MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:55:24
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11467 /2006.
   30 éves az Ócsai Kulturális Napok, 1976-2006 / [közread. az Egressy Gábor Kht.]. - Ócsa : Egressy G. Kht., [2006]. - 19 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Ócsa - rendezvény - 20. század - ezredforduló
061.7(439-2Ócsa)
[AN 2630567]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11468 /2006.
Kamarás István (1941-)
   A Sorstalanság sorsa / Kamarás István. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 68 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 963-9438-55-3 fűzött : 944,- Ft : 4 EUR
Kertész Imre (1929-). Sorstalanság
Magyarország - olvasásszociológia - író - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
028(439)"200"(083.41) *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 2630460]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2006.
Kovách Zoltán (1930-1981)
   Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig / Kovách Zoltán ; [kieg., a válogatott bibliográfiát összeáll. és közread. Szepesi Zsuzsanna] ; [fotó Mudrák Attila]. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2006. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69-90.
ISBN 963-06-0924-X fűzött
Főszékesegyházi Könyvtár (Esztergom)
Esztergom - könyvtártörténet - egyházi könyvtár
027.6(439-2Esztergom)
[AN 2630890]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2006.
Szakács Béla Zsolt (1968-)
   A Magyar Anjou legendárium képi rendszerei / Szakács Béla Zsolt. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 321 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-321.
ISBN 963-506-661-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - hagiológia - Anjou-kor - disszertáció - legendárium - kódex
091.14(439)"13" *** 75.056 *** 7.046.3 *** 235.3
[AN 2630999]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11471 /2006.
   Életünk és a rádió című pályázat aranyokleveles pályaművei / [közread. a Puskás Tivadar Távközlési Technikum]. - Budapest : Puskás T. Távközlési Technikum, 2005. - 116 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - rádió-műsorszórás - magyar irodalom - memoár
791.9.096(439)(0:82-94) *** 654.195(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2630874]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2006.
   A magyar újságíró múltja és jelene : tudományos konferencia az Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszékének rendezésében : 2005. május 6-7. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 196 p. ; 24 cm
Acta academiae paedagogicae Agriensis. Sectio scientiarum medialium, ISSN 1788-1358 ; N. s., tom. 33. (2006). - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - újságírás - tömegkommunikáció - konferenciakiadvány
070(439) *** 659.3(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2632434]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11473 /2006.
Havasréti József (1964-)
   Tudományos írásmű / Havasréti József ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 174 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 963-9704-30-X fűzött
szakirodalmi dokumentum - szellemi munka - módszer - egyetemi tankönyv
001.818(075.8)
[AN 2630631]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11474 /2006.
Bays, Brandon
Freedom is (magyar)
   Jelenlét : utazás önmagadba / Brandon Bays ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-923-5 kötött : 2890,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2630625]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2006.
Christian, A. J. (1975-)
   Mit keresett Isten a nappalimban? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 300 p. ; 23 cm
ISBN 963-528-820-4 kötött : 2980,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2633262]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2006.
Dyer, Wayne W.
The power of intention (magyar)
   A szándék hatalma : változtass világképeden, és a világ megváltozik! / Wayne W. Dyer ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-837-9 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2632930]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2006.
Kovács Judit, B.
   Hová megyünk mi magyarok? / B. Kovács Judit. - Budapest : 9élet K., 2006. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0434-5 fűzött
ezoterika - elbeszélés
133.25(0:82-32)
[AN 2630696]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2006.
Kovács Judit, B.
   Miért megyünk mi magyarok haza? / B. Kovács Judit. - Budapest : 9élet K., 2006. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0613-5 fűzött
ezoterika - elbeszélés
133.25(0:82-32)
[AN 2630699]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2006.
Steer, Dugald A.
Wizardology (magyar)
   Varázslástan : Merlin titkai / [Dugald A. Steer író] ; [ill. Anne Yvonne Gilbert et al.] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
Japán technikával
ISBN 963-628-338-9 kötött : 3999,- Ft
varázslás - gyermekkönyv
133.4(02.053.2)
[AN 2631541]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2006.
Steiner, Rudolf
Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe (magyar)
   A Bhagavad Gita és a Pál-levelek : öt előadás : Köln, 1912. december 28 - 1913. január 1. / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor] ; [kiad. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], 2006. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86971-6-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
Mahābhārata. Bhagavad-gītā
okkultizmus - Bhagavad-gita
133.25 *** 294.526.825 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2631640]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2006.
Steiner, Rudolf
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2004]-. - 20 cm
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 1070944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Tizenegy előadás : Dornach, 1924. július 1 - augusztus 8. / [ford. Szilágyi Jenőné]. - [2006]. - 166 p.
ISBN 963-86971-3-X fűzött
okkultizmus - antropozófia - lélekvándorlás
133.25 *** 141.333 *** 129.4 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2631613] MARC

ANSEL
UTF-811482 /2006.
Steiner, Rudolf
Das Matthäus-Evangelium (magyar)
   A Máté-evangélium : tizenkét előadás : Bern, 1910. szeptember 1-12. / Rudolf Steiner ; [ford. Göröntsér Márton]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], 2006. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-86971-2-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
okkultizmus - evangélium
133.25 *** 226.2 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2631631]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2006.
Szepes Mária (1908-)
   A mindennapi élet mágiája ; A fény mágiája / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2006, cop. 1989. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-701-1 fűzött : 1590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2630713]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11484 /2006.
Fazekas István
   Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció / Fazekas István. - 3. bőv. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-472-989-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - környezetvédelmi jog - ökológia
504.03(439) *** 504.03(4-62) *** 349.6(4-62)
[AN 2630103]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2006.
   Felmelegedés és vizeink : válogatott írások / szerk. Ligetvári Ferenc ; [írta Alföldi László et al.]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
ISBN 963-502-850-4 fűzött
Magyarország - hidroszféra - éghajlattan - globális felmelegedés
504.4(439) *** 504.38.054
[AN 2631743]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2006.
Makra László (1952-)
   Légszennyező anyagok koncentrációinak időbeli karakterisztikái Szegeden / Makra László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 19 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 35.)
Bibliopgr.: p. 17-19.
ISBN 963-9438-53-7 fűzött
Szeged - levegőszennyezés - mérés - disszertáció
504.3.064.3(439-2Szeged)
[AN 2630298]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2006.
Nowinszky László (1936-)
   A fényszennyezés és a fénycsapdás rovargyűjtés / Nowinszky László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 34 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 36.)
Bibliogr.: p. 27-34.
ISBN 963-9438-54-5 fűzött
fény - rovar - disszertáció
504.05 *** 595.7.082.114
[AN 2630303]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11488 /2006.
Freud Róbert (1947-)
   Számelmélet / Freud Róbert, Gyarmati Edit. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 810 p. ; 25 cm
ISBN 963-19-5888-4 kötött
számelmélet - egyetemi tankönyv
511(075.8)
[AN 2631038]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2006.
Szabó József (1938-)
   Informatikai matematikai alapvetés / írta Szabó József ; [közread. a] Debreceni Egyetem Informatikai Kar. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2630568]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2006.
Szász Gábor (1926-)
   Matematika / Szász Gábor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 25 cm
ISBN 963-19-1853-X
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2630972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vektorok, komplex számok, egyváltozós valós függvények. - 7. kiad. - 2006. - 437 p. : ill.
ISBN 963-19-1852-1 kötött : 3300,- Ft
matematika - matematikai analízis - egyetemi tankönyv
510(075.8) *** 517(075.8)
[AN 2630974] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Többváltozós és vektorfüggvények, lineáris algebra, sorok, komplex függvények, algebrai egyenletek. - 6. kiad. - 2006. - 442 p. : ill.
ISBN 963-19-0871-2 kötött : 3300,- Ft
algebra - matematikai analízis - egyetemi tankönyv
512(075.8) *** 517(075.8)
[AN 2630978] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11491 /2006.
Böge, Alfred
Aufgabensammlung zur Mechanik und Festigkeitslehre (magyar)
   Mechanikai és szilárdságtani feladatgyűjtemény / Alfred Böge, Walter Schlemmer ; [ford. Hercegi Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : B+V Világkiállítási Lap-és Kvk. : Műszaki Kvk., cop. 2006. - 227 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7746-08-0 * fűzött (hibás ISBN 963-7746-008-0)
mechanika - szilárdságtan - egyetemi tankönyv - példatár
531/534(075.8)(076) *** 539.4(075.8)(076)
[AN 2629839]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2006.
   Fizika. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - ill. ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 963-19-5719-5)
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 2585357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Fénytan, relativitáselmélet, atomhéj-, atommag- és részecskefizika / Erostyák János [et al.] ; [... szerk. Erostyák János, Litz József]. - 2006. - 548 p., 4 t.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5806-X kötött : 5250,- Ft (hibás ISBN 963-19-5802-7)
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 2631677] MARC

ANSEL
UTF-811493 /2006.
Kaliszky Sándor (1927-)
   Szilárdságtan / Kaliszky Sándor, Kurutzné Kovács Márta, Szilágyi György. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 504 p. : ill. ; 23x25 cm
Bibliogr.: p. 504.
ISBN 963-19-1036-9 kötött : 4800,- Ft
szilárdságtan - egyetemi tankönyv
539.4(075.8) *** 624.04(075.8)
[AN 2630722]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2006.
   A kvantumoptika és -elektronika legújabb eredményei / szerk. Heiner Zsuzsanna, Osvay Károly ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. - Szeged : SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tansz., 2006. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-482-779-9 fűzött
kvantumoptika - kvantumelektronika
535.14 *** 621.375.8
[AN 2630872]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11495 /2006.
Gergely Pál (1947-)
   Szerves és bioorganikus kémia : egyetemi tankönyv / Gergely Pál, Penke Botond, Tóth Gyula. - 5. kiad. - Budapest : Alliter, 2006. - 334 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-87040-4-7 kötött
szerves kémia - biokémia - egyetemi tankönyv
547(075.8) *** 577.1(075.8)
[AN 2631081]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2006.
Korbel, Petr
Encyklopedie minerálů (magyar)
   Ásványok enciklopédiája : a Föld több mint 600 ásványának leírása / Petr Korbel, Milan Novák ; [ford. Pintér Zoltán]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 296 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9546-75-5 kötött : 3990,- Ft
ásvány - szaklexikon
549:030
[AN 2631084]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2006.
Zrínyi Miklós (1949-)
   A fizikai kémia alapjai / Zrínyi Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., 2004-. - 25 cm
fizikai kémia - egyetemi tankönyv
541.1(075.8)
[AN 2535738]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2006. - 318 p. : ill.
ISBN 963-16-2932-5 fűzött
fizikai kémia - egyetemi tankönyv
541.1(075.8)
[AN 2631037] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11498 /2006.
   The Carpathian-Pannonian region : a review of mesozoic-cenozoic stratigraphy and tectonics / Ferenc Horváth, András Galácz ed. ; László Csontos [et al.] contributors. - Budapest : Hantken, 2006. - ill. ; 29 cm. - (Geologica Pannonica special publication, ISSN 1788-4004 ; 1.)
ISBN 963-87015-8-7 fűzött
Kárpát-medence - tektonika - sztratigráfia - mezozoikum - kainozoikum
55(1-924.55) *** 551.7 *** 551.242 *** 551.432 *** 551.76 *** 551.77
[AN 2632154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Stratigraphy. - 2006. - 331, IV p. : ill.
Bibliogr. p. 5-6.
ISBN 963-87015-5-2
Kárpát-medence - tektonika - sztratigráfia - mezozoikum - kainozoikum
55(1-924.55) *** 551.7 *** 551.242 *** 551.432 *** 551.76 *** 551.77
[AN 2632164] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Geophysics, tectonics, facies, paleogeography. - 2006. - 11, 333-624., IV p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 502-540.
ISBN 963-87015-7-9
Kárpát-medence - tektonika - sztratigráfia - mezozoikum - kainozoikum
55(1-924.55) *** 551.7 *** 551.242 *** 551.432 *** 551.76 *** 551.77
[AN 2632165] MARC

ANSEL
UTF-811499 /2006.
Kiss Attila
   Kárpátok bibliográfia : a magyar nyelvű földrajzi irodalom válogatott jegyzéke / Kiss Attila, Marsai József, Szilassi Péter. - Budapest : Hantken, 2006. - 71 p. ; 24 cm + CD. - (Hantken bibliográfiák, ISSN 1788-3997 ; 1.)
ISBN 963-87015-3-6 fűzött
Kárpátok - Magyarország - földtudomány - társadalomföldrajz - szakbibliográfia
55(439)(234.37):016 *** 911.2(439)(234.37):016 *** 911.3(439)(234.37):016
[AN 2632092]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2006.
Sabuda, Robert (1965-)
Encyclopedia prehistorica : dinosaurs (magyar)
   Encyclopedia prehistorica : dinoszauruszok / Robert Sabuda & Matthew Reinhart ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [12] p. : ill., színes ; 25 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-628-421-0 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2631419]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2006.
   A Sátorkőpusztai-barlang : 1946-2006 / [szerk. Madarasné Benedek Anikó] ; [kiad. a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület]. - [Dorog] : BEBTE, [2006]. - 149 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-1098-1 fűzött
Esztergom - barlang
551.44(439-2Esztergom)
[AN 2631929]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2006.
Turner, Alan
Prehistoric mammals (magyar)
   Ősemlősök / Alan Turner ; ill. Mauricio Antón ; [ford. Pesthy Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8182-0 kötött : 4990,- Ft
emlős - őskor
569
[AN 2631772]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2006.
Veress Márton (1946-)
   A karrformák osztályozása / Veress Márton. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Habilitationes Savarienses, ISSN 1417-5169 ; 9.)
Bibliogr.: p. 69-87.
ISBN 963-9438-67-7 fűzött
geomorfológia - karszt - disszertáció
551.435.8
[AN 2630285]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11504 /2006.
Dinya Elek (1949-)
   Biometria az orvosi gyakorlatban / Dinya Elek. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2001. - 483 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 476.
ISBN 963-242-693-2 kötött : 4700,- Ft
biometria - orvostudomány - egyetemi tankönyv
57.087.1(075.8) *** 61
[AN 2630124]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2006.
Ježek, Zdeněk
Encyklopedie orchidejí (magyar)
   Orchideák enciklopédiája / Zdeněk Ježek ; [ford. Illés Beatrix]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9546-29-1 kötött : 3990,- Ft
orchidea - növényhatározó
582.594(083.71)
[AN 2631105]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2006.
   A Mecsek állatvilága = The fauna of the Mecsek mountains (South Hungary) / szerk. ... Fazekas Imre. - Komló : Regiografo, 2006-. - 24 cm
Magyarország - Mecsek - fauna - kézikönyv
592/599(439)(234.373.6)(035) *** 591.9(439)(234.373.6)(035)
[AN 2632435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 376 p. : ill.
Folia Comloensis, ISSN 0236-8927 ; 15. (2006). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86940-1-7 kötött
Mecsek - Magyarország - fauna - kézikönyv
592/599(439)(234.373.6)(035) *** 591.9(439)(234.373.6)(035)
[AN 2632443] MARC

ANSEL
UTF-811507 /2006.
Pecsenye Katalin (1954-)
   Populációgenetika / Pecsenye Katalin. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2006. - 401 p. : ill. ; 24 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-06-0325-X fűzött
genetika - populációbiológia - egyetemi tankönyv
575.17(075.8)
[AN 2631983]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2006.
Vermeulen, Nico
Bomen- en struiken encyclopedie (magyar)
   Fák és cserjék enciklopédiája / Nico Vermeulen ; [ford. Illés Beatrix]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 288 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9546-50-X kötött : 4500,- Ft
fa - cserje - növényhatározó
581.412(083.71) *** 582.093(083.71)
[AN 2631100]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11509 /2006.
   100 éves a Magyar Sebész Társaság, 1906-2006 / összeáll. Lukács Géza és Szállási Árpád ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : M. Sebész Társ. ; [Piliscsaba] : Mati, 2006. - 302 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 63.)
ISBN 963-9276-56-1 kötött
Magyar Sebész Társaság
Magyarország - testülettörténet - sebészet
617.5 *** 061.2(439)
[AN 2630942]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2006.
   Aktivitás - mozgás - sport a harmadik életszakaszban / szerk. Némethné Jankovics[!Jankovits] Györgyi. - Győr : Szenior 2003 Szabadidő Szervező és Szolgáltató Kft., 2005. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Szenior könyvek, ISSN 1785-1424)
Az azonos címen Budapesten 2003. dec. 13-14. között rendezett konferencia előadásai
Fűzött
öregkor higiénéje - torna - konferenciakiadvány
613.71-053.9 *** 613.98 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2631979]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2006.
Banicz László
   "Tűzre, vízre vigyázzatok..." : a barcsi tűzoltóság története / Banicz László ; [kiad. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága]. - [Barcs] : Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága, 2006. - 191 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 963-06-0525-2 fűzött
Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
Barcs - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Barcs)(091)
[AN 2631883]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2006.
Bristow, Wendy
100 tips to be happy together (magyar)
   A boldog párkapcsolat / Wendy Bristow ; [ill. Lucy Truman] ; [ford. Apáti Anna Zita]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 111 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (100 ötlet, ISSN 1788-4322)
ISBN 963-9546-59-3 kötött : 1980,- Ft
párkapcsolat - nemi élet - nemek pszichológiája
613.865 *** 613.88 *** 159.922.1
[AN 2631700]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2006.
   Crestor - a célravezető statin : szimpózium, 2006. 03. 31. - Budapest : Locksley Hall Media Kft., 2006. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Metabolizmus, ISSN 1589-7311 ; 4. évf. Suppl. F. (2006. szept.). - A Budapesten rendezett tanácskozás előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
anyagcsere - keringési betegség - megelőzés
612.015.3 *** 616.1-084 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2634339]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2006.
Csillik Bertalan (1927-)
   Tájanatómia / írta Csillik Bertalan, Kubik István, Tömböl Teréz ; szerk. Tömböl Teréz ; [az ábrákat Kálmánfi János rajz.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 248 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-226-038-4 kötött : 7300,- Ft
tájanatómia - egyetemi tankönyv
611.9(075.8)
[AN 2630126]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2006.
Dahlke, Rüdiger
Der Weg ins Leben (magyar)
   Út az életbe : a születés teljessége : várandósságról és születésről - holisztikus szemmel / Ruediger és Margit Dahlke, Volker Zahn ; [ford. Lánczos Márta]. - Budapest : Holistic, [2006]. - 495 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-8080-36-1 fűzött : 2850,- Ft
szülés - mentálhigiénia - terhesség
618.2/.5 *** 613.865
[AN 2631157]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2006.
Davis, Elizabeth
The circle of life (magyar)
   Életkör : a női lét tizenhárom archetípusa / Elizabeth Davis, [Carol Leonard] ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2006. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 192-195.
ISBN 963-9604-24-0 fűzött : 2490,- Ft
- nemek pszichológiája - mentálhigiénia - ezoterika
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2 *** 133.25
[AN 2630904]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2006.
   A hagyma gyógyhatása / [összeáll. és az előszót írta Hajdú József] ; [írta Bátyai Jenő et al.]. - Makó : Makói Kistérség Többcélú Társ., 1996 [!2006]. - 54 p. : ill. ; 22 cm. - (Makói hagymás kötetek, ISSN 1417-4200 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-03-4098-4)
gyógynövény - hagyma
615.322 *** 635.25/.26
[AN 2629850]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2006.
Hofman, Anna
Kinder mit Down-Syndrom (magyar)
   Down-szindrómás gyermekek / Anna Hofman, Emma Hoffmann, Sabine Stengel-Rutkowski ; [ford. Gyürki Károly] ; [közread. a] Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány. - Körmend : Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, 2006. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Down-kór - családi nevelés
616.899.65 *** 37.018.1
[AN 2630852]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2006.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Erinnerungen, Träume, Gedanken (magyar)
   Emlékek, álmok, gondolatok / C. G. Jung ; feljegyezte Aniela Jaffé ; [ford. Kovács Vera]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1987. - 479, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8129-8 kötött : 3200,- Ft
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Svájc - pszichiáter - 20. század - memoár
159.964.2(494)(092)Jung,_C._G.(0:82-94)
[AN 2629748]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2006.
Kiss Ferenc (1889-1966)
   Az ember anatómiájának atlasza = Atlas anatomiae corporis humani / szerk. Kiss Ferenc, Szentágothai János. - 84. jav., bőv. kiad. / ... gond. Réthelyi Miklós. - Budapest : Medicina, 2006. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-242-644-4 kötött : 22400,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2631085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csonttan, ízület- és szalagtan, izomtan, értan, perifériás idegrendszer, szív = Osteologia, arthrologia et syndesmologia, myologia, angiologia, systema nervosum periphericum, cor. - 414 p.
ISBN 963-242-645-2
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2631090] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Zsigertan, nyirokrendszer, belső elválasztású mirigyek, idegrendszer, érzékszervek, kültakaró = Splanchnologia, systema lymphaticum, glandulae sine ductibus, systema nervosum, organa sensuum, integumentum commune. - 426 p.
ISBN 963-242-646-0
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2631093] MARC

ANSEL
UTF-811521 /2006.
   Kreativitás és destruktivitás a társadalomban : Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszus : Budapest, 2006. február 1-4. : előadáskivonatok / [szerk. Ostorharics-Horváth György és Túry Ferenc]. - Budapest : M. Pszichiátriai Társ., [2006]. - 155 p. ; 29 cm
Psychiatria Hungarica, ISSN 0237-7896 ; 20. évf. Suppl. (2005)
Fűzött
elmegyógyászat - konferenciakiadvány
616.89 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2634270]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2006.
   A kutatástól a gyógyszerészi gondozásig : Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII. : Budapest, 2006. május 25-27. ... - Budapest : MGYT, [2006]. - 112 p. : ill. ; 29 cm
A Gyógyszerészet, ISSN 0017-6036, 2006. évi kszáma. - Rend. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Fűzött
gyógyszerészet - konferenciakiadvány
615 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2632571]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2006.
   Látás, nyelv, emlékezet / szerk. Kovács Ilona és Szamarasz Vera Zoé. - Budapest : Typotex, 2006. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9664-08-1 fűzött : 2000,- Ft
emlékezés - kognitív nyelvészet
159.953 *** 165.194
[AN 2631828]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2006.
Lauster, Peter
Stark sein in Beziehungskrisen (magyar)
   A társkapcsolat krízisei : nem kell feltétlenül vesztesnek lenni / Peter Lauster ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : Mérték, 2006, cop. 2001. - 268 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-92-4 kötött
párkapcsolat - mentálhigiénia
613.865 *** 316.47
[AN 2629969]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2006.
Mackonochie, Alison
100 tips for a happy baby (magyar)
   A boldog kisbaba / Alison Mackonochie ; [ill. Elizabeth Harbour] ; [ford. Apáti Anna Zita]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 111 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (100 ötlet, ISSN 1788-4322)
ISBN 963-9546-62-3 kötött : 1980,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 613.22
[AN 2631734]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2006.
Mackonochie, Alison
100 tips for a happy pregnancy (magyar)
   A boldog terhesség / Alison Mackonochie ; [ill. Elizabeth Harbour] ; [ford. Apáti Anna Zita]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 111 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (100 ötlet, ISSN 1788-4322)
ISBN 963-9546-61-5 kötött : 1980,- Ft
terhesség - szülés
618.2
[AN 2631730]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2006.
Magyar Mikrokeringés Kongresszus (4.) (2005) (Balatonkenese)
   4. Magyar Mikrokeringés Kongresszus : 2005. április 1-2., Balatonkenese : program, előadás összefoglalók, válogatott előadások, módszertani útmutató, referátumok. - Budapest : Angiológiai Kft., [2005]. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
Rend. a Magyar Haemorheológiai Társaság. - Érbetegségek, ISSN 1218-3636 ; 2005. suppl. 1. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
érbetegség - konferenciakiadvány
616.1 *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 2632586]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2006.
Marik, Paul Ellis
Handbook of ICU therapeutics (magyar)
   Intenzív terápiás zsebkönyv / P. E. Marik ; [ford. Diószeghy Csaba]. - Budapest : Medicina, 2006. - 431 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-226-055-4 fűzött : 6700,- Ft
intenzív kezelés - útmutató
616-08-039.76(035)
[AN 2630121]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2006.
   Maxillofacialis anatómia / szerk. Fehér Erzsébet. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 230 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-226-037-6 kötött : 6500,- Ft
tájanatómia - arc - fej
611.92 *** 611.91
[AN 2630718]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2006.
   Összehasonlító anatómiai praktikum : [egyetemi tankönyv] / szerk. Zboray Géza. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998-2006. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-18-9733-8 *
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 337250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. bőv. kiad. - 2006. - 443 p.
Szerzők Péczely Péter, Réz Gábor, Zboray Géza. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2181-6 kötött : 4800,- Ft
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 2631066] MARC

ANSEL
UTF-811531 /2006.
Pécsi Angiológiai Napok (2005)
   Pécsi Angiológiai Napok : 2005. október 12-14. : a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság és a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság közös kongresszusa. - Budapest : Angiológiai Kft., 2005. - 46 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Előadás-összefoglalók. - Érbetegségek, ISSN 1218-3636 ; 2005. suppl. 2.
Fűzött
érbetegség - sebészet
616.1 *** 616.13-089 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2632755]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2006.
A pszichiátria magyar kézikönyve (új kiadása)
   A pszichiátria rövidített kézikönyve / szerk. Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter ; [társszerk. Belső Nóra, Treuer Tamás]. - Röv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 2003. - 792 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 757-767.
ISBN 963-242-802-1 fűzött : 5400,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 2629769]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2006.
   Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez : korszerű ismeretek vislekedéselemzőknek / szerk. Hámori Eszter ; [... szerzői Géczy Anna et al.] ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 123, 77 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9704-00-8 fűzött
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2630633]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2006.
Salamon Antal (1928-)
   Szövetpótlás biológiai és biomateriális tudományok alkalmazásával (tissue engineering) / Salamon Antal. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2006. - 17 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 41.)
Bibliogr.: p. 15-17.
ISBN 963-9438-65-0 fűzött
sejtszövet - sebészet - disszertáció
616-089 *** 576.7
[AN 2630312]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2006.
Smith-Temple, Jean
Nurses' guide to clinical procedures (magyar)
   Gyakorlati ápolástan : ápolási vezérfonal a klinikai eljárásokhoz / Jean Smith-Temple, Joyce Young Johnson ; [ford. Kiss Lajos]. - [Budapest] : Medicina, 2006. - 725 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 715-719.
Fűzött : 3564,- Ft (hibás ISBN 963-242-319-4)
ápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2630717]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2006.
Stock, Christopher J. R.
Endodontics in practice (magyar)
   Gyakorlati endodontia / C. J. R. Stock, C. F. Nehammer ; [ford. Gera István]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1995. - 114 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-536-7 fűzött : 6300,- Ft
fogászat
616.314
[AN 2630145]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2006.
Sussman, Lisa
Sex in the city (magyar)
   Szex kalauz nagyvárosi nőknek / Lisa Sussman ; [ford. Szalay Tamás Lajos]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9546-67-4 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 2631326]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2006.
Toldy Erzsébet
   Hormonok vizsgálata: in vitro pajzsmirigydiagnosztika / Toldy Erzsébet. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2006. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 40.)
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 963-9438-66-9 fűzött
pajzsmirigy - orvosi diagnosztika - disszertáció
616.44-07 *** 612.44
[AN 2630310]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2006.
Tóth Gábor
   A menopauza a humánbiológus szemszögéből / Tóth Gábor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 32 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 37.)
Bibliogr.: p. 24-32.
ISBN 963-9438-56-1 fűzött
menopauza - disszertáció
618.173
[AN 2630304]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2006.
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókorház (Szombathely)
   Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórházának bibliográfiája, 1996-2005 / [szerk. Horváth Boldizsár]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 139 p. ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-229-173-5)
Szombathely - orvostudomány - kórház - szakbibliográfia
61:016 *** 364.444.046.6(439-2Szombathely):013
[AN 2630446]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2006.
Wead, Doug
The out of town expert with the briefcase (magyar)
   A messziről jött szakértő, aktatáskával / [ford. Mercz Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2006. - 155 p. ; 19 cm
A mű szerzője Wead, Doug
ISBN 963-9333-21-2 fűzött
karrier - siker - vállalatvezetés
613.865 *** 65.012.4
[AN 2630932]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2006.
Weissensteiner, Friedrich
Kinder der Genies (magyar)
   Zsenik gyermekei : August von Goethe, Siegfried Wagner, Anna Freud, Erika és Klaus Mann, Anna Mahler / Friedrich Weissensteiner ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Sziget, 2006. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7268-21-9 kötött : 2500,- Ft
zseni - híres ember - gyermek
159.924-055.6 *** 929(100)
[AN 2632115]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2006.
Williamson, Marianne
The gift of change (magyar)
   A változás hatalma : válj azzá, aki valójában vagy! / Marianne Williamson ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 260, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-528-924-3 fűzött : 2790,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2630902]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2006.
Winter, Jim
Depression: a rescue plan (magyar)
   Depresszió: menekülési terv : keresztyén válasz a depresszióra / Jim Winter ; [ford. Árpádföldi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-558-066-5 fűzött : 1200,- Ft
depresszió - lelki gondozás
616.895.4 *** 253
[AN 2626373]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11545 /2006.
Fehér János
   Tatabányai szén- és vízbányászok / Fehér János ; [... szerk. ... és az írásokat Váci Mihály műveiből vál. Ladányi András] ; [kiad. a Gál István Lakótelepi Ifjúsági Egyesület]. - Tatabánya : Gál I. Lakótelepi Ifj. Egyes., 2006. - 101 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-06-0615-1 kötött
Tatabánya - bányász - ezredforduló - fényképalbum
622(439-2Tatabánya)"200"(084.12) *** 77.04(439)(092)Fehér_J.
[AN 2630454]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2006.
Szabadíts Ödön (1940-)
   Acélok, öntöttvasak / Szabadíts Ödön. - Budapest : MSZT Szabványk., 2005. - 312 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7087-43-5 fűzött
Magyarország - acél - acélgyártás - öntöttvas - szabvány - táblázat
669.18(083.5) *** 669.13(083.5) *** 006.7/.8(439)
[AN 2630521]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11547 /2006.
Kovácsné Cohner Judit (1958-)
   Adatkezelés az MS Access 2000 alkalmazásával / Kovácsné Cohner Judit, Kovács Tivadar, Ozsváth Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2006, cop. 2003. - 415 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-309-0 fűzött : 3497,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access
[AN 2629968]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11548 /2006.
   Szigeti György, 1905-1978 [elektronikus dok.] / főszerk. Gyulai József. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : BME OMIKK, cop. 2006. - 1 CD-R ; 12 cm. - (A magyar tudomány és technika nagyjai, ISSN 1586-7609)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium III; 256 MB RAM; 64 MB video-RAM; 32xCD-ROM; hangkártya; MS Windows ME/2000/XP; Internet Explorer 6, Firefox; min. 800x600, ajánlott 1024x768 képernyőfelbontás. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-593-463-7 műanyag tokban
Szigeti György (1905-1978)
Magyarország - mérnök - elektrotechnika - 20. század - elektronikus dokumentum
621.3(439)(092)Szigeti_Gy.
[AN 2631179]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11549 /2006.
Gábor László (1910-1981)
   Épületszerkezettan / Gábor László ; [... munkatársak Lévai Andor et al.]. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 20x29 cm
ISBN 963-19-1872-6
épületszerkezet - egyetemi tankönyv
692(075.8)
[AN 2631113]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 231 p. : ill.
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 963-19-1869-6 kötött : 3400,- Ft
épületszerkezet - egyetemi tankönyv
692(075.8)
[AN 2631115] MARC

ANSEL
UTF-811550 /2006.
   Kihívások és válaszok: a magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az európai uniós csatlakozás utáni időszakban / szerk. Lengyel Imre, Rechnitzer János ; [... szerzői Bajmócy Zoltán et al.]. - Győr : Novadat, 2006. - 261 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9056-37-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - építőipar - vállalkozás - regionális gazdaság - ezredforduló
69 *** 334.72(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 332.1(4-62)"200"
[AN 2631847]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11551 /2006.
Shaylor, Andrew
Hells Angels Motorcycle Club (magyar)
   Hells Angels Motoros Klub / Andrew Shaylor ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - [192] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9546-95-X kötött : 8990,- Ft
Hells Angels Motorcycle Club
egyesület - motorkerékpár - fényképalbum
629.118.6 *** 061.2(100)(084.12)
[AN 2631009]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2006.
Zátonyi Zsigmond (1936-)
   Mesél a Duna, dalol a tenger / Zátonyi Zsigmond. - Győr : Zátonyi Zs., 2006. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Zátonyi Zsigmond (1900-1957)
Magyarország - tengerhajózás - magyar irodalom - Horthy-korszak - memoár
656.61(439)"192/193"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2631816]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11553 /2006.
Bruins, Eugène
Terrariumencyclopedie (magyar)
   Terráriumok enciklopédiája : hüllők, kétéltűek, pókok és rovarok / Eugène Bruins ; [ford. Vági Balázs]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-305.
ISBN 963-9546-81-X kötött : 4500,- Ft
terrárium
636.045
[AN 2631075]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2006.
Burgerné Gimes Anna (1931-)
   Az egyéni (családi) mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete napjainkban / Burgerné Gimes Anna, Szép Katalin. - Budapest : Agroinform, 2006. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-102. - Öszefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-852-0 fűzött
Magyarország - kisgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
631.115.11(439)"200"(083.41)
[AN 2631980]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2006.
   Fahibák, fakárosítások / szerk. Molnár Sándor ; [szerzők ... Ábrahám József et al.] ; [fotók Molnár Sándor et al.]. - Sopron : [NYME], 2006. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem. - A borítófedélen párhuzamos címként: Holzfähler und Holzbeschädigungen = Wood defects and damages. - Bibliogr.: p. 107.
ISBN 963-9364-71-1 fűzött
erdővédelem - kártevő - fafeldolgozó ipar
630*4 *** 630*85
[AN 2631761]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2006.
   Gyepgazdálkodás, 2005 : a gyepgazdálkodáshoz kötődő támogatások szakmai előírásainak értékelése : Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 21. / [... szerk. Nagy Géza, Lazányi János] ; [rend. a] MAE Gyepgazdálkodási Társasága ..., DE ATC AVK Vidékfejlesztési és Tájhasznosítási Tanszék ..., MTA Gyepgazdálkodási Bizottsága. - Debrecen : DE ATC AVK Vidékfejleszt. és Tájhasznosítási Tansz., 2005. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9274-97-6 fűzött
legelőgazdálkodás - konferenciakiadvány
633.2.033 *** 631.585 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2631384]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2006.
Hermsen, Josée
Geïllustreerde paarden encyclopedie (magyar)
   Lovak enciklopédiája : [lófajták, lovassportok, lótartás] / Josée Hermsen ; [ford. Horváth Ildikó]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 311 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9546-74-7 kötött : 3990,- Ft
- állattartás - lovassport
636.1 *** 798
[AN 2631071]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2006.
Magyar erdők (angol)
   Hungarian forests : Hungarian forest management / [ed. by Pál Kovácsevics] ; [written by István Czirok et al.] ; [transl. by Katalin Balsay] ; [publ. by Ipoly Erdő Rt.]. - [Balassagyarmat] : Ipoly Erdő Rt., [2006]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-583-3 fűzött
Magyarország - erdészet - természeti környezet
630(439) *** 504.75(439)
[AN 2630591]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2006.
   Nemesnyár-fajták ismertetője : irányelvek a nemesnyár-fajták kiválasztásához / szerk. Tóth Béla ; [közread. az Erdészeti Tudományos Intézet]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 102 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-502-855-5 fűzött
erdőművelés - nyárfa
630*2 *** 582.623.2
[AN 2631982]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2006.
Puskás János (1954-)
   Abiotikus tényezők hatása a rovarokra / Puskás János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 32 p. ; 20 cm. - (Habilitationes Savarienses, ISSN 1417-5169 ; 10.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-9438-68-5 fűzött
rovar - rovarkár - disszertáció
632.7 *** 595.7.082.114
[AN 2630294]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2006.
   Recent developments of IPM : 4th International Plant Protection Symposium at Debrecen University : 11th Trans-Tisza Plant Protection Forum : Debrecen, 18-19 October, 2006 : proceedings / ed. by György J. Kövics, István Dávid ; [org., publ. by the] Debrecen University Centre for Agricultural Sciences Faculty of Agriculture. - [Debrecen] : Debrecen Univ., [2006]. - X, 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9274-98-4 fűzött
növényvédelem - konferenciakiadvány
632 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2631914]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2006.
Rédei Károly (1952-)
   Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata / Rédei Károly ; [közread. az Erdészeti Tudományos Intézet]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-128.
ISBN 963-502-856-3 fűzött
erdőművelés - akác
630*2 *** 582.738
[AN 2631981]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2006.
Roberts, Donna Twichell
The good food cookbook for dogs (magyar)
   Egészségeset és jót, hogy kutyánk boldog legyen : 50 házilag készített étel / Donna Twichell Roberts ; [ford. Erdei Andrea]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 136 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9546-53-4 fűzött : 1200,- Ft
kutya - kisállateledel - szakácskönyv
636.7.084(083.12)
[AN 2631168]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2006.
Szabó Lajos (1938-)
   A termőföld védelme / [írta Szabó Lajos, Tóthné Surányi Klára, Orlovits Zsolt] ; szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Agroinform, 2006. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-217.
ISBN 963-502-854-7 fűzött
talajvédelem
631.6.02 *** 504.53.06
[AN 2631970]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2006.
Vermeulen, Nico
Kruiden encyclopedie (magyar)
   Gyógynövények enciklopédiája : több száz különböző faj pompás fotói és részletes leírása / [Nico Vermeulen] ; [ford. Almási Asztéria, Hazenauer Zita, Illés Beatrix]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9546-30-5 kötött : 3990,- Ft
gyógynövény - fűszernövény - növényhatározó
633.88(083.71) *** 635.7(083.71)
[AN 2631099]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11566 /2006.
Dunszt Károly
   Gyorsétkeztetési-vendéglátó eladói ismeretek / írta Dunszt Károly ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2006, cop. 2002. - 148 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 963-637-176-8 fűzött
vendéglátás - gyorsétterem - tankönyv
642.5(078) *** 658.8(078)
[AN 2629826]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2006.
Gedényiné Gaál Zsuzsanna (1925-)
Illem az asztalnál és jó ízekre vezérlő kalauz (új kiadása)
   Jó ízekre vezérlő kalauz : nagybetűs szakácskönyv / Gedényi Gaál Zsuzsanna. - [Átdolg. kiad.]. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 141, [2] p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9680-06-0 fűzött : 1300,- Ft
étkezési szokás - illemtan - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 642 *** 395
[AN 2631755]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2006.
Graimes, Nicola
Brain foods for kids (magyar)
   Agyturbó : agyműködést serkentő receptek gyerekeknek : mitől lesz a gyerek intelligensebb? : több mint 100 recept / Nicola Graimes ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7054-27-8 fűzött : 2499,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 613.22
[AN 2631799]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2006.
   Halételek / [a recepteket vál. Bokor Csaba] ; [kiad. a Csaba József-kör]. - Csákánydoroszló : Csaba József-kör, 2006. - 27, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2631210]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2006.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (olasz)
   Cucinare ungherese / György Hargitai ; [fot. di András Gabula et al.] ; [trad. di Mariarosaria Sciglitano]. - [Budapest] : Média Nova, 2006, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-011-1 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2633303]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2006.
Muffins (magyar)
   A legfinomabb muffinok : a csokoládés-banános muffintól az almás-fahéjas-gyömbéres muffinig / [ford. Gál Anett]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 963-684-357-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2632004]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2006.
Obstkuchen (magyar)
   Gyümölcsös sütemények : az almás rétestől a mandulás ananásztortáig / [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 963-684-356-2 kötött
sütemény - gyümölcs - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):634.1
[AN 2632006]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2006.
Polinsky, Simon
Geïllustreerde coctails encyclopedie (magyar)
   Koktélok enciklopédiája : közismert, egzotikus és ultramodern koktélok alkohollal és anélkül / Simon Polinsky ; [ford. Mehesán Emma, Tönköl Ákos]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 328 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9546-49-6 kötött : 3990,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2631089]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2006.
   Szakácsmesterségnek könyvecskéje [elektronikus dok.] : Kolozsvár, 1698 / [forgatókönyv] Varga András. - 2.0 verzió. - Interaktív multimédia. - Szeged : Universitas Szeged, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 300 MHz; 128 MB memória; 16x CD-ROM; 16 bites képernyőbeállítás; hangkártya; egér; Windows 98/ME/2000/NT/XP. - A Tótfalusi Kis Miklós által nyomtatott mű digitális hasonmása
ISBN 963-06-0335-7
Magyarország - művelődéstörténet - 17. század - szakácskönyv - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
641.55(083.12) *** 930.85(439)"16" *** 094/099.07
[AN 2631764]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2006.
Tóth Tamás
   Virtuális lakberendezés [elektronikus dok.] / Tóth Tamás. - Szöveg és képek. - Békéscsaba : Szerző, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Lakásvarázs ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 963-06-0714-X
lakberendezés - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
643/645 *** 681.3.019
[AN 2631770]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2006.
Wok (magyar)
   Wok : [az ananászos kacsamelltől a marhahúsos tésztáig]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 78, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 963-684-355-4 kötött
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2632005]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11577 /2006.
Kovács József
   A modern orvosi etika alapjai : bevezetés a bioetikába / Kovács József. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1999. - 641 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-624-X kötött : 4600,- Ft
orvosi etika - egyetemi tankönyv
174 *** 614.253(075.8)
[AN 2630123]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2006.
Steiner, Rudolf
Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen - physischen Leib, Ätherleib, Astralleib - und sein Selbst? (magyar)
   Az okkult fejlődés hatása az emberre : tíz előadás : Hága, 1913. március 20-29. / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor] ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], 2006. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86971-7-2 fűzött
antropozófia - ezoterika - okkultizmus
141.333 *** 133.25 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2631637]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11579 /2006.
Csohány János (1934-)
   Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról / Csohány János. - Debrecen : Fábián Bt. : Mo. Ref. Egyh. Doktorai Kollégiumának Egyháztört. Szekciója, 2004-. - 20 cm
Fűzött
Debrecen - református egyház - helyismeret
284.2(439-2Debrecen) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2630961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 329 p. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Debrecen - Magyarország - református egyház - helyismeret - művelődéstörténet
284.2(439-2Debrecen) *** 284.2(439) *** 908.439-2Debrecen *** 930.85(439-2Debrecen)
[AN 2630963] MARC

ANSEL
UTF-811580 /2006.
De Vanna, Umberto
Come Gesù (magyar)
   Úgy, mint Jézus : beszélgetés serdülőkkel és fiatalokkal / Umberto De Vanna. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-45-8 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági irodalom - krisztológia
244(02.053.2) *** 232(02.053.2)
[AN 2630929]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2006.
Eason, Steven P.
Making disciples, making leaders (magyar)
   Tanítványképzés, vezetőképzés : egyházi tisztségviselők képzésének kézikönyve / Steven P. Eason ; előszó William H. Willimon ; óravázlatok E. von Clemans ; [ford. Kriszt Éva]. - Debrecen : Debrecen-Nagytemplomi Ref. Egyházközs. Könyvesboltja, 2006. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-06-0458-2 fűzött
vezetés - egyházi személy
262.14 *** 254 *** 65.012.4
[AN 2630846]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2006.
Escrivá de Balaguer, Josemaría
Santo rosario (magyar)
   Rózsafüzér / Josemaría Escrivá de Balaguer ; [ford. Berkes Éva]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 80 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-361-846-0 fűzött : 480,- Ft
rózsafüzér - krisztológia - ima
248.158 *** 248.143 *** 232
[AN 2631813]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2006.
Fedeles Tamás
   A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban, 1354-1526 / Fedeles Tamás. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2005. - 481 p., [7] t.fol. : ill., térk. ; 25 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 17.)
Bibliogr.: p. 171-204. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
Pécs - káptalan - egyháztörténet - katolikus egyház - középkor
262.142.6(439-2Pécs)"135/152" *** 282(439-2Pécs)"135/152"
[AN 2631990]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2006.
Fekete Sándor Pál (1921-)
   A haladék lejár ...és beteljesednek a jövendölések / Fekete Sándor Pál. - 2. kiad. - [Budapest] : Zarándok Kvk., 2005. - 109 p. ; 20 cm
Fűzött : 1100,- Ft (hibás ISBN 963-86778-0-5)
kereszténység - jövendőmondás
248.215
[AN 2633206]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2006.
   Gyémánt Tudat : meditáció. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2006. - 12, [6] p. ; 16 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2631693]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2006.
   A gyónás szentsége : Erkölcsteológiai Szimpozion, 2006. május 4. / [szerk. Ivancsó István] ; [rend. a] Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Erkölcsteológiai Tanszék. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Erkölcsteol. Tansz., 2006. - 125 p. ; 24 cm. - (Erkölcsteológiai munkák, ISSN 1788-1803 ; 1.). (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Erkölcsteológiai Tanszék, ISSN 1788-179X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87101-2-8 fűzött
gyónás - konferenciakiadvány
265.62 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2631698]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2006.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Faith food (magyar)
   Hitünk tápláléka napi adagokban / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 2. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2006-. - 17 cm
ISBN 963-7303-08-1
vallásos irodalom
244
[AN 2629971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz. - 2006. - [104] p. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 10.)
ISBN 963-7303-09-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2629972] MARC

ANSEL
UTF-811588 /2006.
Louf, André
La grâce peut davantage (magyar)
   A többi - kegyelem : a spirituális kísérés / André Louf ; [ford. Somorjai Gabi]. - Pannonhalma : Bencés K., 2006. - 280 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-56-4 fűzött
lelki élet
248.3
[AN 2631843]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2006.
McDowell, Josh
More than a carpenter (magyar)
   Több mint ács / Josh McDowell ; [ford. Novák György] ; [kiad. a] Timóteus Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest : Timóteus Társ., [2006], cop. 1998. - 122 p. ; 18 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-87031-2-1 fűzött
krisztológia
232
[AN 2629814]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2006.
   Meditáció a Határtalan Fény Buddháján. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2006. - 12 p. ; 16 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2631696]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2006.
Sándor Endre (1945-)
   Örömben és bánatban : imakönyv / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2006. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-889-1 kötött
imakönyv
243
[AN 2630723]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2006.
Sathya Sai Baba
   A Gayatri Mantra ereje és hatása / Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ; [ford. Tordai Szabolcs] ; kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2006. - 32 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The power and the potency of the Gayatri Mantra" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-06-0917-7 fűzött : 500,- Ft
hinduizmus
294.55
[AN 2631641]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2006.
Sathya Sai Baba
   Sathya Sai Baba tanításai : Sathya Sai Emberi Értékek Oktatási Program önismereti kurzus / [ford. Túri Ágnes] ; [kiad. a] Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2006. - 230 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Sathya Sai Baba teachings" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-06-0628-3 fűzött : 900,- Ft
hinduizmus
294.55
[AN 2631644]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2006.
Szabó Ádám (1973-)
   Pannoniciani sacerdotes : a szervezett vallási élet principatuskori vezetői / Szabó Ádám. - Pécs : PTE BTK ÓRT, 2006. - [4], 294 p. ; 21 cm. - (Specimina nova dissertationum ex Institucio Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. Supplementum, ISSN 1788-0890 ; 6.)
Bibliogr.: p. 277-294.
ISBN 963-642-101-3 fűzött
Pannonia - római vallás - papság - római birodalom kora
292.21(398.6) *** 904(398.6)"00/02"
[AN 2625969]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2006.
Szalay Szilárd
   Az első missziói út : elhangzott igehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján : Apostolok cselekedetei 12,1 - 15,35 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2005. - 277 p. ; 24 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; 14.)
ISBN 963-218-612-5 fűzött
prédikáció - Apostolok cselekedetei
252 *** 226.6.07
[AN 2630583]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2006.
Takó Gábor
   A Miród-forrás története / Takó Gábor ; [... közrem. ... Gyürki László, ... Fancsali Andrásné]. - [Kemestaródfa] : Takó G., [2006]. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0486-8 fűzött
Kemestaródfa - kegyhely - szenvedéstörténet - helyismeret
248.159.23(439-2Kemestaródfa) *** 908.439-2Kemestaródfa
[AN 2630700]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2006.
World religions (magyar)
   A világ vallásai / Seán McLoughlin bevezetőjével ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 320 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Forráskönyvek, ISSN 1788-4284)
ISBN 963-9546-77-1 kötött : 2980,- Ft
vallás - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2631756]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11598 /2006.
Gyáni Gábor (1950-)
   Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig / Gyáni Gábor, Kövér György. - 2. jav. kiad., 4. utánny. - Budapest : Osiris, 2006. - 395 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-389-5 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
316.32(439)"184/194"(075.8)
[AN 2633239]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2006.
   Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz : tankönyv / szerk. Forray R. Katalin ; [... szerzői Bíró Boglárka et al.] ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 222 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9704-21-0 fűzött
romológia - egyetemi tankönyv
316.347(=914.99)(439)(075.8)
[AN 2630626]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2006.
Málik József Zoltán
   Analitikus társadalomelmélet : a racionális választások döntéselméleti és játékelméleti alapelvei / Málik József Zoltán. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 963-06-0315-2 fűzött : 2000,- Ft
társadalomtudomány - vizsgálati eljárások a társadalomkutatásban - döntéselmélet - játékelmélet - módszertan
316 *** 303.442.3 *** 519.816 *** 519.83
[AN 2631650]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11601 /2006.
Barker, Cicely Mary
Fairyopolis (magyar)
   Tündérvilág : találkozás a virágtündérekkel / [... szöveg és ill. ... Cicely Mary Baker[!Barker]] ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2006. - [31] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-628-398-2 kötött : 3999,- Ft
tündér - gyermekkönyv
398.433(02.053.2)
[AN 2631544]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2006.
Gerhard, Ute
Atempause (magyar)
   Lélegzetvételnyi szünet / Ute Gerhard ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 188 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-611-2 fűzött : 2000,- Ft
Európai Unió - nőmozgalom - emancipáció - nők a társadalomban - történeti feldolgozás
396(100)(091) *** 396(4-62) *** 342.726-055.2
[AN 2630964]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2006.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2006. - 298, [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 963-9615-54-4 kötött : 3490,- Ft
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 2633248]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2006.
Haeberle, Erwin. J.
dtv-Atlas Sexualität (magyar)
   Szexualitás / Erwin J. Haeberle ; graf. Jörg Mair ; [ford. Szilágyi Vilmos]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 15.)
ISBN 963-9615-43-9 kötött : 3490,- Ft
nemi élet
392.6 *** 613.88
[AN 2631916]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2006.
Howes, Cathy
100 tips for a happy wedding (magyar)
   A felejthetetlen esküvő / Cathy Howes ; [ill. Lucy Truman] ; [ford. Apáti Anna Zita]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 110 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (100 ötlet, ISSN 1788-4322)
ISBN 963-9546-60-7 kötött : 1980,- Ft
esküvő
392.5
[AN 2631732]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2006.
Rajsli Emese (1966-)
   Szörnyek könyve : görög mitológia / írta Rajsli Emese ; rajz. Rajsli Zsuzsa. - Budapest : Móra, 2006. - 70, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-11-8246-0 kötött : 2490,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2)
[AN 2631804]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2006.
Steer, Dugald A.
Working with dragons (magyar)
   Sárkánytan mindenkinek : a sárkányológia kiskönyve / Ernest Drake ; [!]szerk. Dugald A. Steer ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 77 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Ill. Anderson, Wayne et al. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-628-354-0 kötött : 2499,- Ft
hiedelem - irodalmi alak - gyermekkönyv
398.44(02.053.2)
[AN 2631374]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11608 /2006.
Dwyer, Jim
102 minutes (magyar)
   102 perc : küzdelem a túlélésért a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiban / Jim Dwyer, Kevin Flynn ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 354 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9651-40-0 fűzött : 2690,- Ft
Egyesült Államok - terrorizmus - ezredforduló
323.285(73)"2001"
[AN 2631739]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2006.
Karacs Gábor (1980-)
   Francia politikusok arcképcsarnoka / Karacs Gábor ; [közread. a] Fondation Robert Schuman, Magyar Távirati Iroda. - Budapest : Századvég : MTI ; [Paris] : Fond. R. Schuman, 2006. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 963-9211-94-X fűzött : 1680,- Ft
Franciaország - politikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
32(44)(092) *** 32(44)"194/200"
[AN 2631363]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2006.
Magyarok Világszövetsége
   A Magyarok Világszövetsége alapszabálya ; Az MVSZ Kárpát-medencei Régiójának alapszabálya / [szerk. Szabó Györgyné]. - [Budapest] : MVSZ, 2006. - 46 p. ; 21 cm
Fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - egyesület - szervezeti szabályzat
323.1(=945.11)(4-11) *** 061.2.013(=945.11)(4-11)
[AN 2630962]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2006.
Rab Zoltán
   Kísértés erői : gondolatok a nyugati civilizáció ártalmairól, a kísértés erőiről és a kivezető útról / Rab Zoltán. - [Pécs] : Magánkiad., 2006. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-779-2 fűzött
Magyarország - magyarság - nemzettudat - társadalmi kérdés
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 304(439)
[AN 2630580]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2006.
Szabó István (1928-)
   Fűzőláncon / Szabó István. - Budapest : Agroinform, [2006]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 963-502-853-9 fűzött
Szabó István (1928-)
állami terror - börtön - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - magyar irodalom - memoár
323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2631838]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2006.
   A város, amely elenged és visszafogad : tanulmányok és almanach. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hivatal, 2006. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 2.)
Szerzők Nyakas Miklós et al.
Fűzött
Hajdúböszörmény - Újrónafő - Magyarország - migráció - Horthy-korszak - földbirtok - gazdaságpolitika
325.11(439-2Hajdúböszörmény)"194" *** 325.11(439-2Újrónafő)"194" *** 325.11(439)"193/194" *** 338.431.4(439)"193"
[AN 2632087]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11614 /2006.
   '56 Keszthelyen és a keszthelyi járásban : a forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára / [... vál., ... szerk. Csomor Erzsébet és Kapiller Imre]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 63.)
ISBN 963-7226-59-1 fűzött : 2500,- Ft
Keszthely - helytörténet - 1956-os forradalom - levéltári irat - történelmi forrás
943.9-2Keszthely"1956"(093.2)
[AN 2631307]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2006.
   1956 Bács-Kiskun megyében / összeáll. és jegyzetekkel ell. Orgoványi István és Tánczos-Szabó Ágota. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2006. - 538 p. ; 24 cm. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, ISSN 1219-8412 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7236-62-7 fűzött : 1000,- Ft
Bács-Kiskun (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - levéltári irat - történelmi forrás
943.915.5"1956"(093.2) *** 930.253.1(439-2Kecskemét)
[AN 2630562]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2006.
   1956 [elektronikus dok.] : röplapok és plakátok : az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye / szerk. Cseh Mária, Káldos János ; mtársak Kutor Beáta, Borsa Zsófia. - Képek. - [Budapest] : OSZK MEK, 2006. - 1 DVD-R ; 12 cm. - (Digitális kincstár, ISSN 1788-1188)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium-class proc.; MS Windows 98SE/M/2000/XP; 64 MB RAM (256 MB ajánlott); 60 MB szabad hely a merevlemezen; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera vagy egyéb internet böngésző
ISBN 978-963-200-523-2 műanyag tokban
ISBN 963-200-523-6
magyar történelem - 1956-os forradalom - plakát - történelmi forrás - röplap - elektronikus dokumentum
943.9"1956"(093)
[AN 2631169]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2006.
   Balotától Balotaszállásig : írások Balotaszállásról a kezdetektől napjainkig / [szerk. Szakál Aurél] ; [... mtársak Balázs-Piri László et al.]. - Balotaszállás ; [Kiskunhalas] : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2006. - 327 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 térk. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86601-3-9 fűzött
Balotaszállás - helytörténet - helyismeret
943.9-2Balotaszállás *** 908.439-2Balotaszállás
[AN 2631824]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2006.
Barna Sándor (1919-)
   Alázatosan jelentem : háborús visszaemlékezéseim / id. Barna Sándor. - Tiszaalpár : [Magánkiad.], 2006. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0435-3 fűzött
Magyarország - katona - magyar történelem - második világháború - hadifogoly - memoár
943.9"1939/1945"(0:82-94) *** 355(439)(092)Barna_S.(0:82-94)
[AN 2630977]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2006.
   Battonyai olvasókönyv [elektronikus dok.] : válogatás Battonya történetére vonatkozó forrásokból, helytörténeti írásokból / [... vál. és összeáll. Palkó Lajosné] ; [közread. a] Népek Barátsága Közművelődési és Iskolai Könyvtár. - Szöveg és képek. - Battonya : Népek Barátsága Közműv. és Iskolai Kvt., 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; 1024x768 képernyőfelbontás
ISBN 963-229-990-6
Battonya - helytörténet - helyismeret - elektronikus dokumentum
943.9-2Battonya *** 908.439-2Battonya
[AN 2631109]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2006.
   Bicske, 1956 : válogatás a bicskei újságok, pályázatok, ünnepségek anyagaiból / [szerk. M. Fejes Ágnes] ; [... kiad. Bicske Város Önkormányzata]. - Bicske : Önkormányzat, [2006]. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0823-5 fűzött
Bicske - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Bicske"1956"(0:82-94)
[AN 2631674]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2006.
The book of firsts (magyar)
   Elsők könyve : [találmányok, felfedezések, rekordok története] / [ford. Németh Dorottya]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 288 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Összeáll. Harrison, Ian. - Bibliogr.: p. 287.
ISBN 963-9546-40-2 kötött : 6500,- Ft
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)(089.3)
[AN 2631015]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2006.
The book of lasts (magyar)
   Utolsók könyve : [események, tárgyak, történelmi személyiségek] / [ford. Danka Sándor]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 288 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Összeáll. Harrison, Ian. - Bibliogr.: p. 287.
ISBN 963-9546-68-2 kötött : 6500,- Ft
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)(089.3)
[AN 2631018]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2006.
   Az emlékezet konstrukciói : példák a 19-20. századi magyar és közép-európai történelemből / [szerk. Czoch Gábor, Fedinec Csilla] ; [rend., közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2006. - 308 p. : ill. ; 24 cm
A 2005. szept. 22-23-án Budapesten tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-12-7 kötött
Közép-Európa - magyar történelem - magyarság - hagyomány - identitás - történettudomány - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
943.9"18/19" *** 323.1(=945.11)(4-11) *** 316.7 *** 930.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2631610]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2006.
Fejtő Ferenc (1909-)
Budapest, l'insurrection (magyar)
   1956, a magyar forradalom : az első népfölkelés a sztálini kommunizmus ellen / Fejtő Ferenc ; [ford. Morvay Zsuzsa] ; [előszó Glatz Ferenc]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-346-733-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2631741]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2006.
   "Gondolják, látják az várnak nagy voltát..." : tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére : burgenkundliche Studien zum 80. Geburtstag von Gyula Nováki / szerk. Kovács Gyöngyi és Miklós Zsuzsa ; [közread. a] Castrum Bene Egyesület. - Budapest : Castrum Bene Egyes. : Históriaantik Könyvesház K., 2006. - 318 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Nováki Gyula műveinek bibliográfiája: p. 301-309.
ISBN 963-06-0369-1 kötött
Magyarország - régészet - vár - várrom - személyi bibliográfia
904(439) *** 728.81(439) *** 012Nováki_Gy.
[AN 2631975]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2006.
Gyurkó László (1930-)
1956 (új kiadása)
   A bakancsos forradalom, 1956 / Gyurkó László. - 5. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 542 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4934-2 kötött : 2800,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2629742]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2006.
   "Hadak útján..." XV : a népvándorlás kor fiatal kutatói 15. konferenciájának előadásai, Tatabánya, 2004. október 4-6. / [szerk. László János, Schmidtmayer Richárd] ; [rend. a] Tatabányai Múzeum. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2006. - 233 p. : ill. ; 30 cm. - (Tatabányai Múzeum tudományos füzetek, ISSN 1417-1074 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-87280-0-0 fűzött
Magyarország - régészet - ókor - középkor - konferenciakiadvány
904(439) *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 2631160]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2006.
Horváth Ferenc (1948-)
   A szegedi vár = The castle of Szeged / Horváth Ferenc. - Budapest : [KÖH], 2006. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358 ; 13.)
Bibliogr.: p. 14-15. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7474-12-9 fűzött
Szeged - régészet - középkor - vár
904(439-2Szeged) *** 728.81(439-2Szeged)
[AN 2631389]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2006.
Kardos Péter
   Szabad nép : [szerepjáték!] / Kardos Péter, Nyári Gábor. - Budapest : Jonathan Miller, 2006. - [219] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [216-217].
ISBN 963-86901-2-7 fűzött : 1980,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - szerepjáték
943.9"1956"(089.3) *** 793.9
[AN 2631607]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2006.
Kész Barnabás
   Fejezetek a világtörténelemből / [írta Kész Barnabás] ; [ill. Bera Károly et al.]. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2006. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7818-53-7 kötött
világtörténelem - gyermekkönyv
930.9(02.053.2)
[AN 2631786]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2006.
   Ki kicsoda Érden? / főszerk. Bazsóné Megyes Klára ; [szerk. Miklósi Csabáné et al.] ; [közread. a] Csuka Zoltán Városi Könyvtár. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2006. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-626-5 fűzött
Érd - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Érd):030
[AN 2630169]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2006.
   Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában? / [szerk. Mennyeiné Várszegi Judit] ; [a szerkesztésben közrem. Antaliné Hujter Szilvia, Bedő Mónika, Némáné Kovács Éva] ; [közread. a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár ...]. - Győr : Kisfaludy K. M. Kvt., 2006. - 285, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-7541-49-7 fűzött
Győr-Sopron (megye) - Magyarország - helytörténész - helyismeret - szaklexikon
930.1(439)(092):030 *** 908.439.114
[AN 2631837]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2006.
Kiss Gábor (1958-)
   A vasvári sánc = Die Schanze der Landnehmenden Ungarn von Vasvár / Kiss Gábor, Tóth Endre, Zágorhidi Czigány Balázs. - Budapest : [KÖH], 2006. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358 ; 14.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7474-13-7 fűzött
Vasvár - régészet - erőd
904(439-2Vasvár) *** 623.1(439-2Vasvár)
[AN 2631399]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2006.
Kovács Péter (1969-)
   Excavations in the Roman auxiliary fort of Annamatia (Baracs) between 1999 and 2005 / Péter Kovács. - Budapest : Martin Opitz Publ., 2005-. - 24 cm
Baracs - Annamatia - régészet - római birodalom kora
904(398.6-2Annamatia) *** 904(439-2Baracs)
[AN 2613930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. vol. - 175 p. : ill.
Bibliogr.: p. 166-175.
ISBN 963-86998-3-3 fűzött
Baracs - Annamatia - régészet - római birodalom kora
904(439-2Baracs) *** 904(398.6-2Annamatia)
[AN 2613935] MARC

ANSEL
UTF-811635 /2006.
   Krónikáink magyarul / vál. és ford. Kulcsár Péter. - Budapest : Balassi, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-506-671-6
magyar történelem - magyar őstörténet - középkor - történelmi forrás - krónika
930.8(=945.11)(093) *** 943.9".../15"(093)
[AN 2623958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. - 169 p. - (Történelmi források, ISSN 1586-6092 ; 3.)
ISBN 963-506-657-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - magyar őstörténet - középkor - történelmi forrás - krónika
930.8(=945.11)(093) *** 943.9".../15"(093)
[AN 2623965] MARC

ANSEL
UTF-811636 /2006.
   "Lesz még ez piros betűs ünnep!" : Gyöngyös '56-ja / [szerzők Csesznok Nikolett et al.] ; [közread. a Mátra Művelődési Központ]. - Gyöngyös : Mátra Művel. Közp., 2006. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0997-5 fűzött
Gyöngyös - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Gyöngyös"1956" *** 943.9-2Gyöngyös"1956"(0:82-94)
[AN 2631763]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2006.
Magyarországi levéltárak (angol)
   The national archives of Hungary / [ed. supervisor József Bana] ; [ed. comm. Á. Vargha László et al.] ; [transl. Csilla Anna Borostyán] ; publ. by the Association of the Hungarian Archivists. - [Budapest] : Assoc. of the Hung. Archivists, 2006. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-216-620-5)
Magyarország - levéltár - útmutató
930.253(439)(036)
[AN 2631895]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2006.
   ...mi mégis tovább élünk! = ...doch lebt man weiter! / [szerk. Szlávikné Katona Mária] ; [kész. Plank Antal által összegyűjtött feljegyzések, dokumentumok felhasználásával] ; [kiad. a Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Pomáz : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2006. - 108 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-502-851-2)
Pomáz - helytörténet - helyismeret - kitelepítés - magyarországi németek - nemzetiség - 1945 utáni időszak
943.9-2Pomáz(=30) *** 908.439-2Pomáz *** 325.254(=30)(439-2Pomáz)"1946"
[AN 2632119]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2006.
Miklós Zsuzsa (1948-)
   Középkori vár a Zengőn = Mittelalterliche Burg auf dem Zengő-Berg bei Pécsvárad / Miklós Zsuzsa. - Budapest : [KÖH], 2006. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358 ; 15.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7474-14-5 * fűzött (hibás ISBN 963-7474-15-5)
Pécsvárad - Mecsek - régészet - vár
904(439-2Pécsvárad) *** 728.81(439-2Pécsvárad) *** 728.81(439)(234.373.6Zengő)
[AN 2631402]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2006.
Modern icons (magyar)
   Híres és hírhedt személyiségek / szerk. Sonya Newland ; [ford. Szászkay Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 320 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Forráskönyvek, ISSN 1788-4284)
Bibliogr.: p. 316.
ISBN 963-9546-79-8 kötött : 2980,- Ft
híres ember - művész - sportoló - politikus - fényképalbum
929(100)"19"(084.12)
[AN 2631771]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2006.
Németh D. László
   Kapuvár, 1956 : Fodor József és sorstársai emlékének / Németh D. László ; [... kiad. A Legnagyobb Magyar Alapítvány]. - [Kapuvár] : A Legnagyobb Magyar Alapítvány, 2006. - 336 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0937-1 fűzött
Kapuvár - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Kapuvár"1956"
[AN 2631932]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2006.
   No comment / [közread.] Derzsi Elekes Andor. - Budapest : [Elekes A.], 2006. - 3 db : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-06-1027-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - Kádár-korszak - ezredforduló
943.9"195/200" *** 323(439)"195/200"
[AN 2630508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [315] fol.
ISBN 963-06-1028-0
nemzettudat - egyesület - magyar történelem - Kádár-korszak - ügyviteli dokumentum
323.1(=945.11)(093.2) *** 316.63(093.2) *** 061.2(439)(093.2) *** 943.9"195/200"
[AN 2630512] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [228] fol.
ISBN 963-06-1029-9
kártérítés - határon túli magyarság - 20. század - belpolitika - magyar történelem - ezredforduló - Kádár-korszak - ügyviteli dokumentum
347.426.6(498)(093.2) *** 323.15(=945.11)(498.4)(093.2) *** 323(439)"195/200" *** 943.9"195/200"
[AN 2630514] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [149] fol.
ISBN 963-06-1030-2
Magyarország - államosítás - magyar történelem - belpolitika - 20. század - Kádár-korszak - ezredforduló - ügyviteli dokumentum
338.246.025.87(439)"197"(093.2) *** 943.9"195/200" *** 323(439)"195/200"
[AN 2630516] MARC

ANSEL
UTF-811643 /2006.
   Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között : szöveggyűjtemény / a szövegeket vál. és az egyes részek bevezetőit írta Szőke Katalin és Bagi Ibolya ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 534 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 531-534.
ISBN 963-9704-74-1 fűzött
Oroszország - művelődéstörténet - kultúra - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
930.85(47)"18/19"(075.8) *** 316.7(47)"18/19(075.8)
[AN 2630692]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2006.
Pál László
   Halasi portrék / Pál László, Jáger Levente, Tóth B. László. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2006. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 22.)
ISBN 963-86601-4-7 fűzött
Kiskunhalas - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439-2Kiskunhalas)"200"(047.53)
[AN 2631754]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2006.
Pozbai Dezsőné
   Bodrogolaszi története / Pozbai Dezsőné. - [Bodrogolaszi] : [Önkormányzat], 2005. - 560 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Bodrogolaszi Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 553-557.
ISBN 963-214-624-7 fűzött
Bodrogolaszi - helytörténet
943.9-2Bodrogolaszi
[AN 2630445]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2006.
Radzinskij, Èdvard
"Gospodi... spasi i usmiri Rossiû" (magyar)
   Az utolsó cár : II. Miklós élete és halála / Edvard Radzinszkij ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1995. - 613, [3] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 607-[614.]
ISBN 963-07-8154-9 kötött : 2800,- Ft
Miklós (Oroszország: cár), II. (1868-1918)
Oroszország - uralkodó - századforduló - életrajz
947"187/191"(092)Miklós,_II.
[AN 2630725]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2006.
   Rómaiak nyomában.. : az elmúlt 15 év római koros ásatásai Győr-Moson-Sopron megyében : Xántus János Múzeum, Győr, 2006. március 2 - 2006. május 21., Soproni Múzeum, Sopron, 2006. szeptember 3 - 2006. október 15. : kiállításvezető = Auf der Spur der Römer... : archäologische Forschungen zur Römerzeit in den letzten 15 Jahre im Komitat Győr-Moson-Sopron : Ausstellungsführer / szerk. ... Bíró Szilvia. - Győr : GYMS M. Múz. Ig., 2006. - 124 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 1.)
Bibliogr.: p. 119-121.
Fűzött
Pannonia - Győr-Moson-Sopron (megye) - régészet - kiállítási katalógus
904(398.6) *** 904(439.114) *** 061.4(439-2Győr) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 2631908]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2006.
Steer, Dugald A.
Wonders of Egypt (magyar)
   Egyiptológia mindenkinek : Egyiptom csodái : Emily Sands kisasszony meghívja Önt, hogy fedezzük fel az ókori Egyiptom kincseit / [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 77, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Ill. Andrew, Ian, Harris, Nick, Ward, Helen. - Szerző Steer, Dugald A. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-628-353-2 kötött : 2499,- Ft
ókori Egyiptom - történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
932(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2631380]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2006.
Sutherland, Jon
World War II (magyar)
   A második világháború / Jon Sutherland és Diane Canwell ; Paul Cornish bevezetőjével ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 320 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Forráskönyvek, ISSN 1788-4284)
Bibliogr.: p. 310-312.
ISBN 963-9546-78-X kötött : 2980,- Ft
második világháború - fényképalbum
94"1939/1945"(084.12)
[AN 2631748]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2006.
Szita Szabolcs (1945-)
   Értékmentés és életmentés : Eduard Benedek Bruschweiler oblátus, svájci polgár helytállása Pannonhalma háborús védenceiért / Szita Szabolcs. - Budapest : Velcsov Bt., [2006]. - 39 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-1121-3 fűzött
ISBN 963-06-1121-X
Brunschweiler, Eduard Benedek (1910-1987)
Svájc - Pannonhalma - holokauszt - zsidóság mentése - kereskedő
929(494)Brunschweiler,_E._B. *** 323.12(=924)(439-2Pannonhalma)"1944/1945"
[AN 2631758]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2006.
Terei György
   Kána falu Árpád-kori temploma és temetője : Budapest, XI. kerület, Kőérberek-Tóváros = Die Arpaden-Zeitliche Kirche mit Friedhof des Dorfes Kána / Terei György. - Budapest : [KÖH], 2006. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Régészeti értékeink, ISSN 1785-2358 ; 16.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7474-15-3 fűzött
Budapest - Kána - régészet - templom
904(439-2Kána) *** 904(439-2Bp.) *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 2631413]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2006.
Tooth János (1774-1826)
   Kis-Kun-Halas város története / irta Tooth János ; jegyzetekkel s oklevéltárral ellátva kiad. Szilágyi Sándor ; [kiad. Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány]. - Hasonmás kiad. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2006. - [4], IV, 124 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Nagy-kőrös, 1861
ISBN 963-86601-6-3 kötött
Kiskunhalas - helytörténet - hasonmás kiadás
943.9-2Kiskunhalas *** 094/099.07
[AN 2631753]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2006.
Töpler Iván (1894-1972)
   Történelem könyv utódaimnak / Töpler Iván ; [... Mező Péterné Kiss-Márton Zsuzsa és Mező Péter gondozásában]. - Siófok : Töpler I., 2005-. - ill. ; 30 cm
ISBN 963-460-839-6 * fűzött (hibás ISBN 963-480-839-6)
világtörténelem - magyar történelem
930.9 *** 943.9
[AN 2600624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1848-1918-ig. - 2006. - 279 p.
ISBN 963-460-842-6 * fűzött (hibás ISBN 963-480-842-6)
világtörténelem - 19. század - 20. század
930.9"184/191"
[AN 2631689] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Magyarország történelme 1918-1945-ig : compendium az ókortól a második világháború végéig. - 2006. - 278 p.
ISBN 963-460-843-4 * fűzött (hibás ISBN 963-480-843-4)
magyar történelem - Horthy-korszak - világtörténelem
943.9"191/194" *** 930.9
[AN 2631691] MARC

ANSEL
UTF-811654 /2006.
Tóth-Bencze Tamás (1963-)
   Balatonfüred-Balatonarács névmutatója / Tóth-Bencze Tamás. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2006. - 208 p. ; 21 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 21.)
ISBN 963-87123-0-9 fűzött
Balatonfüred - helytörténet - névmutató - tárgymutató
943.9-2Balatonfüred(083.86)
[AN 2631835]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2006.
Ungváriné Köcse Jolán (1940-)
   Szülőföldünk Zugló : krónika és vallomás / Ungváriné Köcse Jolán ; [... I. részét írta Ungvári Gyula]. - Budapest : Simon K., 2006. - 349 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9338-56-7 fűzött
Ungvári család
Köcse család
Magyarország - Budapest. 14. kerület - családtörténet - 20. század - memoár
929.52(439)Köcse(0:82-94) *** 929.52(439)Ungvári(0:82-94)
[AN 2630143]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2006.
Varjasi Imre
   Az 1956-os forradalom Hajdúböszörményben / Varjasi Imre ; [kiad. Hajdúböszörmény Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2006. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 963-06-0885-5 fűzött
Hajdúböszörmény - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Hajdúböszörmény"1956"
[AN 2630856]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2006.
Vonèche Cardia, Isabelle
L'octobre hongrois: entre croix rouge et drapeau rouge (magyar)
   Magyar október vörös zászló és vörös kereszt között : a Nemzetközi Vöröskereszt Magyarországon 1956-ban / Isabelle Voneche Cardia ; [ford. Csejdy László] ; [a függeléket ford. Kovalik Deák Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Socio-Typo, 2006. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-259.
Fűzött (hibás ISBN 963-03-4491-2)
International Committee of the Red Cross
magyar történelem - 1956-os forradalom - vöröskereszt
943.9"1956" *** 341.33(439)"1956/1957"
[AN 2630131]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2006.
World history (magyar)
   Világtörténelem / Guy de La Bédoyère [et al.] ; Patrick O'Brien bevezetőjével ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 320 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Forráskönyvek, ISSN 1788-4284)
Bibliogr.: p. 314-315.
ISBN 963-9546-76-3 kötött : 2980,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2631766]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2006.
   XVI-XVII. századi latin - magyar - német paleográfiai szöveggyűjtemény / [szerk. Horváth Zita, Tóth Péter] ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 118 p. ; 30 cm
Borítócím: Latin - magyar - német paleográfiai szöveggyűjtemény
ISBN 963-9704-01-6 * fűzött (hibás ISBN 964-9704-01-6)
írástörténet - német nyelv - magyar nyelv - latin nyelv - egyetemi tankönyv
930.272=71(075.8) *** 930.272=30(075.8) *** 930.272=945.11(075.8) *** 003.072(075.8)
[AN 2630675]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11660 /2006.
   A 100 éves Városháza : tanulmányok és almanach. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hivatal, 2006. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 1.)
Fűzött
Hajdúböszörmény - helyismeret - városháza - helyi önkormányzat
908.439-2Hajdúböszörmény *** 725.13(439-2Hajdúböszörmény) *** 352(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 2632077]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2006.
   Agglomerációk és szuburbanizálódás Magyarországon / a konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete [etc.] rend. ; [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalomföldrajz Tanszék. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2006. - 294 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9438-71-5 fűzött
Magyarország - városagglomeráció - szuburbanizáció - ezredforduló - konferenciakiadvány
911.375.453(439) *** 911.375(439) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2630407]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2006.
Bariska István (1943-)
   Kirándulás Kőszeg-hegyalján / [írta Bariska István]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 50, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [51].
ISBN 963-7034-14-5 fűzött
Kőszeghegyalja - útikönyv
914.39Kőszeg-hegyalja(036)
[AN 2633205]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2006.
Böröndi Lajos (1954-)
   Kisváros az ország szélén : Mosonmagyaróvár / [írta és szerk. Böröndi Lajos] ; [A magyaróvári séták egy része Majoros Györgyi ... dolgozata alapján kész.]. - Mosonmagyaróvár : Böröndi L. ; [Győr] : [Palatia], 2006. - 99 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7692-08-8 fűzött
Mosonmagyaróvár - útikönyv
914.39-2Mosonmagyaróvár(036)
[AN 2631808]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2006.
   A jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör harminc éve / [szerk. Suba Györgyné] ; [kiad. a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2006. - 140 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-229-478-5 fűzött
Vándorfy János Honismereti Szakkör (Jászapáti)
Jászapáti - helyismeret - egyesület - évkönyv
908.439-2Jászapáti *** 061.2(439-2Jászapáti)(058)
[AN 2630870]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2006.
   A Mezőség esélyei civil összefogással : VIII. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia : etnokulturális tereptanulmány és tanácskozás : Mezőmadaras, Melegföldvár, Ördöngösfüzes, Marosvásárhely, 2006. október 20-22. ; A Mezőség magyar öröksége : Turcsány Péter esszéje. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-7329-99-9 fűzött
ISBN 963-7329-99-4
Erdélyi-Mezőség - helyismeret - konferenciakiadvány
908.439.21Mezőség *** 908.498.4Mezőség *** 061.3(498.4)
[AN 2631744]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2006.
Palin, Michael
Sahara (magyar)
   Szahara / Michael Palin ; fényképezte Basil Pao ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 317 p., [64] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-711-X kötött : 3900,- Ft
Észak-Afrika - Szahara - helyismeret - angol irodalom - útleírás
910.4(6-926.2)(0:82-992) *** 908.61(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 2631658]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2006.
Piëch, Kirsten
Pia im Vatikan (magyar)
   Dóri a Vatikánban : séta a Szent Péter téren / Kirsten Piëch ; ill. Martina Špinková ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2006. - 44, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9455-60-1 * kötött (hibás ISBN 963-9455-06-1)
Vatikán - pápaság - helyismeret - gyermekkönyv
908.456.31(02.053.2) *** 262.13(02.053.2)
[AN 2630921]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2006.
   A régi Magyarország képeslapokon / [a képeket vál., a képjegyzéket kész. Cseh Mária, Szarka Anita] ; [az irodalmi szövegeket vál. Domokos Mátyás] ; [az előszót írta Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 350 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
ISBN 963-389-562-6 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - képes levelezőlap - album - idézetgyűjtemény
908.439(084.12) *** 769.5(439) *** 894.511-84
[AN 2633340]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2006.
Serdián Miklós György (1954-)
   Karibi napló : 7 sziget / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [Serdián], [2006]. - 96 p. ; 14 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2006/1.)
ISBN 963-9431-59-1 fűzött
Karib-szigetek - helyismeret - magyar irodalom - útinapló
908.729(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2631611]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2006.
Shvoy Miklós (1814-1898)
   Nógrád megye leírása, 1874-1875 / Shvoy Miklós ; [összeáll. és a bev. tanulmányt írta Judik Dorottya]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2006. - 528 p. ; 24 cm + térk. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 51.)
Bibliogr.: p. 461-467.
ISBN 963-7243-64-X kötött
Heves (megye) - helyismeret - társadalomföldrajz - gazdaságtörténet - kiegyezés kora - levéltári irat
908.439.131"186/187" *** 911.3(439.131)"186/187" *** 338(091)(439.131)"186/187" *** 930.253(439-2Salgótarján)
[AN 2630968]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2006.
Somssich Pongrác (1920-)
   Húsz év Afrika szívében / Somssich Pongrác ; [... a térképeket Kővári József, a fényképeket Somssich Pongrác kész.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Corvinus, 2006. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9062-64-2 fűzött
Közép-Afrika - útleírás - vadászkaland
910.4(67) *** 799.2(67)(0:82-94)
[AN 2629803]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2006.
   Túrkeve : 745 éves nagykun település / [... szerk. Kovács Gy. István]. - [Túrkeve] : [Önkormányzat], 2006. - 24 p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
Közread. Túrkeve Város Önkormányzata. - A képaláírások és összefoglalás francia, lengyel, német és angol nyelven
Fűzött
Túrkeve - helyismeret
908.439-2Túrkeve
[AN 2630971]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2006.
   Világtérkép 2006 [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2005]-. - 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: asztali DVD; Sony playstation 2; MS X-box; Apple Macintosh
helyismeret - földrajzi atlasz - elektronikus dokumentum
912(100) *** 908.100
[AN 2631190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Európa atlasza. - cop. 2005. - 1 DVD-i
Műanyag tokban
Európa - helyismeret - földrajzi atlasz - elektronikus dokumentum
912(4) *** 908.4
[AN 2631194] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11674 /2006.
   A Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai, 1950-1990 : ismertető leltár / összeáll. Jároli József. - Gyula : Békés M. Lvt., 2006. - 204 p. ; 24 cm. - (Segédletek a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 1788-3989 ; 1.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7239-48-0 fűzött
Békés (megye). Tanács. Végrehajtó Bizottság
Békés (megye) - megyei tanács - 20. század - levéltári irat
353.2(439.175)"195/199"(093.2)
[AN 2632109]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2006.
Bokorné Szegő Hanna (1925-)
   Nemzetközi jog / Bokorné Szegő Hanna. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2006. - 384 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
Fűzött (hibás ISBN 963-9478-29-6)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2629754]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2006.
   "A cselekvés állama" : dr. Kiss István emlékkötet / [szerk. Szűrös Éva et al.] ; [szerzők Kiss István et al.]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-502-842-3 fűzött
Kiss István (1906-1997)
Magyarország - közigazgatás - 20. század - életrajz
35(439)(092)Magyary_Z. *** 35.001(439)"19"
[AN 2631972]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2006.
Detrich László (1931-)
   Kistarcsától Londonig / Detrich László. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-9353-51-5 fűzött : 1490,- Ft
Detrich László (1931-)
Kistarcsa - Magyarország - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
343.819.5(439-2Kistarcsa)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94)
[AN 2630849]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2006.
   Egyetemes jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-2006. - 2 db ; 24 cm
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 930798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. kiad. - 2006, cop. 1999. - 310 p.
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-19-4582-0 fűzött : 3000,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2633822] MARC

ANSEL
UTF-811679 /2006.
   "Európában a megye" : "közigazgatási reformok - 15 év után" : előadások és hozzászólások a 2005. október 19-20-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2006. - 247 p. : ill. ; 27 cm
Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-7187-28-6 fűzött
Magyarország - közigazgatás - ezredforduló - konferenciakiadvány
35(439)"200" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2630957]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A koncentrációs táborok története / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2006], cop. 2001. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-9-3 fűzött
koncentrációs tábor - történeti feldolgozás
343.819.5(100)(091)
[AN 2630707]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2006.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   A néma talp : Tóth Ilona az orvosi kar mártírja / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Kairosz, 2006. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-26-6 fűzött : 2000,- Ft
Tóth Ilona (1932-1957)
Magyarország - koncepciós per - 1956-os forradalom
343.301.096(439)"1957"(092)Tóth_I. *** 323.272(439)"1956"(092)Tóth_I.
[AN 2629973]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2006.
Kis László
   Büntető eljárásjog / Kis László, Nagy Anita. - Miskolc : Bíbor K., [2006]. - 156 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 7.)
ISBN 963-9634-07-7 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás
343.1(439)
[AN 2631614]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2006.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész / szerk. Fazekas Marianna, Ficzere Lajos ; [... szerzői Balázs István et al.]. - 7. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 633 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2006. jún. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : 5180,- Ft (hibás ISBN 963-389-767-X)
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2633299]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2006.
Radnay József (1927-)
   A munkabalesetből eredő károk megtérítése / Radnay József. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 119 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-119.
ISBN 963-9634-17-4 fűzött
munkahelyi baleset - kártérítés
347.513(100) *** 331.46
[AN 2631622]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2006.
   Tatabánya Megyei Jogú Város 2006. október 1-jén hatályban lévő helyi rendeletei / [kiad. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Tatabánya : Polgármesteri Hiv., 2006. - 308 p. ; 29 cm
ISBN 963-06-1141-4 fűzött
Tatabánya - helyi önkormányzat - rendelet - jogszabálygyűjtemény
352.077.6(439-2Tatabánya)"2006"(094)
[AN 2630525]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2006.
Unger István
   A határőrségi finanszírozás és gazdálkodás néhány elméleti és gyakorlati kérdése / Unger István. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 39 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 38.)
ISBN 963-9438-57-X fűzött
Magyarország - határőrség - finanszírozás - disszertáció
351.746.1.073.5(439)
[AN 2630306]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11687 /2006.
Büki Péter
   Igaz történetek a katonákról / Büki Péter. - Budapest : Repülő Tatami Kv.- és Lapk., 2006. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-264-2 fűzött : 1260,- Ft
Magyarország - honvédség - katonaélet - Kádár-korszak - magyar irodalom - memoár
355.1(439)"196/197"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2631750]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom csúcsragadozói : [a Királytigristől a sugárhajtású Messerschmittig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2003. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-20-0 fűzött
Németország - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2631110]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2006.
Géczi Zoltán (1975-)
   Partraszállás a II. világháborúban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2002. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-01-4 fűzött
Normandia - második világháború - partraszállás - hadtörténet
355.48(100)"1944" *** 355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1939/1945"
[AN 2630724]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2006.
Giszinger Károly
   Emlékkép : [1944. augusztus 28 - 1946. április 1.] / Giszinger Károly. - Budapest : Agroinform, 2006. - 78 p. ; 24 cm
ISBN 963-502-859-8 fűzött
Giszinger Károly
Németország - fogolytábor - második világháború - magyar irodalom - napló - vers
355.257.72(430)"194"(0:82-94) *** 894.511-14(082)
[AN 2632098]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2006.
Jordan, David
The history of the French Foreign Legion (magyar)
   Francia Idegenlégió : 1831-től napjainkig / David Jordan ; [ford. Draskóczy Piroska]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 192 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-9546-73-9 kötött : 4990,- Ft
Franciaország. Armée. Légion étrangère
Franciaország - idegenlégió - történeti feldolgozás
355.318.2(44)(091)
[AN 2631217]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2006.
   Míves vadászfegyverek a 15. századtól napjainkig : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Pulszky-termében / [a kiállítást rend., ... írta Kovács S. Tibor]. - Budapest : MNM, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Rejtett ritkaságaink, ISSN 1787-8322 ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vadászfegyver - kézifegyver - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
623.44(439)"14/19" *** 799.2 *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627186]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2006.
Polgár Kálmán
   Hadi ösvényen / Polgár Kálmán. - Győr : Hazánk Kvk., [2006]. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7586-91-1 fűzött
Pér - halott - hősiesség - első világháború - második világháború
355.293(439-2Pér)"1914/1918" *** 355.293(439-2Pér)"1939/1945"
[AN 2631896]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2006.
Szalai István, G.
   Hősök voltak s azok is maradnak : szülőfalum, Szigetmonostor férfiai az első és második világháborúban / gyűjt. és írta G. Szalai István. - [Szigetmonostor] : G. Szalai I., 2006. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0704-2 fűzött
Szigetmonostor - halott - hősiesség - első világháború - második világháború
355.293(439-2Szigetmonostor)"1914/1918" *** 355.293(439-2Szigetmonostor)"1939/1945"
[AN 2631921]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2006.
Weisz Ferenc (1920-)
   Magyar huszárok a második világháborúban, 1939-1945 / Weisz Ferenc. - [Győr] : [Győr-Moson-Sopron M. Lvt.], 2006. - 250 p., [6] t.fol. : ill., térk. ; 24 cm. - (Kisalföldi szemle, ISSN 1587-8147 ; 2.)
ISBN 963-7228-23-3 fűzött
Weisz Ferenc (1920-)
Magyarország - katona - magyar történelem - második világháború - memoár
355(439)(092)Weisz_F.(0:82-94) *** 943.9"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2631820]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11696 /2006.
Pelczné Gáll Ildikó (1962-)
   Üzleti tanácsadás alapjai / Pelczné Gáll Ildikó, Szadai Ágnes. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9634-05-0 fűzött
tanácsadás - üzleti élet - egyetemi tankönyv
659.23(075.8)
[AN 2631620]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11697 /2006.
Bock Gyula
   Nemzetközi közgazdaságtan / Bock Gyula, Misz József. - Tatabánya : Tri-Mester, 2006. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-318.
ISBN 963-9561-14-2 fűzött
gazdaságtan - világgazdaság
330(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 2630447]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2006.
Botos Katalin (1941-)
   Nemzetközi pénzügyek : a Bretton Woods-i rendszer múltja, jelene, jövője / Botos Katalin, Halmosi Péter. - Szeged : JATEPress, 2006. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.7(075.8)
[AN 2630860]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2006.
Bükiné Foki Ariel
   Érthetően a minőségről : innovációs kisokos, 2006 / [szerzők Bükiné Foki Ariel, Háry András] ; [közread. a] Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Szombathely : Vas M. Keresk. és Iparkamara, 2006. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0275-X fűzött
minőségbiztosítás
658.562
[AN 2631198]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2006.
Crainer, Stuart
The business world atlas (magyar)
   Üzleti világatlasz : biztos navigáció az üzlet viharos vizein / Stuart Crainer, Des Dearlove ; az előszót Wim F. Duisenberg írta ; [ford. ... Sárik Györgyi, ... Gyimesi Csaba, ... Podonyi Veronika]. - Budapest : HVG K., 2006. - 185, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [186.]
ISBN 963-7525-92-0 kötött : 7990,- Ft
szervezés - vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2632168]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2006.
Deliné Pálinkó Éva (1957-)
   Vállalati pénzügyek / írta Pálinkó Éva és Szabó Márta. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2006. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 379-380.
ISBN 963-9664-15-4 fűzött : 3950,- Ft
pénzügy - vállalat - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2631946]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2006.
   "Európa kapujában : perspektívák és elvárások : nemzetközi konferencia a Magyar Parlamentben, Budapest, 2004. április 16-17. / [szerk. Palánkai Tibor] ; [a konferencia szervezői Budapest Klub etc.]. - [Budapest] : Társtud. és Európa-tanulmányok Int. Alapítvány, 2006. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(439)"199/200" *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2631248]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2006.
   Európai gazdasági integráció / Lőrincné Istvánffy Hajna [et al.] ; [szerk. ... Lőrincné Istvánffy Hajna]. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2006]. - 278, [12] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [285-290].
ISBN 963-9495-34-4 fűzött
Európai Unió - integráció - gazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8)
[AN 2632916]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2006.
Gaál Béla (1947-)
   Bormarketing : a magyar borok marketingje / Gaál Béla, Párdányi Miklós. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2006. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 963-8103-60-4 fűzött
Magyarország - marketing - borászat - ezredforduló
339.138(439) *** 663.2(439)
[AN 2630422]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2006.
Gadócziné Fekete Éva (1960-)
   Pályázatmenedzsment : kézikönyv - vállalkozóknak / [szerző G. Fekete Éva, Fábián Klára]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Iparszövets., 2006-. - 21 cm. - (Vállalkozói környezet az Európai Unióban, ISSN 1785-9425)
Az 1. köt. "Pályázati tevékenységet segítő kézikönyv - vállalkozóknak" címmel, kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1082614
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - pályázat - vállalkozás - útmutató
334.72(439)(036) *** 339.96(4-62)(036) *** 658.148(4-62)(036)
[AN 2634961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 160 p.
ISBN 963-06-0879-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - pályázat - vállalkozás - útmutató
334.72(439)(036) *** 339.96(4-62)(036) *** 658.148(4-62)(036)
[AN 2632182] MARC

ANSEL
UTF-811706 /2006.
   A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés 2004-2005-ös tanévben végzett kétszintű ellenőrzéseinek szakmai elemzése / [... összeáll. Futterer László] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2006. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági szervezet - szakképzés - ezredforduló - minőségbiztosítás
334(439) *** 377(439)"200" *** 65.018
[AN 2631984]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2006.
Gyimesi Sándor (1933-1995)
   Utunk Európába : a magyar és az európai gazdaság viszonya a honfoglalástól a 20. század elejéig / Gyimesi Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 139 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; 1.)
Bibliogr.: p. 129-139.
ISBN 963-19-2391-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
338(091)(439)(075.8) *** 330.342
[AN 2629949]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2006.
Koltai Tamás (1958-)
   Termelésmenedzsment / írta Koltai Tamás. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2006. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 963-9664-12-X fűzött : 2800,- Ft
termelésszervezés - egyetemi tankönyv
658.5(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2631950]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2006.
   Környezetmenedzsment / szerk. Kósi Kálmán és Valkó László ; írta Baranyi Rita [et al.]. - Budapest : Typotex, 2006. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 297-303.
ISBN 963-9664-07-3 fűzött : 3200,- Ft
környezetmenedzsment - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 2631953]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2006.
Kurtán Lajos (1946-)
   Vállalkozás(élet)tan / Kurtán Lajos. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 464 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437-439.
ISBN 963-463-869-4 fűzött
vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2630913]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2006.
Laáb Ágnes
   Számviteli alapok : elmélet és módszertan / írta Laáb Ágnes. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2006. - 345 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 963-9664-13-8 fűzött : 3500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2631949]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2006.
   Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : jegyzet és forrásgyűjtemény / [főszerk.] Gyöngyössy Márton ; [... szerzői Ferenczi László et al.] ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Latin nyelvű forrásszemelvényekkel. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9704-61-X fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - pénzügy - középkor - egyetemi tankönyv
338(091)(439)"10/15"(075.8) *** 336.74(439)"10/15"(075.8)
[AN 2630629]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2006.
   Munkavédelmi oktatási segédlet / összeáll. Nemeskey Károly. - [Budapest] : Verlag Dashöfer, 2006. - 80 p. ; 22 cm
Fűzött
munkavédelem - oktatási segédlet
331.45(072)
[AN 2630844]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2006.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Mikor leszel milliomos? : az üzletépítés kézikönyve kezdőknek és újrakezdőknek / Nógrádi Bence. - Budapest : Rhino Training, 2004-. - 22 cm
marketing
658.8
[AN 2553381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 212, [21] p. : ill.
ISBN 963-87260-0-8 fűzött : 2940,- Ft : 14,95 USD : 11, 95 EUR
marketing - siker
658.8 *** 613.865
[AN 2631904] MARC

ANSEL
UTF-811715 /2006.
Tétényi Veronika
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek / Tétényi Veronika. - [3. átd. kiad.]. - [Budapest] : Perfekt, [2006]. - 550 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 31.
ISBN 963-394-434-1 fűzött : 3890,- Ft
pénzügy - vállalkozás - tankönyv
658.14(078)
[AN 2630096]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2006.
Tomka Béla (1962-)
   Bevezetés Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetébe / Tomka Béla ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest ; Szeged : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 188 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-150.
ISBN 963-9704-06-7 fűzött
Európa - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(4)"19"(075.8) *** 316.32(4)"19"(075.8)
[AN 2630651]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2006.
Török Ádám (1952-)
   Stratégiai ágazat stratégia nélkül? : a magyar K+F teljesítménye és versenyképessége nemzetközi összehasonlításban / Török Ádám. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 252 p. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995 ; 8.)
Bibliogr.: p. 233-252.
ISBN 963-9438-62-6 fűzött : 2480,- Ft : 9 EUR
Magyarország - innováció - gazdaságpolitika - világgazdaság - gazdasági verseny - stratégiai menedzsment - ezredforduló
330.341.1(439) *** 338.2(439)"200" *** 339.9(100) *** 339.137.2 *** 65.011.1
[AN 2630529]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2006.
Varga Imre
   Számvitel I. példatár / Varga Imre. - 2. bőv. kiad. - Szombathely : [Varga I.], 2006. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 963-229-143-3 fűzött
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2630569]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11719 /2006.
Kovács János
   Társadalompolitika - szociálpolitika / Kovács János. - Budapest : Agroinform, 2006. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 963-502-846-6 fűzött
Magyarország - szociálpolitika
364(439)
[AN 2631834]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2006.
   Projektmenedzsment, pályázatírás és partnerségépítés a fogyatékosággal élő emberek munkaerőpiaci (re)integrációja érdekében [elektronikus dok.] / szerzők Geskó Sándor [et al.] ; [közread. a] Fogyatékosok Esélye Közalapítvány. - Szöveg. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 963-87302-0-X
testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - munkaerő-gazdálkodás - konfliktuskezelés - elektronikus dokumentum
364.65-056.26 *** 331.5 *** 316.48
[AN 2631757]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2006.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Volt egyszer egy Bányászkórház : vallomások / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2006]. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-61-2 fűzött
Bányászkórház (Tatabánya)
Tatabánya - kórház - memoár
364.444.046.6(439-2Tatabánya)(0:82-94)
[AN 2630459]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11722 /2006.
3 I Akadémia (2005) (Gyula)
   3 I Akadémia : innovatív környezet, inkluzív társadalom, integratív iskola : Gyula, 2005. október 11-14. / [szerk. Mayer József] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-574-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - társadalom - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.06(439) *** 37.014.7 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2630182]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2006.
   30 éves a Kereskedelmi Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola : [évkönyv] / [szerk. Szegváriné Varga Hortenzia]. - Tatabánya : Keresk. Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakisk., 2006. - 116 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-1142-2 fűzött
Tatabánya - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Tatabánya)(058)
[AN 2630557]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2006.
   40 éves a Zeneiskola : Lukin László Alapfokú Oktatási Intézmény / [kiad. az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány]. - [Érd] : Érd Zenekultúrájáért Alapítvány, [2006]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-229-831-4 fűzött
Lukin László Alapfokú Oktatási Intézmény (Érd)
Érd - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Érd)(058)
[AN 2630565]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2006.
   Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről : tanulmánykötet / [szerk. Koltai Dénes és Lada László]. - Budapest : NFI, 2006. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttképzési tanulmányok, ISSN 1788-4063)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-9649-22-8 fűzött
felnőttoktatás - felnőttnevelés
37.013.83 *** 374.7
[AN 2631114]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2006.
   Applied linguistics for BA students in English / Judit Sárosdy [et al.] ; [publ. by the] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006-. - ill. ; 25 cm
angol nyelv - nyelvoktatás - módszertan - egyetemi tankönyv
372.880.20(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2631285]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 190 p.
Bibliogr.: p. 175-181.
ISBN 963-9704-94-6 fűzött
angol nyelv - nyelvoktatás - módszertan - egyetemi tankönyv
372.880.20(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2631288] MARC

ANSEL
UTF-811727 /2006.
Bánfalvy Csaba (1954-)
   Gyógypedagógiai szociológia / Bánfalvy Csaba ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - 3. bőv., frissített kiad. - Budapest : ELTE Bárczi Gyógyped. Főisk. Kar, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-181. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7155-37-6 fűzött
gyógypedagógia - szociológia - egyetemi tankönyv
376.2/.4.015.4(075.8)
[AN 2629952]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2006.
Barber, Michael
How to do the impossible (magyar)
   Megvalósítani a megvalósíthatatlant : útmutató az oktatás iránt elkötelezett politikusok számára / Michael Barber ; [... ford. Tóth Teréz] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet, SuliNova Kht. - Budapest : OKI : SuliNova, 2006. - 48 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-682-579-3 fűzött
Nagy-Britannia - oktatáspolitika - oktatásügy - ezredforduló
37.014(410)"200"
[AN 2630172]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2006.
   A befogadó iskolák értékelési gyakorlata : az együttnevelés tapasztalatai nemzetközi tükörben / szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária ; [... szerzők ... Fonyódi Ilona et al.] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 168, 47 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-682-578-5 fűzött
gyógypedagógia - módszertan
376 *** 371.3
[AN 2630425]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2006.
Chapman, Gary D.
The five love languages of children (magyar)
   Gyerekekre hangolva : a gyerekek öt szeretet-nyelve / Gary Chapman, Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2006, cop. 2003. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-77-6 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2629816]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2006.
   A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és az 1956-os forradalmi események : dokumentumgyűjtemény és visszaemlékezések az 1956/57-es tanév történetéhez / a dokumentumokat összegyűjt. ... bev. tanulmányt írta Győri L. János ; ... kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2006. - 140, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-87134-2-9 kötött
Debreceni Református Kollégium. Gimnázium
Debrecen - 1956-os forradalom - gimnázium - helytörténet - történelmi forrás
373.54(439-2Debrecen)"1956"(093) *** 943.9-2Debrecen"1956"(093)
[AN 2630906]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2006.
   Dél-Pest régiója a természetvédelmi nevelés tükrében / kiad. Kék Ökosuli Oktatóközpont. - [Budapest] : Kék Ökosuli Oktatóközp., 2000-. - 24 cm
Fűzött
környezeti nevelés
372.850.4
[AN 2630908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Módszertani útmutató / Bali Pálné. - 2005. - 130 p. : ill.
Bibliogr.: p. 129-130.
környezeti nevelés - tanári segédkönyv
372.850.4(072)
[AN 2630930] MARC

ANSEL
UTF-811733 /2006.
   Egymásra utalva : adalékok a mentorálás gyakorlatához / [szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI, 2006. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Foglalkoztatásba ágyazott képzés, ISSN 1786-4879 ; 3.)
A borítófedélen az egyéb címadat: Bevezetés a mentorálás gyakorlatába
ISBN 963-682-575-0 fűzött
Magyarország - cigányság - oktatás - foglalkoztatáspolitika - pedagógusképzés - tankönyv
376.7(=914.99)(439) *** 331.5(439)(=914.99) *** 371.13(078)
[AN 2630456]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2006.
   Esélynövelő és hátránykompenzáló iskolák / [szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI, 2006. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-580-7 fűzött
képességfejlesztés - tanulás - hátrányos helyzetű - módszertan - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 376.63(072) *** 37.025(072)
[AN 2630329]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2006.
   Európai kihívások - magyar lehetőségek : a felnőttkori tanulás jövőképének körvonalai : a felnőttképzés nemzetközi cél- és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság és a tanuló társadalom létrehozásának tükrében / [szerk. Horváth Cz. János]. - Budapest : NFI, 2006. - 170 p. ; 24 cm. - (Felnőttképzési tanulmányok, ISSN 1788-4063)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - felnőttoktatás - átképzés
374.7(4-62) *** 374.7(439)
[AN 2631117]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2006.
   Globalizáció és fenntartható fejlődés : Apáczai-napok 2005 : nemzetközi tudományos konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Varga Józsefné] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Tanítóképző Főisk. Kar, 2006. - 579 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7287-16-7 fűzött
Európai Unió - oktatás - művészeti nevelés - kultúra - szociolingvisztika - idegenforgalom - konferenciakiadvány
37 *** 316.7 *** 800.73(4-62) *** 338.48(4-62) *** 37.036 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2631893]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2006.
Grész Gábor
   Fiatalok az élet küszöbén (FÉK) : kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós program : tanári kézikönyv / a tananyagot írta és szerk. Grész Gábor, David M. Robinson, Mergl Éva ; [közread. a] Timóteus Társaság. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Timóteus Társ., 2006-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
életvezetés - erkölcs - kábítószer - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 2630148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., "Döntéseim a veszélyekben". - 2006. - 377 p.
Spirál fűzéssel
ISBN 963-87031-1-3 fűzött
életvezetés - erkölcs - kábítószer - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 2630149] MARC

ANSEL
UTF-811738 /2006.
Guglielmoni, Luigi
Date fiducia all' amore (magyar)
   Bízzatok a szeretetben : kis kézikönyv tudatos szülők számára / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri. - Budapest : Don Bosco, 2006. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-61-X fűzött
családi nevelés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 244
[AN 2630926]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2006.
   Hidak a tantárgyak között : kereszttantervi kompetenciák és tantárgyközi kapcsolatok, 2005 / szerk. Kerber Zoltán. - Budapest : OKI, 2006. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-682-572-6 fűzött
képességfejlesztés - módszertan - kutatási és fejlesztési jelentés
37.025
[AN 2630455]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2006.
   Iskolatörténet, 1971-2006 / [... szerk. Győriné Csendes Gyöngyi, Józsa Csabáné] ; [kiad. Donator Pro Cultura et Stilus Vitae Alapítvány]. - Nyúl : Donator Pro Cultura et Stilus Vitae Alapítvány, 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Pilinszky János Általános Iskola (Nyúl)
Nyúl - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Nyúl)(058)
[AN 2631801]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2006.
   A kompetencia : kihívások és értelmezések / szerk. Demeter Kinga ; [szerzők Balázsi Ildikó et al.] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 363 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-584-X fűzött
képességfejlesztés
37.025
[AN 2630170]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2006.
Kőrösné Mikis Márta
   A digitális írástudás gyermekkori megalapozása : ajánlások a 3-10 éves gyermekek nevelőinek / Kőrösné Mikis Márta. - Budapest : OKI, 2006. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 963-682-566-1 fűzött (hibás ISBN 963-682-549-1)
számítástechnika - iskoláskor előtti nevelés - alapfokú oktatás - tantárgy - tanári segédkönyv
372.3:681.3(072) *** 372.4:681.3(072)
[AN 2631686]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2006.
Kővári Istvánné (1949-)
   Kézikönyv az 1-2. osztályos technika és életvitel tantárgyhoz / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 69 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 963-464-949-1 fűzött
technika - háztartás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.4:62(072) *** 372.4:64(072)
[AN 2633030]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2006.
Lénárd Sándor
   Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez / [írta és szerk. Lénárd Sándor, Rapos Nóra]. - Budapest : OKI, 2006. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438). (MAGtár, ISSN 1788-4101 ; 3.)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-682-582-3 fűzött
iskolai értékelés - tanulás - tanári segédkönyv
371.26(072) *** 371.322(072)
[AN 2631490]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2006.
Lénárd Sándor
   Ötletek tanítóknak az adaptív tanulásszervezéshez / [írta és szerk. Lénárd Sándor, Rapos Nóra]. - Budapest : OKI, 2006. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438). (MAGtár, ISSN 1788-4101 ; 2.)
ISBN 963-682-569-6 fűzött
tanulás - tanári segédkönyv
371.322(072)
[AN 2631487]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2006.
Lipman, Matthew
Lisa (magyar)
   Liza : beszélgetések az erkölcsről / [ford. Nagy Ildikó] ; [kiad. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 105 p. ; 30 cm
Szerző Lipman, Matthew
ISBN 963-682-565-3 fűzött
erkölcs - olvasókönyv
372.416 *** 17
[AN 2630342]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2006.
   A Lónyay legendája / [szerk. Bor István, Ritoók Zsigmond] ; [kiad. a Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete]. - [Budapest] : Budapesti Ref. Öregdiákok Török P. Egyes., 2006. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0492-2 fűzött
Budapesti Református Gimnázium
Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - Budapest - gimnázium - egyházi iskola - 20. század - református egyház - memoár
373.54(439-2Bp.)"186/195"(0:82-94) *** 37.014.521(439) *** 284.2(439)
[AN 2624452]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2006.
   Önkormányzat és közoktatás 2005 : Szekszárd, 2005. november 17-18. / szerk. Palotás Zoltán ; [... szerzői Arató Gergely et al.] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 143, 51 p. : ill. ; 24 cm
A mellékletben: "Szakértői háttéranyag az Európa Tanács és az Európai Bizottság 2006. évi közös időközi jelentéséhez az Európai Unió oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósításáról", kész. Horn Dániel et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-567-X fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - oktatásügy - helyi önkormányzat - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439)"200" *** 352(439)"200" *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2630179]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2006.
   Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata / [szerk. Ofczianka Ágnes] ; [összeáll. Baranyai Zoltánné et al.] ; [közread. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 2006. - 50, [4] p. ; 24 cm
ISBN 963-7469-55-9 fűzött
művészeti oktatás - tanulmányi verseny - versenyszabály
372.87 *** 371.384
[AN 2631154]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2006.
   Pedagógiai informatika : a neveléstudomány szakirodalmi alapjai / szerk. Kozma Tamás, Sike Emese. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 278 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 15.)
Bibliogr.: p. 271-278.
ISBN 963-472-809-X fűzött
pedagógia - szellemi munka - módszer
37 *** 001.81
[AN 2632979]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2006.
Self evaluation in European schools (magyar)
   Önértékelés az európai iskolákban : egy változás története / John MacBeath [et al.] ; a m. kiad. szerkesztője és társszerzője Baráth Tibor ; [ford. Tóth Béla] ; [közread. a] Közoktatási Vezetőképző Intézet, Országos Közoktatási Intézet. - Szeged : Kövi : OKI, 2006. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 963-682-571-8 fűzött
iskolai értékelés - tanuló - önismeret - személyiségfejlesztés - kutatási és fejlesztési jelentés
371.263 *** 371.322 *** 165.242.1 *** 37.03 *** 37.014.3
[AN 2630530]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2006.
Szabó Róza
   Ötlettár iskolafenntartók számára / [írta és szerk. Szabó Róza]. - Budapest : OKI, 2006. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (MAGtár). (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 963-682-583-1 fűzött
oktatáspolitika
37.014.5
[AN 2631483]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2006.
   A szervezetfejlesztés jó gyakorlatai : az átalakuló speciális intézmények / szerk. Kőpatakiné Mészáros Márta. - Budapest : OKI, 2006. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-577-7 fűzött
Magyarország - szervezés - gyógypedagógiai iskola - ezredforduló
376.1(439)
[AN 2630331]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2006.
   Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez / [szerk.] Bárdossy Ildikó, Forray R. Katalin, Kéri Katalin ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 252 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9704-25-3 fűzött
pedagógia - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 2630642]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2006.
   Tanulás a fenntarthatóságért / [szerk. Varga Attila]. - Budapest : OKI, 2006. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-576-9 fűzött
Magyarország - oktatásügy - környezeti nevelés - ezredforduló
37.033 *** 37.014(439)
[AN 2630333]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2006.
   Tanulói utak : a középfokú oktatás átalakulása a kilencvenes években / [szerk.] Imre Anna. - Budapest : OKI, 2006. - 133 p. : ill. ; 30 cm. - (OKI műhelytanulmányok, ISSN 1786-061X ; 8.)
Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 963-682-585-8 fűzött
ISBN 978-963-682-585-0
Magyarország - oktatásügy - középfokú oktatás - ezredforduló
37.014(439)"199" *** 373.5(439)"199"
[AN 2630337]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2006.
Torgyik Judit
   Multikulturális nevelés / Torgyik Judit, Karlovitz János Tibor ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 226 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 963-9704-05-9 fűzött
pedagógia - különleges csoportok nevelése - multikultúra - egyetemi tankönyv
376(075.8) *** 316.7(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2630647]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2006.
   Új vizsga - új tudás? : az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig : az Országos Közoktatási Intézet konferenciája, 2005. október 20-21. / [szerk. Kósa Barbara, Simon Mária]. - Budapest : OKI, 2006. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-573-4 fűzött
Magyarország - érettségi vizsga - ezredforduló - konferenciakiadvány
371.27(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2630175]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2006.
   A Veress Ferenc Szakképző Iskola története, 2000-2005 / [szerk. Bagossi Gáborné] ; [kiad. a Veress Ferenc Kulturális Alapítvány]. - Hajdúböszörmény : Veress F. Kult. Alapítvány, 2006. - 174 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-03-9387-5)
Veress Ferenc Szakképző Iskola (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény - szakiskola - szakközépiskola - iskolai évkönyv
377(439-2Hajdúböszörmény)(058)
[AN 2630864]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11760 /2006.
Altmeyer, Maria-Regina
Window color - fröhliche Weihnachten (magyar)
   Karácsonyi motívumok üvegmatrica-festékkel / Maria-Regina Altmeyer és Michael Altmeyer ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Holló barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-398-8 fűzött
üvegfestés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748 *** 398.332.416
[AN 2631930]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2006.
   Argentína futballtörténete, 1891-2006 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2006. - 169 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 20.)
ISBN 963-86604-9-X fűzött
Argentína - labdarúgás - sporttörténet
796.332(82)(091)
[AN 2630867]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2006.
   Atlétikai szabálykönyv, 2006-2007 / [... összeáll. ifj. Mátraházi Imre] ; [kiad. a Magyar Atlétikai Szövetség]. - Budapest : MASZ, 2006. - 228 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-06-0459-0 fűzött
atlétika - versenyszabály
796.42/.43.063
[AN 2630863]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2006.
Bálint Júlia
   Csuhéfonás : kosarak, dobozok / Bálint Júlia ; [fotók Kropf Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 29.)
ISBN 963-9666-31-9 fűzött : 798,- Ft
fonás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2631969]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2006.
Bárány Mara
   Gyékénymunkák / Bárány Mara ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 25.)
ISBN 963-9666-26-2 fűzött : 798,- Ft
gyékény - fonás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 677.54
[AN 2631964]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2006.
Fogarasi Tibor (1969-)
   Nagy mesterek, nagy elnézések / Fogarasi Tibor. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 38, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 19.)
ISBN 963-87170-4-1 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-87170-4-7)
sakk
794.1
[AN 2630441]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2006.
Győrffy-Villám András
   A lovasturizmus kézikönyve / Győrffy-Villám András ; [a rajzokat a szerző kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2001. - 159 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 10.)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-286-315-1 kötött
lovas turizmus
798.28 *** 338.48
[AN 2630117]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2006.
Hegedűs Ildikó
   Parafa tárgyak / Hegedűs Ildikó ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 27.)
ISBN 963-9666-28-9 fűzött : 798,- Ft
parafa - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 674.83
[AN 2631966]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2006.
Horváthné Orosz Márta
   Albumkészítés = Scrapbooking / Horváthné Orosz Márta. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 37.)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9666-53-X fűzött : 798,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2632003]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2006.
Jones, Bruce
The complete encyclopedia of Formula One (magyar)
   A Forma-1 enciklopédiája / Bruce Jones ; Nigel Mansell előszavával ; [ford. Kirschner Dávid, Szegál Tamás, Vass Edit]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 288 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-9546-43-7 kötött : 6990,- Ft
sporttörténet - autósport
796.71(100)(091)
[AN 2631010]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2006.
Keck, Gecko
   Kavicsfigurák / Gecko Keck ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 32.)
ISBN 963-9666-33-5 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - kavics - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2631976]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2006.
Kenson, Stephen
Magic in the shadows (magyar)
   Mágia az árnyakban / [kész. Stephen Kenson] ; [ill. Tom Baxa et al.] ; [ford. Hefinger Krisztián]. - [Budapest] : Beholder, 2006. - 173 p. : ill. ; 29 cm
Shadowrun (keretcím). - Gerinccím: Shadowrun játékkiegészítő : mágia az árnyakban
ISBN 963-8428-40-6 fűzött : 2998,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2631296]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2006.
Kipp, Angelika
Filigrane Wohnraumdeko (magyar)
   Filigránok / Angelika Kipp ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 33.)
ISBN 963-9666-29-7 fűzött : 798,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2631999]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2006.
Kontra Beatrix
   Spatulaállatkák / Kontra Beatrix ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 30.)
ISBN 963-9666-32-7 fűzött : 7980,- Ft
díszítőművészet - fa - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.51
[AN 2631971]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2006.
Kovács Zsolt
   Üvegfestés : minták gyerekszobába / Kovács Zsolt ; [fotók Kleb Attila és Kropf Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 28.)
ISBN 963-9666-30-0 fűzött : 798,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 2631967]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2006.
MacPherson, Damian
   Golf / Damian MacPherson. - [Budapest] : Golf Services Kft., 2006-. - 17x24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
golf
796.352
[AN 2635035]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Több golf / [... ford. Nagy Éva] ; [fotó Kisbenedek Attila]. - 2006. - 104 p. : ill.
ISBN 963-06-0931-2 kötött
golf
796.352
[AN 2631968] MARC

ANSEL
UTF-811776 /2006.
Mihók László
   Az állásértékelés és elemei / Mihók László. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 18.)
ISBN 963-87170-3-3 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-87170-3-0)
sakk
794.1
[AN 2630440]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2006.
Mohácsi Renáta
   Festett üvegtárgyak / Mohácsi Renáta ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 31.)
ISBN 963-9666-25-4 fűzött : 798,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2631973]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2006.
Moras, Ingrid
Perlensterne & Figuren (magyar)
   Csillagok és karácsonyi díszek gyöngyből / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-397-X fűzött
gyöngyfűzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 398.332.416
[AN 2631934]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2006.
Papp Márió (1948-)
   Egyszerre két este van : történetek és tanulságok sakklépésben / Papp Márió. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 46, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 20.)
ISBN 963-87170-5-X * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-87170-5-4)
sakk
794.1
[AN 2630443]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2006.
Pintér József (1953-)
   1000 pawn endings = 1000 Bauernendspiele = 1000 finales de pions = 1000 gyalogvégjáték / József Pintér. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2006. - 318 p. : ill. ; 21 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 6.)
ISBN 963-87170-0-9 kötött
sakk
794.127
[AN 2630587]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2006.
Radnedge, Keir
The complete encyclopedia of football (magyar)
   A futball enciklopédiája / Keir Radnedge ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 288 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-9546-42-9 kötött : 6990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás
796.332(100)(091)
[AN 2631013]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2006.
Tüskés Tünde
   Szalmadíszek / Tüskés Tünde. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 35.)
ISBN 963-9666-35-1 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - szalma - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.416
[AN 2632001]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2006.
Vogelbacher, Margarete
Weihnachtlich falten (magyar)
   Karácsonyi papírhajtogatás / Margarete Vogelbacher ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 34.)
ISBN 963-9666-46-7 fűzött : 798,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 2632000]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2006.
Walz, Inge
   Új térfonás : scoubidou / Inge Walz ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 26.)
ISBN 963-9666-27-0 fűzött : 798,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 2631965]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2006.
Window color - festliche Weihnachtsmotive (magyar)
   Új karácsonyi üvegfestés / [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 36.)
ISBN 963-9666-36-X fűzött : 798,- Ft
üvegfestés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 2632002]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2006.
Zsedényi Sándor (1934-)
   Tatabányai Sportrepülő Egyesület Oldtimer Aero Club története : [1946-2006] / [írta Zsedényi Sándor]. - [Tatabánya] : [Oldtimer Aero Club], [2006]. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0195-8 fűzött
Oldtimer Aero Club
Tatabánya - sportrepülés - vitorlázórepülés - sportegyesület - történeti feldolgozás
797.55(439-2Tatabánya) *** 061.2(439-2Tatabánya)
[AN 2630560]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11787 /2006.
Auguste Renoir (magyar)
   Auguste Renoir / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Renoir (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-38-0 kötött : 1990,- Ft
Renoir, Auguste (1841-1919)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Renoir,_A.
[AN 2631030]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2006.
Auguste Rodin (magyar)
   Auguste Rodin / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2006. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Rodin (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-84-4 kötött : 2400,- Ft
Rodin, Auguste (1840-1917)
Franciaország - szobrász - 19. század - 20. század
73(44)(092)Rodin,_A.
[AN 2631055]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2006.
Bényi Árpád (1931-)
   75 év tér és sík között / Bényi Árpád ; [a katalógus összeállításában közrem. Bényi Árpádné] ; [kiad. ... a Főnix Rendezvényszervező Kht.]. - Debrecen : Főnix, 2006. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-06-1228-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Bényi_Á.
[AN 2631253]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2006.
Cabanne, Pierre
Rembrandt (magyar)
   Rembrandt / Pierre Cabanne ; [ford. Vallató Péter]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2006. - 159 p. : ill., főként színes ; 33 cm. - (A művészet profiljai, ISSN 1788-4012)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-679-455-3 kötött
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - festőművész - 17. század
75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R.
[AN 2631910]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2006.
Cézanne (magyar)
   Paul Cézanne / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Cézanne (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-32-1 kötött : 1990,- Ft
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Cézanne,_P.
[AN 2631052]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2006.
Csiszér Zsuzsi (1972-)
   Patrik látja repülni a gömböket.. : Várfok Galéria - XO Terem, 2006. október 18 - november 25. = Patrick sieht die Kugeln fliegen... : Várfok Galerie - XO Raum, 18. Oktober - 25. November 2006. = Patrick sees the bubbles... : Várfok Gallery - XO Hall, 18 October - 25 November 2006 / Csiszér Zsuzsi ; [szerző Fekete-Horváth Erika]. - [Budapest] : Várfok Galéria : Várfok 14 Műhelygaléria Alapítvány, cop. 2006. - 16 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 10.)
ISBN 963-06-1004-3 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Csiszér_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2631269]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2006.
Csorba Csilla, E. (1952-)
   Máté Olga fotóművész : "nagy asszonyi dokumentum" / E. Csorba Csilla ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM : Helikon, 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9401-27-7 fűzött : 3500,- Ft
Máté Olga (1878-1961)
Magyarország - fényképész - 20. század - portré - életrajz
77.04(439)(092)Máté_O. *** 77.041.5
[AN 2631879]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2006.
Dankó Katalin, J. (1945-)
   Sárospatak, várkastély / [J. Dankó Katalin]. - 5. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 680.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-555-236-X)
Sárospatak - vár - útmutató
728.81(439-2Sárospatak)(036)
[AN 2630111]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2006.
Devynck, Danièle
Toulouse-Lautrec (magyar)
   Toulouse-Lautrec / Danièle Devynck ; [ford. Vallató Péter]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2006. - 155, [5] p. : ill., főként színes ; 33 cm. - (A művészet profiljai, ISSN 1788-4012)
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 963-679-467-7 kötött
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901)
Franciaország - festőművész - 19. század
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H.
[AN 2631907]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2006.
Égerházi Imre (1925-2001)
   Akkor és most : Égerházi Imre festőművész emlékkiállítása / [... összeáll. Égerházi Attila]. - [Budapest] : Gramy-H Kft., cop. 2006. - 28 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Megj. Budapesten a 2006. márc. 9-én megnyitott kiállítás alkalmából
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Égerházi_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2630577]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2006.
Égerházi Imre (1925-2001)
Művek (vál.)
   Égerházi Imre festményei az Alföldről. - [Budapest] : Gramy-H Kft., cop. 2006. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm
A nyíracsádi Malom Galériában 2006. aug. 17. és szept. 30. között megrendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Égerházi_I. *** 061.4(439-2Nyíracsád)
[AN 2630827]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2006.
   Az építészet története. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006-. - 23x25 cm
ISBN 963-19-1164-0
építészettörténet - egyetemi tankönyv
72(100)(091)(075.8)
[AN 2630719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Őskor, népi építészet / Istvánfi Gyula. - 2006. - 261 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-1163-2 kötött : 4100,- Ft
Magyarország - építészettörténet - őskor - népi építészet - egyetemi tankönyv
72.031.4(100)(075.8) *** 72.031.4(439)(075.8) *** 72.031.1(075.8)
[AN 2630720] MARC

ANSEL
UTF-811799 /2006.
   Egy épület újjászületése : a volt győri zsinagóga múltja, jelene és jövője / [szerk. Hancz Gábor] ; [... összeáll. Tóthné Papp Terézia, N. Mészáros Júlia, Hancz Gábor]. - Győr : Medius Iroda, 2006. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Győr - zsinagóga
726.3(439-2Győr)
[AN 2631936]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2006.
Escher, Maurits Cornelis
Grafiek en tekeningen (magyar)
   Grafikák és rajzok : a művész bevezetőjével és kommentárjaival / M. C. Escher ; [... ford. Vajda Kornél]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2006. - 16 p., 76 t. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 3-8228-2147-0
Hollandia - grafikus - 20. század
76(492)(092)Escher,_M._C.
[AN 2630100]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2006.
Filep István
   Fertőd, Esterházy kastély / Filep István képeivel ; Bak Jolán szövegével. - 3. kiad. - [Budapest] : Di Color Studio, cop. 2006. - 68, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar, német és angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-04-6951-0)
Fertőd - kastély - fényképalbum
728.82(439-2Fertőd)(084.12) *** 77.04(439)(092)Filep_I.
[AN 2630135]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2006.
Fleurs (magyar)
   Virágok / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 255 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9546-88-7 kötött : 2800,-Ft
Európa - festészet - virág
75.043 *** 75(4)"15/19"
[AN 2631058]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2006.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
   A Debreceni Református Kollégium kincsei : egy "keresztyén respublika" szellemi és tárgyi öröksége / [szöveg] Gáborjáni Szabó Botond ; [fotó] Hapák József. - Debrecen : Blende Bt., 2006. - 247, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 247-[249].
ISBN 963-87213-5-9 kötött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - képzőművészet - egyházi iskola - könyvritkaság - történeti feldolgozás
73/76(439-2Debrecen) *** 373.552(439-2Debrecen)(091) *** 094/099 *** 069(439-2Debrecen)
[AN 2632171]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2006.
Gauguin (magyar)
   Paul Gauguin / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Gauguin (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-35-6 kötött : 1990,- Ft
Gauguin, Paul (1848-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Gauguin,_P.
[AN 2631034]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2006.
Gustav Klimt (magyar)
   Gustav Klimt / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2006. - 80 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Klimt (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-87-9 kötött : 2400,- Ft
Klimt, Gustav (1862-1918)
Ausztria - festőművész - 19. század - 20. század
75(436)(092)Klimt,_G.
[AN 2631050]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2006.
Halbertsma, Hidde
Antiek encyclopedie (magyar)
   Régiségek enciklopédiája : antik tárgyak a középkortól a huszadik század elejéig / Hidde Halbertsma ; [ford. Kézdy Beatrix, Szabó Mária] ; [fényképezte Ruud Halbertsma és Marietje Halbertsma]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 345 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 340.
ISBN 963-9546-18-6 kötött : 3990,- Ft
régiség - műtárgy - műgyűjtés
745(100)"09/19" *** 7.074
[AN 2631299]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2006.
Hieronymus Bosch (magyar)
   Hieronymus Bosch / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bosch (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-57-7 kötött : 1990,- Ft
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
Németalföld - festőművész - 15. század - 16. század
75(492-89)(092)Bosch,_H.
[AN 2631045]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2006.
Impressionism (magyar)
   Impresszionizmus / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 254 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9546-46-1 kötött : 2800,- Ft
Európa - festészet - impresszionizmus - 19. század - századforduló
75.036.2 *** 75(4)"186/191"
[AN 2631057]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2006.
James McNeill Whistler (magyar)
   James McNeill Whistler / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Whistler (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-56-9 kötött : 1990,- Ft
Whistler, James McNeill (1834-1903)
Egyesült Államok - festőművész - 19. század
75(73)(092)Whistler,_J._M.
[AN 2631043]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2006.
Levárdy Ferenc (1916-)
   Gyöngyöspata, plébániatemplom / [Lévárdy Ferenc]. - 5. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 15 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 156.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-555-236-X)
Gyöngyöspata - templom - útmutató
726.54(439-2Gyöngyöspata)(036)
[AN 2630113]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2006.
Magyar Balázs
   Képek és epizódok : Magyarné Derszib Eti / írta és szerk. Magyar Balázs. - Sopron : Quint, 2006. - 156 p. : ill., főként színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-9033-10-3 kötött
Magyarné Derszib Eti (1948-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Magyarné_Derszib_E.
[AN 2630710]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2006.
   A magyarok bejövetele : a nemzet Árpád vezénylete alatt elfoglalja ezt a hazát : Feszty Árpád körképe / [... kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht., 2006. - 24 p. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Körkép-társaság, 1895
Fűzött
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép - útmutató
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 2629848]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2006.
Marc Chagall (magyar)
   Marc Chagall / [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Chagall (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-33-X kötött : 1990,- Ft
Chagall, Marc (1887-1985)
Franciaország - festőművész - 20. század
75(44)(092)Chagall,_M.
[AN 2631031]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2006.
Masterworks of naive art (magyar)
   A naiv művészet / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 255 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9546-47-X kötött : 2800,- Ft
naiv festészet - 19. század - 20. század
75(100)"18/19" *** 75.036.031.2
[AN 2631062]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2006.
Monet (magyar)
   Claude Monet / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Monet (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-36-4 kötött : 1990,- Ft
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 2631026]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2006.
Morris, Jan
Over Europe (magyar)
   Európa a magasból / szöveg Jan Morris ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9546-58-5 kötött : 6990,- Ft
Európa - építészet - természeti környezet - légi felvétel - fényképalbum
72(4)(084.12) *** 77.058.1 *** 502(4)(084.12)
[AN 2631003]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2006.
Nagy Márta (1953-)
   A bizánci ikontól a nyugati barokkig : tanulmányok a magyarországi görög diaszpóra egyházművészetéről = Apo tis vyzantines eikones ōs to dytiko mparok : meletes gia tīn ekklīsiastikī téchnī tīs ellīnikīs diasporas / Nagy Márta ; [a fényképeket ... kész. Dömötör Mihály] ; [a rajzokat kész. Csák Attila et al.] ; [kiad. a Zuglói Görög Önkormányzat]. - Budapest : Zuglói Görög Önkormányzat, 2006. - 191 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás görög és angol nyelven
ISBN 963-06-0607-0 fűzött
Magyarország - keresztény művészet - ortodox egyház - magyarországi görögök
7.046.3(439) *** 246.7(439) *** 281.9(439) *** 316.347(=774)(439)
[AN 2630853]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2006.
Nudes (magyar)
   Az akt / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 255 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 963-9546-48-8 kötött : 2800,- Ft
Európa - festészet - akt
75.041.3 *** 75(4)"14/19"
[AN 2631063]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2006.
Orbánné Horváth Márta
Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona (új kiadása)
   Győri emlékhelyek és köztéri alkotások / [írta és szerk. Orbánné Horváth Márta] ; [fotó Orbán László] ; [közread. a] Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. - Átd., bőv. kiad. - Győr : Galgóczi E. Vár. Kvt., 2006. - 364, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-334.
ISBN 963-06-0746-8 kötött
Győr - emlékmű
725.945(439-2Győr)
[AN 2631939]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2006.
Pablo Picasso (magyar)
   Pablo Picasso : a gyermekkortól a kubizmusig : 1881-1914 / [szerk.Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Picasso (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9546-37-2 kötött : 1990,- Ft
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Picasso,_P.
[AN 2631029]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2006.
Pauer Gyula (1941-)
   Budapest szétlövetése : Pauer Gyula '56-os sztéléi : [a Magyar Nemzeti Galériában 2006. október 18 - november 26. között rendezett kiállítás katalógusa] / [... szerk. Veszprémi Nóra] ; [... rend. Dévényi István]. - [Budapest] : MNG, 2006. - 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2006/4.)
Id. Gazsi Zoltán dokumentumfotóival. - A bev. angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - Budapest - festőművész - fényképész - magyar történelem - 1956-os forradalom - ezredforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Pauer_Gy. *** 77.04(439)(092)Gazsi_Z. *** 943.9-2Bp."1956" *** 7.044 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2632123]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2006.
   Polgár 50 : [válogatás a Polgár-gyűjteményből] : [selections from the Polgár collection] / [szerkesztők Polgár Árpád és Schmidt Tünde]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 430, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-370-014-0 kötött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény
73/76(100) *** 7.074(439)(092)Polgár_Á.
[AN 2629729]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2006.
Portraits (magyar)
   Portrék / [összeáll. Fergus Greer] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 176 p. : ill., részben színes ; 26x26 cm. - (A világ leghíresebb fotósai és legszebb fényképeik, ISSN 1788-4446)
ISBN 963-9546-41-0 kötött : 4990,- Ft
fényképész - híres ember - 20. század - ezredforduló - emberábrázolás - fényképalbum
77.04(100) *** 77.041 *** 929(100)(084.12)
[AN 2631005]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2006.
Rembrandt (magyar)
   Rembrandt / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2006. - 80 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-9546-86-0 kötött : 2400,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - festőművész - 17. század
75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R.
[AN 2631047]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2006.
Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dalí / [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Dalí (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-34-8 kötött : 1990,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2631053]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2006.
Somogyi Gábor (1934-)
   Somogyi Miklós, az ember és a művész : a művész naplójának és válogatott írásainak közzétételével / Somogyi Gábor ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Budapest : Kazinczy F. Társ., 2006. - 332 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 292-293.
ISBN 963-87221-0-X kötött
Somogyi Miklós (1892-1918)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Somogyi_M.
[AN 2631767]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2006.
Still life (magyar)
   Csendélet / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 255 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9546-45-3 kötött : 2800,- Ft
Európa - festészet - újkor - csendélet
75(4)"16/19" *** 75.049.6
[AN 2631060]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2006.
Szűcs Árpád (1933-)
   A Feszty-körkép története a milleniumtól a millecentenáriumig / Szűcs Árpád ; [... kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark. Kht., 2006. - 26 p. : ill. ; 19 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 2629847]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2006.
Szunyoghy András (1946-)
   Az emberi test / rajz Szunyoghy András ; szöveg Fehér György. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 69, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Kis művészeti anatómia)
ISBN 963-09-4909-1 kötött : 2490,- Ft
képzőművészet - anatómia
743 *** 7.041
[AN 2630128]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2006.
Thiébaut, Dominique
Botticelli (magyar)
   Botticelli / Dominique Thiébaut ; [ford. Sz. Együd Éva]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2006. - 155, [5] p. : ill., főként színes ; 33 cm. - (A művészet profiljai, ISSN 1788-4012)
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 963-679-468-5 kötött
Botticelli, Sandro (1445-1510)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Botticelli,_S.
[AN 2631906]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2006.
Toulouse-Lautrec (magyar)
   Toulouse-Lautrec / [szerk. Hajnal Gabriella[ ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9546-85-2 kötött : 2400,- Ft
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901)
Franciaország - festőművész - 19. század
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H.
[AN 2631051]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2006.
Turner (magyar)
   J. M. William Turner / [szöveg Eric Shanes] ; [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Turner (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9546-55-0 kötött : 1990,- Ft
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851)
Anglia - festőművész - 18. század - 19. század
75(410)(092)Turner,_J._M._W.
[AN 2631040]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2006.
   Valós és virtuális terek II : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2006. 09. 27 - 2006. 11. 12.] = Real and virtual spaces II. / [szerk. ... Maurer Dóra, Prosek Zoltán] ; [rend., közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület ... - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2006. - 57 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 963-06-0826-X * fűzött (hibás ISBN 963-03-0826-X)
képzőművészet - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"19/200" *** 77.04(100)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2631942]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2006.
Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh / [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Van Gogh (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 78.
ISBN 963-9546-39-9 kötött : 1990,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2631023]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11835 /2006.
Fuchs-Gamböck, Michael
Tokio Hotel (magyar)
   Tokio Hotel : ahogy a torkodon kifér! / Michael Fuchs-Gamböck, Thorsten Schatz ; [ford. Nyírő Krisztina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 203 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9663-73-5 fűzött : 1990,- Ft
Tokio Hotel (együttes)
Németország - könnyűzene - együttes - ezredforduló
78.067.26.036.7(430)Tokio_Hotel
[AN 2631626]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2006.
   Musica instrumentalis : hangszerek és dallamok : Magyar Nemzeti Múzeum, 2006. március 31 - július 9. / [a kiállítást rend., ... írta Radnóti Klára]. - Budapest : MNM, 2006. - 44 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Rejtett ritkaságaink, ISSN 1787-8322 ; 2.)
Fűzött
Európa - hangszer - újkor - kiállítási katalógus
681.8(4)"16/17" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2627164]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2006.
Toop, David
Ocean of sound (magyar)
   Hangok óceánja : beszédes éter, környezeti hang, képzetes világok / David Toop ; [ford. Zöld István]. - Budapest : Doppelgänger, 2006. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-293. - Diszkogr.: p. 294-301.
ISBN 963-06-0067-6 fűzött : 2600,- Ft
zenetörténet - könnyűzene - 20. század
78.067.26(100)"19"
[AN 2630127]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11838 /2006.
Jákfalvi Magdolna (1965-)
   Avantgárd - színház - politika / Jákfalvi Magdolna. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 232 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-666-X fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - színházművészet - avantgárd - 20. század
792.01(439) *** 792.037 *** 792(439)"19"
[AN 2630937]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2006.
Koltai Tamás (1942-)
   Maszk és meztelenség : színházi írások / Koltai Tamás. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 284 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9651-13-3 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - színházi élet - ezredforduló - publicisztika
792(439)"200"(0:82-92)
[AN 2631735]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2006.
Nagy István
   Gyermektáncközelben : a cigándi Zemplén Gyermektáncegyüttes négy évtizedes krónikája / Nagy István. - Cigánd : Szerző, 2006. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1103-9 kötött
Zemplén Gyermektáncegyüttes
Cigánd - táncegyüttes - gyermek - néptánc - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Cigánd)(091)
[AN 2631940]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11841 /2006.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Dicţionarul de buzunar al beţivului : dicţionar de băută în 16 limbi : francez - german - englez - spaniol - finlandez - maghiar - italian - japonez - mongol - polonez - rus - sârb - croat - suahili - ceh - suldav tantric / franyo aatoth ; [au tradus franyo aatoth et al.] ; [fot. Zaránd Gyula et al.]. - Budapest : Magazin Média Group, [2006]. - 127, [4] p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-229-697-4 kötött
alkoholizmus - útiszótár
802/809-318(078)=00 *** 364.272 *** 613.81
[AN 2631803]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2006.
Ádám Béla
   Szanszkrit - magyar nagyszótár / Ádám Béla. - Budapest : dART Studio, 2006. - 1104 p. ; 29 cm
ISBN 963-214-242-X kötött
szanszkrit - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=912=945.11
[AN 2631618]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2006.
   Angol - magyar tematikus gazdasági szókincstár / Erdei József [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2006, cop. 2004. - [6], 653 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 535-536.
ISBN 963-9478-87-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - gazdaság - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 33
[AN 2633232]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2006.
Babári Ernő
   Der neue Deutschexpress / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2006-. - 29 cm
ISBN 963-9357-42-1
német nyelv - tantárgy - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 2631271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Német nyelvkönyv kezdőknek. - 2006. - 272 p. : ill.
ISBN 963-9357-43-X fűzött : 1995,- Ft
német nyelv - tantárgy - középiskolai tankönyv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 2631279] MARC

ANSEL
UTF-811845 /2006.
   Basic English syntax with exercises / Mark Newson [et al.] ; [szerk. Szécsényi Tibor és Nádasdi Péter] ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - X, 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 963-9704-70-9 fűzött
angol nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv
802.0-56(075.8)
[AN 2631171]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2006.
Bolonyai Gábor (1962-)
   Istenek beszélgetései : görög nyelvkönyv / Lukianosz művei nyomán írta Bolonyai Gábor, Forró Orsolya, Kulin Veronika ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 250 p. : ill. ; 29 cm
Bevezetés az ógörög nyelvbe : theōn dialogoi (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9704-67-9 fűzött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 2630679]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2006.
Borsos Magdolna
   From head to toe = Tetőtől talpig : angol idiómák példamondatokkal / Borsos Magdolna. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 90 p. ; 18 cm
ISBN 963-16-4150-3 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - tankönyv
802.0-318(078)=945.11
[AN 2630714]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2006.
Brenner Koloman (1968-)
   Deutsche Phonetik : eine Einführung / Koloman Brenner, Balázs Huszka, Csaba Werk-Marinkás ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest ; Veszprém : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 963-9704-83-0 fűzött
fonetika - német nyelv - egyetemi tankönyv
803.0-4(075.8)
[AN 2631180]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2006.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - Budapest : Corvina, 2005-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2548239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Angol nyelvkönyv : alapszint : elementary / [ill. Farkas Zsuzsa]. - Utánny. - 2006. - 220 p. : ill.
ISBN 963-13-4438-X fűzött : 1350,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2633823] MARC

ANSEL
UTF-811850 /2006.
   First steps in theoretical and applied linguistics / [szerk.] Borbála Richter ; [szerzők Górász Judit et al.] ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 209, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-196.
ISBN 963-9704-91-1 fűzött
nyelvészet - egyetemi tankönyv
80(075.8)
[AN 2631174]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2006.
Gasparics Gyula (1958-)
   Jeles(5)kedj a helyesírásban! / Gasparics Gyula ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, [2006]. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 963-7306-40-4 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 2631165]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2006.
Gyuris Beáta (1970-)
   Formális szemantika / Gyuris Beáta, Varasdi Károly, Maleczki Márta ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - XIX, 243 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-9704-55-5 fűzött
szemantika - egyetemi tankönyv
801.541.2(075.8)
[AN 2630646]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2006.
Knipf Erzsébet (1952-)
   Aspekte des deutschen Wortschatzes : ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil / Elisabeth Knipf-Komlósi, Roberta V. Rada, Csilla Bernáth ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Aspekte des Wortschatzes (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9704-33-4 fűzött
német nyelv - szókincs - lexikológia - egyetemi tankönyv
803.0-3(075.8)
[AN 2631178]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2006.
Laczkó Krisztina (1967-)
   Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2004. - 1539 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 1.)
Kötött : 5980,- Ft (hibás ISBN 963-389-541-3)
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2633351]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2006.
Maklári Tamás
   Lazán németül / Maklári Tamás ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : [Studium Bt.], 2004-. - 24 cm
ISBN 963-210-801-9
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nyelvkönyv középhaladóknak. - cop. 2006. - 349, [3] p. : ill.
Bibliogr.: p. [350].
ISBN 963-218-641-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2631064] MARC

ANSEL
UTF-811856 /2006.
Maklári Tamás
   Német nyelvtani ABC : nyelvtani kísérőkönyv feladatokkal / Maklári Tamás. - [Budapest] : Studium Bt., cop. 2006. - 386, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [387].
ISBN 963-06-0224-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2631000]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2006.
Nagy Erika
   Colores : spanyol munkafüzet 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 103 p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 963-19-5622-9 fűzött
spanyol nyelv - példatár
806.0(076)=945.11
[AN 2630873]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2006.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 963-19-5565-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2630871]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2006.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 963-87243-2-3 kötött
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2630986]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2006.
Róna Márta
   Kis angol útiszótár / [szerk. Róna Márta]. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - 78, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-9728-30-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 2630697]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2006.
Stankevìč, Larysa
   20 találkozás Fehéroroszországgal : fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára = Dvaccacʹ sustrèč z Belarussû : padručnìk pa belaruskaj move dlâ pačatkoǔcaǔ / Larisza Sztankevics, Katkits Zsuzsa ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9704-32-6 fűzött
belorusz nyelv - egyetemi tankönyv
808.26(075.8)=945.11
[AN 2630669]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2006.
Szentirmay Lyane
   Angol - magyar iskolai szótár / szerk. Szentirmay Lyane. - Budapest : Park, [2006], cop. 1995. - 411, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-530-361-0 * kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-530-096-4)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2631108]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2006.
   Szókincspróba a kezdők nyelvkönyvei - angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, latin, cseh, horvát, holland, szlovák, észt, román, finn, arab, svéd, lengyel, portugál, görög, norvég, dán, héber, japán, kínai, eszperantó, török - sorozat köteteihez. - Budapest : Holnap, [2006]-. - ill. ; 29 cm
nyelvkönyv - példatár
802/809(076)=945.11
[AN 2629843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2006. - 47 p.
ISBN 963-346-175-8 fűzött : 700,- Ft
nyelvkönyv - példatár
802/809(076)=945.11
[AN 2629845] MARC

ANSEL
UTF-811864 /2006.
Tronka Krisztián
   Phonetik und Phonologie des Deutschen mit kontrastiven (deutsch-ungarischen) Aufgaben / Krisztián Tronka ; [Hrsg.:] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 177-183.
ISBN 963-9704-95-4 fűzött
német nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv
803.0-4(075.8)
[AN 2631175]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2006.
   Uralisztika : uráli nyelvészet / [szerk. Kozmács István, Sipőcz Katalin] ; [... szerzői Dolovai Dorottya et al.] ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9704-27-X fűzött
uráli nyelvek - nyelvészet - egyetemi tankönyv
809.44/.45(075.8)
[AN 2630659]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2006.
Vida Enikő
   1000 questions 1000 réponses : társalgási gyakorlatok a középszintű és emelt szintű érettségire és a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2006. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-60-X fűzött : 1652,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2631212]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11867 /2006.
   Antologia della critica letteraria del Novecento / a cura di József Takács ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-226.
ISBN 963-9724-01-7 fűzött
olasz irodalom története - 20. század - egyetemi tankönyv
850(091)"19"(075.8)
[AN 2631192]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2006.
   Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből / [... szerk. Kroó Katalin] ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 2 db (861 p.) ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9704-56-3 fűzött
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - egyetemi tankönyv
882(091)"18"(075.8) *** 82.01(075.8)
[AN 2630663]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 431 p.
ISBN 963-9704-57-1
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - egyetemi tankönyv
882(091)"18"(075.8) *** 82.01(075.8)
[AN 2630666] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 433-861.
ISBN 963-9704-58-X
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - egyetemi tankönyv
882(091)"18"(075.8) *** 82.01(075.8)
[AN 2630668] MARC

ANSEL
UTF-811869 /2006.
   Einführung in die Trivialliteratur / Zoltán Szendi Hg. ; [Hrsg.: Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - [216] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [207-216.]
ISBN 963-9704-72-5 fűzött
világirodalom története - 18. század - 19. század - 20. század - szórakoztató irodalom - egyetemi tankönyv
82(091)-312.5 *** 82(091)-312.4 *** 82(091)-312.9 *** 82(091)"17/19"(075.8)
[AN 2631183]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2006.
Fried Ilona (1952-)
   Modern olasz irodalom és színház: problémák és művek : kultúrák találkozása : Svevo, Pirandello, Calvino, Gadda, Rodari, Strehler, Ruccello, Valiani, Baricco / Fried Ilona ; [közread. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 413 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9704-39-3 fűzött
Olaszország - Magyarország - olasz irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - színházművészet - egyetemi tankönyv
850(091)"19"(075.8) *** 894.511.091"19"(075.8) *** 850.091"19"(075.8) *** 930.85(45)"18/19"(075.8) *** 792(45)"19"(075.8)
[AN 2630661]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2006.
Gyimesi Tímea
   Introduction aux méthodes de la critique littéraire / par Tímea Gyimesi, Ilona Kovács, Péter Balázs ; sous la direction de Ilona Kovács ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 145 p. ; 21 cm
Borítócím: Introduction aux méthodes des études littéraires. - Bibliogr.: p. 142-145. és a jegyzetekben
ISBN 963-9704-98-9 fűzött
francia irodalom története - egyetemi tankönyv
840(091)(075.8)
[AN 2631188]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11872 /2006.
Fűzfa Balázs (1958-)
   "...Sem azé, aki fut..." : Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózaetika, a hipertextualitás és a recepció tükrében / Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 20 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 39.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-9531-65-0)
Ottlik Géza (1912-1990). Iskola a határon
Magyarország - író - narratológia - 20. század - disszertáció - műelemzés - próza
894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01-31
[AN 2630308]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2006.
Gülch Csaba (1959-)
   Túl a nosztalgián : újabb írások tengeren innenről és túlról / Gülch Csaba ; [közread. a] ... Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság. - Győr : Hazánk Kvk. : Radnóti Emlékbiz. és Irod. Társ., 2006. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-7586-98-9 fűzött
író - emigráns - nyugati magyarság - interjú - publicisztika
894.511(100)(092)(047.53) *** 894.511(100)(092)(0:82-92) *** 325.25(100)(=945.11)(092)(0:82-92)
[AN 2631900]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2006.
   A hajnal frissessége : esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, életmű-bibliográfia / [szerk. Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 417 p. : ill. ; 20 cm. - (In honorem..., ISSN 1788-1196)
Bibliogr.: p. 365-407., összeáll. Köbölkuti Katalin és Kovács Katalin
ISBN 963-9438-61-8 fűzött : 2006,- Ft
Láng Gusztáv (1936-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(498)(091)"19" *** 012Láng_Gusztáv
[AN 2631469]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2006.
Imre László (1944-)
   Arany János balladái / Imre László. - 2. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 229 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 963-9438-52-9 1490,- Ft : 6 EUR
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Arany_J.
[AN 2630982]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2006.
Lisztóczky László (1941-)
   Szabadság és igazság fényei : az 1848-49-es forradalom és szabadságharc gyöngyösi költők verseiben / Lisztóczky László ; [... az előszót írta Fülöp Lajos] ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2006. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p.185-189.
ISBN 963-06-0866-9 kötött
Gyöngyös - magyar irodalom - magyar irodalom története - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - vers - antológia
894.511(439-2Gyöngyös)(091)"18" *** 894.511-14(439-2Gyöngyös)(082) *** 943.9"1848/1849"(0:82-14)
[AN 2630695]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11877 /2006.
Anderson, Laurie Halse
Speak (magyar)
   Hadd mondjam el.. / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006. - 200 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-96-X kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2630624]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2006.
Baird, David
A thousand paths to friendship (magyar)
   A barátság : 1000 gondolat / David Baird ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 464 p. : ill. ; 12x12 cm
ISBN 963-9546-72-0 fűzött : 1980,- Ft
világirodalom - barátság - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 316.647.2(0:82-84)
[AN 2631222]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2006.
Baird, David
A thousand paths to happiness (magyar)
   A boldogság : 1000 gondolat / David Baird ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 464 p. : ill. ; 12x12 cm
ISBN 963-9546-71-2 fűzött : 1980,- Ft
világirodalom - boldogság - aforizma
82-84=945.11 *** 159.942(0:82-84)
[AN 2631223]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2006.
Barber, Shirley
Shirley Barber's more bedtime stories (magyar)
   Esti tündérmesék : hét varázslatos történet / Shirley Barber ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Shirley Barber tündérmeséi)
ISBN 963-628-471-7 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2631547]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2006.
Barber, Shirley
Shirley Barber's rainbow magic (magyar)
   A varázslatos szivárvány : Shirley Barber meséje / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 963-628-473-3 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2631603]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2006.
Barber, Shirley
Shirley Barber's spellbound (magyar)
   A varázskarkötő : csodálatos tündérmese / Shirley Barber ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [32] p. : ill. ; 31 cm. - (Shirley Barber tündérmeséi)
ISBN 963-628-472-5 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2631552]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2006.
Beagle, Peter S.
The last unicorn (magyar)
   Az utolsó egyszarvú / Peter S. Beagle ; [ford. Ormai Rita] ; [... a verseket ford. Tótfalusi István] ; [az utószót Komáromi Gabriella írta]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2006, cop. 2004. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 963-539-467-5 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2632955]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2006.
Best friends forever (magyar)
   Örök barátság / [szöveget összeáll. Wynn Wheldon] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 108, [4] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-9546-27-5 kötött
világirodalom - barátság - idézetgyűjtemény - életkép - fényképalbum
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 77.041
[AN 2631460]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2006.
Bölcs, Matilda (1949-)
   Izbor tekstova za nastavu književnosti / Matilda Bölcs. - [Horvátzsidány] : Društvo Škoruš, [2006]. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Biblioteka Škoruš, ISSN 1788-3903 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-214-1 fűzött
világirodalom - horvát irodalom - antológia
886.2-822 *** 82-822=862
[AN 2631148]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2006.
Brezina, Thomas
Mark Mega und Phantom (magyar)
   Mark Mega és Fantom / Thomas Brezina ; ill. Gertraud Funke ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2006. - 4 db : ill. ; 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2631333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Démon-háromszög rejtélye. - 148 p. + mell.
ISBN 963-628-377-X kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2631339] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sikoltó barlangok. - 153 p. + mell.
ISBN 963-628-378-8 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2631342] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szörnyek a mélyben. - 154 p. + mell.
ISBN 963-628-379-6 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2631344] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Fogságban Horrorföldön. - 154 p. + mell.
ISBN 963-628-465-2 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2631347] MARC

ANSEL
UTF-811887 /2006.
Christie, Agatha
Cards on the table (magyar)
   Nyílt kártyákkal / Agatha Christie ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1988. - 280 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8147-6 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2632897]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2006.
Cole, Stephen
The monsters inside (magyar)
   Az emberbe bújt szörnyek / Stephen Cole ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 283 p. ; 21 cm. - (Ki vagy, Doki?)
ISBN 963-9635-65-0 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2631461]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2006.
Girlfriends (magyar)
   Barátnők / [a szöveget összeáll. Rose O'Kelly] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 109, [3] p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 963-9546-83-6 kötött : 1600,- Ft
barátság - nő - világirodalom - fényképalbum - idézetgyűjtemény - életkép
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 77.041-055.2
[AN 2631241]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2006.
Grisham, John
The broker (magyar)
   A manipulátor / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. Otthon, édes otthon.. / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. Igaz hittel / Nicholas Sparks ; [ford. Szabó Olimpia]. Csak egy lövés / Lee Child ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2006. - 606 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The broker. No place like home. True believer. One shot
ISBN 963-9562-98-X kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - antológia
820-312.4(73)(082)=945.11
[AN 2631959]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2006.
Hall, Rebecca
1000 reasons you're the perfect dad (magyar)
   1000 bizonyíték, hogy te vagy a legjobb apa / Rebecca Hall ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 463 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 963-9546-69-0 fűzött : 1980,- Ft
világirodalom - apa - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-84)
[AN 2631220]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2006.
Holt, Victoria
Madame Serpent (magyar)
   Kígyóasszony / Victoria Holt ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-308-5 fűzött : 1500,- Ft
Katalin (Franciaország: királyné ; II. Henrik felesége)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2630221]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2006.
An invitation to quiet (magyar)
   A csönd / szerk. Wynn Wheldon ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 106, [5] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-9546-28-3 kötött
világirodalom - életkép - fényképalbum - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 77.041.7
[AN 2631449]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2006.
Iwasaki Mineko
Geisha: a life (magyar)
   A gésák gésája / Mineko Iwasaki ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2006. - 383 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Ouchi, Rande Brown közreműködésével
ISBN 963-9367-93-1 kötött : 2790,- Ft
Iwasaki Mineko
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2632903]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2006.
Jovanović, Dragan Danilov
Ikonostas na kraju sveta (magyar)
   Ikonosztáz a világ végén / Dragan Jovanović Danilov ; [ford. Borbély János]. - Budapest : Napkút K., 2006. - 140, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-8478-22-5 fűzött : 1790,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2630164]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2006.
Kaaberbøl, Lene
Brimstone Music (magyar)
   A Brimstones banda / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-460-1 fűzött : 1249,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2632007]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2006.
Kaaberbøl, Lene
Merefire (magyar)
   Az igazi tűz / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-514-4 fűzött : 1249,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2632009]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2006.
Korman, Gordon
On the run (magyar)
   Szökevények! / Gordon Korman ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Egmont, 2006-. - 19 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2631278]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Hajtóvadászat. - 2006. - 176 p.
ISBN 963-628-438-5 kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2631282] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Menekülés. - 2006. - 168 p.
ISBN 963-628-522-5 kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2631287] MARC

ANSEL
UTF-811899 /2006.
Lewin, Patricia
Blind run (magyar)
   Rohanás a végtelenbe / Patricia Lewin ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2006]. - 325 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-24-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2630958]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2006.
Made it (magyar)
   Megcsináltam! : képkavalkád / [... vál. Suzie Green] ; [szöveget összeáll. David Baird] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2005. - 108, [4] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-9546-26-7 kötött
siker - önismeret - világirodalom - idézetgyűjtemény - életkép - fényképalbum
82-84=945.11 *** 613.865(0:82-84) *** 77.041
[AN 2631453]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2006.
   Magoncok és morzsák : bolgár apró írások / vál., ford. és az utószót írta Szondi György ; ... Ivan Gazdov grafikatúrái. - Budapest : Napkút K., 2006. - 550, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8478-29-2 fűzött : 3190,- Ft
bolgár irodalom - antológia
886.7-822=945.11
[AN 2630150]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2006.
Marshall, Jill
Jane Blonde (magyar)
   Jane Blonde / Jill Marshall ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006-. - 19 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2631369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A csodálatos csöpiKém. - 2006. - 268 p.
ISBN 963-628-440-7 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2631370] MARC

ANSEL
UTF-811903 /2006.
Masot, Núria
La sombra del templario (magyar)
   A templomos lovag árnyéka / Núria Masot ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 311 p. ; 23 cm
ISBN 963-9635-83-9 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2630869]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2006.
May, Karl (1842-1912)
Der Ölprinz (magyar)
   Olajkirály / Karl May ; [ford. és átd. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 300, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-91-4 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2632940]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2006.
Mészöly Dezső (1918-)
   Francia ég alatt : emlékek, esszék, fordítások / Mészöly Dezső. - Budapest : General Press, [2006]. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 963-9648-29-9 fűzött : 2500,- Ft
Villon, François (1431-1463?)
Molière (1622-1673)
Franciaország - francia irodalom - író - 15. század - 17. század - antológia
840-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032 *** 840(092)Villon,_F. *** 840(092)Molière
[AN 2631350]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2006.
Mothers & daughters (magyar)
   Anyák és lányaik : képkavalkád / [a szöveget összeáll. Wynn Wheldon] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 111 p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-9546-82-8 kötött : 1600,- Ft
anya - világirodalom - életkép - fényképalbum - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84) *** 77.041
[AN 2631428]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2006.
O'Carroll, Brendan
The Mammy (magyar)
   Agnes Browne / Brendan O'Carroll ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-89-2 fűzött : 1999,- Ft
Írország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2631477]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2006.
Otonkoski, Lauri
   Tengervízégből lehulló angyalok / Lauri Otonkoski ; [vál. és ford. Domokos Johanna]. - Budapest : Napkút K., 2006. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 963-8478-23-3 fűzött : 1490,- Ft
finn irodalom - vers
894.541-14=945.11
[AN 2630162]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2006.
Pelevin, Viktor Olegovič
Žizn' nasekomih (magyar)
   A rovarok élete / Viktor Pelevin ; ford. Király Zsuzsa. - Budapest : Park, [2006], cop. 1999. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 963-530-407-2 kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-530646-6)
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2633208]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2006.
   Philip Larkin: Leave : Eltávozhatáson - Szabadság - Eltávozás - Eltáv - Távozás - Kimenő : az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Bognár Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2006]. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 7.)
ISBN 963-8478-35-7 fűzött
Larkin, Philip. Leave
angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02=945.11
[AN 2631200]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2006.
Pistone, Joseph D.
Snake eyes (magyar)
   Halálos játszma / Joseph D. Pistone. - Pécs : Alexandra, 2006. - 263 p. ; 22 cm. - (Donnie Brasco)
Ford. Cserna György. - Társszerző Lutz, John
ISBN 963-369-741-7 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2631353]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2006.
   Pizelonʹ kaštaz = Berkenyekoszorú : válogatás a legújabb mordvin lírából / vál. és az életrajzi jegyzeteket kész. Valentyina Misanyina ; ford. Fábián László és Pusztay János ; [... graf. Masszi Ferenc]. - Szombathely : [BDF Uralisztikai Tansz.], 2006. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
Oktatási segédkönyv. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9531-64-2 fűzött
mordvin irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.522-14.02(082)=945.11
[AN 2630602]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2006.
Platt, Richard
Castle diary (magyar)
   Várnapló : Várvédy Tóbiás apród feljegyzései / írta Richard Platt ; ill. Chris Riddel ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-628-406-7 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - képeskönyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2631581]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2006.
Platt, Richard
Pirate diary (magyar)
   Kalóznapló : Ács Jakab feljegyzései / írta Richard Platt ; ill. Chris Riddell ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 963-628-407-5 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - képeskönyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2631555]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2006.
Powell, Michael
1000 reasons you're the perfect mum (magyar)
   1000 bizonyíték, hogy te vagy a legjobb anya / Michael Powell ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 463 p. : ill. ; 12x12 cm
ISBN 963-9546-70-4 fűzött : 1980,- Ft
világirodalom - anya - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 2631219]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2006.
Quick, Amanda
Rendezvous (magyar)
   Légyott / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-149-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2633541]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2006.
Rathbone, Julian
Kings of Albion (magyar)
   Albion királyai : a brit történelem legsötétebb korszaka / Julian Rathbone ; [ford. Bank Szilvia]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 448 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-957-6 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2630919]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2006.
Rayner, Jacqueline
Winner takes all (magyar)
   A győztes mindent visz / Jacqueline Rayner ; [ford. Kocsis Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 275 p. ; 21 cm. - (Ki vagy, Doki?)
ISBN 963-9635-66-9 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2631467]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2006.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Zeit zu leben und Zeit zu sterben (magyar)
   Szerelem és halál órája / Erich Maria Remarque ; [ford. Ungvári Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2006, cop. 1969. - 356 p. ; 22 cm
ISBN 963-370-008-6 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2632953]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2006.
Roberts, Nora
Dance to the piper (magyar)
   Tánclépésben : [az O'Hurley család] / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 384 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-605-7 fűzött : 1095,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2631915]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2006.
Ryan, Denise
Betrayed (magyar)
   Elárulva / Denise Ryan ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 477 p. ; 18 cm
ISBN 963-370-050-7 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2631742]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2006.
Saunders, Kate
Red stocking rescue (magyar)
   Vörösharisnyás mentőakció / Kate Saunders ; [ill. Tony Ross] ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Kótyagos boszorkák)
ISBN 963-9708-14-3 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2631258]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2006.
The search for dead man's chest (magyar)
   Kutatás a holtak kincse után / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - [36] p. : ill., színes ; 32 cm
A Karib-tenger kalózai. Holtak kincse (cvált.). - A kötéstáblán távcsővel és 10 db képkoronggal
ISBN 963-628-346-X kötött : 4899,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény - képeskönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2631513]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2006.
Selby, Hubert
Last exit to Brooklyn (magyar)
   Utolsó letérő Brooklyn felé / Hubert Selby. - Budapest : Cartaphilus, 2006, cop. 1991. - 333 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
Ford. Greskovits Endre
ISBN 963-7448-28-4 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2633210]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2006.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Evening in Byzantium (magyar)
   Francia éjszakák / Irwin Shaw ; [ford. Odze György]. - Pécs : Alexandra, cop. 2006. - 310 p. ; 22 cm
ISBN 963-370-077-9 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2632898]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2006.
Sheldon, Sidney
Are you afraid of the dark? (magyar)
   Félsz a sötétben? / Sidney Sheldon ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-310-7 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2630218]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2006.
Timeless values (magyar)
   Időtlen értékek. - Pécs : Alexandra, 2006. - [137] p. : ill., színes ; 16 cm
Az idézeteket és a képeket vál. Helen Exley. - Ford. Babits Péter
ISBN 963-368-485-4 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2633214]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2006.
Winegardner, Mark
The godfather returns (magyar)
   A keresztapa visszatér : Mario Puzo regényhőseinek további története / Mark Winegardner ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 614 p. ; 24 cm
ISBN 963-9574-55-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2630892]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2006.
Wisdom for our times (magyar)
   Mindennapok bölcsessége. - Pécs : Alexandra, 2006. - [137] p. : ill., színes ; 16 cm
Az idézeteket és a képeket vál. Helen Exley. - Ford. Babits Péter
ISBN 963-368-486-2 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2633216]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11930 /2006.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei / [a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer Pál]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2006-. - 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-589-8 fűzött
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2633309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006, cop. 2004. - 702 p.
ISBN 963-389-267-8
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2633319] MARC

ANSEL
UTF-811931 /2006.
Asaf, Uri
   Festőversek / Uri Asaf. - Tatabánya : [JAMK], 2006. - 109, [2] p. ; 23 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 39.)
ISBN 963-7631-74-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631831]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2006.
Asperján György (1939-)
   Fogadj szívedbe : József Attila életregénye / Asperján György ; [... bevezetőt írta Tverdota György]. - 4. utánny. - Budapest : Digital, 2005. - 787 p. ; 24 cm
ISBN 963-219-183-8 kötött : 3990,- Ft
József Attila (1905-1937)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2632947]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2006.
   Békebeli Balaton / [szerk. Zsikai Erika] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - Budapest : Eri, 2005. - 277, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-8090-64-2 kötött : 2940,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - antológia
894.511-43(082) *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-43)
[AN 2631935]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2006.
Bella János (1935-)
   Mezitláb Endrődön : válogatott versek, 1958-2006 / Endrődi Bella János ; [vál. Polányi Éva]. - Backnang ; Gyomaendrőd : [s.n.], 2006. - 178 p. : ill. ; 20 cm
Az előszó német nyelven is
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631937]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2006.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2006. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 963-9727-04-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2631791]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2006.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Lipi : élet-rajz-regény a szerző képeivel / Bertalan Tivadar. - Budapest : Agroinform, 2006. - 255 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-502-858-X kötött
Bertalan Tivadar (1930-)
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - ezredforduló - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 76(439)(092)Bertalan_T.
[AN 2631884]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2006.
   Bölcsek ünnepi ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - 2. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2006], cop. 2004. - 214 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7437-62-2 kötött : 2600,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - aforizma
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 2632931]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2006.
Borbély János (1956-)
   Folytonos alkonyat / Borbély János ; [... ill. Kurcsis László]. - Győr : Hazánk Kvk., 2006. - 114, [13] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7586-95-4 kötött : 1640,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631890]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2006.
Csendes Istvánné
   Karácsonyi történetek / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila, Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-7818-52-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2631263]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2006.
Ébert Tibor (1926-)
   Tűzfalak / Ébert Tibor. - Budapest : Napkút K., 2006. - 114, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-8478-34-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2630161]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2006.
Erdődy Kristóf (1987-)
   Üst : írótál és kutyanyelv / Erdődy Kristóf. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 106, [3] p. ; 21 cm. - ("Magoncok sorozat", ISSN 1787-9914)
ISBN 963-86864-6-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2630520]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2006.
Ériné Czibak Anna (1955-)
   ...csakazértis! / Ériné Czibak Anna. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 52 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2632220]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2006.
Fable, Vavyan
   Ki feküdt az ágyamban? / Vavyan Fable. - 3. újraszöszölt kiad. - Budapest : Fabyen, 2006, cop. 1993. - 394 p. ; 20 cm
A Halkirálynő-sorozat 3. kötete
ISBN 963-9300-19-5 fűzött : 1668,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633543]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2006.
Gabányi János (1871-1934)
   Magyar várak legendái / Gabányi János ; [vál. és szerk. Pilaszanovich Irén] ; [ill. Markó Gábor rajzai alapján Győrfi András]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-346-727-6 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2629788]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2006.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 267 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 2.)
ISBN 963-09-4942-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2631112]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2006.
Gyukics Gábor (1958-)
   Lepkék vitrinben / Gyukics Gábor. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 55, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-9680-00-1 kötött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631738]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2006.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Fecskekód : Gyurkovics Tibor verseinek keletkezéstörténete / [szerk.] Ézsiás Erzsébet ; [... graf. Madarassy István]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2006. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9263-31-1 fűzött : 2200,- Ft
Gyurkovics Tibor (1931-)
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2630898]
MARC

ANSEL
UTF-811948 /2006.
Hajba Ferenc (1954-)
   Az átlátszó kutya / Hajba Ferenc. - [Győr] : Média Network Lapk., [2006]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-87310-0-1 fűzött
magyar irodalom - riport - karcolat
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 2631811]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2006.
Heisler-Berecz Dorisz
   Mukik és kalandok / Heisler-Berecz Dorisz ; [ill. Navratil Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Die, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 16x17 cm
ISBN 963-86914-1-7 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 379.825-053.6
[AN 2631846]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2006.
Iluh István (1936-2006)
   Felhőteve hátán : Iluh István versei / Rékassy Eszter rajz. - Szolnok ; Jászberény : Új Színházért Alapítvány, 2006. - 64, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Eső könyvek, ISSN 1589-9497 ; 4.)
ISBN 963-06-0546-5 * fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 63-06-0546-5)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2631881]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Krónikásének, 1956-2006 : több szólamban / Jókai Anna. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 20 p. ; 25 cm
Japán technikával
ISBN 963-7486-38-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2632938]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek : regény / Jókai Anna. - 19. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 342 p. ; 23 cm. - (Jókai Anna művei)
ISBN 963-7486-39-9 kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-8277-21-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2632997]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Szegény Sudár Anna / Jókai Anna. - 4. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2006. - 335 p. ; 23 cm
ISBN 963-7486-37-2 kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-8277-21-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2632995]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2006.
   Kerekecske, gombocska : népszerű mondókák, versek, találós kérdések : oktatási segédlet / Timkóné Sebestyén Izabella gyűjtése. - Nyíregyháza : Tim-Duo Bt., 2006. - 54, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-761-5 fűzött : 499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia - mondóka - találós kérdés
894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 2630831]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2006.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A vörös postakocsi és más elbeszélések / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 204, [3] p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 1.)
ISBN 963-09-4941-5 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2631107]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2006.
   A lélek temploma / [... szerzői Baranyai Csaba et al.]. - [Nyúl] : VPM, 2006. - 214 p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 5.)
ISBN 963-86793-5-2 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2631818]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2006.
Nagy J. Endre (1941-)
   Kis prométheuszi pillanatok / Nagy J. Endre. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2006. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-9438-60-X fűzött : 2480,- Ft : 10 EUR
Magyarország - magyar irodalom - szociológia - tudós - 19. század - 20. század - életútinterjú - esszé
894.511-4 *** 316(439)(092)(047.53)
[AN 2630345]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2006.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Összes költemények / Petőfi Sándor. - Budapest : Ciceró, 2006. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-539-567-1 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2633019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 479 p.
ISBN 963-539-568-X
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2633020] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 423 p.
ISBN 963-539-569-8
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2633023] MARC

ANSEL
UTF-811959 /2006.
Pilinszky János (1921-1981)
Művek (vál.)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - 5. kiad. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 352 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-752-1 kötött : 3280,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2633207]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2006.
Pusztay János (1948-)
   Köznapok / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 63 p. : ill. ; 14x20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-29-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2632049]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2006.
Rentsch, Piroska (1950-)
   Szelíd ég alatt.. / Piroska Rentsch. - Budapest : Agroinform, 2006. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-857-1 fűzött
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 2631844]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2006.
Rentsch, Piroska (1950-)
   Szeretet koldusa / Piroska Rentsch ; [... ill. Bolyki István]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-860-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631841]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2006.
Sebestyén Lajos (1926-|)
   Csendes lázadás : versek / Sebestyén Lajos. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2006]. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-8103-62-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2630415]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2006.
Simon László
   Álmok völgye : kilátás hegyről : novellák / Simon László. - [Szombathely] : Simon J., 2006. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-848-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2631319]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2006.
   Sodrásban 06 : amatőr költők antológiája, 2006 / [szerk. Baranyai Attila] ; [közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt.]. - [Nyúl] : VPM, 2006. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 963-86793-4-4 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 379.825
[AN 2631945]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2006.
Solt Éva Vilma
   Limpimpi mesél a barátságról / Solt Éva Vilma. - [Budapest] : Csipkebokor, [2006]. - [50] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Limpimpi könyvek ; 1.)
ISBN 963-06-0763-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2631132]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2006.
   A szabadság népe / [szerk.] Gubcsi Lajos. - Budapest : M. Művészetért Kft., 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A borítón rézplakettel
ISBN 963-86807-3-3 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - vers - publicisztika - interjú - antológia
894.511-14(082) *** 943.9"1956"(0:82-822) *** 943.9"1956"(047.53) *** 894.511-92(082)
[AN 2632170]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2006.
Szabó László Dezső
   1956 : versek / [Szabó László Dezső] ; [... grafikákat Sorki Dala Andor kész.]. - [Budapest] : Szabó L. D., cop. 2006. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1138-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631656]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2006.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Szabó Lőrinc válogatott versei / ... összeáll. és az utószót írta Vörös István. - Budapest : Palatinus, 2006. - 224 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9578-75-4 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2632010]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1977. - 525, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8185-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2632944]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2006.
Szalai István, G.
   Vezérlő csillagok a hármas halom országa fölött / G. Szalai István. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 179 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - világirodalom - aforizma - publicisztika
894.511-84 *** 82-84=945.11 *** 894.511-92
[AN 2631927]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2006.
Szőke István Atilla
   Pajkos Pisti pompás paripája / Szőke István Atilla ; festette és rajz. Vaszilkó Zsuzsanna. - [Budapest] ; [Újkígyós] : [Szőke I. A.], 2007. - [28] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 963-06-0996-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2630400]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2006.
Szőke István Atilla
   Pilisi lángok : irodalmi szárnyalás a szent hegyen / Szőke István Atilla. - Kárpát-medence : [Szőke I. A.], 2006. - 110, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-229-488-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2630166]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2006.
Szűk Balázs (1960-)
   '56:10:23 / Szűk Balázs ; [fotók Bódi László ...]. - Debrecen : Szerző, 2006. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0905-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2630861]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2006.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel : trilógia / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2006], cop. 1999. - 595 p. ; 19 cm
Tart.: Ábel a rengetegben ; Ábel az országban ; Ábel Amerikában
ISBN 963-539-352-0 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2632951]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2006.
Tassonyi Ernő (1881-1942)
   Aki a párját keresi : regény a selmeci diákéletből / Tassonyi Ernő ; Mühlbeck Károly rajz. ; [a Fröccsöntő Sasok Baráti Társaságának kiadványa]. - Budapest ; [Sopron] : Fröccsöntő Sasok Baráti Társ., 2006. - [10], 341 p., [8] fol. : ill. ; 19 cm
Az 1905-ben Selmecbányán, a Főiskolai Kör kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-06-0552-X fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2630705]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2006.
Tordai Kovács Lajos (1929-)
   Hadak útján Erdélytől Kaliforniáig / Tordai Kovács Lajos. - Budapest : Masszi, cop. 2006. - 402, [6] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9454-70-2 kötött : 2490,- Ft
Tordai Kovács Lajos (1929-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2630146]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2006.
   Tündérkert virágai : erdélyi gyermekvers-antológia / [szerk. Ferenczes István és Fekete Vince] ; [ill. Keresztes Dóra]. - Budapest : Móra, 2006. - 174 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-8247-9 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(498)(082)
[AN 2630622]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2006.
Veszely Ferenc (1936-)
   Bajban szépült életeim : egy 56-os magyar emigráns vívódásai / Veszely Ferenc. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2631361]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11980 /2006.
Barbie and the 12 dancing princesses (magyar)
   Barbie és a 12 táncoló hercegnő : varázslatos mese / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm + karkötő
ISBN 963-628-397-4 kötött : 2249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631600]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2006.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya : télapó, karácsony / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PrintXBudavár, cop. 2006. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-9727-03-2 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633211]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2006.
   Brumi mackó egy napja. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-34-4 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630884]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2006.
   Cirmi új otthona. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-36-0 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630887]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2006.
Disney princess flap book (magyar)
   Rózsaszín álom / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - Lapozó (19 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Disney hercegnők (keretcím). - Kihajtható ábrákkal
ISBN 963-628-479-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631598]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2006.
Heller, Sarah E.
Disney music player storybook (magyar)
   Állatmesék : zenélő mesekönyv / ... írta Sarah Heller ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2006. - 38 p. : ill., színes ; 32x33 cm + mell.
Zenelejátszóval és 4 db lemezzel
ISBN 963-628-375-3 kötött : 5249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631520]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2006.
   A hóember új barátja. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-63-8 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630881]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2006.
Joyce, Bridget
Magic moments (magyar)
   Varázslatos pillanatok / írta Bridget Joyce ; rajz. José Pardo ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Play-a-sound)
Disney hercegnők (keretcím). - Elemes varázspálcával
ISBN 963-628-420-2 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631526]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2006.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a hóban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2006. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-8249-5 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630894]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2006.
Kitamura, Satoshi
When sheep cannot sleep (magyar)
   Bárány altató : számolós könyv / Satoshi Kitamura. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2006. - [50] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Demény Eszter
ISBN 963-9727-08-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631365]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2006.
   A legszebb Grimm-mesék képeskönyve. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (48 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7053-80-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630875]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Animal dwellings (magyar)
   Állati lakhelyek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-627-575-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633219]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Be careful! (magyar)
   Csak óvatosan! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-652-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633217]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Home sweet home (magyar)
   Otthon, édes otthon / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortes]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-575-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633221]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2006.
Maxtone Graham, Ysenda
Who is afraid of the heffalump? (magyar)
   Csak nem féltek egy vuclitól? / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 963-627-652-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633224]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2006.
   Mi leszel, ha nagy leszel?. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-37-9 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630886]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2006.
   Misi manó megjavul. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-62-X kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630878]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2006.
Monica, Carol
Princess mix & match (magyar)
   Cseréljünk ruhát! / [írta Carol Monica] ; [ill. Mark Marderosian] ; [festette Ken Edwards]. - Budapest : Egmont, 2006. - [12] p. : ill., színes ; 31 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-628-376-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631532]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2006.
Petőcz András (1959-)
   Csigaházi Eduárd / Petőcz András ; Damó István rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-8194-4 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2631769]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2006.
Pooh's playful songs (magyar)
   Zenés versek : énekeljünk együtt Micimackóval / [szöveg és zene Richard M. Sherman és Robert B. Sherman] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2006. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 33 cm. - (Play-a-song)
Disney Micimackó (keretcím). - Zenélő szerkezettel
ISBN 963-628-423-7 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2631516]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2006.
   Világjáró Vili kalandjai. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-7053-35-2 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2630889]
MARC

ANSEL
UTF-8