530]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2006.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
   Versek / Baudelaire, Verlaine és Rimbaud ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Pór Judit] ; [ford. Ady Endre et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 477 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár ; 1215-4989)
ISBN 963-07-8202-2 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2625854]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2006.
Baxter, Nicola
A visit from the Toof Fairy (magyar)
   A Fogtündér látogatása / írta Nicola Baxter ; ill. Beverlie Manson. - Pécs : Alexandra, 2006. - 37 p. : ill., színes ; 16x19 cm
Ford. Vincze Mariann
ISBN 963-369-654-2 kötött
angol irodalom - fogápolás - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 646.73(02.053.2)
[AN 2624877]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2006.
Bernard, Hannah
Mission: marriage (magyar)
   A randevúkirály / Hannah Bernard ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 373.)
ISBN 963-537-552-2 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625042]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2006.
Bettina und ihr Lebensretter (magyar)
   Bízzál bennem! / [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 187.)
ISBN 963-9681-01-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625850]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2006.
Brezina, Thomas
Die Knickerbocker-Bande (magyar)
   Térdnadrágos detektívek klubja / Thomas Brezina. - Pápa : Deák, [2005]-. - ill. ; 18 cm
Ill. Birck, Jan
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2601010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Az iskola fantomja / [ford. Havas Zsuzsanna]. - [2006]. - 154 p.
ISBN 963-9420-50-6 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2625953] MARC

ANSEL
UTF-810290 /2006.
Brezina, Thomas
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. r., Rossz jegyet adni tilos!. - [2006]. - 117 p. + mell.
ISBN 963-9420-53-0 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2625856] MARC

ANSEL
UTF-810291 /2006.
Brezina, Thomas
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Mentsük meg a pónikat!. - cop. 2006. - 135 p. : ill.
ISBN 963-9628-11-5 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2625855] MARC

ANSEL
UTF-810292 /2006.
Busquets, Jordi
Legendas de bosque (magyar)
   Az erdő legendái : tündérek, sárkányok, manók és társaik / [ill. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 249 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 963-9621-41-2 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2625468]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2006.
Christie, Agatha
The labours of Hercules (magyar)
   Herkules munkái / Agatha Christie ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006. - 361 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8018-6 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2627213]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2006.
Christie, Agatha
The mirror crack'd from side to side (magyar)
   A kristálytükör meghasadt / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 1978. - 270 p. ; 19 cm
Ford. Veres Júlia
ISBN 963-679-451-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2626332]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2006.
Christie, Agatha
A murder is announced (magyar)
   Gyilkosság meghirdetve / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 270 p. ; 19 cm
Ford. Réz Ádám
ISBN 963-679-447-2 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2626322]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2006.
Connelly, Michael
City of bones (magyar)
   Csontok városa / Michael Connelly ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 379 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-944-4 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2627451]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2006.
Corman, Avery
Kramer versus Kramer (magyar)
   Kramer kontra Kramer / Avery Corman ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1981. - 271 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8075-5 kötött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2626336]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2006.
Corman, Avery
A perfect divorce (magyar)
   Tökéletes válás / Avery Corman ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 484 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8076-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2625875]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2006.
A cup of comfort for teachers (magyar)
   Egy csésze vigasz tanároknak : szívmelengető történetek emberekről, akik oktatnak, nevelnek és bátorítanak minket / szerk. Colleen Sell ; [ford. Bajusz Judit, Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 312 p. ; 19 cm
ISBN 963-369-432-9 fűzött
amerikai angol irodalom - pedagógus - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 37(100)(0:82-32)
[AN 2625706]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2006.
Doncova, Darʹâ
Žena moego muža (magyar)
   Férjuram hitvese : ironikus krimi / Darja Dancova ; [ford. Mézes Márta]. - [Szentendre] : Endrei Kv., cop. 2006. - 379 p. ; 21 cm. - (Pandora könyvek)
ISBN 963-87179-0-4 kötött : 2100,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 2626087]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2006.
Druon, Maurice
Les rois maudits (magyar)
   Az elátkozott királyok / Maurice Druon ; [ford. Gyáros Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2006. - 7 db ; 24 cm
A 7. kötetet ford. Kamocsay Ildikó
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2626522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A vaskirály. - 293 p.
ISBN 963-07-8039-9 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2626526] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A megfojtott királyné. - 241 p.
ISBN 963-07-8044-5 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2626527] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Korona és méreg. - 239 p.
ISBN 963-07-8045-3 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2626529] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Az ősi törvény. - 283 p.
ISBN 963-07-8046-1 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2626536] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Liliom és oroszlán. - 341 p.
ISBN 963-07-8048-8 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2628139] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., Az országvesztő. - 287 p.
ISBN 963-07-8125-5 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2628143] MARC

ANSEL
UTF-810302 /2006.
Dugonics András (1740-1818)
   Andreae Dugonicii argonauticorum, sive de vellere aureo libri XXIV. - Hasonmás kiad. - Budapest : Balassi, 2006. - [10], 754, [3] p. : ill. ; 20 cm + mell. (58, [9] p. : ill.)
A mellékletben Szörényi László Dugonics Argonauticája = Dugonics' Argonautica c. tanulmányával. - Kész. a szegedi Somogyi-könyvtár Alapítványi Gyűjteményének H. b. 133 raktári jelzeten őrzött példánya alapján. - Megj. az International Association for Neo-Latin Studies 13. konferenciája alkalmából. - Gerinccím: Argonautica. - Eredeti kiadása: Posonii et Cassoviae : Landerer, 1778
ISBN 963-506-674-0 kötött
ISBN 963-506-675-9 fűzött (mell.)
Magyarország - újkori latin irodalom - regény - hasonmás kiadás
871-31(439) *** 094/099.07
[AN 2624934]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2006.
Eco, Umberto (1932-)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre] ; [... a jegyzeteket kész. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1988. - 656, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-8107-7 kötött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2627216]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2006.
Ferguson, Janet
A surgeon for Kate (magyar)
   Szállj le a lóról! / Janet Ferguson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 306.)
ISBN 963-537-555-7 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625052]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2006.
Flynn, Christine
The housekeeper's daughter (magyar)
   Tőrőlmetszett feleség / Christine Flynn ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 188.)
ISBN 963-537-554-9 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625815]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2006.
Formanová, Martina
Skladatelka voňavého prádla (magyar)
   Illatos fehérneműk hajtogatója / Martina Formanová ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-93-9 fűzött : 2680,- Ft
cseh irodalom - memoár
885.0-94=945.11
[AN 2625313]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2006.
Friedrich, Joachim
4 1/2 Freunde und der rätselhafte Lehrerschwund (magyar)
   4 1/2 barát és a titokzatos tanárkór / Joachim Friedrich ; Regina Kehn rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2006. - 137 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-14-X kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2625827]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2006.
Gabriel, Kristin
Good night, Gracie! (magyar)
   Az osztálytalálkozó / Kristin Gabriel ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 201.)
ISBN 963-537-538-7 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625451]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2006.
Hamsun, Knut (1859-1952)
Livsfragmenter (magyar)
   Élettöredékek / Knut Hamsun ; [összegyűjt. ... Lars Frode Larsen] ; [Kovács katáng Ferenc fordítása]. - Budapest : Nagyvilág, 2006. - 158 p. ; 18 cm
ISBN 963-9175-30-7 fűzött : 2000,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32=945.11
[AN 2626142]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2006.
Heine, Heinrich (1797-1856)
   Válogatott versek ; Németország / Heinrich Heine ; Faludy György átköltésében. - Pécs : Alexandra, 2006. - 108, [4] p. ; 21 cm
Egys. cím: Deutschland, ein Wintermärchen
ISBN 963-369-860-X kötött
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2625755]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2006.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Die Königsbraut (magyar)
   A király menyasszonya / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 161, [2] p. ; 20 cm
Tart.: A faluni bánya ; A király menyasszonya ; A titokzatos vendég ; Vámpírizmus ; Die Bergwerke zu Falun ; Die Königsbraut ; Der unheimliche Gast ; Vampirismus
ISBN 963-9580-66-X fűzött : 1900,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2625287]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2006.
Holten, Lore von
Die Liebesprobe (magyar)
   Eltévedt mentőangyal / Lore von Holten ; [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 186.)
ISBN 963-9681-07-5 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625846]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2006.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1990. - 270, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8130-1 kötött : 2100,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2626510]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2006.
Janus Pannonius (1434-1472)
Művek
   Iani Pannonii opera quae manserunt omnia / seriem redigunt Stephanus Borzsák et Agnes Ritoók-Szalay ; [ed.] Institutum Litterarum Academiae Scientiarum Hungaricae Sectio Litterarum Renascentium. - Budapest : Balassi, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-506-677-5
Magyarország - író - középkori latin irodalom - 15. század - összegyűjtött művek
871-821(439) *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2625106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1, fasc. 1, Epigrammata. Textus / edidit ... Iulius Mayer ; similia addidit Ladislaus Török. - cop. 2006. - 278, [9] p. : ill.
A bev. angol nyelven. - Bibliogr.: p. 61-65.
ISBN 963-506-676-7 kötött
Magyarország - író - 15. század - középkori latin irodalom - vers
871-14 *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2625109] MARC

ANSEL
UTF-810315 /2006.
Jones, Allan Frewin
The tears of Isis (magyar)
   Ízisz könnyei / Allan Frewin Jones ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Móra, 2006. - 173 p. ; 21 cm. - (Talizmán)
ISBN 963-11-8221-5 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2626172]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2006.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [a rajzokat kész. Walter Trier] ; [az előszót írta Simon László]. - [Budapest] : Akkord, [2006], cop. 1997. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-91-0 fűzött : 698,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2626341]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2006.
Kellerman, Faye
Jupiter's bones (magyar)
   Jupiter csontjai / Faye Kellerman ; [ford. Pethő Dóra]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 474, [2] p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 963-9421-59-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2625186]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2006.
King, Stephen
The eyes of the dragon (magyar)
   A sárkány szeme / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2006. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-8015-1 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2626822]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2006.
Klavan, Andrew
Hunting down Amanda (magyar)
   Vadászat Amandára / Andrew Klavan ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 963-9421-69-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2625184]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2006.
Koontz, Dean R.
Prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú : [a Frankenstein-trilógia első kötete] / Dean Koontz, Kevin J. Anderson ; [ford. Kiss Tamás ... alapján Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 385 p. ; 18 cm
ISBN 963-497-126-1 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2625822]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2006.
Larsen, Viola
Annette, das unscheinbare Mädchen (magyar)
   Annette, egy hétköznapi lány / Viola Larsen ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 187.)
ISBN 963-9681-08-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625848]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2006.
Mellor, P. J.
Pleasure beach (magyar)
   Vad vágyak / P. J. Mellor ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 307 p. ; 20 cm
Tart.: Vad csábító ; Érzéki pálya ; Szívtipró ; Pretender ; Same time next week ; Jack of hearts
ISBN 963-9368-55-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625833]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2006.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 381, [10] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8227-4 kötött : 3390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2626563]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2006.
Modiano, Patrick
Dora Bruder (magyar)
   Dora Bruder / Patrick Modiano ; [ford. és az utószót írta Röhrig Eszter]. - Budapest : Vince K., 2006. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 963-9552-86-0 fűzött : 2295,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2626058]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2006.
Mosse, Kate
Labyrinth (magyar)
   Labirintus / Kate Mosse ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 516 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9644-12-9 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2625860]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2006.
Neil, Joanna
The doctor's family secret (magyar)
   Kettős kötés / Joanna Neil ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 307.)
ISBN 963-537-556-5 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625060]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2006.
Perry, Stephani
City of the dead (magyar)
   A holtak városa / Stephani Perry ; [ford. Szántai Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 196 p. ; 20 cm
Resident evil (keretcím)
ISBN 963-497-124-5 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2625318]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2006.
Phillips, Susan Elizabeth
Match me if you can (magyar)
   Várom a párom / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 434 p. ; 21 cm
ISBN 963-9368-53-9 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625879]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2006.
Pistone, Joseph D.
Mobbed up (magyar)
   Borotvaélen / Joseph D. Pistone ; [ford. Bertók Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 274 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-662-3 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2626047]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2006.
   Repülés a mélybe : hanti, komi, lapp, manysi, mari, udmurt és vepsze novellák / [ford., vál. és szerk. Nagy Katalin] ; [az előszót írta Kiss Anna] ; [a jegyzeteket kész. Nagy Katalin és Somogyi László] ; [közread. a] Magyar Versmondásért Alapítvány. - [Budapest] : M. Versmondásért Alapítvány, 2006. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0689-5 * fűzött (hibás ISBN 963-06-0686-5)
finnugor népek irodalma - orosz irodalom - elbeszélés - antológia
882-32(082)=945.11 *** 894.5-32(082)=945.11
[AN 2625507]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2006.
Roberts, Adam
The soddit (magyar)
   A nyomít, avagy Fizess újra!, avagy Amott és újra emitt van, a teringettét, hova is tettem, hol van, nem hiszem el, biztos amott hagytam, újra amott, ó, az isten szerelmére, itt sincs, és újra emitt, füstölögve, ó, végre itt van, végig ott volt a bejárati ajtó mellett / A. R. R. R. Roberts ; [ill. ... Douglas Carrel]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 398 p. : ill. ; 16 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 963-369-788-3 kötött
amerikai angol irodalom - paródia
820-311.5(73)=945.11
[AN 2625728]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2006.
Roberts, Nora
Memory in death (magyar)
   Halálos emlék / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 963-426-003-9 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2625984]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2006.
Rodríguez Menéndez, Roberto
   Mar de papel = Papírtenger / Roberto Rodríguez Menéndez. - Budapest : Simor A., 2006. - 99, [4] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Ford. Dobos Éva, Simor András
ISBN 963-229-356-8 fűzött : 500,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
860-14.02(729.1)=945.11
[AN 2625748]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2006.
Schacht, Andrea
Das Werk der Teufelin (magyar)
   Az ördögasszony műve : regény / Andrea Schacht ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Opus, cop. 2006. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-30-9 fűzött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2625795]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2006.
Schwester Anjas vergessene Tochter (magyar)
   Álmatlan éjszakák / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 188.)
ISBN 963-9681-05-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625851]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2006.
Scott, Douglas
Chains (magyar)
   Láncok / Douglas Scott ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-434-0 kötött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2625785]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2006.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2626514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Rémségek cirkusza. - 2006. - 246 p. - (Vámpír könyvek ; 1.)
ISBN 963-11-8225-8 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2626518] MARC

ANSEL
UTF-810338 /2006.
So gross ist nur ein Mutterherz (magyar)
   Anyai szív / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 189.)
ISBN 963-9681-06-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625853]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2006.
Sparks, Nicholas
True believer (magyar)
   Igaz hittel / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - Budapest : General Press, [2006]. - 317 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9648-18-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2624893]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2006.
Steel, Danielle
The house (magyar)
   A ház / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-153-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625857]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2006.
Steiger, Brad
Animal miracles (magyar)
   Csodálatos elbeszélések állatokról : lelkesítő és hősies, valóban megtörtént esetek / Brad Steiger és Sherry Hansen Steiger ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 253 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-369-903-7 fűzött
amerikai angol irodalom - állat - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 59(0:82-32)
[AN 2625749]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2006.
Steiger, Brad
Baby miracles (magyar)
   Csodálatos elbeszélések gyerekekről : lelkesítő és hősies, valóban megtörtént esetek / Brad Steiger és Sherry Hansen Steiger ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-369-904-5 fűzött
amerikai angol irodalom - gyermek - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 316.37-053.2(0:82-32)
[AN 2625746]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2006.
Stilton, Geronimo
Quattro topi nel far west! (magyar)
   Négy egér a vadnyugaton / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 114, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-796-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2625710]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2006.
Stirling, S. M.
T2 : rising storm (magyar)
   Terminator : közelgő vihar / S. M. Stirling ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 458 p. ; 20 cm
ISBN 963-497-120-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2625826]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2006.
Stover, Matthew
Star wars : the revenge of the Sith (magyar)
   Star wars : a Sith-ek bosszúja / Matthew Stover ; George Lucas története és forgatókönyve alapján ; [ford. Nemes István]. - Budapest : Lap-ics, cop. 2005. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-679-308-5 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2625797]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2006.
Stowe, Harriet Beecher- (1811-1896)
Uncle Tom's cabin (magyar)
   Tamás bátya kunyhója / Harriet Beecher-Stowe ; [a gyerekeknek ford. és átd. Benedek Marcell] ; [ill. Felvidéki András]. - Budapest : Cicero, 2006. - 218 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-553-1 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2626310]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2006.
Townsend, Sue
Adrian Mole and the weapons of mass destruction (magyar)
   Adrian Mole és a tömegpusztító fegyverek / Sue Townsend ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-64-2 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2626039]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2006.
Treuberg, Maria
Nur wie Bruder und Schwester? (magyar)
   A férfi, aki jött, látott és győzött / Maria Treuberg ; [ford. Bethlen Katalin]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 185.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9681-03-2 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625841]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2006.
Ullrich, Hortense
1000 Gründe, nicht zu küssen (magyar)
   1000 tuti tipp..., miért ne csókolózz / Hortense Ullrich ; [ford. Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 163 p. ; 22 cm
A főcímben a ne szó áthúzva szerepel
ISBN 963-628-401-6 kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2626008]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2006.
Ullrich, Hortense
1000 Gründe, sich nicht zu verlieben (magyar)
   1000 tuti tipp..., miért ne legyél szerelmes / Hortense Ullrich ; [ford. Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 157 p. ; 22 cm
A főcímben a ne szó áthúzva szerepel
ISBN 963-628-400-8 kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2626009]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2006.
Weaver, Ingrid
The angel and the outlaw (magyar)
   Adós, fizess! / Ingrid Weawer[!Weaver] ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 202.)
ISBN 963-537-547-6 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625459]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2006.
Werber, Bernard
Les fourmis (magyar)
   A hangyák : [közeleg a hangyák napja] : [regény] / Bernard Werber ; [ford. Domonkos Eszter]. - Budapest : Konkrét Kv., 2006. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-7424-17-2 fűzött : 2980,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 2625142]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2006.
Zimmermann, Irene
Küsse, Krisen, grosse Ferien! (magyar)
   Vakációóó! Csók nélkül? / [Zimmermann & Zimmermann] ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Deák, [2006]. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-49-2 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2625960]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2006.
Zoehfeld, Kathleen Weidner
Ice age 2 (magyar)
   Jégkorszak 2 : az olvadás : [regény a film alapján] / [by Kathleen Weidner Zoehfeld] ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 124 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-497-125-3 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2625791]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10355 /2006.
Bálint Ágnes (1922-)
   A repülő dívány / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 963-11-8229-0 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2627493]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2006.
Barsi Ödön (1904-1963)
   Vihar London felett / E. A. Rodriguez. - [Budapest] : Anno, 2006. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 963-375-437-2 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2627214]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Álmot hozó mesék / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-493-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2625808]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2006.
Csokonai Attila (1951-)
   Dirádó : egy eremita filosz versei és költeményei / Csokonai Attila. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-86-1 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625201]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2006.
Dicső Zsolt (1956-)
   Egyszerűmedve és a fűzetlen cipő / Dicső Zsolt ; [közread. a] Pad Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület. - Budapest : Fekete Sas : Pad Irod., Műv. és Kult. Egyes., 2006. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 963-9680-02-8 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625360]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2006.
Dorth, Diana
   Mindent a szerelemért / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2006. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-42-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2625331]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2006.
Fábián János
   Első baleset utáni..., avagy Én is nőt akarok! / Fábián János Junior. - [Budapest] : [Shirokuma Kft.], [2006]. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0491-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2625999]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2006.
Faludy György (1910-2006)
   A Pokol tornácán / Faludy György. - Pécs : Alexandra, 2006. - 269 p. ; 24 cm
ISBN 963-369-945-2 kötött
Faludy György (1910-2006)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2625567]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2006.
Fecske Csaba (1948-)
   Első életem / Fecske Csaba ; [Feledy Gyula rajz.]. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9634-20-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626002]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Erdély / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 201, [3] p. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-9690-28-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 2626490]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2006.
Fischer Béla (1877-1953)
Művek (vál.)
   Fischer Béla visszaemlékezései / közread., a bevezetőt, a jegyzeteket és a mellékleteket írta Visy Zoltán ; a névmutatókat összeáll. Visy Zoltán, Nagy Imre Gábor és Vonyó József. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2006. - 278 p. : ill. ; 20 cm. - (Források Pécs történetéből, ISSN 1787-7679 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85212-7-9 fűzött
Fischer Béla (1877-1953)
Magyarország - Pécs - magyar irodalom - politikus - helytörténet - századforduló - 20. század - memoár - életrajz
894.511-94 *** 32(439)(092)Fischer_B. *** 943.9-2Pécs"190/192"(0:82-94)
[AN 2626017]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2006.
Fodor Ákos (1945-)
   Még: mindig / Fodor Ákos. - [Kaposvár] : Fabyen K., 2006. - 224, [10] p. ; 21 cm
ISBN 963-9300-17-9 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625301]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2006.
Gábor Éva (1914-)
   Ciróka / Gábor Éva ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Móra, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-11-8201-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2626053]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2006.
Gál Halász Anna (1938-)
   Hegyek - közel egymáshoz / Gál Halász Anna ; [... ill. Schlosserné Báthory Piroska]. - Felsőzsolca : Smart Contact, [2006]. - 209, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0515-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2625608]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2006.
Gyurkó László (1930-)
Művek (vál.)
   Gyurkó László / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Agárdi Péter. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 430 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 15.)
Bibliogr.: p. 425-430.
ISBN 963-369-625-9 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2625175]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-11-8230-4 kötött : 1580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2627481]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2006.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-11-8231-2 kötött : 1580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2627484]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2006.
József Attila (1905-1937)
   Znav â.. : vìršì... = Tudtam én : versek / Attìla Jožef ; Ìvan Petrovcìj vìdìbrav ; pereklali Ìvan Petrovcìj, Ûrìj Škrobinecʹ, Mikola Lukaš. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2005. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 140.)
ISBN 963-86567-5-1 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=83
[AN 2625805]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2006.
Juhász Magda
   A kék legény / Juhász Magda ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Santos, 2006. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9594-35-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2625989]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2006.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti / Karinthy Frigyes ; [... vál. és a szöveget gond. Szalay Károly és H. Benczúr Margit]. - [Budapest] : Akkord, [2006], cop. 2003. - 275 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-87-2 fűzött : 698,- Ft (hibás ISBN 963-9429-20-1)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2626383]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2006.
Képes Gábor (1980-)
   Az utcafront és az öregember : versek / Képes Gábor. - Budapest : FISZ, 2006. - 52, [2] p. ; 21 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 13.)
ISBN 963-7043-19-5 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625501]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2006.
Kiss Ottó (1963-)
   Szerintem mindenki maradjon otthon vasárnap délután / szöveg Kiss Ottó ; kép Baranyai András. - Budapest : Csodaceruza K., 2006. - [35] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Csodaceruza könyvek)
ISBN 963-06-0090-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2625676]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2006.
Komor András (1898-1944)
   Nászinduló : regény / Komor András ; [a szöveget gond. Lukács Annabella]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2006. - 373 p. ; 18 cm. - (Komor András művei)
Utószó Kőbányai János
ISBN 963-9512-24-9 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2625073]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2006.
Konrád Áron (1986-)
   Mostanában : versek / Konrád Áron. - [Budapest] : Lakner J., 2006. - 127 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625993]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2006.
Kovács István (1945-)
   A gyermekkor tündöklete : regény / Kovács István ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... - 2. kiad. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2006. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-86887-4-2 kötött : 1890,- Ft
Kovács István (1945-)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2626493]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2006.
Kriza János (1811-1875)
   Rózsa királyfi : székely népmesék / Kriza János ; [szerk. Kádár Zsuzsanna] ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-492-7 kötött
magyar néprajz - székelyek - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2)
[AN 2625777]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szindbád hazamegy / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 963-227-051-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627552]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szindbád hazamegy / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 166 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-052-5 v. : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627554]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1943-1944 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 419 p. ; 19 cm
ISBN 963-227-049-5 kötött : 6990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2627548]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2006.
   Mátyás király : mesék, mondák, történetek / [szerk. Kádár Zsuzsanna] ; [ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-483-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - monda
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2625775]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2006.
   Mégse légyott : Kékszakállú + Verizmó elmaradt randevúja : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2006. június 20. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2006. - [84] fol. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + Verismo : Leoncavallo, Mascagni, Alfano, Giordano. - Számozott példány: 100
ISBN 963-06-0130-3 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 782 *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 2625757]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2006.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Magyarország lovagvárai / Mikszáth Kálmán ; [ill. Zubály Sándor]. - Debrecen : TKK, [2006]. - 104 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-596-493-5 kötött
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 2624414]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A körtemuzsika / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 140, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8226-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2626497]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai / Móra Ferenc ; [az előszót írta Kiss Gy. Csaba]. - [Budapest] : Akkord, [2006]. - 96 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-88-0 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2626380]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta H. Bagó Ilona]. - [Budapest] : Akkord, [2006]. - 143 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-89-9 fűzött : 598,- Ft (hibás ISBN 963-8396-89-X)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2626369]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig : regény és dráma / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2006. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8117-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2627488]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2006.
   Ne lépj a fűre! : iskoladráma két felvonásban 1956 emlékére / írta a zuglói Széchenyi István Általános Iskola irodalmi önképzőköre. - Budapest : Logod Bt., 2006. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 963-86697-5-6 fűzött
magyar irodalom - iskoladráma
894.511-254.2
[AN 2625525]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2006.
Nemere István (1944-)
   Páncélosok / Pjotr Sztyepanovics Alihanov. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 222, [2] p. ; 19 cm. - (CCCP regények)
ISBN 963-679-473-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2625891]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2006.
Németh László (1901-1975)
   Kocsik szeptemberben : regény / Németh László. - Pomáz : Kráter, 2006. - 167 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái)
Lukáts János utószavával
ISBN 963-7329-84-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2628016]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2006.
Nguyen Piroska (1952-)
   Újpest utcáin / Nguyen Hong Nam Piroska ; [kész. a NapSziget a Művészetekért Alapítvány gondozásában]. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2006. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0597-X fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2625289]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2006.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Válogatott versek / Petőfi Sándor ; [... vál. H. Benczúr Margit]. - [Budapest] : Akkord, [2006], cop. 2002. - 272, [7] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-90-2 fűzött : 598,- Ft (hibás ISBN 963-9429-04-X)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626377]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2006.
Petrőczi Éva (1951-)
   Dido utolsó üzenete : versek Barabás Márton illusztrációival / Petrőczi Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 75 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9352-87-X fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625226]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2006.
Salinger Richárd (1975-)
   Apám beájulna / Salinger Richárd. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2002. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-79-1 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627405]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2006.
Szabó János (1943-)
   Arany a homokban : versek / Pagonyi Szabó János. - [Nyírpaszony] : Szerző, 2006. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0346-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625739]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2006.
Tornay Judit
   Halálunk óráján / Tornay Judit. - Budapest : Európa, 2006. - 212 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 963-07-8100-X fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2625880]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2006.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Tapshoz kérem a szereplőket! : egy színházi évad emlékképei és más színésztörténetek / Tóth-Máthé Miklós. - Debrecen : Méliusz, 2006. - 251, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-85741-6-X fűzött
magyar irodalom - színházi élet - elbeszélés
894.511-32 *** 792(0:894.511-32)
[AN 2624406]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2006.
Turcsányi Mária
   Küldetés : versek, írások, 2003-2004 / Turcsányi Mária. - [Szob] : [Magánkiad.], [2006]. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-493-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2625586]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2006.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Hosszú álom : regény ; Hat meghívó : játék egy felvonásban / Ungváry Zsolt. - Budapest : Szerző, 2006. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0056-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kisregény - egyfelvonásos
894.511-31 *** 894.511-25
[AN 2625552]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2006.
Vágó Csaba
   A Zeppelin-incidens / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-85-5 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2625315]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2006.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoli történetek : ...és ami azóta történt... : bővített válogatás / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, cop. 2006. - 736 p. : ill. ; 24 cm
Közrem. Nógrádi Gergely
ISBN 963-369-930-4 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2625742]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10405 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Réce, ruca, vadliba / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - [49] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-465-0 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2625806]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2006.
Busquets, Carlos
   Fantasztikus mesék / [ill. Carlos Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 249 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 963-9621-43-9 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mesekönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2625666]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2006.
Busquets, Jordi
   Tárcsás könyv állatokkal / [rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Tárcsás könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-85-0 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2625477]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2006.
Busquets, Jordi
   Tárcsás könyv számokkal / [rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Tárcsás könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-84-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2625464]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2006.
Busquets, Jordi
   Tárcsás könyv színekkel / [... rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Tárcsás könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-83-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2625474]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2006.
   Hófehérke és a hét törpe. - [Budapest] : Anno, 2006. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-428-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625978]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2006.
Miler, Zdeněk
Jak krtek uzdravil myšku (magyar)
   Hogyan gyógyította meg a vakond a kisegeret / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2006. - 85, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-11-8210-X kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2627508]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2006.
   Noé bárkája : szórakoztató rejtvényekkel és kifestőkkel / [... ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2006. - 16 p. : ill. ; 16 cm + 14 modellező lap és 14 játékfigura. - (Olvass és játssz!)
Dobozban
ISBN 963-87091-3-8 fűzött : 1600,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2626029]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2006.
Sáez, Fernando
   Egyetemes mesék / [ill. Fernando Sáez]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 249 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 963-9621-42-0 kötött
képeskönyv - mesekönyv
087.5(084.1)
[AN 2625671]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2006.
Soria, Esperanza
   Elefánt / [ill. Esperanza Soria] ; [szöveg Consuelo Delgado] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Barátaim, az állatok)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-92-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625659]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2006.
Soria, Esperanza
   Kutya / [ill. Esperanza Soria] ; [szöveg Consuelo Delgado] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Barátaim, az állatok)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-96-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625655]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2006.
Soria, Esperanza
   Ló / [ill. Esperanza Soria] ; [szöveg Consuelo Delgado] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Barátaim, az állatok)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-95-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625652]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2006.
Soria, Esperanza
   Nyúl / [ill. Esperanza Soria] ; [szöveg Consuelo Delgado] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Barátaim, az állatok)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-94-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625650]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2006.
Soria, Esperanza
   Óriás panda / [ill. Esperanza Soria] ; [szöveg Consuelo Delgado] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Barátaim, az állatok)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-93-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625645]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2006.
Soria, Esperanza
   Oroszlán / [ill. Esperanza Soria] ; [szöveg Consuelo Delgado] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Barátaim, az állatok)
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-91-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625658]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2006.
Thomson, Emma
Felicity Wishes (magyar)
   Tündéri Lonka / [ill.] Emma Thomson ; [írta Emma Thomson és Helen Bailey]. - Budapest : Prospero Könyvei, 2006-. - ill., színes ; 13 cm
Ford. Csikós Dóra. - Méretváltozata 22x22 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A boldogság kiskönyve. - 2006. - [20] p.
ISBN 963-87008-1-5 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625012] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A szülinapok kiskönyve. - 2006. - [20] p.
ISBN 963-87008-3-1 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625017] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A barátság kiskönyve. - 2006. - [20] p.
ISBN 963-87008-2-3 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625019] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A kívánságok kiskönyve. - 2006. - [20] p.
ISBN 963-87008-0-7 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625021] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Titkok és meglepetések. - 2006. - [26] p.
Kihajtható ábrákkal
ISBN 963-87008-5-8 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625024] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Bűbájos tündértanoda. - 2006. - [26] p.
Kihajtható ábrákkal
ISBN 963-87008-4-X kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625027] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10421 /2006.
Davis, Jim
   A sokból sosem elég / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2006]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 71.)
ISBN 963-9233-80-3 fűzött : 465,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2626109]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2006.
Davis, Jim
   Szombat esti frász / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2006]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 70.)
Fűzött : 465,- Ft (hibás ISBN 963-9233-80-3)
képregény
087.6:084.11
[AN 2626100]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2006.
   Die Grenzen der Wissenschaft : III. Ungarische Humboldt-Konferenz : 4-6. Mai 2006. - Budapest : Humboldt-Verein Ungarn, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferenciát az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen rendezték. - Humboldt Nachrichten, ISSN 1416-9363 ; Nr. 27. (2006). - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött
természettudomány - társadalomtudomány - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626521]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2006.
   Kavicsok : a Bolyai Műhely Alapítvány Önképző Műhely 2006-ban végzett évfolyamának tanulmánykötete / [szerk. Baráth Géza, Bokros Balázs, Gábor Petra]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2006. - 502 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-06-0671-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - szakkör - egyetem - alapítvány
082 *** 378.184 *** 061.27(439)Bolyai_Műhely_Alapítvány
[AN 2626178]
MARC

ANSEL
UTF-8