MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:53:18
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10425 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
lexikon
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Kontúr - Lovas. - 2006. - [4], 875 p., [21] t., [50] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-52-0 kötött
lexikon
030
[AN 2629532] MARC

ANSEL
UTF-810426 /2006.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 2006-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
lexikon
030
[AN 2603954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Mons - Ottó. - 2006. - [4], 916 p., [30] t., [54] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-15-6 kötött
lexikon
030
[AN 2629530] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Jób - Kontúr. - 2006. - [4], 875 p., [22] t., [37] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-26-1 kötött
lexikon
030
[AN 2629534] MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

10427 /2006.
Kelemen Miklós (1925-)
   Az Unitárius értesítő (1922-1945) és az Unitárius élet (1948-2005) mutatója / Kelemen Miklós, Saliga Irén ; [... gond. Gergely Felicián és Zombori István]. - Budapest : METEM, 2006. - 369 p. ; 25 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 57.)
ISBN 963-9662-06-2 kötött
Unitárius értesítő
Unitárius élet, ISSN 0133-1272
Magyarország - unitárius egyház - folyóirat - 20. század - ezredforduló - repertórium
050(439)Unitárius_értesítő"192/194":014.3 *** 050(439)Unitárius_élet"194/200":014.3 *** 288
[AN 2628166]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2006.
   Magyar tudományos folyóiratok a környező országokban / [szerk. Berényi Dénes]. - Budapest : MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2005. - 71 p. ; 20 cm. - (Magyar tudományosság külföldön, ISSN 1785-1343 ; 11.)
Fűzött
Közép-Európa - tudomány - határon túli magyarság - szakfolyóirat
050(4-11) *** 001(4-11)(=945.11)
[AN 2627274]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10429 /2006.
   Berekfürdői Nagykun Nemzetközi Művésztelep = Internationales Grosskumanisches Künstlertreffen in Berekfürdő. - [Berekfürdő] : [Önkormányzat], [2006]. - [48] p. : ill., színes ; 22 cm
Petkes József tanulmányával. - A 2005. máj. 1-10. között rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Berekfürdői Önkormányzat. - Magyar és német nyelven
ISBN 963-06-0025-0 fűzött
Nagykun Nemzetközi Művésztelep (Berekfürdő)
Berekfürdő - Európa - művésztelep - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.28(439-2Berekfürdő) *** 061.4(439-2Berekfürdő) *** 73/76(4)"200"
[AN 2627830]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2006.
Deim Pál (1932-)
Művek (vál.)
   Deim Pál / [a kiáll. kurátora, a kötetet szerk. Uhl Gabriella] ; [közread. az] Ernst Múzeum. - Budapest : Ernst Múz., 2006. - 207 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
A kiállítást Budapesten 2006. jún. 28 - aug. 9. között tartották. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 199., 207.
ISBN 963-7032-26-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2006" *** 75(439)(092)Deim_P.
[AN 2626913]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2006.
Gerő Márton (1980-)
   Helyi önkormányzat és az ifjúság : a települési ifjúsági tanácsok működése / írták Gerő Márton, Madár Csaba, Milicz Ákos ; kiad. DIPA Tanácsadók és Fejlesztők Sazkmai Egyesülete. - Cegléd : DIPA Tanácsadók és Fejlesztők Szakmai Egyes., 2006. - 58 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 963-229-960-4 fűzött
Magyarország - ifjúsági szervezet - ifjúságpolitika - helyi önkormányzat
061.213(439) *** 352(439) *** 329.78
[AN 2626926]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2006.
Horváth Miklós
   A 155. sz. N.A.P. cserkészcsapat krónikája : 1921-1948. / Horváth Miklós. - Nagyatád : Önkormányzat, 2006. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 15.)
ISBN 963-229-880-2 fűzött
Nagyatádi Polgári Cserkészcsapat (155.)
Nagyatád - cserkészet - helyismeret - Horthy-korszak
061.213cserkészet(439-2Nagyatád)"192/194" *** 908.439-2Nagyatád"192/194"
[AN 2627535]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10433 /2006.
Sík László Tamás
   Az időtér elmélete / Sík László Tamás. - Budapest : Háttér, 2006. - 615 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9365-57-2 kötött : 3500,- Ft
elmélet - idő - világűr - térelmélet
001.35 *** 524.8 *** 531.111
[AN 2626445]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10434 /2006.
Cori, Patricia
The cosmos of soul (magyar)
   A lélek kozmosza : hatodik dimenziós kulcsok az univerzumhoz / Patricia Cori ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 219, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-871-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2627140]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2006.
Péntek Sándor
   A németek Messiása : a második világháború története Nostradamus jóslatai alapján / Péntek Sándor. - [Tata] : Szerző, 2006. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0604-6 fűzött
Németország - jövendőmondás - történelem - második világháború
133.3 *** 943.0"1939/1945"(089.3)
[AN 2626858]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
   Intimitás : a bizalom művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-762-3 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25 *** 316.472.4
[AN 2628153]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10437 /2006.
   Ablakon bedobott pénz / [szerk.] Tóth Gergely ; [közread. a] Követ-Inem Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. - Budapest : Követ-Inem Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., 2002-. - ill., színes ; 30 cm
A 4. köt. társszerkesztője Pap Imre
Magyarország - környezetvédelem - megtakarítás - vállalat - ezredforduló - esettanulmány
504.06 *** 658.18 *** 658.1.011.1(439)"200"
[AN 2627626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Megtakarítások környezetvédelemmel : újabb tizenkét szervezet esettanulmánya környezeti és gazdasági megtakarítást egyszerre hozó intézkedésekről - immár a határon túlról is / [írták Arzt Györgyi Réka et al.]. - 2005. - 35 p.
ISBN 963-219-315-6 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - vállalatvezetés - megtakarítás - ezredforduló - vállalat - esettanulmány
504.06 *** 658.18 *** 658.1.011.1(439)"200"
[AN 2627634] MARC

ANSEL
UTF-810438 /2006.
   Halászat, horgászat és természetvédelem : vitaanyag és vélemények ; Egy hosszútávú vidravédelmi program-terv irányelvei Magyarországon / [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2006. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-86632-8-6 fűzött
Magyarország - állatvédelem - vidra - élővíz - vízvédelem - vitairat
504.74.06(439) *** 599.742.4 *** 504.45.06(439)
[AN 2626384]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2006.
   Zöld szempontok a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez / [szerk. Perneczky László] ; [szerzők Bojtos Ferenc et al.] ; [... a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége közös kiadványa]. - Budapest : TFF : MTVSZ, 2006. - 40 p. ; 24 cm
ISBN 963-06-0057-9 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - ezredforduló
504.03(439)
[AN 2626544]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10440 /2006.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2629584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vektorgeometria és lineáris algebra / Scharnitzky Viktor. - 14. kiad. - 2006. - 263 p. : ill.
ISBN 963-19-5484-6 fűzött : 2200,- Ft
vektoranalízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 2629585] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 16. kiad. - 2006, cop. 1986. - 471 p. : ill.
ISBN 963-19-5491-9 fűzött : 3200,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2630074] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10441 /2006.
Barcza Lajos (1932-)
   A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve / Barcza Lajos. - Budapest : Medicina, 2006. - 299 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-961-3 fűzött : 3600,- Ft
mennyiségi analízis
543.062
[AN 2629570]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2006.
Wenzl Bori
   Játékos szimmetria / Wenzl Bori. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 195 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-195.
ISBN 963-9660-24-8 fűzött : 1600,- Ft
szimmetria
548.12 *** 514.01 *** 7.011
[AN 2626998]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10443 /2006.
Bagoly Ilona
   Az ősvilág képes atlasza : [a múlt titkai] / [írta Bagoly Ilona, Tóth Dóra] ; [ill. Szendrei Tibor, Nagy Attila, Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Tudorka atlaszok, ISSN 1586-6815)
ISBN 963-7818-54-5 kötött (hibás ISBN 963-7878-54-5)
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 2626573]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2006.
European Association of Vertebrate Paleontologists. Annual meeting (4.) (2006) (Budapest)
   4th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists : 10-15 July 2006, Budapest, ... : extended abstracts, abstracts, excursion guidebook / Piroska Pazonyi ed. ; [org. by the Hantken Miksa Foundation, the Hungarian Natural History Museum and Eötvös University]. - Budapest : The Hantken Press, 2006. - 126 p. : ill. ; 29 cm. - (Hantkeniana, ISSN 1219-3933 ; 5.)
Fűzött
paleontológia - gerinces - konferenciakiadvány
56 *** 596 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626788]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10445 /2006.
   Amatőrcsillagászok kézikönyve / szerk. Mizser Attila ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2006. - 536 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-06-0197-4 fűzött : 2500,- Ft
csillagászat
52
[AN 2624981]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2006.
Singh, Simon
Big Bang (magyar)
   A Nagy Bumm : minden idők legfontosabb tudományos felfedezésének története / Simon Singh ; [ford. Szécsényi-Nagy Gábor]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 623 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 588-596.
ISBN 963-530-725-X kötött : 4900,- Ft
kozmológia - teremtés - mitológia
524.85 *** 291.13
[AN 2627981]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2006.
   Térképvilág : a Magyar Térképbarátok Társulata első negyedszázada, 1981-2006 / [szerk. Skerletz Iván, Papp-Váry Árpád, Hegedüs Ábel]. - Budapest : M. Térképbarátok Társ., 2006. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0345-4 fűzött
Magyarország - földrajz - kartográfia - egyesület - évkönyv
528.9 *** 91 *** 061.2(439)(058)
[AN 2627967]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10448 /2006.
Bagoly Ilona
   Miértek és hogyanok az állatvilágban / [írta és szerk. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-7818-75-8 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2626599]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2006.
Barina Zoltán
   A Gerecse hegység flórájának katalógusa = Flora of the Gerecse mountains / Barina Zoltán. - Budapest : MTM : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2006. - 612 p. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 1.)
Bibliogr.: p. 503-512. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7093-91-5 kötött
Gerecse - növényföldrajz
581.9(439)(234.373.23)
[AN 2627492]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2006.
Gera Pál (1963-)
   Vidraetológia és vidravédelem / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - [Budapest] : Alapítvány a Vidrákért, 2006. - 75 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 74-76.
ISBN 963-86632-9-4 fűzött
Magyarország - vidra - állatvédelem - állatföldrajz
599.742.4 *** 504.74.06 *** 591.9(439)
[AN 2626385]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2006.
   Orvosi biokémia / Ádám [et al.] ; szerk. Ádám Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2004. - XVI, 648 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-902-8 kötött : 9700,- Ft
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 2629589]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2006.
   QualiCont bakteriológiai körkísérletek értékelése, 1998-2005 / [... összeáll. Urbán Edit]. - [Szeged] : QualiCont Kht., 2006. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0590-2 fűzött
bakteriológia - orvosi mikrobiológia - orvosbiológiai technika - kísérlet
579.61.08
[AN 2627848]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10453 /2006.
Andics László (1944-)
   Elsősegély : közúton, otthon, munkahelyen, közterületen / Andics László. - Budapest : Sophia, 2006, cop. 2004. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-279-X fűzött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2628199]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2006.
Arya, Usharbudh
Philosophy of hatha yoga (magyar)
   A hatha jóga filozófiája / Szvámi Véda Bhárati ; [ford. Papp József]. - Budapest : Filosz, 2006. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 963-87059-1-4 fűzött : 1850,- Ft
jóga
615.851.86 *** 294.527
[AN 2627318]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2006.
Bokor Katalin (1941-)
   Gyógyíthatatlan? : a mozgás betegségei ; Csontritkulás / Feketéné Bokor Katalin. - Összevont, bőv. kiad. - [Pusztaszabolcs] : [Bethesda Tó Bt.], [2006]. - 88, 78 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 86-87. és p. 47.
ISBN 963-06-0705-0 fűzött : 1970,- Ft
csontritkulás - természetgyógyászat
616.71-007.234 *** 615.89
[AN 2627346]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2006.
Chapman, Gary D.
The other side of love (magyar)
   A szeretet másik arca - a harag / Gary Chapman ; [ford. Kárpátiné Smidróczky Éva]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2006. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9564-31-1 fűzött
indulat
159.942 *** 316.647.3
[AN 2628712]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2006.
Clay, James H.
Basic clinical massage therapy (magyar)
   Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés integrálása / James H. Clay, David M. Pounds ; [ford. Fedina László, Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2006. - 436 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 423.
ISBN 963-242-995-8 fűzött : 6250,- Ft (hibás ISBN 963-242-996-6)
masszázs - gyógyítás - anatómia - egyetemi tankönyv
615.82(075.8) *** 611(075.8)
[AN 2629334]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2006.
Dahlke, Rüdiger
Schlaf, die bessere Hälfte des Lebens (magyar)
   Az alvás mint ősi energiaforrás / Ruediger Dahlke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 261 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-912-X kötött : 2990,- Ft
alvás - alvászavar - ezoterika
613.79 *** 159.963 *** 616.8-009.836 *** 133
[AN 2627844]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2006.
Dombi Csaba (1966-)
   A mosoly és ami mögötte van : fogápolás és szájhigiénia / Dombi Csaba. - [Budapest] : WorldWide Reklámügynökség, [2006]. - 86 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 963-87220-0-2)
fogápolás - fogbetegség - szájbetegség
616.31 *** 646.73
[AN 2627205]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2006.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai atlasz / Donáth Tibor ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 10. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1991. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-242-907-9 kötött : 4600,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2629335]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2006.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   Technikai írások / Ferenczi Sándor. - Budapest : Animula, cop. 2006. - 120 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-408-045-6)
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 2624962]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2006.
Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Hunyady László [et al.] közreműködésével írta Fonyó Attila. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2004. - 1148 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-845-5 kötött
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 2629486]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2006.
Gratzon, Fred
The lazy way to success (magyar)
   Lustasággal a sikerért : célravezető semmittevés / Fred Gratzon ; ... rajzokkal ill. Lawrence Sheaff ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2006. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9569-98-4 kötött : 2600,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - humor
613.865(0:82-7)
[AN 2627200]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2006.
   Gyermekgyógyászat / szerk. Boda Márta, Sulyok Endre. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2004. - 509 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-910-9 kötött : 5600,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2629333]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2006.
   A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak / szerk. Túri Sándor ; [... szerzői Decsi Tamás et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 319 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-242-997-4 kötött : 5200,- Ft
gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8)
[AN 2629332]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2006.
Háziorvosi és járóbeteg-szakorvosi mikrobiológiai gyorsdiagnosztika (új kiadása)
   Klinikai, járóbeteg-szakorvosi és háziorvosi microbiologiai gyorsdiagnostica : egyetemi és továbbképző tankönyv / [közread. a] HOM-IR Kft. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HOM-IR Kft., 2006-. - 24 cm
ISBN 963-219-653-8
orvosi diagnosztika - mikrobiológia
616-078
[AN 2625036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bacterialis fertőzések diagnosticája / szerk. Rozgonyi Ferenc ; [szerzői Cser Viktória et al.]. - 2006. - 432 p. : ill.
Bibliogr.: p. 421-432.
ISBN 963-219-654-6 kötött : 6980,- Ft
bakteriális fertőzés - orvosi diagnosztika
616-022.7-078
[AN 2625045] MARC

ANSEL
UTF-810467 /2006.
Hidvégi Máté (1955-)
   Irigykednek ránk az angyalok : Hidvégi Mátéval beszélget Lengyel Anna és Rados Péter. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 83 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 32.)
ISBN 963-9642-58-4 fűzött : 1500,- Ft
Hidvégi Máté (1955-)
Magyarország - orvos - tudós - rákkutatás - életútinterjú - világnézet - kereszténység - 20. század - 21. század
61(439)(092)Hidvégi_M.(047.53) *** 616-006 *** 577 *** 21
[AN 2627975]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2006.
Houghton, Andrew R.
Making sense of the ECG (magyar)
   Az EKG helyes értelmezése : egyetemi tankönyv / Andrew R. Houghton, David Gray ; [... ford. Prónai László] ; [... a kiegészítéseket ford. Jancsó Ágnes]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - XVI, [4], 280 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-970-2 fűzött : 3400,- Ft
enkefalográfia - egyetemi tankönyv
616.12-008.3-073.96(075.8)
[AN 2629310]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2006.
Irinyi Tamás
   Pszichiátriai szakápolástan / Irinyi Tamás. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2000. - 264 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 963-242-360-7 fűzött : 1970,- Ft
elmegyógyászat - ápolástan - egyetemi tankönyv
616-083(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 2624973]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2006.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Psychologische Typen (magyar) (10. fej.)
   A lélektani típusok általános leírása / C. G. Jung ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Bodrog Miklós]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1989. - 190 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 963-07-8104-2 fűzött : 1200,- Ft
személyiségtipológia
159.923.43
[AN 2627017]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2006.
Kádas Lajos
   Táplálkozástani fogalomtár / Kádas Lajos, Zajkás Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [175].
ISBN 963-09-4861-3 kötött : 2990,- Ft
táplálkozástudomány - szaklexikon
613.2:030
[AN 2627257]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2006.
Killinger, Barbara
Workaholics (magyar)
   Munkamániások : szalonképes szenvedélybetegek / Barbara Killinger ; [ford. Szombathelyi Éva]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 292 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 963-9471-99-2 kötött : 2690,- Ft
szenvedélybetegség - munkaegészségügy
616.89-008.441.1 *** 331.446.4 *** 331.103.28 *** 364.272
[AN 2627431]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2006.
Kiss Lajos
   Sebészet és traumatológia / Kiss Lajos. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1994. - 277 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-242-779-3 fűzött : 2400,- Ft
sebészet - traumatológia
617 *** 617-001
[AN 2624974]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2006.
   Klinikai onkológia a gyakorlatban / szerk. Szántó János ; [... szerzői Altorjay István et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 480 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-973-7 fűzött : 3940,- Ft
onkológia
616-006
[AN 2629329]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2006.
Koch Sándor (1925-)
   "...Isten van, az ember történik" : Koch Sándor virológus professzorral beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 116 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 31.)
ISBN 963-9642-40-1 fűzött : 1500,- Ft
Koch Sándor (1925-)
Magyarország - orvos - virológia - tudós - életútinterjú - 20. század - ezredforduló - világnézet - kereszténység
61(439)(092)Koch_S.(047.53) *** 578 *** 21
[AN 2627977]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2006.
Kulcsár Zsuzsanna (1937-)
   Korai személyiségfejlődés és énfunkciók : pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben / Kulcsár Zsuzsanna. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 436 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-399.
ISBN 963-446-385-1 kötött : 3500,- Ft
fejlődéslélektan - pszichoanalízis
159.964.2 *** 159.922.7
[AN 2624975]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2006.
Lampé László (1929-)
   Szülésznők könyve / Lampé László. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2004. - XXV, 503 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-242-919-2 kötött : 3400,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 2629331]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2006.
Magyar Földrajzi Konferencia (3.) (2006) (Budapest)
   III. Magyar Földrajzi Konferencia : Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2006. szeptember 6-7. : absztrakt kötet / [szerk. Kertész Ádám, Dövényi Zoltán, Kocsis Károly] ; [rend., közread. az] MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2006. - 238 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Fűzött
földrajz - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627385]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2006.
Németh Attila (1954-)
   Pszichiátria - másképp / Németh Attila ; [az illusztrációkat ... kész. Quitt László]. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2003. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-862-5 fűzött : 2200,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 2624945]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2006.
Neumann, Sandra
Ein Ratgeber für Eltern (magyar)
   Beszélgessünk együtt! : logopédiai tanácsadó ajak- és szájpadhasadékos gyermekek szülei számára / Sandra Neumann ; [ill. Michaela Greuel] ; [ford. Cser Emese et al.] ; [kiad. a Mosolyogj Bátran! Közhasznú Egyesület etc.]. - Budapest : Mosolyogj Bátran! Közhasznú Egyes. [etc.], 2006. - 60, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-59.
ISBN 963-06-0106-0 fűzött
logopédia - beszéd - családi nevelés
616.89-008.434-085 *** 37.018.1 *** 376.36
[AN 2627501]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2006.
   Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre ; [szerzők Amrein Ilona et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 719 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-934-6 kötött : 7800,- Ft
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 2629330]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2006.
Oberbeil, Klaus
Fit durch Vitamine (magyar)
   Vitaminnal frissen, fürgén, egészségesen : az új csodafegyverek / Klaus Oberbeil ; [ford. V. Deák Éva]. - Budapest : Mérték K., 2006, cop. 1997. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 963-7304-88-6 kötött
vitamin - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 613.2
[AN 2627019]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2006.
O'Malley, Mary
The gift of our compulsions (magyar)
   Kényszeres cselekedeteink üzenete : az önelfogadás és a gyógyítás forradalmian új megközelítése / Mary O'Malley ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-911-1 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia - kényszerneurózis
615.89 *** 613.865 *** 616.89-008.441
[AN 2627136]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2006.
Pasternak, Alfred
   Inhuman research : medical experiments in German concentration camps / Alfred Pasternak. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 397 p., [6] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-397.
ISBN 963-05-8382-8 kötött
Németország - Harmadik Birodalom - emberiség elleni bűntett - orvostörténet - kísérlet - fasizmus - koncentrációs tábor
61.001.5 *** 61(430)"193/194" *** 343.819.5(430)"193/1945" *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2627259]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2006.
Paul, Diane
Living left-handed (magyar)
   Balkezesek kézikönyve / Diane Paul ; [ford. Puszta Dóra]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 335 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 305-319.
ISBN 963-203-150-4 fűzött
balkezesség
159.943.75
[AN 2627014]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
The book of understanding (magyar)
   A megértés könyve / Osho ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-907-3 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2626626]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2006.
   Segítség, fűzőt kaptam! avagy Az egyetlen görbület, ami mindent rendbe hoz: egy mosoly : útravaló a korzettes élethez - ahogy Ti látjátok. - Budapest : Semmelweis, cop. 2006. - 92 p. ; 16 cm
ISBN 963-9656-51-8 fűzött
gerincferdülés - ortopédia - gyógytorna - memoár
616.711(0:82-94) *** 616-089.22 *** 615.825
[AN 2628130]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2006.
Tremmel Anna
   Laboratóriumi eredmények értékelése a klinikai gyakorlatban / Tremmel Anna, Telegdy László. - Budapest : Melania, 2006. - VIII, 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9106-98-4 fűzött
labortechnika - orvosi diagnosztika
616-074/-078
[AN 2626827]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2006.
Tulassay Tivadar (1949-)
   Tudás, tisztesség, tolerancia : Tulassay Tivadarral beszélget Lengyel Anna és Rados Péter. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 85 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 20.)
ISBN 963-9642-21-5 fűzött : 1500,- Ft
Tulassay Tivadar (1949-)
Magyarország - orvos - tudós - gyermekgyógyászat - életútinterjú - világnézet - kereszténység - 20. század - 21. század
61(439)(092)Tulassay_T.(047.53) *** 616-053.2 *** 21
[AN 2627970]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2006.
Unger-Göbel, Ulla
Vitamine (magyar)
   Vitaminok : egészséges hatóanyagok : [éljünk M-értékkel] / Ulla Unger-Göbel ; [ford. Jaksits Attila]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 119 p. ; 16 cm
ISBN 963-9693-03-0 kötött
vitamin - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 613.2
[AN 2628176]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10491 /2006.
   Megújuló energia 2 : megújuló energia és a kistérségek / [szerk. Bérci Gyula, V. Böröndy Erzsébet] ; kiad. Agrár Innovációs Szövetség, Bioenergetikai Innovációs Központ Károly Róbert Főiskola. - Budapest : Agrár Innovációs Szövets. ; Gyöngyös : Károly Róbert Főisk. Bioenergetikai Innovációs Közp., 2006. - 92 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Megújuló energia piac
Fűzött (hibás ISBN 963-87204-0-5)
Magyarország - energiagazdálkodás
620.9(439) *** 338.2(439)
[AN 2626625]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2006.
   "Mobility of engineers" [elektronikus dok.] : 7th WFEO World Congress on Engineering Education : March 4-8, 2006, Budapest, ... : presentations / ed. János Ginsztler. - Szöveg. - Budapest : Logod Bt., 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 963-86697-6-4)
mérnök - felsőoktatás - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628081]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10493 /2006.
Ajtonyi István (1943-)
   Automatizálási és kommunikációs rendszerek / Ajtonyi István ; [szerzőtársak Lajtha György et al.]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2006. - 527 p. : ill. ; 25 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 513-520.
ISBN 963-661-546-2 fűzött
automatizálás - irányítástechnika - távközléstechnika - egyetemi tankönyv
681.5(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 654(075.8)
[AN 2624989]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2006.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? : a számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak / Bártfai Barnabás. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2006, cop. 2004. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek sorozat, ISSN 1216-7061)
Fűzött (hibás ISBN 963-86232-6-8)
számítástechnika
681.3
[AN 2627152]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2006.
Jónás Katalin
   Szövegszerkesztés és táblázatkezelés pedagógusoknak / Jónás Katalin, Szalayné Tahy Zsuzsa ; [közread. az] Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete. - Budapest : Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyes., 2005. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-784-8 fűzött
szövegszerkesztő - táblázatkezelő rendszer - tanfolyami jegyzet
519.688:655.2(078) *** 681.3.016(078)
[AN 2628312]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2006.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.] ; [szerk. Bedi Anikó]. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-497-X fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2628792]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10497 /2006.
Földvári László (1941-)
   Régi vásárhelyi kocsmák, vendéglők, cukrászdák / Földvári László ; [szerk. és a névmutatót kész. Kovács István]. - Hódmezővásárhely : Szerző, 2006. - 129, [32] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Vásárhelyi vendéglők, kocsmák, cukrászdák története
Fűzött (hibás ISBN 963-86783-2-1)
Hódmezővásárhely - vendéglátó-ipari létesítmény - történeti feldolgozás
640.43/.44(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 725.71(439-2Hódmezővásásrhely)(091)
[AN 2627959]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

10498 /2006.
   A DKG-EAST 60 éve : a múltból a jelenbe / [szerkbiz. Kötél László, Szabó József]. - [Nagykanizsa] : DKG-EAST Zrt., [2006]. - 147 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt. (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - testülettörténet - kőolajbányászat - kőolajfeldolgozás - iparvállalat - 20. század - ezredforduló
665.6/.7 *** 061.5(439-2Nagykanizsa)
[AN 2626552]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10499 /2006.
Union postale universelle
   Egyetemes Postaegyesület okiratai : Bukarest, 2004 / [kiad. a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatósága]. - [Budapest] : M. Posta, [2006]. - 2 db ; 21 cm
 (hibás ISBN 963-7055-49-5)
postaügy - nemzetközi szervezet - okirat
656.8(100)(094.2)
[AN 2625005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 106 p.
ISBN 963-7055-52-5 v.
postaügy - nemzetközi szervezet - okirat
656.8(100)(094.2)
[AN 2625008] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 507 p.
ISBN 963-7055-53-3 v.
postaügy - nemzetközi szervezet - okirat
656.8(100)(094.2)
[AN 2625009] MARC

ANSEL
UTF-810500 /2006.
Wlassits Nándor
   Rövidhullámok, 1924-1934 : magyar rádióamatőr történet / Wlassits Nándor ; [közread. a ... Reményi István Rádióamatőr Alapítvány]. - Budapest : Rádióvilág, 2006. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212.
ISBN 963-06-0578-3 fűzött
Magyarország - rádió-műsorszórás - rádióamatőr-technika - Horthy-korszak - történeti feldolgozás
654.195(439)"192/193"
[AN 2626986]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10501 /2006.
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő / [szerk., fotók Andrési Pál] ; [szerzők Andrésiné Ambrus Ildikó et al.] ; [közread. a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium]. - Ásotthalom : Bedő A. Középisk., Erdészeti Szakisk. és Kollégium, 2006. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-06-0236-9 kötött
Ásotthalom - erdészet - ökológia - faállomány
630(439-2Ásotthalom) *** 502.4(439-2Ásotthalom)
[AN 2627602]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2006.
Bencs János (1961-)
   A pécsi borvidék : népek, borok, kultúrák / Bencs János, Csonka Károly. - Pécs : Alexandra, 2006. - 89, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-370-015-9 kötött
Pécs - borvidék - történeti feldolgozás
663.2(439-2Pécs)(091)
[AN 2627837]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2006.
   History of the food chain from agriculture to consumption and waste : 31 August - 3 September 2006, Gödöllő, ... : book of abstracts : program & list of participants / [ed. by Éva Vámos] ; Hung. org. Hungarian Chemical Society [etc.]. - Budapest : MKE, 2006. - 44 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-9319-60-0 fűzött
élelmiszeripar - élelmiszer-biokémia - élelmiszer-vizsgálat - agrokémia - táplálkozástudomány - konferenciakiadvány
663/664.017 *** 663/664(100) *** 631.8 *** 658.562 *** 613.2 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2628122]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2006.
   A makói hagyma múltja, jelene és jövője / [szerk. Tóth Ferenc]. - Makó : Makói Kistérség Többcélú Társulása, 1997 [!2006]. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Makói hagymás kötetek, ISSN 1417-4200 ; 2.)
A Makón 1996. jún. 12-én rendezett tanácskozás előadásai
Fűzött (hibás ISBN 963-04-8598-2)
Makó - hagyma - növénytermesztés - konferenciakiadvány
635.25(439-2Makó) *** 061.3(439-2Makó)
[AN 2626881]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2006.
   Minőségszabályozás az élelmiszeriparban : korszerű méréstechnikai módszerek és érzékszervi vizsgálatok / szerk. Baranyai László és Kókai Zoltán ; [... szerzői Baranyai László et al.]. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 115-[117]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-307-0 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy
663/664.017 *** 658.562 *** 613.31
[AN 2627518]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2006.
   Növényfajta-oltalom / [összeáll. Gorkáné Horvai Mária]. - 2., jav. kiad. - Budapest : MSZH, 2005. - 46 p. ; 21 cm. - (Kérdés - felelet, ISSN 1787-0518)
ISBN 963-9157-42-2 fűzött
Magyarország - szabadalomügy - növénynemesítés - védelem - példatár
631.52 *** 347.77(439)(076)
[AN 2628204]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2006.
Pénzes István (1927-)
   Velem, vízimalom / [Pénzes István, Dömötör István]. - 5. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 337.)
Fűzött (hibás ISBN 963-554-043-4)
Velem - vízimalom - útmutató
664.7(439-2Velem)(036)
[AN 2624987]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2006.
   Szekszárd: bor és kultúra / [szerk. Kovács András István] ; [szerzők Gazda Albert et al.] ; [fotó Csigó László et al.] ; [kiad. Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ...]. - Szekszárd : Tolna M. Vállalkozásfejleszt. Alapítvány, 2006. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-06-0650-X kötött
Szekszárd - Tolna (megye) - borászat - szőlőművelés - útikönyv
663.2(439-2Szekszárd) *** 663.2(439.125) *** 914.39-2Szekszárd(036) *** 914.391.25(036)
[AN 2627877]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10509 /2006.
Gergelyné Varga Edit
   Edit néni szakácskönyve. - [Budapest] : Novella, [2006]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-9442-68-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2626364]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2006.
   Hagymát hagymával : ételreceptek a Maros völgyéből / [közread. a Makó és Térsége Fejlesztési Kht.]. - [Makó] : Makó és Térsége Fejlesztési Kht., [2006]. - 71 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-06-0698-4 fűzött
Makói kistérség - ételspecialitás - hagyma - szakácskönyv
641.568(439.181)(083.12) *** 641.55(083.12):635.25/.26
[AN 2627597]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2006.
Harbutt, Juliet
The world encyclopedia of cheese (magyar)
   Sajtok enciklopédiája / Juliet Harbutt ; Roz Denny receptjeivel ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 251.
Kötött : 6490,- Ft (hibás ISBN 963-9283-56-8)
sajt - szakácskönyv
641.854 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 2626930]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2006.
Kovácsné Dudás Andrea
   Ungarische Küche - internationale Küche : aus der Praxis für die Praxis = Magyar konyha - nemzetközi konyha : középhaladó német nyelvkönyv vendéglátó szakosoknak / Kovácsné Dudás Andrea, Karácsonyi László Tamás ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9558-56-7 fűzött
német nyelv - gasztronómia - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
641.5 *** 803.0(075.8)=945.11
[AN 2628238]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2006.
Zsombok Józsefné Nagyfejtő Ilona
   500 házias recept / Zsombok Józsefné Nagyfejtő Ilona. - [Budapest] : Novella, cop. 2006. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 963-9442-63-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2626355]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10514 /2006.
Bieri, Peter
Das Handwerk der Freiheit (magyar)
   A szabadság keze munkája : önnön akaratunk fölfedezése / Peter Bieri ; [ford. Mesterházi Miklós]. - Budapest : Európa, 2006. - 518 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 489-505.
ISBN 963-07-8014-3 kötött : 3600,- Ft
filozófia - akaratszabadság
1(492)Bieri,_P. *** 141.5 *** 159.947
[AN 2627254]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2006.
   A XVII. századi filozófia antológiája / szerk. Boros Gábor. - Budapest : Áron, 2006. - 401 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 369-401.
ISBN 963-9210-49-8 fűzött : 2860,- Ft
filozófiatörténet - 17. század - egyetemi tankönyv
1(100)"16"(075.8)
[AN 2628032]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10516 /2006.
Barth, Karl
Augenblicke (magyar)
   Szemvillanások : elgondolkodtató szövegek / Karl Barth ; vál. Eberhard Busch ; [ford. Zámbóné Tóth Emese]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 963-558-060-6 fűzött : 950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2626296]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2006.
Barth, Karl
Fünfzig Gebete (magyar)
   Ötven imádság / Karl Barth ; [ford. id. Fazakas Sándor]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 963-558-063-0 fűzött : 480,- Ft
református egyház - ima
243 *** 284.2
[AN 2626307]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2006.
Baxter, Mary Kathryn
A divine revelation of hell (magyar)
   Amit a pokolról mindenkinek tudni kell! : az idő vészesen fogy / Mary K. Baxter ; [ford. Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, 1995 [!2006]. - 223 p. ; 20 cm
Megj. "Isteni kijelentés a pokolról" címmel is
Fűzött (hibás ISBN 963-04-5258-8)
látomás - eschatologia
236.4 *** 248.213
[AN 2624960]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2006.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-812-6 kötött
ISBN 963-361-813-4 fűzött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2629191]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2006.
Csia Lajos (1887-1962)
   Bibliai káté : segítség a bibliás gondolkodás eltanulásához / írta Csia Lajos. - Budapest : Százszorszép, 2005. - 55 p. ; 17 cm
ISBN 963-7673-48-2 fűzött
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 2627351]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2006.
Csia Lajos (1887-1962)
   Az Úr közel! / írta Csia Lajos. - Budapest : Százszorszép, 2006. - 24 p. ; 17 cm
ISBN 963-7673-53-9 fűzött
isten
231
[AN 2627350]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2006.
Graves, Sue
What is the Bible? (magyar)
   Ismered a Bibliát? : [a keresztyénség könyvének bemutatása] / Sue Graves ; [ford. Nagy Lídia] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat ... - Budapest : M. Bibliatársulat : Kálvin, 2006. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-300-959-6 kötött : 1900,- Ft
Biblia
gyermekkönyv
22(02.053.2)
[AN 2626918]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2006.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Remény a reménytelenségben / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2006]. - 149, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-342-8 fűzött : 1280,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - apostoli levél
227.12.07 *** 244
[AN 2627876]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2006.
   Három egyezmény : 1830-1833-1900 = Drei Abkommen : 1830-1833-1900 / [szerk. Márkus Mihály]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 190 p. ; 20 cm
Kész. a 2006. szept. 12-18. között Budapesten "Erősödő közösség - a protestantizmus arculata Európában" címmel rendezett nagygyűlés alkalmából
ISBN 963-558-074-6 fűzött
Magyarország - ökumené - protestáns egyház - konferenciakiadvány
261.8 *** 284.1/.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626376]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2006.
Hybels, Bill
Becoming a contagious Christian (magyar)
   Ne térítgess, élj! : így lesz vonzó keresztyén élete / Bill Hybels & Mark Mittelberg ; [ford. Kiss-Torma Judit] ; [közread. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : Baráti Missziós Alapítvány, 2006. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-815-7 fűzött
lelkipásztorkodás
253
[AN 2627202]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2006.
Iványi Tamás (1944-)
   Szúfik és fundamentalisták : [iszlám misztika tankönyv] / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2006]. - 186 p., [1] t.fol. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 37.)
ISBN 963-8378-23-9 fűzött
szufizmus - iszlám - misztika - egyetemi tankönyv
297(075.8) *** 141.336(075.8)
[AN 2627896]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2006.
Katona István (1928-)
   Űzd el a farkasokat Pásztor : a szabadítás kézikönyve / Katona István. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 180 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 126.)
ISBN 963-9281-49-2 fűzött : 700,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2626338]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2006.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Karmata [elektronikus dok.] : Lorber Jakab szellemi fejlődése földi küldetése előtt / intuitív úton leírta Anita Wolf ... - 2006. - 1 CD-R
Karmatha
Ford. Leitermann, Stefan
 (hibás ISBN 963-06-0732-8)
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628085] MARC

ANSEL
UTF-810529 /2006.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Karmata : Lorber Jakab szellemi fejlődése földi küldetése előtt / intuitív úton leírta Anita Wolf ... - 2006. - 298 p.
Karmatha
Ford. Leitermann, Stefan
ISBN 963-06-0732-8 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 2627883] MARC

ANSEL
UTF-810530 /2006.
   Kötőjeles történetek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2006. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-938-3 fűzött : 320,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom
244(0:82-822)
[AN 2627006]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2006.
MacDonald, William
Believer's Bible commentary : New Testament (magyar)
   Újszövetségi kommentár / William MacDonald. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2006]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-7369-56-2 kötött
Biblia. Újszövetség
Újszövetség - bibliamagyarázat
225.07
[AN 2624995]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Máté - Róma. - 719 p. : ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7369-54-6
Újszövetség - bibliamagyarázat
225.07
[AN 2624999] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1Korintus - Jelenések. - 799 p.
ISBN 963-7369-55-4
Újszövetség - bibliamagyarázat
225.07
[AN 2625002] MARC

ANSEL
UTF-810532 /2006.
Madocsai Miklós
   Ádventi, karácsonyi mozaik : ádventi, karácsonyi gondolatok, imádságok, énekek, igehirdetések / írta és összeáll. Madocsai Miklós. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : [Fébé Kht.], 2006. - 251, [2] p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Közread. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság. - Bibliogr.: p. 246-248.
Fűzött
karácsony - vallásos irodalom
264-041.2 *** 398.332.416(0:82-822) *** 244
[AN 2624951]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2006.
Malgo, Wim
Sieben Prüfungen Hiob (magyar)
   Jób hét próbatétele / Wim Malgo ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - 2. kiad. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, [2006]. - 17 p. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7607-03-X)
vallásos irodalom - ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
244 *** 223.1.07
[AN 2626844]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2006.
Molnár Miklós
   Vezérfonal felnőttek konfirmációi előkészítéséhez / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2006. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-558-071-1 fűzött : 450,- Ft
bérmálás
265.2
[AN 2626297]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2006.
Mun, San Myung
   Isten eszményi családja: a békés, eszményi világ királysága / Sun Myung Moon. Isten eszményi családja, nemzete és a béke királysága / Hak Ja Han Moon. Igaz birtokosok a béke és az egység királyságának megteremtésében a mennyben és a Földön / Sun Myung Moon ; [közread. az] Egyetemes Béke Szövetsége. - [Budapest] : Békeház, [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Isten eszményi családja és a béke királysága
Fűzött
vallásos irodalom - szekta
244 *** 289
[AN 2626408]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2006.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   A szeretet útja / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Szt. Gellért K., [2006]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-696-170-0 fűzött : 1190,- Ft
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 241.513
[AN 2627969]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2006.
   Örömhír kalendárium / [összeáll.] Kozma László ; [ill. Dobesch Máté ...]. - Kecskemét : Korda, 2006. - 408 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9554-44-8 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - kalendárium - antológia
244(0:82-822) *** 894.511-822 *** 050.9
[AN 2627193]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2006.
Papp Vilmos (1932-)
   50 év katedrán / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2006. - 334 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0591-0 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 2627352]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2006-. - 17 cm
lelkigyakorlat
242 *** 226.07
[AN 2629671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Pünkösd, szentek ünnepei. - 2006. - 137 p.
ISBN 963-06-0148-6 fűzött
pünkösd - lelkigyakorlat
264-041.65 *** 242
[AN 2629675] MARC

ANSEL
UTF-810540 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Iránytű a magyar ifjúság számára / Prohászka Ottokár. - 4. kiad. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2006-. - 20 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2629636]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 61 p. : ill. - (Prohászka írásai ; 4.)
ISBN 963-06-0179-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2629637] MARC

ANSEL
UTF-810541 /2006.
   Ragyogtok, mint csillagok a világmindenségben / [összeáll. Weibl Lipót] ; [sajtó alá rend. Unger Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2006. - 399 p. ; 24 cm
ISBN 963-363-296-X kötött
szent - híres ember - életrajz
235.3(092) *** 929(100)
[AN 2624956]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2006.
Schubert, Linda
Miracle hour (magyar)
   A csoda órája : imamód, ami megváltoztatja az Ön életét / Linda Schubert ; az előszót írta Robert DeGrandis ; [közread. a] Manréza ... ; [a fordításon dolgozott Jankura Ákosné, Sajgó Kálmánné és Dévény[!] Krisztina]. - Jav. utánny. - Dobogókő : Manréza ; Kecskemét : Korda, 2006. - 48 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9097-94-2 fűzött : 500,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2624955]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2006.
   A természetes állapot : a városi dzogcsen jógiknak ajánlva / Keith Dowman tanításai alapján összeáll. Urgyen. - Budapest : Révai Digitális K., 2006. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9660-14-0 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2627068]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2006.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 388 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-361-707-3)
hittankönyv
23/28(078)
[AN 2629492]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2006.
Wagner, Rainer
Arbeitsbuch Heilsplan Glaubenslehre (magyar)
   Kézikönyv Isten üdvtervéről és a hit alapjairól : bibliai üdvtörténet hét korszaka alapján / Rainer Wagner ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 250 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 963-7607-95-1 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2626850]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2006.
Zimányi József (1917-1998)
   Ahogy akarod / Zimányi József ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 43 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-91-9 fűzött
vallásos irodalom - vallási erkölcs - pénzeszköz
244 *** 241.442
[AN 2626848]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2006.
Zimányi József (1917-1998)
   A család pénze, a pénz szerelme / Zimányi József ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 38 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-90-0 fűzött
vallási erkölcs - pénzeszköz
241 *** 336.74
[AN 2626846]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10548 /2006.
   Bevezetés a társadalomtörténetbe : hagyományok, irányzatok, módszerek / szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József ; [írta Apor Péter et al.]. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 663 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-806-4 kötött : 4500,- Ft
társadalomtörténet - egyetemi tankönyv
316.32(075.8) *** 930.1(075.8)
[AN 2626989]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2006.
   Az e-kommunikáció kultúrája / szerk. Buzás Ottó ; [szerzők Baksa Sarolta et al.]. - [Budapest] : Magánkiad., [2006]. - 976 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 965-972.
ISBN 963-06-0388-8 kötött
kommunikáció - számítástechnika - művelődéstörténet
316.77 *** 681.3 *** 001.894 *** 930.85(100)
[AN 2627668]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2006.
   Gazdaság és/vagy kultúra? / szerk. Karikó Sándor ; [... szerzői Czirják József et al.]. - [Budapest] : Gondolat, 2006. - 257 p. : ill. ; 21 cm
A 2006. ápr. 21-én Kecskeméten a "Gazdaság a kultúrában, kultúra a gazdaságban" címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9610-67-4 fűzött : 2450,- Ft
kultúrszociológia - gazdaság - globalizáció - művelődéstörténet - szociáletika - konferenciakiadvány
316.7 *** 33 *** 339.9 *** 930.85(100) *** 172 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2627125]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2006.
Hell Judit (1954-)
   Van-e feminista filozófia? / Hell Judit. - Budapest : Áron, 2006. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-194.
ISBN 963-9210-46-3 fűzött : 1860,- Ft
nők a társadalomban - emancipáció - filozófia
316.37-055.2 *** 1
[AN 2628033]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2006.
Heltai Nándor (1930-)
   Ébredező városrészek : Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskecskemét, Homokbánya / Heltai Nándor. - Kecskemét : Kiskecskemét-Szeleifalu Részönkormányzat : Kecskeméti Lapok, 2006. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-72-1 fűzött
Kecskemét - szociográfia - helyismeret - 20. század - ezredforduló
308(439-2Kecskemét) *** 908.439-2Kecskemét
[AN 2627423]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2006.
   Kalászi svábok krónikásai / [... írásos és képi anyagát összegyűjt., az interjúkat kész., ... szerk. Szabó Ferenc] ; [kiad. a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület]. - Budakalász : Budakalászi Német Nemzetiségi Egyes., 2006. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-229-802-0 fűzött
Budakalász - helyismeret - nemzetiség - magyarországi németek - 20. század
316.347(=30)(439-2Budakalász) *** 908.439-2Budakalász(=30)
[AN 2626555]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2006.
Kárpáti Sándor
   Életöröm és mélabú : az öregedés színei / Kárpáti Sándor ; [graf. Dániel Mária]. - Budapest : Szerző, 2006. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
Fűzött
Magyarország - öreg - ezredforduló - életvezetés
316.37-053.9(439)"200" *** 613.865
[AN 2627509]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2006.
Lázár Kovács Ákos
   Önfeladás és megmaradás : vallásos értelmiség Magyarországon 1948-1991 között / Lázár Kovács Ákos. - Budapest : Osiris, 2006. - 244 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Bibliogr.: p. 227-[245.]
ISBN 963-389-718-1 fűzött : 2180,- Ft
Magyarország - értelmiség - vallás - állam - kereszténység - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - egyházpolitika
316.343.652(439)"194/199" *** 322(439)"194/199" *** 23/28
[AN 2627541]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2006.
   Magyarország japán szemmel, Japán magyar szemmel = Nihon no me de mita Hangarí, Hangarí no me de mita Nihon / szerk. ... Vagdalt Judit, Waseda Mika, Yamaji Masanori ; [ford., ... szerkesztésben közrem. ... Hollósi Krisztina et al.] ; [rend., kiad. az] ELTE Japán Tanszéki Szakcsoport, Ószakai Idegennyelvi Egyetem Magyar Tanszék. - Budapest : ELTE Japán Tanszéki Szakcsop. : Ószakai Idegennyelvi Egy. M. Tansz., 2006. - 309, [4] p. ; 23 cm
A 2005. szept. 15-19. között Budapesten azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-849-X fűzött
Magyarország - Japán - társadalmi tudat - nemzettudat - helyismeret
316.63(439) *** 316.63(520) *** 908.520 *** 908.439
[AN 2627846]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2006.
McCullough, Michael E.
To forgive is human (magyar)
   Megbocsátás : hogyan tegyük múlt időbe a múltunkat? / Michael E. McCullough, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington] ; [ford. Falus Eszter]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2006. - 262 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9564-46-X fűzött
személyes kapcsolat - érzelem
316.472.4 *** 159.942 *** 177.7
[AN 2628707]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2006.
   Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat eredményei születéstől 18 éves korig / szerk. Joubert Kálmán ; [... szerzői Joubert Kálmán et al.]. - Budapest : KSH NKI, 2006-. - ill. ; 29 cm
Magyarország - gyermek - élőlény-növekedés - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.144-053.2/.6(439)(083.41)
[AN 2626937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 134 p. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 83.)
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 963-9597-09-0 fűzött
Magyarország - gyermek - élőlény-növekedés - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.144-053.2/.6(439)(083.41)
[AN 2626940] MARC

ANSEL
UTF-810559 /2006.
   Rekviem a tanyákért : [75 éves a Jászárokszállási Gazdakör] / [szerk. ... Ördög Józsefné, Csatai Ilona, Ördög Dóra] ; [kiad. Jászárokszállási Gazdakör, Városi Könyvtár]. - Gyöngyös ; [!Jászárokszállás] : Jászárokszállási Gazdakör : Vár. Kvt., 2006. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Jászárokszállási Gazdakör
Jászárokszállás - tanya - helyismeret - 19. század - 20. század - ezredforduló
316.334.55(439-2Jászárokszállás) *** 316.334.55(439-28) *** 908.439-2Jászárokszállás"18/200"
[AN 2626659]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10560 /2006.
Filus Erika
   A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években / [írta Filus Erika]. - Kiskőrös : Petőfi Szülőház Múzeumi és Műv. Alapítvány : Petőfi Szülőház és Emlékmúz., 2006. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Múzeumi, alapítványi füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 963-06-0303-9 fűzött
Kiskőrös - néprajz - lakodalmi szokás - magyarországi szlovákok - házasság - udvarlási szokás - helyismeret - 20. század
392.4/.5(=854)(439-2Kiskőrös)"193/194" *** 908.439-2Kiskőrös"193/194"
[AN 2626731]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2006.
Fülöp Katalin, N. (1930-2003)
   Hímzések a parasztház öltözetéből a Kárpát-medencében : válogatás a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből = Stickereien aus der Bekleidung des Bauernhauses im Karpatenbecken : Auswahl aus der Sammlung des Ethnographischen Museums / N. Fülöp Katalin ; Hoffmann Tamás előszavával ; [sajtó alá rend. ... Lackner Mónika] ; [ford. ... Pazár Béláné] ; [fotó ... Roboz László]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Néprajzi Múz., 2006. - 90, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Magyar népművészet, ISSN 1217-9833 ; 27.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-9540-24-2 fűzött
Kárpát-medence - néprajz - hímzés - lakásművészet - lakberendezés - kiállítási katalógus
39(=00)(4-11) *** 747(=00)(4-11) *** 643/645 *** 746.3.031.4(=00)(4-11) *** 061.4(4-11)"199"
[AN 2626610]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2006.
Gaál Károly (1922-)
   Kultúra a régióban : válogatott néprajzi tanulmányok / Gaál Károly ; [ford. Antal András, Bencsics Mariann, Kisabonyi Tímea]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2006. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Fontes Castriferriensis, ISSN 1587-2947 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7206-96-5 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - folklorisztika - néprajz - halászat
39.001 *** 39(4-11) *** 639.2(439)
[AN 2627506]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2006.
Lator Ilona (1962-)
   "Kimegy a lelke, marad a test" : a halállal és temetkezéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek Visken / P. Lator Ilona. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2005. - 352 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 139.)
Bibliogr.: p. 332-342.
ISBN 963-86567-8-6 * fűzött (hibás ISBN 963-86367-8-6)
Visk - magyar néprajz - halotti szokás - néprajz - ukránok - katolikus egyház - református egyház - görög katolikus egyház
393(=945.11)(439.23-2Visk) *** 393(=83)(477-2Visk) *** 282 *** 284.2 *** 281.5.018.2
[AN 2627459]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2006.
Vaczkó László (1933-)
   Szabad-e pásztorolni? : Somló-környéki népszokások, hagyományok, falusi élet / Vaczkó László ; [a rajzokat Nádas Zsófia kész.] ; [kiad. a Devecseri Városi Könyvtár]. - Devecser : Devecseri Vár. Kvt., 2005. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
Fűzött
Somló környéke - magyar néprajz - népszokás
39(=945.11)(439Somló)
[AN 2626887]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10565 /2006.
   Abszolutizmus és isteni jogalap : szöveggyűjtemény / [összeáll.] Kiss Gergely, Radó Bálint, Sashalmi Endre ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM, 2006. - 138 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-98-7 élrag.
ISBN 963-8472-98-7 fűzött
Európa - abszolutizmus - történelem - 16. század - 17. század - 18. század - egyetemi tankönyv - történelmi forrás
321.61(4)"15/17"(093)(075.8) *** 940"15/17"(093)(075.8)
[AN 2626040]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2006.
Graziano, Ingrid
Josef Tiso e la questione ebraica in Slovacchia (magyar)
   Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt / Ingrid Graziano, Eördögh István ; [ford. Vígh Éva]. - Budapest : METEM : Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2006. - 128 p. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 58.)
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 963-9662-08-9 fűzött
Tiso, Jozef (1887-1947)
Szlovákia - politikus - államfő - történelem - holokauszt - zsidóság - második világháború - életrajz
32(437.6)(092)Tiso,_J. *** 943.76"1939/1945" *** 323.12(=924)(437.6)"1939/1945"
[AN 2628168]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2006.
Kerényi Tamás (1935-)
Ice chips (átd. kiad.) (magyar)
   Szívügy : egy amerikai orvos magyar emlékei : Szeged - '56 - New York / Kerényi Tamás ; [társszerző Kornya István]. - [Budapest] : Springer : M. Kvklub, cop. 2006. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-549-256-1 kötött : 2800,- Ft
Kerényi Tamás (1935-)
Egyesült Államok - amerikai magyarság - emigráns - magyar irodalom - memoár
325.25(=945.11)(73)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2628186]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2006.
Mazzoleni, Gianpietro
La communicazione politica (magyar)
   Politikai kommunikáció / Gianpietro Mazzoleni ; [ford. Szokács Kinga]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 252 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 963-389-673-8 kötött : 3280,- Ft
politikai propaganda - tömegkommunikáció
32.019.5 *** 316.77
[AN 2626991]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2006.
   Migration management in Central and South-Eastern Europe : IOM strategy and objectives, 2006-2007 / [publ. by the] International Organization for Migration [Mission with Regional Functions for Central and South-Eastern Europe]. - Budapest : IOM, cop. 2006. - 75 p. ; 30 cm
Fűzött
Közép-Európa - Balkán - Európai Unió - migráció - ezredforduló
325.1(4-11)"200" *** 325.1(497)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2627204]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2006.
   New member states in the enlarged Europe: the Hungarian perspectives / Attila Ágh and Veronika Szemere eds. - Budapest : Táncsics Foundation - Euro-Contact, 2006. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (The Hungarian perspectives series, ISSN 1787-9973)
A 2006. febr. 2-3-án Budapesten tartott nemzetközi konferencia magyar résztvevőinek előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-06-0054-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaság - regionális gazdaság - munkaerő-gazdálkodás - ezredforduló - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 338(4-62)"200" *** 332.1(4-62) *** 331.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627304]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 9 (angol)
   Election of members of Parliament, 9 April 2006 : round I : informative data / [comp. by IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : Min. of the Interior Nat. Election Office, [2006]. - [28], 218 p. ; 30 cm. - (Election guidelines, ISSN 1216-5530 ; 140.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627794]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 9 (francia)
   Élections législatives le 9 avril 2006 : Ier tour : données informatives / [a participé à la réalisation IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : Min. de l'intérieur Bureau électoral nat., [2006]. - [26], 218 p. ; 30 cm. - (Fascicules électoraux, ISSN 1216-5530 ; 140.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627796]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2006.
   Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 9 : I. forduló : tájékoztató adatok / [összeáll. az IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2006]. - [28], 218 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 140.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627791]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 9 (német)
   Parlamentswahl, 9. April 2006 : I. Wahlgang : Informationsdaten / [Mitarb. IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : Innenmin. Landeswahlbüro, [2006]. - [28], 218 p. ; 30 cm. - (Wahlhefte, ISSN 1216-5530 ; 140.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627799]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 9 (orosz)
   Vybory deputatov parlamenta, 9 aprelâ 2006 g : 1-j tur : informacionnye dannye / [sost. AO po konsulʹtativnym uslugam "IDOM 2000."]. - [Budapest] : M-vo vnutrennih del Resp. izbiratelʹnyj Kom., [2006]. - [32], 218 p. ; 30 cm. - (Izbiratelʹnye buklety, ISSN 1216-5530 ; 140.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627802]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2006.
   Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 23 : 2. forduló : tájékoztató adatok / [összeáll. az IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2006]. - [58], 206 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 141.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627812]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 23 (angol)
   Election of members of Parliament, 23 April 2006 : 2nd round : informative data / [comp. by IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : Min. of the Interior Nat. Election Office, [2006]. - [58], 206 p. ; 30 cm. - (Election guidelines, ISSN 1216-5530 ; 141.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627813]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 23 (francia)
   Élections législatives le 23 avril 2006 : 2e tour : données informatives / [a participé à la réalisation IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : Min. de l'interieur Bureau électoral nat., [2006]. - [58], 206 p. ; 30 cm. - (Fascicules électoraux, ISSN 1216-5530 ; 141.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627815]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 23 (német)
   Parlamentswahl, 23. April 2006 : 2. Wahlgang : Informationsdaten / [Mitarb. IDOM 2000. Konzulens Rt.]. - [Budapest] : Innenmin. Landeswahlbüro, [2006]. - [58], 206 p. ; 30 cm. - (Wahlhefte, ISSN 1216-5530 ; 141.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627816]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2006.
Országgyűlési képviselők választása, 2006. április 23 (orosz)
   Vybory deputatov parlamenta, 23 aprelâ 2006 g : tur 2 : informacionnye dannye / [sost. AO po konsulʹtativnym uslugam "IDOM 2000."]. - [Budapest] : M-vo vnutrennih del Resp. izbiratelʹnyj kom., [2006]. - [72], 206 p. ; 30 cm. - (Izbiratelʹnye buklety, ISSN 1216-5530 ; 141.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - országgyűlési képviselő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2006"(083.41)
[AN 2627819]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2006.
Országos ügydöntő népszavazás, 2004. december 5 (angol)
   National binding referendum 5 December 2004 : informative data / [ed. by András Pál Zubor]. - [Budapest] : Min. of the Interior Nat. Election Office, [2005]. - [54] p. ; 30 cm. - (Election guidelines, ISSN 1216-5530 ; 131.)
Fűzött
Magyarország - népszavazás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2004"(083.41)
[AN 2627758]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2006.
Országos ügydöntő népszavazás, 2004. december 5 (orosz)
   Respublikanskij referendum 5-go dekabrâ 2004 goda : informacionnye svedeniâ / [sost. Andraš Pal Zubor] ; [pri učastii AO "IDOM 2000 Konzulens"]. - [Budapest] : M-vo vnutrennih del Centr. izbiratelʹnoe bûro, [2005]. - [27] fol. ; 30 cm. - (Izbiratelʹnye tetradi, ISSN 1216-5530 ; 131.)
Fűzött
Magyarország - népszavazás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2004"(083.41)
[AN 2627759]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2006.
   Országos ügydöntő népszavazás, 2004. december 5 : tájékoztató adatok / [szerk. Zubor András Pál]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2005]. - [54] p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 131.)
Fűzött
Magyarország - népszavazás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2004"(083.41)
[AN 2627756]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2006.
Sebestyén László (1921-1996)
   Szárszó ; Petőfi Párt ; Magyar őstörténet / Sebestyén László ; [szöveggond. Komáromi Csaba]. - Budapest : Nap K., 2006. - 283, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9658-00-6 kötött : 2850,- Ft
Petőfi Párt
Magyarország - párt - magyar őstörténet - történettudomány - konferencia - ellenzék - második világháború - történelmi forrás - memoár
329(439)Petőfi_Párt(093) *** 930.8(=945.11) *** 930.1(439) *** 323.22(439)"194"(0:82-94) *** 061.3(439-2Balatonszárszó)(0:82-94)
[AN 2628031]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2006.
   Segédlet a 2006. évi országgyűlési képviselők választásán a jegyzők felkészüléséhez / [szerk. Zubor András] ; [összeáll. Bárány Zsuzsanna et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 196 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 134.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2006"(036)
[AN 2627781]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2006.
   Tájékoztató a pártok és független jelöltek részére az országgyűlési képviselők 2006. évi választásáról / [szerk. Rytkó Emília] ; [szerzők Berta Zsolt et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 99 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 135.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2006"(036)
[AN 2627786]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10587 /2006.
   Az 1956-os forradalom adattára [elektronikus dok.] : válogatás / összeáll., [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára, Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : OSZK Történeti Interjúk Tára : M. Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Multimédiás PC 1,4 GHz vagy gyorsabb proc.; DVD olvasó; 256 MB memória; 30 MB üres lemezterület; 1280x1024-es monitorfelbontás; Windows 98/ME/2000/XP; Media Player 6.4 vagy újabb
Műanyag tokban
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"1956"(093)
[AN 2628062]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története : történelmi olvasókönyv : [a magyarok története a honfoglalástól] / Benedek Elek ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay, [2006]. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9355-25-9)
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 2627143]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2006.
   Borsodszirák : fejezetek a település művelődés- és helytörténetéből / szerk. Laki-Lukács László ; [kiad. Borsodszirák Község Önkormányzata]. - Borsodszirák : Önkormányzat, 2006. - 99 p., LXII t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 963-229-816-0 fűzött
Borsodszirák - Magyarország - helytörténet - emlékhely - zeneszerző - 20. század
943.9-2Borsodszirák *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 725.945(439-2Borsodszirák)
[AN 2628028]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2006.
   Budapest római emlékei : séták a római kori Budapesten / [a kötet szerkesztője Zsidi Paula]. - Budapest : BTM Aquincumi Múz. : Archeolingua Alapítvány, 2006. - 122 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 4.)
Bibliogr.: p. 112-121.
ISBN 963-9340-61-8 fűzött
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 2626946]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2006.
Buruma, Ian
Inventing Japan (magyar)
   A modern Japán, 1853-1964 / Ian Buruma ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2006. - 190 p. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 963-07-8116-6 kötött : 2500,- Ft
Japán - történelem - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
952.0"18/19" *** 930.85(520)"18/19"
[AN 2627289]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2006.
   Csodaszarvas : őstörténet, vallás és néphagyomány / szerk. Molnár Ádám ; [a szerkesztésben közrem. Csonka-Takács Eszter]. - Budapest : Molnár K., 2005-. - 24 cm
urál-altaji népek - magyar őstörténet - magyar ősvallás - eredetmonda
930.8(=941/=945) *** 299.4(=941/=945) *** 398.221(=941/=945)
[AN 2570500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 266, [2] p., XVIII t. : ill., részben színes
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-229-350-9 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - urál-altaji népek - magyar őstörténet - magyar ősvallás - néprajz - történettudomány
930.8(=941/=945) *** 39.001 *** 930.1(439) *** 299.4(=941/=945)
[AN 2627686] MARC

ANSEL
UTF-810593 /2006.
Dénes János (1930-)
   Széllel szemben : őfelsége, a magyar nép II. / Dénes János ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - IV, 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-16-7 fűzött : 1956,- Ft
Dénes János (1930-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - memoár
943.9"195/198"(0:82-94) *** 943.9"1956"
[AN 2627899]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2006.
Földesi Margit (1961-)
   '56 kalendáriuma : [a magyar forradalom és szabadságharc] / Földesi Margit, Szerencsés Károly. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2006. - 77, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-19-5789-6 fűzött
1956-os forradalom - magyar történelem - kronológia
943.9"1956"(0:930.24)
[AN 2626268]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2006.
Gál József
   Marcali : várostörténet diákoknak / írta Gál József ; [kiad. Múzeum Alapítvány]. - [Marcali] : Múz. Alapítvány, 2006. - [2], 62 p., [2] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1016-7 fűzött
Marcali - helytörténet
943.9-2Marcali
[AN 2629587]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2006.
   Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig / Hegyi Dolores [et al.] ; [szerk. Németh György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2002. - 404 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-799-8 kötött : 4480,- Ft
történelem - ókori Görögország - egyetemi tankönyv
938(075.8)
[AN 2629007]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2006.
Győri Elek
   A miskolci ÁVH-épület elfoglalása az 1956-os forradalom idején : visszaemlékezéseim / Győri Elek. - [Debrecen] : [Szerző], 2006. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Miskolc - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Miskolc"1956"(0:82-94)
[AN 2627344]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2006.
Horváth Ferenc (1919-)
   "Soha többé háborút!" : nagyatádi helytörténeti írások : hősökre, áldozatokra, mártírokra emlékezünk / Horváth Ferenc. - Nagyatád : Önkormányzat, 2006. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 17.)
ISBN 963-229-918-3 fűzött
Nagyatád - magyar történelem - második világháború - 20. század - helytörténet - memoár
943.9"194/195"(0:82-94) *** 943.9-2Nagyatád"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2627526]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2006.
   In memoriam Újpest 1956 / [írta és vál. Kadlecovits Géza]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Újpest 1956
ISBN 963-09-4940-7 kötött : 1990,- Ft
Budapest. 4. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Bp.IV."1956"(093)
[AN 2627189]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2006.
Jósa Judit
   Képes Európa / [írta Jósa Judit] ; [ill. Horváth Henrik]. - Kisújszállás : Pannon-Literatura, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 963-9555-86-X kötött
Európa - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(4)(02.053.2)
[AN 2626285]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2006.
Kertész István (1942-)
   Nagy Sándor hadinépe / Kertész István. - Debrecen : TKK, [2006]. - 110, [2] p. : ill ; 24 cm
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 963-596-484-6 kötött
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Hellén Birodalom - uralkodó - hadtörténet - 4. század (Kr. e.)
938.1(092)Sándor,_Nagy *** 938.1"-03" *** 355.48(38)"-03"
[AN 2627020]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2006.
Kicsák József
   Jármi község története / kész. Kicsák József, Kicsák Józsefné. - [Jármi] : [Magánkiad.], [2005]. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Jármi - helytörténet - helyismeret
943.9-2Jármi *** 908.439-2Jármi
[AN 2628000]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2006.
   Kossuth Lajos, "a magyarok Mózese" : a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya, a Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú város és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2002. szeptember 25-26-án Debrecenben rendezett tudományos tanácskozásának előadásai / szerk. Hermann Róbert. - Budapest : Osiris, 2006. - 322 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-800-5 fűzött : 2480,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - politikus - 19. század - szakbibliográfia - konferenciakiadvány
943.9(092)Kossuth_L. *** 943.9"18" *** 943.9(092)Kossuth_L.:016 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2626302]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2006.
Kovács János (1943-)
   Magyar forradalom, 1956 : napló / [közread. a Kieselbach Galéria]. - [Budapest] : Kieselbach Galéria, [2006]. - 200 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Szerző Kovács János. - A kéziratos napló hasonmás kiadása
ISBN 963-86932-4-X kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - napló - hasonmás kiadás
943.9"1956"(0:82-94) *** 094/099.07
[AN 2628115]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2006.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (angol) (röv. kiad.)
   A brief history of Hungary : with 62 pictures in colour / [text ... István Lázár] ; [transl. Christopher Sullivan] ; [phot. by Sándor Bojár et al.]. - 8. ed. - Budapest : Corvina, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5527-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2628828]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2006.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (francia) (röv. kiad.)
   Brève histoire de la Hongrie : avec 62 illustrations en couleur / [texte ... István Lázár] ; [trad. Krisztina Horányi] ; [photographies Sándor Bojár et al.]. - 6. éd. - Budapest : Corvina, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5528-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2628834]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2006.
Lessing, Erich (1923-)
Budapest 1956 (magyar)
   Budapest 1956 : a forradalom / Erich Lessing fotográfiái ; írások és visszaemlékezések Erich Lessing [et al.] ; [... képaláírások ... Sárközy Réka et al.] ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., cop. 2006. - 249 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-86635-5-3 kötött : 9990,- Ft
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - fényképalbum
943.9"1956"(084.12) *** 77.04(436)(092)Lessing,_E.
[AN 2626513]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2006.
Nagy Imre (1896-1958)
   Snagovi jegyzetek : gondolatok, emlékezések, 1956-1957 / Nagy Imre ; fel. szerk. Vida István ; [szerk. Szántó László, Vida István] ; [az előszót írta Kende Péter] ; [közread. a] ... Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Gondolat : Nagy I. Alapítvány, 2006. - 447 p. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 405-415.
ISBN 963-9610-55-0 kötött : 4500,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikai per - 20. század - memoár - történelmi forrás
943.9(092)Nagy_I.(0:82-94)(093) *** 943.9"1956/1957"(0:82-94)(093) *** 323.272(439)"1956/1957"(0:82-94)(093) *** 343.301.096(439)"1958"(093)
[AN 2626420]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2006.
Németh Zoltán
   A szentmiklósi Virágh család / Németh Zoltán ; kiad. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. - [Kecskemét] : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2006. - 117 p., [10] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 963-87265-0-4 fűzött
Virágh család
Kunszentmiklós - családtörténet - helyismeret - 17. század - 18. század - 19. század
929.52(439-2Kunszentmiklós)Virágh"16/18" *** 908.439-2Kunszentmiklós"16/18"
[AN 2626621]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2006.
Praschl-Bichler, Gabriele
"...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab..." (magyar)
   "...fáradtan teszem le esténként koronám..." : Erzsébet királyné magánélete / G. Praschl-Bichler, J. Cachée ; [ford. Vaik Dóra]. - [Budapest] : Gabo, [2006], cop. 1998. - 249 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-8009-69-1) (hibás ISBN 963-9237-39-6)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodó család - nő - 19. század
929(439)Erzsébet
[AN 2627012]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2006.
Szabó Gábor
   Korszakalkotó magyarok nyomában / Szabó Gábor. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - híres ember - életrajz
929(439)
[AN 2627025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kémikusok életútja. - cop. 2006. - 182 p.
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 963-9660-20-5 fűzött
Magyarország - vegyész - 19. század - 20. század - életrajz
54(439)(092)
[AN 2627026] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fizika és a csillagászat nagyjai. - cop. 2006. - 209 p.
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 963-9660-37-X fűzött
Magyarország - fizikus - csillagász - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
53(439)(092) *** 52(439)(092)
[AN 2627027] MARC

ANSEL
UTF-810612 /2006.
Szakály Ferenc (1936-)
   Bérbaltavár története : az elfelejtett várak, kastélyok faluja / Szakály Ferenc ; [kiad. Bérbaltaváriak Szülőföldjükért Egyesület]. - Bérbalatavár : Bérbaltaváriak Szülőföldjükért Egyes., 2006. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301.
ISBN 963-06-0383-7 fűzött
Bérbaltavár - helytörténet
943.9-2Bérbaltavár
[AN 2626866]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2006.
Takács Erika
   Nagy képes világtörténelmi krónika : [múltunk és jelenünk a világ történelmében] / Christine Nordmann. - Budapest : Fix-Term, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86843-8-0 kötött
világtörténelem
930.9
[AN 2626903]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2006.
Takács Győző
   Sajóhídvég története / Takács Győző ; [... kiad. Sajóhídvégi Széchenyi István Faluvédő és Faluszépítő Egyesület]. - [Budapest] : Révai Digitális K. ; [Sajóhídvég] : Sajóhídvégi Széchenyi I. Faluvédő és Faluszépítő Egyes., 2006. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9660-38-8 fűzött
Sajóhidvég - helytörténet
943.9-2Sajóhídvég
[AN 2626895]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2006.
Vecsernyés János
   Újszentiván története / Vecsernyés János ; társszerzők Fekete Lorándné Vecsernyés Éva [et al.] ; [kiad. Újszentiván Község Önkormányzata ...]. - Újszentiván : Önkormányzat, [2006]. - 705, [38] p., [5] t.fol., [22] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-168-9 kötött
Újszentiván - helytörténet
943.9-2Újszentiván
[AN 2628147]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10616 /2006.
   20 éves a Törökbálinti Faluszépítő Egyesület, 1986-2006 / [... összeáll. Andor Mihály és Bálint Zsuzsanna]. - [Törökbálint] : [Törökbálinti Faluszépítő Egyes.], 2006. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Törökbálinti Faluszépítő Egyesület
Törökbálint - helyismeret - egyesület - évkönyv
908.439-2Törökbálint *** 061.2(439-2Törökbálint)(058)
[AN 2627710]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2006.
Bajomi-Lázár Dávid (1975-)
   Málta : útikönyv és térkép / Bajomi-Lázár Dávid, Simek Zuzana] ; [... Borsa Zsuzsa frissítette] ; [térk. Rémai Csaba]. - 3. kiad. - [Budapest] : Tábla és Penna, 2006. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86828-1-7 fűzött : 3990,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2628170]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2006.
Barber, Annabel
   Budapest : a city guide / by Annabel Barber & Emma Roper-Evans with David Hill. - 4. ed. - Budapest : Somerset Kft., cop. 2006. - 263 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
Fűzött
ISBN 1-905131-16-X : 14,95 GBP
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2628817]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2006.
Császár Tímea
   Finnország / Császár Tímea, Grosschmid Péter. - Budapest : Dekameron, cop. 2005. - 386 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-26-0 fűzött : 4950,- Ft
Finnország - útikönyv
914.80(036)
[AN 2627282]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2006.
Gaján Éva
   Egy nap a Szentendrei-szigeten / [... írta és összeáll. Gaján Éva és Kopasz János] ; [a fényképeket kész. Szlankó Viola]. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub., 2006. - 211 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 18 cm
Borítócím: 1 nap a Szentendrei-szigeten. - Bibliogr.: p. 210-211.
ISBN 963-87217-2-3 fűzött
Szentendrei-sziget - helyismeret - útikönyv
908.439(210.7Szentendrei) *** 914.39(210.7Szentendrei)(036)
[AN 2626623]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2006.
Gottschlich, Jürgen
   Törökország : nyugati tengerpart / ... Jürgen Gottschlich és Dilek Zaptcioglu ... írták ... ; [... ford. Szántó Tamás]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5539-X fűzött : 1990,- Ft
Törökország - útikönyv
915.602(262.4)(036)
[AN 2627512]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2006.
Jánoska Antal (1954-)
   Újszász anno.. : levelezőlapok Újszász város 104 esztendejéről / [írta Jánoska Antal] ; [Újszász Város Önkormányzatának kiadványa]. - Újszász : Önkormányzat, 2006. - 32 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Újszász - helyismeret - képes levelezőlap
908.439-2Újszász(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2626620]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2006.
Juhász Antal (1935-)
   A Duna-Tisza közi migráció és hatása a népi műveltségre / Juhász Antal ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum, ... és a Csongrád Megyei Levéltár]. - Szeged : Móra F. Múz. : Csongrád M. Lvt., 2005. - 404 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 372-385., 403-404. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7217-82-7 kötött
Duna-Tisza köze - társadalomföldrajz - paraszti gazdálkodás - helytörténet - mezőgazdasági terület - társadalomtörténet - migráció - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
911.373(439.14)"18/19" *** 943.914"18/19" *** 338(091)(439.14)"18/19" *** 316.32(439.14)"18/19" *** 314.148(439.14)"18/19"
[AN 2628142]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2006.
Kardos Sándor (1944-)
   Hórusz Archívum : 01 > Budapest / [fotók] Kardos Sándor ; [graf. tervezés] René Margit ; [a szövegeket az 1920-as és 30-as évek sajtójából szerk. Horgas Judit] ; [kiad. a Gráfium Kft.]. - Budapest : Gráfium Kft., cop. 2005. - [88] p. : ill. ; 14x18 cm
ISBN 963-229-676-1 fűzött
Magyarország - helyismeret - 19. század - 20. század - fényképalbum - életkép
908.439"18/19"(084.12) *** 77.041.7
[AN 2627854]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2006.
Lovas Dániel (1954-)
   Élet a régi Kecskeméten : hétköznapok és ünnepek a 20. század első felében, magángyűjteményekben található régi fotókon és képeslapokon / Lovas Dániel. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2006]. - 95 p. : ill. ; 29 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-81-0 kötött
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2627298]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2006.
Mészáros T. László
   Szeretettel vár Zala = Willkommen in Zala = Welcome to Zala = Zala ti aspetta con affetto = Dobro požalovat' v oblast' Zala = Veselimo se vašemu dolasku u županiju Zala = Dobrodošli v Zalsko županijo = Bienvenue à Zala / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 963-87102-0-9 kötött
Zala (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.121(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2627945]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2006.
Mészáros T. László
   Szeretettel vár Zalaapáti = Zalaapati ždët Vas = Zalaapáti aspetta con affetto = Bienvenue à Zalaapáti = Willkommen in Zalaapáti = Srdačno Vas čeka Zalaapáti = Welcome to Zalaapáti = Pozdrav iz kraja Zalaapáti / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 963-87102-2-5 kötött
Zalaapáti - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaapáti(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2627954]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2006.
   Nyomár / [összeáll. és szerk. Laki-Lukács László] ; [kiad. Nyomár község Önkormányzata]. - Nyomár : Önkormányzat, 2005. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-219-965-0 fűzött
Nyomár - helyismeret
908.439-2Nyomár
[AN 2626916]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2006.
   Szeged [elektronikus dok.] : multimédia DVD-ROM. - 3.01 gold version. - Interaktív multimédia. - Újszentiván : [Tápai Cs.], cop. 2005. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Szerk. Tápai Csaba. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium-3; 256 MB RAM; 5 GB HDD; DVD-ROM; AGP-video; SB audio; Win XP; DirectX 9; MS Internet Explorer 6. - Magyar, német, angol és francia nyelven
Műanyag tokban
Szeged - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439-2Szeged
[AN 2626306]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2006.
Tóth Ferenc (1928-)
   Makói útikalauz / Tóth Ferenc ; [fotó Kukucska András] ; [kiad. Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete]. - Makó : Önkormányzati Képviselőtest., 2005. - 48, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86933-1-2 fűzött
Makó - útikönyv
914.39-2Makó(036)
[AN 2626900]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2006.
Varga István
   Tata : fotóalbum / Varga István. - Budapest ; Tata : Varga I., 2006. - [94] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, angol, német és finn nyelven
ISBN 963-06-0215-6 kötött
Tata - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tata(084.12)
[AN 2627353]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10632 /2006.
   Általános tudnivalók az európai szabadalmi bejelentésről : [útmutató feltalálóknak] / [összeáll. Dombi Ilona, Zoltán Andrea] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : MSZH, 2005. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9157-45-7 fűzött
Európai Unió - iparjog - szabadalom - útmutató
347.77(4-62)(036)
[AN 2627388]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2006.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2006. - 670 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jan. 10.
ISBN 963-87019-2-7 fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2628807]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2006.
Csűri Éva
   A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései / Csűri Éva Katalin. - Budapest : CompLex, 2006. - 616 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-880-5 fűzött
Magyarország - vagyonjog - házasság - útmutató
347.626(439)(094)(036)
[AN 2627160]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2006.
   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / szerk. Király Miklós ; [szerzők Berke Barna et al.]. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : CompLex, 2006. - 515 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. szept. - Bibliogr.: p. 481-488.
ISBN 963-224-743-4 kötött
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 2629100]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2006.
   Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről / [szerk. Szabó Ágnes, Penyigey Krisztina, Sümeghy Pálné] ; [szerzők Bacher Vilmos et al.] ; [kiad. a] Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács. - Budapest : MSZH, 2005. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9157-47-3 fűzött
Magyarország - iparjog - szellemi tulajdon
347.77(439)
[AN 2627397]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2006.
Földvári József (1926-)
   Magyar büntetőjog : általános rész / Földvári József. - 8. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 359 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-650-9 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 2626981]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2006.
   Formatervezésiminta-oltalom ; Használatiminta-oltalom / [összeáll. Babilai Ildikó]. - Budapest : MSZH, 2006. - 56 p. ; 21 cm. - (Kérdés - felelet, ISSN 1787-0518)
ISBN 963-9157-49-X fűzött
Magyarország - szabadalomügy - formatervezés - védelem - példatár
347.773(439)(076)
[AN 2628205]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2006.
Galgano, Francesco
La globalizzazione nello specchio del diritto (magyar)
   Globalizáció a jog tükrében : a gazdaság jogi elemzése / Francesco Galgano ; ford. Metzinger Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 202 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7490-41-8 fűzött : 3885,- Ft
gazdasági jog - globalizáció
344.7(100) *** 339.9
[AN 2626390]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2006.
Halmos Csaba (1944-)
   Útmutató romák foglalkoztatási diszkriminációjának csökkentésére : szervezeteknek, munkaközvetítőknek / Halmos Csaba, Barakonyi Eszter ; [közread. a] Pécsi Regionális Képző Központ. - [Pécs] : Pécsi Regionális Képző Közp., [2006]. - 31 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - egyenjogúság - cigányság - foglalkoztatottság - hátrányos megkülönböztetés - törvény
342.724(439)(094) *** 316.647.8 *** 331.5(439)(=914.99)
[AN 2628150]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2006.
Máthé Gábor (1941-)
   Moments of making fundamental law in the Hungarian Parliament in the dualistic era / Gábor Máthé. - Budapest : Research Group for Legal History of the HAS at the Dep. of Hungarian Legal History Eötvös L. Univ., 2006. - 21 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge = Lectures on legal history,, ISBN 1218-4942 ; ; 46.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - emberi jog
342.7(439)"186/191"
[AN 2626613]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2006.
   A megyei közélet jelesei : több évtizede hivatalban lévő Bács-Kiskun megyei polgármesterek a helyi közösségek szolgálatában / [szerk. Lovas Dániel] ; [... szerzői Ferentzi Miklós et al.]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2006]. - 197 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-82-9 kötött
Bács-Kiskun (megye) - polgármester - helyismeret - település - interjú
352.075.31(439.155)(092)(047.53) *** 908.439.155-2
[AN 2627293]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2006.
Nagy Pál
   Képes krónika a magyar útilevelek, útlevelek három évszázados múltjából, 1661-2000 / Nagy Pál. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2006. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 29.)
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 963-7238-32-8 fűzött
Magyarország - útlevél - történeti feldolgozás
351.755.61(439)(091)
[AN 2627454]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2006.
Penyigey Krisztina
   A szerzői jogi alapú ágazatok gazdasági súlya Magyarországon / [szerzők Penyigei Krisztina, Munkácsi Péter] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : MSZH, 2005. - 121 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9157-48-1 fűzött
Magyarország - gazdasági ág - szerzői jog - ezredforduló
347.77(439) *** 338.4(439)
[AN 2627393]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2006.
Szilágyi Péter (1945-)
   Jogi alaptan / Szilágyi Péter. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 337 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-658-4 kötött : 3980,- Ft
jogtudomány - államelmélet - egyetemi tankönyv
34.01(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 2628986]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2006.
   A tanúságtevő : Rózsás János nyolcvanéves / [szerk. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., [2006]. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 6.)
ISBN 963-8478-28-4 fűzött
Rózsás János (1926-)
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 341.324.6(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 2626720]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2006.
Tremmel Flórián (1941-)
   Bizonyítékok a büntetőeljárásban / Tremmel Flórián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 247 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 227-243. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 963-7296-72-7 kötött : 3480,- Ft
büntetőjog - bizonyítási eljárás
343.14
[AN 2627117]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10648 /2006.
David, Dennis
Dennis "Hurricane" David (magyar)
   1956 világoskék Pimpernele : életem története / Dennis "Hurricane" David ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 239 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-7054-33-2 kötött : 2998,- Ft
David, Dennis
Nagy-Britannia - katonatiszt - 20. század - légierő - hadtörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom - második világháború - memoár
355(410)(092)David,_D.(0:82-94) *** 358.4(410)"194/196"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 355.489(410)"194/196(0:82-94)
[AN 2628202]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A legyőzhetetlen Tigris páncélos / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2002. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-09-X fűzött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(430)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2626958]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2006.
Juhász József (1953-)
   A horvát háború hősei és én / [Josic Julien]. - [Szeged] : Árész, [2006]. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-898-5 kötött : 2900,- Ft
Jugoszlávia - Horvátország - hadtörténet - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
355.48(497.1)"199"(0:82-94) *** 355.48(497.13)"199"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2628152]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2006.
Taylor, Brian
Barbarossa to Berlin (magyar)
   A Barbarossától Berlinig : a keleti front kronológiája, 1941-1945 / Brian Taylor. - Debrecen : Hajja, [2006]-. - 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - kronológia
355.48(430)"1941/1945"(0:930.24) *** 355.48(47)"1941/1945"(0:930.24)
[AN 2627312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Keleti irányban, 1941. június 22 - 1942. november 18 / [ford. Bilik Péter]. - cop. 2006. - 367 p., [8] t. : ill.
Bibliogr.: p. 262-363.
ISBN 963-7054-30-8 kötött : 2998,- Ft
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - kronológia
355.48(47)"1941/1942"(0:930.24) *** 355.48(430)"1941/1942"(0:930.24)
[AN 2627314] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10652 /2006.
   Adóváltozások, 2006-2007 : [szja, áfa, art, tao, tb, eva, házipénztár adó, különadó] / [szerk. Ujvári Géza] ; [szerzők Jurányi Benedekné et al.]. - Budapest : NovoSchool : Saldo, 2006. - 139 p. ; 29 cm
ISBN 963-86779-6-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - adóügy - ezredforduló - tankönyv
336.2(439)"2006/2007"(078)
[AN 2626619]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2006.
   Anyagmozgatás - logisztika : tudomány a gyakorlatban : a "Transpack" c. folyóiratban 2001-2006 között a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmányai / Cselényi József, Illés Béla szerk. ; [... tanulmányok szerzői Bálint Richárd et al.]. - Kiskunhalas : Horizont Média Kft., 2006. - 180 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-06-0848-0 fűzött
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 2626585]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2006.
Bartal Anna Mária (1961-)
   Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban : kutatási jelentés / Bartal Anna Mária, Molnár Krisztina. - Esztergom : Eurohíd Alapítvány, 2006. - 87 p. : ill. ; 23 cm. - (Eurohíd-füzetek, ISSN 1788-2885 ; 2.)
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - Ister-Granum eurorégió - társadalmi szervezet
334.012.46(439Ister-Granum_eurorégió) *** 334.012.46(437.6Ister-Granum_eurorégió)
[AN 2626728]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2006.
   Belső ellenőrzés elmélete és gyakorlata az egészségügyben / [szerk. Czakó Imre et al.] ; [szerzők Czakó Imre et al.]. - Budapest ; Vecsés : Ecom Kvality Bt., 2006. - 424 p. ; 20 cm. - (Trendvonalak az egészségügyben, ISSN 1589-3081 ; 5.)
ISBN 963-229-354-1 fűzött
Magyarország - egészségügy - pénzügy - gazdasági ellenőrzés
658.15.012.7 *** 364.444(439)
[AN 2628180]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2006.
   Bevezetés a piackutatásba / szerk. Veres Zoltán, Hoffmann Márta, Kozák Ákos ; [szerzők Andics Jenő et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 511 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 505-508.
ISBN 963-05-8292-9 kötött : 4750,- Ft
piackutatás
339.13.017 *** 658.8.012.12 *** 659.113.2
[AN 2626273]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2006.
Carlock, Randel S.
Strategic planning for the family business (magyar)
   A családi vállalkozás stratégiai tervezése : a család és a vállalkozás egyesítésének párhuzamos tervezése / Randel S. Carlock, John L. Ward ; [ford. Novák Petra]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2006. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-297.
ISBN 963-227-010-X kötött : 3290,- Ft
vállalkozás - tervezés - család
658.1.012.2 *** 316.356.2
[AN 2626271]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2006.
Csomós József
   Lakáspolitika, lakásgazdálkodás / Csomós József. - Budapest : Gondolat, 2006. - 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p.181-182.
ISBN 963-9610-50-X fűzött : 2280,- Ft
Magyarország - Európa - lakásügy - 20. század - ezredforduló - állami támogatás
332.8(439)"200" *** 332.8(4)"19" *** 338.246.027
[AN 2627195]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2006.
   Élelmiszer-analitikai mérések minőségbiztosítása / szerk. Kápolna Emese és Hegedűs Attila ; [... szerzői Abrankó László et al.]. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 69-[70].
ISBN 963-286-305-4 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - élelmiszer-biokémia - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
658.562 *** 663/664.017(075.8) *** 65.018 *** 543
[AN 2627516]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2006.
   Élet a GYES után : kismamák visszatérése a munkaerő-piacra : összefoglaló a 2006. április 5-én a Magyar Telekom székházában megtartott konferenciáról és a konferencia értékelése / [rend., közread. a] Nők a Munka Világában Egyesület. - Budapest : Nők a Munka Világában Egyes., 2006. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - anya - ezredforduló - konferenciakiadvány
331.5-055.26(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626677]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2006.
   Environmental NGOs for the efficient control of EU funds : experiences from structural fund monitoring committees / [ed. by Teodóra Dönsz] ; [auth. Ferenc Bojtos et al.] ; [transl. Anna Iványi, Ágnes Zólyomi] ; [publ. by] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : MTVSZ, 2005. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - társadalmi szervezet - környezetvédelem
334.012.46(4-62) *** 504.06(4-62)
[AN 2626508]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2006.
   Fogyasztóvédelem az élelmiszer-vertikumban / szerk. Somogyi László ; [... szerzői Bánáti Diána et al.]. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-286-311-9 fűzött
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2004. évi XVI. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
élelmezés-egészségügy - fogyasztóvédelem - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás
366.5(439) *** 663/664(439) *** 658.562 *** 614.31(439)
[AN 2627521]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2006.
Gáncs Péterné
   Módszertani útmutató a fogyasztói ismeretek középfokú iskolarendszeren belüli oktatásához / Gáncs Péterné, Horn Ágnes ; [... kiad. Kermi Kft.]. - Budapest : Kermi, 2006. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-8189-17-7 fűzött (hibás ISBN 963-8189-16-9)
Magyarország - fogyasztóvédelem - tanári segédkönyv
366(439)(072)
[AN 2628292]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2006.
Gáncs Péterné
Módszertani útmutató a fogyasztói ismeretek középfokú iskolarendszeren belüli oktatásához (angol)
   Methodological guide for teaching consumer knowledge in secondary school education / by Mrs. Péter Gáncs and Ágnes Horn ; [publ. by Kermi Testing and Quality Control Ltd.]. - Budapest : Kermi, 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-8189-16-9 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
366(439)(072)
[AN 2628294]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2006.
Gunst Péter (1934-2005)
   Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989 / Gunst Péter. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 179 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; 2.)
Bibliogr.: p. 179-[180].
ISBN 963-19-2392-4 fűzött : 2370,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(439)"191/198"(075.8)
[AN 2628824]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2006.
Halmos Csaba (1944-)
   Útmutató romák foglalkoztatási diszkriminációjának csökkentésére : munkavállalók részére / Halmos Csaba, Barakonyi Eszter ; [közread. a] Pécsi Regionális Képző Központ. - [Pécs] : Pécsi Regionális Képző Közp., [2006]. - 31 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - munkavállalás - foglalkoztatottság - hátrányos megkülönböztetés - cigányság - esélyegyenlőség - útmutató
331.535(036) *** 331.5(439)(=914.99) *** 316.647.8 *** 342.724(439)
[AN 2628289]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2006.
Hauserné Dénes Éva
   Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek : számítógépes pénzügyi alkalmazások / Hauserné Dénes Éva. - [Budapest] : B+V K., cop. 2006. - 220 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9536-30-X fűzött : 3490,- Ft
számvitel - adatfeldolgozás - program - tankönyv
657.1(078) *** 519.688(078) *** 681.3.004.14(078)
[AN 2627482]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2006.
Kovács Ferenc
   Az új havi adó és járulékbevallás elmélete és gyakorlata / Kovács Ferenc, Széll Zoltánné, Zsohár Istvánné. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 144 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. augusztus 31.
ISBN 963-9427-51-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - adóbevallás - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2627879]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2006.
Lazear, Edward P.
Personal economics for managers (magyar)
   A humán erőforrások közgazdaságtana vállalati vezetők részére / Edward P. Lazear ; [ford. Semjén András ... és Szabó Judit ...]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 568 p. : ill. ; 25 cm. - (Közgazdasági tankönyvek, ISSN 1785-6132)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5521-4 kötött : 6500,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - gazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.3(075.8) *** 330
[AN 2627838]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2006.
   A nyilvánosság ereje : társadalmi részvétel az európai uniós források előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében : példák a közép- és kelet európai régióból / [szerk. Éger Ákos] ; [kiad. a Magyar Természetvédők Szövetsége]. - Budapest : MTVSZ, 2005. - 12 p. ; 21 cm
ISBN 963-86870-4-5 * fűzött (hibás ISBN 963-963-86870-4-5)
Európai Unió - Közép-Európa - pénzügyi támogatás - társadalmi szervezet - nyilvánosság
339.96(4-62) *** 334.012.46(4-11) *** 316.654(4-11)
[AN 2626500]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2006.
   Számviteli esettanulmányok, 2006 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ. - 5. átd. kiad. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2006. - 604 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2006. aug. - Bibliogr.: p. 603-604.
ISBN 963-86989-6-9 fűzött : 6800,- Ft
számvitel - kézikönyv
657(036)
[AN 2629197]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2006.
   A számviteli törvény, 2006 : a 2001. évi L., a 2001. évi LXXIV., a 2002. évi XLII., a 2003. évi LXXXV., a 2004. évi XCIX. és a 2005. évi CXII. törvény által módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 118 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-642-5 fűzött : 550,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 2628861]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2006.
Szoloviné Bucsi Mariann
   Ne többet, hanem másként! : a sikeres értékesítés mesterfogásai / Szoloviné Bucsi Mariann ; [ill. Deák Gyula]. - [Székesfehérvár] : Soliann Bt., 2006. - 177 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-229-604-4 kötött
eladás
658.85.013 *** 613.865
[AN 2624957]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2006.
   Zöld iroda kézikönyv, avagy Hogyan alakítsunk ki környezet- és emberbarát munkahelyet? / [szerk.] Antal Orsolya, Vadovics Edina ; [szerzők ... Juranics Judit et al.] ; [közread. a] Követ-Inem Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. - [Budapest] : Követ-Inem Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., cop. 2005. - 235 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kész. Zsótér Gabriella "Környezetbarát iroda kézikönyv" c. műve alapján. - Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-217-407-0 fűzött
munkafeltétel - munkahely-kialakítás - környezetbarát
331.4
[AN 2627598]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10675 /2006.
Adorján Zsuzsanna
   Munkanélküliség, rehabilitáció / Adorján Zsuzsanna, Sarkadi Sándor, Soponyainé Harta Andrea. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9660-45-0 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - szociális rehabilitáció - munkalélektan - munkaegészségügy - munkaközvetítés - ezredforduló
364.442.048.6(439)"200" *** 364.23(439)"200" *** 65.013 *** 613.6 *** 331.53
[AN 2627010]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2006.
   Érdekképviseletek a 100 éves magyar vegyiparban : a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 100 évének rövid története, 1906-2006 / [... szerk. ... Várady Judit]. - [Budapest] : VDSZ, [2006]. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-183-2 fűzött
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Magyarország - szakszervezet - vegyipar - energetika - történeti feldolgozás
331.105.44(439)(091) *** 66 *** 620.9
[AN 2627860]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2006.
Kertész Péter (1937-)
   Felülvizsgálat / Kertész Péter. - Budapest : Urbis, 2006. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-9291-99-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - egészségügy - rendszerváltás - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
364.444(439)"198/200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2626351]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2006.
   Kézikönyv szociális munkásoknak / szerk. Kozma Judit ; [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Szociális Szakmai Szövets., 2006. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-06-0204-0 fűzött
szociális munka
364.04 *** 364.62
[AN 2624978]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2006.
   Országos fogyatékosügyi program / [kész. az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége] ; [a rajzok Ferter János munkái]. - [Budapest] : ÉFOÉSZ, 2006. - [114] p. : ill., színes ; 21x31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-06-0391-8 fűzött
Magyarország - szociálpolitika - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos
364.26(439)
[AN 2627873]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10680 /2006.
Albertné Balogh Márta
   Útmutató a Harmadik és Negyedik daloskönyvem használatához / Albertné Balogh Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 44, [3] p. ; 21x29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-464-653-0)
zeneművészet - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2629336]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2006.
   Az anyanyelvi nevelés módszerei : 1-4. osztály / szerk. Kernya Róza ; írták Adamikné Jászó Anna [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Trezor, 2006. - 383 p. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8144-10-6 fűzött : 2945,- Ft
anyanyelvi oktatás - módszertan - egyetemi tankönyv
372.46(075.8)
[AN 2627212]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2006.
Baker, Jenny
Pressure points (magyar)
   Gyurma-keresztyének? / Jenny Baker. Éppen, mint Jézus! / Phil Wason ; [ford. Abosné Lazányi Mariann, Scheuring Erika]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2005. - 64 p. ; 20 cm. - (Üzeneted jött!, ISSN 1788-2850)
Egys. cím: Pressure points. Just like Jesus
ISBN 963-06-0268-7 fűzött
vallásoktatás - tantárgy - tanári segédkönyv
372.82(072) *** 268(072)
[AN 2626741]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2006.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó Hon- és népismeret kiadványához : "A" változat, 5-6. osztály / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 149 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az 5-6. osztályos Hon- és népismeret tanításához : "A" változat
ISBN 963-464-921-1 fűzött
magyar néprajz - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.839(072)
[AN 2626949]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2006.
Csicsó Antal
   Buchet : carte maghiară moldovenească : carte de familie pentru copii şi tineri maghiari-ceangăi din Moldova : pentru comunitatea maghiară din Moldova = Bokréta : moldvai magyar könyv : családi olvasókönyv moldvai csángómagyar gyermekek és fiatalok részére : a moldvai magyar közösség részére / Ciceu Anton ; [ill. Forró Ágnes]. - Eger : Gonda Kvk., 2006. - 407 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-85449-5-3 kötött
Moldva - írás- és olvasástanítás - határon túli magyarság - csángók - népdal
372.416(498.3)(=945.11csángók) *** 398.8(=945.11csángók)(498.3)
[AN 2626468]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2006.
   Egy csepp tudomány : válogatott szakmai munkák a Jedlik Ányos Szakkollégiumban / [... szerk. Kosztyán Zsolt Tibor] ; [közread. a] Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium. - [Veszprém] : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2006. - 107 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9660-30-2)
tanulmánygyűjtemény - szakkör - egyetem
378.184 *** 082
[AN 2627002]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2006.
European Conference on Research in Chemical Education (8.) (2006) (Budapest)
   8th ECRICE : 8th European Conference on Research in Chemical Education : 31 August - 1 September 2006, Budapest, ... : book of abstracts / [ed. by Miklós Riedel and Zoltán Tóth] ; org. by Hungarian Chemical Society, Eötvös University Budapest. - [Budapest] : MKE, [2006]. - XVI, 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös workshop series)
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-9319-57-0 fűzött
kémiatanítás - konferenciakiadvány
371.3 *** 54 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628095]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2006.
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna
   Informatika kisiskolásoknak : 3. évfolyam : módszertani kézikönyv / Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna, Ridzi Gizella, Schlotter Judit ; [rajz. Balogh Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5745-4 fűzött
informatika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.868.13(072)
[AN 2627833]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2006.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a természetismeret tanításhoz : 5. osztály / Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 208 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az 5. osztályos természetismeret tantárgy tanításához. - Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-464-673-5 fűzött
környezetismeret - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.850.4(072)
[AN 2626952]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2006.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a természetismeret tanításhoz : 6. évfolyam / Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 230 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a 6. osztályos természetismeret tantárgy tanításához
ISBN 963-464-882-7 fűzött
környezetismeret - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.850.4(072)
[AN 2626933]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2006.
   A kémiatanítás kihívásai a XXI. században : XXII. Kémiatanári Konferencia : Veszprém, 2006. augusztus 21-24. : előadásösszefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, Veszprémi Egyetem, Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : MKE, [2006]. - XII, 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9319-59-7 fűzött
kémiatanítás - módszertan - konferenciakiadvány
372.854 *** 54 *** 371.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2628127]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2006.
   Ki kicsoda? : a Rajk László Szakkollégium VOSZKosainak névsora / [szerk. Kiss Zsófia és Nagy Eszter] ; [a kiadvány összeállításában közrem. Andzsans Balogh Kornél] ; [... kiad. Rajk László Szakkollégium Alapítvány]. - 4. kiad. - Budapest : Rajk L. Szakkollégium Alapítvány, 2006. - 174 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-595-1 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Rajk László Szakkollégium
Budapest - kollégium - névjegyzék
378.187.5(439-2Bp.):050.8
[AN 2626547]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2006.
   A környezeti nevelés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : mérések, elemzések, tanulmányok / [szerk. Kuknyó János] ; [írták Agárdy Sándor et al.] ; [... kiad. ... a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet]. - Nyíregyháza : M. Ped., Közművel. és Képzési Int., 2006. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
Fűzött (hibás ISBN 963-87230-2-5)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - környezeti nevelés - oktatásügy
37.033 *** 37.014(439.163) *** 372.850.4
[AN 2626977]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2006.
Kovácsné Sipos Márta
   A tanulás fortélyai / Kovácsné Sipos Márta ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2003. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 963-19-3012-2 fűzött
tanulás - módszertan
371.322 *** 159.953.5
[AN 2624959]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2006.
Küronya Pálné
   Osztályfőnöki kézikönyv : 5-8. osztály / Küronya Pálné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 76 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 963-464-674-3 fűzött
osztályfőnöki óra - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
371.213.3(072) *** 37.03
[AN 2626924]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2006.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (4.) (2006) (Szeged)
   IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2006. április 20-22 : PÉK 2006 : program, tartalmi összefoglalók / szerk. Józsa Krisztián ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE Neveléstud. Doktori Isk., 2006. - 141 p. ; 25 cm
ISBN 963-482-761-6 fűzött
iskolai értékelés - konferenciakiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2628140]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2006.
   A pedagógus szakma megújításának lehetőségei Makón és a térség településein / [közread.] Makó Város Önkormányzata. - Makó : Önkormányzat, [2006]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csongrád (megye) - multimédia - számítástechnika - módszertan - pedagógia
371.68(439.181) *** 371.333(439.181) *** 681.3.004.14
[AN 2627775]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2006.
   "A pedagógusképzés - továbbképzés - felnőttoktatás" című nemzetközi konferencia előadásai : Hajdúszoboszló, 2006. március 24-25. / [rend., közread. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. - [Debrecen] : KFRTKF, [2006]. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Közép-Európa - pedagógusképzés - továbbképzés - felsőoktatás - konferenciakiadvány
371.13/.14(4-11) *** 378(4-11) *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2626609]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2006.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv és a Fogalmazási feladatgyűjtemény felhasználásával : 8. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 80 p. ; 29 cm
Borítócím: Tantárgyi program : magyar nyelv : 8. osztály. - Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-464-744-8 fűzött
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2629337]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2006.
   Tehetséggondozás a tudományban / [szerk. Berényi Dénes]. - Budapest : MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2005. - 59 p. ; 20 cm. - (Magyar tudományosság külföldön, ISSN 1785-1343 ; 12.)
A 2005. júl. 5-6-án Ungváron tartott szimpózium előadásai
Fűzött
Közép-Európa - tehetséggondozás - határon túli magyarság - oktatás - kollégium - konferenciakiadvány
376.545(=945.11)(4-11) *** 376.7(=945.11)(4-11) *** 378.187.5(4-11) *** 061.3(477-2Ungvár)
[AN 2626695]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10700 /2006.
Ferenczi Attila (1959-)
   A labdarúgás rendszerelmélete avagy A labdarúgás vizsgálatának új koncepciója / írta Ferenczi Attila ; [kiad. Csepel SC]. - Budapest : Csepel SC, [2006]. - 294 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
labdarúgás
796.332
[AN 2627197]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2006.
   Futball-vb 2006 : [Németország, 2006. június 9 - július 9.] : [a 18. labdarúgó-világbajnokság krónikája és a korábbi 17 vb története] / [szerk. Ferkai Marcell] ; [a mérkőzésekről Beregi Zoltán et al. tudósított]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 308 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-83-6 kötött : 7980,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - világbajnokság - 20. század - ezredforduló
796.332(100)(091) *** 796.332(100)"2006"
[AN 2626289]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2006.
Hencsei Pál (1939-)
   Magyar vívók az olimpiai játékokon : hazánk legeredményesebb olimpiai sportága / Hencsei Pál, Ivanics Tibor ; [közread. a] Magyar Vívó Szövetség. - Budapest : General Press, 2006. - 243 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9648-47-7 fűzött
Magyarország - vívás - sporttörténet - olimpia
796.86(439)(091) *** 796.032(100)(091)
[AN 2626446]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2006.
Tohei Koichi
   Könyv a "KI"-ről / Koichi Tohei ; [szerk. Zsolt Péter]. - Budapest : Hunor, 2006. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
ISBN 963-87109-0-X fűzött
ázsiai küzdő- és védősport - mentálhigiénia
796.85 *** 613.865
[AN 2627165]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2006.
Vitos György (1957-)
   Európában a Loki! / Vitos György. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2006. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-229-897-7 fűzött
Debreceni Vasutas Sport Club
Debrecen - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439-2Debrecen)(091)
[AN 2628155]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10705 /2006.
   10 éves a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének fotóművészeti tagozata, 1996-2006 / [szerk. Tóth József]. - Budapest : MAOE, 2006. - 191 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-86667-4-9 fűzött
Magyarország - fotóművészet - egyesület - ezredforduló
77.04(439)"200" *** 061.2(439)
[AN 2626593]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2006.
Alföldi Fazekas Triennálé (10.) (2006) (Karcag)
   X. Alföldi Fazekas Triennálé : pályázati kiállítás Karcag, 2006. augusztus 18-tól szeptember 16-ig / [szerk. ... Türke Jánosné] ; [kiad. a] DMIK. - [Karcag] : DMIK, [2006]. - [28] p. : ill., színes ; 14x21 cm
Fűzött
Alföld - népi kerámia - magyar néprajz - kiállítási katalógus
738.3.031.4(439) *** 39(=945.11)(439.14) *** 061.4(439-2Karcag)
[AN 2628299]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2006.
   Art Stúdió Galéria. - [Veszprém] : [s.n.], [2006]. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - ezredforduló
75(439)
[AN 2627996]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2006.
Bakos Ágnes
Országház (angol)
   The Parliament in Budapest : style, harmony, dignity / phot. Ágnes Bakos & Bence Tihanyi ; [pref. József Sisa] ; [text Judit Villám, Magda Molnár]. - Budapest : Képzőműv. K., [2006]. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-337-032-9 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 2628053]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2006.
Bakos Ágnes
   Országház : stílus, harmónia, méltóság / Bakos Ágnes és Tihanyi Bence fényképeivel ; [előszó Sisa József] ; [szöveg Villám Judit, Molnár Magda]. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2006]. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-337-031-0 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 2628049]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2006.
   Csoszó Gabriella, Elek Judit Katalin, Szabó Sarolta, Tóth Szilvi / [szerk. ... Csizek Gabriella] ; [bev. ... Rui Prata, Csizek Gabriella] ; [közread. a Magyar Fotográfusok Háza]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, [2006]. - [108] p. : ill. ; 18 cm
A katalógus a braga-i Museu da Imagem-ben 2005. április 8. és május 29. között rend. kiállítás alkalmából jelent meg. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-86589-5-9 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(469-2Braga)
[AN 2627706]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2006.
Dalí, Salvador (1904-1989)
   "Az aranykor" : grafikai sorozatok világirodalmi művekhez : Szeged, Fekete Ház, 2006. szeptember 2 - október 1. : Pécs, Művészetek Háza, 2006. október 13 - november 19. : Szombathely, Szombathelyi Képtár, 2006. november 24 - 2007. január 21. / Salvador Dali ; [a kiállítást rend., .... a katalógust szerk. Papp Katalin] ; [közread. a ... Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2006. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7217-89-4 fűzött
Spanyolország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(460)(092)Dali,_S. *** 061.4(439)"2006/2007"
[AN 2626922]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2006.
Debreceni Országos Nyári Tárlat (19.) (2006)
   XIX. Debreceni Országos Nyári Tárlat : Kölcsey Központ Debrecen, ... 2006. augusztus 6-28. = 19th National Summer Exhibition in Debrecen / [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : [Önkormányzat], [2006]. - [224] p. : ill., színes ; 16 cm
ISSN 0230-8746 = Debreceni Országos Nyári Tárlat
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2628304]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2006.
Debreceni Tavaszi Tárlat (15.) (2006)
   XV. Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2006. március 15 - április 15. / [... rend. Tamus István] ; [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : [Önkormányzat], [2006]. - [80] p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2628300]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2006.
Ducki Krzysztof (1957-)
   Plakátok = Plakaty = Posters / Krzysztof Ducki ; [szöveg Orosz István, Grzegorz Łubczyk]. - Budapest : Dart Bt., 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-229-421-1 kötött
Lengyelország - plakátművészet - grafikus - 20. század - 21. század
769.91(438)(092)Ducki,_K.
[AN 2628045]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2006.
Gabo Rindo
   Retró-repró : a magyar gyufacímke / Gabo Rindo, Hollódi Gergely. - Budapest : Chelsea, 2006. - 186 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Csao sorozat, ISSN 1785-9336 ; 3.)
ISBN 963-87202-0-4 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - alkalmazott grafika - 20. század - gyufacímke
766(439) *** 662.53
[AN 2626699]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Énképek, fényképek művészekről / Gyurkovics Tibor, Németh Andrea. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - [103] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-270-2 fűzött
Magyarország - művész - magyar irodalom - vers - fényképalbum
7(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_A. *** 894.511-14
[AN 2627023]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2006.
   Hagyomány és korszerűség a kovácsművesség és az építészet kapcsolatában = Tradition and modernity in the blacksmith's art and architecture / [közread. a] Magyarországi Kovácsmíves Céh. - [Budapest] : M. Képek, [2006]. - 43 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9439-47-9 fűzött
Magyarország - vasművesség - kovácsolás - 20. század - ezredforduló
739.4(439)
[AN 2628120]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2006.
Igari Antal
   A Hiemer-ház évszázadai = Centuries of Hiemer house / [Igari Antal] ; [kiad. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Székesfehérvár : Önkormányzat, [2006]. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Székesfehérvár - lakóépület - építészet - barokk - 18. század - 19. század - 20. század
728(439-2Székesfehérvár)"17/19" *** 72(439-2Székesfehérvár) *** 72.034.7(439)
[AN 2627823]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2006.
Jánoska Antal (1954-)
   Kártya - játék - szerencse : az Iparművészeti Múzeum játékkártya gyűjteménye = Spielkarte - Glücksspiel - Spielglück : die Spielkartensammlung des Ungarischen Kunstgewerbemuseums / [szerző... Jánoska Antal] ; [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - Budapest : Iparműv. Múz., [2006]. - 31, 45, [7] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-7098-96-8 fűzött
Iparművészeti Múzeum (Budapest)
Európa - Budapest - grafika - kártyajáték - kiállítás
769.4(4) *** 685.81 *** 069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum
[AN 2627377]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2006.
Jokesz Antal (1952-)
   Fotómátrix [elektronikus dok.] = Photomatrix / Jokesz Antal, Petrányi Zsolt ; kiad. Magyar Fotóművészek Szövetsége, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója. - Szöveg és képek. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets. : Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows
ISBN 963-218-951-5
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - elektronikus dokumentum
77.04(439)"200"
[AN 2628064]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2006.
Konok Tamás (1930-)
   Sine loco et anno / Konok ; [a kiállítást rend. Oláh Zsófia és Mészáros Zsolt] ; [közread. az] Ernst Múzeum. - Budapest : Ernst Múz., 2006. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Keserü Katalin bevezetőjével. - A kiállítást Budapesten 2006. ápr. 12 - máj. 3. között tartották. - A bev. és az életrajz francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-7032-24-X fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Konok_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626910]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2006.
Koscsó László (1956-)
   A grafika : grafikai technikák műhelytitkai / Koscsó László. - Budapest : Koscsó L., 2006. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 963-229-609-5 fűzött (hibás ISBN 234-02-4587-3)
grafika - művészet technikája
76.02 *** 761 *** 762 *** 763
[AN 2626464]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2006.
   Közös tér : az etnikai kisebbség és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében = Common space : the question of ethnic minorities and cultural identity in the art of the Carpathian Basin / [szerk. ... Bordács Andrea] ; [rend., közread. az] Ernst Múzeum. - Budapest : Ernst Múz., 2006. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A budapesti Ernst Múzeumban 2006. máj. 10 - jún. 21. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7032-25-8 fűzött
Kárpát-medence - művészet - nemzetiség - ezredforduló - kiállítási katalógus
7(4-191)(=00) *** 316.347(=00)(4-191) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2626641]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2006.
   Kutyavilág = Doglife / [Csányi Vilmos ... előszavával] ; [közread. a] Mai Manó Ház Magyar Fotográfusok Háza. - Budapest-Terézváros : Mai Manó Ház M. Fotográfusok Háza, 2006. - 84 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A 2006. máj. 29 - jún. 30. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 963-86589-6-7 fűzött
fotóművészet - 19. század - 20. század - kutya - állatkép - kiállítási katalógus
77.04(100) *** 636.7(084.12) *** 77.042 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627605]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2006.
Nagy Lajos (1926-|)
Művek (vál.)
   Nagy Lajos képei 50 év fotóiból, 1956-2006 : kiállítás az Országos Széchenyi[!Széchényi] Könyvtár Budavári Palotájában és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Karán / [a katalógust szerk. Módos Gábor] ; [rend., kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2006]. - 63 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Képek 50 év fotográfiáiból, 1956-2006 : Nagy Lajos fotókiállítása, 2006
ISBN 963-06-0397-7 fűzött
Nagy Lajos (1926-)
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Nagy_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627840]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2006.
Orosz István (1951-)
   Felhők Poloniusnak = Clouds for Polonius / Orosz István ; [a kiállítás szervezője ... Uhl Gabriella] ; [a katalógust szerk. ... Keresztes Dóra] ; [rend., közread. az] Ernst Múzeum. - Budapest : Ernst Múz., 2006. - 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten 2006. aug. 16 - szept. 17. között tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-7032-27-4 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Orosz_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627018]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2006.
Örsi Julianna (1950-)
   Az 1956-os forradalom festményeken : Csizmadia Zoltán festőművész tárlata : kiállításvezető / Örsi Julianna ; [... rend. Kapás János]. - Túrkeve : Finta Múz., 2006. - 8 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Finta Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1589-3863 ; 7.)
ISBN 963-06-0819-7 fűzött
Csizmadia Zoltán (1933-)
Magyarország - festőművész - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus
75(439)(092)Csizmadia_Z. *** 943.9"1956" *** 061.4(439-2Túrkeve)
[AN 2627461]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2006.
Paizs László (1935-)
   Sebek, 1956 : Light & Loft Galéria, 2006. szeptember 8-22., Budapest ... = Wounds, 1956 / Paizs László. - [Budapest] : [Light & Loft Galéria], [2006]. - [20] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Paizs_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628103]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2006.
Resolution ResAP(2001)1 on the introduction of the principles of universal design into the curricula of all occupations working on the built environment (magyar)
   A Tomari Határozat : határozat az egyetemes tervezés alapelveinek az épített környezettel kapcsolatos összes szakma képzési tervébe történő bevezetéséről / [közread. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium]. - [Budapest] : Szociális és Munkaügyi Min., 2006. - 24 p. ; 21x21 cm
ISBN 963-06-0446-9 fűzött
építés - testi fogyatékos
721.05 *** 364.26
[AN 2627985]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2006.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
   Márffy : életműkatalógus : catalogue raisonné : complete works / Rockenbauer. - Budapest ; Paris : Makláry Artworks, 2006. - 475 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 425-466.
ISBN 963-229-967-1 fűzött
Márffy Ödön (1878-1959)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Márffy_Ö.
[AN 2628099]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2006.
Simenon, Georges
Művek (vál.)
   Simenon világa = L'Oeil de Simenon / [szerk. ... Csizek Gabriella]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2005. - [80] p. : ill. ; 17 cm
A katalógus a budapesti Mai Manó Házban és a pécsi Művészetek Házában 2005. folyamán megrend. kiállításhoz készült
ISBN 963-86589-1-6 fűzött
Franciaország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(44)(092)Simenon,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2005" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2627653]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2006.
Strobl Alajos (1856-1926)
Művek (vál.)
   Strobl Alajos (1856-1926) szobrászművész emlékkiállítása : Szeged, 2006. július 12 - szeptember 3. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Szatmári Gizella] ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., [2006]. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Stróbl_A. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2626891]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2006.
Sümegi György (1947-)
   Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről / Sümegi György ; [fotók Dömötör Mihály]. - Budapest : METEM, 2006. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 55.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9662-07-0 fűzött
Duna-Tisza köze - művészettörténet - keresztény művészet - népművészet - szobrászat - 18. század - 19. század - 20. század
7(439Duna-Tisza_köze) *** 73.046.3(439Duna-Tisza_köze) *** 73.031.4(439Duna-Tisza_köze) *** 247
[AN 2628163]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2006.
Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé (11.) (2006)
   XI. Táblaképfestészeti Biennálé : Olasz Kulturális Központ, Szeged, ... 2006. július 15 - szeptember 15. / [... rend. Szuromi Pál] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISSN 0231-4010 = Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé. - A bev. angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2626541]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2006.
Szőnyi István (1894-1960)
   Kép : megjegyzések a művészetről / Szőnyi István. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2006. - 69, [2] p. ; 25 cm
ISBN 963-8006-43-9 kötött
művészetesztétika - festészet
75.01
[AN 2627964]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2006.
   Természetes képek : XV. Esztergomi Fotográfiai Biennálé = Native pictures / [... összeáll. és szerk. Balla András] ; [rend., közread. a Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó]. - [Esztergom] : Bajor Á. Művel. Ház és Kultúrmozgó, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 963-06-0588-0 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - természetkép - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 77.047 *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2628042]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2006.
   Tiltás és tűrés : a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának 1966-os és 1967-es kiállítása : Ernst Múzeum, Budapest, 2006. szeptember 24 - november 8. / [a katalógust szerk. Csanádi-Bognár Szilvia]. - [Budapest] : [Ernst Múz.], [2006]. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Stúdió '66 - '67. - Műjegyz.: p. 108-113. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7032-29-0 fűzött
Fiatal Képzőművészek Stúdiója. Kiállítás (1966-1967) (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196" *** 061.28(439)Fiatal_Képzőművészek_Stúdiója *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628040]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2006.
   Várfok Galéria, 1990-2005 = Várfok Gallery, 1990-2005 / [szerkesztők ... Entz Sarolta, Fekete-Horváth Erika, Jánosi-Halász Rita] ; [tanulmányok szerzői ... Készman József, Pataki Gábor, Spengler Katalin]. - [Budapest] : Várfok Galéria, cop. 2006. - 156 p. : ill., színes ; 21x26 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-06-0477-9 fűzött
Várfok Galéria (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(439)"199/200" *** 069(439-2Bp.)Várfok_Galéria
[AN 2627437]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10739 /2006.
Bónis Ferenc (1932-)
   Élet-képek: Bartók Béla / Bónis Ferenc. - Budapest : Balassi : Vávi Kft., cop. 2006. - 550 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-506-649-X kötött : 8450,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - fényképalbum
78.071.1(439)(092)Bartók_B.(084.12)
[AN 2627901]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2006.
Hildesheimer, Wolfgang
Mozart (magyar)
   Mozart / Wolfgang Hildesheimer ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Gondolat, 2006. - 383 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-56-9 kötött : 2980,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század
78.071.1(436)Mozart,_W._A.
[AN 2626826]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2006.
Nagy Imre
   Fújjuk a magunkét : a mezőkövesdi fúvószenekar megalakulásának 50. évfordulójára / szerző Nagy Imre. - Mezőkövesd : Fúvós és Majorette Alapítvány, [2006]. - 138 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-216-350-8 fűzött
Mezőkövesd - fúvószenekar - évkönyv
785.11.071(439-2Mezőkövesd)(058) *** 788
[AN 2626974]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2006.
   Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány. - Budapest-Rákoshegy : Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány, [2006]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0971-1 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Budapest. 17. kerület - zeneszerző - 20. század - emlékház - közalapítvány
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 069(439-2Bp.XVII.) *** 061.27(439)
[AN 2627414]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2006.
Schonberg, Harold C.
The lives of the great composers (magyar)
   A nagy zeneszerzők élete / Harold C. Schonberg ; [ford. Szilágyi Mihály ..., Szabó Mária ..., Gy. Horváth László ...]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1998. - 683, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-07-8099-2 kötött : 4500,- Ft
zeneszerző - életrajz
78.071.1(100)(092)
[AN 2627022]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2006.
   Százötven éves a Mezőkeresztesi Férfikar, 1856-2006. - [Mezőkeresztes] : [Magánkiad.], [2006]. - 39 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összeáll. Kertész Ernő
Fűzött
Mezőkeresztesi Férfikórus, Kamara Együttes és Citerazenekar Egyesület
Mezőkeresztes - énekkar
784.087.68.071(439-2Mezőkeresztes)
[AN 2626860]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2006.
Tímár András
   A magyar hegedűkészítés története a kezdetektől a rendszerváltásig / Tímár András. - Budapest : Szerző, [2006]. - 394 p. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenési évként: 1987. - Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-219-342-3 kötött
Magyarország - hangszerkészítés - hegedű - történeti feldolgozás
681.817.1(439)(091)
[AN 2626980]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10746 /2006.
Bradányi Iván (1930-)
   A hullámok hercegnője : Barbra Streisand élete / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, cop. 2006. - 454 p. ; 18 cm
A mű 1. része 1990-ben "Barbra Streisand" címmel önállóan jelent meg. - Bibliogr.: p. 451-454. - Diszkogr.: p. 427-439. - Filmogr.: p. 441-446.
ISBN 963-7459-25-1 fűzött
Streisand, Barbra
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Streisand,_B.
[AN 2628134]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2006.
   Művészet a legkisebbekért : Glitterbird Budapesti Találkozó 2005 : fesztivál és szeminárium, előadások 0-3 éves korig = Art for the very young : Glitterbird Budapest Meeting 2005 : festival and seminar, performances from 0-3 years of age / [szerk. ... Novák János, Zalán Tibor] ; [ford. Orbán Eszter, Hajós Katalin]. - [Budapest] : Glitterbird Program Menedzsmentje, 2005. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
színházművészet - gyermek
792 *** 316.37-053.2
[AN 2626671]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2006.
Reimertz, Stephan
Woody Allen (magyar)
   Analízis macskagyökérrel : Woody Allen / Stephan Reimertz ; [ford. Dankó Zoltán]. - Budapest : Háttér, 2006. - 203 p. : ill. ; 18 cm. - (Háttér kismonográfiák, ISSN 1787-0887)
Filmogr.: p. 201-202. - Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 963-9365-51-3 fűzött : 2200,- Ft
Allen, Woody
filmrendező - színész - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Allen,_W. *** 791.43.071.2(73)(092)Allen,_W.
[AN 2626333]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2006.
Szilágyi Andor (1955-)
   Mansfeld : magasabb szempontból : filmforgatókönyv / Szilágyi Andor. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2006. - 144 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-19-5805-1 kötött
Mansfeld Péter (1941-1959)
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Szilágyi_A. *** 894.511-293.7
[AN 2626262]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10750 /2006.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik Italienisch kurz & bündig (magyar)
   Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2006, cop. 2004. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
Fűzött (hibás ISBN 963-9194-82-4)
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 2624954]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2006.
Betts, Gavin
Latin (magyar)
   Latin nyelvkönyv / Gavin Betts ; [ford. és átd., valamint a Magyarországi latin kultúra c. részt írta Bollók János]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 963-05-7394-6 fűzött
latin nyelv - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11
[AN 2624963]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2006.
Csernókné Jezerniczky Éva
   Hungarian cuisine - international cuisine = Magyar konyha - nemzetközi konyha : középhaladó angol nyelvkönyv vendéglátóknak / Csernókné Jezerniczky Éva, Lázár Julianna ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 963-9558-57-5 fűzött
angol nyelv - gasztronómia - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
802.0(075.8)=945.11 *** 641.5
[AN 2628308]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2006.
Csiffáry Tamás
   Magyar - francia zsebszótár ; Francia - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 109, 111 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-88-6 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 2626884]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2006.
Csiffáry Tamás
   Magyar - olasz zsebszótár ; Olasz - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 112, 109 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-89-4 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2626880]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2006.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2006. - 573 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 572.
ISBN 963-229-732-6 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2628473]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2006.
Dallos Bertold
   Magyar - német - szlovén munkaügyi szótár / [írta Dallos Bertold]. - [Szombathely] : MSZOSZ, [2006]. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
Fűzött
munkaügy - magyar nyelv - német nyelv - szlovén nyelv - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=30=863 *** 331
[AN 2626875]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2006.
Dávid Géza (1949-)
   Útiszótár : magyar - török, török - magyar = Turistik sözlük : macarca - türkçe, türkçe - macarca / [szerk. Dávid Géza]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - 635 p. ; 14 cm
Magyar - török, török - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött (hibás ISBN 963-05-7805-0)
magyar nyelv - török nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943.5 *** 801.323=943.5=945.11
[AN 2629590]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2006.
Davies, Helen
   Kezdők finn nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Ottilia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-282-7 kötött : 2400,- Ft
finn nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=945.41=945.11
[AN 2624958]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2006.
Dévényi Kinga (1957-)
   Indul a karaván : alapfokon arabul / Dévényi Kinga, Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2006]. - VIII, 143 p. : ill. ; 24 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 35.)
ISBN 963-8378-22-0 fűzött
arab nyelv - nyelvkönyv
809.27(078)=945.11
[AN 2627886]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2006.
   Express English. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2006-. - 29 cm
ISBN 963-9357-62-6
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2627210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Angol nyelvkönyv kezdőknek / Némethné Hock Ildikó ; [graf., fotók Makk László]. - 2006. - 190, [2] p. : ill.
ISBN 963-9357-28-6 fűzött : 1848,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2627211] MARC

ANSEL
UTF-810761 /2006.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2004. - 637 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8093-4 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2629126]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2006.
Fenyvesné Somló Edit
   Szakmai szótár pincérek és vendéglátó-pultosok számára : német - magyar, magyar - német / [összeáll. Fenyvesné Somló Edit és Révné Lőrinc Anna] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 3. utánny. - Budapest : KIT, 2006, cop. 1999. - 156 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-173-3 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - vendéglátás - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 640.4 *** 338.48
[AN 2628874]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2006.
Fenyvesné Somló Edit
   Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára : német - magyar, magyar - német / [összeáll. Fenyvesné Somló Edit] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 3. utánny. - Budapest : KIT, 2006, cop. 2001. - 84 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-210-1 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - konyhatechnika - főzés - cukrászat - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 641.5 *** 664.68
[AN 2628873]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XLIV, 819 p. ; 25 cm + CD-ROM
Kötött (hibás ISBN 963-05-7879-4)
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2629106]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2000. - XXXI, 756, [20] p. ; 15 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8415-8 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2628201]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8251-1 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2629691]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2000. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8414-X kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2628457]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2000. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm
Kötött (hibás ISBN 963-05-8414-X)
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2628464]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2006, cop. 1998. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7512-4 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2628963]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8252-X kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2628978]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2006.
Hegedűs Rita
   Pons noun declension tables : Hungarian : [comprehensive and user-friendly] / Rita Hegedűs. - Budapest : Klett, 2006. - 112 p. ; 21 cm
Gerinccím: Noun declension tables : Hungarian
ISBN 963-9641-04-9 fűzött
magyar nyelv - főnév - ragozás - nyelvkönyv
809.451.1-551(078)=20
[AN 2627347]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2006.
Iványi Tamás (1944-)
   Arab nyelvtudomány = Fī ʿilm an am-naḥw al-ʿarabī / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2006]. - 164 p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 36.)
ISBN 963-8378-24-7 fűzött
nyelvészet - arab nyelv - egyetemi tankönyv
80.001(100)(=927)"7/19"(075.8) *** 809.27(075.8)
[AN 2627898]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2006.
Iványi Tamás (1944-)
   Egyiptomi arab / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2006]. - 193 p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 38.)
ISBN 963-8378-25-5 fűzött
Egyiptom - arab nyelv - nyelvjárás - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
809.27(075.8)=945.11 *** 809.27-087(075.8)(620)=945.11
[AN 2627894]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2006.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2001. - XXI, 816 p. ; 25 cm + CD-ROM
Kötött (hibás ISBN 963-05-7780-0)
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2629109]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2006.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - 13. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 963-05-6437-8 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2629182]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2006.
   Magyar grammatika / [szerk. Keszler Borbála] ; [szerzők Balogh Judit et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2000. - 583 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5880-9 kötött : 5000,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 2629166]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2006.
Mészáros László
   Francia társalgás / Mészáros László, Marie-Paule Morin. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2002. - 253 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-2472-6 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
804.0(078)=945.11
[AN 2624961]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2006.
   The metaphors of sixty : papers presented on the occasion of the 60th birthday of Zoltán Kövecses / ed. by Réka Benczes & Szilvia Csábi ; [publ. by the] Department of American Studies School of English and American Studies Eötvös Loránd University. - Budapest : Dep. of Amer. Studies, School of Engl. and Amer. Studies Eötvös L. Univ., 2006. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Kövecses Zoltán műveinek bibliográfiája: p. 14-17.
ISBN 963-463-875-9 fűzött
nyelvészet - metafora - emlékkönyv - személyi bibliográfia
80 *** 801.541.25 *** 012Kövecses_Z.
[AN 2627599]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2006.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2630157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/B., Arrivederci. - 2006. - 248 p. + 2 hangk.
ISBN 963-19-3831-X fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2630160] MARC

ANSEL
UTF-810780 /2006.
Morvay Károly (1943-)
   Els bons usos es perden : petit diccionari fraseològic cerdanià / Morvay Károly. - [Budapest] : Nyitott Kv., 2006. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 963-87268-0-6 fűzött
katalán nyelv - frazeológiai gyűjtemény
804.99-318
[AN 2626606]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2006.
   A nyelv és a nyelvek / [szerk. Kenesei István] ; [szerzők Bánréti Zoltán et al.]. - 5. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2004. - 281 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 263-276.
ISBN 963-05-7959-6 kötött : 2450,- Ft
nyelvészet - nyelvi rendszer
80 *** 801
[AN 2629104]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2006.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - 2. kiad., jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XX, 1779 p. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8254-6 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2629679]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2006.
Országh László (1907-1984)
   Magyar - angol nagyszótár = Hungarian - English dictionary / Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán ; [szerk. ... Bácsi-Nagy András et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1998. - XIX, 1583 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7515-9 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2628973]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2006.
Országh László (1907-1984)
   Magyar - angol nagyszótár = Hungarian - English dictionary / Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán ; [szerk. ... Bácsi-Nagy András et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1998. - XIX, 1583 p. ; 29 cm + CD-ROM
Kötött (hibás ISBN 963-05-8256-3)
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2629682]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2006.
Papp István (1901-1972)
   Magyar - finn szótár = Unkarilais - suomalainen sanakirja / Papp István, Jakab László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1985. - 855 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-6594-3 kötött
magyar nyelv - finn nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=945.41
[AN 2624980]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2006.
Pappné Kuster Klára
   Az angol nyelvtan bibliája / Pappné Kuster Klára. - [Győr] : Pappné Kuster K., 2006. - 243 p. ; 24 cm
ISBN 963-06-0349-7 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2627932]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2006.
Perjés Magdolna
   Útiszótár : magyar - portugál, portugál - magyar = Dicionário para turistas : húngaro - português, português - húngaro / [szerk. Perjés Magdolna] ; [mtársak Demeter Mária, Szijj Ildikó, Gyükeri Mercédesz]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2006, cop. 2004. - 514, [2] p. ; 14 cm
Magyar portugál, portugál magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-8155-8 fűzött
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690 *** 801.323=690=945.11
[AN 2629169]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2006.
Pusztai Gyula
   Hogyan ne tanulj + angolul? : kézikönyv a lehANGOLó tanulásról = How not to learn English : a reference book on/about the incorrect ways of learning English / Pusztai Gyula. - Budapest : Strucc, cop. 2006. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-9532-40-1 fűzött : 1850,- Ft
angol nyelv - tanulás - módszertan
802.0 *** 371.322
[AN 2626681]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2006.
Segoviano, Carlos
Pons Verbtabellen Spanisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : spanyol / Carlos Segoviano ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2006, cop. 2003. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött
spanyol nyelv - ige - ragozás
806.0-552(078)=945.11
[AN 2624953]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2006.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Szeged : Maxim, 2006. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 963-86211-6-8 fűzött : 1480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2628858]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2006.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit, Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, 2005. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 963-86211-6-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2588504]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2006.
Stephanides Éva (1943-)
   Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára : angol - magyar, magyar - angol / összeáll. Hőnyiné Stephanides Éva ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2006, cop. 2000. - 83 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-238-1 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - konyhatechnika - cukrászat - főzés - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 641.5 *** 664.68
[AN 2628865]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2006.
Szikszainé Nagy Irma (1944-)
   Leíró magyar szövegtan / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Osiris, 2006. - 524 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 487-511.
ISBN 963-389-681-9 kötött : 4180,- Ft
magyar nyelv - szövegtan - hermeneutika - egyetemi tankönyv
809.451.1-73(075.8) *** 894.511.08(075.8) *** 82.07(075.8)
[AN 2629328]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2006.
Tomasovszky Orsolya
   Mintaszövegek és szókincs a francia középszintű érettségire / Tomasovszky Orsolya. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 86, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-04-3 fűzött
francia nyelv - érettségi vizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2627047]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2006.
Végh Béla
   Útiszótár : magyar - francia, francia - magyar = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József, Gyükeri Mercédesz]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2006. - 618, [3] p. ; 14 cm
Magyar - francia, francia - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött (hibás ISBN 963-05-8288-0)
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2629123]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2006.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, [2003-2006]. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9357-04-9
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 1041330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire = Középfokú francia nyelvkönyv. - 2003 [!2006]. - 239 p. + 2 hangk.
Fűzött : 1995,- Ft (hibás ISBN 963-9357-06-5)
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2627575] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10797 /2006.
Cassone, Giuseppe (1843-1910)
Lettere a Margit (magyar)
   Margherita, gyönyörű magyar virágom : levelek Hirsch Margithoz, 1906-1910 : Petőfi szicíliai fordítója és a művelt ifjú hölgy, Hirsch Margit szerelmi levelezése / Giuseppe Cassone ; [... vál., ... szerk., az előszót és az utószót írta Roberto Ruspanti] ; [ford. Lukácsi Margit] ; [... verseket ford. Baranyi Ferenc] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2006. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-268.
Fűzött (hibás ISBN 963-86189-8-1)
Cassone, Giuseppe (1843-1910)
Hirsch Margit (1879-1941)
Olaszország - Magyarország - fordító - 20. század - 19. század - író - híres ember - levelezés
850(092)Cassone,_G.(044) *** 929(439)Hirsch_M.(044)
[AN 2626448]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2006.
Halász László (1933-)
   Az elképzelt valóra válása : irodalom- és politikapszichológiai találkozások / Halász László. - Budapest : Gondolat, 2006. - 375 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 349-371.
ISBN 963-9610-62-3 kötött : 3980,- Ft
irodalomtudomány - recepcióelmélet - világirodalom története - képzelőerő
82.01 *** 82(091) *** 159.954
[AN 2627267]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2006.
Horváth Iván (1948-)
   Gépeskönyv / Horváth Iván. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 382 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 9.)
Bibliogr.: p. 353-375.
ISBN 963-506-660-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - irodalomtudomány - filológia - szövegkiadás - internet - adatbázis - író - 20. század
82.01 *** 82.07 *** 681.3.004.14 *** 894.511(092)József_A.
[AN 2626347]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2006.
Kállay Géza
   A nyelv határai : Shakespeare-tanulmányok / Kállay Géza. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 505 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 481-498.
ISBN 963-9363-48-0 fűzött : 3800,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - nyelvfilozófia
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2628810]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2006.
Mesterházi Márton (1941-)
   Ír ember a színpadon / Mesterházi Márton. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 331 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9363-47-2 fűzött : 3000,- Ft
Írország - Nagy-Britannia - angol irodalom története - dráma
820(417)(091)-2 *** 820(091)-2
[AN 2627659]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2006.
   Tizennégy tanítvány / szerk. Hima Gabriella. - [Budapest] : KGRE BTK Irodalomtud. Doktori Isk., 2006. - 221 p. ; 20 cm. - (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola kiadványai, ISSN 1785-8771 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8392-91-6 fűzött
irodalomelmélet - világirodalom története - magyar irodalom története - disszertáció
82.01 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 2626724]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2006.
   "Die Wege und die Begegnungen" : Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag / hrsg. von Géza Horváth und Attila Bombitz. - Budapest : Gondolat, 2006. - 481 p. : ill. ; 22 cm
Csúri Károly műveinek bibliográfiája: p. 470-481.
ISBN 963-9567-88-4 fűzött
Közép-Európa - német irodalom története - magyar irodalom története - kultúra - történelem - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
830(091)"18/19" *** 894.511(091)"18/19" *** 316.7(4-191)"18/19" *** 012Csúri_K.
[AN 2626487]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2006.
Wellek, René
Theory of literature (magyar)
   Az irodalom elmélete / René Wellek, Austin Warren ; [ford. Szili József] ; [utószó Kálmán C. György] ; [kieg. bibliogr. Kiss Gábor Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2002. - 374 p. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 323-363.
ISBN 963-389-192-2 kötött : 3280,- Ft
irodalomelmélet - egyetemi tankönyv
82.01(075.8)
[AN 2627008]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10805 /2006.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Pósa Lajos, a szelíd költő / Praznovszky Mihály. - Budapest : SikerX Bt., 2006. - 193, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-189.
ISBN 963-7082-17-4 kötött
Pósa Lajos (1850-1914)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - életrajz
894.511(092)Pósa_L.
[AN 2626343]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10806 /2006.
Abnett, Dan
Necropolis (magyar)
   Nekropolisz : [a 3. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2006]. - 386 p. ; 20 cm
Warhammer 40000 (keretcím)
ISBN 963-497-122-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2628228]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2006.
Banks, Lynne Reid
Tiger, tiger (magyar)
   Aurelia / Lynne Reid Banks ; [ford. Endreffy Júlia]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2006. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-86930-3-7 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
820-311.6(02.053.2)=945.11
[AN 2627858]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2006.
Cabot, Meg
Every boy's got one (magyar)
   Esküvő olasz módra / Meg Cabot ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 305 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-539-537-X fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2627151]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2006.
Christie, Agatha
Murder in the vicarage (magyar)
   Gyilkosság a paplakban / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1978. - 329 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8132-8 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2629157]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2006.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2628665]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2006.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2628673]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2006.
Coelho, Paulo
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 309 p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9471-75-5)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2628663]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2006.
Cousins, Amy Jo
At your service (magyar)
   Jó étvágyat, uram! / Amy Jo Cousins ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 364.)
ISBN 963-537-559-X fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2627468]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2006.
Craven, Sara
Mistress at a price (magyar)
   Szerelemszálló / Sara Craven ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 374.)
ISBN 963-537-553-0 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2627463]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2006.
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981)
The minstrel boy (magyar)
   A mesterdalnok / A. J. Cronin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 333 p. ; 22 cm
Ford. Fehér Fatime
ISBN 963-369-763-8 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2628191]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2006.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Vajda Endre] ; [ill. Boromisza Zsolt]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 294, [2] p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: Robinson Crusoe ; The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, mariner
ISBN 963-346-725-X kötött : 2100,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2629316]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2006.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
L'île de feu (magyar)
   A jávai orvos : regény / A. Dumas ; [ford. Telkes [!Telekes] Béla és Szederkényi Anna]. - Budapest : Arión, 2006. - 304 p. ; 20 cm. - (Dumas legszebb regényei)
ISBN 963-9375-80-2 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628151]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2006.
Enquist, Per Olov
Boken om Blanche och Marie (magyar)
   Blanche és Marie könyve / Per Olov Enquist ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2006. - 256 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7874-2 kötött : 2300,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2628185]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2006.
Grisham, John
The firm (magyar)
   A cég / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 624 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-74-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2629624]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2006.
Kemp, Paul S.
Dawn of night (magyar)
   Estidő : [Erevis Cale története II. kötet] / Paul S. Kemp ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 330 p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-99-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2627642]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2006.
King, William
Skavenslayer (magyar)
   Skavenvadász : [Felix és Gotrek regény] / William King ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2006]. - 329 p. ; 20 cm
Warhammer (keretcím)
ISBN 963-497-101-6 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2628231]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2006.
Kodó Krisztina
   An anthology of English poetry from the Middle Ages to the end of the 1930s / Kodó Krisztina ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 331 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 330-331.
ISBN 963-9704-78-4 fűzött
angol irodalom - vers - antológia
820-14(082)
[AN 2627348]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2006.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
Művek (vál.) (magyar)
   La Fontaine legszebb meséi / Jean-Noël Rochut illusztrációival ; [ford. Áprily Lajos et al.] ; [... Baranyi Ferenc vál.]. - Budapest : General Press, [2006]. - 221, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Kész. a Les plus belles fables de La Fontaine (Paris : Auzou, 2004) c. kiad. alapján
ISBN 963-9648-20-5 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - állatmese - tanmese
840-191(02.053.2)=945.11
[AN 2627903]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2006.
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
The plumed serpent (magyar)
   Tollas kígyó / D. H. Lawrence ; [ford. Gál Andor]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 399 p. ; 23 cm
ISBN 963-9497-66-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2626871]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2006.
McArthur, Fiona
Midwife unter fire (magyar)
   A bájos bába / Fiona McArthur ; [... ford. Kovács Eszter]. Felszáradt könnyek / Jennifer Taylor ; [... ford. Gärtner Zita]. Összetartozunk / Carol Marinelli ; [... ford. Gesztiné Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 6.)
Egys. cím: Midwife unter fire. Small miracles. The pregnant registrar
ISBN 963-537-560-3 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2627465]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2006.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2006. - 410 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8138-7 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628133]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2006.
Merle, Robert (1908-2004)
Week-end à Zuydcoote (magyar)
   Két nap az élet / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2006. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8139-5 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628136]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2006.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; Ralph Steadman illusztrációival ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2006. - 168 p. : ill., színes ; 25 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 963-07-8110-7 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2628840]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2006.
Putney, Mary Jo
Shattered rainbows (magyar)
   Megtört szivárvány / Mary Jo Putney ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 371 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9648-22-1 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2627146]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2006.
Roark, Sarah
Tremere (magyar)
   Középkor. Tremere / Sarah Roark ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 348 p. : ill. ; 18 cm. - (Klánregények ; 11.)
World of darkness (keretcím) ; Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 963-7041-92-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2627699]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2006.
Robotham, Michael
Lost (magyar)
   Eltűntnek nyilvánítva / Michael Robotham ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 343 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-16-7 kötött : 1990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 2627292]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2006.
Rovenna, Sarah
   A végzet asszonya / Sarah Rovenna ; [... ford. Szántó Péter]. - Budapest : Arión, 2006. - 221, [2] p. ; 21 cm
Tart.: A szerelem csapdájában ; A végzet asszonya ; Julie
ISBN 963-9699-00-4 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény - kisregény
820-312.5(71)=945.11
[AN 2627859]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2006.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György] ; a szerző rajz. ; [utószó Rónay László]. - 26. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Móra Kiadó klasszikusai, ISSN 1787-9787)
ISBN 963-11-8237-1 kötött : 2190,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 2628145]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2006.
Schubert, Ulli
Schulfreundegeschichten (magyar)
   Iskolai barátságok / Ulli Schubert ; Kerstin Völker rajz. - Budapest : Fabula Stúdió, [2006]. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-7461-18-3 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2626330]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2006.
Selinko, Annemarie
Désirée (magyar)
   Désirée / Annemarie Selinko ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 664 p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-30-3 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628181]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2006.
Simenon, Georges
L'homme de Londres (magyar)
   A londoni férfi : bűnregény / Georges Simenon ; [ford. Csákó Gábor]. - Budapest : Könyvfakasztó, 2006. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 963-86669-3-5 fűzött : 2000,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2628029]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2006.
Simon, Francesca
Horrid Henry's big bad book (magyar)
   Rosszcsont Peti iskolai rémtettei / Francesca Simon ; [Tony Ross ill.] ; [ford. Hidas Eszter és Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 159 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9307-81-5)
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2628131]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2006.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
Vanity fair (magyar)
   Hiúság vására / W. M. Thackeray ; [ford. Vas István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 2 db ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2628189]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 396 p. - (A világirodalom klasszikusai ; 24.)
ISBN 963-09-4811-7 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2628190] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 382 p. - (A világirodalom klasszikusai ; 25.)
ISBN 963-09-4812-5 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2628192] MARC

ANSEL
UTF-810839 /2006.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Voskresenie (magyar)
   Feltámadás / Lev Tolsztoj ; [ford. Szőllősy Klára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 476 p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai ; 26.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-09-4813-3 kötött : 990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2629154]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2006.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Jékely Zoltán]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 192, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-346-726-8 kötött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629319]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2006.
Updike, John (1932-)
Marry me (magyar)
   Gyere hozzám feleségül : románc / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1981. - 369 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8140-9 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2628720]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2006.
Weaver, Ingrid
Loving the lone wolf (magyar)
   Futár - célegyenesben / Ingrid Weaver ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 203.)
ISBN 963-537-557-3 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2628203]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2006.
Wilson, Jacqueline
Midnight (magyar)
   Tündérek és titkok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharatt ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Animus, 2006. - 197 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-99-4 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2626608]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2006.
Winters, Rebecca
Bride fit for a prince (magyar)
   Koronás kérő / Rebecca Winters ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 363.)
ISBN 963-537-558-1 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2627474]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10845 /2006.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei / [a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer Pál]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2004. - 1501 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A versek első megjelenésének bibliográfiai adataival
ISBN 963-389-510-3 kötött : 5480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2629588]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2006.
Ágh István (1938-)
   Októberi fogadalom / Ágh István. - Budapest : Nap, 2006. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 963-9402-98-2 kötött : 2150,- Ft
magyar irodalom - vers - novella
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2628030]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2006.
Antal Vilma
   "Boldogság" idézőjelben / Antal Vilma. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-17-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627078]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2006.
Baranyai László (1943-)
   Asszony a fronton : monodráma két személyre / Polcz Alaine emlékiratait színpadra alkalmazta Baranyai László. - Budapest : Napkút K., [2006]. - 32 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 4.)
ISBN 963-8478-26-8 fűzött
magyar irodalom - monodráma
894.511-27
[AN 2626704]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2006.
Beleznayné Nagy Ilona (1944-)
   Üzenet a fény mögül / Beleznayné Nagy Ilona. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 167, [8] p. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626995]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2006.
Bikácsy Gergely (1941-)
   Saját Róma / Bikácsy Gergely. - Budapest : Áron, 2006. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 963-9210-50-1 fűzött : 2680,- Ft
Róma - magyar irodalom - helyismeret - esszé
894.511-4 *** 908.45-2Roma(0:82-4)
[AN 2628034]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2006.
Bíró Zsuzsa (1933-)
   Apák mozija / Bíró Zsuzsa. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 201 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-44-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - 20. század - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4 *** 82(091)"19"
[AN 2627664]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2006.
Bokor Katalin (1941-)
   Hit, remény, szeretet : bővített versgyűjteményeimből és szép énekeimből édesanyáknak, gyermekeknek, mindenkinek... / Feketéné Bokor Katalin. - 4. bőv. kiad. - [Pusztaszabolcs] : [Feketéné Bokor K.], 2006. - 254 p. ; 17 cm
ISBN 963-06-0618-6 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 2627345]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2006.
Butterfinger Béla
   A végítélet naplója : napló / Butterfinger Béla. - Budapest : [Révai Digitális K.], 2006. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-16-7 fűzött : 666,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2627098]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2006.
Cibaki Fekete Erzsébet
   Tiszavirág : életképek, történetek, szilánkok / Cibaki Fekete Erzsébet ; [... ill. és fotók Szemesi György] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - III, 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-20-5 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 2627865]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2006.
Csukás István (1936-)
   Csicsóka és a moszkitók / Csukás István. - Szeged : Könyvmolyképző, 2006. - 210 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-97-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2629630]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2006.
Czére Béla (1942-)
   Tatárszemű idő : elbeszélések / Czére Béla ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - III, 273 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-15-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2627862]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2006.
Dobos Gábor
   Afrika fekete démona / Dobos Gábor. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 149 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627028]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2006.
Ecsedi Thorma István
   Álom banda : ifjúsági kalandregény / Ecsedi Thorma István. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 236 p. ; 20 cm
Álombanda (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9660-07-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 2627082]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2006.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi ; Válogatott művek / Fazekas Mihály ; [vál. és a jegyzeteket kész. Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2006. - 183 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-891-9 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2628173]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2006.
Ferenczes István (1945-)
   Székely tántorgó : esszék, tárcák, vallomások / Ferenczes István ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2006. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 963-86887-3-4 fűzött : 840,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(498)
[AN 2624949]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2006.
Für Emil (1967-)
   Talajtorna = Floor exercises / Für Emil. - [Budapest] : [s.n.], 2006. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02=20 *** 75(439)(092)Für_E.
[AN 2628119]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2006.
Goldman Júlia
   A szélhámos és a varázsló, avagy Az nemesvérű Győzhetetlen Khazai Argos dicsőséggel való, igaz története / J. Goldenlane. - Budapest : Beholder, 2006. - 489 p. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-8428-38-4 fűzött : 2498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2628164]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2006.
Gressai Ferdinánd
   A gyilkos négyszög : [a magánnyomozó, a rendőr, a maffiózó és a bérgyilkos története] / Gressai Ferdinánd. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-10-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2627102]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2006.
Györe Béláné Sipos Ilona
   Babay József, 1898-1956 / Györe Béláné Sipos Ilona. - Nagyatád : Önkormányzat, 2006. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 16.)
ISBN 963-87153-0-8 fűzött
Babay József (1898-1956)
magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Babay_J.
[AN 2626616]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2006.
Hajnal Dániel (1928-2004)
   Egy történet a sok közül / Hajnal Dániel. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 144, [2] p. : ill. ; 20 cm
Hajnal Dánielné utószavával
ISBN 963-9660-29-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2627004]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2006.
Horváth Piroska (1945-)
   A vihar szele / Horváth Piroska ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - VI, 82 p. ; 21 cm
ISBN 963-7050-24-8 fűzött : 956,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2627869]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2006.
Hurea-Matust Katalin (1971-)
   H. A. - történetek : egy képzelt világ víziója / Hurea-Matust Katalin. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-47-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627009]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2006.
Kamarás Klára
   Ólomból szőni pilleszárnyat.. / Kamarás Klára. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-15-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627052]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2006.
Kátay Béla
   Szimbiózis : versek / Kátay Béla. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 110, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-25-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627013]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2006.
Kellei György (1947-)
   Bejárat a mennyországba : gyilkosságról és szerelemről egy nyári éjszakán : regény / Kellei György ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - [2], 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-18-3 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2627863]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2006.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Szonya professzor / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Móra, 2006. - 348 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 963-11-8240-1 kötött : 1890,- Ft
Kovalevskaâ, Sofiâ Vasilʹevna
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 2628693]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2006.
Konczek József (1942-)
   Ölelhető térség : versek 1962-2002 / Konczek József. - Budapest : Napkút K., [2006]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 5.)
Fűzött (hibás ISBN 963-8478-18-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626716]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2006.
Körmendi Gitta (1952-)
   A fény csodája / Körmendi Gitta. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-19-6 kötött : 7000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626843]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2006.
Kormos István (1923-1977)
   Mesék Vackorról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - Budapest : Osiris, 2006. - 219 p. : ill., színes ; 23 cm
Tart.: Vackor világot lát ; Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról ; Vackor az első bében
ISBN 963-389-893-5 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2629150]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2006.
Kornya Zsolt (1971-)
   Pokol / Raoul Renier. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fekete Torony Kvk., 2006, cop. 1999. - 239, [2] p. ; 18 cm
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-229-842-X fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2628794]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2006.
Kovács Brigitta
   Minden létezik / Kovács Brigitta ; [graf. Kovácsné Lévai Zsuzsanna, Kovács Imre]. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 71, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9660-11-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627065]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2006.
Kovács Sándor
   Destiny / Kovács Sándor. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 173, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-19-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627015]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2006.
Kunfalvi András (1919-)
   Szivárványhídon érkeztél / Kunfalvi András. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7040-20-X kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626839]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2006.
Kunfalvi András (1919-)
   Szivárványhídon érkeztél / Kunfalvi András. - 2. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7040-23-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626842]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1997. - 120, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-382-8 kötött : 1880,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2629581]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   A fehér tigris / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2006. - 172 p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-895-1 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629135]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   A Franka Cirkusz : hangjátékok / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2006. - 189 p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-896-X kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - rádiójáték
894.511-23
[AN 2629142]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   A manógyár / Lázár Ervin ; [Faltis [!Faltisz] Alexandra rajz.]. - 2. új mesékkel bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2002. - 83, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-106-X kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2629571]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2006.
Lőrincz L. László (1939-)
   Kéz a sziklán / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2006, cop. 1997. - 613, [2] p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-23-8 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.5
[AN 2628129]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2006.
Makkos Zsolt
   Tetovált focilabda / Ponce McCouse. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-21-3 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2627084]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kabala / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 237 p. ; 20 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-054-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2626973]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2006.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kabala : [cikkgyűjtemény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 237, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-227-053-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2626972]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2006.
Máramarosszigeti Boros Gábor
   Eltvillei sírverem / Máramarosszigeti Boros Gábor. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 338, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-44-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2626994]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2006.
Máthé Andrea
   Útvesztőben / Máthé Andrea. - Budapest : Vigilia, 2006. - 147 p. ; 18 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9388)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-80-0 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2627497]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2006.
Mátyus Imre (1944-)
   Csavargó szél : versek / Mátyus Imre. - [S.l.] : Szerző, 2006. - 150 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627096]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2006.
Molnár Gabriella
   Általában emberi / Molnár Gabriella. - Debrecen : Pacsirta K., cop. 2005. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-840-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2627600]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2006.
Nemoda
   Fiatalságom gondolatai / Nemoda. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 34 p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-02-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627016]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2006.
Nyirfás Pyrker Dezső
   Lét a láncban / Nyírfás Pyrker Dezső. - Budapest : Masszi, 2006. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-9454-81-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627939]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2006.
Országhegyi Károly
   Valami jel / Országhegyi Károly. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 64, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9660-05-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627057]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2006.
Parti Ferenc
   Hogyan előzzünk lovaskocsit motorkerékpárral? : egy diák naplójából / Parti Ferenc. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2006. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2627106]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2006.
Peer, Gideon
   Vízzel folyó Kánaán / Peer Gideon ; [Kaján Tibor ... karikatúráival] ; [Popper Péter ... utószavával]. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 288, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9660-08-6 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2627000]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2006.
Reisinger Attila (1947-)
   Sötét falevelek, 1956 : regény / Reisinger Attila. - Budapest : Accordia, 2006. - 74 p. ; 19 cm
ISBN 963-8341-52-1 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2626371]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2006.
Rózsás Sándorné
   Egy szál virág / Rózsás Sándorné. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]. - 66, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9660-28-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2627060]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2006.
Sislay József (1911-)
Művek
   Sislay József amerikai magyar költő költeményei. - Budapest : Háttér, [1999]-. - 20 cm
Főcím az 5. kötettől: Sislay József amerikai magyar költő művei
ISBN 963-8128-70-4 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9
[AN 394755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Válogatott versek. - cop. 2006. - 579 p.
ISBN 963-9365-58-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626396] MARC

ANSEL
UTF-810900 /2006.
Svábenszki Pál (1929-)
   A végtelenségig : új versek / Svábenszki Pál. - Budapest : Accordia, 2006. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-44-0 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2626388]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1987. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8184-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2628187]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2006, cop. 2002. - 417 p.
ISBN 963-07-8209-X kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629583] MARC

ANSEL
UTF-810903 /2006.
Szabó Mihályné Pinczés Klára (1935-)
   A szeretet napsugarában : naplóregény : egy református lelkésznének készülő magyar tanárnő vallomásai / Szabó Mihályné Pinczés Klára ; [kiad. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : Baráti Missziós Alapítvány, 2006. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 963-86818-4-5 fűzött
Szabó Mihályné Pinczés Klára (1935-)
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - napló
894.511-94 *** 943.9"1956/1957"(0:82-94)
[AN 2626730]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2006.
Szakács Gyula
   Út a pokolba : az élet aforizmái / Szakács Gyula ; [a ... grafikák Kaján Tibor alkotásai]. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 73, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9660-13-2 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2626999]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2006.
Szántó Tibor
   Orkháború / Benjamin Rascal & John Caldwell ; [... illusztrációkat Szendrei Tibor kész.]. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 2 db : ill. ; 21 cm
A Káosz világa (keretcím)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2627674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mennydörgő robaj. - 441 p. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 60.)
ISBN 963-9566-43-8 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2627678] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tűzön és véren át. - 442 p. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 61.)
ISBN 963-9566-44-6 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2627683] MARC

ANSEL
UTF-810906 /2006.
Szentgyörgyi Zsolt
   A tigrisek nyara : novellák és rajzok / Szentgyörgyi Zsolt. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 68, [28] p. : ill. ; 17x17 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-46-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - elbeszélés
894.511-32 *** 741(439)(092)Szentgyörgyi_Zs.
[AN 2627603]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2006.
Szentiday Klára (1933-)
   Két kard / Szentiday Klára Mária. - Budapest : Marktech Kft., 2006. - 373 p. ; 22 cm
ISBN 963-219-852-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2627349]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2006.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   Tibetben a lélek : regény / Tolvaly Ferenc. - [Budapest] : Kelet K., 2006. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-87208-0-8 kötött : 2950,- Ft
Tibet - magyar irodalom - buddhizmus - regény
894.511-31 *** 294.321(515)
[AN 2627184]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2006.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Válogatott versek / Tóth Árpád ; [vál. és a jegyzeteket kész. Imre Flóra]. - Budapest : Osiris, 2006. - 187 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-888-9 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2628172]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2006.
Vámos Miklós (1950-)
   Anya csak egy van : regény / Vámos Miklós. - 32. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006, cop. 1995. - 218 p. ; 24 cm
ISBN 963-7853-39-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629545]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2006.
Vámos Miklós (1950-)
   A New York - Budapest metró / Vámos Miklós. - 3. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006, cop. 1993. - 278 p. ; 24 cm
ISBN 963-7853-76-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629569]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2006.
Végh Sándor (1953-)
   A csend hangjai / Végh Sándor írásaiból ; [grafikák Fülöp Kinga, Gyömbér Péter, Nagy János]. - Szeged : Végh S., cop. 2006. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2628137]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2006.
Warden, Annie
   Moloch : testvérek legendáriuma : fantasy regény / Annie Warden. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 248 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 121.)
A borítófedélen címadatként: Vérvadászok legendáriuma
ISBN 963-9566-45-4 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2627271]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10914 /2006.
Busquets, Jordi
   Állatok a tanyán / [... rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-36-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2627296]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2006.
Busquets, Jordi
   Állatok a tengerben / [... rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-20-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2627295]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2006.
Busquets, Jordi
   Állatok az erdőben / [... rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-35-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2627270]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2006.
Busquets, Jordi
   Állatok az őserdőben / [... rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9616-34-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2627269]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2006.
Kalwitzki, Sabine
Kleine Detektivgeschichten (magyar)
   Rejtélyes történetek / Sabine Kalwitzki ; Christian Zimmer rajz. - Budapest : Fabula Stúdió, [2006]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 963-7461-17-5 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2626327]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2006, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86610-1-1 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629121]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10920 /2006.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Vörös és fekete / Stendhal ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth TIbor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2006. - 57 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 5.)
ISBN 963-86964-2-7 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2627024]
MARC

ANSEL
UTF-8