MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/05 13:25:25
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1043 /2007.
Hunyadi Zsuzsa
   Festival-world summary report : national survey on festivals in Hungary, including deliberations on public funding, evaluation and monitoring / Zsuzsa Hunyadi, Péter Inkei, János Zoltán Szabó ; [publ. by Kultúrpont Iroda, The Budapest Observatory]. - Budapest : KultúrPont Iroda : The Budapest Observatory, 2006. - 44 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-0974-6 fűzött
ISBN 963-06-0974-6
Magyarország - fesztivál - finanszírozás - kulturális támogatás - szervezés - ezredforduló
061.7(439)"200" *** 658.14 *** 65
[AN 2635692]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1044 /2007.
   Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR) : tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról / [szerk. Richlich Ilona]. - [Budapest] : KI, [2006]. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, ISSN 1588-6859 ; 3.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-201-625-4 fűzött
Magyarország - könyvtári rendszer - községi könyvtár - mozgókönyvtár
025 *** 021.65(439) *** 027.52(439)
[AN 2634720]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2007.
   Libraries and librarianship in Hungary, 2006 / [transl. by Anna Balogh] ; [comp. and publ. by the Ministry of Education and Culture]. - Budapest : Min. of Education and Culture, 2006. - 44 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-06-1101-5 fűzött
ISBN 963-06-1101-5
Magyarország - könyvtárügy - ezredforduló
021(439)"200"
[AN 2634714]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2007.
Sebestyénné Horváth Margit
   Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve : útmutató a kiskönyvtárban végzett munkához / Sebestyénné Horváth Margit ; [közread. a] Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Könyvtári Intézet. - [Zalaegerszeg] : Deák F. M. Kvt. ; [Budapest] : KI, [2006]. - 108 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-201-624-6 fűzött
községi könyvtár - könyvtártudomány - útmutató
027.52(439)(036) *** 02(036)
[AN 2634354]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1047 /2007.
   Budapestről jelentjük.. : az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban : válogatás / szerk. Tischler János ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2006. - 395 p. ; 25 cm
ISBN 963-86635-7-X kötött : 5990,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás - publicisztika - sajtó
070(100)"1956" *** 943.9"1956"(0:82-92)
[AN 2635417]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1048 /2007.
   Herman Ottó öröksége : a Miskolcon 2005. november 8-9-én megrendezett konferencia anyaga / szerk. Hevesi Attila, Viga Gyula ; [rend., közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2006. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9271-58-6 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Magyarország - tudós - 19. század - századforduló - konferenciakiadvány
001(439)(092)Herman_O. *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2634283]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2007.
Sagnier, Christine
L'imagerie les sciences (magyar)
   A tudományról : válaszoljunk a gyerekek kérdéseire / szöveg C. Sagnier ; ill. P. Bon [et al.]. - [Budapest] : Passage, cop. 2006. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tudástár, ISSN 1786-3406)
ISBN 963-228-425-9 kötött
természettudomány - orvostudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 61(02.053.2)
[AN 2635205]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2007.
   Válogatás a természettudományi kutatóintézetek 2005. évi kutatási eredményeiből / [szerk. Benkó György] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Válogatás az MTA természettudományi kutatóintézetek 2005. évi kutatási eredményeiből
ISBN 963-508-520-6 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - természettudomány - kutatás - ezredforduló
5 *** 001.894(439)"200" *** 061.6(439)
[AN 2634727]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1051 /2007.
Bányai Mátyás (1933-)
   Új utak az asztrológiában / Bányai Mátyás. - [Budapest] : Open Art Invest, 2006. - 438 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0902-9 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2635376]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2007.
Chinmoy, Sri
India an her miracle-feast (magyar)
   India csoda-lakomái : indiai spirituális mesterek történetei / Sri Chinmoy ; [ford. Székely Máté]. - Budapest : Madal Bal, 2006. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87174-1-2 fűzött : 1300,- Ft
ISBN 963-87174-1-6
ezoterika
133.25(0:82-94)
[AN 2635168]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2007.
Chinmoy, Sri
My Lord's secrets revealed (magyar, angol)
   Uram felfedett titkai = My Lord's secrets revealed / Sri Chinmoy ; [ford. Rongits Gábor]. - Budapest : Madal Bal, 2006. - [165] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87174-2-9 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-87174-2-4
ezoterika
133.25
[AN 2635364]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2007.
Huffines, LaUna
Healing yourself with light (magyar)
   Angyali gyógyítók / LaUna Huffines ; [ford. Frank Benedek]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-913-8 fűzött : 2990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2634815]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2007.
Leadbeater, Charles Webster
The chakras (magyar)
   A csakrák : tanulmány / C. W. Leadbeater ; [ford. Reicher László] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2006. - 120 p., X t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-85807-3-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2638594]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Jóskönyv : Ji-king mindennapi használatra / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2006, cop. 2001. - 367 p. ; 23 cm
ISBN 963-370-076-0 kötött
jövendőmondás
133.3
[AN 2637977]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Titkos tanítások / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2006, cop. 2003. - 315 p. ; 23 cm
ISBN 963-370-102-3 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2637953]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2007.
Ruland, Jeanne
Was Engel dir sagen (magyar)
   Az angyalok üzenete : az angyalkártyák értelmezése / Jeanne Ruland ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2006. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9652-09-1 fűzött : 1700,- Ft
okkultizmus - jövendőmondás
133.3
[AN 2634842]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2007.
Seal, Alan
Intuitive living (magyar)
   Intuitív élet : a titkos ösvény : kézikönyv az önvaló rejtett képességeinek fejlesztésére, teremtő erő és intuíció... / Alan Seale ; [ford. Zelei Kata]. - Budapest : Mandala-Veda, cop. 2006. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-49-6 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2634825]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2007.
Solara
How to live large on a small planet (magyar)
   Belépési pont : útlevél az új világba / Solara ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-922-7 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2635208]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1061 /2007.
Pál Károlyné (1935-)
   Nemesfémek a környezetben : a platinacsoport (Pt, Pd, Rh, Ir, Os) fémei / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/7.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-87034-5-8 fűzött : 3500,- Ft
környezetszennyezés - platina
504.05 *** 546.9
[AN 2635083]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2007.
Paulovics Anita (1970-)
   The preservation of natural and architectural environment in an international aspect / Anita Paulovics, Annamária Eszter Szabó, Charles Horton. - Miskolc : Bíbor Press, 2006. - 138 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 963-9634-10-7 fűzött
Európai Unió - környezetvédelem - építészeti örökség - világörökség
504.06(4-62) *** 72.025 *** 930.85(100)
[AN 2635290]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2007.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : a természet világa / [ford. Frenkel Attila] ; [szerk. Lévai Júlia]. - 4. utánny. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7937-69-2 fűzött
természeti környezet - fejtörő játék
502(076)
[AN 2638602]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2007.
   Studien zum 80. Geburstag von Prof. Dr. Dr. Dr. H.C. Klaus Sojka / [hrsg. von Pál Bobvos] ; [zsgest. László Miklós] ; [Übers. Szilvia Horváth]. - Szeged : JATEPress, 2006. - 81 p. : ill. ; 24 cm. - (A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszéke kiadványai, ISSN 0139-2417 ; 9.)
A köt. az 1976-ban megindított sorozat folytatásaként jelent meg. - Bibliogr.
ISBN 963-482-789-6 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - ezredforduló
504.06(439)
[AN 2635122]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1065 /2007.
Inzelt György (1946-)
   Vegykonyhájában szintén megteszi : a kémiáról és más dolgokról : [lítiumelemek, színezékek, illatok] / Inzelt György. - Budapest : Akad. K., 2006. - 347 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-963-05-8405-0 fűzött : 2940,- Ft
ISBN 963-05-8405-0
kémiatörténet - művelődéstörténet
54(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2635699]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1066 /2007.
   Táj, környezet és társadalom : ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment and society : studies in honour of professor Ilona Bárány-Kevei on the occasion of her birthday / [szerk. ... Kiss Andrea, Mezősi Gábor, Sümeghy Zoltán] ; [közread. az] SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. - Szeged : SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tansz. : SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tansz., 2006. - 788 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Az előszóés a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-782-9 fűzött
földtudomány - társadalomföldrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
55 *** 911.3 *** 012Keveiné_Bárány_I.
[AN 2635319]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1067 /2007.
Atlante del cielo (magyar)
   Csillagászat : képes atlasz : felfedezőúton csillagok és bolygók között / [szöveg Adriana Rigutti] ; [csillagtérk. Bernardo Mannucci] ; [ford. Horváth Sándor]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2006. - 240 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-9626-79-1 kötött
csillagászat
52
[AN 2635192]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2007.
Hunnivári Zoltán
   Forradalom a kronológiában : a 200 éves időcsúszás / Hunnivári Zoltán. - [Fertőszentmiklós] : Soproni Anzsu, [2006]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
Kötött (hibás ISBN 963-465-015-5)
Európa - rejtély - történettudomány - 10. század - 11. század - naptár
529 *** 001.94 *** 930.1(4)"09/11"
[AN 2635113]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1069 /2007.
Coombes, Allen J.
Trees (magyar)
   Fák / Allen J. Coombes ; fényképek Matthew Ward ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-9090-19-4 kötött
ISBN 963-9090-19-0
fa - növényhatározó
581.412 *** 582(083.71)
[AN 2637965]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2007.
Deák Tibor (1935-)
   Mikrobiodiverzitás : a mikrobavilág sokfélesége és változatossága / Deák Tibor. - [Budapest] : Aula, 2006. - 390 p., IX t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-365.
ISBN 963-9585-92-0 fűzött
mikrobiológia - biológiai variáció
579 *** 575.2
[AN 2635301]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2007.
Jakucs Erzsébet (1950-)
   A mikológia alapjai / Jakucs Erzsébet. - 3. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233.
Fűzött (hibás ISBN 963-463-593-8)
mikológia - egyetemi tankönyv
582.28(075.8)
[AN 2637968]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2007.
Kuhn, Wolfgang
Stolperstein des Darwinismus (magyar)
   A darwinizmus buktatói : egy évszázados tévedés vége / Wolfgang Kuhn ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 280 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 963-9642-67-3 fűzött : 2950,- Ft
törzsfejlődés - kritika
575.8 *** 001.85
[AN 2634806]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2007.
The new encyclopedia of birds (magyar)
   Madarak / szerk. Christopher Perrins ; ford. Bankovics Attila. - [Szeged] : Novum, [2006]-. - 30 cm
madár
598.2
[AN 2635003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2006. - 336 p. : ill., részben színes. - (Novum állatvilág enciklopédia ; 4.)
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 963-9334-93-6 kötött
madár
598.2
[AN 2635004] MARC

ANSEL
UTF-81074 /2007.
   Recent research results supporting sustainability / ed. by Katalin Török and Edit Kovács-Láng ; [... transl. Melinda Halassy and Gergely Lunk] ; [publ. by the] Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences. - Vácrátót : HAS Inst. of Ecology and Botany, 2006. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-8391-32-4 fűzött
növénytan - ökobiológia
58 *** 504.73
[AN 2634350]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1075 /2007.
   1000 hasznos tanács masszáshoz : a legjobb technikák a legkülönfélébb masszázsokhoz / [ford. Forgách Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 351 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 327-330.
ISBN 963-9626-76-7 fűzött
masszázs
615.82
[AN 2635186]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2007.
Atlante di anatomia (magyar)
   Anatómiai atlasz / [szöveg Adriana Rigutti] ; [... ábrák A. A. Ghermana, O. A. Cetverikova] ; [ford. ... Gács Zsófia, ... Pécsi Tibor]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2006. - 239 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9626-80-5 kötött
élettan - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 612(084.1)
[AN 2635188]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2007.
Bálint Géza (1935-)
   Reumás betegségek / Bálint Géza, Korda Judit. - Budapest : SpringMed, cop. 2006. - 320 p. : ill. ; 20 cm. - (SprigMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
ISBN 963-9695-08-4 fűzött : 2980,- Ft
reuma
616.72-002.77
[AN 2634790]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2007.
Baxendale, Martin
The relationship survival guide (magyar)
   A párkapcsolat működése : túlélési kalauz / Martin Baxendale ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9715-04-2 fűzött : 598,- Ft
nemek pszichológiája - angol irodalom - humor
159.922.1(0:82-7) *** 820-7=945.11
[AN 2635236]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2007.
Bircher, Ralph
Geheimarchiv der Ernährungslehre (magyar)
   Szigorúan bizalmas : a táplálkozástan titkos dokumentumai / Ralph Bircher ; [magyarra átültette Benda Judit]. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2006, cop. 2003. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-86744-3-1 kötött : 2450,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 2637918]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2007.
Borsay Péter (1954-)
Zahnimplantate & Co. (magyar)
   Fogimplantátum - korunk szenzációja! : az implantológia a modern fogászatban / Borsay Péter ; [ford. Fedina László]. - Budapest : Medicina, 2007. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-226-059-7 fűzött : 2900,- Ft
fogtechnika - implantáció - protézis
616.314-089.28
[AN 2635166]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2007.
Coué, Émile (1857-1926)
   Elméd gyógyító hatalma : önszuggesztió és szuggesztió / Emil Coué, Fritz Lambert, Emile Leon ; [ford. Simonfalvy Ferenc]. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2006. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0750-6 fűzött
természetgyógyászat - szuggesztió
615.89 *** 615.851.11
[AN 2638711]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2007.
Devics Józsefné
   Várandós kismamák életmódja, étrendje / Devics Józsefné. - Aktualizált, új kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2006. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-550-008-4)
terhesség - szakácskönyv
618.2-083 *** 641.55(083.12)
[AN 2638571]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2007.
Dyer, Wayne W.
Inspiration (magyar)
   Inspiráció : végső elhívatásod / Wayne W. Dyer ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-933-2 kötött : 2990,- Ft
önismeret - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2635165]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2007.
Estés, Clarissa Pinkola
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-528-780-1 kötött : 2900,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
159.964.26Jung,_C._G. *** 398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 2638439]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2007.
Ford, Gina
   Kiegyensúlyozott babák és nyugodt mamák kézikönyve : a magabiztos és gondmentes gyereknevelés titkai / Gina Ford ; [ford. Szalai Nóra]. - Budapest : Twin Média Kft., 2006. - [12], 288 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-06-0368-3 fűzött : 2480,- Ft
csecsemőgondozás - szoptatás
613.95 *** 649.1 *** 618.63
[AN 2635380]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2007.
   Gerincvelő-sérülés és szexualitás. - Budapest : Literatura Medica, cop. 2006. - 15 p. ; 21 cm. - (Gerincfüzetek, ISSN 1785-8119 ; 3.)
ISBN 963-9443-49-2 fűzött
gerincvelő - betegség - nemi élet
616.832 *** 613.88
[AN 2634809]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2007.
Glück, Walter (1951-)
Homöopathische Notfallapotheke (magyar)
   Homeopatika : homeopátiás sürgősségi házi gyógyszertár / Walter Glück ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 287 p. ; 21 cm + mell. - (Egészségünkre!, ISSN 1788-5078)
ISBN 963-9644-29-3 kötött
homeopátia
615.015.32
[AN 2634399]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2007.
Karmiloff, Kyra
Everything your baby would ask, if only he or she could talk (magyar)
   Amit a baba kérdezne, ha beszélni tudna / Kyra Karmiloff & Annette Karmiloff-Smith ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7054-29-4 fűzött : 3399,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan
613.95 *** 159.922.7 *** 649.1
[AN 2635245]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2007.
Kézy Eta
   Egomarketing : önmenedzselés egy életen át / Kézy Eta. - Nyíregyháza : Etalon Team Bt., cop. 2006. - 125 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-963-06-1355-2 fűzött
ISBN 963-06-1355-7
siker - munkavállalás - karrier
613.865 *** 65.013 *** 331.535
[AN 2634308]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2007.
Kiss Margit (1932-)
   Neves gyógyszerészek Simontornyán : a Pillich család története / Kiss Margit, Ódor János Gábor, Tóthné Unghy Ilona ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya : Simontornya Múltjáért Alapítvány, 2006. - 252 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-441-6 fűzött
Pillich család
Simontornya - Magyarország - gyógyszerész - családtörténet - életrajz
615.15(439-2Simontornya)(092) *** 929.52(439)Pillich
[AN 2634885]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2007.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Tudományos ülés (23.) (2006) (Gyula)
   A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXIII. Tudományos Ülése : Gyula, Román Kulturális Centrum, 2006. szeptember 22-23. : [programfüzet és előadás összefoglalók] / [szerk. H. Nagy Katalin] ; [... kiad. a Pándy Kálmán Kórház Csecsemő és Gyermekosztálya]. - Gyula : Pándy K. Kórház Csecsemő- és Gyermekoszt., [2006]. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0926-6 fűzött
gyermekgyógyászat - cukorbetegség - konferenciakiadvány
616.379-008.64-053.2 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2635802]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2007.
Monspart Éva (1944-)
   Nagymamakönyv : hogyan legyek jó nagymama, gyerek, unoka / Monspart Éva, Scherter Judit. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 963-9615-47-1 kötött : 2990,- Ft
nagyszülő - nő - öregkor higiénéje - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 613.98-055.2 *** 37.018.1
[AN 2635357]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2007.
Neumayer, Petra
Natürliche Antibiotika (magyar)
   Természetes antibiotikumok : a növényvilág gyengéd gyógyító ereje / Petra Neumayer ; [ford. Ajtay Andrea]. - Budapest : Mérték, 2006. - 188 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-87-8 kötött
gyógynövény - természetgyógyászat - antibiotikum
615.89:615.322
[AN 2635307]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2007.
Pease, Allan
Memory language (magyar)
   Memóriakontroll : hogyan lehet 48 perc alatt tökéletesre csiszolni a memóriát? : agykontroll / Allan és Barbara Pease ; ill. Karen Barbouttis ; ford. B. Albitz Ilona. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2006. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9258-37-7 fűzött : 2500,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2635441]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2007.
Rajna Péter (1949-)
   Öregedő agy, idősödő elme, örökifjú(?) lélek : "könnyített" alapismeretek egészségügyiek, érdeklődők és érintettek számára / Rajna Péter. - [Budapest] : MultiArt Produkciós Kft., [2006]. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0731-X kötött
geriátria - elbutulás
616.892 *** 612.67 *** 616.89-053.9
[AN 2635171]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2007.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Üze-netek : pszichológiai tanácsadás neten / Ranschburg Jenő. - Budapest : Urbis, 2006. - 204 p. ; 24 cm
ISBN 963-9706-05-1 fűzött
gyermeklélektan - személyiség-lélektan
159.922.7 *** 159.923.2
[AN 2635163]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2007.
Robbins, John
Healthy at 100 (magyar)
   Százévesen egészségben : matuzsálemi kor, kivételes életerő - a titok nyitja a tudomány tükrében / John Robbins ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 358 p. ; 21 cm. - (Egészségünkre!, ISSN 1788-5078)
Bibliogr.
ISBN 963-9644-31-5 kötött
egészséges táplálkozás - mentálhigiénia - öreg
613.2 *** 613.865 *** 364.65-053.9
[AN 2634407]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2007.
Schneider, Ralf
Die Suchtfibel (magyar)
   Szenvedély? Betegség? : információk az alkohol- és gyógyszerfüggőségről érintettek, hozzátartozók és érdeklődők számára / Ralf Schneider ; [ford. Vaik Dóra és Frankó András] ; [közread. a] Katolikus Karitász. - Budapest : Katolikus Karitász, 2006. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86716-6-1 fűzött
szenvedélybetegség
613.816 *** 613.83 *** 364.272
[AN 2637971]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2007.
Sebestyénné Tar Éva
   A 3-6 éves kori fonológiai fejlődés kronológiai mintázata a magyarban / Sebestyénné Tar Éva. - Budapest : Open Art, 2006. - 90 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 963-7893-29-6 fűzött
beszéd - fejlődéslélektan - fonológia
159.946.3 *** 801.42
[AN 2635508]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2007.
   A szervátültetett emberek és a sport : tanulmánykötet = Transplantees and sport : monography / összeáll. Székely György ; [ford. Simon Réka] ; [kiad. a Magyar Szervátültetettek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Szervátültetettek Szövets., [2006]. - 107, 105 p. : ill., színes ; 22 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-229-090-9 fűzött
szervátültetés - sport
616-089.843 *** 796
[AN 2634886]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2007.
Vas József Pál (1944-)
   Egy elmeorvos tévelygései : gondolatok a pszichoterápiáról : esszé, napló, capriccio, líra / Vas József Pál. - [Budapest] : Pro Die, [2006]. - 511 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-219-133-1 kötött : 3400,- Ft
elmegyógyászat - pszichoterápia - magyar irodalom - válogatott művek - memoár
615.851(0:82-94) *** 616.89(0:82-94) *** 894.511-821
[AN 2635473]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1102 /2007.
Emőd István (1940-)
   Alternatív járműhajtások : alternatív motor hajtóanyagok, hibridautók, tüzelő-cellás hajtás / Emőd István, Tölgyesi Zoltán, Zöldy Máté. - Budapest : Maróti, 2006. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-232.
ISBN 963-9005-73-8 kötött : 4480,- Ft
alternatív energiaforrás - belsőégésű motor - üzemanyag
621.43 *** 620.95
[AN 2635181]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2007.
Jakab Zoltán (1930-)
   Háztartási hűtőbútorok és komfort léghűtők / Jakab Zoltán ; [kiad. Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : HKVSZ, 2006. - 446 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-446.
ISBN 963-87262-3-7 kötött
hűtés - hűtőberendezés - légkondicionáló berendezés
621.56/.59 *** 628.82 *** 641.546.4
[AN 2637896]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2007.
Petrovácz István (1933-)
   Iparkodó elődök - sorsfordító magyarok / Petrovácz István. - 2. bőv., átd. kiad. - Budakalász : Szerző, cop. 2006. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0735-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - 20. század - életrajz
62(439)"19"(092) *** 338(091)(439)"19"(092) *** 929(439)"19" *** 930.85(439)"19"(092)
[AN 2638947]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2007.
Zöldy Máté (1978-)
   Belső égésű motorok üzemeltetése alternatív motorhajtóanyagokkal / Zöldy Máté. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/10.)
Bibliogr.: p. 66-70.
ISBN 963-87034-2-3 fűzött : 3500,- Ft
belső égésű motor - üzemanyag - alternatív energiaforrás
621.43 *** 620.95
[AN 2635089]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1106 /2007.
Ajtonyi István (1943-)
   Digitális rendszerek / Ajtonyi István. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2006. - 340 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-661-399-5)
digitális technika - integrált áramkör - egyetemi tankönyv
681.326.32(075.8) *** 681.327(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 2637951]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2007.
Kelby, Scott
The Photoshop CS2 book for digital photographers (magyar)
   Photoshop digitális fotósoknak / Scott Kelby ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2006. - 463 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-87292-0-1 fűzött : 6090,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - fototechnika
681.3.019 *** 519.688Photoshop *** 77
[AN 2635119]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2007.
Kis Balázs (1971-)
   Windows Server 2003 rendszergazdáknak : a magyar és az angol változathoz is / Kis Balázs, Lovassy Zsolt. - 3. kiad. - Bicske : Szak K., 2006, cop. 2004. - 616 p. : ill. ; 24 cm
BIbliogr.: p. 601-602.
ISBN 963-9131-85-7 fűzött : 5900,- Ft
számítógép-hálózat - operációs rendszer
681.324.066Windows_Server
[AN 2639071]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1109 /2007.
Kószó József (1944-)
   Kandallók / Kószó József. - 6. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 167, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9020-82-6)
kandalló
683.94 *** 697.243 *** 644.1
[AN 2637958]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2007.
Méri Edina
   Az örökéletű farmer : Kékfestő Múzeum, Pápa, 2006. november 23 - 2007. május 31. / [írta, a kiállítást terv. Méri Edina]. - Pápa : Textilmúz. Alapítvány, [2006]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kékfestő Múzeum kiskönyvtára, ISSN 1787-3460 ; 2.)
Bibliogr.: p. 60. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86924-1-2 fűzött
Magyarország - viselettörténet - öltözködés - farmerruha - 20. század - kiállítási katalógus
687.03 *** 061.4(439-2Pápa) *** 646.1/.6 *** 391(439)"197/200"
[AN 2635017]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1111 /2007.
Kószó József (1944-)
   Lépcsők / Kószó József. - 6. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9441-37-6)
lépcső
692.6
[AN 2637955]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2007.
Kószó József (1944-)
   Szaunák és környezete / Kószó József. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-4971-39-3 kötött
szauna
696.144 *** 643.522 *** 615.832.1
[AN 2634994]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1113 /2007.
   Állattenyésztés / szerk. Horn Péter. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003-2006]. - 3 db ; 25 cm
állattenyésztés - egyetemi tankönyv
636(075.8)
[AN 1044401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sertés, nyúl, prémes állatok, hal / [írta Babinszky László et al.]. - [2006], cop. 2000. - 420 p., XII t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 963-286-296-1 kötött
sertéstenyésztés - nyúltenyésztés - prémesállat-tenyésztés - hal - egyetemi tankönyv
636.4(075.8) *** 636.93(075.8) *** 636.92(075.8) *** 639.3(075.8)
[AN 2638700] MARC

ANSEL
UTF-81114 /2007.
Benyák Zoltán (1971-)
   Magyar borok és borvidékek / írta Benyák Zoltán ; fényképezte Dékány Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5572-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 631.961(439)
[AN 2638709]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2007.
Bremness, Lesley
Herbs (magyar)
   Fűszer- és gyógynövények / Lesley Bremness ; [ford. Molnár Katalin] ; fényképezte Neil Fletcher és Matthew Ward. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-9090-15-6 kötött
ISBN 963-9090-15-8
gyógynövény - fűszernövény - növényhatározó
635.7(083.71) *** 633.88(083.71)
[AN 2637949]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2007.
Jónás József
   Mesterpálinkák, pálinkamesterek / Jónás József ; fényképezte Bíró Sándor. - Budapest : Korona, 2006. - 235 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 230. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9589-76-4 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - pálinkafőzés - égetett szeszes ital - fényképalbum
663.5(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bíró_S. *** 641.87:663.5
[AN 2635162]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2007.
   Növényházi dísznövények termesztése / szerk. Schmidt Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2006], cop. 2002. - 671 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 623-626.
ISBN 963-286-080-2 kötött
dísznövény - növényház - növénytermesztés
635.9 *** 631.544
[AN 2638434]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2007.
   Az Országos Agrobotanikai Intézet Tápiószele története és munkái / összeáll. ... Papp Erzsébet. - [Tápiószele] : [Magánkiad.], 2006. - 143 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-06-0518-X kötött
Országos Agrobotanikai Intézet (Tápiószele)
kutatóintézet - agrobotanika - növénytermesztés - történeti feldolgozás
633/635 *** 58 *** 061.6(439-2Tápiószele)(091)
[AN 2634728]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2007.
Takler Ferenc (1950-)
   A gerinc mindig maradjon egyenes! : Takler Ferenc szekszárdi borásszal beszélget Simon Erika. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 98 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 16.)
ISBN 963-662-007-5 fűzött : 1500,- Ft
Takler Ferenc (1950-)
Magyarország - borászat - életútinterjú - 20. század - 21. század
663.2(439)(092)Takler_F.(047.53)
[AN 2634866]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1120 /2007.
   1000 legjobb receptem / [szerk. Katonáné Menich Zsuzsa]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 352 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9626-73-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2635217]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2007.
Félix Zsuzsa
   Egytál ételek / Félix Zsuzsa, Szelekovszky Rita. - [Budapest] : Szabad Lap, 2006. - 124 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 13.)
Fűzött : 485,- Ft
szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2635530]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2007.
Gál Zsuzsa (1973-)
   Hétfőre 2 főre : élet- és ételszagú szakácskönyv kezdőknek, középkezdőknek... / Gál Zsuzsa, Netzer Helga ; ill. Haragos Péter ; [Bächer Iván előszavával]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-370-057-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2634277]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2007.
   A Kisalföld receptjei : az olvasók szájíze szerint / [szerk. ... Szabó Csilla] ; [ételfotók ... O. Jakócs Péter]. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2006-. - ill., színes ; 29 cm
Kisalföld - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Kisalföld)(083.12)
[AN 2635183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2006]. - 196, [2] p.
ISBN 963-06-0908-8 kötött
Kisalföld - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Kisalföld)(083.12)
[AN 2635185] MARC

ANSEL
UTF-81124 /2007.
Kochen für wenig Geld (magyar)
   Különleges ételek a mindennapokra / [... ford. Lengyel Csilla]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Haspók, ISSN 1786-7142)
ISBN 963-7053-53-0 kötött : 1290,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2634901]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2007.
   Mindmegette.hu : 100 recept / [szerk. Stefanits Csaba, Zimre Krisztina] ; [fotó Tóth-Szabó Réka] ; [ill. Varga Éva]. - Budapest : Axel Springer, 2006. - 167 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9631-02-7 kötött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2635169]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2007.
Schnelle Küche (magyar)
   Gyorsan finomat! / [... ford. Lengyel Csilla]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Haspók, ISSN 1786-7142)
ISBN 963-7053-52-2 kötött : 1290,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2634899]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2007.
Szabó Zoltán
   A halfőzés fortélyai a Közép-Duna mentén / Szabó Zoltán és a halételek főzői írták. - [S.l.] : POP Bt. : Szabó Z., [2006]. - 248 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9660-39-6)
Sárköz - Duna - ételspecialitás - étkezési szokás - hal - szakácskönyv
641.568(439Sárköz)(282.243.7)(083.12) *** 392.81(=945.11)(439Sárköz)(282.243.7) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 2634847]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2007.
   Több száz ízes házi recept / [főszerk. Szijjártó Gabriella] ; [szerk. Lovass Ildikó, Markos Mária]. - [Budapest] : Geopen : Vidék íze [Szerk.], cop. 2006. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
Ajándék CD-vel
ISBN 963-9574-92-9 fűzött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2634276]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1129 /2007.
   Bibliai történetek gyerekeknek / [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 226 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-558-057-6 kötött : 2500,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2637943]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2007.
Bogárdi Szabó István (1956-)
   Mondolat : egyház és teológia - teológia és egyház / Bogárdi Szabó István. - Pápa : PRTA, 2006. - 236 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 963-86763-4-5 fűzött
református egyház - teológia
284.2
[AN 2635496]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2007.
Böjte Csaba (1959-)
   Istennel a semmiből a végtelen felé : Böjte Csabával beszélget Csengei Ágota. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 131, [3] p. : ill. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 33.)
ISBN 963-9642-84-3 fűzött : 1500,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - egyházi személy - franciskánusok - szociális gondozás - árvagondozás - életútinterjú - 20. század - 21. század
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 364.442-058.862(498.4)
[AN 2634864]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2007.
Döbrőssy Lajos (1906-1992)
   "Lesztek nékem tanúim" : válogatás Döbrőssy Lajos (1906-1992) szolgálataiból / [összeáll. Orosz Ferencné] ; [a szöveget gond. Orosz Anna]. - Pápa : [PRTA], 2006. - 188 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Pápai Református Teológiai Akadémia
ISBN 963-86763-5-3 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - prédikáció
252 *** 284.2(439)(092)Döbrössy_L.
[AN 2635452]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2007.
Elliot, Elisabeth
Let me be a woman (magyar)
   Nőnek születtél / Elisabeth Elliot ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány]. - 3. kiad. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2006]. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-86037-5-5 fűzött
vallási erkölcs - nő - házasság
265.5 *** 241.8-055.2
[AN 2637906]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2007.
Feinberg Vamosh, Miriam
Food at the time of the Bible (magyar)
   Ételek a Biblia korában : Ádám almájától az Utolsó vacsoráig : [eredeti Jézus korabeli receptekkel] / [kutatás és szöveg Miriam Feinberg Vamosh] ; [ford. Dezső Tamás]. - Budapest : Open Art, [2006]. - 104 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 963-218-777-6 fűzött
Biblia
étkezési szokás - művelődéstörténet - ételspecialitás - ókori Izrael - zsidóság
22 *** 392.8(=924)(33) *** 930.85(33) *** 641.568(33)(083.12)
[AN 2635403]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2007.
Gabriele di Santa Maria Maddalena
Intimità divina (magyar)
   Benső végtelen : elmélkedések a benső életről az év minden napjára / Gabriele di S. M. Maddalena ; [ford. Puskely Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 1309 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-842-8 kötött : 3800,- Ft
lelkigyakorlat
242 *** 264-04
[AN 2638588]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2007.
Giorgi, Rosa
Santi (magyar)
   Szentek : napról napra művészet és vallás között / Rosa Giorgi ; [ford. Marton Éva]. - Budapest : Korona, cop. 2006. - 780 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9589-87-X kötött
szent
235.3(092)
[AN 2634677]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2007.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Scientia sacra / Hamvas Béla. - 3. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2006. - 3 db ; 19 cm
ISBN 963-9240-28-1 v.
vallásfilozófia - kereszténység - művelődéstörténet
291 *** 23/28 *** 130.2 *** 930.85(100)
[AN 2638671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. /1. köt., Az őskori emberiség szellemi hagyománya. - 340 p. - (Hamvas Béla művei ; 8.)
ISBN 963-9240-29-X
vallásfilozófia - művelődéstörténet
291 *** 130.2 *** 930.85(100)
[AN 2638673] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r./2. köt., Az őskori emberiség szellemi hagyománya. - 384 p. - (Hamvas Béla művei ; 9.)
ISBN 963-9240-30-3
vallásfilozófia - művelődéstörténet
291 *** 130.2 *** 930.85(100)
[AN 2638676] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A kereszténység. - 336 p. - (Hamvas Béla művei ; 10.)
ISBN 963-9240-31-1
vallásfilozófia - kereszténység - művelődéstörténet
291 *** 130.2 *** 23/28 *** 930.85(100)
[AN 2638678] MARC

ANSEL
UTF-81138 /2007.
Harris, Joshua (1974-)
I kissed dating goodbye (magyar)
   Búcsú a randevúktól / Joshua Harris ; [ford. Kasim Seherezádé] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2006]. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 963-86037-4-7 fűzött
párkapcsolat - vallási erkölcs
241 *** 316.472.4
[AN 2637911]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2007.
   Hit és tudomány : teológusok és fizikusok párbeszéde / [szerk. Márki-Zay János]. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Bába, 2006. - 130 p. : ill. ; 20 cm. - (Vásárhelyi horizont, ISSN 1217-8993 ; 2.)
A 36. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét anyaga
ISBN 963-7337-78-4 fűzött
vallás - tudomány - konferenciakiadvány
215 *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2637892]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2007.
   Ima Magyarországért / szerk. Papp Lajos és Jelenczki István. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 71, [8] p. ; 19 cm
A 2006. nov. 5-én Budapesten, a Hősök terén tartott rendezvény műsora
ISBN 963-662-008-3 fűzött : 2000,- Ft
magyarság - ima
243 *** 316.356.4(=945.11)
[AN 2634817]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2007.
Kováts J. István (1880-1965)
   Egy élet prédikációja : önéletrajz / Kováts J. István. - [Budapest] : Szenci Gy.-né, Kováts Zs., [2006]. - 506 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 474-491.
ISBN 963-460-986-4 fűzött
Kováts J. István (1880-1965)
Magyarország - protestáns lelkész - pedagógus - református egyház - 20. század - memoár
284.2(439)(092)Kováts_J_I.(0:82-94)
[AN 2635431]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2007.
Kuyvenhoven, Andrew
Daylight (magyar)
   Mindennap az Ige fényében / Andrew Kuyvenhoven ; [ford. Mikesi Károly] ; [kiad. ... a KEPE]. - Jav. utánny. - Kiskunfélegyháza : KEPE : Parakletos Könyvesház, 2006, cop. 1998. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2214-1 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 2637900]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2007.
Leclercq, Jean (1911-1993)
Bernard de Clairvaux (magyar)
   Clairvaux-i Szent Bernát : történelmi portré / Jean Leclercq. - Budapest : Kairosz, 2006. - 199 p. ; 19 cm
Ford. Hernádiné Homoki Ildikó
ISBN 963-9642-63-0 fűzött : 2200,- Ft
Bernard de Clairvaux (1090?-1153)
Franciaország - szent - 12. század
235.3(092)Bernard_de_Clairvaux
[AN 2634821]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2007.
Lénárd György (1925-)
   Kisdogmatika / Lénárd György ; [kiad. a Római Katolikus Egyházközség Újkígyós]. - Újkígyós : Újkígyósi Római Kat. Egyházközség, [2006]. - 2 db ; 20 cm
katolikus egyház - dogmatika - egyetemi tankönyv
23(075.8)
[AN 2635358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 522 p.
Bibliogr.: p. 522.
ISBN 978-963-06-1106-0 fűzött
ISBN 963-06-1106-6
katolikus egyház - dogmatika - egyetemi tankönyv
23(075.8)
[AN 2635359] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Korunk eretneksége. - 262 p.
ISBN 978-963-06-1107-7 fűzött
ISBN 963-06-1107-4
katolikus egyház - dogmatika - egyetemi tankönyv
23(075.8)
[AN 2635360] MARC

ANSEL
UTF-81145 /2007.
MacDonald, William
Final destiny (magyar)
   Mi lesz veled? / [by William MacDonald] ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86037-8-X fűzött (hibás ISBN 963-86037-5-5)
vallásos irodalom
244
[AN 2635395]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2007.
Najemi, Robert
An introduction to the teachings of Sathya Sai Baba (magyar)
   Istenember : bevezetés Sri Sathya Sai Baba tanításaiba / Robert Najemi ; [ford. Turi Ágnes] ; kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja. - 5. kiad. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2006. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-450-346-2)
Sathya Sai Baba
hinduizmus - ezoterika
294.55 *** 133.25
[AN 2638630]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2007.
Pierre (Abbé) (1912-2007)
Mon Dieu, pourquoi? (magyar)
   Istenem... miért? : rövid elmélkedések a keresztény hitről és az élet értelméről a szerző Frédéric Lenoirral folytatott beszélgetései alapján / Abbé Pierre ; [ford. Kakusziné Kiss Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2006. - 89 p. ; 19 cm
ISBN 963-9226-62-9 fűzött
meditáció
242
[AN 2635196]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2007.
Slemming, Charles William
He leadeth me (magyar)
   Füves legelőkön terelget / C. W. Slemming ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2006]. - 69 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86037-3-9 fűzött
vallásos irodalom - zsoltár
244 *** 223.2
[AN 2635387]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2007.
Szalay Szilárd
   A kálvinizmus öt pontja : a predestináció részletes kifejtése / Szalay Szilárd ; [kiad. a Vörösberényi Református Egyházközség]. - Vörösberény ; Balatonalmádi : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2006. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-858-6 fűzött
dogmatika - református egyház
234.9 *** 284.2
[AN 2635323]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2007.
Szalay Szilárd
   A második missziói út : elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján : Apostolok cselekedetei 15,36 - 18,22 / Szalay Szilárd. - Balatonalmádi : Szalay Sz., 2006. - 247 p. ; 24 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; 15.)
ISBN 978-963-06-1408-5 fűzött
ISBN 963-06-1406-1
prédikáció - Apostolok cselekedetei
252 *** 226.6.07
[AN 2635332]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2007.
Türks, Paul
Philipp Neri (magyar)
   Néri Szent Fülöp, az öröm prófétája / Paul Türks ; [ford. Lerch Gabriella]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 281 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-59-2 fűzött : 2900,- Ft
Nèri, Filippo
Itália - szent - 16. század - életrajz
235.3(092)Nèri,_Filippo
[AN 2634820]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2007.
Warren, Rick
The purpose driven life (magyar)
   Céltudatos élet : miért élek a földön? / Rick Warren ; [ford. J. Füstös Erika] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2006. - 316 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9390-32-1)
vallásos irodalom
244
[AN 2638944]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2007.
White, Ellen Gould
The adventist home (magyar)
   Boldog otthon : [kézikönyv a stabil családépítéshez] / Ellen G. White ; [ford. Henne József] ; [közread. a] ... Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Élet és Egészség Kvk. : Bibliaiskolák Közössége, 2006. - 471 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9577-49-7 kötött
ISBN 963-9577-49-9
vallási erkölcs - család
241 *** 173
[AN 2637973]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2007.
Wommack, Andrew
The Holy Spirit (magyar)
   A Szent Szellem / írta Andrew Wommack ; [ford. Beregszászi Csaba]. - [Győrzámoly] : Katona Zs., [2006]. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1147-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2634826]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2007.
Wommack, Andrew
The new you (magyar)
   Új teremtés vagy! / írta Andrew Wommack ; [ford. Galgóczi Csaba]. - [Győrzámoly] : Katona Zs., [2006]. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1260-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2634827]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2007.
Wommack, Andrew
Spirit, soul & body (magyar)
   Szellem, lélek és test / írta Andrew Wommack ; [ford. Beregszászi Csaba]. - [Győrzámoly] : Katona Zs., [2006]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1097-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2634828]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1157 /2007.
   2005. évi mikrocenzus / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005-. - 29 cm
Mikrocenzus, 2005 (borító és gerinccím)
ISBN 963-215-851-2
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Lakások, lakáskörülmények / [összeáll. Baár Lászlóné, Gratzl Ferenc, Kovács Marcell]. - 2006. - 410 p.
ISBN 963-235-005-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - lakásviszonyok - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.5(439)"2005"(083.41) *** 365(439)"2005"(083.41)
[AN 2634337] MARC

ANSEL
UTF-81158 /2007.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   Média és társadalom / Bajomi-Lázár Péter. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2006. - 191 p. ; 19 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 182-191.
ISBN 978-963-86759-8-9 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-86759-8-5
médiaelmélet - tömegkommunikáció - társadalom - egyetemi tankönyv
316.774(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 2634785]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2007.
Beke György (1927-2007)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm
Az 5. kötettől kiad. a Felsőmagyarország Kiadó
ISBN 963-8033-20-7
Erdély - szociográfia - határon túli magyar irodalom - publicisztika
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 213117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Székelyföld III : Gyilkos-tó, Szent Anna tava. - [2006]. - 380, [16] p. : ill.
ISBN 963-9530-42-5 kötött : 2800,- Ft
Erdély - szociográfia - határon túli magyarság - székelyek - határon túli magyar irodalom - publicisztika
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498) *** 323.15(=945.11)(498)
[AN 2635317] MARC

ANSEL
UTF-81160 /2007.
   "Blood and homeland" : eugenics and racial nationalism in Central and Southeast Europe, 1900-1940 / ed. by Marius Turda and Paul J. Weindling. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - IX, 467 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-77-6 kötött
ISBN 978-963-7326-81-3 fűzött
ISBN 963-7326-77-4
ISBN 963-7326-81-2
Közép-Európa - rasszizmus - eugenika - 20. század - konferenciakiadvány
316.243(4-11)"190/193" *** 323.14(=00)(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2635661]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2007.
   Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 : texts and commentaries / [ed. comm. Ahmet Ersoy et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-7326-51-0
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - 18. század - 19. század - 20. század
316.63(4-191)"17/19" *** 316.63(4-12)"17/19" *** 323.1(=00)
[AN 2620751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., National romanticism : the formation of national movements / ed. by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček. - 2007. - IX, 498 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-60-8 kötött
ISBN 963-7326-60-X
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - 18. század - 19. század - 20. század
323.1(=00)(4-11)"17/19" *** 316.63(4-191)"17/19" *** 316.63(4-12)"17/19"
[AN 2635824] MARC

ANSEL
UTF-81162 /2007.
Furmanné Pankucsi Márta
   Bevezetés a szociológiába / Pankucsi Márta. - Miskolc : Bíbor K., [2006]. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 963-9634-36-0 fűzött
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2635272]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2007.
Hernádi László Mihály (1944-)
   A Statisztikai közlemények, a Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények és a Nemzetgazdasági szemle repertóriuma : 1861-1892 / összeáll. Hernádi László Mihály. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2006. - 165 p. ; 25 cm. - (Történeti statisztikai füzetek, ISSN 0139-3782 ; 13.)
ISBN 963-215-942-X * fűzött (hibás ISBN 963-215-942)
Statisztikai közlemények (Pest) (1861-1864)
Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények (Pest) (1865-1871)
Nemzetgazdasági szemle (Budapest) (1874, 1877-1892)
Magyarország - statisztika - gazdaság - történeti statisztika - 19. század - szakfolyóirat - szakbibliográfia - repertórium
311:016 *** 33:016 *** 050(439)Nemzetgazdasági_szemle"187/189":014.3 *** 050(439)Statisztikai_közlemények"186":014.3 *** 050(439)Statisztikai_és_nemzetgazdasági_közlemények"186/187":014
[AN 2634335]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2007.
   Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku : materiály z jubilejnej interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku : Budapešť 14-15. 10. 2005 / [red. Anna Divičanová, Alexander Ján Tóth, Alžbeta Uhrinová] ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. - 543 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-86573-8-3 fűzött
magyarországi szlovákok - nemzetiség - konferenciakiadvány
316.347(=854)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2634738]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2007.
   Média és integráció, a média szerepe az Európai Unió értékeinek közvetítésében / szerk. Szekeres Ildikó és Kruzslicz Péter. - Szeged : Klebelsberg K. Egy. K., 2006. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Európa-tanulmányok Központ füzetei, ISSN 1788-4373 ; 2.)
A 2006. ápr. 27-28-án Szegeden azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-86996-3-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - médiaelmélet - tömegkommunikáció - integráció - konferenciakiadvány
316.774(439) *** 316.774(4-62) *** 791.9.096/.097(439) *** 791.9.096/.097(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2634751]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2007.
Nemoianu, Virgil
   Imperfection and defeat : the role of aesthetic imagination in human society / Virgil Nemoianu. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - 150 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-57-8 kötött
ISBN 963-7326-57-X
társadalomtudomány
316
[AN 2634726]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2007.
The social outcast (magyar)
   A társas kirekesztés pszichológiája : kitaszítás, kiközösítés, elutasítás és szekálás / [szerk.] Kipling D. Williams, Joseph P. Forgas (Forgács József), William von Hippel ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 353 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9642-55-X fűzött : 4800,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - lélektan
316.6 *** 316.47 *** 159.922.2
[AN 2634814]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2007.
   Statisztika feladatgyűjtemény. - [Budapest] : Perfekt, 2006-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-394-647-6
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2635678]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 347 p.
Szerzők Ilyésné Molnár Emese, Lovasné Avató Judit. - Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 963-394-649-2 fűzött : 2990,- Ft
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2635680] MARC

ANSEL
UTF-81169 /2007.
Szalay Márta
   Kőrösy József (1844-1906) műveinek válogatott bibliográfiája / [... összeáll. ... Szalay Márta]. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2006. - 77 p. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 20.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-947-0 fűzött
Kőrösy József (1844-1906)
statisztika - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
311:016 *** 012Kőrösy_J.
[AN 2634376]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2007.
Tamasi Mihály (1931-)
   A változó agrárvilág fél évszázada : szociográfiai riportok, tanulmányok, 1957-2006 / Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2006. - 177 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9717-00-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - szociográfia - Kádár-korszak - ezredforduló - publicisztika
308(439)"195/200"(0:82-92) *** 338.43(439)"195/200"(0:8-92)
[AN 2634635]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1171 /2007.
   1000 álom nagy szótára. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 349 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9626-74-0 fűzött
álmoskönyv
398.7
[AN 2635189]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2007.
   Babamúzeum : viselettörténet és népi építészet = Puppen Museum : Trachten-Geschichte und volkstümliche Architektur = Doll Museum : folk costums and folk architecture. - Keszthely : Babamúz., [2006]. - [36] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Népviseletes Babamúzeum (Keszthely)
Magyarország - Keszthely - magyar néprajz - népviselet - népi építészet - játék baba - múzeum
391(=945.11) *** 72.031.4(439) *** 688.721.2 *** 069(439-2Keszthely)
[AN 2635716]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2007.
Bagu Balázs (1932-)
   Bátyúi jeles napok és szokások / Bagu Balázs. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 196 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 149.)
ISBN 963-86626-8-9 fűzött
Bátyú - Kárpátalja - magyar néprajz - népszokás - népköltészet - helyismeret
398.3(=945.11)(477.87-2Bátyú) *** 398.2(=945.11)(477.87) *** 908.477.87-2Bátyú
[AN 2634340]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2007.
Beaumont, Émilie
L'imagerie du fantastique (magyar)
   A képzelet képeskönyve / szöveg Émilie Beaumont, Emmanuelle Lepetit ; ill. Colette David [et al.] ; [ford. Márkus Andrea]. - [Budapest] : Passage, cop. 2006. - 124 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-228-423-2 kötött
hiedelem - jelenség - gyermekkönyv
398.4(02.053.2) *** 001.94(02.053.2)
[AN 2635215]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2007.
   Demons, spirits, witches / ser. ed. Gábor Klaniczay and Éva Pócs. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press : 2005-. - 3 db ; 24 cm
folklór - hiedelem - gonosz szellem - boszorkány - sámánizmus
398.4 *** 291.2
[AN 2576289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2, Christian demonology and popular mythology / ed. by Gábor Klaniczay and Éva Pócs ; in collab. with Eszter Csonka-Takács. - 2006. - VIII, 284 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-76-9 kötött
ISBN 963-7326-76-6
folklór - néphit - hiedelem - szellemi lény - konferenciakiadvány
398.4 *** 291.2 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 2634744] MARC

ANSEL
UTF-81176 /2007.
Iványi Szabolcs
   Sárkányok születése / Iványi Szabolcs. - Szeged : Bába, 2006. - 269, [2] p., [3] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-269.
ISBN 963-7337-40-7 fűzött
hiedelem - képzőművészet - művelődéstörténet
398.44 *** 73/76(100) *** 930.85(100)
[AN 2634632]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2007.
Jáki Sándor Teodóz (1929-)
   Csángókról, igaz tudósítások / Jáki Sándor Teodóz. - 5. kiad. - [Csengele] : Justra Szolg. és Keresk. Kft., cop. 2006. - 254 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1498-6 fűzött (hibás ISBN 963-210-262-2)
ISBN 963-06-1498-7
magyar néprajz - moldvai csángók - népzene - magyar nyelv - nyelvjárás
39(=945.11csángók)(498.3) *** 809.451.1-087(498.3) *** 398.8(=945.11csángók)(498.3) *** 784.4(=945.11csángók)(498.3)
[AN 2638990]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2007.
Kósa László (1942-)
   Apáról fiúra : néprajzi kalauz / Kósa László, Szemerkényi Ágnes ; [Sáros András Miklós rajz.]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 267 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
Kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-346-263-3) (hibás ISBN 963-346-236-3)
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 2638680]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2007.
Vargha Károly (1914-1993)
   Rejtett kincsek nyomában : [baranyai népmondagyűjtemény] / [... közread. Vargha, Rónai Béla és Muszty László ...] ; [... a képeket Bezzegh Zoltán rajz.]. - 6. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Gerinccím: Baranyai népmondagyűjtemény. - Bibliogr.
ISBN 963-9498-71-8 fűzött
Baranya (megye) - magyar néprajz - monda
398.22(439.127)
[AN 2637883]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1180 /2007.
   Anyaországok és (volt) gyarmataik 2 : az "Anyaországok és (volt) gyarmataik 2." című nemzetközi tudományos konferencia előadásai, Pécs 2002. november 29. / szerk. Szommer Gábor [et al.] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Afrika - Amerika - Ázsia Universitas Munkacsoport. - Pécs : PTE Afrika - Amerika - Ázsia Universitas Munkacsop., 2006. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-641-934-5 fűzött
gyarmatosítás - országismeret - konferenciakiadvány
325.3(100) *** 908.100-44 *** 908.100-52 *** 908.100 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2635105]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2007.
   Beyond homogeneity : February 9, 2006, Central European University, Budapest... / conference org. by the Center for EU Enlargement Studies. - Budapest : CEU ENS, [2006]. - 116 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86569-9-9 fűzött
Európai Unió - integráció - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2634364]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2007.
Czeke Aristid
   Életünk megújulása / Czeke Aristid. - Budapest : Szerző, 2006. - 156 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7706-05-4) (hibás ISBN 963-09-3197)
Magyarország - belpolitika - gazdaság - erkölcs - kultúra - ezredforduló
323(439)"200" *** 338(439)"200" *** 172 *** 316.7
[AN 2634679]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2007.
   Deepening and widening in an enlarged Europe: the impact of the eastern enlargement / Attila Ágh and Alexandra Ferencz (eds). - Budapest : "Together for Europe" Research Centre of the Hung. Acad. of Sciences, 2006. - 396 p. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2634803]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2007.
Fodorné Nagy Sarolta
   Történelmi lecke : a Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház között 1948-ban létrejött "Egyezmény" megkötésének körülményei és hatása különös tekintettel a nevelésre / Fodorné Nagy Sarolta ; [... kiad. a Dunamelléki Református Egyházkerület]. - Budapest ; Nagykőrös : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2006. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-306. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-228-6 kötött
Magyarország - egyházügy - református egyház - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - vallásoktatás
322(439)"194/195" *** 284.2(439)"194/195" *** 372.82(439)"19"
[AN 2635416]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2007.
Gábor Jenő Dzsingisz (1940-)
   Európába - félúton : egy diplomata feljegyzései, 1999-2005 / Gábor J. Dzsingisz. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-506-664-3 kötött : 2800,- Ft
Gábor Jenő Dzsingisz (1940-)
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - napló
323(439)"200"(0:82-94)
[AN 2635408]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2007.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Hétről-hétre : interjúkötet Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel / [az interjúkat kész. Bálint István, Gadácsi János, Nánási Anikó]. - Debrecen : DELA Kvk., [2006]. - 360 p. ; 23 cm
Borítócím: Hétről-hétre a miniszterelnökkel : Gyurcsány Ferenc az ember demokrata
Fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-8030-37-2)
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - miniszterelnök - belpolitika - ezredforduló - interjú
32(439)(092)Gyurcsány_F.(047.53) *** 323(439)"200"
[AN 2634987]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2007.
László Péter (1953-)
   Otthontalan évek : kényszermigráció Tolna megyében, 1944-1948 / László Péter ; [német szöveg Rónainé Kiszler Teréz]. - Szekszárd : László P., 2006. - 332 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-06-1110-7 kötött
ISBN 963-06-1110-4
Tolna (megye) - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - adattár - történelmi forrás
325.254(=30)(439.125)"194"(093) *** 323.1(=30)(439.125)"194"(093)
[AN 2635167]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2007.
Loury, Glenn C.
The anatomy of racial inequality (magyar)
   A faji egyenlőtlenségek anatómiája / Glenn C. Loury ; [ford. Bartus Tamás]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 189 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 963-19-5097-2 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - hátrányos megkülönböztetés - előítélet - afroamerikaiak
323.118(=96)(73) *** 316.647.8 *** 342.724(=96)(73)
[AN 2635320]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2007.
   Policy perspectives : Islam and tolerance in wider Europe / [publ. by the] Open Society Institute. - Budapest : OSI, cop. 2006. - 174, [2] p. : ill. ; 27 cm
Szerk. Kilpadi, Pamela et al. - Bibliogr.: p. 170-174.
ISBN 1-891385-52-6
Fűzött
ISBN 978-1-891385-52-0
Európa - iszlám - vallási rétegződés - emberi jog - ezredforduló
323.1(=00)(4) *** 342.7(4) *** 297(4)
[AN 2634707]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2007.
Vīķe-Freiberga, Vaira
   Köztársasági elnökök a lett - magyar kapcsolatokról = Valstu prezidenti par Latvijas un Ungārijas kontaktiem. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2006. - 21 p. ; 20 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
Vīķe-Freiberga, Vaira és Sólyom László pohárköszöntője a 2006. szeptember 5-én, Rigában tartott díszvacsorán
ISBN 978-963-9531-70-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9531-70-7)
ISBN 963-9531-70-7
Magyarország - Lettország - államfő - diplomácia - ezredforduló - szónoklat
327(439)(474.3)"200" *** 32(439)(092)Sólyom_L.(042.5) *** 32(474.3)(092)Vīķe-Freiberga,_V(042.5)
[AN 2634940]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1191 /2007.
   Az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyében : kiállításvezető / [... rend. és a katalógust összeáll. Tánczos-Szabó Ágota] ; [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt. : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, 2006. - 35 p. : ill. ; 22 cm
A kiállítást Kecskeméten tartották 2006. október 19 - december 3. között
Fűzött
Bács-Kiskun (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - kiállítási katalógus
943.915.5"1956" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2635712]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2007.
   Asszonyok a történelemben, 1956-2006 / [... szerk. ... Jámborné Balog Tünde]. - Makó : Marosvidéki Baráti Társ., 2006. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 3.)
Fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - nő - interjú
943.9"1956"(047.53) *** 316.37-055.2
[AN 2635534]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2007.
Csics Gyula (1944-)
   Magyar forradalom, 1956 : napló / Csics Gyula ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2006. - 222 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86635-6-1 kötött : 4500,- Ft
Csics Gyula (1944-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - napló
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2635459]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyarország aranykora, 896-1896 / Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix Kvk., [2006], cop. 2003. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-92-4 kötött
magyar történelem - album
943.9(084.1)
[AN 2638657]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2007.
   "A csodát most is ők vigyázzák" : dokumentumok az 1956-os forradalom és szabadságharc székesfehérvári eseményeiről : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2006. október 18 - december 17.] / [a kiállítást rend. ... Demeter Zsófia]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2006. - 16 p. : ill. ; 20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 305.)
ISBN 963-9279-53-6 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus
943.9-2Székesfehérvár"1956" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2635022]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2007.
   Egmont-nyitány : emlékek és tények a forradalomról / szerk. Menyhárt Ágnes és Sziebert Monika. - Budapest : Kairosz, 2006. - 436, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9642-44-4 * fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-9641-44-4)
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2634824]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2007.
Eörsi László (1955-)
   "Ellenfehérkönyv" : 1956 képei Budapest Főváros Levéltárában / Eörsi László. - [Budapest] : Szerző, cop. 2006. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0384-5 fűzött
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - fényképalbum
943.9-2Bp."1956"(084.12)
[AN 2635423]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2007.
   A forradalom emlékezete : személyes történelem / az Oral History Archívum interjúi alapján összeáll. Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2006. - 374 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86635-8-8 kötött : 5990,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2635397]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2007.
   Forradalom és megtorlás : edelényi járás, 1956-1957 / [összeáll., szerk. és az összekötő szöveget írta Hatvani Zoltán] ; [kiad. az "56-os Bódva-völgyi Munkástanácsok" Közhasznú Alapítvány]. - Miskolc ; Edelény : "56-os Bódva-völgyi Munkástanácsok" Közhasznú Alapítvány, 2006. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1010-8 fűzött
Edelény - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Edelény"1956"(093)
[AN 2634299]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2007.
Guidotti, Maria Cristina
Antico Egitto (magyar)
   Az ókori Egyiptom képes atlasza / Maria Cristina Guidotti, Valeria Cortese ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2006. - 239 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-9626-81-3 kötött
művelődéstörténet - régészet - történelem - ókori Egyiptom
930.85(32) *** 904(32) *** 932
[AN 2635191]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2007.
Haász János (1930-2005)
   "Tettem valamit a hazámért" / Haász János ; [... kiad. ... a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - Budapest : ZMNE, 2006. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7060-14-6 fűzött
Haász János (1930-2005)
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2635203]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2007.
   Hai wai wen zhou ren = Native of wenzhou overseas. - Budapest ; New York [N. Y.] : Shi jie Hua wen chu ban she, 2002-. - 30 cm
Csak kínai nyelven
híres ember - kínaiak - fényképalbum
929(=951)(100)(084.12)
[AN 2635023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 242 p. : ill., színes
ISBN 963-86962-2-2 kötött
híres ember - kínaiak - fényképalbum
929(=951)(100)(084.12)
[AN 2635025] MARC

ANSEL
UTF-81203 /2007.
Harsányi Iván (1930-)
   Spanyol dilemmák - spanyol megoldások a 19-20. század útvesztőjében / Harsányi Iván. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 198 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék spanyol nyelven is
ISBN 963-9498-65-3 kötött : 2790,- Ft
Spanyolország - történelem - politika - 19. század - 20. század
946.0"18/19" *** 32(460)"18/19"
[AN 2635655]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2007.
   Írók: a feltámadás álma : újságcikkek 1956. október 23 - november 4. / ... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 130, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-346-736-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - publicisztika - vers - antológia
943.9"1956"(0:82-92) *** 943.9"1956"(0:82-14) *** 894.511-92(082) *** 894.511-14(082)
[AN 2635175]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2007.
Máriássy András (1558-1608)
   Huszonöt levél a 16. századból : hasonmás kiadás betűhű átirattal / [az átiratot, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket kész. Darvas Anikó]. - [Budapest] : M. Nyelvtud. Társ., [2006]. - 91 p. ; 25 cm + 28 hasonmás. - (Régi magyar levéltár, ISSN 1216-3392 ; 2.)
A leveleket Máriássy András írta. - Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-7530-80-0 kötött
Máriássy András (1558-1608)
Magyarország - történelmi személy - 16. század - levelezés - levéltári irat
929(439)Máriássy_A.(044) *** 930.253(439-2Bp.)MOL
[AN 2635050]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2007.
Mickūnaitė, Giedrė
   Making a great ruler : Grand Duke Vytautas of Lithuania / Giedrė Mickūnaitė. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, cop. 2006. - XX, [2], 337 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-327.
ISBN 978-963-7326-58-5 kötött
ISBN 963-7326-58-8
Vytautas (Litvánia: nagyherceg) (1348?-1430)
Litvánia - uralkodó - 14. század - 15. század - életrajz
947.45(092)Vytautas *** 947.45"13/14"
[AN 2634721]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2007.
   Mosonmagyaróvár, 1956 / [szerk. Lukácsi Zoltán, Vajk Ádám] ; [interjúk Sós Viktor Attila]. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2006. - 129 p. : ill. ; 23 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-86775-2-X kötött
Mosonmagyaróvár - helytörténet - 1956-os forradalom - interjú
943.9-2Mosonmagyaróvár"1956"(047.53)
[AN 2635014]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2007.
Nagy Zoltán (1931-1967)
   Huszonkét nap : Nagy Zoltán feljegyzései, 1956. október 23 - november 13. / [a bevezetőt írta és sajtó alá rend. Perger Gyula] ; [kiad. a Mediawave Alapítvány]. - Győr : Mediawave Alapítvány, 2006. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-953-1 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - napló
943.9-2Győr"1956"(0:82-94)
[AN 2635294]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2007.
   Nándorfehérvár emlékezete, 1456-2006 : emlékkönyv az ostrom 550 éves évfordulója alkalmából / összeáll. Monostori László. - Szeged : Bába, 2006. - 95 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 963-7337-96-2 fűzött
Nándorfehérvár - magyar történelem - hadtörténet - 15. század
943.9"1456" *** 355.48(439.2-13-2Nándorfehérvár)"1456"
[AN 2634633]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2007.
   Az ősi civilizációk nagy könyve / [ill. ... Alessandro Cantucci, Andrea Morandi, Marion Wood] ; [ford. Szilágyi Ágnes]. - [Budapest : Pannonica, cop. 2006. - 184 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A ford. a "The big book of ancient civilizations" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7319-17-4 kötött
ókor - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(3)(02.053.2)
[AN 2634312]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2007.
Polgár Péter Antal
   "S falvak csöndjén dühök remegnek" : 1956, forradalom és megtorlás a Móri-árok településein / Polgár Péter Antal ; [a hely- és névmutatót összeáll. Kovács Zsuzsa, Skrihár Marianna]. - Mór ; Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 2006. - 359 p. : ill. ; 25 cm. - (Fejér megyei történeti évkönyv, ISSN 0301-7532 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 963-7233-35-0 kötött : 2500,- Ft
Mór - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Mór"1956"(093)
[AN 2635200]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2007.
   Politika: a feltámadás reménye : újságcikkek, 1956. október 23 - november 4. / ... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 207, [7] p. ; 22 cm
ISBN 963-346-735-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - publicisztika
943.9"1956"(0:82-92)
[AN 2635178]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2007.
Szász Erzsébet
   Magyarország képes történelmi atlasza / Szász Erzsébet ; Jeney Zoltán és Kelemen Ágnes rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Lilliput, [2006]. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9619-07-8)
magyar történelem - történelmi atlasz - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 912(439)
[AN 2638375]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2007.
Szekeres István 1940-
   Mikor ki szót emelt : nemzetőrök és röpcédulák 1956-ban Békéscsabán / Szekeres István. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2006. - 49 p. : ill. ; 19 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
ISBN 978-963-7141-97-3 fűzött
ISBN 963-7141-97-9
Békéscsaba - helytörténet - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
943.9-2Békéscsaba"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2634851]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2007.
Szörényi Gábor András
   Tíz év várkutatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1996-2005 / Szörényi Gábor András. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2006. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-9271-63-0 fűzött
ISBN 963-9271-63-2
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - régészet - vár
904(439.134) *** 728.81(439.134)
[AN 2634799]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2007.
Takács Erika
   Az Árpád-ház királyai / Takács Erika. - Budapest : Titán Computer, [2006], cop. 2004. - 119 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-87283-6-1 kötött
Árpád-ház
magyar történelem - honfoglalás - középkor - uralkodó - album
943.9"08/12"(084.1)
[AN 2638749]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2007.
   Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére / szerk. Katona Csaba. - Győr : Palatia, 2006. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7692-06-1 fűzött
magyar történelem - művelődéstörténet - történelmi forrás
930.85"16/19"(093) *** 943.9"16/19"(093)
[AN 2635279]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2007.
Vaczkó László (1933-)
   Lángbaborult idő : Somló-vidék, 1956 / Vaczkó László ; [kiad. Devecser Város Önkormányzata]. - Devecser : Önkormányzat, 2006. - 240, XIII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-06-0886-3 kötött
Veszprém (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.911.7"1956"(0:82-94)
[AN 2634693]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2007.
Vasold, Manfred
Die Kreuzzüge (magyar)
   A keresztes hadjáratok / írta Manfred Vasold ; ill. Hauke Kock és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 47.)
ISBN 963-9657-13-1 kötött
keresztes háborúk
940"10/12" *** 956.94"10/12"
[AN 2637972]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2007.
   A vidék forradalma, 1956 / szerk. Szakolczai Attila és Á. Varga László ; [közread. az] 1956-os Intézet, Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : 1956-os Int. : BFL, 2003-. - 24 cm
A 2. kötetet szerk. Szakolczai Attila
ISBN 963-7323-43-0
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 1081163]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 469 p. : ill.
Bibliogr.: p. 437-447.
ISBN 963-7323-54-6 fűzött : 3900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2635493] MARC

ANSEL
UTF-81221 /2007.
Wolf Mária
   Egy elfeledett királyunk, Aba Sámuel / Wolf Mária. - [Encs] : [Magánkiad.], [2006]. - 46 p. : ill. ; 22 cm. - (Encsi füzetek, ISSN 1788-3385 ; 3.)
Spirál fűzéssel
Fűzött
Sámuel (Magyarország: király), Aba (990-1000 k.-1044)
Magyarország - uralkodó - 11. század - életrajz
943.9(092)Sámuel,_Aba *** 943.9"10"
[AN 2634796]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1222 /2007.
Bereczki Urmas (1957-)
   Észtország : útikönyv / Bereczki Urmas. - Budapest : Hibernia ; Miskolc : Z-Press, [2006]. - 288 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Lezárva: 2006. szept. 30.
Fűzött (hibás ISBN 963-7617-01-9)
Észtország - útikönyv
914.742(036)
[AN 2634883]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2007.
Blake, Peter (1948-2001)
The last great adventure of Sir Peter Blake (magyar)
   Sir Peter Blake utolsó nagy kalandja : a Seamaster és a blakexpeditions útja az Antarktisztól az Amazonasig / [Sir Peter Blake hajónaplóját Alan Sefton rend. sajtó alá]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 215 p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Horváth Csaba
ISBN 963-369-969-X kötött
Blake, Peter (1948-2001)
Új-Zéland - híres ember - helyismeret - ezredforduló - természeti környezet - útleírás - fényképalbum
910.4(100)"200"(0:82-992) *** 910.4(931)(092)Blake,_P.(0:82-992) *** 908.100(084.12) *** 504.06
[AN 2634278]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2007.
   Írások szülőfalunkról, Bogyoszlóról / [szerk. Sebestyén Katalin] ; [kiad. a Rábaköz Néptáncegyesület]. - Bogyoszló : Rábaköz Néptáncegyes., 2006. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1002-7 fűzött
Bogyoszló - helyismeret
908.439-2Bogyoszló
[AN 2635117]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2007.
Kaiser Ottó (1953-)
   Magyarország 1000 csodája / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Papp Márió. - Pécs : Alexandra, 2006. - 542 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-370-078-7 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 930.85(439)(084.12) *** 72(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2634846]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2007.
Kudar Lajos
   Róma / Kudar Lajos és Kerepeczky Orsolya. - Budapest : Cartographia, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útikalauz villámlátogatóknak, ISSN 1787-8063)
ISBN 963-352-824-0 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2635020]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2007.
Mészáros László (1939-)
   A Duna / [a felvételeket kész.] Mészáros László ; [a szöveget írta Száraz Miklós György]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 245, [7] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9705-00-4 kötött : 7990,- Ft
Duna - Európa - Magyarország - helyismeret - kultúrtörténet - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 930.85(4)(282.243.7) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 2638376]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2007.
   Rákoskeresztúri emlékkönyv / Tóth Péter összeállításában ; [kiad. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata]. - Budapest : XVII. ker. Önkormányzat, 2006. - 83 p. : ill. ; 23 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-219-679-1 kötött
Rákoskeresztúr - Budapest. 17. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XVII.(084.12) *** 908.439"18/19"(084.12)
[AN 2635401]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2007.
Richards, Brian (1947-)
Malta (magyar)
   Málta : útikalauz / Brian Richards ; [a ... fordítást kész. Pataki Zoltán]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2006]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 963-9613-08-8 fűzött
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2634878]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2007.
Die schönsten Reiseziele Europas (magyar)
   Európa álomútjain : a legszebb tájak és városok / [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 256 p. : ill. színes, részben térk. ; 31 cm
Megj. "Ez Európa!" címmel is
ISBN 963-9693-09-X kötött
Európa - útikönyv
914(036)
[AN 2635033]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2007.
Tanárky Gedeon (1815-1887)
   Magyar utazók a Duna-tájon : Tanárky Gedeon és Fenichel Sámuel útleírásai / a szövegeket közölte, bev. és jegyzetekkel ell. Losonczy Tóth Árpád, Izsák Sámuel ; [szerk. Miskolczy Ambrus és V. András János]. - Budapest : Lucidus, 2006. - 204 p. ; 25 cm. - (Régi kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
A függelékben válogatás Fenichel Sámuel román, német és francia nyelvű levelezéséből és szakmai bizonylataiból. - Bibliogr.
ISBN 963-9465-35-6 fűzött : 2600,- Ft
Erdély - Románia - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás
908.439.21"18"(0:82-992) *** 908.498"188"(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2634782]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2007.
   Tiszaigar 750 éves történetéből / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2006. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Tiszaigar - helyismeret
908.439-2Tiszaigar
[AN 2634829]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2007.
Török András (1954-)
Budapest (német)
   Budapest : ein kritischer Reiseführer / András Török ; ill. von András Felvidéki ; aus dem Englischen von Birgit Brandau und Hartmut Schickert. - Budapest : Park, cop. 2006. - 303 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
ISBN 963-530-719-5 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2637975]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1234 /2007.
Balogh Zoltán
   A gazdasági társaságok iratmintatára / Balogh Zoltán. - Budapest : CompLex, 2006. - 560 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2006. szept. 15.
ISBN 963-224-886-4 fűzött
Magyarország - gazdasági társaság - iratminta
347.72(439)(083.76)
[AN 2638655]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2007.
   Biztonságos iskola mozgalom a bűnmegelőzés szolgálatában / [szerk. Nyári Katalin] ; [kiad. Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége]. - Budapest : Bűnmegelőzők Orsz. Szakmai Szövets., 2006. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-87264-3-1 fűzött
Magyarország - Budapest - Krakkó - bűnmegelőzés - általános iskola - ezredforduló
343.85(439) *** 373.3(439-2Bp.) *** 343.85(438-2Kraków)
[AN 2635024]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2007.
Erdő Péter (1952-)
   Az élő egyház joga : tanulmányok a hatályos kánonjog köréből / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 544 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-361-816-9 kötött : 3860,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - kánonjog
348.1/.7(439)
[AN 2635180]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2007.
Gelencsér József (1951-)
   Polgármesterek, önkormányzati képviselők kézikönyve / szerző Gelencsér József, Kiss László. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2006. - 298 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 32.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 31.)
Lezárva: 2006. szept. 25.
ISBN 963-86965-1-6 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - ügyvitel - útmutató
352.077(439)(036) *** 342.553(439)
[AN 2638584]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2007.
Hamza Gábor (1949-)
   Mit hoz a múlt? / Hamza Gábor, Nótári Tamás. - Budapest : Korona, 2006-. - 24 cm
Bibliogr.
jogtörténet - művelődéstörténet
34(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2635128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok. - 2006. - 503 p.
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-9589-82-9 kötött : 6500,- Ft
jogtörténet - művelődéstörténet
34(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2635129] MARC

ANSEL
UTF-81239 /2007.
Horváth Barna (1896-1973)
   The bases of law = A jog alapjai / Barna Horváth ; [ed. by ... Csaba Varga]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - LIII, 94 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349). (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
Bibliogr.: XXV-XXXVIII.
ISBN 963-361-297-7 fűzött : 1940,- Ft
jogtudomány - filozófia
340.12
[AN 2634765]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2007.
Juhász László
   A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve / Juhász László ; [közread. a Novotni Alapítvány]. - [Miskolc] : Novotni Alapítvány, 2006. - 656 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. szept. 15. - Bibliogr.: p. 586.
ISBN 963-9360-42-2 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - felszámolás - útmutató
347.736(439)(036)
[AN 2634969]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2007.
Kiss Zoltán
   A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai / Kiss Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2006. - 361 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
ISBN 963-9683-35-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - kulturális jog - sajtó - egyetemi tankönyv
351.85(439)(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 070(075.8) *** 347.77/.78(075.8)
[AN 2638561]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2007.
Mezey Gyula (1944-)
   Összetett veszélyhelyzeti válaszreagálás és válságkezelés döntéstámogatása a kabinet szintjén : szakkönyv / Mezey Gyula ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi-, Katasztrófavédelmi, Védelmi Igazgatási Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2006. - 266 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 963-7060-15-4 fűzött
Magyarország - döntés - katonapolitika - külpolitika
351.865(439) *** 327.5(100)
[AN 2635259]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2007.
Moór Gyula (1888-1950)
   Schriften zur Rechtsphilosophie / Julius Moór ; [Hrsg., mit Bio- und Bibliographie vers. von Csaba Varga]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - XXII, 485 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Opera classica, ISSN 1587-3862 ; 3.). (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
Egyes írások francia és olasz nyelven, az életrajz angol nyelven. - Bibliogr.: p. XI-XXII.
ISBN 963-361-808-8 kötött
jogtudomány - filozófia
340.12
[AN 2635565]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2007.
   A Polgári törvénykönyv. - Budapest : CompLex, 2006. - 116 p. ; 30 cm
Lezárva: 2006. aug. 31. - Spirál fűzéssel
Fűzött (hibás ISBN 963-224-779-5)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2634709]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2007.
Veszelka Attila (1955-)
   Pipás Pista, az átokházi tanyavilág hóhéra : dokumentumregény / Veszelka Attila. - Szeged : Bába, 2006. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-89-X fűzött
Rieger Pálné Fődi Viktória (1886-1940)
Szeged - Magyarország - híres bűneset - gyilkosság - Horthy-korszak - dokumentumregény
343.611(439-2Szeged)"192/193"(093) *** 34.096(439)"193"(093) *** 343.919(439)(092)Rieger_Pálné_Fődi_V.
[AN 2634627]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2007.
Vida Sándor (1924-)
   Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata / Vida Sándor ; [közread. a] Novotni Alapítvány a "Magánjog fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni Alapítvány a "Magánjog fejlesztéséért", 2006. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2006. szept. 15. - Bibliogr.: p. 281-284. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9360-43-0 kötött
Európai Unió - szabadalomügy - védjegy
347.772(4-62)
[AN 2634966]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1247 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom csodafegyverei : a III. Birodalom titkos kísérleti fegyverei / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Gino Marcomini ... kész.]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-86-3 fűzött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2638414]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Luftwaffe szupertitkos fejlesztései : [a III. Birodalom kísérleti repülőgépei] / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Tari József, Gino Marcomini és Josef Gatial kész.]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-48-0 fűzött
Németország. Luftwaffe
Németország - katonai repülőgép - haditechnika - második világháború
623.746(430)"1939/1945" *** 355.489(430)"193/1945"
[AN 2638411]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2007.
Hautzinger Gyula (1949-)
   Babiloni képes napló : egy év a háborúban, napról-napra / Hautzinger Gyula ; [az utószót írta Harai Dénes] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : ZMNE Társadalomtud. Int., 2006. - 166 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7060-17-0 fűzött
Hautzinger Gyula (1949-)
Irak - hadtörténet - ezredforduló - napló
355.48(567)"200"(0:82-94)
[AN 2635313]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2007.
Hideg Kornél
   Csata Nagyharsány körül / Hideg Kornél. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2006. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9353-52-3 kötött
Nagyharsány - Bécs - hadtörténet - török hódoltság - 17. század
355.48(439-2Nagyharsány)"1687" *** 355.48(436-2Wien)"1683"
[AN 2635195]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2007.
   Katonai etika : szöveggyűjtemény / szerk. Gligor János ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - Budapest : ZMNE, 2006. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7060-16-2 fűzött
foglalkozási erkölcs - katona - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
355.13(075.8)
[AN 2635234]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2007.
Szalay Béla (1931-)
   Mi döriek is ott voltunk a Magyar Királyi Honvédségben és hadifogságban, 1938-1948 / Szalay Béla ; [kiad. Dör Község Önkormányzata]. - Dör : Önkormányzat, 2006. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 963-06-0376-4 fűzött
Dör - Magyarország - katona - hadtörténet - második világháború
355(439-2Dör)(092)"1941/1945" *** 355.48(439)"1941/1945"
[AN 2635151]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2007.
Szalay Tamás Lajos
   Gilbert : egy megbuktatott magyar kém igaz története / Szalay Tamás Lajos. - Debrecen : DELA Kvk., [2006]. - 191 p. ; 16 cm
ISBN 963-8030-38-0 fűzött : 980,- Ft
Gilbert Ottó
Magyarország - Egyesült Államok - hírszerzés - Kádár-korszak - dokumentumregény
355.40(439)(092)Gilbert_O.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2634868]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1254 /2007.
Csesznák Anita
   Vállalati csoportok jellemzése a teljesítmény-mérési eszközök használatának szempontjaiból / Csesznák Anita. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Csop., 2006. - 53 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 41.)
Bibliogr.: p. 53. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalatvezetés - termelékenység - ezredforduló - statisztikai adatközlés - gazdasági verseny
65.011.4 *** 658.1.011.4(439)"200"(083.41) *** 339.137.2
[AN 2635591]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2007.
Raffai Mária (1945-)
   Az információ : szerep, hatás, menedzsment / Raffai Mária. - [Győr] : Palatia, 2006. - XI, 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-416.
ISBN 978-963-7692-10-9 fűzött
ISBN 963-7692-10-X
információ - informatika - társadalom
659.2 *** 681.3.004.14 *** 316.32
[AN 2635121]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1256 /2007.
Antal Zsuzsanna
   A szervezeti struktúra mint a stratégia megvalósítását támogató eszköz / Antal Zsuzsanna. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Csop., 2006. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 40.)
Bibliogr.: p. 35. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - stratégiai menedzsment - vállalatvezetés - szervezés - ezredforduló
658.1.011.1(439)"200" *** 65.014
[AN 2635590]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2007.
Badics Judit
   Bevezetés a közgazdaságtanba : fogalmak, összefüggések, módszerek / Badics Judit, Kiss Károly Miklós, Major Iván ; szerk. Major Iván, Szabó Judit. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2001 [!2006]. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9220-65-5 fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2638591]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2007.
   Basic marketing / Székely Géza [et al.]. - Budapest : Aula, 2006. - 382 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 368-382.
ISBN 963-9698-05-9 fűzött
marketing - mezőgazdaság
339.138 *** 658.8 *** 633
[AN 2635237]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2007.
Dankó Dávid
   A teljesítménymenedzsment-eszköztár változása Magyarországon 1996 és 2004 között / Dankó Dávid, Kiss Norbert. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 32.)
Bibliogr.: p. 48. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - teljesítménymenedzsment - vállalat - ezredforduló
658.1.011.1 *** 65.011.44 *** 334.72(439)"199/200"
[AN 2635576]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2007.
Demeter Krisztina
   Értékteremtés funkcionális alapokon : az Értékteremtés projekt zárótanulmánya / Demeter Krisztina és Matyusz Zsolt. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Csop., 2006. - 60 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 43.)
Bibliogr.: p. 53-54. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - gazdasági verseny - ezredforduló
658.1.011.1(439)"200" *** 339.137.2
[AN 2635593]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2007.
Demeter Krisztina
   Gyorsjelentés - a termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei, 2005-2006 / Demeter Krisztina. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 38.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
termelékenység - vállalatvezetés - stratégiai menedzsment
658.1.011.4 *** 65.011.1
[AN 2635587]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2007.
Demeter Krisztina
   Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján / Demeter Krisztina. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 17 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 34.)
Bibliogr.: p. 15-16. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szolgáltatóipar - vállalat - gazdasági verseny - ezredforduló
338.46(439)"200" *** 334.72(439) *** 339.137.2
[AN 2635579]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2007.
   Emberi erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség / Bácsi Katalin [et al.]. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 43 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 39.)
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - humánerőforrás-menedzsment - vállalatvezetés - stratégiai menedzsment - termelékenység - statisztikai adatközlés
658.1.011.4(439)"200"(083.41) *** 658.3
[AN 2635588]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2007.
   Fehér könyv : Magyarország 2015 : jövőképek / összeáll. Ágh Attila, Tamás Pál, Vértes András ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA SZKI, 2006. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-8302-25-9)
Magyarország - gazdasági fejlődés - gazdasági előrejelzés - belpolitika - társadalom - 21. század
338.27(439)"201" *** 330.34(439)"201" *** 316.42 *** 323(439)"201"
[AN 2635548]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2007.
   Fejlődés, versenyképesség, globalizáció / Szentes Tamás és munkaközössége. - Budapest : Akad. K., 2005-2006. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-05-8317-8 * (hibás ISBN 963-05-8317)
globalizáció - gazdaságtan - gazdasági verseny
339.9 *** 339.137.2 *** 338
[AN 2602091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 292 p. : ill.
Szerzők Bató Márk et al. - Bibliogr.: p. 285-292.
ISBN 963-05-8316-X kötött : 3200,- Ft
Magyarország - Európai Unió - globalizáció - gazdaságtan - gazdasági verseny
339.9 *** 338 *** 339.923(4-62) *** 339.137.2(439)
[AN 2635658] MARC

ANSEL
UTF-81266 /2007.
   Humánerőforrás-fejlesztési operatív program : 2004-2006 : Magyar Köztársaság / [kiad. ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.]. - Jav. kiad. - Budapest : ESZA Kht., 2006. - 166 p. : ill. ; 30 cm
Szerk. Baric Ádám és Bálintné Réffy Edit. - A borítófedélen címadatként: Értékünk az ember
ISBN 963-87185-1-X fűzött
Magyarország - munkaerő-gazdálkodás - foglalkoztatáspolitika - gazdasági tervezés - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 338.26(439)"200"
[AN 2634281]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2007.
   Humánerőforrás-fejlesztési operatív program : 2004-2006 : Magyar Köztársaság / [szerk. Baric Ádám, Bálintné Réffy Edit] ; [kiad. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság]. - Budapest : FMM HEFOP IH, [2006]. - 166 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Értékünk az ember
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkaerő-gazdálkodás - gazdasági tervezés - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 338.26(439)"200"
[AN 2634280]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2007.
Incze Kinga (1970-)
   A reklám helye : 2.0 : a hatékony médiatervezés és -vásárlás kézikönyve / Incze Kinga, Pénzes Anna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mrs. White Media Consulting Kft. : MediaSpirit Consulting Kft., 2006. - 249 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 963-06-0847-2 kötött : 5990,- Ft
reklám - tömegtájékoztatási eszköz
659.1 *** 791.9.096/.097 *** 070
[AN 2637920]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2007.
Jenei István
   A termelési gyakorlat fejlődése 1999-2004 között a magyarországi feldolgozó iparban / Jenei István, Nagy Judit. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 26 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 35.)
Bibliogr.: p. 26. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - feldolgozóipar - gyártás - árutermelés - ezredforduló
330.31 *** 338.45(439)"199/200"
[AN 2635582]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2007.
Juhász Péter (1976-)
   A magyar vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága / Juhász Péter, Tátrai Tünde, Csáki Attila. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 37.)
Bibliogr.: p. 33. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - beszerzés - statisztikai adatközlés - elektronikus kereskedelem - vállalat
658.71(439)(083.41) *** 681.3.004.14
[AN 2635585]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2007.
Kiss János (1959-)
   A magyar vállalatok innovációs tevékenysége 1992-2003 között / Kiss János. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 20 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 33.)
Bibliogr.: p. 20. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - innováció - vállalat - ezredforduló
658.1.011.8 *** 334.72(439)"199/200"
[AN 2635578]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2007.
   "Közösen könnyebben" : az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület közös életmódváltó programja / [szerk. Csizmadia Péter]. - Budapest : OEFI, 2006. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-86672-8-1 fűzött
ISBN 963-86672-8-1
munkaegészségügy - táplálkozás - mentálhigiénia - sport
331.446.3 *** 613.2 *** 613.865 *** 796
[AN 2634933]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2007.
Nagy Judit
   A logisztika funkció szerepe a vállalati működés sikerében / Nagy Judit. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 38 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 36.)
Bibliogr.: p. 23. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - logisztika - vállalat - ezredforduló
658.81 *** 658.78 *** 658.286 *** 334.72(439)
[AN 2635583]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2007.
   ReAl Nemzetközi Reklámgrafikai Alkotótelep, Szeged = ReAl International Graphic Workshop, Szeged ; [kiad. SZTE JGYTFK Hallgatói Önkormányzat]. - Szeged : SZTE JGYTFK HÖK, [2006]. - [32] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
ReAl Nemzetközi Reklámgrafikai Alkotótelep (Szeged)
Magyarország - Szeged - reklámgrafika - művésztelep - ezredforduló
659.1 *** 061.28(439-2Szeged) *** 766(439)"199/200"
[AN 2635808]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2007.
   Regionális átalakulás a Kárpát-medencében / szerk. Rácz Szilárd ; [rend., közread. a] Magyar Regionális Tudományi Társaság. - Pécs : M. Regionális Tudományi Társ., 2006. - 368 p. : ill. ; 25 cm
A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének vál. előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9052-68-0 kötött
ISBN 963-9052-68-X
Kárpát-medence - regionális gazdaság - gazdaságtörténet - ezredforduló - konferenciakiadvány
332.1(4-191)"200" *** 338(091)(4-191) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2634691]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2007.
Roóz József (1944-)
   Az emberierőforrás-menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, cop. 2006. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-394-670-0 kötött : 3350,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2635142]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2007.
Roóz József (1944-)
   A menedzsment alapjai / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2006. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-394-669-7 kötött : 3390,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2635141]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2007.
   Stratégiák 2007 és 2013 között : tudományos konferencia : Magyar Tudomány Napja, 2006. november 9-10. : programfüzet / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Budapest] : BGF, [2006]. - 172 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaság - kommunikáció - oktatáspolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(439)"200/201" *** 316.77(439)"200/201" *** 37.014(439)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2635627]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2007.
Szabari Krisztina (1953-)
   Tolmácsolás : bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába / Szabari Krisztina. - Utánny. - [Budapest] : Scholastica, 2006. - 142 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 963-85912-8-5 fűzött
fordítás
651.926
[AN 2637967]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2007.
   Szemelvények a stratégiai management irodalmából / [szerk. Fülöp Gyula, Lukács Edit, Szegedi Krisztina] ; [közread. a Miskolci Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék]. - [Miskolc] : Bíbor K., [2006]. - [10], 267 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9634-14-X fűzött
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
658.1.011.1(075.8)
[AN 2635300]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2007.
Táborosi Zsuzsa
   A modern nagyváros felé.. : Székesfehérvár és kisiparos családjai a két világháború között / Táborosi Zsuzsa ; [kiad. Lánczos Kornél Gimnázium]. - Székesfehérvár : Lánczos K. Gimn., 2006. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 963-219-934-0 fűzött
Székesfehérvár - kisipar - családtörténet - helyismeret - Horthy-korszak
334.743.2(439-2Székesfehérvár)"192/194" *** 929.52(439-2Székesfehérvár)"192/194" *** 908.439-2Székesfehérvár"192/194"
[AN 2634892]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2007.
   Üzleti etika / [szerk. Csurgó Ottóné]. - 5. bőv., átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2006. - 430 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-184-4 fűzött : 3900,- Ft
ISBN 963-638-184-4
gazdasági erkölcs - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 174
[AN 2638685]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2007.
   Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás időszakában : kutatási projektzáró-tanulmány / Balaton Károly szerk. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Csop., 2006. - 76 p. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 42.)
Bibliogr.: p. 76. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - vállalat - stratégia - integráció - ezredforduló
658.1.011.1(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2635592]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2007.
   Vállalatközi kapcsolatok és a versenyképesség összefüggései : projektzáró-tanulmány / Kolos Krisztina szerk. - [Budapest] : Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 49 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 44.)
Bibliogr.: p. 48-49. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalat - együttműködés - gazdasági verseny - ezredforduló
334.75 *** 658.1.012.65(439)"200" *** 339.137.2
[AN 2635594]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2007.
   A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában : projektzáró-tanulmány / Wimmer Ágnes, Zoltayné Paprika Zita szerk. - [Budapest] : Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 61 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 45.)
Bibliogr.: p. 55-56. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
üzemgazdaságtan - döntés - vállalatvezetés
658.1.011.1(439) *** 65.012.4 *** 65.012.22
[AN 2635595]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2007.
Vonyó Tamás (1979-)
   Modell Deutschland : a nyugatnémet gazdaság hosszú távú fejlődésének növekedéselméleti és gazdaságpolitikai elemzése / Vonyó Tamás. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 383 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 361-377.
ISBN 963-9498-66-1 kötött : 3000,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - gazdaságpolitika - gazdaságtörténet - 20. század
338.2(430.1)"1949/198" *** 338(091)(430.1)"194/198"
[AN 2635656]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2007.
Williams, Jessica
Fifty facts that should change the world (magyar)
   Merre tart a világ? : 50 tény, amely megrengethetné a világot / Jessica Williams ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 3. jav. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 376 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7525-95-5)
globalizáció - szociográfia - ezredforduló
339.9(100) *** 308(100)"200"
[AN 2639058]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2007.
Wimmer Ágnes (1969-)
   Teljesítménymenedzsment és értékteremtés az érintettekkel való kapcsolatok kezelése tükrében, 2006 / Wimmer Ágnes, Szántó Richárd. - [Budapest] : Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2006. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 46.)
Bibliogr.: p. 55-56. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - üzemgazdaságtan - vállalat - teljesítmény - együttműködés
658.1.011.1(439) *** 334.72(439) *** 65.011.4 *** 334.75
[AN 2635597]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1289 /2007.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázatlan egészség / Lenkei Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Free Choice Books K., 2006-. - 20 cm
Magyarország - egészségügy - ezredforduló - vitamin
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2638238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2006. - 495 p.
Kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-872-240-1)
Magyarország - egészségügy - vitamin - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2638239] MARC

ANSEL
UTF-81290 /2007.
Lutter Katalin, N.
   Kórháztörténeti áttekintés : Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete Eger / N. Lutter Katalin. - Eger : Heves M. Önkormányzat Markhot F. Kórház-Rendelőint., 2006. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-06-1253-1 fűzött
ISBN 963-06-1253-4
Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet (Eger)
Eger - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Eger)(091)
[AN 2635625]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1291 /2007.
   Érettségi - másként : az érettségire készülés módszertana és gyakorlata : emberismeret és etika, ember- és társadalomismeret, etika, társadalomismeret / [szerk. Falus Katalin, Jakab György] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-682-570-X fűzött
társadalomismeret - erkölcs - tantárgy - középfokú oktatás - érettségi vizsga - példatár
372.83(075.3)(079.1) *** 372.817(075.3)(079.1) *** 371.27(439)
[AN 2635676]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2007.
Faludi Szilárd (1925-2002)
   A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában : kandidátusi értekezés, 1967 / Faludi Szilárd. - [Budapest] : Aula, 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Arcképek, ISSN 1785-1599)
Bibliogr.
ISBN 963-9585-98-X fűzött
pedagógia - alapfokú oktatás - tanterv - személyi bibliográfia
371.214 *** 37.01 *** 373.3 *** 012Faludi_Sz.
[AN 2635321]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2007.
   Idealistic vision or reality? : life-long learning among the Romany ethnic groups / by Éva G. Fekete [et al.] ; [... ed. Zsolt Szoboszlai]. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2006. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 53.)
Bibliogr.: p. 118-122.
ISBN 978-963-9052-69-7 fűzött
ISBN 963-9052-69-8
Magyarország - kisebbség - cigányság - felnőttoktatás - ezredforduló
374.7(439)(=914.99) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2634953]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2007.
Kállai Mária
   Ötlettár intézményvezetők számára / [írta és szerk. Kállai Mária, Szabó Mária]. - Budapest : OKI, 2006. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (MAGtár, ISSN 1788-4101). (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 963-682-568-8 fűzött
iskola - vezetés
371.11 *** 65.011.1
[AN 2635535]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2007.
   A katedra árnyékában : a tanárjelöltek kulcskompetenciáinak dimenziói egy empirikus vizsgálat tükrében / [szerk. Ollé János és Perjés István]. - [Budapest] : Aula, 2006. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-226.
ISBN 963-9585-96-3 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógusképzés - képességfejlesztés - statisztikai adatközlés
371.13 *** 371.321(439)(083.41) *** 159.923.072
[AN 2635293]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2007.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Orbis pictus (latin, magyar, német, szlovák)
   Ioann. Amos Comenii Orbis pictus : in Hungaricum, Germanicum, et Slavicum translatus, et hic ibive emendatus = A 'világ le-festve : magyar, német, és tóth nyelvekre fordíttatott, és hellyel-hellyel meg-jobbíttatott = Die Welt in Bildern : in die ungarische, deutsche und slawische Sprache übersetzt, und hin und wieder verbessert = Swět namalowaný : do uheřské, německé a sowenské řeči přeložen, a misty ponaprawen. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2006. - 180, [6] p. : ill. ; 19 cm + mell. (79 p.)
Kész. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 380 264-es jelzeten őrzött példánya alapján. - A mellékletben Mészáros István "A való világ Comenius szemével" c. tanulmányával. - Eredeti kiadása: Posonii : Sumtibus & Typis Simonis Petri Weber, 1798
ISBN 963-19-5891-4 kötött (hibás ISBN 963-19-5892-2)
ISBN 963-19-5864-7 (mell.)
alapfokú oktatás - többnyelvű dokumentum - hasonmás kiadás
372.4 *** 372.8 *** 094/099.07
[AN 2635363]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2007.
Kurucz Istvánné (1956-)
   Tantárgyi program a matematika tanításához : 2. osztály / Kurucz Istvánné, Varga Lívia. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 119 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-465-014-7 fűzött
tantárgy - matematika - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2635134]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2007.
   Magyar nyelv / ... szerk. Kálmán László, Kerner Anna. - Budapest : Raabe, 2006. - Cserelapos mappa : ill. ; 32 cm. - (Tanári kincsestár)
ISBN 963-9600-11-3 fűzetlen
magyar nyelv - alapfokú oktatás - felső tagozat - középfokú oktatás - tantárgy - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 2635131]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2007.
Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
   Publicationes facultatis : a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak szakirodalmi munkássága, 1981-2006 / összeáll. Sáry Pál ; [... közrem. Kalmárné Erdős [!Erdődi] Judit]. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 412 p. ; 24 cm
ISBN 963-9634-28-X fűzött
Miskolc - jogtudomány - egyetem - szakbibliográfia
378.634(439-2Miskolc).096:013 *** 34:016
[AN 2635296]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2007.
   Módszertani füzetecske / [közread. az] Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola. - [Budapest] : Öveges J. Gyakorló Középisk. és Szakisk., 2006. - 47 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
diszlexia - írás- és olvasástanítás - anyanyelvi nevelés - módszertan
376.36 *** 372.41/.45 *** 372.46 *** 371.3
[AN 2635140]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2007.
   Módszertani kézikönyv a fogyatékkal élőket segítő intézmények szakemberei és az önkéntesek számára / [szerzők Nagy Károlyné et al.] ; [közread. a] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Vöröskereszt, 2006. - 222 p. ; 23 cm
A borítófedélen címadatként: Motiváció és megerősítés. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0630-5 fűzött
szociális munka - hátrányos helyzetű - módszertan
376.2/.4 *** 364.62 *** 37.025
[AN 2635302]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2007.
   Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére / [szerk. Futterer László] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - [Budapest] : NSZI : MKIK, 2006. - 163 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - iskolán kívüli oktatás - minőségbiztosítás - tanári segédkönyv
377(439)(072) *** 658.310.838 *** 65.018 *** 371.388(072)
[AN 2635137]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2007.
   A Módszertani kézikönyv munkafüzete / [közread. a] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Vöröskereszt, 2006. - 70 p. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Értékünk az ember : humánerőforrás-fejlesztési operatív program
Fűzött
szociális munka - hátrányos helyzetű - módszertan - tanári segédkönyv
376.63(072) *** 376.2/.4(072) *** 37.025
[AN 2635305]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2007.
   Természetes : természettudományi ismeretszerzés könyvvel, könyvtárral : [5-8. évfolyam : kalauz és feladatgyűjtemény] / [összeáll. Pappné Vőneki Erzsébet]. - Budapest : KTE, 2006. - 142 p. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 1.)
Bibliogr.: p. 133-142.
ISBN 963-06-0959-2 fűzött
alapfokú oktatás - felső tagozat - könyvtárhasználat - tantárgy - természettudomány - példatár
372.802(076) *** 372.85(076)
[AN 2635551]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2007.
   "Vadócba rózsát oltok" : a Keresztény Pedagógus Társaság jubileumi kiadványa / szerk. Bognár Istvánné, Sümegh László. - Budapest : KPT, 2006. - 40 p., [12] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött
Keresztény Pedagógus Társaság
Magyarország - oktatás - pedagógus - keresztény egyház - vallásoktatás - társadalmi szervezet
37 *** 268 *** 23/28 *** 061.2(439)
[AN 2634716]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1306 /2007.
Barcelona-Deckname, Ángeles
1000 tests y juegos de inteligencia (magyar)
   Intelligenciatesztek és fejtörők : [1000 probléma és megoldás] / [írta Ángeles Barcelona-Deckname] ; [ford. Sánchez Gabriella]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 351 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9626-75-9 fűzött
intelligenciavizsgálat - teszt - fejtörő játék
793.7 *** 159.95.072
[AN 2635221]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2007.
Chapman, Steve
A hunter's call (magyar)
   Vallomások a vadászatról : a csodálatos természet titkai / Steve Chapman ; a Hautman fivérek festményeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - [50] p. : ill., színes ; 21x25 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-369-898-7 kötött
vadászat - válogatott művek - állatkép
799.2(0:82-822) *** 75.047
[AN 2635306]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2007.
Gyimesi György (1935-)
   Ázsia végtelen vadászmezőin / Gyimesi György. - [Pusztazámor] : DNM, 2006. - 378 p. : ill, részben színes ; 27 cm
ISBN 963-9369-85-3 kötött : 6200,- Ft
Ázsia - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(5)(0:82-992)
[AN 2634890]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2007.
Hegyi Iván
   Labdarúgó VB könyv / Hegyi Iván. - Bőv. kiad. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 238 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-87072-3-2 kötött : 6250,- Ft
labdarúgás - világbajnokság
796.332.093(100)"1930/2002"
[AN 2638758]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2007.
Martín, Manuela
   Barkácsolás és kézimunka : 113 saját kezűleg is könnyen elkészíthető egyedi ötlet / [szerző Manuela Martín]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 237 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9626-27-9 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745
[AN 2635211]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2007.
Mező László (1956-)
   Az encsi sport 75 éve / Mező László. - [Encs] : EVSC, [2006]. - 148 p. : ill. ; 21 cm. - (Encsi füzetek, ISSN 1788-3385 ; 2.)
ISBN 963-00-3710-6 fűzött
Encsi Vasutas Sport Club
Encs - sporttörténet
796(439-2Encs)(091)
[AN 2634795]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2007.
Schäfer, Andreas
Richtig Judo (magyar)
   Judo / Andreas Schäfer ; [fotók Ulli Seer és Werner Pohl] ; [ford. Tóth Péter]. - Budapest : Cser K., 2006. - 132 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9666-39-4 fűzött : 1698,- Ft
cselgáncs
796.853.23
[AN 2635015]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2007.
Szöllősi György (1977-)
   Puskás / Szöllősi György. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Ringier, cop. 2006. - 213, [3] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [215].
ISBN 978-963-7714-23-8 kötött : 7900,- Ft
ISBN 963-7714-23-5
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló
796.332(439)(092)Puskás_F.
[AN 2638406]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2007.
Török András Mátyás
   Vadászataim napfényben-árnyékban : vadásznaplómban kotorászva / Török András Mátyás. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM, cop. 2006. - 139, [4] p., [32] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-77-2 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2634888]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1315 /2007.
   6. Művészkert : Tamási, 2006. / [kiad. Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, Városi Művelődési Központ ...]. - Tamási : Vályi P. Szakképző Isk. és Koll. : Vár. Művel. Közp., [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 17x21 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - művésztelep - ezredforduló
75(439)"200" *** 061.28(439)Művészkert_Tamási
[AN 2635795]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2007.
   10 éves a Strabag Festészeti Díj : [2006. szeptember 14 - október 29., Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest] = 10 Jahre Strabag Malerpreis / [a kiállítást rend. Pinczehelyi Sándor és Üveges Krisztina]. - Budapest : [s.n.], 2006. - 194 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
Magyarország - festészet - művészeti díj - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 06.068(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2635631]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2007.
   25 éves a Paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelep, 1980-2005 / [... összeáll. Halász Károly]. - Paks : Vikat, [2006]. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Vizuális Kísérleti Alkotótelep (Paks)
Magyarország - Paks - fotóművészet - képzőművészet - művésztelep - 20. század - ezredforduló
77.04(439) *** 73/76(439) *** 061.28(439-2Paks)
[AN 2635635]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2007.
Ang, Tom
Photography (magyar)
   Fényképészet : [felszerelés, technikák, digitális képkezelés, projektek] / Tom Ang ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 344 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 963-9693-06-5 kötött
fototechnika
77(078)
[AN 2634802]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2007.
Arató András
   Szabadtéri arcélek / Arató András. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2006. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló
77.04(439)(092)Arató_A.
[AN 2635798]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2007.
Beard, Mary (1955-)
The Parthenon (magyar)
   A Parthenon / Mary Beard ; [ford. Bíró Blanka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (A világ csodái, ISSN 1788-506X)
Bibliogr.: p. 190-198.
ISBN 963-425-095-5 kötött : 1999,- Ft
Athén - építészettörténet - templom
726.12(38-2Athinai)(091)
[AN 2634418]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2007.
   Beszélő tárgyak : a Petőfi család relikviái / ... összeáll. és a bevezető tanulmányokat írta Kalla Zsuzsa és Ratzky Rita ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : PIM, cop. 2006. - 222 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9401-44-7 kötött : 3500,- Ft
Petőfi család
Magyarország - író - 19. század - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036) *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 2638559]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2007.
Borsos Miklós (1906-1990)
   Borsos Miklós szobrászata / [szerk., szöveg] N. Mészáros Júlia ; [közread. a] Városi Művészeti Múzeum. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2006. - 146 p. : ill. ; 27 cm
Az előszó német és angol nyelven is
ISBN 978-963-86831-3-7 kötött
ISBN 963-86831-3-9
Borsos Miklós (1906-1990)
Magyarország - szobrász - 20. század
76(439)(092)Borsos_M.
[AN 2634991]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2007.
   Bulgária és a bolgárok a magyar művészek alkotásaiban : XIX. sz. vége - XX. sz. eleje : kiállítási katalógus = B"lgariâ i b"lgarite v hudožestvenite proizvedeniâ na ungarski tvorci : ot kraâ na XIX u načaloto na XX vek : katalog na izložbata / [a kiállítási anyagot összeáll. és szerk. Hargitainé Szimeonova Rajna]. - Budapest : [Bolgár Kult. Int.], 2006. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend., közread. a Bolgár Kulturális Intézet
ISBN 963-06-1015-9 fűzött
Magyarország - Bulgária - képzőművészet - helyismeret - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"189/196" *** 908.497.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2635509]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2007.
Buricchi, Susanna
Il cinquecento (magyar)
   Érett reneszánsz és manierizmus / Susanna Buricchi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, [2006]. - 406 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 9.)
ISBN 963-13-5555-1 kötött : 6000,- Ft
reneszánsz - manierizmus - művészet - 16. század
7.034.6
[AN 2635045]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2007.
Deák János (1928-)
   Deák János festőművész, Nagybánya : [Csongrád Megyei Önkormányzat Aulája, 2006. július 20 - augusztus 14.] / [a katalógust szerk. Deák László]. - [Szeged] : [s.n.], [2006]. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Deák_J. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2635796]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2007.
Enczi Zoltán
   A digitális fényképezésről kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating] ; [fényképek Enczi Zoltán et al.]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2006]. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86666-4-1 fűzött : 2990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2634884]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2007.
Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle (36.) (2006) (Kazincbarcika)
   XXXVI. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle / [... rend., közread. a Felföldi Fotográfusok Szövetsége, Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár]. - Kazincbarcika : [Felföldi Fotográfusok Szövets.] : [Egressy B. Művel. Közp. és Kvt.], 2006. - [16] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Észak-Magyarország - fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(439.13) *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 2635707]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2007.
Goldhill, Simon
The temple of Jerusalem (magyar)
   A Jeruzsálemi Templom : [a zsidók, keresztények és muszlimok szent helyének története] / Simon Goldhill ; [ford. Bíró Blanka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (A világ csodái, ISSN 1788-506X)
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 963-425-068-8 kötött : 1999,- Ft
Jeruzsálem - építészettörténet - művelődéstörténet - zsinagóga - mecset - ókori Izrael - ókori Palesztina - középkori Palesztina
726.3(33-2Yerushalayim)(091) *** 726.2(569.41/.43-2Yerushalayim)(091) *** 930.85(33-2Yerushalayim) *** 930.85(569.41/.43-2Yerushalayim)
[AN 2634420]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2007.
Hoffmann Henriette (1936-)
   Hoffmann Henriette. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 12, [4] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Hoffmann_H.
[AN 2635723]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2007.
Jenkyns, Richard
Westminster Abbey (magyar)
   A Westminster-apátság / Richard Jenkyns ; [ford. Bíró Blanka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 213 p. : ill. ; 21 cm. - (A világ csodái, ISSN 1788-506X)
Bibliogr.: p. 196-202.
ISBN 963-425-067-X kötött : 1999,- Ft
London - építészettörténet - apátság
726.7(410-2London)(091)
[AN 2634409]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2007.
Kovács Ferenc (1946-)
   Kovács Ferenc festőművész : painter / [írták Angyal Mária et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 71 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Kovács Ferenc (1946-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - katalógus
75(439)(092)Kovács_Ferenc
[AN 2635637]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2007.
   A magyar üvegművészet : alkotók, adatok, 1945-2005 = Hungarian glass art : artists, facts, 1945-2005 / [szerk. Keszthelyi Ferencné, Wehner Tibor]. - Budapest : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 2006. - 443 p. : ill., színes ; 24 cm. - (XX. századi magyar művészeti dokumentumok, ISSN 1586-4790 ; 4.)
Bibliogr. - Műjegyz.
ISBN 963-229-435-1 kötött
Magyarország - üvegművészet - 20. század - ezredforduló
748(439)(092)
[AN 2635409]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2007.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Munkácsy / a bevezető tanulmányt írta és a képeket vál. Székely András. - 7. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2006. - 36 p., [78] t. : ill., színes reprod. ; 33 cm
Ford. Béres Zsuzsa, Engl Géza, Vargyas Kató. - Magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 8.
ISBN 963-13-5551-9 v. : 6990,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2638598]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2007.
   Ornametria / [rend. Benedek József] ; [szerk. Beke László] ; [közread. a] Renée Művészeti Társaság, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : Renée Műv. Társ. : MTA Művészettört. Kutint., 2006. - 60 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten 2004. szept. 29 - okt. 17. között tartott kiállítás és a hozzá kapcsolódó vita anyaga
ISBN 963-7381-86-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - geometria - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 514 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2634316]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2007.
Országos Tervezőgrafikai Biennále (15.) (2006) (Budapest)
   XV. Országos Tervezőgrafikai Biennále : [Magyar Nemzeti Galéria, 2006. szeptember 26 - október 29.] / [a kiállítást rend. Szepes Hédi] ; [... anyagát vál. Gyárfás Gábor et al.] ; [... rend. szervei Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tervezőgrafikai Szakosztálya, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Budapest] : M. Képzőművészek és Iparművészek Szövets., 2006. - [150] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-06-0933-9 fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
766(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2635507]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2007.
Pirint Andrea
   Munkácsy Miskolcon : válogatás Pákh Imre gyűjteményéből / [írta Pirint Andrea]. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2006. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9271-62-3 fűzött
ISBN 963-9271-62-4
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - Egyesült Államok - festőművész - 19. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 7.074(73)(=945.11)(092)Pákh_I. *** 069.017(73)Pákh-gyűjtemény *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2634798]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2007.
   Plakát.hu : plakáttervezés Magyarországon : poster design in Hungary, 1989-2006 / [szerk. ... Vargha Balázs] ; [előszó ... Somogyi Krisztina]. - Budapest : Stalker Studio, cop. 2006. - 276, [6] p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-06-1111-4 kötött : 4850,- Ft
ISBN 963-06-1111-2
Magyarország - plakátművészet - ezredforduló
769.91(439)
[AN 2635187]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2007.
Rozsda Endre (1913-1999)
   Emléknyomok : Rozsda Endre rajzai és 1956-os menekültekkel készült interjúk : Centrális Galéria, 2006 = Lieus de mémoire : les dessins de Endre Rozsda et les entretiens avec les réfugiés de 1956 / [kiad. az OSA Archivum]. - Budapest : OSA Archivum, 2006. - 63, [2] p. : ill. ; 23 cm
A bev. tanulmány magyar és francia, az interjúk angol nyelven
ISBN 978-963-87245-7-1 fűzött
ISBN 963-87245-7-9
Magyarország - grafikus - magyar történelem - 1956-os forradalom - emigráció - 20. század - kiállítási katalógus - memoár
76(439)(092)Rozsda_E. *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 325.252(439)"1956"(0:82-94) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2635630]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2007.
Soldi, Sebastiano
L'arte del Vicino Oriente (magyar)
   Az ókori Közel-Kelet művészete / Sebastiano Soldi ; [ford. Klukon Beatrix]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 359 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 1.)
ISBN 963-13-5554-3 kötött : 6000,- Ft
Közel-Kelet - művészettörténet - ókor - művelődéstörténet
7(35)(091) *** 7.032.5 *** 930.85(35)
[AN 2635039]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2007.
Szántó Piroska (1913-1998)
   Forradalmi szvit, 1956 október-december / Szántó Piroska. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 26 p., [4] t., 35 t.fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-346-734-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 1956-os forradalom - magyar irodalom - grafika - memoár
741(439)(092)Szántó_P. *** 741.044:943.9"1956" *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2634997]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2007.
Textilművészeti Triennálé (2.) (2006) (Szombathely)
   2. Textilművészeti Triennálé : Szombathelyi Képtár, ... 2006. július 21 - szeptember 24. ... = 2nd Triennial of Textile Art / [a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin] ; [kiad. Kulturális Alapítvány a Textilművészetért és a Szombathelyi Képtár]. - Budapest : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2006]. - 248 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
ISBN 963-06-0292-X fűzött
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(100)"200" *** 745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2635404]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2007.
   VIII. Renée : origók : képző- és iparművészeti kiállítás és szimpózium : Budapest, Erdős Renée Ház, 2003. szeptember 20 - október 19. / [... szerk. Benedek József] ; [rend., közread. a] Renée Művészeti Társaság. - Budapest : Renée Műv. Társ., [2006]. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Origók. - A bev. angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus - konferenciakiadvány
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 2634324]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2007.
   A XVI. Országos Fazekaspályázat katalógusa : Kecskemét, 2005-2006 / [közread. a Népi Iparművészeti Múzeum]. - Kecskemét : Népi Iparműv. Múz., [2006]. - 17, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - népi kerámia - fazekasság - pályázat - kiállítási katalógus
738.031.4(439) *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2635701]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1344 /2007.
Classical music (magyar)
   A klasszikus zene : [zeneszerzők, művészek, hangszerek, fő művek] / főszerk. John Burrows ; Charles Wiffen közrem. ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 512 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 963-9693-05-7 kötött
zeneművészet - komolyzene - zeneszerző
78.071.1(100)(092) *** 78
[AN 2634801]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2007.
Jávorszky Béla (1965-)
   A magyarock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - 2. kiad. - Budapest : Népszabadság, 2006-. - 25 cm. - (Népszabadság könyvek)
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)
[AN 2638754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A beatkezdetektől a kemény rockig. - 2006. - 446 p.
ISBN 963-9709-16-6 kötött : 4790,- Ft
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)"196/198"
[AN 2638757] MARC

ANSEL
UTF-81346 /2007.
Kerekes György
   Jazzportrék az ötvenes évektől az ezredfordulóig / Kerekes György ; Szykszinian Wanda illusztrációival. - Budapest : Pro Toto Kv., [2006]. - 615 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 613-615.
ISBN 978-963-86914-8-4 kötött : 9990,- Ft
ISBN 963-86914-8-4
Egyesült Államok - zenetörténet - dzsesszzenész - 20. század - dzsessz - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092) *** 785.161
[AN 2638891]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2007.
   A szülőföld kötelez : Bartók Béla és Szeged / [... szerk. ... Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, 2006. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9717-07-X fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Szeged - zeneszerző - helyismeret - zenei élet - 20. század - emlékkönyv
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 908.439-2Szeged *** 78.05(439-2Szeged)
[AN 2634634]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1348 /2007.
Aziza
   Hastánc : harmónia, életerő, testformálás, erotika / Balla Tünde Aziza ; [graf. Bakos Barbara]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Aziza Art Mozgásműhely, 2006. - 161 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-06-1545-7 kötött
ISBN 963-06-1545-2
tánc
793.3
[AN 2638987]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2007.
Bereményi Géza (1946-)
   Régimódi történet / rend. Bereményi Géza ; forgatókönyvíró Szekér András, Bereményi Géza ; Szabó Magda regénye alapján ; [közread. a] Filmart. - [Budapest] : Filmart, cop. 2006. - 317 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Bereményi_G. *** 894.511-293.7
[AN 2634869]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2007.
Bódy Gábor (1946-1985)
   Hommage à Bódy Gábor (1946-1985) : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2006. szeptember 22 - október 1.] / [szerk. ... Baksa-Soós Veronika]. - [Budapest] : Ludwig Múz., 2006. - [42] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Filmogr.: p. [38-42].
Fűzött
Bódy Gábor (1946-1985)
Magyarország - filmrendező - 20. század - kiállítási katalógus
791.43.071.1(439)(092)Bódy_G. *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2635799]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2007.
Faur Anna
   "Lányok" : forgatókönyv / rend. Faur Anna ; forgatókönyvíró Faur Anna ; gyártó Hunnia Filmstudió Kft. - [Budapest] : Hunnia Filmstudió, 2006. - 95 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Faur_A. *** 894.511-293.7
[AN 2635523]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2007.
Kertész Iván (1930-)
   216 este az Operában : válogatott kritikák a Magyar Állami Operaház előadásairól, 1963-2006 / Kertész Iván. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 471 p. ; 21 cm
ISBN 963-7168-70-2 kötött : 3500,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - opera - zenei élet - zenekritika
792.54(439-2Bp.)"196/200"(0:82-95) *** 78.05(439-2Bp.)"196/200"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 2634272]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2007.
Korniss Péter (1937-)
   Ki népei vagytok? : a Honvéd Táncszínház / Korniss Péter ; [szöveg ... Szále László]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-227-046-0 kötött
Honvéd Táncszínház
Budapest - táncegyüttes - néptánc - fényképalbum - portré
793.31.071(439-2Bp.)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2634896]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2007.
Szász János (1958-)
   Egy elmebeteg nő naplója : Csáth Géza művei alapján : 6. draft script - 2006. 01. 27. / Szekér András, Szász János ; rend. Szász János ; gyártó Hunnia Filmstudió Kft. - Budapest : Hunnia Filmstudió, 2006. - 89 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Szász_J. *** 894.511-293.7
[AN 2635529]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2007.
Szilágyi Andor (1955-)
   Mansfeld : forgatókönyv : végleges, 2006. 02. 25. / Szilágyi Andor ; [közread. a] FilmArt Kft. - [Budapest] : FilmArt, 2006. - 119 fol. ; 30 cm
Fűzött
Mansfeld Péter (1941-1959)
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Szilágyi_A. *** 894.511-293.7
[AN 2634873]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2007.
Szőke András (1962-)
   Hasutasok : munkacím : forgatókönyv / rend. Szőke András ; ... írták ... Grecsó Krisztián, Szőke András ; gyártó Hunnia Filmstúdió. - Budapest : Hunnia Filmstudió, 2006. - 96 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Szőke_A. *** 894.511-293.7
[AN 2635528]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2007.
Tallián Tibor (1946-)
   Operaország : kísérletek a magyar operajátszásról, 1995-2004 / Tallián Tibor. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 439, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-409-3 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - opera - ezredforduló - kritika
792.54(439)(049.3) *** 782.1(439)(049.3)
[AN 2635647]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2007.
Vlady, Marina (1938-)
Vladimir ou Le vol arrêté (magyar)
   Szerelmem, Viszockij / Marina Vlady ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 285 p. ; 19 cm
ISBN 963-689-010-2 kötött : 2490,- Ft
Vlady, Marina (1938-)
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
Szovjetunió - Franciaország - színész - 20. század - francia irodalom - memoár
791.44.071.2(44)Vlady,_M. *** 792.071(47)Vysockij,_V._S. *** 840-94=945.11
[AN 2637969]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1359 /2007.
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1999. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-7631-7 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2639088]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2007.
Bajkán László
   Seven ate nine : angol középfokú nyelvi tesztek / Bajkán László. - [Tyukod] : Black & White, [2006], cop. 1999. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-31-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - teszt - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2638703]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2007.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - román szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6786-5 kötött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590
[AN 2639075]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2007.
   A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig : szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven / [szerk. Huszár Ágnes] ; [ford. Damokos Kata et al.]. - [Pécs] : PTE Nyelvtud. Doktori Isk. ; Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 162 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 54.)
Bibliogr.
ISBN 963-7094-17-2 fűzött : 1860,- Ft
szociolingvisztika - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
800.1(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2634767]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2007.
Davies, William
   Magyar - olasz társalgás / William Davies, Szabó Erzsébet Mária. - Székesfehérvár : Lexika, [2006], cop. 2001. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-84-3 fűzött : 1155,- Ft
olasz nyelv - társalgás
805.0(078)=945.11
[AN 2638609]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2007.
Davies, William
   Magyar - spanyol társalgás / William Davies, Carlos de la Torre Maicas. - Székesfehérvár : Lexika, [2006]. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-98-3 fűzött : 1155,- Ft
spanyol nyelv - társalgás
806.0(078)=945.11
[AN 2638606]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2007.
   Ëszpërente - magyar szómagyarázatok : rejtvénymondatok mëgoldással ëgyütt : teljes, igazi ëszpërente, segédjeles kiadás, eë-vel jelölve / [... Mészáros András szërk. ...]. - Budapest ; Bicske : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2006. - 26 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 8.)
Bibliogr.: p. 5.
ISBN 978-963-87361-0-9 fűzött
ISBN 963-87361-0-0
magyar nyelv - kiejtés - rejtvény
809.451.1-15 *** 793.73
[AN 2634811]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2007.
Gidró Gabriella
   Palabras, palabras : tematikus spanyol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Gidró Gabriella. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2006. - 152 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-5727-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2635135]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2007.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - horvát kisszótár = Mađarsko - hrvatski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2003. - [8], 579 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7878-6 kötött
magyar nyelv - horvát nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=862
[AN 2639073]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2007.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2000. - XV, 1086 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7635-X kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2639094]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2007.
Kovács Andrásné
   Enjoy your food : angol szakmai nyelvkönyv szakácsok, cukrászok számára / Kovács Andrásné, Vajda Tibor ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., 2006. - 355 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 963-637-265-9 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - konyhatechnika - cukrászat - főzés - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 641.5 *** 664.68
[AN 2638394]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2007.
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English pocket dictionary = English - Hungarian pocket dictionary ; Angol - magyar kisszótár. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - 86, 87 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9728-29-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2638564]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2007.
   Magyar - japán szógyűjtemény kezdőknek = Shokyū hangarīgo - nihongo goiatsu / [főszerk. Szóma Sóko] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - 2. kiad. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2006. - 80 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-218-223-5)
magyar nyelv - japán nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=956
[AN 2637585]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2007.
   Magyar - német kisszótár = Kleines Wörterbuch ungarisch - deutsch = Kleines Wörterbuch deutsch - ungarisch ; Német - magyar kisszótár. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - 95, 79 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9728-43-8 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2638568]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2007.
   A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra] ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006-. - 25 cm
ISBN 978-963-9074-38-5
ISBN 963-9074-38-1
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2635702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Segédletek. - 2006. - 1119 p. + mell.
ISBN 978-963-9074-39-2 kötött : 9980,- Ft
ISBN 963-9074-39-X
magyar nyelv - nagyszótár
809.451.1-321.1
[AN 2635705] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A - Azsúroz / [szerk. Csengery Kinga et al.]. - 2006. - 1550 p. + mell.
ISBN 978-963-9074-40-8 kötött : 11980,- Ft
ISBN 963-9074-40-3
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2635706] MARC

ANSEL
UTF-81374 /2007.
   Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia / szerk. Gecső Tamás. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 421, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 58.)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2005. októberében azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-7094-58-X fűzött : 2940,- Ft
nyelvészet - nyelvismeret - kommunikáció - konferenciakiadvány
801 *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2634749]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2007.
Őrsi Tibor
   French linguistic influence in the cotton version of Mandeville's travels = Francia nyelvi hatás a "Mandeville utazásai" című útleírás angol változatában / Őrsi Tibor. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 197 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 57.)
Bibliogr.: p. 193-197.
ISBN 963-7094-54-7 fűzött : 20 EUR
Mandeville, John (1300?-1372). Les voyages d'outre mer
összehasonlító nyelvészet - nyelvtörténet - angol nyelv - francia nyelv - frazeológia - angol irodalom története - 14. század - disszertáció - útleírás
802.0-54"13" *** 804.0-54"13" *** 840.091"13" *** 820-992(091)"13"
[AN 2634769]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2007.
Pilarský Jiří
   Deutsche Phonetik : ein praktischer Abriss mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität / Jiří Pilarský. - 3. durchgesehene, aktualisierte Aufl. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 174 p. ; 24 cm. - (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1218-9634). (Studienmaterialien / Institut für Germanistik an der Lajos-Kossuth-Universität Debrecen, ISSN 1419-3558 ; 6.)
ISBN 963-473-007-8 fűzött
német nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv
803.0-4(075.8)
[AN 2637978]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2007.
Takács Erika
   Angol - magyar, magyar - angol kéziszótár egy kötetben / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2006. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 963-9497-90-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2634689]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2007.
Vásárhelyi Júlia (1950-)
   Útiszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Dizionario per turisti : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Vásárhelyi Júlia, Fábián Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006. - 685 p. ; 14 cm
Magyar - olasz, olasz - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-7802-6 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2639072]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1379 /2007.
De Man, Paul
Allegories of reading (magyar)
   Az olvasás allegóriái : figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben / Paul de Man ; [ford. Fogarasi György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2006. - 371 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-14-2542-8 kötött : 3990,- Ft
Franciaország - szövegtan - hermeneutika - író - 18. század
82.07 *** 82.01 *** 840(092)Rousseau,_J._J.
[AN 2638558]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2007.
   A stilisztikai alakzatok rendszerezése / szerk. Szathmári István. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 205, [2] p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 55.)
A 2005. okt. 26-án Budapesten "A retorikai-stilisztikai alakzatok világa" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-7094-53-9 fűzött : 2100,- Ft
irodalmi alakzat - stilisztika - nyelvészet - konferenciakiadvány - műelemzés
82.08 *** 894.511.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2634768]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1381 /2007.
Ács Margit (1941-)
   Jeleneink és múltjaink / Ács Margit. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2006. - 258 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 963-9530-30-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2635218]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2007.
Bakonyi István (1952-)
   Titokkereső irodalom : tanulmányok, recenziók, kritikák / Bakonyi István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 963-9530-38-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2635193]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2007.
Csorba Győző (1916-1995)
   Csorba Győző és barátai : budapesti levelek Pécsre / [sajtó alá rend. és az utószót írta Pintér László] ; [előszó Pomogáts Béla]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 282, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.
ISBN 963-9498-74-2 kötött : 2500,- Ft
Csorba Győző (1916-1995)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Csorba_Gy.(044)
[AN 2635651]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2007.
Déry Tibor (1894-1977)
   Déry Tibor levelezése / közread. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi : PIM, [2006]-. - 24 cm. - (Déry archívum)
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Déry_T.(044)
[AN 2635329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/a., 1901-1926. - cop. 2006. - 322, [24] p., [56] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 22-28.
ISBN 963-506-681-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Déry_T.(044)
[AN 2635333] MARC

ANSEL
UTF-81385 /2007.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Magyarországgal Istennek terve van : Döbrentei Kornéllal beszélget Bene Éva. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 143 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 30.)
ISBN 963-9642-45-2 fűzött : 1500,- Ft
Döbrentei Kornél (1946-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Döbrentei_K.(047.53)
[AN 2634862]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2007.
Láng Gusztáv (1936-)
   Látványok és szövegek : tanulmányok és kritikák / Láng Gusztáv. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2006. - 301 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 963-9530-41-7 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9530-41-1)
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - 19. század - 20. század
894.511(498)(091) *** 894.511(091)"18/19"
[AN 2635220]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2007.
Mózes Huba (1941-)
   Amit az ember álmodni tud : jegyzetek erdélyiségről, irodalomról / Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 61 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 963-9634-16-6 fűzött
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom
894.511(498)(091)
[AN 2635265]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2007.
Tüskés Tibor (1930-)
   Az újraolvasott Kodolányi : tanulmányok, esszék, dokumentumok / Tüskés Tibor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 306 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.
ISBN 963-9498-67-X kötött : 2400,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kodolányi_J.
[AN 2635649]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2007.
   Varga Rudolfról fehéren-feketén : a Napjainktól-napjainkig / szerk., írta és jegyzetekkel ell. Szádeczki Zoltán. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 963-9634-32-8 fűzött : 2500,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életrajz
894.511(092)Varga_R.
[AN 2635286]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2007.
Vasy Géza (1942-)
   Versekhez közelítve / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 963-9530-39-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - kritika - vers
894.511(091)-14"199"
[AN 2635198]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2007.
   XVI. yüzyil Macar ozan Bálint Balassi ve şiirlerinden örnekler / Edit Tasnádi, Dursun Ayan (çev., ed.) ; [yayim.] ... Magyar - Török Baráti Társaság. - Budapest : Akad. K. : M. - Török Baráti Társ., 2006. - 137, [4] p. ; 20 cm
Balassi Bálint verseivel magyar eredetiben és török fordításban. - A 2004-ben Ankarában rendezett szimpózium előadásai
ISBN 963-05-8432-8 fűzött
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - magyar irodalom - 16. század - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum - konferenciakiadvány
894.511(092)Balassi_B. *** 894.511-14.02=943.5 *** 061.3(560-2Ankara)
[AN 2634712]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1392 /2007.
Aksënov, Vasilij Pavlovič (1932-)
Moskovskaâ saga (magyar)
   Moszkvai történet / Vaszilij Akszjonov ; [ford. és a jegyzeteket írta Soproni András]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2002. - 1166 p. ; 24 cm
Tart.: A tél nemzedéke ; Háború és börtön ; Börtön és béke ; Pokolenie zimy ; Vojna i tûrʹma ; Tûrʹma i mir
ISBN 963-07-8144-1 kötött : 3900,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2638428]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2007.
Anscombe, Roderick (1947-)
The secret life of Laszlo, Count Dracula (magyar)
   Gróf Drakula László titkos élete / Roderick Anscombe ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 552 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-11-9 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2635060]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2007.
Bock, Michael (15??-1602)
Würzgärtlein für die kranken Seelen (magyar)
   Beteg lelkeknek való füves kertecske : az 1572-ben, Krakkóban megjelent kiadás szövege / [Bock Mihály által szereztetett németöl] ; [ford.] Balassi Bálint ; [sajtó alá rend. Kőszeghy Péter]. - Modern helyesírásra átírt kiad. - [Budapest] : Balassi, cop. 2006. - 122, [3] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-506-680-5 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - lelkigyakorlat - vallásos irodalom
830-97=945.11 *** 894.511-97.032 *** 242
[AN 2635230]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2007.
Bock, Michael (15??-1602)
Würzgärtlein für die kranken Seelen (magyar)
   Betegh lelkeknek valo fwues kertecijke ... ehez foglaltatot egij szep tudomanij: tudni illik mikeppen kellien embernek magat biztatni az niomorusagnak wldeözesnek es kennak ideieben, mellijet Giarmathij Balassij Balint forditot nemetböl magiarra .. / [Bock Mihaly altal zereztetett nemeteöl] ; predislovie, [faksimilʹnaâ publ. teksta] Peter Kësegi ; [perevod priloženiâ Ûriâ Guseva] ; [izd.] Institut literaturovedeniâ Vengerskoj akademii nauk, Gosudarstvennaâ biblioteka im. Sečeni. - Budapešt : Balassi : In-t literaturovedeniâ Veng. akad. nauk : Gos. bibl. im. Sečeni, cop. 2006. - [6], 177, [4] p. ; 14 cm + mell. (42 p. ; 12 cm)
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Cracoban : Wirzbieth, 1572. - A mell. orosz nyelven
ISBN 963-506-696-1 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat - hasonmás kiadás
830-97=945.11 *** 894.511-97.032 *** 242 *** 094/099.07
[AN 2635366]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2007.
Bolt, Robert
A man for all seasons (magyar)
   Kinek se nap, se szél : Thomas More : dráma / Robert Bolt ; ford. Vas István. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 125 p. ; 20 cm. - (Vas István művei. Műfordítások ; 2.)
ISBN 963-346-352-1 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-751-9)
More, Thomas, Sir (1478-1535)
angol irodalom - dráma
820-23=945.11
[AN 2635327]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2007.
Brown, Dan
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Illusztrált díszkiad. - Budapest : Gabo, 2006. - [16], 509 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-689-002-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2635222]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2007.
Bushnell, Candace
Lipstick jungle (magyar)
   Rúzs és New York / Candance Bushnell ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 963-689-000-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2634788]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2007.
Byatt, A. S. (1936-)
Possession (magyar)
   Mindenem : regényes történet / A. S. Byatt ; [ford. Bozai Ágota, N. Kiss Zsuzsa, Palkó Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 524 p. ; 25 cm
ISBN 963-689-009-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2634937]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2007.
Cerasini, Marc (1952-)
Operation hell gate (magyar)
   A Pokolkapu-hadművelet / Joel Surnow és Robert Cochran sorozata alapján írta Marc Cerasini ; [ford. Buzás Gábor]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 349 p. ; 20 cm
24 declassified (keretcím)
ISBN 963-9663-30-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635097]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2007.
Cerasini, Marc (1952-)
Trojan horse (magyar)
   A trójai faló / Joel Surnow és Robert Cochran sorozata alapján írta Marc Cerasini ; [ford. Buzás Gábor]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 380 p. ; 20 cm
24 declassified (keretcím)
ISBN 963-9663-28-X fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635091]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2007.
Child, Lee
One shot (magyar)
   Csak egy lövés / Lee Child ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2006]. - 340, [2] p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-13-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635149]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dead man's folly (magyar)
   Gloriett a hullának / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 1988. - 254 p. ; 19 cm
Ford. Zentai Éva
ISBN 963-679-487-1 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2639111]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Why didn't they ask Evans? (magyar)
   Miért nem szóltak Evansnak? / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 1994. - 271 p. ; 19 cm
Ford. Kada Júlia
ISBN 963-679-492-8 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2639108]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2007.
Cole, Martina
The take (magyar)
   Hatalom / Martina Cole ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 963-370-096-5 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2635148]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2007.
Cook, Robin (1940-)
Harmful intent (magyar)
   Műhiba / Robin Cook ; [ford. Greguss Ferenc]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 414 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-313-1 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2638791]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2007.
Creech, Sharon
Ruby Holler (magyar)
   Rubin-völgy / Sharon Creech ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Cicero, 2006. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-561-2 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2634845]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2007.
Davidson, Marie-Thérèse (1948-)
Sur les traces de Alexandre le Grand (magyar)
   Nagy Sándor nyomában / Marie-Thérèse Davidson ; [ill.] Christian Heinrich ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 127 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (A történelem nagyjai, ISSN 1788-3423)
ISBN 963-7168-75-3 kötött : 2350,- Ft
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
francia irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
840-311.6(02.053.2)=945.11
[AN 2634793]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2007.
Deaver, Jeffery
Garden of beasts (magyar)
   Vadak birodalma : Berlin, 1936 / Jeffery Deaver. - Pécs : Alexandra, 2006. - 527 p. ; 18 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.
ISBN 963-370-000-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635318]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2007.
Deaver, Jeffery
Mistress of justice (magyar)
   Az igazak törvénye / Jeffery Deaver ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 383 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-759-X fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635316]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2007.
Delinsky, Barbara
Looking for Peyton Place (magyar)
   Tisztakék / [Barbara Delinsky] ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 519 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-61-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2634783]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2007.
Denton, Jamie
Under fire (magyar)
   Tüzet viszek / Jamie Denton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 205.)
ISBN 963-537-578-6 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635560]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2007.
   Ei kaadu! : Suomalaisten runoilijoiden runoja Unkarin vallankumoukselle vuonna 1956 = Nem bukik el! : finn költőknek az 1956-os forradalom tiszteletére írott versei / ... kääntäjät Fábián László ... ja Pusztay János. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz. ; [Helsinki] : Helsinki M. Kult. és Tud. Közp., 2006. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9531-69-7 fűzött
ISBN 963-9531-69-3
finn irodalom - 1956-os forradalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.541-14.02(082)=945.11 *** 943.9"1956"(0:82-14)
[AN 2634938]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2007.
Fabrio, Nedjeljko (1937-)
Triemeron (magyar)
   Triemeron : Roman einer kroatischen Passion / Nedjeljko Fabrio ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 371 p. ; 21 cm. - (Kiseurópa sorozat, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-405-0 fűzött : 2800,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2635641]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2007.
Fincher, Kathryn Andrews
Mama knows best (magyar)
   A legnagyobb kincs : [az anyai szeretet szavai] / Kathryn Andrews Fincher. - Pécs : Alexandra, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Edwards Zsuzsa
ISBN 963-369-896-0 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2635274]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2007.
Garwood, Julie
The secret (magyar)
   A titok / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-99-5 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2634784]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2007.
Glot, Claudine
Roi Arthur (magyar)
   Arthur király nyomában / [Claudine Glot] ; [ill. Philippe Munch] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A történelem nagyjai, ISSN 1788-3423)
ISBN 963-7168-74-5 kötött : 2350,- Ft
francia irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
840-311.6(02.053.2)=945.11
[AN 2634792]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2007.
Goldberg, Lee
Mr. Monk goes to Hawaii (magyar)
   Mr. Monk Hawaiiban / Lee Goldberg ; Andy Breckman tévésorozata alapján ; [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C Kft., 2006. - 388 p. ; 18 cm
ISBN 963-9663-25-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635081]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2007.
Goldberg, Lee
Mr. Monk goes to the firehouse (magyar)
   Mr. Monk és a tűzoltók / Lee Goldberg ; Andy Breckman tévésorozata alapján ; [ford. Kovácsné Gyöngy Evelyn]. - [Budapest] : M&C Kft., 2006. - 362 p. ; 18 cm
ISBN 963-9663-24-7 * fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9663-27-7)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635087]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2007.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., A veszély útjában / [ford. Bally István]. - cop. 2006. - 585 p.
ISBN 963-426-011-X kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2633562] MARC

ANSEL
UTF-81421 /2007.
Grisham, John (1955-)
The innocent man (magyar)
   Az ártatlan ember : gyilkosság és törvénytelenség egy kisvárosban / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-88-0 fűzött : 2990,- Ft
Williamson, Ronald Keith (1953-2004)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2635325]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2007.
Gubrinski-Takač, Katarina
   Potražimo sunce / Katarina Gubrinski Takač. - Budapest : Croatica, 2006. - 155 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9314-87-0 kötött
Magyarország - horvát irodalom - válogatott művek
886.2-821(439)
[AN 2634887]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2007.
Guevara, Ernesto Che (1928-1967)
Notas de viaje (magyar)
   A motoros naplója / Che Guevara ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2004. - 213, [24] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7253-31-9 fűzött : 2480,- Ft
Kuba - Dél-Amerika - amerikai irodalom - spanyol nyelvű irodalom - helyismeret - útleírás
860-992(729.1)=945.11 *** 908.8(0:82-992)
[AN 2638980]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2007.
Harbison, Elizabeth
How to get your man (magyar)
   A férjfogás iskolája / Elizabeth Harbison ; [... ford. Csató Gabriella]. Megszegett fogadalom / Catherine Spencer ; [... ford. Farkas Judit]. Betöltetlen állás / Mary Anne Wilson ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 18.)
Egys. cím: How to get your man. MacKenzie's promise. The C.E.O. & the secret heiress
ISBN 963-537-582-4 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635672]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2007.
Harris, Joanne
Blackberry wine (magyar)
   Szederbor / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2002. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-59-9 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2638972]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2007.
Harris, Joanne
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2001. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-60-2 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2638970]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2007.
Hart, Jessica
A whirlwind engagement (magyar)
   Biztos rév / Jessica Hart ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 367.)
ISBN 963-537-580-8 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635094]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2007.
Herbert, Frank (1920-1986)
Chapterhouse: Dune (magyar)
   A Dűne Káptalanház / Frank Herbert ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 349 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-128-8 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2638419]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2007.
Hubbard, L. Ron
Mission Earth (magyar)
   Földi küldetés / L. Ron Hubbard ; [ford. Radnai Csaba]. - [Pécs] : Alexandra, [1997]-. - 10 db ; 18 cm
Fantasztikus regény. - A 9. könyvet kiad. a Nézőpontok Kft. - A 9. könyvet ford. Sarkadi Zsolt
ISBN 963-367-283-X *
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 240319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Az eltörölt bolygó. - cop. 2006. - 464 p. : ill.
ISBN 978-963-06-1125-1 fűzött : 2700,- Ft
ISBN 963-06-1125-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2635027] MARC

ANSEL
UTF-81430 /2007.
Iggulden, Conn
Emperor (magyar)
   Az uralkodó / Con Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2005]-. - 23 cm
ISBN 963-7318-95-X
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2592393]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Királyok halála / [ford. Sóvágó Katalin]. - cop. 2006. - 630 p.
ISBN 963-9635-77-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2634877] MARC

ANSEL
UTF-81431 /2007.
Jacob, Lydia
Ich will mehr! (magyar)
   Ennél többet akarok! / Alexandra Raumer[!Lydia Jacob] ; [ford. Bencze Mariann]. - [Budapest] : M&C Kft., 2006. - 134 p. ; 20 cm. - (Lisa csak egy van)
ISBN 963-9663-38-7 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2635070]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2007.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 131, [12] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-346-296-7)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2639055]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2007.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier ... rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-195-2 kötött : 2100,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2639051]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2007.
Kendrick, Sharon
The desert prince's mistress (magyar)
   Az én uralkodóm / Sharon Kendrick ; [... ford. Merczel Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 379.)
ISBN 963-537-583-2 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635714]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2007.
Knittel, John (1891-1970)
Doctor Ibrahim (magyar)
   El-hakim : egy orvos regénye / John Knittel ; [ford. Gaál Andor]. - Budapest : General Press, cop. 2006. - 384 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
A fordítást átd. Liska Endre
ISBN 963-9648-08-6 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - svájci irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 2638389]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2007.
Kurcz György
   Aforizmák aranykönyve / Kurcz György. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - [4], 329 p. ; 25 cm
ISBN 963-9728-27-6 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2638574]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2007.
Kurcz György
   Aforizmák ezüstkönyve / Kurcz György. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - [4], 300 p. ; 25 cm
ISBN 963-9728-28-4 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2638575]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2007.
Lawrence, Kim
The playboy's mistress (magyar)
   Lábad előtt heverek / Kim Lawrence ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 380.)
ISBN 963-537-584-0 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635711]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2007.
   Levelek a mesefáról : [mesekönyv óvodásoknak és iskolásoknak] / Borbás Zoltán rajz. ; szerk. Ákossy Eszter. - Budapest : Urbis, 2006-. - 28 cm
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2635335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 63 p. : ill., színes
ISBN 963-9706-11-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2635338] MARC

ANSEL
UTF-81440 /2007.
Ludlum, Robert
The Hades factor (magyar)
   A Hádész-faktor / Robert Ludlum, Gayle Lynds ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2006], cop. 2000. - 415 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-635-184-8)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2638796]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2007.
Macomber, Debbie
When Christmas comes (magyar)
   Ha eljő a karácsony / Debbie Macomber ; [... ford. Fülöp Villő]. Fenyőillatú éj / Merline Lovelace ; [... ford. Gonda Éva]. Fehér karácsony / Anne Mather ; [... ford. Kosztolányi Klára]. A karácsonyi gyermek / Linda Turner ; [... ford. Szalai Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 303 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 9. (karácsonyi ksz.))
Egys. cím: When Christmas comes. A drop of frankincense. Sinful truths ; The Christmas child
ISBN 963-537-597-2 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2635709]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2007.
McBain, Ed (1926-)
Fiddlers (magyar)
   Adósa ne maradj senkinek / Ed McBain ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 238 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 963-9635-72-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635567]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2007.
   Mi újság a kuplerájban? : világhírű pajzán történetek. - Budapest : Urbis, 2006. - 200, [16] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9706-07-8)
világirodalom - magyar irodalom - erotikus irodalom - antológia
82-993=945.11 *** 894.511-993 *** 82-822=945.11 *** 894.511-822
[AN 2634274]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2007.
Montgomery, Lucy Maud
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2589230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 186 p.
ISBN 963-9708-27-5 kötött : 1999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2634812] MARC

ANSEL
UTF-81445 /2007.
My little angel (magyar)
   Én kicsi angyalom / Sandra Kuck festményeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-369-895-2 kötött
gyermek - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-053.2(0:82-84)
[AN 2635331]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2007.
O'Flanagan, Sheila
He's got to go (magyar)
   A hazugság börtönében : mintha mi sem történt volna? / Sheila O'Flanagan ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-908-8 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2634379]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2007.
O'Flanagan, Sheila
My favourite goodbye (magyar)
   Szakításból szerelem / Sheila O'Flanagan ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-999-1 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2634380]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2007.
'Oz, 'Amos (1939-)
Sipur 'al ahavah ve-ḥoshekh (magyar)
   Szeretetről, sötétségről / Ámosz Oz ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2006. - 859 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8164-6 kötött : 3300,- Ft
'Oz, 'Amos (1939-)
héber irodalom - memoár
892.4-94=945.11
[AN 2635311]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2007.
Pamuk, Orhan (1952-)
Yeni hayat (magyar)
   Az új élet / Orhan Pamuk ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-13-0 fűzött : 2980,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2638226]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2007.
Parker, Barbara
Suspicion of madness (magyar)
   Gyilkos illúziók / Barbara Parker ; [ford. Bárdos Éva]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 495 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-954-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634920]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2007.
Parker, T. Jefferson
Cold pursuit (magyar)
   Véres hajsza / T. Jefferson Parker ; [ford. Szabó Kitty]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 383 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-469-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634789]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2007.
Preston, Douglas
The book of the dead (magyar)
   Elátkozott völgy / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2006]. - 398 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-14-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634378]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2007.
Proust, Marcel (1871-1922)
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust ; [ford. és a jegyzeteket írta Gyergyai Albert]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2006-. - 21 cm
ISBN 963-14-2532-0
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2638230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Swann. - 2006. - 475 p.
ISBN 963-14-2533-9 kötött : 2690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2638233] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bimbózó lányok árnyékában. - 2006. - 558 p.
ISBN 963-14-2534-7 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2638237] MARC

ANSEL
UTF-81454 /2007.
Raumer, Alexandra
Nichts wie weg! (magyar)
   Menekülés mindenáron / Alexandra Raumer ; [ford. Bencze Mariann]. - [Budapest] : M&C Kft., 2006. - 147 p. ; 20 cm. - (Lisa csak egy van)
ISBN 963-9663-37-9 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2635077]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2007.
Roberts, Nora
Northern lights (magyar)
   Északi fény / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 550 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-87-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634778]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2007.
Rodda, Emily (1948-)
Deltora quest (magyar)
   Deltora-küldetés / Emily Rodda. - [Budapest] : M&C Kft., 2006-. - 20 cm
A borítófedélen háromdimenziós képpel
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2635008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hallgatás erdeje / [ford. Robin Edina]. - cop. 2006. - 139 p. : ill.
ISBN 963-9663-15-8 fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-1458-15-8)
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2635009] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Könnyek tava / [ford. Robin Edina]. - cop. 2006. - 136 p. : ill.
ISBN 963-9663-16-6 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2635011] MARC

ANSEL
UTF-81457 /2007.
Roth, Philip (1933-)
The plot against America (magyar)
   Összeesküvés Amerika ellen / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 495, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8167-0 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2634368]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2007.
Sand, George (1804-1876)
Mauprat (magyar)
   Mauprat / George Sand ; [ford. és a jegyzeteket írta Szávai Nándor]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 406 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok sorozat, ISSN 1788-5310)
ISBN 963-9651-26-5 kötött : 2590,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2635563]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2007.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Kabale und Liebe (magyar)
   Ármány és szerelem ; Don Carlos ; Tell Vilmos / Friedrich Schiller ; [ford. Vas István] ; [a jegyzeteket Györffy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 593 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Kabale und Liebe ; Don Carlos ; Wilhelm Tell. - Három dráma (borító- és gerinccím)
ISBN 963-07-8206-5 fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-07-7411-9)
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 2639105]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2007.
Schrobsdorff, Angelika (1927-)
"Du bist nicht so wie andre Mütter" (magyar)
   Te nem vagy olyan, mint más anyák : egy szenvedélyes nő története / Angelika Schrobsdorff. - Pécs : Alexandra, 2006. - 447 p. ; 22 cm
Ford. Kulka Eszter
ISBN 963-369-899-5 kötött
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2634366]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2007.
Shreve, Anita
Fortune's rocks (magyar)
   A szerelem ereje / Anita Shreve ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 534 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-97-9 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2634786]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2007.
Simenon, Georges (1903-1989)
Les fiançailles de M. Hire (magyar)
   Monsieur Hire jegyessége : bűnregény / Georges Simenon ; [ford. Csákó Gábor]. - Budapest : Könyvfakasztó K., 2006. - 143 p. ; 20 cm
Megj. "Az eljegyzés" címmel is
ISBN 963-86669-4-3 * fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-86669-4-9)
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2635160]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry's wicked ways (magyar)
   Rosszcsont Peti otthoni rémtettei / [Francesca Simon] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2006. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9715-03-4 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2635150]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2007.
Smith, Wilbur
Cry wolf (magyar)
   Jön a farkas / Wilbur Smith ; [ford. Kaposi Tamás]. - [Budapest] : Delej, [2006]. - 497 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-50-8 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2638241]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2007.
Steele, Jessica
A pretend engagement (magyar)
   A meztelen igazság / Jessica Steele ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 368.)
ISBN 963-537-581-6 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635098]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2007.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar)
   Drakula gróf válogatott rémtettei / Bram Stoker ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 1985. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-90-6 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2638975]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2007.
Stone, Katherine (1949-)
Caroline's journal (magyar)
   Caroline naplója / Katherine Stone ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2006]. - 269 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9648-31-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2634377]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2007.
Wallace, Irving
The word (magyar)
   Az elveszett evangélium / Irving Wallace ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 657 p. ; 24 cm
ISBN 963-9574-87-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2634365]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2007.
Watanabe Zyuniti
Shitsurakuen (magyar)
   Japán szeretők / Junicsi Vatanabe ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2001. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-25-6 fűzött : 2480,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2638981]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2007.
Webber, Meredith
Claimed (magyar)
   Záróvizsga / Meredith Webber ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. Lady fehér köpenyben / Gill Sanderson ; [... ford. Kiss Eszter]. Született szeretők / Fiona McArthur ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 7.)
Egys. cím: Claimed. A delicated lady. A very single midwife
ISBN 963-537-579-4 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2635670]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2007.
What little kids are made of (magyar)
   A világ a gyermekek szemével : életünk vidám, kalandokkal teli időszaka / Jim Daly festményeivel. - Pécs : Alexandra, 2006. - 47, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-369-897-9 kötött
világirodalom - családi nevelés - gyermeklélektan - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2634935]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2007.
When you need a little hug (magyar)
   Az igaz barátság titkai : amikor jólesik egy kis ölelés / [ill. ... Teresa Kogut]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-369-894-4 kötött
barátság - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 316.647.2(0:82-84)
[AN 2634895]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2007.
Whiting, Charles
Operation Glenn Miller (magyar)
   A Glenn Miller-hadművelet : [titkos küldetés] / Leo Kessler ; [ford. Greguss Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 277 p. ; 22 cm
ISBN 963-9693-13-8 kötött
Miller, Glenn (1904-1944)
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2635309]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2007.
Whitman, John
Veto power (magyar)
   Vétójog / Joel Surnow és Robert Cochran sorozata alapján írta John Whitman ; [ford. Kovácsné Gyöngy Evelyn]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 407 p. ; 20 cm
24 declassified (keretcím)
ISBN 963-9663-29-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2635100]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2007.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A divat rabszolgái : [esszék, szemelvények külcsínről és belbecsről] / Oscar Wilde ; [szerk. Szántai Zsolt] ; [ford. Habony Gábor et al.]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2006. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-87063-5-X kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 2635570]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2007.
Winges, Stefan (1957-)
Der vierte König (magyar)
   A negyedik király : Sherlock Holmes titokzatos esete / Stefan Winges ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Opus, cop. 2006. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-33-3 fűzött
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2635648]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2007.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - Budapest : Ulpius-ház, 2006-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2638766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A szamuráj útja / [ford. Ecsedy Csaba]. - 2006. - 392, [2] p.
A ford. a "The way of the samurai" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7253-14-9 fűzött : 2580,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2638777] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1478 /2007.
Aczél Géza (1947-)
   (fél)édes hendikep : összegyűjtött versek / Aczél Géza. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 346, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-43-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635157]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2007.
Bagi Iván (1976-)
   Mindenki megvan / Bagi Iván. - Budapest : 4S Kvk., 2006. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87365-1-2 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-87365-1-8
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2635328]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2007.
   Bajvívók és vitézek : mesék és mondák a magyar történelemből / [összeáll. Bozsik Rozália] ; [ill. Nagy Boglárka]. - [Szeged] : Novum, 2006. - 119 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9334-94-4 * kötött (hibás ISBN 936-9334-94-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - monda - antológia
894.511-343(02.053.2)(082) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2635002]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2007.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 97, [2] p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-407-2 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2639063]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2007.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Talált történetek : novellák és színművek / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 151 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 143.)
ISBN 963-86626-2-X fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32(477.87) *** 894.511-2(477.87)
[AN 2634343]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2007.
Békés Pál (1956-)
   Csikágó : gangregény / Békés Pál. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 963-9651-41-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2635155]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2007.
Bertha Zoltán (1955-)
   Sorsjelző : tanulmányok, esszék, kritikák / Bertha Zoltán. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2006. - 451 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9530-41-7)
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(091)"19"
[AN 2635209]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2007.
Bitó László (1934-)
   Gáspár, Menyhért, Boldizsár : karácsonyi ős-ökuménia / Bitó László, Szyksznian Wanda. - Pécs : Jelenkor, 2006. - XXX p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-676-407-7 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - bibliai történet - mese
894.511-34 *** 22.046(0:82-34) *** 232.923(0:82-34) *** 76(439)(092)Szyksznian_W.
[AN 2635652]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2007.
Bogdán István (1922-2002)
Őfelsége magánnyomozója (új kiadása)
   Filamér : Őfelsége magánnyomozója : krimimese / Bogdán István. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kalandor K., cop. 2006. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 963-9557-40-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2638356]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2007.
Csuk Ferenc (1941-)
   Se részvét, se gyűlölet : regény / Csuk Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 150 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-73-1 fűzött : 1000,- Ft : 4 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2634945]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2007.
Czilczer Olga (1940-)
   Engedelmes planéták / Czilczer Olga. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 99 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-68-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635659]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2007.
Deák Mór (1959-)
   Ne olvasd el / Deák Mór. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-9530-28-X fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635194]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2007.
Esterházy Péter (1950-)
   Termelési-regény (kisssregény) : regény / Esterházy Péter. - 4. kiad., jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 1979. - 428, [7] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2394-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2638435]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2007.
   Fagyöngy : [a szeretet könyve]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 119, [3] p. ; 17 cm
Analitikus leírása: AN 546982
ISBN 963-9690-07-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2639089]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2007.
Faludy György (1910-2006)
   Pokolbeli napjaim után / Faludy György. - Pécs : Alexandra, 2006. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 963-370-041-8 kötött
Faludy György (1910-2006)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2639099]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2007.
Faludy György (1910-2006)
   Pokolbeli víg napjaim / Faludy György. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2006. - 517, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-370-040-X kötött
Faludy György (1910-2006)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2639098]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2007.
Fésüs Éva (1926-)
   Csupafül 22 meséje / Fésűs Éva ; [ill. Bátki László]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 174 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9642-90-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2638939]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2007.
Fésüs Éva (1926-)
   Minibocs / Fésüs Éva ; Bátki László rajz. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9642-91-6 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2638942]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2007.
Gáncs Kristóf
   Ketten száz fele / Gáncs Kristóf, Gáncs Tamás ; [a grafikákat Piszmán Lilla kész.]. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 73 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-229-274-X fűzött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 2635510]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2007.
Gáspár András (1965-)
   Csepp és tenger / Wayne Chapman. - [Budapest] : Tuan K., cop. 2006. - 316 p. ; 18 cm
Tart.: Jutalomjáték ; Toroni vér ; Csepp és tenger
Fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR (hibás ISBN 963-87271-0-1)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2638929]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2007.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Így bocskorosan : egybegyűjtött versek és írások / Gérecz Attila. - 2. bőv. kiad. - Pomáz : Kráter, 2006. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7329-87-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14.02=945.11
[AN 2638912]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2007.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Igazolt hiányzás / Gerlóczy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2006. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-29-7 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2638989]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2007.
Görgey Etelka (1974-)
   Csodaidők / Raana Raas. - Budapest : Animus, 2006-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2634897]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az ogfák vöröse. - 2006. - 447 p.
ISBN 963-9715-08-5 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2634898] MARC

ANSEL
UTF-81501 /2007.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Summa : 55 évem ha ha 110 lesz / Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2006. - 320 p. : ill., színes ; 30 cm
Ill. Gubcsi Attila. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-206-871-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43 *** 75(439)(092)Gubcsi_A.
[AN 2635361]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2007.
Gyengéné Fogarassy Margit (1892-1972)
   Fehér botunk 50 éve / Gyengéné Fogarassy Margit, ... Fettik Mária, ... Zilahi György írásai alapján összeáll. a Beőthy Galéria. - Győr : Beőthy Galéria, 2006. - 129 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1210-4 kötött
ISBN 963-06-1210-0
magyar irodalom - vak - vers - memoár
894.511-14 *** 364.65-056.262(0:82-94)
[AN 2634370]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2007.
Györgyei Géza (1949-)
   Pókháló / Györgyei Géza ; [Máger Ágnes rajz.]. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9634-22-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2635277]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2007.
Gyurkó Péter (1941-)
   Barátok, Bükk, barlangok / Gyurkó Péter ; [a rajzokat kész. Bozsik István et al.]. - [Miskolc] : Bíbor K., [2006]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9634-29-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635253]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2007.
Hámori András
   A terror kufárjai / Hámori András. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 963-9634-23-9 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2635261]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2007.
Harsányi Lajos (1883-1959)
   A szent asszony : Magyarországi Szent Erzsébet életregénye / Harsányi Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 162 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-855-4 kötött : 1450,- Ft
ISBN 963-361-855-X (hibás ISBN 963-361-855-4)
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2635107]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2007.
Hollósy Tóth Klára
   Gyöngyhimnusz / Hollósy Tóth Klára ; [... ill. Beőthy Élő Hajnalka, Papp Gábor]. - Győr : [Magánkiad.], 2006. - 191 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1443-6 kötött
ISBN 963-06-1443-X
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2634372]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2007.
Horváth György
   Estvér / Horváth György. - Budapest : Tónustér, 2006. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0621-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2635642]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2007.
Hüse Lajos (1970-)
   Fakó hullámok : fantasy regény / Colin J. Fayard. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 213 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 123.)
ISBN 963-9566-50-0 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2635315]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 571, [3] p. ; 20 cm. - (Helikon klasszikusok, ISSN 0201-1549)
ISBN 963-227-059-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2638782]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob / Jókai Mór ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Császtvay Tünde] ; [az életrajzi jegyzetet írta Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2006. - 560 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-890-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2638958]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2007.
Kálnay Adél (1952-)
   Titkok egy régi kertben / Kálnay Adél ; [ill. Várnai Gyula]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 117, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-369-932-0 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2638441]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2007.
   A kandalló melege : válogatott költemények. - Budapest : 4S Kvk., 2006. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87365-0-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2635326]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2007.
Kikli Tivadar (1921-)
   Tódorka úr történetei és más elbeszélések 4 / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2006. - 62 p. ; 20 cm
Borítócím: Tódorka úr történetei IV. és más elbeszélések
ISBN 963-7337-79-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2634746]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2007.
Koncz Károly (1955-)
   Könyvtári levelek / Koncz Károly. - [Budapest] : [FSZEK], 2006. - 171 p. ; 20 cm
Közread. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
ISBN 963-581-436-4 fűzött
magyar irodalom - könyvtár - karcolat
894.511-43 *** 02(0:82-43)
[AN 2634835]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2007.
Körmendy Zsuzsanna (1949-)
   Ilyennek képzeltük a rendet? / Körmendy Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, 2006. - 317 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-82-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2634819]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2007.
Kunovits György
   Menekülés / Kunovits György. - [Fertőszentmiklós] : Soproni Anzsu Kft., [2006]. - 64 p. ; 24 cm
Kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2635174]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2007.
Magyari Barna (1965-)
   A mi időnk / Magyari Barna. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-9530-40-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635199]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2007.
Malgot István (1941-)
   A cigány hold / Malgot István. - Budapest : Kláris : Pont, 2006. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Művészet és társadalom sorozat, ISSN 1788-6147 ; 1.)
ISBN 963-7265-53-8 fűzött : 1480,- Ft : 6 EUR
ISBN 963-87309-0-0
magyar irodalom - kisregény
894.511-3
[AN 2639029]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2007.
Méhes György (1916-)
   Világhíres Miklós / Méhes György ; Helmut Arz rajz. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 171 p., [7] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7253-29-7 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2634818]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2007.
Meliorisz Béla (1950-)
   Föld és föld között / Meliorisz Béla. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 74, [5] p. ; 17 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-676-392-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635646]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2007.
Mester Magdolna (1973-)
   Zéró-állapot : versek, kisprózák / Mester Magdolna. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 146.)
ISBN 963-86626-5-4 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - karcolat
894.511-43(477.87)
[AN 2634345]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2007.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Te csak tánczolj szépen : regény / Miklya Luzsányi Mónika. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 203 p. ; 18 cm
ISBN 963-676-395-X kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2635657]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csupaszem, a világjáró / Móra Ferenc ; [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2006]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86958-5-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2635304]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2007.
Nagy István Attila (1947-)
   Két évszázad határán / Nagy István Attila. - Nyíregyháza : [Nagy I. A.], 2007. - 285 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1086-5 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2634813]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2007.
Nógrádi Kovács György
   Színe s visszája : egy viharos szerelem története : regény / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2006]. - 231 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-952-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2635626]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2007.
Nyirő József (1889-1953)
   Székelyek : elbeszélések és rajzok / Nyirő József ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 224, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-51-7 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9137-10-3)
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32(498) *** 894.511-43(498)
[AN 2638905]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2007.
   Nyitott szívvel : jubileumi antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület. - Miskolc : MAIT Közhasznú Egyes., 2006. - 342 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-647-8 fűzött : 2001,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2634305]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2007.
   Otthon lenni : Borsodi Gyula, Hargittay Attila, Kemény Gyula és Páhi Péter versei / [szerk. Fecske Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 78 p. ; 20 cm. - (Arcok eltűnőben, ISSN 1786-6731)
ISBN 963-9530-45-X fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2635539]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2007.
Pál Tamás|
   A makarónis arcképem / Leslie L. Laticel. - [Szeged] : Excalibur, 2006. - 189 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-46-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2635559]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2007.
Pál Tamás|
   Miaú-miaú / Leslie L. Laticel. - [Szeged] : Excalibur, [2006]. - 189 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-49-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2635555]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2007.
Parker, Cynthia
   Megbélyegezve / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9685-14-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2638581]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2007.
Pék Pál (1939-)
   Szélcsönd és újra szél / Pék Pál. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 70 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-69-6 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635660]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2007.
Péntek Miklós
   Sötét kapuk / Nicholas Friday. - Győr : Meantime, 2006-. - 20 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2635123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A titkos társaság. - 2006. - 175 p.
ISBN 963-06-1256-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2635126] MARC

ANSEL
UTF-81535 /2007.
   Sárkányvér : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 385 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 62.)
ISBN 963-9566-49-7 kötött : 1498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 2634338]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2007.
Sarusi Mihály (1944-)
   Írni, Csabán : széptanulmány / Sarusi Mihály. - 2. átd., bőv. kiad. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2006. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 963-86720-5-6 fűzött
Békéscsaba - magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 2634931]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2007.
Simon József
   Álmok völgye : szép lányok dicsérete : novellák / Simon József. - [Szombathely] : Simon J., 2006. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0194-X fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2634733]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2007.
Sinka István (1897-1969)
   Sinka ének / Sinka István verseit ... egybeszerk., énekelte és hangszerelte Berecz András ; a képeket metszette és rajzolta Gyulai Líviusz. - Budapest : Berecz Bt., [2006]. - 71 p. : ill. ; 28 cm + 2 CD
ISBN 963-87186-0-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2634690]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2007.
Szabó Bogár Imre (1944-)
   Örökös hiány : versek / Szabó Bogár Imre ; Tellinger István rajz. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9634-30-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635283]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2007.
Szakács Eszter (1964-)
   Saudade / Szakács Eszter. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 72, [6] p. ; 17 cm
ISBN 963-676-394-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635645]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2007.
Szécsi Noémi (1976-)
   Kommunista Monte Cristo : regény / Szécsi Noémi. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-18-6 kötött : 2970,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2635055]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2007.
Szentesy E. András (1935-2006)
   A túlélés titka / Szentesy E. András. - [Érd] : Living Earth - Élő Föld, 2006-. - 21 cm
Szentesy E. András (1935-2006)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2633148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tabu témákról őszintén / [... szerk. Szentesy Zsuzsa]. - 2006. - 293 p.
Bibliogr.: p. 242-249.
ISBN 963-87351-2-0 fűzött
egészséges táplálkozás - népi gyógymód - ezoterika
613.2 *** 615.89 *** 133.25
[AN 2635405] MARC

ANSEL
UTF-81543 /2007.
Tamás Menyhért (1940-)
   Kísértések : válogatott és új versek / Tamás Menyhért. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-9530-43-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635201]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2007.
Tornai József (1927-)
   Léda megerőszakolása : esszék / Tornai József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 963-9530-46-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2635202]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2007.
Várady Eszter (1953-)
   Villámcsapás / Esther G. Wood. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 466 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-85-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2634780]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2007.
Vincze József (1952-)
   Tűzben fészkeltem : válogatott versek / Vincze József. - Pomáz : Kráter, 2006. - IV, 99 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7329-97-5 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-7329-97-8
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2634959]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2007.
Vitéz Annamária
   Tündéri történetek az erdőről : interaktív mese kisiskolásoknak Magyarország élővilágáról / Vitéz Annamária ; [ill.] Juhász Fruzsina, Nyírő Erzsébet. - Pécs : Alexandra, 2006. - 67, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Felfedező könyvek)
ISBN 963-370-058-2 * kötött (hibás ISBN 963-370-058-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2635297]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2007.
Ward, Soren
   Feketepart : fantasy regény / Soren Ward. - [Debrecen] : Cherubion, 2006. - 314 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 122.)
ISBN 963-9566-48-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2634375]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2007.
Zelki János (1949-)
   Csak fizika / Zelki János. - Pécs : Jelenkor, 2006. - 74, [5] p. ; 18 cm
ISBN 963-676-397-6 kötött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2635643]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1550 /2007.
Busquets, Jordi
   Az oroszlán és barátai az őserdőben / [ill. J. Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 12x15 cm. - (Minimesék)
Sípoló melléklettel
ISBN 963-9626-64-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634861]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2007.
Busquets, Jordi
Peter Pan (magyar)
   Pán Péter / Jordi Busquets illusztrációival. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mese puzzle)
ISBN 963-9621-85-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634900]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2007.
Busquets, Jordi
   A tehén és barátai a baromfiudvarban / [ill. J. Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 12x15 cm. - (Minimesék)
Sípoló melléklettel
ISBN 963-9626-63-5 kötött
sorozati kiadvány
087.5(084.1)
[AN 2634859]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2007.
Dillard, Sarah
Ten wishing stars (magyar)
   Tíz kicsi csillag / ill. Sarah Dillard ; [írta ... Treesha Runnells]. - Budapest : General Press, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19x24 cm
ISBN 963-9648-46-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634736]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2007.
Lovas Ágnes
   Totyi, Maszat és barátaik / Rangáné Lovas Ágnes, Haui József, Haui Balázs. - [Budapest] : Sifi Reklám Kft., [2006]. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9728-44-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2638425]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2007.
Miler, Zdeněk
Krtek a léto (magyar)
   A kisvakond és a nyár / Zdeněk Miler, Kateřina Lovis, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 963-11-8238-X kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634352]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2007.
Socolovsky, Gisela
Animales de la selva (magyar)
   A dzsungel állatai / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 963-9616-23-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2635225]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2007.
Socolovsky, Gisela
Los colores (magyar)
   A színek / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 963-9616-25-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2635233]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2007.
Socolovsky, Gisela
La granja (magyar)
   A tanya / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 963-9616-24-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2635229]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2007.
Socolovsky, Gisela
Primeras palabras (magyar)
   Első szavaim / szöveg Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 963-9616-37-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2635223]
MARC

ANSEL
UTF-8