MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:54:20
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

10921 /2006.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
   Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs almanach, 1999-2003 / [szerk. Székely Mózes] ; [... közrem. Czippán Katalin et al.]. - [Budapest] : [ELTE], 2006. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2005
ISBN 963-463-872-4 fűzött
Budapest - egyetem - bibliográfia
013 *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 2628843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 546 p.
Budapest - egyetem - bibliográfia
013 *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 2628845] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 507 p.
Budapest - egyetem - bibliográfia
013 *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 2628847] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10922 /2006.
Hunyadi Zsuzsa
   Fesztivál-világ / Hunyadi Zsuzsa, Inkei Péter, Szabó János Zoltán. - Budapest : KultúrPont Iroda : Kelet-közép-európai Kult. Obszervatórium Alapítvány, 2006. - 281, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (NKA kutatások, ISSN 1787-470X ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0609-7 fűzött
fesztivál - szervezés
061.7 *** 65
[AN 2628738]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2006.
   A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának története : az Európai Tudós Társaságok alapításától 2005-ig / szerk. Karasszon Dénes és Kónya Sándor. - Budapest : Scientia, 2005. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8326-36-0 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Orvosi Tudományok Osztálya
Magyarország - tudományos akadémia - orvostudomány - testülettörténet
061.12(439) *** 61
[AN 2629168]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2006.
Les sociétés secrètes (magyar)
   Titkos társaságok : [Kik voltak? Hol működtek? Mit tettek?] / szerk. Jean-François Signier ; Renaud Thomazo közreműködésével ; [ford. Horányi Krisztina et al.]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 239 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 963-9615-37-4 kötött : 6990,- Ft
titkos társaság - történeti feldolgozás
061.236(100)(091)
[AN 2629487]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2006.
   Think tanks in Central Europe and Eurasia : a selective directory / [ed. Roland Kovats] ; [publ. by the] Freedom House. - 3. ed. - Budapest : Freedom House Europe ; Washington, D.C. : Freedom House, cop. 2006. - [6], 360 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0861-8 fűzött
Kelet-Európa - Eurázsia - egyesület - politika - gazdaság - 20. század - ezredforduló - címtár
061.2(4-11) *** 061.2(57) *** 32(4-11)"198/200" *** 32(57)"198/200" *** 338(4-11)"198/200" *** 338(57)"198/200" *** 058.7
[AN 2629144]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2006.
   Tízéves a Dunaferr Alkotói Alapítvány / [szerk. Szente Tünde, Jakab Sándor]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2006. - 232 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 963-8238-37-2 kötött
Dunaferr Alkotói Alapítvány
alapítvány - kitüntetés - műszaki tudomány
061.27(439)Dunaferr_Alkotói_Alapítvány *** 06.068 *** 62
[AN 2628668]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10927 /2006.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Az olvasás múltja és jelene : az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Trezor, 2006. - 609 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 561-583., 608-609.
ISBN 963-8144-09-2 fűzött : 3990,- Ft
olvasás
028
[AN 2628462]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2006.
Kamarás István (1941-)
   A Sorstalanság sorsa / Kamarás István. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 68 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 963-9438-55-3 fűzött : 944,- Ft : 4 EUR
Kertész Imre (1929-). Sorstalanság
Magyarország - olvasásszociológia - recepcióelmélet - író - statisztikai adatközlés - ezredforduló
028(439)"200"(083.41) *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 2630460]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10929 /2006.
   SÉTA : sajtó és tanulás : oktatási melléklet az Axel Spinger-Magyarország Kft. médiapedagógiai programjához / [szerk. Kamarás Katalin]. - Tatabánya : Axel Springer-Magyarország, 2006. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-9631-00-0 * fűzött (hibás ISBN 963-9631-00-00)
tömegtájékoztatási eszköz - újságírás - tankönyv
070(078) *** 659.3(078) *** 316.774(078)
[AN 2629550]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10930 /2006.
Fraňo, Jozef
Múdry Matej (magyar)
   A tudós Bél : regényes korrajz / Jozef Fraňo ; [ford. Offertáler-Havasi Béla]. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 159 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-9634-25-5 fűzött
Bél Mátyás (1684-1749)
Magyarország - tudós - 18. század - életrajz
001(439)(092)Bél_M.
[AN 2629609]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2006.
   Határmenti szlovén - magyar mesterek könyve / [szerk. Vizsyné Déri Erzsébet] ; [ford. Irma Hrelja Császár] ; [kiad. a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara, 2006. - 236 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Lezárva: 2006. máj. 31. - Váltakozva magyar és szlovén nyelven
Kötött
Zala (megye) - Muraköz - szakipar - szolgáltatóipar - ezredforduló - életrajzi lexikon
6(439.121)(092):030 *** 6(497.12)(092):030
[AN 2628341]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2006.
   A jövőkutatási fogalmaktól a "stratégián túl"-ig / szerk. Kristóf Tamás ; [írták Istók Pál et al.]. - Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2006. - 60 p. : 21 cm. - (MTA-BCE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1788-5051 ; 7.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-354-0 fűzött
prognosztika - egyedülálló - nő
008.2 *** 316.37-058.832
[AN 2628506]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2006.
   Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002-. - 30 cm
társadalomtudomány - természettudomány
5 *** 91 *** 3
[AN 932143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Kultúra / szerk. Marosi Ernő és Szabó B. István ; [... szerzői Agárdi Péter et al.]. - 2006. - 595 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 575-590. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4362-X kötött
Magyarország - kultúra - ezredforduló
316.7(439)"200"
[AN 2628690] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10934 /2006.
Berente Ági
   Feng shui az otthonomban / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-08-9 fűzött
feng shui - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 2630021]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2006.
Christian, A. J. (1975-)
   Talen : a válaszok könyve / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 223 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-528-918-9 kötött : 4590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2629480]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2006.
Collins, Terah Kathryn
The western guide to feng shui (magyar)
   Feng shui : a térrendezés ősi kínai művészete : egyensúly, harmónia és fellendülés a környezetünkben / Terah Kathryn Collins ; [ford. Szabados Tamás és Rindó Klára]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-954-5 kötött : 2490,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2632406]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   Összeesküvés-elméletek / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-11-9 fűzött
rejtély
001.94
[AN 2629840]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2006.
Goldberg, Bruce
Spirit guide contact through hypnosis (magyar)
   Teremts kapcsolatot szellemi vezetőddel! / Bruce Goldberg ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 282 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-528-920-0 kötött : 3690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2629475]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2006.
Hardi Péter (1961-)
   Halálból az életbe / Hardi Péter. - [Budapest] : Szabad Lap, 2006. - 171 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 12.)
Fűzött : 485,- Ft
halál - jelenség
001.94 *** 236.1 *** 612.013
[AN 2629418]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2006.
Holland, Eileen
The wicca handbook (magyar)
   Boszorkánypraktikák : [a mágia ősi művészetének gyakorlása a modern világban] / Eileen Holland ; [ford. Béresi Csilla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-387.
ISBN 963-528-519-1 kötött : 2900,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2630037]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2006.
RavenWolf, Silver
Angels (magyar)
   Angyalmágia : kipróbált technikák, kreatív, hatékony módszerek / Silver RavenWolf ; [ford. Görbe Angéla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-943-X kötött : 2990,- Ft
mágia - angyal
133.4 *** 235.1
[AN 2630064]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2006.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope for 2007 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2007 - mit tartogat számunkra a Disznó éve? / Neil Somerville ; [ford. Tóth Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 317 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806)
ISBN 963-528-917-0 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2629890]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   A fény evangéliuma : Akasa-stúdió / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-919-7 kötött : 2590,- Ft
ezoterika - krisztológia
133 *** 232.9
[AN 2629215]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2006.
Virtue, Doreen
Goddesses & angels (magyar)
   Istennők és angyalok : belépés egy gyógyító erejű világba / Doreen Virtue ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 261 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-921-9 kötött : 2790,- Ft
okkultizmus - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 2629474]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2006.
Webster, Richard
Communicating with the Archangel Gabriel for inspiration & reconciliation (magyar)
   Gábriel arkangyal : kérj ihletet és belső békét! / Richard Webster ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 147 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-934-0 kötött : 2390,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2629594]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2006.
Zavaczki János
   A Biblia titkai / Zavaczki János. - Budapest : Allprint, cop. 2006. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkolt tények, ISSN 1788-1749)
ISBN 963-9575-22-4 fűzött : 2400,- Ft
Biblia
rejtély - bibliamagyarázat
001.94 *** 22.07
[AN 2629201]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10947 /2006.
Bodnár László (1940-)
   A környezet- és természetvédelem földrajzi alapjai / Bodnár László, Fodor István, Lehmann Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2006. - 383 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 375-383.
ISBN 963-19-4974-5 kötött : 7000,- Ft
környezetvédelem - természetvédelem - környezetszennyezés - egyetemi tankönyv
504.06(075.8) *** 504.05(075.8)
[AN 2629377]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2006.
   Dabas természeti értékei / [szerk.biz. Czeróczki András et al.] ; [ill. Nagy László] ; megj. Dabas Város Önkormányzatának gondozásában. - Dabas : Önkormányzat, [2005]-. - ill. ; 20 cm
Dabas - természeti környezet
502(439-2Dabas)
[AN 2593884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Őseink ösvényén / Sztanovszky Győző. Régiónk gerinces állatai / Czeróczki András. - 2006. - 111, [4] p. : ill., színes
Bibliogr.: p. [113-114.]
ISBN 963-06-0745-X kötött
Dabas - természeti környezet - fauna - régészet
502(439-2Dabas) *** 591.9(439-2Dabas) *** 903/904(439-2Dabas)
[AN 2629645] MARC

ANSEL
UTF-810949 /2006.
   A lisszaboni stratégia több nézőpontból : versenyképesség és/vagy fenntartható fejlődés / [szerk. Schmuck Erzsébet és Botár Alexa] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége ... - Budapest : MTVSZ, 2006. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86870-5-3 fűzött
Európai Unió - környezetvédelem - gazdasági verseny - gazdaságpolitika - ezredforduló
504.06(4-62)"200" *** 339.137.2(4-62)"200" *** 338.2(4-62)"200"
[AN 2628575]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2006.
Magyar Ökológus Kongresszus (7.) (2006) (Budapest)
   7. Magyar Ökológus Kongresszus : 2006. szeptember 4-6., Budapest : előadások és poszterek összefoglalói / szerk. Szentesi Árpád, Szövényi Gergely, Török János ; [... szervezői Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Biológiai Intézet tanszékei ..., etc.]. - [Budapest : [ELTE TTK], [2006]. - 239 p. ; 24 cm
Fűzött
ökológia - konferenciakiadvány
504 *** 574 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2629172]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2006.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : nature (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : természet / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2006. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-628-519-5 kötött : 3399,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2631661]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2006.
Szilágyi Enikő
   A Kiskörei-tározó makrovegetációjának dinamikája és természetvédelmi vonatkozásai / Szilágyi Enikő. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 130, [8] p., [12] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 24.)
Bibliogr.: p. 122-130. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-982-7 fűzött
Tisza-tó - környezetvédelem - vegetáció
504.73(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 2628501]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2006.
   Tájhasználat a Tisza-tó térségében : tények és lehetőségek / Hamar Anna szerk. - Szolnok : Tisza Klub, 2005. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Tisza-klub füzetei, ISSN 1215-4180 ; 12.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-06-0332-2 fűzött
Tisza-tó - Tisza-vidék - tájökológia - környezetvédelem
504.03(439)(285.2Tisza-tó) *** 504.54(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 2628504]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2006.
   Természeti értékeink : Budaörs - Kisújfalu (Nová Vieska) útikalauz / Mester Edit [et al.] ; [szerk. Mester Edit] ; [kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2006. - 96, [8] p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell. ([10] p. ; 22 cm)
Borítófedélen párhuzamos címként: Poklady prírody : cestopis : Kisújfalu (Nová Vieska)
ISBN 963-87250-0-1 fűzött
Budaörs - Kisújfalu - természeti környezet - természetjárás
502(439-2Budaörs) *** 502(437.6-2Kisújfalu) *** 796.5(439-2Budaörs) *** 796.5(437.6-2Kisújfalu)
[AN 2629749]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10955 /2006.
Kovács Péter
   Általános statisztika : képletgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2006. - 23 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-9650-10-2 fűzött
statisztika - képletgyűjtemény - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)
[AN 2632396]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2006.
Laczkovich Miklós (1948-)
   Analízis / Laczkovich Miklós, T. Sós Vera. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 24 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2630071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 366, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. [367].
ISBN 963-19-5704-7 kötött : 4400,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2630072] MARC

ANSEL
UTF-810957 /2006.
Patkó Norbert
   Jó fej vagy? : szórakoztató logikai feladványok / Patkó Norbert. - Budapest : Animus, 2006. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-60-9 kötött : 1990,- Ft
logikai fejtörő
51-8 *** 793.73
[AN 2630055]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2006.
Seminar on Stability Problems for Stochastic Models (26.) (2006) (Sovata-Bai)
   XXVI. Seminar on Stability Problems for Stochastic Models : August 27 - September 2, 2006, Sovata-Bai, Romania : abstracts. - Debrecen : [Fac. of Informatics Univ. of Debrecen], 2006. - II, 92 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova Fakulʹtet vyčislitelʹnoj matematiki i kibernetiki, Matematičeskij institut im. V. A. Steklova. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
sztochasztikus folyamat - konferenciakiadvány
519.216 *** 061.3(498-2Szovátafürdő)
[AN 2629301]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2006.
Smullyan, Raymond
Gödel's incompleteness theorems (magyar)
   Gödel nemteljességi tételei / Raymond M. Smullyan. - 3. kiad. - Budapest : Typotex, 2006, cop. 2003. - 165 p. ; 20 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 963-9548-98-7 fűzött : 1850,- Ft
matematikai logika - axióma
510.6 *** 164.042
[AN 2631687]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2006.
Sydsaeter, Knut
Mathematics for economic analysis (magyar)
   Matematika közgazdászoknak / Knut Sydsaeter, Peter I.[!] Hammond. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2006, cop. 2003. - XVIII, 862 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Ford. Kánnai Zoltán et al.
ISBN 963-9478-56-3 kötött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2627884]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2006.
Szentelekiné Páles Ilona
   Analízis feladatgyűjtemény : matematika közgazdászoknak / Szentelekiné Páles Ilona. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 567 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5833-7 fűzött : 4000,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2630092]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2006.
Urbán János (1939-)
   Matematikai logika : példatár / Urbán János. - 5. kiad. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 273 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
Fűzött (hibás ISBN 963-16-3035-8)
matematikai logika - példatár
510.6(076)
[AN 2627826]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10963 /2006.
Pál Károlyné (1935-)
   Tallium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/6.)
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 963-87034-0-7 fűzött : 4500,- Ft
környezetszennyezés - tallium
546.683 *** 504.05
[AN 2628872]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10964 /2006.
Darwin, Charles (1809-1882)
The origin of species by means of natural selection (magyar)
   A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. - 3. kiad. - Budapest : Typotex, 2006, cop. 2000. - XLV, 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
ISBN 963-9548-91-X kötött : 4300,- Ft
törzsfejlődés
575.8
[AN 2631671]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2006.
O'Shea, Mark
Venomous snakes of the world (magyar)
   A világ mérges kígyói / Mark O'Shea. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Fazekas István. - Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-9615-36-6 kötött : 5990,- Ft
kígyó - mérgező állat
598.126
[AN 2628602]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2006.
Veres László (1956-)
   Ház körüli élővilág / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
ISBN 963-9555-82-7 kötött
háziállat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2630053]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10967 /2006.
Albel Andor (1945-)
   Alföld Spa : gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termálfürdőiben / Albel Andor, Tokaji Ferenc ; [... kiad. a Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete]. - Gyula : Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyes., 2006. - 352 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-352.
ISBN 963-229-719-9 kötött
Dél-Alföld - gyógyfürdő - fürdőhely - termálvíz - idegenforgalom - ezredforduló
615.838(439.14) *** 613.41 *** 338.48(439.14)
[AN 2628336]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2006.
Barta Tamás
   Személyiség, kommunikáció, etika / Barta Tamás, W. Barna Erika ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - [Budapest] : Szókratész Külgazd. Akad., [2006]. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-257.
ISBN 963-7163-68-9 fűzött
személyiség-lélektan - kommunikáció - üzleti élet - erkölcs
159.923 *** 316.77 *** 658.1.012.63 *** 65.013 *** 17
[AN 2628774]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2006.
Bastyra, Judy
Sex (magyar)
   Szex : képes szerelmi kalauz / Judy Bastyra ; fényképezte John Freeman ; az előszót írta Ed Straw. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Fejérvári Boldizsár. - Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 963-9615-17-X kötött : 7490,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 2628608]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2006.
De Bono, Edward
How to have a beautiful mind (magyar)
   A csodálatos elme : útmutató a szellemi vonzerő fokozásához / Edward de Bono ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 963-7525-94-7 fűzött : 3200,- Ft
személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2629167]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2006.
Dodson, Betty
Orgasms for two (magyar)
   Orgazmus két személyre / Betty Dodson ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 324 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-838-7 kötött : 2990,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 2628314]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2006.
   Egészségpszichológiai szöveggyűjtemény : oktatási segédanyag / [... vál. és összeáll. Sipos Kornél ... és Gritz Arnoldné] ; [szerk. Csonka Mária] ; [kiad. Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelése]. - Budapest : Bp. Főv. XVII. Ker. Önkormányzat Eü. Szolgálat Egészségnevelése, 2006. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-994-9 fűzött
lélektan - mentálhigiénia - tanári segédkönyv
159.9(072) *** 613.865(072)
[AN 2628943]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2006.
Fekete Mária
   Drogprevenciós ismeretek: kábítószerek : a kábítószer-használattal és annak megelőzésével kapcsolatos hasznos ismeretek katonák és családtagjaik számára / Fekete Mária ; a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság kiadványa. - Veszprém : MH Légierő Parancsnokság, 2006. - 76 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 76.
Fűzött
kábítószer
613.83
[AN 2629640]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2006.
   Fókuszban az onkológia és az onkohematológia / főszerk. Dank Magdolna, Demeter Judit ; [szerzők Barta Anikó et al.]. - Budapest : Melinda K., [2006]. - 863 p. : ill. ; 24 cm. - (Hatóanyagok, készítmények, terápia, ISSN 1788-2362)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-85822-2-7)
onkológia - hematológia - gyógyszeralkalmazás - rákellenes szer - hatóanyag
616-006 *** 616.155.3 *** 615.03 *** 615.277.3
[AN 2628714]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2006.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Freud und die Psychoanalyse (magyar)
   Freud és a pszichoanalízis / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Scolar, 2006. - 381 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 4.)
ISBN 963-9534-64-1 kötött : 4950,- Ft
Freud, Sigmund (1856-1939)
Ausztria - Svájc - pszichoanalízis - pszichológus - 19. század - 20. század
159.964.26(092)Freud,_S. *** 159.964.26Jung,_C._G.
[AN 2629607]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2006.
Kast, Verena
Vater - Töchter, Mutter - Söhne (magyar)
   A személyiség születése : szülőkomplexus, leválás, önálló én / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 202, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Megj. "Apák - lányok, anyák - fiúk" címmel is. - Bibliogr.: p. 200-[203].
ISBN 963-530-733-0 fűzött : 1900,- Ft
személyiség-lélektan - komplexus - mélylélektan
159.923.2 *** 159.964.212.3
[AN 2629807]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2006.
Keményné Pálffy Katalin
   Alapozó pszichológia / Keményné Pálffy Katalin. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 963-19-5879-5 fűzött : 2300,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2630050]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2006.
   Kényszerek fogságában : a panaszkodó ember / Baktay Miklós [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-55-9 fűzött : 980,- Ft
kényszerneurózis - kóros lelkiállapot
616.891.7 *** 159.97
[AN 2629752]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2006.
   Klinikai immunológia / szerk. Czirják László. - Budapest : Medicina, 2006. - 941 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Szerzők Bakó Gyula et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-226-057-0 kötött : 12600,- Ft
immunológia - kézikönyv
612.017.1(035) *** 616-056(035)
[AN 2629019]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2006.
   Korszerű inzulinterápia: fókuszban az inzulinanalógok : válogatás az Amerikai Diabetes Társaság 2006. évi kongresszusán megjelent tudományos absztraktokból / [ford. Kern Dávid] ; [szerk. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2006. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (Literatura Medica tudásbázis, ISSN 1788-3318)
Különlenyomat-fordítás: Diabates, ISSN 0012-1797, Vol. 55, Suppl. 1 (2006)
ISBN 963-9443-41-7 fűzött
cukorbetegség - gyógyszer - gyógyszerhatás
615.245 *** 616.379-008.64
[AN 2628964]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2006.
   Kultúra és pszichológia / vál. és szerk. Nguyen Luu Lan Anh, Fülöp Márta ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 481 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 409-481.
ISBN 963-389-480-8 kötött : 4480,- Ft
kultúrpszichológia - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2627845]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2006.
Mendelsohn, Robert S.
How to raise a healthy child - in spite of your doctor (magyar)
   Gyermekorvos nélkül : gyermekgyógyászati tanácsadó szülőknek / Robert S. Mendelsohn ; [ford. Vereckei Andrea]. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., cop. 2006. - 337 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 320-329.
Kötött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-86244-2-3)
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2630070]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2006.
   Az osteoporosis és kezelése / [... a terápiás fejezet szerzője Szathmári Miklós]. - [Budapest] : Viviankom, 2006. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Kész. Baran, Daniel T. "Contemporary diagnosis and management of osteoporosis" c. műve alapján. - Bibliogr.: p. 79-87.
ISBN 963-86893-8-2 fűzött
csontritkulás
616.71-007.234
[AN 2630090]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2006.
Peck, M. Scott
The road less travelled (magyar)
   A járatlan út : a szeretet, a hagyományos értékek és a szellemi fejlődés új pszichológiája / M. Scott Peck ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Megj. "Úttalan utakon" címmel is
ISBN 963-530-734-9 fűzött : 1900,- Ft
pszichoterápia - szeretet
615.851 *** 316.647.2
[AN 2630060]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2006.
Pharmacologie et matière médicale homéopathique (magyar)
   Farmakológia és homeopátiás matéria medica / Denis Demarque [et al.] ; [kiad. a ... CEDH Hungária Homeopátiás Oktatási és Ismeretterjesztő Kft.]. - [Budapest] : CEDH Hungária Homeopátiás Okt. és Ismeretterj. Kft., [2006]. - 455 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-455.
ISBN 963-06-0450-7 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás
615.015.32 *** 615.322
[AN 2627984]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2006.
Pikó Bettina (1966-)
   Orvosi szociológia / Pikó Bettina. - Budapest : Medicina, 2006. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-058-9 fűzött : 3100,- Ft
orvosi szociológia - egyetemi tankönyv
616-092.11(075.8) *** 316(075.8) *** 364.444(075.8) *** 614.253(075.8) *** 364.26(075.8)
[AN 2628990]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2006.
Schultheisz Emil (1923-)
   Fejezetek az orvosi művelődés történetéből / Schultheisz Emil ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2006. - 416 p. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 62.)
Bibliogr.: p. 399-416.
ISBN 963-9276-55-3 kötött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
61(439)(091) *** 61(100)(091) *** 930.85(100) *** 012Schultheisz_E.
[AN 2629192]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2006.
Servan-Schreiber, David
Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse (magyar)
   Szíveddel figyelj : a stressz, a szorongás és a depresszió gyógyításának új módjai / Davis Servan-Schreiber ; [ford. Horváth Ágnes] ; [... jegyzetekkel kieg. Szendi Gábor]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 276, [4] p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 252-269.
ISBN 963-530-712-8 fűzött : 2500,- Ft
depresszió - félelem - stressz
616.895.4 *** 612.06 *** 316.647.2
[AN 2629805]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2006.
Sharma, Robin S.
Who will cry when you die? (magyar)
   Ki fog utánad sírni? : 101 életvezetési recept a szerzetestől, aki eladta a Ferrariját / Robin S. Sharma ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2006. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-86-9 fűzött : 2190,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2628401]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2006.
Steinberg Guzmán, Delia
Para conocerse mejor (magyar)
   Az önismeret iránytűje / Delia Steinberg Guzmán ; [ford. Deák Szilvia]. - Budapest : Új Akropolisz, 2006. - 99, [3] p. ; 21 cm. - (Az Új Akropolisz könyvtára, ISSN 1588-225X)
ISBN 963-85860-7-9 kötött : 2200,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2629410]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2006.
Szabó Sándor
   Mámor.. : az alkohol csapdái / [írta Szabó Sándor] ; [közread. a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet]. - [Budapest] : MH Egészségvéd. Int., 2006. - 97 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 97.
Fűzött
Magyarország - alkoholizmus
613.81(439) *** 364.272(439)
[AN 2628618]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2006.
   A személyiségfejlődés zavarai : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Utánny. - Debrecen : KFRTKF, 2006. - 187 p. ; 21 cm
Fűzött
személyiség-lélektan - viselkedészavar - gyermekgyógyászat - elmegyógyászat - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
159.923.2(075.8) *** 616.89-053.6(075.8) *** 616-053.6(075.8)
[AN 2631848]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2006.
Szilágyi Zsuzsanna
   HIV/AIDS : veled is megtörténhet / [írta Szilágyi Zsuzsanna, Lakatos Gabriella] ; [közread. a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet]. - [Budapest] : MH Egészségvéd. Int., 2006. - 102 p. ; 15 cm
Fűzött
AIDS - nemi betegség - megelőzés
616.97:578.828:612.017.1 *** 613.88
[AN 2628621]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2006.
Váradi Tibor
   A megbetegítő lélek : civilizációs betegségek / Váradi Tibor, Horváth Zoltán, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 169 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-52-4 fűzött : 980,- Ft
kóros lelkiállapot - mentálhigiénia
159.97 *** 613.865
[AN 2629750]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2006.
Várhidi Ilona
   Ha hozzám érsz : [a stresszoldás titkai] / Johanna Walter. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 963-86897-7-3 fűzött
Walter, Johanna
kineziológia - stressz - memoár
615.827(0:82-94) *** 612.06
[AN 2628459]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2006.
Vígh Béla (1932-)
   Vajon milyen metszet lehet? : mikroszkópos normálszövet-felismerés / Vígh Béla. - Budapest : Alliter, 2006. - 50 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-87040-1-2 fűzött
szövettan - egyetemi tankönyv
611.018(075.8)
[AN 2629396]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2006.
Waite, Linda G.
Noncardiac critical care nursing (magyar)
   Sürgősségi betegápolás vészhelyzetekben / Linda G. Waite, Joanne M. Krumberger ; [ford. Rácz Károly, Nagy Viktor]. - Budapest : Medicina, 2006. - 510 p. ; 23 cm. - (Speciális szakmák ápolási módszerei, ISSN 1788-3601)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-056-2 fűzött : 2700,- Ft
betegápolás - elsősegélynyújtás
616-083 *** 616-08-039.74
[AN 2629889]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10998 /2006.
Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia (4.) (2006) (Debrecen)
   IV. Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : 2006. szeptember 26-28. = IV. Energoexpo International Exhibition and Conference for Energy : 26-28 September 2006 / [szervező ... V-Trade Kiállítások Kft.]. - Debrecen : V-Trade Kiállítások Kft., [2006]. - 319 p. : ill. ; 22 cm
Energoexpo 2006 Debrecen (gerinccím). - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-06-0987-8 fűzött
energetika - konferenciakiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2629658]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2006.
Kováts Miklós (1935-)
   Turbófeltöltés alkalmazása járműmotoroknál / Kováts Miklós. - Budapest : Maróti, 2006. - 301 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 300-301.
ISBN 963-9005-72-X kötött : 4480,- Ft
járműmotor - turbófeltöltő
621.431.7-135
[AN 2628989]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2006.
Lehőcz Rudolf
   Borsodi Műhely : az első huszonöt év / [írta Lehőcz Rudolf]. - Győr : Competitor-21 K., 2006. - 118 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
Borsodi László (1948-)
Borsodi Műhely Kft. (Győr)
Győr - iparvállalat - fémmegmunkálás - vállalkozó - 20. század - ezredforduló
62(439)(092)Borsodi_L. *** 621.9 *** 061.5(439-2Győr)
[AN 2628960]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2006.
   Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei / [szerk. Dobi Ildikó] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 2006. - 148 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7702-95-4 fűzött
Magyarország - természetes energiaforrás - napenergia-hasznosítás - szélenergia
620.91 *** 621.311.243(439) *** 621.311.245(439)
[AN 2629393]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2006.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Kaáli Nagy Dezső : a balatoni kikötők építője, 1868-1940 / Matyikó Sebestyén József. - Siófok : Kálmán I. Múz., 2006. - 52 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Balatoni füzetek - Siófok, ISSN 1788-3350)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, német és héber nyelven
Fűzött
Kaáli Nagy Dezső (1868-1940)
Magyarország - Balaton - mérnök - vízépítés - kikötő - életrajz
62(439)(092)Kaáli_Nagy_D. *** 627.2(439)(285.2Balaton) *** 725.342(439)(285.2Balaton)
[AN 2628923]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2006.
   Megújuló energiaforrások alkalmazása a vidék- és területfejlesztésben : 2006. július 7., Kulcs / [rend., kiad. Lég-Áram Alapítvány]. - [Budapest] : Lég-Áram Alapítvány, [2006]. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - energiagazdálkodás - területfejlesztés - konferenciakiadvány
620.9(439) *** 332.1(439) *** 061.3(439-2Kulcs)
[AN 2628652]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2006.
Szabó Zoltán (1940-|)
   Bakonyi mangánércek bányászata : Farkas József bányamérnök emlékére / írta és szerk. Szabó Zoltán ; [közread. a] Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. - Úrkút ; Ajka : Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft., 2006. - VIII, 655, [36] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0727-1 kötött
Eplény - Úrkút - bányászat - mangán - történeti feldolgozás
622.341.2(439-2Úrkút)(091) *** 622.341.2(439-2Eplény)(091)
[AN 2629041]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2006.
Szarka János
   Alumíniumötvözetek meleghengerlése : matematikai modell / Szarka János. - Budapest : Neoplan Mérnöki Tervező Bt., 2006. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 7-8.
ISBN 963-06-0872-3 kötött
hengerlés - alumínium - alumíniumkohászat - matematikai modell
669.716 *** 66.011 *** 621.771
[AN 2629046]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11006 /2006.
Bártfai Barnabás (1969-)
   ECDL webkezdő : [bővített tananyag] : [HTML] / [Bártfai Barnabás]. - Budapest : BBS-Info, 2006. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek, ISSN 1418-8791 ; 11.)
ISBN 963-9425-09-5 fűzött
HTML-szerkesztés
681.324Internet
[AN 2629877]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2006.
   Helyësen : Ë-jelölő eszköz : termékismertető : EË-átalakító számítógépes nyelvi eszköz tanároknak, diákoknak, előadóművészeknek, hivatásos beszélőknek és tudósoknak : mondjuk szëbben! / [... szerk. ... Mészáros András]. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2006. - 12 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 5.)
ISBN 963-86560-6-9 fűzött
szövegszerkesztő - magyar nyelv - kiejtés
519.688:655.2Ë-jelölő *** 809.451.1-15
[AN 2628511]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2006.
Kőfalvi Tamás (1971-)
   Informatikai alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára / Kőfalvi Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 159 p. ; 24 cm. - (Tanári tudástár)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-19-5847-7)
informatika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2630049]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2006.
Völgyiné Szűcs Emőke
   Információtechnológia : Word XP a gyakorlatban / kész. Völgyiné Szűcs Emőke ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Utánny. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2005. - 140 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-7163-61-1 fűzött
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 2628846]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11010 /2006.
   Kábelek alkalmazásának kézikönyve / szerk. Dési Albert ; [... szerzői Dombi Sándor et al.]. - Budapest : Terc, cop. 2006. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 406-408.
ISBN 963-9535-39-7 kötött : 8900,- Ft
kábel
621.315.2
[AN 2629546]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11011 /2006.
   Betonlexikon / [főszerk. Ujhelyi János] ; [szerzők Buday Tibor et al.] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK Kft., 2006. - 247 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229.
ISBN 963-513-189-5 kötött : 3780,- Ft
habarcs- és betonipar - beton - betonszerkezet - vasbeton - nómenklatúra
691.32(083.71) *** 666.972(083.71) *** 666.982(083.71) *** 624.012.4(083.71)
[AN 2628366]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2006.
   Pályadiagnosztika / [a szerkbiz. tagjai Barna Bertalan et al.] ; [kiad. a] MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. - Budapest : MÁV KFV Kft., 2006. - 94, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - vasút - pályafenntartás - 20. század - ezredforduló
625.17(439) *** 656.21.071(439)
[AN 2629048]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11013 /2006.
Fábián Péter
   Használtautó vásárlás titkai, trükkjei [elektronikus dok.] / Fábián Péter. - Szöveg. - [Hajdúdorog] : Fábián P., 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 963-06-0380-2
használt autó - beszerzés - elektronikus dokumentum
629.114.6.004.65
[AN 2628685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 1 CD-R
ISBN 963-06-0377-2
használt autó - beszerzés - elektronikus dokumentum
629.114.6.004.65
[AN 2628692] MARC

ANSEL
UTF-811014 /2006.
Farkas Endre
   Így festünk mi : autófényezési kézikönyv / [írta Farkas Endre]. - Szolnok : Kaméleon Mix Kft., 2005. - 225 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az előszó olasz nyelven is
ISBN 963-218-859-4 fűzött
autófényezés
629.113 *** 667.6
[AN 2629737]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2006.
Kasza József
   Álmodni mertek.. : az 1931. évi magyar óceánátrepülés története / Kasza József ; [kiad. Magyar Repüléstörténeti Társaság]. - Budapest : MRT, 2006. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Endresz György (1893-1932)
Magyar Sándor (1898-1981)
Magyarország - pilóta - 20. század - életrajz
656.7(439)"193"(092)Endresz_Gy. *** 656.7(439)"193"(092)Magyar_S.
[AN 2628638]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2006.
Kertész László
   Fejezetek Budafok-Tétény közlekedésének történetéből / Kertész László ; [közread. a] Magyar Közlekedési Klub. - Budapest : MKK, 2006. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 963-06-0901-0 fűzött
Budafok - Tétény - Budapest. 22. kerület - közlekedéstörténet - vasút - közúti villamosvasút
656.2(439-2Bp.XX.)(091) *** 656.2(439-2Budafok)(091) *** 656.2(439-2Tétény)(091)
[AN 2629076]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2006.
   A motorozás enciklopédiája / Nagy Zoltán Péter [et al.]. - Budapest : Totem, 2006. - 621 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-590-244-1 kötött
motorkerékpár - motorkerékpársport - sporttörténet
629.118.6 *** 796.72(100)(091)
[AN 2630032]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2006.
Pál Csaba
   Hírnév & dicsőség / Pál Csaba, C. Kiss Ilona. - Debrecen : TKK, [2006]. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-480-3 kötött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - motorkerékpár - 20. század
629.118.6(73)(091)
[AN 2628728]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2006.
Simon Béla
   Másfél évszázad : a MÁV Szolnoki Járműjavító története, 1856-2006 / Simon Béla. - Szolnok : MÁV Szolnoki Járműjavító Kft., 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-87252-0-6 kötött
MÁV Szolnoki Járműjavító Kft.
Szolnok - járműjavítás - vasút - történeti feldolgozás
629.4.083(439-2Szolnok)(091)
[AN 2628786]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2006.
Wade-Matthews, Max
Classic railway journeys of the world (magyar)
   A világ klasszikus vasútvonalai : a legnépszerűbb vonalak és mozdonyok képeskönyve / Max Wade-Matthews. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Hegedűs Gyula
ISBN 963-9615-14-5 kötött : 7490,- Ft
vasútvonal - mozdony
656.222.1(100) *** 629.42(100)
[AN 2628619]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11021 /2006.
   A 100 legjobb magyar bor / [szakszerk. László Ágnes]. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 98 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Népszabadság top, ISSN 1787-5633)
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-87072-0-8)
Magyarország - borászat - ezredforduló
663.2(439)
[AN 2629237]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2006.
   Az egzotikus állatok egészségtana / szerk. Gál János. - Budapest : Dr. Bollók Bt., 2006-. - ill., főként színes ; 24 cm
állat - állategészségügy - állatbetegség
636.9 *** 619
[AN 2629180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hüllők tartása, takarmányozása és egészségvédelme / [... szerzői Gál János et al.]. - 2006. - 302 p.
ISBN 963-06-0439-6 kötött
állategészségügy - állatbetegség - hüllő
636.98 *** 619
[AN 2629183] MARC

ANSEL
UTF-811023 /2006.
   Szilva / szerk. Surányi Dezső ; [írta Andor Domokos et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 306-323.
ISBN 963-286-251-1 kötött
szilva - gyümölcstermesztés
634.22
[AN 2628968]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2006.
Taylor, David
You & your cat (magyar)
   Én és a cicám / írta David Taylor ; [ford. Sárközy Elga] ; [... kieg. László Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2006. - 287 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 963-530-535-4 kötött : 3500,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 2627822]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11025 /2006.
Horváth Ilona, F.
   Halak és tenger gyümölcsei : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 120 p. ; 20 cm
Halételek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-590-271-9 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2630025]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2006.
Horváth Ilona, F.
   Házi sütemények : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-590-269-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2630027]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2006.
Horváth Ilona, F.
   Levesek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-590-273-5 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2630024]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2006.
Horváth Ilona, F.
   Saláták : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-590-277-8 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2630026]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2006.
Horváth Ilona, F.
   Tészták : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2006]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-590-279-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2630028]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2006.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Kisújszállás : Szalay Kv., [2006]. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 963-9677-35-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2630067]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2006.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2006. - 388 p. : ill. ; 21 cm
Az 1963-ban Budapesten, a Magyar Nők Országos Tanácsa kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-9677-60-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2628825]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2006.
Jackson, Albert
Collins complete DIY manual (magyar)
   Mindentudó barkácskönyv : [a lakásfelújítás és -karbantartás részletes, illusztrált kézikönyve] / [szöveg Albert Jackson és David Day] ; [az illusztrációkat kész. Robin Harris és David Day]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 550 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Benkő Ferenc
ISBN 963-368-912-0 kötött
barkácsolás - lakásfelújítás - épület-karbantartás
689 *** 69.059
[AN 2628788]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2006.
Korpádi Péter
   Muffinok / [szöveg] Korpádi Péter ; [fotó] Patyi Árpád. - Pécs : Alexandra, 2006. - 175 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-370-005-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2628957]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2006.
Köstliches aus dem Wok (magyar)
   A legjobb wok-receptek / [... ford. Csendes Veronika]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Haspók, ISSN 1786-7142)
ISBN 963-7053-51-4 kötött : 1290,- Ft
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2629056]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2006.
Magin-Pelich, Eva
Pizza, Quiche & Co. (magyar)
   Pizza, lepény, quiche és társaik / [írta Eva Magin-Pelich] ; [... ford. Csendes Veronika]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Haspók, ISSN 1786-7142)
ISBN 963-7053-50-6 kötött : 1290,- Ft
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.55(083.12):664.68
[AN 2629063]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2006.
Pintérné Kanyó Judit
   Nógrád megye falusi vendéglátóinak szakácskönyve / Pintérné Kanyó Judit ; [a receptek összegyűjtésében, ... összeállításban közrem. Ispán Lászlóné] ; [közread. a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete]. - Szécsény : Falusi Vendéglátók Nógrád M. Egyes., 2006. - 81 p. ; 19 cm
ISBN 963-06-0191-5 fűzött
Palócföld - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Palócföld)(083.12)
[AN 2628448]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2006.
Ungvári Renáta, W.
   A Kismama babakonyhája / W. Ungváry Renáta ; [... fotók Rátkai Éva]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
A szerzőnek a Kismama, ISSN 0865-1035 c. folyóíratban megj. receptjei
ISBN 963-9710-00-8 kötött : 3600,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2628785]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11038 /2006.
Baranyai Decsi János (156?-1601)
   Synopsis philosophiae in privatum memoriae subsidium thesibus ... ad disputandum proposita in Academia Argentinensi praeside Ioanne Ludovico Hauvenreutero / respondente et authore Ioanne Deczio Ungaro. - Hasonmás kiad. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2006. - 85 p. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 7/1.)
Eredeti kiadása: Argentorati : Antonius Bertramus, 1591
ISBN 963-86560-8-5 fűzött
Magyarország - filozófus - 16. század - hasonmás kiadás
1(439)Baranyai_Decsi_J. *** 094/099.07
[AN 2628515]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2006.
Baranyai Decsi János (156?-1601)
Synopsis philosophiae in privatum memoriae subsidium thesibus (magyar)
   A filozófia áttekintése saját emlékëzetének segédletére ... vitára bocsátva a Strassburgi Academián prof. Johann Ludwig Hawenreuter elnöklete alatt / írta a magyar Decsi János ; [... ford. Kovács Péter] ; [... közread. és az utószót írta Paczolay Gyula]. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2006. - 78 p. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 7/2.)
Bibliogr.: p. 76. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86560-9-3 fűzött
Magyarország - filozófus - 16. század
1(439)Baranyai_Decsi_J.
[AN 2628523]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2006.
   Beszélgetések születendő gyermekemmel / Lea és Áron. - [Dunakeszi] : Aaron Kv., cop. 2006. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-989-8 fűzött : 1999,- Ft
családi élet - erkölcs - ezoterika
173 *** 133.25
[AN 2629320]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2006.
Varsányi József
   Almák a paradicsomkertből / Varsányi József. - Budapest : Anyukák és Nevelők K., 2006. - 61, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-87097-0-7 fűzött : 999,- Ft
filozófia
1
[AN 2628393]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11042 /2006.
Bácsi Miklós
   Istennel az úton / Bácsi Miklós. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 2628604]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2006.
   Boldog Salkaházi Sára : emlékkönyv Salkaházi Sára 2006. szeptember 17-i budapesti boldoggáavatása alkalmából a Szociális Testvérek Társasága és a Szent István Társulat együttműködésében / szerk. Hidvégi Máté ; [közrem. Diós István et al.]. - [Budapest] : Szt. István Társ., cop. 2006. - 355, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 84. és a jegyzetekben. - Salkaházi Sára műveinek bibliográfiája: p. 106-108.
ISBN 963-361-824-X kötött : 2600,- Ft
ISBN 963-361-819-3 fűzött : 1980,- Ft
Salkaházi Sára (1899-1944)
Magyarország - szent - 20. század - életrajz
235.3(092)Salkaházi_S.
[AN 2628837]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2006.
Csepregi Miklós (1943-)
   Tibetben a lélek : az út képekben / Csepregi Miklós, Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kelet K., cop. 2006. - 155, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-87208-1-6 * kötött : 5950,- Ft (hibás ISBN 963-807208-1-6)
Tibet - buddhizmus - helyismeret - fényképalbum - útleírás
294.321(515) *** 908.515(084.12)(0:82-992)
[AN 2629050]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2006.
Dobos Marianne (1942-)
   Akkor is karácsony volt : ádventre várva, 1989 / Dobos Marianne. - Budapest : Napkút K., 2006. - 312, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8478-30-6 fűzött : 3190,- Ft
Magyarország - katolikus pap - protestáns lelkész - híres ember - vallásos irodalom - 20. század - interjú
28(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 244
[AN 2629164]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2006.
Douno, Beinsa
Sveŝeni dumi na učitelâ (magyar)
   Intés a tanítványhoz / Beinsa Douno ; [ford. Bhakti Kamala Tírtha]. - Ludas-tó : Napkelet Bölcseleti Isk., 2005. - 70 p. : ill. ; 18 cm. - (Ánanda könyvek, ISSN 1788-3393 ; 1.)
ISBN 963-219-329-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2629986]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2006.
   Egy ember az embertelenségben : emlékirat Michnay Lászlóról / [szerk.] Erdélyi László. - Budapest : Dunamelléki Egyházterület, [2006]. - 80, [4] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület
ISBN 963-87240-1-3 fűzött
Michnay László (1893-1965)
Magyarország - egyházi személy - adventista egyház - 20. század - holokauszt - memoár
286.3(439)(092)Michnay_L.(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 2629529]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2006.
   Family of the Norbertine Sisters / written by the different Communities of the Norbertine Sisters. - Zsámbék : Premonstratesian Sisters, 2006. - 49 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-06-0035-8 fűzött
Congregatio Canonissarum III. Ordo Praemonstratensium
premontreiek - apácarend
271.792-055.2
[AN 2628527]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2006.
Gulyás Mária
   Én az Úr vezetem népem. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 247 p. ; 24 cm
Írta Gulyás Mária
Fűzött : 2530,- Ft (hibás ISBN 963-9660-03-5)
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 2629844]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2006.
   A kopácsi Szuperintendensi Levéltárban őrzött levéltári anyag jegyzéke, 2005-2006 / [szerk., sajtó alá rend. Ajvári Ábel, Hamarkay Ede és Keresztes Dániel]. - Erdőkertes : Exodus, 2006. - 72 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-87166-1-4 fűzött
Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Levéltára (Kopács)
Kopács - levéltári repertórium - református egyház
284.2(497.13) *** 930.253(497.13-2Kopács)(083.8)
[AN 2629957]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2006.
Larrañaga, Ignacio
El probe de Nazaret (magyar)
   A názáreti szegény / Ignació Larranaga ; [ford. Pinczinger József]. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 373 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467)
ISBN 963-9281-40-9 fűzött : 1200,- Ft
krisztológia
232
[AN 2628703]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2006.
   Litániák, imádságok árpádházi szentjeinkhez nemzetünkért / gyűjt. Fellegi Béla. - [Budapest] : Kató, 2006. - 36 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-86935-5-X fűzött
imakönyv
243
[AN 2629290]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2006.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi
Ausgewählte Perlen (magyar)
   Válogatott gyöngyszemek / Paramhans Swami Maheshwarananda ; [ford. Várszeginé Garda Éva]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Sangam, cop. 2005. - 127 p. ; 16 cm
Kötött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-85527-2-7)
jóga
294.527
[AN 2627973]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2006.
Malgo, Wim
144.000 + zwei Zeugen, wer sind sie? (magyar)
   144.000 + két tanú, kik azok? / Wim Malgo ; [a m. fordítást Szíjjártó Ágnes kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, [2006]. - 144 p. ; 18 cm
144.000 + 2 tanú, kik azok? (borító- és gerinccím)
Fűzött (hibás ISBN 963-7607-18-8)
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
228.07
[AN 2627839]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2006.
Malgo, Wim
Wie erziehe ich meine Kinder? (magyar)
   Hogyan neveljem gyermekeimet? / Wim Malgo ; [ford. Váradi Ilona]. - 2. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 17 p. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7607-03-X)
vallási erkölcs - családi nevelés
241 *** 37.03
[AN 2627874]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2006.
Mezei Balázs (1960-)
   Ezredvégi számvetés : esszék a vallásról / Mezei Balázs. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 211, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-49-X fűzött : 2400,- Ft
vallásfilozófia - társadalom - kultúra
21 *** 316.7(4)
[AN 2628717]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2006.
Nemes Ödön (1926-)
   Párbeszélgetés : kapcsolatépítő munkafüzet házasságra készülőknek / Nemes Ödön. - Budapest : Harmat : Új Ember, 2006. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 963-9564-55-9 fűzött
ISBN 963-9674-03-6
házasság - erkölcs - életvezetés - példatár
265.5(076) *** 173.1(076) *** 613.89(076)
[AN 2628641]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2006.
   Ostium in caelo : jubileumi kötet dr. Bolyki János teológiaprofesszor 75. születésnapjára / [... összeáll. és szerk. Békési Sándor]. - [Budapest] : KGRE Hittud. Kar : Ráday Könyvesház, 2006. - 270 p. ; 23 cm. - (Studium, ISSN 1788-3482 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86866-5-0 fűzött
kereszténység - református egyház
23/28 *** 284.2
[AN 2629327]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Legyetek világító emberek! / Prohászka Ottokár. - Székesfehérvár : [Barlay Ö. Sz.], 2006. - 39 p. ; 17 cm
ISBN 963-06-0043-9 fűzött
katolikus egyház - prédikáció
252 *** 282
[AN 2629160]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2006.
Sillye Jenő
   Hazám útjain / Sillye Jenő. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 169, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-361-799-5 fűzött : 1300,- Ft
meditáció - magyar irodalom - dalszöveg
242 *** 894.511-192
[AN 2628374]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2006.
Souden, David
Pilgrimage (magyar)
   Zarándoklatok : lélekemelő utazások / David Souden ; [a Magyarok Mária-zarándokhelyei című fejezetet Barna Gábor írta ...]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Ford. Pap Zoltán. - Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-9615-34-X kötött : 4990,- Ft
zarándoklat
248.153.8(100)
[AN 2629484]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2006.
Szilháti Sándor
   Vigasztaló szó / Szilháti Sándor. - 11. kiad. - Budapest : Kálvin, 2006. - 127 p. ; 20 cm
Fűzött : 370,- Ft (hibás ISBN 963-300-939-1)
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 2627817]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2006.
Tomka Ferenc (1942-)
   Szentségi lelkipásztorkodás és az "új evangelizáció" : lelkipásztori teológia II. : az egyház önmegvalósítása a szentségekben / Tomka Ferenc. - 4. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek (keretcím). - Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 963-361-806-1 fűzött : 1600,- Ft
lelkipásztorkodás - szentség - egyetemi tankönyv
265(075.8) *** 253(075.8)
[AN 2628975]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2006.
Vasadi Péter (1926-)
   Körülnéz, megköszöni : jegyzetlapok hitről, emberről, világról / Vasadi Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-785-5 fűzött : 1960,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - esszé
244 *** 894.511-4
[AN 2628362]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2006.
Yesudian, Selvarajan
Raja-Yoga (magyar)
   Mi a jóga? : Rádzsa-jóga / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet ; [ford. Haich Erzsébet]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 184, [3] p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Rádzsa-jóga" címmel is
ISBN 963-7138-85-4 kötött : 2200,- Ft
jóga
294.527 *** 159.962.7
[AN 2629685]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11066 /2006.
Bar-On, Dan
   Tell your life story : creating dialogue between Jews and Germans, Israelis and Palestinians / by Dan Bar-On. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - XII, 246 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-239.
ISBN 963-7326-70-7 kötött
nemzetiségi kérdés - németek - arabok - zsidóság - szociálpszichológia - 20. század
316.6 *** 323.1(=30)"19" *** 323.1(=924)"19" *** 323.1(=927)"19"
[AN 2628732]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2006.
   Csopak anno / [kiad. Csopak Község Önkormányzata]. - Csopak : Önkormányzat, 2006. - 151 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-06-0810-3 kötött
Csopak - szociográfia - helyismeret - 20. század - szociofotó - fényképalbum
308(439-2Csopak)(084.12) *** 908.439-2Csopak(084.12)
[AN 2629256]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2006.
   Fényképek "Magyar Amerikából" : válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből : az amerikai magyarság adományai a Magyar Nemzeti Múzeumban / [szerk. Tomsics Emőke] ; [mtársak Bognár Katalin, Jalsovszky Katalin, Kiscsatári Marianna]. - [Budapest] : [MNM], [2006]. - 71 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 34.
Fűzött
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Történeti Fényképtár
Magyarország - kivándorlás - amerikai magyarság - múzeumi kiadvány - fényképalbum
316.347(=945.11)(73)(084.12) *** 325.25(439) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2629978]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2006.
   From Budapest to Albuquerque : the American life of Julius Rezler / T. Zane Reeves and friends ; [publ. in coop. with Julius Rezler Foundation and Department of Sociology and Communication Budapest University of Technology and Economics]. - Budapest : Gondolat, 2006. - 238, [6] p., [12] t., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-236. - Rézler Gyula műveinek bibliográfiája: p. 225-232.
ISBN 963-9610-68-2 fűzött : 2890,- Ft
Rézler Gyula (1911-2001)
Egyesült Államok - szociológia - tudós - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - életrajz - személyi bibliográfia
316(73)(=945.11)(092)Rézler_Gy. *** 012Rézler_Gy.
[AN 2629273]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2006.
Katona Tamás (1948-)
   Általános statisztika / Katona Tamás, Kovács Péter, Petres Tibor. - 3. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2006. - 225 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 963-9650-08-0 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2632399]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2006.
Kovács Péter
   Általános statisztika : feladatgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor. - 2. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2006. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 963-9650-09-9 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2632391]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2006.
Petró András
   Fügödi emlékkönyv : abaúji örökség / Petró András. - Budapest : Croatica, 2006. - 218 p. : ill. ; 26 cm. - (Encsi füzetek, ISSN 1788-3385 ; 6.)
ISBN 963-9314-98-6 kötött
Encs - Fügöd - szociográfia - helyismeret - memoár
308(439-2Fügöd)(0:82-94) *** 308(439-2Encs)(0:82-94) *** 908.439-2Encs(0:82-94) *** 908.439-2Fügöd(0:82-94)
[AN 2629832]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2006.
Steiner, Rudolf
Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft (magyar)
   A szociális kérdés lényege : a jelenkor és a jövő élet-szükségszerűségeiből megragadva / Rudolf Steiner ; [ford. Hegedűs Miklós]. - Budapest : Új Mani-fest, 2006. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-86578-4-7 kötött
társadalmi kérdés
316.3 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2629276]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2006.
Szántó Zoltán (1963-)
   Analitikus szemléletmódok a modern társadalomtudományban : tanulmányok a gazdaságszociológia és a politikai gazdaságtan néhány kortárs elméleti irányzatáról / Szántó Zoltán. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 199, [4] p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : szociológia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-227-072-X kötött : 2990,- Ft
gazdaságszociológia - szociológiai irányzat - gazdaságtan - 20. század
316.334.2 *** 316.2(100)"195/200" *** 330.8(100)"195/200"
[AN 2628867]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11075 /2006.
Bohatta, Ida
Wunderschöne Weichnachtszeit (magyar)
   Karácsonynak éjszakáján / Ida Bohatta ; [... képeihez írta Csillag Éva]. - Budapest : Simon K., 2006. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9338-57-5 kötött
karácsony - betlehemes játék - gyermekdal - szakácskönyv - gyermekkönyv
398.332.416(02.053.2) *** 398.541(02.053.2) *** 398.82(02.053.2) *** 784.6 *** 641.566(083.12)
[AN 2630140]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2006.
Comte, Fernand
Larousse des mythologies du monde (magyar)
   Istenek és hősök : a világ mitológiái / Fernand Comte ; [ford. Horváth Ágnes et al.]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 321 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 963-13-5525-X kötött : 9900,- Ft
művelődéstörténet - mitológia - isten - néprajz - ikonográfia
398.221(=00) *** 930.85(100) *** 291.13(100) *** 73/76.046
[AN 2628588]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2006.
Durkó Antal (1890-1978)
   A megfejt kútágas : békési boszorkányok, táltosok, vajákosok csodás cselekedetei / Durkó Antal ; sajtó alá rend. B. Szűcs Irén. Adatok a békési néphithez és népi gyógyászathoz / B. Szűcs Irén. - Békés : Jantyik Múz., 2006. - 100 p. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 34.)
ISBN 963-86729-3-5 fűzött
Békés (megye) - magyar néprajz - boszorkány - táltos - néphit - népi gyógymód
398.4(=945.11)(439.175) *** 398.3(=945.11)(439.175) *** 615.89
[AN 2629419]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2006.
   Hegedül a kisegér .. : mondókák, énekek, tréfás dalok óvodásoknak : oktatási segédlet / Timkóné Sebestyén Izabella gyűjtése. - Nyíregyháza : Tim-Duó Bt., 2006. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 699,- Ft (hibás ISBN 963-00-6818-4)
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2631859]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2006.
Hegyi Pál
   Sok száz vicc a javából / Hegyi Pál. - [S.l.] : Hegyi P., 2006. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0334-9 * fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 963-06-0337-9)
vicc
398.94
[AN 2628344]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2006.
Huygen, Wil
Leven en werken van de kabouter (magyar)
   A manók / [írta Wil Huygen] ; [rajz. Rien Poortvliet] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Helikon, cop. 2006. - 208 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-227-057-6 kötött : 4990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - manó - mese - gyermekkönyv
398.431(02.053.2) *** 839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 2629920]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2006.
Lőcsei Judit
   Etikett és a protokoll alapjai : kézikönyv az önmagukra igényes embereknek / Lőcsei Judit ; [a rajzokat kész. Görög Júlia] ; [kiad. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2006. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 963-7163-83-2 fűzött
diplomáciai etikett - egyetemi tankönyv
395(078) *** 341.75(078)
[AN 2627887]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2006.
Lóránt Attila
   Indiánok az Amazonas mentén és az Andokban / Lóránt Attila. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2006. - 309, [3] p. : ill., részben színes ; 25x29 cm
ISBN 963-86877-8-9 kötött : 8500,- Ft
Amazonas-medence - Andok - néprajz - dél-amerikai indiánok - fényképalbum
39(=98)(084.12)
[AN 2628826]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2006.
Selmeczi Kovács Attila (1942-)
   A kézi aratás járulékos eszközei = The auxiliary implements of manual harvesting / Selmeczi Kovács Attila. - Budapest : Néprajzi Múz., 2006. - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 11.)
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-9540-20-X fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - aratás - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 631.351 *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 2629234]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11084 /2006.
Kollár Andrea
   Sauris/Zahre : nyelvpolitika és nyelvi jogok Olaszországban egy többnyelvű közösség tükrében / Kollár Andrea. - Szeged : JATEPress, 2006. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-108.
ISBN 963-482-783-7 fűzött
Olaszország - Sauris - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - kisebbség - nemzetiség - szociolingvisztika - 20. század
323.15(=00)(45) *** 342.725(45) *** 376.7(=00)(45) *** 316.7(45-2Sauris) *** 800.1 *** 316.347(=00)(45-2Sauris)
[AN 2629092]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2006.
Legutko, Ryszard
Brzydota demokracji (magyar)
   A demokrácia csúfsága / Ryszard Legutko ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 249, [2] p. ; 20 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-55-4 fűzött : 2400,- Ft
demokrácia - társadalom - filozófia
321.7 *** 316.7 *** 1
[AN 2629317]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2006.
Pintér Katalin (1950-)
   A Sátán ereje / Pintér Katalin. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0833-2 fűzött
politika
32(0:82-994)
[AN 2629300]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2006.
Stirling György (1921-)
   Megalázott nemzedékek / Stirling György. - Budapest : Püski, 2006. - 349, [3] p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-229-338-X)
Stirling György (1921-)
Magyarország - állami terror - politikai üldözés - magyar irodalom - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2630065]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2006.
Szabó Róbert
   Kisebbség, autonómia, regionalizmus / Győri Szabó Róbert. - Budapest : Osiris, 2006. - 586 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 573-586.
ISBN 963-389-880-3 kötött : 3980,- Ft
Európa - Európai Unió - kisebbség - nemzetiség - autonómia - régió - 20. század - ezredforduló - egyetemi tankönyv
323.15(4)(075.8) *** 323.17(4)(075.8) *** 332.1(4-62)(075.8)
[AN 2628775]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2006.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. évi választásáról : 10000 vagy annál kevesebb lakosú települések / [összeáll. Berta Zsolt, Bodnár Eszter, Luczai Zsuzsanna]. - [Budapest] : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 71 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 147/2.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - képviselő - polgármester - ezredforduló - útmutató
324(439)"2006"(036) *** 342.8(439)"2006"(036) *** 352.074.1(439)"2006"(036)
[AN 2629414]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2006.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. évi választásáról : 10000-nél több lakosú települések / [összeáll. Berta Zsolt, Bodnár Eszter, Luczai Zsuzsanna]. - [Budapest] : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 62 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 147/1.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - képviselő - polgármester - ezredforduló - útmutató
324(439)"2006"(036) *** 352.074.1(439)"2006"(036) *** 342.8(439)"2006"(036)
[AN 2629411]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2006.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásáról / [összeáll. Berta Zsolt, Bodnár Eszter, Luczai Zsuzsanna]. - [Budapest] : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2006. - 45 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 147/3.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - kisebbségi önkormányzat - képviselő - ezredforduló - útmutató
324(439)"2006"(036) *** 352.074.1(439)"2006"(036) *** 323.15(=00)(439) *** 342.8(439)"2006"(036)
[AN 2629415]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11092 /2006.
   1956 sajtója : október 23 - november 4. : válogatás / [szövegvál. Szalay Hanna]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 773 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-89-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093)
[AN 2629401]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2006.
   1956 Tolna, Mözs : forrásgyűjtemény / [kiad. a Tolnai Városvédő Egyesület]. - [Tolna] : Tolnai Városvédő Egyes., [2006]. - 229, [39] p. : ill. ; 21 cm
Az előszó német nyelven is
ISBN 963-229-977-9 fűzött
Tolna - Mözs - helytörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Tolna"195/196"(093) *** 943.9-2Mözs"195/196"(093) *** 943.9"1956"(093)
[AN 2629299]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2006.
   Az 1956-os forradalom és megtorlás Heves megyei dokumentumai / összeáll., a bevezetést., az időrendi táblázatot és a jegyzeteket kész. Cseh Zita. - Eger : Heves M. Lvt., 2006. - 480 p. ; 24 cm. - (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0230-676X ; 12.)
Bibliogr.: p. 453-455.
ISBN 963-7242-44-9 kötött
Heves (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - levéltári irat - történelmi forrás
943.913.3"1956"(093.2) *** 930.253(439-2Eger)
[AN 2629608]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2006.
Alföldi András (1895-1981)
A conflict of ideas in the Late Roman Empire (magyar)
   A későrómai birodalom válaszúton : I. Valentinianus és a senatus összeütközése / Alföldi András ; [ford. Patay-Horváth András] ; [... szerk. Patay-Horváth András és Forisek Péter]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 188 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-69-4 fűzött : 1900,- Ft
Valentinianus, I. (Római Birodalom: császár)
Római Birodalom - történelem - ókor - belpolitika - uralkodó - 4. század
937"03" *** 937(092)Valentinianus,_I. *** 322(37)"03"
[AN 2628969]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2006.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   A civilizációk zűrzavara / Antalóczy Zoltán. - Budapest : Unicus, 2006. - 386 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-386.
ISBN 963-229-415-7 fűzött : 2400,- Ft
történetfilozófia - civilizáció
930.1 *** 008
[AN 2628371]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2006.
Boda Ferenc (1933-)
   Emlékek, dokumentumok : rálátásom a forradalomra / Boda Ferenc. - Szekszárd : Babits, 2006. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9556-40-8 kötött
Tolna (megye) - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - újságíró - 20. század - ezredforduló - hírlap - memoár
943.912.5"1956"(0:82-94) *** 070(439)(092)Boda_F. *** 070(439)Tolna_megyei_népújság(0:82-94)
[AN 2628925]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2006.
Cseh Géza
   Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból : Szolnok megye / Cseh Géza ; [fotó Mészárosné Csók Zsuzsanna]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2006. - 358 p. : ill. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 8.)
Bibliogr.: p. 343. és a jegyzetekben
ISBN 963-7244-11-5 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - levéltári irat - történelmi forrás
943.916.9"1956"(093.2) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 2629196]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2006.
Czettler Antal (1925-)
   A II. világháború rejtett erővonalai / Czettler Antal. - Budapest : Kairosz, 2006. - 389 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-388.
ISBN 963-7510-49-4 fűzött : 3900,- Ft
világtörténelem - második világháború
930.9"1939/1945"
[AN 2628460]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2006.
Eörsi László (1955-)
   1956 mártírjai : 225 kivégzett felkelő / Eörsi László. Budapest a forradalom napjaiban / Szentpétery Tibor fotói. - [Budapest] : Rubicon-Ház, 2006. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86721-4-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár - fényképalbum
943.9"1956"(092) *** 943.9"1956"(084.12) *** 77.04(439)"1956" *** 77.04(439)(092)Szentpétery_T.
[AN 2629736]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2006.
Fejtő Ferenc (1909-)
La tragédie hongroise (magyar)
   A magyar tragédia : 1956 / Fejtő Ferenc ; Jean-Paul Sartre előszavával ; [ford. Márton László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 347 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4908-3 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - belpolitika - Rákosi-korszak
943.9"1956" *** 323(439)"194/195"
[AN 2628920]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2006.
Font Márta (1952-)
   Ukrajna története / Font Márta, Varga Beáta ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - [Budapest] : Bölcsész Konzorcium ; Szeged : JATEPress, 2006. - 249 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 963-9704-10-5 fűzött
Ukrajna - történelem - egyetemi tankönyv
947.7(075.8)
[AN 2629091]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2006.
Für Lajos (1930-)
   Bevérzett mámor, 1956 / Für Lajos. - Budapest : Kairosz, 2006. - 191 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7510-81-8 kötött : 2200,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2628372]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2006.
Gerő András (1952-)
   Magyar illuzionizmus / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2006. - 124, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9609-43-9 fűzött : 1848,- Ft
Magyarország - magyar történelem - eszmetörténet - nacionalizmus
943.9 *** 32.001(439) *** 172.15(439)
[AN 2629606]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2006.
   "Hajtott a lélek erre nyugatra..." : honfoglalás kori magyar ifjú sírja az ausztriai Gnadendorfban : Magyar Nemzeti Múzeum, 2006. március 3 - május 7. : Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, 2006. május 16 - július 2. / [a katalógust írta és a kiállítást rend.] Révész László, Takács Miklós. - [Budapest] : MNM, 2006. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Gnadendorf - régészet - honfoglalás - temetkezési hely - kiállítási katalógus
943.9"09" *** 904(436-2Gnadendorf) *** 061.4(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2629979]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2006.
   A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 1956-ban végzett tanulóinak jubileumi kiadványa / [közread. az 50 éves találkozót előkészítő csapat]. - Hódmezővásárhely : [Metri Med Kft.], 2006. - 160 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bethlen Gábor Gimnázium, 1956-2006, Hódmezővásárhely (borító- és gerinccím)
ISBN 963-06-0928-2 fűzött
Hódmezővásárhely - magyar történelem - 1956-os forradalom - gimnázium - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 373.54(439-2Hódmezővásárhely)(0:82-94)
[AN 2629029]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2006.
Horgas Judit (1974-)
   Fák közt, padon : budapesti ligetek / szöveg Horgas Judit ; fotó Ács Irén. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2005. - 104, [3] p. : ill. ; 15 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9363-30-8 fűzött : 1600,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - park - liget - 19. század - 20. század - fényképalbum - látkép
930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 712.25(439-2Bp.)(084.12) *** 77.047 *** 77.04(439)(092)Ács_I.
[AN 2628903]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2006.
Kopátsy Sándor (1922-)
   "Az igazat mondd, ne csak a valódit" : 1956 / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-90-1 fűzött : 1950,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2629381]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2006.
Körmendi Géza (1929-)
   Történetek Tatáról : válogatott tanulmányok, cikkek a város múltjáról / Körmendi Géza ; [közread.] Tata Város Önkormányzata. - [Budapest] : Argumentum ; Tata : Önkormányzat, 2006. - 300 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-390-8 fűzött : 2500,- Ft
Tata - helytörténet - helyismeret - 18. század - 19. század - 20. század
943.9-2Tata"17/19" *** 908.439-2Tata
[AN 2628831]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2006.
Lukácsy András (1930-)
Felismerem-e Angyal Istvánt? (új kiadása)
   Angyal szállt le Budapestre : apa és fia / Lukácsy András. - 2. bőv. kiad. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-89-8 fűzött : 1950,- Ft
Angyal István (1928-1958)
Magyarország - forradalmár - 1956-os forradalom - életrajz
943.9"1956"(092)Angyal_I.
[AN 2629387]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2006.
Macartney, Carlile Aylmer
October fifteenth : a history of modern Hungary, 1929-1945 (magyar)
   Október tizenötödike : a modern Magyarország története, 1929-1945 / C. A. Macartney ; [ford. és a névmutatót kész. Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2006. - 2 db ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-65-4 kötött
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"192/194"
[AN 2629249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 669 p.
ISBN 963-9298-66-2
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"192/194"
[AN 2629250] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 619 p.
ISBN 963-9298-67-0
magyar történelem - második világháború - Horthy-korszak - nyilas uralom
943.9"1941/1945"
[AN 2629253] MARC

ANSEL
UTF-811112 /2006.
   Magyarország története a 19. században : szöveggyűjtemény / szerk. Pajkossy Gábor. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 902 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 891-894.
ISBN 963-389-386-0 kötött : 4800,- Ft
magyar történelem - 19. század - századforduló - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
943.9"1790/1918"(075.8)
[AN 2627831]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2006.
Makkay János (1933-)
   Makkay János nyomtatásban megjelent munkái : az első ötven év, 1957-2006 = List of publications of J. Makkay : the first fifty years, 1957-2006. - Budapest : Szerző, 2006. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 50.)
ISBN 963-06-0291-1 fűzött
Makkay János (1933-)
régészet - történelem - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
902/904:016 *** 93/99:016 *** 012Makkay_J.
[AN 2628767]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2006.
Maller Sándor (1917-2001)
   Pataki századok : élő múlt Patakon / Maller Sándor ; [a ... szerkesztést végezte, a fotókat kész. Szabó Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Sárospatak : For You Bt., 2006. - 112 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-06-0501-5 fűzött
Sárospatak - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sárospatak *** 908.439-2Sárospatak
[AN 2629098]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2006.
Pataki József (1927-)
   Kór-tünet : egy '56-os nemzetőr visszaemlékezései / Pataki József. - Mezőkövesd : Szerző, 2006. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0767-0 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár - publicisztika
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-92
[AN 2629122]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2006.
Popper Péter (1933-)
   Napidő : [húsz portré] / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 189, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-65-6 kötött : 2280,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(439)
[AN 2629683]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2006.
Simándi Irén (1965-)
   "Nemzetközi sajtószemle" a Szabad Európa Rádióban : 1956. október 22 - november 10. / Simándi Irén. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2006. - 165 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 963-9610-64-X fűzött : 1890,- Ft
Radio Free Europe (München)
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093)
[AN 2629246]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2006.
Szénászky Mária
   Szepesy Ignác kulturális és könyvtárfejlesztő tevékenysége / Szénászky Mária. - Pécs : PTE Egyetemi Kvt., 2006. - 187 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 5.)
Bibliogr.: p. 180-187.
ISBN 963-642-100-5 fűzött
Szepesy Ignác (1780-1838)
Magyarország - Pécs - művelődéstörténet - katolikus pap - püspök - 19. század - életrajz
930.85(439-2Pécs)"18" *** 282(439)(092)Szepesy_I.
[AN 2629198]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2006.
   A történelem segédtudományai / szerk. Bertényi Iván ; [szerzők Bak Borbála et al.]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2001. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (A történettudomány kézikönyve, ISSN 1589-4517 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-505-7 kötött : 3980,- Ft
történeti segédtudomány - egyetemi tankönyv
930.2(075.8)
[AN 2627847]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2006.
Trebbin Ágost
   Pécsi színek és hangulatok : várostörténeti barangolások / Trebbin Ágost. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2006. - 166, [2] p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
ISBN 963-06-0562-7 fűzött
Pécs - helytörténet - 19. század - 20. század
943.9-2Pécs"18/19"
[AN 2629804]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11121 /2006.
   Abda, ahol élünk : képeskönyv = Abda where we live : picture-book = Abda, wo wir leben : Bilderbuch / [szerk. és a felvételeket kész. Somogyi Éva] ; [közread. Abda község Önkormányzata]. - Abda : Önkormányzat, 2006. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0222-9 fűzött
Abda - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Abda(084.12)
[AN 2629035]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2006.
Altman, Jack
Munich (magyar)
   München / ... írta Jack Altman ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4899-0 fűzött : 1390,- Ft
München - útikönyv
914.30-2München(036)
[AN 2628849]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2006.
Bariska István (1943-)
   A kéklő Írottkő alatt : természet és történelem az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark igézetében / Bariska István. - Utánny. - [Kőszeg] : Yeloprint Kft., 2006. - 77 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000. - Bibliogr.: p. 75-77.
Kötött (hibás ISBN 963-7333-16-9)
Kőszeg - Magyarország - Kőszegi-hegység - helyismeret - természetvédelmi terület
908.439-2Kőszeg *** 502.4(439)(234.373Kőszegi-hegység)
[AN 2629525]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2006.
Harcourt Davies, Paul
Greek islands (magyar)
   Görög-szigetek : útikalauz / Paul Harcourt Davies ; [a ... fordítást kész. Pataki Zoltán]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-14-2 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2628632]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2006.
Kasza Sándor
   Kispest : XIX. kerület / írta Kasza Sándor, Pergel Józsefné, Siklós Zsuzsa. - Budapest : CEBA K., 2006. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Az Európai Unió fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek)
Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-9479-04-X)
Budapest. 19. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XIX.
[AN 2629193]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2006.
Kasza Sándor
   Zugló : XIV. kerület / írta Kasza Sándor, Palasik Mária, Pergel Józsefné. - Budapest : CEBA K., 2006. - 107 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Az Európai Unió fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek)
Bibliogr.: p. 107. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-9479-05-X)
Budapest. 14. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XIV.
[AN 2629195]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2006.
Salamin András (1944-)
   Hegyvidéki utcanév-lexikon / Salamin András. - Budapest : Infotop Kft., 2006. - 100 p. : ill. ; 28 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 10.)
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 963-87241-0-2 fűzött
Budapest. 12. kerület - utcanév - helyismeret
908.439-2Bp.XII. *** 809.451.1-311.154(439-2Bp.XII.)
[AN 2628942]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2006.
Slovenia (magyar)
   Szlovénia : Ljubljana, a történelmi városok, a Triglav-park, a Karszt és a tengerpart / [ford. Magyar Péter]. - Budapest : Merhavia, 2006. - 192 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Világvándor, ISSN 1786-9854)
ISBN 963-9172-77-4 kötött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2628735]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2006.
Somssich Pongrác (1920-)
Húsz év Afrika szívében (német)
   Zwanzig Jahre im Herzen Afrikas / Pongraz Graf Somssich ; [Übers. Wilhelm Brenner]. - Budapest : Corvinus, 2006. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205.
ISBN 963-9062-65-0 fűzött
Közép-Afrika - vadászkaland - útleírás
910.4(67) *** 799.2(67)(0:82-94)
[AN 2628643]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2006.
Száraz Miklós György (1958-)
   Erdély csodái / Száraz Miklós György & Tóth Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2006. - 206, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-208-906-5 kötött : 6990,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 2629621]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2006.
   Szigetközi hullámtéri mellékágrendszer vízitúra lehetőségei / [összeáll. a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület] ; [kiad. a Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért Közalapítvány]. - [Mosonmagyaróvár] : Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért Közalapítvány, [2006]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szigetköz - vízi túra - útikönyv
914.39Szigetköz(036) *** 796.57
[AN 2629934]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2006.
Szombathy Györgyi
   Luxemburg / Szombathy Györgyi, Szombathy Győző. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2005. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Lezárva: 2005. jan.
ISBN 963-243-924-4 fűzött : 2800,- Ft
Luxemburg - útikönyv
914.359(036)
[AN 2628980]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2006.
Varga Attila
   Szantorini / Varga Attila ; [... mtársa Gordos Márta]. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2006. - 94 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
ISBN 963-243-930-9 fűzött : 2600,- Ft
Szantorin - útikönyv
914.958(036)
[AN 2628979]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2006.
Zsiga György (ifj.)
   Spanyolország : [Baleárok, Kanári-szigetek, Ibiza, Andorra és Gibraltár] / ifj. Zsiga György. - Budapest : Dekameron, cop. 2005. - 287 p., [45] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-62-7 fűzött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-9331-50-3)
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2628562]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11135 /2006.
   Aknászok, tűzszerészek : hős magyar honvédek a II. világháborúban és a következő években / [szerk. Hajdu Ráfis János, Pap János]. - Mezőkövesd : Legatum, 2006. - 363 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87226-0-6 kötött
Magyarország - tűzszerész - haditechnika - magyar történelem - második világháború - 20. század - memoár
358.2(439)"194/196"(0:82-94) *** 623.4(439)"194/196"(0:82-94) *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 2629130]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2006.
   Alkotmányosság a magánjogban / szerk. Sajó András. - Budapest : CompLex, 2006. - 265 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-861-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - polgári jog - jogállam
347(4-62) *** 347(439)
[AN 2630052]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2006.
Budapesti Ügyvédi Kamara
   A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi, fegyelmi határozatai és etikai állásfoglalásai, 1993-2006 / [... összeáll. Kiss Daisy, ... Szilágyi György]. - Budapest : Budapesti Ügyvédi Kamara, 2006. - 283 p. ; 23 cm
Fűzött
Budapest - ügyvéd - kamara - döntvénytár
347.965.821(439-2Bp.)(094.91)
[AN 2629140]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2006.
Deér József (1905-1972)
Die Heilige Krone Ungarns (magyar)
   A magyarok Szent Koronája / Deér József ; [ford. Romhányi Beatrix]. - Budapest : MNM ; Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 299, [5] p., CXXXIX t. : ill. ; 28 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány ; [18.]). (Insignia Regni Hungariae, ISSN 0236-5863 ; [3.])
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-51-1 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - ötvösség - koronázási jelvény - középkor
342.519.8(439) *** 739(439)"10/12"
[AN 2628719]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2006.
   Egyetemes jogtörténet / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 24 cm
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2630075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 620 p.
ISBN 963-19-4572-3 fűzött : 4600,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2630076] MARC

ANSEL
UTF-811140 /2006.
Falus Katalin
   Jogi esettanulmányok : tanári kézikönyv / Falus Katalin, Halász Irén. - Budapest : Dinasztia, 2006. - 104 p. ; 30 cm. - (Felnőttkorkép)
ISBN 963-657-384-0 fűzött
Magyarország - jogeset - tanári segédkönyv
34.096(439)
[AN 2630112]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2006.
Hajdú-Bihar. Önkormányzat
   Felzárkózásban : Hajdú-Bihar megye, 2002-2006. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, [2006]. - [38] p. : ill., színes ; 14x21 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar (megye) - regionális önkormányzat - ezredforduló
353(439.165)
[AN 2629424]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2006.
   Hazai és európai szövetkezetek szabályozása : jogszabályok és iratminták / [a jegyzeteket és az iratmintákat kész. Kiss Elemér]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 259 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9722-00-6 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - szövetkezet - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.726(439)(094)(036)
[AN 2628755]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2006.
Horváth Szilvia
   Az Európai Unió környezeti joga / Horváth Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Nk. Jogi és Európa-jogi Tansz., 2006. - 108 p. ; 24 cm. - (Szegedi Európa-jogi szakkönyvtár, ISSN 1787-0984)
Lezárva: 2006. márc. 31. - Bibliogr.: p. 101.
Fűzött
Európai Unió - környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
349.6(4-62)(075.8)
[AN 2629888]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2006.
Kecskés László (1953-)
   Jogi ismeretek / Kecskés László, Rozman András, Heimné Szalai Erzsébet ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2006. - 384 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-368.
ISBN 963-204-315-4 fűzött
Magyarország - jog - tankönyv
34(439)(078)
[AN 2631839]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2006.
Kiss Norbert
   A Büntető törvénykönyv magyarázata / [szerzők Kiss Norbert, Hollán Miklós, Gellér Balázs]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 3 db, (1399 p.) ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-96-1 fűzött : 9597,- Ft
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.3/.7(439)(094)(036)
[AN 2628759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános rész. - 430 p.
ISBN 963-9221-97-X
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 2628761] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Különös rész 1. - [4], p. 437-913.
ISBN 963-9221-98-8
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.3/.7(439)(094)(036)
[AN 2628763] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Különös rész 2. - [4], p. 925-1399.
ISBN 963-9221-99-6
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.3/.7(439)(094)(036)
[AN 2628766] MARC

ANSEL
UTF-811146 /2006.
Kovács Péter (1959-)
   Nemzetközi közjog / Kovács Péter. - Budapest : Osiris, 2006. - 635 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 627-630.
ISBN 963-389-875-7 kötött : 5500,- Ft
nemzetközi jog - államjog - egyetemi tankönyv
341.1/.8(075.8)
[AN 2629199]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2006.
   A közigazgatási reform új perspektívái / Ágh Attila, Somogyvári István szerk. - Budapest : ÚMK, 2006. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9609-34-X fűzött
Magyarország - közigazgatás - ezredforduló
35(439)
[AN 2629725]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2006.
   A magyar jogtörténet forrásai : szemelvénygyűjtemény / szerk. Mezey Barna ; [a fejezeteket összeáll. Béli Gábor et al.]. - Budapest : Osiris, 2006. - 851 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-803-X kötött : 5500,- Ft
Magyarország - jogtörténet - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
34(439)(091)(093)(075.8)
[AN 2627829]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2006.
Rosta Andrea
   A bűnmegelőzés elmélete / Rosta Andrea. - Budapest ; Piliscsaba : LOISIR Kft., 2006. - 213 p. ; 21 cm. - (Pázmány társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 ; 3.)
Bibliogr.: p. 204-210.
Fűzött (hibás ISBN 963-9614-21-1)
bűnmegelőzés - fiatalkori bűnözés
343.85 *** 343.915
[AN 2628505]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2006.
   Szerezzünk mintaoltalmat : bevezetés a formatervezési minták világába kis- és középvállalkozók számára. - Budapest : MSZH, 2006. - 32 p. : ill. ; 19 cm. - (Szellemi tulajdon vállalkozóknak, ISSN 1786-8831)
ISBN 963-9157-39-2 fűzött
szabadalomügy - formatervezés - védelem - útmutató
347.773(100)(036)
[AN 2628806]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2006.
   Szerezzünk védjegyet : bevezetés a védjegyek világába kis- és középvállalkozók számára. - Budapest : MSZH, 2005. - 35 p. : ill. ; 19 cm. - (Szellemi tulajdonról - vállalkozóknak, ISSN 1786-8831)
ISBN 963-9157-38-4 fűzött
védjegy - szabadalomügy - védelem - útmutató
347.772(036)
[AN 2628821]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2006.
Szilágyi Mihály
   A Tolna megyei nemzetőrség története, 1848-49, 1956, 2000 / Szilágyi Mihály. - Szekszárd : Babits, 2006. - 267 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 963-9556-39-4 kötött
Tolna (megye) - nemzetőrség - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 1956-os forradalom - 19. század - 20. század - ezredforduló
351.743(439.125)"18/200" *** 943.9"1848/1849" *** 943.9"1956"
[AN 2628870]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2006.
   Tájékoztató a külképviseleti szavazatok megszámlálására jogosult szavazatszámláló bizottság feladatairól / [közread. a] Belügyminisztérium Országos Választási Iroda. - [Budapest] : BM OVI, [2006]. - 18 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - külképviselet - választás - választójog - ezredforduló - iratminta
341.7.075.1(439) *** 324(439)"2006"(083.76) *** 342.8(439)"2006"(083.76)
[AN 2628936]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2006.
Vigh József (1930-)
   Kriminológiai alapismeretek / Vigh József. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 1998. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 2541,- Ft (hibás ISBN 963-19-5431-5)
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2630069]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11155 /2006.
Eine Frau in Berlin (magyar)
   Egy nő Berlinben : naplójegyzetek 1945. április 20-tól június 22-ig / Anonyma ; Kurt W. Marek utószavával ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2482-0 kötött : 2690,- Ft
Németország - második világháború - német irodalom - hadtörténet - napló
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2630054]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború páncélosai / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-99-5 fűzött
páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(100)"1939/1945"
[AN 2629841]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2006.
   A késő Anjou-kori dalmát és magyar tengeri hajózás 1381-1382-es oklevelek alapján / ford. Juhász Ágnes. - Szeged : JATE Press, 2006. - 45 p. : ill. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 74.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 250,- Ft
Dalmácia - Magyarország - tengeri hadművelet - tengerhajózás - Anjou-kor - történelmi forrás
355.49(439.24Dalmácia)"1381/1382"(093) *** 355.49(439)"1381/1382"(093) *** 656.61(439)"1381/1382"(093) *** 656.61(439.24Dalmácia)"1381/1382"(093)
[AN 2629175]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2006.
Swofford, Anthony
Jarhead (magyar)
   Bőrnyakúak : egy tengerészgyalogos beszámolója az Öböl-háborúról és más csatákról / Anthony Swofford ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 963-9667-15-3 kötött : 2780,- Ft
Egyesült Államok - Irak - hadtörténet - ezredforduló - memoár
355.48(73)"1991"(0:82-94)
[AN 2629999]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11159 /2006.
Bencsik Andrea (1956-)
   Menedzsment- és projekttechnikák / Bencsik Andrea. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy K., 2005 [!2006]. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 963-9495-68-9 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2631832]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2006.
Ternovszky Ferenc (1947-)
   Nemzetközi menedzsment európai szemmel / Ternovszky Ferenc ; [társszerző Falkné Bánó Klára] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - [Budapest] : Szókratész Külgazd. Akad., [2006]. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-312.
ISBN 963-7163-65-4 fűzött
vezetés - vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2628730]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2006.
   Versenyképesség, versenystratégiák : Magyarországi Tanúsított Cégek XIII. Nemzeti Konferenciája : ... Balatonfüred, 2006. szeptember 14-15. : konferencia kiadvány / [rend., kiad. ISO 9000 Fórum]. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, [2006]. - [342] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0730-1 fűzött
Magyarország - minőségbiztosítás - gazdasági verseny - vállalatvezetés - konferenciakiadvány
65.018 *** 658.562 *** 339.137.2(439) *** 65.011.1 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2628684]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11162 /2006.
   125 éves a magyar tűzihorganyzó ipar : a magyar tűzihorganyzó ipar és egyes vállalatai múltjáról, jelenéről, jövőjéről : jubileumi kiadvány / [összeáll. és szerk. Antal Árpád] ; [közread. a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége]. - [Dunaújváros] : M. Tűzihorganyzók Szövets., 2006. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-06-0781-6 fűzött
Magyarország - ipartörténet - horganyzás - vállalat
338.45(439)"17/200" *** 669.586 *** 061.5(439)(091)
[AN 2628676]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2006.
   Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása / szerk. Cselényi József, Illés Béla. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2006-. - ill. ; 25 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2629070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 380, [4] p.
Szerzők Cselényi József et al. - Bibliogr.: p. 365-380.
ISBN 963-661-672-8 fűzött
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2629071] MARC

ANSEL
UTF-811164 /2006.
Bogár László (1951-)
   Magyarország és a globalizáció / Bogár László. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 446 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Politológia, ISSN 1219-5464)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-542-1 fűzött : 2880,- Ft
Magyarország - gazdaság - 20. század - globalizáció
339.9(100) *** 338.2(439)"1945/200"
[AN 2627820]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2006.
Damodaran, Aswath
Investment valuation (magyar)
   A befektetések értékelése : módszerek és eljárások / Aswath Damodaran ; [ford. Juhász Ágnes et al.]. - Budapest : Panem, 2006. - 1065 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1029-1040.
ISBN 963-545-455-4 kötött : 7900,- Ft
beruházás - tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 330.322
[AN 2630030]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2006.
Erdős Tibor (1928-)
   Növekedési potenciál és gazdaságpolitika / Erdős Tibor. - Budapest : Akad. K., 2006. - 393 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 375-382.
ISBN 963-05-8399-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - gazdasági növekedés - gazdaságpolitika - ezredforduló - egyetemi tankönyv
330.35(075.8) *** 338.2(439)"200"
[AN 2628734]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2006.
   Az Európai Unió gazdasága : minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell / [szerk.] Marján Attila ; [szerzők Balázs Péter et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 862 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 802-824.
ISBN 963-9686-09-3 fűzött : 6500,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügy
339.923(4-62) *** 336(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 2632347]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2006.
   Fenntartható fejlődés Magyarországon : jövőképek és forgatókönyvek / Bulla Miklós, Tamás Pál szerk. ; ... gond. Schmidt Andrea. - Budapest : ÚMK, 2006. - 511 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9609-44-7 fűzött (hibás ISBN 963-9609-38-2)
Magyarország - fenntartható fejlődés - gazdaság - társadalom - ezredforduló
338.27(439)"200/201" *** 330.34(439) *** 316.42
[AN 2629728]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2006.
Garrison, Paul
   Exponential marketing : [capturing growth in an environmental of constant change - real world marketing in a new Europe] / [written by Paul Garrison] ; [case studies written by ... Roberto Garcia et al.]. - Budapest : HVG Zrt., cop. 2006. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9686-05-0 kötött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2629149]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2006.
Hajnal István
   Az ingatlan-értékelés Magyarországon / Hajnal István. - 2. bőv., átd. utánny. - Budapest : BME Mérnöktovábbképző Int., 2006. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (BME Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5353.)
Bibliogr.: p. 354-359.
ISBN 963-431-812-6 fűzött : 2336,- Ft
ingatlan - vagyonértékelés - egyetemi tankönyv
332.64(078)
[AN 2631673]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2006.
Knoll Imre (1922-)
   Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában / Knoll Imre. - Budapest : Kovásznai K., 2006. - 220 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 963-85587-8-4 fűzött
Magyarország - logisztika - gazdaságpolitika
658.286 *** 658.78 *** 658.81 *** 338.2(439)
[AN 2629519]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2006.
Körmendi Lajos (1939-)
   A vállalkozások elemzésének módszertani alapjai / Körmendi Lajos, Kresalek Péter. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-394-660-3 fűzött : 3500,- Ft
vállalat - gazdasági elemzés - tankönyv
658.1.012.12(078)
[AN 2628940]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2006.
Kozma Gábor (1966-)
Terület- és településmarketing geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára (angol)
   Place marketing : for geographers and geography teachers / Gábor Kozma ; [publ. by the] Debreceni Egyetem Természettudományi Kar. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-166.
ISBN 963-472-975-4 fűzött
területfejlesztés - település - marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 332.1(075.8) *** 911.37(075.8)
[AN 2628532]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2006.
Kresalek Péter (1970-)
   Oktatási segédlet az elemzés, ellenőrzés tantárgyhoz / Kresalek Péter, Merétey-Vida Zsolt ; [közread. a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar]. - Budapest : BGF PSZFK, 2006. - 147 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
Fűzött : 850,- Ft
Magyarország - gazdasági ellenőrzés - egyetemi tankönyv
336.6 *** 657.6(439) *** 336.126(439)(075.8)
[AN 2628950]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2006.
Lentner Csaba (1962-)
   Rendszerváltás és pénzügypolitika / Lentner Csaba. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 305 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-05-8193-0 kötött : 2450,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - gazdaságpolitika - pénzügy - ezredforduló
338.2(439)"1989/200" *** 336.7(439)"1989/200"
[AN 2632402]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2006.
Lindner Sándor
   Humán controlling / Lindner Sándor, Dihen Lajosné, Henkey István ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., [2006]. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-7163-67-0 fűzött
kontrolling - humánerőforrás-menedzsment - munkaerő
658.3 *** 657 *** 331.108
[AN 2628852]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2006.
   A magyar gazdaság fenntartható növekedése : a 43. közgazdász-vándorgyűlés előadásai / [szerk. Csordás Izabella] ; [... szerzői Akar László et al.] ; [kiad. Magyar Közgazdasági Társaság]. - [Budapest] : MKT, [2006]. - 448 p., [4] t. : ill., részben színes ; 23 cm
A vándorgyűlést 2005. júl. 3-5. között Miskolcon tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8451-21-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(439)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2628596]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2006.
   Mérlegképes továbbképzés, 2006 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2006. - XIII, 171 p. ; 30 cm
Lezárva: 2006. ápr.
ISBN 963-86989-3-4 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2628947]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2006.
Osborne, David
The price of government (magyar)
   A kormányzás ára : hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején / David Osborne, Peter Hutchinson ; [ford. Font Brigitta et al.] ; [közread. az] IFUA Horváth & Partners Management Consultants. - Budapest : Alinea : IFUA Horváth & Partners, cop. 2006. - 399 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9659-04-5 kötött : 4950,- Ft
állami költségvetés - államháztartás
336.121
[AN 2629374]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2006.
Pölöskei Pálné
   Társasági adó, különadó, pénztáradó, 2006-2007 / Pölöskei Pálné. - Budapest : Kompkonzult, 2006. - 164 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-54-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - adó - gazdasági társaság - útmutató
336.271.5(439)(036)
[AN 2629923]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2006.
   Tanulmányok Magyarország versenyképességéről / Vértes András, Viszt Erzsébet szerk. - Budapest : ÚMK, 2006. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9609-39-0 fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - ezredforduló
339.137.2(439)
[AN 2629726]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2006.
   Vissza az alapokhoz! : tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról / Vigvári András szerk. - Budapest : ÚMK, 2006. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9609-35-8 fűzött
Magyarország - pénzügy - ezredforduló
336.1/.5(439)
[AN 2629724]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11183 /2006.
   Csepeli szociális kisokos : mit kell tudni a szociális ellátásokról? / [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2006. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 963-87184-0-4 fűzött
Magyarország - szociális ellátás
364.4(439)
[AN 2629859]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2006.
Darvas Ágnes (1953-)
   Gyermekszegénység / Darvas Ágnes, Tausz Katalin ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2006. - 54 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 963-87057-4-4 fűzött
Magyarország - szegénység - gyermek - ezredforduló
364.22-053.2/.6(439)
[AN 2629283]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2006.
   Drogmegelőzés : szöveggyűjtemény / szerk. V. Gönczi Ibolya. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 332 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 18.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-473-004-3 fűzött
Magyarország - kábítószer - kábítószer-rendészet - ezredforduló
364.272(439) *** 613.83 *** 663.99 *** 343.575(439) *** 351.761(439)
[AN 2628502]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2006.
   Gyermekszegénység programok : legjobb gyakorlatok / Ágoston László [et al.] ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2006. - 55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87057-3-6 fűzött
szegénység - gyermek - ezredforduló
364.22-053.2/.6(100)
[AN 2629282]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2006.
   Kulcskeresők : az Autizmus Napja, 2005 / [szerk. Ferenczy Ágnes] ; [közread. az] Autisták Érdekvédelmi Egyesülete. - [Budapest] : Autisták Érdekvédelmi Egyes., 2006. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0638-0 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - autizmus - szociális gondozás - nevelés - értelmi fogyatékos
364.4-056.313(4-11) *** 364.4-056.313(439) *** 376.4 *** 616.89-008.45
[AN 2629096]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2006.
   Practical social work with refugees : a human rights approach : a textbook for higher education students / ed. by Renáta M. Czinkotai ; written by András Kováts [et al.] ; [publ. by Menedék - Hungarian Association for Migrants]. - Budapest : Menedék - Hung. Assoc. for Migrants, 2006. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-06-0862-6 fűzött
szociális gondozás - menekült - egyetemi tankönyv
364.442(075.8) *** 325.254
[AN 2629286]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2006.
   A Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinikájának története / szerk. Túri Sándor, Hencz Péter, Virág István. - Szeged ; Békéscsaba : Typografika, 2006. - 398 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A szegedi gyermekklinika története (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86937-4-6 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Általános orvostudományi Kar. Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ
Szeged - gyermekkórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Szeged)(091) *** 378.661(439-2Szeged)(091) *** 616-053.2
[AN 2629373]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2006.
Vanhuysse, Pieter
   Divide and pacify : strategic social policies and political protests in post-communist democracies / Pieter Vanhuysse. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - 170 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-164.
ISBN 963-7326-79-0 kötött
Kelet-Európa - szociálpolitika - belpolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló
364.444(4-11)"199" *** 323(4-11)"199" *** 338.2(4-11)"199"
[AN 2628729]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11191 /2006.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Literacy in Hungary : past and present / Anna Adamik-Jászó ; [publ. by] the National Educational Library and Museum. - Budapest : Dinasztia : Nat. Educational Library and Mus., 2006. - 102 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-657-364-6 fűzött
Magyarország - írás- és olvasástanítás - neveléstörténet
372.41(439)(091)
[AN 2630118]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2006.
   Ballag már a vén diák.. : [verses, dalos emlékkönyv] / [összeáll. és szerk. Szabó András]. - Budapest : Papp-Ker, [2006]. - 72, [8] p. ; 20 cm
ISBN 963-9418-88-9 kötött
ballagás - magyar irodalom - vers - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082)
[AN 2628420]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2006.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv a 7. osztályos történelem tantárgy tanításához / [... írta és összeáll. Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 205 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-942-4 fűzött
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.893(072)
[AN 2629539]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2006.
Brenyó Mihály
   Kalmár László Matematikaverseny feladatai és megoldásai : 3-4. osztály / Brenyó Mihály. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2006. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 1.)
ISBN 963-87041-1-X fűzött : 840,- Ft
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2629937]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2006.
Brighelli, Jean-Paul
La fabrique du crétin (magyar)
   Butaságra kárhoztatva : az iskolák programozott halála / Jean-Paul Brighelli. - Budapest : Kairosz, 2006. - 186 p. ; 19 cm
Ford. Nemes Krisztina. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-94-X fűzött : 2950,- Ft
Franciaország - oktatásügy - oktatáspolitika - liberalizmus - 20. század
37.014(44)"196/200" *** 329.12
[AN 2628426]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2006.
   Comenius és az utókor / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2006. - 248 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - Magyarország - pedagógus - 17. század - művelődéstörténet - neveléstörténet
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(439)(091) *** 930.85(439)"17/19"
[AN 2629238]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2006.
   Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 20 éves jubileumi emlékkönyve, 1986-2006 / [... összeáll. Bálint Józsefné, Gyöngyösi Olga, Szabóné Horváth Piroska]. - [Paks] : Energetikai Szakközépisk. és Kollégium, [2006]. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: ESZI 20 : jubileumi évkönyv
Fűzött
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (Paks)
Paks - szakközépiskola - energetika - magfizika - iskolai évkönyv
373.6:539(439-2Paks)(058)
[AN 2628680]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2006.
Falus Iván (1943-)
   A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai / Falus Iván. - Budapest : Gondolat, 2006. - 156 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 147-156.
ISBN 963-9610-65-8 kötött : 2480,- Ft
pedagógusképzés - oktatás - pedagógia
371.321 *** 371.13
[AN 2629274]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2006.
Forgács Zsóka
   Irány a suli! : gondolatok az iskolaérettségről és az iskolaválasztásról / Forgács Zsóka. - Budapest : Dinasztia, cop. 2005. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-657-361-1)
iskolaérettség - képességvizsgálat - nevelési tanácsadás - gyermeklélektan
372.367 *** 371.212.2 *** 37.048 *** 159.928
[AN 2630042]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2006.
Hegedűs Jánosné
   Gyermekvilág Füzesgyarmaton : történetek, események, emlékképek az óvodákról / Hegedűs Jánosné. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 132 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-06-0693-3 fűzött
Füzesgyarmat - óvoda - helyismeret - történeti feldolgozás
373.24(439-2Füzesgyarmat)(091) *** 908.439-2Füzesgyarmat
[AN 2628530]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2006.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv az 1-2. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 85 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1-2. osztály számára
ISBN 963-464-266-7 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 2632409]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2006.
Hunyady Györgyné (1942-)
   "Fekete pedagógia" : értékelés az iskolában / Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 186 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-186.
ISBN 963-446-387-8 fűzött : 1900,- Ft
pedagógiai lélektan - iskolai nevelés - gyermeklélektan
37.015.3 *** 37.018.2 *** 159.922.7
[AN 2628832]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2006.
   Jubileumi ballagási emlékkönyv : 30 / [szerk. Csutkai Tamásné et al.] ; [közread. a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola]. - Nyíregyháza : Sipkay B. Keresk., Vendéglátóip., Idegenforgalmi Szakközépisk. és Szakisk., 2006. - 100 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-229-959-0 fűzött
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - szakközépiskola - ballagás - emlékkönyv
373.6(439-2Nyíregyháza)(058) *** 371.89
[AN 2629513]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2006.
   Kincs, aki van : különleges gyerekekről szülőknek / Szabó Nóra [et al.] ; [szerk. Magyar Judit]. - Budapest : Pro Novo, [2006]. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-87253-0-3 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2629730]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2006.
Kővári Istvánné (1949-)
   Kézikönyv a 3-4. osztályos technika és életvitel tantárgyhoz / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 61, [3] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [62]-[63.]
ISBN 963-464-877-0 fűzött
tantárgy - technika - háztartás - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.4:62(072) *** 372.4:64(072)
[AN 2632413]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2006.
Kozma Tamás (1939-)
   Az összehasonlító neveléstudomány alapjai / Kozma Tamás. - Budapest : ÚMK, 2006. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9609-32-3 fűzött : 2980,- Ft
pedagógia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
37.013.74(075.8)
[AN 2629723]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2006.
Magyar Miklós
   A tanulás = élettevékenység / Magyar Miklós ; [rajz Takács Zoltán]. - 4. bőv. kiad. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2006. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - (A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadványai, ISSN 1588-6166)
Bibliogr.: p. 74-75.
Fűzött
tanulás - módszertan - egyetemi tankönyv
371.322(075.8)
[AN 2627866]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2006.
Mihályfalvi László (1941-)
   A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium képekben, 1806-2004 / Mihályfalvi László ; [kiad. a Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány]. - [Kaposvár] : Táncsics M. Gimnáziumért Alapítvány, 2005. - 400 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-218-405-X kötött
Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár)
Kaposvár - gimnázium - történeti feldolgozás - fényképalbum
373.54(439-2Kaposvár)(091)(084.12)
[AN 2628337]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2006.
   Mit? Kinek? Hogyan? : Vezetőtanárok III. Országos Módszertani Konferenciája, 2006. október 6-7. : szakmai program / [szerk. Demeter Anna] ; [rend. a] Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola. - [Budapest] : ELTE Radnóti M. Gyakorlóisk., 2006. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - didaktika - gyakorlóiskola - konferenciakiadvány
371.3 *** 37.018.57(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628585]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2006.
   Mustármag emlékkönyv : [a Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fennállásának tizedik évfordulójára, 1996-2006] / [szerk. Mona Tamásné]. - Budapest : Mustármag Keresztény Óvoda, Ált. Isk. és Gimn., 2006. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-229-799-7 fűzött
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - óvoda - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.24(439-2Bp.)(058) *** 373.3(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2628536]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2006.
   Neveléstörténet : szöveggyűjtemény / szerk. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 533 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-517-0 kötött : 4480,- Ft
neveléstörténet - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
37(100)(091)(075.8)
[AN 2627828]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2006.
   Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése / szerk. Józsa Krisztián. - Budapest : Dinasztia, 2006. - 295 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-657-363-8 kötött
írás- és olvasástanítás
372.41 *** 371.3
[AN 2630095]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2006.
   Pedagógusmesterség - kulcskompetenciák : innovatív pedagógusok Belváros-Lipótvárosban / [szerk. Kocsis Éva] ; [közread. a] Pedagógiai Szolgáltató Központ. - Budapest : Ped. Szolgáltató Közp., 2006. - 66 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
óravázlat - didaktika - tanári segédkönyv
371.321(072)
[AN 2628615]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2006.
Pethő Zsoltné Németh Erika
   Szentendre iskolái, 104?-2005 / Pethő Zsoltné Németh Erika. - Szentendre : Bazsó G., 2006. - 523 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517-523. és a jegyzetekben
ISBN 963-229-480-7 kötött
Szentendre - iskola - neveléstörténet
373(439-2Szentendre)(091) *** 377(439-2Szentendre)(091) *** 355.231(439-2Szentendre)(091)
[AN 2628443]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2006.
Rinvolucri, Mario
Humanising your coursebook (magyar)
   A nyelvóra életre keltése : könyv a jó hangulat és stílus kialakításához, nyelvtanároknak, rengeteg ötlettel / Mario Rinvolucri ; [ford. Hevesi Mihály]. - Szeged : SzépNap Kv., cop. 2006. - 100 p. ; 26 cm
ISBN 963-06-0401-9 fűzött : 2780,- Ft
nyelvoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.880(072) *** 371.3(072)
[AN 2628158]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2006.
Sitkei Béla (1948-)
   Volt egyszer egy negyedik E / Sitkei Béla. - [Kunszentmiklós] : Szerző, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0178-8 kötött
Bánki Donát Gépipari Technikum (Budapest)
Magyarország - Budapest - szakközépiskola - életútinterjú
373.6:621(439-2Bp.) *** 929(439)
[AN 2628777]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2006.
Szilágyi Vilmos (1929-)
   Szexuálpedagógia : szexuális egészségnevelés / Szilágyi Vilmos. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 221 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 209-221.
ISBN 963-9615-51-X kötött : 2490,- Ft
nemi erkölcs - nemi felvilágosítás - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 613.88(072)
[AN 2629409]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2006.
   Tájékoztató érettségi vizsgaelnökök számára : kétszintű érettségi, 2006 / [közread. az] Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. - [Budapest] : OKÉV, [2006]. - 22, [30] p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - érettségi vizsga - útmutató
371.27(439)(036)
[AN 2628934]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2006.
Törzsök Béla (1916-)
   Zenehallgatás az óvodában : dallamgyűjtemény óvodák számára / Törzsök Béla. - 12. kiad. - Budapest : EMB, 2006, cop. 1982. - 273, [3] p. : ill., kotta ; 24 cm
Holló Sándor "Zime-zum" c. kéziratos zenehallgatási anyagának részbeni felhasználásával kész. - Bibliogr.: p. 270-272.
ISBN 963-330-742-2 fűzött
óvodai nevelés - zeneművészet - tanári segédkönyv
372.3:78(072)
[AN 2627835]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2006.
   Újbudai pedagógus portrék / ... szerk. Gyurcsó Gyuláné ; a XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ kiadványa. - [Budapest] : XI. Ker. PSZK, [2006]. - 120 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Budapest. 11. kerület - pedagógus - 20. század - ezredforduló - életrajz
37(439-2Bp.XI.)(092)
[AN 2628535]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2006.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - 6. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2006], cop. 2001. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-7168-15-X)
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 2630057]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2006.
Vinczeffy Zsolt
   Tizenöt év : emlékek a külhoni magyarok oktatásáról / Vinczeffy Zsolt ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, 2006. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9483-63-X fűzött
Közép-Európa - agrártudomány - felsőoktatás - határon túli magyarság - ezredforduló
378.663(=945.11)(4-11)"200"
[AN 2628721]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2006.
   Zrínyi 2005 : a 2005. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, megoldásai és eredményei / Csordás Mihály [et al.] ; [... szerk. Csordás Mihály, Nagy Tibor] ; [közread. a] Mategye Alapítvány. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2006. - 153, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87041-0-1 fűzött : 1260,- Ft
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2628864]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11224 /2006.
   Bábolnai kocsisok / [szerk. Váczi Ernő]. - [Gyöngyös] : M. Fogathajtó Sport Baráti Köre Egyes., 2006. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Fogathajtás Emlékbizottsága, ISSN 1416-7514 ; 11.)
Fűzött
Bábolna - fogathajtás
798.64(439-2Bábolna)
[AN 2628705]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2006.
Bársony István (1855-1928)
   Az elveszett Paradicsom / Bársony István ; [szerk. és a novellákat vál. Csiák Gyula] ; [lábjegyzetekkel és szakszerű jegyzetekkel ell. Fazekas Loránd] ; [közread. a Szent-Györgyi Albert Társaság ...]. - [Szatmárnémeti] : Szent-Györgyi Albert Társ. ; Sárkeresztes : DCG Bt., [2006]. - 198 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 963-217-864-5 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2628791]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2006.
Bársony István (1855-1928)
   Vadászhangok, hangulatok / Bársony István ; vál. és szerk. Csiák Gyula. - Sárkeresztes : DCG Bt., [2006]. - 198 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-219-451-9 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2628797]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2006.
Bocsák Miklós (1947-)
   Kik tették ezt a Fradival? : NB II... / Bocsák Miklós. - Fót : Szig-Tim K., 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86353-7-1 fűzött : 2490,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - ezredforduló
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2629270]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2006.
Brunner, Oskar
Acrylmalerei (magyar)
   Akrilfestés : mediterrán impressziók lépésről lépésre / Oskar Brunner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-387-2 fűzött
akrilfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.02
[AN 2629611]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2006.
Chandler, Murray
How to beat your ded at chess (magyar)
   Hogyan verjem meg aput sakkban? / Murray Chandler ; [ford. Talyigás András]. - Budapest : Ekren, 2006. - 129 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-06-0583-X kötött : 2690,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2630051]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2006.
Csurka Gergely (1971-)
   1956 - ahol mi győztünk : [1956. december 6. Magyarország - Szovjetunió 4:0] : [a "melbourne-i vérfürdő" igaz története] / Csurka Gergely, Gyarmati Dezső. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 141 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-7046-93-3 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - vízilabda - olimpia - magyar történelem - 1956-os forradalom - sporttörténet
797.253(439)"1956" *** 796.032(94-2Melbourne)"1956" *** 943.9"1956"
[AN 2628779]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2006.
   Diákantológia 2006 : dunaújvárosi fiatalok alkotásaiból / [szerk. Kálnay Adél és Várnai Gyula]. - [Dunaújváros] : Meritum Text, [2006]. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-86857-3-5 fűzött
amatőr művészet - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-822 *** 73/76
[AN 2629421]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2006.
   Fehér István, 1925-2001 / [szerk. Váczi Ernő]. - [Gyöngyös] : M. Fogathajtó Sport Baráti Köre Egyes., 2006. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Fogathajtás Emlékbizottsága, ISSN 1416-7514 ; 12.)
Fűzött
Fehér István (1925-2001)
Magyarország - fogathajtás - sportoló - 20. század
798.64(439)(092)Fehér_I.
[AN 2628709]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2006.
Hensel, Michael
Aquarellmalerei leicht & sicher (magyar)
   Akvarellfestés : mediterrán tájak lépésről lépésre / Michael Hensel ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-386-4 fűzött
művészet technikája - akvarell - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.322
[AN 2629613]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2006.
   Horgászmódszerek állóvízen / [szerk. Oggolder Gergely] ; [szerzők és fotók Dobrai Zsolt et al.]. - Budapest : Fish-Line Kft., 2006. - 196, [3] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Horgászhalaink, ISSN 1419-5887 ; 23.)
ISBN 963-06-0381-0 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2629200]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2006.
   Kell a vers! / [szerk. Lőrincz Sándor] ; [kiad. Somogy Megye Önkormányzata]. - [Kaposvár] : Somogy M. Önkormányzata, 2005. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Vál. a Somogy Megyei Önkormányzat által József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett országos irodalmi pályázat alkotásaiból
ISBN 963-7188-12-6 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - költészet - esszé
379.825-053.6 *** 82.01-14 *** 894.511-4
[AN 2628326]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2006.
   Mini játék mester / [szerk. ... Nagy László] ; [a játékokat vál. Jesztl József et al. - [Budapest] : [Cogitorg Kft.], 2006. - 115 p. : ill. ; 11 cm
ISBN 963-06-0635-6 fűzött : 777,- Ft
társasjáték
794.2
[AN 2629535]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2006.
Molnár Anna
   A koreográfia ábécéje : talajgyakorlatok koreográfiai tervezése a női tornában / Molnár Anna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 116 p., XV t. : ill., részben színes ; 29 cm + DVD
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 963-19-5812-4 fűzött : 4800,- Ft
női torna - koreográfia - egyetemi tankönyv
796.417.3.012.65(075.8)
[AN 2630102]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2006.
   A pagony dalnoka : Bársony István élete és munkássága / összeáll. Csiák Gyula ; [kiad. a Bársony István Alapítvány és a DCG Bt.]. - Sárkeresztes : Bársony I. Alapítvány : DCG Bt., [2006]. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-245.
ISBN 963-06-0021-8 fűzött : 2100,- Ft
Bársony István (1855-1928)
Magyarország - vadász - író - 19. század - 20. század - életrajz
799.2(439)(092)Bársony_I. *** 894.511(092)Bársony_I.
[AN 2628667]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2006.
Végvári László
   Quizmester - mesterquiz : műveltségi kérdések, tesztek és feladatok / Végvári László. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9685-22-4 fűzött
vetélkedő - művelődéstörténet
793.73 *** 930.85(100)
[AN 2629996]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2006.
Zimmer, Wolfram
Tusche-Zeichnen leicht & sicher (magyar)
   Tusrajzok : tájképek lépésről lépésre / Wolfram Zimmer ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-361-9 fűzött
művészet technikája - rajz - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 741.02
[AN 2629616]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11241 /2006.
   45 éves Bakony Fotóklub / [szerk. Láng Tibor]. - Veszprém : Bakony Fotóklub, 2006. - 22 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Bakony Fotóklub (Veszprém)
Veszprém (megye) - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439.117)"200" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2629975]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2006.
   1956 : magyar forradalom : Hungarian revolution / [közread. a Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets. ; [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2006. - 125, [2] p. : ill. ; 23x25 cm
ISBN 963-8383-59-3 kötött
Magyarország - Európa - fotóművészet - 1956-os forradalom - magyar történelem - fényképalbum
77.04(439)"1956" *** 77.04(4)"1956" *** 943.9"1956"(084.12)
[AN 2629187]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2006.
Balogh Rudolf (1879-1944)
Művek (vál.)
   Balogh Rudolf első világháborús panorámaképei = Panorama images of the First World War by Rudolf Balogh / [szöveg Baki Péter] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2006. - [62] p. : ill. ; 12x28 cm
Megj. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2006 január 27-én megnyitott "Családias háború - fotók az első világháborúból" c. kiáll. alkalmából
ISBN 963-8383-60-7 kötött
Magyarország - fényképész - első világháború
77.04(439)(092)Balogh_R. *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 2629151]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2006.
Bischoff, Ulrich
Edvard Munch (magyar)
   Edvard Munch, 1863-1944 : képek életről és halálról / Ulrich Bischoff ; [... ford. Székely András]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2006. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Munch
Fűzött
ISBN 3-8228-5240-6
Munch, Edvard (1863-1944)
Norvégia - festőművész - 19. század - 20. század
75(481)(092)Munch,_E.
[AN 2628355]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2006.
   Budapest építészeti arculatának megítélése. - Budapest : Studio Metropolitana Urbanisztikai Kut. Közp. Kht., 2006. - 266 p. : ill. ; 30 cm. - (Metropolisz műhely, ISSN 1588-435X ; 5.)
ISBN 963-86728-3-8 fűzött
Budapest - építészet - településtervezés
72(439-2Bp.) *** 711.4(439-2Bp.)
[AN 2628695]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2006.
   Budapest templomai : Budafok-Tétény, XXII. kerület / [szerzők Bajkó Ferenc et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István ...]. - [Budapest] : Bp. Városvédő Egyes., [2006]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 4.)
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Budapest. 22. kerület - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Bp.XXII.) *** 246
[AN 2628699]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2006.
   Csak tiszta forrásból : Bartók 125 / [szerk., ... graf. So-Ky Sós László, Kemény Éva] ; [társszerk. Feledy Balázs] ; [fotó Kodrucz Sándor] ; [... kiad. a József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : József A. Műv. Centrum Közhasznú Alapítvány, 2006. - [96] p. : ill., főként színes ; 14x27 cm
ISBN 963-06-0620-8 kötött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - képzőművészet - zeneművészet - magyar irodalom - zeneszerző - 20. század - ezredforduló - pályázat - ünnepség
73/76(439)"200" *** 894.511-14(082) *** 78(439) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 06.063 *** 061.7(439-2Bp.)"2006"
[AN 2629155]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2006.
Csobod Péter
   Kaposvár tegnap, ma, holnap / [fényképezte Csobod Péter] ; [kész. Kaposvár Megyei Jogú Város megbízásából]. - [Kaposvár] : Kaposvár M. Jogú Város, [2006]. - [96] p. : ill., főként színes ; 18x23 cm
Fűzött
Kaposvár - építészet - területfejlesztés - település - ezredforduló - fényképalbum
72(439-2Kaposvár)(084.12) *** 711.4(439-2Kaposvár)(084.12)
[AN 2630107]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2006.
Deicher, Susanne
Piet Mondrian (magyar)
   Piet Mondrian, 1872-1944 : konstrukció a határtalanban / Susanne Deicher ; [... ford. Szikra Renáta]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 95.
Fűzött
ISBN 3-8228-5239-2
Mondrian, Piet (1872-1944)
Hollandia - festőművész - 19. század - 20. század
75(492)(092)Mondrian,_P.
[AN 2628348]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2006.
Doktay Gyula (1895-1971)
   A Grassalkovich-Hatvany kastély / Doktay Gyula ; [összeáll. Domán Júlia] ; [közread. a] Hatvany Lajos Múzeum. - Hatvan : Hatvany L. Múz., 2006. - [8] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Hatvan - kastély - történeti feldolgozás
728.82(439-2Hatvan)(091)
[AN 2628320]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2006.
Fábián Sándor
   Magyar art deco kerámiák : válogatás a magyarországi kerámiaművészet magángyűjteményekben lévő 1900-1945 közötti alkotásaiból / [írta és a képeket vál. Fábián Sándor]. - Budapest : Sárközy, T., 2006. - 253 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 963-06-0202-4 kötött : 1200,- Ft : 45 EUR
Magyarország - kerámiaművészet - magángyűjtemény - 20. század - szecesszió
738(439)"190/194" *** 069.017(100)
[AN 2628781]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2006.
   Főhajtás : régi almádi művészek / [a kiállítás szervezői Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi Honismereti Kör, Pannónia KKK]. - [Balatonalmádi] : [s.n.], 2006. - [16] p. : ill., főként színes ; 20 cm
A 2006. aug. 12-től Balatonalmádiban rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - Balatonalmádi - képzőművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Balatonalmádi)"18/19" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 2629951]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2006.
Gáll Gregor (1957-)
   Greg d'Arc : Gregor Gáll sculptures / photo by András Hász ; [transl. ... Marianna Dabis Gáti]. - Herceghalom : S.A.B. Bt., cop. 2006. - 187 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-219-643-0 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Gáll_G.
[AN 2628961]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2006.
Gerlings, Charlotte
100 great artists (magyar)
   100 híres festőművész : kalandozás a képek világában Fra Angelicótól[!] Andy Warholig / [Charlotte Gerlings] ; [ford. Sándor Petra]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 208 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-472-3 kötött
festőművész - életrajz
75(100)(092)
[AN 2629812]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2006.
Gilyén Nándor (1931-)
   Erdély népi építészete : kölcsönhatások / [szöveg] Gilyén Nándor] ; [graf.] Imre Lajos. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-156., 160.
ISBN 963-9642-17-7 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - népi építészet - 19. század - 20. század
72.031.4(439.21) *** 72.031.4(498.4) *** 39(=00)(439.21) *** 39(=00)(498.4)
[AN 2628358]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2006.
Gönczi Ambrus
   Festői Ferencváros / írta Gönczi Ambrus, Várnai Vera, Winkelmayer Zoltán. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2006. - 138 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ferencváros képi ábrázolásokon)
Bibliogr.: p. 133-136. - Műjegyzék: p. 111-124.
ISBN 963-86866-6-9 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - Budapest. 9. kerület - festészet - 19. század - 20. század - helyismeret - tájkép
75(439)"18/19" *** 73/76.047 *** 908.439-2Bp.IX.
[AN 2628869]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2006.
Gönczi Ambrus
Festői Ferencváros (angol)
   Picturesque Ferencváros / written by Gönczi Ambrus, Várnai Vera, Winkelmayer Zoltán ; [... transl. Ildikó Dragan, Ambrus Gönczi]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2006. - 138 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ferencváros in prints)
Bibliogr.: p. 133-136. - Műjegyzék: p. 111-124.
ISBN 963-86866-7-7 kötött : 3000,- Ft
Budapest. 9. kerület - Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - helyismeret - tájkép
75(439)"18/19" *** 73/76.047 *** 908.439-2Bp.IX.
[AN 2628871]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2006.
   Közép 60 / [... szerk. Sulyok Miklós]. - [Budapest] : [BMGE Építészmérnöki Kar], [2006]. - 125 p. : ill. ; 20x24 cm + DVD
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának Középülettervezési Tanszéke 60 éves évfordulója alkalmából 2006. szeptember 18 - október 15. között rendezett emlékkiállítás anyaga
ISBN 963-420-873-8 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Építészmérnöki Kar. Középülettervezési Tanszék
Magyarország - Budapest - építészet - középület - egyetem - tanszék - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439) *** 378.662(439-2Bp.).096 *** 725.1 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2629295]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2006.
Lambert, Gilles
Caravage, 1571-1610 (magyar)
   Caravaggio, 1571-1610 / Gilles Lambert ; Gilles Néret (szerk.) ; [... ford. Montanus]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2006. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-5236-8
Caravaggio (1571-1610)
Itália - festőművész - 16. század - 17. század
75(45)(092)Caravaggio
[AN 2628354]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2006.
   Magyar aukciós kézikönyv / szerk. Csányi Beáta, Lovas Dániel. - [Kecskemét] : Panton Bt. : Cs. B. Bt., 2005. - 206 p. ; 24 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 3.)
ISBN 963-87095-3-7 kötött
képzőművészet - árverési katalógus - jegyzék
73/76(439) *** 73/76(100) *** 7.075(083.8)
[AN 2629885]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2006.
   Matyóföld kultúrájáról, 2006 : a feltáratlan matyó örökség értékelése / [szerk. Pap János] ; [... szerzői Bán József et al.] ; [kiad. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., [2006]. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 963-87159-0-1 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - helyismeret
746.3.031.4(=945.11matyók) *** 39(=945.11matyók) *** 908.439-2Mezőkövesd
[AN 2629103]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2006.
Menyhért László, L. (1954-)
   Képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében / L. Menyhért László. - Budapest : Urbis Kvk., 2006. - 119 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 963-9291-93-5 fűzött
képzőművészet - 20. század - modern művészet
73/76(100)"194/199" *** 73/76.036
[AN 2628931]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2006.
Miller, Martin
The complete guide to 20th century antiques (magyar)
   Huszadik századi régiségek enciklopédiája : C 20. / Martin Miller ; [ford. Szilágyi Ágnes ... és H. Prikler Renáta ...]. - Budapest : Pannonica : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 456 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7319-25-5 kötött : 8990,- Ft
iparművészet - műtárgy - 20. század
745(100)"19" *** 7.074
[AN 2629489]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2006.
Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás (6.) (2006) (Budapest)
   VI. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás : Budapest, 2006 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : MMI, [2006]. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-651-458-5 fűzött
fotóművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2629976]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2006.
Néret, Gilles
Michelangelo (magyar)
   Michelangelo, 1475-1564 / Gilles Néret ; [... ford. Havas Lujza]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-5238-4
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - képzőművész - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Michelangelo_B.
[AN 2628351]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2006.
Schurian, Walter
Phantastische Kunst (magyar)
   Fantasztikus művészet / Walter Schurian ; Uta Grosenick szerk. ; [... ford. Székely András]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-5242-2
modern művészet - festészet - fantasztikum - századforduló - 20. század
75(100)"188/200" *** 7.036/.037
[AN 2628347]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2006.
   Senior Alkotó Csoport válogatott fotográfiái 2006 : az 1960-1980/1980-2005. évek fénykép-kiállításainak anyagából / [a katalógust szerk. Tillai Ernő] ; [rend., kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2006]. - 72 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"196/200" *** 061.4(439)
[AN 2629947]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2006.
   Szobrászat és környezet : a Magyar Szobrász Társaság és a Műcsarnok közös előadássorozatának dokumentáló kiadványa / [szerk. Bordács Andrea]. - [Budapest] : Műcsarnok : M. Szobrász Társ., 2006. - 124 p. : ill. ; 25 cm
A 2005. december 6-7-én Budapesten rendezett elméleti szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-9506-11-7 fűzött
szobrászat - kultúra - emberi ökológia - településtervezés - konferenciakiadvány
73.01 *** 504.75 *** 711.2 *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2628570]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2006.
   A területfejlesztés első 10 éve Pest megyében, 1996-2006 / [szerk. Zelei Marian] ; [kiad. a Pest Megyei Területfejlesztési Kht.]. - Budapest : Pest M. Területfejleszt. Kht., [2006]. - 147 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-06-0756-5 kötött
Pest (megye) - területfejlesztés - ezredforduló
711.4(439.153)
[AN 2629163]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2006.
Váriné Szilágyi Ibolya (1930-)
   Építészprofilok : akik a '70-es, '80-as években indultak / Váriné Szilágyi Ibolya. - Budapest : Terc, cop. 2006. - 390 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9535-42-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - életrajz
72(439)(092)
[AN 2629653]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2006.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (53.) (2006) (Hódmezővásárhely)
   53. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2006. október 8 - november 26. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Vera]. - [Hódmezővásárhely] : Tornyai J. Múz., [2006]. - 92 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 963-7217-92-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2629507]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2006.
Wolf, Norbert
Velázquez (magyar)
   Diego Velázquez, 1599-1660 : Spanyolország festője / Norbert Wolf ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-5241-4
Velázquez, Diego
Spanyolország - festőművész - 17. század
75(460)(092)Velázquez,_D.
[AN 2628349]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11273 /2006.
   Bartók Háza : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Művészetek Palotája, Zászlóterem, 2006. IX. 26 - X. 11. / Dozvald János [et al.] ; [szerk. Tóth József]. - [Budapest] : MAOE, [2006]. - [24] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 963-86667-5-7 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Budapesti Történeti Múzeum. Bartók Béla Emlékház
Magyarország - Budapest - zeneszerző - múzeum - fényképalbum - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Bartók_B.(084.12) *** 069(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628929]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2006.
   Budapesti Mahler ünnep 2006 = Budapest Mahler fest 2006 / [szerk. ... Gyergyák Katalin] ; [közread. a] Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány. - [Budapest] : Bp. Fesztiválzenekar Alapítvány, 2006. - 113 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-06-0579-1 fűzött
Mahler, Gustav (1860-1911)
Ausztria - zeneszerző - ünnepség - 19. század - 20. század
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 061.7(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628110]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2006.
Fodor Ferenc (1946-)
   Koboz, lant, gitár : a pengetős hangszerek jelenléte a magyarság történetében / Fodor Ferenc. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 250 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 244-247.
ISBN 963-9642-11-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - húros hangszer - magyarság - történeti feldolgozás
681.817.6(439)(091)
[AN 2628373]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2006.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   A magyar népzene / Kodály Zoltán ; a példatárt szerk. Vargyas Lajos. - 16. kiad. - Budapest : EMB, 2006. - 335 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-330-744-9 fűzött
magyar néprajz - népzene
78.031.4(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2627834]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2006.
   Negyed évszázad.. : 25 éve alakult a Balatonszabadi Népdalkör : [1981-2006] / [szerk. Németh János] ; [közread. a Balatonszabadi Népdalkör Egyesület]. - [Balatonszabadi] : Balatonszabadi Népdalkör Egyes., 2006. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-06-0876-6 fűzött
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület
Balatonszabadi - énekkar
784.087.68.071(439-2Balatonszabadi)
[AN 2629643]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2006.
Vedres Csaba (1964-)
   Mi az, hogy könnyűzene?! / Vedres Csaba. - Budapest : Kairosz, 2006. - 220 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-220.
ISBN 963-9484-77-6 fűzött : 2600,- Ft
zenetörténet - könnyűzene
78.067.26(100)(091)
[AN 2628471]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11279 /2006.
Bódy Gábor (1946-1985)
Művek (vál.)
   Egybegyűjtött filmművészeti írások / Bódy Gábor ; [szerk. Zalán Vince]. - Budapest : Akad. K., 2006-. - 27 cm
ISBN 963-05-8431-X
filmművészet - filmesztétika
791.43.01
[AN 2628862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 454 p. : ill.
Filmogr.: p. 438-442. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8428-X fűzött : 3880,- Ft
filmművészet - filmesztétika - magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)Bódy_G. *** 791.43.01
[AN 2628863] MARC

ANSEL
UTF-811280 /2006.
Koloszárné Fábián Magdolna
   Gyöngyösbokrétától a Hanságig : kapuvári néptánc története / Koloszárné Fábián Magdolna ; kiad. Hanság Néptáncegyüttes. - Kapuvár : Hanság Néptáncegyüttes, 2006. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 93-[97].
ISBN 963-06-0456-6 fűzött
Hanság Néptáncegyüttes
Magyarország - néptánc - táncegyüttes - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Kapuvár)(091)
[AN 2629638]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2006.
Lőrincz Sándor
   Kaposvári Thália : Csiky Gergely Színház, 1955-2005 / Lőrincz Sándor, Takács Zoltán. - Kaposvár : Powerprint Kft., 2005. - 135 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-229-001-1 fűzött
Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
Kaposvár - színház - színész - alkalmazott - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
792(439-2Kaposvár)(092)(047.53)
[AN 2628333]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11282 /2006.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2006, cop. 1998. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7513-2 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2631862]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2006.
Kicsi Sándor András
   Gombocz Zoltán, 1877-1935 : életrajz és pályakép / Kicsi Sándor András ; [közread.] ELTE Eötvös József Collegium. - [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, cop. 2006. - 203 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 151-200.
ISBN 963-463-873-2 fűzött : 1600,- Ft
Gombocz Zoltán (1877-1935)
Magyarország - nyelvész - 19. század - 20. század - életrajz
80.001(439)(092)Gombocz_Z.
[AN 2628853]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2006.
Magay Tamás (1928-)
Angol - magyar zsebszótár (új kiadása)
   Angol - magyar diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XV, 787, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7969-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2632420]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2006.
Magay Tamás (1928-)
Magyar - angol zsebszótár (új kiadása)
   Magyar - angol diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2002. - XVI, 760, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7970-7 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2632417]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2006.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-8024-1 b.
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2632428]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2006.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8416-6 kötött (hibás ISBN 963-05-7874-3)
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2632426]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2006.
Margittai Ágnes
   Le français des affaires = Francia üzleti nyelv / Margittai Ágnes, Rácz Ágnes. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-374.
ISBN 963-394-671-9 fűzött : 3990,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2629240]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2006.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Wirtschaftsdeutsch : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2006. - 146 p. : ill. ; 29 cm. - (Fachsprachenreihe)
ISBN 963-460-605-9 fűzött
német nyelv - szaknyelv - nyelvvizsga - gazdaság - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2631861]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2006.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1998. - XX, 1779 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Kötött (hibás ISBN 963-05-7514-0)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2631863]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2006.
Pete István (1928-)
   Leksikologiâ russkogo âzyka : dlâ rusistov-inostrancev / Ištvan Pete ; [izd.] Szláv Intézet. - 5. pererab. izd. - Seged : Szláv Int., 2006. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-233.
ISBN 963-482-748-9 fűzött
orosz nyelv - lexikológia - egyetemi tankönyv
808.2-3(075.8)
[AN 2629021]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2006.
Soignet, Michel
   France-Euro-Express 1 : tanári kézikönyv / Michel Soignet, Szabó Anita. - Átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 71 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-5650-4 fűzött
francia nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
804.0(072)=945.11
[AN 2627972]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2006.
Sylvester János (1504-1552)
   Grammatica Hungarolatina / Ioannes Sylvester ; ed., introduxit et commentariis instruxit Stephanus Bartók. - [Kritikai kiad.]. - Budapest : Akad. K. : Argumentum, 2006. - 142 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, ISSN 0133-6711 ; 15.)
A bev. angol nyelven. - Bibliogr.: p. 17-21. és a jegyzetekben
ISBN 963-446-392-4 kötött
magyar nyelv - nyelvtan - latin nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-5 *** 807.1-52 *** 809.451.1-52
[AN 2628859]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2006.
Symposium on Logic and Language (9.) (2006) (Besenyőtelek)
   Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language : [Besenyőtelek ... August 24-26, 2006] / ed. by Beáta Gyuris [et al.] ; [org., publ. by the] Research Institute for Linguistics Hungarian Academy of Sciences, Theoretical Linguistics Programme Eötvös Loránd University ... - Budapest : Research Inst. for Linguistics HAS : Eötvös L. Univ., 2006. - 177 p. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9660-35-3)
nyelvészet - logika - konferenciakiadvány
80 *** 16 *** 061.3(439-2Besenyőtelek)
[AN 2629981]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2006.
   A teljes latinság latin - magyar glossariuma = Glossarium totius Latinitatis Latino - Hungaricum / [közread. a] Magyarországi Neolatin Egyesület Debreceni Tagozata. - Debrecen : Mo. Neolatin Egyes. Debreceni Tagozata, 2005-. - 24 cm
A leírás a 1/2. köt. alapján kész.
ISBN 963-219-020-3 fűzött
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2628814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., C - confusio / [adiuvante Thomas Adamik] ; [composuit Emericus Tegyey] ; [praefationem scripsit Ladislaus Havas]. - 2005. - IV, 214 p.
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2628818] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/3., Confusionarius - czipo / [composuerunt Thomas Adamik et Emericus Tegyey]. - 2006. - p. [4], 215-377.
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2628820] MARC

ANSEL
UTF-811296 /2006.
Unseld, Dieter Werner
   Angol - magyar, magyar - angol orvosi szótár = English - Hungarian, Hungarian - English medical dictionary / Dieter Werner Unseld ; [ford. Jávor Tibor]. - Budapest : Medicina, 2006. - 1259 p. ; 20 cm
Kész. a "Medizinisches Wörterbuch der deutschen und englischen Sprache" c. kiad. alapján
ISBN 963-226-015-5 kötött : 9800,- Ft
orvostudomány - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 61
[AN 2628983]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11297 /2006.
   Blogvilág : egy műfaj születése / szerzők Bőgel György [et al.] ; [szerk. Falcsik Mari]. - Budapest : HVG Zrt., 2006. - 415 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9686-03-4 fűzött : 3200,- Ft
internet - magyar irodalom - publicisztika - napló
82.01-92 *** 894.511-94 *** 681.324Internet
[AN 2629147]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2006.
Bókay Antal (1951-)
   Bevezetés az irodalomtudományba / Bókay Antal. - Budapest : Osiris, 2006. - 300 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 295-300.
ISBN 963-389-883-8 kötött : 3980,- Ft
irodalomtudomány - egyetemi tankönyv
82.01(075.8)
[AN 2628772]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2006.
   Classica, mediaevalia, neolatina : acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti / ediderunt Ladislaus Havas et Emericus Tegyey ; [inst., ed.] Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis. - Debrecini : Soc. Neolatina Hungarica Sect. Debreceniensis, 2006. - 250 p. ; 24 cm
Magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - latin irodalom története - konferenciakiadvány
871(091) *** 871(439)(091) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2629307]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2006.
   Hercules Latinus : acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sextiis, sequenti autem anno Debrecini causa praeparandi grandis eius XIII conventus habitorum, quem Societatas[!] Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis diebus 6-13 m. Aug. a. MMVI in Hungariae finibus instituet / ediderunt Ladislaus Havas et Emericus Tegyey ; [edidit] Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis. - Debrecini : Soc. Neolatina Hungarica Sect. Debreceniensis, 2006. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - középkori latin irodalom története - művelődéstörténet - újkori latin irodalom története
871(439)(091)"14/17" *** 930.85(439)"14/17"
[AN 2628539]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2006.
Hernádi Sándor (1927-)
   Beszédművelés / Hernádi Sándor. - 11. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 1996. - 278 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 963-389-470-0 kötött : 3180,- Ft
beszédművelés - egyetemi tankönyv
82.085(075.8)
[AN 2627841]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2006.
   "Schöne Welt, wo bist du?" : Studien zu Schiller anlässlich des Bizentenars seines Todes / Gabriella Rácz, László V. Szabó Hrsg. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Praesens Verl., 2006. - 229 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9696-04-8 fűzött
ISBN 3-7069-0409-8
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Németország - író - német irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - 18. század - 19. század - 20. század
830(092)Schiller,_F. *** 830.091 *** 894.511.091"17/19"
[AN 2628953]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2006.
Tóth Imre, H. (1932-)
   Az óorosz irodalom vázlata : XI-XVII. század / H. Tóth Imre, Ferincz István. - Szeged : JATEPress, 2006. - 40 p. ; 24 cm. - (Cikkek, tanulmányok a szláv nyelvek és irodalmak tanulmányozásához, ISSN 1787-1832 ; 2.)
ISBN 963-482-776-4 fűzött
orosz irodalom története - óorosz irodalom
882(091)"10/16"
[AN 2629118]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2006.
Virágos Zsolt (1942-)
   The modernists and others : the American literary culture in the age of the modernist revolution / Zsolt Virágos ; [publ. by the] Institute of English and American Studies University of Debrecen. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2006. - 511 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-939-8 fűzött
amerikai angol irodalom története - 20. század - egyetemi tankönyv
820(73)(091)"19"
[AN 2629305]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11305 /2006.
Bakonyi István (1952-)
   Takács Imre / Bakonyi István. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 150, [3] p. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-678-3 fűzött : 1700,- Ft
Takács Imre (1926-2000)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Takács_I.
[AN 2629064]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2006.
Bókay Antal (1951-)
   Líra és modernitás - József Attila én-poétikája / Bókay Antal. - Budapest : Gondolat, 2006. - 291 p. ; 16x19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-39-9 fűzött : 2890,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)József_A.
[AN 2629272]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11307 /2006.
Arold, Marliese
Gespensterpark (magyar)
   Szellempark / Marliese Arold ; [ill. Barbara Scholz]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005-. - ill. ; 21 cm
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2601268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A Tizenkettek Titkos Tanácsa / [ford. Bosnyák Viktória]. - 2006. - 125, [2] p.
ISBN 963-9708-26-7 kötött : 1499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2629227] MARC

ANSEL
UTF-811308 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
Jane Austen's Charlotte (magyar)
   Charlotte / Jane Austen utolsó, befejezetlen regénye, amelyet Julia Barrett egészített ki ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 963-9690-00-7 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2630061]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-82-X kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2630062]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2006.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / írta Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 963-9651-36-2 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2632377]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2006.
Baker, Keith
Inheritance (magyar)
   Örökség / Keith Baker ; [ford. Péterné Oravecz Elvira]. - [Budapest] : Mima, cop. 2005. - 283 p. ; 22 cm
ISBN 963-229-214-6 kötött : 2290,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2629037]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2006.
Barrett, Julia
The third sister (magyar)
   A harmadik nővér : Jane Austen Értelem és érzelem című regényének folytatása / Julia Barrett ; [ford. Arbanász Ildikó]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 963-9690-02-3 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2630063]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2006.
Baxter, Nicola
Fairy princesses (magyar)
   Tündér hercegnők : mesék a bűvös és titokzatos tündérvilágról / írta Nicola Baxter ; ill. Beverlie Manson ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-628-257-9 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2631642]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2006.
Benzoni, Juliette
   Marie / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Geopen, 2006. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-9574-81-3
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az intrikus. - 409 p.
ISBN 963-9574-82-1 fűzött : 2890,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628628] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A szenvedélyes. - 443 p.
ISBN 963-9574-83-X fűzött : 2890,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628636] MARC

ANSEL
UTF-811315 /2006.
Besson, Luc
Arthur et les minimoys (magyar)
   Arthur és a villangók / Luc Besson ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 152 p. ; 21 cm
A mesesorozat 1. kötete
ISBN 963-86897-8-1 fűzött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2628430]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2006.
Bölcs, Matilda (1949-)
   (I)ako sloboda = Ha(bár) a szabadság / Matilda Bölcs. - 2. bőv. kiad. - [Horvátzsidány] : Društvo Škoruš, 2006. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Biblioteka Škoruš, ISSN 1788-3903 ; 3.)
ISBN 963-218-591-9 fűzött
Magyarország - horvát irodalom - válogatott művek
886.2-821(439)
[AN 2628911]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2006.
Boran, Pat
   Válogatott versek / Pat Boran ; ford. Kabdebó Tamás. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006. - 58 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-91-X fűzött : 790,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 2629384]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2006.
Coben, Harlan
The innocent (magyar)
   Az ördög játszótere / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 963-9667-06-4 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2630004]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2006.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 17. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2632421]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2006.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 18. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2630047]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2006.
Coelho, Paulo
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat : [egy mágus naplója] / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2006, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" főcímmel is
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-27-0)
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
869.0-31(81)=945.11 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2630048]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2006.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-73-9)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2630044]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2006.
Cook, Robin
The year of the intern (magyar)
   A gyötrelem éve / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2006], cop. 1990. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-309-3 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2631669]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2006.
Cooper, Jilly
Rivals (magyar)
   Riválisok / Jilly Cooper ; [ford. Gáti Éva]. - Budapest : Jaffa, 2006. - 506 p. ; 20 cm
ISBN 963-9604-22-4 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2629592]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2006.
Dawson, Jodi
Assignment: marriage (magyar)
   Pénzügyek - szívzűrök / Jodi Dawson ; [... ford. Halasi Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 375.)
ISBN 963-537-562-X fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2628708]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2006.
Dick, Philip K.
Clans of the Alphane moon (magyar)
   Az Alfa hold klánjai / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2006. - 177 p. ; 21 cm
Ford. Pék Zoltán
ISBN 963-7118-37-3 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2629667]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2006.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Sherlock Holmes történetei = Adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szolga Emese]. - Szeged : Lingvaport Fordítóiroda, [2006]-. - 20 cm. - (Bilingvaport könyvespolc)
A ford. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" (Harmondsworth : Penguin B., 1981) c. kiad. alapján kész.
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2616737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2006. - 205 p.
Tart.: A Boscombe-völgyi rejtély ; Az öt narancsmag ; A ferdeszájú. - Egys. cím: The Boscombe Valley mystery ; The five orange pips ; The man with the twisted lip
ISBN 963-06-0830-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2630114] MARC

ANSEL
UTF-811328 /2006.
Duey, Kathleen
Hoofbeats : Katie and the Mustang (magyar)
   Lódobogás : Katie és a musztáng / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 114, [6] p.
ISBN 963-9708-11-9 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629404] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 114, [6] p.
ISBN 963-9708-12-7 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629408] MARC

ANSEL
UTF-811329 /2006.
Eken, Cecilie
Vejrmagerens storme (magyar)
   A viharok vihara / Cecilie Eken ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 176 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-268-4 fűzött : 1249,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2631583]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2006.
Eken, Cecilie
The wells of fog (magyar)
   Ködkutak / írta Cecilie Eken ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-462-8 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2631597]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2006.
The fighters (magyar)
   Harcosok. - Budapest : Delta Vision, [2006]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2623149]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szellemharcos / Erik Scott de Bie ; [ford. Vitális Szabolcs]. - cop. 2006. - 368, [4] p.
Ghostwalker
ISBN 963-9679-07-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2628496] MARC

ANSEL
UTF-811332 /2006.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Vivir para contarla (magyar)
   Azért élek, hogy elmeséljem az életemet / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 2003. - 488 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2332-8 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2630073]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2006.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Faust (magyar)
   Faust / Goethe ; [ford. Jékely Zoltán, Kálnoky László] ; [a jegyzeteket Bódi László kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8122-0 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - drámai költemény
830-121=945.11
[AN 2632407]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2006.
Green, Jane
Spellbound (magyar)
   Férfiak városa / Jane Green ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2006. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-84-2 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2628412]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2006.
Guiliano, Mireille
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajzok Almási Zétény]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 289 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-97-6)
amerikai angol irodalom - diéta - humoreszk - szakácskönyv
820-7(73)=945.11 *** 641.561(083.12)
[AN 2631604]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2006.
Hawes, Annie
Extra virgin (magyar)
   Extra szűz : angol lányok, olasz konyha / Annie Hawes ; [ford. Gergely Anikó]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 963-87043-8-1 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2630009]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2006.
Heath, Lorraine
As an earl desires (magyar)
   A grófné titka / Lorraine Heath. - Pécs : Alexandra, 2006. - 381 p. ; 18 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-951-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2628991]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2006.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
A farewell to arms (magyar)
   Búcsú a fegyverektől / Ernest Hemingway ; ford. Örkény István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-96-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2632389]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2006.
Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8)
   Válogatott versek / Horatius ; [vál., szerk. és a jegyzeteket összeáll. Várady Szabolcs] ; [ford. Áprily Lajos et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 246 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8092-5 fűzött : 800,- Ft
ókori latin irodalom - vers
871-14=945.11
[AN 2629802]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2006.
Jefferies, Cindy
Fame school (magyar)
   Sztárképző / Cindy Jefferies ; [ford. Kállai Péter]. - Budapest : Passage, 2006-. - 20 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Én is híres leszek?!. - cop. 2006. - 124, [2] p.
ISBN 963-228-420-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628479] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kölyöksztár. - cop. 2006. - 119 p.
ISBN 963-228-419-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628480] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Titkos tervek. - cop. 2006. - 114, [2] p.
ISBN 963-228-421-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628481] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Vetélytársak. - cop. 2006. - 111 p.
ISBN 963-228-422-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628482] MARC

ANSEL
UTF-811341 /2006.
Kaaberbøl, Lene
The cruel empress (magyar)
   A kegyetlen császárnő / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2003 [!2006]. - 114 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-516-0 fűzött : 1249,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2631601]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2006.
Kaaberbøl, Lene
Green fingers (magyar)
   A világ zöldbe borul / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 114 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-515-2 fűzött : 1249,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2631537]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2006.
Kaaberbøl, Lene
The salamander's heart (magyar)
   A szalamandra szíve / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-459-8 fűzött : 1249,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2631529]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2006.
Kästner, Erich (1899-1974)
Pünktchen und Anton (magyar)
   Pötyi és Anti : meseregény gyerekeknek / Erich Kästner ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, [2006], cop. 1998. - 135 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 963-539-550-7 fűzött : 990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2631678]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2006.
Kendrick, Sharon
Finn's pregnant bride (magyar)
   Jelbeszéd / Sharon Kendrick ; [... ford. Csató Gabriella]. Ki kopog? / Jennifer LaBrecque ; [... ford. Hanny Norbert]. Kettős könyvelés / Penny Jordan ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 17.)
Egys. cím: Finn's pregnant bride. Barely mistaken. The Demetrios virgin
ISBN 963-537-561-1 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2628727]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2006.
   Kísértethistóriák / [... vál. és ford. Cserna György]. - Pécs : Opus, cop. 2006. - 252 p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
ISBN 963-7080-25-2 kötött
világirodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
82-322.9=945.11
[AN 2629835]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2006.
Knaak, Richard A.
The well of eternity (magyar)
   Végtelen forrás : [az Ősök háborúja-trilógia 1. kötete] / Richard A. Knaak ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 412 p. ; 20 cm
WarCraft (keretcím)
ISBN 963-497-116-4 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2628498]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2006.
Koontz, Dean R.
Fear nothing (magyar)
   Ne félj! / Dean R. Koontz ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : Animus, 2006, cop. 1999. - 509 p. ; 18 cm
ISBN 963-9715-09-3 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2632416]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2006.
Kundera, Milan
Les testaments trahis (magyar)
   Elárult testamentumok / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2001. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8133-6 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 2627881]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2006.
Lamoth, Frédéric (1975-)
Les sirènes de Budapest (magyar)
   Budapesti ködharangok : regény / Frédéric Lamoth ; [ford. Füzesi Piroska]. - Felsőörs : Aeternitas, cop. 2006. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-86740-6-7 kötött : 1950,- Ft
svájci irodalom - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 2628388]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2006.
Lenhard, Elizabeth
A bridge between worlds (magyar)
   Híd két világ között / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 135 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 10.)
ISBN 963-628-456-3 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629232]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2006.
Lenhard, Elizabeth
The crown of light (magyar)
   A fénykorona / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 135 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. : a tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 11.)
ISBN 963-628-455-5 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629229]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2006.
MacGregor, Kinley
Master of seduction (magyar)
   A csábítás mestere / Kinley MacGregor. - Pécs : Alexandra, 2006. - 377 p. ; 18 cm
Ford. Mike Veronika
ISBN 963-369-970-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2629211]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2006.
Mangold, Maud
The flame of clarity (magyar)
   A Világosság Tüze / Maud Mangold ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-230-7 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2631574]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2006.
March, Ausiàs (1397?-1459)
   Versek = Poemes = Poemas / Ausias March ; ... ford. Pere Gimferrer, José María Micó, Déri Balázs. - 2. kiad. - Budapest : [Déri B.], 2006. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0858-8 fűzött
katalán irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
849.9-14.02=60=945.11
[AN 2627991]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2006.
Masini, Beatrice
Che caratterino! (magyar)
   Szívügyek / Beatrice Masini ; [... graf. ... Sara Not] ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Móra, 2006. - 124, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Rózsaszín balettcipő ; 2.)
ISBN 963-11-8228-2 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628706]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2006.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; ford. és átd. Karinthy Frigyes ; [E. H. Shepard rajz.]. - 25. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 236, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (A Móra Kiadó klasszikusai, ISSN 1787-9787)
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 963-11-8250-9 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2632341]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2006.
Montgomery, Lucy Maud
Anne of the Island (magyar)
   Anne válaszúton / L. M. Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 267, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-90-6 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2632424]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2006.
Montgomery, Lucy Maud
Emily of New Moon (magyar)
   Emily : a tűzpróba / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-9708-05-4 kötött : 1999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2629398]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2006.
Morgan, Richard K.
Altered carbon (magyar)
   Valós halál / Richard Morgan ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2006. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-38-1 fűzött : 2680,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2629662]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2006.
Mörike, Eduard (1804-1875)
Mozart auf der Reise nach Prag (magyar)
   Mozart prágai utazása / Eduard Mörike ; [ford. Lengyel Balázs]. - Budapest : Európa, 2006. - 200 p. ; 12 cm
Tokban
ISBN 963-07-8128-X v. : 1900,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2630077]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2006.
Navarro, Julia
Le hermandad de la Sábana Santa (magyar)
   A Szent Lepel titkos szövetsége / Julia Navarro ; [ford. Cserháti Éva]. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2006. - 462 p. ; 21 cm
ISBN 963-85500-6-6 kötött : 2980,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2628493]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2006.
Némirovsky, Irène (1903-1942)
Suite française (magyar)
   Suite française : regény / Irène Némirovsky ; Myriam Anissimov előszavával ; a szerző jegyzeteivel, továbbá ... családjának levélhagyatékával, 1936-1945 ; [ford. Sashegyi Gábor]. - Felsőörs : Aeternitas, cop. 2006. - 407, [4] p. ; 24 cm
ISBN 963-86740-7-5 kötött : 3450,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2628406]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2006.
Nerval, Gérard de (1808-1855)
Voyage en Orient (magyar)
   Keleti történetek / Gérard de Nerval ; [ford. Friedrich Eszter és Schultz Ádám] ; [az utószót írta Friedrich Eszter]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-42-2 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2628718]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2006.
Ottesen, Josefine
Den gyldne kilde (magyar)
   Az Arany Forrás / Josefine Ottesen ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2006. - 176 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-265-X fűzött : 1249,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2631570]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2006.
Ottesen, Josefine
Isblomsten (magyar)
   A jégvirág / Josefine Ottesen ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 112 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-461-X fűzött : 1249,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2631509]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2006.
Pistone, Joseph D.
Deep cover (magyar)
   Ingovány / Joseph D. Pistone ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 302 p. ; 22 cm. - (Donnie Brasco)
Társszerző Lutz, John
ISBN 963-369-663-1 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2629213]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2006.
Puzo, Mario
The Godfather (magyar)
   A Keresztapa / Mario Puzo ; [ford. Vándor Vera]. - [Budapest] : Geopen, 2006, cop. 1989. - 551 p. ; 24 cm
ISBN 963-9574-84-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2631688]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2006.
Reid, Michelle
The Salvatore marriage (magyar)
   Gyászra nász / Michelle Reid ; [... ford. Csató Gabriella. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 376.)
ISBN 963-537-563-8 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2628713]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2006.
Rice, Anne
Armand the vampire (magyar)
   Armand, a vámpír : vámpírkrónikák VI. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, 2006. - 377 p. ; 24 cm
ISBN 963-86583-4-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2630091]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2006.
Schröder, Patricia
Caro - verliebt ohne Ende (magyar)
   Hősies szerelem / Patricia Schröder ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2006. - 160 p. ; 22 cm. - (Csajszik.hu)
ISBN 963-628-392-3 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628724]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2006.
Seneca, Lucius Annaeus
Művek (vál.)
   Seneca drámái / [szerk. Ferenczi Attila, Takács László] ; [ford. Eiler Tamás et al.]. - Budapest : Szenzár, 2006. - 539 p. ; 19 cm. - (S.P.Q.R., ISSN 1589-0945)
A Seneca, Lucius Annaeus összes művét bemutató sorozat 3., utolsó kötete. - Gerinccím: Seneca III.
ISBN 963-7014-16-0 kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-86151-8-4)
ókori latin irodalom - filozófus - író - 1. század - dráma
871-2=945.11 *** 871(092)Seneca,_L._A.
[AN 2628492]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2006.
Serno, Wolf
Die Mission des Wanderchirurgen (magyar)
   A vándorsebész küldetése : regény / Wolf Serno ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Opus, cop. 2006. - 686, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-34-1 fűzött
német irodalom - kalandregény
830-311.3=945.11
[AN 2630011]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2006.
Takami Kōshun
Batoru rowaiaru (magyar)
   Battle royale : "van rosszabb az iskolánál" / Takami Kósun ; [ford. Mayer Ingrid]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2006. - 738 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-61-2 fűzött : 2980,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2630046]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2006.
   Ugróiskola : angol mesék = Hopscotch : English stories / ... összeáll. és ford. Belley Kinga. - [Budapest] : Filum, [2006]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8347-95-3 kötött : 1150,- Ft (hibás ISBN 963-9351-06-7)
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34.02(082)(02.053.2)=945.11
[AN 2631675]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2006.
Ullrich, Hortense
1000 Gründe keinen Liebeskummer zu haben (magyar)
   1000 tuti tipp..., miért ne legyen szerelmi bánatod / Hortense Ullrich ; [ford. Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2006. - 162 p. ; 22 cm
A főcímben a ne szó áthúzva szerepel
ISBN 963-628-402-4 kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2628841]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2006.
Wodehouse, Pelham Grenville
   Hahó! / P. G. Wodehouse ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet, Kövesdi Miklós Gábor] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Kész. a "What ho!" (London : Hutchinson, 2000) c. kiad. alapján
ISBN 963-07-8126-3 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény - elbeszélés
820-311.5=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 2629828]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2006.
Wodehouse, Pelham Grenville
Service with a smile (magyar)
   A jókedvű jótevő / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1998. - 204 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-8113-1 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2630058]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2006.
Woodall, Clive
One for sorrow, two for joy (magyar)
   Szárnyak háborúja / Clive Woodall ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Móra, 2006. - 157 p. ; 22 cm
ISBN 963-11-8241-X kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2628317]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2006.
Yoshimoto Banana
   Félelmeink / Banana Yoshimoto ; [ford. Kóbor Márta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2006. - 122 p. ; 21 cm
Tart.: Baljós véletlenek ; Balszerencse. - Egys. cím: Hadoboirudo ; Hado rakku
ISBN 963-9367-87-7 kötött : 1990,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2628370]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2006.
Zweig, Stefanie
Wiedersehen mit Afrika (magyar)
   Viszontlátni Afrikát : regény / Stefanie Zweig ; [ford. Wintersteinné Német Éva]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2006]. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-86-7 kötött : 2200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2629595]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11382 /2006.
Arany János (1817-1882)
   Balladák / Arany János ; [vál. és a jegyzeteket kész. Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2006. - 194 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-889-7 fűzött : 620,- Ft
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 2629248]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2006.
Asperján György (1939-)
   Csapataink harcban állnak : 1956 regénye / Asperján György. - 2., átd. kiad. - [Budapest] : Digital, [2006]. - 584 p. ; 21 cm
ISBN 963-87086-1-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2628915]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2006.
Barna Katinka
   Anya meséi Napsugárnak ; Napsugár meséi Anyának / Barna Katinka. - 2. bőv., átd. kiad. - Dunaújváros : [Magánkiad.], 2005. - 18, 3, [48] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Katinka könyvek)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-218-831-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2629203]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2006.
Barna Katinka
   Napsugár és Holdacska / Barna Katinka ; [ill. Takács Beáta]. - Dunaújváros : [Magánkiad.], 2005. - 63 p., [24] t.fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Katinka könyvek)
ISBN 963-218-830-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2629202]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2006.
Beinschróth Károly
   Nem ütik a vőfélyt agyon! / Beinschróth Károly. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9615-42-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - lakodalmi szokás - 20. század - ezredforduló - anekdota - alkalmi költemény
894.511-36 *** 894.511-193.5 *** 392.51(=945.11)
[AN 2629379]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az ismeretlen Benedek Elek : kötetben eddig nem közölt, 1881 és 1892 között írt publicisztikáiból / az írásokat összegyűjt. és jegyzetekkel kieg. Perjámosi Sándor ; szerk. és az előszót írta A. Szála Erzsébet ; sajtó alá rend. Gazda István. - Sopron : NYME ; Piliscsaba : Mati, 2006. - 191 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 64.)
ISBN 963-9276-57-X fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2629072]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2006.
Bíró András (1923-)
   A szépség ünnepe : versek / Bíró András ; [... a grafikákat kész. Reich Károly]. - 4. kiad. - Érd : Bíró A., 2006. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-587-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2630078]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2006.
Brown, Maria
   Áldatlan örökség / Maria Brown. - Bőv. kiad. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2006. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-44-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2630068]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2006.
Brown, Maria
   Horizont : szerelmes regény / Maria Brown. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-21-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2630017]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2006.
Csabai László
   A hiéna reggelije : elbeszélések / Csabai László. - Nyíregyháza : Grafit Ny. "R", [2006]. - 227 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-440-448-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2629509]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2006.
Cséfalvay Zoltán (1958-)
   Kérdések Robin Hoodhoz : esszék a magyar gazdaságról és társadalomról, 1997-2006 / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2006. - 384, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9642-18-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2628436]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2006.
Cserép Imre (1949-)
   Ott szeretnék lenni az emberi szívekben : [versek] / Cserép Imre ; [kiad. Bodaszőlőért Egyesület]. - [Bodaszőlő] : Bodaszőlőért Egyes., 2006. - 43, [36] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-06-0892-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2628740]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2006.
Czakó Gábor (1942-)
   Tündérfalva : regénykert / Czakó Gábor ; [közread. a] Boldog Salamon Kör. - Budapest : Cz. Simon Bt., 2006. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-87128-0-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2628723]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2006.
Czigány György (1931-)
   Hála : 101 vers / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-786-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2628440]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2006.
Dallos Szilvia (1935-)
   Utószinkron : dráma 2 felvonásban : játszódik az ötvenes évek elején / Dallos Szilvia. - Budapest : Nap, 2006. - 82, [4] p. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 963-9402-97-4 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2629243]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2006.
Divald Kornél (1872-1931)
   Margit-legendák / írta Tarczai György ; Jaschik Álmos ... rajz. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szent István Társulat, 1928
ISBN 963-7377-15-8 fűzött
magyar irodalom - szent - legenda - elbeszélés
894.511-343.5
[AN 2628949]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2006.
Dombi Zsuzsa
   Nagymama meséi / Dombi Zsuzsa. - [Bárdudvarnok] : Magánkiad., [1999]-. - 25 cm
ISBN 963-550-966-9
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 393224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Aranyhal : [mesék felnőtteknek]. - 2006. - 132 p. : ill.
Fűzött (hibás ISBN 963-550-966-9)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2629293] MARC

ANSEL
UTF-811399 /2006.
Edwards Zsuzsanna
   Víganvolt Valentin cirkusza és más mesék / [írta Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-369-708-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2628568]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2006.
Ékes László (1950-)
   Kőrisfák / Ékes László. - Szekszárd : Babits, 2006. - 204, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9556-38-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2628922]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2006.
Faludy György (1910-2006)
Művek (vál.)
   Gerendás Péter - Faludy / [ill. Nágel Kornél]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 40 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-227-061-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2629599]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Gyeplő nélkül / Fekete István. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 221 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-9690-09-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2630059]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Kísértés / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 199 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-9690-10-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2629860]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2006.
Gasparovich László (1950-)
   Ma Donna mia : zsoldosszerenád / Gasparovich László. - Budapest : Kairosz, 2006. - 555 p. ; 20 cm
ISBN 963-9642-12-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2628466]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2006.
Kamarás István (1941-)
   Betlehembe kéne menni : karácsonyi mesék / Kamarás István ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2006. - 61, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-11-8248-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416
[AN 2629392]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2006.
Károlyfi Zsófia (1952-)
   Böszmerenghy Töhötöm, Böszöm / [írta Károlyfi Zsófia] ; [rajz. Károlyfi Zsófia, oalaics[!Palaics] Eszter, Svantek Andrea]. - [Budapest] : Révay[!] Digitális K., 2006. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalai erdők meséi ; 1.)
ISBN 963-9660-09-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2629324]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2006.
Kertész Ákos (1932-)
   A Nap utcai fiúk / Kertész Ákos. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-50-X kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629278]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2006.
Koncz Orsolya (1976-)
   Hullámvasút : a sárkányos lány lent és lejjebb / Koncz Orsolya. - Budapest : Európa, 2006. - 357 p. ; 18 cm
ISBN 963-07-8124-7 kötött : 1800,- Ft
Koncz Orsolya (1976-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2628851]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2006.
Kormos Anett
   Ingyen színház / Kormos Anett. - Budapest : Kairosz, 2006. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-25-8 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9642-26-6)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2628399]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2006.
   Latinovits verset mond / [a verseket vál. ... Vészabónoémi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 94 p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD-ROM
ISBN 963-09-4933-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2629552]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2006.
Madarász István (1924-)
   Nyitott könyv az életem / Madarász István. - Debrecen : Magánkiad., 2006. - 115 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-06-0798-0 fűzött
Madarász István (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2628784]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2006.
   A magyarok költészete = Poetry of the Magyars / [vál., ford., bev.] Sir John Bowring ; [... Kiss Dénes bev.] ; [Czigány Lóránt tanulm.] ; [a bevezetéseket ford. Görgey Etelka ..., Takács Zoltán ...]. - Budapest : Allprint, cop. 2006. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a "Poetry of the Magyars" (London : Author, 1830) és a "Translations from Alexander Petőfi, the Magyar poet" (London : Hertford, 1866) c. művek alapján
ISBN 963-9575-27-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - líra - kétnyelvű dokumentum - vers - antológia
894.511-14.02(082)=20 *** 894.511(091)-14"15/18"
[AN 2628414]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2006.
Marsh, Evelyn
   A félelem árnyékában / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2006. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 963-8296-72-0 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2630010]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2006.
   Megkopott harangszó, 1456-1956 / ... szerk. Török Máté ; a szöveget gond. Szigethy Gábor. - Budapest : Mikes K., 2006. - 103 p. : ill. ; 17 cm + CD
ISBN 963-8130-68-7 kötött : 3956,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2629068]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2006.
Messier, Phillip
   Elshaan / Phillip Messier. - Budapest : Beholder, 2006-. - 19 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2628537]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kalózvadász. - 2006. - 317 p. : ill.
ISBN 963-8428-34-1 fűzött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2628538] MARC

ANSEL
UTF-811416 /2006.
Mezei András (1930-)
   Lesz-e bárka? / Mezei András ; [az illusztrációkat kész. Zámbó Kornél]. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006. - 103 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9114-86-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2629389]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2006.
Mezei András (1930-)
   Szerencsés Dániel : a Hunyorgó regénye, 1956 / Mezei András. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 243 p. ; 21 cm
Az utószót Határ Győző írta
ISBN 963-9615-39-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2629634]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2006.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   A padlásszobától Narniáig : történetek C. S. Lewis életéből / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2006. - 182 p. ; 18 cm. - (Cikcakk könyvek, ISSN 1787-7237)
ISBN 963-9564-58-3 fűzött
Lewis, Clive Staples
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 2628565]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2006.
Molnár Zsuzsanna, T.
   Az Igen Szomorú királylány : meseregény / T. Molnár Zsuzsanna ; [rajz. Tóth Enikő]. - Csepreg : Zöldnap Kft., 2006. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-464-999-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2628966]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2006.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A nagyhatalmú sündisznócska / Móra Ferenc ; [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - [Debrecen] : Cahs, [2006]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86958-3-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2628778]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2006.
Nagy Tiborné Lászki Erzsébet (1936-)
   Magad vagy az út és magad a lépted : versek / Lászki Erzsébet ; [ill. Lászki Erzsébet]. - [S.l.] : Magánkiad., 2006. - 104 p. : ill. ; 20 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2629219]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2006.
   Népmesék az állatokról / ill. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina. - Pécs : Alexandra, 2006. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-370-029-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2628581]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2006.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : Presskontakt, 2006, cop. 2000. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86206-6-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2632338]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2006.
Nyirő József (1889-1953)
   Az elszántak / Nyirő József. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 184, [3] p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 963-7138-93-5 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2629670]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2006.
Olineast, John Y.
   A mutáns / John Y. Olineast. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 251 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
ISBN 963-9566-46-2 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2628855]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2006.
Paál Cili
   Partitájm / Paál Cili. - [Budapest] : Absolut Media, 2006. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0576-7 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2630013]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2006.
Pálos Éva, L.
   Kezet fogni a reménnyel / L. Pálos Éva ; [V. Molnár Júlia grafikáival]. - [Kaposvár] : Szerző, 2005. - 57 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-243-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2628454]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2006.
Parker, Cynthia
   Reménytelen / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-81-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2629992]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2006.
Salát Ibolya
   Titkaim : [versek] / Salát Ibolya. - [Budapest] : Eosz Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 2006. - 106 p. ; 19 cm
ISBN 963-229-874-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2628687]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2006.
Sárközi Sándor
   Azok a fényes, vérző napok : történelmi dráma három felvonásban 1956-ról / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 101, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 101., [103].
ISBN 963-9353-49-3 fűzött : 1490,- Ft
1956-os forradalom - magyar irodalom - dráma
894.511-2 *** 943.9"1956"(0:82-2)
[AN 2628609]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2006.
Sas Erzsébet
   Szembesítés : szerelmek - keresztek / Sas Erzsébet. - [Szekszárd] : Sas E., 2006. - 207, [6] p. : ill. ; 24 cm
Kötött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2624464]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2006.
Szente Imre (1922-)
   Nyelvünk szëbbé tëhetëd! : vidám tanversëk nyelvkedvelőknek / Szente Imre ; Mészáros Villő rajz. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2006. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 6.)
ISBN 963-86560-7-7 fűzött
magyar irodalom - magyar nyelv - kiejtés - vers
894.511-14 *** 809.451.1-15
[AN 2628513]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2006.
   Szívtükrök : kortárs irodalmi és művészeti válogatás / [szerzőink Zömbik József et al. - Eger : Másképp Látók K. ; Budapest : Révai Digitális K., 2006. - 121 p. : ill. ; 20 cm. - (Másképp látók, ISSN 1788-3326)
ISBN 963-9660-33-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 76(439)"200"
[AN 2628771]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2006.
Szőke István Atilla
   Csudálkozó Csibe Csaba / Szőke István Atilla ; rajz. Vaszilkó Zsuzsanna. - [Budapest] : Szőke I. A., [2006]. - [28] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 963-440-007-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2632429]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2006.
Tarbay Ede (1932-)
   A szüretelő tél : válogatott versek / Tarbay Ede ; [az utószót írta Bencze Lóránt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-783-9 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2628404]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2006.
Tímár Gábor (1932-)
   Menni vagy maradni / Tímár Gábor. - Budapest : Kairosz, 2006. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-00-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2628365]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2006.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Figuránsok : Tóth-Máthé Miklós regénye. - 2. kiad. - Budapest : Napkút, 2006. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 963-8478-32-2 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2631684]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2006.
Vadas Zsuzsa (1934-)
   Úti dilik, avagy 40 év alatt a Föld körül : vasfüggönyön innen, óperencián túl / Vadas Zsuzsa. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - 232 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-9710-01-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2628716]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2006.
Varsányi József
   Lea, Mackó és a többiek : Varsányi József meséi / Varsányi Peti (Hörcsi) és Varsányi Kata (Mókuska) rajz. - Budapest : Anyukák és Nevelők K., 2006. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Anyukák és nevelők könyvei)
ISBN 963-218-964-7 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2628390]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2006.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Szivar a kapucsengő alatt : prózai szövegek / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút, 2006. - 108, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-8478-36-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2629158]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2006.
   Vérrel virágzó 1956 : ötven magyar költő versei / [szerk. Benke László]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-16-7 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2631664]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11442 /2006.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : irány az óvoda! / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2006. - 207, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-370-016-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628987]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2006.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : kistestvér érkezik / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2006. - 227, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-370-017-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628984]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2006.
Biro, Val (1921-)
   Hans Christian Andersen legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - [198] p. : ill., színes ; 27 cm
Kész. a Hans Christian Andersen's fairy tales c. kiad. alapján
ISBN 963-628-475-X kötött : 3199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631609]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2006.
Crystall, Claire
   Sárga kacsa : első színeim könyve / [rajz. Claire Crystall] ; [írta Kathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Kis fecsegők)
ISBN 963-7414-09-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629913]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2006.
Crystall, Claire
   Zajos kutyus : első szavaim könyve / [rajz. Claire Crystall] ; [írta Kathryn Smith]. - Budapest : Líra és Lant, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Kis fecsegők)
ISBN 963-7414-10-X kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629916]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2006.
Doherty, Paula
   Bégess Bari Borival! / [ill. Paula Doherty] ; [m. szöveg Gyárfás Endre]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Hordozható hangoskönyv)
Figuratív alakú
ISBN 963-539-524-8 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629741]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2006.
Doherty, Paula
   Bőgjél Boci Bözsivel! / [ill. Paula Doherty] ; [m. szöveg Gyárfás Endre]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Hordozható hangoskönyv)
Figuratív alakú
ISBN 963-539-522-1 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629743]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2006.
Doherty, Paula
   Nyeríts Paci Palival! / [ill. Paula Doherty] ; [m. szöveg Gyárfás Endre]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Hordozható hangoskönyv)
Figuratív alakú
ISBN 963-539-523-X kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629746]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2006.
Doherty, Paula
   Röffenj Röfi Robival! / [ill. Paula Doherty] ; [m. szöveg Gyárfás Endre]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Hordozható hangoskönyv)
Figuratív alakú
ISBN 963-539-521-3 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629747]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2006.
   Egyszer egy királyfi / Réber László rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-8193-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2632375]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2006.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Eszterlánc : gyermekdalok / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa ; kotta Kovács Attila. - 4. kiad. - Budapest : Urbis, 2006. - 95 p. : ill., színes, részben kotta ; 29 cm
ISBN 963-9706-04-3 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2632400]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2006.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2006-. - 30 cm
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2631616]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 19. kiad. - 2006. - 101 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-84-6 kötött
magyar néprajz - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2631617] MARC

ANSEL
UTF-811454 /2006.
Guerra, Carmen
La bella durmiente (magyar)
   Csipkerózsika / [ill. Carmen Guerra] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők)
ISBN 963-9616-49-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628798]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2006.
Guerra, Carmen
La Bella y la Bestia (magyar)
   Szépség és Szörnyeteg / [ill. Carmen Guerra] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők)
ISBN 963-9616-48-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628796]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2006.
Guerra, Carmen
Blancanieves (magyar)
   Hófehérke / [ill. Carmen Guerra] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők)
ISBN 963-9616-46-X * kötött (hibás ISBN 963-9606-46-X)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628793]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2006.
Guerra, Carmen
Cenicienta (magyar)
   Hamupipőke / [ill. Carmen Guerra] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők)
ISBN 963-9616-47-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628804]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2006.
Guerra, Carmen
La princesa y el guisante (magyar)
   Borsószem hercegnő / [ill. Carmen Guerra] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők)
ISBN 963-9616-50-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628801]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2006.
Guerra, Carmen
La sirenita (magyar)
   A kis hableány / [ill. Carmen Guerra] ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők)
ISBN 963-9616-51-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628800]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2006.
Holabird, Katharine
Angelina ballerina (magyar)
   Angelina balerina / írta Katharine Holabird ; rajz. Helen Craig. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2006. - [26] p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 963-229-998-1 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628500]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2006.
Johnson, Robyn
The enchanted doll's house (magyar)
   A varázslatos babaház / Robyn Johnson. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9615-31-5 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2629493]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2006.
   A kiscica. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Pocakocskák sorozat)
ISBN 963-9616-87-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628659]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2006.
   A kiskutya. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Pocakocskák sorozat)
ISBN 963-9616-88-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628662]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2006.
   A kisoroszlán. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Pocakocskák sorozat)
ISBN 963-9616-86-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628655]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2006.
   A medvebocs. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Pocakocskák sorozat)
ISBN 963-9616-89-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2628661]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11466 /2006.
Knaak, Richard A.
Warcraft: the Sunwell trilogy (magyar)
   Warcraft: Napkút-trilógia / írta Richard A. Knaak ; ill. Jae-Hwan Kim ; [ford. Járdán Csaba]. - [Budapest] : Delta Vision, 2006-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2629220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Sárkányvadászat. - 2006. - [168] p.
ISBN 963-9679-16-X fűzött : 1999,- Ft : 7,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2629224] MARC

ANSEL
UTF-8