MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:55:57
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2070 /2007.
   A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális megközelítése / [szerk. Berényi Dénes]. - Budapest : MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2006. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudományosság külföldön, ISSN 1785-1343 ; 14.)
A 2006. jún. 27-én Lendván tartott vitaülés korreferátumai
Fűzött
kutatóintézet - határon túli magyarság - ezredforduló - konferenciakiadvány
061.6(4-191)(=945.11) *** 061.3(497.12-2Lendva)
[AN 2638155]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2007.
Várallyay Gyula (1937-)
   "Tanulmányúton" : az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után / Várallyay Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Occidental Press, 2006. - 341 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1992. - Bibliogr.
ISBN 963-7871-28-4 fűzött : 2250,- Ft
Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége
diákegyesület - emigráns - 1956-os forradalom - nyugati magyarság
061.213(439-87)UHFS *** 325.254(=945.11)"1956"
[AN 2639207]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2072 /2007.
   30 éves a pécsi és a szegedi stúdió / [kész. Borbély Zsuzsa, Csepregi János, Jurkovics János] ; [közread. az] MTV Magyar Televízió Zrt. - [Budapest] : MTV, [2006]. - 26 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyar Televízió (Budapest). Szegedi Körzeti Stúdió
Magyar Televízió (Budapest). Pécsi Körzeti Stúdió
Pécs - Szeged - Magyarország - televíziószervezet - 20. század - ezredforduló
791.9.097(439-2Pécs) *** 791.9.097(439-2Szeged)
[AN 2638669]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2007.
Vörös Csaba
   A sportriporter is ember / Vörös Csaba. - [Budapest] : Sport-Háló, cop. 2006. - 383 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1497-9 fűzött : 2900,- Ft
ISBN 963-06-1497-9
Magyarország - tudósító - sport - életútinterjú
791.9.097(439)(047.53) *** 796
[AN 2637022]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2074 /2007.
Erdő Péter (1952-)
   Hit, erkölcs, tudomány / Erdő Péter, Schweitzer József, Vizi E. Szilveszter ; [... fotók Váli Miklós]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2006. - 219, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 3.)
ISBN 963-87298-3-X kötött : 2900,- Ft
tudomány - kultúra - vallás - interjú
008(047.53) *** 316.7(047.53) *** 215(047.53)
[AN 2637508]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2007.
   Értelem és történelem / [szerk. Fehér Márta, Zemplén Gábor és Binzberger Viktor]. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 245 p. ; 22 cm. - (Tudománytörténet és tudományfilozófia, ISSN 1786-3201 ; 3/1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9683-04-3 fűzött : 2200,- Ft
tudománytörténet - tudományfilozófia
001(100)(091)
[AN 2638348]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2007.
   Evaluations of individual scientists and research institutions : a selection of papers reprinted from the journal Scientometrics / comp. and ed. by Tibor Braun ; pref. by Eugene Garfield. - [Budapest] : Akad. K., cop. 2006. - 2 db (1048 p.) : ill. ; 24 cm. - (Scientometrics guidebooks series, ISSN 1788-2370 ; 1.)
ISBN 963-05-8440-9 fűzött
Scientometrics, ISSN 0138-9130
tudomány - kutatás - tudománymetria
001(100) *** 001.891(100)
[AN 2637904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - VII, 573 p.
Bibliogr.
ISBN 963-05-8438-7
tudomány - kutatás - tudománymetria
001(100) *** 001.891(100)
[AN 2637907] MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 2. - p. 575-1048.
Bibliogr.
ISBN 963-05-8439-5
tudomány - kutatás - tudománymetria
001(100) *** 001.891(100)
[AN 2637910] MARC

ANSEL
UTF-82077 /2007.
   Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából : Budapest, 2006. május 10. / [szerk. Berényi Dénes]. - Budapest : MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2006. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudományosság külföldön, ISSN 1785-1343 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
tudomány - kutatóintézet - határon túli magyarság - ezredforduló - konferenciakiadvány
001(4-191)(=945.11) *** 001(100)(=945.11) *** 061.6(4-191)(=945.11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2638151]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2078 /2007.
Banzhaf, Hajo (1949-)
Gut beraten mit Tarot (magyar)
   Tanácsadó Tarot : értelmezési kulcs a Tarot 78 lapjához, 24 bevált kirakási móddal / Hajo Banzhaf ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2006. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9652-04-0 kötött : 3900,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2637852]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2007.
Discepolo, Ciro
Nuovo trattato delle rivoluzioni solari (magyar)
   365 nap alatt a föld körül a szolárhoroszkóppal : útmutató arról, hogy miért és hova kell utaznod a születésnapodon / [Ciro Discepolo] ; [ford. Szedlmayer Bea]. - Budapest : DFT-Hungária, 2006. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-166., 181-184.
ISBN 963-9473-99-5 fűzött : 1995,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2638205]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2007.
Grandpierre Attila (1951-)
   Karácsony / Grandpierre Attila. - Budapest : Barrus, cop. 2006. - 258 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86725-4-4 kötött : 2700,- Ft
karácsony - magyarságkutatás - ezoterika
133.25 *** 930.8(=945.11) *** 398.332.416
[AN 2637227]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2007.
Powell, Arthur E.
The astral body and other astral phenomena (magyar)
   Az asztrális test : az asztrális világ és jelenségei / Arthur E. Powell ; [ford. ... Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2006. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85807-4-0 fűzött
ISBN 963-85807-4-7
ezoterika
133.25
[AN 2637740]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2007.
Rajneesh, Bhagwan
The mustard seed (magyar)
   A mustármag : Osho magyarázata Tamás apokrif evangéliumához / [ford. Sw. Shivanando és Gaál Miklós]. - [Budapest] : Amrita, 2006. - 758 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-20-6 fűzött : 3290,- Ft
Biblia. Apokrifek
ezoterika - apokrif irat - evangélium
133.25 *** 229.819.07
[AN 2638329]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2083 /2007.
Dragos Tibor
   Se velük, se nélkülük : a vegyi anyagok világa : oktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére / szerk. Dragos Tibor ; [szerzők Dragos Tibor, Pál János, Simon Gergely] ; [a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa]. - Budapest : MTVSZ : Levegő Munkacsop., 2006. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
környezetszennyezés - vegyszer - tanári segédkönyv
504.05(072) *** 661
[AN 2637658]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2007.
Faragó Zoltán
   Erdőjáró Eszter Judit / [Andrásfalvi-Faragó Zoltán]. - Salgótarján : Dióhéj Kvműhely, [2006]. - 109 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-216-598-5 fűzött
természeti környezet - természetjárás - elbeszélés
502(0:82-32)
[AN 2637599]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2007.
Flannery, Tim
The weather makers (magyar)
   Időjárás-csinálók : hogyan változtatja meg az ember a Föld klímáját, és milyen hatással van mindez az életre? / Tim Flannery ; [ford. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2006. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Bolygónk jövője, ISSN 1788-5876)
Bibliogr.: p. 327-341.
ISBN 963-9429-94-5 kötött : 2990,- Ft
éghajlattan - környezetvédelem - környezetszennyezés - globális felmelegedés
504.06(100) *** 504.03(100) *** 551.583
[AN 2637602]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2007.
Gore, Al (1948-)
An inconvenient truth (magyar)
   Kellemetlen igazság : a bolygónkat fenyegető globális felmelegedés és leküzdésének lehetőségei / Al Gore ; [ford. Gadó György Pál és Kézdy Edit]. - [Budapest] : Göncöl, cop. 2006. - 325 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9183-59-9 fűzött : 4830,- Ft
ISBN 963-9183-59-8
Föld - globális felmelegedés - környezetvédelem - ökológia - fényképalbum
504.32.054 *** 504.03 *** 908.100(084.12)
[AN 2637067]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2007.
Náray-Szabó Gábor (1943-)
   Fenntartható a fejlődés? / Náray-Szabó Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2006. - 195 p. : ill. ; 17 cm. - (Akadémiai kiskönyvtár, ISSN 1788-4756)
Bibliogr.: p. 187-194.
ISBN 978-963-05-8403-6 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-05-8403-4
fenntartható fejlődés
504.03(100)
[AN 2639159]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2007.
Schmidt Egon (1931-)
   Napsütötte ösvényeken / Schmidt Egon. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-407-0 fűzött
természetjárás - természeti környezet - útleírás
502(439)(0:82-992)
[AN 2637230]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2007.
   Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban / [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - 2. kiad. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2006-. - 21 cm
Bükki nemzeti park - természeti környezet - nemzeti park - tanösvény
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 502(234.373.4)
[AN 2639192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felsőtárkányi tanösvények / Bajzát Tamás [et al.] ; [szerk. Baráz Csaba]. - 2006. - 44 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 963-86854-6-8 fűzött
Felsőtárkány - nemzeti park - tanösvény - természeti környezet
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 502(439-2Felsőtárkány)(036)
[AN 2639196] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rejteki tanösvények / Bajzát Tamás [et al.] ; [szerk. Baráz Csaba]. - 2006. - 40 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 963-86854-7-6 fűzött
Rejtek - nemzeti park - tanösvény - természeti környezet
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 502(439-2Rejtek)(036)
[AN 2639198] MARC

ANSEL
UTF-82090 /2007.
Wilson, Edward O.
The future of life (magyar)
   Az élet jövője : miért halnak ki tömegesen az állatok és a növények, és mit kellene tennünk, hogy megállítsuk a folyamatot? / Edward O. Wilson ; [ford. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2006. - 288 p. ; 24 cm. - (Bolygónk jövője, ISSN 1788-5876)
Bibliogr.
ISBN 963-9429-77-5 kötött : 2990,- Ft
környezetvédelem - emberi ökológia - globális probléma
504.06(100) *** 504.03(100)
[AN 2637607]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2091 /2007.
Hajós György (1912-1972)
   Bevezetés a geometriába / Hajós György. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 594 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-0116-5 fűzött : 3400,- Ft
elemi geometria - euklideszi geometria - egyetemi tankönyv
514.11(075.8) *** 514.12(075.8)
[AN 2641294]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2007.
Kis Istvánné
   Gazdasági matematika : a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára / Kis Istvánné. - Dunaújváros : Főiskolai K., 2006. - 113 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2637653]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2007.
Kis Istvánné
   Útmutató a gazdasági matematika tantárgyhoz / Kis Istvánné. - Dunaújváros : Főiskolai K., 2006. - 61 p. ; 25 cm
Fűzött
matematika - egyetemi tankönyv - tanári segédkönyv
51(075.8)(072)
[AN 2637652]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2007.
Szirtes, Thomas (1927-)
Applied dimensional analysis and modeling (magyar)
   Dimenzióanalízis és alkalmazott modellelmélet / Szirtes Tamás ; a matematikai bevezető fejezetet Rózsa Pál írta. - Budapest : Typotex, 2006. - XXVIII, 810 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika, ISSN 1586-4413)
Ford. Bodó Zalán, Soós Anna. - Bibliogr.
ISBN 963-9548-77-4 fűzött : 6000,- Ft
alkalmazott matematika - dimenzióanalízis - modellelmélet
515.127 *** 510.67 *** 51-7
[AN 2637847]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2095 /2007.
Szabó Árpád (1933-)
   Magyar természettudósok : fizikusok / Szabó Árpád. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 355 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 347-355.
ISBN 963-05-8387-9 kötött
Magyarország - fizikus - életrajz
53(439)(092)
[AN 2639162]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2096 /2007.
Balla József (1939-)
   A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai / Balla József. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Edison House Kft., 2006. - [456] pag.var. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1470-2 kötött : 8900,- Ft
ISBN 963-06-1470-7
gázkromatográfia
543.5443.3
[AN 2637064]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2007.
Fekete Jenő (1949-)
   Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata : tankönyv / Fekete Jenő. - Budapest ; [Dabas] : Edison House Kft., 2006. - 385 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1401-6 kötött : 6700,- Ft
ISBN 963-06-1401-4
folyadékkromatográfia - egyetemi tankönyv
543.544(075.8)
[AN 2637061]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2098 /2007.
Báder László
   Öltöztessük fel a Földet : az éghajlatváltoz(tat)ás testközelből / Báder László ; [közread. a] Palocsa Egyesület. - [Zalkod] : Palocsa Egyes. ; [Budakeszi] : Ekvilibrium, 2006. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-218-669-9 fűzött
éghajlattan - környezetvédelem
551.583 *** 504.06
[AN 2638036]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2007.
Keveiné Bárány Ilona (1941-)
   Talajföldrajz / Keveiné Bárány Ilona. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 146 p., IV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-18-9066-X fűzött : 2700,- Ft
talajföldrajz - egyetemi tankönyv
911.2(100)(075.8) *** 631.4(075.8)
[AN 2641251]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2100 /2007.
Universe (magyar)
   Univerzum : [a világegyetem képes enciklopédiája] / szerk. Martin Rees ; [ford. Both Előd et al.]. - Budapest : Ikar, 2006. - 512 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9678-00-7 kötött : 12990,- Ft
csillagászat - világűr - fényképalbum
52(084.12)
[AN 2636983]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2101 /2007.
Moór Gyula (1939-)
   Zirc, Arborétum / [Moór Gyula]. - [Budapest] : TKM Egyes., [2006]. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 48.)
Fűzött (hibás ISBN 963-554-270-4)
Zirci arborétum - útmutató
58.006(439-2Zirc)(036)
[AN 2639359]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2007.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : mérges állatok / [ford. Németh Mária]. - 2. utánny. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9657-31-X fűzött
mérgező állat - példatár
591.67(076)
[AN 2637874]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2007.
Schätzing, Frank
Nachrichten aus einem unbekannten Universum (magyar)
   Híradás egy ismeretlen univerzumból : időutazás az óceánok mélyén : regény / Frank Schätzing ; [ford. Losonc Csaba]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 540, [3] p. ; 23 cm
ISBN 963-9615-53-6 kötött : 3490,- Ft
törzsfejlődés
575.8
[AN 2637606]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2007.
Szinetár Csaba (1960-)
   Pókok : keresztespókok, farkaspókok, ugrópókok és rokonaik a Kárpát-medencében / [írta és fényképezte Szinetár Csaba]. - Budapest : Kossuth, cop. 2006. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Élővilág könyvtár)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4972-5 fűzött : 2200,- Ft
Kárpát-medence - pók - állatföldrajz - állathatározó
595.44(083.71) *** 591.9(4-191)
[AN 2637438]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2105 /2007.
   125 éves a Magyar Vöröskereszt. - Budapest : M. Vöröskereszt, 2006. - 93, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7500-66-9 kötött
Magyar Vöröskereszt
Magyarország - vöröskereszt
614.885(439) *** 364.044.66(439)
[AN 2637428]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2007.
Ballók László
   Mezőtúr tűzvédelmének és tűzoltóságának története / Ballók László ; [kiad. Mezőtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága]. - Mezőtúr : Mezőtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, 2006. - 167 p., [31] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 963-06-0799-9 fűzött
Mezőtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Mezőtúr - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Mezőtúr)
[AN 2638127]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2007.
Bánki M. Csaba (1947-)
   Agyunk fogságában / Bánki M. Csaba. - Budapest : Pro Die, cop. 2006. - 668 p. ; 21 cm
ISBN 963-86914-5-X kötött : 3990,- Ft
agykutatás - lélektan - művelődéstörténet
612.82 *** 159.9 *** 930.85
[AN 2638106]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2007.
Ben-Menachem, Michael
   Vizsgaláz / Michael Ben-Menachem. - Budapest : Háttér, 2006. - 163 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 963-9365-61-0 fűzött : 1500,- Ft
tanulás - lélektan - vizsga
159.953.5 *** 371.279.15
[AN 2639215]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2007.
   Les couleurs en question : colloque international de Herstmonceux Castle (Sussex, Grande-Bretagne), 26 - 29 mai 2005 / textes réunis par James Durnerin. - Debrecen : [Kossuth Egy. K.], 2006. - 163 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Bibliothèque française, ISSN 1217-923X ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-010-1 fűzött
ISBN 963-473-010-8
színtan - érzékelés - irodalomtudomány - nyelvészet - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
159.937.51 *** 930.85 *** 82.01 *** 801 *** 061.3(410-2Sussex)
[AN 2637916]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2007.
Csóti, Márianna (1964-)
Social awareness skills for children (magyar)
   A gyermek társas készségeinek fejlesztése : kapcsolatok, kommunikáció, önbecsülés / Marianna Csóti ; [ford. Bodor Balázs]. - Budapest : Pro Die, cop. 2006. - 272 p. ; 24 cm
ISBN 963-86914-4-1 fűzött : 2800,- Ft
gyermeklélektan - társadalmi kapcsolat - kommunikáció
159.922.7 *** 316.77-055.2
[AN 2638048]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2007.
Dobson, James
Raising teenagers right (magyar)
   Segítség! Kamasz lett a gyerekem! : szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a] KIA. - Utánny. - Budapest : KIA, 2006. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 963-86009-7-7 fűzött
családi nevelés - serdülőkor - mentálhigiénia
159.922.8 *** 37.018.1-053.6 *** 613.865
[AN 2639186]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2007.
   Együtt Magyarország élelmiszer-biztonságáért : NKFP pályázat keretében elért eredmények / szerk. Bánáti Diána ; írták Bánáti Diána [et al.]. - Budapest : KÉKI, 2006. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonsági kötetek, ISSN 1788-4500 ; 3.)
ISBN 963-7358-09-9 fűzött
Magyarország - élelmezés-egészségügy - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - pályázat
614.31(439) *** 65.018(439) *** 663/664.017 *** 06.063
[AN 2637981]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2007.
Emoto Masaru
Die Heilkraft des Wassers (magyar)
   A víz gyógyító ereje / Masaru Emoto, Jürgen Fliege ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2006. - 133 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9569-96-8 kötött : 3500,- Ft
természetgyógyászat - víz - vízkezelés
615.838 *** 613.31 *** 615.89
[AN 2638001]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2007.
Frost, Jo (1970-)
Supernanny (magyar)
   Szuperdada : hogyan hozzuk ki a legjobbat gyerekeinkből? / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 223 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-530-708-X kötött : 4500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2637609]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2007.
   Funkcionális anatómia / [szerk.] Tarsoly Emil. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2007, cop. 1997. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-242-532-4 kötött : 3900,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2639320]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2007.
   Gyermekgyógyászat : egyetemi tankönyv / szerk. Maródi László. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - XXXI, 988 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-226-051-1 kötött : 16000,- Ft
gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8)
[AN 2639322]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2007.
   A gyógyszerek szervezetbeni sorsa és vizsgáló módszerei / szerk. Kalász Huba és Lengyel József. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 353 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9656-09-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9656-09-7)
gyógyszerfizika - gyógyszerkémia - egyetemi tankönyv
615.015(075.8)
[AN 2642662]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2007.
Helping patients who drink too much (magyar)
   Segítségnyújtás a kockázatos ivók számára : útmutató gyakorló orvosoknak, 2005 / [ford. Varga Lászlóné]. - Budapest : OAI, 2006. - 44 p. ; 24 cm. - (Az addiktológia gyakorlati kérdései ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 2638431]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2007.
Hutcherson, Hilda
What your mother never told you about sex (magyar)
   Amit anyukád soha nem mert elmondani a szexről.. / Hilda Hutcherson ; [ford. Klug Mária]. - [Budapest] : Viviankom-2000, 2006. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Amit anyád sosem mondott el a szexről" címmel is. - Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-86893-9-0 fűzött
nemi élet - nemek pszichológiája - nő
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 2637414]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2007.
Maslow, Abraham H. (1908-1970)
Toward a psychology of being (magyar)
   A lét pszichológiája felé / Abraham Maslow ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2006, cop. 2003. - 376 p. ; 23 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 1.)
Bibliogr.: p. 325-344.
ISBN 963-212-707-2 kötött : 3200,- Ft
individuálpszichológia
159.923
[AN 2641433]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2007.
Mohás Lívia (1928-)
   Ki vagy te? : önismereti könyv önjáró fiataloknak, akik okosak, de néha egy csepp eszük sincs / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-61-3 fűzött : 980,- Ft
önismeret - serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8 *** 613.865
[AN 2637442]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2007.
Moriyama, Naomi
Japanese women don't get old or fat (magyar)
   A japán nők titkai : az örök fiatalság és karcsúság receptje / Naomi Moriyama és William Doyle ; [ford. Radványi Ildikó]. - [Budapest] : Ringier, 2006. - 175 p. ; 22 cm. - (Tina könyvek)
ISBN 978-963-7714-22-1 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-7714-22-7
Japán - nemzeti étel - ételspecialitás - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2(520) *** 641.568(520)(083.12)
[AN 2638026]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2007.
   Összehasonlító anatómiai előadások / szerk. Sass Miklós, Zboray Géza. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2007]-. - 27 cm
anatómia - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 2641258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sejttan / írta Kovács János. - [2007], cop. 1999. - 82 p. : ill.
ISBN 963-462-991-1 fűzött
sejttan - egyetemi tankönyv
576.3(075.8)
[AN 2641259] MARC

ANSEL
UTF-82124 /2007.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Áldás vagy átok? : gyerekek a képernyő előtt / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 179, [2] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-71-0 fűzött : 980,- Ft
gyermeklélektan - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció
159.922.7 *** 316.774
[AN 2637449]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2007.
Takács Erika
   A világ népeinek krónikája / Christine Nordmann. - Budapest : Fix-term, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9726-00-1 kötött
emberfajta - nép - nemzettörténelem
572.9 *** 930.8(=00)(100)
[AN 2637559]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2007.
   Tizenöt évesen : esetek és tanulmányok a Külvárosi Tankör életéből / [szerk. Katulic László] ; [kiad. a] Periféria Alapítvány. - Budapest : Periféria Alapítvány, [2007]. - 96 p. ; 21 cm
A záró tanulmány angol nyelven is
Fűzött
kábítószer - gyermekvédelem - memoár
613.83-053.6(0:82-94) *** 364.65-053.6(0:82-94)
[AN 2637116]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2007.
Tóth Emese (1964-)
   Orgazmus Service : orvosi gyakorlati szexológia : kezelések kulcslyukon keresztül / Tóth Emese ; [közread. az] ... EOS Institute. - [Budapest] : EOS Institute, 2007. - 257 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-86945-1-3 kötött
nemi élet - nemek pszichológiája - nő
613.88-055.2 *** 392.6 *** 159.922.1-055.2
[AN 2637038]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2007.
Wheat, Ed
Intended for pleasure (magyar)
   A boldogság titkai : szexuális életről házasoknak / Ed & Gaye Wheat ; [ford. Dornai Sándor, Dornai Erika, Egri István] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Amana : KIA, 2006, cop. 2002. - 325, [2] p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002. - Bibliogr.: p. 323-325.
ISBN 963-9390-07-0 fűzött
nemi élet - nemi erkölcs - vallási erkölcs
613.88 *** 176 *** 241
[AN 2639172]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2129 /2007.
European Symposium on Comminution (11.) (2006) (Budapest)
   11th European Symposium on Comminution : 9-12 October 2006, Budapest ... : book of abstracts / [org. by the EFCE, MKE]. - [Budapest] : MKE, [2007]. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 963-9319-58-9 fűzött
aprítás - ásvány-előkészítés - konferenciakiadvány
621.926 *** 622.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2637194]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2007.
   Magyarázatos szabványgyűjtemény a csomagolások megfelelőségének igazolására / [az összeállítást Kertész Béla ... kész.] ; [közread. a] Magyar Szabványügyi Testület. - Budapest : MSZT Szabványk., 2006. - 143 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7087-44-3 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - minőségbiztosítás - szabvány - útmutató
621.798 *** 65.018 *** 006.7/.8(439)(036)
[AN 2637632]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2131 /2007.
Bodnár István
   Az internet használata / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, [2004]-. - ill. ; 24 cm
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 2540736]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., HTML, CSS. - cop. 2006. - XI, 139 p. - (Informatikai füzetek ; 8.)
ISBN 978-963-9637-20-7 fűzött : 1280,- Ft
ISBN 963-9637-20-3
HTML-szerkesztés - tankönyv
681.324Internet(078) *** 519.682HTML
[AN 2637815] MARC

ANSEL
UTF-82132 /2007.
Detrekői Ákos (1939-)
   Térinformatika / Detrekői Ákos, Szabó György. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2002. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5266-7 kötött : 3640,- Ft
térinformatika - egyetemi tankönyv
681.3.004.14(075.8) *** 659.2(075.8) *** 911(075.8)
[AN 2642119]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2007.
Ferenczy Gábor
   iLife : kézikönyv / Ferenczy Gábor. - Budapest : Perfact-Pro Kft., cop. 2006. - VII, 311 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87292-1-X fűzött : 2940,- Ft
szoftver
681.3.06iLife
[AN 2638122]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2007.
Foxall, James
Sams teach yourself Visual Basic 2005 in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a Visual Basic 2005 használatát 24 óra alatt / James Foxall ; [ford. Batiz Judit et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2006. - XV, 511 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9637-21-4 fűzött : 6980,- Ft
ISBN 963-9637-21-1
programozás - Visual Basic
519.682Visual_Basic
[AN 2637763]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2007.
Kis Balázs (1971-)
   Windows XP : haladókönyv / Kis Balázs. - 3. kiad. - Bicske : Szak K., 2006, cop. 2003. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 529-530.
ISBN 963-9131-86-5 fűzött : 5600,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2639282]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6854. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-533-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642345]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6853. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-534-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642344]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - df. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6851. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-535-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642329]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6857. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-536-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642351]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6852. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-537-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642341]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6855. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-538-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642347]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-539-X
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642348]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6860. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-540-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642359]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6859. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-541-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642356]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6858. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-542-X
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642354]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6864. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-523-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642460]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6863. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-524-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642458]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6861. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-525-X
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642391]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6867. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-526-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642469]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-527-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642396]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6865. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-528-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642463]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6866. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-529-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642466]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6870. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-530-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642478]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6869. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-531-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642476]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (0.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6868. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-532-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2642473]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (15.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6880. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-507-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2642545]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (8.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6879. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-508-X
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2642543]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6881. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-509-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2642547]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6882. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-510-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 2642548]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : a program testre szabása : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6874. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-519-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642523]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : a program testre szabása : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6878. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-511-X
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642539]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : alapvető rajzparancsok : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6871. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-520-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642484]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : alapvető rajzparancsok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6875. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-512-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642528]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : rajzelemszervezés, színkezelés, nyomtatás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (11.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6877. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-513-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642536]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : rajzelem-tulajdonságok módosítása : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6872. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-522-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642515]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : rajzelem-tulajdonságok módosítása : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (6.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-6876. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-514-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2642532]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2007.
   Proceedings of the 4th PhD mini-symposium : June 19, 2006, University of Pannonia Information Science & Technology PhD School / [ed. Rozália Pigler-Lakner]. - [Veszprém] : Univ. of Pannonia Information Science & Technology PhD School, 2006. - [6], 60 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-08-2 fűzött
ISBN 963-9696-08-0
információtechnika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2637976]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2007.
Sziklai János (1950-)
   Flash egyszerűen : kezdőtől középhaladó szintig / Sziklai János. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2006. - 196 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86472-9-9 fűzött : 2940,- Ft
számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Flash
[AN 2638029]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2169 /2007.
   Villamos energia liberalizáció / [szerk. Illés János]. - Budapest : Energia Közp. Kht., 2006. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 20.)
ISBN 963-210-930-9 fűzött
Magyarország - villamos energia - ezredforduló
621.31(439)
[AN 2637987]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2170 /2007.
Trebbin Ágost
   A pécsi Nádor Szálló regénye : fejezetek egy pécsi szálloda történetéből, 1846-1988 / Trebbin Ágost. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2006. - 262 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
ISBN 978-963-87420-0-1 fűzött
ISBN 963-87420-0-3
Nádor Szálloda (Pécs)
Pécs - szálloda - vendéglátó-ipari létesítmény
640.41(439-2Pécs) *** 640.43/.44(439-2Pécs)
[AN 2637522]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2007.
Williams, Robin (1953-)
The non-designers design book (magyar)
   Tervezz bátran! : oldaltervezés és tipográfia egyszerűen és azon túl / Robin Williams ; [ford. Soós Emil]. - Budapest : Scolar, cop. 2006. - 189 p. : ill. ; 26 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-9534-67-4 fűzött : 2995,- Ft
ISBN 963-9534-67-6
nyomdatechnika
655.26
[AN 2637641]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2007.
Wittman fiúk
   Hívatlan vendég : étteremkritikák / a Wittman fiúk ; [fotó Szilágyi Lenke]. - Budapest : Népszabadság Rt., 2006. - 239 p. : ill. ; 19 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-87072-9-1 fűzött : 3190,- Ft
Magyarország - étterem - cukrászda - magyar irodalom - gasztronómia - publicisztika
640.43/.44(439)(0:82-92) *** 642 *** 894.511-92
[AN 2637687]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2173 /2007.
Dési Albert (1945-)
   Épületvillamosság / [szerző Dési Albert]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2006. - 255 p. : ill. ; 22 cm. - (Építési kézikönyvek, ISSN 1587-1975 ; 7.)
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 978-963-513-195-2 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 963-513-195-X
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 2641427]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2007.
Holl Lajos (1931-2002)
   100 éves Kaposvár vízközmű szolgáltatása / [szerzők Holl Lajos, Ift Miklós, Boda Balázs]. - Kaposvár : Prím Reklám Stúdió, 2006. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 963-03-6707-6 kötött
Kaposvár - vízügy - vállalat - csatornázás - közszolgáltatás
628.1/.3 *** 338.465 *** 061.5(439-2Kaposvár)
[AN 2637239]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2175 /2007.
Kala, Stevie A. E.
   A gördülés tudománya : vezetéstechnika / Stevie A. E. Kala ; [fotók Bácsi Róbert László]. - [Budapest] : Realsystem, [2006]. - 98 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-87380-0-4 kötött : 3818,- Ft
ISBN 963-87380-0-6
járművezetés
656.13.052
[AN 2637048]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2007.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   47 kedvenc járművem / Winkler Róbert ; Zsigmond Gábor fotóival. - Budapest : Tericum, cop. 2006. - 265 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Kötött
szárazföldi jármű
629.11
[AN 2637577]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2007.
   A Volvo története : modellek és formatervek, 1927-2006 / [kiad. Volvo Autó Hungária Kft.]. - [Budapest] : Volvo Autó Hungária Kft., 2006. - 122, [13] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kötött
Volvo Car Corporation
Svédország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(485)Volvo(091)
[AN 2637939]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2007.
Zainkó Géza
   Tupoljev : Tu-154 / [összeáll. Zainkó Géza, Zsaludek Endre]. - Budapest : MRT, 2006. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Aero história. Típusismertető, ISSN 0238-7905 ; 4.)
ISBN 978-963-06-1486-3 fűzött
ISBN 963-06-1486-3
Szovjetunió - repülőgép
629.73(47)
[AN 2637991]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2179 /2007.
   Állattenyésztéstan / szerk. Szabó Ferenc. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 285 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-286-333-X fűzött
állattenyésztés - egyetemi tankönyv
636(075.8)
[AN 2637937]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2007.
Borics Imre
   Magyar szürke tenyésztése, tejtermelése és keresztezése Hosszúháton / Borics Imre ; [kiad. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Közhasznú Társaság és Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete]. - Debrecen : Hortobágyi Természetvédemi és Génmegőrző Kht. : M. Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyes., 2006. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0993-2 fűzött
Szerep - szarvasmarha-tenyésztés - hibridizáció
636.273.082.26(439-2Szerep)
[AN 2638129]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2007.
Hajdú Zoltán
   Helyes gazdálkodási gyakorlatok a mezőgazdaságban / [szerző Hajdú Zoltán] ; [közread. a] Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. - Budapest : MOSZ, 2006. - 227 p. ; 24 cm
Fűzött
gazdálkodás - állattenyésztés - növénytermesztés
631.153.3 *** 636 *** 633
[AN 2638057]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2007.
Jackson, Michael (1942-)
Encyclopedia of whisky (magyar)
   Whisky : [a scotch és a bourbon világa] / Michael Jackson ; közrem. Dave Broom [et al.] ; [ford. Pordán Ferenc és Lukács Gyula]. - Budapest : Ikar, 2006. - 288 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 278.
ISBN 963-9678-06-6 kötött
égetett szeszes ital - szeszipar - művelődéstörténet
663.5(100) *** 641.87:663.5 *** 930.85(100)
[AN 2637004]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2007.
Ketchell, Robert
Japanese gardens in a weekend (magyar)
   Japánkertek egy hétvége alatt / Robert Ketchell ; [ford. Varga Lóránt]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2006. - 156 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9569-58-5 kötött : 3950,- Ft
kertépítés
712.3/.7 *** 635.92
[AN 2637998]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2007.
   Mikrobiológiai vizsgáló módszerek : az élelmiszer-biztonság mikrobiológiai vizsgáló módszerei / szerk. Deák Tibor és Maráz Anna. - [Budapest] : BCE Élelmiszertud. Kar : Mezőgazda, cop. 2006. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 963-286-303-8 fűzött
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-mikrobiológia - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8) *** 614.31(075.8) *** 579.67(075.8)
[AN 2637914]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2007.
Szekszárd: bor és kultúra (angol)
   Szekszárd: wine and culture / [ed. Kovács András István] ; [publ. by the Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Szekszárd : Tolna M. Vállalkozásfejleszt. Alapítvány, 2006. - 232 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-06-0650-X)
Szekszárd - Tolna (megye) - borászat - szőlőművelés - útikönyv
663.2(439-2Szekszárd) *** 663.2(439.125) *** 914.39-2Szekszárd(036) *** 914.391.25(036)
[AN 2637811]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2007.
   A takarmányozás alapjai / szerk. Schmidt János. - 2. kiad., átd., bőv. változat. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2003. - 452 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 451-452.
ISBN 978-963-286-339-9 kötött
takarmányozás - egyetemi tankönyv
636.084/.087(075.8)
[AN 2641412]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2007.
Tóth Tibor
   Ellentét vagy kölcsönösség? : a magyar mezőgazdaság üzemi viszonyainak történeti háttere és problémái / Tóth Tibor. - 3. bőv., jav. kiad. - Pécs : PTE FEEFI, 2006. - 145 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - gazdaságpolitika - történeti feldolgozás
631.1(439)(091) *** 338(091)(439)
[AN 2639176]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2007.
   Versek, legendák és bölcsességek kutyabarátoknak / [összeáll. és írta] Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005, [2006]. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-111.
ISBN 963-06-0174-5 fűzött : 1290,- Ft
kutya - világirodalom - antológia
636.7(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 2637266]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2007.
Williams, Paul (1953-)
Houseplants (magyar)
   Szobanövények / Paul Williams ; [ford. Simonits Dóra]. - Budapest : Ikar, 2006. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Otthon könyvek)
Borítócím: Szobanövények, melyeket bárki könnyedén nevelhet
ISBN 963-9678-05-8 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2638367]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2190 /2007.
   Erdélyi ízek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-385-6 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 2637224]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2007.
Frank Júlia (1946-)
   Európa konyhája : válogatás 25 ország receptjeiből / Frank Júlia ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 80 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5567-5 kötött : 1950,- Ft
Európa - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 2637436]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2007.
Géczi Zoltán
   Bográcsos ételek könyve / [szerző Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 978-963-9555-88-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9555-88-6)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2642854]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2007.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's Italy (magyar)
   Olasz kaják / Jamie Oliver ; fényképezte David Loftus és Chris Terry ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2006. - XV, 319 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-530-723-3 * kötött : 5500,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2638102]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2007.
   Pecsenyék és sültek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2006. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-449-6 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2637225]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2007.
Poziombka, Stefanie
Mehr neue Muffins (magyar)
   Még több új muffin : kis sütemény - nagy élvezet / írták Stefanie Poziombka, Birgit Rademacker ; fényképezte Michael Brauner ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-354-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2637458]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2007.
Schermer, Bärbel
Kunterbunte Kuchenparade (magyar)
   Bulitorták és sütemények : különleges és ünnepi alkalmakra / szerző Bärbel Schermer ; fotók Michael Brauner ; [ford. Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-390-2 fűzött
sütemény - családi ünnep - gyermek - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 394.268.2-053.2/.6
[AN 2637457]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2007.
Tapas (magyar)
   Vendégváró falatok : gyorsan elkészíthető ételek minden alkalomra / [szerk. Lily Green]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 963-369-810-3 kötött
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2637562]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2007.
   Ünnepi finomságok - illatos hétköznapok / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2006/2.)
Fűzött : 439,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2638120]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2199 /2007.
Csernus Imre (1966-)
   Titok, elhallgatás, őszinteség / Csernus Imre, Kígyós Éva, Popper Péter. - Budapest : Saxum : InfoMed, [2006], cop. 2004. - 200 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1585-4000). (Az élet dolgai, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-16-1 fűzött : 980,- Ft
erkölcs - szeretet
177.3 *** 177.61
[AN 2642832]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2007.
Medveczky Balázs
   Kettőnk könyve / Medveczky Balázs. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 963-9634-35-2 fűzött
lélekvándorlás - okkultizmus
129.4 *** 133
[AN 2637455]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2007.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Kharmidész / [Papp János ... fordítását átd. Horváth Judit] ; Euthüdémosz / [... ford. ... a jegyzeteket és az utószót írta Steiger Kornél]. - 2006. - 139 p.
Egys. cím: 'Euthýdīmos. - Bibliogr.: p. 139.
ISBN 963-9165-88-3 kötött : 1895,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia - dialógus
875-83=945.11 *** 1(38)Platōn
[AN 2637820] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], A szofista / [Kövendi Dénes fordítását átd., a jegyzeteket és az utószót írta Bene László]. - 2006. - 333 p.
Bibliogr.: p. 323-333.
ISBN 963-9165-72-7 kötött : 2295,- Ft
ókori görög irodalom - dialógus - filozófia
875-83=945.11 *** 1(38)Platōn
[AN 2637825] MARC

ANSEL
UTF-82202 /2007.
Popper Péter (1933-)
   Fáj-e meghalni? : mit tanítanak a halálról? : miben érdemes hinni? / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2006], cop. 1999. - 176 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-78-9 fűzött : 980,- Ft
halál
128
[AN 2642836]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2203 /2007.
Adelaja, Sunday
Čelovek, kotorogo budet ispolʹzovatʹ Bog (magyar)
   ...akit Isten használni fog / Sunday Adelaja ; [ford. Zsludovné Klesics Tünde]. - Budapest : Lévita K., 2006. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1136-7 fűzött
ISBN 963-06-1136-8
vallásos irodalom
244
[AN 2637242]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2007.
   Áldjad én lelkem az Urat! : válogatás a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból / [... dalait összegyűjt. és kiadásra előkész. Hollósy Péter et al.] ; kiad. ... Marana Tha 2000 Alapítvány. - 10. jav., bőv. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993 [!2006]. - 235 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7878-15-7 fűzött : 500,- Ft
vallásos ének
245 *** 289
[AN 2641253]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2007.
Alexander, Pat
The Lion first Bible (magyar)
   Első Bibliám / szöveg Pat Alexander ; illusztrációk Leon Baxter. - 2. jav. kiad. - Szeged : Agapé, 2006. - 480 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Smidt Valéria
ISBN 963-458-316-4 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2641190]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2007.
Békés Enikő
   A bíboros : Jean-Marie Lustiger / Békés Enikő. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2007. - 438 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 420-426.
ISBN 963-662-020-2 fűzött : 3500,- Ft
Lustiger, Jean-Marie Aaron (1926-)
Franciaország - bíboros - 20. század - 21. század - életrajz
282(44)(092)Lustiger,_J-M._A.
[AN 2642124]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2007.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ; [... Eleonore Beck magyarázataival]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2007, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 17 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-7-7 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2642665]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2007.
Bod Péter (1712-1769)
   Szent Irás' értelmére vezerlö magyar leksikon, mellyben a' Szent Irásban elö-fordulo példázolások, (typusok) es ábrázolások (emblemak) lelki értelmek szerént rövideden ki-világosittatnak; sok dolgok a' 'sido régiségekböl ki-magyaráztatnak .. / Bod Péter ... által. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2006]. - [34], 171 p. ; 21 cm
Gerinccím: Leksikon. - Eredeti kiadása: Kolo'sváratt : S. Pataki, 1746. - Számozott páldány: 100
ISBN 963-7377-12-3 kötött
Biblia
bibliamagyarázat - hasonmás kiadás
22.07 *** 094/099.07
[AN 2637430]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2007.
Bölcskei Gusztáv (1952-)
   "Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai" : Dr. Bölcskei Gusztáv püspök igehirdetései a Debreceni Nagytemplom szószékén, 1996-2006 / kiad. a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség. - Debrecen : Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség, 2006. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1196-1 kötött
ISBN 963-06-1196-1
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2637782]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2007.
   Boldog Salkaházi Sára-imafüzet / [összeáll. a szociális testvérek]. - Budapest : Új Ember, 2006. - 60 p. ; 15 cm
ISBN 963-9674-11-7 fűzött (hibás ISBN 963-9674-08-7)
Salkaházi Sára (1899-1944)
Magyarország - szent - imádkozás - 20. század
235.3(092)Salkaházi_S. *** 248.143
[AN 2638045]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2007.
Borovi József (1917-2005)
Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása (szlovák)
   Rozdelenie ostrihomskej arcidiecézy / József Borovi ; [ford. G. Kovács László és Pilecky Marcell]. - Esztergom ; Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2006. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 963-9206-15-6 fűzött
Esztergomi Főegyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 18. század
282(439-03Esztergomi_főegyházmegye)"17"
[AN 2637512]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2007.
   Bűnbánó Szent Mária Magdolna : imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., cop. 2006. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Szent Mária Magdolna : imafüzet
Fűzött
imakönyv
243
[AN 2637703]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2007.
Cabaud, Judith
Eugenio Zolli (magyar)
   A rabbi, aki felismerte Krisztust : Eugenio Zolli élete / Judith Cabaud ; [ford. Havas István]. - Budapest : Új Ember, 2006. - 109 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 963-9527-92-0 fűzött
Zolli, Eugenio (1881-1956)
Olaszország - katolikus egyház - egyházi személy - zsidó egyház - rabbi - 20. század - életrajz
282(45)(092)Zolli,_E. *** 296(45)(092)Zolli,_E.
[AN 2638031]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2007.
   Családok imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., cop. 2006. - 32 p. ; 15 cm
Borítócím: Családi imafüzet
Fűzött
család - imakönyv
243 *** 173
[AN 2637728]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2007.
   Édesanyák imafüzete. - [Miskolc] : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2006. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - anya - imakönyv - vers
243 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 2637712]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2007.
   Egyetemes könyörgések az adventi és a karácsonyi idő köznapjaira / [szerk. Káposztássy Béla]. - Budapest : Új Ember, cop. 2006. - 96 p. ; 30 cm
Fűzött
karácsony - szertartáskönyv
243 *** 264-041.1 *** 264-041.2
[AN 2638133]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2007.
Erdő Péter (1952-)
   Misszió a városért : katekézis a Szent István-bazilikában / Erdő Péter. - Budapest : Új Ember, 2006. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-9674-10-9 fűzött
katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 2638042]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2007.
   "Féljétek az Istent és Néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája" / [... összeáll. Egerváriné Árvai Márta ..., Bálint György ..., Takács Szabolcs ...]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2006. - 143 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2006/3.)
ISBN 963-7493-16-6 fűzött : 360,- Ft
eschatologia - világvége
236.93
[AN 2638315]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2007.
   Fiatalok imafüzete. - [Miskolc] : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2006. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
ifjúság - imakönyv
243 *** 316.37-053.6
[AN 2637726]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2007.
Ford, Mark
The church at Washington (magyar)
   A washingtoni gyülekezet : az adventizmus gyökereinek felfedezése / Mark Ford ; [ford. Kántor Boglárka]. - Budapest : BIK Kvk., 2006. - 128 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7493-21-2 fűzött
Egyesült Államok - adventista egyház - egyháztörténet
286.3(73)(091)
[AN 2638257]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Titkos tanítások magyar mesékben / Csöpel láma és Kovács Imre Barna. - 2. kiad. - [Tar] : Belső Ösvény, cop. 2006. - 299 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-204-960-8 fűzött
tibeti buddhizmus - magyar néprajz - mesekutatás
294.321(515) *** 398.21(=945.11)
[AN 2641222]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2007.
   Genius loci : Frank Sawyer tiszteletére : in honour of Frank Sawyer / [szerk. Füsti-Molnár Szilveszter] ; [... ford. Füsti-Molnár Pálma] ; [kiad. a Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. - Sárospatak : Sárospataki Református Teológiai Akad., 2006. - 286 p. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 963-86841-3-5 fűzött
kereszténység - református egyház - személyi bibliográfia
23/28 *** 284.2 *** 012Sawyer,_F.
[AN 2638225]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2007.
The Gospel of Judas (magyar)
   Júdás evangéliuma a Tchacos-kódex alapján / Rodolphe Kasser, Marvin Meyer és Gregor Wurst gondozásában ; [ford. Hasznos Andrea, Endreffy Kata]. - Budapest : Geographia, 2006. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-9547-71-9 kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9547-66-2)
apokrif irat
229.8
[AN 2637792]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2007.
   Győzelem : Krisztus győzelme a mi győzelmünk is lehet / [szerk. Reisinger János]. - Budapest : BIK Kvk., [2006]. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-7493-18-2 fűzött
jó és rossz
241.4
[AN 2638246]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2007.
   Idősek imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., cop. 2006. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
öreg - imakönyv
243 *** 316.37-053.9
[AN 2637710]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2007.
   Keresztút : imafüzet / [... összeáll. Fugel Adolf és Papellás István]. - Miskolc : Szt. Maximilian K., cop. 2006. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
szenvedéstörténet - imakönyv
243 *** 248.159.23
[AN 2637721]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2007.
Kinczler Irén
   Dr. Luther Márton, 1483-1546 / írta és szerk. Kinczler Irén ; [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2006. - 57 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 11. füzet
Fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - evangélikus egyház - egyházi személy - reformáció - 16. század - életrajz
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2637615]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2007.
Krosney, Herbert
The lost gospel (magyar)
   Az elveszett evangélium : Iskarióti Júdás története új megvilágításban / Herbert Krosney ; [fotók Kenneth Garrett] ; [ford. Beck András]. - Budapest : Geographia, 2006. - 315, [4] p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-9547-67-0 kötött : 3750,- Ft
Júdás, iskarióti (apostol)
apokrif irat
229.8
[AN 2637589]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2007.
Lasciatemi andare (magyar)
   Hagyjatok elmenni : II. János Pál ereje a gyengeségben / Stanisław Dziwisz [et al.] ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Budapest : Új Ember, 2006. - 99, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9674-07-9 kötött
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - életrajz
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 2638040]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2007.
Lubich, Chiara
L'arte di amare (magyar)
   A szeretet művészete / Chiara Lubich ; [ford. Reskovits Ágnes] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2006. - 128 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86395-1-2 fűzött
vallási erkölcs - szeretet - kereszténység
241
[AN 2638107]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2007.
Luther, Martin (1483-1546)
De servo arbitrio (magyar)
   A szolgai akarat = De servo arbitrio / Luther Márton ; ... ford. Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön és Weltler Sándor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Mo. Luther Szövets., 2006. - 270 p. ; 21 cm. - (Magyar Luther könyvek, ISSN 1217-6842 ; 11.)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-8434-16-3 fűzött
akaratszabadság
234.9
[AN 2639301]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2007.
Luther, Martin (1483-1546)
   Dr. Luther Márton önmagáról / [vál., ford., magy.] Virág Jenő ; [kiad. az Ordass Lajos Baráti Kör]. - 7. kiad. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, [2006]. - 190 p. ; 19 cm
A vál. a "D. Martin Luther Werke. Tischreden" (Weimar, 1883-1943) c. kiad. alapján kész.
Fűzött (hibás ISBN 963-00-1491-2)
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - 16. század
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2639286]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2007.
   Magyar református egyházak javainak tára : a határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga / [főszerk. ... Tenke Sándor] ; [kiad. az Országos Református Gyűjteményi Tanács]. - Budapest : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 1999-. - 24 cm
Az 5. és 6. köt. alcíme: A határontúli református gyülekezetek iparművészeti emlékei. - Gerinccím: A magyar református egyházak gyűjteményi összeírása
ISBN 963-00-4460-9
Kelet-Európa - református egyház - kegytárgy
284.2(4-11) *** 247(4-11)
[AN 905168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Ungi Egyházmegye 1 / [szerk. P. Szalay Emőke] ; szerzők Felhősné Csiszár Sarolta [et al.]. - 2006. - 256 p. : ill.
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-87117-1-X * fűzött (hibás ISBN 963-87117-X)
Ungi Református Egyházmegye
református egyház - határon túli magyarság - kegytárgy - keresztény művészet - jegyzék
284.2(477.87)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 2638177] MARC

ANSEL
UTF-82234 /2007.
Montalembert, Charles Forbes (1810-1870)
La vie de sainte Élisabeth de Hongrie (magyar)
   Árpád-házi Szent Erzsébet türingiai hercegné élete / Charles de Montalembert ; [ford. Havas István]. - Budapest : Új Ember, 2006. - 402, [4] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 963-9674-20-6 kötött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 2638108]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2007.
Palánkay Tibor (1907-1982)
   A szeretet mélységei / Palánkay Gausz Tibor ; [közread. a] Vinculum Caritatis Közösség. - [Budapest] : Vinculum Caritatis Közösség : Szt. Gellért K., [2006]. - 139, [4] p. ; 18 cm
ISBN 963-696-347-9 fűzött : 980,- Ft
szeretet - vallási erkölcs
241.513 *** 177.61
[AN 2637434]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2007.
Paul, Manfred
Mit dem Herrn Jesus unterwegs (magyar)
   Úton az Úr Jézussal / [szöveg Manfred Paul] ; [rajzok ... Lena Frank[!Franke]]. - [Budapest] : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2007. - 39 p. : ill., főként színes ; 14x20 cm
ISBN 963-7369-53-8 fűzött
krisztológia - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 232(02.053.2)
[AN 2636968]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2007.
Popper Péter (1933-)
   Vallásalapítók : [Ábrahám, Mózes, Buddha, Názáreti Jézus, Lao Ce, Konfucius, Mohamed és Luther sorsa és jelleme] / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2006. - 189 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7168-66-4 kötött : 2480,- Ft
vallástörténet - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2637246]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2007.
   Reformátusok Budapesten : tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról / szerk. Kósa László ; [a szerk. mtársa Kiss Réka]. - Budapest : Argumentum : ELTE BTK Művelődéstört. Tansz., 2006. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai, ISSN 1419-8762 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-446-409-2 * kötött : 8500,- Ft
Budapest - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Bp.)(091)
[AN 2637493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 764 p.
ISBN 963-446-410-6 *
Budapest - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Bp.)(091)
[AN 2637495] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [12], 778-1571. p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-446-411-4 *
Budapest - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Bp.)(091)
[AN 2637498] MARC

ANSEL
UTF-82239 /2007.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az imádatról / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2006]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-7493-12-3 fűzött : 140,- Ft
kereszténység - isten - gonosz szellem - bibliamagyarázat
217 *** 234.2 *** 235.2 *** 22.07
[AN 2638262]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2007.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az istenkeresésről / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2006]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 963-7493-07-7 fűzött : 140,- Ft
erkölcsteológia - vallásos irodalom
244 *** 241
[AN 2638260]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2007.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2006-. - 21 cm
imakönyv
243
[AN 2641232]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 129 p.
ISBN 978-963-7303-12-8 fűzött
ISBN 963-7303-12-X
imakönyv
243
[AN 2641233] MARC

ANSEL
UTF-82242 /2007.
Santoloci, Quirino (1913-1969)
San Giuseppe Calasanzio (magyar)
   Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója / Quirino Santoloci ; [ford. Odrobina László]. - 2. jav kiad. - Budapest : Kalazancius Tanulmányi Közp., 2006. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 7.)
ISBN 963-03-8933-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
José de Calasanz (1557-1648)
szent - 16. század - 17. század - életrajz
235.3(092)José_de_Calasanz
[AN 2641192]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2007.
Sofronij (szerzetes) (1896-1993)
Starec Siluan (magyar)
   A Szent Hegy titka : Áthoszi Sziluán (1866-1938) élete, tanításai és írásai / Szofronyij (Szaharov) apát. - Budapest : Akad. K. : Odigitria, 2006. - 510, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
A ford. a "Prepodobnyj Siluan Afonskij" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-05-8427-2 kötött : 3200,- Ft
ISBN 963-05-8427-2
Siluan (szerzetes) (1866-1938)
Görögország - ortodox egyház - egyházi személy - szerzetesség - 19. század - 20. század - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
281.9(495)(092)Siluan *** 291.65 *** 242
[AN 2638114]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2007.
Somogyi Lehel
   Lejárt az idő? : kérdések és válaszok a világ végéről / Somogyi Lehel ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - 2., jav. kiad. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2006. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 963-7493-20-4 fűzött
eschatologia - globális probléma
236.1/.7 *** 304(100)
[AN 2638210]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2007.
Stott, John R. W.
The message of the Romans (magyar)
   Pál levele a rómaiakhoz : Isten örömhíre a világnak / John R. W. Stott ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Harmat, 2006. - 411 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 408-411.
ISBN 978-963-9564-67-1 fűzött
ISBN 963-9564-67-2
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 2637222]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2007.
   Szent Anna : imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - [Miskolc] : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2006]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 2637705]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2007.
   Szent Filoména : imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., cop. 2006. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Filoména, Szent
szent - imakönyv
243 *** 235.3(092)Filoména
[AN 2637718]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2007.
   Szent Pio atya : imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. jav. kiad. - [Miskolc] : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2006]. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Forgione, Francesco
szent - imakönyv
243 *** 235.3(092)Forgione,_F.
[AN 2637714]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2007.
   A Szentlélek személye és munkája / [... összeáll. Vankó Zsuzsa]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2006. - 127 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2006/2.)
ISBN 963-7493-13-1 fűzött
Szentlélek Isten
231.3
[AN 2638306]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2007.
   Teremtés és megváltás Mózes első könyvében / [... összeáll. Szabó Ferenc et al.]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2006. - 143 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2006/4.)
ISBN 963-7493-22-0 fűzött : 360,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes. 1-3. könyv
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2638318]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2007.
Vanier, Jean (1928-)
La communauté (magyar)
   A közösség : a megbocsátás és az ünnep helye / Jean Vanier. - Budapest : MMSZ, 2006. - 453 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-963-87358-0-5 kötött
ISBN 963-87358-0-5
vallási erkölcs - erkölcsi érték
241 *** 248.154
[AN 2638145]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2007.
Viskolcz Noémi
   Reformációs könyvek : tervek az evangélikus egyház megújítására / Viskolcz Noémi. - [Budapest] : OSZK : Universitas, 2006. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Res libraria, ISSN 1788-2311 ; 1.)
Bibliogr.: p. 337-345. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-200-517-1 fűzött : 2940,- Ft
Európa - protestáns egyház - művelődéstörténet - 17. század - könyvritkaság
284(4)"16" *** 930.85(4)"16" *** 09(4)"16"
[AN 2637902]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2253 /2007.
Felkai Gábor (1954-)
   A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig / Felkai Gábor. - Budapest : Századvég, 2006-. - 24 cm
Németország - szociológia - tudománytörténet - századforduló - 20. század - egyetemi tankönyv
316(430)"190/193"(075.8)
[AN 2637822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 543 p.
Bibliogr.: p. 527-541.
ISBN 963-7340-28-9 fűzött : 3360,- Ft
Németország - szociológia - tudománytörténet - századforduló - 20. század - egyetemi tankönyv
316(430)"190/193"(075.8)
[AN 2637823] MARC

ANSEL
UTF-82254 /2007.
   Információs társadalmi tanácsadó - ITT kézikönyv / szerzők Borovitz Tamás [et al.]. - [Budapest] : 4CLI, [2006]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1399-6 fűzött
ISBN 963-06-1399-9
információs társadalom - tankönyv
316.77(078) *** 659.2(078)
[AN 2637191]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2007.
Kotics József
   Gazdasági stratégiák és magatartások : a tradicionális gazdálkodói mentalitás továbbélése mai gazdálkodási formákban / Kotics József. - Debrecen : Ethnica, 2006. - 201, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-148.
ISBN 963-472-972-X kötött
Gömör (vármegye) - faluszociológia - mezőgazdaság - gazdálkodás - 20. század
316.334.55(439.134) *** 338.431(439.134) *** 631.11(439.134)
[AN 2638128]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2007.
   A moldvai csángók : veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák / szerk. Diószegi László. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2006. - 259, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 29.)
A 2005. ápr. 14-15-én Budapesten és a 2006. jún. 1-2-án Bákóban és Pusztinán azonos címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-7081-13-5 kötött
Moldva - határon túli magyarság - moldvai csángók - katolikus egyház - konferenciakiadvány
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 282(498) *** 061.3(498-2Bacau) *** 061.3(498-2Pustiana) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2637893]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2007.
Oliver, Jools
Minus nine to one (magyar)
   Mínusz kilenctől tizenkettőig : egy kezdő kismama naplója / Jools Oliver ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 317 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-530-722-5 kötött : 3500,- Ft
anya - családi nevelés - terhesség - memoár
316.37-055.52-055.2(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94) *** 618.2(0:82-94)
[AN 2637802]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2007.
   Re:orient : rejtett hálózatok architektúrája : migrating architectures / ed. by Attila Nemes ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2006. - 220 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A 10. Nemzetközi Építészeti Kiállítás keretében a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjában 2006. szept. 10 - nov. 19. között megrendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Összefoglalás olasz és kínai nyelven
ISBN 963-9506-12-5 fűzött
Budapest - kínaiak - művelődéstörténet - szociográfia - ezredforduló - kiállítási katalógus
316.347(=951)(439-2Bp.)"200" *** 930.85(=951)(439) *** 308(=951)(439-2Bp.) *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 2637793]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2007.
   Társadalmi metszetek : hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon : szociológiai tanulmányok / szerk. Kovách Imre. - Budapest : Napvilág, 2006. - 533 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 501-531.
ISBN 963-9350-89-3 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - szociográfia - ezredforduló
308(439)"199/200"
[AN 2637598]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2260 /2007.
Antoni Judit (1951-)
   Tapa, a fakéreg művészete : válogatás Ignácz Ferenc gyűjteményéből : kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban, 2006. szeptember 29 - november 29. / Antoni Judit. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., 2006. - [78] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Távoli világok emberközelben, ISSN 1788-5973 ; 1.)
Öszefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86659-4-7 fűzött
Óceánia - Gödöllő - néprajz - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
39(=00)(9) *** 061.4(439-2Gödöllő) *** 069.017(439-2Gödöllő)Ignácz-gyűjtemény
[AN 2638364]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2007.
   Aranyos karácsonyváró / [szerk. Magyarné Bogár Ildikó] ; [kiad. az Arany János Református Gyakorló Általános Iskola]. - Nagykőrös : Arany J. Ref. Gyakorló Ált. Isk., [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 963-200-100-1) (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
karácsony - vallásos irodalom
398.332.416(0:82-822) *** 244
[AN 2637051]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2007.
Gregory, Lady (1852-1932)
Gods and fighting men (magyar)
   Ír mítoszok és legendák : istenek és harcosok / Lady Augusta Gregory ; [ford. Erdődi Gábor et al.]. - Budapest : General Press, [2006]. - 454 p. ; 24 cm
A ford a "Complete Irish mythology" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 963-9648-05-1 kötött : 4800,- Ft
Írország - kelta vallás - monda
398.22(=916.2) *** 299.16
[AN 2637845]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2007.
Kéri András (1953-)
   Indiánok világa / Kéri András. - 20 cm. - [Budapest] : Anno ; [2002]-
indiánok - néprajz - művelődéstörténet
39(=97/=98) *** 930.85(399.7) *** 908.7/.8(=97/=98)
[AN 979338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., El Dorado népe ; A felhők lakói. - [2007]. - 200 p. : ill.
ISBN 963-375-352-X fűzött
Latin-Amerika - Panama - Kolumbia - indiánok - csibcsa nyelvek - néprajz - őstörténet
39(=981.9)(728.7)(861) *** 930.8(=981.9)(399.7) *** 930.85(399.7)
[AN 2637253] MARC

ANSEL
UTF-82264 /2007.
Korniss Péter (1937-)
   Betlehemes / Korniss Péter ; Lázár Ervin bevezetőjével ; Tari Lujza utószavával. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 119 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-227-060-6 kötött : 5490,- Ft
magyar néprajz - betlehemes játék - fényképalbum
398.332.416(=945.11)(084.12) *** 398.541(=945.11)(084.12)
[AN 2637556]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2007.
Kovács Imre, Cs (1907-1984)
   Gazdagító örökítés / Cs. Kovács Imre. - Karcag ; Hévízgyörk : Székely É., 2006. - 456 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-981-7 kötött
Karcag - magyar néprajz - szociográfia - családtörténet - karcolat
39(=945.11)(439-2Karcag) *** 929.52(439-2Karcag) *** 308(439-2Karcag)(0:82-43)
[AN 2638148]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2007.
Mezei Tamás
   Magyar mondák : válogatás a magyar mondavilág gyöngyszemeiből / [írta Mezei Tamás]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 253 p. ; 24 cm. - (Suliplusz, ISSN 1788-4403)
ISBN 963-679-475-8 fűzött
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 2637880]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A hunok hazát keresnek : mondák a magyar történelemből / Móra Ferenc. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-373-2 fűzött
magyar irodalom - magyar őstörténet - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2637251]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2007.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Illemtan gyerekeknek / írta Aliz néni ; [Louis-Maurice Boutet de Monvel rajz.]. - Budapest : Magvető, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 22x25 cm
Kész. a "La civilité puérile et honnête" (Paris : Plon-Nourrit et Cie., ca. 1902) c. kiad. alapján
ISBN 963-14-2536-3 kötött : 1990,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 2638006]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2007.
Szerepi Erika
   Görög mitológia : istenek, félistenek, földi halandók... / [írta Szerepi Erika]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Suliplusz, ISSN 1788-4403)
ISBN 963-679-476-6 fűzött
görög mitológia - ifjúsági irodalom
398.221(38)(02.053.2) *** 292.11(02.053.2)
[AN 2637891]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2007.
   A tűzmanó : japán mesék / [összeáll., ford. és átd. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Novella, cop. 2006. - 251, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9442-58-5 kötött : 1990,- Ft
Japán - népmese
398.21(=956)
[AN 2637590]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2007.
Vitéz Ferenc (1965-)
   É. Kovács László festőművész, honismereti kutató munkássága / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Ethnica, 2006. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-83.
ISBN 963-472-969-X kötött
Kovács László, É (1923-)
Gömör és Kishont - festőművész - etnográfus - 20. század - életrajz
39.001(439)(092)Kovács_L.,_É. *** 75(439)(092)Kovács_L.,_É.
[AN 2638083]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2007.
Zsolt Péter
   Divatszociológia / Zsolt Péter. - Budapest : Pro Die, [2006]. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 978-963-86914-7-7 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 963-86914-7-6
Magyarország - divat - művelődéstörténet - társadalmi viselkedés
391(439)"175/200" *** 391(100) *** 316.6(100) *** 930.85(100)
[AN 2638136]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2273 /2007.
   Az 1784. évi erdélyi parasztlázadás magyarországi iratai / a forrásokat vál., gond. és a bevezetőt írta Gorun-Kovács Blanka ; [az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása]. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány : DE Történelmi Int., 2006. - 298 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-87074-6-1 fűzött
Erdély - felkelés - magyar történelem - 18. század - történelmi forrás
323.269.6(439.21)"1784"(093) *** 943.921"1784"(093)
[AN 2638109]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2007.
Commission of the Bishops' Conference of the European Community
   Az Európai Unió jövője és a katolikusok felelőssége / Az Európai Unió Püspöki Konferenciájának Bizottsága COMECE ; [ford. Kránitz Mihály]. - [Budapest] : [Új Ember K.], [2006]. - 70 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9674-00-1 fűzött
Európai Unió - egyházügy - katolikus egyház
322(4-62) *** 282 *** 327.39(4-62)
[AN 2638019]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2007.
   Erők és terek : [a válság napról napra, óráról órára] / [szerk. Varga Lajos Márton]. - Budapest : Népszabadság Kv., 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-9709-15-8 fűzött : 690,- Ft
Magyarország - Budapest - belpolitika - politikai feszültség - ezredforduló - publicisztika - történelmi forrás
323(439)"2006"(0:82-92) *** 323.22(439-2Budapest)"2006"(093)
[AN 2638008]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2007.
   Esterházy emlékfüzet : az Esterházy János Emlékbizottság fennállásának 15. évfordulója alkalmából / [... összeáll. Stelczer Elemér et al.] ; [kiad. a Rákóczi Szövetség]. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Esterházy János Emlékbizottság
Csehszlovákia - Magyarország - politikus - határon túli magyarság - társadalmi szervezet - 20. század - ezredforduló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 061.2(439)
[AN 2637885]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2007.
Hazlewood, Nick
The queen's slave trader (magyar)
   Törvényes kalózok : a királynő rabszolga-kereskedője / Nick Hazlewood ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 471 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 460-470.
ISBN 963-9648-26-4 kötött : 3000,- Ft
Hawkins, John, Sir (1532-1595)
Anglia - hajóskapitány - emberkereskedelem - rabszolga - 16. század
326.1(410)"15" *** 656.61(410)(092)Hawkins,_J.
[AN 2637576]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2007.
Jászi Oszkár (1875-1957)
   Európai Egyesült Államok = The United States of Europe / Jászi Oszkár ; [... ford. Strausz Erzsébet]. - Budapest : Mo. Európa Társ., 2006. - 30, 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Európai mestermunkák, ISSN 1788-4454 ; 1.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87371-0-6 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-87371-0-7
Európa - integráció - államelmélet
327.39(4) *** 339.923(4) *** 321.01
[AN 2638113]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2007.
   Konfliktusok és korrupció : az 1749-1751. évi dél-bihari parasztmozgalmak iratai / a forrásokat vál., gond. és a bevezetőt írta Gheorghe Gorun ; [az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása ...]. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány : DE Történelmi Int., 2006. - 235 p. ; 24 cm
Egyes forrásszövegek latin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-87074-7-X fűzött
Bihar (vármegye) - parasztság - mozgalom - 18. század - történelmi forrás
323.269.6(439.173)"174/175"(093) *** 323.325(439.173)"174/175"(093)
[AN 2638115]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2007.
Leonard, Mark (1974-)
Why Europe will run the 21st century? (magyar)
   Miért Európa diktálja a lépést a 21. században? / Mark Leonard ; Dessewffy Tibor utószavával ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 191 p. ; 21 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 963-9350-95-8 fűzött : 1900,- Ft
Európa - külpolitika - társadalom - politológia - ezredforduló
327(4)"200" *** 32.001(4)"200" *** 304(4)"200"
[AN 2637835]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2007.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről", 1790-1849 / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Napvilág, 2006. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9350-98-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - demokrácia - felvilágosodás - reformkor
32(439)"179/184" *** 321.72 *** 943.9"179/184"
[AN 2637776]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2007.
The Penguin book of twentieth-century speeches (magyar)
   A XX. század nagy beszédei / [ford. Bart Dániel et al.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-56-X kötött : 2980,- Ft
politikus - világtörténelem - külpolitika - 20. század - szónoklat
32(100)"19"(042) *** 930.9"19"(042) *** 327(100)"19"(042)
[AN 2637395]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2007.
Rethinking social democracy (magyar)
   Mérlegen a jelenkori szociáldemokrácia / szerk. Matt Browne és Patrick Diamond ; [ford. Van Noortwijk Katalin]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 359 p. ; 21 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 963-9350-94-X fűzött : 3200,- Ft
baloldali irányzat - szociáldemokrácia - politológia - ezredforduló - konferenciakiadvány
329.14(100)"200" *** 329.13 *** 32.001 *** 061.3(410-2London)
[AN 2637837]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2007.
Stefka István (1943-)
   Rendszerváltók : mi történik itt? / Stefka István. - Budapest : Kairosz, 2006. - 404 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7510-50-8 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - politikus - híres ember - interjú
323(439)"198/199"(047.53) *** 32(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 2638268]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2007.
Szabó Csaba (1967-)
   "Világosság" : az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen / Szabó Csaba, Soós Viktor Attila ; [közread. a] ... Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Új Ember : Lénárd Ö. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 170 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-9674-01-X fűzött
Magyarország. Állami Egyházügyi Hivatal
Magyarország - állami terror - Kádár-korszak - katolikus egyház - egyházügy
323.282(439)"196"(093.2) *** 322(439)"196"(093.2) *** 282(439)"196"
[AN 2638032]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2286 /2007.
   1956 Paks : a jelöletlen filmtekercs / [a képeket Koch Józsefné Inotai Gyöngyi vál. ...]. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2006. - 68 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador könyvek, ISSN 1788-5930)
Inotai Imre fotóival. - Részlettel id. Gárdai György "Az igazság kedvéért" c. kéziratos visszaemlékezéséből "Az 1956-os forradalom Pakson" címmel
ISBN 963-06-1038-8 fűzött
Paks - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár - fényképalbum
943.9-2Paks"1956"(0:82-94) *** 943.9-2Paks"1956"(084.12) *** 77.04(439)(092)Inotai_I.
[AN 2638366]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2007.
Baigent, Michael (1948-)
The holy blood and the Holy Grail (magyar)
   Szent vér, szent Grál / [Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln] ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 503 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Megj. "Az abbé titka" címmel is. - Bibliogr.: p. 486-503.
ISBN 963-9648-33-7 kötött : 9500,- Ft
művelődéstörténet - okkultizmus
930.85(100)Grál *** 133
[AN 2638101]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2007.
Batsajhan, Zagd
   A hun népek története / Zagd Batszajhan ; [ford. Obrusánszky Borbála]. - [Budapest] : Farkas L. I. Kvk., 2006. - 189 p. ; 20 cm. - (Magyar tankönyv, ISSN 1788-5906)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9428-59-1 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-9428-59-0
hunok - történelem - régészet - néprajz
936.91 *** 904(369.1) *** 39(369.1)
[AN 2637677]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2007.
Bugovits Valéria
   Megméretett az embernek fia / Bugovits Valéria. - Keszthely : Bugovits V., 2006. - 210 p. : ill. ; 29 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-06-1080-9 fűzött
Csabrendek - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Csabrendek"1956"(0:82-94)
[AN 2638193]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2007.
Diamond, Jared
Guns, germs and steel (magyar)
   Háborúk, járványok, technikák : a társadalmak fátumai / Jared Diamond. - 2. jav. utánny. - Budapest : Typotex, 2006, cop. 2000. - 451 p., 32 t. : ill. ; 24 cm
Ford. Födő Sándor
ISBN 963-9548-92-8 fűzött : 4300,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.9 *** 930.1 *** 930.85(100)
[AN 2639290]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2007.
Dobos Marianne (1942-)
   "Csókolj mancsot neki" : interjú művészekkel - az állatokról / Dobos Marianne. - Miskolc : I és É Bt., 2006. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87424-0-7 fűzött
ISBN 963-87424-0-2
Magyarország - híres ember - állat - interjú
929(439)(047.53) *** 59
[AN 2636971]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2007.
Duby, Georges
Le chevalier, la femme et le prêtre (magyar)
   A lovag, a nő és a pap : a házasság a középkori Franciaországban / Georges Duby ; [ford. Fázsy Anikó]. - Budapest : Nagyvilág, 2006. - 333, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86718-1-5 fűzött : 2800,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - házasság - középkor
930.85(44)"10/12" *** 392.5
[AN 2639305]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2007.
   "Együtt az ország népével" : evangélikusok 1956-ban / szerk. Zászkaliczky Zsuzsanna. - Budapest : Luther K., 2006. - 135 p. : ill. ; 22x23 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok, ISSN 1786-1543 ; 3.)
ISBN 978-963-9571-53-2 fűzött
ISBN 963-9571-53-9
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - evangélikus egyház
943.9"1956" *** 284.1(439)"1956"
[AN 2637613]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2007.
   "Embernek lenni és mindig szabadnak" : emlékezések a tótkomlósi '56-ra / [szerk. Szincsok György] ; [Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület, Tótkomlósi Városvédő Egyesület közös kiad.]. - Tótkomlós : Tótkomlós Polgárosodásáért Egyes. : Tótkomlósi Városvédő Egyes., 2006. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1013-2 kötött
Tótkomlós - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Tótkomlós"1956"(0:82-94)
[AN 2637761]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2007.
Erdődy Gábor (1951-)
   "Én csak fáklyatartó voltam" : Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója, 1848-1849 / Erdődy Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 963-463-884-1 kötött : 2800,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
943.9"1848/1849" *** 32(439)(092)Kossuth_L. *** 943.9(092)Kossuth_L.
[AN 2637072]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2007.
Ferenczy Erika
   Doku '56 Siófok : visszaemlékezések / Ferenczy Erika. - Siófok : Balatonpress, 2006. - 189 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-06-0754-9 kötött
Siófok - helytörténet - 1956-os forradalom - interjú
943.9-2Siófok"1956"(047.53)
[AN 2637296]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2007.
Freely, John (1926-)
Inside the seraglio (magyar)
   A szultánok magánélete / John Freely ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2006]. - 399 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 377-386.
ISBN 963-9648-12-4 kötött : 3500,- Ft
Oszmán-török Birodalom - történelem - családtörténet - művelődéstörténet
956.0"12/19" *** 929.52(560)Oszmán *** 930.85(560)"12/19"
[AN 2637566]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2007.
Gilicze János
   A földeáki Návay család története / Gilicze János. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. : Tiszántúli Történész Társ., 2006. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 5.)
Bibliogr.: p. 263-265. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7218-53-X fűzött
Návay család
Földeák - családtörténet
929.52(439-2Földeák)Návay
[AN 2637946]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2007.
Halzl József (1933-)
   1956-os napló / Halzl József ; [a Rákóczi Szövetség kiadványa]. - Budapest : Rákóczi Szövets., 2006. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - napló
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2637749]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2007.
Horváth Julianna
   "Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember ..." : '56 röplaphumora / összeáll. és jegyzetekkel ell. Horváth Julianna ; előszó Farkasházy Tivadar ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9350-83-4 kötött : 2800,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - vicc - röplap
943.9"1956"(093) *** 398.94(093)
[AN 2638059]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2007.
   In memoriam Dr. Hermán Ferenc / [vál. és szerk. Bugovits Valéria]. - Keszthely : Bugovits V., 2006. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1289-0 fűzött
ISBN 963-06-1289-5
Hermán Ferenc (1913-1992?)
Magyarország - alkalmazott - posta - 1956-os forradalom - 20. század - történelmi forrás
929(439)(092)Hermán_F.(093)
[AN 2638182]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2007.
Kecskeméti Tibor (1930-)
   Egy főnemesi gyűjteményalapító, gróf Széchényi Ferencné szül. gróf Festetics Julianna / Kecskeméti Tibor. - Csopak : Nők a Balatonért Egyes., 2006. - 14 p. : ill. ; 24 cm. - (Nők a Balatonért Egyesület kiskönyvtára, ISSN 1588-4902 ; 10.)
ISBN 963-86616-1-5 fűzött
Széchényi Ferencné Festetics Julianna (1753-1824)
Budapest - Magyarország - híres ember - nő - magángyűjtemény - ásvány - 18. század - 19. század
929-055.2(439)(092)Széchényi_F.-né_Festetics_J. *** 069.017(439-2Bp.)Széchényi_Ferencné-gyűjtemény *** 549
[AN 2638326]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2007.
   Kor-képek, 1956 / [főszerk. Féner Tamás] ; [... közrem. Andreidesz Gábor et al.] ; [közread. a] Magyar Távirati iroda. - Budapest : MTI, 2006. - 367 p. : ill. ; 30 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 963-06-0387-X kötött : 6900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - fényképalbum
943.9"1956"(084.12)
[AN 2637539]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2007.
   Kőszeg szabad királyi város címereslevele, 1841 / [szerk., az ismertetőt és a címerleírást írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft., 2006. - 39 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (A magyar királyság szabad királyi városainak címeres kiváltságlevelei a XVIII-XIX. században)
A címereslevél hasonmása, betűhív átírása és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 36-37. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-86872-1-5 velúr
Kőszeg - címer - történelmi oklevél - történelmi forrás
943.9-2Kőszeg"13/18"(093.2) *** 930.22(439-2Kőszeg)"18"(093.2) *** 929.6(439-2Kőszeg)"18"(093.2)
[AN 2636969]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2007.
Kovalcsik András
   Arcok Balassagyarmat múltjából / Kovalcsik András. - Balassagyarmat : [Magánkiad.], 2001-. - 24 cm
Balassagyarmat - művelődéstörténet - híres ember - életrajz
929(439-2Balassagyarmat)(091) *** 930.85(43.9-2Balassagyarmat)(092)
[AN 2558945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 144 p. : ill.
Fűzött
Balassagyarmat - híres ember - művelődéstörténet - életrajz
929(439-2Balassagyarmat)(091) *** 930.85(439-2Balassagyarmat)(092)
[AN 2637706] MARC

ANSEL
UTF-82306 /2007.
László István
   Balatonszentgyörgy a második világháborúban / László István ; [kiad. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata]. - Balatonszentgyörgy : Önkormányzat, 2006. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 963-229-711-3 fűzött
Balatonszentgyörgy - helytörténet - második világháború - memoár
943.9-2Balatonszentgyörgy"194"(0:82-94)
[AN 2638186]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2007.
Lendvai, Paul (1929-)
Der Ungarn-Aufstand, 1956 (magyar)
   Forradalomról tabuk nélkül, 1956 / Paul Lendvai ; [ford. Pruzsinszky Sándor]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-288.
ISBN 963-9350-99-0 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2637579]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2007.
   Lüktető újságlapok, 1956 : szemelvények a forradalom sajtójából / összeáll. Kocsy Anikó ; Wittner Mária előszavával. - Budapest : Barnaföldi G. Archívum, 2006. - 277, [2] p., [25] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7377-18-2 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás - újságcikk
943.9"1956"(093)
[AN 2637433]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2007.
Maticsák Sándor (1965-)
   Vándorló napok : a hét napjainak elnevezése az európai nyelvekben / Maticsák Sándor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 220, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-217.
ISBN 963-472-976-2 fűzött
művelődéstörténet - nyelvtörténet - naptári nap
930.85(100) *** 801.312 *** 529.28
[AN 2638160]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2007.
Módy György
   Historia et ars : Módy György válogatott tanulmányai. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Múz. Ig.], 2006. - 684 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 59.)
Bibliogr.
ISBN 963-7218-55-6 fűzött
Hajdú-Bihar (megye) - helytörténet - régészet - művészettörténet - személyi bibliográfia
943.916.5 *** 903/904(439.165) *** 012Módy_Gy. *** 7(439.165)(091)
[AN 2638212]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2007.
Nemere István (1944-)
   Lázadók és összeesküvők a magyar történelemben / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-464-X fűzött
magyar történelem - politikai mozgalom - konfliktus - ellenzék
943.9 *** 32(439)(092) *** 343.32(439)
[AN 2637233]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2007.
Nemere István (1944-)
   Náci háborús bűnösök : Bormann, Heydrich, Canaris, Himmler / Stefan Niemayer. - Budapest : Titán-Computer, [2006]. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 963-87283-7-X kötött
Bormann, Martin
Heydrich, Reinhard Tristan (1904-1942)
Canaris, Wilhelm (1887-1945)
Himmler, Heinrich
Németország - politikus - katonatiszt - háborús bűnös - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2637397]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2007.
Nemere István (1944-)
   Nekünk Mohács kell! : [fejezetek a magyar történelemből] / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-451-8 fűzött
Magyarország - Balkán - magyar történelem - külpolitika - 14. század - 15. század - 16. század
943.9"13/15" *** 327(439)(497)"13/15"
[AN 2637236]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2007.
Nemere István (1944-)
   A székely nép története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 119 p. ; 29 cm
ISBN 963-375-429-1 kötött
Erdély - magyar őstörténet - székelyek - magyar történelem
930.8(=945.11székelyek) *** 943.921
[AN 2637375]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2007.
Novák László Ferenc
   Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században / Novák László Ferenc. - Nagykőrös : Arany J. Múz.- Nemzeti Emlékhely Alapítvány, 2006. - 540 p. ; 25 cm. - (Archivum de János Arany Nominati, ISSN 0236-5022 ; 3.)
Bibliogr.: p. 77-82.
ISBN 963-7134-31-X kötött
Pest-Pilis-Solt (vármegye) - helytörténet - helyismeret - szociográfia - 18. század - történelmi forrás
943.915.3"17"(093) *** 908.439.153"17"(093) *** 308(439.153)"17"(093)
[AN 2630796]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2007.
Obrusánszky Borbála
   A hunok kultúrtörténete : Fehérvár, a déli hunok fővárosa / Obrusánszky Borbála. - [Budapest] : Farkas L. I. Kvk., [2006]. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tankönyv, ISSN 1788-5906)
Közrem. Balogh Ildikó. - Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-9428-57-7 fűzött : 1600,- Ft
ISBN 963-9428-57-4
hunok - történelem
936.91
[AN 2637671]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2007.
   Ötvenhat műegyetemistái : ének a lyukas zászlóról : történet dokumentumokban / [... összeáll., vál., szerk. és jegyzetekkel ell.] Frivaldszky János. - Pomáz : Kráter, 2006. - 211 p., XVI t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-7329-92-7 kötött : 2200,- Ft
Budapesti Műszaki Egyetem
Budapest - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - egyetem - diákélet - diákegyesület
943.9-2Bp."1956" *** 378.4(439-2Bp.)"1956" *** 061.2(439)MEFESZ *** 378.184
[AN 2637816]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2007.
Papp László
   Nem tudhatjuk, mit rejteget a múlt : történelem alulnézetből / Papp László. - Debrecen : Ethnica, 2006. - 500 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 482-490.
ISBN 963-472-965-7 fűzött
magyar történelem - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - humoreszk
943.9"194/198"(0:82-7)
[AN 2638086]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2007.
   Pesti srácok : [portrék 1956-ból] / [szerk. Eörsi László] ; [kiad. a] Stencil Kulturális Alapítvány. - Budapest : Stencil Kult. Alapítvány, 2006. - 287 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-06-0743-3 kötött : 3700,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár - fényképalbum
943.9"1956"(092) *** 943.9"1956"(084.12) *** 77.04(439)"1956"
[AN 2637189]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2007.
   Plakátok és röplapok ötvenhatról : Ceglédi Galéria, 2006. október 20 - november 3. / [... szerk. Kisfaludi Péter] ; [... a kiállítást ... Kisfaludi Péter és Reznák Erzsébet rend.]. - Cegléd : Gerjepart K., 2006. - [24] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - plakát - magyar történelem - 1956-os forradalom - röplap - kiállítási katalógus
943.9"1956" *** 766(439) *** 061.4(439-2Cegléd)
[AN 2637789]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2007.
Secrets of the code (magyar)
   A kód titkai / [szerk.] Dan Burstein ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2006]. - 424 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 406-410.
ISBN 963-9648-28-0 kötött : 3000,- Ft
Brown, Dan (1964-). The Da Vinci code
Egyesült Államok - művelődéstörténet - krisztológia - író - 20. század - 21. század
930.85(100) *** 820(73)(092)Brown,_D. *** 232
[AN 2637601]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2007.
Szászi Júlia
   Arcok a Lajtán túlról : sikeres magyarok Ausztriában / Szászi Júlia ; Fodor Gyula fotográfiáival. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 169, [2] p. : ill. ; 26 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-18-8 kötött : 3290,- Ft
ISBN 963-9709-18-2
Ausztria - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(=945.11)(436)
[AN 2638068]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2007.
   Szigetvár története : tanulmányok a város múltjáról / szerk. Bősze Sándor, Ravazdi László, Szita László ; [közread.] Szigetvár Város Önkormányzata, Szigetvár Várbaráti Kör. - Szigetvár : Önkormányzat : Szigetvári Várbaráti Kör, 2006. - 538 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol szlovák és török nyelven
ISBN 963-06-0726-3 kötött
Szigetvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szigetvár *** 908.439-2Szigetvár
[AN 2637299]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2007.
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
   A Triznya-kocsma : magyar sziget Rómában / Szőnyi Zsuzsa ; [sajtó alá rend. Hafner Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2006. - 253 p. : ill. ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 963-9593-47-8 fűzött : 1680,- Ft
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
Róma - emigráns - magyarság - memoár
929(=945.11)(45-2Roma)(0:82-94)
[AN 2639319]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2007.
Takács Erika
   Erdély képes történelme : honfoglalástól Trianonig / Takács Erika. - Budapest : Galut, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-06-0975-4 kötött
Erdély - magyar történelem
943.921
[AN 2637552]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2007.
Türk Attila
   Kik vagyunk mi magyarok? : hunok, kunok, úzok, kipcsákok, székelyek és türkök az ősök között : a sztyeppék népének igaz története : egy vitatható, de logikus tanulmány eredetünkről / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2006. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-452-6 fűzött
magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 2637367]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2007.
Weiszhár Attila
   Sorsfordító történetek / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs. - Budapest : Athenaeum, cop. 2006. - 249 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9615-13-7 kötött : 2990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
93/99 *** 930.85(100)
[AN 2637935]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2007.
Zicherman István
   1956 szovjet szemmel : a másik oldal / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-439-9 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2637243]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2329 /2007.
   Barcs / [szerk. Bunovácz Dezső]. - Budapest : CEBA K., 2006. - 123 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Az Európai Unió városai)
Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 963-9479-08-X * kötött (hibás ISBN 963-9479-08)
Barcs - helyismeret
908.439-2Barcs
[AN 2637462]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2007.
Béky Gellért (1924-)
   Japán mozaik / Béky Gellért. - Budapest : Új Ember, 2006. - 208, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9527-71-8 fűzött
Japán - misszió - helyismeret
908.520 *** 266.2(520)
[AN 2638034]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2007.
Bereczki Urmas (1957-)
   Észtország : útikönyv / Bereczki Urmas. - Budapest : Hibernia ; Miskolc : Z-Press, [2007]. - 288 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Lezárva: 2006. szept. 30.
ISBN 963-86467-6-4 fűzött (hibás ISBN 963-7617-01-9)
Észtország - útikönyv
914.742(036)
[AN 2642117]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2007.
Czibulka Zoltán
   Mit érdemes tudni.. : utazás előtt / Czibulka Zoltán. - Bőv. kiad. - Budapest : Humexim, [2006]. - 255 p., [12] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-206-059-8 fűzött
üdülés - közlekedés - útmutató
910.4(036) *** 379.85(036)
[AN 2641184]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2007.
Hahn, Wilfried
Thailand (magyar)
   Thaiföld / ... Wilfried Hahn írta. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-13-5578-0 fűzött : 1990,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2639277]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2007.
Hausel Sándor (1954-)
   Balassagyarmat köztéri alkotásai / Hausel Sándor ; [a fényképeket kész. Rigó Tibor] ; [kiad. Balassagyarmat Város Önkormányzata]. - Balassagyarmat : Önkormányzat, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0728-X fűzött
Balassagyarmat - helyismeret - szobor - emlékmű
908.439-2Balassagyarmat *** 73(439-2Balassagyarmat) *** 725.945(439-2Balassagyarmat)
[AN 2637755]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2007.
Joó András
   Indokínában söröztem / Pó apó. - [Budapest] : Kazo Kv., 2006. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0762-X fűzött : 1890,- Ft
Délkelet-Ázsia - helyismeret - útleírás
908.59(0:82-992)
[AN 2637316]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2007.
   Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében : [Borsod-Abaúj-Zemplén megye útikönyve felvidéki kirándulásokkal és praktikus tanácsokkal] / [szerk. Filip Gabriella]. - 5. jav., bőv. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2006. - 288 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2006. okt. 10. - Borsod-Abaúj-Zemplén megye (gerinccím)
ISBN 963-9490-53-9 fűzött : 3200,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - útikönyv
914.391.34(036)
[AN 2641242]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2007.
Mészáros László (1939-)
A Duna (német)
   Die Donau / [Fotos] László Mészáros ; [Text György Miklós Száraz] ; [Übers. Andras Hecker]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 245, [7] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9464-99-6 kötött : 7990,- Ft
Duna - Európa - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 930.85(4)(282.243.7) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 2637534]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2007.
Takács Erika
   Budapest : [a legszebb főváros] / Takács Erika ; [fotók Borbély Levente]. - Budapest : Galut, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-06-0976-2 kötött
Budapest - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bp. *** 943.9-2Bp.
[AN 2638004]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2007.
Takács Erika
   Legendás térségek / Angelica Ralphstone. - Budapest : Titán-Computer, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Legendás tájakon (borító- és gerinccím)
ISBN 963-87283-3-7 kötött
helyismeret - természeti környezet - művelődéstörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2637563]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2007.
Zsarkó Zoltán
   Korfu : útikönyv és térkép / Zsarkó Zoltán, Dubravecz Emese ; [fotó Dubravecz Emese, Réti Éva, Zsarkó Zoltán] ; [térk. Németh Bálint]. - [Budapest] : Tábla és Penna, 2006. - 180 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-86520-7-1 fűzött : 3990,- Ft
Korfu - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 2637212]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2341 /2007.
   Alkotmányjog : igazságügyi igazgatási alapszakos és munkaügyi és társadalombiztosítási szakos hallgatók számára / [szerk. Paulovics Anita] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - [Miskolc] : Bíbor K., 2006. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 963-9634-34-3 fűzött
alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8)
[AN 2637439]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2007.
Dáné Veronka
   "Az őnagysága széki így deliberála" : Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata / Dáné Veronka. - Debrecen : DE Tört. Int. ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., 2006. - 212 p. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 256.)
Bibliogr.: p. 193-197.
ISBN 978-973-8231-57-3 fűzött
ISBN 973-8231-57-4
Torda vármegye - bíróság - per - 16. század - 17. század
347.99(439.21-35Torda) *** 343.19(439.21-35Torda)
[AN 2638189]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2007.
Hatvani Zsolt (1966-)
   Magyar társadalombiztosítási jog, 2006 / Hatvani Zsolt. - [Pécs] : PTE FEEFK, 2006. - 324 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 978-963-642-126-7 fűzött
ISBN 963-642-126-9
Magyarország - társadalombiztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8)
[AN 2638304]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2007.
   Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében : I-II. kötet / [szerk. Szépe Edit]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 245, 80 p. ; 24 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
Tart.: Az Alkotmánybíróság határozatai ; Az Európai Bíróság ítéletei. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-07-1 fűzött : 3948,- Ft
ISBN 963-9722-07-3
Magyarország - Európai Unió - helyi önkormányzat - rendelet - alkotmánybírósági határozat - nemzetközi bíróság - jogharmonizáció - útmutató
352.078.2(439)(036) *** 342.565.2(439)"1990/2002"(094.92) *** 341.645.542(4-62)
[AN 2637922]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2007.
Hubai Ágnes
   Közérthető közbeszerzés : szakkönyv a 2006. januárjában módosított közbeszerzési törvényről / Hubai Ágnes. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : DFT-Hungária, 2006. - 188, [8] p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. ápr. 15. - Bibliogr.: p. [196].
Fűzött : 5145,- Ft (hibás ISBN 963-9473-33-2)
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2638203]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2007.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A barikád két oldala / Kondorosi Ferenc. - [Budapest] : Urbis, cop. 2006. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9706-12-5 fűzött
ISBN 963-9706-12-4
Magyarország - jogállam - demokrácia - belpolitika - ezredforduló
340.114 *** 340.131.4 *** 321.7 *** 323(439)"200"
[AN 2636967]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2007.
   Kormányzás és kodifikáció : tanulmányok az újkori Európa jogfejlődéséről / Antalóczy Péter [et al.] ; [szerk. Rácz Lajos]. - Budapest : ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tansz. : Új Ember, 2006. - 376 p. ; 24 cm. - (Acta Wenzeliana, ISSN 1786-0326 ; 3.)
Bibliogr.
Kötött
Európa - jogtörténet - polgári jog - államjog - középkor - újkor
340.15(4) *** 347(4)(091) *** 342(4)(091)
[AN 2638061]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2007.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2006]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. szept. 1.
Fűzött : 550,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 2637673]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2007.
Kukorelli István (1952-)
   Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban / Kukorelli István. - Budapest : Századvég, 2006. - 308 p. ; 24 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 10.)
ISBN 963-7340-26-2 fűzött : 3675,- Ft
Magyarország - alkotmányjog
342(439)
[AN 2637635]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2007.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2006]. - 24 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. szept. 1.
Fűzött : 380,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2637669]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2007.
Mátay Mónika
   Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848 / Mátay Mónika. - Debrecen : Csokonai, cop. 2006. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 242-252.
ISBN 963-260-200-5 kötött : 1800,- Ft
Debrecen - Magyarország - válás - társadalomtörténet - felvilágosodás - reformkor
347.627(439-2Debrecen)"17/18" *** 316.32(439)"17/18"
[AN 2638024]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2007.
   A mi alkotmányunk : vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról / [főszerk. Trócsányi László]. - Budapest : Complex, 2006. - 548 p. ; 25 cm
ISBN 963-224-888-0 kötött
Magyarország - alkotmány - kommentár
342.4(439)(094)
[AN 2637310]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2007.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2006]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. szept. 1.
Fűzött : 650,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2637662]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2007.
   Összehasonlító alkotmányjog / szerk. Tóth Judit, Legény Krisztián. - Budapest : Complex, 2006. - 554 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 541-554.
ISBN 963-224-883-X kötött
alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8)
[AN 2637293]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2007.
   Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet. - [Pécs] : PTE ÁJK IKJK, 2006. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet
infokommunikációs jog - informatika - kommunikáció
342.7 *** 654 *** 681.324
[AN 2637660]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2007.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2006]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. szept. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2637667]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2007.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2006]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. szept. 1.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2637675]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2007.
Sebők János (1951-)
   Az ítélet napja : [Nürnberg, 1946] : [hóhérkötél vagy ciánkapszula?] / Sebők János. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 328 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. 326-327.
ISBN 963-9709-14-X kötött : 2990,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Németország - Nürnberg - Magyarország - háborús bűnös - nemzetközi bíróság - 1945 utáni időszak - államfő
343.337.4.096(430-2Nürnberg) *** 341.322(430)"193/1945" *** 943.0"193/194"(092) *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 2638092]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2007.
Sofer, Mose (1762-1839)
Ḥatam Sôfer (héber, magyar) (szemelv.)
   Moses Schreiber (a Hatam Szofer) négy responsuma / Bíró Tamás [et al.] fordításai ; szerk. Turán Tamás. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutközp., 2006. - 89, [4] p. ; 20 cm. - (Értesítő / MTA Judaisztikai Kutatócsoport, ISSN 0239-1007 ; 17.)
Héber és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-87162-0-7 fűzött : 750,- Ft
zsidó egyházjog - zsidó vallás
348.96 *** 296
[AN 2636920]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2007.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2006]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. szept. 1.
Fűzött : 600,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2637665]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2361 /2007.
Biro, Adam (1941-)
   A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei, 1920-1945 / Bíró Ádám, Éder Miklós, Sárhidai Gyula. - Budapest : Petit Real, 2006. - 242 p. : ill. ; 29 cm. - (Petit military könyvek, ISSN 1587-6535)
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 963-9267-34-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - páncélozott harci jármű - Horthy-korszak
623.438(100) *** 623.438(439)"193/194"
[AN 2638321]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2007.
   Emlékek a Hadak útja mentén, avagy Hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés / [szerk. Ravasz István] ; [kiad. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real, 2006. - 303 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7097-21-X kötött
katonasír - temető - emlékmű - magyar történelem - 19. század - 20. század - hadtörténet - fényképalbum
355.293(439) *** 725.945(100)(084.12) *** 726.825(100)(084.12) *** 355.48(439)"18/19"
[AN 2638178]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legnagyobb katonai sikerei / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-26-7 fűzött
hadtörténet - második világháború - katona
355.48(100)"1939/1945" *** 355(100)"1939/1945"(092)
[AN 2637379]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom legyőzhetetlen katonái : [Galland, Skorzeny és a többiek...] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2003. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86005-3-5 fűzött
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)"193/194"(092)
[AN 2641178]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2007.
Grant, Reg G.
Battle (magyar)
   Csaták : a fegyveres küzdelem 5000 éves története / R. G. Grant ; [Dan Snow előszavával] ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Ikar, 2006. - 360 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9678-04-X kötött : 9999,- Ft
hadtörténet
355.48(100)(091)
[AN 2636986]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2007.
Lisznyai Lajos
   A 39. császári és királyi gyalogezred története, 1756-1918 / Lisznyai Lajos, Töll László ; [kiad. MH 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár]. - Debrecen : MH 5. Bocskai I. Könnyű Lövészdandár ; [Budapest] : Petit Real, 2006. - 82 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-7097-22-8)
Osztrák - Magyar Monarchia. Kaiserliche und Königliche Armee. Dom Miguel Gyalogezred (39.)
katonai egység története - ezred
355.486(439-2Debrecen)
[AN 2638162]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2007.
   A rétsági helyőrség története, 1936-2006 / [a bőv. kiadást szerk. Jávorka János és Végh József]. - Rétság : [s.n.], 2006. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország. Honvédség. Rétsági Helyőrség
Rétság - helyőrség - történeti feldolgozás
355.454(439-2Rétság)(091)
[AN 2637757]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2007.
Scott, Walter G.
   Forradalmi konstrukciók / Walter G. Scott. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-21-6 fűzött
haditechnika - repüléstechnika - 20. század - hadtörténet
623.746(100)"193/198" *** 629.735(100)"193/198" *** 355.489(100)"193/198"
[AN 2637334]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2007.
Scott, Walter G.
   A III. Birodalom géniuszai / Walter G. Scott. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-06-2 fűzött
Németország - haditechnika - katonai repülőgép - második világháború
623.746(430)"1939/1945"
[AN 2637284]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2007.
Zicherman István
   Az angol - búr háború, 1899-1902 / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 963-375-435-6 fűzött
Dél-afrikai Köztársaság - Nagy-Britannia - hadtörténet - történelem - századforduló
355.48(680)(=393.6)"189/190" *** 355.48(410)"189/190" *** 968.0"189/190"
[AN 2637245]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2371 /2007.
   Általános és egészségügyi menedzsment : főiskolai tankönyv / szerk. Balázs Péter ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2006. - 291 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7152-67-9 fűzött
egészségügy - szervezés - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 364.444(075.8)
[AN 2637526]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2007.
   Karriertervezés és -menedzselés : fiatalok munkahelyi beilleszkedését segítő fejlesztő program / [... megírásában és kialakításában részt vettek Göcs László et al.] ; [kiad. Kecskeméti Főiskola]. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2006. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7294-60-0 fűzött
siker - munkavállalás - karrier
65.013 *** 658.311 *** 331.535
[AN 2637524]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2373 /2007.
   A Balaton üdülőkörzet idegenforgalma, 2000-2005 / [kész. Baunok László et al.]. - [Veszprém] : KSH Veszprémi Ig., 2006. - 102 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató, területi statisztika, ISSN 1786-9145)
ISBN 978-963-235-023-3 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-235-023-5
Balaton - idegenforgalom - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.48(439)(285.2Balaton)"200"(083.41)
[AN 2638125]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2007.
Blanchard, Kenneth
Empowerment takes more than a minute (magyar)
   Empowerment : a felelősség hatalma / Ken Blanchard, John P. Carlos, Alan Randolph ; [ford. Benczúr András és Benczúr Lilla] ; [a magyar kiad. előszavát írta Klein Sándor]. - Budapest : Edge 2000, 2007, cop. 1999. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Ill. Gyulai Líviusz
ISBN 978-963-86927-8-8 fűzött : 1590,- Ft
felhatalmazó menedzsment
658.1.012.468 *** 658.1.013
[AN 2641256]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2007.
Chikán Attila (1944-)
   Bevezetés a vállalatgazdaságtanba : a vállalatgazdaságtan tantárgy BSc színtű oktatási anyaga / Chikán Attila. - [Budapest] : Aula, 2006. - 318 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 978-963-9698-11-6 fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2637844]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2007.
Csáki György (1953-)
A nemzetközi gazdaságtan alapjai (új kiadása)
   A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai / Csáki György. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Napvilág, 2006. - 500 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9697-03-6 fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-9350-15-X)
világgazdaság - nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 2639324]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2007.
Dara Péter
   Állásvadászat és karriertervezés : gyakorlati fortélyok és munkaerő-piaci technikák - nem csak pályakezdőknek / Dara Péter, Henczi Lajos, Szetei Tibor. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-394-696-4 fűzött : 2600,- Ft
karrier - munkaközvetítés - pályaválasztás - felnőttoktatás
658.353.5 *** 65.013 *** 613.865 *** 374.7
[AN 2637015]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2007.
   Desztináció-építés és -menedzsment / szerk. Aubert Antal. - [Pécs] : Dél-Dunántúli Regionális Idegenforg. Biz., 2006. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Dél-dunántúli turizmus kiskönyvek, ISSN 1787-100X)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-642-084-X)
Dél-Dunántúl - idegenforgalom - ezredforduló
338.48(439Dél-Dunántúl)
[AN 2638276]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2007.
Eötvös Lászlóné
   Pénztárelszámolási ismeretek és gyakorlatok számítógépen / Eötvös Lászlóné, Varga Jánosné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - [Budapest] : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgált. Főisk., [2006]. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 963-637-263-2 fűzött
pénztárgép - kiskereskedelem - tankönyv
657.422.1(078) *** 339.372
[AN 2637633]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2007.
Gubányi Lászlóné
   Feleslegessé vált eszközök feltárása, hasznosítása, selejtezése, a leltározás és a kapcsolódó feladatok / [szerző Gubányi Lászlóné]. - Budapest : Saldo, 2006. - 70 p. ; 24 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-187-5 fűzött
ISBN 963-638-187-9
leltározás - amortizáció - iratminta - útmutató
657.371(439)(083.76) *** 657.371(036) *** 657.372.3(036)
[AN 2637790]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2007.
Harford, Tim (1973-)
The undercover economist (magyar)
   A leleplezett gazdaság : miért gazdagok a gazdagok és szegények a szegények - és miért nem lehet soha tisztességes használt autót venni? / Tim Harford ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7525-97-1 fűzött : 3600,- Ft
gazdaságtan - világgazdaság - gazdasági folyamat
33 *** 339.9
[AN 2637751]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2007.
Illés Ivánné
   Vállalkozások pénzügyi alapjai : példatár : on-line segédlettel / [szerző Illés Ivánné]. - Budapest : Saldo, 2006. - 54 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-189-9 fűzött : 2900,- Ft
ISBN 963-638-189-5
pénzügy - vállalkozásismeret - tankönyv - példatár
658.14(078)(076)
[AN 2637758]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2007.
   A kereskedelmi vállalkozások ellenőrzése : módszertani útmutató : amit az egyes szakmák tevékenységének ellenőrzéséhez tudni kell / [szerk. Hajdu Miklósné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa VI.1. - Budapest : Saldo, 2006. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-638-182-0 fűzött
ISBN 963-638-182-8
Magyarország - adóellenőrzés - vállalat - kereskedelem - útmutató
336.2.027(439)(036) *** 351.713(439)(036) *** 334.72 *** 339
[AN 2637754]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2007.
   Kézművesipar Északkelet-Magyarországon / [szerk. Veres László, Viga Gyula] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2006. - 268 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9271-56-X fűzött
Északkelet-Magyarország - ipartörténet - kézműipar
334.712(439.13)(091) *** 338(091)(439.13)
[AN 2637797]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2007.
Kónya Gizella
   Önkéntesség : amit tudni érdemes, mielőtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje : tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényről / [szerző Kónya Gizella] ; [kiad. Önkéntes Központ Alapítvány]. - Budapest : Önkéntes Közp. Alapítvány, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-87111-4-0 fűzött
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
Magyarország - munkavégzés - munkajog - törvény
331.102.2(439) *** 349.2(439)(094)
[AN 2637698]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2007.
Lámfalusi Ibolya
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2005 / [szerző Lámfalusi Ibolya] ; [közrem. Székelyné Raál Éva]. - Budapest : AKI, 2006. - 35 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2006/9.)
Fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - pénzügy - statisztikai adatközlés
658.15(439)(083.41) *** 338.439(439)(083.41)
[AN 2638650]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2007.
Lindner Sándor
   A személyügyi kontrolling gyakorlata / Lindner Sándor, Dihen Lajosné. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2006. - 208 p. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
ISBN 963-9683-43-4 fűzött : 2500,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
658.3(075.8) *** 65.011.1(075.8)
[AN 2638357]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2007.
Lovas Kiss Antal (1964-)
   Piaci túlélés - kisüzemi lavírozás : a rendszerváltozás gazdálkodásra gyakorolt hatásának néprajzi vizsgálata Dél-Biharban / Lovas Kiss Antal. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2006. - 187 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 49.)
Bibliogr.: p. 177-186.
ISBN 963-472-964-9 kötött
Magyarország - Hajdú-Bihar (megye) - termelőszövetkezet - háztáji gazdaság - rendszerváltás - ezredforduló - mezőgazdaság
338(091)(439)"198/200" *** 338(091)(439.173)"198/200" *** 633 *** 631.115.11(439.173)"198/200" *** 334.73(439.173)"198/200"
[AN 2637950]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2007.
   Mérlegképes továbbképzés, 2006 : könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga ... : államháztartási szakterület / Dömötörfyné [et al.] ; [szerk. Lilliné Fecz Ildikó] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2006. - 365 p. ; 30 cm
Lezárva: 2006. szept.
ISBN 963-86989-4-2 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 2638422]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2007.
Misz József
   A mikroökonómia alapjai / Misz József. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2006. - 260 p. : ill. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
Bibliogr.
ISBN 963-9683-45-0 fűzött : 3000,- Ft
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2638359]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2007.
The new egalitarianism (magyar)
   Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről - és az új egyenlőségről / szerk. Anthony Giddens és Patrick Diamond ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 302 p. ; 21 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 963-9350-93-1 fűzött : 3200,- Ft
esélyegyenlőség - munkaügy - szociális piacgazdaság - globalizáció - konferenciakiadvány
330.342.146 *** 342.72/.73 *** 339.9 *** 331 *** 061.3(4)
[AN 2637830]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2007.
   Pénzügyi számvitel példatár / [szerzők Döme István et al.]. - Budapest : Saldo, 2006. - 364 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-185-1 * fűzött : 3900, - Ft (hibás ISBN 978-963-185-1)
ISBN 963-638-185-2
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2641375]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2007.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 963-394-675-1 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2637527]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2007.
Vasvári György
   Bankbiztonság / Vasvári György. - Budapest : Inf. Társadalomért Alapítvány, 2006. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Intelligens üzletvitel, ISSN 1788-3687)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-06-1250-0 fűzött
ISBN 963-06-1250-X
bank - biztonságtechnika - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 659.2.012.8(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 2637618]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2395 /2007.
   Belekóstoltunk : önkéntesek az önkéntességről / [szerk. Szöllősi Bea] ; [közread. a] Periféria Alapítvány. - Budapest : Periféria Alapítvány, [2007]. - 40, [16] p. : ill., színes ; 15 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött
Németország - Portugália - Magyarország - szociális munka - ezredforduló - alapítvány - memoár
364.044.66(430)"200"(0:82-94) *** 364.044.66(469)"200"(0:82-94) *** 061.27(439)Periféria_Alapítvány
[AN 2637114]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2007.
Edwards, Griffith (1928-)
Matters of substance (magyar)
   Az "anyag" természete : a drogok... és miért nyúlnak hozzá oly sokan? / Griffith Edwards ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : Napvilág, 2006. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-321.
ISBN 963-9350-79-6 fűzött : 2300,- Ft
kábítószer - szenvedélybetegség - kábítószer-rendészet
364.272 *** 343.575 *** 613.83
[AN 2637800]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2397 /2007.
   Az 50 éves Tóth Árpád Gimnázium jubileumi évkönyve / [... szerk. Kovács Ákos]. - Debrecen : [Tóth Á. Gimn.], 2006. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-1669-6 fűzött
Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen)
Debrecen - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Debrecen)(058)
[AN 2637422]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2007.
Benke József (1937-)
   Az ó- és középkor egyetemei / Benke József ; [előszó Lénárd László]. - [Budapest] : Hét Krajcár, 2006. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 292-299. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-9596-17-7 kötött
ISBN 963-9596-17-5
egyetem - művelődéstörténet - ókor - középkor - történeti feldolgozás
378(100)(091) *** 930.85(3) *** 930.85(100)
[AN 2638279]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2007.
Chapman, Gary D.
The five love languages of teenagers (magyar)
   Kamaszokra hangolva : a tinédzserek öt szeretet-nyelve / Gary Chapman ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 2003. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-98-7 fűzött
ISBN 963-9148-98-9
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
37.018.1-053.6 *** 159.922.8
[AN 2642131]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2007.
Cser Valérné (1949-)
   Önbeteljesítő jóslatok az iskolában és a családban / Cser Valeriusné Adermann Gizella. - Pécs : Edenscript, 2006. - 119 p. ; 20 cm. - ("Önbeteljesítő jóslatok" sorozat, ISSN 1788-4551 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1483-2 fűzött
nevelés - individuálpszichológia
37.06 *** 159.923
[AN 2637851]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2007.
Dobson, James
Dare to discipline (magyar)
   Fegyelmezz! Megéri! : szülők és tanárok kézikönyve / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2006. - 270 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-04-9417-5 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 2639185]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2007.
   Értelmiség- és kutatóképzés a kislétszámú kisebbségi régiókban és szórványterületeken / [szerk. Berényi Dénes]. - Budapest : MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2006. - 51 p. ; 20 cm. - (Magyar tudományosság külföldön, ISSN 1785-1343 ; 15.)
A 2006. jún. 28-án Lendván tartott szimpózium előadásai
Fűzött
felsőoktatás - határon túli magyarság - szórványmagyarság - konferenciakiadvány
378(4-191) *** 376.7(=945.11)(4-191) *** 061.3(497.12-2Lendva)
[AN 2638157]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2007.
Farkas Éva (1970-)
   A felnőttképzés felértékelődése az emberi erőforrás-fejlesztés folyamatában / Farkas Éva. - Pécs : PTE FEEFK, 2006. - 156 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-642-121-2 fűzött
ISBN 963-642-121-8
Magyarország - felnőttoktatás - humánerőforrás-menedzsment - ezredforduló
374.7(439)"200" *** 658.3
[AN 2638299]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2007.
Fischer Eszter
   Modern mostohák : a páromnak gyereke van / Fischer Eszter. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 2005. - 188 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-37-6 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.37-058.864
[AN 2642834]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2007.
   Egy forradalom pedagógiája : a balatonfüredi pedagógiai konferencia / [... a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet jelentette meg]. - [Budapest] : Aula : BCE, 2006. - [2], 368 p. ; 20 cm
A "Balatonfüredi Pedagógus Konferencia : 1956. október 1-6." címmel a Pedagógiai Tudományos Intézet által 1957-ben kiadott mű reprintje
ISBN 963-9698-00-8 fűzött
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2638284]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2007.
Heacox, Diane (1949-)
Differentiating instruction in the regular classroom (magyar)
   Differenciálás a tanításban, tanulásban : kézikönyv a 3-12. évfolyam számára / Diane Heacox ; [ford. Vojnits Imre]. - [Budapest] : Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006. - 165 p. ; 28 cm. - (SZIA könyvek, ISSN 1788-6082)
ISBN 963--06-1457-X fűzött
iskolai nevelés - alternatív nevelés - tanári segédkönyv
371.311(072) *** 371.321
[AN 2638393]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2007.
   Historia scholae : Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tizenöt éves története, 1991-2006 / [szerk. Hagemann Péterné et al.]. - [Budapest] : Pál Apostol Katolikus Ált. Isk. és Gimn., 2006. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2638161]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2007.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2006) (Veszprém; Keszthely)
   2006. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Keszthely, Veszprém, 2006. november 22.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Poór Zoltán et al.] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém ; Keszthely : Pannon Egy., 2006. - 215 p. ; 24 cm
Fűzött
szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2637919]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2007.
   Iskola a Medve utcában : Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium / [... szerk. Urbán Katalin, Reinhardt Csaba, Topánka Nóra]. - Budapest : Csik F. Ált. Isk. és Gimn., 2006. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
ISBN 963-06-0520-1 fűzött
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2637094]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2007.
   Kétszintű érettségi kalauz / [szerk. Oroszlán Éva] ; [közread. a] FISZ. - Budapest : DTF-Hungária : FISZ, 2006. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9691-27-5 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - érettségi vizsga - reform - középfokú oktatás - ezredforduló - útmutató
371.27(439)(036) *** 37.014.5(439)"200"
[AN 2638105]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2007.
Makszin Imre (1950-)
   A testnevelés elmélete és módszertana / Makszin Imre. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 302 p. : ill. ; 24 cm. - (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 299-302.
ISBN 963-7296-45-X fűzött : 2980,- Ft
testnevelés - tantárgy - didaktika - egyetemi tankönyv
372.879.6(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2641215]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2007.
Németné Dávid Irén
   Gyermekem első munkafüzete : felkészülés az iskolakezdésre 6 éves korig / Németné Dávid Irén. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 74 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9634-08-5 fűzött : 792,- Ft
óvodai nevelés - mondóka
372.3 *** 398.831(=945.11)
[AN 2637645]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2007.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képességek fejlesztéséhez : 10 éves kortól / Oroszlány Péter. - Utánny. - Budapest : Metódus-Tan, 2007. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 963-212-099-X fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tankönyv
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 2642668]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2007.
   Svetits, 1896-2006 : a Svetits Intézet fennállásának 110 éves alkalmából / [... kiad. a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Svetits Intézete]. - Debrecen : Svetits Int., 2006. - 203 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-1019-1 fűzött
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (Debrecen)
Debrecen - óvoda - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Debrecen)(058) *** 373.24(439-2Debrecen)(058) *** 373.54(439-2Debrecen)(058)
[AN 2638104]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2007.
Szabó József László
   Létezéstan vagy kedvteléstan ; Ábel hite, Káin öröme / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2006. - 293 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9642-68-1 fűzött : 2600,- Ft
vallási erkölcs - nevelés - keresztény egyház - állam
37.017.93 *** 261.7
[AN 2638286]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2007.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Az iskola betegít? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 2004. - 158, [2] p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-963-7168-83-3 fűzött : 980,- Ft
pedagógiai lélektan - oktatásügy
37.015.3 *** 37.014
[AN 2642835]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2007.
Zrinszky László (1927-)
   Neveléselmélet / Zrinszky László. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2006. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 317-330.
Fűzött (hibás ISBN 963-16-2811-6)
nevelés - egyetemi tankönyv
37.03(075.8)
[AN 2641174]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2418 /2007.
Balás Róbert (1963-)
   Lángfutás : 15 éves az Október 23. Emlékfutás / Balás Róbert, Répássy László, Valiskó Ferenc ; [kiad. a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség]. - Salgótarján : Nógrád M. Sportági Szakszövets., 2006. - 80 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0991-6 fűzött
futás - sportesemény - 1956-os forradalom - történeti feldolgozás
796.422.093.54(439-2Salgótarján)(091) *** 943.9"1956"
[AN 2637894]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2007.
Balogh Tibor
   Ötéves a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület / [szerk.] Balogh Tibor ; [kiad. Salgótarjáni Sportiskola Egyesület]. - Salgótarján : Salgótarjáni Sportisk. Egyes., 2006. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület
Salgótarján - sportegyesület - labdarúgás - tenisz - évkönyv
796.332(439-2Salgótarján) *** 796.342(439-2Salgótarján) *** 061.2(439-2Salgótarján)
[AN 2637890]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Wer knackt den Leonardo-Code? (magyar)
   Kalandok Múzeuma : ki fejti meg a Leonardo-kódot? / Thomas Brezina ; [ill. Laurence Sartin] ; [ford. Szegedi Eszter]. - Budapest : Ikar, 2006. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9678-02-3 fűzött
játék - gyermekkönyv - ifjúsági regény
793/794(02.053.2)(0:82-31)
[AN 2637009]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2007.
   Krimi egypercesek : [a krimi feladványok kedvelőinek] / [szerk. Katona Renáta] ; [rajz. Gyurkó Noémi]. - Debrecen : DFT-Hungária, 2006. - 98 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9473-98-7 fűzött : 987,- Ft
fejtörő játék - bűnügyi elbeszélés
793.7(0:82-322.4)
[AN 2638142]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2007.
Kropkó Péter (1963-)
   Megtettem, mert elhittem / Kropkó Péter, Bene János ; [kiad. a Kropkó Triatlon Club]. - [Budapest] : Kropkó Triatlon Club, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0627-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - sportoló - triatlon - táplálkozástudomány - 20. század - 21. század - interjú
796(439)(092)Kropkó_P.(047.53) *** 796.093.643 *** 613.2
[AN 2637848]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2007.
Misur Tamás
   Az olasz futballbotrány krónikája avagy Mit keres a Juventus a másodosztályban? / Misur Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 239 p. : ill. ; 22 cm. - (A futball kulisszatitkai, ISSN 1788-5892 ; 1.)
ISBN 963-7046-87-9 kötött : 2500,- Ft
Juventus Football Club
Olaszország - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - csalás
796.332(45-2Torino)Juventus *** 796.332.075(45) *** 343.721 *** 061.2(45-2Torino)
[AN 2637612]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2007.
   Rejtvényregény : a Füles 50 éve / [szerk. Erős Zoltán et al.]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2006. - 416 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9710-06-7 fűzött : 2990,- Ft
Füles, ISSN 0016-240X
Magyarország - rejtvényújság - 20. század - rejtvény
793.7 *** 070(439)Füles
[AN 2637750]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2007.
Végvári László
   Quizmester - mesterquiz : műveltségi kérdések, tesztek és feladatok / Végvári László. - Kecskemét : Vagabund, [2006]-. - 20 cm
vetélkedő
793.73
[AN 2640046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2006. - 208 p.
ISBN 963-9685-23-2 fűzött
vetélkedő
793.73
[AN 2637280] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2426 /2007.
   Álmok égő tájain : kortárs képzőművészet Észak-Európából : [2006. december 9 - 2007. február 25.] = Dreamlands burn : Nordic Art Show, 2006 / [szerk.] Molnár Edit, Páldi Lívia ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2006. - [75] p. : ill. ; 17 cm
Borítócím: Dreamlands burn
ISBN 978-963-9506-14-5 fűzött
ISBN 963-9506-14-1
Skandinávia - képzőművészet - filmművészet - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(48)"200" *** 73/76(48)"200" *** 791.43(48)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2637103]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2007.
   Átmenetiemlékkönyv / [... szerk.] Kieselbach Tamás ; [Lugosi Lugo László et al. fényképeivel] ; [Bojár Iván András et al. írásaival] ; [kiad. a Kieselbach Galéria]. - Budapest : Kieselbach Galéria, 2006. - 180 p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 963-86932-2-3 kötött (hibás ISBN 963-86903-2-1)
Budapest - helyismeret - építészet - reklám - ezredforduló - magyar irodalom - falfirka - karcolat
72(439-2Bp.)(084.12) *** 908.439-2Bp."198/200"(084.12) *** 894.511-43(082) *** 659.1 *** 75.052(439-2Bp.)"199/200"
[AN 2637075]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2007.
Belting, Hans
Das Ende der Kunstgeschichte (magyar)
   A művészettörténet vége : az első kiadás újragondolt változata tíz év után / Hans Belting ; [ford. Teller Katalin]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2006. - 334 p. : ill. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 287-327.
ISBN 963-9165-85-9 kötött
művészetelmélet - művészettörténet - modern művészet - posztmodern
7.01 *** 7(100)"19"
[AN 2637930]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2007.
Bernard, Bruce
Eyewitness art - Van Gogh (magyar)
   Van Gogh : [életének és művészetének képes története] / Bruce Bernard ; [ford. Bodnár Szilvia]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 58.)
ISBN 963-530-736-5 kötött : 2900,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2639317]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2007.
Böröcz András (1956-)
   Purim : [Pécs, Vasarely Múzeum, 2006. március 17 - április 9.] / Böröcz. - Pécs : JPM, [2006]. - 44, [3] p. : ill. ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 104.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7211-92-6 fűzött
Magyarország - faszobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Böröcz_A. *** 73.023.1 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2637516]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2007.
   Budapest templomai : Rákosmente, XVII. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István]. - Budapest] : Bp. Városvédő Egyes., [2006]. - 60 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-17-2 fűzött
ISBN 963-7537-17-1
Budapest. 17. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XVII.)
[AN 2637018]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2007.
Csenkey Éva (1944-)
Zsolnay a nagyvilágból (angol)
   Zsolnay art pottery : the Gyugyi collection / written by Éva Csenkey, László Gyugyi, Éva Hárs ; photos by László Gyugyi ; [transl. by Michael F. Kando]. - Budapest : Helikon, 2006. - 341, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-227-078-9 kötött : 14990,- Ft
Zsolnay család
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - magángyűjtemény
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 7.074(439)(092)Gyugyi_L.
[AN 2637199]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2007.
Csenkey Éva (1944-)
   Zsolnay a nagyvilágból : Gyugyi László gyűjteménye / írta Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva ; a felvételeket Gyugyi László kész. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 341, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-227-026-6 kötött : 9990,- Ft
Zsolnay család
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - porcelán - magángyűjtemény - kerámiaművészet
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 7.074(439)(092)Gyugyi_L.
[AN 2637195]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2007.
Csigó László (1948-)
   Magyar evangélikus templomok / [fotó] Csigó László ; [vál. és a kísérőszöveget írta Földes Mária]. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-060-1 kötött
Magyarország - templom - evangélikus egyház - fényképalbum
726.54(439)(084.12) *** 284.1
[AN 2637371]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2007.
   Csók / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Révész Emese. - Budapest : Corvina, 2006. - 33 p., [65] t. : ill., főként színes ; 33 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-13-5552-7 kötött : 6990,- Ft
Csók István (1865-1961)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Csók_I.
[AN 2637536]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2007.
Csontó Lajos (1964-)
   Munkák : 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 = Works / Csontó Lajos. - [Szentendre] : [PMMI], [2007]. - 95 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 16.)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-9590-14-2 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Csontó_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2637026]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2007.
Dobos Gábor (1947-)
   Dobos Gábor fotográfus / [szerk. B. Nagy Anikó, Sasvári Edit] ; [tanulm. K. Horváth Zsolt]. - [Budapest] : Főv. Képtár : Kiscelli Múz., 2006. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 135.). (Nézőképek, ISSN 1788-5825 ; 2.)
A Kiscelli Múzeumban 2006. december 12. és 2007. február 18. között megrendezett kiállítás katalógusa. - Filmogr.: p. 63.
ISBN 963-9340-57-X fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Dobos_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2637925]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2007.
Esterházy-kincsek (német)
   Die Esterházy-Schatzkammer : Kunstwerke aus fünf Jahrhunderten : Katalog der gemeinsamen Ausstellung des Kunstgewerbemuseums Budapest und der Esterházy Privatstiftung Eisenstadt im Budapester Kunstgewerbemuseum / hrsg. und eingel. von András Szilágyi ; [Übertr. ... Anikó Harmath]. - Budapest : Kunstgewerbemuseum, 2006. - 219 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 963-7098-99-2 fűzött
Esterházy család
Magyarország - képzőművészet - műgyűjtés - családtörténet - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 7.074(439)(092)Esterházy *** 929.52(439)Esterházy *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2637091]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2007.
   Esterházy-kincsek : öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményekből : az Iparművészeti Múzeum és a kismartoni Esterházy Magánalapítvány közös kiállítása a budapesti Iparművészeti Múzeumban / szerk. és a bev. tanulmányt írta Szilágyi András. - Budapest : Iparműv. Múz., 2006. - 219 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 963-7098-98-4 fűzött
Esterházy család
Magyarország - képzőművészet - műgyűjtés - családtörténet - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 7.074(439)(092)Esterházy *** 929.52(439)Esterházy *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2637087]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2007.
Fejér Kati (1954-)
   Kalocsa kincse = Treasures of Kalocsa / [írta és a fényképeket kész. Fejér Kati]. - Budapest : Fejér K., cop. 2006. - 247 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 963-06-0436-1 kötött
Kalocsa - magyar néprajz - népviselet - népi díszítőművészet
746.3.031.4(439-2Kalocsa) *** 75.031.4(439-2Kalocsa) *** 391(=945.11)(439-2Kalocsa)
[AN 2638103]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2007.
Földi Pál
   Magyarország legendás várai / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2006. - 160 p. : ill. ; 29 cm
Legendás várak, várak legendái (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-375-427-5 kötött
Magyarország - vár - művelődéstörténet
728.81(439) *** 930.85(439)
[AN 2637373]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2007.
Fotóművészeti Nyári Egyetem (2006) (Sopron)
   Fotóművészeti Nyári Egyetem : Sopron, 2006 / [... szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2006. - 83 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-86920-5-4 kötött
ISBN 963-86920-5-7
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - sajtófotó - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 77.044 *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 2637206]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2007.
Gogh, Vincent van (1853-1890)
   Van Gogh válogatott levelei / vál., ford., az előszót és a jegyzeteket írta Dávid Katalin. - 4. kiad. - Budapest : Háttér, 2006. - 355 p., [48] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 963-9365-63-7 fűzött : 3700,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század - levelezés
75(492)(092)Gogh,_V._van(044)
[AN 2639201]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2007.
Granow, Gundel
Blumen stecken und binden (magyar)
   Virágkötészet : florisztikai leckék kezdőknek / Gundel Granow ; [ford. Ágoston Szabina]. - [Budapest] : Zagora, [2007]. - 189 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 963-86459-3-8 fűzött
virágkötészet
745.93
[AN 2637306]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2007.
Horler Miklós (1923-)
   Simontornya, vár / [Horler Miklós, H. Tabajdi Márta, Takács Mária]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 19 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 138.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-252-6)
Simontornya - vár - útmutató
728.81(439-2Simontornya)(036)
[AN 2639340]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2007.
   Jegyzett magyar festőművészek almanachja : adattár / szerk. Wittek Zsolt. - [Budapest] : Orlikon, 2005-2007. - 2 db : ill., részben színes ; 31 cm
A 2. köteten a közös főcím: "Jegyzett magyar kortárs festőművészek almanachja"
Magyarország - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - életrajzi lexikon - szaklexikon
75(439)(092)"19":030 *** 75(4-191)(=945.11)(092)"19":030
[AN 2640654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1915-2006. - 2007. - 327 p.
Bibliogr.: p. 5-6.
ISBN 963-87363-0-5 kötött : 6455,- Ft
Magyarország - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - életrajzi lexikon - szaklexikon
75(439)(092)"19":030 *** 75(4-191)(=945.11)(092)"19":030
[AN 2638236] MARC

ANSEL
UTF-82447 /2007.
   A kelták művészete : több száz eredeti díszítő motívum gyűjteményes kötete / szerk. Halzer Györgyi ; graf. Halzer Györgyi és Lóránt Mónika. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2006. - 137 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-96423-9-4 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-86423-9-4
díszítőművészet - ornamentika - kelták
7.048(=916)
[AN 2637627]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2007.
   Kép a képben : Miklosovits László grafikusművész életútja : 40 év alkotómunka újságcikkek, katalógusokban megjelent írások, kiállításmegnyítók, tévé-, rádióinterjúk, beszélgetések tükrében. - [Budapest] : Tudomány Kvk., cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8194-56-5 kötött
ISBN 963-8194-56-1 * (hibás ISBN 963-8194-56-5)
Miklosovits László (1944-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Miklosovits_L.
[AN 2637232]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2007.
Klimó Károly (1936-)
   Klimó Károly, 2000-2006. - Budapest : Enciklopédia, cop. 2006. - 131 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bev. Tolnay, Alexander. - Közrem. Hajdu István. - Váltakozva magyar, német, angol és francia nyelven
ISBN 963-9655-08-2 kötött
Klimó Károly (1936-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Klimó_K.
[AN 2636973]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2007.
Knaurs Lexikon Malerei und Grafik (magyar)
   Festészeti lexikon / [összeáll. Lothar Altmann] ; [ford. Asztalos Réka et al.] ; [a magyar vonatkozású szócikkek szerzői Körber Ágnes et al.]. - Budapest : Ikar, 2006. - 597, [2] p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 963-9678-09-0 kötött : 12990,- Ft
festészet - művészettörténet - szaklexikon
75:030
[AN 2637002]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2007.
Kürti Katalin, Sz (1940-)
   Vezető a debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Medgyessy Ferenc (1881-1958) életmű-kiállításához / írta Sz. Kürti Katalin ; [a katalógust szerk., ... a kiállítást rend. Fodor Éva Irén]. - Debrecen : Medgyessy F. Emlékmúz., 2006. - 116 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Medgyessy Ferenc, 1881-1958. - Bibliogr.: p. 38-50. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Medgyessy Ferenc (1881-1958)
Magyarország - képzőművész - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
73/76(439)Medgyessy_F. *** 069(439-2Debrecen)
[AN 2638228]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2007.
Levárdy Ferenc (1916-)
   Pécs, belvárosi plébániatemplom / [Levárdy Ferenc]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 15 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 297.)
Fűzött (hibás ISBN 963-554-258-5)
Pécs - templom - mecset - útmutató
726.54(439-2Pécs)(036) *** 72.033.3(439-2Pécs)(036)
[AN 2639336]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2007.
   Modernizmus 1900-1935 / [a kiállítást szervezte, a katalógust kiad. az Erdész & Makláry Fine Arts Gallery]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts, 2006. - 38 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást 2006. szept. 16. és okt. 16. között Budapesten tartották
ISBN 978-963-87350-2-7 fűzött
ISBN 963-87350-2-3
Magyarország - képzőművészet - modern művészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"190/193" *** 73/76.036 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2637109]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2007.
Nádler István (1938-)
   Válogatott szövegek és képek, 1968-2006 = Selected texts and pictures / Nádler István ; [... a képeket vál. ... Nádler István, Szikszai Károly] ; [ford. ... Rácz Katalin]. - Budapest : Élet és Irodalom, 2006. - 125, [86] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-86526-8-3 kötött : 6500,- Ft : 25 EUR
ISBN 963-86526-8-3
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Nádler_I.
[AN 2636972]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2007.
Osváth Miklós (1935-2004)
   Osváth Miklós hévízi grafikái / [szerk. Szarka Lajos] ; [Szarka Lajos] ; [kiad. Hévíz Város Önkormányzata]. - Hévíz : Önkormányzat, 2006. - [32] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-309-6 fűzött
Magyarország - Hévíz - grafikus - 20. század - ezredforduló
741(439)(092)Osváth_M. *** 908.439-2Hévíz(084.1)
[AN 2638184]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2007.
   Palóczi Antal-díj / [szerk. Krakler Judit] ; [közread. az] Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : ÖTM, 2006. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-1017-5 fűzött
Palóczi Antal (1849-1927)
Magyarország - építész - településtervezés - 19. század - 20. század - kitüntetés
72(439)(092)Palóczi_A. *** 711.4 *** 06.068(439)
[AN 2637119]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2007.
   A perem felől : emergenciák és médiakonfigurációk, 1900/2000 / szerk. Kerekes Amália, Peter Plener és Teller Katalin. - Budapest : Gondolat, 2006. - 222 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 963-9500-70-4 fűzött
művészetesztétika
7.01
[AN 2637785]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2007.
Punto croce e natale (magyar)
   Karácsonyi keresztszemes hímzések / [összeáll. Ilaria Stradiotti] ; [ford. Orosz Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2006]. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 963-7268-17-0 kötött : 1980,- Ft
keresztszemes hímzés - karácsony
746.311 *** 394.26
[AN 2637460]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2007.
Reigl, Judit (1923-)
   Reigl Judit / [szerk. Makláry Kálmán] ; [közread. az Erdész & Makláry Fine Arts Gallery]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts, 2006. - 67 p. : ill., színes ; 28 cm
Berecz Ágnes tanulmányával. - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-87350-0-3 fűzött
ISBN 963-87350-0-7
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.
[AN 2637080]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2007.
Sándorfi István (1948-)
   Sándorfi István / [szerk. Makláry Kálmán] ; [... kiad. Erdész & Makláry Fine Arts]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts, 2006. - 51 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87350-1-0 fűzött
ISBN 963-87350-1-5
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Sándorfi_I. *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2637032]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2007.
Schmidt-Burkhardt, Astrit
Maciunas' Learning machines (magyar)
   Maciunas Learning machines : a művészettörténettől a Fluxus-kronológiáig / [Astrit Schmidt-Burkhardt tanulmánya] ; [... ford. Aknai Katalin, Bubryák Orsolya] ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : MTA Művtört. Kutint., 2006. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7381-87-4 fűzött
ISBN 963-7381-87-2
Maciunas, George (1931-1978)
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század
73/76(73)(092)Maciunas,_G.
[AN 2637132]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2007.
Sisa József (1951-)
   A magyar klasszicizmus / Sisa József. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 126-132.
ISBN 963-13-5553-5 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - klasszicizmus
7(439)"180/184" *** 7.035.2(439)
[AN 2637140]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2007.
Somogyi Győző (1942-)
   Magyar hősök arcképcsarnoka : állandó kiállítás Kőszegen, az Öregtoronyban / [Somogyi Győző festményei] ; [szöveg Hermann Róbert] ; [utószó Basics Beatrix] ; [közread. a] Magyar Hősök Arcképcsarnoka Egyesület. - 3. kiad. - Budapest : Anno : M. Hősök Arcképcsarnoka Egyes., 2006. - [36] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-375-462-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - történelmi személy - arckép
75(439)(092)Somogyi_Győző *** 355.48(439)(092) *** 75.041.5(439)
[AN 2639294]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2007.
Szkárosi Endre (1952-)
   Mi az, hogy avantgárd : írások az avantgárd hagyománytörténetéből / Szkárosi Endre. - Budapest : M. Műhely, 2006. - 303 p. ; 21 cm. - (Underground expanzió, ISSN 1788-5809 ; 1.)
ISBN 963-7596-57-7 fűzött : 2700,- Ft
avantgárd - művészetelmélet - irodalomelmélet
7.037 *** 82.015.19
[AN 2637842]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2007.
Takács Erika
   Antikvitás / Angelica Ralphstone. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Antikvitások képes könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-87283-5-3 kötött
régiség - műtárgy
7.074 *** 745.074(036)
[AN 2638003]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2007.
   Az utca képeskönyve : kereskedelmi plakátok és korabeli kritikájuk, 1885-1945 : időszaki kiállítás 2006. szeptember - december : kiállításvezető = The picture book of the street : commercial posters and their contemporary reviews, 1885-1945 : temporary exhibition, September - December 2006 : exhibition guide / [a kiállítást rend. S. Nagy Anikó, Rédey Judit, Perényi Ágnes] ; [a kiállításvezető szövegét írta S. Nagy Anikó, Rédey Judit] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., [2006]. - 61, [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0752-2 fűzött
Magyarország - plakát - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
769.91(439)"188/194" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2638098]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2007.
   Üzenet Erdélyből : Novák József történelmi címerei / [... szerk. és a bev. szöveget írta Nagy Zoltán]. - Budapest : Közdok, 2006. - 158 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Erdély kulturális öröksége, ISSN 1785-4504)
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-552-398-6 kötött
ISBN 963-552-398-X
Novák József (1956-)
Erdély - grafikus - határon túli magyarság - ezredforduló - címer
741(498)(=945.11)(092)Novák_J. *** 929.6(439.21)
[AN 2638131]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2007.
Vancsó Zoltán (1972-)
   Budapest, Paris : vis-à-ville : twincity : város-páros / Vancsó Zoltán. - [Budapest] : Szerző, cop. 2006. - [76] p. : ill. ; 22x25 cm
ISBN 963-06-0995-9 kötött
Budapest - Párizs - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Vancsó_Z. *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 908.44-2Paris(084.12)
[AN 2637077]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2007.
Varga Ferenc (1967-)
Szoborfaragásról a technokultúra és a tömegmédia korában (angol)
   On sculpting statues in the age of technoculture and mass media : a thesis of sculpture in the age of sculpture's antithesis : Ph.D dissertation Faculty of Fine Arts Kyoto City University of Arts, 2005 / Ferenc Varga ; transl. by William Prunkl. - [Budapest] : [Auth.], 2006. - 53 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 963-06-0790-5 fűzött
művészetesztétika - szobrászat
73.01
[AN 2637157]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2007.
Varga Ferenc (1967-)
   Szoborfaragásról a technokultúra és a tömegmédia korában : tézis a szobrászatról a szobrászat antitézisének idején : DLA-dolgozat Kiotói Városi Művészeti Egyetem Képzőművészeti Kar, 2005 / Varga Ferenc. - [Budapest] : Szerző, 2006. - 52 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 963-06-0789-1 fűzött
művészetesztétika - szobrászat
73.01
[AN 2637152]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2007.
Wehner Tibor (1948-)
   Wagner Nándor, 1922-1997 : a filozófus szobrász : the philosopher sculptor / Wehner Tibor. - Budapest : Holnap, 2006. - 231 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 963-346-721-7 kötött
Wagner Nándor (1922-1997)
Japán - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(520)(=945.11)(092)Wagner_N.
[AN 2637578]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2472 /2007.
   Bartók a színpadon / vál. és szerk. Burda Zita és Kis Domokos Dániel. - Budapest : Osiris, 2006. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-389-864-1 kötött : 4980,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - komolyzene - opera - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 792.54(439)
[AN 2637507]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2007.
   Életëmnek a legszebbik korába' : a Tállyai Kővirág Népdalkör Egyesület 20 éve, 1986-2006 / [gyűjt. és szerk. Kalina Ferencné, ifj. Kalina Ferenc]. - Tállya : Tállyai Kővirág Népdalkör Egyes. ; [Budapest] : Petit Real, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-9267-35-X fűzött
Tállyai Kővirág Népdalkör Egyesület
Tállya - énekkar - népdalkör - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Tállya)
[AN 2638165]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2007.
Jávorszky Béla (1965-)
   A magyarock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Népszabadság, 2005-2006. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Népszabadság könyvek)
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)
[AN 2592919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az újhullámtól az elektronikáig. - 2006. - 624 p.
Bibliogr.: p. 624.
ISBN 963-87072-2-4 kötött : 6250,- Ft
Magyarország - rockzene
78.067.26.036.7(439)
[AN 2638095] MARC

ANSEL
UTF-82475 /2007.
Winkler Gábor (1938-)
   Barangolás az operák világában : kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor. - Budapest : Tudomány K., 2004-[2006]. - 4 db : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8194-41-3
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 1073852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Zeneszerzők Pf - S-ig. - cop. 2006. - [10], 1828-2670. p.
Bibliogr.: p. 2641-2670.
ISBN 963-8194-44-8 kötött : 9100,- Ft
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 2637410] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Zeneszerzők T - Z-ig. - cop. 2006. - [40], 2684-3354. p.
Bibliogr.: p. [3355-3384].
ISBN 963-8194-55-3 kötött : 8400,- Ft
opera - zeneszerző - életrajzi lexikon - szaklexikon
782.1(036) *** 78.071.1(100)(092):030
[AN 2637411] MARC

ANSEL
UTF-82476 /2007.
Zalatnay Sarolta (1947-)
   Zalatnay Cini, a mamám : [rácson innen - rácson túl] / Zalatnay Sarolta és Benedek Nixi. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 199 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-73-6 fűzött : 2580,- Ft
Zalatnay Sarolta (1947-)
Benedek Nixi
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Zalatnay_S.(0:82-94)
[AN 2637274]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2477 /2007.
Borzák Tibor (1958-)
   Színarany : beszélgetések a Nemzet színészeivel / Borzák Tibor ; [portréfotók Ujvári Sándor]. - [Budapest] : Editorial Kft., 2006. - 228, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-1480-1 kötött : 3850,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - interjú
792.028(439)(092)(047.53)
[AN 2637044]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2007.
   Az igazi Hofi / összeáll. Ambrus Péter. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9615-52-6 kötött : 2990,- Ft
ISBN 963-9615-52-8
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - előadóművész - kabaré - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Hofi_G.(0:82-94) *** 792.73
[AN 2642161]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2007.
   Letört olajág / [összeáll.] Szarka Lajos ; [kiad. Hévíz Város Önkormányzata]. - Hévíz : Önkormányzat, 2006. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1201-2 fűzött
ISBN 963-06-1201-1
Földes Gábor (1923-1958)
Magyarország - színházi rendező - magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - 20. század - vers - memoár
792.027.2(439)(092)Földes_G.(0:82-94) *** 894.511-14 *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2638180]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2007.
Unger Pálma (1946-)
   Színészhistóriák / Unger Pálma. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2006. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
ISBN 978-963-06-1126-8 fűzött
ISBN 963-06-1126-0
Magyarország - Pécs - színházi élet - anekdota
792(439-2Pécs)(0:82-36) *** 792(439)(0:82-36)
[AN 2637519]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2481 /2007.
   Angol írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. és a feleletválasztós tesztek írója Dezsényi István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2007. - 124 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8333-6 fűzött
ISBN 963-05-8333-X
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2642671]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2007.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / szerk. Eckhardt Sándor. - 2. jav., bőv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1959. - 856 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6989-2 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2642177]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2007.
   ECL English practice tests for level C (B2) / Bajnóczi Beatrix [et al.] ; [publ. Mária Valéria Nyelviskola és Szolgáltató Bt.]. - Esztergom : Mária Valéria Nyelvisk., 2006. - 46 p. ; 30 cm
ISBN 963-06-0374-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2637684]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2007.
   Écritures, scritture : actes du colloque / [com. de réd. Gabriella Tegyey, András Désfalvi-Tóth, Lívia A. Mihályka]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2006. - 252 p. : ill. ; 24 cm
A Veszprémi Egyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke és a Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszéke által 2005. júniusában Veszprémben rendezett konferencia anyaga. - Francia és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-9495-92-1 fűzött
magyar irodalom története - magyar nyelv - francia irodalom - francia nyelv - olasz irodalom - olasz nyelv - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 894.511(091) *** 850 *** 805.0 *** 804.0 *** 840 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2638009]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2007.
Gáldi László (1910-1974)
   Orosz - magyar szótár = Russko - vengerskij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2000. - CXXXIX, 741 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7633-3 kötött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 2641436]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2007.
Győri Gyula (1921-)
   Omegától az alfáig : antik és bibliai eredetű kifejezések magyarázatokkal / Győri Gyula. - Budapest : Krónika Nova, 2006. - 96 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9423-77-0 kötött
ISBN 963-9423-77-7
ógörög nyelv - latin nyelv - magyar nyelv - etimológiai szótár
807.1-321.2 *** 807.5-321.2 *** 809.451.1-321.2 *** 22
[AN 2637420]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2007.
Kászony Rózsa
   15 próbanyelvvizsga német nyelvből / [szerzők Kászony Rózsa, ... Sövényházy Edit ...]. - Szeged : Maxim, 2006. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-6-8 fűzött : 1480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2642667]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2007.
Király Rudolf (1906-1988)
   Magyar - portugál szótár = Dicionário húngaro - português / Király Rudolf. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1981. - 827 p. ; 21 cm
Magyar - portugál kéziszótár (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-05-6496-3)
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690
[AN 2642176]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2007.
Kiss Dénes (1936-)
Az ősegy titka és hatalma, avagy A magyar nyelv tana (új kiadása)
   Az ősegy titka : a magyar nyelv tana / Kiss Dénes. - [Budapest] : Farkas L. I. Kvk., 2006. - 107 p. ; 20 cm. - (Magyar tankönyv, ISSN 1788-5906)
ISBN 963-9428-51-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1(089.3)
[AN 2637666]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2007.
Máté Judit, Z.
   1000 kanji : szótár a japán nyelv tanulásához és nyelvvizsgákhoz kezdőknek és haladóknak kana átírással / Máté Judit. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Nobara K., 2006. - XVIII, [2], 227 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [XIX].
ISBN 963-86706-7-3 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=956=945.11 *** 003.324.2
[AN 2641365]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2007.
Mohay András
   Újgörög - magyar kéziszótár = Epitomo ellīno - ouggriko lexiko / Mohay András. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1988. - 773 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-4387-7 kötött
újgörög nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=774=945.11
[AN 2641431]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2007.
Pátrovics Péter (1969-)
   Angol nyelvkönyv középhaladóknak : új basic English 2. / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-431-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2637376]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2007.
Takács Erika
   Képes angol - magyar szótár / Takács Erika. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-87283-1-0 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 2637962]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2007.
Török Szabolcs
   Képes német - magyar szótár / Török Szabolcs. - Budapest : Titán Computer, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-87283-2-9 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=30=945.11(02.053.2)
[AN 2637561]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2007.
   Utónévkönyv : [fiúnevek, lánynevek eredete és jelentése] / szerk. Gyergyel István. - [Budapest] : Anno, [2007]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-380-5 fűzött
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2637258]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2007.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : felmérő füzet / [szerzők Jürgen Weigmann ..., Françoise Laspeyres] ; [... átd. Baráthné Sóti Ildikó]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9489-66-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2637623]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2007.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : munkafüzet / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a magyar változatot kész. Kászony Rózsa, Müller József] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9489-65-4 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2637620]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2007.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : tankönyv / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a magyar változatot kész. Kászony Rózsa, Müller József] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 148 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9489-64-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2637617]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2499 /2007.
Márton László (1934-)
   Koestler, a lázadó / Márton László. - Budapest : Pallas Kv., 2006. - 406 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 393-396.
ISBN 963-06-1044-2 kötött : 2900,- Ft
Koestler, Arthur (1905-1983)
Nagy-Britannia - író - életrajz
820(092)Koestler,_A.
[AN 2637217]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2007.
Wagenbach, Klaus (1930-)
Kafkas Prag (magyar)
   Kafka Prágája : irodalmi útikalauz / Klaus Wagenbach ; [ford. Czeglédi András]. - Budapest : Atlantisz, 2006. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Világváros, ISSN 0866-0344)
Bibliogr.
ISBN 963-9165-92-1 kötött
Kafka, Franz (1883-1924)
Csehország - Prága - író - 20. század - helyismeret - századforduló
830(437.1)(092)Kafka,_F. *** 908.437.1-2Praha"190"
[AN 2637810]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2501 /2007.
Bitskey István (1941-)
   Mars és Pallas között : múltszemlélet és sorselemzés a régi magyarországi irodalomban / Bitskey István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 271 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 963-472-980-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom története - 16. század - 17. század
894.511(091)"15/16"
[AN 2638168]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2007.
Borbély Szilárd (1964-)
   Árkádiában : történetek az irodalom történetéből / Borbély Szilárd. - Debrecen : Csokonai, cop. 2006. - 207 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 963-260-216-1 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom története - költészet - 19. század
894.511(091)-1"18"
[AN 2638124]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2007.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   "Ritkúl és derűl az éjszaka" : harc az elégiáért / Kabdebó Lóránt. - Debrecen : Csokonai, 2006. - 320 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-260-214-5 fűzött : 1800,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 82.01
[AN 2638166]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2007.
   A költő és olvasója : József Attila és utókora : [a Tokaji Írótábor 2005. évi tanácskozása] / [szerk. Serfőző Simon] ; [fotó Sáray Ákos]. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 15.)
ISBN 963-9634-26-3 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)József_A. *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 2637812]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2007.
Mózes Huba (1941-)
   Repülőhíd a sínek felett : barangolás irodalmi téridőben / Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2006. - 75 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9634-37-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom története - verstan - 16. század
894.511(498)(091)"19" *** 894.511-6 *** 894.511(091)"15"
[AN 2637444]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2007.
Sütő András (1927-2006)
   Létvégi hajrában : esszék, jegyzetek, beszélgetések, levelek / Sütő András ; [szerk. és a jegyzeteket írta Ablonczy László, Cs. Nagy Ibolya]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 963-473-005-1 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - ezredforduló - levelezés - válogatott művek - interjú
894.511(498)(092)Sütő_A.(047.53) *** 894.511(498)(092)Sütő_A.(044) *** 894.511-821(498)
[AN 2638087]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   Wass Albert titkai : válogatott levelek öt asszonyhoz / ... vál., szerk. és közread. Takaró Mihály ; [társszerk. Somlai Zsuzsanna] ; [közread. a] Czegei Wass Foundation. - [Budapest] : Szabad Tér : Czegei Wass Found., cop. 2006. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87061-4-7 kötött
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - levelezés - életrajz
894.511(498)(092)Wass_A.(044)
[AN 2637058]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2508 /2007.
Adler, Elizabeth
The house in Amalfi (magyar)
   Ház Amalfin / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-90-4 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2637290]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2007.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Jo's boys (magyar)
   Jo fiai / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 281, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-99-4 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637468]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2007.
Austen, Jane (1775-1817)
   Catharine és más korai művek / Jane Austen ; [ford. és a jegyzeteket kész. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 177 p. ; 21 cm
A ford. a "Catharine and other writings" (Oxford : Oxford Univ. Press, 1993.) c. kiad. alapján kész. - Catharine (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7138-74-9 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 2637322]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2007.
Blake, William (1757-1827)
   Songs of innocence and of experience = Az ártatlanság és a tapasztalás dalai / William Blake ; ford. Erdődi Gábor ; [... az előszót írta Péter Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2006. - 179 p. : ill., színes ; 21 cm
Az eredeti kiad. színes lapjainak hasonmás reprodukcióival
ISBN 963-9648-37-X kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - hasonmás kiadás
820-14.02=945.11 *** 094/099.07
[AN 2637806]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2007.
Bonanno, Bill
Bound by honour (magyar)
   Maffiabecsület / Bill Bonanno ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Konkrét Kv., 2006. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-7424-19-9 fűzött : 2680,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - szervezett bűnözés - memoár
820-94(73)=945.11 *** 343.974(73)(0:82-94)
[AN 2637278]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
He Paps, ich brauch mehr Taschengeld! (magyar)
   Hé, apu, kevés a zsebpénz! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 171 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-628-175-0 kötött : 1599,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2642661]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Katie Cat (magyar)
   Katie Cat : mint a macska / Thomas Brezina ; [ford. Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2006. - 311 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-628-574-6 kötött : 2199,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2637427]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Schwesterherz, du spinnst! (magyar)
   Kiakasztasz, tesó! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-611-8 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2642660]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2007.
Cabot, Meg
The mediator (magyar)
   A mediátor / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2006-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2637582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Karambol / [ford. Szabó Mária]. - 2005 [!2007]. - 195 p.
ISBN 978-963-539-492-0 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2642657] MARC

ANSEL
UTF-82517 /2007.
Cabot, Meg
Size 12 is not fat (magyar)
   Átlagméret nem akadály / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 351 p. ; 20 cm. - (Heather Wells rejtélyes esetei ; 1.)
ISBN 963-539-564-7 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2638362]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Európa, 2007. - 282 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8221-0 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2642138]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder of Roger Ackroyd (magyar)
   Az Ackroyd-gyilkosság / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Európa, 2007. - 327 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8213-5 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2642137]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2007.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 11. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2642664]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2007.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 13. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2642663]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2007.
   Egészségünkre! / [összeáll. Lengyel Tamás]. - [Budapest] : Novella, cop. 2006. - 94 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9442-76-3 kötött
világirodalom - magyar irodalom - vers - antológia
82-14=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 2637747]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2007.
Eken, Cecilie
The wells of fog (magyar)
   Ködkutak / írta Cecilie Eken ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-551-7 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2642180]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2007.
Endrei Judit (1953-)
   Női aforizmák és bölcsességek / Endrei Judit. - Szentendre : Endrei Kv., 2006. - 405, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [406].
ISBN 963-87179-1-2 kötött : 3100,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2637273]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2007.
Flagg, Fannie
Fried green tomatoes at the Whistle Stop Cafe (magyar)
   Sült zöld paradicsom / Fannie Flagg ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-02-7 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637309]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2007.
   Fontos csak egy: ember maradj! : gondolatok ballagó diákoknak / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán] ; [szerk. Tyihák Katalin] ; [graf. Mikó Rita, Toroczkay Balázs]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2007]. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2642666]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2007.
Galsworthy, John (1867-1933)
The Forsyte Saga (magyar)
   A Forsyte Saga / John Galsworthy ; [ford. Szobotka Tibor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006-. - 20 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A tulajdonos ; Vénasszonyok nyara. - 2006. - 500 p.
Egys. cím: Indian summer of a Forsyte
ISBN 963-7253-77-7 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637388] MARC

ANSEL
UTF-82528 /2007.
Gómez-Jurado, Juan
Espía de Dios (magyar)
   Júdás a Vatikánban / Juan Gómez-Jurado ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-9667-14-5 kötött : 2780,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 2637272]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2007.
Graham, Laurie
The unfortunates (magyar)
   A nagy férjvadászat / Laurie Graham ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-92-0 fűzött : 2780,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637311]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2007.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10/1. köt., Leláncolt Nárcisszusz / [ford. Török Krisztina]. - cop. 2006. - 318 p.
ISBN 963-7118-55-1 fűzött : 1740,- Ft : 6,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637389] MARC

ANSEL
UTF-8


   10/2. köt., Leláncolt Nárcisszusz / [ford. Török Krisztina]. - cop. 2006. - 299 p.
ISBN 963-7118-55-1 fűzött : 1740,- Ft : 6,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637391] MARC

ANSEL
UTF-82531 /2007.
Harris, Joanne
Gentlemen & players (magyar)
   Urak és játékosok / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 466 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-91-4 fűzött : 2780,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637308]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2007.
Herbert, Brian (1947-)
Hunters of Dune (magyar)
   A Dűne vadászai / Brian Herbert, Kevin J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 362 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-129-6 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637320]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2007.
Hofmann, Corinne
Wiedersehen in Barsaloi (magyar)
   Visszatérés Afrikába / Corinne Hofmann ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 261, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-85-X fűzött : 2580,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - memoár
830-94(494)=945.11
[AN 2637288]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2007.
Holt, Victoria
The Italian woman (magyar)
   Az olasz nő / Victoria Holt ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2006. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-312-3 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2638121]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2007.
Howard, Robert Ervin
   Robert E. Howard összes Conan története. - [Szeged] : Szukits, [2004]-[2006]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-497-003-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2006. - 415, [4] p. : ill.
Ford. Jónás János, Nemes István
ISBN 963-497-133-4 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637491] MARC

ANSEL
UTF-82536 /2007.
Kay, Patricia
Secrets of a small town (magyar)
   Kármentő / Patricia Kay ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 191.)
ISBN 963-537-585-9 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2638141]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2007.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Die Vermessung der Welt (magyar)
   A világ fölmérése / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2544-4 kötött : 2690,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2642141]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2007.
King, Stephen (1947-)
The talisman (magyar)
   A talizmán / Stephen King, Peter Straub ; [ford. Zentai Éva ..., Koppendorfer Noémi ...]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1994. - 859 p. ; 20 cm
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 978-963-07-8228-6)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2642843]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2007.
Le Guin, Ursula K.
   Ursula K. LeGuin összes Szigetvilág története. - [Szeged] : Szukits, [2004]-. - 25 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2537263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Óceánföld meséi ; Más szelek szárnyán / [ford. Habony Gábor, ... Füssi-Nagy Géza]. - cop. 2006. - 378, [2] p.
Egys. cím: The other wind
ISBN 963-497-134-2 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637465] MARC

ANSEL
UTF-82540 /2007.
L'Homme, Érik
Le livre des étoiles (magyar)
   A csillagok könyve / Erik L'Homme ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2004-2006]. - 3 db : ill. ; 21 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2539009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az Árnyék arca. - [2006]. - 239 p.
ISBN 963-7168-72-9 kötött : 1680,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2638341] MARC

ANSEL
UTF-82541 /2007.
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Il principe (magyar)
   A fejedelem / Niccolò Machiavelli ; [ford. Lutter Éva]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 138, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-53-5 kötött : 1900,- Ft
olasz irodalom - államelmélet
850-96=945.11 *** 321.01
[AN 2639310]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2007.
McBain, Ed (1926-)
Hark! (magyar)
   Csitt! / Ed McBain ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 341 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 963-689-008-0 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2637501]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2007.
Merle, Robert (1908-2004)
Les hommes protégés (magyar)
   Védett férfiak / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2007. - 491 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8222-7 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2642655]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2007.
Michels, Tilde
Abenteuer mit Gustav Bär (magyar)
   Guszti maci kalandjai / Tilde Michels ; Helga Spiess rajz. ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2006]. - 69 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesekönyv óvodásoknak)
ISBN 963-9648-17-5 kötött : 2000,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2638363]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2007.
Morgan, James
Chasing Matisse (magyar)
   Matisse nyomában : felejthetetlen évek Franciaországban / James Morgan ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 331 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87043-5-7 kötött : 2780,- Ft
Matisse, Henri (1869-1954)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2637402]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2007.
Pamuk, Orhan (1952-)
Beyaz kale (magyar)
   A fehér vár / Orhan Pamuk ; [ford. Csirkés Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 220, [4] p. ; 20 cm
Megj. "A fehér kastély" címmel is
ISBN 963-7253-16-5 fűzött : 2480,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2637286]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2007.
Pamuk, Orhan (1952-)
Kar (magyar)
   Hó / Orhan Pamuk ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 712, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-15-7 fűzött : 3980,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2637378]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2007.
Pépin, Jacques (1935-)
The apprentice (magyar)
   Elnökök séfje / Jacques Pépin ; [ford. Draskovics Mariann, Gulyás Kriszta]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 328 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87043-2-2 kötött : 2980,- Ft
Pépin, Jacques (1935-)
Franciaország - amerikai angol irodalom - szakács - 20. század - ezredforduló - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.5(44)(092)Pépin,_J.(0:82-94)
[AN 2637301]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2007.
Pierre, D. B. C.
Vernon God Little (magyar)
   Vernon Little, az Isten : XXI. századi komédia a halál árnyékában / DBC Pierre ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Konkrét Kv., 2006. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 963-7424-18-0 fűzött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637289]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2007.
Porter, Anna (1944-)
The storyteller (magyar)
   Fénytörések : családom történetei és nemtörténetei / Anna Porter ; [ford. Novák Petra]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 963-227-003-7 kötött : 3490,- Ft
Rácz Vilmos (1889-1976)
Kanada - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(71)=945.11
[AN 2637603]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2007.
Rocancourt, Christophe
Moi, Christophe Rocancourt, orphelin, play-boy et taulard (magyar)
   Én, Christophe Rocancourt, az árva, a playboy, a börtöntöltelék / Christophe Rocancourt ; ... közrem. Thomas Johnson és Marc Sich. - [Budapest] : Konkrét Kv., 2006. - 221 p. ; 21 cm
Ford. Pacskovszky Zsolt
ISBN 963-7424-12-1 fűzött : 2480,- Ft
Rocancourt, Christophe
Franciaország - francia irodalom - bűnöző - 20. század - ezredforduló - memoár
840-94=945.11 *** 343.919(44)(092)Rocancourt,_Ch.(0:82-94)
[AN 2637249]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2007.
Rossant, Colette
Return to Paris (magyar)
   Visszatérés Párizsba : memoár receptekkel / Colette Rossant ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-02-5 fűzött : 2580,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637302]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2007.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; Fenyő László fordítása ; [... az ill. Szecskó Péter munkái]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8272-9 kötött : 1790,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2642209]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2007.
Stewart, Chris
Driving over lemons (magyar)
   Egy optimista Andalúziában / Chris Stewart ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 316 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-88-4 fűzött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637326]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2007.
Straub, Peter
Floating dragon (magyar)
   Lebegő sárkány / Peter Straub ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2006. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9557-25-0 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2637592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 504 p.
ISBN 963-9557-26-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2637594] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 315 p.
ISBN 963-9557-27-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2637596] MARC

ANSEL
UTF-82556 /2007.
Tiedemann, Mark W.
Isaac Asimov's mirage (magyar)
   Káprázat : [Asimov nyomán] / Mark W. Tiedemann ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 324 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-127-X kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637254]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2007.
   A tigris intelme : koreai elbeszélések / [vál., az előszót és a jegyzeteket írta Osváth Gábor] ; [ford. Ambrus Éva et al.]. - Budapest : Terebess, cop. 2006. - 162 p. ; 24 cm. - (TexTerebess, ISSN 1588-6123 ; 5.)
ISBN 963-9147-70-2 fűzött
koreai irodalom - elbeszélés - antológia
895.7-32(082)=945.11
[AN 2637942]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2007.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2543-6 kötött : 1690,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2642202]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2007.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; [ford. Passuth László]. - Üllő : Regun, 2006. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7459-28-6 kötött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2642170]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2007.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne. - Üllő : Regun, 2006. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7459-29-4 kötött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2642172]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2007.
Woolf, Virginia (1882-1941)
The years (magyar)
   Az évek / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2007. - 479 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8217-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2642653]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2562 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre költeményei. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 2 db ; 20 cm. - (Helikon klasszikusok, ISSN 0201-1549)
ISBN 963-227-058-4 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638110]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 645 p.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638111] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 648 p.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638112] MARC

ANSEL
UTF-82563 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
   "Legyetek emlékezéssel hozzám" : válogatás Ady Endre verseiből - jegyzetekkel / [... vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Százdi Antal]. - Budapest : Petit Real, 2006. - 415 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9267-37-6 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511-14 *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 2638152]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; [ill. Sirkó Attila]. - [Pomáz] : Comenius, 2006. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Comenius mese-könyvek, ISSN 1419-4880)
ISBN 978-963-86928-2-5 * kötött (hibás ISBN 978-963-86928-1-8)
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 2638405]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2007.
Bächer Iván (1957-)
   Zónázó / Bächer Iván ; Teknős Miklós fotóival. - Budapest : Népszabadság, 2006. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-87072-8-3 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2637839]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   Válogatás Benedek Elek meséiből. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2006. - 133 p. ; 24 cm
ISBN 963-7524-49-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2637313]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2007.
Berényi Szilvia
   Állj mellém! : egy tizenhét éves lány vallomásai / Berényi Szilvia. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-450-X fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637255]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2007.
Berényi Szilvia
   Préritűz / Sylvia Ber. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-447-X fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2637248]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2007.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Misike / Csikai Erzsébet. - Debrecen : [s.n.], 2006. - 72 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638091]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2007.
Csizmadia Éva
   Kulcsra zárt emlékezet : debreceni, pécsi és budapesti történetek / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 422 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9353-56-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2637400]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2007.
Dallos Sándor (1901-1964)
   A tölgyek megindulnak / Dallos Sándor. - Budapest : Primula, cop. 2006. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1418-4 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-06-1418-9
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637136]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2007.
Déry Tibor (1894-1977)
   Niki : egy kutya története / Déry Tibor. - Budapest : Ciceró, 2006, cop. 2003. - 137 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-578-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2642861]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2007.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2437-5 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2642853]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2007.
Ébert Tibor (1926-)
   A négytornyú vár / Ébert Tibor ; [... kiad. a Rákóczi Szövetség]. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2006. - 62 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2637746]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2007.
Eötvös József (1813-1871)
   A falu jegyzője / Eötvös József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 382 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 9.)
ISBN 978-963-09-4963-7 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2642126]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2007.
Erdélyi Margit
   Szívdobbanás : szerelmes regény / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-436-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2637238]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2007.
Erdős Anna (1944-)
   Keresztre feszítve : válogatott versek / Erdős Anna ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2006. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87028-6-9 fűzött
ISBN 963-87028-6-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638201]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2007.
Erős András (1924-)
   Szerencsés élet : emlékirat / Erős András. - Karcag : Erős A., 2006. - 223 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-06-1051-5 kötött
Erős András (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2638089]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2007.
Face, Angel
   Belső hajlítás : [a Hajlítás-sorozat második kötete] / Angel Face. - Pécs : [Szabó K.], 2006. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-1034-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2637331]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2007.
Face, Angel
   A szerelemtől meghajlik a tér : [a Hajlítás-sorozat első kötete] / Angel Face. - [Pécs] : [Szabó K.], [2006]. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-1033-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2637327]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8270-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2642174]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2007.
Ferenczi Elek (1926-)
   Életem története / Ferenczi Elek. - Budapest : Heraldika, 2006. - 260 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9204-20-X fűzött
Ferenczi Elek (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2638183]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2007.
Gáspár András (1965-)
   Keleti szél / Wayne Chapman. - [Budapest] : Tuan, 2006-. - 18 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2638288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2. kiad. - 2006. - 316 p.
ISBN 963-06-0160-5 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2638291] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 316 p.
ISBN 963-06-0120-6 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2638294] MARC

ANSEL
UTF-82584 /2007.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Sorsod művészete 2 : Gérecz Attila versei és utóélete / [Gustave Doré illusztrációi felhasználásával ... szerk. Kárpáti Kamil]. - Budapest : Stádium, 2006. - 203 p. : ill. ; 24 cm
2. frissített kiad.
ISBN 963-9156-54-X kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9156-54-8)
Gérecz Attila (1929-1956)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Gérecz_A.
[AN 2639373]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2007.
Ignácz Rózsa (1909-1979)
   A vádlott : 1950-1952 / Ignácz Rózsa. - Budapest : Mundus, 2006. - 284 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 65.)
ISBN 963-9501-80-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2641299]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2007.
Ihász-Kovács Éva (1926-)
   A szerelem mágusai : válogatott versek... / Ihász-Kovács Éva és Petneházy Kiss Bence ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2006. - 253, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-87028-0-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638206]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szeretve mind a vérpadig : történelmi regény a Rákóczi korból / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 2 db ; 21 cm. - (Metro könyvtár)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2637719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 286 p. - (A magyar próza klasszikusai ; 6.)
ISBN 963-09-4946-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2637723] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 205 p. - (A magyar próza klasszikusai ; 7.)
ISBN 963-09-4947-4 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2637738] MARC

ANSEL
UTF-82588 /2007.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Színek és évek / Kaffka Margit ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2007. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8090-2 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2642857]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2007.
   Karácsonyi ajándék : elbeszélések / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-76-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2637262]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2007.
Karczag György (1941-1978)
   A trónon harmadik : történelmi regény / Karczag György. - 2. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 963-9580-83-X fűzött : 2400,- Ft
Sámuel (Magyarország: király), Aba (990-1000 k.-1044)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2642659]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2007.
Kárpáti Jenő (1928-)
   Keserves : életrajzi regény / Kárpáti Jenő ; [... Karcag Város Önkormányzata adta ki]. - Karcag : Önkormányzat, 2006. - 288 p. : ill. ; 22 cm + mell.
ISBN 963-87193-2-X kötött
Kárpáti Jenő (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2638132]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2007.
Katkó Erzsébet
   Görög istenek alkonya és bukása : novellák / Katkó Erzsébet ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2006. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87028-5-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2638204]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2007.
Kőszegi Éva, H. (1921-)
   Fények az éjszakában : válogatott versek / H. Kőszegi Éva ; [előszó Ihász-Kovács Éva] ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2006. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86606-9-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2638200]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2007.
Kürti Kovács Sándor
   Történetek Naszreddin Hodzsáról / Kürti Kovács Sándor ; Csala Sándor rajz. - Budapest : General Press, [2006]. - 71 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9648-30-2 kötött : 2500,- Ft
Nasreddin Hoca (1208-1284)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2638010]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   Rókacsapda / Lőrincz L. László (Frank Cockney). - 2. kiad. - Budapest : Gesta, 2007. - 299, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9591-27-1 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642205]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2007.
   Ma én mesélek. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2006. - 133, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-7524-48-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2637418]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2007.
Marsh, Evelyn
   Afrodité sikolya / Evelyn Marsh. - 2. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, [2006], cop. 1990. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-75-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642825]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2007.
Marsh, Evelyn
   Az álarc lehull / Evelyn Marsh. - 2. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, [2006], cop. 1994. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-78-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642828]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2007.
Marsh, Evelyn
   A Rém / Evelyn Marsh. - 3. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, [2006], cop. 1988. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-79-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642827]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2007.
Marsh, Evelyn
   A Siva ölelése / Evelyn Marsh. - 2. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, [2006], cop. 1990. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-74-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642824]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2007.
Marsh, Evelyn
   A titokzatos kövek / Evelyn Marsh. - 3. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, [2006], cop. 1991. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-77-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642830]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2007.
Méhes György (1916-)
   Kolozsvári milliomosok : regény / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-67-X kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2642207]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2007.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 6. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5591-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 2642135]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hogyan tanultam meg írni : mesék a diákévekről / Móra Ferenc. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-375-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekkönyv - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2637250]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2007.
   A nagy blog könyv : nem mindennapi naplók a mindennapokról / [szerk. Katona Renáta]. - [Budapest] : DFT-Hungária, 2006. - 165 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 963-9691-30-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - napló - antológia
894.511-94(082)
[AN 2638187]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2007.
Nemere István (1944-)
   Keresztlányom : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-438-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2637231]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2007.
Nemesdömsödi Horváth Lőrincz
   Budavári mesék : regény / Nemesdömsödi Horváth Lőrincz. - [Budapest] : Bodorik Z., cop. 2006. - 223, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1445-0 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-06-1445-6
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637069]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2007.
   Öngyilkosok szigete : nyolcvannégy magyar író elbeszélése a XX. század elejéről / [szerk. Simkó György]. - Budapest : Eri, 2006. - 605 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9653-01-2 kötött : 4410,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2638278]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2007.
   Az örök Felvidék : felvidéki antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-9690-13-9 kötött : 2200,- Ft
Szlovákia - határon túli magyar irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(437.6)(082)
[AN 2637260]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2007.
Parker, Cynthia
   Varázslat / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-25-3 fűzött
ISBN 963-9685-25-9
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2637381]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2007.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A fagyott kutya lába / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007. - 226, [12] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2538-X kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2642122]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2007.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [ill. Starkné Máté Judit]. - [Pomáz] : Comenius, 2006. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Comenius mese-könyvek, ISSN 1419-4880)
ISBN 978-963-86928-1-8 kötött
ISBN 963-86928-1-2
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 2638402]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2007.
Pinczési Judit (1947-1982)
   A világnak ablakában : gyerekversek / Pinczési Judit ; [szerk. Dobos Szilvia] ; [... illusztrációit Csizmadia Éva kész.]. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9353-53-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2637324]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2007.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi legszebb téli versei karácsonyra / [Gábor Emese festményeivel]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2006. - [36] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pósa bácsi legszebb versei sorozat ; 3.)
Gerinccím: Karácsonyra
ISBN 963-86874-6-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2637954]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2007.
Puskely Mária (1933-)
   Salkaházi Sára, a társadalmi igazságosság apostola / Puskely Mária. - Budapest : Új Ember, 2006. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9674-08-7 fűzött
Salkaházi Sára (1899-1944)
Magyarország - szent - magyar irodalom - 20. század - életrajz - napló
894.511-94 *** 235.3(092)Salkaházi_S.
[AN 2638030]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2007.
Russel, Ian
   Ranagol áldásával / Ian Russel, Harold Barouche. - [Budapest] : Tuan, 2006. - 333 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-229-822-5 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2638298]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2007.
Sankó M. Sándor
   Rímbatár / Sankó M. Sándor ; Kasza Gábor fotóival. - [Budapest] : SuperGroup Kft., 2006. - [52] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1134-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-963-06-1134-3)
ISBN 963-06-1134-1
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Kasza_G.
[AN 2638146]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2007.
Schobert, Elisabeth
   Kócos óriások / Elisabeth Schobert ; [graf. Magán Sarolta] ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2006. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87028-3-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2638196]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2007.
Soproni István (1953-)
   Áloműző valóságfejtés : könyvvé "sepert" gondolatszilánkok / Soproni István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-440-2 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2637247]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2007.
Szabados Tiborné
   Szívhez szóló üzenetek. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 102 p. : ill. ; 16 cm
Szerző Szabados Tiborné
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2637111]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2007.
Szabó T. Anna (1972-)
   Elhagy / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2006. - 127, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2529-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2637798]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2007.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Emberközelben, gyermekszeretetben / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2006. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 963-87160-0-2 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2637921]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2007.
Szalai Zsolt (1979-)
   sörülökazerkélyen : versek és fordítások / Szalai Zsolt ; [az illusztrációkat Varga Judit kész.]. - Budapest : FISZ, 2006. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025)
ISBN 963-7043-23-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2637510]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2007.
Szarka Tamás
   Anonymus kérdez : Ghymes-zenék versei / Szarka Tamás. - Budapest : Szenc Bt., 2006. - 82, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-1536-5 kötött
Szlovákia - határon túli magyar irodalom - dalszöveg - vers
894.511-192(437.6)
[AN 2637625]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2007.
Szélesi Sándor (1969-)
   A csonkolás művészete : novellaválogatás / Anthony Sheenard. - Budapest : Graal Kv., cop. 2006. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87334-0-5 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2637404]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2007.
Szőczi János
   Fogás a neten / Szőczi János. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2006. - 25 p. ; 15 cm. - (Mobil füzetek, ISSN 1588-6832)
További kiadása más hordozón: Mobil füzetek., ISSN 1588-6832
ISBN 963-87233-1-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2637908]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2007.
Tandori Dezső (1938-)
   Zen koala kártya : a tóvan / Tandori Dezső. - Budapest : Terebess, 2006. - 125 p. ; 24 cm
ISBN 963-9147-63-X kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2638014]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2007.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, [2006], cop. 1994. - 152, [3] p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-576-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2642863]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2007.
Terebess Gábor (1944-)
Haiku a poggyászban (angol)
   Haiku in the luggage / by Gábor Terebess ; [transl. ... by Jon Tarnoc]. - Budapest : ArtOrient Press, 2006. - 208 p. ; 17 cm
ISBN 963-9147-68-0 kötött
magyar irodalom - haiku - fordítás
894.511-193=20
[AN 2638199]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2007.
Térey János (1970-)
   Ultra : új versek, 2002-2006 / Térey János. - Budapest : Magvető, 2006. - 148, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2541-X kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2637610]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2007.
Tóth Boldizsárné
   Tücsökzene : a Boldog család története / Tóth Boldizsárné. - Mezőtúr : Magánkiad., 2006. - 400 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-662-1 fűzött
Boldog család
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2638119]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2007.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2512-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2642148]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2007.
   Üveggolyók / [vál. Parti Nagy Lajos] ; [összeáll. Balogh Edit, Nagy Bernadette]. - [Budapest] : Írók Boltja : Barrus, cop. 2006. - 133 p. ; 18 cm
ISBN 963-86725-5-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2637270]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2007.
Vágó Csaba
   Zárt osztály / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-9685-15-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2637383]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   Az éjjeli pávaszem / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 4.)
ISBN 978-963-9735-00-2 kötött : 1600,- Ft
ISBN 963-9735-00-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2637553]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   A vén Gombacsináló / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2006. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 3.)
ISBN 963-7329-65-X kötött : 1600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2638005]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2637 /2007.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a cirkuszban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8267-5 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2642213]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2007.
Nagy Andrea
   Nagypapa mondókái / Nagy Andrea Rövid versek állatokról, növényekről c. munkája alapján az illusztrációkat kész. Starkné Máté Judit, Sirkó Attila. - [Pomáz] : Comenius, 2006. - 2 db : ill., színes ; 31 cm. - (Comenius mese-könyvek, ISSN 1419-4880)
ISBN 978-963-86928-3-2 kötött
ISBN 963-86928-3-9
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2638409]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 47 p.
ISBN 978-963-86928-4-9
ISBN 963-86928-4-7
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2638413] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 47 p.
ISBN 978-963-86928-5-6
ISBN 963-86928-5-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2638415] MARC

ANSEL
UTF-82639 /2007.
Scarry, Richard
The night before the night before Christmas (magyar)
   Karácsonyi kavarodás Tesz-vesz városban : hányat kell még aludni karácsonyig? / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2006. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9619-25-6 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2638000]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2007.
Scarry, Richard
Richard Scarry's great big schoolhouse (magyar)
   Tesz-vesz Város iskolája / Richard Scarry ; a m. szöveget Deák Márta ... fordításának felhasználásával írta Réz András. - Átd. kiad. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2006. - 60 p. : ill., színes ; 35 cm
Megj. "Nagy iskoláskönyv" címmel is
ISBN 963-9619-19-1 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2637999]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2007.
   ...Szól a duda, duda, duda.. : [játékos mondókák, versek, dalok] / [szerk. Lazúrné Török Lívia]. - 2. kiad. - Győr : Pamacs 2006 Bt., 2006. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1411-5 fűzött
ISBN 963-06-1411-1
mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2637799]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2007.
Zoehfeld, Kathleen Weidner
Once upon a time with Winnie the Pooh (magyar)
   Hol volt, hol nem volt... Micimackó mesetára / írta Kathleen W. Zoehfeld ; [ford. Gellért Péter]. - [Budapest] : Egmont, 2006. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-628-527-6 kötött : 3799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2642155]
MARC

ANSEL
UTF-8